Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
827001
  Мельничук Б. "...Мислитель, достойний продовжувач Івана Франка, каменяр нової доби" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 9 (839), вересень. – С. 109-116. – ISSN 0868-4790


  Автори статті аналізують творчість поета Дмитра Васильовича Павличка, вітають з 85-річчям.
827002
  Грабовський С. "Миролюбна Європа" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19 лютого (№ 30). – С. 3


  Путін, як і Гітлер, розраховує, що перед ним складуть зброю ще до бою.
827003
  Кот С. "Миротворці" на Донбасі: міф чи реальність? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 4


  Внутрішня стабільність стане додатковим важливим чинником морально-психологічного зміцнення Збройних сил України.
827004
  Шутова Наталья "Мис Туризм" и фестиваль красоты в русском стиле : Эра красоты в туризме. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 20-21 : Фото
827005
  Калина О. "Мисливець за привидам" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Оповідання.
827006
  Заславський І.Я. "Мислі й чуття небуденні" (Поезія Михайла Ореста) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 167-173
827007
   "Мисліть позитивно й боріться за свої мрії" // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  "Великою можливістю говорити не тільки з політиками назвала Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зустріч зі студентами нашого Університету в Актовій залі КНУ 1 листопада 2018 року. Під об"єктивами понад 30 українських і зарубіжних телеканалів й ...
827008
  Кальницкий М. "Мистер Винтер, суп готов". Как бывший киевский студент сумел перегородить стеной главную реку Украины // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 1/2 (694), 15.01.2021. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
827009
  Джура О.Д. "Мистецтво жити" як засада життєтворчості особистості // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 331-338
827010
   [Мироненко Олександр Миколайович] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 313-314. – ISSN 1993-0909


  70 років від дня народження.
827011
  Бакаев Сергей Дмитриевич Мир-системный анализ Иммануила Валлерстайна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 168-174. – Бібліогр.: с. 168. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
827012
  Дианова В.М. Мир-системный и цивилизационный подходы: точки сопряжения / В.М. Дианова, А.А. Пучковская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 57-63. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  В статье предпринята попытка найти и рассмотреть точки сопряжения двух подходов к исследованию культурно-исторического пространства: мир-системного и цивилизационного. Акцентируется внимание на сопоставлении взглядов американского ученого И. ...
827013
  Самохвалов В. Мирові судді, як інститут судової системи України / В. Самохвалов, В. Очківський // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 245-264.


  Автори статті пропонують вирішення сучасних проблем судочинства в Україні шляхом запровадження інституту мирових суддів. The authors of the article offer introduction of the magistrature institution as the solution to the current problems of the ...
827014
  Штефан О. Мирові суди та перспектива їх запровадження в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 55-64. – ISSN 2308-0361
827015
  Токунова А. Мирові угоди в господарському праві // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Практичні аспекти визнання недійсності мирових угод".
827016
  Ларіонов М. Мирові угоди при розслідуванні картельних змов: перспективи України в контексті світової практики // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 247-250
827017
  Дерій О.О. Мирові угоди щодо аліментних зобов"язань: актуальні питання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 160-166. – ISSN 1563-3349
827018
   Мировое господство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 90-91 : фото
827019
  Кузьмин Э.Л. Мировое государство / Э.Л. Кузьмин. – Москва, 1969. – 200с.
827020
   Мировое демографическое положение в 1970 г.. – Нью-Йорк, 1972. – 196с.
827021
  Елисова М.О. Мировое древо и ризома в стихотворении И. Бродского "Новая Англия" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 160-165


  Статтю присвячено дослідженню образів "світового дерева" і "ризоми" у вірші Й. Бродського "Нова Англія". Названі образи розглядаються як взаємодоповнюючі і співіснуючі. Аналіз полягає у розгляді образу "світового дерева" у позиціях суб"єкта осмислення, ...
827022
  Благой Д.Д. Мировое значение Пушкина / Д.Д. Благой. – Москва, 1949. – 66с.
827023
  Берков П.Н. Мировое значение русской классической и советской литературы : стенограмма лекции, прочит. в Ленинграде в 1950 г. / П.Н. Берков ; Всесоюзное общ-во по распространению политических и научных знаний, Ленинградское отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1950. – 40 с.
827024
  Благой Д.Д. Мировое значение русской классической литературы / Д.Д. Благой. – Москва, 1948. – 32с.
827025
  Оссовский А.В. Мировое значение русской классической музыки / А.В. Оссовский. – Ленинград, 1948. – 28с.
827026
  Мартынов И.И. Мировое значение русской классической оперы / И.И. Мартынов. – Москва, 1952. – 32с.
827027
  Котовчихина Н.Д. Мировое значение русской литературы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 113-116. – ISSN 2073-8536
827028
  Пруцков Н.И. Мировое значение русской литературы в борьбе за идеалы демократии и передовое искусство / Н.И. Пруцков. – Грозный, 1945. – 52 с.
827029
  Муратов К. Мировое значение русской литературы и русского искусства / К. Муратов, Е. Привалова. – Л., 1945. – 183с.
827030
   Мировое значение русской литературы Х1Х в.. – М. : Наука, 1987. – 438 с.
827031
  Гомберг Э.П. Мировое значение советского изобразительного искусства / Э.П. Гомберг. – Ленинград : Ленсовнархоз, 1959. – 51 с.
827032
  Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского / Н.Н. Сибиряков. – Москва, 1974. – 264с.
827033
  Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского / Н.Н. Сибиряков. – 2-е изд. расшир. – Москва, 1988. – 363с.
827034
  Канунова Ф.З. Мировое значение творчества А.С.Пушкина. / Ф.З. Канунова. – Томск, 1949. – 18с.
827035
   Мировое значение творчества Леонида Леонова. – М. : Современник, 1981. – 367 с.
827036
   Мировое значение творчества Михаила Шолохова. – М., 1976. – 368с.
827037
   Мировое искусство : русская живопись. – Санкт-Петербург. Москва : СЗКЭО Кристалл ; ОНИКС, 2007. – 192с. – ISBN 5-9603-0064-8
827038
  Мотылев В.В. Мировое капиталистическое хозяйство / В.В. Мотылев. – М, 1973. – 166с.
827039
  Шишков Ю.В. Мировое капиталистическое хозяйство / Ю.В. Шишков. – Москва, 1983. – 64 с.
827040
   Мировое капиталистическое хозяйство в 80-е годы: обострение противоречий. – М., 1985. – 220с.
827041
  Браславский И.М. Мировое капиталистическое хозяйство и международные экономические отношения / И.М. Браславский. – Киев, 1968. – 432с.
827042
  Браславский И.М. Мировое капиталистическое хозяйство и международные экономические отношения / И.М. Браславский. – Киев : Киевский университет, 1968. – 430с.


  Книга состоит из двух частей. 1)Условия возникновения мирового капиталистического рынка, становления мирового капиталистического хозяйства и его превращения в единое всемирное хозяйство. 2)Влияние общего кризиса капитализма на структурные сдвиги в ...
827043
  Голанский М.М. Мировое капиталистическое хозяйство и освободившиеся страны. / М.М. Голанский. – Москва, 1986. – 199с.
827044
  Былиняк С.А. Мировое капиталистическое хозяйство и развивающиеся страны / С.А. Былиняк. – М, 1979. – 21с.
827045
   Мировое капиталистическое хозяйство и развивающиеся страны Востока / Былиняк С.А. – Москва, 1986. – 316с.
827046
   Мировое капиталистическое хозяйство и развивающиеся страны: закономерности и противоречия воспроизводственного механизма. – Л., 1988. – 206с.
827047
   Мировое капиталистическое хозяйство: противоречия и последстия структурных сдвигов. – К., 1987. – 275с.
827048
   Мировое коммунистическое движение - авангард антиимпериалистической борьбы. – М., 1972. – 128с.
827049
   Мировое коммунистическое движение. – М., 1982. – 496с.
827050
   Мировое коммунистическое движение. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1984. – 432 с.
827051
   Мировое коммунистическое движение на современном этапе. – Минск, 1988. – 188с.
827052
  Пухова Е.Д. Мировое коммунистическое движение. Стратегия и тактика коммунистических и рабочих партий на современном этапе. / Е.Д. Пухова. – К., 1965. – 28с.
827053
  Калинин М.И. Мировое крестьянство / М.И. Калинин. – Москва, 1924. – 27с.
827054
  Бурмистров М.М. Мировое морское судоходство / М.М. Бурмистров. – Москва : Транспорт, 1979. – 280с.
827055
  Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее / А.В. Акимов ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1992. – 199 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 154-161
827056
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 1. – 2004
827057
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 2. – 2004
827058
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 3. – 2004
827059
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 4. – 2004
827060
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 1. – 2005
827061
   Мировое наследие : Специальный выпуск. – Москва, 2002-
№ 2 : Китай. – 2005
827062
   Мировое наследие. – Москва, 2002-
№ 3. – 2005
827063
   Мировое наследие нобелевских лауреатов по литературе : биобиблиографический указатель // Лауреаты Нобелевской премии по литературе, 1901-2010 : информационно-справочное издание / МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Фак. романо-германской филологии, Научная б-ка ; [авт. и сост. В.М. Романец ; сост. : Н.В. Мусиенко, Т.М. Шершун ; науч. ред. Л.Н. Голубенко ; отв. ред. М.А. Подрезова]. – Одесса : Астропринт, 2010. – С. 349-397. – ISBN 978-966-190-378-3
827064
  Земцова Юлия Мировое правительство // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 110-120 : фото. – ISSN 1029-5828
827065
   Мировое производство химических волокон в 1964-1965 гг.. – М., 1966. – 53с.
827066
  Лозовский А. Мировое профессиональное движение до и после войны / А. Лозовский. – Москва : Изд. "Вопросі труда" ; [Тип. "гудок"], 1924. – 203 с.
827067
  Земляной С. Мировое равновесие // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 21/22. – С. 66-69


  Російсько-американські відносини, баланс сил
827068
  Колонин Г.В. Мировое распространение иксодовых клещей (род Ixodes) / Г.В. Колонин. – Москва : Наука, 1981. – 116 с. : табл.
827069
  Колонин Г.В. Мировое распространение иксодовых клещей. Роды Hyalomma, Aponomma, Amblyomma / Г.В. Колонин. – Москва : Наука, 1983. – 119с.
827070
   Мировое сельское хозяйство. – М., 1922. – 226с.
827071
   Мировое сельское хозяйство. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1970. – 592с.
827072
  Кувшинов И.С. Мировое сельское хозяйство. / И.С. Кувшинов. – Москва, 1964. – 420с.
827073
  Зак А.И. Мировое снабжение углем 1903-1919 гг. / А.И. Зак. – Екатеринбург, 1921. – 80с.
827074
  Черемисин П.Г. Мировое соглашение в делах об экономической несостоятельности (банкротстве) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 190-202
827075
  Беликов О. Мировое соглашение в процедуре банкротства // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 8. – С. 21-24.
827076
  Сгара Э. Мировое соглашение в процедуре санации // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.13-16
827077
  Мансуров Т.Т. Мировое сообщество в борьбе с преступлениями международного характера // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.66-71. – ISSN 1811-9018
827078
  Морозов Г.И. Мировое сообщество: утопия или реальность? / Г.И. Морозов. – М., 1987. – 38с.
827079
  Ширяев Ю.С. Мировое социалистическое содружество. / Ю.С. Ширяев. – М., 1963. – 160с.
827080
   Мировое социалистическое хозяйство. – М., 1982. – 560с.
827081
   Мировое социалистическое хозяйство. – М., 1986. – 192с.
827082
   Мировое социалистическое хозяйство. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 637с.
827083
   Мировое хозяйство. – М., 1928. – 745с.
827084
   Мировое хозяйство. – М., 1939. – 576с.
827085
  Филиппов В.И. Мировое хозяйство / В.И. Филиппов. – К, 1983. – 255с.
827086
  Варга Е.С. Мировое хозяйство 1937 года / Е.С. Варга. – Москва, 1938. – 104с.
827087
   Мировое хозяйство в 1936 г. / Варга Е. – М., 1937. – 323с.
827088
  Баренгольц М. Мировое хозяйство в цифрах и диаграммах / М. Баренгольц ; под ред. Милютина. – Москва : Изд-во Ком. ун-та им. Я.М. Свердлова, 1928. – 79 с. : ил., 21 табл. – (3-я серия - Мировая промышленность. Общие примечания)
827089
  Нахимсон М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Нахимсон. – М.-Л.
1. – 1924. – 167с.
827090
  Нахимсон М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Нахимсон. – М.-Л.
2. – 1926. – 226с.
827091
  Нахимсон М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Нахимсон. – Москва
3. – 1929. – 304с.
827092
  Спектатор М. Мировое хозяйство до и после войны / М. Спектатор. – Москва
3, ч.1. – 1929. – 303с.
827093
   Мировое хозяйство и внешняя торговля СССР. – М.-Л., 1931. – 240с.
827094
  Леви Г. Мировое хозяйство и Европа (до войны и теперь) / Г. Леви. – М., 1926. – 140с.
827095
   Мировое хозяйство и международные экономические отношения : Учебное пособие. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 432с. – ISBN 966-8111-07-9
827096
  Мурадов А.Д. Мировое хозяйство и переходная экономика / А.Д. Мурадов. – Київ : "Полиграф- СКВ", 1997. – 170с. – ISBN 966-95168-1-1
827097
  Плетнев Э.П. Мировое хозяйство и рабочий класс / Э.П. Плетнев. – Москва, 1967. – 144с.
827098
  Соколов И.А. Мировое хозяйство и революционный процесс. / И.А. Соколов. – М., 1971. – 240с.
827099
   Мировое хозяйство и советская экономика: шансы и иллюзии. – М., 1990. – 413с.
827100
   Мировое хозяйство на рубеже 1929 г.. – М., 1929. – 280с.
827101
  Никитина М.Г. Мировое хозяйство: глобальные и региональные структуры : Учебное пособие / М.Г. Никитина, В.М. Шумский; Мин-во образов. и науки Украины; Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2000. – 251с. – ISBN 966-7608-11-5
827102
  Ширяев Ю.С. Мировое хозяйство: новые технологические и социально-экономические факторы развития / Ю.С. Ширяев. – М., 1984. – 232с.
827103
  Голиков А.П. Мировое хозяйство: отраслевая структура, география, современные тенденции : Учебное пособие / А.П. Голиков, Н.А. Казакова; Мин-во образования и науки Украины; Харьк. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – Харьков : НХУ, 2002. – 112с.
827104
   Мировое экономическое положение
1. – 1961. – с.
827105
  Хильчевский Ю.М. Мировое экономическое развитие: резервы сотрудничества. / Ю.М. Хильчевский, А.К. Субботин. – Москва, 1984. – 245с.
827106
  Ашин Г.К. Мировое элитное образование / Г.К. Ашин ; Московский Государственный ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва : АНКИЛ, 2008. – 360 с. – ISBN 978-5-86476-272-1
827107
  Бааде Ф. Мировое энергетическое хозяйство. Атомная энергия - сейчас или в будующем? / Ф. Бааде ; пер. с нем. Н.А. Бацановой и Б.С. Фомина ; под ред. и с предисл. С.М. Вишнева. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 248 с.
827108
  Антоненко В.Г. Мировоззрение - идейная основа художественого творчества / В.Г. Антоненко. – Киев : Вища школа, 1979. – 207с.


  В монографии исследуются особенности процесса художественного творчества, обосновывается органическая взаимосвязь мировоззрения и художественного метода.
827109
  Арцишевский Р.А. Мировоззрение : сущность, специфика, развитие / Р.А. Арцишевский. – Львов : Вища школа ; Изд-во при Львовском гос. ун-те, 1986. – 196, [1] с. – Библиогр. в прим. в конце глав
827110
  Пеунова М.Н. Мировоззрение А.А. Антоновича / М.Н. Пеунова. – М., 1960. – 192с.
827111
  Колодная А.И. Мировоззрение А.А. Потебни и некоторые философские вопросы его лингвистической концепции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Колодная А.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1967. – 20 с.
827112
  Бейсембиев К. Мировоззрение Абая Кунанбаева / К. Бейсембиев. – Алма-Ата : Изд-во АН Каз.ССР, 1956. – 172 с. : ил., портр.
827113
  Плугин В.А. Мировоззрение Андрея Рублева. / В.А. Плугин. – М., 1974. – 161с.
827114
  Габараев С.Ш. Мировоззрение Афанасия Гассиева / С.Ш. Габараев. – Цхинвали, 1977. – 60с.
827115
  Рзакулизаде С.Д. Мировоззрение Баба Кухи Бакуви. / С.Д. Рзакулизаде. – Баку, 1978. – 95с.
827116
  Темкин Э.Н. Мировоззрение Бхамахи и датировка его трактата "Кавьяланкара". / Э.Н. Темкин. – М, 1975. – 140с.
827117
  Богомолова Г.В. Мировоззрение в научном творчестве В.Гейзенберга / Г.В. Богомолова. – Курган, 1971. – 28с.
827118
  Агаронян А.С. Мировоззрение в системе общественного сознания и пути формирвония научного мировозрения трудящихся Узбекистана / А.С. Агаронян. – Ташкент, 1968. – 156 с.
827119
  Дьяков И.Я. Мировоззрение В.Г.Белинского / И.Я. Дьяков. – Благовещенск, 1962. – 384с.
827120
  Кувакин В.А. Мировоззрение В.И. Ленина / В.А. Кувакин. – М., 1990. – 205с.
827121
  Хевеши М.А. Мировоззрение венгерских революционных демократов. / М.А. Хевеши. – М., 1962. – 205с.
827122
  Дубровский Игорь Мировоззрение Витгенштейна : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 168-178 : Іл.
827123
  Клевченя А.С. Мировоззрение Владислава Спасовского. / А.С. Клевченя. – Минск, 1969. – 232 с.
827124
  Билыч Т.А. Мировоззрение Г. С. Сковороды, украинского философа XVIII в. : Дис... канд. философ.наук: / Билыч Т. А.; Киевский Гос. Университете им. Т. Г. Шевченко. – К., 1947. – 266л. – Бібліогр.:л.247-266
827125
  Геюшев З.Б. Мировоззрение Г.Б.Зардаби. / З.Б. Геюшев. – Баку, 1962. – 404с.
827126
  Мамедов Ш.Ф. Мировоззрение Г.Меликова Зардаби / Ш.Ф. Мамедов. – М, 1960. – 51с.
827127
  Шкуринов П.С. Мировоззрение Г.С.Сковороды / П.С. Шкуринов. – М., 1962. – 84с.
827128
  Пипер Л. Мировоззрение Герцена : Историко-философский очерк / Л. Пипер. – Москва; Ленинград, 1935. – 280с.
827129
  Чесноков Д.И. Мировоззрение Герцена / Д.И. Чесноков. – М., 1948. – 368с.
827130
  Красносельский А.И. Мировоззрение гуманиста нашего времени : Основы учения Н.К. Михайловского / Б. Коварский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Б.М. Вольфа, 1900. – [2], 96 с.
827131
  Забродский Г.А. Мировоззрение Д.И. Менделеева. / Г.А. Забродский. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 200 с.
827132
  Цыбенко В.А. Мировоззрение Д.И.Писарева. / В.А. Цыбенко. – М., 1969. – 352с.
827133
  Геккель Эрнст Мировоззрение Дарвина и Ламара : Речь, произнесенная 12 февраля 1909 г. на торжественном собрании в Иенском народном доме по поводу Столетнего Юбилея Чарльза Дарвина ; с портретом Ч. Дарвина / Эрнст Геккель, проф. ; Пер. с нем. Л. Р. – Санкт-Петербург : [Изд. кн. склада "Новая жизнь" (В. Соловьевой и В. Никольской)] ; Тип. Акц. О-ва типогр. Дела, 1909. – 45 с., 1 л. портр. (фронт.). – Библиогр.: портр.
827134
   Мировоззрение Джавахарлала Неру. – М., 1973. – 212с.
827135
  Кутелия М.В. Мировоззрение Джебрана Халиля Джебрана : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Кутелия М.В.; АН Азерб. ССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1979. – 23л.
827136
  Попович М.В. Мировоззрение древних славян / М.В. Попович. – Киев : Наукова думка, 1985. – 167с.
827137
  Мартынычев И.В. Мировоззрение естествоиспытателя / И.В. Мартынычев. – Москва : Мысль, 1980. – 221 с.


