Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>
839001
  Ламонова О. "Монументальна лірика" Олексія Фіщенка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня (№ 8)
839002
  Литвин Я.М. "Моральнісний раціоналізм" українського шістдесятництва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 176-177
839003
  Вдовина Г.В. "Моральное бытие" и лингвистические знаки в постсредневековой схоластике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 130-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
839004
  Мірошниченко А. "Мораторій на продаж сільгоспугідь - щонайменше неконституційний і аморальний" / розмову вів Валерій Ясинський // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 9-12


  Розмова з професором КНУ імені Тараса Шевченка А. Мірошниченко щодо мораторію на продаж землі.
839005
  Надеждина Н.А. "Моревизор" уходит в плавание. / Н.А. Надеждина. – М., 1986. – 479с.
839006
  Панченко В. "Морем Чорним воєвати Констянтинополя..." // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14


  Походи князя Оскольда на Візантію 860 - 874 рр.
839007
   "Мореходка" из Одессы научит продавать круизы! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
839008
  Гончаров Владимир "Мореходка": триумф в Украине! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
839009
  Бондар А. "Морквяний лід". Абсурд як звична річ / інтерв"ю взяв Дмитро Дроздовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 23


  Поет, есеїст і перекладач Андрій Бондар - про культуру, форми травм у вітчизняній історії та польсько-українські відносини.
839010
   [Монтгомері Л.М. Анна з Грін Гейблз] = Lucy Maud Montgomery. Anne of Green Gables : кн. для читання англ. мовою для студ. ф-тів інозем. мов та філол. ф-тів / метод. обробка тексту, комплекс вправ, текстів і завдань, довідк. матеріали і філол. комент. В.В. Євченко і С.І. Сидоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 439, [1] с. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці назва: Lucy Maud Montgomery. Anne of Green Gables. На обкл. також: Use classic literature to learn English. – ISBN 978-966-382-048-4
839011
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль / Мопассан Ги де. – Воронеж, 1981. – 228с.
839012
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль / Мопассан Ги де. – Москва, 1990. – 238с.
839013
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль / Мопассан Ги де. – Москва, 1992. – 349с.
839014
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль. Пьер и Жан / Мопассан Ги де. – Москва : Правда, 1984. – 431 с.
839015
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – Київ-Відень-Львів. – 174с.
839016
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – Київ-Відень-Львів
2. – 179с.
839017
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – Харків-Київ, 1930. – 233с.
839018
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 220с.
839019
  Смирнов Л.П. Монтаж и эксплуатация кабельных линий / Л.П. Смирнов, П.Ф. Соловьев. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 327 с.
839020
  Бронштейн Л Д. Монтаж и эксплуатация метеорологических приборов : Учебное пособие для техникумов / Л Д. Бронштейн, А.А. Макаренко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 80с.
839021
  Поляков Г.Е. Монтаж и эксплуатация промышленного электрооборудования / Г.Е. Поляков, А.И. Коварский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1968. – 296 с.
839022
  Крюков В.И. Монтаж и эксплуатация электроосветительных установок / В.И. Крюков. – Москва, 1979. – 199 с.
839023
  Андрієвський С.К. Монтаж і ремонт побутового електрообладнання : посібник для позакласної роботи з електротехніки / Андрієвський С.К. – Київ : Радянська школа, 1956. – 219 с.
839024
  Волкова Л.П. Монтаж как выразительное средство художественного фильма / Л.П. Волкова. – Москва, 1976. – 70с.
839025
  Степанова А.А. Монтаж как гештальт-идея города-лабиринта в романе Дж.Дос Пассоса "Манхэттен" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 53-64
839026
  Фелонов Л.Б. Монтаж как художественная форма / Л.Б. Фелонов. – М.
вып. 1. – 1962. – 40с.
839027
  Фелонов Л.Б. Монтаж как художественная форма / Л.Б. Фелонов. – М., 1966. – 162с.
839028
  Ярмолинский И.М. Монтаж каркасов котлоагрегатов / И.М. Ярмолинский. – М., 1977. – 111с.
839029
  Зевакин А.И. Монтаж комплектных шинопроводов до 1000 В / А.И. Зевакин. – Москва, 1974. – 104 с.
839030
  Вольберг Н.Е. Монтаж компрессорных установок / Н.Е. Вольберг, Н.В. Панкратьев. – Москва, 1961. – 621с.
839031
  Адабашьян А.К. Монтаж контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования / А.К. Адабашьян ; М-во строительства РСФСР, Главпроектмонтажавтоматика. – Москва : Госстройиздат, 1962. – 399 с. : ил. – (Серия практических пособий по повышению мастерства строителей)
839032
  Гуськов Г.Я. Монтаж микроэлектронной аппаратуры / Г.Я. Гуськов, Г.А. Блинов, А.А. Газаров. – Москва, 1986. – 174 с.
839033
   Монтаж на поверхность: Технология. Контроль качества. – Москва, 1991. – 180 с.
839034
  Слонимский И.Б. Монтаж насосов энергетических блоков / И.Б. Слонимский. – Москва : Энергия, 1976. – 312 с.
839035
  Кожухаров В.Н. Монтаж освещения и осветительных сетей / В.Н. Кожухаров, В.Д. Никельберг. – Москва, 1977. – 232 с.
839036
  Абалаков Б.В. Монтаж паровой турбины и генератора 300 Мвт / Б.В. Абалаков, Б.И. Резников. – Москва : Энергия, 1971. – 144 с. – (Б-ка тепломонтажника)
839037
  Гончаров С.П. Монтаж парогенераторных установок тепловых электростанций / С.П. Гончаров. – М, 1978. – 320с.
839038
   Монтаж приборов и средств автоматизации : справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 727 с.
839039
  Вайнштейн Д.М. Монтаж приборов контроля и автоматитческого регулирования / Д.М. Вайнштейн. – Москва, 1962. – 304с.
839040
  Чистяков С.Ф. Монтаж приборов теплотехнического контроля и средств автоматизации на электростанциях / С.Ф. Чистяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1976. – 352 с.
839041
  Кузнецов А.Г. Монтаж прочно-плотных вальцованых соединений. / А.Г. Кузнецов. – М., 1977. – 128с.
839042
  Буклер В.О. Монтаж радиоаппаратуры / В.О. Буклер, И.Н. Валяев, Ю.И. Рабинович. – Москва-Ленинград, 1956. – 312 с.
839043
  Буклер В.О. Монтаж радиоаппаратуры / В.О. Буклер, Л.П. Владимиров, Г.Х. Гиршман. – Москва : Энергия, 1973. – 264 с.
839044
  Барышников В.Н. Монтаж радиоэлектронной аппаратуры : практ. пособ. / В.Н. Барышников, Н.С. Шоботенко. – Киев : Техніка, 1986. – 266 с. : іл. – Бібліогр.: с. 266- (20 назв.). – (Библиотека рабочего)
839045
  Артюшенко В.І. Монтаж радіоапаратури : посібник / Артюшенко В.І. – Вид. 3-є, випр. і доп. – Київ : Техніка, 1978. – 200 с. – Список літ.: с. 198
839046
  Опель Г.Г. Монтаж распределительных устройств промышленных предприятий / Г.Г. Опель. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 208с.
839047
  Кофман К.Д. Монтаж силового электрооборудования / К.Д. Кофман. – М.Л., 1958. – 271с.
839048
   Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 488с.
839049
  Баташев В.В. Монтаж стационарных киноустановок / В.В. Баташев ; под общ. ред. Г. Ирского. – Москва : Госкиноиздат, 1947. – 123 с., [1] вкл. табл. – (Б-ка киномеханика)
839050
  Устинов П.И. Монтаж стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов / П.И. Устинов. – изд. 2-е. – Москва : Энергия, 1973. – 103 с.
839051
  Кошелев С.В. Монтаж телефонного оборудования / С.В. Кошелев. – Москва, 1984. – 264 с.
839052
  Каминский М.Л. Монтаж трубных проводок систем автоматизации / М.Л. Каминский, В.М. Каминский. – М., 1978. – 87с.
839053
  Стасюк В.Н. Монтаж тяговой сети электрифицированного промышленного транспорта / В.Н. Стасюк. – М - Л, 1963. – 96с.
839054
  Лаленков Н.Г. Монтаж электрических генераторов, моторов и трансформаторов / Н.Г. Лаленков. – 2-е изд. – Харьков, 1928. – 199 с.
839055
  Кабанов С.А. Монтаж электрических машин и ремонт их / С.А. Кабанов. – Ленинград, 1932. – 304 с.
839056
  Смирнов В.Н. Монтаж электрических установок / В.Н. Смирнов, Б.А. Соколов, Н.Б. Соколова. – Москва : Энергия, 1976. – 480 с.
839057
  Александров В.А. Монтаж электрических установок постоянного и переменного тока / В.А. Александров. – Изд-е третье, стереотипн. – Москва-Ленинград : ГНЗ, 1928. – 366с.
839058
  Гулевич О. Монтаж як принцип просторової організації прози Амброса Бірса (на прикладі оповідання "Чікамога") // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 24-25


  Амброз Бірс - американський письменник і відомий журналіст, який жорстко критикував американську дійсність кінця XIX ст., зокрема породжений нею культ грошей. Саме тому його твори не друку- валися. Творчість Бірса довгий час залишалася "нiмою" також i ...
839059
  Зюзин А.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок / А.Ф. Зюзин, Н.З. Поконов, М.В. Антонов. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 415 с.
839060
  Брайко О. Монтажне мислення у прозі Володимира Дрозда
839061
  Свербілова Т. Монтажний код і елементи синтезу мистецтв у ранньорадянській драматургії і німому кіно // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 255-273. – ISBN 978-966-921-243-6
839062
  Собко В. Монтажники / В. Собко. – Харків; Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 30с.
839063
  Брайко О. Монтажні засоби в малій прозі Євгена Гуцала // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 41-54. – ISSN 0236-1477
839064
  Балк П.И. Монтажные методы решения обратных задач как неотъемлемый элемент аддитивных технологий интерпретации гравитационных аномалий / П.И. Балк, А.С. Долгаль // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 40-59 : рис., табл. – Библиогр.: с. 55-56. – ISSN 0203-3100
839065
   Монтажные провода для радиоэлектронной аппаратуры. – Москва, 1966. – 232 с.
839066
   Монтажные провода за рубежом. – Москва : Центральный институт научно-технической информации, приборостроения, электропромышленности и средств, 1963. – 92 с.
839067
  Балк П.И. Монтажный подход В.Н.Страхова к решению обратных задач гравиразведки: современное состояние и реальные возможности / П.И. Балк, А. Йеске // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 12-26. – Библиогр.: с. 24-26. – ISSN 0203-3100
839068
   Монтана. – [Т. 1]. – София : Българската Академия на Науките, 1987. – 90 с., 36 л. ил. : ил.
839069
  Малиновский А.К. Монтанный элемент флоры Украинских Карпат / А.К. Малиновский. – К., 1991. – 236с.
839070
  Молчанов Н.Н. Монтаньяры / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1989. – 557с.
839071
   Монте-Карло // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 84-93 : ил.
839072
  Секкья П. Монте-Роза спустилась в Милан. / П. Секкья, Ч. Москателли. – М, 1961. – 403с.
839073
  Симонова Екатерина Монтекатини: незабываемые SPA-каникулы в Италии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 70-71
839074
  Ірина Монтенегро як Монте-Карло / Ірина, та Олександр Горобці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 116-118 : фото
839075
  Рассохин Олег Монтенегро: страна черных гор : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 68 : Фото
839076
  Большаков В.П. Монтень - великий гуманист эпохи Возрождения : 450 лет со дня рождения / В.П. Большаков. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 6 ; Литература)
839077
  Марусик Т. Монтень заговорив українською. Його "проби" взяті з першої спроби // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 16 квітня (№ 15). – С. 6


  Твори французького філософа і мораліста М. Монтеня "Проби" у перекладі Анатоля Перепаді.
839078
  Алєксандрова О.В. Монтень Мішель Ейкем де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 261-263. – ISBN 966-316-069-1
839079
  Гороховский А.В. Монтер связи по обслуживанию радиостанций : Пособие для связистов массовых профессий / А.В. Гороховский, Е.П. Хмельницкий. – Изд-е второе, перераб. и доп. – Москва : Связь, 1968. – 400с.
839080
  Бажанов С.А. Монтёр силовых и аккумуляторных устройств радиостанций и радиоузлов / Бажанов С.А., Ильясевич К.А. – Москва : Государственное издательство по технике связи, 1935. – 180 с. – Библиогр.: с. 180. – (Библиотека техникума)
839081
  Коваленко О. Монтеск"є - аристократ за духом та інтелектом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Шарль-Луї де Монтеск"є (1689-1755) - французький правник, письменник і політичний мислитель. Автор статей до "Енциклопедії", або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесла".Автор книг "Персидские письма" и "О духе закона". Співрозмовник французького ...
839082
  Корецький В.М. Монтеск"є / В.М. Корецький. – Київ, 1955. – 27с.
839083
  Кононенко Т.П. Монтеск"є Шарль Луї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 361. – ISBN 966-316-069-1
839084
  Баскин М.П. Монтескье / М.П. Баскин. – Москва : Мысль, 1965. – 190 с. – (Мыслители прошлого)
839085
  Баскин М.П. Монтескье / М.П. Баскин. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Мысль, 1975. – 165с. – (Мыслители прошлого)
839086
  Азаркин Н.М. Монтескье : [фр. мыслитель, юрист] / Н.М. Азаркин. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 126 с. – Библиогр.: с. 125-127. – (Из истории политической и правовой мысли)
839087
  Петухова О. Монтескье: законодатель демократии // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 26-45. – ISSN 1819-6268


  "Одни называют свободой возможность с легкостью низлагать того, кого они наделили тиранической властью; другие - право избирать того, кому они должны повиноваться; третьи - право носить оружие и совершать насилия; четвертые видят ее в привилегии ...
839088
  Губарев В.Г. Монтигомо-Ястребиый коготь / В.Г. Губарев. – М, 1965. – 285с.
839089
  Арипов Э.А. Монтмориллонит - гидрослюдистые глины Узбекистана / Э.А. Арипов, М.З. Закиров, К.С. Ахмедов ; АН УзССР, Ин-т химии. – Ташкент : Фан, 1976. – 135 с. – Библиогр.: с. 126-134
839090
  Фриш М. Монток. : Человек появляется / М. Фриш. – М, 1982. – 279с.
839091
   Монтрё и Лозанна в сердце региона Женевского озера // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 99-101 : фото
839092
  Цик Тобиас Монтсеррат : Репортаж / Цик Тобиас, Шполер Хенрик // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 80-92 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
839093
  Здоровенко В.В. Монуменальное искусство как объект социально-эстетического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Здоровенко В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 16л.
839094
  Здоровенко В.В. Монуменальное искусство как объект социально-эстетического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Здоровенко В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
839095
   Монумент-скульптура /Художественный фонд РСФСР/. – Ленинград, 1990. – 10с.
839096
  Лізен О.М. Монумент : оповідання / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1966. – 150 с.
839097
  Ветемаа Э. Монумент / Э. Ветемаа; пер. с эст. – Москва : Известия, 1978. – 347 с.
839098
  Шебеліст С. Монумент № 1 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 10


  110 років тому в Полтаві з розмахом відкрили пам"ятник Іванові Котляревському.
839099
  Бартенев И.А. Монумент героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны : [фотоальбом] / авт. вступ. ст. и сост. И.А. Бартенев ; фот. В.В. Стрекалова. – Москва : Художник РСФСР, 1980. – 41 с. : ил., 46 л. ил.
839100
  Стефанович Д. Монумент духовного безсмертя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 9


  З історії створення пам"ятника Тарасу Шевченку в Києві.
839101
  Перепелиця А. Монумент на ознаменування боротьби українського народу під проводом Богдана Хмельницького (XX ст.) у Чигирині // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 116-125. – ISBN 978-617-7674-81-7


  "Монумент на Замковій Горі в Чигирині увічнює пам’ять українського народу, який боровся за незалежність України під проводом Богдана Хмельницького. Пам’ятник установлено в 1967 році. Висота монумента досягає 18 метрів. Автор роботи – ...
839102
  Бровар Д.П. Монумент на честь воїнів Південно-Західного фронту / Д.П. Бровар. – Вид. 2-е. – Харків, 1978. – 65с.
839103
  Бровар Д.П. Монумент на честь воїнів Південно-Західного фронту / Д.П. Бровар. – Вид. 3-е. – Харків, 1982. – 64с.
839104
  Бровар Д.П. Монумент на честь воїнів Південно-Західного фронту (на Полтавщині) / Д.П. Бровар. – Харків, 1986. – 102 с.
839105
  Борисова Т.М. Монумент на честь проголошення Радянської влади на Україні / Т.М. Борисова. – Х, 1987. – 117с.
839106
   Монумент на честь проголошення Радянської влади на Україні. / Борисова Т.М. – Х., 1980. – 47с.
839107
  Вайнгорт Л.С. Монумент Славы в Полтаве / Л.С. Вайнгорт. – Київ, 1959. – 18 с.
839108
  Смирнов С. Монументализация фантомов. Некоторые особенности бытования идеологической биографии Н.А. Некрасова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 77-99. – ISSN 0042-8795
839109
  Михайлева Е.В. Монументализм высшей школы versus адаптивность ее внешних стейкхолдеров: как найти баланс // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 41-43. – ISSN 1562-529Х


