Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
77001
  Матвієнко О.В. ""Ode on Grecian Urn" Дж. Кітса: досвід українських прочитань" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 432-442. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
77002
  Eichendorff Joseph von "O Taler weit, o Hohen"... / Eichendorff Joseph von. – Berl., 1957. – 158с.
77003
  Bradter Wolfgang ...nur zur Halfte lebt der Mensch moralisch. / Bradter Wolfgang. – Leipzig-Jena-Berlin, 1979. – 297с.
77004
  Gierczik Michal ...Oddajesz na zawsze. / Gierczik Michal. – Warszawa, 1984. – 407с.
77005
  Лыу Ван Бой N-арил-N! N-диалкилтиомочевины. Синтез и свойства : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; Молдав. гос. ун-т. – Кишинев, 1991. – 135л. – Бібліогр.:л.118-135
77006
  Лыу Ван Бой N-АРИЛ-N,N-Диалектиомочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 22л.
77007
  Лыу Ван Бой N-АРИЛ-N,N-Диалкилтиомочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 22л.
77008
  Долгушина Ирина Юрьевна N-ациальные производные W-хлор- W-аминоацетофенона : Автореф... канд. хим.наук: / Долгушина Ирина Юрьевна; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1976. – 14л.
77009
  Трофимов Б.А. N-винилпирролы / Б.А. Трофимов, А.И. Михалева. – Новосибирск, 1984. – 262с.
77010
  Калетина Н.И. N-гликозиламины и микроэлементы / Н.И. Калетина. – Ереван : АН Армянской ССР, 1988. – 159 с.
77011
  Тетерников Л n-диалкиламинофенилмеркурацетаты как реагенты для количественного определения веществ, содежащих суфльгидрильную группу : Автореф... канд. хим.наук: / Тетерников Л И.; МГУ. – М., 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
77012
  Гладкая А.Ш. N-нитрозоамидирование этилендиамина в комплексах Рt (4) : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Гладкая А.Ш.; АН СССР. – Москва, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28
77013
  Иванова О.А. n-параметрические полугруппы линейных ограниченных операторов и некоторые вопросы теории аппроксимаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова О.А.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
77014
  Шкерина Людмила Васильевна N-треугольные функции множества и вопросы предельного перехода под знаком интеграла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Шкерина Людмила Васильевна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 20л.
77015
  Бахман Ф. n-угольники / Ф. Бахман, Э. Шмидт. – М, 1973. – 245с.
77016
  Жусипов К. N-функции и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жусипов К.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1975. – 19л.
77017
  Іккерт О.В. NO-ергічна ланка регуляції мітохондріального дихання та окисного фосфорилювання в тканині печінки щурів з різною резистентністю до гіпоксії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  У дослідах на щурах з високою й низькою резистентністю до гіпоксії досліджувались показники АДФ-стимульованого дихання мітохондрій печінки (за Чансом) за умов використання як субстратів окислення 0,35 ммоль/л сукцинату, 1 ммоль/л альфа-кетоглутарату та ...
77018
  Кургалюк Н.М. NO-залежні ефекти функціонування мітохондрій міокарда щурів за умов інтереальної гіпоксії та стресу / Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 78-80. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив попередника біосинтезу оксиду азоту L-аргініну на функціонування мітохондрій міокарда, інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у крові й міокарді після курсу інтервальних гіпоксичних тренувань за умов стресу. З"ясовано, ...
77019
  Rakowski M.F. Nowy swiat. Notatki z podrozy po ZSRR / M.F. Rakowski. – Warszawa, 1959. – 116с.
77020
  Norwid Cyprian Nowy wybor poezji : Wiersze.Utwory cykliczne.Poematy / Norwid Cyprian; Wybral i oprac.J.W.Gomulicki. – Warszawa : PIW, 1996. – 600 s. – ISBN 8306025016
77021
  Slobodnik Wlodzimierz Nowy wybor wierszy / Slobodnik Wlodzimierz. – Lodz, 1959. – 314с.
77022
  Ristic Marko Nox microcosmica. (1923-1953) / Ristic Marko. – Beograd, 1955. – 298с.
77023
  Cointeraux Noyveaux murs de terrasse, solides, durables, et aui dispensent de cette profusion de materiaux qu on y employe. – Paris, 1805. – 18с.
77024
   Nransconductance calibration of n-XYTER 1.0 / I. Sorokin, T. Balog, V. Krylov, C.J. Schmidt // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 77
77025
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 6. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77026
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 5. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77027
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 4. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77028
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77029
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77030
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77031
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 11, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77032
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 11, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77033
   NU-134 VIP // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16
77034
  Corbea Dumitru Nu sint cintaret de stele. / Corbea Dumitru. – Bucuresti, 1960. – 232с.
77035
   Nuclear-cytoplasmic ratio in cultures of tumor cells an indicator of their functional state / O.O. Kalmukova, L.V. Garmanchuk, N.V. Senchylo, O.I. Dzhus, I.A. Stupak, G.V. Ostrowska // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 31-32
77036
   Nuclear Activation Techniques in the Life Sciences : Proceedings of the Symposium on Nuclear Activation Techniques in the Life Sciences. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1967. – 709p.
77037
   Nuclear data for reactors. Proceedings of the Second International conference on nuclear data for reactors held by the International atomic energy agency in Helsinki, 15-19 June 1970. – Vienna
1. – 1970. – 741с.
77038
  Nikolayev K. Nuclear deterrence: past and future / K. Nikolayev. – Moscow : Novosti press agency, 1989. – 95 p.
77039
   Nuclear electronics : Proceedings of a conference on nuclear electronics held by the IAEA, in Bombay, 22-26 november 1965, 1965. – 662 с.
77040
   Nuclear electronics. 3. Proceedings of the Conference on nuclear electronics sponsored by the International. Atomic Energy Agency and held at Belgrade 15-20 May 1961. – Vienna
3. – 1962. – 532 p.
77041
   Nuclear explosions and their effects. Foreword by Jawaharlal Nehru. – Dehli, 1956. – 184с.
77042
  Lange David Nuclear free: the New Zealand way / Lange David. – Harmondsworth, 1990. – 209с.
77043
  Calder Nigel Nuclear highmares: an investigation into possible wars / Calder Nigel. – London, 1979. – 168с.
77044
  Paudler William Nuclear magnetic resonance / Paudler William. – Second printing. – Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1974. – 247 с.
77045
   Nuclear magnetic resonance of liquid crystals. – Dordrecht a.o. : D. Reidel Publishing Company, 1983. – 572 с.
77046
   Nuclear materials management. Proceedings of the symposium on nuclear materials management held by the IAEA. at Vienna, 30 August - 3 September 1965. – Vienna, 1966. – 888с.
77047
  Fermi Enrico Nuclear physics / Fermi Enrico. – Rev. edit. – Chicago : University of Chicago Press, 1951. – 248 с.
77048
  Shirokov Yu.M. Nuclear Physics = Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика : Trans. from rus. / Yu.M. Shirokov, N.P. Yudin. – Moscow : Mir Publishers
Vol. 1. – 1982. – 445с.
77049
  Shirokov Yu.M. Nuclear Physics = Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика : Trans. from rus. / Yu.M. Shirokov, N.P. Yudin. – Moscow : Mir Publishers
Vol. 2. – 1982. – 303с.
77050
  Klimov A. Nuclear physics and nuclear reactors = А.Н. Климов Ядерная физика и ядерные реакторы / A. Klimov; tr. from Rus. – Moscow : Mir Publishers, 1975. – 404 с.
77051
   Nuclear power economics. – Vienna, 1964. – 148с.
77052
   Nuclear power economics. 2. 1964-1967. – Vienna
2. – 1968. – 306с.
77053
   Nuclear Power in the CMEA Member Countries. – Moscow : CMEA Secretariat, 1988. – 41с.
77054
   Nuclear propulsion. – Vienna, 1961. – 228с.
77055
   Nuclear reactions. – Amsterdam
1. – 1959. – 502 с.
77056
   Nuclear reactions : proceedings of the first Kiev International school on nuclear physics, Kiev, May 28 - June 8, 1990. – Kiev : Naukova dumka, 1991. – 535 с.
77057
   Nuclear reactors. – Vienna, 1960. – 716с.
77058
   Nuclear science fellowschips. Information. Opportunities. Procedures. – Vienna, 1959. – 24с.
77059
   Nuclear security : a framework for developing national programs / Ismail Boztosun [et al.]. – Istanbul : Global Threats Studies Network, 2010. – 42 p. : ill.
77060
   Nuclear ship propulsion. Proceedings of the symposium on nuclear ship propulsion with special reference to nuclear safety sponsored by the Internat. Atomic Energy Agency... held at Taormina, Italy,. – Vienna, 1961. – 604с.
77061
  Brown Neville Nuclear war: the impending strategic deadlocl / Neville Brown. – London;Dunmow : Mall press, 1964. – 238 p.
77062
   Nuclear warfare and society. Proceedings of Conference Lismore, Aptil, 1961. – Armidale, 1961. – 30с.
77063
  Kehler Nuclear Weapons & Nuclear Use / Kehler, Robert // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 4. – P. 50-61. – ISSN 0011-5266
77064
  Feldman S. Nuclear weapons and arms control in the middle east / Shai Feldman ; CSIA Studies in Intern. Security with coop. from the Jaffe Center for Strategic Studies Tel Aviv Univ. – Cambridge ; London : The MIT Press, 1997. – XVII, 337 p. – (CSIA Studies in International Security). – ISBN 0-262-56108-5
77065
  Tride David Nucleoethics: ethics in modern society / Tride David. – London, 1972. – 352с.
77066
  Gavroutto Porfiri Nuees sur la ville. / Gavroutto Porfiri. – M., 1966. – 388с.
77067
  Castro Pozo Hildebrando Nuestra comunidad indigena / Castro Pozo Hildebrando. – Lima, 1979. – 345с.
77068
  Brezhnev L.I. Nuestro rumbo. / L.I. Brezhnev. – M., 1977. – 319с.
77069
  Felipe L. Nueva antologia rota / L. Felipe. – Madrid : Akal, 1990
77070
   Nueva narrativa Rusa: Relatos. – Moscu, 1989. – 271с.
77071
  Chabas Juan Nueva y manual historia de la literatura espanola / Chabas Juan. – La Habana, 1962. – 452с.
77072
  Garcia Hortelano Nuevas amistades / Garcia Hortelano. – Madrid : Clasicos Taurus, 1991. – 366 p. – ISBN 84-306-0142-2
77073
  Ortiz Fernando Nuevo Catauro de cubanismos / Ortiz Fernando. – La Habana, 1974. – 526с.
77074
  Salva D.V. Nuevo diccionario frances-espanol y espanol-frances. – Paris : Garnier hermanos,, 1896. – 558, 411 s.
77075
  Salva D.V. Nuevo diccionario frances espanol espanol-frances. – Paris : Libreria de garnier hermanos, 1870. – 650 s.
77076
   Nuevo orden economico internacional. – M., 1984. – 207с.
77077
  Castro G. Nuevo prisma. Сurso de espanol para extranjeros : libro de ejercicios : nivel C 1 / Genis Castro, Jose Vicente Ianni. – Madrid : Edinumen, 2011. – 127 p. + 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – ISBN 978-84-9848-255-3
77078
  Castro F. Nuevo ven : libro de ejercicios : 2 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales. – 5-a impres. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 64 p. : il. + 1 CD-ROM. – Copyright : 2004. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-852-7
77079
  Castro F. Nuevo ven : libro del alumno : 2 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales. – 6-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 191 p. : il. + 2 CD-ROM. – На обкл. також : B1/B1+ Marco comun de referencia. - Copyright : 2004. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-842-8
77080
   Nuevo ven : libro de ejercicios : 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 7-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 64 p. : il. + 1 CD-ROM. – Copyright : 2003. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-841-1
77081
   Nuevo ven : libro del alumno : 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 4-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 192 p. : il. + 2 CD-ROM. – На обкл. також : A1/A2 Marco comun de referencia. - Copyright : 2003. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-831-2
77082
   Nuevo ven : libro del alumno 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 9a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2011. – 192 p. : il. + 2 CD-ROM. – 1a ed. 2003. - На обкл. також : A1/A2 Marco comun de referencia. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-831-2
77083
   Nuevos cuentos Cubanos. – La Habana, 1964. – 326с.
77084
  Alvar Manuel Nuevos estudios y ensayos de literatura contemporбnea / Alvar Manuel. – Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Cientнficas, 1991. – 352 p.
77085
   Nuevos narradores 1974. – La Habana, 1975. – 128с.
77086
   Nuevos poetas. 1974. – La Habana, 1975. – 153с.
77087
  Lazerte M.E. Number highways : Highway-5 / M.E. Lazerte, G.S. Lord. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1932. – 106 p.
77088
  Lord G.S. Number highways : Highway-6 / G.S. Lord, M.E. Lazerte. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1933. – 146 p.
77089
  Lazerte M.E. Number highways : Grade 3 / M.E. Lazerte, G.S. Lord. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1938. – 123 p.
77090
  Lord G.S. Number highways / G.S. Lord, M.E. Lazerte. – Toronto : Clarke, Irwin and company
5. – 1939. – 243 p.
77091
  Lang Serge (Ed.) Number Theory III: Diophantine Geometry / S. Lang. – Berlin : Springer-Verlag, 1991. – 296 p. – ISBN 3-540-53004-5
77092
  Муратов Олександр Number two, або Розважливий погляд на нерозважні події // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 1. – С.69-159. – ISSN 0130-1608
77093
  Муратов О. Number two, або Розумні думки про нерозумне життя : (роман-есей) / Олександр Муратов : ЄОМ-прес, 2007. – 222с.
77094
   Numbers. – New York a.o., 1991. – 123с.
77095
  Iordan Iorgu Nume de locuri romanesti in Republica Populara Romana / Iordan Iorgu. – Bucuresti
1. – 1952. – 304с.
77096
  Moscal D. Numele propriu la Eugenio Coseriu // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 56. – P. 117-131. – ISSN 1583-7017


  "Внесок Coseriu в поле власних назв в основному відомий завдяки одній статті, опублікований на початку своєї кар"єри. Ця стаття фактично є частиною більшого дослідження, яке залишилося незавершеним і в якому було опубліковано ще три статті з ...
77097
  Grodzinski Juliusz Numer sluzbowy 1895 / Grodzinski Juliusz. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 216s.
77098
  Sacuiu I. Numere aleattoare : Aplicatii in economie, industrie si studiul fenomenelor naturale / I. Sacuiu, D. Zorilescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1978. – 251p.
77099
  Onicescu O. Numere si sisteme aleatcare / O. Onicescu. – Bucuresti : Acad. Rep. Pop. Romine, 1962. – 260 p. – (Colectia "Teoria probabilitatilor"3)
77100
  Perestyuk M. Numerical-analytic method for the equation of nonlinear oscillator / M. Perestyuk, A. Ronto; Reviewer: Zoltбn Szabу // Publ. Univ. Miskolc. Ser. D. – No.2
77101
  Burden Richard Numerical analysis / Burden Richard, Faires, Douglas. – Fourth edition. – Boston : PWS-KENT Publishing Company, 1989. – 730p. – ISBN 0-53491-585-X
77102
  Pantelyat Michael Numerical analysis of electromagnetic fields in 2D and 3D (industrial application: large synchronous turbogenerator rotors) / Pantelyat Michael, Shulzhenko Mykola // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 87-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розроблено методику скінченноелементного аналізу нестаціонарних електромагнітних полів струмів зворотної послідовності в роторах синхронних генераторів. Методика використана для розрахунку стану синхронного турбогенератора 300 МВт при короткому ...
77103
  Oman Richard Numerical calculations of gas-surface interactions. Distribution of this report is provided in the interest of information exchange.. / Oman Richard. – Springfield. – 48с.
77104
   Numerical differential cross section of elastic and inelastic scatterings of protons I - from Ti, Cr, Ni, and Zn at 10, 12 and 14 MeV. – Tokyo, 1959. – 11с.
77105
   Numerical differential cross section of elastic and inelastic scatterings of protons I - from TI, Cr, Ni, and Zn at 8,10, 12 and 14 MeV. – Tokyo, 1959. – 11с.
77106
   Numerical differential cross sections of elastic and Inelastic scatterings of protons. II. By magnesium at the energy range from 7 MeV to 16 MeV. – Tokyo
2. – 1960. – 14с.
77107
  Dyyak I. Numerical investigation of a plain strain state for a body with thin cover using domain decomposition / I. Dyyak, Y. Savula, A. Styahar // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 23-33. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається модель, яка описує напружено деформований стан двовимiрного гетерогенного тiла з тонким покриттям. Спочатку доведено збiжнiсть iтеративного алгоритму, побудованого на основi поєднання методу скiнченних елементiв (МСЕ) та методу граничних ...
77108
   Numerical methods and approximation theory : Novi Sad, September 4-6,1985. – Novi Sad
Vol.2. – 1985. – 206p.
77109
  Chapra S.C. Numerical methods for engineers : With programming and software applications / Steven C.Chapra, Raymond P. Canale. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; WCB, 1998. – 19,924p. + 1 дискета. – ISBN 0-07-010938-9
77110
  Pshenichny B. Numerical methods in extremal problems / B. Pshenichny, Yu. Danilin. – M., 1982. – 276с.
77111
   Numerical methods in fluid dynamics. – Moscow : Mir, 1984. – 335p.
77112
  Volkov E.A. Numerical metods / E.A. Volkov; Transl. from russian by L. Levant. – Moscu : Mir, 1990. – 238 p.
77113
  Belyi T. Numerical modeling of cloud and precipitation evolution and its connection with entropy / T. Belyi, A. Pirnach // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 15-17. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
77114
  Babuska I. Numerical processes in differential equations / I. Babuska, M. Prager, E. Vitasek. – Prague; London : SNTL; Wiley, 1966. – 351 p.
77115
  Kravchenko O.Yu. Numerical simulation of nanoparticles coagulation in rf-discharge / O.Yu. Kravchenko, Yu.V. Yushchyshena // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 6 (106). – Р. 272-275. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 22). – ISSN 1562-6016


  This paper presents the simulation results of nanoscale dust particles coagulation in capacitive radio-frequency discharge of low pressure in argon. Simulations carried out under the self-consistent kinetic model that takes into account the stochastic ...
77116
  Dovgiy B. Numerical solution of a boundary value problem for the poisson equation in a circular domain with cuts / B. Dovgiy, E. Vakal, Y. Vakal // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 29-32. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  A problem of a stationary liquid filtration using fan-shaped drainage in a circular domain is considered. A mathematical model is formulated as a boundary value problem for the Poisson equation in domains of a circular shape with a given number of ...
77117
  Stelmashchuk V.V. Numerical solution of Lord-Shulman thermopiezoelectricity forced vibrations problem / V.V. Stelmashchuk, H.A. Shynkarenko // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 2 (122)


