Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
872001
  Голець Оксана Ярославівна " Начало" як основоположний символ релігійної свідомості: феноменологічний аналіз : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Голець О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 176л. – Бібліогр.: л.167-176
872002
  Голець Оксана Ярославівна " Начало" як основоположний символ релігійної свідомості: феноменологічний аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Голець О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 4 назв.
872003
  Тимошенко Ю. "Націю хочуть позбавити права обирати свого лідера" // Веч. вісті. – 2003. - 5-11 вересня


  [На питання щодо конституц. реформи та єдиного кандидата на Президента України від опозиції в прямому ефірі "Громадського радіо" відповідала лідер БЮТ, нар. депутат України Юлія Тимошенко]
872004
  Коваль Р. "Нація-поневолювач" і "русофобська" програма дій // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 99-105. – ISBN 978-966-97599-1-7
872005
  Мартиненко Т. "Нація білого хліба": фольксдойче Львова в контексті соціальної поведінки населення в роки німецької окупації // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 243-254. – ISSN 2078-6077
872006
  Ільницький В. "Нація живе у мові. Бо якщо не там, то де?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 74). – С. 2


  В університеті угорського міста Ніредьгаза відкрили кафедру української мови і культури.
872007
  Савченко В. "Нація під підозрою" : до історії німецьких колоній Одещини другої половини1920-х рр. // Південний Захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Ассоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2009. – Вип. 8. – С. 141-149. – ISBN 978-966-389-260-3
872008
  Гандзій О. "Нація понад усе!" : проблема націєтворчих чинників у публіцистиці Романа Іваничука під кутом зору ідей Івана Франка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 40-45
872009
  Чечель Л. "Нація, найбільш віддана свободі". Григорій Орлик зробив усе, щоб Україна існувала не лише в географічному вимірі, переконана генеральний директор "Гетьманської столиці" Наталія Реброва // Україна молода. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 11). – С. 13


  "Найвища відзнака Григорія Орлика - орден Меча XVIII століття прибув із Таллінна до Батурина. Про враження від поїздки до Талліннського музею лицарських орденів поділилася Наталія Реброва, генеральний директор Національного історико-культурного ...
872010
  Щербинина Ю.В. "Начал старшим он грубить..." // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 31-36


  Мовна агресія стає частим супутником спілкування. Словесні прояви агресії вимагають системного і всестороннього дослідження із залученням різних наукових теорій і досягнень цілого ряду гуманітарних дисциплін - лінгвістики, психології, ...
872011
   "Начал читать Ваше письмо - и рассердился" / публикацию подготовили Ю.Н. Амиантов, Ж.В. Артамонова, И.С. Розенталь // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2014. – № 1. – ISSN 0869-6322


  Переписка Л.Д. Троцкого и А.С. Мартынова. Декабрь 1910 - сентябрь 1912 г.
872012
  Зоркальцев В.І. "Начала" Евкліда та аксіоматичний метод у науці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
872013
  Савченко С. "Наш виш знайшов сили для відродження та змін на краще" / розмову вела Олена Особова // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 171). – С. 7


  Ректор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка про новітній розвиток вишу.
872014
  Буторин Алексей "Наш дар человечеству" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 92-93 : фото. – ISSN 1029-5828
872015
  Путилова Е.О. ...Началось в республике Шкид: очерк жизни и творчества Л. Пантелеева / Е.О. Путилова. – Л. : Детская литература, 1986. – 124 с.
872016
  Казанский П.Е. [Начала международного права] : [Учебник международного права публичного и гражданского] : (Вместо литогр. изд. лекций) / П. Казанский, проф. – Одесса : Экономическая тип., 1902. – LXI, 532 с. – Библиогр.: "Указатель главнейших цитируемых в учебнике международных договоров" (с. XII-XVI) и в примеч.


  ??? Казанский, Петр Евгеньевич (1866-1947) Учебник международного права публичного и гражданского : (Вместо литогр. изд. лекций) / Проф. П. Казанский. - Одесса : "Экон." тип., 1902. - LXIV, 532 с.; 24
872017
  Йорданіду М. [Наче божевільні птахи / Марія Йорданіду. – 19-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 177 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 217]). – ISBN 960-05-0182-3
872018
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2020 / НАН України ; [упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-432-9
[16]. – 2021. – 333, [3] с. – Текст укр., рос., англ. - Покажч. установ НАН України : с. 327-334
872019
  Курас А.І. Національна безпека України: військово-політичні парадигми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 462-471
872020
   Національне відродження в особистостях // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 травня (№ 100)


  Повідомлення про вихід з друку книги В. Литвина "Будівничі українського національного відродження XIX - XX ст. Постаті, ідеї, візії". Серед знакових постатей видання - М. Максимович, М. Драгоманов.
872021
  Васєчко О.О. Національний голосарій із супроводу GSBPM: методологія та практика // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 4-11. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2519-1853
872022
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Вижницький" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 10 (224). – С. 33-39 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
872023
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Гомільшанські ліси" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 47-49 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
872024
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Кам"янська січ" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 39-42 : фото, карта. – Бібліогр.: 3 назв.
872025
  Гетьман В.І. Національний природний парк Меотида // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 9 (223). – С. 32-35 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
872026
  Філіпчук Г. Національний Просвітник чеснот // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 липня (№ 29)


  До 90-річчя Івана Дзюби.
872027
  Довгань О.Д. Національні інтереси України в кібернетичній сфері / О.Д. Довгань, А.В. Тарасюк // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 134-142. – ISSN 2616-6798
872028
  Горбань Ю. Національні програми інформаційної грамотності: досвід країн Південно-Східної Азії і України / Ю. Горбань, О. Скаченко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (262). – С. 91-101. – ISSN 1029-7200
872029
  Яблонський В. Національно-визвольна боротьба державного центру УНР в екзилі й ідеологія "непередрішенства" у 1950-х роках // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 192-201. – ISSN 1998-4634
872030
  Троян С. Національно-визвольні рухи і революції в країнах Азії та Латинської Америки (початок XX ст.) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (224), листопад - грудень 2020. – С. 2-6
872031
  Мельник Надія Іванівна Націонаьно-культурний розвиток болгарської меншини України в 20-30-х р. ХХ ст. : Дис... канд.іст.наук: 07.00.01 / Мельник Надія Іванівна; КУ ім .Т.Шевченка. – К., 1996. – 194л. – Бібліогр.:л.173-187
872032
  Тихолоз Б. Націософія Івана Франка як "школа політичного думання" // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 71-89
872033
  Антоновська М.А. Націософія повістей Т. Шевченка: спадковий гріх та особисте каяття (на матеріалі повісті "Близнецы) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 39-44
872034
  Дмитрів І. Націософія творчості о. Василя Мельника (Лімниченка) // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 181-189. – ISSN 2308-4855
872035
  Райбедюк Г.Б. Націософські ідеї Івана Огієнка в науково-художньому дискурсі Ірини Калинець // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 230-237. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
872036
  Бурутіна А. Націософські мотиви в києворуській книжності та поезії Т. Шевченка: компаративний аналіз // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 254-261


  У статті досліджуються особливості націософських мотивів у києворуській книжності та поезії Тараса Шевченка, їхня еволюція та динаміка. Аналіз здійснюється за допомогою виявлення дотичних націотворчих чинників у пам"ятках Київської Русі та поезії ...
872037
  Доманицький Віктор Націотворча роля гетьмана Мазепи : Промова на ювілейних урочистостях з приводу 250-ліття смерти гетьмана І.Мазепи в Детройті, Міннеаполісі та Вінніпезі / Доманицький Віктор; З передмовою президента УВАН в Канаді Я. Рудницького; З порт. гетьмана роботи арт.-мал. О. Булавицького. – Чікаго : Накладом автора, 1960. – 50с.
872038
  Котигоренко В. Націотворчий потенціал суспільних криз в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 153-174. – ISSN 2524-0137
872039
  Захарчук А. Націотворчі витоки державотворення (до проблеми етногенезу українського народу) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.101-105
872040
  Остапчук О Г. Націотворчі та державнотворчі проблеми в історіософії Вячеслава Липинського. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Остапчук Г.О,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 23л.
872041
  Остапчук Галина Олександрівна Націотворчі та державотворчі проблеми в історіософії Вячеслава Липинського : Дис... кандид. філософськихнаук: 09.00.05 / Остапчук Галина Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 187л. – Бібліогр.:л.169-188
872042
  Сулятицький М. Націоцентризм як світоглядна основа творчості Лесі Українки // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 29 січня (№ 2). – С. 1, 18-19
872043
  Дутчак О. Націоцентричний підхід сучасної української історіографії до вивчення туристично-краєзнавчого руху в Галичині (1830- -1930-х рр.) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 124-132. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
872044
  Пронкевич О.В. Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму / О.В. Пронкевич. – Київ : Педагогічна преса, 2007. – 254, [2] с. – Алфавіт. покажч. прізвищ: с. 245-254. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7320-98-0
872045
  Лисяк-Рудницький Нація - вищий щабель суспільного витвору [цитати] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 жовтня (№ 42). – С. 15. – ISSN 2219-5793
872046
  Гуменюк О. Нація - це колектив людей, що хочуть бути державою // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 20 жовтня (№ 42). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Так вважав Іван Лисяк-Рудницький - історик, публіцист, педагог, дослідник української суспільно-політичної думки."
872047
  Дєдков М.В. Нація / М. Дєдков, М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 262-263. – ISBN 966-642-073-2
872048
  Матіос Марія Нація : Проза / Матіос Марія. – Вид-ня 2-ге стереотип. – Львів : Кальварія, 2002. – 216с. – ISBN 966-663-059-1
872049
  Матіос М. Нація : одкровення / Марія Матіос. – 3-тє вид., доп. – Львів : Піраміда, 2006. – 204 с. – ISBN 966-8522-91-5
872050
  Розсоха О.О. Нація / Розсоха Олександр. – Сімферополь : Доля, 2012. – 343, [1] с. – ISBN 978-966-366-584-9
872051
  Астаф"єв О. Нація в поході // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 103-110. – ISSN 0236-1477


  "...Есей Юрія Косача "На варті нації" публікувався в "Українському слові" (Париж) з 18.VIII.1935 р. по 30. VIII.1936 р., однак окремим виданням так і не вийшов. Завдяки ініціативі Р. Радишевського (КУ) книжка побачила світ 2017 р., у видавництві ...
872052
  Морозов М.О. Нація в соціалістичному суспільстві. / М.О. Морозов. – К., 1982. – 156с.
872053
   Нація з глибоким патріотизмом - непереможна / М. Вишневський, Ю. Руденко, В. Філіпчук Стрілко, І. Ющук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 грудня (№ 51/52). – С. 4-5


  Щодо національно-патріотичного виховання молоді.
872054
  Котюк І. Нація і держава Національне питання як засіб геополітики (гіркий досвід України) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 24-30 серпня (№ 34). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
872055
  Соломатіна Н. Нація і наднаціональні правила: Про наслідки приєднання України до СОТ // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 76-80
872056
  Бордуляк Т. Нація і національна ідея / Тимофій Бордуляк. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 52с. – ISBN 966-538-112-1
872057
  Оксаніч С.М. Нація Колобків починає і виграє / Сергій Оксаніч. – Київ : Атопол, 2010. – 128 с. : іл. – На обкл. : Спеціальний проект компанії з управління активами. – ISBN 978-966-2459-03-6
872058
  Веркалець М.М. Нація на ординських воловодах / Михайло Веркалець. – [Київ : б. в., 2001. – 231 с. – Присвячується 130-ій річниці від дня народження А.Ю. Кримського, орієнталістові найвищого рівня, будівничому незалежної України.- Без тит. арк.
872059
  Володимир Р. Нація на світанку = Dawning of the nation : (роман у 2 т.) / Р. Володимир. – Мюнхен : Українське видавництво
Т. 2 : Війна. – 1979. – 386 с.
872060
  Бреславська С. Нація нізвідки: непримарна небезпека // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 4-5
872061
  Якубович М. Нація поетів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 15 (491),14-20.04.2017 р. – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Чим живе арабське письменство сьогодні.
872062
  Абдрахманова М.Ж. Нація премодерної та модерної епохи // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 151-154. – ISSN 2076-1554
872063
   Нація серед націй: смисли і значення. – Київ, 1999. – 108с. – ISBN 966-7234-16-9
872064
  Дашкевич Я. Нація та націоналізм: теоретичні проблеми й історіографічні висновки // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 177-185. – ISBN 5-7702-0810-4
872065
  Олещук К. Нація та національна ідея в трактуванні С. Дністрянського // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 45-46. – ISBN 978-966-600-646-5
872066
  Лісничук О. Нація та національні інтереси в правих політичних дискурсах сучасної України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 2 (58), березень - квітень. – С. 175-186
872067
   Нація тоді стає нацією, коли етнос перетворюється на суб"єкт світової історії / Ю. Шаповал, С. Кульчицький, С. Кримський, В. Їльге // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 336-363. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
872068
  Пелагеша Н. Нація чи держава: парадигмальна трансформація осмислення соціально-політичних процесів у країнах пострадянського простору // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 166-175
872069
  Борисенко Є. Нація як джерело громадянської ідентичності в Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 152-154. – (Серія "Культурологія" ; вип. 20)
872070
  Котигоренко В.О. Нація як діалектична лексема // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 111-129
872071
  Сторожук С.В. Нація як об"єкт історико-філософського аналізу : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Сторожук Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 33 с. – Бібліогр.: 40 назв
872072
  Сторожук С.В. Нація як об"єкт історико-філософського аналізу : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Сторожук Світлана Володимирівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2013. – 404 л. – Бібліогр.: л. 367-404
872073
  Реннер К. Нація як правна ідея й інтернаціонал / др. Карл Реннер ; пер. з нім. С. А-енко ; Партія Українських Соціялістів-Революціонерів. – New York : Голос правди, 1918. – 29, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
872074
  Зимовець Р. Нація як різновид символічних універсумів. До питання методології дослідження модерних націоналізмів // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 : Сучасна політична філософія. – С. 79-91. – ISSN 2522-9338
872075
  Жижко С.А. Нація як спільнота / Сергій Жижко. – Київ : Дніпро, 2008. – 808с. – ISBN 966-578-168-5
872076
  Ляшук Л. Нація як спільнота в соціологічній спадщині Володимира Старосольського. // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 16-21. – ISSN 2306-3974
872077
  Зварич Р. Нація як субстанційна ознака національної держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 18-20
872078
  Супругова С.Г. Нація як тип спільноти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 309-311. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
872079
  Кісь О. Нація як уявлена і реальна спільнота крізь призму жіночого досвіду українок-політв"язнів ГУЛАГУ // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1274-1285. – ISSN 1028-5091
872080
   Нація яка не капітулює : зб. статей / [під заг. ред.: Я. Іляш, В. Рог]. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2011. – 143, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-410-027-1
872081
  Лангевіше Д. Нація, націоналізм, національна держава в Німеччині і в Європі = Nation, Nationalismus, Nationalstaat / Дітер Лангевіше ; [пер. з нім. О. Логвиненко ; ред. В. Єрмоленко]. – Київ : К.І.С., 2008. – 240 с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-237. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-02-3


  Книжка розповідає про формування модерної німецької нації, про їх культурне та політичне постання та супровідні конфлікти та війни
872082
  Яворський В. Нація, національна ідея, націоналізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 315-327. – ISBN 978-966-1513-13-5
872083
  Іванишин Василь Нація. Державність. Націоналізм // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 4-17
872084
  Іванишин В. Нація. Державність. Націоналізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 207-251. – ISBN 978-966-1513-13-5
872085
  Жулинський М.Г. Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / Микола Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – 556 с. – ISBN 978-966-00-0899-6
872086
  Жулинський М.Г. Нація. Культура. Література : нац.-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки укр. літ. / Микола Жулинський ; [ред. : Є.І. Мазніченко , І.Л. Яловнича] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Наукова думка, 2020. – 644, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1768-9
872087
  Борисенко Є.С. Нація: відповідь на "розчакловування світу" // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 17-20. – ISBN 978-966-285-410-7
872088
  Сторожук С.В. Нація: історія і теорія проблеми (історико-філософський вимір) / Світлана Сторожук. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 291-318, наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97253-2-5
872089
  Лисак Є.І. Нація: особливості єдності природного і духовного // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-115. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
872090
  Кольчугина М. Нацпроект "Образование" : инноватизация подготовки кадров // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 9. – С. 64-72. – ISSN 0131-2227


  Перспективы перехода России, как и многих других стран, на путь инновационного развития в решающей степени определяется состоянием системы образования, качеством университетов , их исследовательским потенциалом.
872091
  Струкова Е. Нацпроект мешает науке / Е. Струкова, Е. Билибина, А. Корня // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 17-18. – ISSN 0321-0383
872092
   Нацрада з питань розвитку науки і технологій формуватиме політику у сфері науки в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  Уряд затвердив склад Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, до якого увійшло 48 осіб.
872093
   Нацумэ Сосэки. Био-библиграфический указатель.. – М., 1959. – 51с.
872094
  Шулікін Д. Нацфонд: проблеми і "рецепти" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 липня (№ 26/27)


  У Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій йшлося про зміни у системі управління Національним фондом досліджень.
872095
  Соколовский С. Нацыональные меньшинства в постсоветской России: международно-правовые аспекты // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 2. – С. 178-196. – ISSN 1810-228Х
872096
   Нацыянальная бібліятэка Беларусі = Национальная библиотека Беларуси = National library of Belarus : фотаальбом / [кіраунік праекта Р.С. Матульскі ; уклад.: Л.Г. Кірухіна, К.Д. Варанько, Т.Я. Мамедова ; пер. на англ. мову: А.У. Руран і ін. ; фота: А.В. Дранца і ін.]. – Мінск : Беларусь, 2009. – 298, [2] с. : фота. – ISBN 978-985-01-0871-3
872097
  Мехтиев В. Начала / В. Мехтиев. – Махачкала, 1979. – 48с.
872098
  Марина Зоя Начала / Зоя Марина. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2003. – 447с. – ISBN 966-7625-65-8
872099
  Иванова А.С. Начала "идеологии": Антуан Дестют де Траси и его наука об идеях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 146-148. – ISSN 0042-8744
872100
  Ускова О.Ф. Начала алгоритического языка / О.Ф. Ускова , О.Д. Горбенко. – Воронеж, 1990. – 140 с.
872101
  Лурье И.А. Начала анализа беконечно малых / И.А. Лурье. – Ленинград
1. – 1928. – 193с.
872102
  Богданов Ю.С. Начала анализа в задачах и упражнениях / Ю.С. Богданов, О.А. Катрица. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 172 с.
872103
  Леваков А.А. Начала анализа в наглядном изложении: для детей / А.А. Леваков. – Минск, 1982. – 240с.
872104
  Булатов В.В. Начала аналитической геометрии / В.В. Булатов, Б.В. Тарасов. – Новосибирск, 1970. – 114 с.
872105
  Поляков С.Н. Начала аналитической геометрии на плоскости : Пропедевтический курс / С.Н. Поляков. – Москва : Макиз, 1923. – 96с.
872106
  Малеин А.И. Начала библиографии в Греции и "таблицы" Каллимаха / А.И. Малеин. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Библиограф" (Н.М. Лисовского), 1892. – 12 с.
872107
  Лобановский М.Г. Начала геометрической физики / М.Г. Лобановский. – Москва : Высшая школа, 1974. – 184 с.
872108
   Начала гидростатики. – Москва ; Ленинград, 1932. – 261 с.
872109
   Начала гидростатики : Архимед. Стэвин. Галилей. Паскаль. – Москва; Ленинград, 1933. – 404с. – (Классики естествознания)
872110
  Черкасов И.И. Начала грунтоведения Луны : Физико-механические свойства лунных грунтов / И.И. Черкасов, В.В. Шварев. – Москва : Наука, 1971. – 199с.
872111
  Ващенко-Захарченко М.Е. Начала Евклида : с пояснительным введением и толкованиями / [соч.] М.Е. Ващенко-Захарченко. – Киев : Императорский Университет Св.Владимира, 1880. – 744, XVI с. – Кн.нап:рус.яз.стар.орф. – Библиогр.: Указатель сочинений по "неевклидовой геометрии", вышедших по 1880 год (с. 731-747)


