Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>
839001
  Лазарук М. "Научиш жити і любить" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 15 січня (№ 1). – С. 20


  Предювілейні роздуми про 80-річчя геніального поета Миколи Вінграновського.
839002
  Мушкетик Л.Г. Науково-політичні аспекти угорсько-українських контактів // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 57-62. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
839003
  Швальбойм Г.Д. Науково-популярна й художня літертура / Г.Д. Швальбойм. – К.-Х., 1936. – 31с.
839004
  Гарбарук А. Науково-популярні видання - складова вивчення курсу "Історія України" у закладі вищої освіти / А. Гарбарук, О. Казмірчук // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (9). – С. 52-57. – ISSN 2415-8143
839005
  Орендарець О. Науково-правничі школи та їх роль у розвитку науки екологічного права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 90-97
839006
  Красицька Л. Науково-правовий висновок щодо дозволу органу опіки та піклування на вчинення батьками малолітньої дитини правочмнів щодо її майнових прав та надання згоди батьками на вчинення неповнолітньою дитиною правочинів щодо її майнових прав : (частини 2, 3 ст. 177 СК України) / Л. Красицька, Г. Забарний // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 80-90
839007
   Науково-правовий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 270-275
839008
  Спасибо-Фатєєва Науково-правовий внесок про відчудження права оренди // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 22-29


  Аргументація "за" і "проти" відчуження права оренди.
839009
  Андрейцев В.І. Науково-правові аспекти застосування обчислювальної техніки в процесі еколого-юридичного навчання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 56-61. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
839010
  Краснова М.В. Науково-правові засади формування положень про компенсацію екологічної шкоди в природо-охоронному законодавстві України Радянської доби // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 67-77.
839011
  Бабич Л.М. Науково-правові основи формування малого бізнесу в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 8. – С.10-16
839012
  Краснова М. Науково-правові питання екологічного оцінювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз правової характеристики екологічного оцінювання як зібраного поняття, у якому відбивається комплекс питань щодо його мети і завдань у межах реалізації екологічної політики та екологічних прав громадян. Осуществлен анализ правовой ...
839013
  Краснова М.В. Науково-правові питання екологічного управління // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 36-41. – ISBN 978-966-419-269-6
839014
  Виноградова Р.П. Науково-практична діяльність Відділу біохімії м"язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України / Р.П. Виноградова, В.М. Данилова, С.П. Юрасова // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2017. – Vol. 89, N 1, january - february. – С. 90-101. – ISSN 2409-4943
839015
  Мушкетик Л. Науково-практична діяльність етнографічних музеїв Угорщини в контексті формування національної свідомості // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 460-471. – ISBN 978-966-02-7872-1
839016
   Науково-практична конференція "V щорічні читання з проблем інтелектуальної власності" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 172-173


  31 березня 2011 р. на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбулися V щорічні читання з проблем інтелектуальної власності, присвячені пам"яті Опанаса Андроновича Підопригори.
839017
   Науково-практична конференція "Актуальні проблеми міжнародних відносин" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 147


  20 жовтня 2011 р. в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка пройшла щорічна конференція, організована товариством студентів, аспірантів, викладачів і здобувачів Інституту міжнародних відносин, так і учасників з інших навчальних закладів.
839018
   Науково-практична конференція "Актуальні проблеми міжнародних відносин" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 217


  21 жовтня 2010 р. в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка відбулась Міжнародна науково-практична конференція, організована Науковим товариством студентів та аспірантів інституту. Робота була розподілена на три секції: "Міжнародне ...
839019
  Давиденко А.С. Науково-практична конференція "Геоінформаційні технології у територіальному управлінні" / А.С. Давиденко, І.П. Кічкірук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 49-50 : фото. – ISSN 2311-9780
839020
  Матковський О. Науково-практична конференція "Геологічна галузь України - 100-річний шлях" та 60-річчя ДП НАК "Надра України" "Західукргеологія" / О. Матковський, М. Павлунь, Д. Панов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 232-236. – (Серія геологічна ; вип. 31). – ISSN 2078-6425


  Серед організаторів конференції - КНУ імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології".
839021
   Науково-практична конференція "Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 418. – ISSN 2219-5521


  Про науково-практичну конференцію "Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина", організатором проведення якої виступив Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції ...
839022
   Науково-практична конференція "Методико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні" 24-26 травня 2017 року, м. Київ // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 63-70. – ISSN 2224-1485
839023
   Науково-практична конференція "Оронімія Українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження" : інформація // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 53-54
839024
  Руденко І.С. Науково-практична конференція "Оронімія Українських Карпат: дослідження, упорядкування, збереження" : інформація / І.С. Руденко, Н.І. Сивак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 51
839025
  Рогожа М.М. Науково-практична конференція (з міжнародною участю) "Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі соціогуманітарного знання" // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 84-85. – ISSN 2616-9967


  23?24 листопада 2017 р. на базі кафедри етики, естетики та культурології КНУ імені Тараса Шевченка було проведено науково-практичну конференцію (з міжнародною участю) "Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі соціогуманітарного знання", на ...
839026
  Рогожа М.М. Науково-практична конференція (з міжнародною участю) "Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі соціогуманітарного знання" // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 84-85. – ISSN 2616-9967
839027
  Кононенко В.П. Науково-практична конференція «"Чорна рада" 1663 р. та "Руїна" Української козацької держави: історіографічні стереотипи і шляхи їх подолання» // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 233. – ISSN 0130-5247
839028
  Задорожний Микола Науково-практична конференція в Умані : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 53 : Фото
839029
  Веремійчик О. Науково-практична конференція до 110-річчя від дня народження Олени Теліги // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 8


  У Національному музеї літератури України 24 листопада 2016 р. відбулася конференція "Олена Теліга: за спільноту в нації і за братерство в народі", в якій взяли участь науковці, студенти різних вишів, а також представники діаспори. Зацікавила слухачів ...
839030
  Каменєва С.А. Науково-практична конференція до 85-річчя утворення Київської області "Київщина: історія та сучасність" (6 квітня 2017 року) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 171-176. – ISSN 0320-9466
839031
   Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини" : 28-29 жовт. 2016 р. / МОЗ України [та ін.] ; за ред. Т.П. Гарник, В.А. Туманова. – Київ : Київський медичний університет Української асоціації народної медицини, 2016. – 181, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
839032
   Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, ПВНЗ "Київ. мед. ун-т" [та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук, проф. В.А. Туманова, д-ра мед. наук, проф. Б.Б. Івнєва, д-ра мед. наук, проф. Т.П. Гарник. – Київ : [б. в.], 2017. – 151, [2] с., включ. обкл. : табл.
839033
   Науково-практична конференція з міжнародною участю, яка присвячена 25-річчю заснування кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ "Київський медичний університет" "Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини... " : 20 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, ПВНЗ "Київ. мед. ун-т" [та ін.] ; за ред. д. мед. н., проф. Т.П. Гарник, д. мед. н., проф. В.А. Туманова, магістра держ. упр. О.В. Поканевича. – Київ : [б. в.], 2018. – 135, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
839034
   Науково-практична конференція з питання становлення господарської юрисдикції в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 266-269. – ISSN 0132-1331
839035
  Полешко А. Науково-практична конференція з питань професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 183-188. – ISSN 0132-1331
839036
  Налапко Ю.І. Науково-практична конференція з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності / Ю.І. Налапко, О.К. Кириллов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 15-16 : фото
839037
   Науково-практична конференція з проблеми викладання медичного права у медичних і юридичних вишах : [конф., 26-28 квіт. 2012 р., м. Львів] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 384-388. – ISSN 1026-9932


  У конференції взяв участь доктор юрид. наук , професор КНУ імені Тараса Шевченка - Р.А. Майданик, який виступив з доповіддю про особливості викладання медичного права в КНУ імені Тараса Шевченка.
839038
   Науково-практична конференція працівників бібліотек вузів УРСР. – Київ, 1967. – 52 с.
839039
  Медвідь Н. Науково-практична конференція у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка


  Повідомлення про результати Всеукраїнської науково-практичної коніеренції "Театр корифеїв і українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст.", яка відбулася 24-25 травня 2012 р. у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра ...
839040
  Онкович Г. Науково-практична конференція як різновид інноваційних медіаосвітніх технологій / Г. Онкович, А. Онкович // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 247-270. – ISSN 1728-9572
839041
   Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження засновника кафедри оптики професора Шишловського Олександра Андрійовича : Наукові праці 30 березня - 1 квітня, 2005. – Київ, 2005. – 299с.
839042
   Науково-практична конференція, присвячена 110-й річниці заснування ДУ "ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України" та міжнародний навчальний курс "Первинне і ревізійне ендопротезування кульшового та колінного суглобів" / О.І. Корольков, С.Є. Бондаренко, І.В. Голубєва, О.А. Нікольченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 4 (609), октябрь - декабрь. – C. 121-122. – ISSN 0030-5987


  4-5 жовтня 2017 р. у Харкові пройшли заходи з нагоди 110-річчя Державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України".
839043
  Крусян А.Р. Науково-практична парадигма сучасного українського конституціоналізму // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 208--213. – ISSN 1563-3349
839044
   Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації : матеріали доп. та тез наук.-практ. інтернет-конф. (18 квіт. 2019 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; Полтав. держ. аграр. акад. ; Укр. асоц. район. та обл. рад [та ін. ; наук. ред. д-рів наук з держ. упр. Р.В. Войтович та П.В. Ворони]. – Київ : АртЕк, 2019. – 340 с. : іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-064-7
839045
  Безсмолий Є.Б. Науково-практичний аналіз нормативно-правового забезпечення професійної підготовки майбутніх магістрів з правознавства // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2017. – С. 33-38. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 1 (52))
839046
  Швець В.Є. Науково-практичний внесок Юліана Павликовського у розвиток економічних наук // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / Львівська комерційна академія. – Львів, 2014. – Вип. 16. – С. 171-175


  Розглянуто внесок видатного діяча кооперативного руху Ю. Павликовського у розвиток економічних наук на українських землях. Проаналізовано основні його доробки: складові теоретичних знань, практичні навики, а також викладацький досвід. Приділено увагу ...
839047
  Шарлай Н.М. Науково-практичний здобуток П.Р. Сльозкіна у агрономічній науці // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 266-268
839048
   Науково-практичний коментар "Цивільного процесуального кодексу України" : станом на 1 січня 2012 р. / [Забарський В.В. та ін.] ; за заг. ред. Богатиря В.В. – Київ : Професіонал, 2012. – 751, [1] с. – Додатки: с. 526-751. – ISBN 978-966-370-163-9
839049
   Науково-практичний коментар "Цивільного процесуального кодексу України" : станом на 2 лют. 2015 р. / [В.В. Забарський та ін.] ; за заг. ред. Богатиря В.В. – Київ : Професіонал, 2015. – 687, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-370-167-7
839050
   Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 416с. – ISBN 966-667-118-2
839051
  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : станом на 01.01.2011 р. / В.Е. Теліпко ; за заг. ред. Азарова М.Я. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 479, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0130-1
839052
   Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : станом на 4 трав. 2018 р. / [С.В. Банах, Є.Ю. Бараш, Ю.О. Буглак та ін.] ; за заг. ред. Мацюка Володимира Ярославовича, д-ра юрид. наук., Заслуж. юриста України. – Київ : Професіонал, 2018. – 302, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 1-3. – ISBN 978-966-370-365-7
839053
   Науково-практичний коментар Водного кодексу України / [Н.О. Багай та ін.] ; за заг. ред. Н.Р. Кобецької. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 360 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-445-9
839054
  Козьяков І.М. Науково-практичний коментар гірничого закону України / І.М. Козьяков, Р.С. Кірін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 503, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-350-230-4
839055
  Штефан О.О. Науково-практичний коментар Глави 36 Цивільного кодексу України (Авторське право) / О.О. Штефан ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 127, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-415-5
839056
   Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с. – ISBN 966-667-140-9
839057
   Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Академія правових наук України; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; [ Андрейцев В.І. та ін. ]. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 720с. – ISBN 978-966-667-306-3
839058
   Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Амелічева Л.П. [та ін.] ; за заг. ред. : Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини ; [редкол. : Г.Л. Знаменський, В.К. Мамутов (гол. ред.), І.Г. Побірченко та ін.] ; Нац. акад. правових наук України. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 768, [8] с. – ISBN 978-966-667-507-4
839059
   Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / [Л.Ф. Винокурова та ін.] ; за заг. ред. В.С. Щербини, Н.Б. Пацурії. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 810, [6] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-667-729-0
839060
   Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / Є.О. Харитонов, Є.В. Додін, О.І. Харитонова, А.І. Дрішлюк, В.М. та ін. Зубар; Харитонов Є.О., Додін Є.В., Харитонова О.І., Дрішлюк А.І. та ін.; Одеська національна юридична академія; За ред. О.І. Харитонової. – Київ : Істина, 2006. – 272с. – ISBN 966-7613-92-5
839061
   Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / Є.О. Харитонов, Є.В. Додін, О.І. Харитонова, А.І. Дрішлюк, В.М. та ін. Зубар; Харитонов Є.О., Додін Є.В., Харитонова О.І., Дрішлюк А.І. та ін.; Одеська національна юридична академія; за ред. О.І. Харитонової. – Київ : Істина, 2007. – 272 с. – ISBN 966-7613-92-5
839062
   Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / Харитонов Є.О.[та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової ; Одес. нац.юридична акад. – Київ : Істина, 2008. – 272 с. – ISBN 966-7613-92-5
839063
   Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України : станом на 3 верес. 2012 р. / [Мельник П.В. та ін] ; за заг. ред. Мельника П.В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 358, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0398-5
839064
   Науково-практичний коментар до бюджетного кодексу України / М.Я. Азаров, В.А. Копилов, Л.К. Воронова, Т.І. Єфименко, А.І. та ін. Марковський; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; За ред. М.Я. Азарова; Авт.: М.Я. Азаров, В.А. Копилов, Л.К. Воронова, Т.І. Єфименко, А.І. Марковський та ін. – Київ : НДФІ, 2006. – 632с. – ISBN 966-7675-30-0
839065
   Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / [Антипов В. І. та ін.] ; за заг. ред. Ф.О. Ярошенка ; [редкол.: Копилов В.А., Єфименко Т.І., Кравець А.М та ін.]. – Київ : УДУФМТ ; Зовнішня торгівля, 2010. – 591, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8517-30-3
839066
  Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України : Від 16 січня 2003 року / С.О. Теньков; За ред.: О.П. Коцюби. – Київ : А.С.К., 2004. – 720 с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-319-014-0
839067
   Науково-практичний коментар до законів України "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження". – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 320с. – ISBN 966-667-190-5
839068
   Науково-практичний коментар до законів України "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження". – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 320с. – ISBN 966-667-190-5
839069
  Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 2-ге вид-ня, доповн. та переобл. – Київ : А.С.К., 2000. – 1072с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-206-9
839070
  Стичинський Б.С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю : На 3 Всеукр. конкурсі на краще юрид. видання, що пров. Спілкою юрист. України, ця книга удостоена першої прем. За ном. "Науково-попул., науково-практ. і довідкові видання в галузі права" / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань; Севастоп. ін-тут юрид. досліджень. – 4-те вид., доп. та перероб. – Київ : А.С.К., 2003. – 1024с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-421-5


  У книзі подано коментар усієї системи законодавства України про працю.
839071
  Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський; Севастопольський ін-т юрид. досліджень. – 6-е вид., доповн. і перероб. – Київ : А.С.К., 2006. – 976с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-479-7
839072
  Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський. – 8-е вид., допов. і перероб. – Київ ; Севастополь : А.С.К., 2007. – 944с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 978-966-539-496-7
839073
  Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський. – 8-е вид., доповн. і перероб. – Київ ; Севастополь : А.С.К., 2008. – 944 с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 978-966-539-536-2
839074
   Науково-практичний коментар до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" / В.А. Ліпкан, О.А. Івахненко, І.М. Рижов, В.В. Майоров. – Київ : КНТ, 2009. – 208с. – (Національна і міжнародна безпека). – ISBN 978-966-373-448-4
839075
   Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу" / [А.О. Селіванов, М.І. Іншин, Н.О. Мельничук та ін.] ; за ред. дійс. чл. (акад.) НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. А.О. Селіванова, [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2018. – 549, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-449-3
839076
   Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації" / [Роман Головенко та ін. ; заг. ред. Дмитро Котляр] ; Центр суспільних медіа за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та Програми сприяння Парламенту. – Київ : Фундація "Центр суспільних медіа", 2012. – 336 с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.
839077
  Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" / М.І. Хавронюк ; [гол. ред. Гайдук Н.М.]. – Вид. випр. і допов. – Київ : Юридична думка, 2012. – 420, [4] с. : табл. – Додатки: с. 281-420. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97051-2-9
839078
   Науково-практичний коментар до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" / [Андрощук Г.О. та ін. ; НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України ; Асоціація протидії недобросовісній конкуренції ; Асоціація протидії недобросовісній конкуренції член LIDC (Швейцарія) ; Адвокат. об-ня Arzinger]. – Київ : Юридична газета, 2013. – 175, [1] с., [4] арк. кольор. іл. + 1 CD-ROM. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7119-00-4
839079
   Науково-практичний коментар до Закону України "Про особисте селянське господарство" / В.В. Носік, Т.О. Коваленко, В.І. Лебідь, С.І. Марченко; [Носік В.В. та ін. ; за ред. Носіка В.В.]. – Київ : Кондор, 2004. – 251, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 249-251 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-48-3


  Вельмишановній Граціеллі Василівні з повагою та вдячністю від авторів. Підписи.
839080
  Малишева Н.Р. Науково-практичний коментар до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" / Н.Р. Малишева, М.І. Єрофеєв ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Харків : Право, 2017. – 413, [3] с. – ISBN 978-966-937-215-4
839081
   Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону праці". – К, 1996. – 528с.
839082
   Науково-практичний коментар до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2006. – № 1. – С. 46-63
839083
  Мірошниченко А.М. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України : (за станом нормат.-прав. актів та судової практики на 10 квіт. 2013 року) / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. – 5-те вид. – Київ : Правова єдність, 2013. – 542, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-205-2
839084
  Матвійчук В.К. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : В 2-х томах / За заг. ред. В.К. Матвійчука. – Київ : КНТ. – ISBN 978-966-373-226-8
Т.1. – 2007. – 788с.
839085
  Матвійчук В.К. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : [ в 2-х томах ] / В.К. Матвійчук, І.О. Хар; [ за заг. ред. В.К. Матвійчука ]. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : Алерта; КНТ. – ISBN 978-966-373-226-8
Т. 1. – 2008. – 788с.
839086
  Матвійчук В.К. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : [ в 2-х томах ] / В.К. Матвійчук, І.О. Хар; [ за заг. ред. В.К. Матвійчука ]. – Київ : Алерта; КНТ. – ISBN 978-966-373-381-4
Т. 2. – 2008. – 752с.
839087
  Матвійчук В.К. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : [ в 2-х томах ] / В.К. Матвійчук, І.О. Хар; [ за заг. ред. В.К. Матвійчука ]. – 2-е вид., стереот. – Київ : Алерта. – ISBN 978-966-8533-76-1; 978-966-373-225-1
Т. 2. – 2009. – 752с.
839088
  Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В.М. Тертишник. – Київ : А.С.К., 2002. – 1056с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-400-2
839089
  Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В.М. Тертишник. – Київ : А.С.К., 2003. – 1056с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-8291-15-8
839090
  Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В.М.Тертишник. – Київ : А.С.К., 2005. – 1056с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-8291-15-8
839091
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : 6-те вид., доп. – 6-те вид., доповнене. – Київ : А.С.К., 2000. – 1120с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-257-3
839092
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : У 2-х частинах: Особлива частина. – Київ : Форум, 2001. – 942с. – ISBN 966-95843-0-2, 966-95843-2-9


  Детально роз"яснюються норми чинного Кримінального кодексу України, наводяться приклади практичного їх застосування. Матеріал подається з точки зору прокурорської та судової практики у поєднанні з науковим підходом
839093
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : У 2-х частинах: Загальна частина. – Київ : Форум, 2001. – 394с. – ISBN 966-95843-0-2, 966-95843-1-0


  Детально роз"яснюються норми чинного Кримінального кодексу України, наводяться приклади практичного їх застосування. Матеріал подається з точки зору прокурорської та судової практики у поєднанні з науковим підходом
839094
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : А.С.К., 2002. – 968с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-411-8
839095
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. – Київ : А.С.К., 2002. – 936с. – (Економіка. Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-375-8
839096
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : А.С.К., 2003. – 976с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-411-8
839097
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доп. – Київ : А.С.К., 2005. – 848с. – Шифр дубл.34(Код) Наук.Доп. 1 карт. юр. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 966-539-464-9


  Книга розрахована на суддів, працівників прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки, адвокатів, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів
839098
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Ю.В. Александров, П.П. Андрушко, В.І. Антипов, В.А. Клименко, П.С. та ін. Матишевський; [Александров Ю.В., Андрушко П.П., Антипов В.І., Клименко В.А. та ін.]; відп. ред. С.С. Яценко. – 4-те вид., переробл. та доп. – Київ : А.С.К., 2006. – 848с. – (Нормативні документи та коментарі : серія виходить з 1999 року). – ISBN 966-539-464-9


  Книга розрахована на суддів, працівників прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки, адвокатів, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів
839099
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Андрушко П.П. [ та ін. ] ; за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 2-е вид., перер. та доп. – Київ : Дакор, 2008. – 1428 с. – ISBN 978-966-8379-31-4
839100
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у двох тогмах / за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-е вид., перер. та доп. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-575-7; 978-966-2183-61-0
Т.1. – 2009. – 964с.
839101
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у двох томах / за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-е вид., перер. та доп. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-966-373-575-7; 978-966-2183-60-3
Т.2. – 2009. – 624с.
839102
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. – Київ : А.С.К., 2002. – 1104с. – ISBN 966-7623-03-3
839103
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. [Електронний ресурс] : Ліцензійне видання. – Київ : Форум. – (Українські комп"ютерні правові системи)
Книга 3 : Особлива частина (ст.255-447). – 2005. – 1CD. – Текст Коментаря; Колектив авторів; Комп"ютерна правова система; ФОРУМ, 2005


  Детально роз"яснюються норми чинного Кримінального кодексу України, наводяться приклади практичного їх застосування. Матеріал подається з точки зору прокурорської та судової практики у поєднанні з науковим підходом
839104
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 3-х частинах. – Київ : Форум
Книга 1 : Загальна частина (ст.1-108). – 2005. – 324с.


