Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
776001
   "Мармуровий палац" - жива вода Моршина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 24-25 : фото
776002
  Сауббрі Абдельжаліль "Марокко не боїться змін і реформ" : Інтерв"ю / інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  Розмова з Послом Королівства Марокко в Україні Абдельжалілем Сауббрі.
776003
  Яновский А.Н. "Марсельеза" на орловских улицах / А.Н. Яновский. – Тула, 1989. – 254с.
776004
   "Мартен". – Челябинск, 1977. – 223с.
776005
  Орлова Р.Д. "Мартин Иден" Джека Лондона / Р.Д. Орлова. – Москва, 1967. – 120с.
776006
  Кулешов А.П. "Мартини" может погаснуть / А.П. Кулешов. – Москва, 1963. – 191с.
776007
  Дзюба І. "Маруся Чурай" // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 59-71. – ISBN 978-966-06-0713-2
776008
  Мариняк Р.С. "Маруся Чурай" Л. Костенко в контексті інтерпретацій легенди про піснетворку-отруйницю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 93-100. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
776009
  Маленко О.О. "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка: проста любов, що викликає сльози // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2019. – № 31/33 (575/577), листопад 2019 р. – С. 9-14
776010
  Токаленко О. "Марфа" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Містична повість.
776011
  Бондаренко О.П. "Мархлевщизна": історичні й сучасні чинники розвитку території // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7300-94-5
776012
  Ермолаева Н. "Маршал вызывал у меня трепет" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 8-9. – ISSN 0234-1670


  Маршал Карл Густав Маннергейм
776013
  Шабанов Валерий "Маршальский домик" и другие рассказы : рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 0321-1878
776014
  Самокиш І. "Маршем миру" проти війни Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 3


