Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
775001
  Гриневич Л. "Мета - входження до європейського дослідницького простору" : бліц-інтерв"ю // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 7 жовтня (№ 186). – С. 5


  Документ, який називають кабмінівським, готувало Міносвіти на основі законопроекту, ініційованого народними депутатами на чолі з Лілею Гриневич. Про новації в законі.
775002
  Кульчий О. "Мета архіву-музею - збереження культурної пам"яті українців" / Спілкувалась Олеся Найдюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 12


  Про популяризацію архівних документів, видавничі проекти, специфіку спілкування архівіста з "живими класиками" і про те, хто сьогодні реально може передати свою творчу спадщину державі розмова з директором Центрального державного архіву-музею ...
775003
  Кузнєцова М.Ю. "Метаболічні реакції організму за дії екстракту лушпиння квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris) в умовах розвитку цукрового діабету 1 типу" : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кузнєцова Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 160 арк. – Бібліогр.: арк. 134-160
775004
  Кузнєцова М.Ю. "Метаболічні реакції організму за дії екстракту лушпиння квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris) в умовах розвитку цукрового діабету 1 типу" : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кузнєцова Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
775005
  Корнилов С.А. Мета-аналитические исследования в психологии / С.А. Корнилов, Т.В. Корнилова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 5-17. – ISSN 0205-9592
775006
  Савчук В.К. Мета-аналіз як спосіб підвищення доказовості результатів дослідження / В.К. Савчук, П.К. Гакі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 236-244. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
775007
  Кирило Мета-еклезіологія: хроніки самоусвідомлення Церкви = Meta-ecclesiologe: chronicles on Church awareness / архімандрит Кирило (Говорун). – Київ : Дух і Літера, 2018. – 326, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. ориг. - Імен. та предм. покажчик: с. 305-326. – Бібліогр.: с. 277-303, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-576-9
775008
  Хлевна Ю.Л. Мета-методологія управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Хлевна Юлія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 403 арк. – Додатки: арк. 385-403. – Бібліогр.: арк. 12-18, 352-384 та в додатках: с. 394-403
775009
  Хлевна Ю.Л. Мета-методологія управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Хлевна Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
775010
  Терещенко Ю. Мета - самостійність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 20
775011
  Терещенко Ю. Мета - самостійність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 20


  Українська державність: етапи історичного розвитку.
775012
  Терещенко Ю. Мета - самостійність. Українська державність: етапи історичного розвитку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 20


  Згадується М. Драгоманов та В. Антонович.
775013
  Терещенко Ю. Мета - самостійність. Українська державність: етапи історичного розвитку. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 вересня (№ 176/177). – С. 20


  Згадується В. Антонович та М. Грушевський
775014
  Тимошенко Ю. Мета - якісно нове життя: Із заключного слова Прем"єр-міністра України на сесії Верховної Ради 4 лютого 2005 р. // Сіл. вісті. – 2005. - 8 лют
775015
  Коломієць Т.О. Мета адміністративного примусу: сучасний науковий погляд // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 114-118. – ISSN 1563-3349
775016
   Мета аудиту - допомогти стати успішними // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 12. – ISSN 2219-5793
775017
  Таран О. Мета багатостороннього договору // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 27-30
775018
  Ісаєв А.М. Мета в договорі пожертви // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 46-51. – ISSN 0201-7245
775019
  Лавлинский Л.И. Мета времени, мера вечности / Л.И. Лавлинский. – Москва, 1986. – 269 с.
775020
  Кушнір С.М. Мета державного контролю за діяльністю освітніх закладів України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; № 4)
775021
  Бевз С.І. Мета державного регулювання господарської діяльності: погляд на питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 91-95. – ISSN 2219-5521
775022
  Селіванов А.О. Мета децентралізації – повна і виключна компетенція місцевого самоврядування // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 34-39. – ISSN 2306-9082
775023
  Єлагін В.Д. Мета життя. / В.Д. Єлагін. – К., 1958. – 298с.
775024
  Кричун П. Мета і завдання аудиторської перевірки незавершеного будівельного виробництва: підхід до ідентифікації : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 39-44 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
775025
  Стефанюк І.Б. Мета і завдання державного фінансового контролю підприємницької діяльності // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.133-137
775026
  Літвінов С.А. Мета і завдання комуністичного виховання підростаючого покоління / С.А. Літвінов. – Київ, 1958. – 40с.
775027
  Корнаш О. Мета і завдання прокуратури як правозахисного органу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 55-60
775028
  Патрелюк Д. Мета і завдання протидії кримінальному переслідуванню // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 191-195
775029
  Добржанська О.О. Мета і завдання Східного партнерства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 145-149. – ISSN 2077-1800
775030
  Ващишин М. Мета і завдання формування національної екологічної мережі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 13-16
775031
  Гетьманцева Н.Д. Мета і засіб - правовий інструментарій ефективності трудового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 55-58. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Здійснення аналітичної реконструкції проблеми розуміння в сучасній філософії права дозволило класифікувати існуючі герменевтичні концепції і сформулювати основні тенденції розвитку теорії розуміння на сучасному етапі. В результаті окреслено власний ...
775032
  Надольний М.І. Мета і засоби / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 240. – ISBN 966-642-073-2
775033
  Сопко В.В. Мета і принципи автоматизації бухгалтерського обліку : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / В.В. Сопко, М.М. Бенько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 186-192 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
775034
  Поліщук В.А. Мета і принципи діяльності університетів третього віку у Великій Британії / В.А. Поліщук, А.А. Богуцька, О.Ю. Пришляк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 219-222. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
775035
  Якименко О. Мета і процесуальне оформлення підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.117-119. – ISSN 0132-1331
775036
  Чернецька Н.М. Мета і результат з системної точки зору // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
775037
  Коваль Л.В. Мета імотив - елементи суб"єктивної сторони адміністративного проступку // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 53-56
775038
  Карабут Л. Мета кримінально - процесуальногї діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 87-94
775039
  Костін М. Мета кримінального судочинства: поняття і сутність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
775040
  Костін М. Мета кримінального судочинства: поняття і сутність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-83. – ISSN 0132-1331


  Пропозиції до законодавства
775041
  Єрмоленко С. Мета мовної освіти - навчити думати, говорити і творити // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 158-165
775042
  Червак Б. Мета ОУН - не здобуття влади для себе, а утвердження України як національної держави / спілкувався Сергій Куліда // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 28 листопада (№ 45/46)
775043
  Панамарчук К. Мета оціночних понять в деяких видах сімейних правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 72-73
775044
  Мина В.В. Мета покарання крізь призму наукових теорій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 20-26. – ISSN 2220-1394
775045
  Чупринський Б. Мета покарання неповнолітніх // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – C. 140-144. – ISSN 2409-4544
775046
  Любченко Д.Л. Мета покарання у кримінальному праві гетьманщини за універсалами другої половини XVII cт. // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 86-89. – ISBN 966-660-151-6
775047
  Корчевна Л. Мета права як проблема (політико- правовий аналіз) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.16-20
775048
  Степанюк А.А. Мета правової політики в міжнародному приватному праві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 73-83. – ISSN 0201-7245
775049
  Безкровний Є.А. Мета прокурорського самоврядування крізь призму Європейського законодавства // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 37-44. – ISSN 2524-0323
775050
  Вакарчук І. Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-30. – ISSN 1682-2366
775051
  Вакарчук І. Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти : (доповідь міністра Івана Вакарчука на розширеній підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України (2 квітня 2009 року). // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 6-23
775052
  Безусий В.В. Мета соціального захисту державних службовців // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 80-84. – ISSN 2617-5967
775053
  Аброськін В. Мета створення та принципи діяльності закладів вищої освіти МВС України як суб"єктів реалізації освітньої функції держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 97-104. – ISSN 2663-5313
775054
  Вознюк А.А. Мета створення терористичної групи та організації // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 134-142. – ISSN 1609-0462
775055
  Ніколенко Л.М. Мета судового доказування // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 40-44. – ISSN 1681-6277
775056
  Беляневич О. Мета сучасного господарського процесуального права: доктринальний погляд // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 13-31. – ISSN 1026-9932
775057
  Хомишин І.Ю. Мета сучасної правової політики у сфері вищої освіти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 167-172. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто проблеми освітньої політики. Особливу увагу зосереджено на встановленні мети політики у сфері вищої освіти. Розглянуто освітню політику як елемент гуманітарної державної політики. Проаналізовано нормативне регулювання освітніх відносин на ...
775058
  Кульчицька О. Мета та завдання адміністративно-правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 103-106
775059
  Черкунов О.В. Мета та завдання виробничої функції трудового права України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – C. 98-100. – ISBN 978-617-7625-74-1
775060
  Шило Є.П. Мета та завдання діяльності Національної поліції України як центрального органу виконавчої влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 85-89. – ISSN 2219-5521
775061
  Андрусяк В. Мета та завдання досудового слідства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 77-80.
775062
  Лагодинський О.С. Мета та завдання методики тестового діагностування англомовної компетентності в говорінні військових фахівців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено метуі завдання методики тестового діагностування англомовної компетентності військових фахівців, а також намічено основні шляхи вирішення цих завдань. The article defines the goal and tasks of the technology of testing military ...
775063
  Подкопаєв С. Мета та завдання прокуратури / С. Подкопаєв, А. Матвієць // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 80-84
775064
  Короткова Ю.М. Мета та зміст професійної підготовки філологів у галузі рідної мови в університетах Греції на прикінці XX століття // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 39. – C. 98-109. – ISSN 2312-0657
775065
  Дрозд І.К. Мета та концептуальні засади аудиту ефективності бюджетних коштів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, мету аудиту ефективності бюджетних коштів, дана порівняльна характеристика теоретичних та практичних вирішень концепції аудиту ефективності з точки зору об"єкту дослідження, запропонована власна удосконалена організація проведення ...
775066
  Савицька О.В. Мета та основні завдання дисципліни "Ландшафтознавство" у вищих навчальних закладах // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 76-82. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
775067
  Савицька О.В. Мета та основні завдання дисципліни "Основи агроекології та урбоекології" у ВНЗ України : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 361-368. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
775068
  Томіна В.Ю. Мета та функції адміністративно-правового забезпечення аудиторської діяльності в Україні: проблеми теорії та практики // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 72-79. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано навчально-методичну, наукову літературу та норми чинного законодавства з метою дослідження теоретичних і практичних аспектів щодо визначення мети та функції адміністративно-правового забезпечення аудиторської діяльності в ...
775069
  Головчук В.М. Мета та функції правового впливу як засобу гарантування прав і свобод особи // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – С. 418-422
775070
  Панасюк О.Т. Мета трудового права як вияв його телеологічного аспекту // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 189-193. – ISBN 978-966-458-401-9
775071
  Лук"яненко Л. Мета України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 листопада (№ 43). – С. 7
775072
  Дунас Т.О. Мета участі прокуратури в цивільному процесі України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 24-33.
775073
  Кожуховська Ю.В. Мета як компонент концепту "подорож" у новогрецькій поезії ХХ та ХХІ ст. у лінгвокультурному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 213-218
775074
  Бєлкіна С. Мета, завдання і загальна структура економічної підготовки майбутніх інженерів в умовах неоіндустріалізації // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 6-14. – ISSN 2307-4906
775075
  Сушенцева Л. Мета, завдання та зміст методичної роботи в профтехучилищі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 5. – С.52-55. – ISSN 0131-6788
775076
  Братель С.Г. Мета, завдання та принципи правоохоронної сфери // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 54-59. – (Серія "Право" ; вип. 2)
775077
  Прядко В.О. Мета, завдання та суть прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва негласними слідчими (розшуковими) діями // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 42-49
775078
  Остропілець В.Р. Мета, завдання та функції взаємодії органів досудового розслідування МВС України з іншими правоохоронними органами // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 330-336. – (Серія "Право" ; вип. 2)
775079
  Коломоєць Т. Мета, завдання та функції яе невід"ємні складові механізму кодифікації адміністративно-процедурного законодавства України / Т. Коломоєць, Д. Астахов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 171-181