  Отсутств.: Список "Начал Евклида", вышедших с 1482 по 1880 год (с. 717-747)
872112
  Евклид Начала Евклида / Евклид; Пер. сгреч. ит коммент. Д.Д. Мордухай-Болтовского при ред участии М.Я. Выгодского, И.Н. Веселовского. – Москва; Ленинград : Гос. изд-во технико-теоретич. лит. – (Классики естествознания ; Математика. Механика. Физика. Астрономия)
Книги 1-6. – 1948. – 448с.
872113
  Евклид Начала Евклида / Евклид; Пер. с греч. и коммент. Д.Д.Мордухай-Болтовского, при ред. уч. И.Н.Веселовского. – Москва-Ленинград : Из-во тех.-теорет. литературы. – (Классики естествознания ; Математика, Механика. Физика, Астрономия)
Книги 7-10. – 1949. – 512с.
872114
  Евклид Начала Евклида / Евклид. – М - Л
11-15. – 1950. – 332с.
872115
  Федюшкина А.И. Начала естественного права в работах Христиана Томазиуса // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 7. – С. 14-19. – ISSN 1812-3805
872116
  Кривицкий А. Начала и концы / А. Кривицкий. – Москва, 1972. – 560с.
872117
  Озеров Л.А. Начала и концы / Л.А. Озеров. – М. : Советская Россия, 1989. – 156 с.
872118
  Шестов Лев Начала и концы.Сборник статей. – Санкт-Петербург, 1908. – 197 с.
872119
  Мельникова А.В. Начала и метод априорного познания в методологии науки Канта : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Мельникова А.В.; М-во науки высшей школы и техн.политики Рос.Федерации Уральск.гос.ун-т. – Екатеринбург, 1992. – 42л.
872120
  Абрамов С.А. Начала информатики / С.А. Абрамов, Е.В. Зима. – Москва : Наука, 1989. – 256 с. : ил. – (Библиотечка программиста ; Вып. 60). – ISBN 5-02-013958-0
872121
  Николов Р. Начала информатики. Язык ЛОГО / Р. Николов, Е Сендова, . – Москва : Наука, 1989. – 173с.
872122
  Соболев Д.Н. Начала исторической биогенетики / Д.Н. Соболев. – Симферополь, 1924. – 197-202с.
872123
  Кисельов М.М. Начала інкорпорації етико-аксіологічних аспектів в предметне поле наук про природу // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 47-76
872124
  Фок В.А. Начала квантовой механики / В.А. Фок. – Ленинград : Кубуч, 1932. – 251 с.
872125
  Фок В.А. Начала квантовой механики / В.А. Фок. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1976. – 376 с.
872126
  Абаренков И.В. Начала квантовой химии : учеб. пособие для ун-тов по спец. "Химия" / И.В. Абаренков, В.Ф. Братцев, А.В. Тулуб. – Москва : Высшая школа, 1989. – 302 с. : ил. – Библиогр.: с. 297-298. – ISBN 5-06-000492-9
872127
  Лернер А.Я. Начала кибернетики / А.Я. Лернер. – Москва : Наука, 1967. – 399с.
872128
  Левин В.И. Начала кибернетики и теории систем : Курс лекций / В.И. Левин. – Рига, 1974. – 32с.
872129
  Попруженко М. Начала космографии (математическая география). Уч. для сред. уч. завед. / М. Попруженко. – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1909. – 162с.
872130
  Аншелес О.М. Начала кристаллографии : учеб. для геологич. специальностей гос. ун-тов и высш. технич. заведений / Аншелес О.М. ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1952. – 276 с.
872131
  Флинт Е.Е. Начала кристаллографии : Учебник / Е.Е. Флинт. – Ленинград : Госгеолиздат, 1952. – 224с.
872132
  Флинт Е.Е. Начала кристаллографии : Учебник / Е.Е. Флинт. – 2-е изд. – Ленинград : Высшая школа, 1961. – 242с.
872133
  Романовский П.И. Начала линейной алгебры / П.И. Романовский. – Москва, 1960. – 72 с.
872134
  Ивашковский Семен Начала логики. – Москва, 1824. – 141с.
872135
  Бурбаки Н. Начала математики. Основные структуры анализа. Теория множеств / Н. Бурбаки. – Москва : Мир
Ч.1. – 1965. – 455 с.
872136
  Дрозд А.Д. Начала математического анализа / А.Д. Дрозд. – Москва, 1931. – 583 с.
872137
  Ивашев-Мусаров Начала математического анализа / Ивашев-Мусаров. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 289с.
872138
  Томсон Дж.Дж. Начала математической теории электричества и магнетизма : пер. с англ. / Дж.Дж. Томсон. – Санкт-Петербург : Издание К.Л. Риккера, 1901. – 399 с.
872139
  Томсон Дж.Дж. Начала математической теории электричества и магнетизма : с 133 рис. / Дж.Дж. Томсон, проф. эксперим. физики в Кембридж. ун-те; Под ред. [и с предисл.] А.И. Садовского, проф. Имп. Юрьев. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера ; [Тип. М. Стасюлевича], 1901. – VIII, 399 с. : ил.


  На обл. в конце книги № 64353 стихи от руки (рос-ка стар. орф.)
872140
  Кизима В.В. Начала метафизики тотальности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 33-129
872141
  Родыгина В.Г. Начала минераграфии / В.Г. Родыгина. – Томск, 1990. – 175с.
872142
  Лобачев В. Начала Москвы священной // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 24-29. – ISSN 0130-7045
872143
  Холстед М.Х. Начала науки о программах. / М.Х. Холстед. – М., 1981. – 128с.
872144
  Пальшау А.Н. Начала начертательной геометрии / А.Н. Пальшау. – Киев, 1919. – 175с.
872145
  Пальшау А.Н. Начала начертательной геометрии / А.Н. Пальшау. – Москва, 1924. – 302 с.
872146
  Пальшау А.Н. Начала начертательной геометрии / А.Н. Пальшау. – Москва-Ленинград, 1927. – 310 с.
872147
  Гальчинський А.С. Начала нової парадигми політичної економії. Постановка проблеми // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-16. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
872148
  Мкртчян М.А. Начала новой дидактики // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 7. – С. 47-57. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются основы дидактики как науки об объективных законах организации и исторического развития учебного процесса, заложенные Виталием Кузьмичом Дьяченко: сущность обучения и понятия, производные сущности. Освещаются перспективы ...
872149
  Вайданич В.Г. Начала общей теории процессов в сложных реальных схемах / В.Г. Вайданич. – Ужгород, 1993. – 55с.
872150
  Брук В.М. Начала общей теории систем / В.М. Брук. – Л, 1977. – 64с.
872151
  Несмеянов А.Н. Начала органической химии : В 2-х кн. / А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. – Москва : Химия
Кн. 1. – 1969. – 663 с.
872152
  Несмеянов А.Н. Начала органической химии : В 2-х книгах / А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. – Москва : Химия
Кн.2. – 1970. – 824с.
872153
  Несмеянов А.Н. Начала органической химии : в двух книгах / А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Химия
Кн. 1. – 1974. – 624с.
872154
  Несмеянов А.Н. Начала органической химии : в двух книгах / А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Химия
Кн. 2. – 1974. – 744с.
872155
  Горлов И.Я. Начала политической экономии : сочинение Ивана Горлова : в 2 т. – 1859-1862. – Санкт-Петербург : [В тип. П.А. Кулиша]
Т. 1. – 1859. – IV, 493 с.
872156
  Горлов И.Я. Начала политической экономии : сочинение Ивана Горлова : в 2 т. – 1859-1862. – Санкт-Петербург : [В тип. П.А. Кулиша]
Т. 1. – 1859. – VIII, 495 с.
872157
  Исаев А.А Начала политической экономии / А.А. Исаев. – 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Книжный магазин А.Ф. Цинзерлинга, бывш. Мелье и К*, 1894. – VIII, 649 с.
872158
  Исаев А.А Начала политической экономии / А.А. Исаев. – 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Книжный магазин А.Ф. Цинзерлинга, 1898. – VIII, 717 с.
872159
  Исаев А.А Начала политической экономии / А.А. Исаев. – 6-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Книжный магазин А.Ф. Цинзерлинга, бывш. Мелье и К*, 1905. – VIII, 796 с. – Библиогр. в начале отд. гл. и в примеч.
872160
  Исаев А.А Начала политической экономии / А.А. Исаев. – 7-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Книжный магазин А.Ф. Цинзерлинга, бывш. Мелье и К*, 1908. – VIII, 842 с. – Библиогр. в начале каждой главы
872161
  Левицкий И.Р. Начала применения стереоскопического зрения к определению расстояний до неприступных точек и их высот / И.Р. Левицкий. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – 34 с. : ил.. – Отд. оттиск: Известия Киевского Политехнического ин-та Императора Александра II. – Библиогр.: с. 34
872162
  Степанов А.А. Начала программирования = Elements of programming / Александр Степанов, Пол Мак-Джоунс ; [пер. с англ. К.А. Птицына]. – Москва [и др.] : Вильямс, 2011. – 263 с. – Вых. дан. ориг.: Addison-Wesley, 2009. - Парал. тит. л. англ. ориг. - Предм. указ.: с. 250-263. – Библиогр.: с. 246-249. – (Страуструп рекомендует). – ISBN 978-5-8459-1708-9
872163
  Абрамов С.А. Начала программирования на языке паскаль / С.А. Абрамов, Е.В. Зима. – Москва : Наука, 1987. – 110, [1] с. : ил.
872164
  Григас Г.К. Начала программирования: кн. для учащихся / Г.К. Григас. – Москва : Просвещение, 1987. – 110с.
872165
  Ивановский А.В. Начала робототехники / А.В. Ивановский. – Минск, 1988. – 215с.
872166
  Градовский А.Д. Начала русского государственного права : [т. 1-3] / [соч.] А. Градовскаго. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича
Т. 1 : О Государственном устройстве. – 1875. – XI, [1], 436 с.
872167
  Градовский А.Д. Начала русского государственного права : [т. 1-3] / [соч.] А. Градовскаго. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Органы управления. – 1876. – VIII, 355 с.
872168
  Илизаров С.С. Начала русской научной литературы (обоснование в трудах Г.Ф. Миллера) // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 49-81. – ISSN 0205-9606
872169
  Кочетов А.И. Начала семейной жизни / А.И. Кочетов. – Минск, 1987. – 221 с.
872170
  Кочетов А.И. Начала семейной жизни / А.И. Кочетов. – Минск, 1989. – 448 с.
872171
  Шушляпин О.И. Начала системообразующей психологии управления: от стохастических форм (состояний) сознания к детерминированному мышлению в процессах познания // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 216-225
872172
  Павлоцкий И.П. Начала слаборелятивистской статистической механики : Учеб.пособие / И.П. Павлоцкий. – Москва : Высшая школа, 1983. – 128с.
872173
  Рэмсден Э.Н. Начала современной химии = А-level chemistry : [справочное издание] / Э.Н. Рэмсден; пер. с англ.; под ред. В.И. Барановского, А.А.Белюстина, А.И. Ефимова, А.А. Потехина. – Ленинград : Химия, 1989. – 784 с. : ил.
872174
  Аверьянов Г.Б. Начала специальной теории относительности / Г.Б. Аверьянов. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 79. – (Библиотека юного физика)
872175
  Рахманинов И.И. Начала статистики. – Стеклографическое изд. – 114, 51, 321-368 с.
872176
  Носенко И.А. Начала статистики для лингвистов / И.А. Носенко. – М, 1981. – 157с.
872177
  Александров А.Д. Начала стереометрии, 10 : пробный учебник : материалы для ознакомления / А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик. – Москва : Просвещение, 1982. – 191 с. – (Библиотека учителя математики)
872178
  Александров А.Д. Начала стереометрии, 9 : пробный учебник : материалы для ознакомлния / А.Д. Александров [и др.]. – Москва : Просвещение, 1981. – 224 с. – (Библиотека учителя математики)
872179
  Саянов В.М. Начала стиха / В.М. Саянов. – Москва, 1930. – 110 с.
872180
  Медведев Б.В. Начала теоретической физики : Учебное пособие / Б.В. Медведев. – Москва : Наука, 1977. – 496с.
872181
  Крылов В.И. Начала теории вычислительных методов. Дифференциальные уравнения / В.И. Крылов. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 286 с.
872182
  Крылов В.И. Начала теории вычислительных методов. Интерполирование и интегрирование / В.И. Крылов. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 288 с.
872183
  Крылов В.И. Начала теории вычислительных методов. Линейная алгебра и нелинейные уравнения / В.И. Крылов. – Минск, 1985. – 280 с.
872184
  Крылов В.И. Начала теории вычислительных методов. Уравнения в частных производных / В.И. Крылов. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 312 с.
872185
  Фоминский Л.П. Начала теории движения во времени / Л.П. Фоминский. – Черкассы : Сіяч, 1995. – 92с.
872186
  Соколовский Ю.И. Начала теории относительности с графическими доказательствами / Ю.И. Соколовский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1970. – 159 с.
872187
  Грэхем Начала теории Рамсея / Грэхем, , Л. Рональд. – Москва : Мир, 1984. – 97 с.
872188
  Воронин Ю.А. Начала теории сходства / Ю.А. Воронин. – Новосибирск, 1989. – 120с.
872189
  Воронин Ю.А. Начала теории сходства / Ю.А. Воронин. – Новосибирск, 1991. – 126с.
872190
  Воронин Ю.А. Начала теории сходства / Ю.А. Воронин. – Новосибрск, 1991. – 128 с.
872191
  Павлов В.В. Начала теории эргатических систем / В.В. Павлов. – К., 1975. – 239с.
872192
  Воскресенский П.И. Начала техники лабораторных работ / П.И. Воскресенский. – Изд. 2-е испр. – Москва, 1971. – 224с.
872193
  Захаров Л.Н. Начала техники лабораторных работ / Л.Н. Захаров. – Л., 1981. – 191с.
872194
  Федоров Е.С. Начала учения о фигурах / Е.С. Федоров. – Москва, 1953. – 41 с.
872195
  Павленко Ю.Г. Начала физики / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 639 с. – ISBN 5-211-00103-6
872196
   Начала физиологии : Учебник для вузов / А.Д. Ноздрачев, Ю.И. Баженов, И.А. Баранникова, А.С. Батуев; А.Д. Ноздрачев, Ю.И. Баженов , И.А. Баранникова, А.С. Батуев; Под ред. А.Д. Ноздрачева. – 2-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 1088с. – (Мир медицины). – ISBN 5-8114-0340-2
872197
  Шварцман Л.А. Начала физической химии для металлургов / Л.А. Шварцман, А.А. Жуховицкий. – 2-е зд., перераб. и доп. – М., 1991. – 207с.
872198
  Шварцман Л.А. Начала физической химии для металлургов. / Л.А. Шварцман, А.А. Жуховицкий. – М., 1974. – 352с.
872199
  Тульчинский Г.Л. Начала философии. Образы культуры. Ценности и нормы. Субкультуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 143-150. – ISSN 0235-1188
872200
  Башарин Г.П. Начала финансовой математики / Г.П. Башарин. – Москва : Инфра-М, 1998. – 160с. – ISBN 5-86225-432-94
872201
  Васильев С.Э. Начала хатха-йоги / С.Э. Васильев. – Москва, 1990. – 230с.
872202
  Швайка О.П. Начала хімії гетероциклічних сполук : навч. посібник / Олесь Швайка, Микола Короткіх ; НАН України [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2020. – 190, [4] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 185-191. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 978-966-360-415-2
872203
   Начала христианской психологии : Учебное пособие для вузов / Б.С. Братуссь, В.Л. Воейков, С.Л. Воробьев, Р.Б. Введенский. – Москва : Наука, 1995. – 236с. – (Программа " Обповление гуманитарного образования в России"). – ISBN 5-02-013282-9
872204
  Локуциевский Олег Вячеславович. Начала численного анализа : Для студ., аспирантов математ. отд. ун-тов и науч. сотрудников работающих в области прикладной математ. / Олег Вячеславович. Локуциевский, Михаил Борисович. Гавриков. – Москва : ЯНУС, 1995. – 581с. – ISBN 88929-004-5
872205
  Назаров В.В. Начала эконатурологии / В.В. Назаров. – 1-е отдел. изд. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 150, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-330-216-4
872206
  Каган М.С. Начала эстетики / М.С. Каган. – Москва, 1964. – 210с.
872207
  Громов Е.С. Начала эстетических знаний / Е.С. Громов. – Москва, 1971. – 209с.
872208
  Громов Е.С. Начала эстетических знаний: Эстетика и искусство / Е.С. Громов. – М., 1984. – 335с.
872209
  Громов Е.С. Начала эстетической категории / Е.С. Громов. – М., 1981. – 64с.
872210
  Латышева Л.А. Начала. Физика тонких энергий - эфир, душа (биополе), дух - в рамках квантовой теории поля / Л.А. Латышева. – Киев : Благовест, 1996. – 144 с.
872211
   Началась борьба за Париж // Сегодня. – Киев, 2018. – 21 ноября (№ 209). – С. 5


  В вузах Украины 16 ноября прошол первый этап образовательного конкурса "Авиатор-2019". Его уже в восьмой раз проводит благотворительный Фонд Бориса Колесникова для креативных и талантливых студентов технических и авиационных специальностей.
872212
  Сито Ф. Началась жизнь / Файвл Сито ; пер. с евр. П.Копелевой и Р.Маркович. – Киев : Держлитвидав, 1938. – 176 с.
872213
   Начали с разминки. Академическая молодежь пробует силы в управлении // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Совет молодых ученых (СМУ) Российской академии наук все активнее включается в реализацию целевой программы Президиума РАН, направленной на поддержку научной молодежи.
872214
  Ботвинник С.В. Начало / С.В. Ботвинник. – Л., 1948. – 72с.
872215
  Прилежаева М.П. Начало / М.П. Прилежаева. – М, 1957. – 120с.
872216
  Прилежаева М.П. Начало / М.П. Прилежаева. – Москва, 1958. – 129 с.
872217
  Бушко О.М. Начало / О.М. Бушко. – Смоленск, 1958. – 82с.
872218
  Ваганова Л.С. Начало / Л.С. Ваганова. – Москва, 1965. – 95с.
872219
  Черток С.М. Начало / С.М. Черток. – М., 1973. – 87с.
872220
  Галунчиков В.А. Начало / В.А. Галунчиков. – Москва, 1974. – 239с.
872221
  Басенко К.Я. Начало : роман / К.Я. Басенко. – Москва, 1977. – 488 с.
872222
  Искандер Фазиль Начало : Рассказы / Искандер Фазиль. – Сухуми : Алашара, 1978. – 172 с.
872223
   Начало : повести и рассказы студ. Лит. ин-та им. А.М. Горького. – Москва : Советский писатель, 1982. – 367с.
872224
  Шабаева М. Начало / М. Шабаева. – Фрунзе, 1982. – 47с.
872225
   Начало = Сборник : Повести и рассказы студентов Литературного института им. А.М.Горького. – Москва : Советский писатель, 1984. – 312с.
872226
  Кирпотин В.Я. Начало / В.Я. Кирпотин. – Москва : Советский писатель, 1986. – 253 с.
872227
  Бурмистров А.И. Начало : повесть / А.И. Бурмистров. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989. – 319 с. – В изд. также: Глаза на том берегу : повесть, рассказы / Сергей Коночкин ; Под стук колес : повесть, рассказы / Анна Турусова. – ISBN 5-7688-0091-3
872228
  Зингер Исаак Башевис Начало // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.188-201. – ISSN 1130-6545
872229
  Красноженов Б. Начало "великой рецессии" // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 42-49
872230
  Цирулик Д.А. Начало автобиографии. / Д.А. Цирулик. – Благовещенск, 1961. – 64с.
872231
  Халфин Н.А. Начало американской экспансии в странах Средиземноморья и Индийского океана. / Н.А. Халфин. – М., 1958. – 110с.
872232
  Архимандрит Макарий (Веретенников) Начало антилатинской полемики на Руси // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 223-238


