Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
801001
  Вінійчук О. "Не-божественна комедія" З. Красінського: назва і структура // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 336-342
801002
  Рябчук М. "Небіж Рільке" і "син Тараса" // Критика. – Київ, 1999. – Червень, (число 6). – С. 14-19


  Публікації присвячені Василю Стусу.
801003
  Богданець С. "Небо надто важке. Воно тисне, розтрощує ребра..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 49-52
801004
  Шафиркин В.И. "Небо" науки и небо религии. / В.И. Шафиркин. – М., 1939. – 52с.
801005
  Мудрак Л. "Небо, взяте на позиТив..."; "Поза-..."; "Ерос і Танатос"; "Черепки-в синтагму...". "На зупинці чужий чоловік..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 9-15
801006
   "Нев"януча слава. Шана Тарасу Шевченку" // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 5


  Про перше видання творів української класики в Китаї за часів незалежності України. Йдеться про видання творів Т.Г. Шевченка китайською мовою. Донедавна Кобзаря в КНР перекладали з російських джерел, і лише нещодавно Гео Баоцюань здійснив прямий ...
801007
   "Нев"януча слава. Шана Тарасу Шевченку" // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 4


  Ректор Центральної академії мистецтв КНР Фань Ді Аня відкрила виставку китайських художників у Києві - міжнародний проект, учасники якого подарували Університетові книгу з однойменною назвою під час свого візиту. Це перше видання творів української ...
801008
  Кушнир Н. "Невербальные компоненты коммуникации и их роль в речевых актах" (коммуникативная ситуація "объяснение в любви") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль несловесних засобів спілкування. Показано, що репертуар невербальних засобів у комунікативній ситуації "Освідчення в коханні" дуже різноманітний і полі функціональний. Невербальні компоненти комунікації суттєво доповнюють вербальні, а ...
801009
  Кохан Лариса "Невже село моє ще можна не любити?.." : технологічні картки на уроці розвитку зв"язного мовлення
801010
  Новокрещенов А.В. "Невидимая рука" избирательного процесса // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.29-35. – ISSN 0132-1625
801011
  Клочко Р. "Невидимий фронт": спецслужби часів Української революції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 15


  "У часи Української революції 1917–1921 років політикам доводилося вирішувати багато завдань, до яких вони просто не були готові, — з нуля створювати армію, урядові установи й грошову систему. Не обійшлося й без неодмінної ознаки будь-якої держави — ...
801012
  Висоцька Н. "Невидимий" письменник у фокусі дослідницької уваги: міжнародний симпозіум із творчості Ральфа Еллісона // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 252-255. – ISSN 0320-8370
801013
  Сідлецький "Невидимі" мінерали / Сідлецький, А.К. Ларіонов. – Київ, 1955. – 68с.
801014
  Бірмонтієне Т. "Невидимі" поправки до конституції: роль конституційного суду // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 223-238. – ISSN 2310-6158
801015
  Корнев В.И. "Невидимые" парадоксы религии и культуры / В.И. Корнев. – Москва : Знание, 1991. – 64 с. : Культура и религия ; №3
801016
  Ананьев М "Невидимый экспорт" и международные отношения / М Ананьев. – Москва, 1971. – 272с.
801017
  Ливенцев Н.М. "Невидимый" арсенал торговой войны / Н.М. Ливенцев. – М., 1980. – 216с.
801018
  Петько Л. "Невизначеність якості" з огляду на модернізацію системи освіти в Україні // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 56-62


  У статті розглядаються взаємозв"язок і взаємозалежність між державою, економікою та освітою на сучасному етапі модернізації системи освіти в Україні.
801019
  Чума Б. "Невинна жертва" Кримської війни: (1853–1856): Історія іспанського консула Ф. Бакера-і-Рібаса // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 488-520. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
801020
  Шалак О. "Невицька легенда" Я. Павличко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 187-189. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
801021
  Зуляк І. "Невідомі" сторінки підготовки Львівського собору 1946 р. (на основі архівних матеріалів) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 544-558. – ISBN 966-7379-92-11
801022
  Мельник Я. "Невідступні товариші" чи "тінь" святого письма: Іван Франко про генезу апокрифів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 3-10. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
801023
  Трембіцький А. "Невільницькі пісні" українських "остарбайтерів" Другої світової війни в записах Тетяни Тримбіцької // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 486-494
801024
  Козлов Д.Ю. "Невозможно представить, что русские так просто сдали свои необычайно прочные позиции..." // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 9-12. – ISSN 0321-0626


  Балтийский флот в кампании 1917 года.
801025
  Островський В. "Невольницькі" дієвияви Зіновія Красівського в мемуарних та усноісторичних інтерпретаціях // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 29-39
801026
  Богданова Ю. "Невпопад..." : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 108-114. – ISSN 0131-8136
801027
  Сиделковский А.Л. "Неврологическое древо" кафедры неврологии " 1 КМАПО / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 4 (648). – С. 19
801028
  Харламова Татьяна "Невский" берег Черного моря : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 67
801029
  Савенко А. "Невтомне колесо людської долі": "Еротокрит" - поема національного самопізнання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 квітня (№ 16). – С. 11


  Вихід у світ книжки Віцендзоса Корнароса "Еротокрит" у перекладі з грецької Василя Степаненка (Київ: Веселка, 2016).
801030
  Порус В.Н. "Негативная онтология" Н.А. Бердяева и А.Н. Чанышева: социально-эпистемологическая ретроспекция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 74-84. – ISSN 0042-8744
801031
  Порус В.Н. "Негативная онтология" Н.А. Бердяева и А.Н. Чанышева: социально-эпистемологическая ретроспекция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 106-117. – ISSN 0042-8744
801032
  Кавафіс К.П. [Невидані вірші / К.П. Кавафіс ; передмова: Вірон Леондаріс. – Афіни : Іпсилон ; Вівліа, 1990. – 129, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
801033
  Шишков Ю. «Невозможное триединство» в эпоху финансовой глобализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
801034
  Попова Т.Г. Небесный покровитель космонавтов, или Что такое лествица // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 11. – С. 22-26. – ISSN 2073-9702


  Работа посвящена жизнеописанию святого покровителя летчиков и космонавтов, византийского писателя Иоанна Синайского, автора чрезвычайно популярной в Средние века книги, получившей в славянских рукописях название "Лествица".
801035
  Задереев С.К. Небесный посланник / С.К. Задереев. – М., 1991. – 270с.
801036
  Оболенский Александр Небесный тихоход // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 6-8
801037
  Балков К. Небесный хворост : проза: рассказы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 9. – С. 85-108. – ISSN 0131-2332
801038
   Небесный хоровод. – М., 1991. – 29с.
801039
  Старделов Г. Небиднината : Поезиjата и поетското искуство на Ацо Шопов / Г. Старделов. – Скопjе : Матица македонска, 2000. – 310с. – ISBN 9989-48-016-8
801040
  Доронина Р.И. Небит-Даг-оазис Кара-Кумов / Р.И. Доронина. – М., 1972. – 87с.
801041
  Кербабаев Б.М. Небит-Даг : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва, 1959. – 470 с.
801042
  Кербабаев Б.М. Небит-Даг : Роман / Б.М. Кербабаев. – Москва : Профиздат, 1972. – 431 с.
801043
  Кербабаев Б.М. Небит-Даг : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва : Известия, 1982. – 446 с.
801044
  Будзиновський В. Небіжчик - ходить : історичне оповідання / В. Будзиновський. – Львів : Накладом автора ; [Друк. Ставропігіського ін-ту у Львові], 1924. – 78 с. стп.
801045
  Прилуцький В.І. Небільшовицькі молодіжни об"єднання в УСРР в 20-ті роки : історичні зошити / В.І. Прилуцький; АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1993. – 58 с. – ISBN 5-7702-0587-3
801046
  Кербабаєв Б.М. Небіт-Даг : роман / Б.М. Кербабаєв. – Київ : Дніпро, 1968. – 432 с.
801047
  Бахадова Е.В. Неблагополучная семья как фактор формирования девиантного поведения детей // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.37-51. – ISSN 0042-8841
801048
   Неблагоприятные гидрологические процессы в Молдавии.. – Кишинев, 1988. – 68с.
801049
  Дудин Ю.В. Неближний путь / Ю.В. Дудин. – Москва, 1977. – 96с.
801050
  Дудко А.Л. Неблокирующие коммутационные схемы / А.Л. Дудко. – Москва, 1990. – 67 с.
801051
  Нигматуллина К.С. Неблюдение общего содержания озона и атмосферного аэрозоля по ослаблению солнечного излучения в дидимой области спектра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нигматуллина К.С. ; МГУ. – Москва, 1971. – 10 с.
801052
   Небо - Земля.. – М., 1964. – 32с.
801053
  Маккейб Ю. Небо - рядом // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 168-194. – ISSN 1130-6545
801054
  Синельников Л.І. Небо / Л.І. Синельников. – М., 1961. – 22с.
801055
  Перовский Н.М. Небо / Н.М. Перовский. – М., 1965. – 96с.
801056
  Мамедзаде С. Небо / С. Мамедзаде. – Баку, 1966. – 79с.
801057
  Мурашкин М.Г. Небо / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Свидлер А.Л., 2014. – 215 с. : ил. – ISBN 978-617-627-071-3
801058
  Степула Н. Небо (не) сповідане. Все (і) ніщо : роман-андрогін / Надія Степула ; [худож. оформ. І. Женченко]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 299, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-85-5
801059
  Кардек А. Небо (Рай) и Ад. / А. Кардек. – Ростов -на-Дону
2. – 1995. – 448 с.
801060
  Антошкин Е.А. Небо августа / Е.А. Антошкин. – Москва, 1981. – 127с.
801061
  Чайковская О.Г. Небо Аустерлица / О.Г. Чайковская. – М., 1976. – 72с.
801062
  Віта В. Небо без жайворів / В. Віта. – Київ, 1995. – 165с.
801063
  Пугач А.Ф. Небо без чудес / А.Ф. Пугач, К.И. Чурюмов. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 228 с.
801064
  Рыбас Т.М. Небо будет ясным / Т.М. Рыбас. – К., 1962. – 349с.
801065
  Штейн А.П. Небо в алмазах / А.П. Штейн. – М., 1976. – 407с.
801066
  Феденьов Р.К. Небо в алмазах / Р.К. Феденьов. – К., 1978. – 70с.
801067
  Штейн А.П. Небо в алмазах / А.П. Штейн. – М., 1981. – 397с.
801068
  Хаким С. Небо в глазах : стихи и поэмы / С. Хаким; пер. с татар. Р.Морана. – Казань : Таткнигоиздат, 1966. – 152 с.
801069
  Яровий О. Небо в нетрях / О. Яровий. – К., 1995. – 87с.
801070
  Борискин Н.М. Небо в огне / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1965. – 236с.
801071
  Парандовский Я. Небо в огне / Я. Парандовский. – М., 1969. – 271с.
801072
  Тихомолов Борис Ермилович Небо в огне / Тихомолов Борис Ермилович. – Москва : Воениздат, 1970. – 303с.
801073
  Тихомолов Борис Ермилович Небо в огне / Тихомолов Борис Ермилович. – Краснодар : Кн.изд., 1970. – 344с.
801074
  Тихомолов Борис Ермилович Небо в огне / Тихомолов Борис Ермилович. – Краснодар : Кн.изд., 1973. – 386с.
801075
   Небо в огне.. – Днепропетровск, 1985. – 189с.
801076
  Панов В.М. Небо в пригоршнях. / В.М. Панов. – Йошкар-Ола, 1969. – 88с.
801077
  Кондырев Л.Н. Небо в реке / Л.Н. Кондырев. – М, 1960. – 293с.
801078
  Амнуэль П.Р. Небо в рентгеновских лучах / П.Р. Амнуэль. – Москва : Наука, 1984. – 223 с.
801079
  Стеценко Наталія Небо в янтарі : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 20-23. – ISSN 0868-4790
801080
  Фучеджиев Д. Небо Велеки / Д. Фучеджиев. – М, 1966. – 270с.
801081
  Покришкін О.І. Небо війни / О.І. Покришкін. – Київ, 1965. – 279с.
801082
  Покришкін О.І. Небо війни. / О.І. Покришкін. – К, 1967. – 264с.
801083
  Покришкін О.І. Небо війни. / О.І. Покришкін. – К, 1978. – 468с.
801084
  Покришкін О.І. Небо війни. / О.І. Покришкін. – К, 1981. – 494с.
801085
  Покришкін О. Небо війни. / О. Покришкін. – К, 1982. – 494с.
801086
  Покришкін О.І. Небо війни. / О.І. Покришкін. – К, 1988. – 458с.
801087
   Небо возвращается на землю.. – Кишинев, 1962. – 82с.
801088
  Покрышкин А.И. Небо войны / А.И. Покрышкин. – 5-е изд. – Москва : Военное издательство, 1975. – 470 с.
801089
  Покрышкин А.И. Небо войны / А.И. Покрышкин. – Новосибирск : Новосибирскон книжное, 1988. – 446 с.
801090
  Покрышкин А.И. Небо войны. / А.И. Покрышкин. – М, 1966. – 455с.
801091
  Андреев Е.Н. Небо вокрег меня / Е.Н. Андреев. – Москва, 1983. – 70с.
801092
  Кондрашов Василий Небо выбирает нас / Кондрашов Василий. – М, 1983. – 90с.
801093
  Кешелава Б. Небо высокое / Б. Кешелава. – Тбилиси, 1971. – 183с.
801094
  Румянцев Б.П. Небо героев. / Б.П. Румянцев. – Ярославль, 1979. – 254с.
801095
   Небо глазами роботов : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 26-34
801096
  Уханов И.С. Небо детства / И.С. Уханов. – Челябинск, 1971. – 207с.
801097
  Михайлова Наталия Небо для вільних : Україна чудес / Михайлова Наталия, Петровська Світлана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 134-137 : Фото
801098
  Сухачев М.П. Небо для смелых / М.П. Сухачев. – М., 1979. – 255с.
801099
  Нечай М.П. Небо душі твоєї / М.П. Нечай. – Київ, 1963. – 531с.
801100
  Нечай М.П. Небо душі твоєї / М.П. Нечай. – 2-е перероб. вид. – К., 1969. – 391с.
801101
  Идашкин Ю.В. Небо его мечты: о Главном маршале авиации А.Е. Голованове / Ю.В. Идашкин. – М., 1986. – 122с.
801102
  Минчковский А.М. Небо за стеклами: Четыре повести. / А.М. Минчковский. – Л., 1976. – 559с.
801103
  Тихомиров Вениамин Васильевич Небо закрыто льдами / Тихомиров Вениамин Васильевич. – М. : Мол. гвардия, 1965. – 110с.
801104
  Плоткін Г.Д. Небо залишається з нами : п"єса / Г.Д. Плоткін. – Київ : Мистецтво, 1982. – 62 с.
801105
  Томилин А.Н. Небо Земли : очерки по истории астрономии / А.Н. Томилин. – Ленинград : Детская литература, 1974. – 334 с.
801106
  Милявский А.И. Небо зовет. / А.И. Милявский. – К, 1979. – 155с.
801107
  Мериме П. Небо и ад / П. Мериме. – М., 1956. – 27с.
801108
  Броунов П.И. Небо и воздух / П.И. Броунов, проф. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 57, [3] с. : с черт. – (Научно-популярная библиотека ; № 39)
801109
  Лункевич В.В. Небо и звезды / В.В. Лункевич. – 8-е изд., просмотр. – Ленинград : Начатки знаний, 1924. – 79 с.
801110
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – Л., 1949. – 792с.
801111
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – Л., 1949. – 552с.
801112
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – Л., 1952. – 672с.
801113
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – Л., 1953. – 633с.
801114
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – М., 1954. – 420с.
801115
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – М., 1963. – 412с.
801116
  Лурье Н.Г. Небо и земля / Н.Г. Лурье. – Москва, 1965. – 308 с.
801117
  Саянов В.М. Небо и земля : Роман / В.М. Саянов. – Ленинград : Художественная литература, 1974. – 695с.
801118
  Саянов В.М. Небо и земля / В.М. Саянов. – М., 1986. – 667с.
801119
  Криванчиков Н.Г. Небо и море. Книга стихотворений. / Н.Г. Криванчиков. – М., 1958. – 247с.
801120
  Шишаков В.А. Небо и небесные явления / В.А. Шишаков. – Москва, 1951. – 393 с.
801121
  Шишаков В.А. Небо и небесные явления / В.А. Шишаков. – Москва : Воениздат, 1951. – 393 с.
801122
  Шишаков В.А. Небо и небесные явления (Мироведение в самом сжатом очерке) / В.А. Шишаков. – Москва : Издание московского планетария, 1940. – 393 с.
801123
  Черкесов В.Н. Небо и поле / В.Н. Черкесов. – Благовещенск, 1982. – 55с.
801124
  Ворожейкин А.В. Небо истребителя / А.В. Ворожейкин. – Москва, 1991. – 302с.
801125
  Всехсвятський С.К. Небо і земля / С.К. Всехсвятський. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 100с.