  We consider the Lord-Shulman (LS) model of thermo piezoelectricity. Variational formulation is constructed for the initial boundary value problem of LS-thermo piezoelectricity. Then forced vibrations of pyroelectric specimen are considered and the ...
77118
   Numerical solution of partial differential equations on parallel computers : With 201 figures and 42 tables. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2006. – 12,482 p. : ill. – (Lecture notes in computational science and engineering / Edit.board: T.J.Barth, M.Griebel, D.E.Keyes a.o. ; 51). – ISBN 3-540-29076-1
77119
   Numerical solutions of nonlinear differrential equations. Proceedings an Advanced Symposium.... – New York, 1966. – 347с.
77120
  Levy H. Numerical studies in diferential equations / H. Levy, E.A. Baggott. – London : Watts & Co
V. 1. – 1934. – 238 p.
77121
  Braiorr-Orrs Numerical studies of entanglement properties in one- and two-dimensional quantum Ising and XXZ models / Braiorr-Orrs, M. Weyrauch, M.V. Rakov // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 7
77122
   Numerical study of dynamic phenomena in the coal seam with taking into the account the influence of gas filtration and diffusion / A. Dimaki, E. Shilko, A. Dmitriev, S. Zavsek, S. Psakhie // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 34-36. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
77123
  Sulymenko O. Numerical study of the phase synchronization of two spin-torque nano-oscillators with random eigen frequencies and initial phases / O. Sulymenko, O. Prokopenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 46-49. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Numerical analysis of the mutual synchronization of two spin-torque nano-oscillators (STNOs) with random eigen parameters (frequencies and initial phases of oscillations) has been carried out. A numerical procedure for the determination of the system"s ...
77124
   Numerical treatment of differential equations : Selection of papers presented at the fourth International seminar "NUMDIFF-4" held at the Martin-Luther-univ. Halle-Wittenberg, May 25-29,1987. – Leipzig : BSB Teubner, 1988. – 316p.
77125
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
1 : /O.Hadzic. – 1989. – 320s.
77126
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
2 : /D.Herceg. – 1989. – 247s..
77127
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
2 : /K.Surla. – 1989. – 258s..
77128
  Poloschi G.N. Numerische Losung von Randwertproblemen der mathematischen Physik und funktionen diskreten Arguments / G.N. Poloschi. – Lpz., 1966. – 270с.
77129
  Vaillant Joannem Numismata imperatorum romanorum praestantiora a Julio Caesare ad postumum et tyrannos
1. – 1694. – (22), 397, (4с.
77130
   Numismaticky sbornik. – Praha
3. – 1956. – 270с.
77131
   Numismaticky sbornik. – Praha
4. – 1960. – 428с.
77132
   Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanislawowi Suchodolskiemu w 80 rocznice urodzin / [red.: M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Sniezko]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 620, [1] s. : il., tab., portr. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-63760-93-9
77133
  Steineckert Gisela Nun leb mit mir. Weibergedichte / Steineckert Gisela. – Berlin, 1976. – 102с.
77134
  Demetrius Lucia Nunta Ilonei. / Demetrius Lucia. – Bucuresti, 1960. – 180с.
77135
  Cosbuc George Nunta Zamfirei si alte poezii. / Cosbuc George. – Bucuresti, 1961. – 238с.
77136
  Bellenger W.A., Fabbrucci F. Nuova guida di conversazioni moderne francese ed italiano / Bellenger & prof. F. Fabbrucci. – Berlin : B. Behr. – V, 246 p. – German, French, Italian
77137
  Weber F.A. Nuovo dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano / comp. da F.A. Weber. – Ed. stereot. – Lipsia : Presso Carlo Tauchnitz
Pt. 1 : Iitaliano-tedesco. – 1856. – X, 722 p.
77138
  Oberosler G. Nuovo dizionario tascabile tedesco-italiano e italiano-tedesco / comp. da Giuseppe Oberosler. – Milano : Fratelli Treves
Pt. 2 : Iitaliano-tedesco. – XX, 382 p.
77139
  Lourie A. Nuovo Vocabolario Italiano-Russo : Che contiene tutti i vocaboli moderni con la pronunzia figurata / A. Lourie. – Parigi : Fratelli Garnier, Librai-Editori. – 533 s. – номер 82170 без тит. листа
77140
  Angeli A. Nuovo vocabolario Italiano - Francese / A. Angeli. – Parigi : Fratelli Garnier, 1911. – 506 s. – Рік книги визначено через Інтернет
77141
  San Giorgio Ramiro Barbaro di Nuovo vocabolario tascabile italiano e tedesco : contenente tutte le parole della lingua parlata, non che dialoghi, nomi propri e geografia ecc. : italiano-tedesco / Ramiro Barbaro di San Giorgio. – Berlin : Hugo Steinitz, 1890. – 495 p.
77142
   Nuovo vocabolario tascabile italiano e tedesco contenente tuttle le parole della lingua parlata, non che dialoghi, nomi propri e geografici ecc : italiano e tedesco. – Berlin : J. Singer. – 495, [1] p.
77143
   Nuphar pumila (Timm) DC. (Nymphaeaceae Salisb.) - новий вид флори України / М. Дідух, А. Куземко, Т. Мазур, Т. Вініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати моніторингу в Поліському природному заповіднику де виявлено місцезнаходження нового для України виду Nuphar pumila (Timm) DC. Розглянуто систематичне положення, поширення, екологічні та ценотичні особливості даного виду. Проведено ...
77144
  Berger Uwe Nur ein Augenblick / Berger Uwe. – Berlin-Weimar, 1981. – 151с.
77145
  Eggerath Werner Nur ein Mensch / Eggerath Werner. – Weimar, 1959. – 230с.
77146
   Nur ein paar Stunden. – Berlin, 1975. – 394с.
77147
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1955. – 328 S.
77148
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1958. – 328 S.
77149
  Cookson C. Nur eine Frau : roman / Catherine Cookson. – Berlin : Goldmann Verlag, 1963. – 340, [3] S. – ISBN 3-442-09100-4
77150
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Buchverlag Der Morgen, 1981. – 326 S.
77151
  Feuchtwanger Marta Nur eine Frau. / Feuchtwanger Marta. – Berlin-Weimar, 1984. – 333с.
77152
  Philipe Anne Nur einen Seufzer lang / Philipe Anne. – Berlin, 1971. – 133с.
77153
  Halan Jaroslaw Nurnberg. 1945. / Halan Jaroslaw. – Kiew, 1975. – 133с.
77154
  Halan Jaroslaw Nurnberg. 1945. / Halan Jaroslaw. – Kiew, 1978. – 116с.
77155
  Pfistermeister Ursula Nurnberg. Zauber einer unverganglichen Stadt in farbbildern und alten Stichen / Pfistermeister Ursula. – Nurnberg, 1975. – 200с.
77156
  Berent Waclaw Nurt / Berent Waclaw. – Warszawa, 1956. – 364с.
77157
  Luzny R. Nurt tradycji staropolskiej w procesie literackim rosyjskiego oswiecenia / R. Luzny, 1973. – [7] s. – Отд. оттиск


  На обкл. № 105078 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Профессору А.М. Лобач... от ученика-автора
77158
  Hoffmann A E.T. Nussknacker und Mausekonig / A E.T. Hoffmann. – Berl., 1954. – 108с.
77159
  Hoffmann A E.T. Nussknacker und Mausekonig / A E.T. Hoffmann. – Berlin, 1981. – 227с.
77160
  Dhopeshwarkar Nutrition and brain development / Dhopeshwarkar, Govind. – New York, London : Plenum Press, 1983. – 196p.
77161
   Nutrition and Immunity / Gershwin, Eric, , R.S. Beach, L.S. Hurley. – Orlando : Academic Press, 1985. – 417с.
77162
   Nutrition cluster handbook : a practical guide for country-level action / Clobal Nutrition Cluster ; [prep.: Josephine Ippe, Diane Holland, Leah Richardson, et al.]. – Geneva : UNISEF, 2013. – 433 p. : tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Clobal nutrition cluster)
77163
  Robertson Elizabeth Chant Nutrition for Today / Robertson Elizabeth Chant. – 3rd. revis. ed. – Toronto; Montreal : McClelland and Stewart Limited, 1968. – 255с.
77164
   Nutritional biochemistry and metabolism. – New York a.o., 1984. – 436с.
77165
   Nutron Transmission and neutron Scattering in Polimer Gels / L.A. Bulavin, V. Klepko, V. Shilov, Yu. Melnichenko, V. Slisenko // Polymer Engineering and Science /USA/, 1996. – Випуск 2
77166
  Ataturk K. Nutuk / Kemal Ataturk. – Istanbul : M.E.B. – (Ataturk dizisi : 1). – ISBN 975.11.0744.X(Tk. No.); 975.11.0746.6(2. Cilt)
Cilt 2 : 1920 - 1927. – 2001. – S.433-893. – В надзаг.: Milli egitim bakanligi yayinlari : 2562 ; bilim ve kultur eserleri dizisi : 665
77167
  Ataturk K. Nutuk / Kemal Ataturk. – Istanbul : M.E.B. – (Ataturk dizisi : 1). – ISBN 975.11.0744.X(Tk. No.); 975.11.0747.4(3. Cilt)
Cilt 3 : Vesikalar. – 2001. – S.899-1280. – В надзаг.: Milli egitim bakanligi yayinlari : 2563 ; bilim ve kultur eserleri dizisi : 666
77168
  Hille H. Nutzliche Wellen / H. Hille. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1962. – 178 s.
77169
  Ebel F. Nutzpflanzenfuhrer Durch den Botanischen Garten : Der Sektion Biowissenschaften der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg in Halle (Saale) / F. Ebel, M. Gottschall. – Halle-Wittenberg : Martin-Luther-Universitat, 1977. – 191S. : Mit 8 Tafeln und 2 Carten im Anhang
77170
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
1. – 1964. – 452с.
77171
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
2. – 1964. – 496с.
77172
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
3. – 1964. – 472с.
77173
  Ciobanu N. Nuvela si povestirea contemporana / N. Ciobanu. – Bucuresti, 1967. – 376с.
77174
  Orkeny Istvan Nuvele-minut expozitia de trandafiri / Orkeny Istvan. – Bucuresti, 1982. – 413с.
77175
  Gala Galaction Nuvele / Gala Galaction. – Bucuresti, 1954. – 248с.
77176
  Caragiale I.L. Nuvele si povestiri / I.L. Caragiale. – Bucuresti, 1955. – 304с.
77177
  Kotiubinski Mihail Nuvele si povestiri / Kotiubinski Mihail. – Bucuresti, 1963. – 448с.
77178
  Caragiale I.L. Nuvele si povestiri / I.L. Caragiale. – Edit. a 2.-a. – Bucuresti, 1965. – 280с.
77179
  Galaction Gala Nuvele si povestiri / Galaction Gala. – Bucuresti, 1967. – 170с.
77180
  Galaction Gala Nuvele si povestiri / Galaction Gala. – Cluj-Napoca, 1985. – 306с.
77181
  Delavrancea B. Nuvele si povestiri. / B. Delavrancea. – Bucuresti, 1955. – 144с.
77182
  Gane N. Nuvele. / N. Gane. – Bucuresti, 1959. – 198с.
77183
  Munteanu Francisc Nuvele. / Munteanu Francisc. – Bucuresti, 1959. – 448с.
77184
  Nagy Istvan Nuvele. / Nagy Istvan. – Bucuresti, 1959. – 276с.
77185
  Delavrancea B. Nuvele. / B. Delavrancea. – Bucuresti, 1963. – 628с.
77186
  Sesic Bogdan Nuznost i sloboda / Sesic Bogdan. – Beograd, 1963. – 375с.
77187
  Сергиенко А.Д. NVZ, или Формула жизни : Научная фантастика абсурда / А.Д. Сергиенко. – Харьков : Крок, 1998. – 216с. – ISBN 966-7093-33-6
77188
  Сергиенко А.Д. NVZ, или Формула жизни : Научная фантастика абсурда / А.Д. Сергиенко. – Харьков : Крок. – ISBN 966-7093-62-Х
Книга третья и четвертая. – 2000. – 192с.
77189
   NWB-Handausgabe Deutsche Steuergesetze. – 13. verb. Aufl. – Herne/Berlin, 1993. – 1331с.
77190
   Ny svensk och tysk handordbok. – Leipzig : Otto Holtzes Nachfolger, 1892. – 332 s.
77191
  Бородина Татьяна NY в лицах : Новый Вавилон, или Лица Нью-Йорка. Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 78-87 : Фото
77192
  Бородина Татьяна NY моего окна : Нью Йорк. Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 58-67 : Фото
77193
   Nyelvtani tanulmanyok. – Budapest, 1961. – 214с.
77194
  Hoxha B. Nyjat ne gjuhen angleze dhe shgipe = The articles in English and Аlbanian language : (Studim krahasimtor) / B. Hoxha. – Скопjе, 1998. – 90p. – ISBN 9989-720-18-5
77195
   Nykyaikainen antikomunismi. Politiikka ja ideologia. – M., 1976. – 317с.
77196
   Nymphis Medicis : А.Палла. – Будапешт : Кошут. – 144с.
77197
   Nyngat-Europai festeszet az Ermitazsban. XIII-XVIII szazad. – L., Budapest, 1979. – 302с.
77198
  Kurti Andras Nyomjuk a sodert. / Kurti Andras, Hegedus Istvan. – Budapest, 1970. – 125с.
77199
  Kudak V. O-C diagrams of Algol-type binary stars / V. Kudak, S. Parimucha // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. сhief: Yu.I. Izotov ; ed. board: I.L. Andronov, Yu. Yu. Balega, L.F.Chernogor [et. al.]. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 2. – P. 63-68. – ISSN 2227-1481


  We present the analysis of O-C diagrams for six detached eclipsing binary systems with 3rd and/or 4th body solutions. These solutions were obtained by the fitting of O-C diagrams using genetic algorithms and Monte-Carlo simulation. O-C diagrams were ...
77200
  Grzeszczuk Stanislaw O "satyrach" Krzysztofa Opalinskiego : Proba syntezy / Grzeszczuk Stanislaw. – Wroclaw, 1961. – 344 s.
77201
  Janiszowska I. O aktywizacji nauczania w szkole podstawowej / I. Janiszowska, K. Kuligowska, Z. Putkiewicz; Okon W. (wstep, red.). – Warszawa, 1960. – 196с.
77202
  Barzini Luigi O America : When you and I were young / Barzini Luigi. – New York : Harper & Row, 1977. – 329p. – ISBN 0-06-010226-8
77203
   O antologie a literaturii de anticipatie romanesti. – Craiova, 1983. – 471с.
77204
  Babinicz Waldemar O babkach, nugatach i dziwnej antifonie. / Babinicz Waldemar. – Ledz, 1965. – 292с.
77205
   O Bez-Krolewiach W Polszcze Y O Wybieraniu Krolow poczawszy od smierci Zygmunta Augusta Jagielly az do Naszych czas?w: Dzielo w teraznieyszych okolicznosciach do wiadomosci przydatne
77206
  Weiss Jan O bilem koni / Weiss Jan. – Praha : Nakladatelstvi lidova demokracie, 1959. – 148 s.
77207
  Meduski J. O Biochemii / J. Meduski. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1950. – 125s.
77208
   O biologii uceni : O biologickych prvcich kognitivnich procesu v lidske mysli. – Praha : Academia, 1974. – 222S.
77209
  Moric Rudo O Blazejovi, cosa nebal / Moric Rudo. – Bratislava, 1975. – 79с.
77210
  Kasprowicz Jan O bohaterskim koniu i walacym sie domie. / Kasprowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 158с.
77211
   O Bojan, du Nachtigall der alten Zeit. – Berlin, 1975. – 623с.
77212
  Novotny Jan O bratrske druzbe Cechu a Slovaku za narodniho obrozeni, Kapitoly z dejin vzajemnych vztahu Cechu a Slovaku v narodnim hnuti do roku 1848 / Novotny Jan. – Praha, 1959. – 276с.
77213
  Stawar Andrzej O Brzozowskim i inne szkice / Stawar Andrzej. – Warszawa, 1961. – 244 s.
77214
  Gottwald Klement O budovani KSC / Gottwald Klement. – Praha, 1949. – 72с.
77215
  Gottwald Kl. O budovani socialistickej vlasti / Kl. Gottwald. – Bratialava, 1973. – 291с.
77216
  Debski Br. O budowie i mechanizmie ruchow lisci u marantowatych. / Br. Debski. – Krakow, 1896. – 110с.
77217
  Szymonowicz Wl. O budowie zebiny / Wl. Szymonowicz; Nakladem Akademii Umiejetnosci. – Krakow : Academia Litterarum Cracoviensis, 1895. – 8S.
77218
  Dinekow Petyr O bulgarskiej literaturze, folklorze i zwiazkach z Polska. / Dinekow Petyr. – Warszawa, 1977. – 590с.
77219
  Burada Teodor O calatorie in Dobrogea. / Burada Teodor. – Bucuresti, 1962. – 182с.
77220
  Chewtchuk Valery O caminho / Chewtchuk Valery. – Rio de Janeiro, 1995. – 77с.
77221
   O cantaro: a nova arte Ucraniana. – Rio de Janeiro, 1973. – 90с.
77222
  Aitmatov Tschinguiz O Cao Malhado a Beira-Mar Correndo: Novela. / Aitmatov Tschinguiz. – Moscovo, 1988. – 127с.
77223
  Benes Josef O cezkych prijmenich. Rejstriky / Benes Josef. – Praha, 1970. – 203с.
77224
  Lenartowicz Teofil O charakterze poezji polsko-slowianskiej / Lenartowicz Teofil. – Warszawa, 1978. – 235с.
77225
  Estreicher T. O cisnieniach nasycenia tlenu. / T. Estreicher. – Krakow, 1896. – 18с.
77226
  Живкович І. O citanju Bulgakova kroz prizmu Dostojevskoga // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 149-156. – ISSN 2075-437X