  Детально роз"яснюються норми чинного Кримінального кодексу України, наводяться приклади практичного їх застосування. Матеріал подається з точки зору прокурорської та судової практики у поєднанні з науковим підходом
839105
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 3-х частинах. – Київ : Форум
Книга 2 : Особлива частина (ст.109-254). – 2005. – 672с.


  Детально роз"яснюються норми чинного Кримінального кодексу України, наводяться приклади практичного їх застосування. Матеріал подається з точки зору прокурорської та судової практики у поєднанні з науковим підходом
839106
   Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: У 3-х частинах. – Київ : Форум
Книга 3 : Особлива частина (ст.255-447). – 2005. – 583с.


  Детально роз"яснюються норми чинного Кримінального кодексу України, наводяться приклади практичного їх застосування. Матеріал подається з точки зору прокурорської та судової практики у поєднанні з науковим підходом
839107
   Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України : [від 13 квіт. 2012 р.] / [О.А. Банчук та ін.] ; за ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка ; Центр політ.-прав. реформ. – Харків : Фактор, 2013. – 1058, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-180-535-3


  У пр. № 1728441 напис: Дорогій Наталії Олександрівні з вдячністю за відкритий шлях до науки і викладання з найдобрішими побажаннями від одного з співавторів. Підпис. 21.06.13
839108
   Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : [в 3 т.] / [Колесніков Б.В. та ін.] ; за заг. ред. М.Я. Азарова ; М-во фінансів України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Міністерство фінансів України. – ISBN 978-966-337-225-9
Т. 1. – 2010. – 448 с.
839109
   Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : [в 3 т.] / [Колесніков Б.В. та ін.] ; за заг. ред. М.Я. Азарова ; М-во фінансів України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Міністерство фінансів України. – ISBN 978-966-337-226-6
Т. 2. – 2010. – 784 с.
839110
   Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : [в 3 т.] / [Колесніков Б.В. та ін.] ; за заг. ред. М.Я. Азарова ; М-во фінансів України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Міністерство фінансів України. – ISBN 978-966-337-227-3
Т. 3. – 2010. – 516 с.
839111
  Єфименко Т.І. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : спрощена система оподаткування, обліку та звітності (глава 1 розділу ХIV) / [Т.І. Єфименко, Ю.Б. Іванов, К.В. Давискіба] ; М-во фінансів Укр. ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управління". – Київ : ДННУ Акад. фін. упр., 2011. – 143, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2380-29-3
839112
   Науково-практичний коментар до проекту Закону України "Про адміністративну процедуру" / [О.Ф. Андрійко, В.М. Бевзенко, Т.О. Гуржій та ін. ; Центр політ.-прав. реформ]. – Київ : Мишалов Д.В., 2019. – 459, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 4-5. – Бібліогр.: с. 454 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-85-7
839113
   Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / Є.О. Харитонов, .Харітонова, Ю.В. Білоусов, А.І. Дрішлюк, В.М. та ін. Зубар; Харитонов Є.О., .Харитонова О.І., Білоусов Ю.В., Дрішлюк А.І. та ін.; За ред. Є.О. Харитонова. – Харків : Одіссей, 2006. – 552с. – (Закони України). – ISBN 966-633-503-4
839114
   Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Білоусов Ю.В., Дрішлюк А.І., Зубар В.М. та ін.; за ред. Є.О. Харитонова. – 2-е вид., доп. – Харків : Одіссей, 2008. – 560с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-718-7
839115
   Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Права власності та інші речові права: [В 4-х том.]. – Київ : А.С.К. – (Нормат. док. та комент.). – ISBN 966-95773-4-9; 966-95773-5-7; 966-539-460-6
Т.1. – 2004. – 928с.
839116
   Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : Право інтелектуальної власності. Зобов"язальне право; [В 4-х том.]. – Київ : А.С.К. – (Нормат. док. та комент.). – ISBN 966-95773-4-9; 966-95773-5-7; 966-539-460-6
Т.2. – 2004. – 864с.
839117
  Ізарова І.О. Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства Європейського Союзу / Ірина Ізарова ; [пер. з англ. І.О. Ізарової, А.В. Сизової]. – Київ : Дакор. – ISBN 978-617-7020-69-0
Ч.1. – 2016. – 307, [1] с. – Перші загальноєвропейські процедури розгляду і вирішення цивільних та комерційних справ транскордонного характеру - видачі Європейського судового наказу й вирішення дрібних спорів. – Бібліогр.: с. 296-306 та в підрядк. прим.
839118
   Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства Європейського Союзу / [І.О. Ізарова та ін. ; за заг. ред. І.О. Ізарової] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор. – ISBN 978-617-7020-86-7
Ч. 2 : Спільні мінімальні стандарти цивільного процесу в ЄС. Юрисдикція, визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах. Європейський виконавчий лист щодо незаперечних вимог. Європейський наказ про забезпечення коштів на рахунку. – 2018. – 566, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк
839119
   Науково-практичний коментар Житлового кодексу України : станом на 4 трав. 2018 р. / [К.А. Бабенко, С.В. Банах, В.І. Бобрик та ін.] ; за заг. ред. Журавльова Дмитра Володимировича, д-ра юрид. наук. – Київ : Професіонал, 2018. – 303, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 1-3. – ISBN 978-966-370-366-4
839120
   Науково-практичний коментар Житлового кодексу України : станом на 7 верес. 2018 р. / [Андрєєв А.В., Бабенко К.А., Банах С.В. та ін.] ; за заг. ред. Журавльова Дмитра Володимировича, д-ра юрид. наук. – Київ : Професіонал, 2018. – 299, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-370-366-4
839121
   Науково-практичний коментар Законів України "Про іпотеку", "Про іпотечне кредитувння, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", "Про іпотечні облігації", "Про заставу" : станом на 20 листоп. 2019 р. / [А.В. Андрєєв та ін.] ; за заг. ред. Кузнєцової Н.С. – Київ : Професіонал, 2019. – 537, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Назва корінці та обкл. : Закони України "Про іпотеку", "Про іпотечне кредитувння, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", "Про іпотечні облігації", "Про заставу". – ISBN 978-966-370-386-2
839122
  Ротань В.Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, О.І. Сонін. – . – Київ : Атіка, 2008. – 680с. – ISBN 978-966-326-305-2
839123
  Ротань В.Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю : законодавство враховане станом на 10 серпня 2010 р. / В.Г. Рогань, І.В. Зуб, О.Є. Сонін. – 13-те вид., допов. та перероб. – Київ : Правова єдність, 2010. – 679, [1] с. – Бібліогр.: с. 633-671. – ISBN 978-617-566-018-8
839124
  Ротань В.Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю : законодавство враховано станом на 1 вересня 2011 р. / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, О.Є. Сонін ; [відп. за вип. О.В. Діордійчук]. – 14-те вид., допов. та переробл. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 671, [1] с. – Бібліогр.: с. 625-663. – ISBN 978-611-01-0307-7
839125
  Ротань В.Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю : законодавство враховане станом на 1 січ. 2013 р. / В.Г. Ротань [та ін.]. – 15-те вид., допов. та переробл. – Київ : Правова єдність, 2013. – 684, [1] с. – Бібліогр.: с. 635-675. – ISBN 978-617-566-173-4
839126
   Науково-практичний коментар Закону України "Про адвокатуру" : станом на 18 квітня 2011 р. / [Руснак Ю.І. та ін. ; за заг. ред. : С.Г. Стеценка, Ю.І. Руснака]. – Київ : Професіонал, 2011. – 354, [2] с. – ISBN 978-966-370-155-4
839127
  Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства" / [ Вінник О.М.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 311, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-378-0
839128
  Мельник М.І. Науково-практичний коментар Закону України "Про боротьбу з корупцією" / За ред. М.І. Мельника. – Київ : Атіка, 2003. – 320с. – ISBN 966-8074-62-9
839129
  Мельник М.І. Науково-практичний коментар Закону України "Про боротьбу з корупцією" / М.І. Мельник, А.І. Редька, М.І. Хавронюк; за ред. М.І. Мельника. – Київ : Атіка, 2008. – 372с. – ISBN 978-966-326-295-6
839130
   Науково-практичний коментар Закону України "Про вибори Президента України" / Н.В. Богашева, О.В. Задорожній, Ю.Б. Ключковський, А.Й. та ін. Магера; Інститут виборчого права; За ред. Ю.Б. Ключковського. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 408с. – ISBN 966-611-299-Х


  Цивільний процесуальний кодекс України прийнятий 18 березня 2004 року. Набирає чинності з 1 січня 2005 року
839131
  Пригуза П.Д. Науково-практичний коментар Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" : [у ред. з 18 січ. 2013 р. (доктринальне тлумачення норм права неплатоспроможності та статей 1-21)] / П.Д. Пригуза, А.П. Пригуза. – Херсон : ТДС, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8915-37-6
839132
   Науково-практичний коментар Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" : [станом на 18.06. 2012 р.]. – за заг ред. Руснака Ю.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 391 с. : табл. – Додаток: с. 388-390. – ISBN 978-611-01-0367-1
839133
   Науково-практичний коментар Закону України "Про громадянство України". – Київ : МП Леся, 2002. – 251с. – ISBN 966-96086-6-Х
839134
   Науково-практичний коментар закону України "Про запобігання корупції" / [В.С. Ковальський, О.І. Миколенко, Є.Л. Стрельцов, О.І. Клименко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 378, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-727-6
839135
   Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" / [Ю.О. Буглак та ін.] ; за заг. ред. Пєткова Сергія Валерійовича, д-ра юрид. наук, проф. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 509, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 1. – ISBN 978-611-01-0912-3
839136
   Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" / [В.С. Ковальський, О.І. Миколенко, Є.Л. Стрельцов та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 378, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-727-6
839137
   Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" / [Н.О. Армаш, І.В. Болокан, М.Ю. Віхляєв та ін.] ; Запоріз. нац. ун-т, Навч.-наук. лаб. дослідж. проблем служб. права Нац. акад. прав. наук України. – Запоріжжя : Гельветика, 2019. – 587, [1] с. : іл., табл. – PJ4\17 0117U007203. Corruption prevention act of Ukraine: scientific and methodological justification of ensuring the effectiveness and efficiency of provisions implementation, Law faculty of Zaporizhzhya National University. - Авт. зазнач. на с. 3-4. – ISBN 978-966-916-724-8
839138
  Мельник О.М. Науково-практичний коментар Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" : станом на 1 січня 2012 р. / Мельник О.М., Руснак Ю.І., Шамрай О.В. ; за ред. Шамрая В.О. – Київ : Професіонал, 2012. – 464 с. – ISBN 978-966-370-162-2
839139
   Науково-практичний коментар Закону України "Про захист прав споживачів" : станом на 5 верес. 2011 р. / [Антуха Г.Г. Афанасьєв Д.І., Денисюк В.В. та ін.]. – Київ : Професіонал, 2011. – 387, [1] с. – Додатки: с. 153-387. – ISBN 978-966-370-160-8
839140
   Науково-практичний коментар Закону України "Про імміграцію". – Київ : МП Леся, 2003. – 208с. – ISBN 966-8126-15-6
839141
  Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України "Про міжнародне приватне право" / В.В. Васильченко. – Київ : Істина, 2007. – 200 с. – ISBN 978-966-8909-07-8
839142
   Науково-практичний коментар Закону України "Про нотаріат" : станом на 1 січня 2012 р. / [Остапенко О.І. та ін.] ; за ред. Остапенко О.І. – Київ : Професіонал, 2012. – 605, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-370-165-3
839143
   Науково-практичний коментар Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" : станом на 1 трав. 2011 р. / [Мацюк В.Я. та ін.] ; за заг. ред. Мацюка Володимира Ярославовича. – Київ : Професіонал, 2011. – 302, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Додатки: с. 266-302. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-370-156-1
839144
  Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України "Про оренду державного та комунального майна" / О.М. Вінник. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 352 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-435-0
839145
   Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону атмосферного повітря" / Г.І. Балюк [та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Нац. акад. правових наук України ; КНУТШ, Юрид. фак. ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 328 с. – ISBN 978-966-667-464-0
839146
   Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" : Прийнятого 25.06.91.№1264-12 зі змінами і доповненнями, станом на 09.02.06 / І.В. Бригадир, С.Л. Варламов, А В. Зуєв, І.А. Шуміло, О.М. Шуміло; Авт. кол.: І.В. Бригадир, С.Л. Варламов, В.А. Зуєв, І.А. Шуміло та ін.; Екоправо-Харків; Харк. міська громад. організація; Організація з безпеки співробітництва в Європі; За заг. ред. О.М. Шуміла. – Харків : Фактор, 2006. – 580с. – ISBN 966-312-460-1
839147
   Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону праці" : станом на 1 січня 2012 р. / [Артеменко О.В. та ін.] ; за ред. Артеменко О.В. – Київ : Професіонал, 2012. – 591, [2] с. : табл. – Додатки: с. 431-591. – ISBN 978-966-370-164-6
839148
   Науково-практичний коментар Закону України "Про пенсійну реформу" / за заг. ред. Руснака Ю.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 158 с. – ISBN 978-611-01-0357-2
839149
  Бритченко С.П. Науково-практичний коментар Закону України "Про порядок виїзду з України і в"їзду в Україну громадян України" / С.П. Бритченко, С.Б. Чехович; Академія правових наук України, Інститут приватного права і підприємництва. – Київ : Алерта, 2005. – 164 с. – ISBN 966-8533-10-0
839150
   Науково-практичний коментар Закону України "Про прокуратуру" : станом на 1 квітня 2011 р. / за заг. ред. Руснака Ю.І. – Київ : Професіонал, 2011. – 386, [6] с. + Додатки: с. 215-216. – Бібліогр.: с. 217-227. – ISBN 978-966-370-152-3
839151
   Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 656с. – ISBN 966-667-127-1
839152
  Мірошниченко М А. Марусенко Науково-практичний коментар Земельного кодексу України : (за станом нормативно-правових актів та судової практики на 1 липня 2009 року) / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. – 2-ге, переоб., доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 507 с. + СД-ROM. – ISBN 978-966-2183-41-2
839153
  Мірошниченко А.М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України : (за станом нормативно-правових актів та судової практики на 1 січня 2011 року) / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. – 3-є, вид., змін. і допов. – Київ : Правова єдність, 2011. – 514., [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-617-566-040-9
839154
   Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / [Темкіжев І.Х та ін.] ; за заг. ред. І.Х. Темкіжева ; Вищий адмін. суд України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 718, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-667-526-5
839155
  Кравчук В.М. Науково-практичний коментар кодексу професійної етики та поведінки прокурорів / В.М. Кравчук ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 225, [1] с. – Бібліогр.: с. 211-225 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7500-96-3
839156
   Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення : станом на 2 квітня 2012 р. / [Бортник Н.П. та ін.] ; за заг. ред.: Пєткова С.В., Морозова С.М. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 1246, [1] с. – Додатки: с. 832-1246. – ISBN 978-611-01-0364-0
839157
   Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – ISBN 978-966-667-504-3
839158
   Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України : (За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 15 серпня 1997 р.). – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 624 с. – ISBN 966-7302-02-4
839159
   Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України. – К, 1997. – 633с.
839160
  Михеєнко М.М. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України / М.М. Михеєнко, 1997. – 624. – ISBN 966-7302-64-4
839161
   Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України / ВСУ; КНУ ім Т. Шевченка;Ред.:В.Ф.Бойко,В.Г./Авт.:Михеєнко М.М.,Шибіко В.П.та ін. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 624с. – ISBN 966-7302-64-4
839162
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : Спецвипуск. – Київ, 1994. – 797 с.
839163
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : (За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1січня 1997 р. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 960с. – ISBN 966-7059-09-Х
839164
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., перероб та допов. – Київ : Атіка, 2003. – 1056с. – ISBN 966-8074-77-7
839165
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., перероб та доп. – Київ : Атіка, 2005. – 1064с. – ISBN 966-8074-77-7
839166
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А.М. Бойко, Л.П. Брич, В.К. Грищук, О.О. Дудоров, М.І. та ін. Мельник; Бойко А.М. [ та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 4-е вид., переробл. та доп. – Київ : Юридична думка, 2007. – 1184 с. – ISBN 966-8074-77-7
839167
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Бойко А.М., Брич Л.П., Грищук В.К., Дудоров О.О., Мельник М.І. та ін.; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 5-е вид., переробл. та доп. – Київ : Юридична думка, 2008. – 1216с. – ISBN 978-966-326-296-3
839168
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Бойко А.М. та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 7-ме вид., перероб. та допов. – Київ : Юридична думка, 2010. – 1287, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 1244-1278. - Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-326-383-0
839169
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Бойко А.М. та ін.] ; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – Київ : Юридична думка, 2012. – 1313, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-966-326-437-0
839170
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 1 верес. 2015 р. / [С.В. Пєтков, О.І. Мотлях, Н.В. Малярчук та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 719, [1] с. – ISBN 978-611-01-0617-7
839171
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Азаров Д.С. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя ; [наук. ред. В.С. Ковальський] ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 1063, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-667-656-9
839172
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Д.С. Азаров та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя ; [наук. ред. В.С. Ковальський] ; Нац. акад. внутр. справ. – Вид. стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 1103, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. - (Додаток до вид. містить зміни до КК України за станом на 07.02.2017 р.). – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-667-656-9
839173
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Д.С. Азаров та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя ; Нац. акад. внутр. справ. – 2-ге вид., перероб. і допов. станом на 5 берез. 2018 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 1102, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. - Додаток до видання містить зміни до КК України станом на 11 січ. 2019 р. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-667-711-5
839174
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [А.М. Бойко, Л.П. Брич, О.О. Дудоров та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Мельника, д-ра юрид. наук. проф. М.І. Хавронюка. – 10-те вид., перероб. та допов. – Київ : Дакор, 2018. – 1368 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-617-7679-03-4
839175
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Д.С. Азаров та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя. – 2-ге вид., перероб. і допов. станом на 5 берез. 2018 р. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 1101, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. - Додаток до видання містить зміни до КК України станом на 11 січ. 2019 р. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-667-711-5
839176
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [А.М. Бойко, Л.П. Брич, О.О. Дудоров та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Мельника, д-ра юрид. наук. проф. М.І. Хавронюка. – 11-те вид. перероб. та допов. – Київ : Дакор, 2019. – 1383, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-617-7679-03-4
839177
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001року. – Київ : КАННОН. А.С.К., 2001. – 1104с. – ISBN 966-7623-03-3
839178
   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: злочини проти власності / [Дудоров О.О. та ін.] ; за ред. М.І. Хавронюка. – Київ : Дакор, 2017. – 447, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 440-444. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-87-4
839179
  Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України : із змін. та допов. станом на 12. черв.2014 р. / В.М. Тертишник. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – 767, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-281-6
839180
  Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / Тертишник В.М. – вид. 15-те, [допов. і перероб.]. – Київ : Правова єдність, 2018. – 852, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-479-7
839181
   Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Балюк Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Акад. правових наук України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-667-366-7


