Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
774001
  Гнатюк М. "Маратонський біг" Емми Андієвської // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 48). – С. 7
774002
  Харченко О. "Маріуполь - місто, яке читає" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)


  У центрі Приазов"я студенти заснували книжковий клуб і створили пункти буккросингу.
774003
  Перепилиця Г. "Маріуполь хочуть взяти в котел". Євросоюз прагне відновити колишні відносини з Росією / розмову вели Наталія Шестопал, Інна Івершень // Газета по-українськи. – Київ, 2015. – 21 квітня (№ 32). – С. 11


  Розмова з професором Київського інституту міжнародних відносин, директором Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС Григорієм Перепелицею щодо ситуації на Донбасі.
774004
  Мазаний В. "Марія" Уласа Самчука: вишита англійською // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 14 січня (№ 1)


  Перший переклад роману Уласа Самчука про Голодомор "Марія" англійською мовою, здійснений канадською українкою Стефанією Пацуш у 1954 році, ніде не був надрукований. Рівненська письменниця, лавреатка літературної премії імені Уласа Самчука, народна ...
774005
   (Маргарита Олександрівна Карпенко) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 1 червня (№ 101). – С. 21


  Некролог. Карпенко М.О. - визначний мовознавець, доктор філологічних наук, заслужений професор університету, заслужений працівник вищої школи України, почесний голова Ради ветеранів війни і праці та голова Ради старійшин університету.
774006
  Каввадіас Н. [Марабу / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1990. – 52 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-037-6
774007
  Скарімбас Я. [Маріамбас / Яніс Скарімбас ; ред. К. Костіос. – Афіни : Нефелі, 1992. – 230 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-127-5
774008
  Ашла А. [Маріупольські пісні, казки та танці греків Приазов"я / Александрос Ашла. – Афіни ; Яніна : Додоні, 1999. – 178, [4] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. - На тит. арк. автор: Alexander Ashla. – ISBN 960-385-007-1
774009
  Елітіс О. [Марія Нефелі / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1994. – 115 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
774010
  Пецаліс-Діомідіс [Марія Парні : Старе і безсиле покоління : роман / Т. Пецаліс-Діомідіс. – 5-е вид. – Афіни : Естія, 1983. – 500 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 140])
774011
  Купчинська Л. Мар"ян-Павло Васильович Коць (1921 - 2011) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 726-734. – (Нова серія ; вип. 16/17)
774012
  Панчук В.Г. Мар"янівка: село, люди, долі / Володимир Панчук. – Київ : Інтелект, 2003. – 424с. – ISBN 966-646-054-8
774013
  Рудинський М.Я. Мар"янівська стація : (З матеріялів експедиції понад Сеймом) / М.Я. Рудинський. – Київ, 1930. – С.179-202. – Окр. відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка ВУАН, за р. 1929, т. 3
774014
   Мар"яновський Віталій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 313 : фото
774015
  Горак В.В. Мар"янські комуністи в авангарді трудівників села / В.В. Горак. – Київ, 1961. – 60с.
774016
  Моргун В.А. МАР. "Поема вольного народа" : вступ до сакральної історії України / [Моргун В.А.]. – Київ ; Донецьк : Промінь, 2013. – 179, [1] с. : іл., табл., портр. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 175-179. – ISBN 978-966-2008-07-4


  У прим. №1689509 напис: Вельмишановній Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора з найкращими побажаннями миру, добробуту та творчих злетів. Нехай відроджений із небуття Божий камінь ...
774017
  Шевченко Т. Мар`яна-черниця / Т. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1997. – 48с. – ISBN 966-00-0146-0
774018
  Юрисіч Г. Мара / Г. Юрисіч. – К, 1919. – 29с.
774019
  Сестримски Иван Мара Белчева : Литературен портрет / Сестримски Иван. – София : Библиофилско изд-во "ЛИКОВСКИ", 1994. – 62с. – ISBN 954-522-009-0
774020
  Дурделла М. Мара комунізму: оцінка комунізму, грунт на якому він росте, способи боротьби проти нього / М. Дурделла. – Мюнхен, 1950. – 77с.
774021
  Вахнина Е.А. Мара не вернется / Е.А. Вахнина. – Владивосток : Приморское книжное издательство, 1959. – 175 с.
774022
  Жадан С.В. Марадона : нова книга віршів / Сергій Жадан ; [худож.-оформ. І.В. Осипов]. – Харків : Фоліо, 2007. – 167, [9] с. : фото. – (Серія "Сафарі"). – ISBN 978-966-03-3938-5
774023
  Выборнов Ю.В. Марадона, Марадона... / Ю.В. Выборнов, И.В. Горанский. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 191с.
774024
  Быховский Б.Э. Маразм современной буржуазной философии / Б.Э. Быховский. – Москва, 1947. – 24 с.
774025
  Мамед-Заде Первин Маракеш. Джемаа-єль-Фна. Площадь мертвых, дарящая радость : такое место // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 40-44 : Фото
774026
  Дойл А.К. Маракотова бездна / А.К. Дойл. – Красноярск, 1956. – 176 с.
774027
  Дойль А.К. Маракотова бездна / А.К. Дойль. – Симферополь, 1989. – 304 с. – (Морская бибилиотека. Кн. 61). – ISBN 5-7780-0088-X
774028
  Дойл А.К. Маракотова бездна / А.К. Дойл. – Южно-Сахалинск, 1990. – 189 с.
774029
  Федосеенко А.К. Марал / А.К. Федосеенко. – Алма-Ата, 1980. – 199с.
774030
  Наджафов М. Марал Рахманзаде / М. Наджафов. – Москва : Советский художник, 1969. – 72 с.
774031
  Постников Б.А. Маралий корень (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Hyin) в горах Алтая. (Его биология, опыт введения в культуру, кормовое значение) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Постников Б.А. ; АН СССР , Сиб. отд. Объед. учен.совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1966. – 24 с.
774032
  Нейштубе С.Т. Мараловодство / С.Т. Нейштубе. – Пг., 1919. – 19с.
774033
  Мідянка П.М. Марамороський розлом : поезії / Петро Мідянка ; [ред. Б. Кушнір]. – Ужгород : Карпати, 2011. – 214, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-271-7
774034
  Пеліна Г. Марамороські балади карпатського циклу: проблема міжетнічних зв"язків // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 141-153. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто особливості розповсюдження на історичній території Мараморощини балад про Довбуша, Пинтю та про розбійника Янчі у контексті концепції “карпатського циклу” Яна Бистроня та їх міжетнічні зв’язки зі словацьким та румунським фольклором.
774035
  Маркуш О. Марамороські оповідання / О. Маркуш. – Ужгород, 1956. – 148 с.
774036
  Маркуш А.И. Мараморошские рассказы / А.И. Маркуш. – Москва : Советский писатель, 1963. – 352 с.
774037
  Рачян Х. Маран / Х. Рачян. – Ереван, 1964. – 308с.
774038
  Ольшевский А. Марат / А. Ольшевский. – М., 1938. – 345с.
774039
  Луковский И.В. Марат / И.В. Луковский. – Москва, 1954. – 128с.
774040
  Манфред А. Марат / А. Манфред. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 352 с.
774041
  Беляев М.В. Марат Викторович Беляев : плакат, графика, проект : кат. выст. / М.В. Беляев; Авт. вступ. ст.: Т.В. Дмитрохина ; сост.: Г.В. Маревичева ; ред.: Т.Ю. Клюева ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1987. – 9, [27] с. : ил.
774042
  Бровка Петрусь Марат Казей : стихи / Петрусь Бровка ; авториз. пер. с белорус. И.Бурсова. – Минск : Мастацкая літаратура, 1980. – 47 с.
774043
   Марат Петрович Стеценко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 90. – ISBN 978-966-924-219-8
774044
  Зиганшина Н.А. Марат Садыков / Н.А. Зиганшина. – М, 1991. – 31с.
774045
  Шабельников В.А. Марат Самсонов / В.А. Шабельников. – Москва, 1980. – 12с.
774046
  Андієвська Е. Маратонський біг = Marathon race : поезії / Емма Андієвська. – Київ : Люта справа, 2016. – 299, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7420-14-8
774047
  Ламшуков В.К. Маратхская литература / В.К. Ламшуков. – М., 1970. – 294с.
774048
  Стаховський Дмитро Марафет для літаків, або Вся правда про дві години перед відльотом // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-28
774049
  Заседа И.И. Марафон / И.И. Заседа. – К, 1980. – 223с.
774050
  Даміна Л.С. Марафон / Л.С. Даміна. – К, 1984. – 135с.
774051
   Марафон / Муниф, , Абд, ар-Рахман. – М., 1985. – 342с.
774052
  Сергеев В.М. Марафон / В.М. Сергеев. – Москва, 1985. – 127с.
774053
  Литвин Т. Марафон "Знавців правил безпеки життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 17 : фото
774054
  Наркевич Н.Ф. Марафон XIX века : К столетию Бородин. битвы : (С план. сражения) / Н.Ф. Наркевич. – Киев : Тип. Штаба Киев. воен. окр., 1912. – [2], XXIX с., 1 л. пл. – Отд. отт. из журн. "Воен.-ист. вестн."
774055
  Мацибок-Стародуб Марафон відповідальності // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 6


  "Студенти й працівники Київського національного університету імені Тараса Шевченка долучилися до щорічної ініціативи Фонду родини Богдана Гаврилишина - флешмобу "Марафон відповідальності". Важливий захід, присвячений формуванню відповідальної поведінки ...
774056
  Мацибок-Стародуб Марафон відповідальності // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 2-9 червня (№ 22/24). – С. 3


  Студенти й працівники Київського національного університету імені Тараса Шевченка долучилися до щорічної ініціативи Фонду родини Богдана Гаврилишина - флешмобу "Марафон відповідальності".
774057
  Самбук Р.Ф. Марафон длиной в неделю : роман / Р.Ф. Самбук. – Москва, 1986. – 494 с.
774058
  Уилсон Н. и др. Марафон для всех / Н. и др. Уилсон. – М., 1990. – 198с.
774059
  Самбук Р.Ф. Марафон завдовжки в тиждень : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1985. – 223 с.
774060
  Вірченко Т. Марафон знавців правил безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 23 : фото
774061
  Рыжикова Людмила Ивановна Марафон книгочеев : Брянской областной детской библиотеке - 60! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 35-37. – ISSN 1727-4893


  Модный сейчас термин "продвижение чтения", в сущности, не новый. А чем же ещё веками занимались и занимаются библиотеки, как не продвижением книги к читателю?
774062
   Марафон на честь геніального флорентійця // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 7


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся міжуніверситетський марафон, присвячений 750-річчю видатного італійського поета й мислителя Данте Аліг"єрі. У відкритті марафону взяли участь Надзвичайний та Повноважний посол Італійської Республіки в Україні ...
774063
  Хиля О. Марафон пізнання // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 8


  "Лекторій для юних хіміків" об"єднав під одним дахом учнів середніх та спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій і коледжів Києва та області, а до його проведення долучилися ентузіасти різних верств факультетської спільноти - від професорів до молодих ...
774064
  Воронин А. Марафон со смертью : Роман / Андрей Воронин. – Москва : АСТ, 2000. – 368с. – ISBN 5-17-005261-8
774065
  Кузнецов В.Н. Марафон. Книга стихов. / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1972. – 136с.
774066
  Мирнев В.Н. Марафонец / В.Н. Мирнев. – М., 1987. – 459с.
774067
   Марафонец. – Тула, 1993. – 315с.
774068
  Голдэм У. Марафонец / У. Голдэм : [ к сб. в целом пер. с англ. Л. Дымов, С. Мануков, В. Вебер ]. – Тула : Тулбытсервис, 1993. – 416с. – В кн. также: Неуловимый/ Р. Старк. Подставные люди/ Р. Томас. – ISBN 5-87758-064-7
774069
  Канторович В.Я. Марафонский бег / В.Я. Канторович. – Москва : Детская литература, 1959. – 110 с.
774070
  Гашек Я. Марафонский бег / Я. Гашек. – Москва, 1973. – 351с.
774071
  Козловский Ю.И. Марафонский бег / Ю.И. Козловский. – К, 1989. – 139с.
774072
   Марафонці ігрового формату // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  Студенти факультету інформаційних технологій нашого університету здобули ІІ місце у міжнародному конкурсі зі створення комп"ютерних ігор Global Game Jam Ukraine 2017, який пройшов у м. Кропивницький. Цей міжнародний конкурс було засновано у 2008 році ...
774073
  Партизуни В.З. Марацан. (Жизнь и творчество). : Автореф... доктора филол.наук: / Партизуни В.З.; Акад.наук Арм.ССР.Ин-т литературы. – Ереван, 1957. – 77л.
774074
  Вустманн Эрих Марбу / Вустманн Эрих. – Москва, 1960. – 124 с.
774075
  Есин С. Марбург : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 10. – С. 11-59. – ISSN 0130-7673
774076
  Трушин А. Марбург.Город русских гениев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 11. – С.26-31. – ISSN 0234-1670


  [Роль Марбурга в творчестве М.Ломоносова и Б.Пастернака.]
774077
  Кутарев О.Ю. Марбургская речь Франца фон Папена 17 июня 1934 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 119-127. – ISSN 0042-8779
774078
  Решетник М.Д. Марбурзька школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 614. – ISBN 966-316-069-1
774079
  Чисніков В. Марвіхери (ширмачі) - кишенькові злодії часів Російської імперії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 18-24 січня (№ 3). – С. 14. – ISSN 1992-9277
774080
   Марганец - олово. – Москва : Наука, 1972. – 319 с.
774081
  Бетехин А.Г. Марганец / А.Г. Бетехин, Е.Г. Багратуни. – Л.-М.
7. – 1935. – 54с.
774082
  Авалиани Г.А. Марганец / Авалиани Г.А. – Москва
Вып. 14. – 1953. – С. 1-135
774083
  Салли А. Марганец / А. Салли. – Москва : Металлургиздат, 1959. – 296 с.
774084
  Гасик М.И. Марганец / М.И. Гасик. – Москва, 1992. – 585 с.
774085
  Рузимуродов Ж.Т. Марганец билан ионли имплантацияланган кремнийнинг магнит ва транспорт хоссалари : автореф. дис. ... физика-математика фанлари буйнича фалсафа доктори (PhD) : 01.04.09 / Рузимуродов Жалол Турабекович ; Самарканд давлат университети хузуридаги фалсафа доктори илмий даражасини берувчи PhD.29.08.2017.FM02.04 ракамли илмий кенгаш, Самарканд давлат университети. – Самарканд, 2018. – 42 с. – Бібліогр.: 17 назв та в підрядк. прим.
774086
  Конова Н.И. Марганец в биосфере (экологические аспекты) / Н.И. Конова, С.В. Летунова. – М., 1991. – 144с.
774087
  Виноградов А.П. Марганец в насекомых : (Представлено акад. В. И. Вернадским в ОФМ 10.IV.1929) / А.П. Виноградов // [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов. – С. 227-230
774088
  Виноградов А.П. Марганец в насекомых : (Представлено акад. В. И. Вернадским в ОФМ 10.IV.1929) / А.П. Виноградов. – [Леннград], 1929. – С. 227-230. – Отд. оттиск: Доклады Академии наук СССР. 1929 г. № 10
774089
  Виноградов А.П. Марганец в насекомых : (Представлено акад. В. И. Вернадским в ОФМ 19.XII.1929) / А.П. Виноградов и М.В. Неуструева // [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов. – С. 127-132
774090
  Богданович К.И. Марганец в России / К.И. Богданович. – Петроград, 1920. – 20с.
774091
  Мининберг Софья Яковлевна Марганец и бор в обмене веществ, продуктивности и морозоустойчивости винограда : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 101 / Мининберг Софья Яковлевна ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 51 с. – Бібліогр.:с.50-51
774092
  Леванидов Л.Я. Марганец как микроэлемент в связи с биохимией и свойствами таннидов / Л.Я. Леванидов, С.Т. Давыдов. – Челябинск, 1961. – 188с.
774093
  Адамчук В.А. Марганец СССР в мировой марганцевой промышленности / В.А. Адамчук. – Москва ; Ленинград : Гоударственное научно-техническое горное издательство, 1932. – 68 с.
774094
  Зверев Л.В. Марганец. Требования к качеству минерального сырья / Л.В. Зверев. – М.-Л.
24. – 1947. – с.
774095
   Марганецсодержащие ферриты. Синтез и физико-химические свойства. – Москва : Наука, 1986. – 136 с.
774096
  Власюк П.А. Марганець у системі живлення рослин / П.А. Власюк; Душечкін О.І. – Київ : АН Української РСР, 1948. – 110с.
774097
  Березовчук Л. Марганцева енцефалопатія і міжпівкулева асиметрія головного мозку / Л. Березовчук, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 8-13. – (Біологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817
774098
  Казаченко В.Т. Марганцевая минерализация в рудных месторождениях Востока СССР / В.Т. Казаченко, В.И. Сапин. – Владивосток, 1987. – 194с.
774099
  Власюк П.А. Марганцеве живлення і удобрення рослин / П.А. Власюк; Крупський М.К. – Київ, 1962. – 422с.
774100
  Терешина Т.В. Марганцево-железистые новооюразования в суглинистых подзолистых и пойменных почвах центральных районво Русской равнины : Автореф... канд. биол.наук: / Терешина Т. В.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 28л.
774101
   Марганцевое рудообразование на территории СССР : сб. ст. – М., 1984. – 293с.
774102
   Марганцевые антидетонаторы.. – М., 1971. – 207с.
774103
  Тулевичене В.С. Марганцевые и марганец-никелевые гальваноосадки из формиатных и фторборатных электролитов и их навородоживание : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Тулевичене В.С.; Каунасский политехн. ин-т. – Каунас, 1969. – 21л.
774104
  Чагунава В.Т. Марганцевые катализаторы для некоторых реакций / В.Т. Чагунава. – Тбилиси, 1969. – 187с.
774105
  Авалиани Г.А. Марганцевые месторождения : (геология, минералогия, генезис) / Авалиани Г.А. ; АН СССР, АН ГССР. – Москва : Наука, 1982. – 170 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-169
774106
   Марганцевые месторождения складчатых областей СССР. – Москва, 1978. – 248с.
774107
   Марганцевые месторождения СССР. По материалам совещания "Основные генетические типы и геохимия месторождений марганца в СССР".. – М., 1967. – 460с.
774108
  Станкевич В.И. Марганцевые месторождения Урала и перспективы их использования / В.И. Станкевич. – Свердловск-Москва-Ленинград, 1933. – 116с.
774109
   Марганцовая промышленность Южной Росии в 1907 году / под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип.А.И. Цедербаум, 1908. – VII, 16 с. – Тит. л. не соотв. книге, в переплетной наклеен ошибочно. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; Августа 20-го дня , № 226)
774110
   Марганцовая промышленность Южной Росии в 1911 году / под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. П.Д. Калугина, 1912. – ХIII, 20 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; Ноября 25-го дня , № 473)
774111
   Марганцовая промышленность Южной Росии в 1912 году / под ред. Н.Ф. фон-Дитмара, горн. инж. – Харьков : Тип. Б.Бенгис, 1913. – Х, 12 с. – (Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России ; Ноября 25-го дня , № 473)
774112
  Казаченко В.Т. Марганцовистые и железистые метасоматиты Южного Приморья / В.Т. Казаченко. – Москва : Наука, 1979. – 160с.
774113
  Федяшин А. Маргарет // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.28-29. – ISSN 0234-1670


