Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
826001
  Кіраль С. "... Народилися з ним у собі": Тарас Шевченко на сторінках спогадів І. Жиленко та М. Коцюбинської // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 29 травня - 4 червня (№ 21). – С. 12-13
826002
  Степаненко М. "Народився, щоб осяяти Україну!" : Шевченкіана Олеся Гончара
826003
  Степаненко Микола "Народився, щоб осяяти Україну" : Шевченкіана Олеся Гончара
826004
  Окара А.Н. "Народна війна" проти імперського сталінсько-брежнєвсько-путінського міфу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 14-15


  Що таке 9 травня для сучасної України?
826005
  Станкович Є. "Народна музика стала частиною мене..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 21


  Євген Станкович - про те, чи важко сьогодні бути композитором та чому оперу "Страшнп помста" він пише вже друге десятиліття.
826006
  Ігнатенко І. "Народна релігія" та теорія "двовір"я" у світлі сучасних етнографічних досліджень // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 39-44
826007
  Колодюк І. "Народна релігія": основні аспекти дослідження в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 148-151. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Приділено увагу малодослідженому в Україні питанню, пов"язаному із вивченням "народної релігії". Розглянуто наукові підходи та особливості сучасного етапу досліджень у вітчизняній та зарубіжній етнології. Досліджено критику "народного двовір"я". The ...
826008
  Прибылева-Корба "Народная воля" / Прибылева-Корба. – М, 1926. – 232с.
826009
   "Народная воля" в документах и воспоминаниях.. – М. – 288с.
826010
  Сенчакова Л.Т. "Народная воля" в первой половине 80-х годов. : Автореф... канд.ист.наук: / Сенчакова Л.Т.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 16л.
826011
   "Народная воля" и "Черный предел"" : Воспоминания участников рев. движения в Петербурге в 1879-1882 гг.. – Л., 1989. – 413с.
826012
  Троицкий Н.А. "Народная воля" перед царским судом (1880-1894). / Н.А. Троицкий. – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов, 1983. – 424с.
826013
   "Народная воля" перед царским судом.. – М., 1930. – 165с.
826014
   "Народная воля" перед царским судом.. – М., 1931. – 172с.
826015
  Троицкий Н.А. "Народная воля" перед царским судом. 1880-1891 гг. / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1971. – 239с.
826016
  Бойко О. "Народний вектор життєдіяльності православної церкви в Україні у 20-30-ті роки ХХ століття // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол. В.Ф. Колесник]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2006. – Вип. 4 : [у 3 ч.], ч. 3 : Історія. – С. 420-426.
826017
  Щур Ю. "Народний дім" в історії боротьби за український Олександрівськ (1917 - 1916 рр.) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 вересня (№ 38). – С. 4
826018
   "Народний лікар" Мар"ян Панчишин : (до 135-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Наук. б-ка ; [уклад.: А.В. Магльований, М.С. Надрага, С.В. Васільєва та ін. ; наук. ред. А.В. Магльований]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2017. – 171, [1] с. : іл., фотоіл. – Імен. покажчик: с. 164-171
826019
  Кудрявцев Л. "Народний паяц республіки" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 63). – С. 6


  Український актор Микола Яковченко.
826020
  Луцишина М. "Народні варіанти" листування у дослідженнях Г.Нудьги // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 127-131. – Бібліогр.: С. 131
826021
   [Народна пісня : паралоги. – Афіни : Естія, 1996. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька біблотека]). – ISBN 960-05-0702-3
826022
   [Народна пісня : клефтські пісні. – Афіни : Ерміс, 1981. – 159 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
826023
   [Народна пісня про чужину. – Афіни : Ерміс, 1990. – 304, [12] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 48])
826024
   [Народний фольклорно-етнографічний ансамбль "Веснянка"] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  "... Народний фольклорно-етнографічний ансамбль "Веснянка" відсвяткував цього року піввіковий ювілей. А нещодавно на Міжнародному фольклорному фестивалі у Космачі йому було вручено Гран-прі і визнано найкращим колективом".
826025
  Безкоровайна Олена «Народна пісня – дзеркало народної душі» (М. Драгоманов) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 259-264
826026
  Королев Ю.А. Народ-избирает своих депутатов / Ю.А. Королев. – М, 1984. – 64с.
826027
  Кізченко А.Ф. Народи-друзі, народи-соратники / А.Ф. Кізченко. – К., 1981. – 64с.
826028
  Караманов Ж. Народився хлопчик. Чоловік сварився, що подасть до суду // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 38 (191). – С. 50


  Як працюється провіднику потягу Астана - Київ.
826029
  Сидор-Гібелинда Народилась людина? ("Аутентифікація" Віктора Сидоренка) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 28-31. – ISBN 966-8917-08-1
826030
  Супруненко В.П. Народини / В.П. Супруненко. – Запоріжжя, 1993. – 136с.
826031
  Мандебура-Нога Народини: вірування, звичаї, обряди поліщуків (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 46-51
826032
  Родіна М.С. Народі пісні про радянську жінку. / М.С. Родіна, С.А. Біловод. – К., 1938. – 175с.
826033
   Народів збратана сім"я. Поетичне слово про возз"еднання України з Росією та дружбу радянських народів.. – К., 1979. – 232с.
826034
  Кыдырбаева Р.З. Народна-поэтические традиции в эпосе "Жаныл Мырза" / Р.З. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1960. – 48с.
826035
  Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини ХІХ-початку ХХ ст / С.П. Павлюк. – К, 1986. – 171с.
826036
   Народна армія. – Київ, 2000
826037
   Народна армія. – Київ
16 листопада. – 2000
826038
   Народна армія. – Київ
17 лютого. – 2000
826039
   Народна армія. – Київ
18 липня. – 2000
826040
   Народна армія. – Київ
19 липня. – 2000
826041
   Народна армія. – Київ
23 серпня. – 2000
826042
   Народна армія. – Київ
26 липня. – 2000
826043
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
2 квітня (№ 61). – 2013. – 8 с.
826044
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 квітня (№ 63). – 2013. – 8 с.
826045
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 червня (№ 99). – 2013. – 8 с.
826046
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
5 лютого (№ 23). – 2013. – 8 с.
826047
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 квітня (№ 64/65). – 2013. – 8 с.
826048
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 лютого (№ 25). – 2013. – 8 с.
826049
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 березня (№ 44/45). – 2013. – 16 с.
826050
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
11-16 листопада (№ 135). – 2013. – 24 с.
826051
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
12 лютого (№ 28). – 2013. – 8 с.
826052
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 лютого (№ 29). – 2013. – 8 с.
826053
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 червня (№ 106). – 2013. – 8 с.
826054
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
14 березня (№ 48). – 2013. – 8 с.
826055
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 березня (№ 49/50). – 2013. – 8 с.
826056
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 квітня (№ 71). – 2013. – 8 с.
826057
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
21 лютого (№ 35). – 2013. – 8 с.
826058
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 травня (№ 90). – 2013. – 8 с.
826059
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
23 травня (№ 91). – 2013. – 8 с.
826060
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 лютого (№ 39). – 2013. – 8 с.
826061
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 січня (№ 18). – 2013. – 8 с.
826062
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 квітня (№ 81). – 2013. – 8 с.
826063
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
31 січня (№ 20). – 2013. – 8 с.
826064
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6-11 січня (№ 1). – 2014. – 24 с.
826065
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 грудня (№ 101). – 2014. – 8 с.
826066
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
3 листопада (№ 43). – 2016. – 24 с.
826067
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 жовтня (№ 39). – 2016. – 24 с.
826068
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
8 вересня (№ 35). – 2016. – 24 с.
826069
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
10 листопада (№ 44). – 2016. – 24 с.
826070
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 вересня (№ 36). – 2016. – 24 с.
826071
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 грудня (№ 49). – 2016. – 24 с.
826072
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 жовтня (№ 41). – 2016. – 24 с.
826073
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 вересня (№ 37). – 2016. – 24 с.
826074
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 грудня (№ 50). – 2016. – 24 с.
826075
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
24 листопада (№ 46). – 2016. – 24 с.
826076
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 жовтня (№ 42). – 2016. – 24 с.
826077
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 вересня (№ 38). – 2016. – 24 с.
826078
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 грудня (№ 51). – 2016. – 24 с.
826079
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
1 лютого (№ 5). – 2018. – 24 с.
826080
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
1 березня (№ 9). – 2018. – 24 с.
826081
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
1 листопада (№ 44). – 2018. – 24 с.
826082
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
01 серпня (№ 29). – 2018. – 24 с.
826083
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
2 серпня (№ 31). – 2018. – 24 с.
826084
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
3 травня (№ 18). – 2018. – 24 с.
826085
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 жовтня (№ 40). – 2018. – 24 с.
826086
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
5 квітня (№ 14). – 2018. – 24 с.
826087
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 вересня (№ 36). – 2018. – 24 с.
826088
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 грудня (№ 49). – 2018. – 24 с.
826089
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 червня (№ 23). – 2018. – 24 с.
826090
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 березня (№ 10). – 2018. – 24 с.
826091
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
8 лютого (№ 6). – 2018. – 24 с.
826092
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
08 листопада (№ 45). – 2018. – 24 с.
826093
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
9 травня (№ 19). – 2018. – 24 с.
826094
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
9 серпня (№ 32). – 2018. – 24 с.
826095
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
9 липня (№ 27). – 2018. – 24 с.
826096
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
11 жовтня (№ 41). – 2018. – 24 с.
826097
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
12 квітня (№ 15). – 2018. – 24 с.
826098
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 вересня (№ 37). – 2018. – 24 с.
826099
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 грудня (№ 50). – 2018. – 24 с.
826100
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
14 червня (№ 24). – 2018. – 24 с.
826101
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 листопада (№ 46). – 2018. – 24 с.
826102
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 лютого (№ 7). – 2018. – 24 с.
826103
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 березня (№ 11). – 2018. – 24 с.
826104
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 серпня (№ 33). – 2018. – 24 с.
826105
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
17 травня (№ 20). – 2018. – 24 с.
826106
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
18 жовтня (№ 42). – 2018. – 24 с.
826107
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
18 січня (№ 3). – 2018. – 24 с.
826108
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
19 квітня (№ 16). – 2018. – 24 с.
826109
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 вересня (№ 38). – 2018. – 24 с.
826110
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 грудня (№ 51). – 2018. – 24 с.
826111
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
21 червня (№ 25). – 2018. – 24 с.
826112
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 листопада (№ 47). – 2018. – 24 с.
826113
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 березня (№ 12). – 2018. – 24 с.
826114
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 лютого (№ 8). – 2018. – 24 с.
826115
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
23 серпня (№ 34). – 2018. – 24 с.
826116
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
24 травня (№ 21). – 2018. – 24 с.
826117
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
25 жовтня (№ 43). – 2018. – 24 с.
826118
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
25 січня (№ 4). – 2018. – 24 с.
826119
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
26 квітня (№ 17). – 2018. – 24 с.
826120
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 вересня (№ 39). – 2018. – 24 с.
826121
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 грудня (№ 52). – 2018. – 24 с.
826122
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
28 липня (№ 29). – 2018. – 24 с.
826123
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
28 червня (№ 26). – 2018. – 24 с.
826124
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 листопада (№ 48). – 2018. – 24 с.
826125
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 березня (№ 13). – 2018. – 24 с.
826126
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 серпня (№ 35). – 2018. – 24 с.
826127
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 липня (№ 30). – 2018. – 24 с.
826128
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
31 травня (№ 22). – 2018. – 24 с.
826129
  Суходольський В.О. Народна артистка / В.О. Суходольський. – Київ, 1961. – 280с.
826130
   Народна артистка СРСР Лідія Чернишова : Збірник досліджень і спогадів.. – К., 1978. – 24с.
826131
  Мельничук-Лучко ЛТ Народна артистка УРСР В.А. Любарт / Мельничук-Лучко ЛТ. – Львів, 1964. – 55 с.
826132
   Народна архитектура українських Карпат. XV-XX ст.. – Київ, 1987. – 271 с.
826133
  Сополига М. Народна архітектура українців Словаччини / Мирослав Сополига ; Словац. нац. музей, Музей укр. культури у Свиднику. – Свидник : [б. в.], 2016. – 351, [1] с. : іл., фот. – Рез.: англ. – Бібліогр.: с. 334-339. – ISBN 978-80-89755-18-9


  У пр. № 1694765 напис: Київ, 30.5.2017 р. Вельмишановному професорові Володимиру Сергійчуку з вдячністю за величезний труд на ниві історії України та з побажанням нових звершень на вершинах науки. Мирослав
826134
  Карацуба М. Народна балада "Хворий Дойчин" як невд"ємна структурна складова ліро-епічних творів покосівського циклу // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 100-111. – ISBN 966-02-2984-4


  У центрі уваги в статті знаходиться одне з найбільш відомих ліро-епічних творів сербського народу, яке сходить за хронологічним ознакою до послекосовскому циклу (цикл епічних і ліро-епічних творів, які фіксують події після битви на Косовому полі). У ...
826135
  Клоков В. Народна боротьба на Україні в роки Великої Вітчизняної війни / В. Клоков. – К., 1957. – 220с.
826136
  Стефанюк С.К. Народна валеологія козацької держави / С.К. Стефанюк; Мін-во освіти України. Харків.держ.педагог.ун-тет ім.Г.С.Сковороди. – Харків : Крок. – ISBN 966-7093-75-1
Ч.2. – 1999. – 94с.
826137
  Волянюк Н.М. Народна вишивка Тернопільщини XX століття (історіографія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Волянюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 26 с. – Бібліогр.: 9 назв
826138
  Тихолаз Н. Народна вишивка у життєвій практиці Франка та його родини // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 27-31
826139
  Круцик Р.М. Народна війна : путівник до експозиції : 120 річниці від дня народження Євгена Коновальця присвячується / Роман Круцик. – Київ : [ТОВ "Дорадо-Друк"], 2011. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239-240. – ISBN 978-966-410-023-3
826140
  Шутой В.Ю. Народна війна Україні проти шведських загарбників у 1708-1709 рр. / В.Ю. Шутой. – К, 1951. – 238с.
826141
   Народна газета. – Київ, 2000
826142
  Маківка С.А. Народна гвардія імені Івана Франка : із спогадів підпільника / Степан Маківка. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1959. – 126 с.
826143
  Варягіна В.Д. Народна гвардія імені Івана Франка / В.Д. Варягіна, Г.С. Вакуленко. – Львів, 1967. – 295с.
826144
  Варягіна В.Д. Народна гвардія імені Івана Франка / В.Д. Варягіна, Г.С. Вакуленко. – Вид. 2-е, випр., доп. – Львів, 1979. – 231с.
826145
   Народна гвардія імені Івана Франка : До 40-річчя Перемоги рад. народу у Велик. Вітчизн. війні. Кат. вист.. – Львів, 1985. – 47с.
826146
  Грабовецький В. Народна героїня Ганка Баюрак. До 310-річчя уродин : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 20 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 3)
826147
  Король В.В. Народна демонологія гуцулів Закарпаття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Король Василь Васильович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
826148
  Зінченко Н. Народна демонологія у творчості Олекси Стороженка // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 116- 123. – (Бібліотека інституту філології)
826149
  Стельмахович М.Г. Народна дидактика . / М.Г. Стельмахович. – К., 1985. – 49с.
826150
  Степовик Д. Народна дипломатія Патріарха Філарета
826151
  Червінський В. Народна доброчинність в історії Київського університету / В. Червінський, С. Червінський // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 66-71. – ISBN 978-966-439-357-4
826152
  Грищенко М.М. Народна допомога школі / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1948. – 76 с. – (Бібліотека учителя)
826153
  Шокодько Г. Народна драма. Весілля
826154
  Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних і західних слов"ян / М.М. Гайдай. – К., 1972. – 199с.
826155
  Єрьоміна О.Ю. Народна етимологія в латинських композитах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 153-157. – Бібліогр.: Літ.: с. 157; 14 п.