  Постатейний коментар Лісового кодексу України підготовлено з урахуванням сучасних змін лісового законодавства і суміжних з ним галузей законодавства. Видання розраховано як на практичних працівників лісового господарства, так і на осіб, які навчаються ...
839182
   Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / [Балюк Г.І. та ін. ; редкол.: Балюк Г.І., Гетьман А.П., Гриценко І.С. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Акад. правових наук України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 368 с. : табл. – ISBN 978-966-667-366-7
839183
   Науково-практичний коментар Митного кодексу України : станом на 1 лют. 2019 р. / [О.І. Безпалова, В.Г. Гриценко, О.В. Джафарова та ін.] ; за заг. ред. Додіна Євгена Васильовича д-ра юрид. наук, поф. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 487, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – ISBN 978-611-01-0652-8
839184
   Науково-практичний коментар Податкового кодексу України : станом на 1 квітня 2011 р. / [Безрутченко С.М. та ін.]. – Київ : Професіонал. – ISBN 978-966-370-151-6
Т. 1 : (розділи I-IV). – 2011. – 924, [2] с. : табл.
839185
   Науково-практичний коментар Податкового кодексу України : станом на 1 квітня 2011 р. / [Андрущенко І.Г. та ін.]. – Київ : Професіонал. – ISBN 978-966-370-154-7
Т. 2 : (розділи V-XX). – 2011. – 982. [2] с. : табл.
839186
   Науково-практичний коментар Податкового кодексу України : зміни та доповнення станом на 1 вересня 2011 р. / [Андрущенко І.Г. та ін.]. – Київ : Професіонал. – ISBN 978-966-370-159-2
Т. 3. – 2011. – 305, [3] с. : табл.
839187
  Кармаза О.О. Науково-практичний коментар розділу Х "Колізійні норми щодо спадкування" Закону України "Про міжнародне приватне право" // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-19
839188
   Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / Ю.С. Червоний, О.М. Калітенко, Г.С. Волосатий, В.І. Труба; Червоний Ю.С., Калітенко О.М., Волосатий Г.С., Труба В.І.; Одеська нац. юридична академія; За ред. Ю.С. Червоного. – Київ : Істина, 2003. – 464 с. – ISBN 966-7613-39-9
839189
   Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : пер. з рос., перероб. і доп. / [С.В. Ківалов та ін.] ; за ред. Ю.С. Червоного. – Київ ; Одеса : Юрінком Інтер, 2008. – 501, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-314-8
839190
   Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України : станом на 1 вересня 2011 р. / [Булеца С.Б. та ін.]. – Київ : Професіонал, 2011. – 427, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-370-158-5
839191
   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Київ : Істина, 2004. – 976 с. – ISBN 966-7613-62-3
839192
   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : У 2 томах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-167-0
Т.1. – 2005. – 832с.
839193
   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : У 2 томах. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-167-0
Т.2. – 2005. – 1088с.
839194
   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / Н.С. Кузнєцова, І.О. Дзера, В.М. Коссак, С.М. Бервено, С.І. [та ін.] Шимон; [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред.: О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-239-1(Т.1)
Т. 1. – 2006. – 831, [1] с. – Кол. авт. зазн. на стр. 3
839195
   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / О.О. Кот, Т.В. Боднар, С.І. Шимон, О.О. Отраднова, С.М. та ін. Бервено; [О.О. Кот та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-240-5
Т. 2. – 2006. – 1087, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3
839196
   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 4-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 978-966-667-443-5(Т.1)
Т. 1. – 2011. – 808 c.
839197
   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у двох томах / [О.О. Кот та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 4-е вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 978-966-667-444-2(Т. 2)
Т. 2. – 2011. – 1056 c.
839198
   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : станом на 1 травня 2012 р. / [Забарський В.В. та ін.] ; за заг. ред. Богатиря В.В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 1024, [3] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-611-01-0373-2
839199
   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 978-966-667-549-4
Т. 1. – 2013. – 831, [1] c. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. 20 років ЮІ
839200
   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 978-966-667-550-0
Т. 2. – 2013. – 1117, [1] c. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. 20 років ЮІ
839201
   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця ; [наук. ред.: М.М. Хоменко]. – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 978-966-667-732-0
Т. 1 : / [Кузнєцова Н.С., Дзера І.О., Хоменко М.М. та ін.]. – 2019. – 747, [4] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
839202
   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця ; [наук. ред.: М.М. Хоменко]. – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 978-966-667-733-7
Т. 2 : [Кот О.О., Боднар Т.В., Шимон С.І. та ін.]. – 2019. – 1046, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
839203
  Кравчук В.М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / В.М. Кравчук, О.І. Угриновська. – Київ : Істина, 2006. – 944 с. – ISBN 966-7613-77-4
839204
   Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України : пер. з рос. перероб. і доп. / Ківалов С.В. [ та ін. ] ; за ред. Ю.С. Червоного. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 656 с. – ISBN 978-966-667-315-5
839205
   Науково-практичний круглий стіл "Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення" // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2013. – № 1 (10). – С. 186-187


  21 листопада 2012 року у Класичному приватному університеті за підтримки Запорізької обласної державної адміністрації, Апеляційного суду Запорізької області та Запорізького окружного адміністративного суду відбувся науково-практичний круглий стіл ...
839206
  Алексєєва І. Науково-практичний круглий стіл у Запорізькому державному медичному університеті з проблем правового регулювання охорони здоров"я: пошук шляхів вирішення практичних, наукових та освітніх проблем / І. Алексєєва, О. Алєксєєв, М. Аніщенко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 273-277. – ISSN 2306-9082


  17 листопада 2017 року у Запорізькому державному університеті було проведено науково-практичний стіл за темою: "Актуальні питання теорії та практики правового регулювання галузі охорони здоров"я: проблеми і перспективи".
839207
  Чудовець В. Науково-практичний підхід до визначення етапів проведення інвентаризації // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 12-19 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
839208
  Сазоненко Г.С. Науково-практичний проект "Освіта української діасполри" // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 96-98
839209
  Юрченко В. Науково-практичний семінар "Соціокультурний розвиток децентралізації: старий / новий досвід українських громад" / В. Юрченко, Т. Волковічер // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (379), травень - червень. – С. 61-64. – ISSN 2664-4282
839210
  Коржнева В. Науково-практичний семінар "Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 12 (257). – С. 48-49. – ISSN 2076-9326


  11-12 грудня в Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І.Денисенка (НТБ) КПІ ім. Ігоря Сікорського пройшов Міжнародний науково-практичний семінар "Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення", учасниками якого стали більше ніж 120 керівників та ...
839211
  Гавриленко С. Науково-практичний семінар "Сучасні тенденції в інтенсивній терапії передчасно народжених дітей" (м. Київ, 9-10 листопада 2015 року) // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 138-139. – ISSN 2226-1230
839212
  Охріменко О. Науково-практичний семінар із фрагментології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Семінар "Фрагментологія: теорія та практика роботи з рукописними та стародрукованими фрагментами" організо- ваний кафедрою історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (завідувач д-р іст. наук, проф. ...
839213
  Бехруз Х. Науково-практичний симпозіум "Міграційна політика ЄС: стан, виклики та перспективи" // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 321-322. – ISSN 1561-4999


  18 грудня 2015 року в Національному університеті "Одеська юридична академія" відбувся науково-практичний симпозіум "Міграційна політика ЄС: стан, виклики та перспективи" присвяченій 15-річчю Міжнародного Дня Мігранту та 25-річчю Міжнародної конвенції ...
839214
   Науково-практичні аспекти використання ортофотопланів при оновленні топографо-геодезичних / Л.Г. Баранова, П.П. Король, В.П. Павлишин, В.І. Остроух // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 269-274


  У роботі обгрунтовано можливість та ефективність використання матеріалів дистанційного зондування при оновленні планів землеустрою. Наведено практичний приклад застосування ортофотопланів при уточненні метричних характеристик смуг відведення ...
839215
  Омаров О Ш.А. Науково-практичні аспекти впровадження концепції сталого розвитку: зарубіжний і вітчизняний досвід // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 61-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
839216
  Коцур Н. Науково-практичні аспекти гігієни та епідеміології на сторінках періодичних видань (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 91-100. – ISSN 2518-7732
839217
  Головінов О.М. Науково-практичні аспекти державно-приватного партнерства в освіті / О.М. Головінов, Л.А. Дмитриченко // Економіка та право : наук. журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2013. – № 1 (35). – С. 84-89. – ISSN 1681-6277
839218
  Марущак А. Науково-практичні аспекти збереження комерційної таємниці на підприємстві // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 12-15
839219
  Лещук Н.В. Науково-практичні аспекти ідентифікації сортів Lactuca sativa L. : монографія / [Н. Лещук] ; Укр. ін-т експертизи сортів рослин. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 215, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 200-202. – ISBN 978-966-924-682-0
839220
  Назаренко І.М. Науково-практичні аспекти комплексного підходу щодо класифікації стратегій підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 68-73. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
839221
  Кичань О.М. Науково-практичні аспекти корпоративного злиття та поглинання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 69-70. – Бібліогр.: 6 назв
839222
   Науково-практичні аспекти організації навчальної і методичної роботи в університеті : Монографія. – Донецьк, 2004. – 256 с. – ISBN 966-8278-94-1
839223
  Ієрусалимов І.О. Науково-практичні аспекти теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-49
839224
  Сіцінський А.С. Науково-практичні аспекти формування президенського кадрового резерву сектора безпеки / А.С. Сіцінський, Банчук-Петросова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 106-109. – Бібліогр.: 3 назв.
839225
  Климко Г.Н. Науково-практичні засади бухгалтерського обліку як фундаментальна основа системи національних рахунків // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 5-7.
839226
  Воронецька І.С. Науково-практичні засади ринку кормів / І.С. Воронецька, О.О. Кравчук, Г.В. Корнійчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
839227
  Чечотка О.В. Науково-практичні засади удосконалення процесу просування лікарських косметичних засобів в аптеках для надання належної фармацевтичної допомоги : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 12.00.01 / Чечотка Олена Валеріївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 25 назв
839228
  Різник С. Науково-практичні заходи з конституційного правосуддя у Львівському університеті // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 243-246. – ISSN 1026-9932


  Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка спільно з Центром конституційних ініціатив за підтримки Конституційного Суду України та Міжнародного фонду "Відродження" провели Всеукраїнські студентські змагання із ...
839229
  Зінько Ю.В. Науково-практичні й освітні аспекти геотуризму : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології / Ю.В. Зінько, Я.С. Кравчук, О.М. Шевчук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 127-139 : Рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0868-6939
839230
  Давидова О.Ю. Науково-практичні методи оцінки інноваційного управління розвитком підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 62 (спецвип.). – C. 289-297. – ISSN 2075-4892
839231
  Соловйов О.С. Науково-практичні обгрунтування законотворчої нормативно-правової діяльності регуляторної політики фармсектору охорони здоров"я України, гармонізованої до стандартів ЄС // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: О.М. Барна, О.О. Біляєва, Н.О. Ветютнева [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 2. – C. 588-595. – ISSN 2227-7404
839232
  Кондратьєва М. Науково-практичні основи аудиту, його формування, проблеми та перспективи розвитку / М. Кондратьєва, В. Кміть // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 260-264. – ISSN 2078-5860
839233
  Пукіш А.В. Науково-практичні основи захисту довкілля під час розробки нафтогазових родовищ України на завершальній стадії : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 21.06.01 / Пукіш Арсен Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 34 назви
839234
  Фрумін В.М. Науково-практичні основи інтенсифікації процесів тепломасообміну у виробництві кальцинованої соди : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 05.17.08 / Фрумін Віталій Мусійович ; Нац. техн. ун-т "Харьківський політехнічний ін-т". – Харків, 2002. – 28 с. – Бібліогр.: 31 назв.
839235
  Іхно Микола Петрович Науково-практичні основи отримання та використання харчового безлушпинного ядра соняшника : Автореф. дис. ... доктора техніч. наук: 05.18.06 / Іхно М.П.; Нац. технічний ун-тет "ХПІ". – Харків, 2004. – 30с. – Бібліогр.: 44 назв.
839236
  Дегтярь Н.В. Науково-практичні підходи до класифікації екосистемних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 101-106 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
839237
  Цебрій І. Науково-практичні підходи до театральної освіти у діяльності церковно-монастирських шкіл // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 6. – С.127-135. – (Педагогічні науки)
839238
  Алексєєв В.М. Науково-практичні підходи до формування сучасного кадрового потенціалу у сфері державного управління // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 328-337. – ISSN 2078-9165
839239
  Чудовець В. Науково-практичні проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 12 (314). – С. 61-63. – ISSN 1810-3944


  "Успішна підготовка та проведення нової модернізації в постсучасних умовах, тобто постсучасної модернізації (постмодернізації), передбачає оволодіння всіма можливостями розширеної ресурсної та методичної бази...".
839240
  Савченко Л.Г. Науково-представницька діяльність академіка О.М. Онищенка // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 161-164. – ISSN 2076-1554
839241
  Смірнов Ю.Б. Науково-прикладні аспекти забезпечення річковими навігаційними картами господарства України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Смірнов Юрій Борисович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 182 л. – Додатки: л. 170-182. – Бібліогр.: л. 150-168
839242
  Смірнов Ю.Б. Науково-прикладні аспекти забезпечення річковими навігаційними картами господарства України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Смірнов Юрій Борисович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
839243
  Дрогушевська І.Л. Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних назв : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Дрогушевська Ірина Леонідівна ; Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шенвченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
839244
  Дрогушевська І.Л. Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних назв : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Дрогушевська Ірина Леонідівна ; Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шенвченка. – Київ, 2016. – 236 арк. – Додатки: арк. 191-236. – Бібліогр.: арк. 166-190
839245
  Прокопенко В.І. Науково-прикладні засади створення землезберігаючих технологій відкритої розробки горизонтальних родовищ / В.І. Прокопенко, Т.М. Мормуль // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 49-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
839246
  Цимбалюк С.О. Науково-прикладні засади та інструментарій імплементації нових підходів до побудови єдиної тарифної сітки для оплати праці працівників бюджетної сфери // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 210-217. – ISSN 2222-4459
839247
  Гладкий М Я. Науково-прикладні основи підвищення зносостійкості інструменальних матеріалів шляхом використання прогресивних технологій. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.02.04 / Гладкий Я.М; Мін-во освіти Укр. – Хмельницкий, 1998. – 34л.
839248
  Філіна С.В. Науково-прикладні проблеми впровадження процесного менеджменту на торговельних підприємствах споживчої кооперації // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 63-67. – ISSN 2071-4653
839249
  Кізин І.В. Науково-просвітницька діяльність та педагогічні ідеї Едварда Жарського в контексті реформаторської педагогіки XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – C. 114-119. – (Педагогіка ; № 4)


  У статті здійснено виклад педагогічних ідей Е.Жарського у контексті реформаторської педагогіки. Виявлено культурно-історичні умови розвитку науково-просвітницької діяльності та формування педагогічної спадщини вченого. Визначено місце, роль і значення ...
839250
  Коновець О.Ф. Науково-просвітницька преса України ХІХ-перша третина ХХ ст. Історія. Теорія Практика. : Дис... докт .іст.наук: 07.00.10 / Коновець О.Ф.; КУ ім Т.Шевченка. – Киев, 1994. – 462л. – Бібліогр.:л.392-462
839251
  Коновець Олександр Федорович Науково-просвітницька преса України ХІХ - перша третина ХХ ст. : Автореф... докт. іст.наук: 07.00.10 / Коновець Олександр Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 1994. – 39л.
839252
  Майструк О. Науково-просвітницькі ідеї В.Н.Каразіна та їх оцінка з боку радянських дослідників // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 32-35
839253
  Шаюк Ольга Науково-психологічне осмислення толерантності як загальнолюдської проблеми // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.100-111. – ISSN 1810-2131
839254
  Єгоров В.В. Науково-публіцистична боротьба М.І. Костомарова проти антиукраїнської політики царизму (1860-ті - початок 1880-х рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 37-51


  Представлено аналіз змісту та ідейних основ науково-публі цистич ної боротьби одного з найвідоміших істориків та громадського діяча М.І. Костомарова за право вільного розвитку української мови та літератури в Росії у період 1860-х - початку 1880-х ...
839255
  Олійник М. Науково-публіцистична діяльність М. Лозинського в період еміграції // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 134-153. – ISSN 2078-6077


  Михайло Михайлович Лозинський — український публіцист, театральний критик, політичний діяч.
839256
  Дутчак Віолетта Науково-публіцистичний доробок та епістолярій Володимира Луціва в контексті досліджень мистецтва українського зарубіжжя // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 88-93. – ISSN 1728-6875
839257
  Костомаров М.І. Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова / М.І. Костомаров; зібрані заходом Акад. Комічії укр. історіографії ; за ред. Михайла Грушевського ; Істор. секція ВУАН ;. – Київ : Держвидав України, 1928. – XXI, [V], 315 с. – Т. 27-й Записок б. Українського наукового товариства в Київі. – Бібліогр. наприкінці ст. та у підрядк. прим.
839258
  Синчак В.П. Науково-світоглядні орієнтири соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації / В.П. Синчак, Д.А. Арзянцева, Н.П. Захаркевич // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 265-280. – ISSN 2078-9165
839259
  Євграфова Є. Науково-творче джерело вивчення конституційного права України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 33-35


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
839260
  Ткаченко Т.І. Науково-творчий доробок кафедри міжнародного туризму КНУКіМ: у перредень 20 річного ювілею // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 122-130. – ISSN 2308-135X
839261
  Дабло Л.Г. Науково-теоретична спадщина Дмитра Овсянико-Куликовського: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дабло Любов Григорівна ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, М-во культури України. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
839262
   Науково-теоретичне значення охорони унікальних форм рельєфу (на прикладі території України) : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України / Г.І. Воронова, Ю.М. Недогибченко, Т.С. Сергієнко, Г.Є. Уварова // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 153-157. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0201-4122
839263
  Кайдалова А.В. Науково-теоретичне обґрунтування методологічного концепту побудови системи якості вищої фармацевтичної освіти / А.В. Кайдалова, О.В. Посилкіна // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2016. – № 3 (39). – C. 68-74. – ISSN 2312-0967
839264
  Захарова Г.Б. Науково-теоретичне обгрунтування поняття "уміння самостійно-пізнавальної діяльності студентів" // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 202-207. – ISSN 2304-4470
839265
  Шуба Б.В. Науково-теоретичний аналіз витоків формування інституту кримінального проступку // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 127-134. – ISSN 2408-9257
839266
  Юзікова Н.С. Науково-теоретичний аналіз проблеми ставлення суспільства до відхилень від соціально прийнятного розвитку особистості частини неповнолітніх у період 1917–1940 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 104-111. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
839267
  Янчук М.Б. Науково-теоретичний аспект інтеграції високотехнологічних підприємств в умовах відкритої економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 351-356 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
839268
  Баранов С.О. Науково-теоретичні аспекти сутності детінізації національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 10, травень. – С. 134-138. – ISSN 2306-6814
839269
  Галайко Н.В. Науково-теоретичні аспекти сутності поняття "державна цільова програма" // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 147-157. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
839270
  Шиделко А.В. Науково-теоретичні грані психологічного захисту особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – C. 87-94. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
839271
  Краснова М.В. Науково-теоретичні дослідження питань екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 19-23. – ISBN 978-617-566-151-2
839272
  Руденко Я.В. Науково-теоретичні засади дослідження творчості Р. Кириченко // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 159-164. – ISSN 2226-0285
839273
  Журба І.Є. Науково-теоретичні засади економіки транскордонного співробітництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 102-112. – (0). – ISSN 2078-9165
839274
  Королецька Л.В. Науково-теоретичні засади розробки змістовного компонента педагогічної системи розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і господарства // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 51-59. – ISSN 2227-2747
839275
  Федас Валентина Володимирівна Науково-теоретичні засади фольклористичної діяльності Михайла Максимовича : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Федас В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 200л. – Бібліогр.: л.183-200
839276
  Федас В.В. Науково-теоретичні засади фольклористичної діяльності Михайла Максимовича : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.07 / Валентина Володимироівна Федас; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:7 назв
839277
  Сергієнко Т. Науково-теоретичні засади формування навичок фахової медичної комунікації в іноземних студентів медичних університетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 61-67. – ISSN 2078-1016
839278
  Мазур А.Г. Науково-теоретичні засади формування та розвитку вітчизняної регіоналістики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 139-145. – ISSN 2221-1055
839279
  Ушенко Н.В. Науково-теоретичні засади якості трудового життя персоналу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 219-225
839280
  Гвоздецька І.В. Науково-теоретичні основи дефініції економічний розвиток // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 38-44. – ISSN 2410-9576
839281
  Горлач В.В. Науково-теоретичні основи застосування семіотичних технологій у професійній підготовці // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 107-113. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
839282
  Чучко О. Науково-теоретичні основи інновацій та інноваційного процесу: сутність, види, еволюція // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 7-15. – ISSN 1728-9343
839283
  Сакалова Г.В. Науково-теоретичні основи комбінованих процесів очищення водних середовищ із використанням природних сорбентів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Сакалова Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
839284
  Басюк Д.І. Науково-теоретичні основи розвитку винного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 28-37 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
839285
  Костюк В.Л. Науково-теоретичні особливості формування трудової правосуб"єктності у радянську добу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 68-77.
839286
  Мазурок П.П. Науково-теоретичні передумови дослідження взаємозв"язку кредитної політики вітчизняних банків із процесами інвестиційного кредитування / П.П. Мазурок, О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 7. – С. 17-22
839287
  Цимбаленко Є.С. Науково-теоретичні передумови переходу до суспільства знань // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 38-41


