Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>
770001
   "Майстер і Маргарита" - М.О. Булгаков: аксіологія свободи, права, політики та відповідальності / О. Усаченко, Я. Мельник, М. Мельник, Я. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 206-214


  Статтю присвячено аналізу творчості М.О. Булгакова в аспекті виявлення аксіологічного зрізу у романі "Майстер і Маргарита" таких філософсько-правових категорій, як "свобода", "право", "політика" та "відповідальність". Розкриваються питання ідейно ...
770002
  Семенюк Л. "Майстер малих форм": про метафізику та бароковий консептизм Івана Величковського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто творчість Івана Величковського в контексті стильових шкіл (течій) літератури українського бароко - метафізичної поезії та консептизму. З"ясовано, що епіграма, будучи поетичною візитівкою українського барокового поета, відкривала широкі ...
770003
  Цяпало Л. "Майстерня щастя" - вдалий приклад реалізації соціального проекту в бібліотеці / Л. Цяпало, А. Введенська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 28-29
770004
  Матюшкіна Т. "Майстри розкріпаченого вірша" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 33-37


  Еміль Верхарн (1855-1916) і Павло Тичина (1891-1967). Про подібність ідейно-художніх домінант творчості бельгійського та українського поетів
770005
  Бережко-Камінська "Майстри слова": Любко Дереш пообіцяв змінити звички своїх персонажів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 7
770006
  Токушин В. "Макарий" собирает торг! // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 72-93. – ISSN 1812-867Х


  Ярмарки
770007
  Борисова О.В. "Макдональдизація" вищої освіти: причини та наслідки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 4
770008
  Білецький В.С. "Макіїввугілля" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 579. – ISBN 978-966-02-8303-9
770009
  Лисенко І. "Маклена Граса" Миколи Куліша: до питання деміфологізації базових радянських міфів // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 398-404. – ISBN 966-7053-09-1
770010
  Калашников С.Б. "Макрель" / С.Б. Калашников. – Волгоград : Нижне-Волжско книжное, 1972. – 104 с.
770011
   "Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2008 року : у 3-х ч. / НАНУ ; Рада по вивч. продуктив. сил України ; ННЦ "Ін-т аграр. екон." УААН ; [ред. кол.: Данилишин Б.М., Хвесик М.А., Саблук П.Т.]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4965-3
Ч. 3. – 2008. – 407 с.
770012
  Тенцер Н. "Макрон має багато причин погано ставитися до росіян" / текст: Ігор Тимоць // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 32-33
770013
  Діміца Маргарита [Македонія в кам"яних стелах і збережених пам"ятках : тобто духовне та архелогіне зображення Македонії у зібранні 1409 грецьких і 189 латинських написів і у зображенні відомох пам"яток мистецтва / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Т. 1, вип. 1. – 1988. – 46, 576 с., іл. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1896]. - Вид. грецькою мовою
770014
  Діміца Маргарита [Македонія в кам"яних стелах і збережених пам"ятках : тобто духовне та архелогіне зображення Македонії у зібранні 1409 грецьких і 189 латинських написів і у зображенні відомох пам"яток мистецтва / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Т. 1, вип. 2. – 1988. – [4], 577-1046 с., іл. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1896]. - Вид. грецькою мовою
770015
  Гоголь Н.В. Майская ночь или утопленница : повесть Н.В. Гоголя: (Из "Вечеров на хуторе близ Диканьки") : с портретом Н.В. Гоголя и иллюстрациями. – Киев ; Санкт-Петербург : П.И. Бонадурер, владел. Юж.-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансон, 1914 (тип. П.И. Бонадурер в Киеве), 1914. – 50 с., 1 л. фронт. (портр.), [2] л. ил. – Ил. и портр. в издании отсутствуют. – (Иллюстрированная Гоголевская библиотека : (Пособие для учащихся))
770016
  Гоголь Н. Майская ночь, или Утопленница : Рассказы и повести / Николай Гоголь. – Москва : Профиздат, 2005. – 416с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01459-1
770017
  Гете И.В. Майская песня / И.В. Гете. – Донецк, 1982. – 71с.
770018
  Смоляницкий С.В. Майские ветры / С.В. Смоляницкий. – М., 1975. – 287с.
770019
  Поль Л. Майские дни / Л. Поль. – Москва, 1937. – 432с.
770020
  Мартынов Семен Майские королевы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 24-25 : фото
770021
  Степаненко В.И. Майские ласточки. / В.И. Степаненко. – М., 1981. – 367с.
770022
  Абрамов И.В. Майские ливни / И.В. Абрамов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1976. – 336 с.
770023
  Козловский Роман Майские праздники как индикатор высокого сезона : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 62-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
770024
  Сулакаури А. Майский дождь : стихи / Арчил Сулакаури ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 100 с.
770025
  Фатеев Г.С. Майский дождь. / Г.С. Фатеев. – Ставрополь, 1980. – 190с.
770026
  Холодковский Н.А. Майский жук / Н.А. Холодковский. – Пб., 1921. – 16с.
770027
  Дягилев В.Я. Майский жук / В.Я. Дягилев. – Л., 1961. – 251с.
770028
  Жилинскайте В. Майский жук : фельетоны и рассказы / В. Жилинскайте. – Вильнюс : Vaga, 1966. – 347 с.
770029
  Соротокина Н.М. Майский жук : Рассказы. повести / Н.М. Соротокина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 296с.
770030
  Кривцов В.А. Майский ливень / В.А. Кривцов. – М., 1959. – 49с.
770031
   Майский Пленум ЦК КПСС о развитии мелиорации. – М, 1966. – 103с.
770032
  Лукс В.К. Майский пульс : стихи / В.К. Лукс. – Москва : Советский писатель, 1961. – 124 с.
770033
  Григорьева Л.Н. Майский сад / Л.Н. Григорьева. – М, 1981. – 61с.
770034
  Никитина Т.А. Майский снег / Т.А. Никитина. – Л, 1963. – 88с.
770035
  Савостин Н.С. Майский снег. / Н.С. Савостин. – Чита, 1958. – 96с.
770036
  Небогатов М.А. Майский снег. / М.А. Небогатов. – Кемерово, 1966. – 86с.
770037
  Бауло А.А. Майское небо : повесть и рассказы / Алексей Бауло. – Москва : Современник. – 192 с. – (Новинки "Современника")
770038
  Сарывелли О. Майское утро : стихи / Осман Сарывелли ;. – Баку : Детюниздат, 1956. – 96 с.
770039
  Землянский А.Ф. Майское эхо / А.Ф. Землянский. – М., 1962. – 120с.
770040
  Сілецький Р. Майстер-Будівельник в демонологічних уявленнях волинян // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1336-1342. – ISSN 1028-5091


  "На основі джерельних (польових етнографічних) матеріалів, зафіксованих автором на Волині на початку ХХІ ст., розглянуто постать майстра-будівельника як демонологічний персонаж нижчої міфології. Найрельєфніше демонологічні характеристики ...
770041
  Франків У. Майстер-клас "вибійка" як сучасний спосіб популяризації народних ремесел // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 468-473. – ISBN 978-617-7548-12-5
770042
  Филюк Г. Майстер-клас "Етичні дилеми бізнесу" / Г. Филюк, Т. Литвиненко // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 2


  Наприкінці року на базі кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету відбувся майстер-клас на тему "Етичні дилеми бізнесу"
770043
  Лупак Н.Г. Майстер-клас "Організація та проведення рятувальних робіт на воді" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 14 : фото
770044
  Гоцка О.І. Майстер-клас "Урок на завтра" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 2-4 : фото
770045
  Олійник Л. Майстер-клас від Вітторіо Гріголо / Л. Олійник, О. Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27 лютого (№ 36). – С. 6


  Один із найкращих тенорів світу вперше відвідає Україну.
770046
  Арі Покк Майстер-клас від гуру. Час помилятися / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)


  Інтерв"ю з Президентом Національної й Міжнародної асоціації директорів, директором фінської гімназії Арі Покка.
770047
  Кузьменко Ю. Майстер-клас від Паламаренка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 63-64. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Нині Паламаренко є професором Київської консерваторії, а також викладає в інших університетах в Києві. Свого часу він викладав і в Шевченковому університеті, студенти вчилися в майстра художнього виразного читання".
770048
  Кукіна З. Майстер-клас для міжнародників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Американський консультант Роберт Маккі провів в Інституті міжнародних відносин майстер-клас "Мистецтво сторителлінгу або історія на мільйон".
770049
  Сокол Ю. Майстер-клас для студентів Дипломатичної академії України з нагоди 70-річчя ООН // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 32-33. – (Історичні науки)
770050
   Майстер-клас доктора права Ігоря Котлярчука (США) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 344
770051
   Майстер-клас доктора права, професора Білла Фройнда (ПАР) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 344-345
770052
  Гордиця Г. Майстер-клас із фразеології // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 16-23.
770053
  Бовкун Т.І. Майстер-клас на тему "Координація роботи з виявлення та підтримки обдарованих учнів, організація розвитку їх обдарованості" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 4-8 : фото
770054
  Смоляк Б. Майстер-клас письменника в Демидові: погляд на нову прозу В. Палинського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 103-104. – ISSN 0236-1477
770055
   Майстер-клас професора Університету Буенос-Айресу Є. В. Булигіна (Аргентина) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 344
770056
  Лазебний Л. Майстер-клас судді Європейського суду з прав людини Ганни Юдківської в Академії адвокатури України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 4-9
770057
  Ревко І. Майстер-клас у юристів // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 8


  На юридичному факультеті відбувся майстер-клас "Як почати юридичний бізнес та досягти успіху в ньому" від адвоката Сергія Гребенюка.
770058
  Сова О. Майстер-клас як ефективна форма навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва на пленері // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 186-189. – ISBN 978-966-698-271-4
770059
  Галюк Н.М. Майстер-клас як нова форма організації навчального процесу // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 247-249. – ISSN 1684-7903


  "...Реформа вищої освіти згідно з Болонською системою вимагає удосконалення педагогічної дяльності, пошуку нових форм індивідуальної роботи студентів, які б покращували мотивацію до навчання."
770060
  Омельчук О. Майстер-клас як одна із форм у підготовці вчителів технологій // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 110-117. – ISSN 2307-4914
770061
  Коваленко Н. Майстер-клас як форма презентації результатів студентського педагогічного дослідження // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 67-78. – ISSN 2312-5993
770062
  Радченко Ірина Майстер-клас: мультимедійні жанри // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-17
770063
  Барабанова Н.Р. Майстер-класи з інформаційно-ділових комунікацій: методика проведення // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 74-80


  Розглядається можливість розвитку професійної та комунікативної компетенції фахівців інформаційно-ділових комунікацій з використанням технологій майстер-класу. Зроблено акцент на необхідності професійної підготовки спеціалістів з розробки цієї форми ...
770064
  Мельниченко В.Ю. Майстер / Володимир Мельниченко. – Київ : Либидь, 2005. – 392с. – ISBN 966-06-0405-Х
770065
  Гільбо І. Майстер // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 147-163.
770066
  Килимник Ю. Майстер "веселих книжок" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 13


  30 січня - 90-та річниця від дня народження Всеволода Нестайка.
770067
  Жулинський М. Майстер "зазивання духів" ...та оживлення їх творчою уявою. Уявою і фантазією Петра Кралюка. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)
770068
  Моргун Т.В. Майстер виробничго навчання з великої літери / Т.В. Моргун, Д.А. Мірошник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 31-32 : фото
770069
  Солод Ю. Майстер гумористичного цеху // Нові дні : український універсальний журнал. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 458, квітень : квітень. – С. 25-26


  Василь Михайлович Чечвянський - письменник-гуморист родом з Полтавщини, старший брат Остапа Вишні, довголітній співредактор і секретар журналу "Червоний Перець".
770070
  Статива О.Ф. Майстер декоративного розпису Надія Білокінь / О.Ф. Статива. – К, 1966. – 30с.
770071
  Мамалига А.І. Майстер дослідницьких пошуків, які випереджали час (пам"яті В. Ф. Святовця) // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – Вип. 18
770072
  Шабанова Ю.О. Майстер Екхарт: далекий і близький // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 24-36. – ISSN 2076-7382
770073
  Іванишин П. Майстер з характером // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 124-126. – ISSN 0868-4790
770074
  Жулинський М. Майстер зазивання духів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 8)


  Петро Кралюк — український філософ, письменник, публіцист.
770075
  Чик Д. Майстер і весталка: типологія образу фатальної жінки у повісті "Художник" Т. Шевченка та романі "The newcomes" В.M. Текерея // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10 (774/775), вересень - жовтень. – С. 53-59
770076
  Панченко В. Майстер і князь // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 30 березня (№ 13/14). – С. 8-9


  Над сторінками роману Павла Загребельного "Диво".
770077
  Панченко В.Є. Майстер і князь. Над сторінками роману Павла Загребельного "Диво" // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 403-409. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
770078
  Булгаков М. Майстер і Маргарита : Роман / Михаїл Булгаков; На українську переклав, упроводом та коментарями спорядив Юрій Некрутенко. – Львів : Кальварія, 2006. – 432с. – ISBN 966-663-198-9
770079
  Іваненко Н. Майстер із міста майстрів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 9 (294). – С. 62-63


  До 120-річчя від дня народження Михайла Булгакова
770080
  Гелитович М. Майстер ікон 1530-х років з церкви Архангела Михаїла в Жогатині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 191-200. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто творчу спадщину одного з анонімних українських іконописців першої половини ХVІ століття, діяльність якого пов’язана з Лемківщиною. Уперше зроблено спробу систематизувати твори майстра, які є показовими зразками українського іконопису того ...
770081
  Калакура Я. Майстер історичного портрету // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 26-38. – ISBN 966-02-2067-7
770082
   Майстер карбованого слова : Статті до шістдесятиріччя з дня народження Миколи Бажана. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 247 с. : 1 л. портр.
770083
  Славинський М. Майстер класичної форми // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2/3. – С. 178-183. – ISSN 0208-0710


  Роздуми над збіркою Миколи Боровка "Ронделі"
770084
  Куліда С. Майстер книжкових шедеврів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)


  Стефан Кульженко прославив Київ своїми ілюстрованими виданнями.
770085
  Піскун Валентина Майстер компромісу ( до 130-річчя від дня народження Андрія Лівицького ) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 221-224. – ISBN 978-966-439-138-9


  У 1896 р. вступив до Університету св. Володимира, де навчався на математичному та правничому факультетах. Належав до української студентської громади і брав участь у політичному русі, через що у 1899 р. був виключений із університету та висланий на ...
770086
  Піскун В.М. Майстер компромісу ( до 130-річчя від дня народження Андрія Лівицького) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 221-223. – ISBN 978-966-439-138-9


  Андрій Миколайович Лівицький у 1896 р. вступив до Університету Св. Володимира, де навчався на математичному та праничому факультетах. Належав до української студентської громади і брав участь у політичному русі, через що у 1899 р. був виключений із ...
770087
  Яновський Ю. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Харків, 1928. – 224 с.
770088
  Яновський Ю. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Харків, 1930. – 224 с.
770089
  Яновський Ю. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Київ, 1931. – 283 с.
770090
  Яновський Ю. Майстер корабля : Роман / Ю. Яновський; ВидюНТШ в Америці і УВАН у США за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду. – Нью-Йорк : Наукове товариство ім.Шевченка в Америці, 1954. – 240с.
770091
  Яновський Ю.І. Майстер корабля : роман / Ю.І. Яновський. – Одеса : Маяк, 1972. – 156 с. – (Морська б-ка)
770092
  Яновський Ю.І. Майстер корабля. Вершники / Юрій Яновський. – Донецьк : БАО, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-481-209-9
770093
  Мельничук А. Майстер мікромініатюр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 11


  "І в Україні, і в світі добре знають це ім"я - Микола Сядристий. Його унікальна виставка, яку вже давно в народі називають Музеєм мікромініатюр М.Сядристого, ось уже 40 років діє в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. За ...
770094
  Скорик М. Майстер музичного компромісу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 43 (311). – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Композитор Мирослав Скорик про занепад авангарду, апеляцію до душі й таємницю музики.
770095
   Майстер на всі часи. До 125-річчя від дня народження М.О. Булгакова (1891-1940) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 71-84. – ISSN 0130-2043
770096
  Ахтьоров Й.С. Майстер народної творчості Микола Кіщук = Українське народне декоративне мистецтво; за заг. ред. Н.Д. Манучарової / Й.С. Ахтьоров ; Акад. архітект. УРСР, Ін-т худож. промисловості. – Київ : Академія архітектури української РСР
Вип. 2. – 1952. – 63 с.
770097
  Лучик В.В. Майстер наукового і педагогічного слова (до 80-річчя від дня народження В.А. Передрієнка) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 107-108. – ISSN 1996-9872
770098
  Ганущак О. Майстер оживлення німих фактів // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 230-231. – ISSN 0868-4790


  Львівський письменник Володимир Радовський.
770099
  Коваленко А. Майстер пензля срібного віку: крізь роки, ріки і гори... // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 2 (154). – С. 72-84. – ISSN 0868-8893


  Пам"яті українського художника Івана Мясоєдова
770100
   Майстер пензля: художня палітра вченого [В.І. Стрельського] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 193-206. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
770101
  Бінкевич О. Майстер пера Леонід Тома // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 27/28). – С. 8
770102
   Майстер перекладу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 3


  Присвячено пам"яті українського перекладача, літературознавця, ветерана дипломатичної служби - Всеволода Ткаченка.
770103
  Рибченко Л.В. Майстер повітряних таранів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 36-39, 42


  Герой Радянського Союзу Борис Іванович Ковзан (1922-1985)ю
770104
  Семенюк Г.Ф. Майстер поеми в прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 3-4
770105
  Мелешко М. Майстер портрета / М. Мелешко. – Одеса, 1957. – 24 с.
770106
   Майстер прози поетичноъї Степан Васильченко. – К, 1983. – 295с.
770107
  Татаренко В. Майстер Ронделя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 9


  Творчість Миколи Боровка.
770108
  Єфремова В. Майстер світлодайної палітри // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)


  Віктор Іванович Ковтун — український художник. Народний художник України, заслужений художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2010 рік, член Спілки художників України.
770109
   Майстер скульптурного портрета // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2020. – № 3, 2020, 3 квартал. – С. 44-50. – ISSN 0130-2043
770110
  Іванов М. Майстер страстей // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 35). – С. 14


  До 80-ліття від дня народження Венедикта Єрофєєва.
770111
   Майстер сумного гумору // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Н.О. Миколушко. – Київ, 2018. – № 1, 2019, 1 квартал. – С. 69-79. – ISSN 0130-2043


  До 160-річчя від дня народження Шолом-Алейхема (1859-1916).
770112
  Москалець К. Майстер чаю та бесіди // Критика. – Київ, 2006. – Листопад, (число 11). – С. 29-30


  Володимир Васильович Кашка — український письменник.
770113
  Франко И.Я. Майстер Чирняк : Комедія в одній дії / И.Я. Франко. – 2-е вид. – Киев : Рух, 1928. – 34с. – (Театральна б-ка ; № 12)
770114
  Невкрита Ж. Майстер чуттєвої акварелі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 14


  120-річчя від дня народження українського художника-постімпресіоніста, графіка, театрального декоратора - Миколи Кричевського.
770115
  Івченко В. Майстер шляхетного слова : Відомому письменнику та видавцеві Юрію Цекову - 75! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 28-29


