Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
872001
  Лагута Л. "Місто-сад" Брондбю і публічні бібліотеки // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 34-38


  Про роботу бібліотек муніципалітету Брондбю (Данія), а також цікавий досвід трансформації місцевого простору
872002
  Панченко В. "Місто братньої любові" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 7


  Літературна Україна у Філадельфії.
872003
  Панченко В. "Місто братньої любові" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 27


  Літературна Україна у Фінляндії.
872004
   "Місто Володимира" // Християнські поховальні пам"ятки давньоруського Києва / В.Г. Івакін. – Київ : [КИТ], 2008. – С. 13-27. – ISBN 978-966-8550-71-3
872005
  Грабар С. "Місто і місця сили" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6. – С. 82-93. – ISSN 0208-0710


  Про Київ.
872006
  Гупалюк Ю. "Місто лагодило з усіх боків..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 92-96


  Твори учасників конкурсу відповідно до зайнятих ними призових місць.
872007
  Галич В.М. "Місто п"ятнадцяти віків" Олеся Гончара: урбаністичний дискурс // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 143-147


  На матеріалі статті "Місто п"ятнадцяти віків" Олеся Гончара розглядається "міський текст" у вимірах публіцистики, указується на складність урбаністичного мислення митця, інтертекстуальність образу Києва, наголошується на творчих аспектах авторського ...
872008
  Пол "Місто під загрозою". "Снаряд над містом" / Пол, ван Остайєн // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт"; голов. ред.Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5/8 (1133/1136). – С. 10-29. – ISSN 0320-8370


  Поезія.
872009
  Яковенко Є. "Місто" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М.К. Наєнко. – Київ, 2023. – Вип. 14. – С. 23-24


  Твори першокурсників. Вірші.
872010
  Городнюк Н. "Місто" В. Підмогильного як "роман культури" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 76-83. – ISSN 2307-2261
872011
  Садкова О. "Місто, що прагне вижити" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2024. – Лютий (№ 2)


  Публіцистичний текст про місто Ізюм. Липень-серпен 2023 р.
872012
  Рибак К.О. "Містобудівна діяльність як об"єкт адміністративно-правового регулювання" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07, 081 / Рибак Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 271 арк. – Додаток: арк. 266-271. – Бібліогр.: арк. 11-12, 224-265
872013
   "Місток" до ринку праці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Інформатизація всіх предметів шкільної програми, залучення до викладання у школах і ВНЗ найкращих фахівців, підтримка з боку ІТ-бізнесу - такою є ідеальна картина організації ІТ-освіти, яка забезпечувала б фахівцями, готовими до роботи в галузі.
872014
  Тимошик М. "Місток, що лучить нас із Батьківщиною" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 6-7


  70 років тому в Лондоні вийшло перше число "Календаря українця у Великій Британії".
872015
  Велесик П. "Містраль" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 11 (913), листопад. – С. 57-66. – ISSN 08-68-4790-1
872016
   "Місце йде за абітурієнтом": ТОП-20 ВНЗ, які збільшили державне замовлення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  Визначено ТОП-20 ВНЗ, що отримали найбільшу кількість додаткових місць держзамовлення завдяки цьогорічному нововведенню "місце йде за абітурієнтом". Відкриває двадцятку "Львівська політехніка"- порівняно з минулим роком вона отримала 498 додаткових ...
872017
  Денисенко О. Містич : Химерний роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 167. – С. 56-130
872018
  Денисенко О. Містич : Химерний роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 58-128.
872019
  Бовсунівська Т. Містична домівка в поезії Емілі Дікінсон і Тараса Шевченка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-50. – ISSN 0130-5263
872020
  Стогній І.В. Містична естетика романтизму в літературі країн Західної Європи // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 127-130
872021
  Грибков Т. Містична картина всесвіту у творах Г. Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 186-192
872022
  Сідоріна Є.В. Містична практика духовного сходження як антропологічний досвід ісихазму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-106. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду ісихастської містико-аскетичної практики духовного сходження та висвітленню антропологічних перспектив її філософського осмислення. Статья посвящена рассмотрению исихастской мистико-аскетической практики духовного ...
872023
  Летуновська І.В. Містична сугестія прозового дискурсу Джона Донна (на матеріалі "...За ким б"є дзвін") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 21-26
872024
  Степанов В.В. Містична феноменологія Мехтільди Магдебурзької // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 53-55
872025
  Піскунова О.Б. Містична фокалізація "Арабесок" Миколи Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 46-50. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
872026
  Грибков Т. Містичне вчення Йогана Таулера і Григорій Сковорода // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 175-179. – ISBN 978-617-7009-24-4
872027
  Захарчук О.Ф. Містичне і наукове в неоплатонічній концепції Ніколи Кузанського / О.Ф. Захарчук, О.М. Ярош // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 40-47. – ISSN 2312-4342
872028
  Пастух Т. Містичне поле письма Ігоря Скрипника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 110-117. – ISSN 0236-1477
872029
  Любасюк Тетяна Іванівна Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 05 / Любасюк Т. І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібл.: 7 назв
872030
  Любасюк Т.І. Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Любасюк Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188л. – Бібліогр.: л.172-188
872031
   Містичнє Місто Бога : божественна історія і життя Пречистої Діви Марії : об"явлення Сестри Марії з Агреди в Іспанії : в 4 т. – Нью-Йорк : Слово, 1962. – 632 с. – Скорочений переказ англ. вид. книжки CITY OF GOD. - Назва обкл. : Марія: Земний шлях, труди і подвиги. – ISBN 0-89555-070-9
872032
  Подолян Галина Петрівна Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07. / Подолян Г.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 183л. – Бібліогр.: л. 166-183
872033
  Подолян Галина Петрівна Містичний досвід в контексті осягнення моралі як духовного феномена : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Подолян Г.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
872034
  Фуркало В.С. Містичний досвід у монотеїстичних релігійних традиціях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 38-48


  Розкрито зміст таких понять, як авраамічні релігії й релігії об"явлення з погляду виявлення специфіки містичного досвіду в означених цими дефініціями релігіях: християнстві, ісламі та юдаїзмі. Встановлено, що в містичному досвіді названих духовних ...
872035
  Шумилов О.Ю. Містичний ключ до України / О.Ю. Шумилов. – Київ, 2003. – 436с. – ISBN 966-7731-09-Х
872036
  Соколова А. Містичний міфологізм прози Галини Пагутяк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 272-282


  У статті розглянуто містичний простір творів Галини Пагутяк. На матеріалі конкретних текстів розкривається специфіка фольклорно-міфологічної основи прозопису Галини Пагутяк, аналізується своєрідність інтерпретації універсальних персонажів народної ...
872037
  Шабанова Ю.А. Містичний простір філософії Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Пропонується новий погляд на філософію Середньовіччя як містичного простору, обгрунтовується можливість перегляду традиційної історико-філософської періодизації середньовічної філософії. Предлагается новый взгляд на философию Средних Веков как ...
872038
  Кудрявцев М. Містичний реалізм М.В. Гоголя: до проблеми філософсько-теологічної символіки // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст.
872039
  Стех Марко Роберт Містичний родовід "великої людини" // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 16-22


  Книга Ігоря Костецького "Дійство про велику людину".
872040
  Горбонос О.В. Містичний світ як складова простору художньої літератури: історико-культурологічний аспект / О.В. Горбонос, А.І. Карюхіна // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 6-10. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
872041
  Юрчук О. Містичний тип пророка: Т. Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 91-100


  У статті аналізується один із варіантів існування маскулінної тожсамості за умови неможливості реалізації власної мужності - месіанство. Стратегія чоловічого опору імперському впливові через індивідуальне пророцтво вперше з"являється у творчості Т. ...
872042
  Алістратова К.Е. Містичний туризм: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 93-101 : карта. – Бібліогр.: 10 назв.
872043
  Брюховецька Л. Містичний, метафоричний, модерний. До 50-річчя "Камінного хреста" Леоніда Осики // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (136). – С. 39-42. – ISSN 1562-3238
872044
  Саєнко С.М. Містичні історії : [зб. оповідань] / Сергій Саєнко. – Київ : АртЕк, 2019. – 197, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7814-14-5
872045
  О"Лір Містичні лілеї для Ніли // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 119-120. – ISSN 0236-1477


  Нова книжка молодої письменниці Ольги Смольницької "Лілеї для Ніли" - данина шани, пам"яті й любові Нілі Зборовській (1962-2011) - українському літературознавцеві і психоаналітику
872046
  Мірошниченко Л.Я. Містичні практики скептика у "Театрі на воді" Л. Кларка // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 341-347. – ISBN 978-966-11-0683-2
872047
  Костиря Б. Містичні та есхатологічні мотиви в символістській ліриці Клима Поліщука // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 40-48. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
872048
  Іваницька Н. Містичні химери Києва // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 2005. – № 4/5. – С. 22-24. – ISSN 0130-5212


  В. Городецький
872049
  Пархомовський Я.Е. Місткість селянського ринку на Поліссі й Правобережжі / Я.Е. Пархомовський. – К., 1930. – 73с.
872050
  Романишин Р. Місто-вбивця, або як його жителям не втратити своє здоров"я і дожити до активної старості / Руслан Романишин. – Київ : Нові горизонти, 2009. – 96 с.
872051
  Гамрецький М. Місто-герой // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 58-63
872052
  Богомолов В.М. Місто-герой Волгоград / В.М. Богомолов, П.А. Гундирін. – Київ : Політвидав України, 1972. – 160 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Міста герої)
872053
  Сіренін В.І. Місто-герой Керч / В.І. Сіренін. – Київ, 1976. – 103с.
872054
   Місто-герой Керч. – Київ, 1977. – 156с.
872055
   Місто-герой Київ. Пам"ятники революції, громадянської та Великої Вітчизняної воєн. [Ізоматеріал] : (Комплект репродукцій). – Київ : Мистецтво, 1978. – 16 л. : 16 листівок + 1 обкл.
872056
  Сазаков А. Місто-герой Новоросійськ / А. Сазаков. – Київ : Політвидав України, 1976. – 87 с.
872057
   Місто-герой Тула. – К., 1979. – 120с.
872058
  Гіпіч В.В. Місто-держава чи місто в державі? Міщанський стан у політичній системі Речі Поспорлмитої XVI - XVII ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 4-16. – ISBN 978-966-383-522-8
872059
  Мицько В. Місто-Коханець / Василь Мицько. – Париж ; Львів ; Цвікау : Зерна, 2003. – 58, [2] с. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна" / ред. та упоряд. Ігор Трач ; 44). – ISBN 3-924022-76-3
872060
  Оніщенко Л.М. Місто-курорт Миргород / Л.М. Оніщенко, О.Б. Хардекопф // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 45-47
872061
  Лиховид О.М. Місто-курорт Скадовськ // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 28
872062
  Задорожний Микола Місто-курорт Трускавець // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-31
872063
  Задорожний Микола Місто-музей Переяслав-Хмельницький : географічне краєзнавство і туризм // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 27
872064
  Малиновський Валентин Місто-регіон: аргументи за і проти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 150-157.
872065
  Завгородня І. Місто - мікс // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 30 (143). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Берлін - це не тільки Рейхстаг і Брандебурзькі ворота, а й мегаполіс євпропейського різноманіття.
872066
  Репан О. Місто - привид // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 43 (156). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  На місці Дніпропетровська був центр козацької паланки Новий Кодак. Проте царській владі було вигідніше "учредить" місто "заново", як Катеринослав.
872067
  Сосюра В.М. Місто / В.М. Сосюра. – Харків : Червоний шлях, 1924. – 62с.
872068
  Підмогильний Валеріян Місто : Роман / Підмогильний Валеріян; Післямова, біографічна та бібліографічна довідки Г. Костюка; Укр. вільна акад.наук у США, Наук. тов-во ім. Шевченка в Америці. – Hью Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1954. – 298,[2]с. : портр.
872069
  Гужва В.Ф. Місто : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ : Молодь, 1974. – 135 с.
872070
  Іваничук Р.І. Місто : повість / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1977. – 176 с.
872071
  Іванчук Р. Місто / Р. Іванчук. – Львів, 1986. – 291с.
872072
  Іваничук Р.І. Місто : Повісті / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1986. – 291с. – (Бібліотека Карпати"")
872073
  Підмогильний В.П. Місто : роман, оповідання / В.П. Підмогильний. – Київ : Молодь, 1989. – 445 с. – ISBN 5-7720-0284-8
872074
  Підмогильний В.П. Місто : роман та оповідання / В.П. Підмогильний. – Київ : Веселка, 1993. – 351 с. – (Шкільна бібліотека)
872075
  Підмогильний Валер"ян Місто // Оповідання : /Г.Косинка; Місто/Підмогильний В. / Косинка Григорій. – Київ : Наукова думка, 2003. – с.133-392. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0100-2
872076
  Підмогильний В. Місто / Валер"ян Підмогильний. – Харків : Ранок; Веста, 2003. – 256с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-852-2
872077
   Місто. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
872078
  Підмогильний В.П. Місто : роман / Валер"ян Підмогильний ; [ред. П. Ромко]. – Київ : Дніпро, 2004. – 379, [5] с. : портр. – (Література в школі). – ISBN 966-578-050-6
872079
   Місто. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
872080
   Місто. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
872081
   Місто. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
872082
   Місто. – Київ, 2003-
№ 5-6. – 2004
872083
   Місто. – Київ, 2003-
№ 7-8. – 2004
872084
   Місто. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
872085
   Місто. – Київ, 2003-
№ 10-11. – 2004
872086
   Місто. – Київ, 2003-. – ISSN 1814-3423
№ 1- 2. – 2005
872087
  Підмогильний В. Місто : роман // Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – С.95-330. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
872088
  Підмогильний В.П. Місто : [роман] / Валер"ян Підмогильний. – Харків : Фоліо, 2017. – 238, [2] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-6880-4
872089
  Підмогильний В.П. Місто : роман / Валер"ян Підмогильний. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 263, [1] с. – ISBN 978-617-673-783-4
872090
  Сміт П.Д. Місто Ангелів : повість / Патрік Д. Сміт ; пер. з англ. О.С. Забужко ; пер. з ісп. В. Олевського. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1986. – 232 с. – В кн. також: Я бачив ніч : повість / М. С. Олівелья
872091
  Москалець О. Місто Андерсена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 22


  Копенгаген.
872092
  Подолинний А.М. Місто Бар / А.М. Подолинний. – Одеса, 1974. – 19 с.
872093
  Прибитько В.М. Місто безпеки (Гра-подорож) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 12-13 : фото
872094
   Місто Бердянське та його околиці. – Бердянське, 1928. – 68с.
872095
  Мікульонок І.О. Місто білого ангела // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 40-42


  Про м. Славутич.
872096
  Родіонова І. Місто в поезії М. Драй-Хмари як інваріант неокласичної моделі світу // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
872097
  Родіонова І. Місто в поезії М.Драй-Хмари як інваріант неокласичної моделі світу // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 8- 10.
872098
  Демська Л. Місто в тіні. Проза / Л. Демська; Передмова Ю.Бедрика. – Київ : Смолоскип, 2000. – 208с. – ISBN 966-7332-27-6
872099
  Шамрай С. Місто Васильків (IX-XVIII вв.) / С. Шамрай. – Київ, 1929. – 127 с.
872100
  Канюка М.С. Місто гасить вогні : повість-хроніка / М.С. Канюка. – Київ : Молодь, 1968. – 219 с. – (Герої, роки, звершення)
872101
  Канюка Михайло Сергійович Місто гасить вогні / Канюка Михайло Сергійович. – Київ : Дніпро, 1975. – 439с.
872102
  Пашко Я.Ю. Місто герой на Дніпрі / Я.Ю. Пашко. – Київ, 1969. – 359с.
872103
  Казанцева Л.В. Місто Груйтуйзена на Місяці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 7-9. – ISSN 2518-7104


  Франц Паул фон Груйтуйзен (1774-1852), німецький астроном, один з піонерів дослідження Місяця. Вперше помітив і замалював нестаціонарний об"єкт на Місяці - так зване Місто Груйтуйзена. На честь Груйтуйзена названо кратер на Місяці - Кратер Груйтуйзена.
872104
  Чорний О.Д. Місто де сходить сонце / Олександр Чорний. – Чернівці : Прут, 2010. – 216 с., [20] арк. кольор. іл. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-560-522-5
872105
  Шевчук В.О. Місто днів : поезії / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2014. – 526, [2] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-966-06-0673-9
872106
  Галів М. Місто Дрогобич в умовах утвердження радянської влади (1939-1941 рр.): історіографія проблеми // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 579-588. – ISBN 978-966-02-5080-2
872107
  Костриця Микола Місто жита і миру. До 1125-річчя заснування Житомира : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 33-38 : Фото
872108
  Горбик Р. Місто з двома обличчями // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 49 (202). – С. 28-31


  Гамбург - друге за величиною місто в Німеччині.
872109
  Ятченко Я. Місто з мрій // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 16-17


  Про Париж весняний і аромат кави.
872110
  Мельник Олена Петрівна Місто з особливою аурою : [інтерв"ю з глухівським міським головою О.П. Мельник] / Мельник Олена Петрівна, Вороненко Раїса // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 65. – ISSN 0130-5212
872111
  Пендраковська Саша Місто з піску та сили духу : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-46 : Фото
872112
  Самохіна С. Місто з подвійним дном // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 49 (214). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Черкащина: місто Сміла.
872113
  Растворова М.О. Місто Запоріжжя: розвиток міської території в довоєнний період // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 209-212
872114
  Єременко В.Ф. Місто звалось "ЕКСПО-67" / В.Ф. Єременко. – Київ, 1968. – 48с.
872115
  Нагішкін Д.Д. Місто Золотого Півника: Повість. / Д.Д. Нагішкін. – К., 1986. – 238с.
872116
  Голик Р.Й. Місто і війна: реалії та стереотипи періоду нацистської окупації в ментальності львів"ян // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 216-222. – ISSN 0321-0499
872117
  Голик Р. Місто і його душа: образ Львова у польській та українській мемуаристиці XIX - початку XXI ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 609-617. – ISBN 978-966-02-5080-2
872118
  Гриценко В.С. Місто і парк: візуалізація смислів // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 70-74. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена взаємозалежній ідентифікації міста і парку, яка здійснюється шляхом візуалізації протилежності їх сутнісних смислів. Проаналізовано підстави для розгляду міста як простору відтворювання власне людського та необхідності його ...
872119
   Місто і село: подолання істотних відмінностей. – К., 1982. – 220с.
872120
  Дронова О.Л. Місто і сталий розвиток: концепція нового урбанізму // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 12-14 : фото. – Бібліогр.: 13 назв.
872121
  Дронова О.Л. Місто і сталий розвиток: сучасні аспекти розвитку урбанізованих територій // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 5-7 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
872122
  Пурхля Я. Місто і університет перед викликами сучасності [Краківська академія] // Університет і місто: стратегії та практики взаємодії / О. Балацька, М. Бойченко, Н. Бойченко, С. Ганаба, І та ін. Глова. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2022. – С. 28-40. – ISBN 978-617-8041-17-5
872123
   Місто й оновлення / [Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні ; редкол.: С. Шліпченко та ін.]. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 359, [1] с. : іл., портр., табл. – На обкл. та авантит. також: Heinrich Boll Stiftung. Київ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Урбаністичні студії). – ISBN 978-966-2214-38-3
872124
  Курков Андрій Місто й художник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
872125
  Петров М.Б. Місто Кам"янець-Подільський в 30-х роках XV-XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління / Микола Петров ; [відп. ред. В. Степанков] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 479, [1] с., [16] арк. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 441-467. - Резюме укр., рос., пол., англ. – Бібліогр. в прим.: с. 363-440. – ISBN 978-966-496-217-6
872126
  Крамар С.І. Місто Кам"янець на Поділлі у XIV-XVIII століттях: магдебурзьке право, судочинство та самоврядування громад : іст.-правовий нарис / Крамар С.І. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2010. – 335, [1] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 321-335. – ISBN 978-966-1638-32-6
872127
  Волковський Є.І. Місто Київ - генератор бюджетних надходжень держави // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – C. 35-46. – ISSN 2310-9734
872128
  Громова Н. Місто Київ у традиційному світогляді українських селян (на матеріалі народних колядок) / Н. Громова, О. Войтюк // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 410-416. – ISBN 978-617-7399-06-2
872129
  Коцюба А.І. Місто Київ як перспективний осередок спелесторекреаційних ресурсів // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 201-203
872130
  Мельничук О. Місто Київ: від особливого правового режиму - до формування правової системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7069-28-6
872131
  Степанчук І. Місто козацької слави і політичного розчарування. Куди ведуть дороги з Конотопа: на Сумщині провели соціологічне опитування на замовлення "України молодої" // Україна молода. – Київ, 2021. – 10-11 серпня (№ 81/82). – С. 4-5


