Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
827001
   "Молоді науковці - географічній науці" : Тези Міжнародної конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею КНУШТ (22-23 квітня 2004 року) / КНУТШ; Географічний факультет; Ред. равда: Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д. та ін. – Київ : Обрії, 2004. – 128с.
827002
   "Молоді науковці - географічній науці" : матеріали наукової конференції, (Київ, 24-25 жовтня 2007 р.) / КНУТШ, Географічний факультет; Українське географічне т-во; Наукове т-во студентів та аспірантів; [ ред. колегія: Олійник Я.Б. та ін. ]. – Київ : Обрії, 2007. – 188с.
827003
  Плющ М. "Молодіжний реп" : поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 160-161
827004
  Соколова Світлана "Молодість"38": фільм судили як цілісність : гарних задумів, робіт операторів та актуальності українських стрічок для відзнак виявилось недостатньо... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
827005
   "Молодой герой современной советской литературы". – Л., 1965. – 24с.
827006
  Духан Я.С. "Молодость жива!" / Я.С. Духан. – Л., 1970. – 38 с.
827007
   "Молодость страны". – Кишинёв, 1977. – 26с.
827008
   "Молодые побеги" : сборник литературных опытов и воспоминаний учеников Киевской Первой гимназии (IV кл., 1 отд.) / [Предисл.: М.Т[ростянский]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 1. – 1906. – 113 с., 1 л. портр. : портр., ил. – На тит. л.: Посвящается Памяти учителя-друга Николая Трофимовича Черкунова. - Экз. 3 99116 без портр.
827009
   "Молодые учёные- 50-летию ВЛКСМ" : Тезисы докл. второй научно-теоретической конференции Москворецкого района / 14-17 января 1969 г./. – Москва, 1968. – 81с.
827010
   "Молодые художники Болгарии". Каталог. – М., 1975. – 20с.
827011
   "Молодь НАН - за реформу науки, а не бюджетний дерибан" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 232). – С. 4


  Вчені протестували проти закладених в проекті державного бюджету на 2016 рік планів Мінфіну оперативно "злити" в одну структуру НАНУ та низку галузевих академій.
827012
  Іщенко Н. "Молотов" заради ЄС // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 81). – С. 10


  Албанська опозиція хоче скинути уряд, що заважає євроінтеграції.
827013
  Шатаев А.П. "Молочное дело в Голландии" / сост. А.П. Шатаев ; Г.У.З. и З. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. училища глухонемых, 1914. – 66 с., 1 л. карт. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Метеорологический вестник. 1892, № 3. – Библиогр.: с. 64-65
827014
  Шеремет М.С. Молоді месники : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1949. – 116 с.
827015
   Молоді міста Донбасу. – Донецьк, 1967. – 106с.
827016
  Корсак К. Молоді науки про генетичне та еусоціальне в людині та її боротьбі з двома колапсами / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 36-51. – ISSN 1682-2366


  Це друга стаття вільної київської спілки науковців "Антиколапс", скерованої на свідому боротьбу з головними загрозами людству. У першій статті доведено, що цими загрозами є загальновідомий Екологічний колапс (ЕК) і прихований Духовно-інтелектуальний ...
827017
  Корсак Молоді науки про норми й аномалії у мисленні та діях сучасних Homo sapiens // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
827018
   Молоді науковці - географічній науці : тези Міжнар. конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, (22-23 квітня 2004 року). – Київ : Обрії, 2004. – 128 с.
827019
   Молоді науковці - географічній науці : збірник наукових праць міжнар. наук. конференції / КНУТШ, Геогр. фак-т ; Українське географічне тов-во ; Наукове тов-во студентів та аспірантів ; [ уклад. І.О. Лопаткін ; редкол. : Лопаткін І.О., Клименко С.Ю. та ін. ; ред рада. : Олійник Я. Б. та ін. ]. – Київ : Обрії
Вип. 4. – 2008. – 380 с.
827020
   Молоді науковці - географічній науці : збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю / КНУТШ, Географічний ф-т ; Українське географічне товариство ; Наукове товариство студентів та аспірантів ; [ред. рада : Олійник Я.Б., Ободовський О.Г. та ін. ; уклад. С.Ю. Клименко ; редкол. : Глібова Ю.В, Клименко С.Ю., Римаренко М.О. та ін.]. – Київ : Сталь. – ISBN 978-966-1555-34-0
Вип. 5. – 2009. – 224 с.
827021
   Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс
Вип. 10. – 2014. – 228 с. : іл., табл. – Загол. обкл.: X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених " Молоді науковці - географічній науці" : тези доповідей. – Бібліогр. в кінці ст.
827022
  Стадний Є. Молоді науковці - за реформи. Академіки не проти, але... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 11


  "...14 квітня відбулася сесія Загальних зборів НАН України, в яких уперше з правом ухвального голосу брали участь представники колективів наукових установ. Загальні збори ухвалили нову редакцію статуту академії".
827023
   Молоді науковці Києва об"єднуються // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 4


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся з"їзд делегатів наукових товариств вищих навчальних закладів міста Києва. Основна мета з"їзду - підтвердження намірів наукових товариств створити Молодіжну громадську організацію "Асоціація наукових товариств міста ...
827024
  Ващуленко О.С. Молоді науковці НАН України : стан та перспективи // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 34-41. – ISSN 0374-3896


  Проаналізована вікова структура наукових кадрів НАН України в порівнянні з аналогічними даними РАН та НАН Білорусі.
827025
   Молоді науковці отримають іменні стипендії. Парламентська хроніка. Ранкове засідання 11 липня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 125). – С. 1,2
827026
  Федорівський С. Молоді паростки = Young sprouts : повість / Степан Федорівський. – Детройт : [б. в.], 1968. – 240 с.


  В пр. № 1694933 дарчий напис: Ближчій землячці, високоповажній доктор Тетяні Приходько з повагою. Автор. 1969.
827027
  Кириченко Ю. Молоді правники зійдуться в інтелектуальному протистоянні / Ю. Кириченко, І. Коліушко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)


  В листопаді стартував Міжнародний правничий конкурс імені В.М. Корецького. Організатором заходу виступає Міністерство юстиції спільно з інститутом держави і права ім. В.М. Корецького.Серед суддій конкурсу професор кафедри європейського та порівняльного ...
827028
   Молоді про атеїзм. – К., 1972. – 165с.
827029
   Молоді про атеїзм. – Вид. 2-е, доп. – К., 1974. – 197с.
827030
   Молоді про атеїзм. – Київ, 1979. – 208с.
827031
   Молоді про атеїзм. – К., 1984. – 256с.
827032
   Молоді про вибір професії : Рекоменд. покажч. літ. – Київ, 1975. – 60с.
827033
   Молоді про Збройні Сили СРСР. – К., 1987. – 51с.
827034
  Амброзюк С.Й. Молоді про місячинк скотарства / С.Й. Амброзюк. – Харків : ДВУ, 1930. – 31 с.
827035
   Молоді про Радянську Армію. – К., 1952. – 296с.
827036
  Бабич Є.К. Молоді про Радянську Армію : рек. анот. покажч. літ. / Є.К. Бабич, Г.П. Межевич, В.В. Патока ; М-во культури УРСР. Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Молодь, 1978. – 70 с.
827037
  Гусейнов А.А. Молоді про суспільний прогрес / А.А. Гусейнов. – К, 1968. – 147с.
827038
  Гнатик Б.І. Молоді пульсари та магнетари як джерела космічних променів найвищих енергій // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 43
827039
  Блик О. Молоді роки Ізмаїла Срезневського: студіювання фольклору й організація українського руху в Харькові // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (739), жовтень. – С. 60-64. – ISSN 0130-5263
827040
  Бернадська Н. Молоді романтики, які кинули виклик радянській системі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 6


  "Про цих юнаків досі згадують у рідному селі на Київщині, проте достеменної інформації у людей немає. Лише старші пам"ятають про хлопців, які боролися за вільну Україну, нібито займалися грабунками й були заарештовані. Світло на ці події проливає ...
827041
  Грішнова О.А. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування / О.А. Грішнова, А.Є. Самарцева // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 28-35
827042
  Грішнова О.А. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування / О.А. Грішнова, А.Є. Самарцева // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 49-54
827043
  Ірванець Олександр Молоді та наймолодші // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 96. – ISSN 0130-5212
827044
   Молоді українські політики початку 21 століття. – Київ : Молодіжна Альтернатива. – (Молоді політики)
Ч.2. – 2003. – 116с.
827045
  Стамбол І. Молоді українці на тлі "Молодої Європи". "Братерство тарасівців" у контексті визвольних рухів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 46 (626), 15-21.11.2019. – С. 56-59. – ISSN 1966-1561
827046
   Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-285-302-5
Вип. 7. – 2016. – 344 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827047
  Нагуляк О. Молоді фізики дискутують // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 5


  "Понад сто учасників долучилися до роботи Міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики "XXI International Young Scientists Conference on Applied Physics", що провів факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем 18-22 травня ...
827048
   Молоді художники України. [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ., франц., нім., ісп. мовами). – Київ : Мистецтво, 1966. – 19 л., 6 с. : 19 листівок + 1 обкл +3 л. текст-вкладиши
827049
  Каплун В.М. Молодіє наше село / В.М. Каплун, А.М. Жарков. – К., 1972. – 138с.
827050
  Іллюк Н. Молодіжна "додипломна" журналістика в Україні як об"єкт впливу фахової та масової медіа-освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук :спецвипуск / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 2 : "Позашкілля" вирішуємо разом спільні завдання. – С. 113-117
827051
   Молодіжна журналістика в контексті глобалізаційних процесів : науково-практична конференція, 19-22 квітня 2005 р.: тези. – Київ : ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 128с.
827052
  Близнюк В.В. Молодіжна зайнятість в Україні: виклики та шляхи їх подолання / В.В. Близнюк, Л.Д. Яценко // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 18-29
827053
  Бузало П. Молодіжна злочинність - специфічне соціально-правове явище // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 104-109
827054
  Ткачівська М. Молодіжна мова або "чужа територія" і фактори впливу на неї // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 209-214. – ISSN 2307-633Х
827055
  Власенко Л. Молодіжна періодика України та аудиторія // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 91-96
827056
   Молодіжна політика в Україні. – К., 1993. – 79с.
827057
  Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення / М.Ф. Головатий. – Київ, 1993. – 235с.
827058
  Юзич Ю. Молодіжна політика Естонії як практичний досвід для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 13


  "Досвід молодіжної політики Естонії - унікальний для України, адже естонці ще в 1990-х здійснили прорив, який Литва розпочала у 2000-х, а Україна - лише тепер. Тим часом усі три країни входили до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. У ...
827059
  Чугаєвський В.Г. Молодіжна політика й соціальна робота : Навчальний посібник / В.Г. Чугаєвський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 127с. – ISBN 966-594-667-6
827060
  Балицька Ю.О. Молодіжна політика Конгресу українців Канади як перспектива розвитку в майбутньому // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 188-190
827061
  Цибульник В.В. Молодіжна політика на Україні / В.В. Цибульник. – Київ, 1990. – 109с.
827062
  Касьян О. Молодіжна політика Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 119-120
827063
  Галайко Б. Молодіжна політика Української військової організації (1920-1928) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 112-127
827064
  Чорна Л.В. Молодіжна політика як механізм державного управління в галузі освіти в умовах приєднання до Болонського процесу // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 27-30
827065
  Цвих В.Ф. Молодіжна політика: ідеологічне забезпечення // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 71-72
827066
  Цибін С. Молодіжна політика: основні напрями реалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 83-89. – ISSN 2078-1016
827067
  Полковенко В.В. Молодіжна преса України у Вітчизняній війні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 45-52. – (Серія журналістики ; № 15)


  Тематика украинских молодежных газет периода Великой отечественной войны.
827068
  Тимошик М.С. Молодіжна преса України: структура, управління, функціонування на сучасному етапі (1985-1990 роки) : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.10 / Тимошик Микола Степанович ; КДУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1991. – 172 л. – Бібліогр.: л. 152-172
827069
  Недопитанський Микола Іванович Молодіжна преса як фактор соціалізації: тенденції, проблеми, тематика (1985-1990 роки) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.10 / Недопитанський Микола Іванович; КУ им. Т.Шевченка. – К., 1992. – 20л.
827070
  Недопитанський Микола Іванович Молодіжна преса як фактор соціалізації: тенденції, проблеми, тематика (1985-1990 рр.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.10 / Недопитанський Микола Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 152л. – Бібліогр.:л.135-152
827071
  Тимошик М. Молодіжна преса: людське обличчя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10-11січня (№ 2/3). – С. 20


  Як радянські "комсомолки" змушують замислитися над сучасними проблемами журналістики.
827072
  Виткалов Володимир Молодіжна проблематика у наукових дослідженнях / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127
827073
  Стегній І.І. Молодіжна регіональна журналістика: спроби подолання провінційності форми і змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 106-109


  Досліджується феномен молодіжної регіональної журналістики на прикладі діяльності студії "Шанс" при газеті "Життя Лебединщини" (м. Лебедин на Сумщині). Проаналізовано зміст та оформлення тематичної сторінки, досліджено такі явища, як провінціалізм ...
827074
  Коляда Н. Молодіжна робота як засіб неформальної громадянської освіти / Н. Коляда, О. Кравченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 72-79. – ISSN 2307-4914
827075
  Андрушко Ю. Молодіжна складова соціальної політики держави (на прикладі міста Хмельницького) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 158-159
827076
  Савчук Л.С. Молодіжна стратегія ПРООН на 2014-2017 роки: контекст та стан справ в Україні // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 108-109
827077
   Молодіжна субкультура : вплив на формування особистості / Т.В. Селецька, Т.О. Сливінська, С.І. Небот, Т.І. Гіштимулт // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 12 (129). – С.58-66
827078
  Шапошникова І.В. Молодіжна субкультура в сучасному соціо-культурному просторі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 111-114. – ISSN 2077-1800
827079
  Онищук С. Молодіжна субкультура стрейт-едж в Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 88-92
827080
  Павелків В.Р. Молодіжна субкультура та її вплив на процес ідентифікації особистості // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – С. 112-118. – ISBN 978-617-601-117-0
827081
  Васильчук Є.О. Молодіжна субкультура як засіб політичної соціалізації сучасної молоді // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 626-631. – ISSN 2076-1554
827082
  Бунчук К. Молодіжна субкультура як невід"ємна складова особистості підлітка // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 32-34
827083
  Заїка О.М. Молодіжна субкультура як складова української національної культури // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 159-161
827084
  Айріян К.Б. Молодіжна тематика програм в українському телепросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 158-161


