Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>
77001
  Логвиненко Б.О. "Non liquet" у Кодексі України про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 252-258. – ISSN 2078-3566
77002
  Rybicka-Nowacka Halina "Nowe Ateny" Benedykta Chmielowskiego. Metoda, styl, jezyk / Rybicka-Nowacka Halina. – Warszawa, 1974. – 160с.
77003
   #NotATarget у КНУ // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Лекції і тренінги з надання першої допомоги, поширення знань про міжнародне гуманітарне право (МГП), а також підготовка матеріалів з основ МГП відтепер можливі на вул. Мельникова, 36/1 завдяки відкритому тут 9 жовтня 2017 р. Молодіжному інформаційному ...
77004
  Bradter Wolfgang ...nur zur Halfte lebt der Mensch moralisch. / Bradter Wolfgang. – Leipzig-Jena-Berlin, 1979. – 297с.
77005
  Лыу Ван Бой N-арил-N! N-диалкилтиомочевины. Синтез и свойства : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; Молдав. гос. ун-т. – Кишинев, 1991. – 135л. – Бібліогр.:л.118-135
77006
  Лыу Ван Бой N-АРИЛ-N,N-Диалектиомочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 22л.
77007
  Лыу Ван Бой N-АРИЛ-N,N-Диалкилтиомочевины : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лыу Ван Бой; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 22л.
77008
  Долгушина Ирина Юрьевна N-ациальные производные W-хлор- W-аминоацетофенона : Автореф... канд. хим.наук: / Долгушина Ирина Юрьевна; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1976. – 14л.
77009
  Трофимов Б.А. N-винилпирролы / Б.А. Трофимов, А.И. Михалева. – Новосибирск, 1984. – 262с.
77010
  Калетина Н.И. N-гликозиламины и микроэлементы / Н.И. Калетина. – Ереван : АН Армянской ССР, 1988. – 159 с.
77011
  Тетерников Л n-диалкиламинофенилмеркурацетаты как реагенты для количественного определения веществ, содежащих суфльгидрильную группу : Автореф... канд. хим.наук: / Тетерников Л И.; МГУ. – М., 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
77012
  Гладкая А.Ш. N-нитрозоамидирование этилендиамина в комплексах Рt (4) : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Гладкая А.Ш.; АН СССР. – Москва, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28
77013
  Иванова О.А. n-параметрические полугруппы линейных ограниченных операторов и некоторые вопросы теории аппроксимаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова О.А.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
77014
  Шкерина Людмила Васильевна N-треугольные функции множества и вопросы предельного перехода под знаком интеграла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Шкерина Людмила Васильевна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 20л.
77015
  Бахман Ф. n-угольники / Ф. Бахман, Э. Шмидт. – М, 1973. – 245с.
77016
  Жусипов К. N-функции и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Жусипов К.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1975. – 19л.
77017
  Іккерт О.В. NO-ергічна ланка регуляції мітохондріального дихання та окисного фосфорилювання в тканині печінки щурів з різною резистентністю до гіпоксії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  У дослідах на щурах з високою й низькою резистентністю до гіпоксії досліджувались показники АДФ-стимульованого дихання мітохондрій печінки (за Чансом) за умов використання як субстратів окислення 0,35 ммоль/л сукцинату, 1 ммоль/л альфа-кетоглутарату та ...
77018
  Кургалюк Н.М. NO-залежні ефекти функціонування мітохондрій міокарда щурів за умов інтереальної гіпоксії та стресу / Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 78-80. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив попередника біосинтезу оксиду азоту L-аргініну на функціонування мітохондрій міокарда, інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у крові й міокарді після курсу інтервальних гіпоксичних тренувань за умов стресу. З"ясовано, ...
77019
   Non-Adiabatic Interaction of a Propagating Wave Packet with Localized Parametric Pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Physical Review E, 2001
77020
   Non-annihilation channels in pp interactions near centre of masenergy 2200 MeV. – Chilton. – 8с.
77021
  Borysenko O.D. Non-autonomous fourth order random oscillating systems under the action of external periodical disturbances / O.D. Borysenko, O.V. Borysenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  The asymptotic behavior of non-autonomous oscillating system describing by di erential equation of fourth order with small non-linear periodical external perturbations of white noise, non-centered and centered Poisson noise types is studied. Every term ...
77022
  Anh V. Non-central limit theorems and convergence rates / V. Anh, A. Olenko, V. Vaskovych // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 95. – Р. 2-13. – ISSN 0868-6904


  This paper surveys some recent developments in non-central limit theorems for long-range dependent random processes and fields. We describe an increasing domain framework for asymptotic behavior of functionals of random processes and fields. Recent ...
77023
   Non-destructive in situ examination of a 16th centuary Spanish panel painting " San Telmo" / A. Kriznar, K. Laclavetine, M.V. Munoz, M.A. Respaldiza, M. Vega // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Opuscula musealia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Z. 23. – P. 113-120. – ISSN 0239-9989
77024
  Rakovic M. Non-Destructive Neutron Activation Analysis of Biological Material / M. Rakovic. – Praha : Universita Karlova, 1967. – 101p.
77025
   Non-destructive testing in nuclear technology. Proceedings of a symposium on non-destructive testing in nuclear technology held by the IAEA in Bucharest, 17-21 May 1965. – Vienna
1. – 1965. – 392с.
77026
   Non-destructive testing in nuclear technology. Proceedings of a symposium on non-destructive testing in nuclear technology held by the IAEA in Bucharest, 17-21 May 1965. – Vienna
2. – 1965. – 446с.
77027
  Tretyak O.V. Non-Ecquilibrium polarization of electrons and the laser effects with spin-dependent recombination via exchange-bounded pairs // Journal of experimental & technical physics, 1984. – N 1
77028
   Non-eguilibrium plasmachemical sterilization of water in secondary discharge with "liquid" electrode at atmospheric pressure / V. Chernyak, A. Trokhymchuk, V. Yukhymenko, V. Zrazhevskyy, I. Babich, Z. Ulberg, Ya. Tarasova, T. Chehovskaya, T. Gruzina, T. Pashko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – P. 343-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджувались процеси плазмохімічної деструкції культури Escherihia coli в дистильованій воді. Показано, що стерилізація води з Escherihia coli під впливом плазми несамостійного розряду з "рідким" електродом при атмосферному тиску може ...
77029
  Kovalyk A. Non-enzymatic hydrogen peroxide sensor based on ITO electrodes modified with MnO2/SiO2 / A. Kovalyk, A. Borets, O. Tananaiko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 249
77030
  Ivanyuta O. Non-equilibrium amplification of josephson vibrations / O. Ivanyuta, V. Malyshev // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядаються деякі НВЧ властивості нерівноважних джозефсонівських контактів на бікристалічній поверхні. На відміну від стаціонарного ефекту Джозефсона, при нестаціонарному ефекті необхідно самоузгодження , що задовольняє вимогам динаміки ...
77031
  Chaly A.V. Non-Equilibrium Phase Transitions in Living Systems Affected by Low-Intensive Microwave Radiation // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993. – Т. 1, № 1. – С. 81-92. – ISSN 1023-2427
77032
  Chernyak V.Ya. Non-equilibrium plasma chemical system with a secondary discharge supported by a plasma stream // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 326-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В огляді наведені експериментальні результати, що вказують на можливість існування позитивних стрибків потенціалу перед анодом несамостійних розрядів, які підтримуються плазмовим потоком. Для плазмохімічних процесів на аноді та в анодному прошарку ...
77033
  Kushchenko O.H. Non-equivalence of bases in sequential action of anisotropic mechanisms / O.H. Kushchenko, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 20-21
77034
  Froggatt C.D. Non-evastive chew-low extrapolation for the study of ПП elastic scattering. Science Research Council / C.D. Froggatt, D. Morgan. – Chilton. – 10с.
77035
  Blackwell D. Non-existence of everywhere proper conditional distributions / D. Blackwell, Ryll-Nardzewski. – Berkeley, 1963. – 223-225с.
77036
  Kozak H. Non-Existing Tserkvas as Ukrainian Cultural Heritage in Sacral Landscape in Solyna Commune / H. Kozak, I. Kozak // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – Р. 11-17. – ISSN 2413-7154
77037
   Non-ferrous metals industry. Based on the proceedings of the International Symposium on industrial development (Athens, November-December 1967). – New York, 1969. – 95с.
77038
  Харламова О.В. Non-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 267-274. – ISSN 2222-0712
77039
   Non-invasive optoelectronic device for determining the toxicity of carbon monoxide / D. Titov, Y. Kyiashko, T. Afanasieva, S. Mamilov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 50-53. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  The non-invasive mobile device had been developed for determining the oxygen saturation of hemoglobin in arterial and venous blood as well as carboxyhemoglobin level in the blood. The developed device will reveal the poisoning with carbon monoxide in ...
77040
  Mikosch Thomas Non-life insurance mathematics : An introduction with stochastic processes / Mikosch Thomas. – Berlin : Springer, 2004. – 7,235,[5]p. – (Universitext). – ISBN 3-540-40650-6
77041
  Kryvodubskyj V.N. Non-linear diamagnetic transfer and magnetic buoyancy of large-scale magnetic field in the convective zone of the Sun / V.N. Kryvodubskyj, G. Rudiger, L.L. Kichatinov // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 55-58. – (Астрономія ; вип. 33)


  Розглянуто перенесення великомасштабного магнітного поля внаслідок неоднорідності турбулентної інтенсивності в сонячній конвективній зоні з урахуванням зворотного впливу магнітної індукції на конвективні рухи. В нелінійному режимі турбулентний ...
77042
  Komendantov A.O. Non-linearity, Oscillatiens and Chaos in Pacemaker Neurons / A.O. Komendantov, N.I. Kononenko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 55-59. – ISSN 1023-2427
77043
  Ciarkowski B. Non-Modern Modernity? Neomodern Architecture // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2016. – N 18 (27) : Neomodernism. – P. 87-97. – ISSN 1641-9278
77044
  Grossman M. Non-Newtonian сalculus / M.Grossman, R.Katz. – Pigeon Cove : Lee press, 1972. – 94 p. – ISBN 0912938013
77045
  Voronkov L. Non-nuclear status to Norther Europe / L. Voronkov. – Moscou : Nauka, 1984. – 144 p.
77046
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the Secretary-General for 1961. Asian Territories: Brunei, Cocos (Keeling) Islands. Hong-Kong, North Borneao, Sarawak. – N.Y., 1963. – 72с.
77047
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the Secretary-General for 1961. Asian Territories: Singapore. – N.Y., 1963. – 18с.
77048
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the secretary-General for the year 1960. – N.Y., 1963. – 350с.
77049
  Олдисс Б. Non-stop / Б. Олдисс. – М., 1991. – 318с.
77050
  Bulavin L.A. Non-uniform liquid in external field / L.A. Bulavin, D.A. Gavrushenko, V.M. Sysoev // Fizika A, 1996. – Випуск 2
77051
  Fedykovych P. Non-use cancellation of trademark registration: Ukrainian and international experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 528-530. – ISBN 978-617-7069-15-6
77052
  Kaibah Hussein Salem Non linear time series // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – Р. 101-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  There is no general theory for non-linear model for method of least squares, but there are many practices cases depending on the question and the data of the question. Some important cases are studied.
77053
   Non omnis moriar : Wybitni profesorowie Akademii ekonomicznej w Krakowie 1925-2000. – Krakow : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, 2000. – 236s. : il. – ISBN 83-7252-060-7
77054
  Aldiss Brian Non stop. / Aldiss Brian. – Warszawa, 1975. – 319с.
77055
  Воробьева Мария NON/FICTION/ 7-я Международная ярмарка интелектуальной литературы : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 82 : Іл.
77056
   Nonconformity and dissent in the Ukrainian SSR, 1955-1975 : An annotated bibliography. – Cambridge : Harvard Ukrainian Research Institute, 1978. – XXXIX,245p. [1]. – (Sources and Documents series). – ISBN 0-916458-01-6
77057
  Savenkov S.N. Nondepolarization and number of degree of freedom in polarymetry / S.N. Savenkov, K.E. Yushtin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  В існуючий на сьогодні поляриметричній літературі вважається, що класи детермінованих та недеполяризуючих об"єктів є однаковими. В роботі проведений аналіз умов належності експериментальної матриці Мюллера до класу недеполяризуючих. Аналіз здійснюється ...
77058
  Stormer John None dare call it treason / Stormer John. – Florissant : Liberty Bell press, 1964. – 254p.
77059
  Anchishkin D. Nonequilibrium distribution functions of nucleons in relativistic nucleus-nucleus collisions / D. Anchishkin, V. Naboka, J. Cleymans // Condensed matter physics / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 2013. – Vol. 16, n. 1. – С. 13201: 1-9. – ISSN 1607-324Х


  Досліджується розмиття імпульсів нуклонів навколо своїх початкових значень, яке відбувається в релятивістичних ядро-ядерних зіткненнях.
77060
  Park Chul Nonequilibrium hypersonic aerothermodynamics / Park Chul. – New York a.o., 1990. – 358с.
77061
  Chinarov V.A. Nonequilirium Dynamics in Ensembles of Interacted Non-linear Oscillators / V.A. Chinarov, T. Gergely, Yu.N. Kirpach // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 21-26. – ISSN 1023-2427
77062
  Kalinichenko I.A. Nonlianer phenomena accompanying excitation and propagation of MSSW in YIG films / I.A. Kalinichenko, L.L. Stakhursky // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 289-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто частотні залежності порогових потужностей виникнення автоосциляцій при збудженні та розповсюдженні поверхневих магнітостатичних хвиль у плівках залізоітрійового гранату в діапазоні 3.3-4.9 ГГц. Виявлено особливості автоосциляцій в іонно ...
77063
   Nonlinear Analysis and Applications. – New York; Basel : Marcel Dekker, 1987. – 649 p. : portr.
77064
  Trokhimchuck P. Nonlinear and relaxed optical processes. Problems of interactions = Нелінійно та релаксаційно-оптичні процеси. Проблеми взаємовпливу / Petro Trokhimchuck ; Min. of education and science, youth and sports of Ukraine. – Lutsk : Vezha-Print, 2013. – 279, [1] p. : ill. – To 50 anniversary of Nonlinear Optics and To 20 anniversay of Relaxed Optics. - В кінці кн. надано відомості укр. мовою. - Резюме англ., укр., рос. – Bibliogr.: p. 240-270. – ISBN 978-966-2750-18-4
77065
  Obukhovsky V. Nonlinear diffusion in binary solution with formation complex of 1-1 type / V. Obukhovsky, V. Nikonova, O. Ilchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 41-42. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  It is considered the process of mass transfer in some molecular solutions, taking into account chemical reactions. It is obtained material parameters of intermolecular complexes with a simplifisd model based on the three componential ...
77066
  Blackmore D. Nonlinear dynamical systems of mathematical physics : spectral and symplectic integrability analysis / Denis Blackmore, Anatoliy K Prykarpatsky, Valeriy Hr Samoylenko. – New Jersey [etc.] : World scientific, 2011. – XIX, 542 p. – Index: p. 539-542. – Bibliogr.: p. 517-538. – ISBN 978-981-4327-15-2
77067
   Nonlinear Effect of Dynamical Self-Organization in Macromolecular Systems Which Is Induced by Photocontrolled Electron Flux / A.O. Gushcha, A.A. Dobrovolsky, M.T. Kapustina, A.V. Privalko, V.N. Kharkyanen // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1994. – Т. 2, № 1. – С. 35-45. – ISSN 1023-2427
77068
  Semenova I. Nonlinear forced liquid sloshing in a hyperboloid reservoir // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2014. – Вип. 20. – Р. 188-196. – ISSN 1816-1545
77069
   Nonlinear holographic lenslet array with precompensation of aberrations for Shack-Hartmann wavefront sensor / V. Dan"ko, M. Kotov, D. Podanchuk, V. Yakymenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 49-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  The method of the dynamic range expansion of the Shack-Hartmann wavefront sensor is discussed. It"s based on the use of nonlinear dual focus holographic lenslet arrays with the aberration precompensation. The data concerning the optical setup and the ...
77070
  Melkov G.A. Nonlinear impedance of high-temperature superconductor films / G.A. Melkov, I.L. Zablotsky // 10 International Conf. On microwave ferrites - Conferece proceedings
77071
  Melkov G.A. Nonlinear impedance of HTS films / G.A. Melkov, V.Y. Malyshev // IX Trilater German-Russian-Ukrainian seminar on High-Tc Superconductivity, Gabelbach
77072
  Pascali D. Nonlinear mappings of monotone type / D.Pascali. – Bucuresti : Academiei, 1978. – 341 p.
77073
   Nonlinear Microwave Signal Processing in Yttrium-Iron Garnet (YIG) Films / G.A. Melkov, Yu.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Circuit Paradigm in the 21th Ctntury. Proceeding of the 15-th European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD"01), August 28-31, 2001
77074
   Nonlinear microwave signal processor using spin waves in ferrite films / G.A. Melkov, Y.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // 46th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials. November 12-16, 2001
77075
  Melkov G.A. Nonlinear Para-metric Interactions in the Ferromagnetic Crystals // Frontiers in Magnetism of Re-duced Demension Systems. NATO Advanced Study Institute. 25 May-3 June
77076
  Melkov G.A. Nonlinear Parametrik Exitation of Spin Wave / G.A. Melkov, A.A. Serga // Frontiers in Magnetism of Reduced Dimensioned Systems : Ed.By V.Barjakhtar,P.Wigen, 1998
77077
  Ames W.F. Nonlinear partial differential equations in ingineering. / W.F. Ames. – New York, 1965. – 511с.
77078
   Nonlinear problems in relativity and cosmology. – New York : The New York acad. of sciences, 1991. – 8,262p. – (Annals of the New York academy of sciences / Edit.by B.M. Boland a.o. ; Vol.631). – ISBN 0-89766-668-2
77079
  Barbu Viorel Nonlinear semigroups and differential equations in Banach spaces / Barbu Viorel. – Bucuresti; Leyden : Noordhoff intern. publ., 1976. – 352 p.
77080
  Miller R.K. Nonlinear Volterra integral equations / R.K. Miller. – Menlo Park : Benjamin, 1971. – 468p. : ill.
77081
  Ying Ni Nonlinearly perturbed renewal equations: the non-polynomial case / Ying Ni // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – Р. 111-122. – ISSN 0868-6904