  1. Образцы античной диалектики. 2. Целевой эксперимент и метод мыщления 3. Уроки научных революций. 4. Новые горизонты познания
827138
   Мировоззрение и естественно-научное познание. – Киев : Наукова думка, 1983. – 326 с.
827139
  Соболева Н.И. Мировоззрение и жизненный выбор личности / Н.И. Соболева. – К, 1989. – 120с.
827140
  Бурмакин Э.В. Мировоззрение и искусство. / Э.В. Бурмакин. – Томск, 1978. – 235с.
827141
  Велюгина Тамара Леонтьевна Мировоззрение и искусство. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Велюгина Тамара Леонтьевна; АН Беларуссии, ин-т философии и права. – Минск, 1992. – 22л.
827142
  Кириленко Г.Г. Мировоззрение и личность (по курсу "Исторический материализм") / Г.Г. Кириленко, Е.В. Шевцов. – М., 1986. – 82с.
827143
  Каратаев М. Мировоззрение и мастерство / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1965. – 564с.
827144
  Шуртаков К.П. Мировоззрение и методы его формирования / К.П. Шуртаков. – Казань, 1989. – 212с.
827145
  Черноволенко В.Ф. Мировоззрение и научное познание / В.Ф. Черноволенко. – Киев : Киевский университет, 1970. – 175с.
827146
  Щелкунов М.Д. Мировоззрение и общенаучное знание / М.Д. Щелкунов. – Казань, 1990. – 151с.
827147
  Карабан Степан Игнатьевич Мировоззрение и основные проблемы творчества Янки Купалы : Автореф... д-ра филол.наук: / Карабан Степан Игнатьевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1955. – 32л.
827148
  Иванищенко А.А. Мировоззрение и особенности его проявления в развитии и преподавании естественных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
827149
  Френкель Ш.А. Мировоззрение и психолого-педагогическая система К.Д.Ушинского : Автореф... д-ра пед. наук: / Френкель Ш.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 44л.
827150
  Петрухин А.И. Мировоззрение и советский фольклор. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1983. – 173с.
827151
  Михайловский В.Н. Мировоззрение и современная научная картина мира / В.Н. Михайловский, Ю.И. Светов. – Л, 1986. – 39с.
827152
  Эшанкулов А. Мировоззрение и творчество / А. Эшанкулов. – Ташкент, 1973. – 132с.
827153
  Азимова М.А. Мировоззрение и творчество : лит.-критич. взгляды К. Яшена / М.А. Азимова ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Фан, 1982. – 130 с.
827154
   Мировоззрение и творчество. – Смоленск, 1984. – 97с.
827155
  Палкин М.А. Мировоззрение и творчество молодого А.Н.Толстого (1907-1917 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Палкин М.А.; МВ ССПР БССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1962. – 18л.
827156
  Калинин А.Д. Мировоззрение и творчество Симеона Полоцкого : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Калинин А.Д. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 20 с.
827157
  Эльсберг Я.Е. Мировоззрение и творчество Щедрина / Я.Е. Эльсберг. – М.-Л., 1936. – 278с.
827158
  Рябов Н.П. Мировоззрение и трудовая активность личности при социализме / Н.П. Рябов. – Казань, 1986. – 166 с.
827159
  Кириленко Г.Г. Мировоззрение и формирование ценностных ориентаций личности / Г.Г. Кириленко. – Москва, 1983. – 40 с.
827160
  Кацахян М.Г. Мировоззрение и художественное творчество / М.Г. Кацахян. – Ереван, 1986. – 194с.
827161
  Киселев Н.Н. Мировоззрение и экология / Н.Н. Киселев. – К, 1990. – 215с.
827162
  Азархин А.В. Мировоззрение и эстетическое развитие личности / А.В. Азархин ; АН УССР, Ин-т философии. – Київ : Наукова думка, 1990. – 192 с.
827163
  Острянин Д.Ф. Мировоззрение И.И.Мечникова. / Д.Ф. Острянин. – Х., 1948. – 5-28с.
827164
  Спиродонов С.С. Мировоззрение Ивана Яковлевича Яковлева / С.С. Спиродонов. – М., 1965. – 96с.
827165
  Острянин Д.Ф. Мировоззрение Ильи Ильича Мечникова / Д.Ф. Острянин. – Харьков, 1948. – 191с.
827166
  Савельев Ю.К. Мировоззрение Иосифа Дицгена : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Савельев Ю. К. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. ист. философии. – Киев, 1959. – 20 с.
827167
  Платонов Г.В. Мировоззрение К.А.Тимирязева / Г.В. Платонов. – Москва, 1951. – 288с.
827168
  Платонов Г.В. Мировоззрение К.А.Тимирязева / Г.В. Платонов. – Москва, 1952. – 487с.
827169
  Колодяжный В.И. Мировоззрение К.А.Тимирязева : Автореф... докт. филос.наук: / Колодяжный В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1952. – 22 л.
827170
  Брюханов В.А. Мировоззрение К.Э. Циколковского и его научно-техническое творчество / В.А. Брюханов. – Москва, 1959. – 170с.
827171
  Никифорова А.Ф. Мировоззрение как фактор отношения личности к труду в социалистическом обществе : Автореф. дис. .. канд. филос. наук : 09.00.01 / Никифорова А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с.
827172
  Овчинников В.С. Мировоззрение как явление духоной жизни общества / В.С. Овчинников. – Л., 1978. – 100с.
827173
  Кули-заде З. Мировоззрение Касими Анвара. / З. Кули-заде. – Баку, 1976. – 144с.
827174
  Буров В.Г. Мировоззрение китайского материалиста XVII века Ван Чуань-шаня : Автореф... канд филос.наук: / Буров В. Г.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1963. – 18л.
827175
  Буров В.Г. Мировоззрение китайского мыслителя XVII века Ван Чуань-шаня / В.Г. Буров. – Москва, 1976. – 221с.
827176
  Спиридонов С.С. Мировоззрение классика чувашской литературы, поэта-демократа К.В.Иванова. : Автореф... канд. филос.наук: / Спиридонов С.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Каф. философии. – М., 1958. – 15л.
827177
  Габараев С.Ш. Мировоззрение Коста Хетагурова / С.Ш. Габараев. – М., 1959. – 243с.
827178
  Константинов В.Н. Мировоззрение Л.И.Мечникова : Дис... канд.филоснаук: / Константинов В.Н.; КГУ. – Киев, 1972. – 205л. – Бібліогр.:л.191-205
827179
  Бабак Валентин Семенович Мировоззрение личности : диалектика формирования и специальные функции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бабак Валентин Семенович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 25л.
827180
  Никонорова Л.В. Мировоззрение личности и возрастные особенности его формирования / Л.В. Никонорова. – Киев : Наукова думка, 1989. – 116 с.
827181
  Нахов И. Мировоззрение Лукиана Самосатского (Лукиан и киники) : Автореф... канд. филологич.наук: / Нахов И.; Московский ордена Ленина государственный университет им. М.В.Ломоносова. Филологический факультет. – Москва, 1951. – 16 с.
827182
  Светлов В.И. Мировоззрение Лукреция : Автореф... докт. филос.наук: / Светлов В. И.; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1952. – 24 с.
827183
  Константинов В.Н. Мировоззрение Льва Ильича Мечникова : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Константинов В.Н.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 23л.
827184
  Никитина Ф.Г. Мировоззрение М. В. Буташевич-Петрашевского : Автореф... канд. филос.наук: / Никитина Ф. Г.; МГУ, Каф. ист. русск. филос. и филос. народов СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
827185
  Болотов Х.Д. Мировоззрение М. Н. Хангалова и его роль в развитии духовной культуры бурятского народа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Болотов Х. Д.; Казахск. ГУ. – Алма-Ата, 1980. – л.
827186
  Васецкий Г.С. Мировоззрение М.В.Ломоносова / Г.С. Васецкий. – Москва, 1961. – 310с.
827187
  Шарапова Л.Г. Мировоззрение М.Е. Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд.филос. наук / Шарапова Л.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1952. – 15 с.
827188
  Павелко И.Ф. Мировоззрение М.М.Коцюбинского : Автореф... канд. филос.наук: / Павелко И.Ф. – Киев, 1951. – 18 с.
827189
  Мамедов Ш.Ф. Мировоззрение М.Ф Ахундова / Ш.Ф. Мамедов. – М, 1962. – 262с.
827190
  Гемуев И.Н. Мировоззрение манси / И.Н. Гемуев. – Новосибирск, 1990. – 230с.
827191
  Комаров Э.Н. Мировоззрение Мохандаса Карамчанда Ганди / Э.Н. Комаров, А.Д. Литман. – Москва, 1969. – 236с.
827192
  Юлдашев С.А. Мировоззрение Мухаммада Икбала : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Юлдашев С.А.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 22л.
827193
  Жданов С.М. Мировоззрение Н. А. Морозова : Автореф... канд. филос.наук: / Жданов С. М.; КГУ. – Киев, 1965. – 20л.
827194
  Ларионова И.С. Мировоззрение Н. Н. Миклухо-Маклая : Автореф... канд. филос.наук: / Ларионова И. С.; МГУ, Каф. ист. руск. филос. – Москва, 1953. – 12 с.
827195
  Кружков В.С. Мировоззрение Н.А. Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1950. – 580с.
827196
  Романенко В.И. Мировоззрение Н.А. Серно-Соловьевича / В.И. Романенко. – М., 1954. – 191с.
827197
  Кружков В.С. Мировоззрение Н.А., Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1952. – 600с.
827198
  Слабкий А.С. Мировоззрение Н.В.Шелгунова / А.С. Слабкий. – Х., 1960. – 195с.
827199
  Тонких А.С. Мировоззрение Н.В.Шелгунова. : Автореф... канд. филос.наук: / Тонких А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – Москва, 1953. – 15 с.
827200
  Иовчук М.Т. Мировоззрение Н.Г. Чернышевского / М.Т. Иовчук. – Москва, 1954. – 32 с.
827201
  Фраймах Х.П. Мировоззрение Н.И.Лобачевского : Дис... наук: / Фраймах Х.П.; МПС-ГУУЗ. Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта им. Л.М.Кагановича. – Днепропетровск, 1949. – 312л. – Бібліогр.:л.296-310
827202
  Кикинец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева : Дис... канд. философ.наук: / Кикинец Г.Ю.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1953. – 299л.
827203
  Кикец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Кикец Г.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра истории философии. – Киев, 1953. – 14 с.
827204
  Яковлев М.В. Мировоззрение Н.П.Огарева / М.В. Яковлев. – М, 1957. – 300с.
827205
   Мировоззрение народов Западной Сибири по археологически м этнографическим данным. – Томск, 1985. – 173с.
827206
  Алладурдыев С. Мировоззрение Нурмухамеда-Гариба-Андалиба : Автореф... канд. филос.наук: / Алладурдыев С.; АН АзССР, Отд-ие Общ. наук Ин-т филос. и права. – Баку, 1971. – 19л.
827207
  Мирумян Карлен Артаваздович Мировоззрение Ованеса Саркавага Имастесера : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Мирумян Карлен Артаваздович; АН Арм.ССР. Ин-т философии и права. – Ереван, 1979. – 25л.
827208
  Вахидов Ф.К. Мировоззрение Омара Фаика Неманзаде : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Вахидов Ф.К.; Азейбардж. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 21л.
827209
  Никандров П.Ф. Мировоззрение П. И. Пестеля : Автореф... канд. филос.наук: / Никандров П. Ф.; ЛГУ. – Л., 1954. – 16л.
827210
  Пашкова А.А. Мировоззрение П.А. Грабовского : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Пашкова А.А. ; М-во высш. образования СССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 19 с.
827211
  Никандров П.Ф. Мировоззрение П.И. Пестеля / П.Ф. Никандров. – Л., 1955. – 164с.
827212
  Гейвиш Ю.Г. Мировоззрение П.Ланжевена : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Гейвиш Ю.Г. – Москва, 1949. – 15 л.
827213
  Девятайкина Н.И. Мировоззрение Петрарки : Этические взгляды / Н.И. Девятайкина. – Саратов : Саратовский университет, 1988. – 207с.
827214
  Лехен Тууре Мировоззрение рабочего класса / Лехен Тууре. – Москва, 1962. – 172с.
827215
  Никольский Сергей Анатольевич Мировоззрение русского земледельца в романной прозе И.С. Тургенева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 87-103. – Бібліогр.: с. 88-92, 94-103. – ISSN 0042-8744
827216
  Игнатов В.И. Мировоззрение русского народа в эпических произведениях начала XVII века / В.И. Игнатов. – Ростов -на-Дону, 1972. – 153с.
827217
  Олимов Мировоззрение Санои / Олимов, , Караматулло. – Душанбе, 1973. – 136с.
827218
  Пузиков В.М. Мировоззрение Симеона Полоцкого. : Автореф... канд. филос.наук: / Пузиков В.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории философии и логики. – Минск, 1958. – 20л.
827219
  Гартман Э. Мировоззрение современной физики / Эдуард Гартман пер. с нем. С.В. Контовка. – Астрахань : Паровая Губернская тип., 1906. – IV, 202, IV с.
827220
   Мировоззрение строителей коммунизма. – Москва, 1987. – 236с.
827221
  Новиков М.И. Мировоззрение Т.Г.Шевченко. : Автореф... доктор филос.наук: / Новиков М.И.; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1950. – 52 с.
827222
  Кравец И.Н. Мировоззрение Т.Ф.Осиповского и его значение в истории русской философии конца XVIII -- начала XIX вв. : Автореф... д-ра философ.наук: / Кравец И.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1962. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
827223
  Раджобов М.Р. Мировоззрение Убайда Зокони / М.Р. Раджобов. – Сталинабад, 1958. – 114с.
827224
  Ершов-Мазуров Мировоззрение Ф.К.Богушевича : Автореф... канд. филос.наук: / Ершов-Мазуров Е.В.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии. – Минск, 1953. – 16л.
827225
  Хайруллаев М.М. Мировоззрение Фараби и его значение в истории философии / М.М. Хайруллаев. – Ташкент, 1967. – 356с.
827226
  Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора / Ахмаджан Мухаммедходжаев ; отв. ред. М.Р. Раджабов ; АН ТаджССР, Отд. философии. – Душанбе : Дониш, 1974. – 116 с. – Библиогр. в примеч.: с. 109-115
827227
  Касим-заде Ф.Ф. Мировоззрение Физули : Автореф... д-р филос.наук: / Касим-заде Ф.Ф.; АН АзССР. – Баку, 1966. – 108л.
827228
   Мировоззрение финно-угорский народов. – Новосибирск, 1990. – 216с.
827229
  Баскаков В.Г. Мировоззрение Чернышевского / В.Г. Баскаков ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1956. – 756 с., [1] л. портр.
827230
  Маркелов И.А. Мировоззрение чувашского просветителя И.Я.Яковлева : Автореф... канд. философ.наук: / Маркелов И.А.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. Каф. философ. – М., 1963. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
827231
  Великославинский А. Мировоззрение шестидесятников : курсовое сочинение студента 4 курса Киевской духовной академии Александра Великославинского. – Киев, 1909. – Библиогр. в примеч.
827232
  Нарский И.С. Мировоззрение Э.Дембовского : из истории польской философии XIX в. / И.С. Нарский. – Москва, 1954. – 291 с.
827233
  Кузнецов Б.Г. Мировоззрение Эйнштейна и теория относительности / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1964. – 40с.
827234
  Чеботарев Л.М. Мировоззрение Якуба Коласа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чеботарев Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. Каф. истории филос. народов СССР. – М., 1963. – 20л.
827235
  Скибицкий М.М. Мировоззрение, естествознание, теология / М.М. Скибицкий. – М, 1986. – 221с.
827236
  Гураль С.К. Мировоззрение, картина мира, язык: лингвистический аспект соотношения // Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2008. – № 1. – С. 14-21
827237
  Громов Е.С. Мировоззрение, мастерство, поиск в творчестве художника / Е.С. Громов. – М., 1965. – 200с.
827238
   Мировоззрение, наука, практика. – Иркутск, 1988. – 166с.
827239
  Кукушкина Е.И. Мировоззрение, познание, практика / Е.И. Кукушкина, Л.Б. Логунова. – Москва, 1989. – 299с.
827240
  Федосеев П.Н. Мировоззрение, философия, наука / П.Н. Федосеев. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Философия" ; № 7)
827241
   Мировоззрение, эволюция, идеал. – Иркутск, 1991. – 173с.
827242
  Шкуринов П.С. МировоззрениеП.Я.Чаадаева / П.С. Шкуринов. – М., 1958. – 67с.
827243
   Мировоззренчесие структуры в научном познании. – Минск, 1993. – 415с.
827244
  Исраилова Р.Н. Мировоззренческая значимость биологических дисциплин в практике вузовского преподавания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
827245
  Лобас В.Ф. Мировоззренческая и коммуникативная обусловленность единства знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
827246
  Скнарь А.Ф. Мировоззренческая и методологическая направленность преподавания дисциплин машиностроительного профиля // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
827247
  Михайлюк Н.Я. Мировоззренческая интерпретация научной теории : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Михайлюк Н.Я. ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1977. – 25 с.
827248
   Мировоззренческая культура личности. – К., 1986. – 292с.
827249
   Мировоззренческая направленность курса общей физики : метод. рекоменд. – Киев : Киевский университет, 1982. – 20 с.
827250
   Мировоззренческая направленность курса общей физики. – К., 1983. – 20с.
827251
  Гилязова И.Б. Мировоззренческая направленность образовательного процесса по химии в педагогическом вузе / И.Б. Гилязова, Л.А. Жарких // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 64-67. – ISSN 1726-667Х
827252
  Бердышев Г.Д. Мировоззренческая направленность преподавания генетики / Г.Д. Бердышев, Н.Т. Костюк // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
827253
  Кованцов Н.И. Мировоззренческая направленность преподавания математических дисциплин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
827254
   Мировоззренческая направленность преподавания общетеоретических и специальных дисциплин в инженерно-техническом вузе. – Москва, 1984. – 216с.
827255
  Павленко В.В. Мировоззренческая направленность современного естествознания (соц.-филос. анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.08 / Павленко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
827256
  Павленко Валентина Васильевна Мировоззренческая направленность современного естествознания (социально-философский анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Павленко Валентина Васильевна; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.154-176
827257
  Берестовицкая С.Э. Мировоззренческая направленность школьного образования в оценке педагогов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 36-46. – ISSN 0869-561Х
827258
  Костюк Н.Т. Мировоззренческая несостоятельность буржуазной методологии в современном научном познании / Н.Т. Костюк, В.М. Костев // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
827259
  Поляков В.Г. Мировоззренческая несостоятельность методологии элементаризма в современных химических исследованиях // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
827260
  Швырев В.С. Мировоззренческая оценка науки. / В.С. Швырев, Э.Г. Юдин. – М, 1973. – 64с.
827261
  Гордиенко Н.С. Мировоззренческая оценка процесса христианизации Древней Руси / Н.С. Гордиенко. – М, 1984. – 40с.
827262
   Мировоззренческая подготовка студентов на основе межпредметных связей. – Челябинск, 1987. – 97с.
827263
  Касьян А.А. Мировоззренческая позиция преподавателя // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
827264
   Мировоззренческая система марксизма-ленинизма: вопросы формирования и функционирования. – Свердловск, 1987. – 174с.
827265
  Яценко М.П. Мировоззренческая сущность исторического познания // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 126-140. – ISSN 1811-0916
827266
  Амельченко Наталья Анатольевна Мировоззренческая функция марксистско-ленинской диалектики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Амельченко Наталья Анатольевна; ЛГУ. – Л., 1981. – 22л.
827267
  Романова Н.С. Мировоззренческая функция социалистической обрядности / Н.С. Романова. – Киев, 1987. – 85 с.
827268
  Гурин Э.А. Мировоззренческие аспекты категорий "движение", "развитие", "круговорот" / Э.А. Гурин, Е.В. Кривец // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
827269
  Мороз С.А. Мировоззренческие аспекты преподавания геологических дисциплин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
827270
  Заиченко Г.А. Мировоззренческие аспекты преподавания химических наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
827271
  Бурков В.Л. Мировоззренческие аспекты проблемы адаптации человека / В.Л. Бурков, Лопес Сулема Гарсиа // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
827272
   Мировоззренческие аспекты пропаганды современных достижений науки и техники. – М., 1979. – 75с.
827273
  Кучеренко Н.Е. Мировоззренческие вопросы в преподавании биологии / Н.Е. Кучеренко, Л.И. Сидоренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
827274
   Мировоззренческие вопросы предвидения и времени : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет, 1986. – 168 с.
827275
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – Москва, 1979. – 111с.
827276
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 112с.
827277
  Веников В.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин / В.А. Веников, Я.А. Шнейберг. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 174с.
827278
   Мировоззренческие и идеологические проблемы истории философии. – Новосибирск, 1983. – 159с.
827279
   Мировоззренческие и методологические аспекты в преподавании общенаучных и специальных дисциплин. – Новосибирск, 1987. – 156с.
827280
   Мировоззренческие и методологические вопросы в курсе геометрии. – Х., 1988. – 20с.
827281
   Мировоззренческие и методологические вопросы современного научного познания : Межвузовский научный сборник. – Саратов : Саратовский университет, 1985. – 148 с.
827282
  Маковский Н.А. Мировоззренческие и методологические проблемы интеграции науки / Н.А. Маковский. – Москва, 1985. – 52с.
827283
   Мировоззренческие и методологические проблемы науки : межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск : НГУ, 1988. – 148 с.
827284
   Мировоззренческие и методологическиепроблемы научной абстрации. – Москва, 1960. – 380с.
827285
  Крымский С.Б. Мировоззренческие категории в современном естествознании / С.Б. Крымский, В.И. Кузненцов. – К, 1983. – 222с.
827286
  Кривега Л.Д. Мировоззренческие ориентации личности в условиях трансформации общества / Л.Д. Кривега. – Запорожье, 1998. – 202с. – ISBN 966-599-042-Х
827287
   Мировоззренческие ориентации развития современной науки. – Алматы
2. – 1993. – 164с.
827288
   Мировоззренческие ориентиры мыслительной культуры. – К., 1993. – 165с.
827289
  Белогуб В.Д. Мировоззренческие ориентиры развития современной науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
827290
  Ландесман П.А. Мировоззренческие основания нравственного образа жизни / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – М., 1981. – 64с.
827291
  Шестаков А.А. Мировоззренческие основания познания / А.А. Шестаков. – Саратов, 1988. – 126с.
827292
  Бочко Григорий Николаевич Мировоззренческие основания социально-научного поиска (На примере политической экономии) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Бочко Григорий Николаевич; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1990. – 20л.
827293
  Чертков А.Б. Мировоззренческие основы современного православия / А.Б. Чертков. – Москва, 1987. – 65с.
827294
  Шишкин М.В. Мировоззренческие основы экономической науки: прошлое, настоящее и будущее // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 5-16. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
827295
  Иванов С.Г. Мировоззренческие предпосылки культуры сталинизма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702
827296
  Машков А. Мировоззренческие принципы синергетического подхода : монография / А. Машков. – Київ : Алерта, 2021. – 197, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-566-665-4
827297
   Мировоззренческие проблемы в истории философии. – Новосибирск, 1985. – 110с.
827298
  Ровинский Реомар Ефимович Мировоззренческие проблемы физической науки, наследуемые XXI веком // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 128-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
827299
   Мировоззренческие проблемы формирования нового мышления. – Чебоксары, 1989. – 155с.
827300
  Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе / Ю.В. Романенкова ; Ин-т проблем соврем. иск-ва Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 276 с. : 16 л. вкл. – Библиогр.: с. 258-269. – ISBN 978-966-8537-69-1
827301
  Романенкова Ю.В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе : монография / Ю.В. Романенкова ; М-во культуры и туризма Украины, Гос. акад. руководящих кадров культуры и искусств. – Киев : ГАРККиИ, 2009. – 331, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 268-284. – Библиогр.: с. 247-267. – ISBN 978-966-452-027-7
827302
  Платонов В.В. Мировоззренческий "нейтрализм" логического позитивизма / В.В. Платонов. – Ташкент, 1981. – 151с.
827303
  Сторижко Людмила Васильевна Мировоззренческий аспект интуитивного познания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сторижко Людмила Васильевна; Киевск. технол. ин-т пищевой пром-ти. – К., 1984. – 187л. – Бібліогр.:л.172-187
827304
  Сторижко Л.В. Мировоззренческий аспект интуитивного познания. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Сторижко Л.В.; КГУ. – К, 1984. – 24л.
827305
  Грушевская Славомира Мировоззренческий аспект морального сознания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.05 / Грушевская Славомира; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.140-165
827306
  Лукьянов А.И. Мировоззренческий аспект экологической проблемы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Лукьянов А.И. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 23 с.
827307
  Рыбаков С.Ю. Мировоззренческий кризис в системе образования в России в эпоху либерализма (вторая половина XIX - начало XX в.) // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 2 (42). – С. 39-58. – ISSN 2073-8536
827308
  Воробьев А.В. Мировоззренческий параллелизм древнеегипетской и раннехристианской культур на примере представлений о посмертном путешествии человеческой души // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-37. – ISSN 2073-9702