  Про права людини в правовій державі.
775080
  Шемякін О. Мета, завдання та функції як основні елементи механізму тлумачення сучасного адміністративного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 116-126
775081
  Антонець А.В. Мета, зміст і значущість фізико-математичних дисциплін в процесі підготовки майбутніх агроінженерів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 314-318. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
775082
  Полюхович В.І. Мета, суб"єкти, об"єкти як складові моделі державного регулювання фондового ринку України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 326-331. – ISSN 1563-3349
775083
  Коломієць А.М. Мета, сутність і основні характеристики особистісно-орієнтованого навчання в сучасних умовах / А.М. Коломієць, І.О. Мазайкіна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 22-26. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
775084
  ХАлиф Мета. / ХАлиф. – М., 1964. – 110с.
775085
  Самойлов Юрій Мета: кордон із людським обличчям // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 44-46 : фото. – ISSN 1998-8044
775086
  Тащук В.К. Метаанализ эффективности и безопасности применения лекарственного средства Тиотриазолин при остром коронарном синдроме / В.К. Тащук, Н.А. Солобюкова, А.А. Макаров // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 78-84. – ISSN 2224-0586
775087
  Солобюкова Н.А. Метаанализ эффективности и безопасности применения лекарственного средства Тиотриазолин при стабильных формах ишемической болезни сердца / Н.А. Солобюкова, А.А. Макаров, Е.П. Свищенко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 61-66. – ISSN 2224-0586
775088
  Попсуйшапка К.О. Метааналіз результатів лікування вибухових переломів нижньогрудного та поперекового відділів хребта // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 134-142. – ISSN 0030-5987
775089
  Дембіцький С. Метааналіз: ключові поняття та основи обчислень (на прикладі даних крос-національних досліджень) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 160-174. – ISSN 1563-3713
775090
  Сливка С.С. Метаантропологічна методологія прав // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 272-280. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
775091
  Токарська А.С. Метаантропологічна узгодженість "трансцедентального обміну" у правовій комунікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 428-433. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
775092
  Коломієць О.Л. Метаантропологічний аналіз феноменів страху й жаху у філософії М. Гайдеггера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 169-172. – ISSN 2076-1554
775093
  Сливка С.С. Метаантропологічний закон любові: почуття ближнього (ближньості) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 420-427. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
775094
  Сливка С.С. Метаантропологія права: абсолютний вимір // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 337-342. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
775095
  Матвєєв В.О. Метаантропологія як базова система самореалізація особистості в контексті розвитку вітчизняної філософської думки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 253-256. – ISSN 2076-1554
775096
   Метабазитовые и кератофировые алюмосиликатные формации центральной части Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1982. – 376с.
775097
  Усенко И.С. Метабазиты Приднепровья : (петрографическая характеристика) / И.С. Усенко. – Киев : Киевский университет, 1948. – 192с.
775098
  Шеина Г.В. Метабелевы многообразия А-алгебр Ли : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Шеина Г. В.; МГУ. – М., 1978. – л.
775099
  Моргенштерн И.Г. Метабиблиография (библиография библиографии) // Библиография : Профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2007. – № 5. – С. 135-139. – ISSN 0869-6020
775100
  Швецова-Водка Метабібліографічний посібник "Покажчик змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України ім. Вернадського " як наукове бібліографічне видання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (292), листопад. – С. 22-23. – ISSN 2076-9326
775101
  Шумілова А. Метабібліографічний посібник "Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" / А. Шумілова, О. Дуднік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (259). – С. 49-51. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : метабібліогр. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; уклад. : Т.В. Добко, В.А. Шкаріна, В.Ю. Радченко ; ...
775102
   Метабібліографія : покажчик бібліографічних видань Рівненської держ. обласної бібліотеки. – Рівне : Волинські обереги, 2007. – 64с. : іл. – ISBN 978-966-416-104-3
775103
  Промська О. Метабібліографія і віртуальне середовище // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 191-199
775104
  Новосьолова Л. Метабібліографія шевченкіани (кінець XIX - початок XXI ст.): стан та проблеми / Л. Новосьолова, С. Дзюбич // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 529-543. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто стан та особливості розвитку метабібліографії Т.Г. Шевченка кінця XIX - початку XXI ст. Проаналізовано структуру та зміст основних бібліографічних посібників, що відображають бібліографічну шевченкіану. Висвітлено питання формування бази ...
775105
  Шевченко Л.О. Метаболи як форми реалізації поетичної функції та засоби формування етосу (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 304-306. – ISBN 966-581-589-Х
775106
  Мушкамбаров Н.Н. Метаболизм / Н.Н. Мушкамбаров. – Москва : Химия
Ч. 3. – 1988. – 1020 с.
775107
  Кузьменко Л.М. Метаболизм азотистых соединений картофеля при различной обеспеченности его литием : Дис... канд. биол.наук: 03.00.12 / Кузьменко Л. М.; АН УССР, Ин-т физиологии растений. – К., 1976. – 175л. – Бібліогр.:л.153-175
775108
  Кузьменко Л.М. Метаболизм азотистых соединений картофеля при различной обеспеченности его литием : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Кузьменко Л.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
775109
  Ловкова М.Я. Метаболизм алколоидов группы никотина в растениях табака. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.04 / Ловкова М.Я.; АН СССР.Ин-т.биохимии. – М, 1975. – 56л. – Бібліогр.:с.52-56
775110
  Черменская И.Е. Метаболизм альфа-глюкана в бактериодах Rhtzoblum Lupini. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Черменская И.Е.; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1975. – 28л.
775111
  Рогозкин В.А. Метаболизм анаболических андрогенных стероидов / Рогозкин В.А. ; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова, Науч. совет АН СССР и АМН СССР по физиологии человека. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1988. – 153, [2] с. – Библиогр.: с. 132-152
775112
   Метаболизм бактерий. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 496 с.
775113
  Готтшалк Г. Метаболизм бактерий / Г. Готтшалк. – Москва : Мир, 1982. – 310 с.
775114
  Бухвалов И.Б. Метаболизм белков и липидов в секреции поджелудочной железы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Бухвалов И.Б. ; АН СССР. – Москва, 1969. – 22 с.
775115
  Биргер Т.И. Метаболизм водных беспозвоночных в токсической среде / Т.И. Биргер. – К., 1979. – 190с.
775116
   Метаболизм вторичных азотистых соединений в изолированной культуре тканей растений.. – Томск, 1978. – 205с.
775117
  Иванов Б.Ф. Метаболизм гамма-аминомасляной кислоты в растениях в условиях различного газового состава среды. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Иванов Б.Ф.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1975. – 20л.
775118
  Тынянова Виктория Ивановна Метаболизм глицерина у чумного микроба : Автореф... канд. биол.наук: 03.93 / Тынянова Виктория Ивановна; МВ ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1973. – 20л.
775119
  Синюхин В.Н. Метаболизм и влияние на обмен норадреналина нового антидепресанта азафена. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.25 / Синюхин В.Н.; Мин-во мед.промышленности СССР.Всес.науч-иссл.хим-фармацевт.ин-т. – М, 1974. – 16л.
775120
  Шимон В.М. Метаболизм и минеральная плотность костной ткани при тиреотоксикозе (обзор литературы) / В.М. Шимон, В.В. Стойка // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 113-117. – ISSN 0030-5987
775121
  Головенко Николай Яковлевич Метаболизм и распределение бенздизепинов в организме животных : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.04, 14.00.25 / Головенко Николай Яковлевич; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1981. – 49л.
775122
  Сааков В.С. Метаболизм и функции каратиноидов в зеленой клетке : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сааков В.С.; АН УССР, Ин-т физиол. растен. – К., 1975. – 64л.
775123
  Ульянкина Т.И. Метаболизм и функциональная роль мочевины в хрусталике. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Ульянкина Т.И.; Рост.на-Дону. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 23л.
775124
  Малыгин А.Г. Метаболизм карбоновых кислот (периодическая схема) / А.Г. Малыгин. – Москва : Международная программа образования, 1999. – 40с. – ISBN 5-7781-0038-8
775125
  Чикало И.И. Метаболизм кислых полисахаридов и белков в роговой оболочке глаза при частичной сквозной кератопластике : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 093 / Чикало И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 36 с.
775126
  Чикало И.И. Метаболизм кислых полисахаридов и белков роговой оболочки глаза при частичной сквозной кератопластике : Дис... д-ра биологич.наук: / Чикало И.И.; Одесский НИИ глазных болезней и тканевой терапии. – Одесса, 1967. – 547л. – Бібліогр.:л.І-ІІ
775127
  Дубинина И.М. Метаболизм корней и усвоение азота при различных условиях аэрации : Автореф... канд. биол.наук: / Дубинина И.М.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева АН СССР. – М., 1966. – 22л.
775128
  Никитин Б.Н. Метаболизм липопротеидов лимфы и плазмы крови / Б.Н. Никитин. – М, 1988. – 183с.
775129
   Метаболизм микроорганизмов : практикум. – Москва : Московский университет, 1986. – 256 с. : ил.
775130
  Антипенко А.Е. Метаболизм миокарда при различных функциональных состояниях / А.Е. Антипенко, М.И. Калинский, С.Н. Лызлова. – Екатеринбург : Из-во Уральского ун-та, 1992. – 216 с.
775131
  Гилмур Д. Метаболизм насекомых / Д. Гилмур. – Москва, 1968. – 230с.
775132
  Серова З.Я. Метаболизм нуклеиновых кислот у растений в связи с грибной инфекцией / З.Я. Серова, Г.И. Спиридонова. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 221с.
775133
  Кандиль Камаль Махамед Метаболизм органических и аминокислот в растении в условиях гипоксии и высоких концентраций двуокиси углерода : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кандиль Камаль Махамед; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1977. – 24л.
775134
  Рухадзе Ш.М. Метаболизм П-бензохинона и хинон-белковое взаимодействие в растениях. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Рухадзе Ш.М.; Тбилис. гос.ун-т. – Тбилиси, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
775135
  Юшкова Л.А. Метаболизм поли-b-оксимасляной кислоты у Rhizobium lupini : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Юшкова Л.А.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.28
775136
  Пропп М.В. Метаболизм прибрежных морских экосистем.. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.18 / Пропп М.В.; Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1982. – 26л.
775137
  Любашевский Н.М. Метаболизм радиоизотопов в скелете позвоночных / Н.М. Любашевский. – М., 1980. – 255с.
775138
  Нгуен Нгок Уен Метаболизм рыб и внешняя среда : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Нгуен Нгок Уен; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 24л.
775139
  Гончар А.И. Метаболизм С14 у гречихи при различном водообмене и световом режиме : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Гончар А.И.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1972. – 22л.
775140
  Бериашвили Т.В. Метаболизм сахаровов, органических кислот и аминокислот в гроздьях виноградной лозы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Бериашвили Т.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1974. – 36л.
775141
   Метаболизм серы в растениях / Шевякова, Н, , . – Москва, 1979. – 166с.
775142
  Янг Л. Метаболизм соединений серы. / Л. Янг, Дж. Моу. – Москва, 1961. – 196с.
775143
   Метаболизм стронция : пер. с англ. – Москва : Атомиздат, 1971. – 342 с.
775144
  Лапина Т.В. Метаболизм томатов при разных сроках выращивания в теплицах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лапина Т.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 15 с. – Бібліогр. : с. 15
775145
  Лапина Т.В. Метаболизм томатов ри разных сроках выращивания в теплицах : Дис... канд. биол.наук: / Лапина Т. В.; КГУ. – К., 1965. – 267л. – Бібліогр.:л.224-267
775146
  Успенская Светлана Николаевна Метаболизм углеводов Glueonobaeter okydans. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Успенская Светлана Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 21л.
775147
  Романенко В.Д. и др. Метаболизм углекислоты у рыб / В.Д. и др. Романенко. – Киев, 1980. – 179с.
775148
  Фирсов Николай Николаевич Метаболизм углерода у пурпурных серобактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Фирсов Николай Николаевич; МГУ. – М., 1973. – 24л.
775149
  Селищева А.А. Метаболизм фосфолипидов и биологические мембраны / А.А. Селищева, Ю.П. Козлов. – Иркутск, 1988. – 88с.
775150
   Метаболизм химических загрязнителей биосферы в растениях.. – Тбилиси, 1979. – 195с.
775151
  Шлык А.А. Метаболизм хлорофилла в зеленом растении / А.А. Шлык. – Минск, 1965. – 396с.
775152
  Циеленс Э.А. Метаболизм холина и реакции переметилирования / Э.А. Циеленс. – Рига, 1971. – 208с.
775153
  Мушкамбаров Н.Н. Метаболизм: стуктурно-химический и термодинамический анализ / Н.Н. Мушкамбаров. – Москва : Химия
Ч. 1. – 1988. – 340 с.
775154
  Мушкамбаров Н.Н. Метаболизм: стуктурно-химический и термодинамический анализ / Н.Н. Мушкамбаров. – Москва : Химия
Ч. 2. – 1988. – 1020 с.
775155
  Безбородов А.М. Метаболиты внутриклеточного фонда микроорганизмов / А.М. Безбородов. – М, 1974. – 76с.
775156
  Осипов Л.Ф. Метаболиты синезеленых водорослей и их роль в формировании растворимого органического вещества воды : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Осипов Л.Ф.; АН УССР.Ин-т гидробиологии. – Киев, 1980. – 25л.
775157
  Мажинян С.Б. Метаболическая регуляция сродства хеморецепторов нейромембран : Автореф... канл. биол.наук: 03.00.02 / Мажинян С.Б.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1986. – 23л.
775158
   Метаболическая регуляция, функция мембран.. – Ереван, 1990. – 283 с.
775159
  Титова Е.Т. Метаболическе особенности пигеменбелковых комплексов хлоропластов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Титова Е. Т.; АН БССР, Минск. ин-т эксперимент. ботаники. – Минск, 1989. – 22 с.
775160
  Бойко Е.Р. Метаболические особенности у представителей малочислпнных народностей Севера : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Бойко Е. Р.; АН УзССР, Ин-т биохим. – Ташкент, 1990. – 25л.
775161
  Таран Татьяна Тимофеевна Метаболические процессы при репаративной регенерации костной ткани кроликов в условиях стимуляции процессов карбоксидирования : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Таран Татьяна Тимофеевна; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – Киев, 1980. – 24л.
775162
  Дэгли С. Метаболические пути / С. Дэгли, Д. Никольсон. – Москва : Мир, 1973. – 310 с.
775163
   Метаболические эффекты недостаточности функционально связанных В-витаминов.. – Минск, 1987. – 254с.
775164
  Пфафрод Л.Р. Метаболические эффекты тиреоидных гормонов в зависимости от состояния белковой обеспеченности организма. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Пфафрод Л.Р.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1979. – 25л.
775165
  Кильчевская М.А. Метаболический атлас / М.А. Кильчевская. – Минск, 1976. – 199с.
775166
  Айрапетян Метаболический контроль электрической активности гигантских нейронов улитки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 091 / Айрапетян ; АН УССР, Ин-т физиологии. – Киев, 1969. – 38 с.
775167
   Метаболізм оксиду азоту в головному мозку щурів із сформованою алкогольною залежністю / Ю. Омельченко, О. Сокур, О. Харченко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено метаболізм оксиду азоту в головному мозку щурів із сформованою алкогольною залежністю. Виявлено активацію NO-синтази на початкових етапах досліджень (4 тиждень) за рахунок індукції як iNOS, так її конститутивних ізоформ (nNOS та еNOS), тоді ...
775168
  Ракша Наталія Григорівна Метаболізм пуринів у клітинах імунокомпетентних органів щурів за променевого ураження : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Ракша Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 149 л. – Бібліогр.: л. 127-149
775169
  Ракша Наталія Григорівна Метаболізм пуринів у клітинах імунокомпетентних органів щурів за променевого ураження : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.01 / Ракша Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв.
775170
   Метаболіти пластичного та енергетичного обміну слини в характеристиці функціонального стану людини / Т.П. Гарник, Є.М. Решетнік, В.Л. Дяченко, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Науково-практична конференція з міжнародною участю, яка присвячена 25-річчю заснування кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ "Київський медичний університет" "Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини... " : 20 квіт. 2018 р. / "Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 70
775171
   Метаболіти пуринового обміну в біорідинах за дії фізіологічно активних речовин / Т.П. Гарник, А.В. Майданюк, В.Л. Дяченко, Є.М. Решетнік, С.П. Весельський, І.М. Тимченко // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2015. – № 3. – С. 19-21
775172
  Вудмаска Ігор Васильович Метаболічна і продуктивна дія ріпакової олії з низьким і високим вмістом ерукової кислоти при використанні її в годівлі телят : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.04 / Вудмаска Ігор Васильович; Украінська академія аграрніх наук, Ін-т фізіології і біохімії тварин. – Львів, 1992. – 21л.
775173
  Гурмач Є.В. Метаболічна поляризація клітин мікроглії щурів в умовах росту гліоми С6 та її корекція агоністом толл-подібного рецептора 3 : дис. ... канд. біол. наук : 03.00. / Гурмач Євгенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 165 арк. – Додатки: арк. 164-165. – Бібліогр.: арк. 136-163
775174
  Гурмач Є.В. Метаболічна поляризація клітин мікроглії щурів в умовах росту гліоми С6 та її корекція агоністом толл-подібного рецептора 3 : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Гурмач Євгенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
775175
  Риндіна Н.Г. Метаболічна терапія дисфункції міокарда та корекція судинної ендотеліальної функції у хворих на ревматоїдний артрит в поєднанні з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Риндіна Наталія Григорівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
775176
  Танцюра Л.Д. Метаболічний алкалоз у недоношеної новонародженої дитини / Л.Д. Танцюра, І.В. Кисельова // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 154-157. – ISSN 2224-0586
775177
  Кректун Б.В. Метаболічний і антиоксидантний статус організму великої рогатої худоби в ранньому постнатальному періоді онтогенезу та фактори його регуляції. : Автореф... канд. с.-госп.наук: 03.00.04 / Кректун Б.В.; Україн. академ. аграрн. наук. Ін-т землеробства і біології тварин. – Львів, 1999. – 19л.
775178
  Трибрат Т.А. Метаболічний синдром в практиці сімейного лікаря / Т.А. Трибрат, С.В. Шуть, В.Д. Сакевич // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 4 (121). – C. 36-38. – ISSN 2077-4214
775179
  Князєва М.В. Метаболічні аспекти змін у тканинах органів кістково-суглобової і серцево-судинної систем при стресі. : Автореф... доктор біол.наук: 03.00.04 / Князєва М.В.; Харків. держ. мед. ун-тет. – Х., 1995. – 46л.
775180
  Сушко О.О. Метаболічні процеси в організмі щурів за дії цитратів ванадію та хрому на тлі експериментального цукрового діабету : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Сушко Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
775181
  Філіппов І.Б. Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного гальмування у вісцеральних гладеньких м"язах : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.02 / Філіппов І.Б.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
775182
  Філіппов І.Б. Метаботропна регуляція синаптичного пуринергічного гальмування у вісцеральних гладеньких м"язах : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Філіппов І.Б.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 130л. – Бібліогр.: л.105-130
775183
   Метагеномная характеристика биологического разнообразия крайнеаридных пустынных почв Казахстана / О.В. Кутовая, М.П. Лебедева, А.К. Тхакахова, Е.А. Иванова, Е.Е. Андронов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 554-561 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
775184
  Овчаренко Л.П. Метагеномний аналіз мікроорганізмів довкілля / Л.П. Овчаренко, Н.О. Козировська. – Київ : Спринт Принт, 2008. – 254 с.
775185
  Замятин Д.Н. Метагеографические оси Евразии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 4 (118). – С. 22-47. – ISSN 0321-2017
775186
  Харкун В. Метагеографія та геоідеологія в художньому світі Володимира Сосюри // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 708-716. – ISBN 978-966-2763-27-0
775187
  Мащенко С.О. Метагра на множині переваг в антогоністичній багатокритеріальній грі // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 107-108
775188
  Стрішенець Н.В. Метадані у сучасному бібліотекознавстві. Метадані - нове чи старе поняття? // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 4 - 11
775189
  Ніка О.І. Метадискурс: понятійне поле лінгвістичного терміна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 24-31.