  Models of nonlinearly perturbed renewal equations with non-polynomial perturbations are studied. Exponential asymptotic expansions are given for the solutions to the perturbed renewal equations under consideration. An application to perturbed M/G/1/ ...
77082
  Vasylyk V. Nonlocal problem for an evolution first order equation in Banach space // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 139-149. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглянуто двоточкову нелокальну задачу для диференцiального еволюцiйного рiвняння першого порядку з операторним коефiцiєнтом у банаховому просторi. Запропоновано i об рунтовано експонентцiально збiжний алгоритм у припущеннi, що операторний коефiцiєнт ...
77083
  Siegel Sidney Nonparametric statistics for the behavioral sciences / Siegel Sidney. – New York a.o. : McGraw-Hill Book, 1956. – 312p. – (McGraw-Hill series in psychology)
77084
  Artemchuk P.Yu. Nonreciprocal microwave material based on an array of magnetic nano-pillars / P.Yu. Artemchuk, O.V. Prokopenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 43-44
77085
  Sharapov M. Nonrecursive permutations generation methods // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 31-33
77086
  Leacock Stephen Nonsense novels / Leacock Stephen. – Toronto, 1973. – 153с.
77087
  Bulavin L.A. Nonthermal influence of mm-range electromagnetic radiation on peroxide oxidation of egg yolk lipoproteins. Moification of the Onsager model. №4 / L.A. Bulavin, N.M. Zabolotna // Доповіді НАН України, 2000
77088
   Noonday 1. – London, 1958. – 183с.
77089
  Mihale Aurel Nopti infrigurate / Mihale Aurel. – Bucuresti, 1962. – 520с.
77090
  Camilar Eusebiu Nopti udestene / Camilar Eusebiu. – Bucuresti, 1960. – 168с.
77091
  Ракочі Вадим Nor-Way, або шлях на північ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 138-142 : фото
77092
   Nord-Sud. Colloque tenu les 16 et 17 septembre 1965 a Copenhague a l"occasion de la VIII-e Assemblee Generale du C.I.P.S.H.. – Copenhague, 1967. – 82с.
77093
   Nordafrika und Nahost im Kampf fur nationale und soziale Befreiung. – Berlin, 1968. – 319с.
77094
  Barbu Eugen Nordchaussee / Barbu Eugen. – Bukarest, 1980. – 447с.
77095
   Nordeuropa in der Gegenwart. – Berlin, 1972. – 264с.
77096
   Nordeuropa in der Gegenwart. – Berlin, 1972. – 264с.
77097
   Nordic conference on the right to privacy, 1967. – 11 p.
77098
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 03325865
V. 21, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77099
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 03325865
Vol. 21, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77100
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.22, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77101
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.22, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77102
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 23, N 1. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77103
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
V.23, N 2. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77104
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.24, N 2. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77105
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.24, N 1. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77106
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 25, N 1. – 2002
77107
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 25, N 2. – 2002
77108
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 26, N 1. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77109
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 26, N 2. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77110
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 27, N 1. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77111
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 27, N 2. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77112
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 28, N 1. – 2005
77113
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 28, N 2. – 2005
77114
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 29, N 1. – 2006
77115
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 29, N 2. – 2006
77116
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 30, N 1. – 2007
77117
   Nordic journal of linguistics : special issue on aspect and aktionsart. – [Cambridge] : Cambridge university press. – ISSN 0332-5865
Vol. 30, N 2. – 2007
77118
  Птахів Семен Nordica: "Жуляни" на додаток до "Борисполя" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
77119
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 1 (H. 209). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77120
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 4 (H. 212). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77121
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 3 (H. 211). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77122
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 2 (H. 210). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77123
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
N 1 (213). – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77124
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn. – ISSN 0014-4681
N 1 ( 217). – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77125
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn. – ISSN 0014-4681
N 3 (219). – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77126
  Fenyo Ivan Norditalienische Handzeichnungen aus dem museum der bildenden kunste in budapest / Fenyo Ivan. – Budapest, Dresden, 1965. – 352с.
77127
  Klein Eduard Nordliche Sonne, sudlicher Schnee. / Klein Eduard. – Halle, 1958. – 276с.
77128
   Nordvjetnamaj krokizoj = Северовьетнамские наброски = Nordvietnamesische Skizzen. – Ханой : Изд-во лит. на иностранных яз, 1966. – 39, [26] с.
77129
  Pedersen Alwin Nordwarts mit den Pelztierjagern / Pedersen Alwin. – Lpz., 1959. – 156с.
77130
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – 3. B. – Kobenhavn : Kristiania, 1921. – 5 S.
77131
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – 3 B. – Kobenhavn : [S. n.], 1921. – 416 S.
77132
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – Andet B. – Kobenhavn : [S. n.], 1921. – 609 S.
77133
  Claretie Jules Noris. Moeurs du jour. / Claretie Jules. – Paris, 1885. – 425с.
77134
  Mattila K. Normal operators and proper boundary points of the spectra of operators on a Banach space / K. Mattila. – Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1978. – 47 p. – (Annales Academiae scientiarum Fennicae ; 19 : Ser. A. 1 : Mathematica. Dissertationes)
77135
  Mahr Erhard Normale entwicklung, pseudofurchung und die bedeutung des furchungszentrums im ei des heimchens (gryllus domesticus) / Mahr Erhard; Zoologischen Institut der Universitat Marburg a. d. Lahn (Director: Prof. Dr. Friedrich Seidel). – Wurzburg : Universitatsdruckerei H. Sturtz AG, 1960. – 263-311S. – Z. Morph. Okol. Tiere 49, 1960
77136
  Calinescu M Normalien der Bucovinaer gr. or. Diocese von 1777-1886 / Myron M. Calinescu. – Chernowitz : Verlag des Buc. gr. or. erzbischofl/ Consistoriums in Czernowitz
3. Bd. : Seite 1227 bis 1578 ; Adnex. : Seite 1579 bis 1604. – 1893. – 1604 S.
77137
   Normalisation. Monographie N. 12. Etude fondee sur les travaux du Colloque intern. sur le develop. industr. (Athene, Nov.-Dec. 1967). – New York, 1969. – 74с.
77138
  Gelberg Ludwik Normalizacja stosunkow PRL-RFN. / Gelberg Ludwik. – Warszawa, 1978. – 248с.
77139
  Kozik Frantisek Normalni obraz srdce / Kozik Frantisek. – Praha, 1976. – 187с.
77140
  Fleischman Harry Norman Thomas: a biography: 1884-1968 / Fleischman Harry. – New York, 1969. – 346с.
77141
  Seidler Murray Norman Thomas: respectable rebel / Seidler Murray. – Syracuse, 1961. – 368с.
77142
  Detrich Richard Lewis Norman Vincent Peale : The man, his ministry / Detrich Richard Lewis; Foreword by R. Peale. – Milwaukee : Ideals, 1979. – 80p. – ISBN 0-89542-068-6
77143
  Monod Martine Normandie-Niemen / Monod Martine. – M., 1965. – 132с.
77144
   Normandie. – Munchen, 1993. – 64с.
77145
  Primak I.A. Normarea tehnica in siderurgie / I.A. Primak, 1951. – 292с.
77146
  Tolcenov T.V. Normarea tehnica la masini-unelte / T.V. Tolcenov, 1950. – 264с.
77147
   Normativ privind organizarea executarii lucrarilor de constructii la lumina artificiala. 86.02.-54. – Bucuresti, 1954. – 24с.
77148
  Diaconu Ion Normele imperative in dreptul international. / Diaconu Ion. – Bucuresti, 1977. – 219с.
77149
  Nutzmann Rolf Normgemabes Maschineschreiben. Regel- und Ubengsbuch fur Maschineschreiber / Nutzmann Rolf. – 3. neubearb. und erw. Aufl. – Berl.
2. – 1957. – 56с.
77150
  Wieslaw W. Norms on quotient fields of Krull domains: / W. Wieslaw. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1986. – 12 s. – Preprint No 58
77151
  Sewerynski M. Normy Pracy. Problematyka prawna / M. Sewerynski. – Warszawa, 1972. – 186с.
77152
  MacGregor James G. North-west of sixteen / James G. MacGregor. – Saskatoon, 1979. – 225с.
77153
  MacInnis Edgar North America and the modern world / MacInnis Edgar. – Toronto, Vancouver, 1956. – 438с.
77154
   North America: tensions and (re)solutions : Selected Papers from the 7th International Tartu Conference on North-American Studies. – Tartu : Tartu University Press, 2007. – 296р. – (Cultural studies series ; 8). – ISSN 1406-9199
77155
  Whiteford A.H. North american indian arts / Andrew Hunter Whiteford ; ed.: Herbert S. Zim ; ill.: Owen Vernon Shaffer. – New York : Golden Press, 1970. – 160 p. : ill. – (Golden science guides)
77156
  Gaskell E.C. North and south / Elizabeth Gaskell. – Ware : Wordsworth, 1995. – 403 p. – На обкл.: Complete and unabridged. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-093-2
77157
  Gaskell Elizabeth North and south. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1986. – 540с.
77158
  Gaskell Elizabeth North and South. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1977. – 541с.
77159
  Brebner John Bartlet North Atlantic Triangle. / Brebner John Bartlet. – Toronto, 1970. – 377с.
77160
  Fenyo Ivan North italian drawings. / Fenyo Ivan. – Budapest, 1965. – 178с.
77161
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi, 1955. – 352с.
77162
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi
2. – 1955. – 352с.
77163
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – New York, 1980. – 223с.
77164
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – Harmondsworth, 1985. – 252с.
77165
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane; With an introd.by C.L.Johnson. – London : Campbell Publ., 1992. – 241p. – (Everyman``s library ; 109 ; The Millennium library). – ISBN 1-85715-109-7
77166
   Northern Hydrology: Selected Perspectives : Proceedings of the Northern Hydrology Symposium 10-12 july 190, Saskatoon, Saskathewan. – Canada : Minister of Supply and Services, 1991. – 532p.
77167
   Northern Shikoku : Guidebook. – Tokyo, 1957. – 532p.
77168
   Northstar compass. – Toronto
Vol. 15, N 4. – 2006
77169
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 8. – 2009
77170
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 5. – 2009
77171
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 6. – 2009
77172
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 9. – 2009
77173
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 10. – 2009
77174
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 11/12. – 2009
77175
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 6/7. – 2010
77176
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 2. – 2010
77177
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 3. – 2010
77178
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 20, N 8/9. – 2010
77179
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 10. – 2010
77180
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 12. – 2011
77181
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 1. – 2011
77182
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 2/3. – 2011
77183
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 9. – 2011
77184
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 6. – 2011
77185
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 8. – 2011
77186
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 16. – 2012
77187
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17. – 2012
77188
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17/18. – 2012
77189
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 21. – 2012
77190
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 13/14. – 2012
77191
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 22/23. – 2012
77192
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 27. – 2013
77193
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 31/32/33. – 2013
77194
  Козловский Е. Norton Commande / Е. Козловский. – М., 1995. – 137с.
77195
  Рыбаков В.Е. Norton Commander 3.0, Norton Integrator 4.5 / В.Е. Рыбаков, С.В. Азов. – Москва : Малип, 1992. – 56 с.
77196
  Козловский Е. Norton Commander 4.0 : Руководство к действию для крутых, всмятку и почти сырых юзеров / Е. Козловский. – Москва : ABF, 1993. – 144с. – ISBN 5-87484-001-Х
77197
  Яковлев Norton Commander 4.0..5.0 / Яковлев, А.Г. Тимошенко. – Киев, 1996. – 60с.
77198
  Богумирский Б. Norton Commander 5.0: Новые возможности для пользователя / Б. Богумирский. – СПб:Питер, 1995. – 288 с.
77199
   Norton Commander. Версия 3.0. – М., 1991. – 38с.
77200
  Слик Бет Norton Utilities 8 для "чайников" / Слик Бет. – Киев : Диалектика, 1995. – 272c. – ISBN 5-7707-2144-8 5-85225-022-8
77201
  Knoller Werner Norwegen / Knoller Werner, Krause Werner. – Berl., 1961. – 64с.
77202
  Rosenkranz H. Norwegen : Land der Fischer, Felsen, Fjorde / H. Rosenkranz. – Leipzig : Brockhaus, 1974. – 244S. : Auflage (1.-12.Tausend)
77203
  Dziegiel L. Norwegia / L. Dziegiel. – Warszawa, 1972. – 303с.
77204
  Hopstock Carsten Norwegian design. From viking age to industrial revolution / Hopstock Carsten. – Oslo. – 212с.
77205
  Ферстер Т.Л. Norwegian spring 1940 : 4 extracts : [легкое чтение для изучающих английский язык] / by Stuart Engstrand ; сост. Т.Л. Ферстер. – Moscow : Language publ. house, 1944. – 31 p. – (Stories by British and American writers ; Book 3)
77206
  Uzanne O. Nos amis les livres causeries : sur la litterature curieuse et la librairie / O. Uzanne. – Paris : Maison Quantin, 1886. – [6], IV, 319 p. : ill.
77207
  Pitcha Volodimir Nos loisirs un Bein A ne pas gaspiller / Pitcha Volodimir. – K., 1989. – 70с.
77208
  Afanasjew Jerzy Nos poety : Satyry / Afanasjew Jerzy. – Warszawa : Iskry, 1987. – 204s.
77209
  Stehlik Miloslav Nositele radu / Stehlik Miloslav. – Praha, 1953. – 136с.
77210
  Grishin V.V. Noskow - capital of the Soviet Union / V.V. Grishin. – Moscow : Progress, 1982. – 144с.
77211
  Romero Elvio Nosotros, los Innombrables / Romero Elvio. – La Habana, 1962. – 20с.
77212
  Medio D. Nosotros, los Rivero / D. Medio. – Barcelona : Ediciones Destino, 1977. – ISBN 84-233-0444-2
77213
  Лялик О. NoSQL систем збереження даних: порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталах / О. Лялик, В. Мандзюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 234-241. – (Педагогіка ; № 1)


