Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>
866001
  Левченко Н.В. "Молодь" та "молодіжна робота": смислове наповнення понять // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 85-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
866002
  Іщенко Н. "Молотов" заради ЄС // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 81). – С. 10


  Албанська опозиція хоче скинути уряд, що заважає євроінтеграції.
866003
  Шатаев А.П. "Молочное дело в Голландии" / сост. А.П. Шатаев ; Г.У.З. и З. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. училища глухонемых, 1914. – 66 с., 1 л. карт. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Метеорологический вестник. 1892, № 3. – Библиогр.: с. 64-65
866004
  Веркор "Молчание моря" и другие рассказы / Веркор. – Москва, 1959. – 102с.
866005
  Славинський М. "Молюся й плачу перед тобою" 155 років Тарас Шевченко кілька днів перебував у Москві // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 24-25
866006
  Славинський М. "Молюся й плачу перед тобою..." : 150 років тому Тарас Шевченко кілька днів перебував у Москві // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 28-29
866007
  Жиленко Т.А. "Молюсь за тех и за других!" : устный литературный альманах, посвященный М.А. Волошину // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 64-73
866008
  Завершенова Е.Ю. "Молюсь о даре душевного усилия": мысли и настроения Л.С. Выготского в 1917 - 1918 гг. // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 2. – С. 112-133. – ISSN 0042-8841
866009
  Диба А. "Моля Вкраїно, мій ти раю..." : Матеріали до біографії письменника-плеядівця Мусія Кононенка / А. Диба, А. Чернов // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 55-68. – ISBN 978-966-2410-26-6
866010
  Землянська А. "Момент існування" у ранніх оповіданнях В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 188-191. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
866011
  Ананьева Е. "Момент Мейджора" для Гордрона Брауна // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 17-31. – ISSN 0130-9625


  74-й прем"єр-міністр Великобританії з 27 червня 2007 р.
866012
  Басалаєва Є. "Моменти істини" Богодара Которовича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 12). – С. 11


  Богодар Которович - один із засновників сучасної української скрипкової школи.
866013
  Козлов Григорий "Мона Лиза" - путь звезды : Загадки Истории // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 164-176 : Іл.
866014
  Кононенко Т.П. "Монадологія" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 360-361. – ISBN 966-316-069-1
866015
  Сюндюков І. "Монархи Нідерландів будуть завжди разом із народом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 9


  Про те, чому Голландія шанує свої традиції й політичну систему.
866016
  Ши Р. "Монах" последний зиндзя : знаменитый ист. триллер о таинств. боевых искусствах Востока / Р. Ши. – Санкт-Петербург : Берсерк, 1993. – 544 с. – (Тайны Востока)
866017
  Потемкина Л.Я. "Монахиня" Дидро и пути становления французского социального романа в 20-х - 50-х годах XVIII века. : Автореф... наук: / Потемкина Л.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – М., 1961. – 17л.
866018
  Абдукаримов Э. "Монгол зураг" // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 55-63


  "Монгол зураг" - жанр монгольського живопису
866019
  Антонюк І. "Монетки" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 135-146. – ISSN 08-68-4790-1
866020
  Забокрицька М.Р. "Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку" (2019) - перша в Україні монографія про джерела // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 113-120. – ISSN 2306-5680
866021
   Молодь України. – К., 1993. – 105с.
866022
   Молодь України. – Київ, 1993. – 199с.
866023
   Молодь України. – Київ, 2000
866024
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
1 лютого (№ 12). – 2000. – 4 с.
866025
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
2 березня. – 2000. – 4 с.
866026
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
4 лютого (№ 14). – 2000. – 4 с.
866027
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
8 червня (№ 72). – 2000. – 4 с.
866028
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
10 лютого (№ 16). – 2000. – 4 с.
866029
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
11 квітня (№ 46). – 2000. – 4 с.
866030
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
18 січня (№ 5). – 2000. – 4 с.
866031
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
21 вересня (№ 120). – 2000. – 4 с.
866032
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
30 березня (№ 40). – 2000. – 4 с.
866033
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 1. – 2001
866034
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 2. – 2001
866035
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 3. – 2001
866036
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 4. – 2001
866037
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 5-6. – 2001
866038
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 7. – 2001
866039
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 8. – 2001
866040
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 9. – 2001
866041
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 10. – 2001
866042
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 11. – 2001
866043
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 12-13. – 2001
866044
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 14. – 2001
866045
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 15. – 2001
866046
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 16. – 2001
866047
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 17. – 2001
866048
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 18. – 2001
866049
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 19-20. – 2001
866050
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 21. – 2001
866051
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 22. – 2001
866052
   Молодь України. – Київ, 1925-
12 грудня (№ 37/38). – 2014. – 8 с.
866053
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 лютого (№ 3/4). – 2014. – 8 с.
866054
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 березня (№ 7/8). – 2014. – 8 с.
866055
   Молодь України. – Київ, 1925-
10 липня (№ 27/28). – 2015. – 8 с.
866056
   Молодь України. – Київ, 1925-
25 вересня (№ 37/38). – 2015. – 8 с.
866057
   Молодь України. – Київ, 1925-
1 листопада (№ 34). – 2018. – 16 с.
866058
   Молодь України. – Київ, 1925-
10 серпня (№ 23). – 2018. – 16 с.
866059
   Молодь України. – Київ, 1925-
11 травня (№ 12). – 2018. – 12 с.
866060
   Молодь України. – Київ, 1925-
12 жовтня (№ 31). – 2018. – 16 с.
866061
   Молодь України. – Київ, 1925-
13 грудня (№ 41/42). – 2018. – 16 с.
866062
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 вересня (№ 27). – 2018. – 16 с.
866063
   Молодь України. – Київ, 1925-
15 листопада (№ 35/36). – 2018. – 16 с.
866064
   Молодь України. – Київ, 1925-
16 серпня (№ 29). – 2018. – 16 с.
866065
   Молодь України. – Київ, 1925-
17 серпня (№ 24). – 2018. – 16 с.
866066
   Молодь України. – Київ, 1925-
22 червня (№ 18). – 2018. – 12 с.
866067
   Молодь України. – Київ, 1925-
23 березня (№ 8). – 2018. – 12 с.
866068
   Молодь України. – Київ, 1925-
23 лютого (№ 5). – 2018. – 12 с.
866069
   Молодь України. – Київ, 1925-
27 квітня (№ 11). – 2018. – 12 с.
866070
   Молодь України. – Київ, 1925-
29 листопада (№ 37/38). – 2018. – 16 с.
866071
   Молодь України. – Київ, 1925-
31 серпня (№ 25). – 2018. – 16 с.
866072
   Молодь України. – Київ, 1925-
4 липня (№ 25/26). – 2019. – 16 с.
866073
   Молодь України. – Київ, 1925-
7 лютого (№ 5/6). – 2019. – 16 с.
866074
   Молодь України. – Київ, 1925-
8 серпня (№ 29/30). – 2019. – 16 с.
866075
   Молодь України. – Київ, 1925-
12 вересня (№ 33/34). – 2019. – 16 с.
866076
   Молодь України. – Київ, 1925-
25 липня (№ 27/28). – 2019. – 16 с.
866077
   Молодь України. – Київ, 1925-
26 вересня (№ 35/36). – 2019. – 16 с.
866078
   Молодь України. – Київ, 1925-
29 серпня (№ 31/32). – 2019. – 16 с.
866079
  Молоткіна В. Молодь України в соціально-політичних змінах другої половини 1940-х рр. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – C. 135–150. – (Серія "Історія" ; вип. 3/45). – ISSN 2312-2595
866080
   Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві : Збірник матеріалів Конгресу української молоді. Київ, 26-28 травня 1997 року. – Київ : Столиця, 1997. – 204с. – ISBN 966-95142-5-8
866081
   Молодь України у дзеркалі соціології. – Київ, 2001. – 210с. – ISBN 966-7902-09-9
866082
   Молодь України: від освіти до праці / Світлана Оксамитна [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2010. – 204 с. : табл. – ISBN 978-966-2410-09-9
866083
  Швєдова К.В. Молодь ХХІ століття: освіта, наука, духовність // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 214-221. – ISBN 978-617-7768-00-4
866084
  Мотрук С.М. Молодь Чехословаччини в рік 60-річчя Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 72-78. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
866085
  Сірий В. Молодь як "селекторат" політичної еліти // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 61-64
866086
  Качура І. Молодь як аудиторія ЗМІ // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 306-307
866087
  Ісаєв І. Молодь як дилема польсько-українських взаємин або чому нації не западають // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 липня (№ 26). – С. 2. – ISSN 0027-8254
866088
  Керц О.І. Молодь як сегмент цільової аудиторі католицької періодики незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 21-25


  Досліджено особливості представлення молоді та її проблем на шпальтах римо-католицьких мас-медіа України. The peculiarities of youth presentation and their problems covered by the Catholic mass media of Ukraine are researched. Исследованы особенности ...
866089
  Рева Т. Молодь як соціальна база екстремістських організацій // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 50-53
866090
  Бондаренко М.К. Молодь як цільова група рекламних стратегій // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ" : 1-3 квіт. 2009 р. / "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 261-262
866091
  Ємчук Ф І. Жмарьов Молодь, на весла! / Ф І. Жмарьов Ємчук. – К., 1966. – 135с.
866092
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 1. – 2004. – 404с.
866093
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2004. – 336с.
866094
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2004. – 323с.
866095
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т.4. – 2004. – 288с.
866096
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 5. – 2004. – 244с.
866097
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т.7. – 2004. – 271с.
866098
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, [12-13 травня 2005 р.: у 6-ти томах]. – Київ : Європейський університет
Т. 1. – 2005. – 361с.
866099
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 травня 2005 р.: у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2005. – 241с.
866100
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 травня 2005 р.: у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2005. – 349с.
866101
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (12-13 травня 2005 р.): у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 6. – 2005. – 408с.
866102
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т.1(1). – 2006. – 291с.
866103
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 1(2). – 2006. – 264с.
866104
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2006. – 317с.
866105
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2006. – 325с.
866106
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 4. – 2006. – 336с.
866107
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 5. – 2006. – 375с.
866108
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету
Т. 2. – 2010. – 438, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст
866109
  Буяк Б.Б. Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 198-210. – ISBN 978-966-02-4604-1
866110
  Саволайнен В. Молодь: її права та соціальне становлення в сучасній Україні. Нормативне регулювання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... У разі відмови в прийомі на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти з підприємств, установ та організацій стягується штраф у п"ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну таку відмову".
866111
  Славин Н.А. Моложе нас не было / Н.А. Славин. – Симферополь, 1985. – 336с.
866112
  Солодков В.Т. Моложедный экстремизм -- порождение и орудие империализма / В.Т. Солодков. – К., 1988. – 47с.
866113
  Бекет С. Молой : роман / Самюель Бекет; з франц. пер. П. Таращук. – Київ : Юніверс, 2006. – 256 с. – Парал. тит. арк. назва англ. мовою: Molloy. – (Лауреати Нобілевської премії). – ISBN 966-8118-44-8
866114
  Марзоев С.Т. Молок и наковальня: Роман. / С.Т. Марзоев. – М., 1990. – 351с.
866115
  Паламарчук Андрей Молокане из Мексики. Здесь был русский мир / Паламарчук Андрей, Войтенко Анна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Сентябрь. – С. 62-69 : фото
866116
  Каган А.Я. Молоко / А.Я. Каган. – Киев, 1939. – 12с.
866117
  Губин А.Т. Молоко волчицы / А.Т. Губин. – М, 1975. – 574с.
866118
  Губин А.Т. Молоко волчицы / А.Т. Губин. – М, 1984. – 670с.
866119
  Дашвар Л. Молоко з кров"ю / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-14-0031-2
866120
  Дашвар Л. Молоко з кров"ю : роман / Люко Дашвар. – Харків : КСД, 2022. – 269, [2] с. – ISBN 978-617-12-9290-1
866121
  Князюк В.К. Молоко з присмаком мигдалю / В.К. Князюк. – К., 1984. – 103с.
866122
  Мауленов С. Молоко земли : лирика / С. Мауленов. – Москва : Правда, 1965. – 32 с.
866123
  Панфилова Н.Е. Молоко и здоровье. / Н.Е. Панфилова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 159с.
866124
  Крылов А.С. Молоковедение. Учебн. пособие для заочн. обучения. / А.С. Крылов. – 2-е изд. – М.-Л., 1931. – 60с.
866125
  Шпренгер Я. Молот ведьм / монахи Я. Шпренгер, Г. Инститорис. – [Изд. 2-е]. – Москва : Интербук, 1990. – 350, [2] с. : ил. – На обл. название сер.: Религия в жизни общества. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Чародейство и волшебство" из цикла "Религия в жизни общества")
866126
  Шпренгер Я. Молот ведьм / Я. Шпренгер, Г. Инститорис. – Москва : Просвет, 1992. – 384 с. – (Преступление и наказание в мировой практике). – ISBN 5-86068-013-9
866127
  Безыменский А.И. Молот и меч : стихи / А.И. Безыменский. – Москва : Советская Россия, 1962. – 223 с.
866128
   Молот и стих. – М., 1975. – 358с.
866129
  Шама О. Молоткастый и недоступный. 45 лет назад в СССР началась выдача внутренних паспортов нового образца. Впервые этот документ получили колхозники // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2021. – № 10 (330), 18 марта 2021. – С. 60-64
866130
  Шумилин Б.Т. Молоткастый, серпастый... / Б.Т. Шумилин. – Москва, 1979. – 128с.
866131
  Мельничук І.Г. Молотків / І.Г. Мельничук. – Львів, 1986. – 47с.
866132
  Барвинок Г. Молотники : Бытовой рассказ. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 24 с.
866133
  Марочко В. Молотов (Скрябін) В"ячеслав Михайлович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 281-284. – ISBN 978-617-642-388-1


  Вячеслав Михайлович Молотов- радянський партійний та державний діяч. Один з організаторів Голодомору в Україні (1932-1933), в 1920-х боровся з українським повстанським рухом.
866134
   Молотов В.М.. – Киев, 1940. – 23 с.
866135
  Дедик С.М. Молотовская партийная организация в борьбе за подъем сельского хозяйства в период послевоенной Сталинской пятилетки (1946-1650 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дедик С.М.; Ин-т повышения квалификации преподпвателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 л.
866136
   Молотовский (Пермский) государственный ордена Трудового Красного Знамени театр оперы и балета. – Молотов, 1955. – 92 с.
866137
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – Москва, 1949. – 88с.
866138
  Купрін О.І. Молох / О.І. Купрін. – К, 1952. – 104с.
866139
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1978. – 95с.
866140
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1982. – 95с.
866141
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1985. – 479с.
866142
  Коломейцев Н.В. Молох / Н.В. Коломейцев. – Киев, 2006. – 44с. – У брошурі також: Ковальчук Ю.К. Жрецы Молоха
866143
   Молочко Анатолій Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 82-83
866144
   Молочко Анатолій Миколайович // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2008. – Вип. 13 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – С. 232-233. – ISBN 978-966-455-058-8
866145
   Молочко Анатолій Миколайович // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 182-183


  У 1971 р. закінчив кафедру геодезії і картографії. Кандидатська дисертація «Теорія і методика картографічного дослідження забруднення атмосферного повітря» захищена в 1989 р. Сфера наукових інтересів: тематична картографія, картографічне моделювання, ...
866146
   Молочко Анатолій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 161-162 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
866147
   Молочко Анатолій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 316. – ISBN 978-966-439-754-1
866148
   Молочко Анатолій Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 167-169. – ISBN 978-966-439-961-3
866149
   Молочко Анатолій Миколайович (1948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 91-92. – ISBN 966-95774-3-5
866150
  Евтушенко Е. Молочко для Женечки / беседовал Юрий Володарский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 45-49
866151
   Молочко Микола Анатолійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 169-170. – ISBN 978-966-439-961-3
866152
   Молочку Анатолію Миколайовичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 56-57. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  4 липня 2018 р. виповнилося 70 років із дня народження Молочка Анатолія Миколайовича – відомого українського географа-картографа, кандидата географічних наук, професора кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса ...
866153
  Хільчевський В.К. Молочна (- річка у Жашківському районі Черкаської обл., Тетіївському та Володарському районах Київської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 448. – ISBN 978-966-02-9001-3
866154
  Хільчевський В.К. Молочна (- річка у Чернігівському,Токмацькому і Мілітопольському районах Запорізьської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 448. – ISBN 978-966-02-9001-3
866155
   Молочная инженерия: ничего лишнего : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 33 : Фото
866156
  Филиковский С.И. Молочная продуктивность и некоторые показатели углеводно-жировоо обмена при раздаивании коров чернопестрой породы : Автореф... канд. с.-х.наук: / Филиковский С.И.; Львовск. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 20л.
866157
  Іванова Л.С. Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 23-27. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
866158
  Вильде Э.Ю. Молочник из Мяєкюлы : роман / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. – Таллинн : Эст. госиздат, 1960. – 194 с.
866159
   Молочников Борис Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 320 : фото
866160
  Грибовський В. Молочні Води, Шлаттерові береги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 32 (612), 9-15.08.2019. – С. 56-60. – ISSN 1996-1561


  Як швейцарський мандрівник на початку ХХ століття поїхав до Приазов"я проповідником, а повернувся етнографом.
866161
  Гловацька О. Молочні продукти - користь чи шкода? (Методичні рекомендації населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 29-35 : фото
866162
  Романенко І.Н. Молочно-м"ясний радгосп / І.Н. Романенко, І.Ф. Шеремет. – К.-Х., 1940. – 135с.
866163
  Олейник Я.Б. Молочно-промышленный комплекс в зоне влияния крупного города // Проблемы формирования народохозяйственных и территориально-производственных комплексов
866164
  Олейник Я.Б. Молочно-промышленный комплекс в зоне влияния крупного города ( на примере г. Киева) // Проблемы формирования народохозяйственных и территориально-производственных комплексов
866165
   Молочно-фруктовые прохладительные напитки. – К., 1990. – 164с.
866166
   Молочное животноводство в совхозе "Караваево". – М., 1954. – 152с.
866167
  Галиева Р.С. Молочнокислые бактерии - антогонисты Bacillus sentericus, возбудителя картофельной болезни хлеба : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Галиева Р.С.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1973. – 27л.
866168
  Нестеренко О.А. Молочнокислые бактерии в эпифитной микрофлоре растений некоторых областей УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Нестеренко О. А.; АН УССР, Ин-т микробил. и вирусло. – К., 1964. – 21л.
866169
  Квасников Е.И. Молочнокислые бактерии и пути их использования / Е.И. Квасников, О.А. Нестеренко. – Москва : Наука, 1975. – 389 с. : табл., ил. – Библиогр.: 26 назв.
866170
  Подгорский В.С. Молочнокислые бактерии рубца крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: / Подгорский В.С.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Киев, 1967. – 22л.
866171
  Беренц М.Я. Молочные продукты, полезные всем / М.Я. Беренц, В.Н. Козлов. – М, 1981. – 128с.
866172
  Краснова Елена Молочные реки в Белом море. Белые реки в Белом море / Краснова Елена, Ващенко Богдана // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 50 : фото
866173
  Никульшин И.Е. Молочные реки, кисельные берега. / И.Е. Никульшин. – М, 1978. – 221с.
866174
  Леонтьев А. Молочный брат : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 60-64. – ISSN 0130-7673
866175
  Потапова А.В. Молочный зуб дракона Тишки / А.В. Потапова. – К., 1993. – 210с.
866176
  Осипов Е.В. Молочный козел / Е.В. Осипов. – Рязань, 1962. – 96с.
866177
  Тудор С. Молошне божевілля. Патетична повість про Міру, Лі й колектив / С.Й. Тудор. – Львів : Вікна, 1930. – 79 с.
866178
  Супруненко В.П. Молчаливая вода кяриза / В.П. Супруненко. – М., 1987. – 173с.
866179
  Логинов Д. Молчаливая красавица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 77-89


