Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
775001
  Лях Т. "...Любість одно крило біле, а друге темне має": філософсько-психологічне осмислення феномена любові в новелістиці Марка Черемшини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 143-147


  У статті здійснено комплексний аналіз проблеми любові в новелістиці Марка Черемшини. Вирішення цієї проблеми тісно пов"язане з питаннями про природу, сутність та сенс життя людини. Відповідно до черемшинівської концепції любов здатна втілити загальний ...
775002
  Гонгопадхайя Н. "Лунный свет" и другие рассказы / Н. Гонгопадхайя. – Москва, 1958. – 159с.
775003
   "Лунотека" – студентський простір // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 4


  Спільними зусиллями факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, українська IT-компанія ЛУН.ua і студентський актив КНУ за півроку перетворили стару лабораторію на комфортний вільний двоповерховий простір, де відтепер молодь зможе ...
775004
   "Луноход - 1" снова в строю // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
775005
  Андреус А.П. "Лунь юй" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 57-59. – ISBN 966-316-069-1
775006
   "Луньовські читання" : матеріали наук.-практ. семінарів (2010-2014 рр.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т [та ін.] ; [відп. ред., уклад.: О.Г. Павлова ; редкол.: Н.С. Вербук та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 201, [1] с. : іл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-114-4
775007
  Стець З. "Лупайте сю скалу..." Історія відкриття надмогильного пам"ятника І. Франкові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 2). – С. 4-5, 14
775008
  Капранов В.А. "Лутари фурс" Асади Туси и его место в истории таджикской лексикографии / В.А. Капранов. – Душанбе, 1964. – 214 с.
775009
  Яручик Віктор "Луцьк - Радом" : Оповідання // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 35-41
775010
   "Лучёса" - настоящая находка // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 77 : Фото
775011
   "Лучеса" : Домой, в "Лучёсу"!. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 31 : Фото
775012
  Васильев И.М. "Лучи смерти" и жизнь растений / И.М. Васильев. – Москва, 1963. – 78 с.
775013
  Работяжев Н. "Лучшие мира сего": кто и почему правит страной? : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 116-127. – ISSN 0131-2227
775014
  Копейка В. "Лучшие студенты теперь имеют возможность получить сразу два диплома - Киевского университета и зарубежного вуза" / Розмову вела Ирина Голотюк // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 13 апреля (№ 67). – С. 6


  В предверии новой вступительной кампании об особенностях и новшествах учебного процесса в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченка "Фактам" рассказал директор Института международных отношений профессор Валерий Копейка.
775015
  Сигалов А. "Любiть Україну в грому канонад...": 70 рокiв тому Кремль затаврував бесмертний вiрш Володимира Сосюри і його самого // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 40). – С. 8-9


  "1949 року український поет Володимир Сосюра кинув зухвалий виклик великому росiйському народу: спочатку в Ленiнградському журналi «Звезда» в перекладi Миколи Ушакова вийшов вiрш Сосюри «Любите Украину», а потiм i московський журнал «Знамя» також ...
775016
  Приходько Л. "Люба моя, згадуйте наше минуле спільне, не забувайте, як ми всі бували разом..." (Із листування Олександра та Ольги Грушевських) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 207-231.
775017
  Андрійчук А. "Люба, ти здатна зламати підкови..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 153-154


  Твори студентів-студійців Літературної студії імені Максима Рильського ННІ філології. Вірші.
775018
  Зіневич Н. "Любартівські читання" - 2010 // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 178-179. – ISSN 0869-3595


  25-26 березня 2010 року у м. Луцьку відбулася наукова конференція "Любартовські читання", присвячена 25-річчю Луцького державного історико-культурного заповідника.
775019
  Ивинский Д.П. "Любви, надежды, тихой славы..." к вопросу об авторстве, адресате и датировке стихотворения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 20-30. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 3). – ISSN 0321-1711


  Стаття присвячена аналізу літературних і біографічних фактів, пов"язаних з проблемою авторства та датування вірша "Любви, надежды, тихой славы ...", яке зазвичай друкується під заголовком " К Чаадаеву"
775020
  Розсоха Л. "Любезнейшие панове сватове" (родина Гоголів і козацько-старшинський рід Клименків) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 166-170. – ISSN 0869-3595
775021
  Липский В.С. "Люби меня при всякой доле": Докум. повесть: (О белорус. и укр. молодежи, угнанной в Германию в 1941-1945 гг.) / В.С. Липский, Б.И. Чалый. – Минск, 1989. – 219с.
775022
  Вакулик І. "Люби природу не як символ …" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 25-29


  У статті розглядаються питання інтерпретації міфологічних мотивів і образів у творчості М. Рильського, представлено механізм взаємодії мікроконтексту поезії неокласиків як одиниці пам’яті. In the article problems of language competence is seen as a ...
775023
  Малімон Н. "Любив Україну щиро, кров"ю серця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 квітня (№ 68). – С. 2


  З нагоди 135-річчя від Дня народження В"ячеслава Липинського в Затурцівському меморіальному музеї відбудеться міжнародна конференція.
775024
  Мардань А. "Любимый дедушка" : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 35-115. – ISSN 0131-8136
775025
  Тендит К.Н. "Любимый И.В. Сталин!" (социально-психологические аспекты "культа личности") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 104-109. – ISSN 2073-9702


  Исследуется особое феноменально-психологическое состояние социальной действительности, которое возникает в результате ментальной объективации коммуникационного взаимодействия между И. В. Сталиным как политическим вождем и советским народом как ...
775026
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 6 (78). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
775027
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 4-31. – ISSN 1812-867Х
775028
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 3 (75). – С. 34-54. – ISSN 1812-867Х
775029
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 2 (74). – С. 38-61. – ISSN 1812-867Х
775030
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и императрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 1 (73). – С. 68-95. – ISSN 1812-867Х
775031
  Дубровская Е. "Любимый Петергоф" императора Николая I и иператрицы Александры Федоровны // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 5 (77). – С. 4-18. – ISSN 1812-867Х
775032
  Аксси В. "Любит ли Эклипс мороженое?" : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 17-19. – ISSN 0131-8136
775033
   "Любити життя, але не боятися смерті!" / Н. Малімон, Ю. Громик, М. Жулинський, С. Годлевський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 11


  Пам"яті видатного вченого Анатолія Вадимовича Свідзинського.
775034
  Романюк О. "Любити людей і книжки...". Інтерв"ю з директором Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки міста Києва // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 66-71. – ISSN 0208-0710
775035
  Книжник О. "Любити людину більше, ніж самого себе..." : Методичні аспекти виховання толерантності учнів на уроках літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (96). – С. 17-20
775036
  Зеленчук Т. "Любити так, як землю любить дощ" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 94-98. – ISSN 08-68-4790-1


  Вірші.
775037
  Федотова В. "Любій Любі", або Про шкоду інтернатів на клітинному рівні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 1, 13


  "Уже на початку 2000-х стало зрозуміло, що тисячі жінок-"човників", які не бачать нічого, крім базару та тягарів, перестали бути матерями своїм дітям. Батьки, втративши роботу на половині закритих шахт і заводів, впали у непробудне п"янство, самогон ...
775038
  Дайнеко В.В. "Любіть не себе в професії, а професію в собі" : Інтерв"ю / інтерв"ю взяли Ольга Марущак, Катерина Коваленко, Анастасія Красношлик // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Розмова із завідувачем кафедри іноземних мов ІВМ, професором В.В. Дайнеко.
775039
  Ненарокомова И.С. "Люблю большие планы...": Худ. А.Дейнека / И.С. Ненарокомова. – М., 1987. – 207с.
775040
  Кадирова Л. "Люблю грати талановитих людей" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 21-27 жовтня (№ 42)
775041
  Мегела І.П. "Люблю і ненавиджу" Катулла vs "Ars Amatoria" Овідія // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – C. 20-30


  Статтю присвячено зіставному аналізу любовної лірики давньоримських поетів Катулла та Овідія. Виявляється природа любові в Катулла і Овідія, висвітлюються особливості їхньої поетики, жанрова природа їхньої поезії, аналізуються тематика і засоби ...
775042
  Мегела І.П. "Люблю і ненавиджу" Катулла VS "Ars amatoria" Овідія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 242-256


  Стаття присвячена співставному аналізу любовної лірики давньоримських поетів Катулла та Овідія. Розкривається природа кохання в Катулла та Овідія, висвітлюються особливості поетики, жанрова природа їх поезії, аналізується тематика й засоби художнього ...
775043
  Наєнко М. "Люблю і пишаюся спорідненістю з Тобою". Ппро читацькі листи до Анатолія Дімарова // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 319-323. – ISBN 978-617-7480-77-7
775044
  Наєнко М. "Люблю і пишаюся спорідненістю з Тобою". Про листи читачів до Анатолія Дімарова // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 204-210. – ISBN 978-966-136-357-0
775045
  Дениско Т. "Люблю писати про конкретних людей у конкретному часі" (Інтерв"ю з Юрієм Шаповалом) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 127-131. – ISBN 966-7653-03-5
775046
  Павличко Дмитро "Люблю понад усе вогонь..." : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 22-36. – ISSN 0208-0710
775047
  Пучков А.А. "Люблю преподавание и живу собственно этим": навколокар"єрні плітки про Юліана Кулаковського у 1901 - 1902 роках // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 290-304. – ISBN 978-966-02-6446-5


  Згадується листування Ю. Кулаковського з професорами В.С. Іконниковим та Т.Д. Флоринським, а також згадуються прізвища інших викладачів Університету св. Володимира.
775048
  Бузина В.П. "Люблю тебе на ввесь світ, аж де небо не кінчається!" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 12-18 апреля (№ 15). – С. 12-13


  "Монолог Матери. В этом году Олесю Бузине исполнилось бы 50 лет - золотой возраст для человека творческого, а тем более для талантливого писателя и публициста. Но уже четыре года его нет с нами - 16 апреля 2015 г. он был убит пятью выстрелами во дворе ...
775049
  Салига Т. "Люблю тебе, глибокий саде мій!"(Герменевтика образу) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 377-390. – ISBN 978-966-06-0747-7
775050
  Салига Т. "Люблю тебе, глибокий саде мій!": герменевтика образу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 123-131. – ISSN 0868-4790


  Філософія саду і степу в поезії Миколи Вінграновського.
775051
   "Люблю тебя, жизнь...". – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 159с.
775052
  Зажурило В.К. "Люблю тебя, Петра творенье..." / В.К. Зажурило. – Л., 1989. – 263с.
775053
  Туменко П. "Люблю, коли..." : поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 153-157
775054
  Терентьєва В. "Люблячому правду, благочестя й вірність" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 35-36


  П.М.Коренєв - ініціатор створення Путивлівського музею і його перший директор
775055
   "Любов до грецьких муз..." : Збірка українських перекладів давньогрецьких творів. – Харків : Майдан, 2006. – 304с. – Присвячується 150-річному ювілею від дня народження Івана Франка. – ISBN 966-372-076-X
775056
  Титаренко Г. "Любов до істини" у Полтаві // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-24 травня (№ 15/16). – С. 12


  До 200-ліття заснування масонської ложі (30 квітня 1818 р.)
775057
  Ільїна Г.В. "Любов до мудрості": гнозис самобутності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 134-138. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена темі місця і ролі особистості у розвитку філософії. The article is devoted to the problem of person and its significent place in the history of philosophical thought.
775058
  Голота Л. "Любов дорослих людей" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 18-24 травня (№ 20). – С. 8-9


  Поезія періоду війни.
775059
  Сікорська І. "Любов крізь віки" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 квітня (№ 16). – С. 14


  За підтримки Посольства Канади відбувся авторський концерт знаного українського композитора Олександра Яковчука.
775060
  Келменді Єтон "Любов на війні" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 116-119. – ISSN 0208-0710


  Європейська академія наук, мистецтв і літератури представляє: Єтон Келменді - албанський сучасний поет. Один із найпомітніших представників сучасної албанської поезії. Його поетичні твори перекладені на 22 мови світу й опубліковані в міжнародних ...
775061
  Севінді Невваль "Любов у пошуках душі" // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 50-52


  Турецька письменниця, автор багатьох книжок про "жіноче питання".
775062
  Хульярас Н. [Лусіяс : роман / Нікос Хульярас. – 16-е вид. – Афіни : Нефелі, 1987. – 212 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
775063
   [Любов Олександрівна Ушакова] / Колектив Інституту журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Любов Олександрівна Ушакова - начальник навчального відділу Інституту журналістики - вже багато років працює в університеті. Колектив Інституту журналістики поздоровляє з ювілеєм.
775064
   «Лунотека» – студентський простір // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  "Спільними зусиллями українська IT-компанія ЛУН.ua, факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем і студентський актив КНУ за півроку перетворили стару лабораторію на комфортний вільний двоповерховий простір, де відтепер молодь може ...
775065
  Никонов Н.Г. Лунный копр. / Н.Г. Никонов. – М, 1989. – 286с.
775066
  Лондон Джек Лунный лик : рассказы / Джэк Лондон ; Перевод с анг. Е. Бройдо. – Москва : Книгоиздат "Польза"95 В. Антик и К*, 1913. – 95 с. – (Универсальная библиотека ; № 786)
775067
  Лондон Д. Лунный лик / Д. Лондон. – Л, 1925. – 128с.
775068
  Данилов С.П. Лунный лось : лирика / С.П. Данилов. – Москва : Советская Россия, 1967. – 88 с.
775069
  Коротко А.Ш. Лунный мальчик : проза : [мужская проза от женского лица] / Александр Коротко. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 157, [3] с. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7560-42-4
775070
  Гурев Г.А. Лунный мир / Г.А. Гурев. – 3-е изд., перераб. изд. – Москва : Издательство Московский Планетарий, 1946. – 51 с.
775071
  Эллис Б. Лунный парк : [ роман ] / Брет Истон Эллис ; [ пер. с англ. Д. Симановского ]. – Москва ; Санкт-Петербург : ЭКСМО ; Домино, 2007. – 480 с. – (Интеллектуальный бестселлер). – ISBN 978-5-699-22252-0
775072
  Сафиев Н. Лунный парус / Н. Сафиев. – М., 1980. – 206с.
775073
  Кругляков Г.В. Лунный поезд / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1972. – 64с.
775074
  Елин И.М. Лунный полдень / И.М. Елин. – Челябинск, 1966. – 95с.
775075
  Мопассан Ги Лунный свет / Мопассан Ги. – Мурманск, 1989. – 261с.
775076
  Липкин С.И. Лунный свет : Стихотворения и поэмы / С.И. Липкин. – М., 1991. – 251с.
775077
  Нагибин Ю.М. Лунный свет: Повести и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Минск, 1986. – 446с.
775078
  Сынгаевский П.Ф. Лунный снег / П.Ф. Сынгаевский. – Москва, 1966. – 79с.
775079
  Буланов И.И. Лунный цветок / И.И. Буланов. – Ташкент, 1987. – 287,1с.
775080
  Уитни Ф. Лунный цветок / Пер. с англ. Е.Л.Бородкиной; Филлис Уитни. – Москва : Фантом Пресс Интер В.М., 1996. – 316с. – (Полнолуние любви). – ISBN 5-86471-097-0
775081
  Сергеев Александр Луноход - Эпизод первый : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 172-180 : Фото
775082
  Кожухова О.К. Луноцвет: Повести, рассказы, из дневника писателя / О.К. Кожухова. – Москва, 1988. – 397с.
775083
  Лао Шэ Лунсюйгоу / Лао Шэ. – Москва : Искусство, 1954. – 92 с.
775084
   Лунтик. Русский язык для малышей [Електронний ресурс]. – Москва : 1С-Паблишинг : Мельница : СТВ, 2007. – 1 CD-ROM. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, DirectX 8.0a, процессор1,2 ГГц, 128 Mб ОЗУ, объем видеопамяти 32 Мб, совместимая с DirectX, привод CD-ROM 8х с возможностью чтения дисков емкостью 700 Мб, звук. карта, .-Загл. с этикетки видеодиска


  "Лунтик. Русский язык для малышей" - обучающая игра, созданная по мотивам анимационного фильма "Лунный гость" от кинокомпании СТВ и студии "Мельница". Ваших детей ждет веселое и необыкновенное путешествие в красочный мир Лунтика и его друзей, где они ...
775085
  Панкратов Ю.И. Лунь-озеро / Ю.И. Панкратов. – М., 1975. – 254с.
775086
   Луньов Анатолій Леонідович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 172. – ISBN 978-966-2726-03-9
775087
   Лупа, микроскоп, подзорная труба / Физическая лаборатория Киевского Политехнического института. – [Киев], 1901. – 32 с. : ил. – Написано от руки. - Литография


  Ред.: Кастерин, Николай Петрович
775088
  Матвієнко О. Лупаймо сю скалу! Читання книжок замість позбавлення волі (аналіз судового рішення) // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 22-23
775089
  Коломійчук Богдан Лупали сю скалу : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 126-128 : Фото
775090
  Гонсалес М Н.В. Лупо и река / М Н.В. Гонсалес. – М., 1979. – 47с.
775091
  Басараб А.С. Лупы с ослабленным свойством обратимости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Басараб А.С.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
775092
  Власенко Андрій Лурд - Фатима. Два явлення // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 64-69 : фото
775093
  Золя Э. Лурд / Э. Золя. – Москва, 1953. – 463с.
775094
  Золя Э. Лурд / Э. Золя. – К., 1988. – 428с.
775095
  Марцинковская Т.Д. Лурия Александр Романович (1902-1977) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 71-73. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
775096
  Театр Лусабацин : Опера в 5-ти актах, 6-ти картинах / Театр, и балета Армянской оперы, (Ереван). ССР; музыка А.Л. Степаняна, засл. деят. искусства Армянской ССР ; Либретто Т.С. Ахумяна. – [Москва] : Госиздат "Искусство", 1939. – 8 с. – (Театр оперы и балета им. А.А. Спендиарова : Декада Армянского искусства в Москве, 1939 / Комитет по делам искусств при СНК СССР)
775097
  Ірванець О. Лускунчик-2004 : п"єси, вірші / Олександр Ірванець. – Киів : Факт, 2005. – 208 с. – (Непроза). – ISBN 966-359-064-5
775098
   Лутай Владлен Степанович (1926-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 273-274. – ISBN 978-966-439-754-1
775099
  Тарло Л. Лутре. Карьера писателя / Л. Тарло. – Москва, 1927. – 48с.
775100
  Александров В.Е. Лутугин : документальная повесть / В.Е. Александров. – Донецк : Донбасс, 1971. – 168 с.
775101
   Луценко Лариса Вікторівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 177. – ISBN 978-966-439-757-2
775102
  Немировский А.И. Луций Анней Флор - историк древнего Рима / А.И. Немировский. – Воронеж, 1977. – 167с.
775103
   Луцишин Зоряна Орестівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 274. – ISBN 978-966-439-754-1
775104
   Луцишин Зоряна Орестівна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 157. – ISBN 978-617-7530-19-9
775105
  Вижва С.А. Луцишин Зоряна Орестівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 149. – ISBN 978-966-02-8303-9
775106
   Луцишин Зоряна Орестівна // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 38-40