  У статті наведено результати наукового дослідження молодіжної тематики українських телепрограм. Проаналізовано різножанрові розважальні програми для молоді на провідних українських телеканалах. The article presents the results of scientific research ...
827085
  Астахова О. Молодіжне безробіття в Євросоюзі та європейський досвід реалізації молодіжної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 29-34. – Бібліогр.: 14 назв
827086
   Молодіжне безробіття та проблеми розвитку молодіжного підприємництва / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна ; літ. ред. Л. Яцюк]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109. – (Молоді автори)
827087
  Астахова О.В. Молодіжне безробіття та стратегія молодіжної політики в країнах ЄС // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 58-61
827088
  Бойко А.К. Молодіжне безробіття як правовий феномен // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 51-58. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
827089
  Ячна Н. Молодіжне безробіття як соціально-економічний конфлікт в умовах української сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86-89. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
827090
  Волкова О.М. Молодіжне житлове кредитування як метод стимулювання позитивних демографічних процесів в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 125-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
827091
  Стефанишин О. Молодіжне інноваційне підприємництво і фінансові стимули його розвитку в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 118-123. – ISSN 0201-758Х
827092
  Коробчук Ю.Л. Молодіжне кредитування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-32
827093
  Капліна А.І. Молодіжне підприємництво - перспективний шанс для молоді // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 47-50. – ISSN 2306-6792
827094
  Орлов А. Молодіжне радіомовлення у системі медіаосвіти // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.135-142. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
827095
  Сенько В. Молодіжний активізм в контексті становлення демократії // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 59-61
827096
  Андрушко Ю. Молодіжний аспект трудових правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 16-17
827097
   Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ : збірка наукових праць магістрів / М-во освіти і науки України. – Харків
Вип. 1. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827098
   Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ : збірка наукових праць магістрів / М-во освіти і науки України ; редкол.: К.Д. Гурова, Н.Ю. Олійник, В.А. Афанасьєва [та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ
Вип. 2. – 2016. – 316 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827099
   Молодіжний делегат // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Студентка Ін-ту міжнародних відносин К. Радченко стала молодіжним делегатом Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Вона представляла Україну на 36-й сесії Конгресу у Палаці Європи у Страсбурзі.
827100
   Молодіжний делегат України // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 4


  "Студентка Інституту міжнародних відносин Карина Радченко стала молодіжним делегатом Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Вона представляла Україну на 36-й сесії Конгресу у Палаці Європи у Страсбурзі. Конгрес місцевих та регіональних ...
827101
   Молодіжний і дитячий рух в Україні: історія та генезис. – Київ, 1993. – 117 с.
827102
  Рожнова А.П. Молодіжний контент "Нового каналу" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 258-265
827103
   Молодіжний мітинг // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  На площі перед фізичним факультетом біля пам"ятника викладачам, співробітникам, студентам і аспірантам університету відбувся молодіжний мітинг з нагоди 65-річчя Великої Перемоги.
827104
   Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; редкол.: Коцан І.Я., Валецький Ю.М., Вільчковський Е.С. [та ін.]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки
  вип. 5. – 2011. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827105
   Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; редкол.: Коцан І.Я., Валецький Ю.М., Вільчковський Е.С. [та ін.]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки
  вип. 6. – 2012. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827106
   Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Мін-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки. – ISSN 2310-130Х
Вип. 16 : Фізичне виховання і спорт. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827107
   Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Мін-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки. – ISSN 2310-130Х
Вип. 17 : Фізичне виховання і спорт. – 2015. – Резюме укр., рос., укр. мовами
827108
  Вахула М. Молодіжний націоналістичний рух на Західній Україні (1948-1950) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 209-217
827109
  Внучко С.М. Молодіжний політичний екстремізм в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 91-93
827110
  Камінська А. Молодіжний ринок праці в Україні, проблемний аспект // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 20-21
827111
  Провотар Н. Молодіжний ринок праці Естонії: безробіття та міграційні настрої студентської молоді / Н. Провотар, В. Паренюк, М. Рейманн // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Олійник Я.Б., Антіпова К.А., Арслан М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 83. – С. 12-20. – ISSN 2413-7154
827112
  Онікієнко В.В. Молодіжний ринок праці України: проблеми та шляхи вирішення / В.В. Онікієнко, Л.Г. Ткаченко; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2003. – 160с. – ISBN 966-02-3148-2
827113
  Торжевський М.В. Молодіжний ринок праці: стан, проблеми та перспективи розвитку // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 4 (37). – С. 24-28
827114
  Терно А.В. Молодіжний ринок праці: стан, проблеми та перспективи розвитку // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 87-95. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
827115
  Корнієвський Олександр Анатолійович Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80- х -початок 90- х) : Дис... канд іст.наук: 07.00.02 / Корнієвський Олександр Анатолійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 227л. – Бібліогр.:л.193-214
827116
  Корнієвський Олександр Анатолійович Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80-х - початок 90-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Корнієвський Олександр Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
827117
  Корнієвський Олександр Анатолійович Молодіжний рух в новітній історії України (Друга половина 80-х - початок 90-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.07 / Корнієвський Олександр Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
827118
   Молодіжний рух в Україні : Тематико-фактографічний покажчик. – Київ
Вип.1. – 1993. – 28 с.
827119
  Коцур В. Молодіжний рух в Україні (друга половина 80-х рр. XX ст.) / В. Коцур, І. Гайдаєнко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 99-106
827120
   Молодіжний рух в Україні: Довідник. – Київ : Столиця. – ISBN 966-7395-01-4
Ч.1. – 1998. – 252с.
827121
   Молодіжний рух в Україні: Довідник. – Київ : Столиця. – ISBN 966-7395-01-4
Ч.2. – 1998. – 336с.
827122
  Гайдаєнко І. Молодіжний рух в університетах Києва наприкінці 80-х років XX ст. / І. Гайдаєнко, В. Коцур // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 107-113


  Стаття присвячена висвітленню питання молодіжного руху в Україні перед проголошенням незалежності в Україні. Студенти КДУ ім. Т.Г. Шевченка брали активну участь в обговоренні всіх важливих наукових, культурних, суспільно-політичних та економічних ...
827123
  Зінько О.В. Молодіжний рух в УСРР в 20-і роки (історіографічний аналіз літературних джерел 20-х--30-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Зінько О.В.; Ку ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
827124
  Колибаб"юк С. Молодіжний рух Галичини кінця XIX - 30-х років XX ст. у сучасних наукових дослідженнях України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 95-101. – ISSN 1728-9343
827125
  Редзюк В. Молодіжний рух демократичного та євроінтеграційного спрямування в Україні: проблеми реалізації ініціатив молоді // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 69-74
827126
  Гайдаєнко І. Молодіжний рух і молодіжні організації в Україні у 90-ті роки ХХ ст. / І. Гайдаєнко, В. Коцур // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 247-259. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Початок 1990 р. в Україні ознаменувався низкою студентських акцій за деідеологізацію і демілітаризацію навчального процесу. Так, 20-21 лютого 1990 р. з ініціативи УСС в навчальних закладах Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Донецька, Києва, Львова, ...
827127
  Шипко Г. Молодіжний рух у Німеччині // Молодіжні НУО в Україні та світі / Ред.-упоряд.:Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – С. 74-78
827128
  Задорожний О.О. Молодіжний рух у процесі українського державотворення // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 157-159
827129
   Молодіжний рух у регіонах України. – Київ, 2005. – 39с.
827130
  Зіньков Р. Молодіжний рух у США // Молодіжні НУО в Україні та світі / Ред.-упоряд.:Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – С. 69-73
827131
   Молодіжний рух України. – К.
1. – 1996. – 200с.
827132
  Головенько В. Молодіжний рух української діаспори // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1994. – Число 6
827133
  Титаренко Л.М. Молодіжний сегмент ринку праці в системі національної економіки / Л.М. Титаренко, С.В. Малюга // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 34-40. – ISSN 2218-1199
827134
  Кравченко Валентина Леонідівна Молодіжний сегмент ринку праці: методологія і перспективи розвитку : Автореф. ... дис. канд. економічних наук: 08.09.01 / Кравченко В.Л.; Нац. акад. наук України; Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
827135
  Литвинко А.С. Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки "Пріоритети української науки" / А.С. Литвинко, Л.П. Пономаренко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 137-138. – ISSN 0374-3896
827136
  Ковтун Я.Ю. Молодіжний сленг та його відтворення у перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 75-76. – ISSN 2521-1218
827137
  Столярчук О.В. Молодіжний сленг та літературна норма (на прикладах з англійської, німецької, української та російської мов) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 216-218. – ISSN 2219-4290
827138
  Кучеренко А. Молодіжний сленг у йорданських спільнотах Facebook (на матеріалах гумористичних публікацій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 14-19. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
827139
  Кондратюк О.В. Молодіжний сленг у сучасній періодиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 162-165


  У статті досліджено молодіжний сленг у мовленні засобів масової інформації, спрямованих на молодіжну аудиторію. Виявлено основні завдання та особливості сленговживання у цих виданнях. Окреслено окремі аспекти історичного розвитку соціодіалекту. Подано ...
827140
  Столяр М.Ю. Молодіжний сленг у сучасному художньому дискурсі (на матеріалі художнього ідіолекту І. Карпи) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 119-126
827141
  Мельник А.П. Молодіжний сленг як засіб посилення експресії в перекладі сучасних мультфільмів (на матеріалі перекладу українською та німецькою мовами англомовного мультфільму "Мадагаскар-2") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 418-424
827142
  Гнатюк В.П. Молодіжний сленг: історія виникнення й причини вживання / В.П. Гнатюк, О.М. Тепла // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 73-76
827143
  Бернацька С.М. Молодіжний сленг: реалії життя / С.М. Бернацька, А.С. Домрачева // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 158-164. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
827144
  Мельнійчук М.М. Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком / М.М. Мельнійчук, В.О. Зейко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 118-122. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
827145
  Божко Л.Д. Молодіжний та студентський туризм: сучасні тенденції розвитку // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 166-176. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
827146
  Войцехівська О. Молодіжний, інтерактивний // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 31-33
827147
   Молодіжні вечори. – К., 1946. – 43с.
827148
   Молодіжні вечори. – К., 1955. – 400с.
827149
   Молодіжні вечори. – К., 1957. – 292с.
827150
   Молодіжні вечори. – К., 1958. – 267с.
827151
  Дунець В.Б. Молодіжні громадські організації - середовище формування політичної культури молоді // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 101-103
827152
  Шваб М.А. Молодіжні громадські організації Німеччини: проблеми періодизації та класифікації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 32-36. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
827153
   Молодіжні дебати в Мілані // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 4


  Студент економічного факультету Денис Бабаєв представив наш Університет та країну на форумі European Youth Debate 2017, що проходив у Мілані (Італія). Куратор Дениса у рамках участі в дебатах - доцент кафедри економічної кібернетики Ганна Харламова. ...
827154
  Волосенко І.В. Молодіжні інтернет-щоденники в німецькомовному медійному просторі: соціолінгвальний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Волосенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 248 л. – Додатки: л. 215-248. – Бібліогр.: л. 174-214
827155
  Волосенко І.В. Молодіжні інтернет-щоденники в німецькомовному медійному просторі: соціолінгвальний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Волосенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
827156
  Тарасюк Н.М. Молодіжні клуби за інтересами. / Н.М. Тарасюк. – К., 1984. – 89с.
827157
  Кухар В. Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець XX - початок XXI століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 276-280
827158
  Кухар В. Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець XX - початок XXI століття) // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – C. 173-179
827159
   Молодіжні НУО в Україні та світі. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – 104с.
827160
  Трофим"як Б.Є. Молодіжні об"єднання Східної Галичини в добу імперіалізму (1862-1914) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 184-206
827161
  Кравчук В.М. Молодіжні організації в громадянському суспільстві питання вдосконалення правового регулювання // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 29-31.
827162
  Коцур В.П. Молодіжні організації в політичній системі Радянської України: історіографія 1920 - 1930-х рр. / В.П. Коцур, М.В. Старченко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 130-150
827163
  Молоткіна В. Молодіжні організації в Україні в політкультурному просторі 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 105-111. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізується молодіжний рух в полікультурному просторі України в 1920-і роки. Показано, що характерною рисою молодіжного руху в даний період була велика кількість організацій різних напрямів. Поряд з власне українськими молодіжними ...
827164
  Зброжко О. Молодіжні осередки руху опору на Західній Україні в 40-50 роках XX ст. у світлі документів Державного архіву Львівської області // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 43-55
827165
  Ворожбит О. Молодіжні рухи / Ольга Ворожбит // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 29 (505), 21-27.07.2017 р. – С. 15-16. – ISSN 1996-1561


  З історії студентських протестів у світі.
827166
  Лащук Ю.Ю. Молодіжні субкультури: проблема толерантності / Ю.Ю. Лащук, В.Ю. Головей // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 44-48. – ISSN 1729-360Х
827167
  Марцинков В.Ю. Молодіжні субкультури: релігієзнавчий зріз // Соціологічні дискурси : матеріали ІІ Міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 12 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Соціол. асоц. України, Дніпропетров. обл. від-ня. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 52-55. – ISBN 978-966-97734-6-3
827168
  Гринчишин С.С. Молодіжні цільові програми як дієвий інструмент реалізації молодіжної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6814
827169
  Верба І. Молодій українській дипломатії присвячується // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 111-113.