  Конотоп - особливе місто на мапі Сумщини і знакове для всієї України.
872132
  Колодяжний В. Місто Колумба і Паганіні: чому варто побувати в італійській Генуї // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 20 квітня (№ 48). – С. 13
872133
  Акічев Ш. Місто Конотоп у світлі топонімики // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.179-181
872134
  Біленко Василь Місто красивих і сильних : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-44 : Фото
872135
  Приймак Б.І. Місто крокує в майбутнє / Б.І. Приймак. – Київ, 1961. – 94 с.
872136
   Місто крокує в майбутнє. – Київ, 1982. – 223с.
872137
  Близняк М. Місто Лабунь за інвентарем 1788 року // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 49-60. – (Історичні науки ; т. 37). – ISSN 2309-2254


  Приватновласницьке місто Лабунь наприкінці 1780-х років було передано власником в оренду. Містобудівельні ініціативи Ю. Стемпковського сприяли залученню фахівців з архітектури і будів ництва, розширювалися торговельні можливості. Місто розподілялося на ...
872138
  Герасимов Володимир Місто Лева в шоколаді : Україна. Тема номера - Львів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 17-20 : Фото
872139
  Ленченко В. Місто Лубни за планом 1746 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 85-89. – (Нова серія ; вип. 16/17)
872140
  Ровенчак І. Місто Львів на географічних картах XIV ст. // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 143-150 : рис. – Бібліогр.: 16 назв.
872141
  Горовий О.В. Місто Львів як інвестиційний центр // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 135-140. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
872142
  Касьянов О.М. Місто майбутнього / О.М. Касьянов. – Київ, 1957. – 39 с.
872143
  Хижняк А.А. Місто Мелітополь - важливий економічний центр України (До 125-річчя з дня заснування) / А.А. Хижняк, М.О. Алексеев // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 184-190 : Табл.
872144
  Корольова Є. Місто мера // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 42 (732), 22.10.2021. – С. 22-27. – ISSN 2075-7093
872145
   Місто моє рідне. – Київ : Маяк, 1983. – 287 с.
872146
   Місто моє робітниче / Дерев"янко А.П. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 95с.
872147
  Мусман Х. Місто моє розстріляне / Хая Мусман ; [пер. з рос. Д. Аладька]. – Рівне : Волинські обереги, 2019. – 130, [2] с. – ISBN 978-966-416-661-1
872148
  Ромен Л.В. Місто моєї долі : поезія, пісні / Людмила Ромен. – Суми : ВВП "Мрія-1", 2017. – 144 с. : іл., ноти. – Зміст: Сума Любові ; Сума долі ; Сума світломузики. – ISBN 978-966-566-685-1
872149
  Кйосев А. Місто на межі // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 18-22


  Місто Пловдив - пограниччя і перехрестя для багатьох мов та конфесій.
872150
  Мицик Ю.А. Місто на Самарі / Ю.А. Мицик, Н.В. Мосьпан, С.М. Плохій. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1994. – 64с. – ISBN 5-86400-248-8
872151
   Місто на скелястих берегах Тясмину : історичний нарис / О.Г. Шамрай [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 244 с., [16] с. іл. : іл. – 360-річчю заснування м. Кам"янки присвячується. – ISBN 978-966-2256-02-4
872152
  Задорожний М.П. Місто на Смотричі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 10 (164). – С. 40-45
872153
  Шевченко С. Місто на хвилях вічності // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 2-8. – ISSN 0208-0710
872154
  Секретарьов А. Місто над Бугом : Історичні нариси / А. Секретарьов. – Вінниця : Антекс, 1999. – 60с. – ISBN 966-95400-4-6
872155
  Бєляєв В.П. Місто над морем : роман / Бєляєв В.П. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 464 с.
872156
  Хорунжий А.М. Місто над нами : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 223 с.
872157
   Місто над Пслом. – Харків : Прапор, 1976. – 103с.
872158
  Болтов В. Місто над річкою Стрий // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 205-207. – ISBN 966-7522-04-0
872159
  Гранчак І.М. Місто над Ужем : Історичний нарис / І.М. Гранчак, В.В. Пальок. – Ужгород : Карпати, 1973. – 270с.
872160
  Корчевський Ярослав Місто не для людей призначене, або Чому плакатиме вся країна : [інтерв"ю з міським головою Дніпродзержинська Я. Корчевським] / Корчевський Ярослав, Нечипоренко Микола // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 16-17


  Депутати Дніпродзержинської міської ради звернулися до Кабінету Міністрів із проханням надати їхньому містові особливого статусу. Того ж дня, коли сесія приймала це рішення, в місті відбулося й виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань ...
872161
  Корчевський Ярослав Місто не для людей призначене, або Чому плакатиме вся країна : [інтерв"ю з міським головою Дніпродзержинська Я. Корчевським] / Корчевський Ярослав, Нечипоренко Микола // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 16-17


  Депутати Дніпродзержинської міської ради звернулися до Кабінету Міністрів із проханням надати їхньому містові особливого статусу. Того ж дня, коли сесія приймала це рішення, в місті відбулося й виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань ...
872162
  Корчевський Ярослав Місто не для людей призначене, або Чому плакатиме вся країна : [інтерв"ю з міським головою Дніпродзержинська Я. Корчевським] / Корчевський Ярослав, Нечипоренко Микола // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 16-17


  Депутати Дніпродзержинської міської ради звернулися до Кабінету Міністрів із проханням надати їхньому містові особливого статусу. Того ж дня, коли сесія приймала це рішення, в місті відбулося й виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань ...
872163
  Гранатович Лариса Місто Ніжин з найдавніших часів до 1917 року : Бібліографічний покажчик / Гранатович Лариса. – Ніжин : НДПУ, 2000. – 228с.
872164
  Лесик Л.В. Місто Ніжин у XVIII ст. мовою документів // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 272-274. – ISSN 2218-4805
872165
  Желєзко Р. Місто Ніжин у системі оборони Гетьманщини (1648 - 1783 роки) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 17 (20). – С. 15-22. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 11). – ISSN 2078-063X
872166
  Старостін В.С. Місто Новомосковськ на сторінках часопису "Киевская старина" останньої третини XIX - початку XX ст. // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 19-33. – ISBN 978-966-551-328-5
872167
  Гон М. Місто пам"яті - місто забуття : палімпсести меморіального ландшафту Рівного / Максим Гон, Петро Долганов, Наталія Івчик. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-416-511-9
872168
  Ломакіна К. Місто під сонцем : роман / Карина Ломакіна. – Київ : Юстон, 2019. – 134, [1] с. – ISBN 978-617-7854-09-7
872169
  Палій О. Місто постмодерної доби: літературна рецепція у чеській прозі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 3 (171). – С. 221-228
872170
  Шудря Микола Місто предковічної звитяги // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 19-29. – ISSN 0869-3595
872171
  Ленченко В. Місто Прилуки та його жителі за планом 1730-х років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 109-116. – (Нова серія ; вип. 15)
872172
  Грабовський В. Місто пробуджених левів : художньо-документальна повість / Валерій Грабовський. – Львів : Камула, 2007. – 592с., 88с. іл. – (Славетні галичани). – ISBN 966-8343-92-1
872173
  Ільченко Н.В. Місто професій - 2019 // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 11 : фото
872174
  Голик Р. Місто радостей і страждань: Львів у художньому, науковому, (авто)біографічному та публіцистичному дискурсах Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 84. – С. 12-31. – ISSN 0130-528Х
872175
   Місто ратної і трудової слави. – Київ, 1974. – 95с.
872176
  Беннет А. Місто розваги. Фантазія на сучасні теми / А. Беннет ; пер. с англ. А. Попова ; за ред. Л. Ковалева. – Київ : Укрдержвидави, 1929. – 235 с.
872177
  Тарле Є.В. Місто російської слави. Севастополь у 1854-1855 рр. / Є.В. Тарле. – К., 1956. – 220с.
872178
  Корбут А. Місто своїх людей // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 60-63. – ISSN 1996-1561


  Як статус культурної столиці Європи змінює міську громаду: досвід Вроцлова.
872179
  Козир І. Місто Синя Вода на річці Синя Вода // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 15-17
872180
  Жадан С. Місто сонця / розмову вів Дмитро Десятерик // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 638-649. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
872181
  Задорожний Микола Місто стародавнього солеваріння : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 23
872182
  Беекман Б. Місто Стартапів = Startup city : роль місцевої влади у побудові підприємницьких екосистем / Бас Беекман, Рубен Ньювенхауз ; [пер. з англ. А. Зінченко]. – Київ : Greencubator, 2016. – 189, [3] с. : іл., табл. – Корінець англ. - Глосарій: с. 169-181. – Бібліогр.: с. 184
872183
  Кіплінг Р. Місто страшної ночі : новели / Редьярд Кіплінг ; з англ. пер. Юрій Лісняк. – Київ : Дніпро, 1979. – 248 с. – (Зарубіжна новела ; книжка традцять перша)
872184
  Корнієнко О. Місто Суми на старих світлинах місцевих фотографів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 4 (202). – С. 62-71. – ISSN 0131-2685
872185
  Ломонова О. Місто та його художник: про творчість Самуїла Каплана // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 62-63. – ISSN 0130-7037
872186
  Даниленко Володимир Місто Тіровиван : Оповідання. Повість / Даниленко Володимир. – Львів : Кальварія, 2001. – 266с. – ISBN 966-7092-91-7
872187
   Місто трудової мужності. – К., 1976. – 304с.
872188
  Семеренко І. Місто у футуристичній поезії: вибір і розшарування традиції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 84-90. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
872189
  Сидоренко Б.П. Місто хліборобів / Б.П. Сидоренко. – Львів, 1975. – 102с.
872190
  Шипович Є.Й. Місто Черкаси (коротка економіко-географічна характеристика) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 33-40 : Табл.
872191
  Закірова С. Місто як еволюційний публічний простір комунікаційних змін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 49-60. – ISSN 2224-9516
872192
  Васильева З.М. Місто як елемент системи розселення (В порядку обговорення) : населення.Трудові ресурси / З.М. Васильева, В.В. Ковалевський // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 17-24
872193
  Бойко-Бойчук Місто як елементарне ціле техносфери: проектний та футурологічний потенціал нового погляду // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.26-38.
872194
  Міхно Н.К. Місто як культурний текст: особливості семантики та синтагматики міського простору : монографія / Міхно Надія Костянтинівна. – Дніпро : Формат А+, 2020. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-97997-3-9
872195
  Міхно Н.К. Місто як культурний текст: особливості семантики та синтагматики міського простору : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Міхно Надія Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
872196
  Олійник О.М. Місто як культурно-комунікаційний простір : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Олійник Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
872197
  Ластовський А. Місто як монумент Перемоги: Київ і Мінськ // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 125-144. – ISBN 978-617-578-085-5
872198
  Бойко-Бойчук Місто як об"єкт державного регулювання // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 169-182.
872199
  Гон М. Місто як об"єкт міжетнічної конкуренції в західній Україні (1918 - 1939 рр.) // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 201-218
872200
  Яцко О.В. Місто як об"єкт суспільно-географічного аналізу: концептуальні й методологічні проблеми // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 212-223. – ISSN 2308-135X
872201
  Доній Н.Є. Місто як простір концентрації соціально самотніх та девіталізованих особистостей // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 46-48
872202
  Карповець М.В. Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Карповець Максим В"ячеславович ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 224 л. – Бібліогр.: л. 195-224
872203
  Карповець М.В. Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Карповець Максим В"ячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
872204
  Плужник О.М. Місто як середовище формування ціннісних орієнтацій особистості у творчості А. Дімарова // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 470-476. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
872205
  Магновський І. Місто як складова адміністративно-територіального устрою України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 140-147. – ISSN 0132-1331
872206
  Штогрин М.В. Місто як спогад у романі Сергія Жадан "Ворошиловград" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 361-362. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
872207
  Василенко В. Місто як травма, або три обличчя Києва: роман "Хрещатий Яр" Докії Гуменної // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 31-43. – ISSN 0236-1477
872208
  Романовська Ю.А. Місто як урбогеосистема: структура та особливості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 116-122 : рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 2306-6806
872209
  Мусієздов О.О. Місто як уявлена спільнота // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 178-182. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
872210
  Кім А. Місто, в якому люблять усіх // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 28 (181). – С. 38-41


  Кельн, як і весь район Північної Рейн-Вестфалії, складається із суцільних суперечностей: національна барвистість співіснує з неабияким патріотизмом.
872211
   Місто, в якому мріють ангели / [шеф-редактор Анатолій Краслянський ; перекладач Олеся Цукор]. – Київ : Лідер XXI століття, 2008. – 124 c. : фот. – Частина тектсу англ. – ISBN 978-966-96382-8-1
872212
  Андрухович Ю. Місто, в якому ніхто не вмирав // Критика. – Київ, 2008. – Грудень, (число 12). – С. 29-31


  Львів Станіслава Лєма.
872213
   Місто, з якого почалася війна : [збірка досліджень] / [Є. Бордяк та ін. ; за заг. ред. А. Удовенка]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Ямчинський Олександр Васильович, 2020. – 251, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 248. – ISBN 978-617-7890-74-3
872214
  Мосенкіс Ю. Місто, що притягує нездоланною силою // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2007. – 21 вересня. – С. 22


  Про історика Михайла Максимовича (1804-1873).
872215
  Осадчук Л. Місто, яке дарує геніїв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 32


  Як Кременець почувається у статусі міста обласного значення.
872216
  Підмогильний В.П. Місто. Невеличка драма : [романи] / Валер"ян Підмогильний ; [упоряд., післям. Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2016. – 439, [1] с. – ISBN 978-617-07-0414-6


  До книги увійшли два найвідоміших романи В. Підмогильного. Ці твори спонукають читача до роздумів над природою людини, сенсом життя, суперечностями між розумом і почуттям, почуттям і обов’язком.
872217
  Коломієць М.С. Місто. Яким йому бути? / М.С. Коломієць. – Київ, 1970. – 48 с.
872218
   Місто: історія, культура, суспільство (МІКС) [Електронний ресурс] = City: history, culture, society : Е-журнал урбаністичних студій / Ін-т історії України НАНУ, Іст. ф-т Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: М. Борисенко (голов. ред.) ; Т. Водотика (шеф-редактор). – Київ : [б. в.]
№ 1 (1). – 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Системні вимоги: Verbatim, 700 MB, 52 X speed, vitesse, velocidad, 80 Min. - Заголовок з етикетки диску
872219
   Місто: історія, культура, суспільство (МІКС) [Електронний ресурс] = City: history, culture, society : Е-журнал урбаністичних студій / Ін-т історії України НАНУ, Іст. ф-т Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: М. Борисенко (голов. ред.) ; Т. Водотика (шеф-редактор). – Київ
№ 1 (2). – 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – CD


  Е-журнал урбаністичних студій / Інститут історії України НАН України, Історичний факуль- тет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; редкол.: Мирослав Борисенко (гол. ред.), Тетяна Водотика (шеф-ре- дактор). – Київ, 2016. –– ...
872220
  Сингаївська О. Містобудівна графіка / О. Сингаївська; За заг. ред. М Дьоміна;Держ.науково-досл.ін-т теорії та історії архіт.та містобудування. – Київ : НДІТІАМ, 1998. – 176с. – ISBN 966-7452-01-8
872221
  Рибак К.О. Містобудівна діяльність як об"єкт адміністративно-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рибак Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
872222
  Рибак К.О. Містобудівна діяльність як об"єкт адміністративно-правового регулювання : монографія / К.О. Рибак ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Гельветика, 2018. – 249, [1] с. – Бібліогр.: с. 204-242. – ISBN 978-966-916-629-6
872223
  Івашко Ю.В. Містобудівна ситуація в Києві доби модерну // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 55-61
872224
  Шлапко Л.В. Містобудівна спадщина міста та місце в ній продовольчого ринку // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 197-202 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
872225
  Квасніцька О. Містобудівне законодавство України проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 12-16.
872226
  Вечерський В. Містобудівне мистецтво Північного Лівобережжя X-XIX століть // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 245-272. – ISBN 978-966-02-4741-3
872227
  Шищенко П.Г. Містобудівне освоєння ландшафтів території Києва / П.Г. Шищенко, С.П. Романчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 3-11 : карта, табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 29)
872228
  Ізарова І. Містобудівне право як галузь права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 229-234. – ISSN 0132-1331
872229
  Банах Андрій Містобудівний аспект збалансованого розвитку міст і регіонального використання територій // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 9-10 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
872230
  Жук М.Й. Містобудівні аспекти формування предметно-ландшафтного середовища житлової забудови / М.Й. Жук, Д.В. Зенічев // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 146-155. – ISSN 2225-7586
872231
  Приймаченко О.В. Містобудівні методи захисту територій від шуму // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 317-323. – ISSN 2076-815X
872232
  Шульга Г.М. Містобудівні основи просторового планування гірських рекреаційних територій (на прикладі Українських Карпат) : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.04 / Шульга Геннадій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
872233
  Омельченко О.Б. Містобудівні особливості реконструкції міст, що зруйновані в наслідок воєнних дій / О.Б. Омельченко, П.О. Васильєв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 139-144. – ISSN 2077-3455