  Вітальне слово відомому письменнику та видавцеві Юрію Цекову з його 75-річчям
770116
  Литвин М. Майстер. До 80-річчя Дмитра Чередниченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 5
770117
  Поклад Н. Майстер. Спогади про Івана Гончара // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.32-33. – ISSN 0868-9644


  Український відомий художник.
770118
  Дружбинський В. Майстер. Штрихи до портрета // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 10


  "Прийдешнього 2017-го виповниться 125 років від дня народження видатного майстра прози Костянтина Паустовського".
770119
  Дубина Т. Майстер; Колись її звали Ксеня; Плач доктора Фаустуса; Тепер ми просто жінки; Війко; Вед Мідь; Інструкція з експлуатації чуда; Чародій; Вербичка : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 91-109
770120
  Мукомела О.Г. Майстерне слово публіциста // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 38-44. – (Серія журналістики ; № 15)


  Сергей Владимирович Пилипенко известен не только как украинский советский писатель, организатор и руководитель Союза крестьянских писателей "Плуг", но и как талантливый журналист, редактор первой массовой республиканской газеты для крестьян. Его ...
770121
  Чернишевський М.Г. Майстерниця варити кашу / М.Г. Чернишевський. – Київ : Мистецтво, 1953. – 128 с.
770122
  Чернишевський М.Г. Майстерниця варити кашу. / М.Г. Чернишевський. – К, 1953. – 128с.
770123
  Фінкельштейн Б. Майстерність актора. Карету мені, карету! : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 103-113. – ISSN 0320-8370
770124
  Маслов В.С. Майстерність вербальної комунікації як актуальне завдання вищої освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 301-305
770125
  Десятник Г.О. Майстерність екранної творчості : навч. термінол. словник / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 225
770126
  Рубан В.А. Майстерність журналіста / В.А. Рубан, В.В. Полковенко. – К., 1978. – 102с.
770127
  Германова О. Майстерність журналістських виступів у столичних виданнях // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 223-234
770128
  Ковалів І. Майстерність здобувають лише на практиці // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 1 серпня (№ 138). – С. 1. 10


  Практиканти першокурсники Інститу журналістики КНУ імені Тараса Шевченка повністю замінили творчий колектив "Прапора перемоги" в місті Калинівка. Такий експеримент започатковано кілька десятиліть тому. Вперше в ньому взяли участь, ще будучи студентами, ...
770129
  Абрамчук Т. Майстерність зображення психології дитини на прикладі оповідань І. Франка "У кузні" та О. Гончара "Ілонка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 4-8
770130
  Шаховський С.М. Майстерність і стиль лірики Шевченка. / С.М. Шаховський, 1958. – 55-70с.
770131
  Новицька Л. Майстерність і творчість - крила успіху вчителя географії // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 193-195. – ISBN 978-617-7069-36-1
770132
  Шаховський С. Майстерність Івана Франка. / С. Шаховський. – К., 1956. – 191с.
770133
  Константинівська О. Майстерність на кінчиках пальців. Леся Українка - уміла вишивальниця // Україна молода. – Київ, 2020. – 31 липня - 1 серпня (№ 69). – С. 13


  "На світлині 1888 року Ларисі Косач 17 років. Вона - ровесниця гімназійним випускницям. А це той вік, коли молода людина стоїть перед вибором - яке направлення діяльності обрати і йому присвятити свої сили. На той час Лариса отримала досить добре ...
770134
  Тарасюк В.Ю. Майстерність Олександра Підгорного-фейлетоніста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 269-276


  У статті здійснено спробу дослідити майстерність О. Підгорного-фейлетоніста на прикладі матеріалів, розміщених у закарпатській обласній газеті "Трибуна". Зокрема розглянуто тематичні вподобання публіциста в жанрі фейлетону, різновиди таких матеріалів, ...
770135
  Прутько С.О. Майстерність перекладу Максима Рильського французької пейзажної лірики (на прикладі вірша Поля Верлена "Щаслива година") // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С, 122-129. – Бібліогр.: Літ.: с.129; 9 поз.


  В статті досліджується й аналізується творчий підхід до перекладу Максима Рильського. Висвітлюється його особливий стиль та мастерність перекладу французької пейзажної лірики. The artticle presents the analysis of creative concept of the ...
770136
  Федоренко Я.О. Майстерність прозаїка : Дис... канд. філол.наук: / Федоренко Я.О.; Миколаївський педінститут. – Миколаїв, 1971. – 216л.
770137
  Беніков Д.С. Майстерність пропагандиста : метод. поради / Д.С. Беніков, Л.В. Буз. – Київ : Молодь, 1962. – 46 с. – (Б-чка комсомольського пропагандиста)
770138
  Пивоваров М.П. Майстерність психологічного аналізу / М.П. Пивоваров. – Київ, 1960. – 124 с.
770139
  Притуляк В.Г. Майстерність психологічного аналізу Мопассана-новеліста // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 13-14
770140
  Жаркова Л.П. Майстерність публічного виступу / Л.П. Жаркова. – К., 1982. – 136с.
770141
  Карпенко В.О. Майстерність редактора : Професійні та організаторські аспекти: [курс лекцій] / Віталій Карпенко. – Київ : Центр вільної преси, 2006. – 190c. – ISBN 966-594-764-8
770142
   Майстерність словесника. – К, 1978. – 136с.
770143
  Герасимчук Н. Майстерність Спиридона Черкасенка-фейлетоніста // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті розглянуто публіцистичну творчість С. Черкасенка як фейлетоніста в київському щоденнику "Рада" (1906-1914). Мета дослідження - визначити тематичну проблематику, своєрідність інтерпретації основних подій початку ХХ ст. у фейлетонах цього ...
770144
  Чумак Т. Майстерність Станіслава Шевченка в перекладі поеми Антонія Мальчевського "Марія" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 6 листопада (№ 22)
770145
  Дейнегіна Т.О. Майстерність телеведучого : вступ до спеціальності : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Т.О. Дейнегіна. – Луганськ : Шико ; Віртуальна реальність, 2010. – 331, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 321-329, в кінці модулів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-492-155-5
770146
  Полковенко В.В. Майстерність українських радіопубліцистів / В.В. Полковенко. – Київ, 1970. – 87с.
770147
  Бугайко Т.Ф. Майстерність учителя-словесника / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – Київ, 1963. – 188с.
770148
  Сущик Леся Майстерність учителя Валентини Кость // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 21
770149
  Замковий В.П. Майстерність учителя географії / В.П. Замковий. – Київ : Радянська школа, 1972. – 160с.
770150
  Курганський І.П. Майстерність Франка-публіциста / І.П. Курганський. – Львів : Видав. об"єднання "Вища школа", Вид-во при Львівському держ. ун-ті, 1974. – 148 с.
770151
  Холод У. Майстерність художнього перекладу в розумінні Їржи Левого // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 43-50. – ISSN 2312-6809
770152
  Ленська С. Майстерність художньої деталі в оповіданнях Ю. Мушкетика // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 3-8. – ISSN 2075-1486
770153
  Плачинда С.П. Майстерність Ю.Яновського / С.П. Плачинда. – Київ, 1969. – 250с.
770154
  Слободянюк Р.Д. Майстерність, відточена на марксистсько-ленінській діалектиці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 29-37. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье освещаются вопросы журналистского мастерства выдающегося литератора - В.В. Воровского. Исследуются логически-рациональные приемы его публицистики как основной инструмент, который был на вооружении журналиста при осмыслении и разработке темы.
770155
  Панасенко Л.М. Майстерня для безсмертних: Фанст опов. / Л.М. Панасенко. – Дніпропетровськ, 1978. – 165с.
770156
  Папакін Г.В. Майстерня М. Грушевського-джерелознавця // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 97-113. – ISSN 0130-5247
770157
  Солодар О. Майстерня слова = З історії Черкаського обласного літоб"єднання ім. Василя Симоненка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 4. – С. 3-9. – ISBN 978-966-493-419-5
770158
  Кочерга І. Майсти часу / І. Кочерга. – Х, 1934. – 119с.
770159
  Коларов С. Майстор на лиричната проза Ангел Каралийчев / С. Коларов. – София, 1983. – 163с.
770160
  Ковальчук Л.З. Майстри : лірика / Л.З. Ковальчук. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 111 с.
770161
  Науменко С. Майстри бібліотечної справи // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (91). – С. 37


  Славна когорта фахівців медичних бібліотек України : зб. біогр. нарисів / уклад. : С. М. Науменко, О. М. Кірішева ; наук. ред. Т. А. Остапенко ; Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ, 2020. – 192 с. : фот. – (Славні імена української медичної книги: ...
770162
  Лук""янов П. Майстри високої продуктивності тваринництва / П. Лук""янов, М. Гавриш. – Х, 1951. – 52с.
770163
  Гутник Л.М. Майстри вітчизняної графіки в мистецтві кіноплаката (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 250-269. – ISSN 2222-4203
770164
  Русанов В.Н. Майстри живого слова / В.Н. Русанов. – К., 1974. – 176с.
770165
  Кисельов С.В. Майстри життя: / С.В. Кисельов. – К., 1985. – 167с.
770166
  Сергєєва М.С. Майстри з обробки дерева та кістки давньоруського міста Воїня / М.С. Сергєєва ; [відп. ред. О.П. Моця] ; НАН України, Ін-т археології. – Київ ; Харків : Майдан, 2015. – 231, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 221-229. – ISBN 978-966-02-7472-3
770167
  Кондрашов В. Майстри кіно про взаємозв"язок літератури й кінематографа // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 114-120. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті проаналізовано особливості поглядів класиків світового кіно (С. Ейзенштейна, М. Ромма, Вс. Пудовкіна, А. Тарковського) на проблему взаємозв"язку літератури й кінематографа
770168
  Дякун С. Майстри кривих дзеркал : [погляд на історію великої брехні: розширена рецензія] / Світлана Дякун. – Івано-Франківськ : Горицвіт, 2005. – 152с. – ISBN 966-640-145-1
770169
   Майстри мистецтв України-лауреати конкурсів 1998 року. – Київ, 1999. – 18 с.
770170
  Долінська М.Д. Майстри народного мистецтва Української РСР / М.Д. Долінська. – К., 1966. – 157с.
770171
  Певний Б. Майстри нашого мистецтва = Maistry nashoho mystetstva : роздуми про мистців та мистецтво / Богдан Певний. – Київ ; Нью-Йорк : Сучасність ; Укр. вільна акад. у США, 2005. – 432 с. : іл. – ISBN 966-96584-0-3
770172
  Дубецький К. Майстри п"яти ліній. / К. Дубецький. – К., 1973. – 157с.
770173
  Владич Л.В. Майстри плаката / Л.В. Владич. – Київ : Мистецтво, 1989. – 185 с.
770174
  Руденко І.Ю. Майстри радгоспу "Київський". / І.Ю. Руденко. – К., 1973. – 96с.
770175
  Кочевський В.В. Майстри радості : поезії / В.В. Кочевський. – Харків : Прапор, 1960. – 71 с.
770176
  Тихолоз Б. Майстри різьбленого силоса або Два кольори опришникової душі // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 75-84. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
770177
  Матюшкіна Т. Майстри розкріпаченого вірша Еміль Верхарн і Павло Тичина // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 20-28


  Про подібність ідейно-художніх домінант творчості бельгійського та українського поетів
770178
  Шевчук В. Майстри сцени // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 500-508. – ISBN 978-966-06-0729-3


  Актор Богдан Кох.
770179
  Кисельов Й.М. Майстри театральної сцени / Й.М. Кисельов. – Київ, 1976. – 238с.
770180
  Стріха Максим Майстри теж хиблять : [рецензія] // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
770181
   Майстри української радянської сцени. – К, 1962. – 319с.
770182
  Кочерга І. Майстри часу : п"єса на 4 дії / І. Кочерга. – К, 1963. – 156 с.
770183
  Кочерга І. Майстри часу / І. Кочерга. – К, 1966. – 131с.
770184
  Крижанівський Б.М. Майстри, фільми, долі. / Б.М. Крижанівський, Ю.У. Новиков. – К., 1967. – 174с.
770185
  Сидоренко Л. Майстриня (до 55-річчя від початку наукової діяльності Нінель Костюк) / Л. Сидоренко, І. Добронравова // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 190-192. – ISBN 978-966-439-138-9
770186
  Дальний М. Майстрові художнього слова // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 490, грудень : грудень. – С. 19-20


  Василенко Ростислав Миколайович — український поет, актор, режисер, журналіст.
770187
   Майсурадзе Ш.И., Носов Л.Н., Ульянов Н.И., Фомин М.П.. – М, 1986. – 39с.
770188
  Устенко-Гармаш Ф.М. Майська ничь [ніч] : комедія у 3-х діях Ф. Устенка-Гармаша. (На зразок узяв повисть М.Гоголя). – изд. 2-е Т.А. Губанова. – Кыив : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 63 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
770189
  Гоголь М.В. Майська ніч : з малюнкам / переклад М. Рильського. – [Харків] : Книгоспілка. – 36 с.
770190
  Гоголь М.В. Майська ніч / М.В. Гоголь. – К, 1946. – 28с.
770191
  Чемерис В. Майська ніч, або ворожба на павуках : Повість-химерія в дванадцяти тридибенціях // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 12-112. – ISSN 0130-321Х
770192
  Гоголь М.В. Майська ніч, або Утоплена : повість / М.В. Гоголь ; з рос. пер. Максим Рильський ; [іл. Валентини Ульянової]. – Київ : Дніпро, 1983. – 133 с. : іл. – Мініатюрне видання
770193
  Бортняк А.А. Майте на увазі : гумор і сатира / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1981. – 96 с.
770194
  Ллехмус Х. Майю Лассила
770195
  Радевич Б.Л. Майя-джи / Б.Л. Радевич. – Донецк, 1962. – 36с.
770196
  Ільїн В.В. Майя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 59. – ISBN 966-316-069-1
770197
  Щепанский Я.Ю. Майя : из книги "Наше не наше" // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 75-84. – ISSN 1130-6545
770198
  Уильямс Э.Р. Майя в быту : археология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 34 : Фото
770199
   Майя Владимировна Вдовенко (К 75-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 147-148 : фото
770200
  Канделаки В. Майя из Цхнети. / В. Канделаки. – М, 1958. – 92с.
770201
  Зайчик Н. Майя Менглет: "Меня называли русской Софи Лорен..." // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.132-149. – ISSN 1560-4233


  Беседа с голливудским киноактером Сильвестром Сталлоне о его творчестве,жизни, семье
770202
  Жданов Л.Т. Майя Плисецкая / Л.Т. Жданов. – М, 1965. – 198с.
770203
   Майя Плисецкая. – М., 1980. – 37с.
770204
  Ливанова М. Майя Плисецкая: железная леди на пуантах // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 5 (69). – С. 98-121. – ISSN 1819-6268
770205
  Храпова Л.Е. Майя, Майка- председательская дочь / Л.Е. Храпова. – М, 1965. – 24с.
770206
  Галленкамп Ч. Майя. Загадка исчезнувшей цивилизации / Ч. Галленкамп. – Москва : Наука, 1966. – 215 с.
770207
  Гончар Б.М. Мак-Кінлі Вільям // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 11. – ISBN 966-316-045-4
770208
  Лучак М. Мак-Кінлі Вільям // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 187-193. – ISBN 978-617-751-922-4
770209
   Мак снотворный (опийный).. – М, 1955. – 16с.
770210
  Стельмах М.П. Мак цветет / М.П. Стельмах. – Москва, 1974. – 191с.
770211
  Стельмах М.П. Мак цвіте / М.П. Стельмах. – Київ, 1968. – 247с.
770212
  Вагане Э.П. Мак, papaver somniferom L. как производящее растение жирного масла и опия в Эстонской ССР. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: / Вагане Э.П.; Акад.наук Эстонской ССР. – Тарту, 1950. – 19 с.
770213
  Веселовская М.А. Мак, его классификация и значение как масличной культуры / М.А. Веселовская; Синская Е.Н. – Ленинград : Изд-во Всесоюзного Института Растений, 1933. – 213с. – Російською та англійською мовами
770214
  Параго Р. Макалу, Западное ребро / Р. Параго. – Москва : Мысль, 1977. – 159с.
770215
  Сломчинська А. Макама як оригінальний еклектичний жанр арабської літератури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 42-49. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Публікація досліджує автентичний жанр арабської літератури як вдалий продукт синтезу місцевих художніх традицій та інонаціональних мистецьких інновацій. Синкретична макама є найпрезентабельнішим видом арабської белетристики, своєрідність якого ...
770216
  аль-Харири Абу Мухаммед аль-Касим Макамы / аль-Харири Абу Мухаммед аль-Касим. – Москва, 1987. – 266с.
770217
  Харири Макамы. Арабские средневековые плутовские новеллы / Харири, аль-Абу Мухаммед, аль-Касим. – Москва : Наука, 1978. – 220 с.
770218
  Лукашевич В.П. Макар Гончаров связист-партизан. / В.П. Лукашевич. – М., 1945. – 59с.
770219
  Корнейчук А.Е. Макар Дуброва : Пьеса в трех действиях, 4-х картинах / А.Е. Корнейчук. – Москва; Ленинград : Искусство, 1948. – 92с.
770220
  Ємець В.Г. Макар Кирилюк / В.Г. Ємець. – Львов, 1966. – 20с.
770221
  Бондаренко І. Макар Мазай / І. Бондаренко. – К, 1938. – 47с.
770222
  Северов П.Ф. Макар Мазай / П.Ф. Северов. – Сталино, 1956. – 64с.
770223
  Сюндюкле М. Макар Мазай / Максуд Сюндюкле ;. – Донецк, 1979. – 56 с.
770224
  Кирсанов С.И. Макар Мазай. Поэма. / С.И. Кирсанов. – Москва, 1951. – 100с.
770225
  Кирсанов С.И. Макар Мазай. Поэма. / С.И. Кирсанов. – Москва, 1953. – 96с.
770226
  Патенков И.М. Макар Навля / И.М. Патенков. – Орел, 1960. – 142с.
770227
  Некрасов Н.А. Макар Осипович Случайный / Н.А. Некрасов. – Москва, 1930. – 58с.
770228
  Виленский Ю. Макар Петрович Черенько: камертоны презвания. К 90-летию со дня рождения выдающегося украинского хирурга ы ученого // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 11 (544). – С. 32
770229
  Чижикова К.М. Макар Чижиков / К.М. Чижикова. – Одеса, 1968. – 47с.
770230
  Горький М. Макар Чудра. – Москва : Знание, 1906. – 16 с.
770231
  Горький М. Макар Чудра / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1928. – 96с.
770232
  Горький М. Макар Чудра / М. Горький. – Москва, 1948. – 64с.
770233
  Горький М. Макар Чудра / М. Горький. – Калининград, 1984. – 47с.
770234
  Горький М. Макар Чудра и другие рассказы / М. Горький. – 6-е изд. – Москва : Детская литература, 1974. – 191 с.
770235
  Горький М. Макар Чудра и другие рассказы / М. Горький. – 7-е изд. – Москва, 1977. – 190с.
770236
  Горький М. Макар Чудра и другие рассказы / М. Горький. – Москва, 1988. – 223с.
770237
  Горький М. Макар Чудра, и другие рассказы / М. Горький. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 208с.
770238
  Горький М. Макар Чудра, и другие рассказы / М. Горький. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 208с.
770239
   Макара Володимир Арсенійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 187. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
770240
   Макара Володимир Арсенійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 281-282. – ISBN 978-966-439-754-1
770241
  Одарич В.А. Макара Володимир Арсенійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 538. – ISBN 978-966-02-8303-9
770242
  Осташевський М.Л. Макаренківська alma mater / М.Л. Осташевський ; Сум. держ. пед. ун-т. – Суми : Університетська книга, 2019. – 371, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-680-921-9
770243
   Макаренко Антон Семенович (1888-1939). Опись документальных материалов фонда №332. – М., 1950. – 28 с.
770244
   Макаренко Володимир Васильович - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 162. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 60 років з дня народження Макаренка Володимира Васильовича - українського вченого (агрохімік, ґрунтознавець), кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного ...
770245
   Макаренко Володимир Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 136-137 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
770246
   Макаренко Володимир Васильович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 141-142. – ISBN 978-966-439-961-3
770247
   Макаренко Євгенія Анатоліївна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 186-188. – ISBN 978-966-439-757-2
770248
   Макаренко Євгенія Анатоліївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 282. – ISBN 978-966-439-754-1
770249
   Макаренко Микола Васильович : біобібліогр. покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 68, [1] с., включ. обкл. : портр. – Алф. покажч. авт. та спіавт.: с. 60-65. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 6)
770250
  Іванова І.Б. Макаренко Микола Омелянович / І.Б. Іванова, В.Б. Звагельський // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 37-41. – ISBN 966-566-120-5
770251
  Дмитрієв В.С. Макаренко Микола Омелянович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 241. – ISBN 96966-8060-04-0
770252
   Макаренко Микола Омелянович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 195. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
770253
  Хиллиг Г. Макаренко нужно переиздать // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-77. – ISSN 0869-561Х
770254
   Макаренко Олексій Володимирович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 48
770255
  Макаренко А.С. Макаренко советует родителям / А.С. Макаренко. – Москва, 1970. – 78с.
770256
  Коваленко О. Макаренко: свій серед чужих, чужий серед своїх? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 25)