  "Марш миру" в Москві - свідчення того, що активна меншість у Росії може публічно заявити про свою позицію.
776015
  Білецький Л. "Марьяна Черниця" Т. Шевченка : (історія тексту) / Написав Л. Білецький. – [Львів], 1927. – 22 с. – Окремий відбиток із: Записки НТШ. Львів, 1927, с. 181-202
776016
  Козловский В.Е. Марксистская диалектика и ее современные противники / В. Е. Козловский ; Акад общ. наукпри ЦК КПСС, кафедра маркс.-лен. филос. – Москва : Мысль, 1978. – 256 с.
776017
  Вислобоков А.Д. Марксистская диалектика и современный механицизм / А.Д. Вислобоков. – Москва, 1962. – 240с.
776018
  Савич М.Б. Марксистская диалектика и философский ревизионизм. / М.Б. Савич. – Москва, 1981. – 177с.
776019
  Молодцов В.С. Марксистская диалектика как наука / В.С. Молодцов. – Москва, 1951. – 44с.
776020
  Гумницкий Г.Н. Марксистская диалектика как система / Г.Н. Гумницкий. – Москва, 1987. – 62с.
776021
  Божко Т.З. Марксистская диалектика о конкретно-историческом подходе к явлениям общественной жизни : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Божко Т.З.; М-во культ СССР, КГУ. – Киев, 1953. – 23 с.
776022
  Божко Т.З. Марксистская диалектика о конкретно-историческом подходе к явлениям общественной жизни. : Дис... канд. философ.наук: / Божко Т.З.; КГУ им.Т.Шевченко. – Станислав, 1953. – 291л.
776023
  Молодцов В.С. Марксистская диалектика о развитии в природе и обществе / В.С. Молодцов. – М., 1953. – 72с.
776024
  Семенов В.С. Марксистская и буржуазная социология о классах и классовых отношениях в современную эпоху. : Автореф... Доктора филос.наук: / Семенов В.С.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – М, 1963. – 42л.
776025
   Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М., 1964. – 480с.
776026
   Марксистская и буржуазная социология сегодня. – М., 1986. – 141с.
776027
   Марксистская и революционно-демократическая печать периода первой русской революции 1905-1907 гг.. – Саратов, 1989. – 108с.
776028
  Галактионов Ю.В. Марксистская историография германского фашизма / Ю.В. Галактионов. – Кемерово, 1988. – 83 с.
776029
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1978. – 663с.
776030
  Кедров Б.М. Марксистская концепция истории естествознания - XIX века / Б.М. Кедров, А.П. Огурцов. – М, 1985. – 808с.
776031
  Егидес П.М. Марксистская концепция смысла жизни / П.М. Егидес. – Москва, 1966. – 48с.
776032
  Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.16-31. – ISSN 0042-8744
776033
  Билецкий Е.Е. Марксистская концепция человека и критика буржуазных антропологических теорий / Е.Е. Билецкий, Г.З. Касавина. – М., 1985. – 68с.
776034
   Марксистская концепция человека и образ жизни. – Владимир, 1985. – 126с.
776035
   Марксистская критика буржуазной философии. – М., 1982. – 159с.
776036
  Семеновский О. Марксистская критика и партийность литературы. / О. Семеновский. – Кишинев, 1966. – 356с.
776037
  Габараев О.Ш. Марксистская критика материализма Фейербаха : Автореф... канд. философ.наук: / Габараев О.Ш.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 28 с.
776038
  Клеман К.Б. Марксистская критика психоанализа. / К.Б. Клеман. – М, 1976. – 283с.
776039
  Льюис Д. Марксистская критика социологических концепций Макса Вебера / Д. Льюис. – Москва, 1981. – 200 с.
776040
  Аникин Г.В. Марксистская литературная критика США на современном этапе : науч.-аналит. обзор / Г.В. Аникин ; АН СССР, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. – Москва : ИНИОН, 1976. – 40 с. – Библиогр.: с. 3
776041
  Габриэльян Т.Г. Марксистская логика как диалектика и теория познания / Т.Г. Габриэльян. – Ереван, 1963. – 436с.
776042
  Гуланян Х.Г. Марксистская мысль в Армении. (В конце XIX - начале XX века) / Х.Г. Гуланян. – Ереван, 1967. – 262с.
776043
  Салимова Марксистская педагогика за рубежом. / Салимова, Кадрия-Улькер Исмаил, кизы. – М., 1988. – 222с.
776044
  Михальченко Н.И. Марксистская политическая идеология. / Н.И. Михальченко. – К., 1991. – 277с.
776045
  Вишняков Ю.Ф. Марксистская социально-философская мысль в Индии / Ю.Ф. Вишняков. – Москва, 1989. – 84с.
776046
  Мамалуй А.П. Марксистская теория земельной ренты и её дальнейшее развитие В.И.Лениным / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1960. – 48с.
776047
  Брожик В. Марксистская теория оценки / В. Брожик. – М, 1982. – 261с.
776048
  Дьердьне В Марксистская теория познания и современные представления о процессах воспитания : Автореф... Канд.психол.наук: 731 / Дьердьне В,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 15л.
776049
  Ковалгин В.М. Марксистская философия / В.М. Ковалгин. – Минск, 1961. – 134с.
776050
   Марксистская философия в XIX веке. – Москва
Кн. 1. – 1979
776051
   Марксистская философия в XIX веке. – Москва
Кн. 2. – 1979. – 398с.
776052
   Марксистская философия в международном рабочем движении в конце XIX - начале XX века. – М., 1984. – 447с.
776053
  Грецкий М.Н. Марксистская философия в современной Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1984. – 183с.
776054
   Марксистская философия за рубежом: проблемы и тенденции развития. – М., 1989. – 104с.
776055
  Герц Г. Марксистская философия и естествознание / Г. Герц. – Москва, 1982. – 447 с.
776056
  Агеев Д.П. Марксистская философия мира-философия исторического оптимизма / Д.П. Агеев. – Ленинград : Знание, 1975. – 39 с.
776057
  Васильев Г.Н. Марксистская философия о материи и формах ее существания / Г.Н. Васильев. – Москва, 1958. – 31с.
776058
  Головаха И.П. Марксистская философия о познаваемости мира / И.П. Головаха. – Киев, 1955
776059
  Титов Владимир Федорович Марксистская философская мысль в Аргентине / Титов Владимир Федорович. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 167 с.
776060
  Кувакин В.А. Марксистская философская мысль в США. / В.А. Кувакин. – М., 1980. – 168с.
776061
  Грецкий М.Н. Марксистская философская мысль во Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1977. – 172с.
776062
  Вайман С.Т. Марксистская эстетика и проблемы реализма / С.Т. Вайман. – Москва, 1964. – 317с.
776063
   Марксистская этика. – Москва : Политиздат, 1976. – 336 с.
776064
   Марксистская этика. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 352 с.
776065
  Архангельский Л.М. Марксистская этика : предмет, структура, основные направления / Архангельский Л.М. – Москва : Мысль, 1985. – 239 с. – Библиогр.: с. 232-238 (230 назв.)
776066
   Марксистская этика. – 3-е изд., дораб. и доп. – М., 1986. – 365с.
776067
  Ангелов С. Марксистская этика как наука / С. Ангелов ; пер. с болг. А.В. Федотова. – Москва : Прогресс, 1973. – 264 с.
776068
  Наскинов Х.Т. Марксистская этика о смысле жизни : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Наскинов Х.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 28л.
776069
  Сковрцов В.К. Марксистские кружки в Казани в конце 80-х годов 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Сковрцов В.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 16л.
776070
  Гароди Р. Марксистский гуманизм : пять полемических очерков : пер. с фр. / Роже Гароди ; Пер. с фр. С.А. Эфирова, Г.Б. Агабекова ; Предисл. с. 5-32 и общ. ред. чл.-кор. АН СССР М.Т. Иовчука. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 294 с.
776071
   Марксистский гуманизм и природа человека. – Владимир, 1984. – 105с.
776072
  Леонов М. Марксистский диалектический метод / М. Леонов ; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 211 с.
776073
  Розенталь М.М. Марксистский диалектический метод / М.М. Розенталь. – [Москва] : Госполитиздат, 1952. – 348 с.
776074
  Перепелица Маргарита Ачауовна Марксистский идеал всесторонне развитой личности и его роль в коммунистическом воспитании молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Перепелица Маргарита Ачауовна; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1985. – 23л.
776075
  Попов Г. Марксистский метод против марксистских концепций ("Политическое завещание" Г.В. Плеханова) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 122-126. – ISSN 0042-8736
776076
  Востриков А.В. Марксистский философский материализм : Курс лекций / А.В. Востриков; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – Москва : Б.и., 1955. – 192 с.
776077
  Сикорский В.М. Марксистский философский материализм / В.М. Сикорский. – Минск, 1956. – 31с.
776078
  Разин В.И. Марксистско--ленинское учение об общественно-экономических формациях и современность / В.И. Разин, док. фил. наук. – Москва : Наука, 1979. – 64 с. – (Серия "Философия" ; № 8)
776079
   Марксистско-ленинская диалектика и медицина / Н.М. Васюков, П.В. Григорьева, С.Г. Иванов, И.Ф. Малышев. – Ленинград
Вып. 3 : Философские вопросы медицины. – 1964. – 56 с.
776080
   Марксистско-ленинская диалектика как теория и метод. – Москва, 1980. – 254с.
776081
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектика как философская наука / В.П. Рожин. – Л, 1955. – 40с.
776082
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектика как философская наука / В.П. Рожин. – Л, 1957. – 247с.
776083
  Рожин В.П. Марксистско-ленинская диалектическая логика / В.П. Рожин. – Л, 1956. – 44с.
776084
   Марксистско-ленинская концепция глобальных проблем современности. – М., 1985. – 446с.
776085
  Андреев А.Л. Марксистско-ленинская концепция искусства и принцип отражения / А.Л. Андреев ; отв. ред. М.Ф. Овсянников ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1988. – 206, [2] с.
776086
  Кулиев Новруз Амиркулу оглы Марксистско-ленинская концепция истины и критика ее фальсификаторов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кулиев Новруз Амиркулу оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
776087
   Марксистско-ленинская концепция социальной справедливости и современная идеологическая борьба. – М., 1987. – 191с.
776088
  Дащенко Ирина Геннадьевна Марксистско-ленинская концепция человека и ее значение для формирования разумных потребностей (методический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Дащенко Ирина Геннадьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 175л. – Бібліогр.:л.150-175
776089
   Марксистско-ленинская критика и литературный процесс. – Фрунзе, 1982. – 215с.
776090
  Нескромная Т.П. Марксистско-ленинская критика мальтузианства в Росси конца XIX -- начала ХХ века : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нескромная Т. П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1975. – 23л.
776091
  Киртока А. Марксистско-ленинская литература в библиотеках Молдавии в дооктябрьский период (1843-1917 гг.) / А. Киртока. – Кишинев, 1963. – 103с.
776092
  Завьялов Ф.Н. Марксистско-ленинская методология в дореволюционной статистике России / Ф.Н. Завьялов. – Саратов, 1990. – 194с.
776093
   Марксистско-ленинская методология военной истории. – Москва : Наука, 1973. – 294 с.
776094
   Марксистско-ленинская методология военной истории. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 375с.
776095
   Марксистско-ленинская методология и вопросы методики конкретных социальных исследований. – М., 1977. – 200с.
776096
  Мигирин В.Н. Марксистско-ленинская методология и лингвистика / В.Н. Мигирин. – Кишинев, 1974. – 152с.
776097
   Марксистско-ленинская мысль в СССР: исторический путь и проблемы исследования. – К., 1978. – 448с.
776098
  Титаренко Степан Лазаревич Марксистско-ленинская наука - руководство к действию / Титаренко Степан Лазаревич. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 : История и политика КПСС)
776099
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – Москва
1. – 1974. – 192с.
776100
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – М., 1975. – 173с.
776101
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Исторические типы государства и права. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 638с.
776102
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 622с.
776103
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое государство. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 559 с.
776104
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое право. – Москва, 1973. – 647 с.
776105
  Мочалов Л.В. Марксистско-ленинская оценка / Л.В. Мочалов. – М, 1976. – 88с.
776106
   Марксистско-ленинская партия в политической системе социалистического общества. – Москва, 1981. – 231 с.
776107
   Марксистско-ленинская педагогика - боевое оружие в борьбе с антикоммунизмом. – Берлин, 1972. – 404с.
776108
  Анспак Я.И. Марксистско-ленинская педагогическая мысль в Латвии, 1893-1917 / Латвийский гос. ун-т им. Петра Стучка ; Я.И. Анспак. – Рига : Зинатне, 1981. – 239 с. – Библиогр. в примеч.: с. 221-237
776109
  Личук Т.Г. Марксистско-ленинская политическая иделогия и формирование коммунистического отношения к труду : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Личук Т.Г. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1973. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
776110
  Лаверычев Г.Ф. Марксистско-ленинская политическая идеология и научное руководство строительством коммунизма в СССР : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Лаверычев Г.Ф. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 20 с.
776111
   Марксистско-ленинская политэкономия. – Москва
Ч. 1. – 1987. – 166 с.
776112
   Марксистско-ленинская политэкономия. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 156 с.
776113
  Узбекова Г.Х. Марксистско-ленинская постановака вопросам об объективной необходимости революционного использования компромисов и соглашений в классовой борьбе пролетариата / Г.Х. Узбекова. – Казань, 1961. – 48с.
776114
   Марксистско-ленинская программа международного коммунистического движения (по материалам Совещаний представителей коммунистических и рабочих партий в 1957,1960 гг.). – Минск, 1961. – 187с.
776115
  Пулатов Х. Марксистско-ленинская социологическая мысль в Узбекистане (1918-1936 годы). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Пулатов Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории маркс.-лен. философии. – Л., 1973. – 19л.
776116
   Марксистско-ленинская социология. – М., 1988. – 262с.
776117
   Марксистско-ленинская социология. – Москва, 1989. – 285с.
776118
  Александров В.С. Марксистско-ленинская стратегия и тактика КПСС : учебное пособие по спецкурсу / В.С. Александров. – Москва : Высшая школа, 1970. – 239 с.
776119
  Абдуллаев М.А. Марксистско-ленинская теория государства : (лекция, прочитанная для заочников) / М.А. Абдуллаев ; Дагест. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. – 18 с.
776120
  Скавронская Л.С. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / Л.С. Скавронская. – Москва, 1979. – 17с.
776121
  Худяк В.Ю. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / В.Ю. Худяк. – Москва, 1980. – 15 с.
776122
   Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание. – Москва
5. – 1980. – 16с.
776123
   Марксистско-ленинская теория и проблемы совершенствования социалистического общества. – М., 1985. – 107с.
776124
  Дегтярева Зинаида Сергеевна Марксистско-ленинская теория интересов и материальная заинтересованность в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дегтярева Зинаида Сергеевна; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1981. – 22л.
776125
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – Москва, 1981. – 463 с.
776126
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – Москва, 1983. – 535с.
776127
   Марксистско-ленинская теория исторического процесса. – М., 1987. – 447с.
776128
  Косяченко Г. Марксистско-ленинская теория капиталистического воспроизводства. / Г. Косяченко. – М., 1939. – 95с.
776129
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1955. – 39 с.
776130
  Амвросов А.А. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы : Лекции / А.А. Амвросов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. диалектич. и ист. материализма. – Москва : Издательство ВПШ и АОН, 1959. – 100 с. – ([Диалектический и исторический материализм])
776131
  Коваль П.Д. Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы как основа политики Болгарской коммунистической партии в строительстве социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Коваль П.Д.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 18 с.
776132
  Ковалев С.М. Марксистско-ленинская теория коммунистического воспитания / С.М. Ковалев. – М, 1981. – 56с.
776133
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – Л., 1939. – 127с.
776134
  Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов / П.К. Фигурнов. – М., 1948. – 28с.
776135
   Марксистско-ленинская теория культуры. – Л., 1976. – 64с.
776136
   Марксистско-ленинская теория культуры. – Москва, 1984. – 384с.
776137
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – Москва, 1971. – 460с.
776138
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1974. – 415с.
776139
  Калтахчян С.Т. Марксистско-ленинская теория нации и современность / С.Т. Калтахчян. – Москва, 1983. – 367с.
776140
  Горовский Ф.Я. Марксистско-ленинская теория нации и социалистическая практика / Ф.Я. Горовский, Ю.И. Римаренко. – К, 1985. – 363с.
776141
  Зыков П.Г. Марксистско-ленинская теория национального вопроса / П.Г. Зыков. – М., 1958. – 32с.
776142
  Киселинчев А. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности / А. Киселинчев. – Москва, 1956. – 320с.
776143
  Медведев Н.В. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельсноти / Н.В. Медведев. – М, 1954. – 112с.
776144
  Кузнецов П.А. Марксистско-ленинская теория перерастания демократической революции в социалистическую и дальенейшее развитие этой теории в третьей программе КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов П.А. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16 с.
776145
  Цамерян И.П. Марксистско-ленинская теория по национально-колониальному вопросу. / И.П. Цамерян. – М., 1954. – 80с.
776146
  Востриков А.В. Марксистско-ленинская теория познания / А.В. Востриков. – Москва, 1955. – 32с.
776147
   Марксистско-ленинская теория познания. – Москва
1-3. – 1974. – с.
776148
  Андреев И.Д. Марксистско-ленинская теория познания и современная наука / Андреев И.Д. ; О-во "Знание" РСФСР. – Москва : [б. и.], 1967. – 63 с. – Библиогр. в конце книги (15 назв.). – (В помощь лектору : научн.-метод. совет по пропагенде философ. знаний)
776149
   Марксистско-ленинская теория познания: (исследования советских ученых 1976-1985 гг.). – Москва, 1986. – 155с.
776150
  Горпинюк Марксистско-ленинская теория социалистической революции / Горпинюк, ИД. – Днепропетровск, 1972. – 40с.
776151
  Петрухин А.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и дальнейшее ее развитие ХХ съездом КПСС / А.А. Петрухин. – Москва, 1958. – 56с.
776152
  Козиков И.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность / И.А. Козиков. – Москва, 1972. – 80с.
776153
  Лавров С.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции и современность в курсе научного коммунизма. / С.А. Лавров. – Иваново, 1974. – 36с.
776154
  Решетник В.А. Марксистско-ленинская теория социалистической революции. Современная эпоха и мировой революционный процесс / В.А. Решетник. – К., 1975. – 30с.
776155
   Марксистско-ленинская теория социального развития. – Москва, 1978. – 238с.
776156
  Селезнев М.А. Марксистско-ленинская теория социальной революции / М.А. Селезнев. – М, 1982. – 77с.
776157
   Марксистско-ленинская теория стоимости. – Москва, 1971. – 215с.
776158
  Конык Г.К. Марксистско-ленинская философия-методология естественных и общественных наук. / Г.К. Конык. – Киев, 1967. – 40с.
776159
  Вдовиченко Г.Г. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1971. – 36с.
776160
  Платонов Г.В. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Г.В. Платонов. – Москва, 1971. – 39с.
776161
  Молодцов В.С. Марксистско-ленинская философия - основа социалистического сознания / В.С. Молодцов. – Москва, 1981. – 164с.
776162
   Марксистско-ленинская философия. – М, 1964. – 544с.
776163
   Марксистско-ленинская философия. – Х., 1965. – 56с.
776164
   Марксистско-ленинская философия. – М, 1965. – 276с.
776165
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М, 1966. – 511с.
776166
   Марксистско-ленинская философия. – 3-е изд. – М, 1968. – 512с.
776167
   Марксистско-ленинская философия. – 2-е изд. – М
1. – 1973. – 335с.
776168
   Марксистско-ленинская философия. – 3-е изд. – Москва
1. – 1974. – 335с.
776169
   Марксистско-ленинская философия. – 4-е изд. – Москва
2. – 1974. – 448с.
776170
   Марксистско-ленинская философия. – 5-е изд., доп. и дораб. – М.
2. – 1975. – 440с.
776171
   Марксистско-ленинская философия. – 6-е изд. – Москва
2. – 1976. – 430с.
776172
   Марксистско-ленинская философия. – М.
2. – 1976. – 432с.
776173
  Коршунова Л.С. Марксистско-ленинская философия / Л.С. Коршунова, И.В. Костикова. – Москва, 1979. – 88с.
776174
  Крапивин В.В. Марксистско-ленинская философия / В.В. Крапивин. – Москва, 1979. – 270с.
776175
   Марксистско-ленинская философия : учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1984. – 367 с.
776176
  Ракитов А.И. Марксистско-ленинская философия / А.И. Ракитов. – Москва, 1986. – 368с.
776177
   Марксистско-ленинская философия. – М.
Ч. 1. – 1986. – 171с.
776178
   Марксистско-ленинская философия. – М.
Ч. 2. – 1986. – 93с.
776179
   Марксистско-ленинская философия : курс лекций. – Киев : Выща школа, 1988. – 438 с.
776180
  Ракитов А.И. Марксистско-ленинская философия / А.И. Ракитов. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 430с.
776181
  Клецков А.Г. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии в период установления и укрепления Советской власти (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.622 / Клецков А.Г.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 18л.
776182
  Адуло Т.И. Марксистско-ленинская философия в Белоруссии во второй половине 30-х годов : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Адуло Тадеуш Иванович.; МВ и ССО БССР, Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 24 л.
776183
   Марксистско-ленинская философия в борьбе против буржуазных и ревизионистских концепций. – М, 1980. – 68с.
776184
   Марксистско-ленинская философия в борьбе против буржуазных и ревизионистских концепций. – Москва, 1985. – 48 с.
776185
  Валескалн П.И. Марксистско-ленинская философия в Латвии / П.И. Валескалн. – Рига, 1984. – 147с.
776186
  Алексеев П.В. Марксистско-ленинская философия и медицина в СССР / П.В. Алексеев. – Москва : Медицина, 1970. – 263 с.
776187
   Марксистско-ленинская философия и методологические проблемы военной теории и практики. – М., 1982. – 408с.
776188
  Бабенко В.В. Марксистско-ленинская философия и мировоззренческие убеждения человека / В.В. Бабенко. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1979. – 143 с.
776189
   Марксистско-ленинская философия и проблемы научного познания. – Кишинев, 1988. – 147с.
776190
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – Москва, 1974. – 64с.
776191
  Константинов Ф.В. Марксистско-ленинская философия и современность / Ф.В. Константинов. – М., 1982. – 479с.
776192
   Марксистско-ленинская философия и современный общественный прогресс. – М, 1969. – 303с.
776193
  Платонов Г.В. Марксистско-ленинская философия и частные науки / Г.В. Платонов. – Москва, 1982. – 191с.
776194
   Марксистско-ленинская философия как методология общественных и естественных наук / Платонов Г.В.,Петрушевский С.А. – М, 1972. – 196с.
776195
   Марксистско-ленинская философия как система / Платонов Г.В. – Москва, 1981. – 312 с.
776196
  Сидоркин В.А. Марксистско-ленинская философия о категориях возможности и действительности. : Автореф... канд. филос.наук: / Сидоркин В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 18л.
776197
  Долгих Ф.И. Марксистско-ленинская философия о материальном единстве мира и современное естествознание / Канд. филос. наук Ф.И. Долгих ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 48 с.
776198
   Марксистско-ленинская философия. (Список предметных рубрик). – М., 1965. – 69с.
776199
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Х.
1. – 1965. – 56с.
776200
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – М., 1969. – 368с.
776201
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Изд. 2-е, доработ. – Москва, 1971. – 335с.
776202
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – К., 1985. – 132с.
776203
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Х., 1965. – 92с.
776204
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Москва, 1967. – 338с.
776205
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – М., 1969. – 338с.
776206
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – Москва, 1971. – 448с.
776207
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – М., 1972. – 448с.
776208
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
1. – 1972. – 101с.
776209
  Иткин И.Б. Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм / И.Б. Иткин. – Свердловск
2. – 1972. – 70с.
776210
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 4-е. – Москва, 1974. – 448с.
776211
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Москва, 1975
776212
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания для студентов-иногородников 3 и 4 курсов УЗПИ. – Х., 1964. – 38с.
776213
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и планы семинарских занятий для студентов 3 и 5 курсов, обучающихся по программе вечерних фак-тов на 1964-65 учеб. год. – Х., 1964. – 16с.
776214
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1968. – 34с.
776215
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1969. – 35с.
776216
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабочий план. – Х., 1964. – 28с.
776217
   Марксистско-ленинская философия. Методич. указания для студентов-заочников УЗПИ. – Х., 1965. – 40с.
776218
  Агамиров М. Марксистско-ленинская философская мысль в Азербайджане в годы реакции / М. Агамиров. – Баку, 1980. – 141с.
776219
  Венгрис А.О. Марксистско-ленинская экономическая мысль в Литве в 1918-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Венгрис А.О.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1958. – 32л.
776220
  Дубко Е.Л. Марксистско-ленинская эктика / Е.Л. Дубко. – Москва, 1983. – 110с.
776221
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1966. – 442с.
776222
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1973. – 448с.
776223
   Марксистско-ленинская эстетика : Указатель литературы, изд. в СССР. – Москва, 1975. – 91с.
776224
   Марксистско-ленинская эстетика : указатель лит. – М, 1977. – 121с.
776225
  Хоминская В.М. Марксистско-ленинская эстетика / В.М. Хоминская. – Москва, 1982. – 39с.
776226
   Марксистско-ленинская эстетика. – М, 1983. – 544с.
776227
   Марксистско-ленинская эстетика в борьбе за прогрессивное искусство. – М, 1980. – 287с.
776228
  Трофимов П.С. Марксистско-ленинская эстетика и ее отношение к другим общественным наукам. / П.С. Трофимов. – М., 1961. – 32с.
776229
   Марксистско-ленинская эстетика и художественное творчество. – М, 1980. – 405с.
776230
  Товмасян С.С. Марксистско-ленинская эстетика о критерии идейно-художественной оценки произведений искусства. : Автореф... канд. филос.наук: / Товмасян С.С.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1952. – 18 л.
776231
  Каган М.С. Марксистско-ленинская эстетика о роли мировоззрения в художественном творчестве / М.С. Каган. – Л, 1955. – 48с.
776232
  Джохадзе Н.И. Марксистско-ленинская эстетика о художественном времени в искусстве. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.04 / Джохадзе Н.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
776233
  Анисимов Ф С. Марксистско-ленинская этика : лекции по курсу / С.Ф. Анисимов ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Этика как философская наука. – 1972. – 66 с. – Библиогр.: с. 62-65
776234
  Анисимов С.Ф. Марксистско-ленинская этика : лекции по курсу / С.Ф. Анисимов ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет
Ч. 2 : Социальная сущность, структура и функции морали. – 1973. – 130 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-129
776235
   Марксистско-ленинская этика. – М, 1989. – 88с.
776236
  Лифанов И М. Марксистско-ленинская этика как наука : Стенограмма публичной лекции / М.И. Лифанов, канд. философ. наук ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Ленингр. отд-ние. – Ленинград : [7-я тип. изд. "Морской транспорт"], 1952. – 32 с.
776237
  Волченко Л.Б. Марксистско-ленинская этика. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1978. – 71с.
776238
   Марксистско-ленинские критерии ценности в литературе. – М, 1986. – 317с.
776239
  Иголкин М.В. Марксистско-ленинские методологические основы критики современного антикоммунизма / М.В. Иголкин. – Москва, 1982. – 174с.
776240
   Марксистско-ленинские методы историко-партийного исследования. – Ярославль, 1984. – 145с.
776241
  Маслов Н.Н. Марксистско-ленинские методы историко-партийного исследования. / Н.Н. Маслов. – Москва, 1983. – 157с.
776242
  Бахшиев Д.Ю. Марксистско-ленинские основы строительства и деятельноти КПСС / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1968. – 240 с.
776243
  Константинов Н.Н. Марксистско-ленинские партии об общем и особенном при переходе общества от капитализма к социализму : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Константинов Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 21л.
776244
  Манасов М.А. Марксистско-ленинские пратии Латинской Америки / М.А. Манасов. – М, 1963. – 45с.
776245
  Степанян С.С. Марксистско-ленинские принципы интернационализма в деятельности КПСС. : Автореф... канд.ист.наук: / Степанян С.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
776246
  Шолом Ф.Я. Марксистско-ленинские принципы исследования и освещения русско-украинских литературных взаимосвязей XVI-XVIII вв. // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 40-45
776247
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1971. – 203 с.
776248
  Альбрут М.И. Марксистско-ленинские теоретические основы экономической географии / М.И. Альбрут; Науч. ред. Соломенцев Е.С. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство
Кн. 2. – 1973. – 158 с.
776249
  Худабердиев Я. Марксистско-ленинский авангард туркменского народа. / Я. Худабердиев. – Ашхабад, 1967. – 300с.
776250
  Когер К.Б. Марксистско-ленинский подлход к соревнованию и опыт партийного руководста социалистическим соревнованием в промышленности Эстонской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Когер К.Б.; Ин-т.ист.партии при ЦК КП Эстонии филиал ин-та. – Таллин, 1970. – 32л.
776251
  Кабанов А.Т. Марксистско-ленинский принцип связи пропаганды с жизнью в действии / А.Т. Кабанов. – Москва, 1970. – 176с.
776252
  Логвинов Н.В. Марксистско-ленинский стиль в партийной и государственной работе : Автореф... Кад.ист.наук: / Логвинов Н.В.; М-во культуры СССР. – Киев, 1954. – 20л.
776253
  Александров Н.Ф. Марксистско-ленинское воспитание коммунистов в системе партийного просвещения в период между ХХ и ХХI съездами КПВВ (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Александров Н. Ф.; Ак. обществ. наук при УК КПСС, каф. ист. КПСС. – М., 1960. – 18л.
776254
  Агафоненков Е.Ф. Марксистско-ленинское воспитание руководящих партийных и советских кадров в послевоенный период. (1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Агафоненков Е.Ф.; Акадеия общественных наук при ЦК ВКП(б) Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
776255
   Марксистско-ленинское воспитание студентов : опыт Львовского и Люблинского университетов. – Львов, 1976. – 160с.
776256
   Марксистско-ленинское идейно-философское наследие. – Баку, 1985. – 369с.
776257
   Марксистско-ленинское методологическое наследие и современная наука. – М, 1989. – 258с.
776258
   Марксистско-ленинское мировоззрение : сущность, пути формирования. – Минск, 1986. – 350с.
776259
  Гоникман С. Марксистско-ленинское мировоззрение и материалистическая диалектика / С. Гоникман. – Л., 1930. – 56с.
776260
  Айрапетян М.Э. Марксистско-ленинское научное предвидение в области международных отношений / М.Э. Айрапетян ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1961. – 35 с. – (Материал в помощь лектору)
776261
   Марксистско-ленинское образование и научное творчество. – Минск, 1982. – 167с.
776262
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Свердловск, 1951. – 120с.
776263
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Вологда, 1957. – 88с.
776264
  Слепов Л.А. Марксистско-ленинское образование коммунистов / Л.А. Слепов. – Москва, 1951. – 20с.
776265
   Марксистско-ленинское образование коммунистов. – Чита, 1952. – 40с.
776266
  Слепов Л.А. Марксистско-ленинское образование коммунистов / Л.А. Слепов. – Москва, 1953. – 24с.
776267
  Степков В.И. Марксистско-ленинское образование коммунистов и беспартийных. / В.И. Степков. – Москва, 1962. – 63с.
776268
   Марксистско-ленинское образование учителей. – М, 1985. – 128с.
776269
  Бартак Ю.Б. Марксистско-ленинское понимание интернационального долга : Автореф... канд. философ.наук: / Бартак Ю.Б.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1965. – 14л.
776270
  Демчук Павел Алексеевич Марксистско-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Дис... канд. филос.наук: / Демчук Павел Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1980. – 167л.
776271
  Демчук П.А. Марксистско-ленинское понимание сущности активной жизненной позиции личности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.01 / Демчук П. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
776272
  Мкртчян Г.А. Марксистско-ленинское понимание цели. : Автореф... канд. филос.наук: / Мкртчян Г.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
776273
  Джамгерчинов Б.Д. Марксистско-ленинское решение национального вопроса. / Б.Д. Джамгерчинов. – Фрунзе, 1969. – 163с.
776274
  Зайцев Г.Г. Марксистско-ленинское учение о базисе и надстройке / Г.Г. Зайцев. – Ленинград, 1952. – 32с.
776275
  Сеидов Р.Н. Марксистско-ленинское учение о возможности и действительности. : Автореф... канд.филос.наук: / Сеидов Р.Н.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1951. – 24 с.
776276
  Касим-заде Ф.Ф. Марксистско-ленинское учение о войнах в эпоху империализма : Автореф... канд. филос.наук: / Касим-заде Ф.Ф.; Азерб гос. ун-т. – Баку, 1955. – 24л.
776277
  Чувиков П.А. Марксистско-ленинское учение о войне и армии / П.А. Чувиков. – М, 1946. – 103с.
776278
  Бартенев С.А. Марксистско-ленинское учение о войне и армии / С.А. Бартенев ; Д.А. Волкогонов. – Москва : [б. и.], 1984. – 335 с.
776279
   Марксистско-ленинское учение о всестороннем развитии личности как методологическая основа коммунистического воспитания и образования. – М, 1988. – 168с.
776280
  Осипов В.А. Марксистско-ленинское учение о государстве / В.А. Осипов. – Саратов, 1971. – 32с.
776281
   Марксистско-ленинское учение о государстве и праве. – М, 1977. – 352с.
776282
  Мальцев В.И. Марксистско-ленинское учение о государстве. / В.И. Мальцев, С.П. Лебедев. – Москва, 1958. – 72с.
776283
  Злобин И.Д. Марксистско-ленинское учение о деньгах / И.Д. Злобин. – Москва, 1982. – 64с.
776284
  Курбатова Г.И. Марксистско-ленинское учение о диктатуре пролетариата / Г.И. Курбатова. – Москва, 1958. – 40с.
776285
  Мамалуй А.П. Марксистско-ленинское учение о земельной ренте и развитие капитализма в сельском хозяйстве / А.П. Мамалуй. – Харьков, 1965. – 156 с.
776286
  Вишняков А.С. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / А.С. Вишняков. – Москва, 1962. – 72с.
776287
  Осипов В.А. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе / В.А. Осипов. – Саратов, 1971. – 28с.
776288
  Касавина Г.З. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе. Лекция... / Г.З. Касавина. – Москва, 1963. – 48с.
776289
  Кебурия Д.М. Марксистско-ленинское учение о конкретности понятия : Автореф... канд. филос.наук: / Кебурия Д.М.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 26л.
776290
  Кивенко В.Д. Марксистско-ленинское учение о критике и самокритике : Автореф... канд. философ.наук: / Кивенко В.Д.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 24 с.
776291
  Сепе Д. Марксистско-ленинское учение о нации и критика буржуазных взглядов на историю, сущность и перспективы Венгреской социалистической общности. : Автореф... канд.филос.наук: / Сепе Д.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1966. – 16л.
776292
  Агафонов В.П. Марксистско-ленинское учение о некапиталистическом пути развития / В.П. Агафонов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 304 с.
776293
  Клочко В.Ф. Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в программах КПСС / В.Ф. Клочко ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра парт. строительства. – Москва : Мысль, 1966. – 76 с.
776294
   Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в Программе КПСС. – Грозный, 1965. – 52с.
776295
  Торопков А.А. Марксистско-ленинское учение о переходе количественных изменений в коренные, качественные изменения в развитии природы и общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Торопков А.А.; АН АзССР. Ин-т истории и философии. – Баку, 1954. – 14л.
776296
  Костромеев Г.А. Марксистско-ленинское учение о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьнства : Автореф... канд. ист.наук: / Костромеев Г. А.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1954. – 20л.
776297
  Брегеда А.Е. Марксистско-ленинское учение о революционной ситуации и современность : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 621 / Брегеда А.Е. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
776298
  Тимофеев В.Д. Марксистско-ленинское учение о свободе совести / В.Д. Тимофеев. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
776299
  Манов Г.Н. Марксистско-ленинское учение о сломе буржуазной госудатсвенной машины : Автореф... канд. юриди.наук: / Манов Г.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридич. фак. – Москва, 1951. – 16 с.
776300
   Марксистско-ленинское учение о социализме и современность. – М, 1975. – 487с.
776301
  Басалай Алексей Афанасьевич Марксистско-ленинское учение о становлении развития новго типа взаимоотношенй между народами : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Басалай Алексей Афанасьевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1980. – 26л.
776302
  Вышинский А.Я. Марксистско-ленинское учение о суде и советская судебная система : очерк второй / А.Я. Вышинский ;. – Москва : Госиздат "Советское законодательство", 1934. – 51 с. – (Очерки по судоустройству в СССР)
776303
  Семенов П.Г. Марксистско-ленинское учение о форме социалистического государства. / П.Г. Семенов. – Москва, 1955. – 76с.
776304
  Биккенин Н.Б. Марксистско-ленинское учение об идеологии. / Н.Б. Биккенин. – Москва, 1976. – 64с.
776305
  Бабаев Д.М. Марксистско-ленинское учение об истине : Автореф... канд. филос.наук: / Бабаев Д.М.; Среднеазиатский гос. ун-т. – Ташкент, 1951. – 17л.
776306
  Лебедев С.П. Марксистско-ленинское учение об истине / С.П. Лебедев. – Москва, 1965. – 40с.
776307
  Куличенко М.И. Марксистско-ленинское учение по национальному вопросу и современность / М.И. Куличенко. – Москва, 1972. – 80с.
776308
  Степанова Л.И. Марксистско-лениское учение о диктатуре пролетариата / Л.И. Степанова. – Москва, 1955. – 40с.
776309
  Ганов В.А. Марксистско-ленінська філософія-методологія природничих і суспільних наук / В.А. Ганов. – Київ, 1969. – 48с.
776310
   Марксистское искусствознание и В.М.Фриче. – М, 1930. – 211с.
776311
  Фохт У.Р. Марксистское литературоведение / У.Р. Фохт. – Л.-М., 1930. – 64с.
776312
  Мартынов Н.Д. Марксистское направление в западногерманской историографии немецкого рабочего движения 1871-1914 гг. / Н.Д. Мартынов. – Днепропетровск, 1984. – 80с.
776313
  Асатрян Г.Е. Марксистское понимание гуманизма : Автореф. дис. ... наук: 620 / Асатрян Г.Е. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21 с.
776314
  Шимина А.Н. Марксистское понимание конкретности истинного знания и его методологическое значение для дидактики : Автореф... кандидата философ.наук: / Шимина А.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 21л.
776315
  Нарский И.С. Марксистское понимание предмета философии и позитивизм / И.С. Нарский. – М, 1959. – 64с.
776316
  Дрюкова Алла Митрофановна Марксистское понимание смысла жизни и его роль в формировании научного мировоззрения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Дрюкова Алла Митрофановна ; Ростов-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 21 с.
776317
  Капранов В.А. Марксистское понятие смысла жизни : Автореф... канд. филос.наук: / Капранов В.А.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1965. – 19л.
776318
  Пане Даль Марксистское учение о государстве. / Пане Даль. – 2-е изд. – М., 1930. – 103с.
776319
  Котова Е.В. Марксистское учение о практике как методологическая основа решения современных экологических проблем // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
776320
  Квасов Р.А. Марксистское учение о собственности. / Р.А. Квасов. – Воронеж, 1980. – 211с.
776321
  Кошовий Костянтин Кузьмич Марксистська логіка і сучасність / Кошовий Костянтин Кузьмич. – К., 1973. – 48с.
776322
  Войтко В.І. Марксистська соціологія як наука / В.І. Войтко. – Київ, 1968. – 103с.
776323
  Машкіна Марксистська теорія про насильство в історії / Машкіна, І // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 44-45
776324
  Марюков О. Марксистська філософія і теорія вчинку В.А. Роменця: в пошуках основи розвитку людини у світі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 51-56. – ISSN 1810-2131
776325
  Горбатова Л.С. Марксистсько-ленінска теорія відображення і деякі філософскфі питання фізіології вищої нервової діяльності / Л.С. Горбатова; Інститут філософії АН УРСР. – Київ : АН УРСР, 1961. – 94с.
776326
  Танчер В.К. Марксистсько-ленінська критика ідеалістичних теорій походження релігії (окремий відбиток) : Наукові записки / В.К. Танчер; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ. – (Філософський збірник ; № 3)
т.16., вип. 4. – 1957. – [10с.]
776327
  Ковальов Г.К. Марксистсько-ленінська партія - авангард народу / Г.К. Ковальов, В.К. Палишко. – Київ, 1969. – 98с.
776328
  Горбатова Л.С. Марксистсько-ленінська теорія відображення і деякі філософські питання фізіології вищої нервової діяльності / Л.С. Горбатова. – Київ, 1961. – 94с.
776329
  Канар І.А. Марксистсько-ленінська теорія кризисів. / І.А. Канар. – К, 1941. – 30с.
776330
  Войтко В.І. Марксистсько-ленінська теорія націй і національного питання / В.І. Войтко. – Київ, 1958. – 81с.
776331
  Бутенко А.П. Марксистсько-ленінська теорія соціалістичної революції і сучасний ревізіонізм / А.П. Бутенко. – Київ, 1961. – 88с.
776332
  Воробйов І.Ф. Марксистсько-ленінська філософія / І.Ф. Воробйов. – Київ : Політвидав УРСР, 1961. – 416с.
776333
  Передерій В.І. Марксистсько-ленінська філософія і конкретні науки / В.І. Передерій. – Київ, 1963. – 40с.
776334
   Марксистсько-ленінська філософія і сучасність. – К, 1969. – 43с.
776335
  Горяч М.П. Марксистсько-ленінська філософія про формування відношення людини до природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
776336
  Войтко В.І. Марксистсько-ленінська філософія сьогодні і завтра / В.І. Войтко. – Київ, 1973. – 48с.
776337
  Загоруйко А.П. Марксистсько-ленінське вчення про диктатуру пролетаріату та його значення в сучасних умовах / А.П. Загоруйко. – Київ, 1957. – 44с.
776338
  Камишан М. Марксистсько-ленінське вчення про диктатуру пролеторіату / М. Камишан. – К., 1959. – 104с.
776339
  КДУ ім. Шевченка. Кафедра Т.Г. політ. економії Марксистсько-ленінське вчення про зубожіння трудящих при капіталізмі та критика теорій так званого "народного капіталізму" / ім. Шевченка. Кафедра Т.Г. політ. економії КДУ. – К., 1957. – с.
776340
   Марксистсько-ленінське вчення про зубожіння трудящих при капіталізмі та критика теорій так званого "народного капіталізму". – К, 1957. – 22с.
776341
  Аруюнов В.Х. Марксистсько-ленінське вчення про можливість і дійсність та проблема прогнозування у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
776342
  Кравцев І.Є. Марксистсько-ленінські принципи пролетарського інтернаціоналізму / І.Є. Кравцев. – Київ, 1956. – 79с.
776343
   Марксистсько ленінська методологія вивчення лінгвістичних об""єктів. – К, 1983. – 176с.
776344
  Андреев М.В. Марксисты и христиане : диалог / М.В. Андреев. – Москва, 1983. – 64с.
776345
   Марксисты ленинцы в вологодской ссылке. – Архангельск, 1977. – 142с.
776346
   Марксисты ленинцы Латинской Америки в борьбе за мир и прогресс. – М, 1980. – 271с.
776347
  Ерманский О.А. Марксисты на распутье : (о сборнике "Самозащита") / А. Ерманский [псевд.]. – Петроград : Изд. "Книга", 1916. – 70 с.
776348
   Марксисты отвечают своим католическим критикам. – М, 1958. – 71с.
776349
  Дени А. Марксисты отвечают своим католическим критикам / А. Дени. – М., 1958. – с.
776350
  Прокопенко И.Д. Маркситско-ленинская философия. / И.Д. Прокопенко, Е.В. Крутько. – Х, 1967. – 56с.
776351
  Петренко П. Марксівська метода в літературознавстві / П. Петренко. – Харків, 1928. – 135с.
776352
  Петренко П. Марксівська метода в літературознавстві / П. Петренко. – Харків, 1928. – 135с.
776353
  Паннекук Ант Марксізм і дарвінізм / Ант. Паннекук ; переклад М. Галагана. – Київ ; Відень ; Львів : Вид. і наклад Закордонної групи У.С.-Д.Р.П., 1921. – 72 с.
776354
  Розман М. Марксо-ленінська теоріязубожіння пролетаріяту за капіталізму / М. Розман : Пролетар, 1933. – 104 с.
776355
  Капустин Владимир Андреевич Марксова концепция отчуждения труда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.00 / Капустин Владимир Андреевич; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 24л.
776356
  Нигиш Т. Марксова концепция собственности и новые подходы к организации процесса труда в развитых капиталистических странах : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Нигиш Т.; МГУ. – М., 1991. – 24л.
776357
  Кунов Г. Марксова теория исторического процесса / Г. Кунов. – М-Л, 1930. – 335с.
776358
  Мошенский М.Г. Марксова теория прибавочной стоимости и современность / М.Г. Мошенский. – Москва, 1967. – 48с.
776359
  Лисичкин Г.С. Марксова теория стоимости и социалистическая экономика / Г.С. Лисичкин. – М., 1971. – 46с.
776360
  Шеховцов А.В. Марксова теория товарного фетишизма / А.В. Шеховцов. – М., 1962. – 68с.
776361
  Анисимов В.В. Марксовские и полумарксовские процессы : Учебное пособие. / В.В. Анисимов, А.А. Война; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1986. – 88 с.