  Характеризується розвиток терміна метадискурс, визначаються його понятійні межі як лінгвістичного терміна, а також зв"язок з іншими термінами. This article deals with characterization of the development of the term of metadiscourse, identification ...
775190
  Тєлкова О.В. Метадискурсивні модифікатори номінативних одиниць у сучасній французькій мові : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Тєлкова Т. В.; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 209 л. + Додатки: л.205-209. – Бібліогр.:л. 178-204
775191
  Тєлкова О.В. Метадискурсивні модифікатори номінативних одиниць у сучасній французькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 - романські мови / Тєлкова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв.
775192
  Вісич О.А. Метадрама: теорія і репрезентація в українській літературі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06, 10.01.01 / Вісич Олександра Андріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 29 назв
775193
  Черненко В.А. Метажанр как феномен культуры: мистерия - литургия - опера - "мистерия" (Ведение в опыт метафизики Духа) : Научное издание / В.А. Черненко. – Харьков : ХНЭУ, 2005. – 196с.
775194
  Шульгун М.Е. Метажанр подорожі в контексті перехідного художнього мислення (кінець XX - поч. XXI ст.) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06, 10.01.05 / Шульгун Мадлена Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 485 арк. – Додатки: арк. 482-485. – Бібліогр.: арк. 438-481
775195
  Шульгун М.Е. Метажанр подорожі в контексті перехідного художнього мислення (кінець XX - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.05 / Шульгун Мадлена Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 25 назв
775196
  Компаниец Л.В. Метаизмерение идеи реинкарнации в текстах Я. Бёме и Э. Сведенборга // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1 (38). – С. 50-61. – ISSN 2073-803X
775197
  Люсый А.П. Метаинициации. Семиотизация личности в пространстве поиска русского текста культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.56-69. – ISSN 0235-1188
775198
  Люсый А.П. Метаинициации. Семиотизация личности в пространстве поиска русского текста культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С. 56-73. – ISSN 0235-1188
775199
  Крымский С.Б. Метаисторические ракурсы философии истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 6. – С.32-41. – ISSN 0042-8744
775200
  Стасюк О.С. Метаінтертекстуальні маркери інтердискурсивності (на матеріалі парламентських текстів ФРН і Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 323-329


  У статті показано можливості використання метаінтертексту для вивчення інтердискурсивності. Визначено лексико-семантичні типи метаінтертекстуальних маркерів інтердискурсивності в парламентських текстах ФРН і Швеції. До них належать вказівка на автора ...
775201
  Аністратенко А. Метаісторичний роман як субжанр альтернативної історії в дискурсі інтермедіальності // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 204-213. – ISBN 978-966-921-243-6
775202
  Опанасюк О. Метаісторичні принципи періодизації історії світової музичної культури // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 35-68


  "...Періодизація історії світової музики здійснюється на основі визначення закономірностей процесуального буття культур, їх образного типу та хронотопу в просторі останнього (умовно) 5000- літнього метаперіоду. На метакультурному рівні розрізняються: ...
775203
  Асланикашвили А.Ф. Метакартография : основные проблемы / А.Ф. Асланикашвили ; АН СССР, Ин-т географии им. Вахушти. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 125 с. – Библиогр.: с. 121-123
775204
  Дроздовський Д. Метакзис "Адріанових спогадів". Міркування з перспективи XXI століття // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 287-288. – ISSN 0320-8370


  Про роман Маргеріт Юрсенар "Адріанови спогади".
775205
  Яновская Н.Б. Метакогнитивная включенность в деятельность при обучении математике // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 51-54. – ISSN 1026-955X
775206
  Яновская Н.Б. Метакогнитивные процессы и когнитивная деятельность // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 201-208. – ISSN 2073-8528
775207
  Доцевич Т.І. Метакогнітивна компетентність майбутніх викладачів вищої школи // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 78-94. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
775208
  Доцевич Т.І. Метакогнітивна компетентність суб"єкта педагогічної діяльності у вищій школі: проблеми та перспективи дослідження // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 37-44. – (Психологія ; вип. 54). – ISSN 2312-1599


  Представлені результати теоретичного узагальнення проблематики метакогнітивної компетентності викладачів вищої школи.
775209
  Балашов Е.М. Метакогнітивний моніторинг саморегульованого навчання студентів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Балашов Едуард Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
775210
  Балашов Е.М. Метакогнітивний моніторинг саморегульованої навчальної діяльності студентів : монографія / Едуард Балашов ; Нац. ун-т "Остроз. академія". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-472 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7328-81-9
775211
  Плющ В. Метакогнітивний підхід до організації самостійної роботи студентів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 131-137. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
775212
  Доцевич Т. Метакогнітивні стратегії розвитку читацької компетентності в студентів закладів вищої освіти // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 105-125. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
775213
   Метаколлоидные пирит-настурановые прожилки богатых гидротермальных руд Далматовского уранового месторождения (Зауралье, Россия). Новые данные о минералого-геохимических особенностях, возрасте их формирования и источника урана / Ю.М. Дымков, А.С. Салтыков, Г.А. Колпаков, Д.И. Кринов, А.П. Алешин, О.Д. Хорозова, В.И. Прокопчик // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 414-431 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0016-7525
775214
  Бабаева Р.И. Метакоммуникация как объект прагмалингвистика. // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2005. – Т. 7, вып. 3. – С. 217-227. – Бібліогр. в приміт.: 38 назв. – ISSN 1606-951Х
775215
  Олійник А.М. Метакомунікативний аспект функціонування вигуків (на матеріалі сучасної іспанської мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 201-205
775216
  Грищук Людмила Юріївна Метакрилові мономери з різноактивними подвійними зв"язками для фоторезистних технологій : Автореф. дис. ... канд. хіміних наук: 02.00.06 / Грищук Л.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
775217
  Грищук Людмила Юріївна Метакрилові мономери з різноактивними подвійними зв"язками для фоторезистних технологій : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Грищук Л.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 165с. – Бібліогр.: л. 146 - 165
775218
   Метакрилові мономери на основі азобарвників з 1-нафтолу / Л.О. Вретик, О.Ю. Колендо, В.М. Пасько, І.О. Савченко, В.Г. Сиромятніков, Л.М. Федорова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 139-142. – (Хімія ; Вип. 33)


  Описано синтез нових метакрилових азобарвників на основі 1-нафтолу та п-заміщених похідних аніліну. Спектральними методами доведено їх будову. Показано, що одержані сполуки не гомополімеризуються радикально в розчині за вибраних умов проведення ...
775219
  Ячин С.Е. Метакультура - место творчества личности на границе культурных сред // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 108-116. – ISSN 1606-951Х


  Метакультура - это особое цивилизационное единство, возникшее по воле Провидения для решения определённых провиденциальных задач. Всякая метакультура имеет связанные с нею миры восходящего и нисходящего ряда; у каждой метакультуры эти миры свои
775220
  Ячин С.Е. Метакультура - место творчества личности на границе культурных сред // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 108-116. – ISSN 1606-951Х
775221
  Малкова Н.Ю. Метакультурные основания межкультурных взаимодействий в условиях фрагментации жизненного мира / Н.Ю. Малкова, Н.А. Олешкевич // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 271-276. – ISSN 1606-951Х
775222
  Корнієнко О.М. Метал - найм"якший у давній Греції, найтвердіший у сучасній техніці і дуже необхідний у харчуванні : [молібден] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 19-22. – ISSN 2518-7104
775223
  Ольговський С.Я. Метал браслетів Херсонеса // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.106-112. – ISSN 0235-3490
775224
  Маринченко О.І. Метал в архітектурі Києва / О.І. Маринченко. – Київ ; Львів, 1948. – 84 с.
775225
  Мікульонок І.О. Метал і музика // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 34-36. – ISSN 2518-7104
775226
  Болтенгаген Л. Метал і паливо в 1932 р. / Л. Болтенгаген. – Харьков, 1932. – 76с.
775227
  Ольговський С.Я. Метал скіфських казанів // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 113-120
775228
  Патон Б. Металева міць космічної техніки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 4-7. – ISSN 1819-7329


  Роботи Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України з КБ "Південне" і "Південним машинобудівним заводом"
775229
  Тереверко О. Металеве серце для Су-27 сконструював українець // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 12). – С. 20


  Видатний конструктор Архип Люлька.
775230
  Ромашко О.В. Металеві казани як один із хроноіндикаторів пам"яток скіфської культури // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев [и др.]. – Харьков, 2017. – Вып. 15. – С. 71-87. – ISSN 2309-6608
775231
  Осипенко М.С. Металеві кистені давньоруської доби (за матеріалами Національного музею історії України) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 72-89. – ISSN 0235-3490
775232
  Ковальчук О.С. Металеві мікродетектори потоків іонізуючого випромінення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.16 / Ковальчук Олексій Сергійович ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 35 назв
775233
  Савицький В. Металеві натільні іконки давньоруського періоду з території Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 37-43
775234
  Сидорчук О. Металеві рахунки як "золота" надія українців // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 156-158. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
775235
  Клочко В.І. Металеві сокири раннього етапу ямної культури України // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (31). – C. 67-75. – ISSN 2227-4952
775236
  Кропивянська Ю. Металево-алкогольна міфологія пограниччя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 15


  "Чормет" - нова книжка київського автора Маркіяна Камиша.
775237
  Майоров Г.В. Металексема "слово" в книге А.А. Потебни "Мысль и язык" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 174-182. – Библиогр.: Лит.: с. 182; 19 п. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
775238
  Біляшевич Т. Металепсис як прийом наративної ідентифікації у романі Альбера Камю "Чума" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 85-90. – ISSN 2307-2261
775239
  Пестушко Валерій Метали на Землі невичерпні? // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49
775240
  Рогач І.М. Метали у джерелах водопостачання Закарпатської області / І.М. Рогач, Т.В. Єрем // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 67-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
775241
  Антонюк Н.Г. Метали: світле тіло, що можна кувати // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 30-32. – ISSN 2518-7104
775242
  Кормилов С.И. Металингвистическая классификация типов прозаического слова М. Бахтина и состав литературно-художественного произведения // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 189-205. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
775243
  Швець В.Т. Металізація водню та гелію : монографія / В.Т. Швець, С.В. Козицький ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад., Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса : ОНМА, 2013. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-7591-59-5
775244
  Ларіонов С.Г. Металізований гідроксид нікелю як активний матеріал для лужних аккумуляторів та електрохімічних конденсаторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Ларіонов Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
775245
  Пустовіт І. Металінгвальний опис географічних об"єктів у діалектних текстах Черкащини // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 110-115. – (Серія "Філологічні науки")
775246
  Трифонов Р.А. Металінгвальні вислови в епістолярії Тараса Шевченка українською мовою // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 202-206. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Проаналізовано ті фрагменти з україномовної частини листування Тараса Шевченка, у яких відбувається вихід на металінгвальний рівень, тобто вислови стосуються самої мови, втіленої в окремих її одиницях. Показано, що зауваження такого типу мають широкий ...
775247
  Дзязько О. Металічна провідність в складних нікелатах лантану / О. Дзязько, С. Неділько, В. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-35. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано складні нікелати лантану за методом сумісного осадження компонентів з наступною термічною обробкою отриманої шихти. Досліджено вплив складу нікелатів лантану на резистивні властивості одержаних зразків. Вивчено фазовий та хімічний склад ...
775248
  Мальнєв Ю.В. Металічна ртуть як екологічна небезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 13 : фото
775249
   Металічні і неметалічні корисні копалини України = Mineral deposits of Ukraine / Д.С. Гурський, К.Ю. Єсипчук, В.І. Калінін, Нечаєв Є.О. Куліш, Ю.І. Третяков, В.О. та ін. Шумлянський; НАНУ; Держ. геолог. служба України; Наук. ред.: М.П. Щербак, О.Б. Бобров. – Київ-Львів : Центр Європи
Т.1 : Металічні корисні копалини. – 2006. – 785с.
775250
   Металічні і неметалічні корисні копалини України = Mineral deposits of Ukraine / Д.С. Гурський, К.Ю. Єсипчук, В.І. Калінін, Є.О. та ін. Куліш; Д.С. Гурський, К.Ю. Єсипчук, В.І. Калінін, Є.О. Куліш, Д.М. Чумак; Наук. ред. М.П. Щербак, С.В. Гошовський; НАН України; Держ. геолог. служба України. – Київ-Львів : Центр Європи. – ISBN 966-7022-61-7; 966-7022-63-3
Т.2 : Неметалічні корисні копалини. – 2006. – 552с.
775251
  Шумлянський В.О. Металічні і неметалічні корисні копалини України та галузі їх застосування : довідник / Шумлянський В.О., Деревська К.І., Курило М.М. ; [відп. ред. К.І. Деревська] ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Волин. ін-т економіки та менеджменту, Ін-т фундам. дослідж. Укр. наук. асоціації. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 99, [1] с. : табл. – Словник термінів: с. 92-98. – Бібліогр.: с. 99-100. – ISBN 978-966-7067-03-8
775252
  Білецький В.С. Металічні корисні копалини (- природні мінеральні утворення) / В.С. Білецький, В.І. Палишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 250. – ISBN 978-966-02-8346-6
775253
   Металічні корисні копалини України : Підручник для студ. геологічних та гірничих спеціальн. вищ. навч. закладів / В.А. Михайлов, В.І. Шевченко, В.В. Огар, М.В. Курило, В.В. та ін. Шунько; Михайлов В.А., Шевченко В.І., Огар В.В., Курило М.В., Шунько В.В. та ін.; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 464с. – ISBN 966-594-876-8
775254
  Центер Б.И. Металл-водородные электрохимические системы / Б.И. Центер, Н.Ю. Лызлов. – Ленинград, 1989. – 282с.
775255
  Бабко А.К. Металл-индикатоpный метод изучения комплексов в pаствоpе / А.К. Бабко, М.И. Штокало; АН УССР. Институт общей и неорганической химии. – Киев : Наукова думка, 1969. – 71с.