  Биография французской актрисы Катрин Денев.
866180
  Плотников А.Н. Молчаливое море / А.Н. Плотников. – М., 1971. – 199с.
866181
  Плотников А.Н. Молчаливое море / А.Н. Плотников. – М., 1974. – 162с.
866182
  Дейниченко Г.В. Молчаливое семейство : Владыки капиталистического мира / Г.В. Дейниченко. – Москва : Политиздат, 1975. – 48 с.
866183
  Земцова Юлия Молчаливые рыбаки. Мастер рыбалки / Земцова Юлия, Нигге Клаус // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 78-85 : фото. – ISSN 1029-5828
866184
  Новикова А.А. Молчаливые собеседники / А.А. Новикова. – М., 1987. – 205с.
866185
  Таскер П. Молчаливый гром : Роман / Питер Таскер; Пер. с англ. О.А. Фирсова. – Москва : Центрполиграф, 1995. – 286с. – На обл. : Блестящий триллер о современной Японии. – (Мастера). – ISBN 5-7001-0224-2
866186
  Кристи Брайан Молчаливый зоопарк. Вечная жизнь / Кристи Брайан, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 118-135 : фото
866187
  Юдалевич М.И. Молчана / М.И. Юдалевич. – Барнаул., 1967. – 120с.
866188
  Анциферов Н. Молчание - не золото : стихи / Анциферов Н. – Сталино-Донбасс : Кн. изд-во, 1960. – 38 с.
866189
  Чернов Е.Е. Молчание / Е.Е. Чернов. – Куйбышев, 1967. – 52с.
866190
  Мазурин Г.А. Молчание / Г.А. Мазурин. – Тбилиси, 1971. – 64с.
866191
  Зумакулова Т.М. Молчание : стихи / Т.М. Зумакулова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 199 с.
866192
  Будаков В.В. Молчание / В.В. Будаков. – Воронеж, 1982. – 271с.
866193
  Луганцева Татьяна Игоревна Молчание в тряпочку : Повесть / Татьяна Луганцева. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-06484-2
866194
  Ковалев Д.М. Молчание гроз / Д.М. Ковалев. – Москва, 1964. – 119 с.
866195
  Малеева В. Молчание и крик / В. Малеева; Вера Малева ;. – Кишинев, 1974. – 382 с.
866196
  Малева В.Л. Молчание и крик : повести / Вера Малева ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1990. – 239 с.
866197
  Ованесян Р.К. Молчание моря : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1966. – 215 с.
866198
  Веркор Молчание моря / Веркор. – Москва, 1990. – 554с.
866199
  Кожухова О.К. Молчание неба : избранное / О.К. Кожухова. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 479с.
866200
  Острирова Е.С. Молчание опустевших гробниц: древние культуры Западной Мексики / Е.С. Острирова, А.В. Табарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 80-92. – ISSN 0044-748Х
866201
  Полуян П. Молчание пирамид и блеск алмазов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670
866202
  Харрис Т. Молчание ягнят / Т. Харрис. – М, 1993. – 401с.
866203
  Эндо Сюсаку Молчание. Самурай : романы ; пер. с япон. / Сюсаку Эндо. – Москва : Радуга, 1989. – 445 с.
866204
  Хіміч О.М. Молчанов Ігор Миколайович (- фахівець у галузі прикладної математики й інформатики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 456. – ISBN 978-966-02-9001-3
866205
  Палієнко М.Г. Молчановський Никандр Васильович (- історик, археограф, громаадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 458-459. – ISBN 978-966-02-9001-3
866206
  Неруда П. Молчанье -- не золото / П. Неруда. – Москва, 1972. – 191 с.
866207
  Атанасов Г. Молчат только мертвые : роман / Герчо Атанасов ; пер. с болг. В.И. Викторова. – Москва : Интерпринт, 1991. – 139, [1] с.
866208
  Гушер А. Молчать и медлить больше нельзя // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0321-5075


  Проблема неврегульованих конфліктів і непризнаних республік в політиці Росії і в пострадянському просторі
866209
  Экхаут Л. Молчать нельзя! / Л. Экхаут. – М., 1966. – 332с.
866210
  Дегтярьов С.І. Молченський Софроніївський монастир у матеріалах Білопільського повітового суду (1793 рік) / С.І. Дегтярьов, М.В. Мельник // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 34. – С. 29-39. – ISSN 2227-183Х
866211
  Близнец В.С. Молчун : повести / В.С. Близнец ; авториз. пер. с укр. Е. Мовчан ; [худож. В. Харламов]. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 335 с. : ил.
866212
  Луптаков В.С. Молчун. / В.С. Луптаков. – Ульяновск, 1961. – 30с.
866213
  Чернышев А.И. Молчун. / А.И. Чернышев. – Рига, 1971. – 222с.
866214
  Еловских В.И. Молчунья / В.И. Еловских. – Свердовск, 1964. – 92с.
866215
   Молю прощения: Очерки, рассказы, стихи.. – М., 1990. – 349с.
866216
  Сон М.О. Молюски-вселенці в прісних та солонуватих водах Північного Причорномор"я (сучасний стан, оцінка ризику та екологічний прогноз) : автореф. ...канд. біол. наук : 03.00.16 / Сон М.О. ; М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – Одеса, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв.
866217
  Давидов А.І. Молюски - друзі, молюски - вороги / А.І. Давидов. – Київ : Знання, 1975. – 48с.
866218
   Молюски - Компакт 252400


  Содержание компакта: 1. Берг Х. Гистологическое строение пальчатой железы у виноградной улитки 2. Линдгольм В.А. Моллюски из слоев торфяника близ села Льялова, Московского уезда, содержащих стоянку неолитического человека 3. Линдгольм В.А. Новый ...
866219
  Новицький О.Ю. Молюски Вінницькоі та Кам"янець-Подільськоі області / О.Ю. Новицький. – 152с.
866220
  Макаренко Д.Е. Молюски палеоценовых отложений платформенной Украины и их биостратиграфическое значение : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Макаренко Д. Е.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1971. – 36л.
866221
  Присяжнюк В.А. Молюски рода PupillaTurton, 1831 (Mollusca Pulmonata) в неогене Украины и сопредельных территорий // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 81-92 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
866222
  Федорук Л. Молюсь людині / Леонід Федорук. – Київ : Логос, 1998. – 349, [3] с. : іл. – ISBN 966-581-082-0


  У пр. № 1739580 напис: Владлену Кузнєцову - талановитій і дивній людині від щирого серця. 24.ХІ.2003 р.
866223
  Нераденко Т.М. Молюхів Бугор : [монографія] / Тетяна Нераденко ; Навч.-наук. Ін-т історії та філософії Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 505, [1] с. : іл., табл. – Резюме рос., англ., фр., нем. – Бібліогр.: с. 480-492, 505. – ISBN 978-966-920-251-2
866224
   Молявко Вадим Григорович (1940-1999) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 316-317. – ISBN 978-966-439-754-1
866225
   Молявко Григорій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 100-101. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
866226
   Молявко Григорій Іванович (1901-1986) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 317. – ISBN 978-966-439-754-1
866227
  Розкладка Н. Молярна маса. Урок вивчення нового матеріалу // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Екологічний вимір


  Конспект уроку хімії 8 класу з розділу "Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами" (рівень стандарту). Розробка містить завдання різної форми проведення: хімічний диктант, самостійна робота та робота біля дошки. Під час виконання вправ діти ...
866228
  Клепиков Максим Моль Земли : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 8-16 : Іл.
866229
   Моль. Кількість речовини : цікаві задачі в бразильському стилі / В.В. Ткач, Н.М. Сторощук, О.Ю. Гірка, І.М. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернівец. обл. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 119, [1] с. – ISBN 978-617-8034-14-6
866230
  Халваши Ф. Мольба : стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 190 с.
866231
  Мокульский С.С. Мольер : проблемы творчества / С.С. Мокульский. – Ленинград : Художественная литература, 1935. – 249 с.
866232
  Мокульский С.С. Мольер / С.С. Мокульский. – Москва, 1936. – 368с.
866233
  Сигал Н.А. Мольер / Н.А. Сигал. – Л, 1958. – 39с.
866234
  Гликман И.Д. Мольер : критико-биографический очерк / И. Гликман. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1966. – 279 с. : 1 л. портр.
866235
  Бояджиев Г.Н. Мольер / Г.Н. Бояджиев. – Москва : Искусство, 1967. – 555 с.
866236
  Мультатули В.М. Мольер / В.М. Мультатули. – М, 1970. – 126с.
866237
  Бордонов Ж. Мольер : пер. с франц. / Ж. Бордонов ; [примеч. Ю.А. Гинзбург]. – Москва : Искусство, 1983. – 415 с., [16] л. ил. : ил. – (Жизнь в искусстве)
866238
  Мультатули В.М. Мольер / В.М. Мультатули. – 2-е изд. – М, 1988. – 142с.
866239
  Цебрикова М.К. Мольер его жизнь и произведения / М.К. Цебрикова // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 77 с.
866240
  Зерчанинов А.А. Мольер и классицизм / А.А. Зерчанинов, 1938. – [18] с.
866241
  Бояджиев Г.Н. Мольер на советской сцене / Г.Н. Бояджиев. – Москва : Знание, 1971. – 47 с.
866242
  Барро М.В. Мольер, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк М.В. Барро / М.В. Барро ; с портр. Мольера, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. И.Г. Салова, 1891. – 79 с., 1 л. портр. – Библиогр.: 16 назв. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)


  На тит. л. печать биб-ки Оглоблина, на с. 3 печать-фамилия Геннадий Иванович Карамзин
866243
  Альбиг Мольер. "Зоолог людей" / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 124-133 : фото. – ISSN 1029-5828
866244
  Максимчук О. Мольєріана у фондах відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: до 400-річчя від дня народження великого комедіографа // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 21-31. – ISSN 1029-7200
866245
  Приходько Г.П. Мольный объем расплавов двойных солевых смесей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Приходько Г.П. ; АН УССР , Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1968. – 19 с.
866246
  Дмитрієнко Інна Мольфари не зупинили повінь // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-64. – ISSN 0130-5212
866247
  Дзюба А. Мольфарові мандри : поетич. збірник / Андрій Дзюба. – Київ : Автограф, 2017. – 327, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8349-08-9
866248
  Могильний Л.П. Мольченко Василь Пилипович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 63 : фото
866249
   Мольченко Леонід Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 316. – ISBN 978-966-439-754-1
866250
  Лоос І.І. Мольченко Леонід Васильович (- фахівець у галузі теорії пластин і оболонок) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 461. – ISBN 978-966-02-9001-3
866251
  Задорожный Олег Мома: жевать нельзя выплевывать : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 86-88 : Іл.
866252
  Котлярчук Андрій Момбаса. Між саваною та океаном : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 68-74 : Фото
866253
  Етвуд М. Момент / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 44. – ISSN 0320-8370
866254
  Кричун П. Момент визнання в обліку доходу за будівельним контрактом: підходи, принципи, критика, перспектива // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 30-38 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
866255
  Оніщук Ю.В. Момент виконання податкового обов"язку: проблеми теорії та практики // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 25-28.
866256
  Павлова Е. Момент виникнення корпоративних прав: проблемні аспекти регулювання за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 407-409
866257
  Канзафарова І. Момент виникнення матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 192-201. – ISBN 978-966-306-020-4
866258
  Кузнецова Н. Момент виникнення матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 202-206. – ISBN 978-966-306-020-4
866259
  Канзафарова І. Момент виникнення матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 71-72
866260
  Дьоміна О.О. Момент виникнення прав за правочинами, що підлягають державній реєстрації: еволюція законодавчого підходу / О.О. Дьоміна, І.С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 84-89
866261
  Яремова І.В. Момент виникнення права власності на цінні папери // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 223-227
866262
  Гриняк А. Момент виникнення права спільної власності фізичних осіб на результати робіт за підрядними договорами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 87-91.
866263
  Легких К.В. Момент виникнення статусу обвинуваченого в кримінальному процесі України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 133-139. – ISSN 2310-9769
866264
  Співак М.В. Момент виникнення та припинення особистих немайнових прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 336-342. – ISSN 1563-3349
866265
  Кучма О.Л. Момент виникнення та припинення соціального ризику у праві соціального забезпечення // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 527-531. – ISBN 978-966-521-631-5
866266
  Романюк Я.М. Момент вчинення правочину та його правове значення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 8 (108). – С. 36-40
866267
   Момент Давутоглу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 36 (356). – С. 41. – ISSN 1996-1561


  Новий президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначає лояльного прем"єра.
866268
  Боровик Г.А. Момент истины / Г.А. Боровик. – М, 1981. – 110с.
866269
  Богомолов В.О. Момент истины : избранное / В.О. Богомолов. – Москва : Художественная литература, 1981. – 527 с. : ил.
866270
  Богомолов В.О. Момент истины : роман, повести, рассказы / В.О. Богомолов ; послесл. И. Дедкова ; худож. Г. Калиновский. – Москва : Известия, 1984. – 543 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
866271
  Богомолов В.О. Момент истины : сборник / В.О. Богомолов. – Москва : Правда, 1985. – 558 с. : карт.
866272
  Богомолов В.О. Момент истины : сборник / В.О. Богомолов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 254 с. – (Роман-газета для юношества ; №5/1989)
866273
  Богомолов В.О. Момент истины : повесть, роман / В.О. Богомолов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 475, 1 с.
866274
  Богомолов В.О. Момент истины : роман / В.О. Богомолов. – Москва : Художественная литература, 1991. – 430 с. – (Советский детектив)
866275
  Попов Василий Момент истины : Олимпиада // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 90 : Фото. – ISSN 1029-5828
866276
  Авдеенко С.И. Момент истины : жизнь и смерть Евгения Кушнарева / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2015. – 155, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-7218-06-6
866277
  Богомолов В.О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) / В.О. Богомолов. – Москва, 1980. – 415с.
866278
  Богомолов В.О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) / В.О. Богомолов. – Москва, 1988. – 414с.
866279
  Богомолов В.О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) / Владимир Богомолов. – Москва : Вагриус, 2007. – 704 с. – ISBN 978-5-9697-0398-8
866280
  Богомолов В.О. Момент истины. В авгусе сорок четвертого... : роман / В.О. Богомолов. – Москва : Современник, 1988. – 412, [2] с. – (Библиотека советского романа)
866281
  Богомолов В.О. Момент истины. В августе сорок четвертого... : роман / В.О. Богомолов ; худож. Н.С. Балыкин. – Харьков : Прапор, 1984. – 375 с. : ил.
866282
  Богомолов В.О. Момент истины. В августе сорок четвертого... : роман / В.О. Богомолов. – Москва : Детская литература, 1986. – 428, [1] с. : ил. – (Школьная библиотека. Для средней школы)
866283
  Богомолов В.О. Момент истины. В августе сорок четвертого... : роман : для ст. возраста / В.О. Богомолов. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1989. – 428, [1] с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
866284
  Богомолов В.О. Момент истины. В августе сорок четвертого... : роман / В.О. Богомолов. – Москва : Патриот, 1990. – 447 с. – (Библиотека: Отчизны верные сыны)
866285
  Богомолов В.О. Момент истины. В августе сорок четвертого... : роман : для ст. возраста / В.О. Богомолов. – Переизд. – Новосибирск : Детская литература : Сибирское отделение, 1990. – 428, [1] с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
866286
  Коломиец Р. Момент истины. Режиссер Резникович : Страницы театрального романа / Р. Коломиец. – Киев : Альтерпресс, 2001. – 176 с. – (Театр и судьбы). – ISBN 966-542-098-4; 966-542-148-4
866287
   Момент істини : літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права. – Київ, 2007. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-8189-44-9
866288
  Карпенко Віталій Момент істини // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 255-258. – ISSN 0869-3595
866289
  Сюндюков І. Момент істини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 8


  Українська трагедія 1919 року очима ад"ютанта Симона Петлюри, Олександра Доценка. Олександр Доценко - військовий діяч, історик визвольних змагань, публіцист, підполковник Армії УНР. У 1919–1920 роках — ад"ютант головного отамана Симона Петлюри.
866290
  Сюндюков І. Момент істини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 8


  Українська трагедія 1919 року очима ад"ютанта Симона Петлюри, Олександра Доценка.
866291
  Карпенко В. Момент істини // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 825-829. – ISBN 978-617-7446-57-5


  До 80-річчя академіка П. Таланчука.
866292
  Богомолов В.О. Момент істини. У серпні сорок четвертого... : роман / В.О. Богомолов ; пер. з рос. О.Б. Стаєцький. – Київ : Дніпро, 1988. – 465, [1] с.
866293
  Валентирова К. Момент наукової об"єктивності в контексті музейної культурно-освітньої діяльності на прикладі репрезентації історії інквізиції // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 562-563. – ISBN 978-966-171-783-0
866294
  Хилюта В.В. Момент окончания хищения в доктрине уголовного права: практика применения теоретических концепций // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 97-109. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
866295
  Безклубий І.А. Момент переходу права власності за договором купівлі-продажу з торгів / І.А. Безклубий, Є.М. Глущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-70.
866296
  Клепар Г. Момент переходу права власності: вплив на доходи та витрати // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
866297
  Кравчук В. Момент переходу права на частку в статутному капіталі господаського товариства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 61-63.
866298
  Цуладзе Я. Момент повернення до істини: Геополітика Кавказу в умовах становлення нового світового порядку // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.79-83. – ISSN 0868-8273
866299
  Шевченко Н. Момент правонаступництва при реорганізації господарських товариств // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331
866300
  Кравчук В. Момент припинення корпоративних відносин у разі виходу з господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-103.
866301
  Ісаєва К.О. Момент припинення корпоративних правовідносин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 152. – С. 36-45. – ISSN 2224-9281
866302
  Будько Євген Момент слави : весь світ - тевтр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 90-91 : Фото, карта
866303
  Іваненко О. Момент спокою // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 11. – С.45
866304
  Михайленко О. Момент як окрема одиниця в часових параметрах кримінального процесу України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.49-53
866305
  Раскин А.Б. Моментальные биографии. / А.Б. Раскин. – М., 1959. – 63с.
866306
  Кореневский Д.Г. Моментальные уравнения и проблема их замыкания дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами. / Д.Г. Кореневский. – К.
1. – 1973. – 37с.
866307
  Матвієнко А. Моменти з життя ученого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 13


  Про Л.А. Булаховського.
866308
  Одарич В.А. Моменти інерції, імпульсу та сили // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 463-464. – ISBN 978-966-02-9001-3
866309
  Єфіменко С.В. Моменти першого досягнення рівня процесом, що є склеєним з двох процесів броунівського руху на прямій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто моменти [тау з нижнім індексом а] першого досягнення деякого рівня узагальненим дифузійним процесом, визначеним як результат склеювання двох одновимірних процесів броунівського руху. Одержано явний вид міри [Пі] із формули Леві-Хінчина для ...
866310
  Іксанов О.М. Моменті результати, пов"язані з процесами Гальтона-Ватсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для вгнутих функцій f знайдено критерій скінченності f-моментів гpaничної випадкової величини для нормалізованого надкритичного процесу Гальтона-Ватсона. Ключові слова: процес Гальтона-Ватсона; моменти, випадковий cтeneнeвий ряд, заміна міри. For ...
866311
  Орлов Є. Моментний підхід до опису динаміки цін акцій // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 161-177. – ISSN 2409-9260
866312
  Семєйко М.Г. Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних матричних просторах. 2 // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 155-160. – ISSN 0868-6904


  Стаття є продовженням статтi М.Г. Семейко, Моментнi мiри змiшаних емпiричних випадкових точкових процесiв i маркованих точкових процесiв в компактних метричних просторах. 1, Теор. ймовiр. та матем. статист. 88 (2013), 144-156. Дослiдженi моментнi мiри ...
866313
  Семейко М.Г. Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних метричних просторах. 1 // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 144-156. – ISSN 0868-6904


