Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>
839001
  Шарговська О. "Одруження з кимось іншим, як не з освіченим українцем, для мене гидке" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 46 (199). – С. 54-57


  Ольга Кобилянська мала нещасливий роман з Осипом Маковеєм.
839002
  Матвиенко О.В. "Оды греческой вазе" Дж. Китса: трудности перевода и силовое поле национальной культурной традиции // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 171-182. – ISSN 978-966-551-401-5


  Проводится сопоставительный анализ существующих русских переводов "Оды греческой вазе" Дж. Китса.
839003
  Жежера В. "Оженюся з кацапкою - і прощай, Малоросія" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 4 (107). – С. 53-57 : Фото: акварельний портрет Євгена Гребінки у виконанні Тараса Шевченка.


  Євген Гребінка більшість життя провів у Санкт-Петербурзі. У столиці Російської імперії в першій половині XIX століття існувалв "колония образованных малороссиян".
839004
  Когут О. "Оживить отпечатки жизни": к вопросу о жанровом своеобразии творчества Н.Я. Эйдельмана // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 41-45
839005
  Коцарев О. "Оживлення" української радянської літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 45-46. – ISSN 0130-5263


  Невідомим, цікавим, інтригуючим біографічним матеріалам вітчизняного письменства середини - другої половини XX ст. присвячена книжкаСтаніслава Цалика й Пилипа Селігея "Таємниці письменницьких шухляд". В цій книжці чимало різних цікавинок про Максима ...
839006
  Стрельцов А. "Озареннейший" на пути к совершенному миру : жизнь замечательных людей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 48-67. – ISSN 1812-867Х


  Раймунд Луллий (1235-1315) - поэт, философ и миссионер, один из наиболее оригинальных представителей средневекового миросозерцания с положительной его стороны.
839007
  Гладуняк О. "Озеленення" Інституту // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Суботник, під час якого було посаджено близько 280 дерев хвойних порід. До численних мешканців гуртожитку приєдналася адміністрація Інституту, зокрема В.В. Копійка, директор Інституту, Г.С. Волкова, заступник директора з адміністративно-господврських ...
839008
  Кошова І. "Ой Марусе, камінная душе!" : ("Камінна душа" Г. Хоткевича: проблематика, система образів, символи) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 119-126. – (Філологічні науки)
839009
   "Ой одверни, боже, хмару" [Електронний ресурс] : Традиційна музика Полісся. – Київ : Культурологічна експедиція МНС України
Ч.3. – 1999. – 1 CD. – На титулі вкладки: Петровець Н.Я., Ломако Я.С., Чекун Д.Н., Чобко В.С. (с. Старі Коні)


  1.Ой одведи, Боже, хмару. 2.Ох да ой сєгодня да неділенька. 3.Скакав горобейко, єк було типленько. 4.Ой село-село, чому невесело? 5.Поминальні голосіння на кладовищі в день "водіння Куста"., та ін. всего 31 пісня.
839010
  Бекірова Г. "Ой татарин братічок, татарин, продав сестрицю задаром..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 12 (384), 27.03-2.04.2015 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Які цінності прищеплює юним громадянам Українська держава через шкільні підручники.
839011
  Пахаренко В. "Ой три шляхи широкії..." (про Шевченкове бачення боротьби зі злом) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 44-66. – ISBN 978-966-493-266-7
839012
  Сікора Микола "Ой у гаю, при Дунаю..." Міркування щодо перспектив туристичного розвитку Нижньго Придунав"я // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 72-76 : фото. – ISSN 1998-8044
839013
  Минко В.П. "Ой у полі жито..." /За Головком/ / В.П. Минко. – 3-є вид. – Одеса, 1929. – 20 с.
839014
  Онищенко О. "Ой чий то кінь стоїть"? = Як влада проводить оптимізацію шкіл // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 18 - 24 травня (№ 17). – С. 13


  Про оптимізацію сільських шкіл сказано так багато, що нічого нового вже не додаси. Приголомшлива статистика, численні повідомлення ЗМІ про боротьбу сільських громад з місцевою владою, гучні заяви політиків, чиновників, громадських діячів - такий шлейф ...
839015
   "Ой, зуби мої, зуби!.." : усмішки, анекдоти, жарти, бувальщини, іронізми, афоризми про зубних лікарів і пацієнтів / упорядник Микола Савчук ; [обкл. Ігоря Бежука]. – Коломия : Місто НВ, 2014. – 55, [1] с. : іл. – У кн. використано низку карикатур з журн. "Перець" (Київ). – ("Наш сміх" ; [вип.] 2). – ISBN 978-966-428-363-9


  У пр. № 1696094 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора-упорядника. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
839016
  Кирилюк О.С. "Ой, кум до куми залицявся..." : походження та універсально-культурний зміст звичаю кумівства : культурологічна розвідка / О.С. Кирилюк ; НАН України, Південний наук. центр ; Центр гуманітарної освіти, Одеська філія ; Т-во "Знання" України, Одеська обл. організація. – Одеса : ІНВАЦ, 2011. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 91-97. – ISBN 966-96048-7-7-01
839017
  Ільницький М. "Ой, перевізничку, перевези мене..." (два записи бойківської фольклорної балади) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 34-38


  У статті на матеріалі народних пісень у записах І.Франка та записів автора здійснена порівняльна характеристика видозміни сюжетів, що є навчальною призмою проникнення у широкий світ побутування народної творчості, незважаючи на зміни історичних ...
839018
  Ігнатович О. "Ой, різні, синку, долі у зірок..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 2 (808). – С. 119-123. – ISSN 0868-4790


  Про творчість Миколи Матоли заговорили відкритіше вже по смерті, коли стало зрозуміло, яка доля була вготована для його зірки, скільки створив і чого не встиг. До того часу, останні 20 років, відчувалася настороженість до поезії митця, відповідно до ...
839019
  Елітіс О. [Однокровні / Одісей Елітіс. – 2-е вид. – Афіни : Ікарос, 1980. – 59 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
839020
  Семко С.А. Однокоренные синонимы в современном английском языке. : Автореф... канд.фиол.наук: 10.02.04 / Семко С.А.; Горьк.гос.ун-ит. – Горький, 1975. – 40л.
839021
  Гречко В.А. Однокоренные синонимы в современном русском литературном языке (имена прилагательные) : Автореф... канд. филол.наук: / Гречко В. А.; ЛГУ. – Л., 1964. – 18л.
839022
  Буй Хиен Однокоренные синонимы в современном русском литературном языке (имена существительные) : Автореф... канд. филол.наук: / Буй Хиен; МГУ, Филол. фак. – М., 1972. – 20л.
839023
  Богодист В.И. Однокоренные структурно-семантические множества в лексике современного французского языка / В.И. Богодист. – Ульяновск, 1983. – 85с.
839024
  Кухтевич В.И. Однокристалльный сцинтилляционный спектрометр (с органическим фосфором) / В.И. Кухтевич. – Москва : Атомиздат, 1971. – 136 с.
839025
   Однокристальные и микропрограммируемые ЭВМ. – Киев, 1995. – 115 с.
839026
  Захаров В.П. Однокристальные микрокомпьютеры / В.П. Захаров, Ю.И. и др. Польский. – Киев : Техніка, 1984. – 95 с.
839027
  Лєнков С.В. Однокроковий варіаційно-градієнтний метод щодо математичних моделей комплексних систем захисту інформації / С.В. Лєнков, В.О. Хорошко, Н.Б. Дахно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто однокроковий варіаційно-градієнтний метод щодо математичних моделей комплексних систем захисту інформації, що описуються інтегро-диференційними рівняннями з K - позитивно визначеними K-симетричними операторами. Велика увага приділена ...
839028
  Рассомахин И.Д. Однокурсники. / И.Д. Рассомахин. – Таллин, 1961. – 91с.
839029
  Тарасов Ф.И. Одноламповый батарейный приемник / Ф.И. Тарасов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 16 с.
839030
  Кубаркин Л.В. Одноламповый регенератор / Л.В. Кубаркин. – Москва, 1929. – 88 с.
839031
  Попеску Т. Однолетки разных возрастов / Т. Попеску. – Бухарест, 1982. – 37с.
839032
   Однолетние кормовые культуры. – М., 1954. – 404с.
839033
  Тамразов П.М. Однолистные функции и конформно-метрическая теория многосвязных областей : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Тамразов П.М. ; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1965. – 22 с. – Бібліогр.:с.20-22
839034
  Дженкинс Д.А. Однолистные функции и конформные отображения. / Д.А. Дженкинс. – М, 1962. – 265с.
839035
  Милин И.М. Однолистные функции и ортонормированные системы. / И.М. Милин. – М., 1971. – 256с.
839036
  Овчаренко Е. Однолюб - закоханий у Батьківщину // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 10-16 вересня (№ 36). – С. 14


  Художник Валерій Франчук.
839037
  Куликовская Г.В. Однолюб / Г.В. Куликовская. – М., 1973. – 48с.
839038
  Макаров С.Г. Однолюб / С.Г. Макаров. – Л., 1977. – 96с.
839039
  Колесников М.П. Однолюби : повість / М.П. Колесников. – Київ, 1975. – 243 с.
839040
  Панченко В.И. Однолюбы / В.И. Панченко. – Иркутск, 1968. – 66с.
839041
  Родичев Н.И. Однолюбы / Н.И. Родичев. – М., 1979. – 431с.
839042
  Черемисин Б.П. Однолюбы. / Б.П. Черемисин. – Нальчик, 1980. – 197с.
839043
  Толстов С. Одноманітність, багатоманітність і нерівновага у сучасних міжнародних процесах // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 121-143
839044
  Орлов С.А. Одномерная сингулярная краевая задача любимого порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Орлов С.А.; Одесск.ин-т.инженеров морского флота. – Одесса, 1952. – 13 с.
839045
  Золотарев В.М. Одномерне=ые устойчивые распределения / В.М. Золотарев. – М., 1983. – 304с.
839046
  Хрящевська О.И. Одномерное моделирование истории тектонического погружения Черного (северо-западный шельф) и Азовского морей в мелу - неогене / О.И. Хрящевська, С.Н. Стовба, Р.А. Стифенсон // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 28-49 : Рис., табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 0203-3100
839047
  Айтмурзаев Т. Одномерное неустановившееся течение газа с учетом диссипативных процессов в общей теории относительности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айтмурзаев Т.; Киргиз. гос. ун-т Физ.матем. фак. – Фрунзе, 1958. – 11л.
839048
  Жиров А.Ю. Одномерные аттракторы лиффеоморфимов двумерной сферы, вопросы классификации и применение к одной задаче дифференциальной динамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Жиров А. Ю.; МГУ. – М., 1980. – 10л.
839049
  Анциферов В.С. Одномерные движения грунта с ударными волнами : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Анциферов В.С. ; МГУ. – Москва, 1961. – 5 с.
839050
  Уоллис Г.Б. Одномерные двухфазные течения / Г.Б. Уоллис. – М, 1972. – 440с.
839051
  Маурин Л.Н. Одномерные двухфазные течения / Л.Н. Маурин. – М., 1989. – 83с.
839052
  Крутиков В.С. Одномерные задачи механики сплошной среды с подвижными границами. / В.С. Крутиков. – Киев, 1985. – 125с.
839053
  Ершов В.В. Одномерные задачи расчета на игиб и устойчивость трехслойных пластин и оболочек с легким заполнителем, несимметричных по толщине : Автореф... канд. техн.наук: / Ершов В.В.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1962. – 10л.
839054
  Каюмов Джуракул Хамракулович Одномерные и двумерные предельные многообразия некоторых дифференциальных уравнений на плоскости и в трехмерном пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Каюмов Джуракул Хамракулович; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1973. – 12л.
839055
  Белов И.В. Одномерные и плоские течения / И.В. Белов. – Свердловск, 1978. – 79с.
839056
  Ефимов З.Ф. Одномерные изэнтропические неустановившиеся релятивистские течения газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов З.Ф.; Узбек. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1956. – 8л.
839057
  Ходырев Юрий Васильевич Одномерные кинетические модели в задачах аномального нагрева плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Ходырев Юрий Васильевич ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
839058
  Богачев Л.В. Одномерные модели статистической физики сферического типа : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.05 / Богачев Л. В.; МГУ. – М., 1979. – 13л.
839059
  Саруханов Г.И. Одномерные нестационарные неадибатические течения сплошной среды, моделируемой вязким теплопроводным газом. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саруханов Г. И.; МАИ. – М., 1980. – 12л.
839060
   Одномерные нестационарные течения реального газа. – Кишинев, 1980. – 188с.
839061
  Каламкаров Александр Львович Одномерные неустановившиеся движения гравитирующего газа при наличии ударных волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Каламкаров Александр Львович; Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 8л.
839062
  Яхно В.Г. Одномерные обратные динамические задачи для анизотропных упругих сред. / В.Г. Яхно. – Новосибирск, 1985. – 104с.
839063
  Лаврентьев М.М. и др. Одномерные обратные задачи математической физики / М.М. и др. Лаврентьев. – Новосибирск : Наука, 1982. – 88 с.
839064
  Косулин А.Е. Одномерные сингулярные интегральные уравнения в обобщенных функциях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косулин А. Е.; Лен. пед. ин-т., Каф. высш. матем. – Л., 1966. – 5л.
839065
  Пресдорф З. Одномерные сингулярные интегральные уравнения и системы уравнений с вырождающимся символом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пресдорф З.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
839066
  Солдатов А.П. Одномерные сингулярные операторы и краевые задачи теории функций / А.П. Солдатов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 206 с.
839067
  Жубаев Н.Ж. Одномерные упругопластические волны при сложном нагружении / Н.Ж. Жубаев. – Алма-Ата, 1979. – 158с.
839068
  Золотарев В.М. Одномерные устойчивые распределения / В.М. Золотарев. – Москва, 1983. – 304с.
839069
  Райков Д.А. Одномерный математический анализ / Д.А. Райков. – Москва, 1982. – 415 с.
839070
  Абдуллаев С.К. Одномерный сингулярный оператор в пространствах суммируемых функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Абдуллаев С.К.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
839071
  Маркузе Герберт Одномерный человек / Маркузе Герберт; Пер.с англ. – Москва : Refl-book, 1994. – 368с. – ("Res nullius" ; /Вып. 2/). – ISBN 5-87983-016-0
839072
  Володин А.И. Одноместный трамвай / А.И. Володин. – Москва, 1990. – 48с.
839073
  Любинская Ню Л. Одномодусная логика времени А.И. Уемова и актуальные проблемы темпорологии / Ню Л. Любинская, В.И. Фалько // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 123-139. – ISBN 978-966-318-900-0
839074
  Трофимов А.И. Одному идти трудно / А.И. Трофимов. – М, 1964. – 48с.
839075
  Иванов-Смоленский Однонаправленная анизотропия в медно-марганцевых и железно-никелевых сплавах.ю : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Иванов-Смоленский Г.А.; МГУ. физ.ф-тет. – М., 1974. – 20л.
839076
  Темченко Н.Ш. Одноосная анизотропия многокристаллических пленок железа, никеля, кобальта и двойхных сплавов системы железо-никель-кобальт : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Темченко Н. Ш.; АН СССР, Сиб. от-ние ин-т физ. – Красноярск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
839077
   Однопараметрические полугруппы. – Москва : Мир, 1992. – 351 с.
839078
  Широкова Елена Александровна Однопараметрические семейства и их применение к обратным краевым задачам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Широкова Елена Александровна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1978. – 13л.
839079
  Лісняк В.С. Однопараметрична множина інваріантних лінійчатих поверхонь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена диференціальна геометрія та кінематика змінних лінійчатих поверхонь (однопараметричних множин інваріантних лінійчатих поверхонь) тривимірного евклідового простору. Складено їх визначальні диференціальні рівняння та обчислювальні формули для ...
839080
  Стєганцева П.Г. Однопараметричні сім"ї m-площин евклідового n-простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються однопараметричні сім"ї m-площин евклідового n-простору. Побудовано канонічний репер, знайдено повну систему інваріантів сім"ї. Розглянуті деякі частинні випадки сімей, вивчено їх будову.
839081
  Степанюк Г. Однопараметричні сім"ї розв"язків диференціального рівняння другого порядку третього ступеня, що пов"язане з узагальненим рівнянням Абеля другого порядку / Г. Степанюк, О. Чичурін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Будуються диференціальні рівняння другого порядку третього степеня, для яких доводиться наявність двох однопараметричних сімей розв"язків у формі загальних розв"язків диференціальних рівнянь першого порядку. За допомогою еквівалентної системи двох ...
839082
  Закалин А.С. Однопартийность и многоапртийность в системе диктатуры пролетериата : Автореф... канд. филос.наук: / Закалин А.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – Москва, 1967. – 16л.
839083
  Кривчик Г.Г. Однопартійність чи безпартійність: до характеристики політичної системи СРСР // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 214-224. – ISSN 2409-3661
839084
  Арутюнян А.С. Одноперчане / А.С. Арутюнян. – Київ, 1977. – 144с.
839085
  Докучаева Валентина Александровна Однопетлевые электрослабые поправки в нейтринных реакциях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Докучаева Валентина Александровна; Объединенный ин-т ядерных исследов. – Дубна, 1989. – 12л.
839086
  Толоконников С.В. Однопионный обмен и свойства атомных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Толоконников С.В.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1978. – 16л.
839087
   Одноплатные микроЭВМ. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 124с.
839088
  Мамед-заде К.Д. Одноплоскостной метод изображения : Автореф... канд. техн.наук: / Мамед-заде К.Д.; Азерб. политехн. ин-т. – Баку, 1952. – 14 с.
839089
  Верзунов М.В. Однополосная модуляция / М.В. Верзунов. – Москва, 1962. – 299 с.
839090
  Верзунов М.В. Однополосная модуляция в радиосвязи / М.В. Верзунов. – Москва, 1972. – 296 с.
839091
  Данилов Б.С. Однополосная передача цифровых сигналов / Б.С. Данилов, М.Г. Штейнбок. – М, 1974. – 135с.
839092
  Шахмаев М.М. Однополосная угловая модуляция в радиосвязи / М.М. Шахмаев. – Казань : Казанский университет, 1991. – 149 с.
839093
  Розов В.М. Однополосные коротковолновые радиопередатчики / В.М. Розов, В.Ф. Кузьмин. – Москва : Редакционно-издательский отдел ВЗЭИС, 1970. – 83 с.
839094
  Гудзенко С.П. Однополчане / С.П. Гудзенко. – М, 1944. – 45с.
839095
  Воробьев Е.З. Однополчане / Е.З. Воробьев. – Москва, 1947. – 120с.
839096
  Быкадоров М. Однополчане / М. Быкадоров. – Ташкент, 1950. – 32с.
839097
  Кожевников Н. Однополчане / Н. Кожевников. – Саратов, 1951. – 136с.
839098
  Чукреев В.И. Однополчане / В.И. Чукреев. – Новосибирск
1. – 1953. – 288с.
839099
  Хахалин Л.А. Однополчане / Л.А. Хахалин. – М, 1954. – 48с.
839100
  Чукреев В.И. Однополчане / В.И. Чукреев. – Симферополь, 1962. – 318с.
839101
  Алексеев М.Н. Однополчане / М.Н. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1967. – 286 с.
839102
  Скоробогатов Д.И. Однополчане / Д.И. Скоробогатов; Д.И. Скоробагатов. – Москва : Военное издательство, 1976. – 237 с.
839103
  Юдалевич М.И. Однополчане / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1980. – 199с.
839104
  Вайнруб М.Г. Однополчане / М.Г. Вайнруб. – Київ, 1982. – 320с.
839105
  Павлов Г.Р. Однополчане / Г.Р. Павлов. – М., 1985. – 159с.
839106
  Миксон И.Л. Однополчане. / И.Л. Миксон. – Владивосток, 1953. – 100с.
839107
  Фатьянов А.И. Однополчане. / А.И. Фатьянов. – М, 1980. – 270с.
839108
  Черемных И.З. Однополчане. / И.З. Черемных. – 2-е изд., доп. – Иркутск, 1989. – 382с.
839109
  Вайнруб М.Г. Однополчани : розповіді про солдатський подвиг / М.Г. Вайнруб ; літ. запис Ігоря Засєди. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 367 с. – На тит. арк. рік видання 1976 (помилково?). – (Бібліотека "Мужність")
839110
  Вайнруб М.Г. Однополчани / М.Г. Вайнруб. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 367 с.
839111
  Тищук Д. Одноразова грошова допомога контрактникам // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9 (116). – С. 27
839112
  Козін С.М. Одноразове грубе порушення трудових обов"язків як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Козін С.М.; Козій Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
839113
  Остроушко О. Одноразові тексти українських замовлянь // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.66-69. – Бібліогр.: 8 назв.
839114
  Демченко В.Ф. Однорідні різницеві схеми на розривному розв"язку стаціонарного рівняння теплопровідності / В.Ф. Демченко, Л.І. Демченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 167-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Формулюється узагальнена постановка задачі стаціонарної теплопровідності з розривним розв"язком. Встановлена єдність розв"язку в класі функцій L[нижній індекс 2] (0,1), побудована однорідна різницева схема, яка рівномірно збігається до узагальненого ...
839115
  Шрамко Л.В. Однорідні розв"язки задачі електропружності для шару з вільними гранями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 101-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі модифікації схеми однорідних розв"язків, що спростила схему А.І. Лур"є, побудовані однорідні розв"язки для п"єзокерамічного шару. Розглянуто кососиметричний відносно серединної площини шару електропружний стан для випадку, коли грані шару ...
839116
  Крошко Н.В. Однорідно симетричні групи : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.06 / Крошко Н. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 92л. – Бібліогр.:л.90-92
839117
  Крошко Н.В. Однорідно симетричні групи. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Крошко Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 12л.
839118
  Яременко Л.М. Однорічні квіти / Л.М. Яременко, Л.М. Лазіцька. – К., 1972. – 136с.
839119
  Сапарин В.С. Однорогая жирафа / В.С. Сапарин. – М, 1958. – 208с.
839120
  Гаипова А.Н. Однородная неявная разностная схема для решения эволюционного уравнения с фазовыми изменениями и ее применение к решению некоторых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Гаипова А.Н.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1968. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
839121
  Лузянин И.Д. Однородная релаксация в критической области в SdCr2S4 / И.Д. Лузянин. – Ленинград, 1983. – 22с.
839122
  Фердигалов Леонид Юрьевич Однородно-вихревые модели некоторых течений вязкой жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Фердигалов Леонид Юрьевич; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1979. – 133л. – Бібліогр.:л.129-133
839123
  Фердибалов Л.Ю. Однородно-вихревые модели некоторых течений вязкой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Фердибалов Л.Ю. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 16 с.
839124
  Бостанджиян С.А. Однородное винтовое движение жидкости в конических областях : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Бостанджиян С.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 8л.
839125
  Калинин Сергей Иванович Однородное уравнение свертки с характеристической функцией вполне регулярного роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Калинин Сергей Иванович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т. – Х., 1983. – 11л.
839126
  Шилов В.В. Однородность библиотечных фондов и функциональные зависимости статистических показателей библиотечной деятельности // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5. – С. 28-37. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены относительная однородность библиотечных фондов, функциональные зависимости показателей библиотечной деятельности, группировка фондов
839127
  Солодухо Н.М. Однородность и неоднородность в развитии систем / Н.М. Солодухо. – Казань : Казанский университет, 1989. – 174 с.
839128
  Рубинштейн Е.С. Однородность метеорологических рядов во времени и пространстве в связи с исследованием изменения климата / Е.С. Рубинштейн. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 80с.
839129
  Мармазеев В.И. Однородные-пространства и общие тройные системы Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Мармазеев В.И. ; БГУ им. В.И. Ленина. – Минск, 1978. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
839130
   Однородные вычислительные системы и среды. – К.
1. – 1975. – 295с.
839131
   Однородные вычислительные системы и среды. – К.
2. – 1975. – 184с.
839132
   Однородные вычислительные системы и среды. – К.
3. – 1975. – 251с.
839133
  Евреинов Э.В. Однородные вычислительные системы, структуры и среды. / Э.В. Евреинов. – М., 1981. – 208с.
839134
  Евреинов Э.В. Однородные вычислительные системы. / Э.В. Евреинов, В.Г. Хорошевский. – Новосибирск, 1978. – 319с.
839135
  Убаева Ф.С. Однородные главные члены предложения в современном узбекском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Убаева Ф.С.; М-во высш. образованяи СССР. Узбек.гос. ун-т им Алишера Навои. – Бухара, 1958. – 16л.
839136
  Нечаева Л.Т. Однородные глагольные сказуемые в современном японском языке : Автореф... канд. филолнаук: 10.02.18 / Нечаева Л. Т.; МГУ, ин-т стран Аз. и Афр. – М., 1974. – 22л.
839137
  Зубарев Ю.М. Однородные движения бесстолкновительной плазмы в самосогласованных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Зубарев Ю.М.; Моск. гос. ун-тет. Мех.-мат. ф-тет. – К., 1974. – 13л.
839138
  Кипнис Л.А. Однородные задачи теории упругости класса для клиновидной области с трещиной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кипнис Л.А.; МГУ. – М., 1979. – 11л.
839139
  Хатиашвили Г.М. Однородные и составные упругие цилиндры / Г.М. Хатиашвили. – Тбилиси, 1991. – 180с.
839140
  Каляев А.В. Однородные коммунтационные регистровые структуры / А.В. Каляев. – М., 1978. – 335с.
839141
  Ривилис А.А. Однородные локально симметрические области в однородных пространствах, оссоциированных с полупростыми йордановыми алгебрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ривилис А. А.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1971. – 14л.
839142
   Однородные микроэлектронные ассоциативные процессоры. – М., 1973. – 280с.
839143
  Маматханова М.И. Однородные определения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Маматханова М.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 23л.
839144
  Степанов Н.А. Однородные пространства, порожденные эндоморфизмами групп Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Степанов Н.А. ; Казан. гос. ун-т. – Горький, 1968. – 8 с. – Бібліогр.:с.6-8
839145
  Зельниченко А.Т. Однородные разностные схемы для уравнения теплопроводности с разрывным решением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Зельниченко А.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 13л.
839146
  Зельниченко А.Т. Однородные разностные схемы для уравнения теплопроводности с разрывным решением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Зельниченко А.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 12л.
839147
  Зельниченко Александр Тимофеевич Однородные разностные схемы для уравнения теплопроводности с разрывным решением : Дис... кандидата физ.-мат.наук: 01.01.07 / Зельниченко Александр Тимофеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 190л. – Бібліогр.:л.180-190
839148
  Мантуров О.В. Однородные римановы пространства с неприводимой группой вращений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мантуров О.В.; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
839149
  Чеснокова Л.Д. Однородные составные сказуемые в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чеснокова Л.Д.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 21л.
839150
   Однородные структуры. – М., 1973. – 151с.
839151
  Аладьев В.З. Однородные структуры / В.З. Аладьев, В.Г. Тупало. – Київ : Тэхника, 1990. – 272с.
839152
  Чернов В.Г. Однородные сферические симметричные обобщенные функции в пространстве прямоугольных матриц с элементами из непрерывного локально-компактного несвязного поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Чернов В.Г.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Х., 1972. – 9л.
839153
   Однородные управляющие структуры адаптивных роботов. – Москва : Наука, 1990. – 147с.
839154
  Чжун Кай-лай Однородные цепи Маркова / Чжун Кай-лай. – Москва : Мир, 1964. – 425 с.
839155
  Евреинов Э.В. Однородные цифровые автоматы с программируемой структурой. : Автореф... Доктора техн.наук: / Евреинов Э.В.; АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
839156
  Ковалев В.К. Однородные члены предложения в современном белорусском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Ковалев В.К.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 17л.
839157
  Карецкайте Я. Однородные члены предложения в современном литовском литературном языке : Автореф... канд .филол.наук: / Карецкайте Я.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1967. – 16л.
839158
  Харатья Дмитрий Однорукий бандитизм : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 94-95 : Фото
839159
  Тадеєв Ю.П. Односекторна модель економічного зростання з технологічним прогресом та інтелектуальним капіталом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 530-535. – ISSN 1993-6788
839160
  Тадеєв Ю. Односекторна модель економічного зростання з урахуванням інтелектуального капіталу // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 383-390. – ISSN 1684-906Х


