Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
777001
  Кожановский А.Н. "Национальное строительство "в Испании // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 54-67. – ISSN 0201-7083
777002
  Долгополова Н.А. "Национальные приоритеты" США / Н.А. Долгополова. – М., 1982. – 144с.
777003
   "Национальный атлас России". Том 3 "Население. Экономика": Из истории российского спорта и Олимпийское движение / А.Н. Краюхин, Г.В. Поздняк, В.И. Рябчикова, С.В. Кривов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 14-23 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0016-7126
777004
  Ачкинази Борис Александрович "Национальный блок" во Франции и борьба его группировок по вопросм внутренней политики 1919-1923 гг : Автореф... канд ист.наук: 07.00.03 / Ачкинази Борис Александрович; МГУ им Ломоносова. – М, 1980. – 21л.
777005
  Петров А.В. "Национальный вкус" в трактате П.А. Плавильщикова "Театр": необходимая случайность в литературной эстетике XVIII века // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 13-23. – ISSN 0130-9730
777006
  Дерейко І. "Нацистам були потрібні люди, які або багато працюють, або мало думають" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 43 (196 ). – С. 54-57


  Хто з українців і чому йшов на співпрацю з окупаційною владою під час Другої світової війни.
777007
  Гранин Ю.Д. "Нация" и "этнос": эволюция подходов и интерпретаций в философии и науке XVIII-XX столетий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – C. 5-17. – ISSN 0042-8744


  В статье анализируются эволюция понятий “этнос” и “нация” в истории европейской философии и науки XVIII - начала XX столетия, выявляются философские основания и исследовательские парадигмы концепций происхождения и эволюции этносов и наций.
777008
  Лук"янчук Г. "Нації вмирають не від інфаркту, у них спочатку мову відбира..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 листопада (№ 46). – С. 5


  9-го листопада, у День української писемності та мови, в Києві, в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка відбувалася наукова конференція на тему "Сучасне російськомовне українство і його етнопсихологічна типологія".
777009
  Віхров Максим "Націократія" Миколи Сціборського і "третій шлях" України // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С. 19-26. – ISSN 0042-9422
777010
  Рог В. "Націократія" та її автор // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 3 вересня (№ 33). – С. 6


  З нагоди 110-річчя від дня народження ідеолога українського націоналізму М. Сціборського в Україні перевидано його фундаментальну працю "Нацократія".
777011
  Янчук О. "Націоналіст - слово, яке несе лише позитив" / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 19


  Відомий український режисер - про зйомки "Голоду - 33", проблеми Національної кіностудії та особу Симона Петлюри.
777012
  Вілков В.Ю. "Національна держава": концепт політичної філософії Юргена Габермаса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 50-61
777013
  Аксютіна О.В. "Національна" і "етнічна" картини світу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 153-157
777014
  Войтович Р. "Національний інтелектуальний потенціал - конкурентна перевага країни" / бесіду вела І. Хмельницька // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 червня (№ 107). – С. 8
777015
  Лисенко Л.І. "Національний міф" як феномен соціокомунікативної системи в публіцистиці Євгена Сверстюка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 99-103


  У статті проаналізовано проблему моделювання соціокультурної комунікації українства через конструювання міфу в публіцистиці Євгена Сверстюка. Наголошено на антагонізмі двох філософсько-гносеологічних систем "радянський міф" - "національний міф". In ...
777016
  Щербатюк О. "Національний образ світу", "специфіка доби" й глибинні механізми культури (деякі аспекти перспективних розробок в українознавстві) : (деякі аспекти перспективних розробок в українознавстві) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-68. – (Українознавство ; Вип. 6)


  Розглянуто окремі аспекти поняття "національний образ світу" в зв"язку з історично-стадіальною специфікою культурної традиції й глибинними визначальними тенденціями національного культуротворення. Окреслено деякі спрямування перспективних студій ...
777017
   Национальная академия наук Беларуси : 1928-2008 гг. : документы и материалы / НАН Беларуси ; Департ. по арх. и делопр. Мин. юст. Республики Беларусь ; Нац. архив Республики Беларусь ; сост.: Василевская Н.В., Ляховский В.В., Токарев Н.В. и др. ; ред. кол. М.В. Мясникович, Казак Н.С. и др. – Минск : Белорусская наука, 2008. – 767 с. – ISBN 978-985-08-0991-9
777018
  Конарева Л.А. Национальная безопасность в свете теории доктора Э. Деминга // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 2 (542). – С. 113-123. – ISSN 0321-2068


  Характеристика личности и наследия доктора Э. Деминга. Основы его системной теории "глубинных знаний". Возможность применения этой теории для создания глобальной и национальной безопасности. Необходимость смены модели экономического развития и ...
777019
  Ниязов Х. Национальная безопасность и национальные интересы: взгляд из Запада и США ( Національна безпека і національні інтереси: погляд з Заходу і США) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 295-300. – ISSN 2076-1554
777020
   Национальная безопасность России глазами экспертов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 8-23. – ISSN 0321-2017
777021
  Шейнис В.Л. Национальная безопасность России. Испытание на прочность (Часть ІІ) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 1 (115). – С.35-53. – ISSN 0321-2017
777022
  Почепцов Г.Г. Национальная безопасность стран переходного периода / Г.Г. Почепцов. – К, 1996. – 133с.
777023
  Пацек Я. Национальная библиография в Интернет : Бук Чембэр Интернэшнл, 2013. – С. 117-127


  В статье анализируются современное состояние национальной библиографии и перспективы ее развития. Авторы ищут ответы на вопросы: будет ли национальная библиография по-прежнему востребована или вольется в сетевое пространство? Если последнее произойдет, ...
777024
  Левин Г.Л. Национальная библиография в России: теоретико-методологические основы // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 5 (376). – С. 3-10. – ISSN 0869-6020
777025
   Национальная библиография как форма сохранения культурно-исторической памяти нации : Материалы конференции 21-22. 11. 2000г. РГБ // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.15-22. – ISSN 0869-6020
777026
  Терлецкая О.А. Национальная библиография Украины в контексте рекомендаций международной конференции по национальным библиографическим службам / О.А. Терлецкая, Л.С. Прокопенко // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 34-39. – ISBN 978-985-7125-33-3
777027
  Загуменная В.В. Национальная библиография Украины: минувшее десятилетие (1994–2004 гг.) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 3. – С. 26-30. – ISSN 0130-9765


  Рассказывается об изданиях в области украинской национальной библиографии за период 1994-2004 годы.
777028
  Суша А.А. Национальная библиотека Беларуси на ХVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 13-18
777029
  Жилкина Е.А. Национальная библиотека Израиля // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 19-22
777030
  Тахиров К.М. Национальная библиотека как феномен культуры // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 56-59
777031
  Юсупова А.Х. Национальная библиотека Республики Казахстан - территория диалога культур // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 4. – С. 33-38
777032
  Ходжаев А.А. Национальная библиотека Узбекестана им. А. Навои: история развития // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 3. – С. 36-42
777033
  Яковлева Ю.В. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского на пути к Европейской библиотеке // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-52
777034
  Саволайнен Л. Национальная библиотека Финляндии в век цифровых технологий / Лиза Саволайнен; пер. Е.П. Баранчук // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 22-23
777035
  Солдаткина О.П. Национальная библиотека Чешской Республики / Оксана Павловна Солдаткина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 87-94. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена Национальной библиотеки Чешской Республики: приведены общая характеристика, основные количественные показатели. Рассматриваются программы оцифровки культурного наследия, а также издательская деятельность библиотеки. Подробнее ...
777036
  Папченко Анна Национальная боевая забава : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 134-140 : Фото
777037
  Савельев Н.А. Национальная буржуазия в странах Азии / Н.А. Савельев. – Москва : Международные отношения, 1968. – 271 с.
777038
  Аль-Саиед Хуссейн Хуссейн Ахмед Национальная буржуазия Сирии (до 1963 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Аль-Саиед Хуссейн Хуссейн Ахмед ; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1979. – 24 с.
777039
  Вдовиченко Д.И. Национальная буржузия Турции / Д.И. Вдовиченко ; АН СССР. Ин-т мировой экон. и межд. отнош. – Москва : Ин-т междун. отнош., 1962. – 268 с.
777040
  Фрадков П. Национальная внешнеэкономическая стратегия: проблемы и перспективы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 57-64. – ISSN 2074-6040


  Рассматриваются основные научно-практические подходы к формированию долгосрочной конкурентоспособности страны и оценке конкурентоспособности в системе "фирма-отрасль-страна". Выделены основные проблемы развития экспортного потенциала страны как ...
777041
  Евдокименко Николай Национальная гостиничная ассоциация - какой она должна быть : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 16-18 : фото
777042
  Солдатова А.Е. Национальная государственная политика образования автохтонного населения Мексики (история и современность) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 189-195. – ISSN 0130-3864
777043
  Абсаттаров Р.Б. Национальная духовная культура и развитие личности / Р.Б. Абсаттаров ; Казах. ин-т менеджмента, экономики и программиров., Каф. социол. и философии. – Алма-Ата : [б. и.], 1992. – 30, [1] с.
777044
  Сафаров Р.А. Национальная журналистика в развитом социалистическом обществе (начало 1960-х -- 1980-е годы) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Сафаров Р. А.; МГУ. – М., 1981. – 36л.
777045
  Архипова М.К. Национальная и местная история в трудах научных учреждений и ВУЗво республик, краев и областей СССР (1946-1950 гг.). : Автореф... наук: / Архипова М.К.; Ленинг. гос библиот. инст. им. Н.К.Крупской. Кафедра библиограф. – Ленинград, 1952. – 24 с.
777046
  Акопов В. и др. Национальная и региональная модели благосостояния // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.120-139. – ISSN 0207-3676
777047
  Кочетков В.В. Национальная и этническая идентичность в современном мире // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 144-162. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
777048
  Сафран У. Национальная идентичность во Франции, Германии и США: Современные споры // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 1 : Этничность и политика. – С. 64-97. – ISSN 1998-1776
777049
  Таганова Т.А. Национальная идентичность и заимствованная лексика // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 481-487. – Библиогр.: Лит.: с. 487; 9 п. – ISSN 1606-951Х
777050
  Тульчинский Г.Л. Национальная идентичность и социально-культурные технологии ее формирования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 23-28. – ISSN 0235-1188
777051
  Мондэй К. Национальная идентичность и экономическая наука: Е.Ф. Канкрин в русском общественном сознании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 86-112. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  Стаття присвячена дослідженню того, як у популярному образі національної традиції екон. думки трансформуються, поширюються і використовуються колективні спогади про минуле. Цей процес розглядається на прикладі інтерпретації спадщини графа Е.Ф. Канкрина ...
777052
  Полякова Л. Национальная идентичность как литературоведческая проблема: к теории компаративистики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 111-118. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
777053
  ГаджиевК.С Национальная идентичность: концептуальный аспект // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 3-16. – ISSN 0042-8744
777054
  Тягай Г.Д. Национальная идея и просветительство в Корее в начале 20 века / Г.Д.Тягай, В.П. Пак ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Международный центр корееведения ; РАН, Институт востоковедения. – Москва : "Восточная литература" РАН, 1996. – 232 с. – (Исследования по Корее / ред. кол. : М.Н. Пак, С.В. Волков, Р.Ш. Джарылгасинова и др.). – ISBN 5-02-017917-5
777055
  Васильев А.В. Национальная идея как фактор сплочения российского народа // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 4-10. – ISSN 1812-8696
777056
  Лапицкий М. Национальная идея: специфика американского опыта // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 64-81. – ISSN 0321-2068
777057
  Третьяк В.В. Национальная инновационная система как основа экономики инновационного типа / В.В. Третьяк, Е.А. Середа // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 115-118. – ISSN 1729-7206
777058
  Левитская А.П. Национальная инновационная система Республики Молдова: характеристика и направления развития // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 35-40. – ISSN 2306-546X


  Данная статья отражает анализ существующей национальной инновационной системы Республики Молдова, основных субъектов инновационной среды. Выявленные автором недостатки определи круг задач, которые необходимо решить в целях координации, стимулирования и ...
777059
  Веретенников В. Национальная инновационная система Украины как фактор социально-экономического развития / В. Веретенников, А. Химченко, В. Храпкина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 146-151. – ISSN 1993-0259
777060
  Голиченко О. Национальная инновационная система: от концепции к методологии исследования // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 35-50. – ISSN 0042-8736


  У роботі розглядаються передумови виникнення концепції національної інноваційної системи (НІС), показана роль неокласичної екон. теорії, еволюційного, інституційного та неошумпетеріанского підходів у її формуванні. Виявлено проблеми, які повинна ...
777061
  Будкин В.С. Национальная конкурентоспособность стран СНГ на мировых рынках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 14-17. – ISSN 2308-6912


  Стаття аналізує причини невисокої конкурентоздатності товарів країн СНД на зовнішніх ринках. Підкреслено значення низького рівня економічної свободи – основного фактора послаблення позицій цих держав як експортерів готової продукції. Наведені оцінки ...
777062
  Кузьмин Д. Национальная конкурентоспособность, глобальное равновесие и мировая валютная система // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 17-23. – ISSN 0131-2227
777063
  Жукова О.А. Национальная культура и либерализм в России (о политической философии П.Б.Струве) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 126-135. – ISSN 0042-8744
777064
  Жукова О.А. Национальная культура и христианский либерализм. Об актуальности наследия И.С. Аксакова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 82-89. – ISSN 2073-9702
777065
  Гарбовский Н.К. Национальная оборона во Франции / Н.К. Гарбовский. – М, 1983. – 82с.
777066
  Шогенов А.А. Национальная образовательная политика // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 13-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
777067
  Некрасова Т. Национальная опера Украины // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 62-65.
777068
  Богданова Светлана Национальная платежная система России: какой ей быть? : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 21-23
777069
  Холмогоров А.И. Национальная политика в СССР / А.И. Холмогоров. – М., 1988. – 62с.
777070
  Синицын Ф.Л. Национальная политика Германии на оккупированной территории СССР в начальный период Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 47-67. – ISSN 0042-8779


  Национальная политика германских властей на оккупированной территории Советского Союза в первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941-ноябрь 1942 гг. ) служила одним из основных средств обеспечения экономической и трудовой эксплуатации ...
777071
  Володарский П.Г. Национальная политика и суд / П.Г. Володарский, 1932. – 40с.
777072
  Шварц П.И. Национальная политика Коммунистической партии в период создания фундамента социализма. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Шварц П.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 17л.
777073
  Рахимов С. Национальная политика КПСС / С. Рахимов. – Ташкент, 1988. – 123с.
777074
  Гитлин С.И. Национальная политика КПСС в условиях развитого социализма. / С.И. Гитлин. – Ташкент, 1983. – 126с.
777075
  Картозия А.Г. Национальная политика КПСС и современная советология (Критический анализ на примере ГССР 1975-1989 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Картозия А. Г.; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии -- филиал ин-та маркс. лент при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1990. – 26л.
777076
  Бурмистрова Т.Ю. Национальная политика партии большевиков в первой русской революции 1905 - 1907 годы / Т.Ю. Бурмистрова. – Ленинград, 1962. – 244 с.
777077
  Воронков А.Я. Национальная политика правящих кругов Малазии / А.Я. Воронков ; АН СССР. Ин-т востоков. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточ. лит-ры, 1983. – 165 с.
777078
  Воронков Анатолий Яковлевич Национальная политика правящих кругов Малайзии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Воронков Анатолий Яковлевич; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1979. – 36л.
777079
  Абдулатипов Р. Национальная политика Российской Федерации: от концепции к реализации / Р. Абдулатипов, В. Михайлов, А. Чичановский; Рос. академия гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – Москва : Славянский диалог, 1997. – 111с. – ISBN 5-85468-076-9
777080
  Винслав Ю. Национальная промышленная политика: еше раз об абсолютной модернизаиионпой необходимости и ключевых параметрах развертывания // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 4. – С. 3-26. – ISSN 0130-9757
777081
  Оганисьян Ю.С. Национальная революция в Анголе (1961-1965 гг.) / Ю.С. Оганисьян. – Москва, 1968. – 144с.
777082
  Рысакова П.И. Национальная система образования как агент формирования глобальной идентичности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 110-127. – ISSN 0235-1188
777083
  Лист Ф. Национальная система политической экономии / сч. д-ра Фридриха Листа ; Пер. с нем. под ред. К.В. Трубникова с его вступлением, примеч. и биогр. очерком Фр. Листа. – Санкт-Петербург : Изд. А.Э. Мертенс ; Тип. бр. Пантелеевых, 1891. – [2], IV, XXVI, [2], 452 с.


  Ред. и авт. предисл.: Трубников, Константин Васильевич (1829-1904)
777084
  Поляков В.Е. Национальная составляющая партизанского движения Крыма 1941-1944 гг. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 20-22. – ISSN 2077-1800
777085
  Бычкова Р.А. Национальная социалистическая культура и закономерности ее развития / Р.А. Бычкова. – Иркутск, 1973. – 176с.
777086
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы ХІХ -ХХ веков (проблемы эстетики и поэтики) : Межвузовский сборник научных трудов. – Иваново, 1985. – 160 с.
777087
  Новикова Т.В. Национальная специфика семантики производных слов (на матер. сопоставления прилагательных производных от названий животных в англ. и русс. языках). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.20 / Новикова Т.В.; ОГУ им. Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
777088
  Градов А.П. Национальная экономика : Курс лекций / А.П. Градов. – Санкт-Петербург : Специальная литература, 1997. – 316с. – ISBN 5-87685-071-3
777089
  Вислый А.И. Национальная электронная библиотека - когда ждать результатов? : [интервью с А.И. Вислым] / беседу записала Е.А. Шибаева // Медиатека и мир : научно-практический журнал: журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2014. – № 2. – С. 6-9


  Александр Иванович Вислый, генеральный директор Российской государственной библиотеки, кандидат физико-математических наук, поведал об основных вехах в реализации программы РФ по созданию Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
777090
  Семенова Ю.В. Национальная электронная библиотека для пользователя: как это работает / Юлия Владимировна Семенова, 2015. – С. 9-10
777091
  Мирза-Азмедова Национальная эпическая традиция в творчестве Чингиза Айтматова. / Мирза-Азмедова, Париза Мансуровна. – Ташкент, 1980. – 92 с.
777092
  Куличенко М.И. Национальніе отношения в СССР и тенденции их развития / М.И. Куличенко. – Москва, 1972. – 564с.
777093
  Медяник Н.В. Национально-глобальные императивы устойчивого развития общества / Н.В. Медяник, И.С. Штапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 24-35. – ISSN 1993-6788
777094
  Перегудов С.П. Национально-государственная идентичность и проблемы консолидации российского государства // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 141-163. – ISSN 0321-2017
777095
  Кудаймендиев У.О. Национально-государственное и хозяйственно-культурное строительство в Киргизии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кудаймендиев У.О.; Акад.общественн.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
777096
  Северин П.Я. Национально-государственное строительство БССР в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Северин П. Я.; АОН при ЦК ВКП (б), Каф. ист. СССР. – М., 1950. – 18л.
777097
  Ярмоленко А.И. Национально-государственное строительство в СССР / А.И. Ярмоленко. – К., 1989. – 23с.
777098
  Тадевосян Э.В. Национально-государственное устройство СССР. / Э.В. Тадевосян. – М., 1978. – 64с.
777099
  Киселев Д.С. Национально-государственные отношения в политической системе советского общества / Д.С. Киселев. – Ашхабад, 1986. – 163с.
777100
  Рахлевский В.А. Национально-госудаственное устройство зарубежных социалистических стран / В.А. Рахлевский. – Москва, 1985. – 96 с.
777101
  Казанбиев М.А. Национально-госудерственное строительство в Дагестанской АССР / М.А. Казанбиев. – Махачкала, 1960. – 146с.
777102
  Гафуров З.Ш. Национально-демократическая революция / З.Ш. Гафуров. – М., 1987. – 300с.
777103
  Казьмирчук М.Г. Национально-демократическая революция в Украине. Вожрождение государственности украинского народа (1917-1920 гг.) // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 445-474. – ISBN 978-966-2726-16-9
777104
  Гафуров З.Ш. Национально-демократическая революция и армия / З.Ш. Гафуров. – М., 1983. – 214с.
777105
  Мохаммед Акбар Акбари Национально-демократическая революция как фактор развития Афганского общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мохаммед Акбар Акбари; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
777106
  Шин А.С. Национально-демократические революции. / А.С. Шин. – М., 1981. – 254с.
777107
  Аширян Ш.Ч. Национально-демократическое движение в Иракском Курдистане / Ш.Ч. Аширян. – Москва, 1975. – 167с.
777108
  Ленин В.И. Национально-колониальный вопрос / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 180 с.
777109
  Селезнева Н.В. Национально-культурная специфика языковой картины мира как отражение национального мышления // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 141-152. – ISSN 1811-0916
777110
   Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы : Учебное пособие для студ. филолог. специальн. высш. учеб. завед. – Одесса : Астропринт, 2004. – 200с. – ISBN 966-318-167-2
777111
   Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы : учеб. пособие для студ. филол. спец. вузов / А.В. Александров, А.Д. Беньковская, Н.Е. Данилюк, О.Ю. Добробабина, О.А. [и др.] Кирилова; [Александров А.В. и др. ; отв. ред. Н.М. Раковская ; редкол.: А.В. Александров и др.] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Каф. мировой лит. – Одесса : Астропринт. – ISBN 966-318-566-X
Ч. 2 : Авторская модель мира. – 2006. – 285, [3] с. – Авт. указ. на с. 283. - Текст рус., укр. - Предм. указ.: с. 278-279. - Имен. указ.: с. 280-282. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст.
777112
  Шульман Л. Национально-нежные страсти : Рассказы // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 120-132. – ISSN 0012-6756
777113
  Нюдюрмагомедов А.Н. Национально-ориентированнное образование: опыт и тенденции развития / А.Н. Нюдюрмагомедов, Б.Б. Джамалова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 10. – С. 25-31. – ISSN 0869-561Х


