Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
776001
   "Лепесток" / Петрянов И.В. – Москва, 1984. – 216 с.
776002
  Клодт Г.А. "Лепил и отливал Петр Клодт..." / Г.А. Клодт. – Москва, 1989. – 235с.
776003
  Маркова Н. "Лепка вдовы" и не только : о произведениях В.А. Котарбинского в Государственной Третьяковской галерее // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 24-35. – ISSN 2222-436X
776004
  Короленко В.Г. "Лес шумит" / В.Г. Короленко. – Воронеж, 1980. – 216с.
776005
  Козак С. "Лесине слово звучить на всіх континентах завдяки українській діаспорі" / Інтерв"ю брав О. Вертіль // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 25 лютого (№ 38). – С. 5
776006
  Багряна А. "Лесині квіти" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 155-156


  Леся Українка - у творах авторів "Дебют-газети".
776007
  Егоров О.Г. "Лесной царь" В.А. Жуковского и "Клара Моврай" В.И. Красова. Диалог двух романтиков // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 1, январь


  В статье дается сравнительный анализ двух стихотворений. Устанавливаются связи между ними на психологическом, символическом и поэтико-стилистическом уровнях. Герои стихотворения погружены в бессознательное состояние, которое вызывает символические ...
776008
  Зубкова Е.Ю. "Лесные братья" в Прибалтике: война после войны // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 14-30. – ISSN 0869-5687
776009
  Зубкова Е.Ю. "Лесные братья" в Прибалтике: война после войны // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 74-90. – ISSN 0869-5687
776010
  Тимонова Евгения "Лесные люди" счастливые люди. Лишь бы не работать // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 2 (2905). – С. 98-103 : фото
776011
  Колбасина Э.И. "Лесные незнакомцы" в нашем саду. / Э.И. Колбасина. – М., 1984. – 111с.
776012
  Головков А. "Лесопилка" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 7/8. – С. 29-31. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Рассказ.
776013
  Жила С. "Леся Українка була великим Будівничим нашого національного духу" : Літературознавчі та методичні матеріали до вивчення біографії Лесі Українки та драматичної поеми "Бояриня" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 22- 27
776014
  Кузнецов Н.Я. [... лепидоптерологической фауны Крыма...] / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252393 / Н.Я. Кузнецов. – 3 с.
776015
  Кузнецов Н.Я. [... лепидоптерологической фауны Крыма...] / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252394 / Н.Я. Кузнецов. – 3 с.
776016
   [Леонід Петрович Юзьков] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 79 : фото. – ISSN 2310-6158


  2 березня минає 20 років відтоді, як пішов з життя Голова Конституційного Суду України, видатний український вчений-правознавець, професор КНУ імені Тараса Шевченка Л.П. Юзьков.
776017
  Теотокас Й. [Леоніс : роман / Йоргос Теотокас. – 17-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 181 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 89]). – ISBN 960-05-0189-0
776018
   Леонід Ілліч Брежнєв : короткий біогр. нарис : пер. з рос. – Київ : Політвидав України, 1976. – 164 с., 16 арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
776019
   Леонід Ілліч Брежнєв : короткий біогр. нарис. – Вид 3-е, доп. – Київ : Політвидав України, 1982. – 236 с.
776020
   Леонід Каденюк: Я твій син, Україно! = Leonid Kadenyuk: I am your son, Ukraine! : Фотоальбом. – Київ. Мюнхен, 1999. – 166с. – ISBN 966-7126-06-4
776021
  Довбенко М. Леонід Канторович і "Т"яллінг Купманс: математики на економічному олімпі / М. Довбенко, М. Сарай // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 216-223. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
776022
   Леонід Капелюшний:"У нашому домі йде реставрація Імперського режиму за ширмою декларативного суверенітету" // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 1/2 (207/208). – С. 19-35
776023
  Слабошпицький М. Леонід Кисельов. "Над київськими зошитами" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 8-9


  З київських зошитів Леоніда Кисельова
776024
   Леонід Кравчук. – Київ, 1992. – 223с.
776025
  Лоза П. Леонід Кравчук (1934 - 2022) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 29 травня (№ 22). – С. 5. – ISSN 0027-8254
776026
  Михальченко М.І. Леонід Кравчук: "Все життя моє стало політикою" / Микола Михальченко, Віктор Андрущенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2021. – 598, [2] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл., табл. – Сер. засн. в 2018 р. - Імен. покажч.: с.594-598. – (Серія "Політичні портрети" / редкол.: О. Рафальський (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-922-202-2
776027
  Буряк О. Леонід Куценко: штрихи до портрета літературознавця (на матеріалі наукових студій про поетів Празького кола) // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 19-26. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
776028
   Леонід Кучма - людина і Президент = Leonid Kuchma:Personality and President : Упоряд.Н.В.Кальченко. – Київ : Мистецтво, 1998. – 136с. – ISBN 966-577-130-2
776029
   Леонід Кучма = Leonid Kuchma : [фотоальбом. – Київ : Арутюнян А., 2003. – 222, [2] с. : фотоіл. – Текст укр., англ. – ISBN 966-7126-04-8


  У пр. № 1740656 напис: Губерскому Леониду Васильевичу от автора и издетеля с наилучшими пожеланиями! Подпись. 20.11.08. г. Киев
776030
  Брехаря С.Г. Леонід Кучма: мотивація влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
776031
  Гайдуцький П.І. Леонід Кучма: прем"єр-реформатор = Leonid Kuchma: prime minister - reformer / Павло Гайдуцький. – Київ : ДКС Центр, 2023. – 415, [1] с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7300-99-0
776032
  Крук І.Т. Леонід Леонов / І.Т. Крук. – Київ : Дніпро, 1979. – 171 с.
776033
  Слива Ю. Леонід Лещенко - вчений, дипломат, лектор. До 80-річчя з дня народження // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 9/10, 11/12. – С. 54-55. – ISSN 0868-8117


  Протягом 1992-1993 років очолює каф. міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин.
776034
  Черніков І.Ф. Леонід Лещенко - один із перших українських сходознавців повоєнної доби // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 223-228. – ISSN 1608-0599
776035
  Александров В.Є. Леонід Лутугін. 1864-1915 : біографічна повість про вченого-географа / В.Є. Александров ; післямова В.І. Яворський. – Київ : Молодь, 1975. – 319 с. – (Життя славетних : Серія біографічних творів ; вип. 28)
776036
  Фетисов І. Леонід Марчук - скрипаль з Волинського Полісся // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 73-81. – ISSN 2413-4767
776037
  Пеняк П.С. Леонід Мацкевий як дослідник неоліту Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 120-125. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
776038
  Налівайко А. Леонід Миколайович Беркут: етапи творчого шляху вченого // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 288-294. – ISSN 1998-4634
776039
   Леонід Миколайович Ільченко (нар. 1952) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 50. – ISBN 966-594-277-8
776040
   Леонід Михайлович Дорофеєв // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 110-111 : фото. – ISSN 0367-4290
776041
   Леонід Михайлович Лобанов / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона ; [ред. З.А. Болкотун]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 88, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-290-5
776042
  Пономаренко О.М. Леонід Михайлович Степанюк : до 60-річчя від дня народження / О.М. Пономаренко, В.О. Сьомка, Т.І. Довбуш // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 127-129 : фото. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
776043
  Госейко Л. Леонід Могилевський: від ВУФКУ до європейських кіностудій // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (139). – С. 38-40. – ISSN 1562-3238
776044
  Набитович І. Леонід Мосендз - лицар святого Грааля. Творчість письменника в контексті європейської літератури / І. Набитович. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 222с. – ISBN 966-538-045-1
776045
  Набитович І. Леонід Мосендз - поет боротьби й непокірного духу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 12
776046
  Синьоок Т. Леонід Мосендз - поет і Горотак-1: еволюція поетичної манери // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С.279-285


  У статті досліджено еволюцію поетичної манери Леоніда Мосендза: від його ранніх поезій збірки "Зодіяк" до віршів, що увійшли до "Дияболічних парабол" Порфирія Горотака. Проаналізовано внесок Леоніда Мосендза до згаданої літературної містифікації, ...
776047
  Ковалів Ю. Леонід Мосендз // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 101-103. – ISSN 0236-1477
776048
  Іщук-Пазуняк Леонід Мосендз і доля його могили // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 273-275. – ISBN 978-966-355-044-2
776049
  Силка О.З. Леонід Мушкет: два життя однієї людини / О.З. Силка, Л.І. Синявська // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 121-123. – ISBN 966-2980-20-2


  У статті висвітлюються невідомі сторінки життя українського патріота, учасника національно-визвольної боротьби 1920-х рр.
776050
  Наєнко М. Леонід Новиченко: "Тримайтесь проспекту!" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 380-382. – ISBN 978-617-7480-77-7
776051
  Ковалів Юрій Леонід Новиченко: Semper Tiro і його літературознавча школа // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 97-101. – ISSN 0236-1477


  Закінчив 1939 Київський університет.
776052
  Гордійчук І. Леонід Осика. Повернення до Одеси // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 23


  Відбудеться ретроспектива фільмів талановитого режисера "української школи поетичного кіно".
776053
   Леонід Павленко // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 37 : Леонід Павленко. – С.3-22
776054
  Ковалів Ю. Леонід Пахаревський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 101-107. – ISSN 0236-1477
776055
   Леонід Первомайський. – Львів, 1968. – 24с.
776056
  Кошелівець І. Леонід Первомайський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 299, грудень : грудень. – С. 6-7


  Пам"яті Леоніда Первомайського.
776057
  Синьоок Г. Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: "Ми - одного древа гілля" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 82-94. – Бібліогр.: 23 назв. – ISBN 966-8645-19-7
776058
  Синьоок Г. Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: типологічний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5 (569). – С. 91-97. – ISSN 0236-1477
776059
  Скрипнюк О. Леонід Петрович Юзьков - відомий вчений-конституціоналіст, державний діяч, архітектор Конституції незалежної України / О. Скрипнюк, М. Теплюк // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 379-382. – ISSN 1026-9932
776060
   Леонід Петрович Юзьков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 218-219. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
776061
  Придатко-Долін Леонід Портенко (1896-1972) - знаний природник, учасник експедицій в Арктику та Далекий Схід // GEO&BIO : вісник Національного науково-природничого музею : науковий журнал / НАН України ; Нац. науково-природничий музей ; редкол.: М. Комар, О. Червоненко, В. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 21. – С. 36-57. – ISSN 2617-6157
776062
   Леонід Романович Калапуша : біобібліогр. покажчик / Волин. нац. ун т ім. Лесі Українки , Б-ка ; [уклад. Л.П. Бондар]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 52 с. : фотоіл.
776063
  Задорожний Микола Леонід Руденко: "Необхідно наближати географічну науку до географічної освіти" : сторінка головного редактора // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 2-3 : Фото
776064
  Пузикова Лучія Леонід Рудкін: "У тобі має бути багато душі й водночас вона повинна залишатися чистою" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 59


  Наскільки важко пройти з честю свій професійний шлях на митниці в умовах, коли суспільство ніяк не може отямитися від морального божевілля?
776065
  Пузикова Лучія Леонід Рудкін: "У тобі має бути багато душі й водночас вона повинна залишатися чистою" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 59


  Наскільки важко пройти з честю свій професійний шлях на митниці в умовах, коли суспільство ніяк не може отямитися від морального божевілля?
776066
  Злотник-Шагіна Леонід Рудницький - дослідник творчості І.Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 144-149. – ISSN 2520-2103
776067
  Берзін П.С. Леонід Сергійович Білогриць-Котляревський - гідний учень свого вчителя // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 468-513. – ISBN 978-617-7020-05-8
776068
  Острик М.М. Леонід Смілянський / М.М. Острик. – Київ, 1964. – 185с.
776069
   Леонід Смілянський у спогадах та дослідженнях.. – К., 1971. – 167с.
776070
   Леонід Смілянський: бібліографія творів і критичний дискурс : (до 115-річчя від дня народження) / підготувала Валерія Смілянська // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 96-106. – ISSN 0236-1477
776071
  Смілянська В.Л. Леонід Смілянський: життя у слові : критико-біогр. нарис (до 55-ряччя з дня відходу) / Валерія Смілянська ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2022. – 74, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-520-270-8
776072
  Стасенко Б. Леонід Талалай - і в пам"яті, і в слові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 26). – С. 3


  Презентація виданої в Москві збірки Л. Талалая "За тенью тень"
776073
  Баланік В. Леонід Федорович Биков - неповторний актор і талановитий режисер // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 16-19
776074
  Коваль Р. Леонід Череватенко : хроніка // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 333
776075
  Череватенко Л. Леонід Череватенко про Валер"яна Підмогильного: у Сандармоху вбили засновника екзистенціалізму // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 березня (№ 6). – С. 18-19
776076
  Салтовська Н. Леонід Шурко - фольклорист, літературознавець, педагог (до 55-річчя від дня народження) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 6-14
776077
   Леонід Юзьков - людина, з якої почалася історія становлення конституційного судочинства // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 37
776078
  Кампо В. Леонід Юзьков: історія і сучасність // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 3 (135). – С. 91-95
776079
   Леоніда Васильовича Губерського з Днем народження! // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 4-10 октября (№ 39). – С. 30


  Вітає колектив КНУ імені Тараса Шевченка.
776080
  Драч І. Леонідові Череватенку : вірш // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 334
776081
   Леоніду Григоровичу Руденку 75 років // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 16 : фото
776082
  Кравчук Л.М. Леоніду Макаровичу Кравчуку - 80. Штрихи до портрета / розмовляла Олена Яхно // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 3 : фото


  Бесіда з першим Президентом незалежної України.
776083
  Ковалів Ю. Леоніду Пахаревському 120. Маломістечкова новелістика Леоніда Пахаревського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 31 жовтня (№ 19/20)
776084
  Білецький В.С. Леоніт ( - мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 79. – ISBN 978-966-02-7999-5
776085
   Леонов Іван Федорович (1809-1854) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 261. – ISBN 978-966-439-754-1
776086
   Леонов Іван Федорович (1809-1854) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 273. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
776087
   Леонов Іван Федорович (1809-1854) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 281. – ISBN 978-966-933-054-3
776088
  Шляпникова Е.А. Леонтий Беннигсен // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 38-43. – ISSN 0321-0626
776089
   Леонтий Карпович, церковный вития православной Юго-Западной Руси в XVII столетии и два его слова : Посвящается православным воссоединившимся от унии в 1875 г. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В унив. тип. (М. Катков), 1878. – [16], 118 с.


  Вступ. статья: д. член архим. Леонид На доп. тит. л. 1-го изд. загл.: Два слова, которые сказывал отец Леонтий Карпович, архимандрит общежительного Виленского братского монастыря, церкви сошествия святого и животворящего духа, одно на преображение ...
776090
   Леонтий Никифорович Мазанов. – М, 1979. – 17с.
776091
   Леонтій Володимирович Дячук // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 136-137. – ISBN 978-966-924-219-8
776092
  Степовик Д.В. Леонтій Тарасевич і українське мистецтво барокко / Д.В. Степовик; Ан УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографія. – Київ : Наукова думка, 1986. – 235 с.
776093
   Леонтович Володимир Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 63-64
776094
   Леонтович Володимир Григорович // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 277-278. – ISBN 966-7650-87-1
776095
   Леонтович Володимир Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 127-128 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
776096
   Леонтович Володимир Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 132-133. – ISBN 978-966-439-961-3
776097
   Леонтович Володимир Григорович ( 1881-1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 281. – ISBN 978-966-933-054-3
776098
   Леонтович Володимир Григорович (1881-1957) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 70-71. – ISBN 966-95774-3-5
776099
   Леонтович Володимир Григорович (1881-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 261. – ISBN 978-966-439-754-1
776100
  Сидоренко Н. Леонтович Володимир Миколайович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 177-178. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
776101
  Геник С. Леонтович Микола // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 128-129 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
776102
  Курас І. Леонтович Микола Дмитрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 692-693. – ISBN 966-642-207-7


  Леонтович Микола Дмитрович - український композитор, хоровий диригент, піаніст, педагог, збирач музичного фольклору, громадський діяч. Автор широковідомих хорових обробок українських народних пісень «Щедрик»], "Дударик», «Козака несуть», «Ой з-за гори ...
776103
  Дічек Н.П. Леонтович Микола Дмитрович (1877-1921) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 545-551. – ISBN 966-06-0367-3
776104
   Леонтович Олександр Васильович (1869-1943) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 261. – ISBN 978-966-439-754-1
776105
   Леонтович Олександр Васильович (1869-1943) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 281. – ISBN 978-966-933-054-3
776106
  Погшребенник Ф.П. Леонтович Роман Андріянович / Ф.П. Погшребенник, В.Ф. Погребенник // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 88. – ISBN 978-966-02-7999-5
776107
  Иванов Ю.Ф. Леонтович Федор Иванович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 218-219
776108
  Семенко Л. Леонтович, відкритий архів. "Щедрик" Леонтовича став своєрідною візитівкою України у світі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 15


  "Останнім часом довкола композитора Миколи Леонтовича роїться чимало пристрастей, пов"язаних із будинком на Вінниччині, з популярністю його творів у світі. До одного з таких творів - легендарного "Щедрика" - знову хочеться повернутися, адже і в цій ...
776109
  Марцинковская Т.Д. Леонтьев Алексей Николаевич (1903-1979) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 68-70. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
776110
   Леонтьев Константин Николаевич :[указатель литературы] / составитель О.М. Ерахторина // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал. – Москва, 2013. – № 51 : Вехи российской истории: указатель литературы, вып. 7 : Общественная мысль России XIX - начала XX вв. Представители консерватизма и традиционализма, ч. 3. – С. 17-57
776111
  Поселянин Е. Леонтьев. Воспоминания // К.Н. Леонтьев: pro et contra : личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей, 1891-1917 гг. : антология : [в 2 кн.] / Северо-Запад. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; [сост.: А.П. Козырев, А.А. Корольков]. – Санкт-Петербург : Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1995. – Кн. 1/ отв. ред. Д.К. Бурлака : / отв. ред. т. Д.К. Бурлака. – С. 181-199. – (Серия "Русский путь"). – ISBN 5-88812-008-1


  Про Леонтьєва Костянтина Миколайовича (1831-1891) - російського філософа, соціального мислителя, публіциста, дипломата.
776112
   Леонтьевский сборник : Издано по рукописи из собр. князя П.П. Вяземского : (4, № CCXIII). – Санкт-Петербург : тип. Добродеева, 1881. – VIII, 46 с. : факс. – ([Общество любителей древней письменности. Издания] ; 77)


  Литографированное воспроизведение заставок статей и украшений Леонтьевского сборника по списку 1698 г. В предисловии – краткая история рукописи и перечень статей сборника
776113
  Шепель Л. Леонтьєва Лариса Євгенівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 116-117. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
776114
  Рид В. Леопард / В. Рид. – М., 1961. – 149с.
776115
  Лампедуза Дж.Т. Леопард / Дж.Т. Лампедуза; Пер. с итальянского Г.С. Брейтбурга. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 261 с.
776116
  Сахарнов С.В. Леопард в скворечнике / С.В. Сахарнов. – Москва, 1991. – 57с.
776117
  Корбетт Джим Леопард из Рудрапраяга / Корбетт Джим. – Москва, 1959. – 141с.
776118
  Каспрук В. Леопард не змінює своїх плям. США і таліби поновили мирні переговори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 6