  Рассматpивается металл -индикатоpный метод исследованиякомплексных соединений, основанный на изучении бесцветных комплексов металлов по pавновесию с окpашенными.Этот метод дает возможность констатиpовать обpазование комплексных соединений, опpеделять ...
775256
   Металл–диэлектрик переходы и магнитная восприимчивость в легированных купратных соединениях / С. Джуманов, У.Т. Курбанов, З.С. Худайбердиев, А.Р. Хафизов // Физика низких температур : ежемесячный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2016. – Т. 42, № 11. – С. 1345-1353. – ISSN 0132-6414
775257
  Терещенко Н.А. и Буй Б.И. Металл -- фундамент промышленности / Н.А. и Буй Б.И. Терещенко. – К., 1976. – 72с.
775258
  Черных Е.Н. Металл -- человек -- время. / Е.Н. Черных. – М, 1972. – 208с.
775259
  Мальков В.А. Металл в ладонях / В.А. Мальков. – Москва, 1971. – 144 с.
775260
  Борисов И. Металл в семилетке / И. Борисов. – М., 1959. – 32с.
775261
  Сеспедес А. Металл дьявола. / А. Сеспедес. – М, 1974. – 270с.
775262
  Зубков Л.Б. Металл златоцветного камня / Л.Б. Зубков. – Москва : Наука, 1989. – 155с.
775263
   Металл и кружево: Каталог выставки произведений мастеров нар. искусства РСФСР.. – М., 1978. – 21с.
775264
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 1/2 (200/201). – 2010
775265
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 3 (202). – 2010
775266
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 4 (203). – 2010
775267
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 5 (204). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
775268
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 6 (205). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
775269
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 9/10 (208/209). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
775270
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 11 (210). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
775271
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 12 (211). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
775272
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 1 (212). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
775273
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 2 (213). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
775274
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 5 (216). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
775275
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 6 (217). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
775276
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 7 (218). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
775277
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 8 (219). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
775278
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 9/10 (220/221). – 2011. – резюме рос., укр., англ. мовами
775279
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 1 (224). – 2012. – резюме рос., укр., англ. мовами
775280
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН України ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 2/3 (225/226). – 2012. – резюме рос., укр., англ. мовами
775281
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 8 (231). – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
775282
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 9 (232). – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
775283
   Металл и литье Украины : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
№ 10 (233). – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
775284
  Плюкфельдер Р.В. Металл и люди. / Р.В. Плюкфельдер. – М., 1966. – 213с.
775285
  Костров В.А. Металл и нежность : Стихи / В.А. Костров. – Москва, 1974. – 80с.
775286
  Лукерченко М.П. Металл идет. Роман / М.П. Лукерченко. – Чкалов, 1956. – 232с.
775287
  Капустинская К.А. Металл из "камня надежды" / К.А. Капустинская, А.А. Макареня. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 95с.
775288
  Капустинская К.А. Металл из "камня надежды" (из истории химии бериллия) / К.А. Капустинская. – Москва : Атомиздат, 1975. – 96 с.
775289
  Казаков Б.И. Металл из Атлантиды / Б.И. Казаков. – М, 1984. – 127с.
775290
   Металл к седьмому съезду Советов СССР.. – М., 1935. – 28с.
775291
  Муслин Е.С. Металл меняет форму / Е.С. Муслин. – М., 1968. – 364с.
775292
  Вита В. Металл надежды / В. Вита. – Москва, 1988. – 124с.
775293
  Терещенко Н.А. и др. Металл республики / Н.А. и др. Терещенко. – К., 1975. – 171с.
775294
  Валентинов А.А. Металла огненный поток / А.А. Валентинов. – Москва, 1978. – 144с.
775295
  Валентинов А.А. Металла огненный поток / А.А. Валентинов. – Москва, 1987. – 107с.
775296
   Металлиды - строение, свойства, применение. – Москва : Наука, 1971. – 166 с.
775297
  Шалкаускас М.И. Металлизация пластамасс / М.И. Шалкаускас. – Москва, 1983. – 64 с.
775298
   Металлисты : [сборник]. – Москва ; Ленинград : Молодая гвардия, 1925. – 291, [3] с. : ил. – Загл. сер. на общ. тит. л. – (Рабочий в мировой литературе : серия производственных сборников / Под ред. И. С. Рабиновича ; Т. 1)


