Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
777001
  Новикова Л. "Лет 30 прошло..." : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 10 (669). – С. 17-21. – ISSN 0132-2036
777002
  Пицхелаури Г.З. "Лет до ста расти..." / Г.З. Пицхелаури. – Москва : Знание, 1982. – 96с.
777003
  Злотин А.З. "Летающие цветы" / А.З. Злотин. – Киев : Урожай, 1991. – 132с.
777004
  Давиденко Л. "Летели небом журавли..." : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 9/10. – С. 115-119. – ISSN 0131-8136
777005
   "Лети ж, мій сину, на Україну" : маловідомий лист О.П. Довженка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
777006
  Подолинний А. "Лети ж, моя думо, моя люта муко..." Шевченківські сторінкмив історії Немирівської гімназії // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 12,13


  Про життєвий і творчий зв"язок відомих українських і російських митців слова, причетних до імені Т. Шевченка: О. Стороженко, М. Некрасов, Марко Вовчок, З.-Ф. Мілковський, А. Коженьовський, Ю.-А. Ролле, М. Чалий, М. Симонов (М. Номис), І. Сошенко, С. ...
777007
  Єршов А. "Летописное повествование о Малой России" О. Рігелтмана і " Кратка летопись Малой России", видана В. Рубаном. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 178-192 с. – Без. обкл. і тит. л.
777008
  Бядуля З. "Летописцы" и другие рассказы / З. Бядуля; пер. с бел. Б.Яковлева. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 144 с.
777009
  Левченко Г. Леся Українка - enfant terrible українського народництва // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (744), березень. – С. 45-53. – ISSN 0130-5263


  Згадується М. Драгоманов.
777010
  Романов С. Леся Українка - Антон Чехов: психологія, доля, покликання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 18-37. – ISSN 0236-1477


  Автор статті в біографічному, суспільно-політичному, мистецькому контекстах зіставляє життєвий і творчий шлях Лесі Українки і А. Чехова. Виявлено спільні і відмінні риси в реакції обох письменників-сучасників на виклики реальності, а отже, й ...
777011
  Караіванов Н. Леся Українка - видатна болгаролюбка, вірний друг болгарського народу. До 135-річчя від дня народження великої української поетеси // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 9-14. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
777012
  Корбич Г. Леся Українка - літературний критик: особливості "жіночого письма" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 237-244. – ISBN 978-966-600-358-7
777013
  Шаф О. Леся Українка - Оксана Забужко: до проблеми творчої комунікації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 243-249. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто підстави, шляхи, результати творчого комунікування Лесі Українки та О. Забужко, зокрема в аспектах проблематики, типу героя / героїні, психології та надзавдання творчості в контексті феміністичної критики.
777014
  Іщук А.О. Леся Українка : Арсен Іщук / А.О. Іщук. – [Москва] : Українське видавництво, 1943. – 14 с.
777015
  Стебун І.І. Леся Українка / Ілля Стебун. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 45 с.
777016
  Каспрук А.А. Леся Українка : літературний портрет / А. Каспрук. – 2-е вид., доп. і випр. – Київ : Державне вид-во художньої літератури, 1963. – 114 с.
777017
  Ставицький О.Ф. Леся Українка : етапи творчого життя / О.Ф. Ставицький. – Київ : Дніпро, 1970. – 223 с.
777018
  Аврахов Г.Г. Леся Українка : семінарій / Г.Г. Аврахов. – Київ : Вища школа, 1971. – 303 с.
777019
   Леся Українка : Життя і творчість у докум., фотографіях, ілюстраціях. – Київ : Радянська школа, 1979. – 280с.
777020
  Міщенко Л.І. Леся Українка : посібник для вчителя / Л.І. Міщенко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 301 с.
777021
  Кармазіна М. Леся Українка / М. Кармазіна. – Марія Кармазіна. – Київ : Альтернативи, 2003. – 415 с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-83-3
777022
  Костенко А.І. Леся Українка / Анатоль Костенко ; [упоряд. В.П. Сичевський]. – Київ : А.С.К., 2006. – 511 с. – (Життя видатних людей). – ISBN 966-319-137-6
777023
  Панасенко Т.М. Леся Українка / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2013. – 122, [4] с. – ISBN 978-966-97231-5-4
777024
  Голубець М. Леся Українка : в 15-ті роковини смерти: 1913-1928 / Микола Голубець // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 40-42. – ISSN 0236-1477
777025
  Безродний Є.Ф. Леся Українка / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 217-221. – ISBN 978-966-667-690-3
777026
  Міщенко Л.І. Леся Українка в літературному житті / Л. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1964. – 263 с.
777027
  Попик В.І. Леся Українка в національному інформаційному просторі // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 19-38. – ISSN 2520-2855
777028
  Зленко Григорій Дем"янович Леся Українка в Одесі / Зленко Григорій Дем"янович, Ткаченко Євген Федорович. – Одеса, 1981. – 84 с. – (Серія бібліографічних покажчиків "Літературна Одеса")
777029
  Мазепа М. Леся Українка в поетичній рецепції Володимира Лучука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 41-48. – ISSN 0236-1477
777030
  Моклиця М.В. Леся Українка в політичному житті України кінця ХІХ - початку ХХ століття. // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 62-76. – ISSN 2520-2855
777031
  Чашук М. Леся Українка з сестрою Ольгою - "Просвітяни" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 2 (123). – С. 2-5
777032
  Романов С.М. Леся Українка і Василь Стефаник: до історії взаємин // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 180-187. – (Слово). – ISSN 2304-7402
777033
  Сімчук О. Леся Українка і вередливі кобзарі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 27/28). – С. 20


  Як починався український звукозапис.
777034
  Оляндер Л. Леся Українка і волинський текст // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 186-196. – ISBN 978-966-600-487-4
777035
   Леся Українка і Волинь : бібліографічний покажчик. – Луцьк, 1990. – 53 с.
777036
  Жеплинський Б. Леся Українка і кобзарство // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 251-254. – ISBN 966-02-1422-7
777037
  Надуваний П. Леся Українка і Поділля // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 2 жовтня (№ 17). – С. 5
777038
  Білецький О.І. Леся Українка і російська література кінця XIX - початку XX ст. // Радянське літературознавство / Академія наук УРСР, Ін-т укр. літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: О.І. Білецький, С.І. Маслов, С.М. Шаховський [та ін.]. – Київ, 1948. – № 9. – С. 74-89 ; 9
777039
  Скупейко Л. Леся Українка і Т. Шевченко: колізії сприйняття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 18-22. – ISSN 0236-1477
777040
  Злотник-Шагіна Леся Українка і Тарас Шевченко: прометеїзм мислення / Злотник-Шагіна, О.М. Сліпушко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (61). – С. 52-61. – ISSN 2520-6346


  Досліджено прометеїзм мислення Тараса Шевченка і Лесі Українки, визначено його характер та особливості. Проведено порівняльний аналіз прометеїзму Тараса Шевченка і Лесі Українки, наголошено на його спільних і відмінних рисах у поетів. Представлено ...
777041
  Одарченко П. Леся Українка і українська народна творчість // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 122-134. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
777042
  Тетеріна О.Б. Леся Українка про інонаціональні імпульси у розвитку української літератури епохи Fin de siecle // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 538-544


  Розглянуто погляди Лесі Українки на проблеми міжлітературної комунікації. Обгрунтовується думка, що літературно-критичні міркування авторки "Кассандри" та "Камінного господаря" про стимулюючу роль інонаціональних імпульсів у поступі української ...
777043
  Марченко Н.П. Леся Українка та дитяче читання: генеза репрезентацій постаті письменниці // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 144-165. – ISSN 2520-2855
777044
  Александрова Г.А. Леся Українка та Іван Стешенко: біографічні контексти спілкування за епістолярієм та спогадами сучасників // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 120-143. – ISSN 2520-2855
777045
  Огнєва О. Леся Українка та Ігор Стравінський: контекст створення "Лісової пісні" та "Весни священної" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 149-160. – ISBN 978-966-600-358-7
777046
  Кралюк П. Леся Українка та італійська література // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 березня (№ 39/40). – С. 30


  Письменниця прекрасно знала й цікавилася творчістю сучасних їй західноєвропейських авторів.
777047
  Здинюк М.О. Леся Українка та польська література: рецепційний і перекладацький аспекти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 50-54. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
777048
  Овдійчук Л. Леся Українка як науковець // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 36-38


  У статті представлено Лесю Українку як науковця. Проаналізовано, узагальнено і систематизовано матеріал про педагогічну діяльність, літературознавчу та фольклорну спадщину письменниці
777049
  Цимбал Я. Леся Українка, Булгаков і Кубань // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 11 (487), 17-23.03.2017 р. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Українські письменники в гостях у Сталіна.
777050
  Рєзанов В. Леся Українка, сучасність і античність : (до питання про літературні джерела творів Л. Українки). З нагоди 15-річчя смерти письменниці. Драматична поема "Кассандра" / В. Рєзанов, проф. – Ніжин : Держдрукарня, 1929. – 68 с.