  "Сполучені Штати і рух "Талібан" відновили мирні переговори у столиці Катару Досі, де розміщується керівництво цього воєнізованого формування. Поновлення перемовин відбулося через три місяці після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився ...
776119
  Томази Леопард. / Томази, Лампедуза Д. ди. – М., 1961. – 261с.
776120
  Шунь Марія Леополіс-Леополтвіс... Місто на Полтві // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
776121
  Луйк В. Леопольд : для детей / В. Луйк; пер. с эст. Е.Лейт. – Таллин : Ээсти раамат, 1978. – 159 с.
776122
  Трегуб Г. Леопольд Аравійський // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Мугаммед Асад - відомий діяч ісламського світу, про якого мало знають на батьківщині. Лише нещодавно у Львові з"явився культурний центр його імені.
776123
  Купчинська Л. Леопольд Бляу: сторінки творчої біографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 239-247. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Статтю присвячено Леопольду Бляу, призабутому в історії української культури художнику-граверу ХІХ століття. На підставі вивчення архівних матеріалів, які зберігаються у Відні і Кракові, а також мистецьких творів зі збірки Львівської національної ...
776124
  Якущенко Г.Д. Леопольд Іванович Левицький : нарис про художника / Г.Д. Якущенко. – Київ : Мистецтво, 1969. – 72 с.
776125
  Островский Г.С. Леопольд Левицкий: альбом репродукций / Г.С. Островский. – М., 1978. – 112с.
776126
  Левицький Л.І. Леопольд Левицький : [альбом] / Л.І. Левицький; [упоряд.: Т. Лозинський та ін. ; ред.: М. Волощак ; передм.: О. Голубець] ; вступ. ст.: Мар"ян Бесага. – Київ : Родовід, 2006. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 25-27. – ISBN 966-7845-28-1
776127
  Раабен Л.Н. Леопольд Семенович Ауэр : очерк жизни и деятельности ; Ауэр Леопольд Семенович, о нем / Л.Н. Раабен. – Ленинград : Госмузиздат, 1962. – 178 с.
776128
  Смоленский Н.И. Леопольд фон Ранке. Методология и методика исторического исследования : Автореф... канд. ист.наук: / Смоленский Н.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 18л.
776129
  Супрун-Яременко Леопольд Ященко // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 145-149. – ISSN 2224-0926
776130
  Орел Л. Леопольд Ященко. Спогади дружини // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4/6, квітень - червень. – С. 76-87
776131
  Сікорська І. Леопольд Ященко: життя як Гомін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 квітня (№ 13). – С. 14
776132
  Порут Л. Леопольд Ященко: земний ангел-охоронець української пісні... // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 5
776133
  Орел Л. Леопольд Ященко: штрихи до портрета // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 3 серпня (№ 31). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
776134
  Гуць Михайло Леопольдові Ященку - 80 // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 47. – ISSN 0236-1477
776135
  Шеда Я. Леош Яначек / Я. Шеда. – Прага : Орбис, 1954. – 60 с.
776136
  Фогель Я. Леош Яначек / Я. Фогель. – Москва, 1982. – 334с.
776137
  Гозенпуд А.А. Леош Яначек и русская культура / А.А. Гозенпуд. – Ленинград : Советский композитор, 1984. – 198 с.
776138
   Лепбук з пожежної безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 28-32 : фото
776139
  Луговцова С.Л. Лепельская шляхта: основные виды деятельности в первой трети XIX в. // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 18-23. – ISSN 1995-5634
776140
  Усова Н.Т. Лепестки / Н.Т. Усова. – Тула, 1984. – 86с.
776141
  Еращенко В.С. Лепестки в колодезной воде / В.С. Еращенко. – Хабаровск, 1977. – 40с.
776142
  Халафян З. Лепестки ромашки : роман / Зорайр Халафян; авториз. пер. с арм. В.Асланян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 487 с.
776143
  Сухов Ф.Г. Лепестки. / Ф.Г. Сухов. – Волгоград, 1968. – 112с.
776144
  Добрянський П.К. Лепеха в раю : повість, гуморески / П.К. Добрянський. – Київ, 1990. – 348 с.
776145
  Дреновски А.К. Лепидоптерната фауна по высоките планини на България / А.К. Дреновски. – София : Печатница П.Глушков
2. – 1929. – 76 с.
776146
  Дреновски А.К. Лепидоптерната фауна по высоките планини на България с една карта и една схема-рельеф / А.К. Дреновски. – София : Печатница П.Глушков, 1928. – 120 с.
776147
  Яхонтов А.А. Лепидоптерологические заметки : II) / А.А. Яхонтов (Нижний-Новгород) // Компакт - 252285 / А.А. Яхонтов. – 3 с.
776148
  Круликовский Л. Лепидоптерологические заметки // О Collyrina из коллекции В.Мочульского. / В. Лучник. – Х. : Тип. Акц. Общ. Н.Т.Корчак-Новицкого, 1918. – С. 2-4
776149
  Круликовский Л. Лепидоптерологические заметки / Л. Круликовский : Тип. Акц. Общ. Н.Т.Корчак-Новицкого, 1918. – 4 с.
776150
  Филипьев Н.Н. Лепидоптерологические заметки / Н.Н. Филипьев, 1934. – 1409с.
776151
  Филипьев Н.Н. Лепидоптерологические заметки / Н.Н. Филипьев, 1934. – 1934с.
776152
  Круликовский Л.К. Лепидоптерологические заметки (Lep.) / Л. Круликовский (Киев) // О Collyrina из коллекции В. Мочульского / В.Н. Лучник. – [Киев], 1918. – С. 3-4
776153
  Филипьев Н.Н. Лепидоптерологические заметки XVI. Вопрос из области номенклатуры / Н.Н. Филипьев ; (Представлено акад. С.А. Зерновым 23.VIII.1934) // Компакт - 252366 / Н.Н. Филипьев. – С. 414-416
776154
  Филипьев Н.Н. Лепидоптерологические заметки XVI. Вопрос из области номенклатуры / Н.Н. Филипьев ; (Представлено акад. С.А. Зерновым 23.VIII.1934). – [Ленинград] : [Изд. АН СССР], 1934. – С. 414-416. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия АН СССР. 1934. Отд. математических и естественных наук 1934
776155
  Филипьев Н.Н. Лепидоптерологические заметки XVI. Вопрос из области номенклатуры : (Представлено акад. С.А. Зерновым 23 VIII 1934) / Н.Н. Филипьев // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – С. 414-416
776156
  Филипьев Н.Н. Лепидоптерологические заметки XVII. Некоторые Cnephasta Венского естественно-исторического музея / [соч.] Н.Н. Филипьева ; (Представлено Зоологическим институтом) // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – С. 1403-1409
776157
  Филипьев Н.Н. Лепидоптерологические заметки XVII. Некоторые Cnephasta Венского естественно-исторического музея / [соч.] Н.Н. Филипьева ; (Представлено Зоологическим институтом) // Компакт - 252366 / Н.Н. Филипьев. – С. 1403-1409
776158
  Филипьев Н.Н. Лепидоптерологические заметки XVII. Некоторые Cnephasta Венского естественно-исторического музея / [соч.] Н.Н. Филипьева ; (Представлено Зоологическим институтом). – [Москва] : [Изд. АН СССР], 1934. – С. 1403-1409. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия АН СССР. 1934. Отд. математических и естественных наук 1934, вып. 9
776159
  Яхонтов А.А. Лепидоптерологические заметки, III / А.А. Яхонтов (Нижний Новгород). – [Санкт-Петербург] : Тип Кюгельген , Глич и Ко, 1913. – 6 с. – Отд. оттиск: Русское энтомол. обозрение. 1912. Т. 12, № 1, с. 35-40
776160
  Алфераки С.Н. Лепидоптерологические размышления / С. Алфераки. – [Санкт-Петербург], 1909. – 29 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1909. Т.4, (март 1910 г.), с. 347-375
776161
   Лепин А.Я.. – Рига, 1990. – 43с.
776162
  Білецький В.С. Лепідокріт ( - мінерал класу гідроксидів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 94. – ISBN 978-966-02-7999-5
776163
  Круликовський Л.К. Лепідоптерологічні замітки / Л.К. Круликовський, 1928. – S. 515-516
776164
  Образцов М.С. Лепідоптерофавна Побозько-Дніпрянського степу. : (Спроба каталогу) / М.С. Образцов. – [Миколаїв], 1930. – С. 81-98


  На с. [1] дарчий надпис: Глубокоуважаемому Н иколаю Яковлевичу Кузнецову Н. Образцов. 19/ XI.1932
776165
  Макаренко Є Д. Лепікаш Іларіон Автономович (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 103-105 : фото. – ISSN 0367-4290
776166
  Лантери Э. Лепка / Э. Лантери. – М., 1963. – 330с.
776167
  Писаревский Л.М. Лепка головы человека. Практ. руководство. / Л.М. Писаревский. – М., 1962. – 74с.
776168
  Писаревский Л.М. Лепка головы человека. Учеб. пособие для студентов-заочников худож.-граф. фак. пед. ин-тов. / Л.М. Писаревский. – М., 1968. – 56с.
776169
  Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке : метод. руководство для руководителей кружков общеобразоват. школ и внешкол. учреждений / Н.С. Боголюбов. – Москва : Просвещение, 1979. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 143
776170
  Соколов В.Н. Лепка фигуры. / В.Н. Соколов. – М., 1962. – 140с.
776171
  Геник С. Лепкий Богдан // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 130-131 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
776172
  Іваницька Л.В. Лепкий Богдан Сильвестрович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 233-236. – ISBN 978-966-8653-95-7
776173
   Лепковский Е,А.. – Москва, 1930. – 88 с.
776174
  Кастанаян Е.Г. Лепная керамика боспорских городов / Е.Г. Кастанаян. – Л., 1981. – 177с.
776175
  Винниченко В.К. Лепрозорій : роман / Володимир Винниченко ; [післямова Галини Сиваченко] ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Знання, 2011. – 381, [3] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-801-3
776176
  Винниченко В.К. Лепрозорій : роман / Володимир Винниченко ; [післямова Галини Сиваченко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 381, [3] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Класна література). – ISBN 978-617-07-0114-5
776177
  Ардаев Г.Б. Лепсци Н., Войске В. Бельгия - трудный путь к политической и экономической стабильности // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 9. – С. 205-207
776178
  Абаніна Н. Лепський Максим Анатолійович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 151-157. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
776179
  Смирнов Л.В. Лепта / Л.В. Смирнов. – Москва, 1966. – 127с.
776180
  Рыжманов Г.Н. Лепта / Г.Н. Рыжманов. – Воронеж, 1968. – 97с.
776181
  Федоренко П.К. Лепта / П.К. Федоренко. – М., 1984. – 253с.
776182
   Лепта. – Москва
№ 24. – 1995
776183
   Лепта. – Москва
№ 25. – 1995
776184
   Лепта. – Москва
№ 26. – 1995
776185
   Лепта. – Москва
№ 27. – 1995
776186
   Лепта. – Москва
№ 28. – 1995
776187
   Лепта. – Москва
№ 29. – 1996
776188
   Лепта. – Москва
№ 30. – 1996
776189
   Лептинорезистентність та серцево-судинний ризик / О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, О.Ю. Кулик, Л.В. Якушко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-32. – ISSN 1605-7295
776190
  Хольст Инза Лептис Магна. Восставшие из песка : Археология / Хольст Инза, Мерме Жиль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 7. – С. 140-154 : Фото. – ISSN 1029-5828
776191
  Хатунцева А.Я. Лептитовая формация северо-запада Украинского щита / А.Я. Хатунцева. – Киев : Наукова думка, 1977. – 140с.
776192
  Кунст Золтан Лептон-адронные взаимодействия при высоких энергиях и принцип автомодельности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кунст Золтан; ОИЯИ. ЛТФ. 2-6780. – Дубна, 1972. – 16л.
776193
  Ермолов П.Ф. Лептонные взаимодействия при высоких энергиях / П.Ф. Ермолов. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 186 с.
776194
  Окунь Л.Б. Лептоны и кварки / Л.Б. Окунь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 345с.
776195
  Окунь Л.Б. Лептоны и кварки. / Л.Б. Окунь. – Москва : Наука, 1981. – 304с.
776196
  Благодарный Я.А. Лептоспироз : аннотир. указатель литературы : (1948-1958 гг.) / Я.А. Благодарный, С.Г. Медведева ; АН КазССР, Ин-т краевой патологии ; Центр. науч. б-ка. – Алма-Ата : Изд-во АН Каз. ССР, 1961. – 252 с.
776197
  Нестеренко В. Лептоспіроз - смертельна недуга // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 3-4
776198
  Сопронюк М.Т. Лептоспіроз // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 40 : фото
776199
   Лептоспіроз та перспективи застосування модифікацій ІФА для діагностики цього зоонозу у тварин в Україні / А.В. Пискун, Г.Б. Алєксеєва, В.В. Уховський [та ін.] ; за ред. А.В. Пискуна ; Держ. служба України з питань безпечності харч. продуктів та захисту споживачів, Держ. НДІ з лаб. діагностики та вет.-санітар. експертизи. – Київ ; Черкаси : ДНДІЛДВСЕ : Ю. Чабаненко, 2021. – 108 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 81-102. – ISBN 978-966-920-589-6
776200
  Гримич М.В. Лер Джон-Кемпбел // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 102. – ISBN 978-966-02-7999-5
776201
  Сидоренко Віктор Лервік. Вогонь вікінгів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 90-95 : фото
776202
  Жданов И.А. Лермонтов / И.А. Жданов. – 172с.
776203
  Жданов И.Н. Лермонтов : Лекции И.Н. Жданова // Пушкин : Лекции И.Н. Жданова / И.Н. Жданов. – [Санкт-Петербург] : Литография Богданова Эртелев, 1904. – 172, 1 л. факс.
776204
  Эйхенбаум Б.М. Лермонтов / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1924. – 168 с.
776205
  Иванов С.В. Лермонтов / С.В. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 336 с.
776206
  Андроников И.Л. Лермонтов : новые разыскания / Андроников И. – Ленинград : Совецкий писатель, 1948. – 167 с. : ил.
776207
  Андроников И.Л. Лермонтов / Андроников И. – Москва : Советский писатель, 1951. – 320 с. : ил.
776208
  Андроников И.Л. Лермонтов : исследования, статьи, рассказы / И.Л. Андроников; Адроников И. – Пенза : Облиздат, 1952. – 348 с. : ил.
776209
  Лавренев Б.А. Лермонтов / Б.А. Лавренев. – Москва, 1953. – 128с.
776210
  Геворкян В. Лермонтов / В. Геворкян. – Ереван, 1961. – 231с.
776211
  Андроников И.Л. Лермонтов : исследования и находки / Андроников И.Л. – Москва : Художественная литература, 1964. – 608 с., [21] л. ил. : ил.
776212
  Андроников И.Л. Лермонтов / И.Л. Андроников. – Москва, 1967. – 608с.
776213
  Вырыпаев П.А. Лермонтов / П.А. Вырыпаев. – Воронеж, 1972. – 227 с.
776214
  Андроников И.Л. Лермонтов : исследования и находки / Андроников И.Л. – 4-е изд. – Москва : Художественная литература, 1977. – 647 с., [32] л. ил.
776215
  Афанасьев В.В. Лермонтов / В.В. Афанасьев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 558, [2] с. : ил., 16 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : Серия биографий ; Вып. 719). – ISBN 5-235-01518-5
776216
  Чекалин С.В. Лермонтов : Знакомясь с биографией поэта / С.В. Чекалин. – Москва : Знание, 1991. – 249 с.
776217
  Михалопулу А. Лермонтов // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 222-229. – ISSN 1130-6545
776218
  Андроников И.Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году / Андроников И.Л. – Москва : Советский писатель, 1955. – 268 с., [8] л. ил.
776219
  Андроников И.Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году / Андроников И.Л. – [Доп. изд.]. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 240 с., [8] л. ил.
776220
  Оксман Ю. Лермонтов в записках А.И. Арнольди // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 449-476


  "Имя А.И. Арнольди, однополчанина Лермонтова по лейб-гвардии Гродненскому гусарскому полку и свидетеля последних месяцев его жизни на Кавказе, принадлежит к числу имен, давно уже известных в специальной литературе. С самого начала шестидесятых годов в ...
776221
  Иванова Т.А. Лермонтов в Москве / Т.А. Иванова. – М : Детская литература, 1979. – 207 с.
776222
  Морозова Людмила Ивановна Лермонтов в музыке : Библиогр. справ. / Морозова Людмила Ивановна, Розенфельд Борис Матвеевич. – Москва : Советский композитор, 1983. – 175с.
776223
  Заславский И.Я. Лермонтов в переводах советских украинских поэтов и некоторые вопросы художественного периода // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 30-34
776224
  Мануйлов В.А. Лермонтов в Петербурге. / В.А. Мануйлов. – Л., 1964. – 340 с.
776225
  Мануйлов В.А. Лермонтов в Петербурге. / В.А. Мануйлов, Л.Н. Назарова. – переизд. – Л., 1984. – 224 с.
776226
  Гиреев Д.А. Лермонтов в Пятигорске / Д.А. Гиреев. – Пятигорск, 1947. – 32 с.
776227
  Голованова Т.П. Лермонтов в советской науке и художественной литературе : Автореф... кандид. филологич.наук: / Голованова Т.П.; Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко АН УССР. – Киев, 1952. – 16 с.
776228
  Арзамасцев В.П. Лермонтов в Тарханах : путеводитель по дому-музею / В.П. Арзамасцев. – Пенза : Приволж. кн. изд-во ; Пенз. отд-ние, 1975. – 95 с.
776229
  Мануйлов В.А. Лермонтов в Тарханах. / В.А. Мануйлов. – Пенза, 1949. – 106 с.
776230
  Арзамасцев В.П. Лермонтов в Тарханах. Путеводитель по дому-музею / В.П. Арзамасцев. – Изд. 2-е испр. и доп. – Саратов : Приволж. кн. изд-во ; Пенз. отд-ние, 1977. – 103 с.
776231
   Лермонтов в творчестве саратовских художников. Каталог выставки 1961 года. – Саратов, 1963. – 12с.
776232
  Рез З.Я. Лермонтов в школе / Рез З.Я. – Ленинград : Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 1959. – 216 с., [1] л. портр.
776233
  Нейман Б.В. Лермонтов и "Московский вестник" / Б.В. Нейман. – 203-205с.
776234
  Татевосян Р. Лермонтов и армянская классическая поэзия. Идейное, жанровое и стилевое своеобразие // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 36-43. – ISSN 0130-9730


  Первые переводы Лермонтова на армянский язык относятся к 1840-м годам. Переводы его произведений в новом общественном и литературном контексте раскрывают важные для армянской литературы смысловые глубины. Изучение влияния "лермонтовского (элемента) ...
776235
  Иванов С.В. Лермонтов и Белинский / С.В. Иванов, 1939. – 33-76с.
776236
  Гургулова М. Лермонтов и българската литература / М. Гургулова. – София, 1964. – 224 с.
776237
  Нейман Б.в. Лермонтов и Гоголь / Б.в. Нейман. – 124-138с.
776238
  Иванова Л. Лермонтов и декабрист М.А. Назимов // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 431-440