  О киевском Митрополите Ефреме (1055-1061) и Митрополите Георгие (1062-1076)
872233
  Буслаева Ю.В. Начало библиотечного образования в России (XIX - 30-е гг.XX века) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3. – С. 118-121. – ISSN 0869-608Х
872234
  Буслаева Ю.В. Начало библиотечного образования в России (ХІХ - 30-е гг. ХХ века) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 2. – С. 118-121. – ISSN 0869-608Х
872235
  Богатырев В.С. Начало биографии / В.С. Богатырев. – Саратов, 1958. – 56с.
872236
  Попов В.Н. Начало биографии. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1961. – 175с.
872237
  Ледков В.Н. Начало большого дня : повести, легенды, сказки / В.Н. Ледков. – Москва : Современник, 1988. – 267 с.
872238
   Начало большого пути. – Орел, 1955. – 180с.
872239
  Барковская Т.Н. Начало большого пути : [докум. повеств. о самар. периоде жизни В.И. Ленина (1889-1893 гг.)] / Т.Н. Барковская. – 4-е изд., испр. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1984. – 179 с. : ил.
872240
  Самсония А. Начало борьбы / А. Самсония. – М., 1951. – 20с.
872241
  Самсония А. Начало борьбы / А. Самсония. – М., 1952. – 43с.
872242
  Мукерджи О. Начало борьбы / О. Мукерджи. – М., 1978. – 108с.
872243
  Самсония А.А. Начало борьбы. / А.А. Самсония. – М, 1951. – 20с.
872244
  Самсония А.А. Начало борьбы. / А.А. Самсония. – М, 1952. – 43с.
872245
   Начало бьольшого пути. – Кишинев, 1964. – 151с.
872246
  Белый А. Начало века / А. Белый. – Москва-Ленинград, 1933. – 503с.
872247
  Белый А. Начало века / А. Белый. – Москва, 1990. – 526с.
872248
  Белый А. Начало века / А. Белый. – М., 1990. – 688 с. – (Серия литературных мемуаров)
872249
  Немчинов Г.А. Начало века, или Жизнь Андрея Машерина / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1991. – 472с.
872250
   Начало века: Москва начала ХХ столетия в произведениях рус. пис.. – М., 1988. – 509с.
872251
  Бахтин И.А. Начало великого пути : из истории соц. преобразования деревни, 1917-1925 / И.А. Бахтин. – М, 1979. – 152с.
872252
  Григорьев Г.П. Начало верхнего палеолита и происхождение / Г.П. Григорьев. – Л., 1968. – 176с.
872253
  Анфилов В.А. Начало Вкликой Отечественной веойны. (22 июня1941- середина июля 1941 г.) : военно исторический очерк / Анфилов В.А. – Москва : Воениздат, 1962. – 222 с., [3] л. карт. : портр.
872254
  Бовин А.Е. Начало восьмидесятых / А.Е. Бовин. – Москва, 1984. – 271 с.
872255
  Ливанов Александр Карпович Начало времени : Лирич. повесть / Ливанов Александр Карпович. – Москва : Современник, 1976. – 221с. – (Новинки "Современника")
872256
  Ливанов А.К. Начало времени / А.К. Ливанов. – Москва
6. – 1976. – 221с.
872257
  Слуцкис М. Начало всех начал / М. Слуцкис. – М., 1975. – 318с.
872258
  Соловьев Б.Г. Начало второй мировой войны / Б.Г. Соловьев. – М., 1989. – 63с.
872259
  Ивашин И.Ф. Начало второй мировой войны и внешняя политика СССР / И.Ф. Ивашин. – М, 1951. – 40с.
872260
  Пак Б.И. Начало высшего образования и первые шаги науки в Советском Туркестане (1917-1924 гг). : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Пак Б.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 23л.
872261
  Сухотин А.М. Начало высшей математики : учебное пособие для студ. технических вузов / А.М. Сухотин ; Федеральное агенство по образованию , Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования "Томский политехнический университет". – 3-е изд. – Томск : Томский политехнический университет, 2008. – 164 с.
872262
  Красильников Г.Д. Начало года : роман / Г.Д. Красильников. – Ижевск : Удмуртия, 1968. – 224 с.
872263
  Красильников Г.Д. Начало года : роман / Г.Д. Красильников. – Москва : Известия, 1972. – 479 с.
872264
  Жуков Ю.А. Начало города / Ю.А. Жуков. – Хабаровск, 1977. – 219с.
872265
   Начало гражданской войны. : Сост.С.А.Алексеев. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 478с. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев)
872266
  Петров Н.И. Начало греко-болгарской распри и возрождения болгарской народности. – Оттиск из журнала "Труды Киевской духов. Академии" за 1886 г. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1886. – 105 с.
872267
  Васенко П.Г., Платонов С.Ф., Тураева-Церетели Е.Ф. Начало династии Романовых : исторические очерки : с 12 портретами и рисунками / П.Г. Васенко, проф. С.Ф. Платонов, Е.Ф. Тураева-Церетели. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмаков и К° ; Тип. М. Волковича, 1912. – [8], 248 с., [12] л. ил.


  Авторы: Платонов Сергей Федорович, 1860-1933 Тураева-Церетели Елена Филимоновна, 1868-
872268
  Асламов М.Ф. Начало дня : стихи / М.Ф. Асламов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1966. – 103 с.
872269
  Юнко А.П. Начало дня / А.П. Юнко. – Кишинев, 1979. – 66с.
872270
  Хохлов В.К. Начало дня: очерки. / В.К. Хохлов. – М., 1982. – 48с.
872271
  Маяк Р. Начало долгого пути / Р. Маяк. – Таллин, 1984. – 238с.
872272
  Хадкевич Т.К. Начало дружбы : рассказы / Т.К. Хадкевич; пер. с бел. П.Кобзаревского. – Минск : Госиздат БССР, 1956. – 156 с.
872273
  Туган М.М. Начало дружбы. / М.М. Туган. – Сталинград, 1956. – 263 с.
872274
  Виргинский В.С. Начало железнодорожного дела в России ( до 40-х годов ХІХ века / В.С. Виргинский. – Москва : Правда, 1949. – 32 с.
872275
  Лесин А.А. Начало жизни / А.А. Лесин. – Симферополь, 1948. – 22с.
872276
  Адамян Н.Г. Начало жизни : рассказы / Нора Адамян. – Москва : Советский писатель, 1955. – 214 с.
872277
  Финн К.Я. Начало жизни / К.Я. Финн. – М, 1959. – 91с.
872278
  Олевский Б. Начало жизни / Б. Олевский. – Москва, 1967. – 248с.
872279
  Серебровская Е.П. Начало жизни. / Е.П. Серебровская. – Л, 1971. – 304с.
872280
  Кондратьев Н.И. Начало журнальной прессы в Восточной Сибири / Н.И. Кондратьев. – Иркутск, 1985. – 192 с.
872281
  Вернадский В.И. Начало и вечность жизни / И. Вернадский. – Петербург : Изд. "Время", 1922. – 59 с.
872282
  Вернадский В.И. Начало и вечность жизни / В.И. Вернадский. – Москва, 1989. – 702с.
872283
  Каныгин Начало и конец времени : Новый взгляд на историю / Ю.М.Каныгин. – Киев : А.С.К., 2005. – 464с. – ISBN 966-539-467-3
872284
  Зарудный Е. Начало и конец истории // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 47-50. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
872285
  Мейер В. Начало и конец мира / В. Мейер. – Ленинград, 1926. – 188 с.
872286
  Бакланов Н.Б. Начало и развитие горнозаводского дела иа Урале // Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра / Академия истории материальной культуры имени Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград, 1935. – Вып. 134 : Техника металлургического производства 18 века на Урале /Бакланов Н.Б. – С. 11-31
872287
  Саринян С.Н. Начало и формирование критического реализма в армянской прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Саринян С.Н.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1953. – 25 с.
872288
  Вильчинский Ольгерд Начало и центры европейской культуры / Ольгерд Вильчинский. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1898. – [2], 40 с. – Конволют. - Пер.:
872289
  Формозов А.А. Начало изучения каменного века в России / А.А. Формозов. – М., 1983. – 127с.
872290
  Глотов М.Б. Начало институциализации социологии в России // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С.127-133. – ISSN 0132-1625
872291
  Борисов Л.И. Начало истории / Л.И. Борисов. – Ленинград, 1938. – 224с.
872292
  Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения / А.К. Дживелегов. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К*, 1908. – 218, [2] с. – (Научно-популярная библиотека ; Сер. 1; № 3-4)
872293
  Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения / А.К. Дживелегов. – 2-е изд. – Москва, 1924. – 240 с.
872294
  Любович Н.Н. Начало католической реакции и упадок реформации в Польше : по неизданным источникам. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1890. – II, 400, VIII с.
872295
  Немировский Евгений Львович Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. Жизнь и деятельность Франциска Скорины : описание изд. и указ. лит., 1517-1977 / Немировский Евгений Львович; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Отд. ред. кн. – Москва : ГБЛ, 1978. – 160 с.
872296
  Зернова А.С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине / А.С. Зернова. – М., 1947. – 104с.
872297
  Немировский Евгений Львович Начало книгопечатания в Москве и на Украине. Жизнь и деятельность первопечатника Ивана Федорова : Указ. лит. 1574 - 1974 / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Отд. ред. кн.; Сост. Е.Л. Немировский. – Москва : ГБЛ, 1975. – 198 с.
872298
  Немировский Е.Л. Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров / Е.Л. Немировский. – М., 1974. – 224с.
872299
  Яброва М.М. Начало колониальной экспансии Англии 70-80 гг. XVI в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Яброва М.М. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А. Жданова. Исторический факультет. – Ленинград, 1950. – 13 с.
872300
  Цукерник Л.Я. Начало колониальной экспансии в Америку : Автореф... канд. ист.наук: / Цукерник Л. Я.; Цукерман Л. Я.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 16 с.
872301
  Березный Л.А. Начало колониальной экспансии в Китае и современная амерканская историография / Л.А. Березный ; АН СССР, институт востоковедения, восточный факультет ЛГУ. – Москва : Наука ; Глав. ред восточ. лит., 1972. – 216с.
872302
  Чарный И.С. Начало колониальной экспансии Германии (1879-1885). : Автореф... канд. истор.наук: / Чарный И.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
872303
  Кременюк В.А. Начало конца : как зарождалась стратегия выхода из "холодной войны" (опыт реконструкции исторических событий) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 7 (487). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
872304
  Конецкий В.В. Начало конца комедии : повести и рассказы / В.В. Конецкий. – Москва : Современник, 1978. – 368 с. – (Новинки "Современника")
872305
  Данилин Б.С. Начало космической эры / Б.С. Данилин. – М, 1960. – 45с.
872306
  Кузьмин А.Н. Начало кризиса рабовладельческого строя древнего Рима. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмин А.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
872307
  Левин Начало круга / Левин, 1925. – 31 с.
872308
   Начало ленинского этапа в развитии марксизма. – Львов, 1966. – 43с.
872309
   Начало ленинского этапа в разработке научных основ партийной пропаганды и агитации. – Горький : Издание ГГУ, 1980. – 178 с.
872310
  Скакбаев М. Начало лета. : : повести, рассказы / Марал Скакбаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 248 с.
872311
   Начало лета: Рассказы и повести молод. свердл. литер.. – Свердловск, 1985. – 268с.
872312
  Мозолевский Б.М. Начало марта / Б.М. Мозолевский. – К., 1963. – 103с.
872313
   Начало маршрута - Саратов.. – Саратов
1. – 1989. – 238с.
872314
  Кривогуз И.М. Начало массового антивоенного движения в Германии в период первой мировой империалистической войны (1914-1916 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кривогуз И.М.; АН СССР. Ин-тут истории. Лен. отд. – Ленинград, 1952. – 20 с.
872315
  Шапошникова Л.В. Начало массового колхозного движения. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шапошникова Л.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1954. – 22л.
872316
  Аскольдова С.М. Начало массового рабочего движения в США : (80-е годы XIX в.) / С.М. Аскольдова ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1966. – 232 с. – Библиогр.: с. 220-227
872317
  Разумовский А.М. Начало массового социалистического соревнования в колхозном производстве СССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Разумовский А.М. ; М-во просвещения РСФСР, Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1956. – 13 с.
872318
  Дадыкин Р.П. Начало массового социалистического соревнования в промышленности СССР. / Р.П. Дадыкин. – М, 1954. – 224 с.
872319
  Палийчук Б.Д. Начало мая / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1975. – 79с.
872320
  Фридланд Л.С. Начало мира / Л.С. Фридланд. – Л., 1958. – 235с.
872321
  Фридланд Л.С. Начало мира / Л.С. Фридланд. – М.-Л., 1966. – 308с.
872322
  Братко Н.Н. Начало мира: Библия и современная наука // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 34-43. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
872323
  Нардова В.А. Начало монополизации нефтяной промышленности России. / В.А. Нардова. – Л, 1974. – 151с.
872324
  Мавродин В.В. Начало мореходства на Руси / В.В. Мавродин. – Л., 1949. – 147с.
872325
  Мавродин В.В. Начало мореходства на Руси / В.В. Мавродин. – Л., 1950. – 44с.
872326
  Бугаев Н.В. Начало наибольших и наименьших показателей в теории дифференциальных уравнений : Целые частные интегралы / Н.В. Бугаев. – Москва : Университетская тип., 1891. – 42 с.
872327
  Зайончевский В. Начало наименьшей потерянной работы как общее начало механики / В. Зайончевский. – Киев. – 49 с.
872328
  Рахманинов И.И. Начало наименьшей потерянной работы, как начало общее начало Механики : Математ.семинарий Унив.Св.Владимира. – Отд.оттиск из Универ.Известий. – Киев : В университетской тип., 1878. – 20с. – Книга с автографом автора
872329
  Каиров С.Л. Начало народно-освободительной борьбы в Югославии (1941 г.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.573 / Каиров С.Л. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1971. – 20 с.
872330
  Макаров Б.К. Начало начал / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1975. – 23с.
872331
  Богданов А.И. Начало начал / А.И. Богданов. – Таллин, 1978. – 79с.
872332
  Тихоплав В.Ю. Начало начал / В.Ю. Тихоплав, Т.С. Тихоплав. – Санкт-Петербург : Весь, 2003. – 288с. – (На пороге тонкого мира). – ISBN 5-94435-392-9
872333
  Паустовский К.Г. Начало неведомого века / К.Г. Паустовский. – Москва, 1958. – 219с.
872334
  Паустовский К.Г. Начало неведомого века / К.Г. Паустовский. – Киев : Дніпро, 1985. – 399с.
872335
   Начало немецкой социал-демократии : [Юбилейный сборник лейпцигских рабочих к 23 мая 1903 г.] / С нем. пер. В. Величкиной (Величкина - девичья фамилия Бонч-Бруевич Вера Михайловна). – Санкт-Петербург : Т-во "Знание", 1906. – 92 с. – (Дешевая библиотека товарищества "Знание" ; № 277)


  Содерж.: Очерк начала рабочего движения / [Соч.] А. Бебеля. Лейпцигский центральный комитет и Фердинанд Лассаль / [Соч.] Юлиуса Вальтейха. Лейпцигское рабочее движение 1862-1867 годов / [Соч.] Франца Меринга. Лейпцигское рабочее движение 1868-1878 ...
872336
  Рудюк В. Начало нового века ожидается неурожайным, однако без глобальных катастроф // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 28 декабря (№ 243). – С. 6


  Каких сюрпризов ждать от Солнца в ближайшем столетии? - отвечает на вопрос сотрудник отдела солнечно-земных связей Астрономической обсерватории КНУ имени Тараса Шевченко Павел Романчук.
872337
  Абишев А. Начало нового этапа в развитии социалистического соревнования в колхозах Казахской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абишев А.; Казах.гос. ун-т. – Алма-Ата, 1955. – 19л.
872338
  Абишев А.А. Начало нового этапа в развитии социалистического соревнования в колхозах Казахской ССР. : Автореф... Канд.ист. наук: / Абишев А.А.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1956. – 18л.
872339
   Начало новой жизни Л.Н.Толстого. – 112 с.
872340
  Пушной М. Начало новой эры. Эры свободной Энергии // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2012. – № 3. – С. 16-17. – ISSN 2073-9117
872341
  Варга Е.С. Начало общего кризиса капитализма / Е.С. Варга. – Москва, 1974. – 447с.
872342
  Панькин И.Ф. Начало одной жизни. / И.Ф. Панькин. – М., 1960. – 238с.
872343
  Панькин И.Ф. Начало одной жизни. / И.Ф. Панькин. – Тула, 1963. – 199с.
872344
  Панькин И.Ф. Начало одной жизни: Повесть, легенды. / И.Ф. Панькин. – Изд. перераб. – Тула, 1987. – 318с.
872345
  Суслова Ф.М. Начало организованной борьбы / Ф.М. Суслова. – М., 1986. – 254с.
872346
  Камышинцев А.В. Начало осени: Повесть, рассказы. / А.В. Камышинцев. – М. : Советский писатель, 1989. – 264 с.
872347
  Кардашова А.А. Начало осмотра / А.А. Кардашова. – Москва, 1986. – 247с.
872348
  Дегтярев А.Я. Начало Отечества / А.Я. Дегтярев, И.В. Дубов. – Ленинград, 1983. – 184с.
872349
  Дегтярев А.Я. Начало Отечества / А.Я. Дегтярев, И.В. Дубов. – Москва, 1990. – 382 с.
872350
  Виргинский В.С. Начало парового судоходства в России / В.С. Виргинский. – Москва, 1948. – 48с.
872351
  Фурер Л.Н. Начало пароходства на Волге. / Л.Н. Фурер. – Казань, 1957. – 24с.
872352
  Савинченко Н.В. Начало первой буржуазно-демократической революции в России. / Н.В. Савинченко, В.Е. Смирнов. – М., 1960. – 50с.
872353
   Начало первой русской революции. – Москва, 1955. – 960с.
872354
  Лапин Н.И. Начало перехода Маркса к материализму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Лапин Н.И. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва. – 16 с.
872355
  Евсиков Ю.Г. Начало песни / Ю.Г. Евсиков. – Челябинск, 1960. – 52с.
872356
   Начало песни.. – Киров, 1963. – 20с.
872357
   Начало песни.. – Куйбышев, 1965. – 104с.
872358
  Брандыс М. Начало повествования. / М. Брандыс. – Москва, 1952. – 196с.
872359
   Начало полета.. – М., 1966. – 222с.
872360
  Родионов А.М. Начало поля / А.М. Родионов. – Кемерево, 1975. – 78с.
872361
  Савченко В.А. Начало предварительного расследования и его содержание в уголовно-процессуальном законодательстве Австрии // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 219-222. – ISBN 978-966-419-300-6
872362
  Попов А.А. Начало президентской избирательной кампании 2016 г. в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 11 (551). – С. 23-44. – ISSN 0321-2068