  Обгрунтовано необхідність використання альтернвативних засобів збереження даних як доповнення до традиційних реляційних баз даних. Здійснено порівняльний аналіз поширених нереляційних систем зберігання даних. Описано особливості розглянутих програмних ...
77214
  Drzewinski Andrzej Nostalgia za Sluag Side / Drzewinski Andrzej, Ziemianski Andrzej. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1990. – 254s. – ISBN 83-03-02928-2
77215
  Conrad Joseph Nostromo : A Tale of the Seaboard / Conrad Joseph; with an Introduction by Tony Tanner. – London : Campbell Publishers, 1992. – 512p. – (Everyman"s Library ; Vol. 88 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-088-0
77216
  Bird Heather Not above the law / Bird Heather. – Toronto, 1985. – 240с.
77217
  Aslett Don Not for Packrats Only. / Aslett Don. – New York, 1991. – 215с.
77218
  Walsh Jane Not like this / Walsh Jane. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1955. – 170 p.
77219
  Haywood Gar Anthony Not Long for This World: An Aaron Gunner Mystery. / Haywood Gar Anthony. – Harmondsworth, 1991. – 260с.
77220
   Not man apart. – San Francisco, 1965. – 160с.
77221
  Jeffers R. Not Man Apart / R. Jeffers. – New York : Ballantine books, 1969. – 159 p. : fot.
77222
  Epstein Alek Not Only in Hebrew: The Multilingual Mosaic of the Israeli Printing Press // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – P. 109-121. – ISSN 2305-4034
77223
  Sheean V. Not peace but a sword / V. Sheean. – New York : Doubleday, Doran, 1939. – VIII, 367 p.
77224
  Sheen Vincent Not peace, but a sword / Sheen Vincent. – New York, 1939. – 367с.
77225
  Rooney Andrew Not that you asked / Rooney Andrew. – Harmondsworth, 1990. – 270с.
77226
  Anonymous Not to be repeated; Merry-go-round of Europe. / Anonymous. – New York, 1932. – 521с.
77227
  Popa C.G. Nota asupra morfismelor de spatii liniare / C.G. Popa; Univ. din Timisoara; Fac. de stiinte ale naturii; Sec. Matem. – Timisoara : Univ. din Timisoara, 1986. – 8 p.
77228
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 1 : A - F. – 1971. – 49, [ 2 ], 687 p.
77229
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 2 : G - O. – 1971. – [ 4 ], 659 p. : ill.
77230
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 3 : P - Z. – 1971. – [ 4 ], 729 p.
77231
  Remacle Louis Notaires de Malmedy, Spa et Vervien. Documents lexicaux / Remacle Louis. – Paris, 1977. – 295с.
77232
  Studzinska J. Notarial and judicial succession certificate, taking into account the jurisprudence on this subject // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – Р. 9-14
77233
  Rosepashvili N. Notary mediating in Georgia / N. Rosepashvili, M. Tkebuchava // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – P. 110-114. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  The alternative way of dispute solution or mediation is a method of dispute solution by negotiation, where neutral person-mediator helps opposing parties or their representatives to finish conflict arisen between them by mutually beneficial agreement. ...
77234
  Rodriguez Feo Jose Notas criticas / Rodriguez Feo Jose. – La Habana
1. – 1962. – 176с.
77235
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro
1. – 1937. – P. 476-483. – Rev. de entomologia, V. 7, f. 4, 1937
77236
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
2. – 1938. – 24 p. – Rev. de entomologia, V. 8, f. 1-2, 1938
77237
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
4. – 1939. – 14 p. – Rev. de entomologia, V. 10, f. 1, 1939
77238
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
5. – 1940. – P. 199-214. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 1-2, 1940
77239
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n. ]
6. – 1940. – P. 843-862. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 3, 1940
77240
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia III / G. Bondar, Bahia. – Rio de Janeiro - Brasil : [S. n.]
3. – 1938. – P. 441-449. – Rev. de Entomologia, Vol. 9, fasc. 3-4, dezembro 1938
77241
  Lluis N.J. Notas para la construccion de la teoria general del derecho sobre prevencion de accidentes de trabajo / N.J. Lluis. – Barcelona : C.E.A.H.E., 1968. – 8 p.
77242
  Kakolewski Krzystof Notatka / Kakolewski Krzystof. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1982. – 206s. – ISBN 83-05-11062-1
77243
  Sokorski Wlodzimierz Notatki / Sokorski Wlodzimierz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1975. – 188s.
77244
  Muszkowski K. Notatki londynskie : (1993-1997) / Krzysztof Muszkowski. – Torun : Uniw. Mikolaja Kopernika, Bibl. uniwersytecka, 1997. – 203, [1] s. – ISBN 83-231-0831-5
77245
  Glabinski Stanislaw Notatki z Chin. / Glabinski Stanislaw. – 320с.
77246
  Kapijew Effendi Notatki z frontu 1941-1944. / Kapijew Effendi. – Warszawa, 1977. – 208с.
77247
  Irzykowski Karol Notatki z zycia obserwacje i motywu / Irzykowski Karol; Dobosz Andrzej (wybr.), Kisielewski Stefan (wstep). – Warszawa, 1964. – 552с.
77248
  Kydrynski Juliusz Notatnik europejski. Felietony, szkice, reportaze, wywiady. / Kydrynski Juliusz. – Krakow, 1962. – 218с.
77249
  Breza Tadeusz Notatnik literacki. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 712с.
77250
  Olt Gheorghe Lica Note bibliografice: Aspura activitatii literare a scriitorului Lucian Costin / Gheoghe Lica Olt. – Caransebes : Ed. "Banatul literar", 1943. – 40 p.
77251
  Pham Van Dong Note du Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique Democratique du Viet-nam Pham-Van-Dong a M.M.Antony Eden et V.Molotov, President de la Conference de Geneve pour l"Indochine / Pham Van Dong. – Hanoi, 1955. – 8с.
77252
  Glazek Kazimierz Note on polyadic groups on sets with at most 7 elements / Glazek Kazimierz, J. Michalski. – Wroclaw, 1986. – 14 s. – (Preprint / Mathematical Inst. Univ. of Wroclaw ; N 62)
77253
  Feather N. Note on the inelastic scattering of fast neutrons / N. Feather. – [S. l.], 1942. – 5 p.
77254
  Fano U. Note on time-intensity factor in radiobiology / U. Fano, L.D. Marinelli. – [S. l. : s. n.], 1943. – 8 p. – Proceed. of the National acad. of science, v.29, N.2, 1943
77255
  Marghiloman A. Note politice / A. Marghiloman; Ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Scripta. – (Istorie & politica : Documente oficiale-Izvoare narative / Este coord. S.Neagoe). – ISBN 973-96070-0-4; 973-96070-1-2
V.1 : Romania si razboaiele balcanice (1912-1913); Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Neutralitatea (1914-1916). – 1993. – 448 p.
77256
  Marghiloman A. Note politice / A. Marghiloman; ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Machiavelli. – (Istorie & politica / Documente oficiale-Izvoare narative). – ISBN 973-96599-5-0
V. 2 : Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Razboiul (1916-1917). – 1994. – 306 p.
77257
  Van Note preliminaire sur le niveau stratigraphique et la region d"origine de certains des blocks de gres quartzeux des plaines de la Moyenne et de la Basse-Belgique / par Ernest Van den Broeck // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – [9] p.
77258
  Tzankov V. Note sur la presence des reptiles fossiles du cretace superieur de la Bulgarie du nord / V. Tzankov. – Sofia : [S. n.], 1939. – 20 p.
77259
   Noten der Sowjetregierung an die Regierung der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland. – M., 1952. – 7с.
77260
   Noten der Sowjetregierung an die Regierungen der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland, 1952. – 8с.
77261
  Motas C. Notes complementaires sur la nymphe de behningia lestagei motas 1937, trouvee en Roumanie / C. Motas, M. Bacesco. – Iasi : Presa Buna, 1939. – 14 p. – Annales scientifiques de l"universite de Jassy, Tome 26, Annee 1940, Fascicule 1
77262
  Malkov P. Notes d"un commandant du Kremlin / P. Malkov. – M., 1966. – 392с.
77263
  Podvoiski Lev Notes d"un ingenieur / Podvoiski Lev. – M., 1950. – 72с.
77264
  Sei Shonagon Notes de chevet / Sei Shonagon, 1966. – 328с.
77265
  Cohen Marcel Notes de methode pour l"histoire du francais. / Cohen Marcel. – M., 1958. – 100с.
77266
   Notes du Gouvernement Sovietique aux Gouvernements des USA, d"Angleterre et de France sur le Traite de Paix avec l"Allemagne, 1952. – 8с.
77267
   Notes for the Spanish history 1936-1939. – 4th ed. – Madrid, 1961. – 402p., 100 v. ill.
77268
  Zahorodny D. Notes from Sydney 2000 : XXVII Olympic games and XI Paralympic games / Daria Zahorodny, a member of Australian friends of the National Olympic Committee of Ukraine // Сідней. Австралія. 2000. ХХVII Олімпійські ігри та ХІ Паралімпійські ігри : спогади Дарії Загородної, член Австралійських друзів Національного Олімпійського Комітету України / Д. Загородна. – Сідней : BA print. & publ. services, 2011. – P. 1-84. – Bibliogr.: ill. – ISBN 978-0-646-55736-6
77269
  Dostoyevsky Fyodor Notes from the Dead-House / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1989. – 342 p.
77270
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The double / Dostoyevsky Fyodor. – Harmondsworth, 1972. – 287 p.
77271
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The grand inquisitor / Dostoyevsky Fyodor. – New York, 1960. – 229 p.
77272
  Cherkasov N. Notes of a soviet actor / N. Cherkasov. – M., 1966. – 228с.
77273
  Yakovlev A. Notes of an aircraft designer / A. Yakovlev. – Moscou, 1970. – 2750 с.
77274
  Podvoisky Lev Notes of an enginieer / Podvoisky Lev. – M., 1950. – 98с.
77275
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace treaty with Germany, 1952. – 8с.
77276
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace Treaty with Germany, 1952. – 8с.
77277
  Preston Charles Notes on basic political theory / Preston Charles. – Toronto, 1969. – 192с.
77278
  Kuznetsova V. Notes on english lexicologj. / V. Kuznetsova. – K., 1966. – 134с.
77279
  Banks J. Notes on general antropology : cultural patterns and dynamics / by Janson Banks, ph. d. – Toronto ; London ; Sydney : Forum House, 1969. – 138 p. : ill.
77280
   Notes on Hamlet: including scene by scene synopsis - character sketches, departmental examination questions and answers and many helpful notes. – Toronto. – 72 p.
77281
  Bonner James Notes on iduction of flowering in Xanthium / Bonner James, Bonner David, 1948. – 2 p. – Reprined from: The Botanical Gazette, vol. 110, No. 1, 1948
77282
  Ouchi Y. Notes on Some Flies of Genuse Fannia from Eastern China : Diptera Sinica; Muscidae-Phaoniinae I ( Entomological Report No. 7) / Y. Ouchi. – Shanghai : [S. n.], 1938. – P. 19-22. – The Journal of the Shanghai Science Institute, Section 3, Vol. 4, 1938. – (Studies from the Department of Biology of the Shanghai Science Institute)
77283
  Verity R. Notes on the geographical variations of Argynnis Aglaja, L : Reprinted from The Entomologist, Vol. 68, August and September, 1935 / R. Verity. – London : Adlard & Son, 1935. – P.189-204. – Subscription 12s per annum, post free. – (Geographical variations of Argynnis Aglaga, L.)
77284
  Sherine Notes on the Human Characteristics of Ancient Egyptian Kings / Sherine, Ei-Menshawy // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 411-430. – ISSN 0044-8699
77285
  Linton E. Notes on trematode parasites of birds / E. Linton. – Washington : Gevernment, 1928. – 36, [12] p.
77286
  Riel P. Notes sur le genre "Erebia" : Sur une aberration "d"erebia evias" godart / P. Riel. – Lyon : {S. n.]
2 : Faussement attribuee a "Erebia Stygne" ochsenheimer. – 1927. – 4 p. – Extrait du Bulletin bi-mensuel de la Societe Linneenne de Lyon, N. 10, 1927
77287
  Verity R. Notes sur les "Hesperiidi" europeens et liste de ceux de la Catalogne : Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Vol. 11, No. 4 / R. Verity. – Barcelona : Junta de ciencias naturales, 1929. – 18 p.
77288
  Adamczewski S. Notes sur Phalonia rutilana Hb (Lep. Tortricidae) / S. Adamczewski. – Warszawa : [S. n.], 1936. – P. 327-335. – Annales musei zoologici Polonici, T.11, Nr. 16, 1936
77289
  Boursin C. Notes sur quelques lepidopteres des alpes-maritimes et des Basses-Alpes / C. Boursin. – [s. l. : s. n.], 1923. – P. 313-323. – Societe entomolog. de France, V.92, 1923
77290
  Verity R. Notes sur quelques Rhopaloceres d"Espaqne : Lep. / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1927. – P. 172-176. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1927
77291
  Berger Joseph Nothing but the truth / Berger Joseph. – New York, 1971. – 286с.
77292
  Poniatowska Elena Nothing, nobody : the voices of the Mexico City earthquake / Poniatowska Elena; Translated, with a foreword by Aurora Camacho de Schmidt, Arthur Schmidt. – Philadelphia : Temple univ. press, 1995. – 327р. – (Voices of Latin American life / Edited by A.Schmidt). – ISBN 1-56639-345-0
77293
   Notice de manuscrits, livres rares et ouvrages sur les science, beaux-arts etc. Tires du cabinet de son excellence le prince M.Galitzin. – M., 1820. – 99с.
77294
  Duvernoy G. L. Notice historique sur les ouvrages et la vie de M. le B.on Cuvier. – Paris, 1833. – 172 p.
77295
   Notice historique sur M. de Lafayette, general en chef de toutes les gardes nationales en France. – Bruxelles, 1830
77296
  Крылов Notice sur lavie et les... / Крылов, 1913. – с.
77297
  Yermoloff Al.S. Notice sur les cereales de la Russie : exposition universelle de Paris en 1878 / Al.S. Yermoloff. – St-Petersbourg : Trenke & Fusnot, 1878. – 44 p.
77298
   Notice sur les collections : essai historique. – Paris, 1836. – 200 s.
77299
   Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque du Roi. – A Paris (Paris) : De l"Imprimerie Royale
T. 1. – 1787
77300
   Noticias Militares extranjeras. – М.
1. – 1966. – 160с.
77301
  Duarte Carlos Noticias sobre el Procer Cumanes Casimiro Isava Sucre / Duarte Carlos. – Caracas, 1965. – 22с.
77302
  Mykhailenko D. Notion and Legal Basis of Land-Use Planning in the United Kingdom, the United States of America and Ukraine: Comparative Analysis // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 354-355
77303
  Kononchuk I. Notion and Legal Nature of Amparo Procedure // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – P. 59-63. – ISSN 2409-4544


  The article evaluates the legal nature of the amparo procedure. The main principles and characteristics of amparo procedure as the specialized institute of constitutional control are examined. It was defined that amparo procedure is the effective ...
77304
  Thiry Philippe Notions de logique / Thiry Philippe. – 3e ed. – Bruxelles : De Boeck univ., 1998. – 182p. – (Methodes en sciences humaines / Collection dirigee par J.-M. De Ketele, J.M. Van der Maren, M.Duru-Bellat). – ISBN 2-8041-2965-9
77305
  Miesen B. Notities over levenslooppsychologie / Bere Miesen. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1976. – 25 blz. – (Cahiers ouderdom en levensloop / Red.:T. Meijs, B. Miesen e.a. ; 1). – ISBN 90-6001-337-9
77306
  Niculescu-Brailiteanu Notiuni de fizica : Classa III-A secundara / S. Niculescu-Brailiteanu. – Bucuresti : Cartea, 1921. – 181 p.
77307
   Notiuni de teoria literaturii. – Bucuresti, 1958. – 396с.
77308
  Solari F. Notizie biologiche sull"Apion Bonvouloiri Bris. e sul Dichotrachelus Sulcipennis stierl / F. Solari. – Genova : Commercio, 1933. – P. 159-164. – Estratto dal Bollettino della Societa Entomologica Italiana, Anno LXV, № 7 - 26 Luglio 1933, XI
77309
   Notlandung auf dem Tschompot: Phantastische Erzahlungen aus der Sowjetunion. – Berlin, 1983. – 156с.
77310
  Epstein Edward Notorious divorces. / Epstein Edward. – Secaucus, 1976. – 254с.
77311
  Maupassant Guy de Notre coeur / Maupassant Guy de. – M., 1975. – 178с.
77312
  Забужко О.С. Notre Dame d"Ukraine : Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – 2-е вид., виправл. – Київ : Факт, 2007. – 638, [2] с., [2] арк. іл. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 614-636. – Бібліогр. у тексті. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
77313
  Дроздовський Д. Notre Dame D"Ukraine, або Собор і шпиль у конфлікті міражів [Про кн.: Забужко О. Notre Dame D"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій] : повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 174-182. – ISSN 0320 - 8370
77314
  Забужко О. Notre Dame d"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2007. – 640с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
77315
  Marouzeau J. Notre langue. Enquetes et recreations philozogiques / J. Marouzeau. – Paris, 1955. – 280с.
77316
   Notre petit theatre. – М., 1961. – 140с.
77317
  Cesbron G. Notre prison est un royaume / G. Cesbron. – Paris, 1952. – 252с.
77318
  Gatti Armand Notre tranchee de chaque jour / Gatti Armand. – Paris : Verdier, 1991. – 112 p. – ISBN 2864322404
77319
   Notstandsgesetze. Grundgesetz (Auszug), Bundesleistungsgesetz, Arbeitssich erstellungsgesetz, Ernahrungssicherste lungsgesetz, Verkehrssicherstellungsgesetz, Wirtchaftssibberstellungsgesetz, Gestz u. – Munchen, 1968. – 236с.
77320
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 474. – 2000
77321
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 475. – 2002
77322
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 476. – 2002
77323
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 477. – 2002
77324
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 478. – 2003
77325
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 479. – 2005
77326
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 480. – 2009
77327
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 481. – 2010
77328
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 482. – 2010
77329
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 483. – 2010
77330
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 484. – 2011
77331
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 485. – 2012
77332
  Villate C. Notworterbuch der franzosischen und deutschen Sprache. – Berlin ; Schoneberg
3 Teil : Sachworterbuch. – 343, 91 p.
77333
  Villatte C. Notworterbuch der franzosischen und deutschen Sprache fur Reise, Lekture und Konversation : in drei Teilen / prof. Dr. Cesaire Villatte. – Berlin : Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung
1.Teil : Franzosisch-Deutsch : Vierundzwanzigster Tausend. – 343, 91 S.
77334
  Regard Constant Noue, denoue, renoue... / Regard Constant. – Paris, 1974. – 156с.
77335
   Noukogude teaduse arengust eesti NSV-s 1940-1950. – Tallinn, 1950. – 451с.
77336
   Noul atlas linguistic roman pe regiuni Oltenia. – Bucuresti
1. – 1967. – 196с.
77337
   Noul atlas lingvistic al Romaniei, Moldova si Bucovina. – Bucuresti
1. – 1987. – 283с. + +приложение
77338
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Banat. – Bucuresti : Ed.Acad. Romane. – ISBN 937-27-0609-0
T.2. – 1997. – 266c.
77339
   Noul atlas lingvistic Roman pe regiuni banat. – Bucuresti
1. – 1980. – 154с.
77340
  Teaha T. si a. Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. si a. Teaha. – Bucuresti, 1970. – 315 p.
77341
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
3. – 1974. – 271с.
77342
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
5. – 1984. – 202с.
77343
   Noul atlas lingvistic Roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
4. – 1980. – 303с.
77344
  Andrei Stefan Noul oras. Roman. / Andrei Stefan. – Bucuresti, 1952. – 500с.
77345
  Andrei Stefan Noul oras. Roman. / Andrei Stefan. – Bucuresti, 1952. – 500с.
77346
  Bacon Francis Noul Organon. / Bacon Francis. – Bucuresti, 1957. – 336с.
77347
   Noul Testament. – Bucuresti : Instit biblic si de misiune al bisericii ortodoxe Romane, 1993. – 470, [1] p. : Ill. – ISBN 973-9130-08-9
77348
  Merkulova O. Nouns of neuter with the suffix - (ь) no / - (ь) но in Ukrainian language // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
77349
  Gamarra Pierre Nous allons a Paris. / Gamarra Pierre. – M., 1965. – 128с.
77350
  Levy V. Nous et moi / V. Levy. – M., 1975. – 310 с.
77351
  Ozouf Jacques Nous les maitres d"ecole: autobiographies d"instituteurs de la Belle Epoque / Ozouf Jacques. – Paris, 1993. – 312с.
77352
  Stil Andre Nous nous aimerons demain / Stil Andre. – M., 1960. – 164с.
77353
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – М., 1951. – 173с.
77354
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – М., 1951. – 112с.
77355
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – К., 1953. – 108с.
77356
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Изд. 2-е. – М., 1955. – 108с.
77357
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Изд. 3-е. – Л., 1958. – 108с.
77358
  Pourtales G. de Nous, a qui rien n"appartient : Voyage au pays Khmer / G. de Pourtales. – [S. l.] : Flammarion, 1931. – 277 p.
77359
  White Henry Julian Nouum Testamentum latine / White Henry Julian. – London, 1911. – 620 p.
77360
  Lentacker F. Nouveau cours de geographie : Pour l"enseignement du 2 degre.Cllasse de 4e / F. Lentacker, J.-P. Moreau, M. Ozouf. – Paris : Nathan, 1958. – 320p. : il.,cart.
77361
  Rotteck K. Nouveau dictionnaire allemand-francais et francais-allemand. – Paris : Garnier Freres, 1900. – 439 s.
77362
   Nouveau dictionnaire allemand-francois et francois-allemand, a l"usage des deux nations. – Strasbourg ; Paris, 1810. – 759 s.
77363
  Delas Daniel Nouveau dictionnaire analogique. / Delas Daniel, Delas-Demon Daniele. – Paris, 1971. – 609с.
77364
  Thunot Nouveau dictionnaire anglais-francais et francais-anglais abrege de boyer... / Thunot, MM.E, C.E. Clifton. – Paris : Baudry, 1846. – 404 p.
77365
  Libes A. Nouveau dictionnaire de physique. – Paris : Chez giguet et michaud
T. 1. – 1806. – XVI, 430 s.
77366
   Nouveau dictionnaire de poche francais-englais et anglais-francais. – Ed. stereotype. – Leipzig : Chez charles tauchnirz. – 739 S.
77367
  Kiss M. Nouveau dictionnaire de poche francais-hongrois et hongrois-francais. – Leipsic : Wigand Pesth Heckenast
T. 1. – 1844. – 484 S. – У вид. також : Nouveau dictionnaire de poche, francais-hongrois et hongrois-francais / I. Karady. T. 2
77368
  Bosselli Ch. Nouveau dictionnaire de poche Francais-Italien et Italien-Fransais : Francais-Italien / Ch. Bosselli; Charles Boselli. – 50e pain. – Milan : Fratelli treves, 1905. – XXII, 386 p. – Загол. обкл. : Dizionari treves Francais-Italien
77369
  Oldecop Nouveau dictionnaire de poche francais-russe et russe-francais. – Stuttgart : S. Dufour, 1854. – 426 p.
77370
  Feller F.E. Nouveau dictionnaire de poche Francais et Anglais : contenant tous les mots indispensables a la conversation familiere, ainsi qu"aux voyageurs et hommes d"affaires / par le F.E. Feller ; rev. et augmente par le H. Rogivue. – Leipzig : Teubner. – (Collection Feller : dsctionnaires de poshe Feller)
Vol. 2 : Francais - Anglais. – 1904. – [2], 368. – Миниатюрное издание
77371
   Nouveau Dictionnaire De Poche Francois-espagnol. – Avignon
T. 1. – 1816. – 453 s.
77372
   Nouveau dictionnaire de poche franсais-allemand et allemand-franсais / Precede d"une preface par M.A.Thibaut. – Leipsic ; Paris : C.P. Melzer ; Didot Freres, 1838. – XVI, 472, 520 p.
77373
  Karaґdy I. Nouveau dictionnaire de poche, francais-hongrois et hongrois-francais. T. 2 // Nouveau dictionnaire de poche francais-hongrois et hongrois-francais / M. Kiss. – Leipsic : Wigand Pesth Heckenast, 1844. – T. 1. – P. 1-366
77374
  Nugent Thomas Nouveau dictionnaire de poche, francois-anglois, et anglois-francois / par Thomas Nugent. Augm. par J. Ouiseau, des nouveaux mots inseres dans le Dictionnaire de l"Academie francoise, publie par Montardier. – Paris, 1816. – 247 s.
77375
  Thibaut A. Nouveau dictionnaire de poche; francais-allemand et allemand-francais. – Leipzig : Melzer, 1842. – 512 S.
77376
  H Nouveau dictionnaire des difficultes du francais moderne. / H. – 2-me ed., mise a jour et enrichie. – Paris, 1987. – 1031с.
77377
  Dauzat Albert a.o. Nouveau dictionnaire etymologique et historique. / Albert a.o. Dauzat. – 4e ed. – Paris, 1971. – 814с.
77378
  Dauzat Albert a.o. Nouveau Dictionnaire etymologique et historique. / Albert a.o. Dauzat. – 5-me edit. revue et corrigee. – Paris, 1981. – 806с.
77379
  Schuster M. Nouveau dictionnaire francais-allemand et allemand-francais / M. Schuster. – Paris
T. 2. – 1930. – 1079 s.
77380
  Boїelle J. B.A. Nouveau dictionnaire francais-anglais et anglais-francais : comple sur les meilleurs Ouvrages des deux Langues / comp.: par James Boїelle, B.A. , par de V. Payen-Payne. – Paris : Perche. – XIX, 616 p.
77381
   Nouveau dictionnaire francais-coreen. – Seoul : Samhwa, 1978. – X, 1645 p.
77382
  Noel Fr. Nouveau Dictionnaire Francais-Latin, compose Sur Le Plan Du Ictionnaire Latin-Francais Du Meme Auteur. – Paris, 1816. – 1044 s.
77383
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles : partie Italienne-francaise / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres. – XII, 372 с. – Загол. обкл. : Dizionaire italien-francais et francais-italien
77384
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres. – XII, 402 с. – Загол. обкл. : Dizionaire italien-francais et francais-italien
77385
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres, 1867. – XII, 568 с.
77386
  Suckau E. de Nouveau dictionnaire latin-francais : contenant tous les termes employes par les auteurs classiques... / par E. de Suckau. – Paris : Garnier freres, 1865. – XVII, [1], 744, 12 p.
77387
  Sadler P. Nouveau dictionnaire portatif anglais-francais et francais-anglais. – Paris
T. 2, vol. 1. – 1864. – XIX, 1370 p.
77388
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif francais-polonais et polonais-francais / J.A.E. Schmidt. – Leipsic : Chez Charles Tauchnitz
Ed. ster. – 1884. – 720 s.
77389
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe. – Leipzig, 1869. – 734 p. – Вид. пошкоджене: без обкл.
77390
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe = Новый карманный русско-французский и французско-русский словарь : partie russe-francaise / J.A.E. Schmidt. – Ed. ster. – Leipzig : Otto Oltze, 1874. – [4], 736 p.
77391
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe : partie russe-francaise / J.A.E. Schmidt. – Leipzig : Otto Oltze
Ed. ster. – 1893. – [4], 736 p.
77392
  Skoloff N. Nouveau dictionnaire russe-francais : contenant tous les termes employes par les auteurs classiques... / par N.Sokoloff. – Paris, 1865. – 462 s. – вид. без обклад.
77393
   Nouveau Manuel Complet de Produits Chimiques formant un traite de Chinie / par M. G.-Eugene Lorme. – Paris : Librarie encyclopedique de Roret. – (Manuels-Roret)
T.3. – 1861. – 495 p.
77394
  Vergnaund A.D. Nouveau manuel de l"artificier, du poudrier et du salpetrier. – Paris, 1852. – 430 s. – (Librairie Encyclopeique de Roret)
77395
  Larousse Nouveau petit Larousse illustre : dictionnaire encyclopedique; 6 200 gravures.-220 planches et tableaux.-140 cartes / Larousse; dir. de C. Auge, P. Auge. – Paris : Librairie Larousse, 1937. – 1771 p.
77396
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
1. – 1956. – 1102с.
77397
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
13. – 1960. – 1126с.
77398
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
Tome 13, 2-me fasc. – 1961. – 1127-2146с.
77399
   Nouveau voyage en Danemarck, Suede, Russie, Pologne et dans le Jutland, la Norwege, la Livonie, le Duche de Curlandie et dansPrusse. – Paris, 1791. – 282с.
77400
  Coxe William Nouveau voyage en Danemarck, Suede, Russie, Pologne et dans le Jutland, la Norwege... etc. – Paris, 1791. – (4), 276с.
77401
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 3 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1861. – XLVIII, 816 p.
77402
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1865. – XLVIII, 832 p.
77403
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1873. – XLVIII, 832 p.
77404
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1893. – XLVIII, 832 p.
77405
  Reiff Ch. Ph. Nouveaux Dictionnaires Paralleles Des Langues Russe, Francaise, Allemande Et Anglaise. – 4 edition. – Carlsruhe : J. Velten, 1895. – XLVIII, 832 p.
77406
  Fabulet A. Nouveaux Elemens de Chimie, Theorique et Pratique. – Paris
T. 1. – 1813
77407
  Fabulet A. Nouveaux Elemens de Chimie, Theorique et Pratique. – Paris
T. 2. – 1813
77408
  Ancillon F. Nouveaux essais de politique et de philosophie / F.J.P. Ancillon. – Paris ; Berlin : Librairie de Gide Fils ; Chez Duncker et Humlot
T. 1. – 1824. – 373 p. – Johann Peter Friedrich Ancillon (30 April 1767 – 19 April 1837)
77409
  Ancillon F. Nouveaux essais de politique et de philosophie / F.J.P. Ancillon. – Paris ; Berlin : Librairie de Gide Fils ; Chez Duncker et Humlot
T. 2. – 1824. – 323, [6] p. – Johann Peter Friedrich Ancillon (30 April 1767 – 19 April 1837)
77410
  Grevisse Maurice Nouveaux exercices francais: Livre du maitre / Grevisse Maurice. – 2me ed. – Paris-Gembloux, 1977. – 407с.
77411
  Necker m-me Nouveaux melanges extraits des manuscrits de m-me Necker. – Paris
2. – 1801. – 318с.
77412
   Nouveaux menoires sur l"etat present de la Grands Russie ou Moscovie, ou l"on traite & du governement civil ecole siastique de ce pays ect. – Paris
1. – 1725. – 438с.
77413
  Kriuchkov G.G. Nouveaux objectifs de la francophonie // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – S. 70-72
77414
   Nouveaux recits des ecrivains sovietiques. – M., 1966. – 470с.
77415
   Nouveaux regards sur la guerre de Trente Ans : Actes du colloque international, Ecole militaire, 6 avril 1998. – Paris : ADDIM, 1998. – 206p. – ISBN 2-907341-89-8
77416
  D"Anville, J. B. Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise, et du Thibet : contenant les Cartes generales & particulieres de ces Pays, ainsi que la Carte du Royaume de Coree / Par Mr. d"Anville. – A la Haye (Den Haag) : Chez Henri Scheurleer, 1737
77417
  Hellert J.J. Nouvel atlas physique politique et historique de l"empire Ottoman et de ses йtats limitrophes en Europe, en Asie et en Afrique, en quarante feuilles. – Paris : Bellizard, Dufour et Cie, 1843. – [40] cart.
77418
  Gregoire Louis Nouvel atlas universel de geographie ancienne, moyen age, temps moderne et contemporaine / Gregoire Louis. – Paris, 1893. – 135с.
77419
  Mortreux X. Nouvelle arithmetique : Des ecoles primaires / X. Mortreux, O. Mortreux. – Paris : Eugene, 1934. – 186 p. : Cours elementaire nouveau
77420
  Grevisse Maurice Nouvelle grammaire francaise / Grevisse Maurice, Goosse Andre. – 2-me tir. – Paris-Gembloux, 1980. – 352с.
77421
   Nouvelle histoire bataille. – Paris : ADDIM, 1999. – 281p. : il. – (Cahiers du Centre d""etudes d""histoire de la defense ; Cahier N 9). – ISBN 2-907341-.93-6
77422
  Serman William Nouvelle histoire militaire de la France 1789-1919 / Serman William, Bertaud, Jean-Paul. – Paris : Fayard, 1998. – III,845p. : il. – ISBN 2-213-03168-1
77423
  Comiers Nouvelle instruction pour reunir les eglises pretendues reforme"es a l"eglise Romain, par les seules preuves tirees de la Ste Ecriture, & du catechisme & Confession de foy de Charenton / Par m. Comiers d"Ambrum. – A Paris : Chez Rene Guignard, 1678. – [21], 456 p.


