Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>
856001
  Наєнко М. "...мого слова свічечка горить". Володимир Забаштанський // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 345-349. – ISBN 978-966-439-809-8
856002
  Череватенко Л. "Мовчазливий духовний опір" // Критика. – Київ, 2006. – Травень, (число 5). – С. 33-34


  Генадій Айгі (1934—2006) — чуваський і російський поет та перекладач. Багато років він був одним з живих символів російської неофіційної поезії. Поетична доля його склалася так, що на батьківщині його знало й цінувало лише достатньо вузьке коло ...
856003
  Литвинець І.І. "Мовчазні" стають борцями / І.І. Литвинець. – К., 1972. – 131с.
856004
  Варецька С. "Мовчання і письмо" у творчості Герти Мюллер // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 50-55. – ISSN 2307-2261
856005
  Фарід Алваш "Мовчання не може бути вибором!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 168). – С. 11


  500 видатних ізраїльтян закликали припинити окупацію Палестини і відкрити шлях до майбутнього країни.
856006
  Козловська Н. "Мовчання". За мотивами Григорія Чубая // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 154-157. – ISSN 08-68-4790-1
856007
  Пшеничний М. "Мовчить недоруйнований собор..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 травня (№ 21). – С. 11


  Книга Олеся Гончара "Собор".
856008
   "Могилянка" знову не обрала президента // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Результати другого туру виборів президента НаУКМА 2021 р.Підсумки голосування: Олександра Гуменна - 228 голосів (48.8%); Сергій Квіт - 214 голосів (45.8%). Жодна кандидатура не набрала більше 50% голосів від тих, хто проголосував. Отже, згодом будуть ...
856009
  Назаровець С.А. "Могилянський протокол": рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань / С.А. Назаровець, Т.О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 56-59. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У статті представлено рекомендації групи видавців, науковців та бібліотекарів щодо використання редакторами вітчизняних наукових видань чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень.
856010
  Посохова Л. "Могилянці" в Чернігівському, Харківському та Переяславському колегіумах: до реконструкції інтелектуальних мереж // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 245-253. – ISBN 978-966-2410-77-8
856011
  Толстая Т. "Могу и палкой с гвоздем по лицу ударить" / беседовал Юрий Володарский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 82-90
856012
  Каганович Л.М. "Могут быть... уволены без выдачи выходного пособия" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 110-114. – ISSN 0235-7089


  О том, как срочно проводили полную украинизацию.
856013
  Карышева Т. "Могучая кучка" / Т. Карышева. – М., 1954. – 43с.
856014
  Чичкина Светлана "Мода в Сочи, Сочи в моде!" : Фестиваль моды вписан в бюджетную строку города-курорта. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 124-125 : Фото
856015
  Шевченко Л.Л. Мовно-інформаційні моделі концептосфери нового завіту в українській рецепції : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Шевченко Лариса Леонідівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
856016
  Савойська С.В. Мовно-комунікативна політика як специфічна область державної політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз : монографія / С.В. Савойська. – Київ : Просвіта, 2013. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 370-422. – ISBN 978-966-2133-94-3
856017
  Білавич Г. Мовно-комунікативний аспект підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи крізь призму навчально-методичного забезпечення галузі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 23-28. – ISSN 2308-4634
856018
  Голікова Н.С. Мовно-комунікативні девіації в українському соціокультурному просторі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 15-27


  У статті досліджуються типові порушення різних норм сучасної української літературної мови, що є причинами невдалої комунікації спілкувальників. З опертям на розроблене в комунікативній і прагматичній лінгвістиках поняття девіації як комунікативної ...
856019
  Орлова О. Мовно-комунікативні основи формування культури діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 102-107. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (278)). – ISSN 1729-360Х
856020
  Івашків-Ващук Мовно-концептуальний простір ідилій Теокріта : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Івашків-Ващук Орислава Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2016. – 226 арк. – Додатки: арк. 200-226. – Бібліогр.: арк. 169-199
856021
  Івашків-Ващук Мовно-концептуальний простір ідилій Теокріта : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Івашків-Ващук Орислава Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
856022
  Науменко Л.О. Мовно-культурна картина світу у малій прозі (на матеріалі творчості Володимира Винниченка) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 424-430
856023
  Масенко Л Мовно-культурна ситуація в Україні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.7-11. – ISSN 0130-5263
856024
  Курушина М.А. Мовно-культурна специфіка онімів українських чарівних казок // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 61-67
856025
  Лазаренко О. Мовно-культурне життя українського суспільства у XVII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 330-334. – ISBN 966-7865-75-4
856026
  Горбань Т. Мовно-культурне питання в середовищі київської інтелігенції після першої російської революції // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 316-321. – ISBN 978-617-7399-06-2
856027
  Коваленко Б.О. Мовно-культурний ареал Поділля в історії української літературної мови кінця XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Коваленко Борис Олексійович ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 71 назва
856028
  Собуцький М.А. Мовно-культурний простір західно-європейського середньовіччя / М.А. Собуцький. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1997. – 207 с. – ISBN 966-02-295-4
856029
  Калакура О. Мовно-культурний розвиток сучасної польської меншини в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 34. – С. 238-253. – (Курасівські читання - 2006). – ISBN 966-02-4242-5
856030
  Мосенкіс Ю.Л. Мовно-культурний світ давньої Британії = Lingvistic and cultural world of ancient Britain / Ю.Л. Мосенкіс ; Київ. держ. техн. ун-т буд-ва і архітектури, Каф. українознавства. – Київ : КДТУБА, 1995. – 12, [4] с. – Резюме рос., англ. - На обкл. : Мовно-культурний світ давньої Британії ; Lingvistic and cultural world of ancient Britain. – Бібліогр. в прим.: с. 11-12 та в підрядк. прим.
856031
  Данилич В.С. Мовно-культурний феномен середньовічної Іберо-Романії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 33-43


  У статті розглядаються питання історії та теорії функціонування мови епохи ранньої середньовічної Іберо-Романії. В статье рассматриваются вопросы истории и теории функционирования языка эпохи ранней средневековой Иберо-Романии. The problems of the ...
856032
  Монастирська-Терещенко Мовно-культурні ареали в тюркському та слов"янському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 22-31


  Системна організація мовно-культурних ареалів привертає до себе увагу фахівців у цій галузі (див., приміром, такі розвідки, як [23; 15; 13] та ін.). Так, на матеріалі ареальних досліджень східний характер російської культури доводили дослідники різних ...
856033
  Новикова А.В. Мовно-культурні виміри перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 318-321. – ISBN 966-7890-03-1
856034
  Новикова А.В. Мовно-культурні виміри перекладу (До проблеми інтеркультуральності в перекладах) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : С. 318-321; 4 поз.
856035
  Кононенко В.І. Мовно-культурні процеси в освітньому просторі // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 2-5


  В статті висвітлюється значення комплексного підходу до мовної освіти з урахуванням мовно-культурної ситуації в державі.
856036
  Гейко Т.М. Мовно-культурні трансформації в контексті глобалізації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 111-116


  У статті репрезентовано спільні онтологічні риси мови та культури, розглянуто трансформації культурної парадигми кінця ХХ - початку ХХI ст., визначено основні характеристики та роль глобалізації як універсальної рушійної сили у динаміці сучасних ...
856037
  Семеног О.М. Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки : навч. посібник для студентів ВНЗ / Олена Семиног, Людмила Базиль ; М-во освіти і науки України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Глухів. держ. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Київ : Фенікс, 2008. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 219-234 та в кінці тем. – ISBN 978-966-651-630-8
856038
  Лещук Т. Мовно-літературний та творчо-науковий світ : збірка уривків літературних творів Тихона Лещука / Тихон Лещук. – Львів : [Сполом], 2009. – 550 с. – ISBN 978-966-665-509-0
856039
  Кислюк К.В. Мовно-медійні практики та культурна ідентичність українців у 2014-2016 рр.: "Перемоги" та "Зради" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 267-277. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто найновітніші сенси української культурної ідентичності на основі аналізу практик її репрезентації та трансляції у 2014–2016 рр. Цей період визначено «переможним» для самоусвідомлення українців як представників окремої нації із самобутніми ...
856040
  Жовтий О.О. Мовно-міфологічні символи в концепції О.О. Потебні й гіпотеза імпліцитної міфонімії // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 86-89. – ISBN 978-2-919320-34-9
856041
  Лосик О. Мовно-національна специфіка французького постмодернізму // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 90-98. – (Серія філософські науки ; вип. 21). – ISSN 2078-6999
856042
  Мацько Л.І. Мовно-освітні проблеми сучасного українського суспільства // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 87-93. – ISBN 978-966-660-472-2
856043
  Савойська С. Мовно-освтні проблеми у працях І.Огієнка // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 133-136
856044
  Горенко В.М. Мовно-поетична інтерпретація концепту я (ego) в змістових центрах ідіосилю Івана Перепеляка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 91-104. – ISSN 2312-0665


  Розглянуто тексти поетичних творів відомого українського письменника Івана Перепеляка, самобутнього представника Слобожанщини, малодосліджені в аспекті когнітивної лінгвістики. У розвідці вперше здійснено спробу розглянути реалізацію концепту Я (EGO) в ...
856045
  Беценко Т.П. Мовно-поетичний світ Василя Голобородька-сюрреаліста // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 15 (523), травень 2018 р. – С. 32-36
856046
  Кравчук А.Є. Мовно-політична ситуація на Волині в кінці XVI століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 147-154
856047
  Савойська С. Мовно-політичний конфлікт: історіографія проблеми // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 57-59
856048
  Фаріон І. Мовно-політичний світогляд видатного фізика і богослова Івана Пулюя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 листопада (№ 44)
856049
  Фаріон І. Мовно-політичний світогляд видатного фізика і богослова Івана Пулюя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 листопада (№ 45). – С. 7
856050
  Фаріон І. Мовно-політичний світогляд Івана Пулюя // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 235-245. – ISSN 2413-0923
856051
  Микитюк О. Мовно-політичний світогляд Лесі Українки (за творами Дмитра Донцова) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – Вип. 14. – С. 89-99. – ISSN 2413-0923
856052
  Савойська Світлана Мовно-політичний сепаратизм як поняття // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-111. – Бібліогр. в кінці ст.
856053
  Савойська С.В. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації / С.В. Савойська. – Київ : Просвіта, 2011. – 408 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2133-57-8
856054
  Савойська С.В. Мовно-політичні конфлікти у сфері освіти (на матеріалах південно-східного регіону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються мовно-політичні конфлікти, які мають місце у сфері освіти на Південному Сході України. Автор стверджує, що зазначена проблема може поширитися й на інші регіони держави, якщо мовне питання і надалі буде ігноруватися державною ...
856055
  Шумик М. Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (на матеріалі українсько-польських контрактів) // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 44-48. – ISSN 2306-028X
856056
  Марченко Н. Мовно-соціальна концепція поповнення лексичного складу німецької мови у ХХ ст. (сто найпопулярніших слів ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-34. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сто найпопулярніших лексичних одиниць ХХ ст. у Німеччині, обраних носіями мови, з погляду соціолінгвістичних досліджень. Мовні одиниці є словами як власного творення, так і запозиченими, а вживаються як у літературній, так і у професійній ...
856057
  Нагорняк М. Мовно-стилістична характеристика новин радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 58-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 3 п.
856058
  Малявська Ю.П. Мовно-стилістичні засоби формування образу гетери у діалогах Лукіана (на матеріалі "Діалогів гетер") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 475-481


  У статті розглядаються мовно-стилістичні засоби формування образу гетери на матеріалі "Діалогів гетер" Лукіана. Визначено характерні мовні та поетичні засоби (тропи та фігури), якими послуговується автор для створення образів своїх героїнь.
856059
  Бочарнікова А.М. Мовно-стилістичні особливості авестійських Гатів (на матеріалі Гату №46) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 132-140


  У статті розглянуті специфічні риси тексту Гату No 46. Проаналізовано характер побудови тексту, його функціонально-смислове призначення, жанрову і стильову належність, визначені мовні засоби вираження цілісності тексту, розглянуті лексичні повтори в ...
856060
  Козоріз О.П. Мовно-стилістичні особливості поезії Ду Фу в українському озвученні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-68. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються переклади творів Ду Фу українською мовою.
856061
  Стахнюк Н. Мовно-стилістичні особливості роману Йоханни Хмелевської "Все червоне" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 47-48
856062
  Копач Т.М. Мовно-стилістичні особливості слогана як однієї із форм реклами (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 87-91. – ISBN 966-594-420-7
856063
  Онишенко Ю.К. Мовно-стилістичні труднощі українських перекладів у сфері програмного забезпечення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 298-302. – ISBN 978-966-581-958-5
856064
  Коломієць Л.В. Мовно-стильові виміри творчого методу перекладача: на матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 192-202. – ISBN 966-581-231-9
856065
  Коломієць Л.В. Мовно-стильові виміри творчого методу перекладача: На матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
856066
  Безлепкіна Олена Мовно-стильові особливості прози Євгенія Замятіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 91-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття становить собою спробу виявлення деяких мовних особливостей у прозі Є. Замятіна на матеріалі ранніх творів письменника. Відштовхуючись від ключових моментів, пов"язаних з еволюцією стилю автора, сформульовано загальні стилістичні домінанти, ...
856067
  Безлепкіна О. Мовно-стильові особливості прози Євгенія Замятіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С.91-96. – ISSN 0236-1477
856068
  Кальницька Л. Мовно-стильові особливості творів О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 276-282.
856069
  Дзісь Б.А. Мовно-структурні особливості перекладу службових листів німецького військового діловодства українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 118-125
856070
  Бикова Б. Мовно-текстові параметри модифікацій у жанрі сучасного репортажу. // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 116-130


  У статті розглянуто та систематизовано мовно-текстові інновації у сучасному пресовому репортажі. З"ясовано, що політичні, економічні і психологічні зміни в житті суспільства зумовлюють певні зміни в репортажних медіатекстах. Особливу увагу у ...
856071
  Букачук Х.В. Мовно-текстові форми реалізації неусвідомленого садизму: від Тараса Шевченка до Дмитра Білого // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 119-124. – ISSN 1810-2131
856072
  Бєсєдна Л.Л. Мовно-термінологічні проблеми законодавства України : монографія / Бєсєдна Л.Л., Гладківська О.В. ; [за заг. ред. О.В. Гладківської] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права. – Київ : ПанТот, 2015. – 126, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102-114 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1531-40-5
856073
  Венгренівська М.А. Мовно-філософська картина світу в поезії Філіпа Жаккотте, інтерпретована українськими перекладачами // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 72-82. – ISBN 966-638-142-7
856074
  Семеног О.М. Мовнокомунікативна культура дослідника // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 79-86. – ISBN 978-966-698-318-6
856075
  Семеног О. Мовнокомунікативна особистість студента-філолога у сучасній освітній парадигмі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 43-45
856076
  Супрун Л.В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи "Літературно-наукового вістника" / Л. В. Супрун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2012. – 505, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 451-506. – ISBN 978-966-621-542-3
856077
  Загнітко А. Мовносоціумна граматика: теоретичні засади. Динаміка морфологічного роду іменників // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 7/8 (159/160), липень - серпень. – С. 43-49
856078
  Загнітко А. Мовносоціумний простір прийменника: дискурсивні практики // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 14-39. – ISSN 1815-3070
856079
  Ціхоцький І. Мовностилістична амплітуда ранньої прози Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 26-30. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
856080
  Олійник О. Мовностилістична обізнаність - основа прокурорської риторики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 131-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
856081
  Олійник О. Мовностилістична обізнаність - основа прокурорської риторики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 131-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
856082
  Столярова А.А. Мовностилістична та композиційна специфіка текстів інструкцій до побутової техніки новогрецькою мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 374-381


  У статті досліджено композицію та провідні мовностилістичні особливості сучасних текстів інструкцій до побутових електроприладів новогрецькою мовою, виявлено та пояснено їхні причини. В статье исследуются композиция и основные лингвостилистические ...
856083
  Нагорняк М. Мовностилістична характеристика новин радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 63-72
856084
  Левчук І. Мовностилістичний вияв авторського "я" в літературно-критичних працях Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 94-99. – ISSN 2413-0923
856085
  Науменко Н. Мовностилістичні аспекти співтворчості письменника з критиком у дзеркалі епістолярію / Наталія Науменко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 198-203. – ISSN 0320-3077
856086
  Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 109-113