  У статті запропоноване висвытлення в зіставному аспекті специфіки творчого методу знакових представників російської літератури. В статье предлагается освегцение в сопоставительном аспекте специфики творческого метода знаковыгх представителей русской ...
77227
  Parnov Eremei O Cofre de Maria de Medicis / Parnov Eremei. – Moscovo
Ч. 1. – 1990. – 294с.
77228
  Parnov Eremei O Cofre de Maria de Medicis / Parnov Eremei. – Moscovo
Ч. 2. – 1990. – 311с.
77229
  Arystoteles O czesciach zwierzat. / Arystoteles; P. Siwek. – Warszawa, 1977. – 244с.
77230
  Broniewska Janina O czlowieku ktory sie kulom nie klanial. / Broniewska Janina. – Warszawa, 1957. – 124с.
77231
  Afanasjew J. O czlowieku, ktory wital sie noga. / J. Afanasjew. – Lodz, 1962. – 42с.
77232
   O dalszy rozwoi rolnictwa. Wybor materialow i dokumentow 1971-1976. – Warszawa, 1976. – 197с.
77233
  Baranowski Bohdan O dawnej Lodzi / Baranowski Bohdan. – Lodz, 1976. – 355с.
77234
  Capek Karel O demokracii, novinach a ceskych pomerech / Capek Karel; Vybor z publicistickych praci usporadal Ivan Klima. – Praha : Academia, 2003. – 226s. – ISBN 80-200-1124-2
77235
  Tocqueville Alexis de O demokracji w Ameryce / Tocqueville Alexis de. – Warszawa, 1976. – 488с.
77236
  Majerova Marie O detske literature / Majerova Marie. – Praha, 1956. – 143с.
77237
  Niementowski S. O diazotowaniu analiny / Stefan Niementowski i Jan Roszkowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Umiejet., 1897. – 28 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 31
77238
  Azizian A.K. O diele J.V. Stalina "Marxizmus a narodnostna otazka" / A.K. Azizian. – Bratislava : Nakladatelstvo Pravda, 1952. – 61 s. – (Kniznica k studiu klasikov markxizmu-leninizmu)
77239
  Leontjev A. O dile V.I. Lenina "Imperialismus jako nejvyssi stadium kapitalismu". / A. Leontjev. – Praha, 1951. – 92с.
77240
  Bochenek A. O dojrzewaniu i zaplodneniu jaja u slimaka. Aplisia depilans / A. Bochenek. – Krakow, 1899. – 23с.
77241
  Cieslak M. O domniemaniach w procesie karnym / M. Cieslak, 1958. – [6] s.
77242
  Stolc Janina O doskonaleniu pracy szkoly / Stolc Janina. – Warszawa, 1978. – 218с.
77243
  Gheorghiu Aurel O drama istorica in 1616 la Dracsani. / Gheorghiu Aurel. – Ed. 2-a. – Bucuresti, 1925. – 16с.
77244
  Jedlicka J. O druzich a formach rodu plagiothecium Bryol.Eur. s. str. na Jesenikach a Beskydach / J. Jedlicka. – Brno : [S. n.], 1947. – 7 s.
77245
  Weber Erich O du mein Osterreich / Weber Erich. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1956. – 160 S.
77246
  Pruszkowska Maria O dwoch Wikingach i jednej Wikingowej / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1961. – 108с.
77247
  Maneli Mieczyslaw O dzialalnosci panstwa socjalistycznego / Maneli Mieczyslaw. – Warszawa, 1958. – 290с.
77248
  Polzeniusz Ferd. Edw. O dzialaniu chlorku benzoilowego na kwasy i bezwodniki kwasowe / Ferd. Edw. Polzeniusz. – Krakow, 1896. – 6с.
77249
  Syniewski W. O dzialaniu formaldehydu na skrobie i o polaczeniu jodu z amylodekstryna / W. Syniewski. – Krakow, 1902. – 11с.
77250
  Ingarden Roman O dziele literackim / Ingarden Roman. – Warszawa, 1960. – 490с.
77251
  Sletsjoe Leif o elemento cenico em Gil Vicente / Sletsjoe Leif. – Lisboa, 1965. – 158 p.
77252
  Szmydtowa Zofia O Erazmie i Roju / Szmydtowa Zofia. – Warszawa, 1972. – 291 s.
77253
  Emilewicz E. O feniliminach oksyacetofenonow / E. Emilewicz. – Krako, 1901. – 9с.
77254
  Krejci F. O filosofii Smetanove / F. Krejci. – Praha : Beauforta, 1901. – 32 s. – (Knihovnicka casu ; Cis.14)
77255
   O filozofii praktycznej : Rozmowy polsko-niemieckie. – Warszawa : Wyd-wa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. – 224s. – ISBN 83-230-0607-5
77256
  Sniadecki Jedrzej O fizycznym wychowaniu dzieci / Sniadecki Jedrzej. – Wroclaw, 1956. – 136с.
77257
  Tokarski J. O fosforytach okolicy niezwisk nad Dniestrem / J. Tokarski. – Lwow : Ossolinskich, 1923. – 5, [8] s.
77258
  Dackiewicz Jadwiga O Francji, o tesknocie, czyli kazdy kochal inaczej / Dackiewicz Jadwiga. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1974. – 207s.
77259
  Lenski Julian O front ludowy w Polsce 1934-1937. Publicystyka. / Lenski Julian. – Lodz, 1956. – 312с.
77260
  Kretkowski W. O funkcyach rownych co do wielkosci i roznych co do natury / Wladyslaw Kretkowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Um., 1893. – 3 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 26
77261
  Stawar Andrzej O Galczynskim / Stawar Andrzej. – Warszawa, 1959. – 400 s.
77262
  Topa E. O gradina botanica scolara model : Extras din revista de pedagogie / E. Topa. – Cernauti : [S. n .], 1933. – 6 p.
77263
  Piwocki Ksawery O historycznej genezie polskiej sztuki ludowej / Piwocki Ksawery. – Wroclaw, 1953. – 48с.
77264
  Herman W. O hodowli karakulow / W. Herman. – Warszawa : Muzeum zoologicznego, 1930. – 46 s. – Odbitka "Karakuly"
77265
  Grigorian B. O Homen: A sua Situacao e Missao no Mundo Contemporaneo / B. Grigorian. – Moscovo, 1990. – 173с.
77266
  Polacek Karel O humoru v zivote a v umeni / Polacek Karel. – Praha, 1961. – 141с.
77267
  Knoesl Bohuslav O hvezdach, knihach, a sibyllach / Knoesl Bohuslav. – Praha, 1957. – 114с.
77268
  Cotorcea L. O imagine culturala emblematica: Petru Caraman // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 56. – P. 79-83. – ISSN 1583-7017


  Емблематичний культурний імідж: Петро Караман.
77269
   O istocie zycia. – Warszawa, 1967. – 596с.
77270
  Rotaru Ion O istorie a literaturii romane. 3. 1944-1984 / Rotaru Ion. – Bucuresti
3. – 1987. – 1048с.
77271
  Farcasan Sergiu O iubire din anul 41.042. / Farcasan Sergiu. – Bucuresti, 1960. – 222с.
77272
  Arbes J. O Janu Nerudovi. / J. Arbes. – Praha, 1952. – 213с.
77273
  Piwnikiewicz H. O jarzeniu sie pary rteci w zwiazku z jej jonizacya / H. Piwnikiewicz. – Krakow, 1914. – 13с.
77274
  Olbracht Ivan O jazyce a literature / Olbracht Ivan. – Praha, 1953. – 46с.
77275
  Kowalski P. O jednorozcu, Wieczerniku i innych motywach mniej lub bardziej waznych : szkice z historii kultury / Piotr Kowalski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2007. – 274 s. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-2310-5
77276
  Collins Larry O Jerusalem! / Collins Larry. – London, 1972. – 635с.
77277
  Handke Kwiryna O jezyku - dobrze i zle / Handke Kwiryna. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy, 2004. – 428s. – ISBN 83-89191-23-7
77278
   O jezyku Adama Mickiewicza. – Wroclaw, 1959. – 524с.
77279
  Smaszcz W. O Juliuszu Slowackim w Supraslu : 4 supraskie konwersatoria literackie "Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale plyna" : spotkania z natura i sztuka UROCZYSKO / Waldemar Smaszcz, Wojciech Piotrowicz, Stanislaw Szewczenko. – Suprasl : Wspolczesna Oficyna Supraska, 1999. – 66 s. : portr. – ISBN 83-85745-13-0
77280
  Szymilewicz Irena O kierunku uplyzu ozasu / Szymilewicz Irena. – Warszawa, 1964. – 128 s.
77281
  Brodzinski K. O klasycznosci i romantycznosci tudziez duchu poezji hjlskiej / K. Brodzinski. – Krakow. – 139 p.
77282
  Dziubinski Z. O konstruowaniu meskosci i kobiecosci na podstawie przekazow prasowych w "Gazecie Wyborczej" dotyczacych Mistrzostw Swiata w Pilce Noznej w 2010 i 2014 roku / Z. Dziubinski, N. Organista, Z. Mazur // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 3 (62). – S. 105-116. – ISSN 1641-0920
77283
  Sniadecki Jan O Koperniku / Sniadecki Jan. – Wroclaw, 1955. – 240с.
77284
  Kleiner Juliusz O Krasickim i o Fredrze. Dziesiec rozpraw. / Kleiner Juliusz. – Wroclaw, 1956. – 212с.
77285
  Kljusev Nikola O kriterijumima i metodama ocenjivanja ekonomske efektivnosti investicija. / Kljusev Nikola. – Skopje, 1965. – 298с.
77286
  Bogdanovic Milan O Krlezi / Bogdanovic Milan. – Beograd, 1956. – 124с.
77287
  Paluda Stefan O kulturnej politike KSC / Paluda Stefan. – Bratislava, 1979. – 291с.
77288
  Bak Franciszek O lepsze jutro / Bak Franciszek. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1969. – 268 s.
77289
  Kollar Jan O literarnej vzajomnosti / Kollar Jan. – Bratislava, 1954. – 226с.
77290
  Sabina Karel O literature / Sabina Karel. – Praha, 1953. – 364с.
77291
  Havlicek-Borovsky Karel O literature. / Havlicek-Borovsky Karel. – Praha, 1955. – 235с.
77292
  Dostojewski Fiodor O literaturze i sztuce / Dostojewski Fiodor. – Krakow, 1976. – 346с.
77293
  Chrzanowski Ignacy O literaturze polskiej / Chrzanowski Ignacy. – Warszawa, 1971. – 533с.
77294
  Mochnacki M. O literaturze polskiej w wieku dzewietnastym / M. Mochnacki. – Krakow, 1923. – 146 s. – (Biblioteka narodowa ; serija 1)
77295
  Tarnowski Stanislaw O literaturze polskiej XIX wieku / Tarnowski Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 905с.
77296
  Czacki Tadeusz O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, zrodlach, zwiazku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem / Przez Tadeusza Czackiego. – W Warszawie (Warszawa) : W Drukarni J.C.G. Ragoczego
T. 2. – 1801
77297
  Chamiec Jadwiga O Ludwiku Warynskim opowiesc / Chamiec Jadwiga. – Warszawa, 1960. – 208с.
77298
  Bowen John O lume in alta parte / Bowen John. – Bucuresti, 1982. – 296с.
77299
  Merhout Cyril O male strane jeji stavebni vyvojj a davny zivot / Merhout Cyril. – Praha, 1956. – 164с.
77300
  Merunowicz T. O metodzie i celach rozpraw nad kwestya zydowska / przez Teofila Merunowicza // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 61 s.
77301
  Szczerba L.W. O mierze Jordana / L.W. Szczerba. – Warszawa : szkolne i pedagog., 1977. – 116 s.
77302
  Bleszynski Kazimierz O mnie i nie o mnie / Bleszynski Kazimierz. – Lodz, 1962. – 266с.
77303
  Lewowicki T. O modelu szkolnictwa wyzszego – uniwersytecka tradycja, przemiany, problemy i sugestie rozwiazan // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – S. 13-23. – ISSN 2226-3012


  Левовицький Т. Модель вищої освіти - університетські традиції, перетворення, проблеми та пропоновані рішення.
77304
  Boldyrev N.I. O moralnim profilu sovetskeho cloveka / N.I. Boldyrev. – Praha, 1952. – 48с.
77305
  Boldyrev N.I. O moralnom profile sovietskeho cloveka / N.I. Boldyrev. – Bratislava, 1952. – 55с.
77306
  Olbracht Ivan O muorcovi Bidpajovi a jeho zvieratkach / Olbracht Ivan. – Bratislava, 1974. – 219с.
77307
   O narodni literaturu: Z uvab a polemik doby majovcu a lumirovcu. – Praha, 1990. – 300 с.
77308
  Gomulka W. O naszej partii. / W. Gomulka. – Warszawa, 1968. – 705с.
77309
   O navrhu novej ustavy CSSR. – Bratislava, 1960. – 148с.
77310
  Zukov-Vereznikov O nebunecnych formach zivota a o vyvoji bunek / Zukov-Vereznikov, I. Majskij, L. Kalinicenko. – Praha : Rovnost, 1951. – 27s.
77311
  Kozevnikova Kveta O nemocnem slunci / Kozevnikova Kveta. – Praha, 1963. – 44с.
77312
  Kettnet R. O netopyrim guanu a guanovych korosich v jeskyni domici. / R. Kettnet. – Praha, 1948. – 24с.
77313
   O niepodleglosc i granice 1914-1921. – Warszawa : Editions Spotkania, 1990. – 263s. : Il. – ISBN 83-85195-01-7
77314
  Pomponazzi Pietro O niesmiertelnosci duszy / Pomponazzi Pietro. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 168s. – ISBN 83-01-02165-9
77315
  Borowy Waclaw O Norwidzie / Borowy Waclaw. – Warszawa, 1960. – 396с.
77316
  Boldarev Tihon [Boldyrev] O noua etapa in desvoltarea mikrobiologiei / Boldarev Tihon [Boldyrev], 1950. – 44с.
77317
  Stankiewicz L. O nowa kulture zycia ludzkiego - w Ojczyznie naszej / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1996. – 58s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-13-6
77318
  Brodzka Alina O nowelach Marii Konopnickiej. / Brodzka Alina. – Warszawa, 1958. – 404с.
77319
  Glowinski Tomasz O nowy porzadek europejski. 2283 : Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polakow w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2201. – S.1-456 : il. – (Historia ; 140). – ISSN 0524-4498
77320
  Niementowski S. O nowych rodzajach anhydrozwiazkow / Stefan Niementowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Umiejet., 1897. – 67 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 38
77321
  Szymborski W. O obyczajach i ceremoniach uniwersyteckich // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – Nr. 194, maj. – S. 22-29. – ISSN 1427-1176


  З історії Ягеллонського університету.
77322
  Slobodnik Wlodzimierz O panju Igreku schowanym w szafie, i inne ramotki / Slobodnik Wlodzimierz. – Lodz, 1962. – 48с.
77323
  Derdowski Jarosz O panu Czorlinscim co do Pucka po sece jachol. / Derdowski Jarosz. – Gdynia, 1960. – 168с.
77324
  Pankratov N. O partido e as forcas armadas / N. Pankratov. – Moscovo, 1988. – 291с.
77325
  Beirut Boleslaw O partii / Beirut Boleslaw. – Wydanie drugie uzupelnione. – Warszawa, 1954. – 342с.
77326
  Kretkowski W. O pewnej tozsamosci / Wladyslaw Kretkowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Um., 1893. – 4 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 26
77327
  Kozak A. O pewnym analitycznej teorii prawa // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3231. – C. 205-248. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 26). – ISBN 978-83-229-3123-3. – ISSN 0239-6661
77328
  Kozak A. O pewnym analitycznej teorii prawa // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3232 : Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / A. Kozak. – S. 205-248. – ISSN 0239-6661
77329
  Mroczkowski Maciej O pierwszej w Polsce probie monograficznego opracowania krajowych chrzaszczy. (Coleoptera). / Mroczkowski Maciej. – Wroclaw-Warszawa, 1959. – 32с.
77330
  Cather Willa O pioneers! / Cather Willa. – Harmondsworth, 1989. – 307с.
77331
  Browicz T. O pochodzeniu substancyi skrobiowatej. / T. Browicz. – Krakow, 1901. – 21с.
77332
  Pribojevic V. O podrijetlu i zgodama slavena / V. Pribojevic; Novask G., Gortan V. – Zagreb, 1951. – 247с.
77333
  Borowy Waclaw O poezji Mickiewicza / Borowy Waclaw. – 2e wyd., uzupeln. – Lublin : Towarzystwo naukowe KUL, 1999. – 632s. – (Zrodla i monografie / Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego ; 170). – ISBN 83-87703-15-X
77334
  Nieuwazny Florian O poezji ukrainskiej: od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko / Nieuwazny Florian. – Bialystok : Wydawnictbo "LUK", 1993. – 248s. – ISBN 83-85183-37-X
77335
  Piepes-Poratynski O polimeryzacyi p. tolunitrylu / Piepes-Poratynski. – Krakow, 1900. – 10с.
77336
  Strak Michal O polityce kulturalnej / Strak Michal. – Warszawa, 1977. – 303с.
77337
  Pugacewicz T. O polityce USA na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – Nr. 182/183, luty/marzec. – S. 97-98. – ISSN 1427-1176


