Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
768001
  Ерман Г. "Мавританський синдром" повернення військових еліт до влади в Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 61-64
768002
  Голобородько В. "Магазини позакривалися. Хліба ніде було купити" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 37 (240). – С. 36-40


  Український поет Василь Голобородько вивіз із Луганська недописані вірші.
768003
  Шалагінов Б.Б. "Магічний ідеалізм" Новаліса: спроба реконструкції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  Розглянуто філософсько-естетичні погляди митця в плані філософії І. Канта, Й.Г. Фіхте и Ф. Гемстергейса, що в них відбилася. Проаналізовано твори "Учні в Саїсі", "Генріх фон Офтердінген". Головну увагу приділено аналізу "казки Клінгсора".
768004
  Горбаненко С.А. "Магічний посуд давніх слов"ян // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Н.С. Абашина, В.С. Вяргей, І.О. Гавритухін [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 93-112. – ISBN 978-966-02-8143-1


  У статті опубліковано добірку побутового посуду давніх слов"ян з масовими відбитками зернівок культурних рослин. Запропоновано їхню інтерпретацію як речей, наділених по бутовою магією.
768005
  Подар Ю.А. "Магічний реалізм" і "химерна проза" : протистояння чи взаємодія? // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 397-404


  Визначено фундаментальні концепти "магічного реалізму" та "химерної прози", умовність, автентичність, міфологічний світогляд, експерименти з формою, часом та простором, які дозволяють говорити про взаємодію літературних явищ
768006
  Буртовий М. "Магічні" 170 днів забезпечених кредиторів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 7 грудня (№ 23) : Адвокатура. – С. 15
768007
  Камалдінова А. "Магічні" предмети ісламського світу на прикладі пам"яток Львівського музею історії релігії // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 680-689
768008
   "Магнитная потенциальная яма" - эффект стабилизации сверхпроводящих динамических систем. – Киев : Наукова думка, 1991. – 335с.
768009
  Пецаліс-Діомідіс [Мавролікоси : хроніки доби турецького панування (1565-1799) / Т. Пецаліс-Діомідіс. – 6-е вид. – Афіни : Естія
Т. 2 (продовжен.) : 1670-1799. – 376 с. – Видання новогрецькою мовою
768010
  Пецаліс-Діомідіс [Мавролікоси : хроніки доби турецького панування (1565 - 1799) / Пецаліс-Діомідіс Т. – 6-е вид. – Афіни : Естія
Т. 1 (продовження) : (1565-1670). – 1981. – 404 с. – Видання новогрецькою мовою
768011
  Пецаліс-Діомідіс [Мавролікоси : хроніки доби турецького панування (1565 - 1799) / Т. Пецаліс-Діомідіс. – 8-е вид. – Афіни : Естія. – ISBN 960-05-0054-1
Т. 1 : (1565-1670). – 1991. – 318 с. – Видання новогрецькою мовою
768012
  Елітіс О. [Магія Пападіямантіса / Одісей Елітіс. – Афіни : Іпсилон ; Вівліа, 1996. – 136, [2] с. – В книзі також: Антологія / А. Пападіямандис. - Видання новогрецькою мовою
768013
  Лебедева Н.Б. Маврикий - островное государство в Индийском океане / Н.Б. Лебедева. – М., 1991. – 63с.