  Досліджено нову модель оптимального зростання, яка враховує інвестиції у фізичний капітал та лоюдський капітал.
839161
  Коляструк Н.Д. Односельчане / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1955. – 324с.
839162
  Мамаев В.С. Односельчане / В.С. Мамаев. – Киров, 1957. – 30с.
839163
  Залипаев В.П. Односельчане / В.П. Залипаев. – Ярославль, 1980. – 160с.
839164
  Звірик А.П. Односельчани : оповідання / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1980. – 128 с.
839165
  Тепер И.А. Односеменная сахарная свекла в Молдовии / И.А. Тепер. – Кишинев, 1961. – 22с.
839166
  Стаменков В. Односите мегу органите на управуваньего и раководенего во стопанството. / В. Стаменков. – Скопіе, 1963. – 56с.
839167
  Шелехань О.В. Односічний меч із кургану біля с. Мирне на Херсонщині // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 50-63. – ISSN 0235-3490
839168
  Москаленко Н.А. Односкладні речення / Н.А. Москаленко. – Одеса, 1965. – 30с.
839169
  Кременчук А. Односкладні речення у синтаксисі англійської мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 66-68
839170
  Стась Т.В. Однословные наименования пахотных земель по признаку "общее название обрабатываемого (пахотного) земельного угодья" (по материалам памятников письменности XIV - XVI вв.) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 192-199. – ISBN 966-8906-05-5
839171
  Груздева Л.С. Односоставне предложения с именительным падежом имени существитеьлного в роли главного члена в русском литературном языке конца XVIII - начал XIX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Груздева Л.С.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 19л.
839172
  Найдов Б.П. Односоставные имплицитно-оценочные конструкции в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Найдов Б.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 12 с.
839173
  Михальченко В.Ю. Односоставные определенно-личные, неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михальченко В.Ю.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 16л.
839174
   Односоставные предложения в восточных языках. – М., 1976. – 136с.
839175
  Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке / В.В. Бабайцева. – Москва, 1968. – 160 с.
839176
  Расулов Иномджон Односоставные предложения в современном узбекском литературном языке : Автореф... докт. филолог.наук: 10.02.02 / Расулов Иномджон; МВ и ССО УзССР. Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 42л.
839177
  Мишуренко П.Е. Односоставные предложения в украинских народных пословицах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мишуренко П.Е. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1967. – 28 с.
839178
  Суркова С.А. Односоставные предложения и родственные им по смыслу конструкции в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суркова С.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 15л.
839179
  Скобликова Е.С. Односоставные предложения. / Е.С. Скобликова. – Куйбышев, 1977. – 68с.
839180
  Шабанова Татьяна Дмитриевна Односостанвные номинативные предложения в стихотворной форме речи. (На материале англ. поэзии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шабанова Татьяна Дмитриевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
839181
  Доріченко О.В. Одностайність : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 54 с.
839182
  Страссер М. Одностатевий шлюб та право на приватність // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 118-130
839183
  Авах Ю.А. Односторонние запоминающие устройства / Ю.А. Авах, В.К. Фатин. – Москва : Энергия, 1981. – 192 с. : ил.
839184
  Мамедов Я.Д. Односторонние оценки в условиях исследования решений дифференициальных уравнений в банаховых пространствах / Я.Д. Мамедов. – Баку, 1971. – 119с.
839185
  Боднар Т.В. Односторонний отказ в гражданском праве // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 387-401. – ISBN 978-617-566-164-2
839186
  Медведєва М.О. Односторонні акти держави в сфері охорони навколишнього середовища // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 341-346.
839187
  Київець О.В. Односторонні акти держави як форма закріплення міжнародних зобов"язань sui generis // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 160-164. – ISSN 2220-1394
839188
  Шкрібляк К.П. Односторонні правочини в нотаріальній та судовій практиці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шкрібляк Катерина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 198 л. – Бібліогр.: л. 176-198
839189
  Шкрібляк К.П. Односторонні правочини в нотаріальній та судовій практиці : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шкрібляк Катерина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
839190
  Шкрібляк К. Односторонні правочини в цивільному праві як форма задоволення охоронюваних законом інтересів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; Т-во "Гарантія". – Київ, 2013. – № 7 (211). – С. 100-103


  У статті аналізуються односторонні правочини у цивільному праві України: як підстава виникнення цивільних прав, а в окремих випадках обов"язків, упередження можливості зловживань і нав"язування зобов"язань.
839191
  Шкрібляк К. Односторонні угоди у радянському цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 8 (212). – С. 21-24


  У статті досліджуються односторонні угоди у цивільному праві УРСР: як підстава виникнення цивільних прав, а в окремих випадках - обов"язків, упередження можливості зловживань і нав"язування зобов"язань.
839192
  Мельник С.О. Односторонній акт протесту у міжнародному праві: окремі аспекти практики України та інших держав // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 105-111.
839193
  Таш"ян Р. Односторонній правочин та договір - дві частини цілого // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-75.
839194
  Кабиш Ю.М. Односторонній розтяг безмежної пластини з коловим отвором, виготовленої з пружного двохкомпонентного волокнистого однонаправленого композиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язано задачу Кірша для пластини, виготовленої з пружного двохкомпонентного волокнистого однонаправленого композиту.
839195
  Богославская Л.А. Односторонность и неполнота предварительного или судбеного следствия как основание к отмене или изменению приговора : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Богославская Л.А. ; МВ и ССО УССР , Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1975. – 19 с.
839196
  Боднар Т.В. Одностороння відмова в договірних зобов"язаннях // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 232-241. – (0). – ISSN 2078-9165
839197
  Бабій А.О. Одностороння відмова від виконання зобов"язання при передбачуваних порушеннях зобов"язання (договору) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 48-57. – ISSN 1026-9932
839198
  Дідилівський А. Одностороння відмова від договору транспортного експедирування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 196-197. – ISBN 978-617-7069-28-6
839199
  Родоман Т.О. Одностороння відмова від договору як підстава зміни його умов // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 106-110
839200
  БоднарТ Одностороння відмова від зобов"язання (договору) у контексті самозахисту цивільного права та інтересу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 110-117. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються питання одностороньої відмови від зобов"язання (договору) у контексті самозахисту цивільного права та інтересу. Проведено розмежування односторонньої відмови в договірних відносинах, як засобу охорони законного інтересу, і ...
839201
  Костенко Л. Одностороння відмова від зобов"язань за договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 108-111
839202
  Бабій А. Одностороння відмова від правочинів (договорів) боржника у судовій процедурі санації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 50-54
839203
  Бабій А.О. Одностороння зміна та розірвання господарського договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бабій Анастасія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 220 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. - Додатки: арк. 217-220. – Бібліогр.: арк. 8-9, 192-216
839204
  Юрова Т.М. Однострій українських військових формувань першої половини XX ст.: синтез національних мистецьких традицій та європейської практики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Юрова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
839205
   Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 1998-
№ 7. – 2002
839206
  Филиппенко К.К. Односубъектные предложения с несколькими сказуемыми / К.К. Филиппенко. – Казань, 1985. – 76с.
839207
  Поликарпов А.Г. Однотактные проеобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА / А.Г. Поликарпов, Е.Ф. Сергиенко. – Москва : Радио и связь, 1989. – 160 с.
839208
  Стальмашевская Е.В. Однотипные лексико-семантические группы прилагательных со значением "большой" в английском и русском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Стальмашевская Е.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 30л.
839209
   Однотипные магматические горные породы в истории Земли. – Москва : Наука, 1989. – 208 с.
839210
  Семенов С. Однотомник. / С. Семенов. – М., 1936. – 423с.
839211
  Калинина Г.П. Одноуровневая библиографическая запись // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 7. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726
839212
  Калинина Г.П. Одноуровневая библиографическая запись // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 6. – С. 42-45. – ISSN 1726-6726
839213
  Калинина Г.П. Одноуровневая библиографическая запись // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 4. – С. 50-55. – ISSN 1726-6726
839214
  Карабін Л.Д. Однофазна задача Стефана для оптимального точкового керування адресною доставкою лiкiв до злоякiсних пухлин / Л.Д. Карабін, Д.А. Клюшин, Н.И. Ляшко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 14-23. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi дослiджується задача оптимального керування переносом лiкiв з точкових джерел у злоякiснiй пухлинi з вiльною межею. Здiйснено модифiкацiю моделi Чакрабартi-Хансона, побудовано варiацiйний метод та обчислювальний алгоритм для моделювання ...
839215
  Мішин В.І. Однофазний автономний асинхронний генератор / В.І. Мішин, М.Т. Лут, В М. Брагіда // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 186 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 77-79. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
839216
  Мкртчян Д.П. Однофазные селсины / Д.П. Мкртчян, В.В. Хрущев. – Ленинград, 1957. – 344 с.
839217
  Шидловский А.К. Однофазный источник реактивной мощности с частотным регулированием / А.К. Шидловский, В.С. Федий, А.В. Попов. – Москва : АН УССР, 1976. – 56 с.
839218
  Самойленко Ю.І. Однофазові солітоноподібні розв"язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (випадок спеціальних початкових умов) // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 327-340. – ISSN 1815-2910
839219
  Гор Г.С. Однофамилец / Г.С. Гор. – Л., 1956. – 220с.
839220
  Гранин Д.А. Однофамилец / Д.А. Гранин. – М, 1983. – 442с.
839221
  Гранин Д.А. Однофамилец / Д.А. Гранин. – Л, 1984. – 567с.
839222
  Павлова В. Однофамилица : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
839223
  Корінь С.А. Одночасна нейромережева обробка пов"язаних даних при експериментальних параметричних вимірюваннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 313-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Питання одночасної обробки всієї отриманої інформації при параметричних вимірюваннях часто виникає при дослідженні фізичних явищ чи процесів в залежності від характеристик впливу. Зазвичай почергова зміна кількісних характеристики одного і того ж типу ...
839224
  Костишин М.Т. Одночасне визначення товщини і показника заломлення тонкого шару за допомогою мікроінтерферометра "МИИ-1" / М.Т. Костишин, О.А. Шишловський. – С. 27-35
839225
  Куліков А.Ю. Одночасне кількісне визначення гідрофобних та гідрофільних сполук методом міцелярної рідинної хроматографії : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.02 / Куліков Артем Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 54 назви
839226
  Десятов Є.Д. Одночасне складання і гравірування карт на пластиках // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 45-49. – (Географії ; Вип. 10)
839227
  Кобзистий П.І. Одночасність літнього випадання опадів на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 21-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 21)
839228
  Бродин О.М. Одночастинкові та колективні процеси в розупорядкованих конденсованих молекулярних середовищах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Бродин О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Кмївський політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 341 л. – Бібліогр.: л. 316-341
839229
  Бродин О.М. Одночастинкові та колективні процеси в розупорядкованих конденсованих молекулярних середовищах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. : 01.04.14 / Бродин О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 39 назв.
839230
  Ню Нін Одночастинність як категорія теоретичного та історичного музикознавства : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ню Нін ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
839231
  Голяк И.Г. Одночастичная обменная модель неупругих пион-нуклонных взаимодействий в области 1-8Гэв/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Голяк И.Г.; АН Каз. ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1968. – 8л. – Бібліогр.:с.6-7
839232
  Богуславский Ю.М. Одночастичное туннелирование в контактах на основе сверхпроводников с пространственно-неоднородным параметром порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Богуславский Ю. М.; АН УССР, Ин-т металлофизики. – К., 1989. – 18л.
839233
  Фенюк А.Б. Одночастичные и двухчастичные инклюзивные реакции в К р-взаимодействиях при 32 ГэВ/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Фенюк А.Б.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
839234
  Рудь В.И. Одночастичные инклюзивные спектры заряженных частиц и эффект интерференции тождественных -мезонов и РР-взаимодействиях при 22,4 ГэВ/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Рудь В.И.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 19л.
839235
  Демченко Г.П. Одночастичные распределения в дуальной резонансной модели / Г.П. Демченко, В Б. Струминский, . – К., 1971. – 14с.
839236
  Булавин Л.А. Одночастичный и коллективный вклады в коэффициент самодиффузии воды в объемной фазе / Л.А. Булавин, В.Н. Наумов, А.Н. Перепелица // Физика жидкого состояния, 1990. – №18