  Moment measures of the mixed empirical random point processes and marked point processes are investigated using probability generating functions of the random counting measures.
866314
  Іксанов О.М. Моментні результати, пов"язані з процесами Гальтона-Ватсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 194-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для вгнутих функцій f знайдено критерій скінченності f-моментів граничної випадкової величини для нормалізованого надкритичного процесу Гальтона-Ватсона. Ключові слова: процес Гальтона-Ватсона; моменти; випадковий степеневий ряд; заміна міри. For ...
866315
  Нікітін А.В. Моментні рівняння для лінійних стохастичних рівнянь із випадковими коефіцієнтами у Гільбертових просторах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню стійкості розв"язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертових просторах з допомогою моментних рівнянь. Посвящена исследованию устойчивости решений линейных стохастических дифференциальных уравнений в ...
866316
  Ковтун І.І. Моментні рівняння для систем диференціальних рівнянь, збурених негаусівськими випадковими процесами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 186-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем диференціальних рівнянь, збурених негаусівськими випадковими процесами, одержано замкнені системи для знаходження моментів розв"язку.
866317
  Мустафин Н.Н. Моментно-кинетический метод описания турбулентных течений несжимаемой жидкости / Н.Н. Мустафин. – М., 1988. – 21с.
866318
  Калайда О.Ф. Моментно-локальні квадратурні формули // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано квадратурні формули для інтегралів від добутку функцій за інформацією про співмножники в точках та за моментами співмножників.
866319
  Мкртчян С.Т. Моментные метрики и их применения к исследованию устойчивости в задачах характеризации распделений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Мкртчян С.Т.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1981. – 12л.
866320
  Фарзан Р.Х. Моментные уравнения в аэродинамике разреженных газов с внутренними степенями свободы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Фарзан Р.Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
866321
  Фаворин М.В. Моменты инерции тел : Справочник / М.В. Фаворин. – Москва, 1970. – 312 с.
866322
  Фаворин М.В. Моменты инерции тел : Справочник / М.В. Фаворин. – Москва, 1977. – 511 с.
866323
  Авотина М.П. Моменты основных и возбужденных состояний ядер : в 2 ч. / М.П. Авотина, А.В. Золотавин. – Москва : Атомиздат
Ч. 1. – 1979. – 328 с. : граф.
866324
  Авотина М.П. Моменты основных и возбужденных состояний ядер : в 2 ч. / М.П. Авотина, А.В. Золотавин. – Москва : Атомиздат
Ч. 2. – 1979. – 523 с. – Библиогр.: с. 371-523
866325
  Мазалов В.В. Моменты остановки и управляемые случайные блуждания / В.В. Мазалов, С.В. Винниченко. – Новосибирск, 1992. – 103с.
866326
  Горина Л. Момидзи - осень в японском стиле // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 11 (83 ). – С. 102-107. – ISSN 1812-867Х
866327
  Короткий В.А. Моммзен Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 168-169. – ISBN 966-06-0393-2
866328
  Сребров З. Момчил сходит с гор / З. Сребров. – София, 1960. – 146с.
866329
  Полегаев Г. Момчило Перишич // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.25. – ISSN 0234-1670


  [Момчило Перишич - сербский вице-премьер.]
866330
   МОН - у трійці // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Міністерство освіти і науки потрапило до трійки лідерів найефективніших міністерств України. Про йдеться у рейтингу, представленому Vox Ukraine.
866331
   МОН вимоги профспілки підтримує / за інф. Телеграм-каналу Сергія Шкарлета // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 1
866332
   МОН впроваджує електронний документообіг // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 3. – ISSN 1682-2366
866333
   МОН встановило мінімальний прохідний бал для вступу на бюджет // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 8 листопада (№ 214). – С. 4
866334
  Смілянська А. МОН затвердило нові правила прийому до вишів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 194). – С. 10
866335
   МОН змінює порядок атестації наукових працівників // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 2


  Обіцяють зробити його більш демократичним та об"єктивним.
866336
   МОН зобов"язало викладачів шкіл та вишів розмовляти виключно українською // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 7


  МОН оприлюднило лист з вимогою викладати та спілкуватися у навчальних закладах українською мовою.
866337
   МОН і НАН України обговорили питання взаємодії у сфері наукової діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 4-6. – ISSN 1682-2366
866338
  Вітер О. МОН обіцяє: у школах буде чисто, тепло і сито // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 158). – С. 1, 6
866339
   МОН планує змінити умови прийому до вищих навчальних закладів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 12 березня (№ 45). – С. 6
866340
   МОН просить скоригувати навчальні плани, щоб бакалаври встигли скласти ЗНО // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 51). – С. 4


  "...З огляду на запровадження вступу до магістратури через зовнішнє незалежне оцінювання вишам доведеться скоригувати навчальні плани для бакалаврів. Про це йдеться у листі МОН від 10 березня, розміщеному на офіційному сайті відомства".
866341
   МОН проти скорочення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Стипендіальне забезпечення студентів в Україні.
866342
   МОН розробив пакет законів для розвитку інновацій, що передбачає субсидії для високотехнологічних виробництв // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
866343
   МОН співпрацюватиме з розробником бібліографічної та реферативної бази даних SCOPUS // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  21 березня міністр освіти і науки України С. Квіт і голова правління компанії "Elsevir B.V."(Короліство Нідерландів) Йонг Сук Чі підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерством та компанією "Ельсевір"
866344
   МОН України співпрацюватиме з Болгарією у підготовці вчителів болгарської мови / Прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
866345
   МОН України та "Грінкубатор" підписали меморандум про співпрацю // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
866346
   МОН шукає державних експертів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 листопада (№ 46/47). – С. 1


  "...Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на 51 вакансію державних експертів при директоратах".
866347
   МОН шукає освітнього омбудсмена // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 27 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793
866348
   Мона Лиза в Большом Яблоке : fashion-house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 20-26 : Фото
866349
  Озерська О. Мона поведінка начальника і підлеглого в японському діловому спілкуванні: лінгвістичний і соціокультурний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано вживання певних лексико-граматичних конструкцій в ситуаціях ділового спілкування начальника і підлеглого в Японії. Розглянуто ситуації звіту про роботу, донесення інформації, висловлення власної думки, відмови у формальних стосунках ...
866350
  Бойченко І.В. Монада історична / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 251-252. – ISBN 966-642-073-2
866351
  Калев Давид Аструк Монадный формализм и его применение в электродинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Калев Давид Аструк; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1979. – 13л.
866352
  Юрченко Е.А. Монадологічний підхід до аналізу мікроцивілізаційних процесів // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 113-122. – ISSN 2077-8309
866353
  Шабшай Л.Л. Монако и гоголь-моголь / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1970. – 109с.
866354
  Кіптенко В.К. Монако, Князівство Монако (- карликова держава на півдні Європи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 466. – ISBN 978-966-02-9001-3
866355
  Уемов А.И. Монарные атрибутивные системные параметры в параметрической общей теории систем // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 24-36. – ISBN 978-966-318-900-0
866356
  Милль Пьер Монарх : [повести и др. рассказы] / Пьер Милль ; Пер. с фр. Л. Савельева. – Ленинград : Мысль, 1926. – 173 с.
866357
   Монархи Европы : Судьбы династий. – Москва : Терра. – ISBN 5-300-01154-1
Часть 1. – 1997. – с.1-280. – Ксерокопия в 2-х частях
866358
   Монархи Европы : Судьбы династий. . – Москва : Терра. – ISBN 5-300-01154-1
Часть 2. – 1997. – с. 283-623. – Ксерокопия в 2-х частях
866359
  Зак Л.А. Монархи против народа / Л.А. Зак. – Москва, 1966. – 376с.
866360
  Рыжов К.В. Монархи России : 600 кратких жизнеописаний / Константин Рыжов. – Москва : Вече, 2007. – 576с. : илл. – ISBN 978-5-9533-2680-3


  В книге помещены 600 кратких жизнеописаний великих и удивительных князей, царей и императоров от полулегендарного Кия до Николай II
866361
   Монархи. Престол в наследство // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 80-87 : фото
866362
  Ивонина Л.И. Монархизация правителей и государств Классической Европы в конце XVII - начале XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 104-117. – ISSN 0042-8779


  Рассматривается процесс превращения западноевропейских территориальных или региональных княжеств в королевства, а их правителей - в королей.
866363
  Кареев Н.И. Монархии древнего Востока и греко-римского мира : очерк политической, экономической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий ; с картографической таблицей / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1904. – VIII, 395 с., 1 л. карт.
866364
  Кареев Н.И. Монархии древнего Востока и греко-римского мира : Очерк политической, экономической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий / Н. Кареев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – X, 405 с., 1 л. карт. – (Типологические курсы по истории государственного быта ; 2)
866365
  Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации / И.А. Александров; Институт востоковедения РАН. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – 544с. – ISBN 5-8018-0073-5
866366
  Цветков Василий Монархисты + масоны = Мифы и реалии Русского политического совещания в Париже // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 16-18. – ISSN 0235-7089
866367
   Монархисты. : Статьи В.Шульгина. – Изд."РОССИЯ". – Екатеринодар : Электропечатная И.М.Дицмана
Вып.1. – 1918. – 24с.
866368
  Тихомиров Л.А. Монархическая государственность : в 4 ч. / Лев Тихомиров. – Москва : Унив. тип.
Ч. 4 : Монархическая политика. – 1905. – [2], XVI, 318, [2] с.
866369
  Тихомиров Л.А. Монархическая государственность / Л.А. Тихомиров; Ред.: А.Н.Буханов, Р.Е.Алейников; Вступ. статья: С.М. Сергеев; Именной указ.: А.В. Ефремов. – Москва : Облиздат, Алир, 1998. – 672с. – ISBN 5-89653-012-9
866370
  Омельянчук И.В. Монархические "Академические корпорации" в учебных заведениях России (1901-1914 г.г.) // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 87-92.
866371
  Галас М.Л. Монархические идеологемы Русского зарубежного съезда 1926 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
866372
  Балыбердин Ю.А. Монархические организации Вятско-Камского региона в период первой российской революции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 139-144. – ISSN 0042-8779
866373
  Селевич Ю.Л. Монархические традиции на украине в XX в. // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2011. – № 3 (58). – С. 68-72


  Скоропадские - послоедняя монархическая династия Украины
866374
  Кальченко Т.В. Монархическое движение в Киеве и на территории Киевской губернии (1904-1919) : ист. энциклопедия / Кальченко Т.В. – Киев : Интерконтиненталь-Украина, 2014. – 976 с. : фот. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97348-1-5
866375
  Романенко С.А. Монархия Габсбургов и Хорватия XX века глазами писателя Мирослава Крлежи // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 5. – С. 23-35. – ISSN 0132-1366
866376
  Бугров К.Д. Монархия и реформы. Политические взгляды Н.И. Панина / К. Д. Бугров ; Урал. федеральный ун-т, Ин-т гуманитарных наук и искусств, Лаб. эдиционной археографии. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2015. – 270, [2] c. – Библиогр.: с. 207-224 и в подстроч. примеч. – (Из истории России). – ISBN 978-5-9906258-7-7
866377
  Фроме К. Монархия или республика? : культурно- исторические очерки / соч. К. Фроме ; пер со 2-го доп. нем. изд. В. В. Задлера. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1907. – [4], 497 с. – (Б-ка "Просвещения" ; [35])
866378
  Савельева М.Ю. Монархия как форма самоопределения личности : российский опыт становления феномена "сакральное" / М.Ю. Савельева. – Киев : ПАРАПАН, 2007. – 412с. – ISBN 978-966-8210-48-8
866379
  Папенко Н.С. Монархізм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 252. – ISBN 966-642-073-2
866380
  Тукаленко І. Монархізм як спосіб легітимації влади в консервативній теорії В"ячеслава Липинського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміст соціально-філософської та політологічної концепції В. Липинського.
866381
  Закіров М.Б. Монархічна ідея у політичній теорії І.О. Ільїна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 95-100
866382
  Бондаренко Д. Монархічна контрреволюція у Центральній і Східній Європі у період завершення Першої світової війни: термінологія, класифікація, географія, хронологія // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 30-35. – ISSN 1998-4634
866383
  Корзенюк Ю.О. Монархічна концепція В"ячеслава Липинського крізь призму історичного періоду Хмельниччини та сучасності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 121-123
866384
  Лернатович В. Монархічна концепція Липинського у сучасній українській пресі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 209-214. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Монархізм Липинського і сучасний лібералізм розглядаються як ймовірні домінантні течії суспільного життя в Україні
866385
  Сухонос В.В. Монархічна форма правління і тоталітарний режим : дихотомія антиномії та симбіозу / В.В. Сухонос, Ю.В. Волочай, О.П. Соколенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 22-29. – ISSN 2519-2353
866386
  Чорногор Я. Монархічна форма правління та особливості зовнішньої політики скандинавських країн (на прикладі Данії, Швеції та Норвегії) // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 43-52
866387
  Гамшеєва В.М. Монархічний ("охоронний") соціалізм К.Н. Леонтьєва як вид соціальної утопії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 312-315. – ISSN 2076-1554
866388
  Іванько І. Монархічні концепції в українській історико-політичній літературі XVII-XVIII ст. / І. Іванько, К. Колесников // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 73-76
866389
  Березовська В.В. Монархічні організації Бессарабії (1905-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 19-32. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
866390
  Папенко Н.С. Монархія / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 252-253. – ISBN 966-642-073-2
866391
  Горобець В.М. Монархія (- єдиновладдя, єдинодержавність) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 467-471. – ISBN 978-966-02-9001-3
866392
  Папенко Н.С. Монархія конституційна / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 253. – ISBN 966-642-073-2
866393
  Сухонос В. Монархія як форма правління: нові підходи до класифікації та структури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 119-123
866394
  Дочев Данко Монархо-фашизмът срещу народата съпротива 1941-1944 / Дочев Данко. – София, 1983. – 201с.
866395
  Булатова М. Монарші особи та олімпійський рух / М. Булатова, В. Єрмолова // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 4-17. – ISSN 1992-7886
866396
  Вагилевич І. Монастир-скит у Маняві // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 61
866397
  Тихий Б. Монастир Бернардинів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – С. 24-27. – ISSN 0131-2685
866398
  Васильєв М.Г. Монастир і військова влада під час спорудження Києво-Печерської фортеці // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – Вип. 1. – С.12-16. – ISBN 966-518-051-7
866399
  Малишева Ірина Монастир Монсеррат: Чорна Богородиця і хор ангелів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 70-72 : фото
866400
  Хохонь М.П. Монастир оо. Бернардинів у м. Львові // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 494-501. – ISSN 2077-3455
866401
  Онищенко Геннадій Монастир святого Іони // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 39-40 : фото
866402
  Рожко В.Є. Монастир Святого Миколая в селі Мильці / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2018. – 206, [2] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 98-105. – ISBN 978-966-361-873-9


  У пр. № 1717104 напис: Автор. Підпис. 14.02.2018 р.
866403
   Монастир Скит = Monastyr Skit / [перекладачі: В. Рожко, Л. Василів-Базюк]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 36 с. : іл.


  У пр. 2638BR дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 01.10.2014 р. Підпис
866404
  Саламаха М.П. Монастирі василіанського чину в політиці російського уряду наприкінці XVIII - на початку XIX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 4-9. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х


  Чин святого Василія Великого (ЧСВВ), Василіянський Чин святого Йосафата і Отці Василіяни - один з основних монаших орденів Української греко-католицької церкви.
866405
  Бурко Д. Монастирі запорожців // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – С. 6-8
866406
  Каліновський В. Монастирі Криму в студіях духівництва Таврійської єпархії (ХІХ - перша чверть ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 143-148
866407
  Горін С. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV - середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі / Сергій Горін ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України та Ін-т народознавства НАН України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 555, [5] с. : іл., табл., карти. – Покажч.: с. 498-555. – Бібліогр.: с. 483-497 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-613-7
866408
  Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
866409
  Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 189л. – Бібліогр. : л.170-189
866410
  Віроцький В.Д. Монастирі та храми землі сіверської : До 900-річчя Новгород-Сіверського князівства / В.Д. Віроцький, А.А. Карнабіда, В.Г. Киркевич. – Київ : Техніка, 1999. – 230с. – Бібліогр.:с.229-230. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-127-1
866411
  Ломачинська І.М. Монастирі України / Ірина Ломачинська ; [фотохудож.: Ю. Бусленко та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 207, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8137-67-9
866412
  Непотенко І. Монастирі Чернігова - нерухомі об"єкти культурної спадщини - у період становлення радянської влади (1920-ті роки) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 155-161. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
866413
  Глибовець В.Л. Монастирі як туристичні об"єкти (на прикладі міст столичного району) // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 133-134
866414
  Лопата П. Монастирі, собори і церкви у мистецтві Т. Шевченка // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 7 березня (число 9). – С. 10-11
866415
  Кащенко А. Монастирі, церкви й освіта за часів Запорізької Січі / Андріан Кащенко // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 3 (29), липень-вересень. – С. 20
866416
  Кожушко Л. Монастирок де-факто без музею. Пильним спостерігачем життя галицького народу називали письменника Леся Мартовича // Україна молода. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 17). – С. 13


  Цьогоріч 150-річчя кількох яскравих митців у сфері літератури, зокрема Лесі Українки та Леся Мартовича. Якщо образ та творчість Лариси Косач відома широкому загалу, то увага до постаті Леся Мартовича на загальнодержавному рівні, на жаль, малопомітна. ...
866417
   Монастирський Володимир Павлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 270. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
866418
  Горбаченко Т.Г. Монастирські і соборні бібліотеки як фактори збереження християнської писемної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 96-100. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про роль церкви у збереженні писемної культури в Україні.
866419
  Кагамлик С. Монастирські стряпчі КиєвоПечерської лаври XVIII століття у відстоюванні інтересів обителі // Адвокатура України: забуте і невідоме / В.С. Бігун, А.В. Блануца, С.М. Блащук, І.Б. Василик, Д.П. [та ін.] Ващук. – Київ : КВІЦ, 2014. – С. 46-61. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 1). – ISBN 978-617-697-003-3
866420
  Содоль В.А. Монастыри Молдавской ССР в 1945-1948 годах: экономическая деятельность // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 59-68. – ISSN 0132-1366
866421
  Будовниц И.У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в 15-16 веках / И.У. Будовниц. – Москва, 1966. – 392с.
866422
  Смолина О.О. Монастыри Слобожанщины: динамика художественного образа : монография / О.О. Смолина ; М-во образования и науки Украины, Восточноукр. нац. ун-т им. Владимира Даля. – Северодонецк : ВНУ им. В. Даля, 2016. – 298, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-170. – ISBN 978-617-11-0053-4
866423
  Погорельский Антоний Монастырка : [роман] в 2 ч. / соч. Антония Погорельского [псевд.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1889. – 300, II, [10] с. – С. [1-10] реклама. - Конволют. - Пер.: Бурсак / В.Т. Нарежный. – (Дешевая библиотека ; № 40)
866424
   Монастырская кухня: Питание во время поста, ритуальные блюда.. – К., 1994. – 80с.
866425
  Бабун Е. Монастырская школа : повести / ред. Е. Бабун. – Москва, 1986. – 238 с.
866426
  Кукушкина М.В. Монастырские библиотеки Русского Севера. / М.В. Кукушкина. – Л., 1977. – 223с.
866427
  Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII века. / И.А. Булыгин. – М., 1977. – 327с.
866428
  Горская Н.А. Монастырские крестьяне Центральной России в 17 в. : О сущности и формах феодально-крепостн. отношениях / Н.А. Горская. – М. : Наука, 1977. – 365с.
866429
  Войкулеску В. Монастырские утехи. / В. Войкулеску. – Москва, 1971. – 304с.
866430
  Горчаков М.И. Монастырский приказ. (1649-1725 г.) : Опытов историко-юридического исследования / [Соч.] Свящ. М. Горчакова. – Санкт-Петербург : В тип. А. Траншеля, 1868. – [2], 296, 159 с. – Экз. № 175417 дефектный, отсут. с. 257-296, 1-159


  Имеется электронная копия в РГБ
866431
  Малахиева-Мирович Монастырское / Малахиева-Мирович. – Москва, 1923. – 48с.
866432
  Шаляпин О С. Монастырское заключение в Византии // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.29-31
866433
  Греков Б.Д. Монастырское хозяйство XVI-XVII веков / Б.Д. Греков. – Л., 1924. – 183с.
866434
  Амнуэль П. Монастырь // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 75-124. – ISSN 1728-8568
866435
  Колупаев В.Е. Монастырь на острове Сан-Ладзаро // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 43-51. – ISSN 1681-7559


