Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
776001
  Лях Т. "...Любість одно крило біле, а друге темне має": філософсько-психологічне осмислення феномена любові в новелістиці Марка Черемшини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 143-147


  У статті здійснено комплексний аналіз проблеми любові в новелістиці Марка Черемшини. Вирішення цієї проблеми тісно пов"язане з питаннями про природу, сутність та сенс життя людини. Відповідно до черемшинівської концепції любов здатна втілити загальний ...
776002
  Барабаш Юрій "...Людей і Господа любить (любов як ментальна й поетична константа творчості Тараса Шевченка) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0236-1477
776003
  Федотова В. "Любій Любі", або Про шкоду інтернатів на клітинному рівні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 1, 13


  "Уже на початку 2000-х стало зрозуміло, що тисячі жінок-"човників", які не бачать нічого, крім базару та тягарів, перестали бути матерями своїм дітям. Батьки, втративши роботу на половині закритих шахт і заводів, впали у непробудне п"янство, самогон ...
776004
  Дайнеко В.В. "Любіть не себе в професії, а професію в собі" : Інтерв"ю / інтерв"ю взяли Ольга Марущак, Катерина Коваленко, Анастасія Красношлик // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Розмова із завідувачем кафедри іноземних мов ІВМ, професором В.В. Дайнеко.
776005
  Ненарокомова И.С. "Люблю большие планы...": Худ. А.Дейнека / И.С. Ненарокомова. – М., 1987. – 207с.
776006
  Кадирова Л. "Люблю грати талановитих людей" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 21-27 жовтня (№ 42)
776007
  Мегела І.П. "Люблю і ненавиджу" Катулла vs "Ars Amatoria" Овідія // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – C. 20-30


  Статтю присвячено зіставному аналізу любовної лірики давньоримських поетів Катулла та Овідія. Виявляється природа любові в Катулла і Овідія, висвітлюються особливості їхньої поетики, жанрова природа їхньої поезії, аналізуються тематика і засоби ...
776008
  Мегела І.П. "Люблю і ненавиджу" Катулла VS "Ars amatoria" Овідія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 242-256


  Стаття присвячена співставному аналізу любовної лірики давньоримських поетів Катулла та Овідія. Розкривається природа кохання в Катулла та Овідія, висвітлюються особливості поетики, жанрова природа їх поезії, аналізується тематика й засоби художнього ...
776009
  Наєнко М. "Люблю і пишаюся спорідненістю з Тобою". Ппро читацькі листи до Анатолія Дімарова // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 319-323. – ISBN 978-617-7480-77-7
776010
  Наєнко М. "Люблю і пишаюся спорідненістю з Тобою". Про листи читачів до Анатолія Дімарова // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 204-210. – ISBN 978-966-136-357-0
776011
  Дениско Т. "Люблю писати про конкретних людей у конкретному часі" (Інтерв"ю з Юрієм Шаповалом) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 127-131. – ISBN 966-7653-03-5
776012
  Павличко Дмитро "Люблю понад усе вогонь..." : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 22-36. – ISSN 0208-0710
776013
  Пучков А.А. "Люблю преподавание и живу собственно этим": навколокар"єрні плітки про Юліана Кулаковського у 1901 - 1902 роках // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 290-304. – ISBN 978-966-02-6446-5


  Згадується листування Ю. Кулаковського з професорами В.С. Іконниковим та Т.Д. Флоринським, а також згадуються прізвища інших викладачів Університету св. Володимира.
776014
  Бузина В.П. "Люблю тебе на ввесь світ, аж де небо не кінчається!" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 12-18 апреля (№ 15). – С. 12-13


  "Монолог Матери. В этом году Олесю Бузине исполнилось бы 50 лет - золотой возраст для человека творческого, а тем более для талантливого писателя и публициста. Но уже четыре года его нет с нами - 16 апреля 2015 г. он был убит пятью выстрелами во дворе ...
776015
  Салига Т. "Люблю тебе, глибокий саде мій!"(Герменевтика образу) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 377-390. – ISBN 978-966-06-0747-7
776016
  Салига Т. "Люблю тебе, глибокий саде мій!": герменевтика образу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 123-131. – ISSN 0868-4790


  Філософія саду і степу в поезії Миколи Вінграновського.
776017
   "Люблю тебя, жизнь...". – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 159с.
776018
  Зажурило В.К. "Люблю тебя, Петра творенье..." / В.К. Зажурило. – Л., 1989. – 263с.
776019
  Туменко П. "Люблю, коли..." : поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 153-157
776020
  Терентьєва В. "Люблячому правду, благочестя й вірність" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 35-36


  П.М.Коренєв - ініціатор створення Путивлівського музею і його перший директор
776021
   "Любов до грецьких муз..." : Збірка українських перекладів давньогрецьких творів. – Харків : Майдан, 2006. – 304с. – Присвячується 150-річному ювілею від дня народження Івана Франка. – ISBN 966-372-076-X
776022
  Титаренко Г. "Любов до істини" у Полтаві // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-24 травня (№ 15/16). – С. 12


  До 200-ліття заснування масонської ложі (30 квітня 1818 р.)
776023
  Ільїна Г.В. "Любов до мудрості": гнозис самобутності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 134-138. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена темі місця і ролі особистості у розвитку філософії. The article is devoted to the problem of person and its significent place in the history of philosophical thought.
776024
  Голота Л. "Любов дорослих людей" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 18-24 травня (№ 20). – С. 8-9


  Поезія періоду війни.
776025
  Сікорська І. "Любов крізь віки" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 квітня (№ 16). – С. 14


  За підтримки Посольства Канади відбувся авторський концерт знаного українського композитора Олександра Яковчука.
776026
  Келменді Єтон "Любов на війні" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 116-119. – ISSN 0208-0710


  Європейська академія наук, мистецтв і літератури представляє: Єтон Келменді - албанський сучасний поет. Один із найпомітніших представників сучасної албанської поезії. Його поетичні твори перекладені на 22 мови світу й опубліковані в міжнародних ...
776027
  Севінді Невваль "Любов у пошуках душі" // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 50-52


  Турецька письменниця, автор багатьох книжок про "жіноче питання".
776028
  Братко В.О. "Любов, незвідана свобода збудили в серці гімн простий". До вивчення повісті О. Пушкіна "Заметіль". 6 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах : Київ, 2001
776029
  Самченко В. "Любові всевишній присвячується". Оголосили переможців п"ятого літературного конкурсу імені Григора Тютюнника // Україна молода. – Київ, 2021. – 28/29 вересня (№ 100/101)


  У календарі літературних дат цьогоріч найголовніші - народжених в один рік Лесі Українки, Агатангела Кримського та Василя Стефаника, а також представника вже іншого часу - Григора Тютюнника. 150-літні ювілеї достойників минули, а 90-річчя найкращого ...
776030
  Сагач Г. "Любові пломінь в часі не маліє..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1 (646). – С. 56-58. – ISSN 0130-5263
776031
  Кияновська Л. "Любовний напій" Доніцетті - випробування класикою // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 174-176. – ISSN 2224-0926
776032
  Некряч Т.Є. "Любовний роман з англійською мовою": стилістична неповторність "Лоліти" В. Набокова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 80-85. – ISBN 966-581-498-2
776033
  Разумовская В. "Любовник леди Чаттерлей": о "судьбе" оригинала и переводов // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 41-47. – ISBN 978-617-646-453-2
776034
  Рейнгольд Н. "Любовник леди Чаттерли": опыт межкультурного изучения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 338-358. – ISSN 0042-8795
776035
  Велюго О.А. "Любовь - это...": особенности современного любовного дискурса персонажей Дж. Барнса // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 409-418. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
776036
  Тувим Ю. "Любовь в дожде нараспашку" : стихи и афоризмы // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 215-228. – ISSN 1130-6545
776037
  Рубан А.А. "Любовь сильнее смерти, крепка, как смерть" (вариации воплощения темы любви в романе И. Головкиной "Побежденные") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 127-134. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
776038
  Розин А.Г. "Любовь Яровая" К.А. Тренева : Автореф... канд. филол.наук: / Розин А. Г.; МГУ. – Москва, 1950. – 17 с.
776039
  Белянкина В.Б. "Любовь" и другие одноактные пьесы / сост. В. Белянкина ; вступ. ст. Н. Мирошниченко. – Москва : Искусство, 1990. – 366 с. – ISBN 5-210-00365-5
776040
  Скульская Е. "Любовь" и другие рассказы о любви // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 113-122. – ISSN 0012-6756
776041
  Федорак Н. "Любомудріє" на руїнах Січі: Григорій Сковорода і "національне питання" // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 147-163. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
776042
  Сиваченко М.Є. "Люборацькі" А. Свидницького / М.Є. Сиваченко, 1958. – [26] с.
776043
  Ігнатенко І. "Любострасні" хвороби: погляди на етіологію та лікування методами народної медицини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 97-102


  У статті приділена увага народним методам лікування венеричних та статевих хвороб, а також поглядам на їх етіологію. В статье рассматриваются народные методы лечения половых и венерических болезней, также воззрения народа на их происхождение. Thе ...
776044
  Белімова Т. "Людвисар" Богдана Коломійчука у контексті української химерної прози // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1/2 (141/142). – С. 22-24
776045
  Сергійчук В. "Людей було повно - всякої масти" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2023 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2022. – С. 71-72. – ISBN 978-617-7837-24-3


  До 100-річчя заснування "Української хати" в Празі.
776046
  Гриценко Н. "Людей і правду він любив" : Життя і творчість Павла ЧУбинського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
776047
  Новодворська В. "Людей можна перетворити на рабів, але не можна змусити бути вільними" / текст: Оксана Худояр // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 28 (231). – С. 38-40
776048
  Бойко Н. "Людей слухай, а свій розум май" (до питання денаціоналізації в романі А. Свидницького "Люборацькі") // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 66-77. – ISBN 966-95452-3-8
776049
  Мінько О. "Людей, здатних на Вчинок, у суспільстві небагато. Але вони є!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 22


  Останнє прижиттєве інтерв"ю з народним художником України.
776050
  Заболотна Н. "Людем посполитым к доброму научению…" (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини) / Н. Заболотна, Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 34-36. – ISSN 1029-7200


  24 травня 2017 р., у рамках VІІІ Міжнародної наукової конференції, що проходить щорічно у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (НБУВ) у День слов"янської писемності і культури, відбувся круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу книг ...
776051
  Берман Д. "Люди божеволіють. Хліб - це все, а його немає". Джері Берман описав геноцид українців / текст Я. Гринько // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2021. – № 46 (599), 25 листопада 2021. – С. 24-27


  "Я живу у величезній холодній траншеї. У ній стоять два довгі розбиті столи і дві печі для обігрівання. По кутках лежить сніг. Уночі 19 чоловіків лягають навколо печей. Підстилаємо пальта й валянки. Усі мовчать. Не можемо дістати хліба ні за які гроші. ...
776052
  Кіс О. "Люди Божі" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10. – С. 82-110. – ISSN 0208-0710


  Глави з роману.
776053
  Вітряк В. "Люди вмирають - ідеї вічні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 серпня (№ 161/162). – С. 13


  Про віхи життя Івана Карпенка-Карого.
776054
  Ленин В.И. ...Любящий тебя В. Ульянов / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 144 с.
776055
   [Любов Олександрівна Ушакова] / Колектив Інституту журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Любов Олександрівна Ушакова - начальник навчального відділу Інституту журналістики - вже багато років працює в університеті. Колектив Інституту журналістики поздоровляє з ювілеєм.
776056
  Головченко Н. Любити, єднатися і стояти за своє - формула омріяної України від Оксани Забужко. // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 20 листопада (№ 23)


  Роман "Музей покинутих секретів".
776057
  Мордовський М.М. Любитівський човен - унікальна пам"ятка судноплавства / М.М. Мордовський, Г.І. Шаповалов // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 97-100. – ISSN 0235-3490
776058
  Волчик А. Любить Lalique // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 126-128.
776059
  Павлова Елена Любить дракона : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 68-73 : Фото
776060
  Варламова И.Г. Любить и верить / И.Г. Варламова. – Москва, 1959. – 363с.
776061
  Бутромеев В.П. Любить и верить / В.П. Бутромеев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 270с.
776062
  Варламова И.Г. Любить и верить. - Ищу тебя / И.Г. Варламова. – Москва, 1966. – 632с.
776063
  Старшинов Н.К. Любить и жить / Н.К. Старшинов. – М, 1986. – 109с.
776064
  Березко Г.С. Любить и не любить : повесть для кино и для чтения / Георгий Березко. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 291 с.
776065
  Каратаев М. Любить и утверждать прекрасное / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1960. – 69с.
776066
  Іванченко Р.П. Любить не просто / Р.П. Іванченко. – М, 1981. – 327с.
776067
  Иванченко Р.П. Любить не просто : Повести. Рассказы / Р.П. Иванченко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 328с.
776068
  Родина Е.Л. Любить по-русски: национальные традиции концепта "любовь" в лирике С.А. Есенина // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 294-310. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
776069
  Зубехин П.Т. Любить Родину - служить народу / П.Т. Зубехин. – Ленинград, 1964. – 88с.
776070
  Скворцов Д. Любить Родину, а не ее болезни // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 13-19 квітня (№ 15)


  Публикации Александра Каревина всегда вызывают живое обсуждение как на сайте "2000", так и "заочное" - в редакционной почте. А последняя дискуссия Александра Семеновича с сочинителями университетского учебника "История украинского права" породила бурю ...
776071
  Герасимов С.А. Любить человека / С.А. Герасимов. – Москва, 1973. – 151с.
776072
  Кузнецов А.П. Любить человека / А.П. Кузнецов. – Сыктывкар, 1977. – 191с.
776073
  Герасимов С.А. Любить человека: Культура и нравств.-эстет. воспитание молодежи / С.А. Герасимов. – М., 1985. – 382с.
776074
  Кароль И.Л. Любить читателя! / И.Л. Кароль, А.А. Киселёв // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 11, ноябрь. – С. 1033-1037. – ISSN 0869-5873


  Качество и количество научных публикаций российских ученых в рецензируемых журналах, учитываемых при составлении международного индекса цитирования.
776075
  Тверда О. Любить, як душу, - трясе, мов грушу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 3 квітня (№ 38). – С. 11


  В Україні набув чинності закон iз протидії домашньому насильству. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), насильство щодо жінок - світова проблема.
776076
  Шелыганова В.Г. Любить? Любить! Любить!!! : поэзия и проза. – Одесса : Астропринт, 2014. – 533, [3] с. : ил. – Произведения укр., рос. - На обл. авт. не указ. – ISBN 978-966-190-842-9
776077
   Любич Іван Йосипович - 80! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 160. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 80 років з дня народження Любича Івана Йосиповича - українського фізико-географа, кандидата географічних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
776078
   Любич Іван Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 66-67
776079
   Любич Іван Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 132-133 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
776080
   Любич Іван Йосипович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 138-139. – ISBN 978-966-439-961-3
776081
   Любич Іван Йосипович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 74. – ISBN 966-95774-3-5
776082
   Любичу Івану Йосиповичу - 75 ! / Клектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Любич Іван Йосипович - український фізико-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
776083
  Рубан В. Любиш - не любиш : проза: роман / закінчення. Початок у № 240/241, 2011 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 76-191
776084
  Медведєв Я. Любиш позичати люби і борги реструктурувати // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 26
776085
  Алексеев В. Любишь кататься : советы мотоциклистам / В. Алексеев ; худож.: Ю. Трунев ; стихи: В. Алексеева. – Ленинград : Художники РСФСР, 1971. – 32 с. : ил.
776086
  Таль В. Любі бродяги / В. Таль. – Одеса, 1927. – 352с.
776087
  Кудрявцева В.М. Любі мої / В.М. Кудрявцева. – К, 1977. – 45с.
776088
  Огієнко І. Любімо свою українську православну церкву // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 485-504. – ISBN 966-95452-8-4
776089
   Любінецький Ігор Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 307 : фото
776090
  Каспрук В. Любіть Аризону! // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.22-24


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
776091
  Сосюра В. Любіть Україну : Переклади мовами народів світу / Володимир Сосюра; Упор.: Б. Хоменко, К. Хоменко; Передмова І. Дзюби. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. – 189 с. – До 100-річчя від дня народження поета. – (Джерела духовності). – ISBN 966-522-056-Х
776092
  Литвин М. Любіть Україну // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 288-300. – ISSN 0869-3595


  Художник Андрій Наконечний
776093
  Сосюра В.М. Любіть Україну : поезії / Володимир Сосюра ; [упоряд., прим. та післямова С. Гальченка]. – Київ : Знання, 2010. – 199, [1] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-703-0
776094
   Любіть Україну ! : лауреати всеукр. премії ім. Володимира Сосюри : (довідник, статті, покажчик) / упорядник Сергій Козак. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 134, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-424-0
776095
   Любіцева Ольга Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 67-68
776096
   Любіцева Ольга Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 134-135 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
776097
   Любіцева Ольга Олександрівна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 285-286 : фото
776098
   Любіцева Ольга Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 276. – ISBN 978-966-439-754-1
776099
   Любіцева Ольга Олександрівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 28. – ISBN 978-617-7069-48-4
776100
  Олійник Я.Б. Любіцева Ольга Олександрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 306. – ISBN 978-966-02-8303-9
776101
   Любіцева Ольга Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 139-141. – ISBN 978-966-439-961-3
776102
   Любіцева Ольга Олександрівна (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 75. – ISBN 966-95774-3-5
776103
   Любіцевій Ользі Олександрівні - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-60. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  13 травня 2018 р. виповнилося 65 років із дня народження Любіцевої Ольги Олександрівни – відомого економіко-географа, туризмознавця, доктора географічних наук, професора й завідувача кафедри країнознавства та туризму Київського національного ...
776104
   Любіць і ведаць сваю рэспубліку. – Мінськ, 1969. – 73с.
776105
  Авдеенко С.И. Любкин клад. Избранное 1992-2012 гг. : повести, рассказы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 348, [3] с. – ISBN 978-966-197-357-1
776106
  Снежкина Ж. Люблино : городской романс // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 90-105. – ISSN 0130-7673
776107
  Тираспольская И.З. Люблинская уния 1569 г. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тираспольская И.З. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
776108
  Савинська І.В. Люблинская школа философии: пропедевтика классического томизма // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 224-229. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена історії формування Люблінської школи філософії. При розгляді основних етапів розвитку школи, розкриваються основні ідеї та принципи реалістичної позиції сучасного томізму.
776109
  Любович Н.Н. Люблинские вольнодумцы XVI века : антитринитарии и анабаптисты. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного Округа, 1902. – 22 с.
776110
  Білоус Н.О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 65-83. – ISSN 0130-5247
776111
   Люблінська Унія 1569 року в історії українського народу // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 154-155
776112
  Червінський В. Люблінська унія і її наслідки / В. Червінський, З. Захожай // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 36-38. – ISSN 0868-8117