768014
  Большов И.Г. Маврикий / И.Г. Большов. – Москва : Мысль, 1986. – 108с : Фото. – (У карты мира)
768015
  Токарева З.И. Маврикий : Справочник / З.И. Токарева ; РАН, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1992. – 103 с. – ISBN 5-02-017340-1
768016
  Аршинник Татьяна Маврикий и подданные : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 86-92 : Іл.
768017
   Маврикий. В краю вечного лета // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 68-73 : фото
768018
  Бурлуцкий Андрей Маврикий. В поисках рая // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 5. – С. 58-63 : фото
768019
  Гробець Іван Маврикий. Рай на вулкані // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 30-39 : фото
768020
  Исакина Юлия Маврикий. Сахарный остров // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 64-69 : фото
768021
  Симонова Екатерина Маврикий: дорогое удовольствие, но оно того стоит! : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 74-75
768022
  Ермоленко Алла Маврикий: мал золотник, да дорог // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 72-79 : фото
768023
  Матвієнко В.М. Маврикій, Республіка Маврикій // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 430-431. – ISBN 978-966-02-8303-9
768024
   Маврикій. Рай для мільйонерів та зірок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-101 : фото
768025
  Горобець Марися Маврикій. Та сама Країна Чудес : Вояж-колекція / Горобець Марися, Горобець Ірина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-62 : Фото
768026
   Маврикій. Я ваш батлер // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 50-57 : фото
768027
  Кашин Ю.С. Мавритания / Ю.С. Кашин. – Москва : Мысль, 1976. – 60с. : ил. – (У карты мира)
768028
  Ковальска-Левицка Мавритания / Ковальска-Левицка. – М, 1981. – 303с.
768029
  Вавилов В.В. Мавритания / В.В. Вавилов. – Москва : Мысль, 1989. – 122с. – (У карты мира)
768030
  Лаврентьев С.А. Мавритания: история и современность / С.А. Лаврентьев, В.М. Яковлев. – М., 1986. – 63с.
768031
  Якупов В. Мавритания: страна контрастов // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2009. – № 3, май (1430). – С. 26-31
768032
  Завадовский Ю.Н. Мавританский диалект арабского языка. / Ю.Н. Завадовский. – М., 1981. – 80с.
768033
  Хомяк М. Маврицій Горн (1917-2000): штрихи до біографії // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 523-537. – ISSN 2078-6077
768034
  Вассерман Я. Мавріцієва справа / Я. Вассерман. – Київ, 1929. – 400с.
768035
  Салтыков-Щедрин Мавруша-новоторка. / Салтыков-Щедрин. – МоскваЛ., 1930. – 28с.
768036
  Салтыков-Щедрин Мавруша-новоторка. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1932. – 16с.
768037
  Моэм В.С. Маг / В.С. Моэм. – М, 1991. – 190с.
768038
  Дыховичный В.А. Маг и универмаг / В.А. Дыховичный. – М, 1948. – 48с.
768039
  Брюховецька Л. Маг українського кіно // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 19 червня (№ 11/12)