  Предисл. и ред.: Рабинович, Израиль Савельевич (1881-) Авт.: Гастев, Алексей Капитонович (1882-1941) Плетнев, Валериан Федорович (1886-1941) Золя, Эмиль (1840-1902) Горький, Максим (1868-1936) Волков, И. Грушецкий, А. Чапыгин, Алексей Павлович ...
775299
  Былинов А.И. Металлисты / А.И. Былинов. – М, 1954. – 300с.
775300
  Ирдуганов В.И. Металлисты / В.И. Ирдуганов. – М, 1990. – 47с.
775301
  Рачков Л.И. Металлисты Москвы и Московской губернии в период нового промышленного и революционного подъема 1910-1914 гг. : Автореф... кандидата ист.наук: / Рачков Л.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 15л.
775302
  Рашин А.Г. Металлисты ССР / А.Г. Рашин. – Москва, 1930. – 234с.
775303
  Тиле В.А. Металлическая промышленность центрального района / В.А. Тиле. – Х. : Изд. Госплана УССР, 1927. – 32 с.
775304
  Маринченко А.И. Металлические архитектурные детали жилых и общественных зданий. (Альбом) / А.И. Маринченко. – Вып. 1, 2. – Киев, 1953. – 103с.
775305
  Маринченко А.И. Металлические архитектурные детали... / А.И. Маринченко. – Вып.2. – 50с.
775306
  Данилин Б.С. Металлические вакуумные установки / Б.С. Данилин. – Москва, 1958. – 192 с.
775307
  Баум Б.А. Металлические жидкости - проблемы и гипотезы / Баум Б.А. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 120 с. : граф. – Библиогр.: с. 114-119 (114 назв.). – (Серия "Наука и технический прогресс")
775308
   Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины = Mineral deposits of Ukraine : Монография / Д.С. Гурский, К.Е. Есипчук, В.И. Калинин, Е.А. Кулиш, С.В. Нечаев, Ю.И. и др. Третьяков; Науч. ред.: Н.П.Щербак, А.Б.Бобров. – Киев; Львов : Центр Європи
Т. 1 : Металлические полезные ископаемые. – 2005. – 785 с.
775309
  Гришин Ю.С. Металлические изделия Сибири эпохи энеоллита и бронзы // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1971. – В3-12 : Металлические изделия Сибири эпохи энеолита и бронзы / Ю.С. Гришин. – С.1-88, 18 табл.
775310
  Кузьмина Е.Е. Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии / В сост.свода принимали участие А.А.Марущенко и др. // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1966. – В4-9 : Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии / Е.Е. Кузьмина ; В сост. свода принимали участие А.А. Марущенко и др. – С.1-152
775311
   Металлические катализаторы. – Алма-Ата, 1982. – 288с.
775312
  Мурашко Н.Н. Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий / Н.Н. Мурашко, Ю.В. Соболев. – Минск, 1987. – 278с.
775313
   Металлические материалы для электронных ламп. – Москва-Ленинград, 1966. – 632 с.
775314
   Металлические монокристаллы. – Москва, 1976. – 263 с.
775315
  Финогенова С.И. Металлические орудия труда античного мира : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 575 / Финогенова С.И. ; МГУ. – Москва, 1969. – 15 с.
775316
   Металлические покрытия в химическом машиностроении : сборник статей. – Москва : Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы
Вып. 11. – 1951. – 168 с.
775317
   Металлические покрытия в химическом машиностроении : сборник статей. – Москва : Государственное научно-техническое издательство машиностроительной и судостроительной литературы
Вып. 15. – 1954. – 232 с.
775318
  Бордон В.Е. Металлические полезные ископаемые Белоруссии : (геолого-экономическая оценка и перспективы промышленного освоения) / В.Е. Бордон, В.А. Ермоленко. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 147с.
775319
  Мейстер А.К. Металлические полезные ископаемые СССР / А.К. Мейстер. – М.-Л., 1926. – 304с.
775320
  Арсентьев П.П. Металлические расплавы и их свойства / Арсентьев П.П., Коледов Л.А. – Москва : Металлургия, 1976. – 376 с.
775321
  Крапивин В.К. Металлические ртутные выпрямители / В.К. Крапивин. – Л., 1939. – 24с.
775322
  Теслюк М.Ю. Металлические соединения со структурами фаз Лавеса / М.Ю. Теслюк. – М, 1969. – 136с.
775323
   Металлические стекла : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1984. – 264 с.
775324
   Металлические стекла : пер. с англ. – Москва : Мир
Вып. 2 : Атомная структура и динамика, электронная структура, магнитные свойства. – 1986. – 456 с.
775325
   Металлические стекла: ионная структура, электронный перенос и кристаллизация : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1983. – 376 с.
775326
  Тарасевич В.Н. Металлические терморезисторные преобразователи горючих газов / В.Н. Тарасевич. – Киев : Наукова думка, 1988. – 283 с.
775327
  Зусман Л.Л. Металлический фонд народного хозяйства СССР / Л.Л. Зусман. – Москва, 1975. – 407 с.
775328
  Колмовской А.А. Металлическое кружево Москвы : Путеводитель / А.А. Колмовской. – Москва : Моск. рабочий, 1984. – 143 с.
775329
  Колмовской А.А. Металлическое кружево Москвы: Путеводитель / А.А. Колмовской. – 2-е изд., доп. – М., 1990. – 190с.
775330
   Металллогения Карелии.. – Петрозаводск, 1982. – 196с.
775331
  Гуляев А.П. Металловедение / А.П. Гуляев. – М., 1948. – 556с.
775332
  Гуляев А.П. Металловедение / А.П. Гуляев. – 2-е изд. перераб. – М., 1951. – 484с.
775333
  Самохоцкий А.И. Металловедение / А.И. Самохоцкий, М.Н. Кунявский. – Москва : Машгиз, 1952. – 368 с.
775334
  Высоцкая В.Н. Металловедение / В.Н. Высоцкая, А.И. Чипиженко. – Москва, 1956. – 360с.
775335
  Погодин-Алексеев Металловедение / Погодин-Алексеев. – М., 1956. – 427с.
775336
  Штейнберг С.С. Металловедение / С.С. Штейнберг. – Свердловск, 1961. – 599с.
775337
  Гуляев А.П. Металловедение / А.П. Гуляев. – 4-е изд. перереб. – М., 1963. – 464с.
775338
  Антикайн П.А. Металловедение : учебник. для энергет. и энергостроит. техникумов / П.А. Антикайн. – Москва : Металлургия, 1965. – 287 с. : ил. – Библиогр. в конце книги (14 назв)
775339
  Гуляев А.П. Металловедение : учебник / А.П. Гуляев. – 4-е изд., перереб. и доп. – Москва : Металлургия, 1966. – 480с.
775340
  Геллер Ю.А. Металловедение / Ю.А. Геллер. – 3-е изд. – М, 1967. – 383с.
775341
  Самохоцкий А.И. Металловедение / А.И. Самохоцкий, М.Н. Кунявский. – 3-е издание, перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1967. – 456 с.
775342
  Антикайн П.А. Металловедение : учебник для энерг. и энергостроит. техникумов / П.А. Антикайн. – 2-е изд. перераб. – Москва : Металлургия, 1972. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 255
775343
  Пикунов Д.Г. Металловедение / Д.Г. Пикунов. – М., 1980. – 256с.
775344
  Гуляев А.П. Металловедение : учебник / А.П. Гуляев. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1986. – 342 с.
775345
   Металловедение алюминевых сплавов.. – М., 1985. – 238с.
775346
   Металловедение алюминия и его сплавов: Справочн.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 279с.
775347
  Савицкий Е.М. Металловедение вольфрама. / Е.М. Савицкий. – М., 1978. – 223с.
775348
  Фавстов Ю.К. Металловедение высокодемпфирующих сплавов. / Ю.К. Фавстов. – М., 1980. – 271с.
775349
  Леман А.А. Металловедение для производственника / А.А. Леман. – М., 1929. – 132с.
775350
   Металловедение и металлофизика сверхпроводников : труды 1 совещания. – Москва : Наука, 1965. – 168 с.
775351
   Металловедение и прочность материалов : Межвед. сб. науч. тр. – Волгоград, 1983. – 196 с.
775352
   Металловедение и прочность материалов.. – Волгоград, 1986. – 208с.
775353
   Металловедение и прочность материалов: Сб. науч. тр.. – Волгоград, 1985. – 128с.
775354
  Архаров В.И. Металловедение и термическая обработка / В.И. Архаров. – М.-Свердловск
2. – 1949. – с.
775355
  Блантер М.Е. Металловедение и термическая обработка / М.Е. Блантер. – М., 1963. – 416с.
775356
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка / Ю.М. Лахтин. – М, 1964. – 471с.
775357
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка / Ю.М. Лахтин. – М, 1976. – 407с.
775358
  Баскаев Х.К. Металловедение и термическая обработка металлов : [учеб.-метод. пособие для машиностроит. и металургич. техникумов по дипломному проектированию] / Х.К. Баскаев, А.И. Самохоцкий. – Москва : Машиностроение, 1966. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 187-188 (21 назв.)
775359
  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов / Ю.М. Лахтин. – М, 1969. – 447с.
775360
   Металловедение и термическая обработка стали и чугуна.. – М., 1956. – 1204с.
775361
   Металловедение и термическая обработка стали: Справ.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
1. – 1961. – 747с.
775362
   Металловедение и термическая обработка стали: Справ.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
2. – 1962. – 755-1656с.
775363
   Металловедение и термическая обработка стали: Справ.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.
1. – 1983. – 352с.
775364
   Металловедение и термическая обработка стали: Справ. в 3 томах.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.
3. – 1983. – 215с.
775365
   Металловедение и термическая обработка.. – Москва-Свердловск
2. – 1949. – 264с.
775366
  Болховитинов Н.Ф. Металловедение и термическая обработка. / Н.Ф. Болховитинов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1954. – 446с.
775367
   Металловедение и термическая обработка.. – Москва-Киев, 1961. – 339с.
775368
  Гринберг Б.Г. Металловедение и термическая обработка. / Б.Г. Гринберг, Т.М. Иващенко. – М., 1963. – 180с.
775369
   Металловедение и технология легких сплавов.. – М., 1976. – 161с.
775370
   Металловедение и технология сверхпроводящих материалов. – Москва : Металлургия, 1987. – 559, [1] с. – Библиогр. в конце глав
775371
  Рейнор Г.В. Металловедение магния и его сплавов. / Г.В. Рейнор. – М., 1964. – 488с.
775372
   Металловедение реакторных материалов.. – М.
1. – 1961. – 276с.
775373
  Савицкий Е.М. Металловедение редкоземельных металлов. / Е.М. Савицкий, В.Ф. Терехова. – М., 1975. – 271с.
775374
   Металловедение сверхпроводящих материалов.. – М., 1969. – 268с.
775375
   Металловедение сплавов легких металлов.. – М., 1970. – 212с.
775376
   Металловедение сплавов с особыми физическими свойствами.. – М., 1987. – 88с.
775377
  Савицкий Е.М. Металловедение сплавов тугоплавких и редких металлов. / Е.М. Савицкий, Г.С. Бурханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1971. – 354с.
775378
   Металловедение титана.. – М., 1964. – 318с.
775379
   Металловедение цветных металлов и сплавов.. – М., 1972. – 200с.
775380
  Новик Ф.С. Металловедение цветных, редких и радиоактивных металлов. Математические методы планирования экспериментов в металловедении. / Ф.С. Новик. – М., 1976. – 130с.
775381
  Дуглас Д.Л. Металловедение циркония : пер. с англ. / Д.Л. Дуглас. – Москва : Атомиздат, 1975. – 360 с.
775382
  Усов В.В. Металловедение электрических контактов / В.В. Усов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 208 с.
775383
   Металловедение.. – М.Л., 1927. – 144с.
775384
  Беспалов А. Металловедение. / А. Беспалов. – М.-Л., 1931. – 20с.
775385
  Самохоцкий А.И. Металловедение. / А.И. Самохоцкий, М.Н. Кунявский. – М, 1952. – 368с.
775386
  Бочвар А.А. Металловедение. / А.А. Бочвар. – 5-е изд. доп. – М., 1956. – 496с.
775387
  Погодин-Алексеев Металловедение: методы анализа, лабораторные работы и задачи : учеб. пособие / Погодин-Алексеев, Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. – Москва : Госиздат оборонпром, 1950. – 456 с.
775388
   Металловеды.. – М., 1985. – 47с.
775389
  Шаталов Н.Н. Металлогенист Леонид Станиславович Галецкий (к 80-летию со дня рождения) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 2. – С. 45-47 : фото. – ISSN 1682-721Х
775390
  Ициксон М.И. Металлогеническая зональность тихоокеанского сегмента Земли / М.И. Ициксон. – Москва : Недра, 1979. – 231с.
775391
  Кунаев Д.С. Металлогеническая и геохимическая зональность территории Казахстана / Д.С. Кунаев. – Алма-Ата, 1976. – 255с.
775392
   Металлогеническая специализация вулканических поясов и вулкано-тектонических структур Дальнего Востока и других районов СССР.. – Владивосток, 1971. – 208с.
775393
   Металлогеническая специализация магматических комплексов.. – М., 1964. – 392с.
775394
  Салье М.Е. Металлогеническая специализация пегматитов восточной части Балтийского щита / М.Е. Салье, В.А. Глебовицкий. – Л, 1976. – 188с.
775395
  Толстой М.И. Металлогеническая специализация плутонических образований, ее признаки и оценка : вопросы теории прикладной геохимии и петрофизики // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
775396
  Черницын В.Б. Металлогенические зоны Центрального и Северо-Западного Кавказа / В.Б. Черницын. – М., 1971. – 208с.
775397
   Металлогенические и геологические исследования. – Москва
Вып. 1. – 1971. – 80с.
775398
   Металлогенические и геологические исследования. – Москва
Вып. 4 : Геология и редкометальная металлогения гранитоидных формаций. – 1973. – 99с.
775399
   Металлогенические и геологические исследования.. – Москва
Вып. 3 : Геологический контроль эндогенной редкометальной металлогении. – 1973. – 111с.
775400
   Металлогенические и прогнозные карты : (Труды Объединенной сессии по металлогенич. и прогн. картам). – Алма-Ата : АН КазССР, 1959. – 396с.
775401
   Металлогенические и тектоно-магматические исследования на основе материалов аэро- и космосъемок.. – Л., 1988. – 211с.
775402
  Твалчрелидзе Г.А. Металлогенические особенности главных типов вулканических поясов / Г.А. Твалчрелидзе. – Москва : Недра, 1977. – 110с.
775403
   Металлогенические проблемы в Средней Азии. – Ташкент, 1987. – 170с.
775404
   Металлогенические проблемы Средней Азии.. – Ташкент, 1982. – 207с.
775405
  Билибин Ю.А. Металлогенические провинции и металлогенические эпохи / Ю.А. Билибин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 87 с.
775406
  Радкевич Е.А. Металлогенические провинции Тихоокеанского рудного пояса / Е.А. Радкевич; АН СССР. Дальневост. научн. центр. Дальневост. геологический ин-т. – Москва : Наука, 1977. – 175с.
775407
   Металлогенические соединения в электронике. – Москва : Наука, 1972. – 479с.
775408
   Металлогенический анализ в областях активизации (на примере Забайкалья). – Москва : Наука, 1977. – 176с.
775409
  Отрощенко В.Д. Металлогенический анализ рудных формаций вольфрама Тянь-Шаня / В.Д. Отрощенко. – Ташкент, 1977. – 184с.
775410
   Металлогенический анализ рудоконтролирующих факторов в рудных районах. – Москва : Недра, 1972. – 295с.
775411
   Металлогенический анализ рудоносных структур: сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 138с.
775412
   Металлогенический очерк вольфрамовой минерализации севера Урала. – Ленинград : Наука, 1972. – 195с.
775413
  Калашник А. Металлогеническое разнообразие Волновахской рудной зоны в связи с особенностями глубинного строения литосферы УЩ / А. Калашник, А. Кузьмин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-55. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Целью проведенной работы является выявление новых закономерностей формирования месторождений и рудопроявлений полезных ископаемых различной металлогенической специализации в Волновахской рудной зоне сочленения Приазовского мегаблока Украинского щита ...
775414
  Магакьян И.Г. Металлогения / И.Г. Магакьян. – М., 1974. – 304с.
775415
  Магакьян И.Г. Металлогения : (Главнейшие рудные пояса) / И.Г. Магакьян. – Москва : Недра, 1974. – 304с. – Библиогр.: 850 назв.
775416
   Металлогения. – Алма-Ата, 1980. – 255с.
775417
  Черницын В.Б. Металлогения Большого Кавказа / В.Б. Черницын. – М., 1977. – 191с.
775418
  Стефанов Ю.М. Металлогения верхнего структурного этажа Камчатки. / Ю.М. Стефанов, Б.И. Широкий. – М, 1980. – 104с.
775419
  Ушаков В.Н. Металлогения вольфрама Западного Узбекистана. / В.Н. Ушаков. – Ташкент, 1991. – 183с.
775420
   Металлогения Востока СССР.. – Владивосток, 1976. – 164с.
775421
  Вахрамеев С.А. Металлогения Восточной Сибири / С.А. Вахрамеев, Ж.В. Семинский. – Москва, 1983. – 117с.
775422
  Попов С В. Белевитин Металлогения гидротермальных редкометальных месторождений / С В. Белевитин Попов, В.А. Семина. – Москва : Наука, 1981. – 212с.
775423
   Металлогения главных оловорудных районов юга Дальнего Востока: Сб. науч. тр.. – Владивосток, 1988. – 157с.
775424
  Чичинадзе К.И. Металлогения Горной Рачи и Сванетии в связи с геологическим строением области. / К.И. Чичинадзе. – М.Л., 1945. – 96с.
775425
   Металлогения докембрийских щитов и древних подвижных зон : /Доклады 2-й Всесоюзной объединенной сессии по закономерностям размещения полезных ископаемых и прогнозным картам/. – Киев : Изд-во АН УССР
Ч.1. – 1960. – 264с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
775426
   Металлогения докембрийского гранитоидов.. – М., 1983. – 296с.
775427
   Металлогения докембрия : Тезисы докладов 1 Всесоюзного совещания по металлогении докембрия. – Ленинград, 1975. – 198с.
775428
   Металлогения докембрия и метаморфогенные рудообразование: Тез. докл.ХІІ Всес. металлоген. совещ., май 1990 г., Киев.. – Киев
1. – 1990. – 219с.
775429
   Металлогения докембрия и метаморфогенные рудообразование: Тез. докл.ХІІ Всес. металлоген. совещ., май 1990 г., Киев.. – Киев
2. – 1990. – 236с.
775430
   Металлогения древних и современных океанов - 2003. Формирование и освоение месторождений в островодужных системах = Metallogeny of ancient and modern oceans-2003 Forming and developing of deposits in island arc systems : Материалы Девятой научной студенческой школы. – Миасс, 2003. – 333с. – ISBN 5-7691-1374-Х
775431
  Лазаренко Э. Металлогения Закарпатья. / Э. Лазаренко, М. Гнилко, В. Зайцева. – Львов : Львовский ун-т, 1968. – 173с.
775432
  Твалчрелидзе Г.А. Металлогения земной коры / Г.А. Твалчрелидзе. – Москва : Недра, 1985. – 161с.
775433
  Шер С.Д. Металлогения золота : (Северная Америка, Австралия и Океания) / С.Д. Шер. – Москва : Недра, 1972. – 295с.
775434
  Шер С.Д. Металлогения золота : (Евразия, Африка, Южная Америка) / С.Д. Шер. – Москва : Недра, 1974. – 256с.
775435
  Михайлов В.А. Металлогения золота докембрийских зеленокаменных структур (на примере Западно-Африканского кратона) : Монография / В.А. Михайлов; КНУТШ; Геологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 319с. – ISBN 966-594-338-5
775436
   Металлогения и геохимия угленосных и сланцесодержащих толщ СССР.. – М., 1988. – 255с.
775437
   Металлогения и геохимия угленосных и сланцесодержащих толщ СССР: Геохимия элементов.. – М., 1987. – 237с.
775438
   Металлогения и геохимия Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1974. – 187с.
775439
   Металлогения и новая глобальная тектоника.. – Л., 1973. – 157с.
775440
  Хисамутдинов М.Г. Металлогения и полиметаллические месторождения Рудного Алтая / М.Г. Хисамутдинов. – Л., 1978. – 196с.
775441
  Кузебный В.С. Металлогения и прогноз рудоносности: уч. пособие / В.С. Кузебный. – Красноярск, 1989. – 103с.
775442
  Котляр В.Н. Металлогения и прогноз рудообразования : Учебное пособие для вузов / В.Н. Котляр. – Москва : Недра, 1983. – 108с.
775443
   Металлогения и рудообразование.. – Алма-Ата, 1979. – 239с.
775444
  Строна П.А. Металлогения и типы рудных формаций Африки: консп. лекций. / П.А. Строна. – Л., 1978. – 33с.
775445
  Савченко Н.А. Металлогения и условия локализации свинцово-цинкового оруденения в глинистых сланцах Фиагдонского рудного поля (Центр. Кавказ) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Савченко Н. А.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1962. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
775446
   Металлогения Казахстана : рудные формации месторождения руд железа и марганца. Учебное пособие. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 248 с.
775447
   Металлогения Казахстана. – Алма-Ата, 1983. – 208с.
775448
   Металлогения Казахстана: Агрохим. руды.. – Алма-Ата, 1977. – 195с.
775449
   Металлогения Казахстана: Руд. формации.. – Алма-Ата, 1978. – 227с.
775450
   Металлогения Казахстана: Руд. формации.. – Алма-Ата, 1978. – 267с.
775451
   Металлогения Казахстана: Руд. формации.. – Алма-Ата, 1981. – 208с.
775452
   Металлогения Казахстана: Руд. формации.. – Алма-Ата, 1982. – 208с.
775453
   Металлогения Казахстана: Рудные формации.. – Алма-Ата, 1980. – 255с.
775454
   Металлогения Казахстана: Рудные формации.. – Алма-Ата, 1982. – 207с.
775455
   Металлогения Казахстана: Типы структурно-формац. комплексов и тектон. районирование палеозоид.. – Алма-Ата, 1977. – 190с.
775456
  Хазов Р.А. Металлогения Ладожско-Ботнического геоблока Балтийского щита / Р.А. Хазов. – Ленинград, 1982. – 192с.
775457
  Горлицкий Б.А. Металлогения малых элементов в осадочно-вулканогенных формациях центральной части Украинского щита : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горлицкий Б. А.; АН УССР, Ин-т геол.наук. – К., 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
775458
  Сигов А.П. Металлогения мезозоя кайнозоя Урала / А.П. Сигов. – М, 1969. – 296с.
775459
  Турченко С.И. Металлогения метаморфогенных сульфидных месторождений Балтийского щита / С.И. Турченко. – Ленинград : Наука, 1978. – 120с.
775460
   Металлогения Мугоджар.. – Алма-Ата, 1976. – 280с.
775461
  Щеглов А.Д. Металлогения областей автономной активации / А.Д. Щеглов. – Ленинград : Недра, 1968. – 180с.
775462
   Металлогения областей тектоно-магматической активизации.. – Иркутск, 1973. – 213с.
775463
   Металлогения орогенных этапов развития Тянь-Шаня.. – Ташкент, 1979. – 392с.
775464
   Металлогения орогенов. – М., 1992. – 270с.
775465
   Металлогения осадочных и осадочно-метаморфических пород. – Москва : Наука, 1970. – 296с.
775466
   Металлогения осадочных и осадочно-метаморфических пород.. – М., 1972. – 248с.
775467
   Металлогения осадочных и осадочно-метаморфических толщ. – Москва : Наука, 1978. – 159с.
775468
   Металлогения раннего докембрия СССР : Сборник научных трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 248с.
775469
  Стоянов Р.Д. Металлогения Родопского срединного массива / Р.Д. Стоянов. – Москва : Недра, 1979. – 180с.
775470
   Металлогения ртути. – Москва : Недра, 1976. – 255с.
775471
  Шило Н.А. Металлогения ртути северного сегмента Тихоокеанского рудного пояса / Н.А. Шило, П.В. Бабкин, В.И. Копытин. – Москва : Наука, 1978. – 236 с.
775472
  Щерба Г.Н. Металлогения Рудного Алтая и Калбы. / Г.Н. Щерба. – Алма-Ата, 1984. – 239с.
775473
  Томсон И.Н. Металлогения рудных районов / И.Н. Томсон. – Москва : Недра, 1988. – 215с.
775474
  Черницын В.Б. Металлогения свинца и цинка / В.Б. Черницын. – Киев, 1985. – 270с.
775475
   Металлогения Сибири: Тез. док. ХІ Всес. металлогенич. совещ.. – Новосибирск
1. – 1987. – 251с.
775476
   Металлогения Сибири: Тез. док. ХІ Всес. металлогенич. совещ.. – Новосибирск
2. – 1987. – 259с.
775477
   Металлогения скрытых линеаментов и концентрических структур.. – М., 1984. – 272с.
775478
  Щеглов Металлогения срединных массивов / Щеглов, АД. – Ленинград : Недра, 1971. – 148с.
775479
  Галецкий Л. Металлогения титана Украины / Л. Галецкий, Е. Ремезова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-60. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  В статье рассмотрены факторы и условия рудоконцентрации месторождений титана различного генезиса. Выявлены закономерности формирования генетического ряда месторождений от коренных до рассыпных. Проведена типизация месторождений, связанных с ...
775480
   Металлогения Украинского щита: закономерности размещения месторождений рудных полезных ископаемых, связь с глубинным строением и динамикой литосферы / В.И. Старостенко, О.Б. Гинтов, И.К. Пашкевич, Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 6. – С. 3-31 : Рис. – Бібліогр.: с. 27-31. – ISSN 0203-3100
775481
   Металлогения Украины и Молдавии. – Киев : Наукова думка, 1974. – 511с.
775482
   Металлогения Урало-Монгольского складчатого пояса.. – Алма-Ата
1. – 1983. – 175с.
775483
   Металлогения Урало-Монгольского складчатого пояса.. – Алма-Ата
2. – 1983. – 183с.
775484
   Металлогения Урало-Монгольского складчатого пояса.. – Алма-Ата
3. – 1983. – 182с.
775485
   Металлогения Урало-Монгольского складчатого пояса.. – Алма-Ата
4. – 1983. – 196с.
775486
  Афанасьев Г.В. и др. Металлогения урана континентальных блоков земной коры / Г.В. Афанасьев и др. ; Ю.М. Шувалов. – Ленинград : Недра, 1980. – 256 с.
775487
   Металлогения фанерозоя платформенной части Украины. – Киев : Наукова думка, 1984. – 202с.
775488
   Металлогения Южного Урала.. – Уфа, 1986. – 121с.
775489
  Коваленко В.С. Металлографические реактивы / В.С. Коваленко. – М, 1970. – 134с.
775490
  Коваленко В.С. Металлографические реактивы / В.С. Коваленко. – М, 1973. – 112с.
775491
  Коваленко В.С. Металлографические реактивы / В.С. Коваленко. – М, 1981. – 121с.
775492
  Явнель А.А. Металлографическое и спектрографическое исследование Сихотэ-Алинского метеорита : Автореф... канд.физ.-мат.наук: / Явнель А.А. – Алма-Ата, 1950. – 5 с.
775493
  Киселева С.А. Металлографическое определение включений в стали / С.А. Киселева. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – с.
775494
  Баранова Л.В. Металлографическое травление металлов и сплавов : справочник / Л.В. Баранова, Э.Л. Демина. – Москва : Металлургия, 1986. – 256 с.
775495
  Геренс П. Металлография / П. Геренс. – Х.-К., 1935. – 426с.
775496
  Лившиц Б.Г. Металлография / Б.Г. Лившиц. – Москва, 1963. – 422с.
775497
  Бунин К.П. Металлография : учеб. пособие / К.П. Бунин, А.А. Баранов. – Москва : Металлургия, 1970. – 256с.
775498
  Лившиц Б.Г. Металлография : учебник / Б.Г. Лившиц. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Металлургия, 1971. – 405с.
775499
  Фусс В. Металлография алюминия и его сплавов / В. Фусс. – М - Л, 1937. – 259с.
775500
   Металлография железа = De ferri metallographia. – Москва : Металлургия
Т. 2 : Структура сталей ( с атласом микрофотографий). – 1972. – 478 с., ил. : ил. 273, табл. 8. – Библиогр.: с. 60-61
775501
   Металлография железа = De ferri metallographia. – Москва : Металлургия
Т. 3 : Кристаллизация и деформация сталей ( с атласом микрофотографий). – 1972. – 76 с., [78] л. ил. : ил., [5] табл.
775502
   Металлография и двойные системы циркония.. – М.
2. – 1955. – 187с.
775503
  Бартельс Н.А. Металлография и термическая обработка металлов / Н.А. Бартельс. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1927. – 340 с. : ил. – (Пособие для высшей школы)
775504
  Бартельс Н.А. Металлография и термическая обработка металлов : учебник для металлургических вузов / Н.А. Бартельс. – 4-е изд., заново перераб., испр., доп. – Ленинград ; Москва : ОНТИ НКТП Глав. ред. лит-ры по черной металлургии, 1935. – 460 с. – Библиогр.: с. 443-446
775505
  Мальцев М.В. Металлография промышленных цветных металлов и сплавов. / М.В. Мальцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1970. – 368с.
775506
   Металлография сплавов железа: Справочник.. – М., 1985. – 248с.
775507
  Шиммель А. Металлография техничевких медных сплавов. / А. Шиммель. – Москва-Ленинград-Свердловск, 1933. – 174с.
775508
   Металлография титановых сплавов.. – М., 1980. – 464с.
775509
  Тамман Г. Металлография. Химия и физика металлов и их сплавов. / Г. Тамман. – Л., 1931. – 440с.
775510
  Ерошев В.К. Металлокерамические вакуумноплотные конструкции / Ерошев В.К. – Москва : Энергия, 1970. – 160 с. – Библиогр.: с. 158-160 (67 назв.). – (Серия "Электронное материаловедение")
775511
  Братерская Г.Н. Металлокерамические контактные материалы на основе серебра для слаботочной техники : Автореф... канд. техн.наук: 325 / Братерская Г.Н.; АН УССР. Ин-т проблем материаловедения. – Киев, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
775512
  Третьяков В.И. Металлокерамические твердые сплавы / В.И. Третьяков. – М., 1962. – 592с.
775513
  Ковтун Г.А. Металлокомплексные ингибиторы окисления / Г.А. Ковтун, И.И. Моисеев. – К., 1993. – 222с.
775514
  Ашубаева З.Д. Металлокомплексные производные пектинов и их применение / З.Д. Ашубаева, Н.И. Козлова ; АН Республ. Каргыстан. – Бишкек : Илим, 1991. – 96 с.
775515
  Юффа А.Я. Металлокомплексный катализ. / А.Я. Юффа. – Тюмень, 1982. – 106с.
775516
   Металлокомплексный катализ:. – Киев, 1977. – 159с.
775517
   Металлокомплексы нуклеиновых кислот в растворах. – Киев : Наукова думка, 1991. – 272 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 238-267. – ISBN 5-12-002499-0
775518
  Гринберг Г.С. Металлоконструкции цеховых электрических сетей до 1000 В / Г.С. Гринберг, А.Н. Кушлевич. – Москва, 1978. – 71 с.
775519
  Кононов Ю.В. Металлоносность габброидных пород Украинского щита / Ю.В. Кононов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 154с.
775520
  Мулдагалиев Т.Г. Металлоносность Джунгарского Алатау по результатам геохимических исследований / Т.Г. Мулдагалиев. – Алма-Ата, 1973. – 86с.
775521
  Бойко Т.Ф. Металлоносность поверхностных вод и рассолов / Т.Ф. Бойко. – Москва : Наука, 1969. – 120с.
775522
  Набоко С.И. Металлоносность современных гидросистем в областях тектоно-магматической активности / С.И. Набоко. – Москва : Наука, 1980. – 199с.
775523
   Металлоносные осадки Индийского океана. – Москва : Наука, 1987. – 168с.
775524
   Металлоносные осадки Красного моря. – Москва : Наука, 1986. – 287с.
775525
   Металлоносные осадки юго-восточной части Тихого океана. – М., 1979. – 279с.
775526
  Созинов Н.А. Металлоносные черные сланцы Курской магнитной аномалии / Н.А. Созинов. – М, 1988. – 147с.
775527
  Колчин Б.А. Металлообрабатывающее ремесло Древней Руси // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры / Институт истории материальной культуры. – Москва, 1951. – Вып. 41. – С. 67-68
775528
   Металлоорганическая химия переходных металлов : Основы и применения.. – М.
Ч.1. – 1989. – 504с.
775529
   Металлоорганическая химия переходных металлов : Основы и применения.. – М.
Ч.2. – 1989. – 397с.
775530
   Металлоорганические полимеры.. – М., 1981. – 352с.
775531
  Никитина Т.В. Металлоорганические соединения железа / Т.В. Никитина. – М, 1985. – 400с.
775532
   Металлоорганические соединения и радикалы.. – М., 1985. – 287с.
775533
  Долгоплоск Б.А. Металлоорганический катализ в процессах полимеризации / Б.А. Долгоплоск, Е.И. Тинякова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1985. – 536 с.
775534
  Северин П.А. Металлополимерные антифракционные материалы на основе фторопласта-4 и мтеоды их получения : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Северин П.А. ; КИИГА. – Киев, 1965. – 22 с.
775535
  Белый В.А. Металлополимерные системы / В.А. Белый, Ю.М. Плескачевский. – Москва, 1982. – 64 с.
775536
  Михалюк С.А. Металлополимеры на основе коллоидного палладия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.080 / Михалюк С.А.; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды. – К., 1969. – 24л.
775537
  Ильина З.Т. Металлополимеры на основе совмещенных полимерных систем : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.080 / Ильина З.Т.; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды. – Киев, 1970. – 28 с.
775538
  Березин Б.Д. Металлопорфины / Б.Д. Березин, Н.С. Ениколопян; АН СССР. Ин-тут химии неводных растворов. Ин-тут синтетических полимер. материалов. – Москва : Наука, 1988. – 160с.
775539
  Березин Б.Д. Металлопорфирины / Б.Д. Березин, Н.С. Ениколопян. – М, 1988. – 158с.
775540
  Новиков Н.В. Металлорежущие инструменты в машиностроении / Н.В. Новиков, Л.Н. Девин. – К., 1988. – 48с.
775541
  Ковалев Н.М. Металлорежущие станки / Н.М. Ковалев. – М, 1964. – 58с.
775542
   Металлосберегающие технологии. – М., 1988. – 63с.
775543
  Спиваковский Л.И. Металлоснабжение народного хозяйства СССР / Л.И. Спиваковский, З.Б. Гинзбург. – М., 1989. – 252с.
775544
  Дудкин С.И. Металлосодержащие белки плазмы крови при Гипероксии : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Дудкин С.И.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1983. – 23л.
775545
  Помогайло А.Д. Металлосодержащие мономеры и полимеры на их основе / А.Д. Помогайло, В.С. Савостьянов. – М., 1988. – 384с.
775546
  Миначев Х.М. и Исаков Я.И. Металлосодержащие цеолиты в катализе / Х.М. и Исаков Я.И. Миначев. – М., 1976. – 111с.
775547
  Мусиенко В.Т. Металлотермия титана / В.Т. Мусиенко. – М., 1958. – 104с.
775548
  Шульце Г. Металлофизика : Пер. с нем. / Г. Шульце. – Москва : Мир, 1971. – 503с.
775549
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 10, № 4. – 1988. – 120 с.
775550
   Металлофизика : научно-теорет. журнал. – Киев : Наукова думка, 1979-. – ISSN 0204-3580
Т. 11, № 1. – 1989. – 128 с.
775551
  Гольдштейн М.И. Металлофизика высокопрочных сплавов / М.И. Гольдштейн. – Москва, 1986. – 311 с.
775552
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 1. – 1994. – : мова резюме рос., укр.
775553
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 2. – 1994. – мова резюме рос., укр.
775554
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 3. – 1994. – Мова резюме: Російська Загальні зауваження: мова резюме рос., укр.
775555
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 6. – 1994. – Мова резюме: Російська Загальні зауваження: мова резюме рос., укр.
775556
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 10. – 1994. – Мова резюме: Російська Загальні зауваження: мова резюме рос., укр.
775557
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 11. – 1994. – мова резюме рос., укр.
775558
   Металлофизика и новейшие технологии = Journal of metal physics and advanced technologies : научно-теоретический журнал. – Київ. – ISSN 0204-3580
Том 16, № 12. – 1994. – мова резюме рос., укр.
775559
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 1. – 1997
775560
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 2. – 1997
775561
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 3. – 1997
775562
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 4. – 1997
775563
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 5. – 1997
775564
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 6. – 1997
775565
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 7. – 1997
775566
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 8. – 1997
775567
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 9. – 1997
775568
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 10. – 1997
775569
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 11. – 1997
775570
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 19, № 12. – 1997
775571
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 2. – 1998
775572
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 3. – 1998
775573
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 4. – 1998
775574
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 5. – 1998
775575
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 6. – 1998
775576
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 7. – 1998
775577
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 8. – 1998
775578
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 9. – 1998
775579
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 10. – 1998
775580
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 11. – 1998
775581
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 12. – 1998
775582
   Металлофизика и новейшие технологии. – Київ. – ISSN 0204-3580
Т. 20, № 1. – 1998
775583
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 1. – 1999
775584
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 2. – 1999
775585
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 3. – 1999
775586
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 4. – 1999
775587
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 7. – 1999
775588
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 8. – 1999
775589
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 9. – 1999
775590
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 10. – 1999
775591
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 11. – 1999
775592
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 21, № 12. – 1999
775593
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 1. – 2000
775594
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 2. – 2000
775595
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 3. – 2000
775596
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 4. – 2000
775597
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 5. – 2000
775598
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 6. – 2000
775599
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 7. – 2000
775600
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 8. – 2000
775601
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 9. – 2000
775602
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 10. – 2000
775603
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 11. – 2000
775604
   Металлофизика и новейшие технологии. – Киев. – ISSN 0204-3580
Т. 22, № 12. – 2000
775605
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 8. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775606
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 9. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775607
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 10. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775608
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 11. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775609
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 12. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775610
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 1. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775611
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 2. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775612
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 3. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775613
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 4. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775614
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 5. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775615
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 6. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775616
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 24, № 7. – 2002. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775617
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 1. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775618
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 2. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775619
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 3. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775620
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 4. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775621
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 5. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775622
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 25, № 6. – 2003. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775623
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 1. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775624
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 2. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775625
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 3. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775626
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 4. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775627
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 5. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775628
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 6. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775629
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 7. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775630
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 8. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775631
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 9. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775632
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 10. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775633
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 11. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775634
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 26, № 12. – 2004. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775635
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 7. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775636
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 8. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775637
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 9. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775638
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 10. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775639
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 11. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775640
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 12. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775641
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 1. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775642
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 2. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775643
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 3. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775644
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 4. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775645
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 5. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775646
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 27, № 6. – 2005. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775647
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 1. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775648
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 2. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775649
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 3. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775650
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 4. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775651
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 5. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775652
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 6. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775653
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 7. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775654
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 8. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775655
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 9. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775656
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 10. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775657
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 11. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775658
   Металлофизика и новейшие технологии : Міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 28, № 12. – 2006. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775659
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 1. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775660
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 2. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775661
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 3. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775662
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 4. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775663
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 5. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775664
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 6. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775665
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 7. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775666
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 8. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775667
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 9. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775668
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 10. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775669
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 11. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775670
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 29, № 12. – 2007. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775671
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 2. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775672
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 3. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775673
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 4. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775674
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 5. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775675
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 6. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775676
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 7. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775677
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 9. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775678
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 11. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775679
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 12. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775680
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 30, № 1. – 2008. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775681
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 11. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775682
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 12. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775683
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 1. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775684
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 2. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775685
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 9. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775686
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 10. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775687
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 7. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775688
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 8. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775689
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 3. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775690
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 4. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775691
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 5. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775692
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 31, № 6. – 2009. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775693
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775694
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775695
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 3. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775696
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 4. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775697
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 5. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775698
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 6. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775699
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 7. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775700
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 8. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775701
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 9. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775702
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 10. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775703
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 11. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775704
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 32, № 12. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775705
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775706
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 2. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775707
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 3. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775708
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775709
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 5. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775710
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 6. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775711
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 7. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775712
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 8. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775713
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 9. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775714
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 10. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775715
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 11. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775716
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 33, № 12. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775717
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 1. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775718
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 2. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775719
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 3. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775720
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 4. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775721
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 5. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775722
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 7. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775723
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 8. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775724
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 10. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775725
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 11. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775726
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 12. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775727
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 9. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775728
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 34, № 6. – 2012. – резюме - укр., рос, англ. мовами
775729
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 3. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775730
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 4. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775731
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 5. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775732
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 6. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775733
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 7. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775734
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 8. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775735
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 9. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775736
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 10. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775737
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 11. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775738
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 12. – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775739
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Киев, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 1. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775740
   Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 35, № 2. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
775741
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 1. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775742
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 2. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775743
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 7. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775744
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 3. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775745
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 4. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775746
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 5. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775747
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 6. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775748
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 8. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775749
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 9. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775750
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 10. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775751
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 11. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775752
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 36, № 12. – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775753
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 1. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775754
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 2. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775755
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 9. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775756
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 7. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775757
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 8. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775758
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 6. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775759
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 3. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775760
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 4. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775761
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 5. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775762
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 11. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775763
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 12. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775764
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 37, № 10. – 2015. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775765
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 5. – 2016. – X, С. 564-708. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775766
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 6. – 2016. – X, С. 709-852. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775767
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 2. – 2016. – X, С. 141-284. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775768
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 3. – 2016. – X, С. 285-426. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775769
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 4. – 2016. – X. С. 427-563. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775770
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 1. – 2016. – XIV, 140 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775771
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 7. – 2016. – X, С. 853-994. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775772
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 8. – 2016. – X, С. 995-1134. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775773
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 9. – 2016. – X, С. 1135-1278. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775774
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 10. – 2016. – X, С. 1279-1422. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775775
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. колл.: О.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 11. – 2016. – X, С. 1423-1561. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775776
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. колл.: О.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 38, № 12. – 2016. – X, С. 1562-1702. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775777
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 5, травень. – 2017. – X, С. 567-708. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775778
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 3, березень. – 2017. – X, С. 285-424. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775779
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 4, квітень. – 2017. – X, С. 425-566. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775780
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: О.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 1, січень. – 2017. – X, С. 1-142. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775781
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 2, лютий. – 2017. – X, С. 143-284. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775782
   Металлофизика и новейшие технологии = Металлофизика и новейшие технологии : Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: С.М. Ивасишин, В.Н. Антонов, С.В. Ахонин [и др.]. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 12, грудень. – 2017. – X, С.1589-1706. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775783
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 9, вересень. – 2017. – X, С. 1149-1298. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775784
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 10, жовтень. – 2017. – X, С.1298-1442. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775785
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 11, листопад. – 2017. – X, С.1442-1586. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775786
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 6, червень. – 2017. – X, С. 709-854. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775787
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 7, липень. – 2017. – X, С. 855-1004. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775788
   Металлофизика и новейшие технологии = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
Т. 39, № 8, серпень. – 2017. – X, С. 1005-1148. – Резюме рос., укр., англ. мовами
775789
  Пан В.М. Металлофизика сверхпроводников / В.М. Пан, В.Г. Прохоров, А.С. Шпигель. – Киев : Наукова думка, 1984. – 192с.
775790
   Металлохелаты и их свойства : Вопросы химии и хим. технологии. – Кишинев, 1985. – 122с.
775791
   Металлохимические свойства элементов периодической системы. / И.И. Корнилов, Н.М. Матвеева, Л.И. Пряхина, Р.С. Полякова. – Москва : Наука, 1966. – 352с.
775792
  Соколовская Е.М. Металлохимия / Е.М. Соколовская, Л.С. Гузей. – 264. – М., 1986. – 264с.
775793
  Приходько Є.в. Металлохимия комплексного легирования / Є.в. Приходько. – М., 1983. – 184с.
775794
  Джадималиева Г.И. Металлсодержащие мономеры -типа на основе элементов первого переходного ряда и их полимеризационное превращение : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.06 / Джадималиева Г. И.; АН СССР, отд-ние ин-та химич. физики. – Черноголовка, 1986. – 24 с.
775795
  Соловьева Т. Металлурги каменного века // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 887 (8). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х
775796
  Чусовитин Н.Г. Металлурги Сибири и Дальнего Востока в условиях развитого социализма / Н.Г. Чусовитин. – Новосибирск, 1984. – 252с.
775797
  Ростовский В.И. Металлургии - безотходную технологию / В.И. Ростовский. – К, 1985. – 48 с.
775798
  Коган И.И. Металлургическая промышленность Воронежсоко-Тамбовского края в 18 веке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Коган И.И.; Моск.лгос.истор.-архив.ин-т. – М, 1953. – 14л.
775799
  Воронов К.Г. Металлургическая промышленность Франции и ее роль во внешней торговле : Автореф... канд. экон.наук: / Воронов К.Г.; М-во внешней торговли СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1954. – 23л.
775800
   Металлургическая теплотехника. – М.
1. – 1986. – 424с.
775801
   Металлургическая теплотехника.. – М.
2. – 1986. – 596с.
775802
  Кубашевский О. Металлургическая термохимия / О. Кубашевский, С.Б. Олкокк. – М, 1982. – 391с.
775803
  Рыкалин Н.Н. Металлургические ВЧ-плазмотроны / Н.Н. Рыкалин, Л.М. Сорокин. – М., 1987. – 163с.
775804
   Металлургические заводы на территории СССР с XVII до 1917 г. Чугун. Железо. Сталь. Медь.. – М.-Л.
1. – 1937. – 396с.
775805
  Керпели К. Металлургические и металлографические основы чугуна / К. Керпели. – Х., 1931. – 175с.
775806
  Керпели К. Металлургические и металлографические основы чугуна / К. Керпели. – Х.-К., 1933. – 177с.
775807
   Металлургические и технологические проблемы сварки порошковой проволокой : Доклады 1 Международной школы стран-членов СЭВ "Сварка порошковой проволокой".. – К., 1986. – 140с.
775808
  Диомидовский Д.А. Металлургические печи цветной металлургии / Д.А. Диомидовский. – М., 1961. – 728с.
775809
   Металлургические процессы и оборудование : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
№ 1 (31), март. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775810
   Металлургические процессы и оборудование : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
№ 2 (32), июнь. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775811
   Металлургические процессы и оборудование : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
№ 3 (33), сентябрь. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
775812
   Металлургические процессы и оборудование : международный научно-технический и производственный журнал / ГВУЗ "Донец. нац. техн. ун-т"; ООО "Технопарк ДонГТУ "УНИТЕХ". – Донецк, 2005-. – ISSN 1816-1200
№ 2 (36), июнь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
775813
  Костенецкий К.П. Металлургический завод будущего. / К.П. Костенецкий, В.А. Штанский. – М., 1966. – 48с.
775814
  Перцева Л.А. и Лихман Н.Г. Металлургия / Л.А. и Лихман Н.Г. Перцева. – М., 1965. – 183с.
775815
   Металлургия 1962. – Москва, 1964. – 352 с.
775816
  Сушков А.И. Металлургия алюминия. / А.И. Сушков, И.А. Троицкий. – М., 1965. – 520с.
775817
  Гордон Л.М. Металлургия без отходов / Л.М. Гордон. – М, 1986. – 139с.
775818
  Чижиков Д.М. Металлургия белых металлов: Цветные металлы / Д.М. Чижиков. – М-Л
1. – 1932. – 1-144с.
775819
   Металлургия в свинце. Книжная, журнальная и патентная литература на русском и иностранном языках за период 1930-1959 гг.. – М., 1962. – 480с.
775820
   Металлургия в электронике. – Москва, 1970. – 272 с.
775821
  Кузьминых С.В. Металлургия Волго-Камья в раннем железном веке / С.В. Кузьминых. – М, 1983. – 255с.
775822
   Металлургия вольфрама, молибдена и ниобия.. – М., 1967. – 224с.
775823
   Металлургия дуговой сварки. Процесс в дуге и плавление электродов. – К., 1990. – 221с.
775824
  Гурин М.Ф. Металлургия и кузнечная обработка железа в Белорусском Поднепровье. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.06 / Гурин М.Ф.; АН Лит.ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1979. – л.
775825
   Металлургия и металловедение вольфрама и молибдена.. – М., 1983. – 64с.
775826
   Металлургия и металловедение плутония и его сплавов.. – М., 1962. – 276с.
775827
   Металлургия и металловедение. Химия металловедения и обработка титана. // Итоги науки. Технические науки / АН СССР, Всес. ин-т науч.-техн. информации. – Москва, 1959. – 2 : Металлургия и металловедение : химия, металловедение и обработка титана / под общ. ред. Н.В. Агеева. – С. 1-384
775828
  Леньков В.Д. Металлургия и металлообработка у чжурчжэней в XII веке / В.Д. Леньков. – Новосибирск, 1974. – 173 с.
775829
  Звягинцев О.Е. Металлургия и технология платины и ее спутников. / О.Е. Звягинцев. – М-Л, 1933. – 112с.
775830
   Металлургия и технология полупроводниковых материалов.. – М., 1972. – 544с.
775831
   Металлургия и химия титана. – М.
3. – 1969. – 324с.
775832
  Дзлиев И.И. Металлургия Кадмия. / И.И. Дзлиев. – М., 1962. – 190с.
775833
  Беляев А.И. Металлургия легких металлов / А.И. Беляев. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва, 1954. – 404с.
775834
  Беляев А.И. Металлургия легких металлов / А.И. Беляев. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва, 1962. – 442с.
775835
  Уразов Металлургия никеля / Уразов, М.Л. Черноморский. – М-Л, 1931. – 228с.
775836
   Металлургия олова.. – М., 1964. – 352с.
775837
  Вольский А.Н. Металлургия плутония. / А.Н. Вольский, Я.М. Стерлян. – Москва, 1967. – 252с.
775838
   Металлургия реакторных материалов.. – Москва, 1969. – 56с.
775839
  Зеликман А.Н. Металлургия редких металлов / А.Н. Зеликман, Б.Г. Коршунов. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1991. – 431с.
775840
  Зеликман А.Н. Металлургия редких металлов тория и урана. / А.Н. Зеликман. – М., 1961. – 381с.
775841
  Зеликман А.Н. Металлургия редких металлов. / А.Н. Зеликман. – М., 1954. – 415с.
775842
   Металлургия редкоземельных металлов.. – М., 1962. – 200с.
775843
  Сефериан Д. Металлургия сварки. / Д. Сефериан. – М., 1963. – 348с.
775844
   Металлургия сверхпроводящих материалов.. – М., 1984. – 359с.
775845
   Металлургия СССР. (1917-1957).. – М., 1958. – 748с.
775846
  Лапицкий В.И. Металлургия стали / В.И. Лапицкий. – М, 1963. – 328с.
775847
  Лапицкий В.И. Металлургия стали. / В.И. Лапицкий. – М., 1963. – 238с.
775848
   Металлургия титана. – М., 1968. – 644с.
775849
   Металлургия титана.. – М., 1970. – 120с.
775850
   Металлургия титана.. – М., 1971. – 320с.
775851
  Чижиков Д.М. Металлургия тяжелых цветных металлов / Д.М. Чижиков. – 188663. – М-Л, 1948. – 1056с.
775852
  Лакерник М.М. Металлургия цветных металлов / М.М. Лакерник, Н.Н. Севрюков. – М., 1957. – 536с.
775853
   Металлургия цветных металлов.. – М., 1946. – 255с.
775854
  Липин В.Н. Металлургия чугуна, железа и стали. / В.Н. Липин. – Л
3. Ч.2. – 1927. – 636с.
775855
  Емельянов В.С. Металлургия ядерного горючего. Свойства и основы технологии урана, плутония и тория / В.С. Емельянов, А.И. Евстюхин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1968. – 484 с.
775856
  Шахов Г.А. Металлурнгия / Г.А. Шахов. – Москва : Металлургиздат, 1948. – 144с.
775857
  Сокольский Металлы - катализаторы гидрогенезации. / Сокольский, А.М. Сокольская. – Алма-Ата, 1970. – 436с.
775858
  Савич Т.З. Металлы : учебные материалы для учащихся средней общеобразовательной школы / Т.З. Савич; Акад. пед. наук РСФСР, Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Просвещение, 1966. – 56 с.
775859
  Голуб А.М. Металлы атомного века. / А.М. Голуб. – Москва : Издательство "Знание", 1964. – 78с. – (Народный университет.Технико-эконом.ф-т ; С.11)
775860
  Флоров А В. Металлы будущего / А В. Флоров, Р.В. Юдкевич. – М, 1960. – 184с.
775861
  Колпаков А.Л. Металлы в органических молекулах / А.Л. Колпаков. – Москва, 1964. – 40с.
775862
   Металлы в осадочных толщах. Благородные металлы. Радиоактивные, рассеянные и редкоземельные элементы.. – М., 1966. – 327с.
775863
   Металлы в осадочных толщах. Тяжелые цветные металлы, малые и редкие металлы.. – М., 1965. – 392с.
775864
   Металлы в осадочных толщах. Черные металлы. Цветные легкие металлы. – Москва : Наука, 1964. – 446с.
775865
   Металлы в почвах малого водосбора лесостепной зоны (Среднерусская возвышенность) / О.А. Самонова, А.Н. Геннадиев, Т.С. Кошовский, А.П. Жидкин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 675-684 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
775866
  Сичиков М.Ф. Металлы в турбостроении / М.Ф. Сичиков. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1974. – 286с.
775867
   Металлы высокой чистоты.. – М., 1976. – 263с.
775868
  Уильямс Д.Р. Металлы жизни / Д.Р. Уильямс. – М., 1975. – 236с.
775869
  Саенко Г.Н. Металлы и галогены в морских организмах / Г.Н. Саенко. – Москва : Наука, 1992. – 200с.
775870
   Металлы и их обработка в доисторическую эпоху у племен индо-европейских.. – 42 с.
775871
  Агафошин Н.П. Металлы и сплавы : (Пособие для учителей) / Н.П. Агафошин. – Москва : Просвещение, 1967. – 144 с.
775872
  Келоглу Ю.П. Металлы и сплавы / Ю.П. Келоглу. – Кишинев, 1977. – 264с.
775873
  Акимов Г.В. Металлы и сплавы в химическом аппаратостроении / Г.В. Акимов. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госнаучтехиздат, 1931. – 110 с., [3] вкл. л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 106-110
775874
  ТолмасскийИ.С Металлы и сплавы для магнитных сердечников / ТолмасскийИ.С. – М., 1971. – 191с.
775875
  Алексеева В.А. Металлы и сплавы для упругих элементов радиокомпонентов / В.А. Алексеева. – Москва, 1971. – 144с.
775876
   Металлы и сплавы для электровакуумных приборов.. – М., 1969. – 600с.
775877
   Металлы и сплавы. Классификация по химическому составу. Терминология.. – М., 1952. – 16с.
775878
   Металлы и сплавы. Классификация по химическому составу. Терминология. ГОСТ 5200-50. – Москва, 1954. – 16 с.
775879
  Троянский Е.А. Металлы котлостроения и расчет прочности деталей паровых котлов. Уч. пособие. / Е.А. Троянский. – М.-Л., 1956. – 192с.
775880
  Антикайн П.А. Металлы оборудования и трубопроводов АЭС / П.А. Антикайн. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 105 с. : ил. – Библиогр.: с. 102-104. – (Библиотека тепломонтажника)
775881
  Парфенов В.А. Металлы прогресса. / В.А. Парфенов. – М., 1958. – 32с.
775882
  Жернов А.П. Металлы с немагнитными примесными атомами / А.П. Жернов. – М, 1992. – 363с.
775883
  Уайэтт О. Металлы, керамики, полимеры: введение к изучению структуры и свойств технических материалов : пер. с англ. / О. Уайэтт, Дью-Хьюз. – Москва : Атомиздат, 1979. – 578с.
775884
   Металлы, электроны, решетка. – Киев : Наукова думка, 1975. – 440 с.
775885
   Металлы. Методы испытания металлов на растяжение. ГОСТ 1497-42.. – Переиздание с изменениями, внесенными в стандарт. – Москва, 1954. – 27 с.
775886
   Металлы. Методы мех. и технол. испытаний.. – М., 1972. – 388с.
775887
   Металовмісні супрамолекулярні композити фулерену С60 / Є. Радченко, В. Кудренко, Давиденко, Л. Педь, Голуб, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано фулеренвмісні металокомплекси іммобілізовані на поверхні нанорозмірного непаруватого SiO2. Показано особливості комплексоутворення. Вивчено фотолюмінесценцію отриманих систем, показано тенденцію впливу металокомплексу на фотолюмінесценцію ...
775888
  Толстой М.І. Металогенічна спеціалізація інтрузивних утворень та її проявів в одному з районів Південного Казахстану // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 60-66 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 10)
775889
  Рузіна М.В. Металогенічна спеціалізація метасоматичних формацій Середньопридністровського блока Українського щита / М.В. Рузіна, А.М. Бєстужев, І.В. Жильцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-80. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані відносно рудоносності метасоматитів Середньопридніпровского блока Українського щита. Data are given about ore-bearing of metasomatites in the Middle Predniprovie geoblock of the Ukrainian shield.
775890
  Щербак Д.М. Металогенічні епохи рідкіснометалічного зрудніння в геологічній історії України / Д.М. Щербак, М.В. Курило, В.І. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-27. – (Геологія ; Вип. 17)


