Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
827001
  Грабовський С. "Народні месники": міфи та реальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 вересня (№ 174/175)


  Чи знають українські розвідники хоча б щось про радянських партизанів?
827002
  Зубрихіна О.О. "Народні оповідання" Марка Вовчка в перекладі Івана Тургенєва // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 16-20. – ISSN 1996-9872
827003
  Цимбал Б. "Народні оповідання" Марка Вовчка: втрати, пошуки, знахідки


  У статті досліджено історію автографа "Народних оповідань" Марка Вовчка, який складався з двадцяти творів.
827004
  Руденко В.Н. "Народное вето" как институт непосредственной демократии // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 3. – С.16-23. – ISSN 0132-0769
827005
  Бондаренко А.Ф. "Народное целительство": психологический анализ феномена // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.167-181
827006
  Зайцев Б. "Народные дружины" на улицах Англии // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
827007
  Передерій В.Ф. Народні маси - вирішальна сила суспільного прогресу / В.Ф. Передерій. – Київ, 1956. – 40с.
827008
  Квітка К.В. Народні мелодії : з голосу Лесі Українки записав и упорядив Климент Квітка. – Київ : [Склад вид. в Гуртовій кн. коморі "Час"]
Ч. 1. – 1917. – 128 с. : нот. – Літограф. текст піісень


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
827009
  Квітка К.В. Народні мелодії : з голосу Лесі Українки записав и упорядив Климент Квітка. – Київ : [Склад вид. в Гуртовій кн. коморі "Час"]
Ч. 2. – 1918. – С. 129-229 : нот. – Літограф. текст піісень


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
827010
  Кизя Л.Є. Народні месники / Л.Є. Кизя. – Львів, 1960. – 172с.
827011
  Кейда Ф.Ф. Народні месники України у фольклорі / Федір Кейда, Степан Мишанич ; М-во освіти України, Донецький держ. ун-т. – Донецьк : Кассіопея, 1998. – 113 с. – ISBN 966-7418-07-3
827012
  Васянович О. Народні метеорологічні знання українців в електронних та друкованих засобах масової інформації (аналіз джерельної бази) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 69-75. – ISSN 0130-6936
827013
  Гриченко І.Т. Народні музеї Сумщини / І.Т. Гриченко, Л.П. Сапухіна. – Х., 1970. – 96с.
827014
   Народні музеї.. – К, 1964. – 52с.
827015
  Лисенко М.В. Народні музичні інструменти на Україні / М.В. Лисенко. – К., 1955. – 63с.
827016
  Потапчук І.М. Народні назви гідрографічних об"єктів у Західно-подільських говірках // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 40-41
827017
  Пошивайло С. Народні назви знарядь, споруд та інструментів, які використовуються у гончарному виробництві Полтавщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 580-583. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
827018
  Книш М.П. Народні назви птахів на Сумщині // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 2. – С. 99-105. – ISSN 1727-0200
827019
  Потапчук І.М. Народні назви частин річки та способу руху води в ній у західноподільських говірках // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 109-117. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
827020
  Давидюк Л. Народні наративи в "Спогадах" Юзефа Крашевського: тематико-жанрологічний аспект // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 12-16. – ISSN 2306-028X
827021
  Костюклу Н. Народні наративи про турецьких військовополонених Першої Світової війни на теренах України та Росії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 275-285


  Відомо, що під час Першої світової війни на фронтах Галіції, Румунії та Кавказу, де протистояння відбувалося між російськими та турецькими військами, обома сторонами було взято багато військовополонених. За різними підрахунками кількість турецьких ...
827022
  Давидюк Л. Народні наративи у "Спогадах з Полісся, Волині і Литви" Юзефа Ігнація Крашевського: тематико-жанрологічний аспект // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 216-224. – ISSN 0203-9494


  "У статті розглядаються народні оповідання, записані Юзефом Ігнацієм Крашевським під час перебування на Західному Поліссі. Особлива увага приділяється аналізу жанрових особливостей народних наративів, їх регіонального побутування. В ході дослідження ...
827023
  Гнатюк В.М. Народні новели / Володимиp Гнатюк З обpазками Володимира Кобринського. – Львів : Hакладом Укp. Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва і м. Шевченка], 1918. – 184 с. – Прим. дефектний, вилуч. пеpедм. с. V-XI
827024
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Вид. Куліш, 1858. – 189с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
827025
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург
Т. 2 : Два сини. Не до пари та ін. – 1862. – 207с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
827026
  Вовчок Марко Народні оповідання : Козачка. Два сини / Марко Вовчок. – Біла на Підляшшу : Пpосвіт.-Видавн. Т-во "Рідне Слово". [З дpук. Пpосвіт.-Видавн. Т-ва "Рідне Слово"], 1918. – 32 с.
827027
  Толстой Л.Н. Народні оповідання / Л.Н. Толстой. – Київ, 1919. – 47с.
827028
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : ДЛВ, 1958. – 136с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
827029
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1977. – 293с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
827030
   Народні оповідання. – К. : Наукова думка, 1983. – 504 с.
827031
  Вовчок Марко Народні оповідання : повісті та оповідання : для серед. шк віку / Марко Вовчок ; худож. В. Ульянова. – Київ : Веселка, 1983. – 276 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
827032
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1986. – 332с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка української класики "Дніпро")
827033
   Народні оповідання. – Київ, 1986. – 336 с.
827034
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1989. – 270с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – ISBN 5-308-00477-3
827035
   Народні оповідання / [ упоряд. С.В. Мишанич ]. – Київ : Техніка, 2008. – 448 с. – (Народні джерела). – ISBN 978-966-575-029-1
827036
  Вовчок Марко Народні оповідання. Повісті / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка, 2001. – 250 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0675-6
827037
   Народні оповідки про Пушкіна і Міцкевича = Opowiastki ludowe o Puszkinie i Mickiewiczu. – Київ; Люблін : Wojewodzki osrodek kultury w Lublinie, 2007. – 43c. – Тит. аркуш парал. українською та польською мовами. – ISBN 83-89464-08-X
827038
  Герасименко Л.С. Народні ополченці Києва під час першої спроби німців прорватись у місто (липень 1941 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль київських ополченців у відбитті першої спроби німців захопити Київ у Центральному секторі оборони міста в липні 1941 р. The article deals with the role of Kyiv emergency volunteer corps during the first attempt of German to capture the ...
827039
  Зінченко Н. Народні перекази та звичаї як основа фольклорно-етнографічних нарисів А.П. Свидницького / Н. Зінченко, А. Шкарупа
827040
  Хоменко Я. Народні перекази та легенди про шевченкову могилу. / Я. Хоменко, 1929. – 20с.
827041
   Народні перлини : укр. нар. пісні / [упорядкував Михайло Стельмах]. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 214 с. – Мініатюрне видання
827042
   Народні перлини. – Київ : Дніпро, 1971. – 391 с. – (Українські народні пісні)
827043
   Народні пісні : Записи Людмили Єфремової. – Київ : Наукова думка, 2006. – 575с. – ISBN 966-00-0437-0
827044
  Іваницький А. Народні пісні Берестейщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 34-56. – ISSN 0130-6936
827045
   Народні пісні братніх республік СРСР,. – К, 1987. – 28с.
827046
   Народні пісні братніх республік СРСР.. – Київ : Музична Україна, 1982. – 169 с.
827047
  Федькович Ю.А. Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича / Ю.А. Федькович. – Київ : Музична Україна, 1968. – 222с.
827048
  Верьовка Г. Народні пісні в записах Григорій Верьовки / Г. Верьовка. – Київ : Музична Україна, 1974. – 176с.
827049
  Вагилевич І. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / І. Вагилевич. – Київ : Музична Україна, 1983. – 160 с.
827050
  Манжура І.І. Народні пісні в записах Івана Манжури / І.І. Манжура. – Київ : Музична Україна, 1974. – 351с.
827051
  Нечуй-Левицький Народні пісні в записах Івана Нечуя-Левицького / Нечуй-Левицький. – Київ : Музична Україна, 1985. – 103 с.
827052
  Франко І.Я. Народні пісні в записах Івана Франка / І.Я. Франко; [упорядкув., передмова та прим. О.І. Дея]. – Львів : Каменяр, 1966. – 427 с.
827053
  Вовчок Марко Народні пісні в записах Марка Вовчка : Двісті українських пісень: Реставрація за рукописними та друкованими джерелами упорядкування / Вовчок Марко. – Київ : Музична Україна, 1979. – 216с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
827054
  Шашкевич М.С. Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича / М.С. Шашкевич; [упорядкув., вступ. ст. і прим. М.Й. Шалати]. – Київ : Музична Україна, 1973. – 112 с.
827055
   Народні пісні в записах Миколи Гоголя. – Київ : Музична Україна, 1985. – 208с.
827056
  Павлик М. Народні пісні в записах Михайла Павлика / М. Павлик; упорядкув. і примітки О.І. Дей, В.А. Качкан. – Київ : Музична Україна, 1974. – 320 с.
827057
  Маковей Народні пісні в записах Осипа Маковея / Маковей. – Київ : Музична Україна
2. – 1981. – 99с.
827058
  Тичина П.Г. Народні пісні в записах Павла Тичини / Павло Тичина. – Київ : Музична Україна, 1976. – 176 с., [1] арк. портр.
827059
  Мирний П. Народні пісні в записах Панаса Мирного та Івана Білика / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Музична Україна, 1977. – 198с.
827060
  Козланюк П.С. Народні пісні в записах Петра Козланюка / П.С. Козланюк. – Київ : Музична Україна, 1978. – 112с.
827061
  Руданський С.В. Народні пісні в записах Степана Руданського / С.В. Руданський. – Київ : Музична Україна, 1972. – 291 с. – (Українські народні пісні в записах письменників)
827062
  Романченко Т. Народні пісні в записах Трохима Романченка / Т. Романченко. – Київ : Музична Україна, 1980. – 104с.
827063
  Цимбора Ю. Народні пісні для мішаного і жіночого хору. / Ю. Цимбора, 1956. – 79с.
827064
  Ярошинська Є.І. Народні пісні з-над Дністра в записах Євгенії Ярошинської / Є.І. Ярошинська. – Київ : Музична Україна, 1972. – 322 с.
827065
  Дніпрова Чайка Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах / Л.О. Дніпрова Чайка (Василевська) ; упоряд., вступ. ст. і прим. О. І. Дей, В.Г. Пінчук. – Київ : Музична Україна, 1974. – 215 с. – (Українські народні пісні в записах письменників)
827066
   Народні пісні з голосу Параски Павлюк / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Від. фольклористики ; зібрав і упорядкував В. Сокіл ; [наук. ред. Г. Дем"ян ; вступ. слово С.П. Павлюк.]. – Львів : Афіша, 2009. – 203, [5] с. : фотоіл., ноти. – ISBN 978-966-02-4989-9
827067
   Народні пісні на слова Тараса Шевченко.. – К, 1961. – 240с.
827068
   Народні пісні сучасної Дніпропетровщини / М-во освіти і науки України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-383-794-9
Вип. 1 : Томаківський район / [упоряд.: Г. Пшенічкіна, А. Любимова]. – 2016. – 55, [1] с. : іл., табл., ноти. – Бібліогр. в підрядк. прим.
827069
  Малинська Н. Народні пісні та думи в оцінці С. Єфремова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 199-202. – ISBN 966-594-298-0
827070
   Народні пісні Чернігівщини у запису Валентина Дубравіна : [збірник. – Чернігів : Управління у справах преси та інформації, 2001. – 364 с. : портр. – ISBN 966-533-141-8
827071
  Денис Народні повір"я, звичаї і традиції при виборі імені для дитини на Опіллі / Денис, (Ханас) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 48-60. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
827072
  Жарков С.Н. Народні прикмети і завбачення погоди : На допомогу вчителеві при проведенні з учнями спостережень погоди / С.Н. Жарков; Пер. з видання Учпедгізу РРФСР. – Київ : Радянська школа, 1956. – 160с.
827073
  Маштакова Н.В. Народні прикмети як елемент мовної картини світу російської та німецької культур // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 322-329. – ISBN 978-966-2303-00-1
827074
  Зимомря М. Народні промисли Закарпаття у контексті фольклорних традицій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 201-206
827075
   Народні промисли Закарпаття.. – Ужгород, 1969. – 96с.
827076
  Ющенко Оксана Народні промисли та ремесла Поділля: історико-етнографічні дослідження краю XIX-XX ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 92-98. – ISSN 0130-6936
827077
  Сауляк Б. Народні промисли та ремесла українців як складова креативних індустрій // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 95-100. – ISSN 2664-4282
827078
  Данилюк Архип Народні промисли як важливий фактор економічного розвитку депресивних районів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 6-10. – Бібліогр. 8 назв
827079
  Данилюк Архип Народні промисли як важливий фактор економічного розвитку депресивних районів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 6-8
827080
  Тихонова Євгенія Анатолівна Народні Ради депутатів трудящих Болгарії у боротьбі за соціалізм / Тихонова Євгенія Анатолівна. – Київ : АН УРСР, 1954. – 164с.
827081
  Коцур Ю. Народні ремесла та промисли Роменщини у 20-30-х роках XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 70-77. – ISSN 0130-6936
827082
  Юрченко В. Народні розваги на українському ярмарку (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 49-55
827083
  Стецюк К.І. Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50-70-х роках 17 ст. / К.І. Стецюк. – К., 1960. – 364с.
827084
   Народні самодіяльні.. – К, 1982. – 172с.
827085
  Пригорницький В.В. Народні свята / В.В. Пригорницький. – Ужгород, 1989. – 146 с.
827086
  Закович М.М. Народні свята Радянського Прикарпаття / М.М. Закович. – Ужгород, 1971. – 80с.
827087
  Сенько С. Народні символи у фольклорі та металевих малих формах архітектури Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 83-86. – (Філологія ; Вип. 19)
827088
  Кирдан Б.П. Народні співці-музиканти на Україні / Б.П. Кирдан, А.Ф. Омельченко. – Київ, 1980. – 180с.
827089
   Народні співці радянської Украъни. – Київ, 1955. – 288 с.
827090
  Войтович Н. Народні способи захисту від шкідливих дій "нечистих" мерців (на польових матеріалах з Бойківщини) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 61-66. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
827091
  Жарков С.Н. Народні та наукові приміти про погоду / С.Н. Жарков. – Изд. 2-е. – Харків, 1929. – 96с.
827092
  Корнієнко І.С. Народні таланти / І.С. Корнієнко. – К, 1959. – 102с.
827093
  Соолмченко О.Г. Народні таланти Прикарпаття / О.Г. Соолмченко. – К., 1969. – 160с.
827094
   Народні твори про голодомор 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. в Україні, зібрані студентами-філологами Криворізького державного педагогічного університету в кінці XX - на початку XXI ст. : [збірник фольклорних творів про голодомор] / [вступ. стаття, упорядкування та прим. О.М. Гончаренко]. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2011. – 240 с. : фотогр. – Пам"яті жертв голодоморів в Україні присвячується. – Бібліогр.: с. 214-226. – ISBN 978-966-2311-66-2
827095
  Руденко Л. Народні традиції в екологічному вихованні учнів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.38-40. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
827096
  Сакович І.В. Народні традиції в українській художній промисловості. / І.В. Сакович. – К., 1975. – 183с.
827097
  Зюбровський А.В. Народні традиції випікання хліба в українців наприкінці XIX - на початку XXI століття : (за матеріалами Південно-Західного іст.-етногр. регіону) / Андрій Зюбровський ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наукова думка, 2018. – 189, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Покажч. геогр. назв: с. 188-190. – Бібліогр.: с. 140-158. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1646-0
827098
  Малець Н.Б. Народні традиції та звичаї в обрядовій культурі Українських Карпат кінця XIX-XX ст. / Н.Б. Малець, О.О. Малець // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 108-111. – ISSN 2520-6419