  Член Спеціалізованої вченої ради.
775107
  Гродзинський Д.М. Луцишин Олена Гордіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 150. – ISBN 978-966-02-8303-9
775108
  Ясинский М.Н. Луцкий трибунал, как высшая судебная инстанция для Волынского, Брацлавского и Киевского воеводствв последней четверти XVI d/ : (с приложением архивных материалов для истории Луцкого трибунала) / М.Н. Ясинский // Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев, 1901. – Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – 72 с. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  На тит. л. дарственная надпись от автора: Владимиру Константиновичу Пискорскому от автора 16.IV. 900
775109
  Марочко В. Луцюк Любомир-Ярослав // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 244-245. – ISBN 978-617-642-388-1


  Любомир-Ярослав Луцюк - канадський історик і географ українського походження.
775110
   Луць Володимир Васильович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 52. – ISBN 966-7024-23-1
775111
  Ілляшенко Я.Є. Луцьк : Істрико-краєзнавчий нарис / Я.Є. Ілляшенко. – Львов : Каменяр, 1974. – 64с.
775112
   Луцьк : Фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1978. – 46с.
775113
  Ворон В.О. Луцьк / В.О. Ворон. – Львів, 1988. – 29с.
775114
  Колосок Б.В. Луцьк : Архітектурно - історичний нарис / Б.В. Колосок, Р.Г. Метельницький. – Київ : Будывельник, 1990. – 191с. : іл.
775115
   Луцьк запрошує на фестиваль середньовічного духу Князівський бенкет 09.06. // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 40-41 : фото. – ISSN 1998-8044
775116
  Радавська Мирослава Луцьк і Торунь - партнери // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 36-37


  27 листопада в місті Торуні (Республіка Польща) підписано угоду про співпрацю. Відтепер Луцьк і Торунь - міста-партнери. Варто зазначити, що Луцьк товаришує вже з вісьмома містами, п"ять із яких - наші сусіди в Польщі.
775117
  Шиба Богдан Луцьк має достатньо ресурсів, щоб самому виступити як інвестор : [інтерв"ю з мером м. Луцька Б. Шибою] / Шиба Богдан, Сищук Олексій; вів розмову О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-11


  У розмові з оглядачем "Віча" мер Луцька розповів про шляхи розширення прав органів місцевого самоврядування, необхідні зміни до держбюджету-2008 і виклав своє бачення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку міста.
775118
  Шиба Богдан Луцьк має достатньо ресурсів, щоб самому виступити як інвестор : [інтерв"ю з мером м. Луцька Б. Шибою] / Шиба Богдан, Сищук Олексій; вів розмову О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-11


  У розмові з оглядачем "Віча" мер Луцька розповів про шляхи розширення прав органів місцевого самоврядування, необхідні зміни до держбюджету-2008 і виклав своє бачення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку міста.
775119
   Луцьк молодий. – Луцьк, 1999-
Ч. 9 (239). – 2005
775120
   Луцьк молодий. – Луцьк, 1999-
Ч. 10 (240). – 2005
775121
   Луцьк молодий. – Луцьк, 1999-
Ч. 11 (241). – 2005
775122
   Луцьк молодий. – Луцьк, 1999-
Ч. 12 (242). – 2005
775123
   Луцьк молодий. – Луцьк, 1999-
Ч. 13 (243). – 2005
775124
   Луцьк молодий. – Луцьк, 1999-
13. – 2005
775125
  Хлібовська Г. Луцьк радянський: соціокультурний простір // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 116-121. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
775126
  Стрільчук Л. Луцьк у міжвоєнний період: особливості українського освітнього процесу та освітні заклади // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – С. 51-59. – (Історія ; № 1 (55)). – ISSN 2414-9012
775127
  Будько Євген Луцьк. Було луцько! / Будько Євген, Тітов Володимир // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 118-123 : фото
775128
   Луцьк. Камінь-Каширський.. – К., 1967. – 10с.
775129
   Луцьк. Фотоальбом.. – К., 1967. – 96с.
775130
  Самойлов Юрій Луцьк: відкриваємо перлину українського Заходу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 42-46 : фото. – ISSN 1998-8044
775131
  Штанько О. Луцьк: місто і соціум у другій половині XVI ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 9-15. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
775132
  Каліш Богдан Луцьк: міський туризм за донорські кошти // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 53 : фото. – ISSN 1998-8044
775133
   Луцьк: приємне відкриття! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 14-15 : фото. – ISSN 1998-8044
775134
  Зосима Луцька братська школа / Зосима, (Город) // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 157-163
775135
  Довбищенко М. Луцьке братство і братський монастир 1617 - 1833 рр. // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луцьк, 2014. – C. 7-48. – (Серія 2. Джерела ; вип. 1). – ISBN 978-617-7216-01-7
775136
  Білоус Н.О. Луцьке війтівство в XV - XVII ст.: характеристика інституту та персоналії урядників // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 4-22. – ISSN 0130-5247
775137
  Онуфрій Луцьке Євангеліє XIV століття - нове життя / Онуфрій, арх. (Куц) // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 383-388. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
775138
  Кралюк П. Луцьке Євангеліє: контексти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 лютого (№ 25). – С. 5


  Чому митрополит Никофонт подарував його факсимальне видання саме Путіну? Чи не нагадав своїм подарунком про те, що Московія, спинаючись на ноги у XIV ст. і ще не знаючи, хто вона - фінська, татарська чи слов"янська, черпала із джерел культури ...
775139
  Ворончук І. Луцьке Хрестовоздвиженське братство: історіографічний аспект та актуальні проблеми // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 94-113. – ISSN 2413-7065


  "Розглядається історіографічний аспект вивчення Луцького Хрестовоздвиженського братства, аналізуються джерельна база та погляди істориків на процеси виникнення і становлення братства, особливості функціонування тощо. На підставі узагальнення існуючого ...
775140
  Карпюк Р.П. Луцький інститут розвитку людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 54-56 : фото
775141
  Кралюк Петро Луцький князь Мстислав Данилович // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт.-груд. – С. 111-116. – ISSN 0042-9422
775142
  Кралюк П. Луцький князь Мстислав Данилович // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 8-9
775143
  Кучеренко О. Луцький період педагогічної діяльності українського письменника П.О. Куліша // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 48-53. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
775144
  Попов Г.Л. Луцький трибунал 1578 р. / Г.Л. Попов. – 27с.
775145
  Мельник Р. Луцький церковний з"зд 1927 року // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 132-136
775146
  Штанько О. Луцькі ремісничі цехи-корпорації в середині XVII ст. // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 40-45. – ISSN 2305-9389


  У статті проаналізовано особливості діяльності цехів Луцька в 1638–1640 рр. Аналізуючи корпоративні традиції кожного з ремісничих об’єднань, здійснено спробу визначити специфіку взаємин майстрів в цеху і поза ним. На основі актових записів ...
775147
   Луцьку - 900 років, 1085-1985 : Зб. документів і матеріалів.. – К., 1985. – 303с.
775148
  Фейерабенд Е.В. Луч / Е.В. Фейерабенд. – Москва, 1968. – 80с.
775149
  Черняк С.Я. Луч во тьме / С.Я. Черняк. – Москва, 1965
775150
  Бердибаев А. Луч времени : стихи и поэмы : пер. с кирг. / А. Бердибаев. – Москва : Советский писатель, 1969. – 76 с.
775151
  Барабой В.А. Луч жизни : О солнце, солнечном свете и жизни на Земле / В.А. Барабой. – Киев : Наукова думка, 1966. – 144 с. – (Научно-популярная литература)
775152
  Фабрикант В.А. Луч идет в космос / В.А. Фабрикант. – Москва, 1961. – 30 с.
775153
  Коваль-Волков Луч любви / Коваль-Волков. – М, 1980. – 95с.
775154
  Реймерис В.К. Луч на ладони : стихотворения / Вацис Реймерис ;. – Москва : Правда, 1962. – 32 с.
775155
  Костылева Н. Луч надежды (образы героев Джоан Роулинг) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (29). – С. 22-33
775156
  Воронцов-Вельяминов Луч света - вестник далеких миров / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1949. – 28 с.
775157
  Воронцов-Вельяминов Луч света - вестник далеких миров / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1949. – 28 с.
775158
  Добролюбов Н.А. Луч света в темном царстве / Н.А. Добролюбов. – Москва-Пг., 1923. – 112 с.
775159
  Крячко И.П. Луч света в тёмном царстве // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 12-13
775160
  Ильин В.С. Луч слова. Его изобразительность и выразительность / В.С. Ильин. – Москва, 1973. – 216с.
775161
   Луч солнца : сборник. – Москва : Художественная литература, 1984. – 311 с.
775162
  Понтиджа Д. Луч тени / Д. Понтиджа. – М., 1986. – 157с.
775163
  Ньегош П. Луча микрокозма. / П. Ньегош. – Београд, 1968. – с.
775164
  Тарасенко Л. Лучано Паваротти // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2005. – № 3. – С. 48-49.
775165
  Эминеску М. Лучафэр / М. Эминеску. – Кишинев, 1962. – 29с.
775166
  Эминеску М. Лучафэр / М. Эминеску. – Кишинев, 1974. – 60с.
775167
  Эминеску М. Лучафэр / М. Эминеску. – Бухарест, 1983. – 147с.
775168
  Эминеску М. Лучафэрул / М. Эминеску. – М, 1979. – 159с.
775169
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. медицинских наук Украины ; ГУ "Научно-практический центр лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-
№ 4. – 2012. – Резюме на англ. яз. и языке статьи
775170
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. медицинских наук Украины ; ГУ "Научно-практический центр лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1. – 2013. – Резюме на англ. яз. и языке статьи
775171
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. медицинских наук Украины ; ГУ "Научно-практический центр лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 2/3. – 2013. – Резюме на англ. яз. и языке статьи
775172
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1/2. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775173
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3/4. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775174
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1/2. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775175
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3/4. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775176
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1. – 2016. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775177
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 2. – 2016. – 90 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775178
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редколл.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3. – 2016. – 90 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775179
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редколл.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 4. – 2016. – 87 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775180
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редкол.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1. – 2017. – 83 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775181
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редкол.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 2. – 2017. – 90 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775182
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редкол.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3. – 2017. – 94 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775183
   Лучевая диагностика, лучевая терапия : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; редкол.: Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н., Бабий Я.С. [и др.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 4. – 2017. – 87 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775184
   Лучевая диагностика, лучевая терапия = Radiation diagnostics, radiation therapy : рецензований науково-практичний журнал радіологів України / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" [та ін.] ; редкол.: Дикан І.М., Колотілов М.М., Бабій Я.С. [та ін.]. – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1. – 2018. – 82 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775185
   Лучевая диагностика, лучевая терапия = Radiation diagnostics, radiation therapy : рецензований науково-практичний журнал радіологів України / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" [та ін.] ; редкол.: Дикан І.М., Колотілов М.М., Бабій Я.С. [та ін.]. – Киев : Наш формат, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 2. – 2018. – 98 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775186
   Лучевая диагностика, лучевая терапия = Radiation diagnostics, radiation therapy : рецензований науково-практичний журнал радіологів України / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" [та ін.] ; редкол.: Дикан І.М., Колотілов М.М., Бабій Я.С. [та ін.]. – Киев : Наш формат, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 3. – 2018. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775187
   Лучевая диагностика, лучевая терапия = Radiation diagnostics, radiation therapy : рецензований науково-практичний журнал радіологів України / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" Асоц. клінічної та академічної радіології України ; редкол.: Дикан І.М., Колотілов М.М., Бабій Я.С. [та ін.]. – Киев : Наш формат, 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 4. – 2018. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775188
   Лучевая диагностика, лучевая терапия = Radiation diagnostics, radiation therapy : рецензований науково-практичний журнал радіологів України / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" [та ін.] ; редкол.: Дикан І.М., Колотілов М.М., Бабій Я.С. [та ін.]. – Киев : ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України", 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 1. – 2019. – 93 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775189
   Лучевая диагностика, лучевая терапия = Radiation diagnostics, radiation therapy : рецензований науково-практичний журнал радіологів України / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" [та ін.] ; редкол.: Дикан І.М., Колотілов М.М., Бабій Я.С. [та ін.]. – Киев : ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України", 2010-. – ISSN 2307-1184
№ 2. – 2019. – 75 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775190
  Федорова В.М. Лучевая модель отражения в аэродинамике сильно разреженных газов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Федорова В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ.-мат. ф-тет. – Ленинград, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
775191
  Рябцев А Лучевая опасность при дентографии и пути ее устранения : Автореф... канд. биол.наук: / Рябцев А С.; ДГУ. – Днепропетровск, 1967. – 16л.
775192
  Дударев А.Л. Лучевая терапия / А.Л. Дударев. – Л, 1988. – 191с.
775193
  Зедгенидзе А Г. Лучевая терапия амбулаторных больных / А Г. Зедгенидзе, Б.М. Алиев. – Ташкент, 1988. – 271с.
775194
  Кишковский А.Н. Лучевая терапия неопухолевых заболеваний / А.Н. Кишковский, А.Л. Дударев. – М, 1977. – 176с.
775195
  Тимлер Ю.А. Лучевое и комплексное лечение распространенных и осложненных форма рака легкого : Автореф... канд. мед.наук: / Тимлер Ю. А.; Второй гос. моск. мед. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
775196
   Лучевое поражение : : Сборник: (острое лучевсе поражение, полученное в эсперименте). – Москва : Московский университет, 1987. – 230 с.
775197
   Лучевое поражение и его модификация. – Москва : Наука, 1985. – 154 с.
775198
  Расс И.Т. Лучевое поражение клеток зобной железы мыши и его модификация с помощью некоторых агентов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Расс И.Т. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 17 с.
775199
  Пархоменко И.М. Лучевое поражение клеток СОЦ и влияние на него некоторых защитных факторов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пархоменко И.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 18л.
775200
  Акоев И.Г. Лучевое поражение млекопитающих и статистическое моделирование / Акоев И.Г. – Москва : Атомиздат, 1972. – 97 с.
775201
   Лучевое приближение и вопросы распространения радиоволн. – Москва, 1971. – 311 с.
775202
  Пономаренко Ю.В. Лучевой дренаж застроенных территорий / Пономаренко Ю.В., Анпилов В.Е. – Москва : Недра, 1989. – 198, [3] с. – Библиогр.: с. 198-199
775203
  Москалев Ю.И. Лучевой канцерогенез в проблеме радиационной защиты. / Ю.И. Москалев, В.Н. Стрельцова. – Москва, 1982. – 121с.
775204
  Оболонцева И.Р. Лучевой метод в анизотропной среде: Алгоритмы, прогр. / И.Р. Оболонцева, В.Ю. Гречка. – Новосибирск, 1989. – 225с.
775205
  Герасименко А.Н. Лучевой метод в геометрической сейсмике сложнопостроенных слоистых сред / А.Н. Герасименко. – К, 1982. – 186с.
775206
  Бабичева Лидия Алексеевна Лучевой метод в динамике упруго-вязкой-пласической среды : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.023 / Бабичева Лидия Алексеевна; Ворон. гос. ун-т им Ленинского Комсомола. – Воронеж, 1973. – 6л.
775207
  Сумецкий М.Ю. Лучевой метод расчета элементарных процессов и колебаний в газах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Сумецкий М.Ю. ; ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 12 с.
775208
  Подильчук Ю.Н. Лучевые методы в теории распространения и рассеяния волн / Ю.Н. Подильчук, Ю.К. Рубцов; АН УССР, Ин-т механики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 220с.
775209
  Теличко Ф.Ф. Лучевые нагрузки при рентгенологических исследованиях / Ф.Ф. Теличко. – Москва, 1976. – 104с.
775210
   Лучевые повреждения организма и пути их коррекции. – Томск : Томский университет, 1991. – 182 с. : табл. – ISBN 5-7511-0188-X
775211
  Куликов М.Н. Лучевые СВЧ приборы со скрещенными полями и специфика взаимодействия М-типа / М.Н. Куликов. – Саратов, 1983. – 153 с.
775212
  Редюк Т.И. Лучевые скорости на уровне фотосферы вактивных областях со вспышками // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  По измерениям допплеровских сдвигов семи слабых фраунгоферовых линий, образующихся на высотах 75-210 км в фотосфере Солнца, во время четырех вспышек разных баллов определены лучевые скорости. В основном наблюдался подъем вещества, максимальные скорости ...
775213
  Байкабулов Б.Т. Лучезарный караван : [об А. Навои] : романы в стихах : пер. с узб. / Барот Байкабулов. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1984. – 352 с.
775214
   Лучезарный финикс. Зарубеж. писатели о кн. чтении и библиофильстве, XX в.. – М., 1979. – 222с.
775215
  Жданов Г.Б. Лучи-разведчики / Г.Б. Жданов. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 208 с.
775216
  Васильев Я.И. Лучи / Я.И. Васильев. – Москва, 1986. – 93с.
775217
  Элксне А. Лучи : стихи / Ария Элксне ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1988. – 160 с.
775218
  Маштаков П.И. Лучи в борозде. Стихи / П.И. Маштаков. – Барнаул, 1962. – 32с.
775219
   Лучи добрых дел.. – Ижевск, 1965. – 84с.
775220
  Розвал С.Я. Лучи жизни. / С.Я. Розвал. – М, 1949. – 484с.
775221
  Розвал С.Я. Лучи жизни. / С.Я. Розвал. – Новосибирск, 1966. – 376с.
775222
  Костенко Л.В. Лучи земли / Л.В. Костенко. – Москва, 1960. – 93с.
775223
  Жданов Г.Б. Лучи из мировых глубин / Г.Б. Жданов. – Москва ; Ленинград, 1948. – 107 с.
775224
  Жданов Г.Б. Лучи из мировых глубин / Г.Б. Жданов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1950. – 140 с.
775225
  Жданов Г.Б. Лучи из мировых глубин / Г.Б. Жданов. – Изд. 4-е. – Москва, 1953. – 128 с.
775226
  Жданов Г.Б. Лучи из мировых глубин / Г.Б. Жданов. – Изд. 5-е. – Москва, 1955. – 136 с.
775227
  Юнг Р. Лучи из пепла / Р. Юнг. – М., 1962. – 291с.
775228
  Федосюк Ю.А. Лучи от Кремля: путеводитель. / Ю.А. Федосюк. – М., 1978. – 312с.
775229
   Лучи проникают всюду.. – М., 1963. – 231с.
775230
  Буки Г. Лучи рентгена и их применение / Г. Буки. – Берлин : Издательство И.П. Ладыжникова, 1923. – 114 с.
775231
  Кудрявская Л.Б. Лучи сковзь ладони. / Л.Б. Кудрявская. – Ужгород, 1972. – 60с.
775232
  Калитин Н.Н. Лучи солнца / Н.Н. Калитин. – М.-Л, 1947. – 111с.
775233
  Пальховский А.Д. Лучи ума : Руководство для первонач. обучения детей в уч-щах и дома : Подготов. курс для поступления детей обоего пола, как в гимназию, так и др. учеб. заведения : С прил. ст. для воспитателей "О физическом, нравственном и умственном развитии" / Сост. педагог А.Д. Пальховский. – Москва : Тип. С. Орлова, 1879. – [2], 46, [2], 239 с.
775234
  Филонович С.Р. Лучи, волны, кванты / С.Р. Филонович. – Москва : Наука, 1978. – 209 с.
775235
   Лучи, которые горячи. Юмор и сатира. Сборник.. – Симферополь, 1963. – 183с.
775236
  Губерський Л.В. Лучинський Петру // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 755. – ISBN 966-316-039-X
775237
  Рынин Н.А. Лучистая энергия в фантазиях романистов и в проектах ученых. / Н.А. Рынин. – Л, 1930. – 153с.
775238
  Кондратьев К.Я. Лучистая энергия Солнца / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 600с.
775239
  Суханов И.С. Лучистая энергия солнца и архитектура / И.С. Суханов. – Ташкент, 1973. – 224с.
775240
  Красильников Н.А. Лучистые грибки : высшие формы / Н.А. Красильников; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Наука, 1970. – 534 с.
775241
  Красильников Н.А. Лучистые грибки и родственные им организмы / Н.А. Красильников; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Actinomycetales. – 1938. – 328 с.
775242
  Ковальский Е.В. Лучистые теплообмен в топках трубчатых печей и парогенераторов при сжигании мазута. : Автореф... Канд.техн.наук: / Ковальский Е.В.; Одес.политехн.ин-т. – Одесса, 1966. – 19л.
775243
   Лучистый теплообмен (Методы и приборы исследования лучистого теплообмена) : межвуз. сб. – Калининград : Издательство Калининградского университета, 1974. – 190 с.
775244
  Кондратьев К.Я. Лучистый теплообмен в атмосфере / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 420с.
775245
  Долгин Марк Исаакович Лучистый теплообмен в атмосфере Антарктиды : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.09 / Долгин Марк Исаакович; Одесск. гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1987. – 21л.
775246
  Репринцева С.М. Лучистый теплообмен в дисперсных средах / С.М. Репринцева, Н.В. Федорович. – Минск, 1968. – 140с.
775247
  Фейгельсон Е.М. Лучистый теплообмен и облака / Е.М. Фейгельсон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 230с.
775248
  Ткаченко А.Ф. Лучицкий Иван Васильевич // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 480. – ISBN 966-8458-30-3
775249
   Лучицький Володимир Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 98-99. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
775250
   Лучицький Володимир Іванович (1877-1949) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 274. – ISBN 978-966-439-754-1
775251
  Кондратик Л.Й. Лучицький Іван Васильович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 73-74. – ISBN 5776391970
775252
  Хижняк В.П. Лучицький Іван Васильович // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 106. – ISBN 966-7419-44-4
775253
  Шевченко Л.В. Лучицький Іван Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 239. – ISBN 96966-8060-04-0
775254
   Лучицький Іван Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 194. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
775255
  Колибанова К. Лучицький Іван Васильович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 329-332. – ISBN 966-02-3529-1
775256
  Герасименко Н. Лучицький Іван Васильович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 126-127. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
775257
  Жадько В. Лучицький Іван Васильович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 547-548. – ISBN 978-966-8567-14-8
775258
   Лучицький Іван Васильович (1845-1918) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 274-275. – ISBN 978-966-439-754-1
775259
   Лучканин Сергій Мирославович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 275. – ISBN 978-966-439-754-1
775260
  Мегела І.П. Лучканин Сергій Мирославович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 176. – ISBN 978-966-02-8303-9
775261
   Лучна рослинність заплави р. Случ / І.А. Ольшевська, Я.П. Дідух, Ю.І. Мала, Н.А. Пашкевич // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 125-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2227-3220
775262
  Григорьев А.Н. Лучник против атлета / А.Н. Григорьев. – Москва, 1971. – 140с.
775263
  Папіш І.Я. Лучно-степові чорноземи (типові) Львівської області: географія і регіональні особливості будови профілю // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 85-97. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
775264
  Яковлев А.М. Лучшае геологическая партия северо-западного территориального геологического управления / А.М. Яковлев. – Л., 1967. – 40с.
775265
  Бокова Т. Лучшая азбука для дома и детского сада / Татьяна Бокова ; художники : Ирина и Александр Чукавины. – Москва : АСТ: Астрель, 2007. – 64 с. – ISBN 5-17-040892-7
775266
   Лучшая альтернатива перелетам // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 4 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
775267
  Грушман М. Лучшая на Украине школа ФЗО № 14 / М. Грушман. – М., 1948. – 48с.
775268
  Масленников И.Б. Лучшая половина жизни. / И.Б. Масленников. – М., 1975. – 128с.
775269
   Лучшая свинарка Ростовской области А.С. Литвинова : Краткий рекомендат. указатель лит-ры. – Ростов-на-Дону : Рост. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 2)
775270
  Лу Э. Лучшая страна в мире : Роман / Э. Лу; Пер. с норвеж. И.Стребловой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. – 320с. – (Bibliotheca. Stylorum). – ISBN 5-352-00240-3
775271
  Лу Э. Лучшая страна в мире : Роман / Пер. с норвежского И.Стребловой; Эрленд Лу. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 320с. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-00240-3
775272
  Берце В.А. Лучшая часть жизни : повести / Визбул Берце ; [пер. с латыш. С. Марковой]. – Рига : Лиесма, 1986. – 395, [2] с., [1] л. портр. : портр.
775273
  Салуцкий А.С. Лучшая часть нашей жизни / А.С. Салуцкий. – М, 1975. – 1436с.
775274
  Локтев А. Лучше больше да лучше. Как получить доступ к ведущим мировым научным изданиям // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 21