  У статті розглядаються основні мовностилістичні засоби формування сучасного гендерного дискурсу на сторінках преси. Досліджуються структура та зміст концептів "чоловік – жінка", "хлопець – дівчина". Аналіз сприятиме розширенню наукового бачення ...
856087
  Слінчук В. Мовностилістичні засоби актуалізації молодіжних тендерних концептів у текстах мас-медіа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Журналістика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання гендерної спрямованості мовних засобів конструювання образів сучасного молодого покоління. The article deals with the specific problems of gender in the linguistic means of modelling the image of the contemporary youth.
856088
  Фіголь Н.М. Мовностилістичні засоби в заголовному комплексі сучасної періодики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 109-114


  У статті аналізуються різноманітні типи заголовків сучасних періодичних видань, мовностилістичні способи та засоби їх увиразнення. The paper analyzes the different types of titles of contemporary periodicals, linguistic tools and methods for their ...
856089
  Горецька С.Д. Мовностилістичні засоби вираження авторської позиції у журналістських матеріалах із проблем наркоманії // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті на матеріалі української газетної періодики розглядаються мовностилістичні засоби вираження основних концептів та їх подальший вплив на формування авторської позиції журналіста під час висвітлення теми наркоманії.
856090
  Бокшань Г.І. Мовностилістичні засоби вираження аксіологічних домінант у філософській ліриці Анатолія Кичинського / Г.І. Бокшань, А.І. Бокшань // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 177-184
856091
  Гаврилова Я.Л. Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію (на матеріалах преси Півдня України) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Гаврилова Яна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2012. – 191 л. – Додатки: л. 175-191. – Бібліогр.: л. 149-174
856092
  Гаврилова Я.Л. Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію (на матеріалах преси Півдня України) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Гаврилова Яна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
856093
  Логвиненко О. Мовностилістичні засоби пресових видань в українській діаспорі (на прикладі сучасних жіночих журналів) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 219-224


  Розглядаються мовностилістичні засоби подання публіцистичних матеріалів на сторінках українських ЗМІ за кордоном, специфіка висвітлення тематики сучасного становища українки у світі й мовна культура періодичних видань. Considered linguistic and ...
856094
  Маєвська Н. Мовностилістичні засоби реалізації авторської прагматики в романі Девіда Ніколлса "One day" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 67-71. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
856095
  Бабире О. Мовностилістичні засоби реалізації іронії у комунікації на екотематику (на матеріалі соціальних медіа) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-29. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу мовностилістичних засобів реалізації іронії у комунікації на екотематику. Іронічний характер соціальних медіа розглядається на лексичному, синтаксичному та текстовому рівнях. Було виявлено і проаналізовано стилістичні фігури і ...
856096
  Нагорна А.С. Мовностилістичні засоби реалізації комічного в оповіданні О. Генрі "Комедія цікавості" / А.С. Нагорна, Н.М. Семешко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 209-212. – ISBN 978-617-7109-99-9
856097
  Рахно М.Ю. Мовностилістичні засоби реалізації слов"янсько-скандинавських відповідностей в епічному дискурсі : монографія / Михайло Рахно ; [упоряд., ред.: Р.Г. Шрамко] ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 163-191. – ISBN 978-966-2538-63-2
856098
  Вернигора О. Мовностилістичні засоби сучасних дитячих видань української діаспори (на прикладі журналу "Веселка", м. Пряшів) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 138-143


  Йдеться про особливості добору й подачі публіцистичних та художніх матеріалів для дітей у сучасній діаспорній періодиці, розглядаються мовностилістичні засоби організації текстів. The article concerns the peculiarities of selection and presentation of ...
856099
  Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Слінчук В.В.; КНУТШ Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 194л. – Бібліогр.:л. 172-194
856100
  Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Слінчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
856101
  Мариненко І. Мовностилістичні засоби творення комічного в гуморі Євромайдану // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 88-98


  Статтю присвячено аналізові мовностилістичних джерел комізму політичних анекдотів періоду Євромайдану (листопад 2013 р. - березень 2014 р.). Для визначення найдієвіших мовностилістичних засобів було зібрано політичні анекдоти й анекдотичні вислови, що ...
856102
  Ільченко О.А. Мовностилістичні модифікації преси XXI ст.: природа й наслідки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 157-161


  Стаття присвячена вивченню модифікацій мови сучасної преси, що має екстралінгвістичне підгрунтя. Ці зміни зафіксовані в експлікації функцій преси, у презентації стосунків адресанта й адресата, у жанровій системі. The article is devoted to the ...
856103
  Ломоносова К.С. Мовностилістичні особливості жанру кіноанонсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 125-129


  У статті розглядаються мовностилістичні особливості кіноанонсів як текстів малої форми в контексті їх жанрової специфіки. The article examines language and stylistic features of trailers as texts of short form in the context of their genre ...
856104
  Корольова О. Мовностилістичні особливості заміток-новин у сучасних українських спеціалізованих журналах про спорт // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 191-194. – ISBN 978-966-493-306-0
856105
  Лужецька О.М. Мовностилістичні особливості малої прози Джойс Керол Оутс / О.М. Лужецька, О.Л. Петришин // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 49-52. – ISSN 2304-5809
856106
  Жалко Т. Мовностилістичні особливості молитви у конфесійному стилі української мови // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 90-99. – ISSN 2304-9383
856107
  Самойлова І.В. Мовностилістичні особливості нарисів і заміток у журналі "Кіевская Старина" (1882-1906 рр.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 68-76


  Статтю присвячено вивченню стилістичних особливостей двомовних матеріалів, надрукованих у періодичному журналі "Кіевская Старина" останніх десятиріч ХIХ - початку ХХ століть. Розглянуто текстові фрагменти українською мовою як експресивні структурні ...
856108
  Герман І. Мовностилістичні особливості періодичної преси Запоріжжя 20-х років: основні шляхи вдосконалення літературних норм та стилю // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 106-118
856109
  Сорокіна А.І. Мовностилістичні особливості поетичного світу Леоніда Кисельова / А.І. Сорокіна, Н.М. Сінкевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 280-283. – ISBN 978-617-7109-99-9
856110
  Горецька С. Мовностилістичні особливості політичного позиціонування в матеріалах засобів масової інформації (періоду президентської виборчої кампанії 2003-2004 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-18. – (Журналістика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено аспекти політичного позиціонування за допомогою мовностилістичних засобів. Clause is devoted to studying of aspects of political positioning by means of language and stylistic means.
856111
  Лебедева-Гулей Мовностилістичні особливості публіцистики Віталія Карпенка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 55-64. – Бібліогр.: Літ.: с. 64; 26 п.


  У статті розглянуто і проаналізовано мовностилістичні особливості публіцистики відомого журналіста, науковця, професора, багатолітнього редакторагазети "Вечірній Київ" Віталія Карпенка.
856112
  Привалова С. Мовностилістичні особливості роману "Повія" Панаса Мирного / С. Привалова, О. Рижак // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 13-16
856113
  Давидюк Т. Мовностилістичні особливості роману Дж. Купера "Останній з Могікан" / Т. Давидюк, І. Корунець // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 97-101. – ISBN 978-617-7241-66-8


  «Останній із могікан» (1826) - найавантюрніший і найзнаменитіший із романів Купера, динамічний за фабулою, де письменник ставить проблему «червоношкірих".
856114
  Підкамінна Л.В. Мовностилістичні особливості сучасних українських агітаційних матеріалів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 41-50. – ISSN 2311-2697


  У статті досліджено мовностилістичні особливості сучасних агітаційних матеріалів, розглянуто основні мовні засоби, які використовуються для політичної пропаганди, з"ясовано, що яскраві, образні вислови у спеціальній друкованій продукції сприяють ...
856115
  Бабич Н.Д. Мовностилістичні особливості сучасного українського перекладу Священного Передання Йоана Золотоустого // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 347-353. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
856116
  Підкуймуха Л.М. Мовностилістичні особливості фільму "Кіборги" А. Сеітаблаєва // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 108-123. – ISSN 1682-3540


  "У статті розглянуто лексико-стилістичні особливості мовлення головних героїв військової драми «Кіборги». У запропонованому матеріалі з"ясовано роль української та російської мов у зображенні військовослужбовців, проаналізовано погляди персонажів ...
856117
  Пономарів О. Мовностилістичні поради // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-32
856118
  Пономарів О.Д. Мовностилістичні поради: привабливість і підступність паронімів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С. 27-30
856119
  Кальницька Л.В. Мовностилістичні риси поетичних творів Т.Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 115-121
856120
  Сізова К.Л. Мовностильова специфіка сучасних українських літературознавчих текстів / К.Л. Сізова, Н.М. Алексеєнко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 134-137


  У статті аналізуються мовностильові особливості сучасного літературознавчого тексту, розглядаються тенденції галузевої терміносистеми, звертається увага на певні суттєві відмінності літературознавчих текстів від решти наукових текстів. The article ...
856121
  Мочкодан І. Мовностильовий вимір художньої моделі світу у прозі Богдана Нижанківського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 10 (634). – С. 51-60. – ISSN 0236-1477
856122
  Пушко В. Мовностильові особливості творів Ю. Яновського "Чотири шаблі" і "Вершники" / В. Пушко, О. Дібцева // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 170-173
856123
  Ніка О.І. Мовноуніверсальний характер модальності як ключ до дослідницького моделювання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 22-30


  Стаття присвячена аналізу загальних основ модальності і мовних змін, за допомогою яких умотивовується історичне моделювання модальності в давні періоди. The author analyses the basics of modality and language change that determine the modelling of ...
856124
  Кудрявцева Н.С. Мовнофілософська картина світу в термінах слов"янських мов: між Заходом і Сходом // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 68-81. – ISSN 0027-2833
856125
   Мово рідна, слово рідне. – Київ, 1989. – 286 с.
856126
  Котюк І. Мово, моя ти єдиная зброє... Етико-правовий аналіз Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 12. – ISSN 1992-9277
856127
  Горболіс Л. Мововизначеність як грань конкордистської етики Володимира Винниченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 34-37
856128
  Зимомря М.І. Мовознавець з широким поглядом на світ. Слово про Тетяну Корольову // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 3-9. – (Лінгвістичні науки ; № 22)


  Стаття присвячена Корольовій Т.М., доктору філол. наук, проф., зав. кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики ДЗ "ПНПУ ім. К.Д. Ушинського".
856129
  Мацько Л.І. Мовознавець і мовотворець Максим Рильський // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 312-317. – ISBN 978-966-660-472-2
856130
  Дем"яненко О.Ф. Мовознавство-наука про мову / О.Ф. Дем"яненко. – Київ, 1966. – 31с.
856131
  Товкайло Т. Мовознавство - одна із творчих граней М. Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 220-225. – ISBN 966-8547-39-X
856132
   Мовознавство. – К, 1965. – 286с.
856133
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1969. – 96 с.
856134
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1969. – 96 с.
856135
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1969. – 96 с.
856136
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1969. – 96 с.
856137
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1969. – 96 с.
856138
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1970. – 96 с.
856139
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1970. – 96 с.
856140
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1970
856141
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1970. – 96 с.
856142
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1970. – 96 с.
856143
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1970. – 96 с.
856144
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1971. – 96 с.
856145
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1971. – 96 с.
856146
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1971. – 96 с.
856147
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1971. – 96 с.
856148
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1971. – 96 с.
856149
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1971. – 96 с.
856150
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1972. – 96 с.
856151
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1972. – 96 с.
856152
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1972. – 96 с.
856153
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1972
856154
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1972. – 96 с.
856155
   Мовознавство : орган відділу літератури, мови і мистецтвознавства Академії наук Української РСР : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1972. – 96 с.
856156
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1973. – 96 с.
856157
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1973. – 96 с.
856158
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1973. – 96 с.
856159
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1973. – 96 с.
856160
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1973. – 96 с.
856161
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1973. – 96 с.
856162
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1974. – 96 с.
856163
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1974. – 96 с.
856164
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1974. – 96 с.
856165
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1974. – 96 с.
856166
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1974. – 96 с.
856167
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1974. – 96 с.
856168
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1975. – 96 с.
856169
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1975. – 96 с.
856170
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1975. – 96 с.
856171
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1975. – 96 с.
856172
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1975. – 96 с.
856173
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1975. – 96 с.
856174
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1976. – 96 с.
856175
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1976. – 96 с.
856176
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1976. – 96 с.
856177
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1976. – 96 с.
856178
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1976. – 96 с.
856179
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1977. – 96 с.
856180
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1977. – 96 с.
856181
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1977. – 96 с.
856182
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1977. – 96 с.
856183
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1977. – 96 с.
856184
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1977. – 96 с.
856185
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1978. – 96 с.
856186
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1978. – 96 с.
856187
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1978. – 96 с.
856188
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1978. – 96 с.
856189
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1978. – 96 с.
856190
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1978. – 96 с.
856191
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1979. – 80 с.
856192
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1979. – 80 с.
856193
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1979. – 80 с.
856194
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1979
856195
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1979. – 96 с.
856196
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1979. – 96 с.
856197
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1979. – 96 с.
856198
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1980. – 96 с.
856199
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1980. – 96 с.
856200
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1980. – 96 с.
856201
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1980. – 96 с.
856202
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1980. – 96 с.
856203
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1980. – 96 с.
856204
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1981. – 96 с.
856205
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1981. – 96 с.
856206
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1981. – 96 с.
856207
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1981. – 96 с.
856208
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1981. – 96 с.
856209
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1981. – 96 с.
856210
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1982. – 80 с.
856211
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1982. – 80 с.
856212
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1982. – 80 с.
856213
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1982. – 80 с.
856214
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1982. – 80 с.
856215
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1982. – 80 с.
856216
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1983. – 80 с.
856217
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1983. – 80 с.
856218
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1983. – 80 с.
856219
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1983. – 80 с.
856220
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1983. – 80 с.
856221
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1983. – 80 с.
856222
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1984. – 80 с.
856223
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1984. – 80 с.
856224
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1984. – 80 с.
856225
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1984. – 80 с.
856226
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1984. – 80 с.
856227
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1984. – 80 с.
856228
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1985. – 80 с.
856229
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1985. – 80 с.
856230
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1985. – 80 с.
856231
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1985
856232
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1985. – 80 с.
856233
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1985. – 80 с.
856234
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1986. – 80 с.
856235
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1986. – 80 с.
856236
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1986. – 80 с.
856237
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1986. – 80 с.
856238
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1986. – 80 с.
856239
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1986. – 80 с.
856240
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1987. – 80 с.
856241
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1987. – 80 с.
856242
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1987. – 80 с.
856243
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1987. – 80 с.
856244
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1987. – 80 с.
856245
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1987. – 80 с.
856246
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1988. – 80 с.
856247
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1988. – 80 с.
856248
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1988. – 80 с.
856249
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1988
856250
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1988. – 80 с.
856251
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1988. – 80 с.
856252
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1989
856253
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1989. – 80 с.
856254
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1989. – 80 с.
856255
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1989. – 80 с.
856256
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1989
856257
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1989. – 80 с.
856258
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1990. – 80 с.
856259
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1990. – 80 с.
856260
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1990. – 80 с.
856261
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1990
856262
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1990. – 80 с.
856263
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1990. – 80 с.
856264
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1991. – 80 с.
856265
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1991. – 80 с.
856266
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1991. – 80 с.
856267
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1991. – 80 с.
856268
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1991. – 80 с.
856269
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1991. – 80 с.
856270
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1992. – 80 с.
856271
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1992. – 80 с.
856272
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1992. – 80 с.
856273
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1992. – 80 с.
856274
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1992. – 80 с.
856275
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1992
856276
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1993. – 80 с.
856277
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1993. – 80 с.
856278
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1993. – 80 с.
856279
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1993. – 80 с.
856280
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1993. – 80 с.
856281
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1993. – 80 с.
856282
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1995
856283
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1995
856284
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1995
856285
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1995
856286
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Київ. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1996
856287
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Київ. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1996
856288
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Київ. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1996. – 80 с.
856289
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Київ. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1996
856290
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1997
856291
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1997
856292
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1997
856293
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1997. – 80 с.
856294
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1998. – 80 с.
856295
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1998. – 188 с.
856296
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1998
856297
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1998. – 80 с.
856298
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1998
856299
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1998. – 80 с.
856300
   Мовознавство : науково-теоретичний ж-л. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1999. – 80 с.
856301
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1999. – 80 с.
856302
   Мовознавство : науково-теоретичний ж-л. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1999. – 80 с.
856303
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1999. – 80 с.
856304
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Українська книга, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2000. – 84 с.
856305
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Українська книга, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2000. – 84 с.
856306
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Українська книга, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2000. – 80 с.
856307
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2000. – 80 с.
856308
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2001. – 84 с.
856309
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2001. – 92 с.
856310
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2001. – 140 с.
856311
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2001. – 80 с.
856312
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2001
856313
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2001
856314
   Мовознавство : Науково-теоретичний журна. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2002. – 80 с.
856315
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2002. – 80 с.
856316
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2002. – 80 с.
856317
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2002. – 112 с.
856318
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2003. – 96 с.
856319
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2003. – 160 с.
856320
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2003. – 96 с.
856321
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2003. – 96 с.
856322
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2003
856323
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2004. – 96 с.
856324
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2004. – 96 с.
856325
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2004
856326
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5/6. – 2004
856327
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2005. – 96 с.
856328
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2005
856329
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3/4. – 2005. – 168 с.
856330
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2005. – 96 с.
856331
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2005. – 96 с.
856332
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2006. – 116 с.
856333
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2006
856334
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2006. – 96 с.
856335
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2006. – 112 с.
856336
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2006. – 96 с.
856337
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2007. – 96 с.
856338
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2007. – 96 с.
856339
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2007. – 96 с.
856340
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2007. – 120 с.
856341
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2007. – 96 с.
856342
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2008. – 104 с.
856343
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2008
856344
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2008
856345
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2008
856346
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2009
856347
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2009. – 96 с. – мова резюме англ., укр.
856348
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3/4. – 2009. – 136 с. – мова резюме англ., укр.
856349
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2009. – 96 с. – мова резюме англ., укр.
856350
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2009. – 96 с. – мова резюме англ., укр.
856351
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2010. – 120 с.
856352
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2010. – 208 с.
856353
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2010. – 148 с.
856354
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2010. – 96 с.
856355
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2011. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
856356
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2011. – 96 с.
856357
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2011. – 96 с.
856358
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2011. – 96 с.
856359
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2011. – 96 с. – резюме укр., англ. мовами
856360
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2011. – 96 с. – резюме укр., англ. мовами
856361
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2012. – 96 с.
856362
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2012. – 96 с.
856363
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2012. – 96 с.
856364
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2012. – 96 с. – мова резюме англ.,укр.
856365
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2012. – 96 с.
856366
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2012. – 96 с.
856367
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2013. – 96 с.
856368
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2013. – 232 с. – Резюме англ., укр. мовами
856369
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2013. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
856370
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2013. – 112 с. – Резюме англ., укр. мовами
856371
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2013. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
856372
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
856373
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
856374
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
856375
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
856376
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
856377
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
856378
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
856379
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами. - Вип. журн. на пошану акад. НАН України Г.П. Півторака з нагоди його 80-річчя та 50-річчя наукової діяльності
856380
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами. - Вип. журн. на пошану акад. НАН України Г.П. Півторака з нагоди його 80-річчя та 50-річчя наукової діяльності
856381
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами. - Вип. журн. на пошану акад. НАН України Г.П. Півторака з нагоди його 80-річчя та 50-річчя наукової діяльності
856382
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2015. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
856383
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
856384
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
856385
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
856386
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
856387
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
856388
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
856389
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
856390
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
856391
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
856392
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
856393
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
856394
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
856395
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2018. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
856396
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2018. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
856397
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2018. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
856398
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2018. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
856399
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2018. – 86 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
856400
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
856401
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2019. – 82 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
856402
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2019. – 82 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
856403
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2019. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
856404
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2019. – 82 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
856405
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2019. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
856406
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2019. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
856407
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 1. – 2020. – 82 с. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856408
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 2. – 2020. – 82 с., включ. обкл. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856409
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 3. – 2020. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856410
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 4. – 2020. – 82 с., включ. обкл. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856411
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 5. – 2020. – 82 с. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856412
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 6. – 2020. – 81, [1] с. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856413
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 1. – 2021. – 82 с., включ. обкл. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856414
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 2. – 2021. – 82 с.,. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856415
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 3. – 2021. – 82 с. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856416
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 4. – 2021. – 82 с. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856417
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 5. – 2021. – 82 с. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856418
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 6. – 2021. – 82 с. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856419
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 1. – 2022. – 82 с. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856420
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 2. – 2022. – 82 с. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856421
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 3. – 2022. – 82 с. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856422
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 4. – 2022. – 82 с., включ. обкл. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856423
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2803
№ 5. – 2022. – 82 с. – DOI 10.33190/0027-2833 - Резюме укр., англ. мовами
856424
  Дергач Д.В. Мовознавство в Київському університеті Святого Володимира: наукова творчість Михайла Максимовича // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 31-37
856425
  Білецький А. Мовознавство в школі // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 41-42
856426
  Руда В Н. Мовознавство Давнього Риму // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 21-22. – ISBN 978-966-439-983-5
856427
  Руда Н.В. Мовознавство епохи Відродження та Просвітництва // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 28-31. – ISBN 978-966-439-983-5
856428
  Руда В Н. Мовознавство європейського Середньовіччя // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 25-27. – ISBN 978-966-439-983-5
856429
  Шевченко Л.І. Мовознавство і психосемантика: "інтелектуалізація" в епістемологічних перетинаннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 33-35. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній теоретичній проблематиці множинності дослідницьких дискурсів в аналізі мови як інтелектуальної субстанції.
856430
   Мовознавство і школа. – К, 1981. – 220с.
856431
  Сележан Й.Ю. Мовознавство Івана Огієнка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 187-290.
856432
  Німчук В.В. Мовознавство на Україні в 14- 17 ст. / В.В. Німчук; АН Української РСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1985. – 223с.
856433
   Мовознавство на Україні за п"ятдесят років. – Київ : Наукова думка, 1967. – 453, [3] с.
856434
  Безпаленко А. Мовознавство серед інших природничих наук: інтерференція впливів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Висловлено думку, що мовознавство є природничою наукою, висунуто гіпотезу, що Ч. Дарвін зазнав ідейно-концептуального впливу з боку братів Гумбольдтів; постулати Н. Бора екстрапололюються на лінгвістику. The author claims that Llinguistics is a ...
856435
  Касьянова О. Мовознавство та кібернетика // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 лютого (№ 7/8). – С. 2