  Рассмотрены наиболее важные классы случайных процессов: процессы вастоновления, марковские процессы с дискретным и непрерывным временем, полумарковские процессы.
776362
   Марксовские хлеборобі віравнивают зябь. – Саратов, 1961. – 10 с.
776363
  Вербин А. Маркстско-ленинская теория общественно-экономической формации / А. Вербин, В. Калле. – Москва, 1958. – 44с.
776364
  Федоренко Е.Г. Марксча-ленинча этика асослари / Е.Г. Федоренко. – Тошкент, 1976. – 404с.
776365
   Маркуванню ГМО - так! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 3 (55), травень - червень. – С. 2-3
776366
   Маркузе (Marcuse) Герберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814-815. – ISBN 966-316-069-1
776367
   Маркузе Юрию Исидоровичу- 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 54-55 : фото. – ISSN 0016-7126
776368
  Бергман Я. Маркуреллы из Вадчепинга / Я. Бергман. – М, 1959. – 319с.
776369
   Маркушевський Петро Трохимович : Бібліографічний покажч. – Одеса, 1989. – 56с.
776370
  Білецький В.С. Маркшейдерія, Маркшейдерська справа // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 261-262. – ISBN 978-966-02-8345-9
776371
   Маркшейдерские работы на карьерах. – Свердловск, 1957. – 692с.
776372
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при встречных забоях / проф. Д.Н. Оглоблин. – Свердловск ; Москва : Изд-во и тип. Металлургиздата, 1947. – 184с.
776373
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин. – Москва : Металлургиздат
Ч.1 : Подземные маркшейдерские съемки. – 1950. – 623 с.
776374
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин, Р.И. Кондорский. – М.
2. – 1952. – 296с.
776375
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин. – М.
3. – 1953. – 264с.
776376
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поземной разработке месторождений / Д.Н. Оглоблин. – М.
1. – 1959. – 477с.
776377
  Пиньковский Глеб Станиславович Маркшейдерские работы при сооружении шахтных стволов : Автореф... канд. техн.наук: / Пиньковский Глеб Станиславович; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1965. – 26л.
776378
  Игошин А.А. Маркшейдерские работы при строительстве шахт. Уч. пособие / А.А. Игошин. – М.-Х., 1951. – 288с.
776379
  Рудаков М.Л. Маркшейдерский учет горно-эксплуатационных работ на карьерах. / М.Л. Рудаков. – Свердловск, 1952. – 294с.
776380
  Гусев Н.А. Маркшейдерско-геодезические инструменты и приборы / Н.А. Гусев. – 2-еизд. переработ. и доп. – Москва : Недра, 1968. – 318с.
776381
  Гусев Н.А. Маркшейдерско-геодезические приборы и инструментоведение / Н.А. Гусев. – М, 1958. – 522с.
776382
  Музальков М.И. Маркшейдерско-геодезические работы при проходке и углубке шахтны стволов встречными забоями / М.И. Музальков. – М., 1963. – 188с.
776383
   Маркшейдерское дело. – Москва, 1958. – 464 с.
776384
   Маркшейдерское дело. – Москва, 1989. – 310 с.
776385
  Трофимов А.А. Маркшейдерское дело и геометризация недр / А.А. Трофимов. – Москва-Ленинград, 1948. – 204с.
776386
  Камшилов В.В. Маркшейдерское дело на карьерах и приисках / В.В. Камшилов, Б.К. Гаврилов. – М., 1969. – 129с.
776387
  Стрельцов В.И. Маркшейдерское обеспечение природопользования недр / В.И. Стрельцов, С.Г. Могильный. – М., 1989. – 204с.
776388
  Мотильов Ігор Вікторович Маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих робіт при застосуванні автоматизованої системи управління кар"єром : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.01 / Мотильов Ігор Вікторович; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 19л.
776389
  Лємєнов О. Марлезонський балет: е-декларування для антикорупціонерів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 1, 4