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
839237
  Булавин Л.А. Одночастичный и коллективный вклады в коэффициент самодиффузии молекул воды в одно- двухразрядных р-рах электролитов. / Л.А. Булавин, Г.Н. Вербинская // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
839238
  Булавин Л.А. Одночастный и коллективный вклады в коэффициент самодиффузии метилового спирта. / Л.А. Булавин, Г.Н. Вербинская, В.Т. Кротенко // Физика жидкого состояния., 1991. – №19


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
839239
  Троицкий Ю.В. Одночастотная генерация в газовых лазерах / Ю.В. Троицкий. – Новосибирск : Наука, 1975. – 159 с.
839240
  Журавлев А.П. Одночленные сложноподчиненные предложения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Журавлев А. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 19л.
839241
  Ишмухаметов Б.Х. Одноэлектронные задачи квантовой механики в квазиклассическом рассмотрении: уч. пособие / Б.Х. Ишмухаметов. – Свердловск, 1981. – 87с.
839242
   Одноэлектронные фотоприемники. – Москва : Атомиздат, 1979. – 192 с.
839243
   Одноэлектронные фотоприемники. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 160 с.
839244
  Перцев А.Н. Одноэлектронные характеристики ФЭУ и их применение / А.Н. Перцев, А.Н. Писаревский. – Москва, 1971. – 80 с.
839245
  Трухин М.И. Одноэлектронный перенос в свободнорадикальных реакциях фотографического проявления. / М.И. Трухин. – Л., 1974. – 48с.
839246
  Ильф И. Одноэтажная Америка / И. Ильф, Е. Петров. – М., 1937. – 408с.
839247
  Ильф И. Одноэтажная Америка / И. Ильф, Е. Петров. – М., 1937. – 95с.
839248
  Ильф И. Одноэтажная Америка / И. Ильф, Е. Петров. – М., 1937. – 92с.
839249
  Ильф И. Одноэтажная Америка / И. Ильф, Е. Петров. – Москва : Молодая гвардия, 1937. – 406 с.
839250
  Ильф И.А. Одноэтажная Америка / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Калининград, 1966. – 347с.
839251
  Ильф И.А. Одноэтажная Америка / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1986. – 378с.
839252
  Ильф И.А. Одноэтажная Америка / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – М., 1989. – 496с.
839253
  Хьюи Аарон Одноэтажная Америка : Портфолио // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 55-66 : Фото. – ISSN 1029-5828
839254
  Ильф И. Одноэтажная Америка. Зима. 1935-1936 / И. Ильф, Е. Петров. – М., 1947. – 406с.
839255
  Молодцов Г.П. Одноэтажная улица / Г.П. Молодцов. – Уфа, 1965. – 128с.
839256
  Литвищенко Г.С. Одноядерные эмотивные предложения в современном английском языке. / Г.С. Литвищенко. – Л., 1972. – 35с.
839257
  Годунов Н.П. Одну только правду. / Н.П. Годунов. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 96с.
839258
  Матош А.Г. Одобрана дела / А.Г. Матош. – Београд, 1979. – 238с.
839259
   Одобрен к печати перевод смыслов Корана на украинском языке // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2010. – № 4, август (1431). – С. 7


  23-летний преподаватель Национального ун-та "Острожская академия" Михаил Якубович осуществил первый полный украиноязычный перевод Корана.
839260
   Одобренные списки названий бактерий. – Ереван, 1982. – 421с.
839261
  Рудин Н.П. Одобренный Государственным советом и Государственной думою и высочайше утвержденный Закон 15 июня 1912 г. о преобразовании местного суда. : Временные правила о волостном суде .... [прод. в анот.] / Н. Рудин. – Санкт-Петербург : Юрид. книгоиздат "Сотрудник", 1912. – VIII, 116, 224 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Законодательные мотивы и постатейные объяснения на основании Записки Министра Юстиции, докладов Комиссий Государственной Думы и Государственного Совета и Согласительной Комиссии и прений в законодательных учреждениях
839262
  Тютрюмов И.М. Одобренный Государственным Советом и Думою Закон 14 июня 1910 года об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении : с законодательными мотивами и разъяснениями Правительствующего Сената (по 1 сентября 1910 года) / Сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурор 2 Деп. Правительствующего сената. – Неофи. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение", 1911. – [6], 181 с. – Экз. в разных тип. переплетах
839263
  Бигунова Н.А. Одобрительные речевые акты: объекты и стратеги реализации (на материале англоязычного художественного дискуса) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 30-37. – ISBN 978-966-2668-24-7
839264
  Цицишвили Г.Ш. Одолей алчность свою : роман / Г.Ш. Цицишвили. – Москва : Советский писатель, 1988. – 636 с.
839265
  Калечиц О.М. Одолей свои недуги / О.М. Калечиц, С.А. Соболь. – Минск, 1991. – 125с.
839266
   Одоление : ст., очерки, воспоминания. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 286, [2] с. : фотоил.
839267
  Гвердцители Г.Е. Одоленная высота / Г.Е. Гвердцители. – Тбилиси, 1978. – 347с.
839268
  Баженов В.Н. Одолень-корень / В.Н. Баженов. – К., 1986. – 148с.
839269
  Любимова В.А. Одолень-трава / В.А. Любимова. – М., 1964. – 86с.
839270
  Вега М.Н. Одолень-трава / М.Н. Вега. – Москва, 1970. – 128с.
839271
  Полуянов И.Д. Одолень-трава / И.Д. Полуянов. – Вологда : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971. – 232 с.
839272
  Першин Ю.П. Одолень-трава / Ю.П. Першин. – Воронеж, 1977. – 63 с.
839273
  Полуянов И.Д. Одолень-трава : Повесть / Иван Полуянов. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 271 с. – (Историко-революционная библиотека)
839274
  Лащилин Б.С. Одолень-трава / Б.С. Лащилин. – Волгоград, 1980. – 47с.
839275
  Шуртаков С.И. Одолень-трава / С.И. Шуртаков. – М, 1987. – 414с.
839276
  Ромашов А.П. Одолень-трава / А.П. Ромашов. – Свердловск, 1991. – 316с.
839277
  Стюарт Е.К. Одолень-трава. / Е.К. Стюарт. – М., 1958. – 113с.
839278
  Шуртаков С.И. Одолень-трава. / С.И. Шуртаков. – М, 1989. – 410с.
839279
  Зубарев И.И. Одолеть волну / И.И. Зубарев. – Калининград, 1974. – 96с.
839280
  Супруненко Юрий Одолжите жену...по брачным традициям древних племен и народов // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 2 (50). – С. 88-107. – ISSN 1812-867Х
839281
  Гюнтер В.Г. Одолжите мне день... / В.Г. Гюнтер. – Кемерово, 1964. – 66с.
839282
  Мушник С.М. Одолінь трава / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1981. – 63 с.
839283
  Васильєва Н.В. Одомашнення в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переробки Є. Збарської повісті Ернеста Сетона-Томпсона "Маленькі Дикуни") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 121-130


  Йдеться про одомашнення українських художніх перекладів періоду 1920-30-х років. Береться до уваги тогочасна політична та ідеологічна ситуація в країні мови перекладу. Робиться спроба пояснити спільні особливості вітчизняної та перекладної літератури ...
839284
  Салганский А.А. Одомашнивание копытных в СССР : Автореф... д-ра биол.наук: / Салганский А.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1967. – 49л. – Бібліогр.:с.48-49
839285
  Зубов А.А. Одонтология в современной антропологии / А.А. Зубов, Н.И. Халдеева. – М, 1989. – 229с.
839286
  Зубов А.А. Одонтология. Методика антропологических исследований / А.А. Зубов. – М, 1968. – 200с.
839287
  Бабій І.М. Одоративна номінація як ознака письменницького ідіостилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 30-35
839288
  Кириченко О.А. Одорологія : Лекція №10 / О.А. Кириченко, В.Д. Басай; МВС України. КІВС. – Київ, 2002. – 85с.
839289
  Горелова В. Одри Хепберн: принцесса, ставшая королевой // Личности. – Киев, 2008. – № 5 (15). – С. 4-33. – ISSN 1819-6268


  Одри Хепберн ( 1929-1993) - британская и американская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. Получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме 1953 г. "Римские каникулы".
839290
  Горелова В. Одри Хепберн: принцесса, ставшая королевой // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 11 (111). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268


  Одри Хепберн - британская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. Получила "Оскар" в 1954 году за лучшую женскую роль в фильме "Римские каникулы", а также номинировалась четыре раза в 1955, 1960, 1962 и 1968 годах.
839291
   Одрин. – София, 1983. – 207с.
839292
  Сорока П. Одробини // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 50-71. – ISSN 0130-1608
839293
  Тіточка О. Одружені зі світом / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15 лютого (№ 26). – С. 7


  Про архітектуру міждинастичних шлюбів київських князів розповідає екскурсовод О.Тіточка.
839294
  Гоголь М.В. Одруження / М.В. Гоголь. – Х, 1938. – 99с.
839295
  Гоголь М.В. Одруження / М.В. Гоголь. – К, 1952. – 119с.
839296
  Сангі В.М. Одруження кевонгів / В.М. Сангі. – К., 1979. – 158с.
839297
  Сангі В.М. Одруження Кевонгів : роман, повісті / В.М. Сангі. – Київ : Молодь, 1979. – 208 с.
839298
  Петрушенко М. Одружіть знання з капіталом закликали учасники міжнародної конференції, яка відбулая в Київському національному університеті технологій та дизайну // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12-19 жовтня (№ 43/44). – С. 6


  У колонній залі Київської міської державної адміністрації колектив Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, європейська освітянська спільнота, громадськість України та м. Києва відзначили 175 річницю від дня народження видатного ...
839299
  Груцинова А.М. Одуванчик на завтрак: Деликатесы из трав и плодов / А.М. Груцинова, Ю.И. Коломенский. – Ростов-на-Дону, 1991. – 208с.
839300
  Генатулин А. Одуванчики (Апофеоз войны) : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 91-100. – ISSN 0012-6756
839301
  Степаненко Г. Одухотвореність і майстерність // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.103-114. – ISSN 1728-6875
839302
  Овчаров Д. Одухотворенная глина // Болгарский дипломатический обзор / Общество Болгарского бестселлера. – София, 2005. – Год 5, N 3(38 вып.). – ISSN 1311-929X
839303
  Білик Г. Одухотворенність істиною / Г. Білик, М. Білик // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – № 2. – С. 111-115. – ISBN 966-7653-03-5


  Про творчість художника Василя Братанюка
839304
  Платонов А.П. Одухотворенные люди / А.П. Платонов. – М., 1963. – 238с.
839305
  Платонов А.П. Одухотворенные люди / А.П. Платонов. – М., 1986. – 430с.
839306
  Козлов А. Одухотворення дитинства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 103-107
839307
  Вірченко Т. Одухотворення характерів драматургії малих форм Лесі Українки 1895-1898 років // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 35-39
839308
   Одухотворнные люди. – М., 1987. – 510с.
839309
  Федосова Л.А. Одушевление : стихи / Л.А. Федосова. – М., 1985. – 109с.
839310
  Яців Р. Одушевлені заповіти Павла Ковжуна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Павло Максимович Ковжун — український графік, маляр і мистецтвознавець, спершу представник футуризму, у 1920-х — конструктивізму з використанням елементів українського бароко. Минуло 120 років від дня народження видатного мистця.
839311
  Гессен М. Одушевленная математика // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 138-144


  Биография математика Григория Перельмана - єто еще и своеобразная "биография" математической науки в СССР. В статье рассказівается об истории создания математических спецшкол
839312
  Гоосен Д.П. Одушевленные предметы / Д.П. Гоосен. – Барнаул, 1966. – 27с.
839313
  Станюкович К.М. Одчайдушний / К.М. Станюкович. – К., 1953. – 88с.
839314
  Маринкович Н. Одчайдушні вершники / Н. Маринкович. – Київ, 1977. – 254с.
839315
  Гораций Флакк Квинт Оды / Гораций Флакк Квинт, 1935. – 198с.
839316
  Державин Г.Р. Оды / Г.Р. Державин. – Ленинград, 1985. – 334с.
839317
  Пиндар В. Оды ; Фрагменты / В. Пиндар. – Москва, 1980. – 503 с.
839318
  Махмуд-Анак Оды мирным вещам / Махмуд-Анак; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1968. – 109 с.
839319
  Пиндар Вакхилид Оды. Фрагменты / Пиндар Вакхилид. – Москва : Наука, 1980. – 503с.
839320
  Гораций Квинт Флакк Оды. Эподы. Сатиры. Послания / Гораций Квинт Флакк. – Москва : Художественная литература, 1970. – 479с.
839321
  Михайлець В.М. Одяг для відпочинку. / В.М. Михайлець. – К., 1973. – 136с.
839322
  Славутич Є. Одяг українських козаків переддержавного періоду (до середини XVII ст. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 68-86
839323
  Нестер Л. Одяг як маркер соціально-історичного часу в романі Томаса Манна "Буденброки" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 3-10. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему функціонування одягу на прикладі роману Томаса Манна “Будденброки” (“Buddenbrooks”, 1901). Підкреслено виняткову значущість детального опису зовнішності головних героїв, їхніх жестів, поз та одягу в зображенні соціально-історичного ...
839324
  Приходько С.М. Одяглася земленька у квіти / С.М. Приходько. – К., 1960. – 64с.
839325
  Приходько С.М. Одяглася земленька у квіти / С.М. Приходько. – Київ : Держ. вид-во дитяч. літ-ри УРСР, 1962. – 64 с.
839326
  Форш О.Д. Одягнені в камінь / О.Д. Форш. – Х., 1936. – 293с.
839327
  Поротов Г.Г. Ое / Г.Г. Поротов. – Владивосток, 1967. – 70с.
839328
   Оединстве идеологической и организаторской работы. – Мю., 1962. – 263с.
839329
  Немошкаленко В.В. Оентгеновская эмиссионная спектроскопия и электронная структура переходных металлов и их сплавов : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 046 / Немошкаленко В.В.; АН УССР. Объединен. ученый совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников. – К., 1970. – 44л.
839330
   Оже-спектроскопия. Автоматизация эксперимента / А.П. Шпак, В.Л. Карбовский, В.В. Стонис, Р.В. Диденко, Н.А. Зуева, В.Х. Касияненко; А.П. Шпак [и др.] ; НАН Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова. – Киев : Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова, 2007. – 86, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 84-86
839331
  Добрянський В.І. Ожеледиця! Подбайте про свою безпеку і застерігайте інших / В.І. Добрянський, А.І. Ситник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 30-31 : фото, рис.
839332
  Колісник П.І. Ожеледь і наземний транспорт / П.І. Колісник, М.В. Жеребчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 15)
839333
  Абу-Бакар Ахмедхан Ожерелье : повести / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 640 с. : ил.
839334
  Говоров А.А. Ожерелье / А.А. Говоров. – Москва, 1981. – 96 с.
839335
  Гайдуков М. Ожерелье Великого Новгорода // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 35-38. – ISSN 0235-7089