  Делается попытка выявить взаимосвязь духовных культур Древнего Египта и раннего христианства на примере обнаружения структурных параллелей в представлениях о посмертном путешествии человеческой души
827309
  Шаталович И.В. Мировоззренческий переход от гетеродетерминации к автодетерминации в философии жизни кон. XIX – нач. ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 65-70. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
827310
   Мировоззренческий потенциал гуманитарных наук. – Киев : Высшая школа, 1990. – 171с. – ISBN 5-11-002061-2
827311
  Костев В.М. Мировоззренческий потенциал физической картины мира в курсе теории ядра и физики элементарных частиц / В.М. Костев, В.К. Тартаковский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
827312
  Вишневський М.И. Мировоззренческий синтез и проблема качества образования // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 69-77. – ISSN 1993-5560
827313
  Шалаев В.П. Мировоззренческий фактор безопасности и перспектив народов в глобальном мире / В.П. Шалаев, С.Л. Шалаева // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.370-374. – ISSN 1606-951Х
827314
  Бычков Н.Н. Мировоззренческое значение диалектико-логической теории для развития специальных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
827315
  Капитон В.П. Мировоззренческое значение концепции детерминизма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
827316
  Гринченко С.Н. Мировоззренческое значение современных концепций информатики // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 107-119. – ISSN 1818-4243


  Человечество предлагается рассматривать как иерархическую самоуправляющуюся (по критериям энергетического характера) систему. Это позволяет описывать его усложнение и развитие в информатико-кибернетических терминах не только качественно, но и ...
827317
   Мировоззренческое и методологическо значение диалектики для современной науки : (теоретико-методические аспекты). – Кишинев : Штиинца, 1988. – 110 с. – ISBN 5-376-00499-6
827318
   Мировоззренческое и методологическое значение диалектики. – Кишинев, 1986. – 91с.
827319
  Ополев В.Т. Мировоззренческое и методологическое значение концепции ноосферы В.И. Вернадского // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
827320
  Дышлевый П.С. Мировоззренческое и методологическое значение работы Ф. Энгельса "Анти-Дюринг" для развития естествознания / П.С. Дышлевый, Р.А. Смирнова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
827321
  Стешенко Н.И. Мировоззренческое содержание и гносеологические свойства антиномий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
827322
  Андрос Евгений Иванович Мировоззренческое содержание категории истины : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Андрос Евгений Иванович ; АН УССР , Ин-т философии. – Киев, 1981. – 12 с.
827323
   Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. – Киев : Наукова думка, 1981. – 368 с.
827324
  Зайцев А.Ф. Мировозрение А.П. Куницина (1783-1840 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Зайцев А.Ф.; МГУ. – Москва, 1951. – 13 с.
827325
  Редько Н.П. Мировозрение Г.С. Сковороды : Дис... докт. филос.наук: / Редько Н.П.;, 1967. – 505л.
827326
  Иониди П.П. Мировозрение Д.И.Менделеева. / П.П. Иониди. – М, 1959. – 376с.
827327
  Иванов С.Г. Мировозрение и научные взгляды Н.И.Пирогова / С.Г. Иванов, Б.М. Хромов. – Ленинград
Вып. 2 : Философские вопросы медицины. – 1964. – 56 с.
827328
  Петрухин А.И. Мировозрение и фольклор. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1971. – 244с.
827329
  Азаренко Е.К. Мировозрение М.В. Ломоносова / Е.К. Азаренко ; М-во высш. образования СССР, Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск : Изд-во Белорус. гос. ун-та им. В.И. Ленина, 1959. – 270 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 254-269
827330
  Сегизбаев О.А. Мировозрение Чокана Валиханова. / О.А. Сегизбаев. – Алма-Ата, 1959. – 56с.
827331
   Мировозренческая направленность учебного процесса в педагогическом вузе. – Москва, 1987. – 152 с.
827332
  Вострова Галина Александровна Мировозренческий аспект проблемы смысла жизни : Автореф. ... канд. филолог. наук : 09.00.05 / Вострова Галина Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
827333
   Мировой агро-климатический справочник. – Л-М, 1937. – 419с.
827334
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 638 с.
827335
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли = World water balance and water resources of the Earth. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 637, [3] с. + Приложения: "Атлас мирового водного баланса", 59 карт. – Библиогр.: с. 609-634
827336
   Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Ленинград : Наука, 1978. – 637с.
827337
  Афанасьев В.Г. Мировой воздушный транспорт: экономический аспект / В.Г. Афанасьев. – Москва, 1985. – 272с.
827338
  Жуковский П.М. Мировой генофонд растений для селекции / П.М. Жуковский. – Ленинград, 1970. – 88с.
827339
  Вишневский А.Г. Мировой демографический взрыв и его проблемы. / А.Г. Вишневский. – Москва, 1978. – 64с.
827340
  Кленович С. Мировой денежный рынок после империалистической войны. / С. Кленович. – М, 1927. – 144с.
827341
  Вишневецкая Юлия Мировой заговор незнакомцев / Вишневецкая Юлия, Егер Мальте // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 216-227 : фото
827342
  Савина С.В. Мировой и отечественный опыт стимулирования труда // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 9-17. – ISSN 2074-6040


  Автор анализирует мировой опыт организации стимулирования труда трех моделей - американской, японской и западноевропейской - и делает вывод, что изучение опыта организации стимулирования труда за рубежом полезно и необходимо специалистам, ...
827343
  Ходоров А.Е. Мировой империализм и Китай / А.Е. Ходоров. – 1-е изд. – Шанхай, 1922. – 448с.
827344
  Клочковский Л.Л. Мировой капиталистический рынок автомобилей после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Клочковский Л.Л.; Ин-тут внешней торговли. – М., 1954. – 16л.
827345
   Мировой капиталистический рынок и проблемы интернационализации хозяйственной жизни. – М., 1983. – 268с.
827346
  Цытичко Л.И. Мировой капиталистический рынок стальных труб (1950-1968 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.603 / Цытичко Л. И.; МИМО. – М., 1970. – 19л.
827347
  Казаков И.В. Мировой капиталистический рынок химического оборудования : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 603 / Казаков И.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1970. – 19 с.
827348
   Мировой комсомол за два года. – М-Л, 1924. – 96с.
827349
  Фриче В.М. Мировой Красный Праздник / В.М. Фриче. – К, 1919. – 32с.
827350
  Саратовцев П.Г. Мировой кредитно-денежный и финансовый кризис / П.Г. Саратовцев. – 2-е доп. изд. – М., 1933. – 92с.
827351
   Мировой кризис. – М., 1930. – 298с.
827352
  Черчиль В. Мировой кризис / В. Черчиль. – М.-Л., 1932. – 328с.
827353
  Жуков В.И. Мировой кризис : экономика и социология глобальных процессов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.3-9. – ISSN 0132-1625
827354
   Мировой кризис и глобальные перспективы энергетических рынков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 3-23. – ISSN 0131-2227
827355
  Поляков В.В. Мировой кризис и конкурентоспособность российского экспорта // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 24-28. – ISSN 2074-6040
827356
  Супян В.Б. Мировой кризис и перспективы американской экономики // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068
827357
  Семенов В.Л. Мировой кризис и политика стабилизации в Латинской Америке и России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-18. – ISSN 044-748Х
827358
  Сегал Я.Е. Мировой кризис и противоречия капитализма. / Я.Е. Сегал. – М, 1932. – 136с.
827359
  Варнавский В. Мировой кризис и рынок инфраструктурных проектов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 38-46. – ISSN 0131-2227
827360
  Иванов Н. Мировой кризис и рынок труда // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-17. – ISSN 0131-2227
827361
  Бухарин Николай Мировой кризис и страны Центрально-Восточной Европы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 1 (1596). – С. 45-54. – ISSN 0869-44435
827362
  Королев Д. Мировой кризис и юбилей Фридриха Энгельса // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 26 ноября - 2 декабря (№ 41). – С. 14-15


  Памятная дата - 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса, приходящаяся на 28 ноября, - на Украине пройдет незамеченной.
827363
  Михеев В. Мировой кризис как новые возможности для китайской экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 42-61. – ISSN 0207-3676
827364
   Мировой кризис: последствия и перспективы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 2-6. – ISSN 0321-5075
827365
   Мировой кризис: угрозы для России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 5. – С. 3-30. – ISSN 0131-2227
827366
  Хасбулатов Р. Мировой кризис: что делать? // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 11-22
827367
  Цысина Г. Мировой миграционньй процесс и миграционная политика стран Запада // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 100-110. – ISSN 0207-3676
827368
  Гарфиас В. Мировой нефтяной рынок, его естественные запасы и источники / В. Гарфиас. – Л., 1926. – 84с.
827369
  Муромцев А.М. Мировой океан / А.М. Муромцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 87с.
827370
  Осокин С.Д. Мировой океан / С.Д. Осокин. – Москва : Просвещение, 1972. – 160с.
827371
  Азерская Н.Я. Мировой океан : рек. указ. литературы в помощь лектору / Н.Я. Азерская ; Всесоюз. о-во "Знание", Центр.политехн. б-ка. – Москва : Знание, 1977. – 39 с.
827372
  Наседкина В.А. Мировой океан : Рекомендательный указатель литературы для молодежи / В.А. Наседкина, Т.А. Казютинская. – Москва : Книга, 1978. – 80с.
827373
  Аджаров К.А. Мировой океан : учеб. пособие / К.А. Аджаров ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар : КГУ, 1983. – 95 с. – Библиогр.: с. 84-89
827374
  Любимов Л.Л. Мировой океан / Л.Л. Любимов. – Москва, 1988. – 195с.
827375
  Сагирян А.А. Мировой океан в международной стратегии США / А.А. Сагирян. – М., 1991. – 135с.
827376
  Кузнецов В.Б. Мировой океан и его использование (экономико-географические очерки) : Пособие для учителей / В.Б. Кузнецов, А.Г. Москвин. – Москва : Просвещение, 1978. – 111с.
827377
  Захаров В.Ф. Мировой океан и ледниковые эпохи плейстоцена / В.Ф. Захаров. – Л., 1978. – 64с.
827378
   Мировой океан и международное право : Открытое море. Международные проливы. Архипелажные воды. – Москва : Наука, 1988. – 226с.
827379
   Мировой океан и международное право, Основы современного правопорядка в Мировом океана. – М., 1986. – 296с.
827380
   Мировой океан и международное право, Правовой режим морских прибрежных пространств. – М., 1987. – 224с.
827381
   Мировой океан и международное право. Защита и сохранение морской среды. – Москва : Наука, 1990. – 245с.
827382
   Мировой океан и международное право. Правовой режим морских научных исследований и передача технологии. – Отв. ред. А.П. Мовчан, А. Янков. – Москва : Наука, 1991. – 248 с. – ISBN 5-02-012957-7
827383
  Матишов Г.Г. Мировой океан и оледенение Земли / Г.Г. Матишов. – Москва, 1987. – 268с.
827384
  Михайлов С.В. Мировой океан и человечество / С.В. Михайлов. – Москва, 1969. – 400с.
827385
  Филиппов Е.М. Мировой океан раскрывает свои тайны / Е.М. Филиппов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 184 с.
827386
  Зайцев В.П. Мировой океан, проблемы его использования / В.П. Зайцев. – М., 1975. – 48с.
827387
  Степанов В.Н. Мировой океан. Динамика и свойства вод / В.Н. Степанов. – Москва : Знание, 1974. – 255с.
827388
   Мировой океан. Дополнения. Понятия, Термины : География мирового океана. – Ленинград : Наука, 1987. – 229с.
827389
  Колодкин А.Л. Мировой океан. Междунар.-правовой режим. Основные проблемы / А.Л. Колодкин. – М., 1973. – 232с.
827390
  Барсегов Ю.Г. Мировой океан: право, политика, дипломатия / Ю.Г. Барсегов. – Москва : Международные отношения, 1983. – 238 с. – Библиогр. в примеч.: с. 227-236
827391
   Мировой океан: Экономика и политика. – Москва : Мысль, 1986. – 620с.
827392
  Шелюк Л.А. Мировой опыт демократизации образовательной политики // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 144-151. – ISSN 2072-1692


