Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
768001
   "Лариса Івшина вміє бачити Велике та Величне" / Л. Шевцова, І. Пасічник, Г. Гопко, М. Марків, А. Баумейстер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 6-7


  До 20-річчя перебування на посаді головного редактора газети "День" Лариси Івшиної.
768002
  Белінг Д.О. "Ласкирний рибець" з Днипрового пониззя / Д.О. Белінг. – Киев : Р. У. П. – 7с. – Окремий відбиток
768003
  Белінг Д.О. "Ласкирний рибець" з Дніпрового пониззя / Д.О. Белінг. – 7с.
768004
  Муравецька Я. "Ластів"ятко. Ворожка. Смерть актриси. Не спокушай нічних дарів... "Чи знаєте? Я вами відболіла..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 51-52


  Вірші.
768005
  Ковальчук О.В. "Ластівко", відгукнись! : оповідання / О.В. Ковальчук. – Київ, 1976. – 128 с.
768006
  Торохов Б.М. "Ласточка" / Б.М. Торохов. – Сталинград, 1958. – 167с.
768007
  Балодіс З. "Латвія готова поділитися досвідом реалізації реформ в оборонному секторі" / бесіду вів Юрій Кузнецов // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 38-41


  Аташе з питань оборони Латвійської Республіки підполковник Зігмундс Балодіс розповідає про становлення війська Латвії та приєднання держави до системи колективної безпеки.
768008
  Ковальова О. "Латентна війна" уряду Дж. Буша проти "нових лівих" в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 76-87
768009
  Пунтиглиано А.Р. "Латиноамерика": Размышления о глобализации, государстве, национальности и развитии // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 99-104
768010
   "Латинская Америка: государство и общество перед вызовами XXI века" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-28. – ISSN 044-748Х


  Колоквіум в ІЛА РАН.
768011
   "Латинский квартал" // Малая энциклопедия киевской старины / А. Макаров. – Киев : Довіра, 2002. – С. 255-260. – ISBN 966-507-128-9


  "Латинський квартал" - район Києва, де з 1840 рр. селилися студенти Київського університету.
768012
  Андреус А.П. Лао-цзи // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 56-57. – ISBN 966-316-069-1
768013
   Лао-цзы : Жизнь, учение, мысли, афоризмы; Лао-цзы- учитель Конфуция; великая книга Лао-цзы "Дао"-полный текст с подробными комментариями; словарь Дао. – Минск : Современное слово, 2004. – 224с. – ISBN 985-443-406-0
768014
  Лукьянов А.Е. Лаоцзы : (Философия раннего даосизма) / А.Е. Лукьянов. – Москва : Изд. УДН, 1991. – 164 с. – ISBN 5-209-00347-7
768015
  Семенов-Тян-Шанский Лапандский заповедник. / Семенов-Тян-Шанский, Н.Н. Дельвин. – Москва, 1984. – 158с.
768016
  Симонов О.М. Лапароскопічна адреналектомія із застосуванням рентгенендоваскулярних технологій в хірургічному лікуванні пухлин наднирників : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Симонов Олег Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
768017
  Москаленко В.В. Лапароскопічне міні-шунтування шлунка в лікуванні хворих на морбідне ожиріння : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Москаленко Віталій Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
768018
  Микитин В.З. Лапароскопічний вісцероліз у поєднанні з ендоскопічною назогастральною інтубацією кишківника при гострій злуковій хворобі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Микитин Василь Зіновійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
768019
  Варшавский А.С. Лаперуз / А.С. Варшавский. – Москва : Географгиз, 1957. – 54с. – (Замечательные географы и путешественники)
768020
  Паламарчук О.Л. Лапинська Тетяна Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 220. – ISSN 2075-437X


  Лапинська Т.В., кандидат філологічних наук, доцент. З1985 р. - доцент кафедри слов"янської філології Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
768021
  Чмир О.Р. Лапинська Тетяна Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 202. – ISSN 2075-437X
768022
  Старун Василь Лапідарій : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 56-61
768023
   Лапінський Михайло Микитович (1862-1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 276. – ISBN 978-966-933-054-3
768024
  Завірюхіна Марія Лапландія. Край зимових чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 24-28 : фото
768025
   Лапландский государственный заповедник. – М, 1937. – 136с.
768026
   Лапландский государственный заповедник. (Научно-популярный очерк).. – М., 1937. – 136с.
768027
  Пелле Лариса Лапландское сафари : Дорожный блокнот. Медвежий угол // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 96-104 : Фото. – ISSN 1813-4777
768028
  Семенов-Тян-Шанский Лапланский государственный заповедник. / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1960. – 136с.
768029
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1937. – 281 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 23-24)
768030
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1937. – 280с.
768031
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1985. – 285 с.
768032
  Ковешников Е.В. Лапласов детерминизм: от истории идеи к современным проблемам / Е.В. Ковешников, В.Н. Савченко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 116-122. – ISSN 1811-0916
768033
  Чернобаев А.А. Лаппо-Данилевский в новейшей российской историографии // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 40-45. – ISSN 2070-9773
768034
  Афиани В.Ю. Лаппо-Данилевский и В.И. Вернадский: стремление к генерализации прошлого // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 55-57. – ISSN 2070-9773
768035
  Полищук Рада Лапсердак из лоскутов = Три фрагмента новой книги : к 65-летию Победы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 88-112. – ISSN 0012-6756
768036
  Смолин Ю.Н. Лапта / Ю.Н. Смолин. – М., 1961. – 56с.
768037
   Лаптев Олексій Олексійович (1922-2006) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 277. – ISBN 978-966-933-054-3
768038
   Лаптєв Олексій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 52. – ISBN 966-8352-11-4
768039
   Лаптєв Олексій Олексійоіич (1922-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 256-257. – ISBN 978-966-439-754-1
768040
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва
1. – 1935. – 239с.
768041
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Изд. 3-е. – Москва
2. – 1935. – 297с.
768042
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва
4. – 1937. – 305с.
768043
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва, 1950. – 872с.
768044
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва : Современник, 1976. – 797с. – (Библиотека российского романа)
768045
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва, 1989. – 718с.
768046
   Лапушкін Ігор Тимофійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 291 : фото
768047
  Аляєв Г.Є. Лапшин Іван Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1031-1032. – ISBN 966-316-069-1
768048
  Малишева Ірина Лара Крофт - нова візитка Камбоджі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 86-87 : фото
768049
  Суханова Г.И. Ларвальний парагонимоз = Larval paragonimiasis : клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, течение и лечение / Г.И. Суханова ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Тихоокеанский гос. мед. ун-т. – Изд. 2-е, испр. и доп. двуязычное (рус. и англ.). – Владивосток ; Лос-Анджелес : Русский остров : ClinDatrix, 2020. – 139, [2], 137, [2] с. встреч. паг. : ил., цв. ил., портр., табл. – ISBN 978-5-93577-222-2
768050
   Ларец жемчужин. Азербайджанские народные четверостишия-баяты и пословицы.. – Москва, 1968. – 213 с.
768051
  Сидорова А. Ларец императора Павла / А. Сидорова, Е. Исаева // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
768052
  Парнов Е.И. Ларец Марии Медичи / Е.И. Парнов. – М., 1987. – 411с.
768053
  Парнов Е.И. Ларец Марии Медичи / Е.И. Парнов. – М., 1990. – 528с.
768054
  Иванов В.М. Ларец мудреца / В.М. Иванов. – Ленинград : Лениздат, 1973. – 216с.
768055
   Ларец мудрости. Древние китайские басни.. – Л., 1961. – 111с.
768056
   Ларец острословов : Афоризмы. Парадоксы. Шутки. Эпиграммы. – Москва : Политиздат, 1991. – 511с.
768057
  Чесноков С.В. Ларинский и Миасский гнейсовые купола Восточно-Уральского антиклинория и их эволюция : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Чесноков С.В. ; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. геологии. – Москва, 1967. – 28 с.
768058
  Арабей Л.Л. Лариса : повести [для ст. школ. возраста : авториз. пер. с белорус.] / Лидия Арабей ; [худож. Л.Н. Гончарова]. – Минск : Юнацтва, 1982. – 254 с. : ил.
768059
   Лариса : Книга о Л.Шепитько. Воспоминания, выступления, интервью, киносценарий, статьи. – Москва : Искусство, 1987. – 289с. : ил.
768060
   Лариса (Леся) Григорівна Рева : біобібліографічний покажчик / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [укл.: Н.М. Рева]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 48 с.
768061
  Кононенко В.Є. Лариса Архипівна Руденко / В.Є. Кононенко, М.Л. Мар"яненко. – К., 1963. – 35с.
768062
   Лариса Вахніна // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 93. – ISSN 2664-4282
768063
  Густавсон Л. Лариса Густавсон: "Нобеліські премії на деревах не ростуть..." / розмову вела Ірина Ніколайчук // Світ. – Київ, 2018. – Квітень (№ 13/14). – С. 3


  Як живеться колишнім українським ученим у Швеції - розмова з біологом, доцентом Шведського сільськогосподарського університету Ларисою Густавсон.
768064
   Лариса Денисенко // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 44
768065
  Орлова О. Лариса з Мавчиного роду // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 197-200. – ISSN 2075-1222


  Українська художниця Лариса Лукаш: закінчила Львівський Поліграфічний інститут ім. І. Федорова, фак-т графіки; член Національного союзу художників України. Прцює в технніці батік. Інші види творчості: текстильні колажі, авторскі листівки, прикраси
768066
   Лариса Іванівна Прокопова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 94-96. – ISSN 0027-2833


  Некролог. Лариса Іванівна Прокопова (04.03.1925-19.12.2013), доктор філологічних наук, професор, ветеран праці навчалася, а згодом і працювала на посаді завідувача кафедри німецької мови (1972-1975 р.) в Київському національному університеті імені ...
768067
   Лариса Іванівна Шевченко: горизонтами модерної лінгвістики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 317, [1] с., [1] арк. портр. – Бібліогр.: с. 295-310, в підрадк. приміт. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-749-7
768068
   Лариса Івшина - почесний доктор Стусівського університету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 17


  "Вчена рада вишу 42 голосами із 42 присутніх сказала "так".
768069
  Брюховецька Л. Лариса Кадочникова: вчора і сьгодні // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 1562-3238
768070
  Кадочнікова Л. Лариса Кадочнікова: "Найголовніше - вміст душі моїх героїнь!" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)
768071
  Кириллова Л.Н. Лариса Кирилловна / Л.Н. Кириллова. – Москва, 1980. – 48с.
768072
  Романов С.М. Лариса Косач і Ольга Кобилянська. Жіноча дружба в чоловічому світі // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 77-89. – ISSN 2520-2855
768073
   Лариса Крушельницька : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1998. – 84с. – ISBN 5-87332-087-Х
768074
  Худицький В. Лариса Крушельницька. Творець історії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 12). – С. 11


  5 квітня 2013 р. відомий вчений-археолог, бібліотекознавець, д-р істор. наук (1991), професор (1999), активний громадський діяч Лариса Іванівна Крушельницька відзначає своє 85-ліття.
768075
   Лариса Лужина. – М., 1969. – 13с.
768076
  Лук"янова Л. Лариса Лук"янова: Для того, щоб держава змінювалася, її громадяни мають навчатися / спілкувался Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 5 жовтня (№ 39). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
768077
  Недін Л. Лариса Недін: "Життя без випробувань не буває" / спілкувався Едуард Овчаренко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  Для відомої української акторки, письменниці, журналістки, лауреатки численних мистецьких та літературних премій і конкурсів, заслуженої артистки України Лариси Недін 2020 рік ювілейний. Хорошим подарунком для мисткині стала книжка "Лариса Недін. У ...
768078
   Лариса Николаевна Яременко (к 90-летию со дня рождения) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 104-105 : фото. – ISSN 0203-3100
768079
  Уманська Тетяна Лариса Новицька: "Географія має допомогти кожному учневі відчути себе особисто" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28
768080
   Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) = Larysa Petrivna Kosach-Kvitka (Lesia Ukrainka) : Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія. – Нью-Йорк ; Київ : Факт, 2004. – 447 с. – ISBN 966-8408-63-2
768081
  Соловей Э.С. Лариса Рейснер / Э.С. Соловей. – Москва, 1985. – 160 с.
768082
   Лариса Рейснер в воспоминаниях современников.. – Москва, 1969. – 199с.
768083
  Грисенко Л.Н. Лариса Руденко / Л.Н. Грисенко. – К., 1978. – 56с.
768084
   Лариса Серединская: "Мы идем в ногу со временем и хотим чтобы наши клиенты могли с радостью и удовольствием принимать у себя гостей, показывая им свои замечательные сады, а в них - красивые и качественные растения Европейского уровня // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 30-32 : фото
768085
  Гільберг Т.Г. Лариса Синиця: "Я знала, що між дітьми буду щасливою..." // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 24-25 : фото
768086
  Копанева Е. Лариса Тронько: "Петр Тимофеевич как-то сказал: "Я не могу прожить меньше, чем моя мать. Она умерла в 96 лет". Так и вышло" // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 12 сентября (№ 162). – С. 6


  О том, каким был Петр Тимофеевич в жизни, рассказала его дочь Лариса Тронько
768087
  Бокшицкая Е.С. Лариса Удовиченко / Е.С. Бокшицкая. – Москва : [Б. и.], 1988. – 32 с.
768088
  Шулепов Лариса Чемоданова / Шулепов, В.Ф. Пономарев. – Киров, 1989. – 94с.
768089
   Лариса Шепитько. – М, 1982. – 39с.
768090
  Поліщук Т. Лариса, "Марія" і всі-всі-всі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 179). – С. 7


  15-річчя Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам та ювілей засновниці "Марії", української актриси Лариси Кадирової.
768091
  Шкварець В. Ларіон Захарович Загородній – Миколаївський та Холодноярський отаман // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 59-60
768092
  Лазеба О.А. Ларіса Івановна Прокопова. Некролог / О.А. Лазеба, О.О. Туришева // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 5-8. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2307-1591
768093
  Білецький В.С. Ларніт (- рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 553. – ISBN 978-966-02-7998-8
768094
  Скаковский Н.К. Ларское месторождение кровельных сланцев. / Н.К. Скаковский. – Москва, 1931. – 68с.
768095
  Работнов Н.С. Ларчик можно не открывать. Квантовый туннельный эффект: Полвека загадок и открытий / Н.С. Работнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 168с.
768096
  Сефриуи Ахмед Ларчик чудес. / Сефриуи Ахмед. – М., 1970. – 168с.
768097
  Федулов М.М. Ларьок № 5 / М.М. Федулов. – Київ, 1939. – 11 с.
768098
  Цвид А. Лас-Вегас - у жебрацькій країні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 5