  У статті розглядаються містобудівні особливості реконструкції міст, що були зруйновані в наслідок воєнних дій.
872234
  Татарченко Г.О. Містобудівні та хіміко-технологічні основи методології нормалізації повітряного простору примагістральних територій крупних міст : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.20 / Татарченко Галина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2023. – 42 с. – Бібліогр.: 53 назви
872235
   Містобудування : Нормативно-правове регулювання. – Київ : КНТ, 2006. – 312с. – ISBN 966-373-100-1
872236
  Лукомська З.В. Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII. ст. - кін. XVIII ст.) : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Лукомська Зоряна Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 43 с. – Бібліогр.: 38 назв
872237
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : НДІТІАМ, 1998-
Вип. 1. – 1998
872238
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 2. – 1998
872239
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 3. – 1999
872240
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 4. – 1999
872241
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 5. – 2000
872242
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 6. – 2000
872243
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 7. – 2000
872244
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ, 1998-
Вип. 8. – 2001
872245
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ, 1998-
Вип. 9. – 2001
872246
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ, 1998-
Вип. 10. – 2001
872247
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 11. – 2002
872248
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ, 1998-
Вип. 12. – 2002
872249
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 13. – 2002
872250
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 14. – 2003
872251
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 15. – 2003
872252
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 16. – 2003
872253
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 17. – 2004
872254
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 18. – 2004
872255
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 19. – 2004. – резюма укр., рос. мовами
872256
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 20. – 2005
872257
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 21. – 2005
872258
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 22. – 2005
872259
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 23. – 2006
872260
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 24. – 2006. – резюме укр., рос. мовами
872261
   Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 25. – 2006. – резюме укр., рос. мовами
872262
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 26. – 2007. – резюме укр., рос. мовами
872263
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 27. – 2007. – резюме укр., рос. мовами
872264
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 28. – 2007. – резюме укр., рос. мовами
872265
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 29. – 2008. – резюме укр., рос. мовами
872266
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 30. – 2008. – резюме укр., рос. мовами
872267
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 31. – 2008. – резюме укр., рос. мовами
872268
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 32. – 2009. – резюме укр., рос. мовами
872269
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 33. – 2009. – резюме укр., рос. мовами
872270
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 34. – 2009. – резюме укр., рос. мовами
872271
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
Вип. 35. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
872272
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 36. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
872273
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 37. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
872274
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 38. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
872275
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 39. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
872276
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник, спецвипуск у двох частинах / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 40, ч. 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами


  Цей спеціальний випуск підготовлено у двох частинах за матеріалами доповідей та повідомлень, зроблених на міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" (м. Луцьк. 7-9 квітня ...
872277
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник, спецвипуск у двох частинах / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 40, ч. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами


  Цей спеціальний випуск підготовлено у двох частинах за матеріалами доповідей та повідомлень, зроблених на міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" (м. Луцьк. 7-9 квітня ...
872278
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 41. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
872279
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 42. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
872280
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 43. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
872281
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 44. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872282
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 45, ч. 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872283
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 45, ч. 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872284
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 46. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872285
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 47. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872286
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 48. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872287
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 49. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872288
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 50 : 65-річчю відкриття Факультету міського будівництва в КІБІ (КНУБА) присвячується. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872289
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 51. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872290
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 52. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872291
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 53. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872292
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 54. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872293
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 55. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872294
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 56. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872295
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 57. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872296
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. 58. – 2015. – 555 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872297
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 59. – 2016. – 515 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872298
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 60. – 2016. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872299
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 61, (спец.). – 2016. – 475 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвячений пам"яті професора Барашикова А.Я.
872300
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 62, ч. 1. – 2016. – 574 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвячений пам"яті професора Барашикова А.Я.
872301
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник; у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 62, ч. 2. – 2016. – 147 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвячений пам"яті професора Барашикова А.Я.
872302
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 63. – 2017. – 555 с. – Резюме укр., англ. мовами
872303
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 64. – 2017. – 582 с. – Резюме укр., англ. мовами
872304
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 65. – 2017. – 588 с. – Резюме укр., англ. мовами
872305
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; голов. ред. Осетрін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 66. – 2018. – 695 с. – Резюме укр., англ. мовами
872306
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; голов. ред. Осетрін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 67. – 2018. – 628 с. – Резюме укр., англ. мовами
872307
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 68. – 2018. – 766. [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872308
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 69. – 2019. – 444 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872309
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 70. – 2019. – 645, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872310
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 71. – 2019. – 492, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872311
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 72. – 2020. – 309, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872312
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 73. – 2020. – 319, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872313
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 74. – 2020. – 411, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872314
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 75. – 2020. – 423, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872315
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 76. – 2021. – 325, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872316
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 77. – 2021. – 499, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872317
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 78. – 2021. – 576, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872318
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 79. – 2022. – 492, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79 - Резюме укр., рос., англ. мовами
872319
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 80. – 2022. – 538, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80 - Резюме укр., англ. мовами
872320
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 81. – 2022. – 365, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81 - Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвят. Міжнар. року фундамент. наук (проголошення рішення ООН)
872321
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 82. – 2023. – 370, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82 - Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвят. Міжнар. року фундамент. наук (проголошення рішення ООН)
872322
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 83. – 2023. – 418, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.83 - Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвят. Міжнар. року фундамент. наук (проголошення рішення ООН)
872323
   Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
Вип. № 84. – 2023. – 449, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84 - Резюме укр., англ. мовами. - Вип. присвят. Міжнар. року фундамент. наук (проголошення рішення ООН)
872324
  Гирич Я. Містобудування та урбанізація Києва в сер. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 52-55
872325
   Містобудування. Законодавчі акти : Держбуд України. – Київ : Укрархбудінформ, 1999. – 412с. – ISBN 966-95449-2-0
872326
  Гринишина М.О. Містові й світові : драматургія А.П.Чехова на українському кону в інтерконтекстуальних зв"язках із світовим сценічним простором / Марина Гринишина ; Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – 432 с. : іл. – ISBN 978-966-1648-25-7


  Представлена праця доктора мистецтвознавства Марини Гринишиної є першим в українському театрознавстві підсумованим досвідом театру в Україні зі сценічних інтерпретацій драматургії А. Чехова. У книзі подано низку спектаклів, знакових для того чи іншого ...
872327
  Сорока В. Місток взаємодії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 лютого (№ 5). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка завершився курс KNU Teach Week: для науково-педагогічних працівників організували низку вебінарів, які вели експерти-освітяни та представники компаній-роботодавців. На одному з них ішлося про співпрацю бізнесу й ...
872328
   Місток для поєднання зусиль // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 17 листопада (№ 218/219)


  У Національній спілці письменників відбулася літературна українсько-турецька зустріч "Сила письменницького слова". На ній було презентовано український переклад книжки турецького письменника і публіциста Гаруна Токака "Вони не дочекалися світанку". ...
872329
  Матат Д. Місток між владою і науковою спільнотою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зустрілася з першим складом Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.
872330
  Лазепка І. Місток між економікою та освітою. Про цінність освіти для економіки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 12


  "Кардинальні зміни світової і національних економік, та й життя людей, зумовлені виникненням інформаційного суспільства, ще більше поглиблюються його наступною фазою - суспільством, побудованим на знаннях, як найдосконалішою його формою. Оскільки ...
872331
  Курбатов С. Місток у цифрове майбутнє. Сучасні тренди в галузі освітніх технологій. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  Про семінар "Комп"ютерні технології для цифрового навчання", що пройшов 6 лютого 2018 року в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.
872332
  Пархоменко О.І. Місток через кордон / О.І. Пархоменко. – Київ, 1973. – 161 с.
872333
  Старовойт І. Містомодерність: місто як протагоніст у модерному європейському романі // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С. 163-171
872334
  Рудь М.О. Містотворчий процес на Західному Помор"ї в ІX-XІІ ст. та його особливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-28. – (Історія ; вип. 53)


  Присвячено генезису і соціально-економічному розвитку міст у поморських слов"ян у ІХ-ХІІ ст. На прикладі трьох основних міських центрів - Воліна, Щецина, Колобжега - розкрито закономірності й типологічні особливості процесу формування на Західному ...
872335
  Григорович М.В. Містоформуюча база міських поселень Житомирщини та їх класифікация (економіко-географічне дослідження) : Дис... канд. географіч.наук: / Григорович М.В.; КДУ. – К., 1969. – 292л. – Бібліогр.:л.VIII-XXXVII
872336
  Григорович М.В. Містоформуюча роль промисловості в міських поселеннях Житомирщини // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 72-75. – Бібліогр.: 5 назв
872337
  Ганечко Л.О. Містоформуюче значення гірничодобувної промисловості та її вплив на розселення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 28-33 : Табл.
872338
  Кир"ян Н. Місточок між Україною і Бразилією // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 43). – С. 7


  У Національному музеї літератури України відбулася зустріч із Вірою Вовк, українською письменницею, перекладачкою, видавцем, популяризатором української культури.
872339
  Семено В.М. Місту Лева - Салют! / В.М. Семено. – Київ, 1993. – 52с.
872340
  Макаров М.Н. Місхор. Кореїз. Гаспра / М.Н. Макаров. – Сімферополь, 1958. – 87с.
872341
  Волинець О. Місце "андеркласу" в українському суспільстві // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 297-298
872342
  Жуковський Т.О. Місце "Дгаммапади" в Палійському каноні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 76-86
872343
  Кралюк П. Місце "зустрічі..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)


  Волинь - у контексті українсько-польської культурної співпраці. Згадується Кременецький ліцей, на базі якого 1834 р. було створено Імператорський університет святого Володимира у Києві, що мав за завдання проводити русифікацію теренів України.
872344
  Гавриленко І. Місце "м"якої сили" у стратегіях національної безпеки США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-21. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються стратегії національної безпеки США (2002, 2006, 2010, 2015, 2017) як основні доктринальні документи у сфері зовнішньої політики на предмет згадування поняття "м"яка сила", а також задля визначення того, чи виділені в цих стратегіях ...
872345
  Балагутрак М.П. Місце "народних мас" і "народного почуття" в історіософії Миколи Костомарова / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 79-91. – ISBN 978-966-02-4577-8
872346
  Отрощенко І.В. Місце "політики третього сусіда" у суспільно-політичному житті Монголії // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 231-247. – ISBN 978-966-02-6446-5
872347
  Саган Г. Місце "української ідеї" у становленні дипломатичної служби УНР у Королівстві сербів, хорватів і словенців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 52-54. – ISBN 978-966-439-357-4
872348
  Кулигіна Н. Місце "Ченюй" у класифікації китайських фразеологізмів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Східні мови та літератури ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено класифікації китайських фразеологізмів, а також наявні погляди щодо визначення терміна, який вживається на позначення поняття "ченюй". The article investigates the classifications of the Chinese phraseological units and the opinions about ...
872349
  Гусєва С. Місце IV Універсалу Центральної Ради в українському державотворенні (до 100-сторіччя прийняття) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 67-74. – ISSN 1998-4634
872350
  Комзюк Л. Місце авторського права в системах права держав Центрально-Східної Європи: деякі методологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-22. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто деякі методологічні аспекти дослідження авторського права і суміжних прав. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних країн, зокрема Польщі, Росії, Словаччини, Чехії та України. В статье рассмотрены некоторые ...
872351
  Катан Л.І. Місце агропродовольчої системи в аграрному бізнесі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 116-120. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
872352
  Денесенко Т. Місце адвокатської етики в методиці застосування адвокатом практики Європейського Суду з прав людини при здійсненні захисту та представництва в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 485-486. – ISBN 978-617-7069-28-6
872353
  Можаровська Н.О. Місце адміністративних правопорушень серед підстав юридичної відповідальності за порушення права на торговельну марку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 158-164.
872354
  Баб"як А.В. Місце адміністративних процедур в адміністративному процесі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 156-165. – (Юридична ; Вип. 1)
872355
  Гергелюк Н. Місце адміністративно-правових зобов"язань у предметі адміністративного права України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 18-23. – ISSN 2308-9636
872356
  Лекарь С.І. Місце адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави у системі державно-правового механізму // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 15-20. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто структуру та особливості реалізації державно-правового механізму. На підставі виявленого системно-структурного зв"язку адміністративно-правових норм та засобів державного регулювання соціально-економічних відносин визначено місце ...
872357
  Доготар А. Місце адміністративного договору в цивільно-правових відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 164-166
872358
  Марченко В. Місце адміністративного законодавства у системі нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 119-124
872359
  Крупчан О Місце адміністративного суду в процедурі застосування та стягнення штрафних санкцій із суб"єктів господарювання / О Крупчан, В. Перепелюк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 50-57.
872360
  Тараненко О.М. Місце адміністративного суду в системі засобів забезпечення законності в діяльності митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 63-67
872361
  Сорока Л. Місце адміністративної відповідальності у системі заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-67.
872362
  Халимоненко Г. Місце азербайджаністики в освітній діяльності української вищої школи // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 146-150. – ISBN 966-8552-05-9
872363
  Халимоненко Г. Місце азербайджаністики в освітній діяльності української вищої школи // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – С. 168-170. – ISBN 978-966-579-271-0


  Відкриття спеціальнсті "Україністика" в Азербайджанському державному університеті, й спеціальності "Азербайджаністика" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
872364
  Яланський Я. Місце академічної філософії життя у німецькій ірраціональній філософії кінця ХІХ - початку ХХ століття // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 57-63. – ISBN 966-638-110-9
872365
  Совгиря О.В. Місце актів Конституційного Суду України у правовому забезпеченні діяльності Кабінету Міністрів України : О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми правового регулювання діяльності вищого органу виконавчої влади в аспекті визначення у механізмі такого регулювання місця актів Конституційного Суду України. Зокрема, з"ясовано, що на сьогодні акти Конституційного Суду ...
872366
  Кіт О. Місце актів органів судової влади у системі джерел сучасного трудового права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 267-273. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
872367
  Брус Т. Місце аналізу державної політики в державному управлінні розвинутих країн світу // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.39-46. – ISBN 966-7800-10-5
872368
  Петренко І.І. Місце аналізу державної політики в політичній аналітиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 46-48
872369
  Стахурська Г.Ю. Місце англіцизмів у перській комп"ютерній субмові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. С. 269-272. – (Бібліотека Інституту філології)
872370
  Нарольська А. Місце англомовних арготизмів у нелітературному шарі лексики та проблема їх відтворення українською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 258-262. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
872371
  Малинівська О. Місце англомовної інтернет-реклами у сучасній лінгвістиці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 41-46. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
872372
  Сверстюк Є. Місце Андрія Сахарова // Памятная записка / А. Сахаров. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 3-5. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-52-8
872373
  Борисенко З. Місце Антимонопольного Комітету України в системі органів влади // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 25-27. – ISSN 1810-3944
872374
  Асанова Е.А. Місце арт-ринку в процесі продукування української масової культури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 3-4
872375
  Бурлака О.С. Місце атестаційних проваджень у структурі адміністративного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 223-230. – ISSN 1563-3349
872376
  Скороход І. Місце аудиторської діяльності в системі фінансового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 89-92
872377
  Чупрун О.С. Місце аудиту в системі фінансового контролю (господарсько-правовий аспект) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 65-71.
872378
  Швець Н. Місце банківського нагляду в національній системі боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом / Н. Швець, Т. Ковч // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 58-62
872379
  Ващенко Ю.В. Місце банківського права у системі права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 56-64
872380
  Ведернікова С.В. Місце банківської системи в економіці країни // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 30-35. – ISBN 978-966-2710-86-1
872381
  Бірюков О.М. Місце банкрутства у міжнародному приватному праві // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 64-78. – ISBN 978-617-566-268-7
872382
  Болтрик Ю.В. Місце Бердянського кургану в ситемі поховальних пам"яток Скіфії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 27-32. – ISSN 2227-4952
872383
  Швецова-Водка Місце бібліології в системі наукового знання // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 3-9. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті бібліологія розглядається як комплекс наукових дисциплін, складовими якого є книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, бібліософія та ін. Показано зв"язок бібліології з дисциплінами документологічного комплексу. Уточнюється ...
872384
  Шлепакова Т. Місце бібліотек у сучасному світі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 14-16
872385
  Підвойний В. Місце бібліотеки-колекції А. Кримського у сходознавчому дискурсі України // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 174-183. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
872386
  Цокало О.О. Місце бібліотеки МНАУ у системі наукових комунікацій / О.О. Цокало, Д.В. Ткаченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 161-167. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
872387
  Теслюк В. Місце бібліотеки у соціально-педагогічній профілактиці алкоголізму серед підлітків / Валентина Теслюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено зміст соціально-педагогічної профілактики алкоголізму серед підлітків. Розкрито напрями, види, методи та форми роботи щодо запобігання зазначеному явищу. Вказано на роль бібліотеки та її позитивний вплив на процес ...
872388
  Комарова О.В. Місце біологічних фактів у системі знань про екологію людини // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 23-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
872389
  Безсонна Т.Ф. Місце біометричного паспорта в системі документів, що підтверджують громадянство України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 132-138. – ISSN 2524-0323
872390
  Конопля Ю.О. Місце біржової діяльності в національній економіці країни // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
872391
  Самуляк О. Місце блог-журналістики в системі мережевих ЗМІ // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 164-168
872392
  Теремецький В. Місце блокчейну в системі об"єктів авторських прав / В. Теремецький, С. Маляр // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (28). – С. 72-78. – ISSN 2524-0129
872393
  Богомолець О.В. Місце богомазів в українському народному іконописі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 4-7
872394
  Мателешко Ю.П. Місце боярської та дружинної дум в політичній системі Київської Русі X - XI ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 3-7. – (Історія ; Вип. 29)
872395
  Отрощенко І.В. Місце буддизму у політичній традиції Монголії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 6-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
872396
  Гетманець О. Місце бюджетного контролю в системі фінансового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 148-153. – ISSN 0132-1331
872397
  Ювженко Н.М. Місце бюджетування в реалізації фінансової стратегії підприємства // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 124-127. – ISBN 978-9934-571-51-0
872398
  Капітонова Н.В. Місце в державній поліцейській системі муніципальної поліції Франції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
872399
  Заїкіна Д.В. Місце в системі радянського соціалістичного права норм про відшкодування за заподіяння каліцтва на виробництві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 100. – (Серія права ; № 7)
872400
  Нікітіна Т. Місце валідності в системі показників якості соціологічної інформаці // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 147-148
872401
  Сухий Р.М. Місце валютного законодавства в системі законодавства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 140-144. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
872402
  Лядов А.Г. Місце валютного регулювання у фінансовій системі // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 107-113. – ISSN 2311-4894
872403
  Болдирєв С.В. Місце Верховної Ради України в системі органів державної влади // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 3-13. – ISSN 1993-0941
872404
  Покрас О.С. Місце вибірки країн світу у системі соціального захисту // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7069-63-7
872405
  Рак О.М. Місце вигуку в реченні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 135-139. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-6
872406
  Ляшенко Р. Місце виконавчого процесу у системі права України та його співвідношення з цивільним процесом: проблемні питання // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 581-584
872407
  Боднар Т.В. Місце виконання цивільно - правового зобов"язання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.46-50
872408
  Кучеренко Р.А. Місце виробництва біопалива серед інноваційних проектів в Україні та їх державна підтримка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 203-207
872409
  Єранкін О.О. Місце виробництва біопалива у формуванні маркетингових стратегій підприємств АПК України в контексті глобалізаціиних проблем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 128-134
872410
  Косицька З. Місце витинанок в інтер"єрі традиційного житла українців: локальні ансамблі // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 38-51. – ISSN 1728-6875
872411
  Глущенко С. Місце вищих спеціалізованих судів України у системі судової влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 104-113


  "... У світлі нового КПК України".
872412
  Мандичев Д.В. Місце Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя в організації роботи господарських судів // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 43-47. – ISSN 1727-1584
872413
  Жиляєв І.Б. Місце вищої освіти в економиці країни / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 6-12. – ISBN 978-966-7909-71-0
872414
  Марчук О. Місце Вищої ради юстиції в системі органів держави // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 300-306. – ISSN 1026-9932