  Торік виповнилось 450 років з часу укладення Люблінської унії (1569 р.). Подія ця є повчальною і застережною для України. Зокрема, вона застерігає від того, що зрадливі вельможі-урядники, як правило, у скрутний час переходять на бік іноземних ...
776113
  Кралюк П. Люблінська унія і третій Литовський статут // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 липня (№ 129). – С. 3


  Якщо в Польщі та Литві на цю подію звернули увагу, то в Україні та Білорусі вона пройшла непомітно.
776114
  Старченко Н. Люблінська унія як ресурс формування концепту політичного "народу руського" (1569–1648 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – С. 4-45. – ISSN 0130-5247
776115
  Старченко Н. Люблінська унія: як українці змінили "прописку" з литовської на польську / Наталія Старченко ; інтерв"ю записав Дмитро Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 28/30 (560/562), жовтень 2019 р. – С. 31-34
776116
  Ковалевська О. Люблінський сейм 1569 р. у візіях митців XIX - першої половини XX ст.: історико-іконографічний аналіз // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 35-60. – ISSN 0130-5247
776117
  Студінський В.А. Люблінський трикутник у системі економічної безпеки Європи в контексті російсько-української війни 2014-2022 рр. // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 53. – С. 132-138. – ISSN 2306-546X
776118
   Люблінській Павло Ісаєвич // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 141. – ISBN 978-617-573-038-6
776119
  Лесів М. Люблінській україністиці сповнюється 10 років // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 71-75. – ISSN 1426-7470
776120
  Чалова Ганна Люблінщина. Історія на вікенд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 64-68 : фото
776121
  Сосюра В. Люблю / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1939. – 199с.
776122
  Подолян М.П. Люблю : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 120 с.
776123
  Лазарев В.Я. Люблю / В.Я. Лазарев. – Тула, 1962. – 64с.
776124
  Романенко Л.Н. Люблю / Л.Н. Романенко. – Рига, 1975. – 119с.
776125
  Усач Г.Д. Люблю : повість / Г.Д. Усач. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 190 с.
776126
  Мусаев К. Люблю : стихи / Кечибек Мусаев ;. – Москва : Современник, 1978. – 78 с.
776127
  Шкавро Л.Г. Люблю / Л.Г. Шкавро. – М, 1980. – 91с.
776128
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 1 (17). – 2011
776129
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 2 (18). – 2011
776130
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 3 (19). – 2011
776131
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 16. – 2011
776132
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 1 (20). – 2012
776133
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 2 (21). – 2012
776134
   Люблю березу русскую...: Стихи о природе рус. поэтов ХХ в.. – Омск, 1986. – 285с.
776135
  Алієв Талят Люблю борщ, печеню і вареники з ягодами! // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 3 (104). – С. 16-19
776136
  Буркова И.Е. Люблю возвращаться / И.Е. Буркова. – Москва, 1979. – 160с.
776137
   Люблю все живое. Берегите природу родного края.. – Архангельск, 1971. – 120с.
776138
  Парфанович С. Люблю Діброву = I love dibrova : нариси і оповідання / Софія Парфанович. – Дітройт : [б. в.], 1959. – 128 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
776139
  Иванушкин А.И. Люблю до сих пор горячо / А.И. Иванушкин. – Москва, 1981. – 46с.
776140
  Вільний В.М. Люблю життя : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1949. – 106 с.
776141
  Рывлин А.И. Люблю и верю / А.И. Рывлин. – Киев, 1958. – 170с.
776142
  Мельников Ю.И. Люблю и верю / Ю.И. Мельников. – Москва, 1976. – 174с.
776143
  Степанов В.Т. Люблю и верю / В.Т. Степанов. – Москва, 1981. – 168с.
776144
  Мишин А.В. Люблю и верю / А.В. Мишин. – Москва, 1985. – 160с.
776145
  Гарнакерьян А.Г. Люблю и ненавижу / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов н/Дн, 1965. – 207с.
776146
  Баженов Г.В. Люблю и ненавижу : повести / Г.В. Баженов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 52 с.
776147
  Любовников О.М. Люблю и помню: Стихи / О.М. Любовников. – Москва, 1976. – 96с.
776148
  Вайнерман Х.А. Люблю і вірю / Х.А. Вайнерман; пер. с евр. – Одеса, 1962. – 127 с.
776149
  Бобир Д.М. Люблю і вірю : Поезії. Переклади. Статті. Спогади [про Д.М. Бобиря М. Рильського та ін.] / Діодор Бобир ; [упоряд. Г.М. Колесник, М.О. Мосина-Бобир ; передм. П. Загребельного ; худож.: М.П. Вуєк]. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 278 с., [3] арк. іл. : іл.
776150
   Люблю Кавказ: Поэтич. сб.. – Москва, 1988. – 495с.
776151
   Люблю костер: Туристические песни для детей школьного возраста: Мелодии и тексты. – Москва, 1989. – 64с.
776152
  Майданська С.В. Люблю любити любов : [статті і есе] / Софія Майданська. – Житомир : Рута, 2016. – 328 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-581-302-7
776153
   Люблю Отчизну я... : стихи, рассказы, сказки рус. писателей : (для сред. шк. возраста). – М., 1985. – 494с.
776154
   Люблю Отчизну я...: Стихи, рассказы, сказки рус. писателей: (Для сред. шк. возраста). – Москва, 1986. – 494с.
776155
  Доризо Н.К. Люблю писать в дороге... / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1965. – 159с.
776156
  Хазин М.Г. Люблю рассвет: Стихи / М.Г. Хазин. – Кишинев, 1990. – 63с.
776157
  Лісняк В.А. Люблю село / В.А. Лісняк. – Київ, 1955. – 121с.
776158
  Дрозд В.Г. Люблю сині зорі : новели та оповідання / В.Г. Дрозд. – Київ, 1962. – 214 с.
776159
  Дмитренко М.К. Люблю твій усміх загадковий / Микола Дмитренко. – Київ : Сталь, 2005. – 55, [1] с. – ISBN 966-7589-52-8


  У пр. № 1743385 напис: Бібліотеці КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 15.12.21 р.
776160
  Александрова Э.Б. Люблю театр! : для ст. возраста / Э.Б. Александрова. – Москва : Детская литература, 1971. – 158 с. : ил.
776161
  Сидорович Л. Люблю тебе, весняний світе : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 30-32. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
776162
  Гарцман М.Д. Люблю тебе, життя! : вибрані поезії / М.Д. Гарцман. – Київ : Дніпро, 1990. – 165 с.
776163
   Люблю тебе, мій Крим : Вірші укр. рад. поетів про Крим. – Сімферополь, 1988. – 158с.
776164
  Самсонов С.А. Люблю тебя : повесть / Семен Самсонов ; пер. с удм. С.Никитин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 87 с.
776165
  Самсонов С.А. Люблю тебя : повесть / Семен Самсонов ; пер. с удм. С.Никитин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 87 с.
776166
  Лихоносов В.И. Люблю тебя светло / В.И. Лихоносов. – Москва, 1971. – 64с.
776167
  Лихоносов В.И. Люблю тебя светло : повести, рассказы / В.И. Лихоносов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 447 с.
776168
  Лихоносов В.И. Люблю тебя светло; Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – Москва, 1985. – 92с.
776169
  Бауков И.П. Люблю тебя, Анна : стихи / Бауков И.П. – Москва : Художественная литература, 1971. – 303 с., [1] л. портр.
776170
  Сотников И.В. Люблю тебя, жизнь / И.В. Сотников. – Уфа, 1963. – 216с.
776171
  Торосян Ш. Люблю тебя, жизнь! : стихи / Шмавон Торосян ;. – Москва : Советский писатель, 1962. – 77 с.
776172
  Иванов А. Люблю тебя, Карелия / А. Иванов. – Петрозаводск, 1960. – 123с.
776173
   Люблю тебя, моя Отчизна : Рек. библиогр. указ. для молодежи. – Москва : Книга, 1984. – 112с.
776174
   Люблю тебя, моя Отчизна. (Библиогр. указатель).. – Москва, 1968. – 128 с.
776175
   Люблю тебя, моя Россия. (Сборник произведений писателей народов СССР).. – М., 1958. – 311с.
776176
  Ваганова М.П. Люблю тебя, Родина светлая ! : книга для учителя / М.П. Ваганова. – Минск : Нар. асвета, 1990. – 78 с.
776177
  Иванова М.А. Люблю тебя, Родина! / М.А. Иванова. – Москва : Советская Россия, 1968. – 128 с.
776178
  Неботов И.В. Люблю тебя, степь / И.В. Неботов. – Махачкала, 1962. – 39с.
776179
  Ніколайчук Ірина Люблю Україну, бо вона моя : (з творів-роздумів українських школярів) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-176
776180
   Люблю я вас, богини пенья: Музыка в произведениях рус. поэтов XVIII в. -- окт. 1917: Сб.. – Москва : Музіка, 1989. – 544с. – ISBN 5-7140-0174-5
776181
   Люблю я вас, богини пенья: Музыка в произведениях рус. поэтов XVIII в. -- окт. 1917: Сб.. – Москва, 1990. – 542с.
776182
  Байрамукова Х. Люблю я жизнь : стихи / Х. Байрамукова ; [авториз. пер. с карачаев. А. Яльмарова]. – Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1957. – 32 с.
776183
  Сосюра В.М. Люблю я море... : поезії / Володимир Сосюра ; [упор. Г.Д. Зленко ; худож. Н.А. Попова]. – Одеса : Маяк, 1989. – 173 с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-7760-0024-6
776184
  Шафрай Л. Люблю я тебя нечаянно : поэзии / Людмила Шафрай. – Чернігів : Деснянська правда, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-502-454-5
776185
  Лермонтов М.Ю. Люблю я цепи синих гор... : поэмы и стихотворения / М. Ю. Лермонтов ; [авт. вступ. ст. В.А. Михельсон]. – Краснодар : Краснодарское кн. изд-во, 1983. – 174 с. – Миниатюрное издание. – (Классики отечественной литературы о Кавказе)
776186
  Бершадский Р.Ю. Люблю! Ненавижу! : рассказы / Р.Ю. Бершадский. – Москва : Советская Россия, 1962. – 84 с. : ил.
776187
  Сухорученко Г. Люблю, когда нелегко / Г. Сухорученко. – Ростов, 1962. – 48с.
776188
  Масс В.З. Люблю, люблю... / В.З. Масс, М.А. Червинский. – Москва, 1960. – 155с.
776189
  Григорчук-Войтко Люблю, як вперше... : [поезії] / Наталія Григорчук-Войтко. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 47, [1] с.
776190
  Чумак Р. Люблю, як співають : поезії / Р.М. Чумак. – Київ, 1958. – 84 с.
776191
  Михановский В.Н. Люблю. / В.Н. Михановский. – Х., 1958. – 87с.
776192
  Маяковский В.В. Люблю. Избр. лирика / В.В. Маяковский. – Москва, 1970. – 207с.
776193
  Каландиа Г. Люблю... : стихи / Гено Каландиа; авториз. пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1981. – 160 с.
776194
  Миланич Л.И. Люблю: Стихи. / Л.И. Миланич. – Хабаровск, 1978. – 142с.
776195
   Любляна - город драконов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 22-25 : фото
776196
  Заєць О. Люблять студенти ректора // Столиця. – Київ, 2000. – 21 вересня. – С. 5 : фото


  Замітка про В.В. Скопенка, до вручення йому премії Фонду інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття імені В. Вернадського.
776197
  Киричук Т.В. Любов - це життя і сила : сценарій вечора для старшокласників, присвячений дню святого Валентина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 11-13
776198
  Собко В. Любов : Роман / В. Собко. – Київ; Одеса : Молодий більшовик, 1935. – 139с.
776199
  Кравченко Є.С. Любов : п"єса / Є.С. Кравченко. – Київ, 1939. – 24 с.
776200
  Малишко А.С. Любов : поеми / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1946. – 96 с.
776201
  Ледянко М.А. Любов / М.А. Ледянко. – Х., 1955. – 212с.
776202
  Василев О. Любов / О. Василев. – Київ, 1955. – 100с.
776203
  Завгородній С.О. Любов : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1956. – 164 с.
776204
  Збанацький Ю.О. Любов : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 320с.
776205
  Гуляшки А. Любов : пер. з бол. / А. Гуляшки; Андрій Гуляши. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 464 с.
776206
  Полевой Б.Н. Любов / Б.Н. Полевой. – Київ, 1960. – 28с.
776207
  Нефелін В.Д. Любов / В.Д. Нефелін. – К., 1965. – 146с.
776208
  Карасимеонов А. Любов : Роман / А. Карасимеонов. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 143с.
776209
  Зборовська К.Б. Любов (amore та caritas) як пізнання та зв"язок між ratio та intellectus. Найвищий вимір творчості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 19-31


  Репрезентовано історико-філософський аналіз феномену любові, який виявля- ється ключовим у творчому доробку Миколи Кузанського як у світлі його гносеоло- гічних побудов, так і з огляду на його роздуми щодо природи людини. Акцент зроблено на ...
776210
  Онищенко О. Любов Андріївна Дубровіна – дослідниця рукописної та книжкової спадщини, організатор науки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (258). – С. 56-68. – ISSN 1029-7200
776211
  Холод Наталія Любов Артеменко: "Учитель - це не професія, це спосіб життя" : Наші кращі вчителі / Холод Наталія, Шилова Антоніна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7 : Фото
776212
  Корнієнко М.Є. Любов Борисівна Хавкіна. Харківський період діяльності // Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : нариси / [відп. за вип.: В.Д. Ракитянська ; відп. ред. С.М. Миценко ; пер. англ. мовою: Г.М. Герасимова та ін.]. – Харків : ІРІС, 2011. – С. 30-35. – ISBN 978-966-95223-4-4


  Л. Б. Хавкіна - видатний бібліотекознавець, історик, педагог, теоретик і практик бібліотечної справи, один з фундаторів бібліотечної школи в Харкові, більше того, організатор бібліотечної справи в Росії, автор цінних праць з бібліотекознавства і не ...
776213
   Любов Боса // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 91. – ISSN 2664-4282
776214
   Любов вишиває надією : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 130-131 : Фото
776215
  Кукуруза Т. Любов від Бога нам дана : пісні Теодора Кукурузи / Теодор Кукуруза. – Львів : Край, 1992. – 70, [2] с. : ноти. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 5-7707-0937-5


  У пр. № 4434BR напис: п. Володимиру Сергійчуку на добро і для душі, щиро і з найкращими побажаннями на майбутнє і з повагою Теодор Кукуруза 13.05.1999 / Підпис /.
776216
   Любов Голота і Надія Степула - лауреати премії імені Свідзінського / Прес-служба Ліги українських меценатів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 15
776217
   Любов директора турфірми : Компанія ITServise // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
776218
  Тесленко А.Ю. Любов до ближнього : оповідання / А.Ю. Тесленко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 128 с.
776219
  Тесленко А.Ю. Любов до ближнього : оповідання / А.Ю. Тесленко. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1960. – 24 с.
776220
  Олександрів-Грибінський Любов до ближнього : гумор, сатира / Борис Олександрів-Грибінський ; [упоряд.: Л. Череватенка ; авт. післям. та ред.: Л. Череватенко ; іл. М. Левицького ; художнє оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2007. – 235, [5] с. : іл. – ISBN 966-8118-58-8
776221
  Бобринський Б. Любов до ворогів у Євангеліях // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 384-388
776222
  Малиновська М.Ю. Любов до життя / М.Ю. Малиновська. – К., 1968. – 176с.
776223
  Лондон Д. Любов до життя / Д. Лондон. – К, 1972. – 68 с.
776224
  Лондон Д. Любов до життя : оповідання. Повість ; пер.з англ / Д. Лондон. – Київ : Дніпро, 1976. – 254 с.
776225
  Лондон Д. Любов до життя / Д. Лондон. – Київ, 1977. – 66 с.
776226
  Присухін С.І. Любов до істини в неотомістських інтерпретаціях Івана Павла II // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 208-211
776227
  Калантаєвська Г.П. Любов до літературної творчості як риса національної вдачі українців у книзі Б. Антоненка-Давидовича "Землею українською" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 85-93. – ISSN 2077-804X
776228
  Хом"як І. Любов до мови й уживаного слова (про наукову діяльність О.М. Біляєва - провідного вченого України в галузі лінгводидактики) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (122). – С. 17-21
776229
  Мащенко С. Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / Станіслав Мащенко. – Чернігів, 2006. – 176с. – ISBN 966-502-361-6
776230
  Захарчук О. Любов до музики - друге покликання Лесі Українки // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: М. Новакович, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 3 (41). – С. 47-55. – ISSN 2224-0926
776231
   Любов до навчання: новий стандарт на системи управління для освітніх організацій // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (105). – С. 102. – ISSN 2307-4949
776232
  Ніколаенко Д.Ф. Любов до професіі -- шлях до майстерності. / Д.Ф. Ніколаенко. – К, 1960. – 48с.
776233
  Деграція Х.Е. Любов до свободи : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 180. – ISSN 0320-8370
776234
  Василь Є. Любов до свого народу [П. Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (233). – С. 38-41. – ISSN 0131-2685


  У Чернігівській області на честь великого українського вченого Петра Тронька відкрився музей його пам"яті.
776235
  Шандрук С.К. Любов до України як сутнісна риса особистості Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 150-151. – ISSN 1810-2131
776236
  Кулик Н. Любов довжиною в життя // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
776237
  Шеренговий О.Г. Любов єдина / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1988. – 278 с.
776238
  Фалікман І.Ш. Любов живе у Шварцвальді / Іхіл Фалікман; пер. с євр. – Київ, 1966. – 299 с.
776239
  Селіванов В. Любов завжди : Роман. Повісті / Володимир Селіванов. – Київ : Ярославів Вал, 2004. – 452с. – ISBN 966-8382-10-2
776240
  Черченко Н.К. Любов зобов"язує / Н.К. Черченко. – К., 1990. – 224с.
776241
  Міщенко Григорій Любов і біль Лесі Коваленко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 41. – ISSN 0868-9644


  Поетеса Леся Коваленко
776242
  Мороз Л. Любов і біль: таємниці літературного формотворення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 34-41. – ISSN 0236-1477