  Роман Олександра Бакуменка "Король ринкової вулиці".
768099
  Малишева Ірина Лас-Вегас. Прощавайте грошики! : США. Спецрепортаж / Малишева Ірина, Сагайдак Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 76-78 : Фото
768100
  Ткач М.М. Ласий ведмідь : казки : [для дошкільнаят та дітей мол. шк. віку] / Михась Ткач ; худож. Оксана Коршун ; [ред. Христина Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 966-340-082-X
768101
  Арсланов Максим Ласий шматок українського неба // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 28-30 : фото. – ISSN 1998-8044
768102
  Решетник М.Д. Ласк (Lask) Еміль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 612. – ISBN 966-316-069-1
768103
  Юргенсон П.Б. Ласка / П.Б. Юргенсон. – М., 1932. – 26 с.
768104
  Зорин В.Г. Ласка / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1971. – 121с.
768105
  Трусан О. Ласка / О. Трусан. – Харків : Прапор, 1971. – 62 с.
768106
  Григоров К. Ласка. / К. Григоров. – София, 1978. – 153с.
768107
  Гайдай І.І. Ласкаво просимо : гумористичні оповідання / І.І. Гайдай. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 243с.
768108
   Ласкаво просимо в "Лісотель" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 27 : фото
768109
   Ласкаво просимо в Kyiv. США відтепер правильно писатимуть назву столиці України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14-15 червня (№ 66). – С. 5


  "Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з російськомовної "Kiev" на україномовну - "Kyiv" у міжнародній базі, якою послуговуються, зокрема, всі аеропорти світу. З відповідним проханням свого часу до ...
768110
   Ласкаво просимо до КНУ // Київський університет. – Київ, 2023. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Успішно завершилася вступна кампанія для іноземних громадян - 2022. Попри повномасштабне вторгнення, попри повернення чинних студентів на батьківщину - Університет має нових вступників! Університет цьогоріч має 99 вступників із 12 країн світу. ...
768111
  Воловенко Ю. Ласкаво просимо на IX наукову міжнародну конференцію з хімії "Київ-Тулуза" // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017
768112
  Горобець Ірина Ласкаво просимо на борт / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 44-47 : фото
768113
  Хома Василь Ласкаво просимо на Рахівщину! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 68 : Фото
768114
  Задорожний М.П. Ласкаво просимо у 20-ті роки! // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 1/2 (215/216). – С. 2
768115
  Чалий Б.Й. Ласкаво просимо! / Б.Й. Чалий. – Київ, 1969. – 214 с.
768116
  Терентьева Н.А. Ласкарина Бубулина - портрет на фоне Греческой революции / Наталья Терентьева, Елена Терентьева. – Тбилиси : MPG, 2011. – 100 с. : ил., табл. – Библиогр. в примеч.: с. 81-90. – ISBN 978-9941-9160-5-2
768117
  Зак В.Г. Ласкер / В.Г. Зак. – М, 1963. – 198с.
768118
  Седов Л.А. Ласки М.Дж. Утопия и революция. О происхождении метафоры, или несколько иллюстраций к проблеме политического темперамента и интеллектуального климата, а также к вопросу о том, как исторически взаимосвязаны идеи, идеалы и идеологии // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1979. – [б/н]. – С. 88-113. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
768119
  Вострышев И.В. Ласкины / И.В. Вострышев. – Москва, 1968. – 264с.
768120
  Харт К. Ласковая дикарка / Кэтрин Харт ; [пер. с англ. Т. Мелеховой ; худож. В. Любин]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1995. – 398 с. : ил. – (Волшебный Купидон). – ISBN 5-87322-288-6
768121
  Селиванов Ф.Т. Ласковое сердце / Ф.Т. Селиванов. – М, 1967. – 79с.
768122
  Пушкин В.В. Ласковый тренер : повесть / В.В. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1970. – 111 с.
768123
  Боцманов Андрей Ласковый хищник. Домашняя дикость / текст: Боцманов Андрей; фото: Дзюбанова Елена // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 98-101 : фото
768124
  Широкауэр А. Лассаль / А. Широкауэр. – Ленинград, 1924. – 204 с.
768125
  Заславский Д.И. Лассаль / Д.И. Заславский. – Л., 1925. – 117с.
768126
   Лассаль и Родбертус в избранных отрывках. – М.-Л, 1925. – 312с.
768127
  Білаш О.І. Ластів"яні ноти / О.І. Білаш ; худож. Є.В. Шуляк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 78 с.
768128
  Шевченко Оксана Ластівка - листівка з минулого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
768129
  Гетьман В.П. Ластівка / В.П. Гетьман. – Одеса, 1971. – 128 с.
768130
  Дубова Л.О. Ластівка в болгарській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 243-247. – Бібліогр.: Літ.: с .246-247; 21 поз. – (Бібліотека Інституту філології)
768131
  Куць М. Ластівка в стужу : драма в 5 ч. / Микола Куць. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 315, [5] с. : портр. – ISBN 978-966-355-077-0
768132
  Пархоменко О.І. Ластівка день починає / О.І. Пархоменко. – Київ, 1981. – 297 с.
768133
   Ластівка з Пряшівщини. – К, 1960. – 248с.
768134
  Савченко М.М. Ластівка. / М.М. Савченко. – К., 1961. – 37с.
768135
  Невінчана В.Д. Ластівки : поезії / В.Д. Невінчана. – Київ, 1962. – 58 с.
768136
  Волошина Л.К. Ластівки відлетіли. / Л.К. Волошина. – Харків, 1972. – 55с.
768137
  Сосюра В. Ластівки на сонці / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1960. – 240с.
768138
  Лазаренко К.А. Ластівки над вікном. / К.А. Лазаренко. – Одеса, 1979. – 48с.
768139
  Дрок К.Л. Ластівки над землею : поезії / К.Л. Дрок. – Київ, 1985. – 141 с.
768140
  Чередниченко Д. Ластівки над Россю і над Німаном : поезії / Дмитро Чередниченко. – Київ : Задруга, 2010. – 213, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-432-075-4
768141
  Аренштейн О.Й. Ластівки прийдешньої весни : повість : [для серед. і старш. шкільного віку / О.Й. Аренштейн ; з рос. пер. О. Аврамчук ; іл. А. Силаєв. – Київ : Веселка, 1969. – 180 с. – (Історична бібліотека)
768142
  Храплива Л. Ластівочка / Леся Храплива. – Клівленд ; Огайо : Батурин, 1957. – 20 с. – (Пластова бібліотека ; ч. 4)
768143
   Ластовка. Сочинения на малороссийском языке. – Санкт-Петербург : Издание книгопродавца Василья Полякова, 1841
768144
  Тимошик М.С. Ластовский Валерій Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 564. – ISBN 978-966-02-7998-8
768145
  Наумов С.П. Ластоногие Охотского моря / С.П. Наумов, 1941. – 74с.
768146
  Бест Г. Ластоногие пловцы : [сокр. пер. с англ.] / Г. Бест. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 130 с. : ил.; 4 л. ил.
768147
  Семин В.Н. Ласточка-Звездочка. / В.Н. Семин. – М., 1965. – 322с.
768148
  Додохов Ласточка : на вірменській мові / Додохов. – Тбилиси, 1939. – 104 c.
768149
  Пистоленко В.И. Ласточка / В.И. Пистоленко. – Москва-Л : Детская литература, 1953. – 224 с.
768150
  Пистоленко В.И. Ласточка / В.И. Пистоленко. – Чкалов : Чкаловское кн. изд-во, 1955. – 208 с.
768151
  Годенко М.М. Ласточка / М.М. Годенко. – Москва, 1957. – 87с.
768152
   Ласточка. – М, 1962. – 416 с.
768153
  Черкасов А.Т. Ласточка / А.Т. Черкасов. – Новосибирск, 1963. – 220с.
768154
  Черкасов А.Т. Ласточка / А.Т. Черкасов. – М, 1965. – 384с.
768155
  Хамид Ташпулат Ласточка : стихи / Хамид Ташпулат. – Ташкент, 1969. – 98 с.
768156
   Ласточка. – М, 1971. – 80с.
768157
  Кружков Г.М. Ласточка : стихи / Г.М. Кружков. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71с.
768158
  Романченко О.И. Ласточка в доме / О.И. Романченко. – М., 1977. – 112с.
768159
  Эмин Г. Ласточка из Аштарака : стихи / Георг Эмин ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 253 с.
768160
  Рябинин Н. Ласточка перед дождем / Н. Рябинин. – Саратов, 1987. – 47с.
768161
  Дубровин Е.П. Ласточка с дождем на крыльях / Е.П. Дубровин. – Воронеж, 1989. – 271с.
768162
  Шишов А.Ф. Ласточка света / А.Ф. Шишов. – М, 1970. – 25с.
768163
  Туманова З.А. Ласточка. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1959. – 206с.
768164
   Ласточки. – Ереван, 1956. – 336с.
768165
  Сказбуш Н.И. Ласточки / Н.И. Сказбуш. – К, 1957. – 138с.
768166
  Бакалдин В.Б. Ласточки : поэма / В.Б. Бакалдин. – Краснодар : Кн. изд-во, 1960. – 20 с.
768167
  Колоярцев М.В. Ласточки / М.В. Колоярцев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 246с.
768168
  Атабаев М. Ласточки вернулись : стихотворения, поэм / Магомед Атабаев ; пер. с кумык. И. Фаликов ; худож И. Суслов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 94 с. : ил.
768169
  Аренштейн А.И. Ласточки грядущей весны : для сред. и старш. возраста / А.И. Аренштейн ; ил. В. Панов. – Москва : Детская литература, 1965. – 224 с.
768170
  Рансом А. Ласточки и амазонки : книга для чтения на англ. яз. / А. Рансом. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 159 с.
768171
  Кривенко Е.И. Ласточки летают высоко. Лирика. / Е.И. Кривенко. – К., 1959. – 96с.
768172
  Шейхзаде М. Ласточки на проводах : стихи / М. Шейхзаде; пер. с узбек. – Москва : Советский писатель, 1967. – 140 с.
768173
  Перепелка В.И. Ласточки над городом / В.И. Перепелка. – Л., 1973. – 254с.
768174
  Порудоминский В.И. Ласточки над снежным полем / В.И. Порудоминский. – М., 1989. – 173с.
768175
  Захарченко В.Д. Ласточки прилетают из Африки / В.Д. Захарченко. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 157с.
768176
  Герцман С.М. Ласточки прилетают из Москвы / С.М. Герцман, А.Б. Мельников. – Москва, 1983. – 223с.
768177
  Исфандияр Ласточки Сослана / Исфандияр. – Ташкент, 1981. – 184 с.
768178
  Баруздин С.А. Ласточкин младший и Ласточкин старший : для сред. и старш. шк. возраста / С.А. Баруздин ; ил. И. Коминариц. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 116 с. : ил.
768179
  Баруздин С.А. Ласточкин младший и Ласточкин старший : повесть : для сред. и старш. шк. возраста / С.А. Баруздин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 144 с. : ил.
768180
  Матвеева Н.Н. Ласточкина школа / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1973. – 119с.
768181
  Фаликов И.З. Ласточкино лето / И.З. Фаликов. – М, 1990. – 112с.
768182
  Гельви М.Э. Ласточкины гнезда / М.Э. Гельви. – Тбилиси, 1966. – 74с.
768183
  Баруздін С.О. Ласточкін-молодший і Ласточкін-старший : [нова адреса Ніни С трешнєвої]: повісті : для сер. шкільн. віку / С.О. Баруздін ; Авториз. пер. з рос. Надії Орлової ; Іл.: Євген Котляр і Галина Бабенко. – Київ : Веселка, 1975. – 319 с.
768184
   Латафат-наме = Книга о красоте. – Ташкент, 1976. – 199с.
768185
   Латвийская Советска Социалистическая. – Рига, 1967. – 28с.
768186
  Витолинь Я.Я. Латвийская ССР / Я.Я. Витолинь, Н.Э. Грюнфельд. – Москва : Музгиз, 1954. – 42 с.
768187
  Вейс Э.Э. Латвийская ССР : Экономико-географическая характеристика / Э.Э. Вейс, В.Р. Пурин. – Москва : Географгиз, 1957. – 440с.
768188
  Витолинь Я.Я. Латвийская ССР / Я.Я. Витолинь, Н.Э. Грюнфельд. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 94с.
768189
   Латвийская ССР. – Рига, 1961. – 28с.
768190
   Латвийская ССР. – М, 1969. – 14с.
768191
  Тидрикис А.М. Латвийская ССР / А.М. Тидрикис. – Рига : Лиесма, 1975. – 31с.
768192
   Латвийская ССР. – Рига, 1976. – 226с.
768193
   Латвийская ССР. – Рига, 1981. – 235с.
768194
   Латвийская ССР. – Рига, 1986. – 200с.
768195
   Латвийская ССР в 1968. – Рига, 1969. – 338с.
768196
   Латвийская ССР в цифрах. – Рига, 1984. – 236с.
768197
   Латвийская ССР в цифрах в 1960 году. – Рига, 1961. – 344с.
768198
   Латвийская ССР в цифрах в 1961 году. – Рига, 1962. – 200с.
768199
   Латвийская ССР в цифрах в 1962 году. – Рига, 1963. – 212с.
768200
   Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. – Рига, 1969. – 467с.
768201
   Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. – Рига, 1971. – 624с.
768202
   Латвийская ССР в цифрах в 1972 году. – Рига, 1973. – 416с.
768203
   Латвийская ССР в цифрах в 1973 году. – Рига, 1974. – 401с.
768204
   Латвийская ССР в цифрах в 1976 году. – Рига, 1977. – 316с.
768205
   Латвийская ССР в цифрах в 1985 году. – Рига, 1986. – 258с.
768206
   Латвийская ССР в цифрах в 1987 году. – Рига, 1988. – 226с.
768207
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1972. – 258с.
768208
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1978. – 308с.
768209
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1979. – 286с.
768210
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1980. – 297с.
768211
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1981. – 307с.
768212
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1985. – 232с.
768213
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1989. – 191с.
768214
  Шустиков Н.И. Латвийская ССР. / Н.И. Шустиков. – М, 1952. – 32с.
768215
  Колотиевский А.М. и др. Латвийская ССР. (Эконом.-географ. очерк) / А.М. и др. Колотиевский. – М., 1955. – 120с.
768216
  Пурин В.Р. Латвийская ССР. Экон.-географ. характеристика : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пурин В.Р. ; АН ЛатвССР , Ин-т экономики. – Рига, 1954. – 23 с.
768217
   Латвийский государственный университет им. П. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1966. – 60с.
768218
   Латвийский государственный университет им. Петра Стучки. – Рига : Звайгзне, 1964. – 48с.
768219
   Латвийский государственный университет им. Стучки. – 49с.
768220
  Ниедре А. Латвийский комсомол в пятой пятилетке / А. Ниедре. – Рига, 1959. – 48с.
768221
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 17. – 1976
768222
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 18. – 1976
768223
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 19. – 1976
768224
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 20. – 1976
768225
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 22. – 1978
768226
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 23. – 1979
768227
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 24. – 1980
768228
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 25. – 1981
768229
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
№ 26. – 1982
768230
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
№ 27. – 1983
768231
   Латвийский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет. – Рига : Авотс, 1982. – 107с.
768232
   Латвийский средена Трудового Красного Знамени государственный университет : Информ. материал. – Рига, 1974. – 60с.
768233
   Латвийский средена Трудового Красного Знамени государственный университет им. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1967. – 60с.
768234
  Ринг И.Г. Латвийский фашизм в подготовке инвентаризации / И. Ринг. – Москва-Ленинград : Партиздат, 1932. – 88 с.
768235
  Типайнис Н.П. Латвийский этнографический музей / Н.П. Типайнис. – Рига : б/в, 1960. – 36с.
768236
  Альтман М Латвия / М Альтман. – Москва; Ленинград : Московский рабочий, 1931. – 60с.
768237
  Ринг И.Г. Латвия / И.Г. Ринг. – Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 275 с. – (Капиталистический мир в очерках)
768238
  Жирмунский Латвия / Жирмунский, .М. – М., 1940. – 82с.
768239
   Латвия : специальное приложение // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 1 (178), 11 января 2018. – С. 27-61
768240
  Штейнберг В.А. Латвия во внешнеполитическом противоборстве Советской России и держав Запада, 1917-1920 / В.А. Штейнберг. – Рига, 1979. – 171с.
768241
   Латвия за годы Советской власти. – Рига, 1967. – 404с.
768242
   Латвия и ее армия. – М, 1938. – 92с.
768243
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1987. – 94с.
768244
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1988. – 174с.
768245
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1990. – 187с.
768246
  Дризул А.А. Латвия под игом фашизма / А.А. Дризул. – Рига, 1960. – 388с.
768247
  Каннер Л.Ф. Латвия. / Л.Ф. Каннер. – Л., 1936. – 44с.
768248
   Латвия. Литва. Эстония // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 2-3 : Карта
768249
   Латвия. Литва. Эстония. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 97-107 : Фото
768250
  Майборода Наталья Латвия. Солнце внутри // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 39-43 : фото
768251
  Кочетков Ю. Латвия: 20 лет упущенных возможностей // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-87. – ISSN 0131-2227
768252
  Гончаров Владимир Латвия: перспективы для Украины : у соседей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 50-55 : Фото
768253
  Неправская Наталия Латвия: туристические инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
768254
  Рубен В.П. Латвійска Радянська Соціалістична Республіка / В.П. Рубен. – Київ, 1972. – 103с.
768255
  Бірон А. Латвійська РСР / А. Бірон, Е. Чівкуль. – Київ : Політвидав України, 1969. – 108 с., [6] вкл. іл. : іл.
768256
  Марочко В. Латвійські дипломати 1932 - 1933 рр. про голод в Україні // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 231-232. – ISBN 978-617-642-388-1
768257
  Шноре Е. Латвійські та естонські дипломати про Голодомор в Україні / Е. Шноре, І. Паавле // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 85-95. – ISSN 0130-5247


