Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
856001
  Юзич М. "Об"єднання нації як протидія духові руїни" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 20


  Стаття студентки КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики - про власні пріоритети у творенні українського майбутнього.
856002
  Сільвестрова О.Ю. "Об"єктом історії є весь світ" (спроба історіософського аналізу) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 284-288. – ISSN 1729-360Х
856003
  Слабошпицький М. "Обама наказав - Коломойський збив..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 вересня (№ 34). – С. 6


  Росія як інформаційний продукт
856004
  Перепелиця Г. "Обама повинен пообіцяти, що Україні має бути надана більш суттєва допомога..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 червня (№ 99). – С. 3


  Експерти "Дня" - про очікування від першої зустрічі нового українського президента з главою Білого дому.
856005
  Дембіцький Сергій "Обгрунтована теорія" : стратегія збирання та аналізу якісних даних за теоретичної валідизації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С.64-83. – ISSN 1563-3713
856006
  Приходько Н.В. "Обгрунтування ресурсозберігаючих параметрів водокористування на рисових зрошувальних системах при змінних кліматичних умовах (на прикладі Придунайських РЗС Одеської області)" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Приходько Наталія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
856007
  Слепов Л.А. Об уставе ВКП(б) / Л.А. Слепов, Г. Броварский. – Куйбышев, 1948. – 72с.
856008
  Слепов Л.А. Об уставе ВКП(б) / Л.А. Слепов, Г. Броварский. – Куйбышев, 1948. – 72с.
856009
  Абалин С.М. Об Уставе Коммунистической партии Советского Союза / Абалин С.М. – Москва, 1953. – 56 с.
856010
  Засорин В.М. Об Уставе партии / В.М. Засорин, Н.Ф. Викулин. – 2-е изд., испр. – Москва, 1962. – 48с.
856011
  Ленин В.И. Об Уставе партии / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 216с.
856012
  Ленин В.И. Об Уставе партии / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1973. – 240с.
856013
  Гарин М. Об уставе партии ВКП(б) / М. Гарин. – Киев : Партиздат ЦК КП(б)У, 1934. – 86 с.
856014
  Ленин В.И. Об Уставе РСДРП / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 111с.
856015
   Об Уставе Университета Святого Владимира 25 декабря 1833 г. : [Указ] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 64-65. – ISBN 5-7707-1061-6
856016
  Файнберг Е.Р. Об установившемся пространственном движении холодного слоя воздуха над пересеченным рельефом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Файнберг Е.Р.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.8
856017
  Файзуллаев Д.Ф. Об установившихся движениях несжимаемых вязких двухфазных сред : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Файзуллаев Д.Ф. ; Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1959. – 19 с.
856018
  Танашев Г.А. Об установлении полезных севооборотов. / Г.А. Танашев. – М., 1921. – 60с.
856019
  Цинцадзе К.Д. Об установочном действии некоторых иллюзорных восприятий : Автореф... канд. пед.наук: / Цинцадзе К. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 20л.
856020
  Ланда П.С. Об устойчивости автоколебательных систем и систем автоматического управления при наличии случайных воздействий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ланда П.С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1959. – 6 с.
856021
  Козлов Д Ю. Об устойчивости в критических случаях решений дифференциального уравнения с последствием в банаховом протранстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Козлов Ю.Д,; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1981. – 13л.
856022
  Нурпеисов С. Об устойчивости в критическом случае n пар чисто мнимых корней при наличии внутреннего резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Нурпеисов С.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.13-14
856023
  Пятницкий И.В. Об устойчивости виннокислых комплексов кадмия и цинка / И.В. Пятницкий, 1951. – 119-126с.
856024
  Костандян Б.А. Об устойчивости вращательных движений волчка с полосью частично заполненной жидкостью : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костандян Б. А.; Ин-т механ. АН СССР, 1961. – 6л.
856025
  Гущо Л.В. Об устойчивости гамильтоновых систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гущо Л.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 7л.
856026
  Хусаинов Д.Я. Об устойчивости движений и траекторий динамических систем при постоянно действующих возмущениях : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Хусаинов Д.Я.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 100л. – Бібліогр.:л.95-100
856027
  Хусаинов Денис Яхьевич Об устойчивости движений и траекторий динамических систем при постоянно действующих возмущениях : автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук : 01.01.09 / Хусаинов Денис Яхьевич ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
856028
  Лахаданов В.М. Об устойчивости движения в зависимости от структуры сил : Автореф... канд. физ. матнаук: 01.02.01 / Лахаданов В.М.; МГУ. – Минск, 1975. – 13л.
856029
  Абаньшин А.М. Об устойчивости движения в критических случаях нулевых корней : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 003 / Абаньшин А.М. ; АН Кирг. ССР. – Фрунзе, 1968. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
856030
  Мунир Н.Б. Об устойчивости движения в критических случаях одного нулевого корня и двух чисто мнимых корней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мунир Н.Б.; ЛГУ. – Л., 1966. – 8л.
856031
  Пирагас К.А. Об устойчивости движения в общей теории относительности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Пирагас К.А. ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
856032
  Красовский Н Н. Об устойчивости движения при любых начальных возмущениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красовский Н.Н,; Уральский политехн. ин-тут им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1953. – 12л.
856033
  Колмановский В.Б. Об устойчивости детерминированных и стохастических дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Колмановский В.Б.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
856034
  Пухначев В.В. Об устойчивости детонации Чепмена-Жуге. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пухначев В.В.; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.физ.секции Объед.учен.совет.по физ-мат. и техни.наукам. – Новосибирск, 1964. – 9л.
856035
  Ван Чжао-лин Об устойчивости динамических равновесий твердого тела, подвешенного на струне : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ван Ч-л.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 6л.
856036
  Могилевский Ш.И. Об устойчивости задачи Дирихле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Могилевский Ш.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 6 с.
856037
  Камматов К.К. Об устойчивости и колебаниях в существенно нелинейных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.020 / Камматов К.К.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра теорет. механики. – М., 1970. – 17л.
856038
  Кучер Д.Л. Об устойчивости и органиченности решений некоторых типов дифференциальных уравнений в линейных нормированных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кучер Д.Л.; М-во морского флота СССР. Одес. ин-т инженеров морского флота. – Одесса, 1950. – 13 с.
856039
  Гельфман М.И. Об устойчивости комплексных соединений двухвлентной платыни в водных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гельфман М.И.; Акад.наук СССР. – М, 1962. – 12л.
856040
  Славина Э.Н. Об устойчивости концентрированных эмульсий и эмульгирующих способности поверхностноактивных веществ. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Славина Э.Н.; Ленингр.хим.-фармац.ин-т. – Л, 1972. – 30л.
856041
  Хусаинов Д.Я. Об устойчивости линейных систем с переключениями / Д.Я. Хусаинов, А.С. Сиренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-59. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей работе будут рассматриваться линейные дифференциальные системы с линейными законами переключения. Получены условия устойчивости их решений. У даний роботі будуть розглядатися лінійні диференціальні системи з лінійними законами перемикання. ...
856042
  Гулин А.В. Об устойчивости многослойных разностных схем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Гулин А.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
856043
  Чайко А.И. Об устойчивости моногалогенидных комплексов Cu(II) в спиртовых растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Чайко А.И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 18л.
856044
  Алишев С.А. Об устойчивости невозмущенного движения в критических случаях трех нулевых корней : Автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.02 / Алишев С.А. ; АН КазССР, Объед. уч. сов., Отд-ние физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1974. – 12 с.
856045
  Софронов Е.Т. Об устойчивости невозмущенного движения системы трех уравнений в одном критическом случае. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Софронов Е.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 10л.
856046
  Василенко С.И. Об устойчивости некоторых задач теории расписаний / С.И. Василенко. – Москва, 1987. – 25с.
856047
  Дегтярев В.Г. Об устойчивости некоторых классов орбит : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дегтярев В.Г.; АН СССР. Ин-т механики. – Москва, 1964. – 6л.
856048
  Апыхтин Н.Г. Об устойчивости некоторых перманентных вращений твердого тела : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Апыхтин Н.Г. ;. – Москва, 1964. – 6 с.
856049
  Хоанг Хыу Ньы Об устойчивости некоторых теорем о характеризации распределений вероятностей : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Хоанг Хыу Ньы ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Мех.-мат. фак. – Москва, 1966. – 5 с.
856050
  Турин В.Я. Об устойчивости нелинейных систем автоматического регулирования : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Турин В.Я.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1966. – 13л.
856051
  Молчанов А.М. Об устойчивости нелинейных систем. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Молчанов А.М.; АН ССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1963. – 12л.
856052
  Култышев П.С. Об устойчивости неустановившихся движений некоторых систем авторегулирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Култышев П.С.; АН БССР. Объедин. совет ин-тов физики, математики и вычислит. техники, физики твердого тела и полупроводн. – Минск, 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
856053
  Кречетов Г.С. Об устойчивости нулевого решения неавтономной системы двух дифференциальных уравнений в одном сомнительном случае. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Кречетов Г.С.; Объед. совет ин-тов физики, матем. и физики твердого тела и полупроводников АН БССР. – Минск, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
856054
  Перестюк М.О. Об устойчивости нулевого решения одного класса интегро-дифференциальных уравнений / М.О. Перестюк, Б.Е. Турбаев // Математика и механика: Тезисы докл. 8-й Респ.межвуз. конф.
856055
  Тринчер В.К. Об устойчивости оболочек при конечных возмущениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тринчер В.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – Москва, 1966. – 6л.
856056
  Роотс Л. Об устойчивости пластинок различной формы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Роотс Л.; МГУ. – Тарту, 1962. – 10л.
856057
  Голинько С.И. Об устойчивости плоского гироскопического маятника // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4
856058
  Сагитов М.С. Об устойчивости по Ляпунову в критических случаях нулевых корней : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сагитов М. С.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Ташкент, 1966. – 11л.
856059
  Гаврилов Н.И. Об устойчивости по Ляпунову при наличии характеристических чисел, равных нулю : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гаврилов Н.И.; Ин-т математики АН УССР. – Киев, 1952. – 10 с.
856060
  Голубев Валентин Геннадьевич Об устойчивости по Хиллу в неограниченной задаче трех тел : Автореф. дис.. канд. физ.-мат. наук: 01.020 / Голубев Валентин Геннадьевич ; МГУ. – М., 1972. – 13с.
856061
  Перестюк М.О. Об устойчивости положения равновесия импульсной системы / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Тезисы докл. VI Казахстанской межвуз. науч. конф. по матем. мех.
856062
  Перестюк М.О. Об устойчивости положения равновесия импульсных систем / М.О. Перестюк, С.І. Гургула // Математическая физика, 1981
856063
  Виншняков А.Ф. Об устойчивости программного движения тела переменной массы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.020 / Виншняков А.Ф.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра теорет. механики. – М., 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
856064
  Шаблицкая Л.Н. Об устойчивости разностных схем заданного порядка точности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Шаблицкая Л.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 9л.
856065
  Сердюкова С.И. Об устойчивости разностных уравнений в равномерной метрике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сердюкова С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 5л.
856066
  Богатырева Н.Н. Об устойчивости решений дифференциальных уравнений в частных производных одного вида : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Богатырева Н. Н.; Моск. ин-т электрон. машин.строен. – М., 1975. – 8л.
856067
  Перестюк М.О. Об устойчивости решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием // Конференция по дифференциальным уравнениям и их прил. Тезисы докл.
856068
  Гелиг А.Х. Об устойчивости решений задачи Коши и смешанной задачи для уравнений гиперболического типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гелиг А.Х.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 13л.
856069
  Перестюк М.О. Об устойчивости решений импульсных систем. Т.1. / М.О. Перестюк, И С. Гургула // Труды ІІ конф. по диф. уравн. и их применениям в Русе. Болгария
856070
  Пратов А. Об устойчивости решений интегральных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пратов А.; АН КиргССР. Отд. естеств. техн. наук. – Фрунзе, 1963. – 12л.
856071
  Дергузов В.И. Об устойчивости решений линейных гамильтоновых уравнений с неограниченными периодеческими операторными коэффициентами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дергузов В. И.; ЛГУ. – Л., 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
856072
  Огурцов А.И. Об устойчивости решений некоторых нелиненйных дифференциальных уравнений высоких порядков : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Огурцов А. И.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1962. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
856073
  Перестюк М.О. Об устойчивости решений одного класса интегро-дифференциальных уравнений / М.О. Перестюк, Г.Хр. Сарафова, Б.Е. Турбаев // Асимпт. интегрирование диф. уравню
856074
  Перестюк М.О. Об устойчивости решений систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием // VI Всесоюзн. конф. по качеств. теории диф. уравн. Тезисы докладов
856075
  Перестюк М.О. Об устойчивости решений систем с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Диф. уравн., 1981. – №11
856076
  Гайшун И.В. Об устойчивости решений систем с нелинейностью, зависящей от двух переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Гайшун И.В.; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
856077
  Скалкина М.А. Об устойчивости решений систем уравнений в конечных разностях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Скалкина М.А.; М-во высш.образования СССР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1955. – 7л.
856078
  Тулегенов Б.Т. Об устойчивости решений системы дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук / Тулегенов Б.Т. – Алма-Ата, 1949. – 10 с.
856079
  Дувакин А.П. Об устойчивости систем автоматического регулирования с двумя регулирующими органами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дувакин А.П.; АН СССР. Ин-т механики. – Ленинград, 1953. – 13 с.
856080
  Мисник А.Ф. Об устойчивости систем дифференциальных уравнений нейтрального типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мисник А.Ф.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
856081
  Комашко Олег Валентинович Об устойчивости систем обслуживания , описываемых многомерными цепями Маркова : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.05 / Комашко Олег Валентинович; МВ и ССО УССР, КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 135л. – Бібліогр.:л.130-135
856082
  Комашко Олег Валентинович Об устойчивости систем обслуживания, описываемых многомерными цепями маркова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Комашко Олег Валентинович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 19 с.
856083
  Невельсон М.Б. Об устойчивости систем при случайных возмущениях типа "белого шума" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Невельсон М.Б.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
856084
  Репин Ю.М. Об устойчивости систем с запаздыванием : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Репин Ю.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 6л.
856085
  Бопаев Каден Балапанович Об устойчивости системы разностных уравнений в одном критическом случае : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Бопаев Каден Балапанович; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
856086
  Гримайло Валерий Иванович Об устойчивости системы связанных тел в центральном ньтоновском поле сил : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Гримайло Валерий Иванович; МГУ. Мех.-мат. ф-т. – М., 1975. – 28л.
856087
  Сматов Т.С. Об устойчивости стационарной системы 5-го порядка в одном критическом случае. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Сматов Т.С.; АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1969. – 12л.
856088
  Чинь Ван Ньян. Об устойчивости стационарных движений спутника в обобщенной круговой задаче трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Чинь Ван Ньян.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1974. – 10л.
856089
  Румянцев В.В. Об устойчивости стационарных движений спутников / В.В. Румянцев. – Москва : ВЦ АН СССР, 1967. – 142 с.
856090
  Худов В.Ф. Об устойчивости трехкоординатной нелинейной системы углового сопровождения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.020 / Худов В.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. Кафедра прикл. механики. – М., 1970. – 6л.
856091
  Каропетян А Об устойчивости установившихся движений механических систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Каропетян А В.; МГУ. – М., 1975. – 12л.
856092
  Новиков В.Л. Об устойчивости характеристических показателей линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений с почти периодическими коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Новиков В.Л.; МГУ. – М., 1974. – 13л.
856093
  Мельников В.К. Об устойчивости центра при периодических по времени возмущениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мельников В.К.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1962. – 18л.
856094
  Мюрсепп П.В. Об устойчивости цилиндрических и конических оболочек : Автореф. дис. ... Канд. физ.-мат. наук / Мюрсепп П.В. ; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1962. – 7 с.
856095
  Малаксиано Н.А. Об устойчивости экономических показателей использования сложного портового оборудования // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 226-233 : табл., рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
856096
  Фурлетов Г.И. Об устойчивых методах суммирования рядов Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Фурлетов Г.И.; МГУ. – М., 1970. – 8л.
856097
  Кужмуратов А.Я. Об устойчивых решениях некоторых операторных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Кужмуратов А.Я.; Мв и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 12л.
856098
  Путин А.А. Об устойчивых сочетаниях слов в древнеанглийском языке. / А.А. Путин. – Пермь, 1974. – 223с.
856099
  Бузина Т.Е. Об устойчисовти и колебаниях упругой стойки на растяжках : Автореф... канд. техн.наук: / Бузина Т. Е.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по техн. наукам Отд-ния физ.техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 14л.
856100
  Хазин Л Об усточивости положения равновесия гамильтоновых систем при наличии резонансов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 0.03 / Хазин Л,Г.; Ин-т прикладной математики Ан СССР,. – М, 1970. – 12л.
856101
  Казанцев Н.Д. Об устраве сельскохозяйственной артели. / Н.Д. Казанцев. – М., 1956. – 52с.
856102
  Смит Р.К. Об устройстве и проектировании самонастраивающихся систем. / Р.К. Смит, Н.Е. Нахи. – М, 1963. – 26с.
856103
  Кужмуратов А.Я. Об устройчивых решениях некоторых некорректных операторных уравнений : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.01, 01.01.02 / Кужмуратов А. Я.; Мин-во народ. образ. Тадж.ССР, Филиал Душанб. гос. пед ин-та им. Т. Шевченко. – Курган-Тюбе, 1990. – 96л. – Бібліогр.:л.89-95
856104
  Качалина И.Я. Об утилизации сердечной мышцей теплокровных животных различных форм углеводов : Автореф... канд. биол.наук: / Качалина И.Я.; АН АзССР. Отд. биол. наук объедин. совет. – Баку, 1967. – 16л.
856105
  Ананьев В. Об утраченных иконах Чезаре Муссини для Исаакиевского собора // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11 (279). – С. 46-49. – ISSN 0869-8171


  Исаакиевский собор сохранил уникальное собрание русской монументальной живописи первой пол. XIX в.До наших дней дошли лишь три последние работы Чезаре Муссини (1804-1879)
856106
  Егоров С.А. Об участии адренергических факторов в механизме развития истериозиса. : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Егоров С.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 22л.
856107
  Ефанова С.Г. Об участии двигатеьлных нейронов в перекрестном торможении сгибательного рефлекса : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ефанова С.Г. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1965. – 18 с.
856108
  Максимович М.А. Об участии и значении Киева в общей жизни России : речь, в торжественном собраниии... 2 октября 1837 года, произнесенная профессором русской словесности Михаилом Максимовичем. – Киев : В Университетской типографии, 1837. – 21 с.
856109
  Шарапов Н.П. Об участии иностранных рабочих и специалистов в социалистическом строистельстве на Урале. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Шарапов Н.П.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 24л.
856110
  Михайлов Н.А. Об участии молодежи в выборах в Верховный Совет СССР / Н.А. Михайлов. – М., 1946. – 31с.
856111
  Максимович М.А. Об участии Московского университета в просвещении России / М.А. Максимович ; [добір ілюстр. : В.А. Короткий, І.І. Тіщенко] ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Факсим. изд. – [Київ] : ВПЦ "Київський університет", 2009. – 47 с. – Факсим. изд. статьи, опубл. в журнале "Русский зритель". М.: В Университетской типографии, 1830. – ISBN 978-966-439-169-3
856112
   Об участии населения в клубной деятельности на основе формирования общественного самоуправления, самодеятельности и развития народной инициативы: Метод. материалы о работе ДК и Т им. Воровского г.Т. – М., 1989. – 24с.
856113
  Хасабов Г.А. Об участии некоторых структур головного мозга в развитии судорожного припадка. : Автореф... Канд.биол.наук: / Хасабов Г.А.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 18л.
856114
  Степанкина М.К. Об участии пищевариительного тракта овец и верблюда в межуточном обмене азота. : Автореф... Доктора биол.наук: / Степанкина М.К.; Моск.одрена Ленина с-х.акад. – М, 1963. – 24л.
856115
  Морозов Ю.В. Об участии позвоночных животных в процессе циркуляции возбудителя в очагах клещевого энцефалита : Автореф... канд. биол.наук: / Морозов Ю.В.; МГУ. – М., 1964. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
856116
  Винтер В.Г. Об участии рибонуклеиновой кислоты в межклеточных взаимодействиях при опухолевом росте. : Автореф... канд. биол.наук: / Винтер В.Г.; Казан. гос .ун-т. – Казань, 1966. – 19л.
856117
  Кудрявцева Н.Н. Об участии серотонина в механизмах зимней спячки. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Кудрявцева Н.Н.; АН СССР. – Л, 1977. – 16л.
856118
   Об участии суперглубинных флюидов в нафтидогенезе (по данным изучения уникального нефтяного месторождения Белый Тигр) / В.И. Старостенко, А.Е. Лукин, Т.А. Цветкова, Л.Н. Заец, В.В. Донцов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 3-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: с. 30-32. – ISSN 0203-3100
856119
   Об участии трудящихся в управлении производством: Сб.. – М., 1977. – 318с.
856120
  Бриедис И.А. Об участии эндогенного гистамина в защитном эффекте радиопрофилактических средств : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Бриедис И.А.; МГУ. – М., 1971. – 12л.
856121
  Смолий В. Об учебниках истории... // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 18/19 (136/137). – С. 11
856122
  Ушинский К.Д. Об учебно-воспитательной работе в школе / К.Д. Ушинский. – М, 1939. – 99с.
856123
   Об учебной работе в вечерних (сменных) школах.. – М., 1961. – 320с.
856124
   Об учебных степенях и званиях.. – М., 1936. – 56с.
856125
  Бэкон Френсис Об учении // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 242-243. – ISSN 1130-6545
856126
  Шилов В.В. Об учете библиотечных фондов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 39-55. – ISSN 0130-9765