  Джон Дж. Міршаймер - американський політолог, професор Чиказького університету, спеціаліст з міжнародних відносин 8-9 грудня 2015 р. прочитав лекцію студентам Ягеллонського університету про політику США на Близькому Сході та в Україні.
77338
  Chamerska Halina O polozeniu i zbiegostwie czeladzi folwarcznej w Krolestwie Polskim. 1830-1864 / Chamerska Halina. – Warszawa, 1957. – 48с.
77339
   O pomnozeniu i ulepszeniu fabryk sukiennych w panstwie rossyyskiem. Z dodatkiem wiadomosci o fabrykach iuz exystuiacych w Rossyi, o korzysciach dawanych przez Rzad kazdey klassie mieszkancsow... Z r. – Wilna, 1810. – 61с.
77340
  Klaic N. O postanku zagrebackog sveucilista. / N. Klaic. – Zagreb, 1969. – 41с.
77341
  Korta Adam O postepowych tradycjach i antynarodowych mitach / Korta Adam. – Warszawa, 1955. – 232с.
77342
  Chraplywyj Z. O potencjale wlasnym elektronu w mechanice falowej / Z. Chraplywyj. – Bydgoszczy : Bibljoteka Polska, 1933. – S. 205-213. – (Acta physica Polonica ; Tom II, zeszyt 2, 1933)
77343
   O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy : Miedzynarodowa koferencja naukowa, Krasiczyn-Rzeszow, 19-21. 9. 2005 r. – Przemysl, 2006. – 309 s. – ISBN 83-60545-28-6
77344
  Rezac Vaclav O pravde umeni a pravde zivota / Rezac Vaclav. – Praha, 1960. – 128с.
77345
   O prawach czlowieka w podwojna rocznice paktow : Ksiega pamiatkowa w holdzie prof. Annie Michalskiej. – Torun : Dom organizatora TNOiK, 1996. – 284s.
77346
  Billig Wilhelm O prawach rozwoju ludnosci / Billig Wilhelm. – Warszawa, 1963. – 398с.
77347
  Grzegorz Pawel O prawdziwej smierci, zmartwychwsta niu i zywocie wiecznym / Grzegorz Pawel. – Wroclaw, 1954. – 182с.
77348
  Herrmann Ignat O Praze a Prazanech / Herrmann Ignat. – Praha, 1959. – 267с.
77349
  Kaucky Jos. O prechodu diferencni rovnice hypergeometricke v diferencialni rovnice Gaussovu = Sur le passage de l"equation hypergeometrique aux differences finies a l"equation differentielle de Gauss // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 43с.
77350
  Volek J. O predmetu a metode estetiky a obecne teorie umeni / Jaroslav Volek. – Praha : Universita Karlova, 1963. – 124 p.
77351
  Gomulka W. O problemie niemieckim. / W. Gomulka. – Warszawa, 1968. – 511с.
77352
   O przyrodzie i kulturze / pod red. E .Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3123 : O przyrodzie i kulturze. – S. 1-342. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; Tom 13). – ISSN 0239-6661
77353
  Tatarowski K.W. O publicystyce Jana Nowaka-Jezioranskiego przed rokiem 1989 // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 2 (45). – C. 113-128. – ISSN 1641-0920
77354
  Lips Julius O puvodu veci / Lips Julius. – Praha, 1960. – 304с.
77355
  Donski Ryczard O radiofonii / Donski Ryczard. – Lodz, 1951. – 64с.
77356
  Bechyne J. O rasach druhu linographa musicalis stal = De subspeciebus linographae musicalis stal. (Col. phytoph. chrysomelidae) / J. Bechyne. – Praha : [S. n.], 1944. – 327-330 S. – Sbornik entom. odd. Zem. Musea v Praze, 1943-44, 21-22
77357
  Skowron S. O regeneracii utraconych czesci organizmu / S. Skowron, H. Roguski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 131S. – (Nowosci nauki i techniki)
77358
  Biala A. O romantycznej idei korespondencji sztuk na podstawie " Tanca" Frydryka Schilllera // Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow, 2015. – R. 56, z. 5 (332). – S. 461-477. – ISSN 0035-9602
77359
  Tryfan Barbara O rowny start / Tryfan Barbara. – Warszawa, 1974. – 315 с.
77360
  Cagin B.A. O Rozvoji marxisticke filosofie po Parizske Komune. (1871-1895) / B.A. Cagin. – Praha, 1951. – 64с.
77361
   O rozwoju jezyka i myslenia dziecka. – Warszawa, 1968. – 654с.
77362
  Tarnowskiego St. hr. O ruso i rusinach // Тарас Шевченко : Пpомова виголошена на 37-их pоковинах смеpти поета у Львові дня 4 н. с. цвітня p. 1898 / О.М. Колесса. – У Львові (Львів) : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 68 с.
77363
  Szaflik Jozef Ryszard O rzad chlopskich dusz / Szaflik Jozef Ryszard. – Warszawa, 1976. – 352с.
77364
   O rzemiosle artystycznym w Polsce. – Warszawa, 1976. – 321с.
77365
  Jundzill Irena O samowychowywaniu : Podrecznik dla mlodziezy / Jundzill Irena. – Warszawa : Nasha ksiegarnia, 1975. – 264s. : il.
77366
  Caragiale I.L. O scrisoare pierduta / I.L. Caragiale. – Bucuresti, 1952. – 92с.
77367
   O sebe a o svojom diele. – Bratislava, 1968. – 576с.
77368
  Stasek Antal O sevci Matousovi a jeho pratelich / Stasek Antal. – Praha, 1952. – 298с.
77369
  Bahdaj Adam O sicdmej w Budapeszcie. / Bahdaj Adam. – Warszawa, 1958. – 136с.
77370
  Gorski Iwan O Sienkiewiczu i Wiesielowskim / Gorski Iwan. – Wraszawa, 1986. – 592с.
77371
  Mraz Andrej O slovenskych realistickych prozaikoch. / Mraz Andrej. – Bratislava, 1956. – 441с.
77372
  Sambor Jadwiga O slownictwie statystycznie rzadkim. Na materiale derywatow we wspolczesnej publicystyce polskiej / Sambor Jadwiga. – Warszawa, 1975. – 115с.
77373
  Nowak Zdizislaw O smolarczyku Marcinku i okrutnym Madeju spod Sypniewa / Nowak Zdizislaw. – Warszawa, 1988. – 47с.
77374
  Chewtchenko T. O sonho / Taras Chewtchenko ; [traducao do Ucraniano: Wira Selanski]. – Rio de Janeiro ; Curitiba : Companhia Brasileira de artes graficas ; Sociedade dos amigos da cultura Ucraniana, 1980. – 58, [1] с. : auto-retrato. – (Serie "Vertep" ; 2)
77375
  Aidit D.N. O spolecznostwie i rewolucji w Indonezji. / D.N. Aidit. – Warszawa, 1958. – 92с.
77376
  Kosik Jan O spolkach Ks. Augustyna Szamarzewskiego pod zaborem pruskim w latach 1872-1891 / Kosik Jan. – Wroclaw, 1992. – 132 с.
77377
   O sport, you are life!. – M., 1984. – 171с.
77378
  Petr Frantisek O starych malbach a jejich restaurovani / Petr Frantisek. – Praha, 1954. – 262с.
77379
  Lysenko T.D. O stave v biologii / T.D. Lysenko. – Bratislava, 1951. – 62с.
77380
  Lysenko T.D. O stave v biologii / T.D. Lysenko. – Bratislava, 1952. – 63с.
77381
  Bares Gustav i in. O stranicke praci / Gustav i in. Bares. – Praha, 1951. – 30с.
77382
  Sierpinski W. O stu prostych, ale trudnych zagadnieach arytmetyki : Z pogranicza geometrii i arytmetyki / W. Sierpinski; przy pisy oprac. A. Makowski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 80 s. – Biblioteka matematyczna, T. 6
77383
  Kocoj H. O sukcesja saska. Sprawa nastepstwa tronu polskiego w czasach Sejmu Czteroletniego / H. Kocoj. – Warszawa, 1972. – 158с.
77384
  Jedlicka J. O systematicke hodnote "druhu" Plagiothecium silvaticum Bryol. EUR / J. Jedlicka. – Brno : [S. n.], 1947. – 10 s. – Sbornik Klubu prirodovedeckeho v Brne, 28, 1947
77385
  Banach Andrzej O szczesciu / Banach Andrzej. – Krakow, 1988. – 227с.
77386
  Bobinska Helena O szczestliwym chlopcu / Bobinska Helena. – Wydanie 8-me. – Warzsawa, 1956. – 298с.
77387
  Fijas Zygmunt O szkodliwosci kominow. / Fijas Zygmunt. – Lodz, 1964. – 264с.
77388
  Alpatow Michal O sztuce ruskiej i rosyjskiej. / Alpatow Michal. – Warszawa, 1975. – 280с.
77389
   O sztuce tlumaczenia. – Wroclaw, 1955. – 560с.
77390
  Orynzyna Janina O sztuke ludowa. Pamietnik pracy / Orynzyna Janina. – Warszawa, 1965. – 318с.
77391
  Simionnescu I. O Tara din Povesti / I. Simionnescu. – Bucuresti : Cartea Romaneasca
1 : Dobrogea. – 1928. – 118 p.
77392
  Frycz Karol O teatrze i sztuce / Frycz Karol. – Warszawa, 1967. – 299с.
77393
  Polturzycki Jozef O technice uczenia sie doroslych / Polturzycki Jozef. – Warszawa, 1966. – 164с.
77394
  Hobbes Thomas O telese. (de corpore) / Hobbes Thomas. – Bratislava, 1965. – 192с.
77395
  Zaremba S. O teoryi rownania Laplacea i o metodach Neumanna i Robina / S. Zaremba. – W Krakowie (krakow) : Zakl. Akad. um., 1901. – 56 p.
77396
  Dziegielewski Jan O Tolerancje dla zdominowanych: Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Wladyslawa IV / Dziegielewski Jan. – Warszawa, 1986. – 229с.
77397
  Majakovskij V. O tom / Vladimir Majakovskij ; preloz. J. Taufer. – Praha : Stat. nakl. krasne lit. a umeni, 1962. – 186 s. – Миниатюрное издание
77398
  Riha Bohumil O trech penizich a jine povidky / Riha Bohumil. – Praha, 1972. – 210с.
77399
  Malendowicz Janina O trudnej sztuce czytania i pisania / Malendowicz Janina. – Warszawa, 1978. – 148с.
77400
  Baumgardten Aleksander O tym co najblizsze / Baumgardten Aleksander. – Stalinogrod, 1956. – 64с.
77401
  Salda F.X. O umeni / F.X. Salda. – Praha, 1955. – 766с.
77402
  Gwerk Edmund O umeni / Gwerk Edmund. – Bratislava, 1975. – 135с.
77403
  Oleracht Ivan O umeni a spolecnosti / Oleracht Ivan. – Praha, 1958. – 311с.
77404
  Halek Vitezslav O umeni. / Halek Vitezslav. – Praha, 1954. – 357с.
77405
  Marinkovic N. O umetnosti / Nada Marinkovic. – Beograd : Grafos. – 87 s. – (Biblioteka "Jedna knjiga" / Uredn. Vito Markovic)
77406
   O uniwersalnosci i jednosci nauki : Zbior rozpraw. – Warszawa : Uniw. Warszawski, Centrum uniwersalizmu, 1993. – 318s. – (Biblioteka dialogu)
77407
  Kollata Hugo O ustanowieniu i upadku Konstytucji Polskiej 3 Maja 1791. – Lwow : Ksiegarnia Polska, 1882. – (Biblioteka Mrowki ; T. 146-151)
77408
  Szuman Stefan O uwadze. Aktywizowanie i ksztaltowanie uwagi dowolnej uczniow na lekcjach w szkole / Szuman Stefan. – Warszawa, 1961. – 148с.
77409
  Bechyne J. O variabilite plateumaris consimilis schrank. (Col. donaciidae) = De variatione plateumaris consimilis schrank 9col. donaciidae) / J. Bechyne. – Praha : [S. n.], 1942. – P. 247-237. – Sborn. entom. odd. Zem. Musea v Praze, 1942, 20
77410
  Noha Jan O vecne touze / Noha Jan. – Praha, 1962. – 130с.
77411
   O vedeckem poznani soudobych jazyku. – Praha, 1958. – 303с.
77412
  Bucevschi D. O viata de om in slujba neamului : schita isotorica despre tipografia Mitropolitul Silvestru / D. Bucevschi. – Cernauti : [S. n.], 1937. – 76 p. : Portr.
77413
  Papadima Ovidiu O viziune romaneasca a lumii / Papadima Ovidiu. – Ed. a 2-a, reviz. – Bucuresti, 1995. – 190с.
77414
  Triska Miloslav O vojne a mieri v dejinach filozofie / Triska Miloslav. – Bratislava, 1987. – 298с.
77415
  Duchacek Otto O vzajemnem vplivu tvaru a vyznamu slov / Duchacek Otto. – Praha, 1953. – 192с.
77416
   O vzajomnych vztahoch Cechov a Slovakov. – Bratislava, 1956. – 450с.
77417
  Vesely J. O vzniku a zalozeni KSC / J. Vesely. – Praha : Nakladatelstvi Rovnost, 1952. – 172, [26] s. : Ill. – (Za svobodu Lidu ; Sv. 8)
77418
  Swirski Zbigniew O wedrowkach ptakow / Swirski Zbigniew. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 133S. – (Biblioteczka Przyrodnicza)
77419
  Dzieduszycki W. O wiedzy ludzkiej / Wojciech Dzieduszycki. – Lwow : Nakladem ksiegarni Gubrynowicza i Schmidta, 1893. – [4], 216 s.
77420
  Gawriljewa Walentyna O wielkiej podrozy rudego Sierogi, madrege starca Ibrahima i przebieglego mysliwego Semena Wielkiej Glowy / Gawriljewa Walentyna; Przelozyla z ros. T.Olczak. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1980. – 147s. – ISBN 83-06-00515-5
77421
  Gawor Leszek O wielosci cywilizacji : Filozofia spoleczna Feliksa Konecznego / Gawor Leszek. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2002. – 196s. – ISBN 83-227-1877-2
77422
  Kopczynska Zdzislawa O wierszu romantycznym / Kopczynska Zdzislawa, L. Pszczolowska. – Warszawa, 1963. – 258с.
77423
   O wloscianach. – W Warszawie : w Druk. Upzywileiow. J.K. Mci P. Zawadskiego, 1791. – 36 s. – Вихідні дані в кінці тексту


  Jak sie Demokracja Szlachecka bydlu polskiemu nie podoba to winno scierwo polskie spakowac sie wedlug prawa o Wloscianach Konstytucji 3 Maja i spieprzac do swoich pieprzonych krajow zabierajac ze soba te ichze cudzoziemska "postepowa" = "cudzoziemska" ...
77424
  Turlejska Maria O wojnie i podziemiu. Dyskusje i polemiki / Turlejska Maria. – Warszawa, 1959. – 284с.
77425
  Gluzinski W.A. O wplywie braku gruczolu tarczykowego w organizmie zwierzecym na wymiane materyi. / W.A. Gluzinski, I. Lemberger. – Krakow, 1897. – 22с.
77426
  Gluzinski W.A. O wplywie podwiazania tetnic wiencowych. / W.A. Gluzinski. – Krakow, 1895. – 19с.
77427
   O wychowaniu mlodziezy plci zenskiej przez Fenelona Arcybiskupa Kamerackiego : dzielo po wielu wydaniach, na nowo roku 1818 w Paryzu przedrukowane, a przez Modesta Watta Kosickiego filozofii doktora na jezyk polski przelozone, z portretem autora ; w Warszawie i Suwalkach nakladem i drukiem Fr. Swierczewskiego, 1823 / [red. nauk. Kalina Bartnicka ; wstep i oprac. Katarzyna Buczek]. – Reprint. – Pultusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2009. – 273 s. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-7549-069-5
77428
   O wzajemnych powiazaniach literackich polsko-rosyjskich. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1969. – 304с.
77429
  Dunin-Wasowicz Maria O zabawce w reku dziecka / Dunin-Wasowicz Maria. – Warszawa, 1975. – 72с.
77430
   O zaciesnieniu wiezi szkoly z zyciem i o dalszym rozwoju systemu szkolnictwa w ZSRR, 1958. – 52с.
77431
  Gomulka Wladyslaw O zadaniach szkolnictwa. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1958. – 40с.
77432
  Sarapata Adam O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy / Sarapata Adam. – Warszawa, 1977. – 197с.
77433
  Malewski Andrzej O zastosowaniach teorii zachowania / Malewski Andrzej. – Warszawa, 1964. – 188с.
77434
  Bunsch K. O Zawjszy Czarmym. / K. Bunsch. – Warszawa, 1959. – 164с.
77435
  Gutt Romuald Wieslaw O zdrowych i chorych / Gutt Romuald Wieslaw. – Krakow, 1977. – 153с.
77436
  Tudor Stepan O zi a parintelui Soica / Tudor Stepan, 1951. – 220с.
77437
  Dunarowski Wladyslaw O zlej dziewczynie / Dunarowski Wladyslaw. – Lodz, 1962. – 172с.
77438
  Olbracht Ivan O zlych samotarich / Olbracht Ivan. – Praha, 1960. – 183с.
77439
  Gruszczynski O znaczeniu Myszeidy Ignacego Krasickiego / napisal dr. Gruszczynski // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 28 s.
77440
  Kosmodemjanska Lubov O Zoji a Surovi / Kosmodemjanska Lubov. – Bratislava, 1952. – 264с.
77441
  Hamsik Dusan O zurivem reporteru E.E. Kischovi. / Hamsik Dusan, Kusak Alexej. – Praha, 1962. – 141с.
77442
  Kazda J. O zvlastnich pripadech resonance = Sur quelques cas particuliers de la resonance / J. Kazda. – Brno : L""Universite Masaryk, 1946. – 14 s.
77443
  Taxiaoy Antonioy Aimiлioy O Паіlioe bеліtekoфеki (1722-1794) / Taxiaoy Antonioy Aimiлioy. – [Thessaloniki], 1964. – 150 с.
77444
   O"Neill. A collection of critical essays. – Englewood Cliffs, 1964. – 182с.
77445
  Родионова Т.В. O, O, S-трициклилдитиофосфаты как экстрагенты для молибдена (V, VI) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Родионова Т.В. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1969. – 11 с.
77446
  Loest Erich Oakins macht Karriere / Loest Erich. – Berlin, 1975. – 206с.
77447
   Oameni care au luat-o timpului inainte. – Bucuresti, 1952. – 164с.
77448
  Chirita Const. Oameni din orasul nostru / Const. Chirita, 1951. – 100с.
77449
  Cordescu Florida Oameni si locuri din URSS. / Cordescu Florida. – Bucuresti, 1953. – 52с.
77450
  Mircea Dumitru Oameni si paminturi / Mircea Dumitru. – Bucuresti, 1960. – 244с.
77451
  Mironescu I.I. Oameni su vremuri. Antologie de Sanda Radian / I.I. Mironescu. – Bucuresti, 1959. – 228с.
77452
  Atxaga B. Obabakoak / B. Atxaga. – Barcelona, 1995
77453
  Saunders Robert Obama and the Kremlin - How the New U.S. President"s Russia Policy Will Impact the "Near Abroad" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 21-23
77454
  Otcenasek Jan Obcan Brych / Otcenasek Jan. – Praha, 1968. – 484с.
77455
  Vancura V. Obcan don quijote a jine prozy / V. Vancura. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1961. – 161 s.
77456
   Obcanske pravo hmotne. – Praha
2. – 1987. – 382с.
77457
   Obcansky zakonik. – Praha
1. – 1987. – 746с.
77458
   Obcansky zakonik. – Praha
Sv.2, Dil.2. – 1987. – 821с.
77459
   Obchod. – Bratislava, 1954. – 96с.
77460
  Jaworska J. Obchody Lelewelowskie 1861-1961 : katalog wystawy zorganizowanej w Bibliotece Uniwersyteckie w Lodzi w dniach od 24 maja do 24 czerwca 1961 r. / J. Jaworska; Wyd-wa Bibliograficzne biblioteki uniwersyteckiej w Lodzi. – Lodz : PWN, 1962. – 40 s., 4 l.ill. : il.
77461
  Nowak Tadeusz Obcoplemienna ballada / Nowak Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 315с.
77462
  Bilonozko E. Obcosc jezyka ojczystego (lingwistyczna identyfikacja Polakow na Ukrainie) // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – P. 100-105


  Чужинність рідної мови (мовна ідентичність поляків в Україні).
77463
  Camus Albert Obcy / Camus Albert; Przel.M.Zenowicz. – Wyd.2. – Warszawa : PIW, 1967. – 140s.
77464
  Gorecki Gustaw Obcy na Wyspie / Gorecki Gustaw. – Warszawa, 1979. – 216с.
77465
  Waltari Mika Obcy przyszedl na farme / Waltari Mika. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 119 s.
77466
  Camus Al. Obcy. Dzuma / Al. Camus. – Krakow, 1972. – 439с.
77467
   Obdobja. – Liubljana. – ISBN 86-7207-053-4
N 14 : Individualni in generacijski ustvarjalni ritmi v slovenskem jeziku, knjizevnosti in kulturi. – 1994
77468
   Obdobja. – Liubljana. – ISBN 961-6200-04-6
N 15 : Kopitarjev zbornik; Mednarodni simpozij v Ljubljani, 29.junij do 1.julij 1994, Jernej Kopitar in njegova doba: simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti. – 1996
77469
   Obdobja. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik
18 : Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture: Mednarodni simpozij Obdobja - Metode in zvrsti, Ljubljana, 9.-11. december 1999. – 2002
77470
   Obdobja. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik
19 : Romanticna pesnitev: Ob 200. obletnici rojstva Franceta Preserna: Mednarodni simpozij Obdobja - Metode in zvrsti, Ljubljana, 4.-6. december 2000. – 2002
77471
   Obdobja. – Ljubljana : Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik
22 : Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: Clenitev jezikovne resnicnosti: Mednarodni simpozij Obdobja - Metode in zvrsti, Ljubljana, 27.-28. november 2003. – 2004
77472
   Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku, knjizevnosti in kulturi (tipoloska problematika ob jugoslovanskem in sirsem evropskem kontekstu). – Ljubljana, 1979. – 449с.
77473
   Obdobje realizma v slovenskem jeziku, knjizevnosti in kulturi: tipolska problematika ob jugoslovanskem in sirsem evropskem kontekstu. – Ljubljana, 1982. – 538с.
77474
  Kostir J. Obecha biochemie / J. Kostir. – Praha : Technicke Literatury, 1960. – 375s.
77475
   Obecna cast k seznamum prednasek. – Praha, 1968. – 10с.
77476
  Lukes Z. Obecne a specialni zmocneni ve sprave na useku ochrany verejneho poradku / Z. Lukes. – Praha, 1968. – 127с.
77477
  Babinicz Waldemar Obecny. / Babinicz Waldemar. – Warszawa, 1965. – 384с.
77478
  Milgram Stanley Obedience to authority: an experimental view / Milgram Stanley. – New York a.o., 1974. – 244с.
77479
  Nachbar Herbert Oben fahrt der Grosse Wagen. / Nachbar Herbert. – Rostock, 1963. – 162с.
77480
  Gregg S.J. Oberflachenchemie fester Stoffe / S.J. Gregg. – Berl., 1958. – 272с.
77481
   Oberlausitz in Hugel- und Gefildeland. – Bautzen, 1992. – 95с.
77482
  Pospisil Leopold Obernberg: a quantitative analysis of a Tirolean peasant economy / Pospisil Leopold. – New Haven, 1995. – 423с.
77483
  Schumann Wolfgang Oberschlesien. 1918/19. Vom gemeinsamen Kampf deutscher und polnischer Arbeiter / Schumann Wolfgang. – Berl., 1961. – 314с.
77484
   Obeti okupace. Ceskoslovensko 21.8 - 31.12.1968 / Milan Barta, Lukas Cvrcek, Patrik Kosicky, Vitezslav Sommer. – Praha : Ustav pro studium totalitnich resimu, 2008. – 192 s. : fot., il. – ISBN 978-80-87211-01-4
77485
  Pavel I. Obezitatea: Boala cu extindere in masa / I. Pavel, D. Sdrobici. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1970. – 189s.
77486
  Klossowska Jadwiga Obiady u Kowalskich. / Klossowska Jadwiga. – Warszawa, 1983. – 231с.
77487
  Suto Andras Obiecala mi matka lekki sen / Suto Andras; Z wegierskiego przelozyla H.Kuszniarska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1985. – 268s. – ISBN 83-05-11366-3
77488
  Gary Romain Obietnica poranka. / Gary Romain. – Warszawa, 1966. – 484с.
77489
  Demetrius Lucia Obietnice i inne opowiadania / Lucia Demetrius; Przel. z rum.J.Wrzoskowa. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 356s.
77490
  Lips Iulius Obirsia lucrurilor. O istorie a culturii omenirii / Lips Iulius. – Bucuresti, 1960. – 644с.
77491
  О"Дрисколл Obiter Poetica: из записной книжки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 124-125. – ISSN 1130-6545
77492
  Dimitrowa Blaga Objazd / Dimitrowa Blaga; Przelozyla H.Karpinska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1971. – 220s. – (Proza wspolczesna)
77493
   Object recognition in man, monkey and machine. – Cambridge : The MIT press, 1999. – 4,217 p. : ill. – (A Bradford book ; Cognition special issues). – ISBN 0-262-70070-0
77494
   Object Windows для C++ : в 2 т. – Киев : Диалектика. – ISBN 5854770018
Т. 1. – 1993. – 208 с.
77495
   Object Windows для C++ : в 2 т. – Киев : Диалектика. – ISBN 5854770018
Т. 2. – 1993. – 224 с.
77496
  Capel A. Objective proficiency : self-study student"s book / Annette Capel, Wendy Sharp. – 8th print. – Cambridge [et al.] : Cambridge univ. press, 2009. – 288, [1] p.,incl. cov. : ill. – First publ. 2002. – ISBN 978-0-521-00031-4
77497
  Lebed I. Objectives of the international financial Institutions in reforminging of the global financial system regulation // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 1. – P. 124-139