  Видатний педагог А.С, Макаренко створив... демократичну республіку в тоталітарній країні.
770257
  Сбруєва А.А. Макаренкознавство в університеті імені Макаренка: витоки та сьогодення // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 41-44. – ISBN 978-966-698-257-8
770258
   Макарець Микола Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 282. – ISBN 978-966-439-754-1
770259
   Макарий Васильевич Потапов. – М.
1. – 1950. – 12-20с.
770260
  Букет Є. Макарівщина в житті й творчості Т. Шевченка // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 44-47. – ISSN 0131-2685
770261
  Савченко Г. Макарівщина: новітні історико-краєзнавчі розвідки // Матеріали історико-краєзнавчої конференції "Макарівські історико-краєзнавчі читання" : смт Макарів Київ. обл., 25 листоп. 2011 р. / "Макарівські історико-краєзнавчі читання", історико-краєзнавча конф. – Київ : Пугач О.В., 2012. – С. 17-22. – ISBN 978-966-8359-10-1
770262
  Жадько В. Макарій ІІІ // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 556. – ISBN 978-966-8567-14-8
770263
  Федулкин С.И. Макаркино время. / С.И. Федулкин. – Саратов : Саратовское кн.изд., 1959. – 110 с.
770264
   Макаров Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 282-283. – ISBN 978-966-439-754-1
770265
   Макаров Володимир Леонідович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 283. – ISBN 978-966-439-754-1
770266
  Горбачук В.І. Макаров Володимир Леонідович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 561. – ISBN 978-966-02-8303-9
770267
  Семанов С.Н. Макаров. 1848-1904 / С.Н. Семанов. – М., 1972. – 288с.
770268
  Семанов С.Н. Макаров. Брусилов / С.Н. Семанов. – Москва : Патриот, 1989. – 635 с. – ISBN 5-7030-0297-4
770269
  Семанов С.Н. Макаров: Выдающийся флотоводец / С.Н. Семанов. – 2-е изд., испр. – М., 1988. – 287с.
770270
  Очеретянко С.І. Макарова Галина Ісаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 565. – ISBN 978-966-02-8303-9
770271
   Макарова Галина Ісаївна (1926-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 283. – ISBN 978-966-439-754-1
770272
  Пільчук І.І. Макаровський Михайло Михайлович // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 301-302
770273
  Воробьева Мария Макарони по-берберски // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 134-136 : фото
770274
  Щегельський П. Макарони по-флотському // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 2. – С. 50-65. – ISSN 0585-8365
770275
  Крупенёва Т.И. Макаронизмы в романе С. Минаева "Духless" // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 81-85. – ISSN 2307-4558
770276
  Сырбу А. Макаронизмы в стихотворении И. Бродского "Два часа в резервуаре": общая характеристика // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 293-297. – ISBN 978-617-7109-99-9
770277
  Москвин В.П. Макароническая речь: история и типология // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 53-64. – Библиогр.: Лит.: С.63-64; 29 назв. – ISSN 0130-9730
770278
  Клименко Н. Макаронізми в сучасній українській літературній мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 128-131
770279
  Моисеева Надежда Макарономания : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 152-159 : Фото


  Історія виникнення Португалії
770280
   Макароны : [изд. для досуга]. – Челябинск : Аркаим, 2008. – 94, [1] с. : ил. – Алф. указ.: с. 93-94. - Содерж.: Супы и закуски ; Основные блюда ; Десерты. – (Секреты русской кухни ) ( Миллион меню для праздников и будней). – ISBN 978-5-8029-1459-5
770281
  Николаев В.М. Макароны на любой вкус / В.М. Николаев. – М, 1989. – 159с.
770282
  Гайдук Б. Макароны по-французски // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 0130-7673
770283
   Макарчук Микола Юхимович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 284. – ISBN 978-966-439-754-1
770284
  Мірошніченко М.С. Макарчук Микола Юхимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 567-568. – ISBN 978-966-02-8303-9
770285
   Макарчук Микола Юхимович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 160. – ISBN 978-617-7530-19-9
770286
  Студецький М.М. Макарчукове поле / М.М. Студецький. – Одеса, 1980. – 87с.
770287
  Шекспир В. Макбет = Makbetto : трагедия в 4 д. / [Соч.] Шекспира ; Ит. пер. Монтанелли ; Рус. пер. А. Элькана [прозой] // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 44 с. стп.
770288
  Шекспир Уильям Макбет : трагедия в 5 д. В. Шекспира / пер. А.И. Кронеберга ; С предисл. и мнениями о "Макбет" Кольриджа, Галама, Найта, Гензе, Мезьера, Рюмелина. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1900. – XLX, 92 с. – (Дешевая библиотека ; № 53)
770289
  Шекспір В. Макбет / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1900. – XIX, 118 с. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 18)
770290
  Панков Ю.Д. Маквелловская релаксация в неоднородных диэлектриках и полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Панков Ю.Д.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14
770291
  Копиленко О. Македон Блин / О. Копиленко. – Київ : ДВОУ : Література і мистецтво, 1931. – 36 с.
770292
  Ристовски Блаже Македонецот Вапцаров : свечен собир по повод 95-годишнина та од раганьето на поетот и руволуционерот Н.J. Вапцаров, Скопjе, 22.12.2004 / Блаже Ристовски; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2005. – 46с. – (Свечени собири ; Св.46)
770293
   Македониjа = Macedonia : прашаньа од историjата и културата / Македонска академиjа на науките и уметностите ; [ уред. одбор на зборн. Б. Ристовски, Г. Старделов, Ц. Грозданов ]. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 301 с. – ISBN 9989-649-56-1
770294
  Велjановски Н. Македониjа во jугословенско-бугарските односи (1944-1953) = Macedonia in the Yugoslav-Bulgarien relations (1944-1953) / Новица Велjановски ; Институт за национална историjа. – Скопjе : ИНИ, 1998. – 297, [ 4 ] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 9989-624-39-9
770295
   Македониjа во XVI и XVII век документы од цариградските архиви (1557-1645) = Материали за историjата на Македониjа. – Скопjе
Кн. 3. – 1955. – 142, [1] с.
770296
   Македониjа во воjните 1912-1918 = Macedonia in the wars between 1912 and 1918 : Прилози од научниот собир одржан во МАНУ на 16 и 17 ноември 1988 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1991. – 401, [2] с.
770297
  Стоjанов П. Македониjа во времето на балканските и првата светска воjна (1912-1918) / П. Стоjанов. – Скопjе, 1969. – 452 с.
770298
   Македониjа во источната криза 1875-1881 : Симпозиум. – Скопjе, 1978. – 789, [1] с.
770299
  Глигоров К. Македониjа е се што имаме / Киро Глигоров. – Скопjе : ТРИ, 2001. – 575, [2] с., [8] л. фот. – (Библиотека "Определуваньа"). – ISBN 9989-918-15-5
770300
   Македониjа и Балканот во Петроградското списание "Современник" (1912-1913) = Macedonia and the Balkans in the Petrograd journal "Sovremennik" (1912-1913). – Скопjе : МАНУ, 1995. – 139с. – На обкл: Македониjа и Балканот во Петроградскиот "Современник". - Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-624-39-9
770301
  Битоски К. Македониjа и кнежевство Бугариjа (1893-1903) / К. Битоски. – Скопjе : Гоце Делчев, 1977. – 415 с.
770302
  Драганов П. Македониjа и македонците = Macedonia and the Macedonians / Петар Драганов ; [уред.: М. Гурчинов] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-050-0
1 : Македонскословенски зборник / подгот., ред. и комент. Б. Ристовски ; соработник Б. Ристовска-Jосифовска. – 2009. – 454 с. : портр. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
770303
  Пандевски М.Д. Македониjа и македонците во годините на источната криза 1876-1878 / М.Д. Пандевски. – Скопjе, 1978. – 114 с.
770304
   Македониjа и македонците во Првата светска воjна = Macedonia and the macedonians in the first world war : зборник на трудови од научниот собир одржан на декември 11, 2014 година / Макед. акад. на науките и уметностите, Ин-т за нац. историjа ; [уредник Владо Камбовски]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2018. – 152, [3] с. : карти. – Парал. тит. арк. та рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-239-9
770305
   Македониjа и Русиjа/CCCР (историjа - политика - култура) од Првата светска воjна до формираньето на современата македонска државност (1914 - 1944) : материjали од IV македонско-руски научен собир, Охрид, 17-18. IX 2008 / Макед. акад. на науките и уметностите ; Руска акад. на науките, Ин-т за славистика ; [ред.: Б. Ристовски (претседател) и др.]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 315, [2] с. – Парал. тит. арк. рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-067-8
770306
   Македониjа и руската политика на Балканот од Берлинскиот конгрес до првата светска воjна = Македония и российская политика на Балканах от Берлинского конгресса до первой мировой войны : материjали од македонско-рускиот научен собир одржан во Охрид на 27 и 28 септември 2004 / Македонска академиjа на науките и уметностите ; Руска академиjа на науките, Интститут за славистика. – Скопjе : [ МАНУ ], 2008. – 236 с. – Парал. тит. аркуш рос. мовою. – ISBN 978-608-203-011-1
770307
   Македониjа како природна и економска целина. – Скопjе, 1978. – 347с.
770308
  Дракул С. Македониjа мегу автономиjата и дележот : зборник руска дипломатска документациjа - 1894-1913 / Симон Дракул ; ИНИ "Руската дипломатска и општествена мисла и Македониjа" ; избор, превод, ред. и комент. С. Дракул. – Скопjе : СЕЛЕКТОР. – ISBN 9989-176-01-9
Т.6 : 1907, 1908. – 2006. – 446, [ 1 ] с.
770309
  Дракул С. Македониjа мегу автономиjата и дележот : зборник руска дипломатска документациjа - 1894-1913 / Симон Дракул ; ИНИ "Руската дипломатска и општествена мисла и Македониjа" ; избор, превод, ред. и комент. С. Дракул. – Скопjе : СЕЛЕКТОР. – ISBN 9989-176-13-5
Т.7 : 1909, 1910-1913. – 2007. – 405, [ 2 ] с.
770310
  Панов Б. Македониjа низ историjата = Macedonia throughout history : проучуваньа на македонската историjа и култура / Бранко Панов. – Скопjе : Менора, 1999. – 298, [ 1 ] c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 9989-632-55-3
770311
  Jорданов J. Македониjа: корени и аргументи / Jордан Jорданов. – Скопje : [ б. в. ], 2008. – 456 с. – ISBN 978-9989-57-542-6
770312
  Стоіанов П. Македониіа во политиката на големите сили во времето на балканските воіни 1912-13 / П. Стоіанов. – Скопіе, 1979. – 226с.
770313
   Македоника. 1.сериjа Jугословенски публикации за Македониja. – Скопjе
  Г.8 за 1982, Г.14 за 1988. – 1999
770314
   Македоника. 1.сериjа Jугословенски публикации за Македониja. – Скопjе
  Г.15 (за 1989). – 2000
770315
   Македоника. 2.сериjа Странски публикации за Македониjа. – Скопjе
  Г. 5 (за 1983-1984 рр.). – 2001
770316
   Македоника : Информативен билтен. – Скопjе
Год. 1 : 1995, 1996, 1997. – 2002
770317
   Македоника : Информативен билтен / Hародна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 3 (стр. 1-183) : 2000, 2001. – 2008
770318
   Македоника : информативен билтен / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 4 : (1998/1999). – 2009
770319
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 5 : (2004/2005). – 2009
770320
   Македоника : Информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 6 : (2006/2007). – 2010
770321
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 7 : (2008/2009). – 2011
770322
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 8 : (2010). – 2012
770323
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 9 : (2011). – 2013
770324
   Македоника : информативен билтен / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
Год. 10 : (2012). – 2014
770325
   Македоника "99. [Електронний ресурс] = Macedonica"99 : Енциклопедиjа. – [S.l.] : Semos multimedia, 1998. – 1CD-ROM. – НПЗ: Перс.комп. со минимум Пентиум процесор, 16 MB RAM, CD ROM уред, 50 MB слободен простор на дискот (11 MB ако имате инсталирано Microsoft IE 4.0); Windows 95 или понова верз. и Windows NT 4.0 или понова верз.(потреб. е Service pack 3)...Наз.з ет. – ISBN 9989-873-00-3
770326
  Бакиров В. Македонистика в Харьковском университете: от упадка к возрождению (1917-2012) / В. Бакиров, С. Страшнюк // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 99-124. – ISBN 978-966-02-7146-3
770327
  Фридман В.А. Македонистички студии : Macedonian studies / Виктор А. Фридман ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 236, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 211-236. – ISBN 978-608-203-074-6
770328
  Кжнчов В. Македония : етнография и статистика / В. Кжнчов. – София : Държавна печатница, 1900. – VI, 341
770329
  Бакиров В. Македония в творчестве и судьбе ученых и воспитанников Харьковского императорского университета / В. Бакиров, С. Страшнюк // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 156-179. – ISBN 978-966-02-6028-3


  Згадується ректор Університету Св. Володимира В.Ф. Цих (1805-1837).
770330
  Динеков П. Македония въ преписката на проф. М. Дриновъ / П. Динеков. – С. 52-84
770331
  Юрин А.И. Македония и ее границы на рубеже IV-III веков до н. э. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 95-101. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
770332
  Валева Е.Л. Македония как объект исследования в трудах российских /советских историков / Е.Л. Валева, О.Н. Исаева // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 348-356. – ISBN 978-954-322-848-5
770333
   Македония Сборник от документи и материали. – София : Издателство на българската академия на науките, 1978. – 821, [2] с.
770334
  Кондакова Н.П. Македония. Археологическое путешествие / Н.П. Кондакова. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1909. – [6], 308 с. – с 12 табл. Дефект. кн.: № 11785ICT, отс. стр. 225-308
770335
  Мартинюк В. Македонія - до стабілізації через зміну назви // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 4


  "Уже тривалий час після завершення "балканських воєн" Македонія, або "Колишня Югославська Республіка Македонія", як пишуть у міжнародних документах, залишається доволі нестабільною. Окрім внутрішніх проблем, пов"язаних з партійним протистоянням і ...
770336
  Тортика Марія Македонія та її етнодержавна ідентифікація очима болгарських соціал-демократів початку XX ст. / Тортика Марія, Бурбига Валентина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 48-60
770337
  Іщенко Н. Македонія та пустота // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 192). – С. 3


  Як перейменування країни не допомогло македонцям розпочати вступ до ЄС.
770338
  Горобець Марися Македонія. Балканське відкриття : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 112-116 : Фото
770339
  Кушнірук Борис Македонія. Море озер // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 74-79 : фото
770340
  Гудзевата Марина Македонія. Перлини з озера // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 136-140 : фото
770341
  Мартинов А. Македонія: вибір відкладено / А. Мартинов, Є. Петренко // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 17). – С. 4


  Згідно з даними попереднього підрахунку голосів, на президентських виборах у Північній Македонії лідирує Стево Пендаровський. Зафіксованої явки достатньо для того, щоб визнати вибори дійсними.
770342
  Стрельчук Н. Македонія: нарис історії національно-визвольного руху (остання третина ХІХ ст- початок ХХ ст. ) / Н. Стрельчук. – Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 120с. – Бібліогр.: С.87-108. – ISBN 966-7577-03-1
770343
  Митев Т. Македоно-българският централен комитет в САЩ / Т. Митев. – София, 1992. – 338с.
770344
   Македонска академиjа на науките и уметностите : 1967-1997. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 74, [ 2 ] c. : фотогр. – ISBN 9989-649-48-0
770345
   Македонска академиjа на науките и уметностите : 1967-2007 / Макед. акад. на науките и уметностите ; уред. одб.: Крум Томовски (претседател) [и др.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 105, [1] с. : ил. – На додатковому тит. арк.: Макед. акад. на науките и уметностите : 40 години. – ISBN 978-608-203-038-8
770346
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 1995). – 1997
770347
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе, 1997
770348
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе, 1997


  1997. N 1/2
770349
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе, 1998


  1997. N 1/2
770350
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе, 1998
770351
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  №2 (за 1997). – 1999
770352
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1995). – 1999
770353
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1995). – 1999
770354
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1995). – 1999
770355
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1995). – 1999
770356
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1996). – 1999
770357
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1996). – 1999
770358
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1996). – 1999
770359
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1996). – 1999
770360
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1997). – 1999
770361
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  № 1 (за 1998). – 1999
770362
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1997). – 2000
770363
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 1998). – 2000
770364
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 3 (за1986-1993). – 2000
770365
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1997). – 2000
770366
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1997). – 2000
770367
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1998). – 2000
770368
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1998). – 2000
770369
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 1 (за 1999). – 2000
770370
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2000
770371
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 3 (за 1998). – 2000
770372
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 4 (за 1998). – 2001


  1997. N 1/2
770373
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2001
770374
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св.1 (за 1973). – 2001


  1997. N 1/2
770375
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 4 (за1996-1997). – 2001


  1997. N 1/2
770376
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 1 (за 1999). – 2001


  1997. N 1/2
770377
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  N 2 (за 1999). – 2001


  1997. N 1/2
770378
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  N 1 (за 2000). – 2001
770379
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 1999). – 2002


  1997. N 1/2
770380
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 1973). – 2002
770381
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 5 (за 1998). – 2002
770382
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  № 2 (за 2000). – 2002
770383
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 1999). – 2002
770384
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2000). – 2002


