Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
805001
  Хархун В. "Митець у каноні": соцреалістична поезія Павла Тичини 1930-1960-х років.
805002
  Дубнюк Е.М. "Мито" як системна категорія економічної теорії // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 27-30. – Бібліогр.: на 8 пунктів
805003
  Ярошенко Г. "Мить і вічність" Олексія Неживого: відомий літературознавець повертав Україні забуті та напівзабуті імена письменників // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 25 червня (№ 69). – С. 11


  "17 червня на 63-му році життя внаслідок тяжкої хвороби перестало битися серце уродженця села Хитці, що на Лубенщині, письменника, літературознавця-дослідника, вченого, журналіста, краєзнавця, члена національних спілок письменників, журналістів та ...
805004
  Александров Г. "Миф XX столетия" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 5 (1612). – С. 155-166. – ISSN 0869-44435


  Альфред Розенберг.
805005
  Бабук А. "Миф детства" как олицетворение "золотого века" в творчестве Достоевского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 225-247. – ISSN 0042-8795
805006
  Смирнова А.И. "Мифотворческая эстетика" Вячеслава Иванова: от символа к мифу // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 164-173. – Библиогр.: 14 назв. – ISBN 978-5-243-00283-7
805007
   [Митрофан Довнар-Запольський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 31. – ISBN 966-7060-92-6
805008
  Полонська-Василенко [Митрофан Довнар-Запольський] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 319-324. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Публікується за виданням: Полонська-Василенко Н. Спогади. -Київ: Вид.дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - С. 195-199.
805009
  Гуцул І.А. Митець і педагог Володимир Гагенмейстер у контексті культурно-мистецького середовища Кам"янця-Подільського (1916-1923 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 163-165
805010
  Козій О. Митець і час у творчості Івана Чендея // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 11/12 (781/782). – С. 134-136. – ISSN 0868-4790
805011
  Осипчук Н. Митець Іван Карпенко-Карий: як чиновницька робота не загубила талант // Україна молода. – Київ, 2020. – 28-29 серпня (№ 80). – С. 14


  Його талант багатогранний і вражає розмаїттям: драматург, актор, режисер, громадський діяч. 29 вересня виповнюється 175 років від дня народження Івана Карпенка-Карого (Тобілевича; 1845—1907) - одного з фундаторів українського професійного театру. ...
805012
  Шлапак Я. Митець передовсім - громадянин. 18 вересня - 90 років від дня народження Алли Олександрівни Горської (1929-1970), української художниці, громадської діячки // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 вересня (№ 37). – С. 13
805013
  Семенюк Г.Ф. Митець світового масштабу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 3-4
805014
  Петасюк О. Митець та місто: Київ Олександра Архипенка // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 262-267. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Більшу частину свого життя Олександр Архипенко – митець світового мірила, родоначальник кубізму в скульптурі, провів не тільки поза межами міста, в якому народився, але і поза межами рідної землі. Позаяк дитинство та юність, проведені у Києві кінця ...
805015
  Білик Г. Митець у вимірі "Двох свобод": незалежності і залежності : Полтавське письменство в особі Олени Гаран // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 172-180. – ISSN 2075-1222
805016
  Семененко Л.М. Митець як концептуальний герой драматургії Лесі Українки // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 170-172. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
805017
  Подранецька Н. Митець, який осягнув глибини людської душі й обшири Всесвіту : узагальнюючий урок за творчістю Тараса Шевченка. 9 клас
805018
  Слоньовська О. Митець, якому випали й дороги, й манівці: метафізичні мандри душі Тодося Осьмачки
805019
  Холод М.М. Митилена при Александре Великом: путь к демократии под монархической эгидой // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 36-45. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
805020
   Митилиды Черного моря. – Киев, 1990. – 205с.
805021
  Бунин И.А. Митина любовь. Темные аллеи / Иван Бунин ; [послесловие и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 317 с. : илл. – На обл. назв. : Темные аллеи. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5324-4
805022
  Бунин И.А. Митина любовь. Темные аллеи / Иван Бунин ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 311, [4] с., [1] л. портр. : ил. – Примеч.: с. 307-310. - Назв. на обл. отлич. от назв. на тит. л. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6047-1
805023
   Митина любовь: Повести. – Красноярск, 1984. – 484с.
805024
   Митинг во тьме. Рассказы америк. писателей.. – М., 1959. – 79с.
805025
   Митинги, собрания, лекции в 1917-1918 гг.. – Птгр., 1920. – 113с.
805026
  Бабаевский С.П. Митино счастье : повести / Бабаевский С.П. ; ил.: В. Штаркин. – Москва : Детская литература, 1969. – 208 с. – (Школьная б-ка [Для восьмилетней школы])
805027
   Миті життя гумориста і сатирика Анатолія Гарматюка : спогади Анатолія Панасовича Гарматюка про дитинство, витяги зі сторінок його щоденника, спогади друзів, колег та знайомих про нього / [ упоряд. Гарматюк Н.М. ]. – Вінниця : О. Власюк, 2008. – 448 с., [ 32 ] с. іл. – ISBN 978-966-2932-57-7
805028
  Таривердієв М.Л. Миті. / М.Л. Таривердієв. – К., 1973. – 7с.
805029
  Кочнев М. Миткалевая метель : сказы / М. Кочнев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1985. – 272 с.
805030
  Костяна О.В. Митна безпека: її сутність і місце в системі національної безпеки держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 76-82. – ISSN 2222-4459
805031
  Білецька Л.М. Митна вартість - terra incognita в українському законодавстві // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 3 (115). – С. 35-38.
805032
  Войцещук А.Д. Митна вартість як інструмент захисту економічної безпеки держави : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 95-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
805033
   Митна газета. – Київ, 2000
805034
   Митна газета. – Київ
№ 1. – 2001
805035
   Митна газета. – Київ
№ 2. – 2001
805036
   Митна газета. – Київ
№ 3. – 2001
805037
  Додін Є.В. Митна злочинність: поняття та структура // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 3 (69). – С. 17-29
805038
  Смирнов І. Митна логістика в суспільно-географічному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-16. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст та геопросторовий вимір митної логістики як складової митної справи в Україні, а також особливості логістичної функції в управлінні митною діяльністю на різних регіональних рівнях. There are shown contents and geospatial aspect of ...
805039
  Смирнов І.Г. Митна логістика як чинник економічної безпеки України в кризових умовах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 21-35
805040
  Смирнов І.Г. Митна логістика: картографічний аспект // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 168-187


  Викладено концептуальні основи новітнього науково-практичного напрямку - митної логістики, що характеризується компонентною, регіональною та функціональною структурою. Розкрито логістичні особливості компонентної (митні режими), регіональної ...
805041
  Приймаченко Д.В. Митна політика держави та її реалізація митними органами : Монографія / Д.В. Приймаченко; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2006. – 332с. – ISBN 966-328-020-4
805042
  Бліхар М.М. Митна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до СОТ: реалії та перспективи для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-8. – ISSN 1993-6788
805043
  Бліхар Марія Миронівна Митна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до СОТ: реалії та перспективи для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано особливості розвитку та зміни митної політики країн Центрально-Східної Європи в контексті їх входження у СОТ. Досвід країн Центрально-Східної Європи, що вже набули членства в СОТ, допоможе Україні уникнути подібних помилок, ...
805044
  Гуцул І. Митна політика та ії вплив на зовнішньоекономічну діяльність // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 67-74. – ISSN 1818-5754
805045
  Пашко П.В. Митна політика та митна безпека України / П.В. Пашко, П.Я. Пісной // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-85
805046
  Ківалов С.В. Митна політика України : Підручник для юридичних спеціальностей вищ. навч. закл. / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич; Мін-во освіти і науки України. – Одеса : Юридична література, 2002. – 256с. – ISBN 966-7694-43-7


  У підручнику розглянуто поняття митної політики; функції держави по регулюванню зовнішньо-економічних відносин, правове регулювання принципів, функцій та форм митної політики, систему митних органів України тощо.
805047
  Недобєга О.О. Митна політика України в умовах інтеграції: сутність і функції // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 2 (10). – С. 52-56. – ISSN 2221-8440
805048
  Софіщенко І.Я. Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом / І.Я. Софіщенко, М.О. Руба // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 165-171. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-4236
805049
  Степаненко В. Митна політика царського уряду у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Півдня України) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 45-62. – ISSN 1998-4634
805050
  Шевчук С.В. Митна політика як важлива складова забезпечення митних інтересів держави / С.В. Шевчук, Ю.І. Мискін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 45-51
805051
  Ткачик Л.П. Митна політика як складова зовнішньоекономічної політики держави / Л.П. Ткачик, М.І. Петик // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 122-124. – ISBN 978-9934-571-33-6
805052
  Дубнюк Е.М. Митна політика як чинник впливу на розвиток олійно-жирової галузі харчової промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 266-271.


  Стаття присвячена актуальним практичним питанням розвитку олійно-жирової галузі харчової промисловості України. Проаналізовано період формування ринку соняшнику у 1997-2004 роках під впливом різних ставок експортного мита. З"ясовується регулятивний ...
805053
  Карамбович І.М. Митна система та ії роль в регулюванні зовнішньої торгівлі України : монографія / І.М. Карамбович ; Держ. митна служба України, Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. – 281, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 267-281. – ISBN 978-966-328-037-0


  У пр. 1725073 напис: Шановному Олександру Ігоревичу з глибокою повагою та найкращими побажаннями від автора. 15.06.10. Підпис.
805054
  Войтов С.Г. Митна складова асоціації між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [29-30]
805055
  Пашко Павло Володимирович Митна складова в системі економічної безпеки держави // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 7-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Представлені результати досліджень щодо ролі та місця митної безпеки у системі національної безпеки держави. Визначено зміст поняття "митна безпека".
805056
  Мартинюк В. Митна складова економічної безпеки держави: наукове обгрунтування та оцінка сучасного стану // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 118-113. – ISSN 1818-2682
805057
  Ченцов О.В. Митна служба в системі державного управління в зарубіжних країнах: компаративний аналіз // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 333-339. – (Право. Економіка. Управління)
805058
  Липовська Н. Митна служба в системі державної служби України // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 208-217
805059
  Петрова І. Митна служба Німеччини в інтегрованій системі митних служб Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 121-126. – ISSN 2307-8049
805060
  Государський А.В. Митна служба як головний фактор захисту економічної незалежності України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.27-31
805061
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів
№ 1. – 1999
805062
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів
№ 2. – 1999
805063
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів
№ 3. – 1999
805064
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів
№ 4. – 1999
805065
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів
№ 5. – 1999
805066
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів
№ 6. – 1999
805067
   Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів
№ 1. – 2000
805068
   Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів
№ 2. – 2000
805069
   Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів
№ 3. – 2000
805070
   Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів
№ 4. – 2000
805071
   Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів
№ 5. – 2000
805072
   Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів
№ 6. – 2000
805073
   Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 1. – 2001
805074
   Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 2. – 2001
805075
   Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 3. – 2001
805076
   Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 4. – 2001
805077
   Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 5. – 2001
805078
   Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 6. – 2001
805079
  Дудчак В.І. Митна справа : Навч. посібник / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк; Мін-во освіти і науки України; Київськ. націон. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 310 с. – ISBN 966-574-250-7


  Для студентів вузів економічного профілю
805080
   Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 1. – 2002
805081
   Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 2. – 2002
805082
   Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 3. – 2002
805083
   Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 4. – 2002
805084
   Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 5. – 2002
805085
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 6. – 2002
805086
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 1. – 2003
805087
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 2. – 2003
805088
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 3. – 2003
805089
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 4. – 2003
805090
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 5. – 2003
805091
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 6. – 2003
805092
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 1. – 2004
805093
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 2. – 2004
805094
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 3. – 2004
805095
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 4. – 2004
805096
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 5. – 2004
805097
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 6. – 2004
805098
  Макогон Ю.В. Митна справа / Ю.В. Макогон, А.Б. Яценко; МОНУ; Донецький нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-061-8
805099
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 1. – 2005
805100
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 2. – 2005
805101
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 3. – 2005
805102
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 4. – 2005
805103
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 5. – 2005
805104
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 6. – 2005
805105
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 1. – 2006
805106
   Митна справа : [у 3-х томах]: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів: [курс лекцій] / А.Д. Войцещук, І.О. Іващук, С.М. Стопенчук, І.Г. Бережнюк, В.С. та ін. Галушко; [Войцещук А.Д., Іващук І.О., Стопенчук С.М., Бережнюк І.Г. та ін.]; за ред. Войцещука А.Д. – Київ : ВД "Мануфактура". – ISBN 966-8173-11-2
Т.1. – 2006. – 412с.
805107
   Митна справа : [у 3-х томах]: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів: [курс лекцій] / С.М. Стопенчук, І.В. Балан, В.С. Галушко, О.С. Нагорічна, І.С. та ін. Константа; [Стопенчук С.М., Балан І.В., Галушко .В.С., Нагорічна О.С. та ін.]; за ред. Войцещука А.Д. – Київ : ВД "Мануфактура". – ISBN 966-8173-11-2
Т.2. – 2006. – 464с.
805108
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 2. – 2006
805109
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 3. – 2006
805110
   Митна справа : [у 3-х томах]: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів: [курс лекцій] / М.М. Каленський, А.Д. Войцещук, І.Г. Бережнюк, Ц.Г. Огонь, Д.С. та ін. Олійник; [Каленський М.М., Войцещук А.Д., Бережнюк І.Г., Огонь Ц.Г. та ін.]; за ред. Войцещука А.Д. – Київ : ВД "Мануфактура". – ISBN 966-8173-11-2
[т.3]. – 2006. – 440с.
805111
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 4. – 2006
805112
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 5. – 2006
805113
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 6. – 2006
805114
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 1. – 2007
805115
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 2. – 2007
805116
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 3. – 2007
805117
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 4. – 2007
805118
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 5. – 2007
805119
   Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів, 1998-
№ 6. – 2007
805120
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 1. – 2008
805121
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 2. – 2008
805122
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 3. – 2008
805123
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 4. – 2008
805124
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 5. – 2008
805125
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 6. – 2008
805126
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 1 (61). – 2009
805127
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 2 (62). – 2009
805128
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 3 (63). – 2009
805129
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 5 (65). – 2009
805130
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 6 (66). – 2009
805131
  Дубініна А.А. Митна справа : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Професіонал ; Центр навч. л-ри, 2010. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-286. – ISBN 978-966-370-135-6


  Наведені загальні відомості основних положень з митної справи, охоплені питання митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, митного оформленнязовнішньоекономічних операцій
805132
  Дубініна А.А. Митна справа : підручник для студентів ВНЗ / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна, О.І. Зельніченко ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-286. – ISBN 978-611-01-0017-5


