Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
78001
  Матвієнко О.В. ""Ode on Grecian Urn" Дж. Кітса: досвід українських прочитань" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 432-442. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
78002
  Eichendorff Joseph von "O Taler weit, o Hohen"... / Eichendorff Joseph von. – Berl., 1957. – 158с.
78003
  Petronius (Oeuvres) latin et francais. – Paris
2. – 464с.
78004
  Shakespeare (Oeuvres). Traduit de l"anglois. – P.
2. – 1776. – 411с.
78005
  Gierczik Michal ...Oddajesz na zawsze. / Gierczik Michal. – Warszawa, 1984. – 407с.
78006
  Shakespeare /Oeuvres/. Trad. de l anglais, par M. Le Tourneur. – Paris
15. – 1781. – 204, 186с.
78007
  Shakespeare /Oeuvres/. Trad. de l"angl. par Le Tourneur. – P.
17. – 1782. – 231с.
78008
  Shakespeare /Oeuvres/. Traduit de l"anglais par Le Tourneur. – P.
16. – 1782. – 249с.
78009
  Shakespeare /Oeuvres/. Traduit de l"anglais par M-Le Tourneur. – P.
13. – 1781. – (4), 316, 255с.
78010
  Shakespeare /Oeuvres/. Traduit de l"anglois par M.Le Tourner. – Paris
3. – 1778. – 444с.
78011
  Shakespeare /Oeuvres/. Traduit de l"anglois par M.le Tourneur. – Paris
5. – 1779. – 268, 304с.
78012
  Shakespeare /Oeuvres/. Traduite de l"anglois par M. Le Tourneur. – Paris
19. – 1783. – 500с.
78013
  Shakespeare /Oeuvres/. Traduites de l"anglois... par le Tourneur. – Paris
7. – 1780. – 215с.
78014
  Voltaire [Oeuvres de M. de Voltaire]. – [A Geneve] : [Cramer et Bardin]
Т. 10 : Ouvrages dramatiques, precedes et suivis de toutes les pieces qui leur sont relatifs. Т. 9. – 1775. – запис зроблено за інтернет-пошуком


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78015
  Kudak V. O-C diagrams of Algol-type binary stars / V. Kudak, S. Parimucha // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. сhief: Yu.I. Izotov ; ed. board: I.L. Andronov, Yu. Yu. Balega, L.F.Chernogor [et. al.]. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 2. – P. 63-68. – ISSN 2227-1481


  We present the analysis of O-C diagrams for six detached eclipsing binary systems with 3rd and/or 4th body solutions. These solutions were obtained by the fitting of O-C diagrams using genetic algorithms and Monte-Carlo simulation. O-C diagrams were ...
78016
  Strak Michal O polityce kulturalnej / Strak Michal. – Warszawa, 1977. – 303с.
78017
  Pugacewicz T. O polityce USA na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – Nr. 182/183, luty/marzec. – S. 97-98. – ISSN 1427-1176


  Джон Дж. Міршаймер - американський політолог, професор Чиказького університету, спеціаліст з міжнародних відносин 8-9 грудня 2015 р. прочитав лекцію студентам Ягеллонського університету про політику США на Близькому Сході та в Україні.
78018
  Chamerska Halina O polozeniu i zbiegostwie czeladzi folwarcznej w Krolestwie Polskim. 1830-1864 / Chamerska Halina. – Warszawa, 1957. – 48с.
78019
   O pomnozeniu i ulepszeniu fabryk sukiennych w panstwie rossyyskiem. Z dodatkiem wiadomosci o fabrykach iuz exystuiacych w Rossyi, o korzysciach dawanych przez Rzad kazdey klassie mieszkancsow... Z r. – Wilna, 1810. – 61с.
78020
  Klaic N. O postanku zagrebackog sveucilista. / N. Klaic. – Zagreb, 1969. – 41с.
78021
  Korta Adam O postepowych tradycjach i antynarodowych mitach / Korta Adam. – Warszawa, 1955. – 232с.
78022
  Chraplywyj Z. O potencjale wlasnym elektronu w mechanice falowej / Z. Chraplywyj. – Bydgoszczy : Bibljoteka Polska, 1933. – S. 205-213. – (Acta physica Polonica ; Tom II, zeszyt 2, 1933)
78023
   O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy : Miedzynarodowa koferencja naukowa, Krasiczyn-Rzeszow, 19-21. 9. 2005 r. – Przemysl, 2006. – 309 s. – ISBN 83-60545-28-6
78024
  Rezac Vaclav O pravde umeni a pravde zivota / Rezac Vaclav. – Praha, 1960. – 128с.
78025
   O prawach czlowieka w podwojna rocznice paktow : Ksiega pamiatkowa w holdzie prof. Annie Michalskiej. – Torun : Dom organizatora TNOiK, 1996. – 284s.
78026
  Billig Wilhelm O prawach rozwoju ludnosci / Billig Wilhelm. – Warszawa, 1963. – 398с.
78027
  Grzegorz Pawel O prawdziwej smierci, zmartwychwsta niu i zywocie wiecznym / Grzegorz Pawel. – Wroclaw, 1954. – 182с.
78028
  Herrmann Ignat O Praze a Prazanech / Herrmann Ignat. – Praha, 1959. – 267с.
78029
  Kaucky Jos. O prechodu diferencni rovnice hypergeometricke v diferencialni rovnice Gaussovu = Sur le passage de l"equation hypergeometrique aux differences finies a l"equation differentielle de Gauss // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 43с.
78030
  Volek J. O predmetu a metode estetiky a obecne teorie umeni / Jaroslav Volek. – Praha : Universita Karlova, 1963. – 124 p.
78031
  Gomulka W. O problemie niemieckim. / W. Gomulka. – Warszawa, 1968. – 511с.
78032
   O przyrodzie i kulturze / pod red. E .Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3123 : O przyrodzie i kulturze. – S. 1-342. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; Tom 13). – ISSN 0239-6661
78033
  Tatarowski K.W. O publicystyce Jana Nowaka-Jezioranskiego przed rokiem 1989 // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 2 (45). – C. 113-128. – ISSN 1641-0920
78034
  Lips Julius O puvodu veci / Lips Julius. – Praha, 1960. – 304с.
78035
  Donski R. O radiofonii / R. Donski. – Lodz : Wiedza Powszechna, 1951. – 64 s. – (Biblioteka dla kazdego)
78036
  Bechyne J. O rasach druhu linographa musicalis stal = De subspeciebus linographae musicalis stal. (Col. phytoph. chrysomelidae) / J. Bechyne. – Praha : [S. n.], 1944. – 327-330 S. – Sbornik entom. odd. Zem. Musea v Praze, 1943-44, 21-22
78037
  Skowron S. O regeneracii utraconych czesci organizmu / S. Skowron, H. Roguski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 131S. – (Nowosci nauki i techniki)
78038
  Biala A. O romantycznej idei korespondencji sztuk na podstawie " Tanca" Frydryka Schilllera // Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow, 2015. – R. 56, z. 5 (332). – S. 461-477. – ISSN 0035-9602
78039
  Tryfan Barbara O rowny start / Tryfan Barbara. – Warszawa, 1974. – 315 с.
78040
  Cagin B.A. O Rozvoji marxisticke filosofie po Parizske Komune. (1871-1895) / B.A. Cagin. – Praha, 1951. – 64с.
78041
   O rozwoju jezyka i myslenia dziecka. – Warszawa, 1968. – 654с.
78042
  Tarnowskiego St. hr. O ruso i rusinach // Тарас Шевченко : Пpомова виголошена на 37-их pоковинах смеpти поета у Львові дня 4 н. с. цвітня p. 1898 / О.М. Колесса. – У Львові (Львів) : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 68 с.
78043
  Szaflik Jozef Ryszard O rzad chlopskich dusz / Szaflik Jozef Ryszard. – Warszawa, 1976. – 352с.
78044
   O rzemiosle artystycznym w Polsce. – Warszawa, 1976. – 321с.
78045
  Jundzill Irena O samowychowywaniu : Podrecznik dla mlodziezy / Jundzill Irena. – Warszawa : Nasha ksiegarnia, 1975. – 264s. : il.
78046
  Caragiale I.L. O scrisoare pierduta / I.L. Caragiale. – Bucuresti, 1952. – 92с.
78047
   O sebe a o svojom diele. – Bratislava, 1968. – 576с.
78048
  Stasek Antal O sevci Matousovi a jeho pratelich / Stasek Antal. – Praha, 1952. – 298с.
78049
  Bahdaj Adam O sicdmej w Budapeszcie. / Bahdaj Adam. – Warszawa, 1958. – 136с.
78050
  Gorski Iwan O Sienkiewiczu i Wiesielowskim / Gorski Iwan. – Wraszawa, 1986. – 592с.
78051
  Mraz Andrej O slovenskych realistickych prozaikoch. / Mraz Andrej. – Bratislava, 1956. – 441с.
78052
  Sambor Jadwiga O slownictwie statystycznie rzadkim. Na materiale derywatow we wspolczesnej publicystyce polskiej / Sambor Jadwiga. – Warszawa, 1975. – 115с.
78053
  Nowak Zdizislaw O smolarczyku Marcinku i okrutnym Madeju spod Sypniewa / Nowak Zdizislaw. – Warszawa, 1988. – 47с.
78054
  Chewtchenko T. O sonho / Taras Chewtchenko ; [traducao do Ucraniano: Wira Selanski]. – Rio de Janeiro ; Curitiba : Companhia Brasileira de artes graficas ; Sociedade dos amigos da cultura Ucraniana, 1980. – 58, [1] с. : auto-retrato. – (Serie "Vertep" ; 2)
78055
  Aidit D.N. O spolecznostwie i rewolucji w Indonezji. / D.N. Aidit. – Warszawa, 1958. – 92с.
78056
  Kosik Jan O spolkach Ks. Augustyna Szamarzewskiego pod zaborem pruskim w latach 1872-1891 / Kosik Jan. – Wroclaw, 1992. – 132 с.
78057
   O sport, you are life!. – M., 1984. – 171с.
78058
  Petr Frantisek O starych malbach a jejich restaurovani / Petr Frantisek. – Praha, 1954. – 262с.
78059
  Lysenko T.D. O stave v biologii / T.D. Lysenko. – Bratislava, 1951. – 62с.
78060
  Lysenko T.D. O stave v biologii / T.D. Lysenko. – Bratislava, 1952. – 63с.
78061
  Bares Gustav i in. O stranicke praci / Gustav i in. Bares. – Praha, 1951. – 30с.
78062
  Sierpinski W. O stu prostych, ale trudnych zagadnieach arytmetyki : Z pogranicza geometrii i arytmetyki / W. Sierpinski; przy pisy oprac. A. Makowski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 80 s. – Biblioteka matematyczna, T. 6
78063
  Kocoj H. O sukcesja saska. Sprawa nastepstwa tronu polskiego w czasach Sejmu Czteroletniego / H. Kocoj. – Warszawa, 1972. – 158с.
78064
  Jedlicka J. O systematicke hodnote "druhu" Plagiothecium silvaticum Bryol. EUR / J. Jedlicka. – Brno : [S. n.], 1947. – 10 s. – Sbornik Klubu prirodovedeckeho v Brne, 28, 1947
78065
  Banach Andrzej O szczesciu / Banach Andrzej. – Krakow, 1988. – 227с.
78066
  Bobinska Helena O szczestliwym chlopcu / Bobinska Helena. – Wydanie 8-me. – Warzsawa, 1956. – 298с.
78067
  Fijas Zygmunt O szkodliwosci kominow. / Fijas Zygmunt. – Lodz, 1964. – 264с.
78068
  Alpatow Michal O sztuce ruskiej i rosyjskiej. / Alpatow Michal. – Warszawa, 1975. – 280с.
78069
   O sztuce tlumaczenia. – Wroclaw, 1955. – 560с.
78070
  Orynzyna Janina O sztuke ludowa. Pamietnik pracy / Orynzyna Janina. – Warszawa, 1965. – 318с.
78071
  Simionnescu I. O Tara din Povesti / I. Simionnescu. – Bucuresti : Cartea Romaneasca
1 : Dobrogea. – 1928. – 118 p.
78072
  Frycz Karol O teatrze i sztuce / Frycz Karol. – Warszawa, 1967. – 299с.
78073
  Polturzycki Jozef O technice uczenia sie doroslych / Polturzycki Jozef. – Warszawa, 1966. – 164с.
78074
  Hobbes Thomas O telese. (de corpore) / Hobbes Thomas. – Bratislava, 1965. – 192с.
78075
  Zaremba S. O teoryi rownania Laplacea i o metodach Neumanna i Robina / S. Zaremba. – W Krakowie (krakow) : Zakl. Akad. um., 1901. – 56 p.
78076
  Dziegielewski Jan O Tolerancje dla zdominowanych: Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Wladyslawa IV / Dziegielewski Jan. – Warszawa, 1986. – 229с.
78077
  Majakovskij V. O tom / Vladimir Majakovskij ; preloz. J. Taufer. – Praha : Stat. nakl. krasne lit. a umeni, 1962. – 186 s. – Миниатюрное издание
78078
  Riha Bohumil O trech penizich a jine povidky / Riha Bohumil. – Praha, 1972. – 210с.
78079
  Malendowicz Janina O trudnej sztuce czytania i pisania / Malendowicz Janina. – Warszawa, 1978. – 148с.
78080
  Baumgardten Aleksander O tym co najblizsze / Baumgardten Aleksander. – Stalinogrod, 1956. – 64с.
78081
  Salda F.X. O umeni / F.X. Salda. – Praha, 1955. – 766с.
78082
  Gwerk Edmund O umeni / Gwerk Edmund. – Bratislava, 1975. – 135с.
78083
  Oleracht Ivan O umeni a spolecnosti / Oleracht Ivan. – Praha, 1958. – 311с.
78084
  Halek Vitezslav O umeni. / Halek Vitezslav. – Praha, 1954. – 357с.
78085
  Marinkovic N. O umetnosti / Nada Marinkovic. – Beograd : Grafos. – 87 s. – (Biblioteka "Jedna knjiga" / Uredn. Vito Markovic)
78086
   O uniwersalnosci i jednosci nauki : Zbior rozpraw. – Warszawa : Uniw. Warszawski, Centrum uniwersalizmu, 1993. – 318s. – (Biblioteka dialogu)
78087
  Kollata Hugo O ustanowieniu i upadku Konstytucji Polskiej 3 Maja 1791. – Lwow : Ksiegarnia Polska, 1882. – (Biblioteka Mrowki ; T. 146-151)
78088
  Szuman Stefan O uwadze. Aktywizowanie i ksztaltowanie uwagi dowolnej uczniow na lekcjach w szkole / Szuman Stefan. – Warszawa, 1961. – 148с.
78089
  Bechyne J. O variabilite plateumaris consimilis schrank. (Col. donaciidae) = De variatione plateumaris consimilis schrank 9col. donaciidae) / J. Bechyne. – Praha : [S. n.], 1942. – P. 247-237. – Sborn. entom. odd. Zem. Musea v Praze, 1942, 20
78090
  Noha Jan O vecne touze / Noha Jan. – Praha, 1962. – 130с.
78091
   O vedeckem poznani soudobych jazyku. – Praha, 1958. – 303с.
78092
  Bucevschi D. O viata de om in slujba neamului : schita isotorica despre tipografia Mitropolitul Silvestru / D. Bucevschi. – Cernauti : [S. n.], 1937. – 76 p. : Portr.
78093
  Papadima Ovidiu O viziune romaneasca a lumii / Papadima Ovidiu. – Ed. a 2-a, reviz. – Bucuresti, 1995. – 190с.
78094
  Triska Miloslav O vojne a mieri v dejinach filozofie / Triska Miloslav. – Bratislava, 1987. – 298с.
78095
  Duchacek Otto O vzajemnem vplivu tvaru a vyznamu slov / Duchacek Otto. – Praha, 1953. – 192с.
78096
   O vzajomnych vztahoch Cechov a Slovakov. – Bratislava, 1956. – 450с.
78097
  Vesely J. O vzniku a zalozeni KSC / J. Vesely. – Praha : Nakladatelstvi Rovnost, 1952. – 172, [26] s. : Ill. – (Za svobodu Lidu ; Sv. 8)
78098
  Swirski Zbigniew O wedrowkach ptakow / Swirski Zbigniew. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 133S. – (Biblioteczka Przyrodnicza)
78099
  Dzieduszycki W. O wiedzy ludzkiej / Wojciech Dzieduszycki. – Lwow : Nakladem ksiegarni Gubrynowicza i Schmidta, 1893. – [4], 216 s.
78100
  Gawriljewa Walentyna O wielkiej podrozy rudego Sierogi, madrege starca Ibrahima i przebieglego mysliwego Semena Wielkiej Glowy / Gawriljewa Walentyna; Przelozyla z ros. T.Olczak. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1980. – 147s. – ISBN 83-06-00515-5
78101
  Gawor Leszek O wielosci cywilizacji : Filozofia spoleczna Feliksa Konecznego / Gawor Leszek. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2002. – 196s. – ISBN 83-227-1877-2
78102
  Kopczynska Zdzislawa O wierszu romantycznym / Kopczynska Zdzislawa, L. Pszczolowska. – Warszawa, 1963. – 258с.
78103
   O wloscianach. – W Warszawie : w Druk. Upzywileiow. J.K. Mci P. Zawadskiego, 1791. – 36 s. – Вихідні дані в кінці тексту