  Михаил Александрович Назимов (1801-1988) - декабрист, участник Кавказской войны, председатель Псковской губернской земской управы, мемуарист.
776239
  Финкель А. Лермонтов и другие переводчики "Еврейской мелодии" Байрона // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 169-200
776240
  Григорьян К.Н. Лермонтов и его роман "Герой нашего времени". / К.Н. Григорьян. – Л : Наука, 1975. – 347 с.
776241
  Бразуль-Брушковский Д.И. Лермонтов и Кавказ (Юбилейная памятка) 1841 г. - 15 июля - 1914 г. / Д. Бразуль-Брушковский. – Пятигорск : Изд. Иосифа Шнип ; Электропечатня Г.Д. Сукиасянца, 1914. – 32 с. : ил.
776242
  Вырыпаев П. Лермонтов и крестьяне (По материалам архивов Пензенской области) // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 441-448


  "В литературе обстоятельно исследована среда, окружавшая Лермонтова в Москве, в Петербурге, на Кавказе. Но простые русские люди, крестьяне и дворовые, которые были близки Лермонтову с раннего детства и до самой смерти, остаются в его биографии ...
776243
  Федоров А.В. Лермонтов и литература его времени / А.В. Федоров. – Ленинград : Художественная литература, 1967. – 363 с.
776244
   Лермонтов и литература народов Советского Союза. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1974. – 456 с.
776245
  Гловацкий Б.С. Лермонтов и музыка / Б.С. Гловацкий. – М.-Л., 1964. – 103 с.
776246
  Мануйлов В.А. Лермонтов и наше время. Стенограмма публ. лекции / В.А. Мануйлов. – Л., 1951. – 39с.
776247
  Николаева М.Ф. Лермонтов и николаевская знать. / М.Ф. Николаева. – Пятигорск, 1947. – 29 с.
776248
  Антудова Т.А. Лермонтов и Пастернак: эстетический и философский аспекты проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 151-157. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
776249
  Макогоненко Г.П. Лермонтов и Пушкин / Г.П. Макогоненко. – Л : Советский писатель, 1987. – 398 с.
776250
  Григорьян К.Н. Лермонтов и романтизм / К.Н. Григорьян. – М-Л : Наука, 1964. – 300 с.
776251
  Закржевский А.К. Лермонтов и современность / Александр Закржевский. – Киев : Изд. И.И. Самоненко, 1915. – VIII, 153 с.
776252
  Умарбекова З.У. Лермонтов и узбекская поэзия. / З.У. Умарбекова. – Ташкент, 1973. – 175 с.
776253
  Заславский И.Я. Лермонтов и Украина : литературно-критический очерк / И.Я. Заславский. – Киев : Дніпро, 1989. – 349 с.
776254
  Родзевич С.И. Лермонтов как романист / С.И. Родзевич ; С предисл. проф. А.М. Лободы. – Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина, 1914. – VI, [2], 110 с., 1 л. фронт. (портр.)


  Авт. предисл.: Лобода, Андрей Митрофанович (1871-1931). На 2 экз.на тит. л. дарств. подпись № 30997 Многоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора. 29 / II.1916 г. На обл. № 103459 дарственная надпись: Многоуважаемому профессору Грунскому от ...
776255
  Розанов И.Н. Лермонтов мастер стиха / И.Н. Розанов. – Москва : Советский писатель, 1942. – 224 с.
776256
  Иванова Т.А. Лермонтов на Кавказе / Т.А. Иванова. – М : Детская литература, 1968. – 209 с.
776257
  Иванова Т.А. Лермонтов на Кавказе / Т.А. Иванова. – М : Детская литература, 1975. – 215 с.
776258
  Семенов Л.П. Лермонтов на Кавказе. / Л.П. Семенов. – Пятигорск, 1939. – 221с.
776259
  Попов А.В. Лермонтов на Кавказе. / А.В. Попов. – Ставрополь, 1954. – 223 с.
776260
  Вырыпаев П.А. Лермонтов с нами / П.А. Вырыпаев. – Саратов, 1966. – 89 с.
776261
  Жутиков М. Лермонтов, или бабочка Бредбери // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2005. – № 9. – С. 57-76. – ISSN 0132-2036
776262
  Щеблыкин И.П. Лермонтов. / И.П. Щеблыкин. – Саратов, 1990. – 261 с.
776263
  Андреев-Кривич Лермонтов. Вопросы творчества и биографии / Андреев-Кривич С.А. ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. – Москва : Академия наук СССР, 1954. – 152 с.
776264
  Нейман Б.В. Лермонтов. его жизнь и творчество 1814 - 3 октября 1914 / Б.В. Нейман. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. А.Я. Неймана, Киев], 1914. – 31 с.


  На обл. автограф автора 1914 г.
776265
  Мануйлов В.А. Лермонтов. Жизнь и творчество. / В.А. Мануйлов. – Л., 1939. – 112 с.
776266
  Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки / И.Л. Андроников; Андрников И.Л. – Изд. 3-е. – Москва : Художественная литература, 1968. – 609 с., [21] л. ил. : ил.
776267
  Лермонтов М.Ю. Лермонтов. Картины. Акварели. Рисунки : Картины. Акварели. Рисунки : [альбом репродукций / М.Ю. Лермонтов; сост. Е.А. Ковалевской] ; вступ. ст. И. Андроникова. – Москва : Изобразительное искуссиво, 1980. – 247 с. : ил., цв. ил.
776268
  Фохт У.Р. Лермонтов. Логика творчества / У.Р. Фохт. – Москва : Наука, 1975. – 190 с.
776269
  Кафаров В. Лермонтова, 123. / В. Кафаров. – Баку, 1965. – 132с.
776270
   Лермонтовская энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1981. – 384 с.
776271
   Лермонтовская энциклопедия : 1814-1841. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 1999. – 784с. – ISBN 5-85270-295-1
776272
  Яковкина Е.И. Лермонтовские места. / Е.И. Яковкина. – Пятигорск, 1948. – 144 с.
776273
  Яковкина Е.И. Лермонтовские места. / Е.И. Яковкина. – Пятигорск, 1949. – 143 с.
776274
  Фролов П.А. Лермонтовские Тарханы. / П.А. Фролов. – Саратов-Пенза, 1987. – 278 с.
776275
  Введенский А. Лермонтовские тексты. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1906. – С. 64-108. – Авт. указ. в конце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия (1906, № 5), отд. 2
776276
  Жаткин Д.Н. Лермонтовские традиции в творчестве Э.И. Губера / Д.Н. Жаткин, Е.С. Комплеева // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 24-29. – ISSN 0130-9730


  Едуард Іванович Губер (1814-1847) - російський поет. Писав вірші німецькою, латинською та російською мовами.
776277
   Лермонтовский вечер в школе. – Москва, 1987. – 190 с.
776278
  Шевченко О.Ф. Лермонтовский возраст : Книга стихов / О.Ф. Шевченко. – Воронеж : Черноземное книжное издательство, 1969. – 48 с.
776279
  Бильдерлинг А.А. Лермонтовский музей Николаевского кавалерийского училища. : приложение 7 фототипий и 2 автографа / сост. А. Бильдерлинг. – 7 прил. – [Санкт-Петербург] : [Типография Т-ва "Общественная польза"], 1883. – 83 с., 7 ил. и 1 факс. – Библиогр.: ил.
776280
  Недумов С.И. Лермонтовский Пятигорск / С.И. Недумов. – Ставрополь, 1974. – 310 с.
776281
   Лермонтовский сборник, 1964. – 219 с.
776282
   Лермонтовский сборник. – Л. : Наука, 1985. – 344 с.
776283
  Білецький В.С. Лерцоліт / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 105. – ISBN 978-966-02-7999-5
776284
   Лес - национальное богатство советского народа. – Москва, 1967. – 310с.
776285
  Россмеслер А. Лес : С. 8 картинами на меди, 86 рисунками и 2 картами / [соч.] А. Россмеслера ; Пер. со знач. доп. под ред. Ф.К. Арнольда и И.К. Попова. – Санкт-Петербург : Тип. Куколь-Яснопольского, 1866. – [2], VI, 657, [1], V с., 25 л. ил. : ил., карт.


  Ред., авт. предисл.: Арнольд, Федор Карлович (1819-1902) Попов, Николай Евграфович (1863-1917)
776286
  Островский А.Н. Лес : Ком. в пяти действиях А.Н. Островского / А.Н. Островский. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещения", 1909. – [2], 162 с. – (Библиотека "Просвещения" ; 73)
776287
  Некрасов В.Ю. Лес / В.Ю. Некрасов. – Москва, 1948. – 140с.
776288
  Гавеман А.В. Лес : Беседы лесовода / А.В. Гавеман. – Москва : Детгиз, 1959. – 157 с.
776289
  Сруога Б. Лес богов : роман / Балис Сруога ; пер. с лит. – Вильнюс : Гослитиздат, 1958. – 487с.
776290
  Сруога Б. Лес богов : роман / Балис Сруога ; пер. с лит. Г.Каганович и М.Шуравин. – Вильнюс : Vaga, 1964. – 372 с.
776291
  Сруога Б. Лес богов : роман / Балис Сруога ; пер. с лит. Г.Каганович и М.Шуравин. – Вильнюс : Vaga, 1974. – 392 с.
776292
  Сруога Б. Лес богов : мемуар. кн. / Балис Сруога ; пер. с лит. Г.Каганович и М.Шуравин. – Вильнюс : Vaga, 1981. – 352 с.
776293
   Лес в современном мире. – Москва : Лесная промышленность, 1978. – 396 с.
776294
   Лес в степи. – Москва : Сельхозиздат, 1950. – 136 с.
776295
  Фиш Г.С. Лес в степи / Г.С. Фиш. – Сталино, 1950. – 63с.
776296
  Александрова В.Д. Лес в степи / В. Александрова. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1950. – 100 с., 1 л. схем. : ил., схем., карт. – (В помощь школьнику)
776297
  Щеглов И.О. Лес дремучий / И.О. Щеглов. – Москва, 1954. – 91с.
776298
  Щеглов И.О. Лес дремучий / И.О. Щеглов. – Москва : Искусство, 1958. – 80 с.
776299
  Шляпников Михаил Лес дружбы народов : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 128-129 : Фото. – ISSN 1029-5828
776300
  Касум-Заде Лес дышал : стихи и поэма / Касум-Заде, Касум; пер. с азерб. Н.Коржавина. – Москва : Советский писатель, 1970. – 96 с.
776301
   Лес за деревьями. – Москва, 1991. – 303 с.
776302
  Федоров Г.А. Лес звенит : пьеса / Геннадий Федоров ;. – Москва, 1951. – 56 с.
776303
  Новиков В. Лес зовет. Рассказы. / В. Новиков. – Алма-Ата, 1957. – 76с.
776304
  Смит У.Х. Лес и атмосфера / У.Х. Смит. – М, 1985. – 429с.
776305
  Нестеров Н.С. Лес и борьба с недородами : Сборник статей / Н.С. Нестеров. – Москва : Сельхозиздат, 1952. – 120с.
776306
  Идзон П.Ф. Лес и водные ресурсы / П.Ф. Идзон. – М, 1980. – 153с.
776307
  Петров В.В. Лес и его жизнь / В.В. Петров. – Москва : Просвещение, 1986. – 157с.
776308
   Лес и его роль в охране окружающей среды. – Таллин, 1976. – 117с.
776309
  Верзилин Н.М. Лес и жизнь / Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская. – Ленинград : Детская литература, 1966. – 288 с.
776310
  Суворова Г.Т. Лес и жизнь человека / Г.Т. Суворова. – Москва, 1968. – 196с.
776311
  Цветков Б.Н. Лес и закон / Б.Н. Цветков. – Л, 1975. – 76с.
776312
  Молчанов А.А. Лес и климат / А.А. Молчанов. – Москва : АН СССР, 1961. – 280с.
776313
  Молчанов А Лес и окружающая среда / А Молчанов; Кабанов Н.Е. – Москва : Наука, 1968. – 248с.
776314
  Нижник М.С. Лес и отдых / М.С. Нижник. – Киев, 1989. – 117с.
776315
   Лес и охрана природы. – Москва : Лесная промышленность, 1980. – 287 с.
776316
  Митрюшкин Лес и поле / Митрюшкин, Е.С. Павловский. – М., 1979. – 280с.
776317
  Зайцев Б.Д. Лес и почвы Северного края / Б.Д. Зайцев. – Архангельск, 1932. – 96с.
776318
  Эйтинген Г.Р. Лес и степи / Г.Р. Эйтинген. – Москва, 1954. – 334с.
776319
  Нестеров В.Г. Лес и человек / В.Г. Нестеров, Р.С. Степанов. – М., 1971. – 68с.
776320
   Лес и человек. 1978. – Москва, 1977
776321
  Киселев В.В. Лес идет / В.В. Киселев. – Иркутск, 1977. – 47с.
776322
  Крокос В.И. Лес і фосильні грунти південно-західної України : Доклад на 4 Ьіжнародну конференцію грунтознавства в Римі 12-14 травня 1924 року / В.И. Крокос. – Харків, 1927. – 13 с. – Окр. відбиток з: Вісник С.-Г. науки, ч. 3-4, 1924 р.
776323
   Лес К.И.. – Чебоксары, 1979. – 63с.
776324
  Морозов Г.Ф. Лес как растительное сообщество / Г.Ф. Морозов. – 2-е изд. – М.-Птгр., 1923. – 41с.
776325
   Лес категорий. – М., 1983. – 576с.
776326
   Лес любит тишину. Антропогенный шум вредит растениям // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 30 : фото. – ISSN 1029-5828
776327
  Поздняков Л.К. Лес на вечной мерзлоте / Л.К. Поздняков. – Новосибирск, 1983. – 97с.
776328
  Тарлецкая Р.Ю. Лес не должен молчать / Р.Ю. Тарлецкая. – Минск, 1973. – 40с.
776329
  Кузнецов А.Ф. Лес никогда не спит. Очерки о жизни крымского леса и его обитателях. / А.Ф. Кузнецов. – Симферополь, 1967. – 55с.
776330
  Ребряну Л. Лес повешенных. Роман / Л. Ребряну. – Кишинев, 1960. – 264с.
776331
   Лес растёт. – Астрахань, 1952. – 148с.
776332
  Шеллер-Михайлов Лес рубят - щепки летят / Шеллер-Михайлов. – Москва, 1984. – 528с.
776333
  Кондоминас Жорж Лес священного камня / Кондоминас Жорж. – Москва : Наука, 1968. – 328с.
776334
  Абрамов К.Г. Лес шуметь не перестал : роман / Кузьма Абрамов ; пер. с морд.-эрзя Г. Максимова. – 4-е изд. – Саранск : Мордовское книжное издательство
Кн. 1. – 1982. – 360 с.
776335
  Абрамов К.Г. Лес шуметь не перестал ... : роман / К.Г. Абрамов ; авториз. пер. с морд.-эрзя Г. Максимова. – Москва : Советская Россия, 1961. – 383 с. : ил.
776336
  Абрамов К.Г. Лес шуметь не перестал ... : [роман] / К.Г. Абрамов ; [пер. с морд.-эрзя Г. Максимова ; ил.: Л.П. Лазовская. – 4-е. – Москва : Советский писатель
1. – 1970. – 368 с. : ил.
776337
  Короленко В.Г. Лес шумит / В.Г. Короленко. – Москва-Л, 1926. – 32с.
776338
  Короленко В.Г. Лес шумит / В.Г. Короленко. – М, 1947. – 48с.
776339
  Автомонов П.Ф. Лес шумит : повесть / П.Ф. Автомонов. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 280 с.


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
776340
  Короленко В.Г. Лес шумит / В.Г. Короленко. – М, 1977. – 285с.
776341
  Пермяк Е.А. Лес шумит... / Е.А. Пермяк. – Москва-Л., 1937. – 103с.
776342
   Лес, его изучение и использование. – Ленинград, 1924. – 195 с.
776343
  Ройтер Кристоф Лес, розы и почти никакого Талибана. Бизнес с шипами / Ройтер Кристоф, Меттельзифен Марсель // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 116-128 : фото. – ISSN 1029-5828
776344
  Строков В.В. Лес, уход за ним, его охрана и защита. / В.В. Строков. – М., 1951. – 44с.
776345
  Островский А.Н. Лес. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1927. – 123с.
776346
  Островский А.Н. Лес. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1929. – 126с.
776347
  Островский А.Н. Лес. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1947. – 94с.
776348
  Островский А.Н. Лес. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 135с.
776349
  Копылова Е. Лес. Рабочая тетрадь для старших групп школ I ступени / Е. Копылова. – Москва-Ленинград, 1929. – 40 с.
776350
  Буркова И.Е. Лес.Море.Степь / И.Е. Буркова. – М., 1985. – 176с.
776351
  Букштынов А.Д. Леса / А.Д. Букштынов, Б.И. Грошев, Г.В. Крылов. – Москва : Мысль, 1981. – 315 с. – Библиогр.: с. 307-312. – (Природа мира)
776352
  Юдиукас Прапас Михайлович Леса в системе народного хозяйства Литвы по главным этапам исторического развития : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.03 / Юдиукас Прапас Михайлович ;. – Тбилиси, 1978. – 58л.
776353
  Абрамян А.Г. Леса верхнего горного пояса Северной Армении и пути их восстановления. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абрамян А.Г.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 23л.
776354
   Леса Восточного Подмосковья. – М., 1979. – 184с.
776355
  Дылис Н.В. Леса западного склона среднего Сихотэ-Алиня / Н.В. Дылис, П.Б. Виппер. – Москва, 1953. – 335с.
776356
  Крылов Г.В. и Салатова Н.Г. Леса Западной Сибири / Г.В. и Салатова Н.Г. Крылов. – Новосибрск : Госиздат, 1950. – 176с.
776357
  Крылов Г.В. Леса Западной Сибири. История изучения, типы лесов, районирование, пути использования и улучшения. / Г.В. Крылов. – М., 1961. – 256с.
776358
   Леса и древесные породы Северного Казахстана. – Л,, 1974. – 182с.
776359
  Лавров М.Т. Леса и животный мир Демократической Республики Вьетнам / М.Т. Лавров. – М., 1965. – 135с.
776360
  Строков В.В. Леса и их обитатели / В.В. Строков, Ю.Д. Дмитриев. – Москва : Лесная промышленность, 1966. – 325с.
776361
  Ткаченко Е М. Леса и лесная промышленность / Е М. Ткаченко, . – М, 1925. – 76с.
776362
  Корзинников С.Н. Леса и лесная промышленность Иркурсткой области. / С.Н. Корзинников. – Иркутск, 1950. – 95с.
776363
  Мигунова Е.С. Леса и лесные земли (количественная оценка взаимосвязей) / Е.С. Мигунова ; Укр. научно-исследовательский ин-т лесного хоз-ва и агролесомелиорации им. Г.Н. Высоцкого. – Изд. 2-е. – Харьков : Новое слово, 2010. – 364 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 355-361. – ISBN 978-617-568-035-3
776364
  Дребот О.И. Леса и лесоводство в Украине: состояние и экономические последствия землепользования в зеркале времени / О.И. Дребот, А.Н. Бобко // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 1 (630). – С. 82-94. – ISSN 0131-7741