  В статье показана динамика становления и тенденции развития национальной школы. На основе сравнительного анализа народной, национальной и этнокультурной школ национально-ориентированное образование определено как более продуктивная и перспективная ...
777114
  Лилуашвили К.С. Национально-освободительная борьба болгарского народа против фанариотского ига и Россия / К.С. Лилуашвили. – Тбилиси, 1978. – 220с.
777115
  Васильева В.Я. Национально-освободительная борьба в странах Юго-Восточной Азии / В.Я. Васильева. – Москва, 1949. – 32с.
777116
  Хачатурян Л.Ф. Национально-освободительная борьба ирландского народа в сатаре Томаса Мура. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.05 / Хачатурян Л.Ф.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 16л.
777117
  Леонтьев А.П. Национально-освободительная борьба народа Вьетнама / А.П. Леонтьев. – Москва, 1956. – 45с.
777118
  Голдобин А.М. Национально-освободительная борьба народа Египта / А.М. Голдобин. – М., 1989. – 325с.
777119
  Дубинский А.М. Национально-освободительная война китайского народа против японского империализма (1937-1945 гг.) / А.М. Дубинский. – Москва, 1954. – 48с.
777120
  Казьмирчук Г.Д. Национально-освободительная война украинского народа во главе с Богданом Хмельницким // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 181-207. – ISBN 978-966-2726-16-9
777121
  Бондарь В.Я. Национально-освободительное движение / В.Я. Бондарь. – М, 1965. – 34с.
777122
  Побережный И.Н. Национально-освободительное движение / И.Н. Побережный. – Киев, 1967. – 42с.
777123
  Гаврилов Ю.Н. Национально-освободительное движение / Ю.Н. Гаврилов. – М., 1981. – 85с.
777124
  Ланда Р.Г. Национально-освободительное движение в Алжире / Р.Г. Ланда. – М., 1962. – 291с.
777125
  Сиволобов А.М. Национально-освободительное движение в Африке / А.М. Сиволобов. – Москва : Знание, 1961. – 40 с.
777126
  Оганесян Н.О. Национально-освободительное движение в Ираке (1917-1958 гг.) / Н.О. Оганесян. – Ереван, 1976. – 395с.
777127
  Камаль М.А. Национально-освободительное движение в Иракском Курдистане (1918-1932 гг.) / М.А. Камаль. – Баку, 1967. – 184с.
777128
  Мансветов Н.В. Национально-освободительное движение в России в период Октябрьской революции / Н.В. Мансветов. – М., 1959. – 47с.
777129
  Локшин Г.М. Национально-освободительное движение в Южном Вьетнаме. : Автореф... Канд.ист.наук: / Локшин Г.М.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – М, 1965. – 20л.
777130
  Тума Э. Национально-освободительное движение и проблема арабского единства / Э. Тума. – Москва : Наука, 1977. – 432 с.
777131
  Гурко-Кряжин Национально-освободительное движение на Ближнем Востоке / Гурко-Кряжин. – М.
1. – 1923. – 152с.
777132
  Тастанов Ш.Ю. Национально-освободительное движение на современном этапе / Ш.Ю. Тастанов. – Київ, 1965. – 37с.
777133
  Игнатов Г.А. Национально-освободительное движение на Украине в революции 1905-1907 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Игнатов Г.А.; Ин-т повышения квалификации препод. основ марксизма-ленинизма ВУЗов при Киевском гос. ун-те им. Т.Г.Шевчен. – К., 1951. – 311л. – Бібліогр.:л.303-311
777134
  Ефанов И. Национально-освободительное движение народов Малайи / И. Ефанов, Г. Стах. – М, 1956. – 72с.
777135
  Вахрушев В.В. Национально-освободительное движение против неоколониализма / В.В. Вахрушев. – Москва : Международные отношения, 1986. – 261 с.
777136
  Бочкарев Ю.А. Национально-освободительное движение: друзья и враги. / Ю.А. Бочкарев. – М., 1985. – 64с.
777137
  Попов Б.С. Национально-освободительное и рабочее движение в Болгарии и Сербии в 1871-1914 годах : Лекция, прочитанная в Высшей партийной школе при ЦК КПСС / Б.С. Попов. – Москва, 1958. – 52 с.
777138
  Ермолаев В.И. Национально-освободительное и рабочее движение в странах Латинской Америки после второй мировой войны / В.И. Ермолаев. – М., 1958. – 98с.
777139
  Махтумов С. Национально-освободительное, народно-демократическое и антиимпериалистическое движение в Иране в новейшее время (1918-1980 гг.) Метод. указания, программа и литература по спецкурсу. / С. Махтумов. – Ашхабад, 1982. – 42с.
777140
  Долгополов Е.И. Национально-освободительные войны в современную эпоху / Е.И. Долгополов. – М., 1960. – 80с.
777141
  Долгополов Е.И. Национально-освободительные войны в современную эпоху / Е.И. Долгополов. – Москва, 1977. – 158 с.
777142
  Вартанов Г.А. Национально-освободитеьное движение в странах Латинской Америки. / Г.А. Вартанов. – Ленинград, 1960. – 58с.
777143
  Ратнер Н.Д. Национально-политическая борьба в Чехии в годы становления австро-венгерского дуализма (1866-1871 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Ратнер Н.Д.; Институт истории Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 14л.
777144
  Еремина Н. Национально-политический разлом. От регионализма к сепаратизму в странах ЕС (напримере Шотландии и Уэльса) // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 12 (1619). – С. 21-34. – ISSN 0869-44435
777145
  Юрьева Л.М. Национально-революционная война в Испании и мировая литература. / Л.М. Юрьева. – М., 1973. – 390с.
777146
  Гутерман Е.А. Национально-революционная война в Испании. 1936-1939 гг. / Е.А. Гутерман. – Москва, 1966. – 17с.
777147
  Райков А.В. Национально-революционные организации Индии в борьбе за свободу / А.В. Райков. – М, 1979. – 270с.
777148
  Цыганов В.А. Национально-революционные партии Индонезии (1927-1942 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыганов В. А.; МГУ. – Москва, 1965. – 15л.
777149
  Цыганов В.А. Национально-революционные партии Индонезии. / В.А. Цыганов. – М., 1969. – 168с.
777150
  Бяшимов Н. Национально-русское двуязычие в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.02 / Бяшимов Н.; Казахстан.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 20л.
777151
  Биргауз Е.А. Национально-этническая проблема Судана / Е.А. Биргауз. – М., 1975. – 214с.
777152
  Охрименко Т.В. Национально-языковая картина мира сквозь призму номинаций денежных единиц // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 97-102. – ISSN 2307-4558
777153
  Атаев Х. Национально освободительное движение в Хорасане в 20-х годах ХХ века / Х. Атаев. – Ашхабад, 1962. – 177с.
777154
  Черковец В. Национальное багатство и национальный продукт с позиций общей экономической теории: ретроспектива и настоящее // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления ; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2011. – № 2. – С. 69-94. – ISSN 0130-9757
777155
  Сидорович А.В. Национальное богатство при социализме / А.В. Сидорович. – М., 1985. – 240с.
777156
  Голдсмит Р.У. Национальное богатство США в послевоенный период / Р.У. Голдсмит. – Москва, 1968. – 430 с.
777157
  Васькин И.А. Национальное возрождение мордовского народа / И.А. Васькин. – Саранск, 1956. – 164с.
777158
  Кочетков А.П. Национальное государство в условиях глобализации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 4 (142). – С. 63-73. – ISSN 0321-2017
777159
  Малахов В.С. Национальное государство, национальная культура и культурный суверенитет // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 87-94. – ISSN 0042-8744
777160
  Мариносян Х.В. Национальное государство: настоящее и будущее // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 5-22. – ISSN 0235-1188
777161
  Жагалина О.И. Национальное движение курдов в Иране (1918-1947 гг). / О.И. Жагалина. – Москва, 1988. – 166 с.
777162
  Куаммен Дэвид Национальное достояние - парки. Это твоя земля. Сто лет назад / Куаммен Дэвид, Уайлкс Стивен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 56-71 : фото
777163
  Волокитин Д. Национальное достояние пора спасать // Рабочая газета : всеукраинская общественно-политическая газета. – Киев, 2013. – 7 декабря (№ 215)


  "...О ситуации, в которой оказалось "Крымская астрофизическая обсерватория" после кабминовской "реформы"...".
777164
  Шаинян Карен Национальное достояние. Кубинский ром // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 42-45 : фото
777165
  Конрадова Наталья Национальное достояние. Мексиканские экс-вото // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 36-39 : рис., фото
777166
  Бебехер Юлия Национальное достояние: Израильская фалафельная // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 40-44 : фото
777167
  Конрадова Наталья Национальное достояние: Минанкари // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 46-51 : фото, рис.
777168
  Садыков А. Национальное и интернациональное в Киргизской советской литературе / А. Садыков. – Фрунзе, 1970. – 195 с.
777169
  Тудэв Лодонгийн Национальное и интернациональное в монгольской литературе. / Тудэв Лодонгийн. – М., 1982. – 253с.
777170
  Володина М.Н. Национальное и интернациональное в процессе терминологической номинации / М.Н. Володина. – Москва, 1993. – 112с.
777171
  Яралов Ю.С. Национальное и интернациональное в советской архитектуре / Ю.С. Яралов. – Москва, 1971. – 351 с.
777172
  Яралов Ю.С. Национальное и интернациональное в советской архитектуре / Ю.С. Яралов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 224 с.
777173
   Национальное и интернациональное в советской литературе.. – Москва : Наука, 1971. – 518 с.
777174
  Куличенко М.И. Национальное и интернациональное в социалистическом образе жизни / М.И. Куличенко. – М., 1980. – 64с.
777175
  Соловьев М.Д. Национальное и интернациональное во взаимоотношениях социалистических стран / М.Д. Соловьев. – Л., 1973. – 46с.
777176
  Титаренко Л.Г. Национальное и наднациональное в социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 22-29. – ISSN 0132-1625
777177
  Трайнин И. Национальное и социальное освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии / И.Трайнин ; Ин-т права АН СССР. – Москва : Социально-экономическое издательство, 1939. – 79 с.
777178
  Царюк А.В. Национальное освободительное движение в Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Царюк А. В.; БГУ, Каф. ист. СССР. – Минск, 1954. – 23л.
777179
  Пленков О.Ю. Национальное покаяние за нацизм в Германии в контексте сегодняшней европейской интеграции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 91-100. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323
777180
  Матулявичюс Альгирдас Антанович Национальное положение литовцев в Пруссии в 1701-1807 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Матулявичюс Альгирдас Антанович; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1973. – 36л.
777181
  Беленький А.Б. Национальное пробуждение Индонезии / А.Б. Беленький. – Москва, 1965. – 347с.
777182
  Лихачев Д.С. Национальное самосознание Древней Руси. Очерки из области русской литературы 11 - 17 вв. / Д.С. Лихачев. – Москва-Ленинград, 1945. – 119с.
777183
  Атамурадов А С. Национальное самосознание и интернациональное воспитание / А С. Атамурадов, . – Ташкент, 1991. – 122с.
777184
  Ларина Е.И. Национальное самосознание и традиционные социальные институты в Центральной Азии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 66-90. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
777185
  Яворский Ю.А. Национальное самосознание карпаторусов на рубеже XVIII-XIX веков / Ю.А. Яворский; Издание Культурно-просветительного общества имени Александра Духновича в Ужгороде. – Ужгород : Тип. "Школьной помощи", 1929. – 4 с.
777186
  Сикевич З.В. Национальное самосознание русских (Социологический очерк) / З.В. Сикевич; Ин-тут открытое общество. – Москва : Механик, 1996. – 208с. – (Открытая книга. Открытое сознание. Открытое общество). – ISBN 5-85235-254-3


  Книга - первое учебное пособие в нашей стране по современному пониманию философии природы
777187
  Бурсов Б.И. Национальное своеобразие русской литературы / Б.И. Бурсов. – М.-Л., 1964. – 395с.
777188
  Бурсов Б.И. Национальное своеобразие русской литературы / Б.И. Бурсов. – Л., 1967. – 396с.
777189
  Нигматуллина Ю.Г. Национальное своеобразие эстетического идеала / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань, 1970. – 212с.
777190
  Фальборк Г., Чарнолуский В. Национальное собрание / Г. Фальборк, В. Чарнолуский. – Санкт-Петербург : Изд. И. Глаголева, 1905. – [4], 264 с., 1 л. табл. – (К реформе Государственного строя России ; Вып. 3)


  Авт.: Чарнолуский, Владимир Иванович (1865-1941)
777191
  Гайко О. Национальное строительство в Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 5 (239). – С. 61-68. – ISSN 1998-1813
777192
  Попик В.И. Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского - 95 лет // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 34-35
777193
  Мельцер Д.Б. Национальной свободе Болгарии 100 лет / Д.Б. Мельцер, Й. Тончев. – Минск, 1978. – 166с.
777194
  Грачев О.А. Национальные академии наук европейских стран: науковедческий анализ / О.А. Грачев, В.И. Хоревин // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (88). – С. 99-112. – ISSN 0374-3896


  Порівняльний наукознавчий аналіз національних академій наук 48 європейських країн виконано на підставі відомостей, що містились на їхніх веб-сайтах у 2014-2015 рр.
777195
  Волков Г.В. Национальные Академии Наук США : (Структура и финансирование) ; (По материалам открытой зарубежной печати) / Центральный НИИ информации и технико-эконом. исслед. по атомн. науке и техн. ; Г.В.Волков. – Москва : ЦНИИатоминформа, 1971. – 110 с.
777196
  Мотульский Р.С. Национальные библиотеки в современном мире: основные тенденции развития : (на примере Национальной библиотеки Беларуси) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 52-56
777197
  Бердигалиева Р.А. Национальные библиотеки в цифровом мире // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 1 (19). – С. 39-43
777198
  Доронина И.И. Национальные биографические словари зарубежных стран. Австрия. Германия до 1949 г. Германская Демократическая Республика. Федеративная Республика Германии. Швейцария : Аннот. библиогр. указ. / И.И. Доронина, Л.К. Миронова. – Москва : ГБЛ, 1984. – 46с. – (В помощь пропаганде библ.-библиогр. знаний / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Отд. справ.- библиогр. обслуж.)
777199
  Гаевская Галина Александровна Национальные варианты немецкого языка и их лексическая характеристика. (Критерий нормы в различии нац. коррелатов от геогр. коррелатов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 677 / Гаевская Галина Александровна ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 26 с.
777200
  Суслов М.Г. Национальные движения в истории и современности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 12 (78). – С. 13-16. – ISSN 1812-8696
777201
  Романенко С.А. Национальные движения югославянских народов Австро-Венгрии и судьба монархии Габсбургов // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 67-81. – ISSN 0130-3864
777202
  Егорычев А.М. Национальные духовные традиции в формировании российской системы образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 2 (март). – С. 30-36. – ISSN 0321-0383
777203
  Лукин В.В. Национальные и многонациональные системы электронной обработки данных в развитых капиталистических странах / В.В. Лукин. – М., 1977. – 256с.
777204
   Национальные и социальные движения на Востоке: история и современность. – Москва : Наука, 1986. – 377 с.
777205
   Национальные и этнические группы в Латвии : Информативный материал. – Рига : Пресес намс, 1996. – 96с. – ISBN 9984-00-183-0
777206
  Замышляев Д.В. Национальные интересы и обеспечение национальной безопасности государства в рамках концепций международных отношений // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.32-37. – ISSN 1812-3910
777207
  Федорова Е.О. Национальные интересы Испании в Субсахарском регионе : война в Мали // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 134-139
777208
  Бэттлер А. Национальные интересы, национальная и международная безопасность // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.146-159. – ISSN 0321-2017
777209
  Коготкова Т.С. Национальные истоки русской терминологии / Т.С. Коготкова. – М., 1991. – 118с.
777210
  Кондратьев В.А. Национальные кадры в развивающейся экономике / В.А. Кондратьев. – М, 1973. – 272с.
777211
  Шабанов М.Р. Национальные комитеты - местные органы государственной власти Чехословацкой социалистической республики. / М.Р. Шабанов. – М., 1963. – 122с.
777212
  Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлебкин. – Москва, 1978. – 304с.
777213
  Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлебкин. – Москва, 1989. – 328с.
777214
  Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлебкин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1990. – 604с.
777215
  Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлебкин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1991. – 604с.
777216
  К-ша Г. Национальные мастерские во Франции в 1848 г. : Подлинные немецкие документы и изречения о герм. замыслах и поступках / С предисл. депутата Рэйхстага аббата Э. Ветэрле; С фр. пер. Н.М. Лагов. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1906. – 19 с. – Перед загл.: Г. К-ша
777217
  Демкина Л.А. Национальные меньшинства в странах Восточной Африки / Л.А. Демкина. – М, 1972. – 128с.
777218
  Гусейнова Л.Дж. Национальные меньшинства в странах Центральной и Восточной Европы 1945-2002 : Справочник / Л.Дж. Гусейнова. – Баку : Адильоглы, 2005. – 80с. – ISBN 5-8025-0029-0
777219
  Борщевский А. Национальные меньшинства и проблема толерантности в современной Молдове // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 44-46. – ISSN 1810-3081
777220
  Орлянский С В. Национальные меньшинства юга Украины в 20-е годы: социально-политические аспекты проблемы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Орлянский В.С,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 23л.
777221
  Митина Е.Ю. Национальные мифы и национальная история в "Британии" Уильяма Кэмдена // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 156-164. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Уільям Кемден (Уілльям Камден) (1551 – 1623) , англійський історик
777222
  Вяземский Е.Е. Национальные образовательные стандарты по истории: западный опыт // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 117-124. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматриваются национальные образовательные стандарты, существующие в Великобритании, Германии, Италии, США, Франции и других государствах Запада; рассказывается об общеевропейских рекомендациях по преподаванию истории. Новой тенденцией в ...
777223
  Гачев Г.Д. Национальные образы мира / Г.Д. Гачев. – М., 1988. – 445с.
777224
  Гачев Г. Национальные образы мира / Г. Гачев. – М., 1995. – 480с.
777225
   Национальные образы мира: единство - разнообразие - справедливость : (материалы Международной научно-практичкской конференции), 22-23 октября 2003 г., Кишинев. – Кишинев : [ Бизнес-элита ], 2003. – 340 с. – ISBN 9975-9693-7-2
777226
  Хушкадамова Х. Национальные обряды в современном Таджикистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 78-82. – ISSN 1998-1813
777227
  Нейчева Л.В. Национальные особенности болгарского вокала // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 154-165. – ISSN 2077-9542
777228
  Лагода А.Ю. Национальные особенности в прозе и драматургии Л. Леонова (некоторые аспекты) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 95-105. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068
777229
  Быкова Национальные особенности делового общения. Этика и этикет при деловом общении с иностранцами / Быкова, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 71-77. – Бібліогр. в кінці ст.
777230
  Беликова К. Национальные особенности охраны патентных прав в России, Индии и Китае // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 2. – С. 40-53. – ISSN 0201-7067