  Роздум про роль емоційного світу митця у формуванні індивідуального художнього стилю, про необхідність глибше досліджувати цей таємничий процес. Запропоновано "нетрадиційне" прочитання деяких образів-символів у творах Олександра Довженка та Григора ...
776243
  Михайленко В.М. Любов і демони : роман / Валентина Михайленко. – Київ : АртЕк, 2020. – 255, [1] с. – ISBN 978-617-7814-63-3
776244
  Попіль Д. Любов і дива живуть у горах // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 16 лютого (№ 7). – С. 11. – ISSN 0027-8254
776245
  Мізюн Г.М. Любов і дружба. Комедія на 3 дії. / Г.М. Мізюн. – К., 1937. – 75с.
776246
  Якименко Г.Х. Любов і життя / Г.Х. Якименко. – К, 1963. – 179с.
776247
  Ружмон Дені де Любов і західна культура / Ружмон Дені де; Пер. з франц. Я.Тарасюк. – Львів : Літопис, 2001. – 304с. – ISBN 966-7007-16-2
776248
  Муратов І.Л. Любов і зненависть моя : поезії / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 172 с.
776249
  Лупій О.В. Любов і лад : вірші / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 144 с.
776250
  Романівська М.М. Любов і мир : роман / М.М. Романівська. – Харків : Прапор, 1966. – 253 с.
776251
  Гринько Д. Любов і мужність / Д. Гринько. – Київ, 1954. – 251,5с.
776252
  Бойко Г. Любов і надія = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 28-30. – ISSN 0868-4790
776253
  Павличко Д. Любов і ненависть : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1953. – 64 с.
776254
  Павличко Д. Любов і ненависть : поезії / Д.В. Павличко. – Львів, 1953. – 52 с.
776255
  Павличко Д.В. Любов і ненависть : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1975. – 423 с.
776256
  Гріва Ж. Любов і ненависть : Роман / Ж. Гріва. – Київ : Дніпро, 1975. – 487с.
776257
  Павличко Д.В. Любов і ненависть : вірші та поеми / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1983. – 262 с.
776258
  Рутковська Л.М. Любов і ненависть / Л.М. Рутковська. – [Київ], 2003. – 162с.
776259
  Фінчук Г.В. Любов і ненависть Гюстава Флобера // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 21-24
776260
  Семененко В. Любов і ненависть. Кого і як повертати в Україну // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 135). – С. 4


  "Результати опитування населення в ОРДЛО не дивують. При цьому не варто сприймати всерйоз пояснення, що, мовляв, люди там за п’ять років зомбовані російською пропагандою. Вони не зомбовані, а такі є. Звичайно не всі, але критична маса саме така. Росія ...
776261
  Цвіліховський В. Любов і німці. Амурні справи і проституція в окупованому Києві // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 15


  "Війна — це не лише смерть, каліцтва та поламані долі. У горнилі лихоліття знаходиться місце й коханню. І не тільки високому почуттю, оспіваному у творах мистецтва, а й тимчасовим, швидкоплинним тілесним утіхам, добутим силою, купленим за гроші або ...
776262
  Нечай М.П. Любов і пам"ять / М.П. Нечай. – К., 1977. – 248с.
776263
  Нечай М.П. Любов і пам"ять / М.П. Нечай. – К., 1984. – 620с.
776264
  Ляун А. Любов і партнерство з католицького погляду / Андреас Ляун ; [пер. з нім. А. Шрамко]. – Стрий ; Дрогобич : Коло, 2013. – 190, [2] с. – На тит. арк. також: Управління Стрийської єпархії УГКЦ. - Пер. за вид.: Liebe und Partnerschaft aus katholischer Sicht / Andreas Laun. 2003. – Бібліогр.: с. 187-188 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2405-59-0
776265
  Унамуно Мігель де Любов і педагогіка : роман / Мігель де Унамуно ; у перекладі О. Маєвської. – Київ : Асторолябія, 2016. – 254, [2] с. : іл. – Пер. за вид.: Amor y pedagogia / Unamuno Miguel de. Madrid, 1995. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-664-080-6


  Роман належить до числа найкращих європейських психологічних романів і водночас є одним із першотворів цього жанру. Переконаний прогресист і захоплений шанувальник новітньої педагогіки Авіто Карраскаль хоче вирватися поза межі традиційних методів ...
776266
  Скарбовійчук Д.А. Любов і проблема людського існування в екзистенціальному аспекті // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 128-130
776267
  Кавун Л. Любов і сексуальність у художній прозі "романтиків вітаїзму" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 104-112. – ISBN 978-966-493-187-5


  У статті досліджується проблема любові й сексуальності у творах укр. письменників 20-х рр. 20 ст., які були творцями літ. "романтики вітаїзму". Творчість М. Хвильового й І. Дніпровського висвітлюється в контексті філософії віталізму Бергсона та ...
776268
  Йовенко С.А. Любов і Смерть : вибрана лірика 1963-2010 / Світлана Йовенко. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 697, [23] с. : портр., фот. – ISBN 978-966-2151-65-7
776269
  Голота Л. Любов і смерть Світлани Йовенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 19 листопада (№ 23). – С. 2
776270
  Крупка М.А. Любов і смерть у хаосі буття ("Хаос" Грицька Григоренка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 49-58. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
776271
  Іванина В. Любов і смерть узурпатора : Три доби з життя "героя" нашого часу: Роман / Василь Іванина. – Київ : Дніпро, 2006. – 224с. – ISBN 966-578-166-9
776272
  Тихий Наум Любов і труд : вірші й поема / Тихий Наум. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 144 с.
776273
  Косенко П. Любов і туга, туга і любов: Сонети. / П. Косенко. – К., 1992. – 92с.
776274
  Коваль А.І. Любов кличе / А.І. Коваль. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 356 с.
776275
  Коваль А.І. Любов кличе / А.І. Коваль. – Київ, 1981. – 504 с.
776276
  Овчієва Л.П. Любов Ліницька — актриса театру І. К. Карпенка-Карого // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2021. – Вип. 27/28. – С. 32-40. – ISSN 1997-4264


  До 175-річчя від дня народження І. К. Карпенка-Карого.
776277
  Семеног О. Любов Мацько: "Мова - це не лише інформаційний код..., це передусім душа людська". // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-24.
776278
  Іршад Улла Хан Любов може зцілити все: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 23. – ISSN 0320-8370
776279
  Кацнельсон А.І. Любов моя -- поезія / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1976. – 120с.
776280
   Любов моя. Чтець-декламатор.. – К., 1960. – 780с.
776281
  Шиян Г.І. Любов на балансі : гуморески / Г.І. Шиян. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 78 с.
776282
  Шиян Г.І. Любов на балансі : гуморески / Г.І. Шиян. – Київ, 1979. – 90 с.
776283
  Шиян Г.І. Любов на балансі : гуморески / Г.І. Шиян. – Київ, 1979. – 90 с.
776284
  Галан Я.О. Любов на світанні : Сучасна бувальщина на 3 дії / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1953. – 96с.
776285
  Галан Я.О. Любов на світанні : П"єса, публіцистика / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1986. – 342с.
776286
  Осадчий В. Любов над усе : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
776287
  Гарматюк А.П. Любов найбільша - мій народ : [ лірична поезія ] / Анатолій Гарматюк. – Вінниця : О. Власюк, 2008. – 152 с. – ISBN 978-966-2932-77-5
776288
  Йовенко С.А. Любов під іншим місяцем : оповідання та повісті / Світлана Йовенко. – Київ : Український письменник, 1999. – 222, [2] с. : іл. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-060-9


  У пр. № 1746876 напис: Михайлові Наєнку на відкриття забутої Богом і людьми моєї Атлантиди. Дружньо Світлана Йовенко, Квітень. 2000 р.
776289
  Мартинюк В. Любов по-слов"янському. З розрахунку. Сербія - головна опора Москви на Балканах і майбутній "троянський кінь" РФ в ЄС / В. Мартинюк, М. Гончар // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 1, 4


  "17 січня президент Росії Владімір Путін відвідав Белград. Цей візит супроводжувався потужною інформаційною кампанією як у російських, так і в сербських ЗМІ. Хоча результативність його (крім демонстрації Путіним "відсутності міжнародної ізоляції ...
776290
  Останіна Г.Г. Любов по-татарськи (за малою прозою М. Коцюбинського) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 265-272. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
776291
  Кушнір Т. Любов приречена на вічність = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 21-23. – ISSN 0868-4790
776292
  Ярмиш Ю. Любов роботів:[Гумореска] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.156-157
776293
  Грабовський В. Любов сама врівноважує долю : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 142-151. – ISSN 0868-4790
776294
  Грабовський В.Н. Любов сама врівноважує долю. Кароль Войтила у молитві та поезії / Віктор Грабовський. – Київ : Просвіта, 2011. – 77, [1] с., VIII c. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-2133-30-1
776295
   Любов славетних письменників у листах і в житті : зб. худож.-документ. нарисів / авт.-упоряд. Вітольд Кирилюк. – Київ : Криниця, 2008. – 495, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - На тит. арк. зазнач. персоналії письменників - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серця скоряються коханню...). – ISBN 978-966-7575-88-5


  Ця книга - про любов. Вона об"єднує 40 окремих розповідей з життя класиків світової літератури. До збірника увійшли: Л.Українка, І. Франко, М. Вовчок, М. Костомаров, В. Стефаник, П. Куліш, М. Коцюбинський, П. Мирний, В. Винниченко, О. Вишня, П. Тичина, ...
776296
  Мармуров В.В. Любов та дружба в інформаційному суспільстві // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 105-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У представленій статті розглядається трансформація людських взаємовідносин в умовах інформаційного суспільства. Розглядаються поняття любові та дружби як компоненти взаємовідносин з позицій класиків вітчизняної філософії. Аналізується процес зміни ...
776297
  Шутяк Л. Любов та інші месопотамські дивовижі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 23


  Новий роман Сергія Жадана: проза і поезія, пам"ять, місто, біблійні алюзії.
776298
  Бочелюк В.Й. Любов та сексуальність у вченні Е. Фрома / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна // Психологія сексуальності : навч. посібник для студентів ВНЗ спеціальності 8.03010201 - психологія / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна. – Київ : КНТ, 2019. – С. 135-139. – ISBN 978-966-8894-83-1
776299
  Цвіріна І.А. Любов Трохимівна Мала - видатний український лікар та науковець // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 497-500
776300
  Яструбецька Г.І. Любов у вимірі експресіонізму (на матеріалі поезії В. Стуса) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 12-20. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
776301
  Буряк Н.Б. Любов у гуманістичному психоаналізі Е. Фромма // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 93-95
776302
  Чумарна М.І. Любов у залізних чоботях : езотерика укр. казок / Марія Чумарна. – Львів : Апріорі, 2009. – 262, [2] с. : іл. – Слов. казкових символів: с. 236-262, [1]. – ISBN 978-966-2154-15-3
776303
  Туренко В.Е. Любов у координатах бажання та задоволення: філософсько-культурологічний погляд // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 54-57. – ISSN 2616-9967


  "На основі теоретичних напрацювань сучасних зарубіжних філософів здійснюється висвітлення любовного дискурсу в координатах бажання та задоволення. Автор доводить, що любовне бажання має не лише суто тілесне забарвлення; воно включає в себе окрім ...
776304
  Печарський А. Любов у поетичному задзеркаллі Ігоря Павлюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 107-113. – ISSN 0236-1477


  Планетарне мислення І. Павлюка заземлене й у свою національну ідентичність, про яку свідчить поетична збірка "Чорний льон". Її назва символізує важкі часи й руїни знедоленої України. Оспіваний в українських піснях синій цвіт льону почорнів від розриву ...
776305
  Гук А.О. Любов у семантичному просторі англійської фразеології (лінгвокогнітивний аналіз) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 203-206. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
776306
  Тітомир Є. Любов у середні віки: містика західного християнства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 119-123. – ISSN 1728-9343
776307
  Криштальська О. Любов у слово перелита // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 143-146. – ISSN 0868-4790
776308
  Жулай В. Любов у суспільних відносинах // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.154-165. – ISBN 966-7653-05-3
776309
  Яровий О. Любов як віра і надія // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2008. – [Вип. 4]. – С. 7-9


  Про четверте видання альманаха.
776310
  Гупаловська В. Любов як інтенціональний акт. Духовне ядро любові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 32-39. – (Серія психологічні науки ; вип. 2)
776311
  Гаврисюк О.Я. Любов як принцип політики у творчій спадщині Рейнгольда Нібура // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 150-155. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
776312
  Білобривка Р.І. Любов як психотерапевтичний чинник / Р.І. Білобривка, О.Й. Білобривка // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 102-105. – ISSN 2413-8843
776313
  Золотнюк О.П. Любов як суб"єктивний корелят міжособистісних стосунків: наукові спроби визначення поняття та спроби вимірювання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 16-23. – ISSN 2077-1800
776314
  Онікієнко І.М. Любов як універсальне поєднання божественого та греховного начал у новелі В. Шевчука "Панна сотниківна" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – ЧС. 63-66. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
776315
  Корнєєва Х. Любов як форма існування Бога в поезії Зінаїди Гіппіус // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 126-132. – ISSN 2307-2261
776316
  Щириця П. Любов як хиба і як розкіш // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 5-11 березня (№ 10). – С. 4


  У Музеї літератури відбувся творчий вечір Світлани Короненко.
776317
  Степанюк Б.П. Любов як хліб насущний : поезії / Борислав Степанюк. – Київ : Український письменник : Вир, 1998. – 106, [2] с. : іл., портр. – ISBN 5-333-01511-2


  У пр. № 1744385 напис: Дорогому Дмитру Міщенку, художньому літописцю української долі, давньому й щирому другов ііменем Любові, що як хліб насущний. 18.I.99.
776318
  Сінько Г.Ю. Любов Яновська : Життя і літературна діяльність / Г.Ю. Сінько. – Київ, 1962. – 96 с.
776319
  Шумило Н. Любов Яновська : До 150-річчя від дня народження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 52-58. – ISSN 0130-5263
776320
  Ковалів Ю. Любов Яновська // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 73-76. – ISSN 0236-1477
776321
  Треньов К.А. Любов Ярова / К.А. Треньов. – Київ, 1939. – 142с.
776322
  Треньов К.А. Любов Ярова / К.А. Треньов. – Київ, 1941. – 127с.
776323
  Треньов К.А. Любов Ярова / К.А. Треньов. – Київ : Мистецтво, 1950. – 131с.
776324
   Любов"ю Вітчизни зігріті : [фотоальбом]. – Київ : Радянська школа, 1977. – [175] с.
776325
  Косяченко В.Т. Любов"ю окрилений сміх / В.Т. Косяченко. – К., 1985. – 288с.
776326
  Новак М. Любов, влада і революція : на крилах поезії Лесі Українки / Микола Новак. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 132с. – ISBN 966-8306-79-1
776327
  Бендик Е. Любов, множинність, солідарність // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 44-45


  "Гакери, які створюють безкоштовне програмне забезпечення, куди, серед решти програм, входить і операційна система GNU/Linux, називають свої витвори "labor of love", плодами праці любові."
776328
  Пермяков А.Г. Любов, рок-н-рол і... v / Андрій Пермяков. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 100, [4] с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-986-052-1
776329
  Ошо Любов, свобода, само-бутність : нове бачення стосунків / Ошо ; [пер. з англ.: І. Шувалова]. – Львів : Terra Inkognita, 2017. – 283, [2] c. – Пер. вид.: Love, freedom, aloneness: a new vision of relating / Osho. [s. n.] : OSHO international foundation, 2001. – ISBN 978-966-97596-4-1
776330
   Любов, семья и дети. Сб.. – М., 1963. – 224с.
776331
  Вихра В. Любов. / В. Вихра. – София, 1961. – 48с.
776332
  Криворучко Олексій Любов. Страждання, Боротьба...і Слово : сценарій літературного вечора, присвяченого Лесі Українці та Генріху Гейне // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 76-79. – Бібліогр. в кінці ст.
776333
  Морачевський Ю. Любов`ю кривди не вчиню / Ю. Морачевський. – Львів : Оріяна Нова, 1995. – 172с. – ISBN 5-8326-0027-4
776334
  Пименова Марина Любование стихами Басё : Япония: искуссиво видеть. Тема номера // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 22-23 : Іл. – ISSN 1818-2968
776335
  Яшанова Екатерина Любование тщетой : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 18-19 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
776336
  Ясь О. Любович Микола Миколайович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 127-129. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
776337
  Малаш О. Любові багато не буває : роман / Олександра Малаш. – Київ : Фенікс, 2016. – 271, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-381-5
776338
  Лисенко І.М. Любові висока струна : вибране / Іван Лисенко ; [ред. та авт. вступ. статі Д. Головко]. – Київ : Рада, 2010. – 664 с. : фото. – ISBN 978-966-7087-88-3
776339
  Григорчук-Войтко Любові вічний дар : [зб. віршів] / Наталія Григорчук-Войтко. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 151, [1] с. – ISBN 978-617-7611-47-8
776340
  Чиж І. Любові вічної канон (до 125-річчя від дня народження Максима Рильського) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 43-45. – ISSN 2076-9326
776341
  Калюжний М. Любові гімн співаю я / М. Калюжний. – Суми : Ярославна, 1998. – 48с. – ISBN 966-95261-0-8
776342
  Олійник О. Любові пам"ять незабутня // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 29-36
776343
   Любові щедрій цвіт. Поезії (поетів міст-побратимів Ярославля і Черкас). – Дніпропетровськ : Проминь, 1977. – 159с.
776344
  Мольєр Ж. Любовна досада / Ж. Мольєр. – Харьков
19. – 1924. – 40с.
776345
  Мегела І.П. Любовна драма Аполлона і Дафни: етико-поетологічні аспекти // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 10-20
776346
  Пащенко О.Г. Любовна лірика "Празької школи" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 100-104. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
776347
  Шекера Я. Любовна лірика китайського поета доби Тан Лі Шан-іня (813-858): неоднозначність та алюзійність / Я. Шекера, О. Бедненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-77. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу специфіки творчості поета династії Тан Лі Шан-іня (813-858). Характерні риси алюзійності й алегоричності танської поезії простежені на прикладі поетичного доробку митця. Висвітлено конотації низки образів його поезії, ...
776348
  Ільєва Галина Олександрівна Любовна лірика Наталі Лівицької-Холодної та Олени Теліги (риси художньої і психологічної індивідуальності) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Ільєва Галина Олександрівна; НАН України. Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
776349
  Ковалів Ю. Любовна п"єроада Михайля Семенка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 52-56. – ISSN 0130-5263
776350
  Возняк М.С. Любовна пісня про рижка й сироїжку в рукописі кінця XVII в. / Подав Михайло Возняк. – [Б. м.] : [б. в.], 1929. – [6] с. – Текст пісні записано латинкою.. - Окр. відб.: Первісне громадянство. 1929, кн. 5, с. 61-66
776351
  Паттерсон Г. Любовна поезія, копія // Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич, 2002. – Т. 1 : Художні переклади. – С. 87-94. – ISBN 966-7996-28-Х
776352
  Мурашевич К.Г. Любовна та пейзажна лірика у ранній творчості Лю Да-Бая // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 92-106. – ISSN 1682-671Х
776353
  Бєлоброва Т.А. Любовна тема в ліриці М. Вінграновського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 186-192. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Багато філософів і митців, поетів і музикантів прагнули осягнути в своїх творах таємницю кохання. Кохання загострює п"ять відчуттів людини - зір, смак, слух, запах, дотик. Саме це почуття продовжує вабити з давніх-давен своєю загадковістю й містикою. ...
776354
  Єщенко М.Ю. Любовна тематика крізь призму абсурду в сучасній новелістиці // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 50-59. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
776355
  Веселовский А.А. Любовная лирика XVIII века : К вопросу о взаимоотношении народной и художественной лирики XVIII в. / А.А. Веселовский. – Санкт-Петербург : Тип. Ясногородского, 1909. – 194, [2] с.