  "Напередодні нового політичного сезону розгортається черговий спектакль, в центральних ролях якого виступлять представники антикорупційних громадських організацій. Більше півроку тривала епопея зі скасуванням е-декларування для третього сектору, процес ...
776390
  Краснова Г.В. Марлен Дитрих / Г.В. Краснова. – М., 1985. – 48с.
776391
  Бах С. Марлен Дитрих : Жизнь и легенда / Бах С. – Смоленск : Русич, 1997. – 624 с. – (Женщина-миф). – ISBN 5-88590-738-2
776392
  Дубинянская Я. Марлон Брандо: время бунтаря // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 6 (34). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268


  Марлон Брандо (1924-2004) - амер. актёр и политический активист. Дважды лауреат премии "Оскар" (на которую номинировался восемь раз), двукратный лауреат премии "Золотой глобус", трёхкратный лауреат премии BAFTA, лауреат премии "Эмми". Наиболее известен ...
776393
  Кідрук Максим Мармарис для українців : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 66-71 : Фото
776394
  Яремович М. Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 1. Основні етапи дослідження й елементи геологічної будови // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 118-134. – ISSN 0869-0774
776395
  Яремович М. Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 1. Основні етапи дослідження та елементи геологічної будови // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 118-134 : рис. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISSN 0869-0774
776396
  Перовская О.В. Мармотка / О.В. Перовская. – М., 1990. – 37с.
776397
  Левченко Г. Мармулядовий апокаліпсис або терапія постмодерном у романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 145-152. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
776398
  Білецький В.С. Мармур (- карбонатна дрібно-,середньо- та крупнозерниста метаморфічна гірська порода) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 264. – ISBN 978-966-02-8345-9
776399
  Айналов Д. Мармури та інкрустації Києво-Софійського собору і Десятинної церкви // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 115-123. – ISBN 978-966-02-6570-7
776400
  Гедера Мармурова вічність / Гедера, Скочиліс Мирослава - // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-69 : фото
776401
  Ренье-де А. Мармурова жінка / А. Ренье-де. – Київ, 1926. – 31с.
776402
  Козленко Р.О. Мармуровий бюст Мiтри-Тавроктона з Ольвiї // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 95-105. – ISSN 0235-3490
776403
  Меликов В. Марна, Висла, Смирна / В. Меликов. – Москва, 1937. – 487 с.
776404
  Котлярова К. Марновірство смерті: привиди в Стародавньому Римі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 109-113. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена марновірствам, котрі пов"язані з привидами в Стародавньому Римi за даними писемних джерел. Головна увага придiлена причинам появи привидiв, мотивам їх зв"язку зі свiтом живих, характеристиці та зовнiшньому видгляду. Встановлено, що ...
776405
  Волошина Л. Мародери... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 202). – С. 4


  Ви хочете знати, хто замовив Гандзюк, Гонгадзе та десятки тисяч інших?
776406
  Кралюк П. Мародерство починається з історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 2


  Як "русифікували" Острозьку Біблію.
776407
  Кот С. Мародерство як фактор розграбування, вивезення та знищення культурних цінностей на окупованій території України під час Другої світової війни (1941-1944 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 30-42
776408
  Миловидова Елена Мароканское ралли // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 44-45 : фото
776409
  Аршинник Татьяна Марокканские хроники : автодор / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 92-101
776410
  Аршинник Татьяна Марокканские хроники / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 60-65 : фото
776411
   Марокканский калейдоскоп: все краски королевства // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 36-37 : фото
776412
  Аршинник Татьяна Марокканский лэнд-круиз : Марокко. Автодор / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 42-48 : Іл., карта
776413
  Гончар Б.М. Марокканська криза 1905 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 22. – ISBN 966-316-045-4
776414
  Жарраф Мохамед Марокканська Сахара: історико-політичні аспекти та міжнародна точка зору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 109-117
776415
  Пархоменко І. Марокканські враження // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2013. – № 11/12 (1019/1020). – С. 239-245. – ISSN 0320 - 8370
776416
  Николаев Н.Н. и Генин И. Марокко-Алжир-Тунис-Ливия / Н.Н. и Генин И. Николаев. – М., 1955. – 30с.
776417
  Мязговский Б. Марокко - красная земля / Б. Мязговский. – Москва, 1963. – 104с.
776418
  Деминцева Е.Б. Марокко - Франция. С мечтой о "райской" жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
776419
  Деминцева Е.Б. Марокко - Франция. С мечтой о "райской" жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
776420
  Мазуренко В. Марокко / В. Мазуренко. – Харьков, 1926. – 40 с.
776421
  Гаврилов Н.И. Марокко / Н.И. Гаврилов. – М., 1958. – 48с.
776422
  Луцкая Н.С. Марокко / Н.С. Луцкая. – М. : Знание, 1958. – 32с.
776423
  Кочубей М Ю. Марокко / Ю.М. Кочубей. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 47 с.
776424
   Марокко. – Москва, 1960. – 19с.
776425
  Катин В.К. Марокко / В.К. Катин. – Москва, 1963. – 71с. – (Библиотека школьника)
776426
  Головин Ю.М. Марокко / Ю.М. Головин. – Москва, 1964. – 184с.
776427
  Горнунг М.Б. Марокко : Очерки по физической и экономической географии / М.Б. Горнунг, Г.Н. Уткин. – Москва : Мысль, 1966. – 319 с.
776428
  Ланда Р.Г. Марокко / Р.Г. Ланда. – М., 1985. – 64с.
776429
  Фитуни Л.Л. Марокко / Л.Л. Фитуни. – М, 1985. – 158с.
776430
   Марокко : Кино. Марракеш. Фес. Касабланка. Орнамент. Семья. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 70-115 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
776431
  Манасерян Л.П. Марокко в борьбе за независимость / Л.П. Манасерян. – Ереван, 1969. – 365с.
776432
  Луцкая Н.С. Марокко вновь обретает независимость. / Н.С. Луцкая. – М., 1958. – 104с.
776433
  Медведєва Катерина Марокко на колесах : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-34 : Фото
776434
  Расницын В.Г. Марокко на рубеже двух эпох, 1956-1960 гг. / В.Г. Расницын. – М., 1983. – 144с.
776435
  Аваков Р.М. Марокко от протектората к независимости / Р.М. Аваков ; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1961. – 97 с.
776436
  Матвиенко Марина Марокко царство красок. "Марракеш научил меня цвету" Ив Сен-Лоран. Все краски жизни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 28-35 : фото
776437
  Малиновська О.Ю. Марокко, Королівство Марокко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 266-268. – ISBN 978-966-02-8345-9
776438
  Чалий Б.Й. Марокко, світанок... / Б.Й. Чалий. – Київ : Молодь, 1964. – 173с.
776439
  Аваков Р.М. Марокко. / Р.М. Аваков. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 95 с.
776440
  Солоницкий А.С. Марокко. / А.С. Солоницкий. – Москва, 1962. – 116с.
776441
  Ладыгина Ольга Марокко. Дети пустыни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №12 (2951). – С. 48-50 : фото
776442
  Аяш А. Марокко. Итог одной колонизации / Альбер Аяш ; пер. с фр. В.В. Волковой, М.Б. Горнунга. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 436 с. : ил. – Библиогр.: с. 433-434
776443
  Аршинник Татьяна Марокко. Красное солнце пустыни : Галерея / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 49-61 : Іл.
776444
  Васильева Лариса Марокко. Пустыня: перезагрузка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 10 (2959). – С. 46-51 : фото
776445
   Марокко. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 108-109 : Фото
776446
  Ташаєва Міла Марокко. Слідами Алхіміка // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 76-85 : фото
776447
  Будько Євген Марокко. Сніг і пісок : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 90-95 : Фото
776448
  Исакина Юлия Марокко. Столкновение миров / Исакина Юлия, Палтусов Борис, Скорина Артем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 40-45 : фото
776449
   Марокко. Черная гвардия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 24 : фото
776450
  Грибова Т. Марокко: встречи на углу континента // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 6. – С. 208-213
776451
  Парубоча Наталья Марокко: европейский дух с африканскими корнями : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 54-58 : Фото
776452
   Марокко: королевская роскошь в пустыне // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 38 : фото
776453
  Вирабов А.Г. Марокко: Основные проблемы эконом. развития (1956-1972) / А.Г. Вирабов. – Москва, 1975. – 219с.
776454
  Кот Р. Марокко: чергове передвиборне загострення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 5


  7 жовтня в Марокко відбулися чергові парламентські вибори. Волевиявлення громадян цієї невеликої, але досить важливої для регіональної архітектури безпеки країни, яка на даний момент є одним із претендентів на лідерство в Північній Африці, підсумує ...
776455
  Кашперська Д. Марокко; "Цим березнем посивіла весна..."; Твоє ім"я; Шопен; "Як тихо в цьому домі без адреси..."; "И каждое утро он будет с похмелья..." : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 25-27
776456
   Мароккская саранча. – Л, 1934. – 71с.
776457
  Сафаров А.А. Мароккская саранча (Dociostaurus maroccanus Thinb) в республиках Средней Азии (Экол. , современное состояние очагов и принципы организации борьбы) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сафаров А. А. ; ВНИИ защиты растений. – Ленинград, 1965. – 16 с.
776458
  Родионов М.А. Марониты / М.А. Родионов. – Москва, 1982. – 135с.
776459
  Рид Мароны / Рид, Майн. – Москва : Скифы, 1992. – 379с. – ISBN 5-7206-0024-8
776460
  Николаева Е.В. Мароциркуляционные условия и догосрочный прогноз выхода тайфунов на Приморский край : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Николаева Е. В.; Гидрометеорол. н. и. центр. – М., 1978. – 21л.
776461
  Марочко В. Марочко Василь Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 258-260. – ISBN 978-617-642-388-1


  Василь Іванович Марочко - український історик. Доктор історичних наук. Провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України. Керівник Центру досліджень геноциду українського народу.
776462
  Шалов И.С. Марочная система учета выручки лавки и забора членов / И.С. Шалов. – 2-е испр. доп. – М, 1924. – 16с.
776463
   Марочник металлов и сплавов. – М, 1960. – 131с.
776464
   Марочник сталей. – М, 1956. – 104с.
776465
   Марочник стали для машиностроения. – Москва, 1965. – 595с.
776466
  Мосенкіс Ю.Л. Марр Микола Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 269. – ISBN 978-966-02-8345-9
776467
  Сапронов Л.Л. Марс - звезда вечерняя / Л.Л. Сапронов. – М., 1972. – 495с.
776468
  Красковский С.А. Марс : поп. монография / С.А. Красковский. – Харьков : Пролетарий, 1925. – 56 с.
776469
  Шаронов В.В. Марс / В.В. Шаронов. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1947. – 180 с.
776470
  Барабашов Н.П. Марс / Н.П. Барабашов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 14 с., [4] отд. л. ил. в обертке
776471
   Марс : сб. статей. – Москва : Знание, 1962. – 63 с.
776472
  Барабашов Н.П. Марс / Н.П. Барабашов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 64 с. : ил.
776473
  Шербу В. Марс / В. Шербу. – Бухарест, 1979. – 46с.
776474
  Ловелл.П Марс и жизнь на нем. / Ловелл.П. – 272с.
776475
  Нойхаус Надав Марс на Земле // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 140-153 : фото
776476
  Федоров В.И. Марс над Козачьим Бором / В.И. Федоров. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 192с.
776477
  Федоров В.И. Марс над Козачьим Бором / В.И. Федоров. – Москва : Правда, 1963. – 64с.
776478
  Лепин И.З. Марс над Полуденной / И.З. Лепин. – Пермь, 1990. – 158с.
776479
  Штирн Александр Марс не за горами : Марс. Будет ли жизнь на Марсе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 58-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
776480
  Смирнов П. Марс теснит Венеру. Перестройка союзнических приоритетов США // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.53-68. – ISSN 0130-9625
776481
  Мусабеков Ю.С. Марселен Бертло 1827-1907 / Ю.С. Мусабеков. – Москва : Наука, 1965. – 232 с.
776482
   Марсель (Marcel) Габріель Оноре // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 815-817. – ISBN 966-316-069-1
776483
  Пантелеев М.М. Марсель Бюкар - французский дуче // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 128-140. – ISSN 0042-8779


  Французький політичний діяч, засновник фашистської ідеології - франсизму.
776484
  Пантелеев М.М. Марсель Деа и его "революционная эволюция" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 123-136. – ISSN 0042-8779


  О лидере французского фашизма Марселе Деа.
776485
   Марсель Дюшан // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 7-14.
776486
   Марсель Дюшан // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 96 : Дюшан Марсель. – С. 3-31.
776487
  Мотрук В. Марсель Еме (Франція) (1902-1967) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 127. – ISSN 0320-8370
776488
  Денисова Анастасия Марсель и окрестности. Империя чувств : Прованс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 66-71 : фото. – ISSN 1029-5828
776489
  Сидоренко Віктор Марсель і Матінка / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 90-97 : фото
776490
  Сокольская А.Л. Марсель Карне / А.Л. Сокольская. – Ленинград : Искусство, 1970. – 216 с.
776491
  Антюхина-Московченко Марсель Кашен / Антюхина-Московченко В.И. – Москва : Мысль, 1973. – 231 с., 5 л. ил. : ил.
776492
  Вершинин А.А. Марсель Кашен: политическая эволюция социалиста (1914-1920 годы ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 183-199. – ISSN 0130-3864
776493
  Маркова Е.В. Марсель Марсо / Е.В. Маркова. – Л : Искусство, 1975. – 104 с.
776494
  Дюран П. Марсель Поль : Страницы жизни : Пер. с фр. / Пьер Дюран. – Москва : Прогресс, 1988. – 278, [1] с. – (Мемуары и биографии)
776495
  Горяча Н.М. Марсель Пруст - літературний критик і романіст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-69. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Розглядаються найхарактерніші особливості літературно-критичного доробку М. Пруста та зв"язки, що існують між його статтями, есе і романом "У пошуках втраченого часу".
776496
  Андреев Л. Марсель Пруст / Андреев Л.Г. – Москва : Высшая школа, 1968. – 96 с. – (Современная зарубежная литература)
776497
  Гресько М. Марсель Пруст // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 237-240
776498
  Тадьє Ж.-І. Марсель Пруст = Marcel Proust : біографія / Жан-Ів Тадьє ; з фр. пер. : А. Перепадя, З. Борисюк ; [худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 614, [2] с. – (Серія "Життєписи"). – ISBN 978-966-8118-76-0
776499
  Носенок Б.Е. Марсель Пруст о творчестве: между поэзией и прозой // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 167-169
776500
  Толмачев М.В. Марсель Пруст. К вопросу о кризисе французского модернистского романа 1920-х гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Толмачев М.В. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 20 с.
776501
  Зуева Н.А. Марсель, Рене, Пьеро и их друзья (в Москве) / Н.А. Зуева. – М., 1972. – 112с.
776502
  Последович М.Т. Марсель. Магистральный канал : повести / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1965. – 386 с.
776503
  Гра Ф. Марсельцы = (Les rouges du Midi) : повесть из времен французской революции Феликса Гра. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1897. – 107 с. – Конволют. - Перепл.: При Вашингтоне / Вэра Митчел
776504
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – Чкалов, 1956. – 163с.
776505
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – Пермь, 1960. – 166с.
776506
  Гра Ф. Марсельцы : Повесть из времен французской революции / Ф. Гра. – Москва : Детская литература, 1965. – 222с.
776507
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – М, 1989. – 205с.
776508
  Коняев Н.М. Марсиане / Н.М. Коняев. – М, 1991. – 284с.
776509
  Берроуз Э.Р. Марсиане / Э.Р. Берроуз. – Москва
2 : Владыка Марса. Тивия дева Марса. – 1993. – 287 с.
776510
  Голованов Я.К. Марсианин: Цандер / Я.К. Голованов. – М., 1985. – 223с.
776511
  Крышко А М. Марсианка / А М. Крышко, . – Тула, 1970. – 47с.
776512
  Бершадский В.А. Марсианка / В.А. Бершадский. – Одесса, 1974. – 79с.
776513
  Хайнлайн Р. Марсианка Подкейн / Р. Хайнлайн. – М., 1992. – 316с.
776514
  Малышев Э.И. Марсианская мадонна: Фант. рассказы и повести. / Э.И. Малышев. – М., 1989. – 186с.
776515
  Козловский Борислав Марсианская станция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 38 : фото. – ISSN 1029-5828
776516
  Берроуз Э.Р. Марсианские истории / Э.Р. Берроуз. – К, 1993. – 488с.
776517
  Грабовский С. Марсианские мечты» Сергея Королева // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 серпня - 24 серпня (№ 150/151). – С. 22


