Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
858001
  Добробабина О.Ю. "Мотив просветления" в повести Л.Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 164-169
858002
  Прищепа Т.В. "Мотив творчості у постмодерністській інтерпретації міфу про Франкенштейна (Пітер Акройд "журнал Віктора Франкенштейна") // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 198-203. – ISSN 2313-500Х
858003
  Ковальов П. "Мотор" революції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 21). – С. 4


  Остання геополітина битва на теренах СНД відбувається зараз на Майдані. Чим є авангард цієї битви - покоління незалежної України?
858004
  Авраменко О. "Моцарт живопису" і... авантюрний роман // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 березня (№ 46/47). – С. 16-17


  У залі Національної академії мистецтв України вперше представлені роботи майстра із Туреччини Бедрі Байкама.
858005
  Бэлза И.Ф. "Моцарт и Сальери" : Трагедия Пушкина : драмат. сцены Римского-Корсакова / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музгиз, 1953. – 136 с. : портр., нот., ил.
858006
  Воронько О. "Моцарт" не пережив Covid-19. Від банкрутств не застраховані ані в Австрії, ані в США з КНР / підготував Костянтин Ніколаєв // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2). – С. 27


  "Торік багато компаній зазнали банкрутства. Серед них і впізнаванні світові бренди. Когось підкосила пандемія, когось інші об"єктивні чи суб"єктивні причини".
858007
  Слісаренко І. "Мочити" у храмах... // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.20-21.
858008
  Грачева И.В. "Моя "Пиковая дама" в большой моде, игроки понтируют на тройку, семерку и туза // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 1. – С. 49-52


  Про деякі прототипи повісті Пушкіна
858009
  Розумна О. "Моя Африка почалася з Парижа" / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 липня (№ 127/128). – С. 31


  Оксана Розумна (Куценко) про поезію, дипломатичну службу, африканських жінок і ностальгію.
858010
  Диба А. "Моя Вкраїно, мій ти раю... / А. Диба, А. Чернов // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 210-215. – ISSN 2075-1222


  Матеріали до біографії письменника - "плеядівця" Мусія Кононенка
858011
   "Моя доля пов"язана з долею мого народу, висланого в 1944 році" // Кримські студії : інформаційний бюлетень / Центр інформації та документації кримських татар. – [Б. м.], 2000. – № 1, січень. – С. 52-55


  Про Мустафу Джемілева.
858012
  Піддубна К. "Моя душа в Україні. Я - українка, я так відчуваю..." / бесіду вела Ірина Ніколайчук // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Червень (№ 23/24)


  Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України знають у найвіддаленіших куточках світу. У різні роки в інституті працювали Павло Бліох, Семен Брауде, Емануїл Канер, Олександр Усиков та багато інших. У квітні ...
858013
  Дзюбенко-Мейс "Моя душа здригнулася словами..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 14-15


  Інсценізація "Марусі Чурай" Ліни Костенко.
858014
  Складаний І. "Моя еміграція - зона". (Роздуми після творчого вечора Ліни Костенко) // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 квітня (№ 16). – С. 3. – ISSN 2219-5793
858015
  Запорожченко Ю.О. "Моя Європа" в сучасній есеїстиці: Детлеф Гайови - Юрій Андрухович - Анджей Стасюк (імагологічний аспект) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 215-219. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
858016
  Толкачёва Е. "Моя жизнь - черновик". Бытовые мотивы в письмах Марины Цветаевой. К 75-летию возвращения поэта на родину // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 5, кн. 5, сентябрь - октябрь. – С. 176-188. – ISSN 0203-5847
858017
  Андреус А.П. Мо-цзи (Мо Ді) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 61-62. – ISBN 966-316-069-1
858018
  Нікольчук І. Мотив злочину як складова звичаєвого права у баладній творчості Київщини // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 56-60. – ISSN 2225-5095
858019
  Куліш О.А. Мотив змієборства у релігійно-міфологічній системі первісної культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 162-167. – ISSN 2226-3209
858020
  Славіца Г. Мотив зміїнареченого в сербській усній поезії // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 50-54. – ISSN 0130-6936
858021
  Виноградов О.М. Мотив зникаючих просторів у творчості Ж. Перека // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 169-174


  У статті розглядається мотив зникаючих просторів у творчості Ж. Перека, що з"являється у низці творів письменника, зокрема у незавершеному тексті "Місця", есе "Просто простори" та романі "Життя спосіб використання". Аналізується біографічний матеріал, ...
858022
  Предибайло Є. Мотив зустрічі з людиною похилого віку як залишок обряду ініціації у чарівних казках Китаю та України // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 461-466
858023
  Горостоватова Ю. Мотив зустрічі у детективних романах Володимира Винниченка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 292-298. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті розглядається хронотоп зустрічі як важливий елемент художньої структури детективних романів Володимира Винниченка, простежуються його особливості, зв"язок з жанрово-стильовою манерою письменника. В статье рассматривается хронотоп встречи как ...
858024
  Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений / Б.С. Волков. – Казань, 1968. – 167с.
858025
  Исаева Т.Б. Мотив и цель в террористических преступлениях крестьянских социалистов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 46-47. – ISSN 1812-3805
858026
  Гармаш Л.В. Мотив игры в романах Ф.К. Сологуба "Тяжелые сны" и "Мелкий бес" (танатологический аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 206-213. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
858027
  Ляцу А.Д. Мотив идеального города в творчестве Константиноса Кавафиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 166-170. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
858028
  Король Е.А. Мотив избранничества в романе Т.Манна "Лотта в Веймаре" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 146-156. – ISBN 966-72-77-79-8
858029
  Громова М.В. Мотив Италии в повести И.С. Тургенева "Вешние воды" / М.В. Громова, О.В. Пономаренко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 69-72
858030
  Ткаченко О. Мотив і спосіб Каїнового злочину в художніх обробках українських та зарубіжних письменників // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 300-305


  Стаття присвячена компаративному аналізу біблійних образів Каїна і Авеля в українській та зарубіжній літературах. The article is dedicated to the comparison and study of Bible’s images of Cain and Abel in the Ukrainian and Foreign literature.
858031
  Малій А.С. Мотив катастрофізму в поетиці романів Айріс Мердок // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 26-32


  У статті аналізується функція мотиву катастрофізму в творчості видатної англійської письменниці Айріс Мердок. Виділено три основних типи цього мотиву в художній літературі: локальну, глобальну та внутрішню катастрофу. Показано, що для поетики романів ...
858032
  Головко Л.Г. Мотив колискової пісні як основа ідейної концепції роману "Дикий мед" Л. Первомайського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 176-180. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано мотив колискової пісні в романі "Дикий мед" Л. Первомайського. Художній простір роману утворюють два різнорідні простори - "всеча-совий" або "міжчасовий" простір Всесвіту (у тому числі індивід. простір) та історично маркований ...
858033
  Тиховська О. Мотив кохання й пізнання внітрішньої фемінності в поемі Максима Рильського "Царівна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
858034
  Блошко В.Ю. Мотив кохання у творі Філіпа Ларкіна "An Arundel Tomb"
858035
  Вапнярчук В.В. Мотив кримінального процесуального доказування // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 81-87. – ISSN 2224-9281
858036
  Ніколова О. Мотив крос-гендерної травестії в українській літературі І половини ХІХ ст. на тлі європейської традиції // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 31-42. – ISSN 2312-6809
858037
  Рубан А. Мотив круга в структуре романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина" // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 296-302. – ISSN 2411-6548
858038
  Циганенко В.Л. Мотив культурних зв"язків Константинополя та Київської митрополії в історичній перспективі Захарії Копистенського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 159-165. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті аналізується тема культурних зв"язків між Константинополем і Київською митрополією від часів поширення християнства на Русі й до кінця XVI ст., яка відображена в третій частині полемічного трактату Захарії Копистенського "Палінодія". Автор ...
858039
  Кучер З. Мотив лабіринту в повісті Ф. Дюрренматта "Зимова війна у Тібеті" // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 367-374. – ISBN 978-966-1516-14-3


  В пропонованій статті аналізується повість Ф. Дюрренматта "Зимова війна у Тібеті", яка є художнім втіленням його філософської концепції "драматизму лабіринту". Мотив лабіринту розглядається не лише як домінуюча метафора твору, а й як один з основних ...
858040
  Рега Д. Мотив любові у творчості поетів-футуристів (на прикладі поетичної спадщини В. Маяковського, М. Семенка та Б. Ясенського) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-93. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
858041
  Павлюк Н.Р. Мотив любовного свидания/встречи в рассказе "Ривьера" Ивана Бунина // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 267-272. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
858042
  Шаф О.В. Мотив мандрів у творчості Сергія Жадана в контексті "Маскулінної безпритульності" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 91-98. – ISBN 978-966-551-315-5
858043
  Сирота Ю. Мотив маскараду в російськомовній прозі Є.П. Гребінки // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 108-111
858044
  Довгаленко Вікторія Мотив маски в кінематографі у контексті теоретичних розвідок (20-ті роки ХХ століття) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 157-164. – ISSN 1997-4264
858045
  Гладкова М.В. Мотив маски в повісті "Ирій" В. Дрозда / М.В. Гладкова, Л.Г. Головко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 115-119. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
858046
  Фрасинюк Є. Мотив могили у творах Шевченка "Розрита могила" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 344-352. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Геніями називає людство особистостей, котрі зуміли знайти геніальні від-повіді на кардинальні запитання, а це означає, що відповіді спроможні освітлити життєвий шлях не тільки окремої людини, а й цілого народу, людства взагалі. Греки назвали їх ...
858047
  Ткаченко Р. Мотив надії у творчості Миколи Бажана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 26-32. – ISSN 0236-1477
858048
  Пак А. Мотив насилия в современной корейской литературе на примере рассказа Ли Мунёль "Наш испорченный герой" // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 149-151. – ISSN 2304-5809
858049
  Гноєва Н.І. Мотив національної свободи і внутрішньої свободи особистості в романі "Берестечко" Ліни Костенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 119-122. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
858050
  Сеник Л. Мотив небезпеки (загрози) в екзистенційному вимірі ліричного героя та його еволюція в літературі ХХ соліття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 82-90
858051
  Гуцул О. Мотив неврастенічного синдрому в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. : (на матеріалі творчості В. Винниченка та М. Хвильового) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 85-92. – ISBN 966-594-246-8
858052
  Кушнірова Т. Мотив ностальгії у романі М. Пруста "На Сваннову сторону" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 62-66. – ISSN 2075-1486
858053
  Тептюк П.С. Мотив обманной свадьбы в средневековых арабских макамах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 108-112. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
858054
  Маляр Д. Мотив очікування в китайській та англійській драмі абсурду (на матеріалі п"єс "Автобусна зупинка" Гао Сінцзяна та "Чекаючи на Годо" Семюеля Беккета) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 101-110


  У статті досліджено особливості драми абсурду у канонічному її варіанті ("Чекаючи на Годо" Семюеля Беккета) та китайському зокрема ("Автобусна зупинка" Ґао Сінцзяня). Висвітлюються характерні ознаки сюжетних рівнів п"єс через мотив очікування як ...
858055
  Кондратенко К.О. Мотив патріотизму у хорватських подорожніх нарисах 50-60 років XIX ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 334-337
858056
  Атаманчук В.П. Мотив перевтілення у новелах Х.Л. Борхеса зі збірки "Творець" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 12. – С. 56-58
858057
  Заверталюк Н.І. Мотив повернення на батьківщину в романі "Майстер корабля" Ю. Яновського // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 30-40. – ISBN 978-966-551-315-5
858058
  Онуфрієнко О.Б. Мотив подорожі в романі О. Гончара "Твоя зоря" / О.Б. Онуфрієнко, Л.І. Яшина // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 193-197. – ISBN 978-966-551-315-5
858059
  Яшина Л.І. Мотив подорожі в художньому просторі О. Гончара та В. Дрозда // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 192-200
858060
  Хащина М.С. Мотив покликання як фатуму у драматичній поемі В. Барки "Кавказ" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 279-285. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
858061
  Горобченко І. Мотив польоту і крил у творчості письменників від античності до сучасності // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, червень 2018. – С. 46-56
858062
  Родионова Н.Г. Мотив постмодернистской игры в романах Анджелы Картер // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 1. – С.41-47. – ISSN 0130-9730


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
858063
  Яремкович М. Мотив пошуку "ідеальної жінки" в новелістиці Гната Михайличенка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 34-35. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
858064
  Максимчук О. Мотив пошуку коханого у проповідях Антонія Радивиловського і діалогах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 66-71. – ISBN 978-617-7009-24-4
858065
  Цимбал Н. Мотив предательства в повести Л. Андреева "Иуда искариот" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 250-255. – ISBN 978-617-689-129-1
858066
  Чубинский М.П. Мотив преступной деятельности и его значение в уголовном праве / [соч.] М.П. Чубинского, прив.-доц. Демидовского юрид. лицея. – Ярославль : Типо-литогр. Э.Г. Фальк, 1900. – [2], XX, 351 с. – Отд. оттиск: Временник Демидовского юридического лицея. 1900, кн. 79-80
858067
  Черніченко А.О. Мотив пригадування в автобіографічному романі Нікоса Казандзакіса "Посвята Ель Греко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 147-151
858068
  Самитова Е.Т. Мотив природной стихии в романах Ж. Роденбаха (поэтика воды) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 52-58. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
858069
  Михеева Ю.А. Мотив разрушения в романе Э. Юнгера "На мраморных утесах" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 290-295
858070
  Нейман Б.В. Мотив раскаяния в творчетве Лермонтова / Б.В. Нейман. – 115-140с.
858071
  Дорош В. Мотив расової, національної чи релігійної нетерпимості як кваліфікуюча ознака злочинів проти життя і здоров"я особи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 163-173. – ISSN 0201-7245
858072
  Старова О. Мотив реінкарнації в поезії Володимира Свідзінського // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 47-51. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
858073
  Букіна Н. Мотив родинного прокляття в романі Петра Кралюка "Шестиднев, або корона дому Острозьких" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 80-85


  У статті досліджуються прийоми та образи ґотичної поетики, пов’язані з мотивом родинного прокляття, та специфіка їх застосування у сучасній прозі на прикладі роману Петра Кралюка "Шестиднев, або Корона дому Острозьких". В статье исследуются приемы ...
858074
  Довбня К.В. Мотив розлуки та зустрічі з "божественним" коханим у поезії Міри Баї // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 144-148


  Розглянуто поширений у середньовічній літературі гінді течії бгакті мотив розлуки тазустрічі з божественним коханим на прикладі творів поетеси-містика Міри Баї
858075
  Шаф О. Мотив руйнації родинних стосунків у поезії Тараса Шевченка в гендерному ракурсі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 103-109


  У статті розглядається художня специфіка моделі родини та мотиву її руйнації в поезії Тараса Шевченка крізь призму гендеру
858076
  Козак М. Мотив самотності в ліриці Михайла Ореста // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 51-54. – (Філологія ; Вип. 19)
858077
  Токмань Г. Мотив самотності в поезії Тодося Осьмачки: екзистенціально-діалогічна інтерпретація // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (713). – С. 75-95. – ISSN 0236-1477
858078
  Коломієць І.В. Мотив самотності у творчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 37-45


  У даній статті розглянуто мотиви самотності у творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано творчість поета у контексті його біографії. Досліджується особиста самотність Тараса Шевченка, яка вплинула на його творчий шлях. Розкриваються основні причини ...
858079
  Иванова Н.П. Мотив света в повестях И.С. Тургенева // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 16-21
858080
  Иванова Н.П. Мотив света в повестях И.С.Тургенева // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 6. – 16-21. – ISSN 0236-2007
858081
  Кобута С.С. Мотив свободи в соціальній поезії Івана Багряного та Джорджа Орвелла // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 149-151. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
858082
  Шкрабалюк А.О. Мотив свободи волі в ліро-епічній спащині Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 48-50
858083
  Атаманюк З.М. Мотив свободи у філософії Григорія Сковороди // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 22-28. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
858084
  Скупейко Л. Мотив свободи через страждання у творчості Лесі Українки (психотипологія образів Прометея й Ісуса Христа) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (684), грудень. – С. 16-20. – ISSN 0236-1477
858085
  Черниш А.Є. Мотив свободи як акт подолання тоталітарної заблокованості у творах М. Слабошпицького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 264-268. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
858086
  Дзюба І. Мотив слави в Шевченковій поезії // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 30-57. – ISBN 966-95452-3-8


  Універсальні мотиви Шевченкової поезії, закодовані в семантиці поетового слова, досліджені в статті. Серед основних загальнолюдських духовних і моральних понять автор приділяє особливу увагу інтерпретації мотиву слави у творчості Т. Ше вченка, яка не ...
858087
  Жиленко И.Р. Мотив смерти в романе Михаила Арцыбашева "Санин" / И.Р. Жиленко, А.Д. Емельянова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – C. 5-10. – ISSN 2077-804X
858088
  Стрельцова Е. Мотив смерти и воскресения в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 235-239. – ISBN 978-617-689-129-1
858089
  Любарець Н.О. Мотив смерті в романі Вірджинії Вулф "Хвилі" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 322-326. – ISBN 966-581-388-9
858090
  Бойніцька О.С. Мотив смерті в творчості Івліна Во // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 182-192. – ISBN 966-581-102-9
858091
  Токмаль Г. Мотив смерті коханої людини в поезії Івана Франка, Лесі Українки, Володимира Свідзинського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 29-37. – ISSN 0130-5263
858092
  Тарасюк Я. Мотив смерті у романі Франсуа Моріака "Плоть і кров" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 167-175. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено функціонування мотиву смерті в романі Ф. Моріака "Плоть і кров", його переплітання з ін. мотивами роману, перетікання у мотив пошуку смислу і відчуття його відсутності, своєрідне його звучання і трансформація у просторі релігійної ...
858093
  Наконечна Л.Б. Мотив смерті у структурі тексту Василя Стефаника // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 218-224
858094
  Бойніцька О.С. Мотив смерті, тема кохання та проблема віри в романі Івліна Во "Повернення до Брайдсхеду" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 137-145. – (Іноземна філологія)


  Пропонується аналіз художніх особливостей роману Івліна Во "Повернення до Брайдсхеду". Для детального розгляду виокремлюються ключові аспекти твору: мотив смерті, тема кохання та проблема віри.
858095
  Мацапура В. Мотив сна и поэтика сновидений в творчестве А. Пушкина // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 85-91. – ISBN 966-638-152-4
858096
  Карацуба М.Ю. Мотив сну в народних баладах південних слов"ян // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2017. – Вип. 16. – С. 134-147. – ISSN 2522-9834
858097
  Цуркан І.М. Мотив солнцепоклонництва у творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 22-25
858098
  Чик Д. Мотив соціальної помсти у прозі Т. Шевченка та Е. Гаскелл // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 13-25. – ISSN 0236-1477
858099
  Шевель Т. Мотив страждання і концепція трагічного у творчості Миколи Вороного // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 124-128
858100
  Базина Е.С. Мотив страха в раннем рассказе С.Н. Сергеева-Ценского "Взмах крыльев" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 304-308
858101
  Галкина Я.В. Мотив судьбы в рассках А. Грина о Первой мировой войне // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 257-264. – ISSN 2313-1993
858102
  Бодаєвський В.П. Мотив та мета як необхідні ознаки суб"єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 410 КК України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 130-133. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
858103
  Мафтин Н.В. Мотив таємниці в структурі детективної повісті Анатоля Курдидика "Три королі і дама" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 114-122. – (Слово). – ISSN 2304-7402
858104
  Постовая Н.С. Мотив театра в романе Альфреда де Виньи "Сен-Мар, или заговор времен Людовика XIII" (1826) // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 150-159. – ISBN 966-72-77-79-8
858105
  Михеичева Е.А. Мотив террора в творчестве Леонида Андреева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 125-129. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
858106
  Кирилов Т. Мотив травми в сучасній прозі німецьких письменників // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 62-68. – ISSN 2307-2261
858107
  Романенкова Ю.В. Мотив усікновіння голови у західноєвропейському живопису ХV - ХVII ст. / Ю.В. Романенкова, Н.А. Колосова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 58-64
858108
  Шарбенко Т.В. Мотив чортівні у сатиричних повістях М. Гоголя та М. Булгакова ("Невский проспект" і "Дьяволиада") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 235-238
858109
  Гудзь Л. Мотив чуда в художньому вимірі українського бароко на прикладі поеми "Богородице Дьо, радуйся" Іоана Максимовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 155-164


  Розкриваються особливості мотиву чуда в українській поезії доби Бароко, зокрема в поемі Іоана Максимовича "Богородице Д?во, радуйся" (1707). Предметом аналізу стали вірші на честь Діви Марії та Її ікони Іллінської. Іоан Максимович пропонує повчальні ...
858110
  Чорний Ю.В. Мотив як елемент оперативно-розшукової характеристики корисливо-насильницьких злочинів // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 149-150
858111
  Урись Т. Мотив як маркер модусу національної ідентичності в сучасній українській поезії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 253-256. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
858112
  Фролова І.Є. Мотив як мета у комунікативній ситуації конфлікту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 33-38
858113
  Скрипник Я.А. Мотив як об"єкт криміналістичного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-68. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Розглянуто питання встановлення мотиву вчинення злочину в кримінальному судочинстві України. Розкрито теоретичне і практичне значення мотиву для встановлення вини і кваліфікації злочину, призначення покарання. Звернено увагу на роль мотиву при ...
858114
  Туркот М. Мотив як обов"язкова ознака суб"єктивної сторони злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-46.
858115
  Тапалова О. Мотивационная направленность профессиональной социализации студента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 105-107. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей статье рассматривается мотивационная направленность профессиональной социализации студентов. Мотивационные факторы, основанные на интересе к будущей профессии, мотивы самоактуализации личности и учебно-познавательные мотивы положительно ...
858116
  Файзуллаев А.А. Мотивационная саморегуляция личности / А.А. Файзуллаев. – М, 1987. – 134с.
858117
  Назарова О.В. Мотивационная сфера преподавателя вуза с позиции менеджмента организаций // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 101-106. – ISSN 0869-3617