  Згадується Інститут корпусного дослідження словацької мови, який розроблений співробітниками КНУ імені Тараса Шевченка під керівництвом Наталії Дарчук.
856436
   Мовознавство: [китайська мова ] : вправи та пояснення. – Пекін, 1985. – 743с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-8343-0845-3
856437
  Малюга Н.М. Мовознавство: упровадження результатів пізнання у практику сучасної школи : [посібник] / Н.М. Малюга ; М-во освіти і науки України. Криворіз. нац. ун-т, Криворіз. пед. ін-т, Каф. укр. мови. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2014. – 110 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-60
856438
  Гриценко О.В. Мовознавці про "Грамматику" О. Павловського // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 166-172. – (Філологічні науки ; № 1)
856439
  Беценко Т.П. Мовознавча парадигма професора Світлани Яківни Єрмоленко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 28/29 (500/501), жовтень. – С. 5-9


  У жовтні 2017 року виповнилося 80 років від дня народження Світлани Яківни Єрмоленко - доктора філологічних наук, професора, завідувача відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України.
856440
  Степаненко М.І. Мовознавча Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 565, [3] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 558-566. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8798-75-7
856441
  Хома Т.В. Мовознавча проблематика досліджень спадщини Августина Волошина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – C. 42-49
856442
  Ціхоцький І. Мовознавча проблематика Львівської школи франкознавства // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 358-369. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
856443
  Любарська Л. Мовознавча спадщина Івана Франка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 322-324
856444
  Дядищева-Росовецька Мовознавча спадщина Станіслава Казимировича Росовецького / Дядищева-Росовецька, С. Росовецький // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 44. – С. 6-27. – ISSN 2311-2697


  Окреслено портрет Станіслава Росовецького, філолога широкого профілю, який усе життя працював у царині славістики, науковця, який оперував усім спектром фахового інструментарію та майстерно комбінував класичні методи з новітніми підходами. ...
856445
  Собуцький М.А. Мовознавче і культурологічне наповнення понять: "народна латина"; "середньовічна латина" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-57. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядаються різні аспекти змісту та обсягу понять народної, класичної й середньовічної латини, необхідні для точного визначення стосунків спадкоємності між ними.
856446
  Гінзбург М. Мовознавче підгрунтя теорії подавання процесових понять в українській фаховій мові // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 29-39. – ISBN 978-966-00-1327-8
856447
   Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Чабаненко Ю.А.]. – ISBN 978-966-493-304-6
Вип. 16/17. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
856448
  Карікова Н.М. Мовознавчий вплив нормалізаторів 20-х рр. XX ст. на мову красного письменства: дієприкметникові пасивні конструкції у ранніх прозових творах Б. Антоненка-Давидовича // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 204-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Стаття присвячена розглядові питання про вплив рекомендацій мовознавців 20-х років 20 ст. на мову тогочасного красного письменства, зокрема на вживання Б. Антоненком-Давидовичем дієприкметникових пасивних конструкцій.
856449
  Саєнко В. Мовознавчий дискурс у драматургії Миколи Куліша в контексті розвитку культури і процесів українізації/контрукраїнізації 1920-1930-х років і сучасності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (9). – С. 64-74. – (Серія: Філологія)


  Філологічна п’єса М. Куліша «Мина Мазайло» - раритетний зразок вітчизняної і світової культури ХХ ст., прикметний поєднанням досконалого драматургічного тексту з науковим трактатом про самобутність і красу української мови, що виступає головним, хоч і ...
856450
  Городиловська Г.П. Мовознавчий доробок професора Юрія Шевельова в Українському вільному університеті в Мюнхені // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 83-94. – ISSN 2313-4437
856451
  Шульгач В.П. Мовознавчі інтереси П.А. Тутковського // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 56-66
856452
  Задорожний В. Мовознавчі мініатюри // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3 (113). – С. 58-64


  Серія мовознавчих мініатюр присвячена пекучій і, на жаль, хронічно актуальній проблеме українського літературного мовлення, власне, його культури. тобто відповідності його тому, що становить літературно-нормативний стандарт української мови. Проблема ...
856453
  Задорожний В. Мовознавчі мініатюри // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (119). – С. 45-49
856454
  Суховій О.О. Мовознавчі погляди А.П. Могили і становлення сучасної діалектологічної школи в Київському університеті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 202-205
856455
  Олексенко В.П. Мовознавчі погляди Івана Огієнка в контексті розвитку української лінгвістичної думки XX сторіччя // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 150-162. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовано творчу діяльність видатного українського мовознавця, професора Івана Огієнка, обгрунтовано наукові пріоритети вченого в дослідженні української мови, з"ясовано важливість ідей науковця у становленні української лінгвістичної ...
856456
  Вакуленко С.В. Мовознавчі погляди Івана Орнатовського в оцінці Олександра Потебні : до питання про наступність ідей у харківській традиції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-51. – ISSN 0027-2833
856457
  Пономаренко А. Мовознавчі погляди Івана Франка в рецепції сучасних дослідників // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 174-177
856458
  Степаненко М.І. Мовознавчі погляди Панаса Мирного // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 25. – С. 6-9
856459
  Секереш Н. Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 399-403
856460
  Зорівчак Р.П. Мовознавчі роздуми в листах професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (до сториччя від дня народження) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 38-67. – ISSN 0027-2833


  У цій публікації подано листів професора Юрія Олексйовича Жлуктенка до перекладознавця та германіста Роксолани Петрівни Зорівчак, яка в 60-80-ті роки працювала над кандидатською та докторською дисертаціями з перекладознавства.
856461
  Кочіш М. Мовознавчі статті на сторінках періодики Hungaro-Ruthenica // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 71-77. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Присвячується огляду статей із мовознавства, які побачили світ у 8-ми томах періодики Hungaro-Ruthenica. Серію було засновано з метою видання матеріалів наукових конференцій з україністики, що організуються в Сегеді, почина- ючи з 1996 р., кожного ...
856462
   Мовознавчі студії. – К, 1968. – 216с.
856463
   Мовознавчі студії. – Киев : Наукова думка, 1976. – 124 с.
856464
   Мовознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2005-
Ч. 1. – 2006. – 122 с.
856465
   Мовознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2005-
Ч. 2. – 2007. – 203 с.
856466
  Бичкова Т. Мовознавчі студії рукописних збірників апокрифів // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 740-76.
856467
  Нікітіна Ф.О. Мовознавчі студії середини ХХ ст. у Київському університеті імені Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 114-116. – ISSN 2075-437X


  Стаття містить опис важливого періоду українського мовознавства. The article contains the description of the important period in Ukrainian linguistics.
856468
  Куйбіда Х. Мовознавчі традиції дослідження прикметника як самостійної чаcтини мови (на матеріалі давньогрецької мови) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 80-84. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
856469
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 6-7
856470
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 лютого (№ 6). – С. 6-7
856471
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 6-7
856472
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 4-10 лютого (№ 5)
856473
  Фаріон І. Мовосвіт Миколи Лисенка // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 16-35. – ISSN 2224-0926
856474
  Плясун О.М. Мовосимвол "ріка" в кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 171-177
856475
  Баран Ганна Мовостиль віршованої молитви Василя Стуса // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 100-104. – Бібліогр. в кінці ст.
856476
  Михно Л.П. Мовостиль Івана Огієнка: експресія синтаксичних структур // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 130-134. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Стаття присвячена спробі окреслити специфіку синтаксичної організації наукового стилю викладу Івана Огієнка.
856477
  Чопик Я.М. Мовотворча індивідуальність Івана Огієнка як етнонаціональний феномен // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 335-339. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
856478
  Коваль О.В. Мовотворчість "неокласика" Миколи Зерова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 109-112. – (Філологічні науки ; № 1)
856479
  Мялковська Л.М. Мовотворчість І.С. Нечуя-Левицького в контексті історії української літературної мови другої половини XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук. 10.02.01 / Мялковська Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 35 назв
856480
  Мацько Л.І. Мовотворчість Івана Котляревського і розвиток нової української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 131-140. – ISBN 978-966-660-472-2
856481
  Грищенко С. Мовотворчість Ольги Кобилянської і літературна мова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 238-242
856482
   Мовотворчість Т.Г. Шевченка : соціолінгвістичні студії / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філол. та мистецтвознав., Центр історії та розвитку укр. мови ; [редкол.: І.С. Попова, Н.С. Голікова, В.В. Корольова]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 275, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2607-82-6
856483
  Єрмоленко С.Я. Мовотворчість Тараса Шевченка в слов"янській рецепції XIX-XXI ст. / С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко, Л.П. Гнатюк // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 100-112. – ISSN 0027-2833


  Мовотворчість Тараса Шевченка розглянуто як об"єкт славістичних студій, здійснених поза межами України впродовж 19-21 ст. Наведено оцінки, які дали мові й індивід. стилю Т. Шевченка дослідники-славісти - білоруський (М. Богданович), швед. (А. Єнсен), ...
856484
  Мойсеєнко А. Мовотворчість Тараса Шевченка в слов"янській рецепції XIX - XX ст. / А. Мойсеєнко, С. Єрмоленко // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – С. 47-65
856485
  Сидяченко Н.Г. Мовотворчість українських і польських письменників / Н.Г. Сидяченко ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – 158, [2] с. – Бібліогр. в кінці тем. та в підрядк. прим. – (Студії з українського мовознавства / ред. рада: П.Ю. Гриценко (голова), І.Р. Вихованець, І.С. Гнатюк [та ін.] ; 3). – ISBN 978-966-489-031-8