  В статье анализируется начальная стадия президентской избирательной кампании 2016 г. в США, с января до середины октября 2015 г. За этот период кампания приобрела ряд особенностей: 1) рекордное число республиканских претендентов в кандидаты и ...
872363
  Торопыгина М.Ю. Начало прекрасной дружбы - Аби Варбург и Эрнст Кассирер // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 158-169. – ISSN 0042-8744
872364
  Тарновский К.Н. Начало пролетарского периода революционно-освободительного движения в России / К.Н. Тарновский. – Москва, 1971. – 32с.
872365
  Сопровский А.А. Начало прощания / А.А. Сопровский. – М., 1991. – 29с.
872366
  Зусманович Д.Д. Начало прямой военной интервенции США во Вьетнаме и советско-американские отношения (1964-1965 гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 91-104. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
872367
  Василевский С В. Начало пути / С В. Василевский, . – Москва, 1947. – 95с.
872368
  Изюмский Б.В. Начало пути / Б.В. Изюмский. – М., 1950. – 200с.
872369
  Ирошникова И.И. Начало пути / И.И. Ирошникова. – Москва : Профиздат, 1951. – 168 с.
872370
  Грачев Н. Начало пути / Н. Грачев. – Иваново, 1955. – 72с.
872371
   Начало пути. – Ростов-на-Дону, 1955. – 124с.
872372
  Чуйков В.И. Начало пути / В.И. Чуйков. – М, 1959. – 360с.
872373
  Балыкин М. Начало пути / М. Балыкин. – Алма-Ата, 1960. – 39с.
872374
  Чуйков В.И. Начало пути / В.И. Чуйков. – 2-е изд. – М, 1962. – 399с.
872375
  Коротина К.И. Начало пути / К.И. Коротина. – Ставрополь, 1966. – 104с.
872376
  Гульшин Г.С. Начало пути / Г.С. Гульшин. – Ташкент, 1967. – 346с.
872377
  Энгельс Начало пути / Энгельс; Єнгельс ; худ. Л.В. Козлов ; авт. вст. ст. Г.И. Серебрякова. – Москва, 1972. – 128 с. : ил.
872378
  Макушкин В.М. Начало пути / В.М. Макушкин. – Саранск, 1976. – 146с.
872379
  Суравира А.В. Начало пути / А.В. Суравира. – М., 1976. – 143с.
872380
  Кузнецова Э.Ф. Начало пути / Э.Ф. Кузнецова. – Чебоксары, 1979. – 127с.
872381
  Алексеева В.Г. Начало пути / В.Г. Алексеева. – Москва, 1979. – 64с.
872382
  Давыдов М. Начало пути : роман / М. Давыдов; пер. с лаеск. В.Федоровского. – Москва : Современник, 1980. – 224 с.
872383
  Абдукаримов М. Начало пути : повесть / М. Абдукаримов ; пер. с кирг. В. Бобылева. – Фрунзе : Кыргыстан, 1982. – 174 с.
872384
  Бонфельд С.М. Начало пути будущих новаторов производства / С.М. Бонфельд. – Москва, 1962. – 48 с.
872385
   Начало пути христианина.. – Коктебель, 1990. – 49с.
872386
  Шургин М.А. Начало пути. -- Зима в Бежице. / М.А. Шургин. – Л, 1957. – 160с.
872387
  Шургин М.А. Начало пути. / М.А. Шургин. – Л, 1955. – 175с.
872388
  Савченко И. Начало пути. / И. Савченко. – К., 1956. – 348с.
872389
   Начало пути.. – М., 1956. – 152с.
872390
  Селезнев П.И. Начало пути. / П.И. Селезнев. – Сталинград, 1957. – 149с.
872391
   Начало пути.. – Белгород, 1958. – 250с.
872392
   Начало пути.. – Л., 1960. – 227с.
872393
   Начало пути: Из сов.лит. критики 20-х гг.. – М. : Советская Россия, 1987. – 350 с.
872394
   Начало пути: поколение со средним образованием.. – М., 1989. – 238с.
872395
  Шубкин В.Н. Начало пути: проблемы молодежи в зеркале социологии и литературы. / В.Н. Шубкин. – Москва, 1979. – 224с.
872396
  Вахрамеев В.А. Начало работ по палеографии в России // Очерки по истории геологических знаний / Акад. наук СССР, Ин-т геологических наук ; [отв. ред. В.В. Тихомиров]. – Москва : Изд-во акад. наук СССР, 1955. – Вып. 4. – С. 104-123
872397
  Коровникова Н.И. Начало рабочего движения и распространение марксизма в России / Н.И. Коровникова. – Москва, 1963. – 47с.
872398
  Васина Э.Л. Начало рабочего движения и распространение марксизма в России (1883-1894) / Э.Л. Васина. – Москва, 1960. – 44с.
872399
  Буцко Н.А. Начало рабочего движения и распространение марксизма в России (1883-1894) / Н.А. Буцко. – Киев, 1976. – 28с.
872400
   Начало рабочего движения и распространения марксизма в России. – Москва, 1960. – 371с.
872401
  Барсуков Н.А. Начало рабочего движения и распространения марксизма в России : (1883-1894 гг.) : консультации, метод. советы / сост. Н.А. Барсуков. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 126 с. – (В помощь изучающим историю КПСС)
872402
  Долгинцев Г.М. Начало рабочего движения и распространения марксизма в России. Лекция по истории КПСС / Г.М. Долгинцев, В.Ф. Рыков. – Свердловск, 1973. – 37с.
872403
  Свистунова Т.Г. Начало рабочего и социалистического движения в Царстве Польском. Рабочая партия "Пролетариата" (70-е средина 80-х годов XIX века) : Автореф... канд. ист.наук: / Свистунова Т. Г.; МГУ. – Орел, 1953. – 16 с.
872404
  Третьяков Ю.Д. Начало рабочего патруля / Ю.Д. Третьяков. – М., 1966. – 125с.
872405
  Бренев И.В. Начало радиотехники в России / И.В. Бренев. – Москва, 1970. – 256 с.
872406
  Кряквин Н.Е. Начало развития онтологических воззрений в христианстве как культурный феномен (анализ трудов византийских богословов) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 2073-9702


  В статье приведен анализ византийских авторов, активно занимавшихся решением вопросов, в которых заключена онтологическая проблематика — о начале бытия, творении и устроении его элементов, сохранения и устойчивости мироздания. Подчеркивается, что, ...
872407
  Лазарев В.Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве : Архитектура. Скульптура. Живопись. Трактаты : таблицы / В.Н. Лазарев. – Москва : Искусство, 1979. – 270 с., ил. – Прилож. к: Происхождение итаальянского Возрождения, кн. 3 / В.Н. Лазарев (Инв. № 1021608)
872408
  Листвин В.Ф. Начало распространения марксизма в России / В.Ф. Листвин, 1958. – 38с.
872409
  Курбатова И.Н. Начало распространения марксизма в России : Лит.-изд.деятельность группы "Освобождение труда" / И.Н. Курбатова. – М., 1983. – 268с.
872410
  Ленин В.И. Начало революции в России. Карл Маркс.Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Тарту, 1970. – 28с.
872411
  Ленин В.И. Начало революции в России. Революционная армия и революционное правительство.Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – М, 1954. – 80с.
872412
  Ленин В.И. Начало революции в России. Революционная армия и революционное правительство.Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – М, 1955. – 144с.
872413
  Ленин В.И. Начало революции в России. Уроки московского восстания / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 16 с.
872414
  Соловьев А.Г. Начало революционного движения в Туркмении в 1900-1905 гг. / А.Г. Соловьев. – Ашхабад; Москва
2. – 1946. – 258с.
872415
  Матьяс О.А. Начало революционной деятельности В.И.Ленина / О.А. Матьяс. – М., 1956. – 58с.
872416
  Надточеев Д.И. Начало революционной деятельности И.В.Сталина / Д.И. Надточеев. – М., 1950. – 29с.
872417
   Начало рек.. – М., 1960. – 80с.
872418
  Лисочкин И.Б. Начало романтики / И.Б. Лисочкин. – Ленинград, 1968. – 270с.
872419
  Елисеева И.И. Начало российской государственной статистики / И.И. Елисеева, А.Л. Дмитриев // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 6. – С. 21-25. – ISSN 0320-8168
872420
  Костомаров Н.И. Начало Руси / [Н. Костомаров] // Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / Н.И. Костомаров. – [Санкт-Петербург], 1860. – [28] с.
872421
  Фомин В.В. Начало Руси в трудах М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 14-21. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
872422
  Вильчинский О. Начало Руси по сказаниям современников и курганам / [соч.] Ольгерда Вильчинского. – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Комарова, 1892. – 80 с.
872423
  Щебальский П.К. Начало Руси. (Первые князья. Крещение Руси) / [соч.] П. Щебальского. – 3-е изд. – Сувалки : Тип. Губернского правления, 1873. – 39 с.
872424
  Горский Антон Начало Руси: славяно-варяжская дилемма? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 15-18. – ISSN 0235-7089
872425
  Скрицкий Н.В. Начало русско-турецкой войны 1877-1878 гг. // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 4. – С.69. – ISSN 0321-0626
872426
  Прудовский П.И. Начало русско-шведской войны 1656-1661 гг. и генезис Рижского договора 1656 г. между Россией и Бранденбургом // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 21-32. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Ослаблення Речі Посполитої привело до руйнування стабільності в Східній Європі і початку серії конфліктів
872427
  Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России / Д.Н. Альшиц. – Ленинград, 1988. – 242с.
872428
   Начало света: Стран. заруб. поэзии ХХ в.. – М., 1990. – 478с.
872429
  Владимиров П.В. Начало славянского, 1894
872430
  Немировский Е.Л. Начало славянского книгопечатания / Е.Л. Немировский. – М., 1971. – 270с.
872431
  Могилевцев Г.И. Начало слов / Г.И. Могилевцев. – М, 1963. – 79с.
872432
  Лобанов М.М. Начало советской радиолокации / М.М. Лобанов. – Москва : Советское радио, 1975. – 288 с.
872433
   Начало создания социалистической экономики Сибири. – Иркутск, 1978. – 106 с.
872434
  Шарапов Г.В. Начало социалистических преобразований в деревне в первые годы Советской власти / Г.В. Шарапов. – Москва, 1960. – 88с.
872435
  Чернявский Ф.Ф. Начало социалистических преобразований в Закарпатье (октябрь 1944 - январь 1946 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернявский Ф.Ф.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1957. – 22л.
872436
  Белялов У.Б. Начало социалистических преобразований в экономике Казанской губернии / У.Б. Белялов. – Казань, 1961. – 54с.
872437
  Волковичер И. Начало социалистического движения в бывшей Русской Польше / И. Волковичер. – Москва-Ленинград, 1925. – 124с.
872438
  Володин А.И. Начало социалистической мысли в России. / А.И. Володин. – Москва, 1966. – 187с.
872439
  Качелин А. Начало структурных преобразований в газовой монополии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 4 : Россия в глобальном мире. – С. 62-66. – ISSN 2074-6040
872440
  Сидоров Г.А. Начало судьбы / Г.А. Сидоров. – Чебоксары, 1973. – 119с.
872441
  Зарецкий М. Начало счастья : рассказы / М. Зарецкий; пер. с белорус. А.Борушко. – Минск : Мастацкая література, 1980. – 303 с.
872442
  Фоняков И.О. Начало тревоги / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1965. – 239с.
872443
  Горфункель А.Х. Начало университетской библиотеки / А.Х. Горфункель, Н.И. Николаев. – Л., 1980. – 88с.
872444
  Чанышев А.Н. Начало философии / А.Н. Чанышев. – Москва : Московский университет, 1982. – 184 с.
872445
  Безвенюк В. Начало формирования корпуса янычар // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 553-556. – ISSN 2078-0850
872446
  Маликов Ф. Начало формирования рабочего класса в горной промышленности Казахстана во второй половине XIX века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Маликов Ф. ; Акад. наук Казах. ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1955. – 15 с.
872447
  Крупник И.Н. Начало хороших времен / И.Н. Крупник. – М, 1989. – 332с.
872448
  Сергеева-Тютюгина Начало Храма этой жизни / Сергеева-Тютюгина, Н.Д. Берек // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 2 (24). – С. 27-45.
872449
  Пархоменко В.А. Начало христианства Руси : Очерк из истории Руси IX-X в.в. Владимира Пархоменко. – Полтава : Электр. тип. Г.И. Маркевича, 1913. – [2], VIII, 191 с.
872450
  Боровков Д. Начало царствования Ивана Грозного: по страницам летописей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 12 (96). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
872451
  Леббок Д. Начало цивилизации и первобытное состояние человека : Умств. и обществ. состояние дикарей / Сэра Джона Леббока, чл. парламента, авт. "Доисторических времен", и пр. ... ; Под ред. Д.А. Коропчевского. – 2-е изд., испр. и доп. по 5-му англ. изд. (1889 г.). – Санкт-Петербург : Изд. М.М. Ледерле, 1896. – 370, III с., 7 л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.
872452
  Лёббок Д. Начало цивилизации. Умственное и общественное состояние дикарей / Д. Лёббок; под ред. Д.А. Коропчевского. – С.-Петербург : Тип. В. Демакова, 1876. – II, 350 с.
872453
  Лужанин М. Начало человека : стихотворения, поэмы / М. Лужанин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 103 с.
872454
  Абдуллаев З.З. Начало экспансии США в Иране / З.З. Абдуллаев ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 97 с.
872455
  Тихонов Николай Семенович Начало эры / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Правда, 1958. – 64с.
872456
  Силаев Б.Д. Начало юности : рассказы / Б.Д. Силаев. – Харьков : Харьковское областное изд-во, 1956. – 128с.
872457
  Майданик Р.А. Начало юридического бизнеса: маркетинговые аспекты // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 465-482. – ISBN 978-617-566-312-7
872458
  Романов В.В. Начало юридической деятельн / В.В. Романов, Г.В. Романова // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 5. – С.43-44
872459
  Чистов К.К. Начало. / К.К. Чистов. – Иркутск, 1965. – 19с.
872460
  Райчевски Г. Начало. / Г. Райчевски. – Пловдив, 1969. – 44с.
872461
   Начало. Стихи. – Саратов, 1974. – 127с.
872462
   Начало. Стихи. – Свердловск, 1974. – 115с.
872463
   Начало. Стихи мол. поэтов Черноземья.. – Воронеж, 1967. – 190с.
872464
   Начало: Повести и рассказы студ. Лит. ин-та им. А.М.Горького.. – М., 1987. – 352с.
872465
  Нефедов Н.Н. Начало: Повесть. / Н.Н. Нефедов. – Москва, 1975
872466
   Начало: Сб. работ молодых ученых.. – М., 1990. – 250с.
872467
   Начало: Сб. стихов.. – Иркутск, 1979. – 95с.
872468
  Радчун Г. Началось с ареста Антони / Г. Радчун. – М., 1971. – 191с.
872469
  Иноземцева Т.Н. Началось с огня / Т.Н. Иноземцева. – М, 1982. – 64с.
872470
  Киселев Я.С. Началось с проступка... / Я.С. Киселев. – М, 1958. – 32с.
872471
  Тишев Д. Началото на историческия прелом. БЗНС-юни-септември 1923 / Д. Тишев. – София : БЗНС, 1981. – 211 с.
872472
  Нейков Н. Началото на края / Н. Нейков. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 144 с.
872473
  Гончаров В.Л. Начальная алгебра / В.Л. Гончаров. – Изд. 2-е. – Москва, 1960. – 451 с.
872474
  Мартынова М.Ф. Начальная алгебра в младших классах восьмилетней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Мартынова М.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М,, 1966. – 18л.
872475
  Гончаров В.Л. Начальная алгебра. VI-VII классы / В.Л. Гончаров. – Москва, 1955. – 448 с.
872476
  Динзе В.Ф. Начальная английская грамматика / В.Ф. Динзе. – Ленинград, 1931. – 91 с.
872477
  Оде-Васильева Начальная арабская хрестоматия / К.В. Оде-Васильева ; под ред. и с предисл. И.Ю Крачковского ; ЦИК СССР, Ленинград. ин-т живых восточных языков им. А.С. Енукидзе. – Ленинград : Институт живых восточных языков, 1926. – 44 с.
872478
  Гусак П.А. Начальная военная подготовка / П.А. Гусак, А.М. Рогачев. – Минск, 1972. – 478с.
872479
  Гусак П.А. Начальная военная подготовка / П.А. Гусак, М А. Рогачев. – 2-е доп. и перераб. – Минск, 1975. – 480с.
872480
  Гусак П.А. Начальная военная подготовка / П.А. Гусак, А.М. Рогачев. – М, 1981. – 270с.
872481
  Гусак П Начальная военная подготовка / П Гусак, , А.М. Рогачев. – 2-е перераб. – М, 1987. – 223с.
872482
   Начальная военная подготовка в общеобразовательной школе.. – М., 1973. – 134с.
872483
   Начальная военная подготовка по теме"Основы боевых действий и орг.-штатная структура мотострелкового отделения, взвода, роты".. – 2-е из., перераб. – Москва, 1978. – 29с.
872484
  Белоусов Н.А. Начальная военная подготовка учещихся / Н.А. Белоусов. – Минск, 1985. – 156с.
872485
   Начальная военная подготовка.. – М., 1940. – 200с.
872486
   Начальная военная подготовка.. – 2-е изд. – М., 1979. – 304с.
872487
   Начальная военная подготовка.. – 2-е изд. – М., 1979. – 302с.
872488
   Начальная военная подготовка.. – 3-е изд., испр. – М., 1980. – 304с.
872489
   Начальная военная подготовка.. – 7-е изд., испр. – М., 1984. – 240с.
872490
   Начальная военная подготовка.. – 2-е изд. – Фрунзе, 1986. – 305с.
872491
   Начальная военная подготовка.. – 9-е изд. – М., 1987. – 253с.
872492
  Березин Н. Начальная география / Н. Березин. – 2-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Пушкинская Скоропечатня, 1909. – VII, 172 с.
872493
  Березин Н. Начальная география : для средних учебных заведений и высших начальных училищ / Н. Березин. – 3-е изд. – Петроград : Типография А. Бенке
Ч. 1 : Сведения по общей географии. Краткое описание России. – 1915. – VI, 158 с.
872494
  Березин Н. Начальная география : для среднеучеб. зав. применительно к новой прогр. М.Н. Пр. и для высш. нач. училищ / Н. Березин. – Петроград : Типография М. Волковича, А. Бенке; картограф. завед. Б.Ф. Соколова
Ч. 2 : Азия, Африка, Америка, Австралия. – 1915. – VI, 156, 47 с.
872495
  Березин Н. Начальная география / Н. Березин. – Пг., 1919. – 96с.
872496
  Демков М.И. Начальная география для народной школы : 3-й и 4-й годы обучения / М.И. Демков. – Москва : Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1913. – VIII, 131 с.
872497
  Черный Э.В. Начальная греческая хрестоматия : Связные ст. греч. и рус., для упражнения в греч. этимологии : для 3, 4 и 5 кл. гимназий : в 2 ч. / сост. Э. Черный, преп. древ. яз. в Моск. 3-й гимназии. – 3-е изд., испр. ; 1893-1894. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова п. ф. "Насл. бр. Салаевых",
Ч. 2 : Спряжение глаголов на- и неправильных. – 1894. – [4], 148 с.
872498
  Черный Э.В. Начальная греческая хрестоматия : Связные ст. греч. и рус., для упражнения в греч. этимологии : для 3, 4 и 5 кл. гимназий : в 2 ч. / сост. Э. Черный, преп. древ. яз. в Моск. 3-й гимназии. – 5-е изд., испр. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова п. ф. "Насл. бр. Салаевых",
Ч. 1 : Склонение имен и спряжение правильных глаголов на -w. – 1898. – XII, 162 с.
872499
  Селезнева Ф.Г. Начальная задача для общих систем дифференциальных уравнений с постоянными коэффициетами и некоторые смешанные задачи для уравнения на плоскости. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Селезнева Ф.Г.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
872500
  Месчян С.Р. Начальная и длительная прочность глинистых грунтов / С.Р. Месчян. – Москва : Недра, 1978. – 208с.
872501
  Кигурадзе И.Т. Начальная и краевые задачи для систем обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Т. Кигурадзе. – Тбилиси
1. – 1997. – 212 с.
872502
  Сигов И.А. Начальная математика для рабочих / И.А. Сигов. – 2-е изд. – Ленинград, 1924. – 272 с.
872503
  Сигов И.А. Начальная математика для рабочих / И.А. Сигов. – Ленинград, 1924. – 198 с.
872504
  Иванов Е.А. Начальная подготовка ориентировщика. / Е.А. Иванов. – Москва, 1985. – 159с.
872505
  Коноплев М.А. Начальная подготовка стрелка-разрядника / М.А. Коноплев. – М., 1962. – 167с.
872506
  Леонов Ю.И. Начальная политическая школа / Ю.И. Леонов. – М, 1968. – 127с.
872507
  Медников А.К. Начальная стадия примесного коллоидообразования в радиационно окрашенных кристаллах галогенидов цезия : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.09 / Медников Александр Константинович ; Ленинград. технол. ин-т им. Ленсовета. – Ленинград, 1978. – 20 с. – Библиогр.: 7 назв.
872508
  Баринов М.К. Начальная стрельба из малокалиберного спортивного оружия / М.К. Баринов ; Всесоюз. совет добровольного физкульт.-спортивного ордена Ленина о-ва промысл. кооперации "Спартак". – Москва : КОИЗ, 1957. – 79 с. : ил.
872509
   Начальная туристская и судейская подготовка в туристской секции коллектива физической культуры.. – М., 1985. – 80с.
872510
  Цингер А.В. Начальная физика / А.В. Цингер, преп. Моск. коммерч. ин-та... – 3-е изд. с испр. – Москва : Тип. В.М. Саблина
Первая ступень : Св. 550 рис. и черт. в тексте. Диагр. магнит. сил тока. 2 цв. табл. Закладка-масштаб. – 1912. – [4], X, 523 с. : ил, + цвет. рис.
872511
  Цингер А.В. Начальная физика / А.В. Цингер, преп. Моск. коммерч. ин-та... – Москва ; Петроград : Изд. Т-ва "В.В. Думнов - насл. бр. Салаевых" ; [Тип. В.М. Саблина]
Втарая ступень : Механика : 239 черт. в тексте. Табл. и 2 портр. Закладка-масштаб. – 1915. – [2], II, [4], 256 с., 3 л. ил., граф. : ил., портр., черт.
872512
  Баранов П. Начальная физика : элементарн. курс проведенный преимущественно на простейших опытах / П. Баранов. – 7-е изд., пересмотр. и доп. – Берлин : Госиздат Р.С.Ф.С.Р., 1921. – 195 с.
872513
  Цингер А.В. Начальная физика : учебные пособия для школ 1 и 2 ступени / Цингер А.В. – 16-е изд. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1928. – 408 с., [7] вклад. : ил., портр., черт., диагр.
872514
  Цингер А.В. Начальная физика / А.В. Цингер. – 17-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 416 с.
872515
  Любимов Н.А. Начальная физика в объеме гимназического преподавания : С 766-ю политипажами в тексте, задачами, репетиториумом и вопросами для упражнений : [В 2-х ч.] / [соч.] Н.А. Любимова, проф. Моск. ун-та; Лицей цесаревича Николая. – 2-е изд., просмотр. и доп. – Москва : В унив. тип. (Катков)
Ч. 1. – 1876. – XII, 725 с. : ил. – Экз. без обл. и тит. л., описан по интернету
872516
  Цингер А.В. Начальная физика. Первая ступень / А.В. Цингер. – 9-е изд. – Берлин : Госиздат РСФСР, 1921. – 396с.
872517
  Цингер А.В. Начальная физика. Первая ступень / А.В. Цингер. – 10-е изд. – Москва : Пролетарий, 1923. – 397с.
872518
  Путуридзе В.С. Начальная хрестоматия персидского языка : (тексты и персидско-русский словарь) / В.С. Путуридзе ; АН СССР, Закавказский фил., Ин-т Кавказовед., Сектор Языка и Мышления. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1935. – 138 с.
872519
  Шевцов О. Начальная шкала // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 22. – ISSN 1563-6755