  Анализируются подходы к развитию мотивации преподавателей и студентов вузов в процессе их совместной деятельности. В статье проанализированы принципы разработки когерентных и эффективных систем вознаграждения сотрудников образовательных ...
858118
  Коржева Лидия Борисовна Мотивационная типология производного слова (на материале суффиксальных новообразований английского языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Коржева Лидия Борисовна; Москов. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – 23л.
858119
  Сергеева И.Н. Мотивационная типология сложных существительных английского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сергеева И.Н.; Моск.гос.ин-т иностр.язю. – М, 1989. – 22л.
858120
  Каширский Д.В. Мотивационно-потребностная сфера подростков с психологическими проблемами // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.26-37. – ISSN 0042-8841
858121
  Ящун Т.В. Мотивационное обучение Web-программированию / Т.В. Ящун, Е.В. Громов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 210-219. – ISSN 2074-8922
858122
  Таран С. Мотивационное письмо - это не только про учебу // КП в Украине. – Київ, 2020. – 5 февраля (№ 16). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  "Мотивационное письмо - это эссе, в котором кандидат на обучение рассказывает о том, почему он хочет учиться в конкретном университете по конкретной специальности. Задача - убедить приемную комиссию выбрать именно вас среди других кандидатов. В ...
858123
   Мотивационные аспекты профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в вузе. – Пермь, 1989. – 181с.
858124
  Шутенко Е.Н. Мотивационные и жизненно-смысловые аспекты самореализации студентов в процессе вузовской подготовки / Е.Н. Шутенко, Е.П. Акулова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 25-30. – ISSN 1026-955X


  Поставлена проблема эффективной вузовской подготовки, решение которой должно способствовать полноценной самореализации студентов в образовательной и социокультурной системе вуза, стимулировать рост их сущностных сил в процессе учебной подготовки и ...
858125
  Соколова Е.Т. Мотивационные источники и регуляторные функции манипуляции / Е.Т. Соколова, Г.А. Иванищук // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 87-102. – ISSN 0042-8841
858126
  Старинская Н. Мотивационные механизмы адаптации студентов к учебному процессу в вузе // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 220-224
858127
  Зеленский О.А. Мотивационный аргумент Юма: трудности интерпретации // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 102-110. – (Философия ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
858128
   Мотивационный диалектный словарь. – Томск
1. – 1982. – 266с.
858129
   Мотивационный диалектный словарь. – Томск
2. – 1983. – 371с.
858130
  Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент / Э.А. Уткин; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва : Тандем; Экмос, 1999. – 256 с. – ISBN 5-88124-032-2
858131
  Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент : Курс лекций / В.П. Сладкевич; МАУП. – Киев : МАУП, 2001. – 168с. – ISBN 966-608-083-4


  Основные проблемы мотивационного менеджмента, обосновано место мотивации в системе управления. Для студентов управленческих специальностей, преподавателей, менеджеров, предпринимателей
858132
  Терпило Ирина Валентиновна Мотивационный механизм хозяйственной деятельности производственного предприятия. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Терпило Ирина Валентиновна; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 197л. – Бібліогр.:л.187-197
858133
  Еськов А.Л. Мотивация в корпоративной системе управления персоналом / А.Л. Еськов, И.И. Симакова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 64-68. – Бібліогр.: на 5 пунктів
858134
  Пастухова О.В. Мотивация в управлении: от классических моделей до современных интерпретаций // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2010. – С. 28-37. – (Соціологічні науки ; Т. 13, № 1). – ISSN 1562-9961
858135
  Мелентьева Т.М. Мотивация в учебной деятельности студентов вуза // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 394-397
858136
  Ярошенко Валентина Владимировна Мотивация выбора профессии и особенности ее развития у учащихся VI-X классов общеобразовательной школы : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.07 / Ярошенко Валентина Владимировна; НИИ Пед. УССР. – К., 1975. – 24л.
858137
  Тапалова О.Б. Мотивация достижения в норме и патологии : монография / О.Б. Тапалова. – Киев : АДЕФ-Украина, 2015. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 248-264. – ISBN 978-617-7156-59-7
858138
  Соколова Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии / Е.Т. Соколова. – М., 1976. – 128с.
858139
  Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. / Х. Хекхаузен. – Москва : Педагогика
Т.1. – 1986. – 407с.
858140
  Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. / Х. Хекхаузен. – Москва : Педагогика
Т.2. – 1986. – 392с.
858141
  Озерникова Т.Г. Мотивация и конкурентоспособность работников: проблемы взаимосвязи // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 71-75. – ISSN 1993-3541
858142
  Васильев И.А. Мотивация и контроль за действием / И.А. Васильев, Магомед-Эминов. – Москва, 1991. – 143с.
858143
  Маслоу А. Мотивация и личность = Motivation and personality / Абрахам Маслоу; [пер. с англ.: Т. Гутман, Н. Мухина]. – 3-е изд. – Москва;Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 352с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00616-7
858144
  Маслоу А. Мотивация и личность = Motivation and personality / Абрахам Маслоу; [ пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина ]. – 3-е изд. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-91180-439-8
858145
  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 508 с. : ил. – Предм. указ.: с. 502-508. – Библиогр.: с. 481-501 и в подстроч. примеч. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00028-5
858146
  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы : Учебное пособие / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2006. – 512с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00028-5
858147
  Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.А. Дмитренко, Е.А. Шарапатова, Т.М. Максименко; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 248с. – ISBN 966-608-143-1
858148
  Рознатовский И.В. Мотивация и роль женщин в деятельности террористических организаций (век XX - начало XXI) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 65-68. – ISSN 2077-1800
858149
  Гайдаш Е.В. Мотивация и стимулирование в современных организациях: особенности применения // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 185-191. – ISSN 1993-5560
858150
  Сумец А.М. Мотивация и стимулирование работы водителей - экспедиторов // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 60-67 : табл., фото. – Библиогр.: 2 назв.
858151
  Макаренко Т.С. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала библиотеки // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2009. – № 2 (18). – С. 107-139
858152
  Херцберг Ф. Мотивация к работе = The motivation to work / Ф. Херцберг, Б. Моснер, Б. Блох Снидерман ; пер. с англ. Д.А. Куликова ; под общ. ред. Е.А. Борисовой. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2007. – 238, [1] с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: New Brunswick etc.: Transaction Publ., 1993. - Алф. указ.: с. 237-238. – Библиогр: с. 234-236. – ISBN 5-9626-0259-5
858153
  Пугачев В.П. Мотивация к учебе студентов управленческого факультета в свете общих проблем российской высшей школы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 19-41. – (Управление (государство и общество) ; № 1)
858154
  Стрелкова И.Б. Мотивация как необходимый фактор профессиональной успешности библиотечного специалиста // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 63-74. – ISSN 0130-9765
858155
  Никола С.О. Мотивация как основа экономико-экологического механизма природопользования. // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 168-175
858156
  Видеркер Л.И. Мотивация как фактор повышения инновационнойц активности студентов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 137-144. – ISSN 1811-0916
858157
  Суслова И.М. Мотивация как фактор совершенствования управления персоналом // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 5-12. – ISSN 0130-9765


  В свете достижений кадрового менеджмента рассмотрены важнейшая управленческая функция мотивации и направления ее реализации в библиотеке.
858158
  Великанов В.М. Мотивация личности и социальная среда / Виктор Великанов. – Киев : [Типография "Ризоград"], 2012. – 196 с. – ISBN 5-94748-353-9
858159
  Тимошенко И.И. Мотивация личности и человеческих ресурсов : учеб. пособие / И. Тимошенко, А. Соснин ; Европ. ун-т. – Киев : Издательство европейского университета, 2004. – 575, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 566-573. – ISBN 966-7942-80-5
858160
  Чаусова Т. Мотивация навчальної діяльності як технологія навчанняв системі післядипломної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 83-87
858161
   Мотивация научного творчества. – М, 1980. – 25с.
858162
  Темнова Л.В. Мотивация научной деятельности современных ученых разных поколений / Л.В. Темнова, О.А. Шевченко // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 4. – С. 73-85. – ISSN 1561-2465


  Анализируются факторы «старения» кадрового состава российской науки, дифференциации мотивационной структуры современных ученых, в первую очередь занятых преподавательской деятельностью. На основе проведенного исследования выявлены общие черты мотивации ...
858163
  Колмачихин Ю. Мотивация отдела логистики по методу " Управление по целям" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 5 (48). – С. 36-39
858164
  Мерманн Э. Мотивация персонала = Mitarbeiter fordern : инструменты мотивации для успеха организации : пер. с нем. / Элизабет Мерманн. – Харьков : Гуманитарный центр, 2007. – 182, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. нем. - Пер. изд.: Mitarbeiter fordern. Motivattionsinstrumente fur den Unternehmenserffolg / Elisabeth Mehrmann. Bildung und Wissen Verlag, 2002. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-8324-37-6
858165
  Орехов Е. Мотивация персонала в условиях кризиса // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 11. – С. 30-34.
858166
  Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности / В.Г. Асеев. – Москва : Мысль, 1976. – 160 с.
858167
  Фрэнкин Р. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и социальные аспекты / Роберт Фрэнкин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 651с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-94723-052-6


  Книга знакомит с теориями мотивации, которые рассматриваются с точки зрения биологических и психологических факторов, лежащих в основе поведения человека
858168
   Мотивация познавательной деятельности. – Л, 1972. – 117с.
858169
  Михайлева Е.Г. Мотивация получения высшего военного образования в современной Украине / Е.Г. Михайлева, Д.А. Медведева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 92-98. – ISSN 2077-1800


  На основании проведенных авторских исследований качественными и количественными стратегиями выявлено, что на первом этапе основными факторами выбора профессии военнослужащего выступают престиж профессии, гарантия трудоустройства. Опреде-ленное влияние ...
858170
  Сорока И.В. Мотивация предпринимательства как экономико-философский феномен: сущность, эволюция, современные проблемы : Монография / И.В. Сорока; МОУ. ДонГУ экономики и торговли. – Донецьк, 1999. – 457с. – Библиогр.: с.440-456
858171
  Джекебаев У.С. Мотивация преступления и уголовная ответственность. / У.С. Джекебаев. – Алма-Ата, 1987. – 189с.
858172
  Ониси Ю. Мотивация при обучении японскому языку в украинских университетах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття висвітлює проблеми мотивації у вивченні японської мови українськими студентами. Попри те, що Україна має дуже малий обсяг культурного та економічного обміну з Японією, японська мова є вельми популярною як спеціальність у ВНЗ. Вважається, що ...
858173
  Коченов М.М. Мотивация при шизофрении / М.М. Коченов, В.В. Николаева. – М, 1978. – 88с.
858174
  Тузов А.П. Мотивация противоправного поведения несовершеннолетних / А.П. Тузов. – Киев, 1982. – 181с.
858175
  Баженова Л.В. Мотивация профессионального самосовершенствования учителя. Программа личностного ориентированного тренинга // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 36-38
858176
  Эралиева А.Э. Мотивация профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений как фактор повышения качества образования / А.Э. Эралиева, О.А. Яновская // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 351-360. – ISSN 1993-6788
858177
  Разгуляев В. Мотивация руководителей логистических подразделений // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 4 (41). – С. 58-65
858178
   Мотивация труда работников в условиях современного производства. – Москва, 1989. – 109 с.
858179
  Каз М. Мотивация труда: трансформация структуры теоретико-методологического знания и когнитивно-ценностный подход // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 82-95. – ISSN 0042-8736
858180
  Чирков В.И. Мотивация трудовой деятельности / В.И. Чирков. – Ярославль, 1985. – 90с.
858181
  Балакирева А.В. Мотивация трудовой деятельности персонала предприятия // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 229-236


  В статье рассмотрены теоретические аспекты влияния мотивации трудовой деятельности персонала на развитие предприятия, а также обобщен практический опыт ЗАО "Тиротекс" в сфере формирования зффективной системы стимулирования труда. The theoretical ...
858182
  Балиоз В.И. Мотивация трудовой деятельности сотрудников библиотеки // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 63-71
858183
  Чирков В.И. Мотивация учебной деятельности / В.И. Чирков. – Ярославль, 1991. – 51с.
858184
  Богуславский В.В. Мотивация учебной деятельности курсантов / В.В. Богуславский, М.В. Гирская // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 217-221. – ISSN 2073-8536


  В статье анализируется современное состояние проблемы формирования и развития мотивации учебной деятельности обучающихся в вузах. Формирование и развитие мотивации учебной деятельности курсантов рассматривается как важное направление деятельности ...
858185
  Григорян Самсон Товмасович Мотивация учебной деятельности учащихся 5-7 классов при изучении иноязычной лексики : Автореф... канд. психол.наук: 10.00.07 / Григорян Самсон Товмасович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
858186
  Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / А.К. Маркова. – М, 1983. – 65с.
858187
  Пашковская И. Мотивация энергетической политики ЕС в отношении России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 11. – С. 39-42. – ISSN 0131-2227
858188
  Москвичев С.Г. Мотивация, деятельность и управление / С. Г. Москвичев. – Киев; Сан-Франциско : Light press, 2003. – 492 с. – ISBN 966-96038-0-X
858189
  Слиньков В.Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда : практические рекомендации / В.Н. Слиньков. – Киев : Дакор : КНТ, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-8379-29-1
858190
  Сірий А.В. Мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом, її психологічна структура та методика дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються результати дослідження мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом, на основі певних діагностичних методик визначені їх типи і рівні. В статье анализируются результаты исследования мотивации ...
858191
  Ямаш Ю. Мотивації живописного циклу "З життя пнів" Івана Труша // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 93-96. – ISSN 2520-6419
858192
  Савчук Р.М. Мотивації праці робітників спільних підприємств : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.04 / Савчук Р. М.; НАН Укр. Ін-т соціол. – К., 1996. – 21л.
858193
  Рокоча В. Мотивації та моделі мультинаціонального економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-28. – (Економіка ; вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано вибір пріоритетів інтеграційної політики країни на основі аналізу інтеграційних устремлінь країн, що об"єднуються. Дана кількісна та якісна оцінка моделі мультирегіональної торгівлі для європейського та латиноамериканського регіонів. The ...
858194
  Галай О. Мотиваційна база новітнього урбанонімікону міста Ужгорода // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 84-88. – (Філологія ; Вип. 16)
858195
  Маслій О. Мотиваційна готовність майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння як чинник їх професійного становлення // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 109-123. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
858196
  Садовий М.І. Мотиваційна діяльність викладача фізики у закладах вищої освіти І-ІІ рівня акредитації на засадах індивідуального підходу / М.І. Садовий, А.В. Бевз // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 174-177. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
858197
  Онищенко І. Мотиваційна компетентність як передумова формування мотивації до професійної діяльності в майбутніх учителів початкових класів в умовах інформатизації вищої освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 118-126. – ISSN 2307-4914
858198
  Матвієнко О.В. Мотиваційна компонента у педагогічній підготовці магістрантів непедагогічних спеціальностей / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 168-174. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
858199
  Антонюк Н.А. Мотиваційна компонента як важлива умова підготовки майбутнього фахівця Нової української школи / Н.А. Антонюк, Н.С. Пушкар // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 54-58. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
858200
   Мотиваційна лекція Йоганнеса Ремі // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 3


  Лауреат 2018 року професор Гельсінського університету Йоганнес Ремі виступив перед студентами КНУ. Він отримав премію за роботу "Брати чи вороги: український національний рух та Росія. Із 1840-х до 1870-х років". Дослідження професора Ремі розглядає ...
858201
  Жула В.П. Мотиваційна модель професійного волейболіста // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 163-165. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
858202
  Дусавицький Олександр Мотиваційна модель уроку у системі розвивального навчання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.160-166. – ISSN 1810-2131
858203
  Лобко К.А. Мотиваційна основа корупційних діянь / К.А. Лобко, А.В. Баранова // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 122-125
858204
  Макарова О.С. Мотиваційна основа лексичних інновацій в публіцистичному дискурсі італійської та української мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 216-222. – ISBN 978-617-7132-02-07
858205
  Сердюк А.М. Мотиваційна основа назв рослин у первинному і вторинному семіозисі (на матеріалі української, російської, німецької та французької мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сердюк Алла Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
858206
  Сердюк Алла Михайлівна Мотиваційна основа назв рослин у первинному і вторинному семіозисі (на матеріалі української, російської, німецької та французької мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Сердюк Алла Михайлівна; Бердянський держ. педагог. ін-тут ім. П.Д. Осипенко. – Бердянськ, 2001. – 377 л. + Додатки: л. 223 - 377. – Бібліогр.: л. 205 - 221
858207
  Шилова В.І. Мотиваційна основа управління в кредитно-модульній системі навчання : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 99-100. – Бібліогр.: 3 назви
858208
  Шилова В.І. Мотиваційна основа управління в кредитно-модульній системі навчання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 190-192. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
858209
  Смірнова В.О. Мотиваційна парадигма дослідження політичної волі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 213-221
858210
  Гордєєва А.Й. Мотиваційна роль ділової гри у формуванні навичок англомовного професійного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 207-212


  У статті аналізуються способи мотивації англомовної професійно орієнтованої комунікативної діяльності майбутніх психологів. Особливу увагу приділено діловій грі. Подаються рекомендації щодо її використання у процесі формування компетентності в ...
858211
  Кравченко О.М. Мотиваційна складова впливу на ефективність державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 100-102 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
858212
  Рамський А.Ю. Мотиваційна складова інвестуваннядомогосподарств та реалізація в інвестиційних програмах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
858213
  Діхтяренко С.Ю. Мотиваційна складова навчального менеджменту у вищій школі // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 66-71
858214
  Довгань Н. Мотиваційна складова соціально-психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 124-130
858215
  Єфремова Н.Ф. Мотиваційна складова у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Н.Ф. Єфремова, О.В. Золотарьова, В.І. Роєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 42-45. – ISSN 2306-6806
858216
  Жерж Н.А. Мотиваційна спрямованість вбивства на замовлення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 21-22
858217
  Дідур Ю.І. Мотиваційна структура ергонімікону // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 51-59
858218
  Алексєєва Н.М. Мотиваційна структура офіційного гіппонімікону англійської мови // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 21. – С. 5-19. – ISSN 2410-3373
858219
  Чемелюх М.А. Мотиваційна сфера "смерті" в давньогрецькій і латинській епіграмах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 107-115. – ISSN 2077-804X
858220
  Яковенко Т.В. Мотиваційна сфера як основа креативної діяльності майбутнього педагога професійного навчання // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 141-145
858221
  Борис І. Мотиваційна сфера як проблемний чинник поведінки // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.48-57. – ISBN 966-7411-88-5
858222
  Куліков О. Мотиваційна технологія створення додаткової цінності товару на міжнародних ринках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-101. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Автор розкриває способи використання мотиваційних технологій, що створюють додаткову цінність товару. Описує технологію додаткових можливостей товару без залучення високо затратних інноваційних досліджень. The author shows ways of using motivation ...
858223
  Тарабукін О.Ю. Мотиваційна форма соціально-правового впливу // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – С. 296-299
858224
  Богуславець А.В. Мотиваційне забезпечення військової діяльності молодших офіцерів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-118. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Досліджено мотивація військово-професійної діяльності молодших офіцерів. Розглянуто такі психологічні категорії, як мотивація, професійна діяльність. Наведено емпіричні показники дослідження мотиваційної сфери офіцерів Збройних сил України.
858225
  Цимбал Н.А. Мотиваційний аспект вивчення професійної лексики (на матеріалі художньої прози Івана Франка) // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 172-181. – ISSN 2221-8807
858226
  Гончарук В.М. Мотиваційний аспект дослідження української лексики мисливства // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 147-148. – ISBN 978-966-96911-8-7
858227
  Лісова Т.В. Мотиваційний аспект професійної соціалізації майбутніх фахівів-психологів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 134-140
858228
  Березюк Т.П. Мотиваційний аспект розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах вищого закладу освіти // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 57-60. – ISSN 2304-5809
858229
  Андріанова Н.С. Мотиваційний етап виокремлення віртуальної жанрології в самостійну науку // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7132-02-07
858230
  Хомінський С.Й. Мотиваційний заголовок на прикладі газети "Україна молода" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 127- 130
858231
  Кичко І. Мотиваційний імператив реалізації управлінських компетенцій та збалансування ринку праці в Україні / І. Кичко, А. Холодницька // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 7-14. – ISSN 2411-5215
858232
  Корницька Ю.А. Мотиваційний компонент процесу навчання англійської мови у студентів вищого навчального закладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 102-105
858233
  Кобернік Сергій Мотиваційний компонент сучасного уроку географії в основній школі : реформа шкільної освіти // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 2-8. – Бібліогр.: 10 назв
858234
  Колот А.М. Мотиваційний менеджмент : підручник / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 479, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 442-445. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-818-1
858235
  Демидова М.М. Мотиваційний менеджмент в агропідприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 91-95
858236
  Шостак А.В. Мотиваційний менеджмент: роль внутрішньо-університетських рейтингів. / А.В. Шостак, Я.М. Рудик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 327-333. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
858237
  Замятіна Н.В. Мотиваційний механізм активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 186-190. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
858238
  Лаврук О.В. Мотиваційний механізм відродження і розвитку тваринництва // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 182-190 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
858239
  Куліков Ю. Мотиваційний механізм захисту зайнятого населення у системі ринкових відносин в Україні / Ю. Куліков, О. Сташевська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 27-33
858240
  Назаров Н.К. Мотиваційний механізм інтелектуальної праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 136-145