  [Рецензія]: Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави. 1917-1923 р.р.: Монографія.- К.: К.І.С., 2006. - 312 с.
827170
  Гальбе М. Молодість : драма кохання в 3-х діях / Макс Гальбе ; Пер. с нем. – [Київ] : Т-во "Грунт" ; Книгарня "Дніпрове слово", 1918. – 83 с. – (Театральна бібліотека ; № 1)
827171
  Вражливий В. Молодість / В. Вражливий. – Харків, 1929. – 188с.
827172
  Вражливий В. Молодість / В. Вражливий. – 2-е вид. – Харків, 1930. – 200с.
827173
   Молодість. – Х., 1939. – 66с.
827174
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ
1. – 1945. – 197 с.
827175
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Львів : Радянський письменник, 1948. – 168 с.
827176
  Бойченко О. Молодість / О. Бойченко. – Київ, 1949. – 352 с.
827177
  Бойченко О. Молодість / О. Бойченко. – Київ, 1950. – 448 с.
827178
  Бойченко О. Молодість / О. Бойченко. – Київ, 1952. – 604 с.
827179
   Молодість. – К., 1958. – 311с.
827180
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1962. – 552 с.
827181
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1964. – 552 с.
827182
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1966. – 544 с.
827183
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1970. – 480с.
827184
   Молодість. – Київ, 1970. – 92 с.
827185
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – К., 1976. – 520с.
827186
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – К., 1985. – 512с.
827187
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – К., 1989. – 509с.
827188
  Кетзе Джон Максвелл Молодість : Повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 34-76. – ISSN 0320 - 8370
827189
  Первомайський Л.С. Молодість брата : роман у віршах / Л.С. Первомайський. – Київ, 1947. – 253 с.
827190
  Бондаренко О.Ф. Молодість віку / О.Ф. Бондаренко. – Донецьк, 1980. – 32с.
827191
  Напалков С.М. Молодість вільного В"єтнаму / С.М. Напалков. – К., 1962. – 103с.
827192
  Майорчик В.Л. Молодість древньої Полтави / В.Л. Майорчик. – Х, 1974. – 178с.
827193
  Лазаревський Гліб Молодість Лесі Українки : Біографічне оповідання / Лазаревський Гліб. – Вінніпег : Український голос, 1943. – 61с.
827194
  Старицький М.П. Молодість Мазепи. Руїна / Старицький М. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 1997. – 984 с. – (Український історичний роман)
827195
   Молодість мила, ти щастя моє. – К., 1977. – 111с.
827196
  Лазебник Ю Молодість народного Китаю / Ю Лазебник. – К., 1959. – 168с.
827197
   Молодість наша, співай. – К., 1951. – 256с.
827198
  Лащенко Г. Молодість Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 15
827199
  Мілєр Євген Молодість славних людей / Мілєр Євген; Перекл.з французького В.Завадська. – [2е видання]. – Hю-Йорк : Говерля, 1960. – 260 с. : іл. – На обкл.назва:"Молодість славних людей"
827200
  Мілер Є. Молодість славних людий / Е. Мілер. – Львів ; Київ, 1924. – 260 с.
827201
  Овчарук О.В. Молодість тестує якість // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 61
827202
  Микитенко О. Молодість у досвіді: Блаже Ристовському 85! // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 264-271. – ISBN 966-02-2984-4
827203
  Рокитко А.І. Молодість, опалена війною. Рокитко Анастасія Іванівна // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  Рокитко Анастасія Іванівна про юність та молодість в роки Великої вітчизняної війни. Спогади.
827204
   Молодість, пісню співай. – К., 1970. – 189с.
827205
  Дрозд І.А. Молодість. / І.А. Дрозд. – К., 1979. – 64с.
827206
  Бойченко О. Молодітсть / О. Бойченко. – Львів, 1946. – 168 с.
827207
  Шевчук Г.І. Молодіють міста і села над Збручем / Г.І. Шевчук. – Львів, 1967. – 112 с.
827208
  Сейфуллина Л.Н. Молодняк / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1924. – 189с.
827209
   Молодняцький літературний альманах. – Х., 1936. – 196с.
827210
  Рекемчук А.Е. Молодо-зелено / А.Е. Рекемчук. – Москва, 1962. – 260 c.
827211
  Рекемчук А.Е. Молодо-зелено / А.Е. Рекемчук. – Л., 1976. – 440с.
827212
  Тангрыкулиев К. Молодо-зелено : повести / Каюм Тангрыкулиев ;. – Москва : Детская литература, 1987. – 237 с.
827213
  Михалевич А.В. Молодо - не зелено / А.В. Михалевич. – Москва, 1962. – 32с.
827214
   Молодова І. Уникальное мустьерское поселение на Среднем Днестре. – М., 1982. – 239с.
827215
   Молодогвардейцы : антология поэзии. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 374с.
827216
   Молодогвардейцы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк, 1985. – 120с.
827217
  Руда Н.В. Молодограматичний напрямок у мовознавстві // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 44-46. – ISBN 978-966-439-983-5
827218
  Шевелева Е.В. Молодое лето / Е.В. Шевелева. – Москва, 1968. – 62с.
827219
   Молодое лето. – Алма-Ата, 1985. – 224с.
827220
  Зяблова Г.Г. Молодое лицо планеты / Г.Г. Зяблова, Г.Ф. Петров. – Ленинград, 1963. – 62с.
827221
  Абишев А. Молодое поколение : повесть / А. Абишев ; авториз. пер. с каз. Г. Шариповой. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 168 с.
827222
  Титма Микк Харриевич Молодое поколение / Титма Микк Харриевич, Саар Эллу Арнольдовна. – М. : Мысль, 1986. – 254с.
827223
  Калашников М.Ф. Молодое поколение и религия: опыт конкретно-социальн. и социально-психол. исследования / М.Ф. Калашников. – Пермь, 1977. – 312с.
827224
  Рапохин А.А. Молодое поколение интернационалистов / А.А. Рапохин. – М, 1961. – 176с.
827225
  Мошняга В.П. Молодое поколение интернационалистов / В.П. Мошняга. – М, 1972. – 183с.
827226
  Кучеренко М.М. Молодое поколение рабочего класса СССР: Процесс формирования и воспитания 1917-1979 гг. / М.М. Кучеренко. – Москва, 1979. – 189с.
827227
  Кадацкий Е.М. Молодое пополнение рабочего класса / Е.М. Кадацкий. – Киев, 1982. – 49с.
827228
   Молодожены. – Москва : Мысль, 1985. – 92 с.
827229
  Яковлева Г.В. Молодожены / Г.В. Яковлева. – Минск, 1989. – 94с.
827230
  Лодб Т.А. Молодой библиотекарь ХХІ: итоги работы межрегионального форума молодых // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 22 (136). – С. 31-33. – ISSN 1727-4893
827231
  Гордеев А.Н. Молодой Бояркин / А.Н. Гордеев. – Иркутск, 1988. – 208с.
827232
  Бушен А.Д. Молодой Верди : Рождение оперы. Роман / А.Д. Бушен. – Ленинград : Музыка, 1989. – 367с.
827233
  Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества / Д. Лукач. – Москва : Наука, 1987. – 614 с.
827234
  Терещенко Ю.Д. Молодой Гегель: поиски Бога и самого себя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 21-24. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 55). – ISSN 2226-0994
827235
  Апухтина В.А. Молодой герой в советской прозе : 60-е годы / В.А. Апухтина. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Литература" ; 6)
827236
   Молодой герой советской литературы. – Саратов, 1964. – 12с.
827237
  Глинкин П.Е. Молодой герой советской литературы / П.Е. Глинкин. – М : Просвещение, 1980. – 80 с.
827238
  Алексеев В.В. Молодой герой современной советской прозы / В.В. Алексеев ;О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. орг. – Ленинград : [Б. и.], 1975. – 20 с. – (Методическое пособие в помощь лектору)
827239
  Нович И.С. Молодой Герцен / И.С. Нович. – М, 1980. – 408с.
827240
  Нович И.С. Молодой Герцен / И.С. Нович. – М, 1986. – 382с.
827241
  Киченко А.С. Молодой Гоголь : (истоки и пути эволюции ранней прозы) / А.С. Киченко ; М-во образования и науки Украины, Черкас. нац. ун-т имени Богдана Хмельницкого, Фак. рус. филологии. – Черкассы : Видавництво ЧДУ, 2004. – 190, [2] с. – Библиогр.: с. 176-191. – ISBN 966-7986-70-5
827242
   Молодой город в районах нового освоения Севера. – Свердловск, 1989. – 100с.
827243
   Молодой Дагестан. – Махачкала, 1947. – 69с.
827244
  Розеншильд К.К. Молодой Дебюсси / К.К. Розеншильд. – Москва : Музгиз, 1963. – 144 с.
827245
  Кирпотин В.Я. Молодой Достоевский / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1947. – 376 с.
827246
  Байдебура П.А. Молодой запев : повесть и рассказы ; [авториз. пер. с укр. П. Панченко] / Павло Байдебура. – Москва : Советский писатель, 1968. – 288 с. : ил.
827247
  Якимович Т.К. Молодой Золя : эстетика и творчество / Т. Якимович. – Киев : Киевский университет, 1971. – 210 с.
827248
  Мансуров В.А. Молодой интеллигент развитого социалистического общества. / В.А. Мансуров, К.Г. Барбакова. – Москва, 1981. – 189с.
827249
  Кудрин Ф.Р. Молодой коммунист. / Ф.Р. Кудрин. – Л., 1989. – 68с.
827250
  Десницкий А.В. Молодой Крылов / А.В. Десницкий. – Л, 1975. – 154 с.
827251
  Батурин Н.Ф. Молодой лед : любовн. роман / Николай Батурин ; пер. с эст. Е. Поздняковой. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 166, [1] с. – ((ЭСП : Эст. сов. проза))
827252
  Иванский А.И. Молодой Ленин / А.И. Иванский. – Москва, 1964. – 760с.
827253
   Молодой Ленинград. – Л., 1988. – 496с.
827254
   Молодой Ленинград. – Л., 1989. – 380с.
827255
   Молодой Ленинград 1971. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 302, [2] с.
827256
  Ковачевич В. Молодой лес : роман / Велько Ковачевич ; Пер. с сербо-хор. В.Н. Сатарова ; Под ред. Ю.В. Бернова. – Москва : Военное издательство, 1973. – 168 с.
827257
  Кавачевич В. Молодой лес / В. Кавачевич. – М, 1973. – 168с.
827258
  Лапин Н.И. Молодой Маркс / Н.И. Лапин. – М, 1976. – 415с.
827259
  Лапин Н.И. Молодой Маркс / Н.И. Лапин. – М, 1986. – 479с.
827260
  Лимонов Э. Молодой негодяй : Роман / Эдуард Лимонов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2002. – 366с. – ISBN 5-94278-344-6
827261
  Иванов А.А. Молодой порыв / А.А. Иванов. – Петрозаводск, 1972. – 79с.
827262
  Гиллельсон М.И. Молодой Пушкин и арзамасское братство / М.И. Гиллельсон. – Л., 1974. – 226с.
827263
  Алексеева В.Г. Молодой рабочий / В.Г. Алексеева. – Москва, 1983. – 222с.
827264
   Молодой рабочий : Становление социально активной личности. – Москва : Советская Россия, 1986. – 172 с.
827265
  Бляхман Л.С. Молодой рабочий 70-х годов : социальный портрет / Л.С. Бляхман. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
827266
   Молодой рабочий в бригаде: проблемы воспитания. – Киев : Наукова думка, 1989. – 271с.
827267
  Калкей Г.А. Молодой рабочий и его свободное время / Г.А. Калкей; под ред.В.И. Болгова. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 72, [4] с.
827268
  Коган Л.Н. Молодой рабочий и культура / Л.Н. Коган, В.П. Поляничко. – М., 1975. – 127с.
827269
  Демин В.П. Молодой режиссер приходит в театр / В.П. Демин. – М, 1982. – 112с.
827270
  Гагарин А.С. Молодой руководитель в трудовом коллективе / А.С. Гагарин, В.Ф. Кармацкий. – Свердловск, 1990. – 143с.
827271
  Турин Л.Б. Молодой самбист / Л.Б. Турин. – М., 1970. – 208с.
827272
   Молодой семье. – Новосибирск, 1985. – 96с.
827273
  Котырло В.К. Молодой семье о воспитании детей / В.К. Котырло. – К, 1981. – 48 с.
827274
  Ляховская Л.П. Молодой семье о кулинарии / Л.П. Ляховская. – М., 1990. – 343с.
827275
  Адамовский Г.А. Молодой синий свет : рассказы / Адамовский Г.А. ; [ил.: И. Бульба]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1971. – 152 с. : ил.
827276
  Черный О.Е. Молодой Скрябин / О.Е. Черный. – Москва, 1974. – 229с.
827277
  Синельников М.Х. Молодой современник в литературе / М.Х. Синельников. – М., 1963. – 47 с.
827278
  Левицкая А.Г. Молодой социалистический город и культура его населения : Автореф... канд. филос.наук: / Левицкая А. Г.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1972. – 28л.
827279
  Жуганов А.В. Молодой специалист: путь к творческой зрелости / А.В. Жуганов. – М, 1987. – 206с.
827280
   Молодой театр. – К., 1991. – 315с.
827281
  Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1927. – 376с.
827282
  Купреянова Е.Н. Молодой Толстой : Автореф... канд. филол.наук: / Купреянова Е.Н.; АН СССР. Ин-т русской литературы. – Ленинград, 1953. – 21л.
827283
  Купреянова Е.Н. Молодой Толстой / Е.Н. Купреянова. – Тула, 1956. – 216с.
827284
  Мураталиев М. Молодой тынар : повести, рассказы / Муса Мураталиев ; пер. с кирг. – Фрунзе : Мектеп, 1986. – 164 с.
827285
   Молодой Узбекистан. – Ташкент, 1951. – 132с.
827286
   Молодой уралец. – Катав-Ивановск, 1958. – 119с.
827287
  Стрелкова И.Б. Молодой ученый в библиотечной сфере: ценностная мотивация и профессиональная востребованность // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 21-24. – ISSN 0130-9765
827288
  Камышанова Л.К. Молодой ученый. Каким ему быть? / Л.К. Камышанова, Ю.А. Суслов. – Л., 1978. – 32с.
827289
   Молодой учитель в системе непрерывного образования. – Москва, 1987. – 97с.
827290
  Борисова Л.Г. Молодой учитель: труд, быт, творчество / Л.Г. Борисова. – М, 1983. – 80с.
827291
  Веленгурин Н.Ф. Молодой Фадеев / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1972. – 192с.
827292
  Егоров К.Я. Молодой хлеб / К.Я. Егоров. – Львов, 1969. – 88с.
827293
  Косяк Р.И. Молодой хозяйке / Р.И. Косяк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1991. – 190с.
827294
  Кошелев М.П. Молодой хозяйке / М.П. Кошелев. – Симферополь, 1991. – 270 с.
827295
  Толстой Л.Н. Молодой царь / Л.Н. Толстой. – Москва, 1917
827296
  Меркулов А.А. Молодой человек / А.А. Меркулов. – Астрахань
1. – 1954. – 152с.
827297
   Молодой человек. – Молотов, 1955. – 160 с.
827298
  Ивантер Н.А. Молодой человек / Н.А. Ивантер. – М, 1963. – 103с.
827299
  Ямпольский Б.С. Молодой человек. / Б.С. Ямпольский. – Москва, 1963. – 282с.
827300
  Козлов А.А. Молодой человек: становление образа жизни / А.А. Козлов, А.В. Лисовский. – Москва : Политиздат, 1986. – 168с.
827301
  Сиссон Р.Э. Молодой Шекспир / Р.Э. Сиссон. – М, 1978. – 141с.
827302
  Романенко М.І. Молодому боксерові / М.І. Романенко. – К., 1966. – 164с.
827303
  Кузнецов Ю.М. Молодому депутату / Ю.М. Кузнецов. – М., 1973. – 110с.
827304
  Озолин Н.Г. Молодому коллеге / Н.Г. Озолин. – М., 1988. – 286с.
827305
   Молодому поколінню-комуністичну загартованість. – К., 1970. – 195с.
827306
  Приходько И.А. Молодому предпринимателю / И.А. Приходько. – М., 1991. – 189с.
827307
  Златоустовский Б.В. Молодому рабочему о традициях русского рабочего класса / Б.В. Златоустовский. – М., 1948. – 116с.
827308
  Лукс В.К. Молодому сівачеві : поезії / В.К. Лукс. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 47 с.
827309
   Молодому учителю : Сборник документов и нормативных актов. – Москва : Просвещение, 1986. – 416с.
827310
   Молодому учителю. – К., 1988. – 297с.
827311
  Железнов П.И. Молодости верен / П.И. Железнов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
827312
   Молодості та подальших наукових звершень / президія НАПН Ураїни Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Січень - лютий (№ 1). – С. 8
827313
  Проймин К.Д. Молодость -- не награда. / К.Д. Проймин. – Краснодар, 1966. – 223с.
827314
  Розенштейн В.А. Молодость / В.А. Розенштейн. – М, 1932. – 60с.
827315
   Молодость. – М., 1935. – 313с.
827316
   Молодость. – М., 1938. – 160с.
827317
  Замойский П.И. Молодость / П.И. Замойский. – Москва, 1946. – 311с.
827318
  Бойченко А. Молодость / А. Бойченко. – Москва, 1946. – 272 с.
827319
  Замойский П.И. Молодость / П.И. Замойский. – Москва, 1948. – 316с.
827320
   Молодость. – Ростов -на-Дону, 1948. – 112с.
827321
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Курск, 1948. – 157с.
827322
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Л, 1949. – 267с.
827323
   Молодость. – М.-Л., 1949. – 256с.
827324
  Бойченко А. Молодость / А. Бойченко. – Москва, 1949. – 352 с.
827325
  Бойченко А. Молодость / А. Бойченко. – Москва, 1950. – 383 с.
827326
   Молодость. – М., 1950. – 112с.
827327
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Л, 1950. – 392с.
827328
  Иванов Ю. Молодость / Ю. Иванов. – Ставрополь, 1951. – 56с.
827329
  Абатуров К.И. Молодость : сборник очерков / К.И. Абатуров. – Кострома : Облгиз, 1952. – 116 с.
827330
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Орел, 1952. – 364с.
827331
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Курск, 1953. – 542с.
827332
   Молодость. – Петрозаводск, 1953. – 88с.
827333
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – Москва, 1953. – 384 с.
827334
   Молодость. – Черкесск, 1954. – 148с.
827335
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – Киев, 1955. – 420 с.
827336
   Молодость. – Кишинёв, 1956. – 104с.
827337
   Молодость. – Саранск, 1958. – 154с.
827338
   Молодость. – Баку, 1958. – 173с.
827339
  Машковцев В.И. Молодость / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1960. – 48с.
827340
  Браун Н.Л. Молодость / Н.Л. Браун. – Л., 1960. – 62с.
827341
   Молодость. – Кишинёв, 1962. – 191с.
827342
   Молодость. – М., 1963. – 110с.
827343
   Молодость. – Кишинёв, 1964. – 243с.
827344
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – М, 1964. – 712с.
827345
   Молодость. – Киров, 1965. – 56с.
827346
  Нексе М.А. Молодость / М.А. Нексе. – Л, 1967. – 375с.
827347
   Молодость. – Киров, 1969. – 80с.
827348
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – М, 1972. – 712с.
827349
   Молодость. – Ставрополь, 1974. – 135с.
827350
  Толис П. Молодость : повести и рассказы / Пулат Толис; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1974. – 239 с.
827351
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – М., 1978. – 430с.
827352
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – К., 1982. – 319с.
827353
  Глухов Б.А. Молодость / Б.А. Глухов. – М, 1986. – 93с.
827354
  Кутзее Дж.М. Молодость : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.5-29. – ISSN 1130-6545
827355
   Молодость в пути. – М., 1961. – 119с.
827356
   Молодость в пути. – Казань, 1964. – 84с.
827357
  Батакова Ирина Молодость в сиропе / Батакова Ирина, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 120-123 : фото
827358
  Богданович Л.А. Молодость в старости / Л.А. Богданович. – М, 1984. – 126с.
827359
   Молодость в строю. – М., 1978. – 199с.
827360
  Данилов Б.Г. Молодость в шинели : стихи / Б.Г. Данилов; пер. с марийск. Г.Пагирева. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1985. – 87 с.
827361
  Рыбалко Н.А. Молодость вверяем сыновьям / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1975. – 135с.
827362
  Равич Н.А. Молодость века / Н.А. Равич. – М, 1967. – 358с.
827363
  Косенков А.Ф. Молодость дается только раз: Повести. / А.Ф. Косенков. – Саранск, 1984. – 223с.
827364
  Шпрыгов Ю.М. Молодость Дальнего Севера / Ю.М. Шпрыгов. – М., 1984. – 320с.
827365
  Труханов В.И. Молодость Донбасса. / В.И. Труханов. – Сталино, 1952. – 64с.
827366
  Авакян Р. Молодость древнего города : очерк / Рафаэль Авакян;. – Ереван : Айастан, 1968. – 78 с. – Библиогр. в примеч.: с. 72-76
827367
   Молодость древнего города. – Казань, 1978. – 272с.
827368
   Молодость древней Монголии. – М., 1964. – 263с.
827369
  Забелин И.М. Молодость древней науки / И.М. Забелин. – Москва : Просвещение, 1967. – 112с.
827370
  Куняев Б.И. Молодость зовет / Б.И. Куняев. – Рига, 1952. – 48с.
827371
  Сухотин А.К. Молодость и горизонты науки / А.К. Сухотин. – Новосибирск, 1973. – 223с.
827372
  Бестужев-Лада Молодость и зрелость / Бестужев-Лада. – М., 1984. – 207с.
827373
  Киселев А.Н. Молодость и зрелость полководца / А.Н. Киселев. – М., 1971. – 118с.
827374
  Швалев В.Н. Молодость и сердце. / В.Н. Швалев. – Москва, 1981. – 176с.
827375
  Петров В.К. Молодость и сила / В.К. Петров. – М., 1988. – 48с.
827376
  Репин И. Молодость искусства / И. Репин, Я. Айзеньерг. – Ашхабад, 1965. – 200с.
827377
  Штеренберг В.Е. Молодость ищет пути / В.Е. Штеренберг. – Улан-Удэ, 1963. – 168с.
827378
  Муталлип Молодость как молния / Муталлип, л. – М., 1976. – 32с.
827379
   Молодость командира. – М., 1959. – 32с.
827380
  Герасимов В.П. Молодость комиссара / В.П. Герасимов. – М., 1987. – 156с.
827381
  Понсон Молодость короля Генриха IV : в 2 т. / Понсон дю Террайль. – Ставрополь : Кавказский край. – (Ряд исторических романов)
Т. 1. – 1992. – 495 с.
827382
  Козловский Ю.М. Молодость Крапоткина / Ю.М. Козловский. – Хабаровск, 1983. – 145с.
827383
  Старицкий М. Молодость Мазепы. Руина / М. Старицкий; Сост., предисл. H.В. Левчик. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 984с. – ISBN 966-7276-00-7
827384
  Эристин Э. Молодость Марыкчана / Э. Эристин. – М, 1974. – 191с.
827385
  Велюгин А. Молодость мира : стихи / А. Велюгин; пер. с белорус. – Ленинград : Молодая гвардия, ЛО, 1950. – 195 с.
827386
  Вышеславский Л.Н. Молодость мира / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1951. – 188с.
827387
   Молодость мира в произведениях участников Международной творческой мастерской молодых художников 12 Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве : Каталог выставки. – Москва, 1986. – 23с.
827388
  Лихарев Б.М. Молодость мира. / Б.М. Лихарев. – М.Л., 1963. – 292с.
827389
  Маяковский В.В. Молодость мира. Стихи / В.В. Маяковский. – Москва, 1963. – 63с.
827390
  Бавин Л.В. Молодость Мирзачуля : невыдумaнная повесть / Л.В. Бавин, Н.Н. Гринев. – Ташкент : "Еш гвардия", 1962. – 176 с.
827391
  Искандер Фазиль Молодость моря / Искандер Фазиль. – Москва, 1964. – 111 с.
827392
  Чепуров А.Н. Молодость моя / А.Н. Чепуров. – Ленинград, 1956. – 122 с.
827393
  Андриасов М.А. Молодость наша опаленная : повести, рассказы, очерки / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1984. – 528 с.
827394
  Харитонов В. МОлодость наша. / В. Харитонов. – М., 1958. – 174с.
827395
  Краснов Г.В. Молодость не повторяется / Г.В. Краснов. – Чебоксары, 1978. – 288с.
827396
   Молодость планеты : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1984. – 111с.
827397
   Молодость поёт. – Петрозаводск, 1956. – 96с.
827398
   Молодость поколений. – Воронеж, 1968. – 304с.
827399
  Смилянский Л.И. Молодость поэта : Роман / Л.И. Смилянский; Авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 240с.
827400
  Смилянский Л.И. Молодость поэта : Роман / Л.И. Смилянский; Авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Известия, 1962. – 520с. – (Б-ка истор. романов народов СССР)
827401
  Кочетов В.А. Молодость с нами : Роман / В.А. Кочетов. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 513с.
827402
  Кочетов В.А. Молодость с нами : Роман / В.А. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 496с.
827403
  Варавва И.Ф. Молодость сабли / И.Ф. Варавва. – Москва, 1974. – 244с.
827404
  Квитко М.М. Молодость сердца / М.М. Квитко. – К, 1983. – 191с.
827405
  Могилевский Б.Л. Молодость Сеченова. Живи в опасности! : Биографические повести / Б.Л. Могилевский. – Москва : Детская литература, 1976. – 352 с.
827406
   Молодость Сибири. – М., 1980. – 191с.
827407
  Щербаков Г.П. Молодость старого завода / Г.П. Щербаков. – Челябинск, 1990. – 111с.
827408
   Молодость страны. – Москва, 1978. – 12с.
827409
   Молодость страны. – Москва, 1984. – 280с.
827410
   Молодость страны. Каталог. – М., 1976. – 108с.
827411
  Кузнецов В.Н. Молодость у костра. Стихи / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1968. – 175с.
827412
  Шаховская Л.Д. Молодость Цезаря Октавиана Августа : эпоха Цезарей : [роман] / Л.Д. Шаховская. – Москва : Кром ; Книга и бизнес, 1994. – 443, [4] с. – (Римская история). – ISBN 5-7119-0076-5