  1997. N 1/2
770385
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2000). – 2003


  1997. N 1/2
770386
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2000). – 2003


  1997. N 1/2
770387
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2001). – 2003


  1997. N 1/2
770388
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2001). – 2004


  1997. N 1/2
770389
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2000). – 2004


  1997. N 1/2
770390
   Македонска библиографиjа. Сер 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2002). – 2004


  1997. N 1/2
770391
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св.1 (за 2002). – 2004
770392
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 7 (за 2000). – 2004


  1997. N 1/2
770393
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2001). – 2004


  1997. N 1/2
770394
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2002). – 2005


  1997. N 1/2
770395
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2002). – 2005


  1997. N 1/2
770396
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 2002). – 2007
770397
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 1 (за 2003). – 2007
770398
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации. – Скопjе
  св. 2 (за 2003). – 2007
770399
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 9 (за 2003/2004). – 2007


  1997. N 1/2
770400
   Македонска библиографиjа. Сер.3, Сериски публикации. – Скопjе
  св. 8 (за 2001/2002). – 2007


  1997. N 1/2
770401
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2002). – 2007


  1997. N 1/2
770402
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
770403
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
770404
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
770405
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 4 (за 2003). – 2007


  1997. N 1/2
770406
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 1 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
770407
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 2 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
770408
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози. – Скопjе
  св. 3 (за 2004). – 2007


  1997. N 1/2
770409
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
770410
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
770411
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
770412
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2005). – 2008


  1997. N 1/2
770413
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
770414
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
770415
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2006). – 2008


  1997. N 1/2
770416
   Македонска библиографиjа. Сер. 1, Монографски публикации / Hародна и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2004). – 2008
770417
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2004). – 2008
770418
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2005). – 2008
770419
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2006). – 2009
770420
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2006). – 2009
770421
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2007). – 2009


  1997. N 1/2
770422
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2006). – 2009


  1997. N 1/2
770423
   Македонска библиографиjа. Сер. 2, Статии и прилози / Hационална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2007). – 2009


  1997. N 1/2
770424
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2007). – 2010


  1997. N 1/2
770425
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
770426
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
770427
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2008). – 2010


  1997. N 1/2
770428
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2007). – 2010
770429
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2007). – 2010
770430
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2007). – 2011
770431
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и универзитетска библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2008). – 2011
770432
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2008). – 2011
770433
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
770434
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
770435
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2009). – 2011


  1997. N 1/2
770436
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2008). – 2011


  1997. N 1/2
770437
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2009). – 2012


  1997. N 1/2
770438
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012


  1997. N 1/2
770439
   Македонска библиографиjа. 3. cериjа, Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012


  1997. N 1/2
770440
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нар. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2009). – 2012
770441
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2010). – 2012
770442
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2010). – 2012
770443
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2009). – 2013
770444
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа, Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2011. – 2013


  1997. N 1/2
770445
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
770446
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 3 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
770447
   Македонска библиографиjа. 2. сериjа, Статии и прилози / Hац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 4 (за 2010). – 2013


  1997. N 1/2
770448
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2011). – 2013
770449
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2011). – 2013
770450
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2012. – 2014


  1997. N 1/2
770451
   Македонска библиографиjа. 3. сериjа Сериски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  2013. – 2015


  1997. N 1/2
770452
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 1 (за 2012). – 2015
770453
   Македонска библиографиjа. 1. сериjа Монографски публикации / Нац. и унив. библ. "Св. Климент Охридски". – Скопjе
  св. 2 (за 2012). – 2016
770454
  Китевски Марко Македонска народна лирика : Митолошки, трудови, семеjни, детски, хумористични, льубовни песни / Китевски Марко. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2000. – 232с. – ISBN 9989-32-165-5
770455
  Челиковик И. Македонска поезиjа = Makedonisk poesi / Ивица Челиковик ; избор, препев на шведски И. Челиковик. – Скопjе : Диjалог, 2005. – 242 с. : фотографии на авторите. – ISBN 9989-2302-9-3
770456
   Македонска резба. – Скопье, 1979. – 37 с.
770457
  Велковска С. Македонска фразеологиjа со мал фразеолошки речник / Снежана Велковска. – Скопje : [ Велковска С. ], 2008. – 377 с. – ISBN 978-9989-57-599-0
770458
  Димевски С. Македонската борба за црковна и националнасамостоjност во XIX век / С. Димевски. – Скопjе : Наша книга, 1988. – 302 с.
770459
  Поп-Атанасов Македонската глаголица / Горги Поп-Атанасов ; [уред. К. Кулавкова]. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2015. – XI, 91 с. : ил. – ISBN 978-608-203-134-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з Їх вимовою
770460
  Саjкоски А. Македонската драма 2001-та : (сведоштва за историjата во тек) / Аце Саjкоски. – Скопjе : Бата пресс, 2007. – 239 с. – (Едициjа Диjалог). – ISBN 978-9989-819-74-2
770461
  Катарджиев И. Македонската емиграциjа во Бугариjа 1944 - 1950 = Macedonian emigration in Bulgaria 1944 - 1950 / Иван Катарджиев ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : [ МАНУ ], 2008. – 493 с. – ISBN 978-608-203-005-0
770462
  Лапе Л. Македонската интелигенциjа во Шваjцариjа во времето на Париската мировна конференциjа / Льубен Лапе ; Макед. акад. на науките и уметноститете. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2010. – 325, [1] с. – Регистри: c. 303-312. – ISBN 978-608-203-060-9
770463
  Ристовски Б. Македонската колониjа во Петроград и односот кон Балканските воjни и Првата светска воjна : cвечен собир по повод 100-годишнината од Балканските и Првата светска воjна, Скопjе, 21 маj 2014 / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 42, [1] с. – (Свечени собири ; св. 57)
770464
   Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера = Macedonian literature and culture in the context of the mediterranean cultural sphere : зборник на трудови од мегународниот научен собир, Скопjе 24-25 октомври 1996. – Скопje : [МАНУ], 1998. – 443, [ 1 ] c. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Компаративно проучуванье на македонската литература и уметност во 20 век ; т. 3). – ISBN 9989-650-00-4
770465
   Македонската литература и уметност во контекстот на поетиката на социjалниот реализам = Macedonian literature and art in the context of the poetics of social realism : зборник на трудови од мегународниот научен собир, Скопjе, 28-29 маj, 1993. – Скопje : МАНУ, 1995. – 382 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – (Компаративно проучуванье на македонската литература и уметност во 20 век. ; Том 1). – ISBN 9989-649-07-3
770466
   Македонската литература мегу двете светски воjни и поjавата на "Бели мугри" : Мегународен научен собир Скопjе, 3-4 октомври 1989 г. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 1990. – 182 с.
770467
   Македонската поезиja во светот = Macedonian poetry in the world. – Скопjе : Диjaлог, 2002. – 231 с. – Збірка віршів македонською мовою з перекладами на російську, англійську та французьку мови. – (Едициja Релации / Уредник Г.Смилевски). – ISBN 9989-2029-3-1
770468
   Македонски jазик. – Скопjе : [S. n.]
година 40-41 : 1989-1990. – 1995. – 751 с. – Посветено на академик Божидар Видоески по повод 70-годишнината
770469
   Македонски jазик / С. Боjковска, С. Великовска, J. Влвдова, Л. Коневски, Л. Минова; Red. nauk.L.Minova-Gurkova. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego: Instytut filologii polskiej, 1998. – 298s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-21-6
770470
   Македонски албум = Macedonian album : documents from and about the Macedonian scientific and literary society and the Macedonian colony in St. Petersburg : документи од и за Македонското научно-литературно другарство и Македонската колониjа во С.-Петербург / Макед. акад. на науките и уметностите ; подготовка: Блаже Ристовски ; соработник: Билjана Ристовска-Jосифовска. – Скопje : МАНУ, 2014. – 305, [1] с. : іл. + 1 CD. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл.: По повод 100-годишнината од Балканските воjни и Букурешкиот мировен договор. – ISBN 978-608-203-109-5
770471
  Хациманов В. Македонски борбени народни песни / В. Хациманов. – Скопье, 1960. – 127с.
770472
   Македонски влади : 60 години = Macedonian governments : 60 years = Правительства Македонии : 60 лет [ et al ]. – Скопjе, 2005. – 413, [ 1 ] с. : ил. – Текст напоредно на англ., фр. и рус. jазик. – ISBN 9989-622-57-4
770473
  Петковска Б. Македонски ерминии од 19 век / Благица Петковска. – Скопjе : Феникс, 2005. – 430 с., [4] л. ил. – (Библиотека "Раритети"). – ISBN 9989-33-127-8
770474
  Кулавкова К. Македонски искушениjа и други огледи / Катица Кулавкова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2012. – 325 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-608-203-081-4
770475
   Македонски историски речник = Macedonian historical dictionary. – Скопjе, 2000. – 522с. – ISBN 9989-624-46-1
770476
   Македонски краток расказ : (раскази од конкурсот за краток расказ на "Нова Македониjа"). – Скопjе : Нова Македониjа, 2004. – 344 с. – ISBN 9989-678-06-5
770477
   Македонски легенди, приказки, басни и сказни. – Скопjе : Матица македонска, 2007. – 199 с. – На обкл. Апостол Поп-Jовановски наведен як автор. – ISBN 9989-48-486-4-1
770478
  Попстефаниева М.А. Македонски народни везови / М.А. Попстефаниева. – Скопjе, 1954. – 55с.
770479
   Македонски народни приказни. – Скопjе, 1951. – 300 с.
770480
  Гурчинов М. Македонски писатели / М. Гурчинов. – Скопіс, 1969. – 128с.
770481
  Силjан Р. Македонски писатели и дела / Раде Силjан ; уредн. П. Гилевски, Д. Павлески, Н. Павлески. – Скопjе : Матица македонска, 2006. – 275 с. – ISBN 9989-48-701-4
770482
  Ристовски Б. Македонски работи = Macedonian matters : jазик - литература - историjа - нациjа - држава / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2013. – 690, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
770483
   Македонски хумористични народни приказни. – Скопjе : Детска радост, 1999. – 115, [ 1 ] c. : іл. – На обкл. назва: Македонски народни хумористични приказни. – ISBN 9989-30-460-2
770484
  Амфитеатров А.В. Македонские евреи / А.В. Амфитеатров. – Санкт-Петербург ; Москва [и др.] : Книгоиздат Правда, 1907. – 13 с.


  На тит. л.: Из книг Георгия Андреевича Стоянова
770485
  Цвиич И. Македонские славяне / И. Цвиич. – Петроград : Типография А. Бенке
Вып. 1. – 1906. – IV, 59, III с. – Славянская библиотека доктора философии Ивана Ст. Шайковича
770486
  Жила Л.И. Македонский вопрос в документах Коминтерна / Л.И. Жила, В.Т. Поповский ; Историчекий факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории. – Скопje : Гурга. – ISBN 998967664X
Т. 1, ч. 1 : 1923-1925 гг. – 1999. – 7, 785, [ 10 ] с., [ 20 ] л. ил.
770487
  Сквозников А.Н. Македонский вопрос во внешней политике Балканских государств в конце XIX - начале XX в. // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 24-35. – ISSN 1995-5634
770488
  Цветановска М. Македонский кризис 2001 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2 (622). – С. 11-18. – ISSN 0321-0626
770489
  Колишевски Л. Македонский национальный вопрос / Лазар Колишевски. – Београд : Изд. Jyгославиjа, 1959. – 50 с.
770490
  Ковалев Н.С. Македонский язык / Н.С. Ковалев. – Иваново, 1977. – 108с.
770491
  Усикова Р.П. Македонский язык : Грамматический очерк, тексты для чтения с комментариями и словарем / Р.П. Усикова. – 2е испр. и доп. изд. – Скопjе : Филолошки фак. "Блаже Конески", 2000. – 284 с. – ISBN 9989-43-117-5
770492
  Конески Б. Македонский язык в развитии славянских литературных языков. / Б. Конески. – Скопjе, 1968. – 39с.
770493
   Македонскиот jазик во jавното општенье : зборник на трудови од собирот, одржан на 18-19 февруари 1999. – Скопje, 2000. – 354, [1] с. – (Jазикот наш денешен : едициjа во чест на Благоjа Корубин / ред. С. Велковска ; кн. 3). – ISBN 9989-640-21-1
770494
   Македонскиот глагол синхрониjа и диjахрониjа : зборник на трудови од собирот, одржан на 1 - 2 март 2000. – Скопje, 2001. – 245 с. – (Jазикот наш денешен : едициjа во чест на Благоjа Корубин ; кн. 4). – ISBN 9989-640-23-8
770495
   Македонскиот народ и 1 декември 1918 година. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1991. – 24, [2] с.
770496
  Илиевски П.Хр. Македонскиот правопис : свечен собир по повод 60-годишнината од донесуваньето на македонската азбука и правопис и нивната примена во букварот, Скопjе, 7.06.2005 / Петар Хр. Илиевски ; Македонска Академиjа на науките и уметностите ; уредник Б. Ристовски. – Скопjе, 2005. – 24 с. – (Свечени собири ; свеска 50)
770497
  Георгиевски Х. Македонскиот роман : 1952-2000 / Христо Георгиевски. – Скопje : Матица Македонска, 2002. – 383, [1] с. – ISBN 9989-48-420-1
770498
  Зографски Д. Македонскиот таен револуционерен комитет и "Отм"щение" / Д. Зографски. – Скопjе : Гоце Делчев, 1954. – 76, [5] с.
770499
   Македонскиот урбан расказ. – Прилеп : Стремеж, 2001. – 162с. – ISBN 9989-811-24-5
770500
  Китевски А. Македонскиот фолклор предизвик за конструиранье модерна облека / Андреjа Китевски. – Скопjе : Камелеон, 2008. – 108, [ 3 ] с. : ил., [ 8 л. ил. ]. – ISBN 978-9989-2517-9-5
770501
  Пенушлиски К. Македонскиот фолклор. / К. Пенушлиски. – Скопіе., 1981. – 536с.
770502
  Чипан Б. Македонските градови во Х1Х век и нивната урбана перспектива / Б. Чипан. – Скопіе, 1978. – 134с.
770503
  Тополиньска Зузана Македонските диjалекти во Егеjска Маkедониja / Тополиньска Зузана; МАHУ. – Ckoпje. – ISBN 9989649367
Кн. 1 : Синтакса, т. 2. – 1997. – 248 с.
770504
  Тополиньска З. Македонските диjалекти во Егеjска Македониja = Macedonian dialects in the Aegean part of Macedonia / З. Тополиньска ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Ckoпje : МАНУ. – ISBN 9989-649-12-X
Кн.1 : Синтакса ; т.1 : 1. Механизми на предикациjа. 1.1. Конструкции на глаголски предикати. – 1995. – 323 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
770505
  Мишеска Томик Македонските клитики во балканското окружение = Macedonian clitics in Balkan context / Олга Мишеска Томик ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2008. – 103, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 99-103. – ISBN 978-608-203-014-2
770506
  Томовски К. Македонските маjстори-градители од деветнаесеттиот век = 19th century Macedonian builders / Крум Томовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уместностите, 2006. – 171 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с.159-162. – ISBN 9989-101-64-7
770507
  Иваноски О. Македонските словени од VI до IX век / О. Иваноски. – Скопіе, 1962. – 96 с.
770508
   Македонският въпрос : Историко-политическа справка. – София, 1968. – 39 с.
770509
   Македонският въпрос : Историко-политическа справка. – София, 1968. – 68 с.
770510
  Палешутски К. Македонският въпрос в буржоазна Югославия 19178-1941 гг. / К. Палешутски. – София, 1983. – 221с.
770511
  Петровски Т. Македонско-ромски и ромско-македонски речник = Makedonsko-romano i romano-makedonsko alavari / Траjко Петровски, Боне Величковски. – Скопjе : Ворлдбук, 1998. – 496 c. – Парал. тит. арк., передм. та зміст парал. макед. та циганською мовами. – ISBN 9989-761-09-6
770512
   Македонско-руски речник = Македонско-русский словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-250-2
1 : A - M. – 1997. – 559, [ 1 ] c.
770513
   Македонско-руски речник = Македонско-русский словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-251-0
2 : H - П. – 1997. – 527, [ 1 ] c.
770514
   Македонско-руски речник = Македонско-руский [ тобто русский ] словарь. – Скопje : Детска радост : МАНУ. – ISBN 9989-30-250-2
3 : Р - Ш. – 1997. – 589, [ 1 ] c.
770515
   Македонско-русский словарь : 30000 слов. – Москва : [Б. в.], 1963. – 576 с.
770516
  Спасов А. Македонско-словенечки книжевно-културни релации = Macedonian-Slovenian literary-cultural relations / Aлександар Спасов ; Макед. акад. на науките и уметностите ; [ уред. : Петар Хр. Илиевски ]. – Скопjе : [МАНУ], 1998. – 152, [ 1 ] c. – Библиогр.: c.151-152. – ISBN 9989-649-45-6
770517
   Македонско-украински културни врски (10-20 век) = Македонсько-українські культурні зв"язки (10-20 століття) : зб. од научната конф. одржана во Охрид на 21-23 окт. 2003 г. – Скопjе. – ISBN 9989-101-33-7
Кн. 2. – 2004. – 324, [ 3 ] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ.
770518
  Надин Б. Македонско-француски разговорник : [ во секоja ситуациja за секого : 5000 зборови и изрази : практичен прирачник ] / Борче Надин, Ирена Павловска. – Скопjе : Матица Македонска, 1999. – 84 с. – ISBN 9989-48-021-4
770519
  Наумоски П. Македонско антимонополско право : закон против ограничуванье на конкуренциjата и закон против нелоjалната конкуренциjа : коментар : со прилог на Законот за заштита на потрошувачите / Петар Наумоски. – Скопjе : Магнат, 2001. – 326, [2] с. – ISBN 9989-9863-5-5
770520
  Вишняков Я.В. Македонское движение и переворот в Сербии 29 мая 1903 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-91. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе ранее неизвестных документов из Государственного архива РФ и Архива внешней политики Российской империи рассматривается македонское движение накануне переворота в Сербии 29 мая 1903 г.
770521
  Поп-Атанасов Македонското книжевно наследство во московских дел од раскописната збирка на Виктор Григорович // Прилози / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука. – Cкoпje, 2019. – Т. 43, N 1/2. – С. 27-110. – ISSN 0350-1914
770522
   Македонското научно-литературно другарство и неговиот континуитет до основаньето на Македонската академиja на науките и уметностите : Прилози од научниот собир одржан на 28 и 29 jуни 1996 година во Скопjе. – Skopje, 1997. – 350 с. – ISBN 9989649332
770523
  Димевски С. Македонското национално ослободително движенье и егзархиjата (1893-1912) / С. Димевски. – Скопjе, 1963. – 110 с.
770524
   Македонська новела. – Киев, 1972. – 363 с.
770525
  Гурінова О. Македонське питання в дзеркалі преси балканських країн (1914-1915) / Оксана Гурінова // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 92-97. – ISBN 978-966-02-7146-3
770526
  Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878-1919 рр. : навчальний посібник [для студентів історичного факультету денного відділеня спеціальності "Всесвітня історія"] / Д.В. Миколенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразина, 2011. – 119, [1] с., [2] арк. к. – Бібліогр.: с. 115-119
770527
  Миколенко Д.В. Македонське питання у 1878 - 1919 рр. : тематичний план і методичні рекомендації до спеціального курсу : для студ. іст. ф-ту заочного відділення спец. "Всесвітня історія" / Д.В. Миколенко ; МОНУ, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 24 с. – (Методична література)
770528
  Ристовська Пиличкова Ясминка Македонські традиційні жіночі головні прикраси - функція і значення // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 80-84. – ISSN 0130-6936
770529
  Малинов Зоранчо Македонські шопи - кордони, ідентичність і перспективи // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 17-21. – ISSN 0130-6936
770530
   Македонците и словенците во Jугославиjа. – Скопjе, 1999. – 159с. – ISBN 9989-624-0000
770531
  Робовски Н. Македонците од егеjскиот дел на Македониjа во Чехословачка / Н. Робовски. – Скопjе : Наша книга, 1988. – 151 с.
770532
  Андоновски Х. Македонците под Грциjа во борбата против фашизмот : (1940-1944) / Х. Андоновски ; Ин-т на нац. историjа. – Скопjе, 1968. – 228 с.
770533
  Андерсен В. Македонцы в бою / Владимир Андерсен, Игорь Шауб. – Москва : Яуза : Эксмо, 2008. – 285, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 285-286. – (Войны Древнего мира). – ISBN 978-5-699-27262-4
770534
   Макеевка. – Донецк, 1968. – 31с.
770535
  Запорожец М.К. Макеевка / М.К. Запорожец. – Донецк, 1969. – 127с.
770536
  Кузнецов А. Макей и его хлопцы / А. Кузнецов. – Ульяновск, 1954. – 440с.
770537
  Паршуков Е.М. Макет газеты / Е.М. Паршуков. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
770538
   Макет для снятия статических характеристик электронных ламп. – Москва, 1969. – 15 с.
770539
  Рябічев В.Л. Макет мережевого видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 91-94