  Предложены приемы учета некоторых разновидностей документов, включаемых в библиотечный фонд (периодические издания, электронные документы и др.). Уточнен ряд терминов, используемых в системе учета.
856127
  Нозадзе Р.И. Об учете влияния орографии на изменение термобарического поля и распределение вертикальных движений в атмосфере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нозадзе Р.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1960. – 5л.
856128
  Лобанова Л.Ф. Об учете двумерных эффектов при расчете течения электропроводного газа в канале МГД генератора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лобанова Л.Ф. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 6 с.
856129
  Жуковский А.А. Об учете знаий в заочных средних школах. / А.А. Жуковский. – М., 1958. – 80с.
856130
  Голант Я Е. Об учете и обобщении школьного опыта. / Я Е. Голант, . – Кыштым, 1941. – 15с.
856131
  Моисеенко В.В. Об учете особенностей мотивов поведения в труде творческих работников при разработке организационных страктур научно-исследовательских коллективов. / В.В. Моисеенко. – К, 1979. – 22с.
856132
  Биндер И.О. Об учете погрешностей геодезического обеспечения при строительстве, мониторинге и предрасчетах деформаций трубоповодов / И.О. Биндер, П.П. Мурзинцев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 13-16 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
856133
  Крупская Н.К. Об учителе / Н.К. Крупская. – М, 1959. – 327с.
856134
  Крупская Н.К. Об учителе / Н.К. Крупская. – М, 1960. – 360с.
856135
   Об учреждении в г. Одессе электротехнической школы. – Одесса : Тип. Южно-Русского Об-ва Печатного Дела, 1903. – 36 с. – Отд.отт.
856136
   Об учреждении в Киеве университета с наименованием Императорским университетом Св. Владимира 8 ноября 1833 г. : [Указ] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 62-64. – ISBN 5-7707-1061-6
856137
   Об учреждении в Санкт-Петербурге общества попечительства о тюрьмах, 1819
856138
   Об учреждении комиссии по изучению племенного состава населения России / Российская Акад наук ; Известия ком. по изуч. плем. сост. нас. России. – Петроград : Тип. Рос. АН, 1917. – 12 с. – (Труды по изучению племенного состава населения России ; № 1)
856139
  Моргун Е.Г. Об эволюции алексина : Автореф... канд. биол.наук: / Моргун Е.Г.; Ин-т эксперим. биологии и патологии им. акад. А.А.Богомольца и Ин-та микробиологии им. акад. Д.К.Заболотног. – К., 1952. – 8л.
856140
  Голодова А.Г. Об эволюции базовой стратегии США (1945-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 574 / Голодова А.Г.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1971. – 40л.
856141
  Шадрин Э.И. Об эволюции и скачках в развитии советского социалистического общества : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шадрин Э.И. ; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей обществ. наук при КГУ. – Киев, 1956. – 15 с.
856142
  Пилявский А.И. Об эволюции модельной системы типа БКШ-Боголюбова в термодинамическом пределе / А.И. Пилявский. – Киев : ИТФ, 1980. – 29 с.
856143
  Баев К.Л. Об эволюции небесных тел. / К.Л. Баев. – Петроградъ : Тогблат, 1920. – 55 с.
856144
  Бейлинсон А.А. Об эволюции неравновесных динамических систем, находящихся под воздействием случайных сил : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бейлинсон А.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Фак. физ.-мат. и естеств. наук. – М., 1966. – 6л.
856145
  Янь Цзэсянь Об эволюции ноосферы (методологический анализ) / Янь Цзэсянь, Чэнь Юньфэн // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
856146
  Родендорф Б.Б. Об эволюции полета насекомых. / Б.Б. Родендорф, 1943. – 187-189с.
856147
  Нещерет М.Ю. Об эволюции понятий "библиографическое разыскание", "библиографическое выявление", "библиографический поиск" / Марина Юрьевна Нещерет // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 1. – С. 39-46. – ISSN 0869-608Х
856148
  Юркина М.И. Об эволюции содержания геодезии и гравиметрии и их задач / М.И. Юркина, Б.В. Бровар // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 47-56 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0016-7126
856149
  Попов В.И. Об эволюционной и контрастной дифферециации осадочных горных пород. / В.И. Попов. – Ташкент, 1950. – 7-10с.
856150
  Абдылдаев Э. Об эволюционном развитии эпоса "Манас" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдылдаев Э. ; Ан Кирг.ССР. – Фрунзе, 1967. – 28 с.
856151
  Осипов В.Б. Об эволюционных уравнениях с вырождением в банаховом пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Осипов В.Б.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.15-19
856152
  Шадрин Э.И. Об эволюцюии и скачках в развитии советского социалистического общества : Дис... канд. филос.наук: / Шадрин Э.И.; Киев. гос. пед. ин-тут им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1956. – 271, XIVл. – Бібліогр.:л.I-XIII
856153
  Мамчур Е.А. Об эвристической роли "принципа простоты" в физическом познании : Автореф... канд. филос.наук: / Мамчур Е.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 16л.
856154
  Шоркин А.Д. Об эвристическом значении философии и ее месте в системе научного знания (критика постпозитивистских концепций) / А.Д. Шоркин, П.А. Денисов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
856155
  Суровцев В.А. Об эвристическом потенциале энциклопедических изданий, или что можно ожидать от энциклопедии эпистемологии и философии науки / В.А. Суровцев, В.Н. Сыров // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 3-17. – ISSN 1560-7488


  На онове анализа "Энциклопедии эпистемологии и философии науки" рассмотрены основные направления развития современной философии науки.
856156
  Чакань Б. Об эквивалентности некоторых классов алгебраических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чакань Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
856157
  Крамер Г.Л. Об эквивалентности некоторых классов линейных операторов в аналитических пространствах функций многих переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Крамер Г.Л.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
856158
  Лин В.Я. Об эквивалентных нормах в пространстве суммируемых с квадратом целых функций экспоненциального типа : Автореф... канд. техн.наук: / Лин В.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 7л.
856159
  Поршнева В.Н. Об эквивалентных преобразованиях схем адресных алгоритмов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Поршнева В.Н.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1967. – 11л.
856160
  Кельнер М.С. Об экзистенциалистской тенденции в современной философии США : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Кельнер М.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. – М., 1969. – 13л.
856161
  Ольхов П.А. Об экзистенциальном статусе исторического знания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 8. – С. 120-128. – ISSN 0235-1188
856162
  Июдина Е. Об экологически приемлемом развитиии экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 10. – С. 82-98. – ISSN 0207-3676
856163
  Лушин П.В. Об экологичности психологического воздействия : экофасилитативная логика // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 6 (135). – С. 7-9
856164
  Куренцов А.И. Об эколого-географических факторах формообразования у чешуерылых Уссурийской фауны. / А.И. Куренцов. – М., 1940. – 525-528с.
856165
  Рыыс О. Об эколого-географическом распространении некоторых свободноживущих азтофиксирующих бактений в почвоах Эстонсокй ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Рыыс О.; АН Эст.ССР. – Таллин, 1966. – 25л.
856166
  Касымян Александр Ованесович Об эколого-физиологическом значении и природе феромона тревоги карповых рыб : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Касымян Александр Ованесович; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Биол. фак. – М., 1977. – 21л.
856167
  Трилевич С.И. Об экономике и экономии. Направления и пути усиления режима экономии в социалистической экономике / С.И. Трилевич. – Киев, 1986. – 223с.
856168
  Киракосян А.С. Об экономических законах социализма : Автореф... канд. эконом.наук: / Киракосян А.С.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 31 с.
856169
  Громека В. Об экономических и социально-политических трудностях и их влиянии на внешнюю политику правительства Никсона / В. Громека, Г. Муханова // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1970. – № 1 (4). – С. 5-48
856170
  Фирсов Е.А. Об экономических основах аграрной политики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-38.
856171
  Фирсов Евгений Об экономических основах аграрной политики в условиях рыночных отношений // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
856172
  Мельник Л.Г. Об экономических последствиях нарушения Божьих заповедей (в свете современного украино-российского конфликта) // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 1 (63). – C. 9-26. – ISSN 1726-8699


  Досліджуються можливі економічні наслідки сучасного україно-російського конфлікту, які може нести країна, яка ініціювала його і анексувала частину території України, тобто Росія. В якості таких розглядаються соціально-економічні витрати з підготовки до ...
856173
   Об экономических последствиях раздела внешнего долга СССР // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.105-108. – ISSN 1680-2721
856174
  Мокров Г.Г. Об экономической обособленности социалистических предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: 001 / Мокров Г.Г.; Москов. экон-стат. ин-т Каф. полит. экономии. – М., 1972. – 25л.
856175
  Смирнов Г. Об экономической основе СССР / Г. Смирнов. – М., 1936. – 99с.
856176
  Рымалов В.В. Об экономической помощи слаборазвитым странам / В.В. Рымалов. – М., 1957. – 32с.
856177
  Ильинский И. Об экономической природе современного отечественного образования // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С.39-52. – ISSN 0869-3617
856178
  Ленин В.И. Об экономической роли социалистического государства / В.И. Ленин. – Москва, 1957. – 554с.
856179
  Губанов Н.Е. Об экономической сущности социалистического соревнования. (На русск. яз.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Губанов Н.Е.; Ростовский ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
856180
  Струмилин С.Г. Об экономической эффективности новой техники. / С.Г. Струмилин. – М., 1958. – 36с.
856181
  Жалинский А.Э. Об экономическом подходе к уголовному правотворчеству // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 58-67. – ISSN 0132-0769
856182
  Волчек В.А. Об экономическом положении приписной деревни Колываново-Воскресенского (Алтайского) горного округа в конце XVIII- первой половине XIX вв. / В.А. Волчек. – Кемерово, 1992. – 160с.
856183
  Кахк Ю.Ю. Об экономическом потенциале крестьянского двора в Эстонии в начале XIX века. / Ю.Ю. Кахк, Х.М. Лиги. – Таллин, 1975. – 78с.
856184
  Макаров В. Об экономическом развитии и не только в контексте будущих достижении науки и техники // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 39-46. – ISSN 0042-8736
856185
  Вожжов А.П. Об экономическом росте и его монетарном "тормозе" / А.П. Вожжов, Е.Л. Гринько, Д.В. Черемисинова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 357-372 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
856186
  Катериночкина Н.Н. Об экономной реализации алгоритмов поиска максимального нуля дискретных монотонных функций. / Н.Н. Катериночкина. – М, 1989. – 16с.
856187
  Воронин Ю.А. Об экранировании сейсмических волн тонкими слоями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронин Ю.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 8л.
856188
  Леонова Е. Об экслибрисах, их владельцах и художниках / Елена Леонова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 1. – С. 43-45
856189
  Авербах В.С. Об экспериментальном и теоретическом исследовании различных типов квазиоптических систем : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.042 / Авербах В.С.; Горьк.гос. ун-т. – Горький, 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
856190
  Викторов В.В. Об экспериментальном исследовании неупругого динамического поведения материалов и конструкций : Автореф... канд .техн.наук: 023 / Викторов В.В.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1972. – 14л.
856191
  Федорова О.В. Об экспериментальном синтаксисе и о синтаксическом эксперименте в языкознании // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 3-21. – ISSN 0373-658Х


  Статья представляет собой аналит. обзор методологических исследований, посв. теории и практике использования метода вынесения / извлечения суждений о граммат. правильности / приемлемости предложений в совр. синтаксической традиции. Хотя идея оценивать ...
856192
  Подкопаев С.В. Об экспериментах по деформации горных пород // Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – № 1 (1). – С. 110-116 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2415-7902
856193
  Каманин И.М. Об экспертизе древних подложных документов / И.М. Каманин. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1900. – 7 с. – Отд. оттиск: Труды ХІ Археологического съезда в Киеве, т. 2
856194
  Ишмуратов А.Т. Об экспликации современных контекстов языка логическими методами // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
856195
  Попов В. Об эксплуатации и справедливой оплате труда: неизбежность первого и условность второго / В. Попов, И. Крайнюченко // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 63-68. – ISSN 0207-3676
856196
  Алликвеэ К.А. Об экспозиции в фотографии / К.А. Алликвеэ ; пер. с эст. Д.М. Егорова. – Москва : Искусство, 1981. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 110. – (Массовая фотогр. б-ка)
856197
  Кулик С.А. Об экспорте оружия в Латинскую Америку // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 5 (67) : О центрах по уменьшению ядерной опасности. Демократы вступают в решающие схватки. Отношения США со странами Латинской Америки. О стратегии транснациональных корпораций. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 91-94
856198
  Демиденко В.М. Об экстемальных задачах на подстановках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Демиденко В. М.; АН БССР, Ин-т матем. – Минск, 1980. – 14л.
856199
  Котюрова М.П. Об экстралингвистических основаниях смысловой структуры научного текста / М.П. Котюрова. – Красноярск, 1988. – 170с.
856200
  Кунцевич И.М. Об экстремальных значениях линейной формы на множествах подстановок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Кунцевич И.М.; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
856201
  Метельский Н.Н. Об экстремальных значениях функционалов на множествах подстановок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Метельский Н.Н.; АН БССР.Отд.физ-мат.наук. – Минск, 1973. – 22л.
856202
  Левиков А.А. Об экстремальных свойствах выпуклой задачи оптимального управления / А.А. Левиков. – М., 1982. – 59с.
856203
  Кравчук Д.Н. Об экстремуме линейной формы на классах сопряженных элементов симметрическй группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Кравчук Д.Н.; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
856204
  Кржижановский Г.М. Об электрификации / Г.М. Кржижановский. – Москва, 1921. – 40 с.
856205
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин. – М-Л, 1931. – 84с.
856206
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин, 1931. – 48с.
856207
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин. – М, 1932. – 68с.
856208
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин. – М, 1934. – 80с.
856209
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин, 1936. – 214с.
856210
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин. – М, 1958. – 383с.
856211
  Ленин В.И. Об электрификации / В.И. Ленин. – 2-е изд. – М, 1964. – 495с.
856212
  Шлихтер А.А. Об электрификации сельского хозяйства США / А.А. Шлихтер. – М., 1965. – 172с.
856213
  Кацыка А.П. Об электрических зарядах облачных капель : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кацыка А.П.; Ин-т прикладной геофизики АН СССР. – М., 1959. – 9л.
856214
  Говоруха В.Б. Об электрических и магнитных граничных условиях на берегах трещины в пьезоэлектромагнитном материале / В.Б. Говоруха, Т.В. Ходанен, В.В. Лобода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 117-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Рассмотрена плоская задача для пьезоэлектромагнитного пространства с трещиной с конечной электрической и магнитной проницаемостями. Проблема сведена к векторной задаче линейного сопряжения, которая решена точно. Найдены аналитические выражения для ...
856215
  Авенарус М.П. Об электрических разностях металлов при различных температурах : Разсуждения на степень доктора физики / М.П. Авенарус. – Санкт-Петербург : тип.:Императорская Академия наук, 1866. – 40 с. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
856216
  Косоногов И.И. Об электрической дисперсии : Предварительное сообщение : Читанное в заседании Киевск. физ.-мат. о-ва 15 нояб. 1899 г. / [соч.] И.И. Косоногова. – Киев : Тип.Импер.Универ.Св.Владимира. Акц.О-ва печ.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1890. – 19 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На с. 1 обоих экз. дарственные надписи: Многоуважаемому Борису Яковлевичу Букрееву от автора и Многоуважаемому Константину Матвеевичу Феофилактову от автора
856217
  Климов В.В. Об электрической диссоциации комплексных соединений четырехвалентного олова и трехвалентной сурьмы. : Автореф... канд. хим.наук: / Климов В.В.; АН КазахССР. Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1956. – 12л.
856218
  Флоринский Г.Н. Об электрической емкости проводника, состоящего из двух равных соприкасающихся шаров, и о силе отталкивания между шарами / [соч.] ГФлоринского. – [Киев] : [Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого], 1889. – 10 с.
856219
  Гольдгаммер Д.А. Об электрическом заряде в газах / [соч.] Д. Гольдгаммера ; (Из Физ. лаб. Моск. ун-та) // Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / Д.А. Гольдгаммер. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. – 49 с., 1 л. черт., табл.
856220
  Котельников А.К. Об электрическом токе : Отдельный оттиск из журн. "Телегр. и Телеф. без проводов" №20, 1923г. / А.К. Котельников, 1923. – С. 285-292
856221
  Курепин Ф.К. Об электрическом токе / Ф.К. Курепин. – Москва ; Ленинград, 1949. – 296 с.
856222
  Циммерман Об электричестве и магнетизме : Общее понятие об электричестве; Электрические приборы; Различные электрические опыты; Воздушное электричество; Магнетизм вообще; Земной магнетизм; Животный магнетизм : со многими политипажами / Соч. д-ра Циммермана [псевд] ; Пер. с нем. с доп. под ред. А. Горчакова. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1861. – [2], VIII, 342 с. : ил. – Авт. в кн. не указан


  Ред.: Горчаков, Александр Михайлович (1798-1883) На тит. л. печать: Женская зеская школа для образования народных Учительниц
856223
  Тартаковский В.К. Об электровозбуждении ядер с учетом мезонных токов / В.К. Тартаковский, А.В. Фурсаев // Ядерна фізика та енергетика : Наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-38. – ISSN 1818-331Х
856224
  Коваленко П.Н. Об электродной поляризации при электролизе меди в оксалатном буферном растворе / П.Н. Коваленко, К.Н. Багдасаров
16. – 1952. – С. 605-610
856225
  Хохлова Л.И. Об электролитической и термической диссоциации эфиратов четыреххлористого титана : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Хохлова Л.И.; МВ и ССО УССР, Донецкий политехнич. ин-тут. – Донецк, 1975. – 167л. – Бібліогр.:л.155-167
856226
  Хохлова Лариса Ивановна Об электролитической и термической диссоциации эфиратов четыреххлористого титана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Хохлова Лариса Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
856227
  Даршани Гугули Ивановна Об электролитическом выделении водорода на марганце из щелочных, кислых, буферных и нейтральных сред : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Даршани Гугули Ивановна; Грузинский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1975. – 26л.
856228
  Морозов А.И. Об электромагнитном взаимодействии движущихся шнуров с током со средой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозов А.И.; МГУ. – М., 1957. – 10л.
856229
  Кельнер С.Р. Об электромагнитном взаимодействии мюонов больших энергий с веществом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кельнер С.Р.; Моск. инж.-физич. ин-т. – М., 1967. – 8л.
856230
  Гюннинен Э.М. Об электромагнитных и акустических волнах в средах, ограниченных параболическими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гюннинен Э.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 6л.
856231
  Павленко О.Г. Об электромеханических и магнитомеханических изменениях в электродинамических системах с колеблющимися пьезоэлектриками и ферромагнетиками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Павленко О.Г. ; АН СССР, ИН-т радиотехники и электроники. – Москва, 1974. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
856232
  Гуревич В.З. Об электронагреве / В.З. Гуревич. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
856233
  Березовская Т.А. Об электроосаждении двуокиси марганца из азотнокислого электролита и получении нерастворимых двуокисномарганцевых электродов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.03 / Березовская Т.А.; МВ и ССО Грузинской ССР. – Тбилиси, 1974. – 25л.
856234
  Повило Каушпедас Зенонас Об электроосаждении Со-Мо сплавов из кислых электролитов с лигандами и без них : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Повило Каушпедас Зенонас; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 24л.
856235
  Лапинский П.Г. Об электропроводности некоторых соединений металлов / П.Г. Лапинский. – С. 123-132
856236
  Лапинский П.Г. Об электропроводности некоторых соединений металлов / П.Г. Лапинский. – 9 с.
856237
   Об электропроводности поликристаллических полупроводников / О.В. Третяк, В.Г. Кобка, Р.П. Комиренко, Ю.В. Корнюшин, Ю.П. Медвед // ФТП, 1982. – №12
856238
  Шиллер Н.Н. Об электростатической энергии при зависимости диэлектрического коэффициента от силы поля / Н. Шиллер. – Москва : Университетская тип., 1900. – 9 с. – Отд.оттиск: Математический сборник, т. 18. - Экз. без обл. и тит. л.
856239
  Пэрн Н.Я. Об электротонических изменениях проводимости нерва / Н.Я. Пэрн. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1913. – С. 35-74. – Оттиск из Трудов Имп. С.-Петербургского Общ. Естествоиспытателей, т. 42, в. 4, 1913 г.
856240
  Пэрн Н.Я. Об электротонических изменениях проводимости нерва / Н.Я Пэрн. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1913. – С. 223-264. – Оттиск из Трудов Имп. С.-Петербургского Общ. Естествоиспытателей
856241
  Иванова Надежда Семеновна Об электрохимических механизмах некоторых процессов жидкофазного восстановления предельных карбонильных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Иванова Надежда Семеновна; МВ и ССО РСФСР. Дальневосточный гос. ун-т. – Владивосток, 1974. – 21л.
856242
  Карчава Д.Е. Об электрохимическом восстановлении азотной кислоты : Автореф... канд. техн.наук: 01.17.03 / Карчава Д. Е.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1973. – 25л.
856243
  Кварацхелия Р.К. Об электрохимическом плучении гидроксиламина : Автореф... канд. техн.наук: / Кварацхелия Р.К.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1965. – 16л.
856244
  Гольдгаммер Д. Об элементарном электродинамическом законе : Типо-литография Императорского Университета, 1899. – 3 с. – Отд. оттиск
856245
  Вахтин Б.М. Об элементах дифференциальной геометрии в курсе геометрии средней школы / Б.М. Вахтин. – Воронеж, 1959. – 28с.
856246
  Лурье Б.Г. Об элктропроводности и диффузии в галогенидах серебра и щелочных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лурье Б.Г.; АН СССР. Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1955. – 14л.
856247
  Антоневич А.Б. Об эллиптических задачах с коннечной группой сдвигов : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.003 / Антоневич А.Б.;. – Минск, 1970. – 9л.
856248
  Езова С. Об эмоциональном интеллекте / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 20-21. – ISSN 0869-4915
856249
  Гихман И.И. Об эмпирической функции распределения в случае группировки данных. / И.И. Гихман, 1952. – [4] с.
856250
  Лелумеэс Э.М. Об эмпирическом спектральном анализе : Автореф... канд. технич.наук: 05.255 / Лелумеэс Э.М.; АН Эстонской ССР. Совет физико-математических и технических наук. – Таллин, 1971. – 22л.
856251
  Федотов О.И. Об эмфатических ореолах дактиля у Вл. Ходасевича // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 94-102. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
856252
  Ленин В.И. Об Энгельсе / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 112с.
856253
  Фидель О. Об энергетике по существу // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-8. – ISSN 2073-9117
856254
  Михайлов И.Д. Об энергетическом спектре и явлениях переноса в органических конденсированных системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Михайлов И.Д.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
856255
  Ипатова И.П. Об энергетическом спектре экситона в ионном кристалле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ипатова И.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 6л.
856256
  Заславская И.Г. Об энергетическом спектре экситона Мотта при промежуточной и слабой связи : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Заславская И.Г. ; Учен. совет Ин-та полупроводников АН УССР. – Киев, 1965. – 11 с. – Бібліогр. : с. 11
856257
  Абдурашитов Ш. Об энергоресурсах и энергосбережении // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 3 (37). – С. 5-14
856258
  Сорокин К.Н. Об энзиматических звеньях, определяющих скорость гликолиза в асцитных раковых клетках Эрлиха. : Автореф... канд. биол.наук: / Сорокин К.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1963. – 19л.
856259
  Бабаджанова М.А. Об энзимах карбоксилирующей фазы фотосинтеза и их связь с интенсивностью процесса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Бабаджанова М.А.; АН СССР Ин-т биохимии. – М, 1972. – 32л.
856260
  Бажутин П.Д. Об эпидемиологии малярии Пархорского района Таджикистана / П.Д. Бажутин, Е.П. Луппова, 1936. – 75-106с.
856261
  Бажутин П.Д. Об эпидемиологии Пархарского района Таджикистана / П.Д. Бажутин, Е.П. Луппова, 1936. – 106с.
856262
   Об эпосе "Алпамыш". Материалы по обсуждению эпоса "Алпамыш".. – Ташкент, 1959. – 216с.
856263
  Климович Л.И. Об эпосе "Кырк Кыз" / Л.И. Климович, 1949. – с.
856264
  Широкова Т. Об эпохе и о себе : три четверти века - на службе высшему образованию // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-62. – ISSN 0869-4915