  Феномен городских укреплений средневекового мегаполиса.
839336
  Ибн Хазм Абу Мухаммед Али Ожерелье голубки / Ибн Хазм Абу Мухаммед Али. – М., 1957. – 235с.
839337
  Абу-Бакар Ахмедхан Ожерелье для моей Серминаз : повесть / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Н. Асанова ; ил.: А. Гурьев. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 255 с. : ил.
839338
  Суханова Наталья Ожерелье дорожных сюрпризов: по Малому Золотому кольцу России : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 74-75
839339
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы / А. (отец) Дюма. – Л., 1991. – 586,2с.
839340
  Дюма А. Ожерелье королевы / А. Дюма; Пер. с франц. Е.Баевской, И.Русецкого и Л.Цывьяна. – Санкт-Петербург : Лик, 1991. – 592с. – ISBN 5-87188-002-9
839341
  Дюма А. Ожерелье королевы : роман / А. Дюма. – Тула : Тулбытсервис, 1992. – 688, [4] с. – ISBN 5-87758-009-4
839342
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы. / А. (отец) Дюма. – Воронеж, 1990. – 702,1с.
839343
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы. / А. (отец) Дюма. – Бишкек, 1991. – 734с.
839344
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы. / А. (отец) Дюма. – Воронеж, 1991. – 702,1с.
839345
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы. / А. (отец) Дюма. – Минск, 1991. – 703,1с.
839346
  Яковлева М. Ожерелье Корфаккана : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 3. – С. 65-86. – ISSN 0132-2036
839347
   Ожерелье стихов: из двух американских антологий // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 190-194. – ISSN 1130-6545
839348
  Клейн А. Ожерелье Сюдбея / А. Клейн. – Сыктывкар, 1973. – 39с.
839349
  Гигон Катрин Ожерелье Тосканы : Открытие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 140-150 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
839350
  Домогацких М.Г. Ожерелье экватора / М.Г. Домогацких. – Москва : Мысль, 1980. – 384 с.
839351
  Аксельрод А.Ю. Оживление без сенсаций / Аксельрод А.Ю. – Москва, 1988. – 208 с.
839352
  Гречко В.В. Оживление местных Советов УССР и совершенстование работы их аппарата в 1925-1927 гг. : Дис... канд. юридич.наук: / Гречко В.В.; М-во высш. и средн. спец. образования УССР. Харьк. юридич. ин-т. – Х. – 426л. – Бібліогр.:л.1-13
839353
  Гречко В.В. Оживление местных Советов УССР, и совершенствование работы и аппарата в 1925-1927 гг. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Гречко В.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1960. – 18 с.
839354
  Лещук П.С. Оживлені ремесла / П.С. Лещук. – К., 1990. – 48с.
839355
  Дибко-Филипчак Оживлення і вшанування пам"яти Івана Филипчака // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич, 2011. – Ч. 2/81 (92). – С. 6-8


  Подано доповідь української письменниці І. Дибко-Филипчак, прочитану на Міжнародній конференції "Література галицького Підгір"я кінця ХІХ - початку ХХ століття і процес національного відродженн"я". Цю конференцію з нагоди 140-х роковин народження І. ...
839356
  Шевченко Т.Г. Оживут озера, степи!.. / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1964. – 64с.
839357
  Костенко А.И. Оживут степи...: Тарас Шевченко за Каспием. / А.И. Костенко, Е. Умирбаев. – Алма-Ата, 1984. – 231с.
839358
  Костенко А.І. Оживут степи...: Тарас Шевченко за Каспіем. / А.І. Костенко, Е. Умірбаєв. – К., 1977. – 263с.
839359
  Нагнибіда М.Л. Оживуть степи : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 47с.
839360
  Осокин В.Н. Ожившая статуя / В.Н. Осокин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 190 с.
839361
  Мусий В.Б. Ожившая статуя как волшебный помощник в рассказе С. Кржижановского "Кунц и Шиллер" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 36-44. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
839362
  Жеффруа-Шнайтер Беренис Ожившие боги : Печему мы такие разные: Индия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 118-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
839363
  Деревянко А.П. Ожившие древности / А.П. Деревянко. – Москва, 1986. – 2388с.
839364
  Киличичаков М.Е. Ожившие камни / М.Е. Киличичаков. – М., 1983. – 222с.
839365
  Шатлен Кароль Ожившие предки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 76-80 : Фото. – ISSN 1029-5828
839366
  Федотов А.Я. Ожившие силуэты / А.Я. Федотов. – М., 1961. – 94с.
839367
   Ожившие сказки. – Таллин, 1977. – 128с.
839368
  Чирков Ю.Г. Ожившие химеры / Ю.Г. Чирков. – М., 1991. – 238с.
839369
  Кваша Е.А. Ожидаемая продолжительность жизни взрослого населения в регионах России в последнее десятилетие / Е.А. Кваша, Т.Л. Харькова // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-40. – ISSN 0320-8168
839370
  Балута А.М. Ожидаемые горногеологические условия и формы проявления горного давления на глубоких горизонтах шахт Криворожского бассейсна / А.М. Балута, И.Д. Ривкин, Г.В. Тохтуев. – Киев : Наукова думка, 1972. – 46с.
839371
   Ожидаемые изменения биологических ресурсов при переброске части стока р.Печоры на юг. – Сыктывкар, 1982. – 61 с.
839372
   Ожидаемые изменения гидрологического режима в Северной Евразии в результате исчезновения многолетнего морского льда в Арктике / В.П. Мелешко, В.М. Катцов, А.В. Байдин, Т.В. Павлова, В.А. Говоркова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 5-21 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0130-2906
839373
  Теодорович Сергей Ожидается взрывообразное повышение гарантий : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 44-45 : Фото
839374
  Прокопов П.И. Ожидается перемена погоды. / П.И. Прокопов. – Краснодар, 1979. – 269с.
839375
  Зубавин Б.М. Ожидание / Б.М. Зубавин. – М, 1956. – 88с.
839376
  Тхоржевский С.С. Ожидание / С.С. Тхоржевский. – Л., 1958. – 139с.
839377
  Шишкан Б К. Ожидание : стихи / Б К. Шишкан, . – Москва, 1959. – 456 с.
839378
  Воронов Н.П. Ожидание / Н.П. Воронов. – Москва, 1959. – 256с.
839379
  Филиппов Н.С. Ожидание / Н.С. Филиппов. – Ленинград, 1962. – 236 с.
839380
   Ожидание. – М., 1962. – 32с.
839381
  Погодин Р.П. Ожидание / Р.П. Погодин. – Л., 1963. – 96с.
839382
  Нам Као Ожидание / Нам Као. – Москва, 1963. – 183с.
839383
  Элиозишвили М.А. Ожидание / М.А. Элиозишвили. – Тбилиси, 1964. – 164с.
839384
  Холендро Д.М. Ожидание / Д.М. Холендро. – М., 1967. – 392с.
839385
  Жале Ожидание / Жале. – М., 1967. – 101с.
839386
  Яшин Д.А. Ожидание : стихи / Д.А. Яшин. – Ижевск : Удмуртия, 1968. – 75 с.
839387
  Гончаров В.М. Ожидание / В.М. Гончаров. – М., 1969. – 127с.
839388
  Елин И.М. Ожидание / И.М. Елин. – Челябинск, 1970. – 92с.
839389
  Мавлянов Ж. Ожидание : повести и рассказы / Ж. Мавлянов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 254 с.
839390
  Погодин Р.П. Ожидание / Р.П. Погодин. – Л., 1971. – 127с.
839391
  Золотухин И.И. Ожидание : рассказы / И.И. Золотухин. – Харьков : Прапор, 1973. – 163с.
839392
  Бузюткин Н.Н. Ожидание / Н.Н. Бузюткин. – Куйбышев, 1975. – 23с.
839393
  Ливанов А.К. Ожидание / А.К. Ливанов. – М., 1975. – 103с.
839394
  Бондарев Ю.В. Ожидание / Ю.В. Бондарев. – М, 1976. – 62с.
839395
   Ожидание. – София, 1976. – 144с.
839396
  Зурабов А.А. Ожидание / А.А. Зурабов. – Тбилиси, 1978. – 311с.
839397
  Кононов Э.Ф. Ожидание / Э.Ф. Кононов. – Петрозаводск, 1978. – 470с.
839398
  Гевелинг А.Ф. Ожидание / А.Ф. Гевелинг. – М, 1979. – 95с.
839399
  Снегин Д.Ф. Ожидание / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1980. – 447с.
839400
  Саковец В.И. Ожидание / В.И. Саковец. – М., 1981. – 239с.
839401
  Березовский Н.В. Ожидание / Н.В. Березовский. – М, 1983. – 174с.
839402
  Ероховец А.С. Ожидание / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1985. – 336с.
839403
  Гончаров Ю.Д. Ожидание / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1985. – 384с.
839404
  Амлинский В.И. Ожидание / В.И. Амлинский. – Москва, 1985. – 511с.
839405
   Ожидание. – Пермь, 1986. – 351с.
839406
  Усманов У. Ожидание : роман, рассказы / У. Усманов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 464 с.
839407
  Гончаров Ю.Д. Ожидание / Ю.Д. Гончаров. – Москва, 1988. – с.
839408
  Балков К.Н. Ожидание / К.Н. Балков. – М, 1989. – 345с.
839409
  Чугунов В. Ожидание : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 8. – С. 76-81. – ISSN 0027-8238
839410
  Акопян К.З. Ожидание (как) воспоминание (в компании с Морисом Бланшо и др.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.82-88. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
839411
  Каинчин Д. Ожидание весны : повести, рассказы / Д. Каинчин; пер. с алт. – Москва : Современник, 1986. – 251 с.
839412
  Голованивский С.О. Ожидание встречи / С.О. Голованивский. – Москва, 1935. – 85 с.
839413
  Романов А.А. Ожидание встречи / А.А. Романов. – Новосибирск, 1962. – 40с.
839414
  Комиссарова М.И. Ожидание встречи / М.И. Комиссарова. – Л., 1973. – 111с.
839415
  Болдырева Е.М. Ожидание героя. / Е.М. Болдырева. – М, 1990. – 64с.
839416
  Бутенко В.П. Ожидание друга / В.П. Бутенко. – Ставрополь, 1987. – 302с.
839417
  Нечаев Л.Е. Ожидание друга / Л.Е. Нечаев. – М., 1989. – 255с.
839418
  Нечаев Л.Е. Ожидание друга, или Признания подростка / Л.Е. Нечаев. – М., 1987. – 173с.
839419
  Поделков С.А. Ожидание журавлей / С.А. Поделков. – М, 1984. – 31с.
839420
  Ляленков В.Д. Ожидание лета: Вторая кн. романа "Борис Картавин" / В.Д. Ляленков. – Л., 1968. – 232с.
839421
  Ляленков В.Д. Ожидание лета: Первая кн. романа "Борис Картавин" / В.Д. Ляленков. – Л., 1981. – 286с.
839422
  Коптев Е.А. Ожидание листвы. / Е.А. Коптев. – Донецк, 1967. – 79с.
839423
  Стещенко Н.Е. Ожидание любви / Н.Е. Стещенко. – М., 1988. – 235с.
839424
  Потанин В.Ф. Ожидание моря / В.Ф. Потанин. – М., 1973. – 222с.
839425
  Каченовский Б.П. Ожидание настоящего / Б.П. Каченовский. – Тула, 1990. – 238с.
839426
  Тарасевич И.П. Ожидание полета. / И.П. Тарасевич. – М., 1982. – 46с.
839427
  Унгарсынова Ф. Ожидание солнца : стихотворения / Ф. Унгарсынова. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 127 с.
839428
  Гриднев П.Я. Ожидание урожая. / П.Я. Гриднев. – Куйбышев, 1971. – 96с.
839429
  Филатов Л.И. Ожидание футбола. / Л.И. Филатов. – М., 1977. – 144с.
839430
  Гатов А.Б. Ожидание чуда / А.Б. Гатов. – Москва, 1971. – 239с.
839431
  Кузнецов В.П. Ожидание чуда : Стихи / В.П. Кузнецов. – Москва, 1974. – 118с.
839432
  Турунтаев В.Ф. Ожидание чуда / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1978. – 264с.
839433
  Балкарова Ф. Ожидание чуда : поэмы / Ф. Балкарова; пер. с кабард. И.Озеровой. – Москва : Современник, 1980. – 128 с.
839434
  Авдеенко Ю.Н. Ожидание шторма : повести / Юрий Авдеенко ; худож. О.П. Шамро. – Москва : Воениздат, 1982. – 464 с. : ил.
839435
  Кулемин В.Л. Ожидание. / В.Л. Кулемин. – М., 1959. – 100с.
839436
  Щипахина Л.В. Ожидание. / Л.В. Щипахина. – Волгоград, 1962. – 112с.
839437
  Колунцев Ф. Ожидание. / Ф. Колунцев. – М., 1969. – 320с.
839438
  Колунцев Ф. Ожидание. / Ф. Колунцев. – М., 1971. – 319с.
839439
  Яковенко В.П. Ожидание. Лирика. / В.П. Яковенко. – Донецк, 1964. – 76с.
839440
  Малышев Г.Т. Ожидание. Рассказы. / Г.Т. Малышев. – Куйбышев, 1970. – 78с.
839441
  Коркина А.А. Ожидание.Стихи. / А.А. Коркина. – Кишинев, 1974. – 135с.
839442
  Хлуденев А.П. Ожидания и перемены / А.П. Хлуденев. – М, 1985. – 189с.
839443
  Шкаратан О.И. Ожидания и реальность. Социальная мобильность в контексте проблемы равенства шансов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 5-24. – ISSN 0869-0499
839444
  Завражин И.С. Ожиданье / И.С. Завражин. – Липецк, 1962. – 21с.
839445
  Гришин В.С. Ожиданье рассвета / В.С. Гришин. – Саратов, 1970. – 102с.
839446
  Ермагамбетов Б.Т. Ожижение угля связанным водородом / Б.Т. Ермагамбетов, А.Л. Лапидус. – Алма-Ата, 1990. – 85с.
839447
  Кириченко О. Ожиле дерево Майстра // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 114-119.
839448
  Кириченко Оксана Ожиле дерево Майстра : Краєвиди душі / Кириченко Оксана, Іващенко Микола, Сачек Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 114-119 : Фото
839449
  Килимник О.В. Ожили степи і села / О.В. Килимник. – К, 1968. – 47с.
839450
  Онкович Дмитро Ожилі фрески : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 2-9. – ISSN 0208-0710
839451
  Вороб"йов М.П. Ожина обрію. / М.П. Вороб"йов. – Київ, 1988. – 155,4с.
839452
  Чубач Г.Т. Ожинові береги : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1977. – 87 с.
839453
   Ожити через сто літ : матеріали до наук.-практ. конф. по вшануванню пам"яті Менчиця В.А. : [Ружин-Вчорайше] / Від. культури та туризму Ружин. РДА, Методкаб. від. освіти Ружин. РДА, Ружин. селищ. осередок ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; [упоряд. В. Митюк ; редкол.: Сергійчук В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Типографія від А до Я, 2016. – 102 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7238-29-3
839454
  Кендюхов О.В. ожливості та напрями розвитку експортної діяльності підприємств в умовах інтеграції України в європейський економічний простір / О.В. Кендюхов, В.П. Залізнюк // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 91-96. – ISSN 2226-8820
839455
  Аксенов В.П. Ожог / В.П. Аксенов. – Москва, 1990. – 400с.
839456
  Аксенов В. Ожог : Роман в трех книгах / В. Аксенов. – Москва : Изограф, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 496с. – ISBN 5-87113-080-1
839457
  Королев А. Ожог линзы / А. Королев. – М, 1988. – 368с.
839458
   Ожог родного очага. – М., 1990. – 324с.
839459
  Кузнецов В.И. Ожог: стихи / В.И. Кузнецов. – М., 1990. – 270с.
839460
  Падерин И.Г. Ожоги сердца / И.Г. Падерин. – М, 1978. – 96с.
839461
  Падерин И.Г. Ожоги сердца / И.Г. Падерин. – М, 1988. – 586с.
839462
  Падерин И.Г. Ожоги сердца. (Два путешествия в молодость) / И.Г. Падерин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 380с.
839463
  Аралбаев Т.А. Ожоговая болезнь в горах и при горной адаптации / Т.А. Аралбаев, П.Н. Гольдберг, Г.А. Якунин; АН Кыргызстана; Ин-т физиологии. – Бишкек : Илим, 1991. – 192с. – ISBN 5-8355-0315-6
839464
  Стуруа М.Г. Озабоченная Америка / М.Г. Стуруа. – Москва : Советская Россия, 1984. – 109с. – (По ту сторону)
839465
  Решер Н. Озадачивающие явления // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.103-111. – ISSN 0042-8744


  Философия и наука
839466
  Унгарсынова Ф. Озарение : стихи / Ф. Унгарсынова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 110 с.
839467
  Боженкова М.И. Озарение / М.И. Боженкова. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 1. – 1991. – 267 с.
839468
  Боженкова М.И. Озарение / М.И. Боженкова. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 2. – 1991. – 220 с.
839469
  Браун С. Озарение : Роман / С. Браун; Пер.с англ.Т.В.Трефиловой. – Москва : АСТ, 2000. – 384с. – ISBN 5-237-04638-Х
839470
  Хабичева-Боташева Озарение души / Хабичева-Боташева. – Черкесск, 1985. – 296с.
839471
  Куранов Ю.Н. Озарение радугой: Лирич. повесть на темы искусства по мотивам жизни костром.худ. А.Козлова. / Ю.Н. Куранов. – Л., 1984. – 127с.
839472
  Абдрахманова Т. Озарения : стихотворения : пер. с каз. / Турсынхан Абдрахманова ; [вступ. ст. Ф. Алиевой]. – Москва : Художественная литература, 1981. – 190 с. : ил.
839473
  Эрендженов К. Озаренная земля : стихи / К. Эрендженов; пер. А.Аквилева. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 24 с.
839474
  Голосов П.П. Озаренная солнцем / П.П. Голосов. – Ярославль, 1963. – 95с.
839475
  Ойфа П.Н. Озаренность / П.Н. Ойфа. – Л., 1977. – 112с.
839476
  Нури З. Озаренность : стихотворения / З. Нури; пер с татар. – Москва : Художественная литература, 1981. – 207 с.
839477
  Попов И.Ф. Озаренные / И.Ф. Попов. – Москва, 1946. – 175с.
839478
  Бальбуров А.А. Озаренные / А.А. Бальбуров. – Москва, 1977. – 80с.
839479
  Жариков Л.М. Озаренные / Л.М. Жариков. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 352 с.
839480
  Романов А.Н. Озаренные годы / А.Н. Романов. – Кишинев, 1980. – 296с.
839481
  Камбулов Н.И. Озаренные солдаты : Повести / Н.И. Камбулов. – Москва : Современник, 1975. – 384 с.
839482
  Латьева Л.В. Озаренные солнцем - жаждут / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1980. – 60с.
839483
  Попов И.Ф. Озаренные. / И.Ф. Попов. – М, 1945. – 317с.
839484
  Кузькин М.Г. Озаренье / М.Г. Кузькин. – Тула, 1977. – 223с.
839485
  Карась П.П. Озаріння / П.П. Карась. – К., 1965. – 62с.
839486
  Карпенко М.І. Озброєна муза : лірика / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1970. – 86 с.
839487
  Сухоруких В.С. Озброєне око / В.С. Сухоруких. – Київ, 1952. – 88 с.
839488
  Рибицький І.В. Озброєне серце : поезії / І.В. Рибицький. – Київ : Молодь, 1963. – 56 с.
839489
  Горбач Т. Озброєння рицарів Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві 1410 р.: спроба реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 13-15. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У пропонованій статті автором, на основі писемних, археологічних, та іконографічних джерел розглядаються та аналізуються комплекси захисного та наступального озброєння рицарів Тевтонського Ордену в Грюнвальдській битві 1410 р. In the article on the ...
839490
  Фіалко О.Є. Озброєння скіфських амазонок // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 39-45
839491
  Жуков Борис Озверевшее пространство : после Чернобыля. Биосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 50-56 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
839492
   Озвученные программы второго семестра интенсивного укрса (французский язык). – К., 1979. – 73с.
839493
  Алферова Е.М. Озвученные программы к интенсивному курсу английского языка : Методическая разработка / Е.М. Алферова, Е.А. Друянова; КГУ им.Т.Г.Шевченко. 10-месячные курсы иностранных я зыков. – Киев : КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1971. – 164 с.