  Розроблено мотиваційний процес в області якості творчої праці який дозволятиме ефективно управляти діяльністю працівників інтелектуальної праці. Проаналізовано шляхи удосконалення мотивації праці на основі трьохкомпонентного підходу. Обґрунтовано ...
858241
  Бойко І.Б. Мотиваційний механізм раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів на газотранспортних підприємствах / І.Б. Бойко, Г.О. Зелінська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 145-149
858242
  Мица В.П. Мотиваційний механізм розвитку будівельного холдингу : економіка та управління підприємствами / В.П. Мица, Є.В. Мица // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 109-117 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
858243
  Іванов Ю. Мотиваційний механізм сучасного підприємства : теорія і практика розбудови : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 94-95. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
858244
  Гончаров Геннадій Олександрович Мотиваційний механізм трудової діяльності в умовах становлення ринкового господарства : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Гончаров Геннадій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 192л. – Бібліогр.:л.161-166
858245
  Гончаров Геннадій Олександрович Мотиваційний механізм трудової діяльності в умовах становлення ринкового господарства : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Гончаров Геннадій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
858246
  Козарь Т.П. Мотиваційний механізм у державному регулюванні зайнятості населення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 98-101. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
858247
  Стрельчук Євген Миколайович Мотиваційний моніторинг та оцінка ефективності системи мотивації / Стрельчук Євген Миколайович, Коваленко Тетяна Леонідівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 124-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено узагальнення теоретичних основ і методичного підходу до оцінки ефективності мотивації праці за рахунок ключових критеріальних показників, які її формують.
858248
  Стрельчук Є.М. Мотиваційний моніторинг та оцінка ефективності системи мотивації / Є.М. Стрельчук, Т.Л. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 124-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено узагальнення теоретичних основ і методичного підходу до оцінки ефективності мотивації праці за рахунок ключових критеріальних показників, які її формують.
858249
  Стрельчук Євген Миколайович Мотиваційний моніторинг та оцінка ефективності системи мотивації / Стрельчук Євген Миколайович, Коваленко Тетяна Леонідівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 124-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено узагальнення теоретичних основ і методичного підходу до оцінки ефективності мотивації праці за рахунок ключових критеріальних показників, які її формують.
858250
  Паладій М. Мотиваційний моніторинг у комерційному банку : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 11-16 : Рис. – ISSN 1605-2005
858251
  Пальчевська О.С. Мотиваційний потенціал образних номінативних одиниць з компонентами міфологемами чорт\диявол // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 203-210


  У статті розглядаються основні типи мотивації образних номінативних одиниць із компонентами-міфологемами "чорт/диявол". Автор виокремлює та аналізує декілька типів мотивації фразеологічних одиниць: індексальну, семантичну, стереотипну, прагматичну. В ...
858252
  Ільіна Н.А. Мотиваційний потенціал персоналу в контексті вимог міжнародного стандарту управління якістю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 60-64. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
858253
  Ковальчук О.А. Мотиваційний процес персоналу / О.А. Ковальчук, О.Д. Ситнік // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 32-36. – ISSN 2313-4569
858254
  Татомир І.Л. Мотиваційний процес у сфері матеріального виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 129-131
858255
  Занюк С.С. Мотиваційний тренінг (Як учитися спонукати себе та інших до ефективної діяльності) : Спецпрактикум з психології мотивації / С.С. Занюк; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1998. – 124с. – ISBN 966-7294-37-4


  Розглядається широке коло проблем, пов"язаних із мотивацією людини до діяльності: теорії, структура й особливості мотивації, види та ієрархія мотивів, типи мотивації, психічні механізми її розвитку тощо. У практичній частині міститься опис ...
858256
  Занюк С.С. Мотиваційний тренінг: формування мотивації учбової діяльності у студентів та старшокласників // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.31-43
858257
  Уніят Л. Мотиваційні аспекти активізації використання сонячної енергії у агропромисловому бізнесі // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 119-127. – ISSN 2410-0919


  " Нагальні потреби підвищення економічної ефективності агропромислового бізнесу та конкурентоспроможності його продукції обумовлюють об’єктивну необхідність пошуку шляхів зменшення її собівартості, інноваційних методів використання ресурсів ...
858258
  Жмуркова І.В. Мотиваційні аспекти активізації процесу вивчення хімічних дисциплін засобами інформаційних і мультимедійних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 107-110. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
858259
  Матяш М.Н. Мотиваційні аспекти в формуванні самостійної фізичної активності у студентів медичного вищого навчального закладу / М.Н. Матяш, Л.І. Худенко // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1992-7894
858260
  Чолій С.М. Мотиваційні аспекти вибору молоддю ролі в громадській організації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 106-115. – ISBN 978-966-8063-99-46
858261
  Алексеева М.І. Мотиваційні аспекти громадянської свідомості та самосвідомості особистості у підлітковому віці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядається мотиваційний аспект формування громадської свідомості та самосвідомості особистості у підлітковому віці. Показано ієрархічність будови і багаторівневість функціонування мотиваційної сфери громадської поведінки підлітків, запропоновано ...
858262
  Буковинська М.П. Мотиваційні аспекти корпоративного регулювання соціально орієнтованої економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 164-167
858263
  Амосов О. Мотиваційні аспекти прийняття та реалізації державно - управлінських рішень / О. Амосов, А. Дєгтяр // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.28-34
858264
  Гуменюк Н.В. Мотиваційні аспекти розвитку компетенцій працівників в умовах формування системи гідної праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 73-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
858265
  Петрович Й.М. Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу підприємства / Й.М. Петрович, Л.В. Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 339-345. – ISSN 0321-0499
858266
  Горобець Н.М. Мотиваційні аспекти формування професійної етики та педагогічної культури викладача в процесі підготовки менеджерів / Н.М. Горобець, С.М. Лемішко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 49-52
858267
  Павлюк А. Мотиваційні відмінності вивчення іноземних мов / А. Павлюк, О. Рогач // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 111-115. – ISSN 2410-0927
858268
  Азарова Л.Є. Мотиваційні відношення функційної подібності в термінологічних іменниках-юкстапозитах / Л.Є. Азарова, Л.А. Радомська // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 7-12. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
858269
  Климчук В.О. Мотиваційні дискурси сучасності: від метафори "відповідальність" до метафори "становлення" // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 137-148. – ISSN 2227-1376
858270
  Чернушкіна О.О. Мотиваційні засади професійного розвитку персоналу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 85-90. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
858271
  Довгорук Л.П. Мотиваційні засоби навчання та їх використання на заняттях з іноземної мови // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 2 (20). – С. 62-68
858272
  Батрин Н.В. Мотиваційні зв"язки лексичних одиниць семантичного поля // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 15-20. – ISBN 978-966-171-013-8
858273
  Климчук В.О. Мотиваційні конфлікти особистості: модель психологічної допомоги // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 17-21
858274
  Валенкевич Л.П. Мотиваційні методи управління персоналом як чинник підвищення ефективності роботи вищого навчального закладу (на прикладі СумДУ) / Л.П. Валенкевич, Л.С. Кравченко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 132-136. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
858275
  Пилипенко Н. Мотиваційні механізми професійної адаптації // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.78-84. – ISSN 1810-2131
858276
  Толстова О.Л. Мотиваційні моделі фразеології іспанського молодіжного cленгу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – C. 308-315


  У статті досліджуються фразеологізми іспанського молодіжного сленгу з позицій когнітивної теорії мотивації. В статье исследуются фразеологизмы испанского молодежного сленга на основе когнитивной теории мотивации. The article deals with the ...
858277
  Шоріна Т. Мотиваційні мутації сучасної суб’єктивності (на прикладі шоу-ігор) // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 4 : Медіосвіта а Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку. – С. 52-64. – ISBN 278-966-1648-15-8
858278
  Звонко Г. Мотиваційні ознаки концепту перетворення в українській мові / Ганна Звонко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 118-123. – ISSN 0320-3077
858279
  Тужилкіна О.В. Мотиваційні основи стимулювання інноваційної діяльності у сучасних умовах // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 111-115. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
858280
  Шевченко Л Л. Мотиваційні основи та базові моделі семантичного процесу термінологізації (на матеріалі словника української мови в 20-ти томах) / Л Л. Шевченко, Л.М. Тлміленко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С.76-85. – Бібліогр.: Літ. в приміт. – ISSN 0027-2833
858281
  Глівенко С.В. Мотиваційні особливості поведінки української бізнес-еліти в період соціально-політичних трансформацій суспільства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 50-55. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
858282
  Глова І.В. Мотиваційні особливості професійної діяльності в системі державної служби / І.В. Глова, Л.Я. Малімон // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 48-57


  В статье рассма-тривается проблема взаимосвязи эффективности системы государственного управления и профессиональной мотивации работников государственной служ-бы. Анализ проблемы осуществляется с помощью диагностики мотивационной сферы личности ...
858283
  Антоненко О.Л. Мотиваційні передумови інноваційної активності та реалізації інноваційного маркетингу на підприємстві / О.Л. Антоненко, З.І. Козар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 207-214. – ISSN 0321-0499
858284
  Драпак О.З. Мотиваційні передумови оновлення словникового складу української лексичної системи 90-х років XX століття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 2 (138). – С. 379-384
858285
  Швабл Ю. Мотиваційні підстави життєдіяльності особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
858286
  Жуйкова М.В. Мотиваційні поля в лексичній підсистемі мови / М.В. Жуйкова, А.В. Євпак // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 232-238


  У статті розглядається поняття мотиваційного поля як компонента полевої організації лексикона; показано відмінність мотиваційного поля від словотвірного та етимологічного гнізда. Запропоновано поняття комплексного мотиваційного поля (КМП), яке являє ...
858287
  Заруба Віктор Яковлевич Мотиваційні процедури розподілення ресурсів та проведення торгів : Автореф... д-ра екон.наук: 08.00.13 / Заруба Віктор Яковлевич; Харк. держ. інж.-екон. ін-тут. – Х., 1994. – 32л.
858288
  Розінкевич Н. Мотиваційні типи номінації назв тварин в українській мові у когнітивно-ономасіологічному аспекті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 41-44. – ISSN 0130-5263
858289
  Ільченко С. Мотиваційні фактори навчання студентів під час занять фізичною культурою / С. Ільченко, Т. Осадченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 59-67. – ISSN 2307-4906
858290
  Петюх В.М. Мотиваційні фактори спонукання випускників ВНЗ до професійної діяльності / В.М. Петюх, О.С. Царенко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 53-58
858291
  Гуцал І. Мотиваційні фактори у забезпеченні ефективності кредитування : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 38-45. – ISSN 1605-2005
858292
  Коваленко Т.Л. Мотиваційні фактори, що впливають на задоволеність працею персоналу на підприємствах зв"язку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 393-396. – (Право. Економіка. Управління)
858293
  Золотарьова О. Мотиваційні характеристики елементів власності на робочу силу та їх вплив на економічну діяльність найманних працівників // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 162-166. – ISSN 1993-0259
858294
  Русалкіна Л. Мотиваційні чинники англомовної професійної підготовленості майбутніх лікарів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 120-124. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
858295
  Янкевич С. Мотиваційні чинники готовності фахівців освітньої сфери до професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-67. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано роль мотиваційних чинників у структурі психологічної готовності фахівця освітньої сфери до професійної діяльності. Визначено готовність як інтегральне утворення особистості. Виділено мотиваційні компоненти готовності до ...
858296
  Черненко А.В. Мотиваційні чинники економічного розвитку // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 137-140
858297
  Ніколаєць К.М. Мотиваційні чинники зовнішньої трудової міграції населення України / К.М. Ніколаєць, Ю.І. Ясько, О.Ю. Ніколаєць // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 34-38. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6806
858298
  Гайдуцький А.П. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 50-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
858299
  Підгаєць С. Мотиваційні чинники розвитку державно-приватного партнерства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 76-81. – ISSN 1818-2682


  Проведено аналіз складових економічних інтересів державного і підприємницького секторів економіки.
858300
  Чигирин Т.О. Мотиваційні чинники самопрезентації особистості студентів-психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 426-430. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
858301
  Шило К.М. Мотиваційні чинники у формуванні трудового потенціалу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 238-245
858302
  Синоверський Р. Мотиваційність мікрокредитування як запорука розвитку малого бізнесу в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 237-241. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
858303
  Гайдуцький А.П. Мотиваційнічинники міжнародних інвестиційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 49, ч. 2. – С. 139-143. – Бібліогр.: на 6 пунктів
858304
  Ліщинська О.А. Мотиваційно-динамічний каркас особливості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 1-5. – ISSN 2307-5880
858305
  Божко Ю.П. Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності особистості програміста : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Божко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
858306
  Божко Ю.П. Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності особистості програміста : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Божко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 252 арк. – Додатки: арк. 223-252. – Бібліогр.: арк. 188-222
858307
  Вірна Ж.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога / Ж.П. Вірна. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 320 с. – ISBN 966-600-126-8
858308
  Становських З.Л. Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів : посібник / Становських З.Л. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-331-2
858309
  Буровська І.О. Мотиваційно-смислові орієнтації хворих на цукровий діабет : дис. ... д-ра філософії : 053, 05 / Буровська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 212 арк. – Додатки: арк. 207-212. – Бібліогр.: арк. 182-206
858310
  Бохан А.В. Мотиваційно-стимулювальний механізм екологізації підприємництва : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 32-34 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
858311
  Бугаєвська Ю.В. Мотиваційно-установчий етап технології формування корпоративної культури майбутніх фахівців // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 64-74. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
858312
  Савицька О.В. Мотиваційно-цільові особливості навчально-професійної діяльності студентів педагогічних спеціальностей // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 126-127
858313
  Стафеєва Т.О. Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх учителів до попередження освітньої депривації старшокласників // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 67-78. – ISSN 2227-2747
858314
  Савчук Н.М. Мотиваційно зв"язані слова як засоби репрезентації індивідуального стилю автора (на матеріалі поетичних текстів Лесі Українки) // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 242-254. – ISSN 2524-0013


  Розглянуто ключову мотиваційну тріаду, запропоновану І.О. Бліновою: вмотивованість – мотиваційно зв’язані слова – внутрішня форма слова; надано визначення поняттям “поетичний текст”, “індивідуальний стиль автора” в сучасному мовознавстві; простежено ...
858315
  Курок В.П. Мотиваційноціннісна орієнтація на використання історичного досвіду в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В.П. Курок, Б.О. Шевель, С.С. Медвідь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 292-298. – ISSN 2312-5993


  Наведено результати анкетування викладачів ВНЗ та студентів з метою визначення частоти використання ними історичного досвіду в навчальному процесі. Обгрунтовано доцільність упровадження спецкурсу «Історія інженерно-педагогічної освіти України» в ...
858316
  Турейчук А.М. Мотивація - важливий елемент системи управління персоналом / А.М. Турейчук, В.А. Баранець // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 202-206
858317
  Герасимчук З. Мотивація активізації транскордонного співробітництва регіонів / З. Герасимчук, Л. Шилік // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 126-136. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
858318
  Диба М. Мотивація банківського персоналу та її значення для ефективної діяльності банку / М. Диба, В. Білошапка, Є. Данилюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 13-22. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
858319
  Ашкіназі Л.О. Мотивація банківського персоналу: зарубіжний досвід та можливості його використання в умовах перехідної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 172-179
858320
  Шестаков Є.А. Мотивація безпеки життєдіяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 8-10. – Бібліогр.: 4 назв.
858321
  Артюшина О.А. Мотивація в системі управлінської діяльності персоналом акціонерних товариств торгівлі : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 100-103 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
858322
  Крупа К.В. Мотивація в удосконаленні методології оцінювання знань : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 331-340 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
858323
  Ревтюк Є.А. Мотивація в умовах застосування концепції управління людським капіталом // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 25-29. – ISSN 2306-6814
858324
  Моторин Р. Мотивація вибору польських університетів студентами з України: результати анкетного обстеження / Р. Моторин, К. Приходько // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 32-50. – ISSN 1682-2366
858325
  Грод І. Мотивація використання дослідницьких стандартних програм в навчальному процесі / І. Грод, О. Карабін // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 46-49. – ISSN 2308-4634
858326
  Кочерга Г.В. Мотивація відіменникових дієслів у сучасній українській мові // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 103-108. – (Серія "Філологічні науки")
858327
  Красильников І.О. Мотивація гордості в контексті внутрішніх конфліктів: парадигма соціального психоаналізу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 82-91. – ISSN 2309-8287
858328
  Коломоєць Т.О. Мотивація державного службовця за допомогою присяги / Т.О. Коломоєць, М.В. Шевченко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 77-84. – (Юридичні науки ; № 1)
858329
  Романовська Ю.А. Мотивація дистанційного навчання здобувачів вищої освіти // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 65-66
858330
  Занюк С.С. Мотивація діяльності: спонукання, активність, успіх / С.С. Занюк; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1998. – 124с. – ISBN 966-7294-31-5


  Розглядається широке коло проблем, пов"язаних із мотивацією людини до діяльності: теорії, структура й особливості мотивації, види та ієрархія мотивів, типи мотивації, психічні механізми її розвитку тощо. У практичній частині міститься опис ...
858331
  Перегудова Т.В. Мотивація до ефективної трудової діяльності працівників промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 117-123.
858332
  Хлонь О. Мотивація до здорового способу життя студентів та викладачів вищих навчальних закладів України в контексті історичних традицій // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 145-151. – ISSN 2617-6858


  "В статті розглядаються основні питання формування належної мотивації до здорового способу життя та визначаються конкретні пропозиції щодо сприяння керівному, виховному та професорсько-викладацькому складу у відповідному питанні відносно студентів та ...
858333
  Хомерікі О.А. Мотивація до навчання студентської аудиторії в умовах інформаційного суспільства: тенденції і перспективи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 88-92. – ISSN 2077-1800
858334
  Зіньковський Ю. Мотивація до навчання у професійній школі / Ю. Зіньковський, Ю Адаменко, // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
858335
  Макаренко В.А. Мотивація до навчання як соціальна та наукова проблема // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 34-36. – ISBN 978-617-7351-15-2


  Рейтинг ВНЗ України за результатами вступної кампанії 2015 р.
858336
  Бєлова Л. Мотивація до навчання як фактор ризику вищої освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (92). – С. 7-12. – ISSN 1562-529Х
858337
  Бєлова Л.О. Мотивація до навчання як фактор ризику якості вищої освіти // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 53-57. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
858338
  Пухно С.В. Мотивація до навчання як фактор успішності адаптації першокурсників закладів вищої освіти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 121-126. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2310-4368
858339
  Куліков Г.Т. Мотивація до отримання робітничих професій для потреб регіонального ринку праці // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 44-49
858340
  Шляхетко В.В. Мотивація до праці як джерело господарського поступу держави / В.В. Шляхетко, А.М. Штангрет // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 141-144.
858341
  Приступа М. Мотивація до роботи: емпірична типологія та перспективи диференціації // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Бєлова Л.О., Гаспаріні А., Герпфер К. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 19/20, № 1/2. – С. 84-93. – ISSN 2077-5105
858342
   Мотивація досягнення як важливий чинник успішного професійного становлення студентів-медиків / О.П. Венгер, Т.П. Гусєва, Ю.І. Мисула, М Л. Сас, Є О. Смашна, С В. Білоус, О.О. Люта, Я.М. Несторович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 31-35. – ISSN 1681-2751
858343
  Борисова В.Г. Мотивація досягнення як чинник становлення студента - майбутнього суб"єкта професійної комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 29-40. – ISSN 2309-1797
858344
  Помиткін Е.О. Мотивація духовного розвитку особистості як предмет психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 9-12
858345
  Коломицева О. Мотивація економічної діяльності підприємств у сучасному ринковому середовищі / О. Коломицева, А. Боковня // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 104-111. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
858346
  Семикіна М.В. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії : монографія / Семикіна М.В., Іщенко Н.А., Радіонова М.О. – Кіровоград : КОД, 2009. – 200 с. – Присвячується 80-річчю Кіровоградського національного технічного університету. – ISBN 978-966-1508-11-7
858347
  Ларук Н.А. Мотивація ефективної праці жінок // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 109-115. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
858348
  Лаврук О.В. Мотивація забезпечення розвитку інноваційної діяльності підприємств / О.В. Лаврук, Н.В. Коваль, Н.В. Лаврук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
858349
  Лаврук Н.А. Мотивація зайнятості і конкурентоспроможність жінок на ринку праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 463-475