  В современном глобализированном мире актуальной проблемой является сочетание отечественного и зарубежного опыта в сфере образования. Это, прежде всего, касается демократизации образовательной политики государства в обучении и воспитании современной ...
827393
  Ажиметова Г.Н. Мировой опыт и обзор развития хлопководства в Казахстане // Современные проблемы науки и образования / ИД "Академия естествознания"; Гос. обр. учреждение высш. проф. обр. "Кубанский гос. мед. ун. Федерального агентства по здравоохранению и соц. развитию". – Москва, 2011. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 1817-6321
827394
   Мировой опыт и перспективы применения в Украине сейсмического метода при поисках, разведке и добыче метана угольных месторождений / А.В. Анциферов, С.В. Гошовский, Н.В. Жикаляк, Н.Я. Мармалевский, М.Г. Тиркель, Ю.К. Тяпкин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 3-22 : Рис. – Бібліогр.: 84 назви. – ISSN 0203-3100
827395
  Сухарев Александр Мировой опыт институционализации НПО-среды и поддержки НПО-дипломатии // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 387-398. – ISSN 1607-7334
827396
  Корбут Т. Мировой опыт проведения сельскохозяйственной переписи по программе ФАО ООН раунда 2010 г. // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 11. – С. 74-80. – ISSN 0235-2443
827397
  Егоров В. Мировой опыт развития кооперации в сельском хозяйстве // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 1. – С. 87-94. – ISSN 0235-2443
827398
  Кулиев Р. Мировой опыт развития сельского хозяйства и продовольственная безопасность государства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются современные тенденции развития сельского хозяйства и определяются факторы продовольственной безопасности страны. Modern progress of agriculture trends are examined and the factors of food safety of country are determined in ...
827399
  Кочергин Д. Мировой опыт регулирования в сфере электронных денег // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 4. – С. 94-101. – Библиогр.: на 22 пункта. – ISSN 0131-2227
827400
  Балацкий Е. Мировой опыт составления и использования рейтингов университетских факультетов // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 155-173. – ISSN 0207-3676


  В статье обсуждается набирающий силу тренд по созданию разнообразных рей- тингов. Рассматривается феномен рейтингов как проявление закона Э. Фромма о переходе качества в количество. Предлагается классификация рейтингов уни- верситетских факультетов. ...
827401
  Жамкеева Махаббат Мировой опыт таможенно-тарифного регулировония внешнеэкономической деятельности // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 303-310. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
827402
  Тараканов Георгий Иванович Мировой опыт ускорения экономического роста: ключевые факторы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 14-21. – Бібліогр.: с. 14-15, 19-20. – ISSN 0131-2227
827403
  Тараканов Г. Мировой опыт ускорения экономического роста: ключевые факторы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0131-2227
827404
  Хейфец Б.А. Мировой опыт успешных модернизаций // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 21-28. – ISSN 2074-6040


  Рассматривается ряд успешных модернизаций, осуществленных в мире за последни 50 лет. Делаются выводы для политики модернизации в России, которые она должна извлечь из мирового опыта.
827405
  Уткин А.И. Мировой порядок 21 века / Уткин А.И. – Москва : Эксмо, 2002. – 512с. – (История 21 века: прогнозы, перспективы, предсказания). – ISBN 5-699-00654-0
827406
  Белл Д. Мировой порядок в ХХI веке // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 11. – С. 77-94. – ISSN 0869-44435


  Круглий стіл
827407
  Ильина З.М. Мировой продовольственный кризис и угрозы в продовольственной сфере // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 154-161
827408
  Алтухов А. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 0235-2443
827409
  Алтухов А.И. Мировой продовольственный кризис: причины возникновения и проблемы преодоления // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 145-154
827410
  Ковалев Е. Мировой продовольственный кризис: эскалация проблем // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 15-23. – ISSN 0131-2227
827411
  Виноградов Б. Мировой пролетариат и СССР / Б. Виноградов. – [Москва] : Изд-во Комун. акад. ; [Тип. "Красная Пресня" 3-я Мосполиграф], 1928. – 226 с. – (Деять лет капитаистического окружения СССР : Серия в 7 книгах / Под редакцией Е. Пашуканиса и М. Спектатора. Коммун. акад. Инст-т мирового хоз-ва и мировой политики ; Кн. 5)
827412
  Расс Т.С. Мировой промысел водных животных. / Т.С. Расс. – М., 1948. – 64с.
827413
  Искандеров Ахмед Ахмедович Мировой революционнный процесс на современном этапе / Искандеров Ахмед Ахмедович. – Москва, 1966. – 47с.
827414
  Старушенко Г.Б. Мировой революционный прогресс и современное международное право. / Г.Б. Старушенко. – Москва, 1978. – 328 с.
827415
  Александров С.В. Мировой революционный процесс - воплощение идей Октября / С.В. Александров. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Библиотека "Великой Октябрьской соц. революции - 60 лет")
827416
  Носов П.А. Мировой революционный процесс - триумф идей ленинизма / П.А. Носов. – М, 1969. – 65с.
827417
  Красин Ю.А. Мировой революционный процесс : сущность и основные тенденции / Ю.А. Красин. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
827418
   Мировой революционный процесс за 100 лет. – Воронеж, 1964. – 18с.
827419
   Мировой революционный процесс и борьба с контрреволюцией на современном этапе. – М., 1986. – 177с.
827420
   Мировой революционный процесс и дальнейшее углубление общего кризиса капитализма. – М., 1979. – 62с.
827421
  Барабаш Ю.Я. Мировой революционный процесс и литература наших дней / Ю.Я. Барабаш. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Литература" ; № 1, 1979 г.)
827422
  Науменко А.Я. Мировой революционный процесс и несостоятельность его критиков : Уч.-мет. пособ. для студ. / А.Я. Науменко, К.С. Пархоменко. – Саратов : Саратовский университет, 1974. – 128, [4] с.
827423
   Мировой революционный процесс и современность. – М., 1980. – 470с.
827424
  Загладин В.В. Мировой революционный процесс на современном этапе / В.В. Загладин. – Москва, 1970. – 96с.
827425
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – Москва, 1979. – с.
827426
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – Москва, 1981. – 84с.
827427
   Мировой революционный процесс: проблемы и исследования. – Москва
Вып. 4. – 1982
827428
   Мировой рейтинг лесистости // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 40. – ISSN 1029-5828
827429
  Хвойник П.И. Мировой рынок : препятствие или союзник? / П.И. Хвойник. – М, 1971. – 192с.
827430
  Айдрус И.А. Мировой рынок высшего образования на современном этапе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 53-62. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется мировой рынок образовательных услуг, выявляются тенденции его развития, определяется национальный состав иностранных студентов в странах–лидерах по объему предлагаемых услуг.
827431
  Костолевский М.М. Мировой рынок древесных плит : Автореф... канд. экон.наук: / Костолевский М. М.; МГИМО. – М., 1966. – 19л.
827432
  Персианов Р.М. Мировой рынок и научно-техническая революция / Р.М. Персианов. – Л, 1972. – 40с.
827433
  Разумнова Л. Мировой рынок нефти: механизм ценообразования в период "третьего нефтяного шока" / Л. Разумнова, Н. Светлов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0131-2227
827434
  Белоусов С. Мировой рынок оружия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
827435
  Жилин М.В. Мировой рынок стали: особенности и современные тенденции // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 29-33. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  В статье обоснована актуальность исследования развития мирового рынка стали и необходимости использования стали практически во всех сферах деятельности национальной экономики любой страны. Целью статьи является исследование особенностей и современных ...
827436
  Фрхад Паранд Мировой рьнок знергетики: роль Ирана и Украины в обеспечении знергией Европы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 46-54.
827437
  Виноградов В.Д. Мировой социализм / В.Д. Виноградов. – Ленинград, 1975. – 40с.
827438
   Мировой социализм и Движение неприсоединения. – Москва, 1988. – 254с.
827439
  Беленков С.Д. Мировой социализм и международные отношения в начале 80-х годов / Беленков С.Д., Остроумов Г.С. – Москва : Международные отношения, 1982. – 94 с. – Библиогр.: с. 92-93. – (Внешнеполит. прогр. XXVI сьезда КПСС в действии)
827440
  Тлостанов К В. Мировой социализм и национально-освободительное движение / К В. Тлостанов. – Нальчик, 1964. – 104с.
827441
  Троицкий Е.С. Мировой социализм и национально-освободительное движение / Е.С. Троицкий. – М, 1981. – 64с.
827442
  Михин В.Л. Мировой социализм и национально-освободительное движение / В.Л. Михин. – М., 1984. – 63с.
827443
   Мировой социализм и развивающиеся страны. – М., 1969. – 276с.
827444
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – Москва, 1961. – 206 с.
827445
  Злобин И.Д. Мировой социалистический рынок / И.Д. Злобин. – Москва, 1963. – 40с.
827446
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – М., 1969. – 240с.
827447
  Золотарев В.И. Мировой социалистический рынок / В.И. Золотарев. – М., 1970. – 240с.
827448
  Федорова М.А. Мировой социально-экономический контекст научного образования / М.А. Федорова, А.М. Завьялов
827449
  Федорова М.А. Мировой социально-экономический контекст научного образования / М.А. Федорова, А.М. Завьялов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 7-10. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены основные тенденции, характеризующие мировой социально-экономический контекс т высшего образования в целом и научного образования в частности. Охарактеризовано положение со временного университета в системе высшего образования. Предложено ...
827450
  Белоус О.Г. Мировой структурный кризис и трансформации глобальной финансовой системы // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 4-7. – ISSN 1728-6220
827451
  Исаченко В.Л. Мировой суд : Практический комментарий на первую книгу устава гражданского судопроизводства / Составил В.Л. Исаченко. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
(статья 29-201). – 1913. – XX, 884 с. – Экз в разных тип. переплетах


  Содержание: Книга первая. Порядок производства в мировых установлениях . - С .1-10 Кл.слова: Подведомственность и подсудность. Последствия превышения пределов ведомства и власти. Право гражданское и публичное. Способы распознавания этих прав ...
827452
  Волков Н.Т. Мировой судебник для местностей, в которых введен закон 15 июня 1912 г. "О местном суде" / Н.Т. Волков. – Санкт-Петербург : Скл. изд. в Юридическом кн. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. М. Меркушевича], 1914. – [2], 372 с.
827453
  Крюковский В.Я., Товстолес Н.Н Мировой судья : Практическое руководство для мировых судей и мировых съездов / В.Я. Крюковский и Н.Н. Товстолес, тов. обер-прокурора Гражд. кассац. деп. Правительствующего сената. – Петроград : Издание Т-ва А.С.Суворина-"Новое время", 1915. – [6], CVIII, 892 с. – Алф.-Предм. указ.: с. 863. – Библиогр. в предисл.


  Ключевые слова: судебные установления--устав гражданского судопроизводства--устав уголовного судопроизводства--устав о наказаниях--уголовное уложение Аннотация: Настоящее издание содержит в себе оффициальный текст соответствующих томов свода ...
827454
  Ма Мин Мировой телекоммуникационный рынок и цифровая трансформация экономики Республики Беларусь // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 15-21. – ISSN 2306-546X
827455
  Вышнепольский С.А. Мировой трансорт и мировое хозяйство / С.А. Вышнепольский. – Москва-Ленинград, 1929. – 175с.
827456
  Франжиалли Франческо Мировой туризм в разрезе 2001 года : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 36-38 : Фото
827457
  Доронин Алексей Мировой туризм. К неожиданностям нужно быть готовым : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 42-44 : Фото
827458
   Мировой туризм. Коллекция фактов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 44-46 : фото
827459
  Елеева Зарина Мировой туризм: тенденции развития : У России все шансы стать новой туристской Меккой. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 16-19 : Табл.
827460
  Кривега Л.Д. Мировой туризм: тенденции развития / Л.Д. Кривега, Е.В. Сухарева // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 283-285. – ISSN 2076-1554
827461
   Мировой туризм: фаза раскрытия возможностей : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 54-57
827462
  Соловьева С.В. Мировой финансово-экономический кризис и инвестиционная деятельность предприятий реального сектора экономики России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 5 (57). – С. 40-43. – ISSN 1728-8878
827463
  Кураташвили А.А. Мировой финансово-экономический кризис и проблемы институционального обеспечения социальной // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 130-134


  В статье рассматриваются проблеми институционального обеспечения социальной ориентации рыночной экономики в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Особое внимание уделяется раскрытию сущностной природы социально ориентированной ...
827464
  Васильев В.С. Мировой финансово-экономический кризис: фаза 3 (пирамида долга) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
827465
  Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-27. – ISSN 0042-8736
827466
  Матросова Л.Н. Мировой финансовый кризис и его влияние на экономику Украины // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 122-124. – ISSN 1729-7206
827467
  Евсеев А.П. Мировой финансовый кризис и проблемы государственного управления в Украине // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 32-40. – ISSN 0201-7245
827468
  Коновалов В. Мировой финансовый кризис и тенденция регионализации мировой валютной системы // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 25-40. – ISSN 0207-3676
827469
  Рязанов В.Т. Мировой финансовый кризис и экономика России: точка разворота? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-21. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
827470
  Васильев В.С. Мировой финансовый кризис и экономическая стратегия Б.Обамы - Т. Гайтнера / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 4 (472). – С. 3-29. – ISSN 0321-2068
827471
  Лури И.Л. Мировой финансовый кризис. / И.Л. Лури, М.М. Невяжская. – М., 1934. – 92с.
827472
  Васильев В.С. Мировой финансовый кризис. Фаза 2 (Рецессия) / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 23-41. – ISSN 0321-2068
827473
  Ершов М. Мировой финансовый кризис: год спустя // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С. 4-21. – ISSN 0042-8736
827474
  Патрон П.А. Мировой финансовый кризис: истоки, роль государства, перспективы развития // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С. 23-34. – ISSN 0321-2068
827475
  Новичков Н.В. Мировой финансовый кризис: между прошлым и будущим // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 3 (39). – С. 32-42. – ISSN 0201-7083
827476
  Кедбан Н.М. Мировой финансовый кризис: причины и последствия для арабских стран // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5. – С. 145-149. – ISSN 0869-1908
827477
  Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок тенденции и инструменты / Д.М. Михайлов; Финансовая акад. при правительстве Российской Федерации. – Москва : Экзамен, 2000. – 768 с. – ISBN 5-8212-0058--X
827478
   Мировой экономический кризис. – Москва, 1930. – 338с.
827479
  Варга Е.С. Мировой экономический кризис / Е.С. Варга. – Москва, 1930. – 175с.
827480
   Мировой экономический кризис. – М., 1932. – 349с.
827481
  Васильев В.П. Мировой экономический кризис : причины и пути выхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.31-35. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
827482
  Гаджиев К. Мировой экономический кризис в зеркале социокультурных и политико-культурных трансформаций // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 19-31. – ISSN 0131-2227
827483
  Мингулин И. Мировой экономический кризис и борьба за пролетарскую революцию / И. Мингулин. – М., 1931. – 239с.
827484
  Корчагина З.А. Мировой экономический кризис и вектор развития экономики России / З.А. Корчагина, И.М. Теняков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 96-107. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
827485
  Хасселбалк О. Мировой экономический кризис и Датская система реагирования на социальные потрясения (DANISH FLEXICURITY SYSTEM) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 25-32. – ISSN 1812-3910


  После периода чрезвычайно низкого уровня безработицы в Дании к июню 2009 г. 3,8% от общего числа работоспособного населения Дании не имело работы, и в дальнейшем ожидается рост безработицы, что вызвано экономическим кризисом. Рынок труда в Дании ...
827486
  Дарвиду К. Мировой экономический кризис и его влияние на балканские страны и Грецию // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 36-47. – ISBN 978-966-02-7953-7
827487
  Клочковский Л.Л. Мировой экономический кризис и Латинская Америка // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 34-37. – ISSN 044-748Х
827488
  Эльянов А. Мировой экономический кризис и развивающиеся страны // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-32. – ISSN 0131-2227
827489
  Бах М.Г. Мировой экономический кризис и революционный подъем к1-му мая 1932 г. / Бах М.Г. ; Ком. акад., Ин-т мир. хоз. и мир. полит. – Москва : Партиздат, 1932. – 87 с. – (Популярная серия)
827490
  Примаков Е.М. Мировой экономический кризис и Россия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-17. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
827491
  Бузгалин А. Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития: марксистский анализ / А. Бузгалин, А. Колганов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 119-132. – ISSN 0042-8736
827492
  Добрынин А.И. Мировой экономический кризис и трасформация рыночной модели хозяйства / А.И. Добрынин, Г.П. Журавлева // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 5-15. – ISSN 1993-3541
827493
  Левашов В.К. Мировой экономический кризис и устойчивое развитие // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
827494
  Глазьев С. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 26-38. – ISSN 0042-8736
827495
  Аттали Ж. Мировой экономический кризис. Что дальше? = La crise, et apres? / Ж. Аттали ; [пер. с фр.: А. Бархатова, В. Мультатули]. – Москва [и др.] : Питер, 2009. – 174, [2] с. – Парал. тит. л. фр. – (Бестселлер). – ISBN 978-5-49807-330-9
827496
  Ендовицкий Д.А. Мировой экономический кризис: анализ причин / Д.А. Ендовицкий, Д.Г. Ломсадзе // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 347-352. – ISSN 1993-6788
827497
  Кураташвили А.А. Мировой экономический кризис: определяющие причины его возникновения и пути предотвращения глобальных процессов впредь // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – Вип. 35. – С. 166-174. – ISSN 2079-4762
827498
  Гаджиев К.С. Мировой экономический кризис: политико-культурное измерение // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-19. – ISSN 0042-8744
827499
  Лобанов Н.А. Мировой экономический кризис: уроки для российского образования // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 278-281
827500
  Любимов Л.Л. Мировой энергетический кризис или кризис капиталистического энергохозяйства / Л.Л. Любимов. – М., 1976. – 64с.
827501
  Лодж Оливер Мировой эфир / Сэр Оливер Лодж, ректор Ун-та в Бирмингаме ; пер. с англ. под ред. Д.Д. Хмырова, прив.-доц. Новорос. ун-та. – Одесса : Mathesis, 1911. – [4], VI, 216 с. : ил.