  История библиотеки Новосибирского педагогического института.
856265
  Вербицкая И.Н. Об эргодинамических свойствах стационарных в широком смысле случайных функций и однородных случайных полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вербицкая И.Н.; Одес. электротехн. ин-т. – Одесса, 1966. – 11л.
856266
  Маркс К. Об эстетике и эстетическом воспитании / К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. – М., 1988. – 293с.
856267
  Вахеметса А. Об эстетически-воспитательном воздействии киноискусства : Автореф... канд. филос.наук: / Вахеметса А.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1966. – 14л.
856268
  Нуралов Э. Об эстетических взглядах Л.Н. Толстого / Э. Нуралов. – Ереван, 1965. – 147с.
856269
  Владимиров С.В. Об эстетических взглядах Маяковского / С.В. Владимиров. – Ленинград : Советский писатель, 1976. – 240 с.
856270
  Владимиров С.В. Об эстетических взглядах Маяковского. / С.В. Владимиров. – Ленинград, 1959. – 242с.
856271
  Циркунов В.Ю. Об эстетической природе зодчества / В.Ю. Циркунов. – Москва, 1970. – 216 с.
856272
  Скатерщиков В.К. Об эстетическом вкусе / В.К. Скатерщиков. – М,, 1974. – 95с.
856273
  Маца И.Л. Об эстетическом вкусе. Три беседы / И.Л. Маца. – М., 1963. – 104с.
856274
  Устинов В.В. Об эстетическом воспитании / В.В. Устинов. – Л., 1961. – 128с.
856275
  Анастасьев Д.Н. Об эстетическом воспитании трудящихся / Д.Н. Анастасьев. – Москва, 1966. – 80с.
856276
   Об эстетическом воспитании трудящихся. Сб. ст.. – Вып.3. – М., 1962. – 59с.
856277
   Об эстетическом воспитании трудящихся. Сб. ст.. – Вып.4. – М., 1962. – 72с.
856278
   Об эстетическом воспитании школьника. Из опыта работы школ. Сб. ст.. – М., 1960. – 46с.
856279
  Гольдентрихт С.С. Об эстетическом освоении действительности / С.С. Гольдентрихт. – М., 1959. – 73с.
856280
  Майхрович А.С. Об эстетическом освоении действительности / А.С. Майхрович. – Минск, 1973. – 181с.
856281
   Об эстонской литературе. Литературно-критические статьи.. – Таллин, 1956. – 668с.
856282
  Аитов Н.А. Об этапе строительства развитого социалистического общества в странах народной демократии / Н.А. Аитов ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, Каф. диалект. и ист. материализма. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1963. – 28 с.
856283
  Фэн Веньхуа Об этике Иммануила Канта / Фэн Веньхуа, Фань Вей, Чжао Юнхуа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.90-98. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
856284
  Романов К.В. Об этике супружества / К.В. Романов. – М., 1987. – 63с.
856285
  Зориктуев Б.Р. Об этимологии этнонима монгол // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 47-57. – ISSN 0869-1908
856286
  Шнайдер Л.И. Об этических стилях общения // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 9 (129), сентябрь. – С. 20-26. – ISSN 2226-7549
856287
  Куправа Н.М. Об этической ценности искусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Куправа Н.М.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 28л.
856288
   Об этнических китайцах во Вьетнаме: Досье.. – М., 1979. – 152с.
856289
  Арутюнян Ю.В. Об этнических компонентах российской идентичности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6 (302). – С. 38-44. – ISSN 0132-1625
856290
  Кожановский А.Н. Об этническом составе испанского народа // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 111-120. – ISSN 0042-8779
856291
  Махмадшоев Р. Об этногенезе и этнической истории таджиков Афганистана // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4. – С. 13-22. – ISSN 0869-1908
856292
  Орешкин А.К. Об этом не говорят / А.К. Орешкин. – Ташкент, 1969. – 128с.
856293
  Белоусов М.А. Об этом не сообщалось / М.А. Белоусов. – М, 1978. – 160с.
856294
  Белоусов М.А. Об этом не сообщалось = Записки армейского чекиста / М.А. Белоусов. – Москва : Воениздат, 1979. – 160с.
856295
  Белоусов М.А. Об этом не сообщалось... : Записки армейского чекиста / М.А. Белоусов. – 2-е изд. доп. – Москва : Воениздат, 1984. – 238с.
856296
  Белоусов М.А. Об этом не сообщалось... / М.А. Белоусов. – 3-е изд. – М, 1989. – 239с.
856297
  Галан Я.А. Об этом нельзя забывать : Рассказы, очерки, пьесы, памфлеты / Я.А. Галан. – Киев : Радянська школа, 1987. – 414с.
856298
  Юдин Б.Г. Об этосе технонауки // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 58-66. – ISSN 0235-1188
856299
  Золотова М.В. Об эфирах альфа-кетофосфиновых кислот, содержащих различные функциональные группы в радикале при фосфоре. : Автореф... канд. хим.наук: / Золотова М.В.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 10л.
856300
  Чан Ань Бао Об эффективном решении некоторых краевых задач р-аналитических функций : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чан Ань Бао; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1969. – 123л. – Бібліогр.:л.116-122
856301
  Чан Ань-бао Об эффективном решении некоторых краевых задач Р-аналитических функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Чан Ань-бао ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 10 с.
856302
  Терзи Дмитрий Герасимович Об эффективном решении оптимизационных задач с разделяющимися множествами ограничений с помощью приближенных методов дискретного программирования. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Терзи Дмитрий Герасимович; Ин-т матем. с вычислит. центром АН МССР. – Кишинев, 1983. – 163л. – Бібліогр.:л.121-129
856303
  Терзи Д.Г. Об эффективном решении оптимизационных задач с разделяющимися множествами ограничений с помощью приближенных методов дисрестного программирования : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.01.09 / Терзи Д. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
856304
  Пасечный В.Г. Об эффективности водоохранных мероприятий в Западном Донбасе : теория и практика экологических исследований в физической географии / В.Г. Пасечный, Д.И. Герасимюк // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 119-122 : Табл. – ISSN 0201-4122
856305
  Абрамов А.П. Об эффективности военного образования // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6 (374). – С. 140-144. – ISSN 0132-1625


  На основе данных социологических опросов и интервью с воспитанниками, выпускниками кадетских корпусов, суворовских, нахимовских морских училищ Министерства обороны РФ и экспертами в 2002-2013 гг. осуществлен анализ проблемы среднего специального ...
856306
  Сукхабхай П.Т. Об эффективности вращающегося закрылка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сукхабхай П.Т.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1973. – 10л.
856307
  Сыромятникова А.С. Об эффективности затрат общественного труда в сфере обращения (на прим. материально-технич. снабжения). : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Сыромятникова А.С.; Всесоюз. заоч. фин. ин-т. – М., 1970. – 18л.
856308
  Солдак А.Г. Об эффективности защиты территорий от подтопления в зоне влияния гидротехнических сооружений / А.Г. Солдак, Ю.И. Быстревский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 95-100. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 9)
856309
  Бокарева Л. Об эффективности института банкротства в России и государственного контроля в сфере банкротства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 115-138. – ISSN 0207-3676
856310
  Есадзе Г.П. Об эффективности комплексных геофизических исследований Шаорской угленосной площадки Ткибули-Шаорского каменноугольного месторождения : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Есадзе Г.П.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1971. – 19л.
856311
  Булатов А.М. Об эффективности проектов "зеленой энергетики" в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 9 (561). – С. 105-117. – ISSN 0321-2068
856312
  Коротков Р. Об эффективности российского высшего образования // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.38-43. – ISSN 0869-3617
856313
  Довгожив А.Б. Об эффективности среднемасштабных геохимических поисков эндогенных рудных месторождений по первичным ореолам рассеяния (на примере работ в одном из районов Средней Азии) : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач / А.Б. Довгожив, П.Я. Голуб // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 83-90 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
856314
  Ногина Е.Ю. Об эффективности топологических пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Ногина Е.Ю.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1970. – 17л.
856315
  Страхов В.Н. Об эффективных по быстродействию и точности методах построения линейных аналитических аппроксимаций в геодезии, геоинформатике и гравиметрии // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 56-84 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0203-3100
856316
  Щерцовский З.Ш. Об эффективных приемах в обучении иностранному языку в средней школе. / З.Ш. Щерцовский. – Вологда, 1961. – 48с.
856317
   Об эффиктивности и стимулировании промышленного производства в Молдавии.. – Кишинев, 1966. – 96с.
856318
  Тарасенко В.Е. Об эффузивной горной породе из Липовецкого уезда Киевс. губ.. – Киев : Тип. Н.Г. Пилющенко и Ко, 1898. – 13 : табл. – Отд. оттиск из: Протоколы 8 очередного собрания Киевского общества естествоиспытателей 20 декабря 1897 г.
856319
  Довбня Б.В. Об эффэктах землетрясений в геомагнитных пульсациях и их возможной природе // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 72-79 : рис. – Библиогр.: с. 78-79. – ISSN 0203-3100
856320
  Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву / [соч.] Н. Суворова, орд. проф. церк. права в Демид. юрид. лицея. – Ярославль : Типо-литогр. Г. Фальк, 1892. – X, 316 разд. паг. – Экз. деф., отсутств. с. 201-[306 разд. паг]
856321
  Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву / Н.С. Суворов ; [вступ. ст.: В.С. Ем, Н.В. Козлова, Н.Ю. Селяков ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2000. – 298, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-0053-5
856322
  Торез М. Об""єднатись, щоб діяти / М. Торез. – К, 1938. – 23с.
856323
  Мороз Людмила Володимирівна Об""єктивне і суб""єктивне у жанрі літературної біографії : Дис...канд.філолог.наук:10.01.06 / Мороз Людмила Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 194л. – Бібліогр.:с.178-194
856324
  Гош О.П. Об""єктивні основи регулювання соціалістичної економіки / О.П. Гош. – Київ, 1974. – 32с.
856325
  Чередниченко О.І. Об"єднавча функція мови


  Розглянуто роль мови як чинника національної консолідації.
856326
  Чередниченко О.І. Об"єднавча функція мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 3-7. – ISBN 966-594-420-7
856327
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті робиться спроба відшукати механізми, завдяки яким українська мова зможе консолідувати українське суспільство в єдину політичну націю. З"ясовується роль гуманітарного розвитку України та його вплив на виховання національної самосвідомості й ...
856328
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст.


  Протистояння між російською та українською мовами посилюється під час проведення виборчих кампаній, зокрема й виборів до Верховної Ради 1998, 2002, 2006, 2007 років, а також президентських змагань 1999, 2004 років. Після подій президентської кампанії ...
856329
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті робиться спроба відшукати механізми, завдяки яким українська мова зможе консолідувати українське суспільство в єдину політичну націю. З"ясовується роль гуманітарного розвитку України та його вплив на виховання національної самосвідомості й ...
856330
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст.


  Протистояння між російською та українською мовами посилюється під час проведення виборчих кампаній, зокрема й виборів до Верховної Ради 1998, 2002, 2006, 2007 років, а також президентських змагань 1999, 2004 років. Після подій президентської кампанії ...
856331
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті робиться спроба відшукати механізми, завдяки яким українська мова зможе консолідувати українське суспільство в єдину політичну націю. З"ясовується роль гуманітарного розвитку України та його вплив на виховання національної самосвідомості й ...
856332
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст.


  Протистояння між російською та українською мовами посилюється під час проведення виборчих кампаній, зокрема й виборів до Верховної Ради 1998, 2002, 2006, 2007 років, а також президентських змагань 1999, 2004 років. Після подій президентської кампанії ...
856333
  Чирко В. Об"єднавчий рух на Україні за створення Союзу РСР / В.Чирко. – Київ : Державне видавництво політичної літератури, 1954. – 152 с.
856334
  Шерстюк І. Об"єднавчі процеси у середовищі п"ятидесятників та церкви ЄХБ // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 605-610. – ISBN 966-7379-92-11
856335
  Птахів Семен Об"єднає всіх нас пісня! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
856336
   Об"єднаймо зусилля задля якісних змін в освіті. Позиція ініціативної групи "Першого грудня" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 8-14 червня (№ 20). – С. 12


  Виховання і освіта - першооснова для будь-яких змін у нашій країні, стійкості Української держави та її сталого поступу. Нинішня система виховання і освіти в Україні не цінує ані сім"ї, ані людини, яка вчиться, і не прагне заохотити її до постійного ...
856337
   Об"єднанi наукою // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 4


  "П’ятий рік поспіль у рамках науково-практичної конференцiї «Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень» Рада молодих вчених КНУ створює науковий майданчик для молодих науковців – представників різних галузей знань – для обміну думками ...
856338
  Суярко Л.О. Об"єднана Арабська Республіка / Л.О. Суярко. – Київ : Радянська Україна, 1959. – 48 с.
856339
  Носенко П.П. Об"єднана Арабська Республіка / П.П. Носенко. – Київ, 1965. – 44 с.
856340
  Віднянський С.В. Об"єднана Європа : від мрії до реальності : історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. ; НАН України ; Ін-т історії України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 395, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-518-566-6
856341
  Максименко І.В. Об"єднана Європа в новому тисячолітті: аналіз наукових підходів // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 89-112. – ISBN 978-617-689-160-4
856342
  Максименко І.В. Об"єднана Європа в новому тисячолітті: аналіз підходів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 3-5
856343
  Віднянський С.В. Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. ; НАН України ; Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – 375, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-5494-7
856344
   Об"єднана наукова сесія. 14-16 травня. Запрошення.. – К., 1954. – 8с.
856345
  Кривонос Р.А. Об"єднана Німеччина в європейських інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.61-70
856346
  Мартинов А.Ю. Об"єднана Німеччина: від "Боннської" до "Берлінської" республіки (1990-2005 рр.) : монографія / А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАНУ, 2006. – 447с. – (Відкрита дослідницька концепція ; Вип. 5). – ISBN 966-8198-21-2
856347
  Заєць Б.М. Об"єднана партія визволення України: створення, програмові засади, діяльність / Б.М. Заєць, Б.В. Максимець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 58-66. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
856348
  Мальшина К. Об"єднана Словенія (1848-1941): національна ідея у пастці міжнародних відносин / К. Мальшина, В. Волобуєв // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С.14-17. – (Історичні науки)
856349
  Мальшина К. Об"єднана Словенія (1848-1941): національна ідея у пастці міжнародних відносин. Частина II / К. Мальшина, В. Волобуєв // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – C. 27-30. – (Політичні науки)
856350
  Капіруліна С.Л. Об"єднані Арабські Емірати - квітучий сад серед пустелі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 39-42 : фото, табл.
856351
  Якель Р. Об"єднані громади: шлях крізь нетрі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 серпня (№ 29). – С. 14


  Реформа місцевого самоврядування і територіальної організації влади, яка стартувала в Україні, проходить широку апробацію на Тернопільщині. Ця область стала лідером за кількістю нових адміністративно-територіальних утворень: з 1 січня цього року тут ...
856352
  Сніцарчук Л. Об"єднані дослідницьким пошуком // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 41-45
856353
   Об"єднані любов"ю до Батьківщини // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 2


  Днями за ініціативи Студентського парламенту студенти нашого університету та інших ВНЗ Києва - КНЕУ ім. В. Гетьмана, КНУТД, НАУ, Києво-Могилянської Академії, КНЛУ, НМУ ім. О.О. Богомольця організували благодійний ярмарок "Об"єднані" для збору коштів на ...
856354
   Об"єднані любов"ю до української пісні : біобібліогр. покажчик : присвячується 40-річчю кафедри народ. хорового співу КНУКіМ / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; [уклад.: О.О. Скаченко, В.В. Ткаченко ; голов. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред. А.І. Іваницький ; літ. ред. В.В. Сінельнікова]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2013. – 242, [1] с., включ. обкл. : іл. – Сер. заснована у 2013 р. – (Серія "Знаменні дати КНУКіМ" ; вип. 2)
856355
  Ніколаєнко Т. Об"єднані наукою // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1 : фото


  Цьогоріч Київський університет приєднався до міжнародної традиції відзначення Всесвітнього дня науки - інтернаціонального свята, започаткованого ЮНЕСКО 10 листопада 2001 року. Повна назва свята - "Всесвітній день науки в ім"я миру та розвитку".Свої ...
856356
  Кіт Л. Об"єднані наукою. Професійне свято в колі однодумців // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 4


  Заснований ЮНЕСКО Всесвітній день науки КНУ імені Тараса Шевченка відзначив проведенням науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень". Знаковою і неординарною подією ...
856357
   Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень : матеріали круглого столу : 10-11 листоп. 2014 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Маринич О.В., Толстанова Г.М. ; орг. ком.: Вижва С.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 95, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Всесвітній день науки. – Бібліогр. наприкінці ст.
856358
  Малкович Т. Об"єднані поезією // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Стипендіат програми Фулбрайта Тарас Малкович про стажування в Колумбійському університеті, де досліджував сучасну американську поезію.
856359
  Куценко Т.Ф. Об"єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, Є.Ю. Дударенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 64-70. – ISSN 2306-6806
856360
  Зніщенко М. Об"єднані територіальні громади та їх вплив на формування інноваційних бібліотечних процесів в Україні (за матеріалами Х науково-практичної конференції "Бібліотека і книга в контексті часу") / М. Зніщенко, Н. Острікова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 43-45. – ISSN 2518-7341


  Розглядаються питання діяльності бібліотек, спеціалізованих бібліотек для дітей зокрема, в умовах новостворених об"єднаних територіальних громад.
856361
  Бакаянова Н.М. Об"єднання адвокатів за законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 306-310. – ISSN 2219-5521
856362
  Умланд Андрес Об"єднання без шрамів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 4 (324). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Відмінності між східними і західними німцями дедалі більше зникають.
856363
  Гаєва Н.П. Об"єднання громадян-суб"єкти конституційно-правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 63-68.
856364
  Олійник А.Ю. Об"єднання громадян у забезпеченні конституційної свободи та недоторканності людини і громадянина в україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-42.
856365
  Богашева Н.В. Об"єднання громадян у контексті свободи об"єднання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 122-126. – ISSN 0132-1331
856366
  Олексенко Т.М. Об"єднання громадян як суб"єкти адміністративного права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 12-17. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
856367
  Катюк Я.Л. Об"єднання дає результат / Я.Л. Катюк, Н.В. Коробко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 4


  Про діяльність наукової ради ДВНЗ УМО НАПН України.
856368
  Терещенко Г.І. Об"єднання даних обстежень населення на основі моделей зі структурними змінними // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
856369
  Іващенко А.М. Об"єднання і спільне використання оборонних можливостей країн Європейського Союзу для реагування на гібридні загрози // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 130-134. – ISSN 2304-2699
856370
  Сухобокова О. Об"єднання Італії. Події 1850-х - початку 1860-х років // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 1-6
856371
  Сухобокова О. Об"єднання Італії. Події 60-70-х років XIX ст. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 1-5