  У статті розглядається явище народної етимології в латинській мові. Народна етимологія реалізується в синхроніїї, але може бути джерелом діахронічних змін.
826156
  Пальчевська О.С. Народна етимологія як спосіб проникнення латинізмів у "народну мову" XIX ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 65-69. – ISSN 1996-9872
826157
  Мойсієнко А. Народна загадка в системі авторських художніх текстів


  Стаття присвячена питанням інтертекстуальності фольклорного елемента в авторському художньому тексті, зокрема особливостям функціонування народної загадки в поетичному і прозовому творі
826158
  Майсієнко А. Народна загадка в текстово-дискурсивному вимірі


  Йдеться про особливості народної загадки як текстово-дискурсивної структури.
826159
  Щербанюк О. Народна законодавча ініціатива як форма безпосереднього народовладдя: перспективи запровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7069-14-9
826160
  Горленко В.Ф. та ін. Народна землеробська техніка українців / В.Ф. та ін. Горленко. – К, 1971. – 164с.
826161
  Лучик В.В. Народна і наукова етимологія топонімів України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 50-58
826162
  Сорочук Л. Народна іграшка в етнічній картині світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 157-160. – ISBN 978-966-439-147-1
826163
  Герус Л. Народна іграшка у дослідженнях Катерини Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 615-617. – ISSN 1028-5091
826164
  Сорочук Л. Народна іграшка як вияв традицій народного виховання в українській родині // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 645-650. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються традиції народного виховання в українській родині. Досліджено народну іграшку як феномен народної культури, завдяки якій відбувається виховання та розвиток дитини. Відомо, що граючись дитина піз- нає навколишній світ, ...
826165
  Тріска О.О. Народна ікона на склі другої половини 18-19 століття: європейський контекст : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Тріска О.О. ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
826166
  Средницька І. Народна ініціатива як форма безпосередньої демократії: поняття, сутність та види // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 45-49. – ISSN 1561-4999
826167
  Козловський В. Народна історична пісня у наукових зацікавленнях Івана Франка : (на матеріалах "Студій над українськими народними піснями") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122-128. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
826168
  Биконя А.Г. Народна казка в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 83-93. – ISBN 966-02-2984-4
826169
  Карпенко С. Народна казка як об"єкт вивчення українського казкознавства // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 18-26. – ISSN 2225-5095


  У статті поставлено питання поділу фольклористики на сфери вивчення, що зумовлено потребою систематизації наукових знань про автентичні жанри, зокрема казки
826170
  Міщенко Григорій Народна картина - сучасність і майбутнє // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 68-70
826171
  Міщенко Г. Народна картина - традиція і сучасність // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.34-40
826172
  Сулима О.С. Народна картина "Козак Мамай": втрачена музейна цінність // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 412-416. – ISSN 2218-4805


  У статті представлена історія формування колекції народних картин типу «Козак Мамай» у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та дослідження її долі у роки Другої світової війни.
826173
  Данченко Л.С. Народна кераміка Наддніпрянщини. / Л.С. Данченко. – К., 1969. – 142с.
826174
  Клименко О.О. Народна кераміка Опішні (до проблеми традицій та інновацій в народних художніх промислах) : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Клименко О.О.; Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1995. – 26л.
826175
  Данченко Л.С. Народна кераміка Середнього Придніпров"я. / Л.С. Данченко. – К., 1974. – 191с.
826176
  Сакович Г.В. Народна керамічна скульптура Радянської України. / Г.В. Сакович. – К., 1970. – 83с.
826177
  Власова І. Народна культура в працях Відділу етнології російського народу Інституту етнології та антопології РАН 1960-2000-х років // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 15-20. – ISSN 0130-6936
826178
  Шевчук С. Народна культура Волині у спадщині Уласа Самчука. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.6-12.
826179
   Народна культура зраненої землі : Каталог виставки. – Київ : Довіра, 1997. – 92с. – ISBN 966-507-068-1
826180
   Народна культура України і проблеми сучасної фольклористики : матеріали III наук.-освітян. конф., присвяч. 190-річчю М.О. Максимовича, (2-3 груд. 1993 р.). – Київ : ТВІМ-Інтер, 1994. – 53, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Прим. №1235206 - ксерокопія
826181
  Босик З.О. Народна культура україни як носій грецько-візантійської культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 54-59


  У статті розкривається зміст часово-просторового походження християнства з порівнянням світогляду давніх слов’ян в контексті народної культури України як носія грецько-візантійської культури.
826182
   Народна культура України: традиції і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 40-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України, Киів, 8-10 жовтня 2009 року / НАН України ; Відділення літератури, мови і мистецтвознавства ; Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. П.М. Федака ; редкол. : Наулко В.І., Павлюк С.П., Скрипник Г.А. та ін.]. – Київ : ПВП "Задруга", 2010. – 551, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-406-067-4
826183
  Магушинець І.І. Народна латинська мова: джерела іметоди дослідження // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 244-257
826184
  Аркушин Г.Л. Народна лексика Західного Полісся / Григорій Аркушин ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики ; Західнополіс. ономастико-діалектол. центр. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 235, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-235. – ISBN 978-966-600-663-2


  В монографії схарактеризована діалектна лексика в часі та просторі всіх частин Західного Полісся - Волинського Полісся (Україна), Берестейщини та Пінщини (Республіка Білорусь) і Підляшшя (Республіка Польща)
826185
  Плісецький М.М. Народна лірика / М.М. Плісецький. – К., 1941. – 278с.
826186
   Народна лірика. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 390 с. – (Бібліотека поета)
826187
   Народна лірика : українські пісні : репертуарний збірник / [упор. та вступ. слово М.П. Стельмаха]. – Київ : Мистецтво, 1982. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
826188
  Лисюк Н.А. Народна літургія ("Дні та місяці українського селянина" Михайла Максимовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 254--260. – ISBN 966-8188-10-1
826189
  Бочкарьова І. Народна лялька як універсальний об"єкт у психотерапевтичній роботі з жінкою / І. Бочкарьова, Т. Зайчикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-21. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу потенціалу слов"янської вузлової ляльки в сучасному психотерапевтичному середовищі (лялькотерапія, метод арт-терапії). Розглядається феномен етнічної ляльки як психотерапевтичного об"єкта. Показана універсальність слов"янської ...
826190
  Щербина К.М. Народна математика і школа / К.М. Щербина, 1929. – 19с.
826191
  Пузич Я. Народна медицина Бойківщини // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2013. – Ч. 1/84 (95). – С. 86-100
826192
  Філліпс С. Народна медицина в Західній Україні: бабки-шептухи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 107-116
826193
  Радиш Я.Ф. Народна медицина Київської Русі: видатні представники / Я.Ф. Радиш, В.В. Євтушенко // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-6
826194
  Колодюк І.В. Народна медицина у традиційній культурі українців Полісся (остання чверть 20- початок 21 століття) : Дис.... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05- етнологія / Колодюк І.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 362л. + Додатки.:л.167-362. – Бібліогр.:л.150-167
826195
  Колодюк Ірина Василівна Народна медицина у традиційній культурі українців Полісся (остання чверть 20- початок 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05 / Колодюк І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
826196
  Колодюк І.В. Народна медицина у традиційній культурі українців Центрального Полісся (остання чверть XX - початок XXI ст.) / І.В. Колодюк ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 152 с. – Бібліогр.: с. 137-148. – ISBN 966-594-825-3
826197
  Болтарович З.Є. Народна медицина українців / З.Є. Болтарович; АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1990. – 229 с. – Бібліогр.: с.185-230
826198
  Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 334, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-010-0
826199
  Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – 2-ге вид. – Київ : Інтелектуальна книга, 2015. – 335, [1] с. : іл., фот., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-974-432-6
826200
  Козаченко Т. Народна медицина українців у дослідженнях польських етнографів XIX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 85-90. – ISSN 2309-9356


  У статті подано історіографічний аналіз польських етнографічних досліджень народної медицини українців XIX століття. В статье представлен историографический анализ польских этнографических исследований народной медицины украинцев в XIX веке. The ...
826201
  Козаченко Т. Народна медицина українців у дослідженнях польських етнографів XIX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 442-444. – ISBN 978-966-171-783-0
826202
  Євтушенко В.В. Народна медицина як складова традиційної української культури // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 91-97. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
826203
  Чибирак С. Народна метрологія Правобережного Полісся (середина ХХ - початок ХХІ століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – C. 56-66. – ISSN 2664-4282
826204
  Данилюк-Терещук Народна міфологія в дослідженнях української фольклористики першої половини ХІХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 202-223


  У статті розглянуто основні моменти історії записування, публікації та наукового осмислення української народної міфології у фольклористиці першої половини ХІХ століття
826205
  Данилюк-Терещук Народна міфологія в естетиці українського романтизму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 32-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
826206
  Давидюк В. Народна міфологія українців: походження головних персонажів в світлі палеонтології // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 94-113. – ISSN 1028-5091
826207
  Гунчик І. Народна молитва як форма одночленного замовляння у фольклористичній концепції О. Потебні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 36-45
826208
  Скопненко О.І. Народна мораль та засоби її зображення в українській міфологічній прозі // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Зроблено спробу проаналізувати взаємодію української міфологічної прози із мораллю українського народу. Досліджується структура міфологічних творів з моралізаторською тематикою. Стаття побудована на фольклорних записах кінця ХІХ - початку ХХ ...
826209
  Давидюк Л.М. Народна наративна традиція Західного Полісся: статика та динаміка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Давидюк Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Східноевроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 256 арк. – Бібліогр.: арк. 228-256
826210
  Давидюк Л.М. Народна наративна традиція Західного Полісся: статистика та динаміка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Давидюк Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
826211
  Семенюк Л.С. Народна обрядова творчість Шацького поозер"я : монографія / Лариса Семенюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-115. – ISBN 978-966-600-598-7
826212
  Ставицька Я. Народна онейромантика українців у контексті календарної обрядовості // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 240-251. – ISBN 966-02-2984-4
826213
  Кащенюк Володимир Віталійович Народна опозиційна пісенність і літературний процес на Волині (20-30-і рр. ХХ ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.09, 10.01.02 / Кащенюк Володимир Віталійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 206л. – Бібліогр.:л.197-206
826214
  Кащенко Володимир Віталійовичй Народна опозиційна пісенність і літературний рух на Волині (20-30-ті рр. ХХ ст.) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.00, 10.01.01 / Кащенко Володимир Віталійовичй; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
826215
  Грищенко М.М. Народна освіта в західних областях Української РСР : [1939-1959. 20 рокыв возз"єднання українських земель] / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1960. – 144 с., 1 л. портр. : іл.
826216
  Харсеєва Л. Народна освіта в Путивльському повіті в ХІХ - на початку ХХ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.37-40
826217
  Кравченко А. Народна освіта в с. Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва, Сумському повіті та Слобідській Україні у складі царської Росії в XVI – XX ст. / А. Кравченко, І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 131-148. – ISSN 2312-5993
826218
  Ігнатенко М.Г. Народна освіта і культура : населення і культура / М.Г. Ігнатенко, В.А. Бутковський, Т.Т. Морар // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 51-55. – Бібліогр.: 14 назв
826219
   Народна освіта і педагогична наука в Української РСР. 1917-1967.. – К., 1967. – 483с.
826220
   Народна освіта і педагогічна наука в Української РСР у десятій п"ятирічці. – Київ : Радянська школа, 1981. – 335 с.
826221
  Петко Л.П. Народна освіта на України напередодні Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 35-43. – (Історія ; вип. 19)
826222
   Народна освіта на Україні. – Київ, 1924. – 206с.
826223
   Народна освіта на Україні.. – К., 1924. – 206с.
826224
  Гомоннай В.В. Народна освіта Радянского Закарпаття / В.В. Гомоннай. – К.-Ужгород, 1988. – 164с.
826225
   Народна освіта Радянської України в фотоілюстраціях.. – Київ, 1960. – 398с.
826226
  Крупська Н.К. Народна освіта та демократія / Н.К. Крупська. – Х, 1931. – 88с.
826227
  Сворак С.Д. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944-1964 рр.) / Степан Сворак. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 240с. – ISBN 966-7526-02-X
826228
   Народна освіта, наука і культура в Українській РСР. Стат. збірник.. – К., 1973. – 316с.
826229
  Церковняк-Городецька Народна основа гумору "Мисливських усмішок" Остапа Вишні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С.175-181


  Розвідка присвячена письменнику-новатору, найяскравішій постаті національного відродження 20-х рр. Остапа Вишні. Акцентується увага на народній основі творів письменника
826230
  Ванькович Н.Т. Народна основа творів Григора Тютюнника / Н.Т. Ванькович, І.М. Потапчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 57-61. – (Філологічні науки ; вип. 8)
826231
  Денисюк В. Народна основа фразеології українських інтермедій XVII-XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 170-179. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
826232
  Ликов В. Народна педагогіка в теорії та практиці В.О.Сухомлинського // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-21. – ISSN 0131-6788
826233
  Мичак Н.Г. Народна педагогіка як основа наукової педагогіки // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 6, (т. 8). – С. 131-140. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  Визначну роль у справі вивчення та популяризації народної педагогіки належить видатним діячам української культури М. Драгоманову, М. Сумцову, Б. Грінченку, О. Потебні та ін.
826234
  Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. / М.Г. Стельмахович. – Київ, 1985. – 312с.
826235
   Народна педагогіка: світовий досвід. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 134с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-94-9
826236
  Стоин Е Народна песнопойка / Е Стоин. – София, 1982. – 158с.
826237
  Пірус Т.П. Народна писанка у традиційно-побутовій культурі українців Поділля // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 139-143. – ISBN 978-966-452-035-2
826238
  Ракітіна М.І. Народна пісенна традиція Китаю (на прикладі пісень юефу) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 220-226