  " В высшем образовании существует огромный потенциал, который может, не ломая традиционного монументализма, обеспечить инновационность при взаимодействии с внешними стейкхолдерами. Залог этого - соответствующий менеджмент, акцент на создание команд, а ...
839110
  Тарапон О. Монументалізація постаті Т. Шевченка в радянській Україні 1930-х рр.: підміна національних цінностей // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 75-85. – ISSN 2415-3567
839111
  Гелитович А. Монументалістика Альфреда Максименка: першопочатки художнього поступу // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 99-118. – ISSN 0236-4832


  У статті аналізується монументальне мистецтво львівського художника та педагога Альфреда Максименка як один із напрямів його творчості, притаманний переважно для початку художньої кар’єри. Акцентується увага на зародженні та реалізації провідних ...
839112
  Таранушенко С.А. Монументальна дерев"яна архітектура лівобережної України / С.А. Таранушенко. – Київ : Будівельник, 1976. – 335 с.
839113
  Коцарев О. Монументальна естетика спиненої миті // Критика. – Київ, 2006. – Березень, (число 3). – С. 19-21
839114
  Шевченко Оксана Монументальна пам"ятникофілія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-73. – ISSN 0130-5212
839115
  Рудий Г. Монументальна політика в Україні 1930-х рр. у висвітленні української періодики // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 46-51
839116
  Войнович В. Монументальна пропаганда : роман / Володимир Войнович ; пер. з рос. Михайла Каменюка. – Київ : Дніпро, 2015. – 374, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-578-252-0
839117
  Палійчук У. Монументальна пропаганда як засіб утвердження радянської парадигми історії (на прикладі Прикарпаття) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 95-100. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
839118
  Цісарик В. Монументальна скульптура Львова кінця 19 - початку 20 ст. та архітектурно-просторове середовище міста // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.134-141
839119
  Ващенко М.О. Монументальна спадщина Володимира Федька та її вплив на станковий живопис художника // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 232-238. – ISSN 2226-3209
839120
  Синько Г.П. Монументальна спадщина Івана Кавалерідзе: актуалізація і збереження // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 79-87. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
839121
  Бейдик О. Монументальна та музейна Шевченкіана: національний та світовий вимір // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 16-24. – ISSN 2076-1333
839122
  Нильсен В.А. Монументальная архитектура Бухарского оазиса XI-XII вв / В.А. Нильсен. – Ташкент, 1956. – 158 с.
839123
  Френкель Н.И. Монументальная архитектура Бухары XVI века. (К вопросу о развитии монументальной архитектурыУзбекистана) : Автореф... канд. архитектурынаук: / Френкель Н.И.; Среднеазиат. политехн. ин-т. – Ташкент, 1954. – 15л.
839124
  Гапоненко Т.Г. Монументальная живопись в ее прошлом и настящем / Т.Г. Гапоненко. – М.-Л., 1931. – 111с.
839125
  Смирнова И.А. Монументальная живопись итальянского возрождения / И.А. Смирнова. – Москва, 1987. – 511с.
839126
  Сун Чжи Хе Монументальная живопись Кореи // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 75-77. – ISSN 0321-5075


  Відображення часу в творчості художниці-монументалістки Зін Йон Сон (Республіка Корея)
839127
  Жадова Л.А. Монументальная живопись Мексики / Л.А. Жадова. – М, 1965. – 235с.
839128
   Монументальная живопись Н.К.Рериха. Исследования и реставрация. – М., 1974. – 56с.
839129
  Воейкова И.Н. Монументальная живопись Советской России / И.Н. Воейкова. – Ленинград, 1975. – 67с.
839130
  Бабаджанова Г.И. Монументальная живопись Узбекистана 70-х годов / Бабаджанова Г.И. ; О-во охраны памятников истории и культуры Узбекистана. – Ташкент : Узбекистан : [б. и.], 1984. – 19 с., [2] л. ил.
839131
   Монументальная живопись.. – М., 1969. – 18с.
839132
   Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда. – Ленинград, 1991. – 478с.
839133
  Елатомцева М И. Монументальная летопись эпохи. / М И. Елатомцева, . – Минск, 1969. – 152с.
839134
  Аладашвили Н. Монументальная скульптура Грузии : фигурные рельефы V-XI вв. / Н.А. Аладашвили ; Ин-т истории груз. искусства АН ГССР им. Г.Н. Чубинашвили. – Москва : Искусство, 1977. – 275 с. – (Памятники древнего искусства)
839135
  Аркин Д.Е. Монументальная скульптура Ленинграда / Д. Аркин. – Москва : Академия архитектуры, 1948. – 58 с. – (Беседы об архитектуре / под ред. Б.М. Иофана)
839136
  Новрузова Д. Монументальная скульптура Советского Азербайджана / Д. Новрузова. – Баку, 1960. – 93с.
839137
  Новрузова Д.Г. Монументальная скульптура Советского Азербайджана. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Новрузова Д.Г.; АН СССР. Ин-т истории искусств.. АН АзССР. Ин-т архитектуры и искусства. – М., 1958. – 17л.
839138
  Фесенко Д.В. Монументальне малярство 18 ст. Галичини в контексті українсько-західноєвропейських мистецьких зв"язків : іконографія та стилістика : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Фесенко Д.В. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
839139
  Холостенко Є. Монументальне малярство радянської України / Є. Холостенко, 1932. – 127с.
839140
  Жишкович В. Монументальне малярство України другої половини ХІІІ — XVІ століть // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1018-1029. – ISSN 1028-5091
839141
  Ковальський Л.М. Монументальне мистецтво в архітектурі України / Л.М. Ковальський, Н.С. Гречко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 279-283. – ISSN 2077-3455
839142
  Артеменко Г.О. Монументальне мистецтво м. Харкова ХХ століття (70-80 рр.) // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 12-17. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
839143
  Дьомін М. Монументальне мистецтво Наталії Литовченко // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
839144
  Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVII-XVIII ст. / П.М. Жолтовський. – К, 1988. – 160с.
839145
   Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври : каталог. – Київ : КВІЦ, 2005. – 251, [1] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 240-242 та в підрядк. прим. – (Пам"ятки культури). – ISBN 966-7192-62-8
839146
  Кондратюк А.Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилістика // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 13, спецвип. 5 : Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилістика / А.Ю. Кондратюк. – С. 5-158
839147
  Кондратюк А. Монументальний живопис церкви Спаса на Берестові в контексті духовного й культурного життя доби Петра Могили // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 64
839148
  Ясь О. Монументальний проект великого наративу М. Грушевського у світлі його дослідницьких стратегій. // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 565-664
839149
  Волянюк Н.М. Монументальний та станковий живопис Тернопільщини другої половини ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 98-103. – ISSN 2077-3455


  У статті окреслено особливості монументального та станкового живопису Тернопільщини ХХ ст., зазначено провідних художників цього часу. Наведено відомі роботи майстрів та проаналізовано їх творчу манеру.
839150
  Садова-Мандюк Монументальний церковний живопис Юліана Буцманюка першої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Садова-Мандюк Оксана Ярославівна ; М-во культури, молоді та спорту України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
839151
  Овчаренко Е. Монументальні задуми Анатолія Гайдамаки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 8
839152
  Жеребецька О. Монументальні мозаїки у творчості Богдана Сойки: традиції та новаторство // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 82-84. – ISSN 2520-6419
839153
  Курінний П. Монументальні пам"ятки Трипільської культури / П. Курінний. – Київ. – 33, [6] с.
839154
  Сидоренко А. Монументальні розписи бойчукістів у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 149-156
839155
  Банцекова А. Монументальні розписи в стилі ар-деко у Львові: творчысть Яна Генрика Розена // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 3 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.83-93. – ISSN 1728-6875
839156
  Сакорська О. Монументальні твори Вільгельма Котарбінського з колекції Музею Ханенків // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 25-27
839157
  Кусько Г. Монументально-декоративна творчість та педагогічна діяльність Сергія Бабкова // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 261-277. – ISSN 0236-4832
839158
  Мамолат Є.С. Монументально-декоративне мистецтво / Є.С. Мамолат. – Київ, 1961. – 39 с.
839159
  Мамолат Є.С. Монументально-декоративне мистецтво / Є.С. Мамолат. – 2-е, доп. вид. – К., 1963. – 43с.
839160
  Галишич Р.Я. Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. : 17.00.06 / Галишич Руслан Ярославович ; МОНУ, Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
839161
  Агеєва Н. Монументально-декоративний живопис Михайла Врубеля в київському особняку Б. і В. Ханенків // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 22-25. – ISSN 0130-1799
839162
  Єпіхіна Д.В. Монументально-декоративні твори в інтер"єрах лікувально-профілактичних закладах України // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 28-36. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
839163
  Пекарский М.П. Монументально-декоративное искусство в архитектуре общественных зданий / М.П. Пекарский. – Москва, 1968. – 44 с.
839164
  Велигоцкая Н.И. Монументально-декоративное искусство в архитектуре Украины / Н.И. Велигоцкая. – К, 1989. – 100с.
839165
   Монументальное и декоративное искусство в архитектуре Украины. (Альбом).. – К., 1975. – 95с.
839166
   Монументальное искусство. – Москва
№ 4. – 1982
839167
   Монументальное искусство : Теория, история, современ. практика.. – Л., 1990. – 81с.
839168
  Воронов Н.В. Монументальное искусство вчера и сегодня / Н.В. Воронов. – Москва : Знание
Вып. 6. – 1988. – 53 с.
839169
  Здоровенко Виктор Васильевич Монументальное искусство как объект социально-эстетического анализа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Здоровенко Виктор Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 172л. – Бібліогр.:л.158-172
839170
  Беленицкий А.М. Монументальное искусство Пенджикента : живопис, скульптура / Беленицкий А.М. – Москва : Искусство, 1973. – 67 с., [54] л. ил. : ил. – Список лит.: с. 57-58. – (Памятники древнего искусства)
839171
   Монументальное искусство СССР : (Альбом). – Москва, 1978. – 380с.
839172
   Монументальное искусство.. – Л., 1970. – 8с.
839173
  Круглова М.Г. Монументы в архитектуре городов / М.Г. Круглова. – Москва, 1952. – 124 с.
839174
  Турчин В.С. Монументы и города / В.С. Турчин. – М., 1982. – 159с.
839175
   Монументы СССР. (Фотоальбом). – Москва, 1970. – 306с.
839176
  Ротач А.Л. Монферран / А.Л. Ротач, О.А. Чеканова. – Ленинград, 1979. – 176 с.
839177
  Гладков В. Мончегорск / В. Гладков. – Мурманск, 1961. – 88с.
839178
  Гаврилюк Людмила Леоныдывна Моныторинг пестицыдыв в агроценозы цукрового буряка : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Гаврилюк Людмила Леоныдывна; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1999. – 18л.
839179
  Харламповіч П.В. Монэтныя скарбы, знойдзеныя у Беларусі, у зборах Беларускага Дзяржаунага Музэю / П.В. Харламповіч. – Менску, 1927. – 305-343 с.
839180
  Рудзинский В. Монюшко / В. Рудзинский. – Москва : Музгиз, 1960. – 286 с.
839181
  Пикуль В.С. Моозунд. Миниатюры. / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 512с. – ISBN 5-7838-0136-4
839182
  Бадарч Д. МООК: реконструкция высшего образования. / Д. Бадарч, Н.Г. Токарева, М.С. Цветкова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 10. – С. 135-146. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены материалы, соответствующие важнейшим направлениям развития новых форм онлайн$обучения в системе высшего образования. Материалы подготовлены на основе исследований, проведенных ИИТО ЮНЕСКО за период с 2010 по 2014 гг. по актуальным ...
839183
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – Л, 1975. – 616с.
839184
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М
1. – 1979. – 363с.
839185
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М
2. – 1979. – 384с.
839186
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 525с.
839187
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 525с.
839188
  Пикуль В.С. Моонзунд : Роман-хроника / В.С. Пикуль. – Москва : Воениздат, 1990. – 400с.
839189
  Пикуль В.С. Моонзунд : роман-хроника / Валентин Пикуль. – Москва : Современник, 1992. – 509, [3] с. – ISBN 5-270-01673-7
839190
  Виноградов Ю.А. Моонзунд в огне / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1971. – 496с.
839191
  Самойленко О. Моос-платформи як інструмент інформальної освіти дорослих // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 75-79. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
839192
  Самойленко О. МООС-платформи як інструмент інформальної освіти дорослих // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 103-116. – ISSN 2312-5993
839193
   МОП-СБИС. Моделирование элементов и технологических процессов. – Москва, 1988. – 495 с.
839194
  Флоровская О.В. Мопассан - новеллист / О.В. Флоровская. – Кишинев, 1979. – 91с.
839195
  Данилин Ю.И. Мопассан / Ю.И. Данилин. – Москва : Художественная литература, 1951. – 236с.
839196
  Лану А. Мопассан / А. Лану. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 391 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 2 (491))
839197
  Лану А. Мопассан / А. Лану. – М, 1992. – 378с.
839198
  Гливенко И.И. Мопассан и Чехов : (сравнительный этюд) / И.И. Гливенко. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1904. – 29 с. – Н акн. написано: Мопасан. - Отд. оттиск: Педагогическая мысль


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Илиану Андреевичу Яворскому от автора 14. II. 1905
839199
  Кондратьев Н.И. Мопассан как критик французского буржуазного общества третьей республики : Автореф... кандид. филологич.наук: / Кондратьев Н.И.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 22 с.
839200
  Зорин Виталий Мопед Дик // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 38-43 : фото
839201
  Санд Жорж Мопра : [роман] / Жорж Санд ; [пер. с фр. Л.Е. Коган и Я.З. Лесюка ; под ред. Н.М. Гнединой]. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. – 328 с. : ио.
839202
  Санд Жорж Мопра : Повести и рассказы / Санд Жорж. – Москва : Правда, 1986. – 571с.
839203
  Санд Жорж Мопра. Индиана : романы / Санд Жорж. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1986. – 543с.
839204
  Санд Жорж Мопра. Орас : пер. с фр. / Санд Жорж; [вступ. статья И. Лилеевой ; ил.: Е. Ракузин]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 574 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 43 (107) ; Серия вторая. Литература XIX в.)
839205
  Воля О. (Міщенко Олександр Володимирович) Мор : Книга буття України / Олесь Воля. – Київ : Дорога правди, 1993. – 432с. – ISBN 5-7707-4278-Х
839206
  Шевчук В. Мор : Фантастичні повісті / Видавничий проект сучасної літератури "Приватна колекція"; Валерій Шевчук. – Львів : Піраміда, 2004. – 320с. – (Українська модерна проза). – ISBN 966-8522-08-7
839207
  Кононенко Т.П. Мор Генрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 361-362. – ISBN 966-316-069-1
839208
  Герасимова Г.П. Мор Йокаи и Украина // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 147-157. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))


  Мор Йокаї — угорський прозаїк, поет, драматург, публіцист, мемуарист, театральний критик, видавець, редактор, громадський та політичний діяч. Найбільш впливова постать угорської літератури XIX століття.
839209
  Алєксандрова О.В. Мор Томас // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 263-266. – ISBN 966-316-069-1
839210
  Воля Олесь Мор. Книга буття України = Mor.The book of Ukrainian history / Воля Олесь. – Київ : Кобза, 2002. – 1152с. – ім"я автора Міщенко Олександр Володимирович. – ISBN 966-8024-08-7
839211
  Сушинський Б.І. Морава / Б.І. Сушинський. – Київ, 1984. – 263 с.
839212
   Моравія-Силезія. Гори, мури і води : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 114-117
839213
   Моравские аттракции : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 56-57 : Фото. – ISSN 1998-8044
839214
  Ходченко Е.Е. Моравские братья в Канаде: эмиграция и организация колоний // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – C. 135-149. – ISSN 2313-1993
839215
  Бака В. Моравське питання в ході обговорення варіантів перебудови Чехословацької федерації (1990-1992 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 424-426. – ISBN 978-966-171-893-6
839216
  Бака В. Моравське та угорське питання у контексті перебудови Чехословацької федерації (1989-1993) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 164-169. – ISSN 2309-9356