  Исследованы лесоводство и учет земель лесных на разных этапах развития в их исторической последовательности - от внедрения в Украине устроенного пользования земельными угодьями до его современного состояния. Переход от пользования лесными ресурсами к ...
776365
  Франко И.Я. Леса и пастбища : Рассказ бывшего уполномоченного / И.Я. Франко. – Ростов -на-Дону : Донская речь, 1906. – 16с.
776366
  Франко И.Я. Леса и пастбища : Рассказы / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 108с.
776367
   Леса и почвы Китая. – М., 1955. – 167с.
776368
  Литвинцев Данил Леса Коми. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 108--113 : фото. – ISSN 1029-5828
776369
  Горак Й. Леса молчат / Й. Горак. – М., 1970. – 159с.
776370
  Куллини Д. Леса моря : Жизнь и смерть на континентальном шельфе / Д. Куллини; Под ред., предисл. А.А. Добровольского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 280 с.
776371
  Кравченко Б.А. Леса Московской области / Б.А. Кравченко. – М-Л., 1953. – 40с.
776372
  Васильев П.В. Леса на службе социального прогресса / П.В. Васильев. – Москва : Знание, 1972. – 48с. – (Наука о Земле ; 10)
776373
  Соловьева П.П. Леса низменного Дагестана и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьева П.П.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1966. – 26л.
776374
  Жижин Н.П. Леса Ополья и Росточья УССР, их антропогенные изменения и охрана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Жижин Н. П.; АН УССР, ЦРБС. – К., 1979. – 23л.
776375
  Стариков Г.Ф. Леса полуострова Камчатки. / Г.Ф. Стариков, П.Н. Дьяконов. – М, 1952. – 119с.
776376
  Кочкаренко В Леса поют : стихи / В Кочкаренко. – Свердловск : Средне-Уральское кн.изд-во, 1975. – 56 с.
776377
  Панарин И.И. Леса Прибайкалья / И.И. Панарин. – Москва, 1979. – 263 с.
776378
  Соловьев В.А. Леса родные / В.А. Соловьев. – Петрозаводск, 1963. – 88с.
776379
  Прокопьев Е.П. Леса северной части Томской области. Геоботан. характеристика. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Прокопьев Е.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 26л.
776380
   Леса Северо-Западного края РСФСР в цифрах. – Л.
1. – 1926. – 389с.
776381
  Ильин В.А. Леса Северо-Западного района СССР в десятой пятилетке / В.А. Ильин. – Ленинград, 1978. – 28с.
776382
   Леса СССР. – М.
1. – 1966. – 460с.
776383
   Леса СССР. – Москва : Наука
2. – 1966. – 472с.
776384
   Леса СССР : Леса юга Европейской части СССР. – Москва : Наука
Т.3. – 1966. – 463 с.
776385
  Цепляев В.П. Леса СССР. / В.П. Цепляев. – М, 1961. – 456с.
776386
  Покутний В.П. Леса Туркмении. / В.П. Покутний, В.В. Огиевский. – Ашхабад, 1933. – 82с.
776387
  Гожев А.Д. Леса Удского района / А.Д. Гожев. – Б.м. – 54с. – Отдельный ттиск
776388
  Генсирук С.А. Леса Украины / С.А. Генсирук; под ред. Погребняка П.С. – Москва : Лесная промышленность, 1975. – 280 с.
776389
   Леса Урала. – Свердловск, 1948. – 232с.
776390
   Леса Чехословакии. – Прага, 1960. – 237с.
776391
  Протоклитова Т.Б. Леса южных районов Саратовского Правобережья, ботанико-географическая характеристика и возобновление их (на прим. Больше-Дмитриевского лесхоза). : Автореф... канд. биол.наук: / Протоклитова Т.Б.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1959. – 16л.
776392
   Леса, поля, холмы. – Кишенёв, 1977. – 272с.
776393
   Лесахімічны зборнік прысвечаны 50-годзю навуковай дзейнасці акад. В.В. Шкатэлава. – Менск, 1936. – 128с.
776394
  Шабунин А.В. Лесгафт в Петербурге / А.В. Шабунин. – Л., 1989. – 268с.
776395
  Дьяков Б.А. Лесгафтовцы / Б.А. Дьяков. – Москва : Физкультура и спорт, 1944. – 32 с.
776396
  Стефаник В.С. Лесева фамілія та інші оповідання / В.С. Стефаник. – Харків : Український робітник, 1926. – 31с. – (Художня б-чка журн. "Рабочий" ; Ч. 12)
776397
  Терещук О. Лесевич Володимир Вікторович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 171-174. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
776398
  Журливий М. Лесевич Яко философ / М. Журливий. – Одесса, 1915. – 17 с.
776399
  Давиташвили М.Д. Леселидзе / М.Д. Давиташвили. – 2-е доп. изд. – Тбилиси, 1978. – 383с.
776400
  Гусейнов А.А. Лесика говоров Казахского района Азербайджанской ССР. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Гусейнов А.А.; Аз.гос.ун-т. – Баку, 1975. – 26л.
776401
  Шлапак Я. Лесин брат // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 12 жовтня (№ 41). – С. 15


  16 жовтня - 115 років від дня смерті Михайла Петровича Косача (1869-1903), українського письменника і вченого, брата Л. Українки.
776402
  Рисак О.О. Лесин дивосвіт / О.О. Рисак. – Львів : Світ, 1992. – 178 с.
776403
  Гей В.С. Лесин кадуб : поезії / В.С. Гей. – Львів : Каменяр, 1991. – 110 с.
776404
  Карамаш С. Лесин Київ // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  . До 125-річчя з дня народження Лесі Українки.
776405
  Задорожний М.П. Лесин край // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 46-47 : фото
776406
  Жур П.В. Лесин Петербург / П.В. Жур. – Москва : Филиссия, 2002. – 48с. – ISBN 5-93050-007-X
776407
  Римська В. Лесина свята оселя : путівник по Новоград-Волинському літ.-мемор. музею Лесі Українки / Віра Римська ; Упр. культури Житомир. облдержадмін. ; Житомир. обл. краєзнавчий музей. – Житомир : Марина Косенко, 2013. – 24, [2] с., включ. обкл. : кольор. фотоіл. – ISBN 978-966-8123-84-9
776408
  Тримбач С. Лесине кіно // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 25, 28-29


  Про особистість і творчість легендарної поетеси засобами кінематографії.
776409
  Багряна А. Лесині квіти // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 5-11 липня (№ 27). – С. 12


  Відзначення українцями Болгарії 145-річчя від дня народження Лесі Українки.
776410
  Багряна А. Лесині квіти і Владайська пісня // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 лютого (№ 4)


  Перебування Лесі Українки в Болгарії.
776411
  Боярчук Г. Лесині переклади творів Генріха Гейне // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 124-125. – ISBN 978-966-600-646-5
776412
  Карп"юк А. Лесині шляхи на Волині // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 30). – С. 11
776413
  Кожевникова Л.А. Лесическая и синтаксическая характеристика глаголов мышления в современном немецком языке. : Автореф... наук: 10.663 / Кожевникова Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1970. – 24л.
776414
  Франко І.Я. Лесишина челядь / І.Я. Франко. – Харків : Укр. робітник, 1928. – 31с. – (Дешева б-ка красного письменства)
776415
  Данильчук А. Лесі Українці - 149, але не про це... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 34). – С. 7


  "В історії світу є чимало прикладів, коли крім поезії, своїй країні поети залишають більший дар - дух народу."
776416
  Кучерская М.А. Лесков - интерпретатор Гоголя // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 95-106. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
776417
  Троицкий В.Ю. Лесков - художник / В.Ю. Троицкий. – Москва : Наука, 1974. – 215 с.
776418
  Чуднова Л.Г. Лесков в Петербурге / Л.Г. Чуднова. – Л : ЛЕНИЗДАТ, 1975. – 255 с.
776419
   Лесков и русская литература. – Москва : Наука, 1988. – 248 с.
776420
  Левандовский Л.И. Лесков и Украина. / Л.И. Левандовский. – К., 1981. – 17с.
776421
   Лесков Н.С.. – Москва, 1980. – 20 с.
776422
  Рейсер С.А. Лесков та українська культура. / Соломон Рейсер ; Українська Академія наук. – Київ : З друк Української Акад наук, 1927. – 13 с.


  На облк. дарчий надпис: Василию Ивановичу Маслову в знак искреннего уважения , автор17 / VII. 1928
776423
  Аннинский Л.А. Лесковское ожерелье : [о Н. С. Лескове] / Л.А. Аннинский. – Москва : Книга, 1982. – 189 с. – (Судьбы книг)
776424
  Аннинский Л.А. Лесковское ожерелье : [О Н. С. Лескове] / Л.А. Аннинский. – 2-е изд., доп. – Москва : Книга, 1986. – 302, [2] с. : ил. – (Судьбы книг)
776425
  Шостак О. Леслі Мармон Сілко: між білим і червоним полюсом американської літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 502-508
776426
  Родионова А.С. Лесная ботаника / А.С. Родионова. – Москва : Лесная промышленность, 1980. – 245с.
776427
  Касаткин И.М. Лесная быль / И.М. Касаткин. – 3-е изд. – Москва-Птгр. – 233с.
776428
  Касаткин И.М. Лесная быль / И.М. Касаткин. – 2-е изд. – Москва, 1919. – 135с.
776429
  Индурсий С. Лесная быль / С. Индурсий. – Москва, 1943. – 60с.
776430
  Згуриди М А. Лесная быль / М А. Згуриди. – Москва, 1950. – 24с.
776431
  Лавринайтис В.Б. Лесная быль / В.Б. Лавринайтис. – Чита, 1962. – 314с.
776432
  Новак Т.Ф. Лесная быль / Т.Ф. Новак. – Москва : Воениздат, 1962. – 206 с. – (Военные мемуары)
776433
  Лавринайтис В.Б. Лесная быль / В.Б. Лавринайтис. – Изд. 2-е. – Иркутск, 1964. – 286с.
776434
  Лавринайтис В.Б. Лесная быль / В.Б. Лавринайтис. – Изд. 3-е. – Иркутск, 1969. – 316с.
776435
  Касаткин И.М. Лесная быль / И.М. Касаткин. – Ярославль, 1981. – 256с.
776436
  Бианки В.В. Лесная газета : рассказы и сказки / Виталий Бианки. – Москва : Астрель ; АСТ, 2007. – 317 с. – (Любимое чтение). – ISBN 978-5-17-038711-3
776437
  Бианки В.В. Лесная газета на каждый год : [сборник : для детей] / Виталий Бианки ; [ил. Л.Т. Кузнецова]. – Москва : Правда, 1986. – 478, [1] с. : ил.


  Содерж.: Лесная газета; Клуб колумбов.
776438
  Бианки В.В. Лесная газета на каждый год : [для сред. шк. возраста] / В.В. Бианки ; [худож.В. Курдов]. – Ленинград : Детская литература : Ленинградское отд-ние, 1990. – 350, [1] с. : ил.; [8] л. ил. – ISBN 5-08-000279-4
776439
  Максимов С.В. Лесная глуш : Картины народного быта из воспоминаний и путевых заметокв 2 т. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца-тип. К.Н. Плотникова
Т. 1 : Извощики; Швецы; Сергач; Булыня; Маляр; Колдун; Сотской; Вотяки; Нижегородская ярмарка. После ярмарки. – 1871. – 312 с.


  Отчественные записки: 1874: Том CCXVI - отд. 1, сентябрь № 9, с. 67-100, 295-326 1875: Том - отд. 1, с. 101-140 ; Том CCXIX - отд. 1, с. 385-455 1876: Том CCXXVII- отд. 1, с. 147-208, с. 321-376 ; Том CCXXVIII - отд. 1, с. 463-496 ; Том CCXXIX - ...
776440
  Тресков А.С. Лесная грива. / А.С. Тресков. – Барнаул, 1978. – 344с.
776441
  Бугорков С.С. Лесная девушка : рассказы / С.С. Бугорков. – Москва : Советский писатель, 1968. – 152 с.
776442
  Можаев Б.А. Лесная дорога : Повести и рассказы / Можаев Б.А.; [Послесл. В. Лунина]. – Москва : Современник, 1973. – 541 с.
776443
  Коконин Л.В. Лесная дуэль / Л.В. Коконин. – Ярославль, 1969. – 72с.
776444
  Устинович Н.С. Лесная жизнь. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1944. – 28с.
776445
  Шиперович В.Я. Лесная зоология / В.Я. Шиперович. – Ленинград : Гослестехиздат, 1936. – 200 с.
776446
   Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов : конференция 2 / [Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Ин-т археологии Рос. акад. наук ; ред.: А.М. Воронцов, И.А. Гавритухин]. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-12-4
Ч. 1. – 2010. – 260, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце статей
776447
   Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов : конференция 2 / [Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Ин-т археологии Рос. акад. наук ; ред.: А.М. Воронцов, И.А. Гавритухин]. – Тула : Государственный музей заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-12-4
Ч. 2. – 2010. – 226, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце статей
776448
  Чижевская В.А. Лесная и степная растительность южной части Рязанской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чижевская В.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – Москва, 1964. – 20 с.
776449
  Велембовская И.А. Лесная история / И.А. Велембовская. – Москва, 1965. – 205с.
776450
  Пришвин М.М. Лесная капель / М.М. Пришвин. – Москва, 1943. – 188с.
776451
  Пришвин М.М. Лесная капель / М.М. Пришвин. – Москва, 1984. – 334с.
776452
  Пришвин М.М. Лесная капель / М.М. Пришвин. – Львов, 1986. – 430с.
776453
  Бервалд Джули Лесная карта. Леса могут рассказать об изменениях среды обитания человека в прошлом и даже помочь заглянуть в будущее // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 60-61 : фото
776454
  Савин В.А. Лесная книга. / В.А. Савин. – Челябинск, 1966. – 144с.
776455
  Молодожникова Л.М. Лесная косметика : Справочное пособие / Л.М. Молодожникова, О.С. Рождественская, В.Ф. Сотник. – Москва : Экология, 1991. – 336с. – (Библиотечная серия). – ISBN 5-7120-0187-Х
776456
  Збанацкий Ю.О. Лесная красавица : Повесть: Для средн. возраста / Ю.О. Збанацкий. – Москва : Детгиз, 1955. – 168с.
776457
  Гомолко Н. Лесная крепость : повесть / Н. Гомолко; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 223 с.
776458
  Граков Н Н. Лесная куница / Н Н. Граков, . – Москва : Наука, 1981. – 109с.
776459
  Питенев И.В. Лесная кухня / И.В. Питенев. – Новосибирск, 1989. – 148с.
776460
  Сергуненков Б.Н. Лесная лошадь / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1976. – 175с.
776461
  Сергуненков Б.Н. Лесная лошадь / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1979. – 255с.
776462
  Сергуненков Б.Н. Лесная лошадь / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1986. – 506с.
776463
  Милорадович В.П. Лесная Лубенщина / В.П. Милорадович. – Киев : Типо-литография Императорского Университета Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – 93 с. – Оттиск из журнала "Киевская Старина"
776464
  Бодров В.А. Лесная мелиорация : Учеб. посб. для вузов / В.А. Бодров. – Москва : Гослестехиздат, 1940. – 316с.
776465
  Бодров В.А. Лесная мелиорация : [учебник для лесных техникумов] / В.А. Бодров. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат, 1952. – 272 с., [3] л. ил. : ил. и карт. – Библиогр.: с. 266
776466
  Герасименко П.И. Лесная мелиорация : учебное пособие / П.И. Герасименко. – Киев : Выща школа, 1990. – 280 с.
776467
  Костюкевич Н.И. Лесная метеорология / Н.И. Костюкевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1975. – 288с.
776468
  Косарев В.П. Лесная метеорология / В.П. Косарев, В.И. Таранков. – М., 1991. – 178с.
776469
  Кочетков Г.П. Лесная музыка / Г.П. Кочетков. – Москва : Правда, 1983. – 48 с.
776470
  Тарасов Михаил Алексеевич Лесная мышь (Apodemus Sylvaticus ciscaucasicus Ogn.), кустарниковая полевка (Microtus (Pitymys) majori Thos. cubsp. inc.) в горных биоценозах Северо-Западного Кавказа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Тарасов Михаил Алексеевич ; Всесоюз. науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1977. – 21с.
776471
  Максаев А.И. Лесная наука / А.И. Максаев. – М, 1970. – 120с.
776472
  Чернышов М.А. Лесная невеста. / М.А. Чернышов. – Саратов, 1967. – 39с.
776473
   Лесная новь. – Москва, 1960. – 183с.
776474
  Брэдли М.З. Лесная обитель : роман / М.З. Брэдли ; пер. с англ. И. Новоселецкой. – Москва : Новости, 1995. – 496 с. – (Мировой Бестселлер)
776475
  Нестеров Н.С. Лесная опытная дача в Петровском - Разумовском под Москвой / Н.С. Нестеров. – М.-Л., 1935. – 560с.
776476
  Саат М. Лесная перепелка : роман / Мари Саат ;. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 191 с.
776477
  Украинка Леся Лесная песня / Украинка Леся. – Ленинград, 1946. – 115с.
776478
  Головинский В.С. Лесная песня / В.С. Головинский. – М., 1961. – 272с.
776479
  Баблюк Б.Т. Лесная песня : докум. повесть / Б.Т. Баблюк. – Москва : Знание, 1964. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 10 ; Молодежная)
776480
  Украинка Леся Лесная песня / Украинка Леся. – Москва, 1988. – 399с.
776481
  Украинка Леся Лесная песня. / Украинка Леся. – М.-Л., 1944. – 139с.
776482
  Украинка Леся Лесная песня. / Украинка Леся. – М., 1953. – 112с.
776483
  Украинка Леся Лесная песня. / Украинка Леся. – М., 1960. – 199с.
776484
  Баженов В.Н. Лесная повесть / В.Н. Баженов. – Киев : Радянський письменник, 1959. – 152 с.
776485
  Фомин Л.А. Лесная повесть / Л.А. Фомин. – Пермь, 1964. – 72с.
776486
  Ванаг Ю.Г. Лесная повесть : повести / Ю.Г. Ванаг; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1978. – 175 с.
776487
  Николаев Г.Ф. Лесная подстанция / Г.Ф. Николаев. – М, 1978. – 335с.
776488
  Корнев В.П. Лесная подстилка, ее строение, формирование и роль в биологическом круговороте зольного питания и азота в сосняках центральной части подзоны широколиственных лесов : Автореф... д-ра с.-х.наук: / Корнев В.П.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1966. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
776489
  Ляпунова Анастасия Лесная поликлиника // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 10 (2959). – С. 82-87 : фото
776490
  Калина П.А. Лесная полоса / П.А. Калина. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 173 с.
776491
  Пермитин Е.Н. Лесная поэма / Е.Н. Пермитин. – Пенза, 1950. – 167с.
776492
  Усачев П.А. Лесная поэма : стихотворения / П.А. Усачев. – Киев : Радянський письменник, 1956. – 71с.
776493
  Бескромный И.И. Лесная правда : записки редактора партизан. газеты / И.И. Бескромный. – [Одесса] : Одесское областное издательство, 1953. – 176 с. : ил.
776494
  Фаас В.В. Лесная промышленность / В.В. Фаас. – М, 1925. – 91с.
776495
  Фаас В.В. Лесная промышленность / В.В. Фаас. – М - Л, 1925. – 1-91с.
776496
  Фаас В.В. Лесная промышленность / В.В. Фаас // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 91с. : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
776497
  Волков В.С. Лесная промышленность зарубежных стран / В.С. Волков. – Москва, 1987. – 200с.
776498
   Лесная промышленность и лесное хозяйство Украинской ССР к 40-летию Великой Октябрськой социалистической революции. – К., 1958. – 216с.
776499
  Белоусова В.С. Лесная промышленность Иркутской области / В.С. Белоусова ; АН СССР, Вост.-Сиб. филиал ; под ред. В.А. Кротова. – Иркутск : Книжное изд-во, 1955. – 104 с. : ил., 4 л. карт. – Библиогр.: с. 102-103
776500
  Панкевич И.Н. Лесная промышленность Сахалинской области. (Вопросы экон. географии). : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Панкевич И.Н.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1971. – 19л.
776501
  Лопухов Е.И. Лесная промышленность СССР / Е.И. Лопухов. – Москва, 1955. – 32с.
776502
   Лесная промышленность СССР : Статистический сборник. – Москва-Ленинград, 1957. – 295с.
776503
   Лесная промышленность СССР. – М.
2. – 1957. – 167с.
776504
   Лесная промышленность СССР. – М.
3. – 1957. – 162с.
776505
   Лесная промышленность СССР за 1929-1933 гг., 1934. – 64с.
776506
  Заусаев В.К. Лесная промышленность юга Дальнего Востока. (Вопросы развития и размещения). / В.К. Заусаев, Б.А. Осипов. – Хабаровск, 1976. – 112с.
776507
  Прилипко Л.И. Лесная растительность Азербайджана / Л.И. Прилипко. – Баку, 1952. – 88с.
776508
  Прилипко Л.И. Лесная растительность Азербайджана / Л.И. Прилипко. – Баку, 1954. – 499с.
776509
  Липский В.И. Лесная растительность в Туркестане / В.И. Липский. – Санкт-Петербург : Тип. М.П. Фроловой, 1911. – [2], 60 с., 8 л. ил., план. : ил. – Отд. оттиск: Труды по лесному опытному делу в России. 1911, вып. 30