  Стаття присвячена подіям італійського національно-визвольного руху Рісорджименто у 60-70-х рр. XIX ст. Досягнення його головної мети - об"єднати Італію - відкрило шлях до суспільного розвитку й завершення формування італійської нації в межах єдиної ...
856372
   Об"єднання навчальних ресурсів університетів для створення дистанційних лабораторних практикумів / Ю. Жарких, С. Лисоченко, Б. Сусь, О. Третьяк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 71-81. – ISSN 1682-2366


  Піднімається проблема створення міжуніверситетських центрів дистанційних лабороторних робот із віддаленим доступом з метою об"єднання ресурсів на основі засобів комп"ютерної підтримки навчального процесу.
856373
  Литвин В. Об"єднання незалежних держав для взаємовигідного співробітництва: Виступ Голови Верховної Ради України на Установчому засіданні Парламентської асамблеї ГУУАМ. // Голос України, 2004. – 24 вересня
856374
  Ключкович А. Об"єднання Німеччини і проблеми становлення єдиної партійної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-26. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процеси дроблення партійної системи Німеччини під час її возз"єднання. The crushing processes of the party system of Germany during its reunion are analyzed.
856375
  Лара Ф. Об"єднання Німеччини очима Парижа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 24. – ISSN 1996-1561


  Крах комунізму спонукав Європу по-новому визначити свій проект, свої кордони і свої відносини із сусідами.
856376
  Бондаренко Ю.Г. Об"єднання підприємств як механізм підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні / Ю.Г. Бондаренко, Т.В. Кулініч // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 227-240. – ISSN 0321-0499
856377
  Косівська К. Об"єднання підприємств: аналіз підходів до визначення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 46-49. – ISSN 1728-9343
856378
  Костюченко В. Об"єднання підприємств: нові облікові підходи // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 9. – С. 3-12. – Бібліогр.: на 7 пунктів
856379
  Лук"янчук О.М. Об"єднання співвласників багатоквартирних будинків як ключовий елемент розвитку території та самоорганізації населення // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 183-186
856380
  Янковська С.Ю. Об"єднання співвласників багатоквартирних будинків: проблеми законодавчого регулювання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 44-50
856381
  Гура Н.О. Об"єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 12 (649). – С. 70-79 : табл. – ISSN 0131-775Х
856382
  Кучеренко І. Об"єднання співвласників багатоквартирного будинку // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 37-50
856383
  Лисенко Л.С. Об"єднання та роз"єднання позовних вимог у цивільному процесі: проблемні питання теорії та практики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 37-43


  У статті проведено розмежування між поняттями "позов", "позовна заява" і "позовна вимога". Визначена різниця між об"єднанням (роз"єднанням) позовів та об"єднанням (роз"єднанням) позовних вимог.
856384
  Коровайченко Ю. Об"єднання університетів: одеський вимір // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 12 серпня (№ 32). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У статті обговорюється доцільність і можливість об"єднання вищих навчальних закладів і взагалі, і в конкретному випадку : Одеського держ. ун-ту й Одеської нац акад. харчових технологій.
856385
  Шевченко М.В. Об"єднання фінансових ресурсів і закупівля медичних послуг: міжнародний досвід і українські реалії // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 23-30. – ISSN 2415-8763
856386
  Лазоренко Д.І. Об"єднання циклів при автоматизації проектування вбудованих систем зі зниженим енергоспоживанням : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лазоренко Д.І. ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
856387
  Бейцун І.В. Об"єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз : Дис. ... канд. юрид наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Ірина Валеріївна Бейцун; КНУТШ. – Київ, 2006. – 228л. – Додаток: л.221-228. – Бібліогр.: л.196-220
856388
  Бейцун І.В. Об"єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: Спец.: 12.00.09 / Бейцун І.В.; Ірина Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
856389
  Ківалов С. Об"єднати зусилля в ім"я якісного проведення судової реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.26-30. – ISSN 0132-1331
856390
   Об"єднати зусилля задля подолання раку // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 5/6). – С. 4


  Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України відвідав проф. Питер Бойл - Директор Міжнародного науково-дослідного Інституту профілактики, Президент Всесвітнього альянсу з профілактики раку, Голова ...
856391
   Об"єднати таланти і вдосконалити систему фінансування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  Про виставку стартапів у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
856392
  Доценко В.О. Об"єднатися щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. XIX ст. - 30-ті рр. XX ст.) : монографія / Доценко Віктор Олегович. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 331, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-39-2
856393
  Кінах А. Об"єднувати зусилля в ім"я процвітання України, підвищення добробуту її громадян // Уряд. кур"єр., 2002


  Виступ Прем"єр-міністра України у Верховній Раді України 5 лип. 2002 р.
856394
  Осипчук Н. Об"єднуємо драгоманівців // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12-19 жовтня (№ 43/44). – С. 2-3


  У колонній залі Київської міської державної адміністрації колектив Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, європейська освітянська спільнота, громадськість України та м. Києва відзначили 175 річницю від дня народження видатного ...
856395
  Пертес Ф. Об"єднуючи Сирію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 196)


  Сирійська революція - це, здебільшого, цивільне і політичне повстання проти диктатури - тієї, яка поступово руйнує режим Асада.
856396
  Терентьєв Д.Д. Об"єднуючі риси акордики в поп- і рок-музиці 1980-х років // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 218-222. – ISSN 2312-4679
856397
  Кіптенко В.К. Об"єкт - предметна сутність стратегічної географії як наукового та освітнього напряму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 132-134. – Бібліогр.: 12 назв.
856398
   Об"єкт "Укриття". 30 років після аварії / В.О. Краснов [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростаній. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2016. – 509, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7875-2
856399
  Сапарін В.С. Об"єкт 21 / В.С. Сапарін. – К, 1960. – 120с.
856400
  Ревера К. Об"єкт № 17. / К. Ревера. – К., 1976. – 85-224с.
856401
  Менів Л.Д. Об"єкт адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 286-290. – ISSN 1563-3349
856402
  Ржевська В.С. Об"єкт безпеки в історичному розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 194-200


  Одна з проблем при вивченні міжнародно-правових гарантій міжнародного миру й безпеки – визначення об"єкту безпеки, тобто тих цінностей, які підлягають захисту в рамках конкретної моделі колективної безпеки за офіційним визнанням її учасників. На ...
856403
  Вишневський І. Об"єкт вивчення — атом (Інституту ядерних досліджень НАН України — 40 років) / І. Вишневський, Ф. Іванюк // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 40-47. – ISSN 0372-6436


  Історія ядерних досліджень НАН України починається з 1932 р.
856404
  Сенчик М.О. Об"єкт господарських злочинів у торгівлі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 64-69. – (Серія права ; № 10)


  Автор доказывает, что, нарушая правила торговки, лица, совершающие хозяйственные преступления, посягают на соответствующие законы, на основании которых эти правила разработаны. Самые правила торговли не являются непосредственным объектом преступления. ...
856405
  Вавженчук С. Об"єкт захисного трудового правовідношення: експериментальний анклав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 26-29


  Аналізуються існуючі проблеми у сфері розуміння об"єкта захисного трудового правовідношення, розкриваються поняття та його сутність, визначаються конкретні ознаки, що допомогають нівелювати проблеми розуміння об"єкта захисного прудового ...
856406
  Хохуляк В. Об"єкт земельного податку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.100-103
856407
  Яциніна М.-М. Об"єкт зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями за КК України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 184-191. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
856408
  Мошняга Л.В. Об"єкт злочинів проти конституційних основ національної безпеки України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 79
856409
  Семенюк О. Об"єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 56-63. – ISSN 2308-9636
856410
  Заруба П. Об"єкт злочинів у сфері приватизації: проблеми визначення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 11. – С. 62-72
856411
  Грудзур О. Об"єкт злочинів у сфері службової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 121-125
856412
  Сорока С.О. Об"єкт злочинної контрабанди наркотичних засобів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 429-434. – ISSN 1563-3349
856413
  Оробець К.М. Об"єкт злочину (традиції, альтернативи і сучасність) // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 67-75
856414
  Мочкош Я.В. Об"єкт злочину в кримінальному праві України: фата-моргана чи реальність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 226-230
856415
  Хейлік В.В. Об"єкт злочину в кримінальному праві: теорія та практика правозастосування // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 133-141. – ISSN 2408-9257
856416
  Кучевська С.П. Об"єкт злочину у контексті гармонізації Кримінального кодексу України зі Статутом Міжнародного кримінального суду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 560-567. – ISSN 1563-3349
856417
  Ковтунець Ю. Об"єкт злочину у науці кримінального права // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 206-211. – ISBN 978-966-2075-20-5
856418
  Ященко С.О. Об"єкт злочину, передбаченого ст. 389-1 КК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 318-322. – ISSN 2219-5521
856419
  Мовчан Р. Об"єкт злочину, передбаченого статтею 197 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 116-119.
856420
  Чистякова А. Об"єкт злочину, передбаченого статтею 228 Кримінального кодексу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 77-82.
856421
  Осічнюк Ю.В. Об"єкт злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 77-98. – ISSN 2222-5374
856422
  Гончарова О.С. Об"єкт злочину, пов"язаного з незаконними діями щодо усиновлення (удочеріння) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 116-123.
856423
  Штефан А. Об"єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 3 (49). – C. 64–69. – ISSN 2311-6676
856424
  Савчук М.П. Об"єкт і метод соціальгічних досліджень / М.П. Савчук, І.А. Зязюн. – Київ, 1967. – 47 с.
856425
  Шимон С. Об"єкт і предмет договору і цивільного правовідношення: нотатки до наукової дискусії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 58-64
856426
  Різун В.В. Об"єкт і предмет дослідження: en passant // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 4-5
856427
  Крижанівський В.П. Об"єкт і предмет країнознавства: кут зору міжнародника // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 23-28
856428
  Журавель В.А. Об"єкт і предмет криміналістики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 3 (90). – С. 120-132. – ISSN 1993-0909
856429
  Козьяков І. Об"єкт і предмет нагляду за законністю у сфері надрокористування // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.101-107
856430
  Корж І.Ф. Об"єкт і предмет наукового дослідження в інформаційній сфері // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 22-29
856431
  Лагнюк О. Об"єкт і предмет незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 91-95


  Стаття присвячена питанням визначення об"єкта та предмета незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.
856432
  Жмурко О. Об"єкт і предмет правовідносин у сфері загальнообов"язкового державного медичного страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 58-60
856433
  Погорецький М. Об"єкт і предмет прокурорського нагляду за оперативно - розшуковою діяльністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.127-131
856434
  Гловюк І. Об"єкт і предмет судової діяльності у досудовому провадженні (концептуальний аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 127-130.
856435
  Сливка С.С. Об"єкт і предмет філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 42-48. – ISSN 1818-992Х
856436
  Харитонов С.О. Об"єкт і система військових злочинів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 243-253. – ISSN 1993-0909
856437
  Василенко В.І. Об"єкт і система злочинів проти порядку управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 69-76. – (Серія права ; № 10)


  Автор освещает имеющиеся в юридической литературе точки зрения на систематизацию преступлений против порядка управления и характеризует их объект, определяет критерий разграничения указанных преступлений от должностных, иных государственных ...
856438
  Осадчий В. Об"єкт і система злочинів. передбачених розділом XV КК України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.96-99. – ISSN 0132-1331
856439
  Мережко О.О. Об"єкт і форма міжнародного договору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.83-87
856440
  Лобовик Б.О. Об"єкт і форма релігійного відображення / Б.О. Лобовик. – Київ, 1966. – 56с.
856441
  Стасюк С.В. Об"єкт інформаційних правових відносин: науково-правові підходи до розуміння // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 64. – С. 8-15.
856442
  Ходико Ю.Є. Об"єкт іпотечного правовідношення : монографія / Ю.Є. Ходико ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 193-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-387-6
856443
  Калакура Я.С. Об"єкт історичної науки / Я. Калакура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 270-271. – ISBN 966-642-073-2
856444
  Чорний Р. Об"єкт контрабанди // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 127-128
856445
  Андрушко П.П. Об"єкт кримінально-правової охорони, об"єкт злочину, об"єкт злочинного посягання та об"єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 5-11


  У статті розглядається питання про зміст та ознаки понять (термінів, термінологічних зворотів) та їх співвідношення.
856446
  Андрушко П.П. Об"єкт кримінально-правовой охорони, об"єкт злочину, об"єкт злочинного посягання та об"єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 3-10


  У статті розглядаються питання про зміст та ознаки понять (термінів, термінологічних зворотів).
856447
  Галочка Г.В. Об"єкт митних правовідносин та його характеристика / Г.В. Галочка, В.О. Голубєва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-93. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються поняття та ознаки об"єктів митних правовідносин, що закріплені в національних та іноземних (ЄС та РФ) нормативно-правових актах. В порівняльному аспекті досліджено іноземні та національні нормативно-правові акти щодо об"єктів, предметів ...
856448
  Левицька Л. Об"єкт насильницьких злочинів щодо неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.121-125
856449
  Шимон С. Об"єкт незавершеного будівництва та нерухомість, будівництво якої не завершено: співвідношення цивілістичних понять // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 40-46
856450
  Куц В. Об"єкт незаконного використання електричної та теплової енергії / В. Куц, Ю. Кириченко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-54.
856451
  Гринчак С.В. Об"єкт незаконної трансплантації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 135-143. – ISSN 0201-7245
856452
  Задоя К.П. Об"єкт перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) як злочину в сфері службової діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 537-542. – ISSN 1563-3349
856453
  Петриченко О. Об"єкт під охроною. Але чиєю? // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.36-39. – ISSN 1726-3077


  Законодавча регламентація недержавної охоронної діяльності
856454
  Скриганюк М.І. Об"єкт плебсології у філософсько-правовому контексті // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 47-52
856455
  Рєзнікова В.В. Об"єкт посередницьких правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 416-421. – (0). – ISSN 2078-9165
856456
  Бандурка І.О. Об"єкт посягання в злочинах проти прав та свобод дитини // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 170-179. – ISSN 2306-9082
856457
  Корнякова Т. Об"єкт посягання і система злочинів у сфері навколишнього природного середовища // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 121-133. – ISSN 0132-1331
856458
  Слуцька Т.І. Об"єкт посягання перевищення влади або службових повноважень (ст.365 КК України) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 8 (58). – С. 28-36


  У статті розглянуто питання об"єкта посягання перевищення влади або службових повноважень. Проведено дослідження загального, родового та безпосереднього об"єктів посягання зазначеного злочину, визначено їх зміст.
856459
  Курінний Є. Об"єкт права: доктринальні питання визначення категоріїї // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.33-36. – ISSN 0132-1331
856460
  Якібчук Н.П. Об"єкт правовідносин страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 45-48
856461
  Кунєв Ю. Об"єкт правознавства: системодіяльнісний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 0132-1331
856462
  Кунєв Ю. Об"єкт правознавства: системодіяльнісний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
856463
  Гуржій А.В. Об"єкт правопорушення як критерій структуризації адміністративно-деліктного законодавства / А.В. Гуржій, Ю.О. Мельник // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 14-19. – ISSN 2222-5374
856464
  Сийплокі М.В. Об"єкт притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 259-262. – ISBN 966-660-151-6
856465
  Стефанчук М. Об"єкт реалізації прокуратурою України функції представництва: питання визначеності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 186-194. – ISSN 1026-9932
856466
  Шамара О. Об"єкт складу злочину "терористичного акту" // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 98-102
856467
  Звоненко О.О. Об"єкт складу злочину, передбаченого ст. 288 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 61-69. – ISSN 2222-5374
856468
  Чабанюк В.Д. Об"єкт складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України / В.Д. Чабанюк, О.І. Габро // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 200-208
856469
  Хряпінський П.В. Об"єкт соціально-позитивної поведінки за кримінальним законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 435-441. – ISSN 1563-3349
856470
  Чапічадзе Я. Об"єкт страхових правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 10-12
856471
  Радутний О.Е. Об"єкт суспільно небезпечних посягань на відносини, предметом яких виступають окремі види інформації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 177-188. – ISSN 0201-7245
856472
  Шевченко О. Об"єкт та об"єктивна сторона фінансування тероризму як елементи складу злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 141-144.
856473
  Бабошин А.М. Об"єкт та предмет прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 354-358. – ISSN 2078-3566


  На підставі аналізу наукових джерел та положень кримінального процесуального законодавства визначено об"єкт та предмет прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування. На основании анализа научных источников и ...
856474
  Борщевський І.В. Об"єкт та предмет систематизації законодавства // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 10 : Правознавство. – С. 5-12.
856475
  Денькович О. Об"єкт та предмет тлумачення Конституційним Судом України у кримінальному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 309-318. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
856476
  Кельман М.С. Об"єкт та предмет юридичної науки: (проблема методологічного змісту) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 8-13. – ISSN 1563-3349
856477
  Боднар І.М. Об"єкт та суб"єкт дидактичного процесу: семантико-когнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 119-125


  Концепти, які позначають основних учасників дидактичного процесу, того, хто навчається, і того, хто навчає, характеризуються різними семантико-когнітивними зв"язками. Виражені мовними засобами складні соціокультурні відносини між учасниками ...
856478
  Ней Н.С. Об"єкт теорії управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 3-9. – Бібліогр.: на 32 пункти. – (Правознавство ; Вип .212)
856479
  Віхров О. Об"єкт у структурі господарських правовідносин // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 141-148. – ISSN 1993-0909
856480
  Єрмоленко В. Об"єкт у структурі правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.11-16
856481
  Сакун А.В. Об"єкт умисного знищення або пошкодження майна // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
856482
  Тупчієнко Л.С. Об"єкт управління - соціалістичний спосіб життя / Л.С. Тупчієнко. – Київ, 1983. – 48 с.
856483
  Гетманцев Д. Об"єкт фінансово-правового зобов"язання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 27-31.
856484
  Гетманцев Д. Об"єкт фінансово-правового зобов"язення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 15-19
856485
  Завальна Ж. Об"єкт цивільних правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 36-39
856486
  Паскар Ауріка Об"єкт цивільних процесуальних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 79-85
856487
  Дудар С.К. Об"єкт юридичної науки: проблема визначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 31-33. – ISSN 2219-5521
856488
   Об"єкт, предмет і специфічні риси освітології академіка В. Огнев"юка. Предметне поле й завдання освітології. Міждисциплінарний харакер освітологічних досліджень. Напрями освітологічних досліджень / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 29-32. – ISBN 978-966-2748-97-0
856489
  Мороз О.Д. Об"єкт, предмет та принципи регіональної логістики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 75-84. – ISSN 0321-0499
856490
  Кривцун І.С. Об"єкт, предмет та суб"єкти апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 173-176.
856491
  Коваль К.П. Об"єкт, предмет, категорії, поняття, дефініції, парадигми як основоположні епістемологічні категоріальні цінності онтогносеологічних моделей права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 31-33
856492
  Клочков В. Об"єкт, предмет, межі прокурорського нагляду за дотриманням прав і свобод людини та інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 44-51
856493
  Одінцова О.О. Об"єкти авторського права в сфері функціонування мережі Інтернет / О.О. Одінцова, Г.М. Черняк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 91-95. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
856494
  Ващишин М. Об"єкти аграрних правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 257-265. – (Серія юридична ; Вип. 41)
856495
  Литвин І. Об"єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 114-118