  С какими проблемами столкнулся новый ВС на начальном этапе своей работы?
872520
   Начальная школа. – Москва
2. – 1949. – 620 с.
872521
   Начальная школа.. – Л.
1. – 1948. – 615с.
872522
   Начальная школа.. – М., 1950. – 916с.
872523
  Жигарев Л.В. Начальник артиллерии / Л.В. Жигарев. – Москва, 1939. – 40с.
872524
  Шехтман З.С. Начальник боепитания / З.С. Шехтман. – М., 1965. – 64с.
872525
   Начальник відділу кадрів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-38
872526
  Холмогорова Е. Начальник воздуха // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 102-155. – ISSN 0012-6756
872527
  Тиковенко А.Г. Начальник и подчиненный : Правовые аспекты служеб. отношений / А.Г. Тиковенко. – Минск : Наука и техника, 1984. – 160 с.
872528
  Коряков О.Ф. Начальник квадрата 15-85 / О.Ф. Коряков. – Тюмень, 1959. – 176с.
872529
  Лісовенко Микола Начальник козацького штабу : Кальміуська паланка славить весь Донбас // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 62-63


  Усе починалося із Запоріжжя, У тому краї, немов заговорені від забуття, живуть козацькі пісні, звичаї, незнищенна повага до нашої славетної старовини. Та й як воно могло бути інакше, якщо від твого рідного села до махновської столиці Гуляй-Поля лише 20 ...
872530
  Атаров Н.С. Начальник малых рек : рассказы / Атаров Н.С. – Москва : Правда, 1948. – 64 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 47)
872531
  Ликарчук И. Начальник нашей службы безопасности признался, что может гарантировать конфиденциальность тестовых заданий только на 70 процентов. Сказав это, он сразу уволился / разговор вела Е. Копанева // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 17 апреля (№ 69). – С. 5


  Директор Украинского центра оценивания качества образования Игор Ликарчук рассказал "Фактам" о том, на каких условиях будут проходить тестирование крымские выпускники и каких новшеств ждать абитуриентам.
872532
  Гербачевский В.П. Начальник острова Врангеля / В.П. Гербачевский. – М, 1982. – 192с.
872533
  Космина Ю. Начальник правового управління Міноборони Володимир Кириленко:"За воєнних умов обов"язки військового юрисконсульта кардинально змінюються" // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С 12-13. – ISSN 1726-3077


  Діяльність правового управління Міністерства оборони України
872534
  Рибалка А. Начальник слідчого відділу як суб"єкт доказування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 180-183
872535
  Шапошникова С.С. Начальник угрозыска / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1970. – 251с.
872536
  Платошкин М.Н. Начальник цеха / М.Н. Платошкин. – М., 1951. – 220с.
872537
  Митюрин Дмитрий Начальник чучхе : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 44-49 : Фото


  Сеул
872538
  Сорока М. Начальник штабу Поліської Січі // Волинь моя / Міжнародне громадського об-ня "Волинске братство" ; голов. ред. М. Сорока ; редкол.: В. Білан, К. Ващук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 62-75
872539
  Кудірка В. Начальники / Вінцас Кудірка; переклад з литовської Т. Пушкаренко-Щербини. – Мукачево : Карпатська вежа, 2008. – 56с. – ISBN 966-8278-30-9
872540
   Начальники Генерального (Головного) штабу Збройних Сил України // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 12 (114). – С. 8-11
872541
  Гай-Нижник Начальники особистого штабу гетьмана П. Скоропадського // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 45-56
872542
  Кузьмук О. Начальники січових церков (до історії церковного устрою Нової Січі) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 566-596. – (Нова серія ; вип. 8/9)
872543
  Гончар О.Д. Начально-виховна робота з учнями в курсі зоології / О.Д. Гончар. – Київ, 1969. – 80с.
872544
  Яковлев Н.М. Начальное географическое картоведение : (чтение физической карті) в средней школе / Н.М. Яковлев. – Ніжин, 1957. – 164с.
872545
   Начальное знакомство с КУВТ "Ямаха".. – Новосибирск, 1992. – 44с.
872546
  Мижуев П.Г. Начальное и среднее образование в Швеции / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова ; [Журн. "Русская школа"], 1903. – [2], 44 с. – Конволют. - Перепл.: Женское образование и общественная деятельность женщин в Соединенных штатах Северной Америки / П.Г. Мижуев
872547
  Полищук Николай Самойлович Начальное и среднее образование на Правобережной Украине в 60-90-х годах XIX ст. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Полищук Николай Самойлович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 27 с. – Бібліогр.: с. 26-27
872548
   Начальное народное образование в Харьковской губернии за 1914/15 учебный год.. – Х.
2. – 1918. – 99с.
872549
  Кахиани М.П. Начальное образование в Грузии в 60-70-х годах XIX века : Автореф... канд. пед.наук: / Кахиани М.П.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1964. – 21л.
872550
  Ососков А.В. Начальное образование в дореволюционной России (1861-1917) / А.В. Ососков. – М., 1982. – 208с.
872551
   Начальное образование на Китайской Восточной и Уссурийской железных дорогах. – 7 год изд. – Харбин : Тип. Китайской Восточной железной дороги
за 1912/13 учебный год. – 1914. – VII, 144 с.
872552
  Абдуллаев К. Начальное образование у зороастрийцев // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 23-27
872553
  Князев Л.Н. Начальное образование. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1989. – 383с.
872554
  Вершинин В. Начальное обучение велосипедному спорту / В. Вершинин. – Москва, 1966. – 192с.
872555
  Гиттис И.В. Начальное обучение истории. Очерки по методике преподавания истории. / И.В. Гиттис. – Л., 1940. – 243с.
872556
  Маслов В.И. Начальное обучение плаванию. / В.И. Маслов. – М., 1965. – 184с.
872557
   Начальное обучение прыжкам в воду.. – М., 1972. – 62с.
872558
   Начальное обучение.. – 2-е изд. – М.
1. – 1964. – 172с.
872559
  Михайловский М.М. Начальное руководство к изучению латинского языка / М.М. Михайловский. – Санкт-Петербург, 1908. – 319 с.
872560
  Ефименко А.Я. Начальное руководство по украинско-великорусской (русской )истории для народных школ / А.Я. Ефименко. – Харьков, 1919. – 89 с.
872561
  Полежаев Е.Ф. Начальное состояние больших полушарий и условный рефлекс : Автореф... доктора мед.наук: / Полежаев Е.Ф.; Рязан. мед. ин-т им. И.П.Павлова. – Рязань, 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
872562
   Начальные геологические ресурсы углеводородов шельфа моря Лаптевых / А.Ф. Сафронов, А.И. Сивцев, О.Н. Чалая, И.Н. Зуева, А.Н. Соколов, Г.С. Фрадкин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1275-1279 : рис. – библиогр.: с. 1279. – ISSN 0016-7886
872563
  Торп Д. Начальные главы дифференциальной геометрии / Д. Торп. – М., 1982. – 360 с.
872564
  Карлов Н.В. Начальные главы квантовой механики / Н.В. Карлов, Н.А. Кириченко. – Москва : Физматлит, 2004. – 360с. – ISBN 5-9221-0538-8
872565
  Маукеев Б.И. Начальные главы теории функций бикомплексного переменного / Б. И. Маукеев, М. М. Абенов. – Алматы : МТИА, 2003. – 58 с. – Библиогр.: с. 56. – ISBN 9965-9245-0-3
872566
  Толстая С.М. Начальные и конечные сочетания согласных в славянских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Толстая С.М.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1968. – 22л.
872567
  Спаркс М. Начальные навыки эриксонианского гипноза / М. Спаркс. – Новосибирск : Имидж-контакт, 1991. – 80с.
872568
  Красев А.А. Начальные народные училища Вятской губернии : Краткий очерк возникновения и постепенного развития этих училищщ за время с 1786 по 1898 г. / [Дир. нар. уч-щ А. Красев]. – Вятка : Тип. и хромолит. Маишеева, б. Куклина и Красовского, 1900. – 54 с., 10 л. ил. – Авт. указан в конце текста
872569
  Севергин В. Начальные основания естественной истории содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
1. – 1791. – 269 с.
872570
  Севергин В. Начальные основания естественной истории содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
2. – 1791. – 334 с.
872571
  Севергин В. Начальные основания естественной истории содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
6. – 1791. – с.
872572
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и изкопаемых : В трех частях / Издано академиком Васильем Севергиным. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : Печатано в Императорской типографии
Ч. 1. – 1794. – 319 с.
872573
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
1. – 1791. – 254+167 с.
872574
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
1. – 1791. – 367 с.
872575
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и ископаемых : "Царство животных" издано акад. Николаем Озерецковским по систематическому животных расположению Г. Леске, на немецком языке писаному: 6 частей в 2-х книгах. – Санктпетербург : Императорская тип.
Кн. 2, Ч. 3, 4, 5, 6. – 1791. – 534с.
872576
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
3. – 1794. – 404 с.
872577
  Александров Фр. Начальные основания минералогии : с 129 рис. в тексте / сост. Фр. Александровым. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1880. – 138, II с. : ил. – С 129 рис. в тексте
872578
  Мабли Начальные основания нравоучения. – Москва, 1812. – 262 с.
872579
   Начальные основания рисовального искусства : альбом. – 39 с.
872580
  Гексли Т.Г. Начальные основания сравнительной анатомии : О классификации животных и о черепе позвоночных : пер. с англ. / Т.Г. Гёксли, проф. естеств. истории в Корол. Горн. уч-ще и проф. сравн. анатомии и физиологии в Корол. Хирург. уч-ще. – Санкт-Петербург : =В тип. Н. Тиблена и комп. (Н.А. Неклюдова), 1865. – X, 372 с. : ил.
872581
  Руссдорф Начальные основания физиологии и зоологии / Руссдорф, Мазиус. – Санкт-Петербург : Типография Торгового Дома С. Струговщикова, 1860. – 134, [8], 410, [1] с.
872582
  Кудрявцев В. Начальные основания философии / [Соч.] В. Кудрявцева. – 2-е изд. – Москва : тип. М.Г. Волчанинова, 1891. – [6], 347 с.
872583
  Столетов В.Н. Начальные основы мичуринской биологии / В.Н. Столетов. – М, 1978. – 56с.
872584
  Нассер Рамез Начальные приближения эффективных сейсмических моделей и применение их при сейсморазведке в нефтегазоносных районах северо-востока Сирийской Арабской Республики : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.12 / Нассер Рамез; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1979. – 22л.
872585
  Русинова Н.Г. Начальные пути ассимиляции углекислоты хемоавтотрофом Thiobacillus thiooxidans 58R. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Русинова Н.Г.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
872586
  Индриксон Ф.Н. Начальные работы по физике : I-IV / Ф.Н. Индриксон. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
II : Учение о жидкостях и газах ; Учение о теплоте. – 1913. – 85, [2] с. : ил.
872587
  Индриксон Ф.Н. Начальные работы по физике : I-IV / Ф.Н. Индриксон. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
IV : Учение о магнетизме и электричестве. – 1914. – 96 с. : ил.
872588
  Задорожный Г.В. Начальные размышления о NBIC-конвергенции и ее последствиях для человека // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2015. – № 1. – С. 170-174
872589
  Смирнов А.М. Начальные сведения из физики / А.М. Смирнов. – 2-е изд. – Москва ; Петербург : Госиздат, 1923. – 170 с.
872590
  Шевченко И.Н. Начальные сведения о приближенных вычислениях / И.Н. Шевченко. – Москва, 1958. – 35 с.
872591
  Белютин Э.М. Начальные сведения о рисунке / Э.М. Белютин. – Москва : Искусство, 1954. – 39 с.
872592
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – Москва, 1969. – 160с.
872593
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – 2-е изд. – М., 1972. – 172с.
872594
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – 4-е изд, испр. – М., 1979. – 164с.
872595
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – 5-е изд., испр. – М., 1983. – 143с.
872596
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – Москва, 1989. – 143с.
872597
  Белютин Э.М. Начальные сведения по живописи / Э.М. Белютин. – М., 1955. – 38с.
872598
  Потапов В.М. Начальные сведения по органической химии / В.М. Потапов, П.Б. Терентьев. – М., 1975. – 103с.
872599
  Павлов Б.А. Начальные сведения по химии / Б.А. Павлов. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1938. – 176с.
872600
  Павлов Б.А. Начальные сведения по химии / Б.А. Павлов. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Госхимиздат, 1942. – 180 с.
872601
  Ассинг И. Начальные стадии выветривания и почвообразования на массивно-кристаллических породах : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ассинг И.; Ленинграднский гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1948. – 2л.
872602
  Бойм А.Б. Начальные стадии высоковольтного импульсивного разряда и формирование электронных пучков в импульсном режиме : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойм А. Б.; МГУ. – М., 1966. – 8л.
872603
  Злобин П.Р. Начальные уроки пения : пособие при обучении пению / П.Р. Злобин. – Киев : Изд. кн. скл. Лукьяновского нар. дома ; [Тип. И.И. Чоколова], 1910. – 38 с., нот
872604
  Хайаш Ц. Начальные условия, приводящие к различным типам периодических решений уравнений Дюффинга / Ц. Хайаш, У. Нишикава. – К, 1961. – 24с.
872605
  Векуа Н.Г. Начальные училища народного образования дореволюционной Абхазии : Автореф... канд. пед.наук: / Векуа Н.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Сухуми, 1959. – 26л.
872606
  Рыбакова М.М. Начальные формы творческого воображения детей дошкольного возраста на основе изучения детского словесного творчества. : Автореф... канд. пед.наук: / Рыбакова М.М.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 15 с.
872607
  Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания / А.Г. Кузьмин. – М, 1977. – 406с.
872608
  Иванова Л.П. Начальные этапы истории языкознания // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 10-30. – ISBN 978-966-188-123-4
872609
  Скотникова О.И. Начальные этапы радиационного нарушения метаболизма РНК в органах облучения крыс. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.01 / Скотникова О.И.; АН СССР Ин-т биол.физики. – Пущино, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
872610
  Перова Р.С. Начальные этапы углеводного обмена у бактерий брюшного тифа и дизентерии Флекснера : Автореф... кандидата биол.наук: / Перова Р.С.; Всесоюз. науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 20л.
872611
  Лапин Н.И. Начальные этапы формирования взглядов К. Маркса в цельнео научного мировоззрение : Автореф... док. филос.наук: / Лапин Н. И.; Ин-т фиолс. АН СССР. – М., 1968. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
872612
   Начальный географический атлас.. – М., 1938. – 16с.
872613
  Иноземцева В.А. Начальный курс аглийского разговорного языка / В.А. Иноземцева, Д.М. Саттон. – Москва, 1989. – 526с.
872614
  Косневски Ч. Начальный курс алгебраической топологии / Ч. Косневски. – Москва : Мир, 1983. – 304 с.
872615
  Леонтьева А.А. Начальный курс алгебры : учеб. пособие для студентов-иностранцев, готовящихся к поступлению в вузы СССР / А.А. Леонтьева, Г.Н. Жевнева ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : Иркутcкий государственный университет, 1981. – 99 с. : ил.
872616
  Катцер Ю.М. Начальный курс английского языка / Ю.М. Катцер. – Москва, 1937. – 239 с.
872617
  Сегаль В.С. Начальный курс арабского языка / В.С. Сегаль ; под ред. Х.К. Баранова. – Репринт. изд. – Киев : Чумацький Шлях, 2003. – 184 с. : табл. – На тит. л. автор : С. Сегаль. – ISBN 966-95747-8-1
872618
  Сегаль В.С. Начальный курс арабского языка / В.С. Сегаль; под ред. Х.К. Баранова. – Репринтное издание. – Киев : Чумацький Шлях, 2006. – 184с. – ISBN 966-95747-8-1
872619
  Сегаль В.С. Начальный курс арабского языка. / В.С. Сегаль. – М, 1962. – 183с.
872620
  Анцыферов С.С. Начальный курс арифметики для школ взрослых / Анцыферов С.С. – 6-е изд. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2. – 1966. – 248 с.
872621
  Глебова И.И. Начальный курс вьетнамского языка / И.И. Глебова. – М., 1963. – 244с.
872622
  Иванов Г.И. Начальный курс географии / Г.И. Иванов. – С-Пб
Часть 3 : Европа. – 170с.
872623
  Иванов Г.И. Начальный курс географии / Г.И. Иванов. – С.-Петербург
Ч. 3. – 1909. – [2], 170 с.
872624
  Иванов Г.И. Начальный курс географии / Г.И. Иванов. – 7-е перераб. изд. – С.-Петербург : Т-во Худож. Печати
Ч. 1. – 1912. – IV, 155, [8] с.
872625
  Иванов Г.И. Начальный курс географии / Г.И. Иванов. – 8-е изд. – Петроград : Т-во Худож. Печати
Ч. 1. – 1914. – IV, 155, [8] с.
872626
  Иванов Г.И. Начальный курс географии / Г.И. Иванов. – 5-е изд. – Петроград
Ч.2 : Азия, Африка, Америка, Австралия. – 1918. – 182с.
872627
  Иванов Г.И. Начальный курс географии с хрестоматией / Г.И. Иванов. – 14-е изд., испр. и значит. доп. – Харьков
Ч.1. – 1923. – 95с.
872628
   Начальный курс географии.. – 14- е изд. – М., 1918. – 156с.
872629
  Нестеренко Т.Я. Начальный курс геометрии : Автореф... канд. пед.наук: / Нестеренко Т. Я.;. – Киев. – 21 с.
872630
  Карпов В. Начальный курс гистологии / В. Карпов. – 4-е испр. и доп. изд. – Петербург-Киев : Товарищество Печатня С.П. Яковлева, 1913. – VII, 222 с.
872631
  Бурлаков Л.Г. Начальный курс естествознания на основе моделирования. / Л.Г. Бурлаков. – Рига, 1990. – 59с.
872632
  Сердюкова Н.Н. Начальный курс испанского языка / Н.Н. Сердюкова, М.А. Гайлит. – М., 1964. – 247с.
872633
  Задоенко Т.П. Начальный курс китайского языка / Т.П. Задоенко, Хуан Шуин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Муравей. – ISBN 5-89737-145-8
Ч. 1. – 2004. – 286, [2] с. – Прилож.: с. 240-260
872634
  Задоенко Т.П. Начальный курс китайского языка / Т.П. Задоенко, Хуан Шуин ; [отв. ред. М.В. Крюков]. – Изд. 5-е испр. и доп. – Москва : Восточная книга. – ISBN 978-5-905971-94-5
Ч. 1. – 2014. – 301, [3] с. : ил., портр. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
872635
  Виноградов П. Начальный курс латинского языка / П. Виноградов. – 18-е изд. – Москва, 1917. – 292 с.
872636
  Виноградов П. Начальный курс латинского языка / П. Виноградов. – 12-е изд. – Москва, 1918. – 242с.
872637
  Афанасьев В.Г. Начальный курс научного коммунизма : для слуш. школ основ марксизма-ленинизма / В.Г. Афанасьев. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1973. – 399 с.
872638
  Афанасьев В.Г. Начальный курс научного коммунизма : для слуш. школ основ марк.-лен. / В.Г. Афанасьев. – 4-е изд. – Москва, 1978. – 368 с.
872639
  Белицкий К.Я. Начальный курс немецкого языка для младших классов средних учебных заведений : Применительно к новым прогр. для гимназий, прогимназий и реал. уч-щ, утв. г. министром нар. прос. 20-го июля 1890 г. / сост. К.Я. Белицкий. – Одесса : Тип. О-ва Св. Климента, 1911. – 288 с.
872640
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии / [соч.] С.Н. Реформатского, проф. – 4-е изд., испр. и доп.. – Киев : Изд. кн. маг. И.А. Розова ; Тип. Петра Барского, 1900. – [4], 273 с., 44 рис.
872641
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии / [соч.] С.Н. Реформатского, проф. – 5-е изд., испр. и доп.. – Киев : Изд. кн. маг. И.А. Розова ; Тип. Петра Барского, 1901. – [4], 279 с., 44 рис.
872642
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии / [соч.] С.Н. Реформатского. – 7-е изд., испр. и доп.. – Киев : Изд. м. И.А. Розова ; Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [4], 375 с., 44 ил.
872643
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии / [соч.] С.Н. Реформатского. – 8-е изд., испр. и доп.. – Киев : Изд. кн. маг. И.А. Розова ; [Тип. И.И. Чоколова], 1907. – [4], 441 с.
872644
  Клейн И. Начальный курс органической химии / И. Клейн ; Пер. с 3-го нем. изд. А.С. Комаровского с пред. проф. К.Г. Дементьева. – Киев : Изд. "Сотрудника", 1907. – VIII, 219 с. : ил.
872645
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии / С.Н. Реформатский, засл. проф. ун-та Св. Владимира. – 13-е изд. – Киев : Т-во печ. и изд. дела авт.-изд. "Голос" ; Польская тип., 1918. – 255 с. – Экз. деф., отсутств. с. 252-255
872646
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. : [соч.] С.Н. Реформатского / С.Н. Реформатский. – 9-е изд., испр. и доп.. – Киев : Изд. кн. маг. И.А. Розова ; [Тип. И.И. Чоколова], 1908. – [4], 441 с. : ил.
872647
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / [соч.] С.Н. Реформатского. – 11-е изд., испр. и доп.. – Киев : Скл. изд. в кн. маг. Т-ва Д.И. Сытина ; [Тип. И.И. Чоколова], 1913. – IV, 486 с.
872648
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский. – 13-е изд. – К., 1918. – 255с.
872649
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский, проф. – 15-е изд. вновь перераб. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – VIII, 420 с. : ил. – (Учеьные руководства для высшей школы)
872650
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский. – 17-е изд. (5-е ГИЗА). – М.-Л., 1930. – 467с.
872651
  Смирнов М.Т. Начальный курс педагогики / М.Т. Смирнов. – М., 1950. – 268с.
872652
  Леонтьев А. Начальный курс политической экономии / А. Леонтьев. – М, 1932. – 367с.
872653
  Леонтьев А. Начальный курс политической экономии / А. Леонтьев. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 400 с.
872654
  Воблый К.Г. Начальный курс Политической экономии (история, теория и финансы) : пособие для коммерч., техн. училищ и для самообразования / К.Г. Воблый, проф. Киевского университета и Коммерческого ин-та. – 2-е изд. – Киев : Тип. "Прогресс", 1918. – 252, IV с.
872655
  Михалевский Начальный курс политической экономии Михалевского. / Михалевский. – М., 1927. – 329с.
872656
  Воинова Н.Я. Начальный курс португальского языка для институтов и факультетов иностранных языков / Н.Я. Воинова. – Москва, 1983. – 255с.
872657
  Ростовцев С.И. Начальный курс практических занятий по анатомии растений для школ и самообразованию / С.И. Ростовцев. – 3-е изд. – Москва-Петроград, 1923. – 212с.
872658
  Белоусов Н.Ф. Начальный курс практической физиологии : краткое руководство для самообучения и преподавания / Н.Ф. Белоусов. – Харьков : Типо-Литография М. Сергеева и К. Гальченка, 1913. – 80 с.
872659
  Броуди Лео Начальный курс программирования на языке фортр. / Броуди Лео. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 352с.
872660
  Каджазнуни Л. Начальный курс разговорного английского языка / Л. Каджазнуни. – Москва, 1994. – 232с.
872661
  Козлова Т.В. Начальный курс русского языка для делового общения = Business russian for beginners : (с комментариями на английском языке) / Т.В. Козлова, И.В. Курлова, М.В. Кульгавчук. – Москва : Русский язык. Курсы. – ISBN 978-5-88337-086-0
Ч. 1. – 2007. – 192 с.
872662
  Козлова Т.В. Начальный курс русского языка для делового общения = Business russian for beginners : (с комментариями на англ. языке) / Т.В. Козлова, И.В. Курлова, М.В. Кульгавчук. – Москва : Русский язык. Курсы. – ISBN 978-5-88337-153-9
Ч. 2. – 2007. – 240 с.
872663
  Березин Б.И. Начальный курс С и С++ / Б. И. Березин, С.Б. Березин. – Москва : Диалог ; МИФИ, 2008. – 288 с. – ISBN 5-86404-075-4
872664
  Кочергина В.А. Начальный курс санскрита : учебник для гос. ун-тов / В.А. Кочергина ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания, МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1956. – 195с.
872665
  Рохлин В.А. Начальный курс топологии. / В.А. Рохлин. – Москва : Наука, 1977. – 487 с.
872666
  Розенбергер Карл Начальный курс физики : с 329 рисунками и цветной таблицей спектров / Карл Розенбург ; пер. со 2 нем. изд. под ред. П. Матюшенко, преп. 1 Киев. коммерч. уч-ща. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудник" (Киев), 1911. – XII, 294 с.
872667
  Кронеберг А. Начальный курс физической географии / А. Кронеберг. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1909. – 105 с.
872668
   Начальный курс философии.. – 2-е изд., доработ. – М., 1967. – 319с.
872669
   Начальный курс философии.. – 2-е изд., доработ. – М., 1968. – 320с.
872670
   Начальный курс философии.. – 3-е изд., доработ. – М., 1970. – 319с.
872671
  Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики : Учебное пособие / Г.А. Медведев. – Москва : Остожье, 2000. – 267с. – ISBN 5-86095-102-7
872672
  Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики : Учебное пособие / Г.А. Медведев. – Москва : Остожье, 2000. – 267с. – ISBN 5-86095-117-5
872673
  Потушанская Л.Л. и др. Начальный курс французского языка / Л.Л. и др. Потушанская. – Москва : Высшая школа, 1985. – 256с.
872674
  Потушанская Л.Л. Начальный курс французского языка / Л.Л. Потушанская, Н.И. Колесникова, Г.М. Котова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Мирта-Принт, 1999. – 312с. – ISBN 5-7328-0020-4
872675
  Потушанская Л.Л. Начальный курс французского языка : [учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Л.Л. Потушанская, Н.И. Колесникова, Г.М. Котова. – 9-е изд., стер. – Москва : Мирта-Принт, 2008. – 331, [5] с. : ил., табл. – Текст фр., рус. – ISBN 978-5-94770-008-4
872676
  Дементьев К.Г. Начальный курс химии : С 109 рис. в тексте и портр. Лавуазье, Гей-Люссака, Авогадро, Жерара, Менделеева и Бутлерова / Проф. К.Г. Дементьев. – Киев : Пирог. т-во, 1907. – XII, 500 с., 6 л. портр. : ил.
872677
  Залманова М.Е. Начальный курс экономики строительства / М.Е. Залманова. – Москва, 1969. – 256с.
872678
  Маслов В.И. Начальный период Байронизма в России : (критико-билиографический очерк) / В.И. Маслов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – [4], 132 с., 2 л. портр. : ил.
872679
   Начальный период войны. – Москва, 1974. – 359с.
872680
  Богуш Е.Ю. Начальный период контрреволюционной интервенции США в Китае после второй мировой войны (1945-1947 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Богуш Е. Ю.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф-ра междунар. отнош. – Москва, 1952. – 19 с.
872681
  Богумил А.Г. Начальный период народничества в русской художественной самодеятельности (XVI в. - 1812 г.) / Александр Богумил. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – VIII, 479 с. – Библиогр.: "Материалы и пособия" (с. 469-479)