  На тит. л. подпись: Ю. Яворский
776356
  Арабули Г.Х. Любовная лирика горцев Восточной Грузии : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Арабули Г.Х. ;. – Тбилиси, 1971. – 25 л.
776357
  Сипко Л.М. Любовная лирика интернета (Галина Таланова: "Опять с тобой не совпадаю...") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 143-151. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
776358
   Любовная лирика классических поэтов Востока: С араб., с перс., с тур.. – М., 1988. – 511с.
776359
  Нагиева Афсана Габиль кызы Любовная лирика Хамида Нитги // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 364-368. – ISSN 2522-493X


  В статье исследуются некоторые особенности любовной лирики Хамид Нитги – одного из выдающихся поэтов Южного Азербайджана. Отмечается, что творчество Хамид Нитги занимает особое место в литературе Азербайджана, а также, что Хамид Нитги являлся не ...
776360
  Бурести Елена Любовная лодка / Бурести Елена, Константини Луиджи // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 46-55 : фото
776361
  Махов А.Е. Любовная риторика романтиков / А.Е. Махов. – М., 1991. – 62с.
776362
  Луцишина О. Любовне життя : роман / Оксана Луцишина. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 237, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-679-204-8
776363
  Галаган Н.М. Любовний дискурс в романі Валер"яна Підмогильного "Невеличка драма" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 9-11. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
776364
  Апанович М. Любовний дискурс у творчості Г. Чубач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано любовний дискурс у творчості Г. Чубач, досліджено прототексти та систему образів лірики. The love discourse in G. Chubach"s works is analyzed as well as prototexts and the lyric"s images system.
776365
  Сироватська М.І. Любовний мотив у художньому світі п"єс Єлисея Карпенка "Білі ночі", "Едельвейс" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 217-225. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
776366
  Антоненко Т.О. Любовний трикутник як основа сюжетобудування у романі В. Чемериса "Ольвія" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 310-319. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Художня література завжди виступала своєрідним віддзеркаленням свого часу, епохи, проблем... Мотив невзаємності кохання й пов"язані з цим страждання та переживання героїв у літературі часто представлені через "любовні трикутники". Історичний роман ...
776367
  Дюрас Маргарет Любовник = L"amant : Пер.с фр.А.В.Немировой / Дюрас Маргарет. – Харьков : Фолио, 1999. – 160с. – ISBN 966-03-0568-0
776368
  Шлинк Б. Любовник // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 436-446. – ISBN 978-966-8558-97-4
776369
  Лоуренс Д. Любовник леди Чаттерлей / Д. Лоуренс. – Хабаровск, 1991. – 378 с.
776370
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерлей : Роман / Д.Г. Лоуренс. – Рига : Авизе, 1991. – 303 с. – ISBN 5-89965-045-1
776371
  Лоуренс Д. Любовник леди Чаттерлей / Д. Лоуренс. – Рига, 1994. – 352с.
776372
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерлей : роман, рассказы / Дэвид Герберт Лоуренс ; [пер. с англ. В. Чухно, Ю. Жуковой, М. Корнеевой и др.]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 592 с. : илл. – (Зарубежная классика). – ISBN 5-04-004086-5
776373
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли : Роман / Д.Г. Лоуренс; Пер. с англ. – Киев, 1991. – 272с. – ISBN 5-330-02139-1
776374
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – Москва, 1991. – 266с.
776375
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – Рига, 1991. – 302с.
776376
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли / Д.Г. Лоуренс. – Москва, 1992. – 251с.
776377
  Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли : Роман / Д.Г. Лоуренс. – Киев : Глобус, 1992. – 331с. – ISBN 5-86248-031-5
776378
  Акунин Б. Любовник смерти : роман / Борис Акунин. – Москва : Захаров, 2005. – 349 с. – (Новый детективъ). – ISBN 5-8159-0213-6
776379
  Платова В.Е. Любовники в заснеженном саду / Виктория Платова. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 585, [3] с. – (The Russian Bestseller). – ISBN 978-5-17-048711-0
776380
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / М. Евгеньева. – Барнаул : Внешторгиздат, 1989. – 63 с.
776381
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / Мария Евгеньева. – Москва : Воля, 1990. – 62, [2] с.
776382
  Евгеньева М. Любовники Екатерины / М. Евгеньева. – Баку, 1991. – 75с.
776383
  Боумен С. Любовники и лжецы / С. Боумен. – М.
Том 1. – 1996. – 352с.
776384
  Боумен С. Любовники и лжецы. / С. Боумен. – М.
Том 2. – 1996. – 370с.
776385
  Андреев Й. Любовните истории в бьлгарското средневековие / Андреев Й. – Изд. 1-е. – София : Земя, 1994. – 95 с.
776386
  Браун К. Любовница / К. Браун. – Минск, 1996. – 448с.
776387
  Моравиа А. Любовница толпы : Роман,рассказы/Пер.с итальянского / А. Моравиа. – Киев : Украина, 1994. – 448 с. – (Б-ка любовного романа). – ISBN 5-319-01323-Х
776388
  Фаулз Дж. Любовница французского лейтенанта : Роман / Дж. Фаулз; Пер. с англ. М.И.Беккер, И.Б.Комаровой. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 480 с. : Новый стиль. – ISBN 5-306-00295-1
776389
  Фаулз Дж. Любовница французского лейтенанта : роман / Джон Фаулз ; [пер. с англ.: М. Беккер, И. Комаровой ; стихи в пер. И. Комаровой ; примеч. М. Беккер]. – Москва : АСТ, 2004. – 475, [3] с. – (Книга на все времена)
776390
  Квик А. Любовница. / А. Квик. – Москва, 1996. – 432с.
776391
  Овідій Публій Назон Любовні елегії. Мистецтво кохання. Скорботні елегії / Овідій Публій Назон; Пер. з латини А.Содомора. Передм. та комент. А.Содомори. – Київ : Основи, 1999. – 299с. – ISBN 966-500-061-6
776392
  Горошко І. Любовні епістоли у прозі Івана Франка: психологічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 54-63. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
776393
  Романов С. Любовні історії епохи модерн. Лариса Косач, Ольга Кобилянська: віддзеркалення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (718). – С. 40-56. – ISSN 0236-1477
776394
  Таран Л. Любовні мандрівки : новели : подорожні нотатки / Людмила Таран. – Київ : Факт, 2007. – 238, [2] с. – ISBN 978-966-359-199-5
776395
  Ясунарі Кавабата Любовні новели // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 9-29. – ISSN 0320 - 8370
776396
  Пилипенко В С. Любовні пригоди / В С. Пилипенко. – Х., 1927. – 31с.
776397
  Браун С. Любовное пари : Роман / С. Браун. – Москва : АСТ, 1998. – 384с. – (Обольщение). – ISBN 5-237-00948-4
776398
  Браун С. Любовное пари : роман / Сандра Браун ; [пер. с англ. В.А. Львова]. – Москва : АСТ, 1999. – 363, [3] с. – Сер. осн. в 1999 г. – (Собрание сочинений). – ISBN 5-237-03914-6
776399
  Бэиешу И Любовное письмо / И Бэиешу. – Бухарест, 1964. – 42с.
776400
   Любовное письмо = The love letter: (Сборник. Пособие для неяз. вузов).. – М., 1979. – 112с.
776401
  Бернар Тристан Любовное письмо и др. / Тристан Бернар ; Перев. с франц. А. С-ко. – Санкт-Петербург : Издание: Корнфельда, 1912. – 62 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 75)
776402
  Цветков Ю.Л. Любовное чувство мимолетного героя в цикле драм "Анатоль" Артура Шницлера // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 274-284. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
776403
   Любовные письма : Турец. сатира и юмор. – М., 1966. – 224с.
776404
  Понсон Любовные похождения трефового валета / Понсон, дю Террайль. – Москва, 1991. – 304 с.
776405
  Дервиш С. Любовные романы / С. Дервиш. – М., 1969. – 144с.
776406
  Овидий Публий Назон Любовные элегии / Овидий Публий Назон. – Москва : Художественная литература, 1963. – 202с.
776407
  Овидий Публий Назон Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии / Овидий Публий Назон. – М, 1983. – 511с.
776408
  Овидий Публий Назон Любовные элегии. Скорбные элегии / Овидий Публий Назон. – М, 1992. – 103с.
776409
  Кроуфорд К. Любовный квадрат = Now and forever : Роман / К. Кроуфорд; Пер. с англ. А.К.Элизастега. – Смоленск : Русич, 1995. – 368с. : Алая Роза. – ISBN 5-88590-355-7
776410
  Монт Б. Любовный мираж : Роман / Пер. с англ. Л.М.Данько; Бетти Монт. – Москва, 1998. – 192с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-0786-5
776411
  Нотомб Амели Любовный саботаж : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 3-64. – ISSN 1130-6545
776412
  Меньшикова Мария Любовный счет. Сколько женщин было у Казановы. Вечный сердцеед. 10 мифов о Казанове
776413
  Меньшикова Мария Любовный счет. Сколько женщин было у Казановы. Вечный сердцеед. 10 мифов о Казанове // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 86-92 : фото
776414
  Плотников А.А. Любовный треугольник: Арлекин - Коломбина - Пьеро в творчестве А.Н. Вертинского // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 279-287. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
776415
  Мордатенко К.Л. Любовоспас : поезії / Костянтин Мордатенко. – Київ : Просвіта, 2008. – 162, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2131-8
776416
  Бовсунівська Т. Любовський Петро (рік народження і смерті невідомі) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 53-56. – ISBN 966-7825-40-Х
776417
  Смит Барбара Доусон Любовь-победительница / Смит Барбара Доусон. – Москва : АСТ, 2001. – 347с. – (Шарм: коллекция). – ISBN 5-17-009899-5
776418
  Рядченко И.И. Любовь - величина земная / И.И. Рядченко. – М., 1966. – 103с.
776419
  Толстой А.Н. Любовь - книга золотая / А.Н. Толстой. – К., 1983. – 214с.
776420
  Федькович Ю. Любовь - погибель : повести и рассказы / Юрій Федькович ; пер. с укр. Борис Турганова. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 167 с.
776421
  Федькович Ю. Любовь - погибель : повести и рассказы / Юрій Федькович ; пер. с укр. Бориса Турганова. – Москва : Художественная литература, 1965. – 215 с.
776422
  Янгфельдт Бергт Любовь - это сердце всего / Янгфельдт Бергт. – М. : Книга, 1991. – 285 с.
776423
  Кекилов А. Любовь : поэма / А. Кекилов; пер. с туркм. Г.Оболдуева. – Ленинград, 1948. – 86 с.
776424
  Ба Цзинь Любовь : роман, (трилогия), рассказы : пер. с китайского / Ба Цзинь. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 431 с.
776425
  Рождественский И.Д. Любовь / И.Д. Рождественский. – М., 1957. – 108с.
776426
  Сеидзаде М.Г. Любовь : стихи / Мехти Сеидзаде; пер. с азерб. – Баку : Детюниздат, 1958. – 135 с.
776427
  Шевченко М.П. Любовь / М.П. Шевченко. – Тамбов, 1961. – 48с.
776428
  Чиковани Г.С. Любовь : повести, рассказы, очерки / Григол Чиковани ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 439 с.
776429
  Кекилов А. Любовь : роман в стихах / А. Кекилов; пер. с туркм. Ю.Гордиенко. – Москва : Советский писатель, 1965. – 218 с.
776430
  Карасимеонов Александр Любовь / Карасимеонов Александр; Пер. с болг. Н. Глен. – Москва : Прогресс, 1976. – 251с.
776431
  Астафьева Н.Г. Любовь / Н.Г. Астафьева. – Москва, 1982. – 63с.
776432
  Василев К. Любовь : пер. с болг. / К. Василев. – 2-е изд. – Москва : Прогресс, 1982. – 382 с.
776433
  Булгаков Н.А. Любовь / Н.А. Булгаков. – М., 1985. – 175с.
776434
  Петров Г.Ф. Любовь / Г.Ф. Петров. – Л., 1986. – 479с.
776435
  Моррисон Т. Любовь : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С.3-25. – ISSN 1130-6545
776436
  Пистоленко В.И. Любовь Ани Березко / В.И. Пистоленко. – Москва : Искусство, 1956. – 83 с.
776437
  Борин Ю.Б. Любовь без взаимности : фельетоны / Ю.Б. Борин. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 150 с. : ил.
776438
  Костарев Н.С. Любовь без обмана / Н.С. Костарев. – Ростов -на-Дону, 1981. – 63с.
776439
  Седов И.П. Любовь без оглядки / И.П. Седов. – Саратов, 1967. – 126с.
776440
  Солодарь Ц.С. Любовь без прощения / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1977. – 392с.
776441
  Беляев А. Любовь божественная : Опыт раскрытия главнейших христиан. догматов из начала любви божеств / [Соч.] Александра Беляева, доц. Моск. духов. акад. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – Москва : Тип. М.Н. Лаврова и К°, 1884. – 418 с.
776442
  Смирнов И.А. Любовь бывает разная / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1969. – 191с.
776443
   Любовь в Болонье. Рассказы.. – М., 1962. – 388с.
776444
  Рыхальская Е.Г. Любовь в жизни Женщины : путь от расставания и одиночества к зрелым отношениям / Елена Рыхальская. – Харьков : Фолио, 2011. – 188, [4] с. : іл., табл. – Библиогр.: с. 187-189. – ISBN 978-966-03-5708-2
776445
  Пыпина В.А. Любовь в жизни Чернышевского. Размышления и воспоминания / В.А. Пыпина. – Птгр., 1923. – 125с.
776446
   Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века : избран. письма. – Репринтное воспроизв. изд. 1913 года. – Москва : Политиздат, 1990. – 573 с. – ISBN 5-250-01395-3
776447
   Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX веков : [избр. письма. – Перепеч. с изд. 1913 г. – Київ : Україна, 1996. – 308, [3] с. – Перепеч. с ориг.: Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века: избранные письма. Москва: Московское книгоиздательство, 1913. - Парал. тит. л. ориг. – ISBN 966-524-003-X


  Книга є епістолярною антологією, своєрідною піснею кохання визначних людей минулого: Бодлера, Байрона, Бальзака, Бетховена, Бєлинського, Берне, Вагнера, Вольтера, Грибоедова, Успенского, Л. Толстого, Тургенєва та ін.
776448
  Бельше Вильгельм Любовь в природе : история развития любви : Ч. 1-3 / В. Бельше ; пер. с нем. Э.К. Пименовой. – 1908-1909. – Санкт-Петербург : [Изд. С-Петерб. книж. экспедиции ; Тип. Т-ва "Екатеринг Печатное дело"]
Ч. 2. – 1909. – X, 392 с.
776449
  Бельше Вильгельм Любовь в природе : История развития любви : Ч. 1-3 / В. Бельше ; Пер. с [26] нем. Э.К. Пименовой. – Санкт-Петербург : [Изд. С-Петерб. книж. экспедиции ; Тип. Т-ва "Екатеринг Печатное дело"]
Ч. 3. – 1910. – X, 192 с. – Без тит. л.
776450
  Бельше Вильгельм Любовь в природе : история развития любви / Вильгельм Бельше ; пер. с нем. Э.К. Пименовой. – Петербург : ГИЗ
Ч. 3. – 1920. – IX, 307 с.
776451
  Шугаев В.М. Любовь в середине лета: повести, рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1981. – 416с.
776452
  Петросян Р. Любовь в слезах / Р. Петросян. – Москва, 1988. – 156 с.
776453
  Ольшанский А.А. Любовь в Чугуеве / А.А. Ольшанский. – М., 1981. – 64с.
776454
  Алтаев Ал. Любовь великая : сб. рассказов и сказок / Алтаев Ал., Феличе Ар. ; ил. худож. В.В. Спасского. – Петербург : ГИЗ, 1920. – 174 с. : ил.
776455
  Соболевский А.А. Любовь великая / А.А. Соболевский. – Саранск, 1973. – 303с.
776456
  Стоун И. Любовь вечна, или Мэри Тодд и Авраам Линкольн / И. Стоун. – Москва, 1994. – 480с.
776457
  Куликов В.И. Любовь взаимная: Стихи. / В.И. Куликов. – Ярославль, 1978. – 96с.
776458
  Гиляжев Х. Любовь возвышает : стихи и поэма / Х. Гиляжев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1964. – 134 с.
776459
  Арленд Л. Любовь всегда риск : роман / Леона Арленд. – Москва : Панорама, 2003. – 192 с. – ISBN 5-7024-1522-1
776460
  Мопассан Г. де Любовь втроем / Г. де Мопассан. – Москва : Олма-Пресс, 1993. – 384с. – (Купидон). – ISBN 5-87322-005-0
776461
  Кавжарадзе И.Е. Любовь дедушки Бакара : рассказы / И.Е. Кавжарадзе; пер. с груз. М.Немировой. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 148 с.
776462
  Скиталец-Петров Степан Любовь декоратора : рассказ / публикация Никоненко Станислава // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 11. – С. 85-90
776463
  Смолл Б. Любовь дикая и прекрасная : роман / Бертрис Смолл ; [ пер. с англ. А.В. Кузнецова ]. – Москва : АСТ, 2006. – 573с. – ISBN 5-17-030358-0
776464
  Мунзо К. Любовь до гроба : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 154-161. – ISSN 1130-6545
776465
  Смирнов Д.А. Любовь дорогу найдет / Д.А. Смирнов. – Москва : Современник, 1986. – 126 с.
776466
  Шеренговий А.И. Любовь единственная. / А.И. Шеренговий. – М., 1989. – 446с.
776467
  Грамзин А С. Любовь живых / А С. Грамзин, . – М, 1990. – 348с.
776468
  Конгрив У. Любовь за любовь : комедия в 5-ти действ. / Уильям Конгрив ; [Пер. с англ. Р. Померанцевой]. – Москва : Искусство, 1965. – 146 с.
776469
  Эфендиев И.М. оглы Любовь за семью горами : кавк. повесть / ИльясЭфендиев ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 271 с.
776470
  Балаш Б. Любовь земная и небесная : [Текст] комедия в 4 действиях, 8 карт. с прологом / Б. Балаш ; пер. с англ. Н. Ман. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1945. – 160 с. : ил.
776471
  Горецкий П.Г. Любовь зовет / П.Г. Горецкий. – Ставрополь, 1958. – 60 с.
776472
  Субботин Ф.Е. Любовь зовет. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1962. – 183с.
776473
  Субботин Ф.Е. Любовь зовет. / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1965. – 232с.
776474
  Лазарева Н.М. Любовь и "страдающие" женщины в произведениях Франсуа-Рене де Шатобриана // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 262-265. – ISBN 966-594-420-7
776475
  Каджая В. Любовь и бомба // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 40. – ISSN 0131-0097