  Relevance of the material contained in the article is conditioned by solving of the problems associated with recovery from the global financial crisis. The Group of Twenty"s development of recommendations for international financial institutions on the ...
77498
  Hlavacek Jiri Objektivizace informaci v planovacim dialogu: (Moznosti a meze) / Hlavacek Jiri. – Praha, 1989. – 179с.
77499
  Jimenez Lozano Objetos perdidos / Jimenez Lozano. – Valladolid : AMBITO, 1993
77500
  Krejci Karel Objeveni Sahary. / Krejci Karel. – Praha, 1960. – 94с.
77501
  Korecky Miroslav Objevy pod pyramidami: Zrod architektoniky ve starovekem Egypte III. - V. dynastie / Korecky Miroslav. – Praha, 1983. – 372с.
77502
  Poznanski K.Z. Obled reform wyprzedaz Polski / K.Z. Poznanski. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 2001. – 152s. – ISBN 83-88221-71-x
77503
   Oblicza dziecinstwa. – Lublin : Towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 2001. – 590s. – (Prace Wydzialu nauk spolecznych / Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego ; 69). – ISBN 83-7306-045-6
77504
  Nowacki P. Obliczanie nieliniowych obwodow elektrycznych i magnetycznych / P. Nowacki; PAN, Komitet Electrotechniki. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 68 s.
77505
  Ebert J. Obliczanie wzmacniaczy i genoratorow mocy wielkiej czestotliwosci / J. Ebert, A. Fiok. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1971. – 282 s.
77506
  Obruczew W.A. Oblicze ziemi / W.A. Obruczew. – Warszawa, 1963. – 536с.
77507
  Demichowicz-Pigoniowa Jadwiga Obliczenia fizykochemiczne. / Demichowicz-Pigoniowa Jadwiga. – Warszawa, 1980. – 568с.
77508
  Trzebiatowski M. Obligatory trade mark use and case-law : community and Polish case-law studies / Marcin Trzebiatowski ; [John Paul II Catholic univ. of Lublin, Fac. of law, canon law and administration]. – Luiblin : KUL, 2010. – 157 p. : ill. – Bibliogr.: p. 11-22. – (Publications of the Faculty of law, canon law and administration of the John Paul II Catholic univ. of Lublin / [ed. board : P. Stanisz (chair) et al.] ; vol. 2). – ISBN 978-83-7702-120-0
77509
  Wasilewska W. Obliscze dnia / W. Wasilewska. – Moskwa-Leningrad, 1935. – 240 c.
77510
  Sisakov V.A. (Schischakow A W. Obloha a javy na oblohe / V.A. (Schischakow A W. Sisakov. – Martin : Osveta, 1954. – 115 с.
77511
  Lem Stanislaw Oblok Magellana / Lem Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 328с.
77512
  Goncharov Ivan Oblomov / Goncharov Ivan; Transl. from the Russian by N.Duddington, with an introd. by R.Freeborn. – London : Campbell Publishers, 1992. – 586p. – (Everyman"s Library ; 124 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-124-0
77513
  Goncharov Ivan Oblomov. / Goncharov Ivan. – Harmondsworth, 1954. – 485с.
77514
  Goncearov I.A. Oblomov. / I.A. Goncearov. – Edit. a 3-a. – Bucuresti, 1962. – 600с.
77515
  Goncharov Ivan Oblomov. / Goncharov Ivan. – Toronto, 1963. – 558с.
77516
  Gontcharov Ivan Oblomov. / Gontcharov Ivan. – Moscou
1. – 1972. – 359с.
77517
  Gontcharov Ivan Oblomov. / Gontcharov Ivan. – Moscou
2. – 1972. – 255с.
77518
  Gonczarow I.N. Oblomow / I.N. Gonczarow. – Warszawa, 1922. – 422 c.
77519
  Bate Philip Oboj od A do Z / Bate Philip. – Krakow, 1974. – 302с.
77520
  Moravia A. Obojetni / Alberto Moravia; Przel. Z.Ernstowa. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 440 s.
77521
  Ostrowski Jerzy Obok zycia / Ostrowski Jerzy, 1958. – 184с.
77522
  Sehn Jan Oboz koncentracyjny Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) / Sehn Jan. – Warszawa, 1956. – 136с.
77523
  Michalski J. Oboz przy Sandstrasse / J. Michalski. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 432 с.
77524
  Gladysz Antoni Oboz smierci. / Gladysz Antoni. – Lodz, 1962. – 298с.
77525
  Brzoza C. Oboz szkoleniowy Polskich Kompanii Wartowniczych w Mannheim-Kafertal (1945-1947) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 1. – S. 159-183. – ISBN 978-83-233-4163-5. – ISSN 0083-4351


  The Polish Guard Company Training Camp in Mannheim-Kafertal (1945-1947).
77526
   Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. – Warszawa, 1979. – 682с.
77527
  Chacel R. Obra completa / R. Chacel. – Valladolid
V. 1. – 1989
77528
  Chacel R. Obra completa / R. Chacel. – Valladolid
V. 2. – 1989
77529
  Chacel R. Obra completa / R. Chacel. – Valladolid
V. 3. – 1993
77530
  Chacel R. Obra completa / R. Chacel. – Valladolid
V. 4. – 1993
77531
  Otero Silva Miguel Obra escogida / Otero Silva Miguel. – Moscu : Progreso, 1982. – 424 с.
77532
  Pedroso Regino Obra poetica / Pedroso Regino. – La Habana, 1975. – 353с.
77533
  Guillen Nicolas Obra poetica 1922-1958 / Guillen Nicolas. – La Habana
1. – 1980. – 458с.
77534
  Guillen Nicolas Obra poetica 1958-1977 / Guillen Nicolas. – La Habana
2. – 1981. – 541с.
77535
  Guillen N. Obra poetica. 1920-1972 / N. Guillen. – La Habana
1. – 1974. – 570с.
77536
  Guillen N. Obra poetica. 1958-1972 / N. Guillen. – La Habana
2. – 1974. – 572с.
77537
  Guillen J. Obra poetica. Antologia / J. Guillen. – Madrid : Alianza Editorial, 1994
77538
  Borkowski Zenon Obraczka edyty / Borkowski Zenon. – Warszawa, 1971. – 240с.
77539
  Sajner Donat Obrana kridel / Sajner Donat. – Praha, 1982. – 69с.
77540
  Pthart Petr Obrana politiky / Pthart Petr. – Praha, 1990. – 279с.
77541
  Mestre Jose Manuel Obras / Mestre Jose Manuel. – La Habana, 1965. – 434с.
77542
  Aranguren L J.L. Obras / L J.L. Aranguren. – Madrid : Editorial Plenitvd, 1965
77543
  Lain Entralgo Obras / Lain Entralgo. – Madrid : Plenitvd, 1965
77544
   Obras / Quevedo, Villegas y, , Francisco, de. – La Habana, 1974. – 37с.
77545
  Lope Obras / Lope, de Vega Caprio Felix. – La Habana, 1974. – 37с.
77546
  Guevara Ernesto Che Obras 1957-1967 / Guevara Ernesto Che. – La Habana
1. – 1970. – 631с.
77547
  Guevara Ernesto Che Obras 1957-1967 / Guevara Ernesto Che. – La Habana
2. – 1970. – 700с.
77548
  Marti Jose Obras completas / Marti Jose. – La Habana
19. – 1975. – 461с.
77549
  Marti Jose Obras completas / Marti Jose. – La Habana
20. – 1975. – 537с.
77550
  Marti Jose Obras completas / Marti Jose. – La Habana
21. – 1975. – 475с.
77551
  Marti Jose Obras completas / Marti Jose. – La Habana
22. – 1975. – 393с.
77552
  Lenin V.I. Obras completas / V.I. Lenin. – M.
5. – 1981. – 531с.
77553
  Santareno Bernardo Obras completas / Santareno Bernardo. – Lisboa
Vol. 1. – 1984. – 370с.
77554
  Santareno Bernardo Obras completas / Santareno Bernardo. – Lisboa
Vol. 2. – 1985. – 430с.
77555
  Santareno Bernardo Obras completas / Santareno Bernardo. – Lisboa
Vol. 3. – 1986. – 434с.
77556
  Romay Chacon Obras Completas / Romay Chacon. – Habana : Academia de ciencias de Cuba
T. 1. – 1965. – 392p.
77557
  Romay Chacon Obras Completas / Romay Chacon. – Habana : Academia de ciencias de Cuba
T. 2. – 1966. – 286p.
77558
  Finlay C.J. Obras Completas / C.J. Finlay. – Habana
T.4. – 1970. – 501p.
77559
  Finlay C.J. Obras Completas / C.J. Finlay. – Habana
T.5. – 1971. – 659p.
77560
  Marti Jose Obras completas. / Marti Jose. – La Habana, 1976. – 508с.
77561
  Lenin V.I. Obras completas. / V.I. Lenin. – M.
4. – 1981. – 553с.
77562
  Lenin V.I. Obras completas. / V.I. Lenin. – M.
6. – 1981. – 598с.
77563
  Lenin V.I. Obras Completas. / V.I. Lenin. – Moscu
55. – 1988. – 630с.
77564
  Marti Jose Obras completas. 11. En los Estados Unidos / Marti Jose. – La Habana
11. – 1963. – 494с.
77565
  Marti Jose Obras completas. 12. En los Estados Unidos / Marti Jose. – La Habana
12. – 1964. – 516с.
77566
  Marti Jose Obras completas. 14. Europa / Marti Jose. – La Habana
14. – 1964. – 522с.
77567
  Marti Jose Obras completas. 16. Poesia. / Marti Jose. – La Habana
16. – 1964. – 374с.
77568
  Marti Jose Obras completas. 18. Teatro. Novela La Edad de Oro / Marti Jose. – La Habana
18. – 1964. – 508с.
77569
  Marti Jose Obras completas. 20. Epistolario. / Marti Jose. – La Habana
20. – 1965. – 538с.
77570
  Marti Jose Obras completas. 24. Traducciones / Marti Jose. – La Habana
24. – 1965. – 504с.
77571
  Marti Jose Obras completas. 27. Guia / Marti Jose. – La Habana
27. – 1965. – 220с.
77572
  Marti Jose Obras completas. 4. Cuba / Marti Jose. – La Habana
4. – 1963. – 492с.
77573
  Marti Jose Obras completas. 7. Nuestra America / Marti Jose. – La Habana
7. – 1963. – 436с.
77574
  Marti Jose Obras completas. 8. Nuestra America / Marti Jose. – La Habana
8. – 1963. – 462с.
77575
  Marti Jose Obras completas. 9. En los Estados Unidos / Marti Jose. – La Habana
9. – 1963. – 500с.
77576
  Ernst Adolfo Obras completas. Botanica-2. / Ernst Adolfo. – Caracas
2. – 1982. – 695с.
77577
  Ernst Adolfo Obras completas. La exposicion nacional de Venezuela en 1883. / Ernst Adolfo. – Caracas
3. – 1983. – 704с.
77578
  Ernst Adolfo Obras completas. La exposicion nacional de Venezuela en 1883. 2. Documentos. / Ernst Adolfo. – Caracas
4. – 1983. – 485с.
77579
  Shevchenko T. Obras escogidas = Вибрані твори : poesia y prosa / Taras Shevchenko ; сon reproducciones de cuadros de T. Shevchenko. – Moscu : Progreso, 1964. – 494, [2] с., [10] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. укр.
77580
  Shevchenko Taras Obras escogidas / Shevchenko Taras. – M., 1966. – 496с.
77581
  Panova Vera Obras escogidas / Panova Vera. – M., 1967. – 488с.
77582
  Lenin V.I. Obras escogidas / V.I. Lenin. – Moscu, 1974. – 831с.
77583
  Gaidar A. Obras escogidas / A. Gaidar. – Moscu : Progreso, 1974. – 302с.
77584
  Tolstoi Alexei Obras escogidas : en 6 t. / Tolstoi Alexei. – Moscu
T. 4, lib. 1. – 1982. – 491 p.
77585
  Lenin V.I. Obras escogidas en 12 tomos. Tomo 4. 1908 y 1915. / V.I. Lenin. – M.
4. – 1976. – 441с.
77586
  Lenin V.I. Obras escogidas en 12 tomos. Tomo 5. 1913-1916. / V.I. Lenin. – M.
5. – 1976. – 573с.
77587
  Lenin V.I. Obras escogidas en 3 tomos / V.I. Lenin. – M.
1. – 1979. – 680 с.
77588
  Tolstoi A. Obras escogidas en seis tomos / A. Tolstoi. – M.
T. 1. – 1982. – 403с.
77589
  Tolstoi Alexei Obras escogidas en seis tomos / Tolstoi Alexei. – M.
T. 2. – 1982. – 439с.
77590
  Tolstoi Alexei Obras escogidas en seis tomos / Tolstoi Alexei. – M.
T. 3. Libro 3. – 1982. – 545с.
77591
  Tolstoi Alexei Obras escogidas en seis tomos / Tolstoi Alexei. – M.
T. 6. – 1982. – 476с.
77592
  Alarcon Pedro Antonio de Obras escogidas. / Alarcon Pedro Antonio de. – М., 1953. – 144с.
77593
  Arconada C.M. Obras escogidas. / C.M. Arconada. – Moscow, 1970. – 336с.
77594
  Arconada C.M. Obras escogidas. / C.M. Arconada. – Moscow, 1970. – 423с.
77595
  Marx C. Obras escoigdas / C. Marx, F. Engels. – Moscu
V. 3. – 1974. – 613с.
77596
  Marx C. Obras escoigdas en 2 tomos / C. Marx, F. Engels. – M.
2. – 1966. – 540с.
77597
  Marx C. Obras escoqidas en 3 tomos / C. Marx, F. Engels. – M.
1. – 1976. – 616с.
77598
  Fuertes G. Obras incompletas / G. Fuertes. – Madrid : Catedra, 1994. – 364с. – ISBN 84-376-0056-1
77599
   Obras integracionistas de los paises miembros del CAME. – Moscu, 1986. – 27с.
77600
   Obras maestras de la pintura rusa en los museos de la Union Sovietica. – Leningrad, 1989. – 295с.
77601
  Laudova Vera Obras mesta v soucasnem malirstvi / Laudova Vera. – Praha, 1978. – 71с.
77602
   Obras teatrales de eocritores sovieticos. – M., 1966. – 398с.
77603
  Chejov Anton Obras. (Relatos y teatro) / Chejov Anton. – M., 1980. – 551с.
77604
   Obraz Boga Ojca w kulturze. – Lublin : Wyd-wo Katol. uniw. Lubelskiego, 2000. – 436s. – ISBN 83-228-0809-9
77605
  Przenioslo Malgorzata Obraz granicy funkcji : Uksztaltowany w czasie studiow matematycznych / Przenioslo Malgorzata. – Kielce : Wyd-wo Akademii Swietokrzyskiej, 2002. – 235s. – ISBN 83-7133-153-3
77606
  Lukaszewicz Jozef Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach. – Poznan : Czcionkami C.A. Pompejusza
T. 1. – 1838. – 434 s.
77607
  Niedzwiedz A. Obraz i postac : Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Czestochowskiej / Anna Niedzwiedz. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2005. – 311s. : il. – (Anthropos / Red. C.Robotycki). – ISBN 83-233-1938-3
77608
  Siekierka M. Obraz oraz problematyka ukrainska na lamach tygodnika "Do Rzeczy" w kontekscie publicznej debaty o stanie bezpieczehstwa Polski // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – S. 85-105. – ISBN 978-966-8406-98-0
77609
  Maliszewski Kazimierz Obraz swiata i rzeczypospolitej w polskich gazetach rekopismiennych z okresu poznego baroku / Maliszewski Kazimierz, 1990. – 266с.
77610
  Bialous M. Obraz Wielkiej Brytanii w publicystyce „Wiadomosci Polskich" i „Polski Walczacej" 1940-1945 // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 4 (47). – S. 117-136. – ISSN 1641-0920