  У статті з"ясовуються науково-теоретичні передумови переходу до суспільства знань як імовірного шляху розвитку соціальних комунікацій у майбутньому; досліджуються міжнародні офіційні документи, наукові праці та теоретичні доробки, в яких декларуються ...
839288
  Мокрецов С.Є. Науково-теоретичні підходи до вивчення поняття потреби в дітях у контексті державно-управлінських засад // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 111-113. – Бібліогр.: 7 назв
839289
  Парубець О.М. Науково-теоретичні підходи до класифікації мереж як форм взаємодії суб"єктів транспортної діяльності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 14-18 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
839290
  Горбань Ю.І. Науково-теоретичні підходи до проблеми зберігання книжкових пам"яток в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 12-21. – ISSN 2225-7586
839291
  Назарова С.В. Науково-теоретичні підходи до ринкової оцінки діяльності комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 114-118
839292
  Рахнянська Т.О. Науково-теоретичні підходи до суб"єктивного екологічного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 26-31. – ISSN 2312-1831
839293
  Шендрик О. Науково-теоретичні підходи щодо міжнародної співпраці публічних бібліотек України: бібліотекознавчий аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 19-22. – ISSN 2076-9326


  Здійснено огляд наукових праць щодо міжнародної співпраці публічних бібліотек. Виявлено важливі теоретичні та практичні підходи до міжнародної співпраці публічних бібліотек. Висвітлено ступінь теоретичної розробленості досліджуваної проблеми у працях ...
839294
  Загребельна С.І. Науково-теоретичні проблеми законності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 120-122. – ISBN 978-617-7638-01-7
839295
  Заєць О. Науково-теоретичні проблеми набуття та реалізації прав на землю // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 85-88
839296
  Кушнарьов С.В. Науково-теоретичні проблеми соціалізації й ресоціалізації неповнолітніх засуджених // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.47-54. – ISSN 1817-3764
839297
  Базалієва Л.В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства : монографія / Базалієва Л.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 164 с. – ISBN 978-966-676-333-7
839298
  Сіцінська М.В. Науково-теоретичні та правові основи розробку проекту національної стратегії протидії нелегальної міграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 86-88. – ISSN 2306-6814
839299
  Бобров В.Я. Науково-технiчний пpогpес в свiтовiй системi соцiалiзму / В.Я. Бобров, В.С. Будкін. – Київ : Знання, 1970. – 48с. – (Т-во"Знання" ; 2 ; №6)


  Звеpтається увага на iнтенсифiкацiю науково-технiчного пpогpесу в умовах здiйснення господаpських pефоpм, на пiдвищення пpодуктивностi пpацi й ефективностi виpобництва, на дальше поглиблення науково-технiчного спiвpобiтництва соцiалiстичних кpаїн. ...
839300
  Остроух В.І. Науково-технічна баа застосування комп"ютерних технологій у створенні карт і атласів для загальноосвітньої школи // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 68-72. – ISBN 978-966-455-002-1
839301
   Науково-технічна бібліотека державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 62 с.
839302
  Бєлоус І.О. Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка" : [монографія] / І.О. Бєлоус, О.В. Шишка, Д.О. Тарасов ; за ред. проф. А.Г. Загороднього ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – 196 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 183-194. – ISBN 978-966-553-757-1
839303
  Божук Л.В. Науково-технічна біблотека Національного авіаційного університету в системі наукової комунікації вишу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 25-29


  Аналіз діяльності бібліотеки вишу як центру інформаційного забезпечення навчального і наукового процесів. Охарактеризовано діяльність НТБ Національного авіаційного університету як своєрідної системи, що забезпечує вільний доступ як студентської, так і ...
839304
  Нефедова О.Н. Науково-технічна біліотека Національного гірничого університету: 110 років служіння книзі, читачу, науці // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 4-14. – ISBN 978-966-350-187-1
839305
  Жилінська О. Науково-технічна діяльність в епоху інтернет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-11. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Визначено напрями впливу сучасних інформаційних технологій на науково-технічну діяльність, зокрема на проведення ДіР, надання науково-технічних послуг. The article deals with the influence of informational technologies on scientific and technical ...
839306
  Смерницький Д.В. Науково-технічна діяльність у контексті захисту територіальної цілісності держави та прав людини // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 136-139. – ISBN 978-617-7364-24-4
839307
  Жилінська О.І. Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації : монографія / О.І. Жилінська. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 552 с. – Бібліогр.: с. 530-551. – ISBN 978-966-611-775-8
839308
  Смерницький Д.В. Науково-технічна діяльність як об"єкт адміністративно-правового забезпечення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (38). – С. 110-119. – ISSN 2072-8670


  "У статті розглянуто адміністративно-правове забезпечення науково-технічної діяльності".
839309
  Жилінська О.І. Науково-технічна діяльність як об’єкт дослідження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 3-18. – ISSN 0374-3896
839310
   Науково-технічна діяльність: системи і механізми державного управління, показники міжнародних порівнянь, результативність досліджень і розробок / Ямчук А.В. [та ін.] ; [за ред. Т.В. Писаренко] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 249, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-249. – ISBN 978-966-479-075-5
839311
  Алєксєєнко А.О. Науково-технічна документація про господарське становище Кримської області у складі УРСР (1954–1991) (огляд джерел із фондів Центрального державного науково-технічного архіву України) / А.О. Алєксєєнко, М.А. Балишев // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 103-113. – ISSN 0320-9466
839312
  Смерницький Д.В. Науково-технічна експертиза у сфері науково-технічної діяльності: правове забезпечення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 45-54. – ISSN 2072-8670


  "Визначено, що науково-технічна експертиза - це розгляд та дослідження справи, питання, проекту, технічної розробки, створеного наукового об"єкта тощо з метою зробтити правильний висновок чи дати правильну оцінку відповідному явищу для забезпечення ...
839313
  Пазиніч Станіслав Миколайович Науково-технічна еліта, інноваційний розвиток і консолідація нації / Пазиніч Станіслав Миколайович, Пономарьов Олександр Семенович // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 27-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються можливості розвитку науково-технічної еліти, примноження інтелектуального і духовного потенціалу української нації.
839314
  Пазинич С. Науково-технічна еліта, інноваційний розвиток і консолідація нації / С. Пазинич, О. Пономарьов // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 27-33.
839315
  Лебедев І.К. Науково-технічна інтеграція України (1980-1990рр) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Лебедев І. К.; КУ. – К., 1997. – 28л.
839316
  Лебедєв І.К. Науково-технічна інтелігенція України (1980-1990 рр.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лебедєв І. К.; НТУУ "КПІ". – Київ, 1997. – 221л. – Бібліогр.:л.192-221
839317
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал, 1999-
№ 1. – 2000
839318
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал, 1999-
№ 2. – 2000
839319
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал, 1999-
№ 3. – 2000
839320
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал, 1999-
№ 4. – 2000
839321
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2001
839322
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2001
839323
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2001
839324
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
839325
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
839326
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
839327
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
839328
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
839329
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
839330
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
839331
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
839332
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
839333
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
839334
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004
839335
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004
839336
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005
839337
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005
839338
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005
839339
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005
839340
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2006
839341
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2006
839342
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2006
839343
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2006
839344
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2007
839345
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2007
839346
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2007
839347
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2007
839348
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008
839349
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008
839350
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 3. – 2008
839351
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 4. – 2008
839352
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 6. – 2008
839353
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 1 (39). – 2009
839354
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 2 (40). – 2009
839355
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 3 (41). – 2009
839356
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 4 ( 42). – 2009
839357
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 1 (43). – 2010
839358
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 2 (44). – 2010
839359
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 3 (45). – 2010
839360
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 4 (46). – 2010
839361
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 2 (48). – 2011
839362
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 3 (49). – 2011
839363
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 4 (50). – 2011
839364
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 1 (51). – 2012
839365
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 2 (52). – 2012
839366
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 3 (53). – 2012
839367
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 4 (54). – 2012
839368
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 1 (55). – 2013
839369
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 2 (56). – 2013
839370
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 3 (57). – 2013
839371
   Науково-технічна інформація. (НТІ) = Scientific and technical information : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 4 (58). – 2013
839372
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕІ ; голов. ред. В.О. Тарасов ; редкол.: В.І. Воронков, В.К. Галіцин, Ф.Г. Касумов [та ін.]. – Київ : УкрІНТЕІ, 1999-
№ 3 (61). – 2014. – 72 с.
839373
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
№ 1 (63). – 2015
839374
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 1999-
№ 2 (64). – 2015. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839375
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 1999-
№ 3 (65). – 2015. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839376
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 1999-
№ 4 (66). – 2015. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839377
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 1999-
№ 1 (67). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839378
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 1999-
№ 2 (68). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839379
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 1999-
№ 3/4 (69/70). – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839380
  Черваньов Д.М. Науково-технічна конкурентоспроможність країни: підходи до визначення / Д.М. Черваньов, О.І. Жилінська // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-27. – Бібліогр.: 17 пунктів. – ISSN 0374-3896
839381
   Науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації", присвячена 70-річчю від дня народження професора Б.О. Попова = Scientific conference "Computational methods and information transformation systems" in honor of Bohdan Popov"s 70th birthday : [збірник праць] / НАНУ ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАНУ ; [програмний комітет : Назарчук З.Т., Воробель Р.А., Бомба А.Я. та ін.]. – Львів : ФМІ НАНУ, 2010. – 280 с. – ISBN 978-966-02-5760-3
839382
   Науково-технічна конференція "Проблеми розвитку глобальної системи зв"язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM" : тези доп. наук.-техн. конф., 21-23 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації, Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України, Держ. косм. агентство ; [редкол.: Чепіженко В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – 123, [1] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.


  Зміст: Секції конференції: Організація та обслуговування повітряного руху; Дистанційно пілотовані авіаційні системи; Комп"ютеризовані авіаційні системи; Системи аеронавігаційного ...
839383
  Овчаренко А.А. Науково-технічна конференція геологів України // З"їзд Всесоюзного мінералогічного товариства в Ленінграді / С.П. Родіонов. – Вип. 1, 1957. – С. 89-91
839384
  Герасименко А. Науково-технічна політика в економічній стратегії держав // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 315-322
839385
  Бєсов Л.М. Науково-технічна політика в Україні. Минуле. Сучасне. Майбутнє : [Монографія] / Л.М. Бєсов; Мін-во освіти України. – Харків : ХДПУ, 1997. – 178с. – ISBN 966-593-001-X
839386
  Костіна Л. Науково-технічна політика держави: проблеми становлення і розвитку // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 57-59. – ISSN 1728-9343
839387
  Карвасовська О.В. Науково-технічна політика СРСР в умовах постіндустріального суспільства // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 53-57. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
839388
  Шнипко О.С. Науково-технічна політика та її роль в підвищенні конкурентноспроможності економіки України : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 178-184 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
839389
  Мельник В.П. Науково-технічна раціональність та цивілізаційний процес // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 1. – С. 1-5. – ISSN 1027-4642


  Проаналізовано особливості розвитку науки й техніки як визначальних парадигмальних чинників європеської цивілізації.
839390
  Бойко М.С. Науково-технічна революція і атеїстичне виховання трудящих / М.С. Бойко, І.С. Старовойт. – К., 1975. – 48с.
839391
  Дячкова Н.М. Науково-технічна революція і гуманізм / Н.М. Дячкова. – Львів, 1972. – 110 с.
839392
  Бобров В.Я. Науково-технічна революція і економічні проблеми промислового розвитку країн соціалізму / В.Я. Бобров. – Київ, 1971. – 238с.
839393
  Ярмиш Ф.А. Науково-технічна революція і загострення ідеологічної боротьби на сучасному етапі / Ф.А. Ярмиш. – Київ : Знання України, 1977. – 48 с.
839394
  Лозюк М.Й. Науково-технічна революція і загострення суперечностей сучасного капіталізму / М.Й. Лозюк, В.П. Степаненко. – К., 1974. – 222с.
839395
  Єременко В.Г. Науково-технічна революція і капіталізм в американському землеробстві / В.Г. Єременко. – Київ, 1972. – 200с.
839396
   Науково-технічна революція і комуністичне виховання студентської молоді. – Львів : Вища школа, 1976. – 156, [1] с.
839397
  Томчук П.В. Науково-технічна революція і культура праці. / П.В. Томчук, Я.І. Мирошинченко. – Львів, 1973. – 35с.
839398
  Надольний І.Ф. Науково-технічна революція і мораль / І.Ф. Надольний. – Київ, 1975. – 48 с.
839399
  Толстова О.І. Науково-технічна революція і мораль // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
839400
  Логвин М.О. Науково-технічна революція і питання критики буржуазної ідеології та ревізіонізму. / М.О. Логвин. – Київ, 1975. – 47с.
839401
  Турченко В.М. Науково-технічна революція і праця вчителя / В.М. Турченко. – К., 1976. – 48с.
839402
  Самсонов І.О. Науково-технічна революція і продуктивна праця при капіталізмі / І.О. Самсонов. – Київ, 1974. – 46 с.
839403
   Науково-технічна революція і сучасні процеси розвитку лексики української народно-розмовної мови : Тези доповідей Республіканської конференції (Ужгород, листопад 1989 р.). – Ужгород, 1989. – 172с.
839404
  Сущенко Т.І. Науково-технічна революція і трудове виховання учнів / Т.І. Сущенко. – К., 1979. – 47с.
839405
   Науково-технічна революція іта її вплив на........ – Ужгород, 1972
839406
  Чухно А.А. Науково-технічна революція та підвищення продуктивності суспільної праці // Комуніст України, 1974. – №7
839407
  Врублевський В.К. Науково-технічна революція: проблеми і наслідки. (Політико-економічний нарис) / В.К. Врублевський. – Київ, 1970. – 80с.
839408
   Науково-технічна співпраця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Науково-технічне співробітництво між Україною та Кореєю. 2 українські виші та наукова установа підписали меморандуми про взаєморозуміння з корейськими освітніми закладами. Зокрема, підписано такі меморандуми: між Інститутом радіофізики та електроніки ...
839409
   Науково-технічна сфера України за результатами моніторингу та показниками міжнародних рейтингів / Ямчук А.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-195. – ISBN 978-966-479-070-0
839410
  Селезньов Л.М. Науково-технічна та промислова політика Японії на службі монополій. / Л.М. Селезньов. – Київ, 1973. – 48с.
839411
  Антонов А.В. Науково-технічна творчість / А.В. Антонов. – Київ : Знання, 1973. – 47с.
839412
  Антонов А.В. Науково-технічна творчість ( Суспільні та психологічні чинники) / А.В. Антонов. – Київ : Знання, 1973. – 47с. – (Т-во"Знання" ; ІХ ; 8)
839413
  Куценко С.М. Науково-технічна творчість і зростання продуктивності праці / С.М. Куценко, О.І. Фридинський. – Київ, 1967. – 46с.
839414
  Харів П.С. Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства / П.С. Харів, А.П. Колесніков // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 91-96. – Бібліогр.: 15 пунктів
839415
  Мелащенко О.М. Науково-технічна творчість як модус людського буття // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 35-38. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (18))
839416
  Ліпінська А.В. Науково-технічна термінологія : навчальний посібник для дистанційного навчання / А.В. Ліпінська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Ін-т дистанційного навчання. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 219 с. – ISBN 966-388-105-4
839417
  Звонкова Г.Л. Науково-технічна школа академіка НАН України В.Г. Сергєєва / Г.Л. Звонкова, М.О. Мітрахов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С.128-136. – ISSN 0374-3896


  Описано історію створення науково-технічної школи академіка НАН України В.Г.Сергєєва, його внесок у розробку систем керування вітчизняних ракет і космічних апаратів. Висвітлено пріоритетні напрямки діяльності В.Г. Сергєєва та його колективу в ...
839418
  Довгалюк С.С. Науково-технічна школа В.М. Образцова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 127-143. – ISSN 0374-3896


  У статті розглянуто академіка В.М. Образцова як наукового лідера та його роль в створенні в 30-40 -х роках XX ст. широкопрофільної науково-технічної школи в галузі транспорту, наведено персональний склад школи, показано її внесок у транспортну науку.
839419
  Шелкунова Н.Л. Науково-технічна школа професора Г. Я. Андрєєва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 202-211. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто період становлення і розвитку школи індукційно-теплового складання – розбирання з’єднань з натягом під керівництвом Г. Я. Андрєєва. Здійснено спробу проаналізувати внесок вченого-лідера у формування науково-технічної школи ...
839420
  Салата Г.В. Науково-технічна школа професора Л. Д. Проскурякова: Петро Кіндратович Худяков (1858-1935 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 60-62. – ISSN 2076-1554
839421
  Іваненко К.М. Науково-технічне забезпечення техногенної безпеки зварних конструкцій екологічно небезпечних виробництв : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Іваненко К.М.; Держ. економічний ін-т м-ва охорони навколишнього природного середовища України. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 21 назва
839422
  Ярош Я.Д. Науково-технічне обгрунтування енергетичної автономності агроекосистем на основі біомаси : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.08 / Ярош Ярослав Дмитрович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 41 назва
839423
  Кордуба І.Б. Науково-технічне обгрунтування зняття з експлуатації водних комплексів об"єктів ядерної енергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Кордуба Ірина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
839424
  Загородній А. Науково-технічне співробітництво між Національною академією наук України та установами і організаціями Китайської народної республіки // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 47-50


  Важливе місце в міжнародному науково-технічному співробітництві Національної академії наук України займають наукові організації, промислові підприємства і комерційні структури Китайської Народної Республіки.
839425
  Соболева Г.Д. Науково-технічне співробітництво СРСР з розвинутими капіталістичними країнами / Г.Д. Соболева. – К, 1975. – 48с.
839426
  Голуб В. Науково-технічне співробітництво Україна-НАТО / В. Голуб, В. Корнілова // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 5-12.
839427
  Васильєв О.А. Науково-технічне співробітництво України з державами євроатлантичного регіону // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 79-88. – ISBN 978-966-02-7989-6
839428
  Васильєв О. Науково-технічне співробітництво України і Китаю // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 54-57. – (Історичні науки)
839429
  Гурулі В.Ш. Науково-технічне співробітництво Української РСР з Грузинською РСР в умовах удосконалення соціалістичного суспільства / В.Ш. Гурулі, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 61-65. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
839430
  Товканець С.А. Науково-технічне співробітництво як тенденція в розвитку вищої економічної освіти в європейських країнах / С.А. Товканець, Г.В. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 29-33. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (1)). – ISSN 2313-8114
839431
  Бєліков В.С. Науково-технічне спрямування міжнародної кооперації України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 14-22


  У статті описано важливість міжнародної кооперації як для України так і для всього світу, а також важливість кооперації України з Російською Федерацією і проблеми, які виникають на даному етапі співробітництва. Сформульовано напрями інституційної ...
839432
  Солошенко В.В. Науково-технічне та гуманітарне співробітництво України й Німеччини в 90-ті рр. ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-52. – (Історія ; вип. 47)


  Аналізується розвиток науково-технічного та гуманітарного співробітництва між двома країнами.
839433
  Зубаренко І.В. Науково-технічне та культурно-гуманітарне співробітництво між Україною і Єгиптом // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 130-134. – ISBN 978-966-927-169-3
839434
   Науково-технічний збірник "Наукові записки" : систематизований анотований покажчик матеріалів, опублікованих у 1939-2009 рр. / МОНУ ; Українська академія друкарства ; [укладачі : Б.В. Дурняк, О.М. Василшин, О.В. Мельников]. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 214 с. – ISBN 978-966-322-214-1
839435
  Кваснюк Б. Науково-технічний і виробничий потенціал національної економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-99 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
839436
  Власенко М Г. Власенко Науково-технічний переклад : 10 клас / Г.М. Власенко, І.О. Власенко, О.О. Сердюк. – Харків : Основа, 2009. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.12 (84)). – ISBN 978-611-00-0352-0
839437
  Омельченко В.Ю. Науково-технічний потенціал - необхідна умова конкурентоспроможності космічної галузі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 256-263