  Jak sie Demokracja Szlachecka bydlu polskiemu nie podoba to winno scierwo polskie spakowac sie wedlug prawa o Wloscianach Konstytucji 3 Maja i spieprzac do swoich pieprzonych krajow zabierajac ze soba te ichze cudzoziemska "postepowa" = "cudzoziemska" ...
78104
  Turlejska Maria O wojnie i podziemiu. Dyskusje i polemiki / Turlejska Maria. – Warszawa, 1959. – 284с.
78105
  Gluzinski W.A., Lemberger I. O wplywie braku gruczolu tarczykowego w organizmie zwierzecym na wymiane materyi.. – Krakow, 1897. – 22с.
78106
  Gluzinski W.A. O wplywie podwiazania tetnic wiencowych.. – Krakow, 1895. – 19с.
78107
   O wychowaniu mlodziezy plci zenskiej przez Fenelona Arcybiskupa Kamerackiego : dzielo po wielu wydaniach, na nowo roku 1818 w Paryzu przedrukowane, a przez Modesta Watta Kosickiego filozofii doktora na jezyk polski przelozone, z portretem autora ; w Warszawie i Suwalkach nakladem i drukiem Fr. Swierczewskiego, 1823 / [red. nauk. Kalina Bartnicka ; wstep i oprac. Katarzyna Buczek]. – Reprint. – Pultusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2009. – 273 s. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-7549-069-5
78108
   O wzajemnych powiazaniach literackich polsko-rosyjskich. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1969. – 304с.
78109
  Dunin-Wasowicz Maria O zabawce w reku dziecka / Dunin-Wasowicz Maria. – Warszawa, 1975. – 72с.
78110
   O zaciesnieniu wiezi szkoly z zyciem i o dalszym rozwoju systemu szkolnictwa w ZSRR, 1958. – 52с.
78111
  Gomulka Wladyslaw O zadaniach szkolnictwa. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1958. – 40с.
78112
  Sarapata Adam O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy / Sarapata Adam. – Warszawa, 1977. – 197с.
78113
  Malewski Andrzej O zastosowaniach teorii zachowania / Malewski Andrzej. – Warszawa, 1964. – 188с.
78114
  Bunsch K. O Zawjszy Czarmym. / K. Bunsch. – Warszawa, 1959. – 164с.
78115
  Gutt Romuald Wieslaw O zdrowych i chorych / Gutt Romuald Wieslaw. – Krakow, 1977. – 153с.
78116
  Tudor Stepan O zi a parintelui Soica / Tudor Stepan, 1951. – 220с.
78117
  Dunarowski Wladyslaw O zlej dziewczynie / Dunarowski Wladyslaw. – Lodz, 1962. – 172с.
78118
  Olbracht Ivan O zlych samotarich / Olbracht Ivan. – Praha, 1960. – 183с.
78119
  Gruszczynski O znaczeniu Myszeidy Ignacego Krasickiego / napisal dr. Gruszczynski // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 28 s.
78120
  Kosmodemjanska Lubov O Zoji a Surovi / Kosmodemjanska Lubov. – Bratislava, 1952. – 264с.
78121
  Hamsik Dusan O zurivem reporteru E.E. Kischovi. / Hamsik Dusan, Kusak Alexej. – Praha, 1962. – 141с.
78122
  Kazda J. O zvlastnich pripadech resonance = Sur quelques cas particuliers de la resonance / J. Kazda. – Brno : L""Universite Masaryk, 1946. – 14 s.
78123
  Taxiaoy Antonioy Aimiлioy O Паіlioe bеліtekoфеki (1722-1794) / Taxiaoy Antonioy Aimiлioy. – [Thessaloniki], 1964. – 150 с.
78124
   O"Neill. A collection of critical essays. – Englewood Cliffs, 1964. – 182с.
78125
  Родионова Т.В. O, O, S-трициклилдитиофосфаты как экстрагенты для молибдена (V, VI) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Родионова Т.В. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1969. – 11 с.
78126
  Loest Erich Oakins macht Karriere / Loest Erich. – Berlin, 1975. – 206с.
78127
   Oameni care au luat-o timpului inainte. – Bucuresti, 1952. – 164с.
78128
  Chirita Const. Oameni din orasul nostru / Const. Chirita, 1951. – 100с.
78129
  Cordescu Florida Oameni si locuri din URSS. / Cordescu Florida. – Bucuresti, 1953. – 52с.
78130
  Mircea Dumitru Oameni si paminturi / Mircea Dumitru. – Bucuresti, 1960. – 244с.
78131
  Mironescu I.I. Oameni su vremuri. Antologie de Sanda Radian / I.I. Mironescu. – Bucuresti, 1959. – 228с.
78132
  Atxaga B. Obabakoak / B. Atxaga. – Barcelona, 1995
78133
  Saunders Robert Obama and the Kremlin - How the New U.S. President"s Russia Policy Will Impact the "Near Abroad" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 21-23
78134
  Otcenasek Jan Obcan Brych / Otcenasek Jan. – Praha, 1968. – 484с.
78135
  Vancura V. Obcan don quijote a jine prozy / V. Vancura. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1961. – 161 s.
78136
   Obcanske pravo hmotne. – Praha
2. – 1987. – 382с.
78137
   Obcansky zakonik. – Praha
1. – 1987. – 746с.
78138
   Obcansky zakonik. – Praha
Sv.2, Dil.2. – 1987. – 821с.
78139
   Obchod. – Bratislava, 1954. – 96с.
78140
  Jaworska J. Obchody Lelewelowskie 1861-1961 : katalog wystawy zorganizowanej w Bibliotece Uniwersyteckie w Lodzi w dniach od 24 maja do 24 czerwca 1961 r. / J. Jaworska; Wyd-wa Bibliograficzne biblioteki uniwersyteckiej w Lodzi. – Lodz : PWN, 1962. – 40 s., 4 l.ill. : il.
78141
  Nowak Tadeusz Obcoplemienna ballada / Nowak Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 315с.
78142
  Bilonozko E. Obcosc jezyka ojczystego (lingwistyczna identyfikacja Polakow na Ukrainie) // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – P. 100-105


  Чужинність рідної мови (мовна ідентичність поляків в Україні).
78143
  Camus Albert Obcy / Camus Albert; Przel.M.Zenowicz. – Wyd.2. – Warszawa : PIW, 1967. – 140s.
78144
  Gorecki Gustaw Obcy na Wyspie / Gorecki Gustaw. – Warszawa, 1979. – 216с.
78145
  Waltari Mika Obcy przyszedl na farme / Waltari Mika. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 119 s.
78146
  Camus Al. Obcy. Dzuma / Al. Camus. – Krakow, 1972. – 439с.
78147
   Obdobja. – Liubljana. – ISBN 86-7207-053-4
N 14 : Individualni in generacijski ustvarjalni ritmi v slovenskem jeziku, knjizevnosti in kulturi. – 1994
78148
   Obdobja. – Liubljana. – ISBN 961-6200-04-6
N 15 : Kopitarjev zbornik; Mednarodni simpozij v Ljubljani, 29.junij do 1.julij 1994, Jernej Kopitar in njegova doba: simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti. – 1996
78149
   Obdobja. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik
18 : Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture: Mednarodni simpozij Obdobja - Metode in zvrsti, Ljubljana, 9.-11. december 1999. – 2002
78150
   Obdobja. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik
19 : Romanticna pesnitev: Ob 200. obletnici rojstva Franceta Preserna: Mednarodni simpozij Obdobja - Metode in zvrsti, Ljubljana, 4.-6. december 2000. – 2002
78151
   Obdobja. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik
22 : Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: Clenitev jezikovne resnicnosti: Mednarodni simpozij Obdobja - Metode in zvrsti, Ljubljana, 27.-28. november 2003. – 2004
78152
   Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku, knjizevnosti in kulturi (tipoloska problematika ob jugoslovanskem in sirsem evropskem kontekstu). – Ljubljana, 1979. – 449с.
78153
   Obdobje realizma v slovenskem jeziku, knjizevnosti in kulturi: tipolska problematika ob jugoslovanskem in sirsem evropskem kontekstu. – Ljubljana, 1982. – 538с.
78154
  Kostir J. Obecha biochemie / J. Kostir. – Praha : Technicke Literatury, 1960. – 375s.
78155
   Obecna cast k seznamum prednasek. – Praha, 1968. – 10с.
78156
  Lukes Z. Obecne a specialni zmocneni ve sprave na useku ochrany verejneho poradku / Z. Lukes. – Praha, 1968. – 127с.
78157
  Babinicz Waldemar Obecny. / Babinicz Waldemar. – Warszawa, 1965. – 384с.
78158
  Milgram Stanley Obedience to authority: an experimental view / Milgram Stanley. – New York a.o., 1974. – 244с.
78159
  Nachbar Herbert Oben fahrt der Grosse Wagen. / Nachbar Herbert. – Rostock, 1963. – 162с.
78160
  Gregg S.J. Oberflachenchemie fester Stoffe / S.J. Gregg. – Berl., 1958. – 272с.
78161
   Oberlausitz in Hugel- und Gefildeland. – Bautzen, 1992. – 95с.
78162
  Pospisil Leopold Obernberg: a quantitative analysis of a Tirolean peasant economy / Pospisil Leopold. – New Haven, 1995. – 423с.
78163
  Schumann Wolfgang Oberschlesien. 1918/19. Vom gemeinsamen Kampf deutscher und polnischer Arbeiter / Schumann Wolfgang. – Berl., 1961. – 314с.
78164
   Obeti okupace. Ceskoslovensko 21.8 - 31.12.1968 / Milan Barta, Lukas Cvrcek, Patrik Kosicky, Vitezslav Sommer. – Praha : Ustav pro studium totalitnich resimu, 2008. – 192 s. : fot., il. – ISBN 978-80-87211-01-4
78165
  Pavel I. Obezitatea: Boala cu extindere in masa / I. Pavel, D. Sdrobici. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1970. – 189s.
78166
  Klossowska Jadwiga Obiady u Kowalskich. / Klossowska Jadwiga. – Warszawa, 1983. – 231с.
78167
  Suto Andras Obiecala mi matka lekki sen / Suto Andras; Z wegierskiego przelozyla H.Kuszniarska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1985. – 268s. – ISBN 83-05-11366-3
78168
  Gary Romain Obietnica poranka. / Gary Romain. – Warszawa, 1966. – 484с.
78169
  Demetrius Lucia Obietnice i inne opowiadania / Lucia Demetrius; Przel. z rum.J.Wrzoskowa. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 356s.
78170
  Lips Iulius Obirsia lucrurilor. O istorie a culturii omenirii / Lips Iulius. – Bucuresti, 1960. – 644с.
78171
  О"Дрисколл Obiter Poetica: из записной книжки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 124-125. – ISSN 1130-6545
78172
  Dimitrowa Blaga Objazd / Dimitrowa Blaga; Przelozyla H.Karpinska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1971. – 220s. – (Proza wspolczesna)
78173
   Object recognition in man, monkey and machine. – Cambridge : The MIT press, 1999. – 4,217 p. : ill. – (A Bradford book ; Cognition special issues). – ISBN 0-262-70070-0
78174
   Object Windows для C++ : в 2 т. – Киев : Диалектика. – ISBN 5854770018
Т. 1. – 1993. – 208 с.
78175
   Object Windows для C++ : в 2 т. – Киев : Диалектика. – ISBN 5854770018
Т. 2. – 1993. – 224 с.
78176
  Capel A. Objective proficiency : self-study student"s book / Annette Capel, Wendy Sharp. – 8th print. – Cambridge [et al.] : Cambridge univ. press, 2009. – 288, [1] p.,incl. cov. : ill. – First publ. 2002. – ISBN 978-0-521-00031-4
78177
  Lebed I. Objectives of the international financial Institutions in reforminging of the global financial system regulation // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 1. – P. 124-139


  Relevance of the material contained in the article is conditioned by solving of the problems associated with recovery from the global financial crisis. The Group of Twenty"s development of recommendations for international financial institutions on the ...
78178
  Hlavacek Jiri Objektivizace informaci v planovacim dialogu: (Moznosti a meze) / Hlavacek Jiri. – Praha, 1989. – 179с.
78179
  Jimenez Lozano Objetos perdidos / Jimenez Lozano. – Valladolid : AMBITO, 1993
78180
  Krejci Karel Objeveni Sahary. / Krejci Karel. – Praha, 1960. – 94с.
78181
  Korecky Miroslav Objevy pod pyramidami: Zrod architektoniky ve starovekem Egypte III. - V. dynastie / Korecky Miroslav. – Praha, 1983. – 372с.
78182
  Poznanski K.Z. Obled reform wyprzedaz Polski / K.Z. Poznanski. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 2001. – 152s. – ISBN 83-88221-71-x
78183
   Oblicza dziecinstwa. – Lublin : Towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 2001. – 590s. – (Prace Wydzialu nauk spolecznych / Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego ; 69). – ISBN 83-7306-045-6
78184
  Nowacki P. Obliczanie nieliniowych obwodow elektrycznych i magnetycznych / P. Nowacki; PAN, Komitet Electrotechniki. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 68 s.
78185
  Ebert J. Obliczanie wzmacniaczy i genoratorow mocy wielkiej czestotliwosci / J. Ebert, A. Fiok. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1971. – 282 s.
78186
  Obruczew W.A. Oblicze ziemi / W.A. Obruczew. – Warszawa, 1963. – 536с.
78187
  Demichowicz-Pigoniowa Jadwiga Obliczenia fizykochemiczne. / Demichowicz-Pigoniowa Jadwiga. – Warszawa, 1980. – 568с.
78188
  Trzebiatowski M. Obligatory trade mark use and case-law : community and Polish case-law studies / Marcin Trzebiatowski ; [John Paul II Catholic univ. of Lublin, Fac. of law, canon law and administration]. – Luiblin : KUL, 2010. – 157 p. : ill. – Bibliogr.: p. 11-22. – (Publications of the Faculty of law, canon law and administration of the John Paul II Catholic univ. of Lublin / [ed. board : P. Stanisz (chair) et al.] ; vol. 2). – ISBN 978-83-7702-120-0
78189
  Wasilewska W. Obliscze dnia / W. Wasilewska. – Moskwa-Leningrad, 1935. – 240 c.
78190
  Sisakov V.A. (Schischakow A W. Obloha a javy na oblohe / V.A. (Schischakow A W. Sisakov. – Martin : Osveta, 1954. – 115 с.
78191
  Lem Stanislaw Oblok Magellana / Lem Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 328с.
78192
  Goncharov Ivan Oblomov / Goncharov Ivan; Transl. from the Russian by N.Duddington, with an introd. by R.Freeborn. – London : Campbell Publishers, 1992. – 586p. – (Everyman"s Library ; 124 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-124-0
78193
  Goncharov Ivan Oblomov. / Goncharov Ivan. – Harmondsworth, 1954. – 485с.
78194
  Goncearov I.A. Oblomov. / I.A. Goncearov. – Edit. a 3-a. – Bucuresti, 1962. – 600с.
78195
  Goncharov Ivan Oblomov. / Goncharov Ivan. – Toronto, 1963. – 558с.
78196
  Gontcharov Ivan Oblomov. / Gontcharov Ivan. – Moscou
1. – 1972. – 359с.
78197
  Gontcharov Ivan Oblomov. / Gontcharov Ivan. – Moscou
2. – 1972. – 255с.
78198
  Gonczarow I.N. Oblomow / I.N. Gonczarow. – Warszawa, 1922. – 422 c.
78199
  Bate Philip Oboj od A do Z / Bate Philip. – Krakow, 1974. – 302с.
78200
  Moravia A. Obojetni / Alberto Moravia; Przel. Z.Ernstowa. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 440 s.
78201
  Ostrowski Jerzy Obok zycia / Ostrowski Jerzy, 1958. – 184с.
78202
  Sehn Jan Oboz koncentracyjny Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) / Sehn Jan. – Warszawa, 1956. – 136с.
78203
  Michalski J. Oboz przy Sandstrasse / J. Michalski. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 432 с.
78204
  Gladysz Antoni Oboz smierci. / Gladysz Antoni. – Lodz, 1962. – 298с.
78205
  Brzoza C. Oboz szkoleniowy Polskich Kompanii Wartowniczych w Mannheim-Kafertal (1945-1947) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 1. – S. 159-183. – ISBN 978-83-233-4163-5. – ISSN 0083-4351


  The Polish Guard Company Training Camp in Mannheim-Kafertal (1945-1947).
78206
   Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. – Warszawa, 1979. – 682с.
78207
  Chacel R. Obra completa / R. Chacel. – Valladolid
V. 1. – 1989
78208
  Chacel R. Obra completa / R. Chacel. – Valladolid
V. 2. – 1989
78209
  Chacel R. Obra completa / R. Chacel. – Valladolid
V. 3. – 1993
78210
  Chacel R. Obra completa / R. Chacel. – Valladolid
V. 4. – 1993
78211
  Otero Silva Miguel Obra escogida / Otero Silva Miguel. – Moscu : Progreso, 1982. – 424 с.
78212
  Pedroso Regino Obra poetica / Pedroso Regino. – La Habana, 1975. – 353с.
78213
  Guillen Nicolas Obra poetica 1922-1958 / Guillen Nicolas. – La Habana
1. – 1980. – 458с.
78214
  Guillen Nicolas Obra poetica 1958-1977 / Guillen Nicolas. – La Habana
2. – 1981. – 541с.
78215
  Guillen N. Obra poetica. 1920-1972 / N. Guillen. – La Habana
1. – 1974. – 570с.
78216
  Guillen N. Obra poetica. 1958-1972 / N. Guillen. – La Habana
2. – 1974. – 572с.
78217
  Guillen J. Obra poetica. Antologia / J. Guillen. – Madrid : Alianza Editorial, 1994
78218
  Borkowski Zenon Obraczka edyty / Borkowski Zenon. – Warszawa, 1971. – 240с.
78219
  Sajner Donat Obrana kridel / Sajner Donat. – Praha, 1982. – 69с.
78220
  Pthart Petr Obrana politiky / Pthart Petr. – Praha, 1990. – 279с.
78221
  Mestre Jose Manuel Obras / Mestre Jose Manuel. – La Habana, 1965. – 434с.
78222
  Aranguren L J.L. Obras / L J.L. Aranguren. – Madrid : Editorial Plenitvd, 1965
78223
  Lain Entralgo Obras / Lain Entralgo. – Madrid : Plenitvd, 1965
78224
   Obras / Quevedo, Villegas y, , Francisco, de. – La Habana, 1974. – 37с.
78225
  Lope Obras / Lope, de Vega Caprio Felix. – La Habana, 1974. – 37с.
78226
  Guevara Ernesto Che Obras 1957-1967 / Guevara Ernesto Che. – La Habana
1. – 1970. – 631с.
78227
  Guevara Ernesto Che Obras 1957-1967 / Guevara Ernesto Che. – La Habana
2. – 1970. – 700с.
78228
  Marti Jose Obras completas / Marti Jose. – La Habana
19. – 1975. – 461с.
78229
  Marti Jose Obras completas / Marti Jose. – La Habana
20. – 1975. – 537с.
78230
  Marti Jose Obras completas / Marti Jose. – La Habana
21. – 1975. – 475с.
78231
  Marti Jose Obras completas / Marti Jose. – La Habana
22. – 1975. – 393с.
78232
  Lenin V.I. Obras completas / V.I. Lenin. – M.
5. – 1981. – 531с.
78233
  Santareno Bernardo Obras completas / Santareno Bernardo. – Lisboa
Vol. 1. – 1984. – 370с.
78234
  Santareno Bernardo Obras completas / Santareno Bernardo. – Lisboa
Vol. 2. – 1985. – 430с.
78235
  Santareno Bernardo Obras completas / Santareno Bernardo. – Lisboa
Vol. 3. – 1986. – 434с.
78236
  Romay Chacon Obras Completas / Romay Chacon. – Habana : Academia de ciencias de Cuba
T. 1. – 1965. – 392p.
78237
  Romay Chacon Obras Completas / Romay Chacon. – Habana : Academia de ciencias de Cuba
T. 2. – 1966. – 286p.
78238
  Finlay C.J. Obras Completas / C.J. Finlay. – Habana
T.4. – 1970. – 501p.
78239
  Finlay C.J. Obras Completas / C.J. Finlay. – Habana
T.5. – 1971. – 659p.
78240
  Marti Jose Obras completas. / Marti Jose. – La Habana, 1976. – 508с.
78241
  Lenin V.I. Obras completas. / V.I. Lenin. – M.
4. – 1981. – 553с.
78242
  Lenin V.I. Obras completas. / V.I. Lenin. – M.
6. – 1981. – 598с.
78243
  Lenin V.I. Obras Completas. / V.I. Lenin. – Moscu
55. – 1988. – 630с.
78244
  Marti Jose Obras completas. 11. En los Estados Unidos / Marti Jose. – La Habana
11. – 1963. – 494с.
78245
  Marti Jose Obras completas. 12. En los Estados Unidos / Marti Jose. – La Habana
12. – 1964. – 516с.
78246
  Marti Jose Obras completas. 14. Europa / Marti Jose. – La Habana
14. – 1964. – 522с.
78247
  Marti Jose Obras completas. 16. Poesia. / Marti Jose. – La Habana
16. – 1964. – 374с.
78248
  Marti Jose Obras completas. 18. Teatro. Novela La Edad de Oro / Marti Jose. – La Habana
18. – 1964. – 508с.
78249
  Marti Jose Obras completas. 20. Epistolario. / Marti Jose. – La Habana
20. – 1965. – 538с.
78250
  Marti Jose Obras completas. 24. Traducciones / Marti Jose. – La Habana
24. – 1965. – 504с.
78251
  Marti Jose Obras completas. 27. Guia / Marti Jose. – La Habana
27. – 1965. – 220с.
78252
  Marti Jose Obras completas. 4. Cuba / Marti Jose. – La Habana
4. – 1963. – 492с.
78253
  Marti Jose Obras completas. 7. Nuestra America / Marti Jose. – La Habana
7. – 1963. – 436с.
78254
  Marti Jose Obras completas. 8. Nuestra America / Marti Jose. – La Habana
8. – 1963. – 462с.
78255
  Marti Jose Obras completas. 9. En los Estados Unidos / Marti Jose. – La Habana
9. – 1963. – 500с.
78256
  Ernst Adolfo Obras completas. Botanica-2. / Ernst Adolfo. – Caracas
2. – 1982. – 695с.
78257
  Ernst Adolfo Obras completas. La exposicion nacional de Venezuela en 1883. / Ernst Adolfo. – Caracas
3. – 1983. – 704с.
78258
  Ernst Adolfo Obras completas. La exposicion nacional de Venezuela en 1883. 2. Documentos. / Ernst Adolfo. – Caracas
4. – 1983. – 485с.
78259
  Shevchenko T. Obras escogidas = Вибрані твори : poesia y prosa / Taras Shevchenko ; сon reproducciones de cuadros de T. Shevchenko. – Moscu : Progreso, 1964. – 494, [2] с., [10] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. укр.
78260
  Shevchenko Taras Obras escogidas / Shevchenko Taras. – M., 1966. – 496с.
78261
  Panova Vera Obras escogidas / Panova Vera. – M., 1967. – 488с.
78262
  Lenin V.I. Obras escogidas / V.I. Lenin. – Moscu, 1974. – 831с.
78263
  Gaidar A. Obras escogidas / A. Gaidar. – Moscu : Progreso, 1974. – 302с.
78264
  Tolstoi Alexei Obras escogidas : en 6 t. / Tolstoi Alexei. – Moscu
T. 4, lib. 1. – 1982. – 491 p.
78265
  Lenin V.I. Obras escogidas en 12 tomos. Tomo 4. 1908 y 1915. / V.I. Lenin. – M.
4. – 1976. – 441с.
78266
  Lenin V.I. Obras escogidas en 12 tomos. Tomo 5. 1913-1916. / V.I. Lenin. – M.
5. – 1976. – 573с.
78267
  Lenin V.I. Obras escogidas en 3 tomos / V.I. Lenin. – M.
1. – 1979. – 680 с.
78268
  Tolstoi A. Obras escogidas en seis tomos / A. Tolstoi. – M.
T. 1. – 1982. – 403с.
78269
  Tolstoi Alexei Obras escogidas en seis tomos / Tolstoi Alexei. – M.
T. 2. – 1982. – 439с.
78270
  Tolstoi Alexei Obras escogidas en seis tomos / Tolstoi Alexei. – M.
T. 3. Libro 3. – 1982. – 545с.
78271
  Tolstoi Alexei Obras escogidas en seis tomos / Tolstoi Alexei. – M.
T. 6. – 1982. – 476с.
78272
  Alarcon Pedro Antonio de Obras escogidas. / Alarcon Pedro Antonio de. – М., 1953. – 144с.
78273
  Arconada C.M. Obras escogidas. / C.M. Arconada. – Moscow, 1970. – 336с.
78274
  Arconada C.M. Obras escogidas. / C.M. Arconada. – Moscow, 1970. – 423с.
78275
  Marx C. Obras escoigdas / C. Marx, F. Engels. – Moscu
V. 3. – 1974. – 613с.
78276
  Marx C. Obras escoigdas en 2 tomos / C. Marx, F. Engels. – M.
2. – 1966. – 540с.
78277
  Marx C. Obras escoqidas en 3 tomos / C. Marx, F. Engels. – M.
1. – 1976. – 616с.
78278
  Fuertes G. Obras incompletas / G. Fuertes. – Madrid : Catedra, 1994. – 364с. – ISBN 84-376-0056-1
78279
   Obras integracionistas de los paises miembros del CAME. – Moscu, 1986. – 27с.
78280
   Obras maestras de la pintura rusa en los museos de la Union Sovietica. – Leningrad, 1989. – 295с.
78281
  Laudova Vera Obras mesta v soucasnem malirstvi / Laudova Vera. – Praha, 1978. – 71с.
78282
   Obras teatrales de eocritores sovieticos. – M., 1966. – 398с.
78283
  Chejov Anton Obras. (Relatos y teatro) / Chejov Anton. – M., 1980. – 551с.
78284
   Obraz Boga Ojca w kulturze. – Lublin : Wyd-wo Katol. uniw. Lubelskiego, 2000. – 436s. – ISBN 83-228-0809-9
78285
  Przenioslo Malgorzata Obraz granicy funkcji : Uksztaltowany w czasie studiow matematycznych / Przenioslo Malgorzata. – Kielce : Wyd-wo Akademii Swietokrzyskiej, 2002. – 235s. – ISBN 83-7133-153-3
78286
  Lukaszewicz Jozef Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach. – Poznan : Czcionkami C.A. Pompejusza
T. 1. – 1838. – 434 s.
78287
  Niedzwiedz A. Obraz i postac : Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Czestochowskiej / Anna Niedzwiedz. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2005. – 311s. : il. – (Anthropos / Red. C.Robotycki). – ISBN 83-233-1938-3
78288
   Obraz nie rekaludzka malowany = Нерукотворний образ : Ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy. – Walbrzych : Walbrzyska Galeria Sztuki BWA "Zamek Ksiaz", 2006. – [40] s. – ISBN 978-83-87820-27-5
78289
  Siekierka M. Obraz oraz problematyka ukrainska na lamach tygodnika "Do Rzeczy" w kontekscie publicznej debaty o stanie bezpieczehstwa Polski // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – S. 85-105. – ISBN 978-966-8406-98-0
78290
  Maliszewski Kazimierz Obraz swiata i rzeczypospolitej w polskich gazetach rekopismiennych z okresu poznego baroku / Maliszewski Kazimierz, 1990. – 266с.
78291
  Bialous M. Obraz Wielkiej Brytanii w publicystyce „Wiadomosci Polskich" i „Polski Walczacej" 1940-1945 // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 4 (47). – S. 117-136. – ISSN 1641-0920