  На тит. арк. печатка чорнилом нерозбірливого змісту; також надпис чорнилом: Ex Bibliothe.. Luceory... v.9. num. 42.
77424
   Nouvelle litterature albanaise. – Tirana, 1952. – 83с.
77425
  Dunski Ch.V. Nouvelle methode de calcul de divers rotors a effet pelliculaire et Etude comparative des performances des moteurs asynchrones polyphases, comptetenu des possibilites constructives de leurs elements / Ch.V. Dunski; Universite de Liege, Institut Electrotechnique Montefiore. – Liege : Extrait du Bulletin Scientifique de I"A. I. M. Association des Ingenieurs Electriciens, 1956. – 100 s.
77426
  Thoma, P.F. Nouvelle methode pour apprendre les principes de la langue greque-vulgaire. Divisee & partagee en XII. Heures. – Paris, 1709. – (8), 360с.
77427
  Labat Jean-Baptiste Nouvelle relation de l"Afrique Occidentale : Contenant une description exacte du Senegal & des pays situes entre le Cap-Blanc & la Riviere de Serrelionne, jusqu"a plus de 300 lieux en avant dans les terres : l"histoire naturelle de ces pays, les differentes nations qui font repandues... / par le pere Jean-Baptiste Labat, de l"Ordre des Freres-Precheurs. – Ouvrage enrichi de quant. de cartes, de plans & de fig. – A Paris (Paris) : Chez Perre-Francois Giffart
T. 2. – 1728. – 376 p., [12] f. il., cart.. – продолж. назв.: ...leurs religions & leurs moeurs : avec l"etat ancien et present des compagnies qui font le commerce


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech
77428
  Labat Jean-Baptiste Nouvelle relation de l"Afrique Occidentale : Contenant une description exacte du Senegal & des pays situes entre le Cap-Blanc & la Riviere de Serrelionne, jusqu"a plus de 300 lieux en avant dans les terres : l"histoire naturelle de ces pays, les differentes nations qui font repandues... / par le pere Jean-Baptiste Labat, de l"Ordre des Freres-Precheurs. – Ouvrage enrichi de quant. de cartes, de plans & de fig. – A Paris (Paris) : Chez Perre-Francois Giffart
T. 5. – 1728. – 404 p. – продолж. назв.: ...leurs religions & leurs moeurs : avec l"etat ancien et present des compagnies qui font le commerce


  На зворотньому боці палітурки екслібрис: Ex Libris Mich. Comitis Vandalini Mniszech
77429
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – M., 1958. – 444с.
77430
  Stendhal Nouvelles / Stendhal. – M., 1960. – 466с.
77431
  France Anatole Nouvelles / Anatole France. – Moscou, 1961. – 200 s.
77432
  Balzac Honore Nouvelles / Honore Balzac. – Moscou, 1963. – 432 s.
77433
  Philippe Charles Louis Nouvelles / Philippe Charles Louis. – M., 1964. – 207с.
77434
  Kotsioubynsky Mykhailo Nouvelles / Kotsioubynsky Mykhailo. – K., 1971. – 207с.
77435
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – 3e ed. – Moscou : Progres, 1976. – 616с.
77436
  Merimee Prosper Nouvelles / Merimee Prosper. – M., 1977. – 535с.
77437
  Tschao Chou Li Nouvelles choisies / Tschao Chou Li. – Pekin, 1957. – 269с.
77438
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Вибрані оповідання / Merimee Prosper. – К., 1954. – 72с.
77439
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Вибрані оповідання / Merimee Prosper. – Вид. 2-ге. – К., 1959. – 76с.
77440
  Merimee Prosper Nouvelles choisies. Избранные рассказы на франц. яз. для 9-го класса средней школы / Merimee Prosper; Кутнева Е.П. (обраб., примеч., слов.). – 2-е изд. – М., 1952. – 80с.
77441
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis / Maupassant Guy de. – 3-me ed. – M., 1963. – 368с.
77442
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis / Maupassant Guy de. – M., 1965. – 272 с.
77443
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Вибрані оповідання для 8-10 класів середньої школи з словником / Maupassant Guy de. – Київ-Львів, 1951. – 96с.
77444
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Вибрані оповідання. Для учнів 9-10 класів середн. школи / Maupassant Guy de. – Вид. 2-ге. – Київ-Львів, 1957. – 99с.
77445
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de, 1947
77446
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de, 1948
77447
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de; Лосева М. (сост., примеч., словарь). – Изд. 2-е перераб. – М., 1952. – 104с.
77448
  Maupassant Guy de Nouvelles choisis. Избранные рассказы на франц. яз. / Maupassant Guy de; Лосева М. (сост., примеч., словарь). – Изд. 2-е перераб. – М., 1952. – 104с.
77449
   Nouvelles docouvertes des restaurateurs sovietiques. – M., 1979. – 210с.
77450
   Nouvelles et nouvellistes Belges : essai d"encyclopedie critique. – Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2003. – 435 p. – ISBN 2-87209-642-6
77451
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti
1. – 1980. – 326с.
77452
   Nouvelles etudes d"histoire : Publiees a l"occasion du XVII-e congres international des sciences historiques: Madrid, 1990. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1990. – 315 p. – ISBN 9732702222
77453
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0528-0
9 : Publiees a l"occasion du XVIIIe Congres international des sciences historiques, Montreal 1995 / publie par les soins du Comite National des Historiens Roumains. – 1995. – 130 p.
77454
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-0769-0
10 : Publiees a l"occasion du XIXe Congres international des sciences historiques, Oslo, 2000 / publie par les soins de Dan Berindei, Stefan Stefanescu, Constantin Buse. – 2000. – 194 p.
77455
   Nouvelles etudes d"histoire. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISBN 973-27-1192-2
11 : Publiees a l"occasion du XXe Congres international des sciences historiques, Sydney, 2005 / publie par les soins de Dan Berindei. – 2005. – 248 p.
77456
   Nouvelles etudes d"histoire / Acad. Romana. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1841-5571
12 : Publiees a l"occasion du XXIe Congres international des sciences historiques, Amsterdam, 2010 / publie par les soins de Dan Berindei. – 2010. – 182 p., [1] карта, склад. навпіл
77457
   Nouvelles etudes d"histoire / Academie Romana. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1841-5571
13 : Publiees a l"occasion du XXIIe Congres international des sciences historiques, Jinan, 2015 / publie par les soins de Dan Berindei et de Ioan-Aurel Pop ; [red. V. Petrica, A. Boros]. – 2015. – 197 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
77458
   Nouvelles etudes d"histoire III. Publiees a l"occasion du XII-e Congres des sciences historiques, Vienne, 1965. – Bucarest
3. – 1965. – 508с.
77459
   Nouvelles etudes d"histoire presentees au X-e Congres des sciences historiques, Rome 1955. – Bucarest, 1955. – 480с.
77460
   Nouvelles etudes d"histoire. Publicees a l"occasion du XIVe Congres des sciences historiques. San Francisco, 1975. – Bucuresti, 1975. – 274с.
77461
   Nouvelles etudes d"histoire. Publiees a l"occasion du XIIIe congres des sciences historiques. – Moscou, Bucarest, 1970. – 386с.
77462
   Nouvelles etudes d"histoire: Publices a l"occasion du XVI Congres international des sciences historiques: Stuttgart, 1985. – Bucuresti, 1985. – 287с.
77463
   Nouvelles etudes d"histoire: Publiees a l"occasion du XVe Congres international des sciences historiques. Bucarest, 1980. – Bucuresti, 1980. – 386с.
77464
   Nouvelles etudes d"histoire: Publiees a l"occasion du XVIe Congres international des sciences historiques, Stuttgart 1985. – Bucuresti, 1985. – 287с.
77465
   Nouvelles formes de discrimination = New forms of discrimination : Actes du seminaire international d""experts sur la prevention des discriminations a l""egard des immigres,des refugies et des ..., org. par l""UNESCO et la FMDH a Olympe (Grece) 13 et 14 mai 1994. – Paris : Pedone, 1995. – 310p. – (Publications de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l"homme (FMDH) ; Serie N 2). – ISBN 2-23300-281-4
77466
   Nouvelles imitees de Michel Cervantes et autres auteurs espagnols; Par le citoyen C.***. – Paris
1, 2. – 1802. – 190, 211с.
77467
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
3. – 1961. – 88с.
77468
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
4. – 1961. – 136с.
77469
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
5. – 1962. – 116с.
77470
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
6. – 1963. – 108с.
77471
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
8. – 1964. – 148с.
77472
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
9. – 1966. – 128с.
77473
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
10. – 1967. – 128с.
77474
   Nouvelles militaires etrangeres. – М.
11. – 1969. – 175с.
77475
   Nouvelles Militaires etrangeres. – М.
7. – 1963. – 127с.
77476
   Nouvelles Militaires Etrangeres. – М.
1. – 1958. – 128с.
77477
   Nouvelles Neerlandaises des Flandres et des Pays-Bas. – Paris, 1965. – 356с.
77478
  Huber Francois Nouvelles observations sur les abeilles. – St.-Petersbourg : L"Imprimerie de Charles Kray
T. 2. – 1814. – 484 p.
77479
   Nouvelles slovenes.. – Paris, 1969. – 327с.
77480
   Nouvelles Tcheques & Slovaques. – Paris, 1965. – 354с.
77481
  Hely M A.S. Nouvelles tendances dans l`education des adultes. d`Elseneur a Montreal. / M A.S. Hely. – Paris, 1963. – 150с.
77482
  Farge Yves Nouvelles. / Farge Yves. – M., 1954. – 48с.
77483
  Kober Wolfram Nova / Kober Wolfram. – Berlin, 1983. – 229с.
77484
   Nova ceska poesie. Vybor z versu XX stoleti. – Praha, 1955. – 478с.
77485
   Nova Hedwigia. – Berlin ; Stuttgart : Cramer in der Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung, 1953-. – ISSN 1438-9134
Beih.144 : Diatoms and the continuing relevance of morphology to studies on taxonomy, systematics and biogeography. – 2015
77486
   Nova Jugoslavija. – Beograd, 1955. – 640с.
77487
  Janjic Dragoslav Nova koza / Janjic Dragoslav. – Sarajevo, 1974. – 105с.
77488
  Kosticky Bohus Nova skola slovenska. Prispevok k problematike narodnostnej otazky v Uhorsku v druhej polovici 19. storocia / Kosticky Bohus. – Bratislava, 1959. – 148с.
77489
   Nova soustava planoviteho rizeni narodniho hospodarstvi . Sbornik nazornych pomucek. – Praha, 1966. – 80с.
77490
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1/2. – 2000
77491
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 2. – 2000
77492
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 3/4. – 2000
77493
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 5/6 (трав.-черв.). – 2001
77494
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1. – 2002
77495
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 2. – 2002
77496
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 3. – 2002
77497
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-
№ 5. – 2002
77498
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 6. – 2002
77499
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 1-2. – 2003
77500
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 3. – 2003
77501
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 4. – 2003
77502
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 5-6. – 2003
77503
   Nova книга : Критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 7-8. – 2003
77504
   Nova книга : критико-бібліографічний журнал. – Суми, 2000-. – ISSN 1727-9291
№ 11/12. – 2003
77505
   Novae - miasto rzymskie nad Dunajem: Sezon wykopaliskowy 1977 r.. – Warszawa, 1979. – 4с.
77506
  Stevanovic Novcani i kreditni sistem / Stevanovic, Rad.M. – 3. prer. i dop. izd. – Beograd, 1954. – 200с.
77507
  Hrdlicka Zdenek Nove cinske malirstvi jako protredek masove vychovy / Hrdlicka Zdenek, Hrdlickova Vena. – Praha, 1952. – 38с.
77508
  Lorenc Vilem Nove Mesto prazske / Lorenc Vilem. – Praha, 1973. – 204с.
77509
  Bacon Francis Nove Organon. / Bacon Francis. – Praha, 1990. – 225с.
77510
  Cech Svatopluk Nove pisne. Prvni uplne vydani / Cech Svatopluk. – Praha, 1946. – 139с.
77511
  Kolosov Alexej Nove pole / Kolosov Alexej. – Praha, 1954. – 316с.
77512
  Kirschnerova Milena Nove prace o dejinach srbskeho a chrvatskeho dramatu a divadla. 1945-1968. / Kirschnerova Milena. – Praha, 1970. – 123с.
77513
  Trella Rudolf Nove statopravne usporiadanie CSSR / Trella Rudolf, Chovanec Jaroslav. – Bratislava, 1971. – 166с.
77514
  Melkov G.A. Novel Class of Mikrowave HTS Resonators / G.A. Melkov, S.K. Korsak, Y.V. Yegorov // X Trilateral German-Russian-Ukrainian Seminar on High Temperature Superconductivity., 1997
77515
  Bondarenko O. Novel cobalt Schiff base complex with disulfide moiety for potential DNA cleavage / O. Bondarenko, J. Rusanova // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – P. 197
77516
   Novel functionality of josephson junctions with resonance-percolating charge transport / V. Shaternik, O. Prokopenko, A. Shapovalov, O. Suvorov, M. Belogolovskii // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 76-79. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  The new type of Josephson junctions with a resonance-percolation charge transport have been fabricated and investigated. Measured I-V curves of these junctions demonstrate that the well-known characteristic parameter of these junctions (named the ICRN ...
77517
   Novel probes for pH sensing of biological objects / M.O. Borysova, V.O. Kyriakulov, A.M. Makeiev, R.V. Shemehen, T.Ie. Keda, O.V. Khilya, O.A. Zaporozhets, Yu.M. Volovenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 241
77518
   Novel pyridine and pyrazine-based pseudopeptides bearing turn-inducing scaffold / O. Oldiichuk, O. Hordiyenko, Averlant-Petit, A. Arrault // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 160
77519
   Novel Tоbатоvіrus isolated from vegetable crops in Ukraine / V. Shamraichuk, T. Shevchenko, A. Bysov, AlDalayn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 66-68. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Here we report on the novel tobamovirus, Pepper mild mottle virus (PMMoV), endangering vegetable crops of Sоlаnасеае family which has been isolated in Ukraine for the first time. Virus particles" size and morphology are studied. It has been established ...
77520
   Novel viral pathogens of vegetable crops in Ukraine and Belarus / V. Tsvygun, V. Shamraichuk, A. Bysov, T Rudnieva, T. Shevchenko, V. Polischuk, V. Vabishchevich, Zh. Blotskaya // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 54-56. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Методами иммуноферментного анализа и электронной микроскопии были идентифицированы 8 видов вирусов среди овощных культур в Украине. Три вируса: Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV), Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) и Impatiens necrotic spot ...
77521
  Merino J.M. Novela de Andres Choz / J.M. Merino. – Madrid : Alfaguara, 1993. – ISBN 84-204-2712-8
77522
  Meza Ramon Novelas Breves. El duelo de mi vecino Don Aniceto el Tendero. - Ultimas paginas / Meza Ramon. – Habana, 1975. – 312с.
77523
  Quiroga Horacio Novelas cortas / Quiroga Horacio. – La Habana, 1973. – 297с.
77524
  Cela Camilo Jose Novelas cortas y cuentos / Cela Camilo Jose. – Moscu, 1975. – 302с.
77525
  Cervantes Saavedra Miguel de Novelas ejemplares : escogidas / Cervantes Saavedra Miguel de. – Moscu : Progreso, 1976. – 311с.
77526
  Tolstoi Alexei Novelas y cuentos / Tolstoi Alexei. – M. – 374с.
77527
  Simic Novak Novele i pripovijetke, braca i kumiri / Simic Novak. – Zagreb : Zora; Matica hrvatska, 1977. – 471s. – (Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti / Urednik: K.Spoljar ; Kn.123)
77528
  Mihalic St. Novele teleci odresci / St. Mihalic. – Zagreb, 1967. – 373с.
77529
  Krleza Miroslav Novele. / Krleza Miroslav. – Beograd, 1966. – 435с.
77530
  Donadini U. Novele. Romani. Drame. Kritike i eseji / U. Donadini. – Zagreb, 1968. – 341с.
77531
   Noveletas criollistas latinoamericanos. Rojas, Amado, Roa Bastos. – La Habana, 1975. – 235с.
77532
   Noveletas cubanas. – La Habana
1. – 1974. – 514с.
77533
   Noveletas italianas. – La Habana, 1982. – 286с.
77534
  Underdahl Brian Novell DOS 7 : Memory management, multi-tasking, networking,and data protection / Underdahl Brian. – New York : John Willey and Sons, 1993. – X,326p. – (Wiley). – ISBN 0-471-01629-2
77535
  Франкен Г. Novell DOS 7 для пользователя / Г. Франкен, К. Корольков. – Киев Москва : BHV, БИНОМ, 1994. – 400 с.
77536
  Веттиг Д. Novell NetWare / Д. Веттиг; Пер.с нем. – Київ : BHV, 1993. – 528с. – ISBN 3-89360-019-1; 5-85959-033-4
77537
  Ценк А. Novell NetWare 4.x. / А. Ценк. – Киев, 1995. – 784с.
77538
   Novella italiana del secolo XIX. – M., 1965. – 308с.
77539
  Pirandello Luigi Novelle per un anno / Pirandello Luigi. – Milano, 1991. – 167с.
77540
  Pirandello Luigi Novelle per un anno / Pirandello Luigi. – Newton, 1993. – 1459с.
77541
  Mann H. Novellen / Heinrich Mann. – Berlin : Aufbau-Verlag. – (Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben ; Bd. 3)
1. Bd. – 1953. – 455, [2] с.
77542
  Mann H. Novellen / Heinrich Mann. – Berlin : Aufbau-Verlag. – (Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben ; Bd. 9)
2. Bd. – 1953. – 417, [2] S.
77543
  Heyse P. Novellen / P. Heyse. – Moskau, 1958. – 188 s.
77544
  Storm Theodor Novellen / Storm Theodor. – M., 1958. – 100с.
77545
  Zweig S. Novellen / S. Zweig. – Moscau : Verlag fur Fremdsprachige Literatur, 1959. – 519 с.
77546
  Keller Gottfried Novellen / Keller Gottfried. – Moskau : Fremdsprachige literatur, 1961. – 184с.
77547
  Mann Th. Novellen / Th. Mann. – М.-Л., 1964. – 204с.
77548
  Mann Heinrich Novellen / Mann Heinrich. – Leipzig, 1971. – 477с.
77549
  Kozjubynsky M. Novellen / M. Kozjubynsky. – Kiew, 1971. – с.
77550
  Janowsky Juri Novellen / Janowsky Juri; Kusmin S., Kusmin A. – K., 1980. – 146 с.
77551
  Storm Theodor Novellen der Liebe / Storm Theodor. – Berl., 1958. – 510с.
77552
  Zweig A. Novellen um Claudia / Arnold Zweig. – Berlin : Aufbau-verlag, 1956. – 239 S.
77553
  Zweig A. Novellen um Claudia / Arnold Zweig. – Berlin, Weimar : Aufbau-verlag, 1977. – 133 S.
77554
  Rleist Heinrich von Novellen. / Rleist Heinrich von. – Lpz., 1958. – 464с.
77555
  Goethe J.W. Novellen. / J.W. Goethe. – Berlin, 1973. – 426с.
77556
  Aitmatow Tschingis Novellen. / Aitmatow Tschingis. – Berlin, 1975. – 560с.
77557
  Bykau Wassil Novellen. / Bykau Wassil. – Berlin
1. – 1976. – 491с.
77558
  Bykau Wassil Novellen. / Bykau Wassil. – Berlin
2. – 1976. – 600с.
77559
  Goethe Johann Wolfgang Novellen. / Goethe Johann Wolfgang. – Leipzig, 1982. – 347с.
77560
  Keller Gottfried Novellen. Nachwort von Gunter Jackel. / Keller Gottfried. – Lpz., 1958. – 362с.
77561
  Solomarska O. Novels of Taras Shevchenko and European literature // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 10-28