  У пр. № 1742417 напис: Шановному Олександрові Даниловичу Пономареву від Наталі Сидяченко -уклінно- 5.10.2009. Підпис
856486
  Попович А.С. Мовотворчість українських письменників у рецепції Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 184-190. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовані наукові праці Іана Огієнка щодо особливостей мови художніх творів українських письменників.
856487
  Стяжкіна О. Мовою Бога : [повість] / Олена Стяжкіна ; [пер. з рос. К. Сінченко ; худож. В. Гукайло]. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-378-468-7
856488
  Маляренко Л.Л. Мовою братерства. / Л.Л. Маляренко. – К., 1975. – 48с.
856489
  Владич Л.В. Мовою графіки : огляди, статті, рецензії / Л.В. Владич. – Київ : Мистецтво, 1967. – 248 с.
856490
  Брехуненко Віктор Анатолійович Мовою джерел: Гійом Левассер де Боплан. "Опис України". Матеріали до уроків історії України в 8 класі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-49
856491
  Брехуненко Віктор Анатолійович Мовою джерел: Гійом Левассер де Боплан. "Опис України". Матеріали до уроків історії України в 8 класі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-49
856492
   Мовою джерел: Еріх Лясота про козацьку раду на Січі : (матеріали до уроків історії України у 8 класі) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-46
856493
  Крижанівський О. Мовою джерел: Сима Цянь про Цінь Шіхуанді // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 49.
856494
  Корицький О. Мовою документів. Архівні джерела про духовне життя та вилучення церковних цінностей на Полтавщині // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2003. – Ч. 9. – С. 116-135
856495
  Вакуленко Д.Т. Мовою драматичних образів / Д.Т. Вакуленко. – Київ, 1988. – 47с.
856496
  Лесів М. Мовою древніх передань (писанкові мотиви Меланії Неміш з Покуття в контексті народної фітотерапії) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
856497
  Купчинська Л. Мовою екслібриса: до 180-ліття виходу в світ "Русалки Дністрової" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 163-168. – ISSN 0868-4790
856498
   Мовою європейського освітнього простору // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 1


  "Підвищення кваліфікації всіх категорій працівників університетів (не лише викладачів і науковців, а й адміністративного та навчально-допоміжного персоналу) є обов"язковою вимогою "Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості освіти", прийнятих ...
856499
  Поєдинок О. Мовою міжнародного права / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 5


  "Нині всі юристи України змушені тією чи іншою мірою стати юристами-міжнародниками. Так склалася ситуація в державі. А ми потрібні не тільки як популяризатори певних знань про міжнародне право чи як науковці, а й для практичної роботи у міжнародних ...
856500
  Мельничук Ю.С. Мовою серця : статті, памфлети, гуморески / Ю.С. Мельничук. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 340 с.
856501
   Мовою статистики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  . Інформація про те, що за 1993-1997 роки в університеті відкрито нові спеціальності та спеціалізації (їх перелік).
856502
  Буренкова В. Мовою танцю // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 6


  "Святковою виставою в Актовій залі Головного корпусу відзначили 15-річчя народної студії індійського танцю «Накшатра» Молодіжного центру культурно-естетичного виховання КНУ. Сюжет постанови на вірші відомого санскритолога Іллі Розенбейма у формі ...
856503
   Мовою фактів і музейних експонатів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  В університеті відкрилася виставка "Концтабір Освенцим - український вимір". Про жертв однієї з найбільших нацистських фабрик смерті - українців концтабору Освенцим - розповідає експозиція виставки.
856504
   Мовою цифр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)


  В університеті працюють 2033 науково-пед. працівники. Функціоннує 160 кафедр.
856505
   Мовою цифр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Статистичні дані Київського національного університету за 2010 рік
856506
   Мовсес Мовсесович Баграмян (1921-1980) : Выставка произведений :каталог выставки / Баграмян М.М.; Баграмян М.М. ; [втуп. ст. и сост. Г. Зуйковой] ; Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР, Центр. дом Сов. Армии им. М.В. Фрунзе. – Москва : Советский художник, 1981. – [15] с., 9 л. ил. : цв. ил., портр.
856507
  Абрамян А.Г. Мовсес Хоренаци / А.Г. Абрамян. – Ереван : Армгиз, 1962. – 84 с.
856508
  Кабачій Р. Мовчазна війна топонімів // Критика. – Київ, 2004. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20-21
856509
  Тичина П. Мовчазна дедикація. Зустріч-незустріч у трьох епізодах // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 398-401. – ISBN 978-966-06-0713-2
856510
  Ханін С. Мовчазна згода без згоди. Наслідки відмови від подання клопотання про продовження обов"язків підозрюваного. // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
856511
  Щербина О.Ю. Мовчазний обман у праві як аргументативний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається обман як аргументативний феномен, виділяється та аналізується такий різновид обману в юридичній аргументації, як мовчазний обман, визначається його особливість. Виходячи з особливостей різновидів обману в юридичній аргументації, ...
856512
  Білан І. Мовчазний образ війни Олександра Сердюка // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 70-71. – ISSN 0130-1799
856513
  Мікульонок І.О. Мовчазні "мешканці" мертвого міста // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 38-39


  Мурал-арт в Чорнобилі.
856514
  Габе Д. Мовчазні герої / Д. Габе. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 199 с.
856515
   Мовчан Василь Архипович (1903-1964) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 314. – ISBN 978-966-439-754-1
856516
  Ковальчук О. Мовчан Ольга Миколаївна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 152-153. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
856517
  Копиленко О. Мовчання / О. Копиленко. – Москва, 1943. – 24 с.
856518
  Мельник А. Мовчання буває злочинним: чому історик Грицак має піти з українсько-німецької комісії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 6
856519
  Моісєєва Ф.А. Мовчання в технології переговорів // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 222-229. – ISSN 2076-1554
856520
  Шваліна Й. Мовчання говорить = Die Gegenwart bleibt, nur die Zeit vergeht : теперішнє залишається, тільки час минає : зміцнювати мир, осмислюючи минуле / Йоханнес Шваліна ; за участі: Бориса Забарко, Київ, Іллі Альтмана, Москва, Йоганнеса Поста, Берлін [та ін.]. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 303, [1] с. – На обкл. також: Імпульси для успішної дипломатії. – Бібліогр.: с. 279-303. – ISBN 978-966-378-480-9
856521
  Лазарева А. Мовчання еліт // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 17 (182). – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  Європа радикалізується. Ультраправі та ультраліві з тих, хто ще не був при владі або щойно до неї прийшов, борються за уподобання виборців.
856522
  Самолевська О. Мовчання Зони. До 33-х роковин Чорнобильської трагедії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 1, 11


  "Торік археологи знайшли в Чорнобилі рештки давньоруського об"єкта Х століття, який, можливо, слугував захисним ровом. А кілька років тому - артефакти ХІ століття: фрагменти посуду, приладдя, уламки скляних браслетів, якими давньоруські жінки припинали ...
856523
  Білий О. Мовчання інтелектуалів / О. Білий, В. Козловський // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6 : Філософські події - 2015. – С. 42-52. – ISSN 0235-7941
856524
  Заморська Ю.В. Мовчання на тлі особливостей комунікативної поведінки японців // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 188-193


  Комунікації японців притаманна імпліцитність та широке застосування невербальних засобів. В статті на прикладах розглядаються особливості такої комунікації – неоднозначні вирази, замовчування, вагання та паузи, усмішка та сміх, ввічливість і, зокрема, ...
856525
  Бондаренко С. Мовчання ситих і голод убієнних // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 2, 6


  Гарет Річард Воен Джоунс — валійський журналіст, який уперше у західній пресі заявив під власним іменем, що в Україні у 1932—1933 роках відбувся Голодомор. Його репортаж був надрукований з поміж інших також у газетах "Manchester Guardian" та "New York ...
856526
  Зарівна Т. Мовчання цезію : фрагмент // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 14-29. – ISSN 0868-4790-8
856527
  Струк І. Мовчання як екстралінгвальний копонент у драматичному тексті буковинських письменників // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 32-35. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896


  Проаналізовано екстралінгвальні імплікатури, засновані на мовних ремарках, для позначення мовчання і засоби їх лінгвалізація в драматичних текстах буковинських письменників (Ю. Федьковича, С. Воробкевича, С. Яричевського, І. Синюка). Актуальність ...
856528
  Сливинський О. Мовчання як ієрогліф: до проблеми жанрово-наративної гри у прозі болгарських неомодерністів // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 153-160. – ISSN 0203-9494
856529
   Мовчати не можна / В. Скляров, В. Семенюк, О. Шеберстов, О. Светелік // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 9


  "Електрика настільки глибоко та органічно проникла в усі сфери людського буття, що неможливо уявити без неї сучасну цивілізацію. Ця обставина, у свою чергу, породила в суспільстві ілюзію про обов"язкову наявність електрики, понад те, багато хто щиро ...
856530
  Желтухін Є. Мовчати, не можна говорити… Чи говорити, не можна мовчати? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 38-39
856531
  Білаш О.І. Мовчать віки... : З останніх творів композитора і поета / Олександр Білаш; Упоряд. Линник М.П. – Київ : Київська правда, 2006. – 120с. – ISBN 966-7270-60-2
856532
  Мойсієнко А. Мовчун Л.В. Українська рима в системі мови і в мовній практиці // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 64-69. – ISSN 0027-2803


  Запропонована систематизація римових функцій ураховує лінгвальну природу рими. Введено й обгрунтовано поняття сполучної, прагматичної, креативної, верифікаційної гіперфункцій, персуазивної, орнаментаційної, екземпліфікаційної функцій та описано роль ...
856533
  Близнець В.С. Мовчун. Землянка : повісті / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1972. – 306 с. : іл.
856534
  Анічэнка У.В. Мовы усходніх славян : вучэбнаг дапаможнік для студ. філал. фак. ВНУ / У.В. Анічэнка. – Мінск : Універсітэцкая, 1989. – 318 с.
856535
  Портер К.А. Могила // Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич, 2002. – Т. 1 : Художні переклади. – С. 81-86. – ISBN 966-7996-28-Х
856536
  Колли Л.П. Могила баронессы Крюденер в Крыму : по поводу происходящей вооруж. борьбы между Россией и Германией : (Изд. предназначается для чтения народа и учащихся нач. нар. шк. ст. возраста под руководством учителей). – [Симферополь], 1912. – 10 с. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Изв. Таврической ученой архивной комиссии. Т. 48, с. 212-221


  На с. 1 дарственная надпись, подписанная автором
856537
  Таїрова-Яковлева Могила Богдана Хмельницького у Суботові та перспективи її пошуків // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (553), липень - серпень. – C. 21. – ISSN 0130-5247
856538
  Юрезанский В.Т. Могила в огнях / В.Т. Юрезанский. – Харків, 1930. – 30с.
856539
  Браун К. Могила для Бойда / К. Браун. – Минск, 1997. – 507с.
856540
  Сегеда С. Могила Івана Сірка: історія, міфи, дослідження // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 786-797. – ISSN 1028-5091
856541
  Горбенко С. Могила Мотрони Кочубей // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 10
856542
  Карнасевич Наталя Могила на краю села // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 18
856543
  Лидин Вл. Могила неизвестного солдата / Вл. Лидин. – Москва, 1933. – 194с.
856544
  Муравьев В.Б. Могила Неизвестного солдата / В.Б. Муравьев. – М., 1987. – 62с.
856545
  Киркевич В.Г. Могила П.А. Столыпина в Киево-Печерской лавре // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 194-197. – ISBN 966-7671-23-2
856546
  Никитин Н.Н. Могила Пан бурлея / Н.Н. Никитин. – Харьков. – 211с.
856547
  Тригубенко В.В. Могила Петро (1597-1647) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 100-111. – ISBN 966-06-0367-3
856548
  Курас І. Могила Петро Симеонович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 136-138. – ISBN 966-642-207-7


  Петро Могила (Petru Movila; 1596-1647) - український політичний, церковний і освітній діяч молдавського походження. Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі (1633-1647), екзарх Константинопольського патріарха. Архімандрит Києво-Печерського ...
856549
  Анцишкін І. Могила Сірка - шлях через століття // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (квітень - червень). – С. 16-19. – ISSN 1814-5078
856550
  Руссов А. Могила солдата / А. Руссов. – М, 1948. – 46с.
856551
  Шестопал П.Л. Могила Т.Г. Шевченка / П.Л. Шестопал. – Київ, 1954. – 99 с.
856552
   Могила Т.Г.Шевченка. – Харків, 1938. – 66с.
856553
  Нефедьев К.М. Могила Таме-Тунга / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1967. – 366с.
856554
  Нефедьев К.М. Могила Таме-Тунга / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1990. – 381с.
856555
  Нефедьев К.М. Могила Таме-Тунга / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1991. – 381с.
856556
  Юрченко І. Могила Тараса Шевченка в літературному доробку провідників духовності Канівщини XIX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 53-54. – ISSN 0130-5263
856557
  Машталір А. Могила Тараса Шевченка у пам"яткникоохоронній політиці Української Центральної Ради і Гетьманату // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 21-25
856558
  Кронін А. Могила хрестоносця : Роман / А. Кронін. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 380с.
856559
  Клюкин Н. Могилев / Н. Клюкин. – Минск, 1963. – 124с.
856560
  Мелешко В.И. Могилев в XVI - середине XVII в. / В.И. Мелешко. – Минск, 1988. – 262с.
856561
   Могилевская епархия. – Могилев : Скоропечатня и литография Ш. Фридланда
Вып. 1. – 1905. – [4], 137 c.
856562
  Бородина В.П. Могилевская область : географический очерк / В.П. Бородина. – Минск, 1962. – 135с. – (Области Белорусской ССР)
856563
  Казанцева Л.В. Могилевський Еммануїл Ізраїльович (- астрофізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 279. – ISBN 978-966-02-9001-3
856564
  Бовсунівська Т. Могилевський Опанас (роки народження і смерті невідомі) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 78-85. – ISBN 966-7825-40-Х
856565
  Скоряк Г.А. Могилів-Подільський / Г.А. Скоряк. – Одеса : Маяк, 1969. – 28с. : іл.
856566
   Могилів наш козацький / [авт.-упоряд.] Леся Степовичка ; [редкол.: Валерій Дружко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – 330, [2] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : портр., іл., ноти. – На обкл. та тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-981-355-8
856567
  Фиалко Е Е. Могилы вооруженных женщин Рогачикского курганного поля // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. – С. 25-39. – ISSN 2227-4952
856568
  Браун К. Могилы, которые я раскапываю / К. Браун. – Москва : Эй-Ди, 1993. – 494с. – ISBN 5-85869-005-Х
856569
  Лиховид І. Могилянка страйкує // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 4-5 лютого (№ 7/8)


  Міносвіти відмовляється визнавати вибори президента у Києво-Могилянській академії.
856570
  Гинжул И. Могилянская академия: академический корпус и бурса // Сегодня. – Киев, 2018. – 2 июля (№ 113). – С. 23


  Коротка історична замітка про академічний корпук та будівлю колишньої бурси Національного університету "Києво-Могилянська академія" .
856571
  Люта Т. Могилянський "Theatrum Gloriae " Івана Мазепи // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 54-63. – ISSN 0131-2685
856572
  Колодний А. Могилянський Атеней. Роль Петра Могили у формуванні богословського релігієзнавства / А. Колодний, В. Климов // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 121-135. – ISBN 978-966-02-6706-0
856573
   Могилянський математичний журнал : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Олійник Б.В., Руссєв А.В., Глибовець М.М. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 2617-7080
Т. 1. – 2018. – 53, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
856574
   Могилянський математичний журнал : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Олійник Б.В., Крукова Г.В., Глибовець М.М. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 2617-7080
Т. 2. – 2019. – 50, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
856575
   Могилянський математичний журнал : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Олійник Б.В., Крукова Г.В., Глибовець М.М. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 2617-7080
Т. 3 (за 2020). – 2021. – 52, [4] c. – Резюме укр., англ. мовами
856576
   Могилянські історико-філософські студії / Національний ун-т" Києво-Могилянська академія" ; [ редкол.: Ткачук М.А. (гол. редкол.), Бичко І.В., Бондаревська І.А. та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 422 с. – ISBN 978-966-518-507-9
856577
   Могилянські студії : Навчальні плани, анотації дисциплін, професорсько-викладацький склад. – Київ : КМ Академія, 2003. – 384с.
856578
   Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ
1996-1997. – 1998
856579
   Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ
за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – 2000
856580
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7671-23-2
2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – 2001
856581
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ. – ISBN 966-7671-23-2
2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – 2002. – 208 с. – Присвяч. 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Нац. Києво-Печерського заповідника
856582
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – 2003. – 508 с. – Присвяч. 130-й річниці заснування Київ. Церковно-археолог. музею
856583
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ. – ISBN 966-7671-23-2
2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – 2004. – 400 с.
856584
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ. – ISBN 966-7671-23-2
2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – 2005. – 656 с.
856585
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-380-3
2005 рік : Монастирські комплекси в контексті християнської культури. – 2006. – 587, [1] с.
856586
   Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник. – Київ : Фенікс, 1998-. – ISBN 978-966-651-487-8
2006 рік, ч. 1 : Доля музейних зібрань. – 2007. – 383, [1] с.
856587
   Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник. – Київ : Фенікс, 1998-. – ISBN 978-966-651-487-8
2006 рік, ч. 2 : Доля музейних зібрань. – 2007. – 383, [1] с.
856588
   Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1998-. – ISBN 978-966-651-576-9
2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – 2008. – 559, [1] с.
856589
   Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1998-. – ISBN 978-966-651-756-5
2008 рік : Церква і музеї: втрати XX століття. – 2009. – 575, [1] с.
856590
   Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. М.Е. Громова ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ, 1998-. – ISBN 978-966-8809-38-5
2010 рік : Проблеми збереження та вивчення музейних пам"яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. – 2011. – 664 с.
856591
   Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ, 1998-
2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – 2013. – 480 с.
856592
   Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1998-. – ISBN 978-966-136-493-5
2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – 2018. – 420 с.
856593
  Гривінський Р. Могилянці - 399! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 2