  Борису Васильевичу по случаю Юбилея с наилучшими пожеланиями. 1997.03.28. Подпись.
827413
   Молодость, дружба, мир. – Ташкент, 1978. – 152с.
827414
  Гуммер И.С. Молодость, прожитая дважды / И.С. Гуммер. – Волгоград, 1972. – 159с.
827415
  Пластикова Л.С. Молодость, прожитая дважды / Л.С. Пластикова. – Волгоград, 1972. – 159 с.
827416
  Чичибабин Б.А. Молодость. / Б.А. Чичибабин. – М., 1963. – 91с.
827417
   Молодость. Труд. Романтика. – М., 1985. – 183с.
827418
  Черніков І.Ф. Молодотурецька революція 1908 р. в Османській імперії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 122-127. – ISSN 1608-0599
827419
  Гирич І. Молодоукраїнський напрямок // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 397-408. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
827420
  Малкина И.Л. Молодцы твои ребята / И.Л. Малкина. – Л., 1955. – 132с.
827421
  Хігерович Р.І. Молодший брат / Р.І. Хігерович. – Київ, 1983. – 164 с.
827422
  Щербина А.О. Молодший брат : оповідання / А.О. Щербина; Анатолій Щербіна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1983. – 48 с.
827423
  Слабошпицький М. Молодший брат (Михайло Орест) // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 97-109. – ISSN 0208-0710
827424
  Скуинь З. Молодые : роман / Зигмуд Скуинь; авториз. пер. с лат. Ю.Каппе. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 110 с.
827425
  Скуинь З. Молодые : роман / Зигмуд Скуинь; пер. с лат. А.Бочарова. – Москва : Известия, 1967. – 339 с.
827426
  Новикова М.И. Молодые / М.И. Новикова. – Симферополь, 1985. – 208с.
827427
   Молодые антифашисты. – Москва, 1978. – 238 с.
827428
   Молодые артисты Ленинграда. – Л., 1945. – 80 с.
827429
  Ступников И.В. Молодые артисты ленинградского балета / И.В. Ступников. – Л., 1968. – 56с.
827430
  Лисовский Н.К. Молодые борцы революции / Н.К. Лисовский. – Москва, 1987. – 110с.
827431
  Марек И. Молодые борцы. / И. Марек. – Л., 1955. – 172с.
827432
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1/2. – 2004
827433
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 3/4 : Сибирь. – 2004
827434
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 5/6 : Омская область. – 2004
827435
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 7/8. – 2004
827436
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9/10 : Конкурсы. – 2004
827437
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11/12. – 2004
827438
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1. – 2005
827439
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 2. – 2005
827440
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 3. – 2005
827441
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 4. – 2005
827442
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 5\6 : Екатеринбург: карьера. имидж. – 2005
827443
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 7 : Сибирь. – 2005
827444
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 8. – 2005
827445
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9\10 : Пермская область. – 2005
827446
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11\12. – 2005
827447
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1. – 2006
827448
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 2/3 : В преддверии Форума молодых библиотекарей России. – 2006
827449
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 4. – 2006
827450
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвып. – Москва, 2002-
№ 5/6 : Социальные вопросы. – 2006
827451
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 7. – 2006
827452
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 8. – 2006
827453
   Молодые в библиотечном деле : профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9/10 : Сибирь. – 2006
827454
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11. – 2006
827455
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 12. – 2006
827456
  Меркушин В.И. Молодые гвардейцы пятелтки / В.И. Меркушин, В.К. Чантурин. – М., 1975. – 64с.
827457
   Молодые геосинклинали Тихоокеанского пояса, их вулканогенные и рудные формации. – Москва : Наука, 1978. – 178с.
827458
   Молодые герои-защитники Ленинграда. – Л., 1964. – 40с.
827459
   Молодые гидротермально изменённые породы и минералы Камчатки и Курильских островов. – М., 1969. – 192с.
827460
   Молодые годами, зрелые духом. – Рязань, 1963. – 64с.
827461
  Недосекин Р.К. Молодые годы / Р.К. Недосекин. – Калинин, 1954. – 96с.
827462
  Иванский А.И. Молодые годы В.И. Ленина / А.И. Иванский. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 508 с.
827463
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Москва, 1957. – 683с.
827464
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Генрих Манн ; пер. с нем. В. Станевич. – Москва : Художественная литература, 1978. – 643, [3] с. – Пер. изд.: Heinrich Mann. Die jugend des konigs Henry quatre. 1935. - На корешке также: XX век. – (Зарубежный роман ХХ века / редкол.: Т.В. Балашова, Д.В. Затонский, Г.П. Злобин [и др.])
827465
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Минск, 1983. – 524с.
827466
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Волгоград, 1989. – 575с.
827467
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Москва, 1990. – 589с.
827468
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1991. – 589с.
827469
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV : роман / Генрих Манн ; [пер. с нем. В. Станевич ; примеч. И. Генс]. – Москва : Эксмо, 2002. – 574, [2] с. – Пер. изд.: Die jugend des Konigs Henri Quatre, 1935. – (Зарубежная классика. XX век). – ISBN 5-699-01477-2
827470
  Михайлов М.М. Молодые годы ленинградского балета / М.М. Михайлов. – Л. : Искусство, 1978. – 150 с.
827471
  Фатов Н.Н. Молодые годы Леонида Андреева : По неизданным письмам, воспоминаниям и документам / Н.Н. Фатов. – Москва : [Земля и фабрика], 1924. – 336 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. табл. ил.
827472
  Груздев И.А. Молодые годы Максима Горького по его рассказам / И.А. Груздев. – Ленинград : Детская литература, 1954. – 176с. – (Школьная библиотека)
827473
  Демченко А.А. Молодые годы Н.Чернышевского / А.А. Демченко. – Саратов, 1989. – 238с.
827474
   Молодые годы С.В. Рахманинова. – Л.-М., 1949. – 188с.
827475
  Хентова С.М. Молодые годы Шостаковича. / С.М. Хентова. – Л.-Москва
1. – 1974. – 333с.
827476
   Молодые голоса. – Смоленск, 1948. – 64с.
827477
   Молодые голоса. – Калуга, 1949. – 98с.
827478
   Молодые голоса. – Ярославль, 1950. – 44с.
827479
   Молодые голоса. – Свердловск, 1951. – 152с.
827480
   Молодые голоса. – Чкалов, 1951. – 32с.
827481
   Молодые голоса. – Краснодар, 1952. – 70с.
827482
   Молодые голоса. – Куйбышев, 1952. – 84с.
827483
   Молодые голоса. – Ижевск, 1954. – 60с.
827484
   Молодые голоса. – Улан-Удэ, 1954. – 115с.
827485
   Молодые голоса. – Тбилиси, 1955. – 54с.
827486
   Молодые голоса. – Нальчик, 1957. – 127с.
827487
   Молодые голоса. – Ростов, 1959. – 96с.
827488
   Молодые голоса. – Алма-Ата, 1960. – 72с.
827489
   Молодые голоса. – Симферополь, 1966. – 135с.
827490
  Баранова Г.И. Молодые голоса / Г.И. Баранова. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 128 с., [1] грампластинка : ил.
827491
   Молодые голоса. – М., 1968. – 43с.
827492
   Молодые голоса. – Смоленск, 1969. – 32с.
827493
   Молодые голоса. – Л., 1969. – 64с.
827494
   Молодые голоса. – Петрозаводск, 1977. – 103с.
827495
   Молодые голоса. – М., 1981. – 542с.
827496
  Суичмезов А.М. Молодые города Дона / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1972. – 294с.
827497
  Поздняков Э.А. Молодые государства Азии и Африки в ООН. / Э.А. Поздняков. – М, 1971. – 149с.
827498
   Молодые государства Карибского бассейна. – М., 1981. – 179с.
827499
  Хантер Эван Молодые дикари. / Хантер Эван. – М., 1990. – 192с.
827500
   Молодые живописцы 70-х годов. – Москва, 1979. – 40с.
827501
  Куашев Б.И. Молодые журавли : стихи и поэма / Б.И. Куашев; пер. с ккабард. – Нальчик : Эльбрус, 1971. – 128 с.
827502
   Молодые звёздные комплексы. Астроклимат. – Ташкент : Фан, 1972. – 180 с.
827503
  Холопов П.Н. Молодые и возникающие звездные скопления / П.Н. Холопов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
827504
  Терез Постел Молодые и лишенные норм: идеологическое рекрутирование западных экстремистов Аль-Каидой // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2013. – T. 12, № 4. – С. 113-134. – ISSN 1812-1101
827505
  Кугель С.А. Молодые инженеры. / С.А. Кугель, О.М. Никандров. – М., 1971. – 207с.
827506
  Соловьев С.П. Молодые интрузии и контактовый метаморфизм рудоносного района Тырны-ауз / С.П. Соловьев. – Москва-Л., 1940. – 161с.
827507
   Молодые исследователи. – Ленинград, 1936. – 124 с.
827508
  Пельрен И. Молодые кабаны. / И. Пельрен. – Л, 1970. – 120с.
827509
  Алтухова Г.А. Молодые кадры - будущее современной библиотеки // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 4 (387). – С. 69-73. – ISSN 0869-6020