  Стаття присвячена обгрунтуванню необхідності формування системи інтеграційних пріоритетів науково-технічного розвитку космічної галузі, як невід"ємної складової механізму реалізації стратегії інноваційного розвитку. Розглядається програмно-цільовий ...
839438
  Бєлов О.В. Науково-технічний потенціал зовнішнього середовища і його вплив на підприємство // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 96-101. – (Економічні науки)
839439
  Великий Ю.В. Науково-технічний потенціал машинобудування України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 24-28 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
839440
  Великий Ю.В. Науково-технічний потенціал машинобудування України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 24-28. – ISSN 2306-6792
839441
  Давидович С. Науково-технічний потенціал Прикарпаття: досягнення і проблеми (1965-1970-ті рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 101-106. – ISSN 1728-9343
839442
  Білюк А.В. Науково-технічний потенціал розширення інноваційної діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 20-25. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
839443
  Маслюківська А. Науково-технічний потенціал України та його організаційно-управлінська підсистема // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 31-36. – ISSN 2078-5860
839444
  Драган І.В. Науково-технічний потенціал як фундамент розширення інноваційної діяльності в промисловості України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.130-134. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
839445
  Полікарпов М.М. Науково-технічний прогрес - охороні природи / М.М. Полікарпов, П.І. Лапечук. – К, 1986. – 54с.
839446
  Швець І.Т. Науково-технічний прогрес в СРСР - здійснення ідей марксизму-ленінізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
839447
  Коршак Є.В. Науково-технічний прогрес і вивчення фізики в школі. / Є.В. Коршак. – К., 1972. – 96с.
839448
  Галуза С.Г. Науково-технічний прогрес і господарська реформа / С.Г. Галуза. – Київ, 1969. – 48с.
839449
  Поліщук Н.В. Науково-технічний прогрес і духовно-моральне становлення молоді / Н.В. Поліщук, М.С. Панченко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 197-205. – ISSN 1728-3671
839450
  Бохан А.В. Науково-технічний прогрес і екологізація підприємництва // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 53-54. – Бібліогр.: 6 назв
839451
  Фридинський О.Г. Науково-технічний прогрес і економічні проблеми творчої праці / О.Г. Фридинський. – К., 1974. – 143с.
839452
  Макаренко В.З. Науково-технічний прогрес і ефективність сільськогосподарського виробництва / В.З. Макаренко, І.А. Чепурнов. – К., 1973. – 206с.
839453
  Біба В.У. Науково-технічний прогрес і ефективність суспільного виробництва. / В.У. Біба. – К., 1975. – 207с.
839454
  Ганджа І.М. Науково-технічний прогрес і здоров"я людини / І.М. Ганджа. – Київ, 1987. – 24с.
839455
  Скнар О.І. Науково-технічний прогрес і його вплив на рівень розвитку виробництва та зміст праці спеціалістів середньої ланки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 41-47. – (Серія історії ; № 13)
839456
  Загурський В.А. Науково-технічний прогрес і командир виробництва. / В.А. Загурський, К.Я. Бочаров. – К, 1973. – 48с.
839457
  Якуба К.І. Науково-технічний прогрес і міграція сільського населення УРСР / К.І. Якуба. – К., 1976. – 47с.
839458
  Бориславський Л.В. Науково-технічний прогрес і питання охорони прав колгоспного землекористування / Л.В. Бориславський, О.П. Коцюба // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 11-17. – (Серія права ; № 15)


  В статье исследуются вопросы охраны прав землепользования колхозов. По мнению авторов, в науке земельного права требуют дальнейшего развития такие виды юридической ответственности: дисциплинарная, административная, земельно-правовая, имущественная. ...
839459
  Ассонов Г.Ф. Науково-технічний прогрес і підвищення народного добробуту / Г.Ф. Ассонов. – Київ, 1976. – 153с.
839460
  Саух П.Ю. Науково-технічний прогрес і релігія / П.Ю. Саух. – К., 1982. – 32с.
839461
  Боннер О. Науково-технічний прогрес і розвиток російського процесуального законодавства та судової практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 45-62. – ISSN 0132-1331
839462
  Касьян В.І. Науково-технічний прогрес і суспільство / В.І. Касьян. – К., 1976. – 47с.
839463
  Гриненко І.О. Науково-технічний прогрес і трудові ресурси. / І.О. Гриненко. – К., 1976. – 48с.
839464
  Сухоносов С.М. Науково-технічний прогрес і формування нової людини / С.М. Сухоносов. – К., 1965. – 88с.
839465
  Грабоіський С. Науково-технічний прогрес на полігоні фантастики радянського часу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 55-67. – ISSN 0235-7941
839466
  Касабова І.А. Науково-технічний прогрес та технологічне оновлення : рушійні чинники зростання конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 355-363


  Розглянуто особливості НТП на сучасному етапі розвитку світової економіки та його вплив на технологічне оновлення економіки України та зростання її конкурентоспроможності. Досліджено основні причини відставання технологічного розвитку вітчизняної ...
839467
  Бєляєв Ю.М. Науково-технічний прогрес у країнах РЕВ / Ю.М. Бєляєв, Л.С. Семенова. – Київ, 1971. – 160с.
839468
  Дрищ Н.В. Науково-технічний прогрес як фактор людського розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 164-167
839469
  Козаченко С.В. Науково-технічний прогрес, економіка і використання природних ресурсів. / С.В. Козаченко. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
839470
  Сердюк А.М. Науково-технічний прогрес, навколишнє середовище і здоров"я людини / А.М. Сердюк, І.П. Лось. – Київ, 1982. – 48с.
839471
  Підопригора О.А. Науково-технічний прогресс і право / О.А. Підопригора. – К, 1988. – 48с.
839472
  Підопригора О.А. Науково-технічний прогресс і правове регулювання винахідництва та раціоналізації / О.А. Підопригора. – Київ, 1976. – 48с.
839473
  Кононенко Михайло Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 269-274. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано науково-технічний рівень часів Київської Русі та Козаччини.
839474
  Кононенко Михайло Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 275-280. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано науково-технічний рівень часів Київської Русі та Козаччини.
839475
  Кононенко М. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва. Постаті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 191-195
839476
  Кононенко М. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва. Постаті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 214-218
839477
  Кононенко М. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва. Постаті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 201-205
839478
  Кононенко М. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва. Постаті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 194-200
839479
  Кахович Ю.В. Науково-технічний розвиток як засіб забезпечення потреб економічних систем : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-26. – Бібліогр: 12 назв
839480
  Тищенко О.М. Науково-технічний розвиток як фактор економічного зростання в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 91-95
839481
  Пилипенко О.В. Науково-технічний та науково-методичний супровід розробки та експлуатації ракетно-космічної техніки // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 6 (91). – С. 35-48. – ISSN 1561-8889


  Наведено результати з науково-технічного та науково-методичного супроводу науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт зі створення та експлуатації ракетно-космічної техніки. Серед них поздовжня стійкість рідинних ракет-носіїв космічних ...
839482
   Науково-технічних прогрес. – К, 1992. – 32с.
839483
   Науково-технічних прогрес і мова. – Київ : Наукова думка, 1978. – 195 с.
839484
   Науково-технічних прогрес у народному господарстві. – К, 1971. – 211с.
839485
   Науково-технічних прогрес у сільському господарстві: планування, управління, ефективність. – Київ : Урожай, 1985. – 320 с.
839486
  Сусол Н.Я. Науково-технічні засади вдосконалення нормативного забезпечення якості послуг закладів ресторанного господарства : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.02 / Сусол Н. Я.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
839487
  Близниченко О.М. Науково-технічні засади забезпечення якості електроенергії на теплових та атомних електростанціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Близниченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
839488
  Гоц Н.Є. Науково-технічні засади метрологічного забезпечення термометрії за інфрачервоним випроміненням : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Гоц Наталія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
839489
  Петренко О.К. Науково-технічні засади нормування рівнів шуму та вібрації транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Петренко Олена Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
839490
  Неєжмаков П.І. Науково-технічні засади перебудови еталонної бази України у відповідності до реформи міжнародної системи одиниць (SI) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Неєжмаков Павло Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
839491
  Бєкіров Е.А. Науково-технічні засади підвищення енергоефективності фотоелектричних джерел електропостачання : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.14.08 / Бєкіров Е.А.; НАНУ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2008. – 32с. – Бібліогр.: 79 назв
839492
  Гончаренко В.І. Науково-технічні засоби в роботі слідчого / В.І. Гончаренко. – Київ, 1972. – 208с.
839493
  Павлюк Н.В. Науково-технічні засоби як елемент структури техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 99-106. – ISSN 2079-6242
839494
  Чудаєва І.Б. Науково-технічні зони: суть, типи та перспективи створення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 43-47
839495
  Малишевська О.С. Науково-технічні методи і засоби зменшення техногенного навантаження на довкілля в районі затоплених калійних шахт (на прикладі "Калуш") : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 21.06.01 / Ольга Степанівна Малишевська; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
839496
  Гріффен Л.О. Науково-технічні музеї в Україні / Л.О. Гріффен, В.О. Константинов // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 58
839497
  Грищенко І.М. Науково-технічні новації у комерційній діяльності посередників : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 86-90. – Бібліогр.: 10 назв
839498
  Шаповаленко О.І. Науково-технічні овнови функціонування спрямованих повітряних потоків в технологіі виробництва комбікормів. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.18.02 / Шаповаленко О.І.; Одеск.технол.Ін-т харчової пром. – Одеса, 1993. – 32л.
839499
  Саприка О.В. Науково-технічні основи енергозбереження і надійності електротехнічних освітлювальних комплексів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Саприка Олександр Вікторович ; Харків. нац. техн. ун-т сільськ. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
839500
  Купко О.Д. Науково-технічні основи еталонних вимірювань спектральних і редукованих величин оптичного випромінення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Купко О.Д.; Крупко О.Д. ; Науковий научний центр "Інститут метрології". – Харків, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 72 назви
839501
  Кравченко В.І. Науково-технічні основи забезпечення електромагнітної стійкості техничніх засобів до уражальної дії грозових розрядів : Автореф... д-ра техн.наук: 05.09.13 / Кравченко В.І.; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1997. – 35л.
839502
  Білодід Є.І. Науково-технічні основи зменшення надлишкового консерватизму при аналізі безпеки ядерних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Білодід Євген Ігорович ; АНА України ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2018. – 25 с. – Бібліогр.: 14 назв
839503
  Косой Б.В. Науково-технічні основи інтенсифікації теплообміну у мікроструктурованих елементах систем терморегулювання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Косой Борис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
839504
  Сідлецький О.Ц. Науково-технічні основи отримання оксидних сцинтиляційних кристалів на основі твердих розчинів заміщення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Сідлецький Олег Цезаревич ; НАН України ; Ін-т монокристалів. – Харків, 2018. – 33 с. – Бібліогр.: 36 назв
839505
  Духота О.І. Науково-технічні основи підвищення довговічності деталей авіаційних трибомеханічних систем за умов їх фретинг-контактної взаємодії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.04 / Духота Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 43 с. – Бібліогр.: 56 назв
839506
  Андрійчук Володимир Андрійович Науково-технічні основи підвищення ефективності опромінювальних установок для світлокультури рослин : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.07 / Андрійчук В.А.; Харків. акад. міського госп-ва. – Харків, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назв.
839507
  Нікітін Д.М. Науково-технічні основи підвищення ефективності теплоенергетичних систем з використанням іонних рідин і нанофлюїдів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Нікітін Дмитро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 33 назви
839508
  Ващенко Ю.М. Науково-технічні основи розробки еластомерних композиційних матеріалів для ресурсозберігаючих технологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Ващенко Ю.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технолог. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
839509
  Черваков О.В. Науково-технічні основи розробки полімерних матеріалів з іонною провідністю : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Черваков Олег Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 78 назв.
839510
  Живиця Володимир Іванович Науково-технічні основи створення контактних дисперсних високошвидкісних охолоджувачів для аміачних холодильних установок : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.05.14 / Живиця В.І.; Одеська державна акад. холоду. – Одеса, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 30 назв
839511
  Заблодський М.М. Науково-технічні основи створення поліфункціональних електромеханічних перетворювачів технологічного призначення : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.09.01 / Заблодський М.М.; Націон. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 55 назв
839512
  Гребеніков В.В. Науково-технічні основи удосконалення електричних машин з постійними магнітами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Гребеніков Віктор Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
839513
  Данько М.С. Науково-технічні пріоритети забезпечення енергетичної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 171-174
839514
   Науково-технічні розробки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара = Scientific and technological projects of Oles Honchar Dnipro national university / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [упоряд.: М.В. Поляков, С.І. Оковитий]. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-981-087-8
Вип. 3. – 2018. – 230, [2] с. : табл. – До 100-річчя Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (1918-2018). - Назва та текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 211-228
839515
  Стукаленко О.В. Науково-технічні та правові тренди розвитку будівельної галузі України // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 3 (31). – С. 114-128. – ISSN 2413-9998
839516
  Штойко Р.Р. Науково-технічні та соціально-економічні детермінанти сучасної трансформації фінансових інститутів глобальної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 203-215. – ISSN 1993-0259
839517
  Довжук І.В. Науково-технічні товариства Півдня України (кінець XIX - початок XX ст.): виникнення та перший досвід діяльності // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 72-75. – (Серія "Історичні науки")
839518
  Демуз І.О. Науково-технічні товариства України кінця XIX - початку XX ст.: історіографія дореволюційного періоду // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 23-28. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
839519
  Биков О.М. Науково-технологічна складова зростання економіки Китаю в групі країн БРІКС // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 55-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
839520
  Тульчинська С.О. Науково-технологічна сфера України: проблеми формування і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 181-186
839521
   Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – 168 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
839522
  Шустов О.О. Науково-технологічне обгрунтування системи розкриття та підготовки обводнених горизонтів глибоких буровугільних родовищ (на прикладі Ново-Дмитрівського родовища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Шустов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
839523
  Макаренко Є.А. Науково-технологічне співробітництво країни та ЄС за планом дій європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 163-166.
839524
  Черницька Т.В. Науково-технологічний компонент економічної безпеки держави // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 18-28. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
839525
  Задорожня Г.П. Науково-технологічний потенціал - визначальний фактор інноваційного розвитку України / Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 70-77. – ISBN 978-966-479-052-6
839526
  Ткачова О.А. Науково-технологічний потенціал розвитку вітчизняної сфери нанотехнологій // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 134-147 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
839527
  Мамедова Т. Науково-технологічний потенціал України у міжнародному обміні технологіями в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 230-236


  У статті підкреслюється місце Укрїани на світовому ринку науково-технологічних та інноваційних досягнень. Також: проаналізовані ефективність використання та стан наявного науково-технологічного потенціалу України в умовах європейської інтеграції. The ...
839528
  Згуровський М.З. Науково-технологічний розвиток Україн за умов світової глобалізації // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 23-36. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
839529
  Чухно А. Науково-технологічний розвиток як об"єкт дослідження еволюційної економічної теорії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-22. – Бібліогр.: с. 12, 14, 16. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено необхідність і передумови формування нової, еволюційної, парадигми економічної теорії зв"язку із зростанням ролі науки і техніки в розвитку економіки, становленням нового, інформаційного, способу виробництва і змінами у продуктивних силах, ...
839530
  Чухно А. Науково-технологічний розвиток як об"єкт дослідження еволюційної економічної теорії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-22. – ISSN 0131-775Х
839531
  Федулова Л. Науково-технологічний та інноваційний процес в Україні: тенденції в кризових ситуаціях // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 24-27. – ISSN 1810-3944
839532
  Калитич Г.І. Науково-технологічний та інноваційний розвиток : концепції, моделі, рішення / Г.І. Калитич, К.М. Коржавін. – Київ : УкрІНТЕІ, 2008. – 268 с. + CD ROM "Комп"ютерна модель розвитку України". – ISBN 978-966-479-002-1
839533
  Шаманський С.Й. Науково-технологічні засади удосконалення екологічно безпечних процесів водовідведення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Шаманський Сергій Йосипович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 43 с. – Бібліогр.: 54 назви
839534
  Скрильник Є.В. Науково-технологічні основи виробництва екологічно безпечних добрив на основі відходів органічного походження / Є.В. Скрильник, В.А. Гетьманенко, А.М. Кутова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 24-25 : фото, табл. – Бібліогр.: 3 назв.
839535
  Голуб Н.Б. Науково-технологічні основи конверсії відновлюваної сировини в біоводень, біометан та біодизель : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 03.00.20 / Голуб Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 76 назв
839536
  Кожушко Л.Ф. Науково-технологічні основи технічного та екологічного удосконалення дренажних систем. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.20.05 / Кожушко Л.Ф.; Укр.Акад.аграрн.наук. – К, 1998. – 34л.
839537
  Воденніков С.А. Науково-технологічні основи формування композиційних покриттів із іонних розплавів для прогнозованого забезпечення функціональних властивостей пористих матеріалів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Воденніков С.А. ; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 39 назв
839538
  Мітяєв О.А. Науково-технологічні основи формування структури структури, фізико-механічних і службових властивостей вторинних силумінів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 - матеріалознавство / Мітяєв О.А.; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
839539
  Жаринов А.В. Науково-технычний прогрес і структура АПК / А.В. Жаринов. – Київ, 1986. – 72 с.
839540
  Пасько І.В. Науково-фантастичний роман В. Єшкілєва "Тінь попередника" в координатах масової літератури // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 105-113. – ISSN 2313-1802
839541
  Загнітко А. Науково-фахове мовлення: інтенційно-структурні й інформаційно-актуалізаційні аспекти // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 6-13. – Бібліогр.: Літ.: с. 13; 10 назв. – ISSN 1728-9572
839542
  Попов М.В. Науково-філософський ужинок (1962-2010 рр.) : (вибране) / Микола Попов ; Акад. наук вищої освіти України. – Київ : Асканія, 2010. – 630с. – ISBN 978-966-2203-04-2
839543
  Дикий О.В. Науково-цивілізаційні флуктуації та передумови формування нанотехнологічної парадигми глобального міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 3-6


  Найважливішими факторами, що визначають розвиток сучасної світової економіки є процеси глобалізація бізнесу та цивілізаційні зміни. Формування нанотехнологічної парадигми глобального міжнародного бізнесу розглядається, як об"єктивний, незворотний ...
839544
  Корнієнко І.В. Науково-юридична та педагогічна спадщина Є.В. Васьковського : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Корнієнко Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
839545
  Салата Г.В. Науково–технічна школа професора Л.Д. Проскурякова: Іван Петрович Прокоф"єв (1877-1958 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 31-33. – ISSN 2076-1554
839546
  Салата Г.В. Науково–технічна школа професора Л.Д. Проскурякова: персоніфікація історії науки і техніки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 53-56. – ISSN 2076-1554
839547
  Груба О. Наукову бібліотеку - закрити! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 17


  "На нещодавній сесії Львівської обласної ради депутати проголосували за ліквідацію Львівської обласної наукової медичної бібліотеки шляхом приєднання її до Львівського медичного коледжу післядипломної освіти".
839548
  Чухно А.А. Наукову роботу - на новий рівень / А.А. Чухно, І.І. Ляшко // Київський університет, 1979. – 17 грудня
839549
   Науковці - народному господарству / Сектор інформаційного забезпечення НДЧ // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 2


  До традиційного Дня науки відбулася виставка досягнень університетської науки. Свої наукові досягнення представили науковці геологічного, хімічного факультетів та факультету кібернетики.
839550
  Чуйко Т. Науковці вже знають, які картини не належать пензлю Шевченка / інтерв"ю І.Ілляш // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 2 серпня (№ 142). – С. 8-9


  Співробітники Нац. музею Тараса Шевченка (НМТШ) беруть активну участь у заходах до 200-річчя від дня народження поета і художника. Науковці, зокрема, долучилися до підготовки Повного зібрання творів (ПЗТ) Кобзаря у 12 т. та "Шевченківської ...
839551
  Пацера М. Науковці з різних країн обговорили спільні проблеми світової банківської системи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 11-13
839552
  Кондратьєва О. Науковці захищають єдність цивільного права / О. Кондратьєва, М. Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 27 квітня - 10 травня (№ 17/18). – С. 3. – ISSN 1992-9277


  В КНУ імені Тараса Шевченка розпочав свою роботу Міжнародний цивілістичний форум на тему "Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення", на який прибули вчені з Росії, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Азербайджану та ...
839553
   Науковці і практики говорили про українські реалії та світові тенденції // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 1-2
839554
  Шевчук О. Науковці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України в Софії / О. Шевчук, Л. Мушкетик // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 100-104. – ISSN 0130-6936
839555
  Заславський В. Науковці Італії, Норвегії та України вирішують проблеми сталого розвитку / В. Заславський, О. Кухаренко, М. Лукашевич // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  На базі нашого університету пройшов ІІ Міжнародний семінар "До конференції ООН "PIO+20", що став "фактом прояву кооперації країн - учасниць Кіотського протоколу, які зацікавлені в розвитку взаєморозуміння та формуванні спільних кроків до мінімізації ...
839556
  Жмудський О.З. Науковці Київського держуніверситету в дев’ятій п’ятирічці / О.З. Жмудський, С.А. Мороз. – Київ, 1971. – 25с.
839557
   Науковці КПІ - про поширення пандемії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 18 травня (№ 20). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Вчені Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського представили нові результати моделювання поширення пандемії коронавірусу регіонами України.
839558
  Богданова Т. Науковці мають талант. Але не завжди вміють донести свої інновації до споживача = Але не завжди вміють донести свої інновації до споживача // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 4 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  В Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту під головуванням першого заст. міністра Євгена Суліми проведено засідання наук.-координаційної ради Держ. цільової наук.-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" - на 2008-2017 роки. ...
839559
  Семена М. Науковці не вірять чиновникам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 лютого (№ 21). – С. 2


  У Києві і Сімферополі відбулися акції солідарності з вимогами колективу КРАО зберегти обсерваторію як науковий центр Академії наук. Протести проти передачі обсерваторії до складу КНУТШ.
839560
  Грєбцова І.С. Науковці Одеського національного університету: до 200-річча В.І. Григоровича // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 123-128. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
839561
  Ільїна В.М. Науковці про актуальні питання безпеки життєдіяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 2-4 : фото
839562
  Чорна С. Науковці протестують проти непрозорого використання бюджетних коштів та апелюють до НАБУ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 12). – С. 4
839563
  Ісаюк О. Науковці та війна: колективні стратегії виживання викладачів Львівського університету під час Першої Світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається пошук та реалізація шляхів виживання викладацькою спільнотою Львівського університету під час Першої світової війни. Аналізується контекст політичної ситуації, яка робила університет вразливим до репресій з політичних мотивів та ...
839564
   Науковці України XX - XXI століть : метабібліографія / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України ; [уклад.: М.Г. Железняк, Л.М. Гутник, Т.А. Галькевич]. – Київ : [Академперіодика], 2010. – 476 с. – ISBN 978-966-02-5915-7
839565
  Макар Г. Науковці України на захисті прав української мови на початку XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 384-388