  В настоящей статье рассматривается правовая основа отнесения результатов интеллектуальной деятельности человека к патентноспособным обьектам. Внимание уделяется также авторам изобретений, полезных моделей как субъектам патентных прав.
777231
  Пилявский В.И. Национальные особенности русской архитектуры / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1970. – 20 с.
777232
  Пилявский В.И. Национальные особенности русской архитектуры / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1974. – 43 с.
777233
  Благой Д.Д. Национальные особенности русской литературы в свете трудов В.И. Ленина и И.В. Сталина / Д.Д. Благой. – Москва : Знание, 1952
777234
  Репин И.А. Национальные особенности создания системы налогов в период формирования Русского централизованного государства // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 18. – С. 2-7. – ISSN 1812-3805
777235
  Голотвин Ж.Г. Национальные отношения в развитом социалистическом обществе и вымысел буржуазных идеологов / Ж.Г. Голотвин. – М., 1981. – 64с.
777236
  Холмогоров А.И. Национальные отношения в социалистическом обществе / А.И. Холмогоров. – Киев, 1982. – 142с.
777237
  Бурмистрова Т.Ю. Национальные отношения в СССР / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1968. – 39с.
777238
  Мустафаев А.Х. Национальные отношения в СССР в трудах турецкий авторов / А.Х. Мустафаев. – Баку, 1990. – 210с.
777239
  Куличенко М.И. Национальные отношения в СССР и тенденции их развития / М.И. Куличенко. – Москва, 1972. – 564 с.
777240
  Гавриленко Н.В. Национальные отношения в СССР на современном этапе / Н.В. Гавриленко. – М., 1977. – 80с.
777241
  Цамерян И.П. Национальные отношения в СССР. / И.П. Цамерян. – М., 1987. – 181с.
777242
  Дикселис В.П. Национальные отношения в СССР: диалектика развития на современном этапе / В.П. Дикселис. – Минск, 1987. – 187с.
777243
  Грызлов В.Ф. Национальные отношения в условиях развитого социализма / В.Ф. Грызлов. – М., 1984. – 78с.
777244
  Кондратюк Г. Национальные отношения на Левобережной Украине и Крыму в контексте политики коренизации (20-е - начало 30-х гг. XX в.) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 44-53. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
777245
   Национальные парки - все самое интересное. По следам Натана Дрейка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 52 : фото
777246
   Национальные парки и другие объекты ПЗФ Украины без гламура : мониторинг нарушений заповедного режима (2006-2017) : материалы независимого расследования / В.Е. Борейко [и др.] ; Киев. эколого-культур. центр. – Киев : Логос, 2017. – 128 с. : табл. – Библиогр.: с. 116-127 и в конце глав. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 77). – ISBN 978-617-7442-49-2
777247
  Тотонова Е.Е. Национальные парки как основа развития туриндустрии северных территорий Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 10 (550). – С. 97-117. – ISSN 0321-2068
777248
  Бессонов С.А. Национальные планы и экономическое развитие стран Африки / С.А. Бессонов. – М., 1975. – 408с.
777249
   Национальные правозащитные учреждения : история, принципы, роль и функции. – Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2010. – VI, 211 с. : ил., табл. – (Права человека / ООН, Упр. Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека ; № 4 (Rev. 1) ; Серия документов по вопросам профессиональной подготовки). – ISBN 978-92-1-454035-9
777250
  Голдсмит Оливер Национальные предрассудки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 243-245. – ISSN 1130-6545
777251
  Медведев Д.А. Национальные приоритеты : статьи и выступления / Дмитрий Медведев. – Москва : Европа, 2008. – 504с. – ISBN 978-5-9739-0151-6
777252
  Баграмов Э.А. Национальные проблемы в современных условиях / Э.А. Баграмов. – Киев, 1989. – 50с.
777253
  Шкундин Г.Д. Национальные проблемы Габсбургской монархии во время Первой мировой войны в советской историографии 1920-х гг. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 122-131. – ISSN 2313-1993
777254
  Кузнецов И А. Национальные процессы в современной Индонезии. : Автореф... канд.ист.наук: 576 / Кузнецов А.И,; АН СССР. – М, 1969. – 23л.
777255
  Бромлей Ю.В. Национальные процессы в СССР : в поисках новых подходов / Ю.В. Бромлей. – М, 1988. – 207с.
777256
  Слоним И.Я. Национальные республики и автономные области СССР / И.Я. Слоним. – Л, 1927. – 159с.
777257
  Микульский К.И. Национальные ресурсы и международное сотрудничество. Актуальные проблемы междунар. соц. разделения труда. / К.И. Микульский. – М., 1967. – 224с.
777258
  Паливода Р. Национальные системы качества продовольствия Польши // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 88-100. – ISSN 2313-092X
777259
   Национальные соблазны "Лисотеля" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 60-61 : фото
777260
  Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев / Ю.Е. Прохоров. – Изд. 5-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-382-00637-6
777261
  Устюндаг С. Национальные стереотипы в отношении России в современной турецкой прессе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 81-83. – ISSN 2070-9773
777262
  Устюндаг С. Национальные стереотипы в отношении Турции в современной российской прессе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 142-145. – ISSN 2070-9773
777263
  Рябушкин Б.Т. Национальные счета и экономические балансы : Практикум / Б.Т. Рябушкин. – Одеса : Финансы и статистика, 1999. – 128с. – Библиогр.:с.126-128. – ISBN 5-279-02080-Х
777264
  Сербин О.О. Национальные таблицы Библиотечно-библиографической классификации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 1. – С. 48-52
777265
  Казначеева Т. Национальные танцевальные тенденции в операх "Осада Дубно" П. Сокальского и "Тарас Бульба" Н. Лысенко на сюжет Н. Гоголя // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 107-117
777266
  Файзуллаев А. Национальные традиции в современном Узбекистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 83-94. – ISSN 1998-1813
777267
  Морозов М Национальные традиции и воспитание советского патриотизма : В помощь изучающим марксизм-ленинизм / М Морозов. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 39, [1] с.
777268
   Национальные туристские представительства в Москве : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 62-64
777269
   Национальные фестивали.. – Пхеньян, 1992. – 221с.
777270
   Национальные цели развития тысячелетия: платформа для действий : региональный доклад о целях развития тысячелетия в странах Европы и СНГ / Я. Цукровски, П. Казмеркевич, Я. Клинг, Б. Аллен, Д. Герчева; Я. Цукровски [ и др. ] ; [ перевод : Р. Могилевский ]. – Братислава : Региональное бюро ПРООН по странам Европы и СНГ, 2006. – 200 с. – ISBN 978-92-95042-50-6
777271
   Национальные школы РСФСР за 40 лет.. – М., 1958. – 303с.
777272
  Кошанов А. Национальные экономики и мирохозяйственные связи / А. Кошанов, Б. Хусаинов // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 9. – С. 51-99. – ISSN 0207-3676
777273
  Makosza-Bogdan Национальные языки в эпоху интернета и глобализации // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 55-70. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
777274
  Григорьев А.А. Национальный IQ как фактор образовательных достижений страны / А.А. Григорьев, О.Л. Сенгеева, Г.И. Кравцов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 9. – C. 51-58. – ISSN 1561-2465


  Анализируются связи образовательных достижений с интеллектом и социально-экономическими условиями на уровне стран. Частная корреляция интеллекта с образовательными достижениями при контроле социально-экономических условий оказалась значительно выше ...
777275
  Владко Д. Национальный аграрно-промышленный комплекс Болгарии / Д. Владко. – Москва, 1979. – 248с.
777276
   Национальный ансамбль песни и танца острова Окинава Япония. (Гостроли в СССР), 1970. – 15с.
777277
   Национальный аспект решения женского вопроса в СССР: сб. статей.. – Ташкент, 1978. – 206с.
777278
   Национальный атлас Кубы. – Гавана, 1970. – 132 с.
777279
  Ишмуратов Б.М. Национальный атлас Монгольской Народной Республики : проблематика и научное содержание / Б.М. Ишмуратов, К.Н. Мисевич, И.Л. и др. Савельева; АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; отв. ред. В.В. Воробьев. – Новосибирск : Наука, 1989. – 240 с. – ISBN 5-02-028919-1
777280
  Лазебник О.А. Национальный атлас России и высшее профессиональное образование // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 36-40. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
777281
   Национальный атлас России. Том 2 "Природа. Экология" и отображение состояния окружающей среды / Н.Н. Комедчиков, А.Н. Краюхин, Г.В. Поздняк, Г.Ф. Кравченко, С.В. Кривов, В.И. Рябчикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 20-29 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
777282
  Гордеев А.Ю. Национальный взгляд на исследования карт-портоланов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 51-54 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
777283
  Ленин В.И. Национальный вопрос / В.И. Ленин. – М, 1925. – 67с.
777284
  Ленин В.И. Национальный вопрос / В.И. Ленин. – Москва
Вып. №42-43. – 1925. – 67с.
777285
  Ленин В.И. Национальный вопрос / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 180с.
777286
  Лилоян Г.Ц. Национальный вопрос в армянской большевистской публицистике / Г.Ц. Лилоян. – Ереван, 1967. – 112с.
777287
  Гаврилова А.Г. Национальный вопрос в Бирме в 1940-1950-е годы / А.Г. Гаврилова. – М., 1981. – 212с.
777288
  Баграмов Э.А. Национальный вопрос в борьбе идей / Э.А. Баграмов. – Москва, 1982. – 336 с.
777289
  Задорецкий В.М. Национальный вопрос в деятельности КПЗУ : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Задорецкий В.М. ; Львов. ГУ. – Львов, 1974. – 27 с.
777290
  Болбат Т.В. Национальный вопрос в деятельности общественных объединений ДОнбасса (вторая половина 80-х начало 90-х годов). : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Болбат Т.В.; Донецкий госунивер. – Донецк, 1993. – 317л. – Бібліогр.:л.302-317
777291
   Национальный вопрос в дореволюционной России и его решение после Великой Октябрськой социалистической революции. – М., 1984. – 123с.
777292
  Богословский В.А. Национальный вопрос в Китае / В.А. Богословский, А.А. Москалев. – М, 1984. – 262с.
777293
  Гордеев В.В. Национальный вопрос в Малайзии / В.В. Гордеев. – М, 1977. – 147с.
777294
  Геевский И.А. Национальный вопрос в общественно-политической жизни США / И.А. Геевский, С.А. Червонная; Отв.ред. А.А.Кокошин; АН СССР, Институт США и Канады. – Москва : Наука, 1985. – 273с. – Загл. корешка: Национальный вопрос в США
777295
   Национальный вопрос в освободившихся странах Востока. – Москва : Наука, 1986. – 260 с.
777296
  Гелиаш М.-М. Национальный вопрос в Польше (1918-1939 гг.): проблемы государственного регулирования // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 207-218
777297
  Воронов С.Н. Национальный вопрос в правовой политике Временного правительства России в 1917г. // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.116-127. – ISSN 1608-8794
777298
  Бурмистрова Т.Ю. Национальный вопрос в программах и тактике политических партий в России 1095-1917 гг. / Т.Ю. Бурмистрова, В.С. Гусакова. – М., 1976. – 264с.
777299
  Венгер Н.В. Национальный вопрос в Российской империи в оценке С.Ю. Витте: "…Я не либерал и не консерватор, я просто культурный человек" // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 177-223. – ISSN 2313-1993


  Рассмотрена позиция С. Ю. Витте касательно решения национального вопроса в Российской империи. Ввиду отсутствия фундаментальных теоретических работ сановника по обозначенной проблеме автор основывается на особенностях его личной и политической биографии.
777300
  Троценко Г.П. Национальный вопрос в Синде / Г.П. Троценко. – М., 1990. – 147с.
777301
   Национальный вопрос в странах Востока: сб. ст.. – М., 1982. – 272с.
777302
   Национальный вопрос в Татарии дооктябрського периода: сб. ст.. – Казань, 1990. – 116с.
777303
  Дьяков А.М. Национальный вопрос и английский империализм в Индии / А.М. Дьяков. – М, 1948. – 328с.
777304
  Баграмов Э.А. Национальный вопрос и буржуазная идеология / Э.А. Баграмов. – Москва, 1966. – 327с.
777305
  Сталин Национальный вопрос и ленинизм. Ответ товарищам Мешкову, Ковальчуку и другим / Сталин. – М. : Госполитиздат, 1954. – 20 с.
777306
  Ганковский Ю.В. Национальный вопрос и национальное движение в Пакистане / Ю.В. Ганковский. – Москва, 1967. – 271с.
777307
   Национальный вопрос и новое мышление: сб. ст.. – Ереван, 1989. – 294с.
777308
  Бурмистрова Т.Ю. Национальный вопрос и рабочее движение в России / Т.Ю. Бурмистрова. – Москва, 1969. – 276с.
777309
  Возняк Н.В. Национальный вопрос и религия : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 625 / Возняк Н.В. ; АН УССР , Совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1969. – 23 с.
777310
   Национальный вопрос и современная идеологическая борьба: сб. ст.. – Ташкент, 1977. – 253с.
777311
  Горовский Ф.Я. Национальный вопрос и социалистическая практика / Ф.Я. Горовский, Ю.И. Римаренко. – Киев, 1991. – 253 с.
777312
   Национальный вопрос накануне и в период проведения Великой Октябрьской социалистической революции.. – вып. 1. – М., 1964. – 124с.
777313
   Национальный вопрос накануне и в период проведения Великой Октябрьской социалистической революции.. – вып. 2. – М., 1964. – 76с.
777314
  Мотовникова Е.Н. Национальный вопрос: опыт социальной герменевтики Н.Н. Страхова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 69-78. – ISSN 0042-8744
777315
  Кудров В.М. Национальный доход Англии в послевоенный период. / В.М. Кудров. – М., 1961. – 170с.
777316
  Равун И.И. Национальный доход Белоруссии / И.И. Равун. – Минск, 1968. – 148с.
777317
  Равун И.И. Национальный доход Белорусской ССР на этапе развитого социализма / И.И. Равун. – Минск, 1978. – 126с.
777318
  Аллахвердян Д.А. Национальный доход в семилетке / Д.А. Аллахвердян. – Москва, 1959. – 40 с.
777319
   Национальный доход в социалистическом обществе. – М., 1977. – 383с.
777320
  Калдымов А.А. Национальный доход в СССР в период построения социализма : Автореф... канд. экон.наук / Калдымов А.А. – М., 1953. – 16 с.
777321
  Заруба Александр Данилович Национальный доход и его использование в расширенном воспроизводстве развитого социализма : Автореф. дис ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Заруба Александр Данилович; КГУ. – К., 1975. – 24с. – Бібліогр.:с.24
777322
  Матевосов Э.Д. Национальный доход и его использование в союзной республике. (На материалах Арм. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Матевосов Э.Д.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 20л.
777323
  Савичев К.П. Национальный доход и его распределение между различными классами буржуазного общества. / К.П. Савичев. – М., 1963. – 72с.
777324
  Мамедов Ю. Национальный доход и народное потребление при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Мамедов Ю.; Акад. наук СССР. Ин-т экономики. – Баку, 1954. – 18л.
777325
  Заруба Александр Данилович Национальный доход и новое качество его роста в условиях социально-экономического ускорения : Дис... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Заруба Александр Данилович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 366л. – Бібліогр.:л.349-366
777326
  Заруба Александр Данилович Национальный доход и новое качество его роста в условиях социально-экономического ускорения : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Заруба Александр Данилович; КГУ. – Киев, 1988. – 47с.
777327
  Ошаровский Б.Я. Национальный доход софиалистического общества / Б.Я. Ошаровский. – Киев, 1975. – 40 с.
777328
  Тельнов В.Н. Национальный доход социалистического общества / В.Н. Тельнов. – Саратов, 1957. – 34с.
777329
  Конаков Д.М. Национальный доход социалистического общества / Д.М. Конаков. – М, 1958. – 38с.
777330
  Голубничий И.С. Национальный доход социалистического общества. / И.С. Голубничий. – М., 1954. – 24с.
777331
  Ошаровский Б.Я. Национальный доход социалистического общества. : Автореф... канд.экон.наук: / Ошаровский Б.Я.; М-во высш. образования УССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1956. – 16л.
777332
  Ситарян С.А. Национальный доход союзных республик / С.А. Ситарян. – М., 1961. – 159с.
777333
  Аллахвердян Д.А. Национальный доход СССР / Д. Аллахвердян. – [Москва] : Госполииздат, 1952. – 119 с.
777334
  Петров А.И. Национальный доход СССР / А.И. Петров. – М., 1954. – 48с.
777335
  Аллахвердян Д.А. Национальный доход СССР / Д.А. Аллахвердян. – Москва, 1958. – 152 с.
777336
  Ишутин М.И. Национальный доход СССР / М.И. Ишутин. – Москва, 1964. – 47с.
777337
  Малышев И.С. Национальный доход СССР. Стенограмма публичной лекции. / И.С. Малышев. – М., 1953. – 40с.
777338
   Национальный доход стран Африки: производство и использование. – М., 1983. – 287с.
777339
  Бродович Б.Н. Национальный доход стран Латинской Америки / Б.Н. Бродович. – Москва : Мысль, 1974. – 236с.
777340
  Колганов М.В. Национальный доход. / М.В. Колганов. – М., 1959. – 374с.
777341
  Киреев Н.Г. Национальный и иностранный капитал во внешней торговле Турции. / Н.Г. Киреев. – М., 1968. – 160с.
777342
   Национальный институт исследования и сохранения памятников немецкой классической литературы в Веймаре.. – 2-е изд. – Веймар, 1973. – 40с.
777343
  Коссович Л.Ю. Национальный исследовательский университет в контексте модернизации образования / Л.Ю. Коссович, Ю.Г. Голуб, Е.Г. Елина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 6-10. – ISSN 1026-955X


  Анализируется реформа ВПО с точки зрения университетской профессуры. Определены достоинства и недостатки организации современного высшего образования, сделана попытка понять, как программа развития национального исследовательского университета ...
777344
  Файзуллаева Р. Национальный колорит и художественные переворот / Р. Файзуллаева. – Ташкент, 1979. – 112с.
777345
  Всеволодов В.А. Национальный комитет "Свободная Германия" для Запада // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 91-99. – ISSN 0130-3864
777346
  Хавкин Б.Л. Национальный комитет "Свободная Германия" и попытка создания немецкого антигитлеровского правительства // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 31-52. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе российских и немецких источников и литературы рассматривается возможность создания немецкого антигитлеровского правительства в 1943-1945 гг. и отношения внутри "большой тройки" в связи с немецким антигитлеровским Сопротивлением, ...
777347
   Национальный комитет славистов Эстонии 1996.. – Тарту, 1996. – 99с.
777348
  Сиделковский А.Л. Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 14 (633). – С. 20-22


  В 1920 году к медицинскому факультету Киевского университета св. Владимира были присоединены медицинский факультет ранее самостоятельного Украинского государственного университета и Женский медицинский институт. Так был образован Институт ...
777349
   Национальный музей изящных искусств, Гавана : Альбом. – Москва, 1990. – 190с.
777350
   Национальный музей. Варшава. Альбом. – Москва, 1977. – 15с.
777351
   Национальный народный театр (Париж). – М.-Л., 1956. – 56с.
777352
  Возовикова Т. Национальный ответ? За адаптацию мигрантов взялись университеты // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 25 октября (№ 43). – С. 11


  Для решения этой задачи на федеральном уровне в РФ уже не первый год реализуется проект по развитию централизованной системы тестирования по русскому языку как иностранному (РКИ). Среди ее главных функций - подтверждение требуемых языковых знаний у ...
777353
  Забелина Н.М. Национальный парк. / Н.М. Забелина. – М., 1987. – 170с.
777354
   Национальный парк. Проблема создания: сб.. – Москва : Знание, 1979. – 95с. – (Человек и природа ; Номер випуску серії: 6/79)
777355
  Аллахвердян Д.А. Национальный подход в девятой пятилетке / Д.А. Аллахвердян. – Москва, 1973. – 64 с.
777356
  Кошелев Г.А. Национальный подход СССР и его распределение : Автореф... канд. экон.наук: / Кошелев Г.А.; М-во высш. образования СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 18л.
777357
  Игнатенко А. Национальный прагматизм и имперский романтизм во внешней политике Турции // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 146-154. – ISSN 1998-1813
777358
  Попова Е.Н. Национальный природный парк "Тузловские лиманы": ценность и проблемы / Е.Н. Попова, И.Т. Русев // Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 2016. – № 46, весна. – С. 4-10. – ISSN 1684-8438
777359
  Горшков М.К. Национальный проект "Образование" : проблемы восприятия и первые итоги оценивания / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 7. – С. 6-15. – ISSN 1561-2465
777360
  Савинков В.И. Национальный проект "образование" и его роль в развитии научного потенциала вузов региона / В.И. Савинков, И.В. Суколенов, Ф.Э. Шереги // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-26. – ISSN 1561-2465