  Ред. Хмыров, Дмитрий Дмитриевич
827502
  Шмидт Г. Мировой эфир. Электричество. Материя : Пер.с нем. / Г. Шмидт. – Москва; Петроград : Государственное издательство, 1923. – 107 с.
827503
  Стуруа Г.М. Мировому океану - мирные воды / Г.М. Стуруа. – М., 1988. – 102с.
827504
  Анипкин Ю.Д. Мировосприятие и стиль раннего С.Н.Сергеева-Ценского (1898-1914) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Анипкин Ю.Д.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 26л.
827505
  Малюгин Владимир Евгеньевич Мировосприятие личности и особенности его формирования в условиях социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Малюгин Владимир Евгеньевич; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 18л.
827506
  Игнатов А.И. Мировосприятие, картина мира и мировоззрение / А.И. Игнатов. – Москва, 1971. – 48с.
827507
  Самойлова Виктория Мировые SPA спасать не нужно : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 38-41. – Bibliogr.: Фото
827508
  Авакян А.Б. Мировые водные проблемы и задачи современного школьного образования : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 32-37
827509
  Львович М.И. Мировые водные ресурсы и их будущее / М.И. Львович. – Москва, 1974. – 448с.
827510
  Ланцов С. Мировые войны в генезисе мировой политики // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 30-39. – ISSN 1728-2756
827511
  Проэктор Д.М. Мировые войны и судьбы человечества / Д.М. Проэктор. – М., 1986. – 317с.
827512
   Мировые гении IQ всех времен и народов // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 4 (156). – С. 74-79. – ISSN 0868-8893


  Сайт ListAfterList.com рискнул представить рейтинг умнейших. Критерием стал уровень IQ. В топ-30 вошли как гении Возрождени, так и современники. 1- место Ким-УНГ-Йонг (1963 г. рожд) - корейский гений. Уже в возрасте 4-х лет знал четыре языка и решал ...
827513
  Люкевич И.Н. Мировые деньги: теоретические основы и принципы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 116-129. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
827514
  Григорьев Л. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций / Л. Григорьев, А. Иващенко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 4-19. – ISSN 0042-8736
827515
  Геккель Э. Мировые загадки, 1906
827516
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель. – М, 1920. – 409с.
827517
  Геккель Э. Мировые загадки / Э. Геккель. – М, 1937. – 536с.
827518
  Адабашев И.И. Мировые загадки сегодня / И.И. Адабашев. – Москва : Политиздат, 1969. – 320 с.
827519
  Адабашев И.И. Мировые загадки сегодня / И.И. Адабашев ; науч. ред. и послесл. [с. 269-303] А.Г. Назарова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская Россия, 1986. – 302, [2] с. : ил.
827520
  Суходолов А.П. Мировые запасы урана: перспективы сырьевого обеспечения атомной энергетики // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 4 (72). – С. 166-169. – ISSN 1993-3541
827521
  Илек Ф. Мировые изобретения в датах / Ф. Илек. – Ташкент, 1982. – 271с.
827522
  Литвина Н.И. Мировые инвестиции. Региональные тенденции / Н.И. Литвина, В.В. Комаров, Е.В. Ананьева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 1 (февраль). – С. 67-73. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируется влияние прямых иностранных инвестиций на реальную мировую экономику и региональные тенденции этого процесса. Исследуются проблемы гармонизации деятельности транснациональных корпораций в развивающихся странах с целью их ...
827523
  Еронина Е.А. Мировые информационные ресурсы - основа научно-исследовательской и справочно-библиографической деятельности // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 2. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726
827524
  Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы и их использование в экономике, науке и образовании / С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 47-53.
827525
  Сергеев В. Мировые кризисы / В. Сергеев. – Москва
2. – 1924. – 240с.
827526
  Ионцев В.А. Мировые миграции. / В.А. Ионцев. – М., 1992. – 62с.
827527
  Ляхницкий В.Е. Мировые морские каналы / В.Е. Ляхницкий. – Ленинград, 1956. – 52с.
827528
  Вышнепольский С.А. Мировые морские пути и судоходство / С.А. Вышнепольский. – Москва, 1953. – 456с.
827529
  Коновалов Вячеслав Мировые перипетии Star Alliance // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
827530
  Кассель Г. Мировые проблемы денежного обращения. С прилож. доклада английской комиссии о денежном обращении и золотой валюте. / Г. Кассель. – Пб., 1922. – 103с.
827531
  Сидоренко Т.В. Мировые рейтинги университетов как стимул к совершенствованию системы высшего образования России // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 26-36. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена проблеме, связанной с попаданием российских университетов на высокие позиции в мировых рейтингах, таких как «Academic Ranking of World Universities», «Times», «QS World University Ranking». Феномен рейтингов можно назвать академической ...
827532
  Винклер Х Мировые ресурсы / Х Винклер. – Москва : Знание, 1986. – 270с.
827533
  Почекутова Е.А. Мировые ресурсы нефти / Е.А. Почекутова. – М, 1970. – 119с.
827534
   Мировые ресурсы нефти и газа. – М., 1976. – 58с.
827535
  Вульф Е.В. Мировые ресурсы полезных растений (пищевые, кормовые, технические, лекарственные и др.) : Справочник / Е.В. Вульф, О.Ф. Малеева; Бахтеев Ф.Х. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1969. – 566с.
827536
  Морэтт Ф. Мировые рынки сырья. / Ф. Морэтт. – Л., 1925. – 196с.
827537
  Левшин Ф.М. Мировые рынки: конъюктура и цены / Ф.М. Левшин, С.Б. Мухин, В.Н. Соловьев. – Москва : Международные отношения, 1987. – 120 с.
827538
   Мировые тенденции анализа и оценок состояния и развития технологического прогнозирования и достижений промышленных производств / Белорусский гос. ун-т, Гос. ком. по науке и технологиям Республики Беларусь ; [И. В. Войтов и др. ; под ред. И. В. Войтова]. – Минск : БГУ, 2013. – 471, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 978-985-518-836-1
827539
  Алтухов А. Мировые тенденции в продовольственном обеспечении населения // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 9. – С. 10-18. – ISSN 0235-2443
827540
  Хохлова М. Мировые тенденции в развитии образования / М. Хохлова, И. Хохлов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 6. – С. 85-94. – ISSN 0131-2227
827541
  Шелковникова Лада Мировые тенденции гостиничного рынка / Шелковникова Лада, Кондратенко Анатолий // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 11-13 : фото
827542
  Ермилова М.И. Мировые тенденции международного ипотечного кредитования // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 2074-6040
827543
  Тюленев И.В. Мировые тенденции нефтегазового сервиса // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 12. – С. 45-50. – ISSN 2074-6040
827544
  Башмаков Н.И. Мировые тенденции развития высшего образования в 21 веке: видение ЮНЕСКО и практика реформ / Н.И. Башмаков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 1. – С. 28-31. – ISSN 1726-667Х
827545
  Ромат Е. Мировые тенденции развития рекламы // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 5. – С. 14-19.
827546
  Пименов С.А. Мировые тенденции трансформации услуг доставки и изменения бизнес-моделей почтовых операторов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 135-144


  В статье раскрывается понятие и структура услуги доставки, делается исторический экскурс в развитие услуг доставки, проанализированы тенденции в изменении требований потребителей к услугам доставки, рассмотрен международный опыт изменения ...
827547
  Левшин Ф.М. Мировые товарные рынки / Ф.М. Левшин. – М, 1973. – 360с.
827548
  Матюхин Г.Г. Мировые финансовые центры / Г.Г. Матюхин. – Москва, 1979. – 212с.
827549
   Мировые финансы / Энг Максимо, Френсис, Лис, , ЛоуренсДж Мауер; Ун-т Сент Джен. – Москва : ДеКа, 1998. – 768с. – ISBN 5-98645-004-4, 0-673-46948-4
827550
  Братерский М.В. Мировые финансы в российско-американских отношениях // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 3-15. – ISSN 0321-2068
827551
  Дунаева Е. Мировые цены и ценообразование на продовольственном рынке России // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. н-и ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 10. – С. 54-58. – ISSN 0235-2443
827552
   Мировые цены от Hotels. com // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 34-35 : фото
827553
   Мировые экономические кризисы. – М., 1939. – 894с.
827554
   Мировые экономические кризисы 1848-1935. – М.
1. – 1937. – 808с.
827555
  Субботин А.К. Мировые экономические проблемы: перспективы решения / А.К. Субботин. – Москва, 1980. – 240с.
827556
  Ценков Б. Мироглед и художествен метод в литературата = World outlook and artist method in literature : историко-теорет. изсл. / Борис Ценков ; Бълг. акад. на науките, Ин-т по философия. – София : Изд-во на Бълг. акад. на науките, 1974. – 291, [1] c. – Парал. тит. л. англ. - Резюме рус. и англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
827557
   Мироглед, метод и стил в изкуството. – София, 1975. – 508с.
827558
  Соколовский В.Г. Мироздание : Опыт духовного стихотворения / [соч.] В. Соколовского. – Москва : Тип. Августа Семена при Мед.-хирург. акад.,, 1832. – 133, [1] с., 1 л. табл.
827559
  Нернст В. Мироздание в свете новых исследований : перевод / В. Нернст. – Москва; Петроград : Госиздат, 1923. – 59 с.
827560
  Стрельбицкий С. Мироздание и его тайны (беседы о природе) / С. Стрельбицкий. – 2-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Путь просвещения, 1923. – 99 с.
827561
   Мироздание и человек. – Москва : Политиздат, 1990. – 352 с.
827562
  Михайлов О.Н. Мироздание по Леониду Леонову / О.Н. Михайлов. – М. : Советский писатель, 1987. – 270 с.
827563
  Демин В.Н. Мироздание постигая... / В.Н. Демин, В.П. Слезнев. – М, 1989. – 265с.
827564
  Базалук О.А. Мироздание: живая и разумная материя : (историко-философский и естественнонаучный анализ в свете новой космологической концепции) / О.А Базалук ; М-во образования и науки Украины. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 412 с. – ISBN 966-525-619-X


  Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
827565
  Ковалевский П.И. Мироздания / П.И. Ковалевский. – СПб.-М. – 120с.
827566
  Сидорина Н.К. Мироколица / Н.К. Сидорина. – Москва, 1987. – 141с.
827567
  Найдюк Ю.Г. Мироконтактная спектроскопия / Ю.Г. Найдюк, И Янсон. – М., 1989. – 63с.
827568
  Беспалова Нина Александровна Миролюбивая внешняя политика Советского Союза : Рек. указ. лит. / Беспалова Нина Александровна, Лощенкова Наталья Васильевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1978. – 143с.
827569
   Миролюбивая внешняя политика социалистических стран Европы : Указ. лит. – Москва, 1987. – 137с.
827570
  Зарудний Є. Миролюбні гади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 15


  "Громадянська війна в Іспанії збагатила військову і політичну науку поняттям "п"ята колона". Сьогодні ми можемо сказати: п"ята колона як елемент гібридної війни. Чотири колони військ заколотників, що наступали на Мадрид, і quinta columna у місті. Саме ...
827571
  Гулевич В.Н. Миролюбні сили ФРН у боротьбі проти мілітаризму та реваншизму (1955-1966 рр.) / В.Н. Гулевич. – Київ, 1968. – 325с.
827572
  Дегтярев А. Миром против мифов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 февраля (№ 6). – С. 18


  Федеральный закон “Об образовании” принят, но работа над совершенствованием нормативной базы в этой сфере продолжается. “Выстраданный нашим экспертным сообществом, специалистами, представителями разных уровней образования - от детских садов до академий ...
827573
  Вальдгауер О.Ф. Мирон / О.Ф. Вальдгауер. – Берлин, 1923. – 48с.
827574
   Мирон Борецький : бібліогр. покажчик / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. світ. літ. ; [уклад. та авт. передм. В. Зварич]. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 26, [2] с. – Особ. покажч.: с. 25-26. – ISBN 978-966-2946-56-7
827575
  Білецький М.І. Мирон Дольницький - визначний географ, педагог : нові імена в економічній географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-73. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто творчий доробок М. Дольницького на терені історичної та регіональної географії: питання розселення і національно-етнічного складу населення України, природні умови та господарська оцінка регіонів.
827576
  Шабельская А.С. Мирон и Галька : [Рассказ] / [Соч.] А.С. Шабельской. – [2-е изд.]. – Харьков : Харьк. о-во распространения в народе грамотности, 1903. – 32 с. – На тит. л. номер изд.: № 2; на обл.: № 4. Экз без обл. и тит., описан по ген. каталогу
827577
  Акатріні В. Мирон Кордуба - дослідник середньовічної історії та козацької доби в Україні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 295-298. – ISSN 2078-0850
827578
  Наулко В.І. Мирон Кордуба / В.І. Наулко, В.А. Старков // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 50-52. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
827579
  Дашкевич Я. Мирон Кордуба зблизька // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.114-119. – ISSN 0869-3595
827580
  Дашкевич Я.Р. Мирон Кордуба та його "Бібліографія історії України" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 16-24. – (Нова серія ; вип. 5/6)
827581
  Русеев Е.М. Мирон Костин. / Е.М. Русеев. – Кишинев, 1982. – 144с.
827582
  Рожин А.И. Мирон Лукьянов / А.И. Рожин. – Москва : Плакат, 1989. – 94 с.
827583
  Маслюченко В.К. Мирон Николеску (1903-1975): штрихи до наукової біографії / В.К. Маслюченко, О.Г. Фотій // Буковинський математичний журнал / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 3/4. – С. 120-126


  Подано нарис життя і діяльності відомого румунського математика Мирона Николеску (1903-1975), професора Чернівецького і Бухарестського університетів. We present an outline of life and activities of the famous Romanian mathematician Miron Nikolesku, a ...
827584
  Щербак Ю. Мирон Петровський: послання місту і світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 квітня (№ 7). – С. 20-21
827585
  Щербак Ю. Мирон Петровський: послання місту і світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 березня (№ 6). – С. 20-21
827586
  Раабен Л.Н. Мирон Полякин / Л.Н. Раабен. – Москва : Музгиз, 1963. – 35 с.
827587
  Зборовец И.В. Мирон Степняк. Биография в стихах поэта : очерк-эссе / И.В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2012. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 150-151
827588
  Сизоненко Г.С. Мирон Титович Заячківський (Косар) / Сизоненко Г.С. – Львів, 1975. – 87 с.
827589
  Логвин Ю.Г. Мирон Швачка і кінь Сивко : оповідання / Ю.Г. Логвин. – Київ, 1968. – 135 с.
827590
   Мирон Яців. 1929-1996 : Життя і творчість. – Львів, 2000. – 357 с. – ISBN 96-02-1693-9
827591
  Стасенко В. Мирон Яців: свобода стати собою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 127/128). – С. 13


  90 років від дня народження українського художника і педагога, одного з яскравих представників національної ідентичності у графіці.
827592
  Назаренко М. Мирон, або Похвала методові // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 27-29. – ISSN 1563-6461


  Мирон Петровський — український літературознавець і письменник.
827593
  Огняник М.С. Мироненко Валерій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 485. – ISBN 978-966-02-8346-6
827594
   Мироненко Олександр Миколайович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 22-23
827595
  Астаф"єв О.Г. Миронець Іван Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 490. – ISBN 978-966-02-8346-6
827596
  Войцехівська І.Н. Миронець Надія Іванівна // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 187-188. – ISBN 5-7702-0849-Х
827597
  Казьмирчук Г.Д. Миронець Надія Іванівна / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 252. – ISBN 96966-8060-04-0
827598
  Стрельський Г. Миронець Надія Іванівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 147-148. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
827599
   Миронець Надія Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 306. – ISBN 978-966-439-754-1
827600
  Піскун В.М. Миронець Надія Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 491. – ISBN 978-966-02-8346-6
827601
  Бузницький О.Г. Миронівський меридіан. / О.Г. Бузницький. – Киев, 1973. – 339с.
827602
   Мироніські радонові води. – Київ, 1968. – 51с.
827603
  Лосев Е.Ф. Миронов / Е.Ф. Лосев. – М, 1991. – 428с.
827604
  Туранли Ф.Г. Миронов Валентин Якимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 495. – ISBN 978-966-02-8346-6
827605
  Будаков В.В. Миронова гора / В.В. Будаков. – Москва, 1982. – 255с.
827606
  Бузницкий А.Г. Мироновский меридиан. / А.Г. Бузницкий. – Москва, 1975. – 240с.
827607
  Прокопенко М. Миронченко Віктор Якович : [спогади] / Микола Прокопенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 186-188. – ISBN 978-966-2726-03-9
827608
   Миронченко Віктор Якович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 306-307. – ISBN 978-966-439-754-1
827609
  Свительский В.А. Мироотношение Достоевского и принципы его воплощения в романах писателя 60-70-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Свительский В. А.; Ворон.ГУ, Каф. русск.лит. – Воронеж, 1971. – 20л.
827610
  Куровський Д.М. Миропілля / Д.М. Куровський. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 63 с.
827611
  Пироженко Л.В. Миропольський Сергій Іринейович (1842-1907) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 414-420. – ISBN 966-06-0367-3
827612
   Миропонимание и творчество романтиков. – Калинин, 1986. – 156с.
827613
  Чарыев Г.А. Миропонимание Махтумкули. / Г.А. Чарыев. – Москва, 1973. – 40 с.
827614
  Фельдман И.И. Миропонимание Эйнштейна, его метод принципов, теория пространства-времени и проблема единства физики. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Фельдман И.И.; АН АзССР. Ин-т философии и права. – Баку, 1989. – 46л.
827615
  Кузьмин Э. Миропорядок и международное право // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 75-90. – ISSN 0130-9625
827616
  Дворецкая Е. Миропроходцы, или Юрисдикция параллельных миров // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 194-197. – ISSN 1728-8568
827617
  Лазаревич Є. Мирослав Антонович і Мирослав Скала-Старицький // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 147-160. – ISSN 2224-0926
827618
  Граб У. Мирослав Антонович у контексті наукових ідей європейської музикології // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 99-111. – ISSN 2224-0926
827619
  Граб У. Мирослав Антонович. Етапи формування власної ідентичності: дитинство та юність // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 27-37. – ISSN 2224-0926
827620
  Граб У.Б. Мирослав Антонович: інтелектуальна біографія. Еміграційне музикознавство в українському культуротворенні повоєнних десятиліть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Граб Уляна Богданівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 30 назв
827621
   Мирослав Володимирович Попович : біобібліогр. покажчик. – Київ : Абрис, 2005. – 22, [2] с. – (Вчені Національної академії наук України)
827622
  Фещук В. Мирослав Дочинець: "Світ належить радісним" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 17


  25 жовтня в Інституті філології відбулася літературна зустріч з письменником, журналістом, лауреатом Шевченківської премії Мирославом Дочинцем, організована начальником відділу академічної мобільності Оксаною Данильченко за підтримки проректора ...
827623
  Янович Б.С. Мирослав Зубінський - творець натюрмортів і пейзажів // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 32


  Укр. художник (1905-1973), педагог
827624
  Коломієць В.Р. Мирослав і Любомир : вірши [для дошк. та молодшого шк. віку]. – Київ : Сучасний письменник, 2012. – 116, [2] с., [4] арк. фотоіл : іл. – ISBN 978-966-8620-34-8
827625
   Мирослав Іванович Павлюк / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин ; [ред. Н.В. Зелінська]. – Київ : Академперіодика, 2019. – 77, [3] с., [2] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. в 1968 р. - Покажчики: с. 26-58. – Бібліогр.: с. 61-62. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-384-1
827626
  Новиченко Л. Мирослав Ірчан / Л. Новиченко. – Київ, 1958. – 116 с.
827627
  Власенко В.П. Мирослав Ірчан / В.П. Власенко, П.І. Кравчук. – Київ, 1960. – 292с.
827628
   Мирослав Ірчан. – К, 1961. – 152с.
827629
   Мирослав Ірчан: комуніст з "УВО" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 193-210. – ISBN 978-966-2530-59-9
827630
   Мирослав Крлежа : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1979. – 95с.
827631
  Степула Н. Мирослав Кушнір // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 282-283. – ISBN 966-7379-16-7
827632
  Ковалів Ю. Мирослав Кушнір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 107-110. – ISSN 0236-1477
827633
  Дубас М. Мирослав Кушнір: "Слова із книги бою" // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 2001. – 2001. – С. 219-221. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 84)
827634
   Мирослав Львович Горбачук / Ю.М. Березанський, В.І. Герасименко, А.Н. Кочубей, В.А. Михайлець, Л.П. Нижник, Рофе-Бекетов, А.М. Самойленко, Ю.С. Самойленко, Є.Я. Хруслов // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2013. – Т. 10, № 2 : Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу. – С. 7-36. – Бібліогр. : 226 назв. – ISSN 1815-2910
827635
   Мирослав Львович Горбачук (08.03.1938 - 08.01.2017) / А. Самойленко, М. Городній, М. Перестюк, О. Лимарченко, В. Самойленко, І. Шевчук, О. Константінов, О. Нестеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 61-62. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  8 січня 2017 р. після тривалої хвороби відійшов у вічність видатний український математик, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Мирослав Львович Горбачук.
827636
   Мирослав Мороз : Бібліогр. покажч. – Львів, 1997. – 50 с.
827637
  Попович М. Мирослав Попович : [інтерв"ю] / текст підгот. О. Капнік // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 6 (409), 15 лютого 2018. – С. 20-23
827638
  Козловський В. Мирослав Попович про людину в історії: фази розлому // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 : Комунікація і постправда. – С. 72-80. – ISSN 2522-9338
827639
  Бесперстова О. Мирослав Попович: "Кажется все у нас есть: дом, богатый стол. А такое впечатление, что упала стена дома и мы сидим на ветру..." // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 февраля (№ 8). – С. 5,6