  У статті на основі аналізу наукових поглядів учених та чинного законодавства України досліджено об"єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг. Доведено, що за ключовою спрямованістю об"єкт адміністративних правовідносин у ...
856496
  Гречан А.П. Об"єкти аналізу інноваційної діяльності підприємств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 31-33
856497
  Кочин В.В. Об"єкти відносин участі суб"єктів підприємництва у саморегулівних організаціях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 174-178. – ISSN 2219-5521
856498
  Романенко О.Ю. Об"єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - найпривабливіші туристичні ресурси світу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 255-257. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
856499
  Нестеровський В.А. Об"єкти гемології та завдання гемологічної науки в Україні : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-15. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглядаються основні проблеми створення та завдання і розвитку нової для України науки - гемології.
856500
  Манюк В.В. Об"єкти геологічної спадщини Кіровоградщини як основа розвитку геотуризму в регіоні // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 10-16 : фото. – Бібліогр.: с. 15-16. – ISSN 2219-7516
856501
  Манюк В.В. Об"єкти геологічної спадщини у природно-заповідному фонді України // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 87-90. – ISSN 2310-0974
856502
  Дутчак В.Ф. Об"єкти господарсько-правового регулювання екологічно безпечного господарювання на території Чорнобильської катастрофи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 41-43. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
856503
  Задорожний М.П. Об"єкти екстремального туризму: шукаємо нових пригод // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 38-43 : фото
856504
  Батиргареєва В.С. Об"єкти запобіжного впливу на рецидивну злочинність: поняття, зміст, класифікація // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 129-139. – ISSN 0201-7245
856505
  Василюк В. Об"єкти захисту інформації. Методи та засоби захисту інформації // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 88-95
856506
  Бодюк А. Об"єкти і предмет економічної геології (погляд економіста) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 52-54. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовується поняття розвідувального виробництва у природно-ресурсному середовищі як об"єкта досліджень економічної геології. Предметом дослідження економічної геології визначено відображення стану родовищ корисних копалин, їх якості та кількості, ...
856507
  Тютюнник Ю.Г. Об"єкти індустріальної культури в ландшафті // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 53-69. – Бібліогр.: 23 назви
856508
  Погорілко В. Об"єкти конституційного права України: поняття. ознаки і види / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.9-16. – ISSN 0132-1331
856509
  Пацьора С.А. Об"єкти культурної спадщини майя в організації туризму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 222-223. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
856510
  Бєсов Л.М. Об"єкти національного надбання Харківщини: етапи формування і становлення (1930-2000 рр.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 46-51. – ISSN 2077-9496
856511
  Коваленко С. Об"єкти незавершеного будівництва: поняття та деякі особливості визначення вартості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 282-289. – ISSN 0132-1331
856512
  Кучеренко Т. Об"єкти обліку етапів інноваційного процесу суб"єкта господарювання / Т. Кучеренко, О. Ратушна, О. Підлубна // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 2-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
856513
  Зеліско А.В. Об"єкти права власності членів споживчих товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 144-150.
856514
  Настіна О.І. Об"єкти права державної власності на землю в розрізі поділу земель на категорії за Земельним кодексом України / Прес-служба Президента України Віктора Януковича // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 22-30
856515
  Литвин О. Об"єкти права інтелектуальної власності в архітектурі і особливості їх охорони // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-15.
856516
  Сизоненко О. Об"єкти права інтелектуальної власності в бухгалтерскому обліку // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 110-120. – ISBN 966-79-75-57-7
856517
  Борко Ю.Л. Об"єкти права інтелектуальної власності в державноу секторі економіки (бюджетних установах) / [Борко Ю.Л., Бутнік-Сіверський О.Б., Орлюк О.П.] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 163, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 155-163. – ISBN 978-617-696-533-6
856518
  Чередник Н. Об"єкти права інтелектуальної власності дослідницьких університетів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 574-575. – ISBN 978-617-7069-28-6
856519
  Пілат Є. Об"єкти правовідносин в інформаційній сфері // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 132-141. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
856520
  Бондарчук М. Об"єкти правовідносин загальнообов"язкового державного страхування // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.54-58
856521
  Кронда О.Ю. Об"єкти правовідносин у сфері зберігання та захоронения радіоактивних відходів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 449-454. – ISSN 1563-3349
856522
  Сташків Б.І. Об"єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.62-68
856523
  Кулинич П.Ф. Об"єкти правової охорони земель сільськогосподарського призначення: теоретичний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 51-61.
856524
  Лейченко А.Л. Об"єкти природно-заповідного фонду Швеції, як ресурс для розвитку екологічного туризму // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 203-206
856525
  Койнова І.Б. Об"єкти природно-заповідного фонду як складова частина природної спадщини міста Львова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2010. – С. 132-137. – (Географія ; Вип. 21). – ISBN 966-7874-09-5
856526
  Уліганець С.І. Об"єкти релігійної спадщини як елемент сільського туризму (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією) / С.І. Уліганець, В.В. Панченко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 27-37. – ISSN 2308-135X
856527
  Кісанов Д. Об"єкти речового права в Німецькому Цивільному уложенні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 44-48
856528
  Голомша М. Об"єкти складу злочину "втеча з місця позбавлення волі або з - під варти" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.468-475. – (Серія юридична ; Вип. 38)
856529
  Фурса С.Я. Об"єкти судового захисту у цивільному процесі / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 45-51
856530
  Ступак С. Об"єкти суміжних прав та їх визначення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 10. – С. 11-16. – ISSN 1608-6422
856531
  Мезенцев К.В. Об"єкти суспільно-географічного прогнозування // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 26-37
856532
  Ківалова Т.С. Об"єкти та зміст правовідносин відшкодування шкоди // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 26-32. – ISSN 1561-4999
856533
  Патраманська Л.Ю. Об"єкти та суб"єкти внутрішнього контролю основної діяльності підприємств електронної комерції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 77-81. – ISSN 2306-6792
856534
  Пісьмаченко Л.М. Об"єкти та суб"єкти державного управління у сфері зовнішньої торгівлі в сучасних умовах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С.105-107. – (Право. Економіка. Управління)
856535
  Веприцький Р.С. Об"єкти та суб"єкти протидії злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 91-97. – ISSN 1727-1584
856536
  Касьяненко Л.М. Об"єкти та суб"єкти фінансово-процесуальних правовідносин // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 4-7
856537
  Свєчнікова К.В. Об"єкти терористичних злочинів проти національної безпеки // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 217-219. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
856538
  Ксендзук В.В. Об"єкти хеджування: проблеми регулювання бухгалтерського обліку та напрями їх вирішення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 100-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
856539
  Дуденко Т. Об"єкти цивільних прав, які вилучені з цивільного обороту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-46.
856540
  Супрун Д. Об"єктиавторського і суміжного прав, що розміщені в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 13-16. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
856541
  Семашко Т. Об"єктивації сегменту візуальної комунікації "форма" в аспекті етнокультурної стереотипізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  На текстових матеріалах "Словника української мови: в 11-ти томах (1970-1980)" розглянуто об"єктивації одного із сегментів візуальної комунікації "форма" в аспекті етнокультурної стереотипізації. Визначено ступінь інформативної достатності відповідного ...
856542
  Гончарук Т. Об"єктивація бінарної опозиції верх/низ у фольклорних текстах // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 209-220. – ISBN 966-7773-70-1
856543
  Коцюба З. Об"єктивація взаємозв язку "я-вони" у пареміях (на матеріалі слов"янських, германських і романських мов) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 168-176. – ISBN 978-966-2763-81-2
856544
  Кравець Т.В. Об"єктивація гендерних стереотипів в українському мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 252-257


  У статті обгрунтовується доцільність використання сучасного українського мас-медійного дискурсу як комунікативного контексту у процесі вивчення динаміки гендерних стереотипів в українській суспільній свідомості. В статье обосновывается ...
856545
  Юревич М.В. Об"єктивація концепту "кінь" в українській та польській фразеолології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 391-399


  Дослідження присвячене особливостям порівняльної польсько-української фразеології (на прикладі фразеологізмів з концептом "кінь"). Спостереження ведуться у сфері дивергентних і конвергентних процесів двох споріднених слов"янських мов. Порівняльна ...
856546
  Ладика О.В. Об"єктивація концепту American Dream (діахронний підхід) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ладика Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 315 арк. – Додатки: арк. 240-315. – Бібліогр.: арк. 187-239
856547
  Ладика О.В. Об"єктивація концепту American Dream (діахронний підхід) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ладика Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
856548
  Заболотська О. Об"єктивація концепту життя у романі Рея Бредбері "Кульбабове вино" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 116-121. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337
856549
  Дудка К.О. Об"єктивація концепту кохання у романі Л. Олівер "Деліріум" / К.О. Дудка, О.В. Заболотська // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 145-148
856550
  Звонко Г.О. Об"єктивація концепту перетворення в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Звонко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
856551
  Звонко Г.О. Об"єктивація концепту перетворення в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Звонко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 218 арк. – Додатки: арк. 216-218. – Бібліогр.: арк. 179-215
856552
  Коцюба З.Г. Об"єктивація статусних ролей чоловіка і дружини в пареміях слов"янських, германських і романських мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 161-166. – ISBN 978-966-2668-24-7
856553
  Ліщук Т.П. Об"єктивація суб"єктивності як філософська проблема. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Ліщук Т.П.; МО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 17л.
856554
  Ліщук Т.П. Об"єктивація суб"єктивності як філософська проблема. : Дис... Канд. філософ. наук: 09.00.11 / Ліщук Т.П.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К, 1994. – 162л. – Бібліогр.:л.147-162
856555
  Тиховська О. Об"єктивація та трансформація архетипу "Анімус" у чарівних казках Закарпаття // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 290-299
856556
  Єсипенко Н. Об"єктивація художніх концептів у пригодницькому романі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 162-173. – (Германська філологія ; Вип. 430)
856557
  Тюхтенко Н. Об"єктивізація визначення купівельної спроможності споживачів в умовах тіньової економіки / Н. Тюхтенко, С. Макаренко, Н. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-42. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано рівень достовірності інформації щодо фактичного обсягу доходів працівників тіньового сектору. Досліджено динаміку продажів нових легкових автомобілів в Україні. Запропоновано методику розрахунку коригуючого коефіцієнту з метою ...
856558
  Червонецька С.С. Об"єктивізація понятійної категорії "вік людини" в англійських фразеологізмах // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 106-116. – ISSN BIB-ID 83558
856559
  Гуляк Об"єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії ХХ століття) / Гуляк, Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 257-266. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
856560
  Чайка В.О. Об"єктивістська філософія управління у класичний період античної філософії // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 370-386
856561
  Васильченко З. Об"єктивна зумовленість інтеграції банківського і прамислового капіталу в світовій практиці : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 49-57. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
856562
  Косянчук О.С. Об"єктивна зумовленість чи релігійний фаталізм. / О.С. Косянчук. – К., 1979. – с.
856563
  Донська Л.Д. Об"єктивна і суб"єктивна складові у причинному зв"язку в сфері цивільного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 375-382. – ISSN 1563-3349
856564
  Балабух В.О. Об"єктивна ідентифікація синоптичних процесів, що зумовлюють небезпечну і стихійну кількість опадів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-50. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методику та алгоритми здійснення об"єктивної ідентифікації синоптичних процесів. Are shown the methodic and algorithms of objective identification of synoptic processes.
856565
  Гетманцев Д. Об"єктивна істина vs поза розумним сумнівом. Про стандарти доказування у податкових спорах // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 195-209. – ISSN 1026-9932
856566
  Десятнюк О. Об"єктивна неминучість та доцільність моніторингу податкових ризиків // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С.84-87. – ISBN 966-303-007-1
856567
   Об"єктивна необхідність вивчення землі та її оцінка / Б.М. Ахмедов, Т.П. Безсмертнюк, М.М. Мельнійчук, С.Д. Уєвич // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 59-62. – ISBN 978-617-7069-75-8
856568
  Рижков М.М. Об"єктивна необхідність вступу України до СОТ / М.М. Рижков, Р. Коружинець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 3-6.
856569
  Поволоцька О.Л. Об"єктивна необхідність диверсифікації виробництва на промислових підприємствах України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 201-205. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
856570
  Базилевич К. Об"єктивна необхідність і межі державного регулювання страхової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-12. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянута необхідність регулювання страхової діяльності державою, визначені причини через які державне регулювання є необхідним. The necessity of government regulation of insurance activities is considered. Reasons for government regulation ...
856571
  Солов"яненко Н. Об"єктивна необхідність оцінки земель в Україні: теоретичні та методичні аспекти // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 9. – С. 44-46
856572
  Руденко Ю. Об"єктивна необхідність регулювання міжнародного фінансового ринку / Ю. Руденко, Д. Салмінський // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 27-31. – Бібліогр.: 10 назв
856573
  Слободчикова О.А. Об"єктивна необхідність та економічна сутність реструктуризації підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 312-319


  Дано розгорнуту класифікацію видів реструктуризації. Досліджено вплив реструктуризації на менеджмент підприємства.
856574
  Овсянюк-Берданіна Об"єктивна необхідність та напрями вдосконалення функціональної підсистеми механізму державних закупівель послуг // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-34
856575
  Микитюк О.П. Об"єктивна необхідність та форми підтримки суб"єктів малого підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-110. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується роль сектору малих підприємств, обґрунтовуються механізми та форми його підтримки.
856576
  Волосович С.В. Об"єктивна необхідність та функціональне призначення системи кредитних відносин // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 133-137. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є теоретичні підходи до визначення економічної сутності кредиту та кредитних відносин. Метою статті є обґрунтування функціонування кредитних відносин як системи. Завдання дослідження. На основі вказаної мети у статті здійснюється ...
856577
  Сокуренко В.М. Об"єктивна однопроменева просторово роздільна рефрактометрія ока : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.11.07 / В.М.Сокуренко; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
856578
  Білоусов Сергій Анатолійович Об"єктивна основа і суб"єктивні фактори електорального вибору населення в умовах суспільства, що трансформується (на матеріалах Південно-Східного регіону України) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук: 23.00.02 / Білоусов С.А.; Національна Академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
856579
  Кириченко В.А. Об"єктивна оцінка генотипу баранів-плідників за якістю нащадків / В.А. Кириченко, Є.В. Баркарь, А.І. Кириченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 129-136 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
856580
  Поліщук Лариса Об"єктивна реальність Світлани Пиркало : [рецензія] // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 125-126. – ISSN 0130-5212
856581
  Заярний О.А. Об"єктивна сторона адміністративного інформаційного правопорушення: поняття, структура та особливості правової кваліфікації // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)
856582
  Волкова Т.І. Об"єктивна сторона злочину - незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 22-47. – ISSN 2222-5374
856583
  Орлов Ю.В. Об"єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 134-157. – ISSN 2222-5374
856584
  Матвійчук В.В. Об"єктивна сторона злочину порушення недоторканості приватного життя (ч. 1 ст. 182 КК України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 40-66. – ISSN 2222-5374
856585
  Савенкова Т.Г. Об"єктивна сторона злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або стан захворюваності населення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 144-157. – ISSN 2222-5374
856586
  Шнирко О.С. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 371 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 83-98. – ISSN 2222-5374
856587
  Тюнін В.О. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ст.256 Кримінального кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 299-302
856588
  Шнипко О.С. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (60). – С. 118-143. – ISSN 2222-5374
856589
  Гмирін А.А. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 35-64. – ISSN 2222-5374
856590
  Омельчук О. Об"єктивна сторона контрабанди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.482- 487. – Бібліогр.: 12н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
856591
  Берзін П. Об"єктивна сторона незаконного використання чужого знака для товарів і послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С. 87-91
856592
  Потапова С. Об"єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 82-84.
856593
  Міловідов Р.М. Об"єктивна сторона складу злочину "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 521-526. – ISSN 1563-3349
856594
  Лемеха Р.І. Об"єктивна сторона складу злочину "неналежне виконання професійних обов"язків медичним працівником" // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 43-34. – ISSN 2072-084X
856595
  Іскров К. Об"єктивна сторона складу злочину "торгівля людьми" або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 Кримінального кодексу України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 116-121
856596
  Отчак Н.Я. Об"єктивна сторона складу злочину втручання в діяльність судових органів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 153-160. – ISSN 2078-9165
856597
  Буцко О.В. Об"єктивна сторона складу злочину передбаченого ст. 239-2 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 68-73. – ISSN 2222-5374
856598
  Габро О.І. Об"єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 42-60. – ISSN 2222-5374
856599
  Парасюк Н.М. Об"єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст.357 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 277-288. – (Юридична ; Вип. 1)
856600
  Лемеха Р.І. Об"єктивна сторона складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 139 Кримінального кодексу України // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 32-41. – ISSN 2072-084X
856601
  Ляпунова Н. Об"єктивна сторона фіктивного банкрутства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 83-90.
856602
  Івахненко О. Об"єктивна сторона хуліганських діянь // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 151-160. – ISSN 1993-0909
856603
  Серебряник О.О. Об"єктивна форма інформації про фізичну особу // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 162-167. – (Серія "Право" ; вип. 1)
856604
  Черних Є.М. Об"єктивне в праві: повернення до дискусії // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 182-190. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
856605
  Кірносова Н. Об"єктивне і суб"єктивне начало знань про світ, відображених у китайському ієрогліфі


  У статті пропонується новий погляд на класифікацію китайської ієрогліфіки за принципами творення люшу, з когнітивної точки зору розглядаються чотири з шести категорій ієрогліфів. Виявлено особливості представлення в графічній формі конкретних і ...
856606
  Мороз Л.В. Об"єктивне і суб"єктивне у жанрі літературної біографії : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Мороз Л.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.: 15 с.
856607
  Чайковський Ян Об"єктивний дискурс відчуження людини в концепціях англійського лібералізму XVII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 120-127. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
856608
  Найдеш О. Об"єктивний звукосимволізм фонестемної лексики німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 11-28. – (Германська філологія ; Вип. 431)
856609
  Погребенник В. Об"єктивний тип епічного мислення В. Леонтовича (на матеріалі повісті "Per pedes apostolorum")
856610
  Стефанюк І.Б. Об"єктивні засади проведення зовнішнього аудиту місцевих бюджетів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 88-96. – Бібліогр.: 17 назв
856611
  Гош О.П. Об"єктивні засади формування економічного інтелектуального потенціалу України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 75-82. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
856612
  Семененко М.Г. Об"єктивні знання та суб"єктивне трактування радянською медициною токсикології та клініки отруєнь селян хімічними речовинами в 50-60-х рр. ХХ ст. в УРСР / М.Г. Семененко, І.Ю. Стадник // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 182-192. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
856613
  Волос О.В. Об"єктивні і суб"єктивні аспекти виникнення перекладного художнього тексту (на матеріалі чернеток І. Стешенко) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 36-39. – ISBN 966-581-295-5
856614
  Смущинська І.В. Об"єктивні і суб"єктивні фактори художнього пізнання у свтлі проблеми авторської модальності


  Проаналізовано єдність і взаємозв"язок об"єктивних і суб"єктивних факторів, що включені до процесу художнього пізнання, а також спосіб їх представлення в художньому тексті через категорію авторської модальності.
856615
  Стельмах М.Ю. Об"єктивні і суб"єктивні характеристики категорії можливості у перській мові


  Розглядаються взаємовідносини категорії суб"єктивної й об"єктивної модальності з категорією можливості. The objective and subjective aspects of the modality and its part - possibility have been considered.
856616
  Бабак І.М. Об"єктивні й суб"єктивні фактори подолання бідності // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 20--25.
856617
  Каліущенко В.Д. Об"єктивні конструкції та їх семантичні типи в англійській мові / В.Д. Каліущенко, Г.С. Щагіна // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 27-33
856618
  Сенько М. Об"єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 125-139. – ISSN 2082-4939
856619
  Строкова І. Об"єктивні ознаки геноциду в кримінальному законодавстві України та інших держав романо-германської правової сім’ї // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 69-75. – ISSN 2311-6676
856620
  Гродецький Ю.В. Об"єктивні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 143-154. – ISSN 0201-7245
856621
  Колос М.І. Об"єктивні ознаки злочинів у кримінально-правових положеннях русько-візантійських договорів 911 та 944 років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 415-420. – ISSN 1563-3349
856622
  Шніпко О.С. Об"єктивні ознаки злочинів, передбачених частиною 2 статті 371 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (65). – С. 105-124. – ISSN 2222-5374
856623
  Мостепанюк Л.О. Об"єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 152-159
856624
  Щокін Ю.В. Об"єктивні ознаки міжнародних міжурядових організацій // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 74-84. – ISSN 2224-9281
856625
  Удалих К.І. Об"єктивні ознаки складу розбою, що вчиняється з метою оволодіння особистою власністю громадян // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
856626
  Павлов В.Т. Об"єктивні основи форм і законів логічного мислення / В.Т. Павлов. – Київ, 1957. – 45с.
856627
  Войтович О. Об"єктивні параметри та їх суб"єктивні кореляти в оцінці акустики концертних залів // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 213-226. – ISSN 2310-0583


  У статті йдеться про способи та методи оцінки якісних характеристик акустики концертних залів та встановлення взаємозв’язків між об’єктивними параметрами геометричних та фізичних характеристик концертних залів та суб’єктивною оцінкою якості звучання ...
856628
  Краснова Ю. Об"єктивні передумови розвитку норм та відносин права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню об"єктивних передумов розвитку норм і відносин права екологічної безпеки. Встановлено, що такими передумовами служили як соціальні, економічні так і політичні чинники, що формувалися під впливом стрімкої деградації навколишнього ...
856629
  Натрошвілі С.Г. Об"єктивні передумови співробітництва України із світовими фінансово-кредитними установами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 181-184
856630
  Саблук П.Т. Об"єктивні передумови створення і забезпечення функціонування Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 12-25. – ISSN 2221-1055
856631
  Василик А. Об"єктивні передумови та напрями інтелектуалізації праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-51. – Бібліогр.: 10 назв
856632
  Коваленко Т. Об"єктивні передумови формування аграрного права України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 80-85. – ISSN 2409-4544
856633
  Опанасюк В.В. Об"єктивні причини створення венчурних підприємств в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-115. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Для якісно-революційного скорочення розриву між країнами постіндустріального рівня розвитку та Україною необхідно використовувати як традиційні, так інноваційні важелі управління економічним зростанням. Світовий досвід стверджує, що одним з таких ...
856634
  Калакура О.Я. Об"єктивні та су"єктивні чинники конфліктності сучасних етнокультурних процесів в Україні // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 465-474. – ISBN 978-966-611-701-7
856635
  Ребенко М.Ю. Об"єктивні та суб"єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ребенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 243 л. – Додатки: л. 228-243. – Бібліогр.: л. 193-227
856636
  Ребенко М.Ю. Об"єктивні та суб"єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ребенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
856637
  Ткаченко Л.В. Об"єктивні та суб"єктивні детермінанти електоральної поведінки громадян // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 308-317
856638
  Вереша Р. Об"єктивні та суб"єктивні фактори механізму кримінальної поведінки // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 199-200
856639
  Штанько А.О. Об"єктивні та суб"єктивні чинники правопорушень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
856640
  Булавіна С. Об"єктивні та суб"єктивні чинники соціальної та етнорелігійної структури населення Волинського воєводства у 20-30 роках ХХ століття // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 22-26. – ISSN 2409-4544
856641
  Оленич С. Об"єктивні та суб"єктивні чинники становлення молоді в системі суспільних відносин сучасної України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 113-117. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
856642
  Прохорова В.В. Об"єктивні умови формування інноваційного управління розвитком підприємств: науково-історичне підґрунтя подолання наслідків криз / В.В. Прохорова, О.Ю. Давидова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 449-458. – ISSN 2222-4459


  Вітчизняні вчені В.Базилевич, В. Геєць, А. Філіпенко, А. Гальчинський та інші займались дослідженням сутності світових економічних криз і зазначали позитивні та негативні їх наслідки. (С. 450)
856643
  Тітаренко Т.В. Об"єктивні характеристики та функції іміджування держави в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С.83-89