  Наведені загальні відомості основних положень з митної справи, охоплені питання митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, митного оформленнязовнішньоекономічних операцій
805133
  Гребельник О.П. Митна справа : підручник для студентів ВНЗ / О.П. Гребельник. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 465-468. – ISBN 978-611-01-0124-0
805134
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 1 (67). – 2010
805135
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 2 (68). – 2010
805136
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 3 (69). – 2010
805137
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 4 (70). – 2010
805138
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 5 (71). – 2010
805139
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 6 (72). – 2010
805140
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 2 (74). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
805141
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 3 (75). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
805142
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 4 (76). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
805143
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 5 (77). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
805144
   Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 6 (78). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
805145
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 1 (79). – 2012. – 126 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
805146
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
№ 2 (80). – 2012. – 111 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
805147
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1998-
№ 3 (81). – 2012. – 146 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
805148
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1998-
№ 4 (82). – 2012. – 172 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
805149
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1998-
№ 5 (83). – 2012. – 136 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
805150
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1998-
№ 6 (84). – 2012. – 156 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
805151
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1999-
№ 1 (85). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805152
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
№ 2 (86). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805153
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т" Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
№ 3 (87). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805154
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1999-
№ 4 (88). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805155
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1999-
№ 5 (89). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805156
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
№ 6 (90). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805157
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
№ 1 (91). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805158
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
№ 2 (92). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805159
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
№ 3 (93). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805160
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
№ 5 (95). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805161
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
№ 1 (97). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805162
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
№ 2 (98). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805163
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
№ 3 (99). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805164
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
№ 4 (100). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805165
   Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
№ 5 (101). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
805166
  Гребельник О.П. Митна справа : підручник для студентів ВНЗ / О.П. Гребельник ; М-во освіти і науки України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – 5-те вид., оновл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 397, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 394-397. – ISBN 978-617-673-536-6
805167
  Ліцоєва Олена Валеріївна Митна справа в Гетьманщині в другій половині 17-18 ст. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ліцоєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 253с. + Додатки: л. 206 - 253. – Бібліогр.: л. 178 - 177
805168
  Ліцоєва Олена Валеріївна Митна справа в Гетьманщині в другій половині 17 - 18 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ліцоєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
805169
  Дідусенко П.М. Митна справа на Гетьманщині у 18 столітті. Зміни в митній справі на Україні в середині - другій половині 18 століття // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2000. – № 4. – С.2-23
805170
  Дідусенко П.М. Митна справа на Гетьманщині у ХІІІ столітті: "Объ устройстве на границах заставъ..." // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2000. – № 3. – С. 11-24. – Бібліогр.: 34 н.
805171
  Дук Н.М. Митна тематика в картографічному забезпеченні міжнародного туризму / Н.М. Дук, К.М. Горб // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 251-255. – Бібліогр.: 7 назв.
805172
  Коломієць О. Митна функція держави та митна справа: аспекти співвідношення // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 111-115. – ISSN 1561-4999
805173
  Острікова Т. Митна централізація. Як це вплине на ситуацію в регіонах? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 5-11 травня (№ 18). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
805174
  Запорожець О.Ф. Митне адміністрування в Митному союзі Євразійського Економічного Співтовариства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 176-180
805175
  Продайко С. Митне законодавство потребує удосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.104-111
805176
  Коросташова І.М. Митне законодавство України з питань захисту прав інтелектуальної власності: адаптація до критерієв європейського співтовариства // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 96-100.
805177
  Оніщик Ю. Митне законодавство як системоутворююча категорія правового регулювання митних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 34-37
805178
  Барчук А.О. Митне оформлення // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 274-276. – ISBN 978-966-301-172-1
805179
  Овод А. Митне оформлення авто: що там із судовим захистом? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 19. – ISSN 1992-9277
805180
   Митне оформлення автотранспортних засобів. – Київ : Знання, 2004. – 237с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-8148-03-7
805181
  Зотенко О.О. Митне оформлення запасів, призначених для споживання на морському транспорті // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 40-44
805182
  Шершун А.А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : навчально-методичний посібник для студ. вищих навч. закладів / Шершун А.А. – Київ : Кондор, 2007. – 330с. – ISBN 966-351-167-2
805183
  Шостак Михайло Федорович Митне право : навчальний посібник / Шостак М.Ф. – Київ : ТП Прес, 2003. – 224с. – ISBN 966-95901-6-7
805184
  Кормич Б.А. Митне право ЄС як основа європейської інтеграції // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 5. – С. 11-17
805185
  Кивалов С.В. Митне право зарубіжних країн // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.17-20
805186
  Шишка Р.Б. Митне право України : Навчальний посібник / Р.Б. Шишка, В.В. Сергієнко. – 3-є вид-ня, доповн. й перероб. – Харків : Еспада, 2004. – 352с. – ISBN 966-7870-67-7
805187
  Гіжевський В.К. Митне право України : навчальний посібник / В.К. Гіжевський, І.І. Світлак, І.В. Скірський. – Київ : Атіка, 2008. – 204с. – ISBN 978-966-326-300-7
805188
   Митне право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ченцов В.В. [та ін.] ; за заг. ред. В.В. Ченцова, Д.В. Приймаченко. – 2-е вид. – Київ : Істина, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-8909-01-6
805189
   Митне право України : [навчальний посібник] / [Дьомін Ю.М. та ін.] ; за заг.ред. О.Х. Юлдашева. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 233, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 224-231. – ISBN 978-966-364-941-2


  Для студентів та викладачів вузів, фахівців
805190
  Гіжевський В.К. Митне право України : навчальний посібник / В.К. Гіжевський, І.І. Світлак, І.В. Скірський ; МОНУ, Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Атіка, 2009. – 204 с. – ISBN 978-966-326-300-7
805191
   Митне право України : навчальний посібник / [Ю.В. Іщенко та ін.] ; МОНУ ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-667-393-3
805192
  Мостовий А. Митне право України в контексті розвитку фінансового права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 189-193. – (Серія юридична ; вип. 57). – ISSN 0136-8168
805193
  Коломієць Митне право як складова системи новітнього публічного права України / Коломієць, , Г.С. Журавльова // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 39-43
805194
  Ківалов С.В. Митне право: система та динаміка розвитку // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.3-7. – Бібліогр.: 8 н.
805195
  Єніна А. Митне регламентування порушень митних правил та відповідальності за їх порушення // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 19-28. – ISSN 2410-0706
805196
  Ломейко Ю.А. Митне регулюванння і контроль у контексті розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 75-93 : Табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
805197
  Владимиров К.Н. Митне регулювання : Навчальний посібник / К.Н. Владимиров, В.Ю. Бардачева. – 2-ге вид. – Херсон : Олді-плюс, 2002. – 336с. – ISBN 966-7914-52-6;966-7914-35-6
805198
  Бережнюк І.І. Митне регулювання в системі економічної безпеки національної економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Бережнюк Іван Іванович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т фіск. служби України. – Ірпінь, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
805199
  Кузьмін О.Є. Митне регулювання експортно-імпортних операцій в умовах Поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / О.Є. Кузьмін, А.В. Тодощук, О.Г. Мельник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 40-44. – ISSN 2222-4459
805200
  Патошина Г.М. Митне регулювання експорту української продукції в умовах входження до СОТ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 193-197. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
805201
  Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Гребельник; МОіНУ; Акад. митної служби України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 696с. – ISBN 966-364-031-6
805202
  Науменко В.П. Митне регулювання зовнішьноекономічної діяльності в Україні / В.П. Науменко, П.В. Пашко, В.А. Руссков. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 403с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-346-132-2


  Детально розглядаються особливості здійснення контрольних операцій на всіх етапах митного контролю та митного оформлення товарів і траспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
805203
  Ломейко Ю.А. Митне регулювання і контроль у контексті розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 75-93. – ISSN 1993-6788
805204
  Додін Є.В. Митне регулювання трансшипменту // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 6 (72). – С. 26-31
805205
  Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія / І.Г. Бережнюк ; Держ. митна служба України, Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ : ДМСУ, 2009. – 542, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 507-542 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-328-038-7
805206
   Митне регулювання.. – К., 1996. – 56с.
805207
   Митний брокер. – Київ
№ 1. – 1998
805208
   Митний брокер. – Київ
№ 2. – 1998
805209
   Митний брокер. – Київ
№ 3. – 1998
805210
   Митний брокер. – Київ
№ 4. – 1998
805211
   Митний брокер. – Київ
№ 5. – 1998
805212
   Митний брокер. – Київ
№ 6. – 1998
805213
   Митний брокер. – Київ
№ 7. – 1998
805214
   Митний брокер. – Київ
№ 8. – 1998
805215
   Митний брокер. – Київ
№ 9. – 1998
805216
   Митний брокер. – Київ
№ 10. – 1998
805217
   Митний брокер. – Київ
№ 11. – 1998
805218
   Митний брокер. – Київ
№ 12. – 1998
805219
   Митний брокер. – Київ
№ 1. – 1999
805220
   Митний брокер. – Київ
№ 2. – 1999
805221
   Митний брокер. – Київ
№ 3. – 1999
805222
   Митний брокер. – Київ
№ 4. – 1999
805223
   Митний брокер. – Київ
№ 5. – 1999
805224
   Митний брокер. – Київ
№ 6. – 1999
805225
   Митний брокер. – Київ
№ 7. – 1999
805226
   Митний брокер. – Київ
№ 8. – 1999
805227
   Митний брокер. – Київ
№ 9. – 1999
805228
   Митний брокер. – Київ
№ 10. – 1999
805229
   Митний брокер. – Київ
№ 11. – 1999
805230
   Митний брокер. – Київ
№ 12. – 1999
805231
   Митний брокер. – Київ, 1997-
№ 1. – 2000
805232
   Митний брокер. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
805233
   Митний брокер. – Київ, 1997-
№ 3. – 2000
805234
   Митний брокер. – Київ, 1997-
№ 4. – 2000
805235
   Митний брокер. – Київ, 1997-
№ 5. – 2000
805236
   Митний брокер. – Київ, 1997-
№ 6. – 2000
805237
   Митний брокер. – Київ, 1997-
№ 7. – 2000
805238
   Митний брокер. – Київ, 1997-
№ 8. – 2000
805239
   Митний брокер. – Київ, 1997-
№ 9. – 2000
805240
   Митний брокер. – Київ, 1997-
№ 10. – 2000
805241
   Митний брокер. – Київ, 1997-
№ 11. – 2000
805242
   Митний брокер. – Київ, 1997-
№ 12. – 2000
805243
  Мельник О.Г. Митний досвід Литовської Республіки: особливості імплементації в Україні / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – C. 5-9. – ISSN 2306-6814
805244
   Митний кодекс України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 148с. – (Біб-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-184-5
805245
   Митний кодекс України : Прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 р. – Київ : Істина, 2002. – 168с. – ISBN 966-7613-29-1
805246
   Митний кодекс України : Станом на 15 січня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 160c. – ISBN 966-8074-21-1
805247
   Митний кодекс України : Набирає чинності з 1 січня 2003 року. – Харків : Консум, 2003. – 192c. – Урядовий кур"єр.14 серпня 2002 р. №148. С. 5-23 (Орієнтир. №30. 2002р.) [Офіційний вісник України, 2002, №31]. – ISBN 966-7920-33-X
805248
   Митний кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 р. із змінами та доповненнями станом на 27 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 422с. – ISBN 966-313-129-2
805249
   Митний кодекс України : За станом на 1 липня 2004 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 172с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-313-9
805250
   Митний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 квітня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 168с. – Відповідвє офіційному текстові. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-49-9
805251
   Митний кодекс України : Станом на 14 березня 2006 року. – Київ : Велес, 2006. – 144с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-4-4
805252
   Митний кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 29 серпня 2006 року. – Київ : Скіф, 2006. – 148с. – (відповідає офіційному текстові). – (Кодекси і закони України). – ISBN 966-8894-19-7
805253
   Митний кодекс України : за станом на 18 грудня 2008 року / Верховна Рада України. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 136 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-665-2
805254
   Митний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 березня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 168с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-060-5
805255
   Митний кодекс України : кодекс України від 11 липня 2002 року №92-IV. Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 25 грудня 2007 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1 : Митний кодекс України. – С. 3-199
805256
   Митний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 168с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-060-5
805257
   Митний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 2 вересня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 140 с. – ISBN 978-617-566-058-4; 978-611-01-0213-1
805258
   Митний кодекс України : із змінами і допов. станом на 18 верес. 2018 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність, 2018. – 333, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-058-4
805259
   Митний Кодекс України : науково-практичний коментар: із змінами та доповненнями станом на 30 січня 2008 р. / Комзюк А.Т., Погрібний О.О., Калюжний Р.А., Андрєєва О.Б., Арістова І.В. та ін. – Київ : Правова єдність, 2008. – 757с. – На обкл. назва: Науково-практичний коментар Митного кодексу України. – ISBN 978-966-8533-84-6
805260
   Митний кодекс України з постатейними матеріалами : збірник нормативно-правових актів станом на 25 березня 2004 року. – Київ : Істина, 2004. – 512с. – ISBN 966-7613-54-2
805261
   Митний кодекс України та нормативно-правові акти, що регулюють його застосування : Збірник документів. – Київ : Знання, 2004. – 1173с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-8148-16-9
805262
   Митний кодекс України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 56с. – ISBN 966-7714-38-1
805263
   Митний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 12 грудня 1991 року №1970-ХІІ (витяги) // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1 : Митний кодекс України. – С. 263-266
805264
   Митний кодекс України: Закон України про митну справу в Україні. Закон України про єдиний митний тариф (станом на 1 жовтня 1998 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 72c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-7288-55-2
805265
  Міщенко І.В. Митний кодекс України: проблеми термінологія // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 5 (71). – С. 3-5
805266
  Смирнов І.Г. Митний контроль міжнародних туристопотоків у країнах Європейського Союзу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 183-194


  Розкрито особливості прикордонно-митних вимог до міжнародних туристів та особливості проходження митного контролю в країнах Європейського союзу. Shown peqularities of border and customs requirements to international tourists as well as specialities ...
805267
   Митний контроль на залізничому транспорті. – Київ : Знання, 2004. – 404с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-8148-07-Х


  Розкриваються загальні положення та особливостіі здійсненнямитного контролю за переміщенням товарів залізничого транспорту
805268
   Митний контроль на повітряному транспорті. – Київ : Знання, 2004. – 334с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-8148-13-4
805269
   Митний контроль та митне оформлення : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2002. – 284с. – (Митна справа в Україні : Серію засновано у 2001 році / Ред. кол. М.М. Каленський, П.В.Пашко, І.Г. Бережнюк та інші). – ISBN 966-620-165-8
805270
  Герман О.О. Митний контроль та митне оформлення товарів за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно УКТ ЗЕД, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 111-125. – ISSN 2224-9281
805271
  Співак І.В. Митний контроль як різновид державного контролю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-100.
805272
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002
805273
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
805274
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 3. – 2002
805275
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 4. – 2002
805276
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 5. – 2002
805277
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 6. – 2002
805278
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 7. – 2002
805279
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 8. – 2002
805280
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
805281
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
805282
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
805283
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
805284
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
805285
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
805286
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 7. – 2003
805287
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 8. – 2003
805288
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
805289
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
805290
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
805291
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
805292
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
805293
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
805294
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 7. – 2004
805295
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 8. – 2004
805296
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
805297
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
805298
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
805299
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
805300
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
805301
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
805302
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
805303
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 8. – 2005
805304
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
805305
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
805306
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
805307
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
805308
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
805309
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
805310
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 7. – 2006
805311
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 8. – 2006
805312
   Митний кур"ер : бюлетень. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
805313
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
805314
   Митний кур"ер : бюлетень. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
805315
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
805316
   Митний кур"ер : бюлетень. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007
805317
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007
805318
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 7. – 2007
805319
   Митний кур"ер : Бюлетень. – Київ, 2002-
№ 8. – 2007
805320
   Митний кур"ер : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ, 2002-
№ 1 (85). – 2008
805321
   Митний кур"ер : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ, 2002-
№ 2 (86). – 2008
805322
   Митний кур"ер : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ, 2002-
№ 3 (87). – 2008
805323
   Митний кур"ер : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ, 2002-
№ 4 (88). – 2008
805324
   Митний кур"ер : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ, 2002-
№ 5 (89). – 2008
805325
   Митний кур"ер : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ, 2002-
№ 6 (90). – 2008
805326
   Митний кур"ер : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ, 2002-
№ 7 (91). – 2008
805327
   Митний кур"ер : бюлетень / Інформаційно-консультативний центр "Інформ-Київ". – Київ, 2002-
№ 8 (92). – 2008
805328
  Харкавий М. Митний пост-аудит: зарубіжний досвід та вітчизняна практика // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 118-125 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
805329
  Дьомін Ю. Митний процес у діяльності митних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.45-48
805330
  Гамбург І.А. Митний редукціон: проблеми впровадження та перспективи розвитку // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 49-52. – ISBN 978-966-2456-11-0
805331
  Домбровський О. Митний режим ввезення (вивезення) у контексті змін митного кодексу України // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 273-276. – ISBN 978-617-7768-14-1
805332
  Домбровський О. Митний режим тимчасового вивезення як адміністративно-правовий режим та його переваги // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 288-292. – ISBN 978-617-7768-17-2
805333
  Співак І.В. Митний режим транзиту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 105-110
805334
  Співак І.В. Митний режим як різновид адміністративно-правового режиму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-106.
805335
  Полтораков О. Митний союз або Чим обкладається дружба? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 25-27
805336
  Дорошко М.С. Митний союз і Єдиний економічний простір як російські геополітичні проекти // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 66-69. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
805337
  Харкова Л. Митний Союз Росії, Білорусі, Казахстану: економічні ефекти для країн-учасниць та України // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 15-16
805338
  Негода А.В. Митний союз чи Угода про асоціацію: енергетичний аспект // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [52--53]
805339
  Пасічний Р.Я. Митний союз: досвід країн учасниць та перспективи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 182-185
805340
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
805341
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
805342
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
805343
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
805344
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
805345
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
805346
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2006
805347
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2006
805348
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
805349
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
805350
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2006
805351
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2006
805352
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
805353
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
805354
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. Спецвип. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
805355
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
805356
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007
805357
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007
805358
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 7. – 2007
805359
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 8. – 2007
805360
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 9. – 2007
805361
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 10. – 2007
805362
   Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 11. – 2007
805363
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007
805364
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2008
805365
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2008
805366
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 3. – 2008
805367
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 4. – 2008
805368
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 5. – 2008
805369
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 6. – 2008
805370
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 7. – 2008
805371
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 8. – 2008
805372
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 9. – 2008
805373
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 10. – 2008
805374
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 11. – 2008
805375
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 12. – 2008
805376
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 1(50). – 2009
805377
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 2 (51). – 2009
805378
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 3 (52). – 2009
805379
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 4 (53). – 2009
805380
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 5 (54). – 2009
805381
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 6 (55). – 2009
805382
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 7 (56). – 2009
805383
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 8 (57). – 2009
805384
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 9 (58). – 2009
805385
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 10 (59). – 2009
805386
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 11 (60). – 2009
805387
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 12 (61). – 2009
805388
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 1 (62). – 2010
805389
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 2 (63). – 2010
805390
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 3 (64). – 2010
805391
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 4 (65). – 2010
805392
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 5 (66). – 2010
805393
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 6 (67). – 2010
805394
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 7 (68). – 2010
805395
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 8 ( 69). – 2010
805396
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 9 (70). – 2010
805397
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 10 (71(. – 2010
805398
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 11 (72(. – 2010
805399
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 12 (73). – 2010
805400
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 1 (74). – 2011
805401
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 2 (75). – 2011
805402
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 3 (76). – 2011
805403
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 4 (77). – 2011
805404
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 5 (78). – 2011
805405
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 6 (79). – 2011
805406
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 7 (80). – 2011
805407
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 8 (81). – 2011
805408
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 9 (82). – 2011
805409
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 10 (83). – 2011
805410
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 11 (84). – 2011
805411
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 12 (85). – 2011
805412
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 1 (86). – 2012
805413
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 2 (87). – 2012
805414
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
№ 3 (88). – 2012
805415
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 4 (89). – 2012
805416
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 5 (90). – 2012
805417
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 6 (91). – 2012
805418
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 7 (92). – 2012
805419
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 8 (93). – 2012
805420
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 9 (94). – 2012
805421
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 10 (95). – 2012
805422
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 11 (96). – 2012
805423
   Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
№ 12 (97). – 2012
805424
  Кузяків О. Митниця очима українського бізнесу: потрібні зміни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 1, 8