  У статті автор аналізує вплив моравської та угорської етнічних меншин на ті процеси,що призвели до розпаду Чехословацької федерації. Розглядається внесок цих етносів удискусію, щодо варіантів подальшого існування Чехословаччини як єдиного державного ...
839217
  Кротов А.А. Моралист картезианской школы (Пьер Николь) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 25-35. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
839218
  Николаев В.Д. Моралисты без морали / В.Д. Николаев. – М, 1980. – 192с.
839219
  Яковлев Д.Е. Моралисты и эстеты / Д.Е. Яковлев. – М, 1988. – 62с.
839220
  Радишевський Р. Моралізаторське зерно поезії Льва Венглінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті висвітлено особливості тематики і поетики польськомовної збірки Льва Венглінського "Полова й зерно". Звернено увагу на основних її героїв - представників польської шляхти та узагальнений, уособлений образ ХІХ століття в контексті ...
839221
  Дєдушев В.В. Моралізація механічного уявлення про державу у роботах Джона Локка // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 355-358. – ISSN 2076-1554
839222
  Литвин Л. Моралізм та девоційність барокової поезії // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 113-116. – ISSN 2075-1222
839223
  Тимошенко Т.С. Моралістична філософія Сократа і сучасність // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Стаття присвячена дослідженню зв"язку між моралістичною філософією Сократа і сучасною філософією. Аналізується проблема моральної детермінізації формування особистості.
839224
  Недвига С.М. Моралістичні коментарі у латиномовному трактаті Джованні Боккаччо "De mulieribus claris" ("Про славетних жінок") // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 281-287
839225
  Краснопольська Мораліте "Кожна людина" у традиції англійської літератури XIV-XV ст. / Краснопольська, С.-М.В // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 150-153
839226
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 1 : Догми віри. – 2010
839227
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 2 : Єдність. – 2010
839228
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 3 : Основи теології. – 2010
839229
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 1 (4), т. 1.Київ, Рік Відзеркалення. : Vade Retro. – 2011
839230
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 1 (4), т. 3. Київ, Рік Відзеркалення. : Догми віри. – 2011
839231
   Мораль : карманный журнал Религиозной общины исповедующих Веру в Наивысшую Ценность Человека. – Киев
№ 1 (4), т. 2. Киев, Год Отражения. : Догмы веры. – 2011
839232
  Красников Н.П. Мораль без будущего / Н.П. Красников. – Москва, 1984. – 94с.
839233
  Рухович С.А. Мораль бизнеса / С.А. Рухович. – М, 1966. – 54с.
839234
  Крутов Н.Н. Мораль в действии / Н.Н. Крутов. – М., 1977. – 255с.
839235
  Волик Н.Г. Мораль в інформаційному суспільстві // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 258-266. – ISSN 2077-8309
839236
  Добровольська В.О. Мораль в інформаційному суспільстві // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 14-15
839237
  Кошовец М.К. Мораль в контексте социокультуной єволюции: характеристики видоизменения // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 28-32. – ISSN 2077-1800
839238
  Козлова К.І. Мораль в контексті економічної діяльності суб"єкта // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 155-157
839239
  Бикбов А.Т. Мораль в политике: насилие над господствующими // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.112-121. – ISSN 0321-2017
839240
  Мухортов Н.м. Мораль в системе социалистических общественных отношений / Н.м. Мухортов. – Воронеж, 1976. – 179с.
839241
  Федорук Н.Н. Мораль и вера в религии и религиозной философии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 187-190. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
839242
  Прокофьев В.И. Мораль и догматы религии / В.И. Прокофьев. – М., 1979. – 109с.
839243
  Кобляков В.П. Мораль и ее социальные функции / В.П. Кобляков. – Л, 1975. – 40с.
839244
  Аксельрод Л Мораль и красота в произведениях Оскара Уайльда / Аксельрод Л.И. – Иваново-Вознесенск : Основа, 1923. – 56 с.
839245
  Ходаков М.С. Мораль и культура поведения / М.С. Ходаков. – М., 1976. – 32с.
839246
  Иконниква С.Н. Мораль и культура развитого социалистического общества / С.Н. Иконниква. – Москва, 1976. – 61с.
839247
  Дмитриева Г.К. Мораль и международное право / Г.К. Дмитриева. – Москва : Международные отношения, 1991. – 168с. – ISBN 5-7133-0317-9
839248
  Кобляков В.П. Мораль и мировоозрение / В.П. Кобляков. – Л, 1981. – 36с.
839249
  Смоленцев Ю.М. Мораль и нравы: диалектика взаимодействия / Смоленцев Ю.М. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 199 [1]с. – Библиогр.: с. 196-199 (117 назв.). – ISBN 5-211-00218-0
839250
  Василенко В.А. Мораль и общественная практика / В.А. Василенко. – Москва, 1983. – 176с.
839251
  Щербак Ф.Н. Мораль и общественная практика / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1988. – 62с.
839252
  Анисимов С.Ф. Мораль и поведение / С.Ф. Анисимов. – Москва : Мысль, 1979. – 142с.
839253
  Момов В.М. Мораль и поведение. / В.М. Момов. – М., 1974. – 64с.
839254
  Анисимов С.Ф. Мораль и повединие / С.Ф. Анисимов. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1985. – 158 с.
839255
  Алексеева В.Г. Мораль и повышение трудовой активности молодежи / В.Г. Алексеева. – Москва, 1979. – 40с.
839256
  Коновалова Л.В. Мораль и познание. Критика гносеол. основ соврем. буржуазной этики. / Л.В. Коновалова. – М., 1975. – 165с.
839257
  Резвицкий И.И. Мораль и политика / И.И. Резвицкий. – Л., 1967. – 20с.
839258
  Титаренко Александр Иванович Мораль и политика : Критич. очерки соврем. представлений о соотношении морали и политики в буржуазной социологии / Титаренко Александр Иванович. – М. : Политиздат, 1969. – 264с.
839259
  Степанюк Б.В. Мораль и политика в философии Н. Макиавелли // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 129-130
839260
  Морозов В.П. Мораль и право / В.П. Морозов. – Москва, 1960. – 34 с.
839261
   Мораль и право. – Л., 1976. – 127с.
839262
  Злобин Г.А. Мораль и право в борьбе с преступностью / Г.А. Злобин. – Москва, 1965. – 80с.
839263
  Примаков Д.Я. Мораль и право в Египте при Хосни Мубараке // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 170-180. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
839264
  Шаргородский М.Д. Мораль и право в капиталистическом и социалистическом обществе / М.Д. Шаргородский. – Л., 1948. – 30с.
839265
  Хримли И.А. Мораль и право как атрибуты глобализации // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.203-208. – ISSN 1728-3671
839266
  Фаркаш Э. Мораль и революционность / Э. Фаркаш. – М, 1979. – 168 с.
839267
  Луис Армандо Б С. Мораль и революция : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: 09.00.01 / Луис Армандо С.Б.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1982. – 22 с.
839268
  Колоницкий П.Ф. Мораль и религия / П.Ф. Колоницкий. – М., 1958. – 77с.
839269
  Штаерман Е.М. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи / Е.М. Штаерман. – М., 1961. – 320с.
839270
  Лаптенок С.Д. Мораль и семья / С.Д. Лаптенок. – Москва, 1967. – 245 с.
839271
  Соколов В.М. Мораль и современность. / В.М. Соколов. – М., 1975. – 32с.
839272
  Вичев В. Мораль и социальная психика. / В. Вичев. – Москва, 1978. – 357с.
839273
  Мухортов Н.М. Мораль и строительство коммунизма / Н.М. Мухортов. – Воронеж, 1969. – 232с.
839274
  Писачкин В.А. Мораль и экологическое воспитание: Учеб.-пособие. / В.А. Писачкин. – Саранск, 1989. – 76с.
839275
  Беляев К.И. Мораль и этика советского человека / К.И. Беляев. – Москва, 1956. – 55с.
839276
   Мораль и этика. Мораль в социалистическом обществе. – М., 1989. – 227с.
839277
   Мораль и этическая теория. – Москва, 1974. – 295с.
839278
  Цавкилов Б.Х. Мораль ислама / Б.Х. Цавкилов. – Нальчик, 1967. – 328с.
839279
  Тхагапсоев А.Т. Мораль ислама в свете марксистской этики. (На материалах Кабардино-Балкарской АССР) : Автореф... канд. филос.наук: 645 / Тхагапсоев А.Т.; Дагестанск. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 24л.
839280
  Фаин Г.Т. Мораль иудаизма: кому она служит? / Г.Т. Фаин. – Одесса, 1976. – 103 с.
839281
  Сідак В. Мораль і безпека особи, нації, держави : Історико-філософські нариси: Монографія / В. Сідак, І. Валько; Акад. пед. наук України; НАСБУ. – Київ, 2001. – 221с. – ISBN 966-9578-45-0
839282
   Мораль і бізнес : (Стенограма засідання Круглого столу) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 128-156 : табл., рис. – ISSN 1605-7988
839283
  Шип Н.А. Мораль і бізнес : духовні орієнтири майбутнього підприємця / Надія Шип ; М-во фінансів України ; Український держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ : ТОВ "НВП" Інтерсервіс", 2011. – 132 с. – 20-річчю незалежності України присвячується. – Бібліогр.: с. 128-129. – ISBN 978-966-2465-79-2
839284
  Ларіонова В.К. Мораль і глобальні проблеми сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 173-175
839285
  Свірський В.А. Мораль і духовна свобода особи / В.А. Свірський. – Чернівці, 1968. – 33с.
839286
  Лазоренко Т.Г. Мораль і етика в минулому й сучасному суспільстві : навчально-методичний посібник / Лазоренко Т.Г. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 60с. – ISBN 966-1516-08-2
839287
  Мазур В. Мораль і етика в науці та освіті - це питання національної безпеки держави (до дискусії про ініціативи Міністерства освіти і науки України) [про академічну недоброчесність в науці] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 жовтня (№ 200). – С. 10
839288
  Губицький Л.В. Мораль і звичаї панів - системоутворюючий чинник формування образу "кріпак - засіб" в першій половині XIX століття // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 19-20. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
839289
  Овсюк О.М. Мораль і міжнародний захист прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 307-312. – ISSN 2219-5521
839290
  Іщенко О.М. Мораль і політика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
839291
  Халамендик В. Мораль і політика : теорія відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С.10-13
839292
  Дорожко І.І. Мораль і право у площині родинного виховання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 169-178


  Розкриваються актуальні питання морально-правових норм у площині родинного виховання. Раскрываются актуальные вопросы морально-правовых норм в плоскости семейного воспитания. The article describes the current issues of moral and legal norms in the ...
839293
  Малюк О. Мораль і право: взаємодія в сучасних реаліях // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 43-53
839294
  Ліщенко А.Г. Мораль і правоохоронна система у двох їх вимірах : сповідь очевидця / А.Г. Ліщенко. – Київ : УКРПОЛІГРАФСЕРВІС, 2008. – 384 с. – ISBN 966-8035-56-9
839295
  Медзінський В.О. Мораль і релігія / В.О. Медзінський. – Х, 1931. – 168с.
839296
  Сарбей В.Г. Мораль і релігія / В.Г. Сарбей. – Київ, 1959. – 39с.
839297
  Ситенко Л.Т. Мораль і релігія / Л.Т. Ситенко. – Київ, 1963. – 73с.
839298
  Щербак Ф.Н. Мораль как духовно-практическое отношение / Ф.Н. Щербак. – Ленинград, 1986. – 175с.
839299
   Мораль как ее понимают коммунисты. – 3-е изд. доп. и испр. – М., 1966. – 280с.
839300
   Мораль как ее понимают коммунисты. – 5-е изд. доп. – Москва, 1980. – 264с.
839301
   Мораль как ее понимают коммунисты. – М., 1982. – 302с.
839302
  Гусейнов А.А. Мораль как предел рациональности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 4-17. – ISSN 0042-8744
839303
  Федорук Н.Н. Мораль как предмет научного и религиозного постижения // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – 141-143. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
839304
  Гусейнов А.А. Мораль как прорыв к бытию // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 7-10. – ISSN 0235-1188
839305
  Лапина Т.С. Мораль как социальный регулятор поведения личности / Т.С. Лапина. – М, 1974. – 64с.
839306
  Давиташвили В.В. Мораль как форма общественного сознания : Автореф... канд. филос.наук: / Давиташвили В.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилси, 1958. – 20л.
839307
  Иванов В.Г. Мораль коллективистская, гуманистическая, деятельная... / В.Г. Иванов. – М., 1987. – 62с.
839308
  Кон И.С. Мораль коммунистическая и мораль буржуазная / И.С. Кон. – Москва, 1960. – 72 с.
839309
  Колобков В.В. Мораль комуністична і мораль релігійна / В.В. Колобков. – Київ, 1962. – 40 с.
839310
  Эвальд И.В. Мораль Натальи Зотовой / И.В. Эвальд. – М, 1954. – 32с.
839311
  Запольская Г. Мораль пани Дульской / Г. Запольская. – М., 1965. – 343с.
839312
  Скотна Н. Мораль перед викликами сучасності / Н. Скотна, В. Мовчан // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 7-16. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
839313
  Григорьянц А А. Мораль по сходной цене. / А А. Григорьянц. – М, 1987. – 173с.
839314
  Титов Вадим Александрович Мораль познающая / Титов Вадим Александрович. – Москва : Знание, 1988. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; Сер. "Этика" ; №6)
839315
   Мораль потребительства: истоки, проявления, критика. – М., 1985. – 64с.
839316
  Фуллер Лон Мораль права / Фуллер Лон. – Київ : Сфера, 1999. – 232 с. – ISBN 966-7267-42-3
839317
   Мораль развитого социализма. – М., 1976. – 287с.
839318
  Танчер В.К. Мораль релігії і мораль життя / В.К. Танчер. – К, 1965. – 48с.
839319
  Луначарский А.В. Мораль с марксистской точки зрения / А.В. Луначарский, 1925. – 45с.
839320
   Мораль советского общества и особенности ее формирования : Автореф... докт.филос.наук: / Журавков М. Г,; Журавков М. Г,; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1955. – 47л.
839321
  Молчанов С.В. Мораль справедливости и мораль заботы: зарубежные и отечественные подходы к моральному развитию // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 59-72. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
839322
   Мораль строителей коммунизма. – Москва, 1964. – 80 с.
839323
  Чалин М.Л. Мораль строителя коммунизма / М.Л. Чалин. – М, 1963. – 92с.
839324
  Северин-Мрачковська Мораль та економіка в умовах глобалізованого світу // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 165-212. – ISBN 978-966-483-893-8
839325
  Щербак С.В. Мораль та культура спілкування - важливий чинник захисту особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
839326
  Хрімля І.О. Мораль та право в глобалізаційних процесах // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 127-132.
839327
  Гоцуляк Ю.В. Мораль та право у природно-правовій доктрині П.I. Новгородцева // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 48-51
839328
  Кисельов М.М. Мораль та феномен наукового об"єктивізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 14-23
839329
  Малофєєнко К.С. Мораль у "вільному суспільстві" Ф. Гаєка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – C. 88-90
839330
  Бережнюк М.М. Мораль у праві - прогрес чи недосконалість останнього? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 143-145
839331
  Ключкей О.М. Мораль у правовій концепції Герберта Гарта // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 11-14. – ISSN 2220-1394
839332
  Тимошенко Тарас Саргійович Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Тимошенко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 185 л. – Бібліогр.: л. 170-185
839333
  Тимошенко Тарас Сергійович Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Тимошенко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв.
839334
  Гужва О. Мораль як основа життєдіяльності суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 219-224
839335
  Шаповалова І.В. Мораль як суспільний інститут: проблеми осмислення в системі сучасних соціально–економічних координат // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 291-299
839336
  Левин С.М. Мораль, метафизика и реальность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 144-153. – ISSN 0042-8744
839337
   Мораль, общество, личность. – Москва, 1979. – 90с.
839338
   Мораль, общество, личность. – Москва
2. – 1980. – 104с.
839339
   Мораль, право и коммунизм. – Саратов, 1965. – 200с.
839340
  Замараев В.А. Мораль, право, ответственность / В.А. Замараев. – Тула, 1981. – 113с.
839341
  Павлова Т. Мораль, право, свобода в соціальних утопіях Т. Мора і Т. Кампанелли // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 166-169. – ISSN 1728-9343
839342
  Дулуман Е.К. Мораль, религия и воспитание // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.16-28. – ISSN 1728-3671
839343
  Титов Вадим Александрович Мораль: познание и действие / Титов Вадим Александрович. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 250 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; Сер. "Этика" ; №7)
839344
   Мораль: сознание и поведение. – М., 1986. – 207с.
839345
  Сичивиця О.М. Моральна відповідальність вченого і суспільно-історичний процес / О.М. Сичивиця. – Львів, 2000. – 274с.
839346
  Гринчишин Н.І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Гринчишин Н.І. ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 173л. – Бібліогр. : л.159-173
839347
  Гринчишин Н.І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Гринчишин Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
839348
  Гусір І. Моральна відповідальнісь у сучасному соціокультурному дискурсі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 34-42. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
839349
  Нікольський Є.В. Моральна дилема та її вирішення в містичній дилогії Всеволода Соловйова (романи "Волхви" та "Великий розенкрейцер") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 535-543. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
839350
  Волювач А. Моральна краса героїв романів Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 60-64
839351
  Васянович Г. Моральна культура особистості у вимірі творчої спадщини Івана Огієнка / Г. Васянович, Н. Олексієнко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 16. – С. 158-165. – ISSN 2078-4643


  "Досліджуються провідні ідеї видатного українського вченого, культурного і релігійного діяча - Івана Огієнка в аспекті моральної культури."
839352
  Кіктенко В.О. Моральна метафізика Моу Цзунсаня: посткантіанство і неоконфуціанство // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 133-141. – ISSN 1608-0599
839353
  Битюк І.В. Моральна паніка в системі соціальних комунікацій: теоретичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 10-13