  Стаття висвітлює питання про роль науковців України у розв"язанні українського мовного питання в царській Росії в 1905 році, зокрема аналізує маловідомі документи Російської АН, Петербурзької української громади, Київського і Харківського університетів ...
839566
  Іванов О.Ф. Науковці України під німецькою окупацією у світлі документів "фонду Розенберга" / О.Ф. Іванов, В. Романько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-34. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних матеріалів "фонду Розенберга" та інших джерел висвітлено малодосліджені сторінки життя й діяльності українських науковців у роки нацистської окупації (1941-1944 рр.).
839567
   Науковцю, інтелігенту, життєлюбу - 80 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 61. – ISSN 0130-5263
839568
   Науковцям НАПН присуджено державну премію у галузі науки і техніки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 14 лютого (№ 29)
839569
  Коваль Л. Науковцям повернуть пенсії, які були до 2011 року. Українським вченим відновлять виплати, які були скасовані раніше // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 24 квітня (№ 75). – С. 3
839570
  Сміян Н. Науковцям полегшать доступ до грантів. Парламентська хроніка. Ранкове засідання 6 липня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 7 липня (№ 122). – С. 1,2


  Створюється Національний фонд досліджень. Основний напрямок діяльності - грантова підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
839571
  Гусев А. Наукограды: дело прошлого или возможности возрождения? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 86-105. – ISSN 0207-3676


  В статье рассматривается проблема корректности позиционирования наукоградов как объекта государственной научно-технической политики, которая не принесла успеха в их развитии и не сможет это сделать в будущем, о чем свидетельствуют результаты анализа ...
839572
  Домбровский В.И. Наукоемкий сектор экспортного потенциала СССР и его развитие в современных условиях : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Домбровский В.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 232 л., табл. + Приложение: л. 178-232. – Библиогр.: л. 160-177
839573
  Слісаренко І. Наукоємна Білорусь, або Як стримати відплив мізків із країни? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 104)


  Загалом, на освіту та науку в Білорусі йде близько 2,5 % ВВП. Нині за кількістю заявок на винаходи Білорусь міцно тримається першої п"ятірки у світі - після Японії, Китаю, Німеччини, Кореї та США,
839574
  Шевцов А.І. Наукоємні технології - основа забезпечення економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 324-326
839575
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 3 (23). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839576
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 3 (31). – 2016. – С. 259-364. – Резюме укр., англ. мовами
839577
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 1 (33). – 2017. – С. 1-95. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839578
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 2 (34). – 2017. – С. 96-188. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839579
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 3 (35). – 2017. – С. 189-272. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839580
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.Л. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 4 (36). – 2017. – С. 265-368. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839581
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 2 (38). – 2018. – С. 135-280. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839582
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, А.М. Грєхов [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 3 (39). – 2018. – С. 279-392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839583
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 4 (40). – 2018. – С. 391-580. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839584
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 1 (41). – 2019. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839585
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 2 (42). – 2019. – С. 155-288. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839586
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 3 (43). – 2019. – С. 287-392. – Резюме укр., рос., англ. мовами
839587
  Мех О.А. Наукоємність системи забезпечення національної безпеки України: аналіз нормативно-правових засад // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 11-22. – ISSN 0374-3896


  У статті здійснено аналіз нормативно-правових засад системи забезпечення національної безпеки України з погляду їх орієнтації на науку як головний засіб досягнення прогресу й безпеки. Розглядається питання місця ...
839588
  Знаменський Г.Л. Наукоємність сучасного господарського права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 14-19. – ISSN 0132-1331
839589
  Бублик С.Г. Наукознавче дослідження стильової однорідності законодавчих актів у сфері науково-технологічної діяльності // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 3-21. – ISSN 0374-3896
839590
  М"ясоїд П.А. Наукознавчий аналіз психологічного пізнання // Психологічне пізнання : історія, логіка, психологія / П.А. М"ясоїд. – Київ : Либідь, 2016. – С. 73-149. – ISBN 978-966-06-0711-8
839591
  Краснова М.В. Наукознавчі аспекти формування екологічного права України // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 33-39. – ISSN 2413-7189


  Аналізуються еволюційні шляхи розвитку національного екологічного права як науки та навчальної дисципліни, окреслюються можливі шляхи його майбутнього розвитку у контексті перегляду його науково-методологічних засад.
839592
  Тихомиров О. Наукознавчі проблеми рефлексії юридичної науки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331
839593
  Пащенко В.М. Наукознавчі реалії оцінювання ландшафтних утворень : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 9-15. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
839594
  Омельчук С. Наукометрика творчого доробку Марії Пентилюк у царині української лінгводидактики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2 (125). – С. 7-15
839595
  Копанева В.А. Наукометрическая деятельность библиотеки // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 115-123. – ISBN 978-985-7162-52-9
839596
  Терехов Наукометрические индикаторы для оценки развития нанотехнологии : позиции Россиии в области фундаментальных наноматериалов / Терехов, И // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 124-141. – ISSN 0374-3896


  Показана структура гражданской нанонауки в России, выполнен наукометрический анализ развития НИР и оценены позиции страны в области наноматериалов.
839597
   Наукометрические исследования в химии. – Москва, 1974. – 135 с.
839598
  Задорожнюк И.Е. Наукометрические методы в менеджменте вузовской науки / И.Е. Задорожнюк, М.В. Кибакин // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 8, август. – С. 98-106. – ISSN 1561-2465


  Раскрываются проблемы менеджмента вузовской науки, использования социологически обоснованных мер наукометрической оценки научной деятельности в контексте современных стандартов и критериев эффективности. Рассмотрены требования к академической статье ...
839599
  Московкин В.М. Наукометрический анализ библиографических описаний украинских авторефератов диссертаций по специальности "Мировое хозяйство и международные отношения" : світове господарство і міжнародні економічні відносини / В.М. Московкин, Н.И. Колесникова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-8 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
839600
  Грановский Ю.В. Наукометрический анализ информационных потоков в химии. / Ю.В. Грановский. – М., 1980. – 141с.
839601
  Віннікова Н.М. Наукометрический аналіз дисертаційних робіт в галузі нанотехнологій в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 2 ( 72). – С. 60-68. – ISSN 0374-3896


  Інформаційною основою аналізу послужили бази даних дисертаційних робіт Укр. ін-ту науково-технічної і економічної інформації та Нац. біб-ки ім. В.І. Вернадського за період з 1997 р. по вересень 2010 р.
839602
  Павліченко Ю. Наукометрична оцінка міжнародних електронних ресурсів (на прикладі медичної радіології) / Юліана Павліченко // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 40-44


  Представлені дані кількісного аналізу наукових публікацій за період 1986-2006 рр. з питань радіаційної медицини. Наводяться результати аналізу динаміки публікацій за роками, країнами та видами документів, а також відображення наукових журналів в ...
839603
  Бублик С.Г. Наукометричне дослідження законодавства // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 65-83. – ISSN 0374-3896
839604
  Трохименко О.М. Наукометричне дослідження публікацій за останні три десятиріччя з методів визначення різних форм йоду в об"єктах / О.М. Трохименко, В.М. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2009. – Т. 4, № 1. – С. 4-10. – ISSN 1991-0290
839605
  Костирко Т.М. Наукометричний аналіз дисертаційного фонду бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 125-133


  Розглядається можливість розкриття дисертаційного фонду Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв) за допомогою наукометричного аналізу.
839606
  Костирко Т.М. Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету / Т.М. Костирко, І.В. Бондар // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 104-118. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Використовуючи сучасні методи наукометрії, проаналізовано дисертаційний фонд Наукової бібліотеки Національного ун-ту кораблебудування імені адмірала Макарова.
839607
  Шилюк О.І. Наукометричний аналіз досліджень з політичних наук: автори, журнали, теми, цитованість (за базою WoS) // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 6 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – C. 147-158. – ISSN 2522-4050
839608
  Грачев О.О. Наукометричний аналіз досліджень у галузі струмопровідних полімерів в Україні / О.О. Грачев, В.І. Хорєвін, І.М. Авілова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 58-64. – ISSN 0374-3896


  Публікації та їх цитування в базі даних Google Scholar в 1975 – 2013 рр. використано для наукометричного аналізу одного з сучасних напрямів досліджень (струмопровідні полімери). Науковий потенціал України в цьому домені науки сконцентровано в двох ...
839609
   Наукометричний аналіз мереж термінів за публікаціями наукового колективу / Д.В. Ланде, І.В. Балагура, С.Д. Погорілий, Н.А. Дубчак // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 19, № 1. – С. 34-39. – ISSN 1560-9189
839610
  Шевчук С.М. Наукометричний аналіз наукових шкіл української суспільної географії (дисертаційні роботи) // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 89-95. – ISBN 978-966-182-397-5


  Дослідження у галузі суспільної географії виконані в основному у наукових центрах України, де сформувалися найбільші регіональні наукові школи - Києві, Львові, Чернівцях, Одесі та Харкові. Потужним науковим потенціалом характеризуються наукові школи ...
839611
  Шелкунова Н.Л. Наукометричний аналіз наукової спадщини професора Г.Я. Андрєєва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 133-137. – ISSN 2076-1554
839612
  Тронько М.Д. Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" за даними наукометричної бази даних GOOL ScHolar / М.Д. Тронько, І.П. Пастер // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 24, № 1. – С. 46-52. – ISSN 1680-1466
839613
   Наукометричний аналіз публікаційної активності фахівців ДУ "Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" у виданнях, що входять до міжнародних баз даних / Р.В. Савіна, О.В. Волощук, В.С. Коркач, Ю.В. Мельченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (82). – С. 66-70. – ISSN 2077-7477
839614
  Божко Л.Д. Наукометричний аналіз українських дисертацій із туризму (1991 – 2014) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2016. – Вип. 1 (6). – C. 11-20. – ISSN 2312-4679
839615
  Бублик С.Г. Наукометричний вимір українського законодавства // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки : науково-практичне видання / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; заг. ред. В.І. Сергієнка. – Київ, 2019. – Вип. 4. – С. 225-228. – ISBN 978-617-7638-96-3


  "Виділення статистичного масиву наукоємних актів законодавства як окремої категорії нормативно-правових актів вищих органів державної влади дозволяє оцінити рівень наукоємності законодавства через індекс наукоємності законодавства".
839616
   Наукометричний інструментарій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо семінару "Наукометричні бази даних як інструментарій реалізації наукового потенціалу та науково-технічного потенціалу в контексті інтеграції до Європейського наукового простору". До учасників семінару з вітальним словом звернулися заступник ...
839617
   Наукометричний моніторинг наукових періодичних видань соціогуманітарної сфери України / Л.П. Кавуненко, В.І. Хоревін, О.П. Костриця, О.Г. Левченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 71-79. – ISBN 978-966-360-161-8 (вип. 3) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У цій статті коротко викладено результати масиву видань, унесених до переліку спеціалізованих (фахових) наукових видань Вищої атестаційної комісії України (ВАК України) та рекомендованих для опублікування ос - нов них наукових результатів ...
839618
  Загірняк М. Наукометричні бази даних - наступний щабель розвитку чи якір для науковця / М. Загірняк, С. Сергієчко, П. Костенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 44-54. – ISSN 1682-2366


  Проведено аналіз існуючих наукометричних баз даних, досліджені питання готовності вітчизняних науковців і періодичних видань співпрацювати з найбільш авторітетними з них.
839619
  Торгало Є. Наукометричні бази даних та інтеграція української біологічної періодики у міжнародний інформаційний простір / Є. Торгало, С. Вакал, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-11. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні міжнародні індекси цитування та наукометричні бази публікацій : Web of Knowledge, Scopus, Index Copernicus, GoogleScholar, Російський індекс наукового цитування. Пояснено принципи розрахунку та відміну між найбільш поширеними ...
839620
  Марушко Р.В. Наукометричні бази даних та їх роль на шляху інтеграції вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір // Современная педиатрия : научно-практический педиатрический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; Украин. ин-т стратегических исследований МЗ Украины Бахтиярова Д.О. ; глав. ред. Бережной В.В. – Киев, 2015. – № 6 (70). – C. 10-11. – ISSN 1992-5913
839621
  Коцан Л.І. Наукометричні бази даних як інструмент інтеграції вітчизняної науки в європейський і освітній простори // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 349-361. – ISSN 2218-5348
839622
  Коцан Л. Наукометричні бази даних як інструмент інтеграції вітчизняної науки в європейський і світовий дослідницький та освітній простори // Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; Ін-т транскордонного співробітництва. – Ужгород, 2014. – Вип. 2, спец. вип. : Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ніредьгаза, Угорщина, 24-25 вересня 2014 р.). – С. 217-228. – ISSN 2078-1431


  У статті висвітлено поняття наукометричних баз даних, проаналізовано тенденції і проблеми розвитку вітчизняної наукометрії на шляху до інтеграції в європейський та світовий дослідницький і освітній простори.
839623
  Вакаренко О.Г. Наукометричні бази даних: від системи отримання інформації до інструменту оцінювання наукових досліджень // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 9-15. – ISBN 978-966-360-372-8 (вип. 15) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
839624
  Білошицький А.О. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій / А.О. Білошицький, В.Д. Гогунський // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 198-203. – ISSN 2307-4752


  Показано, що публікації відображають результати наукових досягнень, а цитування цих публікацій колегами є оцінкою внеску науковця у розвиток певної галузі науки.
839625
  Чайковський Ю.Б. Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина II. Фактори, що впливають на кількісні показники наукометричних баз) / Ю.Б. Чайковський, Ю.В. Сілкіна, О.Ю. Потоцька // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 84-92. – ISSN 0372-6436


  До 90-річчя від дня народження академіка В.М. Глушкова.
839626
  ЧайковськийЮ.Б Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина І. Порівняльна характеристика науко- метричних баз) / ЧайковськийЮ.Б, СілкінаЮ.В, О.Ю. Потоцька // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 8. – С. 89-98. – ISSN 0372-6436


  Набуття наказами МОН України М 1111 та № 1112 чинності зумовлює необхідність порівняльної оцінки наявних міжнародних наукометричних баз з позиції вітчизняних авторів, редакторів і керівників наукових установ. У статті розглянуто найбільші ...
839627
  Добровська С.В. Наукометричні дослідження з напряму "інтелектуальні та експертні системи" за реферативною базою даних "Україніка наукова" // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 47-52. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
839628
  Хайтун С.Д. Наукометрия / С.Д. Хайтун. – Москва, 1983. – 344с.
839629
  Костенко Л. Наукометрія - українські реалії / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 59-60. – ISSN 1029-7200
839630
  Вергунов В.А. Наукометрія академічної аграрної науки в українських реаліях / Віктор Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : НААН, ННСГБ, 2019. – 30, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
839631
  Ніколаєнко Н. Наукометрія в бібліотечній діяльності: досвід, проблеми, завдання / Н. Ніколаєнко, О. Рибальченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 6-9. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено діяльність Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка у напрямку наукометричних досліджень та моніторингу бібліометричних показників науковців університету. Підтверджено, ...
839632
  Білоус В. Наукометрія в університеті: роль та місце бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 15-16. – ISSN 2518-7341


  Стаття відображає інноваційні форми та методи діяльності у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, зокрема відмічає новизну та роль бібліотеки у процесах збільшення представництва університетської ...
839633
  Шевченко А. Наукометрія проти інсинуацій = Відповідь учених НАНУ міністру освіти і науки Д. Табачнику / А. Шевченко, М. Іоргов, В. Шадура // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19/25 (жовтня (№ 38). – С. 11


  "На сьогоднішній день університетська наука майже втричі більш ефективна, ніж наука академічна, відірвана. Простий факт: 104 установи Національної академії наук за 2012 р. за Хіршем і Скопусом мають такий саме індекс цитування, як викладачі і професори ...
839634
  Михайловський В. Наукометрія та голодні ігри. Як оцінювати роботу науковців-гуманітаріїв // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 30 (558), 27.07- 2.08.2018. – С. 48-51. – ISSN 1996-1561
839635
  Мриглод О.І. Наукометрія та управління науковою діяльністю: вкотре про світове та українське / О.І. Мриглод, С.А. Назаровець // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 9. – C. 81-94. – ISSN 1027-3239
839636
  Шостак А.В. Наукометрія у дослідницькому університеті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 2. – С. 250-267. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У сучасному науковому середовищі ніхто не наважиться спростувати твердження, що справжнім вченим може вважатися той, чиї роботи були оцінені і визнані міжнародною науковою спільнотою. Останнім часом і в Україні для оцінювання результативності науки ...
839637
  Костенко Л. Наукометрія цифрової науки / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 63-64. – ISSN 1029-7200


  На семінар «Бібліометричні технології та наукометричні дослідження», що проходив 6 листопада 2018 р. в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», ...
839638
  Шостак А. Наукометрія як засіб інтеграції у світовий інтелектуальний простір // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 11 (83). – С. 22-26


  Індекс цитування та імпакт-фактор для оцінювання результатів наукових досліджень і наукових періодичних видань.
839639
  Шостак А.В. Наукометрія як засіб інтеграції у світовий інтелектуальний простір // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 89-99


  Про необхідність використання чисельних показників - індексу цитування та імпакт-фактора для оцінювання результатів наукових досліджень і наукових періодичних видань.
839640
  Ібатуллін І.І. Наукометрія як засіб інтеграції української науки у світовий інформаційний простір / І.І. Ібатуллін, А.В. Шостак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 226. – С. 30-45. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
839641
  Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 3-10. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються об’єкт, предмет, завдання, взаємозв’язки метричних досліджень сучасного наукознавства: наукометрії, інформетрії, інфометрії, бібліометрії, кіберметрії, вебометрії.
839642
  Костенко Л. Наукометрія: вектори розвитку в Україні та Євросоюзі / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 67-68. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху".
839643
  Костенко Л. Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту / Л. Костенко, Т. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 285-295. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто принципи Лейденського маніфесту наукометрії і проаналізовано їх відповідність нормативним актам України щодо оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Зроблено висновок про необхідність залучення установ, що професійно займаються ...
839644
   Наукометрія: методологія та інструментарій / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326


  Досліджено витоки наукометрії та констатовано недостатню увагу до розробки її методології. Викладено принципи Лейденського маніфесту наукометрії, дотримання яких забезпечує прозорий моніторинг і підтримку розвитку науки
839645
  Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 50-52. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто наукометричні дослідження, спрямовані на створення системи науково-аналітичного забезпечення дослідницької діяльності та розвитку науки. Виокремлено та проаналізовано аспекти наукометричного аналізу
839646
  Одотюк І.В. Наукомістка складова інноваційних перетворень в економіці України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-16
839647
  Саралиева З.Х. Науку борьбы - рабочим / З.Х. Саралиева. – М, 1981. – 144с.
839648
  Казьмирчук Г.Д. Наулко Всеволод Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 260. – ISBN 96966-8060-04-0
839649
   Наум Ильич Ахиезер // Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 15, № 3, липень - вересень. – С. 425-429. – ISSN 1812-9471
839650
   Наум Федорович Соболь. – Х, 1965. – 31с.
839651
  Яблонская М.Н. Наум Цейтлин / М.Н. Яблонская. – М., 1985. – 21с.
839652
  Короткий В.А. Науменко Володимир Павлович (1852-1919) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 429-430. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
839653
   Науменко Людмила Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 168-169. – ISBN 978-966-439-696-4
839654
   Науменко Людмила Юріївна (1961) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 96. – ISBN 966-95774-3-5
839655
   Наумов Анатолій Валентинович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 168-171. – ISBN 978-617-573-038-6
839656
   Наумова Л.И.. – М, 1981. – 12с.
839657
   Наумовець Антон Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 325 : фото
839658
  Андрущенко В. Науово-педагогічні пошуки молодих // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.5-7
839659
  Сажина Л.И. Науплиусы массовых видов пелагических копепод Мирового океана / Л.И. Сажина. – Киев, 1985. – 238 с.
839660
   Наурзум. – Алма-Ата, 1983. – 218 с.
839661
  Симоненко Константин Науру. Богатые тоже плачут. Страны. в которые вы не поедете // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 18-25 : фото
839662
  Балашов З.Г. Наутилоидеи ордовика Прибалтики и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Балашов З.Г. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1951. – 18 с.
839663
  Балашов З.Г. Наутилоидеи ордовика Сибирской платформы / З.Г. Балашов; Ленинградский ордена Ленина Государственный ун-тет им. Жданова А.А. – Ленинград : Ленинградский университет, 1962. – 206с.
839664
  Свердруп Х. Наутилус во льдах / Х. Свердруп; Авт. пер. М.А. Дьяконова, предисл. В.Ю. Визе. – Ленинград-Москва : Гос. изд-во худ. лит., 1932. – 116с. : Ил.
839665
   Науці потрібні жінки // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "Однією з 10 фіналісток національної премії програми L’oreal–UNESCO «Для жінок у науці» – 2018 стала представниця хімічного факультету КНУ, старший науковий співробітник Оксана Крупка. Перша церемонія вручення дипломів фіналісток та національних ...
839666
  Стріха М. Науці про напівпровідники - 100 років [Вадим Лашкарьов] // Світ. – Київ, 2013. – серпень (№ 29/30). – С. 3