  Одним из центров восточной культуры в Европе является Сан-Ладзаро дельи Армени - монастырь, расположенный на острове Сан-Ладзаро в Венецианской лагуне. Остров был дарован городом общине армян-католиков в вечное владение в 1717 г.
866436
  Залесова-Докторова Монастырь Сан-Реми : проза: глава из романа "Живи, как раньше" // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 42-61. – ISSN 0321-1878
866437
  Гессе Г. Монах / Герман Гессе ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 44)
866438
  Пушкин А.С. Монах / А.С. Пушкин. – М, 1939. – 56с.
866439
  Соболь В. Монах в Мадриде. Отзвуки готического романа Мэтью Г. Льюиса "Монах" в пьесе А.С. Пушкина "Каменный гость" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 75-84. – ISSN 2310-4287
866440
  Шарма Р. Монах, который продал свой "Феррари" = The monk who sold his ferrari : история об исполнении желаний и постижении судьбы / Робин Шарма ; [пер. с англ. К. Вронского]. – Москва : София, 2009. – 284, [4] с. – Паралел. тит. л. на англ. яз. – ISBN 978-5-91250-797-7
866441
  Ши Р. Монах: время драконов / Р. Ши. – С.-Пб., 1993. – 512с.
866442
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Монахи-волшебники. -- Рассказы о людях необычайных. / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – М., 1957. – 563с.
866443
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Монахи-волшебники. Рассказы о людях необычайних / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – М., 1988. – 560с.
866444
  Стецик Ю. Монахи Люблінського василіанськог монастиря (1748 - 1779 рр.): біографічні відомості // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2017. – С. 207-229. – (Sectio F, Historia ; vol. 72). – ISSN 0239-4251
866445
  Дидро Д. Монахиня / Д. Дидро. – Москва, 1984. – 525с.
866446
  Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин : пер. с фр. / Д. Дидро; [вступ. статья (с. 5-28) и примеч. Л. Воробьева ; ил.: Л. Корчемкин]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 495 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 53 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
866447
  Дидро Д. Монахиня; Племянник Рамо; Жак-фаталист и его хозяин / Д. Дидро. – Москва : Правда, 1984. – 544с.
866448
  Дидро Д. Монахиня; Племянник Рамо; Жак-фаталист и его Хозяин : [пер. с фр.] / Дени Дидро ; [пердисл. И. Бычко ; прим. Л. Воробьева]. – Киев : Политиздат, 1986. – 528 с.
866449
  Білецький В.С. Монацит (- самотній, відокремлений, мінірал класу фосфатів) / В.С. Білецький, В.П. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 490. – ISBN 978-966-02-9001-3
866450
  Михальченко І.І. Монацити у торій-ураноносних альбітитах Новоолексіївського рудопрояву (Український щит) / І.І. Михальченко, О.В. Андреєв // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: Л.М. Степанюк, Г.В. Артеменко, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 32-49. – ISSN 2224-6487
866451
  Фігура Любов Монацитоносні відклади басейну верхньої течії Південного Бугу // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 160-163. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
866452
  Гарнак А. фон Монашество, его идеалы и его история / Пер. с 7-го нем. изд. Н.М. Никольского. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1908. – 60 с. – (Религия и церковь в свете научной мысли и свободной критики ; Кн. 5)
866453
  Марусин Мирослав Монаший устав св. Теодора Студита на Україні = Constitutio monachorum S-ti Theodori Studitae in Ucraina / Марусин Мирослав; Укр. катол. унів. ім. св.Климента Папи. – Рим : Укр. катол. унів., 1995. – 88с. – (Праці Греко-катол. богослов. акад.=Opera Graeco-catholicae acad.theol. ; Т.82)
866454
  Вовчок Марко Монашчине кохання / Вовчок Марко. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1960. – 16с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
866455
  Котлярчук Андрій Монблан. Колиска альпінізму : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-49 : Фото
866456
  Лапин Б. Монгол / Б. Лапин, З. Хацревин. – Москва, 1938. – 48с.
866457
  Кубанов Р.А. Монголи на землях Південної Русі (ХІІІ ст.) : монографія / Р.А. Кубанов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 227, [1] с. – Додатки: с. 193-202. – Бібліогр.: с. 203-227. – ISBN 978-966-617-293-1
866458
  Баторский А.А. Монголия : опыт военно-статистического очерка / А.А. Баторский. – Санкт-Петербург : Военная Типография (в здании Главного Штаба)
Ч. 1. – 1889. – XV, 285 с.
866459
  Баторский А.А. Монголия : опыт военно-статистического очерка / А.А. Баторский. – Санкт-Петербург : Военная Типография (в здании Главного Штаба)
Ч. 2. – 1891. – VIII, 277 с.
866460
  Раскин А.П. Монголия : Рек.указ.литературы / ГПБ; А.П.Раскин, Н.В.Цапкин. – Москва, 1977. – 94с.
866461
  Потемкина И.И. Монголия / Потемкина И.И. – Москва : Мысль, 1988. – 142 с. – (У карты мира)
866462
   Монголия : 100 вопросов и ответов : Справочник. – Москва : Политиздат, 1989. – 205с.
866463
  Якушев С. Монголия в современной системе международных отношений // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 109-115. – ISSN 0131-2227
866464
   Монголия в трудах ученых Восточной Сибири : Библиогр. указ.(1974-1982). – Иркутск : Изд-во Иркутск.ун-та, 1988. – 139с.
866465
  Куликаускене Н.В. Монголия в трудах ученых Восточной Сибири. Библиогр. указ. (1946-1973 гг.) / Н.В. Куликаускене, В.Л. Кензина. – Иркутск, 1975. – 102 с.
866466
  Далай Ч. Монголия в ХІІІ-XIV веках / Ч. Далай. – М., 1983. – 232с.
866467
  Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – Москва-Пг, 1923. – 679с.
866468
  Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 328с.
866469
  Козлов П.К. Монголия и Кам : Трехлетнее путешествие по Монголии и Тибету (1899-1901) / Под ред. Козлова В.П. – 2-е изд. – М, 1947. – 437с. : Карти
866470
  Козлов П.К. Монголия и Кам / П.К. Козлов. – 2-е изд., сокр. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 438с.
866471
  Пржевальський Н.М. Монголия и страна тангутов : Трехлетнее путешествие в Восточной Нагорной Азии / Н.М. Пржевальський. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 333с.
866472
  Михалев А.В. Монголия как национализирующееся государство: опыт постсоветских транформаций // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 193-207. – (Политология). – ISSN 1998-1776
866473
  Майский И.М. Монголия накануне революции / И.М. Майский. – 2-е перераб. изд. – М, 1960. – 311с.
866474
  Майский И.М. Монголия накануне революция / И.М. Майский. – 2-е, перераб. издание. – М, 1959. – 312с.
866475
  Гунгаадаш Б. Монголия сегодня : Природа. Людина. Хозяйство / Б. Гунгаадаш; Пер. с монгольского Дубинина А.Б., Ринчин А.Р. – Москва : Прогресс, 1969. – 288 с : Карти
866476
  Родионов В.А. Монголия, которую мы не знали // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 185-189. – ISSN 0321-2017
866477
  Гольман М.И. Монголия. Демократы снова у власти // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 11-16. – ISSN 0321-5075
866478
  Гольман М.И. Монголия. Долгое эхо бурного лета 2008-го // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 43-46. – ISSN 0321-5075
866479
  Гайдай Игорь Монголия. Метаморфозы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 81-91 : Фото
866480
  Ридле Габриэла Монголия. На родине Чингизхана. Чингисхан: второе пришествие? / Ридле Габриэла, Стиртон Брент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 66-79 : фото. – ISSN 1029-5828
866481
  Круглов Леонид Монголия. Площадь Пржевальского : Экспедиция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 166-182 : Фото. – ISSN 1029-5828
866482
   Монголия. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 108-109 : Фото
866483
  Фомина-Синглтерри Елена Монголия. Умное чаепитие // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 54-60 : фото
866484
  Халимоненко Г. Монголізми в українській мов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-35. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано етимології низки слів, запозичених з монгольської мови. Предлагаются этимологии ряда слов, заимствованных из монгольського языка. This article deals with etymology of words from Mongolian language.
866485
  Крушельницький С. Монголія / С. Крушельницький. – Харків, 1930. – 123с.
866486
  Отрощенко І.В. Монголія, Китай, Росія та Урянхайське питання (1917 - 1919 роки) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 181-194. – ISSN 2409-904X
866487
  Отрощенко І.В. Монголія, Радянський Союз та монголи Сіньцзяну (1920-ті роки) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 62-78. – ISSN 1608-0599
866488
  Отрощенко І.В. Монголія, СРСР та Хемчицьке повстання (1924) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 56-65. – ISSN 1608-0599
866489
  Мельниченко Настя Монголія. Бідні нащадки великого хана // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 20-23 : фото
866490
  Ігнатьєв П. Монголія: як вижити на просторі між Китаєм і Російською Федерацією? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 4-9. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Відомо, що в історичний ретроспективі Монголія стала єдиною країною, якій удалось вепоху Чингісхана і його наступників завоювати як території Китаю, так і значні за площею землі слов"янських народів. Згодом відбувся розпад Монгольської імперії і нині ...
866491
  Занвилевич А.Н. Монголо-Забайкальская щелочногранитоидная провинция / А.Н. Занвилевич; Изох Э.П. – М, 1985. – 232с.
866492
   Монголо-ойратский героический эпос.. – М., 1923. – 255с.
866493
  Батсайхан О. Монголо-русское соглашение 1912 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 60-69. – ISSN 0869-1908
866494
  Пустовит Т.Н. Монголо-татарское иго: миф или действительность? : Проблемы взаимоотношений Руси и Орды в цикле истории романов Д. Балашова "Государи Московские" // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2005. – № 5. – С. 6-10
866495
  Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь XIIIв / В.В. Каргалов. – Москва, 1966. – 135с.
866496
  Кувшинов В.А. Монголо-татарское нашествие на Центральную Европу и Священная Римская империя. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинов В.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1968. – 19л.
866497
  Козловський С. Монголо-японські військові конфлікти VIII ст.: загальний огляд джерельної бази // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 239-244


  На основі письмових джерел - повідомлень японських, монгольських, корейських та китайських авторів ХІІІ ст., аналізується проблема монголо-японських військових конфліктів того часу. Висвітлюється проблема причин та наслідків військових походів військ ...
866498
  Насонов А.Н. Монголы и Русь / А.Н. Насонов. – Москва-Ленинград, 1940. – 178с.
866499
  Майоров А.В. Монголы на Западе: тайная дипломатия Фридриха II // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 16-44. – ISSN 0042-8779
866500
  Викторова Л.Л. Монголы. / Л.Л. Викторова. – Москва, 1980. – 224с.
866501
  Шинкарев Л.И. Монголы. / Л.И. Шинкарев. – М., 1981. – 256с.
866502
  Мухаметов Ф. Монгольская "Яса" и ее роль в системе общественных отношений империи Чингисхана // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 150-155. – ISSN 0042-8779
866503
  Дудин П.Н. Монгольская Алашанская Республика как политический проект 1940-х гг. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 33-42. – ISSN 0869-1908
866504
  Григорьев А.П. Монгольская дипломатика XIII-XV вв. / А.П. Григорьев. – Л., 1978. – 136с.
866505
  Бира Ш. Монгольская историография (13-17 вв.) / Ш. Бира ; АН СССР, Ин-т востоковедения, Акад. наук МНР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1978. – 320 с. – Библиогр.: с. 296-311 (301 назв.)
866506
  Михайлов Г.И. Монгольская литература / Г.И. Михайлов. – М, 1960. – 223с.
866507
  Благовещенский М.Н. Монгольская народная республика : стенограмма публичной лекции, прочит. в Центр. лектории Общества по распростр. полит. и научных знаний в Москве / М.Н. Благовещенский ; Всесоюз. Общество по распространению политич. и науч. знаний. – Москва : Правда, 1950. – 24 с.
866508
  Огин П. Монгольская Народная Республика / П. Огин. – М., 1939. – 56с.
866509
  Мурзаев З.М. Монгольская Народная Республика : Физико-географическое описание / З.М. Мурзаев. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 314с.
866510
  Мурзаев Э.М. Монгольская Народная Республика : Физико-географическое описание / Э.М. Мурзаев. – Изд. 2-е, доп. – Москва : ОГИЗ, 1952. – 472с.
866511
  Демдов С.С. Монгольская Народная Республика / С.С. Демдов. – М, 1952. – 56с.
866512
  Якимова Т.А. Монгольская Народная Республика / Т.А. Якимова. – М, 1956. – 55с.
866513
  Малаев М.К. Монгольская Народная Республика / М.К. Малаев. – М., 1958. – 30с.
866514
  Баврин Е.П. Монгольская Народная Республика : экономика и внешняя торговля / Е.П. Баврин, М.В. Мещеряков. – Москва : Внешторгиздат, 1961. – 152 с.
866515
  Овдиенко И.Х. Монгольская Народная Республика / И.Х. Овдиенко. – М., 1963. – 152с.
866516
   Монгольская Народная Республика : Справочник. – Москва : Наука, 1971. – 438с.
866517
  Чумичев Д.А. Монгольская Народная Республика / Д.А. Чумичев. – Москва, 1971. – 63с.
866518
  Титков Василий Иванович Монгольская Народная Республика : Общество, экономика, государство, право / Титков Василий Иванович. – М. : Юридич. лит-ра, 1971. – 104с.
866519
  Баврин Е.П. и др. Монгольская Народная Республика / Е.П. Баврин и др. – Москва : [б. и.], 1974. – 144 с.
866520
  Баврин Е.П. Монгольская Народная Республика : справочник / Е.П. Баврин. – Москва : Политиздат, 1976. – 112 с. : ил., 8 л. ил.
866521
  Баврин Е.П. Монгольская Народная Республика : справочник / Е.П. Баврин. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1981. – 126 с. : ил.
866522
   Монгольская Народная Республика. – Москва : Прогресс, 1981. – 463 с.
866523
   Монгольская Народная Республика. – Москва, 1981
866524
   Монгольская Народная Республика : Справочник.. – М., 1986. – 438с.
866525
   Монгольская Народная Республика : эффективность братского сотрудничества.. – М., 1984. – 30с.
866526
  Кривоносова Л.Н. Монгольская Народная Республика в послевоенный период развития по пути к социализму. : Автореф... канд. ист.наук: / Кривоносова Л.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 17л.
866527
  Матвеева Г.С. Монгольская Народная Республика в системе социалистической экономической интеграции / Г.С. Матвеева. – М., 1987. – 244с.
866528
  Викторов С. Монгольская Народная республика. / С. Викторов, Н. Халхин. – Москва, 1936. – 62с.
866529
  Перлин Б.Н. Монгольская Народная Республика. / Б.Н. Перлин. – М., 1941. – 76 с.
866530
  Цапкин Н.В. Монгольская Народная Республика. / Н.В. Цапкин. – Москва, 1948. – 112с.
866531
  Варгин Н. Монгольская Народная Республика. / Н. Варгин. – Москва : Воениздат, 1949. – 112с. – (Политическая география)
866532
   Монгольская Народная Республика.. – М., 1984. – 232с.
866533
  Черноярова А.А. Монгольская Народная Республика. / А.А. Черноярова. – Иркутск, 1985. – 116с.
866534
  Смородинцева А.Ф. Монгольская народная республика. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Смородинцева А.Ф.; Киевский гос. педагогический институт им. Горького. – Киев, 1950. – 18 с.
866535
   Монгольская Народная Республика. 1921-1961.. – М., 1961. – 248с.
866536
   Монгольская Народная Республика. Сборник статей.. – М., 1952. – 399с.
866537
  Попов И.А. Монгольская народно-революционная партия в борьбе за построение основ социализма в МНР. : Автореф... канд. ист.наук: / Попов И.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед.ин-т. – М., 1956. – 16л.
866538
  Грек Т.В. Монгольская портретная живопись первой половины XVII века : Автореф... канд. ист.наук: / Грек Т. В.; ЛГУ. – Л., 1966. – 22л.
866539
   Монгольская поэзия. Сборник. – М., 1957. – 191с.
866540
  Хаутала Р. Монгольская экспансия и Пятый крестовый поход в латинских источниках 1221 года // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 110-122. – ISSN 1608-0599
866541
  Хохлов Н.П. Монгольские дали: очерки. / Н.П. Хохлов. – М., 1977. – 144с.
866542
   Монгольские заброды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 104-111 : фото
866543
   Монгольские источники о Даян-хане.. – М., 1986. – 133с.
866544
   Монгольские народные пословицы и поговорки.. – М., 1962. – 86с.
866545
  Дамдинсурэн Цэдэм Монгольские рассказы / Дамдинсурэн Цэдэм. – Л, 1949. – 131с.
866546
  Неклюдов С.Ю. Монгольские сказания о Гесере / С.Ю. Неклюдов, Ж. Тумурцерен. – М., 1982. – 373с.
866547
   Монгольские сказки.. – М., 1962. – 239с.
866548
   Монгольские сказки.. – М., 1967. – 264с.
866549
  Тодаева Б.Х. Монгольские языки и диалекты Китая / Б.Х. Тодаева. – Москва : Восточная лит-ра, 1960. – 136 с. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под ред. Г.П, Серд.ченко)
866550
   Монгольский археологический сборник.. – М., 1962. – 112с.
866551
   Монгольский лингвистический сборник / Тодаева Б.Х. – М., 1985. – 156с.
866552
  Матвеева С Г. Монгольский революционный союз молодёжи : История и современность / Г.С. Матвеева. – Москва : Наука, 1983. – 248 с. – Библиогр.: с. 238-242
866553
  Зограф И.Т. Монгольско-китайская интерференция / И.Т. Зограф. – М, 1984. – 147с.
866554
  Бадарч Д. Монгольско-русский разговорник = Монгол-орос ярианы дэвтэр / Дэмчигийн Бадарч. – Москва ; Улан-Батор : Русский язык : Госиздат МНР, 1989. – 222, [1] с. – ISBN 5-200-00675-9
866555
  Лувсандэндэв А. Монгольско-русский словарь / А. Лувсандэндэв. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 716 с.
866556
  Лебединский Т.А. Монгольское иго : Очерк Т. Лебединского. – Москва : Тип. О.Л. Сомовой, 1900. – 114 с. – Экз. без ориг. обл. – (Очерки по русской истории для школ и народного чтения / Под ред. проф. А.И. Кирпичникова, А.А. Кизеветтер и М.В. Довнар-Запольского)
866557
   Монгольское литературоведение на современном этапе. – Москва, 1980. – 27с.
866558
  Герасимович Л.К. Монгольское стихосложение / Л.К. Герасимович. – Л, 1975. – 128с.
866559
  Отрощенко І.В. Монгольська держава і церква (1921-1924 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 39-45. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
866560
  Гладстерн О.М. Монгольська політика тимчасового російського уряду / Ол. Гладстерн. – [Харків], 1929. – С. 154-171. – Окр. відб. з: Східний світ, 1928, № 5


  На обкл. дарчий надпис: Професоровы Фед. Яновському в знак товариськоъ памьяты выд автора 26.VI.1929
866561
  Пилипчук Я. Монгольське завоюваня Південної Русі // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.43-45
866562
  Сергеєв М.В. Монгольський вплив у формуванні російської національної ідеї: соціально-філософський аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 63-71
866563
  Огнєва О.Д. Монгольський світ в Україні // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 127-133. – ISSN 1608-0599
866564
  Гринів О. Монгольський цезаропапізм з ядерною бомбою, або Чому Московія не має майбутнього // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 4-5
866565
  Кожушко А.В. Монгольські завоювання доби Чингісхана очима сучасних подій: порівняльно-узагальнюючий аналіз // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 219-227
866566
   Монгольські прислів"я та приказки. / Шевернінов З. – Київ : Дніпро, 1977. – 114с.
866567
  Тодаева Б.Х. Монгорский язык : исследование, тексты, словарь / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : Наука, 1973. – 390 с.
866568
  Ин-Сук Ча Мондиализация нашего дома : к философии мирной жизни // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.20-28. – ISSN 0042-8744
866569
  Андрущенко С.В. Мондіалізм (- геополітична концепція) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 493. – ISBN 978-966-02-9001-3
866570
  Міщенко В.І. Монета (- грошовий знак, виготовлений з металу або з іншого матеріалу певної форми, ваги та номіналу) / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 494. – ISBN 978-966-02-9001-3
866571
   Монета до ювілею // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 лютого (№ 7)