  На тит. л. № 30211 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Константину Моисеевичу Щербине от автора Экз. № 30213 без ориг. обл. и тит. л. На с. 1 еврейская печать
872682
  Здобнов Н.В. Начальный период русской рекомендательной библиографии. / Н.В. Здобнов. – Москва, 1931. – 14с.
872683
  Львов В.Н. Начальный учебник зоологии / В.Н. Львов. – Москва, 1910. – 222с.
872684
  Львов В.Н. Начальный учебник зоологии / В.Н. Львов. – Москва
2. – 1912. – 212с.
872685
  Львов В.Н. Начальный учебник зоологии / В.Н. Львов. – Москва, 1917. – 224с.
872686
  Чаузова Л.И. Начальный учебник русского языка. / Л.И. Чаузова. – М., 1971. – 95с.
872687
  Корольков А.Л., Матюшенко П.Т. Начальный учебник физики и химии : с 294 рис. в тексте / сост. А.Л. Корольков и П.Т. Матюшенко. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства путей сообщ.; Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1893. – [4], 250 с. : ил.


  Сост.: Матюшенко, Павел Терентьевич
872688
  Зубарев Н.М. Начальный учебник шахматной игры / Н.М. Зубарев, В.И. Панов. – Москва, 1937. – 112с.
872689
  Горбенко К. Начальный этап археологических исследований городища Дикий сад // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 2. – С. 9-25. – ISSN 1998-4634


  Полевые работы на территории Дикого Сада связаны с работой Причерноморской археологической экспедицией Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко. Руководил экспедицией зав. кафедрой археологии Л.М. Славин, а его помощниками были ...
872690
  Новиков М.В. Начальный этап космических исследований в Украине // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 115-126. – ISSN 0374-3896


  Представлена и проанализирована информация об основных направлениях и важных задачах научных исследований в области изучения и использования космического пространства на начальном этапе космических исследований в Украине, а также наиболее эффективных ...
872691
  Сирык Т.Л. Начальный этап обучения английскому языку / Т.Л. Сирык. – К, 1977. – 140с.
872692
  Борисковский П.И. Начальный этап первобытного общества / П.И. Борисковский. – Л., 1950. – 136с.
872693
  Голяков А.В. Начальный этап социалистических преобразований в области культуры. 1917-1925 гг. (по материалам народного просвещения в губерниях Верхней Волги) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Голяков А.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 23 с.
872694
  Маковская Начальный этап строительства органов юстиции РСФСР (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. юр.наук: / Маковская ЛП.; МВССО СССР,МГУ. – М., 1979. – 16л.
872695
  Миляков Н.В. Начальный этап формирования инвестиционного комплекса СССР. / Н.В. Миляков. – М, 1988. – 158с.
872696
   Начальный этап формирования русского национального языка.. – Л., 1961. – 256с.
872697
   Начальныя основания естественной истории содержащия царства животных, произрастений, и изкопаемых. : Царство животных издано акад. Н. Озерецковским. – В Санкт-Петербурге : Печатано в Императорской Тип.
Ч. 5. – 1791. – 68, 82, 211, 166 с. : табл.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. -картон, шкіра
872698
  Батте Начальныя правила словесности г. аббата Батте, профессора королевскаго, Академии французской и Академиии надписей и Изящных наук : в 4 т. – Москва : В Университетской типографии
Т. 2. – 1807. – 442 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, шкіра
872699
  Федотова В. Начальственная степень // Литературная газета. – Москва, 2013. – 17-23 апреля № 16. – С. 3


  Расмотрена проблема обесценивание научной аттестации. Причина - массовое проникновение в эту сферу посторонних, но влиятельных людей. Причем их сопровождает свита нечестных ученых.
872700
  Тарнопольський О.Б. Начання дорослих на курсах англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 4 (80). – С. 45-52. – ISSN 1
872701
  Гибсон Р Начатки биологии / Р. Гибсон, проф. ботаники. Ливерпульского ун-та ; Пер. с англ. С.Г. Займовского. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1911. – 124 с. : ил.


  Пер.: Займовский, Семен Григорьевич (1876-1950)
872702
  Рыжков В.Л. Начатки биологии / В.Л. Рыжков. – Харьков, 1924. – 205с.
872703
  Гринъ Р. Начатки ботаники / Р. Гринъ. – Москва, 1911. – 149с.
872704
  Белоцерковский Б.В. Начатки высшей математики / Б.В. Белоцерковский, А.П. Лукашин. – Ленинград - Москва, 1933. – 159 с.
872705
  Белоцерковский Б.В. Начатки высшей математики / Б.В. Белоцерковский. – Ленинград ; Москва, 1935. – 200 с.
872706
  Тихомиров Д.В. Начатки грамматики / Д.В. Тихомиров. – Москва : Тип.Дортман, 1918. – 111с.
872707
  Баев К.Л. Начатки мироведения / К. Л. Баев, В. А. Шишаков. – 5-е изд., стер. – Москва : Гостехиздат, 1955. – 124 с.
872708
  Баев К.Л. Начатки мироведения. / К. Л. Баев, В. А. Шишако. – 3-е изд., перераб. – Москва : Гостехиздат, 1947. – 116 с.
872709
  Баев К.Л. Начатки мироведения. / К.Л. Баев, В.А. Шишаков. – 6-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 128 с.
872710
  Сикорский И.А. Начатки психологии : (Из лекций, прочит. на Пед. курсах в г. Киеве) [в 1906 г.]; С 20 фигурами в тексте / Проф. И.А. Сикорский. – 2-е изд., доп. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – VI, 138 с. : ил.
872711
  Панасюк О.Т. Начатки трудового права : [навч.-практ. посіб.] / О.Т. Панасюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність. – (Серія "Сучасне трудове право"). – ISBN 978-617-566-396-7
Лекція 1 : "Елементарний курс трудового права". Індивідуальне трудове право, колективне трудове право, міжнародне трудове право. – 2016. – 70, [2] с. – Сер. засн. в 2015 р. – Бібліогр. в тексті


  У пр. № 1711159 дарчий напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
872712
  Панасюк О.Т. Начатки трудового права : [навч.-практ. посіб.] / Панасюк О.Т. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К. – (Серія "Сучасне трудове право"). – ISBN 978-617-7373-17-8
Лекція 2 : Поняття трудового права (найменування трудового права, предмет трудового права, метод трудового права, система трудового права, відмежування трудового права від інших галузей, наука трудового права). – 2016. – 73, [1] с. – Сер. засн. в 2016 р. - Покажчики: с. 68-73. – Бібліогр. в кінці розд. та в дидакт. матеріалах: с. 54-66


  У пр. № 1711160 дарчий напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
872713
  Панасюк О.Т. Начатки трудового права : [навч.-практ. посіб.] / О.Т. Панасюк. – Київ : Правова єдність. – (Серія "Сучасне трудове право"). – ISBN 978-617-566-418-6
Лекція 3 : Основні питання загальної частини трудового права: функції трудового права, джерела трудового права, принципи трудового права, суб"єкти трудового права, вчення про трудові правовідносини, вчення про трудові права. – 2017. – 87, [1] с. – На обкл. назва лекції: Основні питання загальної частини трудового права. - Сер. засн. в 2016 р.- Покажчики: с. 86-87. – Бібліогр. в кінці розд. та в дидакт. матеріалах: с. 68-84


  У пр. № 1711161 дарчий напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
872714
  Панасюк О.Т. Начатки трудового права : [навч.-практ. посіб.] / О.Т. Панасюк. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – (Серія "Сучасне трудове право"). – ISBN 978-617-566-424-7
Лекція 5 : Вчення про трудовий договір. – 2017. – 104, [2] с. – Покажчики: с. 104. - Сер. засн. в 2016 р. – Бібліогр. в кінці розд. та в дидакт. матеріалах: с. 48-102


  У пр. № 1716698 напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. Підпис. О. Панасюк
872715
  Панасюк О.Т. Начатки трудового права : [навч.-практ. посіб.] / О.Т. Панасюк. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – (Серія "Сучасне трудове право"). – ISBN 978-617-566-456-8
Лекція 10 : Індивідуальні трудові спори. – 2017. – 87, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 86. - Сер. засн. в 2016 р. – Бібліогр. в кінці розд. та в дидакт. матеріалах: с. 51-83


  У пр. № 1716697 напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
872716
  Панасюк О.Т. Начатки трудового права : [учеб.- практ. пособие] / О.Т. Панасюк. – Киев : Правова єдність ; Алерта. – (Серия "Современное трудовое право"). – ISBN 978-617-566-471-1
Лекция 5 : Учение о трудовом договоре. – 2018. – 109, [1] с. – Сер. осн. в 2016 р. – Библиогр. в конце разд. и в дидакт. материалах: с. 51-108


  У пр. № 1716699 напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
872717
  Вейнгарт М. Начатки чешской культуры и первое чешско-церковнославянское предание о святом Вацлаве / М. Вейнгарт. – Прага, 1945. – 24с.
872718
  Фролов К. Начать и выиграть. В Томском политехническом университете заключен первый эффективный контракт с научно-педагогическим работником // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 15