  [Первая леди британской политики - Маргарет Тэтчер.]
774114
  Данилюк І.В. Маргарет Мід як фунадатор наукового напряму "Культура і особистість" // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 29-40. – ISSN 2226-4078
774115
  Браун А. Маргарет Тэтчер и конец холодной войны // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 1 (127). – С. 76-91. – ISSN 0321-2017
774116
  Дубинянская Я. Маргарет Тэтчер: "Леди не поворачивает" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 8 (137). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268


  Тэтчер Маргарет Хильда, баронесса Тэтчер (1925-2013) - премьер-министр Великобритании (Консервативная партия Великобритании) в 1979-1990 годах, лидер Консервативной партии в 1975-1990 годах, баронесса с 1992 года. Первая женщина, занявшая этот пост, а ...
774117
  Капитонова Н.К. Маргарет Тэтчер: человек и политик // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 2. – С. 173-187. – ISSN 0130-3864
774118
  Капитонова Н.К. Маргарет Тэтчер: человек и политик // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 3. – С. 166-203. – ISSN 0130-3864
774119
  Коваленко П.Н. Маргариновая эмульсия и ее устойчивость / П.Н. Коваленко, 1941. – С.95-113
774120
  Макаров В.И. Маргарита Александровна Карпенко - человек и деятель // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 10-13. – ISBN 966-8906-05-5
774121
   Маргарита Александровна Карпенко (18 мая 1926 - 21 мая 2013) / Ректорат, Институт филологии, Совет ветеранов войны и труда университета, Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 4 (52). – С. 54-55 : Фото. – ISSN 2305-7319
774122
   Маргарита Александровна Соловьева-Ефимова. – М., 1986. – 23с.
774123
   Маргарита Артеміївна Воронова // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 158 : фото. – ISSN 0367-4290
774124
   Маргарита Воскресенская, заслуженный художник РСФСР. – Москва, 1982. – 52с.
774125
  Брус Л.С. Маргарита Дюрас в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 107-112. – Бібліогр.: Літ.: С. 112; 7 поз.
774126
   Маргарита Карпенко // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 4 (87) : липень - серпень - вересень. – С. 125-126


  Некролог. М. Карпенко - відомий мовознавець, заслужений професор КНУ імені Т. Шевченка.
774127
  Рогачев Н. Маргарита Кусс / Н. Рогачев. – Москва : Советский композитор, 1959. – 8 с.
774128
  Хентова С.М. Маргарита Лонг. / С.М. Хентова. – Москва, 1961. – 104с.
774129
  Аврамова Ц. Маргарита Младенова на 60 години // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2016. – Т. 41, № 4. – С. 88-90. – ISSN 0204-8701
774130
   Маргарита Мукосеева. – Москва, 1988
774131
  Абрамова Д.Н. Маргарита Назарова / Д.Н. Абрамова. – Москва : Искусство, 1967. – 43 с. : ил.
774132
  Лободин М.П. Маргарита Назарова. / М.П. Лободин. – Л-М : Искусство, 1962. – 116 с.
774133
   Маргарита Олександрівна Карпенко (18.05.1926-21.05 2013) // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 15-22 травня (№ 23). – С. 8


  Викладач, доцент, професор, заідувач каф. рос. мови філолог. ф-ту, провід. наук. співр. Некролог.
774134
  Квітка-Основ"яненко Маргарита Прокопівна : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Політвидав України, 1966. – 125с.
774135
  Грегори Д. Маргаритки на ветру : роман / Джил Грегори ; [пер. с англ. В.Н. Тарабукина, Е.К. Денякиной]. – Москва : АСТ, 1999. – 412, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Daisies in the wind / Jill Gregory, 1994. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-03258-3
774136
  Цхададзе А.А. Маргвельский говор имерского диалекта грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Цхададзе А. А.; ТбилГУ. – Тбилиси, 1954. – 14л.
774137
  Дыгасинский А. Маргеля и Маргелька : повести и рассказы : пер. с польского / А. Дыгасинский; Дыганский А. ; [сост. и послесл. В. Витт]. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 503 с.
774138
  Калюжний В.С. Маргинализация официальной науки: необходимость толерантности между парадигмами / В.С. Калюжний, В.А. Товарниченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 66. – С. 90-100. – ISSN 2072-1692


  "Маргинальная наука - самостоятельная область теоретического знания, которая не соответствует наличным критериям научности, но в разных отраслях науки требования к ее критериям отличные. Именно это дает возможность существовать маргинальной науке. Во ...
774139
  Трофимова Д.Л. Маргиналии императора Николая II на страницах Библии // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 11 ( 83). – С. 31-33. – ISSN 2070-9773
774140
  Жолковський А. Маргиналии к "Postscriptum`у" Бродского // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 226-238. – Bibliogr.: Лит.: с. 234-235; 18 назв. – ISSN 0321-1878
774141
  Васильев В.В. Маргиналии к работе Канта о мнимом праве на ложь // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.144-150. – ISSN 0869-5377
774142
  Тимів І. Маргиналії в рукописних книгах і стародруках як джерело з історії татарських і турецьких набігів на українські землі в XVI-XVII ст. // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 3 (57). – С. 33-36
774143
  Богатый Ю.В. Маргинальность в ситуации социальной атомизации // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 11-13
774144
  Черенков А.П. Маргинальные задачи распределения ресурсов с пороговой функцией насыщения. / А.П. Черенков. – М., 1988. – 35с.
774145
  Черныш М. Маргинальный синдром : монография / Марина Черныш, Алексей Черныш ; МОНУ; Одесский нац. морской ун-т. – Одесса : ВМВ, 2010. – 448 с. – ISBN 978-966-413-172-5
774146
  Яцик І.С. Маргіналізація Африки: особливості генези політико-культурної спільноти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 42-48. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 11)
774147
  Усольцева М.М. Маргіналізація інституту девадасі як ознака зміни інтелектуальної парадигми в Південній Індії 1880–1940-х рр. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 119-138. – ISSN 1682-671Х
774148
   Маргіналізація населення України : Збірник наук.праць. – Київ : НЦ ЗРП HАH і Мінпраці України. – 191с. – ISBN 966-02-0261-Х
774149
  Шамрай М. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15-17 ст. з фонду Національной бібліотеки України імені В.І.Вернадського / М. Шамрай; НАНУ; Ін-тут укр. археограф. та джерелозн ім. М.С.Грушевського; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2005. – 332с. – ISBN 966-02-3577-1
774150
  Войцехівська І.Н. Маргіналістика / І. Войцехівська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 231-232. – ISBN 966-642-073-2
774151
  Войцехівська І. Маргіналістика / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 350-358. – ISBN 978-966-06-0538-1
774152
  Войцехівська І.Н. Маргіналістика (- край, кордон, межа) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 169. – ISBN 978-966-02-8345-9
774153
  Федорова А.І. Маргіналістика у вивченні історії старообрядництва Подунав"я // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 175-185. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
774154
  Тимів І.М. Маргіналістика як галузь історичної науки (на прикладі маргінальних записів про татарські і турецькі набіги на українські землі в XVI-XVII ст.) / Іван Тимів ; Івано-Франків. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України, Етногр. музей Калущини. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2014. – 63, [1] с. – Бібліогр.: с. 49-61 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-398-096-6


  У пр. №1697118 напис: Вельмишановним працівникам та читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича з найщирішими побажаннями творчих успіхів. Автор, підпис. 22. 05. 2015 р.
774155
  Мартинова С.П. Маргінальна особистість у сучасному культурному просторі // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 2226-0285
774156
  Барабаш О.О. Маргінальна поведінка: загально-теоретична характеристика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 327-331. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
774157
  Колодко А. Маргінальна телевізійна культура світових ЗМІ як загроза існуванню українських інформаційних проектів у вітчизняному медіа-просторі // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1456-1463. – ISSN 1028-5091
774158
  Венгринюк Х. Маргінальне / центральне у творах Едгара Аллана По "Людина без дихання" та Олекси Стороженка "Вуси" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 175-179. – ISSN 2307-2261
774159
  Маслов А.О. Маргінальне у сфері управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 167-173. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
774160
  Мочерна В. Маргінальний автобіографізм у чеській літературі: Богуміл Грабал та Йозеф Шкворецький // Проблеми слов"янознавства : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 55. – С. 246-253. – ISSN 0203-9494
774161
  Качур І. Маргінальні записи як джерело дослідження історії читацтва Західної України XVIII - XIX ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 3-25. – ISSN 1591-6223


  Здійснено аналіз марґінальних записів на стародруках, що побутували в Західній Україні у XVIII–XIX ст. Залежно від типу записів — інформаційні чи оціночні — марґіналії надають різноманітні відомості про особливості читацьких смаків різних читацьких ...
774162
  Підпалий Андрій Володимирович Маргінальні форми в українській поезії 20 століття : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.06. / Підпалий А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 164л. – Бібліогр.: л. 155-164
774163
  Підпалий Андрій Володимирович Маргінальні форми в українській поезії 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Підпалий А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
774164
  Коваль А. Маргінальні явища у лавах радянських партизанів та бійців українського визвольного руху (1941-1943 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 120-126. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена маргінальним явищам у середовищі радянських партизанів і лавах українського визвольного руху (1941-1943 рр.). Розглядаються основні аспекти діяльності каральної системи як в середовищі партизанського руху так і в лавах українських ...
774165
  Загрійчук І.Д. Маргінальність у структурі історико-філософського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
774166
  Ільницький М. Маргінальність чи зміна парадигми? // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 70-78. – ISSN 0236-1477
774167
  Ємельянова І. Маргінальність як риса українського соціокультурного типу // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 71-75. – ISSN 1998-4634
774168
   Маргулановские чтения: Сб. материалов. конф.. – Алма-Ата, 1989. – 331с.
774169
  Самурский Кирилл Маргуш. Цивилизация раскаленных песков : царство Маргуш // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 98-121 : Фото
774170
   Мардакянский дендрарий.. – Баку, 1978. – 67с.
774171
  Мушкудіані О.Н. Марджанішвілі Коте // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 176-177. – ISBN 978-966-02-8345-9
774172
  Воук Г. Марджори / Г. Воук. – Москва
Кн. 1. – 1995. – 512с.
774173
  Воук Г. Марджори в поисках пути : Роман о любви / Г. Воук; пер. с англ. – Москва : Континент-Пресс. – (Коломбина). – ISBN 5-7523-0033-9
Кн. 2. – 1995. – 512 с.
774174
  Андрієнко І. Марева / Андрієнко Ів. – Харків : ДВУ, 1929. – 141 с.
774175
  Загребельний П.А. Марево : Повість / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1956. – 168с. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
774176
  Еникеев А. Марево : повесть, рассказы / Амирхан Еникеев ;. – Москва : Художественная литература, 1968. – 286 с.
774177
  Гемінгвей Е. Марево : Роман // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 57-147. – ISSN 0320 - 8370
774178
  Гемінгвей Е. Марево : Роман // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 49-140. – ISSN 0320 - 8370
774179
  Пратов У. Маревые (chenopodiaceae) Ферганской долины и их роль в растительном покрове. : Автореф... канд. биол.наук: / Пратов У.; АН УзССР. Объед. учен. совет по ботанич. профилю отд. хим.-технол. и биологич. наук. – Ташкент, 1967. – 23л.
774180
  Лякавичюс А.А. Маревые литвы, их биологические и экологические свойства, распространение и народнохозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Лякавичюс А.А.; Вильнюс. гос ун-т. – Вильнюс, 1964. – 16л.
774181
  Заплавный С.А. Марейка / С.А. Заплавный. – М., 1973. – 191с.
774182
  Нестеров А.А. Марелещука северной части Атлантического океана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Нестеров А. А.; М-во рыб. хоз. СССР, Калинингн. техн. ин-ь рыб. пром. и хоз. – Калининград, 1975. – 17л.
774183
  Жуковская В. Марена. – Киев : И.И. Самоненко, 1914. – [4], 191 с.
774184
  Досин С. Мареографічний метод визначення вертикальних рухів земної кори - аналіз впливу природних і техногенних факторів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 83-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 65 назв. – ISSN 1819-1339
774185
   Марецкая Вера.. – Москва, 1969. – 20 с.
774186
  Назарчук В.Л. Маржа нефтепереработки и факторы ее роста в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 82-91. – ISSN 1993-6788
774187
  Рекуненко І.І. Маржинальна торгівля цінними паперами як один із способів покращання розвитку фондового ринку / І.І. Рекуненко, Є.М. Терехов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 181-186. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
774188
  Ломакина И.И. Марзан Шарав / И.И. Ломакина. – М., 1974. – 191с.
774189
  Искендеров А.И. Марзия Давудова. / А.И. Искендеров. – Баку, 1978. – 180с.
774190
  Дюфур О. Мари-Крестная. / О. Дюфур. – М., 1981. – 224с.
774191
  Кума Х.Р. Мари Адамсон : альбом / Х.Р. Кума. – Москва : Советский художник, 1991. – 79с.
774192
  Додашвили Р. Мари Броссе как исследователь грузинской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Додашвили Р. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 17 с.
774193
  Буачидзе Г. Мари Броссе: страницы жизни / Г. Буачидзе. – Тбилиси, 1983. – 309с.
774194
  Филипп Ш.Л. Мари Донадье / Ш.Л. Филипп. – Москва-Л., 1926. – 256с.
774195
  Цырлин И.И. Мариам Аршаковна Асламазян / И.И. Цырлин. – М., 1962. – 71с.
774196
  Сарабьянов А.Д. Мариам Асламазян / А.Д. Сарабьянов. – М., 1979. – 143с.
774197
   Мариам Асламазян. Живопись : живопись, керамика, настенные вазы для цветов, акварель, темпера, автолитография, рисунки : каталог выставки / Асламазян Мариам Аршаковна, (выставка произведений); Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР, Выставочный зал СХ СССР ; вступ. ст. А. Каменского. – Москва : Советский художник, 1970. – 20 с. : ил.
774198
  Мартынов Д.Я. Мариан Альбертович Ковальский / Д.Я. Мартынов. – М.-Л, 1951. – 40с.
774199
  Брук М. Мариан Коваль / М. Брук. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 79 с.
774200
  Балыкин М.Д. Марианна / М.Д. Балыкин. – Алма-Ата, 1981. – 92с.
774201
  Бенцони Ж. Марианна : историко-приключенческий роман / Жюльетта Бенцони. – Киев : Молодь. – ISBN 5-7720-0824-2 ; 5-7720-0827-7 (кн. 3) ; 5-7720-0828-5 (кн. 4)
[Кн. 3 - 4] : Язон четырех морей. Ты, Марианна : романы. – 1994. – 656 с.
774202
  Бенцони Ж. Марианна : историко-приключенческий роман / Жюльетта Бенцони. – Киев : Молодь. – ISBN 5-7720-0824-2 ; 5-7720-0829-3 (кн. 5,6)
[Кн. 5 - 6] : Марианна в огненном венке : роман. – 1994. – 495 с.
774203
  Бенцони Ж. Марианна : историко-приключенческий роман / Жюльетта Бенцони. – Львов : Каменяр ; Оксарт. – ISBN 5-7745-0531-6
[Кн. 1 - 2] : Звезда для Наполеона. Марианна и неизвестный из Тосканы. – 1995. – 699 с.
774204
  Крюкова Надежда Марианна : Рождественский рассказ // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 1. – С. 74-75. – ISSN 0868-488Х
774205
  Годованец Ю. Марианна Веревкина : иллюстрации / Ю. Годованец, А. Прокопьев // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 275-285. – ISSN 0130-6545


  Марианна Владимировна Верёвкина (1860-1938) - русско-швейцар. художница, представитель экспрессионистского течения в живописи
774206
  Опимах И. Марианна Веревкина // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 72-85