  Третього червня 1928 року народився кіноактор Костянтин Степанков.
768040
  Мосенкис Ю.Л. Маг языка: жизнь, характер, мысль / Юрий Мосенкис ; Киев. гос. техн. ун-т строительства и архитектуры. – Киев : КГТУСА, 1996. – 32, [2] с. – Библиогр. в примеч. : с. 26-28 и в подстроч. примеч.
768041
   Маг. The Magician : Сборник рассказов. – Москва : АЙРИС-пресс. Рольф, 2001. – 208с. – (Английский клуб ; Домашнее чтение). – ISBN 5-7836-0466-6
768042
  Маг Маг. Сборник фантастических рассказов = Magician. Easy reading / Маг; Сост. Н.И. Кролик. – Москва : Высшая школа, 1990. – 78 с.
768043
  Силенко Л. Мага Віра( РУHВіра) : Святе письмо: Велике світло волі: Співвідношення віри, науки, філософі , історі / Л. Силенко. – Київ : Обереги, 1998. – 1192с. – ISBN 966-513-110-9
768044
  Силенко Л. Мага віра: Велике світло волі: Співвідношення віри, науки, філософії, історії / Л. Силенко, 1979. – с.
768045
  Потиевский В.А. Мага уводит стаю / В.А. Потиевский. – Москва : Художественная литература, 1990. – 272с. – ("Роман-газеты" для юношества)
768046
  Потиевский В.А. Мага уводит стаю: повести. / В.А. Потиевский. – Петрозаводск, 1989. – 334с.
768047
   Магаданский мамонтенок : Mammuthus primigenius (Blumenbach). – Ленинград : Наука, 1981. – 295с.
768048
  Карташова Л.А. Магадаскар: политика малагасизации // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 191-195. – ISSN 0130-3864
768049
  Крэнц Д. Магазин грез / Д. Крэнц. – Москва : ВАГРИУС. – (Афродита). – ISBN 5-7027-0084-8
Кн.1. – 1995. – 350с.
768050
  Крэнц Д. Магазин грез / Д. Крэнц. – Москва : ВАГРИУС. – (Афродита). – ISBN 5-7027-0084-8
Кн.2. – 1995. – 350с.
768051
   Магазин землеведения и путешествий : географический сборник. – Москва : В типографии Александра Семена
Т. 1 : Физические и исторические материалы землеведения. – 1852. – IV, 757, [VI] с.
768052
   Магазин землеведения и путешествий : географический сборник. – Москва : В типографии Александра Семена
Т. 2 : Воззрения на природу А. Гумбольта и Идеи о сравнительном землеведении Карла Риттера. – 1853. – VIII, 606 с. – С 17 рис.
768053
   Магазин землеведения и путешествий : географический сборник. – Москва : В типографии Александра Семена
Т. 4, ч. 1 : Собрание старых и новых путешествий. – 1855. – VIII, 595 с.
768054
   Магазин землеведения и путешествий : географический сборник. – Москва : В типографии Александра Семена
Т. 6, ч. 2 : Собрание старых и новых путешествий. Путешествие Александра Кастена по Лапландии, северной России и Сибири (1838-1844, 1845-1849). – 1860. – IV, 495 с.
768055
  Добриніна О. Магазин на всі смаки // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Про невеличкий, але дуже зручний магазинчик у Червоному корпусі ун-ту.
768056
  Гросман Л. Магазин на площади / Л. Гросман. – Москва, 1967. – 111с.
768057
   Магазин натуральной истории, физики и химии, или Новое собрание сочинений принадлежащим к сим трем наукам, заключающее в себе важные и любопытные предметы оных, равно как и употребление премногих их. – Москва
4. – 1788. – 412 с.
768058
  Боронь О. Магазин фарб "Коло Академії худеожаств" (з коментарів до Шевченкового листа від 8 жовтня 1856 року) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 61-63. – ISSN 0236-1477
768059
   Магазины Киева. – К., 1994. – 140с.
768060
  Асланов Э.Г. Магазины самообслуживания : эффективность и качество работы / Асланов Э.Г. – Київ : Вища школа, 1980. – 32 с. – Библиогр.: с. 31. – (Экономическая библиотека студента)
768061
  Забара І. МАГАТЕ: 50 років міжнародно-правового регулювання атомної діяльності // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 61-66. – ISSN 1814-3385
768062
  Марочко В. Маггерідж Малколм // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 251-252. – ISBN 978-617-642-388-1