  Рецензія на кн.: Захаренко М.П. Молодые кадры современной библиотеки: организационно-управленческий подход : науч.-практ. пособие / М.П. Захаренко ; предисл. Ю.Н.Столярова. - СПб. : Профессия, 2013. - 238 с.
827510
  Абасова Э.Г. Молодые композиторы Азербайджана : [справочник] / Абасова Э.Г. ; Союз советских композиторов АзССР. – Баку : Аздетгиз, 1961. – 72 с. : ил.
827511
  Волков С.М. Молодые композиторы Ленинграда / С.М. Волков. – Ленинград-Москва, 1971. – 104с.
827512
  Арзамасцева А Молодые люди : комедия в 1 д. / А. Арзамасцева, Л. Савельев. – Рига : Латгосиздат, 1954. – 24 с.
827513
  Бек А.А. Молодые люди / А.А. Бек, Н.В. Лойко. – Москва, 1954. – 343с.
827514
  Эрлих А.И. Молодые люди / А.И. Эрлих. – М, 1958. – 366 c.
827515
  Эрлих А.И. Молодые люди / А.И. Эрлих. – Москва : Советский писатель, 1967. – 536с.
827516
   Молодые люди. – Алма-Ата, 1971. – 192с.
827517
  Рыбас С.Ю. Молодые люди / С.Ю. Рыбас. – Москва, 1975. – 320с.
827518
  Черноскулов А.Т. Молодые люди / А.Т. Черноскулов. – М, 1975. – 343с.
827519
  Яковлев В.Ф. Молодые люди в браке / В.Ф. Яковлев. – М, 1983. – 48с.
827520
  Смеляков Я.В. Молодые люди. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1968. – 55с.
827521
  Шоу И. Молодые львы / И. Шоу. – Москва, 1966. – 623с.
827522
   Молодые мастера декоративного искусства. – Л., 1959. – 96с.
827523
   Молодые мастера искусства. – М.-Л., 1938. – 380с.
827524
   Молодые мастера Эстонии. – Таллин, 1985. – 52с.
827525
  Слезин А.А. Молодые меньшевики: государственно-правовые взгляды и историческая судьба // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 31-33. – ISSN 1812-3805
827526
   Молодые московские художники. – М., 1988. – 12с.
827527
   Молодые музыканты. – М.-Л., 1949. – 136с.
827528
   Молодые мы. – М., 1966. – 303с.
827529
   Молодые мы. – Москва, 1966. – 301с.
827530
   Молодые новаторы = Рассказы об опыте молодых стахановцев Ленинграда. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1947. – 84 с.
827531
  Виноградова Татьяна Валентиновна Молодые о библиотечном деле : чем их привлечь и как удержать? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 20-22. – ISSN 1727-4893


  Быстрое старение библиотечных коллективов вызывает тревогу. Мало молодых кадров и в библиотеках Пермского края. Еще меньше оснований для оптимизма. Вряд ли удастся ответить на три вечных русских вопроса: кто в этом виноват? с чего начать? что делать? ...
827532
   Молодые о молодых. – М, 1974. – 351с.
827533
   Молодые о молодых. – М. : Молодая гвардия, 1976. – 223 с.
827534
   Молодые о молодых. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 270 с.
827535
   Молодые о молодых. – М., 1981. – 255с.
827536
   Молодые орденоносцы. – М., 1935. – 188с.
827537
  Корнеев А.И. Молодые партизаны Смоленщины. / А.И. Корнеев. – Смоленск, 1946. – 102с.
827538
  Борисов С. Молодые патриоты : [Очерки о боевой работе молодежи в годы гражд. войны и юношеские годы вождей большевист. партии В. И. Ленина, И. В. Сталина и их соратников] / С. Борисов. – Москва : Гос воениздат, 1938. – 40 с.
827539
  Юлина Э.И. Молодые певцы Ленинграда / Э.И. Юлина. – Л., 1968. – 48с.
827540
   Молодые писатели в ГДР. – Берлин, 1957. – 31с.
827541
   Молодые платформы и их нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1975. – 194с.
827542
  Чочиа Н.Г. Молодые плиты СССР в связи с их нефтегазоносностью. / Н.Г. Чочиа. – Л., 1982. – 62с.
827543
  Дружинин И.А. Молодые побеги. / И.А. Дружинин. – М, 1964. – 146с.
827544
   Молодые поэты арабских стран. – М., 1965. – 152с.
827545
   Молодые поэты Белоруссии. – М., 1979. – 143с.
827546
   Молодые поэты Болгарии. – М., 1959. – 152с.
827547
   Молодые поэты Болгарии. – М., 1968. – 190с.
827548
   Молодые поэты Венгрии. – М., 1972. – 151с.
827549
   Молодые поэты Грузии. – Тбилиси, 1951. – 118с.
827550
   Молодые поэты Закавказья. – М., 1981. – 207с.
827551
   Молодые поэты Индии. – М., 1960. – 160с.
827552
   Молодые поэты Индонезии. – М., 1965. – 134с.
827553
   Молодые поэты Испании. – М., 1975. – 96с.
827554
   Молодые поэты Кипра. – М., 1971. – 136с.
827555
   Молодые поэты Кубы. – М., 1963. – 104с.
827556
   Молодые поэты Ленинграда. – М., 1984. – 223с.
827557
   Молодые поэты Молдавии. – М., 1977. – 111с.
827558
   Молодые поэты Монголии. – М., 1973. – 143с.
827559
   Молодые поэты Москвы. – М., 1983. – 255с.
827560
   Молодые поэты Объединённой Арабской Республики. – М., 1968. – 112с.
827561
   Молодые поэты Прибалтики. – М., 1979. – 175с.
827562
   Молодые поэты Румынии. – М., 1966. – 167с.
827563
   Молодые поэты Северной Осетии. – М., 1952. – 112с.
827564
   Молодые поэты Средней Азии. – М., 1982. – 240с.
827565
   Молодые поэты Турции. – М., 1974. – 111с.
827566
   Молодые поэты Украины. – М., 1980. – 175с.
827567
   Молодые поэты Украины. – М., 1989. – 158с.
827568
   Молодые поэты Югославии. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 159с. – (Молодые поэты мира)
827569
  Кистяковский А.Ф. Молодые преступники и учереждения для их исправления, с обозрением русских учереждений / [соч.] А.Ф. Кистяковского, орд. проф. в ун-те Св. Владимира, доктора угол. права. – Киев : В университетской тип. (И.И. Завадзкого), 1878. – III, 213, X с. – На л. 2 после тит.: Посвящаю Родителю моему в день пятидесятилетнего юбилея пастырского его служения с чувством глубочайшей благдарности
827570
   Молодые разные. – Ростов -на-Дону, 1963. – 311с.
827571
  Лотис Т.И. Молодые режиссеры советского кино / Т.И. Лотис. – Москва : Знание, 1981. – 47 с.
827572
   Молодые режиссёры советского кино. – Л., 1962. – 386 с.
827573
  Пасынков Л. Молодые рыбаки. / Л. Пасынков. – М., 1931. – 239с.
827574
  Демьянов И И. Молодые сады / И И. Демьянов, . – Л., 1954. – 68с.
827575
  Шифман С.Г. Молодые связисты / С.Г. Шифман. – М, 1956. – 456с.
827576
  Ржаницына Л.С. Молодые семьи с детьми: кто такие, как живут, чего хотят // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3 (323 ). – С. 85-94. – ISSN 0132-1625
827577
   Молодые силы. – Новосибирск, 1951. – 187с.
827578
   Молодые силы. – Новосибирск
3. – 1954. – 176с.
827579
   Молодые советские художники. – М., 1979. – 174с.
827580
   Молодые советские художники. – М., 1982. – 168с.
827581
  Макаренко Т.С. Молодые специалисты библиотек: инициативная деятельность и профессиональные коммуникации // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. б-ка". – Москва, 2011. – № 2 (22). – С. 205


  Анализ положения в кадровом молодежном секторе библиотечной сферы на современном этапе.Опыт российских библиотек.
827582
  Братищенко Д.В. Молодые специалисты и рынок труда: требования при приеме на работу // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 169-171. – ISSN 1993-3541