  Марианна Владимировна Верёвкина (1860-1938) - русско-швейцарская художница, представитель экспрессионистского течения в живописи.
774207
  Туренская В.И. Марианна ищет родных : Повести / В.И. Туренская. – Москва : Детская литература, 1964. – 144с.
774208
   Марианна Шкубер. – М., 1990. – 27с.
774209
  Винниченко И.В. Мариано Асуэла / И.В. Винниченко. – Москва, 1972. – 126с.
774210
  Плавскин З.И. Мариано Хосе де Ларра и его время : (сатирическая публицистика ранних буржуазных революций в Испании) / З.И. Плавскин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 182 с. : 1 л. портр.
774211
  Кузнецов Я.М. Мариинск / Я.М. Кузнецов. – Кемерово, 1960. – 52с.
774212
  Левитина С. Марийка / С. Левитина. – Х, 1925. – 72с.
774213
  Рыбас Т.М. Марийка / Т.М. Рыбас. – Сталино, 1959. – 148с.
774214
  Федоров Г.А. Марийка : повести / Геннадий Федоров ;. – Москва : Современник, 1978. – 325 с.
774215
  Ищенко Н.Г. Марийкина песня / Н.Г. Ищенко. – М., 1976. – 48с.
774216
  Ищенко Н.Г. Марийкина песня / Н.Г. Ищенко. – М., 1976. – 48с.
774217
  Бродская Л Д. Марийкино детство / Л Д. Бродская, . – Смоленск, 1957. – 264с.
774218
  Микулина Е.Н. Марийкины тополя: Маленькая повесть о большой жизни: (О М.А.Брынцевой). / Е.Н. Микулина. – Москва, 1977. – 109с.
774219
  Янтемир М.Н. Марийская автономная область / М.Н. Янтемир. – Йошкар-Ола, 1928. – 165с.
774220
   Марийская АССР в цифрах. Статистический сборник.. – Йошкар-Ола, 1967. – 210с.
774221
   Марийская кухня: Для домаш. хозяйки.. – Йошкар-Ола, 1990. – 158с.
774222
  Акцорин В.А. Марийская народная драма / В.А. Акцорин ; Марийский науч.-исслед. ин-т при Совете Министров АССР. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1976. – 200 с.
774223
  Соловьева Г.И. Марийская народная резьба по дереву / Г.И. Соловьева. – Йошкар-Ола, 1986. – 149с.
774224
  Иванов И.С. Марийская необрядовая народная лирика. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.648 / Иванов И.С.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1970. – 18л.
774225
   Марийская поэзия.. – М., 1960. – 344с.
774226
  Китиков А.Е. Марийские народные загадки : Автореф... канд. филолог.наук: 10.648 / Китиков А.Е.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 20л.
774227
   Марийские народные песни. – Москва : Художественная литература, 1955. – 496 с.
774228
   Марийские народные песни в переводах Сергея Поделкова.. – Йошкар-Ола, 1976. – 288с.
774229
  Китиков А.Е. Марийские народные приметы / А.Е. Китиков. – 2-е, испр. и доп. – Йошкар-Ола, 1989. – 284с.
774230
   Марийские народные сказки.. – Йошкар-Ола, 1955. – 192с.
774231
   Марийские народные сказки.. – Йошкар-Ола, 1956. – 244с.
774232
   Марийские народные сказки.. – Йошкар-Ола, 1984. – 288с.
774233
   Марийские поэты. Сб. стихов.. – Йошкар-Ола, 1956. – 151с.
774234
   Марийские сказки.. – М., 1958. – 143с.
774235
   Марийские украшения. (Вторая половина XIX - первая четверть XX вв.) : каталог. – Л., 1985. – 104с.
774236
  Георгина М.А. Марийский драматический театр / М.А. Георгина. – Йошкар-Ола, 1979. – 188 с.
774237
  Архипов Г.А. Марийский край в памятниках археологии / Г.А. Архипов. – Йошкар-Ола : Марийское книжное изд-во, 1976. – 167 с. : ил. – Библиогр.: с. 166
774238
   Марийский край, земля Онара : Сборник. – М., 1989. – 485с.
774239
   Марийско-русский словарь. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956. – 863 с.
774240
  Меджитова Э. Марийское народное искусство / Э. Меджитова. – Йошкар-Ола, 1985. – 270с.
774241
  Куторов Н.И. Марийское стихосложение / Н.И. Куторов. – Йошкар-Ола, 1976. – 119с.
774242
   Марийскому комсомолу 40 лет.. – Йошкар-Ола, 1961. – 142с.
774243
   Марийцская АССР. Верховный Совет Созыв 9. Сессия 1-я. – Йошкар-Ола, 1975. – 151с.
774244
  Архипов Г.А. Марийцы XII-XIII веков : к этнокультурной истории Поветлужья / Г.А. Архипов. – Йошкар-Ола : Марийское книжное изд-во, 1986. – 114, [2] с., [24] л. ил. : ил.
774245
  Толоконников Ю.А. Марикультура / Ю.А. Толоконников. – М., 1991. – 237с.
774246
  Холодов В. Мариман : проза: рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2012. – № 1 (672). – С. 80-100. – ISSN 0132-2036
774247
  Горина Л.В. Марин Дринов - историк и общественный деятель / Л.В. Горина. – М, 1986. – 207с.
774248
  Шевченко Т. Марина, 1911
774249
  Шевченко Т. Марина / Т. Шевченко, 1929. – 13-24с.
774250
  Шевченко Т. Марина / Т. Шевченко. – 2-е вид. – Харків-Одеса, 1930. – 24с.
774251
  Рильський М.Т. Марина / М.Т. Рильський. – Харків-Київ, 1933. – 155с.
774252
  Рыльский М.Т. Марина / М.Т. Рыльский. – Москва : Художественная литература, 1937. – 127 с.
774253
  Рильський М.Т. Марина / М.Т. Рильський. – 2-е. – Москва, 1944. – 120с.
774254
  Козланюк П.С. Марина / П.С. Козланюк. – Львів, 1950. – 62 с.
774255
  Рильський М.Т. Марина / М.Т. Рильський. – Київ, 1958. – 108с.
774256
  Зарудний М.Я. Марина : героїчна драма / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1965. – 94 с.
774257
  Драбкина А.В. Марина / А.В. Драбкина. – Л, 1985. – 408с.
774258
   Марина Афанасьева, Сергей Горяинов, Виктор Дрожников : каталог выставки произведений скульптура, живопись, графика. – Москва : Министерство культуры СССР, 1983. – [28] с.
774259
  Лидин Вл. Марина Веневцева / Вл. Лидин. – Москва, 1928. – 44с.
774260
  Гримич М. Марина Гримич: "1940-і - це далеко не модний період з історії української літератури" / спілкувався Олег Коцарев // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 17 серпня (№ 29/30). – С. 23


  Про роман "Клавка" М. Гримич.
774261
  Котельников Валерий Марина Крячко: красота - это не главное в дизайне // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 32-39 : фото
774262
   Марина Ладынина.. – М., 1970. – 14с.
774263
  Харламова Татьяна Марина Левченко, генеральный директор "Тари Тур" : "15 лет назад мы начинали с нуля, с большим оптимизмом". Спецвыпуск - Лидеры - 2005 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 18-19 : Фото
774264
  Сандомирский М. Марина Мнишекъ / М. Сандомирский. – Москва, 1914. – 40с.
774265
  Сергеева Елена Марина Нестеренко, исполнительный директор "Агенства Информбанк" : Спецвыпуск - Лидеры - 2005 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 14-17 : Фото
774266
  Теодорович Сергей Марина Нестеренко, руководитель проекта: "Мы делаем не только рынок. Мы делаем время" : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 24-25 : Фото
774267
   Марина Нестеренко: "Мы работаем в интересах рынка. А рынку, особенно в трудных условиях, нужен позитив" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 29
774268
  Степула Н. Марина Павленко // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 289-290. – ISBN 966-7379-16-7
774269
  Иванова С.Г. Марина Семенова / С.Г. Иванова. – М : Искусство, 1965. – 196 с.
774270
  Костура Д. Марина Соченко та її ікони // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 12


  Про розписи військової каплиці на Аскольдовій могилі.
774271
  Телепнева М. Марина Телепнева : серия "Новые имена" / М. Телепнева. – Москва : Советский художник, 1977. – 54 с., [2] с.
774272
  Фейлер Л. Марина Цветаева / Л. Фейлер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 416с. – (След в истории). – ISBN 5222002705
774273
   Марина Цветаева 1892-1992 : каталог юбилейной выставки. – Москва : [б. и.], 1992. – 215, [1] с., [24] л. ил., портр., факс. – Указ. лиц, передавших материалы в собрание или способствовавших их поступлению: с. 212-215
774274
  Коган Ю.М. Марина Цветаева в Москве / Ю.М. Коган. – Москва, 1992. – 240с.
774275
  Краснова Л.В. Марина Цветаева и Лина Костенко: Опыт сопоставительного анализа // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 6. – С.7-8
774276
  Чеботарь С. Марина Цветаева. Горький дар стихов // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 106-119. – ISSN 1819-6268
774277
  Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество / А. Саакянц. – Москва : Эллис Лак, 1997. – 816с : Илл. – ISBN 5-7195-0063-4
774278
  Федосеева Л.Г. Марина Цветаева. Путь в вечность / Лариса Федосеева. – Москва : Знание, 1992. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике : подписная научно-популярная серия "Литература" ; 4/1992)
774279
  Воронова М. Марина Цветаева: сокровенное // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 6-31. – ISSN 1819-6268
774280
  Саакянц А.А. Марина Цветаева:страницы жизни и творчества(1910-1922) / А.А. Саакянц. – Москва : Советский писатель, 1986. – 349 с.
774281
  Грицак Н.Р. Марина Цвєтаєва і Анна Ахматова - поетичний діалог // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 276-280
774282
  Андреев Н. Марина Черкашина . Особое гражданское мужество. Литературовед. Историк. Литератор // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 1. – С. 36-38.
774283
  Хоменко І.Є. Марина Чурай : драматична поема / І.Є. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1967. – 126 с.
774284
  Ценципер М.Б. Марине завтра в жизнь. / М.Б. Ценципер. – М, 1979. – 135с.
774285
  Тищенко С. Мариненко Ірина Олегівна : [спогади] / Світлана Тищенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 179. – ISBN 978-966-2726-03-9
774286
  Перестюк М.О. Маринець Василь Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 184. – ISBN 978-966-02-8345-9
774287
  Забудський І. Маринине займище : Про поетичну збірку Марини Павленко "Душа осики" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 136-140. – ISSN 0868-4790
774288
   Марининский театр // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26/1. – С. 1, 14-15


  В этом году ей исполнилось семьдесят три, однако она до сих пор считается одной из самых импозантных женщин российского кинематографа. Артистка-загадка, она никогда не откровенничала с прессой. Поэтому так много белых пятен в ее биографии. О ...
774289
   Маринич Олександр Мефодійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 71-72
774290
   Маринич Олександр Мефодійович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)
774291
   Маринич Олександр Мефодійович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-66. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817
774292
  Лікарчук І.Л. Маринич Олександр Мефодійович // Міністри освіти України : у 2 т. / І.Л. Лікарчук. – Київ : Ешке О.М., 2010. – Т. 2 : (1943-2007). – С. 295-342. – ISBN 978-966-557-119-3
774293
   Маринич Олександр Мефодійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 141-142 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
774294
   Маринич Олександр Мефодійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 189-190. – ISBN 978-966-439-757-2
774295
   Маринич Олександр Мефодійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 146-147. – ISBN 978-966-439-961-3
774296
   Маринич Олександр Мефодійович (1920-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 289. – ISBN 978-966-439-754-1
774297
   Маринич Олександр Мефодійович (1920) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 78-79. – ISBN 966-95774-3-5
774298
  Тинченко Я. Маринівка: стратегічна помилка з фатальними наслідками // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 6-9. – ISSN 1996-1561


  Винний в Ілловайській трагедії той, хто за два тижні до того подарував ворогам шматок державного кордону в районі КПП "Маринівка".
774299
  Curkan Ihor Мариністична тематика у поетичній візії Олександра Олеся та эвропейських символістів // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 3 (40). – P. 379-394. – ISSN 1640-7806
774300
  Матієнко О.А. Мариністичні мотиви у творах українських письменників // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 11 (303). – С. 25-28


  У поданому матеріалі розглядається малодосліджений образ моря у творчості українських письменників-мариністів. Осмислюється образ моря в контексті фабульних подій і пригод у зв"язку з пейзажем, портретом героїв
774301
  Новик О.П. Мариністичні образи в літературі бароко та українському романтизму // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 310-316. – ISBN 978-966-8847-84-4
774302
  Кузнецов В.П. Маринка. Первая книга поэта / В.П. Кузнецов. – Магадан, 1962. – 48с.
774303
  Новикова-Ващенцова Маринкина жизнь / Новикова-Ващенцова. – Л., 1934. – 390с.
774304
  Новикова-Ващенцова Маринкина жизнь / Новикова-Ващенцова. – М., 1939. – 460с.
774305
  Вронский В.А. Маринопалинология южных морей / В.А. Вронский; Отв. ред. Чупахин В.М. – Ростов-на-Дону : Из-во Ростовского ун-та, 1976. – 200с.
774306
  Грацци Д. Марио Ланца: слезы паяца // Караван историй. Украина. – Киев, 2008. – № 8. – С. 122-137. – ISSN 1726-6084
774307
  Малиржова Г. Мариола / Г. Малиржова. – Москва, 1962. – 311с.
774308
  Гурьян О.М. Марион и косой король / О.М. Гурьян. – М., 1972. – 191с.
774309
  Шницлер А. Марионетки : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. Н.И. Бронштейна // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 75 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
774310
  Стуруа М.Г. Марионетки / М.Г. Стуруа. – Москва : Советская Россия, 1981. – 96 с. – (По ту сторону)
774311
  Сидоров Н.А. Марионеточное боннское государство - порождение империалистической политики расчленения и раскола Германии. : Автореф... канд. юрид.наук: / Сидоров Н.А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. Каф. гос. права. – Москва, 1951. – 18 л.
774312
   Марионеточный режим Пак Чжон Хи и кабинет Танака. Из газеты "Акахата" -- органа Коммунистической партии Японии (8-14 августа 1974 года).. – Пхеньян, 1974. – 32с.
774313
  Рославлева Н.П. Марис Лиепа / Н.П. Рославлева. – Москва : Искусство, 1978. – 133 с.
774314
  Винниченко Т. Марис Лиепа: Балтийский римлянин // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12 (139). – С. 144-159. – ISSN 1819-6268