  У статті автор, спираючись на законодавче регулювання статусу Вищої ради юстиції та її суб"єктний склад, визначає її місце в системі органів держави. Стаття містить правове обґрунтування місця Вищої ради юстиції в системі органів держави як окремого, ...
872415
  Додін Є.В. Місце відповідальності за порушення митних правил у структурі юридичної відповідальності // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т" Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2013. – № 3 (87). – С. 22-30
872416
  Праута М. Місце військових медіа серед джерел інформації для військовослужбовців ЗС України // Образ : науковий журнал / Сум. держ. ун-т ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; редкол.: В. Різун, Н. Сидоренко, В. Садівничий [та ін.]. – Суми ; Київ, 2022. – Вип. 1 (38). – C. 89-99. – ISSN 2415-8496
872417
  Котикова О.І. Місце Вознесенського району за показниками розвитку галузі зерновиробництва в Миколаївській області / О.І. Котикова, А.Р. Новицький, В.О. Базенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
872418
  Крініцин Д. Місце ВПК у структурі господарства країн світу у XXI столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 41-44
872419
  Родіонова Т.В. Місце вчинення злочину за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Родіонова Таїса Василівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
872420
  Митрофанов І.І. Місце вчинення злочину проти довкілля // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 98-104
872421
  Радіонова Т.В. Місце вчинення злочину у теорії кримінального права // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 153-156. – ISBN 978-966-927-199-0
872422
  Звоненко О.О. Місце вчинення злочину як ознака об"єктивної сторони діяння, передбаченого ст.288 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 133-139. – ISSN 2222-5374
872423
  Колб Н. Місце галицького греко-католицького парафіяльного духовенства в українському національно-політичному русі кінця XIX ст.: очікування громадськості й позиція кліру // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 170-181. – ISBN 966-7379-92-11
872424
  Ященко К. Місце гармонізації в процесі адаптації законодавства України до законодавства Європейських Співтовариств // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 55-61
872425
  Рутинський М.Й. Місце географії в структурі географічної науки, її гносеологічна сутність та основні міждисциплінарні напрями розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 96-101 : Рис. – Бібліогр.: 32 назви
872426
  Любіцева О.О. Місце географії культури в системі географічних наук та її структура // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
872427
  Рутинський М.Й. Місце географії туризму в структурі географічної науки, її гносеологічна сутність та основні міждисциплінарні напрямки розвитку : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-49 : Рис. – Бібліогр. 32 назви. – ISSN 1561-4980
872428
  Поліщук Л.Б. Місце географічного компоненту в актуалізації природничих знань / Л.Б. Поліщук, А.А. Мороз, В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 105-107. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
872429
  Мозговий А.А. Місце географічного країнознавства в системі підготовки майбутніх фахівців // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 16-19. – Бібліогр.: 5 назв
872430
  Денисенко К.Ю. Місце геополітики в еволюції зовнішньополітичних стратегій за президентства Валері Жіскар Д"естена та Франсуа Міттерана // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, політологія, соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 207-212
872431
  Хилько М.М. Місце геополітики в системі наукового знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
872432
  Кульчицький С. Місце гетьманської держави в українському державотворчому процесі 1917-1920 років // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 4-5
872433
  Кузьменко М. Місце господарсько-правової відповідальності у сфері захисту економічної конкуренції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 67-72
872434
  Вацеба Р.В. Місце граматики пор-рояля в ученні про частини мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 27. – ISBN 966-581-373-0


  Французькі граматики XVI - XVII ст. в ученні про частини мови
872435
  Колісніченко А.І. Місце громадянського суспільства і державної влади в політичній доктрині В. Липинського / А.І. Колісніченко, С.І. Шкірчак // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 437-441. – ISSN 2076-1554
872436
  Мокряк Л. Місце грошей у біблійній традиції й античній філософії / Л. Мокряк, О. Табатадзе // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 59-62


  Автори стверджують, що як у Біблії, так і в античні часи ставлення до грошей пов"язувалося з вирішенням проблеми блага.
872437
  Ареф"єв С.О. Місце грошових коштів у системі управління економічною безпекою підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 86-90. – ISSN 1993-6788
872438
  Ковальова І.Ф. Місце Д.І. Яворницького у регіональній археології Наддніпрянщини // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 252-263
872439
  Циганенко Л. Місце дворянства Бессарабії в розвитку лікувально-медичної справи / Л. Циганенко, М. Башли // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 19


  Розглядаються питання благодійної допомоги дворян в справі організації та розвитку лікувальних і медичних установ Бессарабської губернії в ХІХ - на початку ХХ ст. У зазначений період охорона здоров"я в південноукраїнських губерніях Російської імперії ...
872440
  Халимоненко Г.І. Місце Деггані у поезії турецького дивану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-65. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Досліджується поетична спадщина одного з основоположників турецької літератури, розглядаються особливості творчої манери поета.
872441
  Мицан М. Місце декадансу в українській літературі на зламі ХІХ-ХХ ст. // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
872442
  Пасічник А.В. Місце деліктоздатності у структурі правосуб"єктності // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 268-274. – ISBN 978-966-438-135-9
872443
  Вінічук М.В. Місце демографічної сфери в системі забезпечення соціально-економічної безпеки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 177-184. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
872444
  Жижко Т.А. Місце демократії в університетській освіті // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 207-216. – (Філософія ; вип. 42)


  Серед ключових цінностей одне із перших місць у свідомості людства належить демократії. Вона є однією із суперечливих рис сучасної цивілізації, дає людству широкі можливості для розвитку, але також породжує низку проблем. Об"єктивно і закономірно, що ...
872445
  Дучинська Н. Місце держави в нагромадженні капіталу в ринковій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 69-73. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні напрями управління державою процесами нагромадження основного капіталу в ринковому господарстві. In the article the main directions of the country"s management of the processes of the fixed capital"s accumulation in the market ...
872446
  Куташев І.В. Місце держави в процесі інституціоналізації соціально-економічного розвитку суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 93-95. – ISSN 2306-6814
872447
  Охріменко І.В. Місце держави в регулюванні аграрного ринку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 14-16
872448
  Денега О.П. Місце держави в системі суб"єктів права соціального забезпечення: теорія і практика : монографія / О.П. Денега. – Харків : Факт, 2021. – 375, [1] с. – Бібліогр.: с. 353-375 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8072-05-6
872449
  Зосименко Т.І. Місце держави в системі управління трансакційними витратами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 56-58
872450
  Негода О.Ю. Місце держави у концепції анархо-капіталізму Мюррея Ротбарда // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 92-94
872451
  Гетьманцева Н. Місце державних органів у системі соціального партнерства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 28-32
872452
  Кожушко С.І. Місце державних санітарних норм і правил у системі джерел трудового права // Соціальне право України : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. асоціація фахівців трудового права ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Чернігів, 2013. – № 1 (2). – С. 66-77
872453
  Шкляр С.В. Місце державного виконавця в процесі реформування системи примусового виконання рішень в Україні // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 39-42. – ISBN 978-617-7361-58-8
872454
  Малютін О. Місце державного зовнішнього боргу в економічному розвитку України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 114-117. – ISSN 1818-2682
872455
  Драган О.В. Місце державного контролю за діяльністю фінансових посередників на ринку цінних паперів у системі державного регулювання фондового ринку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 171-175. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
872456
  Килин О.В. Місце державного регулювання у розвитку туристичної галузі України / О.В. Килин, О.М. Вітер // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 34-42. – ISSN 2310-4678
872457
  Нікончук Н.В. Місце Державної інспекції навчальних закладів у формуванні сучасної адаптивної системи вищої освіти України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 238-247. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
872458
  Губар Н. Місце державної скарбниці в системі управління коштами державного бюджету України // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.187-191
872459
  Ткачук С.І. Місце дистанційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання / С.І. Ткачук, Н.В. Мироненко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 211-215. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
872460
  Кузьменко О. Місце дисциплінарних проваджень в адміністративно-процесуальному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.52-56
872461
  Бортник К.В. Місце дисципліни "Основи сценічного руху: історичний етикет" у фаховій підготовці сучасного актора та її зв"язок з предметами професійного та практичного циклу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 41-46. – ISSN 2410-5325


  Пластична виразність актора є однією з найважливіших навичок під час здобуття професійних знань, що враховано в структурі педагогічного процесу театральних ЗВО. Суттєва роль відводиться дисциплінам пластичного циклу, зокрема основам сценічного руху, ...
872462
  Воробєй О. Місце дитини-аутиста в сучасному українському суспільстві / О. Воробєй, Р. Бобир // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 79-82


  У статті розглядається проблематика місця дитини-аутиста в сучасному українському суспільстві. Застосовано описовий метод дослідження з широким цитуванням джерел, а також метод загального аналізу. В статье рассматривается проблематика места ...
872463
  Батюк І. Місце діалектів у детективному романі Мацумото Сейчьо "Крапки та лінії" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 9-14. – (Бібліотека Інституту філології)
872464
  Лисак Л. Місце дієприслівника у структурі речень різних жанрів художньої літератури // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 380-383
872465
  Богатирьова О. Місце дій, що дезорганізовують роботу установ виконання покарань, у структурі пенітенціарної злочинності / О. Богатирьова, А. Ткаченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 70-77
872466
  Діткун І. Місце діяльності суду з усунення сумнівів і протиріч у вироку на стадії виконання вироку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 165-168.
872467
  Сорока М. Місце для утопії // Критика. – Київ, 2006. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 33-36


  "Але чи "Сонячна машина" справді є антиутопією і чи можна ставити Винниченка в один ряд із Замятіним, Гасклі й Орвелом?"
872468
  Котенко А.М. Місце договірних відносин у фінансовому праві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 48-55. – ISSN 0201-7245
872469
  Нікольська Т.В. Місце договорів з розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку в системі договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 205-209
872470
  Герасимчук О. Місце договорів за участю суб"єктів підприємницької діяльності в системі цивільно- правових угод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.43-47
872471
  Попко Є.В. Місце договорів Ради Європи в праві Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 203-209


  Статтю присвячено аналізу договорів, що були прийняті в рамках Ради Європи та увійшли у правову систему Європейського Союзу. Автором досліджено питання взаємодії та співпраці двох організацій. Представлені висновки щодо важливості договорів та ...
872472
  Шаркова Г.Ю. Місце договору консалтингу серед інших договорів з надання послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 90-95. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
872473
  Шишка Ігор Місце договору на виконання маркетингових робіт у системі договірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 116-120
872474
  Діковська І.А. Місце договору повітряного чартеру в системі приватно-правових договорів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.35-40. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
872475
  Вавженчук С. Місце договору поставки в системі договірних відносин у посткодифікаційний період // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 20-24
872476
  Апанасюк М.П. Місце договору ренти в системі цивільно- правових договорів // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.35-39. – ISSN 1727-1584
872477
  Приходько В. Місце договору розшуку в системі цивільно-правових договірнихлзобов"язань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 23-27
872478
  Грабовська О.О. Місце доказування у системі цивільного процесуального права / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-15. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується поняття доказування у цивільному процесі, його мета та місце у системі цивільного процесуального права. В статье исследуется понятие доказывания в гражданском процессе, его цель и место в системе гражданского процессуального ...
872479
  Куцевич М.П. Місце доктрини в системі джерел кримінального права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-73. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується можливість визнання правової доктрини нарівні з нормативним актом джерелом кримінального права України. В статье анализируется возможность признания правовой доктрины наряду с нормативным актом источником уголовного права ...
872480
  Дубіцька Т. Місце документів у системі процесуальних джерел доказів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 35-39.
872481
  Гудзевич А.Г. Місце долинно-річкових ландшафтів в розбудові сельбищної екомережі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 104-108. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
872482
  Мукан Н.С. Місце драматургії Неди Нежданої у контексті українського театрального мистецтва XXI століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 351-355


  Стаття досліджує сучасний стан української драматургії, з"ясовує основні ознаки театрального мистецтва ХХІ століття та аналізує творчість Неди Нежданої
872483
  Львова О.Л. Місце духовних цінностей у процесі державно-правового розвитку : від тоталітаризму до лібералізму // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 92-97. – ISBN 978-966-7166-36-6
872484
  Баранов В. Місце духовної реабілітації в системі соціальної реабілітації дітей з девіантною поведінкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-13. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Статья посвящена проблеме духовной реабилитации детей с девиантным, воспитывающихся в детских учебновоспитательных учреждениях социальной реабилитации. В данной статье рассматриваются девиации в индивидуально личностном развитии детей и обусловленность ...
872485
  Незабитовський Г.В. Місце евристики у курсі логіки для студентів нефілософських факультетів // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 81-83
872486
  Краснова М.В. Місце екологічного контролю в системі державної екологічної політики // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 23-25. – ISBN 978-617-566-151-2
872487
  Гриценко А.В. Місце екологічного моніторингу у вирішенні проблем розвитку Придунав"я / А.В. Гриценко, О.Г. Васенко // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 3-18. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
872488
  Чеботар І.О. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку / І.О. Чеботар, В.А. Нехай // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : 3 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 159-160. – ISBN 978-617-7511-00-0
872489
  Коперльос Р.Ю. Місце екологічної культури в постнекласичній науці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 77-84


  Стаття присвячена визначенню місця екологічної культури та методологіч- ним зрушенням, які відбуваються в екологічному знанні за часів постнекласичного розвитку науки. The article is sanctified to the location of ecological culture and methodological ...
872490
  Харина У.Я. Місце економіки КНР в системі світового господарства в умовах глобальної фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 46-47
872491
  Шукліна Н.Г. Місце економічних прав і свобод в системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 172-178. – ISSN 1563-3349
872492
  Шукліна Н.Г. Місце економічних прав і свобод у системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 172-178. – ISSN 1563-3349
872493
  Горда Ю.І. Місце економічних санкцій в механізмі застосування застереження про публічний порядок в міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горда Юрій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 220 арк. – Додатки: арк. 219-220. – Бібліогр.: арк. 195-218
872494
  Горда Ю.І. Місце економічних санкцій у механізмі застосування застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горда Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
872495
  Боримська К.П. Місце економічної безпеки в навчальних планах підготовки фахівців економічного профілю (спеціальності "Облік і аудит") в контексті Болонської системи освіти // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 78-90. – ISSN 2218-5348
872496
  Дубина М. Місце економічної довіри у системі класифікації видів довіри // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 204-214. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
872497
  Назаров І. Місце економічної системи в суспільстві: соцієтальний підхід К. Поланьї як альтернатива ринковому фундаменталізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 62-67. – (Економіка ; вип. 4 (217)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі творів відомого американського та канадського економіста, одного з засновників економічної антропології, Карла Поланьї (1886-1964) розглядаються два концептуальних підходи до визначення місця економіки в суспільстві - соцієтальний, ...
872498
  Маслюк О.В. Місце економічної стійкості підприємства в забезпеченні його конкурентоспроможності // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 5 (43). – С. 92-96
872499
  Вілінський М. Місце експерта у складі учасників судового процесу в цивільних справах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 29-36. – (Юридичні науки ; вип. 5 (124)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання визначення місця експерта в складі учасників судового процесу в цивільних справах , при цьому використано загальнонаукові та спеціальні наукові методи дослідження , а саме : аналіз , системний , дедукція , узагаль - нення , ...
872500
  Мислинський А.О. Місце експлікації як методичної процедури викладання / А.О. Мислинський, В.Л. Чуйко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
872501
  Гоголіна Г.В. Місце електронного договору купівлі-продажу в системі договорів торгівлі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 158-161. – ISSN 2219-5521
872502
  Литвин Н.А. Місце електронного документообігу в загальній системі електронного урядування // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 90-92. – ISBN 978-966-7166-36-6
872503
  Суший О.В. Місце естетики в філософській системі Іммануїла Канта // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Левицька О.І., Левчук Л.Т., Лічкова В.А. (та ін.). – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 221-226. – ISBN 966-638-110-9
872504
  Фабіан М.П. Місце етикетних слів у лексичній системі сучасної англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 5-13
872505
  Василевська Т. Місце етики державного службовця серед застосованих етик: огляд літератури // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 105-111
872506
  Скиданова К.Ю. Місце етнофобізмів у національно-мовній картині світу американців // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 193-195. – ISSN 2219-4290
872507
  Константинов В.Ю. Місце євразійського регіонального простору у формуванні зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 85-88.
872508
  Подольський А. Місце єврейської освіти в полікультурному просторі України // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 66-74. – ISBN 966-7321-41-Х
872509
  Циганенко Л. Місце європейських дворян в процесі колонізації південноукраїнських земель (друга половина ХVІІІ - ХІХ ст.) / Лілія Циганенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 5-9


  Розглядається участь дворян – представників європейських країн (німців, французів, італійців, греків) у процесі освоєння та колонізації південноукраїнських земель. Рассматривается участие дворян (немцев, французов, итальянцев, греков) в процессе ...
872510
  Чернецька О.В. Місце Європейського Союзу в глобальному поділі праці (на прикладі енергетичного ринку ЄС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 145-151


  У статті досліджено систему впровадження основних принципів економічного лібералізму на ринках електроенергетики та газу Євро- пейського Союзу. The article examines the system of implementation fundamental principles of economic liberalism in the ...
872511
  Вільдхабер Л. Місце Європейського Суду з прав людини у європейському конституційному контексті // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.56-59.
872512
  Шаповалова О.І. Місце Європи у французькій зовнішньополітичнійій ідентичності в постбіполярний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 268-281
872513
  Ястремська І.М. Місце ЄС у геополітичній системі координат Індії та ядерний фактор // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 255-261


  В статті розглядаються особливості взаємодії Індії та ЄС, бачення ролі один одного в постбіполярний період, взаємні інтереси та інститути і механізми, які забезпечують чи стають на заваді їхній реалізації, в т.ч. у сфері ядерного співробітництва.
872514
  Нєженцев Ю.І. Місце життєвого досвіду в становленні особистості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 18-24. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Висвітлює роль життєвого досвіду у становлення і розвитку особистості. Розглядаються структурні компоненти життєвого досвіду, їхній генезис та взаємоопосередковуючий характер співвідношення з особистістю.
872515
  Смоляр Л. Місце жінки в історії: до біографії Валерії О"Коннор-Вілінської // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 105-109
872516
  Голубєва Г.Ю. Місце жінки у суспільно-політичних та педагогічних поглядах Ксенофонта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 65-68. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему місця жінки у суспільно-політичних та педагогічних поглядах Ксенофонта. На його думку, жінка має рівну природу з чоловіком, а тому може виконувати не менш важливі функції, але для цього їй необхідні правильне виховання та гарна ...
872517
  Бочуля О.В. Місце жінки у сучасному повсякденному житті // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 17-19
872518
  Корнієнко А. Місце жіночої дружби в житті Олени Теліги: дослідження епістолярної творчості // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 37-41
872519
  Глядіс Я.С. Місце забеспечувальних речових прав в системі речового права України / Я.С. Глядіс, О.В. Старчук // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 113-114. – ISBN 978-617-7272-11-2
872520
  Конверський А.Є. Місце законів науки в означенні видів обгрунтування // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
872521
  Кравченко М. Місце закономірностей реалізації закону серед чинників, які обумовлюють процес реалізації закону // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 31-33. – ISBN 978-617-7069-14-9
872522
  Скляренко О. Місце закону Хелмса-Бартона у політиці США щодо Куби у 90-х рр. XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 52-55


  Аналізується закон Хелмса-Бартона та досліджується його вплив на політику США щодо Куби.
872523
  Прохоровська С. Місце заробітної плати у підвищенні трудової активності працівників // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 4 назв.
872524
  Романов М.В. Місце захисту прав засудженого у змісті покарання // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 119-130. – ISSN 2224-9281
872525
  Микієвич М. Місце Західноєвропейського союзу в системі колективної безпеки ЄС: міжнародно-правова оцінка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 128-132. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
872526
  Грянка Г.В. Місце заходів адміністративно-процесуального примусу в державному примусі // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 80. – С. 11-16.
872527
  Федас В. Місце збірника "Українські народні пісні" 1834 року у науковій спадщині Михайла Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 387-394. – ISBN 966-8188-10-1
872528
  Шульга Т. Місце зборів природоресурсного характеру в системі оподаткування України // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 47-52
872529
  Поляков С. Місце Збройних Сил України в системі органів державної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 310-316. – ISSN 1026-9932
872530
  Щокін Ю. Місце звичаїв загального міжнародного права у правопорядку України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 158-167. – ISSN 1993-0909
872531
  Демко В.С. Місце зеленого туризму в розвитку економіки сільських територій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 7-11. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
872532
  Сігорських І. Місце земель, наданих для використання надр, в складі земель України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 320-321. – ISBN 978-617-7069-17-0
872533
  Хохуляк В.В. Місце земельного податку в структурі земельних платежів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.71-76. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
872534
  Тюха І.В. Місце зернової галузі України у світовому землеробстві в умовах глобалізації / І.В. Тюха, М.А. Оверко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 131-134