  Приводятся результаты экспертного опроса, проведенного в Иркутской области в 2009 г., и рассматриваются статистические данные о распространенности предъявления работодателями к соискателям требований о наличии диплома вуза и трудового стажа. The ...
827583
  Захаренко М.П. Молодые специалисты как особая социальная группа трудовых ресурсов библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 116-120. – ISSN 0869-608Х
827584
  Захаренко М.П. Молодые специалисты как особая социальная группа трудовых ресурсов библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 118-124. – ISSN 0869-608Х
827585
  Зубок Ю.А. Молодые специалисты: подготовка и востребованность на рынке труда / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 5 (373). – С. 114-122. – ISSN 0132-1625


  Критерием эффективности подготовки и использования высококвалифицированных кадров на рынке труда является соответствие выполняемой ими работы и специальности, приобретенной в вузе. За последние десятилетия доля выпускников вузов, работающих по ...
827586
  Асеев Н.Н. Молодые стихи / Асеев Н.Н. – Москва, 1928. – 90 с. – (Универсальная библиотека ; № 405)
827587
  Дрозденко В.И. Молодые строители коммунизма. / В.И. Дрозденко. – Москва, 1957. – 118с.
827588
  Цветков Л.А. Молодые строители социалистической промышленности / Л.А. Цветков. – М.-Л., 1930. – 64с.
827589
  Карчевцев О.А. Молодые строят коммунизм. / О.А. Карчевцев. – Л., 1972. – 20с.
827590
  Мещеряков Ю.А. Молодые тектонические движения и эрозионно-аккумулятивные процессы Северо-западной части Русской равнины / Ю.А. Мещеряков. – М, 1961. – 88с.
827591
   Молодые Ульяновцы в боях за Родину. – Ульяновск, 1947. – 63с.
827592
   Молодые учёные-научно-техническому прогрессу. – Ростов -на-Дону, 1973. – 207с.
827593
   Молодые учёные-научно-техническому прогрессу. – Ростов -на-Дону, 1974. – 75с.
827594
   Молодые учёные. – Душанбе, 1980. – 205с.
827595
   Молодые учёные вузов г. Иркутска в 11 пятилетке. – Иркутск, 1983. – 96с.
827596
   Молодые учёные и специалисты Кузбасса в 10 пятилетке. – Кемерово, 1981. – 208с.
827597
   Молодые учёные и специалисты народному хозяйству. – Томск, 1983. – 187с.
827598
   Молодые ученые и специалисты Томской области в девятой пятилетке : Тезисы докладов научно-практической конференции. – Томск
Секция радиофизики и оптики. – 1975. – 185 с.
827599
   Молодые учёные и специалисты Томской области в девятой пятилетке. – Томск, 1975. – 110с.
827600
  Михайлова Т.В. Молодые ученые и специалисты: кадры, информация и инновации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 9. – С. 39-43. – ISSN 1726-667Х


  Беседа за круглым столом членов Совета ректоров высших учебных зведений и Совета молодых ученых и специалистов Чувашской Республики. Раскрывается деятельность молодежного общественного объединения за прошедший учебный год.
827601
   Молодые учёные и студенты-науке. – Кемерово, 1989. – 190с.
827602
   Молодые учёные Московского университета. – М., 1980. – 56с.
827603
  Максимова М. Молодые ученые об интеграции в глобализирующемся мире : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 97-105. – ISSN 0131-2227
827604
   Молодые ученые Харьковщины - 2007 : программа и материалы конференции молодых ученых, 21 апреля 2007 года. – Харьков : НУА, 2007. – 92с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-57-3
827605
   Молодые ученые Харьковщины - 2008 : программа и материалы конференции молодых ученых, 19 апреля 2008 года / МОНУ; Харьковская обл. гос. администрация.Совет ректоров Харьковского региона. Народная украинская академия ; ред.коллегия.: В.И. Астахова и др. – Харьков : НУА, 2008. – 148с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-74-0
827606
   Молодые ученые Харьковщины - 2009 : программа и материалы конференции 18 апреля 2009 года / МОН Украины ; Гл. упр. образ. и науки Харьк. обл. гос. администрации ; Харьк. обл. научно-метод. Ин.т непрерывного образования : Народная украинская академия ; [ ред. кол.: В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : НУА, 2009. – 172 с. – (День науки в НУА)
827607
   Молодые филологи Беларуси - 96 : Сборник статей. – Минск : Красико- принт, 1997. – 94с. – ISBN 985-6261-19-8
827608
   Молодые хозяева земли. – Иваново, 1958. – 299с.
827609
   Молодые художники Белоруссии. Каталог выставки. – М., 1989. – 127с.
827610
   Молодые художники ГДР Каталог. – М., 1963. – 19с.
827611
   Молодые художники ГДР. Каталог выставки. – М., 1966. – 21с.
827612
   Молодые художники Закавказья. – М., 1959. – 85с.
827613
  Костин В.И. Молодые художники и проблемы советской живописи / В.И. Костин. – М.-Л., 1940. – 79с.
827614
  Копбосинова Р. Молодые художники Казахстана. / Р. Копбосинова. – Алма-Ата, 1972. – 47с.
827615
   Молодые художники Киргизии. – Москва, 1979. – 95с.
827616
   Молодые художники Киргизии. Каталог выставки. – М., 1975. – 22с.
827617
   Молодые художники Молдавии. Каталог выставки. – М., 1979. – 38с.
827618
   Молодые художники Монголии. Каталог выставки. – М., 1976. – 6с.
827619
   Молодые художники Москвы. – М., 1957. – 127с.
827620
   Молодые художники Москвы. – Ленинград, 1963. – 8с.
827621
   Молодые художники о Родине. – М., 1985. – 199с.
827622
   Молодые художники советского театра. – Москва, 1983. – 63 с.
827623
   Молодые художники Таджикистана. – М., 1981. – 38с.
827624
  Березкин В.И. Молодые художники театра / В.И. Березкин. – М, 1981. – 56с.
827625
   Молодые художники Узбекистана. – Ташкент, 1977. – 94с.
827626
   Молодые художники Украины. – Москва, 1985. – 63с.
827627
   Молодые художники, окончившие творческие мастерские Академии Художеств СССР : выставка графики. Каталог. – Москва : Искусство, 1969. – 29, [22] с.
827628
   Молодые художники. Таджикистан. – Москва, 1987. – 143с.
827629
  Брежнев Л.И. Молодым-строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – Москва : Издателство политической литературы, 1970. – 400 с.
827630
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – 3-е изд., доп. – Москва, 1978. – 736с.
827631
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – 2-е доп. изд. – Москва, 1978. – 527с.
827632
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – Москва
2. – 1982. – 1-400с.
827633
   Молодым безбожникам. – М., 1924. – 285с.
827634
  Коберидзе К. Молодым борцам / К. Коберидзе. – М., 1952. – 72с.
827635
  Шеперд Е.Р. Молодым девушкам и матерям для дочерей : (Краткие сведения по женской физиологии и гигиене) / Е.Р. Шеперд. – 3-е изд. – Москва : Типо-литография Русского Товарищества печатного и издательского дела, 1904. – 140 с.
827636
  Кронов А.Ф. Молодым избирателям о равноправии / А. Кронов. – М : Изд. ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия, 1937. – 58, [3] с.
827637
  Паршин С.А. Молодым любителям авиационной и ракетной техники / С.А. Паршин. – М., 1974. – 43с.
827638
  Паршин С.А. Молодым любителям телевидения, звукозаписи и электромузыкальных инструментов / С.А. Паршин. – М., 1974. – 40с.
827639
  Шеперд Е.Р. Молодым людям и отцам для сыновей : беседы о половой жизни человека, начиная с отрочества / Е.Р. Шеперд. – Москва : Типография Вильде, 1900. – 175 с.
827640
   Молодым наследовать мир. – М., 1968. – 240с.
827641
  Теплицкий А.Х. Молодым новааторам об изобретательстве и рационализации / А.Х. Теплицкий. – Киев, 1980. – 111с.
827642
  Теплицкий А.Х. Молодым новаторам об изобретательстве и рационализации / А.Х. Теплицкий. – 2-е испр. доп. – Киев, 1987. – 104с.
827643
  Марчук Г.И. Молодым о науке / Г.И. Марчук. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 302с.
827644
  Долматовский Е.А. Молодым поэтам / Е.А. Долматовский. – М., 1981. – 127с.
827645
  Паршин С.А. Молодым радиолюбителям / С.А. Паршин. – М., 1974. – 86с.
827646
  Шимулис П.А. Молодым родителям : Справочник / П.А. Шимулис, А.А. Винграс; Пер. с литовск. Э.Артисюк. – Москва-Каунас : Квадрат-Аиета, 1992. – 347с.
827647
  Кичина И.А. Молодым родителям о воспитании / И.А. Кичина. – Свердовск, 1976. – 105 с.
827648
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва, 1979. – 167с.
827649
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1988. – 172с.
827650
  Ворожейкин Е.М. Молодым супругам о браке и семье, правах и обязанностях / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1975. – 110 с.
827651
  Барвінок Г. Молодыча боротьба [Молодича боротьба] / Г. Барвинок. – Санкт-Петербург : Тип. штаба отд. коpпуса жандаpмов, 1899. – [2], 19 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Благотвоpительное общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 3)
827652
  Сорока Б.М. Молодята : повість / Б.М. Сорока. – Київ : Молодь, 1957. – 138 с.
827653
  Серіщев Я.М. Молодь - активна сила в боротьбі за комунізм / Я.М. Серіщев. – Київ, 1975. – 143с.
827654
  Гуць М.І. Молодь - головний стратегічний резерв економічної реформи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.85-90
827655
  Беляєва Т.Є. Молодь - майбутнє планети : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Т.Є. Беляєва. – Київ, 1983. – 32с.
827656
  Ющенко В. Молодь - на боці правди // Без цензури, 2004


  [Виступ канд. на пост Президента України на Студент. вічі 16 жовт. 2004 р. Київ, Контрактова площа]
827657
  Нгуєн Хоанг Ань. Молодь в системі соціально-економічного розвитку країни (із досвіду В"єтнаму) / Нгуєн Хоанг Ань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 209-211. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
827658
   Молодь в умовах становлення Незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні / [С.Ю. Аксьонова та ін. ; редкол.: О.В. Бєлишев (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики. – Київ, 2012. – 314, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-05-4
827659
  Білоусова Н. Молодь взялася за агітацію енергозбереження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 лютого (№ 35). – С. 2


  Роботи семи українських студентів ляжуть у основу соціальної реклами...
827660
  Дмитренко Л. Молодь з окупованих територій хоче вчитися в Україні // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 5 жовтня (№ 191). – С. 3
827661
  Шайхалієва Ю. Молодь за ЄС / Ю. Шайхалієва, А. Кучухідзе // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  В приміщенні комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності студенти КНУ імені Т. Шевченка та "Всеукраїнська Асамблея молоді" провели круглий стіл з питань відносин Україна - ЄС у контексті підписання Угоди про асоціацію.
827662
   Молодь за Україну в Об"єднаній Європі та НАТО : За результатами реалізації проекту "Майбутнє України в Об"єднаній Європі: роль молоді в реалізації її євроінтеграційних устремлінь": [за матеріалами конференції, що проходила 12-14 серпня 2006 р. в смт. Сонячногірське АР Крим]. – Київ, 2006. – 130с.
827663
  Твердохліб В.Ю. Молодь Західної України у боротбі за возз"єднання. 1919-1939 / В.Ю. Твердохліб. – Львів, 1983. – 134с.
827664
   Молодь змінює світ! [Електронний ресурс] : [збірка пісень] / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ГроЛіс, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) : іл. – На етикетці: 50-ТНЕУ Тернопільський національний економічний університет 1966-2016. - Заголовок з етикетки диску


  Зміст: 1. Ода ТНЕУ; 2. Ми-українці; 3. Молитва; 4. Отвіться, дзвони; 5. Я горда тим, що українка; 6. Лицарі України; 7. Віримо в краще; 8. Україні; 9. Моя сорочка-вишиванка; 19. Моя земля; 11. Зелен-гай; 12. Веснянки; 13. Любов твоя, ...
827665
  Александрова О. Молодь і вища освіта: майбутнє потрібне вже сьогодні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 5. – ISSN 1992-9277
827666
  Багмет М.С. Молодь і відродження національної самосвідомості / М.С. Багмет. – Київ : Либідь, 1992. – 162 с.
827667
  Ніколаєнко Р. Молодь і державна мова // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 31 березня (№ 65-66). – С. 3