  Встановлюється вікова послідовність подій в геологічній історії України. Виділяються епохи та етапи, що були найбільш сприятливими для утворення ендогенних рідкіснометалічних родовищ і рудопроявів. У докембрії це верхньоархейська, нижньопротерозойська, ...
775891
  Щербак Д.М. Металогенічні епохи та корисні копалини України : Навчальний посібник / Д.М. Щербак, М.В. Курило, В.І. Шевченко; КНУТШ; Геологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 90с.
775892
  Матіщук О.А. Металогенічні особливості конгломератовмісних стратонів Криворізької структури // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 99-106 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-3591
775893
  Щербак Д.М. Металогенія докембрію України : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / Д.М. Щербак, О.В. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-17 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Докембрій України може бути розподілений на шість металогенічних епох з ранньоархейської до пізньопротерозойської. Кожна епоха характеризується певним комплексом рудної мінералізації. Пізньоархейська, ранньо-, середньо- та пізньопротерозойська епохи є ...
775894
  Михайлов В.А. Металогенія золота : монографія / В.А. Михайлов, В.Я. Федчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-439-107-5
775895
  Михайлов В.А. Металогенія золота раннього докембрію : Навчальний посібник для студ. геолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / В.А. Михайлов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 158с. – (Автоматизація Наукових Досліджень / За ред. О.В.Третяка). – ISBN 966-594-647-1
775896
   Металогенія урановорудних районів в осадовому чохлі Українського щита = Metallogeny of uranium ore regions in the Ukrainian Shield sedimentary cover / [В.Г. Верховцев, К.Г. Сущук, Ю.О. Фомін та ін. ; відп. ред. В.Г. Верховцев ; Держ.установа "Ін-т геохімії наколишнього середовища НАН України]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 157, [3] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 149-153. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1730-6
775897
   Металогические исследования. – Тбилиси, 1985. – 137с.
775898
  Татаринов Олег Дмитрович Металогідридна система зберігання робочого тіла для воденьвикористовуючих газодинамічних прискорювачів мас : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.14.07 / Татаринов Олег Дмитрович; Харківський авіаційний ін-т. – Харків, 1997. – 17л.
775899
  Кремінь Т. Металогічна рецепція постаті Тараса Шевченка у творчості Дмитра Кременя // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 79-82. – (Філологія ; Вип. 21)