  Астрономічна обсерваторія Львівського університету цьогоріч відзначає 250-літній ювілей від часу свого заснування. З цього приводу Національний банк України оголосив про випуск пам"ятної монети, номіналом п"ять гривень, яку викарбували із нейзильберу ...
866572
  Шугаевский В.А. Монета и денежный счет в Левобережной Украине в 17 веке. / В.А. Шугаевский. – Чернигов, 1918. – 47с.
866573
  Десятников О. Монета останнього шведського короля Норвегії (монети Швеції Оскара ІІ, 1901-1907 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 29-33. – ISSN 1811-542X
866574
  Лившиц А.Я. Монетаризм / А.Я. Лившиц. – М., 1983. – 75с.
866575
  Науменко С.В. Монетаризм (- макроекономічна теорія, згідно з якою кількість грошей в обігу є визначальним чинником розвитку економіки) / С.В. Науменко, С.В. Міщенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 494-495. – ISBN 978-966-02-9001-3
866576
  Фещенко В.М. Монетаризм як теорія грошей та інструмент економічного розвитку // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 9 (71). – С. 3-6
866577
  Юхименко П.І. Монетаризм: теорія і практика : Монографія / П.І.Юхименко. – Київ : Кондор, 2006. – 312с. – ISBN 966-351-049-8
866578
  Юхименко П.І. Монетаристські ідеї в контексті актуальних проблем теорії і практики "нових класиків" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-88. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Подано теоретичні аспекти розвитку монетаризму "новими класиками" і зроблено спробу аналізу їх практичної значимості для України. Дано характеристику ідей "нових класиків" в контексті актуальних проблем теорії і практики, розглянуто механізм досягнення ...
866579
  Козюк В.В. Монетарна автономія та цінова стабільність у сировинних економіках // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 7-26 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2305-7645
866580
  Кузьома О. Монетарна аолітика Європейського центрального банку в процесі побудови Європейського валютного союзу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 63. – Бібліогр.: 4 назви
866581
  Кораблін С.О. Монетарна безпека: окремі визначення та оцінки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 1 (302). – Бібліогр.: 96 назв
866582
  Полозенко Д.В. Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 2 (244). – С. 36-42. – ISSN 2221-1055
866583
  Лихолат С.М. Монетарна концепція економічної рівноваги інфраструктури ринку / С.М. Лихолат, Ю.А. Цибанєва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 389-393. – ISBN 5-7763-2435-1
866584
  Зубіашвілі І.К. Монетарна культура як складова економічної культури особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 40-45. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
866585
  Шемет Т. Монетарна модель платіжного балансу: теоретичний аспект : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 22-25
866586
  Шемет Т. Монетарна модель платіжного балансу: теоретичний аспект : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 20-21
866587
  Ушакова Н.Г. Монетарна пастка" економічного росту у перехідній економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 448-451
866588
  Коць О.О. Монетарна політика : навч. посібник / О.О. Коць, П.Г. Ільчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 163, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-158. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-61-3
866589
  Данилишин Б. Монетарна політика VS економічне зростання: змагання затягнулося // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 6


  "Монетарна політика в Україні впливає на економіку через свій головний інструмент - облікову ставку. Останніми роками цей показник перебуває на високому рівні. І якщо ставити за мету лише боротьбу з інфляцією, це не є поганим для економіки. Але висока ...
866590
  Коррес Дж. та інш. Монетарна політика в країнах з перехідною економікою: вивчення ситуацій у Чехії, Угорщині та Польщі // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.107-114. – ISSN 1684-906Х
866591
  Попов В.Ю. Монетарна політика в реаліях української економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 66-75. – Бібліогр.: с. 67-68, 70, 74-75


  Окреслено загальні риси витоків та проаналізовано причини суперечностей монетарної політики сучасної України. Статистичні дані руху коштів досліджуються за методикою порівняння з макроекономічними показниками. Конкретизуються макроекономічні наслідки ...
866592
  Пасічний М. Монетарна політика в трансформаційній економіці // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 135-150. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
866593
  Корольова В. Монетарна політика в Україні: досвід та перспективи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 215-222.
866594
   Монетарна політика в умовах економічного зростання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 2004. – 172 с.
866595
  Пасічний М.Д. Монетарна політика в умовах трансформації економіки України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 173-184. – ISSN 2306-546X
866596
  Кузнецов О. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-43.
866597
  Кузнецов О. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції : світова економіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 40-43. – Бібліогр.: 13 назв
866598
  Мозговий О.М. Монетарна політика Великобританії: сучасні реалії та пріоритети / О.М. Мозговий, Б.Р. Мусієць // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
866599
  Нароган В.В. Монетарна політика держави в системі забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Нароган Вадим Валентинович ; М-во внутр. справ. України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2020. – 20, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
866600
  Оганесян М.М. Монетарна політика держави в умовах рецесії / М.М. Оганесян, О.В. Дмитренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 356-361. – ISSN 2222-4459
866601
  Кузьома О. Монетарна політика Європейського Центрального банку в процесі побудови Європейського валютного союзу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 55-56. – Бібліогр.: 1 назва
866602
  Штань М.В. Монетарна політика за умов розвитку глобальної кризи 2020 р. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 98-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
866603
  Лагутін В. Монетарна політика і державні фінанси // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.10-16. – ISSN 0131-775Х
866604
  Юхименко П. Монетарна політика і структурні реформи в економіці України : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 1. – С. 58-68. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
866605
  Козюк В. Монетарна політика країн Центрально-Східної Європи: євроконвергенція та макрофінансова вразливість // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 47-58. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
866606
  Адамик Б. Монетарна політика Національного банку та її вплив на рівень інфляції в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 27-32. – ISSN 1818-5754
866607
   Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін : монографія / В.С. Стельмах [ та ін. ] ; Нац. банк України. – Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України, 2009. – 404 с. – На обкл. та на тит. арк. авт.: В.С. Стельмах. – ISBN 978-966-484-044-3
866608
  Шумська С.С. Монетарна політика та відновлення економічного зростання в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 21-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1605-7988
866609
  Сегеда Л.М. Монетарна політика та грошово-кредитне регулювання: сутнісна характеристика та теоретичне розмежування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 402-409. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
866610
  Ананьєв М.Ю. Монетарна політика та її вплив на розвиток ринку цінних паперів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 75-82. – ISSN 2306-6814
866611
  Щербакова О. Монетарна політика та її цільові орієнтири в 2012 році // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 3-6 : Табл., рис.
866612
  Лук"яненко І.Г. Монетарна політика та флуктуації на фондовому ринку України / І.Г. Лук"яненко, Р.Б. Семко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 110-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
866613
  Бакалець О.А. Монетарна політика УНР та української держави у 1917-1918 рр. / О.А. Бакалець, О.І. Курок // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 81-90. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
866614
  Рокоча В.В. Монетарна політика центральних банків ринково розвинених країн: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-30. – (Економіка ; вип. 44)


  Розглядаються питання оформлення дій центральних банків як суб"єктів монетарної політики у ринковихкраїнах. Аналізується рівень економічної свободи центральних банків в різних країнах та виконання ними функції визначення кількості грошей в обігу. ...
866615
  Михайлюк Р. Монетарна політика центрального банку та вплив на фінансову стійкість банківської системи країни // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 68-75. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
866616
  Ковальчук Т. Монетарна політика як вагомий інструмент стимулювання економічного розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 70-75. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
866617
  Кричевська Т. Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 4-11. – ISSN 1810-3944
866618
  Паливода К.В. Монетарна політика як інструмент активізації економічного зрастання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 99-109. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
866619
  Прохорова В.В. Монетарна політика як інструмент державного регулювання розвитку підприємництва / В.В. Прохорова, О.В. Божанова, С.А. Мушникова // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 4 (64). – С. 84-93. – ISSN 2073-9982
866620
  Дзюблюк О. Монетарна політика як ключовий важіль реалізації антикризових заходів в економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (143). – С. 3-26. – ISSN 1605-2005
866621
  Сігайов А.О. Монетарна політика як складова системи фінансового програмування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 3-6


  Подається стислий опис системи фнансового програмування у відкритій економіці з фіксованим обмінним курсом.
866622
  Розинка Л.О. Монетарна політика як чинник економічної безпеки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 112-116
866623
  Глущенко С.В. Монетарна політика: теоретико-методологічні аспекти : навч. посібник / С.В. Глущенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. академія". – Київ : НаУКМА, 2017. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61-63. – ISBN 978-966-2410-83-9
866624
  Пасюк І. Монетарна система Волині в період формування грошового господарства в часи Давньоруської держави // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 74-80. – ISSN 2222-5250
866625
  Рудик Н.В. Монетарна складова системи макрофінансових індикаторів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 288-295. – ISSN 2222-4459
866626
  Гальчинський А. Монетарна складова стратегії економічного розвитку // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.4-9. – ISSN 0131-775Х
866627
  Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 8-23
866628
   Монетарная власть в современном мире. Кто бросит вызов доллару? / [В.П. Вишневский и др.] ; под ред. В.П. Вишневского, Н.М. Шелудько ; Нац. акад. наук Украины, Гос. учреждение "Ин-т экономики и прогнозирования Нац. акад. наук Украины". – Киев : Академпериодика, 2017. – 195, [5] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Выводы, рез., содерж. рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-360-345-2
866629
  Маневич В. Монетарная динамическая модель Тобина и анализ Российской экономики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 70-93. – ISSN 0042-8736
866630
  Шмелев Н. Монетарная политика и структурные реформы в экономике постсоветской России // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.426-38. – ISSN 0042-8736
866631
  Фетисов Г. Монетарная политика России: цели, инструменты и правила // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 4-24. – Бібліогр.: с. 4, 7, 10, 11, 13, 16-18, 2. – ISSN 0042-8736
866632
  Фетисов Г. Монетарная политика России: цели, инструменты и правила // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 4-24. – Бібліогр.: с. 4, 7, 10, 11, 13, 16-18, 2. – ISSN 0042-8736
866633
  Панков Д.А. Монетарная теория бухгалтерского учета в системе теоретических учетных моделей и направлений / Д.А. Панков, Л.С. Маханько // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 14 (IV). – С. 17-26. – ISSN 2306-0050
866634
  Котова О.В. Монетарная, капитализационная и социализационная структуры процентного канала трансмиссионного механизма монетизации // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 61-65 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
866635
  Гриценко А.А. Монетарне забезпечення економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-59. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості економічної і монетарної динаміки у 1992-2003 роках. Розкрито напрямки і шляхи підвищення рівня монетизації та їх зв"язок з основними параметрами економічного зростання. In the article is analysed features of economic and ...
866636
  Бортніков Г.П. Монетарне золото як складова міжнародних резервів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 11 назв
866637
  Дзюблюк О. Монетарне реагування федереальної резервної системи США на економічні наслідки пандемічної кризи // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 8-21. – ISSN 1818-5754
866638
  Аржевітін С.М. Монетарне регулювання економіки України: поточні виклики та задачі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 319-326. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
866639
  Коваленко В.В. Монетарне регулювання та його роль у економічному зростанні держави / В.В. Коваленко, С.А. Шелудько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 28 назв
866640
  Корнєєв В. Монетарний інструментарій посткризового відновлення: нові стимули центробанків : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 30-33 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
866641
  Ватаманюк О.З. Монетарний надлишок та його економічні наслідки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.14-24
866642
  Шаров О.М. Монетарний суверенітет в умовах глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 93-117 : рис. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 2305-7645
866643
  Міщенко В. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 1. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики : макроекономіка / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
866644
  Лисенко Р. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 2. Аналіз дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики : макроекономіка / Р. Лисенко, С. Ніколайчук, А. Сомик // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 18-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
866645
  Аржевітін С.М. Монетарні аспекти використання віртуальних валют // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 6-12. – ISSN 2414-3499
866646
  Пруський О. Монетарні аспекти інтеграції УКраїни в європейський валютний простір // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 114-121. – ISBN 966-654-157-2
866647
  Шевчук В.О. Монетарні аспекти конкурентоспроможності: український контекст / В.О. Шевчук, З.А. Атаманчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 75-82.
866648
  Запаранюк Т. Монетарні аспекти регулятивного впливу на економіку в умовах кризових явищ на світових фінансових ринках : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 75-82. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
866649
  Козюк В. Монетарні аспекти розвитку поглядів на проблеми забезпечення глобальної фінансової стабільності // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-39.
866650
  Загарій В.П. Монетарні важелі досягнення фінансової безпеки: досвід розвинених країн // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 400-405. – ISSN 2222-4459
866651
  Юхименко П.І. Монетарні важелі уряду і підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 62)


  Проаналізовано теоретичні аспекти розвитку міжнародної конкуренції, їх практичне значення для України. Охарактеризовано основні монетаристські важелі уряду та механізми досягнення високої конкурентоспроможності в умовах перехідної економіки.
866652
  Хорошковський В.І. Монетарні виклики в умовах зростання / В.І. Хорошковський, В.В. Юрчишин // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 50-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
866653
  Хорошковський В. та інш. Монетарні витоки цінової стабілізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.135-141. – ISBN 966-73-53-51-Х
866654
  Філіпенко А. Монетарні відносини в епоху становлення індустріалізму // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 7-14. – ISBN 966-654-172-6
866655
  Кузьома Олена Юріївна Монетарні відносини в європейському економічному просторі : Дис....канд.економічних наук.Спец. 08.05.01 / Кузьома Олена Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 225л. + Додатки: л.197-225. – Бібліогр.:л.180-197
866656
  Кузьома Олена Юріївна Монетарні відносини в Європейському економічному просторі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Кузьома О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
866657
  Шевчук В.О. Монетарні ефекти платіжного балансу і ремонетизація української економіки / В.О. Шевчук, З.А. Атаманчук, Н.І. Черкас // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 67-75.
866658
  Єфименко Т.І. Монетарні інструменти економічної безпеки держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 7-30 : рис. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2305-7645
866659
   Монетарні інструменти макроекономічного регулювання в США // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 31-33
866660
  Токар В.В. Монетарні інструменти національної мобілізаційно-інноваційної моделі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 66-69
866661
  Бабійчук Т. Монетарні інструменти стимулювання розвитку банківської інвестиційної діяльності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 115-120. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто підходи до визначення системи грошово-кредитних регуляторів банківської інвестиційної діяльності в Україні.
866662
  Дорошенко І. Монетарні методи грошово-кредитної політики держави в Україні / І. Дорошенко, І. Анкудович // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
866663
  Назарага І.М. Монетарні моделі визначення обмінного курсу в умовах економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз можливості застосування монетарних моделей для визначення обмінного курсу гривня/долар США в умовах української економіки. Ключові слова: монетарна модель, обмінний курс. The analysis of monetary models application to the definition ...
866664
  Колобов Ю. Монетарні параметри розвитку економіки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 4 (194). – С. 3-7
866665
  Козюк В. Монетарні режими та макрофінансова вразливість у сировинних економіках // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 58-73. – ISSN 1818-5754
866666
  Козюк В. Монетарні реформи після азійської та глобальної фінансової кризи у компаративній перспективі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 60-69. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проведено аналіз реформ у сфері монетарної політики та глобальних фінансів після Азійської та глобальної фінансової криз у компаративній перспективі. Стверджується, що навіть у випадку відмінностей в теоретичному й прикладному характері заходів із ...
866667
  Біла С.О. Монетарні рецепти антикризової політики в Україні як складова глобалізаційних процесів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 25/1. – С. 84-90. – ISSN 2306-546X
866668
  Глущенко С.В. Монетарні стратегії: загрози реалізації в українській економіці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 35-42. – ISSN 1996-5931
866669
  Шаров О. Монетарні та валютні війни як інструмент економічної політики // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 12-19. – Бібліогр.: 25 назв
866670
  Циганова Н.В. Монетарні фактори макроекономічної стабільності в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 519-523
866671
  Міщенко С.В. Монетарні цикли в економіці України / С.В. Міщенко, С.В. Науменкова, І.М. Льон // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 363-372. – ISSN 1993-6788
866672
  Босенко О.С. Монетарно-фіскальне регулювання як інструмент механізму забезпечення боргової стійкості в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 72-83. – ISSN 2414-3499
866673
  Дерюгина Е. Монетарный индикатор инфляционных рисков: модель переключения режимов / Е. Дерюгина, А. Пономаренко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 9. – С. 119-127. – ISSN 0042-8736
866674
  Загреба М. Монети Австрійської імперії (Франц-Йозеф І (1848-1916 рр.), Карл І (1916-1918 рр.) / М. Загреба, О. Каглян // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-45. – ISSN 1811-542X
866675
  Загреба М. Монети Австрійської імперії 1848-1891 рр. / М. Загреба, О. Каглян // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-45. – ISSN 1811-542X


  Франц-Йозеф (1848-1981рр.)
866676
  Загреба Максим Монети Білорусі 1996-2006 / Загреба Максим, Яценко Сергій // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 34-45. – ISSN 1811-542X
866677
  Зубко А. Монети генуезьких колоній Криму в міжнародній торгівлі ХІV-ХV століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-148. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Визначено роль генуезьких колоній у Криму в транзитній торгівлі країн Європи з країнами Сходу в ХІV-ХV ст., окреслено конкретні маршрути, якими проходив Великий Шовковий шлях, наведено відомості про карбування монет у генуезьких колоніях Криму, подано ...
866678
  Десятніков О. Монети держави, що була князівством і царством (монети Болгарії у 1901-1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 37-40. – ISSN 1811-542X
866679
   Монети Європи // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 34-37. – ISSN 1811-542X
866680
  Загреба Максим Монети Європи 1918-1945 рр. / Загреба Максим, Яценко Сергій // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 4 (48). – С. 35-45. – ISSN 1811-542X
866681
  Божков Х. Монети и монетосечене през вековете / Христо Божков, Венцеслав Пейков. – София : Народна просвета, 1988. – 263 с.
866682
  Дочев К. Монети и парично обръщение в Търново XII-XIV в. : Моногр., науч. / Константин Дочев. – Велико Търново : Витал, 1992. – 317 с. : ил.
866683
  Яценко Сергій Монети Молдови 1993-2005 / Яценко Сергій, Загреба Максим // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 42-45. – ISSN 1811-542Х
866684
  Івченко А.В. Монети розкопу "Орiєнт" некрополя Ольвiї // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 81-94. – ISSN 0235-3490
866685
  Яценко Сергій Монети Словаччини 1939-2005 / Яценко Сергій, Загреба Максим // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 2 (38). – С. 37-45. – ISSN 1811-542X
866686
  Загреба М. Монети України 1992-2007 : каталог / Максим Загреба. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Логос, 2007. – 128 с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – (Бібліотека журналу "Нумізматика і фалеристика"). – ISBN 966-581-800-7
866687
  Загороднюк І. Монети України із зображенням ссавців // Theriologia Ukrainica : Східноєвропейський теріологічний журнал / Нац. наук.-природничий музей НАН України ; Україн. теріологічне т-во ; редкол.: Загороднюк І., Баркасі З., Коробченко М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 17. – С. 141-150. – ISSN 2616-7379
866688
  Барашкова О. Монети України як експонати міжнародних виставок // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 5-7. – ISSN 1811-542X
866689
  Савицький В. Монети Української Волинської держави XIV століття / В. Савицький, В. Чопок // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 65-68
866690
  Шостопал А. Монети ХІV ст. карбовані на Поділлі // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-26. – ISSN 1811-542X
866691
  Яценко Сергій Монети Чехії 1939-1945; 1993-2006 / Яценко Сергій, Загреба Максим // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 37-45. – ISSN 1811-542X
866692
  Загреба М. Монети Чехословаччини 1918-1993 рр. / М. Загреба, С. Яценко // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-45. – ISSN 1811-542X


  Закінчення. Початок у № 1, 2007
866693
  Магомедов Б. Монети як джерело вивчення історії племен Черняхівської культури // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-52. – ISSN 0235-3490
866694
  Вожжов А.П. Монетизация экономики Украины как фактор экономического развития / А.П. Вожжов, Д.В. Черемисинова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 222-230