  Исполнилось девять дней, как ушел из жизни выдающийся философ, мыслитель и гуманист М. Попович.
827640
  Шекет Ю. Мирослав Попович: "Майбутнє є для всіх" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12 (139). – С. 44-59. – ISSN 1819-6268


  Він не вписувався у стереотип високочолого книжника, що витає в емпіреях і турбується абстракціями, поки погляди широкої авдиторії ліплять "люди з телевізора". Філософа не лякала поява на екрані чи на майдані, він тримав руку на пульсі кожного дня та ...
827641
  Вяткіна Н. Мирослав Попович: ефект структури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 квітня (№ 63). – С, 8-9
827642
   Мирослав Січинський // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – С. 81-83
827643
  Пахолко Степан Мирослав Січинський у фалеристичних пам"ятках початку XX століття / Пахолко Степан, Мартин Ольга, Мельник Олександр // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 20-21. – ISSN 1811-542X
827644
  Гнатів Т. Мирослав Скорик // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / Акад. наук УРСР ; М-во культури УРСР ; редкол.: І.Ф. Ляшенко, М.М. Гордійчук, Н.І. Матусевич [та ін.]. – Київ, 1968. – № 3. – С. 142-150
827645
  Щириця Ю.П. Мирослав Скорик / Ю.П. Щириця. – Київ : Музична Україна, 1979. – 56 с.
827646
  Бондаренко А. Мирослав Скорик як творець епохи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-10 червня (№ 14/15). – С. 9
827647
  Бондвренко А. Мирослав Скорик як творець епохи // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 12 червня (№ 11). – С. 2. – ISSN 2519-4429
827648
  Юркова О. Мирослав Скорик: "Моє місце - в Україні. Важко бути українським композитором за кордоном" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 23 (526), 11 червня 2020. – С. 24-27
827649
  Олійник Л. Мирослав Скорик: "Моя професія - створювати мелодії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 14
827650
   Мирослав Федорович Головко : Біобібліографічний покажчик. – Львів : ТзОВ Ю.М.І., 2003. – 57с. – (Бібліографія українських вчених)
827651
  Скобелев Э.М. Мирослав, князь Дреговичский / Э.М. Скобелев. – Минск, 1979. – 430 с.
827652
  Скобелев Э.М. Мирослав, князь Дреговичский / Э.М. Скобелев. – Тула, 1990. – 333с.
827653
  Медицька М.С. Мирослава : літературознавчі статті, спогади, матеріали / М.С. Медицька ; [упоряд. матеріалів Т. Ткачук ; ред. С. Хороб]. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 348, [4] с., [20] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 321-323 та в кінці ст. – ISBN 966-500-245-7
827654
  Гонгадзе М. Мирослава Гонгадзе: "Я довго була стиснутою пружиною без права розслабитися" / розмовляла Зоя Казанжи // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 8-9, 20
827655
   Мирослава Дужа-Задорожна. Система вищої освіти ФРН в контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 289-297. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
827656
  Вітенко Ігор Мирослава Кривокульська: "Навчати учнів легко, швидко, цікаво й змістовно" : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11 : Фото
827657
   Мирославі Михайлівні Тананайко - 90 років // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 89-91. – ISSN 1991-0290


  Професійна кар"єра Мирослава Михайлівна Тананайко нерозривно пов"язана з хімічним факультетом Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після закінчення університету вона працювала асистентом кафедри аналітичної хімії (1952-1961 рр.), ...
827658
  Чернявський М.А. Мирославна : поезії / М.А. Чернявський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 102 с.
827659
  Луцишин О. Мирославу Морозові - 80 / О. Луцишин, С. Заахркін // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 646-650. – ISBN 966-7679-57-8
827660
   Мирославу Савчину - сімдесят! // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (82). – С. 5-6 : фото. – ISSN 1810-2131
827661
  Коган П.С. Миросозерцание Белинского : хрстоматия из сочинений Белинского с вступительными заметками и с статьей П. Когана. – Москва : Книгоиздат Т-го Д-ма "В.И. Знаменский и К*", 1911. – XX, 269 с.


  На тит. л. подпись: Петр Коган
827662
  Трубецкой Е. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. / Е. Трубецкой
1. – 631с.
827663
  Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. : в 2-х т. / кн. Евгений Трубецкой. – [Москва] : Изд. автора ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т.2, [Ч. 4]. – 1913. – 415 с.
827664
  Трубецкой Е. Миросозерцание Вл.С.Соловьева. В 2-х т. / Е. Трубецкой. – Москва : Мамонтов А.И.
Т.1. – 1913. – 631с.
827665
  Кнорринг Н.Н. Миросозерцание гр. А.К. Толстого / Н.Н. Кнорринг. – Харьков : тип. "Печ. дело", 1914. – 34 с.
827666
  Франк С.Л. Миросозерцание Константина Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 235-240. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891), російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
827667
  Хоружий С.С. Миросозерцание Флоренского / С.С. Хоружий. – Томск : Водолей, 1999. – 160с. – ISBN 5-7137-0117-4
827668
  Чубов П.Ф. Миросозерцание. Как выработать мировоззрение // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 75-89. – ISSN 0236-2007
827669
  Кирилюк Г.В. Мирось з Пороніно / Г.В. Кирилюк. – Львів, 1964. – 15 с.
827670
  Долин А. Миротворец = Портрет Апичатпонга Вирасетакуна // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 11. – С. 58-68. – ISSN 0130-6405


  Апичатпонг Вирасетаку - тайский независимый режиссёр, сценарист и продюсер нетрадиционных с повествовательной точки зрения фильмов - "Таинственный полуденный объект" (2000), "Благословенно ваш" (2002), "Тропическая болезнь" (2004), "Синдромы и век" ...
827671
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 0, пілотний випуск, 12 травня 2015 року. – 2015. – 62 с.
827672
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 1, липень - серпень 2015 року. – 2015. – 66 с.
827673
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 2, вересень - жовтень 2015 року. – 2015. – 66 с.
827674
   Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
№ 1 (3), січень - березень 2016 року. – 2016. – 66 с.
827675
  Грінченко Б.Д. Миротворці : жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1908. – 24 с. – Прим. № 109379 дефектний, без обкл.
827676
  Грінченко Б.Д. Миротворці : жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – Вид. 2-ге. – [У Київі (Київ)] : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 24 с.
827677
  Грінченко Б.Д. Миротворці : Жаpт на 1 дію / Б. Грінченко. – Київ : Вид. Вукопспілки ; [Дpук. київ. філії Вукопспілки], 1922. – 24 с.
827678
  Дончевич И. Миротворцы / И. Дончевич. – М., 1966. – 303с.
827679
  Арская Л.П. Миротворцы / Арская Л.П. – Москва : [б. и.], 1995. – 112 с. – Библиогр.: с.109-111
827680
  Крупянко И.М. Миротворцы ООН в Камбодже: чему учит опыт операций по поддержанию мира после "холодной войны"? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 93-106. – ISSN 0869-1908
827681
  Данилюк І.В. Миротворча дипломатія Святого Престолу в Латинській Америці (2005-2013 рр.) : дис. ... д-ра філософії : 032 / Данилюк Іван Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 250 арк. – Додатки: арк. 237-250. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 194-236
827682
  Каменецький М.С. Миротворча діяльність // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 505. – ISBN 978-966-02-8346-6
827683
  Мішин О. Миротворча діяльність Африканського союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 3-5
827684
  Алещенко В.І. Миротворча діяльність в історико-психологічному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено комплексний аналіз становлення миротворчої діяльності в історико-психологічному вимірі. Розкрито роль психологічних компонентів в процесі підготовки військовослужбовців до дій у складі міжнародних миротворчих контингентів. Ключові ...
827685
  Бескоровайний С. Миротворча діяльність міжнародних організацій і Збройних сил України / С. Бескоровайний, А. Бережний // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 87-96
827686
  Поршакова Н.А. Миротворча діяльність ОБСЄ у зв"язку з конфліктом на терені колишньої Югославії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.42-49
827687
  Гула К. Миротворча діяльність ольстерських урядовців в Іраку (вересень 2007 р.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 29-32
827688
  Ковтун О.Ю. Миротворча діяльність ООН у XXI столітті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 118-122


  Стаття присвячена узагальненню сучасних тенденцій миротворчої діяльності ООН, зокрема її інституційним, фінансовим аспектам та характеристиці її основних форм. The article contains the generalized tendencies of the UN peace-making efforts, including ...
827689
  Коппель О.А. Миротворча діяльність ООН: аналіз теоретичних поглядів західної політології / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 97-100.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
827690
  Гончар Б. Миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни / Б. Гончар, Ю. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни. The article presents analysis of the USA activities as peacemaker in Europe on the eve of the First world war.
827691
  Нікітюк В.О. Миротворча діяльність у Європі: еволюція міжнародно-правових та інституціональних засад // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 16-23.
827692
  Гуменюк А.Г. Миротворча діяльність України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 159-163. – ISBN 966-7196-06-2
827693
  Гуменюк А.Г. Миротворча діяльність України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 68-70.
827694
  Панасюк В. Миротворча діяльність України в контексті зміцнення регіональної безпеки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 76-80. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
827695
  Феденко О. Миротворча діяльність України як важливий напрям зовнішньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 38-45. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
827696
   Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки. – Київ : Стилос, 2002. – 314с. – ISBN 966-8009-14-2
827697
  Гогоша Орест Миротворча діяльність українсько-польського батальйону // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 16-24. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
827698
  Клименко О.П. Миротворча діяльність українського війська. Перше десятиліття : [фотоальбом] / Олександр Клименко. – Київ : Неопалима Купина, 2004. – 224 с. – ISBN 966-8093-24-0
827699
  Зельманович І.І. Миротворча місія ООН на Донбасі: міф чи реальність? // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 187-194. – (Думка). – ISSN 2304-7410
827700
  Лук"яненко Л. Миротворча місія ООН. Погляд з України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 квітня (№ 68). – С. 5


  Мир не через поступки агресору, а через примус агресора до виконання Статуту про право націй на самовизначення.
827701
  Самарський О. Миротворча операція ООН в Донбасі: загрози безпеці України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 5


  "Проведення миротворчої операції ООН на окупованій Росією українській території Донбасу (далі - миротворча операція) впродовж уже досить тривалого часу періодично опиняється у фокусі уваги міжнародної та вітчизняної спільнот. Як відомо, про неї йшлося ...
827702
   Миротворча освіта // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-13 грудня (№ 47/49). – С. 4


  9 грудня 2019 року у конференц-залі центрального корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова відбувся круглий стіл "Освіта заради миру та розвитку людства" за участі Федерації всесвітнього миру та Української Ради Миру.
827703
  Костенко Г. Миротворча стратегія ООН: історія та сучасність / Г. Костенко, Ю. Островська // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 36-39
827704
  Зиновский Ю.Г. Миротворческая практика в современных условиях: механизмы и проблемы реализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 54-67. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
827705
  Дзейтова М.Х. Миротворческое образование: направления и формы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 8. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются основные направления и формы реализации миротворческого образования - нового направления педагогической науки. Описываются миротворческие образовательные инициативы различных организаций по всему миру, раскрывается сущность реализуемых ...
827706
  Никитин А. Миротворчество ООН: обновление принципов, реформирование практики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 16-26. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0131-2227
827707
  Воронов К. Миротворчество стран Северной Европы: ответы на вызовы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 57-68. – ISSN 0131-2227
827708
  Суярко В.О. Миротворчий діалог / В.О. Суярко. – Київ, 1989. – 47с.
827709
  Тацюн Р.І. Миротворчий потенціал сучасної протестанської теології в Україні : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Тацюн Радислав Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
827710
  Штогрин І. Миротворчі ініціативи Бенедикта XV під час Першої світової війни (1914 - 1918 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 588-591. – ISBN 978-966-171-893-6
827711
  Шібель В.М. Миротворчі ініціативи розв"язання ізраїльсько-палестинського конфлікту у пост-біполярний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 305-315
827712
  Божко С.О. Миротворчі операції ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 20-25. – (Європейські дослідження)
827713
   Миротворчі операції і врегулювання конфліктів // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 83-134. – ISBN 978-966-2050-00-4
827714
  Білоцький С.Д. Миротворчі операції НАТО в Південно-Східній Європі: міжнародно-правовий аспект : [монографія] / С.Д. Білоцький ; за наук. ред. О.В. Задорожнього ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Промені, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 225-266 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол ред. Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-12-1
827715
  Гончар Б.М. Миротворчі операції НАТО на Балканах у контексті стратегічної ситуації в Європі 90-х років XX століття / Б.М. Гончар, В.В. Орлик. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-95. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми сучасної миротворчості, питання місця і ролі існуючих міжнародних організацій у запобіганні та врегулюванні кризових ситуацій і регіональних конфліктів на прикладі Балкан, аналізуються позиції зацікавлених сторін. The ...
827716
  Власюк Ю. Миротворчі операції НАТО як інструмент підтримання миру та безпеки // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 8-14. – ISSN 2312-9808
827717
  Бані-Насер Фаді Миротворчі операції ООН: теорія і практика / Бані-Насер Фаді // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 24-36. – ISSN 2221-5719
827718
  Джаїр Ван Дер Лейн Миротворчі операції та врегулювання конфліктів // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 139-140. – ISBN 978-0-19-883999-6
827719
  Тарді Т. Миротворчі операції: хиткий конценсус // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 85-104. – ISBN 978-966-7272-99-9
827720
  Комарова Л.В. Миротворчість як реалізація зовнішньополітичного курсу України // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 81-87. – ISSN 1728-3671
827721
  Тышка К. Мирохозяйственная проблема современных индустриальных государств / К. Тышка. – М., 1924. – 200с.
827722
  Медведков С.Ю. Мирохозяйственные связи капитализма и экономики США / С.Ю. Медведков. – М, 1988. – 187с.
827723
  Лихачев М.П. Мирош, мирский сын : Повесть / М.П. Лихачев. – Пермь, 1960. – 96с.
827724
  Войнар А.О. Мироэлементы в живой природе. / А.О. Войнар. – Москва : Высшая школа, 1962. – 94с.
827725
  Кедрина З.С. Мирсаид Миршакар / З.С. Кедрина. – Москва, 1954. – 40с.
827726
   Мирсаид Миршакар. – Сталинабад, 1961. – 67с.
827727
   Мирсаид Султан-Галиев и идеология национально-освободительного движения. – М., 1990. – 141с.
827728
  Кашшаф Г. Мирсай Амир // Песня жизни : драма в 4-х д., с прологом и эпилогом (6 карт.) : пер. сделан при участии авт. с окончательного варианта пьесы / М. Амир. – Казань : Татгосиздат, Сектор художественной литературы, 1949. – С. 100-106
827729
  Дёмин Михаил Мирская тропа : рассказы; повесть / Дёмин Михаил; М. Демин ; [Ил.: В. П. Муравьев]. – [Москва] : [Советский писатель], 1966. – 172 с. : ил.


  Содержание: Голос в сумраке; Родня; Ленка; Мирская тропа; Слепота
827730
  Пришвин М.М. Мирская чаша / М.М. Пришвин. – Тула, 1989. – 413с.
827731
  Пришвин М.М. Мирская чаша / М.М. Пришвин. – Москва, 1990. – 270с.
827732
  Богданов М.Н. Мирские захребетники : очерки из быта животных, селящихся около человека : с портр. автора и 25 рис. / [соч.] М.Н. Богданова, проф. зоологии Имп. СП(б) ун-та. – 6-е изд. – Москва ; Петроград : Тип. М. Меркушева, 1897. – [6], 184 с., 1 л. портр. (фронт.) : ил., портр.
827733
  Богданов М.Н. Мирские захребетники / М.Н. Богданов. – Изд. 20-е, просмотр. и испр. – Москва, 1960. – 119с.
827734
  Зарапин Д.Ф. Мирские захребетники / Д.Ф. Зарапин. – М, 1965. – 95с.
827735
  Ильенков В.П. Мирское сердце / В.П. Ильенков. – Москва, 1964. – 47с.
827736
  Горчаков Д.А. Мирской учитель : (рассказ для народа) / Д.А. Горчаков // Вопрос о школах грамотности в Енисейской губернии / Е.Ф. Кудрявцев. – Красноярск, 1885. – 23 с.
827737
  Колесников М.С. Миртовое кольцо. / М.С. Колесников. – Москва, 1972. – 96с.
827738
   Миру-мир. – [98] с.
827739
   Миру-мир !. – Москва, 1951. – 96с.
827740
   Миру-мир !. – Москва, 1952. – 142с.
827741
  Сурков А.А. Миру - мир! / А.А. Сурков. – Москва, 1951. – 176с.
827742
  Сурков А.А. Миру - мир! / А.А. Сурков. – Москва, 1953. – 200с.
827743
  Адрова Н.А. Мирцен и его кислородные производные : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Адрова Н.А. ; Лен. гос. ун-т ; Ботанический ин-т АН СССР. – Ленинград, 1952. – 8 с.
827744
  Рудой А.И. Миры / Анатолий Рудой. – 2-е изд., доп. – Киев : Кафедра, 2012. – 410, [2] с. : портр. – Библиогр. с. 409-410. – (Серия "Пучина людская"). – ISBN 978-966-2705-11-9
827745
  Вартбург М. Миры в столкновениях, века в хаосе // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С.116-125. – ISSN 0130-1640
827746
  Дмитрук М.А. Миры внутри нас? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1990. – 45с. – ISBN 5-07-001229-0
827747
  Альвен Х. Миры и антимиры. Космология и антиматерия : Пер.со швед. / Х. Альвен. – Москва : Мир, 1968. – 120 с.
827748
  Дмитренко В. Миры и времена Лоуренса Альма-Тадемы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 40-62. – ISSN 1819-6268
827749
  Суханов П.А. Миры и меры / П.А. Суханов. – М., 1986. – 78с.
827750
  Стовба А.В. Миры права Герхарта Гуссерля // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (320). – С. 142-152. – ISSN 0131-8039
827751
  Шекли Р. Миры Роберта Шекли / Р. Шекли. – Москва : Мир, 1984. – 464с.
827752
  Желязны Р. Миры Роджера Желязны = Worlds of Rjger Zelazny / Р. Желязны. – Рига : Полярис. – ISBN 5-88132-200-2
Т.1 : Витки.Черный трон. – 1995. – 447с.
827753
  Зеликович Э.С. Миры Солнц : очерки звездной астрономии / Э.С. Зеликович. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 80 с.
827754
  Зеликович Э.С. Миры Солнц : очерки звездной астрономии / Э.С. Зеликович. – 2-е изд., доп. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 78 с.
827755
  Тимонен А.Н. Мирья : роман / Антти Тимонен ;. – Петрозаводск : Карелия, 1969. – 591 с.
827756
  Тимонен А.Н. Мирья : роман / Антти Тимонен ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 559 с.
827757
  Мачульский Г.К. Мис ван дер Роэ / Г.К. Мачульский. – Москва, 1969. – 256 с.
827758
  Феденьов Р.К. Мис Горн / Р.К. Феденьов. – Київ, 1982. – 60с.
827759
  Задорожний Олексій Мис Рока // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 42
827760
   Мисик Анатолій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 317-318 : фото
827761
  Перец Павел Мисимское сражение : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 50-57 : Фото
827762
  Бъекстон Н. Мисия на Балканите / Н. Бъекстон. – София : Климент Охридски, 1987. – 150 с.
827763
  Сарибекян А. Миски второй половины VI - начала V вв. до н. э. с. Бельского городища // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 601-603. – ISBN 978-966-171-783-0
827764
  Волинська А. Мисковець Тетяна Григорівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 14 : Тетяна Мисковець. – С. 3-31.
827765
  Шевчук В.О. Мисленне дерево : роман-есе про давній Київ / В.О. Шевчук. – Київ : Молодь, 1989. – 360 с. – (Пошук). – ISBN 5-7720-0261-9
827766
  Гетьман І.В. Мисленнєва діяльність у правовій герменевтиці як квінтесенція процесу адаптації законодавства України до європейського права // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 13-21. – ISSN 2224-9281
827767
  Задорожна Л.М. Мисленнєвий акт і мисль як об"єкт поетичного зображення у Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 12-15
827768
  Петік Я.О. Мисленнєвий експеримент в політичній філософії XX століття // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 28
827769
  Гусакова Марина Мисленнєві професійні компетенції майбутніх психологів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.191-199. – ISSN 1810-2131
827770
  Жаборюк О.А. Мислення - як сутнісний фактор визначення та таксономії речення // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 97-103. – (Серія "Філологічні науки")
827771
   Мислення в діяльності молодших школярів. – К., 1981. – 155с.
827772
  Мінаков М. Мислення в лабетах традицій : пошуки ідентичності в українському філософському процесі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С.58-63
827773
  Калабуха Л. Мислення для успіху / запитувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 31