  Развитие современной российской науки невозможно без тесной интеграции с мировой наукой. Ключевым условием эффективного взаимодействия является обмен достигнутыми результатами посредством публикаций, подавляющее большинство которых собрано в научных ...
775275
  Чейз Дж.Х. Лучше бы я остался бедным : роман / Дж.Х. Чейз. – Харьков : Из-во Основа при Харьковском гос. ун-т, 1991. – 286 с.
775276
  Чейз Дж.Х. Лучше бы я остался бедным : роман : [пер. с англ.] / Джеймс Х. Чейз ; [художник И.В. Вихтинская]. – Харьков : Основа, 1992. – 287, [1] с. : ил. – В изд. также: Перстень Борджа : повесть. – ISBN 5-11-001103-6
775277
  Херман Б. Лучше Гарварда // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 43-46. – ISSN 0130-1640


  Как превратить идею российского Гарварда в реальность?
775278
  Федорченко Дмитрий Лучше гор могут быть только горы... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
775279
  Попов Д.И. Лучше использовать резервы производства. / Д.И. Попов, В.В. Щепанский. – М, 1979. – 64с.
775280
  Ленин В.И. Лучше меньше, да лучше / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 26с.
775281
  Колесникова Н.А. Лучше начать сегодня. / Н.А. Колесникова, Ф П. Михалев, . – М., 1963. – 94с.
775282
  Абромайт Ларс Лучше ног могут быть только ... : медицина. Человек из будущего / Абромайт Ларс, Корнилак Эндрю // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 60-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
775283
  Усенко Наталия Лучше, дальше и быстрее : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 10-13 : Графіки. – ISSN 1998-8044
775284
   Лучшее в Италии : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 108-109 : Фото
775285
  Годенко М.М. Лучшее имя / М.М. Годенко. – Москва, 1961. – 80с.
775286
  Глаттауэр Д. Лучшее средство от северного ветра = Gut gegen nordwind : [роман] / Даниэль Глаттауэр ; [пер. с нем. Р. Эйвадиса]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2010. – 330, [2] с. – Пер. с изд.: Gut gegen nordwind / Daniel Glattauer. Wien: Deuticke im Paul Zsolnay verlag, 2006. – ISBN 978-5-699-44726-8
775287
  Бочаров Г.Н. Лучшее, что человеку выпадает. / Г.Н. Бочаров. – Москва, 1982. – 310с.
775288
  Кондырев Л.Н. Лучшему другу / Л.Н. Кондырев. – М, 1950. – 80с.
775289
   Лучшие HR-решения : [сб. статей]. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2007. – 268, [1] с. – (Экспертиза журнала "Кадровое дело"). – ISBN 5-9626-0126-2
775290
   Лучшие IT-студенти поедут в Японию // Сегодня. – Киев, 2018. – 19 марта (№ 49)


  "В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка состоялось торжественное открытие образовательного проекта "Программист-2018", который впервые проводит Фонд Бориса Колесникова для студентов IT-специальностей всех вузов страны. Украинских ...
775291
   Лучшие авиакомпании планеты : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 24-25 : Фото
775292
  Савельев Владимир Лучшие авиакомпании удостоены "Крыльев России" : тур-инфо // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 8-9
775293
   Лучшие автотранспортники и автопрокатчики : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 18-20 : Фото
775294
  Зеленский Святослав Лучшие альфа-самцы: ответственность, жертвы и женщины. Быть мужиком: 14 альфа-самцов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 60-66 : фото
775295
  Белянинов А.С. Лучшие годы : рассказы и очерки / А.С. Белянинов. – Свердловск : Облгосиздат, 1952. – 104 с.
775296
  Фоняков И.О. Лучшие годы / И.О. Фоняков. – Иркутск, 1982. – 176с.
775297
  Каштанов А.Л. Лучшие годы / А.Л. Каштанов. – Минск, 1988. – 367с.
775298
  Лисянский М.С. Лучшие годы мои / М.С. Лисянский. – Москва : Художественная литература, 1971. – 239с.
775299
   Лучшие горнолыжные курорты Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 62--75 : фото
775300
   Лучшие городские пляжи мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 58-63 : фото
775301
   Лучшие из лучших.. – М., 1962. – 166с.
775302
   Лучшие издания. – Москва, 1977. – 128 с.
775303
   Лучшие издания 1966-1967.. – М., 1970. – 168с.
775304
   Лучшие издания 1971 года.. – Москва, 1973. – 113с.
775305
   Лучшие издания 1972. – Москва, 1974. – 103с.
775306
   Лучшие издания 1973. – Москва, 1975. – 112 с.
775307
   Лучшие издания 1974. – Москва, 1975. – 84 с.
775308
   Лучшие издания 1977 года : XIX Всесоюз. конкурс искусства книги. – Москва : Книга, 1979. – 138 с.
775309
   Лучшие издания 1978. – Москва, 1980
775310
   Лучшие издания 1980 : 22 Всесоюзный конкурс искусства книги. – Москва : Книга, 1982. – 132 с.
775311
   Лучшие издания 1981 : 23 Всесоюзный конкурс искусства книги. – Москва : Книга, 1983. – 132 с.
775312
   Лучшие издания СССР.. – Москва, 1971. – 63с.
775313
   Лучшие издания СССР.. – Москва, 1972. – 72с.
775314
   Лучшие издания.. – Москва, 1978. – 135с.
775315
   Лучшие изобретения века, которые заботятся о нас // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 80-81 : фото
775316
   Лучшие карнавалы мира.Топ - 10 мировых карнавалов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 18-23 : фото
775317
  Алямовская Г.В. Лучшие книги 1958 года / сост. и авт. текста Г.В. Алямовская, Р.А. Лебедева. – Москва : Искусство, 1961. – [ 58 c.]
775318
  Алямовская Г.В. Лучшие книги 1958 года / Г.В. Алямовская, Р.А. Лебедева. – Москва : Искусство, 1961. – 114 с. : ил.
775319
   Лучшие книги 1959 года.. – М., 1962. – 116с.
775320
   Лучшие книги 1961 года.. – М., 1963. – 128с.
775321
   Лучшие книги 1962 года.. – М., 1964. – 104с.
775322
  Виролайнен Л.А. Лучшие книги зарубежных писателей / Л.А. Виролайнен. – Москва, 1971. – 167с.
775323
   Лучшие книги зарубежных писателей.. – Л., 1964. – 103с.
775324
  Тер-Казарьян Лучшие книги моих однокурсников / Тер-Казарьян. – Л, Ереван, 1990. – 35с.
775325
   Лучшие книги.1965. – Москва, 1968. – 149 с.
775326
   Лучшие книни 1960 года.. – М., 1962. – 117с.
775327
   Лучшие конструкции 16-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1962. – 160 с.
775328
   Лучшие конструкции 24-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1973. – 192 с.
775329
   Лучшие конструкции 25-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1975. – 184 с.
775330
   Лучшие конструкции 26-й выставки творечества радиолюбителей. – Москва, 1975. – 237 с.
775331
   Лучшие конструкции 27-й выставки творчества радиолюбителей. – Москва, 1977. – 288 с.
775332
   Лучшие конструкции 29-й и 30-й выставок творчества радиолюбителей.. – Москва : ДОСААФ, 1984. – 62 с.
775333
   Лучшие методики воспитания : [руководство для родителей, бабушек и дедушек] / [сост. Лисицына И.С. ; гл. ред. С.С. Скляр]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 317, [3] с. – На обл. также указ. : Б. Спок, М. Монтессори, Г. Доман, Б. и Л. Никитины, М. Ибука, С. Лупан, Х. Джайнотт ; Вальдорфская педагогика. – Библиогр. с. 314. – ISBN 978-966-14-1074-8
775334
  Резник С. Лучшие не умирают. / С. Резник, С. Марасанов. – М., 1950. – 112с.
775335
   Лучшие новые районированные сорта плодовых и ягодных культур.. – М., 1967. – 24с.
775336
   Лучшие отели 2008 года с точки зрения туристической компании : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 20-24 : Фото
775337
   Лучшие отели Черного моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 72-79 : фото
775338
   Лучшие отели ЮВА. Отели, которые мы выбираем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 81-92 : фото
775339
   Лучшие пляжи Европы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 57-83 : фото. – ISSN 1029-5828
775340
  Топорков С.С. Лучшие почтовые программы / Топорков С.С. – Москва : ДМК Пресс, 2006. – 592с. – ISBN 5-94074-058-8
775341
   Лучшие произведения советских зодчих 1979-1980 гг.. – Москва, 1983. – 256 с.
775342
   Лучшие произведения советских зодчих 1981-1982 гг.. – Москва, 1985. – 287 с.
775343
   Лучшие произведения советских зодчих 1983-1985 гг.. – Москва
1. – 1991. – 207 с.
775344
   Лучшие произведения советских зодчих 1983-1985 гг.. – Москва
2. – 1991. – 213 с.
775345
   Лучшие произведения советских зодчих, 1973-1974 гг.. – Москва, 1977. – 128 с.
775346
   Лучшие произведения советских зодчих, 1975-1976 гг.. – Москва, 1980. – 222 с.
775347
   Лучшие произведения советских зодчих, 1977-1978 гг.. – Москва, 1983. – 277 с.
775348
   Лучшие произведения советских зодчих.1970-1972 гг.. – Москва, 1975. – 120 с.
775349
  Леврон Ж. Лучшие произведения французских архитекторов прошлого / Ж. Леврон. – Москва, 1986. – 170 с.
775350
   Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации : Описание и руководство к использованию. – Петрозаводск : Петроком, 1992. – 318с. – ISBN 5-87338-003
775351
   Лучшие районированные сорта крупяных культур в РСФСР. – Москва, 1962. – 58 с.
775352
  Зощенко М. Лучшие рассказы [Електронний ресурс] : аудиоспектакль / М. Зощенко, А. Аверченко ; читают А. Котов, А. Меньшиков ; "Страдиз Аудиокнига", "РАО Говорящая книга" , "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 4 ч. 22 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика ; Слушайте и наслаждайтесь)