  У статті розглянуті рівні монетизації економік України і ряду країн, показано взаємозв"язок між розвитком країни і рівнем монетизації її економики з можливістю безінфляційного насичення грошовою масою національної економіки.
866695
  Некрасова А. Монетизація прав людини: як ЄСПЛ визначає суму компенсації // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 15
866696
  Мушмов Н.А. Монетитъ и печатитъ на българскитъ царе / Н.А. Мушмов. – София, 1924. – 199с.
866697
  Заєць. О. Монеті, покликані поліпшити інвестиційний клімат в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 39-40
866698
  Зубко А. Монетна вага в Арабському халіфаті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається історія монетної справи в Арабському халіфаті, походження норм ваги арабських монет, співвідношення одиниць монетної і торгової ваги в арабській грошово-ваговій системі. Дана характеристика скарбів арабських монет як цінного ...
866699
  Поздняков Алексей Викторович Монетная система и денежное обращение в западных провинциях Римской империи при Августе и Тиберии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.77.73 / Поздняков Алексей Викторович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. факультет. – М., 1980. – 23л.
866700
  Папуша А. Монетний двір НБУ: 10 років розвитку : нумізматика і боністика // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-22
866701
  Боголюбов В. Монетний двір, що кує золото (хімія в нашому житті) / В. Боголюбов, В. Калєчиць. – Київ : Політична література України, 1964. – 110 с.
866702
  Бєлашов В.І. Монетні скарби колишньої столиці Гетьманщини м. Глухова та його округи (друга половина XVII–XVIII ст.) / В.І. Бєлашов, А.М. Клюєв // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 127-132. – ISSN 2218-4805
866703
  Войтюк Т.С. Монетні та змішані скарби періоду середньовіччя чи XV - XVII ст. Південно-Східної Волині в колекціях Острозького державного історико-культурного заповідника, Кременецького історичного та Волинського обласного краєзнавчого музеїв // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 164-168
866704
  Шерстюк А. Монетно-грошовий обіг у XVII - початку XVIII ст. у контексті економічного розвитку Полтавщини // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 103-106
866705
  Руденко А.Д. Монетно-речовий клад з с. Пекарі : (колекції Київського університету та Державного історичного музею УРСР) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 70-79. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
866706
  Анохин В.А. Монетное дело Боспора / В.А. Анохин ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1986. – 178, [4] с., [19] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 175-179 (170 назв.)
866707
  Шелов Д.Б. Монетное дело Боспора VI-II вв. до н. э / Д.Б. Шелов ; Акад. наук СССР. Ин-т истории и Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 222 с, 5 л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Причерноморье в античную эпоху / Под ред. проф. В.Н. Дьякова ; Вып. 9)
866708
  Раджабли А.М. Монетное дело в сефевидском государстве. : Автореф... канд.ист.наук: / Раджабли А.М.; Акад.наук АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1963. – 24л.
866709
  Фролова Н.А. Монетное дело и денежное обращение Боспора в 68/69 - 210 гг. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Фролова Н.А.; Ин-т археологии АН СССР. – М., 1967. – 15л.
866710
  Сейфеддини М.А. Монетное дело и денежное обращение в Азербайджане XII-XV вв. : [В 2 кн.] / М.А. Сейфеддини ; АН АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм
Кн. 2. – 1981. – 244 с. : ил.
866711
  Карышковский П.О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н. э. - IV в. до н.э.) : Автореф... докт.наук: / Карышковский П.О.; ЛГУ. – Л., 1969. – 35л. – Бібліогр.:с.32-33
866712
  Карышковский П.О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии (VI в. до н.э. - IV в. н.э.) = Coinage and monetary circulation in Olbia (6th century B.C.- 4th century A.D.) / П.О. Карышковский. – Одесса : А.С.Фридман, 2003. – 684с. – ISBN 966-96181-0-Х
866713
  Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса : (IV в. до н. э.- XII в. н. э.) / В.А. Анохин ; [АН УССР, Ин-т археологии]. – Киев : Наукова думка, 1977. – 175 с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 170-173
866714
  Котляр Н.Ф. Монетное обращение и денежный счет на территории Украины эпохи феодализма (VIII-XVIII вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 579 / Котляр Н.Ф.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1972. – 59л. – Бібліогр.:с.58-59
866715
  Дундуа Г.Ф. Монетное обращение и торгово-экономические связи Грузии 15 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дундуа Г.Ф. ; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1965. – 16 с.
866716
  Шамба С.М. Монетное обращение на территории Абхазии (У в. до н.э. - ХІІІ в. н.э.). / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1987. – 131с.
866717
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов ; Акад. наук Азерб. ССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 4. – 1949. – 116 с.
866718
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов ; Акад. наук Азерб. ССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 7. – 1957. – 124 с.
866719
  Пахомов Е.А. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа / Е.А. Пахомов ; Акад. наук Азерб. ССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 9. – 1966. – 124 с.
866720
  Джалаганиа И.Л. Монетные клады Грузии : Клад сасанидских и византийских монет из Цители Цкаро / И.Л. Джалаганиа; Ирина Левановна. – Тбилиси : Мецниереба
Ч. 1. – 1980. – 142, LVI с. : ил.
866721
  Джалаганиа И.Л. Монетные клады Грузии : Клад сасанидских и византийских монет из Цители Цкаро / И.Л. Джалаганиа; Ирина Левановна. – Тбилиси : Мецниереба
Ч. 2. – 1982. – 134 с., 9 л. ил.
866722
  Беляшевский Н. Монетные клады Киевской губернии / Николай Беляшевский // Клады, рассмотренные в Минц-кабинете Университета Св. Владимира с 1858-1866 год / К.Ф. Страшкевич. – Киев : В университетской тип., 1867. – 148 с.


  На тит. л. автограф: В. Шугаевский. Ноябрь 1932
866723
  Беляшевский Н. Монетные клады Киевской губернии / Николай Беляшевский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 148 с.
866724
  Беляшевский Н.Ф. Монетные клады Киевской губернии / Н.Ф. Беляшевский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 184 с.
866725
  Данилевич В.Е. Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира : I-II / В.Е. Данилевич. – 1892-1893. – Киев : Тип. Имп. ун-та. Св. Владимира В.И. Завадского
I. – 1892. – 20 с. – Отд. оттиск: Университетские известия за 1892 г.


  На обл. дарств. надпись от автора
866726
  Данилевич В.Е. Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира. I : I-II / [В. Данилевич] // Клады, рассмотренные в Минц-кабинете Университета Св. Владимира с 1858-1866 год / К.Ф. Страшкевич. – Киев : В университетской тип., 1867. – 20 с.


  На обл. дарств. надпись от автора
866727
  Данилевич В.Е. Монетные клады принадлежащие Мюнц-кабинету университета Св.Владимира : I-II / В.Е. Данилевич. – Киев : Тип. Имп. ун-та. Св.Владимира В.Завадского
II. – 1893. – С. 19-44. – Отд. отт. из : Университетские известия за 1893 г.
866728
  Массон М.Е. Монетные находки, зарегистрированные в Средней Азии в 1930 и 1931 годах. / М. Е. Массон. – Ташкент : Типо-лит. № 1, 1933. – 18 с. : ил. – (Материалы Узкомстариса / Узбек. ком. по охране памятников материальной культуры ; Вып. 5)
866729
  Юрукова Й. Монетосеченето на Градовете в Долна Мизия и Тракия II-III в. Хадрианопол = Чеканка монет в городах Нижней Мезии и Фракии II-III вв.=Lemonnayage des villes en Mesie Inferieure et en Thrace pendant le II-e - III-e s. Hadrianopolis / Й. Юрукова. – София : Българската академия на науките, 1987. – 268 с. : ил.
866730
  Федоров-Давыдов Монеты - свидетели прошлого / Федоров-Давыдов. – М., 1985. – 176с.
866731
  Чураков Д. Монеты "русской короны" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 65-67. – ISSN 0235-7089


  Сторительство Российского имперского пространства языком нумизматики.
866732
  Пахомов Е.А. Монеты Азербайджана / Е.А. Пахомов ; Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 1. – 1959. – 79 с. : табл.
866733
  Пахомов Е.А. Монеты Азербайджана / Е.А. Пахомов ; Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР
Вып. 2. – 1963. – 81-159 с.
866734
  Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья / В.А. Анохин ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев : Наукова думка, 1989. – 125, [3] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 122-126
866735
  Лерх П.И. Монеты Бухар-худатов / П.И. Лерх. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1909. – [2], 161 с. – Отт. из "Тр. Имп. Рус. археол. о-ва". Ч. 18
866736
  Вельяминов -Зернов В. Монеты бухарские и хивинские / Соч. В. Вельяминова-Зернова. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1859. – [2], 329-457 с. – Из ч. 4 "Тр. Вост. отд-ния Имп. Археол. о-ва"
866737
  Берга Т.М. Монеты в археологических памятниках Латвии IX-XII вв. / Т. М. Берга ; АН ЛатвССР, Ин-т истории. – Рига : Зинатне, 1988. – 99,[2] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 89-92
866738
  Мец Н.Д. Монеты великого княжества Московского середины 15 века : Автореф... Канд.ист.наук: / Мец Н.Д.; Акад.наук СССР.Ин-т истории материальной культуры. – М, 1955. – 16л.
866739
  Шорин П.А. Монеты великого княжества Рязанского (2-я половина IXV - 1-я половина XV в.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Шорин П.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. археологии. – М., 1971. – 17л.
866740
  Ильин А.А. Монеты великого княжества Черниговского конца XIV века. -- Монетный двор в Ярославле. / А.А. Ильин. – 16с.
866741
   Монеты городов Античного Причерноморья : (Набор открыток). – Ленинград : "Аврора"
866742
  Пахомов Е.А. Монеты Грузии / Е.А. Пахомов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 1 : (Дополнительный период). – 1910. – [4], 129, [2] с. : 10 л. ил. – Отт. из 4 вып. 1 т. "Зап. Нумизмат. отд. Имп. Рус. археол. о-ва"
866743
  Пахомов Е.А. Монеты Грузии / Е.А. Пахомов. – Тбилиси, 1970. – 354с.
866744
  Савельев П.С. Монеты джучидские, джагатайские , джелаиридские и другие , обращавшиеся в Золотой Орде в эпоху Тохтамыша / [П.С. Савельева]. – [Санкт-Петербург] : [тип. Экспедиции загот. гос. бумаг], 1858. – 326 с. : ил. – (Записки археологического общества ; Т. 12. Вып. 1)
866745
  Вайнберг Б.И. Монеты древнего Хорезма / Б.И. Вайнберг. – Москва, 1977. – 194с.
866746
  Гошкевич В.И. Монеты и медали / Сост. В.И. Гошкевич. – Херсон : Херсон. гор. упр., 1910. – [2], XXX, [2], 128 с. – Библиогр. в тексте. – (Херсонский городской музей ; Вып. 1)
866747
  Соколова И.В. Монеты и печати Византийского Херсона. / И.В. Соколова. – Л., 1983. – 177с.
866748
  Соколова Ирина Васильевна Монеты и печати Византийского Херсона. (Датировка и атрибуция) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Соколова Ирина Васильевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра археологии. – Л., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
866749
  Сейфаддини М.А. Монеты ильханов 14 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сейфаддини М.А.; Акад.наук АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1963. – 24л.
866750
  Сейфеддини М.А. Монеты ильханов XIV века / М.А. Сейфеддини ; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку : Изд-во АН АзССР
2. – 1968. – 220 с. : ил.
866751
  Болсуновский К.В. Монеты киевских князей XIV ст. : Опыт историко-нумезматического исследования / К. Болсуновский. – Киев : Типо-лит. "Прогресс", 1909. – 16 с., 1 л. ил.
866752
  Быков А.А. Монеты Китая / А.А. Быков. – Л., 1969. – 77с.
866753
   Монеты мира, коллекция = Монетка к монетке // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 94-97 : Іл.
866754
  Федоров-Давыдов Монеты Московской Руси / Федоров-Давыдов. – Москва, 1981. – 222с.
866755
  Федоров-Давыдов Монеты Нижегородского княжества / Федоров-Давыдов. – М., 1989. – 253с.
866756
  Карышковский П.О. Монеты Ольвии: очерк денеж. обращения Сев.-Зап. Причерноморья в антич. эпоху / П.О. Карышковский. – К., 1988. – 166с.
866757
  Федоров Д.Я. Монеты Прибалтики XIII-XVIII столетий / Д.Я. Федоров. – Таллин, 1966. – 423с.
866758
  Федоров-Давыдов Монеты рассказывают / Федоров-Давыдов. – М., 1963. – 136с.
866759
  Федоров-Давыдов Монеты рассказывают / Федоров-Давыдов. – М., 1981. – 112с.
866760
  Федоров-Давыдов Монеты рассказывают / Федоров-Давыдов. – 2-е изд. – Москва : Педагогика, 1990. – 112с. – (Б-чка Детской энциклопедии "Ученные - школьнику")
866761
  Уздеников В.В. Монеты России 1700-1917 / В.В. Уздеников; под ред. В.Л. Янина. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 500 с.
866762
  Дьячков А.Н. Монеты России и СССР / А.Н. Дьячков, В.В. Уздеников. – М, 1978. – 650с.
866763
  Северин Г.М. Монеты Российской империи. Платиновые, золотые, серебряные. 1682-1917 / Г. Северин. – Москва : Профиздат, 2006. – 352с., [ 68л. илл. ]. – ISBN 5-255-01489-3
866764
  Ильчук Александр Монеты Саарланда - свидетели истории // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 20-22. – ISSN 1811-542X
866765
  Шорин П.А. Монеты СССР / П.А. Шорин. – М, 1971. – 91с.
866766
  Щелоков А.А. Монеты СССР / А.А. Щелоков. – М, 1986. – 188с.
866767
  Щелоков А.А. Монеты СССР / А.А. Щелоков. – Москва, 1989. – 238с.
866768
  Мошнягин Д.И. Монеты стран зарубежной Азии и Африки XIX-XX века / Д.И. Мошнягин, А.Б. Жук. – М, 1967. – 256с.
866769
  Зограф А.Н. Монеты Тиры / А.Н. Зограф ; Акад. наук СССР. Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 130 с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
866770
  Быков А.А. Монеты Турции XIV-XVII вв. / А.А. Быков. – Л., 1939. – 31с.
866771
  Френ Х.М. Монеты ханов Улуса Джучиева или Золотой орды, с монетами разных иных Мухаммеданских династий в прибавлении; из прежнего собрания г-на профессора, статского советника и кавалера К. Фухса в Казани, принадлежащего ныне тамошнему Университету : С крат. объясн. и указ. Х.М. Френа, д. с. с. и кавалера орд. св. Владимира III и св. Анны II-го кл. с алмазами... и т. д / Пер. с нем. Михаил Волков, адъюнкт-проф. араб. яз. при С.-Петерб. ун-те. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1832. – XVI, 80 с., 17 л. ил.
866772
  Циолковский К.Э. Монизм вселенной : Конспект. Март 1925 г. – Калуга : Б. и., 1925. – 32 с.
866773
  Кожаров А. Монизм и плюрализм в идеологии и политике / А. Кожаров. – М., 1976. – 304 с.
866774
   Монизм материалистического понимания истории общества. – Красноярск, 1983. – 179с.
866775
   Моника Зивекинг (Западный Берлин). – Москва, 1988. – 39с.
866776
  Санти Анастасия Моника Маккиегова: мы хотим вернуть утеряные позиции // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 36-37
866777
  Купер Д.Ф. Моникины : роман / Д.Ф. Купер. – Москва, 1953. – 412 с.
866778
  Гудинайте О.И. Монилиальный ожог вишни в Литовской ССР и меры борьбы с ним : Автореф... канд. биол.наук: / Гудинайте О.И.; АН Литовской ССР. Ин-т биологии. – Вильнюс, 1952. – 14 с.
866779
  Козицкий Ю.Н. Монилиальный ожог яблони на Черноморском побережье Краснодарского края и мероприятия по борьбе с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Козицкий Ю.Н.; Харьк.с-х.ин-т. – Харьков, 1966. – 19л.
866780
   Монистическая концепция многомерного развития личности : Аннотированный библиографический указатель с 1984 по 1988 год. – Полтава, 1989. – 56с.
866781
  Дюпрель К. Монистическое учение о душе : Пособие к решению загадки о человеке / К. Дюпрель. – Москва : Кушнарев И.Н., 1908. – 251с.
866782
  Корсак К.В. Мониторинг - очередное терминологическое увлечение в сфере образования // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 4. – С. 73-78
866783
  Селютин В.Д. Мониторинг - очередное терминологическое увлечение в сфере образования / В.Д. Селютин, В.Н. Юшин // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 78-83


  В статье обосновывается целесообразность введения в курсы физики и теории вероятностей представлений о случайных броуновских фракталах и важнейших характеристиках описания стохастических процессов.
866784
   Мониторинг аэрозольной обстановки в некоторых подреакторных помещениях объекта"Укрытие" : препринт 08-1 / В.П. Бадовский [и др.] ; НАНУ, Институт проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль, 2008
866785
  Редькина Н.С. Мониторинг в библиотечной науке и практике // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 151-158
866786
  Усанов В. Мониторинг в системе психологических исследований (инфометрический анализ докторских диссертаций по психологии 2006-2010 гг.) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-86. – ISSN 2071-9788
866787
   Мониторинг влагозапасов в снеге почвах, ледниках по естественным проникающим излучениям. – Л., 1990. – 262с.
866788
  Кучмаева О.В. Мониторинг воспитательного потенциала семьи / О.В. Кучмаева, Е.А. Марыганова, О.Л. Петрякова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 53-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
866789
  Яртых И.С. Мониторинг вузов как "момент истины" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 6. – С. 4-8. – ISSN 1726-667Х
866790
  Нохрина В.А. Мониторинг входного потока документов в фонд библиотеки как метод оптимизации комплектования // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 1815-3186


  На примере мониторинга входного документального потока ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии рассмотрены возможности использования статистических показателей для формирования оптимальной структуры библиотечного фонда, представления о нем в концептуальном, ...
866791
  Чепижко А.В. Мониторинг геологического объекта как инструмент решения экологических проблем украинского побережья Черного моря // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
866792
  Королев В.А. Мониторинг геологической среды : Учебник / В.А. Королев; Под ред. В.Т.Трофимова. – Москва : Московский университет, 1995. – 272 с. – ISBN 5-211-03344-2
866793
  Яковлев Е.А. Мониторинг геологической среды в период снятия шахт с эксплуатации / Е.А. Яковлев, Н.А. Юркова, В.А. Сляднев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 62-66. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
866794
  Билык М.С. Мониторинг геологической среды территорий Тернопольской области в связи с активизацией экзогенных процессов / М.С. Билык, В.М. Степчук // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 4. – С. 42-45 : Фото, рис.
866795
  Кочергин В.П. Мониторинг гидрофизических полей океана / В.П. Кочергин, И.Е. Тимченко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 280 с.
866796
  Лозовицкий П.С. Мониторинг гумусового состояния почв Ингулецкой оросительной системы / П.С. Лозовицкий // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 336-349 : схема, табл. – Библиогр.: с. 348-349. – ISSN 0032-180Х
866797
   Мониторинг деформаций земной поверхности на территории Карагандинского угольного бассейна / Д.В. Мозер, Е.Л. Левин, Н.И. Гей, А.Д. Каранеева, А.А. Нагибин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
866798
  Карелина И.Г. Мониторинг деятельности образовательных организаций - инициатива системных изменений в высшем образовании / И.Г. Карелина, А.Б. Соболев, С.О. Сорокин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 7. – С. 55-61. – ISSN 1726-667Х


  Анализируются показатели российской системы оценки эффективности деятельности организаций высшего образования.
866799
  Карелина И.Г. Мониторинг деятельности образовательных организаций - инициатива системных изменений в высшем образовании / И.Г. Карелина, А.Б. Соболев, С.О. Сорокин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 6. – С. 37-46. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается мониторинг деятельности образовательных учреждений как инструмент оценки эффективности их работы, реорганизации неэффективных образовательных учреждений.. Приводятся изменения в системе высшего образования России, анализируются ...
866800
  Резник С.Д. Мониторинг деятельности студентов, ориентированных на поступление в аспирантуру / С.Д. Резник, Д.В. Устинова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 99-102. – ISSN 1026-955X


  Представлены основные результаты исследования по повышению эффективности отбора и продвижения талантливой студенческой молодежи для обучения в аспирантуре высших учебных заведений.
866801
  Семакин И.Г. Мониторинг динамики развития личностных качеств учащихся / И.Г. Семакин, И.Н. Бежина // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 6 (245). – С. 71-76. – ISSN 0234-0453
866802
  Горелик Д.О. Мониторинг загрязнения атмосферы и источников выбросов / Д.О. Горелик, Л.А. Конопелько. – М, 1992. – 432с.
866803
  Василенко В.Н. Мониторинг загрязнения снежного покрова / В.Н. Василенко, И.М. Назаров, Ш.Д. Фридман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 181с.
866804
  Черныш А.Ф. Мониторинг земель : Учебное пособие для студентов географического факультета специальностей G 31 02 01 "География",G 31 02 01-02 "Геогр. и геоинформационные системы", Н 33 01 03 "Геоэкология" / А.Ф. Черныш. – Минск : БГУ, 2003. – 98с. – ISBN 985-445-976-4
866805
  Воруев Андрей Валерьевич Мониторинг и адаптация вычислительного процесса в узлах локальной вычислительной сети с использованием моделей рабочей нагрузки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.13., 05.13.18 / Воруев А.В.;Гомельск. госуд. ун-тет им.Ф.Скорины. – Гомель, 2001. – 21 с.
866806
   Мониторинг и анализ научно-исследовательской деятельности университета: организация и практика / О.В. Быхтин, В.А. Сапрыка, Л.Н. Шмигирилова, И.С. Шаповалова // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2013. – С. 30-35. – (Серія "Соціологічні науки" ; т. 16, № 1, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
866807
  Бунас А.А. Мониторинг и выделение диазотрофов из биоценозов разных почвенно-климатических зон Украины // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 88-92 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
866808
  Милюкин М.В. Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение легких полициклических ароматических углеводородов в природной воде / М.В. Милюкин, М.В. Горбань // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 5-13. – ISSN 1729-7192
866809
  Милюкин М.В. Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение полихлорированных бифенилов в природной воде / М.В. Милюкин, М.В. Горбань, М.М. Скринник // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 81-87. – ISSN 1991-0290
866810
  Милюкин М.В. Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение хлор-органических пестицидов в природной воде / М.В. Милюкин, М.В. Горбань // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 25-30. – ISSN 1991-0290