  Особливо докладно у брошурі висвітлюются вивчення активності хвостатих світил, що пов"язані з дією на кометні льди корпускулярних потоків і ультрофіолетової радіації Сонця.
801126
  Всехсвятський С. Небо і земля / С. Всехсвятський, В. Бондарчук. – Київ : Радянська Україна, 1946. – 100с.
801127
  Андрухович Ю.І. Небо і площі : поезії / Ю.І. Андрухович. – Київ, 1985. – 79 с.
801128
  Мілевський Ф.Ц. Небо криничара. / Ф.Ц. Мілевський. – К., 1973. – 52с.
801129
  Панченко В. Небо Левка Мацієвича : нарис / Володимир Панченко. – Київ : Пульсари, 2009. – 52 с. – ISBN 978-966-2171-58-7
801130
  Панченко Володимир Небо Левка Мацієвича // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-46
801131
   Небо любви: Из средневек. инд. поэз.. – М., 1980. – 98с.
801132
  Малышева Т.П. Небо любит крылатых: Повесть. / Т.П. Малышева. – Грозный, 1982. – 119с.
801133
  Малышева Т.П. Небо любит крылатых: Повесть. / Т.П. Малышева. – Грозный, 1990. – 189с.
801134
  Аматуни П.Г. Небо людей / П.Г. Аматуни. – Ростов-на-Дону, 1981. – 191с.
801135
  Балков К.Н. Небо моего детства : кн. рассказов / К.Н. Балков. – Москва : Современник, 1985. – 224 с.
801136
  Смирнов Б.А. Небо моей молодости / Б.А. Смирнов. – Москва, 1990. – 318 с.
801137
  Алешко А.А. Небо на замке : повести ; [пер. с белорус] / А. А. Алешко ; [худож. П. В. Калинин]. – Минск : Мастац. літ., 1982. – 351 с. : ил.
801138
  Гречгоровиус Э Небо на замле / Э Гречгоровиус, 1908. – с.
801139
  Сагач Г.М. Небо на землі: сім днів на святій землі / Г.М. Сагач. – Київ : Криниця, 2000. – 64с. – ISBN 966-7575-15-2
801140
  Макеев В.С. Небо на плечах / В.С. Макеев. – Волгоград, 1966. – 63с.
801141
  Макеев В.С. Небо на плечах / В.С. Макеев. – Волгоград, 1966. – 63с.
801142
  Субботина Н.В. Небо на плечах. / Н.В. Субботина. – М., 1982. – 28с.
801143
   Небо над Байкалом: РАссказы. – М., 1986. – 159с.
801144
  Братан М. Небо над долиной : стихи, поэма / М. Братан. – Москва : Советский писатель, 1985. – 111 с.
801145
  Михайлик Ю.Н. Небо над облаками. / Ю.Н. Михайлик. – Одесса, 1968. – 87с.
801146
  Брунамонтини Д. Небо над трибунами / Д. Брунамонтини. – Москва, 1971. – 112с.
801147
  Береговой Г.Т. Небо начинается на земле / Г.Т. Береговой. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 256с.
801148
  Водопьянов М.В. Небо начинается с земли / М.В. Водопьянов. – Москва, 1976. – 413с.
801149
  Власов Д.П. Небо начинается с земли / Д.П. Власов. – Москва, 1989. – 343с.
801150
  Климишин І.А. Небо нашої планети / І.А. Климишин. – Львів, 1979. – 204с.
801151
  Любимов Л Небо не слишком высоко / Л Любимов. – М., 1970. – 223с.
801152
  Любимов Л Небо не слишком высоко / Л Любимов. – 2-е изд. – М., 1979. – 223с.
801153
  Череватенко А.Т. Небо Одессы, 1941-й. / А.Т. Череватенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1978. – 176с.
801154
  Силаков А.С. Небо остается голубым / А.С. Силаков. – М., 1966. – 116с.
801155
  Чечнева М.П. Небо остается нашим / М.П. Чечнева. – М, 1970. – 238с.
801156
  Чечнева М.П. Небо остается нашим / М.П. Чечнева. – 2-е изд. – М, 1976. – 238с.
801157
  Ковалев В.Д. Небо остается синим / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1961. – 104с.
801158
  Сенэш Л. Небо остается синим. / Л. Сенэш. – М., 1965. – 296с.
801159
  Клименко Е.М. Небо остается со мною. / Е.М. Клименко. – Донецк, 1967. – 171с.
801160
  Изюмский Б.В. Небо остаётся... / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1982. – 272с.
801161
  Изюмский Б.В. Небо остаётся... / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство
2. – 1984. – 190 с.
801162
   Небо падає.. – К., 1958. – 155с.
801163
  Жмудовська О. Небо падає. Спроба жити опісля // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 10


  Документальний фільм режисера Володимира Тихого "Небо падає. Три місяці з життя Устима Голоднюка."
801164
  Парандовський Я. Небо пломеніє / Я. Парандовський. – Львів, 1978. – 250с.
801165
  Кашицын Вячеслав Небо подземелья : роман // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 1 (636). – С. 15-49. – ISSN 0132-2036
801166
  Михайлов П.М. Небо покоряется сильным / П.М. Михайлов. – М., 1984. – 111с.
801167
  Мейлахс М.Г. Небо полно неожиданностей / М.Г. Мейлахс. – М., 1979. – 96с.
801168
  Казаков В. Небо помнит... / В. Казаков. – Москва, 1988. – 253 с.
801169
  Сералиев Н. Небо после дождя : повести / Насредин Сералиев; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1980. – 134 с.
801170
  Береговий Г.Т. Небо починається на землі / Георгій Береговий ; Перекл. з рос.: В. Салата, Г. Липська. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1978. – 240 с. : іл.
801171
  Цюпа Небо прагне спокою / Цюпа, І. – Київ, 1978. – 175с.
801172
  Кирия Ш.Н. Небо принадлежит звездам / Ш.Н. Кирия. – Тбилиси, 1981. – 171с.
801173
  Альорж А. Небо проти землі : [фантастика] / Анрі Альорж : Держвидав України. – 160 с. – Кн. без тит. стор., не вказан рік, та місце видання
801174
  Дубов Н.И. Небо с овчинку / Н.И. Дубов. – М, 1976. – 191с.
801175
  Пухов В.А. Небо свободы: Повесть. / В.А. Пухов. – Тула, 1989. – 334с.
801176
  Ващенко О.Н. Небо сквозь травы / О.Н. Ващенко. – Тула, 1968. – 56с.
801177
  Годжа Ф. Небо смотрит в море : Стихотворения, поэмы / Ф. Годжа; пер. с азерб. – Москва : Художественная литература, 1982. – 176 с.
801178
  Драгомощенко А.Т. Небо соответствий: Стихи. / А.Т. Драгомощенко. – Л., 1990. – 69с.
801179
  Михаленко К.Ф. Небо стоит верности / К.Ф. Михаленко. – М., 1981. – 127с.
801180
  Кабул Н. Небо твоего детства : повести и рассказы / Н. Кабул; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1982. – 288 с.
801181
  Перебийніс П.М. Небо твоє і земля : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Молодь, 1979. – 112 с.
801182
  Бородулин Р. Небо твоих очей : стихи и поэма / Р. Бородулин; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 87 с.
801183
  Ткач М.М. Небо твоїх очей : поезії / М.М. Ткач. – Київ, 1982. – 98 с.
801184
   Небо України : Поетична антологія. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-076-5
Кн.1. – 2001. – 479с.
801185
  Минчковский А.М. Небо утром и вечером. / А.М. Минчковский. – М.Л., 1962. – 304с.
801186
  Белостоцкий Ю.В. Небо хранит тайну / Ю.В. Белостоцкий. – Казань, 1972. – 208с.
801187
  Чандар К. Небо ясное / К. Чандар. – М, 1960. – 79с.
801188
  Образцов Э.Д. Небо, дом мой. / Э.Д. Образцов. – Тула, 1966. – 142с.
801189
  Ленцов В.А. Небо, дома и мы / В.А. Ленцов. – К, 1962. – 163с.
801190
  Френкель И.Л. Небо, море, земля / И.Л. Френкель. – Москва, 1961. – 199с.
801191
   Небо, наука, поэзия. – Москва, 1992. – 207 с.
801192
  Миллер Л. Небо, небо : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 114-116. – ISSN 0130-7673
801193
  Шимкус Владас Небо, опустись на землю. / Шимкус Владас. – М., 1990. – 141с.
801194
  Баклан А.Я. Небо, прошитое трассами / А.Я. Баклан. – Л., 1987. – 126с.
801195
  Синиченко О. Небо, світила і світло в Шевченковій поезії
801196
  Синиченко О. Небо, світило і світило в Шевченковій поезії : Уроки української лексики
801197
  Колесников Л.П. Небо. / Л.П. Колесников. – 2-е изд. – Волгоград, 1969. – 207с.
801198
  Арзуманян А.М. Небо. Звезды. Вселенная: О В.А. Амбарцумяне / А.М. Арзуманян. – Москва : Политиздат, 1987. – 122 с.
801199
  Стус В. Небо. Кручі. Провалля. Вода : [вірші, переклади, статті, листи] / Василь Стус ; [упоряд. Д. Стуса ; худож. оформ. М. Мороз]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 408, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-679-180-5
801200
  Колесников Л.П. Небо: Роман, повести. / Л.П. Колесников. – Волгоград, 1984. – 334с.
801201
  Красинский З. Небожественная комедия : [Пьеса] / З. Красинский ; Пер. и вступ. ст. А. Курсинского. – Москва : Скорпион ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1906. – [5], 102 с., 1 л. портр. – Апофеоз личности: (По поводу поэмы Красинского "Небожественная комедия": Вступ. ст.) / А. Курсинский, с. 1-24


  В РГБ есть электронный ресурс
801202
  Винонен Р.И. Небозеро / Р.И. Винонен. – Москва, 1977. – 127с.
801203
  Рудой А.И. Неболение / Анатолий Рудой. – Киев : Освита Украины, 2011. – 327, [1] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 326. – ISBN 978-966-188-251-4
801204
  Варпаховский Н. Небольшие заметки по ихтиологической фауне России. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1889. – С. 235-241. – Отд.отт. из : "Вестник Рыбпромышленности", № 6-7, 1889 г.
801205
  Варпаховский Н. Небольшие заметки по ихтиологической фауне России. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1889. – С. 250-255. – Отд.отт. из : "Вестник Рыбпромышленности", № 8, 1889 г.
801206
  Антонов С.П. Небольшие повести / С.П. Антонов. – Москва, 1976. – 256с.
801207
  Шаталова И. Небольшое путешествие на "большой север" Чили // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 38. – С. 22-27. – ISSN 0234-1670
801208
  Иванов С. Небольшое рассуждение об универсалиях, демократии и реакционности сталинской культуры // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 59-83. – ISSN 1992-5557
801209
  Трихманенко В.Ф. Небом крещенные / В.Ф. Трихманенко. – М, 1969. – 368с.
801210
  Трихманенко В.Ф. Небом крещенные / В.Ф. Трихманенко. – Минск, 1976. – 271с.
801211
  Панченко П.Е. Небосклоны : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1966. – 131 с.
801212
  Васильев Г.В. Небоскреб в разрезе / Г.В. Васильев. – Москва, 1970. – 144с.
801213
  Пучков А. Небоскреб как расшевеление окоченевшей традиции // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 233-238. – ISBN 978-966-8917-14-1
801214
  Исиналиев М.И. Небоскреб на Ист-Ривер / М.И. Исиналиев. – Алма-Ата, 1987. – 108 с.
801215
  Лаптухин В.В. Небоскребы над лагуной. / В.В. Лаптухин. – М., 1987. – 171с.
801216
  Бакуменко Д.О. Небояни : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ, 1987. – 93 с.
801217
  Ахонина В.С. Небраска : Штат кукурузников // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – С. 117-124. – ISSN 0321-2068
801218
   Небу жарко.. – Симферополь, 1964. – 104с.
801219
  Кирчів Р. Небуденна постать української культури (Степан Щурат) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 127-129. – ISSN 0868-4790
801220
  Думанський В. Небуденний митець Михайло Чхан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  Про одного з найпомітніших поетів Придніпров"я 1960-1970 років.
801221
  Раш К.Б. Небываемое бывает: сб. / К.Б. Раш. – Москва : Военное издательство, 1990. – 238с. – ISBN 5-203-00915-5
801222
  Нестлингер К. Небывалая игра; Долой огуречного короля: Поести: Для мл. шк. возраста / К. Нестлингер. – Минск, 1990. – 220с.
801223
  Алексеев С.П. Небывалое бывает / С.П. Алексеев. – Москва : Детская литература, 1980. – 607 с.
801224
  Ионов Г.А. Небывалое бывало. / Г.А. Ионов. – М., 1989. – 166с.
801225
   Небывалый рост авиаперевозок // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 8 : табл.
801226
  Булавко В. Нев"януча краса вірності // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 480. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  До 80-річчя письменника Олеся Гончара професор М. Наєнко видав невелике літературознавче есе "Спогад про Красу вірності". У ньому автор розповідає про свіої зустрічі й розмови з Олесем Гончарем.
801227
  Каверіна Л.К. Нев"януча молодість Бетховена / Л.К. Каверіна. – Київ, 1970. – 28 с.
801228
   Нев"януча слава. Шана Тарасу Шевченку : [матеріали виставки, 11-26 трав. 2016 р., Київ] / голов. уклад. Алан Юй. – [Б. м. : б. в.], 2016. – 118, [74] c. : кольор. іл., репрод., портр. – У кн. також: Кобзар: антологія поезія Т. Шевченка / пер. на кит. Ге Баоцюань. - Кн. у суперобкл.- Текст та підписи до іл. парал. кит., укр. – ISBN 978-988-14059-3-7
801229
  Бойко О. Нев"янучий сад поезій Ліни Костенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 16-20. – ISSN 0130-5263
801230
  Рева Л. Нев"янучої сили слово: князі Острозькі. Перше національне відродження України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 42-45. – ISSN 2076-9326


  26 травня 2017 року на базі центральної районної бібліотеки у місті проводилася Всеукраїнська науково-практична конференція "Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність".
801231
  Кентій А. Невiдомий лист Симона Петлюри // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 142-146


  Пiд час наукового опрацювання в Цeнтральному дeржавному арxiвi громадськиx об"єднань України частини матeрiалiв т.зв. Празького арxiву сeрeд особистиx докумeнтiв вiдомого українського дeржавного й громадського дiяча, вчeного K.Mацiєвича виявлeно ...
801232
   Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 1955-. – ISSN 0130741-Х
№ 7. – 2002
801233
   Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 1955-. – ISSN 0130741-Х
№ 8. – 2002
801234
   Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 1955-. – ISSN 0130741-Х
№ 9. – 2002
801235
   Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 1955-. – ISSN 0130741-Х
№ 10. – 2002
801236
   Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 1955-. – ISSN 0130741-Х
№ 11. – 2002
801237
   Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 1955-. – ISSN 0130741-Х
№ 12. – 2002
801238
  Королев Н.И. Неварсикй язык / Н.И. Королев. – М, 1989. – 130с.
801239
  Десятерик Л. Невбите відродження / Л. Десятерик, Л. Якимчук, Т. Томенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 30


  В український прокат вийшов документально-історичний фільм "Будинок "Слово".
801240
  Хижняк А.Ф. Невгамовна : повість / А.Ф. Хижняк. – Київ : Молодь, 1961. – 343 с.
801241
  Вілкс Е.М. Невгамовна / Е.М. Вілкс. – Київ, 1965. – 75с.
801242
  Корнющенко І.П. Невгамовний щем / І.П. Корнющенко. – Суми : Мрія-1, 1996. – 150 с.
801243
  Маринат О.Р. Невгамонна дівчина / О.Р. Маринат. – Київ, 1962. – 310с.
801244
  Чегорка П. Невгамонний газетяр-краєзнавець-письменник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 13


  Костянтин Сушко не повторився у жодній зі своїх майже 30 книжок.
801245
  Гете И.В. Невгасима любов / И.В. Гете. – К., 1997. – 476с.
801246
  Гете Й.В. Невгасима любов : Вибр. поезії / Й.В. Гете. – Київ : Академія, 1997. – 480 с. – ISBN 9665800043
801247
   Невгасиме полум"я.. – Київ, 1982. – 176с.
801248
   Невгасиме світло Перемоги.. – К., 1976. – 143с.
801249
  Серебрякова Г.Й. Невгасиме світло. / Г.Й. Серебрякова. – К, 1974. – 384с.
801250
  Шульга П. Невгасимий смолоскип : короткий нарис з історії "Просвіти" - до 130-річчя / Петро Шульга, Сергій Зворський. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 72, [2] с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-12-6
801251
  Хоросницька М.В. Невгомонність : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1984. – 95 с.
801252
  Горєлов В.І. Невдала операція військ Південно-Західного напряму під Харковим навесні 1942 року // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 35-50. – ISBN 978-966-524-029
801253
  Памбухчян Ш. Невдала співучасть у злочині: поняття та кваліфікація // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 418-419. – ISBN 978-617-7069-15-6
801254
  Стрілець В. Невдала спроба "українізації" уряду (позиція Української партії соціалістів-федералістів у перші дні Української Держави гетьмана П. Скоропадського) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 99-109. – ISBN 978-966-02-5322-3
801255
  Шугальова І. Невдала спроба реформ православної церкви в новітню добу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 262-267. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6


  У статті досліджується специфіка взаємин православного духовенства в еміграції.
801256
  Іванець А. Невдала спроба творення "уряду України" під патронатом білих // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 91-94
801257
  Іванець А. Невдала спроба творення "уряду України" під патронатом білих // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 143-148
801258
  Немирович І.О. Невдале залицяння / І.О. Немирович. – Київ, 1978. – 112 с.
801259
  Фомюк Г.А. Невдале подружнє життя: теоретичні та практичні аспекти психологічного діагностування і консультування / Г.А. Фомюк, О.А. Кудіна. – Київ : Оріяни, 2004. – 144 с. – ISBN 966-8305-20-5
801260
  Панов Б.К. Невдалеке от дороги. / Б.К. Панов. – Тамбов, 1963. – 23с.
801261
  Бехер У. Невдовзі після четвертої : роман / У. Бехер; Пер. з нім. Н. Фірсель. – Київ : Молодь, 1972. – 135 с.
801262
  Цвеленьев Максимилиан Неведомая дуга // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 98-105 : фото
801263
  Сафонов В.А. Неведомая фреска / В.А. Сафонов. – М., 1967. – 255с.
801264
  Фламмарион К. Неведомое / К. Фламмарион, 1901
801265
  Семенов Н.Н. Неведомое на вашу долю / Н.Н. Семенов, И.В. Петрянов. – М., 1974. – 96с.
801266
  Марголит Е. Неведомому богу = Сопротивление. Киноверсия Марка Донского // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 9. – С. 89-97. – ISSN 0130-6405