  На тит. арк. дарчий надп.: Вельмиановному М.М. Новицькому від автора 9/VI.1929
777051
  Шевченко Н.М. Леся Українка. Життєве й мистецьке кредо поетеси // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 28 (320). – С. 22-26
777052
  Каспрук А.А. Леся Українка. Літературний портрет / А.А. Каспрук. – К., 1958. – 98с.
777053
  Попович Н. Леся Українка. Неоромантизм як основа естетичної позиції поетеси // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 11-13
777054
  Косач-Кривинюк Леся Українка. Хронологія життя і творчости / Ольга Косач-Кривинюк ; вступ. ст. М.Г. Жулинського ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Волинський науково-дослід. центр вивчення творчості Л. Українки. – Репринтне видання. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – XVI, 926 с., 6 л. іл. – Вихідні дані оригіналу: Нью-Йорк, 1970. – (Проект "Літературознавча скарбниця" / автор проекту та відпов. за випуск Н. Сташенко). – ISBN 966-361-152-9
777055
   Леся Українка: "тридцятилітня війна" з недугою / П. Ляшук, Р. Ляшук, О. Панасюк, Л. Мельник // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук ; редкол.: Н. Бабич, В. Балух, Б. Бунчук [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Ч. 4 (98). – С. 218-220. – ISBN 966-7109-34-8
777056
  Романцова Б. Леся Українка: десять найсильніших років українського модернізму // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 30 листопада (№ 24). – С. 20
777057
  Жулинський М. Леся Українка: духовне покликання митця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4). – С. 1, 18-19
777058
  Скалій Р. Лесь Курбас - митець трагічної долі // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 235-239. – ISSN 1426-7470
777059
  Янишівська О. Лесь Курбас - повернення до Харкова // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 2
777060
   Лесь Курбас : спогади сучасників. – Київ : Мистецтво, 1969. – 359 с.
777061
   Лесь Курбас : ст. и воспоминания о Л. Курбасе : лит. наследие : [сборник]. – Москва : Искусство, 1988. – 462, [2] с., [18] л. фот. : портр., фот. – Крат. летопись жизни и творчества: с. 418-425. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в коммент.: с. 426-462
777062
   Лесь Курбас = Les Kurbas : у театральній діяльності, в оцінках сучасників, - документи. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1989. – 1026 с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен і назв: с. 977-1010. – Бібліогр.: с. 925-976 та в підрядк. прим. – (Бібліотека "Смолоскипа" )( Серія "Розстріляна й заборонена творчість діячів української культури" ; Ч. 56 ; Ч. 2). – ISBN 0-914834-59-2
777063
  Гірняк Й. Лесь Курбас знімає "Вендетту" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-21. – ISSN 1562-3238
777064
  Скалій Р. Лесь Курбас і Тарас Шевченко: витоки залюбленості // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 140-150. – ISSN 0208-0710
777065
  Захаревич М. Лесь Курбас та Гнат Юра. Фронт мистецтва і фронт влади // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 35-40. – ISSN 1997-4264
777066
  Грабар Н. Лесь Курбас у спогадах Ірини Стешенко // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 465-480. – (Нова серія ; вип. 19/20)
777067
  Смоляк П.О. Лесь Курбас у театрознавчих дослідженнях Петра Медведика / П.О. Смоляк, О.С. Смоляк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 402-407. – ISSN 2226-3209
777068
  Гринишина М. Лесь Курбас. "Березільський" зоповіт // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 44-53. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 7)
777069
  Соколенко Н. Лесь Курбас. Знаний і забутий // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 11 (303). – С. 29-32
777070
  Соколенко Н. Лесь Курбас. Знаний і забутий // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2012. – № 2. – С. 118-121. – ISSN 0130-321Х
777071
   Лесь Курбас: "Силу нації не можуть убити жодні декрети" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 211-222. – ISBN 978-966-2530-59-9
777072
  Корнієнко Неллі Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Корнієнко Неллі; Мал. та худож. оформл. С. Маслобойщикова. – Київ : Факт, 1998. – 469с : іл. – ISBN 966-7274-29-2
777073
   Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о лесе Курбасе. Литературное наследие. – Москва : Искусство, 1987. – 463 с.
777074
  Козланюк П.С. Лесь Мартович / П.С. Козланюк. – Львів, 1950. – 4 с.
777075
  Білецький Ф.М. Лесь Мартович : укр. письменник-демократ 1871-1916 / Ф.М. Білецький ; Т-во для поширення політ. і наук. знань Укр. СРС. – Київ, 1961. – 40 с. – (Серія 8 ; № 12)
777076
  Лесин В.М. Лесь Мартович / В.М. Лесин. – К., 1963. – 94с.
777077
  Погребенник Ф.П. Лесь Мартович : життя і творчість / Ф.П. Погребенник. – Киев : Дніпро, 1971. – 195 с.
777078
   Лесь Мартович // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 187-188
777079
  Горак Р.Д. Лесь Мартович : роман-есе / Р.Д. Горак. – Київ : Молодь, 1990. – 173 с. – ISBN 5-7720-0333-X
777080
  Бандурак В.Ю. Лесь Мартович зблизька / В.Ю. Бандурак. – Ужгород, 1971. – 122с.
777081
  Бандурак В.Ю. Лесь Мартович сміється / В.Ю. Бандурак. – Станіслав : Станіславське обласне книж.-газет. видавництво, 1961. – 48с.
777082
  Кравченко Є.Є. Лесь Мартович. / Є.Є. Кравченко. – Львів, 1968. – 100с.
777083
   Лесь Мартович. Короткий показчик літератури 1871-1916. – Львів, 1955. – 20с.
777084
  Коляда І. Лесь Мартович: національно-культурний і громадсько-політичний діяч (штрихи до портрета). До 150-річчя від дня народження / І. Коляда, А. Королько // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (230), листопад - грудень 2021. – С. 30-35
777085
  Татаренко Ірина Лесь Подерев"нський: Випити на рівні з грузинами у принципі неможливо : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Татаренко Ірина, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 24-28 : фото
777086
  Влащенко Н Лесь Подеревянский // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2011. – № 2 (89). – С. 72-77
777087
  Хомич О.В. Лесь Сердюк - актор театру "революційної романтики" // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 274-276. – ISBN 978-966-8308-26-0
777088
  Брюховецька Л. Лесь Сердюк - творець національних характерів // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 67-69. – ISBN 966-7170-47-0


  Лесь (Олександр) Олександрович Сердюк (1940-2010) - укр. актор, засл. артист УРСР (1982), нар. артист України (1996). У радянській фільмографії знаний як Олександр, адже ім"я Лесь (названий на честь Курбаса) було надто "націоналістичним"
777089
  Брюховецька Л. Лесь Сердюк : (не) виконана місія // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 5 (91). – С. 24-25. – ISSN 1562-3238
777090
   Лесь Танюк: "Вітру не буде - треба гребти руками" : Біобібліографічний нарис. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 148с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; Вип.6)
777091
  Ратушна А. Лесь Танюк: поетична грань визначної постаті // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 6
777092
  Вегин П.В. Лет лебединый / П.В. Вегин. – Москва, 1974. – 103с.
777093
   Лет легендарных перекличка. – Куйбышев, 1968. – 430с.
777094
  Раппопорт Е.Г. Лет молодых наших порох... / Е.Г. Раппопорт. – Иркутск, 1974. – 144с.
777095
  Полуйко В.В. Лета 7071 : Роман: О Иване Грозном / В.В. Полуйко. – Киев : Художня література, 1989. – 605с.
777096
  Полуйко В.В. Лета 7071 : Роман / В.В. Полуйко. – Москва : Воениздат, 1990. – 669с.
777097
  Полуйко В.В. Лета 7071: Роман: О Иване Грозном. / В.В. Полуйко. – М., 1979. – 606с.
777098
  Мацевич А.Ф. Летава / А.Ф. Мацевич. – Львів : Каменяр, 1983. – 36с.
777099
  Загородняя Татьяна Летаем туда, куда хотят наши клиенты // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 14-15 : Фото
777100
  Владимиров В.В. Летайте "Вуазеном". / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1982. – 464с.
777101
  Ремакль А. Летайте "Каравеллой" : роман / Андре Ремакль // Дикая роза : романы / А. Мэрдок. – Киев : Ирис, 1992. – С. 279-413 : ил. – (Серия "Любовный роман"). – ISBN 5-8292-0024-4
777102
  Ремакль Андре Летайте "Каравеллой" / Пер. с англ. и франц. М.Лорис и др. // Дикая роза : Романы; Летайте "Каравеллой"/Ремакль Андре / Мэрдок Айрис. – Киев : Ирис, 1993. – с.279-416. – (Любовный роман). – ISBN 5-8292-0024-4
777103
  Воробьев-Обухов Алексей Летайте монорельсом! : техника / Воробьев-Обухов Алексей, , Чичьянц Ростом // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 108-111 : Фото
777104
  Ахрыменка П.П. Летапіс братэрства : аб беларуска-украінскіх фальклорных, літаратурних і тэатральних сувязях / Ахрыменка П.П. – Мінск : Мастацкая література, 1973. – 304 с. – Книга с автографом
777105
  Иванов В.Ф. Летаргический сон : Юморист. рассказы / В.Ф. Иванов. – Челябинск, 1975. – 48с.
777106
  Чепурко Б. Летаргійні сни в імперській колисці // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 березня (№ 5). – С. 1, 4-5


  Великий Шевченко й змізерні глобалісти.
777107
  Водопьянов М.В. Летать рожденный / М.В. Водопьянов, Г. Григорьев. – Москва, 1969. – 208с.
777108
  Грдличка Павел Летать с ЧСА - удобно и выгодно : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 49 : Фото. – ISSN 1998-8044
777109
  Байбурин Г.Г. Летают ласточки : рассказы : [перевод] / Габдулла Байбурин. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1978. – 303 с.