  Образ Великобританії у польській публіцистиці воєнних років.
78292
  Eustachiewicz Leslaw Obraz wspolczesnych pradow literackich. / Eustachiewicz Leslaw. – Warszawa, 1976. – 268с.
78293
  Rudnicki Adolf Obraz z kotem i psem / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1962. – 230с.
78294
  Ganguliova Milada Obrazky z Bengalska. / Ganguliova Milada. – Praha, 1963. – 200с.
78295
   Obrazovy archiv. – Martin
1. – 1989. – 206с.
78296
  Gorecki Wilhelm Obrobka plastyczna metali : Podstawowe slownictwo techniczne: Ilustrowany slownik polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski / Gorecki Wilhelm. – Gliwice : Wyd-wo Politechniki Slaskiej, 2000. – 139s. : Il. – ISBN 83-88000-73-
78297
  Pietras Zdzislaw Obrona Niemczy 1017 / Pietras Zdzislaw. – Warszawa, 1967. – 158с.
78298
  Kosztyla Zygmunt Obrona odcinka "Wizna" 1939 / Kosztyla Zygmunt. – Warszawa, 1976. – 125с.
78299
  Porwit Marian Obrona Warszawy wrzesien 1939. Wspomnienia i fakty / Porwit Marian. – Warszawa, 1959. – 284с.
78300
  Kadzik D. Obrona ziem ruskich przed najazdami tatarskimi w latach 1575-1578 // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – S. 269-276. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
78301
  Kozminski Karol Obronca Woli. Opowiesc o generale Sowinskim / Kozminski Karol. – Warszawa, 1957. – 384с.
78302
   Obroncy jezyka polskiego. Wiek XV-XVIII. – Wroclaw, 1953. – 394с.
78303
  Keats John Obrys krasy / Keats John; Prel.H.Zantovska. – Praga : Mlada Fronta, 1977. – 118s. – (Ser.:"Kvety poezie"Suazek 126)
78304
  Pavlova Nina Observa e compreenderas: Contos e Fabulas / Pavlova Nina. – Moscovo, 1987. – 96с.
78305
  Martinez G.R. Observaciones sobre la exposicion accidental de una familia a una fuente de cobalto 60 : Comision Nacional de Energia Nuclear / G.R. Martinez, H.G. Cassab, G.G. Ganem. – Mexico
Num.238 (B-27). – 1966. – 60p.
78306
  Sharma A. Observation and analysis of ULF data associated with M=4.5 Koyna-Warna (India) tarthquake / A. Sharma, A. Patil // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 144. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
78307
  Churyumov K.I. Observation and investigation of the near nucleus shells of comet Hale-Bopp (C/1995 О1) / K.I. Churyumov, A.M. Evtushevsky, F.I. Kravtsov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – P. 68-73. – (Астрономія ; вип. 37)


  Представлено результати вивчення оболонок (дуг), розташованих навколо ядра комети Дейла-Боппа. На телескопі-рефлекторі АЗТ-8 (F=28 м, D=0.7 м) з підсилювачем яскравості "Філін-3" одержано близько 270 зображень оболонок. Спостереження здійснювалися на ...
78308
  Bourgey L. Observation et experience chez les medecins de la Collection Hippocratique : these principale pour le Doctorat es lettres... / Louis Bourgey ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 1953. – 304 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
78309
   Observation of proximity effect in YBCO/Au bilayer films by microwave surface resistance measurements / G.A. Melkov, V.M. Pan, V.F. Tarasov, Lorenz, A.Yu. Ivanjuta // XXII International Conference on Low Temperature Phisics. Digest
78310
   Observation of proximity effect in YBCO/Au bilayer films by microwave surface resistance measurements / G.A. Melkov, V.M. Pan, V.F. Tarasov, A.G. Popov, V.V. Vysotskiy, M. Lorenz, A.N. Ivanyuta // Physica B 915, 2000
78311
  Bobrovnikoff N.T. Observation of the Brightness of comets : Miscellaneous scientific papers; Reprint N. 28 / N.T. Bobrovnikoff. – s.l. : The Perkins observatory, 1941. – 15c. – Окремий відбиток з: Popular astronomy; V.49;N.9; 1941. – (The Perkins observatory ; Ohio Wesleyan university and Ohio state university)
78312
  Iakubovskyi D.A. Observation of the new emission line at ~3.5 keV in X-ray spectra of galaxies and galaxy clusters // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 3-15. – ISSN 2227-1481


  The detection of an unidentified emission line in the X-ray spectra of cosmic objects would be a smoking gun" signature for the particle physics beyond the Standard Model. More than a decade of its extensive searches results in several narrow faint ...
78313
  Conwell Russell Observation: every man his own university. / Conwell Russell. – New York, 1917. – 167с.
78314
  Burja Abel Observations d"un voyageur sur la Russie, la Finlande, la Livonie, la Curlande et la Prusse / Par Abel Burja. – Nouvelle ed., rev. & corrigee. – A Maestricht : Chez J.-E. Dufour & Ph. Roux, 1787. – VIII, 184 p. – Voyageur sur la Russie


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
78315
  Grasse P.P. Observations et remarques sur les migrations d"odonates / P.P. Grasse; Societe entomologique de France. – Paris : Au siege de la societe, 1932. – P. 657-668. – (Livre du centenaire)
78316
  Polenoff B. Observations geologiques les bords du Youg : Resume
78317
   Observations meteorologiques faites a l"Institut des arpenteurs (dit Сonstantin) de Moscou pendant les mois de Janvier, Fevrier, Mars, Avril, Mai et Juin 1865 : et communiquees par J. Weinberg / et communiquees par J. Weinberg // Dare de seama asupra cercrtarilor geologice din vara 1897 / Munteanu-Murgoci. – Bucuresti, 1898. – 4 : Ridicari geologice in N. Dobrogei. – 8 p. : tab.
78318
  Vasylenko A.A. Observations of AGNs in Sy 1,9 Mrk 1498 and Sy2 NGC3281 galaxies with XMM-Newton and INTEGRAL / A.A. Vasylenko, E.V. Fedorova, V.I. Zhdanov // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 33
78319
  Vasylenko A.A. Observations of Sy2 galaxy NGC 3281 by XMM-Newton and INTEGRAL satellites / A.A. Vasylenko, E. Fedorova, V.I. Zhdanov // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2013. – Vol. 3, iss. 2. – P. 120-126. – ISSN 2227-1481


  We present the results of the analysis of X-ray properties of the Seyfert 2 galaxy NGC 3281, based on the observational data obtained by XMM-Neweton and INTEGRAL within the energy ranges 0.2-12 keV and 20-150 keV, respectively.
78320
  Errington P.L. Observations on a Fungus Skin Disease of Iowa Muskrats / P.I. Errington. – Ames ; Iowa : Iowa State College, 1942. – P. 195-201. – Reprinted from American Journal of Veterinary Research, Vol. 3, No. 7, April, 1942
78321
  Bodenheimer F.S. Observations on citrus insects and their control in many parts of the world / F.S. Bodenheimer. – Jaffa : Shoham""s. – 105p.
78322
  McEwen Observations on temperatture, hydrogen-ion concentration, and periods of sagnation and overturning in lakes and reservoirs of San Diego country, California / G.F. McEwen. – Berkeley ; Los Angeles : Un. California press, 1941. – 40 p.
78323
  Watson Robert Briggs Observations on the transmissibility of strains of plasmodium vivax from pacific war areas by anopheles quadrimaculatus / Watson Robert Briggs. – p.315-320. – Окремий відбиток з: The American journal of tropical medicine, V. 25, No. 4, 1945
78324
  Eriksson G.L. Observations seismographique faites a l""observatoire meteorologique d""Upsala pendant juillet 1938- juin 1939 / G.L. Eriksson. – Upsala : Lund, 1939. – 29 p.
78325
  Bath Markus Observations seismographiques de l"Observatoire geophysique de Kiruna de Janvier a decembre 1952. Coordonnee de la station seismographique: Lat. 67o 50`.4 N. Long 20o 25.0 E de Greenwich / Bath Markus. – Lund, 1953. – 174с.
78326
  Bath M. Observations seismographiques faites a l""observatoire meteorologique d""Uppsala de juillet 1939 a juin 1940 / M. Bath; L"" Observatoire meteorologique de l""universite d"Uppsala. – Greenwich : Ohlssons, 1941. – 34 p.
78327
  Bath M. Observations seismographiques faites a l""observatoire meteorologique d""Uppsala de juillet 1940 a juin 1941 / M. Bath; L"" Observatoire meteorologique de l""universite d"Uppsala. – Greenwich : Ohlssons, 1942. – 32 p.
78328
  Bath M. Observations seismographiques faites a l""observatoire meteorologique d""Uppsala de juillet 1941 a juin 1942 / M. Bath; L"" Observatoire meteorologique de l""universite d"Uppsala. – Greenwich : Ohlssons, 1943. – 34 p.
78329
  Bath M. Observations seismographiques faites a l""observatoire meteorologique d""Uppsala de juillet 1942 a juin 1943 / M. Bath; L"" Observatoire meteorologique de l""universite d"Uppsala. – Greenwich : Ohlssons, 1944. – 35 p.
78330
  Munier-Chalmas Observations sur l"appareil apicial de quelques Echinides cretaces et tertiaires / Par M. Munier-Chalmas // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – 4 p.
78331
   Observations sur le Traite de paix conclu a Paris le 10 Fevrier 1763, entre la France, l"Espagne & l"Angleterre : relativment aux interets de ces puissances, dans la guerre presente. – A Amsterdam : [s.n.], 1780. – [2], 270 p. – На корінці: Observations sur la Paix de 1763


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
78332
  Boursin Ch. Observations sur Zygaena gallica Oberth / Ch. Boursin, 1923. – 67-69s. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1923
78333
  Boursin C. Observations sur Zygaena gallica Oberth / C. Boursin. – Rabat; Paris; Londress : [s. n.], 1936. – 4 p.
78334
  Sugakova O.V. Observations with admixture: density estimation // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 74-75
78335
   Observatoire geophysique central : Leningrad 1849-1925. – Leningrad : [S. n.], 1925. – 19 p.
78336
  Losinski J. Obserwacje microklimatyczne na wydmie zadroze kolo Torunia / J. Losinski. – Torun : Wydziali nauki ministerstwa oswiaty, 1949. – 11 p. – (Studia societatis scientiarum Torunensis Torun-Polonia : Supplementum 1)
78337
  Grabowska Genowefa Obserwatorzy panstw w powszechnych organizacjah miedzynarodowych / Grabowska Genowefa. – Warszawa, 1978. – 189с.
78338
  Grigorescu Ioan Obsesia / Grigorescu Ioan. – Bucuresti, 1960. – 200с.
78339
  Tuboltsev Oleh Obsidian Track // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 52-53
78340
  Cohn-Bendit Daniel Obsolete communist the left-wing alternative. / Cohn-Bendit Daniel. – London, 1968. – 256с.
78341
  Einhorn Otto Obst und Gemuse. Speisekartoffeln und Sudfruchte : Sortiment-Qualitatsmerkmale-Lagerung und Pflege / Einhorn Otto, Koter Handelsokonom Harm, Meischak Gerhard. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1972. – 304S.
78342
   Obstaculos sl desarrollo y planificacion. – La Habana, 1969. – 160с.
78343
  Vanicek K.-H. Obstbau im Garten : Ein Leitfaden fur den Obstbau im Klein-, Siedler-, Haus- und Bauerngarten / K.-H. Vanicek. – Auf. 4. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1962. – 296S.
78344
  Gaucher Nicolas Obstbaukunde. Der Zeitgemasse Obstbau auf naturlicher und kunstlicher Grundlage dargestellt fur Jedermann / Gaucher Nicolas; Neubearb. und erweitert von Max Hesdorffer. – 3 unveranderte. – Berlin : Parey. – 198S.
78345
  Panaitescu P.P. Obstea taraneasca in Tara Romineasca si Moldova, Orinduirea feudala / P.P. Panaitescu. – Bucuresti, 1964. – 284с.
78346
  Kramer Siegfried Obstrau : Ein Lehrbuch / Kramer Siegfried, Schuricht Roland, Friedrich Gerhard. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1966. – 272S. : Mit 125 Abbildungen Sowie 120 Tabellen und Ubersichten
78347
  Debnicki Kazimierz Obszar niewypowiedziany / Debnicki Kazimierz. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1978. – 196,[1]s.
78348
  Bychkov A.S. Obtaining and optimization of stability conditions linear difference systems with delay / A.S. Bychkov, D.Ya. Ksuainov, E.V. Ivokhin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 20-23. – (Кібернетика ; Вип. 3)


  Розглянуто побудову умов стійкості лінійних різницевих рівнянь. За допомогою другого методу Ляпунова та теорії оптимізації отримано оптимальні умови стійкості орбіт.
78349
   Obtaining dimension of transition probabilities matrix of one percolation problem / M.M. Sharapov, O.V. Volovoda, Y.V. Naidyon, K.V. Moroz // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – P. 40-40
78350
  Shabalin B.G. Obtaining of ceramic materials from nano-sized barium iron-titanates with hollandite structure to increase reliability of caesium and its fission products immobilization / B.G. Shabalin, Y.A. Titov, S.P. Bugera // Тези V Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" (НАНСИС-2016) : 1-2 груд. 2016 р. : [збірник матеріалів] / "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" (НАНСИС-2016), наук. конф. – Київ : Національна академія наук України, 2016. – P. 97. – ISBN 978-966-02-8015-1