  Статтю присвячено пісенній традиції Китаю, зокрема народним пісням юефу на різних етапах їхнього існування. Дослідницьку увагу зосереджено на їхній важливій ролі культурного надбання китайського етносу, а також на естетичній та комунікативній функціях ...
826239
  Коломієць В. Народна пісня в житті і творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 30-37


  У статті визначається роль і місце народної пісні в житті та творчості Тараса Шевченка, починаючи з дитячих та юнацьких років поета і завершуючи останнім роком життя
826240
  Ващенко Г. Народна пісня і етнопедагогіка України. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.30-36.
826241
  Костенко В. Народна пісня та музика українська: Стислий огляд. / В. Костенко. – Х., 1928. – 50с.
826242
  Шершова Т.В. Народна пісня як зразок культурної пам"яті в контексті формування національної ідентичності // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 82-86. – ISSN 2312-4679
826243
  Каблова Т.Б. Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М. В. Лисенка / Т.Б. Каблова, В.М. Тетеря // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 149-154. – ISSN 2225-7586
826244
  Хоменко В.Г. Народна поезія Великого Жовтня і громадянської війни. / В.Г. Хоменко. – К., 1971. – 144с.
826245
  Карацуба М.Ю. Народна поезія південних слов"ян у світлі зацікавлень діячів науки і культури: переклади і спроба жанрової та стильової класифікації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 173-182. – ISSN 2075-437X


  Народна поезія південних слов"ян (сербів, хорватів, болгар) трактується у роботі не лише в плані вивчення її жанрової природи і неповторної художньої специфіки, зокрема, у світлі наукових зацікавлень видатних науковців колишньої Югославії й України, а, ...
826246
  Пестонюк І.П. Народна поезія про захист Радянскьої Вітчизни / І.П. Пестонюк. – К, 1963. – 40с.
826247
  Грицай М.С. Народна поетична творчість і розвиток жанрів давньої української літератури (XVII-XVIII) ст. Т.1 : Дис... д-ра філол.наук: / Грицай М.С.; КГУ. Каф. іст. укр. літ-ри. – К., 1970. – 265л.
826248
  Грицай М.С. Народна поетична творчість і розвиток жанрів давньої української літератури (XVII-XVIII) ст. Т.2 : Дис... д-ра філол.наук: / Грицай М.С.; КГУ. Каф. іст. укр. літ-ри. – К., 1970. – л. – Бібліогр.:л.366-665
826249
  Неїло Ірина Василівна Народна проза Куп"янщини у записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Неїло І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л.153-172
826250
  Неїло Ірина Василівна Народна проза Куп"янщини у записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Неїло І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
826251
  Нікіфоров В.Н. та ін. Народна революція в Китаї / В.Н. та ін. Нікіфоров. – К., 1955. – 136с.
826252
  Жебокрицький В.А. Народна Республіка Болгарія / В.А. Жебокрицький. – К, 1959. – 40с.
826253
  Жебокрицький В.А. Народна Республіка Болгарія / В.А. Жебокрицький, А.І. Черній. – Київ, 1969. – 81с.
826254
  Крилевець М. Народна символіка й міфологічні метаморфози в баладі Т.Г. Шевчнка "Тополя"
826255
  Сумцов М. Народна словесність / М. Сумцов. – Х., 1919. – 87с.
826256
  Медведик Г. Народна спадщина дослідника історії культури та побуту України Миколи Маркевича // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.3-6
826257
  Лабінський Микола Народна співачка Раїса Кириченко // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 195. – ISSN 0869-3595
826258
  Фіш Г.С. Народна справа / Г.С. Фіш. – К, 1949. – 170с.
826259
  Самойлович В.П. Народна творчість в архітектурі сільського житла / В.П. Самойлович. – Київ, 1961. – 342 с.
826260
  Козар Л. Народна творчість в колі зацікавлень українських громадських діячів кінця ХІХ - початку ХX ст. (В. Степаненко, І. Зозуля, А. Заблоцький) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 167-176
826261
   Народна творчість про Сталінську Конституцію.. – К., 1938. – 142с.
826262
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 1990. – 96 с.
826263
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 1990. – 96 с.
826264
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 1990. – 96 с.
826265
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 1990. – 96 с.
826266
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 1990. – 96 с.
826267
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 1990. – 96 с.
826268
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 1991. – 69 с.
826269
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 1991. – 69 с.
826270
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 1991. – 69 с.
826271
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 1991. – 69 с.
826272
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 1991. – 69 с.
826273
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 1991. – 69 с.
826274
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 1. – 1992. – 69 с.
826275
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 2. – 1992. – 69 с.
826276
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 3. – 1992. – 69 с.
826277
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 4. – 1992. – 69 с.
826278
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 01306936
№ 5/6. – 1992. – 69 с.
826279
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 1993. – 69 с.
826280
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 1993. – 69 с.
826281
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 1993. – 69 с.
826282
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 1993. – 69 с.
826283
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 1993. – 69 с.
826284
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1995
826285
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1995
826286
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4/6. – 1995
826287
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1996
826288
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1996
826289
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1996
826290
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5/6. – 1996
826291
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1997
826292
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1997
826293
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1997
826294
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5/6. – 1997
826295
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1998
826296
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2. – 1998
826297
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 3. – 1998
826298
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1998
826299
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5. – 1998
826300
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 6. – 1998
826301
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1999. – 144 с.
826302
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1999. – 144 с.
826303
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1999. – 144 с.
826304
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5/6. – 1999. – 148 с.
826305
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 1. – 2000. – 148 с.
826306
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 2/3. – 2000. – 144 с.
826307
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 4. – 2000. – 144 с.
826308
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 5/6. – 2000. – 140 с.
826309
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 1/2. – 2001. – 118 с.
826310
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 3. – 2001. – 126 с.
826311
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2001. – 128 с.
826312
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 2001. – 128 с.
826313
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 1/2. – 2002. – 124 с.
826314
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2002. – 126 с.
826315
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2002. – 126 с.
826316
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 2002. – 128 с.
826317
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1/2. – 2003. – 126 с.
826318
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2003. – 126 с.
826319
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2003. – 126 с.
826320
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 2003. – 126 с.
826321
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1/2. – 2004. – 126 с.
826322
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2004. – 126 с.
826323
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2004. – 126 с.
826324
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2004. – 126 с.
826325
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 2004. – 126 с.
826326
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 2005. – 126 с.
826327
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2005. – 126 с.
826328
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2005. – 126 с.
826329
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2005. – 126 с.
826330
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2005. – 126 с.
826331
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 2005. – 126 с.
826332
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 2006. – 126 с.
826333
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2006. – 126 с.
826334
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2006. – 126 с.
826335
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : Спецвипуск. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4 : Magyar neprajz- Угорська етнографія. – 2006. – 128 с.
826336
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2006. – 126 с.
826337
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : Спецвипуск. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 : Французька етнологія. – 2006. – 114 с.
826338
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : Спецвипуск. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – 2007. – 132 с.
826339
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2007. – 128 с.
826340
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3/4. – 2007. – 118 с.
826341
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2007. – 102 с.
826342
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 2007. – 128 с.
826343
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (310). – 2008. – 138 с.
826344
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – 2008. – 108 с.
826345
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (312). – 2008. – 116 с.
826346
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4 : Ізраїльська етнологія. – 2008. – 116 с. – резюме англ. та івріт
826347
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (314). – 2008. – 101 с.
826348
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (316). – 2008. – 136 с.
826349
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 : Японська етнологія. – 2009. – 94 с. – мова резюме англ. та японська
826350
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2009. – 130 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
826351
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3 : Македонська фольклористика. – 2009. – 98 с. – мова резюме англ. та македонська
826352
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4/5. – 2009. – 140 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
826353
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 : Беларуская этналогія - Білоруська етнологія. – 2009. – 106 с. – мова резюме англ., білоруська
826354
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (323). – 2010. – 136 с. – мова резюме англ., укр., рос.
826355
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – 2010. – 100 с. – мова резюме англ., укр., рос.
826356
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2010. – 140 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
826357
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (326). – 2010. – 126 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
826358
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5 : Турецька фольклористика. – 2010. – 104 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
826359
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (328). – 2010. – 140 с. – мова резюме англ., укр.. рос. З 2011 р. назва "Народна творчість та етнологія"
826360
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – 2011. – 104 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826361
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – 2011. – 108 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія" Мова резюме англ., литовська
826362
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (332). – 2011. – 134 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826363
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (333) : Хорватська етнологія. – 2011. – 118 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826364
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (334). – 2011. – 130 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826365
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1(335) січень - лютий. – 2012. – 130 с. – мова резюме укр., рос.,англ. До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826366
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – 2012. – 106 с. – резюме рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826367
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (337) травень - червень. – 2012. – 126 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826368
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (338) липень - серпень. – 2012. – 148 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826369
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 : Етнологія США та Канади. – 2012. – 130 с. – резюме рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826370
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (340) листопад - грудень. – 2012. – 124 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826371
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (341), січень - лютий. – 2013. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826372
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (342), березень - квітень. – 2013. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826373
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (343), травень - червень. – 2013. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826374
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (344), липень - серпень. – 2013. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826375
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (345), вересень - жовтень. – 2013. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826376
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (346), листопад - грудень. – 2013. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826377
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (347), січень - лютий. – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826378
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (348), берень - квітень. – 2014. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826379
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (350), липень - серпень. – 2014. – 140, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826380
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (351), вересень - жовтень. – 2014. – 123, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826381
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (352), листопад - грудень. – 2014. – 127, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826382
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 ( 353), січень - лютий. – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826383
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (354), березень - квітень. – 2015. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826384
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (355), травень - червень. – 2015. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826385
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (356), липень - серпень. – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826386
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (357), вересень - жовтень. – 2015. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826387
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (358), листопад - грудень. – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826388
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (359), січень - лютий. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826389
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (360), березень - квітень. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826390
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (361), травень - червень. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826391
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (362), липень - серпень. – 2016. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826392
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (363), вересень - жовтень. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826393
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (364), листопад - грудень. – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826394
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (365), січень - лютий. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826395
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (366), березень - квітень. – 2017. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826396
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (367), травень - червень. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826397
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (368), липень - серпень. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826398
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (369), вересень - жовтень. – 2017. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826399
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (370), листопад - грудень. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826400
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (371), січень - лютий. – 2018. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826401
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (372), березень - квітень. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826402
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (373), травень - червень. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826403
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (374), липень - серпень. – 2018. – 116, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826404
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (375), вересень - жовтень. – 2018. – 120, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826405
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (376), листопад - грудень. – 2018. – 117, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826406
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (377), січень - лютий. – 2019. – 120, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826407
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (378), березень - квітень. – 2019. – 117, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826408
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 3 (379), травень - червень. – 2019. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826409
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 4 (380), липень - серпень. – 2019. – 118, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826410
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 5 (381), вересень - жовтень. – 2019. – 118, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826411
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 6 (382), листопад - грудень. – 2019. – 119, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2019.06 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
826412
   Народна творчість України : Декоративно-прикладне мистецтво: Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ, 1989. – 90с.
826413
  Орличенко О.В. Народна творчість як засіб національної ідентичності (на матеріалі португальських казок) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 202-207