  М. М. Зощенко (1894 - 1958 ) : Рассказ о старом дураке Нервные люди Женитьба - не напасть, как после не пропасть Бочка Мелкий случай из личной жизни Сильное ...
775353
   Лучшие русские сказки. – Тула ; Москва : Родничок ; АСТ ; Астрель, 2007. – 48 с. : илл. – ISBN 978-5-89624-258-1
775354
   Лучшие сериалы 2000-х = Выбор американских критиков // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 2. – С. 137-145. – ISSN 0130-6405
775355
   Лучшие сорта зерновых культур.. – М., 1979. – 215с.
775356
  Минашкин В.И. Лучшие сорта огурцов для теплиц и парников / В.И. Минашкин. – М, 1961. – 8с.
775357
   Лучшие сорта огурцов и помидоров для закрытого грунта центральной зоны Союза ССР.. – М., 1964. – 16с.
775358
   Лучшие сорта плодово-ягодных культур и винограда. – Москва, 1965. – 368 с.
775359
  Усенко В.В. Лучшие сорта полевых култур для Кубани / В.В. Усенко. – Краснодар, 1954. – 176с.
775360
  Малышев П. Лучшие сорта полевых культур Донбасса. / П. Малышев, И. Иванова. – Сталино, 1953. – 75с.
775361
   Лучшие стахановцы предприятий Укрполиграфтреста и их методы работы.. – К., 1940. – 152с.
775362
   Лучшие стихи года: По мнению лит.критиков.. – М., 1991. – 238с.
775363
   Лучшие страны Европы для путешествия на авто // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2/3. – С. 14-15 : фото
775364
  Нагорная А. Лучшие студенты-айтишники отправятся в Токио // Сегодня. – Киев, 2018. – 20 июня (№ 107). – С. 4


  "Завершился благотворительный проект "Программист 2018", который Фонд Бориса Колесникова впервые проводил для студентов IT-специальностей Украины с целью стимулировать их к получению новых знаний и развитию навыков. Конкурс объединил 820 участников, 28 ...
775365
   Лучшие студенты посмотрят ноу-хау в Кельне // Сегодня. – Киев, 2017. – 13 ноября (№ 208). – С. 4


  "В столичном Национальном университете пищевых технологий стартовал всеукраинский конкурс "Пищевые технологии 2018", инициированный благотворительным фондом Бориса Колесникова. Конкурс рассчитан на студентов ведущих профильных вузов страны, которые ...
775366
   Лучшие традиции - детям.. – Саратов, 1978. – 88с.
775367
   Лучшие туристические агенства : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 10. – ISSN 1998-8044
775368
   Лучшие туристические агенства с точки зрения туроператоров : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 12-13 : Фото
775369
   Лучшие уголки Турции // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 72-73 : Фото
775370
   Лучшие умы человечества как средство платежа // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 4 (943). – С. 64. – ISSN 0320-331Х


  Продолжение обзора денежных знаков, на которых изображены выдающиеся деятели науки и культуры. Начало: ТМ, №3 за 2012 г.). В данной статье рассказывается о денежных знаках периода Средневековья. Возглавляет спиок арабский ученый ибн Сина.
775371
   Лучшие фестивали Африки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 32-35 : фото
775372
   Лучшие фестивали Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 16-19 : фото
775373
   Лучшие.... – М., 1967. – 256с.
775374
  Долаберидзе М.М. Лучший в мире / М.М. Долаберидзе. – Тбилиси, 1962. – 15 с.
775375
  Смердов Игорь Лучший в мире Хакка-университет : Особенности национального образования // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 12. – ISSN 1727-4893
775376
   Лучший в мире.. – Тбилиси, 1961. – 16 с.
775377
  Луковский И.В. Лучший домик в поселке / И.В. Луковский. – Москва, 1963. – 18с.
775378
  Куаммен Дэвид Лучший друг шимпанзе. Семейный альбом Гомбе / Куаммен Дэвид, Ша Ануп, Роджерс Фиона // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 78-91 : фото
775379
  Ежелев А.С. Лучший из грехов / А.С. Ежелев. – Москва, 1988. – 188с.
775380
  Майерова М. Лучший из миров / М. Майерова. – Москва, 1957. – 31 с.
775381
   Лучший из миров : сб.научн.-фантаст. рассказов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 256 с.
775382
  Лапуста М.Г. Лучший контролер / М.Г. Лапуста. – М, 1989. – 154с.
775383
  Лапуста М.Г. Лучший контролер: Рассказы о хоз. расчете. / М.Г. Лапуста, В.В. Радаев. – Москва, 1989. – 175 с.
775384
  Осин Д.Д. Лучший месяц / Д.Д. Осин. – М, 1952. – 56с.
775385
   Лучший на Кавминводах : "За динамическое развитие компании" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 30-31
775386
   Лучший наш подарочек: Master Pricer Expert и Amadeus Offers теперь доступны по умолчанию // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 8-9 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
775387
  Лубнин Л.М. Лучший номер / Л.М. Лубнин. – Киров, 1952. – 36с.
775388
   Лучший овощевод Карелии И.А.Татти.. – Петрозаводск, 1960. – 8с.
775389
   Лучший опыт - в практику партийной работы.. – Москва, 1980. – 55с.
775390
  Иванский А.И. Лучший парашютист мира / А.И. Иванский. – М, 1955. – 56с.
775391
  Ширвиндт Б.Е. Лучший путь воспитать коммунаров. / Б.Е. Ширвиндт. – М., 1980. – 95с.
775392
   Лучший способ прилететь в Таиланд // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 10 : фото
775393
  Крюков Н.А. Лучший способ убоя птицы для международного рынка / Н.А. Крюков. – С.-Петербург, 1914. – 20 с.
775394
  Тамарин С. Лучший ученик Шопена. Им стал уроженец Черновцов Кароль Микули // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 24. – С. 3


  Микули Кароль (1821-1897) - польский виртуозный пианист, композитор, дирижер и педагог, основатель Галицкого Музыкального Общества в городе Львове. Он был автором музыки многочисленных танцев и пьес для фортепиано, серенад для фортепиано и кларнета, ...
775395
   Лучший учитель - творчество.. – М., 1966. – 227с.
775396
  Черняк С.Я. Лучь во тьме : повесть / С.Я. Черняк. – Москва, 1965. – 160 с.
775397
   Лушкін Олександр Єгорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 305-306 : фото
775398
  Леви Л. Лъжата / Л. Леви. – София, 1975. – 199с.
775399
  Немухин И.А. Лыжи - спорт сильных и смелых / И.А. Немухин. – Москва, 1953. – 40с.
775400
  Киселев Лыжи / Киселев. – Москва, 1943. – с.
775401
  Козловський Роман Лыжи 2012/13: на старт! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 50-54 : фото. – ISSN 1998-8044
775402
  Аксельрод С.Л. Лыжи в комплексе ГТО / Аксельрод С.Л. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1950. – 48 с.
775403
  Осокина Т.И. Лыжи и коньки - детям / Т.И. Осокина. – Москва, 1966. – 108с.
775404
  Франко Ж. Лыжи Франции / Ж. Франко, М. Мора. – Москва, 1966. – 237с.
775405
  Елин Н.Л. Лыжи, бабушка и я / Н.Л. Елин, В.Г. Кашаев. – Москва, 1981. – 20с.
775406
  Скалкин П. Лыжи. / П. Скалкин. – Москва, 1929. – 24с.
775407
  Самсонов М.Я. Лыжная подготовка / М.Я. Самсонов, В.М. Шапошник. – Москва, 1962. – 62с.
775408
   Лыжная подготовка.. – М.Л., 1942. – 40с.
775409
  Потахина И.В. Лыжная прогулка: стихи / И.В. Потахина. – Алма-Ата, 1977. – 64с.
775410
  Локтионов С.А. Лыжний спорт в программе физического воспитания учащихся средних специальных учебных заведений / С.А. Локтионов. – Алма-Ата, 1989. – 78с.
775411
   Лыжников манит Европа. И не только она : перспективы сезона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 50-53 : Фото. – ISSN 1998-8044
775412
  Аникин Н.П. Лыжные гонки / Н.П. Аникин. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 72 с. : ил. – (Библиотечка сельск. физкультурника)
775413
  Сферин Б.А. Лыжные мази / Б.А. Сферин. – М., 1968. – 32с.
775414
  Сферин Б.А. Лыжные мази / Б.А. Сферин. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 40с.
775415
  Аксельрод С.Л. Лыжные соревнования : организация и проведение соревнований / Аксельрод С.Л. – Москва : Физкультура и спорт, 1946. – 62 с.
775416
  Аксельрод С.Л. Лыжные соревнования : организация и судейство / Аксельрод С.Л. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1949. – 112 с.
775417
  Чичкина Светлана Лыжный салон - 2006: горнолыжный рынок "белеет" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 46-47 : Фото
775418
  Чичкина Светлана Лыжный салон 2005: не только выставка, но и экстремальное шоу : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 50 : Фото
775419
   Лыжный сезон в Корее открыт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 10 : Фото
775420
  Донской А.Я. Лыжный спорт / А.Я. Донской. – Москва, 1949. – 80с.
775421
   Лыжный спорт. – Москва, 1951. – 312с.
775422
   Лыжный спорт. – Москва, 1952. – 56с.
775423
  Аграновский М.А. Лыжный спорт / М.А. Аграновский. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 62 с. – (Библиотека сельського коллектива физической культуры)
775424
  Людсков П.Н. Лыжный спорт / П.Н. Людсков. – Москва, 1953. – 52с.
775425
   Лыжный спорт. – Москва, 1954. – 532с.
775426
  Ростовцев Д.Е. Лыжный спорт / Д.Е. Ростовцев. – Москва, 1954. – 96с.
775427
   Лыжный спорт. – Москва, 1954. – 100с.
775428
   Лыжный спорт. – Москва, 1954. – 44с.
775429
   Лыжный спорт. – Москва, 1954. – 52с.
775430
  Аграновский М.А. Лыжный спорт : учебное пособие для занятий с начинающими / М.А. Аграновский. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 237 с., ил. – (В помощь инструктору-общественнику)
775431
  Аграновский М.А. Лыжный спорт : учебное пособие / М.А. Аграновский, С.К. Фомин. – Москва : Физкультура и спорт, 1957. – 196 с.
775432
   Лыжный спорт. – Москва, 1957. – 44с.
775433
   Лыжный спорт. – Москва, 1967. – 128с.
775434
   Лыжный спорт. – Москва, 1967. – 200с.
775435
   Лыжный спорт. – Москва, 1971. – 135с.
775436
   Лыжный спорт. – Москва
1. – 1972. – 55с.
775437
  Березин Г.В. Лыжный спорт : учебник для фак. физ. воспитания пед. ин-тов / Г.В. Березин, И.М. Бутин ; под ред. И.М. Бутина. – Москва : Просвещение, 1973. – 271 с., [2] л. ил. : ил.
775438
   Лыжный спорт. – Москва
Вып. 1. – 1980
775439
   Лыжный спорт. – Москва
Вып. 2. – 1980
775440
  Масленников И.Б. Лыжный спорт / И.Б. Масленников, В.Е. Капланский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 111 с.
775441
  Аксельрод С.Л. Лыжный спорт в комплексе ГТО / Аксельрод С.Л. – Москва : Физкультура и спорт, 1955. – 54 с.
775442
  Литвинов С. Лыжный спорт в низовом коллективе физической культуры. / С. Литвинов. – Красноярск, 1952. – 72с.
775443
  Немухин А.Н. Лыжный спорт в СССР / А.Н. Немухин. – Москва, 1953. – 96с.
775444
  Серебряков В.А. Лыжный спорт в СССР. / В.А. Серебряков. – М, 1951. – 38с.
775445
  Серебряков В.А. Лыжный спорт в СССР. / В.А. Серебряков. – М, 1956. – 142с.
775446
  Решетень И.Н. Лыжный спорт в школе. / И.Н. Решетень, А.В. Романова. – Л., 1961. – 136с.
775447
  Прокопенко А.Г. Лыжный спорт в школе. / А.Г. Прокопенко. – Минск, 1989. – 80с.
775448
  Серебряков В.А. Лыжный спорт. / В.А. Серебряков. – М, 1951. – 56с.
775449
  Серебряков В.А. Лыжный спорт. / В.А. Серебряков. – М, 1952. – 128с.
775450
  Серебряков В.А. Лыжный спорт. / В.А. Серебряков. – 3-е изд. – М, 1953. – 94с.
775451
   Лыжню! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 96-101
775452
  Бузулук О.Д. Лыжня / О.Д. Бузулук. – Донецк, 1965. – 51с.
775453
  Давыдов В.А. Лыжня ведет на полюс : записки полярного врача / В.А. Давыдов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 63 с.
775454
  Такало Х. Лыжня ведет на пьедестал / Х. Такало. – М., 1980. – 111с.
775455
  Малеинов А.А. Лыжня зовет / А.А. Малеинов. – Москва, 1974. – 102с.
775456
  Валиахметов А. Лыжня не тает. / А. Валиахметов. – Москва, 1968. – 96с.
775457
  Ваграмян В.А. Лыжня положена / В.А. Ваграмян. – Москва, 1959. – 193с.
775458
  Ваграмян В.А. Лыжня положена / В.А. Ваграмян. – Москва, 1959. – 193с.
775459
  Макарова Н.В. Лыжня среди сосен / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1967. – 61с.
775460
  Езерская Г.П. Лыжня через белое поле / Г.П. Езерская. – Тула, 1971. – 216с.
775461
  Смирнов В.В. Лыко - в строку! / В.В. Смирнов. – Ярославль, 1973. – 47с.
775462
  Воробьев Н.Я. Лыко в строку / Н.Я. Воробьев, В. Журавский. – Москва, 1952. – 63с.
775463
  Зверев А.В. Лыковцы и лыковские гости / А.В. Зверев. – Иркутск, 1980. – 352с.
775464
  Якушкин Т.Ф. Лысая гора. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1976. – 376с.
775465
  Ионеско Э. Лысая певица / Э. Ионеско. – М, 1990. – 220с.
775466
  Белянкин Д.С. Лысая сопка : оттиск / Д.С. Белянкин. – Ленинград : [б. и.], 1932. – С. 805-816
775467
  Файф Д. Лысенко прав / Д. Файф. – М, 1952. – 71с.
775468
  Иванов В.В. Лысина и солнце / В.В. Иванов. – Воронеж, 1963. – 58с.
775469
  Квітка-Основ"яненко Лысты до любезных землякив Грыцька Основьяненка [Листи до любезних земляків Грицька-Основ"яненка] // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 24 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
775470
  Баровский В.В. Лысуха (Fulica atra) в пределах С.-Петербургской губернии / В.В. Баровский // [Компакт. 3, № 259134] / В.В. Баровский. – С. 276-279
775471
  Баровский В.В. Лысуха (Fulica atra) в пределах С.-Петербургской губернии / В.В. Баровский // [Компакт. 4, № 259135] / В.В. Баровский. – С. 276-279
775472
  Кошелев Александр Иванович Лысуха в Западной Сибири : Экология, поведение и хоз. значение / А.И. Кошелев. – Новосибирск, 1984. – 175 с.
775473
  Ажимуратов Х. Лысуха в низовьях Амударьи : экология, морфофизиология, хоз. значение / Х. Ажимуратов ; АН УзССР, Комплекс. ин-т естеств. наук Каракалп. фил. – Ташкент : Фан, 1990. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 76-87
775474
   Лысый пригорок. – М., 1965. – 31с.
775475
  Мирний П. Лыхый попутав [Лихий попутав] : Оповидання / Борыс Гpинченко // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 49 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
775476
  Добрынин Сергей Лэптопом по галактике // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 84-89 : фото
775477
  Лян С. Лю Ху-лань. / С. Лян. – М., 1958. – 110с.
775478
  Гаврош Олександр Люб"язнійший приятель = Смертельна трагікомедія у милому товаристві : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 79-109. – ISSN 0130-321Х
775479
  Федькович Ю. Люба - згуба. Три як рідні брати / Юрій Федькович. – Донецьк : Кредо, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-469-250-9
775480
  Калчев К. Люба / К. Калчев. – К., 1983. – 189с.
775481
  Янкова М. Люба Ивошевич-Димитрова : Биогр. очерк / Мария Янкова. – София : Пресс, 1980. – 120 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 119-120
775482
  Титов Алексей Иванович Люба Косторова / Титов Алексей Иванович. – Петрозаводск : ГИЗ Карел.АССР, 1959. – 55с.
775483
   Люба мати. – К., 1969. – 96с.
775484
   Люба мати. – К., 1975. – 99с.
775485
  Мелешин С. Любава / С. Мелешин. – М, 1957. – 206с.
775486
  Ручьев Б.А. Любава / Б.А. Ручьев. – Москва, 1963. – 78с.
775487
  Ручьев Б.А. Любава / Б.А. Ручьев. – Москва, 1966. – 184 c.
775488
  Ручьев Б.А. Любава / Б.А. Ручьев. – Москва, 1975. – 78с.
775489
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – М, 1965. – 339с.
775490
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1981. – 529с.
775491
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – М, 1988. – 446с.
775492
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – Кн.2. – Барнаул, 1988. – 382с.
775493
  Шукшин В.М. Любавины / В.М. Шукшин. – М, 1989. – 554с.
775494
  Измайлов А.Ф. Любань / А.Ф. Измайлов. – Ленинград, 1979. – 120с.
775495
  Хижняк В.М. Любар / В.М. Хижняк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 226 с.
775496
  Ярмошик І. Любарсько-Чуднівсько-Слободищенська битва 1660 року між польським та російським військом у дзеркалі польської історичної баталістики // Чуднівська кампанія 1660 року у дзеркалі польської історіографії : зб. наук. публікацій про моск.-польську війну середини ХVII ст. / Польське наук. т-во у Житомирі, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд., пер. з пол., вступ. ст. канд. іст. наук, доц. Іван Ярмошик ; [наук. ред. В.Й. Борисенко]. – Житомир : Євенок О.О., 2010. – С. 3-13. – ISBN 978-966-2534-01-6
775497
  Козловский М.И. Любаша / М.И. Козловский. – Воронеж, 1964. – 196с.
775498
  Матушкин В.С. Любаша. / В.С. Матушкин. – Москва, 1969. – 135с.
775499
  Матушкин В.С. Любаша: Повесть. / В.С. Матушкин. – Москва, 1971. – 319с.
775500
  Матушкин В.С. Любаша: Повесть. / В.С. Матушкин. – Москва, 1986. – 143с.
775501
   Любашенко Олеся Вадимівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 275. – ISBN 978-966-439-754-1
775502
  Кузьмин Л.И. Любашин денек / Л.И. Кузьмин. – М, 1979. – 50с.
775503
  Абу-Бакар Ахмедхан Любви бирюзовый цвет / Абу-Бакар Ахмедхан. – Москва, 1982. – 61 с.
775504
  Пирогова Т.А. Любви и боли непокой : стихи / Тимара Пирогова // Окно в личную жизнь : Рассказы / В.П. Пальцев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1990. – С. 49-105. – ISBN 5-7415-0226-1
775505
  Граши А.Б. Любви моей планета : книга стихов и поэм / А.Б. Граши. – Москва : Воениздат, 1971. – 366 с.
775506
  Шатько Е.И. Любви не попрошу / Е.И. Шатько. – Москва : Советский писатель, 1985. – 447с.
775507
  Гатов А.Б. Любви приметы / А.Б. Гатов. – Москва, 1968. – 134с.
775508
  Чупис И.Е. Любви себя открой: избранные переводы. / И.Е. Чупис. – Х., 1995. – 96с.
775509
  Цветаева М.И. Любви старинные туманы: стихотворения / М.И. Цветаева. – М, 1996. – 153с.
775510
  Радионов В. Любви таинственной обет : Стихи / В. Радионов. – Киев : ГСРЛМHМУ, 1998. – 71 с : портр. – ISBN 966-5220-46-2
775511
  Маківчук Ф.Ю. Любе й нелюбе : дружні усмішки, фейлетони, памфлети / Ф.Ю. Маківчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 295 с.
775512
   Любек - Kiev : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 68-71 : Фото. – ISSN 1998-8044
775513
   Любек становится ближе! : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 82-83 : Фото. – ISSN 1998-8044
775514
  Парнікоза І.Ю. Любек, Гамбург і Бремен для українця // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )
775515
   Любен Каравелов : Био-библиографический указатель. – Москва, 1954. – 20 с.
775516
  Димитров М. Любен Каравелов / М. Димитров. – София, 1959. – 407с.
775517
  Воробьев Л. Любен Каравелов / Л. Воробьев. – Москва, 1963. – 280 с.
775518
  Воробьев Л.В. Любен Каравелов / Л.В. Воробьев. – Москва, 1980. – 590с.
775519
   Любен Каравелов : сборник по случай 150 години от рождението му. – София, 1990. – 352 с.
775520
  Христу В. Любен Каравелов за федерацията / В. Христу. – София : Народна култура, 1948. – 78 с.
775521
  Чернокожев Николай Любен Каравелов и българското възрожденско време / Чернокожев Николай. – София : ИК "Фенея", 1995. – 144с.
775522
  Охрименко О.Г. Любен Каравелов и Т.Г.Шевченко. : Автореф... Канд.филол.наук: / Охрименко О.Г.; М-во высш. образования СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 12л.
775523
  Караіванов Н. Любен Каравелов і українські фольклористи та письменники. 120 років з дня смерті Любена Каравелова // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 117-120. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
775524
  Унджиева Ц. Любен Каравелов. / Ц. Унджиева. – София, 1968. – 160с.
775525
  Воробьев Лев Валентинович Любен Каравелов. Мировоззрение и творчество : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Воробьев Лев Валентинович ; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – Москва, 1962. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
775526
  Арнаудов М. Любен Каравелов: Живот, дело, єпоха. 1834-1879 / Арнаудов М. ; Болгарскаа аакад. науките, Ин-т за литература. – София : Богарска акад. на науките, 1964. – 864 с. : портр.
775527
  Босак М. Любесенький диктатор : Сучасна утопія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 58-96. – ISSN 0208-0710
775528
  Босак М. Любесенький диктатор // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-101. – ISSN 0208-0710
775529
  Арістов В.Ю. Любецька битва 1016 р. в ранньому літописанні (до дискусії навколо ідеї О.О.Шахматова) . // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 147-164. – ISSN 0130-5247
775530
  Кондратьєв І.В. Любецька сотня Чернігівського полку: до питання формування // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 234-244. – ISSN 2409-2037
775531
  Кондратьєв І. Любецький замок і любецька околиця за часів Хмельниччини // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С. 29-36