  The article is dedicated to the stylistic and lingua-poetic analysis of the prose works of Taras Shevchenko, the poet who became the symbol of Ukraine. The author dwells upon and tries to clarify the issue why Shevchenko as a prose writer is so little ...
77562
  Schneider R. November : Roman / R. Schneider. – Rostock : HINSTORFF, 1990. – 247 S. – ISBN 3-356-00353-4
77563
   November 1918. Eine Sammlung literarischer und graphischer Beitrage. Zum 40 Jahrestag der Deutschen Novemberrevolution 1918. – Berl., 1958. – 62с.
77564
   Novemberrevolution 1918. in Bildern und Dokumenten. – Berl., 1958. – 17с.
77565
   Novemberrevolution und Weimarer Republik. – Berl., 1956. – 156с.
77566
  Miguel L. de Noventa y seis horas y media en ninguna parte : (un cuento chino) / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 5-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2008. – 40 p. : il. – Primera ed.: 1987. – (Para que leas / Dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-016-3
77567
  Doby G. Novenyi Biokemia / G. Doby. – Budapest : Akademiai Kiado, 1959. – 655s.
77568
   Novenykortan : Masodik, atdolgozott es bovitett kiadas. – Budapest : Akademiai Kiado
Kutet 1 : Altalanos Novenykortan, Elettani, Virusos es Bakteriumos Megbetegedesek. – 1965. – 579s.
77569
   Novenykortan : Masodik, atdolgozott es bovitett kiadas. – Budapest : Akademiai Kiado
Kutet 2 : Gombas Megbetegedesek, Viragos Eloskodok Karositasai. – 1965. – 942s.
77570
  Antal J. Novenytermesztok zsebkonyve / J. Antal. – Budapest : Mezogazdasagi Kiado, 1983. – 422s.
77571
  Bulkin Valentin Novgorod / Bulkin Valentin. – Leningrad, 1984. – 165 p.
77572
   Novgorod icons 12th-17th century. – L., 1980. – 346с.
77573
  Boulkine Valenyin Novgorod. Archtecture. Monuments. Musee / Boulkine Valenyin. – Leningrad, 1984. – 165 p.
77574
   Novgoroder Ikonen. Des 12 bis 17. Jahrhundert. – L., 1983. – 353с.
77575
  Havlicek F. Novi "pratele lidu". Ideologicke aspekty oportunismu v CSSR a jeho boj proti leninismu. / F. Havlicek. – Praha, 1970. – 88с.
77576
   Novi commentarii .... – Petropoli : Typis Academii scientiarum, 1772
77577
   Novi commentarii.... – Petropoli : Typis Akademia scientiarum ?, 1766
77578
   Novi Sad journal of mathematics.(Formerly review of research faculty of science,mathematics series.. – Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.27, N 2. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77579
   Novi Sad journal of mathematics.(Formerly review of research faculty of science,mathematics series.. – Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.27, N 1. – 1997