  Не стало замечательного ученого, лауреата Нобелевской премии Виталия Гинзбурга. У него было два главных увлечения в жизни : физика и жена
776476
  Фролов В.В. Любовь и вера / В.В. Фролов. – Краснодар, 1978. – 111с.
776477
  Лубченков Ю. Любовь и власть / Ю. Лубченков, В. Романов. – Вильнюс : Полинз
Т. 1. – 1991. – 253 с.
776478
  Сангаджиева Б. Любовь и война : стихотворения и поэмы / Бося Сангаджиева ;. – Москва : Современник, 1986. – 92 с.
776479
  Новохатский Д.В. Любовь и война в романе А.П. Пепперштейна и С. Ануфриева "Мифогенная любовь каст" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 116-126. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
776480
  Грабовская В. Любовь и восторг // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 2. – С. 83-91. – ISSN 1684-4912
776481
  Журавлев В.А. Любовь и время / В.А. Журавлев. – М., 1960. – 208с.
776482
  Фоменко С. Любовь и вырождение = "Дурная биология" Фрэнка Хененлоттера в контексте фрик-культуры // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 11. – C. 98-107. – ISSN 0130-6405


  Фрэнк Хененлоттер - американский кинорежиссёр и сценарист, создатель трилогии "Существо в корзине". Его фильмы сняты на стыке таких жанров, как комедия, ужасы и сплэттер.
776483
  Афремович М.С. Любовь и гвозди : рассказы / Афремович М.С. – Рига : Лиесма, 1973. – 144 с.
776484
  Кулибай С. Любовь и гнев : стихи и бассни / С. Кулибай. – Уфа : Башкнигоиздат, 1955. – 84 с.
776485
  Кравченко Ф.Т. Любовь и гнев / Ф.Т. Кравченко. – Москва, 1970. – 376с.
776486
  Иванов А.А. Любовь и горчица : Лит. пародии / А.А. Иванов. – Москва, 1968. – 139с.
776487
   Любовь и демоны. Суккубы и инкубы // Мир фантастики : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2010. – Т. 88, № 12. – С. 125-129
776488
  Даманхури Хамид Любовь и долг / Даманхури Хамид. – М, 1966. – 111с.
776489
  Абрамов М.А. Любовь и долг : стихи, поэмы / Михаил Абрамов ; [худож. Колесов С.А.]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1980. – 109 с. : ил.
776490
  Малаховский К.В. Любовь и долг : История жизни капитана Мэтью Флиндерса / К.В. Малаховский. – Москва, 1985. – 112с.
776491
  Решетников Л.В. Любовь и долг: Стихи о Сов. Армии и Великой Отеч. войне. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1988. – 349с.
776492
  Бараташвили В.В. Любовь и доллары : [рассказы] / В.В. Бараташвили. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 127 с.
776493
  Миршакар М. Любовь и дом : поэмы / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1964. – 125 с.
776494
  Волощук М.Б. Любовь и ее изображение в поздней художественной прозе Л. Толстого (на материале эпитетных структур) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 251-260. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
776495
  Заславский С.А. Любовь и жизнь / С.А. Заславский. – Сухуми, 1980. – 31с.
776496
  Алдан-Семенов Любовь и звезды : стихи и поэма / Андрей Алдан-Семенов. – Москва : Совецкий писатель, 1978. – 147 с.
776497
  Голявкин В.В. Любовь и зеркало / В.В. Голявкин. – Л., 1991. – 270с.
776498
   Любовь и искусство во вселенной Рокуэлла Кента // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 9. – С. 17-40.
776499
  Киселев В.Л. Любовь и картошка : Романы / В.Л. Киселев. – Киев : Дніпро, 1982. – 501с.
776500
  Шадур П.Я. Любовь и кибернетика / П.Я. Шадур. – Донецк, 1966. – 67с.
776501
  Георгиевская С.М. Любовь и кибернетика : Повести / С.М. Георгиевская. – Москва : Советский писатель, 1972. – 302с.
776502
  Белявский А.В. Любовь и кодекс : социально-правовые проблемы брака и семьи / А.В. Белявский, Э.А. Финн. – Москва : Советская Россия, 1973. – 157 с. : ил.
776503
  Бенцони Ж. Любовь и корона / Ж. Бенцони. – Харьков
1. – 1994. – 479с.
776504
  Бенцони Ж. Любовь и корона / Ж. Бенцони. – Харьков
2. – 1994. – 162с.
776505
  Бенцони Ж. Любовь и корона : роман в 3-х кн. / Ж. Бенцони. – Харьков : Право
Кн. 3. – 1994. – 320 с.
776506
  Гамалова А. Любовь и кровь : А.Н. Апухтин // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 56-61
776507
  Яннакопулу Ф. Любовь и мечты / Ф. Яннакопулу. – Тбилиси, 1960. – 128с.
776508
  Новикова М.И. Любовь и монастырь / М.И. Новикова. – К., 1993. – 206с.
776509
  Кочетов В.С. Любовь и море / В.С. Кочетов. – Архангельск, 1957. – 72 с.
776510
  Пеунов В.К. Любовь и море / В.К. Пеунов. – Хабаровск, 1961. – 88с.
776511
  Ломиа К. Любовь и море : стихи / К. Ломиа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1986. – 270 с.
776512
  Заборский В.М. Любовь и море / В.М. Заборский. – Ленинград, 1990. – 95с.
776513
  Харебаты Л.П. Любовь и море. / Л.П. Харебаты. – Цхинвали, 1977. – 359с.
776514
   Любовь и мужество.. – Белгород, 1962. – 104с.
776515
  Москвичев О. Любовь и музыка Джованни Перголези // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 2-4.
776516
  Рахилло И.С. Любовь и небо : рассказы / И.С. Рахилло. – Москва : Советская Россия, 1964. – 95 с.
776517
  Буль П. Любовь и невесомость / П. Буль. – К., 1991. – 137,2с.
776518
  Довидайтис И. Любовь и ненависть : рассказы / И. Довидайтис. – Москва : Советский писатель, 1956. – 252 с.
776519
  Марьинский В.Д. Любовь и ненависть / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1958. – 182с.
776520
  Пеунов В.К. Любовь и ненависть / В.К. Пеунов. – Сталино, 1961. – 368с.
776521
  Грива Ж. Любовь и ненависть : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 527 с.
776522
  Шевцов И. Любовь и ненависть / И. Шевцов. – М, 1970. – 488 с.
776523
  Гилязов А.М. Любовь и ненависть : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Современник, 1979. – 448 с.
776524
  Грива Ж. Любовь и ненависть : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1981. – 464 с.
776525
  Кхандекар В.С. Любовь и ненависть / В.С. Кхандекар. – Л., 1982. – 392с.
776526
  Лисовский В.Т. Любовь и нравственность / В.Т. Лисовский. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 224 с.
776527
  Головчинер В.Ю. Любовь и отношения в контексте признака "эмотивизм - конструктивизм" // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 1/2 (148/149). – С. 15-17. – Библиогр.: 8 назв. – ISBN 1680-4325
776528
  Шутов В.В. Любовь и память / В.В. Шутов. – Донецк, 1979. – 111с.
776529
  Нечай М. Любовь и память / М. Нечай. – Москва, 1987. – 496с.
776530
  Регистан Г. Любовь и песня / Г. Регистан. – М., 1959. – 115с.
776531
  Иванов Л.И. Любовь и подвиг / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1978. – 192с.
776532
  Юрасова М.К. Любовь и подвиг беззаветный... / М.К. Юрасова. – Новосибирск : Западно-сибирское книжное издательство, 1969. – 208 с.
776533
  Швец И.А. Любовь и подвиг. / И.А. Швец. – Тула, 1965. – 95с.
776534
  Мончадская Н.И. Любовь и подделка. / Н.И. Мончадская, Е.Д. Розанова. – М., 1964. – 111с.
776535
  Мончадская Н.И. Любовь и подделка. / Н.И. Мончадская, Е.Д. Розанова. – М., 1965. – 111с.
776536
  Дюринг Е. Любовь и половая жизнь / Е. Дюринг. – Москва : Типо-литогр. Высочайше утвержден. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1898. – 61, [2] с.
776537
  Скворцова В.Н. Любовь и преданность. / В.Н. Скворцова. – Л, 1989. – 64с.
776538
  Довыденко Л.В. Любовь и Преображение как концептуальные основы христианской традиции в философии культуры Н.С. Арсеньева : теория культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 14-19. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются категории любви и преображения в антропологической методологии религиозной философии Н.С. Арсеньева, связанной с проблемами традиции христианской культуры. Выявляется, что общечеловеческое, в самых великих ценностях культуры, и ...
776539
  Константинов В.К. Любовь и протокол / В.К. Константинов, Б.М. Рацер. – Л, 1965. – 76с.
776540
  Наумов Е.И. Любовь и робот / Е.И. Наумов. – Владивосток, 1971. – 172с.
776541
  Карелина Дарья Любовь и роботы. Семья по-японски. Революция роботов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 26-36 : фото
776542
  Петефи Ш. Любовь и свобода / Ш. Петефи. – М, 1969. – 288с.
776543
  Никольская А.В. Любовь и свобода в системе отношений человека и домашних животных // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 90-104. – ISSN 0235-1188
776544
  Штарке К. Любовь и сексуальность до 30 лет / К. Штарке, В. Фридрих. – Москва : Высшая школа, 1991. – 382с.
776545
  Чекалин В.И. Любовь и семья. / В.И. Чекалин. – М., 1964. – 256с.
776546
  Подов В.И. Любовь и слезы / В.И. Подов. – К, 1995. – 65 с.
776547
  Байрон Дж.Г. Любовь и смерть : стихотворения. Поэмы и трагедии : пер.с англ. / Джордж Байрон. – Москва : Летопись, 1998. – 461с. – (Мир поэзии). – ISBN 5-88-730-035-3
776548
  Хаит В. Любовь и смерть в конце века : проза: эмигрантские истории // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 7. – С. 102-107. – ISSN 0131-8136
776549
  Водолагин А.В. Любовь и смерть в понимании В.В. Розанова // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 10. – С. 109-113. – ISSN 0042-8744
776550
  Уварова С. Любовь и смерть в психоанализе / Светлана Уварова ; [ред. Суполкина Н.Г.]. – Киев : ПВНЗ "МІГП", 2015. – 212 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97479-1-4
776551
   Любовь и сталь.. – Сталинград, 1959. – 48с.
776552
  Иванченко Г.В. Любовь и страсть - неактуальные мифологии? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 17-25. – ISSN 0236-2007
776553
  Криштоп И.С. Любовь и супружеские отношения в цикле сонетов Э. Миллей // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 104-113. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
776554
  Южаков С.Н. Любовь и счастье в произвдениях [А.С.] Пушкина : критический этюд С. Южакова. – Одесса : Изд. Г. Бейленсона и И. Юровского ; Тип. Исаковича, 1895. – 60, [4] с. – (Русская библиотека ; № 6)


  Из предисл.: Настоящая книжка представляет извлеч. из работы автора "Любовь и счастье в произведениях русской поэзии", появившейся в "Северном вестнике" прежней ред. (1887 г., №№ 2 и 4) На кн. № 464864 печать-фамилия: Григорий Васильевич Козленко
776555
  Левичев А.П. Любовь и трактор / А.П. Левичев. – Кишинев, 1969. – 104с.
776556
  Гольдберг А.Я. Любовь и тревога / А.Я. Гольдберг. – М., 1984. – 111с.
776557
  Штурман М.М. Любовь и труд / М.М. Штурман. – М, 1957. – 118с.
776558
  Золя Э. Любовь и труд. и др. рассказы / Э. Золя. – М.-Л., 1925. – 28с.
776559
  Акаев К. Любовь и финиш : стихи и поэмы : пер. с киргиз. / Кубаныч Акаев. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1960. – 180 с.
776560
  Мелешин С. Любовь и хлеб / С. Мелешин. – Москва, 1958. – 371 с.
776561
  Иноземцева Т.Н. Любовь и хлеб / Т.Н. Иноземцева. – Ярославль, 1977. – 23с.
776562
  Вильямсон Ч. Любовь и шпионаж / Чарлз Вильямсон ; [пер. с англ., обраб. и коммент. Е. К. Кленча]. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 384 с. – В изд. также: Два дня и три ночи / А. Маклин. – ISBN 5-7260-0601-1
776563
  Вильямсон Ч. Любовь и шпионаж. / Ч. Вильямсон. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 380,2с.
776564
  Разумневич В.Л. Любовь и экзамены / В.Л. Разумневич. – М, 1965. – 112с.
776565
  Дзюбинская О.С. Любовь Ивановна Добржанская / О.С. Дзюбинская. – Москва, 1965. – 97с.
776566
  Миньков К.И. Любовь или ковартсов? / К.И. Миньков. – Тула, 1964. – 132с.
776567
  Давыдова Н.М. Любовь инженера Изотова / Н.М. Давыдова. – М., 1962. – 390с.
776568
  Салливан Дж. Любовь исключается : роман / Джейн Салливан ; пер. с англ. Л. Воеводиной. – Москва : Радуга, 2006. – 144с. – (Серия "Искушение"). – ISBN 5-05-006310-8
776569
  Гельдерлин Ф. Любовь к бессмертию : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 131-140. – ISSN 0130-7673
776570
  Верещагин Н.А. Любовь к велосипеду / Н.А. Верещагин. – Москва, 1986. – 267с.
776571
  Верещагин Н.А. Любовь к велосипеду / Н.А. Верещагин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 525с.
776572
  Гофман В.В. Любовь к далекой : рассказы и миниатюры : 1909-1911 / Виктор Гофман. – Санкт-Петербург : Изд. "Нов[ый] журн. для всех", 1912. – 179, [3] с., 1 л. фронт. (портр.)
776573
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М-Птгр, 1924. – 104с.
776574
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Сталинград, 1947. – 80с.
776575
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Рига, 1949. – 122 с.
776576
  Кожевников В.М. Любовь к жизни / В.М. Кожевников, 1949. – 64с.
776577
  Кожевников В.М. Любовь к жизни / В.М. Кожевников. – Ставрополь, 1953. – 31с.
776578
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Горький, 1955. – 188с.
776579
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1976. – 446с.
776580
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Мурманск, 1979. – 240с.
776581
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Сыктывкар, 1980. – 432с.
776582
  Арипов А. Любовь к жизни : стихи и драм. поэма : пер. с узб. / Абдулла Арипов ; худож. Ю.В. Петухов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 223 с.
776583
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Тула, 1981. – 206с.
776584
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1982. – 446с.
776585
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – К, 1984. – 352с.
776586
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1984. – 125с.
776587
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Красноярск, 1985. – 168с.
776588
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – М, 1986. – 123с.
776589
  Лондон Д. Любовь к жизни / Д. Лондон. – Новосибирск, 1987. – 608с.
776590
  Ефремов А.Е. Любовь к жизни : молодежь мира в движении за мир и ядерное разоружение / А.Е. Ефремов. – М, 1988. – 63с.
776591
  Димент А.Л. Любовь к жизни и другие рассказы : книга для чтения в IX классе школ с преподаванием ряда предметов на английском языке / А.Л. Димент. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с. : ил.
776592
   Любовь к жизни, и другие рассказы: Кн. для чтения в IX кл. шк. с преподаванием ряда предметов на англ. яз.. – 2-е изд., перераб. – М., 1986. – 126с.
776593
  Ундуск Яан Любовь к книге : публицистика // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 98-104. – ISSN 0012-6756
776594
  Горышин Г.А. Любовь к литературе / Г.А. Горышин. – Л., 1987. – 156с.
776595
  Подольный Р.Г. Любовь к мудрости / Р.Г. Подольный. – М, 1982. – 256с.
776596
  Криг Сузанне Любовь к одиночеству. Ода одиночеству / Криг Сузанне, Мюллер, Карин-Аполлония // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 134-145 : фото. – ISSN 1029-5828
776597
  Антонович В.Б. Любовь к отечеству (автограф) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 209. – ISBN 966-7272-00-1
776598
   Любовь к природе: Материалы международной школы-семинара "Трибуна-6".. – К., 1997. – 304с.
776599
  Тамарин С. Любовь к просвещению. Петр Могила передал все свое имущество студентам // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 3. – С. 3
776600
  Устинов А.А. Любовь к профессии - путь к мастерству / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1962. – 43 с.
776601
  Супруненко Ю.П. Любовь к путешествиям // Природа и Человек XXI век : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения / Гос комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Москва, 2012. – № 9 сентябрь. – С. 26-29. – ISSN 0868-488Х


  Как стал писателем А.И. Солженицын. Факты биографии
776602
  Дзыба Э.А. Любовь к самолету / Э.А. Дзыба. – Сухуми, 1979. – 51с.
776603
  Плитченко А.И. Любовь к снегу / А.И. Плитченко. – М., 1980. – 102с.
776604
  Жирун И. Любовь к трем апельсинам // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 38. – С. 82