  У советских артистов балета, представителей одной из самых сильных танцевальных школ мира, был выбор. В 1961 году в парижском аэропорту Ле Бурже выбрал свободу Рудольф Нуреев. В 1970-м осталась на Западе Наталья Макарова, в 1974-м - Михаил Барышников, ...
774315
  Гуменюк О. Марити небом // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 2 лютого (№ 5). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Михайло Петрович Опаренко — український льотчик у Польських військово-повітряних силах та Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, громадський діяч.
774316
  Горбунов П.М. Мариула / П.М. Горбунов. – Тюмень, 1962. – 36с.
774317
  Пономарева И. Мариуполь этнический (конец XVIII - начало XX века) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 57-68. – ISSN 2313-8505
774318
  Гриценко И.Ф. Мариупольская агролесомелиоративная опытная станция и ее достижения в борьбе с засухой / И.Ф. Гриценко. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1951. – 62 с.
774319
  Яруцкий Л.Д. Мариупольская старина / Л.Д. Яруцкий. – М., 1991. – 428с.
774320
   Мариупольский Вячеслав Минеевич. Выставка прозведений. Москва. 1981.. – М., 1981. – 20с.
774321
  Слейни Ф.М. Мариус Барбо и канадские художники-пейзажисты: на пересечениях этнологии и искусства // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С.58-79. – ISSN 0869-5415
774322
  Паньоль М. Мариус. -- Фанни. / М. Паньоль. – М., 1960. – 308с.
774323
  Пузикова А.И. Марицкое городище в Посеймье :VI-V вв. до н.э. / А.И. Пузикова. – М, 1981. – 121с.
774324
  Мрштик Мариша / Мрштик, братья. – Л.-М., 1960. – 95с.
774325
  Голубкова М.Р. Маришка. / М.Р. Голубкова, Н.П. Леонтьев. – М., 1960. – 387с.
774326
  Скорино Л.И. Мариэтта Шагинян -- художник. / Л.И. Скорино. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1975. – 359 с.
774327
  Скорино Л.И. Мариэтта Шагинян -- художник. / Л.И. Скорино. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1981. – 392 с.
774328
  Удонова З.В. Мариэтта Шагинян / З.В. Удонова. – М., 1960. – 47с.
774329
  Лайне С.В. Мариэтта Шагинян / С.В. Лайне. – М., 1988. – 62с.
774330
  Маргарян А.А. Мариэтта Шагинян. Творческий путь. / А.А. Маргарян. – Ереван, 1956. – 155с.
774331
  Емельянова И. Мария-Антуанетта - жертва клеветников // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 5 (77). – С. 50-55. – ISSN 1812-867Х
774332
  Мальчевский А. Мария : украинская повесть / Антоний Мальчевский ; Перевод И. Коцуба. – Киев : Тип. С.В. Кульженко. – 88 с.
774333
  Салынский А.Д. Мария / А.Д. Салынский. – Москва, 1972. – 56с.
774334
  Иваненко О.Д. Мария / О.Д. Иваненко. – Москва : Советский писатель, 1976. – 528 с.
774335
  Исаакс Хорхе Мария / Исаакс Хорхе. – М, 1980. – 270с.
774336
  Иваненко О.Д. Мария : Роман / О.Д. Иваненко. – Москва : Советский писатель, 1985. – 608с.
774337
  Исаакс Хорхе Мария / Исаакс Хорхе. – Москва : Художественная литература, 1989. – 255с.
774338
   Мария Андронова. Валерий бабин. Наталия Глебова. Сергей Голицын. Наталья Гринева. Игорь Евсиков. Ирина Калинина. Анатолий Комелин. Владимир Косынкин. Иван Лубенников. Владимир Лысяков. Анатолий Машаров. Сергей Медведев ... Наталия Толстая : живопись, скульптура, графика, монументальное искусство : каталог выставок. – Москва : Совецкий художник, 1990. – [83] с. : цв. ил.
774339
  Цвейг С. Мария Антуанетта : Портрет ординарного характера / С. Цвейг; Пер. с нем. и примеч. Л.М. Миримова. – Москва : Мысль, 1989. – 495с. – ISBN 5-244-00103-5
774340
  Вдовина Е.В. Мария Биешу / Е.В. Вдовина. – Кишинев : Литература артистикэ, 1977. – 123 с.
774341
  Вдовина Е.В. Мария Биешу / Е.В. Вдовина. – Кишинев : Литература артистикэ, 1984. – 207 с.
774342
  Сысуева О. Мария Валевская: "Сладостная Мари" Наполеона Бонопарта // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 25-29. – ISSN 1812-867Х
774343
  Киселев М.Ф. Мария Васильевна Якунчикова 1870-1902 / М.Ф. Киселев. – Москва : Искусство, 1979. – 191 с.
774344
  Щеголев П.Е. Мария Волконская / П.Е. Щеголев. – Спб., 1922. – 46с.
774345
  Светаева М.Г. Мария Гавриловна Савина / М.Г. Светаева. – Москва, 1988. – 318 с.
774346
  Шнейдерман И.И. Мария Гавриловна Савина. 1854-1915 / И.И. Шнейдерман. – 76с.
774347
  Шнейдерман И.И. Мария Гавриловна Савина. 1854-1915 / И.И. Шнейдерман. – Л.-М., 1956. – 419с.
774348
   Мария Георгиева (1948–2016) // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – С. 126. – ISSN 0204-8701
774349
   Мария Гринберг. – М., 1987. – 302,1с.
774350
  Якобсен И.П. Мария Грубье : Роман из жизни датского общества XVII в. / И.П. Якобсен ; Пер. с датск. [и предисл.] А. и П. Ганзен. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1911. – 277с. – (Универсальная библиотека ; № 407-409)
774351
  Соловьева Т. Мария де Гурне: названная дочь Монтеня и ее время // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 11 (107). – С. 24-45. – ISSN 1812-867Х
774352
  Соловьева Т. Мария де Гурне: названная дочь Монтеня и ее время // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 22-42. – ISSN 1812-867Х
774353
  Шмерлинг В. Мария Демченко / В. Шмерлинг. – М., 1936. – 80с.
774354
  Дурылин С.Н. Мария Заньковецкая, 1854-1934: Жизнь и творчество / С.Н. Дурылин. – Киев, 1982. – 447с.
774355
  Хардель Герхард Мария и ее великий брат / Хардель Герхард. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с.
774356
  Лопес М.К. Мария и Ситонио / М.К. Лопес. – М, 1965. – 253с.
774357
  Грачевский Ю. Мария Ивановна Бабанова / Ю. Грачевский. – М., 1952. – 100с.
774358
  Исаченко И.И. Мария Ивановна Литвиненко-Вольгемут / И.И. Исаченко. – К, 1960. – 32 с.
774359
  Ершов Д.А. Мария Ильинична Ульянова / Д.А. Ершов. – Ульяновск : Ульяновское кн. изд., 1963. – 134 с.
774360
  Ершов Д.А. Мария Ильинична Ульянова : [О жизни и деятельности] / Д.А. Ершов. – [2-е изд.]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1965. – 183 с.
774361
   Мария Ильинична Ульянова : сборник. – Москва : Правда, 1978. – 288 с., 15 л. ил. : ил.
774362
  Барановская И.Э. Мария Ильинична Ульянова. : рекоменд. указатель литературы / И.Э. Барановская ; Ульяновск. обл. б-ка. – Ульяновск : Приволжское кн. изд-во, 1970. – 35 с.
774363
  Баранчеева И. Мария Каллас - трепетное сердце : триумф и трагедия примадонны Миланской оперы // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 72-91. – ISSN 1812-867Х
774364
   Мария Каллас. – М., 1978. – 216с.
774365
  Арцимович В.Э. Мария Конопницкая // Избранное : [стихотвонения ; поэма ; новеллы] / М. Конопницкая. – Москва : Художественная литература, 1950. – С. 3-32
774366
  Живова Ю Мария Конопницкая и ее поэма "Пан Бальцер в Бразилии" // Пан Бальцер в Бразилии / М. Конопницкая. – Москва : Художественная литература, 1950. – С. 3-11
774367
   Мария Конопницкая. Библиограф. указатель.. – М., 1962. – 186с.
774368
   Мария Краснорепова-Хасцлер. Текстиль, акварель. – Москва, 1988. – с.
774369
  Кюри Е. Мария Кюри : пер. с фр. / Е. Кюри. – Москва : Атомиздат, 1967. – 352 с.
774370
  Кюри Е. Мария Кюри : пер. с фр. / Е. Кюри. – 3-е изд. – Москва : Атомиздат, 1973. – 351 с.
774371
  Кюри Е. Мария Кюри / Е. Кюри; Пер. с франц. Корша Е.Ф. Под. ред. Алпатова В.В. – 3-е изд. – Москва : Атомиздат, 1974. – 352 с.
774372
  Кюри Е. Мария Кюри : пер. с фр. / Е. Кюри. – 4-е изд. – Москва : Атомиздат, 1976. – 327 с.
774373
  Кюри Е. Мария Кюри / Е. Кюри. – 4-е изд. – Москва : Атомиздат, 1979. – 320с.
774374
  Кюри Е. Мария Кюри / Е. Кюри; Пер. с франц. Е.Ф. Корша под ред. В.В. Алпатова. – 4 изд. – Москва : Атомиздт, 1980. – 320 с.
774375
  Швачко Т.А. Мария Литвиненко-Вольгемут. / Т.А. Швачко. – К., 1986. – 136 с.
774376
  Метерлинк М. Мария Магдалина : [Пьеса] / Морис Метерлинк, 1915. – С. 6-111. – Экз. деф., без обл. оригинальной и тит. л .


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
774377
  Даниловский Г. Мария Магдалина / Г. Даниловский. – М, 1923. – 312с.
774378
  Даниловский Г. Мария Магдалина : исторический роман / Густав Даниловский ; [пер. с пол. Евгения Троповского]. – Москва : Восхождение, 1991. – 239с. : ил. – ISBN 5-85846-005-4
774379
   Мария Майерова. – М, 1962. – 60с.
774380
  Кузнецова Р Мария Майерова / Р Кузнецова. – М., 1982. – 293с.
774381
  Эртель Д. Мария Малибран: уйти в зените // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 50-67. – ISSN 1819-6268
774382
  Блинов А.С. Мария Малых / А.С. Блинов, Т.А. Пострелова. – Л, 1976. – 184с.
774383
  Головань И. Мария Материкова / И. Головань. – М., 1951. – 112с.
774384
  Поюровский Б.М. Мария Миронова, Александр Менакер / Б.М. Поюровский. – М, 1978. – 152 с.
774385
  Молина Мария Мария Молина о гибриде лингвистики и вирусологии. Вирус статистики // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 14 : фото
774386
  Бескин Э. Мария Николаевна Ермолова / Э. Бескин. – М.-Л., 1936. – 80с.
774387
   Мария Николаевна Ермолова. – Москва, 1954. – 116 с.
774388
   Мария Николаевна Ермолова. – Москва : Искусство, 1955. – 495 с.
774389
  Дмитриев Ю.А. Мария Николаевна Ермолова. / Ю.А. Дмитриев. – М., 1954. – с.
774390
  Дурылин С.Н. Мария Николаевна Ермолова. 1858-1928. Очерк жизни и творчества / С.Н. Дурылин. – Москва, 1953. – 652с.
774391
  Радимова М.П. Мария Павлована Радимова, Константин Павлович Радимов / М.П. Радимова, К.П. Радимов. – М., 1981. – 20с.
774392
  Белова А.И. Мария Патрикеева : живопись, графика ; Елена Проскурякова : графика : кат. выст. / [сост. А.И. Белова ; авт. ст. Т.В. Юдина] ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1991. – [39] с. : ил. – ISBN 5-269-00695-2
774393
  Фоменко Л.Н. Мария Прилежаева / Л.Н. Фоменко. – М, 1962. – 64 с.
774394
  Фоменко Л.Н. Мария Прилежаева / Л.Н. Фоменко. – М, 1971. – 111 с.
774395
   Мария Пуйманова.Био-библиографический указатель. – М, 1954. – 24с.
774396
  Ермоленко О. Мария Романова // Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков, 2012. – № 2 февраль. – С. 48-53
774397
  Поплавский П.И. Мария Русская / П.И. Поплавский. – К, 1987. – 219с.
774398
  Яворивский В.А. Мария с полынью в конце столетья / В.А. Яворивский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 604 с.
774399
   Мария Сергеевна Назаревская. – М., 1955. – 66с.
774400
   Мария Сергеевна Чураковская (1924-1982): кат. выст.. – Москва, 1986. – 23с.
774401
  Лукина Т.А. Мария Сибилла Мериан 1647-1717 / Т.А. Лукина; отв. ред.: И.И. Канаев. – Ленинград : Наука, 1980. – 207 с.
774402
  Скакунова М. Мария Степанова: "Слово должно быть кривоватым" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2009. – № 12 (50). – С. 82-86.


  Поезія Марії Степанової
774403
  Шиллер Ф. Мария Стюарт / Ф. Шиллер. – Москва, 1958. – 231с.
774404
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг. – Москва : Изд. иностр. лит., 1959. – 350с.
774405
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 351с.
774406
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг; Пер. с нем. р. Гальпериной. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 400с.
774407
  Шиллер Ф. Мария Стюарт / Ф. Шиллер. – Москва, 1960. – 199с.
774408
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг; Пер. с нем. р. Гальпериной. – Минск : Беларусь, 1982. – 318с. – (Б-ка отеч. и зарубеж. классики)
774409
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг. – Москва : Правда, 1989. – 400 с. – (Библиотека зарубежной классики)
774410
  Цвейг С. Мария Стюарт / С. Цвейг; Пер. с нем. р. Гальпериной. – Минск : Мастац, 1991. – 604с. – ISBN 5-340-00893-2
774411
  Цвейг С. Мария Стюарт : Романизированная биография / С. Цвейг. – Киев : Глобус, 1992. – 350с.
774412
  Ливанова М. Мария Тальони: полет сильфиды // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 50-71. – ISSN 1819-6268


  "«Тальони – воздух. Воздушнее еще ничего не бывало на свете», – написал о ней Николай Васильевич Гоголь. Так говорили все: восхищались ее легкостью и воздушностью, уверяли, что своими глазами видели, как она порхает – нет, даже парит! – над сценой. ...
774413
  Кунецкая Л.И. Мария Ульянова / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1990. – 315с.
774414
  Горина Людмила Мария Федоровна : венценосная художница // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 104-108. – ISSN 1812-867Х
774415
   Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М.Ф. Андреевой. – Москва : Искусство, 1961. – 720 с. ; 30 л. ил. : ил.
774416
   Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М.Ф. Андреевой. – Изд. 2-е, доп.]. – Москва : Искусство, 1963. – 725, [9] с. : 30 л. ил.
774417
   Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М.Ф. Андреевой. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва : Искусство, 1968. – 800 с.
774418
  Качиков С.П. Мария Фортус : подвиг разведчицы / С. Качиков. – Киев : Издательство политической литературы Украины, 1976. – 131, [3] с. : портр. – (Люди і подвиги)
774419
  Долгорукова Н. Мария Французская и Кретьен де Труа: разговор, которого не было? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 299-320. – ISSN 0042-8795
774420
  Эмон Луи Мария Шапделен. Повесть о Французской Канаде / Эмон Луи. – Москва : Художественная литература, 1977. – 143 с.


  "Мария Шапделен" - известный роман Луи Эмона, принадлежащий классике канадской литературы. Он рассказывает о первых французских поселенцах в Канаде. Их жизнь трудна, она не всякому под силу. Вместе с тем в ней много своих радостей, красоты и глубокого ...
774421
  Бэлза И.Ф. Мария Шимановская / И.Ф. Бэлза. – Москва : Академия Наук СССР, 1956. – 187 с.
774422
  Дубинянская Я. Мария Юдина: легенда о пианистке // Личности. – Киев, 2010. – № 4 (26). – С. 77-93. – ISSN 1819-6268


  Мария Вениаминовна Юдина (1899-1970) - русская пианистка.
774423
  Худяцкий Н. Мария. Роман. / Н. Худяцкий. – Краснодар, 1954. – 264с.
774424
  Лагерквіст П. Маріамна / П. Лагерквіст. – К, 1988. – 635с.
774425
   Маріанна Абрамова // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 12 : Маріанна Абрамова. – С. 3-31.
774426
  Голобородько Маріанна Кіяновська: флористика поетичних культур // Сучасність / Український ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2012. – № 4/6. – С. 137-148


  Своїми збірками "Книга Адама", "Звичайна мова", "Дещо щоденне" Маріанна Кіяновська виразно й стильно продемонструвала, що вона не тільки володіє різнотональними й різноціннісними поетичними культурами - ф й тонко, ренльєфно, повногранно виражає ...
774427
  Вакуленко Інна Маріанські лазні. Мінеральна терапія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 96-97 : фото
774428
  Цвайг Ш. Марієнбадська елегія : Епізод з життя Гьоте // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 76-80. – ISSN 0320 - 8370
774429
   Марії Григорівні Онищенко – 50 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  У червні 2014 року виповнилось 50 років з дня народження Марії Григорівни Онищенко, відомого спеціаліста в галузі картографії, завідувача НДС "Картографії та геоінформатики", кандидата географічних наук.
774430
  Дубовик Ольга Маріїні сонцЯ: Хто вона - Марія Томен? : краєвиди душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 138-141 : Фото
774431
  Щурат В.Г. Маріїнський культ на українських землях давньої польської держави. – Львів : Накл. ред. "Ниви" ; З друк. Ставропиг. Ін-та, під зарядом М. Рефця, 1910. – 22 с.
774432
  Донець Г. Маріїнський палац // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С.8-12. – ISSN 1814-5078
774433
  Щукіна І. Маріїнсько-Благовіщенська, 97 - київський дім Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 410-432. – ISBN 978-966-600-359-4


  Розповідається про перебування Лесі Українки в Києві за адресою: вул. Маріїнсько-Благовіщенська, 97, де протягом 1899–1909 років мешкала родина Косачів і тепер існує музей. Подаються відомості про основні події цього періоду, літературну та громадську ...
774434
  Бетге Г. Марійка : (оповідання) / Ганс Бетге // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 8 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
774435
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1930. – 238 с.
774436
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1958. – 156 с.
774437
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1966. – 139 с.
774438
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1974. – 136 с.
774439
  Романівська М.М. Марійка : повість / М.М. Романівська. – Київ, 1978. – 121 с.
774440
  Онищенко Іван Марійка / Онищенко Іван. – Київ, 2003. – 188с. – ISBN 966-646-056-4
774441
  Онищенко І. Марійка : Повість // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 5/6. – С. 4-77. – ISSN 0130-321Х
774442
  Пасішна Н. Марійка Бойко: об"єктивно-суб"єктивна думка сучасниць / Н. Пасішна, М. Кібченко // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 125-133
774443
  Родимцев О.І. Марійка з Мишоловки. / О.І. Родимцев. – Київ, 1963. – 80с.
774444
  Родимцев О.І. Марійка з Мишоловки. / О.І. Родимцев. – К., 1973. – 170с.
774445
  Фірман В. Марійський духовний центр Зарваниця : [фотоальбом] / [о. Володимир Фірман ; світлини: Василь Балюх]. – Тернопіль : Василь Балюх, 2013. – 63, [1] с. : фотоіл. – На обкл. авт. не зазнач.