  "З початку 2016 року в Україні точаться палкі дискусії, якою бути митниці: чи це має бути окрема структура в мережі центральних органів виконавчої влади або ж ефективніше, щоб митниця залишалася частиною Державної фіскальної служби (ДФС). Мінфін ...
805425
  Староста І. Митниця проти контрафакту // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 10-11
805426
  Головко Ю. Митні архіви останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст.: особливості джерелознавчої реконструкції (на прикладі митних установ Південної України) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 7-11. – ISSN 2306-4323
805427
  Колесников К.М. Митні відносини на півночі римського Понту: історіографічно-джерелознавчий аналіз проксеній // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 116-130. – ISBN 978-966-86-03-89-1
805428
  Брачук А.О. Митні експертизи: поняття, характеристика та види // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 3 (99). – С. 62-67
805429
  Пахаренко О. Митні заходи захисту прав ІВ: законодавство, правозастосування, рекомендації // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 1, 10-13
805430
  Капіца Ю. Митні заходи на кордоні щодо контрафактної та піратської продукції в Європейському Союзі // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 45-49. – ISSN 1608-6422
805431
  Шевчук С.В. Митні інтереси держави: принципи забезпечення та критерії деталізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (205). – С. 25-32
805432
  Пашко П.В. Митні інтереси та митна безпека // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 7-15.
805433
   Митні інформаційні технології : навчальний посібник / [О.Ф. Волик, О.В.Кащеєва, І.В. Дорда, С.А. Копосов, О.О. Ніколайчук та ін.] ; за ред. П.В. Пашка. – Київ : Знання, 2011. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 375-377. – (Митна справа в Україні / Голова редкол.: П.В. Пашко). – ISBN 978-966-346-661-3
805434
  Анісімова О.Ю. Митні механізми ЄврАзЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 86-94. – ISSN 2308-6912


  Процеси економічної інтеграції розпочалися на теренах СНД майже від- разу після розпаду Радянського Союзу. Зараз найбільш прогресивним інтеграційним об’єднанням є ЄврАзЕС та створений в його рамках Митний союз Росії, Білорусії та Казахстану. Україна ...
805435
   Митні новини. – Київ
№ 1. – 1999
805436
   Митні новини. – Київ
№ 2. – 2000
805437
   Митні новини. – Київ
№ 3. – 2000
805438
  Комзюк В.Т. Митні органи України: адміністративно-правовий статус : монографія / В.Т. Комзюк ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2013. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 308-338 та підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-80-6
805439
  Комзюк В. Митні органи як суб"єкти адміністративного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-19. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню та аналізу чинного законодавства і наукової літератури щодо з"ясування поняття, сутності та значення митних органів як суб"єктів адміністративного права. Статья посвящена изучению и анализу действующего законодательства и ...
805440
  Руденко І.І. Митні пільги дипломатичних представництв, консульських установ, їх офіційних осіб: генеза наукової думки та національного законодавства // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 100-111
805441
  Мармилова Т.Д. Митні пільги та преференції: поняття та зміст // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 26-30.
805442
  Колесников К.М. Митні порядки та порушення митних правил за матеріалами судових виступів з корпусу промов Демосфена // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 33-38. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
805443
  Науменко В.П. Митні правила в блок-схемах з коментарями : [довід. посібник] / В. Науменко, Д. Бакуменко. – Одеса : Пласке, 2008. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8692-13-0
805444
  Шульга М.Г. Митні правові відносини // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.53-57
805445
  Василенко В.М. Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 3 (50). – С. 27-31. – ISSN 1727-1584
805446
  Лецик О.П. Митні правопорушення в системі адміністративних деліктів / О.П. Лецик, О.К. Волох // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
805447
  Коросташова І.М. Митні процедури зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності: види та особливості застосування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 33-39. – ISSN 2220-1394
805448
  Салагор М.И. Митні режими в контексті оновлення митного законодавства // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.60-64
805449
  Дем"янюк О. Митні режими у стимулюванні зовнішньоекономічної діяльності України / О. Дем"янюк, І. Кекіш // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 75-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
805450
  Бережна К.В. Митні режими. Гармонізація національного митного законодавства з законодавством ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 67-73.
805451
  Петик М.І. Митні ризики та інструменти реалізації митної безпеки України / М.І. Петик, О.В. Микуляк // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 1 : / [Biloshkurska N.V., Biloshkurskyi M.V., Slatvinsyi M.A. et al.]. – С. 213-228. – ISBN 978-9934-571-44-2
805452
  Фоменко В.. Митні спори: огляд судової практики // Юридична газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 38). – С. 28-29
805453
  Морозов О.В. Митні суди Росії у другій половині XVII - в першій половині XVIII ст.ст. // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 36-39.
805454
  Прокопенко В.В. Митні формальності: поняття, зміст (міжнародно-правовий аспект) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 5 (77). – С. 61-69
805455
  Тасліцький Г. Митно-тарифна вакханалія крізь призму контролю митної вартості та митного пост-аудиту // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 24-25
805456
  Ващенко В.В. Митно-тарифне регулювання в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 162-174
805457
  Римська Т. Митно-тарифне регулювання в Україні: сучасний стан та рух в напрямку адаптації до вимог ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 36-42. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується сучасний стан митної системи України, інструменти регулювання зовнішньої торгівлі та проблеми адаптації до вимог Європейського Союзу. This article analyses the Ukrainian modern custom system and the instruments of external trade ...
805458
  Ващенко В.В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 40-46
805459
  Івашина О.Ф. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах економічної конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 89-93. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
805460
  Коцан Н.Н. Митно-тарифне регулювання обсягів і структури експорту товарів з України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 114-122. – Бібліогр.: 5 назв
805461
  Пісьмаченко Л.М. Митно-тарифне регулювання як засіб захисту економічних інтересів держави у сфері зовнішньої торгівлі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 49-52. – Бібліогр.: 12 назв
805462
  Журба І.Є. Митно-тарифні аспекти інтеграції України у європейський економічний простір // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 4 (132). – С. 134-140. – ISSN 2071-4653
805463
  Демиденко Л.М. Мито і митна політика в умовах глобалізації : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 63-69 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
805464
  Карамбович І.М. Мито як інструмент балансування еквівалентного обміну міжнародної торгівлі / І.М. Карамбович, С.Г. Войтов // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена питанню визначення мита як інструмента балансування в системі еквівалентного обміну зовнішньої торгівлі. Мито визначається як інструмент згладження цінових диспропорцій зовнішнього та внутрішнього ринків. Здійснюється спроба моделювання ...
805465
  Залкинд С.Я. Митогенетические лучи / С.Я. Залкинд. – Москва; Ленинград, 1935. – 136 с.
805466
  Залкинд С.Я. Митогенетические лучи и деление клеток / С.Я. Залкинд, Г.М. Франк. – Москва; Ленинград, 1930. – 190 с.
805467
  Моисеева М.Н. Митогенетические лучи и митогенетические методы : Автореф. дис. ... доктор биол. наук / Моисеева М.Н. ; АН УССР, Отд. биол. наук. – Киев, 1960. – 31 с. – Бібліогр.:с.31
805468
  Гурвич А.Л. Митогенетическое излучение / А.Л. Гурвич. – Москва, 1932. – 271 с.
805469
  Гурвич А.Г. Митогенетическое излучение / А.Г. Гурвич, Л.Д. Гурвич; [Отв. ред. Н. Н. Аничков]. – 2-е изд., исправ. доп. – Ленинград : Изд-во Всес. ин-та экспериментальной медицины, 1934. – 355с.
805470
  Гурвич А.Л. Митогенетическое излучение, физико-химические основы и приложения в биологии и медицине / А.Л. Гурвич. – Москва : Медгиз, 1945. – 283с.
805471
  Мэзия Д. Митоз и физиология клеточного деления / Д. Мэзия. – Москва, 1963. – 429с.
805472
  Самбор Б. Митополит Київський із Болгарії // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 18 (162), вересень. – С. 6


  Кипріан — Святитель, митрополит Київський і всієї Руси, письменник, редактор, перекладач і книжник.
805473
  Грехов Л.В. Миторновские стоянки и их место в позднем палеолите Русской равнины : Автореф... канд. ист.наук: / Грехов Л. В.; МГУ, Ист. фак. Каф. археологии. – М., 1970. – 15л.
805474
  Валович Е.М. Митотический цикл растений при низких положительных температурах. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Валович Е.М.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1974. – 18л.
805475
  Гаузе Г.Г. Митохондриальная ДНК / Г.Г. Гаузе. – Москва : Наука, 1977. – 288 с. : табл., ил. – Список лит.: 606 назв
805476
  Осинская Л.Ф. Митохондриальные и микросомальные системы ферментативной продукции и детоксификации перекисей липидов при гипоксии и применении антигипоксантов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Осинская Л.Ф.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1983. – 22л.
805477
  Осинская Лариса Феликсовна Митохондриальные и микросомные системы ферментативной продукции и детоксикации перекисей липидов при гипоксии и применении антигипоксантов : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Осинская Лариса Феликсовна; Минск. гос. мед. ин-т. – Минск, 1983. – 161л. – Бібліогр.:л.129-161
805478
  Минченко А.Г. Митохондриальный геном. / А.Г. Минченко, Н.А. Дударева. – Новосибирск, 1990. – 191с.
805479
   Митохондрии ферментативные процессы и их регуляция.. – Москва : Наука, 1968. – 199с.
805480
   Митохондрии. Биохим.функции в системе клеточных органелл.. – Москва, 1969. – 257с.
805481
   Митохондрии. Биохимия и морфология.. – Москва : Наука, 1967. – 152с.
805482
   Митохондрии. Биохимия и ультраструктура.. – Москва, 1973. – 174с.
805483
   Митохондрии. Молекулярные механизмы ферментативных реакций.. – Москва : Наука, 1972. – 207с.
805484
   Митохондрии. Регуляция процессов окисления и сопряжения. Сб. ст.. – Москва : Наука, 1974. – 173с.
805485
   Митохондрии. Структура и функции в норме патологии.. – Москва : Наука, 1971. – 208с.
805486
   Митохондрии. Структура и функции.. – Москва : Наука, 1966. – 168с.
805487
   Митохондрии: Аккумуляция энергии и регуляции ферментативных процессов. – Москва : Наука, 1977. – 159с.
805488
   Митохондрии: Транспорт электронов и преобразование энергии: сб. ст.. – Москва : Наука, 1976. – 206с.
805489
  Ленинджер А. Митохондрия : Молекулярные основы структуры и функции / А. Ленинджер. – Москва : Мир, 1966. – 316 с.
805490
  Кавех П.Р. Митра. / П.Р. Кавех, М. Реняк. – М., 1991. – 303с.
805491
  Полупуднев В.М. Митридат : исторический роман / В.М. Полупуднев. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 560 с.
805492
  Молев Е.А. Митридат Евпатор / Е.А. Молев. – Саратов, 1976. – 76 с.
805493
  Алиев К. Митридат из Атропатены / Кемал Алиев ; худож. Е. Катакалидис. – Баку : Язычы, 1986. – 188, [4] с. : ил.
805494
  Брязгунов Ю. Митридат і Україна // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 64-90
805495
  Полупуднев В.М. Митридат: Ист. роман. / В.М. Полупуднев. – М., 1973. – 535с.
805496
  Судакова Е.А. Митрий Спасалккин : повесть / Екатерина Судакова. – Москва : Детская литература, 1990. – 46 с. – ISBN 5-08-011583-7
805497
  Волгін Б. Митро Шахтяр. / Б. Волгін. – Харків, 1926. – 40с.
805498
  Долгош І.І. Митрові гуслі : нариси, оповідання / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1980. – 160 с.
805499
  Дятлов Ю.В. Митроны / Ю.В. Дятлов, Л.Н. Козлов. – Москва, 1967. – 47с.
805500
  Букет Є. Митропоія Готії та Кафи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 7
805501
  Прокоп Н.М. Митрополит А. Шептицький в українському державотворенні 20–30-х років ХХ століття // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 159-163. – ISSN 2309-818X
805502
  Сурмач О.І. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941-1944 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 101-113. – ISSN 2313-5603
805503
  Довбищенко М. Митрополит А. Шептицький про єдність Церкви та конфесіоналізм // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-617-640-241-1
805504
  Скрынников Р.Г. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1990. – 61с.
805505
  Борейко В.Е. Митрополит Андрей Шептицкий (1865-1944) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е, доп. изд. – Киев : Логос, 2017. – С. 20-22. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
805506
  Гайдукевич О. Митрополит Андрей Шептицький - культурно-освітній діяч Галичини // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 604-608. – ISBN 966-628-014-0
805507
  Дуда Н. Митрополит Андрей Шептицький - опікун і вихователь дітей та молоді // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 140-144. – ISSN 2520-6419


  У статті проаналізовано життєву та творчу спадщину митрополита УГКЦ Андрея Шептицького щодо опіки і виховання дітей та молоді. Пріоритет виховання він покладає на сім’ю, Церкву та суспільство. Досліджено та представлено характеристики опікунської та ...
805508
  Середа О. Митрополит Андрей Шептицький — покровитель українського мистецтва: штрихи до портрета // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2015. – Вип. 7 (23). – C. 111-118. – ISSN 2524-0315
805509
   Митрополит Андрей Шептицький : Документи і матеріали 1941-1944. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 313с. – Спільний видавничий проект телеканалу 1+1 та видавництва Дух і Літера. – ISBN 966-7034-38-0
805510
  Косів М. Митрополит Андрей Шептицький // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 4 (75) : вересень - жовтень. – С. 114-120
805511
  Вовк Р. Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) та пошуки порозуміння з православними в контексті ідеї "візантиїзації" Греко-Католицької Церкви / Р. Вовк, О.М. Літвяк // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 7-14. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
805512
  Баб"як А. Митрополит Андрей Шептицький в автобіографічних мемуарах Кирила Королевського // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 317-362
805513
  Баб"як А. Митрополит Андрей Шептицький в автобіографічних мемуарах Кирила Королевського // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 317-362