  О Главном конструкторе Сергее Королеве, славном украинце и выдающемся практике ракетостроения, благодаря энергии и умению брать на себя ответственность которого человечество по меньшей мере на несколько лет раньше начало космическую эру.
776518
  Зеленский Святослав Марсианские пейзажи планеты Земля. Как в кино: 9 реальных мест для нереальных сцен // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 50-57 : фото
776519
  Брэдбери Р. Марсианские хроники / Р. Брэдбери. – Москва, 1965. – 334с.
776520
  Биленкин Д.А. Марсианский прибой : повести и рассказы / Д.А. Биленкин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 287 с.
776521
  Булычев Кир Марсианское зелье / Булычев Кир. – Москва, 1990. – 475,1с.
776522
  Мазур Андрій Марсіанський бог із Сахари - відкриття чи вигадка? // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 108-112 : фото
776523
  Бредбері Р. Марсіанські хроніки : Повісті, оповідання / Бредбері Р. – Київ : Дніпро, 1988. – 588 с. – ISBN 5-308-00247-9
776524
  Бредбері Р. Марсіанські хроніки : [повість] / Рей Бредбері ; [пер. з англ.: О.Тереха]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 295, [1] с. – Сер. засновано 2011 р. - Вих. дані ориг.: The Martian chronicles / Ray Bradbury, 1958. – (Серія "Горизонти фантастики"). – ISBN 978-966-10-1265-2
776525
  Прошак Т.Я. Марсове поле / Т.Я. Прошак. – Луцьк : Каменяр, 1973. – 223 с.
776526
   Марсове поле. – Київ : Молодь
Кн. 1 : Героїч. поезія на Україні X - першої половини XVII століть. – 1988. – 274 с.
776527
   Марсове поле. – Київ : Молодь. – ISBN 5-7720-0430-1
Кн. 2 : Героїч. поезія на Україні . Друга половина XVII - початок XIX ст. – 1989. – 384 с.
776528
  Казанцев О.П. Марсові онуки. / О.П. Казанцев. – Київ : Веселка, 1967. – 211 с.
776529
   МАРСово море : МастерCLASS // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 26-28 : Фото
776530
  Смирнов Н.И. Марсово поле / Н.И. Смирнов. – Л.-М., 1947. – 38с.
776531
  Прошак Т.Я. Марсово поле / Т.Я. Прошак. – М., 1974. – 240с.
776532
  Яновский А.Н. Марсово поле / А.Н. Яновский. – Тула, 1975. – 223с.
776533
  Слобожан И.И. Марсово поле. / И.И. Слобожан. – Л., 1963. – 110с.
776534
   Марсоход NASA Perseverance превращает СO2 в кислород на Марсе // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 4-6
776535
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва, 1942. – 24с.
776536
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва, 1945. – 71с.
776537
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1987. – 416с.
776538
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва, 1987. – 350с.
776539
  Мощенко Владимир Март-беззаконник : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 54-57. – ISSN 0012-6756
776540
  Кожевников В.М. Март - апрель : Рассказы / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1986. – 410с.
776541
  Алексеев Александр Март - апрель 1917 года: Россия на грани нервного срыва // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 3
776542
  Степанов Н.И. Март - весенний месяц / Н.И. Степанов. – М., 1971. – 207 с.
776543
  Давыдов Ю.В. Март / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1959. – 336с.
776544
  Соколов Н.Н. Март / Н.Н. Соколов. – М., 1963. – 158с.
776545
  Глазов Д.Д. Март / Д.Д. Глазов. – Кемерово, 1968. – 47с.
776546
  Давыдов Ю.В. Март / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1974. – 335с.
776547
   Март 1919. – М, 1971. – 173с.
776548
  Окуджава Б.Ш. Март великодушный / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1967. – 143с.
776549
   Март Китаев. – Ленинград : Искусство, 1979. – с.
776550
  Столяров В.А. Март мой / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1969. – 144с.
776551
  Березкин В.И. Март Фролович Китаев / В.И. Березкин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 215 с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
776552
  Трофимова А. Март юбилейный = Украинский календарь / А. Трофимова, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 марта (№10). – С. С 2


  11 марта - 165 лет назад - в Пензе появился на свет Александр Ягн, архитектор, художник, керамист; 12 марта (29 февраля по ст. ст.) исполняется 145 лет со дня рождения Елизаветы Азерской, оперной певицы, меццо-сопрано; 12 марта - 150 лет со дня ...
776553
  Ханаев И.А. Март. / И.А. Ханаев. – Ярославль, 1968. – 104с.
776554
  Черевичник Л.К. Март. / Л.К. Черевичник. – Рига, 1981. – 119с.
776555
   Март: Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Огненная феерия : Вариант. Афиша мира: 5 главных событий полугодия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 101 : Фото
776556
  Кучер В.С. Марта : збірка / В.С. Кучер. – Харків, 1932. – 103 с.
776557
  Броделе А.Ю. Марта : повесть / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1951. – 196 с.
776558
  Бродэлэ А.Ю. Марта : повесть / Анна Бродэлэ ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 264 с.
776559
  Броделе А.Ю. Марта : повесть / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Правда, 1952. – 72 с.
776560
  Бродэле А.Ю. Марта : повесть / А.Ю. Бродэле; Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Латгостиздат, 1952. – 268 с.
776561
  Броделе А.Ю. Марта / Анна Броделе;. – Киев, 1953. – 75 с.
776562
  Бродэле А.Ю. Марта : повесть / А.Ю. Бродэле; авторизов. пер. с латышского. – Ростов-на-Дону : Росковское книжное изд-во, 1953. – 192 с.
776563
  Молнар Г. Марта / Г. Молнар. – Москва, 1962. – 327с.
776564
  Механикова В.М. Марта Александровна Игнатьева / В.М. Механикова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 72 с.
776565
  Грабович І.М. Марта Борецька : істоpичне оповіданя / Іляріон Грабович ; зі вступом і примітками Миколи Матіїва-М ельника. – 4-е вид. – У Льві (Львів) : Накл. Української книгарні й антикварні. – 84 с. – Рік видання не вказ., 3-тє видання вийшло у 1906 р.
776566
   Марта Житкова: Скульптура. – Москва, 1983. – 14с.
776567
  Рянгель Э.Г. Марта из Совиного гнезда : роман / Э.Г. Рянгель; авториз. пер. с эст. Л.Туголесовой. – 2-е. – Таллин : Ээсти раамат, 1974. – 430 с.
776568
  Лессинг Д. Марта Квест / Д. Лессинг. – М., 1957. – 341с.
776569
  Речицький В. Марта Коломиєць. In memoriam / В. Речицький, Т. Гундорова // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (число 9/10). – С. 37-39
776570
  Кодочигов П.Е. Марта Лаубе / П.Е. Кодочигов. – М., 1991. – 141с.
776571
  Сташук О. Марта Токар - мисткиня за покликом серця // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 25-37. – ISSN 0236-4832
776572
  Ожешко Э. Марта. / Э. Ожешко. – Москва, 1960. – 191с.
776573
  Рижинашвили У.И. Мартвисская осень / У.И. Рижинашвили. – Тбилиси, 1987. – 190 с.
776574
   Мартеновское произовдство стали. – М, 1964. – 240с.
776575
  Бодяко М.Н. Мартенситно-стареющие стали / М.Н. Бодяко. – Минск, 1976. – 246 с.
776576
  Скибина Л.В. Мартенситное превращение и его влияние на характер пластической деформации монокристаллов железохромоникелевх сплавов при низких температурах : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скибина Л.В. ; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1974. – 26 с.
776577
  Коваль Ю.Н. Мартенситное превращение и упрочнение никелевых и марганцевых сталей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коваль Ю.Н. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 19 с.
776578
  Мартынов В.В. Мартенситное превращение и эффект памяти формы, в некоторых сплавах на основе меди и железа : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Мартынов В.В. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1975. – 24 с.
776579
  Курдюмов А.В. Мартенситные и диффузионные превращения в углероде и нитриде бора при ударном сжатии / А.В. Курдюмов, В.Ф. Бритун, Н.И. Боримчук, В.В. Ярош. – Киев : Куприянова О.О., 2005. – 192с. – ISBN 966-8668-14-6
776580
   Мартенситные превращения : доклады междунар. конф. – Киев : Наукова думка, 1978. – 300 с.
776581
   Мартенситные превращения в металлах и сплавах. – Киев, 1979. – 219 с.
776582
  Кокорин В.В. Мартенситные превращения в неоднородных твердых растворах / В.В. Кокорин. – Киев : Наукова думка, 1987. – 165 с.
776583
  Варлимонт Х. Мартенситные превращения в сплавах на основе меди, серебра и золота : пер. с англ. / Х. Варлимонт, Л. Дилей. – Москва : Наука, 1980. – 205 с.
776584
   Мартериалы по обогощению полезных ископаемых. – М.-Л, 1931. – 208с.
776585
   Мартериалы по образовательной работе в трудовой школе. – Москва
в.1. – 1919. – 47 с.
776586
   Мартериалы по общему мерзолотоведению. – М, 1959. – 272с.
776587
  Крик Д. Мартин-Плейс / Д. Крик; Пер. с англ. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 384 с.
776588
  Чаковский А.Б. Мартин Андерсен-Нексе / А.Б. Чаковский. – Москва, 1940. – 55 с.
776589
  Дымшиц А.Л. Мартин Андерсен-Нексе / А.Л. Дымшиц. – Москва ; Ленинград, 1951. – 172с.
776590
  Неустроев В.П. Мартин Андерсен Нексе : Стенограмма публичн. лекции... / В.П. Неустроев. – Москва, 1949. – 28 с.
776591
  Неустроев В.П. Мартин Андерсен Нексе / В.П. Неустроев. – Москва, 1969. – 88 с.
776592
  Неустроев В.П. Мартин Андерсен Нексе. Жизнь и творчество. : жизнь и творчество / В.П. Неустроев ; АН СССР, Ин0т мир. лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 216 с. : 1 л. портр.
776593
  Переслегина Э.В. Мартин Андерсон Нексе. Библиограф. указатель. / Э.В. Переслегина. – М., 1969. – 64с.
776594
   Мартин Бенка : живопись : каталог выставки. – Минск : [б. и.], 1989. – 32 с.
776595
  Павленко Павел Мартин Борман " Серый кардинал " III рейха / Павленко Павел. – Москва-Смоленск : Олимп; Русич, 1998. – 480c. – (Мир в войнах). – ISBN 5-7390-0578-7; 5-88590-843-5
776596
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Мартин Боруля : комедія на 5 дій / Ів. Карпенко-Карий. – Київ : Кpиниця, 1918. – 94 с.
776597
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Мартин Боруля : комедія на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Слово ; [Дpук. Київ. філії Вукопспілки], 1922. – 80 с.
776598
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Мартин Боруля : драма в 5 діях / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1926. – 70 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 57)
776599
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Мартин Боруля : комедія в 5 діях / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1945. – 88 с. – (Бібліотека української драматургії)
776600
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Мартин Боруля : Комедія на 5 дій / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Мистецтво, 1953. – 80 с. – (Бібліотека української драматургії)
776601
  Пиза С.В. Мартин Броневський - ревний поборник Біблії в українській польськомовній літературі на межі XVI s XVII ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 199-203. – ISSN 1729-360Х


  Подається аналіз полемічних творів Мартина Броневського, написаеий польською мовою. Визначається роль Біблії у формуванні тогочасної суспільно-теологічної думки і літературного прозового стилю
776602
  Митев А. Мартин Бунтаря : (Хроника на един живот) / А. Митев. – София : Медицина и физкультура, 1961. – 118 с.
776603
  Прилуцкий В.В. Мартин Ван Бюрен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 82-99. – ISSN 0042-8779
776604
  Опанасенко П.І. Мартин з балалайкою / П.І. Опанасенко. – К, 1960. – 64с.
776605
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – М, 1948. – 378с.
776606
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон, 1949. – 374с.
776607
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Рига, 1949. – 352с.
776608
  Лондон Д. Мартин Иден : роман / Д. Лондон. – Кишинев : Гос. изд-во Молдавии, 1956. – 355с.
776609
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Фрунзе, 1961. – 352с.
776610
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Минск, 1977. – 320с.
776611
  Лондон Д. Мартин Иден / Джек Лондон ; [Пер. с англ. под ред. Е. Калашниковой]. – Москва : Правда, 1977. – 424 с.
776612
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Архангельск, 1979. – 303 с.
776613
  Лондон Д. Мартин Иден : Роман / Д. Лондон. – Ленинград : Художественная литература, 1979. – 284с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
776614
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Л, 1981. – 352с.
776615
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Ашхабад, 1982. – 368с.
776616
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Свердловск, 1983. – 350с.
776617
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Ереван, 1983. – 319с.
776618
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – М, 1985. – 591с.
776619
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Москва, 1986. – 605 с.
776620
  Лондон Д. Мартин Иден : пер. с англ. / Д. Лондон; [Послесл. С.С. Иванько]. – Москва : Просвещение, 1986. – 303 с.
776621
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Барнаул, 1987. – 340с.
776622
  Лондон Д. Мартин Иден. Рассказы : пер. с английского / Д. Лондон; [ Вступ. статья и составл. Р. Самарина]. – Москва : Художественная литература, 1972. – 543 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 160 ; Серия третья. Литература XX века)
776623
  Лондон Д. Мартин Идэн / Д. Лондон. – Ленинград. – 312 с.
776624
  Цанкар И. Мартин Качур. / И. Цанкар. – Београд, 1970. – 243с.
776625
  Цанкар И. Мартин Качур. / И. Цанкар. – Москва, 1973. – 288с.
776626
  Нексе М.А. Мартин Красный / М.А. Нексе. – М, 1947. – 470с.
776627
  Форте Д. Мартин Лютер и Томас Мюнцер, или Начала бухгалтерии / Д. Форте. – М., 1976. – 239с.
776628
  Коваленко О. Мартин Небаба: людина з легенди // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.3-11
776629
  Возняк Михайло Мартин Пашковський про козацькі сутички з Татарами й долю ясиру / [подав М. Возняк], 1927. – 25 с. – Окремий відб.: Записки НТШ, 1927 р., т. 147, с. 141— 161.