  Сборник состоит из 3-х частей, включающих озвученные программы по учебнику Хорнби, 20 программ на бытовую тематику и 35 программ на общественно-политическую тематику
839494
  Лысенко М.М. Озвученные программы к интенсивному курсу французского языка / М.М. Лысенко. – М., 1971. – 129с.
839495
  Зарецкий Ф.И. Озвученный след / Ф.И. Зарецкий. – Фрунзе, 1980. – 55 с.
839496
  Данилевський О.С. Озвучення текстової інформації українською мовою // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 10-11


  В роботі розглянуто математичну модель та алгоритм створення системи конкатенативного сегментивного синтезу української мови, а також проведені експерименти з голосового озвучення заданої текстової інформації.
839497
  Розумеєнко Н.В. Озвучування як різновид аудіовізуального перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 345-349. – ISBN 978-966-581-958-5
839498
  Гальченко О.М. Оздоблення оправ рукописних Євангелій XVI ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 156-178. – ISSN 2222-4203
839499
  Хохлова Р.А. Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням : [навч. посібник] / Розалія Хохлова, Олена Величко. – Київ : Київський університет, 2014. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-771-8
839500
  Регідайло Н. Оздоблювальні та брошурувально-палітурні процеси / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 10 (171). – С. 10-14. – ISSN 2076-9326
839501
  Регідайло Н. Оздоблювальні та брошурувально-палітурні процеси / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 13-15. – ISSN 2076-9326
839502
  Ракитина Р.И. Оздоровительная физкультура для женщин среднего и пожилого возраста. / Р.И. Ракитина, Е.И. Подопригора. – Киев : Здоров"я, 1991. – 132с.
839503
  Гайс И.А. Оздоровительная ходьба / И.А. Гайс. – М., 1990. – 47с.
839504
  Муравов И.В. Оздоровительные эффеты физической культуры и спорта / И.В. Муравов. – К., 1989. – 267с.
839505
  Верещагин Л.И. Оздоровительный бег: с чего начать? / Л.И. Верещагин. – Ленинград, 1990. – 58с. – (Стадион для всех)
839506
  Литовченко Елена Оздоровительный туризм нуждается в общественной поддержке : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 9 : Фото
839507
  Савояров Никита Оздоровительный туризм становится все более доступным : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 44-45 : Фото
839508
   Оздоровление воздушного и водного бассейнов городов : (В помощь проектировщику). – Киев : Будівельник, 1968. – 72с. ; 2
839509
  Белоусов В.Н. Оздоровление городской среды - важнейшая градостроительная задача / В.Н. Белоусов. – Москва : Знание, 1977. – 64с.
839510
   Оздоровление окрудающей среды городов. – Москва, 1973. – 145 с.
839511
  Макушин В.Г. Оздоровление условий труда как фактор повышения его производительности : Автореф... канд. экон.наук: / Макушин В.Г.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. Кафедра экономики труда. – Москва, 1956. – 16л.
839512
   Оздоровление экологической обстановки и очистка побережья Кольского полуострова от брошенных и затопленных судов - одно из направлений деятельности экологического фонда "Гармоническое развитие" : повідомлення / В.И. Бахарев, Е.А. Сергеев, А.Л. Кудренко, Н.И. Черемисин, Д.С. Доля, А.Ю. Митропольский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 110-112. – ISSN 1726-5428
839513
  Гладких Д.М. Оздоровлення банківської системи як ключовий фактор відновлення корпоративного кредитування в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 248-253. – ISSN 2222-0712
839514
  Зайчик В.І. Оздоровлення праці при дуговому електрозварюванні / В.І. Зайчик. – Київ, 1933. – 70с.
839515
  Савицький В.Н. Оздоровлення природними чинниками // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 11 назв
839516
  Чвертко Л.А. Оздоровлення ситуації на регіональних ринках праці як передумова інтеграції України до сітової економічної системи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 312-319. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
839517
  Петренко О.М. Оздоровлення сортів картоплі з використанням синтетичних речовин, похідних імідазотриазолу / О.М. Петренко, І.В. Демчук, М.М. Зарицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-31. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дві нові синтетичні органічні речовини, похідні імідазотріазолу, які виявили антивірусну дію під час первинного тестування в умовах модельных дослідів Розроблено методику їх застосування, що дало змогу підвищити ефективність стабільність ...
839518
  Скиценко В.Д. Оздоровлення фінансово-кредитної системи в Україні - шлях до стабільного розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 61-68
839519
   Оздоровча робота в допоміжній школі. – К., 1950. – 32с.
839520
  Чижик В. Оздоровча фізична культура в умовах проживання на радіоактивно забруднених територіях : Навч. посібник / В. Чижик. – Луцьк : Вежа, 2000. – 197с. – ISBN 966-7294-20-Х
839521
  Будько Євген Оздоровчий сеанс для туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 132-133 : фото
839522
  Старовойтенко О.А. Оздоровчий туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 152-156
839523
  Павлова Ю.О. Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини : монографія / Юлія Павлова. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 353, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-328. – ISBN 978-617-7336-04-3
839524
   Оздоровчо-спортивний комплекс Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 40 років у Криму / О.П. Гончаров, А.Т. Макаров, В.В. Пилипенко, К.О. Третяк; О.П. Гончаров, А.Т. Макаров, В.В. Пилипенко, К.О.Третяк. – Київ : Київський університет, 2003. – 92с.
839525
  Александрова С М. Озеленение балконов : Справочное пособие / С М. Александрова, А.Д. Крестникова. – Москва : Лесная промышленность, 1991. – 214с.
839526
  Колесников А.И. Озеленение водоемов. / А.И. Колесников. – М., 1954. – 188с.
839527
  Машинский Л.О. Озеленение городов / Л.О. Машинский. – Москва : АН СССР, 1951. – 256с.
839528
   Озеленение городов. – Киев, 1966. – 344 с.
839529
  Николаев Д.А. и Грохольская В.С. Озеленение городов большими деревьями / Д.А. и Грохольская В.С. Николаев. – М., 1953. – 200с.
839530
   Озеленение городов на Юге СССР. – К., 1959. – 190с.
839531
   Озеленение городов Приморского края. – Владивосток, 1987. – 516с.
839532
  Любченко Г.Х. Озеленение домов / Г.Х. Любченко. – Ленинград, 1988. – 91 с.
839533
  Базилевская Н.А. Озеленение зданий вьющимися растениями / Н.А. Базилевская. – М., 1950. – с.
839534
   Озеленение зданий вьющимися растениями. Вертикальное озеленение. – М., 1950. – 172с.
839535
  Хромов Ю.Б. Озеленение и благоустройство в городах и групповых системах расселения на Севере / Ю.Б. Хромов. – Москва, 1975. – 66 с.
839536
  Шмидт Н.Э. Озеленение колхозных сел / Н.Э. Шмидт ; под общ. ред. М.С. Осмоловского. – Москва : Гос. изд-во лит. по стр-ву и архитектуре, 1954. – 130 с., [2] л. ил. – (Сельская архитектура и строительство / Акад. архитектуры СССР, Науч.-исслед. ин-т архитектуры сельских зданий и сооружений)
839537
   Озеленение по-чикагски : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 20 : Іл.
839538
  Палентреер С.Н. Озеленение пришкольных участков / С.Н. Палентреер, Н.П. Ракицкий. – М, 1950. – 87с.
839539
  Красинский Н.П. Озеленение промплощадок дымоустойчивым ассортиментом / Н.П. Красинский. – М., 1937. – 215с.
839540
  Вергунов А.П. Озеленение центров крупных городов / А.П. Вергунов. – Москва, 1976. – 44 с.
839541
  Лыпа А.Л. Озеленение шахтных поселков Донбасса, строющихся поточно-скоростными методами / А.Л. Лыпа. – Киев, 1950. – 125 с.
839542
  Заваров О.І. Озеленення Києва / О.І. Заваров. – Киев : Будівельник, 1968. – 55 с.
839543
  Липа О.Л. Озеленення населений місць в зоні Пвіденно-Українського каналу / О.Л. Липа, А.К. Салатич. – К., 1952. – 84с.
839544
  Кучерявий В.П. Озелення населених місць : Підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Лісове та садово-паркове господарство". / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 450с. – ISBN 966-603-278-3


  Вперше в Україні наведено історію озеленення, окреслено соціально-екологічну роль озеленення, розкрито ландшафтно-типологіні та архітектурно-художні основи садово-паркового мистецтво, технологію створення зелених насаджень.
839545
  Лисавенко М.А. Озеленяйте наши города и села! / М.А. Лисавенко. – 6 с.
839546
  Андрієнко Т.Л. Озер вода жива / Т.Л. Андрієнко, С.Ю. Попович, О.Ф. Головач. – Київ : Урожай, 1990. – 176 с. : ил.
839547
  Ругоев Я.В. Озера : стихи и поэма / Я.В. Ругоев. – Москва : Современник, 1976. – 214 с.
839548
  Дмитревский Ю.Д. Озера Африки. / Ю.Д. Дмитревский, И.Н. Олейников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 184с.
839549
   Озера Баргузинской долины. – Новосибирск : Наука, 1986. – 165с.
839550
  Томилов А.А. Озера бассейна р.Витима, их фауна и народно-хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Томилов А.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1953. – 22л.
839551
   Озера Белоруссии. – Минск : Ураджай, 1988. – 214с.
839552
  Апхазава С И. Озера Грузии / С И. Апхазава, . – Тбилиси : Мецнииреба, 1975. – 181с.
839553
  Ермолов А.А. Озера за облаками / А.А. Ермолов, Я.С. Срависский. – Фрунзе, 1979. – 45 с.
839554
  Лопотко М.З. Озера и сапропель / М.З. Лопотко. – Минск, 1978. – 88с.
839555
   Озера Казахстана и Киргизии и их история. – Л., 1975. – 279с.
839556
  Корженевский Н.Л. Озера Кара-Куль. / Н.Л. Корженевский. – Л., 1936. – 113с.
839557
  Филонец П.П. Озера Карагандинской области / П.П. Филонец, Т.Р. Омаров; АН КазССР. Сектор физической географии. – Алма-Ата : Наука, 1968. – 129с.
839558
   Озера Карелии. – Л., 1930. – 167с.
839559
  Герд С.В. Озера Карело-Финской ССР и их рыбные богатства / С.В. Герд. – Петрозаводск, 1951. – 152с.
839560
   Озера Карельского перешейка. Лимнологические циклы. Озера Красного. – Ленинград : Наука, 1971. – 532с.
839561
  Арчаков А.А. Озера Костромской области. : Автореф... наук: / Арчаков А.А.; Моск. обл. пед .инст. – Москва, 1953. – 15 с.
839562
   Озера криолитозоны Сибири. – Новосибирск, 1974. – 158с.
839563
   Озера Лача и Воже. Материалы комплексных исследований. – Л., 1975. – 36с.
839564
  Кириллова В.А. Озера Ленинградской области. / В.А. Кириллова, И.М. Распопов. – Л., 1971. – 152с.
839565
  Головко В.К. Озера нашего края / В.К. Головко. – Свердловск, 1963. – 135с.
839566
   Озера Прибайкальского участка зоны БАМ. – Новосибирск, 1981. – 224с.
839567
  Лесненко В.К. Озера Псковской области / В.К. Лесненко, В.Н. Абросов. – Псков, 1973. – 154с.
839568
   Озера различных ландшафтов Кольского полуострова. – Ленинград : Наука
Часть1 : Гидрология озер и характеристика их водосборов. – 1974. – 276с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
839569
   Озера различных ландшафтов Кольского полуострова. – Ленинград : Наука
Часть 2 : Гидрохимия и гидробиология. – 1974. – 276с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
839570
   Озера различных ландшафтов Северо-Запада СССР. – Л.
1. – 1968. – 212с.
839571
   Озера различных ландшафтов Северо-Запада СССР. – Л.
2. – 1969. – 303с.
839572
  Первова Наталья Озера с крутыми берегами, или Горы без вершин / Первова Наталья, Горшков Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 152-153 : фото
839573
  Филонец П.П. Озера Северного, Западного и Восточного Казахстана : (справочник) / П.П. Филонец, Т.Р. Омаров ; Гл. управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Казахский научно-исследоват. гидрометеорологическ. ин-т ; Сектор географии АН КазССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 136 с., [3] с. – Библиогр.: с. 100-120
839574
   Озера северо-запада Сибирской платформы. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1981. – 190 с. – Библиогр.: с. 178-183. – (Труды Лимнологического института / АН СССР, Сиб. отд-ние ; № 33 (53))
839575
   Озера семиаридной зоны СССР. Внутривековая изменчивость состояния озер Казахстана. – Ленинград, 1970. – 304с.
839576
   Озера Срединного региона. – Л., 1976. – 359с.
839577
   Озера Среднего Поволжья. – Л., 1976. – 236с.
839578
  Ільїн Л.В. Озера та штучні водойми України: просторова диференціація та ресурси : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 27-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
839579
   Озера Тянь-Шаня и их история. – Ленинград : Наука, 1980. – 232с.
839580
  Филонец П.П. Озера Центрального и Южного Казахстана / П.П. Филонец. – Москва, 1973. – 198 с.
839581
  Лезин В.А. Озера Центрального Казахстана (комплексная типологическая характеристика режима и ресурсов) / В.А. Лезин. – Алма-Ата, 1982. – 182с.
839582
  Поползин А.Г. Озера юга Обь-Иртышского бассейна. (зональная комплексная характеристика) / А.Г. Поползин. – Новосибирск, 1967. – 351с.
839583
  Андреева М.В. Озера Южного и Среднего Урала (гидрологический режим и влияние на него атмосферной циркуляции0 / М.В. Андреева. – Челябинск, 1973. – 270с.
839584
   Озера Южного Сахалина и их ихтиофауна. – М., 1964. – 268с.
839585
  Сорокин В.В. Озерная сторона / В.В. Сорокин. – М., 1976. – 255с.
839586
  Лазарчук В.А. Озерний дзвін / В.А. Лазарчук. – К., 1982. – 82с.
839587
  Ковальов Д.В. Озерний Край у 1918 р.: "фінляндський меч" під "німецьким щитом" // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 304-319. – ISSN 2313-1993


  Висвітлено основні події становлення фінляндської державності впродовж листопада 1917 р. – грудня 1918 р. і фінляндської громадянської війни за участі представників місцевої ліворадикальної соціал-демократії, яка прагнула встановити у Гельсінкі ...
839588
  Ільїна О.В. Озерний сапропель Волинської області: ресурси та перспективи використання у рекреакційно-курортній діяльності / О.В. Ільїна, М.П. Пасічник, Н.В. Пасічник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 115-124. – ISSN 2308-135X
839589
  Братан М.І. Озерниця : лірика / М.І. Братан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 77 с.
839590
  Рубанов И.В. Озерно-почвенное соленакопление в Узбекистане / И.В. Рубанов. – Ташкент, 1977. – 158с.
839591
  Мовчан В.А. Озерно-річкове і ставкове рибне господарство західних областей України / В.А. Мовчан. – Київ, 1954. – С. 271-281
839592
  Тэсиджер Уилфрид Озерные арабы / Тэсиджер Уилфрид. – Москва : Наука, 1982. – 221с. – (Рассказы о странах Востока)
839593
  Королева Н.В. Озерные вокзалы / Н.В. Королева. – Л, 1968. – 79с.
839594
   Озерные карбонаты Нечерноземной зоны СССР. – Пермь, 1985. – 150с.
839595
  Гроховская Л.М. Озерные месторождения солей, их изучение и промышленная оценка / Л.М. Гроховская. – Москва : Недра, 1972. – 165с.
839596
  Пидопличко А.П. Озерные отложения Белорусской ССР / А.П. Пидопличко. – Минск, 1975. – 119с.
839597
  Костин И.А. Озерные песни / И.А. Костин. – Петрозаводск, 1981. – 136с.
839598
  Смирнов А.В. Озерные спропели, их добыча и использование в сельском хозяйстве / А.В. Смирнов. – М., 1965. – 160с.
839599
  Савояров Никита Озерный край, или Новое открытие Финляндии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 65-67
839600
  Зыбин А.С. Озерный рачок-бокоплав (Gammarus Rivulogammarus. lacustris G.O.Sars) и перспективы его хозяйственного использования на основе данных опыта. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зыбин А.С.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Омск, 1958. – 25л.
839601
  Михеева Т.М. Озерный фитопланктон и его продукционные возможности в водоемах разного типа. : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Михеева Т.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
839602
  Рукавишников Б.И. Озеро-Иссык-Куль и хребет Терскей-Алтау / Б.И. Рукавишников. – М, 1970. – 120с.
839603
  Торопыгин В.В. Озеро / В.В. Торопыгин. – Л, 1976. – 127с.
839604
  Гужва В.Ф. Озеро : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1986. – 263 с.
839605
  Рузанкина Н. Озеро // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 120-128. – ISSN 1728-8568
839606
   Озеро Байкал. – М., 1967. – 11с.
839607
   Озеро Байкал. – М., 1968. – 56с.
839608
  Буянтуев Б.Р. Озеро Байкал / Б.Р. Буянтуев. – Москва : Знание, 1978. – 56с. – (Наука о Земле ; №5/1978)
839609
   Озеро Байкал. – М., 1979. – 80с.
839610
  Галазий Г.И. Озеро Байкал / Г.И. Галазий. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике; Наука о земле ; № 5)
839611
  Кибертъ Озеро Байкалъ / Кибертъ, 1903. – 47с.
839612
   Озеро Балатон. – Будапешт, 1959. – 188с.
839613
  Абросов В.Н. Озеро Балхаш / В.Н. Абросов ; АН СССР, Геогр. о-во СССР. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1973. – 180 с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 165-178
839614
  Ткаченко А.С. Озеро беглой воды : повесть // Вечер воспоминаний : повесть / Г.С. Березко. – Москва : Художественная литература, 1976. – С. 54-112. – (Роман-газета ; № 1(815))
839615
  Куняев С. Озеро Безымянное / С. Куняев. – М, 1983. – 303с.
839616
  Зарівна Т. Озеро в тумані : Сентиментальна історія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.42-104. – ISSN 0130-1608
839617
   Озеро Виштынецкое. – Калининград, 1976. – 47с.
839618
  Доктороу Е.Л. Озеро Гагари / Е.Л. Доктороу. – К., 1984. – 230с.
839619
  Смирнов І.Г. Озеро Гарда - туристична перлина Північної Італії / І.Г. Смирнов, Л.В. Ковалевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 72-75