  Анализируются проблемы повышения качества образования в регионах, освещается перспектива реализации в них ключевых положений национального проекта «Образование» с привязкой научного потенциала вузов к запросам субъектов Российской Федерации. ...
777361
  Исупов А.А. Национальный состав населения СССР (по итогам переписки 1959 г.) / А.А. Исупов. – М., 1961. – 60с.
777362
   Национальный состав населения СССР: По данным Всесоюз. переписи населения 1989 г.. – М., 1991. – 160с.
777363
  Фролов Б. Национальный состав Черноморского казачьего войска (1787-1860 гг.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 132-142. – ISSN 1728-9572
777364
  Майстрович Т.В. Национальный стандарт "Библиотечная статистика...". Показатели и единицы исчисления: преемственность и новые подходы / Татьяна Викторовна Майстрович, 2013. – С. 76-81
777365
  Демин В.Н. Национальный стиль и стилевые течения современной коми литературы / В.Н. Демин. – Сыктывкар, 1985. – 24с.
777366
  Шевцов В.С. Национальный суверенитет / В.С. Шевцов. – Москва, 1978. – 230с.
777367
  Гринин Леонид Ефимович Национальный суверенитет и процессы глобализации (вводные замечания) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 123-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
777368
  Шевцов В.С. Национальный суверенитет и советское союзное государство / В.С. Шевцов. – Москва, 1972. – 56с.
777369
   Национальный театр Великобритании. Гастроли в СССР. Москва. Сент. 1965 г.. – Калинин. – 28с.
777370
  Товажнянский Л.Л. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" = National technical University "Kharkiv Polytechnical Institute" : [фотоальбом] / [Л.Л. Товажнянский, Г.В. Лисачук, И.М. Шептун ; под общей ред. Л.Л. Товажнянского]. – [Изд. 2-е, измененное]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – [212] с. : фотоилл. – Посвящается 125-летию Нац. технического ун-та "Харьковский политехнический ин-т". – ISBN 978-966-593-787-G
777371
  Товажнянский Л.Л. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" : 125 лет / Леонид Товажнянский ; [ред.: С. Землянская, М. Ефремова, Л. Копиевская ; фото: А.И. Гапон и др.]. – Харьков : НТУ ХПИ, 2010. – 193, [1] с., [58] л. цв. ил. : ил., фот. – ISBN 978-966-593-824-8
777372
   Национальный турофис Германии в Москве. Курортный ренесанс : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 27 : Фото
777373
  Наумикин В.В. Национальный фронт в борьбе за независимость Южного Йемена / В.В. Наумикин. – Москва, 1980. – 280 с.
777374
  Волкобой Сергей Семенович Национальный фронт ГДР в период развернутого строительства социализма (1971-1981 г.г.) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.03 / Волкобой Сергей Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
777375
  Волковой С.С. Национальный фронт ГДР в период развернутого строительства социализма (1971-1981 гг) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Волковой С. С.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-лет. воссоединен. Укр. с Росс. – Днепропетровск, 1986. – 237л. – Бібліогр.:л.195-233
777376
  Гуськов А.С. Национальный фронт демократического Йемена 1963-1975 гг.: Станволение аванрагрд. партии / А.С. Гуськов. – М., 1979. – 128с.
777377
  Горошкова Г.Н. Национальный фронт демократической Германии / Г.Н. Горошкова. – Москва, 1966. – 468с.
777378
  Жиров Б.В. Национальный фронт демократической Германии в борьбе за единство страны демократический мирный договор и социальный прогресс (ноябрь 1947 -- матр 1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жиров Б. В.; Казах.ГУ, Каф. всеобщ. ист. – Алма-Ата, 1965. – 27л.
777379
  Завьялов А.С. Национальный фронт демократической Германии и строительство социализма в ГДР / А.С. Завьялов. – Днепропетровск, 1971. – 52с.
777380
  Моисеева Н.А. Национальный характер как воля к бытию в зеркале идеологии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 75-81. – ISSN 2073-9702
777381
  Коробка Г.А. Национальный характер смеха в межкультурной коммуникации: специфика речевого этикета // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 59-65. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
777382
  Гнатенко П.И. Национальный характер: мифы и реальность / П.И. Гнатенко. – Киев, 1984. – 152с.
777383
  Сангариев С.А. Национальный эгоизм и пути его преодоления в условиях социализма : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Сангариев С.А.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор философ. проблем пролетарского интернационализма и нац.отношений. – М., 1970. – 21л.
777384
   Национальный язык и национальная культура: сб. ст.. – М., 1978. – 209с.
777385
  Джафаркулиев А М. Национальный язык и право. / А М. Джафаркулиев. – Баку, 1990. – 77с.
777386
  Жирмунский В. Национальный язык и социальные диалекты / В. Жирмунский. – Ленинград : Художественная литература, 1936. – 297, [2] с.
777387
   Нацистская политика геноцида и "выжженной земли" в Белоруссии, 1941-1944. – Минск, 1984. – 271с.
777388
  Мартыненко Б.А. Нацистские военные преступники в США и других старанах НАТО / Б.А. Мартыненко. – К., 1988. – 214с.
777389
  Иванов В.Г. Нацистские военные преступники и их покровители. / В.Г. Иванов. – М., 1985. – 64с.
777390
  Филатов М.Н. Нацистские мифы вчера и сегодня: критика лит.-полит. спекуляций нацизма и неонацизма. / М.Н. Филатов. – Алма-Ата, 1979. – 215 с.
777391
   Нацистских преступников - к ответу! : сборник. – Москва : Политиздат, 1983. – 223с.
777392
  Ільюшин І.І. Нацистська політика і практика стосовно українського і польського народів на територіях їхнього спільного проживання в роки Другої світової війни // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 129-146. – ISBN 978-966-8809-48-4
777393
  Патриляк О. Нацистська промислово-економічна політика і життєвий рівень населення міст Райхскомісаріату України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-95. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто німецьку промислову політику в окупованій Україні та її вплив на рівень життя міського населення. Проаналізовано наслідки цієї політики. In the article influences German industrial politicians are considered detailed on occupied territory ...
777394
   Нацистський "новий порядок" в містах України = The nazi new order in Ukrainian cities : album of the phot. and documents based on the materials of Museum "Jewish memory and Holocaust in Ukraine" : зб. фот. та док. з фондів музею "Пам"ять єврейського народу та Голокост в Україні" / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: Д. Глущенко та ін. ; відп. ред. Л. Сандул ; переклад: Н. Островська, В. Шевченко]. – Дніпропетровськ : Ткума ; Ліра ЛТД, 2015. – 335, [2] с. : фот. – Текст укр. та англ. – ISBN 976-966-383-601-0
777395
  Подольский Анатолій Юхимович Нацистський геноцид щодо євреїв України (1941-1944 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Подольский Анатолій Юхимович ; НАН України. Ін-тут національн. відносин і політології. – Київ, 1996. – 18 с.
777396
  Захарченко О. Нацистські плани аграрної колонізації Північного Причорномор"я // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 67-74. – ISSN 1998-4634
777397
  Оришев А.Б. Нацисты в Иране // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3 (620). – С. 62-67. – ISSN 0321-5075
777398
  Розен В. Нацисты и боннская фемида / В. Розен. – Москва, 1966. – 136с.
777399
  Козинг А. Нация в истории и современности / А. Козинг. – М., 1978. – 291с.
777400
  Морозов М.А. Нация в социалистическом обществе / М.А. Морозов. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 172с.
777401
  Морозов М.А. Нация в социалистическом обществе. / М.А. Морозов. – М., 1979. – 175с.
777402
  Быкова А. Нация в униформе // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-15


  Уніфіцирований одяг японців
777403
  Рымарь С.В. Нация и государство // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 11. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
777404
  Старушенко Г.Б. Нация и государство в освобождающихся странах. / Г.Б. Старушенко. – М., 1967. – 295с.
777405
  Арутюнян С.М. Нация и ее психологический склад : Автореф... док. филос.наук: / Арутюнян С.М.; МГУ. – Москва, 1969. – 40 л.
777406
  Агости Э.П. Нация и культура / Э.П. Агости. – Москва, 1963. – 263с.
777407
   Нация и личность при социализме: науч.-аналит. обзор. – М., 1986. – 63с.
777408
  Дашдамиров А.Ф. Нация и личность. / А.Ф. Дашдамиров. – Баку, 1976. – 226с.
777409
  Ярощук Н.З. Нация и национально-культурная автономия в современном обществе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 101-115. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
777410
   Нация и национальные отношения.. – Фрунзе, 1966. – 144с.
777411
  Калмырзаев А.С. Нация и общественное сознание / А.С. Калмырзаев. – Алма-Ата, 1984. – 207с.
777412
  Ачылова Р.А. Нация и семья / Р.А. Ачылова. – Фрунзе, 1987. – 188с.
777413
  Куличенко М.И. Нация и социальный прогесс / М.И. Куличенко. – М., 1983. – 317с.
777414
  Шмыт З. Нация и этничность в Монголии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 58-70. – ISSN 0869-5415
777415
  Тульчинский Г.Л. Нация или охлос? Роль социально-культурных технологий в политической культуре современного общества // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 5. – С. 36-42. – ISSN 0235-1188
777416
  Семененко И. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 91-102. – ISSN 0131-2227


  Анализ современных дискурсов по проблемам этнонациональных отношений выявляет новые линии размежевания в развитии политических сообществ, объединенных общей территорией и общими политико-правовыми институтами. Как способы представления комплекса ...
777417
  Саттер Дэвид Нация, не признающая вины // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2013. – июнь (№ 6). – С. 19-21. – ISSN 2075-7522


  Новая книга американского журналиста Дэвида Саттера посвящена исторической памяти, с которой у России - большие проблемы.
777418
  Кагиян С.Г. Нация: этносоциальная общность или "согражданство" // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 5. – С.32-46
777419
  Штонь Г. Націєвоскресний жмуток. До 85 річчя з дня народження Дмитра Павличка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 1, 6
777420
  Фаріон І. Націєтвірна функція мови в рецепції Івана Франка та Івана Пулюя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 6-7


  З нагоди уродин видатного фізика і перекладача Івана Пулюя
777421
  Філіпчук В. Націєтворення - державне управління - державотворення: деякі теоретико-методологічні аспекти // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 22-35
777422
  Фігурний Ю. Націєтворча діяльність П. Конашевича-Сагайдачного // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 29-45
777423
  Дроздовський Д. Націєтворча місія перекладу: проекції XXI століття / Д. Дроздовський, Г. Усатенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 209-214. – ISSN 0320-8370


  Новий проект започатковано в Інституті філології КНУТШ "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" спільно з журналом "Всесвіт" (1 грудня 2010 року відбувся перший к"круглий стіл") .
777424
  Потапенко Я. Націєтворчий дискурс як домінантний вектор творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 110-115


  У статті досліджується роль життєтворчості Т. Шевченка у процесі демістифікаціїі мперської ідеї та створення власного націєтворчого міфу
777425
  Потапенко Я. Націєтворчий модус Шевченкового спадку через призму модерністських концепцій націогенезу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 109-116


  Автор робить спробу проаналізувати націєтворчі аспекти творчості Т. Шевченка, використовуючи теоретичні розробки Е. Гобсбаума та Б. Андерсона щодо особливостей націогенезу в модерну добу. Доводиться, що поет цілеспрямовано створював націоцентричну ...
777426
  Козачок Я. Націєтворчий характер прозових текстів Миколи Костомарова // Studia methodologica : Альманах / Тернопільский нац. пед. ун. ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Наративні виміри літ-ри. Мат. міжн. конф. з наратології. Тернопіль,Україна 23-24 жовтня 2003 р. – С. 164-172. – ISBN 966-07-0234-5
777427
  Дунай П. Націєтворчий чин Андрія Ніковського початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 32-38
777428
  Кіраль С. Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: дискусійний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 61-76. – ISSN 0236-1477


  У статті на підставі докладного вивчення періодики, маловідомих та архівних матеріалів зроблено спробу всебічного аналізу дискусії І. Франка з Т. Зіньківським у статті "Формальний і реальний націоналізм" у контексті їхньої доби з погляду сьогодення; ...
777429
  Кіраль С. Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: типологічний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 3-21. – ISSN 0236-1477
777430
  Дунай П.О. Націєтворчі інтенції публіцистичної діяльності Андрія Ніковського (1909–1916) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 48-51


  У статті розглядається публіцистична діяльність А. Ніковського періоду його співпраці в газеті "Рада" та інших часописах ("Літературно-науковий вісник", "Основа", "Світло", "Україна", "Українська справа", "Степ", "Кооперативна зоря", "Громада"), ...
777431
  Воропаєва Т.С. Націєтворчі концепти Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 196-198
777432
  Грабовський С. Нації в глобалізаційну добу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 21


  Лев Ребет - "небезпечніший для СРСР, ніж Бандера".
777433
  Гелнер Е. Нації та націоналізм = Nations and nationalism : Націоналізм / Е. Гелнер; Переклав з англ Г.Касьянов. – Київ : Таксон, 2003. – 300с. – (Ex professo). – ISBN 966-7128-41-5
777434
  Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху = Nations and Natiоnalism in a Global Era / Ентоні Сміт; [пер.з англ.: М. Климчук, Т. Цимбала]. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 320с. – (Зміна парадигми ; Вип. 11). – ISBN 966-521-162-5; 966-521-401-2


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
777435
  Ліпкан В. Націобезпекознавча парадигма // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.120-124. – ISSN 0132-1331
777436
  Славич О.Д. Націократичні ідеї М. Сціборського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 308-309. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
777437
  Славич О.Д. Націократичні ідеї М.Сціборського та фашизм // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 223-230. – ISBN 966-628-197-5
777438
  Славич Ольга Дмитрівна Націократичні концепції в українській політичній думці першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. політичних наук; 23. 00. 01 / Славич О. Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібл.: 6 назв
777439
  Славич О.Д. Націократичні концепції в українській політичній думці першої половини 20 століття : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01- теорія та історія політичної науки / Славич О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 191л. – Бібліогр.: л. 165-191
777440
  Сціборський М. Націократія // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 113-126. – ISBN 978-966-1513-01-2
777441
  Ніколенко Г.С. Націократія як процес становлення націй за О.І. Бочковським // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 410-413
777442
  Демуз І. Націокультурний аспект діяльності Б.Д. Грінченка в історичній ретроспективі: історіографія проблеми // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 159-165. – ISBN 978-966-308-217-2


  У статті проаналізовано дорадянські, радянські та сучасні дослідження, що висвітлюють суспільно-громадські заходи Б.Д. Грінченка на ниві національної справи. Виділено історіографічні періоди нагромаджень знань із зазначеної тематики та прослідковано ...
777443
  Шестопалова Т. Націокультурний компонент літературної діяльності Юрія Лавріненка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 63-66


  Лавріненко Юрій Андріянович - (псевд. - Юрій Дивнич, 1905-1987) - укр. літературознавець, публіцист, есеїст, критик, редактор, дослідник "Розстріляного відродження".
777444
  Шестопалова Т. Націокультурний компонент літературної діяльності Юрія Лавріненка // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 384-394. – ISBN 978-966-2410-55-6
777445
  Іванишин М. Націологічний потенціал теорії Семюела Гантингтона: теоретико-літературний аспект // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 61-64.
777446
  Обушний М.І. Націологія в системі наук про націю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Стаття присвячена дослідженню необхідності заснування спеціальної науки для вивчення нації - націології. Проаналізовано погляди вчених-засновників націологічних досліджень.
777447
  Балюк Б.Л. Націонал-більшовицька партія в Росії: ідеологія та практичний вимір діяльності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 7-9
777448
  Огієнко В. Націонал-комунізм у добу Української революції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 189-200. – ISBN 978-966-02-5322-3
777449
  Манелюк Ю. Націонал-самостійницький ідеал як альтернативна політична традиція суспільно-політичної думки України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 88-93
777450
  Мулярчук І.Ф. Націонал-соціалізм Гітлера. Французький націонал-соціалізм. Фашизм Італії // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 145-147. – ISBN 978-966-171-218-7
777451
  Газін В.П. Націонал-соціалізм і комунізм у контекті німецької історії початку 30-х років // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.269-277. – ISBN 966-551-070-3
777452
  Фольнгальс Клеменс Націонал-соціалізм у західнонімецьких дослідженнях історії сучасності після 1945 року // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 19-30. – ISBN 966-95788-6-8
777453
  Полінчук К. Націоналізація банків Європи як метод їх порятунку: досвід США та перспективи для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 162-163
777454
  Савченко Г. Націоналізація в російській армії: польський та український складники (березень - липень 1917 р.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 286-300. – ISBN 978-966-611-889-2


  Розглядаються проблеми полонізації та українізації в російській армії, ставлення до цих процесів вищого командування, російських та українських політиків, аналізуються особливості розвитку польського і українського рухів в армійському середовищі.
777455
  Шевченко В.І. Націоналізація і консолідація банків як методи виходу банківської системи України з фінансової кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 96-99
777456
  Сацький П.В. Націоналізація міжнародних відносин і українське питання після Першої світової війни // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 418-428. – ISBN 978-966-428-404-9
777457
  Юрчик Ю. Націоналізація поза законом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 86). – С. 6


  Експерти "Дня" про проблеми незаконної "націоналізації" в Криму.
777458
  Коростаренко М.К. Націоналізація Суецького каналу - впливовий етап боротьби египецького / М.К. Коростаренко. – Київ, 1956
777459
  Кіт О. Націоналізація та функціонування образу Жанни д"Арк в українській поезії та прозі кінця XIX - першої половини XX ст. // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 169-175. – ISSN 2078-340X


  Досліджено специфіку націоналізації та функціонування образу Жанни д’Арк в укр. поезії та прозі кін. 19 – першої пол. 20 ст. Проаналізовано особливості входження цього традиційного образу в укр. літературу, його трансформацію під впливом ...
777460
  Аппелбаум Е. Націоналізм - саме те, що потрібно Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 86). – С. 3


  Демократія зазнає невдач, коли громадяни не вірять, що за їхню країну варто боротися. "Донецьк, Слов"янськ, Краматорськ - є тим, як насправді виглядає країна без націоналізму: корумпована, анархічна, переповнена злочинцями-рантьє і найманцями. ...
777461
  Масенко Л. Націоналізм - слово, про яке сперечаємось // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-15 травня (№ 19). – С. 5
777462
  Донцов Д. Націоналізм = Nationalism / Д. Донцов. – Лондон ; Торонто : Українська видавнича спілка ; Ліга визволення України, 1966. – 363 с. – Парал. тит. арк. англ.
777463
   Націоналізм : Антологія. – Київ : Смолоскип, 2000. – 872с. – ISBN 966-7332-35-7
777464
  Бойченко М.І. Націоналізм / М. Бойченко, Т. Кононенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 260. – ISBN 966-642-073-2
777465
  Донцов Д. Націоналізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 33-70. – ISBN 978-966-1513-01-2
777466
  Химка І. Націоналізм без Бога // Критика. – Київ, 1998. – Червень, (число 6). – С. 7-11


  Тема колаборації українців у нацистському геноциді проти євреїв.
777467
  Козловець М.А. Націоналізм в історії людства. Особливості українського націоналізму // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 176-179. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
777468
  МакЛафлін Націоналізм в літературній критиці американських індіанців // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 31-35. – ISSN 2307-2261
777469
  Онацький Є. Націоналізм і індивідуалізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 19-31. – ISBN 978-966-1513-13-5
777470
  Онацький Є. Націоналізм і індивідуалізм // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 352-356
777471
  Мофа С.О. Націоналізм і його роль в сучасному українському суспільстві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 247-251. – ISSN 2076-1554
777472
  Євдокименко В.Ю. Націоналізм і нації / В.Ю. Євдокименко, В.О. Ігнатов. – К., 1981. – 208с.
777473
  Добрецова В.В. Націоналізм і релігія на службі антикомунізму / В.В. Добрецова. – Київ, 1976. – 204с.
777474
  Кузик П. Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах = Nationalism and chauvinism in international relations : Монографія / П. Кузик; ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет міжнар. відносин. Наукова бібліотека. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 216 с. – ISBN 966-613-205-2
777475
  Ленкавський С. Націоналізм на Україні // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 297-308. – ISBN 978-966-1513-01-2
777476
  Утерс Націоналізм не згасає. Його живить історична пам"ять / Утерс, Жан-Люк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Бельгійський письменник Жан-Люк Утерс - про підтримку багатонаціональних культур країни.
777477
  Чередниченко В.П. Націоналізм проти нації. / В.П. Чередниченко. – К., 1970. – 191с.
777478
  Куришко С.С. Націоналізм та мультикультуралізм як концепції співіснування націй у політичному просторі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 82-84. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
777479
  Іванова О.Ю. Націоналізм та мультилінгвізм: роль ідеології у відродженні власної мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 202-212. – Бібліогр.: Літ.: с. 212; 19 назв


  Статтю присвіячено теоретичному розгляду питання впливу ідеології націоналізму на регулювання мовної ситуації полілінгвального суспільства. Апробація запропонованої теорії практично демонструється на прикладі відродження регіональних мов Іспанії - ...
777480
  Богачевська М. Націоналізм та фемінізм - одна монета спільного вжитку // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 4-13
777481
  Николишин С. Націоналізм у літературі на Східних Українських Землях / С. Николишин. – Paris : [Б. в.], 1938. – 47, [1] с. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-48
777482
  Жаборюк А. Націоналізм як ідеологія відродження української нації і української культури // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 206-214.
777483
  Головінський Іван Націоналізм як ідея, ідеологія і політичні рухи // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С.46-49
777484
  Резник Д.О. Націоналізм як центральний вектор політичної ідеології на прикладі Німеччини 1933 – 1945 р. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 21-22
777485
  Гула Р.В. Націоналізм, патріотизм та інтернаціоналізм: методологічні й праксеологічні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 175-191. – ISSN 0130-5247
777486
  Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм : складний світ Агатангела Кримського / Соломія Павличко. – Київ : Основи, 2000. – 328, [4] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 323-328. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-500-535-9
777487
  Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм : складний світ Агатангела Кримського / Соломія Павличко. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2001. – 328 с. – ISBN 966-500-535-9
777488
  Монастирський В. Націоналізм: зло чи добро // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 17-19. – ISSN 1819-7329
777489
  Сміт Е. Націоналізм: теорія, ідеологія, історія = Nationalism. Theory, ldeology, history / Ентоні Д. Сміт; пер. з англ. Р. Фещенко. – Київ : К.І.С., 2004. – 170с. – ISBN 966-8039-42-4


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
777490
  Монастирський В. Націоналізм: чим він є, або чому українцям конче потрібно бути націоналістами? // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 16-22
777491
  Степанчук О.М. Націоналіст Міхновський: радикал чи реаліст? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
777492
  Загрєбаєв О. Націоналістична діяльність на південноукраїнських землях часів німецько-радянської війни 1941 - 1945 рр. / О. Загрєбаєв, В. Іванчівський // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 290-294. – ISBN 978-966-171-795-3
777493
  Ольжич О. Націоналістична культура // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 141-146. – ISBN 978-966-1513-01-2
777494
  Колодзінський М. Націоналістичне повстання. Розділ із праці "Воєнна доктрина українських націоналістів" / публікація та коментарі Олександра Зайцева // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 257-295. – ISSN 2078-659X
777495
  Сайтайрли І.А. Націоналістичний контекст цивілізаційного підходу у соціально-філософських вченнях XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 132-142
777496
  Най Джозеф Націоналістичний поворот Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 206)