  Два букета ландышей Летают ласточки Восемнадцать лет спустя Ломтик хлеба Ежик, Маковый цветок и Рациля-ханум Беспокойная ночь Человек и солнце Алтансэсэг Иремель - выше Альп Дума о Матросове Запах хлеба
777110
  Оппенгеймер Р. Летающая трапеция: три кризиса в физике : пер. с англ. / Р. Оппенгеймер. – Москва : Атомиздат, 1967. – 80 с.
777111
  Пестушко Валерий Летающие динозавры : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 53
777112
  Бабаев Н. Летающие игрушки и модели / Бабаев Н., Кудрявцев С. ; под ред. Є.Б. Микиртумова. – Москва : Оборонгиз Глав. ред. авиацион. лит-ры, 1946. – 207 с., [6] табл.
777113
  Токарева В.С. Летающие качели : повесть / В.С. Токарева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 246 с.
777114
  Токарева В.С. Летающие качели. Ничего особенного : Повести и рассказы / В.С. Токарева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 592с.
777115
  Мончадский А.С. Летающие кровососущие двухкрылые - гнус./ Способ защиты и методы исследования. / А.С. Мончадский. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1952. – 68с.
777116
  Коровский Ш.Я. Летающие металлы / Ш.Я. Коровский. – Москва : Машиностроение, 1967. – 254 с.
777117
  Спунда Б. Летающие модели вертолетов / Б. Спунда. – М, 1988. – 136с.
777118
  Мосияш С.С. Летающие ночью: Науч.-попул. очерк о рукокрылых / С.С. Мосияш. – Москва : Знание, 1985. – 160с.
777119
  Абдашев Ю.Н. Летающие острова : повести, рассказы / Юрий Абдашев ; [ил.: И. Огурцов]. – Москва : Мол. гвардия, 1966. – 208 с. : ил.
777120
  Барятинський Михаил Летающие танки : арсенал / Барятинський Михаил, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 1 (2820). – С. 106-116
777121
  Фролов Л.А. Летающие тарелочки. / Л.А. Фролов. – М, 1985. – 349с.
777122
  Зелькин Г.Г. Летающие экспрессы. / Г.Г. Зелькин. – Минск, 1984. – 156с.
777123
  Николаев Н.И. Летающий вездеход / Н.И. Николаев. – М., 1963. – 104с.
777124
  Сурова Е.И. Летающий велосипед / Е.И. Сурова. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 95с.
777125
  Леонов Сергей Летающий диск фрисби : мировая вещь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 32 : Фото
777126
   Летающий дом : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 10 : Іл.
777127
  Щигленко Евгений Летающий дом : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 28-30 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
777128
  Кестнер Э. Летающий класс / Э. Кестнер. – Л., 1988. – 606с.
777129
  Гончаров В. Летающий мальчик / В. Гончаров. – М., 1981. – 125с.
777130
  Катаев П.В. Летающий на стрекозе / П.В. Катаев. – Москва, 1980. – 239с.
777131
  Маяковский В. Летающий пролетарий. / В. Маяковский. – Москва, 1925. – 64с.
777132
  Стуриков Н.А. Летел в ночи самолет... / Н.А. Стуриков. – Чебоксары, 1975. – 200с.
777133
  Тряпкин Н.И. Летела гагара. / Н.И. Тряпкин. – М., 1967. – 32с.
777134
  Кудрявская Л.Б. Летела птица / Л.Б. Кудрявская. – Ужгород, 1981. – 87с.
777135
  Коровский Ш.Я. Летеющие металлы / Ш.Я. Коровский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М, 1977. – 192с.
777136
   Лети або тремти = Flight or fright : [17 історій, від яких трясе] : збірка / за ред. Стівена Кінга і Бева Вінсента. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 348, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Flight or fright : stories / ed. by Stephen King and Bev Vincent. Baltimore: Cemetery Dance Publications, 2018. – ISBN 978-617-12-8200-1


  У змісті авт.: Стівен Кінг, Майкл Льюїс, Артур Конан Дойл, Річард Метісон, Амброз Бірс, Е. Ч. Табб, Том Бісселл, Ден Сіммонс, Коді Гудфеллоу, Джон Варлі, Джо Гілл, Девід Дж. Скоу, Рей Бредбері, Бев Вінсент, Роальд Дал, Пітер Трімейн, Джеймс Дікі
777137
  Серова О.В. Лети же, птица! / О.В. Серова. – Улан-Удэ, 1970. – 73с.
777138
  Иващенко А.З. Лети перо ковыля / А.З. Иващенко. – М, 1991. – 270с.
777139
  Шукрулло Лети, беркут! : стихи и поэма / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1978. – 127 с.
777140
  Шаповал П.З. Лети, вітрило : поезії / П.З. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 59 с.
777141
  Нуруллаев Г. Лети, моя мечта / Г. Нуруллаев. – Москва, 1974. – 32 с.
777142
  Третяк Н.П. Лети, моя пісне! / пісні на вірші Ніни Третяк ; композитор Слесь Коляда. – Лубни : Інтер Парк, 2017. – 108, [4] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-2773-69-9


  У пр. № 1750970 напис: Істинно народній Оксані Пекун - на щастя, на добро, на пісню ! м. Гребінка 17.08.2017 З пошаною /Підпис/
777143
  Улин Л.Н. Лети, моя птица / Л.Н. Улин. – Москва : Советская Россия, 1963. – 280 с.
777144
  Литвин М.С. Лети, павутино! : повісті, присвячені видатним українським композиторам / М.С. Литвин. – Київ : Дніпро, 1990. – 253 с. – (Романи й повісті)
777145
  Константинов Ю. Летит наше время / Ю. Константинов. – Москва-Л., 1962. – 394с.
777146
  Константинов Ю. Летит наше время... / Ю. Константинов. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1964. – 336 с.
777147
  Дольников Г.У. Летит стальная эскадрилья / Г.У. Дольников. – М, 1983. – 221с.
777148
  Серов В.Н. Летите, голуби. / В.Н. Серов. – Горький, 1977. – 111с.
777149
  Каландадзе А.П. Летите, листья : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. Б.Ахмадулиной. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 71 с.
777150
  Андрианов С.В. Летите, соколы : рассказы / Сергей Андрианов ; [худож. Л. Вержбицкая]. – Москва : Советский воин, 1979. – 96 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Совецкий воин" / Гл. полит. упр. Сов. Армии и ВМФ ; № 3 (742))
777151
  Логвин Ю.Г. Летить галка через балку : повість, оповідання / Ю.Г. Логвин. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 231 с.
777152
   Летичевський Олександр Адольфович (1935-2019) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 261-262. – ISBN 978-966-439-754-1
777153
   Летичевський Олександр Адольфович (1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 281-282. – ISBN 978-966-933-054-3
777154
  Басараб В.С. Летіла частка сонця : балада 44-го / Василь Басараб ; [худож. З.Ф. Піцур]. – Ужгород : Карпати, 1985. – 176 с. : іл., 8 арк. іл.
777155
  Гірник М.А. Летіли гуси... : поезії / М.А. Гірник. – Київ, 1988. – 76 с.
777156
  Голубева-Терес Летная книжка / Голубева-Терес. – Саратов, 1981. – 111с.
777157
  Левашов М.А. Летная погода / М.А. Левашов. – Ташкент, 1962. – 251с.
777158
  Семенов И.М. Летне-осенний посев древесно-кустарниковых пород. / И.М. Семенов. – Сталинград, 1951. – 48с.
777159
  Жилин А.П. Летнее наступление русской армии в 1917 году и его военно-политические итоги : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Жилин А. П.; МГУ, Ист. фак. – М., 1976. – 24л.
777160
  Андронова Т.Е. Летнее небо : стихи / Татьяна Андронова. – Москва : Правда, 1979. – 31 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 41)
777161
  Филиппова Татьяна Летнее обострение // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 1. – ISSN 1727-4893
777162
  Казаков В.Л. Летнее поле / В.Л. Казаков. – Барнаул : Алтайское книжное, 1979. – 112 с.
777163
  Машевский А.Г. Летнее расписание : Стихи / А.Г. Машевский. – Л., 1989. – 70с.
777164
  Булычев Кир Летнее утро : повести и рассказы / Кир Булычев ; [худож. К. Сошинская]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 254 с. : ил.
777165
  Власов А.А. Летней короткой ночью / А.А. Власов. – Москва, 1973. – 161с.
777166
  Ситников В.А. Летние гости : повести / В.А. Ситников. – Москва : Советский писатель, 1986. – 526с.
777167
  Изюмский Б.В. Летние грозы / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1964. – 179с.
777168
  Паустовский К.Г. Летние дни / К.Г. Паустовский. – Москва, 1962. – 64 с.
777169
  Котов В.П. Летние дни. / В.П. Котов. – М, 1955. – 144с.
777170
   Летние дороги.. – Ижевск, 1990. – 39с.
777171
  Бородкин Ю.С. Летние заморозки : повести и рассказы / Юрий Бородкин ; [вступ. ст. В. Оботурова ; худож. Н. Стасевич]. – Москва : Современник, 1984. – 432 с. : ил.
777172
   Летние занятия в поле с пером и карандашем // Руководство к собиранию, хранению и наблюдениям над насекомыми и другими низшими животными / Юл.И. Симашко. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – 107 с. : ил. – (Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко ; 1874 г., № 6, июнь)


  Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко. Семейное чтение, 1875 г., № 6, июль, кн. 1
777173
  Никонов Л.Н. Летние занятия по ботанике. / Л.Н. Никонов. – Пб., 1921. – 53с.
777174
  Ищенко Л.Е. Летние и осенние цветы Туркменистана / Л.Е. Ищенко. – Ашхабад, 1991. – 59с.
777175
  Коротков И.М. Летние игры пионеров / И.М. Коротков, В.А. Таборко. – М., 1953. – 128с.
777176
  Евдокимов Д.В. Летние каникулы / Д.В. Евдокимов. – М., 1981. – 272с.
777177
  Евдокимов Д.В. Летние каникулы / Д.В. Евдокимов. – М., 1986. – 47с.
777178
  Дмитриевская Алена Летние каталоги. Работа над ошибками : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 42-45 : Фото
777179
   Летние колонии. – М., 1919. – 160с.
777180
  Жихарев О.В. Летние ливни / О.В. Жихарев. – Х, 1972. – 115с.
777181
  Кирпичник А.Г. Летние объединения старшеклассников / А.Г. Кирпичник, В.П. Ижицкий. – М., 1984. – 80с.
777182
  Киевский учеб. окр. Летние педагогические курсы для народных учителей и учительниц при Управлении учебного округа в 1913 году : [Обзор деятельности]. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1914. – 14 с.
777183
  Чичкина Светлана Летние планы авиаперевозчиков : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 46-47 : Фото
777184
  Толмачевская Е.А. Летние площадки для детских игр : Отчеты руководительниц-фребеличек Киев. фребелев. пед. ин-та и докл. преп. ин-та Е.А. Толмачевской / С предисл. Вс. А. Флерова. – Киев : Издание В.А. Флеров, 1913. – 66 с.
777185
  Никольский А.М. Летние поездки натуралиста. / А.М. Никольский. – Ленинград : Государственное издательство, 1924. – 244с.
777186
  Милюков А. Летние поездки по России : записки и путевые письма / А. Милюков. – С.-Петербург : Типография Скарятина, 1874. – 289 с.
777187
  Познохирин Ф.Л. Летние посевы люцерны в "Аскании-Нова". / Ф.Л. Познохирин. – М, 1953. – 56с.
777188
  Якушко О.Ф. Летние походы по родному краю. / О.Ф. Якушко. – Минск, 1955. – 138с.
777189
   Летние практические занятия по физиологии растений. – Л.-М., 1951. – 247с.
777190
   Летние практические занятия по физиологии растений. – 3-е изд. перераб. – Москва, 1973. – 208 с.
777191
  Буренков В.М. Летние приключения в горах / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1984. – 183с.
777192
  Чичкина Светлана Летние программы от "Элитур Клуба" : "Элитур Клуб": летом на обучение можно ездить и в группе. Приглашаем к сотрудничеству // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 57
777193
  Салынский А.Д. Летние прогулки / А.Д. Салынский. – Москва, 1975. – 70с.
777194
  Шутова Наталья Летние продажи: бремя тяжкое, но приятное : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 16-19 : Фото
777195
  Благовещенский В.А. Летние путешествия учащихся / В.А. Благовещенский. – Москва : Трудрезервиздат, 1950. – 48 с.
777196
  Ягодовский К.П. Летние работы по естествознанию / К.П. Ягодовский. – Санкт-Петербург, 1911. – 239 с.
777197
  Ягодовский К.П. Летние работы по естествознанию / К.П. Ягодовский. – 3-е изд., 1921. – 192с.
777198
  Ягодовский К.П. Летние работы юного натуралиста / К.П. Ягодовский. – Москва ; Ленинград, 1927. – 200с.
777199
  Горина Л. Летние развлечения японцев: хотару-гари // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 100-105. – ISSN 1812-867Х
777200
  Айтхожина М.Г. Летние росы : стихи, баллады и поэма / Марфуга Айтхожина ; [худож. В. Красновский]. – Москва : Советский писатель, 1980. – 135 с. : ил.
777201
  Кудиевский К.И. Летние сны в зимние ночи. / К.И. Кудиевский. – К, 1982. – 320с.
777202
  Михалев В.В. Летние стажировки и практики студентов как фактор успешного трудоустройства выпускников // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 581-584. – ISSN 1993-5560
777203
  Сергеев Л.А. Летние сумерки / Л.А. Сергеев. – М., 1986. – 268с.
777204
  Щипахина Л.В. Летние травы. / Л.В. Щипахина. – Москва, 1981. – 144с.
777205
  Оржеховская В.М. Летние трудовые объединения школьников / В.М. Оржеховская. – Киев, 1985. – 102 с.
777206
  Солоневич И. Летние физкультурные лагери / И. Солоневич. – М.-Л., 1931. – 48с.
777207
  Кузнецов Н.Я. Летние экскурсии 1902 г. на Южном берегу Крыма / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252334 / Н.Я. Кузнецов. – 3 с.
777208
  Паустовский К. Летний бриз : рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 5. – С. 77-79
777209
  Болдума И. Летний вечер : стихи / И. Болдума ; [пер. с молд. Е. Аксельрод ]. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 120 с. – (Современная молдавская поэзия)
777210
  Блок А.А. Летний вечер : стихи : для сред. шк. возраста / Александр Блок худож. А. Мищенко. – Киев : Веселка, 1981. – 31 с. : цв. ил.
777211
  Кузнецова О.Н. Летний дворец Петра І / О.Н. Кузнецова. – Ленинград, 1957. – 70 с.
777212
  Елин Пелин Летний день : избранные рассказы : пер. с болг. / Елин Пелин. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 165 с.


  Елин Пелин (настоящее имя Димитр Иванов Стоянов) (1877-1949)
777213
  Ольченко Д.Д. Летний день в сентябре / Д.Д. Ольченко. – Кишинев, 1971. – 100 с.
777214
  Кудрявцева В.М. Летний дождь. / В.М. Кудрявцева. – Свердловск, 1988. – 427с.
777215
  Давтян А.А. Летний зной / А.А. Давтян. – Москва, 1968. – 119 с.
777216
  Родин А.И. Летний зной: рассказы / А.И. Родин. – М., 1980. – 238с.
777217
  Расулов А. Летний иней : повести / А. Расулов; авториз. пер. с авар. А.Карлина. – Москва : Советская Россия, 1990. – 223 с.
777218
  Искандер Фазиль Летний лес / Искандер Фазиль. – Москва, 1969. – 102 с.
777219
  Тэффи Летний отдых. / Тэффи. – М-Л, 1926. – 29с.
777220
  Костыря М. Летний пейзаж: между землей и раем // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 6. – С. 99-105. – ISSN 0028-1263
777221
   Летний сад. – Ленинград, 1961. – 6 с.
777222
  Канн П.Я. Летний сад / П.Я. Канн. – Ленинград, 1967. – 83 с.
777223
  Семенникова Н. Летний сад / Н. Семенникова. – Л., 1970. – 79с.
777224
   Летний сад. – Ленинград, 1972. – 61 с.
777225
   Летний сад. – Ленинград, 1976. – 142 с.
777226
  Семенникова Н.В. Летний сад / Н.В. Семенникова. – Ленинград, 1978. – 142 с.
777227
  Болотова Г.Р. Летний сад / Г.Р. Болотова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 152 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 148-149. – ISBN 5-7370-0016-8
777228
  Мацулевич Ж. Летний сад и его скульптура. / Ж. Мацулевич. – Л., 1936. – 172с.
777229
  Кузнецова О.Н. Летний сад и Летний Дворец Петра 1 / О.Н. Кузнецова. – Ленинград, 1968. – 96 с.
777230
  Кузнецова О.Н. Летний сад и Летний Дворец Петра 1 / О.Н. Кузнецова. – Ленинград : Лениздат, 1973. – 83 с.
777231
  Кузнецова О.Н. Летний сад и Летний Дворец Петра І / О.Н. Кузнецова. – Ленинград, 1965. – 96 с.
777232
   Летний сад и Марсово поле. – Ленинград, 1953. – 6 с.
777233
  Карлсон А.В. Летний сад при Петре І / А.В. Карлсон. – Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1923. – 71 с.
777234
   Летний сад, Летний дворец и Домик Петра I. – Л., 1954. – 80с.
777235
   Летний сад, Летний дворец и Домик Петра I. – 2-е изд. испр. доп. – Л., 1955. – 94с.
777236
  Кузнецова О.Н. Летний сад, Летний Дворец, Домик Петра І / О.Н. Кузнецова. – Ленинград, 1960. – 95 с.
777237
  Кузнецова О.Н. Летний сад, Летний Дворец, Домик Петра І / О.Н. Кузнецова. – 4-е, испр. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 98 с.
777238
  Болотова Г.Р. Летний сад. Ленинград / Г.Р. Болотова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – 144 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 143. – (Памятники городов России)
777239
  Житницкий А.З. Летний снег / А.З. Житницкий. – Киев, 1963. – 43с.
777240
  Димчевский Н.В. Летний снег по склонам / Н.В. Димчевский. – Москва, 1977. – 480с.
777241
  Сикорская Татьяна Летний солнцеворот и чудеса Вереи : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 72-73 : Фото
777242
  Медио Д. Летний фарс / Д. Медио. – М, 1979. – 300с.
777243
  Вольф К. Летний этюд / К. Вольф. – Москва, 1990. – 250с.
777244
  Сурин Л.Н. Летним вечером / Л.Н. Сурин. – Челябинск, 1961. – 58с.
777245
  Луарсабов К.А. Летные испытания жидкостных ракетных двигателей / К.А. Луарсабов. – М., 1977. – 190с.
777246
   Летные испытания ракет и космических аппаратов. – М., 1979. – 461с.
777247
   Летные испытания самолетов. – Москва, 1965. – 380 с.
777248
   Летные испытания самолетов. – 2-е изд. перераб.доп. – Москва, 1968. – 424 с.
777249
  Клячко М.Д. Летные прочностные испытания самолетов. / М.Д. Клячко, Е.В. Арнаутов. – М., 1984. – 120с.
777250
  Гофман Г.Б. Летный характер / Г.Б. Гофман. – М, 1960. – 48с.
777251
  Хаким С. Летняя заря : избранные стихи и поэмы / С. Хаким. – Казань : Таткнигоиздат, 1954. – 219 с.
777252
  Филатов Д.П. Летняя и зимняя поездки к с.-з. Кавказ в 1909 году для ознакомления с кавказским зубром : (с табл. IX, X) : (Представлено 11-го ноября 1910 г.) / [соч.] Филатова. – [Санкт-Петербург], 1910. – С. 0171-0217, 2 л. табл. ил. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Отчет по Зоологическому Музею Императорской Академии наук за 1909 год ; Ежегодник Зоологичекого Музея. 1910, т. XV
777253
  Золотарев Е.Х. Летняя и осенняя выкормка гусениц китайского дубового шелкопрядаи влияние их на диапаузу куколки / Е.Х. Золотарев. – Москва, 1938. – С.622-633. – Отдельный оттиск
777254
  Герлих Гюнтер Летняя история = Ein sommer geschichte : книга для чтения на нем. яз. для студентов пед. ин-тов / Герлих Гюнтер. – Ленинград, 1976. – 152 с.
777255
  Таленский Н. Летняя кампания 1943 года. / Н. Таленский. – М., 1944. – 32с.
777256
   Летняя крепость. – М., 1987. – 298с.
777257
  Нго Ван Хоа Летняя мусонная циркуляция атмосферы над Индокитайским полуостровом и режим осадков во Вьетнаме : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Нго Ван Хоа; МГУ. Географ. фак-т. – М., 1972. – 12л.
777258
  Арбан Н.М. Летняя ночь : лирич. комедия в 2-х д. с интермедиями. песнями и танцами / Николай Арбан ; пер. с марийск., авт. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1968. – 59 с.
777259
  Львов К. Летняя площадка для детей / К. Львов, А. Родин. – М.-Л., 1928. – 152с.
777260
  Панов Г.М. Летняя подготовка конькобежцев. / Г.М. Панов. – М., 1973. – 143с.
777261
   Летняя полевая практика. – Москва, 1950. – 116с.
777262
   Летняя полевая практика по ботанике : Пособие для пед. ин-тов / Т.Н. Гордеева, С.Ф. Завалишина, Ю.К. Круберг, В.В. Письяукова, О.С. Стрелкова. – Ленинград, 1954. – 282с.
777263
  Гуленкова М.А. Летняя полевая практика по ботанике / М.А. Гуленкова, А Красникова. – Москва : Просвещение, 1976. – 224 с.
777264
  Гуленкова М.А. Летняя полевая практика по ботанике / М.А. Гуленкова, А.А. Красникова. – 2-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 173с.
777265
  Чочиа Н.С. Летняя полевая практика по ландшафтоведению : Пособие для студентов / Н.С. Чочиа. – Лениград : Ленинградский университет, 1969. – 92с. + карти
777266
  Абрамова Л.И. Летняя практика по ботанике : учеб.-метод. пособие для студентов I курса фак-та почвоведения МГУ / Л.И. Абрамова, Н.А. Березина ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 85 с.
777267
  Янушевич Н.И. Летняя практика по ботанике и геоботанике / Н.И. Янушевич, З.В. Фомина. – Улан-Удэ, 1971. – 70с.
777268
   Летняя практика по геоботанике.. – Ленинград, 1983. – 176с.
777269
  Славачевский К.А. Летняя практика по геодезии : методические указания кафедры с.-х. мелиорации, геодезии и орошаемого земледелия / Мин-во сельского хозяйства СССР ; Саратовский с.-х. ин-т ; К.А. Славачевский, А.И. Безменов. – Саратов : Из-во "Коммунист"
Ч. 1. – 1968. – 67 с.
777270
  Левкина Л.М. Летняя практика по низшим растениям / Л.М. Левкина. – М, 1972. – 28с.
777271
  Молчанов Л.А. Летняя прогулка дельты Аму-Дарьи / [соч.] Л.А. Молчанова. – Москва : Тип. Императорского Московского университета, 1912. – С. 261-286. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Орнитологический вестник, изд. под ред. Г.И. Полякова. 1912, № 4