  Проаналізовано стан та напрями розвитку зернової галузі України, визначено її місце у світовому землеробстві в умовах глобалізації, виявлено основних виробників зерна та проблеми зернової галузі України.
872535
  Мізін К. Місце зіставної культурології серед інших лінгвістичних і нелінгвістичних дисциплін // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 276-287


  Пропонована стаття присвячена визначенню місця зіставної лінгвокультурології серед інших лінгвістичних і нелінгвістичних дисциплін та уточнення її методологічного статусу. З цією метою, по-перше, проаналізовані кореляції зіставної лінгвокультурології з ...
872536
  Соловйова А.М. Місце злочинів проти інтелектуальної власності у Кримінальному кодексі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 462-466. – ISSN 1563-3349
872537
  Майданик Р. Місце зобов"язання в праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-7
872538
  Майданик Р. Місце зобов"язання в праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-7
872539
  Дзюба Т. Місце зовнішнього чинника у ескалації Балканської кризи // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 42-43
872540
  Яцко В.В. Місце зовнішньоекономічної діяльності підприємств у структурі соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 114-118.
872541
  Зінов"єв І.Ф. Місце зовнішньої торгівлі у транскордонному співробітництві України / І.Ф. Зінов"єв, Г.Є. Петрова // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 22-29 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
872542
  Андрухович Ю. Місце зустрічі Germaschka // Критика. – Київ, 2002. – Травень, (число 5). – С. 33-36
872543
  Віхляєв В.В. Місце і взаємозв"язок конституційної реформи в Україні з іншими складовими правової реформи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 162-166. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
872544
  Нодь Ф. Місце і значення міжнародних зв"язків в архівному дослідженні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 64-67. – ISBN 966-625-035-7
872545
  Слатвінська Л.А. Місце і значення навчальної дисципліни "Організація туризму" в системі підготовки бакалаврів з туризму // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 2522-9273
872546
  Карп О. Місце і значення науково-технічного прогресу у розвитку сучасного міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 109-110
872547
  Самець С.М. Місце і значення ринку цінних паперів у сучасній економіці України / С.М. Самець, О.В. Іконніков // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 244-252. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
872548
  Данильян О.Г. Місце і значення соціального контролю у сфері правового виховання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 220-225. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
872549
  Бойко Я.М. Місце і значення України в реалізації транспортної політики ЄС / Я.М. Бойко, Г.Ю. Ерфан // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 10-15. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
872550
  Коротаєва Ю.В. Місце і перспективи розвитку підприємств з іноземними інвестиціями у формуванні ринкових відносин в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 11-14
872551
  Коротаєва Ю.В. Місце і перспективи розвитку підприємств з іноземними інвестиціями у формуванні ринкових відносин в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 129-132
872552
  Недвига О.М. Місце і подорож у творчості Роберто Боланьо // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки
872553
  Зайцева З. Місце і роль "Українського наукового товариства у Києві" у фундації Української академії // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 151-156. – ISBN 978-617-7399-06-2
872554
  Острікова Т. Місце і роль авторизованого економічного оператора в системі інструментів забезпечення митної безпеки // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 157-168. – ISSN 1026-9932
872555
  Поліщук О. Місце і роль авторитетних файлів у машиночитаній каталогізації // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
872556
  Бігунець І. Місце і роль адвоката у кримінальному процесі України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 263-265
872557
  Міненко М.А. Місце і роль адміністративного менеджменту в загальноорганізаційній системі управління. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 7-10. – ISSN 2306-6806
872558
  Харченко Л. Місце і роль античної культури у творчості Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 239-243
872559
  Реверчук О. Місце і роль банківського сектора в адміністративно-командній економіці // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 410-414. – ISSN 0201-758Х
872560
   Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 544 с. : табл. – Резюме рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7337-5
872561
   Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 41-48. – ISSN 1029-7200


  21-23 жовтня 2014 р. у м. Києві відбулася міжнародна наукова конференція "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору" - щорічний науковий форум Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, Національної бібліотеки України ...
872562
  Грабар Н.Г. Місце і роль бібліотеки ВНЗ у студентському самоврядуванні як форма самоорганізації студентства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 213-221. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається студентське середовище - унікальний молодіжний соціум, у якому зосереджені прагнення до самоствердження, самоорганізації, а також потужний інтелектуальний і творчий потенціал. Аналізується система органів студентського і молодіжного ...
872563
  Яценко О.М. Місце і роль біобібліографічної діяльності в стратегії розвитку сучасних бібліотек // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 225-237. – ISSN 2520-2855
872564
  Мяловицька Н.А. Місце і роль Верховної Ради Автономної Республіки Крим у системі органів державної влади України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-114. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання конституційного-правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим як представницького органу в системі органів державної влади України. The article deals with the issue of the constitutional-legal status of the ...
872565
  Корнієнко П.С. Місце і роль Верховної Ради України у формуванні правозахисного механізму держави // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 49-60. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
872566
  Миргород-Карпова Місце і роль Вищого антикорупційного суду України в державному механізмі протидії корупції / Миргород-Карпова, Д.В. Мурач // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 1 (97). – С. 246-257. – ISSN 2524-0323
872567
  Бойко І.Й. Місце і роль Галичини у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини 1772–1918 рр. // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 41-48. – ISSN 2524-017X
872568
  Притика Д. Місце і роль господарських судів у судовій системі України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.455-466
872569
  Кравчук В. Місце і роль громадських організацій у громадянському суспільстві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.102-105
872570
  Пічкуренко С.І. Місце і роль Департаменту кримінальної розвідки системи Національної поліції України / С.І. Пічкуренко, О.В. Злагода // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 250-253. – ISBN 978-617-616-075-5
872571
  Чубукова О.Ю. Місце і роль держави на сучасному етапі розвитку економіки України : економіка та управління національним господарством / О.Ю. Чубукова, О.І. Синенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 79-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
872572
  Анрєєв П. Місце і роль державного внутрішнього фінансового контролю у системі управління державними фінансами України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 28-36. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто процес становлення та розвитку внутрішнього державного фінансового контролю в Україні, виокремлено основні етапи. Визначено здобутки та проблеми внутрішнього державного фінансового контролю, проаналізовано сучасний стан його розвитку та ...
872573
  Артеменко О. Місце і роль державної податкової служби у системі управління // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.117-120. – ISSN 0132-1331
872574
  Колосков В.В. Місце і роль Державної прикордонної служби України з протидії злочинному обігу вогнепальної зброї // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 42-49. – ISBN 978-617-616-070-0
872575
  Коваль-Костинська Місце і роль детермінологізації серед інших шляхів поповнення лексики засобів масової інформації (на матеріалі сучасної болгарської мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Проаналізовано місце і роль детермінологізації як засіб поповнення лексики мас медіа на матеріалі сучасної болгарської та української мов. Показано залежність термінів-запозичень від структурних особливостей мовного джерела.
872576
  Кудряченко А.І. Місце і роль дипломатичної еліти у визначенні і реалізації зовнішньої політики Української держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 66-81
872577
  Денисов В.Н. Місце і роль доктрини природного права в розвитку міжнародного права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 556-581. – ISSN 0869-2491
872578
  Іванов Ю.Б. Місце і роль економіки знань у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки / Ю.Б. Іванов, В.Ф. Колесніченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 31-41


  Стаття присвячена проблемам формування конкурентоспроможності національної економіки в умовах стрімкого розвитку економіки знань. Розкрито тісний взаємозв"язок між розвитком економіки знань та підвищенням конкурентоспроможності країни, визначені ...
872579
  Ліщинська Л.Б. Місце і роль електронної комерції у складі цифрової економіки // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 217-220. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
872580
  Год Б. Місце і роль епохи Відродження в історії Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема історичного місця та значення епохи Відродження у європейській історії. Аналізуються різні точки зору науковців. The article is concerned with the problem of historical place and significance of the Renaissance period ...
872581
  Погоріла Людмила Місце і роль жінки в ранньому християнстві : проблема взаємовідносин // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 79-82. – ISSN 1999-4966
872582
  Максимчук В. Місце і роль закладу професійної освіти в реалізації програм підтримки і соціального захисту вразливих категорій молоді // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 158-161
872583
  Татаревська М. Місце і роль заробітної плати у формуванні середнього класу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 88-97. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
872584
  Дудченко В.В. Місце і роль звичаїв у правовій культурі Японії // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 64-67.
872585
  Шутов Р. Місце і роль ЗМІ в системі інформаційної безпеки України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 248-254.
872586
  Арістархова О. Місце і роль І. Виговського в українських народних думах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 4-10
872587
  Ушакова А. Місце і роль інновацій в структурі навчального процесу: національний та міжнародний досвід // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 324-326. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
872588
  Пересунько Є.С. Місце і роль інноваційної діяльності в системі економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 84-88.
872589
  Чуницька І.І. Місце і роль інституціонального інструментарію в інфраструктурному забезпеченні та розвитку фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 65-69. – ISSN 2306-6806
872590
  Гранчак Т. Місце і роль інформаційно-аналітичних структур у системі політичної комунікації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 21-28
872591
  Наджос А.І. Місце і роль інформаційного фактору у процесі реалізації зовнішньої політики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 47-54. – ISBN 966-7196-06-2
872592
  Наджос А. Місце і роль інформаційного фактору у процесі реалізації зовнішньої політики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 66-76. – ISBN 966-294-186-0
872593
  Гнилицький М.В. Місце і роль інформаційної галузі в національному господарстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 193-197
872594
  Буроменський М.В. Місце і роль Католицької церкви у міжнародному правопорядку // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (49). – С. 108-110. – ISSN 2413-1342
872595
  Бойко І. Місце і роль Києво-Руської держави в багатовіковій історії українського державотворення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 74-87. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
872596
  Андрійчук Т. Місце і роль київських "неокласиків" в українській естетиці та літературі ХХ століття // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 79-86. – ISBN 978-966-365-781-4
872597
  Галигіна Ж.В. Місце і роль коаліційних урядів у політичній системі суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 246-251. – ISSN 1563-3349
872598
  Нурзад І.І. Місце і роль комерційних банків на фондовому ринку США (правові аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-63. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено правовим аспектам банківської діяльності на американському фондовому ринку. This article deals with the legal aspects of banking activities on American securities market.
872599
  Іващенко О. Місце і роль Комісара Ради Європи з прав людини у європейській правозахисній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 97-99.
872600
  Порубенський О.М. Місце і роль комітетів Верховної Ради України в системі державних органів // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 25-30.
872601
  Мартиненко П. Місце і роль Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року в конституційно - правовому механізмі України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.64-73
872602
  Бойко І. Місце і роль Конституції України 1710 р. в багатовіковій історії національного державотворення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 39-46
872603
  Фостяк Т.А. Місце і роль концепції інтелектуального споглядання у феноменології Е. Гусерля // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 223-225
872604
  Юркевич О.М. Місце і роль кредитних компаній на фінансовому ринку України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 88-93
872605
  Соловей М.І. Місце і роль куратора студентської академічної групи в освітньому процесі університету, його функції / М.І. Соловей, В.С. Демчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (56). – С. 9-17. – ISSN 2411-5983
872606
  Курило Л. Місце і роль лекцій в навчальному процесі класичних університетів України імперської доби (ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснено аналіз прогресивних форм і методів навчання студентів в класичних університетах України (XIX - поч. XX ст.). In the article is analyzed the progressive forms and methods of education in the classic universities in Ukraine (19th - ...
872607
   Місце і роль людини у природі за В.І. Вернадським : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, залученням молодих вчених, студентів, 30 трав. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, м. Київ, Нац. екол.-натураліст. центр учнівської молоді МОН України [та ін.] ; за ред. Т.П. Гарник, Л.В. Андріюка, Н.А. Добровольської [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2023. – 209, [1] с. : іл., табл., портр. – Ст. укр., част. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
872608
  Шиловцева Н.В. Місце і роль людського капіталу в системі вимог інноваційного розвитку країни // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 44-53. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
872609
  Ціборовська-Римарович Місце і роль медичної літератури в структурі книгозбірні. Острозького єзуїтському колегіуму // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 75-79. – ISSN 2222-4203
872610
  Лепетюк І.Г. Місце і роль мовленнєвих жанрів у сучасній методиці викладання французької мовіи // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 250-257. – Бібліогр.: Літ.: с. 257; 7 п.
872611
  Литвин С.Х. Місце і роль навчальної дисципліни "Підготовка дослідницького проекту та презентація результатів наукових досліджень" у підготовці докторів філософії в аспірантурах закладів вищої освіти (наукових установ) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 2. – С. 7-14. – ISSN 2409-9805
872612
  Лаба О.В. Місце і роль науково-правової доктрини у юридичній науці // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 16-20. – ISBN 978-966-7166-36-6
872613
  Кузнєцова А.Я. Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 7-13
872614
  Доценко І.О. Місце і роль недержавних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 89-92. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
872615
  Мица Є.В. Місце і роль облікової політики у формуванні витрат на оплату праці : проблеми зайнятості та ринку праці / Є.В. Мица, О.С. Коровченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 91-93. – Бібліогр.: 8 назв
872616
  Рум"янцев Ю. Місце і роль органів місцевого самоврядування в процесі запобігання та протидії корупції в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 239-240
872617
  Шереметьєва Олександра Місце і роль органів місцевогосамоврядування в реформуванні аграрного сектора економіки // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Презідентові України : Київ, 2000
872618
  Головкін О.В. Місце і роль органів прокуратури у системі забезпечення національної безпеки України / О.В. Головкін, І.Р. Сказко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 43-55. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
872619
  Бірюкова А. Місце і роль органів суддівського самоврядування у формуванні суддівського корпусу / А. Бірюкова, О. Коротун // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-65.
872620
  Алєксєєнко О.В. Місце і роль освіти і науки у реформуванні Збройних cил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються роль і місце вищих військових навчальних закладів в підготовці кадрів для Збройних Сил України в умовах реформування з переходом на контрактну основу комплектування. The article deals with the role and place of the higher ...
872621
  Соколова Н.М. Місце і роль оцінки цілісного майнового комплексу в системі антикризового управління // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 224-229. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
872622
  Орест Г. Місце і роль партій у політичній системі сучасної Франції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 430-451. – ISBN 966-02-4186-0
872623
  Грицина О. Місце і роль партій у політичній системі сучасної Франції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 434-451. – ISBN 966-02-4186-0
872624
  Морарь М.В. Місце і роль партійної ідеології у трансформаційних суспільствах // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 181-182
872625
  Вареник О. Місце і роль парубочіх громад в соціальному регулюванні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 28-30
872626
  Махонько В.І. Місце і роль переконань у природничонауковому пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
872627
  Коваленко О.О. Місце і роль переселенців часів яйої та кофун у формуванні японського етносу в працях японських дослідників другої половини XX ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 1608-0599
872628
  Молікевич Роман Місце і роль показників здоров"я у дослідженні якості життя населення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 203-213 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
872629
  Дудар В. Місце і роль політичного менеджменту в сучасному суспільстві // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 519-523. – ISBN 978-617-7009-20-6
872630
  Хольвінська О.Я. Місце і роль поліції у механізмі забезпечення права людини і громадянина в Україні. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 439-442. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
872631
  Христинченко Н.П. Місце і роль правової культури в розвитку особи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 28-33.
872632
  Ходош В.В. Місце і роль принципу правомірної діяльності держави в становленні її абсолютної відповідальності // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 740-747. – ISSN 0869-2491
872633
  Калетнік Г.М. Місце і роль продовольчої безпеки у формуванні економічної безпеки України / Г.М. Калетнік, Г.О. Пчелянська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 30-34. – ISSN 2222-4459
872634
  Говоруха М. Місце і роль прокуратури у виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 51-59.
872635
  Бабенко В. Місце і роль прокуратури у державному механізмі охорони навколишнього середовища // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.105-108.
872636
  Коташевський О. Місце і роль прокурора-криміналіста на сучасному етапі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 84-93.
872637
  Юрчишин В.М. Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх відображення в теорії, законодавстві і практиці : монографія / В.М. Юрчишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Чернівці : Родовід, 2013. – 307, [1] с. – Бібліогр.: с. 269-306. – ISBN 978-966-407-034-5
872638
  Дунас Т. Місце і роль прокурора у сучасному цивільному процесі України / Т. Дунас, М. Руденко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 81-90.
872639
  Чомахашвілі Олена Місце і роль промислового зразка в інноваційній діяльності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 42-46
872640
  Ковальська В. Місце і роль професійної правосвідомості у різних видах юридичної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 206-211. – ISSN 2307-8049
872641
  Ковальчук О. Місце і роль романтичної парадигми в історіософії Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 258-260. – ISBN 966-7060-35-7
872642
  Воронкова В.Г. Місце і роль синергетики у пізнанні соціальних процесів та розвитку сучасного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 5-24. – ISSN 2072-1692
872643
  Шніцер І.О. Місце і роль словацького автономістського руху в політиці угорських ревізіоністських кіл у 1918-1938 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 108-114. – (Історія ; Вип. 20)
872644
  Машіка Г.В. Місце і роль соціально-економічних чинників у формуванні господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 110-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
872645
  Чопей В.С. Місце і роль соціології у вивченні стану та перспектив розвитку сучасної студентської молоді // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 343-351. – ISSN 2076-1554
872646
  Бобіль Д. Місце і роль студентського самоврядування в системі університетської економічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 105-116. – ISSN 1682-2366
872647
  Ігонін Р. Місце і роль суду в системі судоустрою України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 17-21
872648
  Вересенко Ю.В. Місце і роль сучасної Експертної служби в оновленій системі МВС України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 57-65. – ISSN 2072-8670
872649
  Костючков С.К. Місце і роль сучасної людини у планетарному бутті: біополітична інтерпретація // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2016. – № 3 (6). – С. 53-66. – ISSN 2311-8822