  День народження відсвяткували театралізованою ходою, благодійним ярмарком та чемпіонатом із шахів.
856594
  Бовсунівська Т. Могильний Антін Любич (1811-1873) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 292-294. – ISBN 966-7825-40-Х
856595
  Даниленко О.В. Могильний Леонід Петрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 31 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Могильний Леонід Петрович - кандидат історичних наук, доцент.
856596
   Могильний Леонід Петрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 199-200. – ISBN 978-966-439-757-2
856597
  Капелюшний В.П. Могильний Леонід Петрович (- історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 288. – ISBN 978-966-02-9001-3
856598
  Кухаренко Ю.В. Могильник Брест-Тришин / Ю.В. Кухаренко. – Москва : Наука, 1980. – 128 с.
856599
  Сорокин В.С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казастане / Сорокин В.С. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1962. – № 120 : Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казастане / Сорокин В.С. – C. 1-207
856600
  Фриденталь А. Могильник в Курнале, в приходе Санкт-Юргенс, Эстляндской губернии : сочинение / А. Фриденталь. – Ревель : Франц Клуге, 1911. – [10], 62, [10] с.
856601
  Навацкайте О. Могильник Вершвай. : Автореф... канд.ист.наук: / Навацкайте О.; АН Литовской ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1957. – 16л.
856602
  Онищук Я.І. Могильник Карів-І в контексті етнічних і культурних явищ останньої чверті ІІ ст. н. е. на територіх Західного Побужжя і верхнього Подністров"я // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 66-87. – ISSN 0235-3490
856603
  Готун І.А. Могильник козацької доби на Середньому Дніпрі / І.А. Готун, А.В. Петраускас // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (43). – C. 310-319. – ISSN 2227-4952
856604
  Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен / А.А. Гаврилова. – М.-Л., 1965. – 113с.
856605
  Редин Е.К. Могильник кургана слободы Сеньково, Купянского уезда / Е.К. Редин, Н.А. Федоровский. – Харьков : Типо-Литография Печатное Дело кн. К.Н. Гагарина, 1900. – 13 с. – Отд. оттиск из Сборника Историко-Филологического Общества. Вып. 12. 1900 года
856606
  Андрух С.И. Могильник Мамай-Гора : монография / Ин-т археологии НАНУ, Запорожский государственный университет ; С.И. Андрух. – Запорожье. – ISBN 966-599-053-5
Кн. 2. – 2001. – 282 с.
856607
  Андрух С.И. Могильник Мамай-Гора ІІ / С.И. Андрух ; Ин-т археологии НАН Украины, Запорож. гос. ун-т. – Запорожье, 2001. – 284 с. – ISBN 966-599-053-5
856608
  Рутківська Л.М. Могильник перших століть нашої ери у с. Піщане в Криму : (з матеріалів кафедри археології Київського університету) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 80-86. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
856609
  Чиндина Л.А. Могильник Релка на Средней Оби / Л.А. Чиндина. – Томск, 1977. – 192с.
856610
  Федоренко П.К. Могильник с. Городка Ровенского уезда, Волынской губернии / П.К. Федоренко. – 11 с. – Отд. оттиск из 13-го тома Трудов Общества Изследователей Волыни
856611
  Петраускас Могильник та поселення черняхівської культури Велика Бугаївка в системі старожитностей Середнього Подніпров"я / Петраускас, // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 22-41. – ISSN 0235-3490
856612
  Матющенко В.И. Могильник у д. Ростовка вблизи Омска / В.И. Матющенко, Г.В. Синицына. – Томск, 1988. – 132с.
856613
  Івакін В.Г. Могильники давньоруського Києвоподолу: особливості еволюції та основні етапи функціонування // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 71-77. – ISSN 2218-4805
856614
  Рассамакін Ю.Я. Могильники Ігрень (Огрінь) 8 та Олександрія доби енеоліту: проблеми датування та культурної приналежності // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 26-48. – ISSN 0235-3490
856615
  Вихляев В.И. Могильники населения бассейнов рек Суры и Мокши II-VII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Вихляев В.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1972. – 18л.
856616
   Могильники черняховской культуры. – М, 1979. – 206с.
856617
   Могильники черняховской культуры. – М, 1988. – 183с.
856618
  Костомаров Н. Могильные предания : кетле / Г. Пейзен // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [16] с.
856619
  Маурин Е. Могильный цветок.Возлюбленная фаворита : Романы / Е. Маурин. – Харків : Прапор, 1995. – 238с. – (Историко-авантюрний роман). – ISBN 5-7766-0187-8;5-7766-0593-8
856620
  Рогачев В. Могла ли Аляска остаться российской землей? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 14/15. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
856621
  Серебряков Л. Могло быть иначе... / Л. Серебряков. – Нальчик, 1970. – 110с.
856622
  Буряківець Ю. Мого життя межінь = Midsummer of my life : поезії / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Вільна думка, 1984. – 638 с. : портр. – Дод. тит. арк. англ.
856623
  Ярема С.І. Мого народу гілочка тернова : [ художньо-документальне видання ] / Сергій Ярема. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 312с. – ISBN 978-966-331-205-7
856624
  Суворова А.А. Могольские сады : образ рая, символ власти // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 28-38. – ISSN 0869-1908


  Садово-парковое искусство Великих Моголов (I пол. XVI в.) в Индии
856625
  Гаврилів О. Могорич / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2015. – 57, [2] с. – Зміст: Могорич ; Курінь ; Півідіот ; Самопал ; Рекет домів ; Оглядини. – ISBN 978-966-2598-45-2
856626
  Виктория Малая Могрен : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 96 : Фото
856627
  Делич Лідія (JlnflНJа ДелиЬ) Могу Турски, и могу Мановски...(о роману Мирjане ДетелиЬ) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 384-409. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті аналізується роман сербської авторки М. Детелич "Легенда про зникнення" про таємничий окультний античний орден доркаси (homo universalis), який пережив катастрофу в Атлантиді.Розглядаються інтермедіальні та інтертекстуальні зв"язки прозового ...
856628
  Нароков Н.В. Могу! / Н.В. Нароков. – М, 1991. – 365с.
856629
  Задорнов Н.П. Могусюмка и Гурьянович / Н.П. Задорнов. – М., 1957. – 270с.
856630
  Задорнов Н.П. Могусюмка и Гурьянович / Н.П. Задорнов. – Рига, 1969. – 336с.
856631
  Киселев Г. Могут ли воскреснуть мертвые ? / Г. Киселев. – Москва : Безбожник, 1929. – 63 с.
856632
  Метальников С.И. Могут ли инфузории научиться выбирать пищу / С. Метальников ; Биологическая лаборатория Лесгафта // Компакт - 252323 / С.И. Метальников. – 19 с.
856633
  Зигель Ф.Ю. Могут ли с неба падать камни? / Ф.Ю. Зигель. – М, 1956. – 12с.
856634
  Земляк К.П. Могутні джерела / К.П. Земляк. – Київ, 1965. – 159с.
856635
  Неріс С. Могутні імена / С. Неріс. – Київ : Молодь, 1952. – 32 с.
856636
  Лещенко М.Н. Могутній виступ селянства / М.Н. Лещенко. – Київ, 1972. – 48с.
856637
  Голубушин Ю.С. Могутній прискорювач суспільного прогресу. / Ю.С. Голубушин, В.І. Михайловський. – К., 1973. – 211с.
856638
  Перелома В.О. Могутній фактор прискорення / В.О. Перелома. – К., 1986. – 79с.
856639
  Тичина П.Г. Могутність нам дана : статті та промови / Павло Тичина. – Київ : ДЛВ, 1953. – 216 с.
856640
  Бичатін В.Ю. Могутня зброя атеїстів : (про використання ленінської теоретич. спадщини в атеїстич. пропаганді) / В.Ю. Бичатін. – Київ : [б. в.], 1966. – 47 с. – (Серія 2 / Т-во "Знання" УкрРСР ; № 9)
856641
  Стафійчук І.П. Могутня зброя партії / І.П. Стафійчук. – К, 1985. – 280с.
856642
  Гапочка П. Могутня ідейна зброя більшовизму : (До 10-річчя виходу в світ праці Й.В.Сталіна "Короткий курс історії ВКП(б)") / П. Гапочка. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 20 с.
856643
  Ремезовський І.Д. Могутня ідейна зброя в боротьбі за комунізм / І.Д. Ремезовський. – К., 1966. – с.
856644
  Ємельяненко Г.Г. Могутня ідейна зброя в боротьбі за марксистський світогля на Україні / Г.Г. Ємельяненко. – Київ, 1959. – 44 с.
856645
  Суздальцев В.В. Могутня ідейна зброя комуністів усього світу. / В.В. Суздальцев. – Київ, 1962. – 48с.
856646
  Шумило Микита Могутня й чарівна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 37-42. – ISSN 0130-5263
856647
  Зацепілін Г.Ф. Могутня перетворююча сила нашої епохи / Г.Ф. Зацепілін. – Київ, 1961. – 52с.
856648
   Могутня Радянська держава. – К, 1972. – 208с.
856649
   Могутня сила новаторства. – К, 1978. – 88с.
856650
  Ковалевський Б.П. Могутня сила побудови комунізму / Б.П. Ковалевський. – Київ, 1962. – 195с.
856651
  Воробйов В.Ф. Могутня сила. Ленін В.І. і питання літературної критики:/ Літературно-критичний нарис/ / В.Ф. Воробйов. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 259с.


  Книга присвячена вивченню деяких аспектів багатющої науково-естетичної спадщини В. І.Леніна, його поглядів на літературу й мистецтво, ленінського розуміння суті літературно-художньої критики та її значення для творчої роботи письменників і духовного ...
856652
  Воробйов В.Ф. Могутня сила: В.І. Ленін і питання літературної критики / В.Ф. Воробйов. – Київ, 1980. – 260с.
856653
  Рашидов Ш.Р. Могутня хвиля : роман / Ш.Р. Рашидов. – Київ : Дніпро, 1966. – 401 с.
856654
  Рашидов Ш.Р. Могутня хвиля : роман / Ш.Р. Рашидов. – Київ : Дніпро, 1972. – 303 с.
856655
  Плачинда Г. Могутньому // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 жовтня (№ 43). – С. 8


  Спогади про Сергія Плачинду разом з його донькою Галиною.
856656
  Черкасов Н.Г. Могуча поступь советской индустрии / Н.Г. Черкасов. – М, 1959. – 45с.
856657
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва, 1964. – 351 с.
856658
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 328 с.
856659
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Военное издательство, 1970. – 320 с.
856660
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 319 с.
856661
  Гордеева Е.М. Могучая кучка / Е.М. Гордеева. – Изд. 2-е, доп. – М, 1966. – 325с.
856662
  Зорина А.П. Могучая кучка / А.П. Зорина. – М.-Л., 1967. – 104с.
856663
  Зорина А.П. Могучая кучка / А.П. Зорина. – Изд. 2-е. – Л., 1973. – 96с.
856664
  Крюков А.Н. Могучая кучка / А.Н. Крюков. – Л, 1977. – 270с.
856665
   Могучая поступь советской экономики. – М, 1977. – 326с.
856666
  Рудой Могучая сила интернациональной солидарности. / Рудой, Г.Н. Чистяков. – Москва, 1980. – 35с.
856667
   Могучая сила коммунистической идейности. – Л, 1961. – 337с.
856668
  Макаренко А.А. Могучая сила пролетарской солидарности / А.А. Макаренко. – Москва, 1976. – 319с.
856669
  Косенко О.И. Могучая сила созидания: (К 50-летию стаханов. движения). / О.И. Косенко, М.Г. Валитов. – Москва, 1985. – 39с.
856670
  Трофимов А.Н. Могучая социалистическая держава / А.Н. Трофимов ; [ред. М.П. Меньшиков]. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 31, [1] c.
856671
  Ордин А.Г. Могучая сталинская авиация / А.Г. Ордин. – Москва, 1950. – 30 с.
856672
  Епишев А.А. Могучее оружие партии / А.А. Епишев. – Москва, 1973. – 319с.
856673
  Гусейн Мехти Могучее содружество / Гусейн Мехти. – Баку, 1964. – 235с.
856674
  Тяглов И Могучее средство / И Тяглов, . – Калинин, 1954. – 32с.
856675
   Могучее средство воспитания. – Л, 1978. – 144с.
856676
   Могучей поступью. – Москва, 1959. – 44с.
856677
   Могучие источники Победы. – Киев, 1984. – 263с.
856678
  Ожицкая М.И. Могучий арсенал воспитания молодежи / М.И. Ожицкая, А.С. Василенко; М.И. Ожинская, А.С. Василенко. – Киев : Вища школа, 1984. – 167 с.
856679
  Кусто Могучий властелин морей / Кусто, , Жак-Ив. – Москва : Мысль, 1977. – 186с.
856680
  Урастыров К. Могучий Дьагарыма / К. Урастыров. – Якутск, 1983. – 407с.
856681
  Урастыров К. Могучий Дьагарыма / К. Урастыров. – Новосибирск, 1984. – 415с.
856682
  Баратов Б.И. Могучий колхозный строй / Б. Баратов. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 60, [4] с.
856683
  Алтаев Ал. Могучий слепец : ист. роман о Яне Жижке / Алтаев Ал., Феличе Ар. ; послесл. А. Левандовского ; ил.: Ю. Арндт и И. Бебяков. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 375 с., [6] л. ил. : ил.
856684
  Казанский И.А. Могучий Союз / И.А. Казанский. – М, 1968. – 350с.
856685
  Смориго Н.И. Могучий сплав / Н.И. Смориго. – Москва, 1981. – 80 с.
856686
   Могучий талант. – Москва : Советская Россия, 1981. – 272 с.
856687
  Денисенко И.М. Могучий ускоритель / И.М. Денисенко. – Москва, 1971. – 72с.
856688
  Савинов К.И. Могучий фактор мира и стабильности в международных отношений: к 25-летию Варшавского договора / К.И. Савинов. – Москва, 1980. – 153с.
856689
  Кобринец П.Н. Могучий фактор мужества и героизма / П.Н. Кобринец. – Минск, 1985. – 158с.
856690
   Могучий фактор национально-языкового развития. – Фрунзе, 1981. – 313с.
856691
  Сейтлиев К. Могучий шрифт : стихи и поэма / Кара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Правда, 1958. – 32 с.
856692
  Воронцов В.В. Могущество знания / В.В. Воронцов. – Москва, 1979. – 320с.
856693
  Хозин Г.С. Могущество и бессилие / Г.С. Хозин. – М., 1986. – 269с.
856694
  Кочетков Г.Б. Могущество и бессилие компьютера / Г.Б. Кочетков. – Москва, 1988. – 79 с.
856695
  Седова Л.Н. Могущество имиджа : Учебное пособие / Седова Л.Н; Мин-во образования и науки Украины; Харьковский нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ. – ISBN 966-676-075-4
Ч.2. – 2005. – 400с.
856696
  Калинин М. Могущество Советского государства / М. Калинин, 1944
856697
  Калинин М. Могущество Советского государства / М. Калинин. – Москва, 1945
856698
   Мода - дітям. – Київ
20. – 1982. – 15с.
856699
  Лагода О.М. Мода - маніфестація культури свободи особистості в добу глобалізації // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 194-202
856700
   Мода. – Київ, 1970. – 49с.
856701
   Мода houte tourism. 7 видов туризма, которые мы выбираем : Mass-туризм. Buse-туризм. Red-кий туризм. Show-туризм. Diskovery-туризм. Native-туризм // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 41-76 : Фото
856702
  Мельник М.Т. Мода в контексті художніх практик 20 століття : Автореф. дис. ... кандидата мистецтвознавства: 26.00.01 / Мельник М.Т.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
856703
  Зорченко И.В. Мода в социальном порядке: от исключительности через исключение к причастности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 50-55. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 54). – ISSN 2226-0994
856704
  Федорова Л.Л. Мода в языке и коммуникации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 220-219. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В ноябре 2012 состоялась очередная 9-тая конференция Института лингвистики МГУ, посвященная проблемам моды.
856705
   Мода від "Юнони" : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 10-15 : Фото
856706
   Мода для трех поколений: играют все! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 38-40 : фото
856707
  Антонюк Іван Мода для ялинки : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 22-25 : Фото
856708
  Воронин М.Л. Мода и время / М.Л. Воронин. – Київ, 1985. – 33с.
856709
  Андреева И.А. Мода и культура одежды / Андреева И.А. – Москва : Знания, 1987. – 63, [1] с. – Библиогр.: с. 64. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Молодежная" ; 5/1987)
856710
  Шубин Г.Г. Мода и эстетическая культура / Г.Г. Шубин. – М., 1987. – 59с.
856711
  Мацукенвич А.А. Мода или спорт: скейтбординг, виндсерфинг / А.А. Мацукенвич, Н.В. Шершаков. – М., 1989. – 46с.
856712
  Нестер Л. Мода і гендер у романі Томаса Майнеке "Томбой" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 303-307. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблеми гендерних студій на матеріалі роману Томаса Майнеке "Томбой". Висвітлено головні питання пошуку та межі гендерної ідентичності крізь призму такого статево специфічного чииника, як мода та одяг. Презентація себе як визначеного типу ...
856713
  Кривоцюк М.Ю. Мода і здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 37-39 : рис.
856714
  Куц Г. Мода і лібералізм: колізії темпоральності // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 71-76
856715
  Воронкова А.І. Мода і політична соціалізація у сучасному суспільстві: основні напрями взаємодії // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 39-50. – ISSN 2411-7587
856716
  Ричка В. Мода й ритуал: кодекс убрання в Київській Русі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 4-21. – ISSN 0130-5247
856717
  Дубровина А.В. Мода как знак цивилизации, выраженный в костюме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 25-29. – ISSN 2073-9702