  Розкрито рекреаційно-пізнавальний потенціал найбільшого озера півночі Італії - Гарда, яке нині є одним з найбільших і найвідоміших курортних центрів Південної Європи, що залишається, на жаль, недостатньо відомим та популярним серед українських ...
839620
  Щербаков А.П. Озеро Глубокое / А.П. Щербаков. – Москва, 1967. – 380с.
839621
  Драбкова В.Г. Озеро и его водосбор - единая природная система / В.Г. Драбкова, И.Н. Сорокин. – Ленинград : Наука, 1979. – 196 с.
839622
  Центилович Ф.Ф. Озеро и жизнь в нем. / Ф.Ф. Центилович. – М, 1936. – 48с.
839623
  Жекулин В.С. Озеро Ильмень / В.С. Жекулин, В.П. Нехайчик. – Л, 1979. – 56с.
839624
  Вехов Н.В. Озеро Имандра - природное чудо Русского Севера : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 31-38 : Портрет. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
839625
   Озеро Иссык-Куль и тенденции его природного развития. – Ленинград : Наука, 1986. – 256с.
839626
  Романовский В.В. Озеро Иссык-Куль как природный комплекс / В.В. Романовский. – Фрунзе, 1991. – 167с.
839627
  Пятков Ф.Ф. Озеро Иссык-Куль как район зимовки водоплавающих птиц : автореф. дис. ... канд .биол. наук: / Пятков Ф.Ф.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1953. – 10 с.
839628
  Берггрин А.П. Озеро Иссык / А.П. Берггрин, Н.Н. Дублицкий. – Алма-Ата, 1959. – 16с.
839629
   Озеро Кагул: Биологическая продуктивность. – Кишинев, 1979. – 115с.
839630
  Муравейский С.Д. Озеро Камышлы-Баш / С.Д. Муравейский. – Вологда, 1927. – 36с.
839631
  Цхомария Б.Д. Озеро Кардывач. / Б.Д. Цхомария. – Краснодар, 1962. – 64с.
839632
  Марковський Ю. Озеро Конча та його зоопланктон / Ю. Марковський, 1934. – С.113-157. – Окремий відбиток
839633
  Мясников В.Н. Озеро Краб: Повесть. Для сред. шк. возраста. / В.Н. Мясников. – Куйбышев, 1977. – 175с.
839634
   Озеро Кубенское. – Ленинград : Наука
Ч.1 : Гидрология. – 1977. – 306с.
839635
   Озеро Кубенское. – Ленинград : Наука
Ч. 2 : Гидрохимия. Донные отложения. растительные сообщества. – 1977. – 220с.
839636
   Озеро Кубенское. – Л.
3. – 1977. – 168с.
839637
  Лаффіт Ж. Озеро мрій : роман / Ж. Лаффіт; [Перекл. з франц. Павло Воробйовов, Людмила Воробйова]. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 206 с.
839638
  Дроздик В.М. Озеро Нобель - перлина Поліського краю / В.М. Дроздик, Л.І. Медведчук // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 46-47 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
839639
  Мацевич А.Ф. Озеро Око : повісті, опорвідання / А.Ф. Мацевич. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 286 с.
839640
   Озеро Сарыкамыш и водоемы-накопители коллекторно-дренажных вод. – М., 1991. – 149с.
839641
  Івченко Андрій Озеро Світязь // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 3
839642
  Шагинян С.В. Озеро Севан / С.В. Шагинян. – Л., 1970. – 16с.
839643
  Федорова Н.П. Озеро Селигер : Путеводитель / Н.П. Федорова. – Калинин, 1954. – 95с.
839644
  Шевченко П.К. Озеро Селигер / П.К. Шевченко. – Москва : Профиздат, 1955. – 67с.
839645
   Озеро Селигер. – Калинин, 1963. – 25с.
839646
  Исаков В.З. Озеро Селигер / В.З. Исаков. – М, 1985. – 224с.
839647
  Голубкина И. Озеро Селигер. / И. Голубкина, Н. Федорова. – М., 1951. – 64с.
839648
  Волошин І.І. Озеро серед діброви : оповідання та нариси / І.І. Волошин. – Київ, 1959. – 170 с.
839649
  Дараган С.В. Озеро Синє - еколого-гідрологічні характеристики // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 145-150
839650
  Черепанов С.И. Озеро синих гагар / Сергей Черепанов ; худож. А. Туманов. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1980. – 106 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
839651
  Ливеровский А.А. Озеро тихое / А.А. Ливеровский. – Л., 1980. – 446с.
839652
  Брагин А.И. Озеро тысячи родников / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1978. – 204с.
839653
  Гулям Х. Озеро Тюльпан : стихи и поэмы / Х. Гулям; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1976. – 224 с.
839654
  Бородулин Р. Озеро у горизонта : стихи 1957-1976 гг. / Р. Бородулин; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1979. – 214 с.
839655
  Шкадов И.Н. Озеро Хасан / И.Н. Шкадов. – Москва : Военное издательство, 1988. – 95 с.
839656
   Озеро Хевиз теплый уголок Европы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 64-65 : фото
839657
  Гаврилова Г.Б. Озеро Цириша / Г.Б. Гаврилова. – Рига, 1984. – 122с.
839658
  Вершинин А.С. Озеро Черного Дракона : повесть / А.С. Вершинин. – Горький : Горьковское книжное издательство, 1958. – 259 с.
839659
   Озеро шумит. – М., 1973. – 240с.
839660
  Сидоров В.С. Озеро, которого не было / В.С. Сидоров. – Барнаул, 1972. – 110с.
839661
  Тюрин Ю.П. Озеро. / Ю.П. Тюрин. – М, 1982. – 382с.
839662
  Боньковський О. Озеро. Проза // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2001. – № 7. – С.84-86. – ISSN 0868-4790
839663
  Богословский Б.Б. Озероведение : Учебное пособие для ВУЗов / Б.Б. Богословский. – Москва : МГУ, 1960. – 336с.
839664
  Якушко О.Ф. Озероведение : География озер Белоруссии (Учеб. пособие для спец. геогр. вузов) / О.Ф. Якушко. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 223с.
839665
  Ільїн Л.В. Озерознавство. Українсько-російський словник : Поняття і терміни / Л.В. Ільїн. – Луцьк : Вежа, 2001. – 112с. – ISBN 966-600-020-2
839666
  Щегельский П.Г. Озеряни : поезії / П.Г. Щегельский; П.Г. Щегельський. – Киев : Радянський письменник, 1983. – 78 с.
839667
  Більський Б.І. Озима нічниця / Б.І. Більський. – Харків-Київ : НКПостач.УРСР, 1932. – 34с.
839668
  Пузирний Р. Озима нічниця та як боротися з нею / Р. Пузирний. – Х.К., 1932. – 64с.
839669
  Ломницький Я.Є. Озима пшениця / Я.Є. Ломницький. – Львів, 1968. – 108с.
839670
  Клименко В. Озима пшениця на Дніпропетровщині. / В. Клименко. – Дніпропетровськ, 1958. – 68с.
839671
  Усенко Г.П. Озима пшениця на Харьківщині / Г.П. Усенко. – Х., 1959. – 60с.
839672
  Більський Б. Озима совка взимку 1924-25 року на Київщині / Б. Більський. – 16с.
839673
  Телешко В. Озима совка та боротьба з нею / В. Телешко. – Х., 1925. – 24с.
839674
  Більський Б. Озима совка. / Б. Більський. – 16с.
839675
  Еремеев И.М. Озимая пшеница "Украинка" 0246 Мироновской станции / И.М. Еремеев. – К., 1928. – 105с.
839676
  Мандзюк А. Озимая пшеница в Донбассе / А. Мандзюк. – Сталино, 1953. – 52с.
839677
  Калмансон С.Я. Озимая рожь на зеленый корм, силос и сено / С.Я. Калмансон. – Иваново, 1952. – 6с.
839678
  Марков Ф.И. Озимая совка -- Agrotis segetum Schiff. в орошаемых районах свеклосеяния Киргизии и Казахстана и система мер борьбы с нею : Автореф... канд. биол.наук: / Марков Ф.И.; АН Кириз. ССР. – Фрунзе, 1956. – 16л.
839679
  Чернилевский С.Б. Озимая страна : стихи / Станислав Чернилевский ; пер. с укр. Вадим Кузнецов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
839680
  Кочевський В.В. Озиме світло : поезії / В.В. Кочевський. – Київ, 1985. – 102 с.
839681
  Андрощук І.К. Озимина / І.К. Андрощук. – Київ, 1990. – 30с.
839682
  Глущак А.С. Озимина / А.С. Глущак. – К., 1991. – 189с.
839683
  Гризун А. Озимина : Вірші та поеми / Анатолій Гризун. – Суми : Мрія-1, 2005. – 112с. – ISBN 966-566-292-9
839684
  Кащук Н.О. Озимина бринить : оповідання, нариси / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 142 с.
839685
   Озимские соглашения. – Белград, 1977. – 93с.
839686
  Шилин Н.К. Озимые всходы / Н.К. Шилин. – Донецк, 1988. – 158с.
839687
  Каминская С.В. Озимые промежуточные и повторные культуры в Прикарпатье : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Каминская С.В. ; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 24 с.
839688
  Дибольд Г.Г. Озимые пшеницы Украины / Г.Г. Дибольд. – Харьков, 1925. – 45 с. – (сортоописание ; 2)
839689
  Плигинский В.Г. Озимый червь и борьба с ним / В.Г. Плигинский. – М., 1929. – 16с.
839690
  Плигинский В.Г. Озимый червь и борьба с ним / В.Г. Плигинский. – М.-Л., 1930. – 8с.
839691
  Сахаров Н.Л. Озимый червь и борьба с ним. / Н.Л. Сахаров. – Москва-Саратов, 1925. – 37с.
839692
  Садовской Борис Озимь. – Петроград, 1915. – 47 с.
839693
  Ковалев Д.М. Озимь / Д.М. Ковалев. – М, 1968. – 150с.
839694
  Гаркуша А.Т. Озимь / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1975. – 124с.
839695
  Рябинин Н. Озимь / Н. Рябинин. – Саратов, 1982. – 119с.
839696
  Самсонов С.А. Озимь зеленеет / С.А. Самсонов. – Москва, 1976. – 159 с.
839697
  Петрова О.М. Озираючись на 1960-ті роки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 46-49. – ISSN 1996-5931
839698
  Підлужна А.А. Озирнутися в радості... / Алла Підлужна. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 135, [1] с., [16] арк. фот. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-8936-96-8
839699
  Трошкіна О.А. озміщення кладовищ в структурі населених пунктів / О.А. Трошкіна, І.О. Комар // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 150-156. – ISBN 978-617-7202-74-4
839700
   Ознайомилися з державними інституціями Німеччини // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  Студенти та науковці ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка два тижні знайомилися з функціонуванням законодавчих, виконавчих, політичних, науково-дослідних, навчальних інституцій Німеччини. Відвідали лекції та семінари унікальної магістерської програми з ...
839701
  Просяник Н.С. Ознайомлений - значить озброєний! (Прийоми зимового водіння) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 37-38 : фото
839702
  Ляшенко О.О. Ознайомленість громадян із положенням Конститутції України як складова підвищення рівня їхньої правосвідомості // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 278-287. – ISBN 978-966-7166-35-9
839703
  Артемова Л.В. та ін. Ознайомлення дітей з працею дорослих / Артемова Л.В., Кудикіна Н.В., Школьна І.О. ; За ред. Артемової Л.В. – Київ : Радянська школа, 1988. – 176 с. – (Бібліотека дошкільного працівника)
839704
  Яришева Н.Ф. Ознайомлення дітей з природою / Н.Ф. Яришева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1980. – 165с.
839705
  Шибіко В. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як важлива умова забезпечення доступу особи до правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-30. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто ознайомлення з матеріалами кримінальної справи у розумні строки як складову права учасників процесу на захист своїх законних інтересів і як повноваження органів досудового розслідування, прокурора і суду, пов"язане із забезпеченням ...
839706
  Осмолян В.А. Ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 168-173. – (0). – ISSN 2078-9165
839707
  Маляренко В. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-53. – ISSN 0132-1331
839708
  Ільїна О.В. Ознака "вивчення злочину організованою групою" як кваліфікуюча для корисливих злочинів проти власності: питання тлумачення та застосування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 453-459. – ISSN 1563-3349
839709
  Ільїна Ознака "вчинення злочину організованою групою"як кваліфікуюча для корисливих злочинів проти власності: питання тлумачення та застосування / Ільїна, ОБ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 453-458. – ISSN 1563-3349
839710
  Латишева К.Я. Ознака відсутності логарифмічних розв"язків у лінійних диференціальних рівнянь / К.Я. Латишева. – Київ, 1950. – 72 с.
839711
  Матвієнко В. Ознака епохи - "Миротворча війна" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 1/2). – С. 5


  Дії Путіна в Україні.
839712
  Булкат М.С. Ознака судової влади: загальнотеоретична характеристика поняття // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 106-113. – ISSN 2310-6166
839713
  Куйбіда Р.О. Ознаки адміністративного договору // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 285-287. – ISBN 978-966-667-624-8
839714
  Безклубий І. Ознаки банківського правочину // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С.156-166. – ISSN 1026-9932


  У статті здійснено аналіз правової природи банківського правочину, розглянуто його основні ознаки та запропоновано авторське визначення поняття банківського правочину.
839715
  Панасевич В.А. Ознаки безособовості речення у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 159-163


  У статті здійснено аналіз безособових речень новогрецької мови на основі формально-граматичної та синтаксично-семантичної структури речення. Виявлені ознаки категорії безособовості у новогрецькій мові, вказано на чинники, що впливають на її формування ...
839716
  Олійник С.І. Ознаки весни / С.І. Олійник. – Київ : Художня література, 1950. – 248 с.
839717
  Дячук Н.В. Ознаки вираження психолінгвістичних характеристик художнього тексту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 211-220. – ISSN 2309-1797
839718
  Солодяк О.Ю. Ознаки військово-політичного стилю та жанру // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 332-339.
839719
  Шумицький С.В. Ознаки вірності / С.В. Шумицький. – Х, 1963. – 36с.
839720
  Паракуда О. Ознаки гарантії за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 65-67


  У статті аналізуються гарантії за законодавством України, презумпції, які впливають на саму гарантію та механізм її регулювання як виду забезпечення виконання зобов"язань.
839721
  Компанець К.В. Ознаки гарантій державного ладу: теоретико-правовий аспект // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 96-103. – ISSN 2078-3566
839722
  Кравець І. Ознаки господарських об"єднань як центрів господарських систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам правового становища господарських об"єднань як центрів господарських систем. Визначаються елементи господарських систем, де центром виступають господарські об"єднання. Аналізуються особливості складових вищевказаних ...
839723
  Пашков В. Ознаки господарських правовідносин у контексті забезпечення вітальної безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-21.
839724
  Пашков В. Ознаки господарсько-правових відносин при здійсненні медичного та фармацевтичного обслуговування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 53-58.
839725
  Таликін Є. Ознаки господарської процесуальної форми як судової форми захисту прав та інтересів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 87-94
839726
  Шипілов Л. Ознаки демократичної держави (за працями проф. В.Д.Ткаченка) // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 4-9
839727
  Яворський Я. Ознаки договору страхування: українська практика та зарубіжний досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 94-96. – ISSN 0132-1331
839728
  Коршук Р.М. Ознаки етнічної (національної) меншини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 53-56
839729
  Мулик К.А. Ознаки злочинної організації за законодавством України та зарубіжних країн // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 124-129
839730
  Фесенко Є. Ознаки злочину та його складу в контексті підстави кримінальної відповідальності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 76-81. – ISSN 0132-1331
839731
  Сердюк В. Ознаки злочину: теорія і практика / В. Сердюк, Є. Сердюк, Ю. Юрченко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 102-105
839732
  Василенко А. Ознаки зсуву в межах Закарпатського глибинного розлому // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Тектонофізичні дослідження розривних порушень в Українських Карпатах з використанням структурно-парагенетичного та кінематичного методів розпочались в 90-х роках ХХ ст. Було встановлено, що в природному заляганні переважають субвертикальні тріщини ...
839733
  Словотенко Н. Ознаки і докази формування кварцу з силікагелю в золотоносних жилах Берегівського рудного поля (Закарпаття) / Н. Словотенко, Л. Скакун, Р. Серкіз // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С.132-149 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2078-6220
839734
  Саїнчин О. Ознаки і методи виявлення інсценувань навмисних вбивств // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.599-602. – (Серія юридична ; Вип. 38)
839735
  Іванов В.Ф. Ознаки і риси мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 45-49


  Стаття присвячена дослідженню ознак і рис мас-медіа на основі характеристик, визначених вітчизняними та зарубіжними теоретиками. The article researches characteristics and traits of mass media on the base of determinations of the Ukrainian and foreign ...
839736
  Гладій С.В. Ознаки і функції легітимності в контексті функціонування судової влади // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 259-266. – ISSN 2224-9281
839737
  Строкаченко О.І. Ознаки класифікації статистичних одиниць при формуванні інформаційної системи енергетичної статистики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 59-61. – ISSN 2306-6814
839738
  Мачульська К. Ознаки комп"ютерного дискурсу у світлі інтернет-лінгвістики // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 100-104. – ISSN 2410-0927
839739
  Фарат О.В. Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / О.В. Фарат, І.О. Красілич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 194-201. – ISSN 1993-6788
839740
  Мелешевич А. Ознаки консолідованої демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-105.
839741
  Ключковський Ю. Ознаки консолідованої демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-105.
839742
  Івченко Н.С. Ознаки космогонізму в архаїчних міфах Китаю (міф про Паньгу) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 337-342