  Про М.П. Василенка. - С. 34-36.
775532
  Котляр М.Ф. Любеч в історії давньоруської державності // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 142-145. – ISBN 978-966-2608-12-0
775533
   Любеч та його округа в 1726 р. / підготовка до друку опису і передмова І. Ситого // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 4. – С. 39-53


  Про М.П. Василенка. - С. 41.
775534
  Гончаров Володимир Любеч: історія як атракція // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
775535
   Любечская чудотворная икона Пресвятой Богородицы. – Киев, 1870. – 12 с. – Отд.отт. из : "Киевск.Епархиальные Ведомости", 1970
775536
  Данькевич К.Ф. Люби Батьківщину. / К.Ф. Данькевич. – К., 1977. – 7с.
775537
  Сэлкудяну П. Люби завтрашний день. / П. Сэлкудяну. – Бухарест, 1960. – 58с.
775538
  Зорич А. Люби и властвуй : [фантаст. роман] / Александр Зорич. – Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. – 445, [3] с. – Сер. осн. в 1997 г. – (Заклятые миры). – ISBN 5-17-033867-8
775539
   Люби и знай свою республику. – Саранск, 1966. – 44с.
775540
  Сухоруков Б.В. Люби книгу / Б.В. Сухоруков, Л.П. Линенко. – Х., 1960. – 59с.
775541
  Хоменко Н.К. Люби мене : роман / Н.К. Хоменко. – Київ : Молодь, 1963. – 290 с.
775542
  Хоменко Н.К. Люби мене : роман, повість / Надія Хоменко. – Київ : Дніпро, 1977. – 295 с.
775543
  Язвиков Л.П. Люби родную природу / Л.П. Язвиков. – Иваново, 1952. – 176с.
775544
   Люби свою землю. – Харьков : Прапор, 1986. – 192 с. : ил.
775545
  Соколов В.В. Люби! Вірші та поеми. / В.В. Соколов. – Донецьк, 1969. – 248с.
775546
   Люби, цени и знай великий русский язык. – Фрунзе, 1963. – 43с.
775547
  Гнаткевич Ю. Любив Україну до глибини своєї кишені // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 червня - 20 червня (№ 23/24). – С. 10-11


  Пам"яті визначного громадського діяча, благодійника, мецената української культури Євгена Чикаленка.
775548
  Сигалов А. Любив Україну, Шевченка i... Зiнаїду. 130 рокiв тому народився нобелiвський лауреат Борис Пастернак // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 лютого (№ 12). – С. 8-9


  "21 червня 1990 року газета «Лiтературна Україна» надрукувала мою досить велику статтю пiд назвою «Повернення». З пiдзаголовком «Спiлка письменникiв України поновила у своїх лавах Григорiя Порфировича Кочура». Ішлося про людину, яка повторила гiрку ...
775549
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К., 1928. – 316с.
775550
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К.Харків, 1936. – 368с.
775551
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К., 1937. – 423с.
775552
  Мопассан Гі де Любий друг / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 311с.
775553
  Мопассан Гі де Любий друг : Оповідання / Мопассан Гі де. – Львів : Вища школа, 1982. – 400с.
775554
  Мопасан Г. де Любий друг / Г. де Мопасан. – Київ : Основи, 1999. – 407с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-176-0
775555
  Мопассан Гі де Любий друг : Роман, новели / Гі де Мопассан; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. – Харків : Фоліо, 2004. – 351с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2229-1
775556
  Мопассан Гі де Любий друг : роман / Гі де Мопассан ; пер. з фр. Валер"яна Підмогильного. – Київ : Знання, 2016. – 383, [1] с. – Сер. засн. 2013 р. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0334-7
775557
  Лану А. Любий друг Мопассан : роман / Арман Лану. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 500 с.
775558
  Лану А. Любий друг Мопассан : роман / А. Лану. – Київ : Вища школа, 1982. – 487 с.
775559
  Баженов Г.В. Любил. Люблю. Буду любить : повести и рассказы / Г.В. Баженов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 317 с.
775560
  Полонський Р.Ф. Любили хлопці дівчат. -- (Я залишаюсь) / Р.Ф. Полонський. – Київ, 1962. – 321с.
775561
  Петухов Ю.К. Любимая / Ю.К. Петухов. – Киров, 1958. – 96с.
775562
  Умарбеков У. Любимая : повесть / У. Умарбеков. – Ташкент : Изд. "Ташкент", 1964. – 165 с.
775563
  Фэйзер Джейн Любимая : Роман / Фэйзер Джейн; Пер.с англ. М.Н.Иванова. – Москва : АСТ, 1996. – 448с. – (Шарм). – ISBN 5-88196-927-8
775564
  Канаки В.Г. Любимая Арктика / В.Г. Канаки. – Л, 1974. – 127с.
775565
  Кротов Я. Любимая балерина вождя Ольга Лепешинская // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 9. – С. 43-55


  Советская российская балерина, балетный педагог. Народная артистка СССР (1951), лауреат четырёх Сталинских премий (1941, 1946, 1947, 1950). Член ВКП(б) с 1943 г.
775566
  Бондаренко К. Любимая женщина Осмомысла // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 46 (164). – С. 54-56, 58
775567
   Любимая игра-шахматы. – Москва, 1968. – 224 с.
775568
  Мартынов М. Любимая игра / М. Мартынов. – М, 1955. – 47с.
775569
  Кауров А.В. Любимая игра ребят. / А.В. Кауров. – Л., 1956. – 79с.
775570
  Шевцов В. Любимая книга : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 111-119. – ISSN 0027-8238
775571
  Гончаров Ю.Д. Любимая наша земля / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1952. – 196с.
775572
  Приеде Г.Р. Любимая Нормунда : пьеса-дневник в 3-х д. / Г.Р. Приеде; авториз. пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Искусство, 1959. – 86 с.
775573
  Шеремет В. Любимая река : Дунай, османы и Европа в XVI-XVIII веках: межцивилизационная контактная зона // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 75-79. – ISSN 0235-7089


  Дунай, османы и Европа в XVI-XVIII веках: межцивилизационная контактная зона.
775574
  Вигдорова Ф.А. Любимая улица / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1964. – 319с.
775575
  аль-Хамиси Абд Любимая! / аль-Хамиси Абд, ар-Рахман. – Москва, 1984. – 32с.
775576
  Катков Н.И. Любимая. / Н.И. Катков. – Пенза, 1959. – 60с.
775577
  Обухова Л.А. Любимец века : Гагарин: повесть, воспоминание / Л.А. Обухова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 188с.
775578
  Обухова Л.А. Любимец века / Л.А. Обухова. – Л., 1977. – 176с.
775579
  Обухова Л.А. Любимец века / Л.А. Обухова. – Москва, 1979. – 191с.
775580
  Зоркий Андрей Любимец Паниковского : Дорожный блокнот. Кушать подано // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 122-125 : Фото. – ISSN 1813-4777
775581
  Федоров А.Г. Любимец полка / А.Г. Федоров. – Москва, 1981. – 80 с.
775582
  Поляков С. Любимец публики : пьеса / С. Поляков. – Москва, 1981. – 108 с.
775583
  Пасховер А. Любимец публики // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 24 (105), 8 июля 2016. – С. 56-59. – ISSN 2305-3364


  40-й президент США Рональд Рейган.
775584
  Старченко В. Любимівка : повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 56-104.
775585
   Любимо тебе, земле. – Ужгород, 1984. – 191с.
775586
  Сергеев В.А. Любимое дело / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1976. – 208с.
775587
  Чирков Ю.Г. Любимое дитя электрохимии / Ю.Г. Чирков. – Москва : Знание, 1985. – 176 с.
775588
  Овсепян Мадлен Любимое место - комната сказок : формирование информационно-грамотной и духовно богатой личности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 27-28. – ISSN 1727-4893


  Во все времена книга была и остаётся источником духовного богатства. Многие поколения воспитывались книгой, передавали любовь к ней своим потомкам. Детская библиотека играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, развитии духовного мира ...
775589
  Фатнев Ю. Любимое. / Ю. Фатнев. – Алма-Ата, 1962. – 51с.
775590
  Рудницкий К.Л. Любимцы публики: о рус. и сов. актерах. / К.Л. Рудницкий. – Киев, 1990. – 367с.
775591
  Фельдман Й.А. Любимые блюда / Й.А. Фельдман. – К., 1987. – 256с.
775592
  Джавахадзе В.Р. Любимые ветры : стихи / Вахтанг Джавахадзе; пер. с груз. Е.Николаевской. – Москва : Советский писатель, 1970. – 95 с.
775593
  Тотров Р.Х. Любимые дети / Р.Х. Тотров. – М, 1980. – 209с.
775594
  Пляцковский М.С. Любимые женщины: Стихи и песни. / М.С. Пляцковский. – М., 1987. – 30с.
775595
  Бестужева-Лада Любимые жертвы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 8. – С. 130-141


  Ставлення Івана Грозного до жінок.
775596
  Донцова Д. Любимые забавы папы Карло : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-09184-Х
775597
  Морозова Н.П. Любимые книги / Н.П. Морозова. – Москва, 1989. – 221с.
775598
   Любимые краски Петра Кончаловского // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 8. – С. 23-29
775599
  Луконин М.К. Любимые люди / М.К. Луконин. – Москва, 1971. – 71с.
775600
  Храмов Е.Л. Любимые люди. / Е.Л. Храмов. – М., 1968. – 96с.
775601
  Зарин А.Е. Любимые местопребывания русских государей / А.Е. Зарин. – Москва : Русское слово, 2007. – 240 с. : илл. – (Путешествие в историю...). – ISBN 978-5-94853-830-3
775602
  Куклачев Ю.Д. Любимые мои кошки / Ю.Д. Куклачев. – Киев : Час, 1992. – 122 с.
775603
  Караковский В.А. Любимые мои ученики : [рассказ дир. моск. школы-лаборатории № 825] / Караковский В.А. – Москва : Знание, 1987. – 79, [1] c. – (Новое в жизни, науке, технике ; 12/1987 : Педагогика и психология)
775604
   Любимые песни. – Саратов, 1950. – 248с.
775605
   Любимые песни. – Чита, 1951. – 176 с.
775606
   Любимые песни. – Пермь, 1959. – 381с.
775607
   Любимые песни. – Ленинград, 1977. – 39 с.
775608
  Завадская Н.П. Любимые песни военных лет. / Н.П. Завадская. – М., 1987. – 119с.
775609
  Прытков В.А. Любимые русские художники / В.А. Прытков. – М., 1963. – 301с.
775610
  Джанысбаева Г. Любимые спектакли. / Г. Джанысбаева, И. Рыбакова. – Алма-Ата, 1956. – 100с.
775611
  Анфиногенов А.З. Любимые сыновья / Анфиногенов А.З. – Москва : Совецкая Россия, 1978. – 85 с. – (Писатель и время)
775612
  Кожевников В.М. Любимые товарищи / В.М. Кожевников. – Москва, 1943. – 224с.
775613
  Кожевников В.М. Любимые товарищи / В.М. Кожевников. – Москва, 1959. – 659с.
775614
  Кравченко Ф.Т. Любимый город / Ф.Т. Кравченко. – М., 1949. – 219с.
775615
   Любимый город. – Москва, 1968. – 532 с.
775616
  Гордеев Н.В. Любимый город / Н.В. Гордеев. – Л, 1991. – 160с.
775617
  Пришвин М.М. Любимый край / М.М. Пришвин. – Ярославль, 1949. – 272с.
775618
  Астафьев Е. Любимый край : стихи / Астафьев Е. – Красноярск : Красноярское краеведческое издание, 1950. – 65 с.
775619
  Калинина Н.А. Любимый месяц март / Н.А. Калинина. – М : Советский писатель, 1988. – 368 с.
775620
  Чирков А.Г. Любимый образ / А.Г. Чирков. – Ленинград, Москва : Искусство, 1948. – 116 с.
775621
  Ермаков В. Любимый пасынок удачи // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2005. – № 10. – С. 2-26. – ISSN 0132-2036
775622
  Воробьев В.Ф. Любимый писатель Ленина / В.Ф. Воробьев. – Львов : Львовский университет, 1960. – 30с.
775623
   Любимый писатель советской молодёжи Н.А. Островский. – Ростов -на-Дону, 1955. – 16 с.
775624
  Слипчук Андрей Любимый сад // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 52-55 : фото
775625
  Истомин И.Г. Любимый Север : стихи / Иван Истомин; пер. с ненец. В.Измайловского. – Тюмень : Тюмен. кн. изд-во, 1957. – 20 с.
775626
   Любимый Серго : стихи и песни о Г.К. Орджоникидзе. – [Москва] : Изд. ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия, 1937. – 96 с., 1 л. портр. : портр.
775627
   Любимый товарищ. – Москва, 1959. – 483 с.
775628
  Ершов Александр Любимый хозяин. Собачий взгляд // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 164-169 : фото
775629
  Чернов Ю.М. Любимый цвет - красный : Повесть о Викторе Ногине / Ю.М. Чернов. – Москва : Политиздат, 1970. – 366с. – (Пламенные революционеры)
775630
  Скребов Н.М. Любимый цвет / Н.М. Скребов. – Ростов-на-Дону, 1961. – 64с.
775631
  Халил Зейнал Любимый цвет : избр. лирика / Зейнал Халил; авториз. пер. с азерб. – Москва : Художественная литература, 1971. – 120 с.
775632
  Сидоров В.С. Любимый цвет / В.С. Сидоров. – Москва, 1982. – 95с.
775633
   Любимый цирк. – Москва, 1974. – 351с.
775634
  Марусик В. Любистки у вінок поетові // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 23-29 серпня (№ 34). – С. 11