  Представлена еволюція народного костюма в послідовності взаємодії цінностей, традиції і новизни. Показаний сучасний пріоритет винятковості, виражений за допомогою костюма.
856718
  Гуцол С.Ю. Мода как неомифологический нарратив // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 75-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
856719
  Гуцол С.Ю. Мода как неомифологический нарратив // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 75-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
856720
  Петров Л.В. Мода как общественное явление = (анализ в социально-коммуникативном аспекте) / Л.В. Петров. – Ленинград, 1974. – 32с.
856721
  Чернодед А.Б. Мода как объект социокультурного анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С. 88-93. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена феномену моды как социокультурному явлению. Проанализированы основные теории явления моды. Показано, что проблеме исследования моды как объекта социокультурного анализа посвящено много работы ученых в области социологии, культурологии, ...
856722
  Башкатова Д.А. Мода как объект философского осмысления и лингвистического анализа // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.164-172. – ISSN 0869-0499
856723
  Бадьйор Д. Мода на велике німе // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 72-75. – ISSN 0868-9644


  У сучасної моди на старе є позитивний момент - звернення до спадку німого кінематографа.
856724
  Шубина В.С. Мода на короля Умберто : повести, рассказы / В.С. Шубина. – М., 1991. – 329с.
856725
  Верстюк І. Мода на платформи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 14


  У світі онлайн-освіта стає дуже популярним способом вкладення часу, не менш популярним, ніж бари, спортзали, виїзди за місто, перегляди політичних дебатів та футбольних матчів. Кризові періоди примушують людей шукати додаткові знання, оскільки вони ...
856726
   Мода на сельдь под пеплом от Рене Родзепи. Скандинавский пирог : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 32-33 : Фото
856727
  Горобець Марися Мода на Українське : Сезон моди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-137 : Іл.
856728
  Поссемайер Инес Мода от природы : райские птицы / Поссемайер Инес, Ламан Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 122-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
856729
  Волчик А. Мода по-галицки // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 11. – С. 93-98.


  Дизайнер Роксолана Богуцкая
856730
  Клименко В. Мода по-українськи: три історії і трохи географії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 44-49. – ISSN 0868-9644
856731
  Тканко О. Мода та нова "естетична свідомість" в Україні кінця 20 - початку 21 століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 122-129. – ISSN 0236-4832
856732
  Гончаренко Н.А. Мода як вияв культури людства: сучасні тенденції // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 109-110
856733
  Нечипоренко А. Мода як дискурс візуального порядку: теоретичні аспекти // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 162-174. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
856734
  Бабенко Н.Б. Мода як об’єкт соціокультурних досліджень // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 156-165
856735
  Лавошник В.С. Мода як один з видів невербальної комунікації (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 41-46. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
856736
  Кущик І.В. Мода як символічна мова культури. Відображення епохи в трансформації костюму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 179-180
856737
   Мода"81. – Киев, 1980. – 32с.
856738
   Мода"90. – Москва, 1989. – 32с.
856739
  Аршавская Н.М. Мода, вкус, красота / Н.М. Аршавская, Л.С. Щербакова. – Москва : Профиздат, 1991. – 221, [2] с. : ил. – ISBN 5-255-00401-4
856740
  Бастрыкин А.И. Мода, кумиры и собственное "я" / А.И. Бастрыкин, Э.Б. Ширяев. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 172, [1] с. : ил.
856741
  Мотяшов В.П. Мода, престиж, личность / В.П. Мотяшов. – Москва : Педагогика, 1986. – 128 с.
856742
  Скотникова Т. Мода, стереотипи й архетипи в рекламних пропозиціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 56-59. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відповідність застосовуваних рекламних засобів сприйняття реклами споживачами. Розглянуто існуючі класифікації знаково-символічних патернів рекламних пропозицій (мода, стереопити, архетипи тощо). Проанализировано соответствие ...
856743
   Мода: за и против. – М., 1973. – 287с.
856744
  Барановський О.І. Мода: формування та проблеми / О.І. Барановський, П.А. Ліпавська. – Київ : Знання, 1989. – 48 с. – (Серія 8 "Наука і техніка" / Т-во "Знання" УРСР ; № 20)
856745
  Желев Ж. Модалните категории / Ж. Желев. – София, 1979. – 137с.
856746
  Калениченко М.М. Модальна база простого речення: логіко-семантичні та граматичні критерії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 192-196
856747
  Хмарук А.Ю. Модальна модифікація речень (на матеріалі творів Т. Шевченка) // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 107-110
856748
  Пикалюк Р. Модальна організація текстів рекламних слоганів // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 41-45. – ISSN 0252-3108
856749
  Калениченко М.М. Модальна основа та семантичні характеристики безособових речень // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 48-55. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено аналізу модальності речення. Модальність інтерпретується як конструктивний елемент речення у будь-якій функції. Основну увагу приділено аналізу семантичних ознак, які складають комплексне і багатошарове розуміння модальності. Статья ...
856750
  Корольова Т.М. Модальна семантика в дитячій літературі / Т.М. Корольова, Г.В. Сивокінь // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 142-153. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Вперше розглянуті лінгвістичні способи відображення деонтичної, атлетичної, аксіологічної та епістемічної модальності в дитячій літературі. Встановлено, що одним з найважливіших способів формування картини світу у свідомості дитини є вживання ...
856751
  Звонська Л.Л. Модальна семантика футуральних форм у давньогрецькій мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 57-64. – Бібліогр.: с. 63-64; 24 поз.


  У давньогрецькій мові поєднання логічного і чуттєвого категорії майбуття виражається у модальній семантиці форм футурума (імперативного, евентуального, потенційного, будітативного, фінгального, профетивного), яку в процесі розвитку мови перебирають на ...
856752
  Грошева И.А. Модальная личность : портрет с отклонениями // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.82-88. – ISSN 0132-1625
856753
  Павлов В.Т. Модальная логика / В.Т. Павлов. – Киев, 1982. – 112 с.
856754
  Ивлев Ю.В. Модальная логика / Ю.В. Ивлев. – Москва : МГУ, 1991. – 224с.
856755
  Лобовиков В.О. Модальная логика оценок и норм с точки зрения содержательной этики и права. / В.О. Лобовиков. – Красноярск, 1984. – 270с.
856756
  Попова Г.Ф. Модальная оценка как смысловой компонент текста комической направленности (на матер. француз. художественной прозы) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Попова Г.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 25л.
856757
  Горделий З.П. Модальная стурктура текста эссе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Горделий З. П.; Моск. гос. лингв. ун-т. – М., 1991. – 23л.
856758
  Охріменко В.І. Модальне значення деонтичної необхідності (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 3-13


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення деонтичної необхідності, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Встановлено, що в основі модального значення деонтичної необхідності знаходиться диспозиція до ...
856759
  Охріменко В.І. Модальне значення епістемічної можливості (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 310-321


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення епістемічної можливості, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Встановлено, що в основі модального значення епістемічної можливості знаходиться множинність ...
856760
  Биценко А.Ю. Модальне значення необхідності в німецьких юридичних текстах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-28. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядаються засоби вираження модального значення необхідності в німецьких юридичних текстах.
856761
  Охріменко В.І. Модальне значення необхідності, контамінованої волевиявом (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 304-313


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення необхідності, контамінованої волевиявом, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Показано кореляцію між внутрішньою формою модальної одиниці та мовними засобами у ...
856762
  Охріменко В.І. Модальне значення необхідності, контамінованої диспозитивною установкою (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 197-207


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення необхідності, контамінованої диспозитивною установкою, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Показано кореляцію між внутрішньою формою модальної одиниці та мовними ...
856763
  Охріменко В.І. Модальне значення проблематичної достовірності в емотивному контексті: модель сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 121-128
856764
  Кожамєтов А.Т. Модальне керування інтервальними системами / А.Т. Кожамєтов, Р. Мустафаєва, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається система звичайних лінійних диференціальних рівнянь з невизначеними коефіцієнтами, що знаходяться у деяких інтервалах. Досліджується задача знаходження параметрів керування, при яких замкнена система має коефіцієнти характеристичного ...
856765
  Косаревська Н.В. Модальне керування лінійними системами канонічного вигляду із запізненням / Н.В. Косаревська, Д.Я. Хусаїнов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 201-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розв"язується задача модального керування лінійними системами канонічного вигляду із запізненням. Надається алгоритм побудови параметрів керування, при яких замкнена система має характеристичний квазіполіном заданого вигляду.
856766
  Хусаїнов Д.Я. Модальне керування системами нейтрального типу / Д.Я. Хусаїнов, А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 286-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі досліджуються лінійні стаціонарні системи керування нейтрального типу. Розглянута задача модального керування, тобто знаходження параметрів оберненого розв"язку, при яких замкнена система має характеристичне рівняння з наперед заданими ...
856767
  Бріцин В. Модальний аспект інтерпретації поетичного тексту // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 35-44. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
856768
  Охріменко В.І. Модальний модифікатор "magari" як маркер контамінації модальних значень епістемічної можливості та епістемічної вірогідності (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 225-236
856769
  Охрименко В.І. Модальні висловлення запереченої можливості в італійській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 290-298


  У статті здійснюється класифікація модальних висловлень заперечної можливості, зумовленї об"єктивними та суб"єктивними чинниками з погляду теорії прототипів. The article deals with classification of modal meanings of negative possibility caused by ...
856770
  Падалка Ю.М. Модальні відмінності в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 321-328


  Статтю присвячено дослідженню та класифікації модальних відмінностей в іспанській мові. Статья посвящена изучению и классификации модальных различий в испанском языке. This article is dedicated to research and classification of modal differences in ...
856771
  Головань В.О. Модальні дієслова як морфологічний засіб модерації категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань європейського парламенту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 282-290


  Стаття присвячена дослідженню та опису використання модальних дієслів як одного з морфологічних засобів модерації категоричності в дискурсі Європейського парламенту. Дискурс засідань Європейського парламенту характеризується деякими мовленнєвими ...
856772
  Красненко О. Модальні засоби вираження припустимості, можливості, необхідності та сумніву (на матеріалі французьких текстів із міжнародних відносин) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 175-180. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
856773
  Ущина В.А. Модальні засоби суб"єктного позиціонування в англомовному медіа-дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 93-97
856774
  Охрименко В.І. Модальні значення проблематичної достовірності у висловлюваннях імплікації дії/перебігу подій (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 369-377
856775
  Шкільняк О.С. Модальні логіки квазіарних предикатів без обмеження монотонності // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 144-145. – ISBN 978-966-8725-10-4
856776
  Шкільняк О.С. Модальні логіки немонотонних часткових предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 141-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
856777
  Бистров Я. Модальні маркери у контексті теорії можливих світів біографічного наративу (на матеріалі англомовної художньої прози) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 45-50. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
856778
  Матвієнко В.Т. Модальні регулятори з мінімальною чутливістю // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 106-107. – ISBN 978-966-8725-10-4
856779
  Коваленко А.В. Модальні розвинення в прямій та оберненій задачах перетворення частково когерентного оптичного поля лінійною системою : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коваленко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 158л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.145-158
856780
  Коваленко А.В. Модальні розвинення в прямій та оберненій задачах перетворення частково когерентного оптичного поля лінійною системою : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук :01.04.05 / Коваленко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
856781
  Ігіна З.О. Модальні слова як мовне вираження логічних модальностей (на матеріалі англомовної художньої прози 19 - 20 ст.) // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 51-54. – (Філологічні науки)
856782
  Стельмах М.Ю. Модальні функції дієслівних часових форм в класичній перській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 130-136. – ISSN 1682-671Х
856783
  Марусинець М.М. Модальні частки української мови: діагностичний і дидактичний контекст // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 261-265. – ISSN 2307-4558


  Стаття присвячена опрацюванню критеріїв виокремлення модальних часток української мови. Визначено природу, обсяг і структуру лінгвістичної категорії модальності. Модальність потрактовано як гетерогенну когнітивно-прагматичну категорію, що ...
856784
  Марусинець М.М. Модальні частки української, німецької та угорської мов як засоби посилення релевантності висловлення // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 122-127
856785
  Куликовська Н.І. Модальність гендерно маркованих фразеологічних одиниць ті їх місце і роль в системі мови // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 33 : Північне Полісся в історико-культурному контексті. – С. 55-64.
856786
  Костик О.І. Модальність дієслова may як гнучкий засіб передачі найтонших відтінків думки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 165-173.
856787
  Кубічка Є.А. Модальність зображень впорядкованих множин : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : cпец. 01.01.08- математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Кубічка Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 123 л. – Бібліогр.: л. 119-123
856788
  Кубічка Є.А. Модальність зображень впорядкованих множин : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.08 / Кубічка Є. А.; Євген Андрійович Кубичка; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
856789
  Охріменко В.І. Модальність і модус: еволюція трактовок // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 255-265. – ISBN 978-966-581-885-4
856790
  Скибицька Н.В. Модальність і пресупозиція як дві взаємодоповняльні категорії оечення (на матеріалі англійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 309-316. – ISBN 966-638-08406
856791
  Штрифанова Катерина Модальність і тональність у фантазії для лютні XVI століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-21. – ISSN 1728-6875
856792
  Вигранка Т.В. Модальність мовленнєвої компетентності у процесі підготовки майбутніх філологів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 32-35. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
856793
  Телецька Т.В. Модальність об"єктивної можливості та необхідності у сучасній французькій мові (комунікативно-прагматичний аспект) / Т.В. Телецька, І.В. Панченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 433-439. – Бібліогр.: Літ.: с. 439; 7 п.
856794
  Смущинська І.В. Модальність персоніфікованого розповідача (на матеріалі сучасної французької літератури) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 110-115. – ISBN 966-581-498-2
856795
  Тріщук О.В. Модальність реферативного тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 116-122. – Бібліогр.: Літ.: с. 121-122; 29 п.