  "У статті автори розглядають народні традиції дерев.яного житлового будівництва; людину в народній казці; проблеми походження феномену писанкарства; роль води в традиційній обрядовості українців Карпат другої половини ХІХ–ХХ ст. Досліджують традиції та ...
827099
  Воробєй О. Народні традиції та методи виготовлення барвників та побутових засобів догляду за одягом на Поділлі в 20-ті - 60-ті рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 557-559. – ISBN 978-966-171-795-3


  За матеріалами польових досліджень.
827100
  Гуменюк П. Народні традиції та фольклор очима дитини (за творами О. Довженка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 304-310.
827101
  Король Н. Народні традиції у промисловому виробництві дитячого одягу в сучасній Україні: мистецька вартість стилістичних інтерпретацій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 234-240. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Проаналізовано інтерпретації народних традицій у дитячому одязі, який виготовляють на промислових підприємствах сучасної України. Зокрема, звенуто увагу на особливості стилізації кроїв, форм та декору народного костюма в сучасному одязі для дітей ...
827102
  Мухіна В.В. Народні традиції як елемент формування духовно-етичного та соціального розвитку особистості студента ВНЗ // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 152-159. – ISSN 2220-6310


  Статтю присвячено питанням формування духовного, етичного та соціального розвитку особистості студента вищого навчального закладу. Виділено й описано характерні особливості студентського віку. Визначені шляхи залучення студентської молоді до народної ...
827103
  Кедрова М.В. Народні університети культури / М.В. Кедрова. – Львів, 1959. – 16 с.
827104
  Шевченко Л.А. Народні університети на Україні / Л.А. Шевченко. – К, 1963. – 30с.
827105
   Народні університети.. – К, 1962. – 120с.
827106
   Народні усмішки. – Київ : Радянська Україна, 1959. – 64 с.
827107
   Народні усмішки / [упорядник Ф.Ю. Маківчук ; худож. Л.Б. Каплан ; грав. на дереві В.К. Стеценка]. – Київ : Держлітвидав, 1959. – 125 с. : іл. – Мініатюрне видання
827108
   Народні усмішки. – Киев : Дніпро, 1966. – 126 с. : іл. – Мініатюрне видання
827109
   Народні усмішки. – Київ : Дніпро, 1969. – 190 с. : іл. – Мініатюрне видання
827110
   Народні усмішки : українські анекдоти, жарти, дотепи. – Київ : Дніпро, 1974. – 206 с. : іл. – Мініатюрне видання
827111
   Народні усмішки. – К, 1986. – 310с.
827112
  Зюбровський А. Народні уявлення про забутий у печі хліб українського населення історико-етнографічної Волині кінця ХІХ – початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 5-14. – ISSN 2309-9356


  У запропонованій статті досліджується локальна специфіка, семантика та генеза народних світоглядних уявлень про властивості та функції, поведінкові стереотипи, табу та приписи, пов"язані із забутим у печі хлібом в українського населення ...
827113
  Павленко І. Народні уявлення про смерть (на матеріалі українських та російських паремій) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 36-41
827114
  Малаш О.В. Народні флорономени у болгарській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / Малаш Олександра Василівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
827115
   Народні хинські оповідання.. – 47с.
827116
  Ладний А. Народні хорові колективи: сучасний український контекст // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 216-222. – ISSN 2413-4767
827117
  Гафурова О.В. Народні художні промисли в Україні: проблеми правового регулювання / О.В. Гафурова, М.А. Дейнега // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 3. – С. 28-32. – ISSN 2226-3209
827118
  Габчак Н.Ф. Народні художні промисли та сувенірні бренди Закарпаття, пов"язаних з виготовленням сувенірної продукції, їх збереження та відродження в межах адміністративно-територіальних одиниць досліджуваної території // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 289-292
827119
   Народні художні промисли України. – Київ, 1979. – 99с.
827120
   Народні художні промисли УРСР. – Київ, 1986. – 142с.
827121
  Драгоманов М.П. Народні школи на Украйіні серед житьтьа і письменства в Россійі М. Драгоманова [Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії М. Драгоманова]. – Geneve ; Bale ; Lyon : Вид. "Гpомада" ; H. Georg, 1877. – 152 с. – (Les Ecoles Populaires en Ukraine par M. Dragomanow)
827122
  Шульгина Л. Народній Календар / Л. Шульгина. – Київ : Друкарня К.Ф. Книгоспілки
Ч. 3 : Великдень. – 1925. – 32 с.
827123
  Куліш М. Народній Малахій : трагедійне / Микола Куліш. – Філядельфія : Київ, 1952. – 67 с. – Шифр. дубл. 8ут Кулі.
827124
  Гусєв В.І. Народність / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 257. – ISBN 966-642-073-2
827125
  Сушицький Ф.П. Народність в творах Шевченка.. – Київ : Видав. педагогічного журналу "Вільна українська школа", 1918. – 13с.


  На тит. стор. підпис - В. Данилевич
827126
  Скупейко Л. Народність і народний характер як літературно-естетичні поняття в українській критиці 30-40-х років ХІХ ст.