  У статті відмічається, що сучасні ринкові відносини, організаційна перебудова сільськогосподарського виробництва і скорочення його розмірів впливають на мотивацію зайнятості та використання праці жінок. Встановлено, що зайнятість і трудова діяльність ...
858350
  Семенюк О.Г. Мотивація злочинів у сфері охорони державної таємниці та її детермінанти // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 54-62. – ISSN 2413-1342
858351
  Чорна В.В. Мотивація і працездатність медичних працівників сфери охорони психічного здоров"я як предиктор їхнього психологічного благополуччя // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – С. 53-62 : табл., фото. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-7477
858352
  Курмишева Н. Мотивація і результативність навчання майбутніх економістів : тотожність чи розбіжності? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 75-82. – ISSN 1682-2366


  Чи відповідає сучасна професійна підготовка майбутніх економістів вимогам сучасного ринка
858353
  Курмишева Ніна Мотивація і результативність навчання майбутніх економістів: тотожність чи розбіжності? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 75-81. – Бібліогр.: с. 75-76. – ISSN 1682-2366


  Автор виділяє ставлення студентів до професійної підготовки як один із критеріїв ставлення до управлінської діяльності, що дає можливість виявити, чи відповідає сучасна професійна підготовка майбутніх економістів вимогам сучасного ринку.
858354
  Куля І. Мотивація і стимулювання працівників в організації / І. Куля, Т. Станєва // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 201-211. – ISBN 978-617-7768-14-1
858355
  Дерев"янчук А.Й. Мотивація і стимулювання студентів кафедр військової підготовки в умовах обмежених часом і озброєнням / А.Й. Дерев"янчук, О.Ф. Супрун // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 24-27. – ISSN 2221-6316
858356
  Пятковская К.Р. Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 77-83. – ISSN 1993-5560


  "У статті розглядаються такі категорії в управлінні персоналом, як "мотивація" і "стимулювання трудової діяльності". Наведено поняття, основні концепції, обгрунтовується мета діяльності по мотивації і стимулюванню, механізми формування мотивації, типи ...
858357
  Костюк Т.П. Мотивація інноваційної діяльності в сучасних умовах господарювання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 175-178. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
858358
  Колот А.М. Мотивація інноваційної діяльності: теорія і практика державного управління : економічна наука / А.М. Колот, А.Є. Никифоров // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
858359
  Комова М.В. Мотивація інтерпретації соціально-політичних фактів у ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 22-26. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
858360
  Гальків Л.І. Мотивація капіталізації людського потенціалу сільських поселень / Л.І. Гальків, Л.В. Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 49-56. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
858361
  Бабенко Т. Мотивація комунікативної діяльності студентів вищих навчальних закладів засобами образотворчого мистецтва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 35-37. – ISBN 966-7825-79-5
858362
  Головкін Б. Мотивація корисливих насильницьких злочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 247-256. – ISSN 1993-0909
858363
  Полієнко Г.О. Мотивація корпоративизму і соціалізації праці в соціологічних дослідженнях // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 75-79. – (Серія : Психологічні науки)
858364
  Ястремська О.М. Мотивація креативності новаторів : монографія / Ястремська О.М., Бардадим О.І. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 210, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-163. – ISBN 978-966-676-582-9
858365
  Колісник О.Л. Мотивація лідерської спрямованності майбутнього офіцера Збройних сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 210-214


  У статті розглядаються деякі аспекти створення мотивації формування лідерсько спрямованості у майбутніх офіцерів під час навчання в університеті Дослідження проблемиХ мотивації лідерської спрямованості проводиться у двох провідних напрямах: 1. аналау ...
858366
  Малюга Н. Мотивація літературно-художніх антропонімів // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 389-392
858367
  Кір"ян Т.М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці / Т.М. Кір"ян ; Науково-дослідний ін-т праці і зайнятості населення Мін-ва праці та соціальної політики України і НАНУ. – Київ : НДІ праці і зайнятості населення, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-457-043-2
858368
  Скригонюк М. Мотивація масових заворушень з позиції плебсопатології // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 102-109
858369
  Тарасова Т.Б. Мотивація навчально-професійної діяльності майбутніх педагогів / Т.Б. Тарасова, Н.А. Ярош // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 166-168. – ISBN 978-966-698-290-5
858370
  Староста В.І. Мотивація навчальної діяльності студентів-першокурсників у процесі їх адаптації в умовах класичного університету / В.І. Староста, О.О. Попадич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 173-177. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
858371
  Поляк О. Мотивація навчальної діяльності студентів закладів вищої освіти / О. Поляк, Ж. Довбик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 57-59. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
858372
  Люлька В.С. Мотивація навчальної діяльності студентів у системі багаторівневої освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С.127-129. – (Педагогічні науки)


  В статті розглядаються проблеми мотивації навчальної діяльності студентів.
858373
  Бондар Л.В. Мотивація навчальної діяльності студентів як провідний чинник підготовки майбутніх фахівців / Л.В. Бондар, Н.Б. Литвинчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 67-71. – (Серія "Психологія" ; вип. 11). – ISSN 2415-7384
858374
  Подворна Л.А. Мотивація навчальної діяльності у дистанційному навчанні // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 48-49
858375
  Клименко В.М. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках економіки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 19-20. – Бібліогр.: 4 назв.
858376
  Гриценок Л.І. Мотивація навчання студентів-правознавців // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 179-187


  Присвячено питанням навчальної мотивації студентів, які навчаються за юридичними спеціальностями. Розглянуто особливості актуальних навчальних мотивів студентів-правознавців і психологів за результатами пілотного дослідження.
858377
  Макеєва Ірина Мотивація навчання як соціально-психологічний чинник підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті визначаються мотиви підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищої школи. Автором аналізується мотивація навчання майбутніх бібліотекарів.
858378
   Мотивація навчатись / за матеріалами УЦОЯО // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 8. – ISSN 2219-5793
858379
  Зосімова О.В. Мотивація назв британських телевізійних програм / О.В. Зосімова, О.І. Лісна // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 12-21. – ISSN 2312-0665
858380
  Кравченко О.М. Мотивація наповнення Пенсійного фонду України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 78-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
858381
  Мельник С. Мотивація населення України до міждержавної трудової міграції // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 42-46


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
858382
  Ігнатов О. Мотивація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 97-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
858383
  Ігнатов О. Мотивація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 97-100. – ISSN 0132-1331
858384
  Артеменко О. Мотивація науково-дослідницької діяльності студентів // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 129-132
858385
  Котвіцька А.А. Мотивація отримання вищої фармацевтичної освіти студентів Національного фармацевтичного університету / А.А. Котвіцька, Н.В. Живора, О.С. Овакімян // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2, січень - квітень. – С. 41-50. – ISSN 0367-3057


  "Визначено домінуючі мотиви отримання освіти, вибору навчального закладу та майбутньої професії, основні канали отримання інформації про НФаУ і спеціальність, щодо визначення установок на розвиток інноваційності в професії. Встановлено, що вища освіта ...
858386
  Усик Світлана Мотивація педагогічного колективу до професійного вдосконалення / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 9
858387
  Колот А.М. Мотивація персоналу : Підручник / А.М. Колот; МОіНУ. Київ. нац. екон. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 337с. – ISBN 966-574-412-7
858388
  Швєдова К. Мотивація персоналу в медичному закладі: очікування та реальність / К. Швєдова, Г. Вишегородських // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 78-85. – ISBN 978-617-7768-17-2
858389
  Юрчук Н.П. Мотивація персоналу в системі управління банку / Н.П. Юрчук, Д.В. Захарчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 64-70 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
858390
  Ковальська К.В. Мотивація персоналу в стратегічному управлінні акціонерним товариством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 348-354. – ISBN 966-7958-13-2
858391
  Одегова С.М. Мотивація персоналу до діяльності в правоохоронних органах та її вплив на прийняття управлінських рішень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 160-164. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
858392
  Попрозман О.І. Мотивація персоналу на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 139-142.
858393
  Бабецька М.М. Мотивація персоналу на підприємствах в галузі туризму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 286-288. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
858394
  Труш Ю.Л. Мотивація персоналу на підприємствах у сучасних умовах господарювання / Ю.Л. Труш, А.О. Гриценко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 98-101
858395
  Климко С.Г. Мотивація персоналу підприємства як чинник створення умов для економічної безпеки країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 300-303
858396
   Мотивація персоналу при формуванні та розвитку кадрового потенціалу закладів охорони здоров"я України / Т.П. Остапчук, С.Ю. Бірюченко, Л.Є. Лебединець, О.В. Палій, Н.В. Случич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 439-446. – ISSN 2222-4459
858397
  Сліпа О.З. Мотивація персоналу та її роль у забезпеченні кадрової безпеки підприємства // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 351-361. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Висвітлено актуальні проблеми мотивації праці персоналу, проаналізовано методи, способи та види мотивації праці працівників підприємств різних сфер діяльності, розкрито значення мотивації персоналу у забезпеченні кадрової безпеки підприємства, ...
858398
  Прийма Л.Р. Мотивація персоналу у ринкових умовах господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 232-237. – ISSN 0321-0499
858399
  Продіус О. Мотивація персоналу як головний фактор підвищення ефективності діяльності підприємства / О. Продіус, М. Олексієв // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 188-200. – ISSN 2409-9260
858400
  Кім А.С. Мотивація персоналу як складова соціально-трудових відносин // Студентська науково-практична конференція "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки" : тези доп. : 13 груд. 2019 р., м. Харків, Україна / "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки", студ. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – С. 142-145. – ISBN 978-617-7801-10-7
858401
  Захожай В.Б. Мотивація персоналу як чинник зростання інноваційного потенціалу корпорацій / В.Б. Захожай, М.В. Грідчіна // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 76-79
858402
  Гриненко А.М. Мотивація персоналу: соціально-економічний аспект // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 99-106. – ISSN 2410-4752
858403
  Редька Л.М. Мотивація підприємництва // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.139-144. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
858404
  Сизоненко В.О. Мотивація підприємства: синергетичний підхід // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 13-17.
858405
  Білаш С.М. Мотивація пізнавальної діяльності інтерактивними методами і формами та її значення в професійній підготовці майбутніх лікарів // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 4 (121). – C. 39-43. – ISSN 2077-4214
858406
  Сидоркіна М.Ю. Мотивація політичної взаємодії: спроба типологізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 229-241
858407
  Тимошенко В.І. Мотивація правової поведінки // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 8-16. – ISSN 1563-3349
858408
  Шульга А.М. Мотивація правомірної поведінки особи як результат і проблема її правового виховання // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 10-14. – ISSN 1727-1584
858409
  Червінська Л. Мотивація праці в контексті формування конкурентного середовища в АПК // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 39-43
858410
  Купалова Г.І. Мотивація праці в реструктуризованих сільськогосподарських підприємствах: аналі та шляхи підвищення / Г.І. Купалова, О.О. Клокар // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 115-124.
858411
  Максимець Ю.В. Мотивація праці в системі трудових відносин у сучасних умовах економічного розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 185-191. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
858412
  Кулик І. Мотивація праці в Україні та за кордоном // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 62-66.
858413
  Киш Л.М. Мотивація праці на підприємствах України / Л.М. Киш, О.О. Гичак // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 65-72 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
858414
  Гірняк О.М. Мотивація праці у спадщині М. Тугана-Барановського, її сучасний розвиток і практичне застосування // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 198-204. – ISSN 1998-6912
858415
  Кельдер Т.Л. Мотивація праці як засіб підвищення ефективності управління на корпоратизованих підприємствах / Т.Л. Кельдер, А.В. Переверзєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 256-261. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
858416
  Шамілєва Е. Мотивація праці як основний фактор збереження трудового потенціалу підприємств туристично-рекреаційного комплексу АР Крим // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 72-73 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
858417
  Крушельницька О.В. та інш. Мотивація праці як складова ринкових відносин // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.209-213. – (Технічні науки ; № 17)
858418
  Байда О. Мотивація праці як складова успіху організації / О. Байда, О.В. Моргулець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.55-57
858419
  Глушенко О. Мотивація праці як фактор підвищення її продуктивності // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 126-137
858420
  Гришина Л.О. Мотивація праці, як фактор реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 395-400. – (Право. Економіка. Управління)
858421
  Федоришина Л.М. Мотивація праці: підходи до трактування // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 90-95. – ISSN 2308-1988
858422
  Павлик В.П. Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 81-88. – ISSN 2221-1055
858423
  Іншин М.І. Мотивація працівників у зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 140-143. – ISSN 2219-5521
858424
  Мендес Ф Л.А. Мотивація прийняття ISO 9000, проблеми на ранніх стадіях впровадження та отримані переваги в секторі виробничого середнього та малого бізнесу: на прикладі Португалії : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 262-281 : Табл. – Бібліогр.: 57 назв. – ISSN 1993-6788
858425
  Зосімова О.В. Мотивація прізвиськ спортивних команд американських університетів і коледжів / О.В. Зосімова, Т.О. Очнєва // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 3-16. – ISSN 2312-0665
858426
  Донцова А.Ю. Мотивація професійного розвитку працівників та її складові // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 113-117
858427
  Лісогор Л.С. Мотивація професійного розвитку працівників як чинник підвищення їх конкурентоспроможності / Л.С. Лісогор, // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 121-127. – ISSN 2308-1988


  Дослідження мотиваційних чинників впливу на професійний розвиток працівників у контексті забезпечення їх конкурентоспроможності, визначення основних напрямів стимулювання підвищення професійної мобільності в умовах інноваційних змін. Для досягнення ...
858428
  Грищенко С.В. Мотивація професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів як умова формування готовності до викладацької діяльності / С.В. Грищенко, О.М. Маковська // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 67-72. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 20). – ISBN 966-7763-85-4
858429
  Вієвська М. Мотивація професійного саморозвитку у реалізації стратегії формування управлінських компетенцій / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 89-104. – ISSN 1682-2366
858430
  Шевченко В. Мотивація професійної діяльності майбутнього психолога / В. Шевченко, Д. Джоган // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 203-206. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
858431
  Староста В.І. Мотивація професійної діяльності педагогів дошкільної та початкової освіти / В.І. Староста, Г.М. Шикітка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 208-214. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
858432
  Матеюк О.А. Мотивація професійної діяльності підлеглих у сучасних умовах як об"єкт психологічного впливу військових керівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-56. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Результати аналізу емпіричних даних дозволяють класифікувати мотивацію професійної діяльності військовослужбовців по типам. Основою поділу виступає критерій вмісту особистісного змісту, який складає для військовослужбовця професійна діяльність. ...
858433
  Піскун В. Мотивація розбудови мережі наукових установ українською політичною еміграцією у 20-х р.р. ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 51-64. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
858434
  Шпак Г.М. Мотивація розвитку органічного виробництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 58-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
858435
  Полюк М.І. Мотивація розвитку персоналу на сільськогосподарських підприємствах: сучасні тенденції та перспективи удосконалення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
858436
  Сурмяк Ю.Р. Мотивація самовиховання особистості у вищих навчальних закладах / Ю.Р. Сурмяк, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 119-129. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
858437
  Алєксєєнко Т.Ф. Мотивація соціальної поведінки та механізми її формування // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський нац. пед. ун-т ім.Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 1817-3764
858438
  Кочкіна Н. Мотивація споживачів страхових послуг як чинник ефективності їх просування / Н. Кочкіна, А. Румянцева // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 58-62. – ISSN 1606-3732
858439
  Куліков Г. Мотивація створення нових робочих місць як чинник підвищення ефективної зайнятості населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
858440
  Рубан Л.М. Мотивація студентів до вивчення іноземної мови на немовних факультетах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 187-190. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
858441
  Деркач С.П. Мотивація студентів до вивчення іноземної мови у дистанційному просторі // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 13
858442
  Демида С.М. Мотивація студентів до волонтерської діяльності / С.М. Демида, М.С. Носок // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 168-174 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-4643
858443
  Стрілкова Т. Мотивація студентів до отримання технічної та фізико-математичної освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 7-11. – ISSN 1562-529Х
858444
   Мотивація студентів як запорука успішного професійного розвитку / Н.П. Коваленко, Н.О. Боброва, О.В. Ганчо, С.В. Зачепило // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 43-48. – ISSN 1681-2751
858445
  Чорна-Климовець Мотивація студентів як одна з основ формування англомовної компетентності в діловому письмі майбутніх фахівців з маркетингу. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 109-119. – ISSN 2312-5993
858446
  Євтушевська О.В. Мотивація суб"єктів господарської діяльності в сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – C. 36-38. – ISSN 2306-6814
858447
  Мазур І.І. Мотивація суб"єктів тіньової економічної діяльності // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 40-53. – ISSN 1811-3141
858448
  Шестакова С. Мотивація сучасних українських фітонімів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 44-49. – Бібліогр.: Літ.: с.49; 12 назв. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано лексику публіцистичного стилю початку 20 століття у зв"язку з проблемою формування літературного словника української мови.
858449
  Поплавська О.М. Мотивація та задоволеність працівників: аналіз, ризики, шляхи вдосконалення / О.М. Поплавська, Т.С. Кононенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 378-384. – ISSN 2222-4459
858450
  Калініченко А.В. Мотивація та мотиваційний процес: сутність та поняття // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 417-420. – ISSN 2075-4892
858451
  Понікарьова В.Г. Мотивація та ставлення студентів до фізичної культури і здорового способу життя // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 34-38. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
858452
  Сардак С. Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-51.
858453
  Порохняк Н.О. Мотивація та стимулювання як складові оптимізації системи управління персоналом // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 218-220. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
858454
  Мягкова О.В. Мотивація та форми інтеграційних процесів підприємств в економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 179-184. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
858455
  Ігнатович Н. Мотивація творчої активності у парадигмі філософії господарства / Н. Ігнатович, В. Гура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-33. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості творчої активності людини як джерела потужної енергії для господарського розвитку. Показано зосередженість філософії господарства саме на розкритті смислоутворюючих ціннісних установок та моральних принципів людини, які ...
858456
  Цюпко І.В. Мотивація творчої інтелектуальної праці у контексті забезпечення конкурентних переваг для виготовлення інноваційної продукції // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 340-344. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
858457
  Кендюхов О. Мотивація творчої інтелектуальної праці: дослідження основних підходів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 49-56. – Бібліогр. 30 назв. – ISSN 0131-775Х
858458
  Лук"яненко Д. Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій / Д. Лук"яненко, О. Мозговий, М. Бурмака // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 5-28. – ISSN 1811-9824
858459
  Кулинич Т. Мотивація трудового колективу підприємства в сучасних умовах // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 191-195. – ISBN 966-654-126-2
858460
  Яшник С.В. Мотивація трудової діяльності в системі управління як наукова категорія // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С. 128-134
858461
  Корецька С.О. Мотивація трудової діяльності в соціально-економічному механізмі регулювання ринку праці і заробітної плати // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 129-135. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
858462
  Корецька С.О. Мотивація трудової діяльності в соціально-економічному механізмі регулювання ринку праці та заробітної плати // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 7-9. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
858463
  Семенов А.Г. Мотивація трудової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 303-311. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
858464
  Швець А.П. Мотивація трудової діяльності як елемент відтворювального процесу на підприємстві // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 79-84. – ISSN 2308-1988
858465
  Карасьова Ю.М. Мотивація трудової діяльності: інституціональний підхід // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 180-184. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
858466
  Ларін Д.І. Мотивація у здобутті вищої освіти студентів-практичних психологів, що навчаються за контрактом або як поєднати роботу з навчанням // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 28-31. – ISBN 978-613-8-33760-7
858467
  Ржевська-Штефан Мотивація учбової діяльності студентів першого курсу педагогічного університету // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3 (184). – С. 79-84. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
858468
  Малихіна О.В. Мотивація учіння молодших школярів / О.В. Малихіна. – Київ : Навчальна книга, 2002. – 304с. – ISBN 966-7943-13-5
858469
  Сердюк Л. Мотивація учіння особистості як детермінований та самодетермінований феномен // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 93-102. – ISSN 2312-1246
858470
  Іванова Н. Мотивація фахівця до професійної діяльності: поняття, зміст та функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз поняття мотивації особистості у психологічній науці. На основі проведеного теоретичного аналізу обґрунтовано зміст, структуру та функції мотивації фахівця до професійної діяльності. В предложенной статье проведен анализ ...
858471
  Мулик К.В. Мотивація школярів та студентів до спортивно-оздоровчих занять з туризму / К.В. Мулик, В.В. Мулик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 33-38. – ISSN 1818-9172
858472
  Мосійчук І.В. Мотивація як дієвий механізм в системі управління персоналом підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 84-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
858473
  Єфіменкова О. Мотивація як елемент управління персоналом / О. Єфіменкова, Р.О. Язініна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 118-121
858474
   Мотивація як елемент формування науково-дослідницької компетентності курсантів / М. Івасюк, І. Горчинський, І. Мартинюк, О. Стаднічук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 27-34. – ISSN 1682-2366
858475
  Бабчинська О.І. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 133-136. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
858476
  Здирко Н.Г. Мотивація як найважливіша функція в управлінні публічними закупівлями / Н.Г. Здирко, А.Ю. Козаченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 156-161 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2306-6806
858477
  Алфьоров О.В. Мотивація як обов"язкова умова виникнення вольової поведінки військовослужбовця // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 175
858478
  Хориняк В. Мотивація як один з чинників забезпечення розвитку персоналу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 6 назв.
858479
  Мошек Г.Є. Мотивація як основний інструмент сучасного менеджменту // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 7-9. – ISBN 966-79-75-57-7
858480
  Слоньовський М.В. Мотивація як основний принцип розвитку людських ресурсів системи публічного управління // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 56-61
858481
  Кропивко М.М. Мотивація як основний чинник розвитку господарств населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 29-36. – ISSN 2221-1055