  Суперека Японіїі з Китаєм щодо пустинних острівців загальною площею шість квадратних кілометрів у Східно-Китайському морі, які Японія називає Сенкаку, а Китай — острови Дяоюйдао. Ці взаємні претензії сягають корінням кінця ХІХ століття, проте їхній ...
777497
  Ткач В.А. Націоналістичні і сепаратистські рухи Іспанії: сучасний стан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 264-270
777498
  Бондар Є.Н. Націоналістичні ідеї М.Міхновського в контексті суспільно-політичних реалій українського суспільства кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 202-206
777499
  Беззуб"як М.В. Націоналістичні критерії оцінки політичного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 29-38
777500
  Маланчук Ф.І. Націоналістичні нулі / Ф.І. Маланчук. – Львів, 1972. – 79с.
777501
  Секо Я.П. Націоналістичні погляди Левка Лук"яненка в дискурсі українського націонал-комунізму 1950-1970-х років // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 207-217
777502
  Терлиця М. Націоналістичні скорпіони / М. Терлиця. – К., 1963. – 207с.
777503
  Ткач В. Націоналістичні та сепаратистські рухи Іспанії. Сучасний стан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 54-57
777504
  Шинкарук О. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького - флагман відомчої системи підготовки кадрів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 7-11. – ISSN 1682-2366
777505
   Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 11-16. – ISSN 1682-2366
777506
   Національна Академія Наук України : Короткий річний звіт 1994. – Київ : Март, 1995. – 32с.
777507
   Національна академія наук України : проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір / О.С. Онищенко, Б.А. Маліцький, В.І. Онопрієнко, Л.П. Кавуненко, Т.В. та ін. Гончарова; Онищенко О.С., Маліцький Б.А., Онопрієнко В.І., Кавуненко Л.П. та ін. ; НАНУ ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського ; за ред. О.С. Онищенко, Б.А. Маліцького. – Київ, 2007. – 680 с. – ISBN 966-7505-19-7
777508
   Національна академія наук України [Електронний ресурс] = НАН Украины=NAS of Ukraine. – Київ : Національна Академія Наук України, 2003. – 1CD. – Назва з відбитку на диску.
777509
  Патон Б.Є. Національна академія наук України з її багатими традиціями і могутнім потенціалом здатна відповісти на виклики новітнього часу // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 5-15. – ISSN 0372-6436
777510
   Національна академія наук України. [Електронний ресурс]. – Київ : Національна Академія Наук України, 2003. – 1 CD. – Система електрон. видань "Бібліотека-суспільству". – (Технічні науки. Аграрні науки)


  1.Бібліографічна картотека. 2.Загальнодержавна реферативна база даних. 3.Електронна картотека авторефератів дисертацій. 4.Джерела української духовності.
777511
   Національна академія наук України. [Електронний ресурс] : Система електронних видань "Бібліотека-суспільству". – Київ : Національна Академія Наук України, 2003. – 1 CD. – (Суспільні та гуманітарні науки)


  1.Розвиток соціогуманітарних досліджень у Націон. акад. наук України, 1999-2003. 2.Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Нац. акад. наук України, 1998-2003 рр. 3.Бібліографічна картотека. 4.Загальнодержавна реферативна база ...
777512
   Національна академія наук України. [Електронний ресурс]. – Київ : Національна Академія Наук України, 2003. – 1 CD. – (Природничі науки. Медицина)


  1.Бібліографічна картотека. 2.Загальнодержавна реферативна база даних. 3.Електронна біб-ка авторефератів дисертацій. 4.Джерела української духовності.
777513
   Національна академія наук України. Анатований каталог книжкових видань 2009 року / НАНУ; [уклад.-упор. А.І. Радченко, М.В. Язвинська]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 432 с. – ISBN 978-966-360-149-6
777514
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2004 року. – Київ : Академперіодика, 2005. – 242 с. – ISBN 966-02-3744-8
777515
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2007 року / НАН України ; [упоряд.: А.І. Радченко, М.В. Язвинська]. – Київ : Академперіодика, 2008. – 389 с. – ISBN 978-966-360-105-2
777516
   Національна Академія наук України. Короткий річний звіт. – Київ : Март, 2001. – 32с.
777517
   Національна академія наук України. Короткий річний звіт 2001 / Б.Є.Патон, А.П.Шпак, А.К.Шидловський та ін. – Київ : Такі справи, 2002. – 36с.
777518
   Національна академія наук України. Короткий річний звіт 2004. – Київ : Март, 2005. – 36с.
777519
   Національна академія наук України. Короткий річний звіт 2005. – Київ : Март, 2006. – 36с.
777520
   Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 8
777521
   Національна академія педагогічних наук України: 25 років служіння українському суспільству / В.І. Луговий, О.М. Топузов, І.Ю. Регейло, О.В. Мушка, Т.І. Куліш, О.П. Вашуленко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 15-33. – ISSN 2411-1317
777522
  Тацій В.Я. Національна академія правових наук України - флагман розвитку вітчизняної правової науки (до 20-річчя НАПрН України) // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 413-435. – ISBN 978-966-458-725-6
777523
   Національна академія правових наук України: оновлення керівного складу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 277-279. – ISSN 1026-9932
777524
  Ткачук П. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного - провідний видовий вищий військовий навчальний заклад України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 7-13. – ISSN 1682-2366
777525
  Новак А. Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 62-66. – ISSN 2414-4436
777526
  Курас А.І. Національна безпека Білорусі: військово-політичні парадигми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 184-196
777527
  Дзьобань О.П. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій : Методологія дослідження та забезпечення. Монографія / О.П. Дзьобань; МОіНУ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Харків, 2006. – 440 с. – ISBN 966-342-079-0
777528
  Дзьобань Олександр Петрович Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (теоретико-методологічний аналіз) : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 21.03.01 / Дзьобань О.П.; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 21 назв.
777529
  Гаджієв С.Г. Національна безпека і зовнішні запозичення країн з транзитивною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 470-473
777530
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 7. – 2000. – Журнал видається українською та англійською мовами
777531
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 2. – 2001
777532
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 3. – 2001
777533
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 4. – 2001. – Журнал видається українською та англійською мовами
777534
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 5. – 2001. – Журнал видається українською та англійською мовами
777535
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 6. – 2001. – Журнал видається українською та англійською мовами
777536
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 7. – 2001. – Журнал видається українською та англійською мовами
777537
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 8. – 2001. – Журнал видається українською та англійською мовами
777538
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 9. – 2001. – Журнал видається українською та англійською мовами
777539
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 10. – 2001. – Журнал видається українською та англійською мовами
777540
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 11. – 2001. – Журнал видається українською та англійською мовами
777541
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 12. – 2001. – Журнал видається українською та англійською мовами
777542
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 2. – 2002. – Журнал видається українською та англійською мовами
777543
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 4. – 2002. – Журнал видається українською та англійською мовами
777544
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 6. – 2002. – Журнал видається українською та англійською мовами
777545
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003. – Журнал видається українською та англійською мовами
777546
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 3. – 2003. – Журнал видається українською та англійською мовами
777547
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 5. – 2003. – Журнал видається українською та англійською мовами
777548
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 6. – 2003. – Журнал видається українською та англійською мовами
777549
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 7. – 2003. – Журнал видається українською та англійською мовами
777550
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 8. – 2003. – Журнал видається українською та англійською мовами
777551
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 9. – 2003. – Журнал видається українською та англійською мовами
777552
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 10. – 2003. – Журнал видається українською та англійською мовами
777553
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 11. – 2003. – Журнал видається українською та англійською мовами
777554
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 12. – 2003. – Журнал видається українською та англійською мовами
777555
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 6. – 2005. – Журнал видається українською та англійською мовами
777556
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 1. – 2006. – Журнал видається українською та англійською мовами
777557
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 3. – 2006. – Журнал видається українською та англійською мовами
777558
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 4. – 2006. – Журнал видається українською та англійською мовами
777559
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 5. – 2006. – Журнал видається українською та англійською мовами
777560
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 6. – 2006. – Журнал видається українською та англійською мовами
777561
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 7. – 2006. – Журнал видається українською та англійською мовами
777562
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 8. – 2006. – Журнал видається українською та англійською мовами
777563
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 11. – 2006. – Журнал видається українською та англійською мовами
777564
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 2. – 2007. – Журнал видається українською та англійською мовами
777565
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 3. – 2007. – Журнал видається українською та англійською мовами
777566
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 7. – 2007. – Журнал видається українською та англійською мовами
777567
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 8. – 2007. – Журнал видається українською та англійською мовами
777568
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 10. – 2007. – Журнал видається українською та англійською мовами
777569
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 1. – 2008. – Журнал видається українською та англійською мовами
777570
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 3. – 2008. – Журнал видається українською та англійською мовами
777571
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 10 (104). – 2008. – Журнал видається українською та англійською мовами
777572
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 2 (106). – 2009. – Журнал видається українською та англійською мовами
777573
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 4 (108). – 2009. – Журнал видається українською та англійською мовами
777574
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 5 (109). – 2009. – Журнал видається українською та англійською мовами
777575
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 7 (111). – 2009. – Журнал видається українською та англійською мовами
777576
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 2 (113). – 2010. – Журнал видається українською та англійською мовами
777577
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 4 (115). – 2010. – Журнал видається українською та англійською мовами
777578
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 5 (116). – 2010. – Журнал видається українською та англійською мовами
777579
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 7 (118). – 2010. – Журнал видається українською та англійською мовами
777580
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 1/2 (159/160). – 2016. – 88 с. – Журнал видається українською та англійською мовами
777581
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 3/4 (161/162). – 2016. – 134 с. – Журнал видається українською та англійською мовами
777582
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 5/6 (163/164). – 2016. – 108 с. – Журнал видається українською та англійською мовами
777583
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор Анатолій Рачок, ред. Алла Чернова [та ін.]. – Київ, 2000-
№ 9/10 (167/168). – 2016. – 108 с. – Журнал видається українською та англійською мовами
777584
  Дубчак Н. Національна безпека та оборона: гендерний аспект // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-5.
777585
  Руснак І.С. Національна безпека та підвищення обороноздатності України в контексті нових викликів і загроз / І.С. Руснак, В.В. Хижняк // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 12-20
777586
  Кузьо Т. Національна безпека України / Т. Кузьо; Гол.ред. В.Коркодим; Редкол. Т.Гунчак, П.КостюкМ.Кравців та ін. – Київ : Військо України, 1994. – 160 с. – Військо України 4-5, 94
777587
   Національна безпека України. – Київ, 2002-
№ 1/2. – 2004
777588
   Національна безпека України. – Київ, 2002-
№ 3/4. – 2004
777589
   Національна безпека України. – Київ, 2002-
№ 3/4. – 2005
777590
   Національна безпека України. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2005
777591
   Національна безпека України. – Київ, 2002-
№ 1/2. – 2006
777592
   Національна безпека України. – Київ, 2002-
№ 3/4. – 2006
777593
   Національна безпека України. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2006
777594
   Національна безпека України. – Київ, 2002-
№ 3/4. – 2007
777595
   Національна безпека України 1994-1996 рр. : Наукова доповідь НІСД. – Київ, 1997. – 197с. – ISBN 966-554-001-7
777596
   Національна безпека України в етно-ментальному та міжнародному вимірах / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, Ю.Ю. Калиновський, Н.І. Моісеєва. – Харків, 2004. – 276 с. – ISBN 966-662-159-2


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків.
777597
  Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті інформаційної політики Російської Федерації та США / О.М. Андрєєва, М. Русскіх // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 160-162
777598
  Лихачов С. Національна безпека України як об"єкт державного управління // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 182-189. – ISSN 0132-1331
777599
  Новак Р. Національна безпека України як фактор стабільності в чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 278-279.
777600
  Ліпкан В.А. Національна безпека України: Кримінально-правова охорона : навчальний посібник / В.А. Ліпкан, І.В. Діордіца. – Київ : КНТ, 2007. – 292с. – (Національна і міжнародна безпека). – ISBN 978-966-373-262-6
777601
  Ліпкан В.А. Національна безпека України: нормативно-правові аспекти забезпечення : Монографія / В.А. Ліпкан. – Київ : Текст, 2003. – 180с. – ISBN 966-96136-3-9
777602
  Данільян О.Г. Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації : Навч. посібник / О.Г. Данільян, О.П. Дзьобань, М.І. Панов. – Харків : Фоліо, 2002. – 285с. – ISBN 966-03-1847-2
777603
   Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ
№ 6 (25). – 2009
777604
  Прокопенко Л.С. Національна бібліографія Нідерландів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-73.
777605
  Сенченко М.І. Національна бібліографія. Проблеми і перспективи // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 13-21. – ISBN 966-7352-07-2
777606
  Мотульський Р. Національна бібліотека Білорусі як центр корпоративної взаємодії бібліотек країни // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1029-7200


  Висвітлено роль Національної бібліотеки Білорусі як інформаційного, соціокультурного і соціополітичного центру. Розкрито місію НББ у координації діяльності всіх бібліотек та інформаційнхї центрів країни щодо задоволення інформаційних потреб користувачів.
777607
  Чжао Лін Національна бібліотека в стратегіях подолання цифрової нерівності : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.03. - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Чжао Лін ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
777608
  Умаров А. Національна бібліотека Узбекистану ім. Алішера Навої // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 1029-7200
777609
   Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінких газет (1918-2008) : бібліографічний покажчик / НАНУ, НБУ імені В. І. Вернадського ; [ авт.-уклад. : Н.Ф. Самохіна, О.С. Залінюк, Н.М. Носкіна, Н.І. Таранова ; редкол. : Онищенко О.С. (голова), Боряк Г.В. та ін. ]. – Київ : НБВУ, 2008. – 342 с. – 90-річчю академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвячується. – ISBN 978-966-02-4924-0
777610
  Малолєтова Н. Національна бібліотека Франції: основні напрями діяльності // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 20-27. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена одній з найвідоміших бібліотек світу, головній книгозбірні франкомовного простору, національному центру бібліотечної мережі країни - Національній бібліотеці Франції.Розглядається історія її становлення, розвитку, основні напрями ...
777611
   Національна гірнича академія України. Підготовка фахівців. – Дніпропетровськ : НГА України, 1999. – 165с. – ISBN 966-7476-8-1
777612
   Національна гірнича академія України. Професори 1899-1999. – Дніпропетровськ : НГА України, 1999. – 118c. – ISBN 966-7476-13-8
777613
   Національна гірнича академія України. Слово випускникам та гостям. – Дніпропетровськ : НГА України, 1999. – 84c. – ISBN 966-7476-27-8
777614
  Зварич Р.В. Національна держава - сучасні підходи до розуміння // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 15-19.
777615
  Єдаменко Г.В. Національна держава як суб"єкт глобалізаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 220-221. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
777616
  Ігнатов Володимир Олександрович Національна держава: Національний і наднаціональний виміри : Автореф... доктора політичнихнаук: 23.00.02 / Ігнатов Володимир Олександрович; НАН України. Ін-тут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1996. – 44л.
777617
  Козловець М.А. Національна державність за доби глобалізму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.164-172
777618
   Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році. – Київ : Видавництво Раєвського, 2001. – 184с. – ISBN 966-7016-09-9
777619
   Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2001 році. – Київ : Видавництво Раєвського, 2003. – 184с. – ISBN 966-7016-16-1
777620
   Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2006 році. – [ Київ ]. – 276с.
777621
   Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2007 році. – Київ : [ Б.в.]. – 301с.
777622
   Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні. 1993. – Київ, 1994. – 178с.
777623
  Статівка О.О. Національна екологічна мережа як об’єкт еколого-правового регулювання: теоретико-правове розуміння // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 133-143. – ISSN 2224-9281
777624
   Національна економіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Круш П.В. та ін.; [ за ред. П.В. Круша ]. – Київ : Каравела, 2008. – 417с. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-96076-7-6
777625
   Національна економіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Круш П.В.[ та ін ] ; [ за ред. П.В. Круша ]. – 2-е вид. – Київ : Каравела; Піча Ю.В., 2008. – 428с. – (Українська книга). – ISBN 966-96076-7-6
777626
   Національна економіка : навч. посіб. / Бережна Н.І. [та ін.] ; МОНУ, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-676-375-7
777627
   Національна економіка : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Мельникова В.І. та ін.]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 246, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 242-243. – ISBN 978-611-01-0138-7
777628
  Головінов О.М. Національна економіка : навч. посібник для студентів ВНЗ / Головінов О.М., Юрченко Ю.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльністю. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 322, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 304-313. – Бібліогр.: с. 314-322. – ISBN 978-966-385-283-6
777629
   Національна економіка України у світовому інтеграційному процесі : матеріали 7 Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів, м. Чернівці, 11 квітня 2008 року / МОНУ ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Економічний ф-т ; Студентське наукове економічне т-во ; [ наук. редактори : Нікіфоров П.О., Лопатинський Ю.М. ]. – Чернівці : Рута, 2008. – 293 с. – Присвячена 125-річчю з дня народження Й.А. Шумпетера
777630
  Манько М.О. Національна еліта Катеринославщини у державотворчих процесах періоду початкових етапів української революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 114-121. – ISSN 2409-4137


  Зроблено спробу проаналізувати на основі мемуарної літератури основні здобутки та прорахунки Катеринославської еліти періоду національно-визвольних змагань. Згадується професор КУ- Грушевський М.
777631
  Воронянський О.В. Національна еліта як категорія наукового аналізу: політологічний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 277-233
777632
  Шаповал Ю.Г. Національна журналістика : Наукові праці. В 2 т. / Ю.Г. Шаповал. – Львів. – ISBN 966-8424-54-9
Т.1. – 2006. – 688с.
777633
  Шаповал Ю.Г. Національна журналістика : Наукові праці. В 2 т. / Ю.Г. Шаповал. – Львів. – ISBN 966-8424-55-7
Т.2. – 2006. – 488с.
777634
  Третяк В. Національна зовнішньоекономічна безпека як складова економічної безпеки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 329-333. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
777635
  Нельга О.В. Національна і "постнаціональна" ідентичності в етнічному вимері // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 174-183
777636
  Дерменджі О. Національна і державна освіта тюркомовних народів України в аспекті політичного міфу принадлежності Криму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 223-239


  Україна є полінаціональним державним утворенням, титульною нацією якої є українці. Процес формування національної ідентичності не скінчився із набуттям Україною незалежності, що відбивається у соціальній, культурній, а також в освітній сфері. Згідно із ...
777637
  Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека : у визначеннях та поняттях / В.А. Ліпкан, О.С. Ліпкан, О.О. Яковенко. – Київ : ТЕКСТ, 2006. – 256с. – ISBN 966-8974-01-8
777638
  Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях / В.А. Ліпкан, О.С. Ліпкан. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : ТЕКСТ, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-8974-11-3
777639
  Шокало О. Національна ідентичність і громадянська воля українського суспіоьства // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 18-19
777640
  Дєдуш О. Національна ідентичність крізь призму імагології // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 68-72. – ISSN 0130-6936
777641
  Козловець М.А. Національна ідентичність у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Козловець М.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 444 л. – Бібліогр. : л. 400-444
777642
  Козловець М.А. Національна ідентичність у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз : автореф. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Козловець М.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 26 назв
777643
  Ручка А.О. Національна ідентичність у контексті євроінтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається критичний досвід та особливості демократичного транзиту країн Центральної та Східної Європи. З цим явищем пов"язується актуалізація проблеми національної ідентичності на локальному, національному та транснаціональному рівнях. Наводяться ...
777644
  Наконечний М.В. Національна ідентичність як чинник безпеки держави в епоху глобалізації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 388-391. – ISSN 2076-1554


  Наукове дослідження національної ідентичності формувалося завдяки працям вітчизняних дослідників: Л. Губерського, В. Андрущенка, В. Воронкової, В. Кременя, Л. Нагорної та ін.
777645
  Кречетова В.А. Національна ідентичність. Чи потрібна вона Україні за умов глобалізації? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 111. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
777646
  Наєнко М. Національна ідентичність: проблема філософська і філологічна // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 16-19. – ISBN 978-966-2133-74-5
777647
  Пащенко В.О. Національна ідея в поглядах Софії Русової. Полтавський період її формування // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 87-90. – ISSN 2045-146X
777648
  Гришина С.В. Національна ідея в публіцистиці 90-х // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.42-44
777649
  Медвідь Ф.М. Національна ідея в системі соціокультурних вимірів української перспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 52-60. – ISBN 966-628-117-1
777650
  Борисова Ю.В. Національна ідея в українській пресі Західної Європи (1939–1945) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 281-283


  У статті досліджуються особливості розвитку української періодики у країнах Західної Європи періоду другої світової війни, особлива увага звертається на відображення національної ідеї, що формувалась і пропагувалась на шпальтах газет української ...
777651
  Гончарук Г.І. Національна ідея і Народний Рух України / Г.І. Гончарук. – Одеса : Астропринт, 2004. – 172 с. – ISBN 966-318-199-0
777652
  Калакура Я. Національна ідея очима українознавця ( до 70-річчя Леоніда Токаря) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 161-163
777653
  Мануйкін О. Національна ідея у громадянсько-політичній діяльності та літературній творчості Володимира Винниченка (1917 - середина 30-х років ХХ ст.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 93-99. – (Філологічні науки)
777654
  Ставицька Л. Національна ідея у дзеркалі образу України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.15-18. – ISSN 0130-5263


  Подано епітети до слів "Батьківщина", "батько", "гетьман", "держава", "Дніпро", "Київ", "козак", "край", "мова", "слово", "Україна" та інші.
777655
  Слоньовська Ольга Національна ідея у творчості Ліни Костенко = До ювілею поетеси // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 124-142. – ISSN 0868-4790
777656
  Іщенко А.В. Національна ідея українців: сучасний вимір // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 120-122. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
777657
  Тимошенко О.М. Національна ідея як головний фактор національного відродження : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Тимошенко О. М.; КУ. – К., 2000. – 24л.
777658
  Наконечний А. Національна ідея як інтегративний чинник у творчості В. Липинського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.160-169. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
777659
  Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 6-50
777660
  Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 6-34
777661
  Кошкіна О. Національна ідея: історичний досвід та перспективи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 32-38. – ISSN 1562-529Х
777662
  Ткаченко Т.П. Національна інноваційна система як механізм раціонального накопичення та перерозподілу корпоративного підприємства / Т.П. Ткаченко, О.П. Кавтиш // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 200-207. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
777663
  Никифоров А. Національна інноваційна система: вибір України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 12. – С. 35-41. – Бібліогр.: на 26 пунктів. – ISSN 1810-3944
777664
  Палієнко М. Національна інтелігенція в боротьбі за українське слово (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Українські проблеми : журнал України та діаспори / Всеукраїнське Наукове та Професійне Товариство ім. М.Міхновського. – Київ, 1997. – № 2. – С. 133-139.
777665
  Рашкевич Ю. Національна інтепретація Болонського процесу : стереотипи, чи відсутність розуміння? // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009. – № 7 (7). – С. 7-9.