  Казки португальського народу, в яких сконцентровано багатство його етнокультурного досвіду, розглядаються як віддзеркалення відповідної мовної картини світу. Сказки португальского народа, в которых сконцентрировано богатство его этнокультурного ...
826414
  Вражиновски Т. Народна традициjа, религиjа, култура / Танас Вражиновски. – Скопjе ; Мелбурн : Матица Македонска, 1999. – 272, [ 3 ] c. – ISBN 9989-48-009-5
826415
  Павлюк С. Народна традиційність українців у Канаді // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 290-292. – ISSN 1028-5091
826416
  Варивода А.Г. Народна традиція в українському церковному гаптуванні XVII–ХVIIІ ст.: релігійний та художній аспекти // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 122-128. – ISSN 2225-7586
826417
  Гранат К.Х. Народна улюблениця : Леся Українка і Волинь / Касян Гранат ; вступ. ст. Данила Окийченка. – Київ : Київське обласне книжково-газетне видавництво, 1963. – 48 с.
826418
  Соколова А.В. Народна філософія кохання у романі Люко Дашвар "Молоко з кров"ю" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 425-433. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
826419
  Миронова Г.М. Народна філософія та мораль засобами східнослов"янських паремій // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Предметом вивчення статті стали морально-етичні норми, вироблені й закладені попередниками в найдавнішому жанрі усної народної творчості - приказках та прислів"ях, які являють собою джерело нагромадження досвіду, що передається з покоління в покоління.
826420
  Радзієвський В.О. Народна фітокультура в ритуальності Київської Русі : автореф. ... канд. культурол. : 26.00.01 / Радзієвський В.О. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
826421
  Троєльнікова Л.О. Народна художня творчість (фольклор) у досвіді культурологічної рефлексії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 72-75
826422
  Філіпенко А.С. Народна, солідарна економіка: концептуальний ескіз // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 19-28. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
826423
  Ладыгіна А.Б. Народнасць савецкога мастацтва і беларуская музыка. / А.Б. Ладыгіна. – Минск, 1961. – 193с.
826424
   Народната култура в София и Софийско. – София : Университетска печатница, 1984. – 281 с.
826425
   Народната къша. Вътрешна архитектура, уредба и покъщнина.. – София, 1980. – 295с.
826426
  Николова В. Народната партия и буржоазната демокрация. Кабинетът на Константин Стоилов (1894-1899) / В. Николова. – София : Наука и изкуство, 1986. – 252 с.
826427
  Фиш Г.С. Народная академия / Г.С. Фиш. – М, 1948. – 80с.
826428
  Придыбайло А.И. Народная армия Вьетнама / А.И. Придыбайло. – М, 1959. – 95с.
826429
  Сергийчук В.И. Народная армия на Украине в годы освободительной войны 1648-1654 (организация, вооружение, обеспечение). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сергийчук В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 24л.
826430
  Сергийчук Владимир Иванович Народная армия Украины в годы освободительной войны (1648-1654). (Организация, вооружение, обеспечение) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сергийчук Владимир Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1982. – 296л.
826431
  Смирнова М.М. Народная артистка РСФСР Т.П.Лебедева / М.М. Смирнова. – Томск, 1986. – 63 с.
826432
  Калитин Н.И. Народная артистка СССР Алла Константиновна Тарасова / Н.И. Калитин. – М, 1951. – 32с.
826433
  Якубович О.В. Народная артистка СССР Вера Марецкая / О.В. Якубович. – М, 1984. – 64 с.
826434
  Дунина С.Т. Народная артистка СССР Вера Петровна Марецкая / С.Т. Дунина. – Москва, 1950. – 32 с.
826435
  Дунина С.Т. Народная артистка СССР Вера Петровна Марецкая / С.Т. Дунина. – Москва, 1953. – 72 с.
826436
  Оленин А. Народная артистка СССР Верико Ивлиановна Анджапаридзе / А. Оленин. – М., 1952. – 28с.
826437
  Макушенко П.И. Народная архитектура Закарпатья / П.И. Макушенко, З.А. Петрова. – Киев, 1956. – 162 с.
826438
  Захаров А.И. Народная архитектура Молдавии / А.И. Захаров. – Москва, 1960. – 95 с.
826439
  Писарчик А.К. Народная архитектура Самарканда XIX-XX вв. (По материалам 1938-1941 г.) / А.К. Писарчик. – Душанбе, 1974. – 140 с.
826440
  Воронина В.Л. Народная архитектура Северного Таджикистана / В.Л. Воронина. – Москва, 1959. – 99 с.
826441
  Любимова Г.Н. Народная архитектура Южного Дагестана / Г.Н. Любимова, Хан-Магомедов. – Москва, 1956. – 104 с.
826442
  Мощанская О.Л. Народная баллада Англии. (Цикл о Робине Гуде) : Автореф... канд. филол.наук: / Мощанская О.Л.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 24л.
826443
  Калайджиева К. Народная библиотека им. Кирилла и Мефодия. 1878-1978 / К. Калайджиева. – София, 1978. – 45с.
826444
   Народная библиотека имени Кирилла и Мефодия. 1878-1968.. – София, 1968. – 48с.
826445
  Любенов В.И. Народная Болгария / В.И. Любенов. – М., 1968. – 124с.
826446
  Драганов Рашко Народная Болгария: 35 лет по пути социализма / Драганов Рашко. – М, 1979. – 64с.
826447
   Народная борьба за трезвость в русской жизни.. – Л., 1989. – 47с.
826448
  Сергиенко Г.Я. Народная борьба на Правобережной Украине за освобождение из-под польско-шляхетского гнета и воссоединение с Россией в конце XVII и начале XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сергиенко Г.Я. ; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1961. – 23 с.
826449
  Андреев В.А. Народная война / Андреев В.А. – Москва : Издательство ВЦСПС "Профиздат", 1949. – 264 с.
826450
  Андреев В.А. Народная война / Андреев В.А. – Ленинград : Лениздат, 1952. – 284 с.
826451
  Андреев В.А. Народная война : [записки партизана - офицера Великой Отечественной войны] / Андреев В.А. – Москва : Воениздат, 1959. – 336 с.
826452
  Андреев В.А. Народная война : из записок партизана / Андреев В. – Кишинев : Лумина, 1970. – 392 с.
826453
  Андреев В.А. Народная война : из записок партизана / В. Андреев. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1975. – 367 с. : ил.
826454
  Андреев В.А. Народная война ( записки партизана ) / В.А. Андреев. – Москва, 1952. – 352с.
826455
   Народная война в тылу врага. К истории партизанского движения в Калинин. обл.. – М., 1971. – 328с.
826456
  Павлов Я.С. Народная война в тылу интервентов и белогвардейцев / Я.С. Павлов. – Минск, 1983. – 431с.
826457
   Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине, 1941-1944.. – Киев : Наукова думка
Кн.1 : Борьба в подполье. – 1985. – 400с.
826458
   Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине, 1941-1944.. – Київ : Наукова думка
Кн.2 : Партизанская борьба. – 1985. – 431с.
826459
  Князьков А.С. Народная война за линией фронта. / А.С. Князьков, А.Ф. Юденко. – М., 1990. – 63с.
826460
  Волк С.С. Народная воля ( 1879 - 1882 ) / С.С. Волк. – М.-Л. : Наука, 1966. – 492с.
826461
  Климова Н.Т. Народная вышивка Горьковской области: Рассказы о нар. искусстве / Н.Т. Климова. – Горький, 1983. – 189с.
826462
  Работнова И.П. Народная вышивка РСФСР / И.П. Работнова, Н.С. Королева. – М., 1960. – 32с.
826463
  Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли / Л.Э. Калмыкова. – Ленинград, 1981. – 203с.
826464
   Народная героиня. /Сборник материалов о Зое Космодемянской/.. – М., 1943. – 63с.
826465
   Народная гравюра и фольклор в России XVII-XIX вв.. – М., 1976. – 369 с.
826466
  Басин Л.А. Народная Демократическая Республика Йемен / Л.А. Басин, О.Г. Герасимов. – Москва : Мысль, 1971. – 64с. – (У карты мира)
826467
  Александров И.А. Народная Демократическая Республика Йемен : (справочник) / И.А. Александров. – Москва : Наука, 1976. – 320 с.
826468
   Народная Демократическая Республика Йемен : онституция и законодательные акты. – М., 1985. – 462с.
826469
  Стародубцев Л.Н. Народная Демократическая Республика Йемен и ее вооруженные силы / Л.Н. Стародубцев. – М, 1978. – 104 с.
826470
  Кузнец Ю.Л. Народная Демократическая Республика Йемен: 10 лет независимости / Ю.Л. Кузнец. – М., 1977. – 64с.
826471
  Каган Л.Л. Народная демократия - государственная форма диктатуры пролетариата : Дис... канд. философ.наук: / Каган Л.Л.; Криворожск. гос. пед. ин-т. – Кривой Рог, 1963. – 285л. – Бібліогр.:л.I-XIX
826472
  Соболев А.И. Народная демократия - новая форма политической организации общества. / А.И. Соболев. – Москва, 1953. – 56с.
826473
  Дудников А.В. Народная демократия - одна из форм диктатуры пролетариата / А.В. Дудников. – Ташкент, 1957. – 40с.
826474
  Николаев Ф.В. Народная демократия в Китае -- одна из форм диктатуры пролетариата / Ф.В. Николаев. – М., 1959. – 44с.
826475
  Быстжина И. Народная демократия в Чехословакии / И. Быстжина. – М, 1961. – 267с.
826476
  Константинов Федор Трофимович Народная демократия о закономерностях ее возникновения и развития в странах Европы : Автореф... доктора философ.наук: / Константинов Федор Трофимович; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1965. – 54л. – Бібліогр.:с.52-53
826477
  Завтур А.А. Народная демократия, как форма диктатуры рабочего класса : Автореф... канд. филос.наук: / Завтур А.А.;. – М, 1954. – 17л.
826478
  Макушенко П.И. Народная деревянная архитектура Закарпатья (XVIII - начала ХХ века) / П.И. Макушенко. – Москва, 1976. – 98 с.
826479
   Народная деревянная скульптура : Каталог выставки.. – М., 1987. – 60с.
826480
  Леонова А.К. Народная деревянная скульптура Белоруссии / А.К. Леонова. – Минск, 1977. – 102с.
826481
  Чекалов А.К. Народная деревянная скульптура русского Севера / А.К. Чекалов. – М., 1974. – 191с.
826482
  Цодикович В.К. Народная деревянная скульптура Ульяновской области 17-19 вв. / В.К. Цодикович. – Ульяновск, 1988. – 82с.
826483
  Филиппова Н.Ф. Народная драма А.С. Пушкина "Борис Годунов " / Н.Ф. Филиппова. – М : Книга, 1984. – 154 с.
826484
  Румянцев П.М. Народная дружина - как оргванизовать ее работу. / П.М. Румянцев. – М., 1967. – 80с.
826485
  Николаева Т.В. Народная защита крепости Троице-Сергиева монастыря в 1608-1610 годах / Т.В. Николаева. – Москва, 1954. – 23 с.
826486
  Боев Н.С. Народная игра в городки / Н.С. Боев, Ю.С. Карнаухов. – М, 1952. – 32с.
826487
  Арну Артюр Народная история Парижской коммуны / Артур Арну, чл. Париж. коммуны; Полн. пер. с фр. В. Александрова. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева ; [Тип. Монтвида], 1906. – 325 с. – Загл. ориг.: Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris
826488
  Арну А. Народная история Парижской Коммуны / А. Арну. – Петроград, 1919. – 295с.
826489
   Народная картинная галерея : Кат. и словарь-справочник художников. – М., 1990. – 205с.
826490
  Данченко А.С. Народная керамика среднего Приднепровья (Историческое развитие и локальные особенности) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Данченко А.С.; АН УССР. Ин-т искусствовед. и этнографии. – Киев, 1969. – 31л.
826491
  Поликанов А.А. Народная книга / А.А. Поликанов, П.А. Мезенцев. – М, 1961. – 44 с.
826492
  Бачинский А.Д. Народная колонизация Придунайских степей в XVIII - начале XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / бачинский А.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
826493
  Баянов Б.П. Народная Корея на пути к социализму / Б.П. Баянов. – М, 1959. – 144с.
826494
  Сизиков Владимир Народная культура Иеронима Босха // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 53-62
826495
  Даркевич В.П. Народная культура средневековья. / В.П. Даркевич. – М, 1988. – 344с.
826496
   Народная культура Урала в эпоху феодализма. – Свердловск, 1990. – 148с.
826497
  Кочерга А.И. Народная кухня / А.И. Кочерга. – 2-е изд. – К, 1994. – 420с.
826498
  Гурычева М.С. Народная латынь / М.С. Гурычева. – Москва, 1959. – 192с.
826499
  Сцяцко П.У. Народная лексіка / П.У. Сцяцко. – Мінськ, 1970. – 176с.
826500
   Народная лирика Узбекистана.. – Ташкент, 1959. – 168с.
826501
  Новикова А.М. Народная лирическая песня / А.М. Новикова. – М., 1960. – 96с.
826502
   Народная литература. – Киев : Тито-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К
Вып. 1. – 1903. – 242, IV с.
826503
   Народная литература. – Киев : Печатное дело в Киеве
Вып. 2. – 1904. – 160 с.
826504
   Народная литература. – Киев
Вып. 3. – 1906. – XIV, 234 с.
826505
  Вронская В.А. Народная любовная песня дореволюционного Урала : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вронская В.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносва. – Москва, 1960. – 16 с.
826506
  Бедукидзе Л.А. Народная мебель в горных районах Восточной Грузии. (По жтногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Бедукидзе Л.А.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1968. – 25л.
826507
  Минько Л.И. Народная медицина Белоруссии. / Л.И. Минько. – Минск, 1969. – 108с.
826508
   Народная мексиканская поэзия.. – М., 1962. – 191с.
826509
  Молчанова Л.А. Народная метрология / Л.А. Молчанова. – Минск, 1973. – 83с.
826510
  Шашкова М.И. Народная монархия как государственное устройство (на основе сочинений И. Л. Солоневича, Ю. Ф. Самарина, Л. А. Тихомирова) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 61-63
826511
  Мартьянов К.П. Народная Монголия строит социализм. / К.П. Мартьянов. – Минск, 1976. – 96с.
826512
  Овчаренко А.П. Народная мудрость / А.П. Овчаренко. – Барнеул, 1958. – 44с.
826513
  Акулов П Народная мудрость / П. Акулов. – Калинин : Калининское книжное издательство, 1961. – 128 с.
826514
  Данилова В.Д. Народная мудрость о пьянстве и пьяницах : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 67-68
826515
   Народная мудрость против религии. Сказки, пословицы, поговорки.. – Ростов-на-Дону, 1961. – 136с.
826516
  Бычко А.К. Народная мудрость Руси / А.К. Бычко. – Киев, 1988. – 197с.
826517
   Народная музыка СССР и современность : сб. статей. – Л., 1982. – 182с.
826518
   Народная музыка: история и типология.. – Л., 1989. – 185с.
826519
  Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах ХІХ - начала ХХ в / Г.С. Маслова. – М., 1984. – 216с.
826520
  Шмелева М.Н. Народная одежда украинцев Закарпатской области. : Автореф... канд. истор.наук: / Шмелева М.Н.; Ин-т этнографии АН СССР. – Москва, 1949. – 20 с.
826521
  Новицкий Я.П. Народная память о Запорожье : предания и рассказы, собранные в Екатеринославщине 1875-1905 гг. / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1911. – II, IV, 116 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 7. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты преданий и рассказы на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. прим. № 37911 дарственная надпис: Шановному Миколаю Михайловичу Ткаченко на спомин выд автора прихильником Я. Новицкий 20/ X/ 1924: На тит. стр. прим. № 37910 дарственная надпис: Его сиятельству, князю Леониду Васильевичу Дануричу ...
826522
  Новиков И.А. Народная память. Повести в стихах. / И.А. Новиков. – Ленинград, 1945. – 100с.
826523
  Измайлов А.Э. Народная педагогика / А.Э. Измайлов. – М., 1991. – 252с.
826524
  Пирлиев К. Народная педагогика и современность : метод. указания / К. Пирлиев. – Ашхабад, 1983. – 69с.
826525
  Пландовский В.В. Народная перепись / Вл. Пландовский. – Санкт-Петербург : [тип. Штаба Отд. корпуса пограничной стражи], 1898. – XVI, 378, [1] с. + приложены бланки. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Источники" (с. XII-XVI)
826526
  Никольский Т.М. Народная песенность периода ВОВ в районах украинского Полесья : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Никольский Т. М.; АН БССР, ин-т искусствовед. , этнограф. и фолькл. – Минск, 1991. – 19л.
826527
  Красильников Н.В. Народная песня в творчестве М.Горького : Автореф... канд. филологич.наук: / Красильников Н.В.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
826528
  Нестьев И.В. Народная песня как основа музыкального искусства / И.В. Нестьев. – Москва : Советский композитор, 1961. – 44 с.
826529
  Аляхновіч О.М. Народная песня у мастацкай самадзейнасці / О.М. Аляхновіч. – Мінськ : [б. и.], 1991. – 111 с.
826530
   Народная поезія.. – К, 1927. – 114с.
826531
   Народная Польша и ее молодежь.. – Варшава, 1951. – 178с.
826532
  Джиблазде М.Л. Народная Польша и ее угольная промышленность в мировой социалистической системе хозяйства (На прим. Европ. стран) : Автореф... канд. экон.наук: / Джиблазде М.Л.; МГИМО. – Москва, 1958. – 19л.
826533
   Народная Польша.. – Варшава, 1949. – 134с.
826534
  Оксенов А.В. Народная поэзия : былины, песни, духовные стихи : с введением и объяснительным словарем / А.В. Оксенов ; ред. В.И. Шемякина. – Москва : Тип. Высоч. утв. Т-ва И.Д. Сытина, 1894. – XXX, 306 с. – (Приходская библиотека ; [№ 57])


  Ред. Шемякин, Василий Иванович (1840-1916)
826535
  Оксенов А.В. Народная поэзия : былины, песни, сказки, пословицы, духовные стихи, повести : с очерками главнейших отделов русской народной поэзии, объяснительным словарем и нотными образцами напевов народных песен / А.В. Оксенов ; ред. В.И. Шемякина. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1908. – 400, IV с. – Экз. деф., отсутств. с. 383-400, IV