  Образ Великобританії у польській публіцистиці воєнних років.
77611
  Eustachiewicz Leslaw Obraz wspolczesnych pradow literackich. / Eustachiewicz Leslaw. – Warszawa, 1976. – 268с.
77612
  Rudnicki Adolf Obraz z kotem i psem / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1962. – 230с.
77613
  Ganguliova Milada Obrazky z Bengalska. / Ganguliova Milada. – Praha, 1963. – 200с.
77614
   Obrazovy archiv. – Martin
1. – 1989. – 206с.
77615
  Gorecki Wilhelm Obrobka plastyczna metali : Podstawowe slownictwo techniczne: Ilustrowany slownik polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski / Gorecki Wilhelm. – Gliwice : Wyd-wo Politechniki Slaskiej, 2000. – 139s. : Il. – ISBN 83-88000-73-
77616
  Pietras Zdzislaw Obrona Niemczy 1017 / Pietras Zdzislaw. – Warszawa, 1967. – 158с.
77617
  Kosztyla Zygmunt Obrona odcinka "Wizna" 1939 / Kosztyla Zygmunt. – Warszawa, 1976. – 125с.
77618
  Porwit Marian Obrona Warszawy wrzesien 1939. Wspomnienia i fakty / Porwit Marian. – Warszawa, 1959. – 284с.
77619
  Kadzik D. Obrona ziem ruskich przed najazdami tatarskimi w latach 1575-1578 // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – S. 269-276. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
77620
  Kozminski Karol Obronca Woli. Opowiesc o generale Sowinskim / Kozminski Karol. – Warszawa, 1957. – 384с.
77621
   Obroncy jezyka polskiego. Wiek XV-XVIII. – Wroclaw, 1953. – 394с.
77622
  Keats John Obrys krasy / Keats John; Prel.H.Zantovska. – Praga : Mlada Fronta, 1977. – 118s. – (Ser.:"Kvety poezie"Suazek 126)
77623
  Pavlova Nina Observa e compreenderas: Contos e Fabulas / Pavlova Nina. – Moscovo, 1987. – 96с.
77624
  Martinez G.R. Observaciones sobre la exposicion accidental de una familia a una fuente de cobalto 60 : Comision Nacional de Energia Nuclear / G.R. Martinez, H.G. Cassab, G.G. Ganem. – Mexico
Num.238 (B-27). – 1966. – 60p.
77625
  Sharma A. Observation and analysis of ULF data associated with M=4.5 Koyna-Warna (India) tarthquake / A. Sharma, A. Patil // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 144. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
77626
  Churyumov K.I. Observation and investigation of the near nucleus shells of comet Hale-Bopp (C/1995 О1) / K.I. Churyumov, A.M. Evtushevsky, F.I. Kravtsov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – P. 68-73. – (Астрономія ; вип. 37)


  Представлено результати вивчення оболонок (дуг), розташованих навколо ядра комети Дейла-Боппа. На телескопі-рефлекторі АЗТ-8 (F=28 м, D=0.7 м) з підсилювачем яскравості "Філін-3" одержано близько 270 зображень оболонок. Спостереження здійснювалися на ...
77627
  Bourgey L. Observation et experience chez les medecins de la Collection Hippocratique : these principale pour le Doctorat es lettres... / Louis Bourgey ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 1953. – 304 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
77628
   Observation of proximity effect in YBCO/Au bilayer films by microwave surface resistance measurements / G.A. Melkov, V.M. Pan, V.F. Tarasov, Lorenz, A.Yu. Ivanjuta // XXII International Conference on Low Temperature Phisics. Digest
77629
   Observation of proximity effect in YBCO/Au bilayer films by microwave surface resistance measurements / G.A. Melkov, V.M. Pan, V.F. Tarasov, A.G. Popov, V.V. Vysotskiy, M. Lorenz, A.N. Ivanyuta // Physica B 915, 2000
77630
  Bobrovnikoff N.T. Observation of the Brightness of comets : Miscellaneous scientific papers; Reprint N. 28 / N.T. Bobrovnikoff. – s.l. : The Perkins observatory, 1941. – 15c. – Окремий відбиток з: Popular astronomy; V.49;N.9; 1941. – (The Perkins observatory ; Ohio Wesleyan university and Ohio state university)
77631
  Iakubovskyi D.A. Observation of the new emission line at ~3.5 keV in X-ray spectra of galaxies and galaxy clusters // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 3-15. – ISSN 2227-1481


  The detection of an unidentified emission line in the X-ray spectra of cosmic objects would be a smoking gun" signature for the particle physics beyond the Standard Model. More than a decade of its extensive searches results in several narrow faint ...
77632
  Conwell Russell Observation: every man his own university. / Conwell Russell. – New York, 1917. – 167с.
77633
  Burja Abel Observations d"un voyageur sur la Russie, la Finlande, la Livonie, la Curlande et la Prusse / Par Abel Burja. – Nouvelle ed., rev. & corrigee. – A Maestricht : Chez J.-E. Dufour & Ph. Roux, 1787. – VIII, 184 p. – Voyageur sur la Russie


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
77634
  Grasse P.P. Observations et remarques sur les migrations d"odonates / P.P. Grasse; Societe entomologique de France. – Paris : Au siege de la societe, 1932. – P. 657-668. – (Livre du centenaire)
77635
  Polenoff B. Observations geologiques les bords du Youg : Resume
77636
   Observations meteorologiques faites a l"Institut des arpenteurs (dit Сonstantin) de Moscou pendant les mois de Janvier, Fevrier, Mars, Avril, Mai et Juin 1865 : et communiquees par J. Weinberg / et communiquees par J. Weinberg // Dare de seama asupra cercrtarilor geologice din vara 1897 / Munteanu-Murgoci. – Bucuresti, 1898. – 4 : Ridicari geologice in N. Dobrogei. – 8 p. : tab.
77637
  Vasylenko A.A. Observations of AGNs in Sy 1,9 Mrk 1498 and Sy2 NGC3281 galaxies with XMM-Newton and INTEGRAL / A.A. Vasylenko, E.V. Fedorova, V.I. Zhdanov // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 33
77638
  Vasylenko A.A. Observations of Sy2 galaxy NGC 3281 by XMM-Newton and INTEGRAL satellites / A.A. Vasylenko, E. Fedorova, V.I. Zhdanov // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko University of Kyiv; Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kiev, 2013. – Vol. 3, iss. 2. – P. 120-126. – ISSN 2227-1481


  We present the results of the analysis of X-ray properties of the Seyfert 2 galaxy NGC 3281, based on the observational data obtained by XMM-Neweton and INTEGRAL within the energy ranges 0.2-12 keV and 20-150 keV, respectively.
77639
  Errington P.L. Observations on a Fungus Skin Disease of Iowa Muskrats / P.I. Errington. – Ames ; Iowa : Iowa State College, 1942. – P. 195-201. – Reprinted from American Journal of Veterinary Research, Vol. 3, No. 7, April, 1942
77640
  Bodenheimer F.S. Observations on citrus insects and their control in many parts of the world / F.S. Bodenheimer. – Jaffa : Shoham""s. – 105p.
77641
  McEwen Observations on temperatture, hydrogen-ion concentration, and periods of sagnation and overturning in lakes and reservoirs of San Diego country, California / G.F. McEwen. – Berkeley ; Los Angeles : Un. California press, 1941. – 40 p.
77642
  Watson Robert Briggs Observations on the transmissibility of strains of plasmodium vivax from pacific war areas by anopheles quadrimaculatus / Watson Robert Briggs. – p.315-320. – Окремий відбиток з: The American journal of tropical medicine, V. 25, No. 4, 1945
77643
  Eriksson G.L. Observations seismographique faites a l""observatoire meteorologique d""Upsala pendant juillet 1938- juin 1939 / G.L. Eriksson. – Upsala : Lund, 1939. – 29 p.
77644
  Bath Markus Observations seismographiques de l"Observatoire geophysique de Kiruna de Janvier a decembre 1952. Coordonnee de la station seismographique: Lat. 67o 50`.4 N. Long 20o 25.0 E de Greenwich / Bath Markus. – Lund, 1953. – 174с.
77645
  Bath M. Observations seismographiques faites a l""observatoire meteorologique d""Uppsala de juillet 1939 a juin 1940 / M. Bath; L"" Observatoire meteorologique de l""universite d"Uppsala. – Greenwich : Ohlssons, 1941. – 34 p.
77646
  Bath M. Observations seismographiques faites a l""observatoire meteorologique d""Uppsala de juillet 1940 a juin 1941 / M. Bath; L"" Observatoire meteorologique de l""universite d"Uppsala. – Greenwich : Ohlssons, 1942. – 32 p.
77647
  Bath M. Observations seismographiques faites a l""observatoire meteorologique d""Uppsala de juillet 1941 a juin 1942 / M. Bath; L"" Observatoire meteorologique de l""universite d"Uppsala. – Greenwich : Ohlssons, 1943. – 34 p.
77648
  Bath M. Observations seismographiques faites a l""observatoire meteorologique d""Uppsala de juillet 1942 a juin 1943 / M. Bath; L"" Observatoire meteorologique de l""universite d"Uppsala. – Greenwich : Ohlssons, 1944. – 35 p.
77649
  Munier-Chalmas Observations sur l"appareil apicial de quelques Echinides cretaces et tertiaires / Par M. Munier-Chalmas // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – 4 p.
77650
   Observations sur le Traite de paix conclu a Paris le 10 Fevrier 1763, entre la France, l"Espagne & l"Angleterre : relativment aux interets de ces puissances, dans la guerre presente. – A Amsterdam : [s.n.], 1780. – [2], 270 p. – На корінці: Observations sur la Paix de 1763


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
77651
  Boursin Ch. Observations sur Zygaena gallica Oberth / Ch. Boursin, 1923. – 67-69s. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1923
77652
  Boursin C. Observations sur Zygaena gallica Oberth / C. Boursin. – Rabat; Paris; Londress : [s. n.], 1936. – 4 p.
77653
  Sugakova O.V. Observations with admixture: density estimation // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 74-75
77654
   Observatoire geophysique central : Leningrad 1849-1925. – Leningrad : [S. n.], 1925. – 19 p.
77655
  Losinski J. Obserwacje microklimatyczne na wydmie zadroze kolo Torunia / J. Losinski. – Torun : Wydziali nauki ministerstwa oswiaty, 1949. – 11 p. – (Studia societatis scientiarum Torunensis Torun-Polonia : Supplementum 1)
77656
  Grabowska Genowefa Obserwatorzy panstw w powszechnych organizacjah miedzynarodowych / Grabowska Genowefa. – Warszawa, 1978. – 189с.
77657
  Grigorescu Ioan Obsesia / Grigorescu Ioan. – Bucuresti, 1960. – 200с.
77658
  Tuboltsev Oleh Obsidian Track // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 52-53
77659
  Cohn-Bendit Daniel Obsolete communist the left-wing alternative. / Cohn-Bendit Daniel. – London, 1968. – 256с.
77660
  Einhorn Otto Obst und Gemuse. Speisekartoffeln und Sudfruchte : Sortiment-Qualitatsmerkmale-Lagerung und Pflege / Einhorn Otto, Koter Handelsokonom Harm, Meischak Gerhard. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1972. – 304S.
77661
   Obstaculos sl desarrollo y planificacion. – La Habana, 1969. – 160с.
77662
  Vanicek K.-H. Obstbau im Garten : Ein Leitfaden fur den Obstbau im Klein-, Siedler-, Haus- und Bauerngarten / K.-H. Vanicek. – Auf. 4. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1962. – 296S.
77663
  Gaucher Nicolas Obstbaukunde. Der Zeitgemasse Obstbau auf naturlicher und kunstlicher Grundlage dargestellt fur Jedermann / Gaucher Nicolas; Neubearb. und erweitert von Max Hesdorffer. – 3 unveranderte. – Berlin : Parey. – 198S.
77664
  Panaitescu P.P. Obstea taraneasca in Tara Romineasca si Moldova, Orinduirea feudala / P.P. Panaitescu. – Bucuresti, 1964. – 284с.
77665
  Kramer Siegfried Obstrau : Ein Lehrbuch / Kramer Siegfried, Schuricht Roland, Friedrich Gerhard. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1966. – 272S. : Mit 125 Abbildungen Sowie 120 Tabellen und Ubersichten
77666
  Debnicki Kazimierz Obszar niewypowiedziany / Debnicki Kazimierz. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1978. – 196,[1]s.
77667
  Bychkov A.S. Obtaining and optimization of stability conditions linear difference systems with delay / A.S. Bychkov, D.Ya. Ksuainov, E.V. Ivokhin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 20-23. – (Кібернетика ; Вип. 3)


  Розглянуто побудову умов стійкості лінійних різницевих рівнянь. За допомогою другого методу Ляпунова та теорії оптимізації отримано оптимальні умови стійкості орбіт.
77668
   Obtaining dimension of transition probabilities matrix of one percolation problem / M.M. Sharapov, O.V. Volovoda, Y.V. Naidyon, K.V. Moroz // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – P. 40-40
77669
  Shabalin B.G. Obtaining of ceramic materials from nano-sized barium iron-titanates with hollandite structure to increase reliability of caesium and its fission products immobilization / B.G. Shabalin, Y.A. Titov, S.P. Bugera // Тези V Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" (НАНСИС-2016) : 1-2 груд. 2016 р. : [збірник матеріалів] / "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" (НАНСИС-2016), наук. конф. – Київ : Національна академія наук України, 2016. – P. 97. – ISBN 978-966-02-8015-1


  "Досліджено фазовий склад та розподіл елементів-симуляторів радіоактивних ізотопів цезію в голландській фазі керамічних зразків загальної формули (Ba2 +, Cs +) (Fe, Ti) 8O16 з метою вивчення включення радіонуклідів цезію (134,135,137Cs) та продукти ...
77670
  Elbaum Jakub Obwody magnetyczne / Elbaum Jakub. – Warszawa, 1959. – 344с.
77671
  Bialobrzeski Janusz Obywatel a podatki / Bialobrzeski Janusz. – Wyd. 2-e. – Warszawa, 1977. – 117с.
77672
  Brandys Kazimierz Obywatele. / Brandys Kazimierz. – Wilnius, 1955. – 667с.
77673
  Mielnik Barbara Obywatelstwo Unii Europejskiej // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2189. – 1-155 s. – (Prawo ; T. 268). – ISSN 0524-4544
77674
  Haskova L. Obzalovany. / L. Haskova. – Praha, 1960. – 135с.
77675
  Haskova Lenka Obzalovany. / Haskova Lenka. – Praha, 1962. – 130с.
77676
  Siekierski Albin Ocalenie / Siekierski Albin. – Warszawa, 1961. – 176с.
77677
  Woznicka Ludwika Ocalenie i inne opowiadania / Woznicka Ludwika. – Warszawa : Iskry, 1954. – 192 s.
77678
  Lemiesz Wiktor Ocalic od zapomnienia: Listy i dokumenty polakow wywezionych do Rzeszy / Lemiesz Wiktor. – Warszawa, 1981. – 354с.
77679
  David Kurt Ocalona. / David Kurt. – Poznan, 1975. – 144с.
77680
  Herbert James Ocalony / Herbert James; Przelozyla P.Braiter. – Poznan : Amber, 1990. – 221с. – (Amber-Horror)
77681
  Antonyc Bohdan Ihor Ocareny pohan. / Antonyc Bohdan Ihor. – Kosice, 1976. – 151с.
77682
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 190. – 2000
77683
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 191. – 2000
77684
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 192. – 2000
77685
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 193. – 2000
77686
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 194. – 2000
77687
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 195. – 2000
77688
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 196. – 2000
77689
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 197. – 2000
77690
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 198. – 2000
77691
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 199. – 2000
77692
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 200. – 2000
77693
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 201. – 2000
77694
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 202. – 2000
77695
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 203. – 2000
77696
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 204. – 2001
77697
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 205. – 2001
77698
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 206. – 2001
77699
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 207. – 2001
77700
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 208. – 2002
77701
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 209. – 2002
77702
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 210. – 2002
77703
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 211. – 2002
77704
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 212. – 2002
77705
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 213. – 2002
77706
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 214. – 2002
77707
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0251-6365
N 215. – 2002
77708
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-208-6. – ISSN 0251-6365
N 217 : Managing financial crises: recent experience and lessons for Latin America /Ed. by C.Collyns, G.R.Kincaid. – 2003
77709
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-196-9. – ISSN 0251-6365
N 218 : Fiscal vulnerability and financial crises in emerging market economies /R. Hemming, M. Kell, A. Schimmelpfennig. – 2003
77710
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-189-6. – ISSN 0251-6365
N 219 : Economic policy in a highly dollarized economy: the case of Cambodia /M. de Zamaroczy, Sopanha Sa. – 2003
77711
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-221-3. – ISSN 0251-6365
N 220 : Effects of financial globalization on developing countries: some empirical evidence /E.S. Prasad, K, Rogoff, Shang-Jin Wei, M.A. Kose. – 2003
77712
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-227-2. – ISSN 0251-6365
N 221 : Determinants, risks, and policy options /M.S. Kumar, T. Baig J. Decressin a.o. – 2003
77713
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-226-4. – ISSN 0251-6365
N 222 : Informal funds transfer systems: an analysis of the informal Hawala system /M. El Qorchi, S. Munzele Maimbo, J.F.Wilson. – 2003
77714
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-219-1. – ISSN 0251-6365
N 223 : Monetary union among member countries of the Gulf cooperation council /by a staff team led by U. Fasano with A. Schaechter a.o. – 2003
77715
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-224-8. – ISSN 0251-6365
N 224 : Managing systemic banking crises /by a staff team led by D.S.Hoelscher, M. Quintyn. – 2003
77716
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-216-7. – ISSN 0251-6365
N 225 : Rules-based fiscal policy in France, Germany, Italy, and Spain /T.Dabain, E. Detragiache, G. di Bella a.o. – 2003
77717
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-294-9. – ISSN 0251-6365
N 226 : Hong Kong SAR: Meeting the challenges of integration with the mailand /Ed. by E.Prasad. – 2004
77718
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-295-7. – ISSN 0251-6365
N 227 : U.S. fiscal policies and priorities for long-run sustainability /Ed. by M.Muhleisen, C.Towe. – 2004
77719
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-272-8. – ISSN 0251-6365
N 228 : Capital markets and financial intermediation in the Baltics /A.Schipke, C.Beddies, S.M. George a.o. – 2004
77720
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-327-9. – ISSN 0251-6365
N 229 : Evolution and performance of exchange rate regimes. – 2004
77721
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-296-5. – ISSN 0251-6365
N 230 : Financial stability in dollarized economies. – 2004
77722
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-325-2. – ISSN 0251-6365
N 231 : Chile institutions and policies underpinning stability and growth. – 2004
77723
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-258-2. – ISSN 0251-6365
N 232 : China"s growth and integration into the world economy. – 2004
77724
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-348-1. – ISSN 0251-6365
N 233 : Germany`s three-pillar banking system: Cross-country perspectives in Europe. – 2004
77725
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-348-1. – ISSN 0251-6365
N 235 : A new look at exchange rate volatility and trade flows. – 2004
77726
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-348-1. – ISSN 0251-6365
N 236 : Lessons from the crisis in Argentina//C. Daseking, A. Ghosh a.o. – 2004
77727
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-348-1. – ISSN 0251-6365
N 237 : Sovereign debt structure for crisis prevention /E. Borensztein a.o. – 2004
77728
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-348-1. – ISSN 0251-6365
N 234 : Adopting the euro in Central Europe: Challenges of the next step in European integration /S. Schadler a.o. – 2005
77729
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-348-1. – ISSN 0251-6365
N 238 : Stabilization and reform in Latin America: a macroeconomic perspective on the experience since the early 1990s /A. Singh a.o. – 2005
77730
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-193-4. – ISSN 0251-6365
N 241 : The design of IMF-supported programs/A. Grosh, Ch.Christofides, J.Kim a.o. – 2005
77731
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-386-4. – ISSN 0251-6365
N 242 : Turkey at the crossroars from crisis resolution to EU accession. – 2005
77732
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-486-1
N 243 : Central America: global integration and regional cooperation /ed. by M. Rodlauer, A. Schipke. – 2005
77733
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-458-5
N 246 : Experience with large fiscal adjustments. – 2006
77734
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-469-0
N 248 : Labor market performance in transition/J.Schiff, P. Egoume-Bossogo, M.Ihara a.o. – 2006
77735
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-421-6
N 249 : Official foreign exchange intervention. – 2006
77736
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-496-8
N 250 : Designing monetary and fiscal policy in Low-Income countries. – 2006
77737
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-503-4
N 251 : The design and implementation of deposit insurance systems/D. S. Hoelscher, M. Taylor, U. H. Klueh. – 2006
77738
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-554-9
N 252 : Growth in the Central and Eastern European countries of the European Union/S. Schadler, A.Mody, A. Abiad, D. Leigh. – 2006
77739
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-591-8
N 253 : The macroeconomics of scaling up aid: Lessons from recent experience/A. Berg, Sh. Aiyar, M. Hussain, Sh. Roache a.o. – 2007
77740
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-607-6
N 254 : Country insurance: The role of domestic policies/T. Becker, O. Jeanne, P. Mauro, J.D.Ostry a.o. – 2007
77741
   Occasional paper. – Washington : International monetary fund. – ISBN 978-1-58906-610-6
N 255 : Sovereign debt restructuring and debt sustainability/H. Finger, M. Mecagni. – 2007
77742
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-624-3
N 256 : Moving to greater exchange rate flexibility/I. Otker-Robe, D. Vavra and a team of economists. – 2007
77743
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-616-8
N 257 : Economic growth and integration in Central America. – 2007
77744
   Occasional paper. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-614-4
N 258 : Northern star Canada"s path to economic prosperity. – 2007
77745
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-701-1
N 259 : Macroeconomic consequences of remittances / R. Chami, A. Barajas a. o. – 2008
77746
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-718-9
N 260 : Managing the oil revenue boom: the role of fiscal institutions / R. Ossowski, M. Villafuerte a. o. – 2008
77747
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-638-0
N 261 : Exchange rate assessments; CGER methodologies / J. Lee, G. M. Milesi-Ferretti a. o. – 2008
77748
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-748-6
N 264 : Reaping the benefits of financial globalization / G. Dell"Ariccia, J. di Giovanni, A. Faria a. o. – 2008
77749
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-775-2
N 265 : Developing essential financial markets in smaller economies stylized facts and policy options / H. Ferhani a. o. – 2008
77750
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-792-9
N 266 : The debt sustainability framework for low-income countries / B. B. Barkbu, Ch. Beddies, M.-H. Le Manchec. – 2008
77751
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-985-5
N 271 : Making fiscal decentralization work: cross-country experiences / A. Fedelina, T. Ter-Minassian. – 2010
77752
   Occasional paper / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-053-6
N 272 : External performance in low-income countries / A. Prati, L. A. Ricci, L. Christiansen, S. Tokarick, T. Tressel. – 2011
77753
   Occasional papers of the Museum of zoology University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 742. – 2013
77754
   Occasional papers of the Museum of zoology University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 743. – 2013
77755
   Occasional papers of the Museum of zoology University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 744. – 2013
77756
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor
N 725. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77757
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor
N 727. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77758
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor
N 728. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77759
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor
N 729. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77760
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 730. – 2001
77761
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 731. – 2001
77762
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 732. – 2001
77763
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 733. – 2001
77764
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 734 : Arius verrucosus, a new species of freshwater ariid catfish (teleostei: ariidae) from the Mekong river /Heok Hee. – 2003
77765
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 735 : The ariid catfishes (teleostei: siluriformes: ariidae) of Madagascar, with the description of two new species /Heok Hee Ng, J.S. Sparks. – 2003
77766
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 736 : An annotated list of the name-bearing types of species-group names in Odonata preserved in the University of Michigan Museum of zoology /R.W.Garrison a.o. – 2003
77767
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 737 : Taxonomic status the hispaniolan cichlidae/P. Chakrabarty. – 2006
77768
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 738 : Chiloglanis productus, a new species of suckermouth catfish (Siluriformes: mochokidae) from Zambia /Heok Hee Ng, R. M. Bailey. – 2006
77769
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 739 : Observations and re-description of Zonosaurus boettgeri Steindachner 1891and description of a second new species of long-tailed Zonosaurus from Western Madagascar/A. P. Raselimanana a.o. – 2006
77770
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan / University of Michigan. Museum of zoology. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 740 : A new species of land snail (stylommatophora: partulidae) from raiatea, French Polynesia, Oceania /John B. Burch. – 2007
77771
   Occasional papers of the Museum of zoology, the University of Michigan. – Ann Arbor : The University of Michigan
N 741 : Captive breeding observations support the validity of a recently described cichlid species in lake Apoyo, Nicaragua / Ronald G. Oldfield. – 2009
77772
  Anderson Jason S Occipital condyle in the ceratopsian dinosaur triceratops, with comments on body size variation / University of Michigan, Museum of paleontology // Contributions from the Museum of paleontology / The University of Michigan. – Ann Arbor, 1999. – Vol. 30, N 9. – pp.215-231
77773
   Occupational and Environmental Chemical Hazards: Cellular and Biochemical Indices for Monitoring Toxicity. – Chichester, New York a.o., 1987. – 558с.
77774
  Karamushka L.M. Occupational burnout: the relationships with internal and external professional characteristics of businessmen / L.M. Karamushka, G.V. Gnuskina, V.M. Ivkin // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – P. 74-80 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 16 name. – ISSN 2411-3190
77775
   Occupational health and safety for healthcare workers : study guide for students of higher medical education establishments of the 4th level of accreditation / [O.P. Yavorovsky, Veremey M.I., Zenkina V.I. et al.]. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. – 118, [2] p. : il., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-505-404-8
77776
  Ismail R. Occupational selectivity bias and gender wage gap in Malaysian manufacturing sector / R. Ismail, H.I. Sahri, F. Yuliyusman // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – Р. 109-112. – ISSN 1728-6220
77777
  Chwalba A. Occupied Krakow : розмову вела Rita Pagacz-Moczarska // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 178, special edition. – P. 26-35. – ISSN 1427-1176