  На початку 1930-х рр. латвійська та естонська громадськість була доволі добре поінформована стосовно того, що відбулося у СРСР, у тому числі про голод в Україні. Хоча офіційна реакція Латвія та Естонія на український голодомор була доволі пасивною, ...
768258
  С"янітс Атіс Латвійці зняли мовне питання : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним послом Латвійської Республіки в Україні А. С"янітсом] / С"янітс Атіс, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 36-38. – ISSN 0130-5212
768259
  Боляновський А. Латвійці і галицькі українці у збройних силах Німеччини в 1943-1945 рр.: порівняльний аналіз // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 125-133
768260
  Лосєв І. Латвію збережено. На даному етапі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)


  Перемога корінних жителів на референдумі про надання російській мові статусу державної є історично-доленосною подією для латиського народу.
768261
   Латвія передаватиме Україні автомобілі, конфісковані у п"яних водіїв // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)
768262
  Коваль О. Латвія перезавантажила парламент // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Парламентські вибори в Латвії 6 жовтня показали, що ідеї "русского мира" і гасло про Росію, "граница которой нигде не заканчивается", не привабливі навіть для самих росіян, які живуть у Європі. Кремлю не вдалося вплинути на результати голосування в ...
768263
   Латвія приєднається до справи "Україна проти росії" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 серпня (№ 32/33). – С. 13. – ISSN 1992-9277
768264
  Будько Євген Латвія. Затишний вітер Лієпаї // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 98-104 : фото
768265
  Горобець Іван Латвія. Ризький бальзам на душу : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 60-64 : Фото
768266
  Літковець Т. Латвія: на мовному фронті без змін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)
768267
  Петренко Є. Латвія: реформа освіти // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 5


  "Латвійська влада запровадила обов"язок вивчення латвійської мови у школах для російської меншини, де навіть учителі не демонструють вільного володіння цією мовою".
768268
   Латгальская керамика. – М, 1982. – 21с.
768269
  Буль А.К. Латгальская организация Коммунистической партии Латвии в борьбе против диктатуры буржуазии (1920-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Буль А. К.; Латв.ГУ. – Рига, 1967. – 23л.
768270
  Гаузер Э. Латекс / Э. Гаузер; пер. с англ. Марголиной Ю. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1932. – 123 с.
768271
  Нобль Р.Д. Латекс в технике / Р.Д. Нобль. – Ленинград : Госхимиздат, 1962. – 896 с.
768272
   Латексы. – Воронеж, 1973. – 122с.
768273
   Латексы. – Воронеж, 1975. – 87с.
768274
  Цуканов Б.И. Латенный период реакции и отражение деятельности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Цуканов Б. И. ; МП УССР, НИИ психол. УССР. – Киев, 1982. – 23 с.
768275
  Пелехатий М. Латенські поселення Західної України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 425-428. – ISBN 978-966-171-795-3
768276
  Коцур А. Латентна доба української державності: погляд науковців на особливості історії Литовсько-Руської держави XIV-XV ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 161-165. – ISBN 978-966-2464-25-2
768277
  Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.63-64. – ISSN 0132-1331
768278
  Путятицька О. Латентна інформація як джерело реконструкції контексту творчої біографії Гліба Таранова (на прикладі одного листа) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 194-222. – ISBN 978-617-640-162-9
768279
  Курілло В.Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності : навч. посібник / В.Є. Курілло. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 592 с. – ISBN 978-611-534-005-7


  Ця книга містить систематизований виклад матеріалу нової галузі політичної науки – політичної латентології, яка розглядає теоретичні засади та основні напрями прихованої політичної діяльності (політичну розвідку, силові спецоперації, інформаційні та ...
768280
  Шкаріна Віталіна Латентна та афінна підсистеми довідково-бібліографічного апарвту бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 5 (241). – С. 20-26. – ISSN 1029-7200


  У статті окреслено підходи до визначення структури довідково-бібліографічного апарату бібліотеки як системи, розкривається значення для його повноцінного функціонування латентної та афінної бібліографічної інформації
768281
  Щеглова Т.К. Латентная преступность и ее значение для определения эффективнсти уголовно-правовых норм : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Щеглова Т.К.; МГУ. – Москва, 1973. – 16л.
768282
  Ковалкин А.А. Латентная преступность и методика ее выявления // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1973. – № 24. – С. 78-89
768283
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
768284
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
768285
  Бойчук А.Р. Латентний атеїзм дитячої літератури радянського часу // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 61-77. – ISSN 2306-2908
768286
  Головкін Б. Латентний вимір корисливої насильницької злочинності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 110-116.
768287
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету : державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401


  У статті розглянуто проблему реалізації ідеї сучасного університету, проаналізовано загальні підходи до розгляду державно-управлінського впливу на університет як інституцію
768288
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету: державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
768289
  Виноградов Г.М. Латентний іудейський вплив на формування давньоруської державності: парадокси монополітеїстичного діалогу (Хорс і Семаргл) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 5-17. – ISSN 2312-2587
768290
  Янковий О.Г. Латентні ознаки в економіці : монографія / О.Г. Янковий. – Одеса : Атлант, 2015. – 168, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-131, 168. – ISBN 978-617-7253-44-9
768291
  Ішханішвілі А.А. Латентні прояви кровної помсти в сучасному соціокультурному просторі (Ісламська Держава: каменярі джихаду або помста за вкрадений халіфат) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 19-23


  Розглядаються приховані прояви кровної помсти в сучасному світі. Звертається увага на роль помсти в становленні Ісламської держави та зв"язок фундаментальних основ останньої з поняттям помсти, а також її реалізації в межах методології дій Ісламської ...
768292
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – Київ : МАУП, 2003. – 312с. – ISBN 966-608-257-8
768293
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – 2-ге вид., стер. – Київ : МАУП, 2005. – 312с. – Шифр дубл.9.4 Сенч. – ISBN 966-608-447-3
768294
  Серватюк Л. Латентність адміністративних правопорушень, пов"язаних з порушенням режиму державного кордону // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 255-264. – ISSN 1993-0909
768295
  Губанова О.В. Латентність згвалтування: рівень та основні фактори детермінації // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 454-460. – ISSN 1563-3349
768296
  Доробалюк О.П. Латентність злочинів, вчинених персоналом установ виконання покарань в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 84-88. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
768297
  Цимбалюк В.С. Латентність комп"ютерної злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.176-182. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 1609-0462
768298
  Гринь О.Д. Латентність неналежного виконання професійних обов"язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 78-84. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
768299
  Корж І.Ф. Латентність публічної інформації // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 9-17. – ISSN 2616-6798
768300
  Бочарова К.А. Латентність сучасного вандалізму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 242-249. – ISSN 2224-9281
768301
  Базярук І. Латентність та злочинність у сфері незаконного переміщення предметів через митний кордон України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
768302
  Шадріна О.В. Латентність як соціально-політичний феномен // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 152-157. – ISSN 2077-1800
768303
  Абуладзе С К. Латентное возбуждение / К.С. Абуладзе ; АН СССР, Науч. совет по нейрофизиологии и высш. нервной деятельности, Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Ленинград : Наука, 1971. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 119
768304
  Кебуладзе В. Латентные смысловые структуры в русской истории, философии и литературе // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 84-93. – ISBN 966-96471-2-6
768305
  Тапалов Умербек Сейдалиевич Латентный период отделения секреции в разных зонах желудка на рефлекторные раздражители : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Тапалов Умербек Сейдалиевич ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1974. – 24 с.
768306
  Суима И.П. Латентный респонсив в современном английском языке // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 80-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
768307
  Рягин Ю. Латеральная диверсификация моногородов региона / Ю. Рягин, М. Зайков, В. Зайкова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 73-81 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0042-8736
768308
  Курчавов А.А. Латеральная изменчивость вулканитов / А.А. Курчавов. – М, 1979. – 144с.
768309
  Шмидт Г.А. Латеральное изменение индуцирующих способностей в организационном центре бесхвостых земноводных / Г.А. Шмидт, 1936. – 145-174с.
768310
  Боно Э. де Латеральное мышление / Э. де Боно. – Санкт-Петербург : Питер Паблишинг, 1997. – 320 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88762-371-2
768311
  Бабуркина Е.П. Латеральный релиз и ушивание медиального отдела феморопателлярного сочленения / Е.П. Бабуркина, Б.И. Сименач, Б.А. Пустовойт // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 47-50. – ISSN 0030-5987
768312
  Гатинский Ю.Г. Латеральный структурно-формационный анализ / Ю.Г. Гатинский. – Москва : Недра, 1986. – 195с.
768313
  Марітчак С. Латеранські домовленості: передумови та наслідки підписання // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 105-108
768314
  Білецький В.С. Латерит / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 576-577. – ISBN 978-966-02-7998-8
768315
  Новиков В.М. Латеритные и осадочные бокситы Мугоджар и Орского Зауралья. / В.М. Новиков. – Москва, 1980. – 135с.
768316
   Латеритные коры выветривания КМА и их редкометальность. – М, 1976. – 151с.
768317
   Латериты. – М, 1964. – 139с.
768318
   Латериты Западного Казахстана. – Алма-Ата, 1974. – 102с.
768319
  Глинка К.Д. Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м. : Б.и., 1903


  Содержание конволюта: 1. Латериты.../К.Д. Глинка 2. Предмет и задачи почвоведения/К.Д. Глинка 3. Жизнь В.В. Докучаева/П.В. Стоцкий 4. Нижегородский период деятельности В.В. Докучаева/А.Р.Ферхмин 5. Общий характер научной деятельности В.В. ...
768320
  Бергман И. Латерна магика : [воспоминания : пер. с швед.] / И. Бергман. – Москва : Искусство, 1989. – 285, [1] с., [24] л. ил.
768321
  Фецко І. Латинcькомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 75-80. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
768322
  Миронова В.М. Латина в Галії до приходу Карла Великого // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 47-54


  У статті розглядаються історичні умови та розвиток розмовної та письмової літературної латини в Галії до приходу Карла Великого. Матеріалом дослідження є твори Григорія Турського, хроніки Фредегара, збірки Анжуйських або Санських висловів. This ...
768323
  Миронова В.М. Латина наприкінці імператорської епохи: стан і проблеми розвитку // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 12-20.
768324
  Миронова В.М. Латина як дипломатична мова української еліти XVI - XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 200-204. – Bibliogr.: Літ.: с. 204; 10 п.