  Ред. Шемякин, Василий Иванович (1840-1916)
826536
   Народная поэзия Азербайджана : (Сборник).. – Л., 1978. – 447с.
826537
  Захарова В.А. Народная поэзия в автобиографических произведениях А.М.Горького : Автореф... канд. филологич.наук: / Захарова В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 20л.
826538
  Мореева Народная поэзия в борьбе за мир / Мореева. – Москва, 1951. – 25 с.
826539
  Элиасов Л. Народная поэзия Восточной Сибири эпохи гражданской войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Элиасов Л.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1952. – 22 с.
826540
  Петрухин А.И. Народная поэзия о патриотизме советских людей в годы Великой Отечественной войны. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1971. – 20с.
826541
   Народная поэзия рабочих Сибири.. – Улан-Удэ, 1974. – 260с.
826542
  Элиасов Л.Е. Народная поэзия семейских / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1969. – 175с.
826543
   Народная поэзия Таджикистана.. – Сталинабад, 1949. – 176с.
826544
  Киреева Л.С. Народная поэзия терсих казаков в ее связях с фольклором Дагестана и Чечено-Ингушетии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Киреева Л.С.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 16л.
826545
   Народная поэзия Узбекистана.. – Ташкент, 1951. – 496с.
826546
  Азимов Нурулло Народная поэзия Ферганской долины : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Азимов Нурулло; Самаркандский гос.ун-т. – Душанбе, 1968. – 18л.
826547
  Чистов К.В. Народная поэтесса И.А.Федосова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чистов К.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Петрозаводск, 1950. – 13 с.
826548
   Народная проза : (Сборник). – Москва : Советская Россия, 1992. – 605 с. – (Библиотека русского фольклора ; Т. 12). – ISBN 5-268-00784-X
826549
  Лысых Л.Д. Народная просветительница В.Г. Шредерс // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
826550
  Павлов В.А. Народная публицистика на Урале периода крестьянской войны 1773-1775 гг. / В.А. Павлов. – Свердловск, 1977. – 32 с.
826551
  Элиасов Л.Е. Народная революционная поэзия Восточной Сибири эпохи гражданской войны / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1957. – 278с.
826552
  Никифоров В.Н. и др. Народная революция в Китае / В.Н. и др. Никифоров. – Москва, 1950. – 140с.
826553
  Никифоров В.Н. и др. Народная революция в Китае / В.Н. и др. Никифоров. – 2-е испр. и доп. – М., 1953. – 144с.
826554
  Ширендыб Б. Народная революция в Монголии и образование Монгольской Народной Республики / Б. Ширендыб. – М., 1956. – 158с.
826555
  Воронов В.С. Народная резьба / В.С. Воронов. – Москва, 1925. – 37с.
826556
  Соколов В.И. Народная резьба по дереву. / В.И. Соколов. – М., 1945. – 116с.
826557
  Валев Э.Б. Народная республика Албания / Э.Б. Валев. – Москва : Госиздат географ. лит., 1954. – 80 с., 1 л. карт. : ил., карт. – (У карты мира)
826558
  Шатилов А. Народная республика Албания / А. Шатилов. – М., 1954. – 110с.
826559
   Народная Республика Албания. - Народная Республика Болгария. - Германская Демократическая Республика. (Тексты основных уголовно-правовых актов).. – М., 1956. – 119с.
826560
   Народная Республика Албания. : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1953. – 47с.
826561
   Народная Республика Албания.. – М., 1961. – 160с.
826562
  Фитуни Л.Л. Народная республика Ангола / Л.Л. Фитуни. – М, 1985. – 204с.
826563
  Селезнев Л.И. Народная Республика Бангладеш / Л.И. Селезнев. – Л, 1973. – 31с.
826564
   Народная Республика Бангладеш : Справочник. – М., 1974. – 199с.
826565
   Народная Республика Бангладеш : экономика, история, культура. – Москва, 1979. – 192с.
826566
   Народная Республика Бангладеш. Справочник.. – Москва, 1972. – 71с.
826567
  Люсов В.Н. Народная Республика Бенин / В.Н. Люсов. – Москва, 1988. – 63 с.
826568
   Народная Республика Бенин : Справочник.. – М., 1989. – 190с.
826569
  Валев Э.Б. Народная Республика Болгарии : Экономико-географический очерк / Э.Б. Валев. – Москва : Воениздат Военного Министерства Союза ССР, 1952. – 140 с., 2 л. портр., карт. : ил., портр., карт. – (Беседы у карты мира)
826570
  Добриянов В.С. Народная Республика Болгария - страна реального социализма / В.С. Добриянов. – Москва, 1981. – 63с.
826571
  Кордюкова А. Народная республика Болгария / А. Кордюкова, Б. Готцев. – [Москва] : Московский рабочий, 1948. – 87 с.


  Авт.: Готцев, Борис Тихонович
826572
  Константинов Ф.Т. Народная Республика Болгария / Ф.Т. Константинов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1952. – 111 с.
826573
  Иванов Д.Д. Народная Республика Болгария : историческая библиография / сост. Д.Д. Иванов, при уч. В.В. Носковой, П.Г. Кынчевой и Н.В. Буссе ; ввод. статья С. Гановского. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 1 : 1944-1947. – 1954. – 675 с. – Тит. л. парал. на болг. яз.
826574
  Иванов Д.Д. Народная Республика Болгария : историческая библиография / сост. Д.Д. Иванов, при уч. В.В. Носковой и Н.В. Буссе и П.Г. Кынчевой и ; ввод. статья К. Лазарова. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 2 : 1948-1952. – 1958. – 675 с. – Тит. л. парал. на болг. яз.
826575
  Гутнер Е.И. Народная Республика Болгария / Е.И. Гутнер, И.Н. Неманов. – Смоленск, 1960. – 27с.
826576
  Сергеев С.Д. Народная Республика Болгария / С.Д. Сергеев, А.Ф. Доброхотов. – М., 1962. – 272с.
826577
  Аперьян В.Е. Народная Республика Болгария / Аперьян В.Е. – Москва : ИМО, 1963. – 88 с.
826578
  Бернов Ю.В. Народная Республика Болгария : Справочник / Ю.В. Бернов, Г.А. Чернейко. – Москва : Политиздат, 1974. – 128с.
826579
   Народная Республика Болгария. – М., 1974. – 175с.
826580
  Чернейко Г.А. Народная Республика Болгария / Г.А. Чернейко. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1979. – 120с.
826581
   Народная Республика Болгария. – М., 1983. – 332с.
826582
  Гребенников В.Н. Народная Республика Болгария : Справочник / В.Н. Гребенников, Г.А. Чернейко. – 3-е изд. доп. – Москва : Политической литературы, 1984. – 120с.
826583
   Народная Республика Болгария : Конституция и законодат. акты. (Сборник).. – Москва, 1981. – 440с.
826584
   Народная Республика Болгария : Основы гос. строя. – М., 1974. – 383с.
826585
  Сохань П.С. Народная Республика Болгария в содружестве стран социализма / П.С. Сохань. – Киев, 1984. – 288с.
826586
   Народная Республика Болгария в социалистической экономической интеграции : структурная политика.. – М., 1984. – 247с.
826587
  Инджова Ц. Народная Республика Болгария и комплексная программа научно-технического прогресса стран - членов СЭВ до 2000 года / Ц. Инджова, С. Стефанов. – София, 1987. – 56с.
826588
  Левин Б.М. Народная республика Болгария на пути к социализму : Автореф... канд. экон.наук: / Левин Б. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 27 с.
826589
  Константинов Ф.Т. Народная Республика Болгария на пути к социализму / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1949. – 40с.
826590
   Народная Республика Болгария.. – М., 1961. – 192с.
826591
  Кобелев Е.В. Народная Республика Кампучия / Е.В. Кобелев. – М., 1981. – 64с.
826592
  Люсов В.Н. Народная Республика Конга / В.Н. Люсов, Г.А. Усов. – М., 1980. – 64с.
826593
   Народная республика Конго : (Справочник). – Москва : Наука, 1977. – 295с.
826594
  Радченко Г.Ф. Народная Республика Конго = Природа. Население. Хозяйство / Г.Ф. Радченко, И.Н. Олейников. – Москва : Мысль, 1975. – 244с.
826595
  Думнов Д.И. Народная Республика Конго / Д.И. Думнов, В. Люсов. – Москва : Мысль, 1977. – 136 с.
826596
  Стекольщиков В.Я. Народная Республика Конго в борьбе за социалистическую ориентацию. / В.Я. Стекольщиков. – М., 1976. – 215с.
826597
  Сиротенко А.И. Народная республика Конго. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.03 / Сиротенко А.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 24л.
826598
   Народная республика Мозамбик : (Справочник).. – Москва : Наука, 1986. – 239с.
826599
  Цапович А.В. Народная реформация в Венгрии и ее влияние на классовую борьбу крестьянства второй половины XVI века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Цапович А. В. ; Ужгород. ГУ. – Ужгород, 1984. – 22 с.
826600
  Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война / М.М. Смирин ; [отв. ред. С.Д. Сказкин] ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1947. – 530 с.
826601
  Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война. / М.М. Смирин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 568с.
826602
   Народная роспись Северной Двины : (Альбом). – Москва, 1987. – 44с.
826603
   Народная Румыния сегодня. 1944-1964. Статьи. Очерки. Интервью. Стихи. Хроника.. – М., 1964. – 232с.
826604
  Селиванова С.В. Народная русская легенда: истоки и трансформации // Русский фольклор : материалы и исследования / РАН, Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом). – Санкт-Петербург, 1999. – С. 164-175. – ISSN 0136-7447
826605
  Коринфский А. Народная Русь : сказания, поверия, обычаи и пословицы русского народа / Аполлон Коринфский. – Москва : Белый город, 2008. – 592с. : илл. – Текст печатается по изданию "Народная Русь" (М., 1901) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка. – ISBN 978-5-7793-1450-3
826606
  Розанов И.И. Народная сказка и белорусская детская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Розанов И.И. ; АН БССР , Ин-т лит-ры. – Минск, 1965. – 19 с.
826607
  Базанов В.Г. Народная словесность Карелии / В.Г. Базанов. – Петрозаводск, 1947. – 279с.
826608
  Добрускин М.Е. Народная социалистическая интеллигенция в советском государстве : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Добрускин М.Е. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Х, 1951. – 32 с.
826609
  Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России, 19 в. / А.И. Клибанов. – М, 1978. – 342с.
826610
  Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России. / А.И. Клибанов. – М, 1977. – 335 с.
826611
  Васіленак С.І. Народная творчасць / С.І. Васіленак. – Мінськ, 1940. – 396с.
826612
  Насреддинов А. Народная тенденция в персидско-таджикской классической поэзии XI-XII вв. : Автореф... кандидата филол.наук: / Насреддинов А.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1966. – 27л.
826613
  Астахова Е.В. Народная украинская академия - учебно-научный комплекс непрерывного образования - результат 25-летней экспериментальной работы [ХГУ "НУА"] // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 37-61. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
826614
   Народная украинская академия: вчера, сегодня, завтра... : Юбилейный выпуск. – Киев, 2002. – 188с. – ISBN 966-7557-08-1
826615
   Народная устная поэзия Дона.. – Ростов-на-Дону, 1963. – 434с.
826616
  Шкляр Н.Г. Народная учительница / Н.Г. Шкляр. – М., 1950. – 224с.
826617
   Народная учительница, Герой Труда В.В.Кашкадамова.. – Ульяновск, 1958. – 54с.
826618
  Скворцов Н.В. Народная учительница. / Н.В. Скворцов. – М., 1959. – 48с.
826619
  Подюков И.А. Народная фразеология / И.А. Подюков. – Пермь, 1991. – 124с.
826620
  Калачихин В.Ю. Народная электронная библиотека Library Genesis / Владимир Юрьевич Калачихин // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 42-44
826621
  Ерофеев Н.А. Народная эмиграция и классовая борьба в Англии в 1825-1850гг. / Н.А. Ерофеев. – М., 1962. – 536с.
826622
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2/1-й полутом/ : Природоведение. – 1910. – 368с.
826623
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2/2-й полутом/ : Природоведение. – 1910. – С. 369-700
826624
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 4 : Сельское хозяйство. 1-й полутом: Животноводство. – 1910. – 356с.
826625
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 4 : Сельское хозяйство. 2-й полутом: Земледелие. – 1910. – 850с.
826626
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 5 : Медицина. – 1910. – 404с.
826627
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 5. 2-й полутом : Медицина. – 1910. – С. 405-778
826628
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 6 : Антрополого - геграфический. 1-й полутом. – 1910. – 387с.
826629
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 6 : Антрополого - геграфический. 2-й полутом. – 1910. – С. 389-830
826630
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 10 : Народное образованиев России. – 1910. – 351с.
826631
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 7 : Языкознание и история литературы. – 1911. – 612с.
826632
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 9 : Философия и педагогика. – 1911. – 200с.
826633
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 11 : Общественно-юридический. – 1911. – 328с.
826634
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 12 : Политическая экономия. – 1911. – 407с.
826635
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 13 : Народно-хозяйственная политика. – 1911. – 327с.
826636
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 14 : Народно-хозяйственная политика. – 1911. – 320с.
826637
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний.. – Х.
1. – 356с.
826638
  Аджиев А.М. Народная эпическая поэзия кумыков. : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Аджиев А.М.; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1971. – 23л.
826639
  Кошіль Г. Народне будівництво Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI століття: польові дослідження та історіографія // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 573-577. – ISBN 978-966-171-795-3
826640
  Куцир Т.В. Народне вбрання Опілля останньої третини XIX - першої половини XX століття: класифікація та композиційні особливості декору : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства ; 17.00.06 / Куцир Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т народознавства НАН України ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
826641
  Половна-Васильєва Народне вбрання Придніпров"я кінця XVIII - початку XX століть (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Половна-Васильєва Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
826642
  Іваневич Л. Народне вбрання українців Поділля в дослідженнях Костя Широцького // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 54-59. – ISSN 0130-6936
826643
  Пономар Л. Народне вбрання Чернігівщини: традиції, перспективи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 67-69. – ISSN 0130-6936
826644
  Пономар Л. Народне вбрання як феномен культури в польських дослідженнях // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 96-100. – ISSN 0130-6936
826645
  Антонів П. Народне весілля в Ославиці на Лемківщині // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 98-102. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
826646
  Коцан В. Народне взуття Закарпаття ХІХ - першої половини ХХ століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 24-34. – ISSN 0130-6936
826647
  Бобровницька Н. Народне віршування: жанрова специфіка // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 51-55. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті порушено проблему специфіки народного віршування. Здійснено практичну спробу виявлення особливостей метрики, ритміки, рими та строфіки окремих жанрів народної поезії.
826648
   Народне віче Буковини 1918-1993 : Документи і матер. обл. наук.-практичн. конференції присв. 75-річчю Буковинського народ. віча. – Чернівці : Прут, 1994. – 144с. – ISBN 5-7707-6947-5
826649
  Климович А. Народне голосування свідчить: латиші не задоволені політичною елітою // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 44-45. – ISSN 1812--514Х
826650
  Маркін М.С. Народне господарство / М.С. Маркін. – Київ, 1967. – 31с.
826651
   Народне господарство Волинської области. Стат. збірник.. – Львів, 1965. – 236с.
826652
   Народне господарство Волинської области. Статистичний збірник.. – Львів, 1958. – 212с.
826653
   Народне господарство Житомирської области. Статистичний збірник.. – Житомир, 1957. – 150с.
826654
  Бухановский Л.Б. Народне господарство і міжнародне економічне становище України : На порозі державного будівництва;Короткі нариси / Л.Б. Бухановский. – Київ : Робітнича газета. – 46с.
826655
   Народне господарство Київської области. Статистичний збірник.. – К., 1967. – 238с.
826656
   Народне господарство Київської области. Статистичний збірник.. – К., 1972. – 167с.
826657
   Народне господарство Кіровоградської області. Статистичний збірник.. – Кіровоград, 1957. – 197с.
826658
  Гаврилов В. Народне господарство Лівобережжя України після звільнення від фашистських загарбників // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.134-142
826659
   Народне господарство Львівської області в 1965 році. Статистичний збірник.. – Львів, 1966. – 282с.
826660
   Народне господарство міста Києва. Статистичний збірник.. – К., 1960. – 162с.
826661
   Народне господарство міста Києва. Статистичний збірник.. – К., 1963. – 182с.
826662
   Народне господарство Полтавської області. Статистичний збірник.. – Х., 1966. – 198с.
826663
   Народне господарство Радянської України. – Київ : АН УРСР, 1945. – 220 с.
826664
   Народне господарство Ровенської області. Стат. збірник.. – Львів, 1963. – 187с.
826665
   Народне господарство України в 1924-25 рр.. – Х., 1925. – 369с.
826666
   Народне господарство України в 1924-25 рр.. – Х., 1926. – 308с.
826667
  Пяртлі К.П. Народне господарство України та його місце в народному господарстві СРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 7-13
826668
   Народне господарство України у 1991 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1992. – 467с.
826669
   Народне господарство України у 1992 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1993. – 496с.
826670
   Народне господарство України у 1993 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1994. – 493 с.
826671
   Народне господарство Української РСР : статистичний збірник. – Київ : Держстатвидав, 1957. – 536 с.
826672
   Народне господарство Української РСР : Статистичний щорічник 1957 рік. – Київ, 1958. – 257с.
826673
   Народне господарство Української РСР : Ювілейний стат. щорічник. – Київ : Техніка, 1977. – 464с.
826674
   Народне господарство Української РСР : Статистичний щорічник: До 60-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – Київ : Техніка, 1982. – 384с.
826675
   Народне господарство Української РСР : Ювілейний стат. щорічник. – Київ : Техніка, 1987. – 455с.
826676
   Народне господарство Української РСР в 1959 році : статистичний щорічник. – Київ : Держстатвидав, 1960. – 732 с.
826677
   Народне господарство Української РСР в 1960 році : Статистичний щорічник. – К., 1961. – 556с.
826678
   Народне господарство Української РСР в 1961 році : Статистичний щорічник. – К., 1962. – 752с.
826679
   Народне господарство Української РСР в 1962 році : Статистичний щорічник. – К., 1963. – 675с.
826680
   Народне господарство Української РСР в 1963 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1964. – 654с.
826681
   Народне господарство Української РСР в 1964 році : Стат. щорічник. – Київ, 1965. – 694с.
826682
   Народне господарство Української РСР в 1965 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1966. – 715с.
826683
   Народне господарство Української РСР в 1966 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1967. – 639с.
826684
   Народне господарство Української РСР в 1967 році : Статистичний щорічник. – Київ : Статистика, 1968. – 580с.
826685
   Народне господарство Української РСР в 1968 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1969. – 611с.
826686
   Народне господарство Української РСР в 1969 році : Статистичний щорічник. – Київ : Статистика, 1970. – 611с.
826687
   Народне господарство Української РСР в 1970 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1971. – 567с.
826688
   Народне господарство Української РСР в 1971 році : Ювілейний статистичний щорічник. – Київ, 1972. – 547с.
826689
  Валуєв В. Народне господарство Української РСР за два роки післявоєнної сталінської п"ятирічки / В. Валуєв. – Київ : Політвидав, 1948. – 27 с.
826690
   Народне господарство Української РСР у 1972 році : Стат. щорічник. – К., 1974. – 599с.
826691
   Народне господарство Української РСР у 1973 році : Статистичний щорічник. – К., 1974. – 584с.
826692
   Народне господарство Української РСР у 1974 році : Статистичний щорічник. – К., 1975. – 600с.
826693
   Народне господарство Української РСР у 1975 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1976. – 539с.
826694
   Народне господарство Української РСР у 1977 році : Статистичний щорічник. – К., 1978. – 456с.
826695
   Народне господарство Української РСР у 1978 році. Стат. щорічник.. – Київ, 1979. – 360с.
826696
   Народне господарство Української РСР у 1979 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1980. – 367с.
826697
   Народне господарство Української РСР у 1980 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1981. – 384с.
826698
   Народне господарство Української РСР у 1982 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1983. – 382с.
826699
   Народне господарство Української РСР у 1983 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1984. – 384с.
826700
   Народне господарство Української РСР у 1984 році. – Київ : Техніка, 1985. – 406с.
826701
   Народне господарство Української РСР у 1985 році. – Київ : Техніка, 1986. – 398с.
826702
   Народне господарство Української РСР у 1987 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1988. – 461с.
826703
   Народне господарство Української РСР у 1988 році. – Київ : Техніка, 1989. – 469с.
826704
   Народне господарство Української РСР у 1989 році. – Київ : Техніка, 1990. – 463с.
826705
   Народне господарство Української РСР у 1990 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1991. – 495с.
826706
   Народне господарство Української РСР у післявоєнні роки (1946-1964). – К., 1965. – 192с.
826707
   Народне господарство Української РСР у семирічці : Сучасний стан і перспективи розвитку. – К., 1960. – 520с.
826708
   Народне господарство Української РСР... : Стат. щорічник.. – К., 1957. – 463с.
826709
   Народне господарство УРСР : Стат. довідник.. – К., 1940. – 203с.
826710
  Старовойтенко І.П. Народне господарство УРСР в десятій п"ятирічці / І.П. Старовойтенко. – К., 1976. – 46с.
826711
   Народне господарство УСРР : (Статистичний довідник). – Київ : "Народне господарство та облік", 1935. – 664 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
826712
   Народне господарство Харківської області. Стат. збірник.. – Х., 1965. – 125с.
826713
   Народне господарство Черкаської області.. – Х., 1970. – 312с.
826714
   Народне господарство Чернівецької області. Стат. збірник.. – К., 1967. – 335с.
826715
  Бойчук Б.В. Народне декоративне мистецтво Покуття 19-20 століття ( Історія. Типологія. Художні особливості ) : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Бойчук Б.В.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
826716
  Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р.В. Чугай. – К, 1979. – 144с.
826717
  Придатко Тамара Народне декоративне мистецтво як феномен культури України : (на допомогу вчителям з українознавства середніх шкіл) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 207-217. – Бібліогр. в кінці ст.
826718
  Лосик Г.І. Народне декоративно-прикладне мистецтво Опілля і бойківського Підгір"я кінця XIX-XX століття (типологія, художні особливості, порівняльний аспект) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Лосик Галина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
826719
   Народне епске песме ч.1 (песме старийих времена). – Београд : Просвета, 1971. – 227 с.
826720
  Федака П. Народне житло Закарпаття у загальноукраїнському контексті // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 241-255. – ISBN 978-80-89755-32-5
826721
  Пономарьова І. Народне житло та господарські споруди греків Приазов"я наприкінці XIX - на початку XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 98-109. – ISSN 2313-8505
826722
  Медвідський Б. Народне звичаєве право як основа творення незалежної української держави / Б. Медвідський, В. Логвін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 14-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
826723
  Куйбіда В.В. Народне землезнавство: атмосфера, людина і природа, екологія і географічні назви / Куйбіда В.В., Чернов Б.О. – Київ : ІСДОУ, 2002. – 360с. – ISBN 5-7763-4587-1
826724
   Народне зодчество : альбом / автор тексту та упоряд. Л. Прибєга ; переднє слово І. Дзюби ; фотозйомка А. Прибеги, Л. Прибеги ]. – Київ : Мистецтво, 2009. – 320 с. – (Архітектурні перлини України). – ISBN 978-966-577-044-2
826725
  Болтарович З.Є. Народне лікування українців Карпат кінця 19 - початку 20 ст. / З.Є. Болтарович; АН УРСР. Музей етнографії та художнього промислу. – Київ : Наукова думка, 1980. – 118 с. – Бібліогр.: с.185-230
826726
  Гуцал В. Народне мистецтво - на академічний рівень! / розмову вела Юлія Пальцевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 105). – С. 11