  Розглянуто загальні підходи до створення макету мережевого видання. Проаналізовано інструментарій та специфіку роботи інтернет-журналіста. Запропоновано технічні параметри інтернет-видання. The main approaches to creation of Internet edition layout ...
770540
  Пустовалов С. Макети гутного виробництва в експозиції музеїв / С. Пустовалов, Л. Чухрай // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 103-108. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
770541
  Мардасов Н.Д. Макетный метод проектирования в гражданском строительстве / Н.Д. Мардасов, Е.И. Пугач. – Москва, 1980. – 167с.
770542
  Семовских Г.В. Макеты по проекционному черчению (Метод. пособие) / Г.В. Семовских. – перераб. и доп. – Свердловск, 1965. – 87с.
770543
  Поженян Г.М. Маки / Г.М. Поженян. – М, 1981. – 253 c.
770544
  Бойко Б.М. Маки багряные : роман / Б.М. Бойко. – Москва, 1988. – 396 с.
770545
  Смирнов Н.П. Маки в сердце / Н.П. Смирнов. – Тюмень : Средне-Уральское кн.изд-во, 1964. – 52 с.
770546
  Кочетов С В. Маки во ржи : рассказы / С В. Кочетов. – Москва : Правда, 1958. – 56с.
770547
  Бондар В.Т. Маки на дроту / В.Т. Бондар. – Х, 1959. – 88с.
770548
  Цибульський П.Д. Маки над морем : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1965. – 168 с.
770549
   Маки пам"яті // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 1


  З 2015 року в Україні встановлено День пам"яті та примирення - 8 травня. Червоний мак - символ пам"яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та гине на сході України в боротьбі за незалежність.
770550
  Ураев С. Маки пустыни : стихи / Сапар Ураев ; пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1975. – 87 с.
770551
  Мустафаев Ф.М. Маки цветут вечно / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1965. – 128с.
770552
  Бойко Б.М. Маки червоні : роман / Б.М. Бойко. – Ужгород, 1983. – 284 с.
770553
   Маки, маки - гірка пам"ять війни [фото] // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 4


  З 2015 року в Україні встановлено День пам"яті та примирення - 8 травня. Червоний мак - символ пам"яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни та гине на сході України в боротьбі за незалежність.
770554
  Карри П. Макиавелли / Патрик Карри, Оскар Зарате ; [пер. с англ. Харламовой Л.В.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 173, [2] с. – (Экспресс-эрудит). – ISBN 5-85880-572-8
770555
  Топор-Рабчинский Вл. Макиавелли и эпоха возрождения : Введение в изучение Макиавелли / Вл. Топор-Рабчинский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1908. – IV, 163 с. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1908, № 1-4. – Библиогр. в примеч.
770556
  Алексеев А.С. Макиавелли, как политический мыслитель / [Соч.] А.С. Алексеева. – Москва : Изд. книгопрод. А.Л. Васильева, 1880. – XI, [5], 336, XXXVII, [2] с.


  В РГБ есть электр ресурс
770557
  Темнов Е.И. Макиавелли. / Е.И. Темнов. – Москва, 1979. – 71 с.
770558
  Юсим М. Макиавелли: карьера чиновника и судьба мыслителя // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 226-229. – ISSN 0130-3864
770559
  Степанов И.А. Макиавеллиз и политическая мысль США. / И.А. Степанов. – Минск, 1982. – 152с.
770560
  Марчик Г.О. Макизар из брянских лесов. / Г.О. Марчик. – М, 1973. – 240с.
770561
  Орлова Т.В. Макіавеллізм / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 230. – ISBN 966-642-073-2
770562
  Пелехатий О. Макіавеллізм і маніпулятивна взаємодія у стосунках студентів та викладачів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 176-185. – ISSN 1810-2131
770563
  Гриць-Дуда Маків цвіт / Гриць-Дуда. – Братіслава, 1974. – 132с.
770564
  Мацевич А.Ф. Маківський колос : нарис / А.Ф. Мацевич. – Київ : Дніпро, 1982. – 80 с.
770565
  Білецький В.С. Макіївка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 579-582. – ISBN 978-966-02-8303-9
770566
  Білецький В.С. Макіївський Державний науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 582-583. – ISBN 978-966-02-8303-9
770567
  Білецький В.С. Макіївський Державний проектний інститут // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 583. – ISBN 978-966-02-8303-9
770568
  Білецький В.С. Макіївський завод "Лазер" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 583. – ISBN 978-966-02-8303-9
770569
  Білецький В.С. Макіївський завод металевих конструкцій // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 583-584. – ISBN 978-966-02-8303-9
770570
  Білецький В.С. Макіївський завод шахтної автоматики // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 584. – ISBN 978-966-02-8303-9
770571
  Білецький В.С. Макіївський коксохімічний завод // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 584. – ISBN 978-966-02-8303-9
770572
  Білецький В.С. Макіївський машинобудівний завод // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 585. – ISBN 978-966-02-8303-9
770573
  Білецький В.С. Макіївський металургійний завод // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 585. – ISBN 978-966-02-8303-9
770574
  Білецький В.С. Макіївський труболиварний завод // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 585-586. – ISBN 978-966-02-8303-9
770575
  Білецький В.С. Макіївський художньо-краєзнавчий музей / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 586-587. – ISBN 978-966-02-8303-9
770576
   Макінтайр (Macintyre) Аласдер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 808-809. – ISBN 966-316-069-1
770577
  Москвін Я. Макінтайр і антропологія літератури у контексті етики // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 45-48. – ISBN 978-966-285-572-2
770578
   Маккавеи : опера в 3-х действ. : Либретто драми Отто Людвига фон- Мозенталя : Содержание оперы с сохранением текста главных арий / музыка А.Г. Рубинштейна. – Киев : Изд. С.М. Богуславского ; Тип. И.И. Чоколова, 1908. – 16 с.


  Авт.: Людвиг, Отто (1813-1865) Мозенталь, Отто Людвиг фон -
770579
  Шабалина М.В. Маккартизм, как проявление кризиса буржуазной демократии в США : Автореф... канд. ист.наук: / Шабалина М.В.; МГУ. – М., 1967. – 18л.
770580
  Супоницкая И.М. Маккартизм: новый взгляд? // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 8. – С. 74-89. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, большинство американцев не могут назвать Маккарти героем и не перестанут видеть в маккартизме позорную страницу своей истории, выпадающую из национальной политической традиции.
770581
   Маккартні зібрав нас на Майдані, але не об"єднав // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 4-5. – ISSN 0130-5212
770582
  Знаков В.В. Маккиавелизм, манипулятивное поведение и взаимопонимание в межличностном общении // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.45-55. – ISSN 0042-8841
770583
  Шифрин Михаил Маклаю женщин не нужно : антропология // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 86-94 : Фото
770584
  Куліш М.Г. Маклена Граса : п"єси / Микола Куліш. – Харків : Фоліо, 2007. – 318 с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3531-8
770585
  Спешнев А. Маклухо-Маклай / А. Спешнев, В. Волькенштейн. – Москва, 1948. – 87с.
770586
  Фокина О.А. Маков день / О.А. Фокина. – М., 1978. – 112с.
770587
   Маков Костянтин Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 102. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
770588
   Маков Костянтин Іванович (1911-1948) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 284. – ISBN 978-966-439-754-1
770589
  Гиппиус З.Н., Мережковский Д., Философов Д. Маков цвет : драма в 4 д. / З.Н. Гиппиус, Д. Мережковский, Д. Философов. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина], 1908. – 216 с.


  Авторы: Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866-1941) Философов, Дмитрий Владимирович (1872-1940)
770590
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – Л., 1969. – 262с.
770591
  Москвитин А.М. Маков цвет / А.М. Москвитин. – М, 1975. – 95с.
770592
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – Л., 1981. – 558с.
770593
  Лебедев В.А. Маков цвет / В.А. Лебедев. – Москва, 1985. – 47с.
770594
  Маняк В.А. Макове поле : повісті і оповідання / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 232 с.
770595
  Отон Л. Маковеї : драма на 5 дій і 7 одмин / Отон Людвиг ; в пер. А. Хрущицького // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 88 с. – ("Театральна бібліотека")
770596
  Отон Людвиг Маковеї : драма на 5 дій і 7 одмин / Отон Людвиг ; В перекладі А. Хрущицького. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1910. – 88 с. – (Театральна бібліотека ; Кн. 7)
770597
  Ступарик Б.М. Маковей Осип Степанович (1867-1925) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 566-570. – ISBN 966-06-0367-3
770598
   Маковельский А.О. Библиография. – Баку, 1964. – 68 с.
770599
  Жак І. Маковицькі нути / І. Жак. – Пряшев, 1960. – 160с.
770600
  Благов Н.Н. Маковое поле / Н.Н. Благов. – Ульяновск, 1962. – 87с.
770601
  Раджабов И.Р. Макомы. : Автореф... Доктора искусствовед.наук: 821 / Раджабов И.Р.; АН Арм.ССР.Ин-т искусств. – Ташкент-Ереван, 1970. – 216л.
770602
  Суфтин Г.И. Макорин жених / Г.И. Суфтин. – Архангельск, 1960. – 327с.
770603
  Суфтин Г.И. Макорин жених / Г.И. Суфтин. – 3-е изд. – Архангельск, 1973. – 296с.
770604
   Макр Шагал - книжный иллюстратор : Каталог выставки из собрания Эрмитажа. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1987. – 85 с.
770605
  Федотова В.А. Макраме / В.А. Федотова, В.И. Федотов. – К., 1990. – 84с.
770606
  Макаренко Д.Є. Макридін Володимир Петрович (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 131-132 : фото. – ISSN 0367-4290
770607
  Петренко И.А. Макро- и микромицеты лесов Якутии / И.А. Петренко. – Новосибирск, 1978. – 134с.
770608
  Ефимов Ю.В. Макро- и микроструктура сверхпроводящих сплавов / Ю.В. Ефимов. – Москва, 1984. – 261 с.
770609
   Макро- и микроэлементы в минеральном питании растений. – Рига : Зинатне, 1979. – 232с.
770610
  Упитис В.В. Макро- и микроэлементы в оптимизации минерального питания микроводорослей / В.В. Упитис. – Рига, 1983. – 239с.
770611
  Упит В.В. Макро- и микроэлементы в оптимизации минерального питания микроводорослей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Упит В.В.; Ин-т физиологии растений АН УССР. – К., 1985. – 42л.
770612
   Макро- и микроэлементы в регуляции обмена веществ растений. – Кишинев, 1983. – 99с.
770613
  Водяницкий Ю.Н. Макро- и микроэлементы, включая редкие земли, в некоторых почвах острова Сахалин / Ю.Н. Водяницкий, Д.В. Манахов, А.Т. Савичев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1210-1221 : схема, табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0032-180Х
770614
  Кармазиненко С.П. Макро- і мікроморфологічні ознаки верхньоплейстоценових викопних грунтів долини Дніпра в межах території України : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-17 : Рис., карти. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
770615
   Макро- і мікросоціальна інженерія: соціоінженерний практикум : Збірник практичних та тестових завдань: Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / В.І. Подшивалкіна, М.П. Лукашевич, Є.І. Суїменко, Т.Г. Каменська; Мін-во освіти і науки України; Ін-тут вищої освіти АПН України. – Одеса : "Астропринт", 2001. – 236с. – ISBN 966-549-713-8
770616
  Стирський М.В. Макро- та мікроекономічна ефективність фондових бірж України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 38-43. – ISSN 2306-6806
770617
  Баластрик Л. Макро- та мікроекономічні детермінанти державного сектора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення сутності державного сектора в ринковій економіці, виокремлено макро та мікро рівні, досліджено основні критерії щодо оптимізації його розмірів. Modern approaches to determination of essence of ...
770618
  Шкурашівська С.В. Макро- та мікроелементний статус і біохімічні механізми адаптації експериментальних тварин за умов адреналінового стресу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Шкурашівська Світлана Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
770619
  Кобелянська О. Макро- та мікроструктурні характеристики японсько-українського словника ономатопеїчної лексики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 34-42


  У статті наводяться й обгрунтовуються основні засади, що обумовили відбір відповідних лексичних одиниць та загальну структуру першого "Японсько-українського словника ономатопеїчної лексики" (Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. - 241 с.), а також ...
770620
   Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.-метод. посібник для самостійного вивч. дисципліни / [Федоренко В.Г. та ін.] ; за наук. ред. Федоренка В.Г. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : Алерта, 2013. – 727, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник основ. екон. термінів: с. 681-715. – Бібліогр.: с. 716-717. – ISBN 978-617-566-178-9
770621
  Михайлов Н.В. Макро-микроморфология нервов и биомеханика грудной клетки домашних млекопитающих и птиц. : Автореф... доктор биол.наук: / Михайлов Н.В.; Казан. вет. ин-т им. Н.Э.Баумана. – Казань, 1964. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
770622
  Канцір І.А. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики : навч. посібник / [І.А. Канцір, О.І. Кліпкова, Л.В. Іванець] ; М-во освіти і науки України, ЛТЕК Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 441, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 436-437. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-150-8
770623
  Тепшич А. Макро-та мікроструктура електронного сербсько-українського словника // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 65-69. – ISSN 2307-0544
770624
  Лямин Л.В. Макроассемблер MASM / Л.В. Лямин. – Москва, 1994. – 320 с.
770625
  Соколенко П.Т. Макроассемблер в среде ОС ДВК / П.Т. Соколенко. – Ростов -на-Дону, 1990. – 239с.
770626
  Остапенко Г.П. и др. Макроассемблер для СМ 1700 / Г.П. и др. Остапенко. – М., 1990. – 238с.
770627
  Щербакова З.П. Макробентос (донная фауна) водоемов Воронежской области как кормовая база хозяйственно-полезных рыб. : Автореф... Канд. биол.наук: / Щербакова З.П.; М-во высш образования СССР.Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1958. – 16л.
770628
  Каменев Геннадий Михайлович Макробентос сублиторали бухты кратерной (О.Янкича, Курильские о-ва) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Каменев Геннадий Михайлович; АН СССР, Дальневосточное отд., Ин-т биологии моря. – Владивосток, 1991. – 25л.
770629
  Родионова И.А. Макрогеография промышленности мира : Пособие для студентов вузов / И.А. Родионова. – Москва : Московский Лицей, 2000. – 240с. – ISBN 5-7611-0228-5
770630
  Воронков М.Г. Макрогетероциклы / М.Г. Воронков. – Москва : Знание, 1988. – 32 с.
770631
  Рудько Г.І. Макроекологія України = Макроэкология Украины = Macroecology of Ukraine : монографія / Рудько Г.І., Бондар О.І. ; за ред. Г.І. Рудька ; Держ. комісія України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2020. – 519, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк. та зміст парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 500-515. – ISBN 978-966-997-000-8
770632
  Бурда М. Макроекономиjа : европски текст / Маjкл Бурда & Чарлс Виплоц ; прев.: Зоран Jовановски. – прев. на второто изд. – Скопje : Ина-комерц, 2001. – 527 с. – На суперобкл. також: Специjално издание. – ISBN 9989-9536-7-8
770633
  Бугаян И.Р. Макроекономика : Учебное пособие / И.Р. Бугаян. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 352с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-01009-0
770634
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2 : навч. посіб. / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; МОНУ. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-496-135-3
770635
   Макроекономіка-2 : навч.-метод. комплекс для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та право" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; [упоряд. О.В. Красота]. – Київ : [б. в.], 2018. – 36, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 35-36
770636
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка - 2 : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; [редкол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 422, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-421 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-288-2
770637
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : навч. посібник для студ. економ. вищ. навч. закл. / Базилевич В.Д. ; МОУ; ІСДУ; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – Київ, 1995. – 109 с. – ISBN 5-7763-4341-0
770638
  Семюелсон П.А. Макроекономіка / П.А. Семюелсон, В.Д. Нордгауз. – Київ : Основи, 1995. – 574 с. – ISBN 5-7707-5603-9
770639
   Макроекономіка. – Київ : Либідь, 1995. – 157с.
770640
  Дорнбуш Р. Макроекономіка = Macroeconomics / Р. Дорнбуш, Фішер Стенли; Пер.з англ. В. Мусіїнко та В. Овсіїнко. – Київ : Основи, 1996. – 814с. – ISBN 966-500-090-Х
770641
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : тести. ситуаційні завдання, практикум розв"язання: навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик ; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 144 с. – ISBN 966-529-070-3
770642
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : опорний конспект лекцій / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик ; МОУ; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 224 с. – ISBN 966-529-050-9
770643
  Бурда М. Макроекономіка : Європейский контекст. Пер. з англ. / М. Бурда, Виплош Чарльз. – Київ : Основи, 1998. – 688с. – ISBN 966-500-205-8
770644
  Савченко А.Г. Макроекономіка : Підручник / А.Г. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, О.М. Тітьонко. – Київ : Либідь, 1999. – 288с. – ISBN 966-06-0121-2
770645
  Манків Грегорі Н. Макроекономіка : Підручник для України / Грегорі Н. Манків; Наук.ред.перекладу С.Панчишина. – Київ : Основи, 2000. – 588с. – ISBN 966-500-231-7
770646
   Макроекономіка : Навчальний посібник. – Львів, 2001. – 448с. – ISBN 966-7574-09-1
770647
  Старченко В.Д. Макроекономіка : Опорний конспект лекцій / В.Д. Старченко; Європейський університет. – 2-е вид. – Київ : Європейський університет, 2001. – 104с. – ISBN 966-7508-75-7