  На экз. № 403241 дарств. надпись и автограф: Дорогому Василию Карловичу Совинскому от автора. На экз. № 294113 дарств. надпись: Многоуважаемому Сергею Гавриловичу Навашину от автора
776510
  Панченко С.М. Лесная растительность Национального природного парка "Деснянско-Старогутский" : монография / С.М. Панченко ; под общ. ред. В.А. Соломахи ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка, М-во экологии и природ. ресурсов Украины, Нац. природ. парк "Деснянско-Старогутский". – Сумы : Университетская книга, 2013. – 311, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 128-132. – ISBN 978-966-680-650-8
776511
  Зубарева Р.С. Лесная растительность Припышминских боров Зуралья и ее использование как пастбищной базы для животноводства. : Автореф... канд. биол.наук: / Зубарева Р.С.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Свердловск, 1955. – 13л.
776512
  Тюлина Л.Н. Лесная растительность средней и нижней части бассейна Учура / Л.Н. Тюлина; Л.К.Поздняков. – Москва ; Ленинград, 1962. – 150с.
776513
  Однокозова Л.А. Лесная растительность центральной части области и пути использования ее как кормововй базы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Однокозова Л. А. ; Казан. ГУ. – Свердловск, 1952. – 12 с.
776514
  Благовещенский В.В. Лесная растительность центральной части Приволжской возвышенности : Автореф. дис. ... док. биол. наук : 094 / Благовещенский В.В. ; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1971. – 35 с. – Бібліогр.:с.34-35
776515
  Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР / А.Л. Бельгард ; Мин-во Высшего Образования СССР, Днепропетровский Государственный ун-т. – Киев : Изд-во КГУ им. Т.Г. Шевченка, 1950. – 264 с. + 1 вкл. л. ил. – Библиогр.: с. 257-263
776516
  Абачев К.Ю. Лесная растительность Южного Дагестана : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Абачев К.Ю. ; Дагест. гос. ун-т. В.И.Ленина. – Махачкала, 1968. – 24 с.
776517
  Холодова К.Ф. Лесная река / К.Ф. Холодова. – Волгоград, 1974. – 64с.
776518
  Маракулин П.П. Лесная родина / П.П. Маракулин. – М., 1979. – 112с.
776519
  Мичурин-Азмекей Лесная свадьба: : повесть, рассказы / Мичурин-Азмекей ; пер. с марийск. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1985. – 176 с.
776520
  Дубровина Э.М. Лесная сестра / Э.М. Дубровина. – М, 1975. – 78с.
776521
  Люков В.И. Лесная симфония / В.И. Люков, Ю.А. Панов. – М., 1963. – 76с.
776522
  Ткачев А.В. Лесная симфония / А.В. Ткачев. – Мурманск, 1968. – 24с.
776523
  Гатилов В.В. Лесная сказка / В.В. Гатилов. – Краснодар, 1980. – 79с.
776524
  Стрижев А.Н. Лесная скатерь-самобранка / А.Н. Стрижев. – М., 1992. – 224с.
776525
  Яковлева К.Г. Лесная скульптура / К.Г. Яковлева. – М., 1988. – 212с.
776526
  Аланов В.Я. Лесная сторожка : повесть / В.Я. Аланов. – Рига : Латгосиздат, 1959. – 206 с.
776527
  Дубов С.Д. Лесная съемка / С.Д. Дубов, А.Н. Поляков. – М, 1982. – 200с.
776528
  Жандармов К.С. Лесная съёмка : учебник для лесных школ / К.С. Жандармов; ред. П.З. Никитин. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1950. – 204 с.
776529
  Чириков Е.Н. Лесная тайна / Евгений Чириков. – Москва : Московское книгоиздателсьво, 1911. – С. 259-324


  Основное загл.: Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20. Сборник 5 / [обл. работы И.Я Билибина]. - 1908-1917. - Москва : Московское книгоиздат., 1911. - 323 с. - Экз. деф., отстутств. (изьято) произв.: Честность с собой / В. ...
776530
  Орлов М.М. Лесная таксация / М.М. Орлов. – Пг., 1923. – 420с.
776531
  Чикалевский Н.Н. Лесная таксация / Н.Н. Чикалевский. – М.-Л.
2. – 1931. – 72с.
776532
  Анучин Н.П. Лесная таксация : учебник для лесохозяйственных фак. лесотехнич. и лесохозяйствен. ин-тов / Анучин Н.П. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат, 1952. – 532 с. – Библиогр.: с. 523-526
776533
  Сергеев П.Н. Лесная таксация / П.Н. Сергеев. – Изд. 6-е, переработ. и доп. – М.-Л., 1953. – 312с.
776534
  Боцманов Андрей Лесная типография // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 114-115 : фото
776535
  Рысин Л.П. Лесная типология в СССР. / Л.П. Рысин. – М, 1982. – 217с.
776536
  Лурье Н.Г. Лесная тишина : повесть / Ноях Лурье; пер. с евр., автор. – Москва : Советский писатель
1. – 1957. – 316 с.
776537
  Лурье Н.Г. Лесная тишина : избр. повести и рассказы / Ноях Лурье; пер. с евр., автор. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 455 с.
776538
  Кухта Л. Лесная тишина / Л. Кухта. – Москва, 1982. – 128с.
776539
  Уткин А.Д. Лесная тревога. / А.Д. Уткин. – Калинин, 1963. – 48с.
776540
  Штифтер А. Лесная тропа / А. Штифтер. – М, 1971. – 519с.
776541
  Ванин С.И. Лесная фитопатология / С.И. Ванин. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Ленинград : Гослестехиздат, 1938. – 422с.
776542
  Журавлев И.И. Лесная фитопатология / И.И. Журавлев, Д.В. Соколов. – Москва : Лесная промышленность, 1969. – 368с.
776543
  Шевченко С.В. Лесная фитопатология : учебник / С.В. Шевченко. – Изд. доп. и перераб. – Львов : Вища школа, 1978. – 320 с.
776544
  Цилюрик А.В. Лесная фитопатология : Учеб. пособ. / А.В. Цилюрик, С.В. Шевченко. – Київ : Вища школа, 1983. – 175 с.
776545
   Лесная шкатулка. – Йошкар-Ола
14. – 1989. – 208с.
776546
  Бытовой С.М. Лесная школа / С.М. Бытовой. – Л, 1957. – 247с.
776547
  Спурр С.Г. Лесная экология / С.Г. Спурр, Б.В. Барнес. – Москва : [Б. и.], 1984. – 479 с.
776548
  Римский-Корсаков Лесная энтомология / Римский-Корсаков. – Москва, 1926. – 76с.
776549
  Римский-Корсаков Лесная энтомология / Римский-Корсаков. – 2-е, испр. и доп. – М., 1930. – 88с.
776550
  Попов В.И. Лесная энтомология / В.И. Попов. – Москва ; Ленинград, 1931. – 120 с.
776551
   Лесная энтомология. – Ленинград, 1935. – 482 с.
776552
   Лесная энтомология. – Москва, 1965. – 359с.
776553
  Воронцов А.И. Лесная энтомология / А.И. Воронцов. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 384с.
776554
  Воронцов А.И. Лесная энтомология / А.И. Воронцов. – 3-е изд. – Москва, 1975. – 368 с.
776555
  Воронцов А.И. Лесная энтомология / А.И. Воронцов. – Изд. 4-е, перераб. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1982. – 384с.
776556
   Лесная энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1. – 1985. – 564с.
776557
   Лесная энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 2. – 1985. – 631с.
776558
  Кабалов Л.Ф. Лесникова криница. / Л.Ф. Кабалов. – Магадан, 1968. – 72с.
776559
  Черепанов Л.С. Леснина. / Л.С. Черепанов. – М., 1989. – 238с.
776560
  Сейсебаев Р. Лесница в никуда : романы / Роллан Сейсебаев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1987. – 637 с.
776561
  Битюков В.Н. Лесничиха : повесть / В.Н. Битюков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1971. – 104 с.
776562
  Битюков В.Н. Лесничиха : повести и рассказ / В.Н. Битюков ; [худож. А.Ф. Саликов]. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1978. – 216 с. : ил.
776563
  Травкин В.В. Лесничиха / В.В. Травкин. – Москва, 1988. – 209 с.
776564
  Стоянов Г. Лесно щастие. / Г. Стоянов. – Пловдив, 1961. – 156с.
776565
  Зверев М.Д. Лесное бюро погоды / М.Д. Зверев. – Москва : Малыш, 1976. – 18 с.
776566
  Зайцев Д.М. Лесное законодательство : (Комментарий к проекту нового Устава лесного) ; Доклад 1-му Всероссийскому съезду представителей лесной промышленности и торговли / Д.М. Зайцев ; Бюро по учреждению Сов. съездов представителей лесн. пром-сти и торговли. – Санкт-Петербург : Тип. М.Я. Квара, 1914. – 152 с.