  У цій статті запропоновано рецепцію постаті Тараса Шевченка у творчості Дмитра Кременя, де помітні не тільки використання традиційних для поетової лірики мотивів та образів, але і тип мислення, котрий дозволяє вибудувати перспективи існівання ...
775900
  Аляєв Г. Металогічність буття як першопринцип метафізики життя (міркування про Кузанського і не тільки) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С.72-96
775901
  Аляєв Г. Металогічність буття як першопринцип метафізики життя (міркування про Кузанського і не тільки) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.84-109
775902
  Бабич Є.П. Металографія сталі та чавуну / Є.П. Бабич. – Київ : Вид-во Каси взаємодопомоги студентів КПІ, 1930. – 87 с. : мал.
775903
  Бартельс М.Р. Металографія та термічне оброблення металів / М.Р. Бартельс ; пер. з рос. В.Г. Роздольського ; за ред. інж.-металурга А.Т. Кутила. – Харків-Дніпропетровське : Вид-во "Сталь", 1932. – 352 с. – Бібліогр.: с. 347-350
775904
   Металознавство та обробка металів. МОМ = МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 1997. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
775905
   Металознавство та обробка металів. МОМ = МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 1998. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
775906
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 1999. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
775907
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 1999. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
775908
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 1999. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
775909
   Металознавство та обробка металів. МОМ = МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 1/2. – 2000. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"
775910
   Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001. – до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов
775911
   Металознавство та обробка металів. МОМ : до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
775912
   Металознавство та обробка металів. МОМ : до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
775913
   Металознавство та обробка металів. МОМ. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
775914
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
775915
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
775916
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
775917
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : Науково-технічний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
775918
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал;
775919
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
775920
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 2. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
775921
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 3. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
775922
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
775923
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
775924
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
775925
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
775926
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов". З 2015 див. назву "Металознавство та термічна обробка металів"
775927
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
775928
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ : Інформлитво, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 1 (77). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
775929
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ : Эссе, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 2 (78). – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
775930
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ : Эссе, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 3 (79). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
775931
   Металознавство та обробка металів. МОМ = Metal Science and Treatment of Metals : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України ; голов. ред. Кондратюк С.Є. ; редкол.: Борисов Г.П., Верховлюк А.М., Гнилоскуренко С.В. [та ін.]. – Київ : Эссе, 1995-. – ISSN 2073-9583
№ 4 (80). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 1997р. назва "Металловедение и термическая обработка металлов"; науково-технічний журнал
775932
   Металознавство та термічна обробка металів : Науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ, 1997-
№ 1. – 2002
775933
   Металознавство та термічна обробка металів : Науковий та інформаційний журнал. – Дніпропетровськ, 1997-
№ 3. – 2003
775934
   Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 1997-
№ 1 (68). – 2015. – До 2013 назв "Металознавство та обробка металів"
775935
   Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-
№ 2 (69). – 2015. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів"
775936
   Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (70). – 2015. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів"
775937
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (72). – 2016. – 74 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775938
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (73). – 2016. – 79 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775939
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (74). – 2016. – 59 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775940
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 4 (75). – 2016. – 65 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775941
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; голов. ред. В.І. Большаков. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (76). – 2017. – 71 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775942
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (77). – 2017. – 71 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775943
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (78). – 2017. – 57 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775944
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 4 (79). – 2017. – 58 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775945
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (80). – 2018. – 74 с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775946
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (81). – 2018. – 62, [1] с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775947
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 3 (82). – 2018. – 63, [1] с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775948
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 1 (84). – 2019. – 75, [1] с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775949
   Металознавство та термічна обробка металів = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро : Обласов Володимир Анатолійович, 1997-. – ISSN 2413-7405
№ 2 (85). – 2019. – 66, [1] с. – До 2013 назв. журн. "Металознавство та обробка металів". - Резюме укр., рос., англ. мовами
775950
  Саф"янова І.С. Металокрауни на основі піколін- та хінолінгідроксамових кислот, що містять купрум (II) або кобальт (II/III) в металомакроциклічному контурі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Саф"янова Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
775951
  Саф"янова І.С. Металокрауни на основі піколін- та хінолінгідроксамових кислот, що містять купрум(II) або кобальт(II/III) в металомакроциклічному контурі : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Саф"янова Інна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 200 арк. – Додатки: арк. 172-200. – Бібліогр.: арк. 170-171
775952
  Одарич В.А. Металооптика (- розділ оптики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 253-254. – ISBN 978-966-02-8346-6
775953
  Манько Д.Ю. Металооптика: аморфні та шаруваті структури : монографія / Д.Ю. Манько, Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-189. – ISBN 978-966-439-825-8
775954
  Горічко М.В. Металоорганічні похідні гетероциклічних сполук : для студентів хімічного факультету / М.В. Горічко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 33 с.
775955
  Лавров Ю.П. Металурги України в авангарді революційної боротьби / Ю.П. Лавров. – Київ, 1970. – 191с.
775956
  Властюк Т.О. Металургійна галузь України на світовому ринку: проблеми та пріоритети // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 91-103. – ISBN 978-617-571-134-7
775957
  Пікус А.Ю. Металургійна галузь України: тенденції і перспективи : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 92-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
775958
  Богаченко О.Г. Металургійна наука як справа життя (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.І. Медовара) / розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 103-104. – ISSN 1027-3239
775959
  Довжук І.В. Металургійна промисловість півдня України в умовах економічної кризи 1900-1903 рр. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.24-27
775960
  Лютий О.П. Металургійна школа Київського політехнічного інституту і витоки електрошлакового переплаву // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 17-27. – ISSN 2415-7422
775961
  Барчуков А.С. Металургія на крутому піднесенні / А.С. Барчуков. – Дніпропетровськ : Книжкове видання, 1959. – 56 с.
775962
  Пасько І.В. Метальников Сергій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 274-275. – ISBN 978-966-02-8346-6
775963
  Буданова К.Т. Метамагматические формации Юго-Западного Памира. / К.Т. Буданова, В.И. Буданов. – Душанбе, 1983. – 276с.
775964
  Бурлачук В. Метамарксизм у політичній теорії Алена Бадью // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – С. 96-111. – ISSN 1563-3713
775965
  Щербакова К.Ф. Метамарфозы горных пород южного района Криворожского железорудного бассейна : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Щербакова К.Ф.; Укр. геологоразведоч. трест "Укргеолтрест". – Кривой Рог - Киев, 1958. – 141, 9л. – Бібліогр.:л.1-9
775966
  Апулей Л. Метамарфозы, или Золотой осел / Апулей ; [пер. М. Кузьмина ; под ред. С. Маркиша и А. Сыркина]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 316, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00425-2
775967
  Шиханова Н.М. Метамерная изменчивость свойств вегетативных и репродуктивных органов у пшеницы, ячменя и овса : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шиханова Н.М. ; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1965. – 20 с.
775968
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 101 / Белоконь И.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
775969
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений. 1 : Дис... доктор биол.наук: / Белоконь И. П.; КГУ. – К., 1968. – 778л.
775970
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений. II : Дис... докт. биол.наук: / Белоконь И. П.; КГУ. – К., 1968. – 779-1428л.
775971
  Белоконь И.П. Метамерная разнокачественность вегетативных и генеративных органов и развитие растений. III : Дис... докт. биол.наук: / Белоконь И. П.; КГУ. – К., 1968. – 1429-1906л. – Бібліогр.:л.1601-1902
775972
  Гречановська Олена Метаміктність циркону Яструбецького рудопрояву та Азовського Zr-REE родовища (Український щит) / Гречановська Олена, Гречанівський Олексій, Канунікова Лідія // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 80-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
775973
   Метамова // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 824. – ISBN 966-316-069-1
775974
  Бондар М.В. Метамова дослідження національно-культурного компонента // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 119-128. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується термінологічний апарат дослідження національно-культурного компонента (поява нових термінів, їхня систематизація, особливості вживання). The article analyses the terminological apparatus for the national-and-cultural component"s ...
775975
  Казимирова І.А. Метамова неології та неографії: термінологічний аспект // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 319-327. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
775976
  Люднова А. Метамова роману "UROBORUS" Олега Сича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 86-93. – ISSN 0236-1477
775977
  Бібікова Д. Метамова у франкомовних творах письменників арабського походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 25-32. – ISBN 966-581-481-8
775978
  Трифонов Р.А. Метамова: теоретичні аспекти дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 27-36. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
775979
  Андрієнко Л. Метамовна рефлексія як чинник етнонаціональної ідентичності // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 278-286. – ISBN 978-966-489-161-2