  О сов. кинорежиссере Сергее Донском: нар. артист СССР (1966); Герой Соц. Труда (1971), лауреат трёх Сталинских (1941, 1946, 1948) и Гос. премии СССР (1968). Член ВКП(б) с 1945 г.
801267
  Баландин Р.К. Неведомые земли : среди тундр и пустынь, болот и гор / Р.К. Баландин. – Москва : Мысль, 1980. – 221с.
801268
  Хенниг Р. Неведомые земли. / Р. Хенниг. – М.
1. – 1961. – 515с.
801269
  Хенниг Р. Неведомые земли. / Р. Хенниг. – М.
2. – 1961. – 518с.
801270
  Хенниг Р. Неведомые земли. / Р. Хенниг. – М.
3. – 1962. – 471с.
801271
  Хенниг Р. Неведомые земли. / Р. Хенниг. – М.
4. – 1963. – 547с.
801272
  Хаггард Г.Р. Неведомые силы. Чудовище. Дитя из слоновой кости. Аллан Кватерман : романы : [ пер. с англ. ] / Г.Р. Хаггард. – Санкт-Петербург : Тайм-Аут при ФМБ Пирал, 1992. – 544 с. – (Мастера приключенского жанра). – ISBN 5-85990-027-9
801273
  Мальцев О.М. Неведомый Колодезь / О.М. Мальцев. – М., 1970. – 224с.
801274
  Потапов Р.Л. Неведомый Памир / Р.Л. Потапов. – М., 1970. – 216с.
801275
  Левушкин А.И. Неведомый праздник / А.И. Левушкин. – М, 1969. – 96с.
801276
  Бальзак Оноре де Неведомый шедевр / Бальзак ; Вступ. статья Валерия Брюсова, пер. с фр. И. М. Брюсовой. – Москва : Альциона, 1918. – 46 с.
801277
  Бальзак Оноре де Неведомый шедевр : [пер. с фр.] / Оноре де Бальзак. – Москва : Наука, 1966. – 236 с. – (Литературные памятники)
801278
   Неведомый шедевр : Рассказы французских писателей XIX века. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 446с. – (Библиотека юношества)
801279
  Юргенсон П.Б. Неведомыми тропами Сибири / П.Б. Юргенсон. – Москва : Мысль, 1964. – 47с. – (Замечательные географы и путешественники)
801280
  Полторацкий В.В. Невелик-городок. / В.В. Полторацкий. – М., 1971. – 88с.
801281
  Кашаускас Р. Невелики наши грехи : роман и повести / Р. Кашаускас; пер. с литов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 380 с.
801282
  Підмогильний В.П. Невеличка драма : роман на одну частину. / Валер"ян Підмогильний. – Київ : Знання, 2014. – 294, [2] с. – Сер. засн. в 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0204-3
801283
  Култаєва М. Невеличка екскурсія по філософських ландшафтах Петера Слотердайка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 3. – С. 20-40. – ISSN 0235-7941
801284
  Кличков А.Н. Невеличкі байки / А.Н. Кличков. – К., 1960. – 31с.
801285
  Добоні М. Невеличкі драми (мініатюри з реального життя); Кінець // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 144-153
801286
  Мовсисян Г.О. Невеллистическое творчество Бузурга Алави (1930-1952) : Автореф... канд. филолог.наук: / Мовсисян Г.О.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 17л.
801287
  Михайловска Е. Невена Коканова / Е. Михайловска. – Москва : Искусство, 1974. – 111 с.
801288
  Калиничев С.С. Невенчанная губерния / С.С. Калиничев. – К : Радянський письменник, 1988. – 390 с.
801289
  Калиничев С.С. Невенчанная губерния / С.С. Калиничев. – К : Дніпро, 1991. – 574 с.
801290
  Сєрякова І.І. Невербалістика: основні напрями дослідження // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 325-332. – Бібліогр.: Літ.: с. 324; 4 п.


  Стаття висвітлює роль невербалістики в антропологічній парадигмі лінгвістики та описує основні сучасні напрями досліджень у цій галузі: когнітивно-комунікативний, функціональний, комунікативно--культурологічний та номінативно-прагматичний ...
801291
  Даниленко С.І. Невербальна комунікація як інструмент побудови іміджу політичного лідера / С.І. Даниленко, Н. Сидорук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 77-79
801292
  Гавриш М. Невербальна поведінка в ситуаціях соціального і ситуативного домінування // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 208-214. – Бібліогр.: С. 212; 18 назв


  Досліджено роль невербальніх компонентів комунікації в асиметричних ситуаціях спілкування. Проаналізовано стратегію невербальної поведінки ситуативно домінантних комунікантів, яка допомагає їм заволодіти ініціативою в розмові. Висновки засвідчують про ...
801293
  Исолахти Н.Б. Невербальная точность устного перевода: трансформации невербальных эмотивных маркеров в процессе последовательного перевода / Н.Б. Исолахти, М.Н. Михайлов, А.В. Зеленин // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 19-41. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
801294
  Малиновська Н.Л. Невербальне спілкування журналіста в кадрі при веденні випусків новин // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 5-6


  Розглядається питання використання вітчизняними журналістами мови тіла. Аналізується дисбаланс вербальної та невербальної мови ведучих. Досліджується залежність міміки, жестів, пози в кадрі від характеру журналіста. It considers the question how ...
801295
  Моргунова Н.С. Невербальний аспект педагогічного спілкування у контексті міжкультурної комунікації // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 3-11. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
801296
  Фоменко О.С. Невербальні аспекти процесу комунікації (на матеріалі програми ВВС "Hard Talk") / О.С. Фоменко, М.В. Крижановська // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 227-231. – ISBN 966-581-295-5
801297
  Крижановська М.В. Невербальні елементи комунікації як складові комунікативної компетенції у дискурсі телеінтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 275-285. – ISBN 966-581-388-9
801298
  Хрушкова О.А. Невербальні елементи рекламних текстів // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 230-241. – ISSN 2313-4437
801299
  Сокіл В. Невербальні засоби вираження в наративах про голодомор // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 380-390. – ISSN 1028-5091
801300
  Скрипник Ю.Д. Невербальні засоби вираження ввічливості в корейській мові // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С.138-144. – ISSN 1608-0599
801301
  Яворська А. Невербальні засоби вираження незадоволення та гніву у сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 53-61. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
801302
  Чемеринська І. Невербальні засоби вираження подяки в англомовній комунікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 79-85. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
801303
  Якименко М.Р. Невербальні засоби впливу в публічному виступі Ліни Костенко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 149-157
801304
  Данилюк С.С. Невербальні засоби комунікації в англомовних електронних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 121-134. – ISBN 966-581-481-8
801305
  Гончар К.Л. Невербальні засоби комунікації на позначення вихваляння // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 392-395. – Бібліогр.: Літ.: с. 394-395; 11 +11 назв. – ISSN 1729-360Х
801306
  Дьяконова І.Л. Невербальні засоби комунікації у жіночому флірті (на прикладі комунікації в англомовному середовищі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 145-149. – ISBN 966-581-481-8
801307
  Козловський С. Невербальні засоби пілкування у фразеології польської та української мови // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С. 49-53. – Бібліогр.: С. 53 ; 9 поз.
801308
  Шум"яцька О. Невербальні засоби реалізації вибачення у німецькомовній комунікації // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 96-102. – ISSN 2078-340X


  Досліджено особливості невербальної поведінки інтерактантів у ситуації вибачення. Проаналізовано позамовні засоби реалізації мовленнєвого жанру “вибачення”, зокрема екстралінгвальні, просодичні, кінесичні, проксемічні й такесичні.
801309
  Буць Ж.В. Невербальні засоби реалізації текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ у комунікативному просторі французьких соціально-побутових романів ХIХ - ХХ століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 79-87


  У статті представлено аналіз комунікативного простору французьких соціально-побутових романів ХIХ-ХХ століть з огляду на реалізацію текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ. Особлива увага приділяється мімічним, зоровим, проксемічним і фонаційним сигнали, що ...
801310
  Гандзюк О. Невербальні засоби спілкування в романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 41-49. – ISSN 2311-5165
801311
  Гандзюк О. Невербальні знаки в ремарках драматичних творів Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 56-62. – ISSN 2413-0923
801312
  Тащенко А.Ю. Невербальні знаки як ресурс розвитку соціології мови // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 261-263
801313
  Шило Олександр Всеволодович Невербальні і вербальні засоби в образотворчій діяльності : Автореф... доктора мистецтвознавстванаук: 17.00.01 / Шило Олександр Всеволодович; Мін-во культури і мистецтва України. Харків. держ. академ. культури. – Харків, 1998. – 35л.
801314
  Божко Г.П. Невербальні компоненти спілкування в комунікативній ситуації "примирення" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 14-17. – ISBN 966-581-373-0
801315
  Вейда Т.М. Невербальні компоненти спілкування як спосіб сугестивного впливу в дискурсі сучасних українських ЗМК // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 76-82


  Статтю присвячено дослідженню невербальних компонентів сугестивного впливу, що використовуються у професійній роботі українських журналістів.
801316
  Бондаренко В.В. Невербальні компоненти текстів англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів / В.В. Бондаренко, А.В. Боцман // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 48-57. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
801317
  Гандзюк О.М. Невербальні маркери в романі Івана Багряного "Тигролови" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 52-55. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
801318
  Гандзюк О. Невербальні маркери у творах Степана Васильченка // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 39-46. – ISSN 2311-5165


  У статті йдеться про невербальні маркери у творах Степана Васильченка. Сюди належать такі засоби, як жести, міміка, погляд, постава, рухи тіла. Вони часто поєднуються в різних комбінаціях. Показано, що невербальні маркери виступають системою немовних ...
801319
  Зубовський Д.С. Невербальні прояви в процесі дезінформації / Д.С. Зубовський, Є.В. Татарінов // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 218-223
801320
  Зубовський Д. Невербальні прояви дезінформаційної поведінки / Д. Зубовський, М. Кузьменко // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 312-317
801321
  Андрющенко М.Ю. Невербальні способи телекомунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 96-100


  У статті йдеться про комунікативні невербальні прояви як чинники творчого акту тележурналіста. The article concerns communicative non-verbal manifestation as a factor of creative act of television journalist. В статье говорится о коммуникативных ...
801322
  Козак-Федорків Невербальні та непрямі вербальні способи вираження схвалення/осуду у сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 59-66. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
801323
  Даниленко С.І. Невербально-комунікативна складова як інструмент побудови іміджу політичного лідера / С.І. Даниленко, Н. Сидорук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 202-205
801324
  Лабунская В.А. Невербальное поведение / В.А. Лабунская. – Ростов н/Д, 1986. – 135с.
801325
  Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации / И.Н. Горелов. – Москва, 1980. – 104 с.
801326
  Солощук Л.В. Невербальные компоненты коммуникации и дискурс // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 209-212. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
801327
  Налепин А.Л. Невербальные компоненты поэтики Василия Розанова и их фольклорные паралелли // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 117-130. – ISBN 966-02-2984-4
801328
  Титаренко М.В. Невербальные средства экспликации социального статуса в прозе А.П. Чехова // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 36-39. – ISSN 2307-4558
801329
  Серякова И.И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивных практиках : монография / И.И. Серякова ; [науч. ред. Васько Р.В.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Киев. нац. лингвистический ун-т. – Киев : КНЛУ, 2012. – 280, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 248-280. – ISBN 978-966-638-261-3
801330
  Ефимов И.М. Неверная / Игорь Ефимович. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 448с. – ISBN 5-91181-015-8
801331
  Земских В.В. Неверный угол / В.В. Земских. – Л., 1991. – 77с.
801332
   Неверов Александр Сергеевич.. – Куйбышев, 1961. – 16с.
801333
  Чубарев М А. Невероятная вероятность / М А. Чубарев, . – М, 1976. – 128с.
801334
  Король Денис Невероятная история Джона Ди и его помощника Эдварда Келли // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 42-58 : Іл., карта
801335
  Хаткевич Василий Невероятная планета // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 3 : Іл.
801336
  Пилипюк В.Л. Невероятная правда / В.Л. Пилипюк. – Душанбе, 1983. – 128с.
801337
  Китайгородский А.И. Невероятно - но факт / А.И. Китайгородский. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 255с. – (Эврика)
801338
  Фролов В.Г. Невероятно насыщенная жизнь. / В.Г. Фролов. – Л, 1972. – 222с.
801339
  Закс А.А. Невероятно правдивые истории : рассказы, юморески, шванки / Андреас Закс; пер. с нем. авт. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1978. – 183 с.
801340
   Невероятно, но отпуск : Варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 98-103 : Фото
801341
  Барнфорд Шейла Невероятное путешествие / Барнфорд Шейла. – М., 1968. – 112с.
801342
  Наковски А. Невероятные встречи / А. Наковски. – София, 1974. – 152с.
801343
  Низюрский Э. Невероятные приключения Марека Пегуса / Э. Низюрский. – М., 1962. – 182с.
801344
  Урбаньчик А. Невероятные путешествия / А. Урбаньчик. – Москва : Знание, 1981. – 168с.
801345
  Боровичка В.П. Невероятные случаи зарубежной криминалистики / В.П. Боровичка. – М
1. – 1991. – 361с.
801346
   Невероятный мир: Заруб. фант.. – Кемерово, 1991. – 570с.
801347
   Невероятный мир: Сб.заруб. фант.. – Ставрополь, 1989. – 572с.
801348
  Дебюсе-Шатлен Лор Невероятный Ноев ковчег // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 62-67 : фото. – ISSN 1029-5828
801349
  Кушнер Александр Невероятный случай : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 76-80. – ISSN 0130-7673
801350
  Марчук А. Невероятный трубкозуб : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 7 : Іл.
801351
  Чичкина Светлана Невеселая статистика по детскому отдыху : Рост сети муниципальных оздоровительных центров не компенсирует сокращения числа отдохнувших детей. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 36-39 : Фото
801352
  Таморенко (Тамаренко) Лисак Невесели сильски малюнкы [Невеселі сільські малюнки] : (оповидання батюшкы) / Лисак Таморенко [псевд.]. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 10 с. – Окр. відбиток з: Киевская старина. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
801353
  Стецюк В.В. Невеселі роздуми про пелеогеографію антропогену // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 113-121. – ISBN 978-966-02-6827-2
801354
  Кабо Л.Р. Невесело быть мещанином! / Л.Р. Кабо. – М., 1965. – 55с.
801355
  Зенченко Михаил Невеселый юбилей. Что собираются праздновать на Украине под видом Конотопа? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 5. – С. 34-40. – ISSN 0235-7089
801356
   Невесомость. Физические явления и биологические эффекты : пер. с англ. – Москва : Мир, 1964. – 275 с.
801357
  Вейнберг Б.П. Невесомые в физике вообще и по воззрениям М.В. Ломоносова в частности / Б.П. Вейнберг, проф. – Томск : Типо-лит. Сибирск. Т-ва печ. дела, 1913. – [2], 24 с.
801358
  Ромашов А.П. Невеста / А.П. Ромашов. – Пермь, 1959. – 20с.
801359
  Елькин А.А. Невеста / А.А. Елькин. – Тула, 1964. – 143с.
801360
  Макаров В.А. Невеста / В.А. Макаров. – Новосибирск, 1965. – 79с.
801361
  Чаковский А.Б. Невеста : Повесть / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель, 1966. – 328с.
801362
  Стрымбяну А. Невеста : рассказы / Андрей Стрымбяну; авториз. пер. с молд. Г.левинсон. – Москва : Советский писатель, 1970. – 171 с.
801363
  Нарлиев Х Невеста / Х Нарлиев. – Москва : Искусство, 1975
801364
  Коваленко Л.М. Невеста / Л.М. Коваленко. – Днепропетровск, 1981. – 174с.
801365
  Кабыш И. Невеста без места... : Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 0012-6756
801366
  Кассола К. Невеста Бубе / К. Кассола. – М., 1965. – 254с.
801367
  Омирбеков Ж. Невеста героя : поэма / Ж. Омирбеков; пер. с казах. А.Коренева. – Москва : Советский писатель, 1960. – 112 с.
801368
  Дробиз Г.Ф. Невеста из троллейбуса / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1975. – 163с.
801369
  Файнштейн О.В. Невеста льва / О.В. Файнштейн. – М, 1991. – 236с.
801370
  Ким А.А. Невеста моря / А.А. Ким. – М., 1987. – 544с.
801371
  Модиньяни Е Невеста насилия : Роман / Е Модиньяни. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 464с. – (Взгляд женщины). – ISBN 5-04-001870-3
801372
  Билл А. Невеста оборотня / А. Билл. – М., 1994. – 320с.
801373
  Мельникова И. Невеста по наследству / Ирина Мельникова. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 416 с. – (Вера, надежда, любовь). – ISBN 978-5-699-17154-5
801374
  Авшалумов Х. Невеста с сюрпризом : юморестические рассказы / Х. Авшалумов. – Махачкала : Даг. кн, изд-во, 1960. – 192 с,
801375
  Студеникин Н.М. Невеста скрипача / Н.М. Студеникин. – М, 1976. – 272с.
801376
   Невеста Соломзи: Повести, притчи, рассказы писат. Африки.. – М., 1988. – 271с.
801377
  Гудмэн Джо Невеста страсти : Роман / Гудмэн Джо; Пер. с англ. Я.Е. Царьковой. – Москва : АСТ, 1998. – 496 с. – (Очарование). – ISBN 5-237-01049-0
801378
  Широцький К. Невеста Шевченка. / К. Широцький. – с.
801379
  Кафаров В. Невеста. / В. Кафаров. – Баку, 1961. – 60с.
801380
  Шихлы В. Невестка / В. Шихлы. – Баку, 1959. – 234с.
801381
  Бицоев Г. Невестка Газга : повесть / Г. Бицоев. – Москва : Современник, 1979. – 159 с.
801382
  Жернаков Н.К. Невесты / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1963. – 152с.
801383
  Вильде Э. Невесты с изъяном : романы, рассказы / Э. Вильде; пер. с эстон. – Москва : Художественная литература, 1989. – 590 с.
801384
   Невесты.. – М., 1961. – 32с.
801385
  Головатый Н.И. Невечерний свет / Н.И. Головатый. – Ярославль, 1980. – 237с.
801386
  Яхнин З.Я. Невечная мерзлота / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1975. – 80с.
801387
  Фартышев В.И. Невечная мерзлота. / В.И. Фартышев. – М, 1978. – 319с.
801388
  Толстой Л.Н. Невже так треба? / Л.Н. Толстой. – Полтава, 1917. – 13с.
801389
  Бортняк А.А. Невже таке буває? : гумор і сатира / А.А. Бортняк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 103 с.
801390
  Барстоу С. Невже це любов? / С. Барстоу. – К., 1980. – 270с.
801391
  Шкляр В.І. Невже.., або казуальні думки про квазінауковість // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 166-167
801392
   Невзаємний фазовий зсув для ТМ-мод у плівках ферит-гранатів / Ю.О. Гайдай, А.М. Ковторов, В.С. Сидоренко, А.В. Сирота, О.С. Ляшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 227-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено результати теоретичного аналізу невзаємного фазового зсуву для ТМ-оптичних мод у магнітному планарному хвилеводі. Визначено параметри магнітного хвилеводу, за яких фазовий зсув буде максимальним. Ключові слова: невзаємний фазовий зсув, ...
801393
  Абрамов В.П. Невзаимные устройства на ферритовых резонаторах / В.П. Абрамов [и др.]. – Москва : Радио и связь, 1989. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 193-198
801394
  Мелков Г.А. Невзаимный ферритовый СВЧ фазовращатель на полосковой структуре со смещением поля / Г.А. Мелков, В.В. Запорожец, В.В. Касаткин // Весник Киевского ун-та , Физика, 1977. – № 18
801395
  Шукуров И.Ш. Невзирая на лица... / И.Ш. Шукуров. – М, 1988. – 206с.
801396
  Роман В.И. Невзрывное возбуждение и массовое некопление сейсмических сигналов : Автореф... канд. физ. мат.наук: -1.-4.12 / Роман В. И.; АН СССР, Ин-т физ. Земли. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
801397
   Невзрывные источники сейсмических колебаний : Справочник. – Москва : Недра, 1992. – 239с.
801398
  Яшанова Екатерина Невзятая высота // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 18-21 : фото
801399
  Щипахина Л.В. Невзятые вершины. / Л.В. Щипахина. – Л., 1971. – 95с.
801400
  Бойчук Б. Невивчений український модернізм // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 34-35