  У статті викладено окремі ракурси дослідження людини, враховуючи її складну, біосоціальну природу; стверджується, що процес людського буття в світі характеризується неоднозначністю, стохастичністю та евентуальністю; буття визначає сутність люди- ни, її ...
872650
  Мартинюк О.В. Місце і роль України на міжнародному ринку інвестиційного капіталу / О.В. Мартинюк, А.С. Вареник // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 144-152. – ISSN 1729-7036
872651
  Кононенко Є.Г. Місце і роль феномена індивідуальної віри в концепції розвитку римо-католицької церкви початку XXI століття // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 183-189
872652
  Застрожнікова І.В. Місце і роль фермерських господарств у системі агробізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 51-53. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано місце і роль фермерських господарств у системі агробізнесу. Досліджено сутність понять “фермерський устрій”, “фермерський сектор” у ринкових умовах. Визначено головні аспекти виробничо-господарської діяльності в ринкових умовах.
872653
  Голубєв А. Місце і роль фермерських господарств у сфері аграрного виробництва // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 105-111. – ISSN 2410-0919
872654
  Редька Н. Місце і роль фондових бірж у сучасній економіці // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 219-223. – ISSN 2078-5860
872655
  Віват Г. Місце і роль фразеологізмів у поетичному просторі Ліни Костенко / Г. Віват, О. Гриньків // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 13-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
872656
  Шкледа Л.І. Місце і роль фразеології у лінгвістичному дослідженні англійської мови (на матеріалі англійських фразеологічних одиниць з анімальним компонентом) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 456-463
872657
  Сарбей В.Г. Місце і роль Харківського університету у започаткуванні процесу українського національного відродження XIX - поч. XX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 70-80
872658
  Циганов С. Місце і роль центрального банку в фінансово-кредитній системі країни : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 19-22. – Бібліогр.: 9 назв
872659
  Топчій В. Місце і роль штабу у виявленні та розслідуванні тяжких і особливо тяжких злочинів проти життя та здоров"я особи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 72-76
872660
  Плеханов Д.О. Місце і структура господарств населення в перспективній моделі аграрної економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 186-190. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
872661
  Семикрас В.В. Місце ідей античності та неокантіанства у концепції "ідеальної держави" Богдана Кістяківського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 294-299. – ISSN 2076-1554


  У Б. Кістяківського «ідеальний тип» держави призначений не для створення проекту ідеальної держави, а виконує суто методологічну роль – розкрити сутність феномену держави через співставлення його з ідеальною теоретичною схемою. Ця ідеальна схема має ...
872662
  Семикрас В.В. Місце ідей античності у філософсько-правовому вченні Богдана Кістяківського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 49-51
872663
  Кузьменко А. Місце ідейної спадщини Тараса Шевченка у процесі формування української національної ідеї // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 94-100


  В статті висвітлюються особливості становлення історичних і суспільно-політичних поглядів Т. Шевченка та розкривається місце мислителя у процесі формування української національної ідеї. В статье освещаются особенности становления исторических и ...
872664
  Білоус О. Місце ІКТ у професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів: європейський досвід // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 109-115. – ISBN 978-966-2633-03-0
872665
  Лєонов С.В. Місце інвестиційного потенціалу банківської системи в механізмі розширеного відтворення // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 49-54
872666
  Поєдинок В.В. Місце інвестиційного права в системі права України // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 98-105
872667
  Фесюк В.О. Місце інженерно-геоекологічного моделювання та прогнозування змін стану урбоекосистем при їх конструктивно-географічних дослідженях // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 262-266. – Бібліогр.: 6 назв
872668
   Місце інноваційних ризиків у системі економічної безпеки підприємства / Т.В. Капелюшна, В.П. Пильнова, В.Я. Овсійчук, О.А. Красник // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 61-67. – ISSN 2415-8089
872669
  Білошапка В. Місце інноваційних стратегій у підвищенні якості банківських послуг і продуктів / В. Білошапка, А. Корчан // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 98-103. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
872670
  Фрончко В. Місце інноваційного права в сучасній системі права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 241-245. – ISSN 2524-0129
872671
  Коновалова М.В. Місце інноваційної культури державних службовців в організації самостійного навчання // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя залузі науки "Державне управління" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [відп. за вип. В.А. Дон]. – Київ : НАДУ, 2012. – С. 326-327
872672
  Ліневич Ю. Місце іноземних банків у процесі кредитування економіки країн Центральної та Східної Європи // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 31-35
872673
  Казимір Д.С. Місце інститутів спільного інвестування в теорії фінансового посередництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 49-52
872674
  Чумак О. Місце інституту виконавчого провадження в системі права і законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 55-62
872675
  Коваленко С.О. Місце інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародно-правовій практиці та національному праві держав // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 607-611. – ISSN 1563-3349
872676
  Польовий О.Л. Місце інституту відповідальності суддів в системі юридичної відповідальності  органів публічної влади України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 105-110
872677
  Атаманенко А. Місце Інституту дослідження української діаспори Національного університету "Острозька академія" у вивченні феномена закордонного українства / А. Атаманенко, Н. Конопка // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 88-99
872678
  Коротка Р. Місце інституту комерційного посередництва в господарському праві // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 80-86.
872679
  Нелін О.І. Місце інституту нотаріату у правовій доктрині спадкового права України: теоретичний аспект // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 68-74. – ISSN 2308-9636
872680
  Гетьманцев Д. Місце інституту правового регулювання відносин у сфері грального бізнесу в системі права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 157-162.
872681
  Воєводін Б. Місце інституту реклами в правовій системі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 69-73. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена аналізу інституту реклами та визначенню його місця в правовій системі України, також надається обґрунтування категорії "інститут реклами" і його характеристика. Публикация посвящена анализу института рекламу и определению его ...
872682
  Шлома Г.О. Місце інституту службової таємниці в діяльності державних органів України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 157-168. – (Юридична ; Вип. 3)
872683
  Балко О. Місце інституту шлюбу в системі права Давнього Риму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 74-79. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
872684
  Петренко Н.В. Місце інституційної корупції в системі економічної безпеки держави // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 154-161. – ISSN 2306-546X
872685
  Момот О.М. Місце інтегрованих банківських послуг у формуванні та функціонуванні сучасної банківської діяльності // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 175-180. – (Економічні науки)
872686
  Могдальова І.В. Місце інтелігенції у професійній структурі українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 123-126. – ISSN 2077-1800
872687
  Литвинов Є.П. Місце інтернет-права в системі права та в системі юридичних наук // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 155-162. – ISSN 2227-796X


  У статті інтернет-право розглядається як своєрідний комплексний інститут права. При цьому інтернет-право зберігає своєрідність у своїх нормах, методах і засобах дослідження, взаємодіє з іншими юридичними науками і, відповідно, займає серед них певне ...
872688
  Капустін О. Місце інтуїтивного мішаний у філософії Нового часу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 416-417
872689
  Трухачов О. Місце інформації у формуванні сфери політики // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 84-93. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті пропонується новий концепт комунікаційної сфери політики як модерновий підхід до формування та функціонування політичного середовища в сучасних умовах.
872690
  Андрєєв А.М. Місце інформаційних технологій у процесі формування в майбутніх учителів фізики готовності до організації інноваційної діяльності учнів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 70-77. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
872691
  Чигасова Н.М. Місце інформаційних технологій у розвитку інформаційного суспільства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 110-114.
872692
  Ліпінська А.В. Місце інформаційно-аналітичної діяльності серед фахових дисциплін підготовки документознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 95-100. – ISSN 2409-9805
872693
  Селезньова О. Місце інформаційного права в системі права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 52-55
872694
  Телешун К.О. Місце іншомовних запозичень у складі економічної термінології сучасної турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 205-208. – (Бібліотека Інституту філології)
872695
  Шмідт Ю.О. Місце іншомовної комунікативної компетентності в системі підготовки військових фахівців // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 242-245. – (Педагогічні науки)


  Проаналізовано поняття, сутність і структуру іншомовної комунікативної компетентности у військових фахівців.
872696
  Роїк Ю. Місце історичного туризмознавства в системі туризмознавчих досліджень // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 67-70. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Темпи розвитку туризму сьогодні вимагають всебічного вивчення цього феномену. Згідно з даними Всесвітньої ради з подорожей і туризму в 2018 році на туристичний сектор припадає 10,4% світового ВВП. Також галузь забезпечує 319 мільйонів робочих місць, ...
872697
  Трубчанінов С.В. Місце історичної географії у вищій історичній освіті в Російській імперії (XIX - початок XX ст.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 63-64
872698
  Двуреченська О.С. Місце історичної пам"яті у розвитку України як суб"єкта сучасних міжнародних відносин // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 59-63. – ISSN 2077-1800
872699
  Мірошниченко М.І. Місце історії українського права в системі юридичних наук в умовах глобалізації // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 9-16. – ISBN 978-966-97457-5-0
872700
  Томіленко Л.М. Місце й особливості подання галузевої лексики в "Російсько-українському словнику" С. Іваницького та Ф. Шумлянського // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 66-74. – ISSN 0027-2833
872701
  Кондращов О.М. Місце й роль державного регулювання в розвитку промисловості регіону на етапі стабілізації та піднесення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 86-89. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
872702
  Коваль О.П. Місце й роль загальнообов"зкової накопичувальної складової в багаторівневій пенсійній системі України: антикризовий аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 68-75. – Бібліогр.: 16 назв
872703
  Ситнік Т.І. Місце й роль інтерактивного навчання у системі інноваційних технологій в закладах вищої освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 11-18. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
872704
  Луценко А.А. Місце й роль української політичної еліти в Люблінській унії 1569 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті розкрито хід політичного процесу під час Люблінського сейму, участь у ньому українських елітних верств. Зокрема, виділено їх тактичні та стратегічні прагнення в умовах, коли стала очевидною невідворотність інкорпорації українських земель ...
872705
  Пирогов В. Місце йодзідзюкуго в системі фразеології сучасної японської мови: порівняльний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 114-120. – (Бібліотека Інституту філології)
872706
  Дніпров О. Місце Кабінету Міністрів України в системі суб"єктів публічного адміністрування // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 44-48. – ISSN 2524-0129
872707
  Шевчук М. Місце Карабаху в концепціях походження азербайджанського та вірменського народів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 467-471. – ISBN 978-966-171-793-9
872708
  Богів О.Я. Місце карпатоукраїнського фактору в європейських міжнародних відносинах 1938 - 1939 рр. // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 73-85. – ISBN 978-966-2075-11-3
872709
  Черних А.С. Місце категорії "любов" у концепції всеєдності В. Соловйова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 45-47
872710
  Дрозд Ю.В. Місце категорії "правова форма" у класифікації адміністративного примусу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 23-25.
872711
  Яковенко Р.В. Місце категорій "людина" і "народонаселення" в системі сучасних соціально-економічних відносин : економічна теорія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-20 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
872712
  Ткачук О. Місце квазіреалій у вербалізації концепту "Power" у концептуальному просторі англомовної серії фентезі-романів Дж. Р. Р. Мартіна "Пісня льоду і полум"я" / О. Ткачук, Є. Петрук // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – C. 41-53. – ISSN 2617-5339
872713
  Гончар Д.В. Місце кваліфікованої юридичної допомоги в системі гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 171-174. – ISBN 978-966-7166-36-6
872714
  Ромашко Г.О. Місце книгосховища у сучасній бібліотеці // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 84-86. – ISBN 978-966-350-187-1
872715
  Іващенко О.А. Місце КНР в світовому інтеграційному просторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 18-24


  У статті досліджено особливості китайської моделі економічного розвитку та вплив на неї взятої до реалізації зовнішньої політики.
872716
  Делас В.А. Місце комерційних банків у системі валютного контролю : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 151-155. – Бібліогр.: 6 назв
872717
  Нестеряк Ю.В. Місце комунікативістики класифікації наукових дисциплін / Ю.В. Нестеряк, О.В. Радченко // Філософія публічного управління : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 67-72
872718
  Сторожук А.П. Місце комунікації в дослідженні смислу в сучасній методології наукового пізнання // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 64-73


  В статті розглядається значення методології дослідження смислу, яка засно- вана на комунікативній парадигмі, що поєднує достоїнства як менталістської так й лінгвоцентризької парадигм, одночасно усуваючи їхні недоліки. In this article is considered ...
872719
  Коломієць В.М. Місце конкурентоспроможності персоналу в системі трудових відносин підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.169-172. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
872720
  Прохоровська С. Місце конкурентоспроможності у процесі розвитку трудового потенціалу регіону // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 79-84
872721
  Присяжнюк М.П. Місце конкурсу у приватизаційному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 124-129. – (Право. Економіка. Управління)
872722
  Кравчук К.Г. Місце конституційного суду України в системі суб"єктів судової правотворчості: проблеми правового визначення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – C. 210-241. – ISBN 978-966-7166-36-6
872723
  Баранова С.С. Місце контент-аналізу художніх та документальних фільмів в системі методів дослідження поведінки футбольних хуліганів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 37-39
872724
  Миргородська О. Місце контролю в процесі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 85-95. – ISSN 2312-5993
872725
  Лученко Д.В. Місце контролю в системі адміністративно - правових форм діяльності // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 97-103. – ISSN 0201-7245
872726
  Лаговська О.А. Місце контролю в системі управління доходами та фінансовим результатом діяльності // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 57-63. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
872727
  Монаєнко А.О. Місце контролю за виконанням державного бюджету в системі функцій державного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 135-139. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
872728
  Монаєнко А.О. Місце контролю за виконанням державного бюджету в системі функцій державного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 155-159. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
872729
  Сокол М. Місце контрольного провадження в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 96-98.
872730
  Приходько Г.І. Місце концепту в картині світу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 74-78
872731
  Жученко З.О. Місце концепцій стратегічного управління у контексті визначення інвестиційності ресурсів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 112-119
872732
  Макаренко А.В. Місце концесійного договору у системі договорів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 250-259
872733
  Ожелевська Т.С. Місце кооперативного руху у соціально-економічному розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 67-72. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
872734
  Кирій В.П. Місце корпоративних облігацій у структурі зобов"язань банків в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 267-268. – ISBN 978-966-188-293-4
872735
  Галькевич О.Д. Місце корупції у моделі "раціональної бюрократії" Макса Вебера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 63-65
872736
  Гайдай Д.Ю. Місце Косовського міфу у сербському національному дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 551-567
872737
  Шуба М.В. Місце країн Європейського Союзу на світовому фармацевтичному ринку / М.В. Шуба, К.О. Гончаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (540) : Ризики розвитку циркулярної економіки в умовах нестабільності світового ринку. – С. 18-24. – ISSN 2222-4459
872738
  Бузунов Р. Місце кредитно-модульної системи організації навчального процесу в системі державного управління // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 23-28.
872739
  Сусіденко В. Місце кредитного менеджменту в системі фінансового менеджменту комерційного банку // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.14-17. – ISBN 966-654-085-1
872740
  Уваров В.Г. Місце кримінальних проступків у системі Українського права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 67-72
872741
  Бесчастний В.М. Місце кримінологічного забезпечення в загальній теорії протидії злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 49-58. – ISSN 2304-4556
872742
  Руснак О. Місце Криму в неоімперській політиці Росії (1991-2020 рр.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – C. 48-58. – (Історія ; № 1 (51)). – ISSN 2414-9012
872743
  Касаткіна К. Місце Куби серед зовнішньополітичних інтересів США (XIX - середина XX ст.) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 191-197
872744
  Цумарєв М.І. Місце культури локальної демократії у політологічній літературі другої половини ХХ – початку ХХІ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 70-76. – ISSN 2076-1554
872745
  Комаренко О. Місце культурних та природних пам"яток країн СНД у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / О. Комаренко, В. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО досліджено місце культурних і природних пам"яток у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Analyzing the Convention concerning the protection of the world cultural ...
872746
  Шемаєва Г.В. Місце культурної дипломатії в міжнародних відносинах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 71-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Обґрунтовано важливе місце культурної дипломатії у сфері міжнародних відносин як дипломатичної діяльності та міжкультурного діалогу. Позначено підходи до розуміння культурної дипломатії, зокрема з точки зору класичної та публічної, що ...
872747
  Костиря І. Місце культурної політики у суспільно-політичних процесах європейського союзу / І. Костиря, М. Шевченко, Н. Янченко // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 10-14. – ISSN 2226-0285
872748
  Кривошеїн В.В. Місце культурологічної теорії розвитку в стуктурі соціології ризику // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 119-124. – ISSN 2077-1800
872749
  Приходько А. Місце курсу за вибором "Етика сімейного життя" у навчальному процесі загальноосвітньої школи // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 22-25
872750
  Колодницька Р.В. Місце ландшафтних агросистем у функціональній структурі Карпатського національного природного парку // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 71-78. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті механізми формування аграрного навантаження на ландшафти Карпатського національного природного парку внаслідок кошарного використання. Обґрунтована специфіка агронавантажень за наявним функціональним зонуванням території парку. ...
872751
  Воробець М. Місце лиця : поезіі / Марія Воробець. – Івано-Франківськ : Соляник Г.О., 2006. – 142 с. – ISBN 966-96659-0-6
872752
  Залуцький В.П. Місце лізингу у забезпеченні соціально-економічного розвитку машинобудівних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 189-201. – ISSN 0321-0499
872753
  Герасименко М.В. Місце лікарських з"їздів в історії земської медицини Півдня України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 21-26. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
872754
  Рогач Л.В. Місце лінгвістичної термінології в системі англійської літературної мови // Проблеми романо-германської філології. : Збірник наукових праць / Мін-во освіти України.Ужгородський держ.ун.-тет.Ред.кол.М.М.Полюжин,М.П.Фабіан,В.В.Левицький та інш. – Ужгород : УжДУ, 1999. – С. 39-43. – ISBN 966-7400-06-4


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
872755
  Татарова М. Місце ліцензійних договорів про передачу ноу-хау у законодавстві України. Співвідношення понять "ноу-хау" та "комерційна таємниця" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 568-569. – ISBN 978-617-7069-28-6
872756
  Цимбал А.В. Місце логіки в філософії Карла Поппера: проблема логічного релятивізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-49. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Автор аналізує місце формальної логіки в філософії Карла Поппера і формулює в цьому зв"язку проблему логічного релятивізму, який розглядається як результат позитивістської філософії.
872757
  Плахтій М. Місце логіки у структурі гуманітарного знання // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 52-55
872758
  Сіроха Д.І. Місце локальних нормативних актів у регулюванні праці в сучасних економічних умовах // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (2 квіт. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: М.Б. Мельник, А.В. Іваницький] ; за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 102-105. – ISBN 978-617-7625-72-7
872759
  Гавеля О. Місце людини у світі та часі: культурологічні розвідки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 56-63. – ISSN 1819-7329
872760
  Вернигора Л. Місце М. Бунге в розвитку вітчизняної економічної думки II половини ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена творчості видатного українського вченого-економіста, відомого громадського діяча, міністра фінансів Російської імперії (1881-1886рр.) - М. Бунге. Висвітлено різні напрями його наукової та політико-адміністративної діяльності, ...
872761
  Іршак О.С. Місце макроекономічного прогнозування в системі управління банківською діяльністю // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 224-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
872762
  Крупеня І.М. Місце Малайзії в сучасній системі міжнародної безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 72-81. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
872763
  Горняк О. Місце малого і середнього підприємництва в структурі міжнародного бізнесу (інвестиційний аспект) / О. Горняк, Д. Чуньбу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 24-28. – ISSN 1606-3732
872764
  Мануйлович Ю.М. Місце маркетингових досліджень в управлінні конкурентоспроможністю підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 63-67. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
872765
  Маматова Л.Ш. Місце маркетингового потенціалу в системі фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 140-145. – ISSN 2225-6407
872766
  Стригіна О.А. Місце математики в економічних теоріях // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 87-90
872767
  Рак Р. Місце медичного страхування в системі охорони здоров"я / Р. Рак, К. Ковальська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 41-44. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено місце медичного страхування в системі охорони здоров"я в Україні. Place of medical insurance in system of health care in Ukraine is illustrated.
872768
  Базелюк Ю.А. Місце медичної географії в медичних, екологічних та географічних науках // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 191-200. – ISSN 2308-135X
872769
  Кардаш Л. Місце медіадискурсу в системі інформаційної комунікації // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 21-32. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
872770
  Антонюк М. Місце метафори в синонімічних рядах слів (на прикладі поетичної пам"ятки "Битва при Брунанбурзі") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 7-10. – (Бібліотека Інституту філології)
872771
  Горчинський С.В. Місце методичної діяльності у структурі педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 92-98. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються місце методичної діяльності в структурі педагогічної викладача вищого навчального закладу, розкриваються різні підходи та погляди на дану педагогічну категорію. Педагогічну діяльність автор умовно розділяє на такі складові: ...
872772
  Руденко О.В. Місце методології в сучасних наукових дослідженнях // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 48-50
872773
  Бундюченко Т.В. Місце Миколи Аркаса в історичному процесі на Миколаївщині кінця XIX - початку XX століття // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 111-114. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
872774
  Радзивілюк В. Місце мирової угоди при неплатоспроможності (банкрутстві) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 : Доктрина договірного права (продовження). – С. 81-92. – ISSN 1026-9932
872775
  Рахманов А.О. Місце мисленого експерименту у встановленні взаємозв"язку між емпіричним і теоретичним рівнями пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
872776
  Іванова Р.П. Місце Михайла Драгоманова в суспільно-політичному русі Росії і України в ІІ пол. ХІХ ст. : Дис... канд. історич.наук: / Іванова Р.П.; КДУ. – К., 1967. – 345л. – Бібліогр.:л.329-345
872777
  Корпанюк М. Місце Михайла Максимовича в українсько-російських взаєминах першої половини ХІХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 28-37
872778
  Алфьоров М. Місце міграцій у розвитку населення міст України в 1950 - на поч. 1960-х рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 75-79. – ISSN 1728-9343
872779
  Шпакович О. Місце міжнародних організацій у сучасній системі міжнародних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 186-192. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена історії виникнення міжнародних організацій та їх розвитку в сучасній системі міжнародних відносин. Автор досліджує становлення системи міжнародних організацій. Особливу увагу в статті приділено визначенню поняття міжнародної ...
872780
  Ратушний С.М. Місце міжнародно-правових дисциплін у системі підготовки юристів у спеціалізованих вищих навчальних закладах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 240-250
872781
  Криволапов Б.М. Місце міжнародного валютного права в сучасній системі права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 98-102