  У статті проаналізовано зміст і функції понять "народність" і "народний характер" у контексті формування новочасного художнього мислення та усвідомлення національної своєрідності української літератури. Зазначено, що в літературно-критичній думці ...
827127
  Ляшенко І.Ф. Народність і національна характерність музики / І.Ф. Ляшенко. – К., 1957. – 92с.
827128
  Мудрик В.Г. Народність церковнопарафіяльної школи в Україні XVIII – XIX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 169-177
827129
  Кирилюк Е.П. Народність Шевченка. / Е.П. Кирилюк, 1949. – 9-24с.
827130
   Народність шкільних підручників Августина Волошина // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 189-206. – ISBN 978-966-671-338-7
827131
  Гамшеєва В.М. Народність як основа творчого методу Арама Хачатуряна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 133-135
827132
  Рева Л.В. Народність: ідейно-тематичні критерії українця і росіянина (на матеріалі творів "На пристані" В. Винниченка та "Вовчий перекат" І. Шмельова) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 226-229. – ISBN 978-966-171-217-0
827133
  Вовчок Марко Народнї оповіданя [Народні оповідання] / Марко Вовчок ; Переклав Василь Доманцький. – Львів : Накладом українсько-руської видавничої спілки
Т. 3. – 1904. – 335 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
827134
  Латухина Н.А. Народно-героическая эпопея В. Я. Шишкова "Емельян Пугачев" : Автореф... канд. филол.наук: / Латухина Н. А.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1954. – 17л.
827135
  Бычков С.П. Народно-героическая эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир" / С.П. Бычков. – Москва, 1949. – 40с.
827136
   Народно-господарський план Харківської області на 1935 рік. – Харків, 1935. – 407 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
827137
   Народно-господарчий план Києва на 1935 рік. – Київ : Видання Міськплану, 1935. – 216 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
827138
  Бартошевич А.В. Народно-гуманистические основы комедии Шекспира. (Вопросы поэтики). : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Бартошевич А.В.; Гос. ин-т театрального искусства им. А.В.Луначарского. Кафедра истории зарубежного театра. – М., 1965. – 20л.
827139
  Комиренко И.Д. Народно-демократическая партия Афганистана на новом этапе революционных преобразований / И.Д. Комиренко, И.Г. Майдан // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 16-19. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
827140
  Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время Тараки-Амина (1978-1979 гг.) / М.Ф. Слинкин ; М-во образования Украины, Симфероп. гос. ун-т. – Симферополь : Симферопольский государственный университет, 1999. – 359, [1] с. – Имен. указ.: с. 340-353. – Библиогр.: с. 322-339. – ISBN 966-7404-16-1
827141
  Манусевич А.Я. Народно-демократическая Польша на пути к социализму: лекция / А.Я. Манусевич. – М., 1950. – с.
827142
   Народно-демократическая Польша. : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1952. – 88с.
827143
  Макогон С.Е. Народно-Демократическая Республика Чехословакия / С.Е. Макогон. – М, 1954. – 100с.
827144
  Лаврухин И.М. Народно-демократическая Чехословакия на пути к социализму : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Всесоюзн. общ. по распростран. полит. и науч. знаний ; [действит. чл. общ. И.М. Лаврухин]. – Москва, 1950. – 32 с.
827145
   Народно-демократическая Чехословакия. : Рекомендательный указатель лит-ры. – Ленинград, 1950. – 30с.
827146
  Манусевич А.Я. Народно-демократические революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: К 40-летию / А.Я. Манусевич. – М., 1984. – 64с.
827147
  Гонюкова Л. Народно-демократична опозиція та її місце в трансформаційних політичних процесах в Україні в другій половині 80-х років ХХ століття / Л. Гонюкова, В. Морозов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 163-172.
827148
  Кононенко Т. Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди : вступ до методології українознавства / Тарас Кононенко ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2008. – 174 с.
827149
  Радчук-Павленко Народно-исторические основы развития древнерусской литературы 14-15 веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Радчук-Павленко С.Т. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1966. – 23 с.
827150
  Шеремет В.В. Народно-інструментальне мистецтво Північно-Причорноморського краю у культурологічних та краєзнавчих джерелах // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 282-291. – ISSN 2225-7586
827151
  Штундер З.К. Народно-ладовые основы гармонии Н.В.Лысенко. : Автореф... канд. искусствовед..наук: / Штундер З.К.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского.. – К., 1965. – 19л.
827152
  Белов П.П. Народно-национальная эпопея в русской классической литературе. / П.П. Белов. – Ростов-на-Дону, 1962. – 218 с.
827153
   Народно-освободительная армия Китая в периодд войны против японских захватчиков.. – М, 1957. – 272с.
827154
   Народно-освободительная борьба в изобразительном искусстве Югославии.. – М, 1972. – 30с.
827155
  Сапожников Б.Г. Народно-освободительная война в Китае (1946-1950 гг.) / Б.Г. Сапожников. – М., 1984. – 158с.
827156
  Юрьева И.А. Народно-освободительная война в Югославии 1941-1945 гг. : Аннот. указ. лит. / И.А. Юрьева. – Москва, 1976. – 288с.
827157
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века : Автореф... канд. искусств.наук: / Сарабьянов Д. В.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
827158
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века / Д.В. Сарабьянов. – М., 1955. – 300с.
827159
  Малихін А. Народно-педагогічні традиції українського весілля / А. Малихін, В. Ткач // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 57-68. – ISSN 0131-6788
827160
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.01.09 / Конева Ярослава Петровна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 24л.
827161
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.09 / Конева Ярослава Петровна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 225л. – Бібліогр.:л.192-225
827162
   Народно-песенное творчество.. – Свердловск, 1977. – 110с.
827163
  Гудзенко А.В. Народно-песенные основы оперного творчества Н.В.Лысенко : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Гудзенко А.В.; Киевск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра истории музыки. – К., 1967. – 22л.
827164
  Сидельников В.М. Народно-песенные традиции в творчестве современных лириков / В.М. Сидельников. – Смоленск, 1957. – 56с.
827165
   Народно-поетична творчість в ідейно-естетичному вихованні радянських людей.. – К, 1978. – 172с.
827166
  Дмитренко Н. Народно-поетичний міфологізм поезії Б. - І. Антонича та С. Єсеніна // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 226-230. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
827167
  Литвинська С. Народно-поетичні джерела феєрії О. Коломійця "Срібна павутина" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 196-201
827168
  Владимирцев В.П. Народно-поэтичесие основы "Песни о Буревестнике" / В.П. Владимирцев. – Казань, 1968. – 88 с.
827169
   Народно-поэтическая сатира.. – Л, 1960. – 469с.
827170
  Дыма Г.М. Народно-поэтическая символика "Кобзаря" Т.Г.Шевченко в переводах на немецкий язык : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дыма Г.М.; МВ и ССО УССР. – Киев, 1974. – 26с.
827171
  Киуру Э. Народно-поэтические истоки литертуры Карелии : Автореф... канд. филол.наук: / Киуру Э.; Петрозавод. гос. ун-т им. Куусинена. – Петрозаводск, 1966. – 15л.
827172
  Мощанская О.Л. Народно-поэтическое творчество Англии средних веков / О.Л. Мощанская. – М, 1986. – 81с.
827173
  Лис А.С. Народно-поэтическое творчество Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лис А.С. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1965. – 18 с.
827174
  Гримич М.В. Народно-правові уявлення українців про спільну власність у ХІХ столітті і селянські сервітути // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-76. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено т. зв. сервітутне право, що діяло на українських територіях упродовж ХІХ ст. Введення сервітутів як у Російські імперії, так і в Австро-Угорщині не проходило безболісно. У конфліктних справах виявили себе народно-правові уявлення про спільну ...
827175
   Народно-прикладное и декоративное искусство РСФСР.. – М, 1958. – 279с.
827176
  Кацер М.С. Народно-прикладное искусство Белоруссии от первобытного общества до 1917 года. / М.С. Кацер. – Минск, 1972. – 173с.
827177
  Горшков А.И. Народно-разговорная лексика и фразеология в сатирических журналах Н. И. Новикова 1769-1774 гг. (Трутень, "Живописец", "Кошелек") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горшков А. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 20 с.
827178
   Народно-революционная партия Лаоса.. – М, 1987. – 168с.
827179
   Народно-революционная партия Лаоса. III съезд. – Москва, 1983. – 120 с.
827180
  Дяків В.М. Народно-релігійний рух в етнокультурі українців (20-30-ті роки XX ст. / Володимир Дяків ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наукова думка, 2019. – 197, [3] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Імен. покажчик: с. 191-198. – Бібліогр.: с. 176-190 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1701-6
827181
  Шмелев Д.В. Народно-республиканское движение во Франции и послевоенная европейская интеграция // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 37-49. – ISSN 0042-8779
827182
  Ерофеев Николай Дмитриевич Народно-социалистическая партия в первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Ерофеев Николай Дмитриевич; МГУ. ист. фак-т. Кафедра истории СССР периода капитализма. – М., 1973. – 26л.
827183
  Русов А. Народно-союзное начало в государственном строе и при выборах депутатов в предствительные учреждения : доклады / А. Русов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 29 с.
827184
   Народно-сценический танец.. – М : Искусство, 1976. – 224 с.
827185
  Ройзман И.И. Народно-хозяйственная и хозрасчетная эффективность производства / И.И. Ройзман; Отв. ред. Д.Н. Карпухин. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 226 с.
827186
  Синягов А.А. Народно-хозяйственная эффективность аватоматизации производства. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Синягов А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
827187
  Казакевич Д.М. Народно-хозяйственные затраты в планировании эффективности производства / Д.М. Казакевич. – Москва, 1979. – 192 с.
827188
   Народно-хозяйственные модели. – Новосибирск, 1974. – 346с.
827189
   Народно-хозяйственные пропорции: динамика, методология планирования.. – М, 1984. – 199с.
827190
  Кочерга А.И. Народно-хозяйственный комплекс и социальные проблемы / А.И. Кочерга, А.А. Мазараки. – Москва, 1981. – 272 с.
827191
  Грошев В.П. Народно-хозяйственный научный комплекс / В.П. Грошев. – М, 1985. – 256с.
827192
   Народно-хозяйственный план Донецкой области на 1935 год. – Сталино : Изд-е Доноблплана, 1935. – 180 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
827193
   Народно-хозяйственный план Донецкой области на 1936 год. – Сталино : Из-во Доноблплана, 1936. – 342 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
827194
  Арсон С. Народно-хозяйственный план на 1928/29 год. Контрольные цифры. / Арсон С. – Х. : Пролетарий, 1928. – 52 с.
827195
   Народно-хозяйственный план на 1935 год.. – М, 1935. – 263с.
827196
   Народно-хозяйственный план Союза ССР на 1937 год.. – М, 1937. – 40с.
827197
  Гринчук М. Народно просвітницька діяльність Володимира Антоновича // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 404-405. – ISBN 978-966-683-402-0
827198
   Народногосподарське використання малих річок УРСР. – Київ : АН УРСР, 1937. – 140 с.
827199
   Народногосподарський план м. Киева на 1936 рік : додаток: статистично-економічний довідник за 1929-1935 р.р. – Київ : Видання Міськплану, 1936. – 295 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
827200
   Народногосподарський план УСРР на 1935 рік. – Київ : Держвидав "Народне господарство та облік", 1935. – 256 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
827201
  Румянцева В.С. Народное антицерковное движение в России в XVII веке. / В.С. Румянцева. – М., 1986. – 262с.
827202
  Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество / В.П. Самойлович. – Киев, 1977. – 232 с.
827203
  Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество Украины / В.П. Самойлович. – Киев, 1989. – 342 с.
827204
  Смирнов А.И. Народное благосостояние - высшая цель социалистического производства / А.И. Смирнов. – М., 1978. – 64с.
827205
  Смирнов А.И. Народное благосостояние - высшая цель социалистического производства / А.И. Смирнов. – М., 1978. – 64с.
827206
  Добровольскас А.В. Народное благосостояние : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Добровольскас А.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1979. – 24л.
827207
   Народное благосостояние : Методология и методика исследования. – Москва : Наука, 1988. – 302, [2] с.
827208
  Саркисян Г.С. Народное благосостояние в СССР / Г.С. Саркисян. – М., 1983. – 279с.
827209
   Народное благосостояние.. – М, 1991. – 253с.
827210
  Юрлова Т.Ф. Народное восстание 1857-1959 гг. в Индии и английское общество / Т.Ф. Юрлова. – М., 1991. – 140с.
827211
  Петченко Ю.В. Народное восстание 1857-59 годов в Индии против английского колониального владычества : Автореф... канд. ист.наук: / Петченко Ю.В.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
827212
  Шабшина Ф.И. Народное восстание 1919 г. в Корее / Ф.И. Шабшина. – М., 1952. – 278с.
827213
  Шабшина Ф.И. Народное восстание 1919 года в Корее / Ф.И. Шабшина. – 2-е изд., перераб. – М., 1958. – 214с.
827214
   Народное восстание в Индии в 1857-1859. – Москва, 1957. – 327с.
827215
  Соатов С.С. Народное восстание в Кокандском ханстве в 1873 - 1876 гг. / С.С. Соатов. – Фергана, 1949. – 22с.
827216
   Народное гончарство России.. – М, 1987. – 168с.
827217
  Бекмухамедов Х.Ю. Народное движение в Бехаре 1910 года : Автореф... канд. ист.наук: / Бекмухамедов Х.Ю.;. – Ташкент, 1949. – 12л.
827218
  Чураков М.В. Народное движение в Магрибе под знаменем хариджизма. / М.В. Чураков. – М., 1990. – 205с.
827219
  Фирсов Н.Н. Народное движение в России до ХІХ в. / Н.Н. Фирсов, проф. – М., 1924. – 200с.
827220
  Станишевский В.П. Народное движение в смутное время. / В.П. Станишевский. – М., 1919. – 20с.
827221
  Захарова М.Н. Народное движение в США против рабства 1831-1860. / М.Н. Захарова. – М., 1965. – 452с.
827222
  Лесохина Э.И. Народное движение во Франции при Генрихе IV (1589-1610 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лесохина Э.И. – Москва, 1950. – 11 с..
827223
  Шерстобитов В.П. Народное движение за освоение Голодной Степи / В.П. Шерстобитов. – Фрунзе, 1967. – 131с.
827224
  Шерстобитов В.П. Народное движение за освоение Голодной степи Казахстана в годы третьей Сталинской пятилетки (1939-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шерстобитов В. П.; Моск. ист. архивн. ин-т М-ва культ СССР, Каф. ист. СССР. – Москва, 1953. – 20 с.
827225
  Костяева А.С. Народное движение накануне революции 1911 г. в Китае : Автореф... канд .ист.наук: / Костяева А. С.; АН СССР, Ин-т народов Азии. – М., 1966. – 16л.
827226
  Мыльцев П.А. Народное движение против французского колониального захвата на Мадагаскаре / П.А. Мыльцев. – Саратов, 1985. – 36с.
827227
  Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство / Л.Д. Рондели. – М, 1984. – 143с.
827228
  Оразбаев Н.А. Народное декоративно-прикладное искусство казахов. / Н.А. Оразбаев. – Л, 1970. – 208с.
827229
   Народное декоративно-прикладное искусство киргизов. – Москва, 1968. – 147с.
827230
  Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока / Н.И. Каплан. – М., 1980. – 125с.
827231
  Сычева Н.С. Народное декоративно-прикладное искусство Средней Азии и Казахстана. / Н.С. Сычева. – М., 1980. – 35с.
827232
  Арбат Ю. Народное декоративное искусство / Ю. Арбат. – Москва : Советский художник, 1963. – 47, [1] с.
827233
  Бабенчиков М.В. Народное декоративное искусство Закавказья и его мастера = Декоративное искусство народов СССР / М.В. Бабенчиков. – Москва : Государственное архитектурное издательство, 1948. – 176 с.
827234
  Валеев Ф.Х. Народное декоративное искусство казанских татар, его развитие, истоки : Автореф. дис. ... д-ра искусствовед. наук : 17.00.05 / Валеев Ф.Х. ; Акад. художеств СССР. – Москва, 1980. – 50 с.
827235
  Зеленчук В.С. Народное декоративное искусство Молдавии / В.С. Зеленчук. – Кишинев, 1968. – 127с.
827236
   Народное декоративное искусство РСФСР.. – М, 1957. – 378с.
827237
   Народное декоративное искусство Советского Узбекистана.. – Ташкент, 1954. – 189с.
827238
   Народное декоративное искусство СССР. – Москва-Ленинград : Искусство, 1949. – 164 с.
827239
  Бабенчиков М.В. Народное декоративное искусство Украины и его мастера / М.В. Бабенчиков. – Москва, 1945. – 88 с.
827240
  Захарчук-Чучай Народное декоративное искусство Яворивщины : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.05 / Захарчук-Чучай Р.В.; МГУ. – М., 1977. – 15л.
827241
  Воронина В.Л. Народное жилище арабских стран / В.Л. Воронина. – Москва, 1972. – 141 с.
827242
  Приходько Н.П. Народное жилище рабочих Донбасса. (Ист.-этногр. исслед.) : Автореф... канд. ист.наук: / Приходько Н.П.; АН УССР. Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии. – К., 1960. – 19л.
827243
  Дюнан Альфонс Народное законодательство в Швейцарии : исторический обзор / Альфонс Дюнан ; [пер. Г.Ф. Львовича]. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – X, 125 с.
827244
  Дюнан Альфонс Народное законодательство в Швейцарии : исторический обзор / Альфонс Дюнан ; [пер. Г.Ф. Львовича]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип.Альтшулера, 1906. – VI, 955 с. – (Всеобщая библиотека Г.В. Львовича)
827245
  Смулевич Б.Я. Народное здоровье и социология / Б.Я. Смулевич. – Москва, 1965. – 232с.
827246
  Ализаде Г.М. Народное зодчество Азербайджана и его прогрессивные традиции / Ализаде Г.М. ; Акад. наук АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Акад. наук АзССР, 1963. – 228 с. – Библиогр.: с. 109-112
827247
  Аршакуни О.К. Народное зодчество Пскова / О.К. Аршакуни. – Москва, 1987. – 197 с.
827248
  Прибега Л.В. Народное зодчество Украины / Л.В. Прибега. – Киев, 1987. – 100 с.
827249
  Тихазе К.И. Народное зодчество Эстонии / К.И. Тихазе. – Ленинград : Изд-во лит-ры по строит., 1964. – 164 с.
827250
  Папухян Н.Ц. Народное зодчество юго-восточных районов Армянской ССР : Автореф... Канд.архитектуры.наук: / Папухян Н.Ц.; Ереван.политехн.ин-т. – Ереван, 1967. – 22л.
827251
  Ерлашова А.С. Народное и прикладное искусство Кавказа и Закавказьяё / А.С. Ерлашова. – М., 1970. – 16с.
827252
  Ставиский Б. Народное и прикладное искусство Средней Азии и Казахстана. / Б. Ставиский, . – М., 1970. – 11с.
827253
  Малия Е.М. Народное изобразительное искусство абхазов : Автореф... канд. ист.наук: / Малия Е.М.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Сухуми, 1965. – 19л.
827254
  Косменко А.П. Народное изобразительное искусство вепсов / А.П. Косменко. – Л., 1984. – 200с.
827255
  Василенко В.М. Народное искусство / В.М. Василенко. – Москва, 1974. – 294с.
827256
   Народное искусство [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 DVD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
827257
   Народное искусство башкир. – Ленинград, 1968. – 110с.
827258
   Народное искусство в Албании. – Тирана, 1959. – 11с.
827259
   Народное искусство в изданиях Восточно-Сибирского отдела Государственного Русского географического общества 1922-1927 / сост. под. рук. и наблюдением Марка Азадовского. – [Иркутск : Власть труда], 1927. – 32 с. : ил. – Миниатюрное издание
827260
   Народное искусство Галиции и Буковины и земский союз в 1916-1917 гг.. – К, 1919. – 67с.
827261
  Семенова Т.С. Народное искусство и его проблемы. / Т.С. Семенова. – М., 1977. – 246с.
827262
  Банников В.Н. Народное искусство как образовательная парадигма этнопедагогичес-кого образования (культурологическая, психологическая и воспита-тельная составляющие) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702
827263
  Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры / М.А. Некрасова. – М, 1983. – 343с.
827264
   Народное искусство Карелии. – Петрозаводск, 1979. – 56 с.
827265
   Народное искусство Киргизии с древнейших времен и до наших дней : выставка : [каталог]. – Москва : Советский художник, 1975. – [31] с. : ил.
827266
   Народное искусство Ленинградской области. – Ленинград, 1985. – 125с.
827267
  Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования / Т.Я. Шпикалова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1979. – 192с.
827268
  Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев / А. Зарембский. – Ленинград : Издание государственного русского музея, 1928. – 47 с.
827269
  Ганцкая О.А. Народное искусство Польши / О.А. Ганцкая. – М, 1970. – 184с.
827270
  Некрасова М.А. Народное искусство России / М.А. Некрасова. – Москва, 1983. – 220с.
827271
   Народное искусство Российской Федерации. – Ленинград, 1981. – 204с.
827272
   Народное искусство РСФСР. – Москва, 1962. – 11с.
827273
  Опреску Г. Народное искусство Румынии. / Г. Опреску. – М, 1960. – 80с.
827274
  Ильина-Охрименко Народное искусство семейских Забайкалья XIX-XX веков : резьба и роспись / Г.И. Ильина-Охрименко. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1972. – 88 с.
827275
   Народное искусство СССР.. – М, 1972. – 11с.
827276
   Народное искусство Тверского края.. – Калинин, 1971. – 100с.
827277
  Лукин М.П. Народное искусство устюжан. / М.П. Лукин, Н.М. Давыдова. – Вологда, 1971. – 64с.
827278
   Народное искусство Чукотки : резьба по кости; каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1977. – 39 с.
827279
   Народное искусство Якутии. – Ленинград, 1981. – 144с.
827280
   Народное искусство.. – Вологда, 1966. – 56с.
827281
  Канцедикас А.С. Народное искусство. / А.С. Канцедикас. – М., 1975. – 55с.
827282
   Народное искусство.. – М-Львов-Херсон, 1989. – 40с.
827283
  Шимон А.А. Народное кинотворчество / А.А. Шимон. – Киев, 1985. – 216с.
827284
   Народное красное слово.. – Пенза, 1959. – 158с.
827285
  Ювченко Надежда Народное музыкальное творчество Беларуси : аутентика и модификации на современной театральной сцене // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 75-79. – ISSN 0130-6936
827286
  Иванова Е. Народное обазование в СССР / Е. Иванова, 1964. – 70с.
827287
  Данев А.М. Народное образование / А.М. Данев. – М, 1948. – 478с.
827288
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1995
827289
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1995
827290
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1995
827291
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1995
827292
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1995
827293
   Народное образование. – Москва
№ 6. – 1995
827294
   Народное образование. – Москва
№ 7. – 1995
827295
   Народное образование. – Москва
№ 8/9. – 1995
827296
   Народное образование. – Москва
№ 10. – 1995
827297
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1996
827298
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1996
827299
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1996
827300
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1996
827301
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1996
827302
   Народное образование. – Москва
№ 6. – 1996
827303
   Народное образование. – Москва
№ 7. – 1996
827304
   Народное образование. – Москва
№ 8. – 1996
827305
   Народное образование. – Москва
№ 9. – 1996
827306
   Народное образование. – Москва
№ 10. – 1996
827307
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1997
827308
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1997
827309
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1997
827310
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1997
827311
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1997
827312
  Саевич П. Народное образование БССР за 30 лет / П. Саевич. – Минск, 1948. – 48 с.
827313
   Народное образование Бурятской АССР за 40 лет.. – Улан-Удэ, 1964. – 255с.
827314
  Саевич П.В. Народное образование в БССР. / П.В. Саевич. – 2-е изд., доп. – Минск, 1950. – 39с.
827315
   Народное образование в Венгерской Народноей Республике.. – Будапешт, 1968. – 203с.
827316
  Гомоннай В.В. Народное образование в Венгрии / В.В. Гомоннай. – Москва, 1972. – 224с.
827317
   Народное образование в ГДР. – М, 1983. – 185с.
827318
  Лашкарашвили Т.В. Народное образование в Грузинской ССР за 50 лет / Т.В. Лашкарашвили. – Тбилиси, 1967. – 54с.
827319
  Гомоннай В.В. Народное образование в европейских странах социалистического содружества / В.В. Гомоннай. – К., 1978. – 127с.
827320
  Бурмистров С.Д. Народное образование в Западно-Казахстанской области в первые годы советской власти (1919-1921 гг.) / С.Д. Бурмистров. – Уральск, 1958. – 105-112с.
827321
  Боброский А.Г. Народное образование в Западной Африке (Гана, Нигерия, Сьерра-Леоне и Гамбия) : Автореф... канд. пед.наук: / Боброский А. Г.; Моск. обл. пед. ин-т. им. Крупской. – М., 1966. – 26л.