  Гундорова Тамара — український літературознавець і культуролог. Доктор філологічних наук, професор, завідувачка відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, член-кореспондент НАН України.
801401
  Майстренко Я.В. Невигадана повість : драма / Я.В. Майстренко. – Київ : Мистецтво, 1973. – 76 с.
801402
  Первомайський Л.С. Невигадане життя : оповідання / Л.С. Первомайський. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 328 с.
801403
  Гольдін А.М. Невигадане життя / А.М. Гольдін. – К., 1983. – 192с.
801404
  Гродзенська С. Невигадані історії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 1/2. – С.130-133. – ISSN 0130-1608
801405
  Стельмах Д. Невигадані історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 16). – С. 14
801406
  Ступницький Л.В. Невигадані історії. Записки журналіста. / Л.В. Ступницький. – Львів, 1964. – 79с.
801407
  Герасименко Н.О. Невидані листи О.І. Ханенка до О.М. Лазаревського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 92-108. – ISSN 0130-5247
801408
  Ляскоронський В.Г. Невидані спогади В.Г. Ляскоронського за Володимира Боніфатієвича Антоновича як професора // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 390-398 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
801409
  Каманін І.М. Невидані спомини про В.Б.Антоновича. / І.М. Каманін. – 66-70с.
801410
  Сотник Ю. Невиданная птица / Ю. Сотник. – М.-Л., 1951. – 112с.
801411
  Сотник Ю.В. Невиданная птица / Ю.В. Сотник. – М., 1961. – 286с.
801412
  Сотник Ю.В. Невиданная птица / Ю.В. Сотник. – М., 1964. – 105-314с.
801413
  Сотник Ю.В. Невиданная птица / Ю.В. Сотник. – М., 1970. – 287с.
801414
  Гаузнер Г. Невиданная Япония / Г. Гаузнер. – Москва : Федерация, 1929. – 123с.
801415
  Митина Наталья Невиданное наводнение 1908 года в Москве // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 62-67. – ISSN 1812-867Х
801416
  Попов Е.И. Невидий. : научно-фантастическая повесть / Е.И. Попов. – Киев : Молодь, 1980. – 173с.
801417
  Сенченко М.І. Невидима перманентна війна - "економічні вбивці" США / М.І. Сенченко. – Київ, 2007. – 60с. – ISBN 978-966-8475-23-8
801418
  Шкурдода Л. Невидима присутність "благословенної" України. Вивчення проблеми еміграції на уроках української літератури
801419
  Липов В. Невидима рука чого...або кого? Від взаємного пристосування до інституційної комплементарності // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 3. – С. 21-35 : рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 1811-3141
801420
  Хоменко Н.К. Невидима скрипка : поезії / Н.К. Хоменко. – Київ, 1972. – 79 с.
801421
   Невидимая брань: Рус. прав. сб.. – М., 1991. – 59с.
801422
  Кайдановский Н.Л. Невидимая Вселенная : очерки достижений радиоастрономии / Н.Л. Кайдановский. – Ленинград : Знание, 1962. – 64 с.
801423
  Сушкина Н.Н. Невидимая жизнь в почве. / Н.Н. Сушкина. – М.-Л., 1939. – 64с.
801424
  Федоров В.Ф. Невидимая империя / В.Ф. Федоров. – М., 1961. – 96с.
801425
  Роботова А.С. Невидимая лаборатория труда преподавателя высшей школы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 28-34. – ISSN 0869-3617


  Статья отражает авторский взгляд на деятельность преподавателя высшей школы. Предметом анализа и рефлексии стала собственная работа в вузе. В статье раскрывается интегративный характер деятельности вузовского преподавателя, который, помимо ...
801426
  Когут В. Невидимая нить / В. Когут. – Минск, 1989. – 171с.
801427
  Феррис Тимоти Невидимая сторона Вселенной. Другая сторона мироздания / Феррис Тимоти, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Январь. – С. 86-101 : фото
801428
  Петрухинцев Николай Невидимая эпоха, или Как нам устаканить Россию // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 3-6. – ISSN 0235-7089
801429
  Уеллс Г. Невидимець : Науково-фантастичний роман / Г. Уеллс. – Київ : Молодь, 1972. – 136с.
801430
  Езера Р. Невидимий вогонь : фантасгармоныя / Р. Езера. – Київ : Дніпро, 1990. – 407 с.
801431
  Ульяновський В. Невидимий світ віри в приватному і публічному житті кн. Василя-Костянтина Острозького // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 126-148. – ISSN 0869-3595
801432
  Лункевич В.В. Невидимі друзі та вороги людей / В.Лункевич ; Пеpеклад з 7-го моск. вид.Івана Пpихоженка. – Київ : Вид. "Всеувито" ; [Дpук. "Союзбанку"], 1919. – 100 с. – (Популярна наукова бібліотека ; Ч. 2)
801433
  Гриненко А. Невидимі поєдинки / А. Гриненко, Л. Спрага. – Київ, 1964. – 80с.
801434
  Горгієв Т.Б. Невидимі працюють / Т.Б. Горгієв. – Київ : Знання, 1965. – 40 с.
801435
  Фаріон М. Невидимі рани української війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 13


  Києво-Могилянська академія відкрила два Центри психологічної реабілітації. За 10 місяців у них підготували понад три тисячі фахівців.
801436
  Свіренко Д.О. Невидимі санітари наших вод. / Д.О. Свіренко. – Х., 1933. – 67с.
801437
  Рудницька М. Невидимі стигмати = The invisible stigmata / Мілена Рудницька. – Рим ; Мюнхен ; Філядельфія : [Logos], 1971. – 538, [17] с. : фот. – Покажчики: с. 397-404. - Парал. тит. арк. англ.
801438
  Акмолинский Г.Л. Невидимка / Акмолинский Г.Л. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 181 с.
801439
  Шкловский Е. Невидимка и Беатриче : проза: рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 118-126. – ISSN 0130-7673
801440
  Жариков А.Д. Невидимки / А.Д. Жариков. – М., 1973. – 94с.
801441
  Пикуль В.С. Невидимки / В.С. Пикуль. – М, 1987. – 523с.
801442
  Огилви В. Невидимки за работой / В. Огилви. – М., 1954. – 152с.
801443
  Гамильтон Д. Невидимки. Детонаторы : романы / Дональд Гамильтон. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1995. – 512 с. – (Отряд особого назначения). – ISBN 5-88475-037-4
801444
  Никольский Г.М. Невидимое Солнце (о коротковолновом излучении Солнца) / Г.М. Никольский. – Москва : Знание, 1980. – 63 с.
801445
  Розенштраух Л.С. Невидимое стало зримым / Л.С. Розенштраух. – М, 1987. – 64с.
801446
  Лоркиш И.Я. Невидимые бои / И.Я. Лоркиш. – Ленинград, 1967. – 142с.
801447
  Тарианов Н.В. Невидимые бои. / Н.В. Тарианов. – М., 1964. – 287с.
801448
  Тарианов Н.В. Невидимые бои. / Н.В. Тарианов. – Ташкент, 1966. – 285с.
801449
  Гонсалес-Мата Невидимые властители / Гонсалес-Мата. – М., 1983. – 223с.
801450
  Могилевкин И.М. Невидимые войны ХХ века / И.М. Могилевкин. – Москва, 1989. – 207 с.
801451
  Лункевич В.В. Невидимые враги и друзья людей / В.В. Лункевич. – 10-е, перераб. и доп. изд. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 83 с.
801452
  Лункевич В.В. Невидимые враги и друзья людей / В.В. Лункевич. – 11-е изд. – М., 1948. – 94с.
801453
  Петров В.П. Невидимые дороги к сокровищам / В.П. Петров. – К., 1988. – 173с.
801454
  Палладин В.И. Невидимые живые существа : Популярный очерк: Их значение в природе, в заразных болезнях и в промышленности / В.И. Палладин. – Петроград : Мысль, 1922. – 88 с. : рис.
801455
  Самсонов С.К. Невидимые земледельцы / С.К. Самсонов. – М, 1987. – 172с.
801456
  Черняк Е.Б. Невидимые империи / Е.Б. Черняк. – М., 1987. – 271с.
801457
  Фридман В.Г. Невидимые лучи / В.Г. Фридман. – Москва ; Ленинград, 1928. – 65 с.
801458
  Кушнир Ю.М. Невидимые лучи / Ю.М. Кушнир. – Москва, 1952. – 88 с.
801459
  Кузин А.М. Невидимые лучи вокруг нас / А.М. Кузин. – Москва : Наука, 1980. – 152 с. – (Человек и окружающая среда)
801460
  Бухман А.И. Невидимые лучи на службе здоровья / А.И. Бухман. – М., 1978. – 96с.
801461
  Лауринчюкас А.К. Невидимые небоскребы : о США / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Политиздат, 1988. – 381 с.
801462
  Мазурика И. Невидимые нити // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 11. – С. 94-106. – ISSN 0131-8136
801463
  Акимушкин И.И. Невидимые нити природы / Акимушкин И.И. – Москва : Мысль, 1985. – 287 с., ил. : ил.
801464
  Борисов Е.Б. Невидимые подмастерья / Е.Б. Борисов, Е. Горохов. – М., 1949. – 56с.
801465
  Земский К. Невидимые связи / К. Земский. – М., 1989. – 158с.
801466
   Невидимые связи: : детективы польских писателей. – Москва : Правда, 1991. – 475с. – (Мир приключений). – ISBN 5-253-00337-1
801467
   Невидимые связи: Детективы польск. писателей.. – Москва : Правда, 1992. – 475с. – (Мир приключений)
801468
  Юрьев М.И. Невидимые сети. / М.И. Юрьев. – М., 1960. – 30с.
801469
  Крупин В.Д. Невидимые сокровища / В.Д. Крупин. – М, 1959. – 223с.
801470
  Дейч А.Н. Невидимые спутники звезд / А.Н. Дейч. – Москва : Знание, 1972. – 31 с.
801471
  Суслов Л. Невидимые тропы / Л. Суслов. – Воронеж, 1969. – 96с.
801472
  Шариков К.Е. Невидимые труженики / К.Е. Шариков. – Минск, 1966. – 163с.
801473
  дю Туа Грег Невидимые хищники. Под покровом ночи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 48-57 : фото. – ISSN 1029-5828
801474
  Лосев Николай Невидимые цвета вселенной : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 138-141 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
801475
  Гавличек Я. Невидимый / Я. Гавличек. – М., 1978. – 408с.
801476
  Скороходов М.Е. Невидимый берег / М.Е. Скороходов. – Архангельск, 1962. – 160с.
801477
  Поперечный А.Г. Невидимый бой / А.Г. Поперечный. – М., 1963. – 110с.
801478
  Гуро И.Р. Невидимый всадник : Роман / И.Р. Гуро. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 343с.
801479
  Гуро И. Невидимый всадник : роман / И. Гуро. – Перераб. изд. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 336с. – (Стрела)
801480
  Гольдгаммер Д.А. Невидимый глазу мир / Д.А. Гольдгаммер. – Берлин : Гос. изд-во Р.С.Ф.С.Р.
1 : Молекулы и атомы. – 1923. – [4], 158 с. : ил., черт.
801481
  Смит Рофф Невидимый град // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 56-63 : фото
801482
  Лукьянченко О.А. Невидимый дом / О.А. Лукьянченко. – Ростов, 1991. – 363с.
801483
  Полянов В. Невидимый ключ. / В. Полянов. – София, 1965. – 204с.
801484
  Оксанович Л.В. Невидимый конфликт / Л.В. Оксанович. – М., 1986. – 164с.
801485
  Андреев В.С. Невидимый маяк : рассказы и повесть / В.С. Андреев. – Москва : Современник, 1976. – 208с.
801486
  Омелянский В.Л. Невидимый мир / В.Л. Омелянский. – Б.м. – 46с.
801487
  Омельянский В.Л. Невидимый мир / В.Л. Омельянский. – Москва, 1923. – 46с.
801488
  Коруджиев Д. Невидимый мир : рассказы и повести ; пер. с болгарского / Д. Коруджиев; [Сост. и предисл. Н. Смирновой]. – Москва : Радуга, 1986. – 222 с.
801489
  Майер В. Невидимый мир вирусов / В. Майер, М. Кенда. – Москва : Мир, 1981. – 336 с. : ил.
801490
  Мурогина Л.И. Невидимый мир. Вы болеете или ведете здоровый ритм жизни / Любовь Мурогина. – Киев, 2008. – 136 с. – ISBN 978-966-96951-0-9
801491
  Эзера Р. Невидимый огнь : фантасмагория / Р. Эзера; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 407 с.
801492
  Эзера Р. Невидимый огонь : роман, повесть / Р. Эзера; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Москва : Известия, 1991. – 608 с.
801493
  Карцев А.А. Невидимый океан / А.А. Карцев, С.Б. Вагин. – Москва : Недра, 1973. – 113с.
801494
  Карцев А.А. Невидимый океан / А.А. Карцев, С.Б. Вагин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1978. – 110с.
801495
   Невидимый противник.. – М., 1991. – 382с.
801496
  Угаров Г. Невидимый риф / Г. Угаров. – Киев, 1968. – 201 с.
801497
  Коротеев Н.И. Невидимый свет / Н.И. Коротеев, В.Д. Успенский. – М., 1957. – 95с.
801498
   Невидимый свет.. – М., 1959. – 192с.
801499
  Лучник Н.В. Невидимый современник / Н.В. Лучник. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 254 с.
801500
  Брагина Е. Невидимый труд в экономике Азии и Африки // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 11. – С. 53-61. – ISSN 0131-2227
801501
  Лебедев А.И. Невидимый фронт / А.И. Лебедев, Н.С. Горбунов. – Новосибирск, 1959. – 108с.
801502
  Дмитриев Ю.Д. Невидимый фронт / Ю.Д. Дмитриев. – М., 1966. – 104с.
801503
  Усыченко Ю.И. Невидимый фронт. / Ю.И. Усыченко. – Львов, 1951. – 186с.
801504
   Невидимый фронт: Сб. худ.-докум. повестей, рассказов и очерк.. – Харьков, 1987. – 221с.
801505
  Коломієць В. Невизнане чудо України // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 7-9
801506
  Малина Б. Невизнаний Патріарх // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-34.
801507
  Далявська Т.П. Невизнані держави в контексті державотворчих процесів та міжнародного визнання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 345-353. – ISSN 1563-3349
801508
  Асланов С. Невизнані квазідержавні утворення як фактор етнополітичної нестабільності в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 207-216
801509
  Хмельова І.Є. Невизнання в міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 368-371. – ISSN 2219-5521
801510
  Василюк Олексій Невизначена доля архівів об"єктів ПЗФ / Василюк Олексій, Тєстов Петро // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 24-29. – Бібліогр.: 38 назв.
801511
  Кривошея С.А. Невизначений інтеграл / С.А. Кривошея. – К., 1997. – 47с.
801512
  Азаренкова Г. Невизначеність аналізу перерозподілу фінансових ресурсів у перехідних економіках : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 79-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
801513
  Гасанов С.С. Невизначеність в економічній науці та економіка невизначеності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265 ). – Бібліогр.: 18 назв
801514
  Коваленко Т.О. Невизначеність земельно-правових норм як юридичний дефект правового регулювання земельних відносин в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 48-54


  У статті досліджується юридична природа такого техніко-юридичного дефекту правового регулювання земельних відносин в Україні, як невизначеність земельно-правових норм, яка має місце за умови, коли в нормах земельного права не зафіксовані, не ...
801515
  Паздрій В.Я. Невизначеність зовнішнього середовища: сутність та оцінювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 273-279 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
801516
  Бушанський В. Невизначеність і об"єктивність у мовній політиці // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 2 (58), березень - квітень. – С. 97-107
801517
  Щербак В.Г. Невизначеність і ризик у бізнес-діяльності промислового підприємства : економіка та управління підприємствами / В.Г. Щербак, О.В. Щербак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 156-161 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
801518
  Скоромнюк М.О. Невизначеність і ризики в інвестиційних процесах : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 13-19. – Бібліогр.: 2 назви
801519
  Литвиненко Т.М. Невизначеність ринкового середовища та шляхи її локалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 46-55


  Аналізується невизначеність як суттєва характеристика ринкового середовища, її види, причини, шляхи зменшення впливу на підприємства.
801520
  Грималюк А.В. Невизначеність та економічний розвиток // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С. 19-30. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
801521
  Шматко Н. Невизначеність та інфляція: вплив на очікувану дохідність цінних паперів і ефективність інвестицій // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 26-31
801522
  Ястремський О.І. Невизначеність у схемі "витрати - випуск": порівняльний аналіз між країнами // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 3 (80). – C. 21-35. – ISSN 2414-3499
801523
  Романюк Я. Невизначеність умов договору як підстава для його тлумачення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 36-41. – ISSN 2307-8049
801524
  Грабчук О.М. Невизначеність фінансових процесів: окремі положення методології // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 10/1. – С. 55-61. – (Серія: Економіка ; вип. 6 (1)). – ISSN 9125-0912
801525
  Ястремський О. Невизначеність, ризик, інтереси в моделюванні економічної політики // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 20-30 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
801526
  Ціделко В.Д. Невизначенність вимірювання. Обробка даних і подання результату вимірювання / В.Д. Ціделко, Н.А. Яремчук. – Київ : Політехніка, 2002. – 176с. – ISBN 966-622-111-Х
801527
  Петровський В. Невиїзні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 7