  На экз. № 118213 дарственная надпись от автора
776567
   Лесное законодательство зарубежых стран.. – М., 1973. – 487с.
776568
   Лесное законодательство РСФСР. – М., 1924. – 277с.
776569
  Неверли И. Лесное море / И. Неверли. – Москва, 1963. – 540с.
776570
  Фалеев Н.И. Лесное право : I. Лесная собственность; II. Лесные нарушения : Пособие для лесничих, ученых лесоводов, сел. хозяев... / Н.И. Фалеев, преп. Имп. Лесн. ин-та. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1912. – VI, [2], 358, II с
776571
  Горбовой В.Ф. Лесное право / В.Ф. Горбовой. – Свердловск, 1977. – 48 с.
776572
  Тольский А.П. Лесное семеноводство. / А.П. Тольский. – 2-е изд. – М.-Л., 1950. – 168с.
776573
  Белилин А.В. Лесное товароведение / Белилин А.В. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1930. – 256, XVIII с. : 65 малюнків
776574
  Братенков И.А. Лесное хозяйство в колхозах / И.А. Братенков. – Свердловск, 1953. – 84 с.
776575
  Орлов М.М. Лесное хозяйство в Харьковских имениях Л.Е. Кенинг-Наследники / М.М. Орлов, проф. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. В. Кене и К*, 1913. – [4], 185 с., [62] л. ил., карт., черт.
776576
   Лесное хозяйство Великобритании. – Москва ; Ленинград, 1957. – 56 с.
776577
  Лушникова Н.М. Лесное хозяйство горных заводов Пермской губернии в дореформенный период. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Лушникова Н.М.; Пермский гос. ун-тет. – Пермь, 1975. – 20л.
776578
  Леонович И.И. Лесное хозяйство и лесная промышленность Финляндии / И.И. Леонович. – Минск, 1966. – 92 с.
776579
  Лежава А.М. Лесное хозяйство РСФСР / А.М. Лежава. – М.-Л., 1930. – 48с.
776580
  Цепляев В.П. Лесное хозяйство СССР. / В.П. Цепляев. – М, 1955. – 408с.
776581
   Лесное хозяйство Чехословакии. – Прага, 1972. – 158 с.
776582
  Макаренко А.И. Лесное хозяйство. / А.И. Макаренко. – Архангельск, 1931. – 140с.
776583
  Саченко Б.И. Лесное эхо : повести и рассказы / Борис Саченко ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1967. – 439 с.
776584
  Мацкевич Э.О. Лесное яблоко / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1966. – 176с.
776585
  Куаммен Дэвид Лесной великан. Древо жизни / Куаммен Дэвид, Николс Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 116-127 : фото
776586
  Комаров П.С. Лесной гость / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1945. – 96с.
776587
  Горин В. Лесной доход / В. Горин. – М, 1925. – 152с.
776588
  Юрлов Н. Лесной доход. / Н. Юрлов. – М,, 1954. – 128с.
776589
  Лазарев А.С. Лесной доход. / А.С. Лазарев. – М., 1988. – 143с.
776590
   Лесной жасмин. – Москва, 1974. – 133 с.
776591
   Лесной журнал. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 1. К. 1, 2. – 1833. – [2], 264, [2], 244 c.
776592
   Лесной журнал. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 2. К. 1, 2. – 1833. – 222, [2], [2], 257, [8] c.
776593
   Лесной журнал. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 1. К. 1, 2. – 1834. – [2], 187, [2], 194 c.
776594
   Лесной журнал. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 2. К. 1, 2. – 1834. – [2], 188, [2], 194 c.
776595
   Лесной журнал. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 3. К. 1, 2. – 1834. – [2], 192, [8], 174, [3] c.
776596
  Терник Е.М. Лесной источник / Е.М. Терник. – Москва : Физкультура и спорт, 1958. – 136с.
776597
   Лесной кодекс Украинской ССР. – К., 1981. – 59с.
776598
   Лесной кодекс Украинской ССР. – Киев : Политиздат Украины, 1982. – 74 с.
776599
  Бородкин Ю.С. Лесной колодец : повесть и рассказы / Юрий Бородкин ; [худож. В. Лукашев]. – Москва : Современник, 1977. – 301 с. : ил.
776600
  Немчинов Г.А. Лесной коридор: повести / Г.А. Немчинов. – М., 1978. – 254с.
776601
  Васютов Ю.К. Лесной костер : стихи, поэма / Ю.К. Васютов; пер. с коми Г.Пагирева. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1980. – 94 с.
776602
  Титов К.М. Лесной маршрут / К.М. Титов. – Минск : Юнацтва, 1990. – 56-174с.
776603
  Самойленко Алена Лесной оазис на 400 м2 // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 28-29 : фото
776604
  Свиридонов Г.М. Лесной огород / Г.М. Свиридонов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 224с.
776605
  Свиридонов Г.М. Лесной огород. / Г.М. Свиридонов. – Томск, 1987. – 207с.
776606
  Марченко В.Б. Лесной пожар / В.Б. Марченко. – Барнаул, 1982. – 128с.
776607
  Минин А.А. Лесной покров Земли. / А.А. Минин, Н.В. Семенюк. – Москва : Знание, 1991. – 62с.
776608
  Шмидт Б.А. Лесной поток / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1950. – 48с.
776609
  Никишин Н.И. Лесной разъезд / Н.И. Никишин. – М, 1983. – 128с.
776610
  Щербаков В.И. Лесной родник. / В.И. Щербаков. – Челябинск, 1965. – 56с.
776611
  Конюшев К.В. Лесной родник. / К.В. Конюшев. – Ярославль, 1971. – 64с.
776612
  Маркин Е.Ф. Лесной ручей / Е.Ф. Маркин. – М., 1965. – 88с.
776613
  Карелина Дарья Лесной следопыт. Таежный детектив // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 50-57 : фото
776614
  Калган А.Д. Лесной сход : басни, фельетоны. памфлеты, юморески / А.Д. Калган; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1970. – 95 с.
776615
  Полуянов И.Д. Лесной теремок / И.Д. Полуянов. – Архангельск : Кн. изд-во, 1958. – 160 с.
776616
  Борейко В.Е. Лесной фольклор: Древа жизни и священные рощи : Древа жизни и священные рощи / В.Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – 2-е изд., дополн. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 224 с. – (Природоохранная пропаганда ; Вып. 25). – ISBN 966-7555-05-4
776617
  Гребенюк Г.Н. Лесной фонд Западной Сибири (На примере Нижневартовского района) : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
776618
  Ковалев М.Ф. Лесной фронт / М.Ф. Ковалев. – М, 1983. – 356 с.
776619
  Баженов В.Н. Лесной хирург : рассказы для сред школ. возраста / В.Н. Баженов. – Киев : Веселка, 1980. – 96 с.
776620
  Пришвин М.М. Лесной хозяин / М.М. Пришвин. – Москва, 1954. – 312с.
776621
  Корнилов В.Г. Лесной хозяин / В.Г. Корнилов. – М., 1955. – 127с.
776622
  Пришвин М.М. Лесной хозяин / М.М. Пришвин. – Москва, 1973. – 451с.
776623
  Пришвин М.М. Лесной хозяин / М.М. Пришвин. – Саратов, 1983. – 231с.
776624
  Пришвин М.М. Лесной хозяин / М.М. Пришвин. – Москва, 1984. – 365с.
776625
  Турнье Мишель Лесной царь : Роман / Турнье Мишель; Пер.с фр. И.Волевич. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 351с. – (Сер.Новый век). – ISBN 5-8301-0076-2
776626
  Ранкович С. Лесной царь. Сельская учительница. Разрушенные идеалы / С. Ранкович. – М, 1964. – 520 с.
776627
  Ранкович С. Лесной царь. Сельская учительница.Разрушенные идеалы : Романы / С. Ранкович. – Москва : Художественная литература, 1987. – 526с. – (Классический роман Югославии)
776628
   Лесной чародей. – Москва, 1988. – 431с.
776629
  Пришвин М.М. Лесной шатер : Рассказы / М.М. Пришвин. – Киев : Веселка, 1979. – 64с. – (Для младшего школьного возраста)
776630
  Баева А.А. Лесной шиповник : стихи / А.А. Баева. – Москва : Советская Россия, 1968. – 103 с.
776631
   Лесной экспорт СССР. – М., 1975. – 303с.
776632
  Поздняков И.Ф. Лесные аисты. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1976. – 175с.
776633
  Асеева Л.П. Лесные акробаты / Л. П. Асеева. – Томск : Книжное издательство, 1964. – 131 с.
776634
  Рахилин В.К. Лесные богатства СССР / В.К. Рахилин. – Москва : Просвещение, 1981. – 191с. – (Моя Сов. Родина)
776635
  Васильев П.В. Лесные богатства СССР и их промышленное использование в семилетке / П.В. Васильев, В.Б. Козловский. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
776636
  Лисс О.Л. Лесные болота / О.Л. Лисс, В.Г. Астахова. – Москва : Лесная промышленность, 1982. – 128с.
776637
  Будищев А.Н. Лесные братья : рассказы / Ал. Будищев. – Москва : Московское книгоиздательство, 1915. – 318, [1] с.
776638
  Гайдар А.П. Лесные братья / А.П. Гайдар. – Москва, 1987. – 428с.
776639
  Клюев Н.А. Лесные были / Николай Клюев. – Москва : Книгоиздательство К.Ф.Некрасова
Кн. 3. – 1913. – 75, II с.
776640
  Шаповалов П.Ф. Лесные были : П.Ф. Шаповалов ; [ил.: А.В. Платицын] / П.Ф. Шаповалов. – Тамбов : Кн. изд-во, 1959. – 160 с.
776641
  Клюев Н.А. Лесные были : [стихи] / Николай Клюев ; Всесоюз. о-во "Книга" ; [худож. А.Я. Белослудцев]. – Москва : ВОК, 1990. – 90, [3] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
776642
  Дерим-Оглу Лесные были. Заметки натуралиста / Дерим-Оглу. – М., 1960. – 202с.
776643
  Шестакова Ю.А. Лесные ветры / Ю.А. Шестакова. – Хабаровск, 1962. – 159с.
776644
  Гершун М.С. Лесные вредители Узбекистана / М.С. Гершун. – М.-Л., 1951. – 62с.
776645
  Тутученко С.П. Лесные всадники / С.П. Тутученко. – К., 1977. – 296с.
776646
  Печорин Г. Лесные встречи / Г. Печорин. – Молотов, 1950. – 72 с.
776647
  Каплин В.Н. Лесные встречи / В.Н. Каплин. – Архангельск, 1976. – 63с.
776648
  Балбышев И.Н. Лесные встречи : заметки натуралиста. / И.Н. Балбышев. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 163-166
776649
  Песков В.М. Лесные глаза / В.М. Песков. – Москва, 1979. – 256с.
776650
  Шевцов И.М. Лесные дали. / И.М. Шевцов. – М, 1978. – 240с.
776651
  Шевцов И.М. Лесные дали. / И.М. Шевцов. – М, 1986. – 220с.
776652
  Яковлев К.Ф. Лесные дива / К.Ф. Яковлев. – Ярославль, 1977. – 176с.
776653
  Никонов Н.Г. Лесные дни. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1962. – 239с.
776654
  Тропачинская-Огаркова Лесные Долы / Тропачинская-Огаркова. – М., 1959. – 365с.
776655
  Казанский В.И. Лесные дороги / В.И. Казанский. – Москва : Советский писатель, 1986. – 288 с.
776656
  Дмитриев Ю.Д. Лесные загадки : сказки и рассказы / Юрий Дмитриев. – Москва : Астрель ; АСТ, 2007. – 192 с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-045052-7
776657
  Щербаков Ю.М. Лесные запахи. / Ю.М. Щербаков. – Волгоград, 1969. – 64с.
776658
  Шишкан К.Б. Лесные звезды : стихи / К.Б. Шишкан. – Кишинев, 1963. – 270с.
776659
  Низовцев В.А. Лесные зоны России. Зона тайги : география. Природа России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 8-13 : Фото. – ISSN 0016-7207
776660
  Дотель А. Лесные зори / А. Дотель. – М, 1979. – 119с.
776661
  Цветков М.А. Лесные карты и методика их составления / М.А. Цветков. – Москва ; Ленинград, 1950. – 212 с.
776662
  Петкевич И.Г. Лесные качели : Повести / И.Г. Петкевич. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 439 с.
776663
  Романенко Л.Н. Лесные колодцы / Л.Н. Романенко. – Рига, 1967. – 86с.
776664
  Лисенков А.Ф. Лесные культуры / А.Ф. Лисенков. – М., 1965. – 309с.
776665
  Заборовский Е.П. Лесные культуры и лесные мелиорации. / Е.П. Заборовский. – М, 1964. – 392с.
776666
  Михайлова Е.В. Лесные культуры ореха грецкого в горах Средней Азии. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Михайлова Е.В.; Мин. с.-х. КазССР. Казах. гос.с.-х. ин-т. – Алма-Ата, 1962. – 19л.
776667
  Штейнберг П.Н. Лесные кустарные промыслы / П.Н. Штейнберг. – Мелитополь, 1928. – 136с.
776668
   Лесные мелодии. – Петрозаводск, 1967. – 259с.
776669
  Казаков М. Лесные напевы : стихи / М. Казаков; пер. с марийск.Б.Сиротина. – Москва : Современник, 1976. – 95 с.
776670
  Волжанина Е.А. Лесные ненцы: расселение и динамика численности в ХХ веке, современная демографическая ситуация // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 2. – С. 143-154. – ISSN 1563-0102
776671
  Острейка А. Лесные огни : стихи / А. Острейка; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1945. – 94 с.
776672
  Жеромский Стефан Лесные отголоски и другие рассказы / Жеромский Стефан ; Пер. : Леонтьевы Е. и И. – Москва : Польза. – 63 с.
776673
  Скребицкий Г.А. Лесные переселенцы / Г.А. Скребицкий. – М., 1990. – 222с.
776674
  Федоров Г.Б. Лесные пересуды / Г.Б. Федоров. – Москва, 1981. – 128с.
776675
  Куштум Н.А. Лесные песни / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1956. – 127с.
776676
  Протасов А.Н. Лесные питомники в условиях Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Протасов А.Н.; АН КазССР. Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1950. – 10 с.
776677
  Огиевский В.В. Лесные питомники и культуры / В.В. Огиевский, Н.С. Попова. – Москва ; Ленинград, 1954. – 332с.
776678
  Матякин Г.И. Лесные полезащитные полосы и микроклимат / Г.И. Матякин. – М., 1952. – 142с.
776679
  Коптелов А.Л. Лесные походы. / А.Л. Коптелов. – Барнаул, 1961. – 71с.
776680
  Зонн С.В. Лесные почвы Болгарии / С.В. Зонн. – Москва, 1957. – 88с.
776681
  Ковалева С.Р. Лесные почвы горного окаймления востока Западной Сибири / С.Р. Ковалева. – Новосибирск, 1974. – 206с.
776682
  Морозова Р.М. Лесные почвы Карелии / Р.М. Морозова. – Л., 1991. – 184с.
776683
  Дмитриева Н.В. Лесные почвы центральных и северо-западных Кодр. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дмитриева Н.В.; Киев.гос.ун-т. – Кишинев, 1956. – 8л.
776684
  Севастьянов А.А. Лесные происшествия: рассказы / А.А. Севастьянов. – М., 1990. – 93с.
776685
  Татаринов К.А. и др. Лесные птицы, звери и охотоведение / К.А. и др. Татаринов. – Львов, 1975. – 231 с.
776686
  Грановский В.В. Лесные рассказы / В.В. Грановский. – Ленинград, 1952. – 128с.
776687
  Казанский В.И. Лесные рассказы / В.И. Казанский. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 160 с.
776688
  Розеггер П. Лесные рассказы для юношества. / Петер Розеггер ; Пер. с нем. В. Лежнева. – Санкт-Петербург : Деятель, 1914. – 143 с. – (Общедоступная библиотека ; № 358/60)
776689
  Симонов Г.П. Лесные растения / Г.П. Симонов, С.И. Маник. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 198с.
776690
  Ермаков Б.С. Лесные растения в вашем саду / Б.С. Ермаков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1992. – 155с.
776691
   Лесные растительные ресурсы Средней Сибири. – Красноярск, 1986. – 106с.
776692
   Лесные ресурсы и промышленное использование древесины за рубежом. – Ленинград : Ленинградский университет, 1972. – 190 с.
776693
  Гурвич Я И. Лесные ресурсы мира / Я И. Гурвич, . – Л., 1954. – 9с.
776694
  Запрягаева В.И. Лесные ресурсы Памиро-Алая / В.И. Запрягаева. – Л., 1976. – 594 с.
776695
  Васильев П.В. Лесные ресурсы СССР сегодня и завтра / П.В. Васильев. – Москва, 1959. – 48с.
776696
  Бобко А.Н. Лесные ресурсы: таксационные показатели их учета и использования в системе экономики лесохозяйственного менеджмента // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 4 (669). – C. 76-85. – ISSN 2522-9311
776697
  Федоров В.Д. Лесные родники / В.Д. Федоров. – Москва, 1955. – 94с.
776698
  Татаренко Л.С. Лесные родники / Л.С. Татаренко. – Киев, 1955. – 59с.
776699
  Торопкин П.К. Лесные ручейки : стихи и поэма / Павел Торопкин ; пер. с мордов. С.Куняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1961. – 36 с.
776700
  Шутов М.Г. Лесные ручьи. / М.Г. Шутов. – М, 1985. – 80с.
776701
  Тузов Н.И. Лесные семена. / Н.И. Тузов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.-Л., 1930. – 159с.
776702
  Сладков Н.И. Лесные сказки / Н.И. Сладков. – Москва, 1984. – 79с.
776703
  Глазок М.М. Лесные солдаты / М.М. Глазок. – 3-е изд., испр. и доп. – Х, 1983. – 255с.
776704
  Сергуненков Б.Н. Лесные сторожа / Б.Н. Сергуненков. – Изд. 4-е, доп. – Л., 1973. – 11с.
776705
  Сергин В.В. Лесные сумерки / В.В. Сергин. – Петрозаводск, 1981. – 54с.
776706
  Петров В.В. Лесные тайны / В.В. Петров. – Москва : Лесная промышленность, 1989. – 124с.
776707
  Стрижев А.Н. Лесные травы / А.Н. Стрижев. – Москва, 1975. – 191с.
776708
  Хомякова И.М. Лесные травы: определитель по вегетативным признакам / И.М. Хомякова. – Воронеж, 1974. – 176с.
776709
  Хомякова И.М. Лесные травы: определитель по вегетативным признакам / И.М. Хомякова. – 2-е изд. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1990. – 173с.
776710
  Клипель В.И. Лесные узоры. Словом, резцом, кистью... / В.И. Клипель. – Хабаровск, 1972. – 113с.
776711
  Клипель В.И. Лесные узоры: Новеллы и очерки о природе Приамурья / В.И. Клипель. – Хабаровск, 1981. – 143с.
776712
   Лесные хоромы. – М., 1991. – 30с.
776713
  Пономарев И.И. Лесные человечки / И.И. Пономарев. – Москва, 1979. – 95с.
776714
  Урлин И.Н. Лесные шорохи / И.Н. Урлин. – Калининград, 1965. – 78с.
776715
  Зверев М.Д. Лесные шорохи / М.Д. Зверев. – Москва : Советская Россия, 1966. – 118 с.
776716
  Грачев А.М. Лесные шорохи / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1991. – 173с.
776717
   Лесные экосистемы и атмосферное загрязнение. – Ленинград, 1990. – 200с.
776718
  Пахомов В.Ф. Лесные яблоки / В.Ф. Пахомов. – М., 1982. – 64с.
776719
   Лесные ягоды -- вашему здоровью. – М., 1991. – 40с.
776720
  Курсков А.Н. Лесными тропами / А.Н. Курсков. – Минск, 1972. – 88с.
776721
  Ивановский М.И. Лесо - экономическая география Союза ССР / М.И. Ивановский. – Москва : Новая деревня, 1928. – 120 с.
776722
  Поройков Ю.Д. Лесов зеленый вздох / Ю.Д. Поройков. – М., 1985. – 240с.
776723
  Кораблинов В.А. Лесов таинственная сень. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1962. – 282с.
776724
  Веклич М.Ф. Лесова формація України, її розчленування, методи вивчення та інженерно-геологічна оцінка / М.Ф. Веклич. – Київ : Знання, 1972. – 27 с.
776725
  Алексеев Е.В. Лесоведение : конспект лекций, читанных на лесных курсах ВУПЛа в г. Киеве, летом 1929 г. / проф. Е. В. Алексеев. – Киев : [издание автора], 1929. – 72 с.
776726
  Смирнов А.В. Лесоведение / А.В. Смирнов. – Калинин, 1975. – 128 с.
776727
   Лесоведение, лесоводство и лесные культуры. – Тарту, 1988. – 96с.
776728
  Метельский Г.В. Лесовичка. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1960. – 359 с.
776729
  Славич И. Лесовичка. / И. Славич. – Бухарест, 1965. – 80с.
776730
  Будько О.С. Лесові острови Житомирського і Волинського Полісся : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 178-184 : Рис., табл.. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
776731
  Брагін Аркадій Лесові породи та їх властивості // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 44-45 : Карта, таб. – Бібліогр. 5 назв
776732
   Лесові породи. Збірка текстів та глосарій : Методичні вказівки до навчального курсу "Іноземна мова" для студ. геологічного фак-тету (магістрів 5-6 курсів) спеціальність "Гідрогеологія та інженерна геологія". – Київ : Київський університет, 2002. – 34с.
776733
  Пилинович В.Ф. Лесоводственно-биологические основы прижизненного использования сосны подсочкой : Учеб. пособие для студ. / В.Ф. Пилинович; Петрозаводск. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1976. – 157с.
776734
  Маковский В.И. Лесоводственно-экологические основы мелиорации лесов на Среднем Урале / В.И. Маковский, А.С. Чиндяев. – Свердловск, 1988. – 93 с.
776735
   Лесоводственные и лесокультурные исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1988. – 215 с.
776736
   Лесоводственные и лесокультурные исследования в Кыргызстане. – Бишкек, 1991. – 100с.
776737
   Лесоводственные исследования в Эстонской ССР. – Тарту, 1960. – 67с.
776738
   Лесоводственные исследования и производственный опыт в Карпатах. – Ужгород, 1972. – 224с.
776739
  Пфальц В. Лесоводственные исследования типа леса ельник-черничник : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Пфальц В. ; Ленингр. лесотехн. акад. – Ленинград, 1965. – 14 с.
776740
  Наконечный В.С. Лесоводственные свойства и значение гроба в лесах правобережной и западной лесостепи УССР. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Наконечный В.С.; Укр.Акад.с-х.наук. – К, 1962. – 19л.
776741
  Бодров В.А. Лесоводственный метод борьбы с засухой / В.А. Бодров. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат, 1950. – 100 с. – Библиогр.: "Список лит-ры" с. 94-98
776742
  Турский М. Лесоводство : с 155 рис. в тексте и 3 таблицами / сост. М. Турский. – Москва : Изд. В.Н. Маракуева, 1892. – 356 с., 3 л. карт., план.
776743
  Турский М. Лесоводство : с 192 рис. в тексте и 3 таблицами / сост. М. Турский. – 2-е изд. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1900. – X, 375 с., 1 л. портр. (фрон), 3 л. карт., план. : портр., карт., ил.
776744
  Эйтинген Г.Р. Лесоводство / Г.Р. Эйтинген. – М, 1936. – 135с.
776745
  Эйтинген Г.Р. Лесоводство / Г.Р. Эйтинген. – Москва, 1953. – 135с.
776746
  Тимофеев В.П. Лесоводство / В.П. Тимофеев, Н.В. Дылис. – М. : Сельхозгиз, 1953. – 552 с.
776747
  Турский М.К. Лесоводство / М.К. Турский. – Изд. 6-е, сокр. – Москва, 1954. – 352с.
776748
  Горшенин Н.М. Лесоводство : учебник для студентов лесохозяйственных факультетов высших учебных заведений / под ред. Горшенина Н.М. – Львов : Выща школа, 1977. – 304 с. : табл. 35, ил. 58, библиогр. 51 назв.
776749
   Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев
Вып. 47. – 1977
776750
   Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев
Вып. 48. – 1977
776751
   Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев
Вып. 49. – 1977
776752
   Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев
Вып. 50. – 1978
776753
   Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев
Вып. 51. – 1978
776754
   Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев
Вып. 52. – 1978
776755
   Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев
Вып. 53. – 1979
776756
   Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев
Вып. 54. – 1979
776757
   Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев
Вып. 55. – 1979
776758
   Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев
Вып. 56. – 1980
776759
   Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев
Вып. 57. – 1980
776760
   Лесоводство и агролесомелиорация. – Киев
Вып. 58. – 1980
776761
  Мигунова Е.С. Лесоводство и естественные науки : (ботаника, география, почвоведение) / Е.С. Мигунова; УНИИ лесного хозяйства и агромелиорации им.Г.Н.Высоцкого. – Харьков : Майдан, 2000. – 612с. – ISBN 966-7903-19-2
776762
  Мигунова Е.С. Лесоводство и естественные науки (ботаника, география, почвоведение) : монография / Е.С. Мигунова ; Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования "Московский гос. ун-т леса". – 2-е изд., доработ. и доп. – Москва : Московский государственный университет леса, 2007. – 592 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 574-589. – ISBN 5-8135-0364-1
776763
  Рульков В.В. Лесоводство и лесная теъсачия / В.В. Рульков. – М., 1988. – 255с.
776764
  Колпиков В.А. Лесоводство с дендрологией / В.А. Колпиков. – Изд. 3-е, доп. и преработ. – Москва ; Ленинград, 1954. – 496с.
776765
  Арнольд Ф.К. Лесоводство. Наставление к хозяйственному уходу за лесами / сост. Арнольд Ф. – Санкт-Петербург : С.П. Лоскутова, 1860. – 335 с.
776766
  Гейер Карл Лесовозвращение или производство продуктов лесного хозяйства : с 4-го нем. изд., обраб. Р. Гессом, пер. В. Добровлянский, проф. С.-Петерб. лесного ин-та : с 400 рис. в тексте / Карл Густав (Carl Heyer). – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1898. – VIII, 808 с. : ил.
776767
  Чернышев И.А. Лесовозобновление на концентрированных вырубках в сосняках брусничнниках и черничниках в районе верхнего течения реки Туры : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Чернышев И.А. ; Лен. лесотехн. акад. им. С.М. Кирова. – Ленинград, 1966. – 17 с.
776768
  Никитенко Ф.А. Лесовые породы Новосибирского Приобья и их инженерно-геологическая характеристика : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минер. наук / Никитенко Ф. А. ; АН УзССР , Ин-т гидрогеол. и инж. геологии. – Ташкент, 1964. – 48 с. – Бібліогр. : с. 47-48
776769
  Балаев Л.Р. Лесовые породы Центрального и Восточного Предвквказья / Л.Р. Балаев, П.В. Царев. – М, 1964. – 248с.
776770
  Хмелев В.А. Лесовые черноземы Западной Сибири / В.А. Хмелев. – Новосибирск, 1989. – 200с.
776771
  Караваева А.А. Лесозавод / А.А. Караваева. – Москва, 1947. – 455с.
776772
  Караваева А.А. Лесозавод : роман / А.А. Караваева. – Москва : Художественная литература, 1952. – 240с.
776773
  Кузмин М. Лесок. Лирическая поэма для музыки с объяснительной прозой в трех частях / М. Кузмин, 1922. – 35с.
776774
  Беляев М.Ф. Лесом призванные / М.Ф. Беляев. – Москва : Советская Россия, 1976. – 126 с.
776775
  Устиновская Л.Т. Лесонасаждения в степи. / Л.Т. Устиновская. – М., 1969. – 135с.
776776
  Кабештов И.М. Лесонасаждения, питомники и школы в имениях графа М.М. Толстого в Сумском и Лебединском уездах Харьковской губернии : Практические указания, как разводить лес на возвышенностях и низинах, применяемые в оказанных имениях : доклад Харьковскому Сельско-хозяйственному и промышленному обществу / сос. И.М. Кабештовым. – 2-е изд., доп. и испр. – Харьков : Тип. Зильберберга, 1894. – 64 с. : ил. – Без обл.
776777
  Мушкудиани К.Д. Лесообрабатывающая промышленность и промышеленный пролетариат в дореволюцдионной Западной Грузии . : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Мушкудиани К.Д.; АН ГССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1978. – 27л.
776778
  Васильев В.М. Лесопарковое хозяйство / В.М. Васильев. – Москва, 1952. – 180с.
776779
  Пронин М.И. Лесопарковое хозяйство. / М.И. Пронин. – М., 1990. – 175с.
776780
   Лесопромысловая кооперация СССР.. – М.-Л., 1939. – 196с.
776781
   Лесопромышленный комплекс Беларуси на современном этапе / И. Шарухо, А. Шадраков, М. Погоцкий, В. Хомяков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 75-78 : табл. – ISSN 2075-1893
776782
   Лесоразведение на богарных и полиеных землях Киргизии. – Фрунзе, 1970. – 80с.
776783
  Обновленский В.М. Лесорастительное районирование Брянской области / В.М. Обновленский. – 71-73с.
776784
  Чугунов Б.В. Лесорастительное районирование и типы лесов Якутии : Автореф... канд. биол.наук: / Чугунов Б.В.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т биологии. – Свердловск, 1966. – 24л.
776785
  Курнаев С.Ф. Лесорастительное районирование СССР. / С.Ф. Курнаев. – М., 1973. – 203с.
776786
  Пафнутова Т.С. Лесорастительные свойства почв песчаных террас р.Дона. : Автореф... канд.биол.наук: / Пафнутова Т.С.; Моск.ордена Ленина гос.ун-та. – М, 1954. – 16л.
776787
  Брысова Л.П. Лесорастительные свойства Урдинских персков : Автореф... канд. биол.наук: / Брысова Л. П.; МГУ. – Москва, 1953. – 12 с.
776788
  Ширмамедов М. Лесорастительные условия и агролесомелиорация песков по берегам фильтрационных озер на трассе первой очереди Каракумского канала им. В.И.Ленина : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ширмамедов М. ; АН ТуркмССР , Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1967. – 16 с.
776789
  Письмеров А.В. Лесорастительные условия и эколого-геоботанические особенности темнохвойно-широколиственных лесов южной части Уфимского плато : Автореф... канд. биол.наук: / Письмеров А.В.; АН СССР. Уральск. филиал. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1967. – 26л.
776790
  Жусупов К. Лесорубы : повесть / К. Жусупов; авториз. пер. с кирг. Т.Сартаковой. – Москва : Детская литература, 1975. – 310 с.
776791
  Запрягаева В.И. Лесосады на базе диких зарослей бухарского миндаля / В.И. Запрягаева. – Сталинабад, 1941. – 30с.
776792
  Виногоров Г.К. Лесосечные работы / Г.К. Виногоров. – Москва : Лесная промышленность, 1972. – 240с. : 32 таблицы, 72 илл.
776793
  Пышкин Б.А. Лесосплав и лесосплавные сооружения на реках Украины / Б.А. Пышкин, А.В. Пиотровский. – К., 1955. – 162с.
776794
  Низовцев В.А. Лесостепная зона : география. Природа России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 17-18 : Фото. – ISSN 0016-7207
776795
  Мартынов А.И. Лесостепная тагарская культура / А.И. Мартынов. – Новосибирск, 1997. – 208с.
776796
  Давыдова М.С. Лесостепной тип очага клещевого энцефалита с основным переносчиком клещом Haemophysalis concinna Koch : Автореф... канд. биол.наук: / Давыдова М.С.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1955. – 14л.
776797
   Лесостепные культуры скифского времени // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – № 113 : Лесостепные культуры скифского времени. – С. 1-152
776798
   Лесостепь и степь Русской равнины. – Москва : АН СССР, 1956. – 296с.
776799
  Мильков Ф.Н. Лесостепь Русской равнины : Опыт ландшафтной характеристики / Ф.Н. Мильков. – Москва : Изд-во АН СССР, 1950. – 296с.
776800
  Бузников В.И. Лесотехнические продукты / В.И. Бузников. – Петроград : Издательство М. и С. Сабашниковых, 1922. – 16 с. – (Богатства России)
776801
  Мигунова Е.С. Лесотипологическая классификационная система и пути ее совершенствования // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 3-14 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0459-1216
776802
  Николаев О.Н. Лесото / О.Н. Николаев, А.Н. Степанов. – Москва, 1983. – 64 с.
776803
  Яценко Б.П. Лесото, Королівство Лесото (- країна в Південній Африці) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 112-113. – ISBN 978-966-02-7999-5
776804
  Сванидзе И.А. Лесото. Свазиленд / И.А. Сванидзе. – Москва : Мысль, 1978. – 87с. – (У карты мира)
776805
  Богомолов В.А. Лесото: прошлое и настоящее / В.А. Богомолов. – Москва, 1990. – 252 с.
776806
  Низовцев В.А. Лесотундра : география. Природа России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-4 : Фото. – ISSN 0016-7207
776807
  Котов А.И. Лесоустроительные основы установления эталонов лесонасаждений в связи с проблемой интенсификации и районирования лесного хозяйства Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 561 / Котов А.И. ; Укр. с.-х. акад. Лесохозяйственный фак-т. – Киев, 1968. – 56 с.
776808
  Шереметева М.Е. Лесохимические промыслы в Калужском районе. / М.Е. Шереметева. – Калуга, 1934. – 47с.
776809
   Лесохимия и органический синтез. – Сыктывкар, 1994. – 92с.
776810
  Косматов П.В. Лесохимкомбинат Форда. Техническая организация производственного комбината по механической и химической переработке древесины в США. / П.В. Косматов. – М.-Л., 1933. – 206с.
776811
   Лесохозяйственная и лесомелиоративная наука в СССР (1917-1967 гг.). – М., 1967. – 424с.
776812
  Поспелов С.М. Лесохозяйственное значение птиц и млекопитающих Лисинского лесного массива : Автореф... канд. биол.наук: / Поспелов С.М.; Лен. лесотехнич. акад. наук им. С.М.Кирова. – Ленинград, 1950. – 12 с.
776813
  Стадницкий Г.В. Лесохозяйственное значение рыжего соснового пилильщика в лесах Ленинградского экономического района и борьба с ним с помощью аэрозольного метода : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Стадницкий Г.В. ; Москов. лесотехн. ин-т. – Москва, 1964. – 20 с.
776814
   Лесохозяйственный словарь-справочник. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат
Т. 2. – 1950. – 176с.
776815
   Лесс-периглициал-палеолит на территории Средней и Восточной Европы. – Париж, 1969. – 742с.
776816
  Кригер Н.И. Лёсс, его свойства и связь с географической средой / Н.И. Кригер. – Москва : Наука, 1965. – 296с.
776817
  Кригер Н.И. Лёсс: формирование просадочных свойств / Н.И. Кригер. – М., 1986. – 133с.
776818
  Семенов В.Б. Лесса как квазистрофическая форма композиции стиха // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 120-134. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
776819
  Бандуристая А.Ф. Лессико-словообразовательный аспект новых имен прилагательных в современном русском языке. : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Бандуристая Александра Федоровна ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 14 с.
776820
  Фридлендер Г.М. Лессинг : очерк творчества / Г. Фридлендер. – Москва : Художественная литература, 1957. – 240 с.
776821
  Стадников Г.В. Лессинг / Г.В. Стадников. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 99 с.
776822
  Альтман И.Л. Лессинг и драма / И.Л. Альтман. – М-Л, 1939. – 188с.
776823
  Горбатов Л.Е. Лессинг и драматургия "Бури и натиска" : Автореф... канд. филол.наук: / Горбатов Л. Е.; Лит. ин-т им. Горького. – М., 1956. – 18л.
776824
  Дальке Г. Лессинг и развитие теории реализма : Анализ литературной концепции Лессинга и его литературно-теоретические взглядов : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Дальке Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории литературы и искусства. – Москва, 1962. – 17с.
776825
   Лессинг и современность. – М., 1981. – 191с.
776826
  Чернышевский Лессинг, его время, его жизнь и деятельность. / Чернышевский. – 262с.
776827
  Филиппов М.М. Лессинг, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк М.М. Филиппова : с портретом в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. газ. "Новости", 1891. – 96 с., 1 л. портр. – Обертка печатана в тип. Т-ва "Общественная польза". - Экз. деф., отсутств. ориг кн. портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
776828
  Прокопов Д.Є. Лессінг (Lessing) Готхольд Ефраїм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 465-468. – ISBN 966-316-069-1
776829
  Кузьминов М.П. Лессовидные грунты в земляных насыпях, устраиваемые гидравлическим способом. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кузьминов М.П.; Акад.наук Узбекской ССР. – Ташкент, 1950. – 16 с.
776830
  Чохонелидзе Гугу Ильич Лессовидные породы Грузии / Чохонелидзе Гугу Ильич. – Тбилиси, 1977. – 187с.
776831
  Томирдиаро С.В. Лёссово-ледовая формация Восточной Сибири в позднем плейстоцене и голоцене / С.В. Томирдиаро. – Москва : Навчальна книга, 1980. – 184с.
776832
  Лысенко М.П. Лессовые породы = (Состав и инженерно-геологические особенности) / М.П. Лысенко. – Ленинград : Недра, 1978. – 208с.
776833
  Лысенко М.П. Лессовые породы Европейской части СССР. / М.П. Лысенко. – Л., 1967. – 192с.
776834
  Ларионов А.К. Лессовые породы и их строительские свойства / А.К. Ларионов, 1959. – 358с.
776835
   Лессовые породы как основания зданий и сооружений. – Ростов н/Д, 1976. – 215с.
776836
  Мозговой О.И. Лессовые породы предгорной полосы Дагестана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 042127 / Мозговой О.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 24л.
776837
   Лессовые породы СССР. – Москва : Недра
Т. 1 : Инженерно-геологические особенности и проблемы рационального использования. – 1986. – 230 с.
776838
   Лессовые породы СССР. – Москва : Недра
Т. 2 : Региональные особенности. – 1986. – 275 с.
776839
  Ларинов А.К. Лёссовые породы СССР и их строительные свойства / А.К. Ларинов, В.А. Приклонский, В.П. Ананьев. – Москва : Недра, 1959. – 366с.
776840
   Лессовые породы Украины. – Киев : АН УССР, 1957. – 187 с.
776841
  Шпильберг Ю.И. Лессовые породы центрального и северовосточного Предкавказья и анализ их инженерно-геологических свойств для целей ирригационного строительства : автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Шпильберг Ю.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1965. – 13 с.
776842
  Тихонова З.И. Лессовый покров междуречья Дон -- Северский Донец в ределах Ростовской области : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.127 / Тихонова З.И. ; Ростов. ГУ. – Ростов н/Д, 1970. – 25 с.
776843
   Лессы, погребенные почвы и криогенные явления на Русской равнине. – М., 1972. – 155с.
776844
  Чиковани Г.С. Лестница : рассказы / Григол Чиковани ;. – Москва : Правда, 1966. – 63 с.
776845
  Мазаев М. Лестница : рассказы / Матти Мазаев ; пер. с фин. – Петрозаводск : Карелия, 1989. – 124 с.
776846
  Видлинг Т. Лестница // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С.83-119. – ISSN 1609-5359
776847
  Вибе Дмитрий Лестница в бесконечность : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 62-69 : Фото