  Тримовність українського письменства є явищем в Європі унікальним. Українська еліта перевагу надавала литинській та польській мовам, Далі йшла староукраїнська - мова домашнього вжитку.
768325
  Шадманов Курбан Бадридинович Латинизмы в английском языке эпохи позднего Возрождения (на материале имен существительных, пополнивших абстрактно-философскую лексику в XVI веке) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.02.04 / Шадманов Курбан Бадридинович ; Киевск. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1981. – л.
768326
  Ушаков М.С. Латинизмы в русском языке. / М.С. Ушаков. – Свердловск, 1977. – 60с.
768327
  Лапина М.С. Латинизмы в современных языках: (Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов и пед. ин-тов). / М.С. Лапина. – К., 1985. – 191с.
768328
  Сергатюк Я. Латинізми і грецизми у сербських назвах ліків // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 90-94. – ISBN 978-617-7480-27-2
768329
  Альмес І.І. Латино- і польськомовні стародруки Монастирського походження у фондах Державного архіву Тернопільської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 110-120. – ISSN 0320-9466
768330
  Пугачева Екатерина Латино-азиатский замес для гурманов : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 70-71 : Фото
768331
   Латино-армяно-русский словарь низших растений. – Ереван, 1962. – 248с.
768332
  Четыркин Ф. Латино-иезуитская пропаганда в Константинополе в конце XVI и в начале XVII столетия. – 44 с. – Отд. отт.
768333
  Ніка О.І. Латино-польська проповідь другої половини XVII ст.: Дзіловський-Радивиловський // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 226-234. – (Бібліотека Інституту філології)


  На матеріалі проповідей А. Радивиловського проаналізовано польський вплив на розвиток ораторсько-проповідницького жанру староукраїнської літературної мови ХVІІ ст. На материале проповедей А. Радивиловского проанализировано польское влияние на развитие ...
768334
  Фомицкий Д.И. Латино-русский карманный словарь / Д.И. Фомицкий. – [Киев], 1909. – 585 c.
768335
  Вольфсон С.И. Латино-русский медицинский словарь / С.И. Вольфсон; под ред.: А.Г.Лушникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медгиз, 1957. – 422 с.
768336
  Киселевский А.И. Латино-русско-белорусский ботанический словарь / А.И. Киселевский. – Минск, 1967. – 160с.
768337
  Литвинов В.Д. Латино-український словник / В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К., 1993. – 300с.
768338
  П.В-л. Латино-униатский святой Иосафат Кунцевич : По поводу 300-летнего юбилея Бресткой унии, 1896. – 69 с. – Отд.отт. из : "Под. Епарх. Вед.", 1896
768339
   Латиноамеиканская в США, странах Западной Европы и Японии. – М, 1982. – 147с.
768340
   Латиноамеиканская политика США, 80-е гг.. – М, 1990. – 129с.
768341
  Ларин Е.А. Латиноамериканистика в Институте всеобщей истории РАН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0130-3864
768342
  Пятаков А. Латиноамериканская грань мирового альтерглобализма // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0869-44435
768343
  Шелешнева Н.А. Латиноамериканская живопись ХХ в. / Н.А. Шелешнева. – М., 1990. – 253с.
768344
  Жирнов О.А. Латиноамериканская иммиграция в Европе // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2005. – № 1 : Западная Европа перед вызовом иммиграции. – С. 190-205. – Библиогр.: на 26 пунктів. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
768345
  Романова З.И. Латиноамериканская интеграция: тенденции развития / З.И. Романова. – Москва, 1970. – 136 с.
768346
  Весенский В.П. Латиноамериканская молодежь борется / В.П. Весенский, А.Д. Огородник. – Москва, 1970. – 48с.
768347
  Мерин Б.М. Латиноамериканская молодежь в освободительном движении / Б.М. Мерин. – М., 1972. – 47с.
768348
  Хенкин С.М. Латиноамериканская община в Испании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 101-119. – ISSN 0235-5620
768349
  Давыдов В.М. Латиноамериканская периферия мирового капитализма / В.М. Давыдов. – М., 1991. – 240с.
768350
   Латиноамериканская повесть. – М
1. – 1989. – 543с.
768351
   Латиноамериканская повесть : В 2-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1989. – 527с.
768352
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж. Картера : Дис... кандидата ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 187л. – Бібліогр.:л.188
768353
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Ночев Цветан Петров ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
768354
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; КГУ. – К., 1981. – 24л.
768355
  Гуменюк Б.И. Латиноамериканская политика США и кризис ОАГ / Б.И. Гуменюк, С.Н. Ходаковский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 79-84. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 21)
768356
  Костюк Р.В. Латиноамериканская политика Франции при Франсуа Олланде (2012-2014 гг.) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 14-22. – ISSN 0444-748Х
768357
  Комкова Е.Г. Латиноамериканская стратегия Канады // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-36. – ISSN 044-748Х
768358
  Забельникова О.В. Латиноамериканские исследователи о сущности Латинской Америки как региональной цивилизации // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 111-114. – ISSN 2616-700X
768359
  Шемякин Я.Г. Латиноамериканский карнавал и карнавализованные формы русской культуры : попытка сравнения / Я.Г. Шемякин, О.Д. Шемякина // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 62-77. – ISSN 044-748Х
768360
  Семенов В.Л. Латиноамериканский опыт может быть полезен России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 27-38. – ISSN 044-748Х
768361
  Романов П. Латиноамериканский социализм от Уго Чавеса // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 130-140. – ISSN 0130-9625
768362
  Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира / А.Ф. Кофман ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наследие, 1997. – 318, [1] с. – Предм. указ.: с. 314-318. – Библиогр.: с. 310-313. – ISBN 5-201-13298-7


  У пр. № 1704458 напис: Дар автора библиотеке. Подпись
768363
  Челядинский А.А. Латиноамериканских фашизм сегодня / А.А. Челядинский. – М, 1984. – 184 с.
768364
  Бобровников А.В. Латиноамерикансякая цивилизация в условиях глобализации // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-45. – ISSN 044-748Х
768365
  Лукач І. Латиноамериканська дипломатія державного секретаря США Е. Рута (1905-1909) та доктрина Монро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто погляди Державного секретаря США Еліу Рута на роль та місце доктрини Монро в латиноамериканській політиці Сполучених Штатів. Автором також проаналізовано новий правовий підхід Рута до питань відносин з країнами Латинської Америки, основою ...
768366
  Чобанюк М. Латиноамериканська література в руслі теорії концептуального художнього синтезу (Варгас Льйоса) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – C. 118-126. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
768367
   Латиноамериканська повість. – Київ, 1978. – 431 с.
768368
  Богданова Т. Латиноамериканська політика адміністрації Д.Трампа (2017-2018 pp.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 91-96. – ISSN 1998-4634
768369
  Кулінич Т.О. Латиноамериканська регіональна інтеграція в Iбероамериканському контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 75-82. – ISSN 2308-6912