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
770648
  Панчишин С.М. Макроекономіка : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.М. Панчишин. – Київ : Либідь, 2001. – 616с. – ISBN 966-06-0206-5
770649
  Панчишин Степан Макроекономіка : Тести і задачі / Панчишин Степан. – Київ : Либідь, 2002. – 216с. – ISBN 966-06-0246-4
770650
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : навчальній посібник / Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. – Київ : Атіка, 2002. – 368 с. – ISBN 966-8074-32-7
770651
  Панчишин Степан Макроекономіка : Навч. посібник для студ.вищих навч. закладів, що навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму "Економіка та підприємництво" / Панчишин Степан. – 2-е вид., стереот. – Київ : Либідь, 2002. – 616с. – ISBN 966-06-0244-8
770652
  Солонінко К.С. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / К.С. Солонінко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 320с. – ISBN 966-7938-88-3
770653
  Малиш Н.А. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 184с. – ISBN 966-608-215-2


  Систематизовано основні положення макроекономіки
770654
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : Практикум: Навчальний посібник / І.А. Кучерявенко. – Київ : Вікар, 2003. – 239 с. – ISBN 966-7131-49-1
770655
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, К.В. Базилевич, Л.О. Баластрик ; за ред. В.Д.Базилевича. – Київ : Знання, 2004. – 851с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 966-8148-05-3
770656
   Макроекономіка = Macroeconomics : Навчальний посібник. – Харків : ІНЖЕК, 2004. – 184с. – ISBN 966-8515-14-5
770657
  Малиш Н.А. Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 184с. – ISBN 966-608-461-9


  Систематизовано основні положення макроекономіки
770658
  Мельникова В.І. Макроекономіка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Мельникова, Н.І. Климова; Мін-во освіти і науки України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т" Укр. акад. банківської справи; Харківська філія. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Професіонал, 2005. – 395с. – ISBN 966-8556-11-9
770659
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, К.В. Базилевич, Л.О. Баластрик ; за ред. В.Д.Базилевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 851 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 966-346-030-Х
770660
  Базілінська О.Я. Макроекономіка : Навчальний посібник / О.Я. Базілінська; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 442с. – ISBN 966-364-011-1
770661
  Круш П.В. Макроекономіка : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, С.О. Тульчинська; МОНУ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 400с. – ISBN 966-364-098-7
770662
  Панчишин С.М. Макроекономіка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Степан Панчишин. – 3-тє вид., стер. – Київ : Либідь, 2005. – 616с. – ISBN 966-06-0360-6
770663
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.В. Харкянен. – Київ : Каравела, 2006. – 176с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-62-8
770664
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. – Київ : Атіка, 2006. – 368 с. – ISBN 966-326-138-2
770665
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик; За ред. В.Д.Базилевича. – 3-те вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 623 с. – ISBN 966-346-062-8
770666
   Макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, Н.В. Дацій, С.О. Корецька; МОНУ; Запорізьк. ін-т держ. та муніципального управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-260-2
770667
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : практикум : навч. посібник / І.А. Кучерявенко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вікар, 2006. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 238-239. – ISBN 966-7131-82-3


  Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
770668
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2007. – 704 с. – ISBN 978-966-346-417-6


  Висвітлено найважливіші положення теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем. Показана соціальна зумовленість виникнення відомих теоретичних концепцій з макроекономіки. Узагальнено здобутки світової та вітчизняної науки.
770669
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л.В. Харкянен ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 966-8019-62-8
770670
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 743 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-484-8(м"яка обкладинка)
770671
  Кучерявенко І.А. Макроекономіка : практикум : навчальний посібник / І.А. Кучерявенко. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Вікар, 2008. – 239 с. – Бібліогр.: с. 238-239. – ISBN 978-966-7131-94-4


  Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів
770672
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 744 с. – (Класичний університетський підручник). – ISBN 978-966-346-421-3 (тверда пал.)


  Для студентів економічних спеціальностей
770673
  Базилевич В.Д. Макроекономіка : навч. посібник / В.Д. Базилевич В.Д., Л.О. Баластрик. – 2-ге вид., доп. – Київ : Атіка, 2009. – 368 с. – ISBN 966-326-138-2
770674
  Савченко А.Г. Макроекономіка : підручник / А.Г. Савченко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2009. – 441, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 440-441. – ISBN 966-574-781-9
770675
  Харкянен Л.В. Макроекономіка : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Л.В. Харкянен ; Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 3-тє вид., допов. – Київ : Каравела, 2011. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 966-8019-62-8
770676
  Кліменко О.М. Макроекономіка : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Кліменко О.М., Крюкова О.М., Бріль М.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135. – ISBN 978-966-676-491-4
770677
   Макроекономіка : навч.- метод. комплекс для студентів екон. спец. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; [упоряд.: О.В. Красота, Н.В. Савчук]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2018. – 42 с., [1] включ. обкл. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
770678
  Козакова О.М. Макроекономіка : підручник / О.М. Козакова, Е.М. Забарна ; М-во освітии і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-425 та в кінці тем. – ISBN 978-966-289-243-7
770679
  Лисюк В.С. Макроекономіка : практикум : навч. посібник / В.С. Лисюк, Т.П. Лисюк ; Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славіст. ун-ту. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 353, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 352-353. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-215-4
770680
  Литвицький В. Макроекономіка 2001 року: прискорене зростання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1605-2005
770681
  Панасюк Б.Я. Макроекономіка держави в епоху глобалізаційних криз // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 9-16. – ISSN 2221-1055
770682
  Фельдерер Б. Макроекономіка і нова макроекономіка : Підручник / Б. Фельдерер, Ш. Хомбург. – Київ : Либідь-Нічлава, 1998. – 464с. – ISBN 966-06-0118-2
770683
  Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду : Український контекст / М. Павловський. – Київ : Техніка, 1999. – 336с. – Ксерокопія видання. – ISBN 966-575-057-7
770684
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економіча політика / І.Ф. Радіонова. – Київ : Таксон, 1996. – 240 с.
770685
  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш. – Київ : Каравела, 2009. – 424с. – ISBN 978-966-8019-95-1
770686
  Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / П.В. Круш. – Київ : Каравела, 2012. – 419, [1] с. : іл.,табл. – Глосарій: с. 405-419. – Бібліогр.: с. 403-404. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-95-1
770687
   Макроекономіка та макроекономіча політика-2 : навч.-метод. комплекс для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; [упоряд. О.В. Красота]. – Київ : [б. в.], 2018. – 41, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 40-41
770688
   Макроекономіка та макроекономіча політика : навчальний посібник / Мельник А.Ф., Желюк Т.Л., Длугопольський О.В., Панухник О.В. ; науковий ред. А.Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2008. – 699 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-346-392-6
770689
  Лановий В. Макроекономіка чи макродефектономіка? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-61


  Є підсистема державного управління, незначні вдосконалення чи помилки якої прямо відображаються на доходах усіх громадян, рівні цін, процентах за кредитами, кількості безробітних у країні, заощадженнях тощо. Це - макроекономіка, сфера впливу держави на ...
770690
  Артьомова Т. Макроекономіка. Підручник // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 100-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
770691
  Гриценко А. Макроекономіка. Підручник. Тема 27. соціально-економічні цикли: історичні форми і державне регулювання / А. Гриценко, В. Подлєсна // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-99 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
770692
  Бобух І. Макроекономіка. Підручник. Тема 28. Економічний розвиток і зростання / І. Бобух, І. Барановська // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 99-117 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
770693
  Гронтковська Г.Е. Макроекономіка. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 401 с. : табл. – ISBN 978-611-01-0174-5


  Практикум супроводжує створений авторами навчальний посібник з „Макроекономіки“. Він дозволяє студентам перевести теоретичні знання, одержані під час лекцій і самостійного вивчення навчального посібника „Макроекономіка”, у практичну площину, сприяє ...
770694
  Бутук О.І. Макроекономіка. Тренінг-курс : тренінг-курс ; навчальний посібник / О.І. Бутук О.І., Н.І. Волкова. – Київ : Знання, 2007. – 235 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-265-5
770695
  Довбенко М.В. Макроекономіка: ефект позитивних очікувань // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-62. – ISSN 0372-6436
770696
  Базилевич В.Д. Макроекономіка: практикум : практикум : навчальний посібник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 550 c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-753-5
770697
  Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / І.Ф. Радіонова; Університет економіки та права "Крок". – Київ : Таксон, 2004. – 348с. – ISBN 966-7128-45-8
770698
  Литвицький В. Макроекономічна анемія (передрецесія і дезінфляція) // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-27. – ISSN 1605-2005
770699
  Кулик В.В. Макроекономічна динаміка аграрного сектору Польщі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 167-175. – ISSN 2221-1055
770700
  Сало Я.В. Макроекономічна динаміка у формуванні українського середнього класу // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 44-52. – ISSN 2313-4569


  "У статті розглянуто динаміку макроекономічних показників, що впливають на формування середнього класу. Аналіз показників здійснено в достатньо глибокій динаміці, що дозволяє отримати уявлення щодо умов формування середнього класу, його становлення і ...
770701
  Кораблін С.О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків : монографія / С.О. Кораблін ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8428-9
770702
  Меркулова Т.В. Макроекономічна динамічна модель з врахуванням екологічних факторів (на прикладі України) / Т.В. Меркулова, О.В. Томілович // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 49-54. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
770703
  Вірченко А. Макроекономічна ефективність елементів трансмісійного механізму бюджетно-податкової політики // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 75-79. – ISSN 1818-2682
770704
  Скрипниченко М.І. Макроекономічна збалансованість і критичні дисбаланси в економіці України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 4-23 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
770705
  Анісімова О.Ю. Макроекономічна концепція платіжного балансу: теорія та практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 51-60. – Бібліогр.: 18 назв.


  This article examines theoretical and empirical aspects of the macroeconomic balance approach to the balance of payments. The limitations and specifics of the models for developed and developing countries are highlighted.
770706
  Шкрабалюк Ю. Макроекономічна модель загальної рівноваги з жорсткими цінами Р. Дорнбуша // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 37-39


  Рудигер (Руди) Дорнбуш — американський економіст німецького походження.
770707
  Лопатін Олексій Костянтинович Макроекономічна модель тіньової економіки України / Лопатін Олексій Костянтинович, Гарбар Оксана Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 125-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблеми математичного моделювання тіньової економіки України з огляду на розробку методів кількісної оцінки стратегій детінізації. Для побудови макромоделі проаналізовано найбільш адекватні для економіки України методи визначення ...
770708
  Геєць В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 5-23. – ISSN 0131-775Х
770709
  Савченко А.Г. Макроекономічна політика : Навчальний посібник / А.Г. Савченко; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 166с. – ISBN 966-574-223-Х
770710
   Макроекономічна політика : ( курс лекцій та семінарських занять). – Київ : НаУКМА, 2006. – 55 с.
770711
  Кухта П. Макроекономічна політика // Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 41-53
770712
  Гомулка Ст. Макроекономічна політика і досягнення країн з перехідною економікою (1989-1999) // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.5-24. – ISSN 1684-906Х
770713
  Рубцова М.Ю. Макроекономічна політика у відкритій економіці : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ю. Рубцова, О.О. Сльозко. – Київ : Освіта України, 2010. – 383, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 369-372 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-188-161-6


  Шановному Леоніду Васильовичу з великою вдячністю від автора за підтримку в роботі і житті. 09.11.2010 р. (Рубцова)
770714
   Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки : монографія / [Радіонова І.Ф. та ін.] ; за наук. ред. І.Ф. Радіонової ; М-во освіти і науки України, ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 239, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. : 25 років Університет "КРОК". – Бібліогр.: с. 224-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-170-016-0
770715
  Смовженко Т. Макроекономічна політика України в 2014-2019 рр.: банківська і фінансова сфери / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 10 (224). – С. 20-24. – ISSN 2310-2624
770716
  Скрипниченко М. Макроекономічна рівновага в теоретичних агрегованих моделях та збалансованість макроекономічних рахунків // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 78-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
770717
  Чумак П.О. Макроекономічна ситуація в Україні: регіональний аспект // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 188-195
770718
  Гончаренко А.І. Макроекономічна ситуація як фактор розвитку туризму в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 297-298. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
770719
  Башнянин Г.І. та інші Макроекономічна соціалізація в перехідних економічних системах: її суть та ефекти // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 132-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
770720
  Геєць В. Макроекономічна стабілізація і криза пропозиції у перехідній економіці : проблеми макроекономіки / В. Геєць, Л. Возна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 7-14 : Табл., рис.
770721
  Геєць В. Макроекономічна стабілізація і криза пропозиції у перехідній економіці : проблема макроекономіки / В. Геєць, Л. Возна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 25-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
770722
  Ткаліч Т.І. Макроекономічна стабільність в Україні - вплив зовнішнього кредитуванн / Т.І. Ткаліч, А.С. Філіпенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 11-15. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128
770723
   Макроекономічна теорія : навч. посібник / [Б.І. Іличок, Г.І. Башнянин, О.М. Свінцов та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г.І. Башнянина і канд. екон. наук, доц. Л.С. Томашик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 550, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-69-0
770724
  Фрадинський О. Макроекономічна характеристика тіньової економічної діяльності // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 128-132. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
770725
  Унковська Т. Макроекономічне моделювання: сучасні виклики і перспективи розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 43-60 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1811-3141
770726
  Литвицький В. Макроекономічне обличчя України сьогодні : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 28-29. – ISSN 1605-2005
770727
  Горобченко Д.В. Макроекономічне оцінювання сестейнового (сталого) розвитку / Д.В. Горобченко, В.І. Вороненко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 38-43. – ISSN 2306-6792
770728
  Кізима А. Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 40-45. – ISSN 1818-5754
770729
  Уманців Ю. Макроекономічне рахівництво: концепції, принципи та напрями розвитку / Ю. Уманців, Г. Уманців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-48. – ISSN 1605-2005
770730
  Пилипенко В.В. Макроекономічне регулювання валютно-курсової політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 58-61.
770731
  Козак Д.А. Макроекономічне регулювання фінансовою стійкістю банківських установ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 215-220 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
770732
  Ткачук В. Макроекономічне середовище діяльності фінансових посередників: сучасні тенденції // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
770733
  Нікулін В.В. Макроекономічний аналіз банківської системи України: основні проблеми та можливі шляхи їх розв"язання // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 53-56. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
770734
  Голубій І.Є. Макроекономічний аналіз взаємного впливу інвестицій і зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 107-115
770735
  Мартиненко В.В. Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку на рівень економічної безпеки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 402-409. – ISSN 1993-6788
770736
  Головко В. Макроекономічний аналіз економіки України на основі рахунків фінансових потоків // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-30. – ISSN 1605-2005
770737
  Огліх В. Макроекономічний аналіз економічного розвитку та системи оподаткування України / В. Огліх, О. Шаповалов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-70. – ISSN 1810-3944
770738
  Калюжний В.В. Макроекономічний аналіз закономірностей зростання заробітної плати у США : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 37-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
770739
  Река Г.В. Макроекономічний аналіз інтелектуального капіталу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.2. – С. 304-309. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
770740
  Сергієнко О. Макроекономічний аналіз механізму зовнішніх державних запозичень України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 415-422. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
770741
  Радіонова І.Ф. Макроекономічний аналіз національної економіки : навч. посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-301. – ISBN 978-966-496-323-4
770742
  Калюжний В. Макроекономічний аналіз податку на додану вартість // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.9-17. – ISSN 0131-775Х
770743
  Козюк В. Макроекономічний аналіз рівня та структури доларизації вітчизняної економіки : макроекономіка / В. Козюк, Н. Атамась // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 30-34 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
770744
  Колотуха О.В. Макроекономічний аналіз розвитку спортивного туризму в геопросторовому аспекті / О.В. Колотуха, О.Л. Миргородська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 164-169. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
770745
  Завгородня О.О. Макроекономічний аналіз та оцінка результатів інноваційної динаміки (теоретико-методологічні аспекти) // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 234-243. – ISSN 2306-546X
770746
  Гордон В. Макроекономічний аналіз тенденцій розвитку міжнародного валютного ринку : проблеми макроекономіки / В. Гордон, С. Льовочкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 9-12 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
770747
  Гордон В. Макроекономічний аналіз тенденцій розвитку міжнародного валютного ринку : проблеми макроекономіки / В. Гордон, С. Льовочкін // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 40-42 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
770748
  Панчишин С.М. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва = Macroeconomic analysis of commodity form of production / С.М. Панчишин; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 452 с. – ISBN 966-613-334-2
770749
  Дибач І.Л. Макроекономічний аналіз трудового потенціалу вітчизняних закладів вищої освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 163-168. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2307-5740
770750
  Юрчишена Л.В. Макроекономічний аналіз фінансування оборотних активів промислових підприємств України / Л.В. Юрчишена, О.С. Кречко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 337-346. – ISSN 2222-4459
770751
  Користін О.Є. Макроекономічний аналіз чинників поширення феномену "відмивання грошей" // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 44-49. – (Економічні науки ; № 1)
770752
  Бондаренко Н.В. Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 14-18. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
770753
  Литвиненко С.М. Макроекономічний аспект регіональної економічної інтеграції : Дис... Канд. економ. наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; КУ им. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 168л. – Бібліогр.:л.188-195
770754
  Литвиненко С.М. Макроекономічний аспект регіональної економічної інтерграції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.03 / Литвиненко С.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 22л.
770755
  Возьний К. Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв"язки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 23-26. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
770756
  Малахова О. Макроекономічний вплив банківської системи на темпи економічного зростання в Україні / О. Малахова, К. Новацька // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 113-119. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
770757
  Копич Р. Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1810-3944
770758
  Литвицький В. Макроекономічний дебют 2000 року: ознак зростання : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 3-7
770759
  Сунцова О.О. Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства: деякі теоретічні аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 25-36 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
770760
  Жукова Юлія Миколаївна Макроекономічний механізм фінансування науки в Україні : Дис... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Жукова Юлія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 2000. – 218л. – Бібліогр.:л.186-196
770761
  Кичко І.І. Макроекономічний механізм фінансування охорони здоров"я : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
770762
  Жукова Ю.М. Макроекономічний механізм фінансуваня науки в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01. / Жукова Ю. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 19л.
770763
  Шевчук В. Макроекономічний мікс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 6