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77580
   Novi Sad Journal of Mathematics:Formerly Review of Research Faculty of Science,Mathematics Series : Novi Sad. – ISSN 0352-0900
Vol.28, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77581
   Novi Sad Journal of Mathematics:Formerly Review of Research Faculty of Science,Mathematics Series : Novi Sad. – ISSN 03520900
Vol.28, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77582
  Dolanska Nora Novinar Frantisek Xaver Salda / Dolanska Nora. – Brno, 1987. – 311с.
77583
   Noviny a casopisy v ceskych krajich 1971-1973. – Praha, 1973. – 279с.
77584
  Dolejsi Vojtech Noviny a novinari. Z poznamek a wspominek / Dolejsi Vojtech. – Praha, 1963. – 554с.
77585
  Goytisolo J.A. Novissima oda a Barcelona / J.A. Goytisolo. – Barcelona : Editorial Lumen, 1993. – ISBN 84-264-2778-2
77586
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
1. Band : Bis zum jahre 1920. – 1926. – XX,238S.
77587
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
2. Band : Vom Jahre 1921 bis 1926. – 1927. – XXIII,301S.
77588
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
Band III : Neubeschreibungen des Jahres 1927. – 1928. – XVI,104S.
77589
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
3. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1927. – 1928. – XVI,104S.
77590
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
4. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1928. – 1929. – XVI,80S.
77591
   Novitates Macrolepidopterologicae : Katalog palaearktischen Macrolepidopteren. – Dresden-Blasewitz : Staudinger O., Bang-Haas A.
5. Band : Neubeschreibungen des Jahres 1929. Faunenverzeichnisse der Jahre 1758 bis 1930. – 1930. – XVI,160S.
77592
   Novitates Macrolepidopterologicae. Katalog palaearktischen Macrolepidopteren : der im "Seitz" nicht enthaltenen und seitdem neu beschriebenen. – Dresden ; Blasewitz : Staudinger und A. Bang=Haas
1. Bd. : Bis zum Jahre 1920. – 1926. – XX,238 S.
77593
  Pinto S. Novo diccionnairo francez-portuguez e portuguez-francez. – Paris : Garnier irmaos, 1885. – 540, 474 p. – У вид. також : Novo diccionnairo portuguez-francez et francez-portuguez / S. Pinto. Paris, 1885
77594
  Honorius Philippus Novo in Plonia Rege Eligendo alia dissertatio, anno 1587 perscripta // Respublica, siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc. / diversorum Autorum. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officuna Elzeviriana [Elzevir], 1627. – P. 432-463
77595
  Hiob Eberhard Novou zemi pro divoka zvirata / Hiob Eberhard. – Praha, 1974. – 211с.
77596
  Forejt J. Novy kapesni slovnik cesko-rusky f rusko-cesky / J. Forejt, 1915. – 432 с.
77597
   Novykov Mykola // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 188
77598
  Massow Rosalind Now it"s your turn to travel / Massow Rosalind. – New York, London, 1976. – 339с.
77599
  Angelou M. Now Sheba sings the song : with art by Tom Feelings / M. Angelou. – New York : Dutton ; Dial Books, 1987. – 55 p. : ill. – ISBN 0-525-48374-8
77600
  Kirwan Michael Now to succed in politics. / Kirwan Michael. – New York, 1964. – 175с.
77601
   Now we are in charge = Разом до успіху : [інновац. навч.-метод. матеріали з дисипліни "Англ. мова" для студ. вищ. навч. закл.] / ed.: O. Kulchytska a. Ya. Bystrov. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. – 171, [5] p. : фотогр., табл. – Текст англ. - На обкл. також: A teacher needs to use approaches that enable young people to take respronsibility for their learning. B. Wilson, Australian educator. – Bibliogr.: p. 172-175. – ISBN 978-966-382-311-9
77602
  Parnicki Teodor Nowa basn / Parnicki Teodor. – Warszawa
1. – 1962. – 280с.
77603
   Nowa frazeologia w nowej Europie. Slowo. Tekst. Czas 6 = Новая фразеология в новой Европе = Neue Phraseologie im neuen Europa : Tezy referatow miedzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 6-7 wrz. 2001 r. / Nowa frazeologia w nowej Europie; Pod red. H.Waltera; Komis. frazeol.slowans. Miedzynar. kom-tu slawistow., Uniw.Szczec., In-t filol.slow.,Univ.Greifswald. – Greifswald, 2001. – 162s. – ISBN 3-86006-167-4
77604
  Rousseau Jan Jakub Nowa Heloiza / Rousseau Jan Jakub. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 440с.
77605
   Nowa Huta. – Nowa Huta, 1959. – 43с.
77606
   Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 4 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – ISSN 0239-6661
77607
   Nowa ksiega przyslow i wyrazen przyslowiowych polskich. – Warszawa
3. – 1972. – 996с.
77608
   Nowa poezja polska : tworcy - tematy - motywy / [ Katedra literatury polskiej 20 i 21 w. Uniwersytetu Lodzkiego ; Ksiegarnia Akademicka ] ; pod red. Tomasza Cieslaka, Krystyny Pietrych. – Krakow : Ksiegarnia Akademicka, 2009. – 640 s. – ISBN 978-83-7188-182-4
77609
  Fiedler Arkady Nowa przygoda: Gwinea. / Fiedler Arkady. – Warszawa, 1962. – 248с.
77610
  Kurowski Edward Nowa twarz Serezy. / Kurowski Edward. – Warszawa, 1965. – 208с.
77611
   Nowa Warszawa w ilustracjach. – Warszawa, 1955. – 160с.
77612
  Chmielowski Benedykt Nowe Ateny, albo Akademia Wszelkiej sciencyi pelna, na rozne tytuly iak na classes podzielona, Madrym dla memoryalu, idiotam dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrymki erygowana a / Chmielowski Benedykt. – Krakow. – 568с.
77613
  Koperek Jerzy Nowe demokracje i spor o nature spoleczenstwa obywatelskiego / Koperek Jerzy. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 413s. – ISBN 83--7232-265-1
77614
   Nowe drogi w nauczaniu historii : Wspolczesna dydaktyka niemiecka. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzsej szkoly pedagogicznej, 1999. – 416s. – ISBN 83-7262-056-3
77615
  Golonka-Czajkowska Nowe miasto nowych ludzi : mitologie nowohuckie / Monika Golonka-Czajkowska. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2013. – 399, [1] s. – Bibliogr.: s. 375-389. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-3509-2
77616
  Nowacki E. Nowe oblicze biologii / E. Nowacki, A. Andrzej. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1976. – 271s.
77617
  Lozinski Wladyslaw Nowe opowiadania imc pana Wita Narwoja rotmistrza konnej gwardii koronnej. A-D. 1764-1773 / Lozinski Wladyslaw. – Warszawa, 1955. – 120с.
77618
  Sztaudynger Jan Nowe piorka / Sztaudynger Jan, 1956. – 236с.
77619
   Nowe slownictwo polskie: Materialy z prasy lat 1972-1981. – Wroclaw i i.
1. – 1988. – 199с.
77620
  Jakubowski Jan Zygmunt Nowe spotkanie z Zeromskim / Jakubowski Jan Zygmunt. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 255с.
77621
  Roszkowski W. Nowe stanowisko Polycelis cornuta (Jons.) / W. Roszkowski. – Warszawa : Muzeum zoologicznego, 1932. – S. 419-424. – Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici, T. 1, N. 16, 1932
77622
   Nowe studia o Norwidzie. – Warszawa, 1961. – 292с.
77623
  Lewin Leopold Nowe wiersze. / Lewin Leopold. – Warszawa, 1961. – 100с.
77624
  Malamud Bernard Nowe zycie / Malamud Bernard; Tlum.T.Polanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 552 s.
77625
   Nowela. Opowiadanie. Gaweda : interpretacje malych form narracyjnych. – wyd. 2-e, pozserzone. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1979. – 494 s.
77626
  Perzynski Wlodzimierz Nowele / Perzynski Wlodzimierz. – 308с.
77627
  Reymont Wladyslaw Nowele / Reymont Wladyslaw. – Krakow
1. – 448с.
77628
  Reymont Wladyslaw Nowele / Reymont Wladyslaw. – Krakow
2. – 456с.
77629
  Sienkiewicz Henryk Nowele : Stary sluga. Hania / Sienkiewicz Henryk. – Lwow, 1936. – 195 s.
77630
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Lwow, 1936. – 219 s.
77631
  Le Iwan Nowele / Le Iwan. – Kijow-Lwow, 1941. – 363 c.
77632
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 444с.
77633
  Rittner Tadeusz Nowele / Rittner Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 316с.
77634
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
1. – 1962. – 488с.
77635
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
2. – 1962. – 572с.
77636
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 1. – 1964. – 532с.
77637
  Sienkiewicz Henryk Nowele / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 2. – 1964. – 480с.
77638
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
1. – 1968. – 488с.
77639
  Konopnicka Maria Nowele / Konopnicka Maria. – Warszawa
2. – 1968. – 572с.
77640
  London Jack Nowele / London Jack. – Warszawa, 1972. – 263с.
77641
  London Jack Nowele / London Jack. – Warszawa, 1979. – 263с.
77642
  Sienkiewicz Henryk Nowele amerykanskie / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1955. – 292с.
77643
  Kafka Franz Nowele i miniatury / Kafka Franz; Przelozyli R.Kast, A.Kowalkowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1961. – 390 s.
77644
  Zeromski Stefan Nowele i opowiadania : Rozdziobia nas kruki, wrony... / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 242 s.
77645
  Zeromski Stefan Nowele i opowiadania : Opowiadania utwory powiesciowe / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 354 s.
77646
  Swietochowski Aleksander Nowele i opowiadania. Wybor / Swietochowski Aleksander. – Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1965. – 298с.
77647
  Dygasinski Adolf Nowele i powiesci / Dygasinski Adolf, 1956. – 672с.
77648
  Cervantes Nowele przykladne / Cervantes; Przeklad Z.Milnera. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 185 s.
77649
  Morcinek Gustaw Nowele wybrane / Morcinek Gustaw. – Krakow, 1956. – 468с.
77650
  Sienkiewicz H. Nowele wybrane / H. Sienkiewicz. – Warszawa, 1971. – 336с.
77651
  Sienkiewicz Henryk Nowele. Na marne : na marne / Sienkiewicz Henryk. – Lwow, 1936. – 175 s.
77652
   Nowgorod: Architekturdenkmaler kuksthistorisches Museum. – Leningrad, 1984. – 86 S.
77653
  Zierke H.-J. Nowgorodfahrer : Historischer Roman / H.-J. Zierke. – [ Rostok ] : Historff, 1975. – 392 s.
77654
  Ракуза Ильма Nowhere // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0321-1878
77655
  Solak Elizbieta Nowobulgarska Biblia i jej jezyk / Solak Elizbieta. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1997. – 132s. – (Prace Instytutu filol.slowianskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 16). – ISBN 83-233-1048-3
77656
  Leja Leon Nowoczesna dydaktyka w dzialalnosci uniwersyteckiej / Leja Leon. – Poznan, 1973. – 30с.
77657
  Galsworthy J. Nowoczesna komedia. 1. Biala malpa / J. Galsworthy. – Warszawa
1. – 1972. – 293с.
77658
  Galsworthy J. Nowoczesna komedia. 2. Milczace zaloty / J. Galsworthy. – Warszawa
2. – 1972. – 311с.
77659
  Galsworthy J. Nowoczesna, komedia. 3. Mijajacy sie w mroku / J. Galsworthy. – Warszawa
3. – 1972. – 352с.
77660
   Nowoczesne lampy elektronowe malej mocy. – Warszawa, 1970. – 316с.
77661
  Dobrowolski Tadeusz Nowoczesne malarstwo polskie / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Krakow
1. – 1957. – 460с.
77662
  Dobrowolski Tadeusz Nowoczesne malarstwo polskie / Dobrowolski Tadeusz. – Wroclaw-Krakow
2. – 1960. – 452с.
77663
  Podkowka W. Nowoczesne Metody Kiszenia Pasz / W. Podkowka. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1978. – 378s.
77664
   Nowoczesne rozwiazania urzadzen oswietleniowych. – Zielona Gora : Wydawnictwo Politechniki Zielonogorskiej, 2000. – 147s.
77665
   Nowoczesne zarzadzanie przedsiebiorstwem : 5 konferencja naukowa. – Zielona Gora, 2000. – 431s.
77666
  Baranowski P. Nowokejnesowske hybrydowa krzywa Philipsa-Szacunki dla Polski w oparciu o dane miesieczne / P. Baranowski, A. Leszczynska // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 209-218. – ISSN 0081-6841
77667
  Lebiediew Nikolaj Nowy etap stosunkow miedzynarodowych / Lebiediew Nikolaj. – Warszawa, 1978. – 363с.
77668
  Pitera Zbigniew Nowy film radziecki / Pitera Zbigniew. – Warszawa, 1967. – 108с.
77669
  Szmidt J.A.E. Nowy kieszonkowy polsko-rossyisky i rossyisko-polski slownik = Новый карманный польско-русский и русско-польский словарь / M. Jana Adolfa Erdmanna Szmidta. – stereotypne wyd. – Lipsk : Tauchnic, 1845. – [8], 772 s.
77670
  Szmidt J.A.E. Nowy kieszonkowy polsko-rossyisky i rossyisko-polski slownik = Новый карманный польско-русский и русско-польский словарь / M. Jana Adolfa Erdmanna Szmidta. – stereotypne wyd. – Lipsk : Kniegarni Ottona Holtze, 1871. – 772 s.
77671
  Kedros Andre Nowy kwiat. / Kedros Andre. – Warszawa, 1956. – 248с.
77672
  Szlifersztejnowa Salomea Nowy material na lekcjach gramatyki jezyka polskiego. (W klasach V-VII) / Szlifersztejnowa Salomea. – Warszawa, 1955. – 40с.
77673
   Nowy model wladzy lokalnej w PRL. – Wroclaw, 1984. – 158с.
77674
   Nowy slownik jezyka polskiego. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2002. – 1311,[2]s. – ISBN 83-01-13674-Х
77675
   Nowy slownik kieszonkowy francusko-polsko-niemiecki : A-Z. – Breslau : G. Th. Korn, 1820. – 356 s.
77676
  Dahlmann, Piotr Nowy slownik podreczny francuzko-polski. – Berlin. – 1079 p.
77677
  Koncewic L. Nowy slownik podreczny lacinsko-polski i polsko-lacinski : opracowany podlug najlepszych zrodel / Lukasz Koncewicz. – Warszawa : Ksiecarnia literacka, 1939. – 950 s.
77678
  Kalina P. Nowy slownik podreczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki z wymowa fonetyczna = Neues Handworterbuch der deutschen und polnischen Sprache mit Angabe der Aussprache / Pawel Kalina. – 2 wyd. – Warszawa : [s. l. – IV, 680 s.
77679
   Nowy slownik poprawnej polszczyzny PWN. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 1786,[3]s. – ISBN 83-01-13111-Х
77680
  Rakowski M.F. Nowy swiat. Notatki z podrozy po ZSRR / M.F. Rakowski. – Warszawa, 1959. – 116с.
77681
  Norwid Cyprian Nowy wybor poezji : Wiersze.Utwory cykliczne.Poematy / Norwid Cyprian; Wybral i oprac.J.W.Gomulicki. – Warszawa : PIW, 1996. – 600 s. – ISBN 8306025016
77682
  Slobodnik Wlodzimierz Nowy wybor wierszy / Slobodnik Wlodzimierz. – Lodz, 1959. – 314с.
77683
  Ristic Marko Nox microcosmica. (1923-1953) / Ristic Marko. – Beograd, 1955. – 298с.
77684
  Cointeraux Noyveaux murs de terrasse, solides, durables, et aui dispensent de cette profusion de materiaux qu on y employe. – Paris, 1805. – 18с.
77685
   Nransconductance calibration of n-XYTER 1.0 / I. Sorokin, T. Balog, V. Krylov, C.J. Schmidt // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 77
77686
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 6. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77687
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 5. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77688
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 4. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77689
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 3. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77690
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77691
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 10, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77692
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 11, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77693
   NTT review : [Bimonthly]. – Tokyo. – ISSN 0915-2334
Vol. 11, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
77694
   NU-134 VIP // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16
77695
  Corbea Dumitru Nu sint cintaret de stele. / Corbea Dumitru. – Bucuresti, 1960. – 232с.
77696
   Nubian Island Hotel. Комфорт без компромисов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 34-35 : фото
77697
   Nuclear-cytoplasmic ratio in cultures of tumor cells an indicator of their functional state / O.O. Kalmukova, L.V. Garmanchuk, N.V. Senchylo, O.I. Dzhus, I.A. Stupak, G.V. Ostrowska // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 31-32
77698
   Nuclear Activation Techniques in the Life Sciences : Proceedings of the Symposium on Nuclear Activation Techniques in the Life Sciences. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1967. – 709p.
77699
   Nuclear data for reactors. Proceedings of the Second International conference on nuclear data for reactors held by the International atomic energy agency in Helsinki, 15-19 June 1970. – Vienna
1. – 1970. – 741с.
77700
  Nikolayev K. Nuclear deterrence: past and future / K. Nikolayev. – Moscow : Novosti press agency, 1989. – 95 p.
77701
   Nuclear electronics : Proceedings of a conference on nuclear electronics held by the IAEA, in Bombay, 22-26 november 1965, 1965. – 662 с.
77702
   Nuclear electronics. 3. Proceedings of the Conference on nuclear electronics sponsored by the International. Atomic Energy Agency and held at Belgrade 15-20 May 1961. – Vienna
3. – 1962. – 532 p.
77703
   Nuclear explosions and their effects. Foreword by Jawaharlal Nehru. – Dehli, 1956. – 184с.
77704
  Lange David Nuclear free: the New Zealand way / Lange David. – Harmondsworth, 1990. – 209с.
77705
  Calder Nigel Nuclear highmares: an investigation into possible wars / Calder Nigel. – London, 1979. – 168с.
77706
  Paudler William Nuclear magnetic resonance / Paudler William. – Second printing. – Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1974. – 247 с.
77707
   Nuclear magnetic resonance of liquid crystals. – Dordrecht a.o. : D. Reidel Publishing Company, 1983. – 572 с.
77708
   Nuclear materials management. Proceedings of the symposium on nuclear materials management held by the IAEA. at Vienna, 30 August - 3 September 1965. – Vienna, 1966. – 888с.
77709
  Fermi Enrico Nuclear physics / Fermi Enrico. – Rev. edit. – Chicago : University of Chicago Press, 1951. – 248 с.
77710
  Shirokov Yu.M. Nuclear Physics = Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика : Trans. from rus. / Yu.M. Shirokov, N.P. Yudin. – Moscow : Mir Publishers
Vol. 1. – 1982. – 445с.
77711
  Shirokov Yu.M. Nuclear Physics = Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика : Trans. from rus. / Yu.M. Shirokov, N.P. Yudin. – Moscow : Mir Publishers
Vol. 2. – 1982. – 303с.
77712
  Klimov A. Nuclear physics and nuclear reactors = А.Н. Климов Ядерная физика и ядерные реакторы / A. Klimov; tr. from Rus. – Moscow : Mir Publishers, 1975. – 404 с.
77713
   Nuclear power economics. – Vienna, 1964. – 148с.
77714
   Nuclear power economics. 2. 1964-1967. – Vienna
2. – 1968. – 306с.
77715
   Nuclear Power in the CMEA Member Countries. – Moscow : CMEA Secretariat, 1988. – 41с.
77716
   Nuclear propulsion. – Vienna, 1961. – 228с.
77717
   Nuclear reactions. – Amsterdam
1. – 1959. – 502 с.
77718
   Nuclear reactions : proceedings of the first Kiev International school on nuclear physics, Kiev, May 28 - June 8, 1990. – Kiev : Naukova dumka, 1991. – 535 с.
77719
   Nuclear reactors. – Vienna, 1960. – 716с.
77720
   Nuclear science fellowschips. Information. Opportunities. Procedures. – Vienna, 1959. – 24с.
77721
   Nuclear security : a framework for developing national programs / Ismail Boztosun [et al.]. – Istanbul : Global Threats Studies Network, 2010. – 42 p. : ill.
77722
   Nuclear ship propulsion. Proceedings of the symposium on nuclear ship propulsion with special reference to nuclear safety sponsored by the Internat. Atomic Energy Agency... held at Taormina, Italy,. – Vienna, 1961. – 604с.
77723
  Brown Neville Nuclear war: the impending strategic deadlocl / Neville Brown. – London;Dunmow : Mall press, 1964. – 238 p.
77724
   Nuclear warfare and society. Proceedings of Conference Lismore, Aptil, 1961. – Armidale, 1961. – 30с.
77725
  Kehler Nuclear Weapons & Nuclear Use / Kehler, Robert // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 4. – P. 50-61. – ISSN 0011-5266
77726
  Feldman S. Nuclear weapons and arms control in the middle east / Shai Feldman ; CSIA Studies in Intern. Security with coop. from the Jaffe Center for Strategic Studies Tel Aviv Univ. – Cambridge ; London : The MIT Press, 1997. – XVII, 337 p. – (CSIA Studies in International Security). – ISBN 0-262-56108-5
77727
  Tride David Nucleoethics: ethics in modern society / Tride David. – London, 1972. – 352с.
77728
  Gavroutto Porfiri Nuees sur la ville. / Gavroutto Porfiri. – M., 1966. – 388с.
77729
  Castro Pozo Hildebrando Nuestra comunidad indigena / Castro Pozo Hildebrando. – Lima, 1979. – 345с.
77730
  Brezhnev L.I. Nuestro rumbo. / L.I. Brezhnev. – M., 1977. – 319с.
77731
  Felipe L. Nueva antologia rota / L. Felipe. – Madrid : Akal, 1990
77732
   Nueva narrativa Rusa: Relatos. – Moscu, 1989. – 271с.
77733
  Chabas Juan Nueva y manual historia de la literatura espanola / Chabas Juan. – La Habana, 1962. – 452с.
77734
  Garcia Hortelano Nuevas amistades / Garcia Hortelano. – Madrid : Clasicos Taurus, 1991. – 366 p. – ISBN 84-306-0142-2
77735
  Ortiz Fernando Nuevo Catauro de cubanismos / Ortiz Fernando. – La Habana, 1974. – 526с.
77736
  Salva D.V. Nuevo diccionario frances-espanol y espanol-frances. – Paris : Garnier hermanos,, 1896. – 558, 411 s.
77737
  Salva D.V. Nuevo diccionario frances espanol espanol-frances. – Paris : Libreria de garnier hermanos, 1870. – 650 s.
77738
   Nuevo orden economico internacional. – M., 1984. – 207с.
77739
  Castro G. Nuevo prisma. Сurso de espanol para extranjeros : libro de ejercicios : nivel C 1 / Genis Castro, Jose Vicente Ianni. – Madrid : Edinumen, 2011. – 127 p. + 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM). – ISBN 978-84-9848-255-3
77740
  Castro F. Nuevo ven : libro de ejercicios : 2 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales. – 5-a impres. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 64 p. : il. + 1 CD-ROM. – Copyright : 2004. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-852-7
77741
  Castro F. Nuevo ven : libro del alumno : 2 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales. – 6-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 191 p. : il. + 2 CD-ROM. – На обкл. також : B1/B1+ Marco comun de referencia. - Copyright : 2004. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-842-8
77742
   Nuevo ven : libro de ejercicios : 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 7-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 64 p. : il. + 1 CD-ROM. – Copyright : 2003. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-841-1
77743
   Nuevo ven : libro del alumno : 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 4-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 192 p. : il. + 2 CD-ROM. – На обкл. також : A1/A2 Marco comun de referencia. - Copyright : 2003. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-831-2
77744
   Nuevo ven : libro del alumno 1 / Francisca Castro, Fernando Marin, Reyes Morales, Soledad Rosa. – 9a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2011. – 192 p. : il. + 2 CD-ROM. – 1a ed. 2003. - На обкл. також : A1/A2 Marco comun de referencia. – (Espanol lengua extranjera). – ISBN 978-84-7711-831-2
77745
   Nuevos cuentos Cubanos. – La Habana, 1964. – 326с.
77746
  Alvar Manuel Nuevos estudios y ensayos de literatura contemporбnea / Alvar Manuel. – Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Cientнficas, 1991. – 352 p.
77747
   Nuevos narradores 1974. – La Habana, 1975. – 128с.
77748
   Nuevos poetas. 1974. – La Habana, 1975. – 153с.
77749
  Lazerte M.E. Number highways : Highway-5 / M.E. Lazerte, G.S. Lord. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1932. – 106 p.
77750
  Lord G.S. Number highways : Highway-6 / G.S. Lord, M.E. Lazerte. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1933. – 146 p.
77751
  Lazerte M.E. Number highways : Grade 3 / M.E. Lazerte, G.S. Lord. – Toronto : Clarke, Irwin & company, 1938. – 123 p.
77752
  Lord G.S. Number highways / G.S. Lord, M.E. Lazerte. – Toronto : Clarke, Irwin and company
5. – 1939. – 243 p.
77753
  Lang Serge (Ed.) Number Theory III: Diophantine Geometry / S. Lang. – Berlin : Springer-Verlag, 1991. – 296 p. – ISBN 3-540-53004-5
77754
  Муратов Олександр Number two, або Розважливий погляд на нерозважні події // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 1. – С.69-159. – ISSN 0130-1608
77755
  Муратов О. Number two, або Розумні думки про нерозумне життя : (роман-есей) / Олександр Муратов : ЄОМ-прес, 2007. – 222с.
77756
  Sharapov M.M. Numbering of set partitions / M.M. Sharapov, O. Lamzin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  В статті розглядаються методи нумерації розбиттів скінченних множин. Запропоновані алгоритми дозволяють обчислювати номер (індекс) розбиття та будувати розбиття скінченної множини за його номером (індексом). Для одного з методів показано, як будується ...
77757
   Numbers. – New York a.o., 1991. – 123с.
77758
  Iordan Iorgu Nume de locuri romanesti in Republica Populara Romana / Iordan Iorgu. – Bucuresti
1. – 1952. – 304с.
77759
  Moscal D. Numele propriu la Eugenio Coseriu // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 56. – P. 117-131. – ISSN 1583-7017