  Інститут журналістики, Товариство української мови КНУ імені Тараса Шевченка провели VI Міжвузівську науково-практичну конференцію "Молодь і державна мова", присвячену проблемам функціонування, розвитку української мови і мовної політики в Україні. Зі ...
827668
   Молодь і дозвілля. – К., 1994. – 125с.
827669
  Тараненко Г.Г. Молодь і євроінтеграційні імперативи України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 258-267
827670
   Молодь і закон. – Київ
1. – 1992. – 60с.
827671
   Молодь і закон. – Київ
2. – 1992. – 49с.
827672
  Косенко Г.І. Молодь і ідеологічна боротьба на сучасному етапі. / Г.І. Косенко, І.І. Литвинець. – К., 1970. – 32с.
827673
  Булатецький Ю.Ю. Молодь і міжнародна політика. / Ю.Ю. Булатецький. – К., 1973. – 179с.
827674
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
827675
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
827676
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
827677
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 5. – 2004
827678
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 6. – 2004
827679
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 7. – 2004
827680
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 8. – 2004
827681
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 9. – 2004
827682
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу, 2000-
№ 10. – 2004
827683
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 11. – 2004
827684
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 12 спецвипуск : Бізнес-кредит. – 2004
827685
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 1. – 2005
827686
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 2. – 2005
827687
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 3. – 2005
827688
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 4. – 2005
827689
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 6. – 2005
827690
  Гребенюк Л.І. Молодь і політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 199-201. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про розробку та захист колективного проекту "Молодь і політика" учнями Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
827691
  Крижанівська О. Молодь і політика: реалії республіки Чилі // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 37-39
827692
  Бакалюк О. Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту / О. Бакалюк, Н. Олійник // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 70-95. – ISSN 1810-2131
827693
  Кульпінський В.Л. Молодь і Ради / В.Л. Кульпінський. – Київ, 1983. – 33с.
827694
  Номеровський П.Я. Молодь і радянське суспільство / П.Я. Номеровський. – Київ, 1968. – 93с.
827695
   Молодь і радянський закон. – К., 1972. – 120с.
827696
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 11 (94), листопад. – 2012
827697
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 12 (95), грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827698
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 1 (96), січень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827699
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 2 (97), лютий. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827700
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 3 (98), березень. – 2013. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827701
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 4 (99), квітень. – 2013. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827702
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 5 (100), травень. – 2013. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827703
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 6 (101), червень. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827704
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 7 (102), липень. – 2013. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827705
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (103), серпень. – 2013. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827706
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (104), вересень. – 2013. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827707
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (105), жовтень. – 2013. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827708
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (106), листопад. – 2013. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827709
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (107), грудень. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827710
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (108), січень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827711
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (109), лютий. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827712
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (110), березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827713
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (111), квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827714
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (112), травень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827715
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (113), червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827716
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (114), липень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827717
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (115), серпень. – 2014. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827718
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (116), вересень. – 2014. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827719
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (117), жовтень. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827720
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (118), листопад. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827721
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (119), грудень. – 2014. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827722
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (120), січень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827723
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (121), лютий. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827724
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (122), березень. – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827725
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (123), квітень. – 2015. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827726
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (124), травень. – 2015. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827727
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (125), червень. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827728
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (126), липень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827729
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (127), серпень. – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827730
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (128), вересень. – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827731
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (129), жовтень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827732
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (130), листопад. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827733
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (131), грудень. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827734
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (132), січень. – 2016. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827735
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (133), лютий. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827736
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (134), березень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827737
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (135), квітень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827738
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (136), травень. – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827739
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (137), червень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827740
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (138), липень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827741
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (139), серпень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827742
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (140), вересень. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827743
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (141), жовтень. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827744
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11/12 (142/143), листопад - грудень. – 2016. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827745
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (144), січень. – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827746
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (145), лютий. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827747
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (146), березень. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827748
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (147), квітень. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827749
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (148), травень. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827750
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (149), червень. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827751
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (150), липень. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827752
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (151), серпень. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827753
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (152), вересень. – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827754
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (153), жовтень. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827755
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (154), листопад. – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827756
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (155), грудень. – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827757
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (156), січень. – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827758
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (157), лютий. – 2018. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827759
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (158), березень. – 2018. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827760
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (159), квітень. – 2018. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827761
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (160), травень. – 2018. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827762
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (161), червень. – 2018. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
827763
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (162), липень. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
827764
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (163), серпень. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
827765
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (164), вересень. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
827766
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (165), жовтень. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
827767
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (166), листопад. – 2018. – 176 с. – Резюме укр., англ. мовами
827768
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (167), грудень. – 2018. – 171 с. – Резюме укр., англ. мовами
827769
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (168), січень. – 2019. – 155 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
827770
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (170), березень. – 2019. – 182 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
827771
   Молодь і ринок = Youth s Market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (171), квітень. – 2019. – 182 с. – Резюме укр., англ. мовами
827772
   Молодь і ринок = Youth s Market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (172), травень. – 2019. – 189 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
827773
   Молодь і ринок = Youth s Market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (173), червень. – 2019. – 181 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
827774
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (174), липень. – 2019. – 170, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
827775
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (175), серпень. – 2019. – 164 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
827776
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-
№ 9 (176), вересень. – 2019. – 172, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
827777
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (177), жовтень. – 2019. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
827778
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (178), листопад. – 2019. – 170 с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.11 (178).2019 - Резюме укр., англ. мовами
827779
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (179), грудень. – 2019. – 162 с., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.12 /179.2019 - Резюме укр., англ. мовами
827780
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (181), липень. – 2020. – 182 с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.2/181.2020 - Резюме укр., англ. мовами
827781
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3/4 (182/183), серпень - вересень. – 2020. – 187 с., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.3/182.2020 - Резюме укр., англ. мовами
827782
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (184), жовтень. – 2020. – 156 c., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.5/184.2020 - Резюме укр., англ. мовами
827783
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6/7 (185/186), листопад - грудень. – 2020. – 187, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.6/185.2020 - Резюме укр., англ. мовами
827784
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (187), січень. – 2021. – 143, [2] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1/187.2021 - Резюме укр., англ. мовами
827785
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (188), лютий. – 2021. – 158 с., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1/188.2021 - Резюме укр., англ. мовами
827786
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (189), березень. – 2021. – 162 с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1/189.2021 - Резюме укр., англ. мовами
827787
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (190), квітень. – 2021. – 168, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1/190.2021 - Резюме укр., англ. мовами
827788
  Марушкевич А. Молодь і рідна українська мова: актуальні погляди Івана Огієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Розкриваються актуальні погляди Івана Огієнка щодо володіння молоді українською мовою. Звертається увага на якості, які формуються у молодих людей засобами рідної мови. Аналізуються рідномовні обов"язки окремих категорій фахівців. Наголошується на ...
827789
  Мудрак Л. Молодь і Слово // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 3


  Звіт за (березень - грудень 2015 р.) Лесі Мудрак, секретаря НСПУ з роботи з молодими авторами.
827790
   Молодь і суспільний прогрес. – К., 1970. – 263с.
827791
  Жданова І.А. Молодь і толерантність у сучасній Україні ( національно-етнічний аспект ) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 120-129
827792
  Гайдабура В. Молодь іде за людьми жертовної вдачі (Лідія Крушельницька та Студія Мистецького Слова в Нью-Йорку) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 100-104. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
827793
  Малолєткова О. Молодь має бачити перспективу в державі. Міністерство освіти і науки презентувало новації випускної та вступної кампанії. Засідання Кабінету Міністрів // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 25 квітня (№ 80). – С. 1, 2
827794
  Ярощук В.В. Молодь на ринку праці // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 137-139 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
827795
  Міщук Н.В. Молодь на ринку праці України: проблеми зайнятості та конкурентоспроможності // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 60-64. – ISSN 2078-5860
827796
  Зоська Я.В. Молодь на ринку праці України: технології працевлаштування / Я.В. Зоська, Л.О. Скідін // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 35-38
827797
   Молодь на стадіони!. – К., 1963. – 122с.
827798
  Дмитренко Л. Молодь навчатиметься боронити державу // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 6 вересня (№ 170). – С. 1, 2


  Підсумки вступної кампанії 2019 р. до вищих військових навчальних закладів.
827799
  Шманько Г.І. Молодь нової Угорщини / Г.І. Шманько. – К, 1967. – 90с.
827800
  Миколюк О. Молодь обирає військові професії. Держава майже удвічі збільшила замовлення на підготовку таких фахівців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 163). – С. 8


  61 військовий, який отримав поранення в АТО, вступив на заочну форму навчання за цивільними спеціальностями. Зокрема, це Харківський ун-т повітряних сил, Академія сухопутних війск, Військовий інститут КНУ ім.Т Шевченка та інш.
827801
  Магерамов Ч.М. Молодь осетровых Среднего Каспия и осетровое хозяйство бассейна : Автореф... канд. биолнаук: / Магерамов Ч. М.; АН АзССР, От-ние биол. наук, Объе. сов. – Баку, 1967. – 23л.
827802
   Молодь планети в боротьбі за мир, дружбу і солідарність. – К., 1987. – 108с.
827803
  Скворець В.О. Молодь поповнює соціологічну спільноту України // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 204-210. – ISSN 1681-116Х


  Відповідно до рішення МОН України, протягом останніх трьох навчальних років проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Соціологія" було довірено кафедрі соціології Запорізького національного університету. ...
827804
   Молодь прагне осягнення слова : зб. публікацій студент. наук. т-ва "Філолог" / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Обл. центр історії та розвитку укр. мови ; [редкол.: Попова І.С., Заверталюк Н.І., Рисіч Ю.Й. (відп. ред.) та ін.]. – Днепропетровск : Пороги, 2008. – 111 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-525-901-5
827805
   Молодь прагне осягнення слова : збірник студент. наук. т-ва "Філолог" / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Обл. центр історії та розв. укр. мови ; [редкол.: Попова І.С., Голікова Н.С., Мамчич І.П. (відп. ред.) та ін.]. – Днепропетровск : Пороги, 2009. – 100, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-525-795-0
827806
  Поціпух О. Молодь прагне саморозвитку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 червня (№ 110/111)


  Стаття студентки факультету видавничої справи та редагування КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики "Дня".
827807
  Соловйова К. Молодь прагне саморозвитку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 червня (№ 110/111)


  Стаття студентки факультету реклами та зв"язків із громадськістю КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики "Дня".
827808
  Решетов П.М. Молодь робить вибір: Становище і боротьба молоді капіталістичніх країн Заходу проти імперіалізму, за мир, демократію і соціальний прогрес. / П.М. Решетов. – К., 1980. – 105с.
827809
  Федоров Г.Т. Молодь та ідеологічна боротьба / Г.Т. Федоров. – Київ, 1981. – 48с.
827810
  Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії : метод. посібник / О.В. Петрунько ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 83, [1] с. – Бібліогр.: с. 79-83. – ISBN 978-966-189-217-9
827811
   Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 67, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
827812
  Скаржинська В. Молодь у боротьбі за соціалізм. / В. Скаржинська. – Київ, 1948. – 52с.
827813
   Молодь у борьбі проти фашизму і війни. – К., 1938. – 189с.
827814
  Голубєва І.Є. Молодь у відтворенні населення: теоретико-методичні підходи дослідження // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 140-145
827815
  Михальченко І. Молодь у Європі. Як заохочується активне суспільне життя? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 5 : фото


  22 жовтня 2015 року у Києві відбулася міжнародна конференція з розвитку громадянської активності молоді. Конференція є заключним етапом Двостороннього Литовсько-Українського проекту співпраці "Формула активного громадянина Європи" (розвиток ...
827816
   Молодь у науці [КНУТШ] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 22 : цв.фото.
827817
  Сокурянська Л.Г. Молодь у суспільстві нерівних: можливості та ризики самореалізації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 327-331. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
827818
  Сопілко І.М. Молодь у юридичній науці / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 194-199. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061