  На с. 261 дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от преданного автора
777272
  Изварина Е. Летняя проседь // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 0130-7673
777273
  Барышникова К.К. и др. Летняя работа на колхозной дошкольной площадке / К.К. и др. Барышникова. – 3-е изд. перераб. доп. – Москва : [б. и.], 1937. – 211 с.
777274
   Летняя работа среди школьников. – Иваново, 1952. – 120с.
777275
  Грищенко А.С. Летняя трудовая четверть / А.С. Грищенко, В.М. Петухов. – М., 1979. – 158с.
777276
  Грищенко А.С. Летняя трудовая четверть / А.С. Грищенко, В.М. Петухов. – М., 1981. – 206с.
777277
   Летняя учебная практика по геодезии : методич. пособ. для студ. 2-го курса спец. 1301-1303 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК
комбинированная съемка в масштабе 1:10000, сечение рельефа через 2,5 м ; Дешифрирование аэрофотоснимков. – 1971. – 62 с.
777278
   Летняя учебная практика по геодезии : методич. пособ. для студ. 2-го курса спец-тей 1301-1303 новосибирского ин-та инженеров геодезии., аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 3. – Новосибирск : НИИГАиК
Нивелирование 2-го класса. – 1971. – 44 с.
777279
   Летняя учебная практика по геодезии : методич. пособ. для студ. 1-го и 2-го курсов всех спец-тей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Вып. 1. – Новосибирск : НИИГАиК
Ч. 1 : Создание планово-высотного обоснования для производства топографических съемок масштабов 1:2000 и 1: 1000 ; (полевые и камерные работы). – 1971. – 84 с.
777280
   Летняя учебная практика по геодезии. – Новосибирск
1. – 1971. – 70с.
777281
  Птушенко Е.С. Летняя учебно-полевая практика по курсу зоологии позвоночных / Е.С. Птушенко. – М., 1952. – 56с.
777282
   Летняя школа. – Ленинград
1. – 1924. – 192 с.
777283
   Летняя школа : педагогический сборник [группы преподавателей Ленинградских школ]. – Ленинград : Госиздат. – (Библиотека педагога)
Вып. 2. – 1924. – 154 с.
777284
  Боков В.Ф. Лето-мята : стихи / В.Ф. Боков. – Москва : Советская Россия, 1966. – 214 с. : ил. – (Поэтическая Россия)
777285
  Шутова Наталья Лето - 2005. Сезон форсмажора : Высокий сезон. Хроника происшествий. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 40-42 : Фото
777286
   Лето - 2006. Каким оно будет? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 48-49 : Рис.
777287
  Шутова Наталья Лето - 2007: игра по новым правилам : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 64-67 : Фото
777288
  Горький Максим Лето / Горький М. – Berlin : J-Dadyschnikov Verlag G. m. b. H., 1906. – 140 s.
777289
  Нагнибеда М.Л. Лето : Стихи / М.Л. Нагнибеда. – Москва : Советский писатель, 1957. – 128с.
777290
  Филиппов Н.Н. Лето / Н.Н. Филиппов. – Москва, 1964. – 69 с.
777291
  Толис П. Лето : повесть / Пулат Толис; пер. с тадж. М.Явич. – Москва : Детская литература, 1966. – 128 с.
777292
  Лутс О. Лето : Картинки юношеских лет : повесть / Оскар Лутс ; пер. с эст. Б.Лийвака. – Москва : Правда, 1988. – 366 с.
777293
  Эренбург И.Г. Лето 1925 года / И.Г. Эренбург. – Москва, 1926. – 206с.
777294
   Лето 1941. Украина, 1991
777295
  Чувилкина Татьяна Лето 2006. Летние ожидания туроператоров : Сезонный вопрос: Куда прольются летние турпотоки?...Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 36-39 : Фото
777296
  Симонова Юлия Лето 2007: предпочтения профессионалов : Прогноз популярности туроператоров. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 62-65
777297
  Жестев М. Лето без каникул / М. Жестев. – Л, 1967. – 207с.
777298
   Лето в Буковеле! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 8-9 : фото
777299
  Полетаев С.Е. Лето в горах / С.Е. Полетаев. – М, 1967. – 175с.
777300
  Ханаев И.А. Лето в Дубках. / И.А. Ханаев. – Ярославль, 1977. – 80с.
777301
  Минутко И.А. Лето в жемчужине. / И.А. Минутко. – Тула, 1971. – 191с.
777302
  Заполярный Максимилиан Лето в Заполярье - короткое, но малоснежное : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 96-108 : Фото
777303
  Заполярный Максимилиан Лето в Заполярье - короткое, но малоснежное : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 96-108 : Фото
777304
  Гомолка Н.И. Лето в Калиновке : повесть / Н.И. Гомолка. – Минск : Беларусь, 1965. – 173 с.
777305
  Сальников А.А. Лето в Кемине / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1958. – 136с.
777306
  Махов Ф.С. Лето в лагере ТОС. (Записки воспитателя) / Ф.С. Махов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 110 с.
777307
  Кравченко В.В. Лето в Озерках / В.В. Кравченко. – Воронеж, 1973. – 176с.
777308
   Лето в пионерском лагере. – Львов, 1957. – 79с.
777309
  Уварова Л.З. Лето в разгаре / Л.З. Уварова. – Москва, 1967. – 403с.
777310
  Певнев Ф.П. Лето в Раздольном. / Ф.П. Певнев. – Курск, 1953. – 279с.
777311
  Рыбаков А.Н. Лето в Сосняках / А.Н. Рыбаков. – Москва : Советский писатель, 1965. – 176 с.
777312
  Рыбаков А.Н. Лето в Сосняках / А.Н. Рыбаков. – М, 1966. – 176 c.
777313
  Нефедова Н.В. Лето в степи / Н.В. Нефедова. – Сталинград, 1956. – 331с.
777314
  Мигунова М.Г. Лето в Херсонесе / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1981. – 318 с.
777315
  Шмелев И.С. Лето Господне / И.С. Шмелев. – Москва, 1988. – 380с.
777316
  Шмелев И.С. Лето Господне / И.С. Шмелев. – Москва, 1990. – 572с.
777317
  Шмелев И.С. Лето Господне / И.С. Шмелев. – Москва, 1991. – 653с.
777318
  Шмелев И.С. Лето Господне / И. Шмелев. – Москва : Б. и. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; № 19 /20 (1217 /1218))
[Ч. 1] : Праздники. – 1993. – 112 с. – В изд. также: Путник на краю поля / Н. Коняев ; Стихотворения / Н. Рубцов
777319
  Шмелев И.С. Лето Господне / Иван Шмелев. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 477, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-03357-3
777320
   Лето и вьюга. – Москва, 1968. – 287 с.
777321
  Городецкий Е.А. Лето и часть сентября / Е.А. Городецкий. – Днепропетровск, 1970. – 214с.
777322
  Городецкий Е.А. Лето и часть сентября / Е.А. Городецкий. – М., 1971. – 207 с.
777323
  Городецкий Е.А. Лето и часть сентября : Повесть / Е.А. Городецкий. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 191с.
777324
  Молдагалиев Ж. Лето игривое : повести / Жайсанбе Молдагалиев ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 192 с.
777325
  Чемеков И.С. Лето красное / И.С. Чемеков. – Воронеж, 1975. – 414с.
777326
  Приеде Г.Р. Лето младшего брата : лирич. драма в 3-х д. / Г.Р. Приеде; авториз. пер. с латыш. – Москва : Искусство, 1956. – 86 с.
777327
  Титов Александр Александрович Лето на водах : Повесть о Лермонтове / Титов Александр Александрович. – Ленинград : Дет.лит., Ленингр.отд-ние, 1980. – 287с.
777328
  Титов Александр Александрович Лето на водах.Повесть о Лермонтове. / Титов Александр Александрович. – Ленинград : Лениздат, 1973. – 287с.
777329
  Винграновский М.С. Лето на Десне / М.С. Винграновский. – Москва : Советский писатель, 1987. – 313с.
777330
  Каменский В.В. Лето на Каменке / В.В. Каменский. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1961. – 216 с.
777331
  Макарова Е.Г. Лето на крыше / Е.Г. Макарова. – Москва : Знание, 1987. – 96 с.
777332
  Мелибеев П.П. Лето на Медвежьем / П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1957. – 151с.
777333
  Куранов Ю.Н. Лето на Севере / Ю.Н. Куранов. – Кострома, 1961. – 102с.
777334
  Шошин М.Д. Лето на Тезе. -- Последний батрак. -- Юность / М.Д. Шошин. – Ярославль, 1972. – 239с.
777335
  Шаталова Н. Лето на треках. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  проводятся в МГУ им. М.В.Ломоносова не первый год, но в нынешнем было решено изменить формат. Результатом нововведения стала первая Международная Летняя суперкомпьютерная академия, предоставившая своим слушателям уникальную возможность пройти обучение ...
777336
  Чикин Л.А. Лето первых дорог / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1964. – 259с.
777337
  Костюченко А.А. Лето Петьки Беляева / А.А. Костюченко. – Минск, 1982. – 255с.
777338
  Наймушин А.И. Лето приносит жатву / А.И. Наймушин. – М., 1975. – 192с.
777339
  Шахбазов Н.Г. Лето прошлого года. / Н.Г. Шахбазов. – Москва, 1965. – 79с.
777340
   Лето с капитаном Грантом. – Москва, 1990. – 383 с.
777341
   Лето с лимонным сорго : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 80-86 : Фото
777342
  Погодин П.Д. Лето с учениками : Отчет о Вольмарской ученической колонии-даче / [Соч.] П. Погодина. – Варшава : Типография Варшавского учебного округа, 1904. – [4], 96 с., 5 л. ил. : ил.
777343
  Лоулер Р. Лето семнадцатой куклы / Р. Лоулер. – М., 1958. – 136с.
777344
  Григоренко А.Н. Лето смуты и гнева / А.Н. Григоренко. – М., 1990. – 362с.
777345
  Краковский В.Л. Лето текущего года / В.Л. Краковский. – М., 1973. – 214с.
777346
  Валеев Р.Ш. Лето тихого города / Р.Ш. Валеев. – Новосибирск, 1975. – 206с.
777347
  Гершкович Ю.Л. Лето только начинается... / Ю.Л. Гершкович. – Владивосток, 1965. – 148с.
777348
  Ильяшенко Г.Ф. Лето тревог и надежд / Г.Ф. Ильяшенко. – К., 1990. – 296с.
777349
  Филип А. Лето у моря / А. Филип. – Москва, 1982. – 142 с.
777350
  Сушинский Б.И. Лето хлебных дождей. / Б.И. Сушинский. – М., 1977. – 351с.
777351
  Доломан Е.М. Лето цветет / Е.М. Доломан. – Москва, 1979. – 110 с.
777352
  Ласков И.А. Лето циклонов : повести, рассказы / Иван Ласков; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1987. – 431 с.
777353
   Лето юных москвичей. – М., 1956. – 92с.
777354
   Лето, осень, зима... и еще раз весна : Резидент // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 14-17 : Фото
777355
  Шутов Л. Лето. / Л. Шутов. – Х, 1948. – 208с.
777356
  Ковалев В.Д. Лето. / В.Д. Ковалев. – М, 1969. – 88с.
777357
  Стельмах Н.Я. Лето. / Н.Я. Стельмах. – М., 1989. – 141с.
777358
  Швец Г.В. Лето. Дельфин / Г.В. Швец. – Москва, 1988. – 279с.
777359
  Лутс О. Лето: Картинки юношеских лет / Оскар Лутс ; пер. с эст. Б.Лийвака. – Таллин : Ээсти раамат, 1965. – 400 с.
777360
  Лутс О. Лето: Картинки юношеских лет : повести / Оскар Лутс ; пер. с эст. Б.Лийвака. – Таллин : Ээсти раамат, 1968. – 391 с.
777361
  Білецький В.С. Летовіцит (- рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 122. – ISBN 978-966-02-7999-5
777362
   Летом в Израиль - без виз // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 6 : Фото
777363
  Добровольский В.В. Летом день не кончается / В.В. Добровольский. – Москва : Мысль, 1978. – 127 с.
777364
  Бабиков М.А. Летом сорок первого / М.А. Бабиков. – Москва : Сов. Россия, 1980. – 319 с. : ил.
777365
  Бояджиева В. Летопис на българската драма / В. Бояджиева. – София : Народна просвета, 1980. – 201 с.
777366
  Димитров Г. Летопис на живота и революционната му дейност : 1882-1949 / Георги Димитров. – София, 1952. – 804 с.
777367
   Летопис на Македонската Академиja / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 05894981
1997. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
777368
   Летопис на Македонската Академиja / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
1999. – 2000
777369
   Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2003. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
777370
   Летопис на Македонската академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2004. – 2005
777371
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите; Македонска академиjа. – Скопje. – ISSN 0589-4981
1998. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
777372
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2000. – 2001
777373
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2001. – 2002