  Розмова з художнім керівником та головним диригентом Національного оркестру народних інструментів Віктором Гуцалом: "Мати оркестр українських інструментів у 1960-ті роки забороняли - надто би вже впадала у вічі наша своєрідність, відмінність від ...
826727
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2003
826728
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2003
826729
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2004
826730
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2004
826731
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2005
826732
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2005
826733
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2006
826734
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2006
826735
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2007
826736
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2007
826737
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2008
826738
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2008
826739
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2009
826740
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 3/4 (47/48) 1 частина. – 2009
826741
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – 2010
826742
   Народне мистецтво = Folk art : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – 2010
826743
   Народне мистецтво = Folk art : квартальник / Нац. спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 1/4 (51/54). – 2011
826744
  Молинь В.Д. Народне мистецтво Гуцульщини та Покуття в художньо-культурному житті Галичини другої половини XIX - першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Молинь В.Д. ; МОНУ ; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
826745
  Гургула І.В. Народне мистецтво західних областей України / І.В. Гургула. – К., 1966. – 77с.
826746
  Логвин Г. Народне мистецтво і його роль у формуванні ментальності людини // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 4-7
826747
  Селівачов М.Р. Народне мистецтво і сучасність / М.Р. Селівачов. – К, 1980. – 44с.
826748
  Малина В. Народне мистецтво Півдня України. Кінець 19 - початок 20 ст. : На матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей / Валерій Малина. – Миколаїв : Художній крам, 2007. – 448с. – ISBN 966-96727-0-8
826749
  Приймак Х.П. Народне мистецтво Сокальщини другої половини XIX - першої половини XX ст. в умовах етнокультурного порубіжжя (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Приймак Христина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
826750
  Захарчук-Чугай Народне мистецтво у козацькому побуті // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 36-44
826751
  Придатко Тамара Народне мистецтво у контексті українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 202-204
826752
   Народне мистецтво українського Полісся : Каталог виставки з фондів музею. – Київ : Музей І. Гончара, 1996. – 36с.
826753
  Райнфусс Р. Народне мистецтво українців Польщі // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 296-300
826754
   Народне мистецтво. (Україна). Кераміка. Декоративний розпис. Різьблення на дереві. Вишивки. Килими. Тканини. Гутне скло. Худож. скло. Худож. метал. (Фотонарис).. – К., 1967. – 39с.
826755
  Гай-Нижник Народне міністерство фінансів УНР: проблеми становлення (січень-квітень 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 59-74. – ISSN 0130-5247
826756
  Балковий П.М. Народне ополчення радянської України / П.М. Балковий. – Київ, 1961. – 103с.
826757
  Омельчук Володимир Васильович Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Омельчук Володимир Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 206л. – Бібліогр.: л.180 - 206
826758
  Омельчук Володимир Васильович Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Омельчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
826759
  Ігнатенко І.В. Народне православ"я у традиційній культурі українців (друга половина XIX - початок XX ст.) : навч. комплекс й методичні рекомендації до лекції для студ. істор. ф-ту, спеціальність - етнологія / І.В. Ігнатенко ; [уклад. Ігнатенко І.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Істор. факультет, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Логос, 2012. – 60 с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-171-587-4
826760
  Гримич М. Народне православ"я у трактуванні Олександра Панченка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 160-164
826761
  Кононенко Н. Народне православ"я: уявлення про релігію в сучасній Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 14-21