827322
  Нусенбаум А.А. Народное образование в Индии. / А.А. Нусенбаум. – М., 1958. – 152с.
827323
  Серебренников В.М. Народное образование в Камбодже в колониальный период и в период независимого развития (до 1967 года). : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Серебренников В.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 20л.
827324
   Народное образование в КНДР,. – Пхеньян, 1959. – 48с.
827325
   Народное образование в Курганской области за 50 лет Советской власти.. – Курган, 1967. – 199с.
827326
   Народное образование в Могилевской губернии за 1912-1913 уч. год.. – Могилев. – 227с.
827327
  Чхиквадзе Акакий Ермолаевич Народное образование в развивающихся странах бассейна Карибского моря (Гайана) : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Чхиквадзе Акакий Ермолаевич; Тбилисск. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 43с.
827328
  Белозерцев Е.П. Народное образование в Республике Афганистан / Е.П. Белозерцев. – М, 1988. – 125с.
827329
  Козырев А.В. Народное образование в России во второй половине ХІХ века / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 14 с.
827330
  Петко Л.П. Народное образование в России и борьба партии большевиков за его демократизацию (на материалах Украины 1910-1917 гг.) : Дис... канд. пед.наук: / Петко Л. П.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1974. – 203л. – Бібліогр.:л.190-203
827331
   Народное образование в РСФСР.. – М, 1967. – 23с.
827332
   Народное образование в РСФСР.. – М, 1970. – 352с.
827333
  Лукинский Ф.А. Народное образование в Сибири (1928-1941 гг.) / Ф.А. Лукинский. – Новосибирск, 1982. – 223с.
827334
  Кучепатов Н.Г. Народное образование в Советской Карелии / Н.Г. Кучепатов. – Петрозаводск, 1958. – 88с.
827335
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1962. – 71с.
827336
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1963. – 96с.
827337
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1965. – 51с.
827338
  Димов В.М. Народное образование в социальной политике развитого социалистического общества / В.М. Димов. – Москва, 1981. – 174 с.
827339
  Медынский Е.Н. Народное образование в СССР / Е.Н. Медынский. – Москва, 1947. – 263с.
827340
  Медынский Е.Н. Народное образование в СССР / Е.Н. Медынский. – Москва, 1952. – 259 с.
827341
  Калинин А.Д. Народное образование в СССР / А.Д. Калинин. – М., 1972. – 143с.
827342
   Народное образование в СССР. – М, 1974. – 559с.
827343
   Народное образование в СССР. – М, 1987. – 334с.
827344
   Народное образование в СССР 1971-1973 гг.. – М, 1973. – 51с.
827345
   Народное образование в СССР.. – М, 1957. – 783с.
827346
   Народное образование в СССР.. – М, 1967. – 544с.
827347
   Народное образование в СССР.. – М, 1985. – 448с.
827348
  Зенченко Н.С. Народное образование в странах социализма / Н.С. Зенченко. – Л., 1968. – 24 с.
827349
  Каширина Т.В. Народное образование в Таджикистане, 1924-1932 гг. / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1986. – 154с.
827350
  Шамахов Ф.Ф. и др. Народное образование в Томской обл. за 40 лет Советской власти / Ф.Ф. и др. Шамахов. – Томск, 1957. – 68с.
827351
  Рачинская Е.В. Народное образование в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны. / Е.В. Рачинская. – Ташкент, 1963. – 108с.
827352
   Народное образование в Узбекской ССР за 25 лет (1924-1949). – Ташкент, 1949. – 121 с.
827353
   Народное образование в Узбекской ССР за 30 лет (1924-1954). – Ташкент, 1954. – 128 с.
827354
   Народное образование в УзССР за 15 лет (1924-1939). – Ташкент, 1939. – 207 с.
827355
  Куксин В.П. Народное образование в Чечено-Ингушской АССР в годы семилетки : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Куксин В.П.; Куйбышев.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1968. – 25л.
827356
  Субботина К.И. Народное образование и бюджет. / К.И. Субботина. – М., 1965. – 144с.
827357
  Крупская Н.К. Народное образование и демократия / Н.К. Крупская. – М.-Пг., 1919. – 132с.
827358
  Крупская Н.К. Народное образование и демократия / Н.К. Крупская. – Москва-л, 1930. – 160с.
827359
  Луначарский А.В. Народное образование и женщина-общественница / А.В. Луначарский. – М, 1928. – 78с.
827360
   Народное образование и культура в СССР.. – М, 1989. – 432с.
827361
  Борисенков В.П. Народное образование и педагогическая мысль в освободившихся странах Африки / В.П. Борисенков. – М., 1987. – 140с.
827362
  Козырев А.В. Народное образование и школа на Украине и Белоруссии в XVI-XVIII веках / А.В. Козырев. – Ставрополь. – с.
827363
  Штымов С.Т. Народное образование как фактор, влияющий на развитие экономики СССР / С.Т. Штымов. – Челябинск, 1966. – 88с.
827364
  Савин Г. Народное образование на Дону. / Г. Савин. – Ростов н/Д, 1947. – 48с.
827365
  Родин Р.И. Народное образование на Правобережной Украине в 70-80-е годы ХІХ века / Р.И. Родин. – Киев, 1969. – 64с.
827366
   Народное образование на Северном Кавказе.. – Ставрополь, 1975. – 149с.
827367
  Аннакурдов М.Д. Народное образование Туркменистана в годы построения и упрочения социалистического общества : учеб. пособие / М.Д. Аннакурдов, О.Д. Кузьмин, А.А. Курбанов ; под общ. ред. М.Д. Аннакурдова ; М-во высш. исред. спец. образования ТССР. – Ашхабад : Метод. кабинет Минвуза ТССР, 1986. – 120 с.
827368
   Народное образование, наука и культура в СССР.. – М, 1971. – 403с.
827369
   Народное образование, наука и культура в СССР.. – М, 1977. – 448с.
827370
   Народное образование.Педагогические науки : Аннот. указ. отеч. библиогр. пособий на рус. яз., публ. с середины 19-го в. по 1978 г. – Москва, 1981. – 220с.
827371
  Виноградова А.А. Народное общество в Кольмаре в 1791-1794 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградова А.А.; Одес гос ун-т. – Одесса, 1951. – 15 с.
827372
  Андрющенко Н.К. Народное ополчение Белоруссии / Н.К. Андрющенко ; науч. ред. П.П. Липило ; АН БССР, Ин-т истории. – Минск : Наука и техника, 1980. – 126 с., [6] л. ил. : ил.
827373
  Десенко Л.И. Народное ополчение в героической обороне Одессы (июнь-октябрь 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Десенко Л. И.; АН УССР, Ин-т ист. Украины. – Киев, 1952. – 16 с.
827374
  Добров Петр Васильевич Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны : Дис... докт. ист.наук: 07.00.03. / Добров Петр Васильевич; Донецкий Госуниверситет. – Донецк, 1994. – 444л. – Бібліогр.:л.419-443
827375
  Добров П.В. Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны / П.В. Добров. – Донецк
1. – 1994. – 150с.
827376
  Добров П.В. Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны / П.В. Добров. – Донецк
2. – 1994. – 452с.
827377
  Бабкин В.И. Народное ополчение в Отечественной войне / В.И. Бабкин. – Москва, 1962. – 212с.
827378
   Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года.. – М, 1962. – 548с.
827379
  Колесник А.Д. Народное ополчение городов-героев. / А.Д. Колесник. – М., 1974. – 367с.
827380
   Народное ополчение защищае Родину.. – М, 1990. – 379с.
827381
  Беляев С. Народное ополчение Ленинграда / С. Беляев, П. Кузнецов. – Л., 1959. – 132с.
827382
  Добров П.В. Народное ополчення в роки Великої Вітчизняної війни. : Автореф... доктора істор.наук: 07.00.03 / Добров П.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 29л.
827383
   Народное песенное наследие и современность.. – Рига, 1984. – 105с.
827384
   Народное песенное наследие и современность.. – Рига, 1984. – 110с.
827385
  Яковлев М.А. Народное песнотворчество об атамане Степане Разине / М.А. Яковлев. – Л, 1924. – 168с.
827386
  Биншток В.И. Народное питание и народное здравие / В.И. Биншток, Л.С. Каминский. – Москва-Ленинград, 1929. – 92с.
827387
  Лихтенштейн Р.Н. Народное потребление в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лихтенштейн Р.Н.; М-во высш. и сред.спец.образование РСФСР. – Свердловск, 1961. – 15л.
827388
  Москвин А.И. Народное потребление в условиях развитого социализма / А.И. Москвин. – К, 1984. – 224с.
827389
  Трасковский В.У. Народное потребление и основные закономерности его развития на современном этапе : Дис... канд. эконом.наук: / Трасковский В.У.; КГУ. Каф. полит. экономии гуман. ф-тов. – Киев, 1973. – 177л. – Бібліогр.:л.164-177
827390
  Трасковский В.У. Народное потребление и основные закономерности его развития на современном этапе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Трасковский В.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
827391
  Разма Л.С. Народное потребление и основные черты его развития в Советской Литве : Автореф... канд.экон.наук: / Разма Л.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 18л.
827392
  Грицай Михаил Семенович Народное поэтическое творчество и развитие жанров древней украинской литературы (XVII-XVII ст.) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.648 / Грицай Михаил Семенович; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
827393
  Каргаполов Н.А. Народное поэтическое творчество послевоенного периода / Н.А. Каргаполов. – Новосибирск
вып. 35. – 1960. – 32 с.
827394
  Кузьмина Л.П. Народное поэтическое творчество рабочих Сибири / Л.П. Кузьмина. – Улан-Удэ, 1977. – 296с.
827395
  Александровский Б.И. Народное правление Древней Руси (Новгород Великий в XII—XIII вв.) / Б.И. Александровский. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Тип. Вильде], 1906. – 88 с.
827396
  Качоровский К. Народное право : [Историко-юрид. исследование] / К. Качоровский. – Москва : Книгоиздат "Молодая Россия" ; [Тип. Г. Лисснера, Д. Собко], 1906. – IV, 253 с. – Экз. в разных тип. переплетах
827397
  Мужайлова Е.А. Народное православие: от Ф.М. Достоевского к М.А. Осоргину (на примере анализа образов просветленных людей - старца Зосимы и денщика Григория // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 105-111. – ISSN 1562-1391
827398
  Токарев Ю.С. Народное правотворчество в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г. - февр. 1918 г.). : Автореф... канд. ист.наук: / Токарев Ю.С.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1963. – 15л.
827399
  Токарев Ю.С. Народное правотворчество накануне Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) / Ю.С. Токарев; АН СССР, Ленигр. отд. ин-та истории. – Москва ; Ленинград : Наука [Ленингр. отд.], 1965. – 186 с. + 2л. табл.
827400
  Мускатблит Ф. Народное представительство / Ф. Мускатблит ; С предисл. А.С. Изгоева. – Одесса : Изд. Вл. Распопова, 1905. – 40 с.
827401
  Куцова Э.Ф. Народное представительство в правосудии / Э.Ф. Куцова. – М., 1990. – 48с.
827402
  Ким А.И. Народное представительство в СССР / А.И. Ким, А.М. Барнашов. – Томск, 1982. – 89с.
827403
  Минералова И.Г. Народное представление о подлинном и мнимом, о достойном и греховном. Духовное сокровище сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок" // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 22-25
827404
   Народное прикладное искусство. – Рига, 1989. – 262с.
827405
  Бабилодзе А Г. Народное просвещение в Аджарской АССР (1921-1957 гг) : Автореф... канд. педнаук: / Бабилодзе Г.А; Тбилисск. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Тбилиси, 1959. – 30л.
827406
   Народное просвещение в Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1957. – 111с.
827407
  Намитокова Роза Султановна Народное просвещение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции в Азербайджане (март 1917 - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Намитокова Роза Султановна; МВ и ССО Азер.ССР. Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1975. – 29л.
827408
  Намитокова Роза Султановна Народное просвещение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции в Азербайджане (март 1917 - июнь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Намитокова Роза Султановна; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1977. – 27л.
827409
  Ажнюк Н.А. Народное пртребление и изменения в его структуре на современном этапе развития социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ажнюк Николай Александрович ; МИНВУЗ УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 28 с.
827410
   Народное слово на дорогах войны.. – Челябинск, 1976. – 135с.
827411
  Баженов Д Н. Народное средство / Д Н. Баженов, . – М., 1956. – 56с.
827412
  Аравин П.В. Народное творчество - основа реалистической музыки / П.В. Аравин, Н. Лапченков. – Алма-Ата : [б. и.], 1959. – 30 с. – (Материалы для лекций / М-во культуры КазССР, Республиканский метод. кабинет культпросветработы)
827413
   Народное творчество башкир.. – Уфа, 1976. – 168с.
827414
  Самойлович Виктор Петрович Народное творчество в архитектуре сельского жилища Украины : Автореф... д-ра искусствоведениянаук: 823 / Самойлович Виктор Петрович; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Т.Рыльского. – Киев, 1968. – 43л. – Бібліогр.:с.43
827415
   Народное творчество в культуре развитого социалистического общества.. – М, 1984. – 161с.
827416
  Габуния А. Народное творчество Грузии / А. Габуния. – Тбилиси, 1958. – 88с.
827417
   Народное творчество Дона.. – Ростов -на-Дону
Кн. 1. – 1952. – 292 с.
827418
  Кравченко И. Народное творчество Калмыкии / И. Кравченко. – Сталинград, 1940. – 316с.
827419
  Чистов В. Народное творчество Карело-Финской ССР / В. Чистов. – Петрозаводск, 1940. – 211с.
827420
  Александрова Е.А. Народное творчество о крестьянском восстании Степана Разина : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Александрова Е. А. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т им. Н. Крупской. – Москва, 1962. – 23 с.
827421
   Народное творчество Северной Двины.. – Архангельск, 1966. – 172с.
827422
  Маркин М.С. Народное хозяйство / М.С. Маркин. – Київ, 1967. – 31с.
827423
   Народное хозяйство Абхазской АССР.. – Сухуми, 1957. – 118с.
827424
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1975 году.. – Баку, 1976. – 459с.
827425
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1983 году.. – Баку, 1984. – 260с.
827426
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР за 60 лет.. – Баку, 1980. – 375с.
827427
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР к 60 летию Великого Октября.. – Баку, 1977. – 377с.
827428
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР к 60 летию образования СССР. – Баку, 1982. – 354с.
827429
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1972. – 282с.
827430
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1978. – 288с.
827431
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1981. – 291с.
827432
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1987. – 313с.
827433
   Народное хозяйство Алтайского края в 1971-1975 гг.. – Барнаул, 1976. – 104с.
827434
   Народное хозяйство Армянской ССР : статистический сборник. – Ереван : Госстатиздат, 1957. – 180 с.
827435
   Народное хозяйство Архангельской области в цифрах., 1976. – 223с.
827436
   Народное хозяйство Архангельсколй области.. – Архангельск, 1957. – 148с.
827437
   Народное хозяйство Башкирской АССР за 70 лет.. – Уфа, 1989. – 274с.
827438
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1979. – 271с.
827439
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1981. – 335с.
827440
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1982. – 256с.
827441
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1983. – 230с.
827442
   Народное хозяйство Белорусской ССР в 1987 г.. – Минск, 1988. – 296с.
827443
   Народное хозяйство Белорусской ССР за 40 лет.. – Минск, 1957. – 288с.
827444
   Народное хозяйство Белорусской ССР. : статистический сборник. – Москва : Госстатиздат, 1957. – 319 с.
827445
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1975. – 334с.
827446
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1976. – 269с.
827447
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1977. – 253с.
827448
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1978. – 302с.
827449
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1980. – 295с.
827450
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1975. – 275с.
827451
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1975. – 263с.
827452
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1984. – 247с.
827453
   Народное хозяйство БССР. 1984. – Минск, 1985. – 240с.
827454
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1919. – 86с.
827455
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1920. – 85с.
827456
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1921. – 107с.
827457
   Народное хозяйство в 1920 г. и первую половину 1921 г.. – М, 1921. – 86с.
827458
   Народное хозяйство в 3-ю четверть 1921 года.. – М, 1922. – 262с.
827459
   Народное хозяйство в1916 году. – Петроград, 1920. – 111с.
827460
   Народное хозяйство в1916 году. – Петроград, 1920. – 81с.
827461
   Народное хозяйство Великолукской области. – Великие Луки, 1957. – 128с.
827462
   Народное хозяйство Владимирской области в девятой пятилетке.. – Ярославль, 1976. – 183с.
827463
   Народное хозяйство Волгоградской области за 50 лет.. – Волгоград, 1967. – 264с.
827464
   Народное хозяйство Вологородской области в девятой пятилетке.. – Вологда, 1976. – 215с.
827465
   Народное хозяйство ГДР.. – М, 1961. – 510с.
827466
  Зомбарт В. Народное хозяйство Германии в ХІХ и в начале ХХ века. / В. Зомбарт. – М., 1924. – 264с.
827467
   Народное хозяйство города Ленинграда.. – М, 1957. – 163с.
827468
   Народное хозяйство Грузинской ССР в1967 году.. – Тбилиси, 1968. – 378с.
827469
   Народное хозяйство Грузинской ССР за 60 лет.. – Тбилиси, 1980. – 304с.
827470
   Народное хозяйство Грузинской ССР.. – Тбилиси, 1957. – 304с.
827471
   Народное хозяйство дагестанской АССР в девятой пятилетке.. – Махачкала, 1977. – 119с.
827472
   Народное хозяйство Донецкой области : cтат. сборник. – Донецк : Статистика, 1966. – 196 с. : схем.
827473
   Народное хозяйство Донецкой области в первом полугодии 1936 года. – Сталино : Изд-е Донецкой областной плановой комиссии, 1936. – 135 с.
827474
   Народное хозяйство Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1922. – 103с.
827475
   Народное хозяйство Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1923. – 195с.
827476
   Народное хозяйство Закавказья в цифрах. – Тифлис, 1927. – 697с.
827477
   Народное хозяйство Запорожья. – Запорожье, 1926. – 140с.
827478
   Народное хозяйство Запсибкрая. – Новосибирск, 1936. – 424 с.
827479
  Фрумкин М.И. Народное хозяйство и внешняя торговля СССР / М.И. Фрумкин. – Москва -Ленинград, 1926. – 72с.
827480
  Пичикиан Г. Народное хозяйство и кооперация Армении / Г. Пичикиан. – Тифлис, 1927. – 216с.
827481
  Королев Ф.Ф. Народное хозяйство и народное образование в СССР / Ф.Ф. Королев. – М, 1961. – 48с.
827482
  Шелудько Л.Г. Народное хозяйство и система образования / Л.Г. Шелудько. – Киев, 1991. – 43с.
827483
   Народное хозяйство Иркутской области. – Иркутск, 1981. – 128с.
827484
   Народное хозяйство Иркутской области.. – Иркутск, 1976. – 112с.
827485
   Народное хозяйство к 40-летию автономии Северной Осетии.. – Ростов н/Д, 1964. – 224с.
827486
   Народное хозяйство Кабардино-Балкарской АССР.. – Нальчик, 1957. – 115с.
827487
   Народное хозяйство Кабардино-Балкарской АССР.. – Нальчик, 1964. – 212с.
827488
   Народное хозяйство Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1987. – 343с.
827489
  Колдобская Р.В. Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. / Р.В. Колдобская. – Алма-Ата, 1976. – 520с.
827490
   Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. – Алма-Ата, 1979. – 371с.
827491
   Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. – Алма-Ата, 1982. – 316с.
827492
   Народное хозяйство Казахстана : Библиографический указатель. – Алма-Ата, 1985. – 258с.
827493
   Народное хозяйство Казахстана 1980-1982 гг. : Библиогр. указатель. – Алма-Ата, 1987. – 372с.
827494
   Народное хозяйство Казахстана в 1973 г.. – Алма-Ата, 1975. – 271с.
827495
   Народное хозяйство Казахстана в 1974 г.. – Алма-Ата, 1975. – 319с.
827496
   Народное хозяйство Казахстана в 1976 г.. – Алма-Ата, 1977. – 264с.
827497
   Народное хозяйство Казахстана в 1977 году. – Алма-Ата, 1978. – 247с.
827498
  Антонов П.И. Народное хозяйство Казахстана в годы второй пятилетки : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Антонов П.И. ; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 25 с.
827499
   Народное хозяйство Казахстана за 60 лет.. – Алма-Ата, 1980. – 272с.
827500
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1981. – 330с.
827501
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1984. – 287с.
827502
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1986. – 319с.
827503
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1989. – 391с.
827504
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1990. – 391с.
827505
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1983. – 272с.
827506
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1985. – 314с.
827507
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1988. – 383с.
827508
   Народное хозяйство Калиниградской области.. – Калининград, 1977. – 112с.
827509
   Народное хозяйство Калужской области.. – М, 1957. – 143с.
827510
   Народное хозяйство Карелии 1926-июнь 1941 г.. – Петрозаводск, 1991. – 369с.
827511
   Народное хозяйство Киевской области.. – К, 1959. – 256с.
827512
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1961. – 245 с.
827513
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1981. – 300 с.
827514
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1982. – 263с.
827515
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1983. – 222с.
827516
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1985. – 240с.
827517
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1986. – 272с.
827518
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1991. – 272с.
827519
   Народное хозяйство Киргизской ССР в 1961 году.. – Фрунзе, 1962. – 232с.
827520
   Народное хозяйство Киргизской ССР в 1979 году : Стат. ежегодник. – Фрунзе : Кыргызстан, 1980. – 256 с.
827521
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1957. – 207с.
827522
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1976. – 412с.
827523
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1979. – 256с.
827524
   Народное хозяйство Кировской области : статистический сборник. – Киров : Кировское книжное из-во, 1957. – 136 с.
827525
   Народное хозяйство Кировской области.. – Киров, 1976. – 104с.
827526
   Народное хозяйство Коми АССР. – Сыктывкар, 1957. – 175с.
827527
   Народное хозяйство Костромской области.. – Кострома, 1956. – 154с.
827528
   Народное хозяйство Краснодарского края в 1975 году.. – Краснодар, 1976. – 176с.
827529
   Народное хозяйство Красноярского края.. – Красноярск, 1967. – 259с.
827530
   Народное хозяйство Крымской области. – Симферополь, 1957. – 272с.
827531
   Народное хозяйство Крымской области.. – Одесса, 1972. – 199с.
827532
   Народное хозяйство Куйбышевской области и города Куйбышева.. – Куйбышев, 1957. – 198с.
827533
   Народное хозяйство Курской области.. – Воронеж, 1968. – 290с.
827534
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1973. – 463с.
827535
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1977. – 226с.
827536
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1979. – 300с.
827537
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в 1975 году.. – Л, 1976. – 314с.
827538
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в одиннадцатой пятилетке.. – Л, 1986. – 230с.
827539
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 60 лет.. – Л, 1977. – 231с.
827540
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет.. – Л, 1987. – 172с.
827541
   Народное хозяйство Литовской ССР. – Вильнюс, 1984. – 250с.
827542
   Народное хозяйство Литовской ССР в 1980 году. – Вильнюс, 1981. – 262с.
827543
   Народное хозяйство Литовской ССР за 40 лет.. – Вильнюс, 1980. – 280с.
827544
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1979. – 287с.
827545
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1986. – 238с.
827546
   Народное хозяйство Марийской ССР.. – Йошкар-Ола, 1960. – 219с.
827547
   Народное хозяйство МНР. – Улан-Батор, 1974. – 263с.
827548
   Народное хозяйство Моладавской ССР.. – Кишинев, 1980. – 327с.
827549
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 291с.
827550
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1979. – 303с.
827551
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1981. – 283с.
827552
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1982. – 274с.
827553
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1987. – 312с.
827554
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1972. – 360с.
827555
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1976. – 307с.
827556
   Народное хозяйство Молотовской области.. – Молотов, 1957. – 201с.
827557
   Народное хозяйство Московской области. – М, 1981. – 254с.
827558
   Народное хозяйство Московской области,1981-1985.. – М, 1986. – 270с.
827559
   Народное хозяйство Московской области.. – М, 1976. – 192с.
827560
   Народное хозяйство Николаевской области за годы восьмой и девятой пятилеток.. – Одесса, 1977. – 128с.
827561
   Народное хозяйство Новгородской области : статистический сборник. – Новгород : Лениздат ; Новгородское отделение, 1976. – 91 с.