  У пр. №1717239 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
774446
  Квітневий В.М. Марійчине весілля / В.М. Квітневий. – Львів, 1965. – 70с.
774447
  Десятерик Д. Марік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6-7 жовтня (№ 178/179). – С. 16


  "Після початку війни Маріуполь став одним із найважливіших міст на мапі України - по суті, неофіційною столицею українського Донбасу."
774448
  Бараташвілі М. Маріне : комедія на 4 дії, 5 картин / М. Бараташвілі ; пер. Олекси Новицького. – Київ : Мистецтво, 1954. – 116 с.
774449
  Янкович О.В. Маріо Варгас Льйоса - "картограф людського опору, бунту й поразки". Премія 2010 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 32-33
774450
  Шендрик О. Маріо Варгас Льйоса в Україні: історія перекладу та проблема рецепції / Олексій Шендрик // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 329-333. – ISSN 0320-3077
774451
  Оржицький І. Маріо Варгас Льйоса: війна проти кінця світу // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 10/11. – С. 106-111. – ISSN 0130-321Х


  7 жовтня 2010 р. Нобелівську премію з літератури здобув іспаномовний автор - перуанець Марйо Варгас Льйоса (народився у 1936 р.) за всеосяжний опис владних структур і проникливе змалювання опору, бунту й поразки особистості.
774452
  Щелкунова О. Маріологічний аспект творчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 158-162
774453
  Ямборко Ольга Маріон Котілар // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 48-49. – ISSN 1562-3238


  Фран. акторка Маріон Котіяр народилась в 1975 р. в Парижі
774454
  Самченко В. Маріонетка - не кардинал: чому для фільму про Василя Стуса важливими є сцени у суді з адвокатом Віктором Медведчуком // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 87). – С. 12


  "Розголос про зникнення з першого художнього повнометражного фільму про українського поета-дисидента Василя Стуса сцен із зали суду, де адвокатом у 1980 році був молодий Віктор Медведчук, нині очільник проросійського за наповненням руху з ...
774455
  Романова Н. Маріонетки та їхні батьки. Основні маніпуляції в спорах про визначення місця проживання дитини та протидія їм // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 11
774456
   Маріс Кремона - провідний фахівець у галузі зовнішніх зносин Європейського Союзу // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 248-249. – ISSN 2304-1773
774457
  Єщенко М. Марісабель // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 42 (295), 29 жовтня 2015. – С. 45
774458
   Марісова Людмила Йосипівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 57. – ISBN 966-8352-11-4
774459
   Марітен (Maritain) Жак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 813-814. – ISBN 966-316-069-1
774460
  Білецький В.С. Маріуполіт (- порода, представлена комплексом різновидів нефелінових сієнтів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 198. – ISBN 978-966-02-8345-9
774461
  Поташній Юрій Маріуполь святкує 230-ту річницю заснування / підгот. Ю. Поташній // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 60-61


  Восени Маріуполь відзначає подвійне свято - 230-ту річницю заснування та 65-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Нині місто динамічно розвивається, впевнено посідаючи провідні місця за соціально-економічними показниками не лише ...
774462
  Волошина Л. Маріуполь став символом героїзму українців // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 14 (617), 5 травня 2022. – С. 24-25


  Це пролог до руйнації Росії.
774463
  Глазунова О. Маріуполь. Там вірність Україні пізнають через війну // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2015. – Ч. 1 (181). – С. 24-26
774464
  Білецький В.С. Маріупольське родовище залізної руди / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 205. – ISBN 978-966-02-8345-9
774465
  Балабанов К. Маріупольський державний університет сприяє формуванню позитивного іміджу України у світі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 1 (310). – С. 42-43
774466
  Леошко В. Маріупольський державний університет сприяє формуванню студентського міста // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 21 січня (№ 11)
774467
  Леошко В. Маріупольський державний університет: 30-річний шлях // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 9 червня (№ 107). – С. 4
774468
  Чоп В. Маріупольський десант: історія однієї революційної авантюри 1918 року // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 362-381
774469
  Салімонович Л. Маріупольський рубіж // Україна молода. – Київ, 2019. – 30 жовтня (№ 121). – С. 4


  Як сьогодні живе місто поруч із лінією фронту. Межа між миром та війною у Маріуполі чітко окреслена. Тобто є територія, де ти можеш вільно пересуватися у будь-якому напрямку, а є лінія, де всі починають говорити тихіше. Мовляв, туди не можна, там ...
774470
  Ашла А. Маріупольські пісні, казки та танці греків Приазов"я [ Електронний ресурс ] / Александрос Ашла ; AАA 1967 Fabelsound/ Greece. – Афіни : Додоні, 1999. – 1 CD. – Видання новогрецькою мовою.-Заголовок на етикетці диску грецькою мовою
774471
  Мазуркевич М. Маріуш Мазуркевич: "Важливо почати з дуже впливового вишу" // Київський університет. Спец. випуск. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – С. 2


  Координатор проекту QUAERE Маріуш Мазуркевич (Технологічний Університет м. Вроцлав, Польща) відповів на кілька запитань щодо проекту програми Еразмус +.
774472
  Макаренко Микола Маріюпільський могильник : 55 таблиць, 2 пляни, 1 портр. и 100 рис. у тексті / Микола Макаренко, Всеукраїнська АН. – Київ : Вид. Всеукр. Акад наук, 1933. – 152, [5] с., LV арк.
774473
  Макаренко М.О. Маріюпільський могильник : 55 табл., 2 пляни, 1 портрет і сто рисунків у тексті / Микола Макаренко ; Всеукраїнська Академія наук. – Київ : З друк. Всеукр. Акад. наук, 1933. – 148 с. 55 табл., 1 карт., 1 портр. : іл., портр., карт. – Пар. тит. л. анг. м.
774474
  Шевченко Т. Марія / Т. Шевченко, 1927. – 11-39с.
774475
  Шевченко Т. Марія / Т. Шевченко ; [предисл.: Іван Лакиза]. – [Харкiв] : Український робітник, 1929. – 30, [1] с. – Опис. по обл. Без тит. л. – (Дешева бiблiотека красного письменства ; № 240)
774476
  Левада О.С. Марія : п"єса / О.С. Левада. – Київ, 1953. – 112 с.
774477
  Шевченко Т.Г. Марія / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1957. – 28с.
774478
  Іваненко О.Д. Марія : роман / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 655 с.
774479
  Іваненко О.Д. Марія : роман / О.Д. Іваненко. – Київ : Дніпро, 1977. – 579 с.
774480
  Іваненко О.Д. Марія : роман / О.Д. Іваненко. – Київ : Дніпро, 1986. – 643 с.
774481
  Іваненко О.Д. Марія : роман / О.Д. Іваненко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 542 с.
774482
  Ісаакс Х. Марія / Х. Ісаакс. – К, 1990. – 252с.
774483
  Самчук У. Марія / Улас Самчук. – Київ : Бібліотека українця ; Микола Ляшенко, 1998. – 168 с. – Бібліогр.: с. 168 та в підрядк. прим. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-10-X
774484
  Самчук У. Марія : роман / У. Самчук. – Київ : Український письменник, 1999. – 186 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-10-Х
774485
  Самчук У. Марія : [твори шк. програми для обов"язкового читання та вивч.] / Улас Самчук. – Київ : Школа, 2007. – 314, [4] с. : іл. – Сер. засн. 2005 р. - В кн. також: Марія (повість) ; Гори говорять (повість). - На обкл. : Твори шк. програми для обов"язкового читання та вивчення. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-853-2
774486
  Мальчевський А. Марія : українська повість / Антоній Мальчевський // Польські романтики "української школи": Антоній Мальчевський, Северин Гощинський, Юзеф-Богдан Залеський / голов. ред. і упоряд. Ростислав Радишевський ; [редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : Леся, 2009. – С. 45-144. – ISBN 966-8126-21-7
774487
  Самчук У. Марія : повість / Улас Самчук ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2011. – 174, [2] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-568-5
774488
  Самчук У. Марія : повість / Улас Самчук ; [післямова Ніни Бернадської ; Іл. Анастасії Мільковицької]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 174, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2009 р. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-617-07-0103-9 (м"яка обкл.)
774489
  Шевченко Т. Марія (Уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 714-718. – ISBN 978-966-500-300-7
774490
  Самчук У. Марія [Електронний ресурс] / Улас Самчук; студія "Книга вголос", звукорежисер І. Гнуча; читає Народний артист України Євген Шах. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 6 год. 33 хв.
774491
  Туренко Л.І. Марія Антонівна Шкаліберда - видатний краєзнавець України // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 94-97
774492
  Цвайг С. Марія Антуанета = Marie-Antoinette : роман / Стефан Цвайг ; з нім. пер. П. Таращук. – Київ : Основи, 2007. – 576 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-270-8
774493
  Цвейг С. Марія Антуанетта. Магеллан : Портрет пересічності; Магеллан; Людина та її діяння / С. Цвейг; пер. з нім. П. Таращук. – Київ : Дніпро, 1991. – 590с. – ISBN 5-308-00889-2
774494
  Макара М. Марія Байко: співачка, педагог колега // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 112-116. – ISSN 2224-0926
774495
  Крилатий Ю. Марія Башкирцева // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 211-214
774496
  Слабошпицький М.Ф. Марія Башкирцева : роман-есе / М.Ф. Слабошпицький. – Київ, 1986. – 302 с.
774497
  Слабошпицький М.Ф. Марія Башкирцева : роман-есе / М.Ф. Слабошпицький. – Київ, 1987. – 233 с.
774498
  Кравець Я. Марія Башкирцева // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10 (981/982). – С. 218-230. – ISSN 0320 - 8370
774499
  Качмарский С. Марія Башкирцева (1860-1884 гг) / С. Качмарский. – Прага. – 14с.
774500
  Анісенко І.А. Марія Бринцева / І.А. Анісенко, В.М. Швець. – Київ : Держсільгоспвидав, 1959. – 51 с., [5] арк. іл. : іл.
774501
  Дмитренко Наталія Марія Бурмака: Я знаю, що жива : модна персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-24 : Фото
774502
   Марія В"ячеславівна Левчук // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 141-142. – ISBN 978-966-924-219-8
774503
  Круліковскі К. Марія Веркентін. Лікар. Вчений. Громадянин (історико-біографічне дослідження) // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 187-191


  Перша жінка -радіолог відродженої Польщі, талановитий науковець, відомий польський лікар Марія Веркентін народилася 21.02.1901 року в селі Корделівка на Вінниччині.
774504
  Середницький Я. Марія Волосевич - учасниця Першого зимового походу Армії Української Народної Республіки // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 13 грудня (№ 50). – С. 9. – ISSN 0027-8254
774505
  Фальчук Тетяна Марія Вольська:"Безумовним пріоритетом для мене є трендові нині багаторічні рослини" / Фальчук Тетяна, Камолікова Ольга // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 18-19 : фото
774506
  Ковалів Ю. Марія Галич // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 108-111. – ISSN 0236-1477
774507
  Халак Н. Марія Григорівна Вавричин (1935-2010) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 763-770. – (Нова серія ; вип. 15)


  Марія Григорівна Вавричин – українська дослідниця в галузі історії, картографії, соціотопографії, краєзнавства, науково-культурний діяч.
774508
   Марія Григорівна Горкун : біобібліографічний нарис. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 96с. – (Вчені НаУКМА / редкол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко та ін.)
774509
   Марія Григорівна Казьмирчук. Завжди з Кліо : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд., авт., вступ. ст.: Г.Д. Казьмирчук і Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 109, [1] с. : портр., фотоіл. – Імен. покажч.: 107-109. – ISBN 978-617-7107-16-2


  Студентам і викладачам наук. бібліотеки ім. М.О. Максимовича з побажанням добра. Підпис. Г.Д. Казьмирчук. 28/04/2014 р.
774510
  Маценко Г. Марія Грінченко // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 110-111. – ISSN 0868-4790
774511
  Козар Л. Марія Грінченко та її рукописна збірка прислів"їв і приказок в історії української фольклористики // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 42-56. – ISSN 2522-9834


  До 145 річчя від дня народження, 90 річчя від дня смерті.
774512
  Верба А. Марія Домбровська // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 231-233
774513
  Вербицький П. Марія Домбровська // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
774514
  Іларіон Марія Єгиптянка : поема / Митрополит Іларіон. – Париж : Наша культура, 1947. – 78, [6] c. – (Видавництво "Наша культура" ; ч. 2)
774515
  Яворівський В.О. Марія з полином наприкінці століття : роман / Володимир Яворівський ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 201, [4] с. – ISBN 978-966-03-7505-5
774516
  Яворівський В.О. Марія з полином у кінці століття : роман / В.О. Яворівський. – Київ, 1987. – 191 с.
774517
  Яворівський В.О. Марія з полином у кінці століття : роман / В.О. Яворівський. – Київ, 1988. – 261 с.
774518
  Нежива Л.Л. Марія Загірня. Літературний портрет : Монографія / Л.Л. Нежива. – Луганськ : Знання, 2003. – 170с. – ISBN 966-7915-69-7
774519
  Гладишева А. Марія Заньковецька - неперевершений майстер сценічного слова // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 191-194. – ISBN 966-7170-47-0


  Марія Костянтинівна Заньковецька (справжнє прізвище - Адасовська; 1854-1934) - українська актриса
774520
  Савич І.С. Марія Заньковецька : поема / І.С. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 40 с.
774521
  Доценко С. Марія Заньковецька // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 207-209
774522
  Пільгук І.І. Марія Заньковецька / І.І. Пільгук. – Київ, 1978. – 231с.
774523
   Марія Заньковецька : Легенда укр. сцени. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 120с. – (Бібліотека українця). – ISBN 5-7707-9747-3
774524
  Чуб Д. Марія Заньковецька в спогадах сучасників // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 7-11
774525
  Бабанська Н. Марія Заньковецька і суспільно-мистецькі проблеми кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 195-200. – ISBN 966-7170-47-0
774526
  Дурилін С.М. Марія Заньковецька. 1860-1934. Життя і творчість / С.М. Дурилін. – К., 1955. – 520с.
774527
  Корнійчук В. Марія Заньковецька. Світова велич генія національного : мистецтвознав. дослідж. / Володимир Корнійчук ; передм. Леоніда Андрієвського. – 3-тє вид., допов. – Київ : Криниця, 2015. – 496 с. : іл. – До 160-річчя від дня народж. – ISBN 978-966-2434-28-6
774528
  Себта Т. Марія Іванівна Бутич (1930-2013) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 834-837. – (Нова серія ; вип. 18)


  Бутич Марія Іванівна - історик-архівіст, джерелознавець, археограф.
774529
   Марія Іванівна Мірошниченко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 155-157. – ISBN 978-966-924-219-8
774530
  Кочевська Л.А. Марія Капніст. Сторінки незвичайної долі. Спогади / Л.А. Кочевська. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 112 с.
774531
  Камолікова Ольга Марія Ковальчук: "Ошатні парки та сквери КО "Київзеленбуд" - це робота команди, і мені приємно бути її частиною" // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 18-21 : фото
774532
  Кирчів Р. Марія Колцуняк // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 205-208
774533
   Марія Конопницька // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 225-226
774534
  Вєдіна В.П. Марія Конопніцька : нарис життя і творчості / В.П. Вєдіна. – Київ : Дніпро, 1987. – 197 с. – (Класики зарубіжної літератури)
774535
  Мошинський В. Марія Костянтинівна Заньковецька // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – С. 21-24


  До 130-річчя з дня народження й 50-річчя з дня смерти.
774536
  Мошинський В. Марія Костянтинівна Заньковецька // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 415, вересень : вересень. – С. 11-15


  До 130-річчя з дня народження й 50-річчя з дня смерти.
774537
  Паніна С.Р. Марія Крушельницька. Особливості творчого становлення // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 200-208. – ISSN 2077-9542
774538
  Мирошниченко А. Марія Левитська. Одягаючи оперу // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 70-73. – ISSN 0130-1799
774539
  Швачко Т.О. Марія Литвиненко-Вольгемут. / Т.О. Швачко. – Київ, 1972. – 184 с.
774540
  Степула Н. Марія Людкевич та Олександр Шугай - лауреати літературної премії "Благовіст" // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 155-160. – ISBN 966-7379-16-7
774541
  Кутченко Ф.П. Марія Марцун / Ф.П. Кутченко. – Київ, 1959. – 60с.
774542
  Новиков А.О. Марія Матіос "Солодка Даруся": тема, сюжет, образи // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 16/18 (488/490), червень. – С. 62-66
774543
  Заник Х. Марія Матіос на Варшавському книжковому ярмарку // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 9 червня (№ 23). – С. 7. – ISSN 0027-8254
774544
  Кононенко Петро Марія на Голгофі / Кононенко Петро. – Київ, 1996. – 255с.
774545
   Марія Никирса : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; [уклад.: Т.Д. Мурашевич, М.І. Махмутова]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – 99 с., [8] арк. кольор. фотоіл. : портр., іл. – (Серія "Буковина")
774546
  Студенець Н. Марія Новицька. Життєвий шлях і наукова діяльність // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 3 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.103-113. – ISSN 1728-6875
774547
  Макаревич М. Марія Остгайм-Дзерович: "Наша боротьба за Незалежність - фатум" // Україна молода. – Київ, 2022. – 4 серпня (№ 21). – С. 12


  Українська громадська діячка Марія Остгайм-Дзерович - один з авторитетних голосів української діаспори у столиці Австрії, у Відні, в якому мешкає понад 80 років. Про свою родину, про колізії долі її покоління та про віру в Україну, сучасних українців ...
774548
   Марія Пилипчак // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 96. – ISSN 2664-4282
774549
  Афанасьєв О. Марія Приймаченко - доля та творчість // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 14-16
774550
  Пожидаєва К. Марія Приймаченко - представник українського примітивізму // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 189-191
774551
   Марія Приймаченко : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1994. – 132с. – ISBN 5-7715-0616-8
774552
  Самокиш І. Марія Приймаченко та фінські літаки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 11


  Плагіатний скандал, який розгорівся у Фінляндії, по-новому відкрив світові українську художницю.
774553
  Трачук О. Марія Приймаченко. Синтез орнаментального і фігуративного начал як стильова основа творчості // Від Трипільської культури до сучастності : (Відпочивайте в селах Київшини) Путівник-довідник. Присвячується 110-й річниці відкриття Трипільської культури на Київщині / Управл. культури, Упр. з питань фізкульт. і спорту Київ.обл. держ. адмін.; Гол. ред.:В.П.Коцур; Ред.кол.: Б.Л.Дем"яненко. – Київ, 2004. – С. 110-112. – ISBN 966-7958-27-2
774554
  Марченко М. Марія Примаченко. Фантасмагорії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 січня (№ 2). – С. 7
774555
  Дузь І.М. Марія Садовська. Нарис про життя і творчість / І.М. Дузь. – К., 1957. – 76с.
774556
  Кривенко М. Марія Свенціцька. Спогади (передмова "Марія Свенціцька - бібліотекар, педагог-германіст, дослідник", коментарі, бібліографія Маргарити Кривенко) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 454-489. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
774557
  Ланова Т. Марія Склодовська-Кюрі: життя, наука, подвиг // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Вересень (№ 9). – С. 12-21
774558
  Спірова М. Марія Спірова: "Значна частина владної мережі, яка керувала в Болгарії в часи комунізму, недемонтована й дотепер" / спілкувалася Ольга Ворожбит // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 35 (667), 28.08.-3.09.2020. – С. 27-29. – ISSN 1996-1561
774559
  Шіллер Ф. Марія Стуарт / написав Фpидpих Шілєp ; З нім. м. пеpевіpшував Б. Гpінченко (В. Чайченко). – Львів : Виданє В. Лукича ; Hакл. ред. "Зоpі" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1896. – 226 с.
774560
  Словацький Ю. Марія Стюарт : істор. драма на 5 дій / Ю Словацький ; пер. М. Зісмана ; за ред. М. Рильського. – Київ : Мистецтво, 1947. – 149 с. – (Бібіліотека слов"янської драматургії)
774561
  Гардель Г. Марія та її великий брат / Г. Гардель. – К, 1980. – 176с.
774562
  Хоменко Марія Василівна Марія Хоменко: "Соціальне партнерство - інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку регіону" : інтерв"ю з першим заступником начальника Головного управління економіки Хмельницької облдержадміністрації Марією Василівною Хоменко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 62-63. – ISSN 1810-3944
774563
  Ковалів Ю. Марія Цуканова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 110-115. – ISSN 0236-1477
774564
  Придатко Т. Марія Шнайдер-Сенюк // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 140-141. – ISSN 0130-1799
774565
  Поліщук В. Марія, дружина Павла Филиповича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 7