  "Внесок Coseriu в поле власних назв в основному відомий завдяки одній статті, опублікований на початку своєї кар"єри. Ця стаття фактично є частиною більшого дослідження, яке залишилося незавершеним і в якому було опубліковано ще три статті з ...
77760
  Grodzinski Juliusz Numer sluzbowy 1895 / Grodzinski Juliusz. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 216s.
77761
  Sacuiu I. Numere aleattoare : Aplicatii in economie, industrie si studiul fenomenelor naturale / I. Sacuiu, D. Zorilescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1978. – 251p.
77762
  Onicescu O. Numere si sisteme aleatcare / O. Onicescu. – Bucuresti : Acad. Rep. Pop. Romine, 1962. – 260 p. – (Colectia "Teoria probabilitatilor"3)
77763
  Perestyuk M. Numerical-analytic method for the equation of nonlinear oscillator / M. Perestyuk, A. Ronto; Reviewer: Zoltбn Szabу // Publ. Univ. Miskolc. Ser. D. – No.2
77764
  Burden Richard Numerical analysis / Burden Richard, Faires, Douglas. – Fourth edition. – Boston : PWS-KENT Publishing Company, 1989. – 730p. – ISBN 0-53491-585-X
77765
  Pantelyat Michael Numerical analysis of electromagnetic fields in 2D and 3D (industrial application: large synchronous turbogenerator rotors) / Pantelyat Michael, Shulzhenko Mykola // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 87-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розроблено методику скінченноелементного аналізу нестаціонарних електромагнітних полів струмів зворотної послідовності в роторах синхронних генераторів. Методика використана для розрахунку стану синхронного турбогенератора 300 МВт при короткому ...
77766
  Oman Richard Numerical calculations of gas-surface interactions. Distribution of this report is provided in the interest of information exchange.. / Oman Richard. – Springfield. – 48с.
77767
   Numerical differential cross section of elastic and inelastic scatterings of protons I - from Ti, Cr, Ni, and Zn at 10, 12 and 14 MeV. – Tokyo, 1959. – 11с.
77768
   Numerical differential cross section of elastic and inelastic scatterings of protons I - from TI, Cr, Ni, and Zn at 8,10, 12 and 14 MeV. – Tokyo, 1959. – 11с.
77769
   Numerical differential cross sections of elastic and Inelastic scatterings of protons. II. By magnesium at the energy range from 7 MeV to 16 MeV. – Tokyo
2. – 1960. – 14с.
77770
  Dyyak I. Numerical investigation of a plain strain state for a body with thin cover using domain decomposition / I. Dyyak, Y. Savula, A. Styahar // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 23-33. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається модель, яка описує напружено деформований стан двовимiрного гетерогенного тiла з тонким покриттям. Спочатку доведено збiжнiсть iтеративного алгоритму, побудованого на основi поєднання методу скiнченних елементiв (МСЕ) та методу граничних ...
77771
   Numerical methods and approximation theory : Novi Sad, September 4-6,1985. – Novi Sad
Vol.2. – 1985. – 206p.
77772
  Chapra S.C. Numerical methods for engineers : With programming and software applications / Steven C.Chapra, Raymond P. Canale. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; WCB, 1998. – 19,924p. + 1 дискета. – ISBN 0-07-010938-9
77773
  Pshenichny B. Numerical methods in extremal problems / B. Pshenichny, Yu. Danilin. – M., 1982. – 276с.
77774
   Numerical methods in fluid dynamics. – Moscow : Mir, 1984. – 335p.
77775
  Volkov E.A. Numerical metods / E.A. Volkov; Transl. from russian by L. Levant. – Moscu : Mir, 1990. – 238 p.
77776
  Belyi T. Numerical modeling of cloud and precipitation evolution and its connection with entropy / T. Belyi, A. Pirnach // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 15-17. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
77777
  Yarmoshchuk Ye.S. Numerical modelling of light propagation in surface plasmon resonance sensor with liquid crystal / Ye.S. Yarmoshchuk, V.I. Zadorozhnii, V.Yu. Reshetnyak // Condensed matter physics / The Institute for condensed matter physics ; National academy of sciences of Ukraine ; ed.in chief Ihor Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 2018. – Vol. 21, n. 1. – P. 13401-1-13401-10. – ISSN 1607-324Х


  Числове моделювання поширення світла в сенсорі на основі поверхневого плазмонного резонансу з рідким кристалом. "The five-layer nanorod-mediated surface plasmon sensor with inhomogeneous liquid crystal layer was theoretically investigated. The ...
77778
  Babuska I. Numerical processes in differential equations / I. Babuska, M. Prager, E. Vitasek. – Prague; London : SNTL; Wiley, 1966. – 351 p.
77779
  Kravchenko O.Yu. Numerical simulation of nanoparticles coagulation in rf-discharge / O.Yu. Kravchenko, Yu.V. Yushchyshena // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков, 2016. – № 6 (106). – Р. 272-275. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 22). – ISSN 1562-6016


  This paper presents the simulation results of nanoscale dust particles coagulation in capacitive radio-frequency discharge of low pressure in argon. Simulations carried out under the self-consistent kinetic model that takes into account the stochastic ...
77780
  Dovgiy B. Numerical solution of a boundary value problem for the poisson equation in a circular domain with cuts / B. Dovgiy, E. Vakal, Y. Vakal // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 29-32. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  A problem of a stationary liquid filtration using fan-shaped drainage in a circular domain is considered. A mathematical model is formulated as a boundary value problem for the Poisson equation in domains of a circular shape with a given number of ...
77781
  Stelmashchuk V.V. Numerical solution of Lord-Shulman thermopiezoelectricity forced vibrations problem / V.V. Stelmashchuk, H.A. Shynkarenko // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 2 (122)


  We consider the Lord-Shulman (LS) model of thermo piezoelectricity. Variational formulation is constructed for the initial boundary value problem of LS-thermo piezoelectricity. Then forced vibrations of pyroelectric specimen are considered and the ...
77782
   Numerical solution of partial differential equations on parallel computers : With 201 figures and 42 tables. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2006. – 12,482 p. : ill. – (Lecture notes in computational science and engineering / Edit.board: T.J.Barth, M.Griebel, D.E.Keyes a.o. ; 51). – ISBN 3-540-29076-1
77783
   Numerical solutions of nonlinear differrential equations. Proceedings an Advanced Symposium.... – New York, 1966. – 347с.
77784
  Levy H. Numerical studies in diferential equations / H. Levy, E.A. Baggott. – London : Watts & Co
V. 1. – 1934. – 238 p.
77785
  Braiorr-Orrs Numerical studies of entanglement properties in one- and two-dimensional quantum Ising and XXZ models / Braiorr-Orrs, M. Weyrauch, M.V. Rakov // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 7
77786
   Numerical study of dynamic phenomena in the coal seam with taking into the account the influence of gas filtration and diffusion / A. Dimaki, E. Shilko, A. Dmitriev, S. Zavsek, S. Psakhie // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 34-36. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
77787
  Sulymenko O. Numerical study of the phase synchronization of two spin-torque nano-oscillators with random eigen frequencies and initial phases / O. Sulymenko, O. Prokopenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 46-49. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Numerical analysis of the mutual synchronization of two spin-torque nano-oscillators (STNOs) with random eigen parameters (frequencies and initial phases of oscillations) has been carried out. A numerical procedure for the determination of the system"s ...
77788
   Numerical treatment of differential equations : Selection of papers presented at the fourth International seminar "NUMDIFF-4" held at the Martin-Luther-univ. Halle-Wittenberg, May 25-29,1987. – Leipzig : BSB Teubner, 1988. – 316p.
77789
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
1 : /O.Hadzic. – 1989. – 320s.
77790
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
2 : /D.Herceg. – 1989. – 247s..
77791
   Numericke i statisticke metode u obradi eksperimentalnih podataka. – Novi Sad
2 : /K.Surla. – 1989. – 258s..
77792
  Poloschi G.N. Numerische Losung von Randwertproblemen der mathematischen Physik und funktionen diskreten Arguments / G.N. Poloschi. – Lpz., 1966. – 270с.
77793
   Numerrical Control of Machine. Tool and Robots.. – Moscow : Mir Publishers, 1989. – P. 272
77794
  Vaillant Joannem Numismata imperatorum romanorum praestantiora a Julio Caesare ad postumum et tyrannos
1. – 1694. – (22), 397, (4с.
77795
   Numismaticky sbornik. – Praha
3. – 1956. – 270с.
77796
   Numismaticky sbornik. – Praha
4. – 1960. – 428с.
77797
   Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanislawowi Suchodolskiemu w 80 rocznice urodzin / [red.: M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Sniezko]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 620, [1] s. : il., tab., portr. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-63760-93-9
77798
  Steineckert Gisela Nun leb mit mir. Weibergedichte / Steineckert Gisela. – Berlin, 1976. – 102с.
77799
  Demetrius Lucia Nunta Ilonei. / Demetrius Lucia. – Bucuresti, 1960. – 180с.
77800
  Cosbuc George Nunta Zamfirei si alte poezii. / Cosbuc George. – Bucuresti, 1961. – 238с.
77801
  Bellenger W.A., Fabbrucci F. Nuova guida di conversazioni moderne francese ed italiano / Bellenger & prof. F. Fabbrucci. – Berlin : B. Behr. – V, 246 p. – German, French, Italian
77802
  Weber F.A. Nuovo dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano / comp. da F.A. Weber. – Ed. stereot. – Lipsia : Presso Carlo Tauchnitz
Pt. 1 : Iitaliano-tedesco. – 1856. – X, 722 p.
77803
  Oberosler G. Nuovo dizionario tascabile tedesco-italiano e italiano-tedesco / comp. da Giuseppe Oberosler. – Milano : Fratelli Treves
Pt. 2 : Iitaliano-tedesco. – XX, 382 p.
77804
  Lourie A. Nuovo Vocabolario Italiano-Russo : Che contiene tutti i vocaboli moderni con la pronunzia figurata / A. Lourie. – Parigi : Fratelli Garnier, Librai-Editori. – 533 s. – номер 82170 без тит. листа
77805
  Angeli A. Nuovo vocabolario Italiano - Francese / A. Angeli. – Parigi : Fratelli Garnier, 1911. – 506 s. – Рік книги визначено через Інтернет
77806
  San Giorgio Ramiro Barbaro di Nuovo vocabolario tascabile italiano e tedesco : contenente tutte le parole della lingua parlata, non che dialoghi, nomi propri e geografia ecc. : italiano-tedesco / Ramiro Barbaro di San Giorgio. – Berlin : Hugo Steinitz, 1890. – 495 p.
77807
   Nuovo vocabolario tascabile italiano e tedesco contenente tuttle le parole della lingua parlata, non che dialoghi, nomi propri e geografici ecc : italiano e tedesco. – Berlin : J. Singer. – 495, [1] p.
77808
   Nuphar pumila (Timm) DC. (Nymphaeaceae Salisb.) - новий вид флори України / М. Дідух, А. Куземко, Т. Мазур, Т. Вініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати моніторингу в Поліському природному заповіднику де виявлено місцезнаходження нового для України виду Nuphar pumila (Timm) DC. Розглянуто систематичне положення, поширення, екологічні та ценотичні особливості даного виду. Проведено ...
77809
  Berger Uwe Nur ein Augenblick / Berger Uwe. – Berlin-Weimar, 1981. – 151с.
77810
  Eggerath Werner Nur ein Mensch / Eggerath Werner. – Weimar, 1959. – 230с.
77811
   Nur ein paar Stunden. – Berlin, 1975. – 394с.
77812
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1955. – 328 S.
77813
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1958. – 328 S.
77814
  Cookson C. Nur eine Frau : roman / Catherine Cookson. – Berlin : Goldmann Verlag, 1963. – 340, [3] S. – ISBN 3-442-09100-4
77815
  Zinner Hedda Nur eine Frau / Zinner Hedda. – Berlin : Buchverlag Der Morgen, 1981. – 326 S.
77816
  Feuchtwanger Marta Nur eine Frau. / Feuchtwanger Marta. – Berlin-Weimar, 1984. – 333с.
77817
  Philipe Anne Nur einen Seufzer lang / Philipe Anne. – Berlin, 1971. – 133с.
77818
  Halan Jaroslaw Nurnberg. 1945. / Halan Jaroslaw. – Kiew, 1975. – 133с.
77819
  Halan Jaroslaw Nurnberg. 1945. / Halan Jaroslaw. – Kiew, 1978. – 116с.
77820
  Pfistermeister Ursula Nurnberg. Zauber einer unverganglichen Stadt in farbbildern und alten Stichen / Pfistermeister Ursula. – Nurnberg, 1975. – 200с.
77821
  Berent Waclaw Nurt / Berent Waclaw. – Warszawa, 1956. – 364с.
77822
  Luzny R. Nurt tradycji staropolskiej w procesie literackim rosyjskiego oswiecenia / R. Luzny, 1973. – [7] s. – Отд. оттиск


  На обкл. № 105078 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Профессору А.М. Лобач... от ученика-автора
77823
  Hoffmann A E.T. Nussknacker und Mausekonig / A E.T. Hoffmann. – Berl., 1954. – 108с.
77824
  Hoffmann A E.T. Nussknacker und Mausekonig / A E.T. Hoffmann. – Berlin, 1981. – 227с.
77825
  Dhopeshwarkar Nutrition and brain development / Dhopeshwarkar, Govind. – New York, London : Plenum Press, 1983. – 196p.
77826
   Nutrition and Immunity / Gershwin, Eric, , R.S. Beach, L.S. Hurley. – Orlando : Academic Press, 1985. – 417с.
77827
   Nutrition cluster handbook : a practical guide for country-level action / Clobal Nutrition Cluster ; [prep.: Josephine Ippe, Diane Holland, Leah Richardson, et al.]. – Geneva : UNISEF, 2013. – 433 p. : tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – (Clobal nutrition cluster)
77828
  Robertson Elizabeth Chant Nutrition for Today / Robertson Elizabeth Chant. – 3rd. revis. ed. – Toronto; Montreal : McClelland and Stewart Limited, 1968. – 255с.
77829
   Nutritional biochemistry and metabolism. – New York a.o., 1984. – 436с.
77830
   Nutron Transmission and neutron Scattering in Polimer Gels / L.A. Bulavin, V. Klepko, V. Shilov, Yu. Melnichenko, V. Slisenko // Polymer Engineering and Science /USA/, 1996. – Випуск 2
77831
  Ataturk K. Nutuk / Kemal Ataturk. – Istanbul : M.E.B. – (Ataturk dizisi : 1). – ISBN 975.11.0744.X(Tk. No.); 975.11.0746.6(2. Cilt)
Cilt 2 : 1920 - 1927. – 2001. – S.433-893. – В надзаг.: Milli egitim bakanligi yayinlari : 2562 ; bilim ve kultur eserleri dizisi : 665
77832
  Ataturk K. Nutuk / Kemal Ataturk. – Istanbul : M.E.B. – (Ataturk dizisi : 1). – ISBN 975.11.0744.X(Tk. No.); 975.11.0747.4(3. Cilt)
Cilt 3 : Vesikalar. – 2001. – S.899-1280. – В надзаг.: Milli egitim bakanligi yayinlari : 2563 ; bilim ve kultur eserleri dizisi : 666
77833
  Hille H. Nutzliche Wellen / H. Hille. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1962. – 178 s.
77834
  Ebel F. Nutzpflanzenfuhrer Durch den Botanischen Garten : Der Sektion Biowissenschaften der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg in Halle (Saale) / F. Ebel, M. Gottschall. – Halle-Wittenberg : Martin-Luther-Universitat, 1977. – 191S. : Mit 8 Tafeln und 2 Carten im Anhang
77835
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
1. – 1964. – 452с.
77836
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
2. – 1964. – 496с.
77837
   Nuvela romina contemporana. – Bucuresti
3. – 1964. – 472с.
77838
  Ciobanu N. Nuvela si povestirea contemporana / N. Ciobanu. – Bucuresti, 1967. – 376с.
77839
  Orkeny Istvan Nuvele-minut expozitia de trandafiri / Orkeny Istvan. – Bucuresti, 1982. – 413с.
77840
  Gala Galaction Nuvele / Gala Galaction. – Bucuresti, 1954. – 248с.
77841
  Caragiale I.L. Nuvele si povestiri / I.L. Caragiale. – Bucuresti, 1955. – 304с.
77842
  Kotiubinski Mihail Nuvele si povestiri / Kotiubinski Mihail. – Bucuresti, 1963. – 448с.
77843
  Caragiale I.L. Nuvele si povestiri / I.L. Caragiale. – Edit. a 2.-a. – Bucuresti, 1965. – 280с.
77844
  Galaction Gala Nuvele si povestiri / Galaction Gala. – Bucuresti, 1967. – 170с.
77845
  Galaction Gala Nuvele si povestiri / Galaction Gala. – Cluj-Napoca, 1985. – 306с.
77846
  Delavrancea B. Nuvele si povestiri. / B. Delavrancea. – Bucuresti, 1955. – 144с.
77847
  Gane N. Nuvele. / N. Gane. – Bucuresti, 1959. – 198с.
77848
  Munteanu Francisc Nuvele. / Munteanu Francisc. – Bucuresti, 1959. – 448с.
77849
  Nagy Istvan Nuvele. / Nagy Istvan. – Bucuresti, 1959. – 276с.
77850
  Delavrancea B. Nuvele. / B. Delavrancea. – Bucuresti, 1963. – 628с.
77851
  Hirsch C. Nuverical Computation of Internal and External Flows / C. Hirsch. – New York, 1988. – P. 691
77852
  Sesic Bogdan Nuznost i sloboda / Sesic Bogdan. – Beograd, 1963. – 375с.
77853
  Сергиенко А.Д. NVZ, или Формула жизни : Научная фантастика абсурда / А.Д. Сергиенко. – Харьков : Крок, 1998. – 216с. – ISBN 966-7093-33-6
77854
  Сергиенко А.Д. NVZ, или Формула жизни : Научная фантастика абсурда / А.Д. Сергиенко. – Харьков : Крок. – ISBN 966-7093-62-Х
Книга третья и четвертая. – 2000. – 192с.
77855
   NWB-Handausgabe Deutsche Steuergesetze. – 13. verb. Aufl. – Herne/Berlin, 1993. – 1331с.
77856
   Ny svensk och tysk handordbok. – Leipzig : Otto Holtzes Nachfolger, 1892. – 332 s.
77857
  Бородина Татьяна NY в лицах : Новый Вавилон, или Лица Нью-Йорка. Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 78-87 : Фото
77858
  Бородина Татьяна NY моего окна : Нью Йорк. Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 58-67 : Фото
77859
   Nyelvtani tanulmanyok. – Budapest, 1961. – 214с.
77860
  Hoxha B. Nyjat ne gjuhen angleze dhe shgipe = The articles in English and Аlbanian language : (Studim krahasimtor) / B. Hoxha. – Скопjе, 1998. – 90p. – ISBN 9989-720-18-5
77861
   Nykyaikainen antikomunismi. Politiikka ja ideologia. – M., 1976. – 317с.
77862
   Nymphis Medicis : А.Палла. – Будапешт : Кошут. – 144с.
77863
   Nyngat-Europai festeszet az Ermitazsban. XIII-XVIII szazad. – L., Budapest, 1979. – 302с.
77864
  Kurti Andras Nyomjuk a sodert. / Kurti Andras, Hegedus Istvan. – Budapest, 1970. – 125с.
77865
  Grzeszczuk Stanislaw O "satyrach" Krzysztofa Opalinskiego : Proba syntezy / Grzeszczuk Stanislaw. – Wroclaw, 1961. – 344 s.
77866
  Janiszowska I. O aktywizacji nauczania w szkole podstawowej / I. Janiszowska, K. Kuligowska, Z. Putkiewicz; Okon W. (wstep, red.). – Warszawa, 1960. – 196с.
77867
  Barzini Luigi O America : When you and I were young / Barzini Luigi. – New York : Harper & Row, 1977. – 329p. – ISBN 0-06-010226-8
77868
   O antologie a literaturii de anticipatie romanesti. – Craiova, 1983. – 471с.
77869
  Babinicz Waldemar O babkach, nugatach i dziwnej antifonie. / Babinicz Waldemar. – Ledz, 1965. – 292с.
77870
   O Bez-Krolewiach W Polszcze Y O Wybieraniu Krolow poczawszy od smierci Zygmunta Augusta Jagielly az do Naszych czas?w: Dzielo w teraznieyszych okolicznosciach do wiadomosci przydatne
77871
  Weiss Jan O bilem koni / Weiss Jan. – Praha : Nakladatelstvi lidova demokracie, 1959. – 148 s.
77872
  Meduski J. O Biochemii / J. Meduski. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1950. – 125s.
77873
   O biologii uceni : O biologickych prvcich kognitivnich procesu v lidske mysli. – Praha : Academia, 1974. – 222S.
77874
  Moric Rudo O Blazejovi, cosa nebal / Moric Rudo. – Bratislava, 1975. – 79с.
77875
  Kasprowicz Jan O bohaterskim koniu i walacym sie domie. / Kasprowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 158с.
77876
   O Bojan, du Nachtigall der alten Zeit. – Berlin, 1975. – 623с.
77877
  Novotny Jan O bratrske druzbe Cechu a Slovaku za narodniho obrozeni, Kapitoly z dejin vzajemnych vztahu Cechu a Slovaku v narodnim hnuti do roku 1848 / Novotny Jan. – Praha, 1959. – 276с.
77878
  Stawar Andrzej O Brzozowskim i inne szkice / Stawar Andrzej. – Warszawa, 1961. – 244 s.
77879
  Gottwald Klement O budovani KSC / Gottwald Klement. – Praha, 1949. – 72с.
77880
  Gottwald Kl. O budovani socialistickej vlasti / Kl. Gottwald. – Bratialava, 1973. – 291с.
77881
  Debski Br. O budowie i mechanizmie ruchow lisci u marantowatych.. – Krakow, 1896. – 110с.
77882
  Szymonowicz Wl. O budowie zebiny / Wl. Szymonowicz; Nakladem Akademii Umiejetnosci. – Krakow : Academia Litterarum Cracoviensis, 1895. – 8S.
77883
  Dinekow Petyr O bulgarskiej literaturze, folklorze i zwiazkach z Polska. / Dinekow Petyr. – Warszawa, 1977. – 590с.
77884
  Burada Teodor O calatorie in Dobrogea. / Burada Teodor. – Bucuresti, 1962. – 182с.
77885
  Chewtchuk Valery O caminho / Chewtchuk Valery. – Rio de Janeiro, 1995. – 77с.
77886
   O cantaro: a nova arte Ucraniana. – Rio de Janeiro, 1973. – 90с.
77887
  Aitmatov Tschinguiz O Cao Malhado a Beira-Mar Correndo: Novela. / Aitmatov Tschinguiz. – Moscovo, 1988. – 127с.
77888
  Benes Josef O cezkych prijmenich. Rejstriky / Benes Josef. – Praha, 1970. – 203с.
77889
  Lenartowicz Teofil O charakterze poezji polsko-slowianskiej / Lenartowicz Teofil. – Warszawa, 1978. – 235с.
77890
  Estreicher T. O cisnieniach nasycenia tlenu.. – Krakow, 1896. – 18с.
77891
  Живкович І. O citanju Bulgakova kroz prizmu Dostojevskoga // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 149-156. – ISSN 2075-437X