  "Посилаючись на економічні труднощі, моральну застарілість транспортного парку та інші чинники, влада багатьох міст України приймає досить непопулярні рішення про підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті. От і кияни очікують на ...
801528
  Гасс Ш. Невиконання і надмірно тривале виконання рішень національних судів у цивільних і адміністративних справах; відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 83-87. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Проблеми застосування ...
801529
  Лагода К.О. Невиконання судових рішень в механізмі криміногенної детермінації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 280-301. – ISSN 2304-4556
801530
  Матвєєва Ю. Невиконання судових рішень в Україні як системна проблема // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 73-75. – ISBN 978-617-7069-14-9
801531
  Чорна О.С. Невиконання судового рішення: зміст предмета злочину // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 189-196. – ISSN 2072-8670
801532
  Лагода К.О. Невиконання судового рішення: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / К.О. Лагода, Ю.В. Орлов ; за заг. ред. О.М. Литвинова. – Харків : В деле, 2016. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-15-5
801533
  Кендзьор І.П. Невикористані можливості налагодження ефективних зовнішньоекономічних зв"язків України після розпаду Радянського Союзу: причини та наслідки / І.П. Кендзьор, О.І. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 426-430. – ISSN 0321-0499


  Визначено типологію експортних та імпортних товарів, які домінують при здійсненні зовнішньоекономічних операцій в Україні.
801534
  Орел Л. Невикористані можливості: художні промисли України / Л. Орел, П. Вовченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 лютого (№ 7). – С. 12
801535
  Орел Л. Невикористані можливості: художні промисли України / Л. Орел, П. Вовченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 лютого (№ 6). – С. 10-11
801536
  Юрчишин В.В. Невимірна велич академіка НАН України Олексія Мусійовича Онищенка: погляд із відстані часу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 118-123. – ISSN 2221-1055
801537
  Волошина Н. Невимовна втрата : [некролог]
801538
  Семенченко М. Невимушений героїзм / М. Семенченко, Т. Белімова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1-2 серпня (№ 140/141). – С. 7


  Друзі та викладачі Надії Савченко розповідають, що сформувало її мужність та патріотизм, та якою вона є у повсякденному мирному житті.
801539
  Нечуй-Левицький Іван Невинна : Оповідання. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського, 1918. – 16с. – (Сільська бібліотека ; №4)


  Hа с. 2: Од видавництва [біогр. відомості пpо авт.].
801540
  Манн Г. Невинна? Старость : [рассказы] / Генрих Манн ; Пер. с нем. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1911. – 32 с. – Беспл. прилож. к жур. "За 7 дней", № 5. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 37)
801541
  Иванов М.Г. Невинномысский канал. / М.Г. Иванов. – Ростов-на-Дону, 1940. – 31с.
801542
  Земцов Владимир Невинные виноватые // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 92-101 : фото
801543
  Розвал С.Я. Невинные дела. / С.Я. Розвал. – М, 1958. – 403с.
801544
  Розвал С.Я. Невинные дела. / С.Я. Розвал. – М, 1962. – 444с.
801545
  Салтыков-Щедрин Невинные рассказы / Салтыков-Щедрин. – М., 1955. – 200с.
801546
  Салтыков-Щедрин Невинные рассказы / Салтыков-Щедрин. – Сталинград, 1958. – 202 с.
801547
  Лавик-Гудолл Невинные убийцы / Лавик-Гудолл, Джейн, ван. – М., 1977. – 176с.
801548
  ван Лавик-Гудолл Невинные убийцы / ван Лавик-Гудолл, и. – Москва, 1981. – 121-268с.
801549
  Шубина В.С. Невинный скворец. / В.С. Шубина. – М., 1983. – 247с.
801550
  Брох Г. Невиновные / Г. Брох. – М, 1990. – 558с.
801551
  Килеса В. Невиновные // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 5/6. – С. 4-16. – ISSN 0131-8136
801552
  Шмаглевская С. Невиновные в Нюрнберге / С. Шмаглевская. – Москва, 1988. – 271 с.
801553
  Сушко Олександр Невипадковий гість // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 4 (105). – С. 20-21


  Зустріч президентів України та Бєларусі.
801554
  Калоїз Ж. Невипадкові випадковості (про літературно-художні антропоніми та відантропонімні назви) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 72-76. – Бібліогр.: с.76 (13 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
801555
  Слабошпицький М. Невипита пляшка коньяку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 41). – С. 12


  Спогади Михайла Слабошпицького про Анатолія Захаровича Москаленка- українського письменника, журналіста, який з 1984 року став деканом факультету журналістики, а згодом директором Інституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка.
801556
  Лихова С. Невиплата заробітної плати - злочин проти власності (ст. 175 КК України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.100-106
801557
  Колосюк Г. Невиправдані пріоритети під час реорганізації // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (131), грудень. – С. 27-29
801558
  Чорновіл Тарас Невиправний ідеаліст : [інтерв"ю з народним депутатом України Т. Чорноволом] // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 18-21. – ISSN 0130-5212
801559
  Бережнюк М.М. Невиражені засновки як спосіб латентного переконання в аргументації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 74-76
801560
  Моссаковський В Невирішені питання обліку непоточних активів : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 17-28. – Бібліогр.: 5 назв
801561
  Мосскаковський В. Невирішені питання обліку оплати праці / В. Мосскаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 19-21. – Бібліогр.: 1 назв.
801562
  Яковенко К. Невирішені проблеми Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 9


  У той час, як Франція депортувала ромів до Румунії, Німеччина залишається найбільш привабливою для мігрантів.
801563
  Зейкан Я.П. Невирішені проблеми Кримінального процесу // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.26-29
801564
  Кравцов П. Невирішені проблеми у новому КК України / П. Кравцов, В. Мульченко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.50-53. – ISSN 0132-1331
801565
  Степура О.С. Невиробничі фонди та відтворення робочої сили в колгоспах / О.С. Степура. – К., 1976. – 48с.
801566
  Пріцак Л.Д. Невислана грамота турецького султана Мегмеда IV від 10 серпня 1650 р. гетьману Богдану Хмельницькому та причини її невислання // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 24-26. – ISSN 1608-0599
801567
  Маланюк Євген Невичерпальність : Поезії, статті.Для старшого шкільного віку / Маланюк Євген. – 2-е вид. – Київ : Веселка, 2001. – 318с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0164-3
801568
  Кузьменко О. Невичерпна глибина символу. Урок-дослідження за п"єсою А.П.Чехова "Вишневий сад" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 50-54
801569
  Федорук О. Невичерпна енергія Сидоренкового малярства // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 177-186. – ISBN 966-8613-25-2
801570
  Чегринець М. Невичерпна пам"ять поколінь: династія Яновських // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 55-58. – ISSN 2518-7341


  Автором представлено портретний нарис династії бібліотекарів Яновських, що присвятили своє життя історії, розвитку та формуванню іміджу Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.
801571
  Пашкевич І.С. Невичерпне джерело / І.С. Пашкевич. – Київ, 1977. – 191с.
801572
  Пашкевич І.С. Невичерпне джерело / І.С. Пашкевич. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ, 1979. – 197с.
801573
  Настасьєв Г.К. Невичерпне джерело / Г.К. Настасьєв, Д.І. Пащенко. – К, 1988. – 48с.
801574
   Невичерпне джерело духовності : (Нариси про діяльність музеїв історії вищих навчальних закладів м. Харкова). – Харків : Народна українська академія, 2003. – 140 с. – ISBN 966-7557-54-5
801575
  Лісовий К.І. Невичерпне джерело економічного зротання / К.І. Лісовий. – К., 1975. – 88с.
801576
  Острянко М.М. Невичерпне джерело ідейного виховання молоді / М.М. Острянко. – Київ, 1970. – 26с.
801577
   Невичерпне джерело.. – К., 1972. – 150с.
801578
  Легкий З. Невичерпний дух одвічної стихії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 141-144. – ISSN 0868-4790


  Рецензія на роман Р. Коритко "Дух одвічної стихії" (2011)
801579
  Шевчук В. Невичерпні джерела фольклорної ономастики: топонімічні легенди та перекази Поділля // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009. – № 1 (2) : січень-березень. – С.93-102
801580
  Денисюк І.О. Невичерпність атома / І.О. Денисюк; Мин-во освіти і науки України. Львів. нац. ун-тет ім. І.Франка. Ін-тут франкознавства. – Львів, 2001. – 319с. – (Франкознавчі студії ; Вип.2). – ISBN 966-613-052-1
801581
   Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини. – Київ : Український письменник, 1994. – 172с.
801582
  Брикун М.І. Невичерпність матерії / М.І. Брикун. – Львів, 1972. – 136с.
801583
  Сердюк П.О. Невичерпність пізнання / П.О. Сердюк. – К., 1989. – 234с.
801584
  Литвин В. Невід"ємне від серця : Привітання Голови Верховної Ради України з нагоди відкриття першого Музею історії української мови // Українське слово, 2004. – 30 червня- 6 липня
801585
  Плахотник М.В. Невід"ємні матриці в теорії кілець та теорії динамічних систем : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Плахотник М.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 160л. – Бібліогр.: л.155-160
801586
  Плахотник М.В. Невід"ємні матриці в теорії кілець та теорії динамічних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06. - Алгебра і теорія чисел / Плахотник М.В. ; НАНУ, Ін-т математики НАН України. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
801587
  Янович Ю.П. Невід"ємні особисті процесуальні права підозрюваного в кримінальному провадженні: обсяг і цільове призначення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 104-112. – ISSN 1999-5717
801588
  Лукеренко В.Л. Невід,ємні риси нашого способу життя. / В.Л. Лукеренко. – К., 1973. – 150с.
801589
  Казанський Д. Невідворотна санація // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 35 ( 355 ). – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Радянщина, яка кістлявими пальцями все ще тримається за горло України, міцно вкорінилася в донецьких преріях. І можна стверджувати, що без ліквідації цього явища жодного руху вперед та врегулювання нинішньої ситуації не буде.
801590
  Єфімов Л.Ю. Невідворотність / Л.Ю. Єфімов. – К, 1989. – 237с.
801591
  Яцканин І. Невідворотність долі : проза: оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 4-28
801592
  Максимюк О.Д. Невідворотність та індивідуалізація юридичної відповідальності: системний зв"язок і взаємодія // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 30-34. – (Правознавство ; Вип.286)
801593
  Озадовський А.А. Невідкладна вимога часу / А.А. Озадовський. – Київ, 1968. – 47с.
801594
   Невідкладна допомога у разі гострих патологічних та екстремальних станів : навч.-метод. посібник / [Наливайко Н.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 194, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 193-194. – ISBN 978-966-613-760-2
801595
   Невідкладна медична служба в Республіці Польща // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 133-140. – ISSN 2312-7104
801596
  Білоус О.В. Невідкладні випадки проникнення до житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – C. 40-46
801597
  Сліма Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 5-13. – ISSN 1682-2366
801598
  Криса Б. Невідкладні завдання української медієвістики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 48-51. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
801599
  Кваша С.М. Невідкладні проблеми теорії управління в агробізнесі з позицій менеджменту ХХІ століття / С.М. Кваша, Г.М. Чорний, О.М. Павленко // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 100-106
801600
  Кулиняк Д.І. Невідкриті острови / Д.І. Кулиняк. – К., 1985. – 103с.
801601
  Пахолко С. Невіднайдені українські фалеристичні пам"ятки, відомі з описів / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 7-9. – ISSN 1811-542X
801602
  Галаджий Олена Невідома відома Чехія : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 44-50 : Фото
801603
  Чайковський А.С. Невідома війна : (Партиз. рух в України 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика). / А.С. Чайковський. – Київ : Україна, 1994. – 255с. – ISBN 5-319-01283-7
801604
  Ковальчук М. Невідома війна 1919 року : Українсько-білогвардійське збройне протистояння / Михайло Ковальчук. – Київ : Темпора, 2006. – 576с. – ISBN 966-8201-22-1
801605
  Зашкільняк Леонід Невідома війна: українсько-польські стосунки на Волині і в Східній Галичині в 1939-1944 рр. // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
801606
  Дрига І.М. Невідома діалектологія: турецька мова на Кіпрі : рецензія // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 206-207. – ISSN 1608-0599
801607
  Горбань М. Невідома записка початку XIX віку "Об ищущих козачества" / М. Горбань. – [6] с. – Окр. відбиток
801608
  Заманський В. Невідома знаменитість : (Костін Ігор - увійшов до світової антології "Сто репортерів ХХ століття") // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1. – С. 19-24
801609
  Голобородько Я. Невідома література...зі світовим іменем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 жовтня (№ 192). – С. 11


  Чому естетично вишукану прозу Нобелівської лауреатки канадської письменниці Еліс Манро не поспішають видавати в Україні ?
801610
  Ульяновський В. Невідома перша історична праця В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 72-81. – ISBN 5-7702-0821-X
801611
  Ушкалов О. Невідома полемічна стаття Михайла Ялового (Юліана Шпола) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 231-237. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
801612
  Кавун М.Е. Невідома праця Д.І. Яворницького з історії Катеринослава (до питання про витоки авторської концепції урбогенезу) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С.125-134. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано текст роботи Д.І. Яворницького з історії виникнення Катеринослава, опублікованої в 1915 р., але до сьогодні невідомої науковому загалу. Розглянуто питання про порівняння текстів 1915 р. та "Истории города Екатеринослав" 1937 р. з точки ...
801613
  Заславський Ісай Невідома праця про поезію Павла Тичини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0130-5263
801614
  Заславський І.Я. Невідома праця про поезію Павла Тичини // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 173-181
801615
   Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди = Неизвестная разведка. Факты. события. Люди. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004. – С №2 см."Неизвестная разведка".
801616
  Горак Р. Невідома світлина Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 211-233. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Уперше оприлюднено досі невідомий факт про перебування Івана Франка в Збаражі восени 1911 року у відомого галицького пасічника Євгена Білинського з нагоди чого й була зроблена світлина, досі не зафіксована у франкознавстві. Простежено стосунки І. ...
801617
  Бініон М. Невідома складова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2017. – № 3 (479), 20-26.03.2017 р.


  Чого Європа очікує від президентства Дональда Трампа.
801618
  Іванчишен В. Невідома спадщина Андрія Ярошевича // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 86-88. – ISSN 0130-6936


  Український статистик і фахівець з економічної географії проф. А. Ярошевич був приват-доцентом кафедри політичної економії та статистики Київського університету (1919).
801619
  Сауляк Б. Невідома спадщина репресованого дослідника: стаття Якова Риженка "Українські скрині" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 72-73. – ISSN 0130-6936
801620
  Вернадський В.І. Невідома стаття академіка В.І. Вернадського // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – С. 482


  Про К.Г. Воблого. - С. 482.
801621
  Федорук Я. Невідома стаття Івана Крип"якевича про українсько-турецькі взаємини 1648-1657 років // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 124-139. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
801622
  Коваленко О. Невідома сторінка наукової діяльності Федора Туманського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.144-150


  Історик, етнограф і видавець (1750-1810)
801623
  Крамар О. Невідома Східна Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 5 (222). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  У 1930-х роках загинули і русифікувалися мільйони українців Східної Слобожанщини і Північного Кавказу.
801624
  Коваль М.В. Невідома Україна: історія фортифікації XX ст. Міфи та реалії / Михайло Коваль. – Київ : Фенікс, 2013. – 367, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 365-367. – ISBN 978-966-136-102-6
801625
   Невідома Україна: Серіал науково-пізн. фільмів нац. кінематики.. – Київ, 1997. – 32 с.
801626
  Іващенко Микола Невідома Чехія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 50-52 : фото
801627
  Заболотна Н.В. Невідоме в бібліографії видання з фондів НБУВ - джерело до біографії власника книжки ХVІІІ ст. (опис видання та примірника) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 113-119. – ISSN 2222-4203
801628
  Зданевич Б.І. Невідоме видання Йоганна Гутенберга / Б.І. Зданевич. – Київ, 1941. – 58 с. – Шифр 002
801629
   Невідоме лібрето Олександра Олеся з його еміграційного архіву // Українська культура : Київ, 2001
801630
  Самара І. Невідоме тіло української жіночої прози // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2015. – № 7/9. – С. 134-139. – ISSN 0130-321Х
801631
  Толстоухов А. Невідоме шевченкознавство // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 3-5. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
801632
  Коцюбинський М. Невідомий / М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 12с.
801633
  Сєдих В. Невідомий А. Ашукін: сторінки з історії бібліотек та бібліотечної освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено внесок видатного українського бібліотекознавця, представника харківської наукової школи бібліотечного каталогознавства А. Ашукіна в розвиток бібліотечної науки, освіти та практики.
801634
  Чернухін Є.К. Невідомий автограф Касандри Костан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 85-93. – ISSN 1608-0599


  "... наукові експедиції до місць проживання надазовських греків були поновлені влітку 1952 р. з ініціативи А. О. Білецького, на той час уже завідуючого кафедрою загального мовознавства і класичної філології Київського державного університетуім. Т.Г. ...
801635
  Ігнатенко В.Л. Невідомий автограф роману Квітки-Основ"яненка / В.Л. Ігнатенко. – [17] с. – Окрем. відб.: с. 213-229
801636
  Гунько О. Невідомий Анатолій Бахута : 2 січня 2014 рокеу талановитому поету виповнилося б 75 років // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 27 грудня (№ 26). – С. 17
801637
  Глушко М. Невідомий Андрій Веретельник // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1019-1026. – ISSN 1028-5091


  У статті йдеться про невідомі сторінки життя і діяльності Андрія Веретельника - етнографа, фольклориста, прозаїка, драматурга, публіциста, редактора. Значну увагу зосереджено на його співпраці з Науковим товариством ім. Шевченка у Львові. Зокрема, ...
801638
  Чуткий А.І. Невідомий аспект європейської співпраці України: праця громадян західноєвропейських держав в українських ВНЗ на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 101-106. – ISSN 2076-1554


  Згадується західноєвропейське походження низки науковців - М.І. Зібер, М.Х. Бунге та ін. Розглядається історія Київського комерційного інституту.
801639
  Березюк Н. Невідомий бібліограф академік І Срезневський // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 27-30
801640
  Віленський Ю. Невідомий Богомолець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 серпня (№ 132). – С. 5


  Як академікові вдавалося визволяти колег зі сталінських катівень.
801641
  Мовчун А. Невідомий Борис Грінченко: з нових архівних досліджень // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 12 (729), грудень. – С. 48-52. – ISSN 0130-5263