  До 125-річчя поета-неокласика.
774566
  Самчук Улас Марія. Куди тече та річка / Самчук Улас. – Київ : Наукова думка, 1999. – 416с. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0510-5
774567
  Самчук Улас Марія. Куди тече та річка / Самчук Улас. – Київ : Наукова думка, 2001. – 416с. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0641-1
774568
  Самчук У. Марія: Хроніка одного життя : роман / У. Самчук. – Київ, 1991. – 187 с.
774569
  Льйоса М.В. Марйо Варгас Льйоса: "Я маю набагато більше проектів, ніж часу, щоб їх реалізувати" / спілкувався Д. Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 1/2 (1033/1034). – С. 208-212. – ISSN 0320 - 8370
774570
  Оржицький І. Марйо Варгас Льйоса: перуанське єство в латиноамериканському контексті // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 129-140. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
774571
   Марк Абрамов. – Москва : Советский художник, 1988. – [48] с. : ил., цв. ил. – (Мастера советской карикатуры)
774572
  Боровков Д. Марк Аврелий Антонин - "философ на троне" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 40-67. – ISSN 1812-867Х
774573
  Ренан Э.Ж. Марк Аврелий и конец античного мира / Эрнест Ренан; Пер. с фр. Л.Я. Гуревич. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1906. – [2], II, 468 с.
774574
  Ренан Э.Ж. Марк Аврелий и конец античного мира / Э.Ж. Ренан. – М., 1991. – 347с.
774575
  Алєксандрова О.В. Марк Аврелій Антонін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 133-134. – ISBN 966-316-069-1
774576
  Махун С. Марк Аврелій Антонін. Мудрець на троні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 13


  "До народу він звертався так, як це було заведено у вільній державі. Дуже тактовно поводився, коли потрібно було або утримати людей від зла, або спонукати до добра, щедро винагородити одних, виправдати — виявивши поблажливість — інших. Він робив ...
774577
  Дяченко М.В. Марк Аврелій: розмисли про розумну душу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 42-51. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
774578
  Голованов Н.Н. Марк Александрович Шмаков / Н.Н. Голованов. – Л., 1988. – 44с.
774579
  Рыбак Л.А. Марк Бернес / Л.А. Рыбак. – Москва, 1976. – 152с.
774580
  Бернес-Бодрова Марк Бернес : статьи : воспоминания о М.Н. Бернесе : [сборник] / [сост. Л.М. Бернес-Бодрова ; вступ. ст. Н.И. Смирновой, с. 3-32]. – Москва : Искусство, 1980. – 218 с. : ил.; 23 л. ил.
774581
   Марк Веніамінович Цвік - відомий український теоретик права і конституціоналіст (до 90-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8. – С.267-268. – ISSN 1026-9932
774582
   Марк Викторович Гинзбург. – М., 1987. – 8с.
774583
   Марк Викторович Гинзбург. – М., 1987. – 22с.
774584
  Горбачук М.Л. Марк Григорович Крейн // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 56-59. – ISSN 1029-4171


  Выдающийся сов. математик, автор более 250 работ (в том числе 7 монографий, многие из которых переведены на иностр. языки) по различным разделам алгебры, анализа, теории функций, функциональному анализу, теории интегральных и дифференциальных ...
774585
  Кряжинская Н.Ю. Марк Давыдович Сергеев / Н.Ю. Кряжинская. – Иркутск, 1973. – 62с.
774586
   Марк Донской. – М., 1973. – 272с.
774587
  Елизаров П.П. Марк Елизаров и семья Ульяновых / П.П. Елизаров. – Москва : Политиздат, 1967. – 136 с. : ил.
774588
  Кузнецов Б.М. Марк Иванович Малютин / Б.М. Кузнецов. – Л., 1964. – 36с.
774589
  Черемська О. Марк Йогансен як мовознавець // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 187-195. – ISSN 0201-419
774590
  Каррас Я. Марк Левитт о Григории Паламе и патристика в Российской империи во второй половине XVIII века // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 420-431
774591
  Любимова О.В. Марк Лициний Красс и плебейские трибуны 70-х годов I в. до н. э. // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 2 (285), апрель, май, июнь. – С. 148-157. – ISSN 0321-0391
774592
  Гессен Маша Марк Льюис "Мне дали условный срок, а я все еще думал, что хочу быть психологом" / Гессен Маша, Де Фей Дункан // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 166-172 : фото
774593
  Можуховская Е.В. Марк Малютин / Е.В. Можуховская. – Л., 1981. – 128с.
774594
  Кузнецова Э.В. Марк Матвеевич Антокольский / Э.В. Кузнецова. – Л, 1986. – 92с.
774595
   Марк Михайлович Голубчик в вузовской и школьной географии : информация. Люди науки / Н. Логинова, С.В. Сарайкина, И.А. Семина, Л.В. Сотова, Л.Н. Фоломейкина // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 62-63 : Табл. – ISSN 0016-7207
774596
  Розовский М. Марк Розовский / Марк Розовский. – Москва : Эксмо. – (Антология Сатиры и Юмора России 20 века). – ISBN 978-5-699-19240-3
Т. 51. – 2007. – 624с., [ 24 ] л. илл.
774597
   Марк Савчук: "Достижения стоит делить с теми, кто преодолевает трудности" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 56-57 : фото
774598
   Марк Сальман : скульптура. – М, 1989. – 37с.
774599
  Фонер Ф.С. Марк Твен - социальный критик / Ф.С. Фонер. – М, 1961. – 416с.
774600
  Боброва М.Н. Марк Твен : критико-биограф. очерк / М. Боброва. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1952. – 156 с.
774601
  Мендельсон М.О. Марк Твен / М. Мендельсон. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 383 , [8] с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : cерия биографий ; 15[263])
774602
  Мендельсон М.О. Марк Твен / М.О. Мендельсон. – М., 1960. – 48с.
774603
  Савуренок А.К. Марк Твен / А.К. Савуренок. – Л., 1960. – 50с.
774604
  Боброва М.Н. Марк Твен : очерк творчества / М. Боброва. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1962. – 503 с.
774605
  Мендельсон М.О. Марк Твен / М.О. Мендельсон. – 3-е изд. доп. и перераб. – М., 1964. – 429с.
774606
  Левидова И.М. Марк Твен / И.М. Левидова. – М., 1974. – 175с.
774607
  Лібман З.Я. Марк Твен : життя і творчість / З.Я. Лібман. – Київ : Дніпро, 1977. – 143 с.
774608
  Ромм А.С. Марк Твен / А.С. Ромм ; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 192 с. – (Из истории мировой культуры)
774609
  Пиар К.О. Марк Твен / К.О. Пиар. – М., 1983. – 126с.
774610
  Мендельсон М.О. Марк Твен = Mark Twain / М.О. Мендельсон. – Москва : ИКАР, 2005. – 227, [1] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 226. – ISBN 5-7974-0121-5
774611
  Петрова Е.Н. Марк Твен в оценке литературной критики США : Автореф... канд. филол.наук: / Петрова Е.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра зарубежной литературы. – Ленинград, 1968. – 20л.
774612
  Касьян А.К. Марк Твен В России (1872-1966) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Касьян А. К.; Ленингр. гос. пед. ни-т им. А. И. Герцена. Каф. зарубежн. лит-ры. – Ленинград, 1967. – 23 с.
774613
  Старцев А.И. Марк Твен и Америка / А. Старцев. – Москва : Советский писатель, 1963. – 307 с. : 1 .л. портр.
774614
  Старцев А.И. Марк Твен и Америка / А. Старцев. – 2-ое изд., допол. – Москва : Советский писатель, 1985. – 303 с.
774615
  Ромм А.С. Марк Твен и его книги о детях / А.С. Ромм. – Л, 1958. – 136с.
774616
   Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. – Москва : Наука, 1987. – 238 с.
774617
   Марк Твен. 1835-1910. – М., 1955. – 19с.
774618
  Фиалков Д. Марк Твен: лоцман за письменным столом // Личности. – Киев, 2009. – № 5 (21). – С. 5-25. – ISSN 1819-6268
774619
  Бондар Ю. Марк Туллій Цицерон як публікатор-видавець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 9-13. – ISSN 2076-9326
774620
  Курцман А.С. Марк Фрадкин / А.С. Курцман. – Москва : Советский композитор, 1991. – 202 с.
774621
   Марк Шагал. – Москва, 1987. – 79с.
774622
  Апчинская Н.В. Марк Шагал : графика / Н.В. Апчинская. – Москва : Советский художник, 1990. – 224 с. : ил.
774623
   Марк Шагал // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 117 : Шагал Марк. – С. 1-31.
774624
  Приходько Д. Марк Шагал и его мир // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268
774625
  Каменский А.А. Марк Шагал и Россия / А.А. Каменский. – М., 1988. – 55с.
774626
  Юдалевич М.И. Марк Юдалевич / М.И. Юдалевич. – Новосибирск, 1978. – 160с.
774627
  Микитчик О.В. Марка акцизного збору і контрольна марка як предмет злочину і адміністративного правопорушення / О.В. Микитчик, І.О. Бердиченко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 16-21. – ISSN 2222-5374
774628
  Николаев Л.Н. Марка из Анголы / Л.Н. Николаев. – М., 1979. – 174с.
774629
  Николаев Л.Н. Марка из Анголы / Л.Н. Николаев. – 2-е. – М., 1981. – 176с.
774630
  Пронюхина Людмила Марка качества : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 20-22 : Фото
774631
  Таций В.Я. Марка нашего вуза - это своеобразный знак качества // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 602-607. – ISBN 978-966-458-725-6
774632
  Степаненко В.И. Марка с острова Мадагаскар / В.И. Степаненко. – М., 1971. – 160с.
774633
  Берман Л. Марка с острова св. Маврикия / Л. Берман. – Н.-Новгород : Молодая гвардия, 1930. – 71 с.
774634
  Сидоренко Віктор Марка України : Марка на мапі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 110-113 : Фото
774635
  Квинтилиан М.Ф. Марка Фабия Квинтилиана Двенадцать книг риторических наставлений. – Санкт-Петербург, 1834. – 519 с.
774636
  Михайлов В.Ф. Маркаколь / В.Ф. Михайлов. – Алма Ата, 1983. – 165с.
774637
  Туранли Ф.Г. Маркасимов Мир-Асадулла Мир-Алескер Оглу (- азербайджанський хірург) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 476. – ISBN 978-966-02-8346-6
774638
   Марке - вся Італія в одному регіоні // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 36-37 : фото
774639
   Маркевич Борис. Выставка произведений.. – М., 1977. – 29с.
774640
  Короткий В. Маркевич Микола Андрійович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 219-221. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
774641
  Бовсунівська Т. Маркевич Микола Андрійович (1804-1860) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 227-230. – ISBN 966-7825-40-Х
774642
   Маркевич Олександр Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 180. – ISBN 978-966-2726-03-9
774643
   Маркевич Олександр Петрович (1909-1976) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 289. – ISBN 978-966-439-754-1
774644
  Пилипчук О.Я. Маркевич Олександр Прокопович - визначний український паразитолог // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 159-163
774645
   Маркевич Олександр Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 35. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
774646
   Маркевич Олександр Прокопович (1905-1999) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 289-290. – ISBN 978-966-439-754-1
774647
  Крупник Л. Маркер відсталості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 29 (661), 17-23.07.2020. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Як кримінальна субкультура вплинула на суспільство після розпаду СРСР.
774648
  Баранова Е.В. Маркер воспаления у больных с различными типами мозговых инсультов // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2014. – № 5 (67). – C. 45-48. – ISSN 2224-0713
774649
  Васильєва Н.В. Маркер соціалістичного ладу "товариш" в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Олекси Діхтяра роману Гаррієт Бічер-Стоу "Томова хата") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 36-52. – ISSN 2413-5593


  Згадується професори КУ - Коломієць Л.В., Іваницька М.Л.
774650
  Виноградська Г. Маркери "малої батьківщини" у спогадах переселенців 1944-1947 рр. з Надсяння та Холмщини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 407-413. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті виділяються і аналізуються основні образи-символи, т. зв. маркери «малої батьківщини» у спогадах переселенців 1944-1947 рр. з Надсяння та Холмщини. Визначається їх роль у формуванні національної самосвідомості депортованих та можливості впливу ...
774651
  Дубін О. Маркери ISSR-PCR в оцінці молекулярно-генетичного поліморфізму сортів Aglaonema commutatum Schott колекції НБС НАН України / О. Дубін, Н. Денисієвська, Н. Іваннікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчено молекулярно-генетичний поліморфізм 10 сортів за допомогою методу ISSR-PCR. За використання 4 праймерів отримано 57 продуктів ампліфікації, 18 з яких (31,58 0/0[відсотків]) були поліморфними. На основі отриманих даних побудована дендрограма ...
774652
  Бузов А. Маркери автобіографічності в романі Віталія Бендера "Станція Пугаловська" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 64-77. – ISSN 2308-1902
774653
  Заболотська О. Маркери авторської текстової модальності у романі Д. Брауна "Код да Вінчі" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 68-74
774654
  Фокін С.Б. Маркери дисфемізмів у художньому тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 462-472


  Виявлено та розглянуто мікро- та макроконтекстуальні маркери дисфемізмів у художньому тексті. Ці маркери можуть стати матеріальним підгрунтям для формалізації методів вибірки дисфемізмів з художніх текстів з огляду на необхідність укладання словників ...
774655
  Даниленко Л.В. Маркери доби 70-х у романі С. Батурина "Шизгара": роль подробиць і художньої деталі в тексті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 153-155. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
774656
  Смашнюк О.І. Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі Британського національного корпусу текстів) : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Смашнюк О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 238 л. – Додатки л. 179. – Бібліогр.: л. 180 -217
774657
  Смашнюк О.І. Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі Британського національного корпусу текстів) : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. :спец. 10.02.04 - германські мови / Смашнюк О. І. ;КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. :8 назв.
774658
  Берник О.О. Маркери ендогенної інтоксикації за тривалої гіпохлоргідрії шлунка щурів / О.О. Берник, Т.В. Томашевська, К.О. Дворщенко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 24-24
774659
   Маркери запалення у хворих на хронічну хворобу нирок з артерійною гіпертензією / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Б.А. Шелест, В.І. Коваль // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 35-39. – ISSN 1029-4244
774660
  Ротар Н.Ю. Маркери ідентифікації УДАРу на парламентських виборах 2012 р.: євроінтеграційний вимір // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 7-10
774661
  Димовська А.К. Маркери ідеологічного кітчу в оповіданні "Контрольні цифри" Леся Гомона, новелі "Юрко" та нарисі "Майбутні шахтарі" М. Хвильового // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 124-130. – ISSN 2077-804X
774662
  Димитренко Л. Маркери імпліцитності в художньому тексті // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 106-110. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто проблему імпліцитності художнього тексту на матеріалі оповідання Ф.С. Фіцджеральда “The Curious Case of Benjamin Button” («Загадкова історія Бенджаміна Баттона»). Імпліцитність художнього тексту представлена імплікативним простором, який є ...
774663
  Прушковська І. Маркери інтертекстуальності у турецькій драматургії кінця XX ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 3 (171). – С. 240-244
774664
  Савчук А.Я. Маркери інтертекстуальності як структурні особливості наукових монографій Девіда Лоджа // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 167-169
774665
  Березенко В.М. Маркери істинності та правдивості в англомовному констативному висловлюванні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 3-7.
774666
  Морошкіна Г.Ф. Маркери кооперативності у телевізійному інтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 353-358. – ISBN 966-581-388-9
774667
  Бурлакова І. Маркери містичного світу і традиції готичної літератури в архітектоніці новели Юрія Клена "Акація" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 61-70.
774668
  Пітик К. Маркери міфологічного інтертексту в ранній ліриці Емілія Верхарна // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 807. – С. 53-58. – (Романо-слов"янський дискурс ; вип. 807)
774669
  Калитюк Л. Маркери питальності питальних речень в англійській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 191-195. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
774670
  Новікова Н.Л. Маркери професійної компетентності державних службовців / Н.Л. Новікова, Р.А. Науменко, А.О. Ільїна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 85-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2522-9303
774671
  Заворотна К.О. Маркери розмовного стилю в сучасній публіцистиці (на матеріалі іспанської мови) / К.О. Заворотна, Л.В. Артемова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 332-336


  Статтю присвячено дослідженню експресивно маркованого та прагматично спрямованого вживання елементів розмовного стилю в сучасній іспанській публіцистиці. Статья посвящена исследованию экспрессивно маркированого и прагматически направленого ...
774672
  Корольов І.Р. Маркери розмовності в комунікативній ситуації "виправдання" в українському, російському та англійському художніх дискурсах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 54-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 20 п.