  Виявлено ключові характеристики та науково обгрунтовано сучасні форми господарств населення України. На основі адаптації методологічних підходів теорії людської мотивації А.Х. Маслоу запропоновано класифікувати господарства населення за п"ятьма групами.
858482
  Аверіна К. Мотивація як педагогічний чинник розвитку соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій в навчальній і позанавчальної діяльності // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 236-247. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
858483
  Слабко С.М. Мотивація як правова категорія // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 14-19. – (Серія: Право ; № 2 (44)). – ISSN 1813-338Х
858484
  Святоха Н.А. Мотивація як складова управлінської діяльності керівника вищогонавчального закладу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 281-284. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
858485
  Ященко І.В. Мотивація як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 316-317. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
858486
  Ромащенко І. Мотивація як умова формування навичок дослідницької діяльності студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 67-70. – ISSN 2308-4634


  Розглядається проблема мотивації науково-дослідницької діяльності студентів як передумови саморозвитку майбутнього фахівця.
858487
  Костюк М.В. Мотивація як фактор забезпечення конкурентоспроможності працівників (концептуальні аспекти) // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 237-243. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
858488
  Матвієнко П.В. Мотивація як фактор підвищення ефективності банківської діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 83-88.
858489
  Маринич І.А. Мотивація як фактор підвищення ефективності праці працівників / І.А. Маринич, Я.Р. Ільницька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 376-380. – ISBN 5-7763-2435-1
858490
  Ткаченко Ніна Володимирівна Мотивація як фактор успішності в учбовій діяльності старшокласників / Ткаченко Ніна Володимирівна, Каракаш Юліана Володимирівна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.:19 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
858491
  Зеленько Г.І. Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства / Г.І. Зеленько, Л.Ю. Ганжурова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
858492
  Фрадинська А.П. Мотивація як чинник формування професійних очікувань майбутніх фахівців // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 270-278


  У статті проаналізовано теоретичні погляди на проблему мотивації як основу детермінанту формування професійних очікувань майбутніх фахівців. Визначено соціально-психологічні особливості впливу мотивації на професійні очікування майбутніх фахівців.
858493
  Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : Навч. посібник / А.М. Колот; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 224с. – ISBN 966-574-041-5
858494
  Глущак А.С. Мотиви / А.С. Глущак. – Одеса, 1972. – 88с.
858495
  Смаковська О.В. Мотиви "втраченого покоління" у творчості Джека Керуака // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 317-319. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
858496
  Перещ В. Мотиви "партійного тотемізму" в мінойському мистецтві (до питання про "мінозойський матріархат") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На основі археологічних джерел досліджено сутність суспільно-політичного устрою мінойського Криту. Проаналізовано зародження та розвиток так званого "мінойського матріархату". Простежено зв"язок між статевим та "партійним" тотемізмом. Analysing the ...
858497
  Бетко І. Мотиви "утихомирення бурі" і "співрозп"яття з Христом" у Сковороди і в поетів нової доби // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 46-54. – ISSN 0280-6336
858498
  Ярмоленко Н. Мотиви билин Київської Русі у козацькому та баладному епосі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 115-126. – (Філологічні науки)
858499
  Наумовська О. Мотиви блаженного чи пекельного царства мертвих у міфологічних системах різних народів світу // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 89-97


  Статтю присвячено оглядові давніх міфологічних вірувань різних народів, по"’язаних із уявленнями про продовження життя після смерті, посмертний суд та розмежування потойбіччя на блаженне та пекельне місце останнього притулку душ, а також розглянуто ...
858500
  Буряківець Ю. Мотиви в малярстві Ірини Банах-Твердохліб // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 481, березень : березень. – С. 27
858501
  Шоля І. Мотиви вибору особових імен ужгородців у другій половині XX століття (жіночі імена) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 29-35. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
858502
  Макарова Т. Мотиви вибору партнерів у художньому світі В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 199-203. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
858503
  Карабович Т. Мотиви вигнання в поетичній творчості Віри Вовк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 42-47. – ISSN 0236-1477
858504
  Науменко Н.В. Мотиви винограду та вина у слов"янській поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 280-286. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті аналізується розвиток образів винограду та вина як чільних символічних концептів слов"янського побуту, світогляду, книжної поезії. Еволюцію цих образів у сучасній українській та болгарській літературі показано на матеріалі творчості Максима ...
858505
  Гайдуцький І. Мотиви виходу ТНК на ринки нових країн // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 1605-2005
858506
  Котляр Ю.В. Мотиви вступу до вишів та задоволеність навчанням курсантів поліції / Ю.В. Котляр, А.А. Бова // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (49). – С. 260-269. – ISSN 2072-8670
858507
  Висоцький А. Мотиви входження прислівників до структури речення з його валентністю // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 87-96. – Бібліогр.: с.95-9 (30 назв). – ISBN 966-7653-03-5
858508
  Коваленко О Н. Мотиви вчинення злочинів, передбачених ст.297 КК України особами з психічними аномаліями // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.236-244


  Викрадення речей з місць поховань
858509
  Плутицька К.М. Мотиви вчинення примушування до вступу в статевий зв"язок // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 146-150
858510
  Шингоф І. Мотиви героїзму, мужності у творчості Олега Ольжича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 153-161. – ISSN 1728-9572
858511
  Будугай О. Мотиви гріха і каяття у творах для дітей "Маленький грішник" Михайла Коцюбинського і "Дзига" Шолом-Алейхема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
858512
  Будугай О. Мотиви гріха й каяття у творах для дітей "Маленький грішник" Михайла Коцюбинського і "Дзига" Шолом-Алейхема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
858513
  Гоберман Д.Н. Мотиви гуцульського керамічного розпису = Мотивы гуцульской гончарной росписи = Motives of the Hutsul pottery painting / Д. Гоберман. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 164, [17] с. : іл. – Текст парал. укр., рос., англ. – ISBN 966-7888-88-6
858514
  Ісаєва Н.С. Мотиви даоської утопії в середньовічній китайській поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 163-168
858515
  Діхтяренко С.Ю. Мотиви досягнення успіху та уникнення невдач у навчальній діяльності студентів-психологів // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (49). – С. 32-37
858516
  Осадчий М.Г. Мотиви екзистенціалізму і абсурду у творчості українських дисидентів 60-х рр. // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 194-199
858517
  Гуменюк О.М. Мотиви еміграції та рекрутчини в кримськотатарській народній пісні "Ешиль ада" – ("Зелений край") // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 200-211. – ISBN 966-02-2984-4
858518
  Дереза Л. Мотиви еросу й танатосу в романі Джона Фаулза "Колекціонер" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 22-27. – ISSN 2075-1486
858519
  Липинський В. Мотиви заключення унії і співвідношення в Берестейському процесі консервативних і радикальних впливів // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 150-165. – ISSN 2306-3548
858520
  Канівець Т.М. Мотиви здійснення майбутньої професійної кар"єри студентами вищих навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 2. – С. 27-35
858521
  Горобець О.В. Мотиви злочину і кари, гріха і спокути, артикульованих у знакові смерті окремої людини і мітові кінця світу в тексті "Армагедон уже відбувся" Марії Матіос // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 272-281. – ISBN 978-966-551-315-5
858522
  Черноіваненко В.В. Мотиви і сюжети нетрадиційного еротизму в єврейській Бібілії: питання інтерпретації // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2015. – № 71/72. – С. 108-121. – ISSN 1682-671Х
858523
  Ніколаєнко К. Мотиви інвестування та структура німецьких прямих капіталовкладень за кордон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 220-222
858524
  Ковалів Ю.І. Мотиви інфернальності та "золотого віку" у ліриці Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 52-57.
858525
  Багратіон К. Мотиви іронічного світогляду у творчості Р. Бернса, фольклору та історії для відображення деяких соціально-історичних та політичних реалій у пострадянському медія просторі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 21-30
858526
  Скобіна О. Мотиви історичного минулого в поезії Ліни Костенко // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 26. – С. 89-98. – ISBN 978-966-920-255-0
858527
  Яринчина О. Мотиви й образи рекрутьских і солдатських пісень в українських народних баладах // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – С. 55-59. – ISSN 0130-6936
858528
  Луцко О. Мотиви й поетика українських народних пісень про еміграцію в Канаду // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 438-448. – ISSN 1028-5091
858529
  Ференс Н.О. Мотиви кельтських міфів у ранній поезії В.Б. Єйтса та їх передача при перекладі українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С.321-325
858530
  Яцинова О. Мотиви класичної музики в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Собор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 415-425


  У статті розглянуто інтермедіальний складник роману Вісенте Бласко Ібаньєса "Собор" на основі музичних імплікацій опери симфоній Людвіга Ван Бетховена в літературний текст. Також увагу було приділено аналізу архітектурного складника в контексті ...
858531
  Тіпер І.В. Мотиви кохання та материнства як презентатори притулку в прозі Галини Пагутяк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 147-154. – ISSN 2313-1802
858532
  Катаока Х. Мотиви культу предків у японському фольклорі й українській обрядовості новорічного циклу (порівняльний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-60. – Бібліогр.: с. 60. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мотиви культу предків у новорічній і різдвяній обрядовості, фольклорі українців та японців, акцентовано увагу на звичаях відзначати культ хліба, сонцестояння і приходу гостей як провісника іншого світу.
858533
  Коваленко О.В. Мотиви лороги (рух і процесуальність) у поезії Сергія Жадана (на матеріалі збірки "Цитатник") / патологічна проблема дороги у поезії Сергія Жадана (на матеріалі збірки ("Цитатник") // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 90-93
858534
  Климентова О. Мотиви любові до Батьківщини в поезії Олени Теліги // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 65-66
858535
  Свербілова Т.Г. Мотиви месіанства, оновлення людини та перемоги над часом в українській та російській експресіоністичній драмі (порівняльний аспект) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 94-106. – ISBN 966-8474-40-6
858536
  Гросс В.І. Мотиви мовчання / В.І. Гросс. – К., 1984. – 239с.
858537
  Шульга Я. Мотиви паломництва до київських православних святинь у XVIII ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 129-132. – ISBN 978-966-171-795-3
858538
  Сахно Т. Мотиви пейзажної та інтимної лірики Миколи Побеляна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 33-36. – ISSN 0130-5263
858539
  Басіна К. Мотиви персня в романі Едит Несбіт "Зачарований замок" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 86-92
858540
  Гуменюк О. Мотиви печального кохання в пісенному фольклорі кримських татар (на прикладі пісні "Умер оджа") // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – C. 141-143. – ISBN 978-96602-6551-6


  Переживання літньої людини, яка не зазнала особистого щастя в житті, але й за крок до могили лишається небайдужою до жіночих чарів, вишукано поетизуються у багатій та інтонаційні відтінки пісні "Умер оджа", котра належить до характерних зразків ...
858541
  Покатаєва О.В. Мотиви підприємницької діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.243-248. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
858542
  Бетко І. Мотиви Пісні Пісень у Молінні Данила Заточника. Переклад XV ст. Підсумування сакрально-символічного прочитання Пісні Пісень у творчості Сковороди // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 76-83. – ISSN 0280-6336
858543
  Загул Д. Мотиви поезій / Д. Загул. – Київ, 1927. – 182с.
858544
  Бабенко Л. Мотиви політичних переслідувань та репресивних заходів щодо Української автокефальної православної церкви в Радянській Україні (1920-ті рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 384-394
858545
  Куницький М.П. Мотиви політичної участі як предмет вивчення сучасної науки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 187-200. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
858546
  Колодний А. Мотиви прийняття Україною християнства із Візантії // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 85-97. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
858547
  Сьеміонтковскі П. Мотиви припливу прямих іноземних інвестицій в Польщу - результати досліджень // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 289-294
858548
  Масол Д.І. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Масол Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 237, [4] л. – Додатки: [4] л. – Бібліогр.: л. 214-237
858549
  Масол Д.І. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Масол Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
858550
  Кайстренко Ю. Мотиви рекламних повідомлень // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 188-192


  Досліджуються типи мотивів у рекламних повідомленнях, зокрема раціональні, емоційні, моральні. Український медіа-простір демонструє безліч прикладів рекламних повідомлень, у яких можна знайти кожен із мотивів. Проте для досягнення кращого ефекту ...
858551
  Шуляк С.В. Мотиви російського збройного втручання у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 485-488. – ISSN 2076-1554
858552
  Кір"янова О.В. Мотиви самовиховання у процесі комунікації викладача вищої школи та здобувача вищої освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 172-175. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
858553
  Крайняк Л. Мотиви самостійного вдосконалення студентами перекладацької компетентності / Л. Крайняк, О. Дуда, С. Рибачок // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2021. – № 3 (188). – С. 46-58. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
858554
  Федотова Т. Мотиви сонця і вогню як вияв духовного світу української людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-33. – (Українознавство ; вип. 4)


  Висвітлюється питання духовного світу людини у прадавні часи. Особлива увага приділяється образам Сонця і Вогню, які є провідними у світосприйнятті людини давнього часу та свідчать про те, що сонцепоклоніння є вагомою частиною українського світу.
858555
  Довбня К.В. Мотиви соціально-релігійного протесту в творах Міри Баї // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 39-43. – ISSN 2520-6346
858556
  Малецький В.Г. Мотиви соціально-філософьської антропології в працях Степана Балея : монографія / Віктор Малецький ; Львів. філософське т-во ім. Казимєжа Твардовського. – Одеса : Астропринт, 2020. – 221, [2] с. : іл. – Абетковий покажч.: с. 212-221. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-652-0
858557
  Таранушенко С. Мотиви старого українського мистецтва в творах Нарбута // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – С. 88-106. – ISSN 1728-6875
858558
  Євдокимов М.О. Мотиви створення і проблематика першого подорожнього нарису Володимира Даля // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 48-56


  У статті підкреслені особливості творчої індивідуальності В. Даля як публіциста, розкрито зміст "Дневного журнала", веденого на бризі "Фенікс", - першого нарису письменника і лексикографа. Peculiarities of creative individuality of V. Dal as a ...
858559
  Онищук О. Мотиви та головні етапи набуття членства у Європейському Союзі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 125-132. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
858560
  Абакуменко О.В. Мотиви та наслідки процесів корпоративної консолідації в масштабах національної економіки / О.В. Абакуменко, М.В. Литовченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 21-34. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
858561
  Новик О. Мотиви та образи творів Якова Щоголева: проявлення традиції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 115-121. – ISSN 0236-1477
858562
  Головецька Н. Мотиви та поетика українського політичного анекдоту 90-х років ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 64-72


  У статті розкрито поетику та мотиви українського політичного анекдоту 90-х років ХХ ст. як жанрового різновиду новітнього фольклору. Авторка стверджує, що за сюжетом, ідейно-тематичним змістом взірців, політичний анекдот зазначеного періоду тяжіє до ...
858563
  Коломійцева О.В. Мотиви та причини процесів злиттів і поглинань підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 142-149. – ISSN 1993-6788


  Досліджено різноманітність наукових точок зору на мотиви й причини процесів злиття та поглинання, здійснено їх узагальнення та запропоновано нові класифікаційні ознаки цих процесів.
858564
  Чайковський В. Мотиви творчості Григорія Сковороди в романі Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 12. – С. 5-7
858565
  Кривенко С.О. Мотиви трагічності та комічності в сучасному політичному дискурсі // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 108-113. – ISSN 2519-2949
858566
  Тихонович Всеволод Олександрович Мотиви трудової активності особи / Тихонович Всеволод Олександрович. – Київ : Наукова думка, 1972. – 152с.
858567
  Невірова К Мотиви української демонольогії в "Вечерах" та "Миргороді" Гоголя : з філольогічного семенара проф. П. Перетца / К. Невірової. – Київ : Друк. 1- ої Київ. друк. спілки, 1909. – 36 с. – Окр. відб.: Записки Українського наукового товариства в Київі,. Київ, 1909, т. 5, с. 27-60
858568
  Невірова К. Мотиви української демонольогії в "Вечерах" та "Миргороді" Гоголя : з філольогічного семенара проф. П. Перетца / К. Невірової // Корифеї російської критики і українське письменство / І.І. Кревецький. – Київ : Друк. 1-ої Київсько. Друкарськ. Спілки, 1911. – [Вип.] 2 : М.О. Добролюбов. – 36 с.
858569
  Марина Д.О. Мотиви фантастики у творчості Мірча Єліадє // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 579-583
858570
  Дуб А.Р. Мотиви фінансових рішень мігрантів про здійснення міжнародних грошових переказів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 54-63. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
858571
  Стрілько В. Мотиви християнської моралі в творчості Григорія Сковороди чи передумови формування засад українського національного виховання. // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 276-280. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті аналізується наукова, філософська та педагогічна творчість Г.Сковороди з метою виявлення в ній мотивів християнського виховання. Досліджується теорія педагогічної діяльності Г.Ващенка та С.Русової як фундаторів українського національного ...
858572
  Ягушкіна В. Мотиви чарування у баладах М. Костомарова // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 198-206. – ISSN 1728-9572
858573
  Якубовський В. Мотиви, образи українського вертепу: їх біблійні джерела // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 459-465


  У статті розглянуто мотиви, образи українського вертепу, зокрема його релігійної частини. У результаті комплексного аналізу, ознайомленням і залученням необхідних джерел, було відстежено та представлено зразки вертепних вистав релігійної частини, ...
858574
  Мухамбетов Т.И. Мотивизационный механизм управления трудом / Т.И. Мухамбетов. – Алма-Ата, 1991. – 128с.
858575
  Крутоус В.П. Мотивированность в искусстве как эстетическая проблема : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Крутоус В.П. ; МГУ. – Москва, 1971. – 21 с.
858576
  Кияк Т.Р. Мотивированность лексических единиц : (количественные и качественные характеристики) / Т.Р. Кияк. – Львов : Вища школа при Львовском гос. ун-те, 1988. – 160, [4] с. – ISBN 5-II-000556-7
858577
  Грязнова В.М. Мотивированные локативные существительные русского языка в категориальном аспекте / В.М. Грязнова, О.Я. Иванова // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 32-38. – (Філологія)
858578
  Виноградова Е.Н. Мотивированные предлоги и аналоги предлогов: пути грамматикализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 138-163. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
858579
  Симонов П.В. Мотивированный мозг / П.В. Симонов. – Москва, 1987. – 240с.
858580
  Коротеев К. Мотивировки решений конституционных судов о смертной казни // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 135-146. – ISSN 1812-7126
858581
  Гноєва Н.І. Мотивна структура новелістики Григора Тютюнника (до 85-річчя від дня народження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 293-297. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
858582
  Чубукина О. Мотивная идея самовоспитания в сюжетосложении Ф.А.Эмина (На материале романа "Непостоянная фортуна, или Необычайное похождение Мирамонда") // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 108-119. – ISBN 966-72-77-79-8


  Характерной фигурой, выражавшей идеологический тип русского буржуа середины 18 ст. в литературе, был Федор Эмин, автор романов авантюрных и философических. Эмин промелькнул в русской литературе с необычайным эффектом и оставил в ней заметный след. Он ...
858583
  Люлька В Мотивная организация романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 56-69. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У даній статті показано взаємодію романтизму і реалізму в мотивній організації роману у віршах "Євгеній Онєгін" О.С. Пушкіна. Вирішені такі завдання, як виявлення кола тем і мотивів у романі "Євгеній Онєгін", визначення їх генезису, специфіки ...
858584
  Козакова Л. Мотивний аналіз наративного дискурсу малої прози Олеся Гончара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Реконструюється наративний дискурс новел Олеся Гончара крізь призму мотивів. Авторка по групувала мотиви малої прози письменника, виділила декілька концептуальних мотивів, які об"єднують твори митця в цикли.
858585
  Виниченко В. Мотивний комплекс часу в прозі М.В. Баршева // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 161-172. – ISSN 2312-6809
858586
  Каспіч Г. Мотивні коди митця та мистецтва у драматичних творах Валерія Герасимчука // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 257-263. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
858587
  Мегела І.П. Мотивно-наратологічний аналіз повісті Германа Гессе "Кнульп" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 27-37
858588
  Ракітіна М.І. Мотивно-образна парадигма народних пісень "Шицзіну" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 429-435