  "У статті подаються нововиявлені архівні документи, що доповнюють і уточнюють життєпис Б. Грінченка, розкривають його активну громадську діяльність. Уперше оприлюднюється автограф листа письменника до дружини із Санкт-Петербурга від 20 листопада 1905 ...
801642
  Катриченко Т. Невідомий Будапешт // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 42 (195). – С. 28-30
801643
  Почапська М. Невідомий В. Барвінський. Публікації композитора на сторінках львівської радянської преси (1939 - 1941 рр.): огляд, аналіз, спроба узагальнень // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 192-202. – ISSN 2310-0583
801644
  Марченко І. Невідомий Вайнштейн // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.38-39. – ISSN 0130-1799


  Художник Михайло Вайнштейн
801645
  Віленський Ю. Невідомий Віктор Некрасов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 14
801646
  Ткачук А. Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри / А. Ткачук, М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 396-402. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
801647
  Миронець Н. Невідомий вірш Володимира Винниченка в епістолярному контексті


  Стаття написана на основі листів В. Винниченка до Марії Ярмут, Катерини Голіцинської, Людмили Гольдмерштейн, у яких розкрита історія його нещасливого кохання до Марусі, а в одному з них уміщено присвячений їй вірш, який ніде не публікувався
801648
  Ковалець Т.Р. Невідомий гетьман Марко Ковтун: документи з історії української козаччини XVI–XVII ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 176-186. – ISSN 0320-9466
801649
  Гриневич Л. Невідомий голод 1928 - 1929 років // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 47. – С. 1, 9. – ISSN 0027-8254
801650
  Горбач Н. Невідомий Григорій Сковорода / Назар Горбач. – Львів : Логос, 2002. – 152 с. – ISBN 966-7379-31-0
801651
  Корпусова В.М. Невідомий документ: "Петров Віктор Платонович. Праці з філософії"" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
801652
  Філоненко Світлана Невідомий Іван Мазепа: в пошуках історичної об"єктивності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-76
801653
  Філоненко Світлана Невідомий Іван Мазепа: в пошуках історичної об"єктивності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-76
801654
  Гундорова Т.І. Невідомий Іван Франко: Грані Ізмарагду / Тамара Гундорова. – Київ : Либідь, 2006. – 360с. : іл. – ISBN 966-06-0435-1
801655
  Біленко Василь Невідомий Ізраїль. Як потрапити в Кабалу : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 82-86 : Фото
801656
  Кушаков Ю.В. Невідомий Й.Г. Фіхте (типові помилки в розумінні фіхтевського вчення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються типові помилки в дослідженнях філософії Й.Г. Фіхте. This article is about typical fallacies in researches of J.G. Fichte philosophy.
801657
  Кравченко Я. Невідомий Кароль Гіллер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 24


  Кароль Гіллер - польського живописець і графік, німець за походженням.
801658
  Регідайло Надія Невідомий класик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-45. – Бібліогр. в кінці ст.
801659
  Соловей О. Невідомий Леонід Лиман // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 117-127. – ISSN 2075-1222


  Стаття присвячена творчості Леоніда Лимана, українського письменника в еміграції, і акумулює доступні на сьогодні відомості з його творчої та людської біографії. На матеріалах спогадів сучасників і поодиноких статей про творчість письменника ...
801660
  Кравченко Я. Невідомий Лесь Лозовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 24


  Життя талановитого художника, учня Михайла Бойчука, трагічно обірвалося у 22 роки.
801661
  Астаф"єв О.Г. Невідомий лист Максима Рильського на захист Івана Чаплі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  Уперше оприлюднено невідомий лист Максима Рильського до ректора Дніпропетровського університету з приводу звільнення з роботи відомого письменника та вченого Івана Чаплі. Розкрито його драматичну долю, подано коментар до листа і відповіді ...
801662
   Невідомий лист Миколи Аркаса до Василя Доманицького / Вступне слово і примітки Богдана Цимбала
801663
  Сидор-Гібелінда Олег Невідомий майстер з Оболоні // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 64-66. – ISSN 0130-5212
801664
  Трубай В. Невідомий Малишко. Перше кохання. Апокрифи // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 17-29
801665
  Мацько В. Невідомий Олександер Смотрич (Флоринський): листування з Віталієм Мацьком : 28 квітня - 90 років з дня народження письменника
801666
   Невідомий переклад "Заповіту" Тараса Шевченка верхньолужицькою мовою // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 305-310. – ISSN 0203-9494
801667
  Кірсанов В. Невідомий Поплавський / В. Кірсанов. – Київ, 1999. – 176с. – ISBN 966-602-010-6
801668
  Шиленко Ю.А. Невідомий портрет князя Голіцина в колекції Національного музею Тараса Шевченка // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .302-307
801669
  Тельвак В. Невідомий портрет Михайла Грушевського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 41. – ISSN 0131-2685
801670
  Кіпіані В. Невідомий президент Грузії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 44 (312). – С. 30-33. – ISSN 1996-1561


  Концентрацією всієї влади в руках політсили олігарха Бідзіни Іванішвілі.
801671
   Невідомий рисунок Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 6


  У Національному музеї Тараса Шевченка напередодні Міжнародного дня музеїв – 2016 започатковано дослідницький проект «Dubia / Сумнівні». Експозицію побудовано на малодосліджених творах живопису й графіки 1830-х – 1860-х рр. із власної колекції ...
801672
  Непомнящий А. Невідомий рукопис Арсенія Маркевича: нові матеріали до біографії видатного краєзнавця // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 165-170
801673
  Принь О.В. Невідомий рукопис історика П.В. Клименка про проведення археологічних досліджень на території заводу "Азовсталь" біля м. Маріуполя у 1931 році // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 124-126. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Історія археологічних досліджень території північного Приазов’я у 1920–1930-х роках досить широко досліджена та відображена в наукових звітах та польових щоденниках археологів, які особисто брали участь в охоронних розкопках на новобудовах. Зокрема, ...
801674
  Ліміна П. Невідомий Сергій Якутович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 липня (№ 117/118). – С. 22-23


  Розмова з Поліною Ліміною, автором монографії про знаменитого графіка.
801675
  Толочко О. Невідомий список літопису Мгарського монастиря // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 235-239
801676
  Бурлака Г. Невідомий спогад про Михайла Грушевського


  Публікація вводить у науковий ужиток, виявлений в архіві матеріал про знайомство й подальші взаємини Михайла Грушевського з Григорієм Коваленком-Коломацьким.
801677
  Дмитрієв В. Невідомий Чижевський: прозріння і відкриття // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 130-132. – ISSN 0235-7941
801678
  Каменьок Т.О. Невідомий Чичиков. Концепція особистості у другому томі "Мертвих душ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 85-89
801679
   Невідомий шедевр // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 75. – ISSN 0130-5212
801680
  Папакін Г. Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904-1905 рр. // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 427-433. – ISSN 0320-9466
801681
  Карп"юк А. Невідомий Юрій Жилко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 8)


  До 120-річчя з дня народження.
801682
  Іванченко Н. Невідомий Яготин // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-26


  Про Яготин і Яготинський держ. історичний музей
801683
  Ширяєв Т. Невідомі 1930-ті у творчості П. Альошина: реконструкція київських готелів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 36-51. – ISSN 0131-2685
801684
  Миронець Н. Невідомі автографи Євгена Маланюка
801685
  Мельниченко О.Г. Невідомі автографи Івана Франка / О.Г. Мельниченко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 80 с.
801686
  Мірошниченко Л. Невідомі автографи Лесі Українки
801687
  Булатова С.О. Невідомі автографи польських авторів у фонді 332 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 152-167. – ISSN 2222-4203
801688
  Бондар Н.П. Невідомі аркуші віленського друку у складі примірника віленського видання Євангелія з сигнатурами 1600 р. зі збірки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 35-47. – ISBN 966-02-4450-4
801689
  Мельничук О.П. Невідомі взаємини Дмитра Дорошенка з тижневиком "Нова зоря" в 1928 році, приховані за криптонімом "S.М." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-67. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано належність невідомого криптоніму Д. Дорошенкові, його вживання в матеріалах, надісланих до газети "Нова зоря" в 1928 р., висвітлено тогочасне ставлення автора до деяких методів пропаганди ідеологічних засад гетьманського руху.
801690
  Савчук О. Невідомі вороги і друзі людини. / О. Савчук. – Одеса, 1947. – 32с.
801691
  Зайонц Є. Невідомі джерела історії першої польської римо-католицької парафії у Харкові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 314-321. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  Дана стаття являє собою внесок до історії першої польської римо-католицької парафії у Харкові, яка у цьому місті функціонувала серед інших релігійних конфесій. Вони між собою мали тісні контакти, а також спільно діяли на благо суспільства, вкладаючи ...
801692
  Палієнко М. Невідомі джерела про долю архіної спадщини Вячеслава Липинського (за матеріалами листування о. Теофила Горникевича та Євгена Зиблікевича) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 149-171
801693
  Сінченко М. Невідомі епізоди 1918 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 13


  Українські січові стрільці найтриваліший період перебували в Центральній Україні.
801694
  Шамрай М. Невідомі записи Лазаря Барановича // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2001. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 1029-7200
801695
  Попов П.М. Невідомі листи Г.Ф. Квітки-Основ`яненка / П.М. Попов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 52 с.
801696
  Пагіря О. Невідомі листи делегації уряду Карпатської України до уряду Угорщини // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 49-70. – ISBN 978-966-8919-85-5


  До 70-річчя Карпатської України.
801697
  Дзюбан Р. Невідомі листи Івана Франка до Целестини Журавської-Зигмунтовської // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 161-186. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
801698
  Мицик Ю.А. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни українсько народу 1648-1658 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.134-147. – ISSN 0130-5247
801699
  Власенко В. Невідомі листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри 1920 р. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 83-110
801700
   Невідомі листи М.І. Яворського до Д.І. Багалія // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 203-207. – ISBN 966-7077-60-8
801701
  Матяш І. Невідомі листи Михайла Грушевського з бібліотеки та архіву Канади // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 138-149
801702
  Заславський І.Я. Невідомі переклади Драй-Хмари з російської лірики // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 69-76
801703
  Рябченко С. Невідомі подробиці з історії Інституту фізики / С. Рябченко, В. Манжара, А. Негрійко // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 0372-6436
801704
  Мельничук О.П. Невідомі публікації Д.І.Дорошенка на сторінках катеринославського часопису "Дніпрові хвилі" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 42)


  Розглядаються виявлені в часописі "Дніпрові хвилі" публікації Д.І. Дорошенка, які раніше не були враховані бібліографією його друкованих праць
801705
  Первомайський Л.С. Невідомі солдати : трагема / Л.С. Первомайський. – Харків ; Київ : ЛіМ, 1931. – 111с.
801706
  Петров В. Невідомі статті // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 231-251


  Спогади визначного діяча української науки, члена Української Академії Наук.
801707
  Рева Л. Невідомі сторінки біографії Володимира Миколайовича Перетца // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 559-568. – ISSN 2224-9516


  У статті аналізується творчість В. М. Перетца. Він представлений як педагог- новатор, літературознавець, дослідник давньоруської писемності. Подається рецензія на його творчість з архівного фонду НБУВ його учня, професора Київського університету ...
801708
  Волощук М. Невідомі сторінки біографії Володислава Кормильчича (1214-1232 рр.) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 29-39. – (Історія ; Вип. 16)


  Стаття присвячена досі не обговорюваним в історичній літературі перипетіям перебування Володислава Кормильчича в межах Угорського королівства впродож 1214 - 1232 рр. на основі залучення до процесу дослідження кількох угорських дипломів автором ...
801709
  Кульчицький С.В. Невідомі сторінки голоду 1921-1923 років в Україні / С.В. Кульчицький, О.М. Мовчан. – К., 1993. – 69с.
801710
  Лущій С. Невідомі сторінки еміграційної шевченкіани
801711
  Радько Антоніна Невідомі сторінки життя Бориса Якубського
801712
  Радько Антоніна Невідомі сторінки життя Бориса Якубського
801713
   Невідомі сторінки життя О.П. Оглоблина в архівних документах / О. Пшенніков, Д. Вєдєнєєв, І. Верба, Г. Смирнов // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія наук.-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 1999. – № 1/2. – С. 260-315.
801714
  Гоменюк В.М. Невідомі сторінки з життя Ю.В. Кисличенка // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (44). – С. 48-51. – ISSN 2077-9496
801715
  Перелигіна Л.С. Невідомі сторінки з історії родини конструктора гвинтокрила М.І. Сорокіна // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 57-68
801716
  Шевчук Т.М. Невідомі сторінки з історії української гумапітаристики 1920-х pp.: Катерина Грушевська й Королівський антропологічний інститут Великобританії та Ірландії в міжнародному проекті з вивчення народного сонника // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 42-48. – ISSN 0130-5247
801717
  Барабан Леонід Невідомі сторінки з однієї біографії : Олексій Суходольський, його театральна трупа, праця і дні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
801718
  Садовий М. Невідомі сторінки із життя І.Є. Тамма / М. Садовий, О. Трифонова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 199-207. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
801719
  Карпенко О. Невідомі сторінки історії органів військової прокуратури. Бойовий досвід Афганістану не забувається та використовується в АТО // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 59-65
801720
  Мельник Олександр Невідомі сторінки творення пропам"ятної відзнаки Української Галицької Армії ( комбатський хрест УГА 1928 року ) / Мельник Олександр, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 17-21. – ISSN 1811-542X
801721
  Бєлокос О. Невідомі сторінки української дипломатії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 16-18


  Про деякі аспекти дипломатичної служби Надзвичайного і Повноважного Посла СРСР у Замбії та Ботсвані - Дмитра Захаровича Білоколоса. Д. З. Білоколос — дипломат радянської доби.
801722
  Батовська О.М. Невідомі сторінки хорової музики a cappellа Віталія Губаренка // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 96-101
801723
  Рибаков М.О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва / М.О. Рибаков. – Київ : Кий, 1997. – 370с.
801724
  Рибаков М. Невідомі та маловідомі сторінки історії театрального життя Києва (70-і рр. 19 ст. - 1920-і рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54-88. – ISSN 0869-3595
801725
  Берзін П. Невідомі учні О.Ф. Кістяківського (Я.Я. Шостак, М.М. Ступін, М.Я. Могилянський) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-13. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті описуються різні фрагменти життя і наукової діяльності Я.Я. Шостака, М.М. Ступіна та М.Я. Могилянського як учнів О.Ф. Кістяківського та представників Київської школи кримінального права. Визначається їх внесок у становлення і розвиток цієї ...
801726
  Берзін П.С. Невідомі учні П.К. Скорделі (П. Д"яковський, А. Доманський) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 918-921. – ISBN 978-617-7020-05-8
801727
  Кушнеж Р. Невідомі факти з історії репресованих сімей Крушельницьких, Сказинських та Бачинських // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 57-68. – ISSN 0130-5247
801728
  Тарасенко М.О. Невідомі фотографії давньоєгипетського папірусу з бібліотеки О. Браницького (ІР НБУВ, ф. XXIV, № 2702) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 3-21. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
801729
  Колюх В. Невідповідальність і недоторканність як принципи конституційного статусу глави держави // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 17-19. – ISSN 2313-559X
801730
  Процишен М. Невідповідність законопроекту Трудового кодексу України міжнародному досвіду: правовий аналіз положень, що стосуються права на страйк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 360-365. – ISSN 0132-1331
801731
  Плєсньов К.М. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Плєсньов Констянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
801732
  Плєсньов К.М. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Плєсньов констянтин Миколайович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розв. – Харків, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 189-212
801733
  Довгань А.К. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі: спроба визначення поняття // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 82-88. – ISSN 0201-7245
801734
  Ионникова І.А. Невідповідність працівника посаді, як підстава звільнення з ініціативи роботодавця // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.13-20
801735
  Шкарабан В. Невідповідність юридичних обов"язків і суб"єктивних прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 344-350. – ISSN 0132-1331
801736
  Шкарбан В. Невідповідність юридичних обов"язків і суб"єктивних прав як перешкода у реалізації рівності та рівноправності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 344-350. – ISSN 0132-1331
801737
  Карпенко М.І. Невідправлені листи : поезії / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1965. – 94 с.
801738
  Сивокінь П. Невідроджена співдружність // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 51 (204). – С. 20-22


  У Росії на зустрічі держав - учасниць СНД президенти погодилися відродити цю організацію.
801739
  Кардиналовська Т.М. Невідступне минуле / Тетяна Кардиналовська; [передм. М. Жулинського]. – Харків : Майдан, 2005. – 174с. – ISBN 966-8646-27-4
801740
  Божок Є. Невійськова сфера НАТО // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-29


  Співробітництво України з НАТО в невійськовій сфері розпочалося у 1991 р.
801741
  Захарчук О.М. Невійськові методи сили в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-59. – (Історія ; Вип. 55)


  Висвітлюється малодосліджене питання про невійськові методи сили в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта.
801742
  Бедзик Д. Невільник : Драматичний етюд / Д. Бедзик. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1939. – 24с.
801743
  Стругацький Г. Невільники / Г. Стругацький. – К, 1929. – 135с.
801744
  Лара Х. Невільниця : роман ; переклад з іспанської / Х. Лара. – Київ : Дніпро, 1975. – 343 с.
801745
  Петренко І.М. Невінчані (громадянські) шлюби православного населення Гетьманщини в XVIII ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 168-177
801746
  Левицький О.І. Невінчані шлюби на Україні в XVI-XVII ст. / Студія Ореста Левицького. – Київ, 1909. – С. 97-107. – Окр. відб.: Записки Українського наукового товариства в Київі. К., 1908, кн. 8, с. 98-107
801747
  Караславов Г. Невістка / Г. Караславов. – К, 1955. – 364с.
801748
  Орищук Є.С. Невласне-пряме мовлення крізь призму новітніх філологічних дисциплін // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 20-28. – ISSN BIB-ID 83558
801749
   Невласні інтеграли. Інтеграли, залежні від параметра : збірник задач і вправ із математичного аналізу / КНУТШ ; [упоряд. : С.І. Ляшко, І.М. Александрович, О.І. Молодцов]. – Київ : Київський університет, 2010. – 151 с. – ISBN 978-966-439-356-7
801750
   Невловима сполука // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  Науковцям КНУ імені Тараса Шевченка вдалося синтезувати нову форму заліза зі ступенем окиснення +4, яка досі вважалася нестійкою. Отримані у лабораторіях КНУ під орудою професора Ігоря Фрицького комплексні сполуки виявили дивовижну стійкість: їхні ...
801751
   Невловима сполука: відкриття місяця // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Лише одне повідомлення на день з’являється у стрічці новин авторитетного журналу Chemistry Views, який висвітлює наукові та технологічні досягнення у галузі хімії. Його обирають серед тисяч статей з усього світу. Наприкінці січня такою новиною стали ...
801752
  Харчук Б.М. Невловиме літо : повісті / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 344 с.
801753
  Чалова Ганна Невловимий "Бумбокс" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 18-22 : фото
801754
  Сюндюков І. Невловимий геній // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 8


  Про Гоголя без догм і стереотипів.
801755
  Всеволожський І. Невловимий монітор / І. Всеволожський. – Київ : Молодь, 1946. – 106 с.
801756
  Тихенко С.И. Невменяемость и вменяемость / С.И. Тихенко. – К : б/и, 1927. – 104с.
801757
  Орлов В.С. Невменяемость по советскому уголовному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Орлов В.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 16 с.
801758
  Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств / Н.А. Ушаков. – Москва, 1971. – 168 с.
801759
  Полушкіна Л.С. Невмируща драма. ("Камінний господар" Л.Українки). / Л.С. Полушкіна. – К., 1972. – 118с.
801760
  Данченко Л. Невмируще джерело. / Л. Данченко. – К., 1975. – 190с.
801761
   Невмирущий Кобзар.. – К., 1964. – 144с.
801762
   Невмирущий тероризм // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.20-21.