  Пам"яті українського поета Степана Пушика.
775635
  Кривда Г.Ф. Любисток : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ, 1956. – 94 с.
775636
   Любисток : Література, мистецтво, літературознавство. – Торонто, 1977. – ISSN 0382-4667
775637
  Кривда Г.Ф. Любисток : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ : Дніпро, 1983. – 158 с.
775638
  Павленко М.Г. Любисток. Лірика. / М.Г. Павленко. – К., 1967. – 71с.
775639
  Топоров В.В. Любит - не любит / В.В. Топоров. – Л, 1969. – 43с.
775640
  Гумеров М. Любит - не любит... / М. Гумеров. – Алма-Ата, 1971. – 119с.
775641
  Пестушко Валерий Любит - не любит... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 34
775642
  Чивилихин В.А. Любит ли она тебя? / В.А. Чивилихин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 317с.
775643
  Рымашевский В.В. Любит, не любит / В.В. Рымашевский. – Ярославль, 1978. – 40 с.
775644
  Попов В.С. Любит, не любит... / В.С. Попов. – М, 1991. – 62с.
775645
  Зорина Светлана Любит? Не любит? : Роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 2. – С. 28-104. – ISSN 0131-8136
775646
  Линчевский Э.Э. Любит?.. Не любит?.. / Э.Э. Линчевский. – Л., 1982. – 62с.
775647
  Васильченко Г. Любите звезды / Г. Васильченко. – Алма-Ата, 1975. – 39с.
775648
   Любите и охраняйте природу Киргизии. – Фрунзе, 1964. – 123с.
775649
   Любите и охраняйте природу Киргизии. – Фрунзе
5. – 1968. – 20с.
775650
  Соколов Н.Л. Любите и охраняйте птиц / Н.Л. Соколов. – Москва : Просвещение, 1968. – 80с.
775651
  Воронин Н.Н. Любите и сохраняйте памятники древнерусского искусства / Н.Н. Воронин. – Москва : Искусство, 1960. – 46 с.
775652
  Карменян Г.С. Любите книгу -- источник знаний / Г.С. Карменян. – Пенза, 1960. – 64 с.
775653
  Рясенцев Б.К. Любите ли вы / Б.К. Рясенцев. – Новосибирск, 1969. – 304 с.
775654
  Санитас Ж. Любите ли вы Вагнера? / Ж. Санитас. – Ленинград, 1967. – 125с.
775655
  Левшина И.С. Любите ли вы кино? / И.С. Левшина. – М : Искусство, 1978. – 254 с.
775656
  Браже Тереза Георгиевна Любите ли вы массовую литературу? : О результатах одного опроса // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 15-17. – ISSN 1727-4893


  Термин "массовая литература" (ранее ее называли популярная, доступная, низкая, бульварная, срединная) уже достаточно укрепился, однако есть ли четкие критерии, позволяющие причислить к ней то или иное произведение?
775657
  Браже Тереза Георгиевна Любите ли вы массовую литературу? : О результатах одного опроса // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 15-17. – ISSN 1727-4893


  Термин "массовая литература" (ранее ее называли популярная, доступная, низкая, бульварная, срединная) уже достаточно укрепился, однако есть ли четкие критерии, позволяющие причислить к ней то или иное произведение?
775658
   Любите ли вы путешествовать? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 56 : фото
775659
  Крымова Н.А. Любите ли вы театр? / Н.А. Крымова. – М, 1987. – 206с.
775660
  Щеглов М.А. Любите людей / М.А. Щеглов. – Москва, 1987. – 512с.
775661
  Попова Т.В. Любите музыку / Т.В. Попова. – М., 1959. – 24с.
775662
  Адалис А.Е. Любите поэзию / А.Е. Адалис. – Москва : Знание, 1961. – 112 с. – (Прочти, товарищ!)
775663
  Жаравин Максим Любите птиц добровольно // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
775664
  Туликов С.С. Любите Россию / С.С. Туликов. – Москва, 1973. – 128с.
775665
  Моисеева Надежда Любители острых ощущений : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 142-150 : Фото
775666
  Сергачев Владимир Любители похолоднее // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 6 : фото
775667
  Домрин Н.А. Любителю видеотехники / Н.А. Домрин. – Москва, 1992. – 64 с.
775668
  Новоженов Ю.М. Любителям кулинарного искусства / Ю.М. Новоженов. – Москва, 1989. – 350с.
775669
  Добрынина Е.А. Любителям музыки посвящается / Е.А. Добрынина. – М, 1980. – 272с.
775670
  Михайлов А.М. Любителям рисования / А.М. Михайлов. – Москва : Молодая Гвардия, 1963. – 86, [18] с.
775671
  Воронцов Д.Д. Любителям российской словесности / Д.Д. Воронцов, А.П. Маслов. – Ленинград, 1991. – 183с.
775672
  Ширали В. Любитель / В. Ширали. – Ленинград, 1989. – 143с.
775673
  Саговский М.Н. Любитель бабочек : Справочная книга о бабочках Европейской России, с кратким руковолством к их ловле, воспитанию и составлению коллекций: С 164 рис. и 4 табл. / М.Н. Саговский. – Петроград : Тип. Меркушева, 1914. – 204с. – Отд. оттиск из журнала "Любитель природы" за 1912-1914 гг.
775674
  Гуськов С.И. Любитель или профессионал? / С.И. Гуськов. – М., 1987. – 96с.
775675
  Нараян Р.К. Любитель поговорить / Р.К. Нараян. – Москва : Известия, 1990. – 192с.
775676
   Любитель природы. – Ярославль, 1971. – 143с.
775677
   Любитель природы. – Ярославль, 1971. – 190с.
775678
   Любитель природы. – Ярославль, 1974. – 183 с.
775679
   Любитель природы. – Ярославль, 1977. – 191с.
775680
   Любитель природы. – Ярославль, 1979. – 255с.
775681
  Филипс Д. Любитель шампанского. Дом на горе. Убереги ее от злого глаза : романы / Джадсон Филипс ; [пер. с англ. В. Вебера]. – Минск : Ураджай, 1992. – 349, [3] с. : ил. – На обложке заглавие первого произведения. – (Авантюра. Приключения. Криминал). – ISBN 5-7860-0727-8
775682
  Сикорук Л.Л. Любительская астрофотография / Л.Л. Сикорук, М.Р. Шпольский. – Москва : Наука, 1986. – 207 с.
775683
  Дубчак И. Любительская веб-трансляция соревнований - новый жанр спортивного дискурса // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 63-66. – (Бібліотека Інституту філології)
775684
  Матвеенко А.С. Любительская звукозапись / А.С. Матвеенко. – Москва, 1959. – 183 с.
775685
  Иванов В.М. Любительская звукозапись / В.М. Иванов. – Вып.4. – Москва, 1959. – 32 с.
775686
  Козюренко Ю.И. Любительская звукозапись / Ю.И. Козюренко. – Москва, 1985. – 136 с.
775687
  Медведев В.Ю. Любительская киноаппаратура / В.Ю. Медведев. – М, 1974. – 24с.
775688
   Любительская киносъёмочная камера "Кама". – Москва : Станкоммпорт, 1960. – 6 с.
775689
  Степанов Б.Г. Любительская радиосвязь на КВ / Б.Г. Степанов, Я.С. Лаповок, Г.Б. Ляпин. – Москва : Радио и связь, 1991. – 120 с.
775690
  Плонский А.Ф. Любительская радиосвязь на метровых волнах / А.Ф. Плонский. – М.-Л., 1953. – 88с.
775691
  Жутяев С.Г. Любительская УКВ радиостанция / С.Г. Жутяев. – Москва, 1981. – 64 с.
775692
  Дитлов А.С. Любительская фотография / А.С. Дитлов. – Минск, 1979. – 223с.
775693
  Кошелев Анатолий Сергеевич Любительская фотокиноаппаратура / Кошелев Анатолий Сергеевич. – М., 1976. – 192с.
775694
  Беньковский З. Любительские антенны коротких и ультракоротких волн : теория и практика / З. Беньковский, Э. Липинский ; пер. с пол. В.М. Фроловой ; под ред. О.П. Фролова. – Москва : Радио и связь, 1983. – 379 с. : ил. – Библиогр.: с. 478. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 1052)
775695
  Всехсвятский С.К. Любительские и школьные наблюдения. / С.К. Всехсвятский. – с.
775696
  Дроздов В.В. Любительские КВ трансиверы / В.В. Дроздов. – Москва, 1988. – 176 с.
775697
  Вингрис Л.Т. Любительские конструкции многоголосных электромузыкальных инструментов / Л.Т. Вингрис, Ю.А. Скрин. – Москва, 1961. – 72 с.
775698
  Самодуров Д.В. Любительские магнитофоны / Д.В. Самодуров. – Москва : Энергия, 1970. – 65 с.
775699
  Шумейкер Ч. Любительские схемы контроля и сигнализации на ИС / Ч. Шумейкер. – Москва : Мир, 1989. – 182 с.
775700
  Овечкин М.А. Любительские телевизионные игры / М.А. Овечкин. – Москва, 1985. – 65 с.
775701
   Любительские телевизоры. – Москва, 1958. – 96 с.
775702
  Демьянов В В. Любительские телевизоры на транзисторах / В В. Демьянов, . – М., 1974. – 89с.
775703
   Любительские телескопы. – Москва : Наука, 1975. – 119 с.
775704
  Гумеля Е.Б. Любительские транзисторные приемники / Е.Б. Гумеля. – Москва, 1980. – 80 с.
775705
  Горбатый В.И. Любительские УКВ радиокомплексы / В.И. Горбатый. – Москва, 1984. – 72 с.
775706
  Горбатый В.И. Любительские УКВ радиостанции на транзисторах / В.И. Горбатый. – Москва, 1978. – 79 с.
775707
  Хлупнов А.И. Любительские усилители низкой частоты / А.И. Хлупнов. – М, 1976. – 81с.
775708
  Черкунов В.К. Любительский высококачественный проигрыватель. / В.К. Черкунов. – М., 1974. – 65с.
775709
  Глузман И.А. Любительский генератор стандартных сигналов / И.А. Глузман. – Москва : Энергия, 1969. – 46 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 690)
775710
  Кудряшов Н.Н. Любительский кинофильм / Н.Н. Кудряшов, А.Н. Кудряшов. – Москва, 1974. – 336с.
775711
  Булышкин Д.Я. Любительский кинофильм: от замысла до экрана. / Д.Я. Булышкин. – М., 1990. – 270,1с.
775712
   Любительский клуб коллекционеров. – Москва, 1989. – 25 с.
775713
  Егоров В.А. Любительский кратковременный передатчик / В.А. Егоров. – М, 1949. – 112с.
775714
  Акментыньш А.Я. Любительский куметр / А.Я. Акментыньш; Акментыныш А.Я. – Москва : Энаргия, 1970. – 40 с. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 736)
775715
  Ницканский С.Г. Любительский лов рыбы в водоемах. / С.Г. Ницканский. – Кишинев, 1963. – 95с.
775716
  Безруков А.В. Любительский связной приемник / Безруков А.В. – Москва : Радио и связь, 1983. – 40 с. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 1058)
775717
  Сутягин В.Я. Любительский телевизор / В.Я. Сутягин. – М.-Л., 1951. – 72с.
775718
  Акулиничев И.Т. Любительский телевизор / И.Т. Акулиничев. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1958. – 48с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып.298)
775719
  Акулиничев И.Т. Любительский телевизор / И.Т. Акулиничев. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 56 с. – (Массовая радиоб-ка ; вып. 391)
775720
  Маркин М.И. Любительское виноградарство / М.И. Маркин. – М., 1990. – 172с.
775721
  Кривчанский И.Е. Любительское пчеловодство. / И.Е. Кривчанский, В.Н. Идричану. – Кишинев, 1987. – 296с.
775722
  Куркин Б.М. Любительское рыболовство. / Б.М. Куркин, А.Я. Щербуха. – К., 1977. – 239с.
775723
   Любительское садоводство. – Симферополь : Таврія, 1984. – 174 с.
775724
   Любительское телескопостроение. – Москва : Наука
Вып. 1. – 1964. – 111 с.
775725
   Любительское телескопостроение. – Москва : Наука
Вып. 2. – 1966. – 99 с.
775726
  Панфілов М.Д. Любительський звукозапис і кіно / М.Д. Панфілов. – Київ : Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1963. – 180 с.
775727
  Карлаш В.Л. Любительські стереоконструкції / В.Л. Карлаш. – Київ : Техніка, 1976. – 152 с.
775728
  Смоляк Б. Любити Вінграновського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 5
775729
  Портнова Т.В. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції другої половини XIX століття / Тетяна Портнова. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – 238, [1] с. – Покажч. імен: с. 228-232. – Бібліогр.: с. 195-227 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-659-1
775730
   Любити істину // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 176-179. – ISBN 966-505-054-0
775731
  Іванченко Р.П. Любити не просто / Р.П. Іванченко. – Київ, 1976. – 199с.
775732
  Столяр З. Любити українську мову - стан душі, якісно робити улюблену справу - кредо життя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6 (770/771), травень - червень. – С. 67-68
775733
  Дроздовський Д. Любити, вчитися...і жити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 31


  "Старшокласниця. Першокурсниця" Анастасії Левкової - роман-історія, почасти автобіографічна, почасти "могилянська".
775734
  Головченко Н. Любити, єднатися і стояти за своє - формула омріяної України від Оксани Забужко. // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 20 листопада (№ 23)


  Роман "Музей покинутих секретів".
775735
  Мордовський М.М. Любитівський човен - унікальна пам"ятка судноплавства / М.М. Мордовський, Г.І. Шаповалов // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 97-100. – ISSN 0235-3490
775736
  Волчик А. Любить Lalique // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 126-128.
775737
  Павлова Елена Любить дракона : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 68-73 : Фото
775738
  Варламова И.Г. Любить и верить / И.Г. Варламова. – Москва, 1959. – 363с.
775739
  Бутромеев В.П. Любить и верить / В.П. Бутромеев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 270с.
775740
  Варламова И.Г. Любить и верить. - Ищу тебя / И.Г. Варламова. – Москва, 1966. – 632с.
775741
  Старшинов Н.К. Любить и жить / Н.К. Старшинов. – М, 1986. – 109с.
775742
  Березко Г.С. Любить и не любить : повесть для кино и для чтения / Георгий Березко. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 291 с.
775743
  Каратаев М. Любить и утверждать прекрасное / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1960. – 69с.
775744
  Іванченко Р.П. Любить не просто / Р.П. Іванченко. – М, 1981. – 327с.
775745
  Иванченко Р.П. Любить не просто : Повести. Рассказы / Р.П. Иванченко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 328с.
775746
  Родина Е.Л. Любить по-русски: национальные традиции концепта "любовь" в лирике С.А. Есенина // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 294-310. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
775747
  Зубехин П.Т. Любить Родину - служить народу / П.Т. Зубехин. – Ленинград, 1964. – 88с.
775748
  Скворцов Д. Любить Родину, а не ее болезни // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 13-19 квітня (№ 15)


  Публикации Александра Каревина всегда вызывают живое обсуждение как на сайте "2000", так и "заочное" - в редакционной почте. А последняя дискуссия Александра Семеновича с сочинителями университетского учебника "История украинского права" породила бурю ...
775749
  Герасимов С.А. Любить человека / С.А. Герасимов. – Москва, 1973. – 151с.
775750
  Кузнецов А.П. Любить человека / А.П. Кузнецов. – Сыктывкар, 1977. – 191с.
775751
  Герасимов С.А. Любить человека: Культура и нравств.-эстет. воспитание молодежи / С.А. Герасимов. – М., 1985. – 382с.
775752
  Кароль И.Л. Любить читателя! / И.Л. Кароль, А.А. Киселёв // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 11, ноябрь. – С. 1033-1037. – ISSN 0869-5873


  Качество и количество научных публикаций российских ученых в рецензируемых журналах, учитываемых при составлении международного индекса цитирования.
775753
  Тверда О. Любить, як душу, - трясе, мов грушу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 3 квітня (№ 38). – С. 11


  В Україні набув чинності закон iз протидії домашньому насильству. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), насильство щодо жінок - світова проблема.
775754
  Шелыганова В.Г. Любить? Любить! Любить!!! : поэзия и проза. – Одесса : Астропринт, 2014. – 533, [3] с. : ил. – Произведения укр., рос. - На обл. авт. не указ. – ISBN 978-966-190-842-9
775755
   Любич Іван Йосипович - 80! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 160. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 80 років з дня народження Любича Івана Йосиповича - українського фізико-географа, кандидата географічних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
775756
   Любич Іван Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 66-67
775757
   Любич Іван Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 132-133 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
775758
   Любич Іван Йосипович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 138-139. – ISBN 978-966-439-961-3
775759
   Любич Іван Йосипович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 74. – ISBN 966-95774-3-5
775760
   Любичу Івану Йосиповичу - 75 ! / Клектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Любич Іван Йосипович - український фізико-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
775761
  Рубан В. Любиш - не любиш : проза: роман / закінчення. Початок у № 240/241, 2011 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 76-191
775762
  Медведєв Я. Любиш позичати люби і борги реструктурувати // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 26
775763
  Алексеев В. Любишь кататься : советы мотоциклистам / В. Алексеев ; худож.: Ю. Трунев ; стихи: В. Алексеева. – Ленинград : Художники РСФСР, 1971. – 32 с. : ил.
775764
  Таль В. Любі бродяги / В. Таль. – Одеса, 1927. – 352с.
775765
  Кудрявцева В.М. Любі мої / В.М. Кудрявцева. – К, 1977. – 45с.
775766
  Огієнко І. Любімо свою українську православну церкву // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 485-504. – ISBN 966-95452-8-4
775767
   Любінецький Ігор Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 307 : фото
775768
  Каспрук В. Любіть Аризону! // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.22-24