  This article is devoted to the role and place of International Monetary law in International law system. Author analyzes different approaches and theories about this field of law, compares International Monetary law with International banking and ...
872782
  Алєксєєв С.О. Місце міжнародного господарського процесуального права в системі сучасного міжнародного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 132-135. – (Право. Економіка. Управління)
872783
  Кориневич А.О. Місце міжнародного енергетичного права у системі сучасного міжнародного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кориневич А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 224 л. – Бібліогр.: л. 210-224
872784
  Кориневич А.О. Місце міжнародного енергетичного права у системі сучасного міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кориневич А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 20 назв.
872785
  Драчов А.В. Місце міжнародного права в правовій системі Польщі у 1921-1989 роках // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 562-571. – ISSN 1563-3349
872786
  Антонюк Л. Місце міжнародного приватного права в правовій системі та його співвідношення із міжнародним публічним правом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 163-164. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
872787
  Гарбера О.Є. Місце міжнародного туризму в системі світового ринку послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 54-57
872788
  Верещінська І.В. Місце міжнародного цивільного процесу в національних правових системах суверенних держав // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 13-19
872789
  Коваль А. Місце Мілона в партії помпеянців // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 274-277. – ISBN 978-966-171-783-0
872790
  Костилєв О.І. Місце міністерств в системі центральних органів виконавчої влади // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 28-32. – (Серія "Право" ; вип. 2)
872791
  Голованов С. Місце міфології в становленні релігійних уявлень античного суспільства в Афінській державі // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 54-62
872792
  Шалацький Д.Л. Місце мовленнєвого акту докору серед негативно-оцінних мовленнєвих актів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття присвячена дослідженню місця мовленнєвого акту докору у системі споріднених негативно оцінних мовленнєвих актів. Проведено порівняльний аналіз мовленнєвих актів докору, звинувачення, осуду, догани та визначено їхні основні диференційні ...
872793
  Крисенко Д.С. Місце Мозамбіку у протистоянні США та СРСР на Півдні Африки (1975-1991 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 79-84. – (Історія та географія ; вип. 48)
872794
  Палагнюк В. Місце молоді в українському законодавстві // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 214-228
872795
  Гостєва Т.О. Місце молодіжних організацій Європейської народної партії в європейському молодіжному русі та їх вплив на молодіжний рух в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
872796
  Гаряга Л.О. Місце моніторингу у банківській діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 153-165. – ISSN 1993-6788
872797
  Макаренко Г.Г. Місце музики в ірраціонально-волюнтаристичній філософії Шопенгауера // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : (альманах) : зб. наук. праць / М-во освіти України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 274-282. – ISBN 966-7443-66-3
872798
  Демченко І.С. Місце муніципальних прав людини у системі прав і свобод людини та громадянина // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 21-25. – (0). – ISSN 2078-9165
872799
   Місце на землі. – К., 1958. – 168с.
872800
  Зуєв В.В. Місце НАБУ серед центральних (уповноважених) органів України в рамках міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 91-94. – ISBN 978-966-419-300-6
872801
  Миргородська О.Л. Місце навчальної практики з активного туризму у процесі формування дослідницьких умінь майбутніх менеджерів туристичної діяльності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 145-149. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
872802
  Граб В.І. Місце народження Володимира Грінченка // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 131-133. – ISSN 0235-3490


  В.А. Грінченко належав до покоління археологів, які особливо активно проявили себе в 1930-і рр. В біографії археолога вказують місце народження - с. Мохуровка на Полтавщині згідно з протоколом допиту вченого. Але в архівних документах назва такого ...
872803
  Качур В.О. Місце народження і місце проживання як умови правосуб"єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 36-37. – ISBN 978-966-600-475-1
872804
  Апанасенко Геннадій Місце науки "Валеологія" в Універсальній десятковій класифікації / Апанасенко Геннадій, Прасол Станіслав // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті обгрунтовано місце науки "Валеологія" в Універсальній десятковій класифікації (УДК) як основного елементу загальної культури суспільства й особистості. Запропонована схема рубрикатора розділу "Валеологія" в класі "Культура" ".
872805
  Федорова Н.Є. Місце науки в структурі суспільної системи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – C. 20-28. – (Серія: Економіка ; вип. 14). – ISSN 2226-2822


  У статті аналізується структура суспільної системи та розглядається можливість виділення науки в її самостійну підсистему. Доводиться необхідність дослідження впливу науки на соціально-економічний розвиток через аналіз наслідків її впливу не тільки на ...
872806
  Буран В.В. Місце науки поліцейського права в сучасній системі юридичних знань та правовій системі України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 229-235. – ISSN 2072-8670
872807
  Альохіна С.В. Місце науково-популярного стилю в системі функціональних стилів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 9-10. – ISSN 2521-1218
872808
  Бакуменко Л. Місце Наукової бібліотеки в сучасній моделі інформаційно-освітнього середовища університету // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV наук.-практ. конф., Харків, 26-27 жовт. 2021 р. / М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; [редкол.: І.В. Киричок, Н.Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 10-15
872809
  Мірзаєва Т. Місце нафтовиків Азербайджану в політиці людського фактора Гейдара Алієва // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 97-100. – ISSN 2076-1554
872810
  Кулик Б.В. Місце національної ідеї в шевченковому міфі України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 154-156
872811
  Хаустова М.Г. Місце національної правової системи України в сім"ї правових систем сучасності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
872812
  Світлак І.І. Місце НБУ в механізмі захисту прав вкладників комерційних банків // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 47-53. – ISSN 2524-0129
872813
  Окладна М.Г. Місце незалежної української держави в геополітичних проектах С.Л. Рудницького / М.Г. Окладна, Л.В. Перевалова // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г.Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 33. – C. 37-48. – ISSN 1993-0941
872814
  Клим Н. Місце нематеріальних послуг у дослідженнях інституціоналістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 748-752. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
872815
  Приходько В. Місце непрофесійної фізкультурної освіти студентів в системі охорони здоров"я // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 1. – С. 184-189. – ISSN 2786-6432


  Тема охорони здоров’я в Україні, по-перше, залишається вкрай актуальною, адже вона на практиці замінена медичною допомогою. По-друге, у недостатній мірі опрацьовані методологічні і теоретичні аспекти охорони здоров’я самою відповідальною за свій стан ...
872816
  Сорока Р.С. Місце непрямих податків у формуванні доходів Державного бюджету України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 107-122. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
872817
  Соломін Є.О. Місце новин у телевізійному регіональному контенті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті на прикладі наявного в регіоні інформаційного контенту розглянуто діяльність обласних телеканалів Луганщини ("ЛОТ", "ЛКТ", "ІРТА"), проаналізовано переваги та недоліки масово-інформацій ної діяльності регіональних ТРК та запропоновано механізм ...
872818
  Плохой І. Місце нових християнських правих у консервативному русі США // Консервативна політика : альманах / Кабінет експертів ; [упоряд. Руслан Кухарчук]. – Київ : Всі разом!, 2022. – С. 37-54. – (Кабінет експертів ; вип. № 1). – ISBN 978-617-7374-57-1
872819
  Лецик О.П. Місце норм митного права в системі соціально-правових регуляторівяття рішень // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-65.
872820
  Мохонько А.В. Місце норм права у системі соціальних норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 44-50. – ISSN 1563-3349
872821
  Додін Є. Місце норм про адміністративну відповідальність при порушенні митних правил у системі законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
872822
  Біла М. Місце норм професійної етики у діяльності нотаріуса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – C. 6-10


  У даній статті досліджується деонтологічні засади діяльності нотаріуса. Висвітлюється сутність та значення морально-етичних вимог. Аналізуються підходи щодо регулювання мо- рально-етичного аспекту діяльності нотаріуса. Статья посвящена исследованию ...
872823
  Мазур Т.В. Місце норм, що регулюють відносини з приводу гарантування вкладів, у системі права України // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 28-32.
872824
  Бондарєва М. Місце нотаріату в механізмі боротьби з процесами "тінізації" економіки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-60. – ISSN 0132-1331
872825
  Горбань Н. Місце нотаріату в юридичному механізмі охорони прав фізичних і юридичних осіб та держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 431-432
872826
  Альрашді А. Місце ОАЕ у міжнародних рейтингах щодо створення сприятливого інвестиційного клімату // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 45-48. – ISSN 2306-6814
872827
  Мічурін Є. Місце обмежень майнових прав фізичних осіб у системі цивільного права України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 114-117. – ISSN 0132-1331
872828
  Таш"ян Р.І. Місце односторонніх правочинів у системі юридичних фактів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 60-65. – ISSN 0201-7245
872829
  Городня Н.Д. Місце ООН в китайській концепції нового світового порядку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 168-174


  В статті вивчається місце ООН в концепції нового світового порядку, яку обстоює КНР; аналізується її суть, підходи КНР до шляхів створення нового світового порядку та реформування ООН. The paper studies the role of the United Nations Organization in ...
872830
  Банах С.В. Місце оперативно-розшукової діяльності після вступу в силу нового Кримінального-процесуального кодексу України / С.В. Банах, А.М. Сарахман // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 158-161
872831
  Онишко О.В. Місце оперативно-розшукової діяльності у податковому розслідуванні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 23-26
872832
  Корбут П.Г. Місце ораторського стилю серед інших функціональних стилів в арабській літературі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-68. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Ідеться про відокремлення ораторського стилю в арабській літературі як окремого функціонального утворення, яке являє собою галузь у вітчизняній семітології.
872833
  Лимар А. Місце органів місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 247-254.
872834
  Юсубов В. Місце органів прокуратури у системі кримінально-процесуальних гарантій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 159-163
872835
  Макушев П.В. Місце органів спеціальної компетенції в системі суб"єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 78-86. – ISSN 2220-1394
872836
  Кубієвич С.П. Місце організації з безпеки і співробітництва в Європі у системі європейського міжінституційного співробітництва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 596-600. – ISSN 1563-3349
872837
  Тітар І.О. Місце організацій громадянського суспільства в економіці та на ринку праці: світовий досвід та Україна / І.О. Тітар, О.В. Карнаухова // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 105-123. – ISSN 1681-116Х
872838
  Сапянова Л.Ю. Місце ордену єзуїтів в історії реформації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 61-62
872839
  Смагіна Т.М. Місце освітнього коворкінгу у розвитку професійної компетентності педагогів на курсах підвищення кваліфікації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 169-172. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
872840
  Форманюк Юлія Валеріївна Місце особистісних компетенцій в структурі інфантильності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 162-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
872841
  Євсюков Т.О. Місце особливо цінних земель у земельно-ресурсному потенціалі сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 239-244. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
872842
  Черноус С.М. Місце оціночних понять у понятійному апараті трудового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-28. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам оціночних понять у понятійному апараті трудового права України та аналізу їхнього змісту. This article is devoted to the problems of evaluation concepts place definition in concept apparatus of Ukrainian labor law and analyses of ...
872843
   Місце Павла Тичини в українській поезії (Історія кількох літературних непорозумінь) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 281-285. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
872844
  Яременк В. Місце пам"яті Аушвіц // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 15


  "27 січня в багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день пам"яті жертв Голокосту. Генеральна асамблея ООН 1 листопада 2005 р. ухвалила Резолюцію №60/7, де зазначено, що "Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченної ...
872845
  Смалянчук А. Місце пам"яті як школа забуття // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С. 14-17


  "Совєтські підручники історії" Білорусії.
872846
  Шатіло В.А. Місце парламенту в механізмі державної влади зарубіжних країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 2220-1394
872847
  Марушкевич А.А. Місце педагогіки вищої школи в структурі педагогічних наук / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 37-48. – ISBN 978-966-439-865-4
872848
  Казимір Д. Місце пенсійних фондів в структурі інституціональних інвесторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 88-90. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано місце та механізм функціонування пенсійних фондів в структурі фінансових інвесторів. The place and the mechanism of functioning of pension funds in structure of financial investors is analysed.
872849
  Губань Р.В. Місце передвступного договору в об"єднавчих процесах між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7777-14-3
872850
  Філіппова Н.П. Місце персональних бібліографічних покажчиків діячів медичної галузі в репертуарі української біобібліографії // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 265-285. – ISSN 2520-2855
872851
  Корнєєва Т.О. Місце перформансу в сучасній візуальній культурі України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 154-155
872852
  Тішин О. Місце південно-східних областей України у системі німецьких планів "Drang nach Osten" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 27-37. – ISSN 1998-4634
872853
  Будько Євген Місце під сонцем Греції // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 42-44 : фото
872854
  Камінський Е.І. Місце під фікусом / Е.І. Камінський. – Ужгород, 1980. – 80с.
872855
  Мілаш В.С. Місце підприємницького комерційного договору в механізмі правового регулювання ринкових відносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 21-31. – ISSN 0201-7245
872856
  Бернацька Я. Місце підприємницького права в системі права України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 121-125
872857
  Хрустальова М.С. Місце підприємницької діяльності в постіндустріальному суспільстві / М.С. Хрустальова, Г.О. Кремендюк // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 208-213. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
872858
  Кобаль В.І. Місце пізнавального інтересу в навчальному процесі при вивченні історії в загальноосвітній школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 151-155. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Стаття присвячена розкриттю природи пізнавального процесу, його суті та структури, взаємозв"язку з окремими компонентами навчального процесу на уроках історії в загальноосвітній школі.
872859
  Ковальова Ю.О. Місце податково-правового компромісу серед альтернативних способів вирішення податкових спорів та практика його застосування в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 51-57. – ISSN 2220-1394
872860
  Іванова О.Ю. Місце податкового контролю в системі державного фінансового контролю України / О.Ю. Іванова, Ю.М. Малишко, В.І. Лаптєв // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 201-206. – ISSN 2222-4459
872861
  Пришва Н.Ю. Місце податкового права в системі права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-35
872862
  Сулим В. Місце податкової дисципліни у системі фінансової дисципліни та її співвідношення з законністю // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.29-34
872863
  Коваль В.Ф. Місце податкової міліції в системі органів державної влади / В.Ф. Коваль, В.І. Теремецький // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 7-15. – ISSN 2222-5374
872864
  Ганах Н.І. Місце податкової системи в економічній безпеці України / Н.І. Ганах, В.С. Прокопенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 91-93
872865
  Сардарян К.Г. Місце поезії Григория Меотиса в літературі Донецького Приазов"я // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 329-335. – Бібліогр.: с. 334-335; 15 назв
872866
  Соломарська О.О. Місце поезії провансальських трубадурів у культурі середньовічної Європи // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 443-447. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
872867
  Соломарська О.О. Місце поезії провансальських трубадурів у культурі Середньовічної Європи // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
872868
  Токмань Г. Місце поетичного слова у лінгводидактичній концепції Любові Мацько // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 107-116. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
872869
  Токмань Г. Місце поетичної Сковородіани у системі діалогічно-екзистенційного вивчення української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263
872870
  Токмань Г. Місце поетичної Сковородіани у системі діалогічно-екзистенційного вивчення української літератури / закінчення. Початок у № 1, 2015 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 29-34. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено актуальній проблемі залучення поетичної Сковородіани у контекст вивчення української літератури в середній школі. Автор пропонує теоретичні засади і практичні рекомендації для ефективного осмислення та екзистенційного прийняття учнями ...
872871
  Чуй С. Місце поліметричних композицій у метричній парадигмі лірики Василя Слапчука // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 203-216
872872
  Дергачов О. Місце політичних партій у здійсненні влади в Україні // Політична думка : Український науковий журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-23
872873
  Портнов І. Місце політичних партій у моніторингу місцевих виборів в Україні та державах Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 181-185. – ISSN 2663-5313
872874
  Габелюк Л.В. Місце політичної культури в інформаційному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті автор аналізує взаємозв"язок між процесами розгортання інформаційної революції і проблемами підвищення рівня політичної культури в українському суспільстві. Підкреслюється важлива роль і функція мас-медіа впливати на формування політичної ...
872875
  Авраменко Л.В. Місце поняття "наступність" у категорійному апараті теорії права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 3-10. – ISSN 0201-7245
872876
  Скакун Ю. Місце попереднього договору в системі цивільно-правових договорів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 93-96. – ISSN 0132-1331
872877
  Мармаш В.Я. Місце попереднього розгляду справи судом апеляційної інстанції в системі кримінального процесу України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 250-257. – (Право. Економіка. Управління)
872878
  Башкір О.І. Місце портфоліо в системі контролю знань студентів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 54-61. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У статті на основі аналізу педагогічної літератури з"ясовано, що за умови збільшення обсягу навчального матеріалу, що виноситься студентам на самостійне опрацювання, необхідне впровадження нових способів навчально-пізнавальної діяльності, одним з яких ...
872879
  Гришко О. Місце порушення договірного зобов"язання у системі юридичних фактів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 9 (213). – С. 88-90
872880
  Ковальова О. Місце посвідчення угод про відчуження або заставу нерухомого майна за участі фізичних осіб // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2006. – № 2. – С. 23-26
872881
  Самохвал Н.П. Місце поточних зобов"язань в системі бухгалтерського обліку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 53-57
872882
  Степанова Т. Місце похідного позову в системі захисту у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 44-56. – ISSN 1026-9932
872883
  Ричка В.М. Місце поховання І. Мазепи: пошуки та наукові гіпотези // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 48-50. – ISBN 5-7702-0775-2