  Розмова з професором Ягеллонського університету Andrzej Chwalba щодо політики німецької окупаційної влади періоду Другої світової війни.
77778
  Block Alan Occupied reading : Critical foundations for an ecological theory / Block Alan. – New York; London : Garland, 1995. – 15,247p. – (Garland reference library of social science / Editors by S.R.Steinberg, J.L.Kincheloe ; Vol.860 ; Vol.3 : Critical education practice). – ISBN 0-8153-1925-8
77779
  Tsvygun V. Occurrence of Cucumber Mosaic Virus in vegetable crops in Ukraine / V. Tsvygun, T. Rudneva, O. Tymchyshyn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 80-81. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Symptomatic plants of Cucurbitaceae and Solanaceae families collected in Ukrainian agriecosystems used for commercial cultivation of vegetables have been analyzed. According to the ELISA results, 38 samples (of 126 samples in total, i.e., 30%) ...
77780
  Sieroszewski Waclaw Ocean / Sieroszewski Waclaw. – Warszawa, 1957. – 408с.
77781
  Brekhovskikh L.M. Ocean and Man. Present and Future / L.M. Brekhovskikh; USSR Academy Of Sciences. – Moscow : Nauka, 1990. – 287p.
77782
   Ocean and oceanography. – ?, 1970. – 64 p. – (Science programm)
77783
  Babula Vladimir Oceanem svetelnych roku. / Babula Vladimir. – Praha, 1963. – 268с.
77784
  Murphy Robert Cushman Oceanic birds of South America / Murphy Robert Cushman. – New York : The American Museum of Natural History
Vol. 1 : A study of species of the related coasts and seas, including the American quadrant of Antarctica based upon the Brewster-Sanford collection in the American Museum of Natural History. – 1936. – XXII,640p.
77785
  Murphy R.C. Oceanic birds of South America / R.C. Murphy. – New York : American Museum of Natural History
V. 2 : A study of species of the related coasts and seas, including the American quadrant of Antarctica based upon the Brewster-Sanford collection in the American Museum of Natural History. – 1936. – P. 641-1245
77786
  Rienzi D. Oceanie ou cinquieme partie du monde : revue geographique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronesie, de la Polynesie et de la Melanesie / par Domeny Rienzi. – Paris : Firmin Didot Freres
Tome 1. – 1836. – 4, 401 p. : il. – L"Univers. Histoire et description de tous les peuples
77787
  Demel Kazimierz Oceanografia rybacka : Przyrodnicze podstawy rybolowstwa morskiego / Demel Kazimierz, Kulikowski Jozef. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1955. – 283s.
77788
   Oceans and Oceanography. – USA : Science Program, 1970. – 64p.
77789
  Cosowei Traian Oceanul. Poeme. / Cosowei Traian. – Bucuresti, 1962. – 168с.
77790
  Michalski Zdzislaw Oceany i pasaty / Michalski Zdzislaw. – Gdansk, 1976. – 195с.
77791
  Papuga Jan Oceany, oceany... / Papuga Jan. – Poznan, 1975. – 212с.
77792
  Kortz J. Ocena surowcow rzeznych : Skrypt dla studentow kierunkow technologia zywnosci i zywienie czlowieka oraz zootechnika / J. Kortz. – Szczecin : Wyd-wo naukowe Akademii rolniczej w Szczecinie, 2001. – 150s. – ISBN 83-87327-93-X
77793
  Andrejew Igor Oceny prawne karcenia nieletnich. / Andrejew Igor. – Warszawa, 1964. – 132с.
77794
   Ochrana a tvorba zivotniho prostredi. – Praha, 1973. – 72с.
77795
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 2. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77796
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 3. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77797
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 4. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77798
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 5. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77799
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 6. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77800
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 7. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77801
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 8. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77802
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 9. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77803
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 10. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77804
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 53, N 1. – 1998


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77805
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 1. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77806
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 2. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77807
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 3. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77808
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 4. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77809
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 5. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77810
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 6. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77811
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 7. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77812
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 8. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77813
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 9. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77814
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 54, N 10. – 1999


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77815
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 7. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77816
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 8. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77817
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 9. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77818
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 10. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77819
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 1. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77820
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 2. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77821
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 3. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77822
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 4. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77823
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 5. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77824
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 55, N 6. – 2000


  1997. Vol. 9, N 2, 3
77825
   Ochrana prirody. – Praha. – ISSN 1210-258X
Roc. 56, N 1. – 2001
77826
   Ochrana prirody v Jihomoravskem kraji. – Brno
1. – 1980. – 73с.
77827
   Ochrana prirody v Jihomoravskem kraji. – Brno
6. – 1986. – 153с.
77828
  Fiedler Bohuslav Ochranne a zachranne pristroje pro zajisteni zdravi pracujicich. / Fiedler Bohuslav, Matusek Zdenek. – Praha, 1959. – 196с.
77829
  Brabenec Jiri Ochranoe mestkych bran. / Brabenec Jiri. – Praha, 1982. – 509с.
77830
  Szklarczyk Miroslaw Ochrona atmosfery / Szklarczyk Miroslaw. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 155s. – ISBN 83-7299-077-8
77831
   Ochrona i ksztaltowanie srodowiska przyrodniczego. – Warszawa-Krakow
2. – 1978. – 653с.
77832
  Maciak Franciszek Ochrona i rekultywacja srodowiska / Maciak Franciszek. – 2e wyd. popraw. i uzupelnione. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1999. – 418s. : 12s.il. – ISBN 83-7244-017-4
77833
  Sawicki Janusz Ochrona porzadku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2189. – 135 s. – (Prawo ; T. 268). – ISSN 0524-4544
77834
  Rasimowicz Bohdan Ochrona pracy w pytaniach i odpowiedziach / Rasimowicz Bohdan. – Warszawa, 1975. – 536с.
77835
  Szubert Waclaw Ochrona pracy. Studium spoleczno-prawne / Szubert Waclaw. – Warszawa, 1966. – 315с.
77836
  Gorniok Oktawia Ochrona prawno-karna wlasnosci spolecznwj w PRL / Gorniok Oktawia. – Katowice, 1974. – 147с.
77837
  Ppyrchalowa Jadwiga Ochrona roslin rolniczych : Podrecznik dla technikow ochrony roslin / Ppyrchalowa Jadwiga, Nespiak Andrzej. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1975. – 274s. – Має 32 кольорових таблиці в додатку
77838
  Swiejkowski L. Ochrona Roslin w Polsce / L. Swiejkowski. – Lodz : Poziom, 1956. – 392s.
77839
  Kozak D. Ochrona srodowiska : Podrecznik do cwiczen terenowych "Chemiczne aspekty ochrony srodowiska" / D. Kozak, B. Chmiel, J. Niecko; Pod red. B.Chmiela. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 270s. : Il. – ISBN 83-227-1318-5
77840
   Ochrona srodowiska spoleczno-przyrodniczego w filozofii i teologii. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 590s. – ISBN 83-7072-192-3
77841
  Strittmatter Erwin Ochsenkutscher / Strittmatter Erwin. – Berl., 1958. – 372с.
77842
  Strittmatter Erwin Ochsenkutscher / Strittmatter Erwin; Штритматтер Ервін. – Leipzig, 1976. – 327 с. : іл.
77843
  Rosicky Evzen Ocima otevrenyma. Crty, fejetony, reportaze 1937-1942 / Rosicky Evzen. – Praha, 1956. – 182с.
77844
  Сукиасян Э.Р. OCLC сегодня. На пути к глобальной информационно-библиотечной системе // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 2. – С. 16-19. – ISSN 1726-6726
77845
  Iordache Gh. Ocnasii / Gh. Iordache. – Bucuresti, 1959. – 224с.
77846
  Gavanescul Ocolul Pamantului in sapte luni si o zi / Gavanescul. – [S. l.] : Ramuri
V.5 : Japonia. – 226 p.
77847
  Крилова Н.В. Ocoбливоcтi застосування теорії конкурентних переваг у країнах з трансформаційною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-89. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто особливості застосування теорії конкурентних переваг до країн з трансформаційною економікою, обгрунтовано необхідність їх модифікації.
77848
   Ocrana prirody v Jihomoravskem kraji. – Brno
3. – 1984. – 250с.
77849
  Epure Maria Octav Bancila. / Epure Maria. – Bucuresti, 1956. – 28с.
77850
  Balan I.B. Octavian Goga / I.B. Balan. – Bucuresti, 1966. – 176с.
77851
  Lope Octubre en el menu / Lope, de. – Madrid, 1989
77852
  Iordache Gheorghe Ocupatii traditionale pe teritoriul Romaniei: Studiu etnologic / Iordache Gheorghe. – Craiova
1. – 1985. – 345с.
77853
  Iordache Gheorghe Ocupatii traditionale pe teritoriul Romaniei: Studiu etnologic / Iordache Gheorghe. – Craiova
2. – 1986. – 353с.
77854
  Medvedev Dmitry Ocurrio cerca de Rovno / Medvedev Dmitry. – M., 1966. – 252с.
77855
  Fadeev Alexandre Ocuvres. La defaite. / Fadeev Alexandre. – Paris, 1975. – 923с.
77856
  Lorentowicz Irena Oczarowania / Lorentowicz Irena; Przedmow. napisala Maria Kuncewiczowa. – 2-e wyd. uzupel. – Warszawa : PAX, 1975. – 312с. : il.
77857
  Dominiak Ryszard Oczekiwanie / Dominiak Ryszard. – Lodz, 1977. – 159с.
77858
  Broszkiewicz J. Oczekiwanie. / J. Broszkiewicz. – Warszawa, 1957. – 320с.
77859
  Conrad Joseph Oczekiwanie. / Conrad Joseph. – Warszawa, 1960. – 294с.
77860
  Langman Jerzy Oczekiwanie. Buchenwald / Jerzy Langman. – Krakow : Znak, 1973. – 440s.
77861
  Trziszka Zygmunt Oczerety / Trziszka Zygmunt. – Poznan, 1979. – 312с.
77862
  Bohun M. Oczyszczenie przez burze : Wlodzimierz Ern i moskiewscy neoslowianofile wobec pierwszej wojny swiatowej / Michal Bohun. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2008. – 260, [ 1 ] s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : historia, religia, polityka / rada programowa serii: B. Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski [ i. i. ] ; 15). – ISBN 978-83-233-2493-5
77863
   Od ""smierci Boga"" do ""smierci czlowieka"". Rodowody, konteksty, destrukcje we wspolczesnej mysli filozoficznej. – Opole : Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. – 173s. – ISBN 83-88-796-35-6
77864
  Dabrowska E. Od "maszyny do czytania" do "miejsca zdarzen". Budynek Biblioteki Jagiellonskiej w koncepcjach jej architektow / Ewa Dabrowska // Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – R. 65. – S. 143-155. – ISSN 0006-3940
77865
  Jaskiernia A. Od "New York Timesa" do "Huffington Post". Przemiany w systemie prasowym USA // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 3 (46). – C. 27-40. – ISSN 1641-0920
77866
  Gronski R.G. Od "Siedmiu kotow" do "Owcy" : Kabaret 1946-1968 / Ryszard Marek Gronski. – Warszawa : Wyd-wo artystyczne i filmowe, 1971. – 251 s., [8] kart. f. : il.
77867
   Od agamy po zraloka : Velky ilustrovany slovnik zvirat. – Praha : Artia, Albatros, 1974. – 547с.
77868
  Lepecki Mieczyslaw Od Amazonki do Ziemi Ognistej. Podroze po Ameryce Poludniowej. / Lepecki Mieczyslaw. – Warszawa, 1958. – 400с.
77869
   Od Asnyka do Zapolskiej. – Lodz, 1965. – 473с.
77870
  Partacz Czeslaw Od Badeniego do Potockiego : Stosunki polsko-ukrainskie w Galicji w latach 1888-1908 / Partacz Czeslaw. – Torun : Wyd-wo Adam Marszalek, 1996. – 280,[2]s. – ISBN 83-86803-50-9
77871
  Ivanisevic Drago Od blata jabuka / Ivanisevic Drago; Jordan A. – Zagreb, 1971. – 47с.
77872
   Od Brzozowskiego do Kolakowskiego : Polscy pisarze 20 wieku wobec religii. – Lublin : Red. wyd-w Katolickiego Uniw. Lubelskiego, 2001. – 240s. : Badania nad literatura religijna ; 26. – ISBN 83-228-0970-0
77873
  Kracauer Siegfried Od Caligariego do Hitlera. / Kracauer Siegfried. – Warszawa, 1958. – 334с.
77874
  Simonow Konstanty Od Chalchyn-gol do Berlina / Simonow Konstanty. – Warszawa, 1976. – 407с.
77875
  Pertek Jerzy Od Dunkierki do Dakaru / Pertek Jerzy. – Poznan, 1978. – 206с.
77876
  Lajiming Anna Od dzis do juira / Lajiming Anna. – Gdansk, 1976. – 328с.
77877
  Michalowski Kazimierz Od Edfu do Faras. Polskie odkrycia archeologii srodziemnomorskiej / Michalowski Kazimierz. – Warszawa, 1974. – 271с.
77878
  Nobis A. Od emergencji do samoorganizacji // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – ISSN 0239-6661
77879
   Od Kochanowskiego do Rozewicza. – Warszawa i i., 1988. – 285с.
77880
  Borowy Waclaw Od Kochanowskiego do Staffa / Borowy Waclaw. – Warszawa, 1958. – 428с.
77881
   Od Kochanowskiego do Szymborskiej.... – Warszawa : Wydawnictwo ``Ksiazka i Wiedza``, 1997. – 430s. – (Antologia poezji polskiej). – ISBN 83-05-12923-3
77882
  Marcek Aladar Od Krivana k Javorine / Marcek Aladar. – Martin, 1979. – 212с.
77883
  Marcek Aladar Od Krivana k Javorine / Marcek Aladar. – Martin, 1983. – 185с.
77884
  Hawryluk J. Od krola Rusi do prezydenta Ukrainy // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – S. 2, 17-18. – ISSN 1230-2759