  Маггерідж Малкольм, Muggeridg Malcolm (1903 - 1990)- британський журналіст, дослідник Голодомору
768063
  Вовк Ф.К. Магдаленьске майстерство на Україні / написав Хведор Вовк. – У Львові (Львів) : Накладом товариства,з друк. Наук.Тов.ім.Шевченка, 1902. – 13(3) с. – Окре. відбиток з: Записки Наукового Товариства ім.Шевченка, т. ХLVI
768064
  Гримич Марина Магдалинки : Роман / Гримич Марина. – Львів : Кальварія, 2003. – 148с. – ISBN 966-663-076-1
768065
  Круглова Т.А. Магдебургкое право в Киеве: поиск точки отсчета / Т.А. Круглова. – Київ : Знання, 1999. – 34 с. – ISBN 966-618-006-5
768066
  Крижявичюс В.С. Магдебургские города Литвы во второй половине XVII-XVIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Крижявичюс В.С.; АН ЛитССР. Ин-тут истории. – Вильнюс, 1978. – 20л.
768067
  Багалей Д.И. Магдебургское право в Левобережной Малороссии / Д.И. Багалей. – Печатается на основаніи постановленія Имперю Моск. Арх.Общ-ва, 1892. – 55 с. – Отд. оттиск


  Статья основывается на неизданных материалах, извлеченных автором из Харьковского исторического архива, библиотеки покойного професора А.О.Кистяковского и отчасти из московских хранилищ
768068
  Анисимов А.П. Магдебургское право и его значение для развития правовой системы Западной Руси // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 19. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается процесс формирования и содержание памятников права западных русских земель. На примере магдебургского права показаны механизмы влияния немецких правовых актов на западнорусское право, сложившееся на землях, вошедших после ...
768069
  Прозоровська Л.В. Магдебурзьке право - основа розвитку місцевого самоврядування в Україні в XIII - XVI столітті // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 219-222. – ISBN 978-966-190-861-0
768070
  Мельник Л.Г. Магдебурзьке право / Л. Мельник // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 229. – ISBN 966-642-073-2
768071
  Кобилецький М. Магдебурзьке право в Гетьманщині // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 159-162.
768072
  Мовчан Н. Магдебурзьке право в Києві у вітчизняній історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 515-518. – ISBN 978-966-171-783-0
768073
  Русина О. Магдебурзьке право в пізньосередньовічному Києві (ХV - початок ХVІІ ст.) // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.78-81 : Фото. – ISSN 1607-6451
768074
  Філінюк А.Г. Магдебурзьке право в суспільному та соціально-економічному розвитку Поділля XVIII – першої половини ХІХ ст. / А.Г. Філінюк, А.Б. Задорожнюк // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 184-202. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
768075
  Кобилецький М. Магдебурзьке право в Україні - європейська традиція міського самоврядування // Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми імплементації в Україні : всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (20 грудня 2019 р., м. Львів) / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін. ; за наук. ред. М. Микієвича, О. Сушинського, Р. Бедрія]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. – С. 58-62. – ISBN 978-617-644-052-9
768076
  Кобилецький М. Магдебурзьке право в Україні // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; редкол.: В. Бурдін, Мачей Маршал. – Львів, 2019. – № 10. – С. 9-21. – ISSN 2082-4939


  Над проблемою магдебурзького права та його застосування на українських землях працювали українські вчені: М. Владимирський-Буданов, В. Антонович, Д. Багалій, М. Грушевський, М. Василенко та ін. - С. 9, 10, 17, 18.
768077
  Комарніцька А.С. Магдебурзьке право в Україні: витоки, сутність // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 21-24. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
768078
   Магдебурзьке право в Україні: пам"ять і практика // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)


  У межах "Сезонів" "Дня" у МІМ (міжнародному інституті менеджменту) та програми "Самоосвіта online" науковці та селещні голови Чернігівщини, Вінниччини, Львівщини та Івано-Франківщини говввввворитимуть про "ген самоврядування".
768079
  Мануілова К.В. Магдебурзьке право в українських містах: модель децентралізації публічної влади // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – С. 33-40. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
768080
  Верстюк В.В. Магдебурзьке право за Гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 8-9


  У статті проаналізовано внесок М. Костомарова в дослідження особливостей функціонування магдебурзького права в козацькій Україні за гетьманату Б. Хмельницького.
768081
  Сацький П. Магдебурзьке право на територіях Лівобережної України: уроки історії / П. Сацький, І. Приянчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 липня (№ 24). – С. 15


  Регіональний розвиток у державі відбувається навколо великих і культурно значимих міст і не завше навколо адміністративних центрів областей. Прикладами таких міст є Кам"янець-Подільський, Маріуполь у мирний час, Кременчук, Умань... Відповідно, розвиток ...
768082
  Домбровський О. Магдебурзьке право на Україні та його вплив на суспільно-політичне життя // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XIII Всеукр. наук.-практ. конф. 23 листоп. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко, О.І. Стадник та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 79-83. – ISBN 978-966-2710-90-8
768083
  Мельничук І. Магдебурзьке право Східного Поділля // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 103-105