  Історія виникнення Португалії
776848
  Слуцкис М. Лестница в небо : роман / Миколас Слуцкис ;. – Москва : Известия, 1967. – 376 с.
776849
  Слуцкис М. Лестница в небо : роман / Миколас Слуцкис ;. – Москва : Художественная литература, 1969. – 279 с.
776850
  Баженова Ольга Лестница в небо : Репортаж: Каталония / Баженова Ольга, Шарый Андрей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 46-56 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
776851
  Чванов М.А. Лестница в небо. / М.А. Чванов. – Уфа, 1975. – 214с.
776852
  Слуцкис М. Лестница в небо. Жажда. Чужие страсти / Миколас Слуцкис ;. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 640 с.
776853
  Медведникова Л.А. Лестница в скале / Л.А. Медведникова. – Москва : Современник, 1984. – 351 с.
776854
  Задорожный Олег Лестница к вратам рая : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 100-105 : Фото
776855
  Кислик Н.З. Лестница лет / Н.З. Кислик. – Минск, 1985. – 311с.
776856
  Поп С. Лестница на небо / С. Поп. – Бухарест, 1964. – 40 с.
776857
  Рубинов А.З. Лестница престижа. / А.З. Рубинов. – М, 1976. – 160с.
776858
  Раков Ю.А. Лестница Раскольникова / Ю.А. Раков. – Ленинград, 1990. – 78 с.
776859
  Преловский А.В. Лестница. / А.В. Преловский. – Иркутск, 1965. – 119с.
776860
  Чак А. Лестницы : стихи / Александр Чак; пер. с латыш. – Рига : Латгостиздат, 1964. – 75 с.
776861
  Кузнецов И.Т. Лестницы / И.Т. Кузнецов. – Москва, 1990. – 272с.
776862
  Фармаковский Б.В. Лесха книдян в Дельфах / Б.В. Фармаковский. – София : Държавна печатница, 1899. – 36 с. – Отд. оттиск из Известий Русского Археолог. Института в Константинополе. Т. 4, вып. 1
776863
  Франко І.Я. Лесышына челядь [Лисишина челядь]. Малый Мырин [Малий Мирон]. Грыцева шкильна наука [Грицева шкільна наука] / Иван Франко. – Киев : Типогр. Петра Барского, 1901. – 40 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. – (Книгарня журнала "Киевская старина" ; № 20)
776864
  Франко І.Я. Лесышына челядь [Лісишина челядь] Малый Мырин [Малий Мирін] Грыцева шкильна наука [Грицева шкільна наука] / Иван Франко // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 40 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
776865
   Лесю Українку читатимуть арабською // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 208). – С. 16


  Уперше в історії сучасної України зроблено переклад арабською мовою творів Лесі Українки, яка свого часу проживала в Єгипті. Частину книжок передано до Каїрської національної бібліотеки. На арабську твори поетеси переклали директор Єгипетського центру ...
776866
  Олійник М. Леся : повість / М. Олійник. – Київ : Молодь, 1957. – 115 с.
776867
  Олійник М.Я. Леся : повість / М.Я. Олійник. – Київ : Молодь, 1960. – 235 с.
776868
  Галадзе М. Леся / М. Галадзе. – Киев, 1960. – 178с.
776869
  Андрієвич М.А. Леся : драматична повість на 3 дії, 5 картин / Андрієвич М.А. – Київ : ДЛВ, 1961. – 114 с. – (Самодіяльний театр)
776870
  Олейник М. Леся / М. Олейник. – Москва, 1963. – 250с.
776871
  Дацюк Г Леся Воронина: "Люблю писати книжки і зустрічатися з тими, для кого пишу" / розмову вела Г. Дацюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 29 червня - 5 липня (№ 26). – С. 9
776872
  Гордійчук М.М. Леся Дичко / М.М. Гордійчук. – Київ : Музична Україна, 1978. – 80 с.
776873
  Масенко Т.Г. Леся і сонце : вірші / Т.Г. Масенко. – Київ, 1964. – 48 с.
776874
   Леся Майданець : [каталог. – Київ : Комакс, 2002. – 12, [1] c.. включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: с. 11-13
776875
  Майданець Л. Леся Майданець. Каталог творів = Lesya Maydanets. Catalogue / Леся Майданець. – Київ : [б. в.], 2003. – 16 с. : іл. – На тит. арк. дані укр., англ.
776876
  Емерлах Ш. Леся Мудрак перемогла на Всесвітньому фестивалі поезії на Балканах / Розмовляла Тетяна Землякова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 2


  Лауреатами цьогорічного Всесвітньому фестивалі поезії "Дні Наїма" на Балканах стали Лючія Вілагарсія з Мексики та Леся Мудрак з України. З такої нагоди було взято інтерв"ю з директором фестивалю Шаіпою Емерлахом та лауреатами.
776877
  Мудрак Л. Леся Мудрак про блиск і злидні українського етапу Всесвітнього фестивалю поезії / спілкувався М. Сидоржевський // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 8, 9


  Про Всесвітній фестиваль поезії "Дітет де Наіміт", що відбувався в Македонії й Албанії.
776878
   Леся Мушкетик // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 109. – ISSN 2664-4282


  Мушкетик Леся Георгіївна.
776879
  Олендій Л. Леся Олендій: "Останнім часом я пишу лише вірші. Це - потреба моєї душі..." / спілкувався В"ячеслав Гук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)


  Леся Олендій - українська письменниця, яка мешкає в Італії. Її батько, Лука Олендій, за часів СРСР був репресований як вояк УПА. У цьому інтерв"ю письменниця розповідає не лише про своє життя за кордоном, а й ділиться власним досвідом набутків і втрат.
776880
  Чопик Р. Леся пояснює Ліну // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
776881
  Татаренко Ірина Леся Слободяник. Мене називають "Ваша Величність КЗоТ" : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Татаренко Ірина, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 26-28 : фото
776882
  Наєнко М. Леся Степовичка та її "німці в городі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 15
776883
  Бабышкин О.К. Леся Укpаинка : (к 100-летию со дня рождения) / Олег Бабышкин. – Москва : Знание, 1970. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 10 : Литература)
776884
  Коцева Е.И. Леся Украинка -- публицист и Болгария : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Коцева Е.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
776885
  Караиванов Н. Леся Украинка - велика приятелка на българския народ // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 66-74. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
776886
  Хрустовская Ольга Павловна Леся Украинка - переводчик западноевропейских литератур (К вопросу о теории и практике перевода в украинской литературе конца XIX - начала ХХ ст.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Хрустовская Ольга Павловна; Одесский ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1983. – 16л.
776887
  Коцева Елена Ивановна Леся Украинка - публицист и Болгария : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.10 / Коцева Елена Ивановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 174л. – Бібліогр.:л.161-174
776888
  Дейч А.И. Леся Украинка : критико-биографический очерк / А. Дейч. – Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1953. – 132 с.
776889
  Дейч А.И. Леся Украинка : критико-биографический очерк / Ал. Дейч. – 2-е изд. доп. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 176 с.
776890
  Костенко А.І. Леся Украинка / А.І. Костенко. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 348с. – (Жизнь замечательных людей)
776891
  Борейко В.Е. Леся Украинка (1871-1913) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е изд., доп. – Киев : Логос, 2017. – С. 23-25. – (Охрана дикой природы ; Вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2