  Досліджуються мовні засоби вираження впевненості /невпевненості які дозволяють референту (автору реферативного тексту) впливати на читача, переконувати його в тому, що повідомлення відповідає дійсності.
856796
  Проценко О. Модальність різних джерел інформації у висвітленні конфлікту // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 127-131. – Бібліогр.: Літ.: с. 131; 4 п.
856797
  Смущинська І.В. Модальність тексту та художня інформація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-58. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  З"ясовано роль авторської модальності в контексті художнього твору. Модальність визначено не тільки як основну текстоформуючу категорію, але і як особливий пласт художньо-текстової інформації.
856798
  Романишин В. Модальність топосу міста у "перехресних стежках" Івана Франка та в "цинамонових крамницях" Бруно Шульца // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 237-241
856799
  Ніка О. Модальність у взаємозв"язках класичної логіки і лінгвістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розвиток модальності у класичній логіці та логічний напрямок у лінгвістиці. It is analyzed development of modality in classic logic and logical direction in linguistics.
856800
  Смущинська Ірина Вікторівна Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження : Дис... доктора філологічних наук: 10.02.05. / Смущинська Ірина Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 478 л. + Додатки: л.475-478. – Бібліогр.: л.432-474
856801
  Смущинська Ірина Вікторівна Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.05 / Смущинська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 39 с. – Бібліогр.: 32 назв.
856802
  Никифорак М. Модальність юридичної відповідальності: невідворотність, довільність, неможливість / М. Никифорак, О. Максимюк // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 94-105. – ISBN 978-966-306-020-4
856803
  Никифорак М. Модальність юридичної відповідальності: невідворотність, довільність, неможливість / М. Никифорак, О. Максимюк // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 37-39
856804
  Падалка Ю.М. Модальність як лінгвістична та філософська категорія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 133-139


  У статті проаналізовано походження, запровадження, історія розвитку поняття "модальність". Представлено погляди на категорію модальності Арістотеля, І. Канта, М. Епштейна. Розглянуто питання співвідношення лінгвістики та філософії в межах розгляду ...
856805
  Гніздечко О.М. Модальність як модусна категорія англомовного наукового тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 68-73.
856806
  Барміна Є.О. Модальність як перекладознавча проблема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 27-35
856807
  Андрієвська Е.М. Модальність як чинник відтворення згоди/незгоди у французькому діалозі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-44. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Розглядається роль модальності як первісної основи відтворення згоди/незгоди у французькому діалозі. При цьому розмежовуються поняття об"активної та суб"єктивної модальності. Згода/незгода в діалогічному спілкуванні обумовлюється саме ...
856808
  Невська Ю.В. Модальність, оцінка, евідентність, емпатія: проблема визначення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 185-192. – ISSN 2312-0665


  На матеріалі епістолярію М. Куліша.
856809
  Мартыненко В.В. Модально-временная организация предложений в текстах советского конституционного законодательства : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Мартыненко В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
856810
  Мартыненко Вера Вадимовна Модально-временная организация предложений в текстах советского конструкционного законодательства : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.01 / Мартыненко Вера Вадимовна; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1988. – 240л. – Бібліогр.:л.240-240
856811
  Самотоина Алла Григорьевна Модально-диктальные сочетания с неэксплицитным модусом в соврем. англ. языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Самотоина Алла Григорьевна; Московск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 26 с.
856812
  Педченко С. Модально-експресивний потенціал видільних та вказівних партикулятивів // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 122-129. – ISSN 2075-1486
856813
  Педченко С. Модально-прагматична ідентифікація означально-видільних часток // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 133-138. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
856814
  Холод У. Модально-прагматичний дискурс текстів постмодерної літератури (на матеріалах чеських та українських перекладів) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 127-136. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується проблема перекладу чеською мовою текстів сучасної української літератури періоду постмодернізму. Ця проблема полягає не у відмінності мовних систем, а у відмінності так званої культурної ситуації текста поригіналу й текста ...
856815
  Саенкова Н.А. Модально-приглагольные частицы было и бывало и конструкции, образуемые при их участии в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Саенкова Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 22л.
856816
  Пілик В.В. Модально-темпоральна структура текстів газетно-публіцистичного стилю турецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 340-349


  Статтю присвячено дослідженню засобів вираження категорій модальності та часу в турецькомовному газетному тексті з урахуванням найхарактерніших жанрових ознак стилю. Статья посвящена исследованию средств выражения категорий модальности и времени в ...
856817
  Пономарьова О. Модально-функціональні різновиди комунікативної діяльності журналіста // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 166-173


  Відображення способів розгортання політичних газетних текстів у взаємодії смислових позицій та в аспекті діалогічності. Reflection of methods of development of political newspaper texts in coordinate of meaning positions and in the aspect of ...
856818
  Лещинская В.М. Модально-экспрессивное употребление времен глагола в русском и немецком языках и вопросы его перевода : Автореф... канд. филологич.наук: / Лещинская В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 17л.
856819
  Лещинская В.М. Модально-экспрессивнок употребление времен глагола в русском и неиецком языках и вопросы его перевода : Дис... канд. филол.наук: / Лещинская В. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1952. – 301л. – Бібліогр.:л.290-301
856820
  Колотова М.В. Модальное значение будущего простого и будущего сложного в современном французском языке : Автореф... канд. филологич.наук: / Колотова М.В.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1953. – 13л.
856821
  Асмыкович Иван Кузьмич Модальное управление динамическими системами : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.01.02 / Асмыкович Иван Кузьмич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
856822
  Кузовков Н.Т. Модальное управление и наблюдающие устройства / Н.Т. Кузовков. – М, 1976. – 184с.
856823
  Слухай Н. Модальності актуальних в українському суспільстві колоративів та їхня еволюція // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 144-149.
856824
  Бєлова Н.В. Модальності глобалістики: теорертична доктрина або концепт ідеології постмодерна? // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 7-12. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
856825
  Шворак Л.О. Модальності участі України у сучасних інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 134-142. – ISSN 2308-6912


  Розвиток міжнародних економічних відносин в кінці ХХ та на початку ХХI ст. відзначається, в тому числі, зростанням ролі та значення міжнародних торговельних угруповань. Сучасний стан розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин ...
856826
  Гордон Е.М. Модальность в свременном английском языке / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – М, 1968. – 135с.
856827
  Крылова И.П. Модальность в современном английском языке = Modality in Modern English : Пособие по употреблению модальных глаголов и форм нереальности / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 2е изд., исправленное и дополненное. – Москва : Лист Нью, 2002. – 208 с. – ISBN 5-7871-0171-5
856828
  Ибрагимова С.И. Модальность в условных комплексах французского и азербайджанского языков : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.19 / Ибрагимова С.И. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1974. – 30л.
856829
  Дружинина В В. Модальность в языке и речи / В В. Дружинина, К. Келлер. – Москва, 1986. – 95с.
856830
  Берн А.А. Модальность вежливости инициальных просьб в устном административном дискурсе финского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 107-117. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
856831
  Елхова О.И. Модальность виртуального и особенности социальных учений / О.И. Елхова, А.Ф. Кудряшев // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 18-20
856832
  Петрухина Е.В. Модальность глагольных форм будущего времени в русском языке / Е.В. Петрухина, Ли Чжухонг // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 72-86. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
856833
  Михневич Л Модальность как информационный компонент смысла текста : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Михневич Л,; Москов. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1986. – 24 с.
856834
  Визгина А.М. Модальность неместоименных общевопросительных предложений в диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Визгина А.М.; Моск. гос. пед. ун-т. – Москва, 1973. – 20л.
856835
  Филипповская И.А. Модальность предложения / И.А. Филипповская. – Душанбе, 1978. – 51с.
856836
  Андрианова Е.К. Модальность сложноподчиненного предложения в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Андрианова Е.К. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1966. – 22 с.
856837
  Енакиева Е.В. Модальность сочетаний глаголов haben, sein, brauchen, glauben, suchen, verstehen, wissen, lsdden, heissen, machen с инфинитивом в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Енакиева Е.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 14 с.
856838
  Тоноян Л.Г. Модальные аспекты в учении Боэция // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 36-44. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
856839
  Авидзба З.Х. Модальные аффиксы в глаголе абхазского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 668 / Авидзба З.Х.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1968. – 24л.
856840
   Модальные глаголы. – Л, 1975. – 64с.
856841
   Модальные глаголы в английской речи. – М, 1986. – 119с.
856842
  Долгополова З.К. Модальные глаголы в английском языке / З.К. Долгополова. – М., 1961. – 88с.
856843
  Зверева Е.А. Модальные глаголы в английском языке / Е.А. Зверева. – Ленинград, 1967. – 240с.
856844
  Крашенинникова Е.А. Модальные глаголы в немецком языке / Е.А. Крашенинникова. – Москва, 1954. – 186с.
856845
  Барамидзе Л.А. Модальные глаголы в немецком языке и методы их преподавания в усиленных группах I и II курсов грузинских вузов. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Барамидзе Л.А.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 49л.
856846
  Вайсбейн И.М. Модальные глаголы в устной речи / И.М. Вайсбейн. – Москва-Ленинград, 1966. – 118с.
856847
  Рудник Э.Я. Модальные глаголы и предикативы как имена модальных отношений. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Рудник Э.Я.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19
856848
  Крашенинникова Е.А. Модальные глаголы и частицы в немецком языке / Е.А. Крашенинникова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1958. – 186с.
856849
  Бармина Е.А. Модальные глаголы как переводческая проблема // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 530-537
856850
  Пироженка Людмила Андреевна Модальные значения аналитической конструкции "Should/would + неперфектный инфинитив" и факторы, определяющие их реализацию в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пироженка Людмила Андреевна; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 22л.
856851
  Пироженко Людмила Андреевна Модальные значения аналитической конструкции "Should/would + неперфектный инфинитив" и факторы, определяющие их реализацию в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пироженко Людмила Андреевна; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 24л.
856852
  Баевский С.И. Модальные значения глагольных форм современного персидского языка : Автореф... канд. филол. наук: / Баевский С.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1954. – 16 с.
856853
  Павленко В.Н. Модальные значения инфинитива и инфинитивных сочетаний в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Павленко В.Н. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1962. – 27 с.
856854
  Белый В.В. Модальные значения инфинитивных сочетаний в современном английском языке (долженствование и побуждение) : Дис. ... канд. филолог. наук: / В.В. Белый ; КГУ им. Т. Г. Шевченко ; Отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по языковедческим дисциплинам. – Киев : [б. и.], 1955. – 261 л. – Библиогр.: л. 238-259
856855
  Белый В.В. Модальные значения инфинитивных сочетаний в современном английсокм языке (долженствование и побуждение) : Дис... канд. филолог.наук: / Белый В. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по языковедческим дисциплина. – К., 1955. – 11л.
856856
   Модальные и интенсиональные логики. – М, 1984. – 368с.
856857
  Корди Е.Е. Модальные и каузативные глаголы в современном французском языке / Е.Е. Корди. – Л., 1988. – 164с.
856858
   Модальные отношения. – М, 1990. – 95с.
856859
  Отин Е.С. Модальные отношения в конструкции чужой речи и средства их выражения в русском языке 13-17 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: / Отин Е.С.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1963. – 28л.
856860
  Руднев Д.В. Модальные связки со значением обнаружения в истории русского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 80-93. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921


  Рассмотрена история русских связочных глаголов эмергенциального значения.
856861
  Непомнящая Т.И. Модальные слова в английском языке, их особенности и типы : Автореф... канд. филол.наук: / Непомнящая Т.И. – Москва, 1951. – 18 с.
856862
  Пичугина Модальные слова в итальянском языке как средство выражения модальности : Автореф... канд. филол.наук: / Пичугина (Арская) Р.Н.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1967. – 27л.
856863
  Али-Заде Модальные слова в современном азербайджанском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Али-Заде З.А. ; Аз ГУ им. Кирова, Ком ВССО СМ СССР. – Баку, 1963. – л.
856864
  Рикман И.Г. Модальные слова в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рикман И. Г.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Х., 1953. – 19л.
856865
  Ефимова Н.В. Модальные слова в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ефимова Н.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
856866
  Ширалиев Ш.И. Модальные слова в современном персидском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ширалиев Ш.И. ; Азербайдж.. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1966. – 21 с.
856867
  Скутельник Н.Ф. Модальные слова в текстовой реализации современного немецкого языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Скутельник Н.Ф.; ЛГУ. – Львов, 1986. – 25л.
856868
  Петров Н.Е. Модальные слова в якутском языке / Н.Е. Петров. – Новосибирск, 1984. – 207с.
856869
  Корнеева А.И. Модальные слова и выражения в современном французско языке : Дис... наук: / Корнеева А.И.; Одесский гос.пед.ин-т иностр. языков. – Одесса, 1953. – 229л.
856870
  Корнеева А.И. Модальные слова и выражения в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Корнеева А.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 11 с.
856871
  Канделаки Э.П. Модальные слова и частицы в прозе М.Ю.Лермонтова и их эквиваленты в грузинском переводе : Автореф... канд. филол.наук: / Канделаки Э.П.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1959. – 37л.
856872
  Черткова М.С. Модальные слова наречного происхождения в их соотношении с другими структурно-семантическими категориями в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Черткова М.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 19л.
856873
  Авакян В.Г. Модальные слова современного армянского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Авакян В.Г.; Арм.гос. пед.ин-т. – Ереван, 1972. – 36л.
856874
  Петров Н.Е. Модальные сочетания в якутском языке / Н.Е. Петров. – Москва, 1988. – 280с.
856875
  Сотиров В.Х. Модальные теории с интуиционистской логикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сотиров В.Х.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1979. – 14л.
856876
  Ганич Д.И. Модальные функции вводных слов в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ганич Д.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Филол. фак. – Киев, 1953. – 17 с.
856877
  Ганич Д.И. Модальные функции вводных слов в современном русском языке : Дис... канд. филол. наук / Ганич Д.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Филол. фак. – Киев, 1953. – 361 л.
856878
  Никитевич В.М. Модальные функции глаголов изъявительного наклонения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никитевич В.М.; МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
856879
  Алексидзе Э.Г. Модальные частицы в санскрите / Э.Г. Алексидзе ; АН ГССР, Ин-т востоковедения. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 119 с.
856880
  Васильева Л.В. Модальный глагол must и его функциональные эквиваленты : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильева Л.В.; Моск. гос. лингв. ун-т. – М, 1990. – 22л.
856881
  Ганюшкін О.Г. Моделей теорія (- розділ математики, що виник на межі алгебри та математичної логики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 298. – ISBN 978-966-02-9001-3
856882
  Шевчук А.В. Модели «рыночной» экономики: социальные ценности, идеологии, институты // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С. 67-69. – ISSN 2073-9702
856883
   Модели автоматизированной системы плановых расчетов. – К., 1988. – 238с.
856884
   Модели агрегирования социально-экономической информации. – Новосибирск, 1978. – 173с.
856885
  Круусмаа Э А. Модели атмосфер звезд классов О и В / Э А. Круусмаа. – Тарту : АН ЭССР, 1970. – 124 с.
856886
  Никифоров Б.П. Модели безмезонных распадов гиперядер : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Никифоров Б. П.; ТомГУ. – Томск, 1972. – 16л.
856887
  Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / П.Н. Девянин. – Москва : Academia, 2005. – 144с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2053-1
856888
  Займан М Дж. Модели беспорядка. Теоретическая физика однородно неупорядоченных систем : Пер.с англ. / М Дж. Займан, . – Москва : Мир, 1982. – 591 с.
856889
  Макеева О.В. Модели библиотек будущего с позиций теории адаптации // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – С. 108-114. – ISSN 2224-1825
856890
   Модели биологических сообществ. – Владивосток, 1979. – 145с.
856891
   Модели в географии. – Москва : Прогресс, 1971. – 380с.
856892
   Модели в механике сплошной среды. – Новосибирск, 1979. – 231с.
856893
  Неуймин Я.Г. Модели в науке и технике / Я.Г. Неуймин. – Л., 1984. – 189с.
856894
   Модели в природопользовании. – Калининград, 1989. – 136с.
856895
   Модели в природопользовании. – Калининград, 1991. – 118с.
856896
   Модели в системах обработки данных. – Москва : Наука, 1989. – 123с.
856897
  Смит Д.М. Модели в экологии / Д.М. Смит. – Москва, 1976. – 184с.
856898
   Модели в экологии и медицине. – М, 1989. – 150с.
856899
  Шарапова Л.В. Модели взаимодействия государства и частного сектора в мировой практике // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – C. 48-52. – ISSN 1680-2721
856900
  Душина С.А. Модели взаимодействия стран-доноров с научной диаспорой: от возвращения к сотрудничеству / С.А. Душина, Н.А. Ащеулова, В.М. Ломовицкая // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (77). – С. 138-147. – ISSN 0374-3896