  Стаття присвячена Михайлу Грушевському - українському історику, громадському та політичному діячу, Голова Центральної Ради Української Народної Республіки (1917–1918).
77885
  Ptakowska-Wyzanowicz Halina Od krynoliny do liny / Ptakowska-Wyzanowicz Halina. – Warszawa, 1960. – 256с.
77886
  Sylwestrzak Hubert Od krzemienia do piezokwarcu czyli mineralogia jest ciekawa / Sylwestrzak Hubert. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 319,[14]s. : 32 il.
77887
  Drapella Zofia Od Lewiatana do Jormungandra / Drapella Zofia. – Gdansk, 1976. – 207с.
77888
  Waksmund Ryszard Od literatury dla dzieci do literatury dzieciecej (tematy-gatunki-konteksty) / Waksmund Ryszard. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000. – 443s.
77889
  Waksmund Ryszard Od literatury dla dzieci do literatury dzieciecej (tematy gatunki - konteksty) // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2275 : Od literatury dla dzieci do literatury dzieciecej (tematy gatunki - konteksty) / R. Waksmund. – S.1-443. – ISSN 0239-6661
77890
  Wielek-Konopka Od lokalnego katalogu do globalnej bazy danych. 20 lat komputeryzacji Biblioteki Jagiellonskiej / Malgorzata Wielek-Konopka // Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – R. 65. – S. 157-163. – ISSN 0006-3940
77891
   Od Maneta po Pollocka. – Bratislava, 1973. – 411с.
77892
  Kilian K.J. Od metody do metafizyki : Poznanie teoretyczne w ujeciu Karla R.Poppera / K.J. Kilian. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 242s. – ISBN 83-7262-026-1
77893
  Komisaruk E. Od milczenia do zamilkniecia : rosyjska proza kobieca na poczatku 20 wieku : wybrane aspekty / Ewa Komisaruk // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3144 : Od milczenia do zamilkniecia : rosyjska proza kobieca na poczatku 20 wieku / E. Komisaruk. – S. 1-310, [ 1 ]. – ISBN 83-229-3016-8. – ISSN 0239-6661
77894
  Bakula B. Od Mlodej Polski do postmodernizmu = Від молодої Польщі до постмодернізму : Antologia literatury polskiej 1891-2001 / Boguslaw Bakula. – Kijow : KSU. – ISBN 966-7486-39-7
T.1 : Mloda Polska 1891-1944: Dwudziestolecie. Okres wojny i okupacji. – 2005. – 220c.
77895
  Bakula B. Od Mlodej Polski do postmodernizmu = Від молодої Польщі до постмодернізму : Antologia literatury polskiej 1891-2000 / Boguslaw Bakula. – Kijow : KSU. – ISBN 966-7486-39-7
T.2 : Poezja 1945-2000. – 2005. – 176c.
77896
  Bakula B. Od Mlodej Polski do postmodernizmu = Від молодої Польщі до постмодернізму : Antologia literatury polskiej 1891-2001 / Boguslav Bakula. – Kijow : KSU. – ISBN 966-7486-39-7
T.3 : Proza i dramat 1945-2001. – 2005. – 316c.
77897
  Hajek Milos Od Mnichova k 15 breznu. / Hajek Milos. – Praha, 1959. – 184с.
77898
  Kipling Rudyard Od more k mori. / Kipling Rudyard. – Praha, 1974. – 273с.
77899
  Machejek Wladyslaw Od Moskwy do Pirenejow / Machejek Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 372с.
77900
  Bajszczak-Maciaszkowa Janina. Od nakazu do swiadomego wyboru. / Janina. Bajszczak-Maciaszkowa. – Warszawa, 1961. – 224с.
77901
  Stolarek Zbigniew Od nitki do klebka. Z podrozy reporterskich po Francji. Kierunek / Stolarek Zbigniew. – Warszawa, 1954. – 148с.
77902
  Sawicki Jerzy Od Norymbergi do ukladu paryskiego. Za kulisami niemieckiego rewizjonizmu / Sawicki Jerzy. – Warszawa, 1956. – 448с.
77903
   Od obcego panowania do niepodleglego panstwa: Materialy sesji nauk. zorgan. na 70-lec. odbudowy Panstwa Polskiego. – Torun, 1991. – 111с.
77904
  Fogg Mieczyslaw Od palanta do belcanta / Fogg Mieczyslaw. – Warszawa, 1976. – 223с.
77905
  Kosiarz Ed. Od pierwszej do ostatniej Salwy / Ed. Kosiarz. – Warszawa, 1973. – 282с.
77906
  Cendrars Blaise Od portu do portu / Cendrars Blaise; Przeloz.J.Rogozinski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 607 s.
77907
  Kusy Martin Od remesla po design. / Kusy Martin. – Bratislava, 1974. – 214с.
77908
   Od romantyzmu do wspolczesnosci : W kregu historii i dydaktyki literatury / Pod red. Dynaka Wl. // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2293 : Od romantyzmu do wspolczesnosci. – S.1-418 : Portr. – ISSN 0239-6661
77909
  Kapusta A. Od rytualu do mitu? : teatr smierci Tadeusza Kantora jako fakt antropologiczny / Anna Kapusta. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2011. – 116, [2] s. – Bibliogr.: s. 107-113. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-3109-4
77910
  Klechta Jerzy Od Sao Paulo do Meksyku. / Klechta Jerzy. – Warszawa, 1984. – 171с.
77911
  Hurban J.M. Od Silvestra do Troch kral"ov / J.M. Hurban. – Bratislava, 1975. – 225с.
77912
  Malpass Eric Od siodmej rano / Malpass Eric. – Warszawa, 1972. – 222с.
77913
   Od socialismu ke komunismu v SSSR. – Praha, 1952. – 235с.
77914
  Filipiak Marian Od subkultury do kultury alternatywnej : Wprowadzenie do subkultur mlodziezowych / Filipiak Marian. – Lublin : Wyd-wo Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 1999. – 107s. – ISBN 83-227-1372-X
77915
  Chybinski Adolf Od Tatr do Baltyku. Wybor polskich melodii ludowych / Chybinski Adolf. – Warszawa, 1958. – 272с.
77916
  Donski Ryszard Od telegrafu puszczy do radiofonii / Donski Ryszard. – Warszawa, 1956. – 150с.
77917
   Od wasni do zgody. – Warszawa, 1975. – 262с.
77918
  Roberts J.M. Od wiekow srednich po wiek oswiecenia / J.M. Roberts. – Lodz : Lodzkie, 1987. – 255 s. – (Ilustrowana historia swiata ; Tom 2). – ISBN 83-218-0373-3
77919
  Lyzwa Jerzy Od Wisloka do Czarnej Elstery / Lyzwa Jerzy. – Warszawa, 1960. – 328с.
77920
  Putrament Jerzy Od Wolgi do Wisly / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1953. – 172с.
77921
   Od X. do XI. sjezdu KSC. Usneseni a dokumenty UV KSC. – Brno, 1958. – 798с.
77922
  Kenarowa Halina Od zakopianskiej szkoly przemyslu drzewnego do szkoly kenara. / Kenarowa Halina. – Krakow, 1978. – 335с.
77923
  German Juliusz Od Zapolskiej do Solskiego. / German Juliusz. – Warszawa, 1958. – 268с.
77924
  Horoszowski Pawel Od zbrodni do kary / Horoszowski Pawel. – Warszawa, 1963. – 480с.
77925
  Ziemny Aleksander Oda do glupoty / Ziemny Aleksander. – Warszawa : Iskry, 1975. – 104 s. : il.
77926
  Eftimiu Victor Oda limbei romine / Eftimiu Victor; Vasiliu Mihai. – Bucuresti, 1957. – 484с.
77927
  Corovic Svetozar Odabrane pripovijetke. / Corovic Svetozar. – Sarajevo, 1952. – 182с.
77928
  Centkiewiczowa Alina Odarpi syn Egigwy / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw; Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa : Czytelnik, 1955. – 136 s.
77929
  Borowski H. Odbiorniki KF i UKF / H. Borowski, W. Scharp. – Warszawa, 1959. – 356с.
77930
  Kossobudzki Leon Odbiorniki radiostacji amatorskic / Kossobudzki Leon, Ladno Jan. – Wyd. 2. – Warszawa, 1973. – 356с.
77931
  Laffitte Jean Odboj / Laffitte Jean. – M., 1961. – 56с.
77932
   Odboj a osvobozeni v Jihomoravskem kraji v letech 1938-1945: Bibliografie. – Brno, 1980. – 408с.
77933
   Odboj a revoluce 1938-1945. – Praha, 1965. – 440с.
77934
  Jerabek Cestmir Odchazim prijdu / Jerabek Cestmir. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1959. – 180 s.
77935
  Dohnany Mikulas Odchod z Bretislavi (1844 5/3) / Dohnany Mikulas. – Bratislava, 1994. – 39с.
77936
  Szmaglewska Seweryna Odcienie milosci / Szmaglewska Seweryna. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 223,[2]s.
77937
  Marczenko Zygmunt Odczynniki organiczne w analizie nieorganicznej / Marczenko Zygmunt. – Warszawa, 1959. – 504с.
77938
  Macha E. Odczyty popularno-naukowe : z niemieckiego przelozyl St. Kramsztyk / E. Macha. – Lodz : Przegladu filosofocznego, 1899. – 134 s.
77939
  McKay Herbert ODD numbers or arithmetic revisited / McKay Herbert. – Cambridge : At the University Press, 1943. – 215p.
77940
  Virginia Browne Odd pairs & false friends : Dizionario di false analogie e ambigue affinita fra inglese e italiano / Virginia Browne. – Bologna : Zanichelli, 1992. – 267 с.
77941
  Pagaczewski Stanislaw Oddalenie / Pagaczewski Stanislaw. – Krakow, 1976. – 310с.
77942
  Vitezovich P. Oddilyenje Sigetsko. / P. Vitezovich. – Zagreb : Liber, 1971. – 89 s.
77943
  Guminski S. Oddychanie Roslin / S. Guminski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 176s.
77944
  Sztemler I. Odejsc, zeby pozostac / Ilia Sztemler; tlum. S.Rzepko. – Warszawa : Czytelnik, 1974. – 315 s.
77945
  Illakowiczowna Kazimiera Odejscie w tlo / Illakowiczowna Kazimiera. – Poznan, 1976. – 95с.
77946
  Karczewska Wanda Odejscie. / Karczewska Wanda. – Lodz, 1959. – 154с.
77947
   Oder-Neisse. Eine Dokumentation. – Berlin, 1955. – 200с.
77948
  Kivi Aleksis Odes / Kivi Aleksis. – Helsinki, 1994. – 80с.
77949
  Grlica G. Odessa in 1917 from a Croatian perspective / George Grlica. – New York : [ s. n. ], 2000. – 115 p. – Repr. from the Journal of Croatian Studies.1997. Vol. 38.
77950
  Cichocka A.B. Odessa inspiracja polakow : Walentynie i Tadeuszowi Zaluckim ksiazke poswiecam / Agnieszka B. Cichocka. – Odessa : Astroprint, 2016. – 433, [3] s. : il. – Walentynie i Tadeuszowi Zaluckim ksiazke te poswiecam. – Бібліогр.: с. 419-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-190-7
77951
  Guyvoron A.A. Odessa says: welcome / A.A. Guyvoron. – Odessa, 1966. – 180 p.
77952
   Odessa State Art Gallery, 1963. – 6с.
77953
  Dolzhenkova A. Odessa. Guide-book / A. Dolzhenkova, P. Dyachenko. – Odessa, 1976. – 91с.
77954
  Herlihy Patricia Odessa: a history 1794-1914 / Herlihy Patricia; Harvard Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard Univ.Press, 1991. – XIV,411p. – (Harvard Ukrainian research institute monograph series / G.Grabowicz, ed.-in-chief). – ISBN 0-916458-08-3
77955
   Odessa: Kapitel aus der Kulturgeschichte. – Regensburg : Lassleben, 1998. – 145S. : Ill. – (Schriftenreihe des Osteuropainstituts Regensburg-Passau ; Bd.15). – ISBN 3 7847 3165 1
77956
  Homero Odisea / Homero. – La Habana, 1970. – 599с.
77957
  Homer Odiseea / Homer. – Bucuresti, 1966. – 300с.
77958
  Homer Odiseea / Homer. – Bucuresti, 1966. – 318с.
77959
  Musinka M. Odkaz predkov = Заповіт предків : 40 rokov Slavnosti kultury Rusinov-Ukrajincov Slovenska / Mykola Musinka ; Zvaz Rusinov-Ukrajincov Slovenskej Republiky. – Presov : ZRUSR, 1994. – 16,62 с. – Текст парл. укр та словацькою мовами. – ISBN 80-85137-09-7
77960
  Pazur Stefan a i. Odkaz SNP / Stefan a i. Pazur. – Martin, 1979. – 200с.
77961
  Gerlach Zofia Odkopac zrodlo. / Gerlach Zofia. – Warszawa, 1977. – 576с.
77962
  Banachowa Ela Odkrycie Amsterdamu / Banachowa Ela, Banachow Andrzej. – Warszawa : Wyd-wo literackie, 1975. – 732s. – На обкл.: E. i I. Banachowie
77963
  Dvorak Pavel Odkryte dejiny. (Davnoveke Slovensko) / Dvorak Pavel. – Bratislava, 1975. – 339с.
77964
  Morcinek Gustaw Odkryte skarby / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1956. – 184с.
77965
  Slobodnik Wlodzimierz Odkrywanie dali / Slobodnik Wlodzimierz. – Warszawa, 1976. – 88с.
77966
   Odkrywanie drogi pokuty : Sympozjum o pokucie i pojednaniu, Luban Slaski, 27-28.11.1999. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2000. – 116s. – ISBN 83-7072-166-4
77967
  Jedruszczak N. Odkrywanie przeszlosci grodu na Chelmskiej Gorze // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – S. 11-13,22-28. – ISSN 1230-2759
77968
  Frantz Wiktor Odlamki wspomnien . Przez przetak pamieci przesianych / Frantz Wiktor. – Krakow, 1972. – 295с.
77969
  Mikolajczyk Eligiusz Odleglosci z bliska / Mikolajczyk Eligiusz. – Warszawa, 1962. – 168с.
77970
  Pietak Stanislaw Odmieniec / Pietak Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 125с.
77971
  Minkowski Aleksander Odmieniec / Minkowski Aleksander. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1982. – 251s. – ISBN 83-05-11042-7
77972
  Bodsworth Fred Odmieniec / Bodsworth Fred; Przelozyla R.Grzybowska. – Warszawa : Czytelnik, 1987. – 335s. – ISBN 83-07-01582-0
77973
  Sawczenko W. Odnajdziesz sie sam / Wladimir Sawczenko;Tlumaczyli G.Abgarowicz, J.Meszaros. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 411s.
77974
  Ruszkowski Jacek Odnawialne zrodla energii jako alternatywne substytuty konwencjonalnych surowcow energetycznych : (Aspekty ekonomiczno-ekologiczne) / Ruszkowski Jacek; Akad. ekonom. im Karola Adamieckiego. – Katowice : Wydawnictwo uczelniane Akademii ekonomicznej, 1999. – 199s. : Il. – ISBN 83-7246-001-9
77975
  Suvar Stipe Odnosi u visenacionalnim zajednicama u suvremenom svijetu / Suvar Stipe. – Beograd, 1971. – 59с.
77976
   Odojewski i krytycy : Antologia tekstow. – Lublin : Wyd-wo Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 416s. – ISBN 83-227-1327-4
77977
  Дьяконов А.М. Odonata озера Сандала и его окрестностей / А.М. Дьяконов. – Птгр, 1921. – 37с.
77978
  Бартенев А.Н. Odonata Польской и Виленской экспедиций / А.Н. Бартенев. – 12 с. – Отд. оттиск
77979
  Lawrence D.H. Odour of Chrysanthemums and Other Stories = Запах Хризантем и Другие Рассказы / D.H. Lawrence. – Moscow : Progress Publishers, 1977. – 293p.
77980
  Cabrera Infante Guillermo Odplywajaca fala / Cabrera Infante Guillermo. – Warszawa, 1965. – 208с.
77981
  Dery Tibor Odpowiedz / Dery Tibor; Przelozyla C.Mondral. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy
Czesc 2. – 1967. – 538s.
77982
  Moore Brian Odpowiedz z otchlani / Moore Brian; Przelozyla M. Skibniewska. – Warszawa : PAX, 1969. – 268s. – ISBN .
77983
  Szczepanowska Ewa Odpowiedzi hormonow glukostatycznych i plciowych na wysilek fizyczny organizmu czlowieka / Szczepanowska Ewa; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. – Poznan, 2001. – 300s. : il. – (Monografie ; № 345 (2001)). – ISBN 83-86336-88-9
77984
   Odpowiedzialnosc miedzynarodowa jako element miedzynarodowego porzadku prawnego / pod. red. A. Kozlowskiego, B. Mielnik // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3140 : Odpowiedzialnosc miedzynarodowa jako element miedzynarodowego porzadku prawnego / Pod. red. A. Kozlowskiego, B. Mielnik. – S. 1-437. – ISSN 0239-6661
77985
  Rajski Jerzy Odpowiedzialnosc miedzynarodowa za szkody wyrzadzone przez obikty kosmiczne / Rajski Jerzy. – Warszawa, 1974. – 193с.
77986
  Kielin J. Odpowiedzialnosc odszkodowawca funkcjonariuszy publicznych w swietle orzecznictwa trybunalu konstytucyjnego // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 43-63. – ISSN 0081-6841
77987
  Jasiuk E. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Unii Europejskiej w swietle przepisow obowiazujacych i wybranego orzecznictwa // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – S. 411-425. – ISSN 2227-796X


  W artykule zostala opisana problematyka odpowiedzialnosci odszkodowawczej Unii Europejskiej w oparciu o art. 268 i 340 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz wybrane orzecznictwo. Autor staral sie ukazac w jaki sposob linia orzecznicza ETS ...
77988
  Wasinski M. Odpowiedzialnosc przedsiediorstw wielonarodowych za naruszenia praw czlowieka // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 157-177. – ISSN 0081-6841
77989
   Odpowiem ci przestrzenia. Poeci awangardy o Tatrach. – Krakow, 1976. – 93с.
77990
  Kochanowski Jan Odprawa poslow greckich / Kochanowski Jan. – Lwow. – 66 с.
77991
  Kochanowski Jan Odprawa poslow greckich / Kochanowski Jan. – Wyd. 9. – Wroclaw i i., 1973. – 46с.
77992
  Kochanowski Jan Odprawa poslow greckich / Kochanowski Jan. – Warszawa, 1975. – 48с.
77993
   Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – Warszawa
1. – 1956. – 276с.
77994
  Kosto Ireneusz Odrodzenie kapitalizmu w Polsce / Kosto Ireneusz. – Warszawa, 1994. – 112с.
77995
   Odrodzenie narodowe w Czechach i na Slowacji. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1999. – 272s. – Ksiega ku czci prof. Zdzislawa Niedzieli. – ISBN 83-233-1143-9
77996
   Odrodzenie w Polsce. Materialy Sesji naukowej PAN 25-30 pazdziernika 1953 roku. – Warszawa
5. – 1958. – 438с.
77997
   Odry cmentarzysko kurhanowe z okresu rzymskiego w powiecie chojnickim. – Lodz, 1968. – 28с.
77998
  Braun A. Odskok / Andrzej Braun. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1976. – 244 s.
77999
  Gorny An. Odslon krayknij / An. Gorny. – Poznan, 1972. – 208с.
78000
  Cieslak M. Odstapienie oskarzyciela publicznego od oskarzenia / M. Cieslak, 1961. – [12] s.
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,