  Подорож по Колумбії
776605
  Светлов М.А. Любовь к трем апельсинам. / М.А. Светлов. – Москва, 1964. – 63с.
776606
   Любовь к трем апельсинам. Опера С. Прокофьева. – Л., 1934. – 36с.
776607
  Шлаина В.М. Любовь к труду и трудоголизм // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 11/12 (191/192). – С. 40-42. – ISSN 2226-7514
776608
  Сенаторский И.П. Любовь к человеку и к Отечеству, как основная черта личности и творчества Н.В. Гоголя : Литературный очерк : Юбилейная речь, произнесенная в Прилукской гимназии 11 апреля 1909 г. / М.Н. Сперанский. – Прилуки : Типо-литография А.Я. Мирова, 1909. – 32 с. – Экз. № 25751 дефектный, обрезан с 2 сторон и отсутств номерация страниц.
776609
  Аксенов В.П. Любовь к электричеству / В.П. Аксенов. – Москва, 1971. – 384с.
776610
  Аксенов В.П. Любовь к электричеству : повесть о Леониде Красине / Василий Аксенов. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 384 с. : ил. – (Пламенные революционеры)
776611
  Винер Ю. Любовь к языкам = Из цикла "Былое и думы" : проза: повести // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 11 (1051). – С. 9-36. – ISSN 0130-7673
776612
  Коршунова С.И. Любовь как аксиологическая составная смысла жизни героя романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 193-201. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
776613
  Крылова С.А. Любовь как высшее проявление красоты отношений / С.А. Крылова, Н.В. Хамитов // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 217-227. – ISSN 2077-8309
776614
  Соколов В.Н. Любовь как любовь / В.Н. Соколов. – М., 1985. – 31с.
776615
  Шутова Татьяна Дмитриевна Любовь как объект социально-этического исследования : Дис... канд. филос. наук: 09.00.05 / Шутова Татьяна Дмитриевна; МВОУ, КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 146л. – Бібліогр.:л.134-146
776616
  Шутова Т.Д. Любовь как объект социально-этического исследования : Автореф. дис.. канд. филос. наук: 09.00.05 / Шутова Т.Д.; МОУ, КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 20с.
776617
  Скляр А.В. Любовь как преображение личности в религиозно-философских воззрениях Владимира Соловьева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 58-69. – ISSN 2077-1800
776618
  Братусь Б.С. Любовь как психологическая презентация человеческой сущности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 12. – С.30-42. – ISSN 0042-8744
776619
  Гордиенко Е. Любовь как смысл жизни // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 3. – С. 58-64


  О знаменитой французской куртизанке, писательнице и хозяйке литературного салона Нинон де Ланкло, прославившейся своей красотой, необычайным остроумием, а также тем, что сохраняла свою необыкновенную привлекательность практически до самой смерти на ...
776620
  Ли С.М. Любовь как социальный феномен в учении В.С. Соловьева // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (51). – С. 28-31. – ISSN 1684-2618
776621
  Иваненко Анна Любовь как сувенир : Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 105-107 : Іл.
776622
  Вельчева К.А. Любовь как теологическая добродетель в "Видении о Петре Пахаре" У. Ленгленда // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 104-113. – ISSN 978-966-551-401-5
776623
  Соловьева С.В. Любовь как феномен власти // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 38-50. – ISSN 0042-8744
776624
  Мелик-Гайказян Любовь как этический принцип педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 62-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
776625
  Богданович Т.А. Любовь людей шестидесятых годов : 32 илл. на вклад. листах / Т.А. Богданович ; предисл. Н.К. Пиксанова. – Ленинград : Академия, 1929. – XIV, 447 с., [16] л. ил. : ил. – (Литературный быт и творчество русских писателей по воспоминаниям, дневникам и письмам)
776626
  Гордиенко Т. Любовь Мазепі и Розумовского // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 42-45. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
776627
  Артищев В.В. Любовь Митьки Колотухина : [рассказы] / Артищев В.В. – Свердловск : Сред.-Уральское кн. изд-во, 1964. – 174 с. : ил.
776628
  Абсалямова А. Любовь моей подруги : повесть / А. Абсалямова; Абдурахман Абсалямов ; пер. с татар. А. Вальцевой. – Казань : Таткнигоиздат, 1960. – 211 с. : ил.
776629
  Рахимкулов М.Г. Любовь моя -Башкирия / М.Г. Рахимкулов. – Уфа, 1982. – 390с.
776630
  Федоров В.С. Любовь моя / В.С. Федоров. – М., 1953. – 92с.
776631
  Горбачев Н.А. Любовь моя армия / Н.А. Горбачев. – Москва, 1978. – 224с.
776632
  Николаева Т.К. Любовь моя земная / Т.К. Николаева. – Киров, 1971. – 39с.
776633
  Азаров В.Б. Любовь моя и боль моя : стихотворения и поэма / В.Б. Азаров ; [худож. Р.М. Яхнин]. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 128 с. : ил.
776634
  Тауэнтцин Тэа Любовь моя последняя : повесть / окончание. Нач. в № 7, 2009 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 8. – С. 96-108
776635
  Киселев В.В. Любовь моя тайга / В.В. Киселев. – Иркутск, 1964. – 84с.
776636
  Шевченко О.Ф. Любовь моя ходит по теплой земле / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1978. – 104с.
776637
  Грибачев Н. Любовь моя шальная / Н. Грибачев. – Москва, 1966. – 336с.
776638
  Дымшиц А.Л. Любовь моя, Армения! / А.Л. Дымшиц. – Ереван, 1978. – 182с.
776639
  Денисова Т. Любовь моя, Африка! // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.44-49. – ISSN 0321-5075


  [Путешествия Мэри Кингсли.]
776640
  Шкурлатов С.И. Любовь моя, Каменка / С.И. Шкурлатов, МеретинА.М. – Рязань, 1963. – 96с.
776641
  Ярош А В. Любовь моя, любовь / А В. Ярош, . – Ставрополь, 1980. – 174с.
776642
  Скобелкин П.И. Любовь моя, поле.. / П.И. Скобелкин. – М., 1973. – 191с.
776643
  Бехер И.Р. Любовь моя, поэзия : о литературе и искусстве / И.Р. Бехер ; [сост., пер. и примеч. Е. Кацевой ; вступ. ст. Т. Мотылевой, с. 5-22]. – Москва : Художественная литература, 1965. – 559 с. : 1 л. портр.
776644
  Атнабаев Ангам Любовь моя, тоска моя : Стихи и поэмы / Атнабаев Ангам. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1969. – 64 с.
776645
  Соболь А. Любовь на Арбате / А. Соболь. – М - Л, 1926. – 110с.
776646
  Мартин Б. Любовь на Бродвее : Роман/Пер.с англ.В.И.Матвеева / Б. Мартин. – Москва : АСТ, 1997. – 640с. – (Интрига). – ISBN 5150002216
776647
  Лунгу-Плоае Любовь на другую жизнь : роман / Лунгу-Плоае, Раиса. – Москва : Советский писатель, 1987. – 378 с.
776648
  Передреев А.К. Любовь на окраине / А.К. Передреев. – М, 1988. – 157с.
776649
  Куприна Ю. Любовь на продажу // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2012. – № 4 (267). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093
776650
  Галан Я.А. Любовь на рассвете : Современная быль в 4-х действ. / Я.А. Галан. – Москва : Искусство, 1953. – 84с.
776651
  Ласуриа А.Е. Любовь на рассвете : стихи и поэма / Алексей Ласуриа; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1959. – 87 с.
776652
  Соколов Б.С. Любовь навеки. / Б.С. Соколов. – Саранск, 1959. – 80с.
776653
  Наседкин Ф.И. Любовь найдет дорогу к сердцу. Повесть. / Ф.И. Наседкин. – М., 1960. – 240с.
776654
  Лаврухин И.М. Любовь народов мира к Советскому Союзу / И.М. Лаврухин. – Москва, 1952. – 39с.
776655
  Михневич А.П. Любовь наших великих писателей : драматические сцены и монологи / сочинение А.П. Михневича, авт. сб. стихотворений "Безграничнаго моря любви", "Проклятия любви", "Триумфа любви" и "Анакреонта". – Москва : Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1915. – 127 с.
776656
  Туманян Г.А. Любовь не стареет / Г.А. Туманян. – Москва : Советский писатель, 1983. – 80 с.
776657
  Маршак В.З. Любовь незримая / В.З. Маршак. – Казань, 1962. – 72с.
776658
  Костюрин Д.Л. Любовь немилосердная / Д.Л. Костюрин. – М., 1984. – 79с.
776659
  Бораненков Н.Е. Любовь неугасимая / Н.Е. Бораненков. – М., 1955. – 128с.
776660
  Крашенинников А.Д. Любовь неугасимая / А.Д. Крашенинников. – М., 1977. – 203с.
776661
  Часовников А. Любовь неугасимая. / А. Часовников. – Ярославль, 1967. – 64с.
776662
  Лучинецкий Е.П. Любовь Никиты Плакунова. /Очерки/. / Е.П. Лучинецкий. – Новосибирск, 1969. – 128с.
776663
  Соколова Н.В. Любовь Николая Волкова. / Н.В. Соколова. – М., 1961. – 175с.
776664
  Хорт А.Н. Любовь Орлова / Александр Хорт. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 368с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1267 (1067)). – ISBN 978-5-235-03020-6
776665
  Романов А.В. Любовь Орлова в искусстве и жизни / А.В. Романов. – Москва : Искусство, 1987. – 241 с.
776666
  Ефремов Ю.А. Любовь осенняя моя / Ю.А. Ефремов. – Ярославль, 1971. – 175с.
776667
  Удалов А.А. Любовь остается жить / А.А. Удалов. – Ташкент, 1973. – 319с.
776668
  Никонов В.Г. Любовь остается с нами. / В.Г. Никонов. – Чита, 1963. – 280с.
776669
  Полякова Татьяна Любовь очень зла : Роман / Полякова Татьяна. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 320с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-008387-4
776670
   Любовь падишаха // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 2-11.
776671
  Резник О.В. Любовь по-еврейски: традиция и современность (по повести Ф. Рота "Прощай, Колумбус") / О.В. Резник, А.С. Стесин // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 310-316. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
776672
  Дубовская О.Ф. Любовь по-русски : [как жили русичи в первом тысячилетии] / О.Ф. Дубовская. – Самара : Самарский Дом печати, 2008. – 264 с. – ISBN 978-5-7350-0436-3
776673
  Худ-Стюарт Любовь по наследству = At the french baron"s bidding : роман / Фиона Худ-Стюарт ; пер. с англ. М. Росляковой. – Москва : Радуга, 2006. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006355-8
776674
  Авдеенко С.И. Любовь по объявлению : рассказы / Сергей Авдеенко. – Запорожье : Дикое поле, 2012. – 183, [5] с. : ил. – ISBN 978-966-2994-76-6
776675
  Ваншенкин К.Я. Любовь по переписке / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1988. – 347с.
776676
  О"Нейлль Любовь под вязами / О"Нейлль. – М-Л, 1927. – 48с.
776677
  Хусни Ф. Любовь под звездами : повесть / Фатых Хусни; пер. с татар. Н.Богданова. – Москва : Современник, 1978. – 220 с.
776678
  Хиллиард Н. Любовь под парусом / Н. Хиллиард. – Смоленск, 1995. – 475с.
776679
  Котенко В.М. Любовь под псевдонимом. / В.М. Котенко. – М, 1980. – 288с.
776680
  Цицишвили Г.Ш. Любовь поры кровавых дождей : рассказы: / Георгий Цицишвили ;. – Москва : Советский писатель, 1981. – 536 с.
776681
  Цицишвили Г.Ш. Любовь поры кровавых дождей : рассказы: / Георгий Цицишвили ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 544 с.
776682
  Федотов Г.Н. Любовь последняя... / Г.Н. Федотов. – М., 1973. – 336с.
776683
  Макаров Г.В. Любовь поэта / Г.В. Макаров. – Архангельск, 1984. – 160с.
776684
  Абдыкадырова С. Любовь пришла : стихи / Субайылда Абдыкадырова ; авториз. пер. с киргиз. Ю.Гордиенко. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 70 с.
776685
  Старшенбаум Г.В. Любовь против одиночества / Г.В. Старшенбаум. – М, 1991. – 63с.
776686
  Лафонтен Жан де Любовь Психеи и Купидона : [повесть] / Жан де Лафонтен ; АН СССР ; пер. и ст. проф. А.А. Смирнова и Н.Я. Рыковой ; прим. Н.Я. Рыковой. – Москва-Ленинград : Наука, 1964. – 139 с. – (Литературные памятники)
776687
  Рабинович Л.С. Любовь Рабинович / Л.С. Рабинович. – М., 1984. – 30с.
776688
  Савельева Е.Б. Любовь реальная и любовь вымышленная в автобиографических произведниях Андре Жида периода раннего творчества // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 433-441. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
776689
  РыбакЗ Любовь с первого взгляда / РыбакЗ. – Киев, 1959. – 124 с.
776690
  Золотарев Ю.Л. Любовь с третьего взгляда / Ю.Л. Золотарев. – Москва : Советский писатель, 1977. – 175с.
776691
  Никольский Ю.Д. Любовь с четвертого взгляда. / Ю.Д. Никольский. – Рига, 1969. – 168с.
776692
  Киреев Р.Т. Любовь сатирика. / Р.Т. Киреев. – Симферополь, 1965. – 133с.
776693
  Роджерс Р. Любовь сладка, любовь безумна... / Р. Роджерс. – Москва
1. – 1995. – 347 с.
776694
  Роджерс Р. Любовь сладка, любовь безумна... / Р. Роджерс. – Москва
2. – 1995. – 389 с.
776695
  Швец Святослав Любовь со второго взгляда. Рим как преодоление // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 10 (187), октябрь. – С. 102-115 : фото. – ISSN 1029-5828
776696
  Бейшеналиев Ш. Любовь солдата : повесть о сыне гор и дочери моря / Шукурбек Бейшеналиев ; авториз. пер. с кирг. Г. Семенихина ; ил. П.М. Чернышев. – Москва : Воениздат, 1967. – 119 с. : ил.
776697
  Зенкбейль Г. Любовь солдата Фреда / Г. Зенкбейль. – Москва, 1966. – 264с.
776698
  Берулава Х.М. Любовь твоя : стихи : пер. с груз. / Хута Берулава. – Москва : Советский писатель, 1962. – 106 с.
776699
  Машковцев В.И. Любовь тревожная / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1963. – 91с.
776700
  Франсэ Р.Г. Любовь у растений : с 25 рис. / Р. Франсэ ; пер. с нем. М. И. С. – Санкт-Петербург : Изд. М.И. Семенова ; [Тип. В. М. Вольф], 1912. – 104 с. : ил.
776701
   Любовь Холина. – Москва, 1988. – 47с.
776702
  Малышева А. Любовь холоднее смерти : Роман / А. Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 462 с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01901-0
776703
  Зубенко И.А. Любовь человеческая / И.А. Зубенко. – Краснодар, 1980. – 286с.
776704
  Проскурин П.Л. Любовь человеческая. / П.Л. Проскурин. – Москва, 1965. – 238с.
776705
  Стюарт Э. Любовь черного лорда = To love a dark lord / Энн Стюарт ; [пер. с англ. Н.Б. Лебедевой]. – Москва : Эксмо, 2013. – 506, [3] с. – Пер. изд.: To love a dark lord / Anne Stuart, 1994. - Данные тит. л. частично парал. англ. – (Черный лебедь). – ISBN 978-5-699-58683-7
776706
  Кузаков Н.Д. Любовь шаманки : Роман / Н.Д. Кузаков. – М., 1975. – 256с.
776707
  Варгин В.К. Любовь Юрия Коротеева / В.К. Варгин. – Горький, 1963. – 152с.
776708
  Тренев К.А. Любовь Яровая : пьеса в 5 действиях; новый вариант, / К.А. Тренев. – Москва-Л. : Искусство, 1936. – 136 с.
776709
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва-Л., 1937. – 184с.
776710
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва, 1937. – 31с.
776711
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва-Л., 1948. – 132с.
776712
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва, 1949. – 12с.
776713
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва, 1952. – 112с.
776714
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва, 1965. – 116с.
776715
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Воронеж, 1970. – 110с.
776716
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Минск, 1970. – 102с.
776717
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Калининград, 1972. – 112с.
776718
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Ростов -на-Дону, 1972. – 149с.
776719
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Петрозаводск, 1973. – 167с.
776720
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Ижевск, 1974. – 95с.
776721
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Иркутск : Искусство, 1974. – 110с.
776722
  Тренев К.А. Любовь Яровая / Тренев К.А. ; [ Вст. ст. : Корзов Ю. "Пьесы о героике гражданской войны". Илл. Туровский Ю.М.]. – Москва : Мистецтво, 1976. – 173 с. : илл. – (Школьная библиотека)
776723
  Тренев К.А. Любовь Яровая
776724
  Тренев К.А. Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Ленинград, 1978. – 160 с. – В одной кн. : Бронепоезд 14-69 / В.В.Иванов
776725
  Блюм В.И. Любовь Яровая на сцене Московского малого театра / В.И. Блюм. – Москва-Ленинград : Издательство Всероссийского театрального общества, 1940. – 96 с. – (Монографии о спектаклях / Всероссийское Театральное Общество ; под ред. Ю. Юзовского ; ІІІ)
776726
  Соколовский Я.А. Любовь, брак. семья / Я.А. Соколовский. – Фрунзе, 1965. – 71с.
776727
  Хакамада И.М. Любовь, вне игры : история одного политического самоубийства : роман / Ирина Хакамада. – Москва : АСТ ; Астрель, 2007. – 192 с. – ISBN 978-5-17-046945-1, 978-5-271-16838-3
776728
  Грушас Ю.А. Любовь, джаз и черт / Ю.А. Грушас. – М., 1981. – 487с.
776729
  Солодарь Ц.С. Любовь, директор и квартира / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1957. – 118с.
776730
  Грибачев Н.М. Любовь, и тревога, и бой / Н.М. Грибачев. – Москва, 1966. – 335с.
776731
  Бакуменко Д.А. Любовь, как море : стихи и поэма / Д.А. Бакуменко ; авториз. пер. с укр. А. Зайца и В. Фирсова. – Москва : Сов. писатель, 1964. – 66 с.
776732
  Никольский В.С. Любовь, космос и роботы. / В.С. Никольский. – Ярославль, 1970. – 63с.
776733
  Хорват Ф. Любовь, материнство, будущее. / Ф. Хорват. – М., 1982. – 96с.
776734
  Ишлондский Н.Е. Любовь, общество и культура. Проблема пола в био-социологич. освщении / Н.Е. Ишлондский. – Берлин, 1924. – 199с.
776735
  Нечай М.В. Любовь, печаль... / М.В. Нечай. – Ужгород, 1986. – 244с.
776736
  Эрлихман Вадим Любовь, погубившая империю : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 156-163 : Іл.
776737
  Обельченко М. Любовь, похожая на смерть // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 160-170


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
776738
  Обельченко Мария Любовь, похожая на смерть : Люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 161-170 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
776739
   Любовь, рождающая подвиги : Серия иллюстр. выпусков для молодежи "Твой моральный кодекс". – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 33 с.
776740
   Любовь, рождающая подвиги.. – М., 1963. – 33с.
776741
  Гаврилова Н.А. Любовь, семья, долг / Н.А. Гаврилова, А.Н. Тюльпин. – М., 1988. – 23с.
776742
  Бойко В.В. Любовь, семья, общество / В.В. Бойко. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 57, Библиогр. в примеч.: с. 58. – (Новое в жизни, науке, технике : Этика ; 4)
776743
  Духовная С. Любовь, скрытая в основании всего сущего // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 9. – С. 36-39. – ISSN 0130-7045