  У статті розглянуто феномен "моральної паніки" з позицій соціальної комунікації, розкрито його вплив на свідомість людини в опосередкованому мас-медіа комунікативному процесі. Особливу увагу приділено тео ретичним аспектам соціальної значущості цього ...
839354
  Битюк І.В. Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Битюк Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 c. – Бібліогр.: 9 назв
839355
  Битюк І.В. Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних комунікацій : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Битюк Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 185-198
839356
  Рогожа М.М. Моральна регуляція у домодерному лімінальному суспільному утворенні // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 149-156
839357
  Гьосле В. Моральна рефлексія та розпад інституцій. До діалектики просвітництва та антипросвітництва // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.133-147
839358
  Сепетий Д.П. Моральна свідомість та релігійна віра в перспективі філософії Іммануїла Канта // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 78-83. – ISSN 1728-3671
839359
  Жирун О.А. Моральна свідомість у професійному становленні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 109-112. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
839360
  Золотовська Н.І. Моральна свобода і відповідальність особи в суспільстві розвинутого соціалізму / Н.І. Золотовська. – Київ, 1979. – 62с.
839361
  Меліхова Ю. Моральна складова проблеми добору кадрів на посаду судді // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 225-232. – ISSN 1993-0909
839362
  Ільїна Г. Моральна телеологія в етичній критиці економізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута моральна телеологія в умовах етичної критики економізму. Відповідальність як етична категорія проінтерпретована з точки зору економічної етики та з урахуванням генетичного взаємозв"язку економіки і моралі. Визначені альтернативні ...
839363
  Серве Пінкерс Моральна теологія пізнього середньовіччя: номіналістична революція // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 11-113. – ISSN 0235-7941
839364
  Мазурик М. Моральна філософія В. Соловйова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 51-56. – ISSN 0321-0499
839365
  Рабінович П. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
839366
  Кондратьєв М. Моральна шкода: як отримати компенсацію // Юридична газета. – Київ, 2021. – 17 серпня (№ 15)
839367
  Стремякова И.Р. Моральная атмосфера / И.Р. Стремякова. – Новосибирск, 1991. – 171с.
839368
  Алексеева Т.А. Моральная власть в конституционном проекте Симона Боливара 1819 г. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 4-16. – ISSN 044-748Х
839369
  Рыбакова Н.В. Моральная надежность личности / Н.В. Рыбакова, Е.С. Протанская. – Москва, 1984. – 60с.
839370
  Секацкая М.А. Моральная ответственность без свободы воли. Аргумент в пользу натуралистической этики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 151-161. – ISSN 0042-8744
839371
  Головко Н.А. Моральная ответственность личности в условиях развитого социализма / Н.А. Головко. – Москва, 1976. – 41с.
839372
  Юдин Г. Моральная природа долга и формирование ответственного заемщика // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 28-45. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0042-8736
839373
  Борзых В.В. Моральная прогностика: методология, способы, проблемы / В.В. Борзых. – М., 1986. – 62с.
839374
  Вардомацкий А.П. Моральная регуляция поведения личности. / А.П. Вардомацкий. – Минск, 1987. – 126с.
839375
  Миронов А.В. Моральная составляющая проблемы социального одиночества // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 109-113. – ISSN 2077-1800
839376
  Гернет М.Н. Моральная статистика. (Уголовная статистика и статистика самоубийств) / М.Н. Гернет. – М., 1922. – 269с.
839377
  Маштаков Д.И. Моральная ценность аффекта в практической философии И. Г. Фихте // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 95-97
839378
  Маштаков Д.И. Моральная ценность аффекта в практической философии Фихте // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 72-74
839379
  Полушин Г.И. Моральная ценность научных знаний. / Г.И. Полушин. – М., 1984. – 63с.
839380
  Бляхер Л.Е. Моральная экономика и моральная политика, или Игра в перепрятушки доходов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2001. – № 1. – С.64-72. – ISSN 0321-2017
839381
  Мазуркевич О.Р. Моральне в естетичному / О.Р. Мазуркевич. – Киев, 1968. – 64с.
839382
  Кульчицька О.І. Моральне виховання дошкільників / О.І. Кульчицька. – Київ, 1967. – 32с.
839383
  Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників / Т.І. Поніманська. – К., 1993. – 112с.
839384
  Кормілець С.В. Моральне виховання кадетів у XIX - на початку XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 9 (43). – С. 244-255. – ISSN 2312-5993
839385
  Грабовська Т.О. Моральне виховання майбутніх учителів (на матеріалі вищої педагогічної школи України : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Грабовська Т. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1992. – 21л.
839386
  Кутова Н.А. Моральне виховання старших підлітків засобами музики масових жанрів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кутова Н.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 21л.
839387
   Моральне виховання старшокласників / М Гусак, П, , . – К, 1970. – 68с.
839388
  Плівачук Катерина Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості : Посібник / Плівачук Катерина. – Сквира : Берегиня, 1998. – 56с.
839389
  Плівчук Катерина Володимирівна Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості у позаурочний час : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Плівчук Катерина Володимирівна; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 166л. – Бібліогр.:л.127-144
839390
  Плівачук К.В. Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості у позаурочний час (на матеріалах спеціалізованих закладів) / Плівачук К.В. – Київ, 1998. – 166л.
839391
  Водзінський Д.І. Моральне виховання старшокласників у процесі навчання / Д.І. Водзінський. – Київ, 1968. – 199с.
839392
  Кондратюк О.П. Моральне виховання учнів / О.П. Кондратюк. – Київ, 1961. – 47 с.
839393
  Нікітчина С.О. Моральне виховання учнів ПТУ на народних трудових традицуіях України : Автореф... канд. пед.наук: / Нікітчина С. О.; НДІ педагогіки України. – К., 1992. – 21л.
839394
  Водзінський Д.І. Моральне виховання учнів у позакласній роботі / Д.І. Водзінський. – Київ, 1964. – 119с.
839395
  Чибісова Н. Моральне виховання як один із провідних напрямів виховної роботи в умовах становлення безперервної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються особливості організації та проведення виховної роботи, і насамперед морального виховання як основного напряму виховної роботи в сучасних умовах становлення безперервної освіти, висвітлюються інноваційні форми роботи в начальному ...
839396
  Чепіга Я.Ф. Моральне внушіння в справі виховання / Я. Чепіга [псевд.]. – [Київ] : Бібліотека видавництва "Час", 1924. – 16 с. – ("Дитина та її виховання". Педагогічна бібліотека видавництва "Час" ; № 3)
839397
  Дьомін М. Моральне і творче кредо Миколи Писанка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 2/3 (73). – С. 103-105. – ISSN 0130-1799


  20 січня виповнюється 100 років від дня народження відомого укр. художника, теоретика живопису і педагога Миколи Миколайовича Писанка
839398
  Маслікова І.І. Моральне почуття, спільне благо та моральні вимоги в етичному сентименталізмі Френсіса Хатчесона // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 107-115


  Здійснено критичний аналіз етичного сентименталізму Френсіса Хатчесона в аспекті обгрунтування морального почуття, яке слугує мотиваційним чинником реалізації дії, спрямованої на досягнення спільного блага. З"ясовується природа та сутнісні риси ...
839399
  Чумак Тетяна Моральне приниження чи моральна велич жінки? : (урок-пошук за поемою Тараса Шевченка "Катерина")
839400
  Чумак Т. Моральне приниження чи моральна велич жінки? : Урок-пошук за поемою Тараса Шевченка "Катерина"
839401
  Деревінський В. Моральне самопочуття В"ячеслава Чорновола в ув"язненні // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 63-68.
839402
  Коляда І. Моральний авторитет нації. Блаженніший Любомир Гузар : до роковини відходу у Вічність та 85-річчю з дня народження Патріарха - Представителя УГКЦ / І. Коляда, Б. Бацвін // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2/3, лютий - березень. – С. 23-33
839403
  Рогожа М.М. Моральний авторитет як символічний капітал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 103-105. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню природи морального авторитету та його функціонуванню у сучасному суспільстві. The article is focused on investigation of the essence of moral authority and its functioning in contemporary society.
839404
  Чорнобай Д. Моральний аспект міжнародної відповідальності за правомірну діяльність у практиці юристів-міжнародників // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 188-189
839405
  Озерська А. Моральний вибір особи у сфері кримінального судочинства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.113-116. – ISSN 0132-1331
839406
  Бабийчук Т.В. Моральний вибір у конфлікті (за повістю "Дуель" Джозефа Конрада) // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .256-264
839407
  Нападиста В.Г. Моральний вибір як конститутивний чинник самотворення особи у творчому світі Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 228-230
839408
  Козинцева Ю. Моральний вибір як творчість в ситуації постмодернізму // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 418-419
839409
  Міщенко А.М. Моральний вимір політики в зарубіжних концепціях XX століття : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Міщенко Анна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 201 арк. – Додатки: арк. 199-201. – Бібліогр.: арк. 10-11, 176-198 та в додатках: арк. 199-201
839410
  Міщенко А.М. Моральний вимір політики в зарубіжних концепціях XX століття : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Міщенко Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв.
839411
  Рохман Богдан Михайлович Моральний вимір свободи : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 07 / Рохман Б. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
839412
  Рохман Богдан Михайлович Моральний вимір свободи : Дис. ... канд. філос. наук: Спец. 09.00.07 - етика / Богдан Михайлович Рохман ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Київ, 2006. – 182 л. – Бібліогр.: л. 171-182
839413
  Марчук М.Г. Моральний зміст антропологічного потенціалізму Протагора / М.Г. Марчук. – Чернівці, 1996. – 12с.
839414
  Рудик Є. Моральний зміст політики як основа демократичних перетворень в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 46-51. – ISBN 966-628-108-8
839415
  Сидоренко І.Г. Моральний ідеал авторитетної особистості в контексті історичного досвіду України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 119-126


  У статті проводиться морально-етичний аналіз можливості формування національної політичної еліти.
839416
  Яценко В.Г. Моральний ідеал радянської молоді / В.Г. Яценко. – Київ : Знання України, 1979. – 48 с.
839417
  Поліщук Н.П. Моральний ідеал та ідеологічна боротьба / Н.П. Поліщук. – Київ, 1965. – 47с.
839418
  Гривінський Р.Р. Моральний ідеал та культура автентичності: погляд Чарльза Тейлора // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 61-67. – ISSN 1996-9872
839419
  Вільна Я.В. Моральний імператив творчості Тараса Шевченка (на матеріалі повісті "Капитанша") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – C. 17-24


  У статті йде мова про одну з провідних ідей творчості Тараса Шевченка, що зреалізована у його повістевій спадщині, зокрема, в повісті "Капитанша".
839420
  Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 85-90. – ISSN 0132-1331
839421
  Капто О.С. Моральний кодекс-закон нашого життя / О.С. Капто. – К., 1963. – 40с.
839422
  Добротвор В.Д. Моральний кодекс будівника комунізму - в життя / В.Д. Добротвор. – К, 1964. – 56с.
839423
   Моральний кодекс будівника комунізму. – Київ, 1962. – 60 с.
839424
  Забілий Р. Моральний кодекс повстанців // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 54-57
839425
  Малко Р. Моральний кодекс руйнівника комунізму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 47 (419), 27.11-3.12.2015 р. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561
839426
  Фещенко О.О. Моральний компроміс соціокультурних практик // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 84-85
839427
  Головко Н.О. Моральний обов"язок і сім"я / Н.О. Головко. – Київ, 1964. – 47с.
839428
  Дяченко П.Г. Моральний подвиг Григорія Сковороди : Ювелійне видання, присвячене 200-річчю з дня смерті Г.С. Сковороди / П.Г. Дяченко. – Луганськ : Світлиця, 1994. – 96с.
839429
  Щербатюк О.В. Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні другої половини 16-18 сторіччя : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Щербатюк О.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Київ, 1994. – 16л.
839430
  Щербатюк Олена Вадимівна Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні другої половини XVI-XVIII ст. : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Щербатюк Олена Вадимівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 152л. – Бібліогр.:л.130-152
839431
  Амалян Н.Д. Моральний ризик синтетичної сек"юритизації / Н.Д. Амалян, А.В. Амалян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 34-39. – ISSN 2308-6912


  Торгівля деривативами, що була названа однією з головних причин останньої світової фінансової кризи, наразі привертає прискіпливу увагу. Якщо до кінця першого десятиліття XXI століття переважна частина операцій цього величезного ринку, номінальною ...
839432
  Левицька О.І. Моральний розвиток особи / О.І. Левицька. – К, 1990. – 172с.
839433
  Кузьміна О.В. Моральний світ та ціннісні орієнтації старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів - основні складові їхньої життєвої компетентності // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 75-85
839434
  Мірошниченко Л.Я. Моральний скептицизм: перечитуючи "Володаря мух" В. Голдінга // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 295-308. – ISBN 978-966-11-0683-2
839435
  Ніколаєць Ю. Моральний стан Червоної Армії в Україні в перший період війни проти німецько-фашистських загарбників. Дезертирство та боротьба з ним / Ю. Ніколаєць. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 61с.
839436
  Тринько Р.І. Моральні аспекти антикризового управління // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 108-113. – ISSN 2221-1055
839437
  Коломієць А.Є. Моральні аспекти політичної відповідальності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 25-27
839438
  Мінка Т.П. Моральні аспекти правової ідентифікації людини : монографія / Т.П. Мінка, Ю.С. Кравцов, Ю.З. Торохтій. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 134, [2] с. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 978-966-8676-29-1
839439
  Герасимчук Н.Г. Моральні аспекти у творчих пошуках українських репортерів (на матеріалах щотижневика "ПіК", газет "Молодь України", "День") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 140-144
839440
  Река К.В. Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес становлення і розвитку поняття "доля". Обґрунтовано ідею долі як інтенції екзистенційно-життєвої орієнтації людини. Проанализирован процесс становления и развития понятия "судьба". Обоснованно идею судьбы как интенции ...
839441
  Казакова Н. Моральні вимоги до педагога у сучасній школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104), вересень. – С. 95-99. – ISSN 2308-4634
839442
  Лукашева Н.М. Моральні вимоги до працівників та їх юридичне значення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 356-363. – ISSN 1563-3349
839443
  Кашуба М. Моральні вчення Цицерона і Плутарха у тлумаченні Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 30-41. – ISSN 0235-7941
839444
  Рогожа М.М. Моральні діяння в контексті індивідуальної і соціальної моралі ( на прикладі екологічної проблематики ) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.47-56
839445
  Чайка Т.О. Моральні домінанти давньокиївської агіографії ( до реконструкції моральної свідомості Київської Русі ) // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.36-51
839446
  Сухомлинський В.О. Моральні заповіді дитинства і юності / В.О. Сухомлинський. – К, 1966. – 232с.
839447
  Кісіль З.Р. Моральні засади державної кадрової політики в регіоні України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 128-134. – (Юридична ; Вип. 3)
839448
  Чорнописька В. Моральні засади діяльності в Україні та ЄС інституту адвокатури в Україні та ЄС / В. Чорнописька, М. Лабай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 99-104. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
839449
  Близнюк Р.В. Моральні засади релігійної антропології Василя Васильовича Зеньковецького : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Близнюк Роман Васильович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
839450
  Раз Дж. Моральні засади свободи / Джозеф Раз ; пер. з англ. Володимира Василюка, Олександра Тереха. – Київ : Веселка, 2001. – 430, [2] с. – Покажч.: с. 427-430. - Пер. за вид.: The Morality of Freedom / J. Raz, Oxford University Press, 1986. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-01-0195-3
839451
  Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.99-103. – ISSN 0132-1331
839452
  Захарченко М.С. Моральні засади суспільного буття (на прикладі робіт Г. Йонаса) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 276-286. – ISSN 2077-8309
839453
  Валігура К.Ю. Моральні засади суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Валігура Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 240 арк. – Додатки: арк. 237-240. – Бібліогр.: арк. 204-236
839454
  Валігура К.Ю. Моральні засади суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Валігура Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
839455
  Лукіша М. Моральні засади суспільства як оціночна категорія цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 216-218. – ISBN 978-617-7069-28-6
839456
  Львова О.Л. Моральні засади універсальності прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 138-145. – ISSN 2524-017X
839457
  Павлова А. Моральні імперативи в концепції української пісні-хроніки: рсмислення життєвої гармонії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 433-439


  У статті акцентовано увагу на процесах формування моральних імперативів героїв хронікальних пісень. На межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. Система кодів ...
839458
  Гамалюк Б.М. Моральні імперативи в системі професійної адвокатської діяльності / Б.М. Гамалюк, І.Я. Семенюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 98-108. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
839459
  Костенко О. Моральні імперативи Майдану // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 15-17
839460
  Бутиріна М.В. Моральні й наукові імперативи Алли Анатоліївни Бойко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 57-59


  Висвітлюються основні етапи наукової творчості професора Бойко А.А., наголошується на її внеску у розвиток українського журналістикознавства. The main stages of scientific work of Professor Alla Boyko are elucidated, her contribution to the ...
839461
  Овсянкіна Л. Моральні критерії підприємницької діяльності // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.136-143. – ISSN 1609-5499
839462
  Сенека Луций Анней Моральні листи до Луцілія / Сенека Луций Анней; Перек. з латин. А. Содомора. – Київ : Основи, 1996. – 608 с.
839463
  Сенека Луцій Анней Моральні листи до Луцілія / Сенека Луцій Анней; Пер. з латин. А. Содомора. – 2-е вид. – Київ : Основи, 1999. – 603с. – ISBN 966-500-075-6
839464
  Артемова Л.В. Моральні норми засвоюються з дитинства / Артемова Л.В. – Київ : [б. в.], 1968. – 47 с. – (Серія 6 / Т-во "Знання" Укр.РСР ; № 4)
839465
  Валігура К.Ю. Моральні норми як соціальний регулятор трудових відносин // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7069-63-7
839466
  Лавренко О.В. Моральні основи економічного самовизначення особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 44-52. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
839467
  Шульга А.О. Моральні основи кримінальних процесуальних відносин : монографія / А.О. Шульга ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Кривий Pіг ; Харків : В справі, 2017. – 469, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 439-469 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-34-6
839468
  Тимошенко В.І. Моральні основи правової держави (з історії політичної і правової думки) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 94-99
839469
  Федоренко Є.Г. Моральні основи радянської сім"ї / Є.Г. Федоренко. – К., 1963. – 48с.
839470
  Бондаренко В.П. Моральні основи радянської сім"ї / В.П. Бондаренко, Д.В. Бондаренко. – Київ, 1972. – 32с.
839471
  Припхан І.І. Моральні основи сучасного українського законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 195-200. – ISSN 1563-3349
839472
  Малес Л.В. Моральні паніки як маніпуляції зі зниклим та знищення розмаїття // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 26-30. – ISSN 2073-9591
839473
  Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей / М.Й. Боришевський. – К, 1979. – 47с.
839474
  Ніколаєнко Л.І. Моральні почуття як об"єкт інтердисциплінарного вивчення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 58-63. – ISSN 2522-493X
839475
  Марченко О.В. Моральні пошуки Івана Вишенського та духовний досвід ісихазму // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 85-92. – (Серія "Філософія")
839476
  Ломачинська І.М. Моральні принципи апостольського лідерства у християнській традиції // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 196-203
839477
  Дьюї Д. Моральні принципи в освіті / Пер. з англ. М.Олійник; Джон Дьюї. – Львів : Літопис; Освіта, 2001. – 32с. – ISBN 966-7007-39-6
839478
  Горбатова Л.С. Моральні принципи соціалістичного суспільства / Л.С. Горбатова. – Київ : Політвидав України, 1979. – 135 с.
839479
  Астахова В.І. Моральні принципи та ідеали Д. І. Багалія / В.І. Астахова, К.В. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 575-581. – ISSN 1993-5560