  Книжка Кирила Королевського присвячена величній постаті УГКЦ - митрополитові Андрею Шептицькому. Це перша монументальна біографічна праця про Великого Митрополита. Книжка написана франц. мовою. Переклад на українську здійснено вперше. “Повний життєпис ...
805514
  Лозинський М. Митрополит Андрей Шептицький в інтерпретації біографа-француза Кирила Королевського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 271-274. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
805515
  Скорейко Г. Митрополит Андрей Шептицький і Буковина: чотири візити і чотири рівня пізнання // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 44-49
805516
  Єгрешій О. Митрополит Андрей Шептицький і єпископ Григорій Хомишин в умовах ідеологічної дискусії між галицькими клерикалами і націоналістами міжвоєнної доби // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 375-381
805517
  Майороші М.А. Митрополит Андрей Шептицький і Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 18-27. – (Історія ; Вип. 28)


  Ім"я Митрополита вписане золотими буквами в історії закарпатської церкви в період її насильної мадяризації.
805518
  Гаврилюк О. Митрополит Андрей Шептицький і збереження національної культурної спадщини // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 40-44. – ISSN 2305-9389
805519
  Тожецький Р. Митрополит Андрей Шептицький і національні проблеми // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 255-275. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
805520
  Кащак І.А. Митрополит Андрей Шептицький і постання Української Католицької Церкви в Сполучених Штатах Америки : дисертація на здобуття ступеня магістра богослов"я / Іван Кащак ; керівництво Володимира Паски : схвалив рецензент Вільям Р. Мартін ; [пер. з англ. А. Гнип]. – Львів : Монастир Свято-Іванівська Лавра ; Свічадо, 2004. – 91, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 67-74. – ISBN 966-561-354-5
805521
  Процик-Кульчицька Митрополит Андрей Шептицький і преса // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 36-44. – ISSN 1561-6224
805522
  Мисяк Н. Митрополит Андрей Шептицький про роль українського духовенства у громадсько-політичному житті Галичини наприкінці XIX - початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 330-339
805523
  Мисак Н. Митрополит Андрей Шептицький про роль української інтелігенції в націотворчих процесах у Галичині напркінці XIX - на початку XX століття // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 289-300
805524
  Баб"як А. Митрополит Андрей Шептицький та Близький Схід // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 52. – С. 9. – ISSN 0027-8254
805525
  Бублик Т.Т. Митрополит Андрей Шептицький та духовенство Львівської архієпархії в умовах радянської влади (1939-1941) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 117-126. – ISBN 978-966-182-372-2
805526
  Кам"янський П. Митрополит Андрей Шептицький та єпископ Григорій Хомишин в боротьбі за українську церкву і державність у першій половині 20 століття // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.66-70. – ISSN 1728-9343
805527
  Гайдукевич О. Митрополит Андрей Шептицький та охорона природи Галичини // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – C. 20-26. – (Історія ; вип. 2 (44)). – ISSN 2414-9012
805528
   Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944 рр.). – Київ, 2005. – 480с. – ISBN 966-7060-80-2
805529
  Сергійчук Г. Митрополит Андрей Шептицький у Москві (до 150-річчя від дня народження) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 68-73. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343
805530
  Волошин Л. Митрополит Андрей Шептицький у творчій долі Василя Дядинюка // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 78-81. – ISSN 0130-1799
805531
  Гентош Л. Митрополит Андрей Шептицький як засновник та меценат Національного музею у Львові: засади діяльності, пріоритети розвитку та історична спадщина // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 212-220. – ISSN 2222-5250
805532
  Протоієрей Олексій Добош Митрополит Андрій Шептицький : Період становлення і сходження на митрополичий престол (1865-1900 рр.) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 154-161


  Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) - восьмий (після відновлення Галицької митрополії в 1808 р.) Митрополит Української греко-католицької церкви, Роман Марія Александр граф (на Шептичах) Шептицький, який у чернецтві прийняв ім"я Андрей. Вступив на ...
805533
  Бриндак І. Митрополит Андрій Шептицький і Бойківщина // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 4-8
805534
  Воронин О. Митрополит Василь Липківський // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 470, квітень : квітень. – С. 8-11
805535
  Ралдугіна Т. Митрополит Василь Липківський: постать на тлі епохи // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (154), червень. – С. 46-47
805536
  Лысенко Т. Митрополит Владимир: путь пастыря // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 42-57. – ISSN 1819-6268
805537
  Бабенко Л.Л. Митрополит Володимир (В. О. Романюк) : етапи конфлікту з радянською політичною системою // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 31. – С. 175-188
805538
  Чорноморець Ю. Митрополит Володимир: святість терпіння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 липня (№ 122). – С. 4
805539
  Чернухін Є.К. Митрополит Готії та Кафи Гедеон // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 50-74. – ISBN 966-02-3854-1
805540
  Жмакин В.И. Митрополит Даниил и его сочинение : исследование Василия Жмакина. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. О-ва истории и др. Рос. при Моск. ун-та ; В унив. тип. (М. Катков), 1881. – 890 с. разд. паг. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1881, кн. 1, 2. – Библиогр.: "Обзор литературы предмета" (с. I-X первой паг.)
805541
  Кукурудза А. Митрополит Діонісій (Валединський) та "забута" Бернська загальнохристиянська конференція 1926 р. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 658-670. – ISBN 966-7379-70-1
805542
  Нестеренко А. Митрополит Іларіон : Служитель богові й народові: Біографічна монографія / А. Нестеренко. – Вінніпег, 1958. – 150с. : іл.
805543
  Черемшинська Р. Митрополит Іларіон // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 3


  До 135-річчя від дня народження Івана Огієнка (1882 - 1972), українського церковного, громадського діяча, митрополита, мовознавця, історика церкви, педагога.
805544
  Сохацька Є.І. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) - організатор українського культурно-просвітницького життя в Канаді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 45-49
805545
  Колодний А. Митрополит Іларіон (Огієнко) - ідеолог українського православ"я // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 110-132. – ISBN 978-617-696-609-8


  Проблема природи Української церкви і її творення. Іван Огієнко про право України на свою Православну автокефалію.
805546
  Лабунька Мирослав Митрополит Іларіон і його писання = Metropolita Ilarion eiusque opera / Лабунька Мирослав; Український католицький університет ім.Св.Климента Папи. – Рим, 1990. – 125p. – Фотокопії творів митрополита Іларіона, с.54-124. – (Видання Українського католицького університету ім.Св.Климента Папи ; v.80 ; Праці Греко-католицької Богословської академії=Opera Graeco-Cath.Academiae Theologicae)
805547
   Митрополит Іларіон у Торонті // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 168, січень : січень. – С. 13-14
805548
  Волиняк П. Митрополит Іларіон у Торонто // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 179, грудень : грудень. – С. 21-22
805549
  Грушева Т. Митрополит Йосиф Сліпий - унікальна постать на чолі Церкви // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 238-244. – ISSN 2523-4234
805550
  Колодний А. Митрополит Йосиф Сліпий в боротьбі за патріархат // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – C. 164-209. – ISBN 978-617-696-609-8


  Верховний Архієпископ Сліпий Йосиф (Сліпий Йосип Іванович, прізвище при народженні - Коберницький-Дичковський; 1892-1984, Рим) - український церковний діяч, єпископ Української греко-католицької церкви, кардинал римо-католицької церкви; з 1 листопада ...
805551
  Мишанич О. Митрополит Йосиф Сліпий перед "судом" КГБ : (за архівними джерелами) / О. Мишанич. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4657-2
805552
  Епіфаній Митрополит Київський і всієї України Епіфаній: "Ми не хочемо особливих умов і не прагнемо бути державною церквою" / спілкувався Дмитро Крапивенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 47 (679), 20-26.11.2020. – С. 14-16. – ISSN 1996-1561
805553
  Петренко А.А. Митрополит Київський і Галицький Платон (Городецький): адміністративна, релігійно-просвітницька та місіонерська діяльність : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Петренко Андрій Арнольдович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 301 арк. – Додатки: арк. 165-193. – Бібліогр.: арк. 194-301 та в підрядк. прим.
805554
  Петренко А.А. Митрополит Київський і Галицький Платон (Городецький): адміністративна, релігійно-просвітницька та місіонерська діяльність : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Петренко Андрій Арнольдович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
805555
  Димитрій Митрополит Київський і Галицький та всієї Руси Йосиф II Солтан / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 05 (341), березень. – С. 7
805556
  Самбор Б. Митрополит Київський із Греції // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 13 (157), липень. – С. 7
805557
  Ульяновський В. Митрополит Київський Спиридон : Образ крізь епоху, епоха крізь образ / Василь Ульяновський. – Київ : Либідь, 2004. – 376с. – ISBN 966-06-0334-7
805558
  Димитрій Митрополит Київський, Галицький і всієї Малої Білої Руси Йосиф Нелюбович-Тукальський / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 04 (340), лютий. – С. 6-7
805559
  Димитрій Митрополит Київський, Галицький і всієї Руси, екзарх Константинопольського патріарха святитель Петро (Могила) / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 02 (338), січень. – С. 7
805560
  Димитрій Митрополит Київський, Галицький і всієї Руси, екзарх Константинопольського патріарха святитель Петро (Могила) / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 01 (337), січень. – С. 5
805561
  Димитрій Митрополит Київський, Галицький і всієї Руси, екзарх Константинопольського престолу Сильвестр Косів / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 08 (344), квітень. – С. 7
805562
  Іваненко-Коленда Митрополит Київський, Галицький та Всієї Русі Гавриїл Коленда // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 131-144. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено 400-річчю з дня народження Гавриїла Коленди (1606-1674)
805563
  Губар А. Митрополит козацької доби // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 87


  Стефан Адамович Косів (1600-1657) - український письменник і церковний діяч, православний Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси.
805564
  Гулько Г. Митрополит Корінфський Іоасаф: пастир та дипломат // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 72-84
805565
  Гулько Г. Митрополит Корінфський Іосаф: пастир та дипломат // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 299-310. – ISSN 2078-0850
805566
  Шапошников А.Е. Митрополит Макарий (Булгаков) о церковных и монастырских библиотеках // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 39-48. – ISSN 1560-7968
805567
  Шалата М. Митрополит Михайло Левицький і літературне життя Галичини періоду "Весни народів" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 38-44. – ISSN 0236-1477
805568
  Іларіон Митрополит мученик Арсеній Мацієвич = Metropolitan Arseniy Matsiyevich, the martyr : Історична монографія / Митрополит Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Накладом Ініціятивного комітету при І.Д.В., 1964. – 279 с. : портр. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
805569
  Огієнко І. Митрополит мученик Арсеній Мацієвич // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1999. – № 7/8. – С. 51-68. – ISSN 0203-5863
805570
  Колодний А. Митрополит Онуфрій в його неукраїнськості // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 142-147. – ISBN 978-617-696-609-8


  Онуфрій (Орест Володимирович Березовський; 1944) - український церковний діяч, з 17 серпня 2014 предстоятель Російської православної церкви в Україні. Постійний член Священного синоду РПЦ, правлячий архієрей Київської єпархії УПЦ (МП). З 17 серпня 2014 ...
805571
  Любченко В. Митрополит Петро Могила // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – С. 116-125. – ISBN 5-89354-154-5
805572
  Ткачук М. Митрополит Пилип Володкович / М. Ткачук, П. Гуцал // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 106
805573
  Короткевич Р.М. Митрополит Платон и нравственные поиски масонства (вторая половина XVIII в.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 57-70. – ISSN 0042-8779


  Митрополит Платон (в миру - Пётр Георгиевич Левшин; 1737-1812) - епископ Русской Церкви; с 1775 - архиепископ (с 1787 - митрополит) Московский и Коломенский. Автор труда "Краткая Церковная Российская История" (М., 1805 в 2-х ч.), ставшего первым по ...
805574
  Крижановська М.С. Митрополит Рафаїл Заборовський в історії Софіївського монастиря // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. М.Е. Громова ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010 рік : Проблеми збереження та вивчення музейних пам"яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. – С. 94-99. – ISBN 978-966-8809-38-5
805575
  Димевски С. Митрополит Скопски Теодосиj-живот и деjност. (1846-1926) / С. Димевски. – Скопjе, 1965. – 212 с.
805576
  Саган О. Митрополит Тимофій Щербацький. Повернення / О. Саган, І. Преловська // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  "Постання в Україні визнаної Помісної Православної Церкви України (Української Православної Церкви) змушує нас по новому подивитися на історію православ"я в Україні. Адже ця Церква має давню історію, яка суттєво відрізняється від тих міфів, які нам ...
805577
  Яковлева А.И. Митрополит Филарет (Дроздов) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 24-41. – ISSN 0042-8779
805578
  Волкова Е. Митрополит Филипп : исторический очерк / Е. Волкова. – Петроград : Изд. Вятского т-ва "Народная библиотека", 1915. – 106 с.
805579
  Васильєв М.Г. Митрополит Флавіан Городецький - відомий церковний діяч та просвітник // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 53-56. – ISBN 966-7671-23-2
805580
  Гентош Л. Митрополит Шептицький. 1923-1939. Випробування ідеалів / Ліліана Гентош ; Центр дослідж. історії України ім. П. Яцика Канад. ін-ту укр. студій Альберт. ун-ту ; [Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2015. – 586 с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Дар Романа Федишина ; Група компаній "Шувар". - Вказівник імен: с. 577-582. – Бібліогр.: с. 564-575 та в прим.: с. 466-563. – ISBN 978-966-8849-68-8


  У пр. №1704792 наліпка: Дар Романа Федишина. Група компаній "Шувар"
805581
  Волиняк П. Митрополитові Іларіонові 85 років // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 206, березень : березень. – С. 17
805582
  Горбачук М.Л. Митропольський Юрій Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 544. – ISBN 978-966-02-8346-6
805583
   Митропольський Юрій Олексійович (1917-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 307. – ISBN 978-966-439-754-1
805584
  Бойчук Т Митропольський Юрій Олексійович. Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С.396-399. – ISBN 978-966-11-0226-1
805585
   Митрофан Борисович Греков. – Москва, 1956. – 26с.
805586
  Халаминский Ю.Я. Митрофан Борисович Греков / Ю.Я. Халаминский. – Москва, 1956. – 139с.
805587
  Тимошин Г.А. Митрофан Борисович Греков : Жизнь и творчество / Г.А. Тимошин. – М. : Советский художник, 1961. – 358с.
805588
  Аладина Н.В. Митрофан Борисович Греков : К 100-летию со дня рождения : Библиогр. указ. / Н.В. Аладина, И.А. Ярушевич ; Акад. художеств СССР ; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина ; Науч. б-ка Акад. художеств СССР. – Ленинград : Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры, 1982. – 21 с.
805589
  Левандовский С.Н. Митрофан Борисович Греков (1882-1934) / С.Н. Левандовский. – Л., 1982. – 94с.
805590
  Лапунова Н.Ф. Митрофан Борисович Греков. / Н.Ф. Лапунова. – М., 1982. – 246с.
805591
  Ковальчук В.В. Митрофан Васильович Пасічник (1912-1996) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 235-239.. – ISBN 978-966-194-005-4
805592
  Шумейко М.Ф. Митрофан Викторович Довнар-Запольский. Автор концепций отечественной истории и белорусского университета // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 254-263. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5
805593
  Куриленко Т.В. Митрофан Вікторович Довнар-Запольський - засновник першого в Україні ВНЗ економічного профілю / Т.В. Куриленко, Т.С. Комлик // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 323-330. – ISSN 0320-4421


  Представлено матеріали засідання Круглого столу, присвяченого постаті М.В. Довнар-Запольського. Розглянуто актуальні аспекти наукового добробуту вченого. Проаналізовано роль М.В. Довнар-Запольського у становленні вищої економічної освіти України.
805594
  Старков В.А. Митрофан Дикарів // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 61-67. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
805595
  Войцехівська І. Митрофан Довнар-Запольський
805596
  Юркова О. Митрофан Довнар-Запольський та Донський археологічний інститут: точка перетину // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 218-226. – ISSN 0320-9466