  Выявляются две основные модели взаимодействия государства с выехавшими за рубеж учеными: модель репатриации и модель взаимодействия.
856901
  Соломка Н.И. Модели взаимоотношений органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.127-135. – ISSN 1608-8794
856902
  Богомолов А. Модели виртуальной среды обучения иностранному языку // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 57-61. – ISSN 0869-3617
856903
  Дудзявичус И И.Э. Модели возникновения и распространения возбуждения в биологических структурах разной геометрии : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Дудзявичус И.Э.И.; Ин-т проблем передачи информации. – М, 1972. – 27л.
856904
   Модели восприятия речи. – Л, 1966. – 155с.
856905
  Арутюнян Г.Г. Модели вращающихся конфигураций в общей теории относительности : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Арутюнян Г.Г.;. – К, 1973. – 10л.
856906
  Гурьянова Л.С. Модели выбора инструментов обеспечения сбалансированности социально-экономического развития регионов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 281-288. – ISSN 2222-0712
856907
  Крамбейн У. Модели геологических процессов / У. Крамбейн. – Москва : Мир, 1973. – 150с.
856908
  Мережинская А.Ю. Модели героев в прозе 2000-х годов о современности // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 47-61


  Про проф. ІФ КНУ імені Тараса Шевченка Кулініча А.В. та сучасну літ.
856909
   Модели гидратации и изомерных переходов молекул глюкозы в водных растворах / А.Н. Алексеев, Л.А. Булавин, Ю.Ф. Забашта, С.Ю. Ткачев // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 5. – С. 811-814. – ISSN 0044-4537
856910
  Синяков В.И. Модели гидротермального рудообразования / В.И. Синяков. – Новосибирск, 1982. – 87с.
856911
  Добровольская З.Н. Модели гидротермодинамики двуслойно стратифицированных водоемов / З.Н. Добровольская. – Москва : ВЦ АН СССР, 1987. – 40с.
856912
  Сдасюк Г.В. Модели глобализации и необходимость региональной интеграции : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 3-13. – Бібліогр.: 20 назв
856913
  Матвеенко Владислава Валерьевна Модели государственной культурной политики в современном мире // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается ряд различных моделей культурной политики государства. Показаны особенности взаимодействия государства и культуры в различных странах и России, отражен культурологический подход к аспектам становления и организации политики государства ...
856914
  Жук К. Модели градин, гололедици и льда / К. Жук. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад.Наук. – 4, [4л.] с. : ил. – Отд. оттиск
856915
  Зигель А.И. Модели группового поведения в системе человек - мафакторов / А.И. Зигель, Вольф Дж Дж. – М, 1973. – 261с.
856916
   Модели данных и системы баз данных. – Москва, 1979. – 221 с.
856917
  Цикритзис Д. Модели данных. / Д. Цикритзис, Ф. Лоховски. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 343с.
856918
  Староверов О.В. Модели движения населения / О.В. Староверов. – Москва, 1979. – 342с.
856919
  Гвенцадзе Мзия Александровна Модели двусоставных предложений с обязательным инфинитивным компонентом в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гвенцадзе Мзия Александровна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 30л.
856920
   Модели демографических связей. – М, 1972. – 128с.
856921
   Модели деформирования и разрушения композиционных материалов. – Свердловс, 1988. – 117 с.
856922
  Васин А.А. Модели динамики коллективного поведения : [для вузов по спец. "Прикл. математика"] / А.А. Васин. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 156 с. – Библиогр.: с. 155
856923
   Модели динамического баланса народного хозяйства. – Москва, 1988. – 302 с.
856924
  Замышляев Б.В. Модели динамического деформирования и разрушения грунтовых сред / Б.В. Замышляев, Л.С. Евтерев. – М., 1990. – 212с.
856925
  Лихтенштейн В.Е. Модели дискретного программирования / В.Е. Лихтенштейн. – М., 1971. – 240с.
856926
  Каданэр Э.Д. Модели дискретного производства в управлении / Э.Д. Каданэр. – Пермь, 1984. – 88с.
856927
  Гольденберг Ф.Д. Модели для анализа перспективных режимов и надежности энергосистем / Ф.Д. Гольденберг, Э.М. Каплинский, А.И. Лазебник. – Кишинев, 1988. – 140 с.
856928
  Булкин Г.А. Модели для количественного прогнозирования минерального сырья / Г.А. Булкин, И.А. Неженский. – Ленинград : Недра, 1991. – 288с.
856929
  Волынский Б.А. Модели для решения краевых задач. / Б.А. Волынский, В.Е. Бухман. – Москва : Физматлит, 1960. – 451 с.
856930
  Гродзинский Д.М. Модели живого и ботаническая бионика / Д.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1966. – 128 с.
856931
  Петрусевич Светлана Ивановна Модели звезд с мелкомасштабными магнитными полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Петрусевич Светлана Ивановна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1975. – 10л.
856932
  Пустыльник И.Б. Модели звезд с протяженными атмосферами спектральных классов F-K / И.Б. Пустыльник; АН Эстонской ССР; Тартуская Астрофизическая Обсерватория. – Тарту, 1969. – 124с.
856933
  Инютина К.В. Модели здач планирования производства и материально-технического обеспечения в АСУП. / К.В. Инютина. – М., 1975. – 134с.
856934
  Магницкий В.А. Модели Земли / В.А. Магницкий. – М. – 64с.
856935
  Белозеров С.М. Модели знаний и законы организации внутреннего мира // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 2. – С. 60-77
856936
  Завалишин Н.В. Модели зрительного восприятия и алгоритмы анализа изображений / Н.В. Завалишин, И.Б. Мучник. – Москва, 1974. – 344с.
856937
   Модели и алгоритмы АСУ. – М, 1986. – 160с.
856938
  Мицель А.А. Модели и алгоритмы для компьютерного контроля знаний / А.А. Мицель, А.А. Погуда // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 44-49. – ISSN 1818-4243


  Рассматриваются и анализируются математические модели и алгоритмы, предназначенные для автоматизированного контроля знаний. Определяются наиболее валидные алгоритмы и методы для создания электронных систем тестирования, обладающих высокой ...
856939
  Абуталиев Э.Б. Модели и алгоритмы идентификации в системах управления непрерывно действующими объектами / Э.Б. Абуталиев, У.Ш. Булишев ; Ташк. политехн. ин-т им. Абу Райхана Беруни. – Ташкент : Фан, 1990. – 69, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 67-70
856940
   Модели и алгоритмы исследования операций и их применение к организации работы в вычислительных системах : Межвузовский тематический сборник. – Ярославль, 1984. – 126с.
856941
  Гроппен В.О. Модели и алгоритмы комбинаторного программирования / В.О. Гроппен. – Ростов -на-Дону, 1983. – 147с.
856942
  Гласко Ю.В. Модели и алгоритмы концентрации масс // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 6. – С. 174-181. – Библиогр.: с. 180-181. – ISSN 0203-3100
856943
   Модели и алгоритмы математиматического обеспечения ЭВМ. – Ярославль, 1986. – 160с.
856944
   Модели и алгоритмы многоуровневого управления эколого-экономическими системами региона : Сб. науч. тр. – Киев, 1994. – 109 с.
856945
  Макаров Ш.А. Модели и алгоритмы оптимального планирования и управления производства и распределения продукции на уровне респуболика -- регион : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Макаров Ш. А.; Тбил. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1977. – 19л.
856946
  Бандурунко В.А. Модели и алгоритмы региональных сетей телеобработки данных АСУ в условиях неопределенности : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бандурунко Вадим Александрович ; КПИ. – Киев, 1986. – 16 с.
856947
   Модели и алгоритмы согласованного управления производством и экологией региона : Сборник научных трудов. – Киев, 1993. – 82с.
856948
   Модели и алгоритмы управления производством. – Донецк, 1984. – 174 с.
856949
  Товченко В.И. Модели и алгоритмы управления строительным производством / В.И. Товченко, В.С. Михайлов. – Киев : Высшая школа, 1991. – 152 с.
856950
  Асипков В. Модели и виды института экономической несостоятельности (банкротства) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 96-97
856951
  Арманд А.Д. Модели и информация к физической географии / Арманд А.Д. – Москва : Знание, 1971. – 31 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия: Наука о Земле)
856952
  Гуреев В.Н. Модели и критерии отбора изданий в фонд научной библиотеки / В.Н. Гуреев, Н.А. Мазов // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 31-50. – ISSN 0130-9765


  В статье критически рассмотрены предлагаемые различными исследователями модели и критерии отбора документов в фонды научных библиотек, проведен их сравнительный анализ.
856953
   Модели и метод автоматизированного выбора маршрутов электронных документов на уровне подразделений / И.В. Шевченко, А.А. Скрыль, А.А. Расторопов, Ю.Н. Свиченский // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – C. 22-28 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
856954
  Лукашевич В.К. Модели и метод моделирования в человеческой деятельности / В.К. Лукашевич. – Минск, 1983. – 120с.
856955
  Переверзев-Орлов Модели и методы автоматического чтения / Переверзев-Орлов. – М, 1976. – 216с.
856956
  Багриновский К.А. Модели и методы анализа экономических целенаправленных систем : сб. ст. / К.А. Багриновский, Е.Л. Берлянд ; [АН СССР, Сиб. отд.-ние, Ин-т экономики и организации пром. производства]. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1977. – 239 с. : ил. – Библиогр. в конце статей. – (Математический анализ экономических моделей)
856957
  Пененко В.В. Модели и методы для задач охраны окружающей среды / В.В. Пененко, А.Е. Алоян. – Новосибирск : Наука, 1985. – 256с.
856958
  Кононенко И.В. Модели и методы информационной поддержки разработки стратегий организаций, оптимизации портфелей проектов и содержания проектов // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 75-82 : рис., фото. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
856959
   Модели и методы информационных сетей. – М, 1990. – 97с.
856960
   Модели и методы исследований в системах информатики. – Москва : Наука, 1988. – 157с.
856961
  Пранявичюс Генрикас Йонович Модели и методы исследования вычислительных систем. / Пранявичюс Генрикас Йонович. – Вильнюс, 1982. – 227с.
856962
   Модели и методы исследования операций : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 207с.
856963
   Модели и методы исследования операций. – Москва, 1990. – 312 с.
856964
   Модели и методы исследования операций. – Киев, 1992. – 81 с.
856965
   Модели и методы исследования развития экономики РСФСР. – Новосибирск, 1988. – 167 с.
856966
   Модели и методы исследования упругого и неупругого поведения материалов и конструкций : Сборник научных трудов. – Свердловск, 1987. – 120с.
856967
   Модели и методы исследования экономических систем. – Москва, 1979. – 224 с.
856968
   Модели и методы комбинаторной оптимизации в проектировании и управлении / В.В. Семенец, И.В. Гребенник, С.В. Листровой [и др.]. – Киев : Наукова думка, 2019. – 174, [2] с. : ил., табл. – Резюме укр, англ. – Библиогр.: с. 163-172. – ISBN 978-966-00-1684-2
856969
  Яблонский А.И. Модели и методы математического исследования науки / А.И. Яблонский. – Москва, 1977. – 128 с.
856970
  Почтман Ю.М. Модели и методы многокритериальной оптимизации конструкций / Ю.М. Почтман. – Днепропетровск, 1984. – 132с.
856971
  Побережный С.Н. Модели и методы обеспечения банковской безопасности : монография / С.Н. Побережный, Б.А. Дадашев, А.Л. Пластун. – Сумы : ГВУЗ УАБД НБУ, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-8958-58-8
856972
  Федорович О.Е. Модели и методы обеспечения качества в жизненном цикле и логистике высокотехнологического производства продукции развивающихся предприятий : монография / О.Е. Федорович, Ю.Л. Прончаков, Ю.А. Лещенко ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Харьков : ХАИ, 2017. – 255, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 232-254. – ISBN 978-966-1681-20-9
856973
  Коваль В.А. Модели и методы обеспечения функциональной и технологической воспроизводимости интегралных сикросхем / В.А. Коваль. – Ленинград, 1985. – 199 с.
856974
   Модели и методы оптимального планирования в сельском хозяйстве. – Одесса, 1985. – 83с.
856975
   Модели и методы оптимального планирования в сельском хозяйстве. – Одесса, 1987. – 103 с.
856976
  Волкович В.Л. Модели и методы оптимизации надежности сложных систем / В.Л. Волкович, А.Ф. Волошин, А В. Ушаков Заславский. – Киев : Наукова думка, 1992. – 309 с. – ISBN 5-12-002753-9
856977
   Модели и методы оптимизации экономических систем. – Киев, 1987. – 153 с.
856978
  Малеева О.В. Модели и методы оценивания качества проектной документации на начальных стадиях проекта // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 32-41 : фото, рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2222-8810
856979
   Модели и методы перспективного планирования отраслевых систем : Сборник науч. тр. – Новосибирск : ИЭиООП СО АН СССР, 1985. – 168 с.
856980
  Дьяконова М.Е. и др. Модели и методы планирования межотраслевых пропорций / М.Е. и др. Дьяконова. – Кишинев, 1990. – 136с.
856981
  Мамиконов А.Г. и др. Модели и методы проектирования информационного обеспечения АСУ / А.Г. и др. Мамиконов. – Москва, 1978. – 221с.
856982
   Модели и методы пространственного межотраслевого анализа. – М, 1984. – 141с.
856983
  Ананьев Модели и методы расчета организационных систем управления производством / Ананьев, В.И. Хореев. – Рига, 1974. – 60с.
856984
  Ананьев Модели и методы расчета организационных систем управления производством. (Обзор) / Ананьев А.П., Хореев В.И. ; Латв. респ. ин-т науч.-техн. информации и пропаканды. – Рига : Лат-ИНТИ, 1974. – 60 с. – Список лит.: с. 51-58 (81 назв.)
856985
  Базилевич Л.А. Модели и методы рационализации и проектирования организационных структур управления : учеб. пособие / Л.А. Базилевич, Д.В. Соколов, Л.К. Франева ; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград : Изд-во Ленинградского финансово-экономического института им. Н.А. Вознесенского, 1991. – 80 с. – Библиогр.: с. 78-79
856986
  Дейнека В.С. Модели и методы решения задач в неоднородных средах / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2001. – 605, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 589-596. – ISBN 966-00-0701-9
856987
   Модели и методы решения задач взаимодействия экономических систем. – Новосибирск, 1982
856988
  Дейнека В.С. Модели и методы решения задач с условиями сопряжения / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко, В.В. Скопецкий ; НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1998. – 615 с. – ISBN 966-000464-8
856989
  Сергиенко И.В. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации / И.В. Сергиенко, М.Ф. Каспшицкая. – Киев, 1981. – 287с.
856990
  Ляшко С.И. Модели и методы стехастической оптимизации и идентификации / С.И. Ляшко, Ф.М. Мирзоахмедов. – Киев : Киевский университет, 1984. – 40 с.
856991
  Барбакадзе М.Ш. Модели и методы территориального планирования : учеб. пособие / М.Ш. Барбакадзе ; Моск. ин-т нар. хоз-ва, Каф. экономической кибернетики. – Москва : [б. и.]
Ч. 1. – 1976. – 151 с. – Библиогр.: с. 148-150
856992
  Фролов А.Б. Модели и методы технической диагностики. / А.Б. Фролов. – М, 1990. – 47с.
856993
  Лооцкий В.А. Модели и методы управления запасами / В.А. Лооцкий, А.С. Манделл. – М., 1991. – 188с.
856994
  Лотоцкий В.А. Модели и методы управления запасами / В.А. Лотоцкий, А.С. Мандель; АН СССР. Ин-т проблем управления; Отв.ред. А.А. Дорофеюк. – Москва : Наука, 1991. – 190 с.
856995
   Модели и методы управления производством. – Москва, 1986. – 142 с.
856996
  Ахуну Вильям Эдмонд Досса Модели и методы управления электропотреблением предприятия с непрерывным производством : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Ахуну Вильям Эдмонд Досса; КПИ. – К., 1993. – 16л.
856997
  Багриновский К.А. Модели и методы экономической кибернетики / К.А. Багриновский. – Москва : Экономика, 1973. – 207 с. – Библиогр.: с. 204-205
856998
  Ведяев Ф.П. Модели и механизмы эмоциональных стрессов / Ф.П. Ведяев, Т.М. Воробьева. – Київ, 1983. – 135с.
856999
  Кудров В. Модели и мехпнизмы рыночной трансформации в странах ЦВЕ // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 8. – С. 10-21. – ISSN 0131-2227
857000
  Андреев В.Н. Модели и моделирование в управлении производством : [курс лекций] / Андреев В.Н. ; Ленинград. финансово-экон. ин-т, Каф. управл. производством. – Ленинград : [б. и.], 1976. – 37 с.
<< На початок(–10)851852853854855856857858859860(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,