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
775769
  Сосюра В. Любіть Україну : Переклади мовами народів світу / Володимир Сосюра; Упор.: Б. Хоменко, К. Хоменко; Передмова І. Дзюби. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. – 189 с. – До 100-річчя від дня народження поета. – (Джерела духовності). – ISBN 966-522-056-Х
775770
  Литвин М. Любіть Україну // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 288-300. – ISSN 0869-3595


  Художник Андрій Наконечний
775771
  Сосюра В.М. Любіть Україну : поезії / Володимир Сосюра ; [упоряд., прим. та післямова С. Гальченка]. – Київ : Знання, 2010. – 199, [1] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-703-0
775772
   Любіть Україну ! : лауреати всеукр. премії ім. Володимира Сосюри : (довідник, статті, покажчик) / упорядник Сергій Козак. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 134, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр. в кінці ст. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-424-0
775773
   Любіцева Ольга Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 67-68
775774
   Любіцева Ольга Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 134-135 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
775775
   Любіцева Ольга Олександрівна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 285-286 : фото
775776
   Любіцева Ольга Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 276. – ISBN 978-966-439-754-1
775777
   Любіцева Ольга Олександрівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 28. – ISBN 978-617-7069-48-4
775778
  Олійник Я.Б. Любіцева Ольга Олександрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 306. – ISBN 978-966-02-8303-9
775779
   Любіцева Ольга Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 139-141. – ISBN 978-966-439-961-3
775780
   Любіцева Ольга Олександрівна (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 75. – ISBN 966-95774-3-5
775781
   Любіцевій Ользі Олександрівні - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-60. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  13 травня 2018 р. виповнилося 65 років із дня народження Любіцевої Ольги Олександрівни – відомого економіко-географа, туризмознавця, доктора географічних наук, професора й завідувача кафедри країнознавства та туризму Київського національного ...
775782
   Любіць і ведаць сваю рэспубліку. – Мінськ, 1969. – 73с.
775783
  Авдеенко С.И. Любкин клад. Избранное 1992-2012 гг. : повести, рассказы, сценарии / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 348, [3] с. – ISBN 978-966-197-357-1
775784
  Снежкина Ж. Люблино : городской романс // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 90-105. – ISSN 0130-7673
775785
  Тираспольская И.З. Люблинская уния 1569 г. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тираспольская И.З. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
775786
  Савинська І.В. Люблинская школа философии: пропедевтика классического томизма // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 224-229. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена історії формування Люблінської школи філософії. При розгляді основних етапів розвитку школи, розкриваються основні ідеї та принципи реалістичної позиції сучасного томізму.
775787
  Любович Н.Н. Люблинские вольнодумцы XVI века : антитринитарии и анабаптисты. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного Округа, 1902. – 22 с.
775788
  Білоус Н.О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 65-83. – ISSN 0130-5247
775789
   Люблінська Унія 1569 року в історії українського народу // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 154-155
775790
  Червінський В. Люблінська унія і її наслідки / В. Червінський, З. Захожай // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 36-38. – ISSN 0868-8117


  Торік виповнилось 450 років з часу укладення Люблінської унії (1569 р.). Подія ця є повчальною і застережною для України. Зокрема, вона застерігає від того, що зрадливі вельможі-урядники, як правило, у скрутний час переходять на бік іноземних ...
775791
  Кралюк П. Люблінська унія і третій Литовський статут // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 липня (№ 129). – С. 3


  Якщо в Польщі та Литві на цю подію звернули увагу, то в Україні та Білорусі вона пройшла непомітно.
775792
  Старченко Н. Люблінська унія як ресурс формування концепту політичного "народу руського" (1569–1648 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – С. 4-45. – ISSN 0130-5247
775793
  Старченко Н. Люблінська унія: як українці змінили "прописку" з литовської на польську / Наталія Старченко ; інтерв"ю записав Дмитро Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 28/30 (560/562), жовтень 2019 р. – С. 31-34
775794
  Ковалевська О. Люблінський сейм 1569 р. у візіях митців XIX - першої половини XX ст.: історико-іконографічний аналіз // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 35-60. – ISSN 0130-5247
775795
  Студінський В.А. Люблінський трикутник у системі економічної безпеки Європи в контексті російсько-української війни 2014-2022 рр. // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 53. – С. 132-138. – ISSN 2306-546X
775796
   Люблінській Павло Ісаєвич // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 141. – ISBN 978-617-573-038-6
775797
  Лесів М. Люблінській україністиці сповнюється 10 років // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 71-75. – ISSN 1426-7470
775798
  Чалова Ганна Люблінщина. Історія на вікенд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 64-68 : фото
775799
  Сосюра В. Люблю / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1939. – 199с.
775800
  Подолян М.П. Люблю : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 120 с.
775801
  Лазарев В.Я. Люблю / В.Я. Лазарев. – Тула, 1962. – 64с.
775802
  Романенко Л.Н. Люблю / Л.Н. Романенко. – Рига, 1975. – 119с.
775803
  Усач Г.Д. Люблю : повість / Г.Д. Усач. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 190 с.
775804
  Мусаев К. Люблю : стихи / Кечибек Мусаев ;. – Москва : Современник, 1978. – 78 с.
775805
  Шкавро Л.Г. Люблю / Л.Г. Шкавро. – М, 1980. – 91с.
775806
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 1 (17). – 2011
775807
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 2 (18). – 2011
775808
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 3 (19). – 2011
775809
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 16. – 2011
775810
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 1 (20). – 2012
775811
   Люблю + Слово (Філео +Логос) : літературно-художній журнал / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2000-
№ 2 (21). – 2012
775812
   Люблю березу русскую...: Стихи о природе рус. поэтов ХХ в.. – Омск, 1986. – 285с.
775813
  Алієв Талят Люблю борщ, печеню і вареники з ягодами! // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 3 (104). – С. 16-19
775814
  Буркова И.Е. Люблю возвращаться / И.Е. Буркова. – Москва, 1979. – 160с.
775815
   Люблю все живое. Берегите природу родного края.. – Архангельск, 1971. – 120с.
775816
  Парфанович С. Люблю Діброву = I love dibrova : нариси і оповідання / Софія Парфанович. – Дітройт : [б. в.], 1959. – 128 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
775817
  Иванушкин А.И. Люблю до сих пор горячо / А.И. Иванушкин. – Москва, 1981. – 46с.
775818
  Вільний В.М. Люблю життя : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1949. – 106 с.
775819
  Рывлин А.И. Люблю и верю / А.И. Рывлин. – Киев, 1958. – 170с.
775820
  Мельников Ю.И. Люблю и верю / Ю.И. Мельников. – Москва, 1976. – 174с.
775821
  Степанов В.Т. Люблю и верю / В.Т. Степанов. – Москва, 1981. – 168с.
775822
  Мишин А.В. Люблю и верю / А.В. Мишин. – Москва, 1985. – 160с.
775823
  Гарнакерьян А.Г. Люблю и ненавижу / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов н/Дн, 1965. – 207с.
775824
  Баженов Г.В. Люблю и ненавижу : повести / Г.В. Баженов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 52 с.
775825
  Любовников О.М. Люблю и помню: Стихи / О.М. Любовников. – Москва, 1976. – 96с.
775826
  Вайнерман Х.А. Люблю і вірю / Х.А. Вайнерман; пер. с евр. – Одеса, 1962. – 127 с.
775827
  Бобир Д.М. Люблю і вірю : Поезії. Переклади. Статті. Спогади [про Д.М. Бобиря М. Рильського та ін.] / Діодор Бобир ; [упоряд. Г.М. Колесник, М.О. Мосина-Бобир ; передм. П. Загребельного ; худож.: М.П. Вуєк]. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 278 с., [3] арк. іл. : іл.
775828
   Люблю Кавказ: Поэтич. сб.. – Москва, 1988. – 495с.
775829
   Люблю костер: Туристические песни для детей школьного возраста: Мелодии и тексты. – Москва, 1989. – 64с.
775830
  Майданська С.В. Люблю любити любов : [статті і есе] / Софія Майданська. – Житомир : Рута, 2016. – 328 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-581-302-7
775831
   Люблю Отчизну я... : стихи, рассказы, сказки рус. писателей : (для сред. шк. возраста). – М., 1985. – 494с.
775832
   Люблю Отчизну я...: Стихи, рассказы, сказки рус. писателей: (Для сред. шк. возраста). – Москва, 1986. – 494с.
775833
  Доризо Н.К. Люблю писать в дороге... / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1965. – 159с.
775834
  Хазин М.Г. Люблю рассвет: Стихи / М.Г. Хазин. – Кишинев, 1990. – 63с.
775835
  Лісняк В.А. Люблю село / В.А. Лісняк. – Київ, 1955. – 121с.
775836
  Дрозд В.Г. Люблю сині зорі : новели та оповідання / В.Г. Дрозд. – Київ, 1962. – 214 с.
775837
  Дмитренко М.К. Люблю твій усміх загадковий / Микола Дмитренко. – Київ : Сталь, 2005. – 55, [1] с. – ISBN 966-7589-52-8


  У пр. № 1743385 напис: Бібліотеці КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 15.12.21 р.
775838
  Александрова Э.Б. Люблю театр! : для ст. возраста / Э.Б. Александрова. – Москва : Детская литература, 1971. – 158 с. : ил.
775839
  Сидорович Л. Люблю тебе, весняний світе : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 30-32. – ISSN 0868-4790


  Молода муза.
775840
  Гарцман М.Д. Люблю тебе, життя! : вибрані поезії / М.Д. Гарцман. – Київ : Дніпро, 1990. – 165 с.
775841
   Люблю тебе, мій Крим : Вірші укр. рад. поетів про Крим. – Сімферополь, 1988. – 158с.
775842
  Самсонов С.А. Люблю тебя : повесть / Семен Самсонов ; пер. с удм. С.Никитин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 87 с.
775843
  Самсонов С.А. Люблю тебя : повесть / Семен Самсонов ; пер. с удм. С.Никитин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 87 с.
775844
  Лихоносов В.И. Люблю тебя светло / В.И. Лихоносов. – Москва, 1971. – 64с.
775845
  Лихоносов В.И. Люблю тебя светло : повести, рассказы / В.И. Лихоносов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 447 с.
775846
  Лихоносов В.И. Люблю тебя светло; Осень в Тамани / В.И. Лихоносов. – Москва, 1985. – 92с.
775847
  Бауков И.П. Люблю тебя, Анна : стихи / Бауков И.П. – Москва : Художественная литература, 1971. – 303 с., [1] л. портр.
775848
  Сотников И.В. Люблю тебя, жизнь / И.В. Сотников. – Уфа, 1963. – 216с.
775849
  Торосян Ш. Люблю тебя, жизнь! : стихи / Шмавон Торосян ;. – Москва : Советский писатель, 1962. – 77 с.
775850
  Иванов А. Люблю тебя, Карелия / А. Иванов. – Петрозаводск, 1960. – 123с.
775851
   Люблю тебя, моя Отчизна : Рек. библиогр. указ. для молодежи. – Москва : Книга, 1984. – 112с.
775852
   Люблю тебя, моя Отчизна. (Библиогр. указатель).. – Москва, 1968. – 128 с.
775853
   Люблю тебя, моя Россия. (Сборник произведений писателей народов СССР).. – М., 1958. – 311с.
775854
  Ваганова М.П. Люблю тебя, Родина светлая ! : книга для учителя / М.П. Ваганова. – Минск : Нар. асвета, 1990. – 78 с.
775855
  Иванова М.А. Люблю тебя, Родина! / М.А. Иванова. – Москва : Советская Россия, 1968. – 128 с.
775856
  Неботов И.В. Люблю тебя, степь / И.В. Неботов. – Махачкала, 1962. – 39с.
775857
  Ніколайчук Ірина Люблю Україну, бо вона моя : (з творів-роздумів українських школярів) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 175-176
775858
   Люблю я вас, богини пенья: Музыка в произведениях рус. поэтов XVIII в. -- окт. 1917: Сб.. – Москва : Музіка, 1989. – 544с. – ISBN 5-7140-0174-5
775859
   Люблю я вас, богини пенья: Музыка в произведениях рус. поэтов XVIII в. -- окт. 1917: Сб.. – Москва, 1990. – 542с.
775860
  Байрамукова Х. Люблю я жизнь : стихи / Х. Байрамукова ; [авториз. пер. с карачаев. А. Яльмарова]. – Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1957. – 32 с.
775861
  Сосюра В.М. Люблю я море... : поезії / Володимир Сосюра ; [упор. Г.Д. Зленко ; худож. Н.А. Попова]. – Одеса : Маяк, 1989. – 173 с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-7760-0024-6
775862
  Шафрай Л. Люблю я тебя нечаянно : поэзии / Людмила Шафрай. – Чернігів : Деснянська правда, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-502-454-5
775863
  Лермонтов М.Ю. Люблю я цепи синих гор... : поэмы и стихотворения / М. Ю. Лермонтов ; [авт. вступ. ст. В.А. Михельсон]. – Краснодар : Краснодарское кн. изд-во, 1983. – 174 с. – Миниатюрное издание. – (Классики отечественной литературы о Кавказе)
775864
  Бершадский Р.Ю. Люблю! Ненавижу! : рассказы / Р.Ю. Бершадский. – Москва : Советская Россия, 1962. – 84 с. : ил.
775865
  Сухорученко Г. Люблю, когда нелегко / Г. Сухорученко. – Ростов, 1962. – 48с.
775866
  Масс В.З. Люблю, люблю... / В.З. Масс, М.А. Червинский. – Москва, 1960. – 155с.
775867
  Григорчук-Войтко Люблю, як вперше... : [поезії] / Наталія Григорчук-Войтко. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 47, [1] с.
775868
  Чумак Р. Люблю, як співають : поезії / Р.М. Чумак. – Київ, 1958. – 84 с.
775869
  Михановский В.Н. Люблю. / В.Н. Михановский. – Х., 1958. – 87с.
775870
  Маяковский В.В. Люблю. Избр. лирика / В.В. Маяковский. – Москва, 1970. – 207с.
775871
  Каландиа Г. Люблю... : стихи / Гено Каландиа; авториз. пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1981. – 160 с.
775872
  Миланич Л.И. Люблю: Стихи. / Л.И. Миланич. – Хабаровск, 1978. – 142с.
775873
   Любляна - город драконов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 22-25 : фото
775874
  Заєць О. Люблять студенти ректора // Столиця. – Київ, 2000. – 21 вересня. – С. 5 : фото


  Замітка про В.В. Скопенка, до вручення йому премії Фонду інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття імені В. Вернадського.
775875
  Киричук Т.В. Любов - це життя і сила : сценарій вечора для старшокласників, присвячений дню святого Валентина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 11-13
775876
  Собко В. Любов : Роман / В. Собко. – Київ; Одеса : Молодий більшовик, 1935. – 139с.
775877
  Кравченко Є.С. Любов : п"єса / Є.С. Кравченко. – Київ, 1939. – 24 с.
775878
  Малишко А.С. Любов : поеми / А.С. Малишко. – Київ : Молодь, 1946. – 96 с.
775879
  Ледянко М.А. Любов / М.А. Ледянко. – Х., 1955. – 212с.
775880
  Василев О. Любов / О. Василев. – Київ, 1955. – 100с.
775881
  Завгородній С.О. Любов : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1956. – 164 с.
775882
  Збанацький Ю.О. Любов : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 320с.
775883
  Гуляшки А. Любов : пер. з бол. / А. Гуляшки; Андрій Гуляши. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 464 с.
775884
  Полевой Б.Н. Любов / Б.Н. Полевой. – Київ, 1960. – 28с.
775885
  Нефелін В.Д. Любов / В.Д. Нефелін. – К., 1965. – 146с.
775886
  Карасимеонов А. Любов : Роман / А. Карасимеонов. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 143с.
775887
  Зборовська К.Б. Любов (amore та caritas) як пізнання та зв"язок між ratio та intellectus. Найвищий вимір творчості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 31. – С. 19-31


  Репрезентовано історико-філософський аналіз феномену любові, який виявля- ється ключовим у творчому доробку Миколи Кузанського як у світлі його гносеоло- гічних побудов, так і з огляду на його роздуми щодо природи людини. Акцент зроблено на ...
775888
  Онищенко О. Любов Андріївна Дубровіна – дослідниця рукописної та книжкової спадщини, організатор науки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (258). – С. 56-68. – ISSN 1029-7200
775889
  Холод Наталія Любов Артеменко: "Учитель - це не професія, це спосіб життя" : Наші кращі вчителі / Холод Наталія, Шилова Антоніна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7 : Фото
775890
  Корнієнко М.Є. Любов Борисівна Хавкіна. Харківський період діяльності // Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : нариси / [відп. за вип.: В.Д. Ракитянська ; відп. ред. С.М. Миценко ; пер. англ. мовою: Г.М. Герасимова та ін.]. – Харків : ІРІС, 2011. – С. 30-35. – ISBN 978-966-95223-4-4


  Л. Б. Хавкіна - видатний бібліотекознавець, історик, педагог, теоретик і практик бібліотечної справи, один з фундаторів бібліотечної школи в Харкові, більше того, організатор бібліотечної справи в Росії, автор цінних праць з бібліотекознавства і не ...
775891
   Любов Боса // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 91. – ISSN 2664-4282
775892
   Любов вишиває надією : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 130-131 : Фото
775893
  Кукуруза Т. Любов від Бога нам дана : пісні Теодора Кукурузи / Теодор Кукуруза. – Львів : Край, 1992. – 70, [2] с. : ноти. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 5-7707-0937-5