  Л. Українка та концепція збереження природи.
776892
   Леся Украинка в воспоминаниях современников : пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1971. – 511 с. : 6 л. илл. : 1 портр.,. – (Серия литературных мемуаров / под общ. ред. В.В. Григоренко и др.)
776893
  Бабышкин О.К. Леся Украинка в Грузии / О.К. Бабышкин; О.К. Бабишкін. – Тбилиси : Заря Востока, 1953. – 120 с., [6] л. іл.
776894
  Мищенко Л.И. Леся Украинка в литературном процессе своего времени. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мищенко Л.И.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1959. – 19л.
776895
   Леся Украинка в школі : Короткий бібліографічний покажчик. – Львів, 1971. – 28 с.
776896
  Кузякина Н.Б. Леся Украинка и Александр Блок : литературно-критический очерк / Наталья Кузякина. – Киев : Радянський письменник, 1980. – 167 с.
776897
  Музычка А.В. Леся Украинка и ее творчество : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Музычка А.В. ; Акад. наук Укр.ССР, Отд-ние обществ наук. – Киев, 1956. – 47с.
776898
  Журавская И.Е. Леся Украинка и зарубежные литературы / И.Е. Журавская; пер. с укр. Ю. Саенко. – Москва : Наука, 1968. – 175 с.
776899
  Охрименко П.П. Леся Украинка и мировая культура / Охрименко П.П., Охрименко О.Г. ; Гомел. гос. ун-т. – Минск : Изд-во БГУ, 1970. – 35 с.
776900
  Радышевский Ростислав Петрович Леся Украинка и польская литература : Дис... канд. филол.наук: 10.01.03. / Радышевский Ростислав Петрович; КГУ. – Киев, 1979. – 201л.
776901
  Радышевский Р.П. Леся Украинка и польская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Радышевский Р.П. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
776902
  Радышевский Р.П. Леся Украинка и польская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Радышевский Р.П. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
776903
  Радышевский Р.П. Леся Украинка и польская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Радышевский Р.П.; КГУ. – К, 1979. – 25л.
776904
  Дергаль Л.Я. Леся Украинка и русские критики-марксисты : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Дергаль Л. Я. ; ОГУ. – Одесса, 1977. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
776905
  Кухалашвілі К. Леся Українка -- публіцист : Дис... канд. филол.наук: / Кухалашвілі К.;. – К., 1965. – 248л.
776906
  Кухалашвілі К.П. Леся Українка -- публіцист. / К.П. Кухалашвілі. – К., 1965. – 247с.
776907
  Романов С. Леся Українка - Агатангел Кримський: історія становлення та спілкування // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 158-175. – ISSN 2304-9383
776908
  Куликов І.М. Леся Українка - видатний український мислитель-революціонер / І.М. Куликов ; за ред. Г.С. Васецького. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1962. – 244 с.
776909
  Українка Л. Леся Українка - дітям : [зб. віршів та казки для дітей : для дітей мол. та серед. шк. віку] / [упоряд., передм. : Д. Іваницька]. – Львів : Апріорі, 2009. – 61, [3] с. : іл., портр. – (Апріорі - дітям). – ISBN 978-966-2154-12-2
776910
  Дмитрук А.В. Леся Українка - місія та пророцтво // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 1-3
776911
  Бондарева О. Леся Українка - міфологічний концепт і актуальний дискурс української драматургії кінця ХХ - початку ХХІ століття // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (131), лютий. – С. 3-12
776912
  Лук"янчук Г. Леся Українка - перший євроінтегратор України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 6, 8, 13
776913
  Лук"янчук Г. Леся Українка - перший євроінтегратор України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)
776914
  Бойко М.Ф. Леся Українка - продовжувач мовних традицій Т.Г. Шевченка / М.Ф. Бойко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : АН УРСР, 1963. – 43 с.
776915
  Драй-Хмара Леся Українка : життя й творчість / М. Драй-Хмара. – [Київ] : Державне видавництво України, 1926. – 156 с., 1 л. портр. (фронт.)
776916
  Підгайний Л. Леся Українка : популярний критично-біографічний нарис / Леонід Підгайний ; за ред. Я. Савченка. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1929. – 84, [4] с., 1 л. портр. : портр. – (Популярні нариси про українських клясиків)
776917
  Підгайний Л. Леся Українка : популярний нарис про життя і творчість / Леонід Підгайний. – Київ : Державне літературне видавництво, 1941. – 104 с.
776918
  Іщук А.О. Леся Українка / А.О. Іщук. – К., 1950. – 48с.
776919
  Бабишкін О.К. Леся Українка : життя і творчість / О. Бабишкін, В. Курашова. – Київ : Держлітвидав України, 1955. – 478 с. : іл., портр.
776920
  Булавицька М.В. Леся Українка : бібліографічний покажчик / М.В. Булавицька ; Держ. Публ. біб-ка АН УРСР. – Київ : Видавництво Академії наук УРСР, 1956. – 102 с.
776921
   Леся Українка : збірник статей. – Луцьк : Волинське обласне видавництво, 1957. – 77 с.
776922
  Кошелівець І. Леся Українка // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 45-52. – (Праці філологічної секції)
776923
  Косач-Кривинюк Леся Українка = Lesya Ukrayinka : хронологія життя і творчості / Ольга Косач-Кривинюк ; ред. П. Одарченко ; Українська вільна академія наук у США. – Нью-Йорк : [The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.A. ; Друком Видав. спілки "Гомін України"], 1970. – 926 с.
776924
   Леся Українка : документи і матеріали. 1871 - 1970. – Київ : Наукова думка, 1971. – 487 с.
776925
  Майстренко Я.В. Леся Українка : історична драма-хроніка / Я.В. Майстренко. – Київ : Мистецтво, 1971. – 82 с.
776926
  Мороз М.О. Леся Українка : рекомендований бібліографічний покажчик : до 100-річчя з дня народження / М.О. Мороз; Академія наук УРСР ; Львів. держ. наук. б-ка. – Львів, 1971. – 81 с.
776927
  Костенко А.І. Леся Українка : Життя славетних / А.І. Костенко. – Київ : Молодь, 1971. – 446с. – (Серія біографічних творів. Життя славетних ; Вип. 13)
776928
   Леся Українка : Бібліогр. покажч. – Київ : Наук. думка, 1972. – 392 с.
776929
  Франко І.Я. Леся Українка // Триптих / Українка Леся. – Львів : "Вища школа" при Львівськ. держ. ун-ті, 1981. – С. 42-94
776930
   Леся Українка. – Київ, 1984. – 294 с.
776931
  Костенко А.І. Леся Українка : худож.-докум. біогр. / А.І. Костенко. – 2-е вид., із змін., допов. – Київ, 1985. – 393с.
776932
   Леся Українка. – 2-е вид. – Київ, 1986. – 385с.
776933
   Леся Українка : Бібліографічний покажчик праць викладачів, аспірантів та студентів ВДУ ім. Л. Українки (1957-2000). – Луцьк : Вежа, 2001. – 34с.
776934
  Зеров М. Леся Українка // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 357-398. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
776935
  Степанишин Борис Леся Українка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 158-161. – ISSN 0869-3595
776936
  Терес Н.В. Леся Українка (Косач Лариса Петрівна) / Н.В. Терес, Ю.М. Сорока // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 425-429. – ISBN 978-966-8653-95-7
776937
  Музичка А.В. Леся Українка : її життя, громадська діяльність і поетична творчість / А. Музичка. – [Харків] : Державне видавництво України, 1925. – X, 108 с., 2 л. портр. : портр. – (Критична бібліотека)
776938
  Бабишкін О.К. Леся Українка в боротьбі проти українського буржуазного націоналізму / О.К. Бабишкін ; Т-во для поширення політ. та наук. знань УРСР. – Київ : [б. в.], 1954. – 36 с. – (Серія 1 ; № 9)
776939
  Кобржицька Т. Леся Українка в духовному просторі Білорусі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 28-50. – ISSN 1682-2366


  В Україні видано перше повне зібрання творів Лесі Українки.
776940
  Роспопа Т.В. Леся Українка в контексті досліджень Миколи Зерова (на матеріалах періодики 20-х років XX століття) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 200-205. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить аналіз методологічних особливостей праць М. Зерова про життя і творчість Лесі Українки в контексті розвитку української періодики 20-х років XX ст. Охарактеризовано основні ідеї науковця щодо змісту окремих творів письменниці.
776941
  Бабишкін О.К. Леся Українка в Криму / О. Бабишкін. – Сімферополь : Кримвидав, 1955. – 104 с. : іл.
776942
  Баган О. Леся Українка в пізніх інтерпретаціях Дмитра Донцова: націософський і культурологічний континууми // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 231-245. – ISSN 2304-9383
776943
  Колощук Н. Леся Українка в ролі критика польської літератури // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 68-84. – ISSN 2304-9383
776944
  Дзюбич С. Леся Українка в українській бібліографії ХХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 233-242. – ISSN 2224-9516
776945
   Леся Українка в школі.. – К., 1966. – 250с.
776946
  Сов"як П. Леся Українка за колючими дротами сталінського ГУЛАГу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3/4 (929/930), березень-квітень. – С. 201-206. – ISSN 08-68-4790-03-04
776947
  Гордон І.Я. Леся Українка і Г. Гейне : Автореф... канд. филол.наук: / Гордон І. Я.;. – К., 1946. – 245л. – Бібліогр.:с.209-245
776948
  Захаржевська В.О. Леся Українка і європейська культура // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 230-237. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена впливу європеїзму на поетику Лесі Українки ы відображення "світових сюжетів" у творчості поетеси. Article assesses the impact of Europeanism on the poetics of Lesia Ukrainka and reflection "world scenes" in the works of the poet.
776949
  Іщук-Пазуняк Леся Українка і європейські літератури. До питання про "Блакитну троянду" // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 256-278. – ISBN 978-966-355-009-1
776950
  Грабова М. Леся Українка і Єгипет // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 128-130. – ISBN 978-966-600-646-5
776951
  Радишевський Р. Леся Українка і Зигмунт Красінський // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 69-73. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто контактно-генетичні зв"язки та типологічні сходження у творчості Лесі Українки та Зигмунта Красінського, спільне і відмінне у підході до проблеми сили поетичного слова та топіки свободи різних народів. W artykule przedstawiono ...
776952
  Петрук С. Леся Українка і її переклади з давньої єгипетської // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 134-136. – ISBN 978-966-600-646-5
776953
  Булаховська Ю. Леся Українка і Марія Конопницька (порівняльно-типологічне зіставлення) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 40-46. – ISSN 0236-1477


  У статті порівнюються образи і мотиви в поезії української і польської письменниць. Їхня спільність убачається в пафосі боротьби, вірі в силу художнього слова, увазі до фольклору, зверненні до античних образів, до закордонної тематики.
776954
  Дунай П. Леся Українка і Микола Зеров: перегук у регістрі неокласичності // Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах : матеріали наукової конференції 15 лютого 2011 року : до 140-річчя від дня народження Лесі Українки / А. Бичко, С. Білокінь, А. Диба, П. Дунай, Т. [та ін.] Ємець. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 38-48. – ISBN 978-966-2410-24-2
776955
  Яросевич Л.В. Леся Українка і музика / Л. Яросевич. – Київ : Музична Україна, 1978. – 125 с.
776956
  Оляндер Л. Леся Українка і Надсон: перегук мотивів // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 498-510. – ISBN 978-966-600-358-7
776957
  Арсенюк О. Леся Українка і німецька література // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 121-122. – ISBN 978-966-600-646-5
776958
  Баран Є. Леся Українка і Ольга Кобилянська: діалог культур (на матеріалі епістолярію письменниць) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 284-292. – ISBN 978-966-600-358-7
776959
  Асторі Д. Леся Українка і Сан-Ремо // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 432-448. – ISBN 978-966-600-359-4


  Подаються відомості з історії м. Сан-Ремо, ідеться про так звану російську громаду в кінці ХІХ – на початку ХХ століть, перебування Лесі Українки у Сан-Ремо і тодішній стан міста. The article is devoted to the features of San-Remo’s history, “Russian ...
776960
   Леся Українка і сучасність : (До 130-річчя від дня народження Лесі Українки): збірник наукових праць. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-8468-15-5
Том 1. – 2003. – 444с.
776961
   Леся Українка і сучасність : збірник наукових праць. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-361-063-8
Том 2. – 2005. – 598с.
776962
   Леся Українка і сучасність : збірник наукових праць. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – ISBN 966-361-081-6
Т. 3. – 2006. – 575 с.
776963
   Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-358-7
Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – 2007. – 555, [1] с. : іл., табл. – Покажч. імен.: с. 539-555. - Текст частк. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
776964
   Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-359-4
Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – 2008. – 559, [1] с. : іл. – Покажч. імен.: с. 544-559. - Текст частк. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
776965
   Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки. – ISBN 978-966-600-487-4
Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – 2009. – 618, [1] с. : іл., табл. – Покажч. імен.: с. 607-618. - Текст частк. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
776966
  Поліщук І. Леся Українка і французька література // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 137-138. – ISBN 978-966-600-646-5
776967
  Скупейко Лукаш Леся Українка й (анти)народництво // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 48-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття має дискусійний характер. Автор наполягає, що проблема т.зв. антинародництва Лесі Українки зумовлена кон"юнктурними мотивами.
776968
  Матвієнко І. Леся Українка й англійська література // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 131-132. – ISBN 978-966-600-646-5
776969
  Омельковець А.З. Леся Українка на Волині / А.З. Омельковець, В.В. Покальчук. – Львів : Вид-во Львівського університету, 1963. – 29 с.
776970
  Овчаренко Е. Леся Українка на головній сцені країни // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 15


  "У фойє Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка відкрито виставку, присвячену 150-річчю від дня народження Лесі Українки, а на Камерній сцені імені Сергія Данченка театру відбулася прем"єра вистави "Кассандра".
776971
  Арсенич П. Леся Українка на Гуцульщині // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 38-40
776972
  Лубчак В. Леся Українка на шпальтах південноукраїнських альманахів: творчий дебют // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 314-325. – ISSN 2304-9383
776973
  Шиманська І.Ф. Леся Українка про освіту та виховання / І.Ф. Шиманська. – Київ : Радянська школа, 1973. – 112 с.
776974
  Смирнова Г.Ю. Леся Українка про походження та суть релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди Леся Українки на виникнення та становлення релігії.
776975
  Василенко Г.Ю. Леся Українка про християнський моральний ідеал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Досліджено погляди Лесі Українки на християнський моральний ідеал людини.
776976
   Леся Українка Публікації Статті Дослідження 1. – Київ : Академвидав, 1954. – 337 с.
776977
  Одарченко П. Леся Українка розвідки різних років / Петро Одарченко. – Київ : Видавництво М.П. Коць, 1994. – 239 с. – (Українознавство діаспори). – ISBN 5-87534-042-8
776978
  Головій О. Леся Українка та Антон Чехов: спільне й відмінне в художній інтерпретації теми божевілля // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 184-191


  У статті проаналізовано оповідання Л. Українки "Місто смутку" і повість А. Чехова "Палата № 6" в компаративному аспекті з огляду на специфіку осмислення обома митцями популярної на межі ХІХІ - ХХ ст. теми божевілля. Виявлено стильові і жанрові ...
776979
  Гужва О.П. Леся Українка та духовні колізії доби fin de siecle // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 11-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Досліджується тісний зв"язок творчості Лесі Українки з мистецтвом доби модерну, що в ситуації екзистенційного вибору несла в собі ідею оновлення людини разом з природою та всесвітом. Исследуется тесная связь творчества Леси Украинки с искусством эпохи ...
776980
  Журавська І.Ю. Леся Українка та зарубіжні літератури / І.Ю. Журавська. – Київ : Вид-во Академії наук УРСР, 1963. – 231 с.
776981
  Нудьга Г. Леся Українка та Іван Котляревський // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 272-276
776982
  Маланій О. Леся Українка та Марія Конопніцька // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 409-419. – ISSN 2304-9383
776983
  Лежненко А. Леся Українка та польська література (вивчення творчості української письменниці в Польщі) // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 130-131. – ISBN 978-966-600-646-5
776984
  Підгальська І. Леся Українка та польська література (вплив польських творів на світогляд поетеси) // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 136-137. – ISBN 978-966-600-646-5
776985
   Леся Українка у фотографіях. [Ізовидання] : комплект листівок. – Київ : Дніпро, 1976. – 25 л. : 25 листівок + 2 обкл. – (Классики української літератури в фотографіях)
776986
  Скупейко Л. Леся Українка як канон, або Легенда про "європейскість" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 грудня (№ 48). – С. 12-13
776987
  Іщук-Пазуняк Леся Українка як людина // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 279-283. – ISBN 978-966-355-009-1
776988
   Леся Українка.. – Львів, 1946. – 75с.
776989
   Леся Українка.. – К., 1956. – 500с.
776990
   Леся Українка.. – К., 1960. – 359с.
776991
   Леся Українка. : (Методичні і бібліографічні матеріали для масових бібліотек). – Київ, 1963. – 59 с.
776992
   Леся Українка.. – К., 1973. – 267с.
776993
  Шаховський С.М. Леся Українка. Критико-біогр. нарис. / С.М. Шаховський. – Київ, 1971. – 134с.
776994
  Гулько Л. Леся Українка. Хронологія містичних дат, подій, ситуацій. 1871-1880 роки // Українське слово. – Київ, 2014. – 5-11 лютого (№ 6). – С. 14
776995
  Гаврилюк Ю. Леся Українка: "Найінтересніші пісні - лемківські!"
776996
  Іщук-Пазуняк Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Наталія Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – 430, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-355-009-1
776997
  Аврахов Г.Г. Леся Українка: проблеми текстології та історії друку : (До двадцятитомного видання творів, 1975-1979) : Монографія / Григорій Аврахов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 228 с. – ISBN 978-966-8770-72-2
776998
  Реєнт О. Леся Українка: роздуми про творчість історика // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2 (113). – С. 27-28
776999
   Леся Українка: сюжети з життя в ілюстраціях і документах : Фотокнига. – Київ : Спалах, 2001. – 167с. – ISBN 966-512-131-6
777000
  Бичко Ада Леся Українка:світоглядно-філософський погляд / Ада Бичко. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 186 с. – Шифр дубл. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7276-85-6
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,