  За сто літ - збірники Комісії новітньої історії України ВУАН (підзаголовок - «Матеріали з громадського й літературного життя України XIX і початків XX ст.»). Вони продовжували видавничу програму Історичної секції УНТ з нумерацією її «Записок». Редактор ...
776630
  Кулаковський В.М. Мартин Пушкар : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ, 1987. – 310 с.
776631
  Блест Гана Мартин Ривас / Блест Гана. – Москва, 1963. – 416 с.
776632
  Блест Гана Мартин Ривас / Блест Гана. – М, 1981. – 423с.
776633
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – М, 1965. – 142с.
776634
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – М, 1972. – 303с.
776635
  Эрнандес Хосе Мартин Фьерро / Эрнандес Хосе ; пер с испанского М.Донского. – Москва : Художественная литература, 1972. – 303 с.
776636
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – М, 1984. – 179с.
776637
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – Москва : Радуга, 1985. – 591с.
776638
  Мигаль С.М. Мартин Хайдеггер як "фашиствуючий філософ" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 87-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
776639
  Йоргенсен Й. Мартин, Мартин... / Й. Йоргенсен. – Москва, 1990. – 109с.
776640
  Полоцький С.В. Мартингали, пов"язані з гіллястим випадковим блуканням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полоцький С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
776641
  Полоцький С.В. Мартингали, пов"язані з гіллястим випадковим блуканням : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полоцький С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 113л. – Бібліогр. : л. 104-113
776642
  Мішура Ю. Мартингали, породжені звуженням вінерівського поля на замкнені криві / Ю. Мішура, А. Золота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 96-100. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Побудовано векторний процес з незалежними приростами, що породжує той самий потік б-алгебр [подано формулу], що й звуження вінерівського поля на замкнену криву в площині. Знайдено структуру мартингала, породженого цим звуженням. It is obtained a ...
776643
  Королюк В.С. Мартингальная аппроксимация / В.С. Королюк, Ю.В. Боровских; АН УССР; Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 248 с. – ISBN 5-12-009301-9
776644
  Іваненко Д.О. Мартингальні методи оцінювання в моделі нелінійної авторегресії / Д.О. Іваненко, А.П. Юрачківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 75-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається різницеве рівняння Еk = f(Ek-1, a)+єk, де (єk) квадратично інтегровна мартингал-різниця. Побудовано сім"ю оцінок an. Методами стохастичного аналізу доведено збіжність за розподілом при n->оо n(an - a). Умова ергодичності і навіть ...
776645
   Мартингальные методы в обзей теории точечных случайных полей, заданных на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ройтгарц А. Д,; Ройтгарц А. Д,; КГУ. – К., 1989. – 13л.
776646
  Ройтгарц Александр Давидович Мартингальные методы в общей теории точечных случайных полей , заданны на плоскости : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.05. / Ройтгарц Александр Давидович; КГУ. – К, 1988. – 121л. – Бібліогр.:л.114-121
776647
  Кабанов Юрий Михайлович Мартингальные методы в теории считающих процессов : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.01.05 / Кабанов Юрий Михайлович; Академия наук СССР. Ин-т математики им. В.А.Стеклова. – М., 1983. – 23л.
776648
  Хаджиев Д.И. Мартингальные методы в теории точечных процессов и оптимальное оценивание. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Хаджиев Д.И.; МГУ. – М, 1977. – 11л.
776649
  Новиков А.А. Мартингальные тождества, неравенства и их применения в нелинейных граничных задачах для случайных процессов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.05 / Новиков А.А.; АН СССР. Мат. ин-т. – М., 1982. – 22л.
776650
  Семченко А.Т. Мартине Ж. Теория идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 101-109. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
776651
  Казьмирчук М.Г. Мартиненко Анатолій Костянтинович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 245. – ISBN 96966-8060-04-0
776652
  Стрельський Г. Мартиненко Анатолій Костянтинович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 135-136. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
776653
  Голуб В.Й. Мартиненко Анатолій Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 277-278. – ISBN 978-966-02-8345-9
776654
   Мартиненко Анатолій Костянтинович (1924-2014) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 290. – ISBN 978-966-439-754-1
776655
  Іваницька О.М. Мартиненко Володимир Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 279. – ISBN 978-966-02-8345-9
776656
   Мартиненко Іван Іванович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1954-1999 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 84, [3] с. : іл., портр. – Сер. засн. у 1998 р. - Покажч.: с. 79-85. – (Біобібліогр. серія "Академіки Української академії аграрних наук"). – ISBN 966-540-006-7
776657
  Шкуропат С. Мартиненко Надія // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 26 : Надія Мартиненко. – С. 3-31.
776658
   Мартиненко Петро Федорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 20-21
776659
   Мартиненко Петро Федорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 103-104


  Привітання з 75-річчям.
776660
   Мартиненко Петро Федорович (1936-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 290-291. – ISBN 978-966-439-754-1
776661
  Сидоренко Віктор Мартиніка. Квіти на попелі / Сидоренко Віктор, Сидоренко Вікторія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 96-103 : фото
776662
  Яценко Б.П. Мартинка ( - острів у групі Навітряних островів Малого Антильского архипелагу (Вестіндія)) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 288-289. – ISBN 978-966-02-8345-9
776663
  Сластьон О.Г. Мартинович. / О.Г. Сластьон, 1931. – 173с.
776664
  Сластьон О. Мартинович. / О. Сластьон, 1931. – 173с.
776665
   Мартинюк Віктор Семенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 291. – ISBN 978-966-439-754-1
776666
  Добровольський В.О. Мартинюк Дмитро Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 299. – ISBN 978-966-02-8345-9
776667
   Мартинюк Дмитро Іванович (1942-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 291. – ISBN 978-966-439-754-1
776668
   Мартинюк Олександр Всеволодович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 312 : фото
776669
   Мартинюк Уляна Миколаївна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 49
776670
  Макар Ю. Мартиролог української православної церкви Холмщини і Підляшшя // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 158-159. – ISBN 966-530-115-2
776671
  Федоров Николай Мартиролог. "Титаник" российской империи / Федоров Николай, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 94-100 : фото
776672
  Зеленська А.В. Мартирологічна парадигма тексту про Павлика Морозова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 180-186
776673
   Мартирологія українських церков = Martyrology of the Ukrainian churches : у 4 т. – Торонто ; Балтимор : Смолоскип. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 51)
Т. 2 : Українська Католицька Церква: документи, матеріяли, християнський самвидав України / упоряд., зред. О. Зінкевич, Т.Р. Лончина. – 1985. – 839 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: c. 777-791
776674
  Мартиросян А.А. Мартирос Крымеци. (Исследования и тексты) : Автореф... канд. филол.наук: / Мартиросян А.А.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры им. М.Абегяна. – Ереван, 1958. – 16л.
776675
  Сарьян М.С. Мартирос Сарьян-Martiros Saryan / М.С. Сарьян. – Ленинград, 1975. – 23с.
776676
  Михайлов А.И. Мартирос Сергеевич Сарьян / А.И. Михайлов. – Москва, 1958. – 107с.
776677
  Капланова С.Г. Мартирос Сергеевич Сарьян / С.Г. Капланова. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 47 с. – (Советские художники - Герои Социалистического Труда)
776678
   Мартиш Євген Власович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 312-313 : фото
776679
   Мартиш Євген Власович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 291-292. – ISBN 978-966-439-754-1
776680
  Шевченко Віктор Мартін Бехайм та його "Яблуко земне" : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 52-54 : Фото
776681
  Лопушанський В.М. Мартін Бубер: життєвий і творчий шлях : [навч. посібник] / [Василь Лопушанський, Олена Ляховин, Наталя Дашко ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький] ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 108, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. - Імен. покажч.: с. 105-108. – Бібліогр.: с. 102-104 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-538-190-7
776682
  Кравченко Л. Мартін Вальзер - пророк німецької єдності // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 116-131. – ISBN 966-594-263-8
776683
   Мартін Гайдеггер очима сучасників. – Київ : Стилос, 2002. – 128с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 996-8009-08-8
776684
  Дахній А.Й. Мартін Гайдеггер та екзистенційна філософія : монографія / Андрій Дахній ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248, [2] с. – Бібліогр.: с. 229-248 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0446-7
776685
  Шолухо Н.Є. Мартін Гайдеггер та Емануель Левінас: трансформація етичних настанов повсякденності у світлі появи іншого // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 81-86
776686
  Лондон Д. Мартін Іден / Д. Лондон. – К, 1936. – 447с.
776687
  Лондон Д. Мартін Іден : роман ; пер. з англ. / Джек Лондон. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 328 с.
776688
  Лондон Д. Мартін Іден : Роман / Д. Лондон. – Київ : Художня література, 1959. – 335с. – (Бібліотека світової класики)
776689
  Лондон Д. Мартін Іден : роман / Д. Лондон; [Пер. з англ. М. Рябова]. – Київ : Молодь, 1968. – 342 с. – (Б-ка художніх творів для підлітків та юнацтва "Джерело")
776690
  Лондон Д. Мартін Іден : роман / Д. Лондон; Перекл. з англ. М. Рябова ; [Вступн. ст. Всеволода Неділька]. – Київ : Молодь, 1973. – 336 с. – ([Шкільна бібліотека])
776691
  Лондон Д. Мартін Іден / Д. Лондон. – К, 1973. – 108с.
776692
  Лондон Д. Мартін Іден / Д. Лондон. – Вид. 4-е. – К, 1979. – 110с.
776693
  Лондон Дж. Мартін Іден : Роман / Джек Лондон; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. М.Рябової. – Харків : Фоліо, 2004. – 383с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2228-3
776694
  Кіяшко Я. Мартін Лютер Кінг як лідер ненасильницького протесту афроамериканців у 50-60-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 418-420. – ISBN 978-966-171-793-9
776695
  Голубкін Ю.О. Мартін Лютер у радянськоій історіографії // Питання історії народів СРСР : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник / редкол.: С.М. Королівський, О.О. Кучер, В.І. Балух [та ін.]. – Харків, 1973. – Вип. 15. – С. 130-137
776696
  Сюндюков І. Мартін Лютер: великий розрив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 жовтня (№ 192/193). – С. 20


  500 років тому розпочалася Реформація в Європі.
776697
  Сюндюков І. Мартін Лютер: великий розрив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 20


  500 років тому розпочалася Реформація в Європі.
776698
  Газін В. Мартін Лютер: у пошуку консенсусу справ земних і небесних // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 15


  Мартін Лютер спалює папську буллу Гравюра на дереві, 1557 р. Ім"я Мартіна Лютера мало кому відоме в Україні. А в Німеччині у списку найвизначніших діячів він на другому місці після Конрада Аденауера. У світі догм мороку і темряви реформатор ...
776699
  Мигаль С.М. Мартін Хайдеггер якфашиствуючий філософ // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 3-19. – ISSN 2075-1443
776700
  Діккенс Ч. Мартін Чезвілт / Ч. Діккенс. – Київ : Радянська школа, 1954. – 356 с. – (Бібліотека учня (англ. мовою))
776701
  Кросс Я. Мартов хлеб : сказка / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Таллин : Ззсти раамат, 1974. – 71 с.
776702
  Кросс Я. Мартов хлеб : сказка / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Таллин : Ээсти раамат, 1978. – 72 с.
776703
  Волк Ю.А. Мартовская неделя / Ю.А. Волк. – Мурманск, 1989. – 163с.
776704
  Ракушин Ф.Н. Мартовские вербы. / Ф.Н. Ракушин. – Саратов, 1973. – 78с.
776705
  Иванов Л.И. Мартовские всходы / Л.И. Иванов. – Москва, 1970. – 264с.
776706
  Либкнехт В. Мартовские дни 1848 и 1871 гг.. – Санкт-Петербург, 1891. – 16 с.
776707
  Корнилов В.Т. Мартовские звезды / В.Т. Корнилов. – Куйбышев, 1960. – 27с.
776708
  Корнилов В.Г. Мартовские звезды : рассказы / В.Г. Корнилов. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1964. – 104 с.
776709
  Крыльцов Е.С. Мартовские звоны / Е.С. Крыльцов. – М, 1985. – 87с.
776710
  Велизаде Т.А. Мартовские события 1918 г. в Баку // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 155-158. – ISSN 2076-1554


  Эта статья посвящена убийствам, совершенным армянами в Баку в 1918 году. Началу нового этапа армянской экспансии против азербайджанцев послужил распад Российской Империи в 1917 г.
776711
  Семин Л.П. Мартовские сугробы. / Л.П. Семин. – Л., 1960. – 184с.
776712
  Кашниц М.Л. Мартовский ветер / М.Л. Кашниц. – М., 1985. – 334с.
776713
  Белова Г.М. Мартовский дождь : [стихи] / Галина Белова. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 31 с. – (Молодые голоса)
776714
  Насущенко В.Е. Мартовский лед / В.Е. Насущенко. – Л, 1980. – 287с.
776715
  Чиладзе О. Мартовский петух : роман / Отар Чиладзе ; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1991. – 380 с.
776716
   Мартовский Пленум ЦК КПСС о подъеме сельского хозяйства. – Москва, 1965. – 111с.
776717
  Шим Э.Ю. Мартовский снег / Э.Ю. Шим. – М.Л., 1962. – 184с.
776718
  Федоренко П.К. Мартовский снег / П.К. Федоренко. – М., 1967. – 184с.
776719
  Коростелева В.А. Мартовский снег / В.А. Коростелева. – Горький, 1976. – 72с.
776720
  Кешин К.Г. Мартовский снег / К.Г. Кешин. – Алма-Ата, 1980. – 116с.
776721
  Кекильбаев А. Мартовский снег : повести, рассказы / А. Кекильбаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 264 с.
776722
  Кекильбаев А. Мартовский снег : повести, роман / А. Кекильбаев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1988. – 605 с.
776723
  Панов Б.К. Мартовским днем. / Б.К. Панов. – Тамбов, 1962. – 48с.
776724
  Панов Б.К. Мартовским днем. / Б.К. Панов. – Воронеж, 1970. – 152с.
776725
  Гидаш А.Ф. Мартон и его друзья / А.Ф. Гидаш. – М.
1. – 1963. – 454с.
776726
  Гидаш А.Ф. Мартон и его друзья / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1967. – 400с.
776727
  Гидаш А. Мартон и его друзья / А. Гидаш. – М.
1. – 1974. – 480с.
776728
  Коваленская Н.Н. Мартос / Н.Н. Коваленская. – Москва-Ленинград, 1938. – 140с.
776729
  Кудимов В. Мартын-живописец / В. Кудимов. – Смоленск, 1950. – 407с.
776730
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Мартын Боруля : Комедия в 5 действиях / И. Карпенко-Карый (Тобилевич) ; пер. с укр. Г. Шипова ; вступ. статья А. Борщаговского. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1946. – 127 с. – (Драматургия народов СССР)
776731
  Кудимов В. Мартын живописец : [роман] / [В. Кудимов ; ил.: А. Алимов]. – Смоленск : Кн. изд-во, 1962. – 212 с.
776732
   Мартынов Владлен Аркадьевич (1929-2008) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104. – ISSN 0131-2227
776733
   Мартынов Владлен Аркадьевич (1929-2008) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104. – ISSN 0131-2227
776734
   Мартынов Владлен Аркадьевич (1929-2008) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104. – ISSN 0131-2227
776735
  Крылов И.А. Мартышка и очки / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
776736
  Алиев Н. Мартышкин труд : стихи / Нариман Алиев ; худож. В. Комаров. – Махачкала : Даггиз, 1979. – 48 с. : ил.
776737
  Москаленко Леся Марун Мархеж. Я нічого не боюся : Інформаційно-рекламний блок / Москаленко Леся, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28
776738
  Татаренко Ірина Марун Мархеж: Наша авіакомпанія міцна, як кедри в горах Лівану : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Татаренко Ірина, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-20 : фото
776739
   Маруняк Євгенія Олександрівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 31. – ISBN 978-617-7069-48-4
776740
  Севастина Кристина Маруру, Полинезия! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 84-89 : фото
776741
  Литвиненко С.В. Марусенко Анатолій Іларіонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 314. – ISBN 978-966-02-8345-9
776742
  Масенко Л.Т. Марусик Тамара Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 315. – ISBN 978-966-02-8345-9
776743
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Маруся. Т. 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
776744
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повисть Грыцька Основъяненка // Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1 : Малороссийские повести. – 88 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
776745
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Тип. Каплана и Бирюкова, 1887. – 88с.
776746
  Боровиковський Л.І. Маруся : Укpаїнська баляда / Лев Боровиковський ; Видав і пояснив [та авт. пеpедм.] Іван Фpанко. – У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1902. – 45 с. – В кн. також pозвідка: Дещо пpо "Маpусю" Л. Боpовиковського та її основу / І. Фpанко. – (Літературно-наукова бібліотека / Відповідає за ред.: В. Гнатюк ; Ч. 40 ; Тексти й поясненя вибраних творів української й іньших літератур, 1)
776747
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Рух, 1918. – 70с.
776748
  Вовчок Марко Маруся / Вовчок Марко. – Київ : Дністер, 1918. – 132с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
776749
  Вовчок Марко Маруся : Історична повість / Вовчок Марко : Рух, 1929. – 154с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
776750
  Вовчок Марко Маруся : Повість / Вовчок Марко. – Київ : Сяйво, 1929. – 127с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева б-ка красного письменства)
776751
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – 2-е вид. – Київ : Сяйво, 1929. – 88с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
776752
  Вовчок Марко Маруся / Вовчок Марко. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 126с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
776753
  Квітка-Основ"яненко Маруся / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 84с.
776754
  Вовчок Марко Маруся : Оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дитвидав, 1959. – 100с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
776755
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1968. – 211с.
776756
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. шкільного віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1975. – 215с.
776757
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1978. – 197с.
776758
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1978. – 162с.
776759
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. та ст. шк. віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1983. – 182с.
776760
  Вовчок М. Маруся : оповідання, повісті та казки / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4346-7
776761
  Квітка-Основ"яненко Маруся : повісті та оповідання : драматичні твори / Григорій Квітка-Основ"яненко ; [передм. примітки та коментарі Л.В. Ушлакова]. – Харків : Фоліо, 2012. – 600, [3] с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5646-7
776762
  Шкляр В. Маруся : роман / Василь Шкляр. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 313, [4] с. : іл. – На обкл. також: Національний бестселер. – ISBN 978-966-14-7838-0
776763
  Шкляр В. Маруся : роман / Василь Шкляр ; [іл. обкл. Ю. Дзекунової]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 313, [4] с. – (Національний бестселер). – ISBN 978-966-14-7838-0
776764
  Квітка-Основ"яненко Маруся / Григорій Квітка-Основ"яненко. – Харків : Vivat, 2017. – 127, [1] с. : портр. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-218-7
776765
  Апанович О. Маруся Богуславка - історична постать // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1978. – Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – С. 20-22
776766
  Нечуй-Левицький І. Маруся Богуславка, 1875
776767
  Нечуй-Левицький І. Маруся Богуславка, 1887
776768
  Нечуй-Левицький І. Маруся Богуславка, 1887
776769
  Куліш П.О. Маруся Богуславка : поема (1820 р.) / П.А. Куліш. – У Львові (Львів) : Виданє ред. "Літературнол-науковго вісника" ; З друк. Наукового Т-ва імені Шевченка, 1899. – 67 с.
776770
  Старицький М.П. Маруся Богуславка / М.П. Старицький. – Харків, 1924. – 67с.
776771
  Куліш П.О. Маруся Богуславка : поема з 1620 их років / Пантелеймон Куліш ; з передмовою [Василь Щурат]и поясненнями. – У Львові (ЛьвІв) : Дмитро Хомяк Спілкове видання ; [З друк. Вид. С-ки "Діло"], 1928. – 130 с. – (Бібліотека "Літературних перлин" ; Ч. 4)