  Одно из главных проблем современного мира - сотрудничество, взаимопонимание людей, воспитанных в разных традициях, исповедующих разные религии. Автор статьи вспоминает о своем общении с индийским философом и поэтом Амией Чакраварти.
776744
  Гачев Г.Д. Любовь, человек, эпоха / Г.Д. Гачев. – М., 1965. – 97с.
776745
  Киреев М.М. Любовь. / М.М. Киреев. – Нальчик, 1957. – 58с.
776746
   Любовь. Брак. Семья: Афоризмы и изречения.. – Минск, 1987. – 111с.
776747
  Блок А.А. Любовь. Россия. Революция : стихи и проза / Александр Блок ; [предисл. С.С. Лесневского]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1981. – 222 с., [8] л. ил. : ил.
776748
  Льюис Клайв Стейплз Любовь. Страдание. Надежда : Притчи. Трактаты / Льюис Клайв Стейплз. – Москва : Республика, 1992. – 432с. – ISBN 5-250-01733-9
776749
   Любовью дорожить умейте. Репертуарный сборник.. – М., 1960. – 232с.
776750
   Любовью дорожить умейте. Сборник.. – Пермь, 1959. – 32с.
776751
  Иванов Г.В. Любовью живы / Г.В. Иванов. – Москва, 1986. – 110с.
776752
  Стасенко Н.Г. Любовью за любовь / Н.Г. Стасенко. – М, 1970. – 32с.
776753
  Голубев Б.Н. Любовью за любовь / Б.Н. Голубев. – М., 1987. – 70с.
776754
  Сидорова Наталия Любовью за любовь : city-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 106-112 : Фото
776755
  Каныгин В.А. Любовью за любовь. / В.А. Каныгин. – Горький, 1972. – 55с.
776756
  Рылеев К.Ф. Любовью к Родине дыша... / К.Ф. Рылеев. – Саратов, 1985. – 198с.
776757
  Рылеев К.Ф. Любовью к Родине дыша... / К.Ф. Рылеев. – М., 1985. – 206с.
776758
  Хилобоченко Н.И. Любовью на любовь : рассказы и стихи / Наталья Хилобоченко. – Чернигов : ЧНТУ, 2016. – 167, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-7496-67-8
776759
   Любовью Отчизны согреты: Фотоальбом.. – Київ, 1978. – 170с.
776760
  Рудашевский Е. Любовью распятая любовь // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 2, кн. 2, март - апрель. – С. 200-206. – ISSN 0203-5847


  «Иуда Искариот» — повесть русского писателя-экспрессиониста Леонида Андреева.
776761
  Конарев Б.Н. Любознательным о химии / Б.Н. Конарев. – М, 1982. – 240с.
776762
  Конарев Б.Н. Любознательным о химии / Б.Н. Конарев. – М, 1984. – 220с.
776763
  Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Неорганическая химия / Б.Н. Конарев. – Москва : Химия, 1978. – 240 с.
776764
  Гольц Александр Любой конфликт за ваши деньги : глобальный механизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 74-83 : Фото
776765
  Гирич І. Любомир-Роман Іванович Винар (1932-2017) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 950-961. – (Нова серія ; вип. 21/22)
776766
   Любомир Белей (18.03.1962 - 12.05.2018) : некролог // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 105-106. – ISSN 0130-6936
776767
   Любомир Винар : Біобібліограф. покажчик (1950-1997). – Львів-Київ-Париж-Hью-Йорк-Торонто, 1998. – 350с. – ISBN 5-7702-1240-3
776768
   Любомир Винар = Lubomyr Wynar : біобібліогр. покажчик (1948-2007). – Львів ; Острог ; Нью Йорк ; Париж : [б. в.], 2007. – 575, [1] с., [34] арк. фотоіл. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 496-560. – ISBN 978-966-02-4287-6
776769
   Любомир Винар // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 2 (533), березень - квітень. – С. 235. – ISSN 0130-5247


  16 квітня 2017 р. у США на 86-му році життя відійшов у Вічність визначний український історик, професор Любомир-Роман Винар.
776770
  Піскун В.М. Любомир Винар: Бібліографічний покажчик (1948-2007) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 227-229.. – ISSN 0130-5247
776771
  Іванов М. Любомир Гузар - назавжди // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 24). – С. 4
776772
  Гамаш Д. Любомир Гузар / Д. Гамаш, І. Луб"янов // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 6 (59). – С. 30-33
776773
  Колодний А. Любомир Гузар в розбудові Української Греко-католицької Церкви // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 226-229. – ISBN 978-617-696-609-8


  Гузар Любомир (1933-2017) - український релігійний діяч, патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви (2001-2011). Священник (з 1958), єпископ (з 1977), кардинал (з 2001). Верховний архієпископ Львівський (з 2001), Києво-Галицький (з ...
776774
  Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути людиною / Катерина Щоткіна. – Харків : Vivat, 2019. – 267, [3] с. : портр., фотоіл. – Сер. засн. 2015 р. – Бібліогр.: с. 268. – (Серія "Гордість нації"). – ISBN 978-617-690-883-8
776775
  Гузар Л. Любомир Гузар: "Не дай боже, щоб з огляду на обставини, в яких ми існуємо, з огляду на історію, з якої ще не виросли, ми один одного ненавиділи" / Розмову вела О. Бесперстова // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 2 июня (№ 77). – С. 18
776776
  Порхун Т. Любомир Гузар: "Основне в житті - пізнати, як робити добро і оминати зло" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 25-27
776777
  Кузякина Н.Б. Любомир Дмитерко / Н.Б. Кузякина. – К, 1951. – 63с.
776778
   Любомир Медвидь, Олег Минько, Зеновий Флинта. – Москва, 1986. – 47с.
776779
   Любомир Медвідь, Олег Мінько, Зеновій Флінта : Альбом. – Київ, 1992. – 220 с.
776780
  Бабій М. Любомир Медвідь: особливості зображень Христа-Пантократора в купольних частинах храмів Св. Івана Хрестителя в Оттаві та Св. Івана Богослова в с. Суховоля поблизу Львова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 844-849. – ISSN 1028-5091
776781
  Ганіткевич Я. Любомир Пиріг - видатний український медик-патріот // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 11
776782
  Красюк Сергей Любомир Пиріг: "Завжди йду назустріч незбагненному..." // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 8-11 : Фото
776783
  Дубровик-Рохова Любомир Романків: факти і цитати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 квітня (№ 69). – С. 9


  Українцю, який стоїть за комп"ютерною революцією, виповнилось 85.
776784
   Любомиру Царику - 60 років // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 232-234 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
776785
  Янышев С. Любому языку // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-81. – ISSN 0012-6756
776786
  Красюк Сергій Любомудр зі славетного роду // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 13-14 : Фото
776787
  Матушкін В.С. Любонька / В.С. Матушкін. – К., 1974. – 110с.
776788
  Шевченко А.С. Любопытные встречи в ленинградских лесах / А.С. Шевченко. – Л, 1969. – 189с.
776789
  Леснов П.А. Любопытные рассказы о диких зверях : (Заметки натуралиста) / П.А. Леснов. – Москва : Знание, 1975. – 96с.
776790
   Любопытный месяцослов московский и всероссийской церкви. – Москва : Университетская тип., 1794. – 158с., 399с.
776791
  Архангельский А.С. Любопытный памятник русской письменности XV века / сообщение А.С. Архангельский. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1884. – 19 с. – (Памятник древней письменности и искусства)
776792
  Фалей В. Любопытство / В. Фалей. – Тюмень : Тюменское кн.изд., 1963. – 52 с.
776793
  Азарова Л.Т. Любопытство : вторая кн. стихов / Л.Т. Азарова. – Рига : Лиесма, 1966. – 67 с.
776794
  Петрухин В.Я. Любор Нидерле // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 2. – С. 94-95. – ISSN 0132-1366


  До 150-річчя від дня народження видатного чеського археолога, етнолога, етнографа та історика-славіста, дослідника слов"янської старовини, члена Чеської Академії Наук і Наукового Товариства у Львові, професора Карлового університету, дійсного члена ...
776795
  Свидницкий А. Люборацкие. Семейная хроника / А. Свидницкий. – М., 1953. – 232с.
776796
  Свидницький А.П. Люборацькі : сімейна хроніка А. Свидницького. – Львів : Накл. Євгена Олесницького ; [З друк. Т0ва ім. Шевченка], 1887. – 392 с. – Передрук в "Зорі". - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Русько-українська бібліотека ; № 15-17)
776797
  Свидницький А.П. Люборацькі : Сімейна хроніка / А.П. Свидницький. – Київ : Дніпро, 1971. – 239с.
776798
  Свидницький А.П. Люборацькі. Оповідання. Нариси та статті / Анатолій Свидницький; Упоряд. Р. Мовчан. – Київ : А.С.К., 2006. – 640с. – (доп. карт. жур.). – (Бібліотека української літератури). – ISBN 966-319-139-2
776799
  Свидницький А. Люборацькі: Сімейна хроніка / А. Свидницький. – Київ. – 303с.
776800
  Свидницький А. Люборацькі: Сімейна хроніка / А. Свидницький. – Київ. – 286с.
776801
  Свидницький Люборацькі: Сімейна хроніка / Свидницький. – Київ, 1927. – 286с.
776802
  Свидницький А. Люборацькі: Сімейна хроніка / А. Свидницький. – Київ, 1955. – 248с.
776803
  Свидницький А.П. Люборацькі: Сімейна хроніка / А.П. Свидницький. – Київ, 1984. – 297с.
776804
  Личутин В.В. Любостай / В.В. Личутин. – М., 1987. – 402с.
776805
  Личутин В.В. Любостай / В.В. Личутин. – М., 1988. – 402с.
776806
  Личутин В.В. Любостай / В.В. Личутин. – М.
ч.1. – 1990. – 79с.
776807
  Личутин В.В. Любостай / В.В. Личутин. – М.
ч.2. – 1990. – 63с.
776808
  Сосновські Ришард Любуське воєводство: Європа з обох боків кордону // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31. – ISSN 1728-6220
776809
  Алісова О.І. Любуський промислово-технологічний парк - приклад поєднання діяльності науки, влади та бізнесу // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 15-17. – ISBN 978-966-600-659-5


  Подано етапи створення Любуського промислово-технологічного парку, висвітлено основні цілі та напрями діяльності, показано наслідки його функціонування для м. Зелена Гура та Любуського воєводства.
776810
  Казаков М.И. Любые флаги. / М.И. Казаков. – Рига, 1977. – 175 с.
776811
  Рогачев А.А. Любя и веря... / А.А. Рогачев. – Ростов н/Д, 1958. – 63с.
776812
  Михайлов О.Н. Любят ли ваши дети поэзию? / О.Н. Михайлов. – М., 1967. – 80с.
776813
  Едлинский М.Е. Любящее Господа сердце : Труды. Проповеди. Воспоминания / священник Михаил Едлинский, священник Георгий Едлинский ; [отв. за вып. К. Сигов, Л. Финберг]. – Киев : Дух і літера ; Свято-Макариевская Церковь, 2004. – 477, [3] с., [8] л. фот. : фот. – По благословению Блаженнейшего Владимира Митрополита Киевского и всея Украины. – Библиогр.: с. 469-470 и в подстроч. примеч. – (Библиотека "Свидетели правды"). – ISBN 966-7888-31-2
776814
  Кэ Янь Любящие сердца / Кэ Янь. – М., 1959. – 24с.
776815
  Ленин В.И. Любящий тебя В. Ульянов / В.И. Ленин. – 4-е. – Москва, 1978. – 287с.
776816
   Любящий тебя В.Ульянов: Письма В.И.Ленина к матери.. – Волгоград, 1989. – 224с.
776817
   Лювен 1930 - 1985 : Українські студенти у Лювенському католицькому університеті. – Toronto : The Basilian press, 2001. – 547с. : іл. – ISBN 0-921537-41-7
776818
  Шніцер І.О. Людацький підпільний рух на словацьких землях в 1945 р. (на прикладі діяльності "групи Халмовського") // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 81-85. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
776819
  Полнер Т. Людвиг Барнай, как комментатор Шекспира : Людвиг Барнай, о нем / Т. Полнер. – [б. м.] : [б. и.]
776820
  Брандес Г. Людвиг Берне и Генрих Гейне : с портр. Берне и Гейне и изображением памятника Гейне / [Соч.] Георга Брандеса ; пер. с нем. П.О. Морозова. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование" ; Типо-литогр. А. Лейферта, 1899. – [2], 182 с., [2] л. портр. : портр.


  Критерии: Прижизненное издание
776821
  Полак Л.С. Людвиг Больцман. 1844-1906 / Л.С. Полак. – Москва : Наука, 1987. – 206с.
776822
  Кершнер Л.М. Людвиг ван Бетховен : краткий очерк жизни и творчества / Л.М. Кершнер. – Ленинград : Музгиз, 1956. – 99 с.
776823
  Кершнер Л.М. Людвиг ван Бетховен : краткий очерк жизни и творчества / Л.М. Кершнер. – Ленинград : Музгиз, 1960. – 102 с.
776824
  Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – 2-е доп. – Москва : Музгиз, 1963. – 642 с.
776825
  Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – Изд. 3-е. – Москва : Музыка, 1966. – 630 с.
776826
  Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – 4-е. – Москва : Советский композитор, 1970. – 559 с.
776827
   Людвиг ван Бетховен : [1770-1970] : эстетика, творческое наследие, испольнительство : сборник статей к 200-летию со дня рождения. – Ленинград : Музыка : [Ленинградское отд-ние], 1970. – 255 с. : нот. ил.; 1 л. портр. (Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии)
776828
  Кенигсберг А.К. Людвиг ван Бетховен : краткий очерк жизни и творчества / А.К. Кенигсберг. – Ленинград : Музыка, 1970. – 92 с.
776829
  Альшванг А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – изд. 5. – Москва : Музыка, 1977. – 447 с.
776830
  Николаева Н.С. Людвиг ван Бетховен (1770-1970) / Н.С. Николаева. – Москва : Знание, 1970. – 32 с.
776831
  Королев Д. Людвиг ван Бетховен: подвиг, выраженный в нотах // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 17-23 декабря (№ 44). – С. 14-15


  Точная дата рождения Л. ван Бетховена (1770-1827) неизвестна. Известно только, что крещен он был 17 декабря - стало быть, родился он не позднее 16 декабря, и в этот день условно можно отметить юбилей великого композитора. Родина Бетховена - Бонн, ...
776832
  Бутакова Е. Людвиг ван Бетховен: радость через страдание // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 10 (50). – С. 68-83. – ISSN 1819-6268


  Людвіг ван Бетховен (1770-1827) - німецький композитор.Творчість Бетховена тісно пов"язана з мистецтвом Німеччини та Австрії. Від перших до останніх творів композитору незмінно властиві ясність та раціональність мислення, рівновага між частинами ...
776833
  Шестаков В.П. Людвиг Витгенштейн: поездка в Россию // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С.150-158. – ISSN 0042-8744
776834
  Фурса Т.Г. Людвиг Дмитриевич Фаддеев : Библиографический указатель литературы / Т.Г. Фурса. – Ленинград, 1984. – 48 с.
776835
  Гаев Е.А. Людвиг Прандтль в гидромеханике прошлого и будущего // Прикладна гідромеханіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2014. – Т. 16 (88), № 2. – С. 3-16. – ISSN 1561-9087


  Проведено біографічне та бібліографічне досліжження наукової творчості видатного гідромеханіка ХХ сторіччя Людвіга Прандтля, творця теорії пограничного шару (ТПШ) і перших моделей турбулентності, та його наукової школи.
776836
  Топер П.М. Людвиг Ренн. / П.М. Топер. – М., 1965. – 58с.
776837
  Хэйнц Д. Людвиг Рихард Коради = Ludwig Richard Conradi : миссионер, евангелист и организатор Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Европе и в России / Даниэль Хэйнц. – Николаев : МедНа, 2006. – 124 с. – ISBN 966-8348-07-9
776838
  Быховский Б.Э. Людвиг Фейербах / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1967. – 240с. – (Мыслители прошлого)
776839
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. – Москва : Книга, 1986. – 268 с. – Приложение: К. Маркс, Тезисы о Фейербахе
776840
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1970. – 152 с.
776841
  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. / Ф. Энгельс. – Москва, 1985. – 127с.
776842
  Енгельс Ф. Людвиг Фейербах і кінець класичної німецької філософії / Ф. Енгельс. – Київ, 1970. – 132с.
776843
  Букин В.Р. Людвиг Фейербах об искусстве и его происхождении : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Букин В.Р. ; ЛГУ. – Ленинград, 1960. – 21 с.
776844
  Енгельс Ф. Людвиг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав УкраЇни, 1990. – 251 с. – З додатком: К. Маркс, Тези про Фейєрбаха
776845
  Чернявский Е.М. Людвиг Хольберт / Е.М. Чернявский. – М, 1970. – 36с.
776846
  Иовайшас А. Людвикас Реза : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иовайшас А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1963. – 12 с.
776847
  Микенас И.И. Людвикас Стролис. / И.И. Микенас. – М., 1960. – 48с.
776848
  Коломійчук Б. Людвисар. Ігри вельмож / Богдан Коломійчук. – Харків : Фоліо, 2014. – 345, [4] с. – ISBN 978-966-03-7105-7
776849
  Шаблівський В. Людвіг Адольф Сімігінович-Штауфе(до історії європейської фольклористики: повернуті імена) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (355), травень - червень. – С.115-116. – ISSN 0130-6936
776850
  Пахаренко В. Людвіг ван Бетговен і Тарас Шевченко: паралелі духовного самопоставання // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 433-446. – ISBN 978-966-920-140-9
776851
  Шушкевич Є.М. Людвіг Вітгенштайн: роздуми про щастя і сенс життя // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 50-58. – ISSN 2075-1443
776852
  Короткий В.А. Людвіг Карл Фрідріх Вільгельм / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 175. – ISBN 966-06-0393-2
776853
  Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1972. – 106 с.
776854
  Білецький В.С. Людвігіт (- мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 325. – ISBN 978-966-02-8303-9
776855
  Осередчук О.А. Людвік Фінкель – засновник та перший директор архіву Львівського університету // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – C. 288-305. – ISSN 0320-9466
776856
  Трембіцький А.М. Людвіка Сівіцька (Зоська Верас), уродженка Меджибожа - знана білоруська письменниця та громадська діячка // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 115-120
776857
  Бедзик Д. Люде! Чуєте? : п"єса на три одміни / Дмитро Бедзик. – Харків : ДВУ, 1924. – 55 с. – (Народна театральна бібліотека)
776858
  Головко Д. Людей об"єднує мрія. З передмови до книги Юрія Ярмиша "Казка стукає у двері" ( К.: Дніпро, 2004) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 28
776859
  Шестакова Ю.А. Люди - звезды / Ю.А. Шестакова. – Хабаровск, 1981. – 336с.
776860
  Слейтер Лорен Люди - звери, люди птицы : Наука // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 106-118 : Іл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
776861
  Амп П. Люди / П. Амп ; пер. с фр. К.И. Варшавской ; под ред. Бенедикта Лившица. – Ленинград : Сеятель, 1925. – 48 с. – (Общедоступная библиотека "Сеятель" : Отд. худож. лит. ; № 61)