  У статті викладаються головні моменти організації в 1918 р. у Ростові -на-Дону Археологічного інституту. Особлива увага приділяється переговорам з проф. Київського ун-ту М. Довнар-Запольським про його ймовірну лекційну роботу в Ін-ті.
805597
  Матяш І. Митрофан Довнар-Запольський: внесок в українську архівну науку та освіту // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.79-98 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
805598
  Чуткий А. Митрофан Довнар-Запольський: новатор педагогічної справи в Україні // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 11. – С. 161-167
805599
  Папета С. Митрофан Зинов"єв // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 112-128. – ISSN 1728-6875


  Зиновьев Митрофан Иванович (1850 – 1919) - рус. живописец, пейзажист. Неоднократно приезжал в Украину в с. Глинск Полтавской губернии, где писал пейзажи и сцены из крестьянской жизни. В 1880-х проиллюстрировал произведения Н. Гоголя "Сорочинская ...
805600
  Вазов И.М. Митрофан и Дормидольский / И.М. Вазов. – Москва, 1953. – 64 с.
805601
   Митрофан Кузьмич Турский. – М., 1958. – 50с.
805602
  Стасов В.В. Митрофан Петрович Беляев / В.В. Стасов. – Москва : Музгиз, 1954. – 59 с.
805603
  Тихомиров Г.С. Митрофан Степанович Боднарский / Тихомиров Г.С. – Москва : МГУ, 1962. – 52с. – (Замечатиельніе ученіе Московского университета ; 30)
805604
  Морозов М. Митрофан Трофимович Иванов-Козельский / М. Морозов. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1947. – 52 с.
805605
  Чернов Я. Митрофан Федорович Хандриков // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 79-81. – ISBN 966-594-644-7
805606
   Митрохин Олександр Валерійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 307. – ISBN 978-966-439-754-1
805607
  Михайлов В.А. Митрохин Олександр Валерійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 547. – ISBN 978-966-02-8346-6
805608
  Козловский М.И. Митрошин верх / М.И. Козловский. – Курск, 1961. – 148с.
805609
  Садовяну М. Митря Кокор / М. Садовяну. – Москва, 1951. – 144с.
805610
  Садовяну М. Митря Кокор : (окончание) / М. Садовяну. – Москва, 1951. – 64 с.
805611
  Садовяну М. Митря Кокор / М. Садовяну. – Киев, 1952. – 140с.
805612
  Садовяну М. Митря Кокор / М. Садовяну. – Москва, 1953. – 143с.
805613
  Садовяну М. Митря Кокор / М. Садовяну. – Москва, 1964. – 278с.
805614
  Садовяну М. Митря Кокор / М. Садовяну. – Киев, 1973. – 175с.
805615
  Романовский П.А. Миттельшпиль. Комбинация / П.А. Романовский. – М., 1963. – 223с.
805616
  Карпенко Б.О. Миттєвий вимірювач несучої частоти радіосигналів / Б.О. Карпенко, О.Б. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 64-66. – Бібліогр.: С. 66. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається питання щодо створення миттєвого вимірювача несучої частоти радіосигналів для радіоси-стем, що працюють у пасивному режимі, на базі типових елементів надвисоких частот. Описано один із можливих варіан-тів алгоритмічного ...
805617
  Бінкевич О. Миттєві враження, або Чому мені до душі проза Леоніда Томи // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 8 листопада (№ 22). – С. 15
805618
  Корсунь А.О. Миттєвість між минулим і майбутнім [31 грудня 2016 року буде продовжено на одну секунду] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 12-13
805619
  Жикол А. Миттєвостей сакральні скрипти // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 10


  Творчий портрет Миколи Славинського
805620
  Білоусов А. Миттєвості - прекрасні і гіркі: ліричні мемуари Ольги Петрової // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 64-71. – ISSN 1819-7329
805621
  Ларби А. Миттєвості : [поезія] / Амид Ларби ; каліграфія Смайл Метмати. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – [68] с. : іл. – ISBN 978-966-289-231-4
805622
  Литвин С.Х. Миттєвості життя у вирі подій : вибрані праці : (до 70-річчя від дня народж. та 35-ліття наук.-пед. діяльності) / Сергій Литвин ; [уклад. В.В. Добровольська ; наук. ред. О.М. Збанацька]. – Київ : НАКККіМ, 2020. – 419, [1] с., [1] арк. портр. : іл., портр., табл. – Імен. покажч. : с. 401-416. - Список пр. С.Х. Литвина, вкл. до вид. : с. 417-419. – ISBN 978-966-452-304-9
805623
  Горблянський Ю.П. Миттєвості: Опівнічні роздуми. Статті. Есе. Полеміка / Юрій Горблянський ; [наук. ред. М.О. Кульчицька]. – Львів : Дизайн-студія "Папуга", 2013. – 255, [1] с. – Імен. покажч.: с. 245-251. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7142-01-9
805624
   МИТХТ - пионер отечественного многоуровневого образования. Интервью с ректором Академии А.К.Фролковой. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 33-40. – ISSN 0869-3617


  Московская государственная академия тонкой химической технологии (МИТХТ).
805625
  Доброджяну-Геря Митці-громадяни // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 277-278. – ISBN 978-606-745-006-4
805626
  Янковська Ж. Митці малої Вітчизни: співвідношення традиційного та новаторського у творчості художниці з м. Нетішина Світлани Лелях // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 438-452. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
805627
  Коваль Н. Митці на не/безлюдному острові. Міжнародний фестиваль "Острів Європа" // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Липень (№ 13/14). – С. 6-12
805628
   Митці народу. – Одеса, 1961. – 164с.
805629
   Митці насолод // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 50-53 : фото
805630
  Сухомлинов О. Митці польсько-українського пограниччя. Галерея портретів // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 300-315.
805631
   Митці про митця : люди-пам"ятки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 150-151 : Фото
805632
  Рогова Парасковія Іванівна Митці Радянської України - Герої Соціалістичної праці, лауреати Ленінської премії : Рек. бібліогр. покажч. / Рогова Парасковія Іванівна. – Київ : Мистецтво, 1984. – 45с.
805633
  Рогова П.І. Митці Радянської України - Герої Соціалістичної Праці, лауреати Ленінської премії: рек. бібліогр. покажч. / П.І. Рогова. – К., 1984. – 45с.
805634
  Богуславська Лариса Анатоліївна Митці Радянської України - лауреати Державної премії РСР імені Т.Г.Шевченка : Бібліогр. покажчик / Богуславська Лариса Анатоліївна, Камінська Катерина Володимирівна; М-во культури Української РСР; Держ. республіканська бібліотека УРСР ім. КПРС. – Київ, 1983. – 79с.
805635
   Митці Степової України кінця XIX - початку XX століття = Artists of the Ukrainian Steppe the late XIX – early XX century : [біограф. слов.-довідник] / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [авт.-упоряд. І. Боса ; голов. ред. Г. Скрипник ; ред.: Д. Степовик, М. Корнійчук, Н. Наумова]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2013. – 130, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 124-129. - Текст, тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-02-6710-7
805636
   Митці України : Енциклопедичний довідник. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1992. – 846с.
805637
  Карпенко І.М. Митцю не треба нагород... // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 2-3 : фото
805638
  Гриценко І.С. Митюков Андрій Каллінікович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 199. – ISBN 978-966-06-0557-2
805639
   Митюков Каленик Андрійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 108-113. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
805640
  Гриценко І.С. Митюков Каллінік Андрійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 66. – ISBN 978-966-06-0557-2
805641
  Сапожников Л.А. Митя Метелкин в стране синих роз / Л.А. Сапожников. – Киев, 1988. – 179с.
805642
  Эркай Никул Митяевы мечтания : повесть / Никул Эркай ; пер. с мордов. В.Мирнева. – Москва : Современник, 1975. – 157 с.
805643
  Трофимов А.И. Митяй идет в разведку / А.И. Трофимов. – Свердловск, 1961. – 46с.
805644
  Тельнюк С.В. Мить / С.В. Тельнюк. – К., 1985. – 215с.
805645
  Клименко Л.М. Мить / Л.М. Клименко. – К., 1989. – 132с.
805646
  Перепеляк І. Мить : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 11-17. – ISSN 2075-1222
805647
  Васильківський О.О. Мить вертання : повісті / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 190 с.
805648
  Маландій О.М. Мить вічності : З поетичного доробку різних років / Олександр Маландій. – Київ : Логос, 2003. – 188с. – ISBN 966-581-448-6
805649
  Муратов І.Л. Мить і вічність : ліричне трикнижжя / І.Л. Муратов. – Київ : Молодь, 1973. – 190 с.
805650
  Сизоненко О.О. Мить і вічність : літературні портрети, етюди, есе / О.О. Сизоненко. – Київ, 1986. – 254 с.
805651
  Нестор О. Мить і вічність // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 11. – С. 150-153. – ISSN 0868-4790
805652
  Крохмалюк О.М. Мить і вічність буття : проза, поезія / Олеся Крохмалюк. – Київ : Літопис XX, 2013. – 52, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-7252-85-4
805653
  Зарудний Є. Мить між минулим і майбутнім // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 15


  "Новий рік! Міцно прив"язане християнами до Різдва, призначеного на день зимового сонцестояння за юліанським календарем, воно донедавна не привертало якоїсь особливої суспільної уваги".
805654
  Пісоцький К.П. Мить терпкої музики / К.П. Пісоцький. – К, 1981. – 141с.
805655
  Гончарук Надія Мить чудової вічності... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48. – ISSN 0868-9644
805656
  Маричевська О. Мить як життя, життя як мить // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 0130-1799


  Художник Микола Неділко
805657
  Матвіїв-Сибіряк Митька / Матвіїв-Сибіряк. – Вид. 2-е. – Х., 1930. – 339с.
805658
  Маринина Юлия Митька : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 9 (644). – С. 128-140. – ISSN 0132-2036
805659
  Стельмах Я. Митькозавр із Юрківки : Повісті та оповідання / Ярослав Стельмах. – Харків : Фоліо, 2006. – 223с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3502-4
805660
  Стельмах Я.М. Митькозавр із Юрківки : повісті та оповідання / Ярослав Стельмах. – Харків : Фоліо, 2007. – 224с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3768-8
805661
  Игнатов Р. Митьо от Равногоре / Р. Игнатов. – София, 1959. – 208с.
805662
  Матишов Г.Г. Миус-фронт в истории Великой Отечественной войны / Г.Г. Матишов, Е.Ф. Кринко // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 5. – С. 387-395. – ISSN 0869-5873
805663
  Виноградов Ю.С. Миусская крепость / Ю.С. Виноградов. – Москва, 1977. – 96с.
805664
  Овсянников А.А. Миусская площадь,6 / А.А. Овсянников. – М, 1987. – 61с.
805665
  Никулин М.А. Миусские повести. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1968. – 558с.
805666
  Путилов Б.Н. Миф - обряд - песня Новый Гвинеи / Б.Н. Путилов. – М., 1980. – 383с.
805667
   Миф - фольклор - литература: сб. ст.. – Л., 1978. – 250с.
805668
  Стеблин-Каменский Миф / Стеблин-Каменский. – Ленинград : Наука, 1976. – 103с.
805669
  Елисова М.О. Миф Бориса Пастернака сквозь призму мифологемы "дорога" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 143-146
805670
  Фирсов Д.Е. Миф в зеркале художественного и поэтического преломления обыденности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 2073-9702
805671
   Миф в культуре: человек - не-человек. – Москва : Индрик, 2000. – 320 с. – (Библиотека Института славяноведения РАН ; 14). – ISBN 5-85759-106-6
805672
  Мусий В.Б. Миф в художественном освоении мировосприятия человека литертурой эпохи предромантизма и романтизма / В.Б. Мусий ; [науч. ред. П.В. Михед] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филол. фак. – Одесса : Астропринт, 2006. – 431, [1] с. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 966-318-557-0
805673
  Анисимов Евгений Миф Великой виктории // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 50-55. – ISSN 0235-7089


  Полтава в російській свідомості та колективній пам"яті.
805674
  Внуков В.А. Миф и действительность : Опыт психопаталогии социального быта / В.А. Внуков. – Москва : Совресенные проблемы, 1924. – 238 с.
805675
  Нямцу А.Е. Миф и легенда в мировой литературе : теоретические и историко-литературные аспекты / А.Е. Нямцу; Черновицкий гос. ун-тет им. Ю. Федьковича. – Черновцы : ЧГУ
Ч. 1. – 1992. – 156 с.
805676
  Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. / О.М. Фрейденберг. – М, 1978. – 605с.
805677
  Сигуа С.И. Миф и логика / С.И. Сигуа. – Тбилиси, 1984. – 336с.
805678
  Осаченко Ю.С. Миф и логос науки // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (55). – С. 3-19. – ISSN 1560-7488
805679
  Тайлор Э. Миф и обряд в первобытной культуре / Э. Тайлор. – Смоленск : Русич, 2000. – 624с. – (Популярная историческая библиотека). – ISBN 5-8138-0161-8
805680
  Притчин А.Н. Миф и реклама / А.Н. Притчин, Б.С. Теременко // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 3. – С.149. – ISSN 0869-0499
805681
  Котляр Е.С. Миф и сказка Африки. / Е.С. Котляр. – М, 1975. – 244с.
805682
  Барзова Е.А. Миф и социальная реальность (на примере масскультуры второй половины XX века) / Е.А. Барзова, Г.Г. Мурадян // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 103-104
805683
   Миф или загадка? Кн. для чтения на англ. яз.. – М., 1990. – 238с.
805684
  Белозерова А.В. Миф как "система мышления и опыта" ("Диалектика мифа" А.Ф. Лосева и "Истина мифа" К. Хюбнера) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 93-104. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  А.Ф. Лосев и К. Хюбнер являются сторонниками интерпретации мифа как определенной системы мышления и опыта. Миф для Лосева - это символизация "энергийных самопроявлений некоего ядра личности". Миф опирается на нуминозный опыт, убежден Хюбнер. Оба ...
805685
  Барбазюк В.Ю. Миф как форма символического понимания: критерии синергетической интерпретации // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 3 (53 ). – С. 32-36. – ISSN 1684-2618
805686
  Белокобыльский А.В. Миф о "Братьях Карамазовых". Какой Достоевский нужен современной России? // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 113-119. – ISSN 1728-3671
805687
  Горобец Б.С. Миф о "геологах - вредителях .СССР,1949 г. // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2010. – № 11. – С. 48-58. – ISSN 1813-100X


  Весной 1949 г. в СССР произвели разгром руководящего состава Комитета по делам геологии (вскоре он стал называться Министерством геологии, Мингео СССР). Было арестовано более 20 видных геологов, занимавшихся поисками и разведкой месторождений урана, в ...
805688
  Чаплыгин Ю.П. Миф о "едином среднем классе". / Ю.П. Чаплыгин. – Москва, 1970. – 63с.
805689
  Тиме Г.А. Миф о "закате Европы" в мировоззренческой самоидентификации России начала 1920-х годов // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.149-162. – ISSN 0042-8744
805690
  Тамбовцев В. Миф о "культурном коде" в экономических исследованиях // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 85-106. – Библиогр.: 124 назв. – ISSN 0042-8736
805691
  Блюмин И.Г. Миф о "народном капитализме" / И.Г. Блюмин. – М, 1957. – 120с.
805692
  Мельтюхов М. Миф о "превентивной" войне // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 5 : Великой Победе 65. Автограф на Рейхстаге. – С. 13-16. – ISSN 0235-7089
805693
  Белов А.В. Миф о "религиозном возрождении" в СССР / А.В. Белов. – Москва, 1983. – 64с.
805694
  Николаев Н.Н. Миф о "советской военной угрозе" в стратегии империализма / Н.Н. Николаев. – М., 1984. – 127с.
805695
  Каде Г. Миф о "советской угрозе" / Г. Каде. – М., 1981. – 208с.
805696
  Жировов Б.В. Миф о "хорошем" и "плохом" социализме / Б.В. Жировов. – М., 1972. – 64с.
805697
  Шумилов Е.Н. Миф о благородном степном рыцаре Святославе // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 144-146. – ISSN 0042-8779
805698
  Пессен Э. Миф о бревенчатой хижине: социальное происхождение американских президентов / Э. Пессен. – Москва : Прогресс, 1987. – 278 с.
805699
  Телегин С.М. Миф о Венере и Амуре в алхимической традиции // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 326-338. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
805700
  Кешелава В.В. Миф о двух Марксах / В.В. Кешелава. – Москва, 1963. – 119с.
805701
  Бирюков Миф о душе / Бирюков, ДА. – М., 1956. – 120с.
805702
  Козовик И.А. Миф о Елене в античной литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Козовик И.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
805703
  Козовик Н.А. Миф о Елене в античной литературе : Автореф... Канд.филол.наук: / Козовик Н.А.; КГУ. – Киев, 1969. – 19л.
805704
  Ерохина Л.Д. Миф о женской покорности или этика насилия // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.126-137
805705
  Никитина М.И. Миф о Женщине-Солнце и её родителях и его "спутники" в ритуальной традиции Древней Кореи и соседних стран / М.И. Никитина ; РАН ; Ин-т востоковедения, Санкт-Петербургский филиал ; сост. и ред. В.П. Никитин. – Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2001. – 560 с. – (Мифы, эпос, религии Востока. Bibliotheca Universalia). – ISBN 5-85803-120-Х
805706
   Миф о застое : соц.-экон. жизнь СССР до перестройки : сб. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 476 с. – (Стрвницы истории). – ISBN 5-289-01366-0
805707
  Еремин Ю.В. Миф о конфликте поколений / Ю.В. Еремин. – Москва, 1973. – 64с.
805708
  Кунина А.Е. Миф о миролюбии США / А.Е. Кунина, Б.И. Марушкин. – М, 1960. – 317с.
805709
  Грум-Гржимайло Миф о Мстиславе Ростроповиче // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 2 (24). – С.197-217.