  Сучасний пострадянський період є винятково сприятливим для вивчення народних релігійних вірувань. Дослідження звичаїв та вірувань, пов"язаних із поховальною обрядовістю та життям після смерті, показує, якою багатогранною є система народних релігійних ...
826762
  Васильченко О.Ю. Народне представництво як інститут демократичної держави: теоретико-методологічний аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 110-113. – Бібліогр.: 18 назв
826763
   Народне приповетке. – Београд : Просвета, 1971. – 170 с.
826764
   Народне слово
14 березня (№ 11)
826765
   Народне слово : загальнополітична газета Української Народної Партії. – Київ
25 квітня (№ 15/16). – 2013. – 8 с.
826766
  Писаренко Ю. Народне сприйняття образу Богородиці / Ю. Писаренко, Н. Писаренко // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 115-130. – ISSN 2312-9697
826767
  Бегас Р. Народне танцювальне мистецтво Поділля на початку XXI століття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 78-82. – ISBN 966-02-3167-9
826768
  Гонтар Т.О. Народне харчування українців Карпат / Т.О. Гонтар. – К., 1979. – 139с.
826769
  Артюх Л.Ф. Народне харчування українців та росіян північно-східних районів України / Л.Ф. Артюх. – Київ : Наукова думка, 1982. – 109 с., [3] с.
826770
  Михайловська С.В. Народне хореографічне мистецтво України радянського періоду // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 288-293. – ISSN 2226-2180
826771
  Нечитайло В.С. Народне хореографічне мистецтво України у соціокультурних умовах сьогодення // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 88-93. – ISSN 2226-3209
826772
  Гуменюк А.І. Народне хореографічне мистецтво України. / А.І. Гуменюк. – К., 1963. – 235с.
826773
  Нечитайло В.С. Народне хореографічне мистецтво як чинник трансляції національно-культурних цінностей у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Нечитайло Володимир Степанович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
826774
  Мойсюк О.С. Народне художнє ткацтво Житомирського Полісся та інтерпретація його традицій у виробничих і освітніх процесах XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мойсюк Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
826775
  Фекелджиев И. Народни легенди за Иван Рилски / И. Фекелджиев. – София, 1979. – 180с.
826776
  Вовчок Марко Народни оповидання [Народні оповідання]. – Выд. 3-е. – У Кыиви (Київ) : Друкарня Петра Барського
Т. 1. – 1902. – 295 с. : 1 портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
826777
  Вовчок Марко Народни оповидання [Народні оповідання]. – Выд. 2-е. – У Кыиви (Київ) : Друкарня Петра Барського
Т. 2. – 1902. – 284 с. : 1 портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
826778
   Народни песни от западните покрайнини. – София, 1959. – 360с.
826779
   Народни песни от Родопския край. – София, 1970. – 970с.
826780
  Стоин В. Народни песни от самоков и самоковско / В. Стоин; състав. и ред. Е. Стоин. – София : Българската Академия на науките, 1975. – 624 с.
826781
   Народни песни от Североизточна България. – София
2. – 1973. – 838с.
826782
   Народни приказни на балканските народи. – Скопjе : Детска радост, 1999. – 78, [ 2 ] c. : іл. – ISBN 9989-30-473-4
826783
  Илиева А. Народни танци от Средногорието / А. Илиева. – София, 1978. – 524с.
826784
  Варламова Н. Народний (національний) суверенітет і верховенство права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 360-374. – ISSN 2227-7153
826785
  Калашников Вадим Федорович Народний агітаційний театр в Україні 70-80-х років ХХ століття : Автореф... кандид. мистецтвознавстванаук: 17.00.01 / Калашников Вадим Федорович; Мін-во культури і мистецтв України. Київ. держ. ун-тет культури і мистецтв. – К., 1998. – 26л.
826786
  Кімакович І.І. Народний анекдот і народний жарт як традиційні жанри усного мовлення комунікативних осіб // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2017. – Вип. 16. – С. 102-119. – ISSN 2522-9834
826787
   Народний артист Союзу РСР орденоносець Панас Карпович Саксаганський.. – Х : Мистецтво, 1939. – 115 с.
826788
   Народний артист СРСР В.С.Василько і український радянський театр. – Одеса, 1983. – 84с.
826789
  Грабовецький В.В. Народний герой Олекса Довбуш / В.В. Грабовецький. – Львів, 1957. – 152с.
826790
  Гуржій І.О. Народний герой Устим Кармелюк / І.О. Гуржій. – К., 1950. – 24с.
826791
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1. – 2004
826792
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1. – 2006
826793
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812-514Х
№ 2. – 2006
826794
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812-514Х
№ 3. – 2006
826795
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4. – 2006
826796
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5. – 2006
826797
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8. – 2006
826798
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 10. – 2006
826799
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12. – 2006
826800
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1. – 2007
826801
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 2. – 2007
826802
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3. – 2007
826803
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4. – 2007
826804
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5. – 2007
826805
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7. – 2007
826806
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8. – 2007
826807
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 9. – 2007
826808
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 10. – 2007
826809
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 11. – 2007
826810
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12. – 2007
826811
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1. – 2008
826812
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 2. – 2008
826813
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3. – 2008
826814
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4. – 2008
826815
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5. – 2008
826816
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 6. – 2008
826817
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7. – 2008
826818
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8. – 2008
826819
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 9. – 2008
826820
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 10. – 2008
826821
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 11. – 2008
826822
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12. – 2008
826823
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1/2 (49/50). – 2009
826824
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3 (51). – 2009
826825
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4 (52). – 2009
826826
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5 (53). – 2009
826827
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 6 (54). – 2009
826828
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7/8 (55/56). – 2009
826829
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 9 (57). – 2009
826830
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 10/11 (58/59). – 2009
826831
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12 (60). – 2009
826832
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1( 61). – 2010
826833
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 2/3 (62/63). – 2010
826834
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4 (64) : Прапороносці. – 2010
826835
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5 (65). – 2010
826836
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 6 (66). – 2010
826837
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7/8 ( 67/68). – 2010
826838
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 9/10 (69/70). – 2010
826839
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 11 (71). – 2010
826840
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12 (72). – 2010
826841
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1 /2 (73/74). – 2011
826842
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3/4 (75/76) : Дніпропетровщина: Україна в мініатюрі. – 2011
826843
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5/6 (77/78) : Вінничина: область европейського формату. – 2011
826844
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7 (79) : Одещина край здійснення мрій. – 2011
826845
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8 /підсумки/. – 2011
826846
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1 (88), лютий. – 2013
826847
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 2 (89), березень. – 2013
826848
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3 (90), квітень. – 2013
826849
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4 (91), травень. – 2013
826850
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5 (92), червень - липень. – 2013
826851
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 6 (93), серпень. – 2013
826852
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8 (95), листопад - грудень. – 2013
826853
  Александров О. Народний депутат України - політична посадова особа // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 70-72
826854
  Словська І. Народний депутат України як суб"єкт адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 17-19
826855
  Асадчих О.В. Народний епос "країни сходу сонця" : навч. посібник / О.В. Асадчих, І.П. Дзюб, Х. Катаока ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2012. – 179, [2] с. – На обкл. порядок авт. змінено. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-489-155-1
826856
  Козловський В. Народний епос про Хмельниччину в науковій інтерпретації Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 273-278. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
826857
  Есбе Ю. Народний засідатель / Ю. Есбе. – Х., 1929. – 46с.
826858
  Пономаревська О.І. Народний іконопис Київського та Чернігово-Сіверського Полісся кінця XVIII-XIX століть: релігійно-історичний, соціокультурний і фольклорний аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пономаревська Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
826859
   Народний календар. – Київ, 1962. – 255с.
826860
   Народний календар. – Київ, 1963. – 207с.
826861
   Народний календар. – Пряшів, 1963. – 192с.
826862
   Народний календар. – Київ, 1964. – 208с.
826863
   Народний календар 1962. – Київ, 1962. – 242 с.
826864
   Народний календар на 1911 рік. – Київ : Друкарня 1-ої Київської Друкарської Спілки, 1911. – 80 с.
826865
  Чебанюк Олена Народний календар у традиційній картині світу українців // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 41-45. – ISSN 0130-6936
826866
  Гримич М. Народний календар українців Бразилії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 16-21


  В статті йдеться про народний календар українців Бразилії. Він і досі зберіг традиційну структуру, особливо це стосується сільських поселень. Разом з тим, за 100 років у ньому з"явилися нові локальні риси. Не оминув його руйнівний вплив глобалізаційних ...
826867
   Народний календар.. – Пряшів, 1971. – 160с.
826868
  Кожолянко Г. Народний карнавал "Маланка" на Буковині / Г. Кожолянко, О. Кожолянко // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 6-17. – ISSN 2313-8505
826869
  Гайдуков Л.Ф. Народний комісаріат закордонних справ УРСР: утворення та розгортання діяльності (1944-1945 р.р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 51-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
826870
  Дзюба М.Ю. Народний контроль / М.Ю. Дзюба. – Киев, 1963. – 40с.
826871
  Апанович О.М. Народний контроль / О.М. Апанович, М.К. Сіпливий. – Київ, 1964. – 74с.
826872
  Апанович О.М. Народний контроль / О.М. Апанович, М.К. Сіпливий. – Київ : Обласне кн.-газ. в-во, 1964. – 75с.


  Про зміни, що сталися в житті радянського народу і держави за останні десятиріччя після викриття культу особи, про роботу органів партійно-державного контролю Київської промислової зони в нових умовах.
826873
  Журавльова А. Народний костюм в малярській творчості Т.Г. Шевченка // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 61-62
826874
  Коцан В.В. Народний костюм румунського населення Закарпаття кінця XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 144-154. – (Історія ; Вип. 21)
826875
  Саєнко Т.В. Народний костюм у полікультурній освіті майбутніх викладачів мистецьких дисциплін // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 229-235. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті висвітлено питання полікультурної освіти майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. Запропоновано методику використання матеріалу про особливості українського народного вбрання та народних костюмів країн світу в зазначеному аспекті
826876
   Народний лемківський календар 1994. Бібліотека Лемківщини 10. – Львів : Край, 1994
826877
  Осипчук Н. Народний лікар. Забуте ім"я: історія народного лікаря Мар"яна Панчишина // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 30 жовтня (№ 117). – С. 9


  "Знання і досвід - в ім’я збереження здоров’я українців. Таке життєве кредо мав лікар Мар’ян Панчишин. Недаремно ще за життя його називали народним лікарем, який не шкодував ані власного часу, ані сил, щоб допомогти незаможним українцям. Будинок, у ...
826878
  Куліш М. Народний Малахій. Мина Мазайло / М. Куліш. – Київ : Альтерпрес, 1998. – 157с. – (Нова шкільна бібліотека). – ISBN 966-542-041-0, 966-542-046-1
826879
  Рильський М. Народний мистець / М. Рильський, М. Гордійчук // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 113, червень : червень. – С. 23-25


  До 70-річчя з дня народження Л.М. Ревуцького.
826880
  Патриляк І. Народний музей історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 134-139. – ISBN 96966-8060-04-0
826881
  Короткий В. Народний музей історії Київського університету // Довідник : Історія, факультети, кафедри, навчальні курси, напрямки наукових досліджень, телефони (КУ ім. Т. Шевченка) / М.А. Ляшенко. – Київ : Київський університет, 1993. – С. 126
826882
  Щибря В. Народний одяг Буковини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 70-71. – ISSN 0130-6936
826883
  Кульчицька О.Л. Народний одяг Західних областей УРСР / О.Л. Кульчицька. – 15с.
826884
  Пономар Л. Народний одяг Слобожанщини на загальноукраїнському тлі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 35-40. – ISSN 2313-8505
826885
  Коцан В.В. Народний одяг українців пониззя р. Тереблі кінця XIX - першої половини XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 118-127. – (Історія ; Вип. 19)
826886
  Чайковська Л. Народний одяг українців Холмщини в музейних збірках та приватних колекціях Західної України // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 111-115
826887
  Мицик С. Народний осінньо-зимовий календар у святковій культурі Миколаївщини кінця XIX – початку XX ст. (з етнографічних досліджень В. Дрізо-Омеляненко) : національна культура // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 163-167


  У статті автор розкриває традиції, свята, звичаї та обряди народного осінньо-зимового календаря Миколаївщини в контексті святкової культури кінця ХІХ - поч/ ХХ ст. Матеріал статті базується на етнографічних польових дослідженнях миколаїв. етнографа та ...
826888
  Бурляй Ю.С. Народний письменник / Ю.С. Бурляй, 1957. – 99-123с.
826889
  Руденченко А.А. Народний розпис. Традиції і сучасність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 98-101
826890
  Макаренко Н.Ю. Народний рух в Україні за матеріалами товариства політкаторжан та зсильнопоселенців : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Макаренко Н. Ю.; КУ, Іст. факт. – К., 1995. – 18л.
826891
  Жовніренко М. Народний Рух у Донецьку // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 38-40. – ISSN 1728-9343
826892
  Тиский М.Г. Народний рух України : становлення Волин. регіон. орг. : монографія / Михайло Тиский ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 210, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 144-159 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-611-517-017-3
826893
   Народний Рух України : документи і матеріали. – Київ : Редакційно-видавничий відділ Руху ; Софія, 1993. – 64 с. – ISBN 5-7707-4196-1
826894
  Удод М. Народний Рух України в контексті становлення громадянського суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 35-37. – ISSN 1728-9343
826895
  Кожанов А. Народний Рух України у парламентських виборах 1994, 1998 рр.: миколаївський регіональний аспект / А. Кожанов, О. Шипотілова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 73-77. – ISSN 1998-4634
826896
  Піпаш В.В. Народний Рух України як форма національно-визвольної боротьби українців на зламі 80-90-х років 20 століття: закарпатський регіональний аспект : монографія / Володимир Піпаш. – Ужгород : Гражда, 2008. – 216с. : фот. – ISBN 978-966-8924-69-9
826897
  Бойко О. Народний Рух України: від виникнення ідеї масової опозиційної организації до створення її програми // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.26-34
826898
  Чайка С. Народний рух України: віха державотворення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 1, 3
826899
  Коваленко Р.Я. Народний Рух: становлення. Тільки факти... (за документами Державного архіву Київської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 204-213. – ISSN 0320-9466
826900
  Лоцман Р.О. Народний спів України: від витоків до сучасності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 107-111. – ISSN 2076-1554


  М. Драгоманов зазначав, що в період розквіту кобзарства за часів козаччини "виринає питання про спеціалізацію, функції співаків, котре мусило наступити в звісну добу епічної творчості" С. 108.
826901
  Лавров Ф.І. Народний співець - кобзар Єгор Мовчан. / Ф.І. Лавров. – К., 1968. – 33с.
826902
  Пільгук І.І. Народний співець Буковини Юрій Федькович / І.І. Пільгук. – К. : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 26с.
826903
  Карбан А.А. Народний стиль в архітектурній творчості Сластіона О.Г. / А.А. Карбан, Т.В. Русевич // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 37-41. – ISBN 978-617-7185-03-0
826904
  Семикрас В.В. Народний суверенітет-основа організації державної влади в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 216-220. – ISSN 1563-3349
826905
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Щербанюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 473 л. – Бібліогр.: л. 406-473
826906
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Щербанюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 36 назв
826907
  Шаповал Т. Народний суверенітет та політичні права і свободи (питання співвідношення) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
826908
  Волинська Г.М. Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Волинська Г. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 229 л. – Бібліогр.: л.207-229
826909
  Волянская Галина Миколаівна Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Волянская Галина Миколаівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
826910
  Чернецька О.В. Народний суверенітет та формування представницьких органів місцевого самоврядування: аспекти співвідношення та реалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 101-104
826911
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет у теорії політико-правових вчень: історична школа : монографія / О.В. Щербанюк ; за заг. ред. А.О. Селіванова. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-625-3
Кн. 1. – 2013. – 180, [3] с. – Бібліогр.: с. 161-180
826912
  Пещанський Д. Народний суд в Українській Соціалістичній Радянській Республіці. / Д. Пещанський. – Київ, 1924. – 55 с.
826913
  Шкоріненко В.О. Народний танець як складова української культури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – № 2. – С. 87-90.
826914
  Помпа О.Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Помпа Ольга Дмитрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
826915
   Народний театр : збірник багатоактних п"єс. – Київ : Мистецтво, 1967. – 276 с.
826916
  Казимиров О.А. Народний театр політичної агітації / О.А. Казимиров. – К., 1977. – 88с.
826917
  Бойко Б. Народний театр у розумінні Бориса Грінченка // Пам"ять століть. – Київ, 1999. – № 1. – С. 60-65
826918
  Танчер В.К. Народний університет атеїзму / В.К. Танчер. – К, 1962. – 40с.
826919
  Суріна Є.П. Народний університет культури / Є.П. Суріна. – Х., 1960. – 24с.
826920
   Народний учитель.. – К, 1970. – 295с.
826921
  Тисяченко Гр. Народний філософ-учитель Г.С. Сковорода : Його життя та діла (1722-1794) / Гр. Тисяченко. – Лохвиця : б.в., 1922. – 88 с.
826922
  Воротняк Т. Народний християнський часопис "Слово істини" та його роль в організації допомоги українським емігрантам // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 37-40. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається народний християнський часопис "Слово істини", який видавав митрополит Іларіон (Іван Огієнко) в Канаді. Аналізуються матеріали рубрик часопису "Митрополитальний комітет опіки над скитальниками", "Скитальниче життя", що ...
826923
   Народний художник України Віктор Пузирков : Каталог виставки. – Київ : [б.в.], 1999. – Паг. не зазнач. – (Видатні українські художники ХХ століття). – ISBN 966-95528-4-2
826924
   Народний художник України Наталя Вергун : живопис, малюнок : альбом / Харк. худож. музей ; Харк. організація Нац. спілки художників України ; [заг. ред.: В.В. Мизгіна]. – Харків, 2008. – 63, [1] с. : фотоіл. – На обкл.: Наталя Вергун. Живопис, малюнок
826925
  Трофимов Н.Г. Народник Василий Ивановский / Н.Г. Трофимов. – Тула, 1980. – 105с.
826926
  Лавров П.Л. Народники-Пропагандисты / П.Л. Лавров. – 2-е изд., испр. – Ленинград, 1925. – 287с.
826927
  Кутищев Ф.Д. Народники в литературе 70-80-х годов XIX века и роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филол.наук: / Кутищев Ф.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 20л.
826928
  Дергачев А.Ф. Народники пензенского края / А.Ф. Дергачев. – Саратов, 1979. – 127 с.
826929
  Лавров П.Л. Народники пропагандисты 1873-78 годов / П.Л. Лавров (П. Миртов). – Санкт-Петербург : Тип. "Т-ва Андерсона и Лойцянского", 1907. – 318 с.