  У статті автор робить спробу розкрити різні аспекти латиноамериканської інтеграції в контексті взаємин ібероамериканських країн на сучасному етапі розвитку. Враховуючи актуальність дослідження інтеграційних процесів, а також обов’язкове залучення ...
768370
  Плевако І. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торговельно-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 38-52. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
768371
  Кириченко В.П. Латиноамериканський досвід модернізації суспільства і Україна / В.П. Кириченко, В.М. Матвієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-132. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
768372
  Пономарів М.О. Латиноамериканські ЗМІ про Південну Америку, світ і Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Аналізується внутрішня ситуація в ЗМІ Латинської Америки, оцінюється присутність "латинської" інформації у міжнародних мас-медіа. Порівнюється стан українських ЗМІ з латиноамериканськими.
768373
  Головченко В.І. Латиноамериканські обрії дипломатії Української Народної Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.35-40
768374
   Латиноамериканські повісті та оповідання. – Київ : КМЦ "Поезія", 2003. – 198 с. – ISBN 966-7116-66-2
768375
  Синельщикова И.Г. Латиноамериканцы в Испании // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 91-99. – ISSN 044-748Х
768376
  Кузнецов Д.В. Латиноамериканцы и США : взгляд сквозь призму опросов общественного мнения // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 25-36. – ISSN 044-748Х
768377
  Воскобойник-Шпинта Латиномовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект : монографія / Галина Воскобойник-Шпинта ; [за ред. Звонської Л.Л] ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-193. – ISBN 978-617-7071-05-0
768378
  Бойко Н. Латиномовна епітафія у Європі та в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 59-62. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7825-79-5
768379
  Трофимук М.С. Латиномовна література України XV-XIX ст. : жанри, мотиви, ідеї / М.С. Трофимук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 379, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 370-379. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0140-4
768380
  Яцкевич І.І. Латиномовний "Літопис Молдавської землі": проблема авторства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 718. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-481-8
768381
  Коріневська О.М. Латиномовний епістоляріум у житті Греко-католицької церкви. Зміни в системі іменника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 204-207. – (Бібліотека Інституту філології)
768382
  Лучканин С.М. Латиномовні граматики румунської мови кінця XVIII - початку XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Латиномовні граматики румунської мови відіграли помітну роль у формуванні наукового погляду на румунську мову як романську, її "латинське" походження і необхідність заміни кирилиці латиницею, а також представили румунську мову для наукових європейських ...
768383
  Тараніна Б. Латиномовні книги XVI - XVIII ст. з астрології, космографії, космології та астрономії у бібліотеці Києво-Михайлівського монастиря // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 254-260. – ISBN 978-966-95419-8-7
768384
  Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики ХVІІ-першої половини ХVІІІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні / В.П. Маслюк. – Київ : Наукова думка, 1983. – 236 с.
768385
  Кобилецький М. Латиномовні праці європейських дослідників XVI-XVII ст. із проблем магдебурзького права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 56-63. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано латиномовні праці європейських науковців XVI-XVII ст., які досліджували магдебурзьке право.
768386
  Щербина Р.А. Латиномовні соціальні терміни в історіографічних текстах про українські землі до XVIII століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 708-711. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-481-8
768387
  Рудакова Ю.К. Латиношрифтні видання творів Іоаникія Галятовського у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавче дослідження примірників // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 158-181. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
768388
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Гермния, 9 - пер.пол. 12 в. Сб. текстов. – Москва-Ленинград
[1-я кн.]. – 1989. – 204с.
768389
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Германия, середина 12 - середина 13 в. Тексты и пер. – Москва
[2-я кн.]. – 1990. – 396 с.
768390
  Маслюк Виталий Петрович Латиноязычные поэтики и риторики XVII - первой половины XVIII в. и их роль в формировании и развитии теории литературы на Украине : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.03, 10.01.08 / Маслюк Виталий Петрович; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 51л.
768391
  Бушуев В.Г. Латинская Америка - США / В.Г. Бушуев. – М, 1987. – 276с.
768392
   Латинская Америка. – Ленинград, 1927. – 131с.
768393
  Волков А.В. Латинская Америка / А.В. Волков. – Москва : Воениздат, 1948. – 144с.
768394
  Джемс П. Латинская Америка / П. Джемс; Под ред.Н.Н.Баранского. – Сокр.пер. с англ. – Москва, 1949. – 764 с.
768395
   Латинская Америка. – Москва, 1962. – 311с.
768396
   Латинская Америка. – К, 1963. – 286с.
768397
  Машбиц Я.Г. Латинская Америка = Проблемы экономической географии / Я.Г. Машбиц. – Москва : Мысль, 1969. – 256с.
768398
  Беляев В.П. Латинская Америка : народное просвещение и проблемы социально-экономического развития / В.П.Беляев. – Москва : Наука, 1971. – 226 с. : 1 л. табл. – Библиогр.: с. 217-225
768399
  Шульговский А.Ф. Латинская Америка / А.Ф. Шульговский. – М., 1972. – 64с.
768400
  Бойко П.Н. Латинская Америка : экспансия империализма и кризис капиталистического пути развития / П.Н. Бойко ; АН СССР, Ин-т Латин. Америки. – Москва : Наука, 1973. – 213 с. – Библиогр.: с. 204-212
768401
  Бушуев В.Г. Латинская Америка / В.Г. Бушуев. – Москва, 1973. – 64с.
768402
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1974
768403
   Латинская Америка. – Москва, 1975. – 196с.
768404
   Латинская Америка. – Москва, 1975. – 187с.
768405
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1975
768406
   Латинская Америка : справочник. – Москва, 1976. – 304с.
768407
   Латинская Америка. – Москва, 1976. – 204с.
768408
   Латинская Америка. – М, 1976. – 255с.
768409
  Кузнецов А.Г. Латинская Америка / А.Г. Кузнецов, В.Л. Лобер. – Москва, 1976. – 116с.
768410
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1976
768411
   Латинская Америка. – Америка, 1977. – 460с.
768412
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1977
768413
   Латинская Америка. – М, 1978. – 272с.
768414
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1978
768415
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1979
768416
   Латинская Америка : Энциклопедический справочник. – Москва
Т.1. – 1979. – 575с.
768417
  Горнов М.Ф. Латинская Америка / М.Ф. Горнов, В.Г. Ткаченко. – М : Политиздат, 1981. – 256с.
768418
  Ковалев Е.В. Латинская Америка / Е.В. Ковалев. – Москва, 1982. – 269с.
768419
   Латинская Америка. – М, 1982. – 205с.
768420
  Хачатуров К.А. Латинская Америка / К.А. Хачатуров. – Москва, 1982. – 304с.
768421
   Латинская Америка : энциклопедический словарь. – Москва
Т. 2. – 1982. – 656с.
768422
   Латинская Америка. – Москва, 1983. – 134с.
768423
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 1. – 1983
768424
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1984
768425
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 2. – 1984. – 544 с.
768426
   Латинская Америка. – Москва, 1985. – 139с.
768427
  Гаврилова Т.С. Латинская Америка / Т.С. Гаврилова, К.С. Тарасов. – Москва, 1985. – 145с.
768428
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1985
768429
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 3. – 1985. – 624 с.
768430
  Королев Ю.Н. Латинская Америка / Ю.Н. Королев, М.Ф. Кудачкин. – Москва, 1986. – 349с.
768431
   Латинская Америка. – Москва, 1986. – 188 с.
768432
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1986
768433
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 4. – 1986. – 590 с.
768434
   Латинская Америка. – Москва, 1987. – 224с.
768435
   Латинская Америка. – М, 1987. – 191с.
768436
   Латинская Америка. – Москва, 1987. – 179 с.
768437
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1987
768438
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 5. – 1987. – 559 с.
768439
   Латинская Америка / Королев Ю.Н. – Москва, 1988. – 184с.
768440
   Латинская Америка. – Москва, 1988. – 194с.
768441
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1988
768442
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 6. – 1988. – 671 с.
768443
   Латинская Америка. – М, 1989. – 61с.
768444
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1989
768445
   Латинская Америка. – Москва : Наука, 1990. – 205с.
768446
   Латинская Америка : Справочник. – Москва : Политиздат, 1990. – 399с.
768447
   Латинская Америка. – Москва
№№ 1-12. – 1990
768448
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 7. – 1990. – 558 с.
768449
   Латинская Америка. – Москва, 1991. – 170с.
768450
   Латинская Америка. – М, 1991. – 172с.
768451
   Латинская Америка. – М, 1992. – 151с.
768452
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 1995
768453
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 1995
768454
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 1995
768455
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 1995
768456
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1995
768457
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1995
768458
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 1995
768459
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 1995
768460
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 1995
768461
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 1995
768462
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 1995
768463
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 1995
768464
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 1996
768465
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 1996
768466
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 1996
768467
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 1996
768468
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1996
768469
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1996
768470
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 1996
768471
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 1996
768472
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 1996
768473
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 1996
768474
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 1996
768475
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 1996
768476
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 1997
768477
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 1997
768478
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 1997
768479
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 1997
768480
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1997
768481
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1997
768482
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2001
768483
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2001
768484
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2001
768485
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2001
768486
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2001
768487
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2001
768488
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2001
768489
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2001
768490
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2001
768491
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2001
768492
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2001
768493
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2001
768494
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2002
768495
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2002
768496
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2002
768497
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2002
768498
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2002
768499
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2002
768500
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2002
768501
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2002
768502
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2002
768503
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2002
768504
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2002
768505
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2002
768506
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2003
768507
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2003
768508
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2003
768509
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2003
768510
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2003
768511
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2003
768512
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2003
768513
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2003
768514
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2003
768515
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2003
768516
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2003
768517
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2003
768518
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2004
768519
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2004
768520
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2004
768521
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2004
768522
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2004
768523
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2004
768524
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2004
768525
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2004
768526
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2004
768527
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2004
768528
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2004
768529
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2004
768530
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2005
768531
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2005
768532
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2005
768533
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2005
768534
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2005
768535
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2005
768536
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2005
768537
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2005
768538
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2005
768539
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2005
768540
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2005
768541
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2005
768542
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2006
768543
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2006
768544
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2006
768545
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2006
768546
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2006
768547
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2006
768548
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2006
768549
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2006
768550
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2006
768551
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2006
768552
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2006
768553
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2006
768554
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2007
768555
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2007
768556
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2007
768557
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2007
768558
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2007
768559
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2007
768560
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2007
768561
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2007
768562
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2007
768563
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2007
768564
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2007
768565
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2007
768566
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2008
768567
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2008
768568
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2008
768569
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2008
768570
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2008
768571
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2008
768572
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2008
768573
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2008
768574
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / РАН, Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2008
768575
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2008
768576
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2008
768577
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2008
768578
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2009
768579
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2009
768580
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2009
768581
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2009
768582
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2009
768583
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2009
768584
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2009
768585
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2009
768586
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2009
768587
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2009
768588
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2009
768589
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2009
768590
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2010
768591
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2010
768592
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2010
768593
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2010
768594
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2010
768595
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2010
768596
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2010
768597
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2010
768598
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2010
768599
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2010
768600
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2010
768601
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2010
768602
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2011
768603
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2011
768604
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2011
768605
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2011
768606
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2011
768607
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2011
768608
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2011
768609
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2011
768610
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2011
768611
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2011
768612
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2011
768613
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2011
768614
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2012
768615
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2012
768616
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2012
768617
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2012
768618
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2012
768619
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2012
768620
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2012
768621
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2012
768622
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2012
768623
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2012
768624
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2012
768625
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2012
768626
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 1. – 2013
768627
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2013
768628
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2013
768629
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2013
768630
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2013
768631
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2013
768632
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2013
768633
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 8. – 2013
768634
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2013
768635
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 10. – 2013
768636
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 11. – 2013
768637
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 12. – 2013
768638
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2014
768639
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2014
768640
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2014
768641
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2014
768642
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2014
768643
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2014
768644
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2014
768645
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2014
768646
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2014
768647
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 1. – 2015
768648
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2015
768649
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
№ 3. – 2015
768650
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
№ 4. – 2015
768651
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
№ 5. – 2015
768652
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 6. – 2015
768653
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 7. – 2015
768654
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 8. – 2015
768655
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 9. – 2015
768656
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
768657
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
768658
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 12. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
768659
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 1. – 2016. – 111 с. – Резюме на рус., англ. яз.
768660
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2016. – 111 с. – Резюме на рус., англ. яз.
768661
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 3. – 2016. – 111 с. – Резюме на рус., англ. яз.
768662
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 4. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
768663
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 5. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
768664
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 6. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
768665
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 7. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
768666
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 8. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
768667
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 9. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
768668
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 10. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
768669
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 11. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
768670
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 12. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
768671
  Федорова Е.С. Латинская Америка : информатизация и проблемы доступа к информации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 32-40. – ISSN 044-748Х
768672
  Слинько А.А. Латинская Америка : революционный процесс в условиях глобализации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 41-48. – ISSN 044-748Х
768673
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1988. – 191с.
768674
   Латинская Америка 80-х годов : иностранный предпринимательский капитал. – Москва
1. – 1988. – 187с.
768675
   Латинская Америка 80-х годов : тенденции общественного развития. – Москва
2. – 1988. – 177с.
768676
   Латинская Америка 80-х годов : Андские страны: актуальные проблемы и тенденции развития. – Москва
3. – 1988. – 182с.
768677
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1989. – 183с.
768678
   Латинская Америка 80-х годов. – М, 1989. – 185с.
768679
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1989. – 179с.
768680
  Брутенц К.Н. Латинская Америка без Доктрины Монро // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 8-30. – ISSN 0044-748Х
768681
  Трушин А. Латинская Америка бунтует против американцев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
768682
  Калугин Г.А. Латинская Америка в агрессивных планах империалистов США : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории О-ва в Москве / Г.А. Калугин ; ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 32 с. – (Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний : Серия 1)
768683
  Новикова Н.К. Латинская Америка в английской культуре конца XVIII начала XIX вв. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 4. – С. 72-87. – ISSN 044-748Х
768684
  Зайцев Н.Г. Латинская Америка в борьбе за перестройку международных экономических отношений / Н.Г. Зайцев. – Москва, 1987. – 272с.
768685
  Черноруцкая Л.И. Латинская Америка в борьбе за экономическое освобождение / Л.И. Черноруцкая. – М, 1975. – 78с.
768686
  Волков А.В. Латинская Америка в борьбе против гитлеризма / А.В. Волков. – Москва, 1942. – 47с.
768687
   Латинская Америка в борьбе против империализма, за национальную независимость, демократию, народное благосостояние, мир и социализм : Декларация Совещ. ком. партий стран Латин. Америки и Кариб. бассейна, состоявшегося в Гаване с 10 по 13 июня 1975 г. – Москва : Правда, 1975. – 63 с.
768688
  Селезнев Г.К. Латинская Америка в борьбе против реакции и неоколониализма / Г.К. Селезнев. – Москва, 1976. – 280с.
768689
  Сударев В.П. Латинская Америка в геополитическом треугольнике США - Китай - ЕС
768690
  Сударев В.П. Латинская Америка в геополитическом треугольнике США - Китай - ЕС // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 4-13. – ISSN 0444-748Х
768691
   Латинская Америка в контексте глобального финансово-экономического кризиса : "Круглый стол" в ИЛА // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 4-26. – ISSN 044-748Х
768692
  Шереметьев И.К. Латинская Америка в конце десятилетия: новые невзгоды и испытания // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 4-10. – ISSN 044-748Х
768693
   Латинская Америка в международых отношениях. – Москва : Наука
Т. 1. – 1988. – 282 с.
768694
   Латинская Америка в международых отношениях. – Москва : Наука
Т. 2. – 1988. – 379с.
768695
   Латинская Америка в мировой экономике. – Москва, 1991. – 221с.
768696
  Семенов В.Л. Латинская Америка в мировом инновационном процессе // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 30-44. – ISSN 0044-748Х
768697
  Сударев В.П. Латинская Америка в новом геополитическом измерении // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-17. – ISSN 044-748Х
768698
  Шереметьев И.К. Латинская Америка в посткризисный период : [окончание] // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 10-24. – ISSN 044-748Х
768699
   Латинская Америка в прошлом и настоящем. – Москва, 1960. – 464с.
768700
  Хватов Юрий Юрьевич Латинская Америка в системе межимпериалистического соперничества : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Хватов Юрий Юрьевич; КГУ. – Киев, 1986. – 253л. – Бібліогр.:л.196-236
768701
  Хватов Ю.Ю. Латинская Америка в системе межимпериалитического соперничества : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Хватов Ю.Ю.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
768702
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка в системе мировых хозяйственных связей / Л.Л. Клочковский. – Москва, 1984. – 280с.
768703
   Латинская Америка в системе экономических отношений современного капитализма. – М, 1987. – 235с.
768704
   Латинская Америка в советских исследованиях. – Москва, 1976. – 168с.
768705
   Латинская Америка в советской печати. – Москва, 1965. – 114с.
768706
   Латинская Америка в советской печати. – Москва, 1974. – 225с.
768707
   Латинская Америка в советской печати : Указ. книг. и ст. на рус. яз. о совр. полит. положении, экономике, культуре, географии и истории стран Латинской Америки. 1975-1976 гг. – Москва, 1978. – 244с.
768708
   Латинская Америка в советской печати : Указ. книг. и ст. на рус. яз. о совр. полит. положении, экономике, культуре, географии и истории стран Латинской Америки. 1975-1976 гг. – Москва, 1980
768709
   Латинская Америка в советской печати. – Москва
Вып. 9. – 1980
768710
   Латинская Америка в советской печати. – Москва
Вып. 10. – 1981
768711
   Латинская Америка в советской печати
Вып. 11 : 1981-1982. – 1984
768712
   Латинская Америка в советской печати
Вып. 13 : 1985-1986. – 1987
768713
   Латинская Америка в советской печати, 1989-1990. – Москва, 1991. – 212с.
768714
   Латинская Америка в советской печати. Указатель. – Москва, 1976
768715
   Латинская Америка в советской печати. Указатель 1973. – Москва, 1974
768716
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка в современном мире // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 31-49. – ISSN 044-748Х
768717
   Латинская Америка в стратегических планах империализма. – Москва, 1987. – 111с.
768718
  Коваль А.Г. Латинская Америка в торговых спорах ВТО: тенденции и перспективы / А.Г. Коваль, О.Ю. Трофименко // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 4-21. – ISSN 044-748Х
768719
   Латинская Америка в трудах и творческом наследии академика Н.И. Вавилова : (к 100-летию со дня рождения). – Москва, 1987. – 74 с.
768720
  Яковлев П.П. Латинская Америка в условиях глобальной нестабильности // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 12-29. – ISSN 0044-748Х
768721
   Латинская Америка в цифрах. – Москва, 1971. – 394с.
768722
   Латинская Америка в цифрах. – Москва, 1979. – 216с.
768723
   Латинская Америка в цифрах : (Справочник). – Москва : Наука, 1989. – 203с. – ISBN 5-02-010755-7
768724
  Коваль Б. Латинская Америка вновь с удивлением смотрит на Россию // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2006. – № 12. – С. 4-23. – ISSN 044-748Х
768725
  Тиберио Грациани Латинская Америка и Евразия: центры нового многополярного мира // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 27-35
768726
  Дабагян Э. Латинская Америка и Иран // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 12. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
768727
  Тьери Петер Латинская Америка и Карибский бассейн // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 229-246. – ISSN 0869-44435
768728
  Глинкин А.Н. Латинская Америка и мировой исторический процесс в 19 - 20 вв. / А.Н. Глинкин. – Москва, 1970. – 15с.
768729
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка и мировые центры силы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 8-27. – ISSN 0044-748Х


  Проблемы хозяйственного взаимодействия.
768730
  Лексютина Я.В. Латинская Америка и Республика Корея: торгово-экономические аспекты взаимодействия в 1948-2015 гг. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 29-44. – ISSN 0044-748Х
768731
   Латинская Америка и Россия сквозь призму постмодерна. Научная конференция в ИЛА РАН // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-64. – ISSN 044-748Х
768732
  Рашковский Евгений Борисович Латинская Америка и Россия: цивилизационные параллели // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 104-110. – Бібліогр.: с. 104-109. – ISSN 0131-2227
768733
  Александренков Э.Г. Латинская Америка и цивилизационный подход. По поводу издания "Латиноамериканская цивилизационная общность в глобализирующемся мире" // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 169-182. – ISSN 0869-5415
768734
  Хейфец В. Латинская Америка между ОАГ и СЕЛАК / В. Хейфец, Л. Хадорич // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 4. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
768735
  Яковлев П.П. Латинская Америка на переломе трендов. Опыт осмысления новых явлений // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 7. – С. 4-18. – ISSN 0044-748Х


  В статье дается структурный анализ ключевых экономических и социальнополитических перемен, происходящих в латиноамериканских странах на современном этапе, определяющих нынешнюю макроситуацию, а также формирующих стратегический вектор развития региона в ...
768736
  Яковлев П.П. Латинская Америка на переломе трендов. Опыт осмысления новых явлений // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 8. – С. 7-22. – ISSN 0044-748Х
768737
  Мойсейкин Ю.Н. Латинская Америка перед лицом мирового экономического кризиса / Ю.Н. Мойсейкин, Э. Охеда // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 37-52. – ISSN 044-748Х
768738
  Сизоненко А. Латинская Америка прочно вошла в обойму русской дипломатии // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 67-87. – ISSN 0130-9625
768739
  Вольский В. Латинская Америка, нефть и независимость. / В. Вольский. – Москва, 1964. – 365с.
768740
  Варламов И. Латинская Америка, такая разная и притягательная // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 19. – С. 34-39. – ISSN 0234-1670