  Мстислав Леопольдович Ростропович (1927—2007) - сов. и российский виолончелист, дирижёр. Нар. артист СССР (1966), лауреат Сталин. второй степени (1951) и Ленинской (1964) премий СССР, Госуд. премии РСФСР (1991), Госуд. премии Рос. Федерации (1995). ...
805710
  Иойрыш А.И. Миф о правах человека // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805
805711
  Правкин И.В. Миф о правовом нигилизме // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 26-28. – ISSN 1812-3805
805712
  Сидорова Е.В. Миф о правовых ценностях // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 24-26. – ISSN 1812-3805
805713
  Маркиш С.П. Миф о Прометее. По Гесиоду, Эсхилу, Платону и другим древним писателям, греч. и латин. / С.П. Маркиш. – М., 1967. – 62с.
805714
  Баграмов Э.А. Миф о противоположности Запада и Востока : (об одной реакционной концепции колонизаторов) / Э.А. Баграмов. – Москва : Знание, 1958. – 40 с. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний ; Серия 2 ; № 30)
805715
  Рэдклифф-Браун Альфред Реджинальд Миф о Радуге-Змее в Австралии // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 27-33. – ISSN 1606-951Х
805716
  Дубинина Е.Н. Миф о развитии права // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 10-12. – ISSN 1812-3805
805717
  Ранк О. Миф о рождении героя / О. Ранк. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 252с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-027-6, 5-87983-053-5, 966-543-155-2
805718
  Медушевская Н.Ф. Миф о свободе // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805
805719
  Головаха И. Миф о свободе и несвободе от мифа // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.159-171
805720
  Камю А. Миф о Сизифе / Альбер Камю; пер. с французского С. Великовского, Н. Немчиновой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 256с. – (Азбука - классика). – ISBN 978-5-91181-301-7
805721
  Камю А. Миф о Сизифе / Альбер Камю ; [пер. с фр. С. Великовского]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 218, [3] с. – Сер. основана в 2002 г. – (Философия. Психология). – ISBN 978-5-17-071670-8


  В романе-притче в вымышленный автором город приходит страшная болезнь - чума. Но отцы города, скрывая от людей правду, делают всех жителей обреченными заложниками
805722
  Камю А. Миф о Сизифе. Бунтарь / А. Камю; Пер.с франц. О.И.Скуратович. – Минск : Попурри, 1998. – 544 с. – ISBN 985-438-166-8
805723
  Камю Альбер Миф о Сизифе. Бунтарь / Камю Альбер; Пер.с франц. О.И.Скуратович. – Минск : Попурри, 2000. – 544с. – ISBN 985-438-166-8
805724
  Арсланов В.Г. Миф о смерти искусства : эстет. идеи Франкфурт. шк. от Беньямина до "новых левых" / Арсланов В.Г. ; Акад. худож. СССР, НИИ теории и ситории изобразит. искусств. – Москва : Искусство, 1983. – 326 с.
805725
  Севастьянов А.Н. Миф о среднем классе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.146-150. – ISSN 0132-1625
805726
  Дондурей Д. Миф о Сталине: технология воспроизводства // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 15-20. – ISSN 0130-6405
805727
  Недельский В. Миф о страдающем боге / В. Недельский, Ю. Францов. – Москва : Огиз, 1934. – 114 с.
805728
  Бедзир Н. Миф о супермене: русский, чешский и польский варианты постмодернистского героя // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 23-27. – (Філологія ; Вип. 16)
805729
  Бедзир Н. Миф о супермене: русский, чешский и польский варианты постмодернистского героя // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 23-27. – (Філологія ; Вип. 16)
805730
   Миф о том, как Рузвельт спас Америку // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 7 (985). – С. 29-38. – ISSN 0130-1640
805731
  Баграновский В.М. Миф о трудном классе : [повесть] / В.М. Баграновский. – Киев : Молодь, 1957. – 134 с. : ил.
805732
  Марченко М.Н. Миф о формировании мирового государства и права в условиях глобализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-18. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
805733
  Хильская Б.А. Миф о Цветаевой в эпистолярии Б. Пастернака // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 344-348. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
805734
  Билык К.А. Миф о чаше созерцания // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 34-37. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048


  Данное исследование актуально своей обращенностью к культурным традициям Востока, к их мифологии, на которой базируется грандиозная культура, обьяснение возможной соотносимости ее с культурой Запада в аспекте общечеловеческих представлений
805735
  Евлампиев Игорь Иванович Миф о человеке в романе Ф. Достоевского "Братья Карамазовы" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 70-83. – ISSN 0042-8744
805736
  Евлампиев Игорь Иванович Миф о человеке в романе Ф. Достоевского "Братья Карамазовы" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 70-83. – ISSN 0042-8744
805737
  Соляникова Е.Ю. Миф о языке в творчестве А. Белого (к постановке вопроса) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 192-195
805738
  Сапрыков В.Н. Миф об "интеграции" рабочего класса в капиталистическую систему / В.Н. Сапрыков. – М., 1974. – 158с.
805739
  Подорова Т.П. Миф об американском "государстве всеобщего благоденствия" / Т.П. Подорова. – М, 1964. – 159с.
805740
  Устинова Т.В. Миф об идеальном мужчине : роман / Татьяна Устинова. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 347, [1] с. – (Первая среди лучших ) ( Русский бестселлер). – ISBN 5-699-10463-1
805741
  Ковалев С.И. Миф об Иисусе Христе / С.И. Ковалев. – Л, 1954. – 28с.
805742
  Семенец О.С. Миф об Орфее и Эвридике в авторской рецепции Б. Вербера (на материале романа "Танатонавты") // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 116-127. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  В статті аналізується текстова актуалізація міфів про сходження у потойбіччя в романі Б. Вербера «Танатонавти». Звертаючись до фундуючої функції античної міфології, письменник конструює власну картину світу і робить свій інтерпретаційний вибір на ...
805743
  Ашин Г.К. Миф об элите / Г.К. Ашин. – Москва : Знание, 1964. – 40 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 2 серия Философия ; №" 16)
805744
  Ашин Г.К. Миф об элите и "массовом обществе" / Ашин Г.К. – Москва : Международные отношения, 1966. – 160 с.
805745
  Воронин А.А. Миф техники / А.А. Воронин ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Наука, 2006. – 198, [2] с. – Библиогр.: с. 196-199 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-02-03-5503-8
805746
  Шрамко С.И. Миф ФМИ / С.И. Шрамко. – Новосибирск, 1990. – 61с.
805747
  Чувальникова А.С. Миф юридической теории о частном и публичном праве // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
805748
  Коптелова И.Е. Миф, который создал нацию // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. гос. управления, Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2004. – Вып. 3. – С. 136-148. – ISBN 5-93999-131-9
805749
  Кин Ц.И. Миф, реальность, литература / Ц.И. Кин. – Москва, 1968. – 336с.
805750
  Нямцу А.Е. Миф. Легенда. Литература : (теоретические аспекты функционирования) / Анатолий Нямцу ; Черновицкий нац. ун-т им. Ю. Федьковича ; Научно-исслед. центр "Библия и культура". – Черновцы : Рута, 2007. – 520 с. – Парал. тит. л. на англ. яз. – ISBN 978-966-568-888-4
805751
  Ревуненкова Е.В. Миф. Обряд. Религия : некоторые аспекты пробл. на материале народов Индонезии / Е.В. Ревуненкова. – Москва : Наука, 1992. – 214с. – ISBN 5-02-017153-0
805752
  Сиверцев Е.Ю. Миф. Подлинное и неподлинное бытие // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 3 (53 ). – С. 14-19. – ISSN 1684-2618
805753
  Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. Избранное / В.Н. Топоров. – М, 1995. – 624с.
805754
  Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность / А.Ф. Лосев. – Москва : Мысль, 1994. – 910 с. – ISBN 5-244-00747-5
805755
  Стрелков А.М. Мифическая история и эсхатология учения Калачакра в буддийской легенде о Шамбале // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 5-19. – ISSN 0869-1908
805756
  Агеева Л. Мифический зверь "Ригведы" - Шарабха // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 417-423
805757
  Рохас К. Мифический и магический мир Пикассо / К. Рохас. – Москва : Республика, 1999. – 271с. – ISBN 5-250-02717-2
805758
  Рохас К. Мифический и магический мир Сальвадора Дали / К. Рохас. – Москва : Республика, 1999. – 303с. – ISBN 5-250-02655-9
805759
  Заярная И.С. Мифический модус русской прозы 30-х годов XX века // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 318-319
805760
  Давыдов И.П. Мифо-религиозный комлекс: pro et contra // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 15-16
805761
  Дербенева Л.В. Мифо-фольклорное начало и идейно-нравственное освоение действительности в творчестве Л.Н. Толстого : (на материале рассказа "Три старца") // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 38-42
805762
  Астахова А.А. Мифо-фольклорные мотивы в повести В. Распутина "Прощание с Матёрой"
805763
  Вишницкая Ю.В. Мифологема "дом" в "Толковом словаре живого великорусского языка" В.Даля // Русский язык и литература в учебных заведениях / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 1. – С.35-36


  К 200-летию со дня рождения В .И.Даля. Значение Словаря В.И.Даля в наши дни
805764
  Карцева З.И. Мифологема бегства как модель мироустройства в новой болгарской прозе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 66-74. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
805765
  Агаркова А.А. Мифологема быта в контексте кризиса культурной идентичности: региональные ракурсы // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 3. – С. 69-77. – ISSN 1728-3671
805766
  Тараненко Е.В. Мифологема поглощения в современной массовой культуре (литературе и кинематографе) // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 278-290. – ISBN 966-72-77-79-8
805767
  Чигирева В.В. Мифологема распространения демократии как инструмент гегемонистской политики США // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 727-733. – ISSN 1563-3349
805768
  Абрамова М.Г. Мифологема сильного государства и актуальные задачи государственной политики России // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 92-114. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Концепция «сервисного» государства, предоставляющего только госу дарственные услуги, характерна для нового глобального управляющего класса, который, находясь над традиционным политико-правовым полем, отказы вается от понятий «функции государства» и ...
805769
  Кузнецов В.С. Мифологема судьбы в контексте древнескандинавской культуры // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-966-285-410-7
805770
  Недобежкин С.В. Мифологизация вопроса о происхождении права в теоретико-правовой науке // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 7-10. – ISSN 1812-3805
805771
  Фокина С.А. Мифологизация джаза авторским сознанием Х. Кортасара // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 107-115. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
805772
  Соколюк Виктор Григорьевич Мифологизм в творчестве Яниса Рицоса : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Соколюк Виктор Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 23 с.
805773
  Титаренко С.Д. Мифологизм Вяч. Иванова и понятие "абсолютной мифологии" А.Ф. Лосева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 85-92. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  Цель статьи-объяснить специфику синтеза религиозного, философского и художественного в структуре мифа как формы художественного мышления Вячеслава Иванова (1866-1949). На основе методологии А. Ф. Лосева в статье показано, что новаторство теоретика ...
805774
  Барт Ролан Мифологии / Барт Ролан; Пер.с французского С.Зенкина. – Москва : Изд-во им.Сабашниковіх, 1996. – 312с. – ISBN 5-8242-0048-3
805775
   Мифологии древнего мира. – Москва : Наука, 1977. – 456 с.
805776
  Леви-Строс Мифологики = Muthologidues Le Cru et le Cuit / Леви-Строс. – Москва.Санкт-Петербург : Университетская книга. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-7914-0042-Х
Т.1 : Сырое и приготовленное. – 2000. – 406с.
805777
  Аполлодор Мифологическая библиотека : [перевод] / Аполлодор; изд. подгот. В.Г. Борухович. – Ленинград : Наука, 1972. – 215 с., [2] л. ил. – Список лит. в примеч.: с. 124-185. – (Литературные памятники / АН СССР)
805778
  Аполлодор Мифологическая библиотека / Аполлодор. – Ленинград : Наука, 1972. – 213с.
805779
  Миллень А.Л. Мифологическая галлерея или собрания памятников для изучения мифологии истории искусства, древности в лицах и иносказательного языка древних. / А.Л. Миллень. – С.-Пб.
Ч.1-2. – 1836. – 156, 196с.
805780
  Мижаев М.И. Мифологическая и обрядовая поэзия адыгов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.648 / Мижаев М.И.; АН ГрузССР.Ин-т истории груз.лит-ры. – Тбилиси, 1972. – 24л.
805781
  Федорова Е.А. Мифологическая интерпретация хоронима Сибирь: тюркско-монгольская перцепция в европейском пространстве / Е.А. Федорова, К.К. Койше, И.С. Карабулатова // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 192-200. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
805782
  Зайцева Н.И. Мифологическая лексика в чешском и словацком языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Зайцева Н.И.; АН БССР.Ин-т языковедения им. Я.Коласа. – Минск, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
805783
  Мережинская А. Мифологическая парадигма произведений "поколения 1990-х" в русской литературе // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 60-72. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті на матеріалі прози, поезії та драматургії досліджено динаміку міфотворчості, вектори, знаковий код та модифікації традиційних моделей в творчості молодих письменників
805784
  Казымоглу М. Мифологическая пародия. Правитель и шут // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (347), січень - лютий. – С. 7-13. – ISSN 0130-6936
805785
  Баландин А.И. Мифологическая школа в русской фольклористике / А.И. Баландин. – М, 1988. – 222с.
805786
  Темная О.В. Мифологические и оккультно-эзотерические истоки образа луны в творчестве М. Волошина // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 136-143. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
805787
  Чхенкели Т.В. Мифологические корни преображения личности в поэмах Важа-Пшавела : Автореф... канд. филол.наук: / Чхенкели Т.В.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит-ры им. Шота руставели. – Тбилиси, 1973. – 18л.
805788
  Сидорович Ю.М. Мифологические основания культуры // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 72-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье анализируется феномен мифа с позиции его онтологического статуса в системе культуры. На основании существующих теорий мифа и исследований в области культурной динамики и межкультурных взаимодействий отмечается значимость мифа в системе ...
805789
  Швалб Ю.М. Мифологические основания моделей адаптации населения к последствиям Чернобыльской катастрофы // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.29-31
805790
  Вострокнутов В.А. Мифологические основания правопонимания // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 3. – С. 12-16. – ISSN 1812-3805
805791
  Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре / Э.В. Померанцева. – М., 1975. – 191с.
805792
  Пятигорский Александр Мифологические размышления : Лекции по феноменологии мифа / Пятигорский Александр; Пер. с англ. Павла Лиона. – Москва : Языки русской культуры, 1996. – 280с. – (Язык. Семиотика. Культура). – ISBN 5-7859-0002-5
805793
  Курдин Ю.А. Мифологические рассказы Арзамасского края // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 383 - 391. – ISSN 1606-951Х
805794
   Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири: сборник. – Новосибирск, 1987. – 400с.
805795
   Мифологические сказки и исторические предания нганасан. – М., 1976. – 341с.
805796
  Вишницька Ю.В. Мифологические сценарии в современном мире: проблема прочтения // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 135-141