  Болонський процес не винен у наших "доморощених інноваціях". Основою для реформування української вищої освіти повинні бути здоровий глузд, збереження національних та світових університетських традицій, глибоке вивчення процесів, які відбуваються в ...
777666
  Литвиненко О.М. Національна історія як складова національної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 175-178. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу національної історії як складової національної ідентичності. На думку автора, у визначенні останньої особливо важливим є аксіологічний аспект - не лише об"єктивні складові у вигляді мови, культури, походження, історичної ...
777667
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Вінницька область / Український ін-т національної пам"яті, Вінницька обласна держ. адміністрація, Вінницька обласна рада ; [ авт.-упоряд. : Лациба В.П., Вижга В.В. та ін. ; обл. редкол. : Спірідонова Л.М. (голова) та ін. ; відп. ред. Лациба В.П. ]. – Вінниця : ДФК, 2008. – 1360 с. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-2024-27-2
777668
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Дніпропетровська область / Бородін Є.І. (кер. авторського колективу) ; Український ін-т національної пам"яті, Дніпропетровська обласна державна адміністрація ; [ редкол. :Є.І. Бородін (голова), В.В. Іваненко та ін. ; відп. ред. С.І. Світленко ]. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 1248с. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-348-170-8
777669
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Донецька область / О.Л. Третяк [ та ін.] ; Український ін-т національної пам"яті, Донецька обласна держ. адміністрація ; [ редкол. : О.Л. Третяк, М.І. Сливка [та ін.] ; відп. ред. С.Ф. Блєднов ]. – Донецьк : Регіон : Блєднов, 2008. – 784с. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-96648-7-7
777670
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область / Л.А. Копійченко [ та ін. ] ; Український ін-т національної пам"яті, Житомирська обласна держ. адміністрація ; [ редкол. : М.А. Черненко [та ін.] ; відп. за вип. В.М. Врублевський ]. – Житомир : Полісся, 2008. – 1116с. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-655-361-7
777671
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Кіровоградська область / Український ін-т національної пам"яті, Кіровоградська обласна держ. адміністрація, Кіровоградська обласна рада ; Бабенко О.О. [та ін.] ; відп. ред. Бабенко О.О. ; обл. редкол. Дмитренко Т.Г. (гол.) ]. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2008. – 920с. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-189-000-7
777672
  Михайличенко В.В. Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Луганська область / Михайличенко В.В., Борзенко М.О., Жигальцева В.Л. ; Український ін-т національної пам"яті, Луганська обласна держадміністрація ; [ редкол. : Заблоцький В. В., Старовойтов М.М. [та ін.]. – Луганськ : Янтар, 2008. – 920 с. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-678-253-6
777673
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Миколаївська область / М.М. Шитюк [ та ін. ] ; Український ін-т національної пам"яті, Миколаївська обласна держ. адміністрація ; [ редкол. : О.М. Гаркуша, М.М. Шитюк [та ін.] ; відп. ред. Д.В. Козлик та ін. ]. – Миколаїв : Шамрай, 2008. – 864 с. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-8442-37-7
777674
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Місто Київ / В.І. Марочко (кер. авт. кол.) ; Український ін-т національної пам"яті, Київська міська держ. адміністрація ; [ редкол. Л.М. Черновецький (гол.) [та ін.] ; відп. ред. В.І. Морочко ]. – Київ : Фенікс, 2008. – 584 с. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-651-618-6
777675
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Одеська область : у 2 ч. / Український ін-т націон. пам"яті, Одеська обласна держ. адміністрація, Одеська обласна рада, Управління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації ; [ редкол. : М.Д. Сердюк, М.Л. Скорик та ін. ]. – Одеса : Астропринт. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-190-028-7
Ч. 1. – 2008. – 1008с.
777676
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Полтавська область / Український інститут національної пам"яті, Полтавська обласна державна адміністрація ; [ упоряд. : Білоусько О.А., Варченко Ю.М., Мокляк В.О. та ін. ; редкол. : Асадчев В.М., Білоус Г.П., Білоусько О.А., Варченко Ю.М. та ін. ]. – Полтава : Оріяна, 2008. – 1200 с. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-8250-50-7
777677
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Сумська область / Український ін-т національної пам"яті, Сумська обласна держадміністрація ; [ обл. редкол. : Лаврик О.Ф., Медуниця О.В., Бобиренко В.А. [ та ін.] ; упоряд., наук.-ред. роб. група Федоренко І.Г. (керівник) [ та ін. ]. – Вінниця : Собор, 2008. – 920с. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-7164-61-4
777678
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Хмельницька область / Український ін-т національної пам"яті, Хмельницька обласна держ. адміністрація, Держархів Хмельницької обл. ; [ наук. ред. Слободянюк П.Я. ; відп. ред. Осадча Г.Г. ; кер. роб. групи Вавринчук М.П. ]. – Хмельницький : Поліграфіст-2. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-96829-8-7
Книга 1. – 2008. – 752 с.
777679
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Хмельницька область / Український ін-т національної пам"яті, Хмельницька обласна держ. адміністрація ; [ наук. ред. Слободянюк П.Я. ; відп. ред. Осадча Г.Г. ]. – Хмельницький : Поліграфіст-2. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-96829-9-4
Кн. 2. – 2008. – 1176 с.
777680
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Черкаська область / Український ін-т національної пам"яті, Черкаська обласна держ. адміністрація ; [ упоряд. : Левицька Е.А., Захарченко В.І., Жук П.М., та ін. ; редак. колегія : Гаман П.І., Чабан А.Ю., Левицька Е.А. [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-493-126-4
Ч. 1. – 2008. – 1200 с.
777681
   Національна книга пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Черкаська область / ; Український ін-т національної пам"яті, Черкаська обласна держ. адміністрація ; [ упоряд. : Левицька Е.А., Захарченко В.І., Жук П.М. [ та ін. ] ; редкол : Гаман П.І., Чабан А.Ю., Левицька Е.А. [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко. – (Україна пам"ятає - світ визнає! 1932 - 1933 голодомор - геноцид українського народу). – ISBN 978-966-493-127-1
Ч. 2. – 2008. – 1200 с.
777682
  Лукашенко Т. Національна колористика пейзажу новелістики Євгена Гуцала // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 144-149. – ISBN 966-7773-70-1
777683
  Слободян О.Т. Національна консолідація й релігія в перехідному суспільстві: концептуалізація питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 46)


  Завданням автора у цій статті було показати необхідність нового підходу для теоретичного аналізу можливостей Церкви впливати на міжетнічні інтеграційні політичні процеси. Для цього демонструється методологічний аспект спеціального метааналізу, в якому ...
777684
  Кривчик Г. Національна консолідація як умова державотворення в Україні (у контексті світового досвіду) (частина 1) / Г. Кривчик, В. Бараєв // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 22-35.
777685
  Кривчик Г. Національна консолідація як умова державотворення в Україні (частина 2) / Г. Кривчик, В. Бараєв // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 24-37.
777686
  Горенко-Баранівська Лариса Національна культура в розбудові громадянського суспільства в Україні // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 338-341
777687
   Національна культура в сучасній Україні. – Київ : Україно, 1995. – 336с. – ISBN 5-7707-8537-3
777688
  Панченко В.І. Національна культура в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається культура як фактор міжнародного співробітництва і розвитку. Визначаються передумови, необхідні для розвитку внутрішньої та зовнішньої культурної політики в умовах процесу глобалізації. This activity studies a place of culture in ...
777689
  Попович М.В. Національна культура і культура нації / М.В. Попович. – К., 1991. – 63с.
777690
   Національна культура: єдність у різноманітності : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол. : Ю.П. Богуцький та ін. ; ред.-упоряд. і відп. за вип. Щербина В.М.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2012. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-28-0
777691
  Бабкевич У.П. Національна лісова політика України в контексті Кіотського протоколу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 94-98. – ISSN 1562-0905
777692
  Васильченко Микола Національна мережа електронних історичних журналів "КЛІО-Україна" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.
777693
  Кужільна Л.В. Національна модель світу в ліриці літературного шістдесятництва (практична частина) / Л.В. Кужільна. – Кіровоград : Кіровоградський державний університет ім. В. Винниченка, 2003. – 326с. – ISBN 966-7081-14-1
777694
  Бейдик О.О. Національна монументальна Шевченкіана: регіональний вимір / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, Н.П. Ладиженська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
777695
   Національна наука і становлення сучасного парламентаризму в Україні : Каталог книжної виставки. – Київ, 1999. – 40с
777696
   Національна науково-практична конференція "Проблеми розвитку кредитно-банківської системи України". – К., 1993. – 189с.
777697
  Гнатюк М. Національна онтологія як текст: Тарас Шевченко і Василь Стус // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 242-251. – (Літературознавство ; Вип. 27)
777698
  Панасюк Л.В. Національна освіта в контексті освітологічних знань // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 18-21. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595
777699
  Беззуб"як М.Й. Національна освіта: уніфікація чи фрагментація? // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 2 (18). – С. 134-138.
777700
  Вербова О.С. Національна ощадна справа та будівельне кредитування в Західній Україні у міжвоєнний період // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 115-124
777701
   Національна пам"ять і "токсичність" відносин / М. Сірук, Г. Гопко, А. Дещиця, Л. Адамські, О. Юринець, К. Зарембо, Л. Зашкільняк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 6-7


  Експерти "Дня" - про те, як зняти екскалацію напруженості між Києвом і Варшавою та спрямувати розвиток двосторонніх відносин у майбутнє.
777702
  Зорівчак Р. Національна пам"ять у філології : до сторіччя від дня народження Ю.О. Жлуктенка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 9 (851), вересень. – С. 158-165. – ISSN 0868-4790


  Професор, декан факультету романо-германської філології (1969-1978) Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри англійської філології. У співавторстві з Н.І. Тоцькою започаткував методику викладання української мови для ...
777703
   Національна парламентська бібліотека України 1866-2005 : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик у двох частинах. – Київ. – ISBN 966-7547-40-X
Ч.1 : 1866-1995/Укладачі: Н.В.Казакова, Н.Б. Грищенко С.С.Савченко та ін. – 2006. – 270с.
777704
   Національна парламентська бібліотека України 1866-2005 : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик у двох частинах: У 2-х частинах. – Київ. – ISBN 966-7547-39-6
Ч.2 : (1996-2005)/Укл.: С.С.Савченко, В.М.Щербакова. – 2006. – 112с.
777705
  Погребна О. Національна парламентська бібліотека України на "Інформаційному ярмарку 2008" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-33
777706
   Національна періодика початку 20 століття: розвиток і реалізація української ідеї державотворення : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-літтю газети "Рада", Київ, 8-9 грудня 2006 р. – Київ : [б.в.], 2006. – 116 с.
777707
  Чубенко А.Г. Національна податкова безпека та перспективи використання досвіду Податкової служби (IRS) Сполучених Штатів Америки для боротьби з тіньовою економікою в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 18-25. – ISSN 2306-9082
777708
  Олійник З.В. Національна політика більшовиків в Україні 1917-1920 рр. : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Олійник З.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
777709
  Щербак Надія Олександрівна Національна політика царизму у Правобережній Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. : Дис... канд. істор.наук: 07.00.02 / Щербак Надія Олександрівна;. – Київ, 1995. – 182л. – Бібліогр.:л.164-182
777710
  Тичина Д.М. Національна поліція України в системі суб"єктів запобігання злочинам // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 154-162. – ISSN 2304-4556
777711
  Хаустова М.Г. Національна правова система України в сім"ї правових систем сучасності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 3-12. – ISSN 0201-7245
777712
   Національна премія України імені Тараса Шевченка потребує кардинальних змін // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 21 січня (№ 2). – С. 1-4


  Проект оновлення.
777713
   Національна премія: перші лауреати. – Київ : Україна, 2000. – 104с. – ISBN 966-524-090-0
777714
  Паримський І.С. Національна преса - національна влада - національне суспільство: вектори взаємодії та суперечностей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 152-155


  Досліджуються вектори взаємодії та суперечностей національної преси, взаємовідносини її з владою. Також йдеться про пресу і людську особистість, яка повинна стати центром уваги суспільства і влади. The article researches vectors of interaction and ...
777715
  Поп Ю. Національна програма австромарксистів у 1899-1938 рр.: втрачений шанс Центральної Європи? / Ю. Поп, О. Кравчук // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 79-92. – ISSN 0869-3595
777716
   Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : Матеріали Круглого столу (Київ, 1 листопада 2000 р.). – Київ, 2001. – 121с.
777717
  Ляпіна К.М. Національна програма розвитку малого підприємництва. : Очікування. Проблеми. Перспективи / К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін, С.М. Береславський. – Київ : Ін-т конкурентного суспільства, 2001. – 160с. – (Сер."Аналітичний документ для прийняття політичних рішень."Число 1)
777718
  Голубенко О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 44-56. – ISSN 1682-2366
777719
  Бахін С. Національна революція 1917 - 1920 років та український народ // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 квітня (№ 14). – С. 5. – ISSN 2519-4429


  Чи був готовий український народ до національної революції? Лекцію саме з такою назвою провів доктор історичних наук Ігор Гирич у рамках проекту "Історичні вправи".
777720
  Денисюк С. Національна самобутність українського письменства у працях Євгена Маланюка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 97-103. – ISBN 966-7773-70-1
777721
  Андрос Є.І. Національна самоідентифікація етнічних українців як вирішальний чинник консолідації українського суспільства // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – с.109-121. – ISSN 2075-1443
777722
  Любчик І. Національна самоідентифікація лемків на тлі етнополітики Польщі та Чехословаччини в 30-х рр. ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 93-108. – ISSN 0869-3595
777723
   Національна самосвідомість студентської молоді: Соціологічний аналіз. – Торонто-Едмонтон-Львів, 1993. – 158с.
777724
  Дербак А.П. Національна самосвідомість як форма самопізнання особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – C. 9-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 46)


  У статті розглянуто національну самосвідомість як одну з найважливіших форм самоідентифікації особистості. Проаналізовано духовні засади та логіку формування національної самосвідомості, показано інтегративний, системний характер цього суспільного ...
777725
  Головінський І. Національна свідомість як рушійна сила державотворення. Психологічна інтерпретація / І. Головінський. – Київ : Аконіт, 2004. – 128с. – ISBN 966-8436-06-7
777726
  Лавренов В.А. Національна своєрідність балади Х.Ботева "Хаджи Димитр" та дещо про її переклади // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.167-173. – ISBN 966-568-658-5
777727
  Демедюк М. Національна своєрідність міфологічних персонажів в українських чарівних казках. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 765-770. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
777728
   Національна символіка. – Київ : Радянська Україна, 1992. – 48 с. – (Б-ка журналу "Пам"ятки України")
777729
  Маринченко Г. Національна символіка доби революційних змагань 1917-1921 років: дослідження питання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 2. – C. 114-116. – ISSN 1998-4634
777730
  Сергійчук В.І. Національна символіка України : Науково-худ. книжка для серед. та старшого шкльного віку / В.І. Сергійчук. – Київ : Веселка, 1992. – 109с.
777731
  Журков А. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у першому кварталі 2008 року : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 49 : Табл.
777732
  Журков А. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у третьому кварталі 2007 року : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61 : Табл.
777733
  Журков А. Національна система масових електронних платежів: огляд розвитку у третьому кварталі 2008 року : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 47 : Табл.
777734
  Калюга Є.В. Національна система нагляду за якістю фінансової звітності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 141-150. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
777735
  Саєнко Т.В. Національна система освіти у світлі Концепції екологічної освіти України / Т.В. Саєнко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С. 21-26. – ISBN 966-597-072-0
777736
  Клименко П.М. Національна система охорони здоров"я: принципи, моделі та її удосконалення / П.М. Клименко, В.А. Грабовський // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 64-78
777737
  Пархоменко В. Національна система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності : становлення, сучасний стан та перспективи розвитку // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 48-52. – ISSN 1608-6422


  В. Пархоменко - виконуючий обов"язки ректора держ. ВНЗ "Державний інститут інтелектуальної власності", д-р техн. наук.
777738
  Фрадинський О.А. Національна система політичної економії Фрідріха Ліста // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 231-234. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
777739
  Борець Л.В. Національна система України по боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом : лекція / Л.В. Борець, В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк. – Київ : КНТ, 2007. – 92с. – ISBN 966-373-145-1
777740
  Попова О.Б. Національна складова як чинник освітньо-виховного процесу в умовах становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 136-145.
777741
  Тарасова В.В. Національна специфіка лексики (на прикладі ЛСП "Засоби пересування" в англійській, німецькій, російській та українській мовах) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 294-298. – Бібліогр.: Літ.: с. 298; 11 п.
777742
  Каян І.Л. Національна специфіка турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-19. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються семантичні особливості турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом, зв"язок між фразеологічним значенням та світоглядом, культурою турецького народу. The semantic peculiarities of Turkish set expressions with the zoonim-component ...
777743
  Тиховська О.М. Національна специфіка українського менталітету крізь призму архетипу землі // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 472-478. – ISBN 978-966-428-404-9
777744
  Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – С.3-22. – (Серія філологічна ; Вип. 31)
777745
  Гринів О. Національна спільнота як історична тяглість // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 11). – С. 6-7


  Московська історична квазінаука зазнавала значних змін у трактуванні статусу українців як етнічної спільноти. М. Грушевський як засновник народницької школи на підставі всебічного вивчення історичних джерел і їхнього логічного аналізу дійшов ...
777746
  Щербань П. Національна спрямованість - неодмінна умова підвищення ефективності вищої освіти / П. Щербань // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 107-110
777747
  Кузьменко Н.М. Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників з читання для молодших школярів : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кузьменко Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 21л.
777748
  Кузьменко Н.М. Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників з читання для молодших школярів (1857-1997) : Дис... канд. пед.наук: / Кузьменко Н. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 167л. – Бібліогр.:л.151-167
777749
  Кузьменко Н.М. Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників з читання для молодших школярів. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кузьменко Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
777750
  Голубенко О. Національна структура кваліфікацій вищої освіти: проблеми переформування / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 50-60. – ISSN 1682-2366
777751
  Колісник Ю. Національна сутність поезії Ігоря Павлюка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 97-102. – (Філологічні науки)
777752
  Кучинська О.П. Національна та міжнародна практика застосування норм, що містять оцінні поняття, під час обрання запобіжних заходів / О.П. Кучинська, Р.В. Бараннік // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 164-171. – ISSN 2310-6166
777753
  Бейдик О. Національна та світова археологія в таблицях Шульте / О. Бейдик, І. Лазарук // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 32. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
777754
  Ніколаєнко Н.В. Національна традиція конституціоналізму у поглядах Володимира Винниченка // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 303-312. – ISBN 978-966-7166-35-9
777755
  Перехейда В.В. Національна школа - шлях до визволення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 75-79