  Про Вадима Лашкарьова, який реалізував велику програму дослідження напівпровідників в Ін-ті фізики і в КДУ ім. Т.Г. Шевченка, де завідував кафедрою фізики.
839667
  Воеводин Е.В. Научи меня жить / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1965. – 192с.
839668
  Кюрчайлы А. Научи меня жить : стихи и поэмы / Алиата Кюрчайлы; авториз. пер. с азерб. В.Кафарова. – Москва : Советский писатель, 1970. – 112 с.
839669
  Бунимович Д.З. Научи товарища фотографировать / Д.З. Бунимович. – М., 1963. – 95с.
839670
   Научите меня жить, а не помогайте материально : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 12 : Іл.
839671
  Булах И.М. Научите меня плавать. / И.М. Булах, Г.И. Петрович. – Минск, 1983. – 63с.
839672
  Жукова О.Т. Научитесь плавать. / О.Т. Жукова. – М., 1964. – 80с.
839673
  Хейфец В. Научитесь разбираться в цифрах / В. Хейфец. – М, 1930. – 121с.
839674
  Хейфец В. Научитесь разбираться в цифрах / В. Хейфец. – М, 1931. – 96с.
839675
  Щуркова Н.Е. Научить быть человеком / Н.Е. Щуркова. – Москва, 1979. – 96с.
839676
  Границкая А.С. Научить думать и действовать : Адаптив. система обучения в шк. / А.С. Границкая. – Москва : Просвещение, 1991. – 172 с.
839677
  Ширшова И.А. Научить работать самостоятельно. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов-заочников в прцессе изучения курса "Педагогика" // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 37-42.
839678
  Устинов А.Ю. Научить учащихся производить отбор языковых средств, адекватных ситуации общения : Методика включения модального компонента в речь учащихся / А.Ю. Устинов, В.С. Дудкина // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 4. – С. 2-6
839679
  Кожеурова Н. Научить философии нельзя! (Из опыта преподавания) // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.69-77. – ISSN 0869-3617
839680
  Романов А.А. Научиться бы жить / А.А. Романов. – Архангельск, 1981. – 220с.
839681
  Ладыженкская Т.А. Научиться говорить с детьми человеческим языком : (Об особенностях изучения лингвистической теории в школе)
839682
  Бляхман Л.С. Научиться экономически мыслить / Л.С. Бляхман. – М, 1984. – 64с.
839683
  Тодоров Радосвет Научна комуникация във физиката : Оценка на физическите списания / Р. Тодоров; Българска Академия на Науките. – София : Българската Академия на Науките, 1986. – 156 с.
839684
   Научна конференция на тема "Правата на човека на Балканите - минало и съвременност" : стенографски запис / Правата на човека на Балканите - минало и съвременност. – София : Христо Ботев, 1998. – 140 с. – На тит. арк. також: Българско национално движение за мир, стабилност и сътрудничество. – ISBN 954-445-603-1
839685
   Научна мисла - Битола 1980 : Материjали од научниот собир одржан ао Битола на 6 декември 1980 година. – Битола
1. – 1980. – 583 с.
839686
   Научна мисла - Битола 1981 : Материjали од научниот собир одржан ао Битола на 10-11 декември 1981 година. – Битола, 1981. – 664 с.
839687
  Фатов Н.Н. Научна схема новой русской литературы. / Н.Н. Фатов. – Алма-Ата, 1929. – 136с.
839688
  Дудко Е.А. Научная абстакция и ее роль в развитии математического знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Дудко Е.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1979. – 16л.
839689
  Розов М.А. Научная абстракция и ее виды : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розов М. а.; АН СССР, Ин-т филос. АН СССР, Сект. логики. – Москва, 1965. – 21л.
839690
  Розов М.А. Научная абстракция и ее виды / М.А. Розов. – Москва, 1965. – 123 с.
839691
  Блецкан М.И. Научная абтракция как форма познания. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Блецкан М.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 48л.
839692
  Ластовка С.З. Научная беседа на французском языке Пособие для развития навыков разговорной речи / С.З. Ластовка. – Ленинград, 1988. – 224с.
839693
   Научная библиография. – Л, 1985. – 158с.
839694
  Мицкевич А.М. Научная библиотека Витебского государственного университета: история и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 84-94. – ISSN 0130-9765
839695
  Третьяков В.И. Научная библиотека вуза МВД России в условиях информационного общества // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 64-69. – ISSN 0321-0383
839696
  Пачевский Т.М. Научная библиотека и информация / Т.М. Пачевский. – Новосибирск, 1973. – 128с.
839697
   Научная библиотека им Н.И. Лобачевского.. – Казань, 1955. – 34 с.
839698
  Лесохина Э.И. Научная библиотека им.А.М.Горького Московского Университета / Э.И. Лесохина, А.М. Харькова. – М., 1967. – 24с.
839699
  Лесохина Э.И. Научная библиотека им.А.М.Горького Московского Университета / Э.И. Лесохина, А.М. Харькова, 1972. – 35с.
839700
   Научная библиотека к сорокалетию со дня основания (1918-1958) : Сборник статей. – Москва : Машгиз, 1959. – 235 с.
839701
   Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета = The scientific library of St. Peterbsburg state university : история и коллекции / С.-петерб. гос. ун-т, Науч. б-ка им. М. Горького ; [авт.-сост. : А.В. Вознесенский и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петребургского университета, 2017. – 47, [1] c. : ил., факс. – Библиогр.: с. 36-47. – ISBN 978-5-288-05700-7
839702
   Научная библиотека Саратовского государственного университету им Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1979. – 64 с.
839703
   Научная библиотека Саратовского государственного университету им Н.Г. Чернышевского.. – Саратов, 1959. – 54 с.
839704
   Научная библиотека Саратовского ордена трудового красного знамени государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1966. – 104 с.
839705
   Научная библиотека Саратовского ордена трудового красного знамени государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1967. – 108 с.
839706
   Научная библиотека Саратовского ордена трудового красного знамени государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1971. – 124 с.
839707
   Научная библиотека Тартуского государственного университета.. – Тарту, 1966. – 63 с.
839708
   Научная библиотека Уральского государственного университета им. А.М. Горького. – Свердловск, 1982. – 18 с.
839709
  Амлинский Л.З. Научная библиотека: пространство для читателя и библиотекаря // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 0130-9765
839710
  Хильчевский В.К. Научная гидрохимическая школа Киевского национального университета имени Тараса Шевченко - полвека исследований качества вод // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 82-85. – ISSN 2306-5680
839711
  Хильчевский В.К. Научная гидрохимическая школа Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – 50 лет исследования природных вод // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 6-46. – ISSN 2306-5680


  Наведено результати діяльності наукової гідрохімічний школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі дослідження хімічного складу природних вод і їх якості. Розглянуто два періоди перший - гідрохімічні дослідження на основі ...
839712
  Зиндер Л.Р. Научная грамматика немецкого языка / Л.Р. Зиндер. – Ленинград, 1938. – 320 с.
839713
   Научная деятельность. – М, 1980. – 430с.
839714
  Алиева Хураман Научная деятельность Аиды Имангулиевой сквозь призму современного востоковедения // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 50-57


  В статье приводятся воспоминания известных русских востоковедов – арабис- тов об Аиде Имангулиевой – выдающемся азербайджанском ученом-востоковеде, по праву считающемся новатором в фундаментальном изучении творчества писателей "сиро-американской ...
839715
  Яблоков С.А. Научная деятельность Б.Н. Чичерина в период роботы в Московском университете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 44-69. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
839716
   Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, Сумский государственный университет, 30 ноября - 2 декабря 2011 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – 191, [1] с. : ил.
839717
  Воронцов-Вельяминов Научная деятельность В.К. Цераского / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1953. – 30-45с.
839718
  Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна : пер. с англ. / А. Пайс. – Москва : Наука, 1989. – 566 с.
839719
  Азаренков Н.А. Научная деятельность и информационно-коммуникационные технологии как основа развтия университетского образования: проблемы и пути их решения // Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, Сумский государственный университет, 30 ноября - 2 декабря 2011 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – С. 139-145


  Материалы Международной конференции 30.11 - 2.12.2011.
839720
  Боголюбов Н.Н. Научная деятельность проф. В.Е. Тарасенко (1859-1926) / Н.Н. Боголюбов. – Воронеж, 1927. – 16с.
839721
  Лазурский В.Ф. Научная деятельность профессора А.И. Кирпичникова / В.Ф. Лазурский. – Одесса : "Экономическая" тип., 1903. – 12 с.
839722
  Мирская Е.З. Научная деятельность ученого как социально обусловленный процесс : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Мирская Е.З.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 16л.
839723
  Серпухов В.И. Научная деятельность Ю.А. Билибина. 1 // Избранные труды / Ю.А. Билибин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – Том 1. – С. 5-10
839724
  Зубчанинов В.В. Научная деятельнсть и технический прогресс в крупнейших капиталистических странах / В.В. Зубчанинов. – М., 1976. – 295с.
839725
  Викулова С.В. Научная дискуссия. / С.В. Викулова. – Мінськ, 1992. – 151с.
839726
  Кривнова О.Ф. Научная жизнь как объект и материад фонетического исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 58-71. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
839727
   Научная жизнь факультета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 112. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
839728
   Научная жизнь факультета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 94-100. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
839729
   Научная жизнь факультета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 118-119. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 4)
839730
  Басс Э.М. Научная и деловая корреспонденция / Э.М. Басс. – Москва : Наука, 1991. – 174с.
839731
  Казакевич Р.А. Научная и культурно-просветительная деятельность прогрессивного студенчества 80-х годов 19-го в. / Р.А. Казакевич, С.З. Мандель. – Ленинград, 1967. – 76 с.
839732
   Научная и методическая деятельность РКП в сфере библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 3-7. – ISSN 0869-6020


  Автор статьи рассказывает о научно-исследовательских разработках, государственных
839733
  Росовецкий С.К. Научная и научно-организационная деятельность В.Н. Перетца в Украине как "калинов мост" между русской и украинской филологией // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 27-36. – ISBN 966-581-590-3
839734
  Немчинов В.С. Научная и общественная деятельность академика С.Г.Струмилина. / В.С. Немчинов. – М., 1957. – 12-46с.
839735
  Чебыкин А.Я. Научная и общественная деятельность С.Л. Рубинштейна в Одессе / А.Я. Чебыкин, И.М. Пивоварчик // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 3. – С.96-101. – ISSN 0205-9592
839736
  Бутлеров А.М. Научная и педагогическая деятельность / А.М. Бутлеров. – М., 1961. – 16с.
839737
  Широкорад Л.Д. Научная и педагогическая деятельность М.И. Туган-Барановского в Санкт-Петербурге (1893-1917) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-21. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
839738
  Григорьян Н.А. Научная и социокультурная среда И.М. Сеченова / Н.А. Григорьян // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2006. – № 4. – С.132-143. – ISSN 0205-9606
839739
  Гараджа В.И. Научная и христианская интерпретация истории / В.И. Гараджа. – М., 1980. – 64с.
839740
  Губерский Л.В. Научная идеология и личность / Л.В. Губерский. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1988. – 189 с. – ISBN 5-11-000354-8


  Раскрывается сущность научной идеологии как сферы мысливоспитания и действия ,ее роль в мировоззренческом воспитании личности. Анализируются пути и средства оптимизации воспитания, вопросы укрепления связи идеологии с жизнью. Для преподавателей, науч. ...
839741
  Леонтьев Б. Научная идеология:формы идей // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 1. – С. 12-24. – ISSN 0201-7067


  В статье в системном виде представлены формы идей, известные и еще не известные ученым и практикам.
839742
  Логинов Л.И. Научная идея в системе знания. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Логинов Л.И.; Уральский гос.ун-т. – Екатеринбург, 1993. – 34л.
839743
   Научная информация. – М, 1981. – 213с.
839744
  Цепляева З.С. Научная информация в области биологической химии и пути ее развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Цепляева З. С. ; АН СССР, Ин-т биохимии. – Москва, 1970. – 28 с.
839745
  Рузов Л.Я. Научная информация и общественные науки / Л.Я. Рузов. – Минск, 1976. – 88с.
839746
  Поваляев С.А. Научная информация: деятельность, потребности, мотивы / С.А. Поваляев. – Минск, 1985. – 96с.
839747
  Азархин В.А. Научная истина и судьба учёного : Коперник. Бруно, Галилей / В.А. Азархин, В.С. Горский. – Киев : Наукова думка, 1984. – 176 с. : ил. – (Науч.-попул. литература)
839748
  Золотова Г.А. Научная история Виноградовских чтений в МГУ 1999-2011 гг. (Научная жизнь) / Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, Е.Н. Никитина // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 142-159. – ISSN 0373-658Х
839749
   Научная картина мира. – К, 1983. – 270с.
839750
   Научная картина мира. – Уфа, 1987. – 156 с.
839751
  Лекбедев С.А. Научная картина мира в ее развитии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 3-27. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
839752
  Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира и ее роль в естественнонаучном исследовании. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Кузнецова Л.Ф.; Бел.гос.ун-т. – Минск, 1982. – 17л.
839753
   Научная картина мира и НТР. – Уфа, 1986. – 150 с.
839754
  Жутиков М.А. Научная картина мира как фактор его разрушения ( взгляд на науку с точки зрения угнетенной природы ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 144-153. – ISSN 0042-8744
839755
  Цехмистро И.З. Научная картина мира последних 20-ти лет: коренное изменение духовной перспективы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 12-18. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
839756
  Крывцова И.С. Научная картина мира, картина мира правовых наук, правовая карта мира (юридическая география мира): от общего к частному (некоторые размышления) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 438-443. – ISSN 0869-2491
839757
  Кара-Мурза Научная картина мира, экономика и экология // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 9-32. – ISSN 2076-2410


  В статье проанализирована "включенность природных факторов (ресурсов) в либеральную и марксистскую политическую экономии.
839758
   Научная картина мира: общекультурное и внутринаучное функционирование : сб. науч. тр. – Свердловск : УрГУ, 1985. – 142 с.
839759
   Научная каталогизация литературы. – М, 1988. – 186с.
839760
  Кубеев Б.В. Научная кинодокументация, выполненная в ВУЗах МВО СССР в 1948-1957 гг. / Б.В. Кубеев. – Москва, 1958. – 103 с.
839761
  Оноприенко В.И. Научная коммуникация и сотрудничество историков науки и науковедов академий наук Украины и России / В.И. Оноприенко, Н.А. Полуянова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 67-76. – ISSN 0374-3896
839762
   Научная конференция. – М, 1944. – 144с.
839763
   Научная конференция. – М
1. – 1971. – 232с.
839764
   Научная конференция. – М
2. – 1971. – 232с.
839765
   Научная конференция "В.И. Ленин о соотношении экономики и политики и современность". – Москва : Московский университет, 1970. – 132 с.
839766
   Научная конференция "Проблемы синхронного изучения грамматического строя языка" : тезисы докладов и сообщений (7-10 декабря). – Москва, 1965. – 237 с.
839767
   Научная конференция 1946 года. – Саратов, 1947. – 41 с.
839768
   Научная конференция 1954 г.. – Сталинград, 1954. – 61с.
839769
   Научная конференция 1960 г. : Тезисы докладов. – Москва : МИИГАиК, 1960. – 13 с.
839770
   Научная конференция 1962 года : Аннотации докладов. – Москва : МИИГАиК, 1962. – 11 с.
839771
   Научная конференция аспирантов. – Москва, 1952. – 38с.
839772
   Научная конференция аспирантов : Тезисы докл. – Баку : Изд-во Азерб. ун-та, 1956. – 82с.
839773
   Научная конференция аспирантов. – Л, 1957. – 100с.
839774
   Научная конференция аспирантов. – Москва, 1958. – 123с.
839775
   Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института, 1958. – 79с.
839776
   Научная конференция института по итогам научно-исследовательских работ за 1969 год : Посвящается 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 52с.
839777
   Научная конференция молодых геологов Белорусси. – Минск, 1973. – 134 с.
839778
   Научная конференция молодых ученых-почвоведов. – Москва, 1961. – 123с.
839779
   Научная конференция молодых ученых. – Москва, 1968. – 44с.
839780
   Научная конференция молодых ученых. – Чебоксары, 1990. – 143 с.
839781
   Научная конференция молодых ученых Крыма. – Ялта, 1964. – 124 с.
839782
   Научная конференция молодых ученых Литовской ССР. – Вильнюс, 1967. – 360с.
839783
   Научная конференция паразитологов Украины. – Киев, 1975. – 211с.
839784
   Научная конференция по вопросам ламинисенции. – Москва, 1948. – 335 с.
839785
   Научная конференция по иранской филологии. – Л, 1962. – 52с.
839786
   Научная конференция по иранской филологии. – Л, 1962. – 52с.
839787
   Научная конференция по итогам исследовательских работ по виноградарству и виноделию, посвященная 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Ялта, 1987. – 140с.
839788
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1965 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1966. – 188с.
839789
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1965 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1966. – 160с.
839790
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1966 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1967. – 84с.
839791
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1967 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1968. – 272с.
839792
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1967 год. – М, 1968. – 164с.
839793
   Научная конференция по освоению Нижнеднепровских песков : г. Херсон, сентябрь 1960 года;Тезисы докл-в. – Харьков, 1960. – 106 с.
839794
   Научная конференция по охране природы. – Воронеж, 1958. – 112 с.
839795
   Научная конференция по проблемам физиологии и патологии пищеварения и всасывания : Тезисы и рефераты докладов 25-29 сентября 1961 года. – Одесса, 1961. – 307с.
839796
   Научная конференция по стратиграфии. – Саратов
3. – 1955. – 97с.
839797
   Научная конференция по японской филологии. – М, 1975. – 41с.
839798
   Научная конференция профессоров, преподавателей и аспирантов, 20-26 марта 1962 года : Краткие тезисы докл. секций общественных и экономических наук. – Москва, 1962. – 88с.
839799
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава института по итогам работы за 1959 год. – Ленинград, 1960. – 94с.
839800
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год : Тезисы докл. – Кишинев, 1971. – 242с.
839801
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год : Тезисы докл. – Кишинев, 1971. – 320с.
839802
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1972 год : Тезисы докл. – Кишинев, 1972. – 348с.
839803
  Кишиневский Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1973 год : Тезисы докл. / Кишиневский, им Ленина В.И. университет; Секция естественных и экспериментальных наук. – Кишинев, 1973. – 268с.
839804
   Научная конференция Саратовского юридического института : Тезисы докл. – Саратов, 1954. – 104с.
839805
   Научная конференция Саратовского юридического института : Тезисы докл. – Саратов, 1955. – 90с.
839806
   Научная конференция Саратовского юридического института им. Д.И. Курского : Тезисы докл. – Саратов, 1951. – 77с.
839807
   Научная конференция социологов Советской Прибалтики. – Вильнюс, 1987. – 38с.
839808
   Научная конференция Таджикского государственного университета, посвященная 20-му съезду КПСС, 22-25 мая, 1956 г. : Тезисы докл. – Сталинабад, 1956. – 65с.
839809
   Научная конференция, 15-18 июня 1965 года. – Харьков, 1965. – 48с.
839810
   Научная конференция, 15-18 июня 1965 года : Тезисы докл. – Харьков
Вып. 4 : Физиология растений, растениеводство, селекция и семеноводство, овощеводство, плодоводство, хранение сельскохозяйственных продуктов. – 1965. – 136с.
839811
   Научная конференция, 16-18 июня 1966 г. : Программа и тезисы докл. – Каунас, 1966. – 135. – Текст на русс. и литовс. яз.
839812
   Научная конференция, 25-29 апреля 1966 года : Тезисы докл. – Харьков
Вып. 1 : Общественные науки. – 1966. – 84с.
839813
   Научная конференция, 25-29 апреля 1966 года : Тезисы докл. – Харьков
Вып. 6 : Фитопаталогия, энтомология, зоология. – 1966. – 112с.
839814
   Научная конференция, 6-8 июня 1962 года. – Харьков
Вып. 5 : Землеустройство, планировка сельскохозяйственых населенных мест, геодезия, физика и метеорология. – 1962. – 56с.
839815
   Научная конференция, посвященная 100-летию со дны выхода в свет труда И.М. Сеченова "Рефлексы головного мозга" : Тезисы доклдов: 16-18 декабря 1963 годп. – Одесса, 1963. – 251с.
839816
   Научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 90 с.
839817
   Научная конференция, посвященная 25-летию Литовской Советской социалистической революции, 27-28 августа 1965 г. : Программа и тезисы докл. – Каунас, 1965. – 135с.
839818
   Научная конференция, посвященная 30-летию работы института : Тезисы и постановлдения. – Камень-на-Оби, 1944. – 40с.
839819
   Научная конференция, посвященная 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции : Аннотаци докл. – Баку, 1957. – 54с.
839820
   Научная конференция, посвященная 40-летию Советской власти. – Харьков, 1957. – 52с.
839821
  Харьковский Научная конференция, посвященная 50-летию образования Союза ССР : (Краткие тезисы). 17 января 1973 года / Харьковский, университет им. Горького А.М. государственный; МВиССО УССР. Харьк. гос. ун-т. Харьковск. отдел Географического об-ва УССР. – Харьков, 1973. – 97с.
839822
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 1 : Пленарные заседания. – 1962. – 16с.
839823
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 2 : Кафедра марксизма-ленинизма, теории и организации физической культуры. – 1962. – 31с.
839824
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 3 : Кафедры педагогики, теории и методики физ. воспитания, психологии. – 1962. – 47с.
839825
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 5 : Кафедра плавания, тежелой атлетики и фехтования, велосипедного и конькобежного спорта. – 1962. – 27с.
839826
   Научная конференция. посвященная вопросам государства и права в свете постановлений сентябрьского (1953 г.) и февральско-мартовского (1954 г.) Пленумов ЦК КПСС : Тезисы докл. – Саратов, 1954. – 45с.
839827
  Ступин Л.П. Научная конференция.: рус.-англ. разговорник. / Л.П. Ступин, А.Н. Лапицкий. – М., 1989. – 128с.
839828
  Игитханян М.Х. Научная концепция идеологии и ревизионизм / М.Х. Игитханян. – Москва : Знание, 1972. – 47, [1] с.
839829
  Гринвуд Вероника Научная криминалистика. Неопровержимые улики / Гринвуд Вероника, Агилера-Хеллвег Макс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 90-111 : фото
839830
  Дулуман Е.К. Научная критика идеи бога и ее значение для преодоления религиозных пережитков : Автореф... Канд.филос.наук: / Дулуман Е.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 19л.
839831
   Научная литература. – Москва, 1985. – 336 с.
839832
  Якшонок Г.П. Научная литература онлайн: читательские предпочтения исследователей // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № июль-август. – С. 85-89. – ISSN 1726-6726
839833
   Научная литература по акустике за 1945 - 1949 гг.. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 27 с.
839834
   Научная литература по диэлектрикам. – Москва, 1952. – 672 с.
839835
   Научная литература по диэлектрикам и полупродникам. – М, 1957. – 147с.
839836
   Научная литература по полупродникам. – М, 1955. – 632с.
839837
   Научная литература СССР. – М, 1933. – 729с.
839838
   Научная литература СССР. – М, 1935. – 364с.
839839
   Научная литература СССР. – М, 1935. – 364с.
839840
   Научная литература СССР. – Москва, 1961. – 888 с.
839841
   Научная литература СССР. – М, 1961. – 783с.
839842
  Гусева И.А. Научная магистратура: мечта или реальность? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 9-14. – ISSN 0869-3617