  У статті зроблено спробу окреслити проблемне коло питань, пов"язаних із прочитанням міфологічних сценаріїв, зокрема ритуалу ініціації. На матеріалі духовно-сакральної літератури досліджено міфологічний етносценарій "повернення в хаос". Сценарій ...
805797
  Исаева П. Мифологические элементы в повести Мовлуда Сулейманлы "Черт" и их функциональные особенности // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (347), січень - лютий. – С. 53-58. – ISSN 0130-6936
805798
  Буслович Д.С. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа / Д.С. Буслович, О.М. Персианова, Е.Б. Руммель. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1966. – 286 с.
805799
  Буслович Д.С. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа / Д.С. Буслович, О.М. Персианова, Е.Б. Руммель. – 2-е изд. – Ленинград : Аврора, 1971. – 288 с.
805800
  Буслович Д.С. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа / Д.С. Буслович. – 3-е изд., доп. – Л., 1978. – 158с.
805801
   Мифологический бестиарий: от Алконоста до Ягила : [иллюстрированная энциклопедия фантастических существ, составленная по древним легендам, мифам и сказаниям народов всего мира, с приложением]. – Калининград : Янтарный сказ, 1999. – 240 с. : илл. – (Серия "Энциклопедия для всех"). – ISBN 5-7406-0119-3
805802
  Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян / Я.Е. Боровский. – Київ : Наукова думка, 1982. – 104с.
805803
  Лупан С.Г. Мифологический образ и его отношение к художественному познанию : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Лупан С.Г.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1981. – 18л.
805804
  Степанова О.Б. Мифологический образ матери-дерева в традиционном мировоззрении селькупов // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 3. – С. 115-118. – ISSN 1563-0102
805805
  Фокина С.А. Мифологический потенциал музыкальных инструментов в авторском сознании А. Ширяева // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 337-344. – ISSN 2522-493X


  В статье предпринята попытка осмысления мифологического потенциала музы- кальных инструментов как одной из доминант, определяющих своеобразие поэтического мира Андрея Ширяева на примере стихотворения "Четыре флейты в ряд и скрипочка в миноре…". ...
805806
   Мифологический словарь. – Л., 1959. – 227с.
805807
   Мифологический словарь. – Ленинград : Учпедгиз, 1961. – 292 с.
805808
   Мифологический словарь. – 3-е изд., доп. – М., 1965. – 300с.
805809
   Мифологический словарь : кн. для учителя. – 4-е изд., испр. и перераб. – М., 1985. – 175с.
805810
   Мифологический словарь. – Минск, 1989. – 255с.
805811
   Мифологический словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1990. – 672с. – ISBN 5-85270-032-0
805812
   Мифологический словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1991. – 736с. – ISBN 5-85-270-032-0
805813
   Мифологический словарь : ( для школ, лицеев, вузов ) / И.Н. Лосева, Н.С. Капустин, О.Т. Кирсанова, В.Г. Тахтамышев. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1997. – 576с. – ISBN 5-222-00153-9
805814
  Щеглов Г.В. Мифологический словарь : около 1800 статей / Г.В. Щеглов, В. Арчер. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2007. – 368 с. – ISBN 5-17-035623-4
805815
  Ахмедли Р. Мифологическое мировоззрение Мирзы Казем-Бека // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (347), січень - лютий. – С. 34-37. – ISSN 0130-6936
805816
  Тарасенко А. Мифологическое мышление художников миллениума // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 76-89. – ISBN 978-966-8917-14-1
805817
  Козлов А.С. Мифологическое направление в литературоведении США : Учеб. пособие / А.С. Козлов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 175 с.
805818
  Сахаров П.Д. Мифологическое повествование в санскритских пуранах. / П.Д. Сахаров. – М., 1991. – 135с.
805819
  Дубчак Е.Е. Мифологическое программирование в гендерно ориентированных рекламных текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 280-285
805820
  Савелова Е.В. Мифологическое смыслообразование в процессах энтропии и негэнтропии в культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 4-9. – ISSN 2073-9702
805821
  Мальцева А.П. Мифологическое сознание как основание и условие ответственности // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 4 (июль-август). – С.71-81. – ISSN 0236-2007
805822
  Пивоев В.М. Мифологическое сознание как способ освоения мира / В.М. Пивоев. – Петрозаводск, 1991. – 109с.
805823
  Тренчени-Вальдапфель Имре Мифология / Тренчени-Вальдапфель Имре. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 470 с.
805824
  Парандовский Я. Мифология / Я. Парандовский. – М., 1971. – 272с.
805825
  Котерелл А. Мифология : Энциклопедический справочник / А. Котерелл. – Київ : Белфакс, 1999. – 256с. – ISBN 5-7959-0035-4
805826
   Мифология : энциклопедия / гл. ред. Е.М. Мелетинский ; редкол. : С.С. Аверинцев, В.В. Иванов, Р.В. Кинжалов и др. – Репринтное изд. – Москва : Большая Российская энциклопедия ; Дрофа, 2008. – 736 с. – Репринтное изд. "Мифологического энциклопедического словаря" 1991 года. – (Золотой фонд. Энциклопедия). – ISBN 978-5-358-04211-7
805827
  Борисовская Я.Е. Мифология "Госпожи Бовари" Флобера // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 95
805828
  Хук С.Г. Мифология Ближнего Востока / С.Г. Хук. – Москва : Наука, 1991. – 183с. – ISBN 5-02-017001-1
805829
  Акрамов Гуламжон Мифология в узбекском народном творчестве : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Акрамов Гуламжон; АН Узб.ССР. Ин-т лит-ры. – Баку, 1980. – 30л.
805830
   Мифология в японской и китайской литературе: Современные исследования. Науч.-аналит. обзор. – М., 1984. – 44с.
805831
  Липинская Я. Мифология Древнего Египта / Я. Липинская, М. Марциняк. – Москва : Искусство, 1983. – 223с.
805832
  Невелева С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса / С.Л. Невелева. – Москва, 1975. – 118с.
805833
  Невелева С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса. Пантеон / С.Л. Невелева. – Москва : Наука, 1975. – 118с.
805834
  Лифшиц М.А. Мифология древняя и современная / М.А. Лифшиц. – Москва : Искусство, 1980. – 582 с.
805835
  Невелева С.Л. Мифология и антропонимия древнеиндийского эпоса. (На материале III книги Махабхараты) : Автореф... канд. филол.наук: 645 / Невелева С.Л.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 16л.
805836
  Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатские влияния / А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1984. – 121 с.
805837
   Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии. Сб. ст.. – М., 1973. – 224с.
805838
  Наговицын А.Е. Мифология и религия этрусков / А.Е. Наговицын. – Москва : Рефл-бук, 2000. – 496 с. – (Astrum Sapientiae). – ISBN 5-87983-098-5; 5-87983-054-3
805839
  Афанасьева В.К. Мифология и эпос в шумеро-аккадской глиптике : Автореф... канд. ист.наук: / Афанасьева В.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 18л.
805840
  Евсюков В.В. Мифология китайского неолита по материалам росписей на керамике культуры Яншао = Mythology of China"s Neolithic age after the patterns of Yangshao culture"s ceramics/ Evsykov V.V. / В.В. Евсюков. – Новосибирск : Наука, 1988. – 128 с. – (История и культура востока Азии). – ISBN 5-02-028983-3
805841
  Моисеева Надежда Мифология Мате : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 148-156 : Фото
805842
  Долматовская Т. Мифология моды: толпа и элита // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 3. – С. 125-135. – ISSN 0130-6405


  Сегодня мир вокруг нас тотально озвученный. Музыка в сегоднящней жизни человека: мобильные телефоны, новые технические устройства.
805843
  Терещенко Наталья Анатольевна Мифология субъекта и субъект мифологии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.29-32. – ISSN 2073-9702
805844
  Надъярных М. Мифология тождества Пауло Коэльо // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 26-47. – ISSN 0042-8795
805845
  Халуторных О.Н. Мифология тоталитарного общества // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. гос. управления, Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2004. – Вып. 3. – С. 149-168. – ISBN 5-93999-131-9
805846
  Шестаков В.П. Мифология ХХ века / В.П. Шестаков. – М, 1988. – 22с.
805847
  Зубко Г.В. Мифологтческое мышление в историческом пространстве. Его ролевая нагрузка в современном мышлении // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.107114
805848
  Режабек Е.Я. Мифомышление : когнитивный анализ / Е.Я. Режабек. – Москва : Едиториал УРСС, 2003. – 302, [2] с. – Библиогр.: с. 269-302. – ISBN 5-354-00174-9
805849
  Софронова Л.А. Мифопоетика раннего Гоголя // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-15. – ISSN 0132-1366
805850
  Киященко Л.П. Мифопоэзис научного дискурса (окончание) // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 5. – С.73-84
805851
  Прокофьева Е.А. Мифопоэтика и динамика жанра русской исторической драмы XVII-XIX веков: барокко-романтизм : монография / Е.А. Прокофьева ; под науч. ред. В.А. Гусева ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара [и др.]. – Днепропетровск : Пороги, 2011. – 613, [3] с. – Библиогр.: c. 559-610 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-518-160-7
805852
  Антоненко Н.П. Мифопоэтика и лингвосемиотика ассоциативов в русских волшебных сказках : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Антоненко Наталия Павловна ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2014. – 267 л. – Приложения: л. 250-267. – Библиогр.: л. 221-249
805853
  Корниенко О.А. Мифопоэтика инфернальной образности романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 90-118. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "Исследование мифопоэтического материала в структуре инфернальной образности романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» позволило выявить творческие трансформации и модификации как традиционно-универсальных, классических, так и культурно-исторических и ...
805854
  Дикарева Лариса Юрьевна Мифопоэтика метаморфозы и способы её объективации в художественной речи: лингвосемиотический аспект (на материале прозы Н.В.Гоголя и М.А.Булгакова) : Дисс... канд. филологич. наук: 10.02.02 / Дикарева Лариса Юрьевна; КНУТШ. – Киев, 2003. – 249 л. + Додаток: л. 240-249. – Библиогр.: л.196-239
805855
  Львович А. Мифопоэтика повести Даниила Хармса "Старуха" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 40-48


  Проведён анализ мифопоэтических компонентов повести Даниила Хармса "Старуха" на базе нарративных конструктов и интертекстуального рисунка. Наведений аналіз міфопоетичніх компонентів повісті Данила Хармса "Старуха" на базі наративних конструктів та ...
805856
  Джапарова Э.К. Мифопоэтика Роберта Грейвса в оценке современных исследователей // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 21-25. – (Філологічні науки ; № 1)
805857
  Мусий В.Б. Мифопоэтика русской предромантической и романтической прозы : монография / В.Б. Мусий ; МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филологический фак-т. – Одесса : Астропринт, 2008. – 300с. – ISBN 978-966-318-929-1
805858
  Корниенко О.А. Мифопоэтика странствия в русской литературе первой половины XX века. ("Жизнь клима Самгина" М. Горького и "Тихий Дон" М. Шолохова)
805859
  Мусий В.Б. Мифопоэтическая парадигма в русской предромантической и романтической прозе 20 -40-х годов 19 века : дисс. ... доктора филологических наук.Спец. 10.01.02 - русская литература / Мусий В.Б. ; Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2009. – 467л. – Библиогр. : л. 396 - 467
805860
  Корниенко А О. Мифопоэтическая парадигма русской прозы 30-х годов 20 века : Векторы эстетического поиска в литературе метрополии и зарубежья; Монография / О.А. Корниенко. – Киев : Логос, 2006. – 332с. – ISBN 966-581-805-8
805861
  Строкина С.П. Мифопоэтическая составляющая художественного мира как отражение неореалистических тенденций в творчестве А.И. Куприна (на материале рассказа "Белый пудель") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 152-156. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
805862
  Панчук О. Мифопоэтические исследования в современном русском и украинском литературоведении // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 163-166
805863
  Самусенко Оксана Николаевна Мифопоэтические истоки суггестии в русских телевизионных текстах : Дис. ... канд. филологических наук: 10.02.02. / Самусенко О.Н.; КНУТШ. – Киев, 2004. – 231л. – Библиогр.: л. 196-231
805864
  Маковский М.М. Мифопоэтические этюды // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 35-56. – ISSN 0373-658Х
805865
  Козолупенко Д.П. Мифопоэтический нарратив как основание преемственности мировосприятия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.125-140. – ISSN 0235-1188


  Проблема "социальной преемственности" мировосприятия и понятие "архетипа"
805866
  Козолупенко Д.П. Мифопоэтическое восприятттие пространства // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.131-138
805867
  Алилова Д.Г. Мифопоэтическое время в литературных мистификациях позднего английского Просвещения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 10-18. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
805868
  Переверзева Н.А. Мифосимволический контекст романа Бунина "Жизнь Арсеньева" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 14-22. – ISSN 0130-9730
805869
  Рябцев С.В. Мифосознание как основа функционирования современных социальных коммуникаций // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 4 (60). – С. 18-21. – ISSN 1684-2618
805870
  Власова Е.А. Мифотворческая составляющая полифонии романа М.Шолохова "Тихий Дон" ("голос" Дона // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 24-31. – ISBN 966-581-617-9
805871
  Дзиковская Л. Мифотворчество М. Волошина в контексте его духовного становления // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 34-42. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757
805872
  Кармен А. Мифотворчество невежд // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 15-24. – ISSN 044-748Х


  Чілі
805873
  Кумарасвами А. Мифы буддизма и индуизма = Mytns of the hindus and buddhists / Ананда Кумарасвами, Маргарет Нобель ; [пер. с англ. Т.Е. Любовской]. – Москва : Центрполиграф, 2010. – 284, [3] с. – Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-5-9524-4785-1
805874
   Мифы буржуазной журналистики. – Москва, 1979. – 288с.
805875
  Игрицкий Ю.И. Мифы буржуазной историографии и реальность истории. Соврем. амер. и англ. историограф. Великой Октябрьской соц. революции / Ю.И. Игрицкий. – М., 1974. – 271с.
805876
  Шаракшинова Н.О. Мифы бурят / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1980. – 167с.
805877
  Леонов Ю.Г. Мифы в вопросах организации науки // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 1. – С. 57-64. – ISSN 0869-5873