  Подорожі по Латинській Америці
768741
  Скляр В.И. Латинская Америка. / В.И. Скляр. – М, 1980. – 64с.
768742
  Сергеев К.С. Латинская Америка: борьба за независимость / К.С. Сергеев. – М., 1975. – 232с.
768743
   Латинская Америка: возвращение на авансцену мировой полтитики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
768744
   Латинская Америка: вызовы посткризисного периода // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-43. – ISSN 044-748Х


  "Круглый стол" в ИЛА РАН.
768745
  Хачатуров К.А. Латинская Америка: идеология и внешняя политика / К.А. Хачатуров. – Москва : Международные отношения, 1983. – 320 с.
768746
  Кузьмин В.В. Латинская Америка: интеграция и двусторонние экономические связи // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 35-49. – ISSN 044-748Х
768747
  Дабагян Э. Латинская Америка: итоги избирательного цикла // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 69-75. – ISSN 0131-2227
768748
  Посконина Л.С. Латинская Америка: критика леворадикальных концепций / Л.С. Посконина. – М., 1988. – 173с.
768749
  Ивановский З.В. Латинская Америка: метаморфозы политической модернизации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 14-24. – ISSN 044-748Х
768750
  Зиновьева Р.А. Латинская Америка: миграция населения и рост промышленного пролетариата / Р.А. Зиновьева. – Москва, 1978. – 167с.
768751
   Латинская Америка: народы против империализма. – Прага : Мир и социализм, 1986. – 269, [1] с.
768752
  Зафесов Г.Р. Латинская Америка: объединение или разобщение / Г.Р. Зафесов. – Москва, 1971. – 232с.
768753
  Вольский В.В. Латинская Америка: особенности развития и общая характеристика хозяйства : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 3-8 : Табл., карта
768754
  Селиванов В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости / В.Н. Селиванов. – М, 1984. – 173с.
768755
  Донечанин Василиан Латинская Америка: перспективы турпотоков : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 58-61 : Фото. – ISSN 1998-8044
768756
  Слинько А.А. Латинская Америка: правоцентристский тренд в альтернативной политике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 044-748Х
768757
  Шереметьев И.К. Латинская Америка: прерванное развитие // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 044-748Х
768758
  Кондратьева А.В. Латинская Америка: проблемы борьбы за единство профсоюзного движения / А.В. Кондратьева. – Москва : Наука, 1976. – 191 с.
768759
  Холодков Н.Н. Латинская Америка: проблемы внешней задолженности / Н.Н. Холодков. – М., 1979. – 155с.
768760
   Латинская Америка: проблемы единства антиимпериалистических сил : сборник статей. – Москва : [ИЛА]
Ч. 1. – 1974. – 254 с.
768761
   Латинская Америка: проблемы единства антиимпериалистических сил : сборник статей. – Москва : [ИЛА]
Ч. 2. – 1974. – 243 с.
768762
  Клочковский Л. Латинская Америка: проблемы модернизации экономики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 12. – С. 47-55. – ISSN 0131-2227
768763
  Кузнецова Э.Е. Латинская Америка: проблемы социального обеспечения / Э.Е. Кузнецова. – Москва : Наука, 1973. – 207 с.
768764
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка: противоречия посткризисного развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 11. – С. 4-20. – ISSN 044-748Х
768765
  Красильщиков В. Латинская Америка: прощание с зависимостью // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 85-94. – ISSN 0131-2227
768766
  Шереметьев И.К. Латинская Америка: регион социальных контрастов // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 7-14. – ISSN 044-748Х
768767
  Зайцев Н.Г. Латинская Америка: региональное сотрудничество и борьба за экономическую самостоятельность / Н.Г. Зайцев. – Москва, 1977. – 184с.
768768
   Латинская Америка: сельскохозяйственное производство и мировой рынок. – Москва, 1991. – 203с.
768769
  Бобровников А.В. Латинская Америка: символы истории и "осевое время" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 22-30. – ISSN 044-748Х
768770
  Фучс Х. Латинская Америка: современные социально-экономические проблемы. / Х. Фучс. – Москва, 1986. – 200с.
768771
  Черноруцкая Л.И. Латинская Америка: современные тенденции внешнеэкономической политики / Л.И. Черноруцкая. – М, 1975. – 200 с.
768772
  Пащук В.В. Латинская Америка: сражающийся континент / В.В. Пащук. – Киев, 1987. – 229с.
768773
  Мерин Б.М. Латинская Америка: студенчество и революционный процесс / Б.М. Мерин. – М., 1975. – 318с.
768774
  Шемякин Я.Г. Латинская Америка: традиции и современность. / Я.Г. Шемякин. – М., 1987. – 189с.
768775
  Григулевич И.Р. Латинская Америка: церковь и революционное движение, 1960 - нач. 80-х гг. / И.Р. Григулевич. – Москва, 1988. – 170с.
768776
  Яковлев П.П. Латинская Аметрика в стратегии империализма США / П.П. Яковлев. – М, 1984. – 63с.
768777
  Никифоров В. Латинская граматика по Штегману / В. Никифоров. – 23-е. – М.-Птгр, 1918. – 280с.
768778
  Сигитас Н. Латинская литература Великого Княжества Литовского и актуальные проблемы исследования письменного наследия ВКЛ // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 76-89. – ISBN 985-6798-15-9
768779
  Люблинская А.Д. Латинская палеография. (Учеб. пособие для гос. ун-тов и пед. ин-тов / А.Д. Люблинская. – Москва, 1969. – 192с.
768780
  Такжин Н.В. Латинская пропедевтика для медиков / Н.В. Такжин. – Ленинград, 1947. – 140 с.
768781
  Федорова Е.В. Латинская эпиграфика. / Е.В. Федорова. – М., 1969. – 374с.
768782
  Никифоров Б.С. Латинская юридическая фразеология / Б.С. Никифоров. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 264с.
768783
   Латински извори за българската история = Fontes Latini historiae Bulgaricae : в 12 т. – София : Българската Академия на науките
Т. 3. – 1958. – 406 с.
768784
   Латинские выражения и пословицы. – Свердловск, 1971. – 13с.
768785
  Лазарович В.В. Латинские заимстования в системе немецкой фразеологии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лазарович В.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 24л.
768786
  Медовиков П. Латинские императоры в Константинополе и их отношение к независимым владетелям греческим и туземному народонаселению вообще : исторические исследования П. Медовикова. – Москва : [б. и.], 1849. – 134 с. : ил.
768787
  Свердлов М.Б. Латинские источники по истории Древней Руси 9 - первой половины 12 вв. (Германия) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Свердлов М.Б. ; Лен. от-ние Ин-т ист. СССР, АН СССР. – Ленинград, 1968. – 18 с.
768788
  Белоусов В.Д. Латинские квадраты, квазигруппы и их приложения / В.Д. Белоусов, Г.Б. Белявская ; под ред. И.И. Валуцэ ; АН МССР, Ин-т математики с ВЦ. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 75, [5] с. – Библиогр.: с. 78 (20 назв.). – ISBN 5-376-00074-5
768789
  Павлюк Е.О. Латинские крылатые выражения как источник изучения древнеримской истории и культуры / Е.О. Павлюк, Я.Ю. Телкова // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 265-271. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
768790
  Матвеев А.Я. Латинские лексические кальки в немецком языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Матвеев А.Я.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1966. – 21л.
768791
  Федорова Е.В. Латинские надписи : Уч .пособ. для исп. и филол. спец. ун-тов и пед. ин-ов / Е.В. Федорова. – Москва : Моск.ун-та, 1976. – 280 с. : ил., 1 л. – Список лит.: с.5-7. Указ лат. и рус. имен и классов надписей с.259-274
768792
  Соломоник Э.И. Латинские надписи Херсонеса Таврического / Э.И. Соломоник. – М., 1983. – 95с.
768793
   Латинские названия бактерий и их синонимы : об использовании названий бактерий. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1978. – 356 с. + Приложение 2-е
768794
  Горностаев Г.Н. и др. Латинские названия животных и растений : учебное пособие / Г.Н. и др. Горностаев. – Москва : Московский университет, 1974. – 147 с.
768795
   Латинские пословицы и афоризмы. – Алма-Ата, 1964. – 55с.
768796
  Бернадская Е.В. Латинские рукописи 5-12 веков Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина : краткое описание для Свод. каталога рукописей, хранящихся в СССР / [сост. Е.В. Бернадская, Т.П. Воронова, С.О. Вялова] ; Археогр. комис. АН СССР ; Б-ка АН СССР. – Ленинград : БАН
Ч. 1. – 1983. – 83 с.
768797
  Киселева Л.И. Латинские рукописи Библиотеки Академии наук СССР / Л.И. Киселева. – Л, 1978. – 320с.
768798
  Ярко Е.Ю. Латинские рукописи в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина: перспективы исследования // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 249-252. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить загальну інформацію про колекцію латинських рукописів ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна (хронологічні рамки, походження, класифікація рукописів, характеристика їх змісту) і описи окр. манускриптів (курси риторики, поетики, діалектики, збірки ...
768799
  Петровский Ф.А. Латинские эпиграфические стихотворения / Ф.А. Петровский. – Москва, 1962. – 152с.
768800
  Боровский Я.М. Латинский язык : учебник для студ. старш. курсов и аспирантов филологич. и историч. фак-тов госуниверситетов и пединститутов / Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – Ленинград : Учпедгиз, 1940. – 279 с. : 1 карта
768801
  Боровский Я.М. Латинский язык : учебник для высш. учеб. завед. / Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1949. – 440 с.
768802
   Латинский язык. – М, 1949. – 140с.
768803
  Боголепов В.М. Латинский язык : учебник для медиков для выш. учеб. завед. / В.М. Боголепов. – Москва : Медгиз, 1950. – 296 с.
768804
  Боголепов В.М. Латинский язык : учебник для медиков / В.М. Боголепов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Медгиз, 1955. – 335 с.
768805
  Козлова Г.Г. Латинский язык / Г.Г. Козлова. – 2-е. – Ленинград, 1959. – 24с.
768806
  Боровский Я.М. Латинский язык / Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках, 1961. – 447 с. : ил., карт.
768807
   Латинский язык. – М, 1961. – 375с.
768808
  Поняева Л.П. Латинский язык / Л.П. Поняева. – Москва, 1961. – 12с.
768809
  Козлова Г.Г. Латинский язык / Г.Г. Козлова. – Москва : Издательство Московского университета, 1962. – 113с.
768810
  Франк Л.Д. Латинский язык / Л.Д. Франк. – Душанбе, 1962. – 177с.
768811
  Козлова Г.Г. Латинский язык / Г.Г. Козлова. – 5-е. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 68с.
768812
  Мирошенкова В.И. Латинский язык / В.И. Мирошенкова. – Москва, 1966. – 36с.
768813
  Козлова Г.Г. Латинский язык / Г.Г. Козлова. – 6-е. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 64с.
768814
  Голосов А.В. Латинский язык / А.В. Голосов. – Москва, 1967. – 248с.
768815
  Сезин М.В. Латинский язык / М.В. Сезин. – Ташкент, 1967. – 191с.
768816
  Мирошенкова Латинский язык / Мирошенкова, Н.А. Федоров. – Москва, 1968. – 216с.
768817
   Латинский язык. – М, 1969. – 384с.
768818
   Латинский язык. – Ташкент, 1969. – 80с.
768819
   Латинский язык. – Иркутск, 1970. – 230с.
768820
  Козлова Г.Г. Латинский язык / Г.Г. Козлова. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 284с.
768821
  Козлова Г.Г. Латинский язык / Г.Г. Козлова. – Москва, 1972. – 127с.
768822
  Филиппович З.Я. Латинский язык / З.Я. Филиппович. – М, 1972. – 187с.
768823
   Латинский язык. – Ленинград, 1974. – 256 с.
768824
  Токмакова Л.В. Латинский язык / Л.В. Токмакова. – Ростов, 1974. – 248с.
768825
  Калашникова В.Н. Латинский язык : Уч. пособие для студ. биол.-почв. фак-та / В.Н. Калашникова. – Иркутск
Ч. 2. – 1974. – 183 с.
768826
  Калашникова В.Н. Латинский язык : учеб. пособие для студ. биолого-почвенного фак-та / В.Н. Калашникова. – Иркутск, 1977. – 110с.
768827
  Филиппович З.М. Латинский язык / З.М. Филиппович. – Киев : Выща школа, 1978. – 206 с.
768828
  Жабская Л.Г. Латинский язык / Л.Г. Жабская. – Ашхабад, 1979. – 48с.
768829
  Калашникова В.Н. Латинский язык : Учебное пособие / В.Н. Калашникова. – Иркутск, 1979
768830
  Винничук Л. Латинский язык : Самоучитель / Л. Винничук. – Москва, 1980. – 327с.
768831
   Латинский язык : Учебник. – 3-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1983. – 320с.
768832
  Винничук Л. Латинский язык : Самоучитель для студентов гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов / Л. Винничук. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1985. – 328с.
768833
  Дерюгин А.А. Латинский язык / А.А. Дерюгин, Л.М. Лукьянова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 294с.
768834
  Гончарова Н.А. Латинский язык / Н.А. Гончарова. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 342с.
768835
  Покровская З.А. Латинский язык / З.А. Покровская, Н.Л. Кацман. – Москва : Высшая школа, 1987. – 368с.
768836
  Гончарова Н.А. Латинский язык : Практическое пособие по лексике и грамматике / Н.А. Гончарова. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 198с.
768837
   Латинский язык. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1994. – 384с. – ISBN 5060016943
768838
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 4-е изд. испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1995. – 384с. – ISBN 5-06-001694-3
768839
  Кацман Н.Л. Латинский язык / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – Москва : Владос, 1996. – 432 с.
768840
   Латинский язык : Учебник для студ. педагогических вузов. – 5-е изд., стереот. – Москва : Высшая школа, 1997. – 384с. – ISBN 5-06-003473-9
768841
   Латинский язык : Учебник. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 1998. – 384с. – ISBN 5-06-003473-9
768842
  Гончарова Н.А. Латинский язык : Учебник / Н.А. Гончарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Остожье, 1999. – 352с. – ISBN 5-86095-119-1
768843
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 6-е изд., стереот. – Москва : Высшая школа, 2000. – 384с. – ISBN 5-06-003744-4
768844
  Кацман Н.Л. Латинский язык : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2001. – 456с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00767-Х
768845
  Городкова Ю.И. Латинский язык : учеб. для учащихся мед. и фармацевтич. училищ / Ю.И. Городкова. – Ростов - на -Дону : Феникс, 2001. – 352 с. – ISBN 5-222-00666-2
768846
  Гарник А.В. Латинский язык : Учебное пособие для студ. юридических специальностей высших учебных заведений / А.В. Гарник, Г.Р. Наливайко, Г.И. Шевченко. – Минск : БГУ, 2002. – 149 с. – ISBN 985-445-633-1