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
777374
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2002. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
777375
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2005. – 2006


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
777376
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите / Македонска Академиjа на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2006. – 2007
777377
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2007. – 2008
777378
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2008. – 2009
777379
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2010. – 2011
777380
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2011. – 2012
777381
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2012. – 2013
777382
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0580-4981
2013. – 2014
777383
   Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите. – Скопje. – ISSN 0589-4981
2018. – 2018
777384
   Летопис на Македонската академиіа на науките и уметностике 1978.. – Скопіе, 1979. – 188 с.
777385
  Мутафчиева В. Летопис на смутното время / В. Мутафчиева. – София, 1965. – 660с.
777386
  Лимонов Ю.А. Летописание Владимиро-Суздальской Руси / Ю.А. Лимонов. – Л., 1967. – 200с.
777387
  Муравьева Л.Л. Летописание Северо-Восточной Руси конца XIII -- начала XV века. / Л.Л. Муравьева. – М., 1983. – 295с.
777388
   Летописец [Електронний ресурс. Звукозапис] : содержащий в себе российскую историю от 852 до 1598 года. – [Б. м.] : Kyiv National Taras Shevchenko University, 2007. – 1 CD. – www.rarelib.undp.org.ua.-Заголовок з етикетки диску. – (Old Printed Books ; digital repository of european rarities)


  "Летописец..." вперше було надруковано у 1781 р. за наказом Катерини ІІ про видання російських літописів (1778 р.). За основу видання було покладено "Архангелогородлский летописец" - рукопис Загальноросійського (Устюзького) літопису, список якого ...
777389
  Успенский В.И. Летописец в лицах о Тевтонстей брани на словени. – Петроград (Санкт-Петербург) : [В. Шмигельский]
Кн. 1. – 1915. – 16 с. – Авт. у вид. не вказ.


  Сатиричне пропагандистське видання, стилізоване під російський літопис XVI ст., що викладає основні події Першої світової війни. Ім"я автора у виданні не вказано. Автор "літопису" - Володимир Іванович Успенський, брат Олександра Івановича Успенського ...
777390
  Успенский В.И. Летописец в лицах о Тевтонстей брани на словени. – Петроград (Санкт-Петербург) : Типо-Лит. Ш. Буссель
Кн. 2. – 1915. – 16 с. – Авт. у вид. не вказ.


  Сатиричне пропагандистське видання, стилізоване під російський літопис XVI ст., що викладає основні події Першої світової війни. Ім"я автора у виданні не вказано. Автор "літопису" - Володимир Іванович Успенський, брат Олександра Івановича Успенського ...
777391
  Успенский В.И. Летописец в лицах о Тевтонстей брани на словени. – Петроград (Санкт-Петербург) : Лит. Ш. Буссель
Кн. 3. – 1915. – [16] с. – Авт. у вид. не вказ.


  Сатиричне пропагандистське видання, стилізоване під російський літопис XVI ст., що викладає основні події Першої світової війни. Ім"я автора у виданні не вказано. Автор "літопису" - Володимир Іванович Успенський, брат Олександра Івановича Успенського ...
777392
  Успенский В.И. Летописец в лицах о Тевтонстей брани на словени. – 3-е изд. – Петроград (Санкт-Петербург) : Лит. Ш. Буссель
Кн. 1. – 1916. – 16 с. – Авт. у вид. не вказ.