  У статті узагальнені результати Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки «Молодіжний науковий юридичний форум». Автори проаналізували головні результати наукових досліджень молодих вчених і студентів, вивчили участь молодих правників ...
827819
   Молодь України. – К., 1993. – 105с.
827820
   Молодь України. – Київ, 1993. – 199с.
827821
   Молодь України. – Київ, 2000
827822
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
1 лютого (№ 12). – 2000. – 4 с.
827823
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
2 березня. – 2000. – 4 с.
827824
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
4 лютого (№ 14). – 2000. – 4 с.
827825
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
8 червня (№ 72). – 2000. – 4 с.
827826
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
10 лютого (№ 16). – 2000. – 4 с.
827827
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
11 квітня (№ 46). – 2000. – 4 с.
827828
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
18 січня (№ 5). – 2000. – 4 с.
827829
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
21 вересня (№ 120). – 2000. – 4 с.
827830
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
30 березня (№ 40). – 2000. – 4 с.
827831
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 1. – 2001
827832
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 2. – 2001
827833
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 3. – 2001
827834
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 4. – 2001
827835
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 5-6. – 2001
827836
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 7. – 2001
827837
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 8. – 2001
827838
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 9. – 2001
827839
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 10. – 2001
827840
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 11. – 2001
827841
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 12-13. – 2001
827842
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 14. – 2001
827843
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 15. – 2001
827844
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 16. – 2001
827845
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 17. – 2001
827846
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 18. – 2001
827847
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 19-20. – 2001
827848
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 21. – 2001
827849
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 22. – 2001
827850
   Молодь України. – Київ, 1925-
12 грудня (№ 37/38). – 2014. – 8 с.
827851
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 листопада (№ 33/34). – 2014. – 8 с.
827852
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 березня (№ 7/8). – 2014. – 8 с.
827853
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 лютого (№ 3/4). – 2014. – 8 с.
827854
   Молодь України. – Київ, 1925-
27 червня (№ 19/20). – 2014. – 8 с.
827855
   Молодь України. – Київ, 1925-
28 березня (№ 9/10). – 2014. – 8 с.
827856
   Молодь України. – Київ, 1925-
10 липня (№ 27/28). – 2015. – 8 с.
827857
   Молодь України. – Київ, 1925-
11 вересня (№ 35/36). – 2015. – 8 с.
827858
   Молодь України. – Київ, 1925-
25 вересня (№ 37/38). – 2015. – 8 с.
827859
   Молодь України. – Київ, 1925-
30 січня (№ 3/4). – 2015. – 8 с.
827860
   Молодь України. – Київ, 1925-
1 червня (№ 15). – 2018. – 10 с.
827861
   Молодь України. – Київ, 1925-
1 листопада (№ 34). – 2018. – 16 с.
827862
   Молодь України. – Київ, 1925-
03 серпня (№ 22). – 2018. – 16 с.
827863
   Молодь України. – Київ, 1925-
5 жовтня (№ 30). – 2018. – 16 с.
827864
   Молодь України. – Київ, 1925-
6 грудня (№ 39/40). – 2018. – 16 с.
827865
   Молодь України. – Київ, 1925-
06 липня (№ 19). – 2018. – 12 с.
827866
   Молодь України. – Київ, 1925-
7 вересня (№ 26). – 2018. – 16 с.
827867
   Молодь України. – Київ, 1925-
8 червня (№ 16). – 2018. – 12 с.
827868
   Молодь України. – Київ, 1925-
10 серпня (№ 23). – 2018. – 16 с.
827869
   Молодь України. – Київ, 1925-
11 травня (№ 12). – 2018. – 12 с.
827870
   Молодь України. – Київ, 1925-
12 жовтня (№ 31). – 2018. – 16 с.
827871
   Молодь України. – Київ, 1925-
13 грудня (№ 41/42). – 2018. – 16 с.
827872
   Молодь України. – Київ, 1925-
13 квітня (№ 10). – 2018. – 12 с.
827873
   Молодь України. – Київ, 1925-
13 липня (№ 20). – 2018. – 12 с.
827874
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 вересня (№ 27). – 2018. – 16 с.
827875
   Молодь України. – Київ, 1925-
15 листопада (№ 35/36). – 2018. – 16 с.
827876
   Молодь України. – Київ, 1925-
15 червня (№ 17). – 2018. – 12 с.
827877
   Молодь України. – Київ, 1925-
16 серпня (№ 29). – 2018. – 16 с.
827878
   Молодь України. – Київ, 1925-
16 березня (№ 7). – 2018. – 12 с.
827879
   Молодь України. – Київ, 1925-
17 серпня (№ 24). – 2018. – 16 с.
827880
   Молодь України. – Київ, 1925-
18 травня (№ 13). – 2018. – 12 с.
827881
   Молодь України. – Київ, 1925-
20 липня (№ 21). – 2018. – 12 с.
827882
   Молодь України. – Київ, 1925-
20 грудня (№ 43/44). – 2018. – 16 с.
827883
   Молодь України. – Київ, 1925-
22 червня (№ 18). – 2018. – 12 с.
827884
   Молодь України. – Київ, 1925-
23 березня (№ 8). – 2018. – 12 с.
827885
   Молодь України. – Київ, 1925-
23 лютого (№ 5). – 2018. – 12 с.
827886
   Молодь України. – Київ, 1925-
25 травня (№ 14). – 2018. – 12 с.
827887
   Молодь України. – Київ, 1925-
26 жовтня (№ 32/33). – 2018. – 16 с.
827888
   Молодь України. – Київ, 1925-
27 квітня (№ 11). – 2018. – 12 с.
827889
   Молодь України. – Київ, 1925-
28 вересня (№ 28/29). – 2018. – 16 с.
827890
   Молодь України. – Київ, 1925-
29 листопада (№ 37/38). – 2018. – 16 с.
827891
   Молодь України. – Київ, 1925-
30 березня (№ 9). – 2018. – 12 с.
827892
   Молодь України. – Київ, 1925-
31 серпня (№ 25). – 2018. – 16 с.
827893
   Молодь України. – Київ, 1925-
31 жовтня (№ 118). – 2018. – 16 с.
827894
   Молодь України. – Київ, 1925-
3 травня (№ 17/18). – 2019. – 16 с.
827895
   Молодь України. – Київ, 1925-
4 квітня (№ 13/14). – 2019. – 16 с.
827896
   Молодь України. – Київ, 1925-
4 липня (№ 25/26). – 2019. – 16 с.
827897
   Молодь України. – Київ, 1925-
6 червня (№ 21/22). – 2019. – 16 с.
827898
   Молодь України. – Київ, 1925-
7 березня (№ 9/10). – 2019. – 16 с.
827899
   Молодь України. – Київ, 1925-
7 лютого (№ 5/6). – 2019. – 16 с.
827900
   Молодь України. – Київ, 1925-
8 серпня (№ 29/30). – 2019. – 16 с.
827901
   Молодь України. – Київ, 1925-
11 січня (№ 1/2). – 2019. – 16 с.
827902
   Молодь України. – Київ, 1925-
12 вересня (№ 33/34). – 2019. – 16 с.
827903
   Молодь України. – Київ, 1925-
16 травня (№ 19/20). – 2019. – 16 с.
827904
   Молодь України. – Київ, 1925-
18 квітня (№ 15/16). – 2019. – 16 с.
827905
   Молодь України. – Київ, 1925-
20 червня (№ 23/24). – 2019. – 16 с.
827906
   Молодь України. – Київ, 1925-
21 березня (№ 11/12). – 2019. – 16 с.
827907
   Молодь України. – Київ, 1925-
21 лютого (№ 7/8). – 2019. – 16 с.
827908
   Молодь України. – Київ, 1925-
24 січня (№ 3/4). – 2019. – 16 с.
827909
   Молодь України. – Київ, 1925-
25 липня (№ 27/28). – 2019. – 16 с.
827910
   Молодь України. – Київ, 1925-
26 вересня (№ 35/36). – 2019. – 16 с.
827911
   Молодь України. – Київ, 1925-
29 серпня (№ 31/32). – 2019. – 16 с.
827912
  Паніна Н. Молодь України : структура цінностей , соціальне самопочуття та морально-психологічний стан за умов тотальної аномії. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – с5-26.
827913
  Молоткіна В. Молодь України в соціально-політичних змінах другої половини 1940-х рр. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – C. 135–150. – (Серія "Історія" ; вип. 3/45). – ISSN 2312-2595
827914
   Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві : Збірник матеріалів Конгресу української молоді. Київ, 26-28 травня 1997 року. – Київ : Столиця, 1997. – 204с. – ISBN 966-95142-5-8
827915
  Самойленко В. Молодь України на світовій арені: сучасний стан і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 172-174
827916
   Молодь України у дзеркалі соціології. – Київ, 2001. – 210с. – ISBN 966-7902-09-9
827917
   Молодь України: від освіти до праці / Світлана Оксамитна [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2010. – 204 с. : табл. – ISBN 978-966-2410-09-9
827918
   Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв"язання : збірник наукових публікацій. – Київ, 1992-
Вип. 5 : Збірник наукових публікацій УкрНДІ проблем молоді за підсумками виконання наукових програм і проектів у 1995 році. – 1996
827919
   Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв"язання : збірник наукових публікацій. – Київ, 1992-. – ISBN 966-7530-13-2
Вип. 7 : Збірник наукових публікацій за підсумками виконаних наукових програм і проектів у 1997 році. – 1998
827920
  Швєдова К.В. Молодь ХХІ століття: освіта, наука, духовність // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 214-221. – ISBN 978-617-7768-00-4
827921
  Мотрук С.М. Молодь Чехословаччини в рік 60-річчя Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 72-78. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
827922
  Сірий В. Молодь як "селекторат" політичної еліти // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 61-64
827923
  Качура І. Молодь як аудиторія ЗМІ // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 306-307
827924
  Ісаєв І. Молодь як дилема польсько-українських взаємин або чому нації не западають // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 липня (№ 26). – С. 2. – ISSN 0027-8254
827925
  Керц О.І. Молодь як сегмент цільової аудиторі католицької періодики незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 21-25


  Досліджено особливості представлення молоді та її проблем на шпальтах римо-католицьких мас-медіа України. The peculiarities of youth presentation and their problems covered by the Catholic mass media of Ukraine are researched. Исследованы особенности ...
827926
  Рева Т. Молодь як соціальна база екстремістських організацій // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 50-53
827927
  Бондаренко М.К. Молодь як цільова група рекламних стратегій // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ" : 1-3 квіт. 2009 р. / "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 261-262
827928
  Ємчук Ф І. Жмарьов Молодь, на весла! / Ф І. Жмарьов Ємчук. – К., 1966. – 135с.
827929
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 1. – 2004. – 404с.
827930
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2004. – 336с.
827931
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2004. – 323с.
827932
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т.4. – 2004. – 288с.
827933
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 5. – 2004. – 244с.
827934
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т.7. – 2004. – 271с.
827935
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, [12-13 травня 2005 р.: у 6-ти томах]. – Київ : Європейський університет
Т. 1. – 2005. – 361с.
827936
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 травня 2005 р.: у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2005. – 241с.
827937
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 травня 2005 р.: у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2005. – 349с.
827938
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (12-13 травня 2005 р.): у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 6. – 2005. – 408с.
827939
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т.1(1). – 2006. – 291с.
827940
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 1(2). – 2006. – 264с.
827941
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2006. – 317с.
827942
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2006. – 325с.
827943
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 4. – 2006. – 336с.
827944
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 5. – 2006. – 375с.
827945
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету
Т. 2. – 2010. – 438, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст
827946
  Буяк Б.Б. Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 198-210. – ISBN 978-966-02-4604-1
827947
  Саволайнен В. Молодь: її права та соціальне становлення в сучасній Україні. Нормативне регулювання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... У разі відмови в прийомі на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти з підприємств, установ та організацій стягується штраф у п"ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну таку відмову".
827948
  Славин Н.А. Моложе нас не было / Н.А. Славин. – Симферополь, 1985. – 336с.
827949
  Солодков В.Т. Моложедный экстремизм -- порождение и орудие империализма / В.Т. Солодков. – К., 1988. – 47с.
827950
  Бекет С. Молой : Роман / Самюель Бекет; З франц. пер. П.Таращук. – Київ : Юніверс, 2006. – 256с. – Парал. тит. арк. назва англ. мовою: Molloy. – (Лауреати Нобілевської премії). – ISBN 966-8118-44-8
827951
  Марзоев С.Т. Молок и наковальня: Роман. / С.Т. Марзоев. – М., 1990. – 351с.
827952
  Паламарчук Андрей Молокане из Мексики. Здесь был русский мир / Паламарчук Андрей, Войтенко Анна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Сентябрь. – С. 62-69 : фото
827953
  Каган А.Я. Молоко / А.Я. Каган. – Киев, 1939. – 12с.
827954
  Губин А.Т. Молоко волчицы / А.Т. Губин. – М, 1975. – 574с.
827955
  Губин А.Т. Молоко волчицы / А.Т. Губин. – М, 1984. – 670с.
827956
  Дашвар Л. Молоко з кров"ю / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-14-0031-2
827957
  Князюк В.К. Молоко з присмаком мигдалю / В.К. Князюк. – К., 1984. – 103с.
827958
  Мауленов С. Молоко земли : лирика / С. Мауленов. – Москва : Правда, 1965. – 32 с.
827959
  Панфилова Н.Е. Молоко и здоровье. / Н.Е. Панфилова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 159с.
827960
  Крылов А.С. Молоковедение. Учебн. пособие для заочн. обучения. / А.С. Крылов. – 2-е изд. – М.-Л., 1931. – 60с.
827961
  Шпренгер Я. Молот ведьм / монахи Я. Шпренгер, Г. Инститорис. – [Изд. 2-е]. – Москва : Интербук, 1990. – 350, [2] с. : ил. – На обл. название сер.: Религия в жизни общества. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Чародейство и волшебство" из цикла "Религия в жизни общества")
827962
  Шпренгер Я. Молот ведьм / Я. Шпренгер, Г. Инститорис. – Москва : Просвет, 1992. – 384 с. – ISBN 5-86068-013-9
827963
  Безыменский А.И. Молот и меч / А.И. Безыменский. – М, 1962. – 223с.
827964
   Молот и стих. – М., 1975. – 358с.
827965
  Шама О. Молоткастый и недоступный. 45 лет назад в СССР началась выдача внутренних паспортов нового образца. Впервые этот документ получили колхозники // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2021. – № 10 (330), 18 марта 2021. – С. 60-64
827966
  Шумилин Б.Т. Молоткастый, серпастый... / Б.Т. Шумилин. – Москва, 1979. – 128с.
827967
  Мельничук І.Г. Молотків / І.Г. Мельничук. – Львів, 1986. – 47с.
827968
  Барвинок Г. Молотники : Бытовой рассказ. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 24 с.
827969
  Марочко В. Молотов (Скрябін) В"ячеслав Михайлович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 281-284. – ISBN 978-617-642-388-1


  Вячеслав Михайлович Молотов- радянський партійний та державний діяч. Один з організаторів Голодомору в Україні (1932-1933), в 1920-х боровся з українським повстанським рухом.
827970
   Молотов В.М.. – Ленинград, 1938. – 16 с.
827971
   Молотов В.М.. – Киев, 1940. – 23 с.
827972
   Молотов В.М.. – Москва, 1940. – 15 с.
827973
  Дедик С.М. Молотовская партийная организация в борьбе за подъем сельского хозяйства в период послевоенной Сталинской пятилетки (1946-1650 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дедик С.М.; Ин-т повышения квалификации преподпвателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 л.
827974
   Молотовский (Пермский) государственный ордена Трудового Красного Знамени театр оперы и балета. – Молотов, 1955. – 92 с.
827975
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – Москва, 1949. – 88с.
827976
  Купрін О.І. Молох / О.І. Купрін. – К, 1952. – 104с.
827977
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – Челябинск, 1953. – 80с.
827978
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1978. – 95с.
827979
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1982. – 95с.
827980
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1985. – 479с.
827981
  Коломейцев Н.В. Молох / Н.В. Коломейцев. – Киев, 2006. – 44с. – У брошурі також: Ковальчук Ю.К. Жрецы Молоха
827982
   Молочко Анатолій Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 82-83
827983
   Молочко Анатолій Миколайович // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2008. – Вип. 13 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – С. 232-233. – ISBN 978-966-455-058-8
827984
   Молочко Анатолій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 161-162 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
827985
   Молочко Анатолій Миколайович // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 182-183


  У 1971 р. закінчив кафедру геодезії і картографії. Кандидатська дисертація «Теорія і методика картографічного дослідження забруднення атмосферного повітря» захищена в 1989 р. Сфера наукових інтересів: тематична картографія, картографічне моделювання, ...
827986
   Молочко Анатолій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 316. – ISBN 978-966-439-754-1
827987
   Молочко Анатолій Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 167-169. – ISBN 978-966-439-961-3
827988
   Молочко Анатолій Миколайович (1948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 91-92. – ISBN 966-95774-3-5
827989
  Евтушенко Е. Молочко для Женечки / беседовал Юрий Володарский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 45-49
827990
   Молочко Микола Анатолійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 169-170. – ISBN 978-966-439-961-3
827991
   Молочку Анатолію Миколайовичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 56-57. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  4 липня 2018 р. виповнилося 70 років із дня народження Молочка Анатолія Миколайовича – відомого українського географа-картографа, кандидата географічних наук, професора кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса ...
827992
   Молочная инженерия: ничего лишнего : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 33 : Фото
827993
  Филиковский С.И. Молочная продуктивность и некоторые показатели углеводно-жировоо обмена при раздаивании коров чернопестрой породы : Автореф... канд. с.-х.наук: / Филиковский С.И.; Львовск. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 20л.
827994
  Іванова Л.С. Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 23-27. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
827995
  Вильде Э.Ю. Молочник из Мяєкюлы : роман / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. – Таллинн : Эст. госиздат, 1960. – 194 с.
827996
   Молочников Борис Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 320 : фото
827997
  Грибовський В. Молочні Води, Шлаттерові береги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 32 (612), 9-15.08.2019. – С. 56-60. – ISSN 1996-1561


  Як швейцарський мандрівник на початку ХХ століття поїхав до Приазов"я проповідником, а повернувся етнографом.
827998
  Гловацька О. Молочні продукти - користь чи шкода? (Методичні рекомендації населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 29-35 : фото
827999
   Молочное животноводство в совхозе "Караваево". – М., 1954. – 152с.
828000
  Квасников Е.И. Молочнокислые бактерии и пути их использования / Е.И. Квасников, О.А. Нестеренко. – Москва : Наука, 1975. – 389 с. : табл., ил. – Библиогр.: 26 назв.
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,