  Письменниця та бізнес-тренерка Людмила Калабуха про потребу змінити психологічні установки.
827774
  Чуйко В.Л. Мислення і науковий метод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто взаємовідношення мислення і методу, появу нового методу як наслідок креації, яка відбувається під впливом змін у сфері онтологічних та епістемологічних уявлень.
827775
  Мул С.А. Мислення офіцера і підвищення його ефективності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 939-947. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 23). – ISSN 2072-4772
827776
  Субурай О. Мислення повільне та швидке // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 47-48
827777
  Канеман Д. Мислення швидке й повільне = Thinking, fast and slow / Деніел Канеман ; з англ. пер. Максим Яковлєв. – Київ : Наш формат, 2017. – 479, [1] с. : іл. – Пер. вид.: Thinking, fast and slow / Daniel Kahneman. New York, Farrar, Straus and Giroux, 2011. – Бібліогр.: с. 479-480 та в прим.: с. 458-478. – ISBN 978-617-7279-18-0
827778
  Гура В.Л. Мислення як інструмент пізнання реального чи ідеального // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 28-37
827779
  Кравченко А.А. Мислення як фактор становлення сучасної особистості: філософсько-освітній аспект // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 52-57. – ISSN 2072-1692


  " В статті досліджуються особливості продуктивного мислення як найважливішої характеристики людини. Мислення не тільки осягає оточуючу реальність, але й творить новий світ і нове соціокультурне середовище. Головна мета статті полягає у аналізі ...
827780
  Малинська Н.А. Мислеформа "небо" в поетичному світі Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 68-72.
827781
  Мангер І. Мисливець за привидами : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 278-287
827782
  Гайовий Г. Мисливець і шпак : байки й побрехеньки, великі й маленькі, та правдиві історії не без алегорії - всі заримовані й цілеспрямовані / Гриць Гайовий. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 92с. – ISBN 966-8387-25-2
827783
  Мамін-Сибіряк Мисливець Омеля / Мамін-Сибіряк. – К., 1929. – 16с.
827784
  Корнєєв О.П. Мисливство -- галузь народного господарства / О.П. Корнєєв. – Київ, 1964. – 146с.
827785
  Аверін В.Г. Мисливство : порадник українського мисливця / В.Г. Аверін. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 253 с. : іл.
827786
  Кравченко Н. Мисливство ранньомодерного часу в світлі Литовських статутів // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 352-368. – (Нова серія ; вип. 21/22)
827787
  Чудійович І.Я. Мисливська "атлантида" Львівських Карпат : (історія і міфологія, статті та фото) / Ігор Яр. Чудійович. – Львів : Піраміда, 2017. – 266, [2] с. : іл. – Текст укр., пол. – Бібліогр.: с. 262-263. – ISBN 978-966-441-493-4
827788
  Ворона В. Мисливська байка : анекдотична бувальщина // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)


  Надруковано твори: «Мисливська байка», «Виробнича байка», «Чоловічий характер», «Непотріб», «Кохання в кишлаку», Кохання в мегаполісі», «Життя – не мед», «Кохання в гуртожитку», «Монолог самоти», «Пасіка».
827789
  Амічба Д.П. Мисливська мова як символ глибинної образності: до проблеми - інтерференція мовних фактів // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 3-10. – ISSN 2313-4593
827790
  Жигун С.В. Мисливська поема Б. Антоненка-Давидовича "Семен Іванович Пальоха": наративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 368-375


  У статті аналізується принципи побудови безфабульного твору у контексті дискусії про шляхи розвитку української літератури. Досліджено співвіднесення наративних та ненаривних елементів (описів, зокрема пейзажів, та роздумів). Також увагу приділено ...
827791
  Хоєцький П.Б. Мисливське господарство країн Європи / П.Б. Хоєцький, О.М. Похалюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 42-52. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
827792
  Проців О.Р. Мисливське господарство та полювання на пернатих у Галичині XIX - початку XX ст. = Hunting and hunting on birds in Galicia in 19th - early 20th century / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. – 320 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 240-269 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2988-97-0
827793
  Сацюк Б. Мисливські билиці / Б. Сацюк. – Київ, 1971. – 111 с.
827794
  Корнєєв О.П. Мисливські звірі України / О.П. Корнєєв. – К., 1960. – 44с.
827795
  Дмитренко А. Мисливські табу, повір"я і прикмети // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 20-28


  За матеріалами Західного Полісся
827796
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Вишня Остап. – Київ : Радянська Україна, 1954. – 64с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка "Перця" ; №14)
827797
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1958. – 236с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
827798
  Вишня Остап Мисливські усмішки / Остап Вишня. – Харків : Фоліо, 2006. – 255с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Українська література). – ISBN 966-03-3564-4
827799
  Вишня О. Мисливські усмішки / Остап Вишня. – Харків : Фоліо, 2007. – 255с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3919-4
827800
  Вишня О. Мисливські усмішки : для серед. та старш. шкільного віку : [8 кл. : позакласне читання] / Остап Вишня ; [упорядкув., передм., дод. Т. Щегельської]. – Київ : Національний Книжковий Проект, 2012. – 271, [1] с. – Сер. засн. в 2005 р. – Бібліогр.: с. 268-269. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-617-592-319-1
827801
  Вишня О. Мисливські усмішки / Остап Вишня ; [післямова Т.М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 251 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5692-4
827802
  Вишня О. Мисливські усмішки [Електронний ресурс] / Остап Вишня; студія "Книга вголос"; оформлення І. Баранов; читає Заслужений артист України Петро Панчук. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Системн. вимоги: 192kbs, 441000 Hz,16-bit, stereo.- Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ (8 год.) 1.Моя автобіографія 2.Письменники 3.Шмені Шевченка 4.Вольовий спосіб 5.Перші кроки 22.Сон кобили вороної 6.Круті часи 23.Ага будень?! 7.Держись хлопці 24.Як я рибу ...
827803
  Литвиненко В.Г. Мисливські усмішки Остапа Вишні в малюнках В.Г. Литвиненка. [Ізовидання] : Компакт листівок / Литвиненко В.Г. – Київ : Мистецтво, 1963. – 15 л. : 15 л. в обкладинці
827804
  Вишня О. Мисливські усмішки та інші оповідання / Остап Вишня. – Донецьк : БАО, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-481-200-6
827805
  Флос Р. Мисливці за орхідеями / Р. Флос. – Київ, 1965. – 265с.
827806
   Мисливці за студентськими головами. Чому іноземні ВНЗ активно борються за українського абітурієнта? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 лютого (№ 7)


  Європейські й американські ВНЗ активно взялися агітувати українських студентів виїжджати за кордон. Чому за кордоном так хочуть навчати наших студентів?
827807
  Покровський С.В. Мисливці на мамонтів / С.В. Покровський. – Київ : Веселка, 1969. – 228 с.
827808
  Шидловський П.С. Мисливці на мамонтів басейну Дніпра : навч. посібник / П.С. Шидловський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 140 с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 131-138. – ISBN 978-966-933-104-5
827809
  Покровський С.В. Мисливці на мамонтів. Селище на озері / С.В. Покровський. – Київ : Веселка, 1969. – 227 с.
827810
  Дяченко-Лисенко Любов Мислимо - спілкуючись: освітній і виховний потенціал сучасного шкільного курсу української мови : орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Рідна мова" для 8 класу / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-18
827811
  Дяченко-Лисенко Любов Мислимо - спілкуючись: освітній і виховний потенціал сучасного шкільного курсу української мови : орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Рідна мова" для 8 класу / Дяченко-Лисенко Любов, , Коваленко Сергій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 80-84
827812
  Псатій А. Мислимо ширше. Розвиток креативності на уроках хімії // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1/2) : Креативні уроки. – С. 6-21


  Креативність – важливий чинник, який сприяє успіху в багатьох сферах життя. Як відомо, хімія не завжди є улюбленим предметом тих, хто навчається, тому одне з головних завдань учителя – викликати інтерес до вивчення предмета.
827813
  Кралюк П.М. Мислителі "могилянського кола" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 238-240. – ISBN 978-966-373-777-5


  Як уже зазначалося, П. Могила діяв не сам. Навколо себе він зумів згуртувати людей, які допомагали йому реформувати православну церкву в Україні та Білорусі, розвивати освіту. Деякі з них, як зазначалося, стали співавторами чи навіть авторами окремих ...
827814
  Христокін Г.В. Мислителі грецької патристики про структуру філософії // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 235-243
827815
   Мислителі німецького Романтизму. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 588с. – ISBN 966-668-016-5
827816
  Поліщук О.П. Мислителі нового часу про художнє мислення і пізнання // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С.26-33. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
827817
  Ільїна А.Г. Мислителі української діаспори: Дмитро Донцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
827818
  Колодний А. Мислитель-богослов Іван Музичка жив з Україною в серці // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 536-548. – ISBN 978-617-696-609-8
827819
  Сюндюков І. Мислитель-кар"єрист, гетьман і цар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 42-43). – С. 20


  Феофан Прокопович і круті зміни світогляду на тлі переломної доби.
827820
  Сюндюков І. Мислитель-кар"єрист, гетьман і цар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 березня (№ 46/47). – С. 21


  Феофан Прокопович: круті зміни свтогляду на тлі переломної доби.
827821
  Сюндюков І. Мислитель-кар"єрист, гетьман і цар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 21


  Феофан Прокопович і круті зміни світогляду на тлі переломної доби.
827822
  Ханко О. Мислитель / Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2006. – 190с. – ISBN 966-96592-3-X
827823
  Туранли Ф. Мислитель епохи / Ферхад Туранли // Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – С. 110-113
827824
  Трачук Т.А. Мислитель і час (Володимир Здоровега. Громадянська позиція і творчість) // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 67-71


  У статті робиться спроба дослідити, наскільки наукова і публіцистична творчість одного із найавторитетніших українських учених-журналістикознавців Володимира Здоровеги була залежна від його світогляду, критичного сприйняття суспільно-політичних реалій ...
827825
  Колодний А. Мислитель української православної діаспори // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 12


  Відомий український православний богослов із Канади, професор Степан Ярмусь.
827826
  Царук А. Мислитель, глибину якого ми ще не осягнули // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 28-31 грудня (№ 52). – С. 11


  Кердіваренко Олександр Федорович - прозаїк, поет, гуморист, сатирик, журналіст.
827827
  Кінько Т. Мислити творчо, творити осмислено, з вірою в Україну, її майбутнє... // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 21-29. – ISSN 0130-7037


  За матеріалами книги "Україна - ЄС: спільний інноваційний простір - спільне майбутнє".
827828
  Дністровий А. Мислити, як вільні люди // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Професор Леонід Ушкалов про світовий марш Сковороди, небезпеки стирання пам"яті та українське бароко
827829
  Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 247-258. – ISBN 978-966-668-480-9
827830
  Фербер Э. Мисс Бобби / Э. Фербер. – М, 1928. – 224с.
827831
  Кристи А. Мисс Марпл / А. Кристи. – Ростов-на-Дону
Т. 2. – 1991. – 509 с.
827832
  Дефорест Дж. Мисс Равенел уходит к северянам : роман / Джон Дефорест ; пер. с англ. А. Старцева. – Москва : Художественная литература, 1972. – 432 с.
827833
  Чейз Д.Х. Мисс Шамвей и черная магия : роман / Джеймс Хедли Чейз ; пер. с англ. В. Зайца // Английский детектив : [сборник] / [сост. Ю.Г. Попсуенко ; худож. В.И. Харченко]. – Киев : СВЕНАС, 1992. – С. 265-429 : ил. – ISBN 5-85722-030-0
827834
  Дворник Ф. Миссии греческой и западной церквей на Востоке в средние века / Ф. Дворник. – М., 1970. – 21с.
827835
  Соколов А. Миссии и мутации библиотек. Раздумья интеллигента-книжника // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 14 (104). – С. 2 - 10. – ISSN 1727-4893
827836
  Махль С. Миссии ОБСЕ в Балтии // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 235-247. – ISBN 5-7712-0333-5
827837
  Иерей Георгий Рой Миссионерский потенциал православного богослужения : к вопросу об идейном содержании и формах миссионерского богослужения // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 199-206
827838
  Гаранин И.П. Миссионерство и антимиссионерское движение в Китае в 80-90-х гг. XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Гаранин И.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 24л.
827839
  Халиди Мустафа аль Миссионеры и империализм в арабских странах / Халиди Мустафа аль, Фаррух Омар. – Москва : Издателство восточной литературы, 1961. – 171 с.
827840
  Воронцов В.Б. Миссионеры и их наследники / В.Б. Воронцов. – Москва, 1986. – 238с.
827841
  Вулф В. Миссис Дэллоуэй / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2012. – 223, [1] с. – (Лениздат-классика). – ISBN 978-5-4453-0076-2
827842
  Шредер Йенс Миссия "Челленджер" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 86-95. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
827843
  Бендерский И. Миссия Балашева и Лев Толстой. Романное слово и историческая рефлексия // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 11 (1039). – С. 116-129. – ISSN 0130-7673


  Миссия А.Д. Балашева в июне 1812 г. - в романе Л. Толстого
827844
  Грабарь Н. Миссия библиотек в условиях элекронно-информационной революции / Н. Грабарь, Т. Соловская // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 8-10. – ISSN 1811-377X
827845
  Суворова В. Миссия библиотеки в контексте социального партнерства / Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2011. – № 4. – С. 20-23
827846
  Ракуц Н.В. Миссия была невыполнима // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 87-100. – ISSN 0044-748Х


  Иезуитские редукции к югу от Буэнос-Айреса в XVIII в.
827847
  Карлов Ю.Е. Миссия в Ватикан / Ю.Е. Карлов. – Москва : Международные отношения, 2004. – 231с. – ISBN 5-7133-1213-5
827848
  Чейз Дж.Х. Миссия в Венецию : Детективные романы / Дж.Х. Чейз. – Москва : Эксмо-Пресс, 1997. – 560с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-000045-6
827849
  Чуйков В.И. Миссия в Китае / В.И. Чуйков. – Москва : Военное издательство, 1983. – 252 с.
827850
  Невеш Мариу Миссия в Москве: Опыт первого порт. посольства в Стране Советов / Невеш Мариу. – М,, 1987. – 174с.
827851
  Хаггард Г.Р. Миссия в Трансвааль / Г.Р. Хаггард. – Москва : Наука, 1973. – 237с. – (Путешествия по странам Востока)
827852
  Булат С.А. Миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни / С.А. Булат, С.Н. Белова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 17-31. – ISSN 1609-4646


  В статье обосновывается миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни. Раскрываются сущностные характеристики высшего профессионального образования, требования к ...
827853
  Капшицер В.А. Миссия Генриха Киллинга / В.А. Капшицер. – М., 1965. – 110с.
827854
  Щигленко Евгений Миссия Дауля Валленберга : Биография // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 171-178 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
827855
  Попов М.В. Миссия Е.А.Бабушкина в Иране / М.В. Попов. – Москва, 1974. – 160 с.
827856
  Недев Т. Миссия Европейского Союза и США в глобализирующемся мире // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 228-236. – ISSN 1606-951Х
827857
  Князева Елена Миссия золотой рыбки / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 84-87 : фото
827858
  Чернявская Е.И. Миссия и цели реструктуризации предприятий: некоторые аспекты // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 155-158. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
827859
  Колупаев В.Е. Миссия иезуитов среди русских эмигрантов в Аргентине в XX веке // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 81-94. – ISSN 044-748Х
827860
  Пчелин Н.Г. Миссия иезуитского ордена в Китае 1579-1842. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Пчелин Н.Г.; Рос.акад.Ин-т востоковед.Санкт-Петербург.филиал. – Санкт-Петербург, 1999. – 26л.
827861
  Будный Виктор Миссия консула // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 82-83 : Фото
827862
  Живкова Л. Миссия культуры - ответственность перед будущим / Л. Живкова. – София, 1980. – 34с.
827863
  Яковлев Егор Миссия Манна : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 48-55 : Фото
827864
   Миссия мира. – М., 1959. – 164с.
827865
  Клейнер Г.Б. Миссия Москвы как объекта стратегического планирования // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 20-30. – ISSN 0869-0499
827866
  Москателли О. Миссия невыполнима // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 6 (124). – С. 38-40
827867
  Прса М. Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 169-187. – ISBN 5-7712-0333-5
827868
  Якоби Ф. Миссия ОБСЕ в Грузии // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 135-145. – ISBN 5-7712-0327-0
827869
  Нойккирх К. Миссия ОБСЕ в Молдове // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 121-135. – ISBN 5-7712-0327-0
827870
  Санино С. Миссия ОБСЕ в Союзной Республике Югославия // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 131-145. – ISBN 5-7712-0333-5
827871
  Мерлинген М. Миссия ОБСЕ в Хорватии: взгляд из Загреба / М. Мерлинген, Ж. Муйич // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 209-223. – ISBN 5-7712-0333-5
827872
  Алиев Ф.М. Миссия посланника русского государства А.П. Волынского в Азербайджане (1716-1718 гг.) / Ф.М. Алиев ; АН АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм, 1979. – 122 с.
827873
  Емельянова И. Миссия современного классического государственного университета / И. Емельяновва // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 11. – С. 12-16. – ISSN 0321-0383
827874
   Миссия социального служения (Интервью с ректором РГСУ В.И.Жуковым) / В.И. Жуков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 31-49. – ISSN 0869-3617