768847
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2002. – 384с. – ISBN 5-06-004216-2
768848
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2003. – 384с. – ISBN 5-06-004216-2
768849
  Кацман Н.Л. Латинский язык : учебник для студ. высших учебных заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2003. – 456 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00300-3
768850
  Кацман Н.Л. Латинский язык : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2006. – 452, [2] с. : табл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00300-3
768851
   Латинский язык : учебник для педагогических вузов : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. "Филология", спец. "Латинский язык" / под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. – Изд. 7-е, стереот. – Москва : Высшая школа, 2008. – 384 с. – На обл. В.Н. Ярхо. Латинский язык. – ISBN 5-06-004216-2
768852
   Латинский язык : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "Филология", специальности "Латинский язык" / [В.Н. Ярхо и др.] ; под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. – Изд. 7-е, стер. – Москва : Высшая школа, 2011. – 383, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - На обл. указ. только один авт.: Ярхо В.Н. – ISBN 5-06-004216-2
768853
   Латинский язык для аграриев / В.Г. Ткаченко, И.Д. Соколов, В.И. Левченко, П.В. Шелихов, В.И. и др Шарандак; [Ткаченко В.Г., Соколов И.Д., Левченко В.И., Шелихов П.В., Шарандак В.И. и др.]; МОНУ; Мин-во аграр. политики Украины; Луганский национ. аграрный ун-т. – Луганск : Элтон-2, 2007. – 599с. – ISBN 966-8827-48-1
768854
  Жулай С.Т. Латинский язык для студентов - юристов : Учебн.-метод. пособ. / С.Т. Жулай, Е.К. Куварова. – Київ : МАУП, 1998. – 110с. – ISBN 966-7312-33-Х
768855
  Жулай С.Т. Латинский язык для студентов - юристов : Учебное пособие / С.Т. Жулай, Е.К. Куварова; МАУП. – 2-е изд., переработ. и доп. – Київ : МАУП, 2000. – 264с. – ISBN 966-608-069-9
768856
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов : Учебное пособие для юристов / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – Москва : Кафедра -М, 1998. – 445с. – ISBN 5-8059-0028-9
768857
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – 2-е изд., испр. – Минск : Новое знание, ООО, 1999. – 448с. – ISBN 985-6516-05-6
768858
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений обуч по юрид. спец. / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – 3-е изд., испр. – Минск : Новое знание, ООО, 2000. – 448с. – ISBN 985-6516-10-2
768859
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов : Учебное пособие / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – 5-е изд., исправл. – Київ : Новое знание, 2003. – 448с. – ISBN 5-94735-028-9
768860
  Буркат А.П. Латинский язык и основы ... / А.П. Буркат, 1989
768861
   Латинский язык и основы терминологии. – М, 1982. – 336с.
768862
  Чернявский М.Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологиии : Учебник для студ.вузов / М.Н. Чернявский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1994. – 384с. – (Учеб.литература.Для студ.фармацевтических ин-тов). – ISBN 5-225-00885-2
768863
  Широкова А.В. Латинский язык на Балканах / А.В. Широкова. – Минск, 1967. – 117с.
768864
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – М, 1945. – 839с.
768865
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – М, 1956. – 384с.
768866
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – 4-е изд. – М, 1958. – 388с.
768867
  Лемпель Н.М. Латинский язык. / Н.М. Лемпель. – М., 1966. – 252с.
768868
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – М, 1970. – 432с.
768869
  Ляндесберг Я.С. Латинский язык. (Учеб. пособие для вет. вузов и фак). / Я.С. Ляндесберг, Н.Н. Голиков. – 2-е изд. – М., 1956. – 243с.
768870
  Ляндесберг Я.С. Латинский язык. (Учеб. пособие для вет. ин-тов и фак.) / Я.С. Ляндесберг, Н.Н. Голиков. – 3-е изд., испр. – М., 1961. – 243с.
768871
  Обновленский А.П. Латинский язык. Метод. пособие. Для студ.-заоч. юридич. фак-та. / А.П. Обновленский; Доватур А.И. – Л., 1965. – 48с.
768872
  Радев Р. Латинският Аристотел / Р. Радев. – София, 1982. – 174с.
768873
   Латинско-российский лексикон, с полным объяснением всех свойств и значений каждого латинского слова, и с показанием собственных имен, до древней географии и мифологии относящихся / составленный Иваном Кронебергом. – Москва : Тип. С. Селивановского
Ч. 1 : от А до М. – 1834. – 1096 стб.
768874
  Кронеберг И.Я. Латинско-русский и русско-латинский лексикон, с полным объяснением свойств и значений каждого слова, с показанием собственных имен древней географии и мифологии / составленный Иваном Кронебергом. – 7-е изд. – Москва : Тип. С. Селивановского, 1870. – 596, [96] с.
768875
  Кронеберг И.Я. Латинско-русский лексикон : с полным объяснением всех свойств и значений каждого латинского слова, и с показанием собственных имен, до древней географии и мифологии. – Москва : Тип. С. Селивановского
Т.1. – 1834. – 1095 с.
768876
  Шульц Г. Латинско-русский словарь : приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – изд. 10. – Санкт-Петербург : Изд. книжного магазина К. Фельдманъ, 1905. – 606 с.
768877
  Петрученко О.А. Латинско-русский словарь : учеб. пособие для сред. учеб. заведений / О. Петрученко. – Изд. 10-е, испр. – Москва ; Петроград : Т-во В.В. Думнов, насл. Бр. Салаваевых, 1915. – ІV, 810 с. – С. IV ошибочно помечена: VI
768878
  Петрученко О.А. Латинско-русский словарь : учеб. пособие для средних учеб. завед. / О. Петрученко. – 11-е изд., испр. – Москва ; Петроград : Т-во В.В. Думнов, насл. Бр. Салаваевых, 1916. – 810 с
768879
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : Около 40 000 слов и словосочетаний / И.Х. Дворецкий. – Москва, 1949. – 950с.
768880
  Малинин А.М. Латинско-русский словарь : Около 20 000 сл. / А.М. Малинин; Отв.ред.А.Н. Попов. – Москва : Гос. изд-во иностранных и нциональных словарей, 1952. – 763 с.
768881
  Малинин А.М. Латинско-русский словарь : около 20 000 слов / составил А.М. Малинин. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 764 с.
768882
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. – 2-е изд. переработ. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 1096с.
768883
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : Около 50000 слов / И.Х. Дворецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 1096с.
768884
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. – 3-е изд., испр. – Москва, 1986. – 843с.
768885
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. – 5-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1998. – 846 с. – ISBN 520002630Х
768886
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : Около 2000 000 слов и словосочетаний / И.Х. Дворецкий. – 6-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 846с. – ISBN 5-200-02765-9
768887
  Подосинов А.В. Латинско-русский словарь = Lingva latina : Около 13 000 слов / А.В. Подосинов, Г.Г. Козлова, А.А. Глухов. – 4-е изд. – Москва : Флинта; Наука, 2001. – 376с. – ISBN 5-89349-148-3; 5-02-011719-6
768888
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : более 200 000 слов и словосочетаний / И.Х. Дворецкий. – 10-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. Медиа, 2006. – 846с. – ISBN 5-9576-0270-1
768889
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : более 200 000 слов и словосочетаний / И.Х. Дворецкий. – 11-е изд., стереот. – Москва : Русский язык - Медиа, 2008. – 843, [5] с. – ISBN 978-5-9576-0403-7
768890
  Шульц Г. Латинско-Русский словарь : приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – изд. 9. – Санкт-Петербург : Тип. имп. акад. наук, 1898. – 606 с.
768891
  Дыдынский Ф. Латинско-русский словарь к источникам Римского права / Федор Дыдынский. – Варшава : В тип. Марии Земкевич, 1890. – IV, 573 с.
768892
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской акад. наук, 1889. – 606 с.
768893
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – Изд. 8-е. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской акад. наук, 1894. – 606 с.
768894
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / Сост.: Шульц Г. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1894. – 606 с.
768895
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской акад. наук, 1898. – 606 с.
768896
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / Сост. Г. Шульц. – Изд. 10-е. – Санкт-Петербург : Кн. маг. К. Фельдман (б. Ф. Битепаж), 1905. – 606 с.; 23
768897
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – Изд. 12-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1912. – 606 с.
768898
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – Изд. 13-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1915. – 606 с.
768899
  Воронков А.И. Латинское наследие в русском языке : словарь - справочник / А.И. Воронков, Л.П. Поняева, Л.М. Попова. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 432с. – ISBN 5-89349-185-8
768900
  Луизова Т.В. Латинское письмо 11-12 вв. (Проблема возникновения так называемого "готического письма") : Автореф... Канд.ист.наук: / Луизова Т.В.; Ленингр.отделение ин-та истории Акад.наук СССР. – Ленинград, 1950. – 15 с.
768901
  Стрілко А.А. Латинська Америка в боротьбі / А.А. Стрілко. – К., 1982. – 87с.
768902
  Александренков Е. Латинська Америка в дослідженнях російських етнографів за останні тридцять років // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 21-25. – ISSN 0130-6936
768903
  Кириченко В.П. Латинська Америка в зовнішньополітичній стратегії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 91-96. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
768904
  Лозюк М.Й. Латинська Америка і США / М.Й. Лозюк. – Київ, 1965. – 299с.
768905
  Павленко В. Латинська Америка у Версальсько-Вашингтонській системі міжнародних відносин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 247-251. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано місце та роль Латинської Америки у Версальсько-Вашингтонській системі міжнародних відносин на початку XX ст.
768906
  Корляків М. Латинська Америка. / М. Корляків. – Х., 1930. – 93с.
768907
  Пащук В.В. Латинська Америка: боротьба за визволення / В.В. Пащук. – Київ, 1979
768908
  Ткач О.І. Латинська Америка: деякі аспекти конституційних реформ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
768909
  Дубчак С. Латинська Африка напередодні вандальського завоювання: військово-політичний аспект // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 170-176. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
768910
  Чопик Єна В.І. Латинська ботанічна номенклатура / Єна В.І. Чопик. – Київ, 1996. – 58с.
768911
  Чопик Латинська ботанічна номенклатура / Чопик, А.В. Єна. – Київ, 1997. – 56 с.
768912
  Оленич Р.М. Латинська граматична термінологія (на основі творів римських граматиків І ст. до н.е. - VI ст. н.е.) / Р.М. Оленич. – Львів, 1977. – 83с.
768913
  Варинська А.М. Латинська і грецька мови в термінології математики: лексико-семантичні процеси / А.М. Варинська, Н.Д. Орлова, Н.М. Корнодудова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 75-78. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
768914
  Васько Р.В. Латинська менталізація аспектуальних значень дієслівної дії у сучасних романських мовах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 18-29. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
768915
  Кашуба Т.І. Латинська мова - міжнародна мова науки / Т.І. Кашуба, І.І. Ворона // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 110-113
768916
   Латинська мова. – К, 1937. – 304с.
768917
  Петровський В.П. Латинська мова / В.П. Петровський. – Київ Львів : Радянська школа, 1948. – 312с.
768918
  Сливка Р.Ю. Латинська мова / Р.Ю. Сливка, Й.У. Кобів. – Київ, 1965. – 168с.
768919
  Маслюк В.П. Латинська мова / В.П. Маслюк, Р.М. Оленич. – Львів, 1968. – 158с.
768920
  Венгловський П.П. Латинська мова / П.П. Венгловський. – Львів, 1970. – 126с.
768921
  Андрейчук І.І. Латинська мова : курс практичних занять для студ. юридич. фак-ту ун-ту / Андрейчук І.І. ; Львівський держ. ун-т. – Львів : [б. в.], 1970. – 102 с.
768922
  Денис Н.І. Латинська мова / Н.І. Денис. – Львів, 1972. – 127с.
768923
  Маслюк В.П. Латинська мова / В.П. Маслюк, Р.М. Оленич. – Львів : Вища школа, 1975. – 215 с.
768924
  Філіпович З.М. Латинська мова / З.М. Філіпович. – Київ, 1980
768925
  Литвинов В.Д. Латинська мова / В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – Київ : Вища школа, 1990. – 247с. – ISBN 5-11-001896-0
768926
  Маслюк П В. Сенів Латинська мова : Підручник / П В. Сенів Маслюк. – Харків : Основа, 1992. – 304с. – ISBN 5-11-001084-6
768927
  Козовик І.Я. Латинська мова : Підручник для студ. медичних вузів / І.Я. Козовик, Л.Д. Шипайло. – 2-е вид., перер. – Київ : Вища школа, 1993. – 248с. – ISBN 5-11-004154-7
768928
  Яковенко Н.М. Латинська мова : Підручник / Н.М. Яковенко, В.М. Трипуз. – Київ : Вища школа, 1993. – 360с. – ISBN 5-11-004176-8
768929
  Оленич Р.М. Латинська мова : Підручник / Р.М. Оленич. – Львів : Світ, 1993. – 336с. – ISBN 5-7773-0015-4
768930
  Оленич Р.М. Латинська мова / Оленич Р.М., Оленич І.Р., Чернюх Б.В. – Львів : Світ, 1994. – 408 с. – ISBN 5-7773-0210-5
768931
  Корж Н.Г. Латинська мова : підручник для 9-11 кл., ліцеїв, гімназій та гуманітар. кл. загальноосвіт. шкіл / Н.Г. Корж, С.А. Шведов ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Абрис, 1995. – 286, [2] с. : табл. – Текст укр, лат. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-86828-039-3
768932
  Федак Н.І. Латинська мова : Навч. посібник для студ. ун-тетів, учнів ліцеїв, коледжів, гімназій / Н.І. Федак; Черкаський держ. ун-тет ім.Б.Хмельницького. – 2-ге вид., змінене, доповнене. – Черкаси, 1998. – 88с. – (Навчально-методична література). – ISBN 966-7326-09-8
768933
  Ставнюк В.В. Латинська мова : Практикум: практичні заняття, класичні та християнські тексти, словник: Навчальний посібник / В.В. Ставнюк. – Київ : Аквилон-Плюс, 2000. – 240с. – ISBN 966-95856-0-0
768934
  Оленич Р.М. Латинська мова : Підручник для студ. факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів / Р.М. Оленич. – Вид. 2-ге., виправлене. – Львів : Світ, 2001. – 352с. – ISBN 966-003-144-2