  У статті досліджуються тенденції подальшої міжнародної інтеграції, стратегії формування нового світового порядку і проблеми створення позитивного іміджу держави у міжнародному просторі, розглядаються концептуальні підходи до понятійного апарату ...
856644
  Андрейцев В.І. Об"єктивні чинники кодифікації законодавства суверенної України: перспективи реалізації конституційних еколого-правових імперативів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 25-39. – (0). – ISSN 2078-9165
856645
  Гаманков Д.В. Об"єктивні чинники становлення та розвитку світового ринку перестрахування // Финансовые услуги : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2015. – № 1/2 (109/110). – С. 14-17
856646
  Шерозія В.М. Об"єктивні чинники уніфікації механізмів управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах сучасного процесу глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 28-30
856647
  Стрельников М.О. Об"єктивні, нормативні та юридичні реалії впровадження парамедицини в екстреній медичній допомозі України // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 72-78. – ISSN 2312-7104
856648
  Мєлков Ю.О. Об"єктивність і людиномірність постнекласичної науки : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Мєлков Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 383 л. – Бібліогр.: л. 353-383
856649
  Мєлков Ю.О. Об"єктивність і людиномірність постнекласичної науки : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Мєлков Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 34 с. – Бібліогр.: 74 назви
856650
  Корінько М.Д. Об"єктивність і суб"єктивізм інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.33-37
856651
  Васюк Т.І. Об"єктивність моральної оцінки вчинку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 15-20. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
856652
  Могилова М.М. Об"єктивність оцінки сільськогосподарського майна в забезпеченні удосконалення економічних відносин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
856653
  Євграфова Є.П. Об"єктивність права : проблеми теорії і реальність : монографія / Є.П. Євграфова. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 414, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-611-951-6
856654
  Євграфова Є. Об"єктивність права: гіпотеза та сприйняття // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 385-395. – ISSN 1026-9932
856655
  Євграфова П Є. Об"єктивність права: теоретико-прикладні засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Євграфова Єлизавета Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
856656
  Сазонець О.М. Об"єктивність процесу інформатизації світогосподарського розвитку в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
856657
  Яценко Тамара Об"єктивність та об"єктність у глибинно-психологічному пізнанні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 88-92. – ISSN 1810-2131
856658
  Сенюк А. Об"єктивність та політична упередженість медіа у висвітленні виборчих подій 2004 р. // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 20-22


  Автор досліджує діяльність ЗМІ під час виборчої кампанії 2004 р. Йдеться про засоби й методи, професій ність подавання в цей час повинних програм радіо й телеканалів. The autor researches the activity of mass-media during the elections 2004 y. It is ...
856659
  Кругляк М.І. Об"єктивність у природничих та соціальних науках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 146-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються особливості реалізації ідеалу об"єктивності в природничих і соціальних науках через призму виявлення й аналізу головних аргументів, за якими соціальні науки є менш об"єктивними, ніж природничі. На підставі праць сучасних ...
856660
  Поляруш О. Об"єктивно-драматичний дискурс новели Григорія Косинки "Політика" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 178-189. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
856661
  Гудзенко О.З. Об"єктивно-суб"єктивний ракурс дослідження концепту "життєвий успіх" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 32-35. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
856662
  Ребенко М.Ю. Об"єктивно-суб"єктивний характер перекладацьких деформацій // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 112-119. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто теоретичні питання щодо проблеми об’єктивних і суб’єктивних аспектів у тексті художнього перекладу та актуалізовано вивчення феномена перекладацьких деформацій. Зроблено висновок у тому, що для успішного вирішення проблемних питань ...
856663
  Кирилюк Ф.М. Об"єктивно-суб"єктивно-діяльнісний вимір політики / Ф.М. Кирилюк, Ф.Г. Семенченко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 179-193
856664
  Смущинська І.В. Об"єктивований оповідач і особливості його модальності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 224-229. – ISBN 966-581-623-3
856665
  Каптар Г. Об"єктна зумволеність класифікації пенсійного страхування в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 77-78
856666
  Ор"єва К.В. Об"єктна орієнтованість прикладного стратегічного управління: сутність та проблеми забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 14, липень. – С. 29-34. – ISSN 2306-6792
856667
  Масицька Т. Об"єктна семантико-синтаксична залежність у мовотворчості Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 118-126. – ISSN 2413-0923
856668
  Різник С.М. Об"єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Різник С.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
856669
  Різник С.М. Об"єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01- українська мова / Різник С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 187л. – Бібліогр.: л. 161-187
856670
  Гуляк А. Об"єктна сфера інтимної лірики М. Вороного // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 59-67
856671
  Лебедь Ю. Об"єктне значення кількаслівної номінації // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 84-88. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
856672
  Вівчаренко О. Об"єктний склад інституту правової охорони в земельному праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 87-91
856673
  Цимбалюк О.В. Об"єктні складові в інформаційній сфері та їх відображення у нормативно-правових актах України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 74-82
856674
  Грозян Н.Ф. Об"єктні та суб"єктні інфінітиви в ролі додатка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 57-64. – (Серія "Філологічні науки")
856675
  Терлецький Д.О. Об"єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Терлецький Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
856676
  Єремєєв В.С. Об"єктно-орієнтоване програмування : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.С. Єремєєв, О.Г. Тюрін, Т.В. Тюріна. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 150 с. – ISBN 966-306-119-2
856677
  Казимир В.В. Об"єктно-орієнтоване програмування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Казимир; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-8407-78-9
856678
  Бублик В.В. Об"єктно-орієнтоване програмування : підручник для студентів, які навч. за напрямами "Комп"ютерні науки", "Комп"ютерна інженерія", "Програмна інженерія", "Системна інженерія", "Інформатика", "Прикладна математика" / В.В. Бублик. – Киев : ІТ-книга, 2015. – 637, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 632-637. – Бібліогр.: с. 630-631. – ISBN 978-966-97182-1-1


  У пр. № 1716807 напис: Бажаю успіхів! Підпис. 30.03.2015.
856679
  Обвінцев О.В. Об"єктно-орієнтоване програмування. Курс на основі Python : матеріали лекцій : навч. посібник / Обвінцев О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Основа, 2017. – 324, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 324. – ISBN 978-966-699-894-4
856680
  Верещинський О.А. Об"єктно-орієнтовані шаблони паралельного програмування для програмно-апаратної платформи CUDA : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Верещинський Олег Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188, [2] л. – Додатки: л. 154-188, [2]. – Бібліогр.: л. 142-153
856681
  Верещинський О.А. Об"єктно-орієнтовані шаблони паралельного програмування для програмно-апаратної платформи CUDA : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Верещинський Олег Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
856682
  Шищенко П.Г. Об"єктно-предметна сутність ландшафтогенезу і ландшафтного аналізу як засобу його пізнання / П.Г. Шищенко, О.О. Набатова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-17. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Розкривається об"єктно-предметна сутність ландшафтногенезу як природного феномена. Ландшафтний аналіз трактується як один з найголовніших видів діяльності географа і полягає в науковому пізнанні функціональних, історичних, структурних і організаційних ...
856683
  Рач В. Об"єктно - предметний підхід до класифікації наукових досліджень у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.30-34. – ISSN 1608-6422
856684
   Об"єктом і душею // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 92-99 : фото
856685
  Шилов Н.А. Об"ємна анализа / Н.А. Шилов. – Харків-Київ, 1932. – 156с.
856686
  Альохін О.Д. Об"ємна в"язкість деяких рідинних систем поблизу температури фазового переходу / О.Д. Альохін, О.І. Білоус, В.С. Сперкач // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 418-423. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені експериментальні результати досліджень акустичних (швидкість розповсюдження с та поглинання a f2 звуку) та реологічних (кінематична в"язкість Vs) властивостей розчину нітрометан-н-аміловий спирт, з критичною концентрацією Хkd = 0,384 ...
856687
  Герцрікен С.Д. Об"ємні зміни при низькотемпературному фазовому перетворенні в ніхромі / С.Д. Герцрікен, Л.Н. Лариков, М.М. Новиков. – Київ, 1963. – С. 494-496
856688
  Грицюк Л.С. Об"ємно-планувальні та стильові вирішення дерев"яних церков Євгена Нагірного // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 13-26.
856689
  Книш В.І. Об"ємно-просторова інтеграція багатоквартирного житла в динаміці формування багатофункціональних об"єктів нерухомості / В.І. Книш, І.О. Іщенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 289-305 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
856690
  Крачковська М.В. Об"ємно-просторова організація територій головних навчальних корпусів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" та Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2015. – Т. 7, № 5/6. – С. 37-44. – ISSN 2078-9912
856691
  Міндер В.В. Об"ємно-просторова структура території Голосіївського парку культури і відпочинку ім. М.Т. ильського в умовах складного рельєфу Києва / В.В. Міндер, І.О. Сидоренко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 97-105. – ISBN 978-966-929-446-3
856692
  Рутковська О. Об"ємно-просторове вирішення храму Пр. Богородиці Десятинної: За історичними джерелами та дослідженнями / О. Рутковська, Н. Шепітько // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 66-80


  Нові дослідження щодо об"ємно-просторового вирішення пам"ятки архітектури, містобудування й археології України - Десятинної церкви в м. Києві.
856693
  Жидков С. Об"їзд архівів Польщі українськими та польськими молодими науковцями / С. Жидков, А. Ховтура // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 161-164. – ISSN 2077-7280
856694
  Деккер Ж. Об"явлення-80 : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 38-71. – ISSN 0320-8370


  "На противагу словесній і відлюдницькій магії постає міф про Повернення Блудного Батька у комедії Жака Де Деккера «Об’явлення-80» після п’ятнадцяти літ поневірянь у світах: цей зразок ненав’язливої притчі розкриває нову естетизацію традиційних ...
856695
  Михальчук В.Г. Об. алгебраической теории квазиконформных отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михальчук В.Г.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1962. – 9л.
856696
  Третяк О.В. Об`єктивна оцінка рівня навчального процесу і якості навчання як вагомий фактор у радіофізиці вищої освіти // Міжвузівська наук-практ конф."Впровадження рейтингової системи оцінювання занять студентів вузу"
856697
  Савойська С. Об’єднавчий потенціал української мови в комунікативному контексті мовної політики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 49-58. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 14 (291)). – ISSN 1729-360Х
856698
  Костюк В. Об’єднана територіальна громада та публічна бібліотека: грані співпраці [про бібліотеки Смизької ОТГ Дубенського району Рівненської області] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 6-8
856699
  Нерода-Березка Об’єктивна основа інтернаціоналізації створення знань транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 190-196. – ISSN 2308-6912


  Стаття аналізує сучасні тенденції інтернаціоналізації науково-дослідної діяльності транснаціональних корпорацій, розвиток закордонної мережі їх дослідницьких підрозділів. Розкриває об’єктивні причини та фактори, що викликали інтернаціоналізацію ...
856700
  Ляшенко Т. Об’єктивні і суб’єктивні чинники політичного транзиту в сучасній Україні в працях українських вчених // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 314-329. – ISSN 2524-0137
856701
  Підлісна О.В. Об’єктивні та суб’єктивні засоби формування комфортного виробничого середовища // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 103-112
856702
  Цуканова Г.О. Об’єм як один з основних елементів виражальних засобів ембіент-медіареклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 102-106


  У статті зроблено спробу класифікувати елементи виражальних засобів ембіент-медіа - новітнього різ новиду реклами. Автор наводить низку аргументів на користь власної гіпотези щодо провідної ролі об"єму як одного з основних засобів ембіент-медіа та у ...
856703
   Обjавльениjа Библиотеке Матице српске 1791-1866 / [гл. уред. М. Вуксановичь ; ред. J. Карталовичь]. – Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2008. – XI, 92, [3] с., [24] с. с таблама. – (Каталог старих и ретких кньига Библиотеке Матице српске ; кн. 6). – ISBN 978-86-80061-07-8
856704
  Баранецкий О.В. Обpазование постоянных тканей в вегетационных веpхушках однодольных pастений. – Киев : Типо-лит.Высоч.утв.Т-ва И.В.Кушнеpевъ и К в Москве. Киевское отд., 1897. – 52с. + 3 таблицы. – Отд.оттиск их XV т. "Записок Киевск.Общ-ва Естествоисп."
856705
  Вольвач П. Оба береги : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 173-179.
856706
  Чечель Н. Обабіч атлантики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 94-95
856707
  Гаско М. Обабіч кордону. / М. Гаско. – Х., 1930. – 56с.
856708
  Лапський Остап Обабіч: істини?! / Лапський Остап; Український архів. – Warszawa : UKAR, 2003. – 224s. – ISBN 83-86112-18-2
856709
  Зорин Э.П. Обагренная Русь / Э.П. Зорин. – М., 1994. – 446с.
856710
  Задорожный Олег Обалбаниться за день : Албания. Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 102-108 : Фото
856711
  Седова Я. Обама-2 // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 14 (227). – С. 34-35. – ISSN 2075-7093


  Президент Обама баллотируется на второй срок. Но повторить успех 2008 года первому темнокожему президенту Америки будет непросто
856712
  Мечетная Н. Обама-мама // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 44. – С. 54-56


  Перша леді США Мішель Обама
856713
  Ахундова Э. Обама и Алиев дали старт "перезагрузке" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 37 (1156). – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
856714
  Сербин А. Обама использует Кубу для сдерживания растущего влияния России, Ирана и Китая в Латинской Америке / А. Сербин, Понт А. Сербин // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 32-34. – ISSN 0044-748Х
856715
  Мачавариани М. Обаяние земли : стихи / М. Мачавариани; пер. с груз. Е.Евтушенко. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 80 с.
856716
  Догадина Т.М. Обаяние минувшего.Город, которого нет на карте // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 16 (250). – С. 31-34. – ISSN 1727-4893


  ...удивительный город, не похожий ни на один из известных вам городов мира. Это город книжных редкостей, где живут старинные книги: словари и справочники, книги по истории нашего отечества, альбомы, журналы. Возраст у них солидный — сто, двести, а то и ...
856717
  Бабошкин М. Обаяние несовершенства, или Мексиканская жизнь как она есть // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 48. – С. 30-32. – ISSN 0234-1670


  Життя в 105-мілліонній Мексіці
856718
  Халидов Д. Обаятельные могильщики // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 4. – С. 48-52


  Обама і Рогатін йдуть "ховати" демократію в США
856719
  Хруцкий Э.А. ОББ-1 / Э.А. Хруцкий. – С.-Пб.
1. – 1995. – 512с.
856720
  Джавахишвили М.С. Обвал : роман / М.С. Джавахишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 310 с.
856721
  Стиль А. Обвал / А. Стиль. – М., 1961. – 184с.
856722
  Стіль А. Обвал / А. Стіль. – К., 1962. – 187с.
856723
  Домовитов Н.Ф. Обвал / Н.Ф. Домовитов. – Донецк, 1963. – 224с.
856724
  Мревлишвілі М.М. Обвал / М.М. Мревлишвілі. – Київ, 1968. – 100 с.
856725
  Мушкетик Ю.М. Обвал : Повісті та оповідання / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 381с.
856726
  Мушкетик Ю.М. Обвал : Повести и рассказы / Ю.М. Мушкетик; Пер. с укр. Н. Крючковой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 560с.
856727
  Белаш Б. Обвал : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 65-68. – ISSN 0131-8136
856728
  Камбулов Н.И. Обвал: Роман. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1986. – 349 с.
856729
  Алексашенко С. Обвальное падение закончилось, кризис продолжается // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 4-20. – ISSN 0042-8736
856730
  Шрив А. Обвенчанные судьбой = A wedding in December / Анита Шрив ; [ пер. Е. Никитиной ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 368 с. – (Сага). – ISBN 978-966-14-0147-0
856731
  Давыдов Платон Михайлович Обвинение в советском уголовном процессе : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Давыдов Платон Михайлович; Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 48л.
856732
  Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и защита по уголовным делам. / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1976. – 166с.
856733
  Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и изменение его в суде. / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1963. – 172с.
856734
  Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор. / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1965. – 532с.
856735
   Обвинение как процессуальная функция в советском уголовном и военно-уголовном процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Журавлев В. Г,; Журавлев В. Г,; Военно-юр. акад. СА. – Москва, 1950. – 20 с.
856736
  Фомичес Н.П. Обвинение остается в силе / Н.П. Фомичес. – М., 1966. – 115с.
856737
  Жогин Н.В. Обвинение предъявлено / Н.В. Жогин, А.А. Суконцев. – М, 1971. – 256с.
856738
   Обвинение. Альбом : Картины, фрагменты, эскизы, рисунки, карикатуры. Кукрыниксы. – Москва, 1969. – 48с.
856739
  Гасанова С. Обвинения 1930-1950-х годов в адрес Гусейн Джавида и печать // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 71-76
856740
  Кудрявцева Т. Обвинения в использовании магии в афинских судебных процессах V-IV вв. до н.э. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-39. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются несколько процессов в Афинах в конце V-IV вв., в которых можно выделить "магическую составляющую"; особенно процесс "колдуньи" Теориды с Лемноса. Some legal cases with "the magical component" are discussed, especially the ...
856741
  Белов А.В. Обвиненные в ереси / А.В. Белов. – М., 1973. – 192с.
856742
  Правчанов С. Обвинители и обвиняеми. / С. Правчанов. – София, 1983. – 258с.
856743
  Строгович М.С. Обвинительное заключение / М.С. Строгович. – М., 1943. – 32с.
856744
  Мариупольский Л.А. Обвинительное заключение в советском уголовном процессе. Учеб. пособие. / Л.А. Мариупольский. – М., 1969. – 56с.
856745
   Обвинительное заключение по делу Бухарина Н.И., Рыкова А.И., Ягоды Г.Г.. – Л., 1938. – 30 с.
856746
   Обвинительное заключение по делу бывш. военнослужащих японской армии.. – М., 1950. – 14с.
856747
   Обвинительное заключение по делу Киевской Губернской и городской милиции и розыска. – Киев : [1-я фото-лито-тип.], 1926. – 214 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
856748
   Обвинительные материалы по делу подпольной контрреволюционной группы зиновьевцев.. – М., 1935. – 48с.
856749
   Обвинительный акт венгерской государственной прокуратуры по делу Райка и его сообщников, 1949. – 12 с.
856750
   Обвинительный акт Главной прокуратуры Народной Республики Болгарии по делу Трайчо Костава и его сообщников.. – М., 1949. – 22с.
856751
  Гвоздецкий А. Обвинительный факт // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  Несмотря на то что границы допустимой критики в отношении публичного лица шире, чем в отношении рядового гражданина, в спорах о защите чести, достоинства или деловой репутации такого лица суды должны соблюдать презумпцию невиновности.
856752
  Юрчишин В. Обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному судочинстві за новим КПК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 89-97
856753
  Лапкін А.В. Обвинувальна промова прокурора в суді: структура і зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 2 (61). – С. 113-120. – ISSN 1999-5717
856754
  Шевченко Т.О. Обвинувальний вирок суду як підстава достроко­вого припинення повноважень народного депутата України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 147-159
856755
  Сопільник Р. Обвинувачений (підсудний) – основний учасник кримінального судочинства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 210-214. – ISSN 1561-4999
856756
  Лобач В. Обвинувачений (підсудний) і цивільний відповідач: порівняльний аналіз правового статусу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 45-48
856757
  Рівлін А.Л. Обвинувачення в історії радянського кримінального процесу та діючій його системі // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
856758
  Нікольський Володимир Миколайович Обвинувачення репресованих в Україні періоду "Великої чистки" 1937-1938 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі документів Державного галузевого архіву Служби безпеки України узагальнено та проаналізовано дані щодо обвинувачень репресованих в Україні у 1937-1938 рр.
856759
  Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України : Монографія / І.В. Рогатюк. – Київ : Атіка, 2006. – 160с. – ISBN 966-326-151-X
856760
  Михайленко О. Обвинувачення: його види і значення в кримінальному судочинстві України / О. Михайленко, В. Юрчишин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.46-52
856761
  Матієк С. Обвинуваченя як кримінальний позов. Деякі питання теорії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.47-49
856762
  Падерин Г.Н. Обвиняемый - страх / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1968. – 231с.
856763
  Ефимов Игорь Обвиняемый : роман / Окончание. Нач. в № 7, 2009 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 8. – С. 5-83. – ISSN 0321-1878
856764
  Пономарев И.Б. Обвиняемый в стадии предварительного расследования. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Пономарев И.Б.; Высш. школа МВД СССР. – М., 1971. – 16л.
856765
  Никонов Б.П. Обвиняемый до суда / Б.П. Никонов. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. т-ва печатн. и изд. делда "Труд", 1903. – 138 с.
856766
  Чельцов-Бебутов Обвиняемый и его показания в советском уголовном процессе / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1947. – 34с.
856767
  Рощин В.Н. Обвиняемый на предварительном следствии в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Рощин В.Н.; Коминет гос. безопасности при Совете Министров Союза СССР. Высшая школа. – М., 1955. – 16л.
856768
  Исмайлов Р.А. Обвиняемый на предварительном следствии и его процессуальные права. : Автореф... канд. юридич.наук: / Исмайлов Р.А.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 37л.
856769
  Гродзинский М.М. Обвиняемый, его обязанности и права в процессе / М.М. Гродзинский. – М, 1926. – 124с.
856770
  Янинин А.Н. Обвиняется ...сенсация : Политический детектив / А.Н. Янинин. – Москва : Мысль, 1990. – 123с.
856771
   Обвиняется в бесчеловечности. – М., 1984
856772
   Обвиняется в бесчеловечности. – 3-е изд., доп. – М., 1987. – 222с.
856773
   Обвиняется в измене?.. : воен.-приключен. повести. – Москва : Патриот, 1990. – 562с.
856774
  Картрайт Г. Обвиняется в убийстве / Г. Картрайт. – М., 1982. – 380с.
856775
  Царев В.И. Обвиняется пьянство / В.И. Царев. – Москва, 1986. – 125с.
856776
  Гершкович Б.Я. Обвиняются в бесчеловечности / Б.Я. Гершкович. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 254с.
856777
  Тацкий Ф.И. Обвиняются в доброте / Ф.И. Тацкий. – Киев : Молодь, 1989. – 256с.
856778
  Тацкий Ф. Обвиняются в доброте : Рассказы и повести / Феликс Тацкий. – Киев : Горобец, 2006. – 528с. – ISBN 966-8508-08-04
856779
  Пашенков Я.М. и др. Обводнение и водоснабжение в животноводстве / Я.М. и др. Пашенков. – М., 1955. – 176с.
856780
  Чогдон Журтманы Обводнение пастбищ. / Чогдон Журтманы. – Москва, 1980. – 256 с.
856781
   Обводнение постбищ.. – М., 1958. – 160с.
856782
  Пришивалко А.П. Обводнение частиц и элементы матрицы рассеяния света атмосферным аэрозолем / А.П. Пришивалко. – М., 1976. – 60с.
856783
  Тельвак В. Обговорення "Історії України" Михайла Грушевського на сторінках "The American Historical Review" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 118-123. – ISSN 0869-3595
856784
  Шутак І. Обговорення актуальних проблем юридичної техніки і технології (за матеріалами науково-практичної конференції у Львові) / І. Шутак, І. Онищук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 163-155. – ISSN 1026-9932