  Псевд. - Петро Забоцень, Панько Казюка, Павло Ратай, Хуторянин та ін.; крипт. — К., М., Н. М., Н. Н., П. А. К., П. К. тощо; ...
776772
  Вольвачівна Маруся Маруся Вольвачівна - незаслужено забута українська письменниця. : вибрані твори / вступ. ст., ред., упорядкування та примітки Івана Лисенка. – Київ : Наш час, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-1530-10-1


  Вольвач Марія Степанівна (псевдонім — Маруся Вольвачівна; *17 (29) березня 1841, село Черемушна Валківського повіту Харківської губернії — †близько 1910) — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка
776773
  Бурлака Ф.М. Маруся Гонта : роман / Ф.М. Бурлака. – Київ, 1959. – 271 с.
776774
  Эгарт М.М. Маруся Журавлева. / М.М. Эгарт. – Москва, 1948. – 361с.
776775
  Эгарт М.М. Маруся Журавлева. / М.М. Эгарт. – Москва, 1965. – 335с.
776776
  Эгарт М.М. Маруся Журавлева. / М.М. Эгарт. – Москва, 1970. – 336с.
776777
  Кауфман Л.С. Маруся Чурай / Л.С. Кауфман. – Киев, 1966
776778
  Костенко Л.В. Маруся Чурай : історичний роман у віршах / Ліна Костенко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 187с.
776779
  Костенко Л.В. Маруся Чурай : історичний роман у віршах / Л.В. Костенко. – Київ, 1982. – 136с.
776780
  Чемерис В. Маруся Чурай : Повість / В. Чемерис. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 80с. – (Бібліотека українця)
776781
  Чемерис В. Маруся Чурай : Повість / Валентин Чемерис. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 86с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-39-8
776782
  Костенко Л.В. Маруся Чурай: Іст. роман у віршах / Л.В. Костенко. – Київ, 1990. – 159с.
776783
  Рудяченко О. Маруся Чурай: скласти хоч пізній вінець // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 11


  "21 червня 1653 р., ще зовсім молодою, Господь покликав до себе вродливу та співучу українську піснярку Марусю Чурай. З огляду на вроду і талант, навіть літні баби біля труни не могли сказати, скільки рочків минуло небіжчиці - 28, 25, 24? Аби подовжити ...
776784
  Степаненко М. Маруся Чурай: фантом чи реальність // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 10-11
776785
  Степаненко М. Маруся Чурай: фантом чи реальність // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 11
776786
  Квітка-Основ"яненко Маруся. Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1957. – 196с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
776787
  Квітка-Основ"яненко Маруся. Салдацький патрет : повісті / Григорій Квітка-Основ"яненко ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2009. – 130, [6] с. : іл. – Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-566-1
776788
   Маруф-башмачник.. – М, 1986. – 635с.
776789
   Маруф-башмачник.. – М, 1988. – 640с.
776790
  Джапаридзе Р.А. Марухские белые ночи : повесть / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. .Э.Фейгина и Г.Басса. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 118 с.
776791
  Джапаридзе Р.А. Марухские белые ночи : повесть / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. .Э.Фейгина и Г.Басса. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 149 с.
776792
   Марушкевич Алла // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 292. – ISBN 978-966-439-754-1
776793
  Астаф"єв О.Г. Марушкевич Алла Адамівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 317. – ISBN 978-966-02-8345-9
776794
  Балашов Д.М. Марфа-посадница : роман / Д.М. Балашов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 432 с.
776795
  Балашов Д.М. Марфа-посадница : роман / Д.М. Балашов ; худож. К.К. Дмитраков. – Петрозаводск : Карелия, 1986. – 463 с. : ил.
776796
  Карамзин Н.М. Марфа-посадница, или Покорение Новагорода : повести ; главы из " Истории государства российского" / Н.М. Карамзин. – Ленинград : Художня література, 1989. – 432 с. – (Классики и современники)
776797
  Петров Марфа Королёва / Петров, (Бирюк). – Сталинград, 1950. – 232с.
776798
   Марфемная дыстрыбуцыя у беларускай моде.. – Мінськ, 1967. – 311с.
776799
  Проценко Л. Марфієвич Микола Іванович (20.III.1898-2.IX.1967) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 195-196
776800
  Проценко Л. Марфієвич Микола Іванович [20.III.1898-2.IX.1967] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 195-196. – ISBN 978-611-01-1405-9
776801
   Марцев Альберт Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 149-150. – ISBN 978-617-573-038-6
776802
  Поліщук Б.М. Марципани по-одеськи / Б.М. Поліщук. – Київ, 1982. – 144с.
776803
  Грязнов Б.З. Марцишор / Б.З. Грязнов. – Л, 1958. – 271с.
776804
  Лунгу Р.И. Марцишоры : повести и рассказы / Р.И. Лунгу. – Москва : Советский писатель, 1966. – 207 с.
776805
  Лунгу Р.И. Марцишоры : повести и рассказы / Р.И. Лунгу; переводы. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1968. – 420 с.
776806
  Холодковский Н.А. Марчелло Мальпиги / Н.А. Холодковский. – Берлин, 1923. – 34с.
776807
   Марченко Валерій Веніамінович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 359. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
776808
  Сидоренко Н.М. Марченко Іван Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 333. – ISBN 978-966-02-8345-9
776809
  Дука М.В. Марченко Михайло Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 246. – ISBN 96966-8060-04-0
776810
   Марченко Михайло Іванович (1902-1983) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 292-293. – ISBN 978-966-439-754-1
776811
  Анисимов А.В. Марченко Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 337. – ISBN 978-966-02-8345-9
776812
   Марченко Татьяна.. – М, 1988. – с.
776813
  Нємченко І. Марчмонт Нідгем та ідеали республіканізму XVII століття // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 86
776814
  Ременяка О. Марчук Анатолій Петрович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 1 : Анатолій Марчук. – С. 3-31.
776815
   Марчук Валентин Мефодійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 293. – ISBN 978-966-439-754-1
776816
   Марчук Валентин Мефодійович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 135-136. – ISBN 978-966-313-531-1
776817
  Губерський Л.В. Марчук Євген Кирилович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 23-24. – ISBN 966-316-045-4
776818
  Капсамун І. Марчук замість Кучми. Не запізно? / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 5


  Призначено нового представника України в Трьохсторонній контактній групі в Мінську.
776819
   Марчук Ніна Йосипівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 181. – ISBN 978-966-2726-03-9
776820
  Махінчук М.Г. Марчуківський куток : Роман / Микола Махінчук. – Київ : Українська хата, 2001. – 255с. – ISBN 966-7025-00-4
776821
   Марчукізм // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 2005. – № 8/9. – С. 49-52. – ISSN 0130-5212


  Художник Іван Марчук
776822
  Белаш Б.Ф. Марш-бросок : стихи / Б.Ф. Белаш ; [вступ. ст. Анатолий Мартынов "Ощущение мира"]. – Донецк : Донбас, 1969. – 31 с.
776823
  Еленин М.С. Марш-бросок / М.С. Еленин. – Ленинград, 1988. – 397с.
776824
   Марш-бросок : Мир на распродажу. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 18-61 : Фото, карта
776825
  Іщенко Н. Марш-кидок на Косово-2 готує Москва разом зі своїми агентами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 96). – С. 10-11
776826
  Горбачев О. Марш-медиа // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 14 февраля (№ 7). – С. 20. – ISSN 1563-6755


  Необходимость своевременного перехода государственных и коммунальных печатных СМИ в частную собственность все еще остается одной из первоочередных задач на пути реформирования медийной сферы.
776827
  Подражанский А.М. Марш "Черномора" / А.М. Подражанский, М.А. Ростарчук, Г.А. Стефанов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1973. – 188с.
776828
  Макаренко А.С. Марш 30 года. / А.С. Макаренко. – М, 1967. – 312с.
776829
  Макаренко А.С. Марш 30 року. / А.С. Макаренко. – К, 1972. – 254с.
776830
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1965. – 511с.
776831
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – М, 1968. – 432с.
776832
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1970. – 416с.
776833
  Доктороу Е.Л. Марш до моря : роман / Закінчення. Поч. у № 9-10 // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 15-104. – ISSN 0320 - 8370
776834
  Китошвили Ш.И. и Гришин С.В. Марш и встречный бой / Ш.И. и Гришин С.В. Китошвили. – М., 1967. – 158с.
776835
  Гришин С.В. Марш и встречный бой / С.В. Гришин, Ш.И. Китошвили. – М., 1967. – 158с.
776836
  Лоза Д.М. Марш и встречный бой / Д.М. Лоза. – М., 1968. – 206с.
776837
  Гончар М. Марш Качиньського. ПіС виграв вибори в Сейм і втратив Сенат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 4


  "У неділю 13 жовтня в Польщі відбулися чергові парламентські вибори. Наші західні сусіди обирали Сейм дев"ятої каденції та Сенат десятої каденції, починаючи з 1989-го року. Правляча партія "Право і Справедливість" перемогла в нижній палаті і здобула ...
776838
  Маяковский В.В. Марш комсомольца. / В.В. Маяковский. – Москва, 1973. – 191с.
776839
  Поссемайер Инес Марш красных : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 32-48 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
776840
  Безыменский А.И. Марш мира / А.И. Безыменский. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 88 с.
776841
   Марш молодости. – Москва, 1960. – 110 с.
776842
  Бендер В. Марш молодости / Віталій Бендер ; [упоряд. О. Коновал ; ред. О. Шугай]. – Київ : Юніверс, 2005. – 883, [3] с. : портр. – На авантит. зазнач.: Вид. здійсн. коштом Фундації ім. І. Багряного (США). Мовно-стиліст. та правописні особливості ориг. в основному збережено. - Зміст: Станція Пугаловська ; Фронтові дороги ; Марш молодости ; Оповідання та статті ; Поезії. – ISBN 966-8118-20-0
776843
  Заяц А.С. Марш на рассвете / А.С. Заяц. – М., 1963. – 88с.
776844
  Буртынский А.С. Марш на рассвете / А.С. Буртынский. – М., 1973. – 207с.
776845
  Софронов А.В. Марш победителей / А.В. Софронов. – Москва, 1947. – 184с.
776846
  Скорбин Б.П. Марш продолжается. / Б.П. Скорбин. – М, 1964. – 255с.
776847
  Рот Й. Марш Радецкого / Й. Рот. – Москва, 1939. – 390с.
776848
  Рот Й. Марш Радецкого / Й. Рот. – Москва, 1978. – 342с.
776849
  Рот Й. Марш Радецького : Роман / Й. Рот; Пер. з нім. Є. Горевої; Авт. передмов. Д. Затонський. – Київ : Юніверс, 2000. – 352с. – (Світова проза). – ISBN 966-7305-21-Х
776850
  Макаренко А.С. Марш тридцатого года / А.С. Макаренко. – М, 1988. – 286с.
776851
   Марш ударных бригад. – Москва, 1965. – 479 с.
776852
  Чичкань І.В. Маршал "сухопутних броненосців" / І.В. Чичкань, Л.В. Кошелєва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )


  Павло Семенович Рибалко.
776853
  Сомов Г.А. Маршал авиации / Г.А. Сомов. – М., 1990. – 222с.
776854
  Кондратьев Н.Д. Маршал Блюхер / Н.Д. Кондратьев. – М, 1965. – 294с.
776855
  Великанов Николай Маршал Блюхер и его жены // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 1. – С. 60-64. – ISSN 0868-488Х
776856
   Маршал Вінграновський : книга про поета (спогади, есеї, листи, інтерв"ю) / [передм., упоряд. П. Вольвача ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 479, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 476-477. – ISBN 978-617-605-009-4


  Вінграновський існував в однині. І в житті, і в літературі. Ми тільки починаємо осягати цей феномен. Феномен одного з найбільших українських поетів другої половини XX століття. Ця книжка – спроба наближення до феномену Вінграновського, крок до його ...
776857
  Антонович М. Маршал вперед (Бліхер) / М. Антонович. – Львів, 1936. – 85 с.
776858
  Бычевский Б.В. Маршал Говоров / Б.В. Бычевский. – М, 1970. – 173с.
776859
  Рачада І.Д. Маршал Жуков : п"єса / І.Д. Рачада. – Київ, 1987. – 326 с.
776860
  Яковлев Н.Н. Маршал Жуков / Н.Н. Яковлев. – Москва, 1988. – 254с.
776861
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : (відповідь генералові Іщенку) / Л. Лук"яненко. – 4-е вид. – Севастополь : Просвіта, 2001. – 40с. – (Бібліотека часопису "Дзвін Севастополя")
776862
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : Відповідь генералові Іщенку / Левко Лук"яненко. – Київ : Козаки, 2002. – 48с. – ISBN 966-514-038-8
776863
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : Відповідь генералові Іщенку / Левко Лук"яненко. – Київ : Козаки, 2006. – 48с. – ISBN 966-514-038-8
776864
  Лук"яненко Л.Г. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні / [Левко Лук"яненко]. – [Вид. 10-те]. – Київ : Альфа Реклама, 2013. – 48 с. : іл., табл. – На тит. арк. автор не зазнач. - На тит. арк.: Українським ветеранам та жертвам Другої світової війни присвячую. – Бібліогр.: с. 47 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2477-90-0
776865
  Карпов В. Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира: Литературная мозаика. / В. Карпов. – М.
2. – 1991. – 93с.
776866
   Маршал Жуков.. – М., 1989. – 414с.
776867
  Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира : Лит. мозаика / В.В. Карпов. – М.
Кн.1. – 1992. – 461с.
776868
  Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира: (Лит. мозаика). / В.В. Карпов. – М.
Кн.1. – 1991. – 95с.
776869
   Маршал Жуков: каким мы его помним. – Москва : Политиздат, 1988. – 396с.
776870
   Маршал Жуков: полководец и человек : в 2-х т. – Москва : АПН
Т. 1. – 1988. – 384 с.
776871
   Маршал Жуков: полководец и человек : в 2-х т. – Москва : АПН
Т. 2. – 1988. – 256с.
776872
  Грязнов Б.З. Маршал Захаров / Б.З. Грязнов. – М, 1979. – 152с.
776873
  Португальский Р.М. Маршал И.С.Конев / Р.М. Португальский. – М., 1985. – 253с.
776874
  Бобрищев К. Маршал Кулик, оббріханий і забутий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Хто насправді звільняв Полтаву 1943 року.
776875
  Иванов В.М. Маршал М.Н. Тухачевский / В.М. Иванов. – Москва : Военное издательство, 1985. – 318 с.
776876
  Иванов В.М. Маршал М.Н.Тухачевский / В.М. Иванов. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва, 1990. – 319с.
776877
  Голубович В.С. Маршал Малиновский / В.С. Голубович. – Киев, 1988. – 222,2с.
776878
  Бондаренко К. Маршал Малиновский // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 16/17 (185/186). – С. 58-60
776879
  Бондаренко К. Маршал Малиновский // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 18/19 (187/188). – С. 56-59
776880
  Егоров П.Я. Маршал Мерецков / П.Я. Егоров. – М., 1974. – 215с.
776881
  Ортенберг Д.И. Маршал Москаленко / Д.И. Ортенберг. – К, 1984. – 127с.
776882
  Драган И.Г. Маршал Н.И. Крылов / И.Г. Драган. – М, 1987. – 239с.
776883
  Арно Ж. Маршал П... = Marechal P.. : пьеса в 3-х актах / Арно Ж. ; пер. с франц. М. Ивановой ; ред. Л. Борисевич. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 110 с. – (Современная зарубежная драматургия)
776884
  Голубович В.С. Маршал Р.Я. Малиновский / В.С. Голубович. – М., 1983. – 215с.
776885
  Якушев Влад Маршал Рибалко. Залізний командарм залізних армій // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 11 (113). – С. 26-28
776886
  Мельников С.И. Маршал Рыбалко / С.И. Мельников. – К., 1980. – 255с.
776887
  Мельников С.И. Маршал Рыбалко / С.И. Мельников. – 2-е изд. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 254 с.
776888
  Горелик Я.М. Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников / Я.М. Горелик. – М, 1961. – 108с.
776889
  Малышев В.П. Маршал Советского Союза В.К.Блюхер. / В.П. Малышев, А.Т. Якимов. – Благовещенск, 1958. – 40с.
776890
  Большаков К. Маршал сто пятого дня / К. Большаков. – Москва, 1936. – 400с.
776891
  Кузнецов П.Г. Маршал Толбухин / П.Г. Кузнецов. – М., 1966. – 275с.
776892
  Тодорский А.И. Маршал Тухачевский / А.И. Тодорский. – Москва : Политиздат, 1964. – 93 с.
776893
   Маршал Тухачевский. – М., 1965. – 248с.
776894
  Тодорский А.И. Маршал Тухачевский / А.И. Тодорский. – Москва : Политиздат, 1966. – 93 с.
776895
  Павлов А.Ю. Маршал Франции - стратег Антанты // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 55-58. – ISSN 0321-0626