  До 150-річчя Д.І. Багалія.
839480
  Опанасюк Г.О. Моральні принципи як основа якостей управлінця в працях Івана Огієнка // Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник / Житомирське науково-краєзнавче Т-во дослідників Волині ; Житомирська обл. універсальна наук. б-ка ; Житомирська обл. орг-ція Спілки журналістів України та ін. ; відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 32-34. – ISBN 5-86868-013-8
839481
  Фортова О.І. Моральні проблеми художньої творчості / О.І. Фортова. – Київ, 1977. – 156с.
839482
  Ващенко О.М. Моральні ризики як фундаментальний фактор існування тіньового сектора в економіці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 288-294
839483
  Култаєва М. Моральні смисли ідеї університету в контексті досвіду переоцінки "усіх колишніх цінностей" // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 46-55. – ISBN 966-01-0371-9
839484
  Захарчук С.С. Моральні стандарти у сфері юридичної практики // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 17-23.
839485
  Левкулич В. Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 281-283. – ISSN 2076-1554
839486
  Мельничок В.М. Моральні та процесуальні компоненти мотивованої (спонукуваної) діяльності потерпілого і винного // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 100-106. – (Правознавство ; Вип. 348)
839487
  Ценко М.Б. Моральні трансформації у сучасному суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 370-373. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
839488
  Пономаренко Л.Г. Моральні цінності в журналістській діяльності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 153-156


  У статті розглядаються можливості реалізації моральних цінностей у журналістиці як соціальній і підприємницькій діяльності на основі методологічної теорії й теорії поля П. Бурдьє. Особлива увага приділяється взаємозв"язку понять моралі й журналістики, ...
839489
  Копитова Л.С. Моральні цінності політичного лідерства // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – СА. 121-131
839490
  Кононенко В.Г. Моральні цінності соціалістичного способу життя / В.Г. Кононенко. – Київ, 1981. – 176с.
839491
  Ліщинська О. Моральні цінності спільноти в комунітаристських концепціях // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів, 2012. – № 6. – С. 121-128
839492
  Жданенко С.Б. Моральні цінності суб"єкта діяльності в інформаційному суспільстві: трансформація й віртуалізація // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 96-109. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
839493
  Переломова О. Моральні цінності Т. Шевченка в мовних знаках національного поетичного дискурсу // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 82-86
839494
  Аболіна Т.Г. Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Аболіна Тетяна Георгіївна ; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 180 арк.
839495
  Петрова Ганна Миколаївна Моральнісна самоідентифікація як етична проблема : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.07 / Петрова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 174л. – Бібліогр.: л.158-174
839496
  Петрова Ганна Миколаївна Моральнісна самоідентифікація як етична проблема : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Петрова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
839497
  Фляк Марія Михайлівна Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Фляк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с.
839498
  Фляк Марія Михайлівна Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років ХХ століття : Дис... канд. філософських наук: 09.00.07. / Фляк Марія Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 174-193. – Бібліогр.: л. 161-173
839499
  Чумак А.Л. Моральнісний імператив сучасності: спроба інтерпретації // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 136-144


  "Вже давно стало звичною практикою розпочинати аналіз сучасного стану розвитку суспільства з констатації його кризовості, падінні нравів, моральної деградації, соціальної та моральної "аномії" (Е. Дюркгейм) - на цьому наголошували всі великі філософи з ...
839500
  Турчин М.Я. Моральнісні аспекти сучасної інформаційної етики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 210-212
839501
  Кириченко М.С. Моральнісно-гуманістичні параметри свободи людини у філософії Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
839502
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовне осмислення становища жінки в Ісламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-113. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ціннісні основи, на яких базуються сімейно-шлюбні відносини та становище жінки в мусульманстві. The article reviews the value fundamentals on which the family-matrimonial relations and status of a woman in Islam are based.
839503
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
839504
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 170-188
839505
  Лавренко О.В. Моральність "людини економічної" в уявленнях студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 78-84. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті розглядається значення морального аспекту щодо «людини економічної» в економічних уявленнях студентської молоді. Проаналізовано результати емпіричного дослідження за методикою асоціацій щодо змістовного наповнення економічних уявлень ...
839506
   Моральність капіталізму = The morality of capitalism : те, про що ви не почуєте від викладачів / [Д. Арунга та ін.] ; за ред. Тома Дж. Палмера ; [пер. с англ. Т. Ананченко ; з передм. К. Бендукідзе]. – Київ : Основи, 2014. – 126, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-353-3
839507
  Запольская Г. Моральність пані Дульської / Г. Запольская. – Київ, 1957. – 92с.
839508
  Нагорна Л. Моральність у політиці як проблема дієздатності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 171-185
839509
  Шимон С.І. Моральність у цивільному праві: до постановки наукової проблеми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-18.
839510
  Мінченко О. Моральність юридичної діяльності: теоретичні та практичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 83-86
839511
  Сердюк П.П. Моральність як об"єкт кримінально-правової охорони // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-27.
839512
  Одайник Б.М. Моральність як об"єкт кримінально-правової охорони: питання змісту і структури // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 86-89
839513
  Завгородня О. Моральність як психологічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.60-77. – ISSN 1810-2131
839514
  Лавренко О. Моральність як складова економічної культури особистості студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються поняття моралі, моральності, "людини економічної", економічної культури, її зв"язок з моральністю особистості. Представлено дані емпіричних досліджень з даної проблеми. В статье рассматриваются понятие морали, нравственности, ...
839515
  Панченко Л.М. Моральність як ціннісний модус університетської освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 172-186. – (Філософія ; вип. 42)


  Досліджено роль і місце моральних начал у структурі вищої освіти. Освіта визначена як особливий тип предметної реальності, яка за допомогою комунікації формує та модернізує культурні способи опредмечування вироблених наукою знань.
839516
  Бойко М А. Морально- етичні чинники економічної злочинності у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.106-109. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
839517
  Козловський В.П. Морально-антропологічні засади педагогічної доктрини Іммануїла Канта // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 115 : Філософія та релігієзнавство. – С. 26-30. – ISSN 1996-5931
839518
  Желанова В.В. Морально-вольові якості як суттєва детермінанта формування "навичок ХХІ століття" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 99-101. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
839519
  Глаголюк В.П. Морально-громадянська позиція журналіста в умовах війни Російської Федерації проти України // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 138-146. – ISSN 2078-1911
839520
  Свиридюк Л. Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 384-395. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
839521
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; Київський державний педагогічний ін-т іноземних мов. – К., 1994. – 191л. – Бібліогр.:л.177-191
839522
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
839523
  Вільна Я. Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 23-33. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті висвітлюється морально-естетична концепція людини у ранній творчості українського класика Івана Нечуя-Левицького.
839524
  Чуриліна Людмила Миколаївна Морально-естетичне виховання підлітків засобами шкільного театру ляльок : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чуриліна Людмила Миколаївна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1995. – 23л.
839525
  Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ващенко Л.М.; КУ. – К, 1993. – 13л.
839526
  Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури : Дис... канд. пед.наук: / Ващенко Л. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 162л. – Бібліогр.:л.150-162
839527
  Дорога А.Є. Морально-естетичні аспекти історичного пошуку основ національної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 3-10
839528
   Морально-естетичні основи формування комуністичного світогляду студентів. – Київ, 1974. – 192с.
839529
  Зязюн І.А. Морально-естетичні погляди В. О. Сухомлинського / І.А. Зязюн, Є.Г. Родчанін. – Київ, 1980. – 48 с.
839530
  Гайдукевич К.А. Морально-естетичні цінності в духовній культурі сучасної української молодої сім"ї : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Гайдукевич Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 5 назв.
839531
  Сидоренко І.Г. Морально-етична дилема взаємодії "харизматична особистість-спільнота" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 105-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються морально-етичні протиріччя взаємодії "харизматична особистість-спільнота". In the article moral-ethic contradictions of co-operation are examined charisma personality-association.
839532
  Білоус А. Морально-етична легітимація громадянського суспільства: Україна та Центральна Європа // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 98-101. – ISSN 1728-9343
839533
  Левко О. Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії


  У статті розглянуто способи передачі семантики ключових понять новозавітної етики українською та англійською мовами, проведено зіставний аналіз лексем-відповідників грецьких слів [грецьке слово] та [грецьке слово] / [грецьке слово] в шести українських ...
839534
  Скакодуб О.В. Морально-етична парадигма в творах письменників-романтиків М.Костомарова та Ф. Достоєвського (концепт злочину та покарання) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 166-171
839535
  Волосюк І.Б. Морально-етична парадигма поезії "Молитва" Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 50-53. – ISBN 966-7825-78-7
839536
  Ігнатович Н.І. Морально-етична парадигма у розвитку економічних досліджень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 73-78


  У статті розглядається розвиток економічних досліджень у морально-етичній парадигмі. Обгрунтовується важливість подолання традиційного методологічного підходу неокласиків до економічних досліджень з позицій "чистої економічної логіки" у сучасній ...
839537
  Сулима М. Морально-етична проблематика в піснях, записаних М. Максимовичем // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 117-121. – ISBN 966-8547-39-X
839538
  Кондратьєва І.В. Морально-етична проблематика в православній академічній думці України (на межі ХІХ - ХХ ст.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміст православної академічної філософії в Україні з позицій наявності вирішення морально-етичних проблем.
839539
  Тиховська О. Морально-етична проблематика прози В. Бережного крізь призму мотиву подорожі у часі ("Сакура", "Повітряна лінза", "Лабіринт") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 172-176. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
839540
  Кузнецова С.О. Морально-етична проблематика сучасної радянської прози / С.О. Кузнецова. – Київ, 1978. – 48с.
839541
  Кашуба М. Морально-етична проблематика у виданнях Києво-Печерської лаври // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 193-198
839542
  Гаєвська Л.О. Морально-етична проблематика української новели кінця XIX - початку XX ст. / Л.О. Гаєвська. – К., 1981. – 128с.
839543
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 173-195
839544
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
839545
  Блохіна І.О. Морально-етична складова управлінської діяльності керівника ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 57-60. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
839546
   Морально-етичне виховання молодших школярів. – К., 1988. – 142с.
839547
  Сидоренко І.Г. Морально-етичний аналіз відповідальності мас у контексті тоталітарної ідеології (на прикладі націонал-соціалізму) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
839548
  Мінченко С.І. Морально-етичний аспект дотримання прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 104-111
839549
  Бойцун І. Морально-етичний аспект катарсису у творах для дітей // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 182-190. – ISSN 1728-9572
839550
  Кравченко О. Морально-етичний вимір людських чеснот у філософії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 173-178. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується етико-антропологічне вчення Г. Сковороди в контексті формування культури бароко в Україні. Зокрема, визначено специфіку інтерпретації філософом морально-етичного виміру людських чеснот. Розглянуто два види чеснот за вченням Г. ...
839551
  Пономаренко Л.Г. Морально-етичний дискурс сучасних друкованих та електронних ЗМІ : монографія / Л.Г. Пономаренко ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-327. – ISBN 978-966-414-145-8
839552
  Мендель Ю.В. Морально-етичний концепт зради в повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 56-61


  Розглядається повість М. Гоголя "Тарас Бульба" . Досліджувана повість має дві редакції, різниця між якими - сім років - залишає помітний результат у правках другої, які безпосередньо стосуються роботи. Аналіз твору базується на основі порівняння ...
839553
  Мізін К.І. Морально-етичний параметр концепту "щедрість" у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 71-88. – ISSN 0027-2833
839554
  Ткачук Г. Морально-етичний потенціал творів Григора Тютюнника: наступність і перспективність


  У статті розкривається пізнавальна цінність і морально-етичний потенціал малої прози Григора Тютюнника: проблема наступності і перспективності між початковою та середньою ланками освіти
839555
  Матушек Морально-етичний сенс образу Божої Матері в літературі українського бароко / Матушек, (Супрун) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 592-599. – ISBN 966-7631-03-6
839556
  Нєсвєтова С.В. Морально-етичні аспекти використання ресурсів довкілля / С.В. Нєсвєтова, О.О. Нєсвєтов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 1726-5428
839557
  Шаблистий В.В. Морально-етичні аспекти запобігання злочинності щодо дітей // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 228-236. – ISSN 2304-4556
839558
  Курчина Т.О. Морально-етичні аспекти маніпулятивного впливу в політиці // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 87-95
839559
  Драч О.О. Морально-етичні аспекти осмислення вищої жіночої освіти в Російській імперії / О.О. Драч, М.М. Олійник // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 33-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті з"ясовуються морально-етичні аспекти осмислення російським суспільством прагнень жінок до вищої освіти в контексті еволюційних соціальних змін періоду модернізації другої половини XIX ст. Пріоритетна увага звертається на вивчення ...
839560
  Поліщук В. Морально-етичні аспекти проблематики романів Михайла Старицького // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 50-57. – (Філологічні науки)
839561
  Берегова Г.Д. Морально-етичні аспекти формування творчої особистості студента ( майбутнього фахівця ) засобами гуманітарних наук // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.168-172. – ISSN 1728-3671
839562
  Литвиненко Г.М. Морально-етичні бесіди на уроках літератури / Г.М. Литвиненко. – К., 1966. – 143с.
839563
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : дис. ... канд. філос.наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 184 л. – Бібліогр.: л. 166-184
839564
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
839565
  Грицюта Н.М. Морально-етичні дисонанси порівняльної реклами як вияв маркетингової конкуренції // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 37-44


  Аналізуються етичні аспекти порівняльної реклами як різновиду соціальної комунікації. Увага акцентується на проблемах використання її позитивних і негативних стратегій, що однаково призводять до недобросовісної конкуренції, а тому повинні регулюватися, ...
839566
  Голотін С.І. Морально-етичні засади "протестантського бунту" С. К"єркегора // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 11-13
839567
  Степашко В. Морально-етичні засади інноваційної освітньо-наукової діяльності // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 84-88
839568
  Щурик М. Морально-етичні засади приватизації земельних ресурсів АПК : земельні відносини // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 52-54 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
839569
  Янковий М.О. Морально-етичні засади тактики слідчих (розшукових) дій в світлі вимог нового КПК України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 161-168. – ISSN 2414-4207
839570
  Погребняк Г.П. Морально-етичні засади філософських поем Івана Франка. Паралелі з сучасністю : частина друга "Герой та антигерой. Проблема соціального замовлення" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 112-118. – ISSN 2226-3209
839571
  Петренко О. Морально-етичні засади формування інституту публічної служби в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 237-244.
839572
  Вертій О. Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2 (125). – С. 39-44
839573
  Семененко Л. Морально-етичні концепти п"єси І. Франка "Украдене щастя" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 251-254. – ISBN 966-594-298-0
839574
  Маляр Л.В. Морально-етичні критерії добору творів художньої літератури у підручниках для народної школи Олександра Маркуша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 163-167. – Бібліогр.: с. 166. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
839575
  Прядко Н.А. Морально-етичні критерії особистості у філософському трактаті І. Гізеля "Мир з Богом чоловіку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається морально-етичний аспект сутності людини у системі релігійно-філософського вчення І. Гізеля. This article is about moral and ethical aspect of human essence in the system of I. Gizel"s religious-philosophical doctrine.
839576
  Вільна Я.В. Морально-етичні максими світогляду Г.Квітки-Основ"яненка і Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 20-24.
839577
  Гринькова А.К. Морально-етичні норми у діяльності слідчого // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 121-124. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
839578
  Фролова К.П. Морально-етичні пошуки в сучасній українській ліриці. / К.П. Фролова. – К., 1983. – 47с.
839579
  Бауер М.Й. Морально-етичні принципи філантропічного служіння довкіллю // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 295-305. – ISBN 966-628-197-5
839580
  Невмержицький Є. Морально-етичні проблеми антикорупційної діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 77-83.
839581
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
839582
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
839583
  Смолянюк В. Морально-етичні проблеми професіоналізації Збройних сил України // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.140-151. – ISSN 1609-5499
839584
  Тихолаз І. Морально-етичні проблеми соціальної реклами в Україні // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 53-55


  Автор досліджує морально етичні проблеми соціальної реклами в Україні. Проводиться також аналіз за) нодавчої бази та методів призупинення виходу недоброякісної соціальної реклами. This article investigates mental and ethical problems of social ...
839585
  Денисенко В. Морально-етичні проблеми співвідношення політики та влади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 42-51. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
839586
  Налімова А.О. Морально-етичні проблеми сучасного суспільства у романі Сін Гьонсук "Потурбуйся про маму" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 79-84


  Стаття присвячена зображенню змін у системі сімейних відносин сучасної Республіки Корея на прикладі роману Сін Ґьонсук «Потурбуйся про маму». У статті розглянуто багатоплановість філософського змісту роману, а також конфлікт минулого й сучасного у ...
839587
  Скомороха Л. Морально-етичні складові посади судді в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 281-292. – ISSN 1026-9932
839588
  Вереша Р.В. Морально-етичні та загальноправові аспекти кримінально-правового принципу вини // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 145-150. – ISSN 2310-9769
839589
  Ленська С. Морально-етичні та художні пошуки у малій прозі Григора Тютюнника і Василя Шукшина // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 160-173