  Про ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію: "Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування", яка відбулася 24-25 жовтня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У конференції взяли участь науковці ...
856785
   Обговорення доповіді // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 4


  30 вересня і 1 жовтня цього року провадила свою роботу V університетська комсомольська конференція. Після звітнної доповіді тов.Бандури, яку з великою увагою прослухали делегати конференції, розпочалися жваві дебати.
856786
   Обговорення законопроектів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 18 червня (№ 24). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На Розширеному засіданні громадського об"єднання "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України" було обговорення законопроекту № 8385 "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо зміни системи управління закладами вищої освіти". В ...
856787
   Обговорення законопроекту ["Про освіту"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про законопроект "Про освіту" говорили під час зборів профспілкового активу Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.
856788
  Фріс П. Обговорення концепції кримінального проступку // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 76-79.
856789
  Артикуца Н. Обговорення мовно-термінологічних проблем сучасного українського законодавства / Н. Артикуца, І. Семак // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 541-546. – ISSN 1026-9932


  Про Міжнародний науково-практичний круглий стіл "Мовно-термінологічніі проблеми сучасного українського законодавства", що відбувся у рамках "Днів науки НаУКМА" 30 листопада 2011 р. Серед учасників заходу - представники КНУ імені Тараса Шевченка"
856790
  Шарапа В. Обговорення моделей адміністративного судочинства з точки зору вирішення проблеми розмежування компетенції між різними юрисдикціями // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 158-167. – ISBN 978-966-8909-91-7
856791
  Коломоєць О.Ю. Обговорення національного питання на XII з"їзді РКП (б) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 162-169. – ISBN 978-966-383-522-8
856792
   Обговорення проблем розвитку законодавства щодо державного регулювання економічних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 160-162. – ISSN 0132-1331
856793
  Крижанівський А. Обговорення проблеми правосвідомості в Одеській національній юридичній академії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 157-160. – ISSN 0132-1331
856794
   Обговорення програми для 12-річної школи на "круглому столі" у МОНУ // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24
856795
   Обговорення проекту Конституції України в газетних публікациях (липень-жовтень 1922 р.). – К.
1. – 1993. – 102с.
856796
   Обговорення проекту Конституції України в газетних публікациях (липень-жовтень 1922 р.). – К.
2. – 1993. – 167с.
856797
   Обговорення проекту Конституції України в газетних публікациях (липень-жовтень 1922 р.). – К.
3. – 1993. – 170с.
856798
   Обговорення проекту концепції розвитку педагогічної освіти / Прес-служба НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Січень - лютий (№ 1). – С. 2
856799
  Губань Р. Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 2 (116). – С. 17


  3 лютого у приміщенні Національної академії внутрішніх справ України відбувся круглий стіл на тему: "Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України", організований Асоціацією адвокатів України спільно з Громадською радою при ...
856800
  Лисенко О. Обговорення проекту про Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 66-68. – ISSN 1608-6422
856801
  Полешко А. Обговорення реформи законодавства про банкрутство (нотатки з семінару) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 455-456. – ISSN 1026-9932


  Про семінар, який був проведений Центром комерційного права спільно з Національною школою суддів України ( м. Київ, 17 вересня 2012 р.) . Обговорюваною темою була реформа законодавства про банкрутство. Доповідачі з КНУ імені Тараса Шевченка: зав. ...
856802
  Колош Є. Обговорення Указу Президії Верховної Ради УРСР від 29 серпня 1962 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 102-103. – (Серія права ; № 7)


  На юридичному факультеті у грудні місяці 1964 року відбулося спільне засідання кафедр процесуального і цивільного права за участю практичних працівників, на якому обговорювалась практика застосування Указу Президії Верховної Ради УРСР від 29 серпня ...
856803
  Горська С. Обговорено найважливіші напрями розвитку освіти - 2013 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 23-30 січня (№ 4/5). – С. 1-2


  У центрі уваги Колегії опинилися питання стану підготовки до проведення ЗНО та вступної кампанії 2013 р., діяльності подальшого розвитку Міжнародної української школи, а також удосконалення управління професійно-технічною освітою на прикладі ...
856804
   Обговорили питання співпраці / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  У рамках угоди про співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Науково-виробничим об"єднанням "Телеоптик" на фізичному факультеті для наукових співробітників радіофізичного та фізичного факультетів відбулася лекція ...
856805
   Обговорили програму "Мевляна" // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 4


  "...У нашому університеті побувала делегація ректорату Чукуровського університету (м.Чукурова, Турецька Республіка) у складі першого проректора Сейхан Тюкель, координатора програми "Мевляна" Хусейна Ертена та його заступника Ольги Євенко-Кунт. ...
856806
   Обговорили роботу, висунуту на здобуття Державної премії України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Університет - НАН України: зв"язки міцніють. На пропозицію Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки на розширеному засіданні вченої ради радіофізичного фак-ту ун-ту відбулося громадське обговорення циклу наукових праць " Теорія ...
856807
  Целуйко О. Обговорили соціальні медіа // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  В Інституті журналістики відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему "Соціальні виклики для соціально значущої медіадіяльності". Студенти та викладачі мали змогу ознайомитися з практикою Асоціації журналістів "Новомедіа", ...
856808
   Обговорили цікаві проекти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В.Губерський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні паном Й.В.Фабріціо Романо. Ішлося про співпрацю між університетом та Посольством Італії, розширення обміну студентами й ...
856809
   Обговорювали міграційні процеси в Україні та світі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  В університеті відбулася Друга Міжнародна науково-практична конференція "Міграція в контексті цивілізаційної трансформації України і світу", яку проводить Центр українознавства філософського ф-ту ун-ту.
856810
  Лиса Н. Обговорюємо Концепцію розвитку корпоративного законодавства України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 25.
856811
  Конончук Т. Обговорюємо перший том нової "Історії української літератури" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 5


  На черговому засіданні секції критиків у Будинку літераторів у Києві з вступним словом виступив проф. каф-и теорії літ. і компаративіст. КНУ імені Т. Шевченка, д-р філол. наук Наєнко М.К.
856812
  Литвин Т. Обговорюємо питання розвитку емоційного інтелекту учнів / Т. Литвин, Т. Вірченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 19
856813
  Гончаренко В.Г. Обговорюємо проект КПК України / В.Г. Гончаренко, І.К. Туркевич // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.9-11
856814
  Шинальський О. Обговорюємо проект нової редакції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-29.
856815
   Обговорюємо проекти Закону України "Про вищу освіту". Л. Губерcький, Є. Суліма, Л. Гриневич, В. Луговий, В. Андрущенко, Р. Рижков, та ін. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 11-12. – ISSN 2078-1016
856816
  Капелюшний В. Обговорюємо проекти, висунуті на здобуття Державної Премії України в галузі освіти 2017 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 109). – С. 4


  "Наукові та освітні засади цивілізаційного пізнання України" - таку назву має цикл наукових праць, висунутих Переяслав-Хмельницьким держ. пед. ун-том ім. Г. Сковороди на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року. Він містить 10 ...
856817
  Олександрів С. Обговорять проблеми міграції // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 13 листопада (№ 213). – С. 3


  Про відкриття міжнародної конференції "V Київська міжнародна модель ООН. Міграційна політика: практика та проблеми реалізації, перспективи врегулювання. Захід організували Представництво ООН в України, народний депутат В. Швець, ВГО"Всеукраїнська ...
856818
  Шаломаев М.И. Обгон на перекрестке / М.И. Шаломаев. – Ташкент, 1969. – 280с.
856819
  Варфоломеев П.Н. Обгоняющие время / П.Н. Варфоломеев. – Воронеж, 1987. – 86с.
856820
   Обгоняющие время: Сб. очерков.. – Саратов, 1976. – 175с.
856821
  Кудиевский К. Обгоняющий ветер / К. Кудиевский. – К, 1957. – 136с.
856822
  Ткаченко А.П. Обгоняя бегущих / А.П. Ткаченко. – Симферополь, 1980. – 144с.
856823
  Шайкин В.Г. Обгоняя время / В.Г. Шайкин. – М., 1977. – 80с.
856824
   Обгоняя время: Рассказы писателей о друзьях -- станкостроителях Москвы. Сб.. – М., 1979. – 288с.
856825
  Чорна Н.Ю. Обгрунтований вибір стратегічних проектів для вертикальних об"єднань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 81-82 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
856826
  Біла М.А. Обгрунтованість нотаріальних актів як принцип вчинення нотаріальних дій // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 6-9


  У даній статті досліджується принцип обґрунтованості нотаріальних актів. Висвітлюється сутність обгрунтованості та її значення. Аналізуються пропозиції вчених щодо шляхів закріплення цієї вимоги у законі. В данной статье исследуется принцип ...
856827
  Галаган І.С. Обгрунтованість обвинувачення необхідна умова діяльності обвинувача в радянському суді // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
856828
  Чуйко М.М. Обгрунтованість потреби застосування вітаміну D у дітей разного віку. Якому з препаратів надати перевагу? // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т ; ВГО "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 129-134. – ISSN 2226-1230
856829
  Колотілова І. Обгрунтованість як вимога, якій повинні відповідати рішення суду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується вимога обґрунтованості рішень суду в цивільному процесі України. Аналізуються її складові та співвідношення з підставами скасування чи зміни рішень як необґрунтованих. В статье исследуется требование обоснованности решений суда ...
856830
  Кияк Б.Р. Обгрунтовання критеріїв оцінювання фундаментальних наукових досліджень / Б.Р. Кияк, В.Б. Андрущенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С.67-72. – ISSN 0374-3896
856831
  Череповський П.В. Обгрунтовування параметрів розробки вугільних родовищ крутого падіння з урахуванням області раціонального проектування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Череповський Павло Васильович ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
856832
  Кушнір Н.Б. Обгрунтуваання місця та ролі природо ресурсного менеджменту в забезпеченні сталого економічного зростання / Н.Б. Кушнір, А.Й. Жемба // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 101-104
856833
  Рабінович П. Обгрунтування балансу інтересів (потреб) у судових рішеннях загального значення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 49-55. – ISSN 1026-9932
856834
  Храпко Олег Іванович Обгрунтування безпечних параметрів та ефективної технології відробки підкар"єрних ціликів у зоні впливу підземних гірничих виробок : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.03, 05.15.02 / Храпко Олег Іванович; Мін-во освіти України. Криворізький гірничорудний ін-тут. – Кривий Ріг, 1994. – 15л.
856835
  Бурдін В. Обгрунтування в науково-практичних коментарях до кримінальних кодексів кримінальної відповідальності за злочини, вчинені у стані сп"яніння // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 295-302. – (Серія юридична ; Вип. 41)
856836
  Воловець Я. Обгрунтування вартості навчання у ВНЗ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 68-71 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
856837
  Скворцов І.Б. Обгрунтування вартості робочої сили з урахуванням її відтворення / І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька, В.А. Гришко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 42-48. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто найсуттєвіші причини відсутності теоретичного обгрунтування величини заробітної плати. Визначено основні недоліки сучасних досліджень заробітної плати. Побудовано базові елементи теорії заробітної плати, виділення яких значною мірою ...
856838
  Сергієнко О. Обгрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
856839
  Матвієнко Р.О. Обгрунтування вибору економічної стратегії територіальної соціально-економічної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 167-171. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
856840
  Герасимов Б.М. Обгрунтування вибору моделі надання знань для систем підтримки прийняття рішень органів управління військами / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач, Є.В. Нікіфоров // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
856841
  Немашкало К.Р. Обгрунтування вибору напрямів інвестування розвитку соціального капіталу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 137-142. – ISSN 2218-1199
856842
   Обгрунтування вибору технологій та принципів набудови програмного забеспечення при реалізації проекту "система машиного перекладу" / В.В. Балабін, С.В. Лєнков, І.В. Замарусєва, І.В. Пампуха, Л.О. Литвиненко, О.Ю. Ніколаєвський // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 259-269. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)


  У статті розглядаються педагогічні умови організації методичної работи в сучасному коледжі як складової удосконалення навчально-виховного процесу, досліджуються підходи до розуміння даної проблеми в роботах провідних науковців, зазначаються напрямки ...
856843
   Обгрунтування вибору технологій та принципів побудови програмного забезпечення при реалізації проекту "Система машинного перекладу" / І.В. Замаруєва, А.В. Джирма, П.В. Скляр, Е.М. Насіров, Г.А. Кошулько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 105-113


  У статті розглянуто існуючі підходи до автоматизації перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програмного забезпечення, що використовується для побудови запропонованої моделі перекладу текстів. А також вказані переваги обраних для ...
856844
   Обгрунтування вибору технологій та принципів побудови програмного забезпечення при реалізації проекту "Система машиного перекладу" / В.В. Балабін, С.В. Лєнков, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха, Л.О. Литвиненко, О.Ю. Ніколаєвська // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті розглянуто існуючі підходи до автоматизації перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програмного забезпечення, що використовується для побудови запропонованої моделі перекладу текстів.
856845
  Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 260 л. + Додаток : л. 208-260. – Бібліогр. : л. 194-207
856846
  Попівняк Р. Обгрунтування впливу чинників на відтворення, формування та використання трудових ресурсів у сільському господарсті / Р. Попівняк, О. Кіц // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
856847
  Бодюк А.В. Обгрунтування геолого-виробничої класифікації корисних копалин та їх родовищ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 50-60. – (Серія "Гірництво" ; вип. 27). – ISSN 2079-5688
856848
  Педченко С.В. Обгрунтування гідрогеомеханічних параметрів стійкості бар"єрних ціликів при затопленні вугільних шахт Донбасу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Педченко Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
856849
  Ангеловський О.А. Обгрунтування гідродинамічних параметрів пристрою гідроімпульсного розпушування вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Ангеловський Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
856850
   Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навчальний посібник / Клебанова Т.С. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 263 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-966-676-424-2
856851
  Клименко С.М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : Навч. посібник / С.М. Клименко, О.С. Дуброва; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 252с. – ISBN 966-574-718-5
856852
  Гомілко Валерій Семенович Обгрунтування динамічних параметрів та режимів роботи електромеханічних систем млинів примусового подрібнення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.03 / Гомілко Валерій Семенович; Мін-во освіти України. Нац. гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 1999. – 19л.
856853
  Шпак В. Обгрунтування допуску фахівця у галузі права до фактичної участі у судовому процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 84-88.
856854
  Гриценко Л.Л. Обгрунтування доцільності використання реальних опціонів при управління інвестиційними проектами / Л.Л. Гриценко, А.А. Губар // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 2. – С. 9-13
856855
  Машков Л. Обгрунтування доцільності двохаспектного погляду на юридичну відповідальність для сучасної правової науки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 72-82. – ISBN 978-966-306-020-4
856856
  Машков А. Обгрунтування доцільності двохаспектного погляду на юридичну відповідальність для сучасної правової науки // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 28-29
856857
  Остапенко Павло Обгрунтування доцільності створення ландшафтного заказника "Географічний центр Полтавщини" // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 172-180 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
856858
  Скопенко Н. Обгрунтування доцільності формування та розвитку інтегрованих об"єднань в АПК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто передумови розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому секторі України. Обгрунтовано доцільність формування та функціонування інтегрованих структур в АПК. Рассмотрено предпосылки развития интеграционных процессов в агропромышленном ...
856859
  Шмиголь Ю.В. Обгрунтування екобезпечного ведення сільськогосподарської діяльності з використанням методівматематичного моделювання (на прикладі Полтавської області) : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Шмиголь Ю.В.; Ін-т агроекології Української академії наук. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв
856860
  Хоренжая І.В. Обгрунтування екологічно безпечного водовідведення з території населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Хоренжая Ірина Віталіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
856861
  Федоренко Н.В. Обгрунтування екологічно безпечного застосування пестицидів при вирощуванні рису в Україні. : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Федоренко Н.В.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1999. – 16л.
856862
  Ізмайлова К. Обгрунтування економічних рішень щодо підвищення ефективності проектів на передінвестиційній стадії : на допомогу викладачам ВНЗ // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 79-87 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
856863
  Максимова І.І. Обгрунтування економічно-ефективних параметрів видобутку забалансових запасів залізних руд на вітчизняних гірничодобувних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 80-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6814
856864
  Захарій Н. Обгрунтування етапу використання надр Західного Донбасу за ресурсними та геолого-екологічними показниками / Н. Захарій, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми процесів виснаження надр на прикладі регіону Західного Донбасу. Співставляються еколого-геологічні та геолого-економічні показники інтенсивної експлуатації родовищ корисних копалин. Визначено, що досліджуваний регіон знаходиться ...
856865
  Макаренко М.В. Обгрунтування ефективних управлінських рішень на рівні підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 181-187 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
856866
  Кустовська О.В. Обгрунтування ефективності використання капіталу за типами при землекористуванні та землевпорядкуванні / О.В. Кустовська, С.Л. Ключник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 102-107. – ISSN 2306-1677
856867
  Григор"ян М.Б. Обгрунтування ефективності застосування стандартизованих методів визначення вогнезахисної здатності покриттів металевих конструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Григор"ян Микола Борисович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
856868
  Железняк О.О. Обгрунтування ефективності функціональних рішень в управлінні підприємствами пасажирського автотранспорту економіко-математичними методами : економіко-математичне моделювання / О.О. Железняк, О.А. Рожок // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 188-198 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв
856869
  Кузьмінов Є.В. Обгрунтування задачі галузевої диверсифікації кредитного портфеля банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 130-133.
856870
  Сливка Г.І. Обгрунтування застосування методу Фур"є до задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими початковими умовами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 66-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі розглядається крайова задача математичної фізики про коливання прямокутного паралелепіпеда, коли початкові умови є сумісно SSub[нижній індекс фі]([Омега]) випадкові поля. Для такої задачі обґрунтовано застосування методу Фур"є.
856871
  Шкаруба Сергій Миколайович Обгрунтування захисту ячменю від шкідників в умовах Центрального Лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Шкаруба Сергій Миколайович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1998. – 17л.
856872
  Троян О.В. Обгрунтування зміни контролю на контролінг в системі управління промисловими підприємствами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 66-69
856873
  Слюта А. Обгрунтування змісту виробничої практики в процесі підготовки студентів-екологів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 53-58. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х
856874
  Ігнатенко М.Г. Обгрунтування зон збуту калійної промисловості СРСР : торгівля. Обслуговування // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 83-91
856875
  Доброскокін І.Г. Обгрунтування і розвиток ленінської ідеї про загальність відображення в працях Тодора Павлова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
856876
  Свистун Р.М. Обгрунтування і розрахунок параметрів кріпильної системи виїмкових виробок з урахуванням асиметрії її навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Свистун Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
856877
  Стріха В.А. Обгрунтування і розробка пошарового валкування фрезерного торфу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Стріха В.А.; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
856878
   Обгрунтування інноваційної моделі структурної перебудови економіки України / Б.А. Маліцький, Попович, , , Соловйов, , , Артемова, , , Єгоров, ; НАН України.Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2005. – 64с.
856879
  Лаптєва Г.Р. Обгрунтування інструментарію дослідження психологічних чинників духовної самореалізації майбутніх психологів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 74-76
856880
  Кузьмін О.Є. Обгрунтування інструментарію полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 27-33


  Розкрито роль інструментарію у забезпеченні якісної діагностики діяльності підприємств. Уточнено сутність та структурні елементи діагностики машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи.
856881
  Брікман Т.О. Обгрунтування інструментарію фінансового механізму державно-приватного партнерства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 68-75. – ISSN 2221-8440
856882
  Вернудіна І.В. Обгрунтування категоріального статусу "творчої індивідуальності" в системі естетико-психологічного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю змісту поняття "творча індивідуальність" з точки зору естетики та психології. Шляхом структурованої системи аргументації доводяться переваги вживання у науковому дискурсі даної термінологічної дефініції. Статья посвящена ...
856883
  Опаленко А.М. Обгрунтування концепції моделювання системи ризик-менеджменту виробничих підприиємств // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 186-192. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
856884
  Іксарова Н.О. Обгрунтування критеріїв взаємозв"язку розвитку сфери послуг та економічної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 351-361
856885
  Трофимов В.В. Обгрунтування критеріїв сейсмічного прогнозу структури порушень вуглепородного масиву в умовах зближених пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Трофимов Віктор Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
856886
  Томченко О.В. Обгрунтування методів системного аналізу стану водно-болотних угідь з використанням даних дистанційного зондування Землі і наземних спостережень (на прикладі верхів"я Київського водосховища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Томченко Ольга Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
856887
  Садєков А.А. Обгрунтування методів управління змінами на вітчизняних підприємствах в умовах фінансово-економічної нестабільності / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 43-47