827562
   Народное хозяйство Новосибирской области и города Новосибирска.. – Новосибирск, 1957. – 192с.
827563
   Народное хозяйство Новосибирской области.. – Новосибирск, 1961. – 335с.
827564
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1960. – 335с.
827565
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1969. – 220с.
827566
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1973. – 238с.
827567
   Народное хозяйство Орловской области.. – Орел, 1957. – 136с.
827568
   Народное хозяйство Пензенской области. – Пенза, 1957. – 23с.
827569
   Народное хозяйство Пермской области за годы Советской власти.. – Пермь, 1977. – 136с.
827570
   Народное хозяйство Пскова и Псковской области в девятой пятилетке. – Л, 1976. – 124с.
827571
  Безобразов В.П. Народное хозяйство России : Московская (Центральная) промышленная область. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1882. – 363 с.
827572
  Чунтулов В.Т. Народное хозяйство России во время первой мировой войны и февральской революции 1917 года. / В.Т. Чунтулов. – К., 1961. – 16с.
827573
   Народное хозяйство России за 1921 г.. – Берлин, 1922. – 319с.
827574
   Народное хозяйство Ростовской области в 1959 году.. – Ростов н/Д, 1960. – 40с.
827575
   Народное хозяйство РСФСР : статистический сборник. – Москва : Гос. статистическое из-во, 1957. – 372 с.
827576
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва, 1969. – 463с.
827577
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва, 1974. – 528с.
827578
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1981. – 406с.
827579
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1982. – 350с.
827580
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1983. – 303с.
827581
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1984. – 407с.
827582
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 471с.
827583
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1988. – 687с.
827584
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва : Финансы и статистика, 1989
827585
   Народное хозяйство РСФСР : стат. ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 691с.
827586
   Народное хозяйство РСФСР в 1958 году.. – М, 1959. – 508с.
827587
   Народное хозяйство РСФСР в 1967 году.. – М, 1968. – 648с.
827588
   Народное хозяйство РСФСР в 1975 году.. – М, 1976. – 520с.
827589
   Народное хозяйство РСФСР в 1983 году : стат. ежегодник. – М., 1984. – 384с.
827590
   Народное хозяйство РСФСР в 1985 году. – М, 1986. – 397с.
827591
   Народное хозяйство РСФСР в1924-25 г. : (сборник обзоров по важнейшим отраслям народного хозяйства РСФСР в 1924-25 г.). – Москва : Финиздат НКФ СССР, 1926. – 136 с.
827592
   Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1977. – 367с.
827593
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1961. – 572с.
827594
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1962. – 624с.
827595
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1963. – 608с.
827596
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1965. – 600с.
827597
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1965. – 576с.
827598
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1966. – 616с.
827599
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1970. – 468с.
827600
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1972. – 459с.
827601
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1973. – 511с.
827602
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1978. – 343с.
827603
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1979. – 343с.
827604
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1980. – 391с.
827605
   Народное хозяйство РСФСР.... – М, 1975. – 543с.
827606
   Народное хозяйство Саратовской области за 60 лет.. – Саратов, 1977. – 127с.
827607
   Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска : статистический сборник. – Свердловск : Гос. статистическое из-во, 1956. – 151 с.
827608
   Народное хозяйство Северо-Кавказского края в диаграммах.. – Ростов н/Д, 1932. – 107с.
827609
   Народное хозяйство Северо-Казахстанской области.. – Петропавловск, 1962. – 208с.
827610
  Огановский Н.П. Народное хозяйство Сибири : эпизодический курс лекций, прочитанных на кооперативных курсах для служащих и рабочих кооперативных организаций гор. Омска, в феврале -марте 1920 года / Н.П. Огановский. – Омск : Изд-е Сиботделения Всероссийского Центрального Союза Потреб. Об-в., 1921. – 175 с. + с 12-ю диаграммами и картограммами
827611
   Народное хозяйство Сибирского края по контрольным цифрам на 1926-1927 г.г.. – Новосибирск : Изд. Сибкрайплана, 1926. – 146 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
827612
   Народное хозяйство Смоленской области.. – Смоленск, 1956. – 107с.
827613
  Козловская Л.И. Народное хозяйство Советского Закарпатья в годы послевоенной Сталинской пятилетки. : Автореф... Канд.экон.наук: / Козловская Л.И.; М-во высшего образования СССР. – Киев, 1951. – 21 с.
827614
   Народное хозяйство социаистических стран в 1968 году. – Москва, 1969. – 187с.
827615
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1981. – 142с.
827616
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1982. – 165с.
827617
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1983. – 184с.
827618
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1985. – 192с.
827619
   Народное хозяйство социалистических стран в 1963 году.. – М, 1964. – 191с.
827620
   Народное хозяйство социалистических стран в 1964 году.. – М, 1965. – 256с.
827621
   Народное хозяйство социалистических стран в 1966 году.. – М, 1967. – 168с.
827622
   Народное хозяйство социалистических стран в 1967 году.. – М, 1968. – 140с.
827623
   Народное хозяйство социалистических стран в 1970году.. – М, 1971. – 199с.
827624
   Народное хозяйство социалистических стран в 1978 году. – М, 1979. – 144 с.
827625
   Народное хозяйство социалистических стран в 1983 году.. – М, 1984. – 183с.
827626
   Народное хозяйство социалистических стран в 1986 году. – М, 1987. – 157с.
827627
   Народное хозяйство социалистических стран в 1987году.. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – с.
827628
   Народное хозяйство социалистических стран в 1988 году.. – Москва : Финансы и статистика, 1989
827629
   Народное хозяйство социалистических стран в1962 году.. – М, 1963. – 206с.
827630
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1962. – 187с.
827631
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1972. – 176с.
827632
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1975. – 166с.
827633
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1975. – 174с.
827634
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1980. – 182с.
827635
   Народное хозяйство Средней Азии в 1963 году.. – Ташкент., 1964. – 372с.
827636
   Народное хозяйство СССР. – Москва, 1974. – 862с.
827637
   Народное хозяйство СССР в 1-ом полугодии 1924-25 года.. – М-Л, 1925. – 416с.
827638
   Народное хозяйство СССР в 1917-1920 гг.. – М, 1967. – 620с.
827639
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – Москва, 1980. – 337с. – (Народное хозяйство СССР)
827640
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. – Москва. – (Нар. хоз. СССР)
Ч. 1, кн. 1 : Новая экономическая политика. – 1980. – 270с.
827641
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 2 : Управление народным хозяйством. 1980. – 1980. – 270с.
827642
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. в 1921-1974 гг. В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 3, кн. 1 : Кооперация. – 1980. – 256с.
827643
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1974 гг.: В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 3, кн. 2 : Кооперация. – 1980. – 179с.
827644
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1974 гг. В 4-х частях. – Москва, 1981. – 142с. – (Народное хозяйство СССР)
827645
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указ. сов. лит. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 5, вып. 1 : Промышленность и строительство. – 1983. – 350с.
827646
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указатель советской литературы. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 5, вып. 2 : Промышленность и строительство. – 1984. – 344с.
827647
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указатель советской литературы в 1921-1980 гг. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 6, вып. 1 : Сельское хозяйство. – 1985. – 284 с.
827648
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – Москва
Ч. 6, вып. 1. – 1986. – 284 с.
827649
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1980 гг.: Пром-сть и строительство. Сел. хоз-во.: Алф. указ. авт. и загл. работ, опис. не на авт. – Москва, 1988. – 151с. – (Народное хозяйство СССР)
827650
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указатель сов. лит-ры 1921-1980 гг. – Москва. – (Народное хозяйство СССР ; Вып. 3)
Ч. 6 : Сельское хозяйство. – 1988. – 307с.
827651
   Народное хозяйство СССР в 1923-24 гг.. – М, 1925. – 509с.
827652
   Народное хозяйство СССР в 1924-25 гг.. – М, 1926. – 231с.
827653
   Народное хозяйство СССР в 1956 г.. – М, 1957. – 296с.
827654
   Народное хозяйство СССР в 1958 году.. – М, 1959. – 959с.
827655
   Народное хозяйство СССР в 1959 году. – М, 1960. – 896с.
827656
   Народное хозяйство СССР в 1961 году : Статистический ежегодник. – Москва : Госстатиздат, 1962. – 861 с.
827657
   Народное хозяйство СССР в 1962 году : Статистический ежегодник. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 736 с.
827658
   Народное хозяйство СССР в 1963 г.. – М, 1964
827659
   Народное хозяйство СССР в 1964 г.. – М, 1965. – 888с.
827660
   Народное хозяйство СССР в 1965 г.. – М, 1966. – 910с.
827661
   Народное хозяйство СССР в 1967 г.. – М, 1968. – 1008с.
827662
   Народное хозяйство СССР в 1968 г. – Москва, 1969. – 832с.
827663
   Народное хозяйство СССР в 1969 г.. – Москва : Статистика, 1970. – 864 с.
827664
   Народное хозяйство СССР в 1970 г.. – М, 1971. – 824с.
827665
   Народное хозяйство СССР в 1970 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1979. – 616 с.
827666
   Народное хозяйство СССР в 1973 году : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1974. – 880с.
827667
   Народное хозяйство СССР в 1974 году : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1975. – 862с.
827668
   Народное хозяйство СССР в 1977 г.. – М, 1978. – 655с.
827669
   Народное хозяйство СССР в 1978 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1979. – 631с.
827670
   Народное хозяйство СССР в 1979 году : Cтатистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1980. – 615с
827671
   Народное хозяйство СССР в 1982 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 574с.
827672
   Народное хозяйство СССР в 1983 году : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 607с.
827673
   Народное хозяйство СССР в 1984 г. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 632с.
827674
   Народное хозяйство СССР в 1985 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 656с.
827675
   Народное хозяйство СССР в 1987 г. : статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 736 с. – ISBN 5-279-00125-2
827676
   Народное хозяйство СССР в 1988 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 765с.
827677
   Народное хозяйство СССР в 1989 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 768 с.
827678
   Народное хозяйство СССР в 1990 году. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 752с.
827679
  Мунчаев Ш.М. Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне / Ш.М. Мунчаев. – М., 1973. – 63с.
827680
  Марголина Е.Б. Народное хозяйство СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 -- май 1945 гг.). Библиографич. указатель книжной и журнальной литературы на русском языке (1941-1968 гг.) / Е.Б. Марголина. – М., 1941. – 460с.
827681
  Добрынин А.И. Народное хозяйство СССР в двенадцатой пятилетке / А.И. Добрынин. – Ленинград, 1987. – 31 с.
827682
  Емельянов А.С. Народное хозяйство СССР в десятой пятилетке: задачи, проблемы, перспективы. / А.С. Емельянов. – К., 1976. – 40с.
827683
   Народное хозяйство СССР в переходный период /1917-1937 гг./. – М, 1982. – 320с.
827684
  Шигалин Г.И. Народное хозяйство СССР в период Великой Отечественной войны / Г.И. Шигалин. – М., 1960. – 278с.
827685
  Мотылев В.Е. Народное хозяйство СССР в период осущетсвления четвертого и пятого пятилетних планов / В.Е. Мотылев. – М, 1959. – 48с.
827686
  Огановский Н.П. Народное хозяйство СССР в связи мировым / Н.П. Огановский. – Москва
1. – 1925. – 124с.
827687
   Народное хозяйство СССР в1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. 1921-1974 гг.: В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 4 : Труд. – 1981. – 227с.
827688
   Народное хозяйство СССР в1980 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 584с.
827689
   Народное хозяйство СССР за 1922-1923 гг.. – М-Л, 1924. – 662с.
827690
   Народное хозяйство СССР за 1923-24 гг.. – М. – 837с.
827691
   Народное хозяйство СССР за 60 лет. : Юбилейный статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1977. – 710с.
827692
   Народное хозяйство СССР за 70 лет. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 766с.
827693
   Народное хозяйство СССР на пороге третьего года пятилетки и контрольные цифры на1931 год.. – М-Л, 1931. – 288с.
827694
   Народное хозяйство СССР.. – М-Л, 1932. – 670с.
827695
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1948. – 514с.
827696
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1950. – 448с.
827697
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1951. – 428с.
827698
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1956. – 262с.
827699
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 765с.
827700
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 750с.
827701
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 766с.
827702
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1961. – 943с.
827703
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1965. – 760с.
827704
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1972. – 848с.
827705
   Народное хозяйство СССР.. – Москва, 1973. – 824с.
827706
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1984. – 607с.
827707
   Народное хозяйство СССР. 1922-1982. – М, 1982. – 623с.
827708
  Паламарчук В.Е. Народное хозяйство США / В.Е. Паламарчук. – Львов, 1959. – 44с.
827709
   Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.. – Душанбе, 1980. – 171с.
827710
   Народное хозяйство Таджикистана в период формирования экономических предпосылок развитого социализма.. – Душанбе, 1985. – 347с.
827711
   Народное хозяйство Таджикской ССР 1961 году.. – Душанбе, 1962. – 167с.
827712
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Сталинабад, 1957. – 387с.
827713
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Душанбе, 1976. – 206с.
827714
   Народное хозяйство Татарской АССР в одиннадцатой пятилетке.. – Казань, 1987. – 197с.
827715
   Народное хозяйство Татарской АССР за 60 лет.. – Казань, 1980. – 144с.
827716
   Народное хозяйство Томской области за 1976-1980 годы.. – Новосибирск, 1982. – 96с.
827717
   Народное хозяйство Томской области за 1981-1985 годы.. – Томск, 1986. – 94с.
827718
   Народное хозяйство Тульской области. – Тула, 1977. – 184с.
827719
   Народное хозяйство Туркменской ССР в1976 году.. – Ашхабад, 1977. – 208с.
827720
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1978. – 360с.
827721
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1979. – 336 с.
827722
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1981. – 348с.
827723
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1983. – 311с.
827724
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1990. – 283с.
827725
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1984 г.. – Ташкент, 1985. – 364с.
827726
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1985 г.. – Ташкент, 1988. – 343с.
827727
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1987 г.. – Ташкент, 1988. – 343с.
827728
   Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти.. – Ташкент, 1977. – 341с.
827729
   Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. – Ташкент, 1987. – 333с.
827730
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1976. – 455с.
827731
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1980. – 286с.
827732
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1989. – 349с.
827733
   Народное хозяйство Украинской СС в 1985 году : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1986. – 399с.
827734
   Народное хозяйство Украинской ССР. – К, 1975. – 539с.
827735
   Народное хозяйство Украинской ССР. – Киев, 1977. – 464 с.
827736
   Народное хозяйство Украинской ССР : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1978. – 456 с.
827737
   Народное хозяйство Украинской ССР. – Київ : Техніка, 1982. – 382с.
827738
   Народное хозяйство Украинской ССР. – К, 1988. – 462с.
827739
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1973 году, Стат. ежегодник.. – Киев, 1974. – 584 c.
827740
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1974 году. – Киев : Техніка, 1975. – 600с.
827741
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1979 году : Cтатистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1980. – 386с.
827742
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1980 году : Cтатистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1981. – 384с.
827743
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1982 году. – Киев : Техніка, 1983. – 384с.
827744
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1983 году : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1984. – 384с.
827745
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1984 году : статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1985. – 408с.
827746
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1988 году. : статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1989. – 472с.
827747
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1989 году.. – Киев : Техніка, 1990. – с.
827748
   Народное хозяйство Украинской ССР к 60-летию образования СССР : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1982. – 384с.
827749
   Народное хозяйство Украинской ССР.. – К, 1979. – 367с.
827750
   Народное хозяйство Украинской ССР. Юбилейный статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1987. – с.
827751
   Народное хозяйство Украины в 1921-22 году. – Харьков, 1923. – 144с.
827752
   Народное хозяйство Ульяновской области : статистический сборник. – Ульяновск : Ульяновская правда, 1957. – 273 с.
827753
   Народное хозяйство Ульяновской области : статистический сборник. – Ульяновск, 1961. – 272 с.
827754
  Мошкин А.М. Народное хозяйство Урала в пятой пятилетке / А.М. Мошкин. – М, 1953. – 32с.
827755
   Народное хозяйство Федеративной Народной Республики Югославии.. – М, 1957. – 228с.
827756
   Народное хозяйство Хабаровского края.. – Хабаровск, 1957. – 128с.
827757
   Народное хозяйство Херсонской области.. – Одесса, 1969. – 201с.
827758
   Народное хозяйство Челябинской области и города Челябинска : статистический сборник. – Челябинск : Госстатиздат, 1957. – 167 с.
827759
   Народное хозяйство Читинской области.. – Иркутск, 1976. – 111с.
827760
   Народное хозяйство Чкаловской области : статистический сборник. – Чкалов : Чкаловское книжное из-во, 1957. – 139 с.
827761
   Народное хозяйство Чувашской АССР за годы девятой пятилетки. – Чебоксары, 1976. – 171с.
827762
   Народное хозяйство Юго-Осетинской автономной области.. – Сталинир, 1959. – 36с.
827763
   Народное хозяйство Ярославской области.. – Ярославль, 1976. – 136с.
827764
  Голиков В.И. Народное хозяйство, отрасль, предприятие / В.И. Голиков. – Киев, 1968. – 279с.
827765
  Ширяев С.Д. Народное хозяйство. / С.Д. Ширяев. – Грозный, 1952. – 64с.
827766
   Народное хозяйство.. – М, 1972. – 42с.
827767
   Народное хозяйство.. – М, 1973. – 40с.
827768
   Народное хозяйство.. – М, 1973. – 56с.
827769
  Жорницкая М.Я. Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Сибири / М.Я. Жорницкая. – М, 1983. – 152с.
827770
  Гуменюк А.И. Народное хореографическое искусство Украины. : Автореф... Доктора искуствовед.наук: 821 / Гуменюк А.И.; АН УССР. – К, 1968. – 50л.
827771
  Кузнецова Т.В. Народное художественное творчество / Т.В. Кузнецова. – М, 1985. – 63с.
827772
  Хакимова Р.Н. Народное художественное творчество как средство эстетического воспитания старшеклассников в процессе внекалссной работы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Хакимова Р.Н.; АН пед.СССР.Научно-исслед.ин-т общих проблем воспитания. – М, 1980. – 22л.
827773
  Ким Н.С. Народное художественное творчество Советского Востока / Н.С. Ким. – М, 1985. – 197с.
827774
  Чернейко Г.А. Народной Болгарии - 30 лет / Г.А. Чернейко. – М., 1974. – 64с.
827775
  Зудинов Ю.Ф. Народной Болгарии - 40 лет / Ю.Ф. Зудинов. – М., 1984. – 64с.
827776
   Народной инициативе - широкую дорогу. : Из практики работы общественных самодеятельных организаций Псковской области. – Псков : Издательство газеты "Псковская правда", 1962. – 54, [2] с.
827777
  Тригубенко М.Е. Народной Корее - 30 лет / М.Е. Тригубенко. – М., 1975. – 64с.
827778
  Донская Г.К. Народной хозяйство СССР и экономические законы социализма / Г.К. Донская. – Москва, 1972. – 96с.
827779
  Голікова Н.С. Народномовні знаки-стилістеми в романі "Я, Богдан" П. Загребельного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 30-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
827780
   Народному депутату. – Москва, 1987. – 80 с.
827781
  Коренев А.П. Народному дружиннику: Справочник. / А.П. Коренев. – М., 1981. – 207с.
827782
  Чистяков Н.Ф. Народному заседателю о работе следователя. / Н.Ф. Чистяков. – М., 1982. – 95с.
827783
  Наєнко М. Народному президенту - зелену вулицю, охламони! : Збірник статей / Михайло Наєнко. – Київ, 2005. – 45с.
827784
   Народному секретареві -- збирачеві фолклору.. – Одеса, 1969. – 70с.
827785
  Швець Т.А. Народнопедагогічні традиціїї виховання у Франції : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Швець Т. А.; Луган. держ. пед. ін-т Східнослов"янскього університету. – Луганск, 1996. – 23л.
827786
  Осадча В.М. Народнопісенна культура Слобожанщини : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Осадча В.М.; Харків. держ.акад. культури. – Харків, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 18 с.
827787
  Данилюк Н. Народнопісенна лексика в мові поезії Левка Боровиковського та його сучасників // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 261-271
827788
  Лебідь Н. Народнопісенна основа українськомовних поезій Євгена Гребінки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 44-47. – ISSN 2075-1222
827789
  Гаврилюк Н. Народнопісенна поліритмія у зв"язках з літературним поліметричним віршем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються зв"язки народнопісенного та літературного вірша на метрико-ритмічному рівні, визначаються загальні тенденції застосування в авторській поезії ХІХ - ХХ ст. народнопісенної ритміки та вплив останньої на становлення поліметричного вірша.
827790
  Задорожний В. Народнопісенна творчість як джерело для вивчення сучасної української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (746), травень. – С. 30-34. – ISSN 0130-5263
827791
  Харчишин Ольга Михайлівна Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Харчишин Ольга Михайлівна; Ін-тут народознавства НАН України. – Львів, 1998. – 164л. – Бібліогр.:л.148-164
827792
  Харчишин О.М. Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Харчишин О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 15л.
827793
  Коломієць В. Народнопісенна традиція у творчості О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 323-329.
827794
  Сокіл В. Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 518-533. – ISSN 1028-5091
827795
  Сокіл В. Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 289-307. – ISSN 1028-5091
827796
  Щербак С. Народнопісенні вкраплення у "Повісті полум"яних літ" О. Довженка / С. Щербак, Г. Стрюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 336-341.
827797
  Гончаренко Олена Народнопісенні діалекти Сумщини : (досвід мелоареалогічного дослідження) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
827798
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
1. – 1977. – 108с.
827799
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
2. – 1983. – 112с.
827800
  Данилюк Н. Народнопісенні засоби образності у мові сучасних волинських поетів // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 223-225. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
827801
  Будівський П.О. Народнопісенні мотиви в романі П. Загребельного "Я, Богдан" / П.О. Будівський, О.В. Скиба // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 8-9
827802
  Козловська Л. Народнопісенні образи в мовотворчості М. Стельмаха // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 41-46. – ISSN 0201-419
827803
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в індивідуально-авторській інтерпретації Михайла Стельмаха : До 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха


  У статті з"ясовано поняття народнопоетичних універсалій (в загальному аспекті); розглянуто специфіку мовнообразної системи ідіолекту М.Стельмаха; звернено увагу на особливості актуалізації народнопоетичних універсалій в мовотворчості письменника; ...
827804
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в мовотворчості Андрія Малишка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 34-39. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано докладний аналіз ідіосистеми поетичних текстів Андрія Малишка. Простежено вплив народнопісенної мовотворчості на авторський стиль
827805
  Михида С.П. Народнопісенність лірики Т. Шевченка: генеза, жанрові та поетикальні взаємозв"язки // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 165-168. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
827806
  Рудакова Н. Народнопоетична основа поеми "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 188-193
827807
  Мойсієнко А.К. Народнопоетична стихія вірша Ніла Гілевича в українських інтерпретаціях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 428-430. – ISSN 1729-360Х
827808
  Демінська І.А. Народнопоетична стихія у драматургії Михайла Стельмаха (на прикладі твору "На Івана Купала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 129-133


  Досліджено народнопоетичну стихію драматургії М. Стельмаха, осмислюються засоби та прийоми використання народної творчості. Простежуються елеиенти народної пісенності як основної засади своєрідності змісту драматіргічного твору в цілому. Значну увагу ...
827809
  Крохмальний Р. Народнопоетичне слово в інтерпретації Маркіяна Шашкевича // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 104-112
827810
  Толмачова В. Народнопоетичні джерела роману "Листя землі" Володимира Дрозда // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 239-244. – ISBN 978-617-689-129-1
827811
  Коломієць В. Народнопоетичні джерела творчості Гната Хоткевича / В. Коломієць, О. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 313-323
827812
  Мізінкіна О. Народнопоетичні жанри в історичній романістиці Раїси Іванченко // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 203-210. – ISBN 966-587-044-0
827813
  Оверчук О. Народнопоетичні мотиви в повісті Т. Шевченка "Варнак" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 233-239