  Сатиричне пропагандистське видання, стилізоване під російський літопис XVI ст., що викладає основні події Першої світової війни. Ім"я автора у виданні не вказано. Автор "літопису" - Володимир Іванович Успенський, брат Олександра Івановича Успенського ...
777393
  Кулишов В. Летописец гражданской войны // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 0869-8171
777394
  Коробан В.П. Летописец Ион Некулче / В.П. Коробан, Е.М. Руссев. – Кишинев, 1958. – 191с.
777395
  Лапунова Н.Ф. Летописец Первой Конной: (О художнике-баталисте М.Б.Грекове). / Н.Ф. Лапунова. – М., 1986. – 46с.
777396
   Летописец Переяславля-Суздльского, составленный в начале XIII века, (между 1214-1219 годов) / Изд. К.М. Оболенским. – ,. – Москва : В унив. тип., 1851. – [2], C, 113 с. – Текст рукоп. на старославян. яз.
777397
  Первухин А.Г. Летописец Рубцовых / Сообщ. А.Г. Первухин. – Тверь : Тверск. учен. архивная комис., 1901. – 15 с.
777398
   Летописец русский (Московская летопись) : Приготовил к изд. А.Н. Лебедев по рукописи, ему принадлежащей. – Москва : Университетская тип., 1895. – IV, 190 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1895
777399
   Летописец русский от пришествия Рурика до кончины царя Иоанна Васильевича. – С-Пб : Типогр.Горн.училища
Часть 1. – 1792. – 408с.
777400
   Летописец русский от пришествия Рурика до кончины царя Иоанна Васильевича. – С-Пб : Типогр. Горн. училища
Часть 3. – 1792. – 367с.
777401
   Летописец русский от пришествия Рурика до кончины царя Иоанна Васильевича. – С-Пб : Типогр. Горн. училища
Часть 4. – 1792. – 456с.
777402
   Летописец русский от пришествия Рюрика до кончины царя Иоанна Васильевича. – С-Пб : Типогр. Горн. училища
Часть 2. – 1792. – 367с.
777403
   Летописец русский от пришествия Рюрика до кончины царя Иоанна Васильевича. – С-Пб : Типогр. Горн. училища
Часть 5. – 1792. – 315с.
777404
  Климаков Ю.В. Летописец русской истории // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 1. – ISSN 0869-6020


  Миколай Платонович Барсуков, історик, літературознавець
777405
   Летописец Соловецкий : на четыре столетия, от основания Соловецкого монастыря до настоящего времени, то есть с 1429 по 1833 год. – Москва : В университетской тип., 1833
777406
   Летописец, содержащий российскую историю от 6360/852 до 7106/1598 года, то есть по кончину царя и великого князя Федора Иоанновича. – Москва : Печат. в Московской тип., 1781. – 196с.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
777407
   Летописец, содержащий российскую историю от 6714/1206 лета, до 7042/1534 лета, то есть до царствования царя Иоанна Васильевича, который служит продолжением Несторову летописцу. – М, 1784. – 388с.
777408
   Летописецеле Цэрий Молдовей / М. Когэлничану. – Иашь
Т. 1. – 1852. – 356, 128 с. – Видання стар. молдовською орф.
777409
   Летописи Государственного литературного музея. – Москва
Кн. 10. – 1948
777410
   Летописи и хроники, 1976 г.. – Москва, 1976. – 360с.
777411
   Летописи и хроники, 1980 г.. – Москва, 1981. – 256с.
777412
   Летописи селенгинских бурят. – Москва-Л.
1. – 1936. – 55с.
777413
   Летописи. Письма к А.В. Дружинину (1850-1863). – Москва
книга 9. – 1948. – 424 с.
777414
  Ильин Н.Н. Летопиская статья 6523 года и ее источник / Н.Н. Ильин. – Москва, 1957. – 212с.
777415
  Чекова И. Летописная Похвала княгине Ольге в Повести временніх лет: поєтика и текстологические догадки // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 4 (54). – С. 103-107. – ISSN 2071-9574
777416
  Ригельман А. Летописное повествование о Малой России, 1847
777417
  Ригельман А. Летописное повествование о Малой России, 1847
777418
  Богданов А.П. Летописные и публицистические источники по политической истории России конце XVII в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / Богданов А. П. ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва, 1983. – 21с.
777419
  Добровольский Л.П. Летописный Дорогожич : к вопросу о давнишних киевских пригородных укреплениях : с планом с.-з. части Киева / Л. Добровольский. – Киев : Изд. Киевск. отдела Импер. Рус. Военно-Истор. О-ва, 1914. – 25 с.