  Розглядаються мазкери розмовного мовлення в комунікативній ситуації "виправдання" в українському, російському та англійському художніх дискурсах. Observers the markes of oral speech in the communicative situation of the "justifications" in ...
774673
  Наливайко Д. Маркери розпаду жанрово-стильової системи літератури другої пол. ХХ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (707), листопад. – С. 4-19. – ISSN 0236-1477
774674
  Купрій Т.Г. Маркери студентоцентричної філософії приватної вищої освіти Німеччини // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 305-309. – ISSN 2076-1554


  Аналізується концепція приватного вищого навчального закладу Німеччини і його нормативна, освітня, суспільна і філософська інтенція в сучасних реаліях. На основі філософського розуміння сутності освіти як студентоцентричної квінтесенції у сучасному ...
774675
  Степаненко В.І. Маркери суїцидальної поведінки обдарованих учнів // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 3 (172). – С. 68-75. – ISSN 2227-2747
774676
   Маркери успішності методів сурфактант-замісної терапії у немовлят з респіраторним дистрес синдромом / С.П. Лапоног, Ю.Р. Вайсберг, І.А. Сергейко, Л.І. Моренець, В.Г. Рижук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 31-37. – ISSN 2226-1230
774677
  Довгань Н.В. Маркери характеру перебігу IXC у хворих з гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST за даними коротко- та довготривалого спостереження : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Довгань Наталія Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражевска". – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
774678
  Новикова Н.Л. Маркеры профессиональной компетентности государственных служащих / Н.Л. Новикова, Р.А. Науменко, А.А. Ильина // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; НАН Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гринберг Р.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 9 (674). – С. 85-98. – ISSN 2522-9311
774679
  Шкавро З.Н. Маркеры типа сенсорно-этический экстраверт в различной профессиональной реализации // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8 (187/188). – С. 51-62. – ISSN 2226-7514
774680
  Ванчура В. Маркета Лазарова / В. Ванчура; перевод с чешского. – Москва : Художественная литература, 1979. – 147с.
774681
  Макота А. Маркетизація політики: концепт "політичного ринку" // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 403-415
774682
  Мосьпан Н.В. Маркетизація та європеїзація вищої освіти в Європейському Союзі // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 92-95. – ISSN 2078-1687
774683
  Борисова Т. Маркетизація як вектор розвитку сфери права, адвокасі та політики в контексті національного досвіду // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С. 157-170
774684
  Сидорин В.В. Маркетинг - актуальное понятие для современной библиотеки / Валентин Валентинович Семячкин // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 2. – С. 28-30
774685
  Шинкаренко В.Д. Маркетинг - инструмент трансформации традиционных обществ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 37-43. – ISSN 2077-1800
774686
  Сидорин В.В. Маркетинг - нечуждое понятие для современной библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 3 (237). – С. 20-22. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена работе отдела маркетинга президентской библиотеки
774687
  Луцій О.П. Маркетинг - освіта в приватних вищих навчальних закладах України: сучасні сценації розвитку // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 51-58


  У статті розглянуто актуальні проблеми маркетинг-освіти в часи економічного спаду та невизначеності. Особливу увагу приділено методичним підходам і практичним рекомендаціям до формування стратегії розвитку приватних вищих навчальних закладів на основі ...
774688
  Козачук О. Маркетинг - стимул для бизнеса // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 3. – С. 12-18
774689
   Маркетинг : толковый терминол. словарь-справочник : (1000 терминов рыноч. экономики). – М., 1991. – 222с.
774690
  Голубков Е.П. Маркетинг / Е.П. Голубков. – М., 1994. – 160с.
774691
  Афонін А.С. Маркетинг : конспект лекцій / Афонін А.С. ; Міжрегіональний заочній ун-т упр. персоналом. – Київ : [б. в.], 1994. – 88 с.
774692
   Маркетинг. – Київ : Україна, 1994. – 399с. – ISBN 5-319-00922-4
774693
  Мороз Л.А. Маркетинг / За ред. Л.А.Мороз; МОУ; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 244с. – Шифр для кабинетов 33. – ISBN 966-553-171-9
774694
  Павленко А.Ф. Маркетинг : Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / А.Ф. Павленко, А.Ф. Войчак; МОУ КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 84с. – ISBN 966-574-161-6
774695
  Басовский Л.Е. Маркетинг : курс лекций / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 219 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-966-Х
774696
  Басовский Л.Е. Маркетинг : Курс лекций / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 219с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-966-Х
774697
  Годин А.М. Маркетинг : Учебно-методическое пособие / А.М. Годин. – Москва : Издательский Дом Дашков и К, 2000. – 212с. – ISBN 5-8316-0038-6
774698
   Маркетинг : Учебник для студ.высш.учеб.завед. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623с. – ISBN 5-238-000888-Х
774699
  Примак Т.О. Маркетинг : Навч. посібник / Т.О. Примак; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 200с. – ISBN 966-608-080-Х
774700
  Эванс Дж.Р. Маркетинг / Дж.Р. Эванс, Б. Берман; Пер.с англ. – Москва : Сирин, 2001. – 308с. – ISBN 5-86567-024-6
774701
  Святненко В.Ю. Маркетинг : Навчально-методичний комплекс / В.Ю. Святненко; Ін-тут післядипломної освіти; Економ. фак-тет; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2002. – 190с. – ISBN 966-7863-16-6
774702
  Панкрухин А.П. Маркетинг : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец. 061500 Маркетинг / А.П. Панкрухин. – Москва : Омега-Л, 2002. – 656с. – (Гильдия маркетологов). – ISBN 5-901386-51-5
774703
  Мороз Л.А. Маркетинг : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / За ред.: Л.А. Мороз. – Вид. друге, оновлене. – Львів : Інтелект-Захід, 2002. – 244с. – ISBN 966-7597-26-1
774704
  Эванс Дж.Р. Маркетинг / Дж.Р. Эванс, Б. Берман; Пер. с англ. – Москва : Сирин, 2002. – 308с. – (Классика маркетинга). – ISBN 5-86567-046-2
774705
  Старостіна А.О. Маркетинг : Навчальний посібник / А.О. Старостіна, О.В. Зозульов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 326с. – ISBN 966-620-108-9
774706
   Маркетинг : Навчальний посібник для студ. економ. спец. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 258с. – ISBN 966-584-129-7
774707
  Маслова Т.Д. Маркетинг : Учебник / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. – изд. 2-е, допол. – СПб : Питер, 2004. – 400с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-318-00763-5
774708
  Гончарук Я.А. Маркетинг : Навчальний посібник у тестах / Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський; МОНУ; КНЕУ; Львівська комерційна академія. – 2-е вид., допов. і переробл. – Київ : КНЕУ, 2004. – 392с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-566-2
774709
   Маркетинг : ситуаційні вправи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ю.О. Веретельникова, А.В. Вершицький, А О. Вихопень Виноградов, Т.В. [та ін.] Гавриленко; [Веретельникова Ю.О. та ін. ; упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько ; наук. ред.: Т.М. Циганкова] ; Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, Центр інновацій та розвитку, Програма поширення ситуаційного методу навчання. – Київ : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2004. – 503, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 495-500. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8487-22-2
774710
   Маркетинг : корот. тлумач. словник для студентів ф-ту менеджменту всіх форм навчання. – Київ : Політехніка, 2005. – 15, [1] с.
774711
  Романенко Л.Ф. Маркетинг : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л.Ф. Романенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215 та на початку модулів. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-98-9
774712
  Бєлявцев М.І. Маркетинг : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / М.І. Бєлявцев, Л.М. Іваненко ; Мін-во освіти і науки України ; Донецький нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с. – ISBN 966-364-00-2
774713
  Скибінський С.В. Маркетинг : Підручник / МОНУ; КНЕУ; Львівська комерційна акад.; Станіслав Скибінський. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-753-3
Ч. 1. – 2005. – 568с.
774714
  Щербань В.М. Маркетинг : Навчальний посібник / В.М. Щербань; МОНУ; Черкаська академія менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. – ISBN 966-364-179-7
774715
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : Підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / С.С. Гаркавенко. – 5-те вид., доп. – Київ : Лібра, 2007. – 720с. – ISBN 978-966-7035-89-1
774716
  Парсяк В.Н. Маркетинг : від теорії до практики: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Н. Парсяк. – Київ : Наукова думка, 2007. – 255с. – ISBN 978-966-00-0611-9
774717
  Петруня Ю.Є. Маркетинг : навч. посібник / Ю.Є. Петруня. – Київ : Знання, 2007. – 325, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-325. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-346-293-0
774718
  Бутенко Н.В. Маркетинг : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Н.В. Бутенко; МОНУ. – Київ : Атіка, 2008. – 300с. – ISBN 966-326-206-0
774719
   Маркетинг : підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, В.Я. Заруба, О.Л. Каніщенко, Є.В. Крикавський [ та ін. ] ; за ред. А.О.Старостиної. – Київ : Знання, 2009. – 1070с. – ISBN 978-966-346-629-3
774720
  Петруня Ю.Є. Маркетинг : навчальний посібник / Ю.Є. Петруня. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 351с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-671-2
774721
  Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник для студентів екон. спец. вищ. навч. закл. / С.С. Гаркавенко. – 7-ме вид. – Київ : Лібра, 2010. – 717, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 710-713. – Бібліогр.: с. 714-717. – ISBN 978-966-7035-89-1
774722
  Зозулев А.В. Маркетинг : учебное пособие / А.В. Зозулев, Н.С. Кубышина ; под ред. С.А. Солнцева. – Киев ; Москва : Знання ; Рыбари, 2011. – 421, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 414-421. – (Высшее образования XXI века). – ISBN 978-966-346-852-5
774723
  Маслій Н.Д. Маркетинг : навч.-метод. посібник для студентів екон. спец. ВНЗ / Н.Д. Маслій ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 180, [3] с. : іл., табл. – Словник: с. 168-172. – Бібліогр.: с. 179-180. – ISBN 978-966-927-217-1
774724
   Маркетинг : навч. посібник / [А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, О.Ю. Пригара, Л.О. Ярош-Дмитренко] ; за ред. Старостіної А.О. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-808-5
774725
  Киш Л.М. Маркетинг аграрної продукції в умовах виходу на зовнішні ринки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 69-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
774726
  Борисова Т. Маркетинг благодійних і волонтерських організацій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2015. – № 2 (49). – С. 177-187. – ISSN 2409-8892
774727
  Косар Н.С. Маркетинг в антикризовому управлінні підприємством / Н.С. Косар, М.В. Кіндій, М.М. Мамчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 59-64. – ISSN 0321-0499
774728
  Мешкова Юлия Владимировна Маркетинг в библиотечной деятельности: новые подходы и тенденции // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 195-212. – Бібліогр. в кінці ст.
774729
  Волошина И.А. Маркетинг в дополнительном образовании / И.А. Волошина, И.О. Котлярова, Ю.В. Тягунова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 48-53. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены особенности структуры управления институтом дополнительного образования в университете, определена роль маркетинга в дополнительном образовании, представлен опыт применения маркетинговых исследований и их результатов при принятии ...
774730
  Фролова А. Маркетинг в зеркале Майдана // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 16-19 : рис. – ISSN 1606-3732
774731
   Маркетинг в информационном обществе : учебник / [Белозеров С.А. и др.] ; под ред. Н.Н. Молчанова ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 408 с. : табл., ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце модулей. – ISBN 978-5-9988-0160-0
774732
  Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе: руководство Баркалайз банка. / Л. Роджерс. – М., 1996. – 255с.
774733
  Тєлєтов О.с. Маркетинг в освітній діяльності // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 78-86


  В статті обгрунтовано, що нові закони України "Про вищу освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність" спрямовані на модернізаційні зрушення в системі управління вищими навчальними закладами й сприяють підвищеню ролі маркетингу освіти та освіти ...
774734
  Решетнікова І. Маркетинг в прямих логістичних каналах: сучасні тенденції // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 46-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
774735
  Томилов В.В. Маркетинг в системе предпринимательства / В.В. Томилов, Е.В. Песоцкая. – Санкт-Петербург : Геликон Плюс, 2000. – 520с. – ISBN 5-93682-013-0
774736
  Матвійчук Л.О. Маркетинг в системі управління економічною безпекою підприємства // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 160-170. – ISSN 2411-4413
774737
   Маркетинг в системі управління підприємствами, регіонами, державою : монографія / [Череп А.В. та ін.] ; за ред. А.В. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоід та спорту України, Екон. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 189, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в змісті. - Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 166-180. – ISBN 978-966-599-426-8
774738
  Перевозова І.В. Маркетинг в системі управління соціально-економічним розвитком регіону // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 101-109. – ISSN 2309-1533
774739
  Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях / Дамир Халилов. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 235, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-91567-869-0
774740
  Ибрагимова Чинара Искендеровна Маркетинг в сфере обращения товаров : Автореф. дис... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Ибрагимова Чинара Искендеровна; Ибраимова Ч.И. ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1994. – 21 с.
774741
  Кириллов А.Т. Маркетинг в туризме / А.Т. Кириллов, Л.А. Волкова; С.-Петербургский госуд. ун-тет. – Санкт-Петербург : С-Петербурского университета, 1996. – 184с. – ISBN 5-288-01492-2
774742
  Дурович А.П. Маркетинг в туризме : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. / А.П. Дурович. – 3-е изд., стереотип. – Минск : ООО "Новое знание", 2003. – 496с. – ISBN 985-475-022-1
774743
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2000
774744
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2001
774745
   Маркетинг в Україні. – Київ. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2001
774746
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6. – 2002
774747
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2003
774748
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2004
774749
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2004
774750
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2004
774751
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6. – 2004
774752
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2005
774753
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2005
774754
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2005
774755
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2005
774756
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2006
774757
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2. – 2006
774758
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3. – 2006
774759
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4. – 2006
774760
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2006
774761
   Маркетинг в Україні. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5. – 2007
774762
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1. – 2008
774763
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (52). – 2008
774764
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1 (53). – 2009
774765
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (56 ). – 2009
774766
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (58 ). – 2009
774767
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1 (59). – 2010
774768
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (60). – 2010
774769
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (61). – 2010
774770
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (62). – 2010
774771
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5 (63). – 2010
774772
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (64). – 2010
774773
   Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (67). – 2011
774774
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (68). – 2011
774775
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (72). – 2012
774776
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (73). – 2012
774777
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5 (74). – 2012
774778
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (75). – 2012
774779
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1, січень - лютий. – 2013
774780
   Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2, березень-квітень. – 2013
774781
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3, травень - червень. – 2013
774782
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4, липень - серпень. – 2013
774783
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5 (80), вересень - жовтень. – 2013
774784
   Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (81), листопад - грудень. – 2013
774785
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1, січень - лютий. – 2015
774786
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2, березень - квітень. – 2015
774787
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3, травень - червень. – 2015
774788
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (91), липень - серпень. – 2015
774789
   Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (93), листопад-грудень. – 2015
774790
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1 (100), січень - лютий. – 2017. – 80 с.
774791
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (101), березень - квітень. – 2017. – 72 с.
774792
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (103), липень - серпень. – 2017. – 72 с.
774793
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5/6 (104/105), вересень - грудень. – 2017. – 84 с.
774794
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1 (112), січень - лютий. – 2019. – 70, [2] c., включ. обкл.
774795
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (113), березень - квітгнь. – 2019. – 71, [1] с.
774796
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (114), травень - червень. – 2019. – 72 с.
774797
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 5 (116), вересень - жовтень. – 2019. – 72 с.
774798
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 6 (123), листопад - грудень. – 2020. – 71, [1] с.
774799
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 1 (124), січень - лютий. – 2021. – 72 с.
774800
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 2 (125), березень - квітень. – 2021. – 71, [1] c.
774801
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 3 (126), травень - червень. – 2021. – 69, [3] c.
774802
   Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 1606-3732
№ 4 (127), липень - серпень. – 2021. – 71, [1] c.
774803
   Маркетинг вашей библиотеки: клиенто-ориентированный подход : семинар-тренинг в Российской государственной библиотеке : [аналитический обзор] / [семинар вела К. Кунтц] ; публикацию подгот.: Л.Н. Зайцева, А.В. Калинкина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 78-87. – ISSN 0869-608Х
774804
   Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия: Метод. рекомендации.. – 2-е изд., стер. – М., 1990. – 151с.
774805
  Пащук Л. Маркетинг для бізнес-асоціацій. Сучасні можливості практичного використання : посібник з маркетингу для бізнес-асоціацій / Лідія Пащук ; Світовий банк. – Київ : [б. в.], 2013. – 48 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Резюме англ.
774806
  Алешина И.В. Маркетинг для менеджеров : учеб. пособие / И.В. Алешина. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 455, [1] с. : ил., табл. – На обл. загл. разд.: Маркетинг и организация ; Управление маркетингом ; Макетинговая информация ; Маркетинговый комплекс. – Библиогр.: с. 448-456. – ISBN 5-8183-0657-7
774807
  Сержук А.В. Маркетинг закупівель : навч. посібник / А.В. Сержук ; [редкол.: О.К. Шафалюк (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 158, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 159. – ISBN 978-966-926-083-3
774808
  Захарова С. Маркетинг и логистика: искусство компромисса // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 4. – С. 30-37 : табл., рис., фото. – Библиогр.: 3 назв
774809
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 2. – 1998
774810
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 3. – 1998
774811
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 4. – 1998
774812
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 5. – 1998
774813
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 6. – 1998
774814
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 7. – 1998
774815
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 8. – 1998
774816
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 9. – 1998
774817
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 10. – 1998
774818
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 11. – 1998
774819
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 12. – 1998
774820
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 2. – 1999
774821
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 3. – 1999
774822
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 4. – 1999
774823
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 5. – 1999
774824
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 6. – 1999
774825
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 7. – 1999
774826
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 8. – 1999
774827
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 10. – 1999
774828
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 11. – 1999
774829
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков
№ 12. – 1999
774830
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2000
774831
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2000
774832
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2000
774833
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2000
774834
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2000
774835
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2000
774836
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2000
774837
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11/12. – 2000
774838
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2001
774839
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2001
774840
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2001
774841
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2001
774842
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2001
774843
   Маркетинг и реклама : украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2001
774844
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 12. – 2002
774845
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2003
774846
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2004
774847
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2004
774848
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2004
774849
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2004
774850
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2004
774851
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 1. – 2005
774852
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2005
774853
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5/6. – 2005
774854
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2005
774855
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 9. – 2005
774856
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2005
774857
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 2. – 2006
774858
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 3. – 2006
774859
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 4. – 2006
774860
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 5. – 2006
774861
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 6. – 2006
774862
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2006
774863
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2006
774864
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 7/8. – 2007
774865
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 10. – 2007
774866
   Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал. – Харьков, 1996-
№ 11. – 2007
774867
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 1. – 2008
774868
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3. – 2008
774869
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 9. – 2008
774870
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11. – 2008
774871
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (148). – 2008
774872
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3 (151). – 2009
774873
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (154). – 2009
774874
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 10 (158). – 2009
774875
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11 (159). – 2009
774876
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (160). – 2009
774877
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 1 (161). – 2010
774878
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (162). – 2010
774879
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3 (163). – 2010
774880
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 4 (164). – 2010
774881
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 5 (165). – 2010
774882
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (166). – 2010
774883
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8 (167/168). – 2010
774884
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 9 (169). – 2010
774885
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 10 (170). – 2010
774886
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11 (171). – 2010
774887
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (172). – 2010
774888
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (174). – 2011
774889
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3 (175). – 2011
774890
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8 (178). – 2011
774891
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (183). – 2011
774892
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (185). – 2012
774893
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3 (186). – 2012
774894
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (189). – 2012
774895
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8 (190/191). – 2012
774896
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 9 (192). – 2012
774897
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 10 (193). – 2012
774898
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11 (194). – 2012
774899
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (195). – 2012
774900
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 1 (196). – 2013
774901
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 2 (197). – 2013
774902
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 3 (198). – 2013
774903
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 4 (199). – 2013
774904
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 5 (200). – 2013
774905
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 6 (201). – 2013
774906
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 7/8 (202). – 2013
774907
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 9 (204). – 2013
774908
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 10 (205). – 2013
774909
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 11 (206). – 2013
774910
   Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
№ 12 (207). – 2013
774911
  Ромат Т. Маркетинг из засады: неожиданно и эффективно. Но законно ли? // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 56-63
774912
  Кухарская Н.А. Маркетинг инноваций : учеб. пособие / Кухарская Н.А., Новошинская Л.В. ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. экон. ун-т. – Одесса : Атлант ВОІ СОІУ, 2016. – 215, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 212-215. – ISBN 978-617-7253-62-3
774913
   Маркетинг информационных продуктов и услуг в США: Науч.-аналит. обзор.. – М., 1989. – 67с.
774914
  Мавріна А.О. Маркетинг і логістика у здобутті конкурентної переваги на глобальному ринку / А.О. Мавріна, Н.М. Кутнів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 143-150. – ISSN 0321-0499
774915
  Смерічевська С.В. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення : навч. посібник у схемах і таблицях (для студентів ВНЗ, які навч. за екон. та інж. спец.) / С.В. Смерічевська, М.В. Жаболенко, С.В. Чернишева та інші ; за ред. С.В. Смерічевської. – Вид. 3-тє, стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 546 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8-9. - Імен. покажч.: с. 529-546. – Бібліогр.: с. 516-528. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-085-9
774916
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 4. – 2013. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
774917
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 1. – 2014. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
774918
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 2. – 2014. – 295 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
774919
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 3. – 2014. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
774920
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 1. – 2015. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
774921
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 2. – 2015. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
774922
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 3. – 2015. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
774923
   Маркетинг і менеджмент інновацій = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
№ 4. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
774924
  Дадо Я. Маркетинг і управління - конфлікт чи інтеграція функції? Підстава до дискусії у світлі досліджень в академічному середовищі Словаччини і Польщі / Я. Дадо, Я. Віктор // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (104/105), вересень - грудень. – С. 47-55. – ISSN 1606-3732