  Статтю присвячено функціонуванню мотивів, образів та символів у китайських народних піснях антології "Шицзін". Виокремлено базові для народних пісень "Шицзіну" теми соціальної нерівності населення, кохання, воєн, туги за Батьківщиною. Описано ...
858589
  Линник Т.Г. Мотивованість мовного знака в ранньому онтогенезі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.57-66. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0027-2833
858590
  Нікіфорова Л.О. Мотивування економічних суб"єктів під час створення та функціонування ендаументу для вищих навчальних закладів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 427-432. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано, що в умовах України вже сьогодні створено умови для формування ендаументу для ВНЗ, при цьому доведено, що надавачі ендаументу - власники підприємств, управлінці вищого рівня, благодійні та громадські організації тощо - мають для надання ...
858591
  Жуковська Тетяна Олегівна Мотивування кадрів у системі управління корпораціями в машинобудуванні України / Жуковська Тетяна Олегівна, Кудря Ярослав Валерійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 107-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено наукове обумовленим однієї з актуальних проблем управління акціонерними підприємствами в національному машинобудуванні - мотивування учасників акціонерних відносин на прикладі кадрів у системі управління корпораціями ...
858592
   Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи : монографія / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Бодарецька О.М., Жежуха В.Й. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-203. – ISBN 978-617-7809-44-8
858593
  Котюк Андрій Богданович Мотивування працівників автомобілебудівних компаній України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 155-162. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведена загальну схему розробки системи мотивації працівників автомобілебудівного підприємства в умовах нестабільної ринкової економіки, подано рекомендації із формування системи оплати праці, виділено основні чинники, які призводять до зміну ...
858594
  Котюк Андрій Богданович Мотивування працівників автомобілебудівних компаній України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 155-162. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведена загальну схему розробки системи мотивації працівників автомобілебудівного підприємства в умовах нестабільної ринкової економіки, подано рекомендації із формування системи оплати праці, виділено основні чинники, які призводять до зміну ...
858595
  Жуковська Тетяна Олегівна Мотивування при формуванні корпоративного духу кадрів на акціонерних підприємствах машинобудування України / Жуковська Тетяна Олегівна, Кудря Ярослав Валерійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 77-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено наукове обумовлений однієї з актуальних проблем управління акціонерними підприємствами в національному машинобудуванні, а саме - мотивування формування корпоративного духу кадрів на акціонерних підприємствах (корпораціях) ...
858596
  Назарова Г.В. Мотивування трудової діяльності: регіональні та галузеві аспекти : монографія / Назарова Г.В., Степанова Е.Р. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-150. – ISBN 978-966-676-569-0
858597
  Данюк В. Мотивування як чинник активізації трудової поведінки / В. Данюк, О. Чернушкіна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-36. – Бібліогр.: с. 33, 35
858598
  Дембицька Н.М. Мотивуючі практики для батьків як агентів економічної соціалізації школярів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 22-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
858599
  Ворфоломеев М.А. Мотивы : пьеса в 2-х действиях. С Новым Годом% комедия / М.А. Ворфоломеев. – Москва : Искусство, 1985. – 129с. – (Сегодня на сцене)
858600
  Рахимнулов М.Г. Мотивы башкирского фольклора в русской литературе XIX - начала ХХ вв. (К проблеме рус.-башк. лит.-фольклорных связей) : Автореф... канд. филол.наук: / Рахимнулов М.Г.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
858601
  Мухарямов Н.М. Мотивы безопасности человека в дискурсах о языковой политике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 36-40. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
858602
  Калоев Г.З. Мотивы богоборчества в осетинском эпосе : Автореф... канд. филол.наук: / Калоев Г.З.; Акад. наук Грузинской ССР. – Дзауджикау, 1952. – 20 с.
858603
  Сеидов Н.Х. Мотивы борьбы против социальной несправедливости в азербайджанских сказках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сеидов Н.Х.; Акад наук Азерб.ССР.Ин-т литерат.и языка. – Баку, 1955. – 18л.
858604
  Шарабарина Т.Г. Мотивы воды и огня в традиционных русских свадебных песнях : традиции национальных культур // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 1 (27). – С. 118-129


  Теми води і вогню в традиційних російських весільних піснях
858605
  Сорокина Е.Р. Мотивы гордости и смирения в поэзии Н. Гумилева // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 195-199
858606
  Кондакова Д.Ю. Мотивы декаданса в поэзии Есенина // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 184-188
858607
  Банщикова А.А. Мотивы древнеегипетского фольклора в рассказе Ибн Абд ал-Хакама о царице Далуке // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 1. – С. 33-43. – ISSN 0869-1908
858608
  Кусков В.В. Мотивы древнерусской литературы в русской романтической поэзии первой четверти 19 века / В.В. Кусков. – Москва, 1973. – 29с.
858609
  Ишханов В.С. Мотивы дружбы народов в Грузинской сов. литературе / В.С. Ишханов. – Тбилиси, 1967. – 92с.
858610
  Скоробагатько А.В. Мотивы и цели дифференциации правового регулирования пенсионного обеспечения // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 79-86. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
858611
  Острогорский В. Мотивы Лермонтовской поэзии, 1891. – 62 с. – Отд. оттиск
858612
  Дуплий С. Мотивы лет : Избранные стихотворения 1986-1995 / С. Дуплий. – [Б. м.] : Kaiserslautern university press, 1995. – 272 c. : илл.
858613
  Мусий В. Мотивы лирики Ф.И. Тютчева в рассказе А.С. Грина "Искатель приключений" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 19-26
858614
  Делекторская И.Б. Мотивы памятника и карнавала в прозе С.Д. Кржижановского // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 28-37. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
858615
  Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание. / Д.П. Котов. – Воронеж, 1975. – 152с.
858616
  Волков Б.С. Мотивы преступления (уголовно-правовое и социально-психологическое исследование) / Б.С. Волков. – Казань, 1982. – 152с.
858617
  Соколов Н.Я. Мотивы профессианального поведения и деятельности юристов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 14-22. – ISSN 0132-0769
858618
   Мотивы русской архитектуры [Изоматериал] : [Отдельные листы иллюстраций из журнала].]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Рейнбот ; Лит. Я. Рашкова, 1875. – 49 л. цв. и черно-бел. ил. – Без тит. л. - На обл. № 9
858619
  Довнар-Запольский Мотивы свадебных песен пинчуков : Этографический этюд М. Довнара-Запольского // Значение этнографичческого изучения Гродненской губернии / Довнар-Запольский. – Гродна (Гродно) : Тип. Губернкого управления, 1893. – 69 с.
858620
  Дмитренко Е.В. Мотивы трагического одиночества и психологизм творческой личности в новеллах В.Ф. Одоевского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 226-230. – ISSN 2522-493Х
858621
  Бельгер Г. Мотивы трёх струн : лит.-критич. ст., портр., эссе / Герольд Бельгер. – Алма-Ата : Жазушы, 1986. – 301, [2] с. : портр.
858622
  Наумов А.В. Мотивы убийств / А.В. Наумов. – М, 1969. – 123с.
858623
   Мотивы украинского орнамента. – Х. – с.
858624
  Гросс В. Мотивы умолчания / В. Гросс. – М., 1980. – 255с.
858625
  Дусавицкий А.К. Мотивы учебной деятельности студентов / А.К. Дусавицкий. – Харьков, 1987. – 53с.
858626
  Щербакова Н.А. Мотивы чтения современной молодежи // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 5. – С. 190-195. – ISSN 1997-0803


  В статье отражена проблема восприятия художественного текста современными читателями. Экспериментально описаны мотивы восприятия художественного произведения студентами-психологами. Предпринята попытка выявить и описать механизмы особенностей ...
858627
  Чолакова А.Д. Мотивы экзистенции в сонетах Ростислава Кедра // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 183-185. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
858628
  Асадов Ю.А. Мотивы южного города : стихи / Юрий Асадов. – Баку : Гянджлик, 1978. – 40 с.
858629
  Адамян О.А. Мотканско-сасунский диалект : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.661 / Адамян О.А. ; Ереванский заоч. пед. ин-т, АН. Арм. ССР, Ин-т им. Р. Ачаряна. – Ереван, 1969. – 24 с.
858630
   Мотоблок МТЗ-05. – М, 1987. – 80с.
858631
   Мотовилиха. – Пермь, 1977. – 62с.
858632
  Зырянов А.П. Мотовилиха : альбом гравюр / А.П. Зырянов; Авт. текста: А.Д. Крашенинников. – 2-е изд. – Пермь : Пермское книжное, 1978. – 64 с.
858633
   Мотовилихинский рабочий : материалы документальной пьесы. Фрагменты / Михаил и Вячеслав Дурненковы, , Клавдиев Юрий, Родионов Александр // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 99-116
858634
  Рудницький Ю. Мотовилівка. Початок кінця... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 15


  Бій під Мотовилівкою 18 листопада 1918 року поклав край існуванню Української Держави на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським.
858635
  Коваль Р. Мотовилівський отаман Бурлака // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429


  Гончар Овсій Іванович (Отаман Бурлака) — відомий громадський і військовий діяч на Київщині у 1917—1921 роках — періоду Української національно-визвольної революції.
858636
  Карнеев В.И. Мотогонки по льду. / В.И. Карнеев. – М., 1971. – 87с.
858637
  Карнеев В.И. Мотогонщик. / В.И. Карнеев. – М., 1953. – 78с.
858638
  Гаврюшенко Д. Мотод Боголюбова в теорії багатокомпонентних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 8-10. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку термодинамічних характеристик i аналізу структурних властивостей багатокомпонентних систем необхідно знати кореляційні функції відповідного порядку таких систем. Ланцюжок рівнянь ББГКІ може бути побудований i для таких систем. В роботі ...
858639
  Михайлова Ю.Д. Мотоори Норинага:Жизнь и творчество / Ю.Д. Михайлова. – Москва : Наука, 1988. – 185с. – (Из истории обществ.мысли Японии ХVІІІ в.)
858640
  Щур Едуард Мотори просять "Зеленого змія" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 10 : Фото
858641
  Фрейман С. Моторизаційні захоплення в системі інтересів учнів гімназій Польші / С. Фрейман, П. Ольхувка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 239-243. – (Педагогіка ; № 2)
858642
  Тархов В. Моторизація і механізація сучасних армій / В. Тархов. – Харків-Дніпропетровськ, 1930. – 154с.
858643
  Юрчук О. Моторизовані війська : історія зародження та розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 85-89. – ISSN 1728-9343
858644
  Пегель В.В. Моторика желчевыделительного аппарата печени при раздражениях механорецепторов мочевого пузыря. : Автореф... Канд.мед.наук: / Пегель В.В.; Объед.межвуз.совет.по биол.и мед.наукам при Томском гос.ун-т. – Томск, 1963. – 13л.
858645
  Суровцева Л.А. Моторика кишечника кролика после удаления околощитовидных желез. : Автореф... канд. биол.наук: / Суровцева Л.А.; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Вологда, 1953. – 16 с.
858646
   Моторна Оксана Віталіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 322 : фото
858647
   Моторна функція шлунка у щурів після тривалого введення омепразолу та її корекція мультипробіотиком / С.В. Пилипенко, О.В. Шелюк, Ю.В. Цейслер, Н.Є. Нурищенко, Т.В. Берегова, Д.С. Янковський // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 162-166. – ISSN 2077-4214


  Дослідження моторної активності та функціонального стану актоміозину гладеньких м"язів щлунка за умов тривалого введення омепразолу та корекції виявлених змін мультипробіотиком "Симбітер ацидофільний" концентрований.
858648
  Пилипенко С.В. Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її корекція : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Пилипенко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 355 л. – Бібліогр.: 269-355
858649
  Пилипенко С.В. Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її корекція : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Пилипенко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
858650
  Мотузный Василий Аврамович Моторная деятельность толстой кишки голодных и накормленных животных и некоторые центральные механизмы ее регуляции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Мотузный Василий Аврамович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 17 с.
858651
  Мотузный Василий Аврамович Моторная деятельность толстой кишки голодных и накормленных животных и некоторые центральные механизмы ее регуляции : Дис... канд. биол.наук: / Мотузный Василий Аврамович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 192л.
858652
  Клюбина Т.С. Моторная деятельность тонкого кишечника у мелких жвачных животных и механизмы ее нервной регуляции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Клюбина Т.С. ; КГУим. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
858653
  Клюбина Т.С. Моторная деятельность тонкого кишечника у мелких жвачных животных и механизмы её нервной регуляции : Дис... канд. биолог.наук: / Клюбина Т.С.; КГУ. – К, 1965. – 225л. – Бібліогр.:л.190-225
858654
  Губкин В.А. Моторная и эвакуаторная функции желудка и тонких кишок при различных сортах пищи в норме и экспериментальной патологии толстого кишечника : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Губкин В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 19 с.
858655
  Губкина В.А. Моторная и эвакуаторная функция желудка и тонких кишок при различных сортах пищи в норме и экспериментальной патологии толстого кишечника : Дис... канд. биол.наук: / Губкина В.А.; КГУ. Науч.-иссл. ин-т физиологии. Отд. физиологии пищеварения и кровообращения. – К., 1966. – 265л. – Бібліогр.:л.236-265
858656
  Романенко Л.Л. Моторная лодка / Л.Л. Романенко, Л.С. Щербаков. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1962. – 340с.
858657
   Моторная функция желудочно-кишечного тракта. – Киев, 1965. – 168с.
858658
  Богач П.Г. Моторная функция желудочно-кишечного тракта и витамин В1 : Дис... канд. биолог.наук: / БОгач П.Г.; КГУ им. Т.ШЕвченко. Кафедра физиологии человека и животн. Инст. физиологии животных. – Киев, 1951. – 260 л.
858659
  Богач П.Г. Моторная функция желудочно-кишечного тракта и витамин В1 : автореф. дис. ... канл. биол. наук / Богач П.Г. ; МВО СССР, КГУ, Каф. физиол. человека и Ин-т физиолог. животн. – Киев, 1952. – 14 с.
858660
  Селицкий Е.П. Моторная функция желчевыводящих путей печени при искуссвенном пневмотораксе. : Автореф... канд.мед.наук: / Селицкий Е.П.; Объедин.межвуз.Совет.по биол.и мед.наукам. – Томск-Новокузнецк, 1965. – 15л.
858661
   Моторно-висцеральные взаимоотношения при различных состояниях организма человека. – Калинин, 1987. – 171с.
858662
  Мерабишвили М Г. Моторное действие и установка. : Автореф... Канд.психол.наук: 963 / Мерабишвили Г.М,; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
858663
  Базылевич Т.Ф. Моторные вызванные потенциалы в дифференциальной психофизиологии / Т.Ф. Базылевич ; [АН СССР, Ин-т экономики]. – Москва : Наука, 1983. – 143 с. : ил., 1 л. табл.
858664
   Моторные компоненты зрения. – М, 1975. – 236с.
858665
  Терентьев Г.А. и др. Моторные топлива из альтернативных сырьевых ресурсов / Г.А. и др. Терентьев. – М., 1989. – 270с.
858666
  Галан А. Моторошна дійсність // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 207, квітень : квітень. – С. 11-13


  Збірка оповідань "Дім над кручею" Ігоря Качуровського.
858667
  Белых В.Т. Моторы заглушили на Эльбе : [о 1205-м самоход. арт. полке] / В.Т. Белых. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 222, [2] с. : ил.; [8] л. ил.
858668
   Мотоспорт. – М, 1975. – 277с.
858669
  Моисеенко Н.П. Мотострелковая (танковая) рота в бою. / Н.П. Моисеенко. – Москва : Военное издательство, 1988. – 288 с.
858670
  Вещунов С.С. Мотострелковое отделение в разведке / С.С. Вещунов. – Москва, 1977. – 93с.
858671
   Мотострелковый (танковый) батальон в бою. – М, 1986. – 304с.
858672
  Гарбуз Г.И. Мотострелковый батальон в бою / Г.И. Гарбуз, Д.Ф. Лоза, И.Ф. Сазонов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Военное издательство, 1972. – 376 с.
858673
  Лоза Д.Ф. Мотострелковый батальон в современном бою / Д.Ф. Лоза. – М., 1965. – 333с.
858674
  Лютов И.С. Мотострелковый батальон в тактическом воздушном десанте / И.С. Лютов, П.Т. Сагайдак. – М., 1969. – 174с.
858675
   Мотострелковый взвод в бою. – М, 1966. – 212с.
858676
  Андрусенко И.М. Мотострелковый взвод в бою : [учеб. пособие для командиров подразделений сухопут. войск и курсантов воен. уч-щ] / И.М. Андрусенко, Р.Г. Дуков, Ю.П. Фомин ; под ред. С.И. Вариченко. – Москва : Воениздат, 1989. – 336 с.
858677
  Дуков Р.Г. Мотострельковое отделение в бою / Р.Г. Дуков. – М., 1973. – 107с.
858678
  Дуков Р.Г. Мотострельковое отделение в наступлении / Р.Г. Дуков. – М., 1977. – 78с.
858679
  Григорьев И.М. Мотоцикл без секретов. / И.М. Григорьев. – Москва, 1973. – 176с.
858680
  Зотов И.Г. Мотоциклетные гонки по ипподрому / И.Г. Зотов. – М., 1955. – 64с.
858681
  Карнеев В.И. Мотоциклетные гонки по шоссе. / В.И. Карнеев. – М., 1954. – 104с.
858682
  Афремов Г.М. Мотоциклетные кроссы : (организация и судейство) / Афремов Г.М., Виноградов А.А. – Москва : Идз-во ДОСААФ, 1962. – 128 с. : ил.
858683
  Силкин А.Н. Мотоциклетные соревнования / А.Н. Силкин. – М., 1951. – 120с.
858684
  Швайковский В.В. Мотоциклетные соревнования. / В.В. Швайковский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 124с.
858685
   Мотоциклетный спорт. – М, 1951. – 16с.
858686
  Зотов И.Г. Мотоциклетный спорт / И.Г. Зотов. – М., 1951. – 208с.
858687
   Мотоциклетный спорт. – М, 1956. – 44с.
858688
  Кукушкин Г.И. Мотоциклетный спорт. / Г.И. Кукушкин. – М., 1954. – 478с.
858689
  Кашаускас Р. Мотоциклисты : повесть / Р. Кашаускас; пер. с литов. – Вильнюс : Vaga, 1976. – 232 с.
858690
  Будько Євген Мотоциклом до східної мрії : Троянда вітрів / Будько Євген, Білик Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 70-74 : Фото
858691
  Будько Євген Мотоциклом на схід сонця : троянда вітрів / Будько Євген, Карпенко Валентин, Карпенко Ярослав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 76-79 : Фото, карта
858692
   Мотренко Тимофій Валентинович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 21-22
858693
   Мотренко Тимофій Валентинович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 94. – ISBN 978-966-644-090-0
858694
   Мотренко Тимофій Валентинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 320. – ISBN 978-966-439-754-1
858695
  Бессонова С.С. Мотронинское городище скифской эпохи (по материалам раскопок 1988-1996 гг.) / С.С. Бессонова, С.А. Скорый ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; Ягеллон. ун-т, Ин-т археологии. – Киев ; Краков : [б. и.], 2001. – 157 с, [43] л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 145-155. – ISBN 966-02-2120-7