  Обгрунтовано підходи до вибору методів управління змінами на вітчизняних підприємствах в залежності від стратегічного потенціалу підприємств та способу впровадження змін.
856888
  Сучок С. Обгрунтування методом імовірнісних автоматів індивідуальних відсоткових ставок для поточних рахунків у національній валюті клієнтів комерційного банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 39-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
856889
  Парасюк І.О. Обгрунтування методу Гальоркіна для індефінітно монотонних квазіперіодичних систем / І.О. Парасюк, І.А. Романченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Досліджено ступінь гладкості тороїдальної поверхні, породженої квазіперіодичним розв"язком індефінітно монотонної квазіперіодичної системи. Для такого розв"язку одержано оцінку швидкості збіжності його гальоркінських наближень.
856890
  Штайн Б.В. Обгрунтування методу і технічних засобів оцінювання показників якості теплозахисного одягу пожежника : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Штайн Богдан Володимирович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
856891
  Приходько С.Ю. Обгрунтування методу прогнозування викидонебезпеки вугільних пластів при їх розробці з з урахуванням впливу космогонічних факторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.11 / Приходько С.Ю.; МО і НУ, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
856892
  Риженко А.І. Обгрунтування методу сіток для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / А.І. Риженко, В.С. Саженюк, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 245-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку в паралелепіпеді з обмеженням усередині області, яка має перший порядок точності в норміW1,0(2)(Qt) Ключові слова: варіаційна ...
856893
  Невмержинська О.В. Обгрунтування механізмів фінансування процесів злиття та поглинання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 278-284. – ISSN 0321-0499
856894
  Гриценко Л.Л. Обгрунтування моделей оптимізації цчасті держави у фінансуванні проектів в умовах інвестиційної взаємодії з бізнесом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 34-40. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
856895
  Піддячий В.М. Обгрунтування моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 108-114. – ISSN 2078-1687
856896
  Селівон М. Обгрунтування можливості та доцільності детективної діяльності в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 170-177. – ISSN 1026-9932
856897
  Труш Ю.Л. Обгрунтування мотиваційного процесу для удосконалення управління якістю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 148-152
856898
  Кочетков В.М. Обгрунтування напрямів розвитку іноземних банків у контексті забезпечення ефективного функціонування банківської системи України / В.М. Кочетков, М.М. Рихлюк // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 29-33
856899
  Гаврилюк Р. Обгрунтування наукою антропосоціокультурної природи податків і податкового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 209-219. – ISSN 1026-9932
856900
  Назаренко А.В. Обгрунтування необхідності відміни податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 192-195. – ISBN 978-966-7178-01-8
856901
  Апарова О.В. Обгрунтування необхідності регулювання фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 8-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6814
856902
  Пампуха І.В. Обгрунтування необхідності розробки власних інформаційних технологій для рішення завдань інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз та обгрунтування необхідності розробки власних інформаційних технологій для рішення завдань інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності. Ключові слова: інформаційні технології, інформаційно-аналітична діяльність. In ...
856903
  Рожко О.Д. Обгрунтування необхідності та основні напрями проведення бюджетної реформи в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 210-222
856904
  Андрєєва-Григорович Обгрунтування нижньої границі неогенової системи паратетиса та її кореляція за планктонними мікроорганізмами // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 53-59 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
856905
  Кабанець Н. Обгрунтування нормативної природи поняття суспільного договору методом трансцендентальної критики // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ;. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 74-85.


  У статті приводиться обґрунтування нормативного понятті суспільного договору як різновиду публічно-правового зобов"язання щодс створення держави за особистим суб"єктивним правом на основ методу трансцендентальної критики. Дається визначенні ...
856906
  Кабанець Н.І. Обгрунтування нормативності суспільного договору (критичний підхід) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 48-55. – ISSN 1563-3349


  Обгрунтовується нормативне поняття суспільного договору в якості публічно-правового зобов"язання про створення публічного права та введення гарантій особистих прав; пропонується визначення поняття і формулюються деякі фундаментальні виновки щодо ...
856907
  Виноградова О.В. Обгрунтування оптимального сценарію проведення реінжинірингу підприємств торгівлі // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 37-45.
856908
  Жилінська Л.О. Обгрунтування організаційно-економічного механізму діагностики діяльності підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 109-117. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
856909
  Щурська К.О. Обгрунтування параметрів біотехнологічного процесу отримання водню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.02 / Щурська Катерина Олександрівна ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
856910
  Мальцев Д.В. Обгрунтування параметрів буропідривних робіт при руйнуванні масиву урановмісних руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мальцев Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
856911
  Корж Павло Петрович Обгрунтування параметрів бурошнекового виймання підроблених зближених дуже тонких і тонких пологих вугільних пластів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.02 / Корж Павло Петрович; Мін-во освіти України. Нац. гірнича академ. України. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
856912
  Расцвєтаєв В.О. Обгрунтування параметрів взаємодії підвісних монорейкових доріг з кріпленням дільничних виробок для інтенсифікації підготовчих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Расцвєтаєв Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
856913
  Демченко Ю.І. Обгрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Демченко Ю.І.; МОНУ; Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
856914
  Брюханов П.О. Обгрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин як фактора підвищення безпеки гірничих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Брюханов Павло Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
856915
  Московський О.В. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу дегазації і зниження газодинамічної активності крутих вугільних пластів у верхній частині лав : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Московський Олег Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
856916
  Золотін В.Г. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу запобігання газодинамічним явищам при проведенні підготовчих виробок змішаним вибоєм : автореф. ... дис. канд. техн. наук : 05.15.02 / Золотін В.Г. ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
856917
  Геммерлінг О.А. Обгрунтування параметрів гідроімпульсної установки для проведення нарізних робіт на пластах крутого падіння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.06 / Геммерлінг О.А.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
856918
  Міхно С.В. Обгрунтування параметрів електросепарації ільменіту при збагаченні титаномагнетитових руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Міхно Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
856919
  Паращієнко І.М. Обгрунтування параметрів засобів зниження шуму в формувальних цехах підприємств з виробництва залізобетонних виробів // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 194-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
856920
  Косарев Василь Васильович Обгрунтування параметрів і розробка вбудованого у прохідницькі комбайни обладнання для високопродуктивного буріння шпурів під анкерне кріплення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.06 / Косарев В.В.; НАНУ. Ін-т геотехн. механіки ім.М.С.Полякова. – Дніпропетровськ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
856921
  Воронов П.С. Обгрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового захисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря : автореф. ... канд. техн. наук.: 05.26.01 / Воронов П. С.; Мін-во вугільної пром-сті України, Держ. Макіїв. н.-д. ін-т з бепеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). – Макіївка, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
856922
  Науменко В.Г. Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесу зневоднення вугільних шламів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Науменко Вікторія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
856923
  Усатий В.Ю. Обгрунтування параметрів камер складної форми другої черги відпрацювання запасів систем розробки з твердіючим закладанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Усатий В.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
856924
  Косолапов А.Ф. Обгрунтування параметрів комбінованого кріплення камер великого перерізу (на прикладі шахти "Сксагань" Кривбасу) : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Косолапов А. Ф.; НАНУ, Ін-т геолог. механ. – Дніпропетровськ, 1997. – 16л.
856925
   Обгрунтування параметрів контура наведення зенітних керованих ракет / О.П. Ковтуненко, В.Б. Горшколєпов, І.Р. Пархомей, Ю.К. Степаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 144-148


  Проаналізовані шляхи підвищення ефективності функціонування контуру наведення зенітних керованих ракет (ЗКР), розглянута методика обгрунтування його параметрів, проілюстровані прикладні аспекти розглянутої методики. Проанализированы пути повышения ...
856926
  Негрій Сергій Григорович Обгрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Негрій С.Г.; МН і ОУ, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2002. – 18 с.
856927
  Негрій С.Г. Обгрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Негрій С.Г.; МОіНУ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецікий національний технічний уніветситет". – Донецьк, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
856928
  Вівчаренко О.В. Обгрунтування параметрів підвищення стійкості виїмкових виробок із застосуванням податливої рамно-анкерної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Вівчаренко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
856929
  Слащов І.М. Обгрунтування параметрів підтримання підготовчих виробок в структурно-неоднорідних породах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Слащов І. М.; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
856930
  Дунаєв Г А. Обгрунтування параметрів повторно застосованих штреків при бурошниковому вийманні вугільних пластів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.02 / Дунаєв А.Г.; МО і НУ нац. гірн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
856931
  Матійчик Михайло Петрович Обгрунтування параметрів пристроїв і технології механізованого розселення трихограми : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Матійчик Михайло Петрович; Ін-т механізації і електрифікації сільського господарства УААН. – Глеваха, 1994. – 18л.
856932
  Сергієнко Л.В. Обгрунтування параметрів прогнозу зон скупчення метану у пластах-супутниках в умовах тектонічної порушеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сергієнко Ліана Валеріївна ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
856933
  Никифорова Н.А. Обгрунтування параметрів процесу гідротранспортування мінеральної сировини з використанням гідродинамічно активних речовин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Никифорова Н.А.; НАНУ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
856934
  Стець С.Є. Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Стець С.Є.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
856935
  Салехірадж Саєд Шаебан Обгрунтування параметрів системи відбору геотермальної енергії в умовах глибоких вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Салехірадж Саєд Шаебан ; М-во освіти і науки України, Держ ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
856936
  Куленіч Богдан Ілліч Обгрунтування параметрів способу активного попереднього розвантаження порід підошви при проведенні підготовчих виробок : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Куленіч Богдан Ілліч; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 17л.
856937
  Кавєра О.Л. Обгрунтування параметрів способу безпечної експлуатації електрообладнання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Кавєра О.Л.; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
856938
  Іщенко О.К. Обгрунтування параметрів способу вибухового руйнування гірських порід з урахуванням напруженого стану масиву у вибої виробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Іщенко Олексій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
856939
  Тинина С.В. Обгрунтування параметрів способу нормалізації температури повітря призабійної зони підготовчих виробок глибоких шахт з використанням вихрових кондиціонерів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Тинина Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
856940
  Рємізов О.В. Обгрунтування параметрів способу підтримання виїмкових виробок розвантажувальною порожниною при суцільній системі розробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Рємізов Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
856941
  Власенко В.В. Обгрунтування параметрів способу розкриття крутих викидонебезпечних вугільних пластів із застосуванням гідродинамічної дії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Власенко Василь Вікторович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
856942
  Кравченко В.П. Обгрунтування параметрів струминного подрібнення при переробці і збагаченні доменних шлаків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кравченко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
856943
  Касьян С.І. Обгрунтування параметрів технології зміцнення покрівлі на сполученнях лав з виробками, що повторно використовуються : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. - 05.15.02. - Підземна розробка родовищ корисних копалин / Касьян С.І. ; МОНУ, Донбаський державний технічний університет. – Алчевськ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
856944
  Бугайов І.В. Обгрунтування параметрів удосконаленої технології тампонажу закріпного простору гірничих виробок : Автореф... канд. техннаук: 05.15.11 / Бугайов І. В.; Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 2000. – 17л.
856945
  Гуня Д.П. Обгрунтування параметрів фільтрації метану із підробленого вуглепородного масиву в свердловини : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.09 - геотехнічна і гірнична механіка / Гуня Д. П.; НАНУ. Ін-т геотехнічної механіки. – Дніпропетровськ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
856946
  Федосєєва С.О. Обгрунтування параметрів флотації тонкодисперсних вуглевмісних матеріалів техногенних родовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Федосєєва Світлана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. Криворіз. нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
856947
  Радюк М.В. Обгрунтування параметрів шахтних компресорних установок з системами утилізації тепла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Радюк Максим Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
856948
  Набок Р. Обгрунтування підходів до функціонування системи страхування депозитів та її вплив на банківський сектор України : фінансовий ринок / Р. Набок, К. Черкашина // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 36-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
856949
  Шахаєва О.В. Обгрунтування положення Київського регіону по відношенню до одиниць фізико-географічного районування України / О.В. Шахаєва, І.В. Стрєлко // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 26-28
856950
  Мокляр В. Обгрунтування поняття " студентське самоврядування" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 72-76. – ISSN 2075-1478
856951
  Тертична Ю.В. Обгрунтування поняття сакрального поля великого міста // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 235-236
856952
  Прокопов Д.Є. Обгрунтування походження права як фундаментальна проблема правової теорії Є. Трубецького (між юридичним історизмом та натуралізмом) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 28-37.
856953
  Хірсін А.В. Обгрунтування права як філософсько-правова проблема: історико-генетичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 67-72. – ISSN 1563-3349
856954
  Матвієнко В.М. Обгрунтування принципів науково-дослідної роботи вченого в дослідженнях К.Г. Воблого // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 46-52. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 966-521-126-9
856955
  Садєков А.А. Обгрунтування пріоритетних цілей стратегічних змін підприємств-лідерів ринку в умовах фінансово-економічної кризи / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 108-114


  У статті розглянуто методичні основи обґрунтування пріоритетних цілей стратегічних змін підприємств, які є лідерами ринку в умовах фінансово-економічної кризи. Сформовано "Дерево цілей" торговельного підприємства ТОВ "Корона-сервіс", в основу якого ...
856956
  Теслюк І. Обгрунтування проблематики відповідальності особистості у соціогуманітарній науці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 105-113. – ISSN 1810-2131
856957
  Комар Олена Вікторівна Обгрунтування пропозиційного знання в сучасній аналітичній епістемології : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Комар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв.
856958
  Булік Юрій Володимирович Обгрунтування процесу і параметрів механізму для добування сапропелів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Булік Ю. В.; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
856959
  Бондаренко А.О. Обгрунтування раціональних параметрів виконавчого органа приладу для підводного видобутку сипких корисних копалин : Автореф...канд.техн.наук:05.05.06 / Бондаренко А.О.;МОіНУ.НГАУ. – Дніпропетровськ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.15-16
856960
  Лубенец М.О. Обгрунтування раціональних параметрів підготовки надто зближених пластів на шахтах західного Донбасу. : Автореф... канд.техн.наук: 05.15.02 / Лубенец М.О.; М-во освіти Укр.Нац.гірн.Акад.Укр. – Дніпропетровськ, 1999. – 20л.
856961
  Білокопитов О.В. Обгрунтування раціональних параметрів робочих елементів голчатих робочиох органів для суцільного обробітку грунту в умовах Півдня України : Автореф... Канд.техн.наук: 05.20.01 / Білокопитов О.В.; Таврійська держ.агротехн.академія. – Мелітополь, 1998. – 21 л.
856962
  Крівда В.В. Обгрунтування раціональних параметрів систем розробки глибоких залізорудних кар"єрів при застосуванні автосамоскидів вдосконаленої конструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Крівда Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
856963
  Зубко С.А. Обгрунтування раціональних параметрів систем розробки залізних руд у слабких вміщуючих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Зубко Сергій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
856964
  Петльований М.В. Обгрунтування раціональних параметрів твердіючого закладення при відпрацюванні рудних запасів у складних гірничо-геологічних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Петльований Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
856965
   Обгрунтування раціонального розподілу ракетних військ і артилерії по загрозливим напрямкам на основі визначення їх "ваги" / Г.Є. Чугуй, П.А. Наконечний, А.П. Наконечний, В.І. Пеньковський // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 99-103. – ISSN 2304-2699
856966
  Зачко О.Б. Обгрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.22 / Зачко О.Б. ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
856967
  Маланюк Л.Б. Обгрунтування режимів рухової активності чоловіків 18-25 років з різним рівнем фізичного здоров"я : автореф. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Маланюк Л.Б. ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
856968
  Раджапакса Й.К. Обгрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування сил (військ) військово-морських сил під час виконання завдань захисту економічної діяльності держави на морі : автореф. дис. ... канд. військ. наук : 20.01.01 / Раджапакса Йошитха Канишка ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
856969
  Максютенко І.Є. Обгрунтування розробки механізму фінансування оновлення засобів зв"язку на авіаційному транспорті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 41-46 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
856970
  Галабурда М.К. Обгрунтування ролі внутрішнього боргу в Україні // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.65-70
856971
  Чорноморець Є.М. Обгрунтування символізму храмового мистецтва в східнохристиянському неоплатонізмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
856972
  Лєнков С.В. Обгрунтування системи показників ефективності тренажних систем підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення / С.В. Лєнков, С.А. Шворов, Ю.О. Гунченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається поняття ефективності тренажних систем навчання, запропоновано новий методологічний апарат для визначення параметрів та критеріїв ефективності тренажних систем, обґрунтовано їх використання для підготовки фахівців підрозділів ...
856973
  Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Приймаченко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
856974
  Ульченко Ю.В. Обгрунтування системи управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2014. – № 3 (114). – С. 126-130. – ISSN 1997-9266


  Розглянуто систему управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі сучасного вищого навчального закладу.
856975
  Селіверстова Л.С. Обгрунтування системи управління фінансами корпорацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 65-69. – ISSN 2306-6814
856976
  Захаров В.С. Обгрунтування способу збереження стійкості виімкових виробок застосуванням каркасного кріплення підсилення : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Захаров В.С.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 21л.
856977
  Осадчук А.І. Обгрунтування стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в сфері експортної діяльності підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 101-106


  Проблема, що розглядається у роботі, полягає в науковому обґрунтуванні процесу стратегічного планування забезпечення міжнародної конкурентоспроможності у сфері експортної діяльності підприємства. Мета дослідження - узагальнення теоретико-методичних ...
856978
  Бондарук Т.Г. Обгрунтування стратегії управління фінансами місцевого самоврядування : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 63-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
856979
  Макарова М.В. Обгрунтування стратегій надання освітніх послуг із застосуванням інтернет-технологій / М.В. Макарова, Т.М. Білоусько, Р.М. Лавренюк // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, С.М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 4 (8), Ч. 1. – С. 29-38. – ISSN 2410-9576
856980
  Гончар М.В. Обгрунтування структуризації ресурсного потенціалу підприємства // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 108-113. – ISSN 2410-9576
856981
  Бас Костянтин Маркович Обгрунтування та вибір раціональних параметрів відсаджувальних машин зі струменевою протоковою частиною : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Бас Костянтин Маркович; Нац. гірнича академія Украіни. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
856982
  Гавриленко Д.Ю. Обгрунтування та дослідження інформаційних і просторово-топологічних моделей об"єктів земельних кадастрових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Гавриленко Д.Ю. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв.
856983
  Скуленко М.І. Обгрунтування тези в журналістиці та пропаганді // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-39


  Стаття починає серію публікцій щодо логічних засад журналістських та пропагандистських текстів.
856984
  Самойленко В.М. Обгрунтування тематичних блоків електронної бази даних екологічного стану басейну Дніпра як компонента ГІС // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 77-85. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
856985
  Іваненко Т.О. Обгрунтування технічних рішень щодо поліпшення екологічного стану прибережних рекреаційних зон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Іваненко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. природоохорон. та курорт. будівництва. – Сімферополь, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
856986
  Лісовенко Д.В. Обгрунтування технічної реалізації світлосигнальної системи злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випроміновачів : Автореф.дис. ...канд. техн. наук: 20.02.14 / Денис Володимирович Лісовенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
856987
  Куча П.М. Обгрунтування технології й параметрів підземних гірничих робіт при блоковому вилуговуванні урану зі скельних руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Куча Петро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
856988
  Антонюк Сергій Ігорович Обгрунтування технології компаундування твердих вуглецевих відходів для екологічно чистої термічної переробки у камерних печах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:21.06.01 / Антонюк С.І.; Нац. техніч. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
856989
  Сідєльников О.А. Обгрунтування технологічних параметрів відпрацювання виїмкових стовпів на основі просторової моделі стійкості шаруватого вуглевмісного масиву : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.02 / Сідєльников О.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв
856990
  Кіріяк К.К. Обгрунтування технологічних параметрів ін"єкційного закріплення зсувонебезпечних грунтових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кіріяк Костянтин Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
856991
  Ганушевич К.А. Обгрунтування технологічних параметрів отримання газогідратів з метану вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Ганушевич Костянтин Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
856992
  Нечепоренко А.Б. Обгрунтування технологічних параметрів підземного видобування вугілля з урахуванням динаміки регіональної зони розвантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Нечепоренко А.Б. ; МОНУ, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
856993
  Шумило М.М. Обгрунтування технологічного процесу сепарації грунту при підкопуванні картоплі і параметрів комбінованого підкопувально-сепаруючого рабочого органу картоплезбиральної машини. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Шумило М.М.; Ін-т механізації та електрифікації сіль. госп. Укр. Академії агр. наук. – К., 1994. – 21л.
856994
  Дуцяк І.З. Обгрунтування типології онтологічних концепцій // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.196-208. – ISSN 2075-1443
856995
  Демус Роман Тарасович Обгрунтування точності геодезичних вимірів для визначення горизонтальних деформацій земної поверхні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Демус Р.Т.; МО і НУ, НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 18 с.
856996
  Бачишин Богдан Дмитрович Обгрунтування точності геодезичного забезпечення спорудження будівельніх оболонок : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Бачишин Богдан Дмитрович; КНУ будівництва і архітектури. – К., 1999. – 20л.
856997
  Кузьмін О.Є. Обгрунтування ухвалення поточних господарських рішень / О.Є. Кузьмін, А.А. Теребух // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 171-179 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
856998
  Ломачинська І.М. Обгрунтування християнської аскези у творчості представників патристики та її сучасна інтерпретація // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 41-52
856999
  Лабурцева О.І. Обгрунтування цін на продукцію в умовах ризику змін споживчого попиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 21-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
857000
  Захаренко О.В. Обгрунтування часу дії локального вибухово-щілинного розвантаження на зменшення видавлювання порід підошви підтримуваних виробок : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.02 / Захаренко О.В.; Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 19л.
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,