  "Досліджено фазовий склад та розподіл елементів-симуляторів радіоактивних ізотопів цезію в голландській фазі керамічних зразків загальної формули (Ba2 +, Cs +) (Fe, Ti) 8O16 з метою вивчення включення радіонуклідів цезію (134,135,137Cs) та продукти ...
78351
  Elbaum J. Obwody magnetyczne / J. Elbaum. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1959. – 344 s.
78352
  Bialobrzeski Janusz Obywatel a podatki / Bialobrzeski Janusz. – Wyd. 2-e. – Warszawa, 1977. – 117с.
78353
  Brandys Kazimierz Obywatele. / Brandys Kazimierz. – Wilnius, 1955. – 667с.
78354
  Mielnik Barbara Obywatelstwo Unii Europejskiej // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2189. – 1-155 s. – (Prawo ; T. 268). – ISSN 0524-4544
78355
  Haskova L. Obzalovany. / L. Haskova. – Praha, 1960. – 135с.
78356
  Haskova Lenka Obzalovany. / Haskova Lenka. – Praha, 1962. – 130с.
78357
  Siekierski Albin Ocalenie / Siekierski Albin. – Warszawa, 1961. – 176с.
78358
  Woznicka Ludwika Ocalenie i inne opowiadania / Woznicka Ludwika. – Warszawa : Iskry, 1954. – 192 s.
78359
  Lemiesz Wiktor Ocalic od zapomnienia: Listy i dokumenty polakow wywezionych do Rzeszy / Lemiesz Wiktor. – Warszawa, 1981. – 354с.
78360
  David Kurt Ocalona. / David Kurt. – Poznan, 1975. – 144с.
78361
  Herbert James Ocalony / Herbert James; Przelozyla P.Braiter. – Poznan : Amber, 1990. – 221с. – (Amber-Horror)
78362
  Antonyc Bohdan Ihor Ocareny pohan. / Antonyc Bohdan Ihor. – Kosice, 1976. – 151с.
78363
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 190. – 2000
78364
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 191. – 2000
78365
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 192. – 2000
78366
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 193. – 2000
78367
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 194. – 2000
78368
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 195. – 2000
78369
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 196. – 2000
78370
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 197. – 2000
78371
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 198. – 2000
78372
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 199. – 2000
78373
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 200. – 2000
78374
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 201. – 2000
78375
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 202. – 2000
78376
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 203. – 2000
78377
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 204. – 2001
78378
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 205. – 2001
78379
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 206. – 2001
78380
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 207. – 2001
78381
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 208. – 2002
78382
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 209. – 2002
78383
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 210. – 2002
78384
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 211. – 2002
78385
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 212. – 2002
78386
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 213. – 2002
78387
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 214. – 2002
78388
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 215. – 2002
78389
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-208-6. – ISSN 0251-6365
N 217 : Managing financial crises: recent experience and lessons for Latin America /Ed. by C.Collyns, G.R.Kincaid. – 2003
78390
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-196-9. – ISSN 0251-6365
N 218 : Fiscal vulnerability and financial crises in emerging market economies /R. Hemming, M. Kell, A. Schimmelpfennig. – 2003
78391
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-189-6. – ISSN 0251-6365
N 219 : Economic policy in a highly dollarized economy: the case of Cambodia /M. de Zamaroczy, Sopanha Sa. – 2003
78392
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-221-3. – ISSN 0251-6365
N 220 : Effects of financial globalization on developing countries: some empirical evidence /E.S. Prasad, K, Rogoff, Shang-Jin Wei, M.A. Kose. – 2003
78393
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-227-2. – ISSN 0251-6365
N 221 : Determinants, risks, and policy options /M.S. Kumar, T. Baig J. Decressin a.o. – 2003
78394
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-226-4. – ISSN 0251-6365
N 222 : Informal funds transfer systems: an analysis of the informal Hawala system /M. El Qorchi, S. Munzele Maimbo, J.F.Wilson. – 2003
78395
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-219-1. – ISSN 0251-6365
N 223 : Monetary union among member countries of the Gulf cooperation council /by a staff team led by U. Fasano with A. Schaechter a.o. – 2003
78396
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-224-8. – ISSN 0251-6365
N 224 : Managing systemic banking crises /by a staff team led by D.S.Hoelscher, M. Quintyn. – 2003
78397
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-216-7. – ISSN 0251-6365
N 225 : Rules-based fiscal policy in France, Germany, Italy, and Spain /T.Dabain, E. Detragiache, G. di Bella a.o. – 2003
78398
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-294-9. – ISSN 0251-6365
N 226 : Hong Kong SAR: Meeting the challenges of integration with the mailand /Ed. by E.Prasad. – 2004
78399
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-295-7. – ISSN 0251-6365
N 227 : U.S. fiscal policies and priorities for long-run sustainability /Ed. by M.Muhleisen, C.Towe. – 2004
78400
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-272-8. – ISSN 0251-6365
N 228 : Capital markets and financial intermediation in the Baltics /A.Schipke, C.Beddies, S.M. George a.o. – 2004
78401
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-327-9. – ISSN 0251-6365
N 229 : Evolution and performance of exchange rate regimes. – 2004
78402
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-296-5. – ISSN 0251-6365
N 230 : Financial stability in dollarized economies. – 2004
78403
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-325-2. – ISSN 0251-6365
N 231 : Chile institutions and policies underpinning stability and growth. – 2004
78404
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-258-2. – ISSN 0251-6365
N 232 : China"s growth and integration into the world economy. – 2004
78405
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-348-1. – ISSN 0251-6365
N 233 : Germany`s three-pillar banking system: Cross-country perspectives in Europe. – 2004
78406
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-348-1. – ISSN 0251-6365
N 235 : A new look at exchange rate volatility and trade flows. – 2004
78407
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-348-1. – ISSN 0251-6365
N 236 : Lessons from the crisis in Argentina//C. Daseking, A. Ghosh a.o. – 2004
78408
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-348-1. – ISSN 0251-6365
N 237 : Sovereign debt structure for crisis prevention /E. Borensztein a.o. – 2004
78409
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-348-1. – ISSN 0251-6365
N 234 : Adopting the euro in Central Europe: Challenges of the next step in European integration /S. Schadler a.o. – 2005
78410
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-348-1. – ISSN 0251-6365
N 238 : Stabilization and reform in Latin America: a macroeconomic perspective on the experience since the early 1990s /A. Singh a.o. – 2005
78411
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-193-4. – ISSN 0251-6365
N 241 : The design of IMF-supported programs/A. Grosh, Ch.Christofides, J.Kim a.o. – 2005
78412
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-386-4. – ISSN 0251-6365
N 242 : Turkey at the crossroars from crisis resolution to EU accession. – 2005
78413
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-486-1
N 243 : Central America: global integration and regional cooperation /ed. by M. Rodlauer, A. Schipke. – 2005
78414
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-458-5
N 246 : Experience with large fiscal adjustments. – 2006
78415
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-469-0
N 248 : Labor market performance in transition/J.Schiff, P. Egoume-Bossogo, M.Ihara a.o. – 2006
78416
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-421-6
N 249 : Official foreign exchange intervention. – 2006
78417
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-496-8
N 250 : Designing monetary and fiscal policy in Low-Income countries. – 2006
78418
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-503-4
N 251 : The design and implementation of deposit insurance systems/D. S. Hoelscher, M. Taylor, U. H. Klueh. – 2006
78419
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-554-9
N 252 : Growth in the Central and Eastern European countries of the European Union/S. Schadler, A.Mody, A. Abiad, D. Leigh. – 2006
78420
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-591-8
N 253 : The macroeconomics of scaling up aid: Lessons from recent experience/A. Berg, Sh. Aiyar, M. Hussain, Sh. Roache a.o. – 2007
78421
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-607-6
N 254 : Country insurance: The role of domestic policies/T. Becker, O. Jeanne, P. Mauro, J.D.Ostry a.o. – 2007
78422
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 978-1-58906-610-6
N 255 : Sovereign debt restructuring and debt sustainability/H. Finger, M. Mecagni. – 2007
78423
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-624-3
N 256 : Moving to greater exchange rate flexibility/I. Otker-Robe, D. Vavra and a team of economists. – 2007
78424
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-616-8
N 257 : Economic growth and integration in Central America. – 2007
78425
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-614-4
N 258 : Northern star Canada"s path to economic prosperity. – 2007
78426
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-701-1
N 259 : Macroeconomic consequences of remittances / R. Chami, A. Barajas a. o. – 2008
78427
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-718-9
N 260 : Managing the oil revenue boom: the role of fiscal institutions / R. Ossowski, M. Villafuerte a. o. – 2008
78428
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-638-0
N 261 : Exchange rate assessments; CGER methodologies / J. Lee, G. M. Milesi-Ferretti a. o. – 2008
78429
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-748-6
N 264 : Reaping the benefits of financial globalization / G. Dell"Ariccia, J. di Giovanni, A. Faria a. o. – 2008
78430
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-775-2
N 265 : Developing essential financial markets in smaller economies stylized facts and policy options / H. Ferhani a. o. – 2008
78431
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-792-9
N 266 : The debt sustainability framework for low-income countries / B. B. Barkbu, Ch. Beddies, M.-H. Le Manchec. – 2008
78432
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-985-5
N 271 : Making fiscal decentralization work: cross-country experiences / A. Fedelina, T. Ter-Minassian. – 2010
78433
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-053-6
N 272 : External performance in low-income countries / A. Prati, L. A. Ricci, L. Christiansen, S. Tokarick, T. Tressel. – 2011
78434
   Occasional papers of the Museum of zoology University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 742. – 2013
78435
   Occasional papers of the Museum of zoology University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 743. – 2013
78436
   Occasional papers of the Museum of zoology University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 744. – 2013
78437
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor
N 725. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78438
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor
N 727. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78439
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor
N 728. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78440
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor
N 729. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78441
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 730. – 2001
78442
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 731. – 2001
78443
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 732. – 2001
78444
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 733. – 2001
78445
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 734 : Arius verrucosus, a new species of freshwater ariid catfish (teleostei: ariidae) from the Mekong river /Heok Hee. – 2003
78446
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 735 : The ariid catfishes (teleostei: siluriformes: ariidae) of Madagascar, with the description of two new species /Heok Hee Ng, J.S. Sparks. – 2003
78447
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 736 : An annotated list of the name-bearing types of species-group names in Odonata preserved in the University of Michigan Museum of zoology /R.W.Garrison a.o. – 2003
78448
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 737 : Taxonomic status the hispaniolan cichlidae/P. Chakrabarty. – 2006
78449
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 738 : Chiloglanis productus, a new species of suckermouth catfish (Siluriformes: mochokidae) from Zambia /Heok Hee Ng, R. M. Bailey. – 2006
78450
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 739 : Observations and re-description of Zonosaurus boettgeri Steindachner 1891and description of a second new species of long-tailed Zonosaurus from Western Madagascar/A. P. Raselimanana a.o. – 2006
78451
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 740 : A new species of land snail (stylommatophora: partulidae) from raiatea, French Polynesia, Oceania /John B. Burch. – 2007
78452
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 741 : Captive breeding observations support the validity of a recently described cichlid species in lake Apoyo, Nicaragua / Ronald G. Oldfield. – 2009
78453
  Anderson Jason S Occipital condyle in the ceratopsian dinosaur triceratops, with comments on body size variation / University of Michigan, Museum of paleontology // Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor, 1999. – Vol. 30, N 9. – pp.215-231
78454
   Occupational and Environmental Chemical Hazards: Cellular and Biochemical Indices for Monitoring Toxicity. – Chichester, New York a.o., 1987. – 558с.
78455
  Karamushka L.M. Occupational burnout: the relationships with internal and external professional characteristics of businessmen / L.M. Karamushka, G.V. Gnuskina, V.M. Ivkin // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – P. 74-80 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 16 name. – ISSN 2411-3190
78456
   Occupational health and safety for healthcare workers : study guide for students of higher medical education establishments of the 4th level of accreditation / [O.P. Yavorovsky, Veremey M.I., Zenkina V.I. et al.]. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. – 118, [2] p. : il., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-505-404-8
78457
  Ismail R. Occupational selectivity bias and gender wage gap in Malaysian manufacturing sector / R. Ismail, H.I. Sahri, F. Yuliyusman // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – Р. 109-112. – ISSN 1728-6220
78458
  Chwalba A. Occupied Krakow : розмову вела Rita Pagacz-Moczarska // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 178, special edition. – P. 26-35. – ISSN 1427-1176


  Розмова з професором Ягеллонського університету Andrzej Chwalba щодо політики німецької окупаційної влади періоду Другої світової війни.
78459
  Block Alan Occupied reading : Critical foundations for an ecological theory / Block Alan. – New York; London : Garland, 1995. – 15,247p. – (Garland reference library of social science / Editors by S.R.Steinberg, J.L.Kincheloe ; Vol.860 ; Vol.3 : Critical education practice). – ISBN 0-8153-1925-8
78460
  Tsvygun V. Occurrence of Cucumber Mosaic Virus in vegetable crops in Ukraine / V. Tsvygun, T. Rudneva, O. Tymchyshyn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 80-81. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Symptomatic plants of Cucurbitaceae and Solanaceae families collected in Ukrainian agriecosystems used for commercial cultivation of vegetables have been analyzed. According to the ELISA results, 38 samples (of 126 samples in total, i.e., 30%) ...
78461
  Sieroszewski Waclaw Ocean / Sieroszewski Waclaw. – Warszawa, 1957. – 408с.
78462
  Brekhovskikh L.M. Ocean and Man. Present and Future / L.M. Brekhovskikh; USSR Academy Of Sciences. – Moscow : Nauka, 1990. – 287p.
78463
   Ocean and oceanography. – ?, 1970. – 64 p. – (Science programm)
78464
  Babula Vladimir Oceanem svetelnych roku. / Babula Vladimir. – Praha, 1963. – 268с.
78465
  Murphy Robert Cushman Oceanic birds of South America / Murphy Robert Cushman. – New York : The American Museum of Natural History
Vol. 1 : A study of species of the related coasts and seas, including the American quadrant of Antarctica based upon the Brewster-Sanford collection in the American Museum of Natural History. – 1936. – XXII,640p.
78466
  Murphy R.C. Oceanic birds of South America / R.C. Murphy. – New York : American Museum of Natural History
V. 2 : A study of species of the related coasts and seas, including the American quadrant of Antarctica based upon the Brewster-Sanford collection in the American Museum of Natural History. – 1936. – P. 641-1245
78467
  Rienzi D. Oceanie ou cinquieme partie du monde : revue geographique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronesie, de la Polynesie et de la Melanesie / par Domeny Rienzi. – Paris : Firmin Didot Freres
Tome 1. – 1836. – 4, 401 p. : il. – L"Univers. Histoire et description de tous les peuples
78468
  Demel Kazimierz Oceanografia rybacka : Przyrodnicze podstawy rybolowstwa morskiego / Demel Kazimierz, Kulikowski Jozef. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1955. – 283s.
78469
   Oceans and Oceanography. – USA : Science Program, 1970. – 64p.
78470
  Cosowei Traian Oceanul. Poeme. / Cosowei Traian. – Bucuresti, 1962. – 168с.
78471
  Michalski Zdzislaw Oceany i pasaty / Michalski Zdzislaw. – Gdansk, 1976. – 195с.
78472
  Papuga Jan Oceany, oceany... / Papuga Jan. – Poznan, 1975. – 212с.
78473
  Kortz J. Ocena surowcow rzeznych : Skrypt dla studentow kierunkow technologia zywnosci i zywienie czlowieka oraz zootechnika / J. Kortz. – Szczecin : Wyd-wo naukowe Akademii rolniczej w Szczecinie, 2001. – 150s. – ISBN 83-87327-93-X
78474
  Andrejew Igor Oceny prawne karcenia nieletnich. / Andrejew Igor. – Warszawa, 1964. – 132с.
78475
   Ochrana a tvorba zivotniho prostredi. – Praha, 1973. – 72с.
78476
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 2. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78477
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 3. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78478
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 4. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78479
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 5. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78480
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 6. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78481
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 7. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78482
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 8. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78483
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 9. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78484
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 10. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78485
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 1. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78486
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 1. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78487
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 2. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78488
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 3. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78489
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 4. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78490
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 5. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78491
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 6. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78492
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 7. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78493
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 8. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78494
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 9. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78495
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 10. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78496
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 7. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78497
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 8. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78498
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 9. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78499
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 10. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78500
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 1. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78501
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 2. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78502
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 3. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78503
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 4. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78504
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 5. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78505
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 6. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
78506
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 56, N 1. – 2001
78507
   Ochrana prirody v Jihomoravskem kraji. – Brno
1. – 1980. – 73с.
78508
   Ochrana prirody v Jihomoravskem kraji. – Brno
6. – 1986. – 153с.
78509
  Fiedler Bohuslav Ochranne a zachranne pristroje pro zajisteni zdravi pracujicich. / Fiedler Bohuslav, Matusek Zdenek. – Praha, 1959. – 196с.
78510
  Brabenec Jiri Ochranoe mestkych bran. / Brabenec Jiri. – Praha, 1982. – 509с.
78511
  Szklarczyk Miroslaw Ochrona atmosfery / Szklarczyk Miroslaw. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 155s. – ISBN 83-7299-077-8
78512
   Ochrona i ksztaltowanie srodowiska przyrodniczego. – Warszawa-Krakow
2. – 1978. – 653с.
78513
  Maciak Franciszek Ochrona i rekultywacja srodowiska / Maciak Franciszek. – 2e wyd. popraw. i uzupelnione. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1999. – 418s. : 12s.il. – ISBN 83-7244-017-4
78514
  Sawicki Janusz Ochrona porzadku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2189. – 135 s. – (Prawo ; T. 268). – ISSN 0524-4544
78515
  Rasimowicz Bohdan Ochrona pracy w pytaniach i odpowiedziach / Rasimowicz Bohdan. – Warszawa, 1975. – 536с.
78516
  Szubert Waclaw Ochrona pracy. Studium spoleczno-prawne / Szubert Waclaw. – Warszawa, 1966. – 315с.
78517
  Gorniok Oktawia Ochrona prawno-karna wlasnosci spolecznwj w PRL / Gorniok Oktawia. – Katowice, 1974. – 147с.
78518
  Ppyrchalowa Jadwiga Ochrona roslin rolniczych : Podrecznik dla technikow ochrony roslin / Ppyrchalowa Jadwiga, Nespiak Andrzej. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1975. – 274s. – Має 32 кольорових таблиці в додатку
78519
  Swiejkowski L. Ochrona Roslin w Polsce / L. Swiejkowski. – Lodz : Poziom, 1956. – 392s.
78520
  Kozak D. Ochrona srodowiska : Podrecznik do cwiczen terenowych "Chemiczne aspekty ochrony srodowiska" / D. Kozak, B. Chmiel, J. Niecko; Pod red. B.Chmiela. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 270s. : Il. – ISBN 83-227-1318-5
78521
   Ochrona srodowiska spoleczno-przyrodniczego w filozofii i teologii. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 590s. – ISBN 83-7072-192-3
78522
  Strittmatter Erwin Ochsenkutscher / Strittmatter Erwin. – Berl., 1958. – 372с.
78523
  Strittmatter Erwin Ochsenkutscher / Strittmatter Erwin; Штритматтер Ервін. – Leipzig, 1976. – 327 с. : іл.
78524
  Rosicky Evzen Ocima otevrenyma. Crty, fejetony, reportaze 1937-1942 / Rosicky Evzen. – Praha, 1956. – 182с.
78525
  Сукиасян Э.Р. OCLC сегодня. На пути к глобальной информационно-библиотечной системе // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 2. – С. 16-19. – ISSN 1726-6726
78526
  Iordache Gh. Ocnasii / Gh. Iordache. – Bucuresti, 1959. – 224с.
78527
  Gavanescul Ocolul Pamantului in sapte luni si o zi / Gavanescul. – [S. l.] : Ramuri
V.5 : Japonia. – 226 p.
78528
  Войтенко І. Ocoбливocтi aдмiнicтpaтивнoї вiдпoвiдaльнocтi зa пopушeння митних пpaвил в Укpaїнi // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 112-117. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
78529
  Крилова Н.В. Ocoбливоcтi застосування теорії конкурентних переваг у країнах з трансформаційною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-89. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто особливості застосування теорії конкурентних переваг до країн з трансформаційною економікою, обгрунтовано необхідність їх модифікації.
78530
   Ocrana prirody v Jihomoravskem kraji. – Brno
3. – 1984. – 250с.
78531
  Epure Maria Octav Bancila. / Epure Maria. – Bucuresti, 1956. – 28с.
78532
  Balan I.B. Octavian Goga / I.B. Balan. – Bucuresti, 1966. – 176с.
78533
  Lope Octubre en el menu / Lope, de. – Madrid, 1989
78534
  Iordache Gheorghe Ocupatii traditionale pe teritoriul Romaniei: Studiu etnologic / Iordache Gheorghe. – Craiova
1. – 1985. – 345с.
78535
  Iordache Gheorghe Ocupatii traditionale pe teritoriul Romaniei: Studiu etnologic / Iordache Gheorghe. – Craiova
2. – 1986. – 353с.
78536
  Medvedev Dmitry Ocurrio cerca de Rovno / Medvedev Dmitry. – M., 1966. – 252с.
78537
  Fadeev Alexandre Ocuvres. La defaite. / Fadeev Alexandre. – Paris, 1975. – 923с.
78538
  Lorentowicz Irena Oczarowania / Lorentowicz Irena; Przedmow. napisala Maria Kuncewiczowa. – 2-e wyd. uzupel. – Warszawa : PAX, 1975. – 312с. : il.
78539
  Dominiak Ryszard Oczekiwanie / Dominiak Ryszard. – Lodz, 1977. – 159с.
78540
  Broszkiewicz J. Oczekiwanie. / J. Broszkiewicz. – Warszawa, 1957. – 320с.
78541
  Conrad Joseph Oczekiwanie. / Conrad Joseph. – Warszawa, 1960. – 294с.
78542
  Langman Jerzy Oczekiwanie. Buchenwald / Jerzy Langman. – Krakow : Znak, 1973. – 440s.
78543
  Trziszka Zygmunt Oczerety / Trziszka Zygmunt. – Poznan, 1979. – 312с.
78544
  Bohun M. Oczyszczenie przez burze : Wlodzimierz Ern i moskiewscy neoslowianofile wobec pierwszej wojny swiatowej / Michal Bohun. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2008. – 260, [ 1 ] s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : historia, religia, polityka / rada programowa serii: B. Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski [ i. i. ] ; 15). – ISBN 978-83-233-2493-5
78545
   Od ""smierci Boga"" do ""smierci czlowieka"". Rodowody, konteksty, destrukcje we wspolczesnej mysli filozoficznej. – Opole : Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. – 173s. – ISBN 83-88-796-35-6
78546
  Dabrowska E. Od "maszyny do czytania" do "miejsca zdarzen". Budynek Biblioteki Jagiellonskiej w koncepcjach jej architektow / Ewa Dabrowska // Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – R. 65. – S. 143-155. – ISSN 0006-3940
78547
  Jaskiernia A. Od "New York Timesa" do "Huffington Post". Przemiany w systemie prasowym USA // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 3 (46). – C. 27-40. – ISSN 1641-0920
78548
  Gronski R.G. Od "Siedmiu kotow" do "Owcy" : Kabaret 1946-1968 / Ryszard Marek Gronski. – Warszawa : Wyd-wo artystyczne i filmowe, 1971. – 251 s., [8] kart. f. : il.
78549
   Od agamy po zraloka : Velky ilustrovany slovnik zvirat. – Praha : Artia, Albatros, 1974. – 547с.
78550
  Lepecki Mieczyslaw Od Amazonki do Ziemi Ognistej. Podroze po Ameryce Poludniowej. / Lepecki Mieczyslaw. – Warszawa, 1958. – 400с.
78551
   Od Asnyka do Zapolskiej. – Lodz, 1965. – 473с.
78552
  Partacz Czeslaw Od Badeniego do Potockiego : Stosunki polsko-ukrainskie w Galicji w latach 1888-1908 / Partacz Czeslaw. – Torun : Wyd-wo Adam Marszalek, 1996. – 280,[2]s. – ISBN 83-86803-50-9
78553
  Ivanisevic Drago Od blata jabuka / Ivanisevic Drago; Jordan A. – Zagreb, 1971. – 47с.
78554
   Od Brzozowskiego do Kolakowskiego : Polscy pisarze 20 wieku wobec religii. – Lublin : Red. wyd-w Katolickiego Uniw. Lubelskiego, 2001. – 240s. : Badania nad literatura religijna ; 26. – ISBN 83-228-0970-0
78555
  Kracauer Siegfried Od Caligariego do Hitlera. / Kracauer Siegfried. – Warszawa, 1958. – 334с.
78556
  Simonow Konstanty Od Chalchyn-gol do Berlina / Simonow Konstanty. – Warszawa, 1976. – 407с.
78557
  Pertek Jerzy Od Dunkierki do Dakaru / Pertek Jerzy. – Poznan, 1978. – 206с.
78558
  Lajiming Anna Od dzis do juira / Lajiming Anna. – Gdansk, 1976. – 328с.
78559
  Michalowski Kazimierz Od Edfu do Faras. Polskie odkrycia archeologii srodziemnomorskiej / Michalowski Kazimierz. – Warszawa, 1974. – 271с.
78560
  Nobis A. Od emergencji do samoorganizacji // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – ISSN 0239-6661
78561
   Od Kochanowskiego do Rozewicza. – Warszawa i i., 1988. – 285с.
78562
  Borowy Waclaw Od Kochanowskiego do Staffa / Borowy Waclaw. – Warszawa, 1958. – 428с.
78563
   Od Kochanowskiego do Szymborskiej.... – Warszawa : Wydawnictwo ``Ksiazka i Wiedza``, 1997. – 430s. – (Antologia poezji polskiej). – ISBN 83-05-12923-3
78564
  Marcek Aladar Od Krivana k Javorine / Marcek Aladar. – Martin, 1979. – 212с.
78565
  Marcek Aladar Od Krivana k Javorine / Marcek Aladar. – Martin, 1983. – 185с.
78566
  Hawryluk J. Od krola Rusi do prezydenta Ukrainy // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – S. 2, 17-18. – ISSN 1230-2759