  Стаття присвячена фольклористичному аналізу малодослідженої російськомовної повісті Т. Шевченка "Варнак". Зокрема, автор зосереджує увагу на з"ясуванні ідейно-естетичного впливу фольклору на формування образу варнака у повісті. Також у статті зроблено ...
827814
  Дашко Н. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 73-76
827815
  Вільна Я.В. Народнопоетичні традиції в драматургії Михайла Старицького : Дис... канд. філол.наук: / Вільна Я. В.; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1991. – 198л. – Бібліогр.:л.179-198
827816
  Поляруш О.Е. Народнопоэтическая основа творчества А.П.Довженко : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Поляруш О.Е.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 22л.
827817
  Пазяк М.М. Народнопоэтическая основа творчества Юрия Федьковича. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пазяк М.М.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1964. – 20л.
827818
  Вильная Я.В. Народнопоэтические традиции в драматургии Михаила Старицкого : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09.,10.01.03 / Вильная Я.В,; КГУ им.ТГ.Шевченко. – Киев, 1991. – 20л.
827819
  Оппоков М. Народнопсихологическая грамматика Вильгельма Вундта. Язык / М. Оппоков. – Київ, 1910. – 128с.
827820
  Тарасюк І. Народнорелігійні основи традиції української гостинності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 543-554. – ISSN 1028-5091
827821
  Медвідь Н. Народнорозмовна лексика в мові українських ділових документів XVII-XVIII століть // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
827822
  Єрмоленко С. Народнорозмовна основа мовно-естетичного канону поезії Тараса Шевченка
827823
  Звягіна Г. Народнорозмовна трансформація традиційних фразеологізмів у художніх творах ГригораТютюнника // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 328-332
827824
  Ілляшенко М.А. Народнорозмовне джерело Полісся і його трансформація у байках Л.і. Глібова / М.А. Ілляшенко, В.М. Пащенко // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 115-119
827825
  Баранник Д.Х. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови : (на захист розмовного стилю) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 18-31. – Бібліогр.: с. 19-20, 25, 29. – ISSN 0027-2833