  Зв"язки між художніми світами В. Шукшина та Гр. Тютюнника у різних аспектах.
839590
  Фурман Анатолій Морально-етичні цінності в суспільному вимірі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.94-99. – ISSN 1810-2131
839591
  Лазарева А.О. Морально-етичні цінності громадянського суспільства : монографія / А.О. Лазарева, Ю.С. Юшкевич ; [наук. ред. Є.Р. Борінштейн]. – Одеса : [б. в.], 2016. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-259. – ISBN 978-966-413-569-3
839592
  Лонська Л.І. Морально-етничні поняття у трактуванні Григорія Сковороди: філософський і лінгвістичний аспекти // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 97-101
839593
   Морально-политическая и психологическая подготовка школьной молодежи к защите социалистического Отечества. – М., 1976. – 127с.
839594
   Морально-политический фактор в современной войне. – М., 1958. – 311с.
839595
  Козлов Н.Д. Морально-политический фактор Великой Победы / Н.Д. Козлов. – Л., 1985. – 32с.
839596
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа -- движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14л.
839597
  Поляков К.П. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила развития социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Поляков К.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
839598
  Васецкий Г.С. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества / Г.С. Васецкий. – Москва, 1947. – 32с.
839599
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т. повышеня квалификации при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14 с.
839600
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- гарантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1961. – 19л.
839601
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- грантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1959. – 15л.
839602
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – М, 1945. – 56с.
839603
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – Москва, 1945. – 42 с.
839604
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 21-24
839605
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 244-249. – ISSN 2076-1554
839606
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 442-447. – ISSN 2076-1554
839607
  Малкіна Г.М. Морально-політична відповідальність: теоретичні засади аналізу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 54-57


  Морально-політична відповідальність розглядається в контексті парадигми відповідальності як дослідницького підходу, що полягає в аналізі політичних відносин під кутом зору відповідальності їх суб"єктів. Проаналізовано ідейно-теоретичні джерела ...
839608
  Фарфоровський В.Ф. Морально-політична підготовка старшокласників до військової служби. / В.Ф. Фарфоровський. – К, 1980. – 136с.
839609
  Залізняк Ю. Морально-політична публіцистика Івана Дзюби: історіографічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 197-208. – (Серія журналістика ; Вип. 30)


  Проаналізовано основні напрямки дослідження та оцінки публіцистики Івана Дзюби українськими та закордонними авторами. Через огляд праць критиків та рецензентів публіцистичної творчості обох інтелектуалів розкрито багатогранну глибину текстів Івана ...
839610
  Ніколаєць Юрій Олексійович Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної армії в перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Юрій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.181-190
839611
  Ніколаєць Ю.О. Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної Армії в перший період ВОВ (на матер. Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Ю. О.; КУ. – К., 1998. – 20л.
839612
  Нікітчина С.О. Морально-правове виховання учнівської молоді на уроках правознавства / С.О. Нікітчина; Мін-во освіти України. Ін-тут змісту і методів навчання. Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа, 1997. – 160с. – ISBN 5-7763-9176-8
839613
  Панюхіна Ю. Морально-правові аспекти евтаназії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 43-47.
839614
  Льова О.Л. Морально-правові засади біоєтики у контексті прав людини: правова теорія і міжнародна практика / О.Л. Льова, І.Р. Іванів // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 327-333. – ISSN 2524-017X
839615
  Чернега В. Морально-правові засади в механізмі сімейно-правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 89-91
839616
  Гуртієва Л. Морально-правові критерії допустимості застосування тактичних прийомів допиту підозрюваного, обвинуваченого // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 76-81.
839617
  Коваль М. Морально-правові основи управління як фактор формування нової ідеології для реалізації державної влади / М. Коваль, О. Кузьменко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 96-105.
839618
  Темченко В.І. Морально-правові цінності у психологічній складовій механізму забезпечення громацянських прав і свобод // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 17-21.
839619
  Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья Морально-правовое творчество в процессе кубнской революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1986. – 21л.
839620
  Шебзухова Т.А. Морально-правовые и политические аспекты свободы в контексте принципа детерминизма / Т.А. Шебзухова, Н.Г. Бондаренко // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 4-11. – ISSN 1812-8696
839621
  Даренская В.Н. Морально-правовые отношения в украинской традиционной культуре // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 131-139
839622
  Меліхова Ю. Морально-професійна культура судді предмет філософсько-правової рефлексії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 238-247. – ISSN 1993-0909
839623
   Морально-психологическая устойчивость многонационального воинского коллектива. – М., 1988. – 62с.
839624
  Хмельницкая А.П. Морально-психологический климат в трудовом коллективе / А.П. Хмельницкая. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 94, [2] с. – (Библиотечка секретаря парторганизации)
839625
  Кондрашова Л.В. Морально-психологічна готовність студентів до вчительської діяльності / Л.В. Кондрашова. – Київ : Вища школа, 1987. – 53 с. – (ВУЗ - школі)
839626
  Козій Є.В. Морально-психологічна і бойова підготовка військових кадрів Червоної Армії на території України напередодні та під час Великої вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-93. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано і висвітлено маловідомі аспекти рівня морально-психологічної і бойової підготовки військових кадрів Червоної Армії на території України напередодні та під час Великої Вітчизняної війни і заходи, які проводилися в цьому напрямі. It ...
839627
  Варій М.Й. Морально-психологічна підготовка до служби в армії : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 34с.
839628
  Негоденко Т. Морально-психологічна структурованість дитячих оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 189-192. – ISBN 966-594-246-8
839629
  Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення : Курс лекцій / В.В. Ягупов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 349с. – ISBN 966-594-328-6
839630
  Шарий В.І. Морально-психологічне забезпечення дій військ при виконанні завдань територіальної оборони // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 244-247


  У статті розглянуто вплив морально-психологічного стану особового складу військ (си на досягнення успіху при веденні територіальної оборони, визначено основні моральн психологічні чинники, що впливають на дії військ. В статье рассмотрено влияние ...
839631
  Алещенко В.І. Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 25-30. – ISSN 2618-1614
839632
  Ільницький В.І. Морально-психологічний і фізичний стан учасників українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945-1954) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 174-187. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
839633
  Пошедін О.І. Морально-психологічний стан - важливий чинник боєздатності військ: вітчизняні погляди та досвід військового будівництва 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 51)


  Досліджуються шляхи забезпечення високого морально-психологічного стану збройних сил у період вітчизняного військового будівництва 1917-1920 рр. і розглядається можливість використання даного досвіду в сучасних Збройних силах України.
839634
  Варій И.Й. Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Дис... докт. психолог.наук: 02.02.02 / Варій И. Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 478л. – Бібліогр.:л.430-470
839635
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Автореф... канд. психолог.наук: 20.02.02 / Варій Мирон Йосипович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 31л.
839636
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні : Навчально-методичний посібник / Варій Мирон Йосипович; МОУ;Від.ред.Л.В.Сохань. – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 311с. – ISBN 5-86-700-016-5
839637
  Варій М.Й. Морально-психологічний стан особового складу військового підрозділу і частини та методика його оцінки : Навчально-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 74с.
839638
  Михайлюк М. Морально-психологічний стан цивільного населення України в умовах Другої світової війни та в перші повоєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-122. – ISSN 0869-3595
839639
  Петасюк О.І. Морально-психологічні аспекти голодомору як тоталітарного методу / Олена Петасюк. – Київ : Науковий світ, 2008. – 20 с. – ISBN 978-966-675-568-4
839640
  Клименко В. Морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності, що впливають на планування діяльності спеціальних служб в інтересах досягнення воєнних і політичних цілей. The article deals with moral and psychological aspects of modern ...
839641
  Бублик П.І. Морально-психологічні аспекти політичного консультування // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 375-385
839642
  Калініна А.В. Морально-психологічні ознаки злочинця-іммігранта в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 132-141. – ISSN 2224-9281
839643
  Заплатинський М. Морально-психологічні чинники бідності в Україні та шляхи її подолання // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 203-210. – ISSN 2078-5860


  Визначено морально-психологічні чинники бідності та розглянуто форм її прояву. Проаналізовано макроекономічні показники формування доходів населення України протягом 2000-2015 років, окреслено шляхи подолання бідності в Україні.
839644
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2009. – 209л. – Бібліогр.: л. 177-209
839645
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11-Релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.:10 назв
839646
  Петрова І.В. Морально-ригористична концепція дозвілля в культурі Просвітництва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (1). – С. 67-73. – ISSN 2312-4679
839647
  Шокало О. Морально-світоглядна освітня система Григорія Сковороди / розмову вела Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 1, 10-11


  Про суть Сковородинських навчань та освітню систему Сковороди розповідає ініціатор і автор концепції навчань культурософ Олександр Шокало.
839648
  Наєнко Г.М. Морально-філософські проблеми в наукових творах XVII-XVIII століть // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 45-52.


  У статті розглянуто ознаки наукового стилю в українському перекладі латинського трактату Станіслава Решки "Розмова о смерты" (1629 р.) The characteristic of the scientific style in the Ukrainian translation of the Latine textof Stanislav Reshka ...
839649
  Богуславський О. Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва / О. Богуславський, Н. Ігнатович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються роль і значення морально-ціннісних аспектів у сучасних економічних дослідженнях. Обґрунтовуються необхідність та напрями дослідження підприємництва у морально-етичній парадигмі. В статье рассматривается роль и значение ...
839650
  Дорожко І.І. Морально-ціннісні норми особистості у площині родинного виховання (філософський дискурс) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 83-91


  Розкриваються актуальні питання, що постають у площині родинного виховання. Визнання цінності особистості на рівні сім"ї, захист її гідності є життєво необхідним пріоритетом сьогодення. Ключові слова: глобалізація, сім"я, морально-ціннісні ...
839651
  Лавренко О.В. Морально-ціннісні орієнтації економічної соціалізації студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 45-50. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
839652
  Потапчук Т. Морально-ціннісні орієнтації молоді: ретроспективний аналіз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 59-64. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х


  Аналізуються наукові праці М. Костомарова , М. Драгоманова, М. Грушевського та ін.
839653
   Морально-ціннісні особливості інноваційної поведінки молоді в період становлення українського суспільства : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 233с. – 4 додатки


  Додатки Додаток А Анкети та опитувальні листи Додаток Б Розуміння соціальної справедливості в залежності від ставлення до реформ Додаток В Що потрібно, щоб почувати себе сьогодні щасливим? Додаток Д Про найголовніше у житті.
839654
   Морально-эстетические проблемы творчества. – К., 1981. – 184с.
839655
  Бельченко Валентина Филипповна Морально-этическая проблематика в творчестве О.Ю.Кобылянской (дооктябрьский период) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Бельченко Валентина Филипповна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
839656
  Коренькова Т.В. Морально-этические категории в пословицах и поговорках белорусов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 264-267
839657
   Морально-этические нормы. Война. Окружающая среда. – М., 1989. – 252с.
839658
  Аксенчик Нина Константиновна Морально-этические проблемы и их идейно-художественное решение в современной белорусской драматургии (на материале пьес А.Петрашеквича, Н.Матуковского, А.Делендика, А.Дударева) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Аксенчик Нина Константиновна; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1988. – 21л.
839659
  Зарембо Людмила Иванован Морально-этические проблемы и их идейно-эстетическое решение в драматургии Андрея Макаенка 50-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Зарембо Людмила Иванован; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1980. – 20л.
839660
  Головко Н.А. Морально-этические проблемы международной политики / Н.А. Головко. – М., 1986. – 63с.
839661
  Толстых А.В. Морально-этические проблемы психологической практики / А.В. Толстых. – Москва, 1988. – 62 с.
839662
   Морально-этическое и эстетическое содержание украинской прозы 70-х годов о Великой Отечественной войне : Дис... канд. филол. наук : 10.01.03 / Лабач М. Н,; Лабач М. Н. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1988. – 178л. – Бібліогр.:л.157-178
839663
  Перчилло Владимир Николаевич Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Перчилло Владимир Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
839664
  Перчилло В.Н. Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности". : Дис... Канд. филос. наук: 09.00.05 / Перчилло В.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1990. – 165л. – Бібліогр.:л.146-165
839665
  Сухонос В. Морально - ідеологічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.109-111
839666
  Чернега В. Морально релевантні та морально іррелевантні норми сімейного права України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 353-354
839667
  Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры / А.П. Скрипник. – Москва : Политиздат, 1992. – 351 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы). – ISBN 5-250-01310-4
839668
  Шихардина Татьяна Николаевна Моральное регулирование социальной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шихардина Татьяна Николаевна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л.
839669
  Шимановский Д.С. Моральное самосознание : этико-философский аспект / Д.С. Шимановский. – Киев, 1986. – 141с.
839670
  Шимановский Д.С. Моральное самосознание личности. / Д.С. Шимановский. – Москва, 1986. – 63с.
839671
  Плютто П.А. Моральное сознание : между культурой и природой ( а - культурой ) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.97-113. – ISSN 0235-1188
839672
  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – Санкт-Петербург : Наука, 2000. – 384с. – ISBN 5-02-026810-0; 3-518-28022-8
839673
  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – Санкт-Петербург, 2000. – 380с.
839674
  Рыбакова Н.В. Моральное сознание и поведение / Н.В. Рыбакова. – Л., 1971. – 20с.
839675
  Рыбакова Н.В. Моральное сознание и поведение личности / Н.В. Рыбакова. – Л., 1972. – 31с.
839676
  Фролов Моральное сознание социалистического коллектива и воспитание нравственной личности : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Фролов ВасилийЕвгеньевич; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 25л.
839677
  Дробницкий Олег Григорьевич Моральное сознание. (Вопросы специфики природы, логики и структуры нравственности. Критика буржуазных концепций морали) : Автореф... д-ра философ.наук: / Дробницкий Олег Григорьевич; Ин-т философии АН СССР. – М., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
839678
   Моральное сознание: элементы, формы, особенности. – М., 1974. – 139с.
839679
   Моральное стимулирование труда. – М., 1985. – 112с.
839680
  Аббасов С. Моральные догмы ислама и их социальный смысл : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Аббасов С. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 16 с.
839681
  Симонова С.А. Моральные коллизии Льва Толстого // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 68-71
839682
  Волкогонов Д.А. Моральные конфликты и способы их разрешения / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1974. – 64с.
839683
  Даниленко И.М. Моральные критерии социальной зрелости личности / И.М. Даниленко. – М, 1980. – 64с.
839684
   Моральные ориентации молодежи. – М., 1985. – 147с.
839685
  Рыбакова Н.В. Моральные отношения и их структура / Н.В. Рыбакова. – Ленинград, 1974. – 120с.
839686
  Дедюлина М.А. Моральные постредники в философии технологий Л. Маньяни // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 25-27
839687
  Овчинников И. Моральные права автора в праве США // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2014. – № 1. – С. 67-71. – ISSN 0201-7059
839688
  Казарян Д.А. Моральные принципы в народном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Казарян Д.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 25л.
839689
  Редлих Ш. Моральные принципы в повседневной действительности: митрополит Андрей Шептицкий и евреи в период Холокоста и Второй мировой войны // Єгупець / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, В. Богуславська [та ін.]. – Київ, 2006. – № 16 : Дух і літера. – С. 195-222. – ISBN 966-378-031-2
839690
  Бакшутов В.К. Моральные стимулы в жизни человека / В.К. Бакшутов. – Свердловск : Кн. изд-во, 1961. – 64 с.
839691
  Щербак Ф.Н. Моральные стимулы в труде / Ф.Н. Щербак. – Ленинград, 1973. – 184с.
839692
  Нестеров В.Г. Моральные стимулы трудовой деятельности / В.Г. Нестеров. – М., 1973. – 64с.
839693
  Нестеров В.Г. Моральные стимулы трудовой деятельности / В.Г. Нестеров. – М., 1974. – 63с.
839694
  Бакщевичене Р. Моральные установки и законодательство: теория и практика Литовской Республики / Р. Бакщевичене, Д. Бейноравичюс // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 90-101. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
839695
  Артемов Г.П. Моральные установки и ценности населения России в европейском контексте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-9. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
839696
  Щербак Ф.Н. Моральные факторы развития социалистического производства / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1975. – 64с.
839697
  Котов Л.И. Моральные факторы ускорения. / Л.И. Котов. – М., 1988. – 64с.
839698
  Харланов Е.И. Моральные ценности в деятельности К.А.Тимирязева и его этическое наследие. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.624 / Харланов Е.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 21л.
839699
   Моральные ценности и личность. – М., 1994. – 176с.
839700
   Моральные ценности советского человека. – Л., 1968. – 192с.
839701
   Моральные чувства нашего современника. – Л., 1966. – 238с.
839702
  Семенов М.Н. Моральный авторитет и его роль в воспитании нового человека. : Автореф... Канд.филос.наук: / Семенов М.Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
839703
  Батдалов Т.Д. Моральный аспект принятия политических решений в учении Н. Макиавелли // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 136-140. – ISSN 0235-1188
839704
   Моральный выбор. – Москва, 1980. – 344с.
839705
  Бакштановский В.И. Моральный выбор личности / В.И. Бакштановский. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1977. – 200 с. – Список лит.: с. 190-200 (306 назв.)
839706
  Бакштановский В.И. Моральный выбор личности: альтернативы и решения / В.И. Бакштановский. – Москва : Политиздат, 1983. – 224 с. : ил. – (Личность. Мораль. Воспитание. Сер. худож.-публ. и науч.-попул. изданий)
839707
  Вавилова И.А. Моральный и правовой запреты. : Автореф... Канд.философ.наук: 624 / Вавилова И.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
839708
  Гапоненко А.Л. Моральный износ и обновление орудий труда / А.Л. Гапоненко. – Москва, 1980. – 155с.
839709
  Захаров В.Г. Моральный износ машин и оборудования при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Захаров В.Г.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. Экон. фак. – Л., 1963. – 18л.
839710
  Мягков А.И. Моральный износ машин и эффективность социалистическогод общественного производства. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.01 / Мягков А.И.; Моск.фин.ин-т. – М, 1978. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
839711
  Мягков А.И. Моральный износ машин при социализме. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мягков А.И.; М-во высш.образования и сред.спец.образования. – М, 1960. – 18л.
839712
  Гольдин М.М. Моральный износ основных фондов предприятий в условиях НТР / М.М. Гольдин, Л.Н. Сухинина. – М., 1986. – 161с.
839713
  Сусак Петр Дмитриевич Моральный климат в социалистическом производственном коллективе как фактор повышения социальной активности личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сусак Петр Дмитриевич; Киевский государственный педагогический институт им. А.М.Горького. – Киев, 1983. – 200л. – Бібліогр.:л.164-188
839714
  Сусак П.Д. Моральный климат в социалистическом производственном коллективе как фактор повышения социальной активности личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сусак П.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 24л.
839715
  Миловидов А.С. Моральный кодекс и нравственное воспитание воина / А.С. Миловидов. – М., 1964. – 85с.
839716
  Уткин С.С. Моральный кодекс и профессиональная специфика морали. / С.С. Уткин. – Ростов-на-Дону, 1964. – 136с.
839717
   Моральный кодекс исследователя и нравственные основания научно-педагогической деятельности // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 41-62. – ISSN 0869-3617