  Питання про місце знаходження та долі праху гетьмана України Івана Мазепи досліджував професор Київського університету В.Б. Антонович.
872884
  Кірєєва О.В. Місце почуттів любові та кохання у виборі між родинним і класовим у п"єсах Є. Кротевича "Вовченя (Лю)" та "Син сови" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 296-304. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
872885
  Львова О.М. Місце прав людини в мусульманському праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-32.
872886
  Потоцький М. Місце прав на результати інтелектуальної діяльності у системі абсолютних прав // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 82-87.
872887
  Тищенко Ю. Місце прав споживачів в господарському праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 146-148
872888
  Бичук І.О. Місце права в соціологічній концепції Богдана Кістяківського // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 9-16
872889
  Поплавська М.В. Місце права на інформацію про продукцію в системі прав споживачів за законодавством України та ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 92-97. – ISSN 2220-1394
872890
  Пазюк А.В. Місце права на приватність інформації персонального характеру у системі прав і свобод людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-13. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто питання захисту прав людини щодо поводження з інформацією персонального характеру. Зокрема, розглянуто питання розвитку концепції інформаційної приватності у міжнародному праві з прав людини, зарубіжному і вітчизняному конституційному праві. ...
872891
  Кісель В.Й. Місце права оперативного управління державним майном в системі речових прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 101-105
872892
  Яшарова М.М. Місце права промислової власності в правовій системі України та вплив правових систем світу на її розвиток // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 201-203. – ISSN 2219-5521
872893
  Оніщенко Н.М. Місце права у сучасній державі // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 22-25. – ISBN 978-966-7166-35-9
872894
  Крупка Ю. Місце правових норм щодо відшкодування ядерної шкоди в системі права України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 72-76
872895
  Сергієнко Н. Місце правових норм, що регулюють виконання рішень господарських судів, у системі права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 77-80


  У статті досліджується питання місця правових норм що регулюють виконання рішень господарських судів, у системі права.
872896
  Наставний І.В. Місце правовідносин у сфері професійного спорту у структурі цивільного права та цивільного законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 147-151. – ISSN 2219-5521
872897
  Буша Н. Місце правового звичаю серед форм (джерел) права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 23-27
872898
  Ротар Д. Місце правового інституту бюджетної установи в системі права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 110-113.
872899
  Туліна Е.Є. Місце правового інституту права використання рослинного світу в системі екологічного права // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 356-359. – ISBN 978-966-7957-18-6
872900
  Якимчук Місце правового інституту розпорядників бюджетних коштів у системі фінансового права / Якимчук, НЛ // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 78-84. – (Правознавство ; Вип.306)
872901
  Пришва Н.Ю. Місце правового регулювання державних доходів у системі фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.75-81. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
872902
  Краснова М.В. Місце правового регулювання охорони клімату в національних правових системах // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 38-41. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
872903
  Коссе Д.Д. Місце правового режиму в правовій системі (теоретичній підхід) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 12. – ISSN 1563-3349
872904
  Коссе Д.Д. Місце правового режиму оподаткування офшорної території в сфері регулювання економічних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-89.
872905
  Бичук І. Місце правової держави у соціологічній концепції Богдана Кістяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 57-60. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Визначено підходи до аналізу права, створені Богданом Кістяківським - фундатором вітчизняної соціології. Розглянуто принципи розбудови правової держави в його соціологічній концепції. The ways of the low analysis made by the founded of the Ukrainian ...
872906
  Маслій О. Місце правової категорії "справедливість" у системі конституційних цінностей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 37-45
872907
  Вовк О. Місце правової системи на правовій карті світу // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 7-8
872908
  Пленюк М. Місце правовстановлюючого юридичного факту в механізмі цивільно-правового регулювання зобов"язальних відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 38-43
872909
  Костовська К.М. Місце правозастосовної техніки в юридичній техніці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 37-39. – Бібліогр. в кінці ст.
872910
  Осауленко О.І. Місце правозастосовчих актів у системі правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 16-21. – ISSN 1563-3349
872911
  Вітович І. Місце правозахисників - у підпіллі. У Росії триває "зачистка" перед виборами наступного року. Черговою жертвою стала організація "За права людини" // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 124). – С. 12
872912
  Крет В.А. Місце правоохоронних органів у механізмі держави // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 128-131. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
872913
  Легенчук С. Місце практики в бухгалтерському обліку: нове бачення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 8-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
872914
  Васильєв С.В. Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 70-82. – ISSN 2224-9281
872915
  Марушкевич А.А. Місце практичних і семінарських занять в організації процесу навчання. Консультації / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 188-192. – ISBN 978-966-439-865-4
872916
  Панок В.Г. Місце практчної психології в сисетмі психологічного знання // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 5-8. – ISSN 2307-5880
872917
  Калюга Є.В. Місце предмета і об"єктів контролю у системі господарської діяльності підприємств // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.93-96. – (Економічні науки ; № 2)
872918
  Волощук О.Т. Місце Прездента умеханізмі державної влади з позиції концепції розподілу влад // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 23-33
872919
  Тищенко Ю.В. Місце Президента України в інституційно-правовій системі захисту прав споживачів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 2220-1394
872920
  Шатіло В. Місце Президента України в системі органів державної влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.24-26. – ISSN 0132-1331
872921
  Ковальова С.С. Місце прецеденту в сучасному кримінальному праві України / С.С. Ковальова, І.І. Плаксій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 286-290. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
872922
  Теуш С.К. Місце приватноправових конвенцій Ради Європи серед угод інших міжнародних організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-60. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  На функціональній основі досліджено питання про місце приватноправових конвенцій Ради Європи у двох аспектах: універсальному - щодо угод, розроблених і прийнятих у рамках системи ООН, Гаазької конференції з міжнародного приватного права, проектів ...
872923
  Черська Ж. Місце прикметників у мовних картинах світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 518-522. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
872924
  Костин О.Ю. Місце прикордонного контролю в системі державного контролю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 275-280. – ISSN 1563-3349
872925
  Андрійчук О. Місце принципу взаємності в системі європейського права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 95-97.
872926
  Васильченко О.П. Місце принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в системі принципів конституційного права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (172). – С. 35-40


  Здійснено комплексний аналіз сутності та особливостей конституційно-правового закріплення і практики реалізації принципу рівності прав та свобод людини і громадянина в Україні. Досліджено процес трансформації ідеї рівності у принцип правової рівності ...
872927
  Софінська І.Д. Місце принципу субсидіарності у соціальній доктрині Католицької Церкви // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 99-105. – ISSN 1563-3349
872928
  Сорока Л. Місце провадження по справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 7-10.
872929
  Никитченко О.А. Місце провідних органів влади США у формуванні зовнішньої політики / О.А. Никитченко, О.С. Двуреченська // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 62-63. – ISBN 978-966-981-013-7
872930
  Мінченко С. Місце прокуратури в системі органів державної влади та зміст прокурорського нагляду за забезпеченням прав людини в оперативно-розшуковій діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 170-173
872931
  Сухонос В. Місце прокуратури серед гілок влади в Україні і за кордоном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 71-79.
872932
  Фаріон І. Місце простої руської мови у мовній концепції Івана Вишенського // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 57-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 66-67; 15 назв. – ISSN 1682-3540
872933
  Хамрай О. Місце прототипів граматичного значення в арабській граматиці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 123-133. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
872934
  Олійник О.Б. Місце професійної риторики прокурора у системі юридичних наук // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 2 (40). – С. 2-8.
872935
  Токарєва М.В. Місце профспілок у захисті прав працівників // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 327-329. – ISBN 978-966-458-401-9
872936
  Ткач О.В. Місце процесуальних гарантій у забезпеченні недоторканності приватного життя особи // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 463-468. – ISSN 2078-3566


  Визначено поняття та місце процесуальних гарантій кримінального процесу в си- стемі правових гарантій. Розглянуто роль процесуальних гарантій в забезпеченні недоторканності приватного життя особи, а також проблемні питання їх реалізації з огляду на ...
872937
  Пришва Н.Ю. Місце процесуальних норм у регулюванні фінансових правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-12. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено визначенню ролі й місця фінансово-правових процесуальних норм. Розглянуто класифікацію процесуальних норм у податковому праві. Виведено поняття "податкового провадження" та "податкового процесу". The article is devoted to defining the role ...
872938
  Пархоменко-Цироциянц Місце прямих податків у податковій системі України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 146-151. – ISSN 2309-818X
872939
  Уварова С.Г. Місце психологічної допомоги у кризовому сьогоденні // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 233-239. – ISSN 2310-4368
872940
  Коваль А.П. Місце публіцистичного стилю серед інших стилів української літературної мовикінця ХІХ - початку ХХ ст. // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 11-14
872941
  Туцький Ю. Місце публічного суб"єкта в структурі правовідношення викупу земельних ділянок для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 99-102. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено місце публічного суб"єкта в структурі правовідношення викупу земельних ділянок для суспільних потреб. В статье определено место публичного субъекта в структуре правоотношения выкупа земельных участков для общественных нужд. In the ...
872942
  Мостяєв О.І. Місце революції гідності в українському революційному процесі (проблема типології) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 30-32
872943
  Свірський Б.М. Місце регламенту Верховної Ради України в системі нормативно-правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 188-194. – ISSN 1563-3349
872944
  Рогожина В.В. Місце реклами в системі соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 31-35


  Статтю присвячено аналізові реклами як складника системи соціальних комунікацій. Автор досліджує концепції поняття. Рекламу проаналізовано з позицій ролі учасників процесу комунікації, що визначає потужність комунікативного простору. Зроблено висновок ...
872945
  Нелуп Н.М. Місце релігієзнавчої освіти у формуванні духовності молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
872946
  Фронощук М.В. Місце релігійної літератури в системі релігійних комунікацій України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 475-475
872947
  Дзедзик І.Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 109-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Враховуючи інтенсивний розвиток глобалізаційних та інноваційних процесів у банківській системі, стверджується, що жоден банк не може існувати без ефективної системи управління ризиками. Акцентується увага на виконанні банківськими установами функції ...
872948
  Войтишина Д.Й. Місце ризикології у системі екологічних та економічних знань в галузі природокористування / Д.Й. Войтишина, Т.П. Ярмольчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 53-56 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
872949
  Задоя А.О. Місце ринку акцій в економічній стратегії держави / А.О. Задоя, Ю.Є. Петруня // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 488-492
872950
  Садлівська О.І. Місце ритмічної будови у структурі тональності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 164-172. – Бібліогр.: Літ.: с. 171-172; 27 назв
872951
  Білоус Н.В. Місце різних видів складних іменників у німецьких юридичних текстах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-30. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглянуто деякі види складних іменників у німецьких юридичних текстах.
872952
  Краснова М.В. Місце рішень органів судової влади у системі правового регулювання здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 69-71. – ISBN 978-617-566-151-2
872953
  Брич В.Я. Місце робітничих кадрів у структурі людських ресурсів / В.Я. Брич, Л.Й. Білоус // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 11-17. – ISSN 2308-1988
872954
  Головін А. Місце розсуду в механізмі адміністративно-правового регулювання діяльності міліції // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-35.
872955
  Онофрійчук А.В. Місце розташування житла довготривалого перебування в структурі міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 162-165. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
872956
  Ізмайлова О.В. Місце рольової моделі визначення прав доступу в системі оцінки інноваційних проектів техногенної безпеки будівництва / О.В. Ізмайлова, Г.В. Красовська, К.К. Красовська // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 271-272
872957
  Мельник М. Місце Романа Купчинського-журналіста в дискурсі української преси Галичини 10-х - 30-х років та в еміграції // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 136-142. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
872958
  Перепелиця Г.М. Місце російсько-українських відносин у зовнішній політиці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 91-96.
872959
  Орєхов В.Ю. Місце санкції у структурі правової норми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.102-108. – ISSN 1563-3349
872960
  Калінін В.Ю. Місце світ-системного підходу в соціальних науках // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 218-227


  Проаналізовано сучасні тенденції розвитку наукового знання та їх інституціональне оформлення. Ключові слова: світ-системний підхід, унідисциплінарність, міждисциплінарність, історична соціальна наука. Проанализированы современные тенденции развития ...
872961
  Травін І.С. Місце селекції української червоної конюшини / І.С. Травін. – Київ, 1929. – 85с. – (Видання Носівської сільсько-господар. дослідної станції ; Вип. 95)
872962
  Савченко А. Місце сили - Хутір Надія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 24


  "Нам у спадок залишився безцінний подарунок Тобілевича.
872963
  Щириця П. Місце Сили : книга віршів / Павло Щириця ; [ред. рада: В. Баранов та ін. ; післямова: І. Андрусяк]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 169, [7] с. : іл. – (Серія "Сучасна поезія"). – ISBN 978-617-605-004-9
872964
  Кулинич М.Б. Місце системи обліку і контролю собівартості продукції в управлінні витратами підприємства / М.Б. Кулинич, С.І. Бегун // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С.20-25. – Бібліогр.: на 9 пунктів
872965
  Попова В Місце системного підходу в логістичних дослідженнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 162-165. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
872966
  Кожевникова В. Місце сімейного права у системі приватного права України / В. Кожевникова, А. Козловський // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 129-135. – ISSN 1026-9932


  У статті здійснюється порівняльно-правовий аналіз галузей цивільного і сімейного права. На основі чинного законодавства та доктринальних підходів до визначення місця сімейного права в системі приватного автор вказує на приналежність галузі сімейного ...
872967
  Петрушевська В.В. Місце складових фінансової політики в системі регулюючих заходів державного впливу на економіку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 94-99 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
872968
  Мариненко П.І. Місце скорочення та абревіації в словотворчих процесах сучасної іспанської мови кінця XX - початку XXI століть // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 273-277. – (Бібліотека Інституту філології)
872969
  Грабовий П. Місце сленгу в суспільстві / П. Грабовий, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 111 : Випуск пам"яті почесного професора Киівського національного університету імені тараса Шевченка Станіслава Володимировича Семчинського. – С. 24-30
872970
  Колесникова О. Місце словника М.П. Рєзанова у лексикографічній спадщині японських моряків // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 58. – С. 52-59. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті здійснено загальний лінгвістичний аналіз перших двомовних японсько-російських та російсько-японських словників на основі відповідної літератури, визначено їхню наукову та навчальну цінність. Особливу увагу зосереджено на "Словаре Японского ...
872971
  Гетьман З.О. Місце словосполучення при сегментуванні іспанського діалогічного тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 17-23. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Приділяється увага номінаційним процесам, які мають місце при введенні словосполучення в діалогічний текст. Йдеться про номінативи-словосполучення і пропозиції-словосполучення, визначається місце останніх у граматиці діалогічного тексту.
872972
  Шипнівська О.О. Місце словотворення в розвитку сучасного українського лексикону // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-63. – Бібліогр.: Літ.: приміт. 18 поз. – ISSN 0027-2833
872973
  Романченко Н. Місце сміхових елементів та магії продуктивності у весільному ритуалі (зміст та поетика вербальної складової еротичних весільних ігор) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 240-251. – ISBN 966-7773-70-1
872974
  Волошин О.А. Місце СНД в стратегії зовнішньої політики Росії на пострадянському просторі на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 102-106


  У статті розглядаються підходи до участі Росії в роботі СНД у кінці 2000-х - на початку 2010-х рр.
872975
  Волошин О. Місце СНД серед пріоритетів російської зовнішньої політики у 1992-1994 роках // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 176-185. – ISSN 0869-3595
872976
  Суровцев О. Місце соціальних медіа в системі міжнародного бізнесу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 118-121
872977
  Мельник Я.Я. Місце соціальних прав у системі цивільного судочинства та їхній вплив на забезпечення верховенства права / Я.Я. Мельник, М.Б. Мельник // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 154-171. – ISSN 2617-5967
872978
  Завязкіна Н.В. Місце соціально-психологічних досліджень у клініці епілепсії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-135. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто актуальні питання соціально-психологічних досліджень, терапії та реабілітаційних заходів у клініці епілепсії, впливу нових анти епілептичних препаратів на пізнавальні, соціально-адаптивні функції хворих на епілепсію; на їхню "якість життя".
872979
  Анпілогова Ж.Д. Місце соціально-трудових відносин в теорії економіки праці : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 90-92. – Бібліогр.: 3 назви
872980
  Вінічук М.В. Місце соціального аудиту в системі соціальної безпеки / М.В. Вінічук, Н.С. Марушко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 148-157
872981
  Курусь М.В. Місце соціальної детермінованості в структурі вчення про афекти Д. Юма // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 89-91
872982
  Маслов С.А. Місце соціальної емпатії в контексті розвитку жіночого волонтерського руху // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 42-44
872983
  Яцино К. Місце соціології права в системі інших гуманітарних дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-81. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена науці соціології права, її предмету та визначенню місця серед інших гуманітарних наук. Автор намагається простежити і дати комплексну грунтовну відповідь на зв"язок соціології права з юридичною та соціологічною науками. Аналіз різних ...
872984
  Павлова Т.О. Місце спеціальної конфіскації у системі заходів кримінально-правового впливу // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 150-153. – ISBN 978-966-927-199-0
872985
  Пожоджук Р. Місце споживчих відносин у системі цивільного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 59-65. – ISSN 2663-5313
872986
  Бордюгов А Місце спортивного права в національній правовій системі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 0132-1331
872987
  Бадер А. Місце спорту у повсякденному житті студентської молоді Донбасу у середині 1950-х - середині 1980-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 32-33
872988
  Нікітенко Л. Місце спочинку Богдана. В Україні знайшли ймовірне поховання Богдана Хмельницького // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 67). – С. 3


  У Свято-Іллінській церкві у Суботові за допомогою сучасної апаратури геофізики зафіксували об’єкт, схожий на склеп. Науковці припускають, що це поховання славетного гетьмана Богдана Хмельницького, пише Depo.ua з посиланням на "Інститут Просвіти". ...
872989
  Крисенко Д.С. Місце СРСР у доктрині національної безпеки першої адміністрації Р.Рейгана (1981-1984) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 1 (65). – С. 129-134
872990
  Оксамитний Ю.А. Місце СРСР у процесі врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту в Палестині (1949-1950 рр.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 164-182. – ISSN 1682-671Х
872991
  Соломенчук Т.М. Місце статинотерапії в загальній лікарській практиці // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 3 (199). – С. 16-24. – ISSN 1997-9894
872992
  Бриль К.Г. Місце стратегічних пріоритетів розвитку у підвищенні інвестиційної привабливості туристичної галузі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 14-18. – ISSN 2306-6814
872993
  Лихолат С.М. Місце стратегічного управління в діяльності підприємств / С.М. Лихолат, Н.М. Майданська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 295-297. – ISBN 5-7763-2435-1
872994
  Бабич О.М. Місце страхової діяльності в системі національних рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-102. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Зважаючи на посилення ролі страхування в економіці України виникла практична проблема виділення послуг страхової діяльності зі складу послуг усього фінансового сектору та аналізу внескіу страховиків до обсягу випуску як в цілому по економіці так і до ...
872995
  Пікус Р.В. Місце страхування життя у процесі трансформації індивідуальних заощаджень в інвестиції / Р.В. Пікус, К.О. Бражко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 4. – С. 111-116. – ISSN 2306-6806
872996
  Шамшина І.І. Місце суб"єкта в структурі правовідносин у трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 347-354. – ISSN 1563-3349
872997
  Степанова Т.В. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.183-186. – ISBN 966-7784-65-7
872998
  Сушко Л.П. Місце судового контролю в правовій державі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 121-128.
872999
  Собкова В. Місце судового прецеденту серед інших джерел права у англосаксонській правовій системі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 155-159. – ISSN 0132-1331
873000
  Залізко О.М. Місце судової та арбітражної практики в регулюванні міжнародних приватних спортивних відносин // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 422-424. – ISBN 978-966-927-142-6
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,