  Российский государственный социальный университет
827875
  Суворова В.М. Миссия универсальной научной библиотеки и популярное библиотековедение: повышаем квалификацию // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 54-58. – ISSN 0130-9765


  Опыт универсальной научной библиотеки - методического центра - по пропаганде и продвижению популярного библиотековедения и его форм в виде статей в журнале "Вестник библиотек Москвы", цикла открытых лекций ведущих отечественных библиотековедов, ...
827876
  Ортега-и-Гассет Хосе Миссия университета (фрагменты) / Хосе Ортега-и-Гассет // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 8. – С. 46-52. – ISSN 0321-0383


  То, чем современный университет должен быть в первую очередь. Университет, профессия и наука
827877
  Салахов М. Миссия университета :200 лет спустя // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.49-62. – ISSN 0869-3617


  До 200-річчя Казанського ун-ту
827878
  Захаров И.В. Миссия университета в европейской культуре / И.В. Захаров, Е.С. Ляхович. – Москва : Фонд "Новое тысячелетие", 1994. – 240с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-86947-005-6


  Книга - первое учебное пособие в нашей стране по современному пониманию философии природы
827879
  Леонова Ольга Анатольевна Миссия университета в региональном образовательном пространстве // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 72-73. – ISSN 1726-667Х
827880
  Карамурзов Б.С. Миссия университета и проблемы формирования российской социально-культурной идентичности // Философские науки. Спецвыпуск : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 26-42. – ISSN 0235-1188
827881
  Черванев И.Г. Миссия университета и раздумья об Alma Mater / И.Г. Черванев // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2006. – № 3. – С.4-16


  О Харьковском университете им. В.Н. Каразина.
827882
  Криворак А. Миссия экономической теории в формировании экономического мировоззрения // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 54-56. – ISSN 1810-3944
827883
  Глебова Ника Миссия: аниматор // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 74-81 : фото
827884
  Погодин Н.Ф. Миссурийский вальс / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1949. – 72с.
827885
  Погодин Н.Ф. Миссурийский вальс / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1950. – 148с.
827886
  Гринвуд Р Мистер Бантинг в дни мира и в дни войны. / Р Гринвуд. – Москва, 1943. – 495с.
827887
  Уэллс Г.Д. Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь / Г.Д. Уэллс. – М, 1960. – 264с.
827888
  Уэллс Г.Д. Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь / Г.Д. Уэллс. – Минск, 1961. – 263с.
827889
  О"Флаєрти Мистер Гильхули / О"Флаєрти. – Ленинград, 1927. – 241с.
827890
  Линч Б. Мистер Джеймс ищет черепа : роман / Б. Линч; Перев. с исп. М. Белинкиной. – М., 1969. – 208с.
827891
  Рискин Р. Мистер Дидс выходит в люди / Р. Рискин. – М, 1943. – 184с.
827892
  Ефимов Б.Е. Мистер доллар : (политические карикатуры) / Б.Е. Ефимов. – Москва : Правда, 1948. – 64 с.
827893
  Котыхов В. Мистер золотые ноги // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4


  Зрители сходили с ума от его "горящих подошв", и не было женщины, которая не мечтала хотя бы раз в жизни станцевать с Фредом Астером. Никто не мог сравниться в танцевальной изысканности с этим "мистером золотые ноги", гением степа ХХ века. Однажды, ...
827894
  Туровская Л. Мистер Икс на все времена. 5 сентября (1975) - 45 лет со дня смерти Георга Карловича Отса, советского эстрадного и оперного певца // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 2


  Отс Георг Карлович (1920-1975) - советский эстонский эстрадный и оперный певец (лирический баритон). Народный артист СССР (1960). Лауреат двух Сталинских (1950, 1952) и Государственной премии СССР (1968).
827895
  Казакевич Р.А. Мистер Пайпс фальсифицирует историю : О книге Р. Пайпса "Социал-демократия и рабочее движение в С.-Петербурге, 1885-1897" / Р.А. Казакевич, Ф.М. Суслова. – Ленинград : Лениздат, 1966. – 182 с.
827896
  Милн А.А. Мистер Пим проходит мимо / А.А. Милн. – М, 1957. – 58с.
827897
  Маршак С.Я. Мистер Твистер / С.Я. Маршак. – М, 1962. – 36с.
827898
  Чертанов М. Мистер Уэллс видит всё насквозь // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 8. – С. 40-45. – ISSN 0130-7045
827899
  Аллан Т. Мистер Финч делает деньги = Ted Allan. The money makers : пьеса в 3-х д., 5-ти карт. / Т. Аллан ; пер. с англ. В. Абрамова. – Москва : Искусство, 1958. – 131 с.
827900
  Вилье Жерар де Мистер ЦРУ : [романы : пер. с фр. / Жерар де Вилье ; худож. А. Шуплецов]. – Москва : ИнтерДайджест, 1993. – 397 с. – Содерж.: Мистер ЦРУ; Операция "Генри". – (Совершенно секретно). – ISBN 5-86595-078-9
827901
  Байрон Д.Г. Мистерии : Вступительная статья и комментарии П.С.Когана. / Д.Г. Байрон. – Москва; Ленинград, 1933. – 413с.
827902
  Гамсун К. Мистерии : роман / Кнут Гамсун ; [пер. с норв. Л. Лунгиной]. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 350, [1] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-066875-5
827903
  Штейнер Р. Мистерии древности и христианство = Das Christentum als mystische Tatsache / Рудольф Штейнер ; [ред. М. Орлова, Л. Шалганова]. – Москва : Духовное Знание ; СП "Интербук", 1990. – 123, [3] с. – Парал. тит. л. на нем. яз.
827904
  Маяковский В. Мистерия-буфф / В. Маяковский. – 2-е изд. – Москва. – 71с.
827905
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф / В.В. Маяковский. – Москва, 1972. – 174с.
827906
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня / В.В. Маяковский. – Москва, 1976. – 256с.
827907
  Маяковский В.В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня. Пьесы / В.В. Маяковский. – Москва : Детская литература, 1971. – 256с.
827908
  Пичко Н.С. Мистерия - миф или реальность? // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 418-421. – ISSN 1684-2618
827909
  Лысюк Н.А. Мистерия всепобеждающей любви : мифологические основания романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" / Лысюк Наталия Анатольевна ; КНУТШ. – Киев : Украина, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-8136-92-4
827910
  Иоффе И.И. Мистерия и опера / И.И. Иоффе. – Л, 1937. – 236с.
827911
  Масалов А.А. Мистерия призраков : скорее правда, чем вымысел : [роман] / Анатолий Масалов. – Чернигов : Десна, 2014. – 219, [1] с. – ISBN 978-966-50255-6-6
827912
  Россман Вадим Иосифович Мистерия центра: Идентичность и организация социального пространства в современных и традиционных обществах // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 42-57. – Бібліогр.: с. 45, 48, 51-52, 54-57. – ISSN 0042-8744
827913
  Зорин В.С. Мистеры миллиарды / В.С. Зорин. – Москва, 1968. – 270с.
827914
  Зорин В.С. Мистеры миллиарды / В.С. Зорин. – Москва, 1969. – 271с.
827915
  Зорин В.С. Мистеры Миллиарды / В.С. Зорин. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 326 с.
827916
  Сак Л.М. Мистецство скульптури. / Л.М. Сак. – К., 1971. – 72с.
827917
   Мистецтво. – 24с.
827918
  Українець А. Мистецтво аюрведи як складова системи освіти у Національному університеті харчових технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
827919
  Овчаренко Е. Мистецтво бачити красу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 9


  Виставка творів Василя Забашти та його родини "Суголосся".
827920
  Кілессо С.К. Мистецтво будівничих / С.К. Кілессо. – Київ, 1971. – 56с.
827921
  Панченко В.І. Мистецтво в контексті культури. : Автореф... доктор філос.наук: 09.00.08 / Панченко В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
827922
  Бабій Н. Мистецтво в публічному просторі західноукраїнських міст: очікування і реалії // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 43-48. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
827923
  Гринько О.А. Мистецтво в системі культури тоталітарного суспільства ( соціально-філософський аспект) : Автореф. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гринько О.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 с.
827924
  Гринько Олена Андріївна Мистецтво в системі культури тоталітарного суспільства (соціально філософський аспект) : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гринько Олена Андріївна ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 169 л. – Бібліогр.: с. 153-169
827925
  Брюховецька Л. Мистецтво високої напруги. Юрій Яновський і кіно // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 28 вересня (№ 35/36). – С. 21
827926
  Прокопенко І.В. Мистецтво газетного репортажу. / І.В. Прокопенко. – К, 1967. – 129с.
827927
  Чуйко О.Д. Мистецтво Галицько-Волинського князівства в культурному просторі європейського середньовіччя : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Чуйко Олег Дмитрович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
827928
  Лук"янчук Г. Мистецтво Георгія Нарбута як репрезентат України у світі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 листопада (№ 43/44)


  У США відбулася презентація англомовної монографії доктора мистецтвознавства, професорки Університету штату Огайо Мирослави Мудрак "Уявний світ Георгія Нарбута та створення українського бренду".
827929
  Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – Київ : Політвидав України, 1986. – 223 с.
827930
  Томан І. Мистецтво говорити / Іржі Томан ; [пер. з чеc. В.І. Романця]. – [2-е вид.]. – Київ : Політвидав України, 1989. – 292 с.
827931
  Томан І. Мистецтво говорити / І. Томан. – Київ : Україна, 1996. – 269с. – ISBN 966-524-017-Х
827932
  Казакевич Г. Мистецтво давніх кельтів як візуалізація релігійного метанаративу // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 60-62. – ISSN 2311-9896


  Мета статті полягає в тому, щоб з"ясувати, якою мірою декоративно-прикладне мистецтво древніх кельтів можна вважати візуалізацією релігійного метанаратива кельтської культури. Методологія заснована на застосуванні структурного і семіотичного підходів, ...
827933
  Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України : Історичний нарис / Ф.С. Уманцев. – Київ : Либідь, 2002. – 328с. – 7Уман Шифр дубл. – ISBN 966-06-0255-3


  Розглядаються закономірності розвитку українського мистецтва в період від XIII ст. до середини XVIII ст. Для мистецтвознавців, широкого кола читачів
827934
  Руденко О.О. Мистецтво дибинецької кераміки в художній культурі Київщини XIX - XX століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Руденко Олександра Олександрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
827935
   Мистецтво екрана. – К. : Мистецтво, 1966. – 361 с.
827936
  Тримбач С. Мистецтво жити Миколи Рашеєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 31


  Кінокласик написав книгу - про себе і своє життя, в кіно і не тільки.
827937
  Бутенко Я. Мистецтво зі смітника // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 23


  Творчість румунського колажиста Йона Бирладеану є прикладом того, як суспільство намагається розв"язати питання історичної травматичної пам"яті.
827938
  Мазепа В.І. Мистецтво і духовне багатство людини / В.І. Мазепа. – Київ, 1967. – 107с.
827939
  Афанасьєв В.А. Мистецтво і духовне збагачення суспільства / [В.А. Афанасьєв, Н.М. Капельгородська, Ю.О. Станішевський та ін.] ; відпов. ред. О.Г. Костюк ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1989. – 208, [1] с. – Бібліогр.: Ббіліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-12-009256-Х
827940
  Гончаренко М.В. Мистецтво і естетичне виховання / М.В. Гончаренко. – К., 1963. – 295с.
827941
   Мистецтво і життя. – К., 1978. – 112с.
827942
   Мистецтво і життя. – К., 1987. – 146с.
827943
  Гозенпуд А.А. Мистецтво і література та їх пізнавальне значення : додаток до журналу Більшовик України № 2 / А.А. Гозенпуд; відп. ред.: Ф. Єневич. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б)У, 1941. – 32 с.
827944
   Мистецтво і революціна боротьба. – К., 1989. – 259с.
827945
  Безгін І.Д. Мистецтво і ринок : нариси / І.Д. Безгін. – Київ : Компас, 2005. – 544 с. – ISBN 966-7170-46-2
827946
  Афанасьев В.А. Мистецтво і сучасність / В.А. Афанасьев; ред. В.А. Афанасьєв. – Київ, 1980. – 236 с.
827947
  Гончаренко М.В. Мистецтво і техніка / М.В. Гончаренко. – Київ, 1966. – 80с.
827948
  Харковина Є.Г. Мистецтво килимарства Полтавщини XVIII - початку XXI століть в художній культурі України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Харковина Євгенія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
827949
   Мистецтво кіно. – Київ
№ 2. – 1981
827950
  Семенчук І.Р. Мистецтво композиції і характер / І.Р. Семенчук. – Київ : Вища школа, 1974. – 136 с.
827951
  Кармазин-Каковський Мистецтво Лемківської церкви = De arte sacra ecclesiarum Lemcoviensium / Кармазин-Каковський; Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи. – Рим : Укр.катол.унів., 1975. – 308с. : іл. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. унів. ; Т.12)
827952
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3/4 (159/160). – 2019. – 60 с. – Резюме укр., рос. мовами
827953
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 5/6 (161/162). – 2019. – 60 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос. мовами
827954
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9 (175), дод. 4 : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Одеса, 30.06-01.07.2020 р.). – 2020. – 55, [1] с.
827955
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9 (175), дод. 6 : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Вінниця, 17-18.09.2020 р.). – 2020. – 76, [4] с.
827956
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9 (175), дод. 7 : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Ужгород, 24-25 вересня 2020 р.). – 2020. – 45, [3] с.
827957
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9 (175), дод. 9 : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Івано-Франківськ, 15-16 жовтня 2020 р.). – 2020. – 52, [4] с.
827958
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю. В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 3 (179) : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Дніпро, 18-19 лютого 2021 р.). – 2021. – 102, [3] с.
827959
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 6 (182) : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Луцьк, 10-11 червня 2021 р.). – 2021. – 56 с.
827960
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 7 (183) : Матеріали треніиг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Одеса, 15-16 липня 2021 р.). – 2021. – 63, [1] с.
827961
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 9 (185) : Матеріали тренінг-програми для лікарів "Мистецтво лікування" (Вінниця, 7-8 жовтня 2021 р.). – 2021. – 56 с.
827962
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 10 (186) : Матеріали конгресу "УкрМедІнфо-2021" (Київ, 20-21 грудня 2021 р.). – 2021. – 64 с.
827963
   Мистецтво лікування = Искусство врачевания : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Вороненко Ю.В. [та ін.]. – Київ : Медікс груп, 2003-. – ISSN 1729-2344
№ 1 (187) : Матеріали науково-практичної конференції "УкрМедІнфо" (Хмельницький, 20 січня 2022 р.). – 2022. – 40 с.
827964
  Фромм Е. Мистецтво любові = The art of loving / Еріх Фромм ; [вступ. ст. Рут Нанда Аншен ; пер. з англ. В. Кучменко]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 188, [4] с. : іл. – Пер. за вид.: The art of loving / Erich Fromm. New York, 1956. - Назва серії зазнач. у вступ. ст. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Світові перспективи). – ISBN 978-617-12-3141-2
827965
  Славський Р. Мистецтво пантоміми / Р. Славський. – Київ : Мистецтво, 1970. – 128 с.
827966
  Рябчук М. Мистецтво переміщення стін у східному напрямку // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 2-11


  "Трагедія Центральної Європи" Мілана Кундери по трьох десятиліттях.
827967
  Крупник Л. Мистецтво під наглядом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 49 (733) , 10.12-16.12.2021. – С. 40-44. – ISSN 1996-1561


  Система управління культурою в СРСР відповідала умовній моделі «держава-інженер», коли, володіючи майже всіма засобами виробництва культурних цінностей та їхнього поширення, а також коштами, здійснювали політику підтримки лише тих напрямів культурної ...
827968
  Різун В. Мистецтво повелівати словом // Вітчизна, 2001. – №5-6


  Бесіда з директором Інституту журналістики
827969
  Гуцало Є.П. Мистецтво подобатись жінкам : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 358 с.
827970
  Семенчук І.Р. Мистецтво портрета / І.Р. Семенчук. – К., 1993. – 188с.
827971
  Здоровега В.Й. Мистецтво публіциста / В.Й. Здоровега. – Київ, 1966. – 175с.
827972
  Колодяжний В. Мистецтво рятувати життя. Як у давнину виганяли здих духів, лікувалися в лазнях та боролися з епідеміями, розповідають у Національному музеї медицини // Україна молода. – Київ, 2021. – 9-10 листопада (№ 117/118)


  "Медицина - найблагородніше з усіх мистецтв. Ці слова видатного грецького мислителя Гіппократа дуже влучно характеризують величну сутність і дивовижну наповненість історією Національного музею медицини України. Він прийняв перших відвідувачів 1982 ...
827973
  Кривушенко Я.О. Мистецтво севрського фарфору XVIII – початку XIX століть в культурному просторі України : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кривушенко Ясміна Олегівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр. : 12 назв
827974
  Ковалів Б. Мистецтво слова / Борис Ковалів. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 111, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1997-9
827975
  Ткаченко А. Мистецтво слова (вступ до літературознавства) : Підручник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / А. Ткаченко. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 448 с. – ISBN 966-95249-0-3
827976
  Ткаченко Анатолій Мистецтво слова (вступ до літературознавства) : Підручник для студ. вищ. навч. закладів з гуманітарних спеціальностей філологія, журналістка, літерат. творчість / Ткаченко Анатолій; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і доповн. – Київ : Київський університет, 2003. – 448с. – ISBN 966-594-338-3
827977
  Мазуркевич О.Р. Мистецтво слова і комуністичне виховання / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1962. – 40с.
827978
  Лобановський Б.Б. Мистецтво стародавнього Єгипту. / Б.Б. Лобановський. – Київ, 1972. – 83с.
827979
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996
827980
   Мистецтво та освіта. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997
827981
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 1. – 2001
827982
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
827983
   Мистецтво та освіта : науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
827984
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
827985
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
827986
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний ж-л. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
827987
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
827988
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
827989
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2003
827990
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004
827991
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004
827992
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2005
827993
   Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2006
827994
  Касіян В.І. Мистецтво Тараса Шевченко / В.І. Касіян. – Київ : Знання, 1963. – 78 с.
827995
   Мистецтво України : Біографічний довідник. – Київ : Українська енциклопедия, 1997. – 700с. – ISBN 588500-042-5
827996
   Мистецтво України 1991-2003 = Ukrainian Art 1991-2003 : Альбом. – Київ : Мистецтво, 2003. – 416 с. – ISBN 966-577-002-0
827997
   Мистецтво управління персоналом : Таланти і лідери. / Л. Савицька, В. Тарнавський, Ю. Наврузов, П. Шеремета, Н. Козак, В. та ін. Тараненко; Відп. ред. Ю. Наврузов, Н. Черепухін. – Київ : Вид-во Олексія Капусти = Бібліотека журналу "Управління компанією". – ISBN 966-96135-0-7
Кн.1. – 2002. – 300с.
827998
  Карасьов М.М. Мистецтво художнього читання / М.М. Карасьов. – К., 1965. – 146с.
827999
  Гужва О.П. Мистецтво як репрезентант духовної культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 149-157


  Роскривається сутність мистецтва як прояву духовного буття, що віднаходить себе у складних буттєвих колізіях, до вирішення яких стають причетними індивідуальна та суспільна свідомість. Раскрывается сущность искусства как проявления духовного бытия, ...
828000
  Кубланов Б.Г. Мистецтво як форма пізнання дійсності / Б.Г. Кубланов. – К, 1967. – 126с.
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,