  Стаття присвячена вивченню питання, пов"язаного з історією магдебурзького права на Поділлі. Автором підкреслюється важливість та актуальність дослідження даної проблеми з огляду на відсутність серйозних праць та розвідок в цій області. Der Artikel ...
768084
  Делімарський Р.Є. Магдебурзьке право у Києві / Р.Є. Делімарський. – К, 1996. – 144с.
768085
  Махінько А.І. Магдебурзьке право у Києві: історико-правовий аспект // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 165-168
768086
  Кобилецький М. Магдебурзьке право у країнах Центральної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 72-79. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
768087
  Горська О. Магдебурзьке право у Львові та Києві другої половини XVI - першої половини XVII ст.: порівняльний аспект // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 177-179. – ISBN 978-966-493-651-1
768088
  Вовчанська В.В. Магдебурзьке право у місті Львові // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 410-413. – ISBN 978-966-438-135-9
768089
  Кобилецький М. Магдебурзьке право як джерело кодифікації українського права (XVIII - початок XIX ст.) // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 253-269. – ISSN 2082-4939
768090
  Маринчак Є.С. Магдебурзьке право як історична основа становлення місцевого самоврядування в Україні // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 21-23. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
768091
  Андрейцев В.І. Магдебурзьке право: соціально-правові витоки та особливості застосування на землях України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 17-25. – ISSN 2078-9165
768092
  Гирич І.Б. Магдебурзьке серце Києва / Ігор Гирич ; [голов. ред. Світлана Головко]. – Київ : Либідь, 2014. – 84, [4] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Серія "Твій Київ"). – ISBN 978-966-06-0671-5
768093
  Павко А. Магдебурське право як форма місцевого самоврядування у Києві // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 102-107.
768094
  Білоус Н. Магдебурські привілеї Бишева та його власники // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 58-63. – ISSN 2222-5250
768095
   Магдэбургскае права на Магілеушчыне : зборнік навуковых матэрыялау / ГА "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" ; Магілеская абласная арганізацыя ; Грамадская ініцыятыва "Еурапейскі усход Беларусі" ; [уклад.: Пушкін І.А., Агееу А.Р.]. – Магілеу : МДУХ, 2015. – 110, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-985-6985-45-7
768096
  Кунин К.И. Магеллан / К.И. Кунин. – Москва, 1940. – 303с.
768097
  Берхорст Ральф Магеллан = Биография / Берхорст Ральф, Мишер Олаф // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 219-234 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
768098
  Будний В. Магеллан українського модерну. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.122-128. – ISSN 0868-4790
768099
  Панченко В. Магеллан Шевченко // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Взявши Тараса Шевченка у подорож до Аральського моря, капітан Алєксєй Бутаков збагатив художню спадщину Кобзаря кількома десятками замальовок. Через це казахи називають Шевченка родоначальником казахського живопису
768100
  Палієнко Лариса Магеллан: земні та зоряні відкриття // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 44-48
768101
  Лем С. Магелланово облако / С. Лем. – Москва, 1963. – 381с.
768102
  Чубур В.В. Магелланово поле / В.В. Чубур. – К, 1991. – 102с.
768103
  Карагулов Б. Магелланы Вселенной / Б. Карагулов. – Фрунзе, 1981. – 119 с.
768104
  Луначарский А.В. Маги / А.В. Луначарский. – М, 1919. – 66с.
768105
  Крыжановская В.И. Маги / В.И. Крыжановская. – Рига, 1992. – 158с.
768106
  Крыжановская В.И. (Рочестер) Маги : роман / В.И. (Рочестер) Крыжановская. – Киев, 1995. – 210 с.
768107
  Власова Н.Н. Маги (фанши) в официальной китайской истории. Биография Гуань Лу // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 24-31. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
768108
  Власова Н.Н. Маги (фанши) в официальной китайской истории. Биография Гуань Лу // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 42-46. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 3). – ISSN 2074-1227
768109
  Зигнер Давид Маги Африки = Проклятие чародеев : Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 124-140 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