  Проведен мониторинг хлорорганических пестицидов (ХОП), а также изучено их дисперсно-фазовое распределение, в природной воде р. Днепр в районе г. Киева за период 2011-2013 г. Общая концентрация ХОП (а-ГХЦГ, beta-ГХЦГ, gamma-ГХЦГ, ГХБ, гептахлор, ...
866811
  Шаталина М.В. Мониторинг и моделирование грозовых событий в Нижегородском регионе: интенсивная гроза 1-2 июня 2015 г. / М.В. Шаталина, С.О. Дементьева, Е.А. Мареев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 81-87 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
866812
  Лысенко А.А. Мониторинг и научное сопровождение промышленной разработки кварцевых песков (на примере Новосёловского месторождения в Харьковской области) / А.А. Лысенко, С.И. Богданова // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-12 : рис., фото. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1682-721Х
866813
   Мониторинг и оценка : Методические рекомендации. – Киев, 2004. – 128 с.
866814
   Мониторинг и оценка состояния Байкала и Прибайкалья.. – Л., 1991. – 237с.
866815
  Ткачев Д.С. Мониторинг инвестиционной привлекательности как путь повышения эффективности привлечения иностранных инвестиций // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 127-129
866816
  Горенков Е.М. Мониторинг инновационного потенциала участников модернизации школы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 27-32. – ISSN 1726-667Х
866817
  Титович С.М. Мониторинг использования научных электронных ресурсов в информационном обслуживании пользователей / С.М. Титович, Т.В. Гринкевич, С.В. Кочурова // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 33 - 37. – ISSN 0130-9765
866818
  Трапицын С.Ю. Мониторинг качества высшего образования // Экология человека : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 2009. – № 9. – С. 17-23. – ISSN 1728-0869
866819
  Кравченя Є.М. Мониторинг качества высшего образования через призму модульно-рейтинговой системы обучения // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 230-234
866820
  Крылова О.В. Мониторинг качества знаний по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 48-55 : Табл., мал. – ISSN 0016-7207
866821
   Мониторинг качества минеральных природных столовых вод как важная гигиеническая проблема / К.Д. Бабов, Е.М. Никипелова, А.В. Мокиенко, Л.Б. Солодова, Е.М. Коева, Г.К. Бицилли // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 2. – С. 52-57 : Табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1726-5428
866822
  Шишов С.Е. Мониторинг качества образования в школе : Учебн. пособ. / С.Е. Шишов, В.А. Кальней. – Москва : Рос. пед. агенство, 1998. – 354с. – ISBN 5-86825-064-8
866823
  Худин А.Н. Мониторинг качества образовательного процесса в вузе / А.Н. Худин, С.Н. Белова // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 6 (68). – С. 3-11. – ISSN 1998-1740
866824
  Граничина О.А. Мониторинг качества образовательного процесса в контексте управления вузом // Экология человека : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 2009. – № 9. – С. 32-38. – ISSN 1728-0869
866825
  Никитина Н.Ш. Мониторинг качества подготовки специалистов в вузе / Н.Ш. Никитина, Н.В. Николаева // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 4 (66). – С. 18-23. – ISSN 1998-1740


  Методику рекомендуется использовать в системе менеджмента качества вуза, в частности, для самооценки и аудита различных аспектов деятельности преподавателей и управленческих кадров образовательных учреждений.
866826
   Мониторинг климата Арктики. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 215с.
866827
  Шкерина Л.В. Мониторинг компетенций студентов: диагностические карты, портфолио / Л.В. Шкерина, Е.Н. Юшипицына // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 19-27. – ISSN 1726-667Х


  В статье предлагается концепция педагогического мониторинга компетенций студентов как системного метода оценки результата образовательного процесса и его соответствия образовательным стандартам высшего профессионального образования по направлению ...
866828
  Лящук А.И. Мониторинг концентрации радона как предвестник землетрясений в районе гор Вранча / А.И. Лящук, В.Н. Павлович, В.Д. Русов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 63-74 : Рис., табл. – Бібліогр.: 53 назви. – ISSN 0203-3100
866829
   Мониторинг малых ледников как индикаторов изменений климата в районе Антарктического полуострова / В.М. Глотов, С.Б. Коваленок, Г.П. Милиневский, Е.Ф. Накалов, Ю.В. Фулитка // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2003. – № 1. – С. 93-98. – ISSN 1727-7485
866830
   Мониторинг мнений родителей студентов как элемент внутривузовской системы менеджмента качества образования / В.М. Брюханов, В.И. Киселев, Н.С. Тимченко, В.М. Вдовин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 37-42. – ISSN 0869-3617
866831
  Бурмистрова Н.А. Мониторинг образовательных результатов при обучении математике в условиях компетентностного подхода // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 2 (77). – С. 3-8. – ISSN 1998-1740


  В статье рассмотрены возможности реализации целенаправленного мониторинга, позволяющего накапливать и систематизировать данные по динамике формирования профессиональной компетентности в процессе обучения математике. Определены критерии оценки уровня ...
866832
  Крайнюков А.Н. Мониторинг окружающей природной среды = Environmental monitoring : учеб. пособие для студ. экол. спец. высш. учеб. заведений / А.Н. Крайнюков ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 174, [1] с. : табл. – Доп. тит. л. англ. - Алф. указ.: с. 150-152. – Библиогр.: с. 153-156. – (Учебно-научная серия "Бібліотека еколога"). – ISBN 978-966-623-842-2
866833
   Мониторинг окружающей природной среды.. – М., 1986. – 119с.
866834
   Мониторинг окружающей природной среды.. – М., 1989. – 127с.
866835
  Мазная Ю.И. Мониторинг питьевых вод на содержание бромид-, йодид-, бромат- и йодат-ионов / Ю.И. Мазная, О.В. Зуй, В.В. Гончарук // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского ; глав. ред. В.В. Гончарук. – Киев, 2018. – Т. 40, № 6 (266), ноябрь - декабрь. – С. 698-709. – ISSN 0204-3556
866836
  Нечаева Н.Т. Мониторинг природной и улучшенной растительности Центральных Каракумов / Н.Т. Нечаева, Г.М. Мухаммедов. – Ашхабад, 1991. – 164с.
866837
   Мониторинг природной среды в бассейне Аральского моря. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1991. – 215с.
866838
   Мониторинг природной среды Кольского полуострова.. – Апатиты, 1984. – 100с.
866839
  Вакуловский С.М. Мониторинг радиационной обстановки на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ранняя стадия) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 96-99. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
866840
  Караваева Л.В. Мониторинг результатов единого государственного экзамена как информационная основа системы управления качеством образования / Л.В. Караваева // Высшее образование сегодня : Реферируемое издание ВАК России. Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 10. – С. 30-33. – ISSN 1726-667Х


  Инновационная образовательная программа Нижегородского гос. ун-та
866841
   Мониторинг содержания в крови карбоксигемоглобина для оценки тяжести травматического шока и реперфузионных повреждений (аналитический обзор с результатами собственных наблюдений) / С.В. Курсов, А.В. Белецкий, К.И. Лизогуб, Н.В. Лизогуб // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 32-38. – ISSN 2224-0586
866842
   Мониторинг состояния водной среды и донных отложений взморья Дуная в процессе эксплуатации глубоководного / Н.А. Берлинский, Ю.И. Богатова, В.И. Борулько, Ю.М. Деньга, Ю.И. Попов // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 16. – С. 7-20. – (Географічні та геологічні науки)
866843
  Безуглая Э.Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах : результаты эксперим. исследований / Э.Ю. Безуглая. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 199 с. – Библиогр.: с. 184-195
866844
   Мониторинг состояния озера Байкал. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 260с.
866845
   Мониторинг состояния окружающей природной среды.. – Л., 1977. – 260с.
866846
  Володько И. Мониторинг состояния расщепленнокорончатых нарциссов коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси / И. Володько, Л. Завадская, С. Кузьменкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 62-64. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Представлено описание методики мониторинга состояния коллекций цветочно-декоративных растений. Приведены результаты ее апробации на примере коллекции нарциссов ЦБС НАН Беларуси. Для оценки состояния сортов выделено 12 интегральных признаков. ...
866847
  Козырь В.И. Мониторинг стратегических ориентаций руководителей образовательных учреждений / В.И. Козырь, Е.Ф. Аврутина // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 4 (66). – С. 24-28. – ISSN 1998-1740
866848
   Мониторинг трансграничного переноса загрязняющих воздух веществ.. – Л., 1987. – 302с.
866849
  Сырцев А.Н. Мониторинг удовлетворенности студентов и выпускников качеством образовательных услуг как элемент внутренней системы качества вуза // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 215-218
866850
  Болгар Т.Р. Мониторинг уровня финансовой безопасности банков – необходимое условие зкономической безопасности страны // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 68-72.
866851
  Ефремова Н.Ф. Мониторинг учебных достижений как объект стандартизации / Н.Ф. Ефремова, Т.Г. Михалева // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 12-19. – ISSN 1998-1740
866852
  Щапов А.Н. Мониторинг учебных достижений на основе надежных оценок // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 15-17. – ISSN 1998-1740


  Публикация посвящена объективным и надежным оценкам учебных достижений как средству мониторинга и управления процессом формирования знаний. Такие оценки могут быть получены в условиях модульно-рейтинговой технологии с активным использованием научно ...
866853
  Богдан Н.Н. Мониторинг финансово-экономической безопасности предприятий гостиничного комплекса как детерминант развития туристского сектора региона / Н.Н. Богдан, А.А. Рябев, Ю.В. Краснокутская // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 229-235
866854
  Сикорский И.А. Мониторинг финансового состояния как элемент управления коммерческим банком // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 3 (9). – С.287-291. – ISBN 966-7695-79-4
866855
  Рысьмятов А. Мониторинг финансовой устойчивости предприятия ао время экономического кризиса / А. Рысьмятов, Е. Кошелева // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 10. – С. 2-6
866856
   Мониторинг фонового загрязнения природных сред. – Л., 1982. – 226с.
866857
   Мониторинг фонового загрязнения природных сред.. – Л., 1986. – 246с.
866858
  Шалова С.Ю. Мониторинг формирования исследовательской компетентности у студентов педвуза // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 3-7. – ISSN 1998-1740


  Статтья посвящена проблеме разработки инновационных технологий контроля формирования исследовательской компетентности у студентов. Мониторинг позволяет отслеживать не только результаты исследовательской деятельности студентов, но и уровень ...
866859
  Тытюк П.В. Мониторинг функционирования транспорта на международных перевозках / П.В. Тытюк, И.В. Шевченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 44-50. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
866860
   Мониторинг чрезвычайных водных факторов и исследование антропогенной нагрузки промышленных объектов на качество воды в бассейне р. Зеравшан / П.И. Норматов, Р. Армстронг, И.Ш. Норматов, Н. Нарзуллоев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 89-97 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
866861
  Масалкова Н. Мониторинг чтения в публичной библиотеке / Наталья Масалкова, Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы ; Гос. бюджетное учреждение культуры г. Москвы "Центр. универсальная науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2013. – № 2. – С. 4-9
866862
   Мониторинг экзогенных геологических процессов.. – М., 1986. – 224с.
866863
  Дауренбекова Ш.Ж. Мониторинг экологического состояния и образования на территории Республики Казахстан / Ш.Ж. Дауренбекова, А.А. Бугаева, Н.Б. Аужанова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 341-346


  У статті представлені дані моніторингу сучасного екологічного стану на території Республіки Казахстан. Показано, що одним із провідних напрямків довгострокової стратегії держави є екологічна освіта.
866864
  Мельничук П.А. Мониторинг экологического состояния как условие охраны и возрождения водных ресурсов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 54-56. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
866865
  Дуренбекова Ш.Ж. Мониторинг экологического состояния образ0ования на территории Республики Казахстан / Ш.Ж. Дуренбекова, А.А. Бугаева, Н.Б. Аужанова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 341-346


  У статті представлені дані моніторингу сучасного екологічного стану на території Республіки Казахстан. Показано, що одним із пріоритетних напрямків довгострокової стратегії держави є екологічна освіта. В статье представлены данные мониторинга ...
866866
  Еникова В.Ф. Мониторинг экологического состояния поверхностных вод Слуцкого района Минской области методом биоиндикации // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 289-294. – Библиогр.: 2 назв.
866867
  Живко З.Б. Мониторинг экономической безопасности предприятия: основные параметры безопасности // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 41-44 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
866868
  Шатунова Т.А. Мониторинг экономической устойчивости промышленного предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 231-237
866869
  Помазкина Л.В. Мониторинг эмиссии СО2 и содержания микробной биомассы в агроэкосистемах на серой лесной почве Предбайкалья в условиях загрязнения фторидами // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 1003-1016 : рис., табл. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 0032-180Х
866870
   Мониторинг эффективности внедрения ФГОС: задачи и критерии / И.Б. Котлобовский, Е.В. Караваева, В.В. Зырянов, Е.Н. Ковтун, А.В. Синяков, И.Г. Телешова, С.В. Коршунов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8/9. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  Предлагаемая статья открывает цикл публикаций, представляющих результаты мониторинга эффективности внедрения федеральных государственных образовательных стандартов учреждениями ВПО, проведённого Ассоциацией классических университетов России (АКУР), ...
866871
  Колокольцев В.М. Мониторинг эффективности вуза через призму университетского менеджмента / В.М. Колокольцев, А.Ю. Глухова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема объективности и обоснованности показателей эффективности высшего учебного заведения в мониторинге Министерства образования и науки Российской Федерации. Освещается многолетний опыт собственной системы мониторинга ...
866872
  Егоршин А.П. Мониторинг эффективности вузов: мифы и реальность / А.П. Егоршин, И.А. Гладышева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 2-9. – ISSN 1726-667Х
866873
  Попов Л.В. Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-32. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена новому инструменту оценки вузов - мониторингу эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. Рассматриваются концептуальные и практические моменты мониторинга и работы Межведомственной комиссии по его ...
866874
   Мониторинг, использование и управление водными ресурсами бассейна р.Припять. – Минск : Белсэнс, 2003. – 269 с. – ISBN 985-6474-38-8
866875
  Суворова В. Мониторинг: теоретический и практический аспекты / Валерия Суворова, Наталья Самохина // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 1. – С. 4-8


  Рассматривается система мониторинга в библиотечной сфере.
866876
  Байденко В.И. Мониторинговое исследование Болонского процесса: некоторые результаты и взгляд в будущее. Болонский процесс 2020 (Коммюнике Конференции европейских министров, ответственных за высшее образование // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 147-155. – ISSN 0869-3617
866877
  Кондрашихин А.Б. Мониторинговые исследования в концепции высшего образования города: пример Севастополя // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – C. 25-31. – (Серія "Економіка" ; вип. 2)


  У статті представлені результати моніторингових досліджень системи вищої освіти міста Севастополя з ретроспективою до 40 років. Відображено роль моніторингових методик в концепціях розвитку і форматування міського вищої освіти. Дано рекомендації щодо ...
866878
   Мониторинговые исследования лесных экосистем степной зоны, их охрана и рациональное использование : Межвуз. сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1988. – 168с.
866879
  Пастух Александр Мониторы - возможность, удобства и ..., давайте разбираться // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 40-41 : фото
866880
  Оніщенко Н.М. Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 4-9. – ISSN 1563-3349
866881
  Діденко В.Ф. Моністичне та плюралстичне буття філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 218-219. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
866882
   Монітор конкурентоспроможності : технологія економічного прориву / Громадська організація "Рада конкурентоспроможності України". – Київ
№ 1/2. – 2008
866883
  Горанчук В.В. Моніторинг активної зони ВВЕР-1000 методами нейтронно-шумової діагностики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Горанчук Вадим Вікторович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв.
866884
  Гриньов Б.В. Моніторинг активності вітчизняних учених через призму конкурсної діяльності (до 25-річчя Державного фонду фундаментальних досліджень) / Б.В. Гриньов, Б.Р. Кияк, В.Б. Андрущенко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 75-81. – ISSN 1027-3239
866885
  Слободян Л. Моніторинг бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіонах України і державах ЄС / Л. Слободян, Н. Руда // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 166-175. – ISSN 1562-0905
866886
  Углицьких Є. Моніторинг вертикальних зміщень земної поверхні території Закарпаття за даними радарної інтерферометрії / Є. Углицьких, С. Вижва, О. Іванік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 94-99. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
866887
  Шумило Ю.О. Моніторинг виконання бюджетів витрат на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 13-16
866888
  Решотько Л.М. Моніторинг вірусних інфекцій картоплі в агроценозах України / Л.М. Решотько, О.О. Дмитрук, І.В. Волкова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 16-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
866889
   Моніторинг вірусних інфекцій рослин в біоценозах України : Монографія / В.П. Поліщук, І.Г. Будзанівська, С.М. Рижук, В.П. Патика, А.Л. Бойко; В.П. Поліщук, І.Г Будзанівська., С.М.Рижук, В.П. Патика, А.Л. Бойко; За ред. В.П. Поліщука. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 220с. : іл. – ISBN 966-7938-63-8
866890
  Постоєнко О.М. Моніторинг вірусних хвороб цукрових буряків / О.М. Постоєнко, Н.А. Сенчугова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-32. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан промислових посівів цукрового буряку Центральної та Західної України, протягом кількох років з урахуванням умов зовнішнього середовища, сівозмін та інших чинників. Результати обстежень показали присутність комплексу фітопатогенних ...
866891
  Хільчевський В.К. Моніторинг вод в Україні: методи оцінювання якості води для різних цілей у зв"язку зі змінами нормативної бази (2014-2021 рр.) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 6-19. – ISSN 2306-5680