  В обществе, а отчасти и в научных кругах, существуют противоречивые суждения об организационных формах науки. Между тем ряд положений спорного характера уже внедряется в практику научных исследований. На первый взгляд, может показаться, что эта сфера ...
805878
  Менар Рене Мифы в искусстве старом и новом : Репринт. Воспроизв. изд.1900 года / Менар Рене. – Москва : Молодая гвардия, 1992. – 284с. – ISBN 5-235-01762-5
805879
  Менар Р. Мифы в искусстве старом и новом / Р. Менар. – М., 1992. – 284с.
805880
  Матье М.Э. Мифы древнего Египта / М.Э. Матье. – Л., 1940. – 116с.
805881
  Рубинштейн Р.И. Мифы древнего Египта / Р.И. Рубинштейн. – Л., 1959. – 131с.
805882
  Рак И.В. Мифы Древнего Египта / И.В. Рак. – Санкт-Петербург : Петро - РИФ, 1993. – 269, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 269 и в подстроч. прим. – (Древний Восток ; Религия. Мифология. Культура). – ISBN 5-85388-013-6
805883
  Рак И.В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана / И.В. Рак; Научн. конс. И.М. Стеблин-Каменский. – Санкт-Петербург-Москва : Нева; Летний сад, 1998. – 560с. – На обкл.назва: Зороастрийская мифология. – ISBN 5-87516-084-5; 5-89740-001-6
805884
  Юань Кэ Мифы древнего Китая / Юань Кэ. – Москва, 1965. – 496 с.
805885
  Юань Кэ Мифы древнего Китая / Юань Кэ. – изд. 2-е., испр. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 527с.
805886
   Мифы Древнего мира (по К.Ф.Беккеру) : от Древней Иудеи до падения Римской империи. – Реферированное издание. – Симферополь : Реноме, 1998. – 576с. – ISBN 966-7198-10-3
805887
  Циркин Ю. Мифы Древнего Рима / Ю. Циркин. – Москва : Астрель ; АСТ, 2004. – 560 с. – ISBN 5-17-003989-1
805888
  Поммер Л.Ж. Мифы древней Греции / Л.Ж. Поммер. – Москва, 1946. – 136с.
805889
   Мифы древней Греции. – Л., 1990. – 366с.
805890
  Успенский В.В. Мифы Древней Греции / В.В. Успенский. – 2-е изд. – Ленинград, 1976. – 144с.
805891
  Успенский В.В. Мифы Древней Греции / В.В. Успенский, Л.В. Успенский. – Ярославль, 1992. – 256 с.
805892
  Грейвс Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс. – Москва : Прогресс, 1992. – 624с. – ISBN 5-01-001587-0
805893
   Мифы Древней Греции. – Київ : Муза, 1993. – 349 с. – (Из частных собраний). – ISBN 5-7707-4828-1
805894
  Брянцева В.Н. Мифы Древней Греции и музыка / В.Н. Брянцева. – М., 1967. – 64с.
805895
  Брянцева В.Н. Мифы Древней Греции и музыка / В.Н. Брянцева. – 2-е изд. – Москва : Музіка, 1974. – 48 с.
805896
  Успенский В.В. Мифы Древней Греции. / В.В. Успенский, Л.В. Успенский. – 3-е изд. – М, 1977. – 175с.
805897
  Успенский В.В. Мифы Древней Греции. / В.В. Успенский, Л.В. Успенский. – Л, 1978. – 144с.
805898
   Мифы древней Греции. Битва титанов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 58-61 : Фото
805899
  Успенский В.В. Мифы Древней Греции. Золотое Руно. Подвиги Геракла / В.В. Успенский, Л.В. Успенский; В.и Л. Успенские ; рисунки Т. Леоновой. – Ленинград : Детская литература Ленинград. отд., 1989. – 190 с. – (Библиотечная серия)
805900
  Темкин Э.К. Мифы древней Индии / Э.К. Темкин, В.Г. Эрман. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1982. – 270с.
805901
  Темкин Э.Н. Мифы древней Индии / Э.Н. Темкин, В.Г. Эрман. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1985. – 332 с.
805902
   Мифы древней Индии.. – М., 1975. – 239с.
805903
  Темкин Э.Н. Мифы древней Индии. / Э.Н. Темкин, В.Г. Эрман. – 2-е изд. – М, 1982. – 270с.
805904
  Немировский А.И. Мифы Древней Эллады / А.И. Немировский. – Москва : Просвещение, 1992. – 318с.
805905
  Киреевский И.Р. Мифы древних славян / Игорь Киреевский. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 239, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-9910-0857-0
805906
  Кукаркин А.В. Мифы западного кино / А.В. Кукаркин. – Москва, 1968. – 93с.
805907
  Бор М.З. Мифы и действительность / М.З. Бор. – Москва, 1965. – 48с.
805908
  Свенцицкая И.С. Мифы и действительность / И.С. Свенцицкая. – М, 1975. – 64с.
805909
  Куцакова А.П. Мифы и действительность / А.П. Куцакова. – Минск, 1979. – 112с.
805910
  Гайсинович М.Д. Мифы и действительность / М.Д. Гайсинович. – Львів, 1980. – 150с.
805911
  Дубсон Б.И. Мифы и действительность "общества массового потребления" / Б.И. Дубсон, А.А. Козловский. – Москва, 1971. – 47с.
805912
  Петряев К.Д. Мифы и действительность в "критическом пересмотре" / К.Д. Петряев. – Киев : Киевский университет, 1969. – 249с.
805913
   Мифы и действительность: статьи, очерки, воспоминания, свидетельства очевидцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Фрунзе, 1979. – 202с.
805914
  Ладыго К. Мифы и живопись аборигенов Австралии // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 11. – ISSN 0321-5075
805915
  Якобсон А.П. Мифы и легенды : кн. для чтения на англ. яз. в 8 кл. сред. шк. / А.П. Якобсон. – Москва : Просвещение, 1973. – 126 с. – (Читаем по-английски)
805916
   Мифы и легенды Австралии.. – М., 1976. – 61с.
805917
  Редер Д.Г. Мифы и легенды древнего Двуречья / Д.Г. Редер. – Москва : Наука, 1965. – 120с.
805918
   Мифы и легенды древних греков. – Москва : Эгмонт Россия, 1998. – 48с. – ISBN 5-85044-205-7
805919
   Мифы и легенды народов мира. – 2-е изд. исправл., перераб., сокращ. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС. – ISBN 5-224-01017-9; 5-224-01018-7
Т. 1. – 2000. – 560с.
805920
   Мифы и легенды народов мира. – 2-е изд., исправл., перераб., сокращ. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС. – ISBN 5-224-01017-9; 5-224-01020-9
Т. 2. – 2000. – 592с.
805921
   Мифы и легенды народов мира. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС. – ISBN 5-224-00756-9; 5-224-00837-9
Т. 3. – 2000. – 816 с.
805922
  Бонов А. Мифы и легенды о созвездиях / А. Бонов. – Минск, 1984. – 255с.
805923
  Федорова И.К. Мифы и легенды острова Пасхи. / И.К. Федорова. – Л., 1988. – 246с.
805924
  Рид А.В. Мифы и легенды страны Маори / А.В. Рид. – М., 1960. – 104с.
805925
  Якобсон А.П. Мифы и легенды: кн. для чтения на англ. яз. в 8 кл. сред. шк. / А.П. Якобсон. – М., 1978. – 126с.
805926
  Бессонов Н. Мифы и миротворцы западноевропейского колдовства // Исторический журнал : научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 4 (112). – С. 12-29. – ISSN 1812-867Х
805927
  Колесник А.Н. Мифы и правда о семье Сталина / А.Н. Колесник. – Ижевск, 1990. – 175с.
805928
  Колесник А.Н. Мифы и правда о семье Сталина / А.Н. Колесник. – Москва, 1991. – 172с.
805929
  Любовин А.А. Мифы и правда. (К критике идеологии рев. оборончества). Учеб. пособие. / А.А. Любовин. – Куйбышев, 1974. – 52с.
805930
  Клюев С.В. Мифы и правда. Критика буржуазных измышлений о причинах экономической победы СССР в Великой Отечественной войне / С.В. Клюев. – Л., 1969. – 216с.
805931
   Мифы и предания папуасов маринд-аним: сб.. – М., 1981. – 350с.
805932
  Парканский А.Б. Мифы и реалии американо-китайских экономических отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 3 (543). – С. 19-35. – ISSN 0321-2068
805933
  Гаджиев Камалудин Серажудинович Мифы и реальности "Нового Великого шелкового пути" // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 4, 6, 8-9, 11-14. – ISSN 0131-2227
805934
  Согрин В.В. Мифы и реальности американской истории / В.В. Согрин. – Москва : Мысль, 1986. – 256 с.
805935
  Лисичкин Г.С. Мифы и реальность / Г.С. Лисичкин. – М., 1989. – 62с.
805936
  Мотяшов В.П. Мифы и реальность "общества потребления" / В.П. Мотяшов. – М, 1977. – 64 с.
805937
  Деминцева Е.Б. Мифы и реальность африканской миграции // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 11 (676). – С. 44-48. – ISSN 0321-5075
805938
   Мифы и реальность. Зарубежное кино сегодня.. – вып. 5. – Москва : Искусство, 1976. – 292 с.
805939
   Мифы и реальность. Зарубежное кино сегодня.. – вып. 7. – Москва : Искусство, 1981. – 248 с.
805940
  Филатов Л.Г. Мифы и реальность: критика немарксист. концепций истории мордов. народа. / Л.Г. Филатов, В.А. Юрченко. – Саранск, 1989. – 237с.
805941
   Мифы и реальность: сб. ст.. – Москва, 1966. – 227 с.
805942
   Мифы и реальность: сб. ст.. – вып. 1. – Москва : Искусство, 1966. – 227 с.
805943
   Мифы и реальность: сб. ст.. – вып. 3. – Москва : Искусство, 1966. – 343 с.
805944
   Мифы и реальность: сб. ст.. – вып. 4. – Москва : Искусство, 1966. – 271 с.
805945
   Мифы и реальность: сб. ст.. – вып. 6. – Москва : Искусство, 1978. – 238с.
805946
   Мифы и сказки Австралии. – Москва, 1965. – 167с.
805947
  Бард М. Мифы и факты = Myths and facts : путеводитель по арабо-израильскому конфликту / Митчелл Бард ; [ пер. с англ. А. Курицкий ]. – Москва : Еврейское слово, 2007. – 480 с. – ISBN 9785900309436
805948
  Елена Яцунская Мифы избирательных кампаний: сравнительный анализ президентских выборов в США и Украине // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 56-67. – ISSN 1812-7126
805949
  Шваб Г. Мифы классической древности; Поход Аргонавтов / Г. Шваб ; пер. с нем. Л. Грек. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1912. – 89, [1] с. – (Универсальная библиотека ; № 662)
805950
  Лосев К.С. Мифы модернизма как основа глобальных изменений окружающей среды : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 1561-4980
805951
  Макконнелл У. Мифы мункан / У. Макконнелл. – М., 1981. – 156с.
805952
   Мифы народов мира : Энциклопедия в 2-х томах. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2 : К-Я. – 1982. – 720 с.
805953
   Мифы народов мира : Энциклопедия: В 2-х томах. – Москва : Останкино
Том 1 : А-К. – 1991. – 671с.
805954
   Мифы народов мира : Энциклопедия: В 2-х томах. – 2-е изд. – Москва : Останкино
Том 2 : К-Я. – 1992. – 719 с.
805955
   Мифы народов мира : Энциклопедия: в2-х томах. – 2-е изд. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-161-0; 5-85270-134-3
Том 1 : А-К. – 1998. – 672с.
805956
   Мифы народов мира : Энциклопедия: В 2-х томах. – 2-е изд. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-108-4; 5-85270-134-3
Том 2 : К - Я. – 1998. – 720с.
805957
   Мифы народов мира в 2-х частях. – Москва : РОСТ Скрин
ч. 1. – 1996. – 256 с.
805958
   Мифы народов мира в 2-х частях. – Москва : РОСТ Скрин
ч. 2. – 1996. – 224 с.
805959
   Мифы народов мира. Энциклопедия.В 2-х томах. – Москва : Советская энциклопедия
Т.1 : А-К. – 1980. – 672с.
805960
   Мифы народов мира: Энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1. – 1987. – 671 с.
805961
   Мифы народов мира: Энциклопедия. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2. – 1988. – 719 с.
805962
  Данько С.В. Мифы о внеземных цивилизациях и онтологическое решение парадокса Ферми / С.В. Данько, А.В. Марков // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 6. – С. 69-76. – ISSN 0235-1188


  В статье дается описание современного мира в связи с развитием технологий по созданию искусственного человека и исчезновением биологического человека. Обосновывается, что обсуждение столь судьбоносной проблемы позволительно проводить только с участием ...
805963
  Евсюков В.В. Мифы о вселенной / В.В. Евсюков. – Новосибирск : Наука, 1988. – 175с.
805964
  Гинда В. Мифы о Герое // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 10 (398). – С. 62-64


  Мифы о Степане Бандере
805965
  Евсюков В.В. Мифы о мироздании = Вселенная в религиозно-мифологических представлениях / В.В. Евсюков. – Москва : Политиздат, 1986. – 110с.
805966
  Микитинець А.Ю. Мифы о мультикультурализме (культурно­антропологический анализ) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 44-47. – ISSN 2077-1800
805967
  Ши Чуньян Мифы о происхождении Вселенной и их отражение в семантике фразеологизмов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2005. – № 2. – С.140-141. – ISSN 1684-2626
805968
  Лукин А.В. Мифы о российской политической культуре и российская история / А.В. Лукин, П.В. Лукин // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С. 56-70. – ISSN 0321-2017
805969
  Лукин А.В. Мифы о российской политической культуре и российская история / А.В. Лукин, П.В. Лукин // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 2 (110). – С.147-162. – ISSN 0321-2017
805970
  Шахнович М.И. Мифы о сотворении мира / М.И. Шахнович. – Москва, 1968. – 63с.
805971
  Шахнович М.И. Мифы о сотворении мира / М.И. Шахнович. – М, 1969. – 64с.
805972
  Римский В.Л. Мифы о Сталине и культе личности в сознании российских граждан и элиты // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – Сю 97-105. – ISSN 0869-0499
805973
  Солодовник М. Мифы о харьковчанине, расшифровавшем письмена майя // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2018. – 28 марта (№ 45). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  "В Мексике открыли памятник гениальному лингвисту Юрию Кнорозову, который разгадал древний код языка майя, не покидая СССР. Выразительный монумент изображает харизматичную личность Юрия Кнорозова. Памятник находится в городе Мерида рядом с Большим ...
805974
  Гордейчик Е. Мифы о Чернобыле, которые оказались мифами лишь 30 лет спустя / Е. Гордейчик, М. Бабенко, Д. Синяк // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 17/18 (478), 29.04.2016. – С. 28-33. – ISSN 2075-7093
805975
  Анчел Е. Мифы потрясенного сознания : [пер. с венг.] / Анчел Ева. – Москва : Пилитиздат, 1979. – 176 с. – (Критика буржуазной идеологии и ревизионизма)
805976
  Гольденберг М.А. Мифы сионизма / М.А. Гольденберг. – Кишинев, 1972. – 160с.
805977
  Денисов А.А. Мифы теории относительности / А.А. Денисов. – Вильнюс : ЛитНИИНТИ, 1989. – 52 с.
805978
  Петников Г.Н. Мифы Эллады / Г.Н. Петников. – Одесса, 1941. – 228 с.
805979
   Мифы Эллады : Для сред. и старш. шк. возраста / Сост., пересказ. Г.H.Петников. – Симферополь : Бизнес Информ, 1999. – 208 с. – ISBN 9667189406
805980
   Мифы, культы, обряды народов зарубежной Азии: сб. ст.. – М., 1986. – 254с.
805981
   Мифы, предания и легенды острова Пасхи. – М., 1978. – 382с.
805982
   Мифы, предания и сказки Западной Полинезии: Острова Самоа, Тонга, Ниуэ и Ротума. – М., 1986. – 351с.
805983
   Мифы, предания и сказки фиджийцев. – М., 1989. – 426с.
805984
   Мифы, предания, сказки хантов и манси: С хант., мансийского, нем. яз.. – М., 1990. – 568с.
805985
   Мифы, сказки, легенды Бразилии. – М., 1987. – 326с.
805986
  Стешенко И. Мих[аил] Алекс[андрович] Максимович : (К столетию годовщины его рождения) / И. Стешенко. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владиимра ; АО Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 31 с. : 1 портр. – Отд. оттиск из журнала "Киевская Старина"
805987
  Беридзе С. Миха Цхакая / С. Беридзе. – Тбилиси, 1965. – 115с.
805988
   Михаил Адольфович Минкус /1905-1963/. Каталог выставки в Центральном доме архитектора. – Киев, 1966. – 72 с.
805989
  Полонский В.П. Михаил Александрович Бакунин : жизнь, деятельность, мышление / Вячеслав Полонский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : [Государственное издательство]
Т. 1 : Бакунин-романтик. – 1925. – 472 с. – Общ. тит. лист: Бакунин. (Из истории русской интеллигентции)
805990
  Полонский В.П. Михаил Александрович Бакунин (1814-1876) / Вячеслав Полонский. – Москва : Гос. изд-во, 1920. – 168 с.
805991
  Пистолькорс А.А. Михаил Александрович Бонч-Бруевич / А.А. Пистолькорс. – М.-Л, 1956. – 33с.
805992
  Рогинский В.Ю. Михаил Александрович Бонч-Бруевич / В.Ю. Рогинский. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – 157 с.
805993
  Яремич С.Я. Михаил Александрович Врубель / С.Я. Яремич. – Москва. – 188с.
805994
   Михаил Александрович Каманин: К 50-летию со дня рождения. Кат. выст.. – Горький, 1983. – 47с.
805995
  Росина Н.Я. Михаил Александрович Мензир / Н.Я. Росина. – Л., 1985. – 223с.
805996
  Епифанова А.П. Михаил Александрович Михеев. / А.П. Епифанова. – М., 1967. – 38с.
805997
  Епифанова А.П. Михаил Александрович Павлов / А.П. Епифанова. – Москва-Ленинград, 1948. – 56с.
805998
   Михаил Александрович Шолохов. – Л, 1955. – 19с.
805999
   Михаил Александрович Шолохов. – М, 1966. – 319с.
806000
  Епифанова А.П. Михаил Алексеевич Лаврентьев. / А.П. Епифанова, В.П. Ильина. – М., 1971. – 92с.
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,