  25 ноября 2011 г. в Институте философии РАН состоялся круглый стол журналов «Вопросы философии», «Высшее образование в России», «Человек» на тему «Нравственные основания научной и педагогической деятельности. Моральный кодекс ученого и преподавателя ...
839718
  Богданова Светлана Моральный кодекс строителей капитализма : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 26-28 : Фото
839719
  Чеботарев Э.П. Моральный кодекс строителей коммунизма. / Э.П. Чеботарев, Л.М. Чеботарев. – Иваново, 1962. – 60с.
839720
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Омск, 1962. – 16с.
839721
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Рига, 1963. – 84с.
839722
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Кишинев, 1963. – 40с.
839723
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – 2-е изд. – М., 1965. – 176с.
839724
  Сытенко Л.Т. Моральный кодекс строителя коммунизма и критика религиозной нравственности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сытенко Л.Т. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 19 с.
839725
  Губанов Н.И. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравоучения / Н.И. Губанов. – М, 1962. – 28с.
839726
  Губанов Н.И. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравственные поучения / Н.И. Губанов. – М, 1962. – 28с.
839727
  Соловьев Г.И. Моральный коэффициент / Г.И. Соловьев. – Москва, 1944. – 128с.
839728
   Моральный облик советского воина. – М., 1950. – 44с.
839729
   Моральный облик советского рабочего. – М., 1966. – 312с.
839730
  Пятунин М.М. Моральный облик советского человека / М.М. Пятунин. – Свердловск, 1955. – 64с.
839731
  Ефимов В.Т. Моральный облик строителей коммунизма / В.Т. Ефимов. – М, 1959. – 40с.
839732
   Моральный облик строителя коммунизма. – М., 1964. – 248с.
839733
  Мелещенко Л.П. Моральный образ вченого в творчості В.І. Вернадського // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 78-81. – ISSN 0374-3896


  Показано розуміння В.І. Вернадським етики і цінностеей науки, відповідальності вченого перед суспільством.
839734
  Скирдо М.П. Моральный фактор в Великой Отечественной войне. / М.П. Скирдо. – М, 1959. – 136с.
839735
  Ильин С.К. Моральный фактор в современной войне / С.К. Ильин. – 2-е доп. изд. – М., 1969. – 175с.
839736
  Ильин С.К. Моральный фактор в современных войнах / С.К. Ильин. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1979. – 223с.
839737
  Селютин А. Мораторий остается! // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "... Относительно купли-продажи земельных участков с/г назначений".
839738
  Герасимова Е. Мораторий преткновения. Отечественные финансисты оспаривают Мораторий на принудительную реализацию имущества в Конституционном Суде // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 3. – С.19-21
839739
   Мораторій - заради порятунку села / Я. Краснопольський, В. Жук, Л. Спіцина,О. Ковалів, Л. Молдован, П. Каленич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 6-8
839740
   Мораторій гальмує розвиток земельних реформ і породжує тіньовий ринок // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-7.


  Прес-конференція
839741
  Марусенко Р.І. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: законодавчі новації // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-52.
839742
  Гиляка І.С. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: поняття, особливості застосування, перспективи // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 104-106. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
839743
  Кулинич П.Ф. Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель: правові та соціально-економічні проблеми // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-43.
839744
  Бобицький Н. Мораторій на експорт лісу. Ендшпіль // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 5


  "15 січня 2019 р. Європейська Комісія передала Києву запит на проведення спеціальних консультацій як першого етапу процедури врегулювання спору між Європейським Союзом та Україною в рамках Угоди про асоціацію".
839745
  Бутирський А.А. Мораторій на задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства (порівняльно-правовий аналіз) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 573-576. – ISBN 966-660-151-6
839746
  Зінковська О. Мораторій на землі сільгосппризначення. Чи доцільно його відміняти? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 12-15
839747
  Рибалко У. Мораторій на землі сільськогосподарського призначення: перепона чи необхідність // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 118-119
839748
  Мірошниченко А. Мораторій на землю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 7. – ISSN 1992-9277


  Чи повинна бути збережена заборона на відчуження земель сільскогосподарського призначення, і що буде в разі його можливого скасування?
839749
  Зубрицький О.В. Мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення як обмеження конституційних прав людини // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 133-136. – ISBN 978-966-7957-18-6
839750
  Вайда О. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 122-123
839751
  Куманська О. Мораторій на продаж землі: to be or not to be? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 1, 38-41
839752
  Левчук Н. Мораторій: to be or not to be? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 14-15


  Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачений п. 14, 15 Перехідних положень Земельного кодексу України та діє з дати його прийняття.
839753
  Добош О.С. Морбіальні метафори Брекзиту / О.С. Добош, О.В. Сабан, С.М. Альбота // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 160-166. – ISSN 2304-5809
839754
  Лапина М.С. Морвологическое словобразование в латинском языке / М.С. Лапина. – Х, 1970. – 37с.
839755
   Моргуліс Наум Давидович - засновник Київської наукової школи фізичної електроніки (1904-1976) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 64-65. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
839756
   Моргуліс Наум Давидович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 181-182. – ISBN 966-02-0537-6
839757
   Моргуліс Наум Давидович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 292. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
839758
   Моргуліс Наум Давидович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 320-321 : фото
839759
   Моргуліс Наум Давидович (1904-1976) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 317. – ISBN 978-966-439-754-1
839760
   Мордва-каратаи: язык и фольклор. – Казань, 1991. – 152с.
839761
  Маркелов М. Мордва / М. Маркелов. – Москва, 1928. – 12 с.
839762
  Шереметев С.Д. Мордвиновы : [очерк] / [Сергей Шереметев]. – Москва : Типо-лит. Н.И. Куманина, 1900. – 16 с. – Автор указан в конце текста
839763
  Казьмирчук М.Г. Мордвінцев В"ячеслав Михайлович / М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 256. – ISBN 96966-8060-04-0
839764
   Мордвінцев В"ячеслав Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 60. – ISBN 966-8352-11-4
839765
   Мордвінцев В"ячеслав Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 317-318. – ISBN 978-966-439-754-1
839766
  Кадакин В.В. МордГПИ им.М.Е.Евсевьева: история и современность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 49-54. – ISSN 0869-3617


  Статья содержит краткую информацию по истории развития Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева. Особое внимание уделяется характеристике современного состояния учебной, научной, инновационной и воспитательной работы. ...
839767
   Мордовия. – Саранск, 1985. – 143с.
839768
   Мордовия в годы Великой Отечественной войны. – Саранск, 1962. – 568с.
839769
  Ефимов И.А. Мордовия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918 - лето 1919 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ефимов И.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 20л.
839770
  Корсаков И.М. Мордовия в период разложения крепостного строя (1800-1861 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Корсаков И. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 20 с.
839771
   Мордовия в период упрочения Советской власти и гражданской войны. – Саранск, 1959. – 424с.
839772
  Дорожкин М.В. Мордовия накануне Великой Октябрьской социалистической революции / М.В. Дорожкин, И.И. Фирстов. – Саранск, 1958. – 72с.
839773
  Горький М. Мордовка / М. Горький. – Саранск, 1983. – 200с.
839774
  Самошкин С.А. Мордовская детская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Самошкин С.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 27л.
839775
  Самошкин С.А. Мордовская детская литература / С.А. Самошкин. – Саранск, 1970. – 184 с.
839776
  Самородов К.Т. Мордовская литература и критика. / К.Т. Самородов. – Саранск, 1964. – 208с.
839777
   Мордовская народная вышивка. – Саранск, 1991. – 114с.
839778
  Маскаев А.И. Мордовская народная эпическая песня. / А.И. Маскаев. – Саранск, 1964. – 440с.
839779
  Самородов К.Т. Мордовская обрядовая поэзия. / К.Т. Самородов. – Саранск, 1980. – 168с.
839780
   Мордовская республиканская картинная галерея. – Саранск, 1970. – 68с.
839781
  Евсевьев М.Е. Мордовская свадьба. / М.Е. Евсевьев. – 2-е изд. – Саранск, 1959. – 273с.
839782
  Горбунов В.В. Мордовская советская литература - детище Великого Октября / В.В. Горбунов, В.Е. Кирюшин. – Саранск, 1957. – 35с.
839783
  Ватанина М.Ф. Мордовские исторические песни : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ватанина М.Ф. ; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 24 с.
839784
   Мордовские народные песни. – Саранск, 1955. – 88с.
839785
   Мордовские народные песни. – Москва : Художественная литература, 1957. – 271 с.
839786
  Фетисов М.И. Мордовские народные сказательницы. / М.И. Фетисов. – Саранск, 1953. – 196с.
839787
   Мордовские народные сказки.. – Саранск : Мордовское книжное из-во, 1954. – 86 с.
839788
   Мордовские народные сказки.. – Саранск, 1971. – 414с.
839789
   Мордовские народные сказки.. – 2-е изд. – Саранск, 1978. – 414с.
839790
   Мордовские народные сказки: Собрал и обработал К.Т.Самородов.. – Саранск, 1985. – 400с.
839791
   Мордовские поэты.. – М., 1940. – 112с.
839792
   Мордовские рассказы.. – Саранск, 1954. – 208с.
839793
   Мордовские рассказы.. – М., 1958. – 216с.
839794
   Мордовские украшения: Каталог.. – Л., 1988. – 112с.
839795
   Мордовские украшения: Каталог.. – Л., 1988. – 116с.
839796
  Таракина Э.Н. Мордовский детский фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Таракина Э.Н.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 23л.
839797
   Мордовский областной комитет КПСС. Верховный Совет Мордовской АССР.. – Саранск, 1990. – 117с.
839798
  Кирюшкин Б.Е. Мордовский советский роман / Б.Е. Кирюшкин. – Саранск, 1965. – 184с.
839799
   Мордовский университет им. Н.П.Огарева. Саранск. Конференция молодых ученых. 1974. – Саранск, 1974. – 120с.
839800
   Мордовский университет. Труды Мордовского гос. университета имени Н.П.Огарева (1957-19670). Библиографический указатель. – Саранск, 1971. – 135с.
839801
  Мосин М.В. Мордовско-эстонские лексические отношения : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Мосин М.В.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 18л.
839802
  Вавилин В.Ф. Мордовское народное зодчество / В.Ф. Вавилин. – Саранск, 1980. – 98 с.
839803
   Мордовское устное народное творчество : учеб. пособие. – Саранск, 1987. – 287с.
839804
  Александровский В.Н. Море-счастье мое : повесть : для сред. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: В.Г. Зуенко. – Хабаровск : : Хабаровское книжное издательство, 1963. – 64 с. : ил.
839805
  Митрофанов Л.И. Море - отважным! Драма / Л.И. Митрофанов. – М., 1960. – 79с.
839806
  Коваленко Г.О. Море / Грицько Коваленко ; Накладом Укp.-Руської Видавн. Спілки. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1913. – 22 с.
839807
  Руммер А. Море / А. Руммер. – Краснодар, 1951. – 384с.
839808
  Никандров Н.Н. Море / Н.Н. Никандров. – М., 1952. – 212с.
839809
  Фехер К. Море : роман / К. Фехер. – Москва
Ч. 1. – 1959. – 382 с.
839810
  Фехер К. Море : роман / К. Фехер. – Москва
Ч. 2. – 1959. – 331 с.
839811
   Море : Сборник. – Пер. с франц. – Москва, 1960. – 620с.
839812
  Келлерман Б. Море / Б. Келлерман. – Симферополь, 1991. – 415с.
839813
  Іваничук Р. Море : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 10-56. – ISSN 0130-1608
839814
  Бэнвилл Д. Море : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 3-93. – ISSN 1130-6545
839815
  Данилюк І. Море : радіоетюд / І. Данилюк, І. Немирована // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 286-289
839816
  Зоненко И.Т. Море Азовское / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1960. – 56с.
839817
  Золотов В.А. Море без чаек / В.А. Золотов. – Рига, 1969. – 278с.
839818
  Золотов В.А. Море без чаек / В.А. Золотов. – Рязань, 1985. – 336с.
839819
  Павлов И. Море бесправия - Америка: капитализм США и дискриминация личности. / И. Павлов. – М., 1981. – 191с.
839820
  Бать Л.Г. Море бушует : повесть о писателе А.С. Прибое : [для сред. и старш. возраста] / Бать Л.Г. – Москва : Детская литература, 1967. – 191 с., [1] л. портр. : ил.
839821
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд.. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1963. – 304 с.
839822
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1972. – 384с.
839823
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы. / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд.. – Барнаул, 1964. – 304с.
839824
  Устинов А.А. Море в капле : Жизнь - литература - критика. / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1975. – 207с.
839825
  Попов В.Л. Море в капле. / В.Л. Попов. – Л, 1969. – 104с.
839826
  Кукуев Л.А. Море в ладонях. / Л.А. Кукуев. – Иркутск, 1969. – 427с.
839827
  Скалозуб Ю.Г. Море в огне: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1986. – 277с.
839828
   Море в русской поэзии. – Москва-Ленинград, 1945. – 166с.
839829
  Дмитренко В.М. Море в теплих долонях / В.М. Дмитренко. – К., 1989. – 293с.
839830
  Беднарский Владимир Море внутри : destination // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 77-83 : Фото
839831
   Море возможностей с "Ривьерой-Сочи" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 40 : Фото
839832
  Мисько П.А. Море Геродота : роман / Павел Мисько ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 423 с.
839833
  Осадчий О.М. Море голубое / О.М. Осадчий. – М, 1976. – 240с.
839834
  Емцев М.Т. Море Дирака / М.Т. Емцев, Е.И. Парнов. – Москва, 1967. – 460 с.
839835
  Маняк В.А. Море Дірака : оповідання, повісті / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 335 с.
839836
  Изюмский Б.В. Море для смелых / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1977. – 328с.
839837
  Ізюмський В Б. Море для сміливих / В Б. Ізюмський, . – К., 1964. – 331с.
839838
  Халваши Ф. Море доброй надежды : стихи / Фридон Халваши ; авториз. пер. с груз. М.Тарасовой и М.Синельникова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 103 с.
839839
  Бээкман В.Э. Море дождя и солнца : стихотворения и поэмы / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1974. – 176 с.
839840
   Море дружбы. Сборник стихотворений.. – Калининград, 1972. – 127с.
839841
  Сальников А.А. Море друужбы / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1973. – 168с.
839842
  Голованов К.П. Море дышит велико / К.П. Голованов. – Л., 1983. – 287с.
839843
  Тарасов Н.И. Море живет / Н.И. Тарасов. – Москва, 1949. – 288с.
839844
  Тарасов Н.И. Море живет. / Н.И. Тарасов. – 3-е изд., доп. – Москва : Советская наука, 1956. – 376с.
839845
  Василева О. Море житейськеє = The sea of troubles / Олена Василева ; [передм. Б. Кравцева]. – Нью-Йорк : Життя, 1962. – 70, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
839846
  Корнеев А.Н. Море за околицей. / А.Н. Корнеев. – П., 1975. – 334с.
839847
  Сизоненко А.А. Море замерзает у берегов / А.А. Сизоненко. – М., 1961. – 262с.
839848
  Новиков-Прибой Море зовет / Новиков-Прибой. – Москва : Из-во лит-ры на иностр.языках. – 549 с. – На языке хинди
839849
  Пунченок А.Е. Море зовет / А.Е. Пунченок. – М, 1943. – 53с.
839850
  Новиков-Прибой Море зовет / Новиков-Прибой. – Симферополь, 1965. – 476с.
839851
  Дыгало В.А. Море зовет / В.А. Дыгало. – М, 1989. – 127с.
839852
  Богданова Светлана Море зовет : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 66-68 : Фото
839853
  Щербановский О.С. Море зовет отважных. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1963. – 120с.
839854
  Ойслендер А.Е. Море и берег / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1960. – 200 с.
839855
  Басистый Н.Е. Море и берег : [лит. запись А.М. Крысова] / Н.Е. Басистый. – Москва : Воениздат, 1970. – 212 с. : ил., 1 л. портр. – (Военные мемуары)
839856
  Войскунский Е.Л. Море и берег / Е.Л. Войскунский. – Москва, 1975. – 304с.
839857
  Соловьев А.И. Море и берег / А.И. Соловьев. – Ростов-на-Дону, 1987. – 86с.
839858
  Гартвиг Море и его жизнь / Гартвиг. – 2-е изд. – Москва : В типографии Ньюман и Глушкова, 1867. – 441, XI с.
839859
  Вальтер И. Море и его жизнь / И. Вальтер. – С.-Петербург : Тип. Т-ва Народная Польза
Т. 1, 2. – 1905. – 128, 108, [1] с.
839860
  Флеров Н.Г. Море и жизнь / Н.Г. Флеров. – М, 1977. – 252с.
839861
  Бирюлин Г.М. Море и звезды / Г.М. Бирюлин. – Владивосток, 1962. – 210с.
839862
  Бирюлин Г.М. Море и звезды / Г.М. Бирюлин. – Владивосток, 1968. – 187с.
839863
  Джангулашвили Т. Море и лето : стихи / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря востока, 1960. – 98 с.
839864
  Гук Г.Г. Море и люди / Г.Г. Гук. – Владивосток, 1957. – 192с.
839865
  Флеров Н.Г. Море и люди / Н.Г. Флеров. – М, 1973. – 141с.
839866
  Иноземцев Иван Владимирович Море и люди : Книги будущему аквалангисту: [Обзор литературы] / Иноземцев Иван Владимирович. – Москва : Книга, 1977. – 46с.
839867
  Фишгойт М.Г. Море и мы / М.Г. Фишгойт. – Симферополь, 1966. – 109с.
839868
  Данилов В.С. Море и юность / В.С. Данилов. – Калининград, 1961. – 96с.
839869
  Данилов В.С. Море и юность / В.С. Данилов. – Калининград, 1977. – 71с.
839870
  Эндо Сюсаку Море и яд / Эндо Сюсаку. – М, 1964. – 126с.
839871
   Море исчезающих времен: Повести и рассказы латиноамер. писателей.. – Москва, 1981. – 367с.
839872
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
839873
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
839874
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
839875
  Малєй Антоніна Море й маги Криму : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 38-41 : Фото
839876
  Даненбург В.И. Море кипит / В.И. Даненбург. – Москва : Современник, 1975. – 141с.
839877
  Карелин Д.Б. Море Лаптевых : Научно-популярный физико-географический очерк / Д.Б. Карелин. – Москва: Ленинград : Главсевморпути, 1946. – 200с.
839878
  Тарбеев Д. Море Лаптевых и его побережье / Д. Тарбеев. – Ленинград-Москва, 1940. – 78с.
839879
  Євменова Анастасія Море лікує, або Таласотерапія по-грецькому : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 20-23 : Фото
839880
  Алехнович В.И. Море мечты / Алехнович В.И. – Минск : Беларусь, 1968. – 88 с. – (Первая книга поэта)
839881
  Алеханов В.П. Море мечты / В.П. Алеханов. – Минск, 1968. – 88с.
839882
   Море мови : зб. конкурсних матеріалів / [упоряд.: Ю. Работін, В. Джуран, Т. Фонарюк]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в конці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-35-5
839883
  Годенко М.М. Море мое / М.М. Годенко. – Москва, 1956. – 141с.
839884
  Демерджі Д.Л. Море моє / Д.Л. Демерджі. – Дніпропетровськ, 1959. – 86с.
839885
  Красовский А.С. Море молодое / А.С. Красовский. – К., 1965. – 103с.
839886
  Хасин А.И. Море на вкус соленое / А.И. Хасин. – Москва, 1984. – 224 с.
839887
  Пальчевский А.О. Море на камне / А.О. Пальчевский. – М, 1976. – 424с.
839888
  Пушкин В.М. Море над землей / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1965. – 56с.
839889
  Халваши Ф. Море начинается в Батуми : роман / Фридон Халваши. – Москва : Советский писатель, 1990. – 265 с.
839890
  Снегов С.А. Море начинается с берега / С.А. Снегов. – Калининград, 1964. – 231с.
839891
  Хазри Н. Море начинается с вершин : стихи и поэмы / Н. Хазри; перевод с азербайдж. – Москва : Советский писатель, 1975. – 208 с.
839892
  Кассис В.Б. Море начинается с гор / В.Б. Кассис. – М., 1979. – 128с.
839893
  Руденко М. Море не помиляється : проза: п"єса на 3 дії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 56-74
839894
  Эдитдович М.Д. Море пахнет льдом. / М.Д. Эдитдович. – Магадан, 1975. – 94с.
839895
   Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов.. – М.
Ч.1. – 1969. – 608с.
839896
   Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов.. – М.
Ч.2. – 1969. – 272с.
839897
  Міліневський Г.П. Море Росса-надія П"ятого океану // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
839898
  Мойланен Таня Море Росса - Эдемский сад / Мойланен Таня, Траутман Кельвин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 64-69 : фото
839899
  Гургула І. Море Росса : роман // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 113-128. – ISSN 0208-0710
839900
  Абромайт Ларс Море Росса. Южный океан. Кипение жизни в холодной воде / Абромайт Ларс, Веллер Джон // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 36-49 : фото. – ISSN 1029-5828
839901
  Кларети Жюль Море свободы. Паяц / Жюль Кларети ; пер. с фр. А. Башиловой. – Санкт-Петербург : Т-во печ. и изд. дела "Труд", 1909. – (Художественная библиотека ; № 4)
839902
   Море синее не потому, что в нем отражается небо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
839903
  Калимуллин И. Море синее, пой! / И. Калимуллин. – Казань : Татарсое кн. изд-во, 1972. – 56 с.
839904
  Хитон П. Море синеет / П. Хитон. – Л., 1974. – 192с.
839905
  Златогоров М.Л. Море слабых не любит / М.Л. Златогоров. – Москва, 1956. – 205 с.
839906
  Еременко А.К. Море следов не хранит / А.К. Еременко. – Краснодар, 1987. – 122с.
839907
  Замотина Марина Море смывает все беды : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-51 : Фото
839908
  Хазри Н. Море со мной : стихи / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1983. – 111 с.
839909
  Рыбин В.Ф. Море согласия / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад
2. – 1971. – 328с.
839910
  Букин Н.И. Море создано для смелых / Н.И. Букин. – Москва, 1971. – 78с.
839911
  Чурбанов А.А. Море соленое / А.А. Чурбанов. – Архангельск, 1970. – 95с.
839912
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
1. – 1980. – 239с.
839913
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
2. – 1982. – 288с.
839914
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
3. – 1990. – 205с.
839915
  Червоткіна І. Море стонет чайками. Повія. Ночь - это вкусно, быстро, полезно. Выстрел. Як філософію Ніцше : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 64-66
839916
  Махмуд Море тайн относительно доблестей благородных (география) / Махмуд, ибн. – Ташкент, 1977. – 167с.
839917
  Белов Р.П. Море тебя полюбит / Р.П. Белов. – Пермь, 1965. – 42с.
839918
  Синельников Л.И. Море Цимлянское / Л.И. Синельников. – М., 1959. – 18с.
839919
  Овчаренко Ф.Е. Море штормит / Ф.Е. Овчаренко. – Свердловск, 1978. – 175с.
839920
  Холендро Д.М. Море шумит / Д.М. Холендро. – Симферополь, 1951. – 72с.
839921
  Беляев А.А. Море шумит / А.А. Беляев. – Мурманск, 1961. – 104с.
839922
  Лисин М.Д. Море шумит / М.Д. Лисин. – Горький, 1962. – 195с.
839923
  Красовский А.С. Море шумит : стихи и песни / А.С. Красовский. – Киев : Радянський письменник, 1966. – 55с.
839924
   Море юности: Писатели 30-х голов о молодежи: Повести, рассказы.. – М., 1990. – 410с.
839925
  Подолей Л. Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 240-243
839926
  Кессених В.А. Море Ясности / В.А. Кессених. – Архангельск, 1966. – 53с.
839927
  Правдин Л.Н. Море Ясности. / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1962. – 304с.
839928
  Боровський О. Море, гори... і немає чим дихати. Катастрофічний звіт ООН про забруднення повітря на Західних Балканах // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 червня (№ 62). – С. 8