  Подобная система оплаты труда ученых и преподавателей вузов действует в США, Германии, Великобритании, Франции и Китае. В Томском политехническом университете исходным ориентиром послужил стандартный договор, который предлагается в Великобритании ...
872719
  Копылова Т.А. Начать с себя / Т.А. Копылова. – М., 1987. – 126с.
872720
  Алексеев Д.Г. Начдив Иван Грязнов : [30-я стрелковая дивизия] / Д.Г. Алексеев. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1968. – 113 с. : ил. – ([Люди, события, люди])
872721
  Дарманян П.Э. Начдив Киквидзе / П.Э. Дарманян. – Волгоград, 1963. – 174с.
872722
  Бузукашвили М.И. Начдив Киквидзе / М.И. Бузукашвили. – Москва : Военное издательство, 1977. – 92 с.
872723
  Крючков Ф.И. и Смирнов П.А. Начдив Солодухин / Ф.И. и Смирнов П.А. Крючков. – Л., 1961. – 220с.
872724
  Васильчиков В.С. Начдив Щорс. (Боевой путь) / В.С. Васильчиков. – Москва, 1957. – 119с.
872725
  Іванченко Р. Наче тисячу літ живу : Поезії / Р. Іванченко. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 152с. – ISBN 966-7276-26-0
872726
  Муравьев М.С. Начерательна и проективная геометрия / М.С. Муравьев. – Москва, 1960. – 324 с.
872727
  Гнатюк М. Начерк драми Івана Франка "До Бразилії": з історії нереалізованого "еміграційного" тексту / М. Гнатюк, О. Шостак // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 53-64. – ISSN 0236-1477
872728
  Голубець М. Начерк історіі українського мистецтва / М. Голубець. – Львів : З друкарні Ставропигійського інститута під управою Ю. Сидорака
Ч. 1. – 1922. – 262 с.
872729
  Лепкий Б.С. Начерк історії української літератури : [у 2 кн.] / Богдан Лепкий. – 2-е вид. справлене. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня Київ-ЛЯйпціг. – (Загальна бібліотека)
Кн. 1 : (До нападів татар). – 1923. – 336 с. : іл.
872730
  Лепкий Б.С. Начерк історії української літератури / написав Богдан Лепкий. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна. – (Загальна бібліотека)
Кн. 2 : Від нападів Татар до Котляревського. – 1923. – 272 с. : іл.
872731
  Шульгін Я.М. Начерк Коліївщини : на підставі виданих і невиданих документів 1768 і близших років / написав Яків Шульгин ; [Пеpедм. М.С. Гpушевського; Пеp. М.К. Воpоного] // Розвідки про народні рухи на Україні-Руси в XVIII віці / [Вступне слово М. Грушевського]. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1897. – Ч. 1. – IV, [2], 219 с. – (Руська історична бібліотека ; Т. 19)
872732
  Шульгін Я.М. Начерк Коліївщини на підставі виданих і невиданих документів 1768 і близших pоків / написав Яків Шульгин ; [Пеpедм. М.С. Гpушевського; Пеp. М.К. Воpоного]. – У Львові (Львів) : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – IV, [2], 219 с. – Азбучний покажчик імен особових і геогpафічних... / Уклад. П. Рондяк: с. 189-219. – Бібліогp.: с. 7-8. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове товариство імені Шевченка ; Т. 20)
872733
  Кригер И. Начерк психологии до ужитку школьного и науки пpиватной / Иоан Кригер. – Львов : З друк. т-ва имени Шевченка, под зарядом К. Беднарского, 1879. – 112, [4] с. + 1 аpк. табл. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
872734
  Сумцов М.Ф. Начерк розвитку української літературної мови / проф. М.Ф. Сумцов ; Культурно-історична бібліотека під ред. проф. Д.І. Багалія. – Харків : Вид-во "Союз" Харків. кредитного союзу кооперативів, 1918. – 40 с.
872735
  Звінський І. Начерк філософічної термінології / І. Звінський. – Черкаси : Допомога Школі, 1920. – 33c.
872736
  Листопад О.Г. Начерки до портрету Українського лісу / О.Г. Листопад. – Київ, 2001. – 100с. – ISBN 966-95792-6-0
872737
  Німенко Н. Начерки з історії створення першої археологічної карти України у 20-х роках XX с // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 72-76. – ISSN 1998-4634
872738
  Киричок А.П. Начерки з розвитку досліджень у галузі кризових комунікацій // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (54). – С. 81-87. – ISSN 2077-7264
872739
  Варзар В.Е. Начерки основ промислової статистики. / В.Е. Варзар. – Харків, 1930. – 301с.
872740
  Чалий О.Т. Начертальна геометрія / О.Т. Чалий. – Киев; Москва, 1952. – 308 с.
872741
  Велицин Иван Начертание врачебного благоустройства или о средствах зависящих от правительства к сохранению народного здоровья. – Санктпетербург, 1795. – 234с.
872742
   Начертание знатнейший народов света по их происхождению, распространению и языках. – Москва, 1798. – 127 с.
872743
  Крестинин Василий Начертание истории города Холмогор. – С-Пб, 1790. – 44с.
872744
  Оливан А. Начертание к руководству сахарным мастерам на острове Куба : Пер. с исп. / соч. Оливана. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента Внейшней торговлди, 1836. – [2], 59 с.
872745
  Лионне Начертание мифологии, пользу юношества обоего пола.... – Спб., 1815. – 158, 95, 18, с.
872746
  Гинкулов Я.Д. Начертание правил валахо-молдавской грамматики. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1840. – XVIII, [6], 560 с.
872747
  Вернадский Г.В. Начертание русской истории / Г.В. Вернадский. – Прага : Евразийский книгоиздат
Ч. 1 : с приложением "Геополитических заметок по русской истории" П.Н. Савицкого. – 1927. – 264 с., 4 л. карт.
872748
  Вернадский Георгий Владимирович Начертание русской истории : Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по историческим специальностям / Вернадский Георгий Владимирович. – Санкт-Петербург : Лань, 2000. – 320с. – (Мир культуры, истории и философии). – ISBN 5-8114-0272-4


  Сжатый очерк истории России, написанный с позиций "евразийства". Для ученых-историков, студентов и всех интересующихся историей России
872749
  Погодин М.П. Начертание русской истории для гимназий / соч. Погодина, проф. – 2-е изд., испр. и умноженное. – Москва : В унив. тип., 1837. – XVI, 408 с., 3 л. табл.


  Изд.: Т. 1-3 изданы Императорским Московским о-вом истории и древностей российских ; 4-6 в Университетской тип. ; Т. 7 т.: в тип Л. Степановой
872750
  Касторский М.И. Начертание славянской мифологии : составленное, для получения степени доктора философии, Михаилом Касторским, адъюнктом Императорского Санктпетербургского университета по Кафедре всеобщей истории, славянских древностей и сл. литературы. – Санкт-Петербург : Тип. Е. Фишера, 1841. – [4], IV, 183 с.
872751
  Арсеньев К.И. Начертание статистики Российского государства, составленное ... Константином Арсеньевым / сост. Константина Арсеньева. – Санкт-Петербург : В тип. Воспитательн. дома
Ч. 1 : О состоянии народа. – 1818. – XXIV, 248 с.
872752
  Писарев А. Начертание художеств или правила в живописи, скульптуре, гравировании и архитектуре, с присовокуплением разных отрывок , касательно до художеств выбранных из лучших сочинителей А. Писаревым.. – Издано В. Антоновым. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова, 1808. – 219с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -папір
872753
   Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII века в пользу духовного юношества.. – М., 1849. – 433с.
872754
  Рубан В. Начертание, подающее понятие, о достославном царствовании Петра Великого, с приобщением хронологической росписи главнейших дел и приключений жизни сего великого государя. – Санктпетербург, 1778. – 32с.
872755
  Чапек Йозеф Начертано на тучах / Чапек Йозеф. – Москва, 1986. – 302с.
872756
  Рынин Н.А. Начертательная геометрия / Н.А. Рынин. – Птгр., 1918. – 334 с.
872757
  Шиловский И.А. Начертательная геометрия / И.А. Шиловский. – Москва, 1926. – 104 с.
872758
  Дорофеев Н.С. Начертательная геометрия / Н.С. Дорофеев. – Москва, 1926. – 134 с.
872759
  Колотов С.М. Начертательная геометрия / С.М. Колотов. – Москва-Ленинград, 1933. – 208 с.
872760
  Чалый А.Т. Начертательная геометрия / А.Т. Чалый. – Ч.1. – Киев; Москва, 1939. – 170 с.
872761
  Чалый А.Т. Начертательная геометрия / А.Т. Чалый. – Ч.2. – Киев; Москва, 1939. – 172 с.
872762
  Монж Гаспар Начертательная геометрия / Монж Гаспар. – Ленинград, 1947. – 291с.
872763
  Чалый А.Т. Начертательная геометрия / А.Т. Чалый. – Киев; Москва, 1949. – 420 с.
872764
  Глаголев Н.А. Начертательная геометрия / Н.А. Глаголев. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1953. – 220 с.
872765
  Бубенников А.В. Начертательная геометрия / А.В. Бубенников. – Москва, 1954. – 356 с.
872766
  Крылов Н.Н. Начертательная геометрия / Н.Н. Крылов. – Москва, 1959. – 367 с.
872767
  Хаскин А.М. Начертательная геометрия / А.М. Хаскин. – Киев, 1959. – 14 с.
872768
  Панкратов А.А. Начертательная геометрия / А.А. Панкратов. – Москва, 1959. – 204 с.
872769
  Караулов А.Н. Начертательная геометрия / А.Н. Караулов. – Ленинград
3. – 1960. – 266 с.
872770
  Брилинг Р.С. Начертательная геометрия / Р.С. Брилинг. – Х., 1962. – 217 с.
872771
   Начертательная геометрия. – Ленинград
1. – 1962. – 64 с.
872772
   Начертательная геометрия. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев
1. – 1962. – 12 с.
872773
   Начертательная геометрия. – Киев
2. – 1962. – 36 с.
872774
   Начертательная геометрия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1963. – 420 с.
872775
  Борисов Д.М. Начертательная геометрия / Д.М. Борисов. – Л., 1964. – 68 с.
872776
  Борисов Д.М. Начертательная геометрия / Д.М. Борисов. – Л., 1964. – 44 с.
872777
  Норкин К.А. Начертательная геометрия / К.А. Норкин, П.Ф. Долебандо. – Одесса, 1965. – 36 с.
872778
  Бубенников А.В. Начертательная геометрия / А.В. Бубенников. – Москва, 1968. – 424 с.
872779
  Афанасьев А.Ф. Начертательная геометрия : точка, прямая, плоскость : программированное учеб. пособ. / А.Ф. Афанасьев ; ред. В.В. Прокофьев ; Московский химико-технологический ин-т, Кафедра начертательной геометрии и машиностроительного черчения. – Москва, 1969. – 88 с.
872780
  Кузнецов Н.С. Начертательная геометрия / Н.С. Кузнецов. – М., 1969. – 496с.
872781
  Русскевич Л Н. Начертательная геометрия / Л Н. Русскевич; Н.Л Рускевич. – 2-е , перераб. и доп. – К., 1970. – 392 с.
872782
  Бубенников А.В. Начертательная геометрия / А.В. Бубенников, М.Я. Громов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 416 с.
872783
  Фролов С.А. Начертательная геометрия / С.А. Фролов. – Москва, 1978. – 239с.
872784
  Юранс В.Ю. Начертательная геометрия / В.Ю. Юранс. – Рига, 1983. – 103 с.
872785
  Бубенников А.В. Начертательная геометрия / А.В. Бубенников. – Москва : Высшая школа, 1985. – 288 с.
872786
  Филиппов П.В. Начертательная геометрия / П.В. Филиппов. – Ленинград, 1986. – 124 с.
872787
  Виноградов В.Н. Начертательная геометрия / В.Н. Виноградов. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 238с.
872788
  Лазариди К.Х. Начертательная геометрия / К.Х. Лазариди. – М., 1990. – 286с.
872789
  Островский А.И. Начертательная геометрия в популярном изложении. / А.И. Островский. – М., 1953. – 224с.
872790
  Аносов В.Я. Начертательная геометрия в применении к химическим диаграммам тройных и четверных систем / В.Я. Аносов ; АН СССР, Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1949. – 176 с. – Библиогр.: с. 175-176
872791
  Куликов А.С. Начертательная геометрия в применении к черчению, конструированию и проектированию. (Учеб. пособие для втузов). / А.С. Куликов. – М., 1959. – 323с.
872792
  Липкин А.Е. Начертательная геометрия в чертежах. Пособие для студентов пед. ин-тов. / А.Е. Липкин. – М., 1964. – 128с.
872793
   Начертательная геометрия и инженерная графика. – Алма-Ата, 1985. – 81 с.
872794
   Начертательная геометрия и инженерная графика.. – Свердловск, 1975. – 94с.
872795
   Начертательная геометрия и машинная графика в практике решения инженерных задач : Межвуз. темат. сб. науч. тр. – Омск, 1986. – 111с.
872796
  Вальцгефер В.Л. Начертательная геометрия и машиностроительное черчение / В.Л. Вальцгефер. – Москва, 1950. – 136с.
872797
   Начертательная геометрия и машиностроительное черчение. – Москва
1. – 1951. – 52 с.
872798
   Начертательная геометрия и машиностроительное черчение. – Москва
2. – 1952. – 75 с.
872799
  Вальцгефер В.Л. Начертательная геометрия и машиностроительное черчение / В.Л. Вальцгефер. – Изд. 4-е. – Москва
1. – 1953. – 72с.
872800
  Зеленин Е.В. Начертательная геометрия и черчение / Е.В. Зеленин. – 2-е изд. – Москва, 1953. – 524 с.
872801
  Буймола Г.Л. Начертательная геометрия и черчение / Г.Л. Буймола. – Москва, 1966. – 36 с.
872802
  Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение / А.А. Чекмарев. – М., 1987. – 399 с.
872803
  Зеленин Е.В. Начертательная геометрия и черчение для техникумов / Е.В. Зеленин. – Москва-Ленинград, 1950. – 552 с.
872804
   Начертательная геометрия и черчение.. – Алма-Ата, 1981. – 88с.
872805
  Филиппов П.В. Начертательная геометрия многомерного пространства / П.В. Филиппов. – Л, 1979. – 280с.
872806
  Глоговський В.В. Начертательная геометрия на алгоритмической основе / В.В. Глоговський. – Львов, 1978. – 147 с.
872807
  Жекулина Г.Д. Начертательная геометрия неевклидовых пространств с распадающимся абсолютом на метризованных афинных плоскостях : Автореф... кад. физ. мат.наук: / Жекулина Г. Д.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1969. – 13л.
872808
  Норкин К.А. Начертательная геометрия с применением принципов программированного обучения / К.А. Норкин. – Одесса, 1967. – 202с.
872809
   Начертательная геометрия.. – 4-е изд., испр. и доп. – К., 1968. – 112с.
872810
   Начертательная геометрия.. – Свердловск
1. – 1969. – 63с.
872811
  Котов И.И. Начертательная геометрия. / И.И. Котов. – М., 1970. – 383с.
872812
   Начертательная геометрия.. – Свердловск, 1971. – 112с.
872813
   Начертательная геометрия.. – Свердловск
1. – 1971. – 56с.
872814
  Котов И.И. Начертательная геометрия. / И.И. Котов. – М., 1973. – 200с.
872815
  Фролов С.А. Начертательная геометрия. / С.А. Фролов, М.В. Покровская. – Минск, 1986. – 206с.
872816
  Морозов П.К. Начертательная геометрия. Метод. указ. / П.К. Морозов. – Москва, 1956. – 31с.
872817
  Попов Н.А. Начертательная геометрия. Метод. указ. и контр. задания / Н.А. Попов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1951. – 64 с.
872818
  Малышев А.С. Начертательная геометрия. Сборник задач / А.С. Малышев, Л.А. Зибенгар. – Москва, 1965. – 199 с.
872819
   Начертательная геометрия: Уч. пособ. для студ. инж. фак.. – 2-е изд., перераб. – Алма-Ата, 1989. – 111с.
872820
  Фомичева Э.А. Начинаем вязать спицами и крючком / Э.А. Фомичева. – М, 1991. – 93с.
872821
  Жалдак М Начинаем диалог с ЭВМ / М Жалдак, , Н.В. Морзе. – Киев : Выща школа, 1989. – [16] с.
872822
  Козырева И.В. Начинаем изучать немецкий язык / И.В. Козырева, О.Г. Козьмин. – М, 1988. – 272с.
872823
  Стейн Г. Начинаем изучать французский : учебное пособие / Гейл Стейн ; [отв. ред. Л.В. Забродина]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. – XXII, 425, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-17-040711-8
872824
   Начинаем летать по правилам : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 38-40 : Фото
872825
  Мартенссон А. Начинаем мастерить из древесины / А. Мартенссон. – Москва, 1981. – 62с.
872826
  Чеповецкий Е.П. Начинаем представление / Е.П. Чеповецкий. – К, 1988. – 220с.
872827
  Викторов А.В. Начинаем эстрадный концерт. / А.В. Викторов. – Москва, 1974. – 47с.
872828
   Начинается день. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 264с.
872829
  Евсеенко И.И. Начинается осень / И.И. Евсеенко. – Воронеж, 1974. – 129с.
872830
   Начинается от порога. – М., 1983. – 177с.
872831
  Сердюков Н.Н. Начинается с меня / Н.Н. Сердюков. – Минск, 1983. – 189с.
872832
  Козлов В.А. Начинается с человека: человеч. фактор и соц. стр-ве: итоги и уроки 30-х годов / В.А. Козлов, О.В. Хлевнюк. – М., 1988. – 251с.
872833
  Гриненко М.Ф. Начинайте день с зарядки!.. / М.Ф. Гриненко, Г.С. Решетников. – М., 1981. – 64с.
872834
  Зорин М. Начиналась война... / М. Зорин. – Рига, 1974. – 494с.
872835
  Сито Ф. Начиналась жизнь : повести и рассказы / Файвл Сито ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1958. – 251 с.
872836
  Андрющенко С.А. Начинали мы на Славутиче / С.А. Андрющенко ; лит. запись А. Полянского. – Москва : Воениздат, 1979. – 288 с. : ил. – (Военные мемуары)
872837
  Ланевский Г Начиналось с подполья / Г Ланевский. – Минск, 1991. – 174с.
872838
  Ермолаев Ю.И. Начинать жизнь не просто / Ю.И. Ермолаев. – М., 1981. – 187с.
872839
  Зубенко И.А. Начинаю жить / И.А. Зубенко. – М, 1972. – 264с.
872840
  Почукаев М.И. Начинающему граверу / М.И. Почукаев. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1971. – 48 с.
872841
  Панфилов Н.Д. Начинающему кинолюбителю. / Н.Д. Панфилов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1966. – 160с.
872842
  Панфилов Н.Д. Начинающему кинолюбителю. / Н.Д. Панфилов. – 3-е изд. – М., 1967. – 176с.
872843
  Панфилов Н.Д. Начинающему кинолюбителю. / Н.Д. Панфилов. – 4-е изд. – М., 1971. – 240с.
872844
  Алпатов В.В. Начинающему натуралисту-биологу / В.В. Алпатов ; Моск. о-во испытателей природы. – Москва : МГУ, 1961. – 52 с. – Библиогр. в конце разделов. – (Среди природы ; вып. 52 [1])
872845
   Начинающему ползователю IBM PC.. – Киев, 1994. – 63 с.
872846
  Галкин В.И. Начинающему радиолюбителю / В.И. Галкин. – Минск, 1983. – 223 с.
872847
  Галкин В.И. Начинающему радиолюбителю / В.И. Галкин. – 2-е изд. перераб. доп. – Минск, 1989. – 304 с.
872848
  Городецкий Л.Н. Начинающему рационализатору / Л.Н. Городецкий, Д.Д. Крашенникова. – Днепропетровск, 1978. – 264с.
872849
  Озерский И.З. Начинающему учителю истории: Из опыта работы / И.З. Озерский. – Москва, 1989. – 208 с.
872850
  Смирнов Г.Б. Начинающему художнику : о рисовании с натуры / Г.Б. Смирнов, А.М. Соловьев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 99, [9] с.
872851
  Бернштейн Б.М. Начиная знакомиться с историей искусства / Б.М. Бернштейн. – Москва : Советский художник
Вып. 13. – 1963. – 63 с.
872852
  Скороходов М.А. Начиная с этого дня / М.А. Скороходов. – М., 1956. – 48с.
872853
  Иванова К. Начини на глаголното действие съвременний български език / К. Иванова. – София, 1974. – 146с.
872854
  Семенов М.Г. Начинка для пирога. / М.Г. Семенов. – Москва, 1987. – 238с.
872855
  Резник С. Начисление бюджетной розницы. / С. Резник. – К., 1939. – 63с.
872856
   Начисление единого взноса и применение понижающего коэффициента / С. Кепина, О. Клижевская, А. Роговец, В. Боршовская // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 40 (848), октябрь. – С. 6-29
872857
  Закладной В.С. Начисление заработной платы рабочим и служащим совхозов / В.С. Закладной. – М, 1970. – 192с.
872858
  Толмачев И.Л. Начисление и учет зарплаты в вузах НИИ на ЭВМ 3-го поколения / И.Л. Толмачев. – М., 1980. – 96с.
872859
  Николаев Ю.И. Начистоту / Ю.И. Николаев. – Южно-Сахалинск, 1974. – 111с.
872860
  Щасная Л.И. Начло дня. / Л.И. Щасная. – Ярославль, 1968. – 64с.
872861
  Никольский Ю.Д. Начнем все с начала. / Ю.Д. Никольский. – Рига, 1972. – 199с.
872862
  Чернова Т. Начнем издалека? Российские вузы присматриваются к дистанционному обучению // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 28 июня (№ 26). – С. 12