768110
   Маги на стадионе. – Москва, 1979. – 167 с.
768111
  Шулембаев К.Ш. Маги, боки и действительность / К.Ш. Шулембаев. – Алма-Ата, 1975. – 127с.
768112
   Магидсон Адриана Соломоновна. Выставка произведений. Москва. 1983. – М., 1983. – 24с.
768113
  Дюма А. (отец) Магикане Парижа. / А. (отец) Дюма. – 2-е изд. – Кишинев
1. – 1992. – 399,2с.
768114
  Загоскин М.В. Магистр / М.В. Загоскин. – Иркутск, 1981. – 346с.
768115
   Магистр = независимый психолого-педагогический журнал. – Москва
№ 1. – 1992
768116
   Магистр = независимый психолого-педагогический журнал. – Москва
№ 2. – 1992
768117
   Магистр = независимый психолого-педагогический журнал. – Москва
№ 9. – 1992
768118
  Мидянин В. Магистр // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 39-61. – ISSN 1728-8568
768119
   Магистр вежливых наук, или Путешествие в страну Патафию. – М., 1991. – 191с.
768120
  Пирсон Б. Магистр делового администрирования = The Shorter MBA. A Practical Apporoach to Business Skills : Краткий курс. Пер. с англ. / Б. Пирсон, Н. Томас. – Москва : Альпина ИД, 2001. – 218c. + CD-ROM. – ISBN 5-89684-018-7
768121
  Романенко С.А. Магистр социологии по-украински: виртуализация образования // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 173-176. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
768122
  Аристов В. Магистр Фаустус. Фаустианские мотиви в романах "Мастер и Маргарита" и " Доктор Фаустус" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 60-102. – ISSN 0042-8795
768123
  Кратохвил М.В. Магистр Ян / М.В. Кратохвил. – Л., 1963. – 380с.
768124
  Лупан А.П. Магистрали : стихи / Андрей Лупан; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1977. – 167 с.
768125
  Кривонос П.Ф. Магистрали жизни / П.Ф. Кривонос. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 190 с.
768126
  Майоров Я.М. Магистрали мужества / Я.М. Майоров. – М, 1982. – 191с.
768127
  Марчук Г.И. Магистрали прогресса / Г.И. Марчук. – М, 1985. – 255с.
768128
  Белоусов И.Е. Магистраль : стихи / И.Е. Белоусов ; [худож. Д. Утенков]. – Москва : Современник, 1977. – 109 с. : ил. – (Новинки "Современника")
768129
   Магистраль. – М., 1977. – 160с.
768130
  Павлович В.Ю. Магистраль / В.Ю. Павлович. – Минск, 1979. – 112 с.
768131
  Барабашов В.М. Магистраль : повесть / Валерий Барабашов. – Москва : Современник, 1985. – 224 с. – (Новинки "Современника")
768132
  Горлач Л.Н. Магистраль века / Л.Н. Горлач, С.В. Тельнюк. – К, 1975. – 221с.
768133
   Магистраль Донбасс-Москва. – Х., 1932. – 95с.
768134
  Писарев В.В. Магистраль дружбы / В.В. Писарев. – Киев, 1978. – 103с.
768135
  Абрамцев А.Т. Магистраль дружбы / Абрамцев А.Т. – Ашхабад, 1983. – 210с.
768136
  Карцев А.Д. Магистраль. / А.Д. Карцев. – Москва, 1937. – 640с.
768137
  Карцев А.Д. Магистраль. / А.Д. Карцев. – Москва, 1962. – 560с.
768138
  Медель В. Магистральные дороги постоянного тока / В. Медель. – Москва : ОГИЗ-Гострансиздат, 1931. – 266 с.
768139
  Дементьев Н.И. Магистральные свойства моделей экономической динамики с потреблением / Н.И. Дементьев. – Новосибирск, 1991. – 165с.
768140
  Медунов С.Ф. Магистральный путь развития села. / С.Ф. Медунов. – М, 1976. – 200с.
768141
  Макеенко М.М. Магистральный путь развития сельского хозяйства / М.М. Макеенко. – Москва : Знание, 1978. – 63 с.
768142
  Пинский Л.Е. Магистральный сюжет : Ф. Вийон, В. Шекспир, Б. Гарсиан, В. Скотт / Л. Пинский ; [сост. Е.М. Лысенко ; вст. ст. А.А. Аникста]. – Москва : Советский писатель, 1989. – 410 с.
768143
  Симонов В.М. Магистральный эффект в качественной теории динамических систем с последействием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Симонов В.М.; Москов. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
768144
  Мозер Д.В. Магистранты КарГТУ на практике в Германии по программе DAAD / Д.В. Мозер, Г.О. Исаинова, А.Д. Каранеева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 55-58 : фото. – ISSN 0016-7126
768145
  Бойко И. Магистратура в Санкт-Петербургском государственном университете // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 28-33. – ISSN 0869-3617
768146
  Глинер Р.Е. Магистратура для инженера // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 31-34. – ISSN 1726-667Х
768147
  Таранова Т.Н. Магистратура как средство формирования интеллектуального капитала вуза // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 4 (40). – С. 25-28.