  [Події 11 вересня 2001 року в США.]
801763
  Лановенко П.К. Невмирущий хліб / П.К. Лановенко. – Київ
1. – 1966. – 346с.
801764
  Лановенко П.К. Невмирущий хліб / П.К. Лановенко. – К., 1981. – 344с.
801765
  Чернишов А.Ф. Невмирущі / А.Ф. Чернишов. – Х., 1970. – 246с.
801766
  Стех М.Р. Невмирущі = Обламки епосу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 94-115
801767
   Невмирущі джерела : Збірник народної творчості в записах учнів ужгородської гімназії. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 76с. – (Біб-ка журналу "Віночок"). – ISBN 5-87116-071-9
801768
  Утевська П.В. Невмирущі знаки. / П.В. Утевська. – К., 1969. – 172с.
801769
  Утевська П.В. Невмирущі знаки. / П.В. Утевська. – К., 1976. – 264с.
801770
  Утевська П. Невмирущі знаки. / П. Утевська. – К., 1981. – 245с.
801771
   Невмирущі традиції.. – К., 1962. – 218с.
801772
  Іванов О. Невмирущість української душі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 10-16 грудня (№ 49). – С. 8


  "Рабів на бал не запрошують" - нова книжка публіцистики Олега Чорногуза, що номінується на Національну премію імені Тараса Шевченка.
801773
  Крижко О.А. Невмотивовані зооніми як складові елементи наївної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 139-151. – Бібліогр.: Літ.: с. 156
801774
  Файнберг А.А. Невод / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1986. – 325с.
801775
  Палит Ш.Р. Неводное титрование : Монография по кислотно-основному титрованию в органических растворителях / Ш.Р. Палит. – Москва : Госхимиздат, 1958. – 192с.
801776
  Одрит Л. Неводные растворители / Л. Одрит, Я. Клейнберг. – М., 1955. – 320с.
801777
  Гриншпан Д.Д. Неводные растворители целлюлозы / Д.Д. Гриншпан. – Минск, 1991. – 275с.
801778
   Неводные растворители.. – М., 1971. – 374с.
801779
   Неводные растворы в технике и технологии.. – М., 1991. – 231с.
801780
  Гудев П. Невоенные угрозы безопасности в Арктике // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 2. – С. 72-82. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0131-2227
801781
  Шейдина И.Л. Невоенные факторы силы во внешней плитике США / И.Л. Шейдина. – М, 1984. – 351с.
801782
  Крашенинников Н.А. Невозвратное / Н.А. Крашенинников. – Уфа, 1987. – 174с.
801783
  Кабаков А.А. Невозвращенец / А.А. Кабаков. – Москва, 1990. – 109-160с.
801784
  Кабаков А.А. Невозвращенец / А.А. Кабаков. – Москва, 1990. – 128с.
801785
  Кабаков А.А. Невозвращенец / А.А. Кабаков. – Ленинград, 1991. – 36с.
801786
  Фатенков А.Н. Невозвращенец: фигура субъекта в негативной диалектике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 159-169. – ISSN 0042-8744
801787
  Мазин Виктор Невозможная профессия как возможность психоанализа // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 1 (12). – С.30-56
801788
  Горбунов М.П. Невозможность исполнения обязательства (некоторые вопросы исполнения гражданских обязательств) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Горбунов М. П.; МВиССО Всесоюз. юр. заочн. ин-т. – М., 1972. – 22л.
801789
  Власов А.А. Невозможность катастрофически сильного сжатия массивного тела в релятивистской теории гравитации / А.А. Власов, А.А. Логунов. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 15 с.
801790
   Невозможные положения в математике.. – 22с.
801791
  Ковальчук О.М. Неволін К.О. - перший теоретик права Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 127-133. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
801792
  Короткий В.А. Неволін Костянтин Олексійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 82. – ISBN 966-06-0393-2
801793
   Неволін Костянтин Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 445. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
801794
   Неволін Костянтин Олексійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 64-71. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
801795
  Гриценко І.С. Неволін Костянтин Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 25. – ISBN 978-966-06-0557-2
801796
  Кащенко А. Неволя бусурманська в українській народній поезії. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друк. К.А. Андрущенка, 1915. – 58 с. : іл. – Авт. вказ. на обкладинці. - На обкл. назва: Бусурманська неволя в українській народній поезії. – (Видання товариства "Просвіта" в Катеринославі ; № 6)
801797
  Виньи Альфред де Неволя и Величие солдата : [воен. повести] / Альфред де Виньи ; изд. подг. Б.Г. Реизов и др. – Ленинград : Наука, 1968. – 187 с.
801798
  Шевченко Т.Г. Невольник : поема Тараса Шевченка : (з потретом поета). – Чернівці : Вид. вид. від. Союз рус. хлібор. спілок на Буковині "Селянська Каса", 1911. – 32 с. : портр. на обкл. – (Народна бібліотека / одвічальний ред. Андрій Веретельник ; Рік 1, число 5)
801799
  Шевченко Т. Невольник / Т. Шевченко, 1914
801800
  Шевченко Т. Невольник (Уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 711-712. – ISBN 978-966-500-300-7
801801
  Ковда В.В. Невольник жизни / В.В. Ковда. – М, 1989. – 318с.
801802
  Повяьнов В.И. Невольник чести / В.И. Повяьнов. – Тбилиси, 1937. – 78с.
801803
  Галкин А. Невольник чести // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 28-33. – ISSN 0234-1670


  Пушкин великолепно знал свое лицо: в автопортретах схвачены самые разные оттенки его душевного состояния.
801804
  Цовьянов В.И. Невольник чести. / В.И. Цовьянов. – Тбилиси, 1937. – 78с.
801805
  Амарасекара Г. Невольники судьбы / Г. Амарасекара. – Москва, 1971. – 160с.
801806
  Красівський З. Невольницькі палачі / Зіновій Красівський. – Торонто : Література і мистецтво, 1984. – 144 с. – Імен. покажч.: с. 139-141. - Борцям за волю України присвячую
801807
  Калинець І. Невольнича муза = Captive muse : вірші 1973-1981 років / Ігор Калинець ; вступ. ст.: Данило Гусар Струк. – Балтимор - Торонто : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1991. – 452 с. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 63). – ISBN 0-914834-65-7
801808
  Пехтерев А.С. Невольно к этим берегам... / А.С. Пехтерев. – Тула, 1983. – 238 с.
801809
  Грунский Н. Невольные разъяснения : (по поводу рецензии г. Булаховского на мой труд: "Очерки истории разработки синтаксиса славянских языков") : Тип. Императорской Академии Наук, 1913. – 14 с. – Отд. оттиск из : Известий Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук, т. 17, (1912 г.), кн. 4
801810
  Шевченко Т.Г. Невольнык.Тополя. Перебендя. [Невольник. Тополя. Перебендя] / Т.Г. Шевченко. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владиміра акц[ионеp.] о-ва Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1902. – 28 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
801811
  Исибаси М. Невооруженный нейтралитет / М. Исибаси. – М, 1984. – 293с.
801812
  Шубин В.Г. Невоспетые герои. Советские военные и освобождение Юга Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 13-20. – ISSN 0321-5075
801813
  Бешелев С.Д. Невосполнимый ресурс: О факторе времени в науке и технике. / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гуревич. – М., 1986. – 176с.
801814
  Терехов С.В. Невостребованные научно-философские идеи А.Л. Чижевского как перспективные направления современных научных исследований // Философия и космология : научно-философский теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. – Полтава, 2009. – за 2009 г. – С. 288-299. – ISBN 978-966-192-045-2
801815
  Ярхо А.В. Невпевненість в англійському дискурсі як проблема міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
801816
  Ярхо А.В. Невпевненість в англійському дискурсі як проблема міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 517-520. – ISBN 966-7890-03-1
801817
  Лупій О.В. Невпинність / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1977. – 104 с.
801818
   Невпинно підносити якість роботи спеціальних шкіл.. – К., 1950. – 44с.
801819
  Соловей Е.С. Невпізнаний гість : доля і спадщина Володимира Свідзінського / Елеонора Соловей ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка, 2006. – 224 с. – ISBN 966-00-0630-6
801820
  Соловей Е.С. Невпізнаний гість : доля і спадщина Володимира Свідзінського / Елеонора Соловей ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; худож. оформ. Є.І. Муштенка]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 237, [3] с., [12] арк. фот. : іл. – Імен. покажч.: с. 237-234. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1450-3


  Перший літературний портрет унікального українського поета-нонконформіста ХХ ст. В.Свідзінського, опертий на широке коло архівних і бібліологічних джерел, на сучасне наукове розуміння природи поетичної творчості, її глибокого звязку з фольклорною та ...
801821
   Невпорядковані системи та квазікристали : навч. посібник / Боровий М.О., Каленик О.О.. Куницький Ю.А., Цареградська Т.Л. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 228, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-226. – ISBN 978-617-696-201-4
801822
  Телешевская М.Э. Неврастения / М.Э. Телешевская. – К., 1988. – 166с.
801823
  Белицкий Ю. Неврастения ее сущность, причины, симптомы, виды и лечение из клиники академика В.М. Бехтерева / Ю. Белицкий
801824
  Прутська О. Невраховані фактори українських реформ // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.51-55. – ISSN 0131-775Х
801825
  Волошенко І.О. Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 82-89


  В статті проаналізовано роль, яку відіграє питання кордонів для безпеки пострадянських держав Центральної Азії. Проаналізовано історичну генезу питання, з"ясовані фактори, які вплинули на встановлення кордонів після розпаду Радянського Союзу. ...
801826
  Волошенко І.О. Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 136-138
801827
  Волошенко І. Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 75-77
801828
  Єнін Є.В. Неврегульованість придністровського конфлікту: ризики та загрози для України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 155-159. – ISBN 966-7196-06-2
801829
  Панченко Е.Н. Неврогенные сосудистые синдромы. / Е.Н. Панченко. – К., 1982. – 152с.
801830
  Воловик О. Неврожаї як наслідки аномальних явищ природи в Російській імперії XVIIIст.: історіографічний огляд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується стан наукового дослідження проблеми неврожаїв XVIII ст. в Російській імперії спричинених аномальними явищами природи. В статье анализируется состояние научного исследования проблемы неурожаев XVIII в. в Российской империи, ...
801831
  Пономарьова О.О. Невроз митця як концептуальне поняття естетики братів де Гонкурів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 148-156. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Присвячена творчості письменників Едмона та Жюля де Гонкурів - попередників естетики новітнього сенсуалізму. Досліджуються естетичні, психологічні та світоглядні засади митців, які "роблять відчуття предметом аналізу", прагнуть не лише пережити їх, а й ...
801832
  Рухманов А. Неврозов можно избежать / А. Рухманов. – М, 1980. – 97с.
801833
  Карвасарский Б.Д. Неврозы / Б.Д. Карвасарский. – М, 1990. – 572с.
801834
   Неврозы и сексуальные расстройства.. – Воронеж, 1985. – 159с.
801835
   Неврозы: Экспер. и клинич. исслед.. – Л., 1989. – 222с.
801836
  Капустин А.А. Неврология / А.А. Капустин. – М., 1947. – 176с.
801837
  Васюта В.А. Неврологічні аспекти атрофій зорових нервів // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 2 (72). – C. 67-69. – ISSN 2224-0713
801838
  Jорданоски J. Невролошката основа на говорот и jазикот : развиток и патологиjа на фонетската страна на исказот каj носителите на македонскиот стандарден jазик / Jордан Jорданоски. – Скопjе : Македонска реч, 2007. – 240 с. : ил. – ISBN 9989-163-38-3
801839
  Бадалян Л.О. Невропатология / Л.О. Бадалян. – Изд. 2-е перераб. – М., 1987. – 317с.
801840
  Уманский К.Г. Невропатология для всех / К.Г. Уманский. – Москва : Знание, 1985. – 176с.
801841
  Уманский К.Г. Невропатология для всех / К.Г. Уманский. – Москва : Знание
Кн. 2. – 1985. – 192с.
801842
  Ляпидевский С.С. Невропатология. Естественно-научные основы специальной педагогики. Учебник для дефектологических фак-тов педин-тов. / С.С. Ляпидевский. – 3-е изд., доп. – М., 1965. – 332с.
801843
  Фурст Дж. Невротик. Его среда и внутренний мир / Дж. Фурст. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 375 с.
801844
  Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / К. Хорни; Общ. ред. Г.В.Бурменской. – Москва : Прогресс-Универс, 1993. – 480с. – ISBN 5-01003803-Х
801845
  Москалець К. Невротична війна з репресивним стилем // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 26-27


  Книга Б. Парамонова "Конец стиля."
801846
  Павлик Н. Невротичний характер як фактор порушення соціалізації особистості в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
801847
   Неврученный букет.. – М., 1964. – 32с.
801848
  Дегтярев А.Я. Невская битва / А.Я. Дегтярев. – Ленинград, 1991. – 156с.
801849
  Курчавов И.Ф. Невская Дубравка / И.Ф. Курчавов. – М, 1987. – 382с.
801850
  Межиро А.П. Невская Дубровка. / А.П. Межиро. – Л, 1970. – 123с.
801851
  Паялин Н.П. Невская застава. / Н.П. Паялин. – Л, 1938. – 256с.
801852
  Вересов А.И. Невская легенда / А.И. Вересов. – Ленинград, 1968. – 304с.
801853
  Лаврухин Д. Невская повесть. / Д. Лаврухин. – Л, 1934. – 160с.
801854
  Григорьев Н.Ф. Невская равнина / Н.Ф. Григорьев. – Л, 1981. – 207с.
801855
  Иванов А.М. Невские огни : из истории уличного освещения Петербурга - Ленинграда / А.М. Иванов. – Ленинград : Лениздат, 1969
801856
  Витязева В.А. Невские острова / В.А. Витязева. – Ленинград, 1985. – 171 с.
801857
   Невские просторы: Стихи.. – Л., 1986. – 333с.
801858
  Андреев И.Г. Невские прядильщики. Краткий очерк истории прядильно-ниточного комбината / И.Г. Андреев. – Ленинград, 1959. – 222с.
801859
  Кычаков И.С. Невский лед / И.С. Кычаков. – М., 1970. – 64с.
801860
  Кычаков И.С. Невский лед / И.С. Кычаков. – М., 1970. – 48с.
801861
  Кычаков И.С. Невский лед / И.С. Кычаков. – М., 1974. – 399с.
801862
   Невский проект. – Ленинград ; Москва, 1955. – 12 с.
801863
  Гоголь Н.В. Невский проспект / Н.В. Гоголь. – М, 1928. – 111с. – (1809-1852)
801864
  Гоголь Н.В. Невский проспект / Н.В. Гоголь. – М, 1934. – 56с. – (1809-1852)
801865
  Гоголь Н.В. Невский проспект / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 51с. – (1809-1852)
801866
  Сомина Р.А. Невский проспект / Р.А. Сомина. – Л, 1959. – 259с.
801867
  Чеснокова А.Н. Невский проспект / А.Н. Чеснокова. – Л, 1985. – 208с.
801868
   Невский проспект в 1834 году. : К юбилейной Пушкинской выставке В Эрмитаже. – Ленинград : Издательство государственного Эрмитажа, 1949. – 48 с.
801869
   Невский проспект в дни войны и мира. – Ленинград : Аврора, 1970. – 16с.
801870
   Невский проспект в изобразительном искусстве, XVIII - первая половина XIX века.. – Л., 1978. – 57с.
801871
  Рубановський Я.О. Невский проспект. / Я.О. Рубановський. – Л, 1944. – 36с.
801872
  Белоголовцев А.Ф. Невский пятачок / А.Ф. Белоголовцев. – Л, 1970. – 144с.
801873
   Невский пятачок: Восп. участников боев под Невск. Дубровкой в 1941-1943 гг.. – Л., 1977. – 368с.
801874
   Невский район. – Ленинград, 1958. – 16 с.
801875
  Лунев В.С. Невский район / В.С. Лунев, В.В. Шилов. – Л., 1966. – 166с.
801876
  Воронов Н.В. Невский хрусталь / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1984. – 288 с.
801877
  Гордон М.И. Невский, 2 / М.И. Гордон. – Л, 1976. – 368с.
801878
  Илемницкий П. Невспаханное поле / П. Илемницкий. – Л., 1936. – 434с.
801879
  Гоголь М.В. Невський проспект / М.В. Гоголь. – К, 1952. – 40с.
801880
  Чужинський С. Невтаємничений народ // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 10). – С. 7
801881
  Резніков В. Невтішна статистика // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 32-33 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
801882
  Ковалюк В.М. Невтолима спрага / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1986. – 294с.
801883
  Гірник М.А. Невтома : поезії / М.А. Гірник. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 103 с.
801884
  Осадчук П. Невтома (Оптимізм) : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С.100-106. – ISSN 0130-1608
801885
  Журавльов С. Невтомна діячка на ниві українського культурно-освітнього і громадського життя 20-30-х років XX століття (Грушевська Катерина Михайлівна) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 64-75. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
801886
  Рихтік А. Невтомна служителька архітектури. До 100-річчя від дня народження Є. Маринченко (1916-1999) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 69-72. – ISSN 2306-3505