  В передовых странах все больше средств вкладывают в развитие электронного образования. К примеру, в Южной Корее созданы десятки киберуниверситетов, а Великобритания уже потратила на e-learning 8 млрд фунтов стерлингов, и это не предел. В России ...
872863
  Филимонов Л.А. Начнем с дождя... / Л.А. Филимонов. – М, 1980. – 191с.
872864
  Шильгави В.П. Начнем с игры / В.П. Шильгави. – М., 1980. – 79с.
872865
  Лагунов К.Я. Начнем сначала / К.Я. Лагунов. – М, 1991. – 399с.
872866
  Ленч Л.С. Начнем сначала! / Л. Ленч ; [худож. М.Р. Левина]. – Москва : Искусство, 1986. – 173 с.
872867
  Жук Т.В. Начни общаться! Современный русско-японский суперразговорник / [Т.В. Жук]. – Москва : Эксмо, 2011. – 415, [1] с. : ил. – На обл. и тит. л. авт. не указан. – (Современній суперразговорник). – ISBN 978-5-699-50795-5
872868
  Коробенникова Ю. Начни с добрых дел! / Юлия Коробенникова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 23 (161). – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  О привлечении волонтеров к библиотечному обслуживанию населения (опыт библиотек России).
872869
  Козин М.Д. Начни с себя / М.Д. Козин. – Л., 1987. – 62с.
872870
  Гончаров Э.В. Начни с себя / Э.В. Гончаров. – Краснодар, 1989. – 95с.
872871
   Начни с себя!.. : Из современной советской поэзии. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 349с.
872872
   Начни с себя: Из совр. сов. поэзии.. – 2-е изд., 1987. – с.
872873
   Начните год с карнавала // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 28-34 : фото
872874
  Наджафов Н.Г. Начно-литературная деятельность Салмана Мумтаза. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Наджафов Н.Г.; АН Азебр.ССР.Ин-т литературы. – Баку, 1975. – 36л.
872875
  Рингис А. Наш Bookварь // Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2010. – № 10 (173). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093


  Вместо стопки бумажных книг - электорнный учебник.Украинские школьники первыми в мире могут отказаться от тяжеленных портфелей
872876
  Ферсман А.Е. Наш автопробег по Южному Уралу / А.Е. Ферсман, В.И. Крыжановский. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1936. – 120 с.
872877
   Наш адрес - КазГУ. – Алма-Ата, 1984. – 175с.
872878
  Горелкин Е.Е. Наш адрес - Советский Союз / Е.Е. Горелкин, И.Н. Ровнягин. – М, 1980. – 156с.
872879
  Чише К.Х. Наш аквариум / К.Х. Чише. – Москва, 1987. – 93 с.
872880
  Ферсман А.Е. Наш апатит / А.Е. Ферсман. – М., 1968. – 136с.
872881
  Щербак Ю. Наш аргумент - високий дух Майдану // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 1, 2


  Виступ Надзвичайного і Повноважного посла України, письменника Юрія Щербака на міжнарордній конференції "Солідарність з Україною через 25 років після перемоги "Солідарності"(Польща, Ясьонка, 15 березня 2014 р.)
872882
  Могилевский Б.Л. Наш Артем / Б.Л. Могилевский, В.А. Прокофьев. – М, 1980. – 238с.
872883
  Хоринская Е.Е. Наш Бажов / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1982. – 111с.
872884
  Хоринская Е.Е. Наш Бажов / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1989. – 108 с.
872885
  Журавель Марина Наш бал у Монте-Карло : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 56-57
872886
  Федорів Т.Ф. Наш Бандера / Тарас Федорів. – Івано-Франківськ ; Старий Угринів : Нова Зоря, 2008. – 88 с., [2] арк. фотоіл. – До 100-літнього ювілею Провідника ОУН. – ISBN 978-966-398-034-8
872887
  Максяшев П.Ф. Наш Белинский / П.Ф. Максяшев. – 2-е изд. – Саратов, 1977. – 191с.
872888
  Максяшев П.Ф. Наш Белинский / П.Ф. Максяшев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Саратов-Пенза, 1986. – 237с.
872889
  Рост В. Наш Большой : один день из жизни театра / В. Рост. – М, 1977. – 62с.
872890
  Борзеко С.А. Наш Буденный / С.А. Борзеко, Н.Н. Денисов. – 2-е изд. – М., 1982. – 127с.
872891
  Медведев Дмитрий Анатольевич Наш будущий президент. Д.А. Медведев намерен продолжить политику В.В. Путина и не станет перераспределять полномочия президента и премьера : [интервью с Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым] // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
872892
  Панченко А. Наш Булгаков // Сегодня. – Киев, 2018. – 24 мая (№ 89). – С. 34-35


  "В этом проекте мы устроим настоящую «булгакиаду»: расскажем о церквях, связанных с писателем, учебных и медицинских заведениях, кино и театральных постановках «по Булгакову». Побываем на могилах родителей Михаила Афанасьевича. И еще - обязательно ...
872893
  Ицкова А.И. Наш быт глазами врача / А.И. Ицкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 142с.
872894
  Максяшев П.Ф. Наш В.Г. Белинский / П.Ф. Максяшев. – Пенза, 1961. – 127с.
872895
  Лейснер Наш век / Лейснер
2, кн. 3,4,5. – с.
872896
  Маценко П. Наш великий диригент // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 138/139, липень/серпень : липень/серпень. – С. 20-23


  Пам"яті Миколи Малька.
872897
  Дзюба І. Наш великий друг Мікулаш Неврлі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 34-37. – ISSN 0236-1477
872898
  Арошенко М.М. Наш взрослый детский дом : повесть-исповедь [о днепропетр. клубе "Взрослый дет. дом"] / Арошенко М.М. – Днепропетровск : Проминь, 1990. – 173, [2] с., [8] л. ил.
872899
  Мигаль Й. Наш вибір - незалежна Україна / Йосип Мигаль. – [Б. м.], 2010. – 28 с.
872900
  Скопенко В. Наш випускник повинен відповідати найвищим вимогам часу // Київський університет, 2000. – №6
872901
   Наш вожатий - комсомол.. – К., 1958. – 56с.
872902
   Наш Воскрекас: Ст. , оповід., вірші, спогади про Сергія Воскрекасенка. – К., 1990. – 313с.
872903
  Корпанюк М. Наш вчитель і співрозмовник // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 5-6. – ISBN 978-617-640-323-4
872904
  Россошанский В.И. Наш Гагарин / В.И. Россошанский. – Саратов, 1989. – 157с.
872905
  Сом М. Наш Галаган // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2012. – 13 грудня (№ 48). – С. 15


  До 130-річниці від дня народження Миколи Галагана. Микола Михайлович Ґалаґан — український громадсько-політичний діяч, публіцист, член Української Центральної Ради.
872906
  Ару Карл Наш генерал : крат. биогр. очерк о Лембите Пэрне / Ару Карл, Паульман Ф.И. – Таллин : Ээсти раамат, 1983. – 126 с., [12] л. ил.
872907
   Наш гениальный земляк И.В.Мичурин и его вклад в биологическую науку.. – Тамбов, 1949. – 23с.
872908
  Гречило А.Б. Наш герб : укр. символи від княжих часів до сьогодення : [альбом] / Андрій Гречило, текст ; Богдан Завітій, упорядкування й заг. ред. ; [пер. з англ. В. Шевадуцька ; Укр. культур. фонд]. – Київ : Родовід, 2018. – 399, [1] с. : фотоіл. – Резюме парал. укр., англ. мовами. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7482-20-7
872909
  Вовчок О.Н. Наш герб и флаг / О.Н. Вовчок. – Одесса, 1973. – 8с.
872910
   Наш герб і прапор - світоч миру.. – Київ, 1960. – 48с.
872911
   Наш гість - Фідель Кастро Діас-Баларт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбулася зустріч ректора Л.В. Губерського з Фіделем Кастро Діас-Балартом, сином лідера кубинської революції,дійсним членом Академії наук Куби, доктором фізико-математичних наук, який перебував з офіційним візитом в Україні на запрошення ...
872912
  Кравченко Л. Наш головний штурман // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 58-59. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено професійний шлях ветерана праці, співробітника Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка Лілії Дмитрівни Гонтаренко, з нагоди 70-річчя від дня її народження та 45-річчя роботи у бібліотеці.
872913
  Малей Антонина Наш голос : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 10-14 : Фото
872914
  Малей А. Наш голос // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 10-12.


  Володимир Гришко - відомий у всьому світі тенор. Уже два роки - радник Президента України з питань культури
872915
  Глебов Ю.Ф. Наш город / Ю.Ф. Глебов. – Иваново, 1951. – 42с.
872916
  Мамешин Е.Д. Наш город / Е.Д. Мамешин. – Хабаровск, 1958. – 52 с.
872917
  Сидорова И.В. Наш город : Рассказы из истории города Горького / И.В. Сидорова. – Горький, 1974. – 159с.
872918
  Коверда П.Т. Наш город Артемовский / П.Т. Коверда, А.И. Брылин. – Свердловск, 1966. – 106 с.
872919
   Наш город.. – Новосибирск, 1967. – 52с.
872920
  Уайлдер Т. Наш городок / Т. Уайлдер. – М, 1979. – 72с.
872921
  Шапиро И.А. Наш графитовый гигант / И.А. Шапиро. – М.-Л., 1932. – 40с.
872922
   Наш дарунок Чорногорії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 109 : фото
872923
  Неклюдова О.С. Наш двор / О.С. Неклюдова. – М., 1955. – 224с.
872924
   Наш девиз - поиск: путеш.. – М., 1987. – 184с.
872925
   Наш девиз - ускорение.. – Одесса, 1986. – 88с.
872926
   Наш девиз : Всеукраинский научно-теоретический журнал. – Киев, 2003-
№ 1-2 : Материалы международной научно-практ.конф."Социал-демократия и социальная политика:европейский опыт и украинские перспективы" (Киев,22-23 ноября 2003 года). – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
872927
  Шестопал М.М. Наш девіз -- братерство / М.М. Шестопал. – К., 1964. – 66с.
872928
  Чайка В. Наш девіз: "Я люблю своє місто" // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.21-22


  Виступ Рівненського міського голови
872929
  Мацюк Наш девіз: дружба і братерство. / Мацюк, в.Я. – К., 1975. – 19с.
872930
   Наш Девятнадцатый век : Книга для чтения в 2-х томах. – Москва : Центр. – ISBN 5876670049, 5876670022
Т.2. – 1995. – 464с
872931
   Наш девятнадцатый век: Книга для чтения : в 2- х т. – М.
Т.1. – 1995. – 464с.
872932
  Радзинский Э.С. Наш Декамерон / Э.С. Радзинский. – М, 1990. – 238с.
872933
  Кириллов С.А. Наш Демьяныч (к 80-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины В.Д. Присяжного) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 98-104. – ISSN 1027-3239


  6 марта исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося ученого в области физической и неорганической химии, основателя и бессменного директора (1996-2013) Межведомственного отделения электрохимической энергетики НАН Украины члена-корреспондента НАН ...
872934
  Шарофетдинова М. Наш день - Татьянин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 91-92. – ISSN 1726-667Х
872935
  Шарофетдинова М. Наш день - Татьянин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 91-92. – ISSN 1726-667Х
872936
   Наш день хорош.. – Челябинск, 1961. – 71с.
872937
  Смердов А.И. Наш день. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1953. – 111с.
872938
  Паладій Лазар Наш діалог із виборцями // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 12-13


  Районна рада V скликання з перших днів свого існування прагне працювати прозоро, відповідно до законодавства. Ми виходили з того, що треба не розділяти владу на виконавчу й законодавчу, а працювати на інтереси людей і розвиток нашого району. Такий ...
872939
   Наш дім - наш храм. – К., 1989. – 102с.
872940
  Торецька Т.К. Наш дім / Т.К. Торецька. – К, 1989. – 269с.
872941
   Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – 327, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 321-324 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-357-0
872942
  Наєнко М. Наш Дімаров: "Чи будуть люди?" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 31 липня (№ 15/16)
872943
  Наєнко М. Наш Дімаров: "Чи будуть люди?" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 липня (№ 13/14)
872944
  Малишко В.А. Наш добрий дім / В.А. Малишко. – Київ, 1978. – 111с.
872945
  Одинец М.С. Наш добрый сосед и друг / М.С. Одинец. – Киев, 1976. – 199с.
872946
  Радкевич Е.А. Наш дом - Земля / Е.Радкевич. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 208с. – (Эврика)
872947
  Радкевич А Е. Наш дом - Земля / Е.Радкевич. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 206с. – (Эврика)
872948
  Смирнов С.В. Наш дом / С.В. Смирнов. – Москва, 1949. – 41с.
872949
  Пришвина В.Д. Наш дом / В.Д. Пришвина. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 334 с.
872950
  Жуков К. Наш дом / К. Жуков, В. Федоров. – Москва, 1977. – 120 с.
872951
   Наш дом. – Москва : Реклама, 1987. – 64с.
872952
   Наш дом. – М.
3. – 1990. – 32с.
872953
  Школенко Ю.А. Наш дом биосфера / Ю.А. Школенко. – М, 1988. – 61с.
872954
   Наш дом на Пушечной: Дни и годы Центр. ордена Дружбы народов Дома работн. искусств СССР.. – М., 1986. – 350с.
872955
   Наш дом наш быт.. – М.
1-2. – 1992. – 128с.
872956
   Наш дом наш быт.. – М.
2. – 1992. – 128с.
872957
   Наш дом наш быт.. – М.
3. – 1993. – 128с.
872958
  Смит Роберт Наш дом планета Земля : Полемические очерки об экологии человека / Смит Роберт. – Москва : Мысль, 1982. – 382с.
872959
   Наш дом, или Как отремонтировать квартиту. – Саратов, 1990. – 263с.
872960
   Наш дом, наш быт.. – М., 1993. – 128с.
872961
  Григорьев Е.А. Наш дом. / Е.А. Григорьев. – М., 1966. – 122с.
872962
   Наш дом.. – М., 1988. – 463с.
872963
   Наш дом.. – М., 1989. – 494с.
872964
   Наш дом: Книга о семье и для семьи.. – Кишинев, 1989. – 285с.
872965
   Наш Донбасс.. – К., 1955. – 204с.
872966
  Дяченко В. Наш дорогий Терентійович... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 27/28). – С. 18


  До 100-річного ювілею Миколи Шаповала, українського письменника та поета.
872967
   Наш дороговказ. – Ужгород, 1971. – 119с.
872968
   Наш дорогой Ильич.. – М., 1969. – 224с.
872969
  Гранин Д.А. Наш дорогой Роман Авдеевич / Д.А. Гранин. – Л, 1991. – 63с.
872970
  Мороз В.І. Наш досвід боротьби за високий урожай бавовни / В.І. Мороз, Н.С. Якименко. – К.-Х., 1939. – 28с.
872971
   Наш досвід застосування композиції Onyx при емболізації артеріовенозних мальформацій / В.О. П"ятикоп, Ю.О. Котляревський, І.О. Кутовий, Ю.Г. Сергієнко, А.О. Пшеничний // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 38-48. – ISSN 2304-9359
872972
   Наш досвід застосування технічних засобів та програмованого навчання. – Київ, 1968. – 80с.
872973
   Наш досвід надання спеціалізованної хірургічної допомоги при пошкодженнях серця / В.В. Бойко, П.М. Замятін, І.В. Полівенок, О.В. Бучнєва, Д.П. Замятін // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 299-305. – ISSN 2413-7944
872974
   Наш досвід у вирішенні проблемних питань збереження життя і здоров"я надзвичайно недоношених немовлят / О.С. Яблонь, Д.Ю. Власенко, Т.І. Антонець, О.А. Моравська, Н.М. Любаренко, К.Т. Берцун, Д.П. Сергета // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 25-30. – ISSN 2226-1230
872975
  Онищенко М.К. Наш досвід швидкісного сталеваріння з застосуванням кисню / М.К. Онищенко. – Київ, 1956. – 28 с.
872976
  Квіт С. Наш Драгоманов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С. 53-55. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
872977
  Стрельцова В.Б. Наш друг- природа / В.Б. Стрельцова. – М., 1985. – 113с.
872978
   Наш друг - бег.. – М., 1972. – 135с.
872979
  Железный А.И. Наш друг - грампластинка / А.И. Железный. – К, 1989. – 280с.
872980
  Геллер Е.М. Наш друг - игра / Е.М. Геллер. – Минск, 1978. – 95 с.
872981
  Печенко М.Ф. Наш друг - книга. / М.Ф. Печенко. – Минск, 1989. – 71с.
872982
   Наш друг - компьютер. – Москва : Кн.палата, 1990. – 84с. – (Беседы о книгах)
872983
   Наш друг - природа.. – Ужгород, 1976. – 214с.
872984
  Нужний В.Ф. Наш друг - радіо / В.Ф. Нужний, В.Л. Щербатюк. – К., 1965. – 96с.
872985
   Наш друг - театр: Рассказ об истории, жизни и работе делегат. собрания Ленинг. театра юн. зрит.. – Л., 1982. – 142с.
872986
   Наш друг - телевидение: Мастера сов. культуры о ТВ.. – Москва
2. – 1978. – 229с.
872987
   Наш друг - телевидение: Мастера сов. культуры о ТВ.. – Москва
2. – 1980. – 223с.
872988
  Калинченко А.И. Наш друг "Максим" / А.И. Калинченко. – М : Молодая гвардия, 1943. – 19 с.
872989
  Круглов Г.Е. Наш друг автомобиль / Г.Е. Круглов, П.Д. Дудко. – Минск, 1980. – 208с.
872990
   Наш друг Болгария. – Орджоникидзе, 1966. – 32с.
872991
  Башкатов Б.А. Наш друг Болгария / Б.А. Башкатов. – Ростов -на-Дону, 1969. – 96с.
872992
  Михайлов Р.М. Наш друг из далекой страны / Р.М. Михайлов. – Л., 1954. – 327с.
872993
  Мальований М.С. Наш друг і помічник. / М.С. Мальований, С.А. Кіперман. – К., 1975. – 47с.
872994
   Наш друг Китай.. – Москва, 1959. – 631с.
872995
   Наш друг книга.. – К., 1977. – 208с.
872996
  Вакулюк П.Г. Наш друг лес / П.Г. Вакулюк. – Киев : Реклама, 1983. – 224 с. : 16 ил.
872997
  Галенович Юрий Наш друг Лю Шаоци // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 191-200. – ISSN 0869-44435


  К 110-летию со дня рождения и 40-летию гибели политического лидера Китая.
872998
  Набатов Г.О. Наш друг Люсьен. / Г.О. Набатов. – Свердловск, 1963. – 95с.
872999
  Воеводин Е.В. Наш друг Олег / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1962. – 255с.
873000
  Григорьев Н.Ф. Наш друг природа / Н.Ф. Григорьев. – М, 1985. – 239с.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,