  "Метамовна рефлексія є одним із визначальних показників самоусвідомлення й орієнтації людини у просторово-часовому цивілізаційному континуумі, включаючи його етичний, етнонаціональний, релігійний, психологічний компоненти. Виявляючи себе в осмисленому ...
775980
  Палінська О.М. Метамовні рефлексії і дискурсивні практики мешканців Центральної України // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 28-49. – ISSN 0027-2803
775981
  Зеленін В.В. Метамодель як анти-сугестивна психотехнологія сучасної інформаційно-пропагандистської війни // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 69-76. – ISSN 2310-4368
775982
  Карпусь І.В. Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Карпусь І.В.; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки каф-ра вищої математики та інформатики. – Луцьк, 2008. – 170л. + Додатки: л.149-170. – Бібліогр.: л.140-148
775983
  Карпусь І.В. Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 03.05.03 - математ. та прог. забезпечення обчислювальнних машин і систем / Карпусь І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
775984
  Никитина Л.П. Метаморфизм архейских пород западной части хребта Хамар-Дабан : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Никитина Л. П.; АН СССР, Лабор. геол. локембрия. – Л., 1960. – 24л.
775985
  Грубенман У. Метаморфизм горных пород / У. Грубенман, П. Ниггли. – Ленинград-Москва, 1933. – 376с.
775986
   Метаморфизм горных пород главной вулканогенной зоны Урала. – Москва : Наука, 1969. – 228с.
775987
  Щербаков К.Ф. Метаморфизм горных пород южного района Криворожского железорудного бассейна : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Щербаков К.Ф.; М-во высш и сред.спец.образования УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1960. – 11л.
775988
   Метаморфизм докембрийских комплексов. /Кольский полуостров/.. – Апатиты, 1976. – 147с.
775989
   Метаморфизм докембрия в районе Байкало-Амурской магистрали. – Ленинград : Наука, 1983. – 232с.
775990
  Воллосович Н.Н. Метаморфизм железистых кварцитов и гнейсов нижнего архея Алданского щита / Н.Н. Воллосович. – Владивосток, 1988. – 108с.
775991
  Щербаков И.П. Метаморфизм и гранитизация архейских пород в бассейне рек Сакукан и Катугин : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Щербаков И.П.; Моск.геол-развед.ин-т. – Москва, 1971. – 20л.
775992
  Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса / А. Миясиро. – Москва : Мир, 1976. – 535 с.
775993
  Голицын М.В. Метаморфизм и прогноз качества углей Большой Караганды : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Голицын М.В.; АН Каз. ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. Центр.-Казахст. геол. упр. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
775994
  Буряк В.А. Метаморфизм и рудообразование / В.А. Буряк. – М., 1982. – 256с.
775995
   Метаморфизм и тектоника западных зон Урала. – Свердловск, 1984. – 139с.
775996
  Голицын М.В. Метаморфизм каустобиолитов Карагандинского бассейна / М.В. Голицын, Л.Е. Козлова, А.А. Кузнецова. – Москва : Наука, 1970. – 135 с.
775997
  Березкин В.И. Метаморфизм нижнего протерозоя Алданского щита / В.И. Березкин; Отв.ред.С.П.Мурзаев. – Новосибирск : Наука, 1977. – 120с.
775998
  Наумов В.П. Метаморфизм пород железисто-кремнистой формации Курской магнитной аномалии (КМА) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Наумов В.П.; ВСЕГЕИ. – Л., 1972. – 28л.
775999
   Метаморфизм раннего докембрия : (Докл. симпоз. 12-14 сент. 1979 г.).. – Апатиты, 1980. – 149с.
776000
   Метаморфизм Украинского щита. – К., 1982. – 306с.
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,