  В пр. №1717333 напис : Глубокоуважаемой Светлане Петровне Пачковой - с добрыми пожеланиями авторы / Подписи / 16.09.2004 г.
858696
  Оссовський Г. Мотруня : Опеpетка в 1-м действии на малоpоссийском языке, подpажение фpанцузскому Michel et Christinne / Cочинение Готфpеда Оссовскаго ; С музыкою Станиславы Шаєpович. – Житомир : Изд. H. Ческиса ; [Типо-Литогp. И.H. Санкевича], 1867. – 87 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
858697
  Лепкий Б.С. Мотря : історична повість : у 2-х т. / Богдан Лепкий. – Київ ; Ляйпціг : [Українська накладня ; Друковано в друк. К.Г. Редера]
Т. 2. – 1926. – 307 с.
858698
  Лепкий Б.С. Мотря : історична повість / Б.С. Лепкий. – Київ : Дніпро, 1992. – 463 с. – ISBN 5-308-01407-8
858699
  Лепкий Б. Мотря / Богдан Лепкий ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 479, [1] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-760-5
858700
   Мотузенко Олена Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 84-85
858701
   Мотузенко Олена Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 163-164 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
858702
   Мотузенко Олена Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 171-172. – ISBN 978-966-439-961-3
858703
   Мотузенко Олена Олександрівна (1969) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 93. – ISBN 966-95774-3-5
858704
  Щепанский Я.Ю. Мотылек / Я.Ю. Щепанский. – Москва, 1967. – 288с.
858705
   Мотыль Chironomus plumosusL. – М, 1983. – 309с.
858706
  Серебряков И.Г. Мофлогия вегетативных органов высших растений. / И.Г. Серебряков. – Москва : Советская наука, 1952. – 392с.
858707
  Семенов К.И. Мофологические и биологические черты развития личинок днепровского осетра в различных условиях существования. : Автореф... канд.биол.наук: / Семенов К.И.; М-во высш. образования СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1958. – 16л.
858708
  Щиров В.Т. Мофология, вещетсвенный состав и генезис основных угольных пластов свиты С4/2 северо-восточной частиДонбасса. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 135 / Щиров В.Т.; Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 25л.
858709
  Горішний П. Мофологічний аналіз рельєфу Бережанського Опілля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 4-9 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
858710
  Седловский А.И. Мофофизиологическое исследование сортов огурца разных половых типов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Седловский А.И.; МГУ. – М, 1972. – 24л.
858711
  Костоглодова М.Н. Мох на камне / М.Н. Костоглодова. – Ростов н/Д, 1979. – 161с.
858712
  Дорри Д.Х. Мохаммад Али Джамаль-заде / Д.Х. Дорри. – М, 1983. – 216с.
858713
  Сочивець І.Й. Мохерова особа : гумор і сатира / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 302 с.
858714
   Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW) = Mosses from the collection of Rudolf Wilczek in the Herbarium of the Ivan Franko National University of Lviv (LW) : каталог / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [укладачі : З.І. Мамчур, Т.С. Хміль, О.О. Жук, М.Б. Сеник]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 176 c., [2] с. іл. + Додатки: с. 169-175. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-613-810-4
858715
   Мохито по-рижски : Трофей. Бальзам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 108 : Іл.
858716
  Лозовский А. Мохнатые слоны : проза: роман / окончание. Начало в № 7/8, 2012 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 9/10. – С. 3-101. – ISSN 0131-8136
858717
  Соколов-Митрич Дмитрий Мохнатый интернат : Животные / Соколов-Митрич Дмитрий, , Коптилкин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 140-149 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
858718
   Мохначук Степан Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 85
858719
   Мохначук Степан Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 164-165 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
858720
   Мохначук Степан Степанович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 172. – ISBN 978-966-439-961-3
858721
   Мохначук Степан Степанович (1931) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 93-94. – ISBN 966-95774-3-5
858722
  Рыковский Г.Ф. Мохообразные Березинского биосферного заповедника / Г.Ф. Рыковский. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 135с.
858723
   Мохообразные и сосудистые растения Зейского заповедника. – Москва, 1987. – 69с.
858724
  Середа В. Мохообразные особо охраняемых природных территорий Северного Приазовья (Ростовская область) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 165-166. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Приводятся данные по мохообразным охраняемых природных территорий Северного Приазовья. Указано общее число видов мхов, количество охраняемых видов и информация об интересных бриологических находках для каждого памятника природы. Some data on the ...
858725
  Рабик І.В. Мохоподібні (Bryobionta) в екосистемах Українського Розточчя : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Рабик Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
858726
  Гапон Ю.В. Мохоподібні малих міст Лівобережного Придніпров"я (флора, рослинність, бріоіндикаційні дослідження) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Гапон Юрій Васильович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 38 назв
858727
  Бойко М.Ф. Мохоподібні Північного Причорномор"я (Україна). Історичний нарис // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 2. – С. 34-42. – (Conservation biology in Ukraine ; вип. 2). – ISBN 978-617-7061-42-9
858728
  Вірченко В.М. Мохоподібні природно-заповідних територій Українського Полісся / В.М. Вірченко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 223, [1] с. : табл. – Анот. укр., англ. - Покажч. латин. назв мохоподібних: с. 220-223. – Бібліогр.: с. 206-211. – ISBN 978-617-696-301-1
858729
  Зеров Д.К. Мохоподібні Українських Карпат / Д.К. Зеров, Л.Я. Партика. – Київ : Наукова думка, 1975. – 230с.
858730
  Деревянко Е.И. Мохэские памятники Среднего Амура / Е.И. Деревянко. – Новосибирск, 1975. – 250 с.
858731
   Моц-арт на батьківщині Моцарта = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 98 : Іл.
858732
  Пушкін О.С. Моцарт - Сальєрі / О.С. Пушкін. – Київ, 1937. – 20 с.
858733
  Праут И. Моцарт / И. Праут. – Москва ; Петроград, 1923. – 83 с.
858734
  Каринцев Н.А. Моцарт / Н.А. Каринцев. – Москва : Музгиз, 1935. – 56 с.
858735
  Каринцев Н.А. Моцарт : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – 3-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 56 с.
858736
  Каринцев Н.А. Моцарт / Н.А. Каринцев. – 4-е изд. – Москва : Музгиз, 1936. – 56 с.
858737
  Белза І.Ф. Моцарт / І.Ф. Белза. – Київ : Політвидав, 1941. – 24 с.
858738
  Берлянд Е.С. Моцарт / Е.С. Берлянд. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1948. – 116, [4] с. : портр. – Библиогр.: с. 118. – (Классики мировой музыки)
858739
  Серов А.Н. Моцарт / А.Н. Серов. – М., 1953. – 47с.
858740
  Берлянд-Черная Моцарт / Берлянд-Черная. – Москва : Музгиз, 1956. – 296 с.
858741
  Попова Т.В. Моцарт / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1957. – 232 с.
858742
  Черная Е.С. Моцарт / Е.С. Черная. – Москва : Музгиз, 1961. – 375 с.
858743
  Черная Е.С. Моцарт / Е.С. Черная. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1966. – 375 с.
858744
  Чичерин Г.В. Моцарт / Г.В. Чичерин. – Ленинград : Музыка, 1970. – 318 с.
858745
  Брион М. Моцарт / Марсель Брион ; [пер. с фр. Г.Г. Карпинского ; науч. ред.: В.И. Ражева]. – Москва : Молодая гвардия, 2004. – 338, [24] с., [24] л. ил. – Сер. биографий осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким. - На авантит. привед. факсимиле Моцарта. – Библиогр.: с. 338-339. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 1013 (813) ; Серия биографий). – ISBN 5-235-02468-0


  Марсель Брион, член Французской академии, написал свою книгу о любви, открыв перед читателем целую вселенную музыки Моцарта, его жизни и творчества. Гениальный австрийский композитор XVIII века, ушедший в бессмертие, не дожив до 36 лет, оставил после ...
858746
  Эрлихман Вадим Моцарт // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 111-122 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
858747
   Моцарт : Рок-опера. Українська версія : за мотивами фр. постановки "Mozart: l"opera rock" (2009 р., продюсери Дова Атья та Альбер Коен, режисер Олівє Даан) : некомерц. студентська постановка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [фото: В. Штефан, А. Стирова, О. Котеньова, А. Лісовий]. – Київ : [б. в.], 2013. – [16] с. : фот.
858748
  Біленко Василь Моцарт грає за Австрію : спецрепортаж. Австрія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-88 : Фото
858749
  Черная Е.С. Моцарт и австрийский музыкальный театр / Е.С. Черная. – Москва : Музгиз, 1963. – 436 с.
858750
  Ливанова Т.Н. Моцарт и русская музыкальная культура / Т.Н. Ливанова. – Москва : Музгиз, 1956. – 112 с.
858751
  Пушкин А.С. Моцарт и Сальери / Соч. А.С. Пушкина ; Рис. М. Врубеля. – Петроград : Изд. Общины Св. Евгении, 1917. – 16 с. : ил., портр.
858752
  Пушкин А.С. Моцарт и Сальери / А.С. Пушкин. – Москва, 1988. – 23 с.
858753
  Пушкин А.С. Моцарт и Сальери / соч. А.С. Пушкина ; рис. М. Врубеля // Домик в Коломне / А.С. Пушкин. – Факсимильное изд. – Ленинград : Художник РСФСР, 1989. – 24 с.
858754
  Морике Є. Моцарт на пути в Прагу / Є. Морике. – Ленинград : Прибои, 1928. – 132 с.
858755
  Мерике Э. Моцарт на пути в Прагу / Э. Мерике. – М., 1965. – 94с.
858756
  Мокроусов А. Моцарт: круг жизни // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 70-75
858757
  Адан Салим Моциально-философская проблематика и особенности ее художественного воплощения в романах И.С.Тургенева "Рудин", "Дворянское гнездо", "Накануне", "Отцы и дти". : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Адан Салим; АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1981. – 15л.
858758
  Малерба Л. Моццикони / Л. Малерба. – М., 1978. – 58с.
858759
  Малерба Л. Моцціконі / Л. Малерба. – К., 1981. – 44с.
858760
  Дмитриев Ю.А. Мочалов -- актер-романтик. / Ю.А. Дмитриев. – Москва, 1961. – 224 с.
858761
  Мазнева Анастасия Мочальный промысел. Кто лыко вяжет? / Мазнева Анастасия, Маковецкая Марина // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 84-95 : фото
858762
  Косменко Л.С. Мочевина в евтрафном водоеме : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.12 / Косменко Л. С.; Гидрохим. ин-т. – Новочеркесск, 1977. – 22л.
858763
  Зотов А.Т. Мочевина. / А.Т. Зотов. – М., 1963. – 174с.
858764
  Касымов Х.К. Мочевинообразование в печени при внутреннем облучении радоактивными изотопами Ге-59 и отравлении четыреххлористым углеродом. : Автореф... канд. мед.наук: / Касымов Х. К.; Тартуевский гос. ун-т. – Ленинабад, 1963. – 25л.
858765
  Алексеева М.И. Моченые яблоки / М.И. Алексеева. – Москва, 1989. – 343 с.
858766
  Фисинина Т.Б. Мочеобразование у телят при разных способах приема молока и физиологических нагрузках : Автореф... канд. биол.наук: / Фисинина Т.Б.; Омск. гос. ветеринарный ин-т. – Омск, 1966. – 16л.
858767
  Мясоедова Н.А. Мочеотделение при раздражении рецепторо прямой кишки. : Автореф... Канд.мед.наук: / Мясоедова Н.А.; Из кафедр нармальной физиологии и фармакологии Ивановского гос.мед.ин-та. – Иваново, 1948. – 8 с.
858768
   Мочерний Степан Васильович // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 83. – ISSN 0131-775Х
858769
   Мочерний Степан Васильович (1943-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 320. – ISBN 978-966-439-754-1
858770
  Березкин Ю.Е. Мочика : цивилизация индейцев сев. побережья Перу в I-VII вв. / Ю.Е. Березкин ; отв. ред. Р.В. Кинжалов ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Ленинград : Ленинградское отделение, 1983. – 165 с. – Библиогр.: с. 146-162
858771
  Альбрехт У. Мошеничество / У. Альбрехт. – СПб, 1996. – 415с.
858772
  Орхан К. Мошенник / К. Орхан. – Москва : Прогресс, 1975. – 511 с.
858773
  Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика / А.И. Гуров. – М., 1983. – 64с.
858774
  Фойницкий И.Я. Мошенничество по Русскому праву : Сравнительное исследование Ив. Фойницкого. – Санкт-Петербург : В тип. Т-ва Общественная польза, 1871. – VIII, 256, 289 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. № 119814 Печать-фам.: Помощник Присяжного Поверенного Алексей Дмитриевич Фурман
858775
  Абашидзе Г.Г. Мошкара и дуб : [Видения Зарзмы] : две поэмы / Григол Абашидзе ; авториз. пер. с груз. А. Межирова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 136 с. : ил.
858776
  Шолом-Алейхем Мошкеле вор / Шолом-Алейхем. – Москва, 1939. – 79 с.
858777
  Тертерян А.Е. Мошки / А.Е. Тертерян. – Ереван, 1968. – 274с.
858778
  Рубцов И.А. Мошки (Simuliidae) СССР, их систематика, географическое распространение, биология и экология. / И.А. Рубцов. – Ленинград, 1936. – 6с.
858779
  Рубцов И.А. Мошки (сем. Simuliidae). / И.А. Рубцов. – Москва-Л., 1940. – с.
858780
  Рубцов И.А. Мошки (сем. Simuliidae). / И.А. Рубцов. – 2-е изд. – Москва-Л., 1956. – 18-847с.
858781
  Лебедева Л.И. Мошки Diptera, Simuliida ценральной и восточной части полесья Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедева Л. И.; АН УССР,Ин-т зоол. – К., 1970. – 25л.
858782
  Рубцов И.А. Мошки Европейской части СССР и меры борьбы с ними. / И.А. Рубцов. – Москва-Л., 1954. – 88с.
858783
  Попов Валерий Мошки и пушинки : Рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 12. – С. 111-116. – ISSN 0321-1878
858784
  Патрушева В.Д. Мошки Сибири и Дальнего Востока / В.Д. Патрушева. – Новосибирск, 1982. – 322с.
858785
  Клименко Т. Мошногородищенський маєток графині Катерини Андріївни Балашевої // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 244-251. – ISBN 966-625-040-3
858786
  Мезенцев В.І. Мощення підлог палацу І. Мазепи у Батурині: комп"ютерні реконструкції та порівняльний аналіз // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 133-144. – ISSN 2218-4805
858787
  Гогоци Г.А. Мощная газотурбинная установка. / Г.А. Гогоци, В.П. Шанин. – К, 1962. – 26с.
858788
  Грунвалд Э. и др. Мощная инфракрасная лазерохимия / Э. и др. Грунвалд. – М., 1981. – 135с.
858789
   Мощная радиационная техника. – М, 1967. – 288с.
858790
   Мощное лазерное излучение в атмосферном аэрозоле. – Новосибирск : Наука, 1984. – 223 с.
858791
  Абрамян Г.С. Мощное оружие советских войск в боях за Крым (1941-1942 гг.) / Г.С. Абрамян. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1975. – 198 с., [7] л. карт : карты. – Библиогр.: с. 189-197
858792
  Петров Михаил Мощное чувство локтя // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 78-83 : фото
858793
   Мощность темной коры в глубоководной части Северного Ледовитого океана: результаты 3-D гравитационного моделирования / В.Ю. Глебовский, Е.Г. Астафурова, А.А. Черных, М.С. Корнева, В.Д. Каминский, В.А. Поселов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 3. – С. 327-344 : рис., табл. – Библиогр.: с. 343-344. – ISSN 0016-7886
858794
  Петросьянц А.М. Мощные атомные электростанции за рубежом / А.М. Петросьянц. – М., 1974. – 63с.
858795
   Мощные высокочастотные транзисторы / Ю.В. Завражнов, И.И. Каганова, Е.З. Мазель, А.И. Миркин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 176 с.
858796
  Глебов И.А. Мощные генераторы плазмы / И.А. Глебов, Ф.Г. Рутберг. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 153 с.
858797
  Донин В.И. Мощные ионные газовые лазеры / В.И. Донин. – Новосибирск : Наука, 1991. – 206 с.
858798
  Быстрицкий В.М. Мощные ионные пучки / В.М. Быстрицкий, А.Н. Диденко. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 152 с.
858799
  Берковский А.М. Мощные конденсаторные батареи (шунтовые) / А.М. Берковский, Ю.И. Лысков. – Москва : Энергия, 1967. – 168 с. : ил. – Библиогр: с. 165-166 (41 назв.)
858800
  Летохов В.С. Мощные лазеры и их применение / В.С. Летохов, Н.Д. Устинов. – Москва : Советское радио, 1980. – 112 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
858801
  Абгарян Э.Т. Мощные магнитные усилители типа УСОА с алюминиевыми обмотками / Э.Т. Абгарян. – Москва, 1965. – 12с.
858802
  Карлов Н.В. Мощные молекулярные лазеры / Н.В. Карлов, Ю.Б. Конев. – Москва : Знание, 1976. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Физика, №1, 1976)
858803
   Мощные наносекундные импульсные источники ускоренных электронов. – Новосибирск, 1974. – 167с.
858804
   Мощные наносекундные импульсы рентгеновского излучения. – Москва, 1983. – 165 с.
858805
  Окснер Э.С. Мощные полевые транзисторы и их применение / Э.С. Окснер; Пер. с англ. И.Г. Ксендзацкого и Е.А. Коломбета. – Москва : Радио и связь, 1985. – 288 с.
858806
   Мощные полупроводниковые приборы. Диоды : справочник / Б.А. Бородин, Б.В. Кондратьев, В.М. Ломакин, В.В. Мокряков, Петухов, в.М., А.К. Хрулев; Голомедов А.В. – Москва : Радио и связь, 1985. – 400 с.
858807
  Замятин В.Я. Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры : справочник / В.Я. Замятин, Б.В. Кондратьев, В.М. Петухов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 576 с.
858808
   Мощные полупроводниковые приборы.Транзисторы / Б.А. Бородин, В.М. Ломакин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; Голомедов А.В. – Москва : Радио и связь, 1985. – 560 с.
858809
  Кураев А.А. Мощные приборы СВЧ: методы анализа и оптимизации параметров / А.А. Кураев. – Москва, 1986. – 208 с.
858810
  Диденко А.Н. Мощные СВЧ-импульсы наносекундной длительности / А.Н. Диденко, Ю.Г. Юшков. – Москва, 1984. – 112 с.
858811
   Мощные СО2 -лазеры для плазменных экспериментов и технологии. – Новосибирск, 1986. – 176 с.
858812
   Мощные тепловые электростанции блочного типа. – М, 1958. – 11с.
858813
  Мазель Е.З. Мощные транзисторы / Е.З. Мазель. – М, 1969. – 280с.
858814
  Чернев К.К. Мощные трансформаторы / К.К. Чернев. – М., 1972. – 121с.
858815
   Мощные электроваккумные приборы СВЧ. – Москва, 1974. – 134 с.
858816
  Диденко А.Н. Мощные электронные пучки и их применение / Диденко А.Н., Григорьев В.П., Усов Ю.П. – Москва : Атомиздат, 1977. – 277 с. – Библиогр. в конце глав
858817
  Бредерлов Г. Мощный йодный лазер / Г. Бредерлов, Э. Филл, К. Витте. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 157 с.
858818
  Камаев В.Д. Мощный ускоритель / В.Д. Камаев. – Москва, 1966. – 40с.
858819
  Бляхман Л.С. Мощный ускоритель: соревнование и эффективность производства / Л.С. Бляхман. – Москва : Политиздат, 1983. – 191 с.
858820
   Мощный фактор мировой политики. – М, 1988. – 45с.
858821
  Ясенев Д.А. Мощный шагающий экскаватор ЭШ-14/65 Уралмашзавода / Д.А. Ясенев. – М., 1953. – 32с.
858822
  Каранфилов Е. Мощта на словото / Е. Каранфилов. – Варна, 1981. – 351 с.
858823
  Мороз С. Мощь огня и мощь мотора // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 2 (165), февраль 2020. – С. 18-23
858824
  Кривонос П.Ф. Моъ методи роботи / П.Ф. Кривонос. – Х., 1935. – 68с.
858825
  Вороной А.И. Моя "Амазония" : (800 км.на резиновой лодке по Пслу) / А.И. Вороной. – Харьков, 1994. – 221 с.
858826
  Самойлович Р.Л. Моя 18 экспедиция / Р.Л. Самойлович. – Ленинград, 1934. – 116с.
858827
  Лесич Антоніна Моя Domina Coral Bey / Лесич Антоніна, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 68-72 : фото
858828
  Богуславець Л. Моя австралійська кума / Л. Богуславець. – Дніпропетровськ, 1991. – 101с.
858829
  Вишня О. Моя автобіографія / О. Вишня. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 32с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
858830
  Вишня О. Моя автобіографія // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 364-371. – ISBN 966-95452-3-7


  Опубліковано твори Остапа Вишні: "Моя автобіографія", "Чухраїнці", "Дещо з українознавства".
858831
  Літвінко Катерина Моя Адріатика : хіт сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 54-55 : Фото
858832
  Лисянский М.С. Моя акация / М.С. Лисянский. – М, 1975. – 31с.
858833
  Адамс Ш. Моя Америка : мемуары эмигранта : пер. со швед. / Шерман Адамс ; [послесл. С. Червонной]. – Москва : Прогресс, 1986. – 221 с.
858834
  Бурлак В.Н. Моя Америка, или к американской кузине / В.Н. Бурлак. – М., 1991. – 78с.
858835
  Бринский А.П. Моя Андреевка / А.П. Бринский. – Горький, 1976. – 255с.
858836
  Куклин Л.В. Моя анкета / Л.В. Куклин. – Л, 1984. – 127с.
858837
  Іванов П.Ф. Моя анкетна відповідь. / П.Ф. Іванов. – К, 1962. – 143с.
858838
  Комісаренко С.В. Моя Антарктика = My Antarctics : [книга-альбом] / Сергій Комісаренко. – Київ : ЛАТ&К, 2020. – 109, [3] с. : фотоіл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7824-24-3
858839
  Польовий Ю. Моя антологія англійської поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 211-221. – ISSN 08-68-4790-1


  На обширах світового письменства. Переклади: Тигр / Вільям Блейк; Моя любов / Роберт Бернс; Мати моряка; Моряцька втіха; Написане в березні; Рядки, писані ранньої весни / Вільям Вордсворт; Ворон / Самюел Тейлор Колрідж; Луна; думки про дім; Зустріч ...
858840
  Ващишин Н. Моя антологія перекладної поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 176-179. – ISSN 08-68-4790-1
858841
  Кэсер У. Моя Антония : роман / Уилл Кэсер ; Пер. с англ. И. Разумовский и С. Самостреловой. – Ленинград : Художественная литература, 1979. – 268 с. – (Зарубежный роман XX века)
858842
  Кэсер У. Моя Антония : (роман); пер. с английского / Уилла Кэсер. – Москва : Радуга, 1985. – 468 с. – Переплетено с: Сердце - одинокий охотник/ Карсон Маккалерс (с. 215-495). – (Библиотека литературы США)
858843
  Звягинцева В.К. Моя Армения / В.К. Звягинцева. – Ереван, 1964. – 166с.
858844
  Звягинцева В.К. Моя Армения / В.К. Звягинцева. – Ереван, 1969. – 186с.
858845
  Терещенко Д.А. Моя Атлантида / Д.А. Терещенко. – М., 1985. – 127с.
858846
  Корнилов Б.П. Моя Африка / Б.П. Корнилов. – Л, 1935. – 76с.
858847
  Корнилов Б.П. Моя Африка / Б.П. Корнилов. – МЛ., 1963. – 72с.
858848
  Корнилов Б.П. Моя Африка / Б.П. Корнилов. – М, 1987. – 53с.
858849
  Нагибин Ю.М. Моя Африка. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1973. – 245с.
858850
  Рутківський В.Г. Моя ашельська стоянка // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 95-98