  "Нещодавно Рада НБУ оприлюднила рекомендації щодо пом"якшення монетарної політики. Як можна зрозуміти з контексту, за умов значного припливу капіталу для придбання урядових ОВДП пропонується збільшити обсяги придбання іноземної валюти з метою ...
770764
  Швець В. Макроекономічний облік у системі національних рахунків : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 49-58
770765
  Швець В.Т. Макроекономічний облік у Системі національних рахунків (СНР) / В.Т. Швець, О.В. Надольна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 26-36. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядаються зміни системи обліку і статистики, зокрема запровадження принципово нового макроекономічного обліку, побудованого на ринкових засадах, і прийнятого світовим співтовариством.
770766
  Юрченко Ю.М. Макроекономічний підхід до діяльності залізничного транспорту / Ю.М. Юрченко, О.М. Широкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 135-144 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
770767
  Довбенко М. Макроекономічний підхід до...Нобелівської премії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 92-99 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
770768
  Трощинський П.В. Макроекономічний потенціал України в контексті її євроінтеграційної стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 204-206. – Бібліогр.: на 12 пунктів
770769
  Воловодюк С.С. Макроекономічний розвиток будівельно-індустріального комплексу у забезпеченні економічного зростання // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 16-27. – (Економічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 2306-4242
770770
  Попова В.В. Макроекономічний розвиток як результат комбінації виробничих факторів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-135. – ISBN 966-614-021-7
770771
  Литвицький В. Макроекономічний тандем: протиріччя руху // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-11.
770772
  Ткаченко Н.Б. Макроекономічні аспекти державних закупівель / Н.Б. Ткаченко, Ю.М. Уманців // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 82-88
770773
  Федірко М. Макроекономічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 32-39. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
770774
  Жаліло Я.А. Макроекономічні аспекти конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 41-52. – ISBN 966-614-021-7
770775
  Слухай С. Макроекономічні аспекти міжбюджетних трансфертів : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 16-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
770776
  Савич В.І. Макроекономічні аспекти розвитку житлової іпотеки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-14. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються деякі чинники макросередовища житлової іпотеки в Україні. The some factors of environment of housing mortgage in Ukraine are analized in article.
770777
  Любіч О.О. Макроекономічні аспекти фінансової стабільності України / О.О. Любіч, А.О. Дробязко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (290). – Бібліогр.: 16 назв
770778
  Вороніна Ю.Є. Макроекономічні аспекти функціонування продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 56-60. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
770779
  Шкрабалюк Ю.О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – 293 л. – Додатки: л. 213-293. – Бібліогр.: л. 191-212
770780
  Шкрабалюк Ю.О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
770781
  Желюк Т. Макроекономічні детермінанти модернізації інструментарію бюджетної політики / Т. Желюк, А. Каштелян // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 70-79. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
770782
  Шинкарук Л.В. Макроекономічні диспропорції України: особливості формування та механізм регулювання : монографія / Л.В. Шинкарук, А.А. Вдовічен ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 487, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 341-373. – ISBN 978-617-7611-26-3
770783
  Зимовець В.В. Макроекономічні диспропорції, фінансовий ринок та інвестиційна активність в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 69-75.
770784
  Данилюк В.О. Макроекономічні ефекти державного боргу (на прикладі Німеччини, США та Японії) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
770785
  Царук О.В. Макроекономічні ефекти державного боргу як об"єкт статистичного вивчення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-25. – Бібліогр.: 9 назв
770786
  Федірко Н. Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України / Н. Федірко, А. Константінова // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 155-179. – ISSN 1811-9824
770787
  Женчак О. Макроекономічні ефекти старіння населення країн СНД // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 215-222. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
770788
  Голюк В.Я. Макроекономічні ефекти сучасної валютної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-193. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Висвітлено особливості валютної політики в Україні протягом 1999-2001 рр. у контексті її впливу на макроекономічну ситуацію у державі.
770789
  Безтелесна Л.І. Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці / Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
770790
  Ковальчук Т. Макроекономічні й фінансові проблеми суверенної України : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 15-33 : Табл.
770791
  Горбачук В. Макроекономічні методи / В. Горбачук. – Київ : Альтерпрес, 1999. – 263 c. – ISBN 966-542-166-2
770792
  Горбачук Василь Макроекономічні методи: теорії та застосування / Горбачук Василь; Нац.тех.ун-т Укр."КПІ".Фіз.-техн.ін-т.Інформ.аген.США.Амер.рада по співроб.у гал.освіти та вивч.мов. – Київ : Кий, 2000. – 271с. – ISBN 966-7161-36-6
770793
  Трощинський П.В. Макроекономічні механізми забезпечення євроінтеграційного курсу країн Центральної і Східної Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 52-55. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес економічної трансформації країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ). Визначено макроекономічні механізми забезпечення їх євроінтеграційного курсу. Проаналізовано елементи досвіду стабілізації країн ЦСЄ, які корисно враховувати Україні при ...
770794
  Харламова Г.О. Макроекономічні моделі інвестиційного потенціалу України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 232-239. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
770795
  Федик М.В. Макроекономічні наслідки впливу пандемії COVID-19 на світову економіку // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 40-46. – ISSN 2306-6806
770796
  Козюк В. Макроекономічні наслідки експоненціальних трендів глобальних фінансових дисбалансів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-35 : Рис. – ISSN 0131-775Х
770797
  Кирилич Ю. Макроекономічні наслідки фінансової лібералізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 65-69. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Окреслено основні ефекти від фінансової лібералізації на макроекономічну ситуацію.
770798
  Гриценко А. Макроекономічні основи удосконалення податкової політики та її вплив на міжбюджетні відносини // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.10-12
770799
  Лебеда Т.Б. Макроекономічні очікування від реалізації освітніх реформ в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 96-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
770800
  Цап М.В. Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 35-40. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено узагальненню обсягів та рівня імпортозалежності економіки України, ідентифікації чинників імпортозаміщення. Проаналізовано обсяги внутрішнього виробництва, роздрібного товарообороту, доходів і витрат населення. Зроблено висновки щодо ...
770801
  Мігай Н.Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
770802
  Шинкарук Л. Макроекономічні передумови та перебіг економічної кризи в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 61-69 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
770803
  Фещук С.Л. Макроекономічні показники за І півріччя 2000 року / С.Л. Фещук, Р.П. Кайдашев // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 75-97 : табл.
770804
  Чугаєв О. Макроекономічні показники нових країн-членів у контексті розширення ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-36. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні макроекономічні наслідки розширення ЄС для країн Балтії та Центральної Європи. Розглянуто зростання ВВП, безробіття, інфляцію, баланс державного бюджету і баланс поточного рахунку. Здійснено загальну оцінку рішення вступу до ЄС. The ...
770805
  Загуменнов М.М. Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.65-69
770806
  Михайлик О.М. Макроекономічні показники та їх вплив на формування інвестиційних ресурсів в будівництві // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 105-115. – (Серія "Економіка" ; вип. 2)
770807
  Карабаза І.А. Макроекономічні причини невизначеності на світовому ринку залізорудної сировини // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 118-121
770808
  Сергієнко О.М. Макроекономічні проблеми виробництва ВВП України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 26-30
770809
  Пітюлич М.І. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації / М.І. Пітюлич, В.А. Шинкар // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 43-51. – ISSN 1562-0905
770810
  Шинкар В.А. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах ринкової економіки / В.А. Шинкар, Л.П. Малик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 8-12. – (Економіа ; Вип. 25)
770811
  Вакуленко І.О. Макроекономічні проблеми організації закупівель за державні кошти // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 27-30. – ISBN 978-617-645-233-1
770812
  Пивоваров М.Г. Макроекономічні проблеми розвитку малих підприємств у аграрному комплексі / М.Г. Пивоваров, П.В. Сироватка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 258-263. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
770813
  Савка Н.В. Макроекономічні проблеми розвитку підприємництва у перехідній економіці України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.03 / Савка Н. В.; МО Укр. Льв.ДУ. – Львів, 1997. – 25л.
770814
  Богдан Т.П. Макроекономічні проблеми торговельних відносин України з ЄС і нагальні завдання економічної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 86-98. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
770815
  Олійник Д.І. Макроекономічні прогнози входження України в загальноєвропейську енергетичну мережу та першочергові завдання державної енергетичної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 31-41. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
770816
  Панчишин С. Макроекономічні пропорції в адміністративно-командній системі та перехід до ринкового механізму їх формування / С. Панчишин, М. Косарчин // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 3-9. – ISSN 2078-5860
770817
  Шевчук В.О. Макроекономічні ризики прискореної акумуляції зовнішнього боргу в економіці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 159-166
770818
  Куклік К.А. Макроекономічні ризики проектного фінансування у контексті фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 29-37. – ISSN 1993-6788
770819
  Ковальчук Т. Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи вимірювання, шляхи мінімізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 3-13. – ISSN 1605-2005
770820
  Бублик Є.О. Макроекономічні та інституційні передумови відновлення іпотечного ринку України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 41-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
770821
  Біленко Ю. Макроекономічні та інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економічне зростання країн Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 218-230. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
770822
  Жихор О. Макроекономічні тенденції функціонування трансформаційної економічної системи України / О. Жихор, Д. Жерліцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Проведено класифікацію за періодами функціонування трансформаційної економічної системи України на основі ключових макроекономічних показників. Досліджені макроекономічні тенденції щодо функціонування і розвитку економіки України в умовах ...
770823
  Литвицький В. Макроекономічні тренди 2004 року : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-16. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1605-2005
770824
  Литвицький В. Макроекономічні тренди кінця 2001 року : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С. 37-40. – ISSN 1605-2005
770825
   Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості : матеріали засідання круглого столу (16 трав. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайтятості України ; [за заг. ред. С.М. Кожем"якіної]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 76 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-063-0
770826
  Карп"юк О. Макроекономічні умови інноваційного розвитку держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 45-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
770827
  Громов В.Б. Макроекономічні умови рівноважності споживчого попиту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 52-61
770828
  Ходжаян А.О. Макроекономічні умови стійкого розвитку національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 128-141


  Розкрито сутність поняття "стійкість економічної системи". Досліджено макроекономічні умови її формування. Сформульовані основні тенденції світогосподарського устрою, які зумовлюють підвищений ризик дестабілізації національних економік. Визначено ...
770829
  Макаренко І.П. Макроекономічні умови формування та управління розвитком НІС : монографія / І.П. Макаренко ; Ін-т еволюційної економіки. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 320 с. – На обкл.: Анатомія економічних криз у контексті інноваційних процесів. – ISBN 978-966-1648-20-2
770830
  Штань М.В. Макроекономічні умови функціонування спеціальних економічних зон в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 16-20. – ISSN 2306-6814
770831
  Борисюк К.М. Макроекономічні фактори формування та розвитку ринку іпотеки в Україні / К.М. Борисюк, М.О. Бурмака // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 38-43
770832
  Калінкова І.Ю. Макроекономічні флуктуації: загальне і часткове в динаміці розвинених ринкових систем // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 25-28. – ISSN 1728-6220


  Проведено критичний аналіз теоретичних підходів до визначення сутності інвестиційного процесу.
770833
  Лютий І.О. Макроекономічні чинники грошово-кредитної політики України в сучасних умовах / І.О. Лютий, А.С. Криклій, І.Є. Януль // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-11. – Бібліогр.: 9 назв
770834
  Стирський М.В. Макроекономічні чинники інвестиційної діяльності в країнах Центральної та Східної Європи. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 5-10. – ISSN 2306-6814
770835
  Коваленко В. Макроекономічні чинники мотивації домогосподарств до заощаджень // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 59-68. – ISSN 2409-9260
770836
  Копич Р. Макроекономічні чинники фіскальної політики країн з перехідною економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 315-323. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
770837
  Гайдуцький А. Макроекономічні чинники формування міграційного капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1605-2005
770838
  Шинкоренко Т.П. Макроекономічні шоки: теоретичні та емпіричні аспекти // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 44-60. – ISSN 1605-7988
770839
  Зимовець В. Макроекономфічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні / В. Зимовець, Н. Шелудько // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 54-57
770840
  Тэн В.А. Макрозообентос озера Марка-Коль и использование его рыбами : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Тэн В.А.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
770841
  Каменев А.Г. Макрозообентос Свияжского залива Куйбышевского водохранилища и его продукция : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Каменев А.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
770842
  Шевцова Л.В. Макрозообентос устьевых участков притоков Десны / Л.В. Шевцова, В.Ю. Яворский // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 712-719 : Рис. – ISBN 966-521-129-3
770843
  Буренкова Е.В. Макроинициаторы на основе 5-метил-5-гексен-2,4-дионата кобальта (ІІ) : дис. ... канд. хим. наук: 02.00.06 / Буренкова Е. В.; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2009. – 181 л. – Библиогр.: л. 156-181
770844
  Буренкова К.В. Макроініціатори на основі 5-метил-5-гексен-2,4-діонату кобальту ( 2 ) : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Буренкова К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назв.
770845
  Короткий В.А. Макроісторія України в мікровимірах Університету Св. Володимира : (слово від упорядників) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 7-18. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
770846
   Макрокинетика процессов в пористых средах : топливные элементы. – Москва : Наука, 1971. – 363 с.
770847
  Кублановский В.С. Макрокинетика разряда комплексных ионов. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.05 / Кублановский В.С.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1981. – 48л.
770848
  Загуба В.Я. Макрокінетика окиснення сажі в присутності карбонатів лужних металів / В.Я. Загуба, Г.Г. Цапюк, В.К. Яцимирський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 55-60. – ISBN 966-594-601-3
770849
   Макрокінетика окиснення сажі киснем у присутності SiO2 / В.Я. Забуга, Г.Г. Цапюк, Л.Л. Педь, В.К. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-43. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено макрокінетику окиснення вуглецю киснем повітря у присутності діоксиду кремнію. Проведено оцінку можливості застосування макрокінетичного рівняння для обробки експериментальних даних з окиснення вуглецю з домішками.
770850
  Висоцький І. Макрокліматичні схеми України / І. Висоцький. – Київ, 1922. – 28с.
770851
  Висоцький І. Макрокліматичні схеми України / І. Висоцький. – Київ, 1922. – 28с.
770852
  Культин Н.Б. Макрокоманды MS Word / Н.Б. Культин. – Санкт-Петербург : BHV, 1998. – 304с. – ISBN 5-7791-0071-3
770853
  Гончарук Т.І. Макроконкурентоспроможність економіки: система показників та ії використання // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 17-19.
770854
  Фокін С. Макроконтекстуальні характеристики мовлення персонажу в оригіналі і перекладі (на матеріалі діалогів Дон Кіхота і Санчо Панси) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-33. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу тих мовленнєвих характеристик персонажа у вихідному й цільовому текстах, що набувають функціональної значущості завдяки регулярній реалізації в контексті всього художнього тексту, зокрема, це так звані мовні аномалії та ...
770855
  Стельмащук Г. Макрокосм Марти Сухані // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 379-382. – ISSN 2225-3246
770856
  Свербигуз В. Макрокосмічні моделі гетьманскої держави : до історії розвитку національних політико-філософських вчень кінця 17 ст. / Володимир Свербигуз. – Київ : Видавництво Аратта, 2009. – 36 с. – ISBN 978-966-8475-37-5
770857
  Жоробекова Ш.Ж. Макролигандные свойства гуминовых кислот / Ш.Ж. Жоробекова. – Фрунзе, 1987. – 194с.
770858
  Шевченко Р.И. Макролокализация пластической деформации в поли- и монокристаллах при знакопеременном кручении : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.046 / Шевченко Р. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
770859
   Макромасштабные атмосферные процессы и среднесрочные прогнозы погоды в Арктике. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 252с.
770860
  Лепеха И.Г. Макромасштабные условия возникновения летних температурных аномалий : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 55-62 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2914
770861
  Сержанина Г.И. Макромицеты / Г.И. Сержанина, И.И. Змитрович. – Минск, 1978. – 192с.
770862
  Сержанина Г.И. Макромицеты / Г.И. Сержанина, И.И. Змитрович. – 2-е изд. – Минск, 1986. – 216с.
770863
  Горленко М.В. и др. Макромицеты Звенигородской биологической станции МГУ / М.В. и др. Горленко. – Москва, 1989. – 82с.
770864
  Эльчибаев А.А. Макромицеты севера Киргизии и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биолнаук: / Эльчибаев А.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по ботан.профилю Отдел.боил.наук. – Ташкент, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
770865
  Мартиненко С.В. Макроміцети дощових колекторних систем міста Києва / С.В. Мартиненко, М.М. Сухомлин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 2227-3220
770866
  Соломахіна В.М. Макроміцети урочищ зміїні та шелестові острови Канівського заповідника : біологія / В.М. Соломахіна, М.М. Пруденко, М.В. Кожушко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 11-15 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
770867
  Маєвська Леся Іванівна Макромовленнєвий акт взаєморозуміння: засоби об"єктивації та прагматичний контекст (на матеріалі сучасної німецької мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Маєвська Л.І.; ЧНУ ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2003. – 192л. + Додатки: л.191-192. – Бібліогр.: л.167-190
770868
  Маєвська Леся Іванівна Макромовленнєвий акт взаєморозуміння: засоби об"єктивації та прагматичний контекст (на матеріалі сучасної німецької мови) : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук: 10.02.04 / Маєвська Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
770869
  Ляшенко И.Н. Макромодели экономического роста / И.Н. Ляшенко. – К., 1979. – 152с.
770870
   Макромоделирование аналоговых интегральных микросхем. – Москва, 1983. – 247 с.
770871
   Макромоделирование интегральных микросхем / В.Ф. Бардаченко, Ю.Н. Басов, Ю.В. Королев, И.А. Ющенко; Королев Ю.В. – Київ : Техніка, 1985. – 112 с.
770872
  Казанцев С.В. Макромоделирование расширенного воспроизводства. / С.В. Казанцев. – Новосибирск, 1980. – 208с.
770873
  Василенко О.В. Макромоделі на основі в-елементів для автоматизованого схемотехнічного проектування пристроїв силової електроніки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.12 / Василенко О.В.; НТУУ"КПІ". – Київ, 2002. – 20 с.
770874
  Олива О.В. Макромоделі нелінейних динамічних систем із неперіодичними процесами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Олива О.В.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
770875
  Лихоліт О.М. Макромоделювання надходжень податку на прибуток підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-80. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модель прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на макрорівні. Достовірність моделі проілюстровано на прикладі розрахунку податку за даними Держказначейства (бюджетні звіти), Держкомстату (бухгалтерські звіти) та Державної ...
770876
  Шмалій Сергій Леонідович Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Шмалій С.Л.; Нац. технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
770877
  Шмалій С.Л. Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.19.12 / Сергій Леонідович Шмалій; Нац. техн. ун=т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
770878
  Селепина Й.Р. Макромоделювання систем електроприводу та їх компонент : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.09 / Селепина Й.Р. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
770879
   Макромодель и прогноз развития экономики Украины. – Киев, 1992. – 97с.
770880
   Макромолекуды клеток и вирусов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 138 с. : табл.
770881
  Моравец Г. Макромолекулы в растворе / Г. Моравец. – Москва : Мир, 1967. – 398 с.
770882
  Калнинь М.М. Макромолекулы и надмолекулярное строение полимеров / М.М. Калнинь. – Рига, 1988. – 144с.
770883
   Макромолекулы на границе раздела фаз. – Киев : Наукова думка, 1971. – 264 с.
770884
  Строковская Л.И. Макромолекулярная структура и инфракционность ДНК вируса ядерного полиэдроза большой вощинной моли. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.03 / Строковская Л.И.; АН УССР.Ин-т молекулярн.биологии и генетики. – К, 1978. – 23л.
770885
  Помогайло А.Д. Макромолекулярные металлохелаты / А.Д. Помогайло, И.Е. Уфлянд. – Москва : Химия, 1991. – 302 с.
770886
  Платэ Н.А. Макромолекулярные реакции / Н.А. Платэ, А.Д. Литманович, О.В. Ноа. – Москва : Химия, 1977. – 255 с.
770887
   Макромолекулярные синтезы. – Москва : Мир
В. 1. – 1966. – 83 с.
770888
   Макромолекулярные синтезы. – Москва : Мир
В. 2. – 1969. – 134 с.
770889
   Макромонитор СНГ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 35-36. – ISSN 2074-6040
770890
  Рудік Г. Макроморфологічні характеристики представників підродини Lamioideae Harley (родина Lamiaceae Lindl.) еx sіtu / Г. Рудік, В. Березкіна, В. Меньшова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень макроморфологічних особливостей вегетативних і генеративних органів 9 видів підродини Lamioideae Harley, інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. Досліджені види мають різні таксономічні ранги і різні ...
770891
  Сірук М. Макрон vs Ле Пен / М. Сірук, О. Титаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 72). – С. 3


  Які уроки мають винести українськиі політики з президентських виборів у Франції?
770892
  Степанчук І. МАКРОн і мікро. Петро Порошенко з офіційним візитом побував у Парижі вже втретє // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 43). – С. 8