  У пр. № 4434BR напис: п. Володимиру Сергійчуку на добро і для душі, щиро і з найкращими побажаннями на майбутнє і з повагою Теодор Кукуруза 13.05.1999 / Підпис /.
775894
   Любов Голота і Надія Степула - лауреати премії імені Свідзінського / Прес-служба Ліги українських меценатів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 15
775895
   Любов директора турфірми : Компанія ITServise // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
775896
  Тесленко А.Ю. Любов до ближнього : оповідання / А.Ю. Тесленко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 128 с.
775897
  Тесленко А.Ю. Любов до ближнього : оповідання / А.Ю. Тесленко. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1960. – 24 с.
775898
  Олександрів-Грибінський Любов до ближнього : гумор, сатира / Борис Олександрів-Грибінський ; [упоряд.: Л. Череватенка ; авт. післям. та ред.: Л. Череватенко ; іл. М. Левицького ; художнє оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2007. – 235, [5] с. : іл. – ISBN 966-8118-58-8
775899
  Бобринський Б. Любов до ворогів у Євангеліях // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 384-388
775900
  Малиновська М.Ю. Любов до життя / М.Ю. Малиновська. – К., 1968. – 176с.
775901
  Лондон Д. Любов до життя / Д. Лондон. – К, 1972. – 68 с.
775902
  Лондон Д. Любов до життя : оповідання. Повість ; пер.з англ / Д. Лондон. – Київ : Дніпро, 1976. – 254 с.
775903
  Лондон Д. Любов до життя / Д. Лондон. – Київ, 1977. – 66 с.
775904
  Присухін С.І. Любов до істини в неотомістських інтерпретаціях Івана Павла II // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 208-211
775905
  Калантаєвська Г.П. Любов до літературної творчості як риса національної вдачі українців у книзі Б. Антоненка-Давидовича "Землею українською" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 85-93. – ISSN 2077-804X
775906
  Хом"як І. Любов до мови й уживаного слова (про наукову діяльність О.М. Біляєва - провідного вченого України в галузі лінгводидактики) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (122). – С. 17-21
775907
  Мащенко С. Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / Станіслав Мащенко. – Чернігів, 2006. – 176с. – ISBN 966-502-361-6
775908
  Захарчук О. Любов до музики - друге покликання Лесі Українки // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: М. Новакович, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 3 (41). – С. 47-55. – ISSN 2224-0926
775909
   Любов до навчання: новий стандарт на системи управління для освітніх організацій // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (105). – С. 102. – ISSN 2307-4949
775910
  Ніколаенко Д.Ф. Любов до професіі -- шлях до майстерності. / Д.Ф. Ніколаенко. – К, 1960. – 48с.
775911
  Деграція Х.Е. Любов до свободи : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 180. – ISSN 0320-8370
775912
  Василь Є. Любов до свого народу [П. Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (233). – С. 38-41. – ISSN 0131-2685


  У Чернігівській області на честь великого українського вченого Петра Тронька відкрився музей його пам"яті.
775913
  Шандрук С.К. Любов до України як сутнісна риса особистості Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 150-151. – ISSN 1810-2131
775914
  Кулик Н. Любов довжиною в життя // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
775915
  Шеренговий О.Г. Любов єдина / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1988. – 278 с.
775916
  Фалікман І.Ш. Любов живе у Шварцвальді / Іхіл Фалікман; пер. с євр. – Київ, 1966. – 299 с.
775917
  Селіванов В. Любов завжди : Роман. Повісті / Володимир Селіванов. – Київ : Ярославів Вал, 2004. – 452с. – ISBN 966-8382-10-2
775918
  Черченко Н.К. Любов зобов"язує / Н.К. Черченко. – К., 1990. – 224с.
775919
  Міщенко Григорій Любов і біль Лесі Коваленко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 41. – ISSN 0868-9644


  Поетеса Леся Коваленко
775920
  Мороз Л. Любов і біль: таємниці літературного формотворення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 34-41. – ISSN 0236-1477


  Роздум про роль емоційного світу митця у формуванні індивідуального художнього стилю, про необхідність глибше досліджувати цей таємничий процес. Запропоновано "нетрадиційне" прочитання деяких образів-символів у творах Олександра Довженка та Григора ...
775921
  Михайленко В.М. Любов і демони : роман / Валентина Михайленко. – Київ : АртЕк, 2020. – 255, [1] с. – ISBN 978-617-7814-63-3
775922
  Попіль Д. Любов і дива живуть у горах // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 16 лютого (№ 7). – С. 11. – ISSN 0027-8254
775923
  Мізюн Г.М. Любов і дружба. Комедія на 3 дії. / Г.М. Мізюн. – К., 1937. – 75с.
775924
  Якименко Г.Х. Любов і життя / Г.Х. Якименко. – К, 1963. – 179с.
775925
  Ружмон Дені де Любов і західна культура / Ружмон Дені де; Пер. з франц. Я.Тарасюк. – Львів : Літопис, 2001. – 304с. – ISBN 966-7007-16-2
775926
  Муратов І.Л. Любов і зненависть моя : поезії / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 172 с.
775927
  Лупій О.В. Любов і лад : вірші / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 144 с.
775928
  Романівська М.М. Любов і мир : роман / М.М. Романівська. – Харків : Прапор, 1966. – 253 с.
775929
  Гринько Д. Любов і мужність / Д. Гринько. – Київ, 1954. – 251,5с.
775930
  Бойко Г. Любов і надія = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 28-30. – ISSN 0868-4790
775931
  Павличко Д. Любов і ненависть : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1953. – 64 с.
775932
  Павличко Д. Любов і ненависть : поезії / Д.В. Павличко. – Львів, 1953. – 52 с.
775933
  Павличко Д.В. Любов і ненависть : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1975. – 423 с.
775934
  Гріва Ж. Любов і ненависть : Роман / Ж. Гріва. – Київ : Дніпро, 1975. – 487с.
775935
  Павличко Д.В. Любов і ненависть : вірші та поеми / Д.В. Павличко. – Київ : Молодь, 1983. – 262 с.
775936
  Рутковська Л.М. Любов і ненависть / Л.М. Рутковська. – [Київ], 2003. – 162с.
775937
  Фінчук Г.В. Любов і ненависть Гюстава Флобера // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 21-24
775938
  Семененко В. Любов і ненависть. Кого і як повертати в Україну // Україна молода. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 135). – С. 4


  "Результати опитування населення в ОРДЛО не дивують. При цьому не варто сприймати всерйоз пояснення, що, мовляв, люди там за п’ять років зомбовані російською пропагандою. Вони не зомбовані, а такі є. Звичайно не всі, але критична маса саме така. Росія ...
775939
  Цвіліховський В. Любов і німці. Амурні справи і проституція в окупованому Києві // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 15


  "Війна — це не лише смерть, каліцтва та поламані долі. У горнилі лихоліття знаходиться місце й коханню. І не тільки високому почуттю, оспіваному у творах мистецтва, а й тимчасовим, швидкоплинним тілесним утіхам, добутим силою, купленим за гроші або ...
775940
  Нечай М.П. Любов і пам"ять / М.П. Нечай. – К., 1977. – 248с.
775941
  Нечай М.П. Любов і пам"ять / М.П. Нечай. – К., 1984. – 620с.
775942
  Ляун А. Любов і партнерство з католицького погляду / Андреас Ляун ; [пер. з нім. А. Шрамко]. – Стрий ; Дрогобич : Коло, 2013. – 190, [2] с. – На тит. арк. також: Управління Стрийської єпархії УГКЦ. - Пер. за вид.: Liebe und Partnerschaft aus katholischer Sicht / Andreas Laun. 2003. – Бібліогр.: с. 187-188 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2405-59-0
775943
  Унамуно Мігель де Любов і педагогіка : роман / Мігель де Унамуно ; у перекладі О. Маєвської. – Київ : Асторолябія, 2016. – 254, [2] с. : іл. – Пер. за вид.: Amor y pedagogia / Unamuno Miguel de. Madrid, 1995. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-664-080-6


  Роман належить до числа найкращих європейських психологічних романів і водночас є одним із першотворів цього жанру. Переконаний прогресист і захоплений шанувальник новітньої педагогіки Авіто Карраскаль хоче вирватися поза межі традиційних методів ...
775944
  Скарбовійчук Д.А. Любов і проблема людського існування в екзистенціальному аспекті // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 128-130
775945
  Кавун Л. Любов і сексуальність у художній прозі "романтиків вітаїзму" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 104-112. – ISBN 978-966-493-187-5


  У статті досліджується проблема любові й сексуальності у творах укр. письменників 20-х рр. 20 ст., які були творцями літ. "романтики вітаїзму". Творчість М. Хвильового й І. Дніпровського висвітлюється в контексті філософії віталізму Бергсона та ...
775946
  Йовенко С.А. Любов і Смерть : вибрана лірика 1963-2010 / Світлана Йовенко. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 697, [23] с. : портр., фот. – ISBN 978-966-2151-65-7
775947
  Голота Л. Любов і смерть Світлани Йовенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 19 листопада (№ 23). – С. 2
775948
  Крупка М.А. Любов і смерть у хаосі буття ("Хаос" Грицька Григоренка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 49-58. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
775949
  Іванина В. Любов і смерть узурпатора : Три доби з життя "героя" нашого часу: Роман / Василь Іванина. – Київ : Дніпро, 2006. – 224с. – ISBN 966-578-166-9
775950
  Тихий Наум Любов і труд : вірші й поема / Тихий Наум. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 144 с.
775951
  Косенко П. Любов і туга, туга і любов: Сонети. / П. Косенко. – К., 1992. – 92с.
775952
  Коваль А.І. Любов кличе / А.І. Коваль. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 356 с.
775953
  Коваль А.І. Любов кличе / А.І. Коваль. – Київ, 1981. – 504 с.
775954
  Овчієва Л.П. Любов Ліницька — актриса театру І. К. Карпенка-Карого // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2021. – Вип. 27/28. – С. 32-40. – ISSN 1997-4264


  До 175-річчя від дня народження І. К. Карпенка-Карого.
775955
  Семеног О. Любов Мацько: "Мова - це не лише інформаційний код..., це передусім душа людська". // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 23-24.
775956
  Іршад Улла Хан Любов може зцілити все: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 23. – ISSN 0320-8370
775957
  Кацнельсон А.І. Любов моя -- поезія / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1976. – 120с.
775958
   Любов моя. Чтець-декламатор.. – К., 1960. – 780с.
775959
  Шиян Г.І. Любов на балансі : гуморески / Г.І. Шиян. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 78 с.
775960
  Шиян Г.І. Любов на балансі : гуморески / Г.І. Шиян. – Київ, 1979. – 90 с.
775961
  Шиян Г.І. Любов на балансі : гуморески / Г.І. Шиян. – Київ, 1979. – 90 с.
775962
  Галан Я.О. Любов на світанні : Сучасна бувальщина на 3 дії / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1953. – 96с.
775963
  Галан Я.О. Любов на світанні : П"єса, публіцистика / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1986. – 342с.
775964
  Осадчий В. Любов над усе : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
775965
  Гарматюк А.П. Любов найбільша - мій народ : [ лірична поезія ] / Анатолій Гарматюк. – Вінниця : О. Власюк, 2008. – 152 с. – ISBN 978-966-2932-77-5
775966
  Йовенко С.А. Любов під іншим місяцем : оповідання та повісті / Світлана Йовенко. – Київ : Український письменник, 1999. – 222, [2] с. : іл. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-060-9


  У пр. № 1746876 напис: Михайлові Наєнку на відкриття забутої Богом і людьми моєї Атлантиди. Дружньо Світлана Йовенко, Квітень. 2000 р.
775967
  Мартинюк В. Любов по-слов"янському. З розрахунку. Сербія - головна опора Москви на Балканах і майбутній "троянський кінь" РФ в ЄС / В. Мартинюк, М. Гончар // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 1, 4


  "17 січня президент Росії Владімір Путін відвідав Белград. Цей візит супроводжувався потужною інформаційною кампанією як у російських, так і в сербських ЗМІ. Хоча результативність його (крім демонстрації Путіним "відсутності міжнародної ізоляції ...
775968
  Останіна Г.Г. Любов по-татарськи (за малою прозою М. Коцюбинського) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 265-272. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
775969
  Кушнір Т. Любов приречена на вічність = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 21-23. – ISSN 0868-4790
775970
  Ярмиш Ю. Любов роботів:[Гумореска] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.156-157
775971
  Грабовський В. Любов сама врівноважує долю : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 142-151. – ISSN 0868-4790
775972
  Грабовський В.Н. Любов сама врівноважує долю. Кароль Войтила у молитві та поезії / Віктор Грабовський. – Київ : Просвіта, 2011. – 77, [1] с., VIII c. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-2133-30-1
775973
   Любов славетних письменників у листах і в житті : зб. худож.-документ. нарисів / авт.-упоряд. Вітольд Кирилюк. – Київ : Криниця, 2008. – 495, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - На тит. арк. зазнач. персоналії письменників - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серця скоряються коханню...). – ISBN 978-966-7575-88-5


  Ця книга - про любов. Вона об"єднує 40 окремих розповідей з життя класиків світової літератури. До збірника увійшли: Л.Українка, І. Франко, М. Вовчок, М. Костомаров, В. Стефаник, П. Куліш, М. Коцюбинський, П. Мирний, В. Винниченко, О. Вишня, П. Тичина, ...
775974
  Мармуров В.В. Любов та дружба в інформаційному суспільстві // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 105-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У представленій статті розглядається трансформація людських взаємовідносин в умовах інформаційного суспільства. Розглядаються поняття любові та дружби як компоненти взаємовідносин з позицій класиків вітчизняної філософії. Аналізується процес зміни ...
775975
  Шутяк Л. Любов та інші месопотамські дивовижі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 23


  Новий роман Сергія Жадана: проза і поезія, пам"ять, місто, біблійні алюзії.
775976
  Бочелюк В.Й. Любов та сексуальність у вченні Е. Фрома / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна // Психологія сексуальності : навч. посібник для студентів ВНЗ спеціальності 8.03010201 - психологія / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна. – Київ : КНТ, 2019. – С. 135-139. – ISBN 978-966-8894-83-1
775977
  Цвіріна І.А. Любов Трохимівна Мала - видатний український лікар та науковець // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 497-500
775978
  Яструбецька Г.І. Любов у вимірі експресіонізму (на матеріалі поезії В. Стуса) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 12-20. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
775979
  Буряк Н.Б. Любов у гуманістичному психоаналізі Е. Фромма // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 93-95
775980
  Чумарна М.І. Любов у залізних чоботях : езотерика укр. казок / Марія Чумарна. – Львів : Апріорі, 2009. – 262, [2] с. : іл. – Слов. казкових символів: с. 236-262, [1]. – ISBN 978-966-2154-15-3
775981
  Туренко В.Е. Любов у координатах бажання та задоволення: філософсько-культурологічний погляд // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 54-57. – ISSN 2616-9967


  "На основі теоретичних напрацювань сучасних зарубіжних філософів здійснюється висвітлення любовного дискурсу в координатах бажання та задоволення. Автор доводить, що любовне бажання має не лише суто тілесне забарвлення; воно включає в себе окрім ...
775982
  Печарський А. Любов у поетичному задзеркаллі Ігоря Павлюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 107-113. – ISSN 0236-1477


  Планетарне мислення І. Павлюка заземлене й у свою національну ідентичність, про яку свідчить поетична збірка "Чорний льон". Її назва символізує важкі часи й руїни знедоленої України. Оспіваний в українських піснях синій цвіт льону почорнів від розриву ...
775983
  Гук А.О. Любов у семантичному просторі англійської фразеології (лінгвокогнітивний аналіз) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 203-206. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
775984
  Тітомир Є. Любов у середні віки: містика західного християнства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 119-123. – ISSN 1728-9343
775985
  Криштальська О. Любов у слово перелита // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 143-146. – ISSN 0868-4790
775986
  Жулай В. Любов у суспільних відносинах // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.154-165. – ISBN 966-7653-05-3
775987
  Яровий О. Любов як віра і надія // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2008. – [Вип. 4]. – С. 7-9


  Про четверте видання альманаха.
775988
  Гупаловська В. Любов як інтенціональний акт. Духовне ядро любові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 32-39. – (Серія психологічні науки ; вип. 2)
775989
  Гаврисюк О.Я. Любов як принцип політики у творчій спадщині Рейнгольда Нібура // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 150-155. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
775990
  Білобривка Р.І. Любов як психотерапевтичний чинник / Р.І. Білобривка, О.Й. Білобривка // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 102-105. – ISSN 2413-8843
775991
  Золотнюк О.П. Любов як суб"єктивний корелят міжособистісних стосунків: наукові спроби визначення поняття та спроби вимірювання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 16-23. – ISSN 2077-1800
775992
  Онікієнко І.М. Любов як універсальне поєднання божественого та греховного начал у новелі В. Шевчука "Панна сотниківна" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – ЧС. 63-66. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
775993
  Корнєєва Х. Любов як форма існування Бога в поезії Зінаїди Гіппіус // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 126-132. – ISSN 2307-2261
775994
  Щириця П. Любов як хиба і як розкіш // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 5-11 березня (№ 10). – С. 4


  У Музеї літератури відбувся творчий вечір Світлани Короненко.
775995
  Степанюк Б.П. Любов як хліб насущний : поезії / Борислав Степанюк. – Київ : Український письменник : Вир, 1998. – 106, [2] с. : іл., портр. – ISBN 5-333-01511-2


  У пр. № 1744385 напис: Дорогому Дмитру Міщенку, художньому літописцю української долі, давньому й щирому другов ііменем Любові, що як хліб насущний. 18.I.99.
775996
  Сінько Г.Ю. Любов Яновська : Життя і літературна діяльність / Г.Ю. Сінько. – Київ, 1962. – 96 с.
775997
  Шумило Н. Любов Яновська : До 150-річчя від дня народження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 52-58. – ISSN 0130-5263
775998
  Ковалів Ю. Любов Яновська // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 73-76. – ISSN 0236-1477
775999
  Треньов К.А. Любов Ярова / К.А. Треньов. – Київ, 1939. – 142с.
776000
  Треньов К.А. Любов Ярова / К.А. Треньов. – Київ, 1941. – 127с.
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,