  Патріотично налаштованим освітянам добре зрозуміла концепція розвитку української національної школи, сформована Софією Русовою ще на початку минулого століття, що не має аналогів у світовій педагогіці. Важливим осердям її досліджень була національна ...
777756
  Тацій В. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого - лідер юридичної освіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 5-13. – ISSN 1682-2366
777757
  Шумська С.С. Національне багатство: методологічні підходи та оцінки по Україні // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 62-76. – ISSN 1811-3141
777758
  Тролєєв С. Національне буття: тотальність культури та альтернатива побуту (Стаття перша) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.135-152
777759
  Пролєв С. Національне буття: тотальність культури та альтернативність побуту (Стаття друга) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.139-155
777760
  Авер"янова Н. Національне виховання в контексті глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 53-56. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Окреслено значення національного виховання особистості в сучасних умовах глобалізації. The characteristic of the role and context of national education of individe at the globalization time is presented in the investigation.
777761
  Хлистун І. Національне виховання в родинах української еліти (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 71-74. – ISSN 0131-6788
777762
  Михайленко Т.В. Національне виховання молоді української діаспори в Канаді (кінець 19-20 ст.) : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Михайленко Т.В.; МОНУ; КНЛУ. – Київ, 2008. – 229л. – Бібліогр.: л.202-229
777763
  Боярська Л. Національне виховання у творчості Олени Пчілки // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 47-59


  Розглядається творчість Олени Пчілки. Аналізуються художні прийоми авторки, їх образність та ідейна глибина. Olena Pchilka"s works are considered. Author"s literary devices, its imagery and ideas are analyzed. Рассматривается творчество Олены Пчилки. ...
777764
  Гнатюк В. Національне відродження австро-угорських українців (1772-1880рр) / Володимир Гнатюк; НАНУ України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; Шашкевичевська комісія; упорядник Феодосій Стеблій. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2006. – 104с. – (Бібліотека Шашкевичіани : нова серія ; № 4(9)). – ISBN 966-02-3967-Х
777765
  Собачко Ольга Національне відродження в літературі 20-х років та натиск тоталітаризму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 270-280. – ISBN 978-966-02-4770-3
777766
  Сарбей В.Г. Національне відродження України // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 9 : Національне відродження України / Сарбей В.Г. – С. 1-335. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-11-6
777767
  Мацькевич М.М. Національне державотворення в Галичині в другій половині ХІХ століття: до питання історії держави і права України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 2-6.
777768
  Шлапак М.Ю. Національне екологічне рахівництво країн Європейського Союзу: корисний досвід для України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 67-71
777769
  Глухівський Л. Національне законодавство з охорони прав на сорти рослин у контексті міжнародного законодавства // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.3-9. – ISSN 1608-6422
777770
  Мицик В.В. Національне законодавство та державна політика Чеської республіки щодо забезпечення європейських міжнародно-правових стандартів захисту національних меншин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 18-25.
777771
  Мицик В. Національне законодавство та державна політика Швейцарської конфедерації щодо забезпечення міжнародно-правових європейських стандартів захисту національних меншин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-96. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання щодо державної політики та національного законодавства Швейцарії стосовно регулювання статусу національних меншин та захисту прав і свобод осіб, які належать до таких меншин. Проаналізовано висновки Консультативного комітету Рамкової ...
777772
  Мних А.М. Національне законодавство України в галузі правонаступництва // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-20
777773
  Великочий В.С. Національне й соціальне у державотворчій діяльності Володимира Винниченка періоду Української революції 1917-1920 pp. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
777774
   Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку : Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – 330с. – ISBN 966-631-355-3
777775
  Антонич Національне мистецтво : спроба ідеалістичної системи мистецтва / Антонич, Богдан-Ігор // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 230-239. – ISSN 0206-8001
777776
  Ленін В.І. Національне питання / В.І. Ленін. – Харків, 1930. – 238с.
777777
   Національне питання : курс національного питання для комвишів та рад парт шкіл ;Хрестоматія з метод. вказівками / Укр. ін-т марсизму- ленінізму. Каф. нац. питання ; Упор. та метод. вказ. склав Б. Борев. – [Харків] : Держвидав "Пролетар", 1931. – 192 с.
777778
  Ленін В.І. Національне питання / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 151с.
777779
  Алиев Д.Ю. Національне питання в Державній думі Росії (1906-1917 рр) / Д.Ю. Алиев, М. Козицький. – Київ, 1996. – 28 с.
777780
  Андрійчук-Данчук Національне питання в драматичній поемі "Бояриня" Лесі Українки = National question in Lesya"s Ukraiinka drama "Boyarynia" / Павлина Андрійчук-Данчук. – Джерзі Ситі : [б. в.], 2007. – 141 с. : іл.
777781
  Тимошенко О.П. Національне питання в програмах та діяльності українських партій на початку ХХ ст. : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Тимошенко О. П.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 19 с.
777782
  Ігнатова Людмила Національне питання в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини на початку XX ст. / Ігнатова Людмила, Рамазанов Шаміль // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 22-29. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье освещается национальная политика Российской империи по отношению к Украине. Рассматриваются программные требования украинских политических партий начала XX ст. о решении дальнейших судеб украинского народа.
777783
  Коваль П.Д. Національне питання в сучасній ідеологічній боротьбі / П.Д. Коваль. – К, 1979. – 46с.
777784
  Магурчак А.М. Національне питання в теоретичній та практичній діяльності Миколи Порша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-35. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Описано погляди лідера українських соціал-демократів Миколи Порша на національне питання. Показано різні погляди опонентів М. Порша щодо національного питання. The Ukrainian social democrat leader Mykola Porsh opinion on national problem is discussed. ...
777785
  Сталін Й.В. Національне питання і ленінізм. / Й.В. Сталін. – К., 1953. – 24с.
777786
  Возняк Н.В. Національне питання і релігія / Н.В. Возняк. – Київ, 1969. – 48с.
777787
   Національне питання на Україні. – Волинськ. – 7с.
777788
  Купрата Надія Національне питання у світоглядній концепції Олени Пчілки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 188-191. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті на основі архівних документів, художніх творів та публіцистичних праць журналу "Рідний край" розглядається світоглядна концепція національного питання письменниці, редактора, перекладача, громадського діяча, матері Лесі Українки - Олени ...
777789
  Болбат Т.В. Національне притання в діяльності громадських об"єднань Донбасу (друга половниа 80-початок90-х рр.) : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Болбат Т. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 18л.
777790
  Гуцало Л. Національне районування на Волині в 1920 - 1930-х роках (на прикладі польського та німецького населення) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 51-56. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
777791
  Кіндрачук Н.М. Національне самовизначення українців в культурно-мистецькій творчості 60-х - пер. пол. 70-х pp. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 188-198. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
777792
  Харахаш Б. Національне самовизначення: принцип і практика. / Б. Харахаш. – К., 1999. – 52с.
777793
  Щербань П.М. Національне спрямування навчального процесу вищої школи // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 9-13.
777794
  Алфьорова З.І. Національне та європейське в сучасній українській медіаосвіті / З.І. Алфьорова, А.М. Алфьоров // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 175-184. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
777795
  Калашник В.С. Національне та інтернаціональне в поезії Василя Мисика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 36-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
777796
  Гайова Г. Національне Центральне Бюро міжнародної організації кримінальної поліції- Інтерпол в Україні: особливості правового статусу та можливі шляхи удосконалення (порівняльно-правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 131-134.
777797
  Вольвач П. Національне яблуко України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429


  До історії походження та поширення сорту ренет Симиренка.
777798
  Нілова Ірина Національний "Класифікатор професій" України (ДК 003:2005): нехай гірше аби інше // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-26
777799
   Національний авіаційний університет 1933-2003. Нариси історії. – Київ : НАУ, 2003. – 240 с. – ISBN 966-598-142-0
777800
  Захаревич М.В. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у динаміці соціокультурних перетворень 1920 - 2001 років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Захаревич Михайло Васильович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
777801
  Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка = Национальный академический театр оперы и балета им. Тараса Шевченко = The National academic opera & ballet theatre of Ukraine named after Taras Shevchenko = Taras Schewtschenko - Academisches nationaltheater der Oper und des Balletts der Ukraine : історія і сучасність / Юрій Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2002. – 736 с. : іл. – ISBN 966-95024-4-6
777802
  Руденко Л.Г. Національний атлас України: блок "Україна у світі та Європі" / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, Д.О. Ляшенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 3-10 : Карти, таб. – ISSN 1561-4980
777803
  Руденко Л.Г. Національний атлас України: блок карт "Екологічний стан природного середовища" : Актуальна тема / Л.Г. Руденко, В.П. Разов // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-12 : Таб, карти. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 1561-4980
777804
  Руденко Л.Г. Національний атлас України: блок карт "Економіка" / Л.Г. Руденко, Т.І. Козаченко, В.П. Разов // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-16 : Карти, таб. – ISSN 1561-4980
777805
   Національний атлас України: етепи створення : картографія / М.Л. Веклич, В.В. Молочко, В.Б. Кулик, І.С. Руденко, Р.І. Сосса // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 14-20 : Мал.
777806
  Бездрабко В.В. Національний атлас України: ідея, історія, реалізації, наукові здобутки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 72-79. – (Історія ; Вип. 21)
777807
  Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика : Навчальний посібник / Б.П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 278с. – ISBN 966-7952-06-1


  Складено відповідно до програми дисципліни "Національний банк і грошово-кредитна політика". Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти
777808
  Бугулов В.М. Національний банк та його операції : Конспект лекцій / В.М. Бугулов, Т.В. Бугулова. – Київ : Магістр-S, 1997. – 44с. – ISBN 5-86926-104-Х
777809
  Везденецький А. Національний банк України в системі органів державної влади // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 147-148. – ISBN 978-617-7069-14-9
777810
  Лучанінов Д. Національний банк України в системі суб"єктів фінансового моніторингу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 95-97.
777811
  Диба Л.М. Національний банк України та сучасні реалії української економічної кризи // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 229-234. – ISSN 2306-546X
777812
  Буткевич Сергій Національний банк України як суб"єкт державного фінансового моніторингу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 52-57.
777813
  Любунь О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : Навчальний посібник / МОНУ; Ун-т економіки та права "Крок"; О.С. Любунь, І.В. Іванець, Б.П. Адамик; За ред. О.С. Любуня. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Унів-т економіки та права "Крок", 2005. – 512с. – ISBN 966-8365-24-0


  Розраховано на працівників банківських та фінансових установ, студентів вузів
777814
  Ветрова І. Національний банк України: питання незалежності і управління золотвалютними резервами // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 30-36.
777815
  Вєтрова І.В. Національний банк як суб"єкт грошово-кредитної політики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 335-340. – ISSN 1563-3349
777816
  Кораблін С. Національний бізнес-цикл і доходи зведеного бюджету України: підходи до оцінки кількісного впливу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 75-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1811-3141
777817
  Будз Г.І. Національний вимір української філософії та його особливості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 7-9
777818
  Півняк Г. Національний гірничий університет: відповідність часу. : (Національному гірничому університету 110-років) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 3-14. – ISSN 1682-2366
777819
  Гирич Ігор Борисович Національний дискурс як забороло від ксенофобії, або Як наші мінуси зробити плюсами // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-19
777820
  Ковальчук С.С. Національний економічний інтерес і реструктуризація відносин власності: проблема відповідності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 29-33. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні та прикладні аспекти відповідності процесів реструктуризації відносин власності національним економічним інтересам України. Сформульовано теоретичні положення щодо ефективної взаємодії різних форм власності в багатоукладній ...
777821
   Національний заповідник "Софія Київська" = National preserve Saint Sophia of Kyiv : Книга-альбом. – Київ : Мистецтво, 2004. – 432с. – Парал. тит. арк., вступ. ст. і текстівки англ., нім., рос., фр. – ISBN 966-577-097-7
777822
  Заставний Федір Національний і мовний склад населення України та питання її національно-культурного розвитку // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр. 9 назв
777823
  Гошко Г. Національний інститут імені Оссолінських у Львові: передумови заснування / Г. Гошко, М. Кріль // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 131-140. – ISSN 2078-6077
777824
  Степико М.Т. Національний інститут стратегічних досліджень: 25 років наукового поступу // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 80-95
777825
  Дроздова О. Національний інтерес вищої освіти України в умовах Болонського процесу: пошук креативних технолгій / О. Дроздова, О. Литвин // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 3. – С. 4-7. – (Педагогічні науки)
777826
  Драч І. Національний інформаційний простір: проблеми і перспективи // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.4-6
777827
  Матях В.М. Національний історичний процес за доби середньовіччя і раннього нового часу: тематична репрезентативність на сторінках "Українського історичного журналу" (1987-2007 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 6. – С. 67-82. – ISSN 0130-5247


  Цивілізаційний поступ України протягом тривалого історичного періоду
777828
  Шумська С.С. Національний капітал України: оцінки й тенденції // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-37. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
777829
  Войтанович Анна Національний колорит повісті "Хлопчик Мотл" : урок з використанням прийому "незакінчене речення" та елементів інтерактивних технологій // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-46
777830
   Національний компонент в освіті. – К.
Вип. 1. – 1992. – 44с.
777831
   Національний компонент в освіті. – К.
Вип. 2. – 1992. – 60с.
777832
   Національний конкурс "Золоті торгові марки" = "Golden Trade Marks" : офіційний каталог переможців та учасників. – Київ : Євроімідж, 2001. – 302с. – Національний проект "Золота книга української еліти". – ISBN 966-7867-21-8
777833
   Національний конкурс "Золоті торгові марки" : офіційний каталог спонсорів, переможців та учасників. – Київ, 2002. – 382с. – Назв. на укр. та англ. мові. – ISBN 966-7867-23-4
777834
  Приходченко К. Національний концепт виховання у створюваному творчому освітньо-виховному середовищі закладу освіти // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.203-211. – ISSN 1728-3671
777835
  Волошина Н. Національний мислитель нашого часу. Іван Михайлович Дзюба // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 2-6.
777836
   Національний музей історії України : Національний музей історії України - скарбниця історичної пам"яті українського народу: Тематичний збірник наукових праць. – Київ : ТОВ"ІІІ, ЛТД", 1999. – 100с. – ISBN 966-95004-8-6
777837
   Національний музей Тараса Шевченка = Taras Shevchenko national museum : Альбом. – Київ : Мистецтво, 2002. – 224с. – ISBN 966-577-136-1
777838
  Пальцев А. Національний народний доход СРСР і його розподіл / А. Пальцев. – К, 1951. – 40с.
777839
   Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова : Історія. Сьогодення. Перспективи 1834-2004. – Київ : Навчальна книга, 2005. – 255с. – ISBN 966-329-023-4
777840
   Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – [Київ] : [б. в.], 2015. – 67 с. – 180 років. - Книга описана за обкл.
777841
   Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова оголошує конкур на заміщення посад завідувачів кафедр // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
777842
  Андрущенко В. Національний педагогічний... Орієнтація на вчителя // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13-20 квітня (№ 15). – С. 3


  Ректор НПУ імені М.П. Драгоманова щодо стратегії підтримки вчителя, модернізації його підготовки у відповідності з викликами глобалізованого суспільства та сучасного українського державотворення.
777843
   Національний перепис робітників та службовців України. – Х., 1930. – 158с.
777844
   Національний природний парк "Голосіїв". Проблеми забруднення довкілля пирогівським полігоном твердих побутових відходів / В.П. Замостян, С.Д. Ісаєв, Н.Є. Кундеревич, П.С. Михайленко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Біологія та екологія
777845
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Дворічанський" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 37-40 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
777846
  Гетьман В.О. Національний природний парк "Кременецькі гори": природна та історико-культурна спадщина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 6 (100), листопад - грудень. – С. 14-18 : фото. – Бібліогр.: 8 назв
777847
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Мале Полісся" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 25-26 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
777848
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Олешківські піски" - унікальний витвір природи
777849
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Олешківські піски" - унікальний витвір природи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 15-18 : фото, рис. – Бібліогр.: 11 назв.
777850
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Хотинський" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 32-38 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
777851
  Гетьман Володимир Національний природний парк Сколівські Бескиди : Охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-51
777852
  Калачова І.В. Національний рахунок соціалістичного захисту: концепція побудови та інформаційне супроводження / І.В. Калачова, О.А. Рудич // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1 (48). – С. 4-11
777853
  Андрощук Г. Національний режим вичерпання прав: кому це вигідно? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 30-31
777854
  Фаренюк Н.В. Національний режим щодо внутрішнього оподаткування та регулювання відповідно до стандартів Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 38-44
777855
  Римаренко Ю.І. Національний розвій України / Ю.І. Римаренко. – Київ, 1995. – 270с.
777856
  Хоменко А Національний склад людности УРСР / Арсен Хоменко. – [Харків] : Держвиадв "Господарство України", 1931. – 144 с. – (Студії з поля демографічної України / Державна плянова комісія УСРР ; 1 : Перепис 17 грудня 1926 року)
777857
  Мазурок О.С. Національний склад міського населення Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття в другій половині XIX на початку XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 14-29. – (Історія ; Вип. 19)
777858
   Національний склад населення України. – К.
1. – 1991. – 217с.
777859
  Чорний Сергій Національний склад населення України в ХХ сторіччі : Довідник / Чорний Сергій. – Київ : ДНВП "Картографія", 2001. – 88с. – (Україна на межі тисячоліть). – ISBN 966-631-111-9
777860
  Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академвидав, 2008. – 392 с. – (Монограф). – ISBN 978-966-8226-69-4
777861
  Зварич Р.В. Національний суверенітет як ознака національної держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 50-54. – ISSN 1563-3349
777862
  Мочерний С. Національний та еконоічний суверинітет країни // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 4-13. – Бібліогр. 40 назв. – ISSN 0131-775Х
777863
  Мельник А. Національний та регіональні ринки послуг України: чи наближаємось ми до Європи? / А. Мельник, Ю. Мельник // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 4). – С. 456-476. – ISSN 1684-906Х
777864
  Товажнянський Л. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" сьогодні // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.3-17. – ISSN 1682-2366
777865
   Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" : Проспект. – Київ, 1998. – 84c
777866
   Національний транспортний університет відповідно до Закону України "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення посад, які будуть вакантні з 01.09.2017 р. // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 26 квітня -3 травня (№ 17/18)
777867
  Третяков О.В. Національний туристичний веб-ресурс як відображення національного туристичного продукту // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 294-297
777868
  Третяк О.В. Національний університет - потенціал держави // Освіта України, 1997
777869
  Працьовитий В. Національний характер в українській драматургії 20-х - початку 30-х років 20 століття / М-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка; Володимир Працьовитий. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 300с. – ISBN 966-613-347-4
777870
  Швецова Антоніна Вікторівна Національний характер як предмет соціально-філософського аналізу : Дис... доктор філос.наук: 09.00.03 / Швецова Антоніна Вікторівна; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999. – 400л. – Бібліогр.:л.379-400
777871
  Нарієвська Валентина Данилівна Національний характер як художньо-естетичний феномен української та російської прози 50-70-х років двадцятого століття : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.05 / Нарієвська Валентина Данилівна; Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1995. – 450л. – Бібліогр.:л.406-450
777872
   Національний художній музей України : Альбом. – Київ : Артанія Нова, 2003. – 416с. – ISBN 966-96256-1-0
777873
  Жулинський М. Національний центр філологічних наук // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 5-14. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про повну драматизму вісімдесятилітню історію Інституту літератури, про його місце в системі української академчної науки
777874
  Муравйов О. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого кращі традиції юридичної освіти та науки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 172-176. – ISSN 1026-9932
777875
  Семиволос Наталка Національних особливостей немає. Алкоголізм є // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-42


  Страшні плоди практично цілковитої відсутності антиалкогольної пропаганди наше суспільство вже починає пожинати. І нема чого заспокоювати себе тим, що наразі Україна не є світовим лідером за споживанням алкоголю на душу населення. За нинішніх темпів ...
777876
  Семиволос Наталка Національних особливостей немає. Алкоголізм є // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-42


  Страшні плоди практично цілковитої відсутності антиалкогольної пропаганди наше суспільство вже починає пожинати. І нема чого заспокоювати себе тим, що наразі Україна не є світовим лідером за споживанням алкоголю на душу населення. За нинішніх темпів ...
777877
  Лисий Юрій Національні взаємовідносини у Львівському університеті у другій половині XIX - на початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 27-34
777878
   Національні відносини в умовах развинутого соціалізму. – Львів, 1976. – 199с.
777879
   Національні відносини на Україні : Запитання і відповіді. – Київ : Україна, 1991. – 238с.
777880
  Пахомов Ю.М. та ін Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Ю.М. та ін Пахомов. – Київ : Україна, 1997. – 237с. – ISBN 966-524-044-7
777881
  Дзісяк Я.І. Національні збори 30 червня 1941 року: визначальні присутні та їх роль // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 136-143. – ISBN 978-966-428-404-9
777882
  Зеркаль С. Національні і релігійні відносини на Закарпатті / Сава Зеркаль. – Новий Йорк : Українська громада ім.М. Шаповала, 1956. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; ч. 4)
777883
  Марченко Т.В. Національні інтереси в формуванні геостратегії України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 20-23. – (Економіка ; вип. 777/778). – ISSN 2519-240Х
777884
  Розпутенко І.В. Національні інтереси і національні загрози // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 86-88
777885
  Тимошенко Ю. Національні інтереси не будуть розмінною монетою, як при Кучмі: Прес-конф. лідера БЮТ // За нашу Україну. – 2004. -17 груд.