  Мета дослідження полягає у висвітленні підходів до нормативного оцінювання якості води для різних цілей (екологічних, гігієнічних та рибогосподарських) з урахуванням змін нормативної бази, що відбулися протягом 2014-2021 рр. і зумовлені підписанням ...
866892
  Рубаха М. Моніторинг впливу рейдерства на фінансування розвитку бізнес-структур в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 172-176. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто суть рейдерства, систематизовано його види і розкрито сутність схем рейдерських атак, які використовують в Україні. Проаналізовано обсяги рейдерського бізнесу, зокрема діяльність найбільших рейдерських груп та найбільш привабливі для ...
866893
  Тревого І.С. Моніторинг геодезичних пунктів : монографія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 214, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 208-214. – Бібліогр.: с. 184-207. – ISBN 978-966-694-317-3
866894
  Шуканов П. Моніторинг геоекономічної трансформації світового ринку туристичних послуг / П. Шуканов, О. Горячов, В. Карпенко // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 23 (2). – С. 38-44. – ISSN 2076-1333
866895
  Люта Н.Г. Моніторинг геохімічного стану грунтів у межах Київської промислово-міської агломерації із застосуванням ГІС ARCVIEW / Н.Г. Люта, В.В. Поліновський, О.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-62 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто залежність антропогенних літохімічних аномалій щодо повітряного промислового забруднення у великих містах. Проаналізовано екологічні умови використання міських територій, зайнятих під аграрну культуру. Описано використання сучасних ...
866896
  Казаченко Л.М. Моніторинг деградації грунтового покриву // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 63-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
866897
  Кулинич Р.О. Моніторинг державного управління сферою громадського порядку в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 208-217. – ISSN 2078-9165
866898
   Моніторинг довкілля : підручник для вищ. учбових закл. / [А.К. Запольський, А.П. Войцицький, І.А. Пількевич та ін.] ; за заг. ред. проф. А.К. Запольського. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006. – ISBN 978-966-1638-91-3
Т. 1. – 2012. – 407, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 398-400. - Авт. зазн. в кінці кн. - Присвяч. 90-річчю Житомир. нац. агроекол. ун-ту (ЖНАЕУ 1922-2012). – Бібліогр.: с. 364-367
866899
   Моніторинг довкілля : підручник для вищ. учбових закл. / [А.К. Запольський, А.П. Войцицький, І.А. Пількевич та ін.] ; за заг. ред. проф. А.К. Запольського. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006. – ISBN 978-966-1638-92-0
Т. 2. – 2012. – 359, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 351-352. - Авт. зазн. в кінці кн. - Присвяч. 90-річчю Житомир. нац. агроекол. ун-ту (ЖНАЕУ 1922-2012). – Бібліогр.: с. 310-313
866900
  Попов І.В. Моніторинг довкілля з використанням випромінювань існуючих радіосистем наземного та космічного базування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Попов Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
866901
  Корнєєва Ю.В. Моніторинг досягнення цілей сталого розвитку інвестиційний аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 76-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2305-7645
866902
  Краївська І.А. Моніторинг економічної безпеки підприємств та установ соціальної інфраструктури в системі національної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Краївська Інна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 15 назв
866903
  Губарєва І.О. Моніторинг електроенергетичної безпеки як інструмент державного регулювання ринку електроенергії України / І.О. Губарєва, Т.І. Салашенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 11-20. – ISSN 2222-0712
866904
  Соболяк О.В. Моніторинг електромагнітних і акустичних випромінювань антропогенних об"єктів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Соболяк Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
866905
  Трускавецький С.Р. Моніторинг ерозійних процесів за даними космічного знвмання / С.Р. Трускавецький, К.В. Вяткин, О.І. Шерстюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 60-65 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
866906
  Мілевський О.П. Моніторинг ефективності нормативно-правового урегулювання підготовчого судового провадження в кримінальному процесі / О.П. Мілевський, М.В. Барабаш // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 322-331. – ISBN 978-617-7530-15-1
866907
  Коломієць Н. Моніторинг ефективності освітнього процесу в умовах дистанційного навчання / Н. Коломієць, І. Резніченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (23). – С. 86-98. – ISSN 2307-4914
866908
  Заячковська Г. Моніторинг євроінтеграції України у сфері туризму // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – С. 241-255. – ISSN 1684-906Х
866909
  Корчевська В. Моніторинг життєвості популяцій рідкісних рослин родини Orhidaceae у фітоценозах околиць с. Семиполки / В. Корчевська, О. Войцехівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-53. – (Біологія ; вип. 1 (73)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку чисельності, життєвості та вікової структури особин ценопопуляцій чотирьох рідкісних видів рослин родини Оrсhidaceae - Аnacamptis palustris (Jacg.) R.M. Bateman, Dactylorhiza maculate (L.) Soо, Dactуlorhiza traunsteineri (Saut. ...
866910
  Гудзенко В.В. Моніторинг забруднення денної поверхні стронцієм-90 / В.В. Гудзенко, Н.І. Лозицька, С.Є. Добровольсьхий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-68. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості використання мушель наземних равликів та шкаралупи курячих яєць для мониторингу забруд-нення денної поверхні 90Sr. Обчислено коефіцієнт переходу від питомої активності мушель до щільності забруднення те-риторії. На кількох ...
866911
  Кубявка М.Б. Моніторинг загроз і ризики в умовах створення системи національної безпеки при використанні засобів відображення геопросторових даних / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка, В.М. Лоза // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 81-89. – ISSN 2524-0056
866912
  Гнера В. Моніторинг законсервованих фундаментів Десятинної церкви за допомогою аерофотозйомки // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 147-155. – ISSN 2312-9697
866913
  Баланчук І.С. Моніторинг звернень користувачів на сторінку "Трансфер інноваційних технологій" сайту УкрІНТЕІ за 2015 рік // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 14-18 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.
866914
  Дорожинська О.О. Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів : автореф. дис. ...канд. техн. наук. : спец. 05.24.04 - кадастр і моніторинг земель / Дорожинська О.О. ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 9 назв
866915
   Моніторинг земель та стану геологічного середовища балки Євпаторійської (Дніпроперовськ) / Л.Д. Богаченко, Л.І. Осадча, Т.Д. Прокопенко, Т.В. Сібуль // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 17-23. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
866916
  Попова А.О. Моніторинг землі як правова форма охорони земель від забруднення небезпечними речовинами в Україні / А.О. Попова, В.Д. Сидор // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 194-197. – ISBN 978-966-419-269-6
866917
  Перович І.Л. Моніторинг земної поверхні підземних сховищ газу : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.24.04 / Ігор Львович Перович; Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
866918
  Чекмишев О. Моніторинг ЗМІ та формування методології й прикладних методів досліджень соціальних комунікацій // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 539-545. – ISBN 978-966-493-306-0
866919
  Князська О.М. Моніторинг ЗМІ: теорія, методологія та практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 133-136
866920
  Голуб В.П. Моніторинг зсувних процесів урбанізованих територій на прикладі м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості створення моніторингових систем на забудованих територіях, які розглядаються як специфічні природно-техногенні системи. Представлено сучасний комплекс робіт з вивчення динамічного стану зсувних схилів на прикладі м. Києва, навелено ...
866921
  Поляк О.В. Моніторинг і нові технології - ключові терміни стратегічних підходів до розвитку вищої школи України в умовах Болонського процесу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 241-245. – ISBN 978-966-171-498-3


  Проаналізовано еволюцію планування у XX ст., вказано на початок переходу до суспільства нових технологій, доведено необхідність нових термінів і понять в оцінці стану людства і в плануванні розвитку освіти і науки.
866922
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 2. – 1998
866923
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 3. – 1998
866924
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – Київ
№ 4. – 1998
866925
  Ягодзінська А.С. Моніторинг індикаторів ЦСР2: створення стійких систем виробництва продуктів харчування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 101-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
866926
  Федорчук А. Моніторинг інформації про Україну в матеріалах закордонних мережевих ресурсів. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 453-464. – ISSN 2224-9516
866927
   Моніторинг інфраструктури України (МІУ). – Київ
№ 2 : грудень. – 2001
866928
   Моніторинг інфраструктури України (МІУ). – Київ
№ 3 : червень. – 2002
866929
   Моніторинг лісів Розточчя як системна складова поліфункційного сталого лісового господарства / О.Т. Данчук, М.М. Король, О.Г. Часковський, А.М. Цуняк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 64-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1991-606X
866930
  Лозовіцький П.С. Моніторинг мінералізації та хімічного складу води Дніпра в межах Канівського природного заповідника // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 73-101
866931
   Моніторинг місць несвободи в Україні : стан реалізації нац. превентивного механізму : доповідь за 2015 р. / Уповноваж. Верхов. Ради України з прав людини. – Київ : Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 2016. – 177 с. : іл., табл.
866932
  Костишина Т. Моніторинг мотиваційного механізму на підприємствах споживчої кооперації України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-31
866933
  Зварич Г.В. Моніторинг навчально-пізнавальної активності учнів як показника якості освітніх послуг // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 73-86. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
866934
  Дергачова В. Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави / В. Дергачова, М. Савельєв // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 19-28. – ISSN 0131-775Х
866935
  Устименко О.В. Моніторинг національної безпеки як складова механізму стратегічного планування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 50-55. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
866936
  Кирилюк В.В. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 18-19
866937
   Моніторинг незалежності суддів в Україні / Центр суддівських студій; Рада суддів України ; Асоц. суддів України ; [ за заг. ред. А. Алєексєєва ]. – Київ : Поліграф-Експрес, 2009. – 120 с.
866938
   Моніторинг нової української школи / за матеріалами Міністерства освіти і науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
866939
  Поліщук А. Моніторинг операцій з використанням платіжних карток у системі внутрішнього контролю банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 7 назв.
866940
   Моніторинг параметрів вторинних кіл трансформаторів струму систем керування електроенергетичних об"єктів / Б.С. Стогній, М.Ф. Сопель, Є.М. Танкевич, Г.М. Варський, І.В. Яковлєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 57-62. – ISSN 1997-9266
866941
  Безсонний В.Л. Моніторинг поверхневих джерел водопостачання в умовах впровадження водної рамкової директиви ЄС // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 69-76. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
866942
  Молоканова В.М. Моніторинг практичної реалізації стратегії сталого розвитку в Україні // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 85-92. – ISSN 2311-6420
866943
   Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку = Monitoring of springs of the Carpathian National Nature Park : монографія присвяч. 40-річчю Карпат. нац. природ. парку (1980-2020 рр.) / Р.Л. Кравчинський, В.К. Хільчевський, М.В. Корчемлюк, О.М. Стефурак ; за ред. В.К. Хільчевського ; М-во енергетики та захисту довкілля України, Карпат. нац. природ. парк. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – 123, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 119-123. – ISBN 978-617-7496-79-2
866944
  Дрозд І.П. Моніторинг промислової безпеки як складової частини техногенної безпеки України / І.П. Дрозд, Є.П. Буравльов // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С.72-80
866945
  Нечта Д.В. Моніторинг процесів підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства / Д.В. Нечта, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 64-66. – ISBN 978-617-645-228-7
866946
  Андрущенко В. Моніторинг процесу буріння на основі використання віброакустичних свердловинних досліджень / В. Андрущенко, В. Курганський, В. Бугрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат.-наук, проф. Г.Т. Продайводою) Розглянуто проблему підвищення ефективності комплексу свердловинних геофізичних досліджень шляхом впровадження методів отримання геолого-геофізичної та ...
866947
   Моніторинг публікацій у вітчизняних ЗМІ з проблем науки та діяльності НАН України, а також інформаційної активності вчених НАН України за період 2009-2013 рр. / Л.Р. Головащенко, Л.О. Хоменко, В.П. Бодеко, С.І. Примаченко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 55-65. – ISSN 0374-3896
866948
  Затворницька Л.О. Моніторинг радіозабруднення Чорнобильського регіону за матеріалами ДЗЗ // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 14-19


  Аварія на Чорнобильській АЕС спричинила значне забруднення оточуючого середовища, найбільша катастрофа такого масштабу у світі, яка спричинює захворювання людей та погіршення стану природи. Найбільш ефективними методами оперативного контролю ...
866949
  Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 33-39. – Бібліогр.: с. 33-38. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто процедури здійснення моніторингу реалізації бюджетної стратегії; залежно від об"єкта і періоду проведення моніторингу виокремлено такі його види: попередній, щорічний, поточний. Визначено завдання моніторингу за різними напрямами аналізу: ...
866950
  Крисоватий А. Моніторинг реалізації податкової політики України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 17-25. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
866951
  Гадецька З.М. Моніторинг рівня фінансової безпеки підприємств сучасними кібернетичними методами / З.М. Гадецька, Я.В. Костяна, М.С. Попадик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 32-35. – ISSN 2306-6814
866952
  Макаренко А. Моніторинг розвитку підтоплень у Херсонській області за даними дистанційного зондування Землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-42. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається обробка даних дистанційного зондування Землі при моніторингу підтоплень у Херсонській області. Зокрема шляхи синтезування зображень із окремо оброблених каналів та подальша класифікація синтезованого зображення. This ...
866953
  Покроєва Л.Д. Моніторинг розвитку професійної компетентності вчителів малокомплектних шкіл у процесі післядипломної освіти / Л.Д. Покроєва, Л.В. Армейська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 155-160. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
866954
  Крапивіна Д.А. Моніторинг світового досвіду інноваційного управління медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 119-122 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
866955
  Носенко Ю.М. Моніторинг селекційних інновацій в насінництві картоплі // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 142-149 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
866956
  Ціделко В. Моніторинг систем дистанційного навчання / В. Ціделко, Н. Яремчук, В. Шведова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-61
866957
  Буряк І.В. Моніторинг соціально-економічної діяльності домогосподарств в умовах формування нової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Буряк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
866958
  Приступа М. Моніторинг соціально-трудових відносин у системі регіонального ринку праці // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 259-264. – ISSN 1562-0905
866959
  Смук М.М. Моніторинг способу життя // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 32-36. – ISSN 2312-1831
866960
   Моніторинг станів екологічної небезпеки при сумісній дії стаціонарних та пересувних джерел / О.В. Харламова, В.М. Шмандій, Д.В. Поліщук, О.Л. Котенко, М.І. Гученко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 27-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
866961
   Моніторинг станів екологічної небезпеки, що формується у техногенно навантаженому комплексі / Т.Є. Ригас, О.В. Харламова, Л.А. Бездєнєжних, В.М. Шмандій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 83-88 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
866962
  Безпрозванних Г.В. Моніторинг старіння багатожильних кабелів АЕС: теоретичні основи і методи сканування ізоляції електричним полем : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Безпрозванних Г.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 38 с. – Бібліогр.: 43 назви
866963
  Місевич М.А. Моніторинг стимулів до ефективної праці в галузі охорони здоров"я. Моделі мотивації / М.А. Місевич, Х.В. Соболєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 21, листопад. – С. 71-77 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
866964
  Говоруха О. Моніторинг судових рішень прокурором при здійсненні представницької діяльності як важливий компонент ефективності правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 4. – С. 56-60
866965
  Сокол П.М. Моніторинг сучасного стану ринку туристичних послуг України / П.М. Сокол, А.О. Корчевна // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 88-90. – ISBN 978-617-645-228-7
866966
  Бондаренко В.М. Моніторинг та діагностика життєздатності підприємства з використанням зарубіжних моделей = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 47-50 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
866967
  Різун В.В. Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації : монографія / [ В.В. Різун, В.Ф. Іванов, Н.П. Шумарова та ін. ] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Різуна ; упоряд. Т.В. Скотникова ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 966-594-958-6
866968
  Атаманчук В.А. Моніторинг та картографування територій нелегального видобутку бурштину за даними ДЗЗ (на прикладі Житомирського Полісся) // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (93). – С. 12-17. – ISSN 0868-6939
866969
  Левченко О.В. Моніторинг та оцінювання реалізації партисипативних бюджетів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 131-136. – ISSN 2306-6814


  "У статті здійснено аналіз тенденцій розвитку партисипативних бюджетів на місцевому рівні. Зазначено, що партисипативні бюджети сприяють інклюзивному управлінню та впливу на процес прийняття управлінських рішень, життєво важливих для інтересів ...
866970
  Іванченко Н.О. Моніторинг та стратегічні напрями реалізації економічної безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 20-21
866971
  Петлюк Ю.С. Моніторинг тваринного світу: проблеми правового забезпечення // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 178-180. – ISBN 978-966-419-269-6
866972
  Різун В.В. Моніторинг у системі методів журналістикознавства: основні засади. / В.В. Різун, Т.В. Скотникова // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 20-29.


  У статті розглянуто основні поняття моніторингу як одного з методів наукового дослідження. In a paper the idealized fundamentalses of monitoring as the method scientific re-search
866973
  Льода Л. Моніторинг умов зберігання приватних зібрань Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника як вагомий аспект їх збереження / Л. Льода, І. Пігель, Л. Дзендзелюк // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 283-300. – ISSN 2524-0315
866974
  Самокиш І.І. Моніторинг фізичної підготовленості студентів перших-других курсів щодо стану регуляторних механізмів серцевого ритму // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 74-78. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
866975
  Ходарківська В. Моніторинг фінансових можливостей та інвестиційних вподобань населення регіонів України // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.99-109
866976
  Цьохла С.Ю. Моніторинг фінансових показників рекреаційних підприємств Криму // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-43. – Бібліогр.: с. 36-37, 40, 43


  Наведено результати дослідження фінансового стану рекреаційних підприємств АР Крим, проаналізовано динамічні зміни. Подано пропозиції щодо подальшого розвитку моніторингу фінансових показників для інвестування рекреаційної сфери.
866977
  Цьохла С.Ю. Моніторинг фінансових показників рекреаційних підприємств Криму // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-43.
866978
  Корнійчук М.С. Моніторинг фітосанітарного стану польових культур в технологічних дослідах // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 93-99. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0372-8498
866979
  Білокопитов В.І. Моніторинг як важлива складова процесу забезпечення якості вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.80-82. – ISBN 978-966-698-191-5
866980
  Проценко І.І. Моніторинг як інструмент визначення якості освіти / І.І. Проценко, К.М. Гудименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 247-255. – ISSN 2312-5993


  На основі аналізу наукової літератури розкрито сутність моніторингу якості освіти, розглянуто функції моніторингу якості освіти, висвітлені принципи функціонування моніторингових структур, з"ясована відмінність між моніторингом та контролем.
866981
  Ігнатьєва І.А. Моніторинг як інформаційна основа для формування управлінських рішень щодо розвитку підприємств побутового обслуговування : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 20-22 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
866982
  Лукіна Т.О. Моніторинг як механізм інформаційного забезпечення управління якістю освіти // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 16-20.
866983
  Федченко О.П. Моніторинг якісного стану грунтів з використанням геоінформаційного аналізу / О.П. Федченко, А.Е. Кухарук, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 70. – С. 89-95. – ISSN 2524-0056
866984
  Прохоров О. Моніторинг якості вищої освіти. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 268-277. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 2)
866985
  Троянський О.І. Моніторинг якості води / О.І. Троянський; Мін-во аграрної політики; Держ. агроеколог. ун-тет. – Житомир : Волинь, 2004. – 192 с. – (Бібліотека еколога). – ISBN 966-690-070-Х
866986
  Лобойченко В.М. Моніторинг якості води з.Уди в Харківській області за показником мінералізації як складова її екологічної безпеки / В.М. Лобойченко, С.О. Райденко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 19-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2073-5057
866987
  Крюков С. Моніторинг якості медичних послуг як форма контролю в державному управлінні охороною здоров"я // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.118-123. – ISBN 966-7800-15-6
866988
  Булах І.Є. Моніторинг якості медичної освіти. Міжнародний досвід / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Ю.П. Антоненко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 5-12. – ISSN 1681-2751
866989
  Степанець І.О. Моніторинг якості науково-методичної роботи у педагогічному закладі вищої освіти як складова освітнього менеджменту // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 377-391. – ISSN 2074-8167
866990
  Андрюшина О. Моніторинг якості освіти у США в контексті міжнародних досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 70-80. – ISSN 1682-2366
866991
  Лукіна Т.О. Моніторинг якості освіти як інформаційна основа управління освітою в Україні // Педагогічна і психологічна науки в Україні / Академія педагогічних наук України ; [ред. рада. : Кремень В.Г., Мадзігон В.М., Савченко О.Я. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – С. 134-144. – ISBN 978-966-644-059-7
866992
  Цвєткова Г. Моніторинг якості підготовки магістрів педагогічного профілю: критерії та показники / Г. Цвєткова, Е. Панасенко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2019. – № 1 (72). – С. 53-61. – ISSN 2078-1016
866993
  Чайкіна Н.О. Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 46-52
866994
  Троянський О.І. Моніторинг якості повітря / О.І. Троянський, О.А. Дашковський; МОіНУ. Держ. агроекол. ун-тет. – Житомир : Волинь, 2004. – 160 с. – ISBN 966-690-089-0
866995
   Моніторинг, збереження і відновлення ботанічних пам"яток природи для технології комплексного озеленення Львова / Мокрий Володимир, Гречанин Руслан, Мороз Олександр, Петрушка Ігор, Шемелинець Інеса // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 20-22 : фото. – Бібліогр.; 2 назв.
866996
   Моніторингова оцінка якості поверхневих вод у районах захоронення твердих побутових відходів / О. Азімов, І. Кураєва, О. Трофимчук, К. Злобіна, С. Кармазиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 56-60. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
866997
  Удовиченко В.В. Моніторинговий аналіз впливу агропромислового природокористування на екологічний стан природи Сумщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-27. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості сільськогосподарського виробництва на території Сумської області, його динаміку, просто-рову диференціацію та вплив на екологічний стан природного середовища в регіоні. Are shown specialities of agriculture in Sumy region, its ...
866998
  Шаравара В.В. Моніторингові дослідження та аналіз забруднення грунту в районі бойових стартових позицій балістичних ракет / В.В. Шаравара, Я.І. Мовчан // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
866999
  Гринюк С.П. Моніторингові дослідження у галузі вищої освіти: національний та наднаціональний виміри / С.П. Гринюк, А.А. Заслужена // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 38-58. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
867000
  Приходько В.М. Моніторингові дослідження якості освіти - нова навчальна і наукова дисципліна у післядипломній освіті // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 5. – С. 19-27.
<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,