  У статті зроблена спроба визначити функціонально-лінгвістичний статус так званих некодифікованих лексичних і фразеологічних одиниць мови. Пропонується кваліфікувати їх як конститутивний рівневий компонент розмовного стилю. У цьому зв"язку ...
827826
  Зінчук Р. Народнорозмовні елементи в епістолярній спадщині Тараса Шевченка: фонетичний та морфологічний рівні // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 264-276. – ISSN 2304-9383


  Проаналізовано епістолярну мовотворчість Тараса Шевченка з огляду на специфіку її фонетичного та морфологічного рівнів.
827827
  Громик Ю. Народнорозмовні елементи в художньому мовленні Левка Боровиковського // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 157-162
827828
  Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. Этнограф. исслед. прошлого и настоящего лезгин, табасаранцев, рутулов, цахуров, агулов. / М.М. Ихилов. – Махачкала, 1967. – 370с.
827829
   Народности Севера: проблемы и перспективы экономического и социального развития.. – Новосибирск, 1983. – 250с.
827830
  Острой О.С. Народность -- основной принцип революционно-романтической эстетики в Польше в первой половине 19 столетия : Автореф... канд.искуствовед.наук: / Острой О.С.; Ленингр.ордена Ленана гос.ун-т. – Ленинград, 1963. – 16л.
827831
  Анкваб В.П. Народность абхазских новелл и проза Михаила Лакр-бай : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Анкваб В.П. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1969. – 16 с.
827832
  Курбаналиев М. Народность в советском искусстве : Автореф... канд. философ.наук: / Курбаналиев М.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1961. – 22л.
827833
  Рукавицын М.М. Народность и партийность искусства / М.М. Рукавицын. – М, 1978. – 112с.
827834
  Гей Н.К. Народность и партийность литературы / Н.К. Гей. – М., 1964. – 134с.
827835
   Народность и художественность произведений Я.Г. Ухсая. – Чебоксары, 1984. – 59 с.
827836
  Дремов А.К. Народность искусства социалистического реализма / А.К. Дремов, В.А. Попков. – М., 1981. – 152с.
827837
  Бакус Л.В. Народность как философская, эстетическая и художественная проблема на рубеже ХІХ-ХХ вв. / Л.В. Бакус. – Тверь, 1991. – 99с.
827838
  Хмарский И.Д. Народность поэзии А.С.Пушкина / И.Д. Хмарский. – М : Просвещение, 1970. – 128 с.
827839
  Ладыгина А.Б. Народность советской музыки. / А.Б. Ладыгина. – Минск, 1961. – 38с.
827840
  Вартанов Григорий иванович Народность советской пчати. Проблемы совершенствования связей газеты с массаами в период строительства коммунизма. (1956-1971 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.10 / Вартанов Григорий иванович; ЛГУ. Фак-т журналистики. – Л., 1973. – 36л.
827841
  Рийкоя Э Народнохозяйственная основа правли номинального сложения существительных в эстонском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рийкоя Э П.; АН ЭССР, Ин-т яз. и лит. – Таллин, 1960. – 31л.
827842
  Делеян Арут Андронникович Народнохозяйственная эффективность в развитом социалистическом обществе: сущность и критерии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Делеян Арут Андронникович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 18л.
827843
  Бегма Ю.С. Народнохозяйственная эффективность внешней торговли / Ю.С. Бегма. – М., 1982. – 58с.
827844
  Амосов А.И. Народнохозяйственная эффективность межотраслевых связей / А.И. Амосов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Экономика" ; № 5)
827845
  Лебедев В.Г. Народнохозяйственная эффективность развития техники / В.Г. Лебедев. – М., 1971. – 372с.
827846
   Народнохозяйственная эффективность регионального развития производства. – Москва : Наука, 1987. – 107 с. – (Проблемы советской экономики)
827847
  Бобровский П.А. Народнохозяйственная эффективность химизации производства / П.А. Бобровский. – М, 1966. – 287с.
827848
  Кошкин Леонид Исаевич Народнохозяйственная эффективность химизации производства / Кошкин Леонид Исаевич. – М., 1990. – 319с.
827849
  Шехин В.Г. Народнохозяйственнй экономический анализ / В.Г. Шехин. – Петрозаводск, 1990. – 112с.
827850
  Хасанов А.Х. Народнохозяйственное значение и вопросы экономики минерального сырья : Учеб. пособие / А.Х. Хасанов; М-во нар. образования ТаджССР; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1990. – 124с. – Библиогр.: с.122-123
827851
  Коренченко Р.А. Народнохозяйственное значение и основное направление экономии сырья, материалов и повышения качества продукции. / Р.А. Коренченко. – Пермь, 1972. – 35с.
827852
  Кузнецов Б.Д. Народнохозяйственное значение и основные направления развития производства комбикормов на Украине : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузнецов Б.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1963. – 16 с.
827853
  Трифонова Е.Л. Народнохозяйственное значение концентрации жилищного строительства. (На прим. жил. строительства Куйбышев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонова Е.Л.; Саратов. экон. ин-т. – Саратов, 1966. – 17л.
827854
  Трифонова Е.Л. Народнохозяйственное значение концентрации жилищного строительства. (На прим. строит. Куйбышев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонова Е.Л.; Саратов. экон. ин-т. – Саратов, 1965. – 20л.
827855
  Выдрина М.Н. Народнохозяйственное значение механизации труда в лесозаготовительной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Выдрина М.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
827856
  Белоусов Борис Васильевич Народнохозяйственное значение освоения реки Свири : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Белоусов Борис Васильевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 26л.
827857
  Федоренко Н.П. Народнохозяйственное значение синтетических материалов / Н.П. Федоренко. – М., 1959. – 48с.
827858
  Лазеев Г.С. Народнохозяйственное значение укрупнения колхозов : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук: / Лазеев Г.С. ; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 22 с.
827859
  Томилова Л.И. Народнохозяйственное значение, рациональное использование и охрана природных ресурсов лекарственных растений Урала. / Л.И. Томилова, Г.И. Таршис. – Свердловск, 1988. – 46с.
827860
  Карпенко А.П. Народнохозяйственное и социальное планирование в СССР и профсоюзы / А.П. Карпенко. – М., 1974. – 335с.
827861
  Коробков И.М. Народнохозяйственное использование водных ресурсов Пермской области : Автореф... канд. геогр.наук: / Коробков И. М.; ЛГУ. – Л., 1962. – 15л.
827862
  Курнаев А.А. Народнохозяйственное планирование в годы Великой Отечественной войны. / А.А. Курнаев, А.И. Залкинд. – М., 1985. – 157с.
827863
  Брянчуков В.Ф. Народнохозяйственное планирование материльно-технического снабжения / В.Ф. Брянчуков, 1962. – 34с.
827864
  Мухамед Д.Х. Народнохозяйственное планирование нефтеперерабатывающих отраслей промышеленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухамед Д.Х.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
827865
  Мухамед Д.Х. Народнохозяйственное планирование нефтеперерабатывающих отраслей промышленности : Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05 / Мухамед Д.Х.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
827866
  Торкановский Е.П. Народнохозяйственное планирование, встречные планы и социалистическоесоревнование / Е.П. Торкановский, Т.В. Торкановская. – М, 1979. – 95с.
827867
   Народнохозяйственное социально-экономическое планирование и прогнозирование. – Москва, 1989. – 239 с.
827868
  Авдуевский В.С. Народнохозяйственные и научные космические комплексы / В.С. Авдуевский, Г.Р. Успенский. – Москва : Машиностроение, 1985. – 415 с. : ил.
827869
   Народнохозяйственные и отраслевые проблемы совершенствования хозяйственного механизма.. – М, 1983. – 202с.
827870
   Народнохозяйственные комплекс Молдавии ССР.. – М, 1979. – 231с.
827871
  Шаренков С.С. Народнохозяйственные комплексы стран СЭВ в условиях интеграции / С.С. Шаренков, Б.И. Медведев. – М., 1983. – 64с.
827872
   Народнохозяйственные модели в долгосрочном планировании.. – М, 1981. – 272с.
827873
  Исянгулов В.А. Народнохозяйственные основы развития городов. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Исянгулов В.А.; Сарат. экон. ин-тут. – Саратов, 1969. – 20л.
827874
   Народнохозяйственные проблемы повышения эффективности общественного производства.. – М, 1978. – 159с.
827875
  Мишин Е.В. Народнохозяйственные проблемы рационального использования трудовых ресурсов сельской местности. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мишин Е.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1972. – 21л.
827876
  Зусман Л.Л. Народнохозяйственные проблемы экономии металла / Л.Л. Зусман. – М., 1985. – 232с.
827877
  Тумар Николай Брониславович Народнохозяйственный агропромышленный комплекс и пути повышения эффективности его функционирования (Политико-экономический аспект) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тумар Николай Брониславович; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 21л.
827878
   Народнохозяйственный комплекс Молдавии.. – Кишинев, 1986. – 154с.
827879
   Народнохозяйственный комплекс СРВ.. – М, 1989. – 232с.
827880
  Мазанова М.Б. Народнохозяйственный комплекс СССР / М.Б. Мазанова. – М, 1977. – 48с.
827881
   Народнохозяйственный комплекс СССР : (аспекты совершенствования территориальной структуры). – Москва : МФГО СССР, 1985. – 118 с.
827882
  Ищук С.И. Народнохозяйственный комплекс Украинской ССР // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 3-8. – ISBN 0201-8683
827883
   Народнохозяйственный комплекс ЦЧЭР: пути совершенствования : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1989. – 144 с. – ISBN 5-7455-0014-Х
827884
   Народнохозяйственный комплекс: теория и практика. – М, 1980. – 208с.
827885
  Опрышко В.Ф. Народнохозяйственный комплекс: управление и право / В.Ф. Опрышко. – Киев, 1983. – 168с.
827886
   Народнохозяйственный комплеск ЦЧЭР.. – Воронеж, 1989. – 141с.
827887
   Народнохозяйственный план 1933 года -- первого года второй пятилетки.. – М-Л, 1933. – 4с.
827888
  Курский А.Д. Народнохозяйственный план 1938 г. и его выполнение / А.Д. Курский. – Москва, 1938. – 52с.
827889
  Попов А.А. Народнохозяйственный план в свете решений 21 съезда КПСС. / А.А. Попов. – Л, 1959. – 116с.
827890
   Народнохозяйственный план на 1936 год.. – 2-е изд. – М, 1936. – 648с.
827891
   Народнохозяйственный план на 1936 год.. – М
2. – 1936. – 543с.
827892
  Задоя А.А. Народнохозяйственный потенциал и интенсивное воспроизводство / А.А. Задоя. – Київ, 1986. – 153с.
827893
  Задоя Анатолий Александрович Народнохозяйственный потенциал социализма: структура и особенности наращивания в условиях интенсификации воспроизводства : Дис... док. эконом.наук: 08.00.01 / Задоя Анатолий Александрович; МВ и ССО УССР. Днепропетровский горн. ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1987. – 343л. – Бібліогр.:л.319-343
827894
  Смирнов М.А. Народнохозяйственный эффект экспортной деятельности / М.А. Смирнов. – М., 1993. – 128с.
827895
  Погребенник В.Ф. Народною творчістю натхненна / В.Ф. Погребенник. – Київ, 1990. – 45 с.
827896
  Кашафутдинов Р.Г. Народные (общественные и семейные) праздники казанских татар : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Кашафутдинов Р.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 23л.
827897
   Народные артист РСФСР Григорий Рошаль.. – М, 1964. – 50с.
827898
   Народные артистки.. – Ростов н/Д, 1938. – 16с.
827899
  Пименов В.Ф. Народные артисты / В.Ф. Пименов. – М, 1986. – 170с.
827900
   Народные артисты.. – Казань, 1980. – 592с.
827901
  Линтур П.В. Народные баллады Закарпатья и их западнославянские связи / П.В. Линтур. – К., 1963. – 60с.
827902
   Народные баллады.. – М-Л, 1963. – 447с.
827903
  Стратанович Г.Г. Народные верования населения Индокитая / Г.Г. Стратанович. – М, 1978. – 256с.
827904
  Волнин А. Народные воззрения на святых и на церковные праздники с точки зрения христианского учения о почитании святых и праздников. – Киев : Униврситетская тип., 1904. – 24 с. – Отд.отт.
827905
  Сташевский Е.Д. Народные волнения в Московском государстве.. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1912. – 50с.
827906
  Тхоржевский С.И. Народные волнения при первых Романовых / С.И. Тхоржевский. – Птгр., 1924. – 223с.
827907
  Мавродин В.В. Народные восстания в Древней Руси 12 - 13 вв. / В.В. Мавродин. – М., 1961. – 118с.
827908
  Поршнев Б.Ф. Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623-1648) / Б.Ф. Поршнев. – М.-Л., 1948. – 724с.
827909
  Керов В.Л. Народные восстания и еретические движения во Франции в конце 13-начале 14 века / В.Л. Керов. – М., 1986. – 134с.
827910
  Мейер М.С. Народные выступления в городах Османской империи в конце XVII - начале XVIII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Мейер М.С.; МГУ. Ин-т восточных языков. – Москва, 1964. – 15л.
827911
  Малафеев П.А. Народные галереи / П.А. Малафеев. – Л., 1982. – 112с.
827912
   Народные герои.. – М, 1983. – 303с.
827913
  Кириллова Т.В. Народные говоры Калининской области. / Т.В. Кириллова, А.А. Белова. – Калинин
1. – 1971. – 156с.
827914
   Народные гулянья в Орловской области : На пике лета. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 19 : Фото
827915
  Кузнецов Е.В. Народные движения в Англии в середине 15 века / Е.В. Кузнецов. – М., 1982. – 72с.
827916
  Сапрыкин Ю.М. Народные движения в Англии и Ирландии в XVI веке / Ю.М. Сапрыкин. – Москва, 1963. – 98 с.
827917
  Рутенбург В.И. Народные движения в городах Италии XIV - начало XV века / Рутенбург В.И. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние, 1958. – 384 с., 10 л. ил. – На корешке загл.: Народные движения в Италии. – Библиогр.: с. 358-367
827918
  Рейснер И.М. Народные движения в Индии в XVII-XVIII вв. / И.М. Рейснер. – М., 1961. – 308с.
827919
  Хасанов А.Х. Народные движения в Киргизии / А.Х. Хасанов. – М, 1977. – 87с.
827920
  Костяева А.С. Народные движения в Китае в 1901-1911 гг. / А.С. Костяева. – М., 1970. – 152с.
827921
  Бабабеков Х.Н. Народные движения в Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические предпосылки / Х.Н. Бабабеков. – Ташкент, 1990. – 116с.
827922
  Сиротенко В.Т. Народные движения в поздней Римской империи и образование варварских королевств / В.Т. Сиротенко. – Днепропетровск, 1988. – 78 с.
827923
  Чистякова Е.В. Народные движения в России в середине XVII в. (1635-1649). : Автореф... доктор истор.наук: / Чистякова Е.В.; МГУ. Истор. ф-тет. – М., 1966. – 24л.
827924
  Сиротенко В.Т. Народные движения в Северной Африке и королевство вандалов и аланов / В.Т. Сиротенко. – Днепропетровск, 1990. – 80с.
827925
  Чеканцева З.А. Народные движения во Франции в 18 веке / З.А. Чеканцева. – Новосибирск, 1990. – 72с.
827926
  Сторчак А.И. Народные движения на Украине в 17-18 вв. в украинской демократической историографии второй половины 19 в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.579 / Сторчак А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
827927
  Мавродин В.В. Народные движения против иноземных захватчиков / В.В. Мавродин. – Л., 1945. – 52 с.
827928
   Народные депутаты СССР.. – М, 1990. – 656с.
827929
   Народные депутаты СССР.. – М, 1990. – 367с.
827930
   Народные депутаты СССР.. – Саранск, 1991. – 232с.
827931
   Народные депутаты СССР: экономика сегодня и завтра.. – М, 1990. – 254с.
827932
  Титов Виктор Степанович Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917-1941 гг.) : этногр. очерки бондарного промысла и изготовления трансп.средств / Титов Виктор Степанович. – Минск : Наука и техника, 1976. – 135 с. : ил.
827933
  Барков А. Народные добровольцы / А. Барков. – Брянск, 1961. – 28с.
827934
  Колесников А.А. Народные дома в общественно-политической и культурной жизни Турецкой республики. / А.А. Колесников. – М., 1984. – 151с.
827935
   Народные дружины в борьбе за безопасность движения автомототранспорта.. – М, 1976. – 72с.
827936
  Кригер Г.Л. Народные дружины в борьбе с преступностью / Г.Л. Кригер. – М., 1976. – 79с.
827937
  Кригер Г.Л. Народные дружины в борьбе с преступностью / Г.Л. Кригер. – М., 1977. – 79с.
827938
  Ткачевский Ю.М. Народные дружины в борьбе с пьянством / Ю.М. Ткачевский. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 62 с.
827939
  Яблоков Н.П. Народные дружины на страже общественного порядка. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1963. – 22с.
827940
   Народные дружины.. – К, 1976. – 319с.
827941
   Народные загадки.. – Кострома, 1959. – 32с.
827942
  Козлов Ю.Д. Народные заседатели - равноправные судьи / Ю.Д. Козлов, Х.Б. Шейнин. – Москва, 1965. – 62 с.
827943
  Козлов Ю.Д. Народные заседатели - равноправные судьи / Ю.Д. Козлов, Х.Б. Шейнин. – 2-е изд. – М, 1967. – 72с.
827944
  Анашкин Г.З. Народные заседатели в советском суде : (в вопросах и ответах) / Анашкин Г.З. – Москва : Госюриздат, 1957. – 62 с.
827945
  Анашкин Г.З. Народные заседатели в советском суде / Г.З. Анашкин. – Изд.3-е, испр. – Москва, 1960. – 84с.
827946
  Сабалиев Б. Народные заседатели в советском суде / Б. Сабалиев. – Алма-Ата, 1970. – 48с.
827947
   Народные заседатели.. – М, 1966. – 160с.
827948
   Народные знания. Фольклор. Народное искусство.. – М, 1991. – 166с.
827949
   Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной борьбе и революциях 40-х годов.. – М, 1985. – 638с.
827950
  Хакназар Н. Народные и просветительно-антифеодальные движения в Афганистане : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Хакназар Н. ; МГУ. – Москва, 1977. – 36 с.
827951
  Назаров Х.Н. Народные и просветительско-антифеодальные движения в Афганистане / Х.Н. Назаров. – Душанбе, 1976. – 262с.
827952
  Асадлы К.Х. Народные и религиозные праздники в Ширванском регионе Азербайджана в конце XIX - начале XX века // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – с. 12-18. – ISSN 2076-1554
827953
   Народные изречения и пословцы Дагестана.. – Махачкала, 1966. – 139с.
827954
  Гетьман-Павлова Народные иски в защиту интересов несовершеннолетних в римском праве // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
827955
  Хайбуллаев С.М. Народные истоки аварской поэзии / С.М. Хайбуллаев. – Махачкала, 1966. – 60с.
827956
  Карпенко А.И. Народные истоки реалистического историзма, стиля и языка эпопеи Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" : Дис... канд. филолог.наук: / Карпенко А.И.;. – Черновцы, 1962. – 478л. – Бібліогр.:л.444-447
827957
  Карпенко А.И. Народные истоки реалистического иторизма, стиля и языка эпопеии Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" : Автореф... канд. филол.наук: / Карпенко А. И.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1963. – 26л.
827958
  Мирошниченко Поликарп Яковлевич Народные истоки революционно-демократического социализма в России: (От крестьянской правды к гуманизму А.И.Герцена, Н.П.Огарева, В.Г.Белинского) : Автореф... доктора филос.наук: 09.00.03 / Мирошниченко Поликарп Яковлевич; АН УССР, Ин-т философии. – К., 1989. – 32л.
827959
  Карпенко А.И. Народные истоки эпического стиля исторических повестей Н.В.Гоголя / А.И. Карпенко. – Черновцы, 1961. – 80с.
827960
   Народные исторические песни. – М-Л, 1962. – 405 с.
827961
  Криничная Н.А. Народные исторические песни начала XVII века. / Н.А. Криничная. – Л., 1974. – 183с.
827962
  Модестова Н.А. Народные источники творчества Раблэ : Дис... кандидата филологич.наук: / Модестова Н.А.; Киевский Гос. Университет им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1947. – 380л. – Бібліогр.:л.1-7
827963
  Джимгиров М.Э. Народные калмыцкие сказки : Автореф... канд. филол.наук: / Джимгиров М. Э.; Ин-т народов Азии АН СССР, Калмыц. НИИ языка, лит. и ист. при СМ Калм.АССР. – М.-Элиста, 1963. – 24л.
827964
  Евсеев И.Ф. Народные комитеты Закарпатской Украины - органы государственной власти / И.Ф. Евсеев. – М., 1954. – 148с.
827965
  Евсеев И.Ф. Народные Комитеты Закарпатской Украины : Автореф... Канд.юрид.наук: / Евсеев И.Ф.; Ан УССР. – Киев, 1951. – 20 с.
827966
   Народные контролеры в поиске резервов.. – М, 1985. – 176с.
827967
  Кравцов В. Народные контролеры за работой / В. Кравцов, П. Богатый. – Кишинев, 1963. – 56с.
827968
   Народные лауреаты.. – М, 1964. – 71с.
827969
   Народные лирические песни.. – Л, 1961. – 610с.
827970
  Щаницин В.А. Народные личные имена / В.А. Щаницин. – Москва, 1989. – 64 с.
827971
  Коган Л.Н. Народные массы-решающая сила общественного развития / Л.Н. Коган. – Свердловск, 1955. – 28с.
827972
  Славина Л.Л. Народные массы -- решающая сила в создании и укреплении политической организации социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Славина Л.Л. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
827973
  Ребрин В.А. Народные массы - решающая сила общественного развития. / В.А. Ребрин. – Новосибирск, 1954. – 39с.
827974
  Гришуков С.М. Народные массы - решающая сила общественного развития. Роль личности в истории / С.М. Гришуков. – Л., 1960. – 42с.
827975
  Жигалов И.И. Народные массы и внешняя политика империализма / И.И. Жигалов. – Москва, 1969. – 48с.
827976
  Беляева Г.Ф. Народные массы и личность как объективная сила и субъекты исторического процесса / Г.Ф. Беляева, Л.В. Николаева. – М., 1985. – 92с.
827977
  Ашин Г.К. Народные массы и мировая политика / Г.К. Ашин, Р.Ф. Додельцев. – Москва, 1982. – 97с.
827978
  Кузин В.А. Народные массы и революция / В.А. Кузин. – Казань, 1966. – 224с.
827979
   Народные массы и строительство советской культуры.. – М, 1969. – 204с.
827980
  Биисов А.В. Народные массы как категория исторического материализма. : Автореф... Канд.философ.наук: 620 / Биисов А.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 21л.
827981
  Круссер Р.Г. Народные массы Сибири в исследованиях политических ссыльных 70-х -- начала 90-х годов XIX века / Р.Г. Круссер. – Кемерово, 1989. – 80с.
827982
  Рогов А.П. Народные мастера : биографические очерки / А.П. Рогов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 268, [4] с.
827983
   Народные мастера Приамурья.. – М, 1981. – 71с.
827984
   Народные мастера.. – М, 1981. – 24с.
827985
   Народные мастера.Традиции, школы.. – М, 1985. – 295с.
827986
  Осипов К. Народные мстители / К. Осипов. – М, 1942. – 15с.
827987
  Кайсенов К. Народные мстители / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1978. – 363с.
827988
  Рашкевиц А.К. Народные мстители Латвии / А.К. Рашкевиц. – М., 1973. – 164с.
827989
  Павленко П. Народные мстители. / П. Павленко, Б. Изаков. – Москва, 1942. – 64с.
827990
   Народные мстители.. – М, 1961. – 280с.
827991
   Народные мстители.. – Воронеж, 1966. – 263с.
827992
   Народные мстители.. – 2-е изд. – Воронеж, 1975. – 207с.
827993
  Кожухарь М.А. Народные мстители. Воспоминания партизана. / М.А. Кожухарь. – Кишинев, 1974. – 212с.
827994
  Хашба И.М. Народные музыкальные инструменты абхазов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хашба И.М.; АН Груз.ССР.Ин-т истории археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
827995
   Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка.. – М, 1987. – 260с.
827996
   Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка.. – М, 1988. – 326с.
827997
  Гринко Г.В. Народные названия растений в молдавских говорах Котовского района МССР. (Атлас нар. названий растений в молдав. говорах Котовского р-на МССР. Опыт структуральн-стат. анализа диалектальной лексики) : Автореф... канд. филол.наук: / Гринко Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Кишинев, 1962. – 17л.
827998
  Барг М.А. Народные низы в Английской революции XVII в. : движение и идеология истинных левеллеров / М.А. Барг ; АН СССР.Ин-т истории. – Москва : Наука, 1967. – 351 с.
827999
  Рюде Дж. Народные низы в истории 1730-1848 гг / Дж. Рюде. – Москва, 1984. – 320 с.
828000
  Бронштэн В.А. Народные обсерватории : метод. пособие / В.А. Бронштэн. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,