  У статті запропоноване висвытлення в зіставному аспекті специфіки творчого методу знакових представників російської літератури. В статье предлагается освегцение в сопоставительном аспекте специфики творческого метода знаковыгх представителей русской ...
77892
  Parnov Eremei O Cofre de Maria de Medicis / Parnov Eremei. – Moscovo
Ч. 1. – 1990. – 294с.
77893
  Parnov Eremei O Cofre de Maria de Medicis / Parnov Eremei. – Moscovo
Ч. 2. – 1990. – 311с.
77894
  Arystoteles O czesciach zwierzat. / Arystoteles; P. Siwek. – Warszawa, 1977. – 244с.
77895
  Broniewska Janina O czlowieku ktory sie kulom nie klanial. / Broniewska Janina. – Warszawa, 1957. – 124с.
77896
  Afanasjew J. O czlowieku, ktory wital sie noga. / J. Afanasjew. – Lodz, 1962. – 42с.
77897
   O dalszy rozwoi rolnictwa. Wybor materialow i dokumentow 1971-1976. – Warszawa, 1976. – 197с.
77898
  Baranowski Bohdan O dawnej Lodzi / Baranowski Bohdan. – Lodz, 1976. – 355с.
77899
  Capek Karel O demokracii, novinach a ceskych pomerech / Capek Karel; Vybor z publicistickych praci usporadal Ivan Klima. – Praha : Academia, 2003. – 226s. – ISBN 80-200-1124-2
77900
  Tocqueville Alexis de O demokracji w Ameryce / Tocqueville Alexis de. – Warszawa, 1976. – 488с.
77901
  Majerova Marie O detske literature / Majerova Marie. – Praha, 1956. – 143с.
77902
  Niementowski S., Rosazkowski J. O diazotowaniu analiny / Stefan Niementowski i Jan Roszkowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Umiejet., 1897. – 28 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 31
77903
  Azizian A.K. O diele J.V. Stalina "Marxizmus a narodnostna otazka" / A.K. Azizian. – Bratislava : Nakladatelstvo Pravda, 1952. – 61 s. – (Kniznica k studiu klasikov markxizmu-leninizmu)
77904
  Leontjev A. O dile V.I. Lenina "Imperialismus jako nejvyssi stadium kapitalismu". / A. Leontjev. – Praha, 1951. – 92с.
77905
  Bochenek A. O dojrzewaniu i zaplodneniu jaja u slimaka. Aplisia depilans. – Krakow, 1899. – 23с.
77906
  Cieslak M. O domniemaniach w procesie karnym / M. Cieslak, 1958. – [6] s.
77907
  Stolc Janina O doskonaleniu pracy szkoly / Stolc Janina. – Warszawa, 1978. – 218с.
77908
  Gheorghiu Aurel O drama istorica in 1616 la Dracsani. / Gheorghiu Aurel. – Ed. 2-a. – Bucuresti, 1925. – 16с.
77909
  Jedlicka J. O druzich a formach rodu plagiothecium Bryol.Eur. s. str. na Jesenikach a Beskydach / J. Jedlicka. – Brno : [S. n.], 1947. – 7 s.
77910
  Weber Erich O du mein Osterreich / Weber Erich. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1956. – 160 S.
77911
  Pruszkowska Maria O dwoch Wikingach i jednej Wikingowej / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1961. – 108с.
77912
  Maneli Mieczyslaw O dzialalnosci panstwa socjalistycznego / Maneli Mieczyslaw. – Warszawa, 1958. – 290с.
77913
  Polzeniusz Ferd. Edw. O dzialaniu chlorku benzoilowego na kwasy i bezwodniki kwasowe. – Krakow, 1896. – 6с.
77914
  Syniewski W. O dzialaniu formaldehydu na skrobie i o polaczeniu jodu z amylodekstryna / W. Syniewski. – Krakow, 1902. – 11с.
77915
  Ingarden Roman O dziele literackim / Ingarden Roman. – Warszawa, 1960. – 490с.
77916
  Sletsjoe Leif o elemento cenico em Gil Vicente / Sletsjoe Leif. – Lisboa, 1965. – 158 p.
77917
  Szmydtowa Zofia O Erazmie i Roju / Szmydtowa Zofia. – Warszawa, 1972. – 291 s.
77918
  Emilewicz E. O feniliminach oksyacetofenonow / E. Emilewicz. – Krako, 1901. – 9с.
77919
  Krejci F. O filosofii Smetanove / F. Krejci. – Praha : Beauforta, 1901. – 32 s. – (Knihovnicka casu ; Cis.14)
77920
   O filozofii praktycznej : Rozmowy polsko-niemieckie. – Warszawa : Wyd-wa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. – 224s. – ISBN 83-230-0607-5
77921
  Sniadecki Jedrzej O fizycznym wychowaniu dzieci / Sniadecki Jedrzej. – Wroclaw, 1956. – 136с.
77922
  Tokarski J. O fosforytach okolicy niezwisk nad Dniestrem / J. Tokarski. – Lwow : Ossolinskich, 1923. – 5, [8] s.
77923
  Dackiewicz Jadwiga O Francji, o tesknocie, czyli kazdy kochal inaczej / Dackiewicz Jadwiga. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1974. – 207s.
77924
  Lenski Julian O front ludowy w Polsce 1934-1937. Publicystyka. / Lenski Julian. – Lodz, 1956. – 312с.
77925
  Kretkowski W. O funkcyach rownych co do wielkosci i roznych co do natury / Wladyslaw Kretkowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Um., 1893. – 3 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 26
77926
  Stawar Andrzej O Galczynskim / Stawar Andrzej. – Warszawa, 1959. – 400 s.
77927
  Topa E. O gradina botanica scolara model : Extras din revista de pedagogie / E. Topa. – Cernauti : [S. n .], 1933. – 6 p.
77928
  Piwocki Ksawery O historycznej genezie polskiej sztuki ludowej / Piwocki Ksawery. – Wroclaw, 1953. – 48с.
77929
  Herman W. O hodowli karakulow / W. Herman. – Warszawa : Muzeum zoologicznego, 1930. – 46 s. – Odbitka "Karakuly"
77930
  Grigorian B. O Homen: A sua Situacao e Missao no Mundo Contemporaneo / B. Grigorian. – Moscovo, 1990. – 173с.
77931
  Polacek Karel O humoru v zivote a v umeni / Polacek Karel. – Praha, 1961. – 141с.
77932
  Knoesl Bohuslav O hvezdach, knihach, a sibyllach / Knoesl Bohuslav. – Praha, 1957. – 114с.
77933
  Cotorcea L. O imagine culturala emblematica: Petru Caraman // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 56. – P. 79-83. – ISSN 1583-7017


  Емблематичний культурний імідж: Петро Караман.
77934
   O istocie zycia. – Warszawa, 1967. – 596с.
77935
  Rotaru Ion O istorie a literaturii romane. 3. 1944-1984 / Rotaru Ion. – Bucuresti
3. – 1987. – 1048с.
77936
  Farcasan Sergiu O iubire din anul 41.042. / Farcasan Sergiu. – Bucuresti, 1960. – 222с.
77937
  Arbes J. O Janu Nerudovi. / J. Arbes. – Praha, 1952. – 213с.
77938
  Piwnikiewicz H. O jarzeniu sie pary rteci w zwiazku z jej jonizacya / H. Piwnikiewicz. – Krakow, 1914. – 13с.
77939
  Olbracht Ivan O jazyce a literature / Olbracht Ivan. – Praha, 1953. – 46с.
77940
  Kowalski P. O jednorozcu, Wieczerniku i innych motywach mniej lub bardziej waznych : szkice z historii kultury / Piotr Kowalski. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2007. – 274 s. – (Anthropos). – ISBN 978-83-233-2310-5
77941
  Collins Larry O Jerusalem! / Collins Larry. – London, 1972. – 635с.
77942
  Handke Kwiryna O jezyku - dobrze i zle / Handke Kwiryna. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy, 2004. – 428s. – ISBN 83-89191-23-7
77943
   O jezyku Adama Mickiewicza. – Wroclaw, 1959. – 524с.
77944
  Smaszcz W. O Juliuszu Slowackim w Supraslu : 4 supraskie konwersatoria literackie "Bo tam, gdzie Ikwy srebrne fale plyna" : spotkania z natura i sztuka UROCZYSKO / Waldemar Smaszcz, Wojciech Piotrowicz, Stanislaw Szewczenko. – Suprasl : Wspolczesna Oficyna Supraska, 1999. – 66 s. : portr. – ISBN 83-85745-13-0
77945
  Szymilewicz Irena O kierunku uplyzu ozasu / Szymilewicz Irena. – Warszawa, 1964. – 128 s.
77946
  Brodzinski K. O klasycznosci i romantycznosci tudziez duchu poezji hjlskiej / K. Brodzinski. – Krakow. – 139 p.
77947
  Dziubinski Z. O konstruowaniu meskosci i kobiecosci na podstawie przekazow prasowych w "Gazecie Wyborczej" dotyczacych Mistrzostw Swiata w Pilce Noznej w 2010 i 2014 roku / Z. Dziubinski, N. Organista, Z. Mazur // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 3 (62). – S. 105-116. – ISSN 1641-0920
77948
  Sniadecki Jan O Koperniku / Sniadecki Jan. – Wroclaw, 1955. – 240с.
77949
  Kleiner Juliusz O Krasickim i o Fredrze. Dziesiec rozpraw. / Kleiner Juliusz. – Wroclaw, 1956. – 212с.
77950
  Kljusev Nikola O kriterijumima i metodama ocenjivanja ekonomske efektivnosti investicija. / Kljusev Nikola. – Skopje, 1965. – 298с.
77951
  Bogdanovic Milan O Krlezi / Bogdanovic Milan. – Beograd, 1956. – 124с.
77952
  Paluda Stefan O kulturnej politike KSC / Paluda Stefan. – Bratislava, 1979. – 291с.
77953
  Bak Franciszek O lepsze jutro / Bak Franciszek. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1969. – 268 s.
77954
  Kollar Jan O literarnej vzajomnosti / Kollar Jan. – Bratislava, 1954. – 226с.
77955
  Sabina Karel O literature / Sabina Karel. – Praha, 1953. – 364с.
77956
  Havlicek-Borovsky Karel O literature. / Havlicek-Borovsky Karel. – Praha, 1955. – 235с.
77957
  Dostojewski Fiodor O literaturze i sztuce / Dostojewski Fiodor. – Krakow, 1976. – 346с.
77958
  Chrzanowski Ignacy O literaturze polskiej / Chrzanowski Ignacy. – Warszawa, 1971. – 533с.
77959
  Mochnacki M. O literaturze polskiej w wieku dzewietnastym / M. Mochnacki. – Krakow, 1923. – 146 s. – (Biblioteka narodowa ; serija 1)
77960
  Tarnowski Stanislaw O literaturze polskiej XIX wieku / Tarnowski Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 905с.
77961
  Czacki Tadeusz O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, zrodlach, zwiazku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem / Przez Tadeusza Czackiego. – W Warszawie (Warszawa) : W Drukarni J.C.G. Ragoczego
T. 2. – 1801
77962
  Chamiec Jadwiga O Ludwiku Warynskim opowiesc / Chamiec Jadwiga. – Warszawa, 1960. – 208с.
77963
  Bowen John O lume in alta parte / Bowen John. – Bucuresti, 1982. – 296с.
77964
  Merhout Cyril O male strane jeji stavebni vyvojj a davny zivot / Merhout Cyril. – Praha, 1956. – 164с.
77965
  Merunowicz T. O metodzie i celach rozpraw nad kwestya zydowska / przez Teofila Merunowicza // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 61 s.
77966
  Szczerba L.W. O mierze Jordana / L.W. Szczerba. – Warszawa : szkolne i pedagog., 1977. – 116 s.
77967
  Bleszynski Kazimierz O mnie i nie o mnie / Bleszynski Kazimierz. – Lodz, 1962. – 266с.
77968
  Lewowicki T. O modelu szkolnictwa wyzszego – uniwersytecka tradycja, przemiany, problemy i sugestie rozwiazan // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – S. 13-23. – ISSN 2226-3012


  Левовицький Т. Модель вищої освіти - університетські традиції, перетворення, проблеми та пропоновані рішення.
77969
  Boldyrev N.I. O moralnim profilu sovetskeho cloveka / N.I. Boldyrev. – Praha, 1952. – 48с.
77970
  Boldyrev N.I. O moralnom profile sovietskeho cloveka / N.I. Boldyrev. – Bratislava, 1952. – 55с.
77971
  Olbracht Ivan O muorcovi Bidpajovi a jeho zvieratkach / Olbracht Ivan. – Bratislava, 1974. – 219с.
77972
   O narodni literaturu: Z uvab a polemik doby majovcu a lumirovcu. – Praha, 1990. – 300 с.
77973
  Gomulka W. O naszej partii. / W. Gomulka. – Warszawa, 1968. – 705с.
77974
   O navrhu novej ustavy CSSR. – Bratislava, 1960. – 148с.
77975
  Zukov-Vereznikov O nebunecnych formach zivota a o vyvoji bunek / Zukov-Vereznikov, I. Majskij, L. Kalinicenko. – Praha : Rovnost, 1951. – 27s.
77976
  Kozevnikova Kveta O nemocnem slunci / Kozevnikova Kveta. – Praha, 1963. – 44с.
77977
  Kettnet R. O netopyrim guanu a guanovych korosich v jeskyni domici. / R. Kettnet. – Praha, 1948. – 24с.
77978
   O niepodleglosc i granice 1914-1921. – Warszawa : Editions Spotkania, 1990. – 263s. : Il. – ISBN 83-85195-01-7
77979
  Pomponazzi Pietro O niesmiertelnosci duszy / Pomponazzi Pietro. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 168s. – ISBN 83-01-02165-9
77980
  Borowy Waclaw O Norwidzie / Borowy Waclaw. – Warszawa, 1960. – 396с.
77981
  Boldarev Tihon [Boldyrev] O noua etapa in desvoltarea mikrobiologiei / Boldarev Tihon [Boldyrev], 1950. – 44с.
77982
  Stankiewicz L. O nowa kulture zycia ludzkiego - w Ojczyznie naszej / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1996. – 58s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-13-6
77983
  Brodzka Alina O nowelach Marii Konopnickiej. / Brodzka Alina. – Warszawa, 1958. – 404с.
77984
  Glowinski Tomasz O nowy porzadek europejski. 2283 : Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polakow w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2201. – S.1-456 : il. – (Historia ; 140). – ISSN 0524-4498
77985
  Niementowski S., O nowych rodzajach anhydrozwiazkow / Stefan Niementowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Umiejet., 1899. – 67 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 38
77986
  Szymborski W. O obyczajach i ceremoniach uniwersyteckich // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – Nr. 194, maj. – S. 22-29. – ISSN 1427-1176


  З історії Ягеллонського університету.
77987
  Slobodnik Wlodzimierz O panju Igreku schowanym w szafie, i inne ramotki / Slobodnik Wlodzimierz. – Lodz, 1962. – 48с.
77988
  Derdowski Jarosz O panu Czorlinscim co do Pucka po sece jachol. / Derdowski Jarosz. – Gdynia, 1960. – 168с.
77989
  Pankratov N. O partido e as forcas armadas / N. Pankratov. – Moscovo, 1988. – 291с.
77990
  Beirut Boleslaw O partii / Beirut Boleslaw. – Wydanie drugie uzupelnione. – Warszawa, 1954. – 342с.
77991
  Kretkowski W. O pewnej tozsamosci / Wladyslaw Kretkowski. – W Krakowie : Nakl. Akad. Um., 1893. – 4 s. – Окр. відбиток з: Rozprawy Widzialu matemat.-przyrodn., t. 26
77992
  Kozak A. O pewnym analitycznej teorii prawa // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3231. – C. 205-248. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 26). – ISBN 978-83-229-3123-3. – ISSN 0239-6661
77993
  Kozak A. O pewnym analitycznej teorii prawa // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3232 : Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / A. Kozak. – S. 205-248. – ISSN 0239-6661
77994
  Mroczkowski Maciej O pierwszej w Polsce probie monograficznego opracowania krajowych chrzaszczy. (Coleoptera). / Mroczkowski Maciej. – Wroclaw-Warszawa, 1959. – 32с.
77995
  Cather Willa O pioneers! / Cather Willa. – Harmondsworth, 1989. – 307с.
77996
  Browicz T. O pochodzeniu substancyi skrobiowatej. / T. Browicz. – Krakow, 1901. – 21с.
77997
  Pribojevic V. O podrijetlu i zgodama slavena / V. Pribojevic; Novask G., Gortan V. – Zagreb, 1951. – 247с.
77998
  Borowy Waclaw O poezji Mickiewicza / Borowy Waclaw. – 2e wyd., uzupeln. – Lublin : Towarzystwo naukowe KUL, 1999. – 632s. – (Zrodla i monografie / Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego ; 170). – ISBN 83-87703-15-X
77999
  Nieuwazny Florian O poezji ukrainskiej: od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko / Nieuwazny Florian. – Bialystok : Wydawnictbo "LUK", 1993. – 248s. – ISBN 83-85183-37-X
78000
  Piepes-Poratynski J. O polimeryzacyi p. tolunitrylu. – Krakow, 1900. – 10с.
<< На початок(–10)71727374757677787980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,