  "Сам напросився: що пишуть про зустріч Зеленського з Макроном у самій Франції. Минулої п’ятниці, 12 квітня, кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся в Парижі з президентом Франції Макроном. Увечері того ж дня з французьким колегою зустрівся ...
770893
  Леві Макрон і постреволюційна ідея / Леві, Бернар-Анрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 червня (№ 104)


  На новогот президента покладається завдання: мріяти, винаходити, займатися мистецтвом "починань".
770894
  Бершидский Л. Макрон намерен положить конец расширению ЕС // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 22-28 ноября (№ 47). – С. 3


  "Французское правительство предоставило четкие разъяснения слов президента Макрона о реформе процесса вступления в Европейский Союз: реформирование он считает необходимым предварительным условием дальнейшего расширения блока. Речь не идет о ...
770895
  Мендрас М. Макрон: "Вікно можливостей" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 липня (№ 112). – С. 11


  Експерт - про очікування французів від нового президента і його роль на міжнародній арені.
770896
  Корнєєв Д.Ю. Макронебезпека на мікрорівні / Д.Ю. Корнєєв, С.О. Чернюк // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 23-24. – ISSN 1605-9875
770897
  Кикоть В.М. Макрообраз поетичного твору в перекладі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Кикоть Валерій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 68 назв
770898
  Кикоть В.М. Макрообраз поетичного твору в перекладі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Кикоть Валерій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 490 арк. – Додатки: арк. 487-490. – Бібліогр.: арк. 438-486
770899
  Литвицький Валерій Макропейзаж економіки в зеніті року // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 32-34. – ISSN 1728-6220
770900
   Макроплактон и нектон тропической Атлантики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 201 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-200
770901
  Найдьонова Л.А. Макропоетика грецьких народних казок // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 223-230.
770902
  Ковпік С.І. Макропоетика духовності героя у слов"янській драматургії 19 століття. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 200-205. – ISBN 978-966-188-046-6
770903
  Дмитрієва В.А. Макропоказники економіки України: індикатори спаду / В.А. Дмитрієва, Ю.А. Басс // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
770904
  Драган-Іванець Макропомилки на сторінках всеукраїнської газети "Експрес" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 270-275. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
770905
  Никитин Ю.С. Макропористые адсорбенты на основе кремнезема для газовой и жидкостной хроматографии молекул и полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Никитин Ю. С.; МГУ, Хим. фак. – М., 1975. – 39л.
770906
  Шатровский Л.И. Макропрограммирование в вычислительной среде ДОС/ЕС. / Л.И. Шатровский. – М., 1979. – 238с.
770907
  Браун П.Д. Макропроцессоры и мобильность программного обеспечения / П.Д. Браун. – Москва, 1977. – 253с.
770908
  Науменкова С.В. Макропруденциальный банковский надзор и условия обеспечения его эффективности / С.В. Науменкова, Е.Ю. Цыцык // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 66-72. – ISSN 1683-1942
770909
  Петрик О.І. Макропруденційна політика в умовах кризи / О.І. Петрик, А.Я. Кузнєцова // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (704). – С. 55-63 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
770910
  Полікарпова О.С. Макропруденційна політика: мета, інструменти та можливості для України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 327-335. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто макропруденційну політику центральних банків, висвітлено алгоритм прийняття рішень щодо застосування макропруденційних інструментів та їх класифікацію, пов"язаних із забезпеченням фінансової стабільності системи та окремих її ...
770911
  Жердецька Л.В. Макропруденційна політика: світовий досвід та українська практика // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 239-246. – ISSN 2313-4569
770912
  Богдан Т.П. Макропруденційне регулювання та контроль руху капіталу в системі антикризового управління : фінансово-економічне регулювання / Т.П. Богдан, І.В. Богдан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 14-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
770913
  Щуревич О.І. Макропруденційне регулювання та нагляд у сучасних умовах розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 293-298. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
770914
  Шкляр А.І. Макропруденційне регулювання як елемент забезпечення фінансової стабільності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-40 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
770915
  Пацера М. Макропруденційний аналіз - важливий елемент фінансової стабільності : міжнародні банківські зв"язки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 41-42
770916
  Науменкова С.В. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 53-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
770917
  Милинчук В.К. Макрорадикалы / В.К. Милинчук, Э.Р. Клиншпонт, С.Я. Пшежецкий. – Москва : Химия, 1980. – 263 с.
770918
  Гордош А. Макрорегион Дуная на карте Европейского Союза // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 54-61. – ISSN 0201-7083
770919
  Белоусов В.Н. Макрорельеф и новейшие структуры юго-восточной части Восточного Саяна и Присаянья : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Белоусов В.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 30л.
770920
  Корбозерова Н.М. Макроречення в сучасній іспанській мові / Н.М. Корбозерова, А.М. Вязанкіна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 95-96. – ISBN 966-581-373-0
770921
  Шендерівська Л.П. Макрорівневі чинники,які впливають на державні закупівлі у видавничо-поліграфічній галузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 139-143 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
770922
  Королев В.А. Макросейсмика Крымских землетрясений 1927 г. и сейсмическое микрорайонирование / В.А. Королев, А.М. Скляр, В.С. Князева // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 115-123 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
770923
  Чалий О. Макросейсмічні прояви землетрусу 03.02.2015 на межі Полтавської і Сумської областей / О. Чалий, В. Ільєнко, С. Щербіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження макросейсмічних проявів відчутного землетрусу на території Сумської та Полтавської областей, який відбувся 03.02.2015 р. о 07 год. 56 хв. місцевого часу. Магнітуда М=4.6, інструментальні географічні широта й довгота: ...
770924
  Головкін Б.М. Макросередовищні детермінанти криміногізації психології та свідомості молодіжних кіл у відношенні збагачення засобами кримінального насильства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 448-454. – ISSN 1563-3349
770925
  Кобзістий П.І. Макросиноптичні умови формування полів опадів на Україні у літній період року / П.І. Кобзістий, Л.Ю. Науменко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 28-31. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 29)
770926
  Тодорой Д.Н. Макросистема ЕС-77 / Д.Н. Тодорой, А.В. Ахегукян. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 196с.
770927
  Єременко О. Макросистемність етноконцепту кобзаря у творчості Тараса Шевченка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 26-34. – ISSN 0236-1477
770928
  Кучерявый В.И. Макроскопическая кинетика и моделирование промышленных хемосорбционных процессов, протекающих в противоточных колоннах с насадкой : Автореф... канд. техн.наук: / Кучерявый В.И.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1963. – 14л.
770929
  Кабанов А.С. Макроскопическая теория кристаллизации переохлажденных жидкостей и ее метеорологические приложения. / А.С. Кабанов. – Л, 1989. – 72с.
770930
  Власов А.А. Макроскопическая электродинамика : учеб. пособие / А.А. Власов. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 228 с.
770931
  Галицкий В.М. Макроскопическая электродинамика / В.М. Галицкий, В.М. Ермаченко. – Москва : Высшая школа, 1988. – 158 с.
770932
  Гегузин Я.Е. Макроскопические дефекты в металлах / Я.Е. Гегузин. – М, 1962. – 252с.
770933
  Левицкий Ю.Т. Макроскопические дефекты кристаллической структуры и свойства материалов / Ю.Т. Левицкий. – Москва : Наука, 1988. – 200 с.
770934
  Карнюшин В.Н. Макроскопические и молекулярные процессы в газовых лазерах / В.Н. Карнюшин, Р.И. Солоухин. – Москва : Атомиздат, 1981. – 200 с.
770935
  Носов В.Г. Макроскопические квантовые эффекты в атомных ядрах / В.Г. Носов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 206 с.
770936
  Кресин В.З. Макроскопические квантовые явления / В.З. Кресин, д-р физ.-мат. наук, проф. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 8 : Серия "Физика")
770937
  Максимов В.М. Макроскопические наблюдаемые и динамика в алгебраической статистической механике : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Максимов В. М.; ЛГУ. – Л., 1977. – 21л.
770938
  Криводубский В.Н. Макроскопический турбулентный диамагнетизм и стабильность солнечных пятен // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 46-48
770939
  Ванин С.И. Макроскопическое строение и физико-механические свойства древесины некоторых древесных пород Азербайджана. / С.И. Ванин. – Ереван, 1948. – с.
770940
  Криводубський В. Макроскопічні структури в природі і на Сонці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-30. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено огляд явищ самоорганізації в природі, зумовлених негативною турбулентною в"язкістю плазми. Проаналізовано роль маломасштабного ?2 ефекту Крейчнана в утворенні дискретних магнітних полів у сонячній конвективній зоні (СКЗ). Останній ефект ...
770941
  Мельничук Н.Б. Макросоціальні фактори формування образу політичного лідера в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мельничук Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 170 л. – Бібліогр.: л. 150-170
770942
  Мельничук Н.Б. Макросоціальні фактори формування образу політичного лідера в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мельничук Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
770943
  Хусаинов Б.С. Макросредства в языке Ассемблера ЕС ЭВМ / Б.С. Хусаинов. – М., 1978. – 94 с.
770944
  Цімерман О. Макростатистичні дані застосування нового Кодексу про банкрутство // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 35
770945
  Воробьев В.И. Макроструктура облачного покрова северного полушария / В.И. Воробьев. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1990. – 220 с.
770946
  Лось О.М. Макроструктура російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 172-181


  У статті описано макроструктури перекладних російсько-українських словників 20-х рр. ХХ ст. Проаналізовано типові та інноваційні елементи макроструктур, характерних для тогочасних лексикографічних праць. Описано і детально проаналізовано макроструктуру ...
770947
  Бакалин Ю.И. Макроструктура стеклоэмалевых покрытий / Ю.И. Бакалин. – Минск : Издательство БГУ, 1978. – 126 с. – Библиогр.: с. 120-125
770948
  Кущ Е.О. Макроструктури упередженого дискурсу американських, британських і російських політиків // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 145-150
770949
  Крючкова І.В. Макроструктурне інституційне табло економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – C. 7-30. – ISSN 1605-7988
770950
  Крючкова І.В. Макроструктурний дизайн економік України та країн ОЕСР // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-28. – ISSN 1605-7988
770951
  Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-36. – Бібліогр.: с. 27-30, 36. – ISSN 0131-775Х


  Визначено особливості динаміки і структури інвестиційного процесу в корпоративному секторі України. Проведено порівняльне оцінювання інвестицій, випуску та доданої вартості в розрізі видів економічної діяльності. З використанням здобутих результатів ...
770952
  Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-36 : Табл. – ISSN 0131-775Х
770953
  Крючкова І.В. Макроструктурні чинники гальмування економічного зростання України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 5-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
770954
  Ошанин С.Л. Макросъемка в природе / С.Л. Ошанин, В.Н. Танасийчук. – Москва : Искусство, 1973. – 127с.
770955
  Козюк В. Макротеоретична етимологія фіскальних правил // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 7-22. – ISSN 1818-5754
770956
  Герасимова О. Макроуправління бізнес-процесами банку як результат формоутворень клієнтської бази : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-45. – Бібліогр.: 10 назв
770957
  Наливайко Л.Е. Макрофауна горішньокрейдових покладів південної окраїни Донбаса / Л.Е. Наливайко; Відп. ред. Кудрявцев И. – Київ : Український геологічний трест
Ч. 2 : Встановлення межі між природними мергелями та крейдою. – 1936. – 55с.
770958
  Наливайко Л.Є. Макрофауна горішньокрейдових покладів південної скраїни Донбаса / Л.Є. Наливайко; Відп. ред. Пятницький. – Київ : Український Н.-Д. геолого-розвідковий інститут
Ч. 1 : Встановлення межі між природними мергелями та крейдою. – 1935. – 36с.
770959
  Покровская Т.Н. Макрофитные озера и их евтрофирование / Т.Н. Покровская, Н.Я. Миронова, Г.С. Шилькрот; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1983. – 153с.
770960
  Ткаченко Ф.П. Макрофитобентос северо-западной части Черного моря (флора, распространение, экология, перспективы практического использования) : Дис. ... д-ра биологических наук. Спец. 03.00.05 - ботаника / Ткаченко Н.П.; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 404л. + Додатки: л. 333-404. – Библиогр.: л. 275-332
770961
   Макрофиты-индикаторы изменений природной среды. – Киев : Наукова думка, 1993. – 434с.
770962
  Штань М. Макрофінансова політика в умовах глобальних дисбалансів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (148). – С. 69-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
770963
  Лук"яненко І.Г. Макрофінансова стабільність: моделі та методи оцінки / Лук"яненко І.Г., Фарина О.І. ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 185, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-168. – ISBN 978-966-2410-75-4
770964
  Тропіна В. Макрофінансова стабільність: теоретичні підходи та емпіричний аналіз // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 7-15. – ISSN 1818-5754
770965
  Бабич Т.С. Макрофінансове бюджетування : навч. посібник / Т.С. Бабич, Т.В. Жибер ; за наук. ред. В.М. Федосова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 282-286. - На обкл. : До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 271-274 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-503-6
770966
  Котіна Г.М. Макрофінансове забезпечення розвитку економіки: пріоритети, стратегія та ризики / Г.М. Котіна, М.М. Степура, В Т. Табакова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 115-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2222-0712
770967
  Рудик Н.В. Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 74-80. – ISSN 2222-0712
770968
  Коломієць Г. Макрофінансові пріоритети та інституційно-функціональні аспекти податкового планування // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 29-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
770969
  Маслова Т. Макрофінансові проблеми глобального старіння населення // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 47-55 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
770970
  Козюк В.В. Макрофіскальні фактори глобальної нестабільності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 8-22. – ISSN 2305-7645
770971
  Погорєлова М.С. Макрофіти різнотипних рукавів дельти висунення (на прикладі Кілійської дельти Дунаю) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Погорєлова Марина Сергіївна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
770972
  Ткаченко Ф.П. Макрофітобентос північно-західної частини Чорного моря : (флора, розповсюдження, екологія, перспективи практичного використання): автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.05 / Ткаченко Ф.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 36 назв
770973
  Боярина Н.И. Макрофлористические зоны среднего и верхнего карбона (пенсильванской подсистемы) Донецкого бассейна // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 21-35 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
770974
  Сайгак В.П. Макроформы рельефа и вращение Земли / В.П. Сайгак. – Минск, 1980. – 75с.
770975
  Миненко И.Б. Макрофотография / И.Б. Миненко. – М., 1960. – 176с.
770976
  Раногаец Ф. Макроцвиттер-ионная полимеразация метакрилнитрила инициированная триэтилфосфином. : Автореф... канд.хим.наук: 075 / Раногаец Ф.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Черноголовка, 1972. – 20л.
770977
  Кравченко А.І. Макроцикли як локуси інтертексуального смислоутворення (на матеріалах ансамблевої творчості України останньої третини XX - початку XXI століть) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 413-420. – ISSN 2226-2180


  " Наукова новизна. Виявлено розгортання символічних макроциклів у гіпертекстових вимірах музичної свідомості. Підкреслено значення цих процесів у оновленні семіотики і семантики сучасної музичної культури при одночасному збереженні традицій ...
770978
  Зайченко А.М. Макроциклические трихотеценовые микотоксины = Macrocylic trichothecene mycotoxins : монография / А.М. Зайченко, Е.В. Андриенко, Е.С. Цыганенко; НАНУ.Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 2008. – 248с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0808-3
770979
  Абдуллабеков И.Н. Макроциклические эфиры в реакциях нуклеофильного замещения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Абдуллабеков И.Н.; Азерб. ин-т. нефти и химии. – Баку, 1978. – 25л.
770980
  Гирс А.А. Макроциркуляционный метод долгосрочных метеорологических прогнозов / А.А. Гирс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 488с.
770981
  Дыдина Л.А. Макроциркуляционный метод долгосрочных метеорологических прогнозов малой заблаговременности для Арктики : автореф. дис. ... доктора геогр. наук / Дыдина Л.А. ; Аркт. и Антаркт. науч-исслед. ин-т. – Ленинград, 1963. – 35 с.
770982
   Макроэволюция : (материалы 1 Всесоюзной конференции по проблемам эволюции). – Москва : Наука, 1984. – 251 с.
770983
  Геблер И. Макроэкономика / И. Геблер. – К, 1993. – 394с.
770984
  Долан Э.Дж. Макроэкономика / Э.Дж. Долан, Д.Е. Линдсей; [ пер. с англ. в. Лукашевича и др. ; под общ. ред. Б. Лисовика ]. – Санкт-Петербург : Литера плюс, 1994. – 408 с. – ISBN 5-88770-007-6
770985
   Макроэкономика. – Харьков, 1996. – 227с.
770986
  Долан Э.Дж. Макроэкономика / Э.Дж. Долан, Д.Е. Линдсей; Пер. с англ.Лукашевича. – Санкт-Петербург : Литера плюс, 1997. – 408с. – ISBN 5-88770-010-6
770987
   Макроэкономика : Учебник. – Изд. 2-е. – Санкт- Петербург : СПбГУЭФ, 1997. – 719с. – ISBN 5-7310-0766-7
770988
  Соболев В.М. Макроэкономика : Учеб. пос. для студ. экон. вузов и фак-в / В.М. Соболев; МО Украины. – Харьков : Студцентр, 1997. – 224 с. – ISBN 5-7763-8288-2
770989
   Макроэкономика : Учебник. – Санкт-Петербург : Поиск, 1997. – 380с. – ISBN 5857330866
770990
  Шишов А.Л. Макроэкономика : Учебник / А.Л. Шишов; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва : Тандем; Экмос, 1997. – 320с. – ISBN 5881240057
770991
  Дорнбуш Р. Макроэкономика : Учебник / Р. Дорнбуш, С. Фишер; Под ред. С.П.Карпова. – Москва : МГУ: Инфра-М. – ISBN 5862254420
т.1. – 1997. – 784 с
770992
   Макроэкономика : Учебник для студ.вузов / Л.С. Тарасевич, В.М. Гальперин, П.И. Гребенников, А.И. Леусский; Общ.ред.Л.С.Тарасевича. – Изд.3-е,перераб.и доп. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 1999. – 656с. – ISBN 5-7310-1080-3
770993
  Бункина М.К. Макроэкономика (Основы экономической политики) : Учебник / М.К. Бункина, В.А. Семенов. – Москва : ДИС, 1997. – 320 с. – ISBN 5-86509-055-О
770994
  Дадаян В.С. Макроэкономика для всех / В.С. Дадаян. – М, 1996. – 304с.
770995
  Сакс Д.Д. Макроэкономика. Глобальный подход / Д.Д. Сакс, Ф.Б. Ларрен. – Москва : Дело, 1999. – 848с. – ISBN 5-7749-0147-5
770996
  Бурда М. Макроэкономика. Европейский текст. : Учебник / М. Бурда, Ч. Виплош. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Судостроение, 1998. – 544с. – ISBN 0-19-877469-9
770997
  Костюк В.Н. Макроэкономика: приспособление и становление / В.Н. Костюк. – Одесса, 1995. – 146с.
770998
  Протас В.Ф. Макроэкономика: структурно-логические схемы : Учеб. пособие для вузов / В.Ф. Протас. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1997. – 271с. – ISBN 5-85173-107-9
770999
   Макроэкономические модели. – Киев, 1976. – 85 с.
771000
   Макроэкономические модели анализа. – Киев, 1986. – 99 с.
<< На початок(–10)771772773774775776777778779780(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,