  Метою дослідження була емпірична перевірка концепції Реса "маркетингової війни з управлінням" на основі міжнародних досліджень у студентському середовищі. Дослідження проводилися зі студентами двох університетів: Матея Бельського університету (UMB - ...
774925
  Таранич А. Маркетинг інновацій як рушійна сила розвитку світового господарства // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 130-138. – ISSN 2409-8892


  Розкрито особливості розвитку світового господарства у нинішній час як фазу «інформаційна економіка». Визначено особливості інформаційної економіки й її генезису в світі й Україні. Розкрито зв"язок між маркетинговою й інноваційною діяльністю ...
774926
  Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів : Монографія / Ю.В. Каракай; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 226с. – ISBN 966-574-765-7
774927
  Пасічник Т.О. Маркетинг інноваційних товарів у системі міжнародної кооперації підприємств // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 109-114. – ISSN 2308-1988
774928
  Палеха Ю.І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха, О.Ю. Палеха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 478, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-478. – ISBN 978-966-2609-07-3
774929
  Акимов Д.И. Маркетинг как технология управления социальными процессами // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-7.
774930
  Грошев И. Маркетинг качества / И. Грошев, А. Краснослободцев // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 68-84. – ISSN 0207-3676
774931
  Казакова Е. Маркетинг личности // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 2 (162). – С. 54-56
774932
   Маркетинг личности: что об этом думают эксперты ? (материалы блиц-опроса) // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 2 (162). – С. 14-22
774933
  Величко О.В. Маркетинг людських ресурсів у сучасних умовах господарювання підприємств галузі АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 131-134
774934
  Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия : Практическое пособие / А.А. Бревнов. – Київ : Вира-Р, 1998. – 384с. – ISBN 966-95172-6-5
774935
  Котлер Филип Маркетинг менеджмент = A framework for marketing management : Экспресс-курс / Котлер Филип; Пер.с англ. Т.Виноградова. – СПб.; М.; К. : Питер, 2002. – 496с. – (Деловой бестселлер). – ISBN 5-318-00228-5
774936
  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент = A framework for marketing management : экспресс-курс / Филип Котлер ; [пер. c англ. Д. Раевская]. – 2-е изд. – Москва [и т. д.] : Питер, 2006. – 464 с. : ил., табл. – Пер. изд.: Upper Sadille River: Prentice Hall, 2003, 2001. - Парал. тит. л. англ. ориг. – Библиогр. в конце частей. – (Деловой бестселлер). – ISBN 5-94723-952-3
774937
  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент = Marketing management / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2012. – 814 с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 794-799. – (Серия "Классический зарубежный учебник"). – ISBN 978-5-459-00841-8
774938
  Котлер Филип Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Котлер Филип; Пер.с англ.Т.Виноградова и др. – СПб.,М.,Х. : Питер, 2001. – 496с. – (Деловой бестселлер). – ISBN 5-318-00228-5
774939
  Должикова-Поліщук Маркетинг міжнародних туристичних послуг: мікро- і макрорівень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 100-101 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
774940
  Ильющенко Е.В. Маркетинг на предприятии / Е.В. Ильющенко. – Минск : Экоперспектива, 2000. – 208с. – ISBN 985-6598-08-7
774941
  Астахова О. Маркетинг на ринку праці: аспекти питання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 14-18. – Бібліогр.: 8 назв
774942
  Кирилова О. Маркетинг на ринку туристичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 57-59. – ISSN 1606-3732
774943
  Ланц Леора Маркетинг независимых отелей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 36-38 : фото
774944
  Борисова Т. Маркетинг некомерційних суб"єктів сфери освіти України: концептуальні особливості та вектори розвитку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 4). – С. 415-429. – ISSN 1684-906Х
774945
  Касьян В. Маркетинг некомерційних суб’єктів: імплементація до змісту підготовки за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (262). – С. 80-90. – ISSN 1029-7200
774946
  Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування. : навч. посіб / С.Г. Фірсова ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2010. – 240с. – ISBN 978-966-326-374-8
774947
  Ашеров А. Маркетинг образовательных компьютерных услуг / А. Ашеров, Е. Самойлова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 27-35. – ISSN 1562-529Х
774948
  Вьюшкова Л.Н. Маркетинг образовательных услуг для абитуриентов (по материалам сайтов вузов) / Л.Н. Вьюшкова, Л.М. Кочетова // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 88-97. – ISSN 1811-0916


  Рассматриваются особенности образовательных услуг для абитуриентов и маркетинговые механизмы их продвижения. Анализируется специфика маркетинга отношений и маркетинга интегрированных коммуникаций в образовательном пространстве. Говоря об этапе ...
774949
  Матвіїв М. Маркетинг освітніх послуг в економіці вищого навчального закладу // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.85-90. – ISBN 966-654-025-8
774950
  Козлова О.Г. Маркетинг освітніх послуг в системі управління навчальним закладом / О.Г. Козлова, І.І. Гавриленко // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 103-124. – ISBN 978-966-698-252-5
774951
  Огаренко В. Маркетинг освітніх послуг як об"єкт управління // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – № 1. – С. 141-148. – Бібліогр.: на 14 пунктів
774952
  Христофорова О. Маркетинг партнерських відносин у системі управління клієнтською базою банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 41-43. – Бібліогр.: 12 назв
774953
  Гутиря І.І. Маркетинг періодичного видання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 35-44


  У статті аналізується роль маркетингу в зміцненні фінансової бази газети. In the article it is analyzed the role of marketing in strengthening of the newspaper financial base.
774954
  Колпаков В.М. Маркетинг персоналу : [навчальний посібник для студ. серед. і вищ. навч. закладів] / В.М. Колпаков; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 408с. – ISBN 966-608-515-1
774955
  Федорішин І.С. Маркетинг персоналу організації / І.С. Федорішин, В.В. Мірошник // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 108-111. – ISBN 978-966-493-863-8
774956
  Кобяк О.В. Маркетинг персоналу як вид інформаційного забезпечення ринку праці молодих фахівців // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 77-82
774957
  Старостіна А.І. Маркетинг персоналу як чинник управління підприємницькими структурами / А.І. Старостіна, В.А. Кравченко, Л.В. Пащук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 111-119


  Розкривається значення та особливості використання маркетингу персоналу як чинника управління підприємницькими кадровими ризиками з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства.
774958
  Шканова О.М. Маркетинг послуг : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Шканова. – Київ : Кондор, 2003. – 304с. – ISBN 966-7982-23-8
774959
  Шканова О.М. Маркетинг послуг : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.М. Шканова. – Київ : Кондор, 2008. – 304 с. – ISBN 966-7982-23-8


  Для студентів економічних вищих навчальних закладів
774960
  Харачко М. Маркетинг природно-заповідних територій // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 56-60. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
774961
   Маркетинг промышленных товаров : Сборник. – Москва : Прогресс, 1978. – 261с.
774962
  Клиновський А. Маркетинг регіону і його вплив на розвиток регіональної економіки в умовах кризи / А. Клиновський, Т. Мамрош // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 101-104. – ISSN 1993-0259
774963
  Черчик Л.М. Маркетинг рекреаційних територій як інструмент становлення, розвитку та регулювання ринку рекреаційних ресурсів : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 95-103. – Бібліогр.: 11 назв
774964
  Андреюк Н.В. Маркетинг розвитку новацій у харчовій промисловості / Н.В. Андреюк, Г.О. Кундєєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 180-186


  Розглянуто маркетинг розвитку новацій, визначено альтернативні напрями інноваційної діяльності для можливих варіантів ринкового розвитку підприємств харчової промисловості за відповідними новаціями та запропоновано програми здійснення інноваційного ...
774965
  Вачевський М. Маркетинг світового господарства та Україна в міжнародних економічних відносинах // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 60-67. – ISSN 1682-2366
774966
  Кравців І.К. Маркетинг сільських територій як чинник нарощування соціально-економічного потенціалу прикордонного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 95-101. – ISSN 1562-0905
774967
  Попова Н.В. Маркетинг стейкхолдерів: теоретичні аспекти та проблеми впровадження // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 169-178. – ISSN 2313-4569
774968
  Сабірова А.Е. Маркетинг страхових організацій на ринку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сабірова Аміна Еркенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 183 л. – Бібліогр.: л. 168-183
774969
  Сабірова А.Е. Маркетинг страхових організацій на ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сабірова Аміна Еркенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
774970
  Гапоненко Т.М. Маркетинг та інновації: взаємозв"язок і вплив на діяльність підприємства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 76-84. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Систематизовано наукові підходи до визначення сутності поняття "інновація" та уточнено дане визначення. Охарактеризовано взаємозв"язок маркетингу та інновацій та їх впливу на діяльність і розвиток підприємства. Проаналізовано проблеми та наслідки ...
774971
  Жуков С.А. Маркетинг та інформаційне забезпечення в галузі охорони здоров"я : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.А. Жуков, В.О. Котунович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 165-171. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
774972
  Ігнатьєв М.П. Маркетинг та менеджмент в системі управління економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 218-220.
774973
  Ситник О.Г. Маркетинг театральної діяльності: історико-культурний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 201-207
774974
  Игнатьев С.Ю. Маркетинг территории - инструмент развития региона в условиях кризиса // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 231-241
774975
   Маркетинг транспортних послуг : навч. посібник / [І.М. Аксьонов, Г.Д. Ейтутіс, Є.П. Кравцов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Ніжин : [б. в.], 2018. – 263, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 259-261
774976
   Маркетинг турпродукту : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко, Т.О. Демура, Г.Б. Мунін ; НАНУ ; Рада із вивчення продуктивних сил України ; Київський національний ун-т культури і мистецтв ; Європейський ун-т ; за заг. ред. Г.Б. Муніна, О.О. Гаци. – Київ : Кондор, 2009. – 394с. – ISBN 978-966-351-224-2
774977
  Штейн О.І. Маркетинг у банківській сфері // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-39. – Бібліогр.: 4 назв
774978
  Нікітін А.В. Маркетинг у банку : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.В. Нікітін; МОіНУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 170с. – ISBN 966-574-201-9
774979
   Маркетинг у банку : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [Т.А. Вачильєва та ін.] ; за заг. ред. Т.А. Васильєвої ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. банк. справи. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. – 353, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 8. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8958-94-6
774980
  Влодарчик Я. Маркетинг у видавничій справі - фантазія чи дійсність? / Яцек Влодарчик ; [пер. з польської О. Гірного]. – Львів : Кальварія, 2002. – 144 с. – ISBN 966-663-074-5
774981
  Романенко Л.Ф. Маркетинг у діяльності міжнародних фірм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-33. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається роль маркетингу в здійснені ефективної виробничо-комерційної діяльності міжнародних фірм.
774982
  Грисюк О.В. Маркетинг у забезпеченні ефективної діяльності комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто роль маркетингу в управлінні комерційним банком.
774983
  Лилик І. Маркетинг у нових ринкових економіках // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2006. – № 5. – С. 25-30. – ISSN 1606-3732
774984
   Маркетинг у прикладах і завданнях : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Суми : Університетська книга, 2006. – 400с. – ISBN 966-680-229-5
774985
  Котова Н.О. Маркетинг у системі державного управління як ефективний інструмент підвищення інвестиційної привабливості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 62-67. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
774986
  Дудар Т.Г. Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції / Т.Г. Дудар, О.Т. Шумейко, В.Т. Дудар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 46-53. – ISSN 2221-1055
774987
  Пивоваров М.Г. Маркетинг у сфері вищої освіти / М.Г. Пивоваров, К.О. Каліцінська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 173-178. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
774988
  Любіцева О.О. Маркетинг у туризмі : практикум / О.О. Любіцева, О.Г. Давидова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-221. – ISBN 978-966-439-942-2
774989
  Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг : Учебное пособие / Е.В. Песоцкая. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 160с. – (Краткий курс). – ISBN 5-272-00047-1
774990
  Виноходова С.Г. Маркетинг фінансових послуг: сучасні виклики і тренди // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 19-23. – ISSN 2076-4561
774991
  Карбовська Л.О. Маркетинг як важливий інструмент регулювання ринку освітніх послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Обгрунтовано підходи щодо застосування маркетингу як інструменту врегулювання попиту і пропозиції на ринку освітніх послуг.
774992
  Черкасов А.А. Маркетинг як економіко-правове явище у сфері господарювання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 249-256. – ISSN 0201-7245
774993
  Бондаренко Д.В. Маркетинг як засіб економічного розвитку вищих навчальних закладів України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 88-92
774994
  Шостак Л. Маркетинг як інструмент експансії національного господарства у світовому економічному просторі : Сільськогосподарські зв"язки : тенденції розвитку // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74-84 : Табл. – Бібл. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
774995
  Данніков О. Маркетинг як методологічна основа стратегічного управління страховим бізнесом // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 11-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
774996
  Сєріков А.В. Маркетинг як необхідна умова синергетичного управління господарською діяльністю / А.В. Сєріков, О.О. Зубова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 276-283. – ISSN 1993-6788
774997
  Зозульов О. Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств у сучасних умовах / О. Зозульов, М. Базь, Т. Царьова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-68. – ISSN 1682-2366
774998
  Зозульов Олександр Маркетинг як основа інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств у сучасних умовах / Зозульов Олександр, Базь Марія, Царьова Тетяна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Стаття присвячена аналізу основних тенденцій інноваційного розвитку економіки України із використанням методологічної основи маркетингової дільності. Проведено первинний аналіз ймовірних напрямків здіснення інноваціних перетворень із урахуванням потреб ...
774999
  Гончарук І.В. Маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств плодовоовочевої галузі / І.В. Гончарук, Г.В. Шевчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 50-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
775000
  Лилик І.В. Маркетинг як філософія бізнесу в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 123-129. – (Економічні науки)
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,