  Стаття присвячена Михайлу Грушевському - українському історику, громадському та політичному діячу, Голова Центральної Ради Української Народної Республіки (1917–1918).
78567
  Ptakowska-Wyzanowicz Halina Od krynoliny do liny / Ptakowska-Wyzanowicz Halina. – Warszawa, 1960. – 256с.
78568
  Sylwestrzak Hubert Od krzemienia do piezokwarcu czyli mineralogia jest ciekawa / Sylwestrzak Hubert. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 319,[14]s. : 32 il.
78569
  Drapella Zofia Od Lewiatana do Jormungandra / Drapella Zofia. – Gdansk, 1976. – 207с.
78570
  Waksmund Ryszard Od literatury dla dzieci do literatury dzieciecej (tematy-gatunki-konteksty) / Waksmund Ryszard. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000. – 443s.
78571
  Waksmund Ryszard Od literatury dla dzieci do literatury dzieciecej (tematy gatunki - konteksty) // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2275 : Od literatury dla dzieci do literatury dzieciecej (tematy gatunki - konteksty) / R. Waksmund. – S.1-443. – ISSN 0239-6661
78572
  Wielek-Konopka Od lokalnego katalogu do globalnej bazy danych. 20 lat komputeryzacji Biblioteki Jagiellonskiej / Malgorzata Wielek-Konopka // Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – R. 65. – S. 157-163. – ISSN 0006-3940
78573
   Od Maneta po Pollocka. – Bratislava, 1973. – 411с.
78574
  Kilian K.J. Od metody do metafizyki : Poznanie teoretyczne w ujeciu Karla R.Poppera / K.J. Kilian. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 242s. – ISBN 83-7262-026-1
78575
  Komisaruk E. Od milczenia do zamilkniecia : rosyjska proza kobieca na poczatku 20 wieku : wybrane aspekty / Ewa Komisaruk // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3144 : Od milczenia do zamilkniecia : rosyjska proza kobieca na poczatku 20 wieku / E. Komisaruk. – S. 1-310, [ 1 ]. – ISBN 83-229-3016-8. – ISSN 0239-6661
78576
  Bakula B. Od Mlodej Polski do postmodernizmu = Від молодої Польщі до постмодернізму : Antologia literatury polskiej 1891-2001 / Boguslaw Bakula. – Kijow : KSU. – ISBN 966-7486-39-7
T.1 : Mloda Polska 1891-1944: Dwudziestolecie. Okres wojny i okupacji. – 2005. – 220c.
78577
  Bakula B. Od Mlodej Polski do postmodernizmu = Від молодої Польщі до постмодернізму : Antologia literatury polskiej 1891-2000 / Boguslaw Bakula. – Kijow : KSU. – ISBN 966-7486-39-7
T.2 : Poezja 1945-2000. – 2005. – 176c.
78578
  Bakula B. Od Mlodej Polski do postmodernizmu = Від молодої Польщі до постмодернізму : Antologia literatury polskiej 1891-2001 / Boguslav Bakula. – Kijow : KSU. – ISBN 966-7486-39-7
T.3 : Proza i dramat 1945-2001. – 2005. – 316c.
78579
  Hajek Milos Od Mnichova k 15 breznu. / Hajek Milos. – Praha, 1959. – 184с.
78580
  Kipling Rudyard Od more k mori. / Kipling Rudyard. – Praha, 1974. – 273с.
78581
  Machejek Wladyslaw Od Moskwy do Pirenejow / Machejek Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 372с.
78582
  Bajszczak-Maciaszkowa Janina. Od nakazu do swiadomego wyboru. / Janina. Bajszczak-Maciaszkowa. – Warszawa, 1961. – 224с.
78583
  Stolarek Zbigniew Od nitki do klebka. Z podrozy reporterskich po Francji. Kierunek / Stolarek Zbigniew. – Warszawa, 1954. – 148с.
78584
  Sawicki Jerzy Od Norymbergi do ukladu paryskiego. Za kulisami niemieckiego rewizjonizmu / Sawicki Jerzy. – Warszawa, 1956. – 448с.
78585
   Od obcego panowania do niepodleglego panstwa: Materialy sesji nauk. zorgan. na 70-lec. odbudowy Panstwa Polskiego. – Torun, 1991. – 111с.
78586
  Fogg Mieczyslaw Od palanta do belcanta / Fogg Mieczyslaw. – Warszawa, 1976. – 223с.
78587
  Kosiarz Ed. Od pierwszej do ostatniej Salwy / Ed. Kosiarz. – Warszawa, 1973. – 282с.
78588
  Cendrars Blaise Od portu do portu / Cendrars Blaise; Przeloz.J.Rogozinski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 607 s.
78589
  Kusy Martin Od remesla po design. / Kusy Martin. – Bratislava, 1974. – 214с.
78590
   Od romantyzmu do wspolczesnosci : W kregu historii i dydaktyki literatury / Pod red. Dynaka Wl. // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2293 : Od romantyzmu do wspolczesnosci. – S.1-418 : Portr. – ISSN 0239-6661
78591
  Kapusta A. Od rytualu do mitu? : teatr smierci Tadeusza Kantora jako fakt antropologiczny / Anna Kapusta. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2011. – 116, [2] s. – Bibliogr.: s. 107-113. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-3109-4
78592
  Klechta Jerzy Od Sao Paulo do Meksyku. / Klechta Jerzy. – Warszawa, 1984. – 171с.
78593
  Hurban J.M. Od Silvestra do Troch kral"ov / J.M. Hurban. – Bratislava, 1975. – 225с.
78594
  Malpass Eric Od siodmej rano / Malpass Eric. – Warszawa, 1972. – 222с.
78595
   Od socialismu ke komunismu v SSSR. – Praha, 1952. – 235с.
78596
  Filipiak Marian Od subkultury do kultury alternatywnej : Wprowadzenie do subkultur mlodziezowych / Filipiak Marian. – Lublin : Wyd-wo Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 1999. – 107s. – ISBN 83-227-1372-X
78597
  Chybinski Adolf Od Tatr do Baltyku. Wybor polskich melodii ludowych / Chybinski Adolf. – Warszawa, 1958. – 272с.
78598
  Donski R. Od telegrafu puszczy do radiofonii / R. Donski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe, 1956. – 150 s.
78599
   Od wasni do zgody. – Warszawa, 1975. – 262с.
78600
  Roberts J.M. Od wiekow srednich po wiek oswiecenia / J.M. Roberts. – Lodz : Lodzkie, 1987. – 255 s. – (Ilustrowana historia swiata ; Tom 2). – ISBN 83-218-0373-3
78601
  Lyzwa Jerzy Od Wisloka do Czarnej Elstery / Lyzwa Jerzy. – Warszawa, 1960. – 328с.
78602
  Putrament Jerzy Od Wolgi do Wisly / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1953. – 172с.
78603
   Od X. do XI. sjezdu KSC. Usneseni a dokumenty UV KSC. – Brno, 1958. – 798с.
78604
  Kenarowa Halina Od zakopianskiej szkoly przemyslu drzewnego do szkoly kenara. / Kenarowa Halina. – Krakow, 1978. – 335с.
78605
  German Juliusz Od Zapolskiej do Solskiego. / German Juliusz. – Warszawa, 1958. – 268с.
78606
  Horoszowski Pawel Od zbrodni do kary / Horoszowski Pawel. – Warszawa, 1963. – 480с.
78607
  Ziemny Aleksander Oda do glupoty / Ziemny Aleksander. – Warszawa : Iskry, 1975. – 104 s. : il.
78608
  Eftimiu Victor Oda limbei romine / Eftimiu Victor; Vasiliu Mihai. – Bucuresti, 1957. – 484с.
78609
  Corovic Svetozar Odabrane pripovijetke. / Corovic Svetozar. – Sarajevo, 1952. – 182с.
78610
  Centkiewiczowa Alina Odarpi syn Egigwy / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw; Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa : Czytelnik, 1955. – 136 s.
78611
  Borowski H. Odbiorniki KF i UKF / H. Borowski, W. Scharp. – Warszawa, 1959. – 356с.
78612
  Kossobudzki L. Odbiorniki radiostacji amatorskic / L. Kossobudzki, J. Ladno. – wyd. 2, popraw. i uzupel. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 1973. – 356 s.
78613
  Laffitte Jean Odboj / Laffitte Jean. – M., 1961. – 56с.
78614
   Odboj a osvobozeni v Jihomoravskem kraji v letech 1938-1945: Bibliografie. – Brno, 1980. – 408с.
78615
   Odboj a revoluce 1938-1945. – Praha, 1965. – 440с.
78616
  Jerabek Cestmir Odchazim prijdu / Jerabek Cestmir. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1959. – 180 s.
78617
  Dohnany Mikulas Odchod z Bretislavi (1844 5/3) / Dohnany Mikulas. – Bratislava, 1994. – 39с.
78618
  Szmaglewska Seweryna Odcienie milosci / Szmaglewska Seweryna. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 223,[2]s.
78619
  Marczenko Zygmunt Odczynniki organiczne w analizie nieorganicznej / Marczenko Zygmunt. – Warszawa, 1959. – 504с.
78620
  Macha E. Odczyty popularno-naukowe : z niemieckiego przelozyl St. Kramsztyk. – Lodz : Przegladu filosofocznego, 1899. – 134 s.
78621
  McKay Herbert ODD numbers or arithmetic revisited / McKay Herbert. – Cambridge : At the University Press, 1943. – 215p.
78622
  Virginia Browne Odd pairs & false friends : Dizionario di false analogie e ambigue affinita fra inglese e italiano / Virginia Browne. – Bologna : Zanichelli, 1992. – 267 с.
78623
  Pagaczewski Stanislaw Oddalenie / Pagaczewski Stanislaw. – Krakow, 1976. – 310с.
78624
  Vitezovich P. Oddilyenje Sigetsko. / P. Vitezovich. – Zagreb : Liber, 1971. – 89 s.
78625
  Guminski S. Oddychanie Roslin / S. Guminski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 176s.
78626
  Sztemler I. Odejsc, zeby pozostac / Ilia Sztemler; tlum. S.Rzepko. – Warszawa : Czytelnik, 1974. – 315 s.
78627
  Illakowiczowna Kazimiera Odejscie w tlo / Illakowiczowna Kazimiera. – Poznan, 1976. – 95с.
78628
  Karczewska Wanda Odejscie. / Karczewska Wanda. – Lodz, 1959. – 154с.
78629
   Oder-Neisse. Eine Dokumentation. – Berlin, 1955. – 200с.
78630
  Kivi Aleksis Odes / Kivi Aleksis. – Helsinki, 1994. – 80с.
78631
  Grlica G. Odessa in 1917 from a Croatian perspective / George Grlica. – New York : [ s. n. ], 2000. – 115 p. – Repr. from the Journal of Croatian Studies.1997. Vol. 38.
78632
  Cichocka A.B. Odessa inspiracja polakow : Walentynie i Tadeuszowi Zaluckim ksiazke poswiecam / Agnieszka B. Cichocka. – Odessa : Astroprint, 2016. – 433, [3] s. : il. – Walentynie i Tadeuszowi Zaluckim ksiazke te poswiecam. – Бібліогр.: с. 419-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-190-7
78633
  Guyvoron A.A. Odessa says: welcome / A.A. Guyvoron. – Odessa, 1966. – 180 p.
78634
   Odessa State Art Gallery, 1963. – 6с.
78635
  Dolzhenkova A. Odessa. Guide-book / A. Dolzhenkova, P. Dyachenko. – Odessa, 1976. – 91с.
78636
  Herlihy Patricia Odessa: a history 1794-1914 / Herlihy Patricia; Harvard Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard Univ.Press, 1991. – XIV,411p. – (Harvard Ukrainian research institute monograph series / G.Grabowicz, ed.-in-chief). – ISBN 0-916458-08-3
78637
   Odessa: Kapitel aus der Kulturgeschichte. – Regensburg : Lassleben, 1998. – 145S. : Ill. – (Schriftenreihe des Osteuropainstituts Regensburg-Passau ; Bd.15). – ISBN 3 7847 3165 1
78638
  Homero Odisea / Homero. – La Habana, 1970. – 599с.
78639
  Homer Odiseea / Homer. – Bucuresti, 1966. – 300с.
78640
  Homer Odiseea / Homer. – Bucuresti, 1966. – 318с.
78641
  Musinka M. Odkaz predkov = Заповіт предків : 40 rokov Slavnosti kultury Rusinov-Ukrajincov Slovenska / Mykola Musinka ; Zvaz Rusinov-Ukrajincov Slovenskej Republiky. – Presov : ZRUSR, 1994. – 16,62 с. – Текст парл. укр та словацькою мовами. – ISBN 80-85137-09-7
78642
  Pazur Stefan a i. Odkaz SNP / Stefan a i. Pazur. – Martin, 1979. – 200с.
78643
  Gerlach Zofia Odkopac zrodlo. / Gerlach Zofia. – Warszawa, 1977. – 576с.
78644
  Banachowa Ela Odkrycie Amsterdamu / Banachowa Ela, Banachow Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo literackie, 1975. – 732s. – На обкл.: E. i I. Banachowie
78645
  Dvorak Pavel Odkryte dejiny. (Davnoveke Slovensko) / Dvorak Pavel. – Bratislava, 1975. – 339с.
78646
  Morcinek Gustaw Odkryte skarby / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1956. – 184с.
78647
  Slobodnik Wlodzimierz Odkrywanie dali / Slobodnik Wlodzimierz. – Warszawa, 1976. – 88с.
78648
   Odkrywanie drogi pokuty : Sympozjum o pokucie i pojednaniu, Luban Slaski, 27-28.11.1999. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2000. – 116s. – ISBN 83-7072-166-4
78649
  Jedruszczak N. Odkrywanie przeszlosci grodu na Chelmskiej Gorze // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – S. 11-13,22-28. – ISSN 1230-2759
78650
  Frantz Wiktor Odlamki wspomnien . Przez przetak pamieci przesianych / Frantz Wiktor. – Krakow, 1972. – 295с.
78651
  Mikolajczyk Eligiusz Odleglosci z bliska / Mikolajczyk Eligiusz. – Warszawa, 1962. – 168с.
78652
  Pietak Stanislaw Odmieniec / Pietak Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 125с.
78653
  Minkowski Aleksander Odmieniec / Minkowski Aleksander. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1982. – 251s. – ISBN 83-05-11042-7
78654
  Bodsworth Fred Odmieniec / Bodsworth Fred; Przelozyla R.Grzybowska. – Warszawa : Czytelnik, 1987. – 335s. – ISBN 83-07-01582-0
78655
  Sawczenko W. Odnajdziesz sie sam / Wladimir Sawczenko;Tlumaczyli G.Abgarowicz, J.Meszaros. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 411s.
78656
  Ruszkowski Jacek Odnawialne zrodla energii jako alternatywne substytuty konwencjonalnych surowcow energetycznych : (Aspekty ekonomiczno-ekologiczne) / Ruszkowski Jacek; Akad. ekonom. im Karola Adamieckiego. – Katowice : Wydawnictwo uczelniane Akademii ekonomicznej, 1999. – 199s. : Il. – ISBN 83-7246-001-9
78657
  Suvar Stipe Odnosi u visenacionalnim zajednicama u suvremenom svijetu / Suvar Stipe. – Beograd, 1971. – 59с.
78658
   Odojewski i krytycy : Antologia tekstow. – Lublin : Wyd-wo Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 416s. – ISBN 83-227-1327-4
78659
  Дьяконов А.М. Odonata озера Сандала и его окрестностей / А.М. Дьяконов. – Птгр, 1921. – 37с.
78660
  Бартенев А.Н. Odonata Польской и Виленской экспедиций / А.Н. Бартенев. – 12 с. – Отд. оттиск
78661
  Lawrence D.H. Odour of Chrysanthemums and Other Stories = Запах Хризантем и Другие Рассказы / D.H. Lawrence. – Moscow : Progress Publishers, 1977. – 293p.
78662
  Cabrera Infante Guillermo Odplywajaca fala / Cabrera Infante Guillermo. – Warszawa, 1965. – 208с.
78663
  Dery Tibor Odpowiedz / Dery Tibor; Przelozyla C.Mondral. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy
Czesc 2. – 1967. – 538s.
78664
  Moore Brian Odpowiedz z otchlani / Moore Brian; Przelozyla M. Skibniewska. – Warszawa : PAX, 1969. – 268s. – ISBN .
78665
  Szczepanowska Ewa Odpowiedzi hormonow glukostatycznych i plciowych na wysilek fizyczny organizmu czlowieka / Szczepanowska Ewa; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. – Poznan, 2001. – 300s. : il. – (Monografie ; № 345 (2001)). – ISBN 83-86336-88-9
78666
   Odpowiedzialnosc miedzynarodowa jako element miedzynarodowego porzadku prawnego / pod. red. A. Kozlowskiego, B. Mielnik // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3140 : Odpowiedzialnosc miedzynarodowa jako element miedzynarodowego porzadku prawnego / Pod. red. A. Kozlowskiego, B. Mielnik. – S. 1-437. – ISSN 0239-6661
78667
  Rajski Jerzy Odpowiedzialnosc miedzynarodowa za szkody wyrzadzone przez obikty kosmiczne / Rajski Jerzy. – Warszawa, 1974. – 193с.
78668
  Kielin J. Odpowiedzialnosc odszkodowawca funkcjonariuszy publicznych w swietle orzecznictwa trybunalu konstytucyjnego // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 43-63. – ISSN 0081-6841
78669
  Jasiuk E. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Unii Europejskiej w swietle przepisow obowiazujacych i wybranego orzecznictwa // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – S. 411-425. – ISSN 2227-796X