  У статті доведено, що усі космогонічні міфи Китаю зображають один міфологічний сюжет- народження Всесвіту із хаосу. Содержание статьи доказывает, что все космогонические мифы Китая изображают единственный мифологический сюжет – рождение Вселенной из ...
839743
  Перепелиця Г. Ознаки кризи політики "стратегічного партнерства" між Україною та США // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – весна. – С.59-67
839744
  Стельмащук О.В. Ознаки кримінального правопорушення як підстава відкриття кримінального провадження // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 58-63. – ISSN 2312-1831
839745
  Жуков М.Н. Ознаки локальної неоднорідності фізичних полів у геологічних базах даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-71. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 19)


  Описано способи реєстрації, формули для розрахунку характеристик локальної неоднородності фізичних полів, які можуть бути використані в базах даних інформаційно-аналітичних систем. Разом із геологічними відомостями якісного характеру можуть складати ...
839746
  Карпова К.С. Ознаки метафоризації американського культурного символу Martin Luther King // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 242-247. – ISBN 978-966-8904-46-2
839747
  Гузар З. Ознаки модерного письма в повісті Івана Франка "Основи суспільності" // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 268-280. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
839748
  Білоконенко Л. Ознаки надтексту міжособистісного конфлікту // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 71-85. – ISSN 1682-3540
839749
  Кулик Л.М. Ознаки насильницької злочинності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 65-69. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
839750
  Кулішенко В. Ознаки недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 32-34. – Бібліогр.: на 14 пунктів
839751
  Примак В. Ознаки непереборної сили у відносинах цивільно-правової відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-67.
839752
  Тищенко Ю. Ознаки неплатоспроможності як підстава для порушення провадження у справі про банкрутство // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 89-93. – ISSN 2220-1394
839753
  Кремінь Т. Ознаки новітньої української філософської лірики (на матеріалі книги В. Гужви "Вертоград") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 338-343
839754
  Герасименко Є.С. Ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 380. – ISBN 978-966-667-624-8
839755
  Одайник Б. Ознаки об"єктивної сторони злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 73-75
839756
  Проценко М.В. Ознаки організованості злочинів: вплив на методику розслідування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 466-473. – ISSN 1563-3349
839757
  Процент М.В. Ознаки організованості злочинів: вплив на методику розслідування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 501-507. – ISSN 1563-3349
839758
  Лизогуб Я. Ознаки основного складу злочину "захоплення заручників" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-84.
839759
  Гнатів О. Ознаки пайових цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-41.
839760
  Юзьків Г.І. Ознаки петраркізму у любовній ліриці В. Сосюри // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 590-594


  Стаття присвячена розкриттю оновлення традиції петраркізму у любовній ліриці В. Сосюри
839761
  Покатаєва О.В. Ознаки підприємницької діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв
839762
  Криницький І. Ознаки податково-правової пільги: проблеми формування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 106-111. – ISSN 1026-9932
839763
  Березовська Н. Ознаки покарання за кримінальним правом України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 142-147. – ISSN 1561-4999
839764
  Брич Л. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею / Л. Брич, В. Навроцький // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.68-72
839765
  Градовський А. Ознаки постмодерного експериментаторства у творчості Томаса Пінчона // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 79-84. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
839766
  Погребняк С. Ознаки права в контексті сучасного праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 164-169. – ISSN 0132-1331
839767
  Макаренков О. Ознаки права відкритого суспільства: концептуальний підхід // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 12-18
839768
  Перощук З.І. Ознаки правовідносин у сфері бюджетної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 119-123
839769
  Панова Л. Ознаки правового ризику у розрахункових правовідносинах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 157-162
839770
  Кочубей Л.О. Ознаки правової системи України як соціальної системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 401-404. – ISSN 2219-5521
839771
  Завальна Ж.В. Ознаки предмета адміністративного договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 83-87.
839772
  Заярний О.А. Ознаки приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 359-360. – ISBN 978-966-667-624-8
839773
  Григорчук Ю. Ознаки притчевості в повісті Віри Вовк "Каравела": їх авторське осмислення та художнє втілення // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 148-153. – ISSN 2307-2261
839774
  Харченко Г.Г. Ознаки речового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 137-141
839775
  Попов В. Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-37. – Бібліогр.: с. 27-30, 34-35. – ISSN 0131-775Х


  Оцінка ринкової рівноваги в сучасній Україні базується на фундаментальних наукових положеннях і виконана за методикою порівняння складових сукупних витрат реального ВВП. Дослідження спрямовано на конкретизацію напрямку "транзиту" національної економіки ...
839776
  Лукаш Г.П. Ознаки сиситемної організації конотативних власних назв // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 69-77. – ISSN 0027-2833
839777
  Афанасьєва О.О. Ознаки спеціальних митних зон в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 15-17.
839778
  Суходубова І.В. Ознаки стабільності законодавства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 221-226. – ISSN 0201-7245
839779
  Гапченко О. Ознаки становлення інформаційного суспільства у ЄС // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 131-132
839780
  Нечипоренко В. Ознаки стратегії блакитного океану У.Ч. Кима та Р. Моборна в розвитку сучасного страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються сучасні аспекти стратегічного менеджменту. Автор розглядає основні етапи розвитку страхового ринку України в контексті стратегії блакитного океану. Modern aspects of strategic management are considered in article. The Author ...
839781
  Одайник Б. Ознаки суб"єктивної сторони злочину "знищення, руйнування або пошкодження пам"яток – об"єктів культурної спадщини" (ст. 298 КК України) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 90-92. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
839782
  Денисова О.В. Ознаки суб"ктивної сторони при кваліфікації діянь, передбачених ст. 127 Кримінального Кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 188-191.
839783
  Паліюк В.П. Ознаки судової влади в контексті Cтарого та Нового Завіту // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 115-131. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
839784
  Гриценко М.С. Ознаки суспільного мовлення в ефірі місцевих телекомпаній України. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 149-151.
839785
  Крижанівський А. Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
839786
  Мальнєва Н.О. Ознаки та категорії психологічного здоров"я особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 171-175. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
839787
  Кузьмін О.Є. Ознаки та особливості полівекторного розвитку підприємств / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
839788
  Трач Ю.Ю. Ознаки та поняття групи як суб"єкта групового позову // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-21
839789
  Стефанчук М. Ознаки та поняття діяльності прокуратури щодо реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді як різновиду юридичної діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 34-47
839790
  Сибільов М. Ознаки та поняття договору в сфері приватного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.87-94
839791
  Булкат М. Ознаки та поняття зовнішніх функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 113-115. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються та узагальнюються характерні ознаки зовнішніх функцій і визначається поняття зовнішніх функцій в сучасних умовах розвитку української держави. В статье анализируются и обобщаются характерные признаки внешних функций и ...
839792
  Клименко О.П. Ознаки та поняття саморуйнівної поведінки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 133-137
839793
  Карабанов Д.О. Ознаки та поняття тактичної операції // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 93. – С. 6-11
839794
  Борисенко М.О. Ознаки та принципи правозастосовної діяльності: теоретичний аспект // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 23-29. – ISSN 2310-9769
839795
  Васильчук М.М. Ознаки та символіка гуцульського тексту: карпатоцентричність і гуцульщинокордизм в українській літературі XIX - поч. XX ст. // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 336-346. – (Слово). – ISSN 2304-7402
839796
  Романюк Я. Ознаки та структура цивільно-правової норми: основні методологічні засади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 81–96. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
839797
  Задирака Н. Ознаки та сутність публічного майна як підгрунтя для здійснення правової охорони // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 96-100. – ISSN 2413-743X
839798
  Сенін Ю.Л. Ознаки та умови здійснення новації за цивільним законодавством України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 29-31
839799
  Сугоняко Ю.П. Ознаки творчого характеру в об"єктах авторського права (структура літературного твору) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 131-135.
839800
  Санченко О.І. Ознаки театральної постановки як об"єкта авторського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 264-267. – ISSN 2219-5521
839801
  Кропив"янська Д. Ознаки тексту як структурованого цілого // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 69-70
839802
  Радковець Ю.І. Ознаки технологій "гібридної війни" в агресивних діях Росії проти України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 36-42
839803
  Прийма С. Ознаки тлумачення норм права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 239-248. – ISSN 1993-0909
839804
  Бичкова С.С. Ознаки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 48-56


  Досліджено специфічні риси третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, як суб"єктів цивільних процесуальних правовідносин. Про Н.С Кузнєцову. - С. 49-50; Про С.Я. Фурсу. - С. 49.
839805
  Оньша А. Ознаки умисного вбивства, вчиненого організованою групою // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 65-69.
839806
  Притуляк Н.М. Ознаки фінансової стійкості - теоретична основа моделювання факторних систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 26-31


  В статті здійснений науковий пошук сутності і основних ознак фінансової стійкості, досліджена природа її взаємозв"язків. На основі отриманих результатів визначені фактори та алгоритм їх впливу на рівень стійкості фінансового стану підприємства. ...
839807
  Чеботарьова Г.В. Ознаки, що визначають злочинність розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження ВІЛ (ст. 132 КК) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 410-415. – ISSN 1563-3349
839808
  Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. / С.А. Веретенникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 256с.
839809
  Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. : учебник для учащихся пед. училищ по спец.№ 202 Дошкольное воспитание и №210 Воспитание в дошкольных учереждениях / С.А. Веретенникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1980. – 272 с. : ил.
839810
  Ткаченко А.М. Ознакомление с местным производством в политехническом обучении школьников V-VII классов сельской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ткаченко А.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15л.
839811
  Ткаченко А.М. Ознакомление с местным производством в политехническом обучении школьников V-VII классов сельской школы. : Дис... канд. пед.наук: / Ткаченко А.М.; Винницкий гос. пед. ин-т им. Н.Островского, 1954. – 353, 17л. – Бібліогр.:л.1-17
839812
  Ткаченко А.М. Ознакомление с местным производством в политехническом обучении школьников V-VII классов сельской школы. Дополнение к диссертации. : Дис... канд. пед.наук: / Ткаченко А.М.; Винницкий гос. пед. ин-т им. Н.Островского, 1954. – л.
839813
  Фирсов Г.П. Ознакомление учащихся 5-6 классов с пунктуацией / Г.П. Фирсов. – М, 1959. – 68с.
839814
  Орлов А.П. Ознакомление учащихся с основами машинной промышленной техники как одна из задач политехнического обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Орлов А.П.; Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1955. – 14л.
839815
  Махмудов Юсуп Ганиевич Ознакомление учащихся с физическими основами технологии производства хлопка на второй ступени обучения физике в сельской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Махмудов Юсуп Ганиевич; Научно-исследовательский ин-т педагогики УССР. – К., 1986. – 24л.
839816
  Поляков А.А. Ознакомление школьников с механизацией труда. / А.А. Поляков. – М., 1966. – 204с.
839817
  Каган В.М. Ознакомление школьников с новой техникой / В.М. Каган. – М, 1968. – 128с.
839818
  Мазур А.В. Означення та законодавче регулювання основного митно-правового поняття: постановка проблеми // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 18-20.
839819
  Бурковська О. Означено-особові речення в російському мовознавстві: лінгвоісторіографічний аспект // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 51-57. – ISSN 2411-6548
839820
  Кулик В. Означувальні рамки в новинах текстах українських мас-медій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 326-340
839821
  Фаворский В. Озобромирование коллоидных снимков / В. Фаворский, 1913. – [2] с. – Отд. оттиск из : Вестник фотографии, сентябрь, 1913 г.
839822
  Омельченко Н.М. Озон : Роман / Н.М. Омельченко. – Киев : Дніпро, 1976. – 186с. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. №5)
839823
  Омельченко Н.М. Озон / Н.М. Омельченко. – Киев, 1976. – 23 с.
839824
  Різниченко О.С. Озон / О.С. Різниченко. – Одеса, 1990. – 84с.
839825
   Озон в земной атмосфере. – Л., 1966. – 200с.
839826
  Гущин Г.П. Озон и аэросиноптические условия в атмосфере / Г.П. Гущин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 342с.
839827
  Разумовский С.Д. Озон и полимерные материалы / С.Д. Разумовский, Г.Е. Заиков. – М, 1988. – 30с.
839828
  Авраменко А. Озон по-лінчевський // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 5 (91). – С. 35-37. – ISSN 1562-3238


  Авторське кіно
839829
  Ровинский Ф.Я. Озон, окислы азота и серы в нижней атмосфере / Ф.Я. Ровинский, В.И. Егоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 182с.
839830
  Недельский А. Озонатор : Роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 9. – С. 25-131. – ISSN 0131-8136
839831
  Недельский А. Озонатор : Роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 8. – С. 23-99. – ISSN 0131-8136
839832
  Чхан М.А. Озонія / М.А. Чхан. – К, 1967. – 75с.
839833
  Чорногуз Ярослав Озонний шар духовності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 6. – С.6-7. – ISSN 0868-9644