  Как переход российского высшего образования на уровневую систему отразится на подготовке кадров высшей квалификации - кандидатов и докторов наук? Как подготовить выпускников магистратуры к поступлению в аспирантуру? Какие возможности подготовки ...
839843
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1964. – 764с.
839844
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1965. – 896с.
839845
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1965. – 896с.
839846
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1965. – 1064с.
839847
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1972. – 1019с.
839848
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1977. – 1140с.
839849
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1980. – 966с.
839850
   Научная межвузовская республиканская конференция., 1968
839851
   Научная методология изучения массовых информационных процессов. – Москва : УДН, 1984. – 106 с.
839852
  Валах В.Я. Научная молодежь Института кибернетики в первые годы его становления и развития // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-74. – ISSN 0374-3896
839853
  Сапожникова С. Научная монография : автор, книга, читатель // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2008. – № 2. – С. 35-48..
839854
  Сапожникова С. Научная монография: созидание и сотворчество. (Рефлексия редактора на взаимодействие автора, издателя, читателя) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2008. – № 2. – С. 28-35.
839855
   Научная музыкальная библиотека им. С.И. Танеева. – Москва, 1966. – 234 с.
839856
  Рассина Э.Б. Научная музыкальная библиотека им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского / Эмилия Борисовна Рассина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 116-123


  Статья посвящена истории создания, составу фондов и перспективам развития крупнейшей музыкальной библиотеки России - Научной музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Представлена типология ...
839857
  Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский; Отв. ред. Яншин А.Л. – Москва : Наука, 1991. – 270с.
839858
  Осипов Г.В. Научная несостоятельность теоретико-методологических основ социальных и социологических концепций сионизма / Г.В. Осипов, Л.Я. Дадиани. – М, 1980. – 57 с.
839859
  Замарянов В.Г. Научная орагниязация труда в деятельности местных партийных комитетов : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Замарянов В.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. стр-ва. – М., 1972. – 21л.
839860
  Ремнев В.И. Научная организация деятельности аппарата управления / В.И. Ремнев. – М., 1975. – 32с.
839861
  Горев В.К. Научная организация и дисциплина труда / В.К. Горев. – Москва : Профиздат, 1973. – 63 с.
839862
  Маневич В.М. Научная организация и нормирование труда / В.М. Маневич, А.С. Ершова. – Л.
1. – 1975. – 72с.
839863
  Здоровцов А.И. Научная организация и нормирование труда в сельскохозяйственных предприятиях / А.И. Здоровцов. – Москва, 1979. – 344с.
839864
  Очакова А.И. Научная организация и нормирование труда на предприятиях связи / А.И. Очакова. – М, 1988. – 240с.
839865
  Громов М.Н. Научная организация и нормирование труда на сельскохозяйственных предприятиях / М.Н. Громов. – Москва : Экономика, 1980. – 344 с.
839866
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – М
1. – 1966. – 77с.
839867
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – М
2. – 1966. – 65с.
839868
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – Москва
3. – 1966. – 76 с.
839869
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – Москва
4. – 1966. – 77 с.
839870
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – Москва : Россельхозиздат
1. – 1968. – 320 с.
839871
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – М, 1970. – 154с.
839872
  Васильева В.Д. Научная организация инженерно-технического и управленческого труда на ВЦ / В.Д. Васильева. – Москва, 1982. – 223с.
839873
  Русинов Ф.М. Научная организация инженерно-управленческого труда. / Ф.М. Русинов, Л.Н. Клюев. – М, 1973. – 62с.
839874
  Власов М.М. Научная организация инженерного труда / М.М. Власов, А.Е. Маслов. – Донецк, 1973. – 106с.
839875
  Звежинский С.М. Научная организация информационной деятельности / С.М. Звежинский. – Издание второе, дополненное. – Львов : Каменяр, 1974. – 116 с.
839876
  Казанцева К.В. Научная организация информационной деятельности. / К.В. Казанцева. – М., 1985. – 157с.
839877
   Научная организация обучения в вузе. – Москва, 1973. – 206с.
839878
  Сайко А.Т. Научная организация общественно полезного труда школьников / А.Т. Сайко, Л.Я. Бондарев. – К., 1985. – 72с.
839879
  Раченко И.П. Научная организация педагогического труда. / И.П. Раченко. – М., 1972. – 318с.
839880
   Научная организация производства. – Москва, 1968. – 344 с.
839881
  Петровский С.О. Научная организация производства / С.О. Петровский, Г.М. Пыжик. – Москва, 1971. – 183с.
839882
   Научная организация производства. – М, 1974. – 436с.
839883
   Научная организация производства, труда и управления. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М, 1971. – 278с.
839884
  Платов О. Научная организация процессов труда / О. Платов. – Ярославль, 1976. – 178с.
839885
  Платов О. Научная организация процессов труда / О. Платов. – Ярославль, 1976. – 146с.
839886
  Мельник И.А. Научная организация работы секретариата редакции и повышение эффективности деятельности газеты : Автореф. дис. ... канд.филолог. наук : 10.01.10 / Мельник И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
839887
  Мельник Игорь Андреевич Научная организация работы сектерариата редакции и повышения эффективности деятельности газеты : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Мельник Игорь Андреевич; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1982. – 232л. – Бібліогр.:л.187-216
839888
  Самсония Н.М. Научная организация труда - важный фактор увеличения эффективности производства. (На примере швейной пром-сти ГССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Самсония Н.М.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 45л.
839889
  Бурцева Н.В. Научная организация труда - основа государственного задания для библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 58-59
839890
   Научная организация труда. – К, 1966. – 144с.
839891
   Научная организация труда. – Кишинев, 1966. – 175с.
839892
  Черкасов Г.Н. Научная организация труда / Г.Н. Черкасов. – М, 1967. – 119с.
839893
   Научная организация труда. – Воронеж, 1968. – 92с.
839894
  Корюкова А.С. Научная организация труда / А.С. Корюкова. – Свердловск, 1973. – 33с.
839895
  Дубровский Ю.Н. Научная организация труда / Ю.Н. Дубровский, М.А. Мельнов, Б.В. Цетлин; Под общ. ред. Ю.Н. Дубровского. – Москва : Экономика, 1974. – 165 с.
839896
   Научная организация труда. – М, 1977. – 270с.
839897
  Кольцов Н.А. Научная организация труда / Н.А. Кольцов. – М., 1983. – 303с.
839898
  Горбатов А.Л. Научная организация труда (НОТ) в сельском хозяйстве / А.Л. Горбатов. – М., 1969. – 84с.
839899
   Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 160 с.
839900
   Научная организация труда в библиотеках. – Москва, 1972. – 127 с.
839901
   Научная организация труда в библиотеках. – М, 1975. – 93с.
839902
   Научная организация труда в библиотеках. – М, 1980. – 88с.
839903
  Попов В.Ф. Научная организация труда в библиотеках вузов / В.Ф. Попов. – М., 1971. – 36с.
839904
  Морозова М.Н. Научная организация труда в библиотеках СССР на современном этапе : Указ. кн. и ст. на русс. яз. за 1976-1982 гг. (январь-март) / М.Н. Морозова. – Москва, 1982. – 84с.
839905
   Научная организация труда в библиотечно-библиографическом обслуживании : (Из опыта работы библиотеки Новосибирского электротехнического ин-та). – Москва : Б.и., 1969. – 15 с. – (Реферативная информация)
839906
  Асташкевичер Е.Т. Научная организация труда в бухгалтерии / Е.Т. Асташкевичер, В.И. Петрова. – Москва, 1971. – 127с.
839907
  Демидов В.Г. Научная организация труда в вузе и изучение бюджета времени студентов / В.Г. Демидов. – Москва, 1970. – 24с.
839908
  Громов М.Н. Научная организация труда в колхозх и совхозах / М.Н. Громов. – Москва, 1970. – 232с.
839909
   Научная организация труда в машиностроении. – М, 1966. – 56с.
839910
  Смирнов Е.Л. Научная организация труда в машиностроении / Е.Л. Смирнов. – М., 1977. – 302с.
839911
  Эмсиньш Р.К. Научная организация труда в непроизводственной сфере : Учебное пособие / Р.К. Эмсиньш, Я.М. Бельчиков. – Рига : Редакционно-издательский отдел МИПКСНХ Латв.СССР, 1976. – 80 с.
839912
  Эсминьш Р.К. Научная организация труда в непроизводственной сфере. / Р.К. Эсминьш, Я.М. Бельчиков. – РИга, 1976. – 80с.
839913
  Савцев Г.К. Научная организация труда в отрасли (Конспект лекций) / Г.К. Савцев. – Москва, 1977. – 34 с.
839914
   Научная организация труда в промышленности. – Х, 1967. – 25с.
839915
   Научная организация труда в промышленности. – М, 1969. – 331с.
839916
  Ахмеев Г.Н. Научная организация труда в промышленности / Г.Н. Ахмеев. – Чебоксары, 1969. – 75с.
839917
   Научная организация труда в промышленности. – Москва, 1972. – 82 с.
839918
   Научная организация труда в промышленности : Указ. рекоменд. лит. за 1972-1976 гг. – Москва, 1977. – 78с.
839919
   Научная организация труда в промышленности : Учебно-наглядное пособие. – Москва : Экономика, 1980. – 231 с.
839920
   Научная организация труда в промышленности : Библ. указ. за 1977-1980 гг. – Москва, 1981. – 56с.
839921
   Научная организация труда в промышленности. – М, 1986. – 416с.
839922
  Кирсанова М.И. Научная организация труда в промышленности. Библиография. 1925-1964 / М.И. Кирсанова. – Новосибирск, 1965. – 406с.
839923
   Научная организация труда в сельском хозяйстве. – М, 1969. – 176с.
839924
  Виноградский Н.Д. Научная организация труда в торговле / Н.Д. Виноградский. – Київ, 1979. – 167с.
839925
   Научная организация труда в торговле. – М, 1983. – 224с.
839926
   Научная организация труда в управлении призводственным коллективом. – Москва, 1987. – 231 с.
839927
   Научная организация труда в управлении призводственным коллективом. – Москва, 1991. – 286 с.
839928
  Крылов В.Я. Научная организация труда в учебном процессе : Из опыта Ленинградского ин-та авиацион. приборостроения / В.Я. Крылов. – Москва, 1970. – 20 с.
839929
   Научная организация труда в химической промышленности. – Киев, 1970. – 37 с.
839930
   Научная организация труда в школе. – Калуга, 1968. – 108 с.
839931
   Научная организация труда двадцатых годов. – Москва, 1965. – 676 с.
839932
  Борохов В.Б. Научная организация труда и вопросы моделирования трудовых процессов : Автореф... канд. экон.наук: / Борохов В.Б.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 21л.
839933
  Степанов Научная организация труда и оценка ее уровня на предприятиях химической промышленности. / Степанов, БВ, В.В. Горшков. – Л., 1970. – 24с.
839934
  Ахмеджанов Л.А. Научная организация труда и повышение его производительности : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ахмеджанов Л.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1969. – 19л.
839935
  Афанасьева В.В. Научная организация труда и подготовка квалифицированых рабочих кадров / В.В. Афанасьева. – Ленинград, 1969. – 126с.
839936
   Научная организация труда и проектирование информационных центров. – Москва, 1976. – 292 с.
839937
  Ерманский О.А. Научная организация труда и производства и системы Тэйлора / О.А. Ерманский. – М.-Пг., 1923. – 384с.
839938
   Научная организация труда и управление. – М, 1965. – 411с.
839939
   Научная организация труда и управление. – Москва, 1966. – 431 с.
839940
   Научная организация труда и управление. – Москва, 1978. – 154 с.
839941
   Научная организация труда и управление. – Москва, 1988. – 140 с.
839942
   Научная организация труда и управление в научно-исследовательских учреждениях. – Москва, 1984
839943
   Научная организация труда и управление в промышленности. – М, 1968. – 55с.
839944
   Научная организация труда и управления в научно-исследовательских и проектных учреждениях : Материалы семинара. – Москва : Знание, 1983. – 160 с.
839945
   Научная организация труда и управления в научно-исследовательских и проектных учреждениях : Материалы семинара. – Москва : Знание, 1986. – 148 с.
839946
  Бондаренко Я.И. и др. Научная организация труда и управления в промышленности Донбасса / Я.И. и др. Бондаренко. – Донецк, 1968. – 27с.
839947
   Научная организация труда инженера. – К, 1981. – 166с.
839948
   Научная организация труда инженерно-технических работников. – Москва, 1966. – 152 с.
839949
   Научная организация труда инженерно-технических работников. – Москва, 1967. – 32 с.
839950
   Научная организация труда как фактор повышения эффективности работы библиотек.. – М., 1983. – 160 с.
839951
  Драгунов Александр Степанович Научная организация труда как фактор роста производительности труда : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Драгунов Александр Степанович; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т нар. хоз-ва. – М., 1973. – 23л.
839952
  Богатырева В.В. Научная организация труда на геологоразведочных работах / В.В. Богатырева. – Москва : Недра, 1975. – 40с. – (Экономические знания - геологу)
839953
   Научная организация труда на геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1979. – 255 с.
839954
  Уваров В.И. Научная организация труда на лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях / В.И. Уваров. – К, 1972. – 143с.
839955
   Научная организация труда на машиностроительных предприятиях. – М, 1971. – 351с.
839956
  Диесперов В.С. Научная организация труда на молочных фермах в условиях двухсменной работы / В.С. Диесперов. – К., 1967. – 31с.
839957
  Огородова А.Р. Научная организация труда на предприятии / А.Р. Огородова. – М., 1975. – 80с.
839958
   Научная организация труда на промышленном предприятии. – М, 1970. – 265с.
839959
   Научная организация труда на промышленном предприятии. – Свердловск, 1974. – 166 с.
839960
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – М
1. – 1969. – 112с.
839961
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – М, 1977. – 154с.
839962
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – Москва, 1978. – 148 с.
839963
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – Москва, 1979. – 184 с.
839964
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – Москва, 1981. – 148 с.
839965
  Мельнов М.А. Научная организация труда на рабочем месте / М.А. Мельнов, П.Ф. Серб. – Москва : Экономика, 1966. – 187 с.
839966
   Научная организация труда на рабочих местах. – Москва, 1967. – 254 с.
839967
  Кошкарева Н.Е. Научная организация труда на современном этапе коммунистического строительства и ее эффективность : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кошкарева Н.Е.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 24л.
839968
  Каганов Л.Л. Научная организация труда преподавателя техникума / Л.Л. Каганов. – М, 1979. – 166с.
839969
  Подмазенко А.А. Научная организация труда при социализме и ее роль в повышении производительности общественного труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Подмазенко А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1970. – 19л.
839970
   Научная организация труда работников. – М, 1973. – 139с.
839971
   Научная организация труда работников НИИ. – Москва, 1972. – 199 с.
839972
   Научная организация труда работников НИИ. – Москва, 1973. – 199 с.
839973
  Жуков В.П. Научная организация труда рабочих в промышленности / В.П. Жуков, Б.В. Цетлин. – М., 1971. – 207с.
839974
  Неугодов В.В. Научная организация труда рабочих старшего возраста. / В.В. Неугодов. – Л., 1991. – 132с.
839975
  Порубов Н.И. Научная организация труда следователя / Н.И. Порубов. – Минск, 1970. – 264с.
839976
  Михайлов А.И. Научная организация труда следователя / А.И. Михайлов. – М., 1974. – 168с.
839977
  Куценко Г.И. Научная организация труда учащихся техникумов / Г.И. Куценко. – М., 1983. – 151с.
839978
   Научная организация труда учителя. – Новосибирск, 1969. – 84 с.
839979
   Научная организация труда, производства и управления. – Москва, 1969. – 344с.
839980
  Речкина Н.Н. Научная организация труда: Указ. литературы (1917-1972 гг.) / Н.Н. Речкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1975. – 317с.
839981
  Пушкин П.С. Научная организация трудаи технического нормирование / П.С. Пушкин, С.И. Овчинников. – М, 1976. – 320с.
839982
  Подзорова Т.С. Научная организация умственного труда студентов / Т.С. Подзорова. – Ленинград, 1972. – 43 с.
839983
  Колесова А.М. Научная организация умственного труда учащихся. / А.М. Колесова. – Л., 1975. – 32с.
839984
  Горбатов А.Л. Научная организация управления в сельском хозяйстве / А.Л. Горбатов. – М., 1973. – 153с.
839985
  Козлов Ю.М. Научная организация управления и право / Ю.М. Козлов, Е.С. Фролов. – Москва, 1986. – 245 с.
839986
  Качалина Л.Н. Научная организация управленческого труда - оргпроектирование / Качалина Л.Н. – Москва : Экономика, 1973. – 256 с. : черт.
839987
  Качалина Л.Н. Научная организация управленческого труда - оргпроектирование. / Л.Н. Качалина ; под ред. И.Е. Панюшкина. – Москва : Экономика, 1971. – 359 с.
839988
   Научная организация управленческого труда. – Москва : Прогресс, 1968. – 644 с.
839989
  Атаев А.А. Научная организация управленческого труда : (на примере государственных учреждений) / А.А. Атаев. – Москва : Экономика, 1980. – 144 с.
839990
  Репп Х.О. Научная организация управленческого труда в колхозах и совхозах / Х.О. Репп. – М., 1974. – 220с.
839991
   Научная организация учебного процесса. – Москва, 1979. – 17с.
839992
   Научная организация учебного процесса. – Москва, 1981. – 171 с.
839993
  Марквардт К.Г. Научная организация учебного процесса в вузах и техникумах / К.Г. Марквардт, И.И. Тихонов. – Вып.3. – Москва, 1975. – 104 с.
839994
   Научная организация учебного процесса в высшей школе. – Москва : Издательство Московского университета, 1969. – 188 с.
839995
  Кузнецова З.К. Научная организация учебного процесса в высшей школе / З.К. Кузнецова, М.П. Чиркова. – М.
2. – 1970. – 60с.
839996
  Кузнецова З.К. Научная организация учебного процесса в высшей школе / З.К. Кузнецова. – М.
3. – 1970. – 88с.
839997
  Кузнецова З.К. Научная организация учебного процесса в высшей школе / З.К. Кузнецова, М.П. Чиркова. – М.
4. – 1971. – 82с.
839998
   Научная организация учебного процесса в медицинском вузе. – К, 1969. – 289с.
839999
   Научная организация, нормирование и оплата труда в сельскохозяйственном производстве. – Москва, 1984. – 320 с.
840000
  Громов М.Н. Научная организация, нормирование и оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях / М.Н. Громов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 383с.
<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,