  W artykule zostala opisana problematyka odpowiedzialnosci odszkodowawczej Unii Europejskiej w oparciu o art. 268 i 340 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz wybrane orzecznictwo. Autor staral sie ukazac w jaki sposob linia orzecznicza ETS ...
78670
  Wasinski M. Odpowiedzialnosc przedsiediorstw wielonarodowych za naruszenia praw czlowieka // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 157-177. – ISSN 0081-6841
78671
   Odpowiem ci przestrzenia. Poeci awangardy o Tatrach. – Krakow, 1976. – 93с.
78672
  Kochanowski Jan Odprawa poslow greckich / Kochanowski Jan. – Lwow. – 66 с.
78673
  Kochanowski Jan Odprawa poslow greckich / Kochanowski Jan. – Wyd. 9. – Wroclaw i i., 1973. – 46с.
78674
  Kochanowski Jan Odprawa poslow greckich / Kochanowski Jan. – Warszawa, 1975. – 48с.
78675
   Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – Warszawa
1. – 1956. – 276с.
78676
  Kosto Ireneusz Odrodzenie kapitalizmu w Polsce / Kosto Ireneusz. – Warszawa, 1994. – 112с.
78677
   Odrodzenie narodowe w Czechach i na Slowacji. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1999. – 272s. – Ksiega ku czci prof. Zdzislawa Niedzieli. – ISBN 83-233-1143-9
78678
   Odrodzenie w Polsce. Materialy Sesji naukowej PAN 25-30 pazdziernika 1953 roku. – Warszawa
5. – 1958. – 438с.
78679
   Odry cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego w powiecie chojnickim. – Lodz, 1968. – 28с.
78680
  Braun A. Odskok / Andrzej Braun. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1976. – 244 s.
78681
  Gorny An. Odslon krayknij / An. Gorny. – Poznan, 1972. – 208с.
78682
  Cieslak M. Odstapienie oskarzyciela publicznego od oskarzenia / M. Cieslak, 1961. – [12] s.
78683
  Rojkova Iva Odtlacky casu a necasu / Rojkova Iva. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 76 s. – ISBN 8070904879
78684
  Szczepanska Nora Odwaga / Szczepanska Nora. – Warszawa, 1971. – 214с.
78685
  Madsen Svend Aage Odwiedziny / Madsen Svend Aage; Przelozyla M.Bero. – Warszawa : PIW, 1976. – 196s. – (Spolczesna proza swiatowa)
78686
  Jarry A. Odwiedziny Amora / Alfred Jarry; Przelozyla M.Lesniewska. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1981. – 101s. – ISBN 83-08-00542-X
78687
  Gaworski Henryk Odwiedziny. / Gaworski Henryk. – Warszawa, 1964. – 176с.
78688
  Makuszynski Kornel Odwoch takich co ukradli ksiezyc / Makuszynski Kornel. – Warszawa, 1954. – 300с.
78689
  Grzymkowski Jerzy Odwracanie widnokregu / Grzymkowski Jerzy. – Warszawa, 1978. – 191с.
78690
  Badkowski Lech Odwrocona kotwica. / Badkowski Lech. – Wroclaw, 1976. – 244с.
78691
  Wydrzynski Andrzej Odwrocone niebo / Wydrzynski Andrzej. – Katowice : Slask, 1963. – 302 s.
78692
  Przypkowski Andrzej Odwrot / Przypkowski Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1976. – 215s.
78693
  Putrament Jerzy Odyniec / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1975. – 263с.
78694
  Homer Odyseja / Homer; Przelozyl J.Parandowski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 389 s.
78695
  Homer Odyseja / Homer. – Wroclaw i i., 1975. – 442с.
78696
  London Jack Odyseja polnocy i inne opowiadania / London Jack; Dehnel T.J., Evert T. – Warszawa, 1971. – 237с.
78697
  Mickel Karl Odysseus in Ithaka. Gedichte 1957-1974 / Mickel Karl. – Leipzig, 1976. – 174с.
78698
  Feuchtwanger Lion Odysseus und die Schweine. / Feuchtwanger Lion. – M., 1958. – 120с.
78699
  Pokstefl J. Odzbrojeni-utopie nebo realita / J. Pokstefl. – Praha, 1960. – 70с.
78700
   Odzbrojeni a americka akonomika. – Praha : Stathi nakl-vi politiche literatury, 1961. – 62 p.
78701
  Strug Andrzej Odznaka za wierna sluzbe / Strug Andrzej. – Warszawa, 1957. – 144с.
78702
  Borisionok Jurij Odzwierciedlenie mysli politycznej Michaila Bakunina w wyobrazeniach o Rosji Jana Kucharzewskiego // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 273-290. – ISBN 978-83-935192-3-1
78703
  Zylinska Jadwiga Odzyskana korona / Zylinska Jadwiga. – Warszawa : Iskry, 1960. – 330 s.
78704
  Sophocle Oedipe / Sophocle; Mise en texte francais: J.-P. Cathala; Preface: P. Ghiron-Bistagne. – Paris : Avant-Quart, 1989. – 62p. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1989
78705
  Bertrand Marc Oedipe chez les coloniates : Drame lyrique en trois tableaux / Bertrand Marc. – Lyonnaise, 1999. – 56p.
78706
  Sophocle Oedipe: la trilogie : Oedipe; Oedipe a Colone; Antigone / Sophocle; Texte francais de J.-P.Cathala. – Paris : Avant-Quart, 1996. – 125p.
78707
  Becher Johann Joachim Oedipus Chymicus, oder Chymischer Ratseldeuter, worinnen derer verdunckelten chymischen Wortsatze, Urhebungen und Geheimnissen offenbahret und aufgeloset werden // Experimentum chymicum novum oder neue chymische Prob, worinnen die kunstliche gleich-darstellige Transmutation... Nochmaliger Zusatz uber die Unter-erdische Naturkundigung. Oedipus Chymicus, oder... / Becher Johann Joachim. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2002. – S.156,[4]. – (Historia Scientiarum ;Fachgebiet Chemie). – ISBN 3-487-11647-2
78708
  Glatter E. Oesterreich in ziffern : beitrag zur cultur- und sittengeschichte, sowie zur kenntniss des bevolkerungs- und wirtschaftlichen verhaltnisses der im reichsrathe vertretenen lander : auf grundlage amtlich-statistischer aufzetchnungen. – Wien : Holder, 1872. – 128 S.
78709
  Duclos Oeucres morales et galantes de Duclos. suivies de son voyage en Italie. – P.
3. – 1797. – 350с.
78710
  Duclos Oeucres morales et galantes de Duclos... suivies de son voyage en Italie. – P.
4. – 1797. – 235с.
78711
  Boileau Nicolas OEures / Boileau Nicolas; Menant S. – Paris
2. – 1969. – 353с.
78712
  Boileau Nicolas OEures / Boileau Nicolas; Menant S. – Paris
2. – 1969. – 353с.
78713
  Boukharine Nikolai OEures choisies en un volume / Boukharine Nikolai; Parra M.-A., Bouslama A. – Moskou, 1990. – 546с.
78714
  De Belloi Oeuvers choisies de De Belloi. – Edition stereotype. – A Paris (Paris) : Chez de P. Didot l"Aine et de Firmin Didot
T. 1. – 1811. – XIX, 213 p.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
78715
  Colardeau Oeuvers de Colardeau, de l"Academie francoise. – Paris
2. – 1779. – 496с.
78716
  Pompeiu D. Oeuvre mathematique / D. Pompeiu. – Bucuresti : Acad. de la R. P. R., 1959. – 32, 534 p. + portr.
78717
  Marinesco G. Oeuvre"s choisies / G. Marinesco. – Bucuresti : Editura Academiei RSR
V. 1. – 1963. – 589c.
78718
  Marinesco G. Oeuvre"s choisies / G. Marinesco. – Bucuresti : Editura Academiei RSR
V. 2. – 1963. – 561c.
78719
  Racine, J. Oeuvres. – P.
2. – 1779. – 362с.
78720
  Racine, J. Oeuvres. – P.
3. – 1779. – 341с.
78721
  Pascal B. Oeuvres : publiees suivant l"ordre chronologique / B. Pascal ; avec documents complementaires, introductions et notes par L. Brunschvicg, P. Boutroux, F. Gazier. – Paris : Librairie Hachette et C. – (Les grands ecrivains de la France)
7 : depuis le 24 Mars 1657 (dix-huitieme provinciale) jusqu"en Juin 1658. – 1914. – 393 p.
78722
  Pascal B. Oeuvres : publiees suivant l"ordre chronologique / B. Pascal ; avec documents complementaires, introductions et notes par L. Brunschvicg, P. Boutroux, F. Gazier. – Paris : Librairie Hachette et C. – (Les grands ecrivains de la France)
9 : depuis Decembre 1658 jusqu"en mai 1660. – 1914. – 398 p.
78723
  Flaubert G. Oeuvres / G. Flaubert. – Paris
1. – 1951. – 1072с.
78724
  Flaubert G. Oeuvres / G. Flaubert. – Paris
2. – 1952. – 1053с.
78725
  Saint-Exupery Antoine Oeuvres / Saint-Exupery Antoine, de. – M., 1964. – 472с.
78726
  Saint-Exupery Antoine Oeuvres / Saint-Exupery Antoine. – M., 1967. – 414с.
78727
  Villon Fraancois Oeuvres / Villon Fraancois. – Moscou : Editions "Radouga", 1984. – 511 p.
78728
  Caylus, Anne-Claude-Philippe de Levis, comte de Oeuvres badines, complettes, du comte de Caylus. – A Amsterdam, et se trouve a Paris (Amsterdam ; Paris) : Chez Visse
T. 12. – 1787
78729
  Beranger Oeuvres choisies / Beranger, Pierre-Jean. – M., 1956. – 276с.
78730
  Renard Jules Oeuvres choisies / Renard Jules. – M., 1958. – 408с.
78731
  Vaillant-Couturier Oeuvres choisies / Vaillant-Couturier. – Moscou : Editions en lagues etrangeres, 1959. – 482 p.
78732
  Janiszewski Zygmunt Oeuvres choisies / Janiszewski Zygmunt; Red. par K. Borsuk, J. Jaworowski, B. Knaster et K. Kuratowski; PAN, Instytut matematyczny. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1962. – 30, 320 p. : fig.
78733
  Renard Jules Oeuvres choisies / Renard Jules. – Л., 1962. – 96с.
78734
  Roumain Jaques Oeuvres choisies / Roumain Jaques. – M., 1964. – 290с.
78735
  La Fontaine Jean de Oeuvres choisies / La Fontaine Jean de. – M., 1964. – 440с.
78736
  Fontenelle Oeuvres choisies / Fontenelle. – Paris, 1966. – 112с.
78737
  Milosz O.V. de Oeuvres choisies / O.V. de Milosz. – Paris, 1977. – 94с.
78738
  Marx Karl Oeuvres choisies / Marx Karl, Engels Friedrich. – M., 1978. – 832с.
78739
  Rolland Romain Oeuvres choisies / Rolland Romain. – M., 1979. – 376с.
78740
  Beranger Oeuvres choisies = Избранное / Beranger, Pierre-Jean. – M., 1980. – 420с.
78741
  Tchekhov Anton Oeuvres choisies / Tchekhov Anton. – Moscou
T. 1. – 1988. – 436с.
78742
  Tchekhov Anton Oeuvres choisies / Tchekhov Anton. – Moscou
T. 2. – 1988. – 373с.
78743
  Ozanam A.F. Oeuvres Choisies / A.F. Ozanam. – Paris : Jacques Lecoffre et C-ie, 1859. – XXXVI, 401 p.
78744
  Bernardin Oeuvres choisies de Bernardin de Saint-Pierre / Bernardin, de Saint-Pierre Jaquq Henri; Bayard E., Paul et Virginie L"Arcadie. – Paris, 1884. – 427с.
78745
  Brueys et de Palaprat Oeuvres choisies de Brueys et de Palaprat. – Paris
T. 2. – 1811. – 252 p.
78746
  Brueys et de Palaprat Oeuvres choisies de Brueys et de Palaprat. – Paris
T. 1. – 1812. – 255 p.
78747
  Marx Karl Oeuvres choisies en deux volumes / Marx Karl, Engels Friedrich. – M.
2. – 1955. – 586с.
78748
  Marx Karl Oeuvres choisies en trois volumes / Marx Karl, Engels Friedrich. – M.
2. – 1970. – 591с.
78749
  Marx Karl Oeuvres choisies en trois volumes / Marx Karl, Engels Friedrich. – M.
3. – 1970. – 619с.
78750
  Marx Karl Oeuvres choisies en trois volumes / Marx Karl, Engels Friedrich. – M.
3. – 1981. – 607 с.
78751
  Lenine V. Oeuvres choisies. En 3 volumes. / V. Lenine. – Moscou
1. – 1975. – 872с.
78752
  Lenine V. Oeuvres choisies. En trois volumes. / V. Lenine. – Moscou
1. – 1962. – 1032с.
78753
  Lenine V. Oeuvres choisies. En trois volumes. / V. Lenine. – Moscou
2. – 1962. – 964с.
78754
  Lenine V. Oeuvres choisies. En trois volumes. / V. Lenine. – Moscou
3. – 1962. – 1016с.
78755
  Lenine V. Oeuvres choisies: En six volumes. / V. Lenine. – Moscou
1. – 1990. – 727с.
78756
  Rousseau J.- Oeuvres complete de J.- J. Rousseau : avec les notes de tous les commentateurs / J.- J. Rousseau. – Paris : ARMAND-AUBREE
T. 1 : Confessions/ T. 2. – 1829. – 431 p.
78757
  Rousseau J.- Oeuvres complete de J.- J. Rousseau : avec les notes de tous les commentateurs / J.- J. Rousseau. – Paris : ARMAND-AUBREE
T. 4 : Emile. T. 2. – 1829. – 474 p.
78758
  Rousseau J.- Oeuvres complete de J.- J. Rousseau : avec les notes de tous les commentateurs / J.- J. Rousseau. – Paris : ARMAND-AUBREE
T. 6 : Nouvelle Heloise / Tome I. – 1829. – 496 p.
78759
  Rousseau J.- Oeuvres complete de J.- J. Rousseau : avec des notes historiques / J.- J. Rousseau. – Paris : Chez Firmin Didot Freres, Fils et C.ie, Libraires
T. 1 : Les confessions.- Discours.- Politique. – 1861. – XII, 756 p. : portr.
78760
  Rousseau J.- Oeuvres complete de J.- J. Rousseau / J.- J. Rousseau. – [Paris] : [ LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie ]. – ([ Les principaux ecrivans Francais ])
T. 12. – 1865. – 366 p.
78761
  Rousseau J.- Oeuvres complete de J.- J. Rousseau : avec des notes historiques / J.- J. Rousseau. – Paris : Chez Firmin Didot Freres, Fils et C.ie, Libraires
T. 2 : La nouvelleHeloise.- Emile.- Lettre a M. de Beamont. – 1883. – IV, 807 p. : portr.
78762
  Rousseau J.- Oeuvres complete de J.- J. Rousseau / J.- J. Rousseau. – Paris : LIBRAIRIE HACHETTE ET Cie. – (Les principaux ecrivans Francais)
T. 9-me (neuvieme) : . – 1883. – 407 p.
78763
  Belloy, de Oeuvres completees de M.de Belloy, de l"Academie Francoise, citoyen de Calais. – Paris
5. – 1787. – 381с.
78764
  Florian J.-P.C. de Oeuvres completes. – Nouvelle ed. – Leipsic (Leipzig) : Chez Gerard Fleischer
T. 3. – 1796. – 295 p. – На корінці: Oeuvres de Florian. III


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
78765
  Ciceron M. T. Oeuvres completes. – Paris
T. 7. – 1821
78766
  Voltaire Oeuvres completes / Voltaire. – Stoutgart : l"Expedition de l"histoire de notre temps ; Ches les freresHartmann a la Haye
T. 2. – 1828. – 383 p.
78767
  Rousseau J. Oeuvres completes / J. Rousseau. – Paris
T.3. – 1829. – 1
78768
  Scott W. Oeuvres completes / W. Scott; trad. nouvelle par L. Vivien. Avec toutes les noutes...par M. J. Janin. – Paris : P.M.
T. 1; 2 partie : Guy-Mannering. – 1840. – 448 p.
78769
  Lautreamont Oeuvres completes / Lautreamont, de comte (Isidore Ducasse). – Paris, 1963. – 412с.
78770
  Rimbaud Arthur Oeuvres completes / Rimbaud Arthur. – Paris, 1963. – 923с.
78771
  Mendes France Pierre Oeuvres completes / Mendes France Pierre. – Paris
1. – 1984. – 837с.
78772
  Racine Oeuvres completes / Racine; Edition presentee, etablie et annotee par Georges Forestier. – Paris : Gallimard. – (Bibliotheque de la pleiade). – ISBN 2-07-011561-5
1. : Theatre - poesie. – 1999. – 1801p.
78773
  Buffon Oeuvres completes de Buffon : mises en ordre, precedees d"une notice sur la vie de l"auteur, et suivies d"un discours intitule. – Paris
T. 5. – 1818. – 624 p.
78774
  Buffon d Oeuvres completes de Buffon : mises en ordre, precedees d"une notice sur la vie de l"auteur, et suivies d"un discours intitule. – Paris
T. 9. – 1818. – 608с.
78775
  Diderot Oeuvres completes de Diderot / Diderot. – Paris : Briere, Libraire. – (Tous les chefs-d"oeuvre de la litterature francaise)
T. 4 : Theatre. – 1821. – 676 p.
78776
  Rousseau J.- Oeuvres completes de J.- J. Rousseau : avec les notes de tous les commentateurs / J.- J. Rousseau. – Paris : ARMAND-AUBREE
T.16 : Correspondance / T. 3. – 1829. – [ 4 ], 428 p.
78777
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – P.
5. – (4), 456с.
78778
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-E. Sens ; Chez J. Gaude
T. 1 : Observations sur l"histoire de France, liv. 1-2. – 1793. – 408 p. – На корінці: Oeuvres de Mably, 1
78779
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-E. Sens ; Chez J. Gaude
T. 2 : Observations sur l"histoire de France, liv. 3-4. – 1793. – 363 p. – На корінці: Oeuvres de Mably, 2
78780
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-E. Sens ; Chez J. Gaude
T. 3 : Observations sur l"histoire de France, liv. 5-6. – 1793. – 396 p. – На корінці: Oeuvres de Mably, 3
78781
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-E. Sens ; Chez J. Gaude
T. 4 : Observations sur l"histoire de France, liv. 7-8. – 1793. – 355 p. – На корінці: Oeuvres de Mably, 4
78782
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-E. Sens ; Chez J. Gaude
T. 5 : Observations sur l"histoire de la Grece. – 1793. – VIII, 327 p. – На корінці: Oeuvres de Mably, 5
78783
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouvelle ed., rev., corrig. et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes (Toulouse ; Nimes) : Chez N.-E. Sens ; Chez J. Gaude
T. 6 : Observations sur les Romains. – 1793. – 324 p. – На корінці: Oeuvres de Mably, 6
78784
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-Etienne Sens ; Chez J. Gaude
T. 9 : Droit public de l"Europe, chap. 8-11. – 1793. – [4], 389 p.
78785
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-E. Sens ; Chez J. Gaude
T. 10 : Droit Public de l"Europe, chap. 12-16. – 1793. – 377 p. – На корінці: Oeuvres de Mably, 10
78786
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-E. Sens ; Chez J. Gaude
T. 11 : Gouvernement de Pologne. – 1793. – 332 p. – На корінці: Oeuvres de Mably, 11
78787
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-Etienne Sens ; Chez J. Gaude
Т. 14 : Entretiens de Phocion sur la rapport de la morale avec la politique. – 1793. – [4], 319 p.
78788
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-Etienne Sens ; Chez J. Gaude
T. 15 : Principes de morale et de destin de la France. – 1793. – 374 p.
78789
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-Etienne Sens ; Chez J. Gaude
T. 16 : Doutes proposes aux economistes sur l"ordre naturel et essentiel des societes politiques. – 1793. – 337 p.
78790
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-E. Sens ; Chez J. Gaude
T. 17 : Des Droits et des devoirs du citoyen. – 1793. – 312 p. – На корінці: Oeuvres de Mably, 17
78791
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-E. Sens ; Chez J. Gaude
T. 18 : L"Etude de l"histoire. – 1793. – 350 p. – На корінці: Oeuvres de Mably, 18
78792
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-E. Sens ; Chez J. Gaude
T. 18 : Droit Public de l"Europe, chap. 2-7. – 1793. – 353 p. – На корінці: Oeuvres de Mably, 8
78793
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – Nouv. ed., revue, corrigee et augmentee. – A Toulouse ; A Nismes : Chez N.-E. Sens ; Chez J. Gaude
T. 19 : De la maniere d"ecrire l"histoire la vie privee de l"auteur. – 1793. – 320 p.
78794
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – A Paris : Chez Bossange, Massom & Besson
T. 4. – 1794. – 411 p. – Дата издания дана по респ. календарю