  Відомий етнограф, фолькрорист Микола Ткач та письменник Микола Шудря розмовляють про першовитоки української культури, її вплив на сьогодення, на ментальність нинішніх українців
839834
  Филиппов Ю.А. Озонный щит Земли / Ю.А. Филиппов. – Москва, 1980. – 64 с.
839835
   Озонный щит Земли и его изменения. – СПб., 1992. – 287с.
839836
  Кароль И.Л. Озонный щит Земли и человек. / И.Л. Кароль. – СПб., 1992. – 29с.
839837
  Міліневський Г. Озонова діра - "драйвер" клімату // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Міжнародні проекти вчених КНУ. Лабораторія фізики космосу фізичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка знайшли механізми, які впливають на збільшення озонової діри над Антарктикою.
839838
  Корсак К.В. Озонова діра - сигнал небезпеки / К.В. Корсак, М.Я. Коцаренко. – Київ : Тов "Знання УРСР", 1990. – 48с. – (Серія 5 "Вдумливим, допитливим, кмітливим" ; №7). – ISBN 5-7770-0135-1
839839
  Корсак К.В. Озонова діра - сигнал небезпеки / К.В. Корсак, М.Я. Коцаренко. – Київ, 1990. – 48с. – (Вдумливим,допитливим,кмітливим ; 7)
839840
  Пестушко Валерий Озоновый слой в атмосфере хранит... вечная мерзлота : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 53
839841
  Галеева Раиля Ибатулловна Озонолитический синтез поликарбоновых кислот и изучение их реакций : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Галеева Раиля Ибатулловна; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
839842
  Царевский С.Ф. Озор представителей степных удавов, главным образом из России и сопредельных стран / С.Ф. Царевский. – 340-388с.
839843
  Турковська Е. Озоріння : [ поеми, балади, лірика ] / Емілія Турковська. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 232c. – ISBN 978-966-398-015-X
839844
  Лучутенко Л.Н. Озорная девчонка. / Л.Н. Лучутенко. – Одесса, 1971. – 150с.
839845
  Матвеев В.Ф. Озорная перемена : юморески, басни, пародии : [для детей] / Владимир Матвеев ; [худож. Б. Тржемецкий]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1985. – 158 с. : ил. – Миниатюрное издание
839846
  Юшков Г.А. Озорни : комедия / Г.А. Юшков. – Сыктывкар. : Коми книжное издательство, 1963. – 76 с.
839847
  Гулям Г. Озорник : повесть / Г. Гулям; пер. с узб. А.Наумова. – Ташкент : Еш гвардия, 1970. – 182 с.
839848
  Гулям Гафур Озорник : повесть / Гулям Гафур; пер. с узб. А.Наумова. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 143 с.
839849
   Озорник. – М., 1984. – 463с.
839850
  Полетаев С. Озорники / С. Полетаев. – М, 1979. – 239с.
839851
  Платонов Е.В. Озорница / Е.В. Платонов. – Саратов, 1963. – 49с.
839852
  Вежинов П. Озорной мальчик / П. Вежинов. – София, 1983. – 97с.
839853
  Пасько С.Д. Озорной олень. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1962. – 195с.
839854
  Наумов Е.И. Озорной экипаж / Е.И. Наумов. – Харьков, 1988. – 124с.
839855
  Наумов Е.И. Озорной экипаж / Е.И. Наумов. – Х, 1988. – 122с.
839856
  Ванетик С.Е. Озорные линзы / С.Е. Ванетик. – Ставрополь, 1980. – 80с.
839857
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы / Бальзак Оноре де. – Москва, 1956. – 127с.
839858
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы / Бальзак Оноре де. – Иваново, 1957. – 192с.
839859
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы : [пер. с фр.] / Оноре Бальзак ; [сост. В. Бабенко ; худож. С.К. Голощапов]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 288 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
839860
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы / Бальзак Оноре де; Пер. с французского. – Москва : Художественная литература, 1991. – 171с.
839861
  Бальзак Оноре де Озорные сказки / Бальзак Оноре де. – Киев, 1994. – 223с.
839862
  Ряхни Э.Э. Озы и краевые образования последнего оледенения на Пандиверской возвышенности (ЭССР) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ряхни Э. Э.; АН ЭССР, Совет. физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1967. – 32л.
839863
  Бискэ Г.С. Озы Карелии / Г.С. Бискэ. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1955. – 31с.
839864
  Горбунова Т. Озюменко Петро Сергійович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 50 : Петро Озюменко. – С. 3-22
839865
   Озябший меридиан. – Магадан, 1966. – 96с.
839866
   Озябший меридиан. – Магадан
2. – 1977. – 70с.
839867
  Сэпунару З. Оитературно-критические статьи. / З. Сэпунару. – Кишинев, 1962. – 223с.
839868
  Довгань-Левицький Ой : проза:пікантне оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 90-93. – ISSN 0130-321Х
839869
   Ой були ми на весіллі : весільні пісні Західного Полісся з голосу Уляни Кот / запис, нотація мелодій та упоряд. Кузьми Смаля. – Львів : Кобзар, 2012. – 179, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-559-183-5
839870
   Ой вербо, вербо. – Київ, 1981. – 120с.
839871
   Ой вербо, вербо. – К., 1984. – 118с.
839872
  Стельмах М.А. Ой весна-зоряночка / М.А. Стельмах. – Київ, 1970. – 191с.
839873
  Стельмах М.А. Ой весна-зоряночка / М.А. Стельмах. – Київ, 1977. – 152с.
839874
  Саєнко О.І. Ой видно село / О.І. Саєнко. – Київ, 1957. – 56 с.
839875
  Герасименко Ю.Г. Ой видно село : документальна повість / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Прапор, 1981. – 176 с.
839876
  Матвієнко Н. Ой виорю нивку широкую / Ніна Матвієнко; Відповід. ред. І. Пошивайло; Передм. Р. Дидули. – Київ : УЦНК Музей Івана Гончара, 2003. – 576с. – ISBN 966-96228-0-8
839877
  Угляренко П.В. Ой грайте, гуслярики : оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1960. – 176 с.
839878
  Кулаковський В.М. Ой гук, мати, гук : повість / В.М. Кулаковський, П.П. Сиченко. – Київ : Веселка, 1972. – 288 с.
839879
  Листопадов А.М. Ой да, сторона ты моя : донские казачьи песни : военно-бытовые, любовные, семейные, свадебные, гулебно-плясовые / А.М. Листопадов ; [послеслов. Г.А. Червяченко, худож. В.М. Бакланов]. – Ростов-на-Дону : Ростов. кн. изд-во, 1979. – 222 с. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
839880
  Чорнобривець С.А. Ой Дніпре мій, Дніпре : роман / С.А. Чорнобривець; Степан Чорнобривец. – Київ : Дніпро, 1976. – 253 с.
839881
  Чорнобривець С.А. Ой Дніпре, Дніпре / С.А. Чорнобривець. – К., 1969. – 270с.
839882
  Носань С.Л. Ой Дніпро, Дніпро!.. / С.Л. Носань. – К, 1991. – 47с.
839883
  Немирович І.О. Ой жаль, жаль!.. Гумористичне і навіть сатиричне / І.О. Немирович. – Київ, 1963. – 99 с.
839884
   Ой зібралась звірина : Українські народні пісні-казки для дітей. – Київ, 1991. – 192 с.
839885
  Стасюк М.М. Ой летіли лелеченьки / М.М. Стасюк. – К, 1970. – 111с.
839886
  Смоленчук М. Ой літав орел / М. Смоленчук. – Одеса : Маяк, 1969. – 284 с.
839887
  Васильченко Є.Д. Ой лопнув обруч / Є.Д. Васильченко. – Київ, 1976. – 55с.
839888
  Карманський П.С. Ой люлі, смутку : ліpичні поезиї / Петро Карманський ; [Попереднє слово Михайло Яцьків]. – Львів : Hакладом H. Величковського і С-ки, 1906. – 80, [1] с. : портр.
839889
  Кравченко Є.С. Ой на селі племінники... : гуморески / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 176 с.
839890
   Ой не течи, Ганго, вночі.... – К., 1985. – 421с.
839891
  Старицький М.П. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці / М.П. Старицький. – Львів, 1927. – 56с.
839892
  Старицький М.П. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці / М.П. Старицький. – Київ, 1941. – 148 с.
839893
  Старицький М.П. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці : [драма на 5 дій] / Михайло Старицький. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 108 с. : іл.
839894
  Сенченко І.Ю. Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці : п"єса на 5 дій / За М. Стаpицьким пеpеpобив І. Сенченко. – [ Київ ] : ДВУ, 1923. – 84 с. – (Hаpодня театpальна бібліотека)
839895
   Ой під вишнею. – К., 1973. – 120с.
839896
   Ой під вишнею.... – К., 1971. – 248с.
839897
  Лисенко М.В. Ой по горі ромен цвіте / М.В. Лисенко. – К., 1957. – 8с.
839898
   Ой радуйся, земле!: Колядки та щедрівки. – К., 1990. – 16с.
839899
  Бондарина З.І. Ой рано на Йвана... / З.І. Бондарина. – К, 1982. – 176с.
839900
  Пойда М П. Ой співаймо співаночки. / М П. Пойда, . – Ужгород, 1973. – 46с.
839901
  Олійник С. Ой ти, Галю... / С. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 106 с.
839902
  Данилевська Н. Ой ти, Калито, ой, медовая / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Український Центр духовної культури, 2004. – 70, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 70. – ISBN 966-628-094-9
839903
   Ой ти, просо-волото : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / [упоряд. Н. Данилевська]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 232 с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-340-270-3
839904
  Чорний М.Ф. Ой у полі жито / Михайло Чорний. – Київ : Молодь, 1969. – 294 с.
839905
  Левада О. Ой у полі нивка. Лірична комедія / О. Левада, Л. Гроха. – Харків, 1941. – 99с.
839906
  Левада О. Ой у полі нивка. Лірична комедія / О. Левада, Л. Гроха. – К., 1951. – 76с.
839907
  Дмитерко Л. Ой у полі, де тополі... / Л. Дмитерко. – К., 1985. – 32с.
839908
  Дмитерко Л. Ой у полі, де тополі... Розповідь очевидця / Л. Дмитерко. – Київ, 1960. – 33с.
839909
   Ой упало сонце : из украинской поэзии 20-30 х годов. – Москва : Художественная литература, 1991. – 508 с. – ISBN 5-280-01137-1
839910
  Лисенко М.В. Ой чого ти почорніло / М.В. Лисенко. – К., 1958. – 8с.
839911
  Чернобривец С.А. Ой, Днепр мой, Днепр : роман / Степан Чернобривец ; авт. пер. с укр. Л. Михайловской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 287 с.
839912
  Чорнобривець С.А. Ой, Дніпре, Дніпре : роман / С.А. Чорнобривець; Степан Чернобривец. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 271 с.
839913
  Носань С. Ой, Дніпро, Дніпро : повість-реквієм // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-109. – ISSN 0130-321Х
839914
  Забашта Л.В. Ой, катране, катраночку : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1968. – 600 с.
839915
  Бондарина З. Ой, рано на Івана... / З. Бондарина. – К, 1960. – 88с.
839916
  Лисенко М. Ой, у лузі та ще й при березі / М. Лисенко. – К., 1936. – 4с.
839917
  Галата Я. Ой, чий флот стоїть?.. // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.14-15


  Проблема розділу Чорноморського флоту
839918
  Алимджан Х. Ойгуль и Бахтиер : поэма / Х. Алимджан; пер. с узб. С.Липкин. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1948. – 32 с.
839919
  Григорьева Лариса Николаевна Ойконимия Белорусского Подвинья : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Григорьева Лариса Николаевна ; АН БССР , Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1978. – 23 с.
839920
  Бириллов Э.К. Ойконимия Гомельской области. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Бириллов Э.К.; АН БССР. – Минск, 1974. – 24л.
839921
  Кварчия В.Е. Ойконимы Абхазии в письменных источниках. / В.Е. Кварчия. – Сухуми, 1985. – 78с.
839922
  Котович В. Ойконіми Дрогобиччини з погляду ономастики та народної етимології // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 74-84. – ISBN 978-966-2946-40-1
839923
  Волянюк І.О. Ойконіми Північної Тернопільщини 15 ст. // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 215-224. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
839924
  Вербич С.О. Ойконіми Прикарпаття з етимологічно непрозорими твірними основами // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 33-40. – ISBN 978-966-02-4236-4
839925
  Габорак М.М. Ойконіми Прикарпаття, мотивовані відкомпозитними особовими іменами // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 58-71. – ISBN 978-966-02-4236-4
839926
  Литвинчук Наталія Ойконіми Сумщини як джерело історико-етнографічного вивчення краю // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
839927
  Армашевська Т.В. Ойконіми та годоніми, як відображення історико-культурних туристичних ресурсів Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 160-167 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
839928
  Бурковецька І. Ойконіми Уманщини як пам"ятки мови доби Козаччини / І. Бурковецька, І. Кривошея // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 189-191. – ISBN 966-95758-1-8
839929
  Торчинська Н.М. Ойконімійні еквіваленти як засіб номінації поселень (на матеріалі ойконімікону Хмельницької області) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 293-299. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
839930
  Шульгач В.П. Ойконімія Волині : Етимологічний словник-довідник / В.П. Шульгач; НАНУ. Ін-т української мови. – Київ : Кий, 2001. – 189с. – ISBN 966-02-2123-1
839931
  Котович В.В. Ойконімія Дрогобиччини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 67-75. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
839932
  Котович В.В. Ойконімія Жидачівщини // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 142-149. – ISBN 978-966-02-4236-4
839933
  Карпенко О. Ойконімія Житомирщини як джерело вивчення слов"янської антропонімії // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 176-185
839934
  Яцій В.О. Ойконімія Івано-Франківської області : іст.-етимол. словник / В.О. Яцій ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2015. – 387, [3] с. – Бібліогр.: с. 353-388 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1487-9
839935
  Гуцул Л. Ойконімія Полісся в акцентуаційному висвітленні // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 375-381. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
839936
  Купчинська З. Ойконімія України XVIII–XX ст. з родовим належності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-272. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
839937
  Єфименко Ірина Ойконімія Херсонщини в історико-етимологічному аспекті (загальні уваги) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 9-21. – Бібліогр.: Літ.: С.10-11; 44 назв. – ISSN 1682-3540
839938
  Вербич С.О. Ойконімія Хмельниччини (структурно-семантичний аналіз) твірних основ. II. // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 14-21. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
839939
  Гонца І.С. Ойконімія Черкащини : Дис. ...канд. філол наук: Спец. 10.02.01 - укр. мова / Ірина Семенівна Гонца; Уманський держ. ун-т ім. П.Тичини. – Умань, 2006. – 242л. – Додаток: Т. 2. - 242 л. – Бібліогр.: л.217-242
839940
  Гонца І.С. Ойконімія Черкащини : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Ірина Семенівна Гонца; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр: 10 назв
839941
   Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков : Константа. – ISBN 966-342-035-9
Вып. 2. – 2004
839942
   Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков : Константа. – ISBN 966-342-075-8
Вып. 3. – 2005
839943
   Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков : Константа. – ISBN 966-342-362-5
Вып. 4 : Осень-зима. – 2006
839944
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков. – ISBN 978-966-400-084-7
Вып. 5. – 2007
839945
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков. – ISBN 978-966-400-159-2
Вып. 6. – 2009
839946
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков. – ISBN 978-966-400-201-8
Вып. 7. – 2010
839947
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регион. филиал Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков. – ISBN 978-966-400-275-9
Вып. 8. – 2011. – 256 с.
839948
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регионал. филиал Нац. ин-та стратегич. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков
Вып. 9. – 2012. – 256 с.
839949
  Летина Н.Н. Ойкумена русской провинциальной культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 20-23. – ISSN 2073-9702
839950
  Панков А.С. Оймяконский меридиан. / А.С. Панков. – Москва : Мысль, 1979. – 176с.
839951
   Ойротия : труды Сессии СОПС по изучению производительных сил Ойротской автономной области. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1937. – 479 с.
839952
  Баскаков Н.А. Ойротско-русский словарь / Н.А. Баскаков, Т.М. Тощакова. – М., 1947. – 312с.
839953
  Волков И.Б. Ока-хрусталинка / И.Б. Волков. – Тула, 1976. – 63с.
839954
  Флоров Г.Ф. Ока - Сибирячка / Г.Ф. Флоров. – М, 1959. – 84с.
839955
  Городовиков Ока Городовиков / Городовиков. – Элиста, 1974. – 304с.
839956
   Ока Городовиков. – Элиста, 1976. – 340с.
839957
  Серебрянская Е.А. Окаазиональная субстантивация с помощью Lo в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.664 / Серебрянская Е.А.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1975. – 22л.
839958
  Ганиев М.С. Оказалась ли Чили лучше других подголтовлена к кризису? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 70-74. – ISSN 044-748Х
839959
  Рожинский М.М. Оказание доврачебной помощи / М.М. Рожинский, Г.Б. Катковский. – М, 1980. – 48с.
839960
  Седлецкий Ю.Н. Оказание международной правовой помощи по уголовным делам: некоторые проблемы и перспективы совершенствования в законодательстве Республики Молдовы / Ю.Н. Седлецкий, Т.Т. Кердивара // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 47-49. – ISSN 1812-3910
839961
  Гритченко Н.В. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от оружия массового поражения / Н.В. Гритченко. – Москва, 1964. – 64с.
839962
  Гутиков В.С. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от ядерного оружия. Знать и уметь каждому! / В.С. Гутиков, Ю.А. Сипайлов. – М., 1964. – 48с.
839963
  Мельничук Ю.С. Оказії з попами / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1961. – 56 с.
839964
  Кононенко Т.П. Оказіоналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 364-365. – ISBN 966-316-069-1
839965
  Ширяєва О. Оказіоналізм у художньому тексті: лінгвальний статус та головні ознаки (на матеріалі роману Г. Мюллер "Гойдалка дихання") // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 103-109. – ISSN 2078-340X
839966
  Заболотна Т. Оказіоналізми в англомовній рекламі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 191-194
839967
  Дядечко Л.А. Оказіоналізми в сучасних рекламних текстах: когнітивно-прагматичний і соціофункціональний аспекти // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 76-83. – Бібліогр.: Літ.: с. 82-83; 9 назв
839968
  Дєнєжна Е.В. Оказіоналізми в творах Дж. Р.Р. Толкіна як перекладацька проблема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 161-168. – ISBN 978-966-171-092-3
839969
  Мацько О. Оказіоналізми в українському перекладі "Гаррі Поттера" Дж.К. Ролінг // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С.115-118.
839970
  Ємельянова В.М. Оказіоналізми у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі / В.М. Ємельянова, О.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 123-126. – ISBN 978-966-285-302-5
839971
  Нечай О.М. Оказіоналізми у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі / О.М. Нечай, О.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 255-259. – ISBN 978-966-285-302-5
839972
  Мельничук С.В. Оказіоналізми як засіб вираження пестливості та їх переклад (на матеріалі англійської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 347-353. – ISBN 966-581-388-9
839973
  Косович О. Оказіоналізми: форма мовної творчості дітей // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 68-72. – Бібліогр.: Літ.:с. 72; 12 назв
839974
  Бабій І. Оказіональна ад"єктивна номінація в романі "Северин Наливайко" Миколи Вінграновського / Ірина Бабій // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 10-15. – ISSN 0320-3077
839975
  Сем"янова І.В. Оказіональна лексика у сучасних теоретичних дослідженнях німецької мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 214-218
839976
  Лощинова І.С. Оказіональна номінація осіб у творчості письменників Дніпропетровщини // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 150-163
839977
  Ладницька О. Оказіональна словотворчість у дискурсі романів Девіда Лоджа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 38-46. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
839978
  Голікова Н.С. Оказіональна фразеологія в сучасній прозі П. Загребельного // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 18-20
839979
  Дорофєєва Олена Миколаївна Оказіональне слово в сучасній російськомовній газетно-журнальній комунікації (комунікативно-прагматичний та соціокогнітивний аспекти) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Дорофєєва О.М.; КНУТШ; Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
839980
  Гончарова Т.Є. Оказіональне слово і контекст / Т.Є. Гончарова, А.В. Білан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 199-206


  У статті досліджується семантична структура суфіксальних та префіксальних авторських неологимів, простежується формування лексичного значення цих новоутворень, аналаується залежність семантики авторських неологЬмів від виду лінгвістичного контексту. В ...
839981
  Косович О.В. Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, інтернет-видань і художніх творів) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Косович О.В.; МОНУ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 194л. + Додатки л. 1 - 173. – Додатки окремим томом. – Бібліогр.: л. 165 - 194
839982
  Косович О.В. Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.05 - романські мови / Косович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
839983
  Никитченко К.П. Оказіональне словотворення у сучасній науковій парадигмі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 157-162
839984
  Денисова І. Оказіональні апелятиви як засіб формування світу фентезі (на матеріалі твору Дж.К. Роулінг "Гарі Поттер та філософський камінь") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 151-157. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
839985
  Лощинова І.С. Оказіональні дієприкметники у творчості письменників Дніпропетровщини // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 151-158. – ISSN 2313-4437
839986
  Лощинова І.С. Оказіональні іменники в поезії Лесі Степовички, Віктора Коржа, Сергія Бурлакова // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 89-97
839987
  Ткаченко Т. Оказіональні лексичні новотвори в мові прози Михайла Стельмаха // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 296-303. – ISSN 2304-9383
839988
  Богдан С. Оказіональні найменування номінативного поля ДИТИНА в епістолярних текстах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 6-36. – ISSN 2413-0923
839989
  Колоїз Жанна Оказіональні складні номеми як різновид компресивної номінації // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2005. – № 4. – С. 67-72.
839990
  Федурко М. Оказіональні словозрощення в сучасному художньому мовленні: функції та структурні типи // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 273-284. – ISSN 2411-4758
839991
  Шаряк О.М. Оказіональні словотвірні конструкції як синсемантичні одиниці номінації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 164-169. – ISSN 1729-360Х
839992
  Наумюк Г.О. Оказіональні субстантивовані дієприкметники у трагедії Софокла "Антігона" (функціонально-семантичний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 107-111


  Статтю присвячено дослідженню семантичних та функціональних особливостей оказіональних субстантивованих дієприкметників у трагедії Софокла "Антігона". Статья посвящена исследованию семантических и функциональных особенностей окказиональных ...
839993
  Пономаренко В.Д. Оказіональні суфіксальні субстантиви як особливість ідіостилю Т. Мельничука (структурно-семантичний аспект) / В.Д. Пономаренко, К.В. Дюкар // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 103-116
839994
  Трищенко І. Оказіональні утворення в художньому тексті та особливості їх перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено англійські оказіональні утворення в художньому тексті та особливості їх перекладу на матеріалі ро-манів Х. Філдінг "Щоденник Брiджет Джонс" та "Брiджет Джонс: На межі розумного". Розглянуто оказіональні утво-рення різних типів та особливості ...
839995
  Шинкарук С. Оказіональное слово в епігамній творчрсті Миколи Лукаша // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 264-266. – ISBN 966-8188-08-X
839996
  Уханов И.С. Окалина / И.С. Уханов. – Челябинск, 1985. – 318с.
839997
  Уханов И.С. Окалина / И.С. Уханов. – М, 1986. – 64с.
839998
  Тихомиров В.И. Окалинообразование на железе и железных сплавах при высоких температурах : Автореф... докт. хим.наук: / Тихомиров В. И.; ЛГУ. – Л., 1959. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
839999
  Сибирская В.В. Окалинообразование на сплавах железа с хромом при высоких температурах в атмосфере водяного пара. : Автореф... канд. хим.наук: / Сибирская В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 12л.
840000
  Бордон В.Е. Окаменевшие слезы, или Сказание о янтаре Полесья / В.Е. Бордон, Л.И. Матрунчик. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 109с.
<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,