  Маршал Франции Фердинанд Фош.
776896
  Крушинський В.Ю. Маршала План (- програма американської допомоги для відновлення і розвитку економіки країн Європи після Другої світової війни) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 351-352. – ISBN 978-966-02-8345-9
776897
  Карпов В. Маршалският жезъл / В. Карпов. – София, 1980. – 304с.
776898
  Дорош Е.Я. Маршальские звезды / Е.Я. Дорош. – Москва, 1939. – 40с.
776899
  Николаев Н В. Маршальский жезл / Н В. Николаев. – Свердловск, 1969. – 252с.
776900
  Карпов В.В. Маршальский жезл : роман / В.В. Карпов. – Москва : Военное издательство, 1976. – 269 с.
776901
  Карпов В.В. Маршальский жезл : повесть / В.В. Карпов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 268с.
776902
  Ермолович Н.Н. Маршальский жезл в солдатском ранце / Н.Н. Ермолович. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1971. – 112 с.
776903
  Карпов В.В. Маршальский жезл. / В.В. Карпов. – Ташкент, 1971. – 295с.
776904
  Карпов В.В. Маршальский жезл. (Вечный бой) : Романы / В.В. Карпов. – Москва : Воениздат, 1972. – 480с.
776905
  Фирсов З.П. Маршевая подготовка по комплексу ГТО / З.П. Фирсов. – М, 1951. – 52с.
776906
  Сергиевич Д.Г. Маршевая рота / Д.Г. Сергиевич. – Одесса, 1971. – 196с.
776907
  Шаповалов В. Маршевая рота : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 5. – С. 116-125. – ISSN 0027-8238
776908
  Мазаев Ю.И. Маршевая таблица МТ-1 / Ю.И. Мазаев. – М, 1966. – 50с.
776909
  Чернов Ю. Маршевые роты / Ю. Чернов. – Кишинев, 1959. – 68с.
776910
   Маршейдерское дело. – К, 1960. – 556с.
776911
  Прохур М.З. Маршові моделі розрахунку еволюції в"язких течій з використанням відносних компонент швидкості / М.З. Прохур, А.М. Попов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 321-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються стаціонарні нестисливі в"язкі течії з домінуючою компонентою швидкості у виділеному напрямі. Застосування методу розщеплення та перехід до відносних нормальних компонент швидкості призводять до спрощення форми рівнянь, застосування ...
776912
  Юшков Г.А. Маршрут : повести и рассказы / Геннадій Юшков ; пер. с коми. – Москва : Современник, 1986. – 540 с.
776913
  Соколовский В.Г. Маршрут / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1990. – 218с.
776914
  Журавский А.В. Маршрут "Большеземельской Экспедиции 1904 и 1905 гг." / А.В. Журавский : Типография Императорской Академии Наук, 1907. – 16 с. – Оттиск из Ежегодника Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 11, 1906 г.
776915
  Кириченко А.Н. Маршрут 1910 года по Александровскому хребту и пескам Муюн-кум ( Сыр-Дарьинская и Семиреченская обл. ) = Itineraire d"une excursoin entreprise en 1910 dans les Monts Alexandre et le Muyun-Kum ( province de Syr-darja et de Semiretshie ) // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
776916
  Коган В.З. Маршрут в страну информологию / В.З. Коган. – М., 1985. – 161с.
776917
  Русаков М.Г. Маршрут географической экскурсии по Киеву и его окрестностям : (Для делегатов 3 Съезда Географического общества СССР) / М.Г. Русаков, И.О. Речмедин, И.М. Рослый. – Киев : Киевский университет, 1960. – 72с.
776918
  Наумов С.П. Маршрут зоолога Гыданской экспедиции / С.П. Наумов. – 1с.
776919
  Калишевский М.Ф. Маршрут зоологической поездки в Абхазию (Сухумский округ) летом 1905 г. // К распространению прямокрылых насекомых в пределах Российской Империи / Н.Н. Аделунг. – [Санкт-Петербург], 1905
776920
   Маршрут мира. – М., 1964. – 295с.
776921
  Андрианов С.В. Маршрут неизвестен : [рассказы-были] / Андрианов С.В. ; [ил.: И. Пчелко. – Москва : Воениздат, 1972. – 96с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / Гл. полит. упр. Сов. Армии и МВФ ; № 7 (662))
776922
  Крупа Т. Маршрут одного дня по Слобожанщине:Изюм // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 13-15


  Місто-музей Ізюм
776923
  Семенов Ю.С. Маршрут СП-15. / Ю.С. Семенов. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 206с.
776924
  Козлов П. Маршрут трехлетнего, 1893-1895 гг., путешествия по Центральной Азии В.И. Роборовского и П.К. Козлова // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
776925
   Маршрут у майбутнє : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 12-14 : Фото
776926
  Ленский А.Н. Маршрут феьлдъегеря Али-Шо / А.Н. Ленский. – М, 1983. – 208с.
776927
  Бялыницкий-Бируля Маршрут экскурсий в нагорной части Кубанской области в VIII-IX. 1910 г. / Бялыницкий-Бируля : Типография Императорской Академии Наук, 1911. – С. II-VI. – Оттиск из Ежегодника Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 16, 1911 г.
776928
  Рожевиц Р.Ю. Маршрут экспедиции переселенческого управления в Пржевальский уезд 1908 г. = Itineraire de l"expedition du bureau d"emigration dans le district de Przewalsk, en 1908 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
776929
  Галкин И.Н. Маршрутами XX века / И.Н. Галкин. – Москва : Мысль, 1982. – 124с.
776930
  Коваль Д.В. Маршрутами бессмертия / Д.В. Коваль. – Кишинев, 1987. – 218с.
776931
  Морозов Н. Маршрутами бургундского вина / Н. Морозов, Э. Паску // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 2. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Франції
776932
  Тихоненко Д.Г. Маршрутами В.В. Докучаєва / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 71-73
776933
  Корякин В.С. Маршрутами гляциолога / В.С. Корякин. – Москва : Мысль, 1981. – 126с.
776934
  Заслуженюк В.С. Маршрутами дружби. (Про інтерн. виховання дітей та підлітків піонерськими організаціями УРСР). / В.С. Заслуженюк. – К., 1976. – 64с.
776935
  Крутикова Анастасия Маршрутами Ибн Баттуты. Ибн Баттута, первый блогер-путешественник. // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Сентябрь. – С. 124-135 : фото
776936
   Маршрутами історії. – Київ : Політвидав України, 1990. – XVI, 655 с., [24] арк. ыл. – ISBN 5-319-00638-1
776937
  Караванченко А.З. Маршрутами мужества / А.З. Караванченко. – Минск, 1978. – 223 с.
776938
  Леонов Л.И. Маршрутами отдыха : Путеводитель / Л.И. Леонов. – Донецк : Донбас, 1979. – 56с.
776939
  Покровский А. Маршрутами познания. Десять точек на карте советской науки / А. Покровский. – Москва : Профиздат, 1977. – 127с.
776940
  Пелих Г.И. Маршрутами полевой и теоретической этнографии. / Г.И. Пелих. – Новосибирск, 1979. – 48с.
776941
   Маршрутами пошуку. – К., 1989. – 126с.
776942
   Маршрутами слави Прикарпаття. – Ужгород, 1987. – 149с.
776943
  Ильвес М.А. Маршрутами Черноморья / М.А. Ильвес, П.В. Шевцов. – Одесса, 1979. – 175с.
776944
  Задорожний Микола Маршрути Харківського семінару // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 45
776945
  Хабракен Д. Маршрутизаторы Cisco = Practical Cisco Routers : Практическое применение / Джо Хабракен; Пер. с англ. – Москва : ДМК, 2001. – 320с. – (Защита и администрирование). – ISBN 5-94074-123-1
776946
  Димарцио Д.Ф. Маршрутизаторы Cisco : Пособие для самостоятельного изучения / Джером Ф.Димарцио; Пер. П.Шера. – Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2003. – 512с. – (High tech). – ISBN 5-93286-048-0
776947
  Брокмайер Д. Маршрутизация в Linux / Джо Брокмайер, Ди-Энн Лебланк, Рональд Маккарти; Пер. с англ. В.Р. Гинзбурга. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 240с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0271-1


  Для опытных пользователей и администраторов Linux
776948
  Цуриченко Маршрутная система учета производства и оперативно-календарное планирование. / Цуриченко, И.Н. Гусев. – М., 1954. – 112с.
776949
  Навериани С. Маршрутный путь в Сванетию через Твиберский перевал / С. Навериани. – Москва-Ленинград, 1930. – 63с.
776950
  Козлов В.А. Маршрутный список поверхностных образцов почв, взятых летом 1914 г. в Ананьевском У., Херс.г. / В.А. Козлов. – Одесса. – 121с.
776951
  Димов П.Д. Маршрутный список поверхностных образцов почв, взятых летом 1914 года в Одесском уезде Херсонской губернии / П.Д. Димов. – Одесса : Типогр. Акцион. Южно-Русск. о-ва печатного дела, 1914. – 75с. – Кн. без обл.
776952
   Маршруты в завтра. – Донецк, 1966. – 109с.
776953
  Бриж А.М. Маршруты выходного дня : путеводитель / А.М. Бриж. – Донецк : Донбас, 1989. – 135с.
776954
  Бен Джабер Маршруты модифицированных атлантических вод, пересекающих Сицилийский пролив / Бен Джабер, Д. Абденнадер, М. Бухтир // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 75-84 : рис. – Библиогр.: с. 83-84. – ISSN 0203-3100
776955
   Маршруты передового опыта. – М., 1985. – 288с.
776956
  Цихович Я.К. Маршруты по Восточной Пруссии IV, V и VI группы путей / По приказанию начальника Штаба Виленского военного Округа сост. Генерального Штаба подполковник Цихович. – Вильна : Тип. Штаба Виленского военного Округа, 1902. – 7, V, 705-1199 с. : карт.
776957
  Шнитников В.Н. Маршруты поездок по Семиреченской области 1907-1915 гг. = Itineraires des excursions dans la provinse Semiretchie en 1907-1915 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
776958
   Маршруты пяти континентов : Art of Travel // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 70-75 : Фото
776959
  Журавский А.В. Маршруты Северо-Печорской Экспедиции Главного управления Земл. и З. 1909 г. / А.В. Журавский. – С. V-XVI. – Маршруты и мелкие известия
776960
   Маршруты туристских походов. – Куйбышев, 1965. – 32 с.
776961
  Селезнев А.Г. Маршруты экскурсий по историческим местам Архангельска и Архангельской области. / А.Г. Селезнев. – Архангельск, 1961. – 96с.
776962
   Маршруты экскурсий по СССР на лето 1930 года. – Москва, 1930. – 218 с.
776963
  Попов В.М. Маршруты, темы и планы экскурсий по городу Благовещенску, его окрестномтям и Амурскому округу : Пособие для руководителей школьных и внешкоьных экскурсий / В.М. Попов. – Благовещенск, 1928. – 28с.
776964
  Эристин Э. Марыкчанские парни / Э. Эристин. – Иркутск, 1948. – 220с.
776965
  Эристин Э. Марыкчанские парни / Э. Эристин. – Иркутск, 1962. – 187с.
776966
   Марыля Дзепак: кат. выст. произведений. – Москва, 1988. – 31 с.
776967
  Валишевский К. Марысенька королева Польши. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 367с.
776968
  Короненко С. Марячи в лихоманці, він раптом заговорив українською // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 11 вересня (№ 164). – С. 18


  Із текста: "Ранні твори Михайла Коцюбинського не обіцяли, що з нього виросте великий письменник".
776969
  Малышев Г.Т. Марь : Роман / Г.Т. Малышев. – Хабаровск, 1988. – 396с.
776970
  Малышев Г.Т. Марь : роман / Геннадий Малышев ; [худож. Медведев А.Н.]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1990. – 396, [2] с.
776971
  Федоров В.Д. Марьевские звезды / В.Д. Федоров. – Новосибирск, 1955. – 112с.
776972
  Корнеев А.А. Марьин корабль. / А.А. Корнеев. – М., 1968. – 42с.
776973
  Журавлев Марьин корень / Журавлев, -Печорский. – Сыктывкар, 1970. – 159с.
776974
  Николаев И. Марьин остров / И. Николаев. – Саранск, 1958. – 15с.
776975
  Перевозчиков М.С. Марьина заводь / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1967. – 135с.
776976
  Толкачев Е.В. Марьина роща / Е.В. Толкачев. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 316 с.
776977
   Марьина роща. – М., 1984. – 432с.
776978
  Габель В.Ф. Марьино / В.Ф. Габель, С.И. Федоров. – Курск, 1956. – 47 с.
776979
  Федоров С.И. Марьино / С.И. Федоров. – Воронеж, 1965. – 64 с.
776980
   Марьино / Федоров С. И. – М., 1989. – 190с.
776981
  Чумак И.В. Марьины колодцы. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1951. – 140с.
776982
  Чумак И.В. Марьины колодцы. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1972. – 399с.
776983
  Третьяков А.И. Марьины коренья. / А.И. Третьяков. – Красноярск, 1977. – 127с.
776984
  Смертина Т.И. Марья - зажги снега. / Т.И. Смертина. – М., 1982. – 143с.
776985
  Шестаков И. Марья Зыкова / И. Шестаков. – Горький, 1948. – 63с.
776986
  Амфитеатров А.В. Марья Лусьева / А. Амфитеатров. – 2-е изд., [доп.]. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1905. – VIII, 271 с. – Экз. деф., пол книги перемеживается допечатанными стр. [ксерокс] на листах др. формата. - Отсутств. с. 268-271
776987
   Марья Морева: Русские народные сказки. – М., 1990. – 20с.
776988
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1947. – 288с.
776989
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1949. – 583с.
776990
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – М, 1950. – 576с.
776991
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1951. – 496с.
776992
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Куйбышев, 1952. – 624с.
776993
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – М, 1953. – 616с.
776994
  Танюк Л.С. Марьян Крушельницкий / Л.С. Танюк. – М, 1974. – 224с.
776995
  Ган Я. Марьян Михайлович Крушельницкий - народный артист СССР / Я. Ган. – К., 1960. – 48с.
776996
  Козак Я. Марьяна Радвакова / Я. Козак. – Москва, 1963. – 159с.
776997
   Марьяна Савка // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 47
776998
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 11. – 2001
776999
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 12. – 2001
777000
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 1/2, январь - февраль. – 2002
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,