  На тит. стр. экз № 43937 дарственная надпись: Глубокоуважаемой ... Евгеньевне от автора в знак уважения и сипатии
777420
   Летописный и лицевой изборник Дома Романовых : историко-художественное издание в ознаменование трехсотлетия царствования. 1613-1913. – Москва
Вып. 2. – 1913. – 123, XIX с., [6] л. ил. : портр., карт., ил. – Библиография в подстрочных примечаниях
777421
   Летописный рассказ событий Киевской, Волынской и Галицкой Руси от ее начала до половины XIV века : изд. с прил. двух исслед.: О значении Русской летописи в духовном развитии русского народа и о феодализме на Руси. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1871. – CXXVIII, 498 с.
777422
  Андриевский М. Летописный Юрьев на Роси : топографическое разыскани, с прилож карты / Андриевский М. – Киев : [б. и.], 1883. – 38 с. : ил., карта. – Оттиск из сентябрьской книжки журн. "Киевская Старина" за 1883 г.
777423
   Летописта на Константин Манаси : Фототипно из-ние на Ватиканския препис на среднобългарски превод. – София : Изд-во Българска Академия на науките, 1963. – XXXVI, 116 с. : ил. – Паметници на старата Българска писменостю Книга първа
777424
   Летописцы боевого подвига. – Минск, 1985. – 430с.
777425
   Летописцы нашего времени. – Москва : Искусство, 1987. – 351 с.
777426
  Давыдов И.В. Летописцы огненных лет / И.В. Давыдов. – Нальчик, 1976. – 239 с.
777427
   Летописцы Победы. – М., 1984. – 238 с.
777428
   Летописцы Победы. – М., 1990. – 245с.
777429
  Дюжев Ю.И. Летописцы страны / Ю.И. Дюжев. – М, 1972. – 96с.
777430
   Летописцы шахтерского края. – Донецк, 1968. – 432с.
777431
  Тауфер И. Летопись / И. Тауфер. – М., 1961. – 183с.
777432
  Василевский С В. Летопись / С В. Василевский, . – Москва, 1961. – 560с.
777433
  Богданов О.К. Летопись : стихи / О.К. Богданов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 87 с. : портр.
777434
  Марков С.Н. Летопись / С.Н. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 287 с.
777435
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 1. – 1995
777436
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 2. – 1995
777437
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 3. – 1995
777438
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 4. – 1995
777439
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 5. – 1995
777440
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 6. – 1995
777441
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 7. – 1995
777442
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 8. – 1995
777443
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 9. – 1995
777444
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 10. – 1995
777445
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 11. – 1995
777446
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0869-5954
№ 12. – 1995
777447
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 10. – 1996
777448
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 11. – 1996
777449
   Летопись авторефератов диссертации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 12. – 1996
777450
   Летопись авторефератов диссертации : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 1. – 1997
777451
   Летопись авторефератов диссертации : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 2. – 1997
777452
   Летопись авторефератов диссертации : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 3. – 1997
777453
   Летопись авторефератов диссертации : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 4. – 1997
777454
   Летопись авторефератов диссертации : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 5. – 1997
777455
   Летопись авторефератов диссертации : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 6. – 1997
777456
   Летопись авторефератов диссертаций : гос. библиогр. указ. СССР. – Москва
№№ 1-5,7. – 1993
777457
   Летопись авторефератов диссертаций : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 1. – 2007
777458
   Летопись авторефератов диссертаций : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 2. – 2007
777459
   Летопись авторефератов диссертаций : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 3. – 2007
777460
   Летопись авторефератов диссертаций : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 4. – 2007
777461
   Летопись авторефератов диссертаций : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 5. – 2007
777462
   Летопись авторефератов диссертаций : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1981-. – ISSN 0869-5954
№ 6. – 2007
777463
  Марков С.Н. Летопись Аляски / С.Н. Марков. – Москва-Ленинград, 1948. – 221с.
777464
   Летопись благородного подвига. – М., 1968. – 96с.
777465
   Летопись борьбы за мир. – Москва, 1984. – 301с.
777466
   Летопись братства : [документы, статьи, воспоминания, очерки, стихи]. – Донецк : Донбас, 1972. – 263 с. : фот.
777467
   Летопись важнейших событий советско-болгарских отношений дружбы и сотрудничества, 1944-1980 гг.. – К., 1981. – 183с.
777468
   Летопись важнейших событий советско-венгерских отношений дружбы и сотрудничества, 1945-1980 гг.. – К., 1981. – 185с.
777469
   Летопись важнейших событий советско-кубанской дружбы и сотрудничества, 1959-1985 гг.. – Киев, 1987. – 136 с.
777470
   Летопись важнейших событий советско-чехословацкой дружбы и сотрудничества, 1944-1984 гг.. – К., 1986. – 199с.
777471
  Фомичев В.С. Летопись великой жизни / В.С. Фомичев. – Москва, 1984. – 270с.
777472
  Таборко В.А. Летопись Великой Отечественной 1941-1945: крат. ил. история для юношества / В.А. Таборко. – Москва, 1985. – 334 с.
777473
   Летопись Великоой Октябрськой социалистической революции. – Москва-Л., 1942. – 147с.
777474
   Летопись внешней политики СССР, 1917-1978. – Москва : Политиздат, 1978. – 367 с.
777475
  Музай Х. Летопись войны : дневник / Хайрутдин Музай ; пер. с татар. А.бадюгиной. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1978. – 175 с.
777476
   Летопись Волгоградского комсомола : Сборник документов по истории Волгогр. обл. организации ВЛКСМ 1917-1974. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1974. – 495 с. : ил. – (Лет легендарных перекличка)
777477
  Корбу Х.Г. Летопись времени: Лит.-крит. очерк о творчестве А.Лупана. / Х.Г. Корбу. – Кишинев, 1986. – 285 с.
777478
  Озерский Летопись встреч / Озерский, м. – М., 1969. – 106с.
777479
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 1996
777480
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 1996
777481
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 1996
777482
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 1996
777483
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 1996
777484
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 1996
777485
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 1996
777486
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 1996
777487
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 1996
777488
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 1996
777489
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 1996
777490
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 1996
777491
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 1996
777492
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 1996
777493
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 1996
777494
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 1996
777495
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 1996
777496
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 1997
777497
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 1998
777498
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 1998
777499
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 1998
777500
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 1998
777501
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 1998
777502
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 1998
777503
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 1998
777504
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 1998
777505
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 1998
777506
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 1998
777507
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 1998
777508
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 1998
777509
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 1998
777510
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 1998
777511
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 1998
777512
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 1998
777513
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 1998
777514
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 1998
777515
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 1998
777516
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 1998
777517
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 1998
777518
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 1998
777519
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 1998
777520
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 1998
777521
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 1998
777522
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 1998
777523
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 1998
777524
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 1998
777525
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 1998
777526
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 1998
777527
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 1998
777528
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 1998
777529
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 1998
777530
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 1998
777531
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 1998
777532
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 1998
777533
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 1998
777534
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 1998
777535
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 1998
777536
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 1998
777537
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 1998
777538
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 1998
777539
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 1998
777540
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 1998
777541
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 1998
777542
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 1998
777543
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 1998
777544
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 1998
777545
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 1998
777546
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 1998
777547
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 1998
777548
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 1998
777549
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2000
777550
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2000
777551
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2000
777552
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2000
777553
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2000
777554
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2000
777555
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2000
777556
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2000
777557
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2000
777558
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2000
777559
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2000
777560
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2000
777561
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2000
777562
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2000
777563
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 2000
777564
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2000
777565
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 2000
777566
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 2000
777567
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2000
777568
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2000
777569
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2000
777570
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2000
777571
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 2000
777572
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 2000
777573
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2000
777574
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2000
777575
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2000
777576
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 2000
777577
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2000
777578
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2000
777579
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2000
777580
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2000
777581
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2000
777582
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2000
777583
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2000
777584
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2000
777585
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2000
777586
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2000
777587
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2000
777588
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2000
777589
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2000
777590
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2000
777591
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 2000
777592
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 2000
777593
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2000
777594
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2000
777595
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2000
777596
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2000
777597
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2000
777598
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2000
777599
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2000
777600
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2000
777601
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2001
777602
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2001
777603
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2001
777604
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2001
777605
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2001
777606
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2001
777607
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2001
777608
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2001
777609
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 2001
777610
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2001
777611
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 2001
777612
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 2001
777613
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2001
777614
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2001
777615
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2001
777616
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2001
777617
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 2001
777618
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 2001
777619
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2001
777620
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2001
777621
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2001
777622
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 2001
777623
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2001
777624
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2001
777625
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2001
777626
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2001
777627
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2001
777628
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2001
777629
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2001
777630
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2001
777631
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2001
777632
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2001
777633
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2001
777634
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2001
777635
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2001
777636
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2001
777637
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 2001
777638
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 2001
777639
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2001
777640
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2001
777641
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2001
777642
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2001
777643
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2001
777644
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2001
777645
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2001
777646
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2001
777647
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2002
777648
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2002
777649
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2002
777650
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2002
777651
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2002
777652
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2002
777653
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2002
777654
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2002
777655
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2002
777656
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2002
777657
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2002
777658
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2002
777659
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2002
777660
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2002
777661
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 2002
777662
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2002
777663
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 2002
777664
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 2002
777665
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2002
777666
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2002
777667
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2002
777668
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2002
777669
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 2002
777670
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 2002
777671
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2002
777672
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2002
777673
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2002
777674
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 2002
777675
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2002
777676
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2002
777677
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2002
777678
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2002
777679
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2002
777680
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2002
777681
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2002
777682
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2002
777683
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2002
777684
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2002
777685
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2002
777686
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2002
777687
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2002
777688
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2002
777689
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 2002
777690
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 2002
777691
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2002
777692
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2002
777693
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2002
777694
   Летопись газетных статей. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2002
777695
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2003
777696
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2003
777697
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2003
777698
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2003
777699
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2003
777700
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2003
777701
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2003
777702
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2003
777703
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2003
777704
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2003
777705
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2003
777706
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2003
777707
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2003
777708
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2003
777709
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 2003
777710
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2003
777711
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 2003
777712
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 2003
777713
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2003
777714
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2003
777715
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2003
777716
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2003
777717
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 2003
777718
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 2003
777719
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2003
777720
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2003
777721
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2003
777722
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 2003
777723
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2003
777724
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2003
777725
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2003
777726
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2003
777727
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2003
777728
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2003
777729
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2003
777730
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2003
777731
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2003
777732
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2003
777733
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2003
777734
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2003
777735
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2003
777736
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2003
777737
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 2003
777738
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 2003
777739
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2003
777740
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2003
777741
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2003
777742
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2003
777743
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2003
777744
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2003
777745
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2004
777746
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2004
777747
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2004
777748
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2004
777749
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2004
777750
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2004
777751
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2004
777752
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2004
777753
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2004
777754
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2004
777755
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2004
777756
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2004
777757
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2004
777758
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2004
777759
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 2004
777760
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2004
777761
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 2004
777762
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 2004
777763
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2004
777764
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2004
777765
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2004
777766
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2004
777767
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 2004
777768
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 2004
777769
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2004
777770
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2004
777771
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2004
777772
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 2004
777773
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2004
777774
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2004
777775
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2004
777776
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2004
777777
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2004
777778
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2004
777779
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2004
777780
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2004
777781
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2004
777782
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2004
777783
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2004
777784
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2004
777785
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2004
777786
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2004
777787
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 2004
777788
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 2004
777789
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2004
777790
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2004
777791
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2004
777792
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2004
777793
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2004
777794
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2004
777795
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2004
777796
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2004
777797
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2005
777798
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2005
777799
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2005
777800
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2005
777801
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2005
777802
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2005
777803
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2005
777804
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2005
777805
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2005
777806
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2005
777807
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2005
777808
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2005
777809
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2005
777810
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2005
777811
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 2005
777812
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2005
777813
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 2005
777814
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 2005
777815
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2005
777816
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2005
777817
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2005
777818
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2005
777819
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 23. – 2005
777820
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 2005
777821
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2005
777822
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2005
777823
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2005
777824
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 2005
777825
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2005
777826
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2005
777827
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2005
777828
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2005
777829
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2005
777830
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 34. – 2005
777831
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2005
777832
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2005
777833
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2005
777834
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2005
777835
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2005
777836
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2005
777837
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2005
777838
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2005
777839
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2005
777840
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2005
777841
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2005
777842
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2005
777843
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2005
777844
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2006
777845
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2006
777846
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2006
777847
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 8. – 2006
777848
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2006
777849
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2006
777850
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2006
777851
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2006
777852
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2006
777853
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2006
777854
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 2006
777855
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2006
777856
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 20. – 2006
777857
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 21. – 2006
777858
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 22. – 2006
777859
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2006
777860
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2006
777861
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2006
777862
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2006
777863
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2006
777864
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 2006
777865
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2006
777866
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2006
777867
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2006
777868
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2006
777869
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2006
777870
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2006
777871
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2006
777872
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2006
777873
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2007
777874
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2007
777875
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2007
777876
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2007
777877
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2007
777878
   Летопись газетных статей : Государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 2007
777879
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2007
777880
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2007
777881
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2007
777882
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2007
777883
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2007
777884
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2007
777885
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2008
777886
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2008
777887
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2008
777888
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2008
777889
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2008
777890
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2008
777891
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 7. – 2008
777892
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2008
777893
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2008
777894
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 2008
777895
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 2008
777896
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 19. – 2008
777897
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2008
777898
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 28. – 2008
777899
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 29. – 2008
777900
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2008
777901
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2008
777902
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2008
777903
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2009
777904
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2009
777905
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2009
777906
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2009
777907
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2009
777908
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2009
777909
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 9. – 2009
777910
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 10. – 2009
777911
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 11. – 2009
777912
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2009
777913
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2009
777914
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2009
777915
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 15. – 2009
777916
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2009
777917
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 2009
777918
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 2009
777919
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 27. – 2009
777920
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2009
777921
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2009
777922
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2009
777923
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2009
777924
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2009
777925
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2009
777926
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2009
777927
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2009
777928
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2009
777929
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 2009
777930
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 44. – 2009
777931
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2009
777932
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2009
777933
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2009
777934
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2009
777935
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2009
777936
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2009
777937
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2009
777938
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2009
777939
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 30. – 2010
777940
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 31. – 2010
777941
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 32. – 2010
777942
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 33. – 2010
777943
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2010
777944
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2010
777945
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2010
777946
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2010
777947
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2010
777948
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2010
777949
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2010
777950
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2010
777951
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2010
777952
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 46. – 2010
777953
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 47. – 2010
777954
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2010
777955
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2010
777956
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2010
777957
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2010
777958
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2010
777959
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2011
777960
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2011
777961
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2011
777962
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2011
777963
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 43. – 2011
777964
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 45. – 2011
777965
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 48. – 2011
777966
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 49. – 2011
777967
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2011
777968
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2011
777969
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2011
777970
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 1. – 2013
777971
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 2. – 2013
777972
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 3. – 2013
777973
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 4. – 2013
777974
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 5. – 2013
777975
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 6. – 2013
777976
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 12. – 2013
777977
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 13. – 2013
777978
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 14. – 2013
777979
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 16. – 2013
777980
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 17. – 2013
777981
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 18. – 2013
777982
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 24. – 2013
777983
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 25. – 2013
777984
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 26. – 2013
777985
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 35. – 2013
777986
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 36. – 2013
777987
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 37. – 2013
777988
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 38. – 2013
777989
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 39. – 2013
777990
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 40. – 2013
777991
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 41. – 2013
777992
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 42. – 2013
777993
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 50. – 2013
777994
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 51. – 2013
777995
   Летопись газетных статей : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
№ 52. – 2013
777996
   Летопись героических дней. – Москва, 1973. – 592с.
777997
  Монько А.М. Летопись героической истории. / А.М. Монько. – Волгоград, 1967. – 156с.
777998
   Летопись горноспасательной службы, 2008 / [С.М. Смоланов и др.] ; М-во энергетики и угольной пром-сти Украины ; Центральный штаб гос. военизированной горноспасательной службы. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2013. – 639, [2] с. : ил., табл., фот. – Авт. указаны на обороте тит. л. – ISBN 978-966-2575-22-4
777999
   Летопись города Архангельска, 1584-1989 гг.. – Архангельск, 1990. – 293с.
778000
   Летопись города Вологды (1147-1962 гг.). – Вологда, 1963. – 256с.
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,