  На тит. л.: В. Міяков[ский]
826930
  Ганев С. Народните читалища в етапа на изграждане на развито социалистическо общество / С. Ганев. – София, 1983. – 174с.
826931
  Пивовар С.Ф. Народництво / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 256-257. – ISBN 966-642-073-2
826932
  Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття : теоретичні проблеми джерелознавства та історії / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1999. – 240 с. – ISBN 966-7065-95-3
826933
  Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80 рр. ХІХ ст. : аналіз публікацій документальних джерел / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського держ. ун-ту, 1995. – 237 с.
826934
  Гирич І. Народницький національно-демократичний напрям: В. Антонович та О. Кониський // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 201-247. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
826935
  Світленко С.І. Народницький рух в Україні 1860-1880-х років : аналіз джерел архівних фондів Росії : навчальний посібник / С.І. Світленко; Міністерство освіти України ; Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський держ. ун-т, 1996. – 127 с.
826936
  Макареко Наталія Юріївна Народницький рух в Україні за матеріалами товариства політкаторжан та зсильнопоселенців : Дис... канд.істнаук: 07.00.02 / Макареко Наталія Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 172л. – Бібліогр.:л.163-172
826937
  Фесенко А. Народницький рух на Миргородщині // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.71-81. – ISSN 0869-3595
826938
  Кліценко С.В. Народницькі концепції розвитку української культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 162-169
826939
  Обушний М.І. Народницькі підходи в українознавчих студіях Михайла Максимовича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 163-165
826940
  Обушний М.І. Народницькі підходи в українознавчих студіях Михайла Максимовича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 202-205
826941
  Данюк І. Народницькі та державницькі аспекти історичної концепції Михайла Грушевського в ракурсі історіографічних дискусій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядаються народницькі та державницькі елементи в історичній концепції видатного українського історика Михайла Грушевського. У зв"язку із визначенням домінанти в концепції вченого виникли гострі дискусії, які носили не стільки науковий, скільки ...
826942
  Хорос В.Г. Народническая идеология и марксизм / В.Г. Хорос. – М, 1972. – 176с.
826943
  Коновалов В.Н. Народническая литературная критика / В.Н. Коновалов. – Казань, 1975. – 106 с.
826944
   Народническая экономическая литература.. – М, 1958. – 680с.
826945
  Жукоцкий В.Д. Народнические корни ленинизма: "хитрость разума" или "ирония истории"? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.51-66. – ISSN 0042-8744
826946
  Хорос В.Г. Народнические социалистические теории конца XIX века в России и их отношение к марксизму. (По материалам легальной печати) : Автореф... канд. ист.наук: / Хорос В.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории рус. журналистики и литературы. – М., 1968. – 23л.
826947
  Бердзнишвили Илья Захарьевич Народническое движение в Грузии и общественнно-политические взгляды Нико Ломоури : Автореф... канд. итс.наук: 07.00.02 / Бердзнишвили Илья Захарьевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 18л.
826948
  Гинев В.Н. Народническое движение в Среднем Поволжье 70-е годы XIX века / В.Н. Гинев. – Москва-Ленинград, 1966. – 155с.
826949
  Абызова Л.В. Народничество - национализм - демократия: современный политический контекст // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 94-96
826950
  Бельчиков Н. Народничество в литературе и критике / Н. Бельчиков. – М. : советская литература, 1934. – 244 с.
826951
  Крайнева Н.Я. Народничество в работах советских исследователей за 1953-1970 гг. : указатель литературы / Акад. наук СССР, Ин-т истории СССР ; сост.: Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина ; [под ред. Б.С. Итенберга]. – Москва : [Б. и.], 1971. – 232 с.
826952
  Алексеева Г.Д. Народничество в России в ХХв. / Г.Д. Алексеева. – Москва, 1990. – 245с.
826953
  Даниелян С.О. Народничество и армянская литература народнического направления : Автореф... д-ра филол.наук: 642 / Даниелян С.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 59л.
826954
  Кімакович І. Народні анекдоти про Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 82-88. – ISBN 978-966-02-7587-4
826955
  Гнатюк В.М. Народні байки / [Уклад. та авт. пеpедм.] Володимиp Гнатюк З обpазками Микити Вихоpа. – Львів : Hакладом Укp. Видавн. Спілки. Дpук. Hаук. Т-ва і м. Шевченка, 1918. – 280 с. – (([Літературно-Hаукова Бібліотека ; № 148])
826956
   Народні балади Закарпаття. – Ужгород, 1959. – 144с.
826957
  Лінтур П.В. Народні баллади Закарпаття / П.В. Лінтур. – Львів, 1966. – 284с.
826958
  Макаренко А. Народні вислови в стилістиці журналістського твору // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 75--77
826959
  Овчаренко Л. Народні виставки картин В"ячеслава Розвадовського (1904–1906) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 52-59. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано подвижницьку діяльність В"ячеслава Розвадовського, спрямовану на початку ХХ століття на організацію та проведення на території підросійських українських губерній пересувних Народних виставок картин, вказано на значення цих ...
826960
  Яковлєва О. Народні вірування про долю в поезіях Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 244-252. – ISBN 978-966-02-7587-4
826961
  Пастух Р. Народні герої Білас і Данилишин у фольклорі та художній літературі // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 198-202. – ISBN 978-617-7235-56-8
826962
  Грабовецький В. Народні герої Іван Пискливий і Степан Пинтя : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 40с.
826963
   Народні говори Наддніпрянщини. – Дніпропетровськ, 1969. – 144 с.
826964
   Народні депутати України першого скликання (1990-1994) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 19 травня (№ 81)
826965
  Трубчанинов М. Народні деревообробні промисли в Російській імперії у другій половині XIX - на початку XX століття // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (170). – С. 42-45
826966
  Шелест Г. Народні джерела в ранній творчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 236-243. – ISBN 978-966-02-7587-4
826967
  Миронюк В. Народні джерела поетизації людини та дійсності у творчості Марка Черемшини й Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 247-255. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
826968
  Вертій О.І. Народні джерела творчості Івана Франка / О.І. Вертій; Терноп.ОР;Укр.тов-во охорони пам"яток історі та культури. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 255с. : іл. – (Сер.:Некрополі України(Тернопільська область)). – ISBN 966-562-178-5
826969
  Хоменко Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка. / Б.В. Хоменко. – К., 1977. – 175с.
826970
  Могила О.А. Народні джерела творчості Степана Васильченка. До питання жанрово-стильових особливостей художнього самовираження : посібник / Ю.А. Могила. – Київ : Ліра-К, 2019. – 67, [1] с. – Бібліогр.: с. 66. – ISBN 978-617-7748-38-9
826971
  Закалюк А.П. Народні дружини / А.П. Закалюк, З.І. Сущук. – Київ, 1986. – 109с.
826972
   Народні думи і балади // Повість врем"яних літ / Переказ В.Близнеця. – Харків : Фоліо, 2005. – с.191-315. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3146-0
826973
   Народні думи, пісні, балади. – Київ : Молодь, 1970. – 329 с.
826974
   Народні думи.. – К, 1986. – 173с.
826975
  Непийвода В.Л. Народні засідателі та суд присяжних у цивільному процесі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 297-299. – ISBN 978-966-419-299-3
826976
  Чорпіта Д.І. Народні засідателі у радянському суді. / Д.І. Чорпіта. – К., 1957. – 23с.
826977
  Войцьо М.В. Народні засоби для профілактики грипу та застуди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 5-6 : фото
826978
  Владимиров А.О. Народні Збори в античних державах Північно-Західного Причорномор"я в перших століттях нової ери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-56. – (Історія ; вип. 46)


  Розглядаються питання структури та складу Народних зборів Ольвії, Тири та Херсонеса Таврійського в перших століттях нової ери.
826979
  Юрченко В. Народні звичаї на ярмарках Слобідської України // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 84-85. – ISSN 0130-6936
826980
  Лавренюк А. Народні звичаї та релігійні обряди українців у Великий піст // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 90–97. – ISSN 2309-9356
826981
  Кожолянко Г. Народні знання на народні методи лікування українців (до питання про історичні джерела) // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 162-171. – ISBN 978-617-689-163-5
826982
  Вархол Н. Народні знання українців-русинів Словаччини // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 4 (338) липень - серпень. – С. 33-45. – ISSN 0130-6936
826983
  Шулькевич Григорій Народні знання: учора й сьогодні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 18
826984
  Матейко К. Народні іграшки Західних областей УРСР : на основі Етнографічного музею АН УРСР у Львові / Катерина Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 618-623. – ISSN 1028-5091
826985
  Дем"яненко Н.Д. Народні іграшки у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 444-448. – ISSN 2218-4805


  У статті проаналізовано народні іграшки з фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Описано їх види, матеріали виготовлення. Висвітлено польові матеріали автора народних іграшок дітей Переяславщини.
826986
  Чебанюк О. Народні ігри в системі календарно-обрядових свят українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 5-10. – Бібліогр.: С. 9
826987
  Козловський В. Народні історичні пісні про татарські напади на Україну (проблема хронотопу) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 127-132. – ISSN 1028-5091
826988
   Народні казки. – 2-ге вид. поправне. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарськго. – (Виданє руского товариства педагогічного ; Ч. 58)
Ч. 1. – 1906. – 52 с. : мал.


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
826989
   Народні казки. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарськго. – (Виданє руского товариства педагогічного ; Ч. 68)
Ч. 2. – 1906. – 48 с. : мал.


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
826990
  Гнатюк В.М. Народні казки / / [Уклад. та авт. передм.] Володимир Гнатюк; З образками Володимира Кобринського. – У Львові (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1913. – IX, 168 с. : іл. – (([Літературно-Hаукова Бібліотека ка [Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; Сер. 1; ч. 136)


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
826991
  Рудченко І.Я. Народні казки (із збіpника Рудченка) / [Уклад. І.Я. Рудченко]. – [Катеринослав] : Укp. Вид-во ; Друк. Медведовського, 1917. – 118, [1] c. – (Українське видавництво в Катеринославі ; № 30)


  Зміст: Рись-мати; Брат і сестра в лісі; Попович Ясат; Летючий корабель; Царівна-жаба; Про царенка Йвана та чортову дочку; Убогий та багатий і дівка-чорнявка; Безщасний Данило й розумна жінка; Правда та Неправда; Гордий царь
826992
   Народні казки Закарпаття : у записах Петра Лінтура. – Ужгород : Карпати, 2007. – 232с. : іл. – ISBN 978-966-671-161-1
826993
  Клоустон В.А. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни / В.А. Клоустон ; пер. з англ. А. Кpимського ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. Василюк О.Д.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Стилос, 2009. – 153, [5] с. – До 90-річчя НАН України. - В кн. також стаття: По поводу сюжета сказки № 94, послужившего темою первого ученого труда В.Ф. Миллера. - Текст укр. та рос. – Бібліогр. в прим.: с.121-144 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-025-3


  В кн. також: Арабська повість про Антара / В. Клоустон ; Єгипетські казки і казка пpо двох бpатів, вступна увага / Ж. Маспеpо; пеp. І.Я. Фpанка; Казка пpо двох бpатів / пеp. І.Я. Фpанка ; Уваги до казки пpо двох бpатів / Ем. Коскен ; пеp. І.Я. Фpанка ...
826994
  Клоустон В.А. Народні казки та вигадки, йіх вандрівки та переміни / В.А. Клоустон ; З англійської мови пеpеложив [та авт. пеpедм., пpиміт.] А. Кpимський. – Львів : Коштом К. Фpейтага ; З дpук. В. Манецкого, під заpядом В. Годака, 1896. – 183 с. – Покажчик писателів та заголовків / Уклад. А.Ю. Кpимський: с. 170-183. – (Літературно-наукова бібліотека ; Сеp. 2 ; Кн. 6)


  В кн. також: Єгипетські казки і казка пpо двох бpатів [розвідка] / Ж. Маспеpо; Пеp. І.Я. Фpанка. Казка пpо двох бpатів / Пеp. І.Я. Фpанка. Уваги до казки пpо двох бpатів [розвідка] / Ем. Коскен; Пеp. І.Я. Фpанка. Попpавки й Додатки / А.Ю. Кpимський; ...
826995
   Народні казки, зібрані Петром Івановим. – Київ : ЕксОб, 2003. – 512с. – ISBN 966-7769-25-9
826996
  Музика Т. Народні казки. "Про правду і кривду" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-14. – ISSN 0130-5263
826997
  Музика Тетяна Народні казки. "Про правду і кривду" : урок у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-14. – ISSN 0130-5263
826998
  Кузенко Петро Ярославович Народні кам"яні надмогильні хрести українських Карпат середини 18 - першої половини 20 століття (історія, типологія, художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Кузенко П.Я.; Державна акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
826999
  Горблянський Ю. Народні криптадії - мініатюри із Бойківщини: pro et contra // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 120-136. – ISSN 2225-5095
827000
  Лівенцов В.О. Народні маси-будівники комунізму / В.О. Лівенцов, Ю.И. Ширяєв. – Київ, 1961. – 84с.
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,