  Із 1943 року працює у Києві на відновленні та реконструкції зруйнованих війною будівель: Київського університету, Маріїнського палацу, будівлі колишнього банку на Хрещатику, актової зали КПІ.
801887
  Симоненко Людмила Невтомна трудівниця на лексикографічній і граматичній ниві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-89. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена внеску у становлення української лексикографії доктора філологічних наук Г.М. Гнатюк. Крізь призму наукової діяльності вченої автор інформує про основні віхи у розбудові термінографічної школи в Україні, про особливості праці ...
801888
  Катренко А. Невтомна, натхненна і розмаїта діяльність в ім"я вільної, демократичної і соборної України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 291-305
801889
  Копиленко О. Невтомне життя / О. Копиленко : Спилка радянських письменників України, 1945. – 148 с.
801890
  Карпіловська Є. Невтомне служіння науці (до 75-річчя від дня народження Н.Ф. Клименко) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 173-191. – ISSN 1682-3540
801891
   Невтомне служіння науці й істині / Колеги, співробітники, учні // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 5 : фото


  "...2 квітня відзначив своє 75-ліття Борис Олександрович Цудзевич - відомий біохімік, доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії ННЦ "Інститут біології".
801892
  Степаненко Н. Невтомний "робітник на українськім полі" Борис Грінченко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 248-252. – ISSN 2075-1222
801893
  Мікульонок І.О. Невтомний "ударник" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
801894
  Гарасимів Т.З. Невтомний борець за права і свободи українського народу (до 160-річчя від дня народження І. Я. Франка) / Т.З. Гарасимів, О.В. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 468-473. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
801895
  Попов П.М. Невтомний борець за процвітання народної творчості : (Пам"яті Н.К. Крупської) / П.М. Попов, 1939. – С. 34-48
801896
  Кресіна І.О. Невтомний вчений і педагог (до ювілею П.А. Рудика) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 597-599. – ISSN 1563-3349
801897
  Кобиринка Г. Невтомний дослідник рідного слова : до юбілею професора П.Ю. Гриценка / Г. Кобиринка, Л. Рябець
801898
  Мороз В. Невтомний збирач язичницьких таємниць // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 6-7


  Десятки виданих і перевиданих творів Степана Пушика - лише видима частина розмаїтого словосвіту письменника, науковця, етнографа, журналіста.
801899
  Дзюба І. Невтомний і невичерпний. Про нові "скрипти" Валерія Шевчука // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 177-206
801900
  Пуаєттон В. Невтомний мандрівник Богдан Гаврилишин = Bohda Hawrylyshyn l"infatigable passeur : біографія / Віржині Пуаєттон ; пер. з фр. Ірини Відлер. – Київ : Славутич-Дельфін, 2015. – 143, [1] с. : фот., карта. – Парал. тит .арк. ориг. вид. - Пер. вид.: Bohda Hawrylyshyn l"infatigable passeur / Une biographie par Virginie Poyetton. Geneve: editions Slatkine, 2013. – ISBN 978-966-2071-33-7
801901
  Клименко Н.Ф. Невтомний мандрівник у світі мов // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 3-8


  Статтю присвячено видатному українському мовознавцеві, енциклопедисту, поліглоту, перекладачеві, педагогові Андрію Білецькому.Проаналізовано його багатогранну наукову діяльність у різних галузях мовознавства, літературознавства, епіграфіки, ...
801902
  Головин Б. Невтомний плугар просвітницької ниви // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 133-140. – ISBN 966-7551-00-8


  Барвінський Олександр Григорович — український громадсько-політичний діяч Галичини, історик, педагог.
801903
  Корольов Б.І. Невтомний подвижник української ідеї : До 70-річчя від дня народження і 50-річчя лекційної діяльності професора Ярослава Степановича Калакури
801904
  Дубина М. Невтомний працівник


  Юрію Ярмишу - 75.
801905
  Березюк Н. Невтомний працівник на бібліографічній "ниві": академік Дмитро Іванович Багалій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 59-63. – ISSN 2518-7341


  Розглядається історико-бібліографічний аспект наукової діяльності патріарха української історії Д.І. Багалія (26.10 (07.11) 1857 - 09.02.1932).
801906
  Марушкевич А.А. Невтомний працівник українського ренесансу Іван Огієнко : Педагогічний аспект / А.А. Марушкевич; МОУ; КУ. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 128с. – ISBN 5-7707-9765-7
801907
   Невтомний робітник на рідній ниві: Василь Миколайович Доманицький : наук.-допоміж. біобібліогр. покажч. : (до 100-річчя від часу смерті) / Упр. культури і туризму Черкас. облдержадмін. [та ін. ; уклад.: Л.Т. Демченко, Н.В. Адешелідзе ; авт. вступ. ст. та наук. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. – 59, [1] с. – Допоміж. покажч.: с. 54-58. – (Серія "Черкащини славетні імена")
801908
  Фігурний Ю.С. Невтомний титан українського відродження. Чотири сутності Ярослава Калакури // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 15-34


  У статті досліджується життєвий і творчий шлях д-ра істор. наук, відомого українознавця, історіографа, джерелознавця проф. КНУ імені Тараса Шевченка - Ярослава Степановича Калакури (до 75-річчя від дня народження). Автор переконаний, що, вивчаючи ...
801909
  Шпак В. Невтомний трудівник // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 115-119
801910
  Санцевич А.В. Невтомний трудівник на ниві історичної науки // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 3-10. – ISBN 5-7702-0775-2


  До 80-річчя від дня народження Ф.П. Шевченка.
801911
  Бондар Лариса Невтомний трудівник на освітній ниві // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 5-12
801912
  Коцур А. Невтомний трудівник на педагогічній ниві (до 80-річчя від дня народження Бориса Федоровича Білецького) / А. Коцур, В. Холодницький // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 170-174
801913
  Пультер С. Невтомний трудівник освітянської ниви. (До 100-річчя пам"яті Бориса Грінченка)
801914
  Коцюбинський І. Невтомний у вшануванні Михайла Коцюбинського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 листопада (№ 45). – С. 8


  145-річчя від дня народження Хоми Михайловича Коцюбинського і 80-річчя музею М. Коцюбинського в Чернігові.
801915
  Мікульонок І.О. Невтомні "круглі ноги" [велосипеди] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 17-21
801916
  Мазурмович Б.М. Невтомні шукачі / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1975. – 119с.
801917
  Могилевич М.Ю. Невтомність / М.Ю. Могилевич. – Киев, 1985. – 95 с.
801918
  Ніколайчук Ірина Невторовані шляхи вітчизняної онкології / Ніколайчук Ірина, Чорний Євген // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 11 (148). – С. 5-10 : Фото
801919
  Ніколайчук Ірина Невторовані шляхи вітчизняної онкології / Ніколайчук Ірина, Чорний Євген // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 18-19 : Фото
801920
  Таран А.В. Невтрачена мить : поезії / А.В. Таран. – Київ : Молодь, 1981. – 200 с.
801921
  Піскун В. Невтрачений образ України: українські політичні емігранти у відстоюванні й поширенні укранського у світі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 199-203. – ISBN 978-966-439-147-1
801922
  Коростаренко М.К. Невтручання - непорушний принцип міжнародних відносин / М.К. Коростаренко. – Київ, 1968. – 54с.
801923
  Слюсаренко Ю.А. Невтручання принцип / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 263. – ISBN 966-642-073-2
801924
  Романюк І. Невходження народного депутата України до складу депутатської фракції як підстава дострокового припинення повноважень парламентаря: проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 177-179
801925
  Ларионов А.В. Невцы / А.В. Ларионов. – М., 1976. – 156с.
801926
  Дяченко В.і. Невчасний візит / В.і. Дяченко. – К., 1982. – 80с.
801927
  Михалків-Винник Невшанована пам"ять. Українські вояки в польській армії, інтерновані у Швайцарію // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 22 квітня (№ 16). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "У ніч з 19 на 20 червня 1940 р. Друга піхотно-стрілецька дивізія Війська польського в кількості 15 863 солдатів під командуванням генерала Броніслава Пругара-Кетлінга разом із 45-м Французьким корпусом та кількома сотнями цивільних перейшли ...
801928
  Светина Б. Невъездные? Российским ученым отказано в американском гостеприимстве / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 15


  Министерство энергетики США (Department of Energy, DOE) ввело ограничения для российских ученых на работу в своих лабораториях. Об этом стало известно на прошлой неделе, когда ряд специалистов получили соответствующее официальное уведомление. В ...
801929
  Гольдин А.М. Невыдуманная жизнь / А.М. Гольдин. – М., 1979. – 191с.
801930
  Гольдин А.М. Невыдуманная жизнь / А.М. Гольдин. – 3-е изд. доп. – М., 1984. – 239с.
801931
  Неменова Л.М. Невыдуманная повесть. / Л.М. Неменова. – М., 1976. – 128с.
801932
  Курицын Б. Невыдуманные истории из жизни Леонида Варпаховского / Б. Курицын. – Москва, 2003. – 216 с.
801933
   Невыдуманные истории.. – М., 1957. – 39с.
801934
   Невыдуманные истории.. – М., 1968. – 240с.
801935
  Карпов В.К. Невыдуманные повести. -- Белые кресты. -- Простая судьба. / В.К. Карпов. – Воронеж, 1964. – 116с.
801936
   Невыдуманные поэмы.. – М., 1969. – 510с.
801937
   Невыдуманные поэмы.. – М., 1970. – 480с.
801938
  Вершигора П.П. Невыдуманные приключения / П.П. Вершигора. – Кишинев, 1960. – 395с.
801939
  Прилежаева М.П. Невыдуманные рассакзы / М.П. Прилежаева. – М, 1969. – 112с.
801940
  Никитин И.Ф. Невыдуманные рассказы / И.Ф. Никитин. – Улан-Удэ, 1967. – 48с.
801941
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы / В.В. Вересаев. – Москва, 1968. – 640с.
801942
  Сизов Н.Т. Невыдуманные рассказы / Н.Т. Сизов. – М., 1972. – 382с.
801943
  Хажкасимов Х. Невыдуманные рассказы / Х. Хажкасимов. – Нальчик, 1978. – 223с.
801944
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы / В.В. Вересаев. – Тула, 1979. – 365с.
801945
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы / В.В. Вересаев. – Тула, 1979. – 365с.
801946
  Иванов-Паймен Невыдуманные рассказы / Иванов-Паймен. – Куйбышев, 1989. – 204с.
801947
  Холопов Г.К. Невыдуманные рассказы о войне / Г.К. Холопов. – Л., 1968. – 288с.
801948
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом / В.В. Вересаев. – Москва, 1941. – 48с.
801949
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом / В.В. Вересаев. – Свердловск, 1963. – 403с.
801950
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом / В.В. Вересаев. – Москва, 1984. – 574с.
801951
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом / В.В. Вересаев. – Москва : Современник, 1988. – 127с. – ISBN 5-270-00156-X
801952
  Храпченков В.К. Невыдуманные рассказы о прошлом спорта / В.К. Храпченков. – М, 1966. – 156с.
801953
  Юртаев Н.В. Невыдуманные рассказы. / Н.В. Юртаев. – Куйбышев, 1960. – 91с.
801954
   Невыдуманные рассказы.. – М., 1965. – 302с.
801955
  Ливанов В.Б. Невыдуманный Борис Пастернак : воспоминания и впечатления / Василий Ливанов. – Москва : Дрофа, 2002. – 112 с., [16] с. илл. : илл. – ISBN 5-7107-6959-2
801956
  Клинг О.А. Невыдуманный пейзаж / О.А. Клинг. – М., 1991. – 158с.
801957
  Местечкин М.С. Невыдуманный цирк. / М.С. Местечкин. – Москва : Искусство, 1978. – 37 с.
801958
  Белоножко В. Невынесенный приговор о Франце Кафке. Холодно и пристально : Главы из книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 257-275. – ISSN 1130-6545
801959
  Кундера М. Невыносимая легкость бытия : Роман / Пер. с чешского Н.Шульгиной; Милан Кундера. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2003. – 352с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00513-5
801960
  Кундера М. Невыносимая легкость бытия : роман / Милан Кундера ; [пер. с чеш. Н. Шульгиной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 346, [6] с. – (Прочесть обязательно!). – ISBN 978-5-389-02805-0
801961
  Лабковский Н.Д. Невыполнимые задания / Н.Д. Лабковский. – М., 1983. – 48с.
801962
  Куренной В. Невыразимое политически // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 15/16. – С. 14-17.
801963
  Куренной В. Невыразимое политически // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 15/16. – С. 14-17.
801964
  Еники А. Невысказанное завещание : повести и рассказы / А. Еники; пер. с татар. Р.Кутуй, С.Хозина. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1990. – 479 с.
801965
  Василец В. Невыученные уроки Henry Ford // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 7/8 (1215). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670
801966
  Садчикова Анастасия Невянская башня. Башенный крен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
801967
  Шакинко И.М. Невьянская башня / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1989. – 301с.
801968
  Сербенюк С. Нега-[thita]-представлення як узагальнення деяких знакопочережних представлень дійсних чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-39. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті побудовано нега-[thita]-представлення дійсних чисел, яке є узагальненням представлення чисел знакопочережними рядами Кантора. Для моделювання нега [thita]-представлення використовується аналітичний та геометричний підходи. Недоліки та ...
801969
  Салова Е. Негайне звільнення особи з-під варти. Застосування правила № 39 // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 6
801970
   Негайно відновити в Харкові пропам"ятну дошку Юрію Шевельову // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 жовтня (№ 40). – С. 3


  Заява Секрітаріату Національної спілки письменників України.
801971
   Негайно відновити у Харкові пропам"ятну дошку Юрію Шевельову : Заява Секретаріату Національної спілки письменників України / Секретаріат НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 2
801972
  Причард К.С. Негасимое пламя / К.С. Причард. – М., 1972. – 416с.
801973
  Оскоцкий В.Д. Негасимое пламя костра. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1977. – 128с.
801974
  Матюшина О.К. Негасимые искры / О.К. Матюшина. – Л., 1960. – 256с.
801975
  Эскович Н.Л. Негасимый декабрь / Н.Л. Эскович. – М, 1987. – 366с.
801976
  Маринов А.А. Негасимый огонь: Очерки о воинских традициях. / А.А. Маринов. – 2-е изд. – М., 1982. – 192с.
801977
  Каландадзе Г.А. Негасимый очаг : стихи / Г.А. Каландадзе; пер. с груз. А.Патарая. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 92 с.
801978
  Рыбак С.А. Негасимый пламень души / С.А. Рыбак. – М, 1976. – 252с.
801979
  Назаренко Ю.И. Негаснущие звезды / Ю.И. Назаренко. – Киев, 1977. – 63с.
801980
  Долгополов Н.М. Негаснущие звезды Олимпиады / Н.М. Долгополов, Г.В. Швец. – М., 1981. – 64с.
801981
  Мусиенко М.Ф. Негаснущий свет рампы / М.Ф. Мусиенко. – Москва, 1965. – 48с.
801982
  Аксенов В. Негатив положительного героя : [рассказы] / Василий Аксенов. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 347, [3] с. – (Культ личности ; Культовая российская литература). – ISBN 5-699-18490-2
801983
  Вилков В.Ю. Негативистский подход к культурологическому определению нации П. Сорокина // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 13-15
801984
  Бондарчук І.А. Негативна діалектика як естетика. : Дис... докт. філос.наук: 09.00.04 / Бондарчук І.А.; МО України. КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1992. – 46л. – Бібліогр.:л.45-46
801985
  Луке Дуран Негативна конотація конструкції ser + un + прикметник / Луке Дуран, О.О. Курченко


  Розглянуто один з типово іспанських аспектів субстантивації: субстантивація прикметників на позначення негативних якостей людей, яка має місце при створенні класифікаційних речень за моделлю підмет + ser + un + субстантивований прикметник.
801986
  Цимбал А.В. Негативна методологія Карла Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
801987
  Ващук Б.Л. Негативна поведінка потерпілого та її вплив на розмір відшкодування шкоди у кримінальному судочинстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 17-23. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
801988
  Сінча К.А. Негативна постманіфестна симптоматика депресивного спектру при шизофренії (клініко-психопатологічна характеристика, патогенетичні механізми, принципи корекції) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Сінча Катерина Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
801989
  Ревуцький С. Негативна практика щодо порушення та невиконання основних положень при реалізації законодавства про науково-технологічну та інноваційну діяльність в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 79-85.
801990
  Соловьева Г.Г. Негативная диалектика / Г.Г. Соловьева. – Алма-Ата, 1990. – 190с.
801991
  Литвин В. Негативне відлуння діяльності уряду. // Голос України, 2005. – 23 лютого


  [Лист Голови Верховної Ради України Прем"єр-міністрові України Ю.Тимошенко]
801992
  Ковальчук С. Негативний вплив діяльності ТНК на економіку України в умовах фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 164-166
801993
  Кравців А.І. Негативний вплив на водні об"єкти скидів забруднених поверхневих стічних вод // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 43-46 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
801994
  Титич В. Негативний вплив на економічні процеси в Україні недосконалих норм законодавство про неспроможність та банкрутство // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-48.
801995
  Шевчук В. Негативний вплив селів на функціонування природно-техногенних систем та оцінка селенебезпеки притоків різних порядків басейнів річок Мокрянка та Брустурянка / В. Шевчук, О. Іванік, О. Цибульська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Визначено та проаналізовано основні види негативного впливу селевих потоків на функціонування природно-техногенних систем. Схарактеризовано геолого-геоморфологічну будову басейнів річок Мокрянка та Брустурянка з точки зору селенебезпеки. Наведено ...
801996
  Кривобок Я.В. Негативний вплив тіньової економіки на економічний розвиток України та її податкову політику // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 32-33
801997
  Затонський Д. Негативний катехізес у дев"яти запитаннях і відповідях
801998
  Паточка Я. Негативний платонізм. Вічність та історичність. Єретичні есе про філософію історії / Ян Паточка ; пер. з чеської. – Київ : Основи, 2001. – 374 с. – ISBN 966-500-132-9
801999
  Трухан Мирослав Негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі / Трухан Мирослав. – Мюнхен ; Львів : Троян, 1992. – 253 с.
802000
  Паровий В Негативні обставини у розслідуванні кримінальних справ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.70- 72
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,