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
78795
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – A Paris : Chez Bossange, Masson & Bessob
Т. 2. – 1796. – 351 p. – Дата издания дана по респ. календарю


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотекf Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
78796
  Mably G.B. de Oeuvres completes de l"abbe de Mably. – A Paris (Paris) : Chez Bossange, Masson & Besson
T. 11 : Doutes sur l"orre des societes politiques et droits et devoirs du citoyen. – 1797. – 354 p.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
78797
  Lysias Oeuvres completes de Lysias. Traduites en francois par M.. – Paris, 1783. – LXXVI, 488с.
78798
  Mably G.B. de Oeuvres completes de Mably. – Paris
T. 9. – 1796. – 312 p.
78799
  Mably G.B. de Oeuvres completes de Mably. – A Paris (Paris) : Chez Bossange, Masson & Besson
T. 12. – 1797. – [4], 386 p.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
78800
  Montesquieu Oeuvres completes de Montesquieu / Montesquieu. – Paris : Hachette et C-ie
T. 3. – 1870. – 488 p.
78801
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire / Voltaire. – Paris : Chez Th. Desoer ; Libraire, rue Christine
Т. 5 : Histoire particuliere. – 1817. – XIV, 752 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78802
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : avec notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 1 : Vie de Voltaire. – 1829. – 451 p. : Portr.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78803
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : avec notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 11 : Poesies. – 1829. – 535 p. : Portr.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78804
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : avec notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 31 : Dictionnaire philosophique. Tome 2. – 1829. – 500 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78805
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 35 : Dictionnaire philosophique. Tome VI. – 1829. – 476 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78806
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 38 : Melanges littraires. Tome I. – 1829. – 525 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78807
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 39 : Melanges littraires. Tome II. – 1829. – 463 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78808
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 41 : Commentaires sur Corneille. Tome II. – 1829. – 460 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78809
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : avec notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 6 : Theatre. Tome 5. – 1830. – 467 p. : Portr.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78810
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : avec notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree
Т. 15 : Essai sur les Moeurs. Tome 4. – 1830. – 431p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78811
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : avec notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 18 : Histoire de Charles XII. Histoire de l"Empire de Russie. – 1830. – 575 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78812
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 44 : Correspondance generale. Tome III. – 1830. – 478 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78813
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 45 : Correspondance generale. Tome IV. – 1830. – 506 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78814
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire
Т. 48. – 1830. – 2


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78815
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : avec notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 52 : Correspondance avec le Roi de Prusse. Tome I. – 1830. – 460 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78816
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : avec notes, prefaces, avertissemens, remarques/ Historiques et litteraires / Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 53 : Correspondance avec le Roi de Prusse. Tome II. – 1830. – 476 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78817
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire. – Paris : Armand-Aubree, editeur
Т. 54. – 1830
78818
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire : avec des notes historique sur la vie de Voltaire / Voltaire. – Paris : Chez Furne ; Libraire -editeur
Т. 4 : Siecle de Louis XIV,-Precis du siecle de Louis XV.-Histoire de Charles XII.-Histoire de Russie.-Histoire du parlament.-Fragments historiques sur l"Inde. – 1836. – 859 p. : les portr.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78819
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire / Voltaire. – Paris : Hachette et C-ie
Т. 7. – 1866. – 418 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78820
  Voltaire Oeuvres completes de Voltaire / Voltaire. – Paris : Librairie de L. Hachette et C ie
Т.2 5 : [Melanges]. – 1869. – 493 p.


  Bibliographic Information about this bookTitle more »[Oeuvres de M. de Voltaire]. vol. 10 http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101075727006;page=root;view=image;size=100;seq=1
78821
  Voltaire Oeuvres completes. Essai sur la poesie epique / par Voltaire. – Paris
T. 8. – 1877. – 491 p.
78822
  Belloy, de Oeuvres complettes. – Paris
3. – 1787. – 427с.
78823
  Isocrates Oeuvres complettes d " Isocrate. Auxquelles on a joint quelques discours analogues a ceux de cet orateur, tires de Platon, des Lysias, de Thucysise.... – Paris
3. – 1781. – 430с.
78824
  Isocrates Oeuvres complettes d " Isocrates, auxquelles on a joint quelques, discours a ceux de cet orateur, tires de Platon, de Lysias, de Thucydide... ect.. – Paris
1. – 1781. – XX, CIV, 324с.
78825
  Piron, Alexis Oeuvres complettes d"Alexis Piron. – Troyes
3. – 1800. – 300с.
78826
  Demosthene et Eschine Oeuvres complettes de Demosthenes et d Eschine. Trasuites en francois avec des remarques sur les Harangues & Plaidoyers de ces deux orateurs. – Paris
2. – 1777. – 787с.
78827
  Demosthenes Oeuvres complettes de Demosthenes et d Eschine. Trasuites en francois avec des remarques.... – P.
3. – 1777. – (4)718с.
78828
  Demosthenes Oeuvres complettes de Demosthenes et d Eschine. Trasuites en francois.. – Paris
4. – 1777. – 687с.
78829
  Belloy, de Oeuvres complettes de M.de Belloy, de l"Academie Francoise, citoyen de Calais. – Paris
2. – 1779. – 387с.
78830
  Mably G.B. de Oeuvres complettes de Mably. – A Paris (Paris) : Chez Volland ; Desray
T. 9 : Principes des negociations. – 1790. – [4], 204с.
78831
  Mably G.B. de Oeuvres complettes de Mably. – A Paris (Paris) : Chez Volland ; Chez Desray
T. 10 : Droit public de l"Europe, t. 1. – 1790. – 525 p.
78832
  Mably G.B. de Oeuvres complettes de Mably. – A Paris (Paris) : Chez Bossange, Masson & Besson
T. 1. – 1794. – 330 p. – Дата издания дана по респ. календарю


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
78833
  Mably G.B. de Oeuvres complettes de Mably. – A Paris (Paris) : Chez Bossange, Masson & Besson
T. 6. – 1794. – 316 p. – Дата издания дана по респ. календарю


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
78834
  Mably G.B. de Oeuvres complettes de Mably. – A Paris (Paris) : Chez Bossange, Masson & Besson
T. 7. – 1794. – [4], 273 p. – Дата издания дана по респ. календарю


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
78835
  Belloy Oeuvres complettes. Citoyen de Galais. – Paris
4. – 1787. – 407с.
78836
   Oeuvres de Bacon. – premiere serie. – Paris : Charpentier, Libraire-editeur, 1852. – 520 p.
78837
  Volney de C. F. Oeuvres de C.F. Volney, comte et pair de France, membre de l"Academie francaise honoraire de la Societe asiatique, seante a Calcutta, mises en ordre et precedees de la vie de l"auteur / Volney. – Paris
T. 5. – 1821. – 457 p.
78838
  Colardeau Oeuvres de Colardeau, de l"Academie francoise. – Paris
1. – 1779. – 345с.
78839
  Collin d"Harleville J.F/ Oeuvres de Collin d"Harleville. – Paris
T. 1. – 1821. – 321 p.
78840
  Descartes Oeuvres de Descartes / Descartes ; publ. par Victor Cousin. – Paris : Chez F.G. Levrault, Libraire
T. 2. – 1824. – 546 p. : il.[ Lettr. ]
78841
  Descartes Oeuvres de Descartes / Descartes ; publ. par Victor Cousin. – Paris : Chez F.G. Levrault, Libraire
T. 3. – 1824. – 526 p., 10 f.il. : il.[ Lettr. ]
78842
  Descartes Oeuvres de Descartes / Descartes ; publ. par Victor Cousin. – Paris : Chez F.G. Levrault, Libraire
T. 4. – 1824. – 532 p. : il.[ Lettr. ]
78843
  Descartes Oeuvres de Descartes / Descartes ; publ. par Victor Cousin. – Paris : Chez F.G. Levrault, Libraire
T. 5. – 1824. – 544 p., 11 f. il. : il.[ Lettr. ]
78844
  Descartes Oeuvres de Descartes / Descartes ; publ. par Victor Cousin. – Paris : Chez F.G. Levrault, Libraire
T. 6. – 1824. – IV, 538 p., 4 f. il. : il.[ Lettr. ]
78845
  Descartes Oeuvres de Descartes / Descartes; publ. par V.Cousin. – Paris : Levrault
T. 7. – 1824. – 457 p.
78846
  Descartes Oeuvres de Descartes / Descartes ; publ. par Victor Cousin. – Paris : Levrault
T. 8. – 1824. – 457 p.
78847
  Descartes Oeuvres de Descartes / Descartes ; publ. par Victor Cousin. – Paris : Levrault
T. 11. – 1826. – VIII, 461 p. : il.[ Lettr. ]
78848
  Florian J.-P.C. de Oeuvres de Florian : ouvrage posthume. – A Paris (Paris) : De l"impr. de Didot
Don Quichotte de la Manche de Michel de Cervantes / traduit de l"espagnol par Florian, t. 2. – 1798. – 232 p. – Рік видання зазначено за республіканським літочисленням
78849
  Florian J.-P.C. de Oeuvres de Florian : ouvrage posthume. – A Paris (Paris) : De l"impr. de Didot
Don Quichotte de la Manche de Michel de Cervantes / traduit de l"espagnol par Florian, t. 3. – 1798. – 276 p. – Рік видання зазначено за республіканським літочисленням
78850
  Florian J.-P.C. de Oeuvres de Florian : ouvrage posthume. – A Paris (Paris) : De l"impr. de Didot
Don Quichotte de la Manche de Michel de Cervantes / traduit de l"espagnol par Florian, t. 3. – 1798. – 253 p. – Рік видання зазначено за республіканським літочисленням
78851
  Florian J.-P.C. de Oeuvres de Florian : ouvrage posthume. – A Paris (Paris) : De l"impr. de Didot
Don Quichotte de la Manche de Michel de Cervantes / traduit de l"espagnol par Florian, t. 5. – 1798. – 248 p. – Рік видання зазначено за республіканським літочисленням
78852
  Florian J.-P.C. de Oeuvres de Florian : ouvrage posthume. – A Paris (Paris) : De l"impr. de Didot
Don Quichotte de la Manche de Michel de Cervantes / traduit de l"espagnol par Florian, t. 6. – 1798. – 232 p. – Рік видання зазначено за республіканським літочисленням
78853
  Florian J.-P.C. de Oeuvres de Florian : ouvrage posthume. – A Paris (Paris) : De l"impr. de Didot
Don Quichotte de la Manche de Michel de Cervantes / traduit de l"espagnol par Florian, t. 1. – 1798. – 230 p. : orne de 24 fig. – Рік видання зазначено за республіканським літочисленням
78854
  Florian J.-P.C. de Oeuvres de Florian : ouvrages posthumes de m. de Florian. – A Paris (Paris) : De l" impr. Guilleminet
Eliezer et Nephtaly : poeme traduit de l"Hebreu ; suivi d"un Dialogue entre deux chiens, nouvelle imitee de Cervantes. – 1802. – 179 p. : ornes de 6 jolies grav. – Рік видання зазначено за республіканським літочисленням
78855
  Rousseau J.- Oeuvres de J.- J. Rousseau : avec des notes historiques / J.- J. Rousseau. – Paris : Chez Lefevre , Libraire
T. 2 : La nouvelle Heloise. – 1819. – 601 p.
78856
  Moliere Oeuvres de J. B. Poquelin de Moliere. – Paris
5. – 1799. – 275с.
78857
  Racine, J. Oeuvres de J. Racine, de l"Academie-Francoise, Nouvelle, edit. – Paris
1. – 1779. – (36), 346с.
78858
  Leibniz Oeuvres de Leibniz / Leibniz. – [S. l. : s. n.], 1829. – LV, 492 p.
78859
  Campistron J.G. de Oeuvres de monsieur de Campistron. – Nouv. ed., corr. & augm. de plusieurs pieces... – A Paris : Par la Compagnie des Libraires
T. 2 : [Alcibiade. - Phocion. - Adrien. - Tiridate]. – 1750. – [8], 384 p. – Друкована нумерація сторінок починається з 12 стор. - На корінці: Oeuvre de Campis. Tom 2.
78860
  Montesquieu Oeuvres de Montesquieu / Montesquieu. – Lyon : Chez Amable Leroy
T. 2 : Esprit des lois / Tome 2I. – 1805. – XXIV, 323 p. – З автограф. "В. Данилевич"
78861
  Montesquieu Oeuvres de Montesquieu / Montesquieu ; avec eloges, analyses, commentaires, remarques, notes, refutations, imitations par M.M. Destutt de Tracy, Villemain. – Paris : Chez R. Leroux ; Libraire-Editeur
Tome 3 : Esprit des lois / Tome II. – 1828. – 495 p.
78862
  Montesquieu Oeuvres de Montesquieu / Montesquieu ; avec eloges, analyses, commentaires, remarques, notes, refutations, imitations par M.M. Destutt de Tracy, Villemain. – Paris : Leroux ; Libraire-Editeur
T. 4 : Esprit des lois / Tome III. – 1828. – 488 p.
78863
  Montesquieu Oeuvres de Montesquieu / Montesquieu ; avec eloges, analyses, commentaires, remarques, notes, refutations, imitations par M.M. Destutt de Tracy, Villemain. – Paris : Leroux ; Libraire-Editeur
T. 6 : Oeuvres diverses. – 1828. – [4], 544 p.
78864
  Montesquieu Oeuvres de Montesquieu / Montesquieu ; avec eloges, analyses, commentaires, remarques, notes, refutations, imitations par M.M. Destutt de Tracy, Villemain. – Paris : Chez R. Leroux ; Libraire-Editeur
T. 7 : Lettres Persannes. – 1828. – [4], 460 p.
78865
  Barbette Paul Oeuvres de Paul Barbette, celebre medecin d"Amsterdam : Le tout appropriea la doctrine de la circulation du sang, & autres nouvelles decouvertes : Et nouvellement trad. en Francois. – A Lyon : Chez Jean Bapt. Guillimin
Tome 5 : Contenet la 3-me partie De la chirurgie, ou anatomie pratique : Enrichie & augmentee en derniet lieu de pluseurs remarques, observatuions, histoires, guerisons, & explications qui concernent la pratique de la chirurgie & l"anatomie / Par J. Jacob Man. – 1693. – [10], 430 p. – Oeuvre de Barbet. Tom V.