  «У книжці Івана Гавриловича Шовкопляса (з дарчим автографом) «Стародавній кам‘яний вік на Україні» (К., 1955) можемо прочитати: «На території Української РСР залишки стоянок кінця ашельської епохи відомі в Криму (Кіїк-Коба), на Дніпрі (Круглик і ...
858851
  Бильбао Гогичаишвили Моя Баскония. / Бильбао Гогичаишвили. – Тбилиси, 1962. – 96с.
858852
  Розен А.Г. Моя батарея. / А.Г. Розен. – М, 1953. – 112с.
858853
   Моя Батьківщина - Радянський Союз. – К, 1977. – 104с.
858854
  Дима Г.М. Моя Батьківщина - Радянський Союз / Г.М. Дима. – Київ, 1979. – 103с.
858855
   Моя Батьківщина. – Київ, 1983. – 230 с.
858856
  Сидоров Віктор Моя безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 29
858857
   Моя белая гитара. – М, 1971. – 256с.
858858
  Хадкевич Т.К. Моя Белоруссия. Очерк / Т.К. Хадкевич. – Минск, 1963. – 160с.
858859
  Босиков Н.А. Моя березовая роща : стихотворения и поэмы / Н.А. Босиков; пер. с якут. Б.Романова. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95 с.
858860
  Адамсон Д. Моя беспокойная жизнь / Д. Адамсон ; Адамсон Д. ; сокр. пер. с англ. В.В. Агафонова, Г.М. Улицкой ; [предисл. Э. Хаскли] ; послесл. В.Е. Флинта. – Москва, 1981. – 224 с., 8 л. ил. : ил.
858861
  Адамсон Д. Моя беспокойная жизнь / Адамсон Д. ; сокр. пер. с англ. В.В. Агафонова, Г.М. Улицкой ; [предисл. Э. Хаскли] ; послесл. В.Е. Флинта. – Москва : Прогресс, 1982. – 224 с., 8 л. ил. : ил.
858862
  Байдерин В.А. Моя беспокойная профессия / Виктор Байдерин. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1979. – 214 с. : портр
858863
  Смирнов-Сокольский Моя библиотека / Смирнов-Сокольский. – М.
1. – 1969. – 532с.
858864
  Смирнов-Сокольский Моя библиотека / Смирнов-Сокольский. – М.
2. – 1969. – 576с.
858865
  Буденный С.М. Моя биография // Настольный календарь колхозника 1938 год / ред.: Г.К. Объедков, Ф.Л. Ермаков, В.А. Соколов [и др.]. – Москва, 1937. – С. 159
858866
  Чаплин Чарлз Спенсер Моя биография / Чаплин Чарлз Спенсер. – М., 1966. – 495с.
858867
  Чаплин Чарльз Моя биография. / Чаплин Чарльз. – Ростов-на-Дону, 1997. – 572с.
858868
  Василенко П.П. Моя біографія - поле : вірші / П.П. Василенко. – Харків : Прапор, 1979. – 40 с.
858869
  Чаплін Чарльз Спенсер Моя біографія / Чаплін Чарльз Спенсер. – К., 1989. – 446с.
858870
  Ломачка С. Моя біографія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 125-130. – ISSN 0130-321Х
858871
  Джанян Б. Моя близкая даль : стихи / Б. Джанян; пер. с арм. Н.Панченко. – Москва : Советский писатель, 1977. – 102 с.
858872
  Венев С. Моя Болгария : Живопись / С. Венев. – Москва, 1984. – 36с.
858873
  Степовик Д. Моя Болгарія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 вересня (№ 161/162). – С. 18
858874
  Степовик Д. Моя Болгарія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-3 вересня (№ 156/157). – С. 21
858875
  Власенко Андрій Моя болгарська проща : Камо-грядеши? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 84-90 : Фото
858876
   Моя большая (или маленькая) свадьба // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 52-59 : фото
858877
  Мельничук С. Моя боротьба за мову, або Документальне висвітлення методів "історичного складання" російськомовного населення України / Сергій Мельничук ; Рідновірський правий рух протидії етноруйнуванню укр. нації (РПР ПЕРУН) ; Рідновір. асоц. дослід. діючого етногеноциду укр. нації (РАДДЕГУН). – Київ, 2010. – 288 с. – (Право на мову)
858878
  Мельничук А С. Моя боротьба за мову. Документальне висвітлення методів "історичного складання" російськомовного населення України : [зб. документів] / Сергій Мельничук. – Вид. 2-ге допов. – Київ : Талком, 2017. – 575, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7397-21-1
858879
  Евстратов Е.Е. Моя булава / Е.Е. Евстратов. – Сыктывкар, 1965. – 64с.
858880
  Руднева Л.С. Моя бухта. / Л.С. Руднева. – М., 1964. – 240с.
858881
  Король В.Я. Моя вера / В.Я. Король. – Сталино, 1957. – 42с.
858882
  Первомайський Л.С. Моя весела молодість : вибрані поезії / Л.С. Первомайський. – Київ, 1933. – 167 с.
858883
  Гук Т. Моя веселка : Спогади, дорожні нотатки, оповідання для дітей / Т. Гук. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 224с. – ISBN 966-7018-30-Х
858884
  Ющенко О. Моя весна / О. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 214 с.
858885
  Бебан М.А. Моя весна : лирика и сатира / М.А. Бебан. – Саранск, 1957. – 111 с.
858886
  Чубакова В.С. Моя весна / В.С. Чубакова. – Л, 1958. – 294с.
858887
  Зульфия Моя весна : сборник стихов / Зульфия. – Москва : Советский писатель, 1967. – 174 с.
858888
  Кайяк В.К. Моя весна / В.К. Кайяк. – Москва, 1976. – 352с.
858889
  Шепітько Г.С. Моя весна : вірші / Г.С. Шепітько. – Львів : Каменяр, 1980. – 80 с.
858890
  Соколов Б.С. Моя весна. / Б.С. Соколов. – Саранск, 1956. – 86с.
858891
  Хель С. Моя вина / С. Хель. – М, 1966. – 336с.
858892
  Сліпушко О. Моя війна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 11


  "У кожного своя війна... Той, хто за покликом серця і вимогою совісті пішов на війну за волю і цілісність України, сприймає її і як свою особисту війну з ворогом. Книжка сучасної письменниці-початківця Анни Шили "Жінка війни" - перше в історії України ...
858893
  Марков Г.М. Моя военная пора / Г.М. Марков. – М, 1980. – 477с.
858894
  Марков Г.М. Моя военная пора : повести и рассказы / Г.М. Марков. – Москва : Воениздат, 1986. – 445 с.
858895
   Моя возз"єднана земля. – Дніпропетровськ, 1978. – 128 с.
858896
   Моя вторая мама. – М, 1994. – 420с.
858897
  Забаштанський В.О. Моя вузькоколійка : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Молодь, 1973. – 88 с.
858898
  Білоус А. Моя галицька бібліотека // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2017. – № 3/4 (101), март - апрель : Книги и судьбы. – С. 66-73. – ISSN 2222-436X
858899
  Табачников С.М. Моя география / С.М. Табачников. – Чита, 1962. – 16 с.
858900
  Дедов П.П. Моя голубая весна / П.П. Дедов. – М, 1982. – 271с.
858901
  Омельченко В.М. Моя голубая трасса / В.М. Омельченко. – Х, 1974. – 185с.
858902
  Омельченко В. Моя голубая трасса / В. Омельченко. – Харьков : Прапор, 1975. – 184 с.
858903
  Шаламберидзе О.И. Моя голубятня / О.И. Шаламберидзе. – Москва, 1965. – 83 с.
858904
  Чабаненко В.А. Моя гончаріана : [зб. наук. ст. та матеріали, присвяч. О. Гончару] / Віктор Чабаненко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Каф. заг. і слов"ян. мовознав., Наук. лаб. українознав. студій. – Запоріжжя : В. Чабаненко, 2007. – 82 с., [1] арк. портр. : іл., портр. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – Бібліогр. в прим. в кінці матеріалів


  У пр. № 1726011 напис: Дорогому землякові - Дмитру Олексійовичу Міщенкові з доземним поклоном! Підпис. 18.09.07 р.
858905
   Моя граница. – М, 1977. – 174 с.
858906
  Сацький О.С. Моя далека сторона / О.С. Сацький. – К., 1983. – 246с.
858907
  Бернар С. Моя двойная жизнь : мемуары / Сара Бернар ; [авт. вступ. ст. К. Эрманн] ; пер. с фр. [и. примеч. Н. Световидовой, Н. Паниной]. – Москва : Радуга, 1991. – 463, [1] с. : портр. – (Библиографическая серия). – ISBN 5-05-002673-3
858908
  Гуцуляк Е. Моя дерев"яна валізка : спомини / Ераст Гуцуляк. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-416-131-9
858909
  Соболев И.В. Моя деревня / И.В. Соболев. – М, 1984. – 432с.
858910
  Решетов А.Е. Моя деревня. / А.Е. Решетов. – Л., 1954. – 160с.
858911
  Носов Е.И. Моя Джомолунгма / Е.И. Носов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 175 с.
858912
  Носов Е.И. Моя Джомолунгма / Е.И. Носов. – Кишинев, 1982. – 430 с.
858913
  Носов Е.И. Моя Джомолунгма / Е.И. Носов. – М, 1988. – 235с.
858914
  Шлотгауэр С.Д. Моя Джугджурия / С.Д. Шлотгауэр. – Хабаровск, 1983. – 260с.
858915
  Сквиренко Г.П. Моя диссертация : повести / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1984. – 502с.
858916
  Славутич Я. Моя доба / Я. Славутич. – Львів, 1993. – 180с.
858917
  Білик В. Моя домінанта. Рух до великого ідеалу / Василь Білик; Українська акад. оригінальних ідей. – Ромен, 2007. – 103 с.
858918
  Бойко Г. Моя Донеччина / Г. Бойко. – Сталіно, 1950. – 84с.
858919
  Сосюра В.М. Моя Донеччина : поезії / Володимир Сосюра. – Донецьк : Донбас, 1978. – 95 с.
858920
  Панч П. Моя доповідь / П. Панч. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 47с.
858921
  Потічний П.Й. Моя дорога = My journey : спогади / Петро Й. Потічний ; пер. з англ. Світлани Когут. – Київ : Фрески, 2014. – 342, [1] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: My journey / Peter J. Potichnyj. Lviv: Ancaster, 2012. – Бібліогр.: с. 296-303. – ISBN 978-966-96958-8-8
858922
  Парв В. Моя дорогая Женевьева = The billionaire"s baby chase : Роман / Пер. с англ. Т.Карповой; Валери Парв. – Москва : Радуга, 2000. – 192с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-005049-9
858923
  Синельников Л.И. Моя дочь / Л.И. Синельников. – М., 1959. – 16с.
858924
  Горулев Н.А. Моя дочь / Н.А. Горулев. – Минск, 1966. – 96с.
858925
  Яковлев Ю.Я. Моя дочь Нюша / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1977. – 48с.
858926
  Свистун В. Моя друга поїздка в Україну / В. Свистун. – Вінніпег, 1959. – 92с.
858927
  Жулинський М.Г. Моя Друга світова : роман-хроніка в голосах / Микола Жулинський. – Київ : Ярославів Вал, 2016. – 413, [3] с. : фотоіл.., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-605-018-6


  В пр. №1711809 напис: Славному історикові, визначному дослідникові історичного минулогоВолині Володимирові Сергійчуку з певним побоюваннямдарую цю жанрово розвихрену книжку. З повагою Микола Жулинський. 19 жовтня 2016 р.
858928
  Чжоу Лі Моя дружина - глава сім"ї // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 6 (159). – С. 14-17


  Інтерв"ю з послом Китаю.
858929
  Богушевич Ф.К. Моя дудка : стихотворения ; пер. с белорус. / Ф.К. Богушевич; Франтишек Богешевич. – Минск : Мастацкая література, 1987. – 126 с. – (Белорусская поэзия)
858930
  Тітов Ю. Моя душа не може не співати : Поезії, пісні / Ю.Тітов. – Київ : Свято-Макар. церква, 2005. – 256с. – ISBN 966-7936-42-2
858931
  Яворская Н. Моя единственная жизнь. / Н. Яворская. – Л., 1973. – 91с.
858932
   Моя економіка : пробний підручник для учнів 8-9-х класів загальноосвітніх навч. закладів з поглибленим вивченням економіки та для учнів 10-х класів загальноосвітнього і гуманітарного підрозділів / Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко; Л.М. Кириленко [та ін.] ; [наук. ред. В.О. Єгоров]. – Київ : А.П.Н., 2001. – 320 с. – ISBN 966-95673-4-3
858933
  Стасюк А. Моя Європа : Два есеї найдивнішу частину світу / Анджей Стасюк, Юрій Андрухович. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2005. – 128с. – Зміст книги: Корабельний щоденник/ А. Стасюк; Центрально-східна ревізія/ Ю. Андрухович. – ISBN 966-8849-17-5
858934
  Сухов Ф.Г. Моя жар-птица. / Ф.Г. Сухов. – Волгоград, 1964. – 95 с.
858935
  Амир М. Моя жена : комедия в 3-х д., 6-ти карт. / Мирсай Амир ; авториз. пер. [с татар.] П. Градов. – Москва : Искусство, 1957. – 72 с.
858936
  Подъячев С.П. Моя жизнь / С.П. Подъячев. – М, 1934. – 368с.
858937
  Ганди М.К. Моя жизнь / М.К. Ганди, 1934. – 340с.
858938
  Кореванова А. Моя жизнь / А. Кореванова. – Москва, 1936. – 348с.
858939
  Амундсен Руал Моя жизнь / Амундсен Руал. – Москва : Географгиз, 1937. – 304с. – (Путешествия.Приключения.Фантастика)
858940
  Грабарь И.Э. Моя жизнь : Автомонография / И.Э. Грабарь. – Москва-Ленинград : Искусство, 1937. – 376 с.
858941
  Кореванова А. Моя жизнь / А. Кореванова. – Москва, 1938. – 350с.
858942
  Дегтярев В.А. Моя жизнь / В.А. Дегтярев. – Москва, 1949. – 156 с.
858943
  Дегтярев В.А. Моя жизнь / В.А. Дегтярев. – Москва, 1949. – 72с.
858944
  Багаев М.А. Моя жизнь : воспоминания ивановца большевика-подпольщика / М.А. Багаев. – Иваново : Изд-во и тип. Облгиза, 1949. – 264 с., [1] л. портр. : ил., портр.
858945
  Дегтярев В. Моя жизнь / В. Дегтярев. – Москва : Воениздат, 1951. – 166с.
858946
  Цадаса Г. Моя жизнь : поэма, стихи, басни, сказки / Г. Цадаса. – Москва : Детгиз, 1958. – 80 с.
858947
  Амундсен Р. Моя жизнь / Амундсен Р. – Москва : Гиографгиз, 1959. – 166 с., илл. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
858948
  Шаабан Р. Моя жизнь / Р. Шаабан. – Ленинград, 1968. – 184 с.
858949
  Ганди М.К. Моя жизнь / М.К. Ганди. – Москва, 1969. – 613с.
858950
  Бергман И. Моя жизнь : пер. с англ. / И. Бергман, А. Берджесс. – Москва : Радуга, 1988. – 496 с. : ил.
858951
  Крупская Н.К. Моя жизнь / Н.К. Крупская. – Барнаул, 1989. – 50с.
858952
  Крупская Н.К. Моя жизнь / Н.К. Крупская. – Кемерово, 1989. – 117с.
858953
  Джусуев С. Моя жизнь : стихи и поэма / Сооронбай Джусуев; пер. с кирг. – Москва : Воениздат, 1990. – 142 с.
858954
  Троцкий Л.Д. Моя жизнь : опыт автобиогр. / Л. Троцкий. – Москва : Книга
Т. 1. – 1990. – 325 с.
858955
  Троцкий Л.Д. Моя жизнь : опыт автобиогр. / Л. Троцкий. – Москва : Книга
Т. 2. – 1990. – 343 с.
858956
  Троцкий Л.Д. Моя жизнь : опыт автобиографии / Л. Троцкий. – Москва : Панорама, 1991. – 621 с. – ISBN 5-85220-067-0
858957
  Троцкий Л.Д. Моя жизнь : опыт автобиографии / Лев Троцкий. – Иркутск, 1991. – 608 с.
858958
  Меир Голда Моя жизнь / Меир Голда; Пер. с иврита Р. Зерновой. – Чикмент : Аурика, 1997. – 560с. – (Женщина- миф). – ISBN 5-86020-183-4
858959
  Сарычева З.А. Моя жизнь / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2011. – 104 с. : ил. – ISBN 978-966-8384-05-4


  Пр. №1697052 з дефектом: неякісно зброшуровані аркуші
858960
  Тулуб З.П. Моя жизнь / Зинаида Тулуб. – Киев : Киев-Париж-Дакар, 2012. – 430, [2] с. – Часть текста на укр. яз. – ISBN 978-966-97236-0-4
858961
  Блинов Н. Моя жизнь в Австралии. Воспоминания рабочего / Н. Блинов. – Москва, 1933. – 80с.
858962
  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – 8-е изд. – Москва-Л., 1948. – 574с.
858963
  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – Москва, 1962. – 575с.
858964
  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – Москва, 1972. – 534с.
858965
  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – Москва, 1983. – 424с.
858966
  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / Константин Станиславский. – Москва : Вагриус, 2007. – 448с., [ 24c. илл. ] : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0477-0
858967
  Скрябин К.И. Моя жизнь в науке / К.И. Скрябин. – Москва, 1969. – 464с.
858968
  Бунаков Н.Ф. Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно провинциальной : 1837-1905. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – [4], XXIV, 364 с. – Перед загл.: Записки Н.Ф. Бунакова
858969
  Иоанн Кронштадтский Моя жизнь во Христе / Иоанн Кронштадтский. – Москва, 1991. – 80 с.
858970
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне / Т.А. Кузминская. – 2-е изд. – М.
2. – 1925. – 178с.
858971
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне / Т.А. Кузминская. – 2-е изд. – М.
3. – 1927. – 191с.
858972
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне / Т.А. Кузминская. – Тула, 1973. – 520с.
858973
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне / Т.А. Кузминская. – Красноярск, 1981. – 464с.
858974
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне / Т.А. Кузминская. – М, 1986. – 560с.
858975
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания / Т.А. Кузминская. – М.
1. – 1927. – 175с.
858976
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания / Т.А. Кузминская. – Изд. 3-е. – Тула, 1958. – 527с.
858977
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания / Т.А. Кузминская. – Изд. 4-е. – Тула, 1964. – 527с.
858978
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне: Воспоминания : Воспоминания / Т.А. Кузминская. – Киев : Мистецтво, 1987. – 484с.
858979
  Романович-Славатинский А.В. Моя жизнь и Академическая деятельность 1832-1884 гг. : воспоминания и заметки : I-III. – Санкт-Петербург : Хромолитография и Тип. В. Грацианского, 1876. – [226] с. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Вестник Европы, 1903, № 1-6: с. 138-197, 606-650, 168-214, 527-566, 181-205, 499-508


  1903, т. 1, кн. 1, январь. - Типография М. М. Стасюлевича, 1903. - 440 с. - Заглавие обложки: Вестник Европы : журнал истории, политики, литературы. Тридцать восьмой год. Книга 1-я. Январь. 1903. На авантитуле валовая нумерация: Год 67. - Том 393. - ...
858980
  Борн М. Моя жизнь и взгляды = My life and views : пер. с англ. / М. Борн ; [введ. проф. Б. Коэна] ; пер. с англ. А. Арского, и В. Белоконя ; послесл. чл.-кор. АН СССР М.Э. Омельяновского. – Москва : Прогресс, 1973. – 176 с. : граф.
858981
  Павлов И.Н. Моя жизнь и встречи / И.Н. Павлов, ред.: М.П. Сокольникова. – Москва : Искусство, 1949. – 346 с.
858982
  Винтерштейн Э. Моя жизнь и мое время / Э. Винтерштейн. – Ленинград : Искусство, 1968. – 392 с.
858983
  Литвин Ф.В. Моя жизнь и мое искусство / Ф.В. Литвин. – Ленинград, 1967. – 164 с.
858984
  Ренуар Ж Моя жизнь и мои фильмы / Ж Ренуар. – Москва : Искусство, 1981. – 236 с.
858985
  Лингнер М. Моя жизнь и моя работа / М . Лингнер. – Москва : Искусство, 1960. – 95 с.
858986
  Пеле Моя жизнь и прекрасная игра. / Пеле. – М, 1989. – 238с.
858987
  Кастере Н. Моя жизнь под землей / Н. Кастере. – М., 1974. – 302с.
858988
  Чкалов В.П. Моя жизнь принадлежит Родине. / В.П. Чкалов. – М., 1954. – 184с.
858989
  Драйзер Э. Моя жизнь с Драйзером : страницы из воспоминаний / Э. Драйзер. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 168 с.
858990
  Шульц Д.В. Моя жизнь среди индейцев / Д.В. Шульц. – 4-е изд. – Иркутск. – 428 с.
858991
  Шульц Д.В. Моя жизнь среди индейцев / Д.В. Шульц. – Москва, 1962. – 309 с.
858992
  Шульц Д.В. Моя жизнь среди индейцев / Д.В. Шульц. – 2-е изд. – Москва, 1965. – 359 с.
858993
  Шульц Д.В. Моя жизнь среди индейцев / Д.В. Шульц. – 3-е изд. – Москва, 1974. – 351с.
858994
  Майнхардт Х. Моя жизнь среди кабинов / Х. Майнхардт. – М, 1983. – 129с.
858995
  Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Г. Форд. – М : Финансы и статистика, 1989. – 205с. – ISBN 5-279-00618-1
858996
  Дель М.М. Моя жизнь, мои успехи / М.М. Дель. – Москва, 1987. – 205 с.
858997
  Бусыгин А. Моя жизнь, моя работа / А. Бусыгин. – М., 1935. – 13с.
858998
  Шуберт А.И. Моя жизнь. / А.И. Шуберт. – Л., 1929. – 312с.
858999
  Сетон-Томпсон Моя жизнь. Маленькие дикари / Сетон-Томпсон. – Москва : Политиздат, 1991. – 430с.
859000
  Дункан А. Моя жизнь. Моя Россия. Мой Есенин / А. Дункан. – Москва, 1992. – 396 с.
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,