  Викладено основи фонетики, морфології, синтакси-су, а також деякі закономірності історичного розвитку латинської мови
768935
  Ревак Н. Латинська мова : (для неспеціальних факультетів) / Надія Ревак, Володимир Сулим; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 240с. – ISBN 966-96073-2-9
768936
  Литвинов В.Д. Латинська мова : Елементарний курс / В.Д. Литвинов. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : Академія, 2002. – 95с. – ISBN 966-518-014-2
768937
  Михайлова О.Г. Латинська мова : Навч. посібник для студ. заочної форми навч. Інституту філології / О.Г. Михайлова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 116с.
768938
  Яковенко Н. Латинська мова : [ підручник ] / Наталя Яковенко, Валентина Миронова. – Вид. 2-ге доп. – Львів : Український Католицький університ, 2002. – 468с. – ISBN 966-7034-10-0
768939
  Звонська Л.Л. Латинська мова : Підручник для студ. відділень класичної філології та інших філологічних спеціальн. вищ. закладів освіти / Л.Л. Звонська, В.М. Шовковий. – Київ : Книга, 2003. – 528с. – ISBN 966-96274-1-9
768940
  Закалюжний М.М. Латинська мова : Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.М. Закалюжний. – Київ : Либідь, 2003. – 368с. – ISBN 966-06-222-7


  Граматичний матеріал викладений у тісному зв"язку з основами біологічної термінології, з принципами утворення таксономічних категорій. Вміщено крилаті латинські вислови, додаткові відомо-сті з граматики латинської та давньогрецької мов, тексти для ...
768941
  Яковенко Н.М. Латинська мова : Підручник / Н.М. Яковенко, В.М. Миронова. – Київ : Знання, 2005. – 541с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-73-8
768942
  Світлична Є.І. Латинська мова : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Є.І. Світлична, І.О. Толок; Мін-во освіти і науки України; Мін-во охорони здоров"я України; Нац. фармацевтичний ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Професіонал, 2005. – 400с. – ISBN 966-8556-74-7
768943
  Звонська Л.Л. Латинська мова : Підручник / Л.Л. Звонська, В.М. Шовковий. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Киев : Знання, Видавництво, 2006. – 711с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-91-6
768944
  Махлін П.Я. Латинська мова : навч. посібник для дистанційного навчання / П.Я. Махлін, О.В. Данченко; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 228 с. – ISBN 966-388-018-X
768945
  Хоміцька З.М. Латинська мова : підручник для студентів юридичних спец. вищих навч. закладів / З.М. Хоміцька; МОНУ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-458-021-9
768946
  Яковенко Н.М. Латинська мова : підручник для студентів ВНЗ / Н.М. Яковенко, В.М. Миронова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-439-133-4
768947
  Ставнюк В.В. Латинська мова : навчальний посібник / Віктор Ставнюк ; КНУТШ. – Київ : Аквилон-Плюс, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-2172-18-8
768948
  Павлюк О.О. Латинська мова : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Павлюк ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2009. – 202, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-599-293-6
768949
  Ревак Н.Г. Латинська мова : (для неспеціальних факультетів) : [підручник] / Надія Ревак, Володимир Сулим ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-ге, стер. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 440 с. : табл. – ISBN 978-966-382-182-5
768950
  Кобяков О.М. Латинська мова : навчальний посібник / О.М. Кобяков, І.К. Кобякова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 145, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-966-657-382-0
768951
  Ярцева Л.І. Латинська мова : навч. посібник / Л.І. Ярцева ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 117, [1] с. : табл. – На обкл. та тит. арк. авт. зазнач. як уклад.
768952
  Шведов С.А. Латинська мова : підручник для студентів гуманіт. ф-тів ун-тів / С.А. Шведов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 279-281. – ISBN 978-966-623-965-8
768953
  Гуменюк Ж.Г. Латинська мова : навч. посібник для студентів гуманіт. ф-тів / Ж.Г. Гуменюк, Т.В. Сторчова ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., перероб. – Київ : Слово, 2013. – 325, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-321. – ISBN 978-966-194-133-4
768954
  Сафроняк О.В. Латинська мова : підручник / Олексій Сафроняк, Василь Волощук, Марія Волощук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 457, [1] с. : табл. – Слов. крилатих виразів: с. 339-449. – ISBN 978-617-10-0181-7
768955
  Яковенко Н.М. Латинська мова : підручник / Н.М. Яковенко, В.М. Миронова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2019. – 431, [1] с. : табл. – Текст укр., лат. – ISBN 978-966-933-072-7
768956
  Єрьоміна О.Ю. Латинська мова : навч. посібник / О.Ю. Єрьоміна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 335, [1] с. : іл., портр., табл. – Лат.-укр. словник: с. 228-278. - Укр.-лат. словник: с. 279-329. – ISBN 978-966-439-920-0
768957
   Латинська мова в Україні XV - початку XVIII століття : монографія / [В.М. Миронова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 552-587 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-766-4
768958
   Латинська мова для математиків та фізиків : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Домбровський М.Б. та ін. ; наук. ред. Л.М. Глущенко, Б.В. Чернюх] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 252, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-613-867-8
768959
  Гриценко С.П. Латинська мова для студентів-агробіологів : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Гриценко, О.Ю. Балалаєва; МОіНУ; Нац. аграрний ун-т природничо-гуманіт. наук.-навч. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. – ISBN 966-364-263-7
768960
  Макар І.С. Латинська мова для студентів-філологів = Limba latina pentru studenti filologi : навч. посібник / І.С. Макар, Д.В. Бічер ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2018. – 255, [1] с. : іл., табл. – Назва на юбкл. парал. укр., румун. - Парал. тит. арк. румун. – Бібліогр.: 253-254. – ISBN 978-966-423-436-5
768961
  Скорина Л.П. Латинська мова для студентів-юристів : Підручник / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова. – Київ : Вища школа, 1995. – 255с. – ISBN 5-11-004436-8
768962
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : Підручник / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; МОУ За ред. С.В.Семчинського. – 2-е вид. виправлене і доповнене. – Київ : Атіка, 2000. – 416с. – ISBN 966-7714-09-8
768963
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : Підручник для вищих навчальних закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; МОУ. – 2-е вид. виправлене і доповнене. – Київ : Атіка, 2001. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
768964
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : Підручник для вищих навч. закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
768965
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : Підручник для вищих навч. закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Атіка, 2006. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
768966
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : підручник для вищих навч. закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Атіка, 2008. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
768967
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : підручник для ВНЗ / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., вип. і допов. – Київ : Атіка, 2009. – 416 с. – ISBN 966-7714-09-8
768968
  Скорина Л.П. Латинська мова для юристів : підручник для вищих навчальних закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова ; М-во освіти і науки України. – [2-е вид., випр. і допов.]. – Київ : Атіка, 2010. – 414, [2] с. : іл., табл. – ISBN 966-7714-09-8
768969
  Шинкарук В.Д. Латинська мова для юристів = Lingua latina iuridicialis : підручник для студентів юрид. спец. ВНЗ України / В.Д. Шинкарук. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 576 с. : табл. – Назва на обкл. та тит. арк. парал. укр., лат. - Лат.- укр. словник: с. 344-565. – ISBN 978-966-423-170-8


  У пр. №1722929 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою і найкращими побажаннями від автора В. Шинкарука. Підпис
768970
  Гриценко С. Латинська мова і мовна політика України XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 110-112. – Bibliogr.: Літ.: c. 110-112 ; 10 поз. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7825-79-5
768971
  Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права : Навч. посібник / С.П. Гриценко; МОіНУ; Нац. аграрний ун-т природничо-гуманіт. наук.-навч. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 336с. – ISBN 966-364-136-3
768972
  Магушинець І.І. Латинська мова наприкінці Римської імперії (2-га половина V століття) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 195-209. – Bibliogr.: Літ.: с. 209, 5 п.


  Викладено основні еволюційні явмща, що відбулися в латинській мові в період занепаду Римської імперії. Ці явища позначилися на всіх сферах суспільно- історичного, економічного і культурного життя суспільства. Изложены основные эволюционные ...
768973
  Магушинець І.І. Латинська мова пізнього Середньовіччя в Африці та Іберійському півострові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 185-191
768974
  Магушинець І.І. Латинська мова пізнього Середньовіччя на Апеннінському півострові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 287-294. – Бібліогр.: Літ.: с. 294; 10 назв
768975
  Ревак Н. Латинська мова та основи біологічної термінології : підручник / Н. Ревак, В. Сулим, О. Назаренко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 403, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404. – ISBN 978-617-10-0158-9
768976
  Мисловська Л.В. Латинська мова та основи юридичної термінології : підручник для ВНЗ / Л.В. Мисловська, О.Г. Пилипів, Л.Р. Олійник ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Лат.-укр. словник: с. 260-279. – Бібліогр.: с. 259. – ISBN 978-617-10-0217-3
768977
  Шевченко-Савчинська Латинська мова у засвоєнні європейських освітніх традицій вищою медичною школою України / Шевченко-Савчинська, О.П. Гульчій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 450-461. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена аналізу впливів європейської освітньої традиції на формування і розвиток вищої школи в Україні. Розглядається роль латинської мови як універсального комунікативного засобу в середовищі інтелектуалів XV-XVIII ст. На прикладі медичної ...
768978
  Сторчова Т.В. Латинська мова у професійній та науковій спадщині Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 318-324. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
768979
  Сак Ю.М. Латинська мова. / Ю.М. Сак. – Ужгород, 1972. – 138с.
768980
  Скорина Л.П. Латинська мова. Хрестоматія. Латинсько-український словник + англійські, німецькі, французькі, іспанські відповідники : англійські, німецькі, французькі, іспанські відповідники / Л.П. Скорина ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2002. – 229, [1] с. – 70-річчю Нац. авіац. ун-ту присвяч.
768981
  Литвинов В.Д. Латинська мова: елементарний курс : елементарний курс / В. Д. Литвинов. – Київ : "КМ Академія", 1996. – 79с. – ISBN 5-7707-9394-5
768982
  Вакулик І.І. Латинська мова: шляхи проникнення у нові західноєвропейські мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 57-64. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
768983
  Супрун Л.В. Латинська мовна ментальність: вісниківська адаптація // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 122-125. – (Серія: Філологія ; вип. 11, т. 2)
768984
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 38-43


  У статті за допомогою методів історичної психології, історіографічного, філософського, політичного, економічного та культурного аналізу розглядається генез розвитку Латинської Америки. Такий підхід дає змогу побудувати справжню картину та зрозуміти ...
768985
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 52-57
768986
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 44-49


  У статті за допомогою методів історичної психології, історіографічного, політичного, економічного та культурологічного аналізів розглядається генезис розвитку Латинської Америки.
768987
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 42-47


  Розглядається генезис розвитку Латинської Америки.
768988
  Акулов-Муратов Латинська мозаїка: цуме-го - мистецтво виживання стейкхолдерських груп / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. підприємство "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2013. – № 4. – С. 50-55
768989
  Ільків-Свидницький Латинська палеографія в Україні: історіографія, проблеми, перспективи // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 104-116. – ISSN 2078-6077
768990
   Латинська фразеологія : словник-довідник : навчальний посібник / [ авт.-уклад. П.І. Осипов ]. – Київ : Академія, 2009. – 344с. – (Nota bene). – ISBN 978-966-8226-82-3
768991
  Лучканин С.М. Латинська юридична термінологія і фразеологія : навч. посібник для студ. правознавчих спец. ВНЗ / С.М. Лучканин ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства та класичної філології. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 145, [2] с. – Бібліогр.: c. 99-103. – ISBN 978-966-489-255-8


  У прим. №1689450 напис: Бібліотеці рідної Alma Mater, де зберігаються скарби вітчизняної та світової мудрості! Hic mortui vivunt et muti loquuntur - Тут мертві живуть, а німі говорять (напис на бібліотеках Середньовіччя) Автор. Підпис. Київ, 28 ...
768992
  Чернюх Б.В. Латинське дієслово: аспект і акціональність : монографія / Б.В. Чернюх ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 487, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 449-487. – ISBN 978-617-10-0366-8
768993
  Сафроняк О.В. Латинський буквар. / О.В. Сафроняк, Б.В. Чернюх. – Львів, 1994. – 120с.
768994
  Чуракова Л.П. Латинський словник. Латинсько-український, українсько-латинський : понад 25 тисяч слів та словосполучень / Чуракова Л.П. – Київ : Чумацький шлях, 2009. – 615, [1] с. – Бібліогр.: с. 7. – ISBN 966-8272-15-3
768995
  Ільницька Я. Латинський та евенкійський гіпотаксис: одна типологічна паралель // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 120-122. – (Бібліотека Інституту філології)
768996
  Войнович Володимир Латинський шпигун Зап"ятаєв : (уривок з роману-анекдоту Володимира Войновича "Життя і дивовижні пригоди солдата Івана Чонкіна") / пер. з рос. М. Каменюка // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 98-101. – ISSN 0130-5212
768997
  Синиця В. Латинські епонімічні терміни на позначення вроджених вад розвитку та спадкових синдромів / В. Синиця, О. Бєляєва, О. Мироник // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 3 (15). – С. 79-84. – ISSN 2311-9896
768998
  Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів"я і приказки / Ю.В. Цимбалюк. – Київ : Вища школа, 1990. – 436 с. – ISBN 5-11-000132-4
768999
   Латинські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1972. – 239 с.
769000
  Черниш Л.З. Латинські та грецькі терміни в дипломатичній мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 370-372. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,