  [Вибори Президента України]
777886
  Шамрай В.О. Національні інтереси та національна безпека // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 112-117. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
777887
  Лікарчук Н.В. Національні інтереси та національні пріоритети як складові національної безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-24. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Національної безпеки держави розглядається, з одного боку, як система цілей, інтересів, загроз й пріоритетів всієї національної політики, з іншого - як стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і ...
777888
  Настюк В.Я. Національні інтереси у сфері інформаційної безпеки України / В.Я. Настюк, В.В. Бєлєвцева // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 52-57
777889
  Олійник Ю.І. Національні інтереси України в Африці: чинники присутності та перспективи розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 22-30. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
777890
  Корнійчук О. Національні інтереси України в сфері етнополітики і Голодомору // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 159-169. – ISBN 978-966-1594-12-7
777891
  Амелін Р.В. Національні інтереси України і моделі розвитку економічного та політико-правовбго співробітництва держав-учасниць СНД // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 328-345. – ISBN 966-7196-06-2
777892
  Соснін О. Національні інформаційні ресурси у сучасних умовах: проблемні питання вітчизняного законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.124-128. – ISSN 0132-1331
777893
  Хоменко В.Н. Національні й інтернаціональні завдання національно-визвольного руху / В.Н. Хоменко. – Київ, 1970. – 48с.
777894
  Дегтярьова І.О. Національні консультативно-дорадчі органи у системі публічного управління у сфері науки та вищої освіти // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 11/12 (25/26). – С. 44-52. – ISSN 2311-6420


  Проаналізовано деякі аспекти концепції створення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, закладеної у Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність", зокрема у контексті аналогічних європейських організацій.
777895
  Стриєк Т. Національні культури у дзеркалі сусідів // Критика. – Київ, 2010. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 27-30


  Книга Данути Сосновської "Інша Галичина".
777896
   Національні меншини в Україні 1920-1930-ті роки: Історико-картографічний атлас. – Київ, 1996. – 104с.
777897
  Пилипенко В.Ю. Національні меншини Півдня України: становище та перспективи розвитку // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 393-403.
777898
  Рафальський Олег Національні меншини України у ХХ столітті : Історіографічний нарис / Рафальський Олег; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАНУ. – Київ, 2000. – 447с. – ISBN 966-02-1814-1
777899
   Національні меншини України у ХХ столітті : політико-правовий аспект. – Київ, 2000. – 356с. – ISBN 966-02-1746-3
777900
  Луцишин Г. Національні меншини: проблема визначень та концепцій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.339-347. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
777901
  Сидоренко Н.М. Національні настанови польської преси на початку ХХ ст. / Н.М. Сидоренко, О.О. Сидоренко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 81-85.
777902
  Зимомря О. Національні образи світу у творах Ласла Балли: проблема двоїстості // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 235-239. – ISBN 978-966-171-217-0
777903
  Коляда М. Національні органи соціального діалогу в країнах Європейського Союзу та Україн // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 270-275. – (Серія "Право" ; вип. 2)
777904
  Сухарніков Ю. Національні особливості впровадження додатка до диплома загальноєвропейського зразка у вищій освіті України / Ю. Сухарніков // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 2. – С. 76-89. – ISSN 1682-2366
777905
  Сивульський М.І. Національні особливості фінансової кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 3-19
777906
  Садовенко Я.Л. Національні парки України / Я.Л. Садовенко. – К., 1987. – 47с.
777907
  Єдліцький Є. Національні периферії європейської цивілізації // Критика. – Київ, 2004. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 10-13
777908
  Копаниця М.М. Національні питання в сучасному православ"ї. / М.М. Копаниця. – К., 1973. – 32с.
777909
  Побочний І.А. Національні побочні інтереси соціальних груп : сутність та особливості формування в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 61-68. – ISBN 966-628-117-1
777910
   Національні процеси в Україні: історія і сучасність : Документи і матеріали.Довідник:У 2-х ч. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-0041261 (ч.1)
Ч.1. – 1997. – 583с.
777911
   Національні процеси в Україні: історія і сучасність: : Документи і матеріали: Довідник. У двох частинах. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004511-9 (ч.2)
Ч. 2. – 1997. – 703с.
777912
   Національні рахунки України за 2005 рік : статистичний бюлетень. – Київ : Держкомстат України, 2006. – 53 с.
777913
  Дьяченко О.В. Національні регулятори зовнішньоекономічної діяльності України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 76-79. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті визначено мету державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України на національному рівні, охарактеризовано інструменти митно-тарифного та нетарифного регулювання.
777914
  Сидоренко Н. Національні риси Антона Коршнівського // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 156-161


  У статті простежуються життя і творча доля Антона Коршнівського - журналіста, редактора, видавця, громадського діяча. На підставі архівних матеріалів з"ясовуються окремі деталі творчого шляху цієї непересічної особистості; аналізуються публікації у ...
777915
  Брюховецька Л. Національні світи кіно 1920-х. До 95-річчя ВУФКУ // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 35-39. – ISSN 1562-3238
777916
  Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр. : (невідомі сторінки історії) / В.С. Сідак; Ін-тут історії України HАHУ. Академія Служби безпеки України. – Київ : Альтернативи, 1998. – 320с. – ISBN 9660202229
777917
  Кацберт Т.Л. Національні стереотипи в англо-німецьких відносинах: лінгвокультурний аспект : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Кацберт Т.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 255л. + Додатки: л.231-255. – Бібліогр.: л.200-231
777918
  Кутузова О. Національні стратегії інформаційної безпеки країн Європейського Союзу на прикладі Королівства Швеції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 154-156.
777919
  Андрущенко В.Л. Національні схеми бюджетного федералізму / В.Л. Андрущенко, О.П. Кириленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 67-73
777920
  Чеботарьов В. Національні та зарубіжні реалії правового поля у сфері виробництва та розповсюдження лазерних дисків / В. Чеботарьов, В. Троцька // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.33-39. – ISSN 1608-6422
777921
   Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах. – К., 1993. – 237с.
777922
  Габович О. Національні та міжнародні оцінки наукових досягнень / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 128-135. – ISBN 978-966-518-698-4
777923
  Мельник А. Національні та наднаціональні інститути в сучасному світі: діалектика взаємозв"язку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 33-39. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
777924
  Авдєєва М.С. Національні традиції в архітектурі модерну Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 22-28. – ISSN 2077-3455
777925
  Радько П. Національні традиції державотворення: концепції, ідеї та реалії // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне упр. України; Укр. держ. н-д. ін-т архівної справи та документозн-ва. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 208-210
777926
  Трачук П.А. Національні традиції та інновації в сучасній освіті і науці // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 186-202. – ISSN 2218-5348
777927
  Граб О.В. Національні традиції у творчості галицьких митців : кінець ХІХ - початок ХХ століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 59-64
777928
  Петасюк О. Національні традиції українського авангарду : (Ілюстрована хрестоматія) / Петасюк Олена, Сморжевська Оксана. – Київ, 2006. – 256с. – ISBN 966-8012-43-7
777929
  Грушко В.І. Національні фінанси : підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко ; за ред. В.І. Грушка ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 656, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 652-657. – ISBN 978-966-170-014-6
777930
  Дьомін М. Національні художні традиції у творчості династії художників-монументалістів Литовченків : (до 95-річчя від дня народження Івана Литовченка) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 54-63. – ISSN 1819-7329
777931
  Буркинский Б.В. Національні цінності і інтереси України (методологічні і прикладні аспекти дослідження) / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 45-52. – ISSN 2524-003X
777932
  Корнієнко Олександр Михайлович Національні цінності особистості : сутність та особливості формування : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Корнієнко Олександр Михайлович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1998. – 181л. – Бібліогр.:л.159-181
777933
  Лебідь І. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.15-16. – ISSN 0131-6788
777934
  Ларін С.В. Національні цінності українського суспільства в умовах глобалізації: виклики та перспективи щодо збереження // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 48-50
777935
  Шевчук С. Національні школи у зарубіжній суспільній географії XX століття // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 132-142. – ISSN 2076-1333


  У статті розкрито особливості формування наукових шкіл у зарубіжній суспільній географії ХХ століття: німецької, американської, британської, французької та совєтської. При аналізі кожної з виділених національних наукових шкіл виділено ключові етапи їх ...
777936
  Моренець Володимир Національні шляхи поетичного модерну першої половини XX ст. : Україна і Польща / Моренець Володимир. – Київ : Основи, 2002. – 327с. – ISBN 966-500-182-5
777937
  Барштейн Віктор Національній Академії наук України - 90 років // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 4 (48). – С. 27-34. – ISSN 1811-542X
777938
  Тацій В.Я. Національній юридичній академії України - 75 років // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 28-33. – ISBN 978-966-458-148-3
777939
  Щур Ю. Національно-визвольна боротьба на Наддніпрянщині у 1929-1939 рр. (роздуми на тлі проблеми) // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 2. – С. 61-78. – ISSN 0042-9422
777940
   Національно-визвольна війна в Україні 1648-1657 : зб. за документами актових кн. / [упоряд.: Л.А. Сухих, В.В. Страшко ; ред. Л.А. Сухих]. – Київ : [б. в.], 2008. – 1010, [2] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 565-971. – Бібліогр.: с. 1001-1005 та в замітках на полях. – ISBN 978-966-8225-25-3
777941
   Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво : Історія. Історіографія та метод.істор.досліджень. Спец.істор.дисципліни та джерелознавство. – Київ : Генеза, 1998. – 320с. – ISBN 966-504-092-8
777942
  Дячук Т. Національно-визвольна ідея публіцистичної спадщини Олени Теліги // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 60-71. – ISBN 978-966-585-068-7


  У дослідженні розглядаються публікації Олени Теліги, що виходили в Україні та в еміграції.Зокрема під час роботи у Спілці письменників у Києві, де була й головою, у літературному тижневику "Літаври", де працювала редактором. Досліджується активна ...
777943
  Русначенко Анатолій Національно-визвольний рух в Україні : середина 1950-х - початок 1990-х років / Русначенко Анатолій. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – 720с. – ISBN 966-7018-28-8
777944
  Дещинський Л.Є. Національно-визвольний рух в Україні у 80-х рр. XX ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 3-13. – ISSN 0321-0499
777945
  Васюта І.К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918-1939 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.22-42. – ISSN 0130-5247
777946
  Васюта І.К. Національно-визвольний рух у Західній Україні (1918-1939 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.35-64. – ISSN 0130-5247
777947
  Мягка О. Національно-визвольний рух України в 60-х - поч. 90-х рр. XX ст. (короткий огляд проблеми) // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 84-89. – ISSN 1998-4634
777948
  Грабовецький В. Національно-визвольні змагання на Долинщині та Калущині в 16-18 ст. / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша ; [ упоряд. і автор передмови Ю. Срайчук ]. – Івано-Франківськ, 2008. – 112 с. : іл. – Присвячую героїчним селянам і міщанам Долинщини та Калущини, які боролися із окупаційною шляхтою за волю і загинули смертю героїв в 16-18 ст. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи)
777949
  Мотиль О. Національно-визвольні змагання націоналізму з лібералізмом // Критика. – Київ, 2003. – Листопад, (число 11). – С. 3-6


  Праця американського філософа Джона Ровлза "Закон народів".
777950
  Скригонюк М.І. Національно-демографічні та юридичні аспекти агресивності юрби / М. Скригонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються зовнішні й внутрішні рушійні сили агресивності юрби в контексті національно-демографічних особливостей. The external and internal dynamics of the crowd aggressiveness are covered from, the standpoint of the state demographic trends.
777951
  Окиншевич А. Національно-демократична концепція історії права України в працях акад. М. Грушевського / А. Окиншевич, 1932. – 93-109с.
777952
  Дудник О.В. Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917-1920 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Дудник О.В.; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ, 2007. – 235с. – Бібліогр.: л. 190-235
777953
  Дудник О.В. Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917 - 1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец.: 07.00.01 - іст. України / Дудник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
777954
  Марценюк Руслана Орестівна Національно-державне відродження українства на Закарпатті (1918 - 1939 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук: 09.00.12 / Марценюк Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 211л. – Бібліогр.: л.176-211
777955
  Марценюк Руслана Орестівна Національно-державне відродження українства на Закарпатті (1918 - 1939 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 09.00.12 / Марценюк Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 3 назв.
777956
  Макогон С.О. Національно-державний устрій СРСР / С.О. Макогон. – Київ, 1978. – 40 с.
777957
  Погорілко В.Ф. Національно-державний устрій СРСР / В.Ф. Погорілко. – К., 1989. – 48с.
777958
  Славич О.Д. Національно-державницькі ідеї О.Бочковського // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 40-48. – ISBN 966-628-197-5
777959
  Сидоренко Наталя Національно-духовне самоствердження : У 3-х ч. / Сидоренко Наталя; Дослідницький центр історії укр. преси. – Київ. – ISBN 966-95154-1-6
Ч.2 : Преса інтернованих українців та цивільної еміграції (Чехія, Польща, Румунія, Єгипет, 1919-1924). – 2000. – 262с.
777960
  Яворська В.В. Національно-етнічні аспекти у творчості Сергія Параджанова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 204-207. – ISBN 966-614-021-7
777961
  Онищук М.І. Національно-етнічні конфлікти у контексті інформаційної безпеки держави // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 168-172
777962
  Шейко С. Національно-історичні особливості становлення філософсько-освітянських ідей М.В. Гоголя та їхній вплив на розвиток освіти в Росії першої половини ХІХ ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 242-244
777963
  Лисий Іван Якович Національно-культурна ідентичність української філософії у баченні Вілена Горського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 135-149. – Бібліогр.: с. 135-149. – ISSN 0235-7941
777964
  Єфіменко Г. Національно-культурна політика ВКП(Б) щодо Радянської України (1932-1938) / Г. Єфіменко; Нац. академія наук України; Геннадій Єфімович. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2001. – 304с. – ISBN 966-02-2002-2
777965
  Корабліна З.Ю. Національно-культурна складова в словникових дефініціях (на матеріалі фітонімів слов"янських та англійської мов) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 169-174
777966
  Покровська І.Л. Національно-культурна специфіка лексичної системи сучасної турецької мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 82-89. – ISSN 1682-671Х
777967
  Вівсяна Інна Анатоліївна Національно-культурна співпраця українців Галичини та Наддніпрянщини у 1917 - 1920 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Вівсяна Інна Анатоліївна; Нац. пед. ун-тет ім. М. Драгоманова. – Київ, 2002. – 222 л. + Додатки: л. 205 - 222. – Бібліогр.: л. 185 - 205
777968
  Вівсяна Інна Анатоліївна Національно-культурна співпраця українців Галичини та Наддніпрянщини у 1917 - 1920 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Вівсяна І.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
777969
  Маштакова Н.В. Національно-культурна сутність прислів"їв з семантикою прикмет у різноструктурних мовах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 208-212. – ISBN 978-966-2668-24-7
777970
  Катренко А.М. Національно-культурна та політична діяльність Київської громади (60-90-ті роки ХІХ ст.) / А.М. Катренко, Я.А. Катренко. – Київ, 2003. – 180 с. – ISBN 966-306-020-4
777971
  Джафарова С.В. Національно-культурне відродження України (кінець XVIII - XIX ст.) у контексті наукового доробку Івана Франка // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 68-88
777972
  Пляченко А.Г. Національно-культурне значення Острозької академії: до 435-річчя найстарішого вищого навчального закладу України // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 110-118. – ISBN 978-966-927-118-1
777973
  Герасимова Е.М. Національно-культурний принцип вивчення історії філософії у вищих навчальних закладах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
777974
  Мельник Н.І. Національно-культурний розвиток болгарської меншини України в 20-30-х рр. 20 ст. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Мельник Н.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 26л.
777975
  Шологон Л.І. Національно-культурний рух українців Галичини 1848-1914 рр.: класифікація джерельного комплексу // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 154-165. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
777976
  Пономарьова Ю.А. Національно-культурні особливості японської міжособистісної комунікації у процесі навчання студентів японського діалогічного мовлення // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2016. – № 3 (87). – С. 30-35. – ISSN 1817-8510


  Окреслено основні труднощі оволодіння японським діалогічним мовленням для українських студентів. Також визначено знання, навички й уміння, якими необхідно оволодіти тим, хто навчається, для здійснення ефективної міжособистісної комунікації з носіями ...
777977
  Мітряєва С.І. Національно-культурні товариства Закарпатської області : National cultural associations of transcarpathian region / С.І. Мітряєва; Національний ін-т стратегічних досліджень при адміністрації президента України. Закарпатський філіал. – Ужгород : В.Падяка, 2001. – 164с. – (Регіональний розвиток ; 7). – ISBN 966-7838-28-5
777978
  Голубовська І.О. Національно-мовна картина світу як об"єкт антропологічної лінгвістики // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 5-34. – ISBN 978-966-439-842-5
777979
  Щербій Н.О. Національно-мовна політика: слов"янські паралелі // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 522-532. – ISBN 978-966-428-404-9
777980
  Лизанчук В. Національно-мовна свідомість журналіста - невід"ємна складова професіоналізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-47. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано, осмислено проблему усвідомлення журналістами себе як важливої частини української спільноти, оцінки себе як носія національних, морально-духовних цінностей народу - вельми важливих чинників сучасного стандарту професійної журналістської ...
777981
  Іванова Л. Національно-мовний зміст прагматики інтерконтекстуального простору антропоніміки публіцистичного тексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 65-69


  Інтерпретовано національно-мовний зміст механізму прагматики інтерконтекстуального простору антропоніміки публіцистичного твору (на матеріалі статей Дмитра Павличка), виявлено позачасовий характер прагматики публіцистичного тексту. It is ...
777982
  Шеремета В. Національно-мовний стереотип у сучасних наукових парадигмах: типологія, функції // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 317-323. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
777983
  Шкоріна І.М. Національно-мовні картини світу: погляд О.О. Потебні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 43-46. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
777984
  Нагірняк А.Я. Національно-організаційні засади формування українського стрілецтва на початку XX ст. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 120-131. – ISSN 2313-5603
777985
  Стражнікова І. Національно-орієнтовані концепти сучасних історико-педагогічних досліджень про розвиток освітніх систем Західного регіону України // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 149-154. – ISSN 2309-9127
777986
  Крупський І.В. Національно-патріотична журналістика України (друга половина ХІХ -- перша чверть ХХ ст.) / І.В. Крупський. – Львів, 1995. – 182 с.
777987
  Козлова Т.М. Національно-патріотичне виховання в процесі вивчення української мови і літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 7/8 (479/480), березень. – С. 4-11
777988
  Окса М. Національно-патріотичне виховання студентів в умовах сучасного інформаційного суспільства / М. Окса, М. Семікін // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 24-27


  "... Стаття присвячена питанню вкорінення молоді у реалії інформаційного суспільства, в якому виникло складне напруження у взаємодії швидкоплинної інформації і збереження від розмитості духовних підвалин буття молодої особистості. Створюється новітня ...
777989
  Шилін В. Національно-патріотичне виховання у сучасних умовах: досвід санітарно-технічного факультету / В. Шилін, О. Стасенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 51-56. – ISSN 1562-529Х


  "...У наш час національно-патріотичне виховання молоді в багатьох країнах світу посідає одне з провідних місць у системі національних пріоритетів. Повага і любов молодих громадян до власної Батьківщини, мови, традицій та культури також виступають ...
777990
  Романова С. Національно-патріотичне виховання у технічних ВНЗ як складова сучасного освітнього процесу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 39-44. – ISSN 1562-529Х


  "...Національно-патриотичне виховання молоді є невід"ємною частиною освітнього процесу у ВНЗ, який ймає за мету формування сучасної, освіченої, всебічно розвиненої людини."
777991
  Королюк А.В. Національно-патріотичне виховання як важлива складова національної безпеки / А.В. Королюк, О.В. Королюк // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 155-158. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
777992
  Бойко Т.І. Національно-патріотичне виховання як квінтесенція конфлікту ідентичностей // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 36-42. – ISBN 978-966-428-404-9
777993
  Басараб В.І. Національно-патріотичні ідеї митрополита Андрея Шептицького (на основі праці "Пересторога перед комунізмом") // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 16-27. – ISBN 978-966-428-404-9
777994
  Мартинова Т.Є. Національно-політична свідомість і питання формування громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 59-65. – ISBN 966-628-197-5
777995
  Гуцало Л.В. Національно-територіальне районування в УСРР (20-30-ті роки 20 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.05 -етнологія / Гуцало Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 4 назви
777996
  Гуцало Л.В. Національно-територіальне районування в УСРР (20-30-ті роки 20 ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / КНУТШ; Гуцало Л.В. – Київ, 2007. – 227л. + Додатки: л.211-227. – Бібліогр.: л.187-210
777997
  Альошина О. Національно-церковний рух на Волині // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 3-12. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
777998
  Міщенко Г. Національно виразний постмодерн // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48. : Фото. – ISSN 0868-9644
777999
   Національному природному парку "Подільські Товтри" - 20 років / Л.Г. Любінська, О.П. Кучинська, А.О. Полудняк, С.І. Ковальчук, М.Д. Матвєєв // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
778000
  Сокол Є.І. Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" – 130 років // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2015. – № 6. – С. 72-73. – ISSN 2074-272X
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,