  "За даними оприлюдненого 3 червня звіту ООН, у всіх великих містах Західних Балкан забруднення повітря є настільки катастрофічним, що скорочує середню тривалість життя мешканців регіону більш як на один рік. Головна причина в тому, що весь цей регіон ...
839929
  Панов Н.Н. Море, корабль и ты / Н.Н. Панов. – Москва, 1972. – 391с.
839930
  Панов Н.Н. Море, корабль и ты : Роман / Н.Н. Панов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 416с.
839931
  Ковалев Д.М. Море, море / Д.М. Ковалев. – М, 1976. – 158с.
839932
  Краснов А.М. Море, небо и любовь / А.М. Краснов. – Калининград, 1982. – 159с.
839933
  Рыбалко В.Я. Море, реки и лиманы / В.Я. Рыбалко. – Одесса, 1990. – 159с.
839934
  Кабанова Е.В. Море, солнце и любовь : стихотворения / Елена Кабанова. – Одесса : Астропринт, 2019. – 38, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-927-576-9
839935
   Море. Развитие идей и наблюдений, связанных с изучением морей.. – М., 1965. – 464с.
839936
  Угаров Михаил Море. Сосны : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 92-135. – ISSN 0130-7673
839937
  Байцуров П.А. Море...Море... : повесть / Павел Байцуров. – Ленинград : Сов. писатель, 1979. – 222 с. : ил.
839938
   Море: Сборник.. – М., 1987. – 404с.
839939
  Заика В.Е. Мореведы с большим кругозором // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 2. – С. 101-103. – ISSN 1684-1557


  До 150-річчя від дня народження почесного академіка Інституту біології південних морів НАН України Миколи Михайловича Книповича (1862-1939).
839940
  Пилипенко Ігор Олегович Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Пилипенко І.О.; Херсонський держ. ун-тет. – Херсон, 2003. – 209 л. – Бібліогр.: л. 182-198; Дод.: л. 198-209
839941
  Пилипенко Ігор Олегович Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : Автореф. дис. ...канд. географ. наук: 11.00.02 / Пилипенко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
839942
  Пилипенко І.О. Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : [монографія] / Пилипенко І.О. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2005. – 178с. – ISBN 966-8912-04-7
839943
  Чесноков И.Н. Морем живы / И.Н. Чесноков. – Мурманск, 1983. – 157с.
839944
  Рупинский Ю Морем закаленные. / Ю Рупинский. – Мурманск, 1965. – 64с.
839945
  Гільєн Н. Морем Карібським кораблик пливе... / Н. Гільєн. – К., 1984. – 32с.
839946
  Виита Л. Морена : Роман / Лаури Виита // Прекрасная свинарка : роман, рассказы / М. Ларни. – Москва : Художественная литература, 1981. – С. 233-375. – (Библиотека финской литературы)
839947
  Каган А.А. Моренные отложения северо-запада СССР / А.А. Каган, М.А. Солодухин. – Москва : Недра, 1971. – 137с.
839948
   Морены-источник гляциологической информации. – Москва : Наука, 1989. – 234 с.
839949
   Морены -- источник гляциологической информации.. – М., 1989. – 235с.
839950
  Нойирхен Г. Мореплавание вчера и сегодня / Г. Нойирхен. – Ленинград, 1977. – 183с.
839951
  Берадзе Т.Н. Мореплавание и морская торговля в средневековой Грузии / Т.Н. Берадзе. – Тбилиси, 1989. – 286с.
839952
  Те Ранги Хироа Мореплаватели солнечного восхода / Те Ранги Хироа. – М., 1950. – 264с.
839953
  Те Ранги Хироа (П. Бак) Мореплаватели солнечного сосхода : Пер. с англ. Витова М.П., Сапгир Л.М. Под. ред. Токарева С.А. / Ранги Хироа (П. Бак) Те. – Москва, 1959. – 253с.
839954
  Базунов О.В. Мореплаватель : повести и рассказы / Олег Базунов ; [худож. В. Мишин]. – Ленинград : Сов. писатель. Ленингр. отд-ни, 1990. – 397 с. : ил.
839955
  Свет Я.М. Мореплаватель туманного Альбиона : "Джемс Кук" / Я.М. Свет. – Москва : Географгиз, 1963. – 80с.
839956
   Мореходка набирает менеджеров / Дементьев Сергей, Милитицкий Илья, Фельдман Михаил, Карманова Елена, Килимник Ольга // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 64-69 : фото, рис.
839957
  Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П. Хлюстин. – Москва, Ленинград : Военмориздат, 1939. – 380 с.
839958
  Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П. Хлюстин. – М-Л, 1949. – 52с.
839959
  Белобров А.П. Мореходная астрономия : учебник / А.П. Белобров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1953. – 314 с.
839960
   Морехозяйственный комплекс : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1991. – 348 с.
839961
   Морехозяйственный комплекс : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 2. – 1991. – 322 с.
839962
  Рытхэу Ю.С. Морж раздора : рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Правда, 1964. – 62 с.
839963
  Сакерина Юлия Морж: со льда - на сушу. День моржа // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 46 : фото
839964
  Сидоренко Віктор Морзин - Аворіаз. У Воротях Сонця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 68-71 : фото
839965
  Иванова Г.Д. Мори Огай / Г.Д. Иванова. – М, 1982. – 246с.
839966
  Самойленко А. Моринська криниця : лірика, поеми, гумор / Антолій Самойленко. – Київ : Рада, 1998. – 128 с. – ISBN 966-7087-12-3
839967
  Кузьменко-Волошина Моринські барвінки / Кузьменко-Волошина. – К, 1987. – 126с.
839968
  Грабовецький В.В. Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря : до 200-річчя з дня уродин / Володимир Грабовецький, Володимир Неумитий ; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, Каф-ра історії України ; Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 344 с. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи). – ISBN 966-8265-71-8
839969
  Дрюон М. Морис Дрюон / М. Дрюон. – Махачкала
1. – 1990. – 446с.
839970
  Дрюон М. Морис Дрюон / М. Дрюон. – Махачкала
3. – 1991. – 783 с.
839971
  Маслова С. Морис Метерлинк. Под маской синей птицы // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 56-65
839972
  Цыпин Г.М. Морис Равель / Г.М. Цыпин. – Москва : Музгиз, 1959. – 135 с.
839973
  Ступель А.М. Морис Равель / А.М. Ступель. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 132 с.
839974
  Ступель А.М. Морис Равель / А.М. Ступель. – изд. 3-е. – Ленинград : Музыка, 1975. – 152 с.
839975
  Смирнов В.В. Морис Равель / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музыка, 1989. – 60 с.
839976
  Смирнов В.В. Морис Равель и его творчество / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музыка, 1981. – 222 с.
839977
  Коньо Ж. Морис Торез - человек, борец. / Ж. Коньо, В. Жоанес. – Москва, 1975. – 160с.
839978
  Касаткина Г.П. Морис Торез / Г.П. Касаткина. – Москва, 1975. – 316с.
839979
  Панько М.А. Морис Торез в борьбе за коммунистическую партийность французской литературы : Автореф. дис. ...канд. филол. наук : 10.644 / Панько М.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24 с.
839980
   Морис Утрилло. – М., 1988. – 193с.
839981
  Залка Матэ Морислав воює / Залка Матэ. – К, 1936. – 207с.
839982
  Короткий В.А. Морі Меттью Фонтейн / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 92-93. – ISBN 966-06-0393-2
839983
  Лорті С. Моріс Дюплессі і провінція Квебек / С. Лорті. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 233с. – ISBN 966-96099-4-1
839984
  Ролан Моріс Равель (1875-1937) / Ролан, Манюель -. – Київ : Музична Україна, 1975. – 144 с.
839985
  Джеджула А.О. Моріс Торез / А.О. Джеджула, К.О. Джеджула. – Київ : Політвидав України, 1974. – 221с.
839986
  Доценко С.І. Моріц Ешер - ...Математики використовують мої малюнки для ілюстрацій своїх книг // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 18-22. – ISSN 2518-7104
839987
   Морія : Альманах .Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-16-4
№ 1. – 2004
839988
   Морія : Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-50-4
№ 2. – 2004
839989
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-93-8
№ 3. – 2005
839990
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-389-034-7
№ 4. – 2005
839991
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 5. – 2006
839992
   Морія : альманах: научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 10. – 2008
839993
  Мещерюк И Г. Морковь дикая, ее биология и эфирномасличность в Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мещерюк Г.И,; Ан СССР. – Л, 1966. – 16л.
839994
  Уэлш Д. Морлоки / Д. Уэлш. – Москва, 1926. – 124 с.
839995
  Аболіна Г Т. Морльнісна культура в контексті соціокультурної динаміки. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.07 / Аболіна Т.Г,; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1999. – 36л.
839996
  Семпева Т.О. Мормони в межрелігійному діалозі про інститут традиційної сім"ї : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 72
839997
  Альтшулер Н. Мормышка / Н. Альтшулер. – Рига, 1968. – 88с.
839998
  Грешнер Аннетт Мороженое "Московское" : отрывки из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 122-184. – ISSN 1130-6545
839999
  Белокрылов В.А. Мороженые яблоки / В.А. Белокрылов. – Воронеж, 1968. – 96с.
840000
  Некрасов Н.А. Мороз - Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1936. – 47с.
<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,