  Содержание: Хозяйка. Случай. Погибший сад. Его честь. Болезни святых. Нарядная Богородица
776862
  Амп П. Люди : оповідання / П"єр Амп ; ред. і вступ. ст. С. Савченка. – Київ : Держвидав України, 1927. – 153 с. – (Універсальна бібліотека ; № 26 ; № 26)
776863
  Василевська В.Л. Люди : оповідання / В.Л. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 171 с.
776864
  Грицюс А.Л. Люди : рассказы / А.Л. Грицюс; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1962. – 206 с.
776865
  Гомін Л. Люди / Л. Гомін. – Одеса, 1964. – 264с.
776866
  Меттер И.М. Люди / И.М. Меттер. – Ленинград, 1968. – 548с.
776867
  Гомін Л. Люди : Роман / Л. Гомін. – Одеса : Маяк, 1971. – 238с.
776868
  Майский И.М. Люди / И.М. Майский. – М, 1973. – 216с.
776869
  Хубиев О.А. Люди : повесть / О.А. Хубиев. – Москва : Современник, 1974. – 103 с.
776870
  Радзилевич Р.А. Люди : сб. рассказов / Роман Радзилевич. – Одесса : Астропринт, 2018. – 127, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-390-1
776871
  Ледков В.Н. Люди "Большой Медведицы" : роман / Василий Ледков; пер. с ненец. Н.Леонтьева. – Москва : Современник, 1977. – 351 с.
776872
  Семиряга М.И. Люди "второго сорта" в мире капитала. / М.И. Семиряга. – М., 1987. – 204с.
776873
  Данилевская Н.В. Люди "Солнечного" / Н.В. Данилевская. – Симферополь : Крым, 1966. – 51 с.
776874
  Зюзюкин И.И. Люди ,я расту / И.И. Зюзюкин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 304 с.
776875
  Жуков Ю.А. Люди 30-х годов / Ю.А. Жуков. – Москва, 1966. – 575с.
776876
  Яковлев А Люди БАМа : [альбом] / А.А. Яковлев ; [авт. вступ. ст. и сост. М.П. Тубли]. – Москва : Сов. художник, 1986. – [36] с., гл. обр. ил. – (Художник и мир. Живопись)
776877
  Галан Я.О. Люди без батьківщини / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 24с.
776878
  Галан Я.О. Люди без батьківщини / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1958. – 40с.
776879
  Галан Я.О. Люди без батьківщини : Оповідання, нариси та памфлети / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1967. – 143с.
776880
  Царукян А. Люди без детства / А. Царукян. – Москва, 1964. – 134 с.
776881
  Жилин Б.И. Люди без колокольчиков / Б.И. Жилин. – 2-е изд., доп. – Волгоград, 1981. – 447с.
776882
  Фульга Л. Люди без славы : Роман / Л. Фульга. – Москва : Воениздат, 1974. – 476с.
776883
  Вакуловская Л.А. Люди белой земли / Л.А. Вакуловская. – Москва, 1988. – 382с.
776884
   Люди бессмертного подвига. – М.
1. – 1961. – 462с.
776885
   Люди бессмертного подвига. – 2-е изд. испр. и доп. – М.
1. – 1965. – 512с.
776886
   Люди бессмертного подвига. – 2-е изд. испр. и доп. – М.
2. – 1965. – 528с.
776887
   Люди бессмертного подвига. – 3-е изд. испр. и доп. – М.
1. – 1973. – 648с.
776888
   Люди бессмертного подвига. – 3-е изд. испр. и доп. – М.
2. – 1973. – 638с.
776889
   Люди бессмертного подвига. – 4-е изд. – М.
1. – 1975. – 672с.
776890
   Люди бессмертного подвига : Очерки о дважды и трижды Героях Советского Союза. – 4-е изд. – Москва : Политиздат
2. – 1975. – 654 с.
776891
   Люди боевой доблести. – Ярославль, 1958. – 215с.
776892
  Зайцев Б.К. Люди Божии / Б.К. Зайцев. – Москва, 1991. – 428с.
776893
   Люди большевистского подполья Урала и Сибири, 1918-1919. – Москва, 1988. – 266с.
776894
  Коничев К.И. Люди больших дел : [Уроженцы Севера] / К.И. Коничев; К, Жоничев. – [Архангельск] : Арханг. изд-во, 1949. – 132 с. : 5 л. ил.
776895
  Томов А. Люди большого полета / А. Томов, В. Чистяков. – Сыктывкар, 1963. – 40с.
776896
  Канубриков А.В. Люди большого полета. / А.В. Канубриков. – Одесса, 1960. – 57с.
776897
  Баш Я.В. Люди большой веры : Повесть. Рассказы / Я.В. Баш; Пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Воениздат, 1963. – 173с.
776898
   Люди большой души. – Калуга, 1968. – 59с.
776899
  Попов В. Люди большой Земли / В. Попов. – Москва, 1932. – 131с.
776900
   Люди большой судьбы : [очерки о военачальниках]. – Москва : Воениздат, 1987. – 254, [2] с.
776901
  Чен С.Б. Люди борющейся деревни / С.Б. Чен, 1958. – 98с.
776902
  Ткачев П.Н. Люди будущего и герои мещанства / П.Н. Ткачев. – М., 1986. – 349с.
776903
  Викторов В. Люди бывают разные / В. Викторов. – Ташкент, 1962. – 98с.
776904
  Полтев К.В. Люди бывают разные. / К.В. Полтев. – Мурманск, 1961. – 88с.
776905
  Рубцов А. Люди в белых халатах. / А. Рубцов. – Благовещенск, 1957. – 109с.
776906
  Бесси А. Люди в бою; И снова Испания / пер. с англ. Альва Бесси ; [предисл. Б. Гиленсона]. – Москва : Прогресс, 1981. – 399 с.
776907
  Абакаров А. Люди в бурках : драма в 3-х д. / А. Абакаров; пер. с дарг. А.Успенского. – Москва : Искусство, 1961. – 80 с.
776908
  Монастырев В.А. Люди в горах. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1957. – 240с.
776909
  Аркин Я.Г. Люди в горах. Беседы об альпинизме / Я.Г. Аркин, П.П. Захаров. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 272 с.
776910
   Люди в городе и на селе. – Москва, 1978. – 103с.
776911
  Лундквист Э. Люди в джунглях / Э. Лундквист; Э. Люндквист ; пер. с швед. – Москва, 1967. – 200 с.
776912
  Толстой И.А. Люди в кирасах / И.А. Толстой. – Казань, 1990. – 155с.
776913
   Люди в красных галстуках. – М., 1965. – 144с.
776914
  Орлов-Сокольский Люди в лодках / Орлов-Сокольский. – М., 1972. – 248с.
776915
  Бэлс А. Люди в лодках : романы / А. Бэлс; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1987. – 575 с.
776916
  Белс А. Люди в лодках : голос зовущего; клетка; бессоница : романы / А. Белс. – Рига : Лиесма, 1987. – 575 с.
776917
  Водотика Т. Люди в мономістах Донбасу: комірці та роби / Т. Водотика, К. Кузіна // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 133-150. – ISSN 2519-2760
776918
  Любченко Л.Н. Люди в море. / Л.Н. Любченко. – Сухуми, 1960. – 54с.
776919
  Слинько Б О. Люди в нашем деле : Энциклопедия соционического менеджмента / Б О. Слинько. – Киев : Трамвай, 1996. – 215 с. – ISBN 5-7707-8415-6
776920
  Рыбин А.Г. Люди в погонах / А.Г. Рыбин. – М., 1961. – 420с.
776921
  Рыбин А.Г. Люди в погонах / А.Г. Рыбин. – М., 1968. – 440с.
776922
  Рыбин А.Г. Люди в погонах / А.Г. Рыбин. – Челябинск, 1975. – 424с.
776923
   Люди в погонах. – М., 1987. – 684с.
776924
  Васенев Н.Ф. Люди в пути / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1959. – 156с.
776925
  Воскресенский С.В. Люди в пути / С.В. Воскресенский. – Ленинград, 1959. – 264с.
776926
  Григулис А. Люди в саду : роман / А. Григулис; пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Лиесма, 1980. – 241 с.
776927
  Кирюхин А.В. Люди в серых шинелях. / А.В. Кирюхин, В.Н. Мясников. – Куйбышев, 1962. – 100с.
776928
  Марченко П.Ф. Люди в синих шинеля / П.Ф. Марченко, В.С. Куцый. – Владивосток, 1959. – 155с.
776929
   Люди в синих шинелях. – Вологда, 1964. – 72с.
776930
  Маковеев М.С. Люди в шинелях / М.С. Маковеев. – М., 1974. – 256с.
776931
  Орел Л. Люди вдячні незабутній Людині / Л. Орел, П. Вовченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 23-29 липня (№ 29). – С. 13


  Штрихи до портета академіка Петра Тимофійовича Тронька.
776932
   Люди великого города. – Москва, 1981. – 396с.
776933
  Чуб Д. Люди великого серця : (Статті, розвідки, спогади) / Д. Чуб; Передмова Ю.Бойка. – Мельборн : Ластівка, 1981. – 241с. : іл. – ISBN 0 0595837 8 5
776934
   Люди великого спорту. – К., 1959. – 128с.
776935
  Курбатов С. Люди великого часу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 15


  Аврелій Августин у своїй "Сповіді" артикулює драматичну проблему: "Що таке час? Якщо ніхто мене про це не запитує, я знаю, що таке час. Якби я схотів пояснити тому, хто запитує, — ні, не знаю..." І справді, численні загадки й парадокси часу можна ...
776936
  Сафонов В.А. Люди великой мечты / В.А. Сафонов. – Москва, 1954. – 424с.
776937
  Худзиковская Я. Люди великой отваги / Я. Худзиковская, Я. Ястер. – Москва, 1957. – 300с.
776938
  Марков С.Н. Люди великой цели / С.Н. Марков. – Москва : Советский писатель, 1944. – 222с.
776939
  Мандзюк Д. Люди вже не бояться і не соромляться називати себе українцями // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 47-50


  Вихователька українського дитсадка отримувала удесятеро менше за вчителя польської школи.
776940
   Люди виликої мрії. – Дніпропетровськ, 1960. – 263с.
776941
   Люди високого обов"язку. – К., 1966. – 178с.
776942
   Люди високого покликання. – К., 1971. – 335с.
776943
  Пітко Я. Люди вірили йому // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 189-190. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
776944
  Ярошенко Г. Люди вмирали мовчки, покірливо. Колишній водій Валентин Голяник об"їздив на велосипеді всі села Кобеляцького району й зібрав свідчення старожилів про Голодомор // Україна молода. – Київ, 2019. – 13 листопада (№ 127). – С. 6-7


  Свідчення про голодомор старожилів Кобеляцького району Полтавщини. "Валентин Голяник, житель села Перегонівка, що в Кобеляцькому районі Полтавщини, все життя пропрацював водієм. Його водійський стаж - 42 роки. Над вибором професії, за його словами, ...
776945
  Мовзон А.И. Люди во времени : пьесы / Аркадий Мовзон ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 352 с.
776946
  Симонов К.М. Люди войны : Рассказы / К.М. Симонов. – Москва, 1963. – 48с.
776947
   Люди вокруг меня. – М., 1979. – 239с.
776948
  Шестинский О.Н. Люди вокруг тебя / О.Н. Шестинский. – Л., 1968. – 175с.
776949
  Бузницький О.Г. Люди все можуть / О.Г. Бузницький. – Киев, 1964. – 152с.
776950
  Лупій О.В. Люди всієї планети : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 102 с.
776951
  Рыклин Г.Е. Люди всякие бывают / Г.Е. Рыклин. – Брянск, 1959. – 299с.
776952
  Симченко Ю.Б. Люди высоких широт / Ю.Б. Симченко. – М., 1972. – 174с.
776953
   Люди высокого долга. – М., 1960. – 32с.
776954
   Люди высокого долга. – Минск, 1964. – 280с.
776955
  Новаковский М Люди высокого долга / М.Новаковский. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1968. – 156с.
776956
   Люди высокого долга. – М., 1974. – 432с.
776957
   Люди высокого долга. – Львов, 1981. – 279с.
776958
   Люди высокого долга. – Київ, 1981. – 141с.
776959
  Мачульский Н Р. Люди высокого долга. / Н Р. Мачульский. – Минск, 1975. – 288с.
776960
  Пикар Л. Люди высшего и низшего круга, или Картины нравов во время Наполеона : в 2 ч. / Соч. Пикара, чл. Ин-та (Фр. акад.) ; Пер. с фр. Семен Мухачев. – Москва : В тип. Лазаревых ин-та вост. яз.
Ч. 2. – 1834. – [4], II, 5-280 с.
776961
  Висенс Елена Люди гауди : такая жизнь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 58-67 : Фото
776962
   Люди героической профессии. – Москва, 1977. – 208с.
776963
  Смирнов А.И. Люди голосуют за мир / А.И. Смирнов. – М., 1986. – 156с.
776964
  Лохвицкий М.Ю. Люди горных кряжей / М.Ю. Лохвицкий. – Москва, 1958. – 208с.
776965
  Эквенси С. Люди города / С. Эквенси. – Москва, 1965. – 224с.
776966
  Дьяконов И.М. Люди города Ура / И.М. Дьяконов. – Москва : Наука, 1990. – 432с. – (Культура народов Востока. Материалы и исследования ; Вып. 2). – ISBN 5-02-016568-9
776967
   Люди границы. – Минск, 1989. – 235с.
776968
  Маркин И.И. Люди грозных лет : роман / И.И. Маркин. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 423с.
776969
  Маркин И.И. Люди грозных лет : роман / И.И. Маркин. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 423 с.
776970
  Мусин Н. Люди дальних дорог : роман / Нугуман Мусин ; пер. с башк. Р.Ахмедов. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1977. – 430 с.
776971
  Чирков А. Люди дальних постов / А. Чирков. – Москва : Военно-морское издательство, 1942. – 30 с.
776972
  Левиков А.И. Люди дела / А.И. Левиков. – М., 1977. – 191с.
776973
  Кривда Г.Ф. Люди добрі : новели / Г.Ф. Кривда. – Львів, 1961. – 58 с.
776974
  Мдивани Г.Д. Люди доброі волі / Г.Д. Мдивани. – К, 1951. – 88с.
776975
  Ромэн Ж. Люди доброй воли / Ж. Ромэн. – Л
1. – 1933. – 196с.
776976
  Ромэн Ж. Люди доброй воли / Ж. Ромэн. – Л
2. – 1933. – 164с.
776977
  Ромэн Ж. Люди доброй воли : роман / Ж. Ромэн. – Ленинград : Время
3 : Детская любовь. – 1933. – 212 с.
776978
  Ромэн Ж. Люди доброй воли / Ж. Ромэн. – Л
4. – 1933. – 183с.
776979
  Мдивани Г.Д. Люди доброй воли / Г.Д. Мдивани. – М, 1952. – 100с.
776980
   Люди доброй славы. – Саранск, 1960. – 96с.
776981
  Калиничев С.С. Люди добрые / С.С. Калиничев. – М : Правда, 1978. – 48 с.
776982
  Трофимов Р.К. Люди добрые. / Р.К. Трофимов. – Алма-Ата, 1976. – 56с.
776983
  Фетисов М.А. Люди добрые: Роман, повести / М.А. Фетисов. – Тула, 1987. – 223с.
776984
  Маляков Л.И. Люди добрые: Роман. / Л.И. Маляков. – Л., 1983. – 382с.
776985
  Усольцев К.Ф. Люди долга / К.Ф. Усольцев. – Минск, 1982. – 191с.
776986
   Люди долга и отваги. – М.
1. – 1983. – 399с.
776987
   Люди долга и отваги. – М.
2. – 1986. – 396с.
776988
  Лыков В.М. Люди долга и отваги. / В.М. Лыков. – М., 1991. – 47с.
776989
  Афанасьев В.П. Люди долгой весны : [альбом] / В.П. Афанасьев, Ю. Рытхэу. – Магадан : Книжное изд-во, 1987. – [111] с. : ил.; в осн. цв. ил.
776990
  Красильникова Т. Люди должны расти / Т. Красильникова, А. Букин // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 12. – С. 50-57. – ISSN 1818-2968


  Польський режисер Кшиштоф Зануссі
776991
  Миронова В.В. Люди Донбасса : жизнь сначала / Вероника Миронова. – Харьков : Бибколлектор, 2016. – 174, [2] с. : ил. – ISBN 978-617-7013-57-9
776992
  Антонович А.А. Люди жаждут правды : роман / Александр Антонович. – Москва : Советский писатель, 1965. – 383 с.
776993
  Лебков Е.Д. Люди ждут. / Е.Д. Лебков. – Южно-Сахалинск, 1963. – 111с.
776994
  Сбитнев Ю.Н. Люди живут для людей / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1964. – 262с.
776995
  Полухин Ю.Д. Люди живут для людей.- (Колобок, Чайковский и бетонщики) / Ю.Д. Полухин, Ю.Н. Сбитнев. – Москва, 1964. – 262с.
776996
  Данильченко А.Б. Люди живут семьями / А.Б. Данильченко. – Волгоград, 1976. – 320с.
776997
  Данильченко А.Б. Люди живут семьями / А.Б. Данильченко. – Волгоград, 1980. – 303с.
776998
  Сварог В. Люди з дев"ятьма життями // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 207, квітень : квітень. – С. 8-11


  Збірка оповідань і фейлетонів Анатоля Гака.
776999
  Король В. Люди з демонічними ознаками та здібностями, "професіонали" у традиційних віруваннях гуцулів Закарпаття (за польовими матеріалами) // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 199-206. – ISBN 978-617-7548-12-5
777000
  Мірошниченко О.А. Люди з одного двору : гумористичні повісті та гуморески / О.А. Мірошниченко. – Київ : Молодь, 1972. – 123 с.
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,