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech.
78866
  Plato Oeuvres de Platon / Plato; traduites par Victor Cousin. – Paris : Rey et Gravier, Libraires
T. 5-me. – 1823. – 441 p.
78867
  Plato Oeuvres de Platon / Plato ; traduites par Victor Cousin. – Paris : Rey et Gravier, Libraires
T. 2-me. – 1824. – 499 p.
78868
  Plato Oeuvres de Platon / Plato; traduites par Victor Cousin. – Paris : Rey et Gravier, Libraires
T. 7-me. – 1831. – 460 p.
78869
  Plato Oeuvres de Platon / Plato ; traduites par Victor Cousin. – Paris : Rey et Gravier
T. 10-me. – 1834. – 388 p.
78870
  Plato Oeuvres de Platon / Platon ; traduites par Victor Cousin. – Paris : Rey et Gravier, Libraires
11-me tome. – 1837. – 545 p.
78871
  Plato Oeuvres de Platon : appendice : contenant l"Epinomis, le Minos, le Clitophon, les Lettres, l"Axiochus, du Juste, de la Vertu, le Demodocus, le Sisyphe, l"Eryxias, les Definitions, les Pieces de vers, le Testament / Plato; traduites par Victor Cousin. – Paris : Rey et Gravier, Libraires
T. 13 et dernier. – 1840. – 247 p. – Відсутні сторінки 182-245
78872
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / trad du grec par J. Amyot... ; avec des notes & des observations de m. l"abbee Brotier. – A Paris (Paris) : Cbez J.-B. Cussac
T. 1 : Les vies des hommes illustres de Plutarque, t. 1. – 1784. – XLVIII, 461 p. : il.
78873
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / trad du grec par J. Amyot. – A Paris (Paris) : Cbez J.-F. Bastien
T. 1 : Vies des hommes illustres, t. 1. – 1784. – [4], LXIV, 535 p. : 2 portr.
78874
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / trad. du grec par J. Amyot. – A Paris (Paris) : Chez J.-F. Bastien
T. 2 : Vies es hommes illustres, t. 2. – 1784. – (4), 456 p.
78875
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / traduites du grec par Jacques Amyot... ; avec des notes & des observations de mm. l"Abbee Brotier & Vauvilliers... – A Paris (Paris) : Chez J.-B. Cussac
T. 3 : Les vies des hommes illustres de Plutarque. – 1784. – [6], 542 p.
78876
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / traduites du grec par Jacques Amyot... ; avec des notes & des observations de mm. l"Abbee Brotier & Vauvilliers... – A Paris (Paris) : Chez J.-B. Cussac
T. 4 : Les vies des hommes illustres de Plutarque. – 1784. – VI, 556 p. – Загл. на доп. тит. л.
78877
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / trad. du grec par J. Amyot. – A Paris (Paris) : Chez J.-F. Bastien
T. 4 : Vies es hommes illustres, t. 4. – 1784. – [4], 603 p.
78878
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / trad du grec par J. Amyot. – A Paris (Paris) : Cbez J.-F. Bastien
T. 10 : Oeuvres morales de Plutarque, t. 3. – 1784. – [4], 463 p.
78879
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / trad. du grec par J. Amyot. – A Paris (Paris) : Chez J.-F. Bastien
Т. 12 : Oeuvres melees de Plutarque, t. 1. – 1784. – [4], 549 p.
78880
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / traduites du grec par Jacques Amyot... ; avec des notes et des observations de m. l" Abbee Brotier. – A Paris (Paris) : Chez J.-B. Cussac
[T. 13] : Oeuvres morales de Plutarque, t. 1. – 1784. – XXIV, 522 p.
78881
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / trad. du grec par Jacques Amyot. – A Paris (Paris) : Chez J.-F. Bastiene
T. 14 : Oeuvres melees de Plurarque, t. 3. – 1784. – [4], 602 p.
78882
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / traduites du grec par Jacques Amyot... ; avec des notes et des observations de m. l" Abbee Brotier. – A Paris (Paris) : Chez J.-B. Cussac
[T. 14] : Oeuvres morales de Plutarque, t. 2. – 1784. – VI, 496 с.
78883
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque : tables des matieres contenues dans les 12 vol. des Oeuvres de Plutarque. – A Paris (Paris) : Chez J.-F. Bastien
T. 15. – 1784. – (4), 396 p.
78884
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / trad/ du grec par Jacques Amyot... ; avec des notes et des observtions de m. l"abbe Brotier. – A Paris (Paris) : Chez J.-B. Cussac
T. 17 : Oeuvres morales de Plutarque, t. 5. – 1785. – [6], 520 p.
78885
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / trad. du grec par Jacques Amyot... ; avec des notes & des observations de m. Vauvilliers... – A Paris (Paris) : Chez J.-B. Cussac
T. 9 : Les vies des hommes illustres de Plutarque, t. 9. – 1786. – VI, 591 p.
78886
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / traduites du grec par Jacques Amyot... ; avec des notes et des observations de m. l" Abbee Brotier. – A Paris (Paris) : Chez J.-B. Cussac
[T. 20] : Oeuvres melees de Plutarque, t. 3. – 1786. – VI, 508 p.
78887
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque : pour servir de supplement aux Vies de Plutarque; : avec notes & observatiobs de m. Vauvilliers. – A Paris (Paris) : Chez J.-B. Cussac
T. 11 : Les vies des hommes illustres de Plutarque. – 1787. – [6], 554 p.
78888
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque : pour servir de supplement aux Vies de Plutarque; : avec notes & observatiobs de m. Vauvilliers. – A Paris : Chez J.-B. Cussac
T. 12 : Les vies des hommes illustres de Plutarque. – 1787. – [6], 600 p.
78889
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / trad. du grece par J. Amyot... : avec notes & observatiobs de m. Vauvilliers. – A Paris (Paris) : Chez J.-B. Cussac
T. 16 : Oeuvres morales de Plutarque, t. 4. – 1787. – [6], 554 p.
78890
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / traduites du grec par Jacques Amyot... ; avec des notes et des observations de m. l" Abbee Brotier. – A Paris (Paris) : Chez J.-B. Cussac
[T. 21] : Oeuvres melees de Plutarque, t. 4. – 1787. – VIII, 463 p.
78891
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / Trad. du grec par Amyot... ; avec des notes et des observations par mm. Brotier et Vauvilliers. – Nouv. ed., rev., cor. et augmentee par E. Clavier. – A Paris (Paris) : de l"imprimerie de Cussac
T. 3 : Les vies des hommes illustres de Plutarque, t. 3. – 1801. – [8], 490 p.
78892
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / Plutarchus; trad. du grec par Amyot... ; avec des notes et des observations par mm. Brotier et Vauvilliers ;. – Nouvelle ed., rev., cor., et augm. par E. Clavier. – A Paris (Paris) : De L"imprimerie de Cussac
T. 18 : Oeuvres melees de Plutarque, t. 1. – 1802. – VIII, 483 p.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
78893
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / Plutarchus; trad..du grec par Amyot... ; avec des notes et des observations par mm. Brotier, Vauvilliers, et Clavier. – Nouvelle ed., revue et corriger. – A Paris (Paris) : Chez Janet et Cotelle
T. 14 : Oeuvres morales de Plutarque, t. 2. – 1819. – 457 p.
78894
  Plutarchus Oeuvres de Plutarque / Plutarchus; traduites du grec par Amyot... ; avec des notes et des observations par mm. Brotier, Vauvilliers, et Clavier. – Nouvelle ed., revue et corriger. – A Paris (Paris) : Chez Janet et Cotelle
T. 19 : Oeuvres melees de Plutarque, t. 2. – 1820. – 405 p.
78895
  Racine J. Oeuvres de Racine. – A Paris (Paris)
T. 1. – 1760
78896
  Rulhiere Claude Carloman de Oeuvres de Rulhiere, de l"Academie francaise. – Paris : Menard et Desenne fils
T. 1. – 1819. – 342 s.
78897
  Gessner S. Oeuvres de Salomon Gessner. – A Clermont (Clermont) : De l"Imprimerie de P. Landriot
T. 1. – 1815. – 275 p.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
78898
  Spinoza Oeuvres de Spinoza : ordine geometrico demonstrata / Spinoza ; trad. par E. Saisset vec une introduct. du trad. – Paris : Charpentier ; Libraire-editeur
Premiere serie : Introduction. Vie de Spinoza. Theologie de Spinoza. – 1842. – CVIII, 436 p.
78899
  Duval Oeuvres de Valentin Jamerai Duval, precedees de memoires sur sa vie. – A Londres (London) : [S. n.]
T. 2. – 1785. – 247 p. – Oeuvres de m. Duval. 2


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
78900
  Barthelemy J.J. Oeuvres diverses de J. J. Barthelemy. – A Paris (Paris) : Chez H.J.Jansen
P. 2. – 1797. – Рік видання подано за республіканським літочисленням


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
78901
  La Fontaine Oeuvres diverses de La Fontaine. – Paris : Stereotype d"Herhan, 1804. – 412, 4 p. – На корінці: Oeuvres diverses de La Fontaine
78902
  Destouches Nericault Oeuvres dramatiques de Nericault Destouches de l"Academie Francois. – A Paris (Paris) : Chez Prault pere, Quai de Gevres, 1772. – 271 p.
78903
  Makarenko Anton Oeuvres en 3 volumes. 3. Le livre des parents. Articles sur l"education / Makarenko Anton. – M.
3. – 1967. – 496с.
78904
  Duclos Oeuvres morales et galantes de Duclos, de l"Academie Francaise suivies de son voyage en Italie. – A Paris : Chez Des Essarts
T. 2. – 1797. – 239 p.
78905
  Plekhanov Georges Oeuvres philosophiques / Plekhanov Georges. – M.
2. – 853с.
78906
  Plekhanov Georges Oeuvres philosophiques / Plekhanov Georges. – M.
3. – 1981. – 313с.
78907
  Plekhanov Georges Oeuvres philosophiques / Plekhanov Georges. – M.
4. – 1983. – 823с.
78908
  Hemsterhuis, M.F. Oeuvres philosophiques de M.F.Hemsterhuis. – Paris
1. – 1792. – 310с.
78909
  Hemsterhuis, M. F. Oeuvres philosophiques de M.F.Hemsterhuis. – Paris
2. – 1792. – 323с.
78910
  Hobbes, Thomas Oeuvres philosophiques et politiques de Thomas Hobbes. – Neufchatel : De l"Impr. de la Sosiete Typogr.
T. 2, : Contenant le Corps politique & la Nature humaine. – 1787. – 292 p.
78911
  Harrington, Jacques Oeuvres politiques, contenant la Republique d Oceana...Ourvrage trad. de l"Anglois. – P.
2. – 1795. – 279с.
78912
  Lenine V. Oeuvres. Tome 1. 1893-1894 / V. Lenine. – Paris-M.
1. – 1958. – 580с.
78913
  Lenine V. Oeuvres. Tome 14. 1908. / V. Lenine. – Paris-M.
14. – 1962. – 415с.
78914
  Lenine V.I. Oeuvres. Tome 15. / V.I. Lenine. – M.-Paris
15. – 1975. – 566с.
78915
  Lenine V. Oeuvres. Tome 15. Mars 1908 - aout 1909. / V. Lenine. – Paris-M.
15. – 1967. – 568с.
78916
  Lenine V. Oeuvres. Tome 16. Septembre 1909 - december 1910. / V. Lenine. – Paris-M.
16. – 1975. – 526с.
78917
  Lenin V. Oeuvres. Tome 17. Decembre 1910 - avril 1912. / V. Lenin. – Moscou, Paris
17. – 1968. – 646с.
78918
  Lenine V. Oeuvres. Tome 2. 1895-1897. / V. Lenine. – Paris-M.
2. – 1958. – 560с.
78919
  Lenine V. Oeuvres. Tome 20. Decembre 1913 - aout 1914. / V. Lenine. – Paris-M.
20. – 1959. – 644с.
78920
  Lenine V. Oeuvres. Tome 22. Decembre 1915 - juillet 1916. / V. Lenine. – Paris - M.
22. – 1960. – 422с.
78921
  Lenine V. Oeuvres. Tome 23. Aout 1916 - Mars 1917 / V. Lenine. – M. - Paris
23. – 1960. – 442с.
78922
  Lenine V. Oeuvres. Tome 24. Avril - juin 1917. / V. Lenine. – M. - Paris
24. – 1958. – 638с.
78923
  Lenine V.I. Oeuvres. Tome 24. Avril - juin 1917. / V.I. Lenine. – Paris - M.
24. – 1976. – 652с.
78924
  Lenine V. Oeuvres. Tome 25. Juin - septembre 1917. / V. Lenine. – Paris - M.
25. – 1975. – 590с.
78925
  Lenine V. Oeuvres. Tome 26. Septembre 1917 - fevrier 1918. / V. Lenine. – M. - Paris
26. – 1958. – 606с.
78926
  Lenine V. Oeuvres. Tome 27. Fevrier - juillet 1918. / V. Lenine. – Paris - M.
27. – 1961. – 662с.
78927
  Lenine V. Oeuvres. Tome 29. Mars - aout 1919. / V. Lenine. – Paris - M.
29. – 1962. – 614с.
78928
  Lenine V. Oeuvres. Tome 30. Septembre 1919 - Avril 1920. / V. Lenine. – Paris - M.
30. – 1964. – 587с.
78929
  Lenine V. Oeuvres. Tome 31. Avril - decembre 1920. / V. Lenine. – Paris - M.
31. – 1961. – 600с.
78930
  Lenine V. Oeuvres. Tome 31. Avril - decembre 1920. / V. Lenine. – Paris-M., 1976. – 604с.
78931
  Lenine V. Oeuvres. Tome 32. Decembre 1920 - aout 1921. / V. Lenine. – Paris - M.
32. – 1962. – 594с.
78932
  Lenine V.I. Oeuvres. Tome 32. Decembre 1920 - aout 1921. / V.I. Lenine. – Paris - M.
32. – 1976. – 595с.
78933
  Lenine V. Oeuvres. Tome 33. Aout 1921 - mars 1923. / V. Lenine. – Paris - M.
33. – 1963. – 579с.
78934
  Lenine V. Oeuvres. Tome 34. Lettres. Novembre 1895 - novembre 1911. / V. Lenine. – Paris - M.
34. – 1963. – 547с.
78935
  Lenine V. Oeuvres. Tome 36. 1900-1923. / V. Lenine. – Paris - M.
36. – 1959. – 760с.
78936
  Lenine V. Oeuvres. Tome 4. 1898 - avril 1901. / V. Lenine. – Paris-M.
4. – 1959. – 482с.
78937
  Lenine V. Oeuvres. Tome 40. Cahiers sur la question agraire 1900-1916. / V. Lenine. – Paris-M.
40. – 1968. – 568с.
78938
  Lenine V. Oeuvres. Tome 44. Octobre 1917 - novembre 1920 / V. Lenine. – Paris-Moscou
44. – 1970. – 674с.
78939
  Lenine V. Oeuvres. Tome 5. Mai 1901 - Fevrier 1902. / V. Lenine. – Paris-M.
5. – 1965. – 594с.
78940
  Lenine V.I. Oeuvres. Tome 6. Janvier 1902 - aout 1903. / V.I. Lenine. – M.
6. – 1976. – 606с.
78941
  Lenine V. Oeuvres. Tome 7. Septembre 1903 - Decembre 1904. / V. Lenine. – Paris-M.
7. – 1966. – 616с.
78942
  Lenine V. Oeuvres. Tome 8. Janvier - juillet 1905. / V. Lenine. – Paris-M.
8. – 1964. – 631с.
78943
  Lenine V. Oeuvres. Tome 9. Juin - Novembre 1905. / V. Lenine. – Paris-M.
9. – 1966. – 526с.
78944
  Bacon, Francois Oeuvres. Traduites par Ant. Lassalle. Avec notes critiques, historiques et litteraires. – Dijon
7. – 1801. – 480с.
78945
  Maugham William Somerset Of Human Bondage / Maugham William Somerset. – New York, 1963. – 605с.
78946
  Maugham William Somerset Of Human Bondage / Maugham William Somerset. – London, 1979. – 607с.
78947
  Maugham William Somerset Of Human Bondage / Maugham William Somerset. – Harmondsworth, 1988. – 607с.
78948
  Kuznetsov F. Of human values. Soviet literature today. / F. Kuznetsov. – M., 1980. – 205с.
78949
  Butz Otto Of man and politics. / Butz Otto. – New York, 1966. – 282с.
78950
  Aldridge James Of many men. / Aldridge James. – Boston, 1946. – 307с.
78951
  Asimov Isaac Of Matters Great and Small / Asimov Isaac. – New York : Doubleday & Company, Inc., 1975. – 223 с.
78952
  Steinbeck John Of mice and men / Steinbeck John. – New York, 1978. – 118с.
78953
  Steinbeck John Of mice and men; Cannery row / Steinbeck John. – Harmondsworth, 1986. – 306с.
78954
   Of studies. / Baker, , D. William, Hackett, , Herbert. – 2nd ed. – New York, 1966. – 352с.
78955
  Bunting Baindridge Of the earth and timbers made / Bunting Baindridge. – Albuquerque, 1974. – 85 p.
78956
  Updike John Of the farm / Updike John. – New York : "Alfred A. Knopf", 1966. – 173 p.
78957
  Lucretius Of the nature if things / Lucretius; Leonard W.E. – New York, 1957. – 300с.
78958
  Bulavin L.A. Of the state-equa-tion peculiarities of multicomponent slutions near their critical points / L.A. Bulavin, N.P. Malomuzh // Proc. of 2nd Liguid Matter conferense
78959
  Wolfe Thomas Of time and the river / Wolfe Thomas. – New York : C. Scribner"s Sons, 1935. – 511 p.
78960
  Grazia Sebastian de Of time, work, and leisure / Grazia Sebastian de. – New York, 1964. – 548с.
78961
  Morweiser Fanny Ofelia / Morweiser Fanny. – Warszawa, 1975. – 186с.
78962
  Doppe Friedrich Ofengeschichten / Doppe Friedrich. – Halle, 1960. – 80с.
78963
  Lopatecki K. Ofensywa Holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej w Brazylii w latach 1634-1636 // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 4 : Asymetryczne dzialania wojenne od starozytnosci po wiek XX. – S. 685-702. – ISBN 978-83-233-4164-2. – ISSN 0083-4351
78964
   Oferta nauki : regionu kujawsko-pomorskiego. – Bydgoszcz; Poznan : Osrodek transferu innowacji, 2000. – 100S.
78965
  Gordon Robert Off Its Pinnacle // Finance and development : a quarterly publication of the International Monetary Fund. – Washington, 2016. – Vol. 53, Nr 2 : Africa. Growth"s ups and downs. – P. 33-37. – ISSN 0015-1947


  Is United States entering a period of sustained low economic growth?
78966
  Cassady Carolyn Off the road: my years with Cassady, Kerouac, and Ginsberg / Cassady Carolyn. – Harmondsworth, 1991. – 436 p.
78967
  Heym Stefan Offen gesagt. Neue Schriften zum Tage / Heym Stefan. – Berl., 1957. – 348с.
78968
  Baumann B. Offene Gesellschaft, Marktprozeb und Staatsaufgaben : Moglichkeiten und grenzen okonomischer theorien zur erklarung der funktionsweise offener sozialsysteme und zur legitimation staatlichen handelns in offenen gesellschaften / B. Baumann. – Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1993. – 414 s. – (Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik ; Bd. 132). – ISBN 3-7890-2976-9
78969
  Kunert G. Offener Ausgang Gedichte. / G. Kunert. – Berlin-Weimar, 1972. – 115с.
78970
  Hein Christoph Offenlich arbeitan / Hein Christoph. – 3. Aufl. – Berlin, 1991. – 197с.
78971
  Hein Christoph Offenlich arbeiten. / Hein Christoph. – 3 Aufg. – Berlin, Weimar, 1991. – 197с.
78972
  Davidson H. Offensive marketing or how to make your competitors followers / H. Davidson. – Harmondworth : Penguin books, 1987. – 415 p. : ill. – (Penguin business). – ISBN 0-14-024021-7
78973
   Office : Журнал эффективного руководителя. – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2005. – резюме - укр., рос. мовами
78974
   Office : Журнал эффективного руководителя. – Киев, 2003-
№ 3/4. – 2005. – резюме - укр., рос. мовами
78975
   Office : Журнал эффективного руководителя. – Киев, 2003-
№ 5. – 2005. – резюме - укр., рос. мовами
78976
   Office : Журнал эффективного руководителя. – Киев, 2003-
№ 6. – 2005. – резюме - укр., рос. мовами
78977
   Office (Офис) : Журнал эффективного руководителя. – Київ
№ 1-2. – 2001
78978
   Office (Офис) : Журнал эффективного руководителя. – Київ
№ 3. – 2001
78979
   Office (Офис) : Журнал эффективного руководителя. – Київ
№ 4. – 2001
78980
   Office (Офис). – Київ
№ 5-6. – 2001
78981
   Office (Офис). – Київ, 1995-. – ISBN Offi
№ 7-8. – 2001
78982
   Office (Офис) : Журнал эффективного руководителя. – Київ
№ 9. – 2001
78983
   Office (Офис) : Журнал эффективного руководителя. – Київ
№ 10. – 2001
78984
   Office (Офис) : Журнал эффективного руководителя. – Київ
№ 11-12. – 2001
78985
   Office (Офис) : журнал эффективного руководителя. – Київ
№ 1-2. – 2002
78986
   Office (Офис) : журнал эффективного руководителя. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
78987
   Office (Офис) : журнал эффективного руководителя. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
78988
   Office (Офис) : журнал эффективного руководителя. – Київ, 1995-
№ 5. – 2002
78989
   Office (Офис) : журнал эффективного руководителя. – Київ, 1995-
№ 6. – 2002
78990
   Office (Офис) : журнал эффективного руководителя. – Київ, 1995-
№ 7-8. – 2002
78991
   Office (Офис) : журнал эффективного руководителя. – Київ, 1995-
№ 9. – 2002
78992
   Office (Офис) : журнал эффективного руководителя. – Київ, 1995-
№ 10. – 2002
78993
   Office (Офис) : журнал эффективного руководителя. – Київ, 1995-
№ 11. – 2002
78994
   Office (Офис) : журнал эффективного руководителя. – Київ, 1995-
№ 12. – 2002
78995
  Wang W. Office 2003 for dummies / Wallance Wang. – Hoboken : Wiley, 2003. – 18,384p. : ill. – (For dummies : Bestselling book series for beginners ; References for the rest of us!). – ISBN 0-7645-3860-8
78996
  Щемелев Р. Office 365 для науки и образования // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Изд. дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – апрель. – С. 75. – ISSN 1726-6726


  Интерес к облачным технологиям продолжает расти год от года. Следует отметить, что крупнейшие мировые ИТ-корпорации обращают внимание на потребности сферы образования и науки и разрабатывают соответствующие специализированные облачные сервисы. Об одном ...
78997
  Джонс Э. Office 97 : Библия пользователя / Э. Джонс, Д. Саттон. – Киев ; Москва : Диалектика, 1997. – 848 с. – ISBN 966-506-079-1
78998
  Мэтьюз М. Office 97 : Книга ответов / М. Мэтьюз, К.Б. Мэтьюз. – Санкт-Петербург : Питер, 1998. – 416с. – ISBN 5-88782-139-6
78999
   Office consolidation: Competition act=Codification administrative. – Ottawa, 1991. – 134с.
79000
   Office consolidation: Employment standards act: Revised statutes of Ontario, 1990. – Toronto, 1992. – 63с.
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,