  В статье обосновываются требования к организации подготовки специалистов в сфере высшего профессионального образования в условиях магистратуры, при этом магистратура рассматривается в контексте практического механизма наращивания интеллектуального ...
768148
  Кантор В.К. Магическая провокация. "Огненный ангел»" Брюсова в контексте Серебряного века // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 132-135. – ISSN 0042-8744
768149
  Пронин М.А. Магическая сила порнографии: герменевтика механизма влияния // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 77-82. – ISSN 0235-1188
768150
  Кузнецов Н.В. Магические и мифологические истоки морального сознания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 58-64. – ISSN 0235-1188
768151
  Постников М.М. Магические квадраты / М.М. Постников. – Москва, 1964. – 84 с.
768152
   Магические места : свидетельства // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 92-101 : фото. – ISSN 1029-5828
768153
  Оуэн Н. Магические метафоры. 77 историй для учителей, терапевтов и думающих людей / Ник Оуэн ; [пер. с англ. Е. Рачковой ; под ред. И. Колесниковой]. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 318, [1] с. – Библиогр.: с. 312-315. – (Как стать психологом). – ISBN 5-04-008946-5
768154
  Кастанеда К. Магические пассы : практ. мудрость шаманов древ. Мексики / Карлос Кастанеда ; [пер. с англ. Блюмхен С.И.]. – Москва : КОР, 2000. – 333, [1] с. : ил. – На суперобл. указ.: кн.12. - Загл. и авт. ориг.: Magical Passes / Carlos Castaneda. – ISBN 5-89470-012-4
768155
  Бессер-Зигмунд Магические слова : пособ. по психологич. самозащите / К. Бессер-Зигмунд. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 224 с. – (Сам себе психолог)
768156
  Рытхэу Ю.С. Магические числа : роман и повести / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель, 1986. – 428 с.
768157
  Мартынов Ф.Т. Магический кристалл / Ф.Т. Мартынов. – Свердловск, 1971. – 172с.
768158
   Магический кристалл : Новеллы, повести, эссе писателей ГДР: сборник/ пер. с нем. – Москва : Радуга, 1988. – 544 с.
768159
  Кириллина Е. Магический Маркес // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 10 (249). – С. 44-49. – ISSN 1811-8984


  Габриэль Гарсиа Маркес.
768160
  Абеляр Т. Магический переход = The sorcerer"s crossing : путь женщины-воина / Тайша Абеляр ; вступление Карлоса Кастанеды ; [пер. А. Мищенко]. – Киев : София, 2000. – 317, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: The sorcerer"s crossing. A woman"s journey / T Abelar. - На обл.: Путь женщины воина из партии Нагваля Карлоса Кастанеды. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-220-00094-2
768161
  Клемм В. Магическое бегство : поэзия: стихотворения // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 130-139. – ISSN 0130-6545
768162
  Торбриц Петр Магическое исцеление : тема номера: Как победить боль / Торбриц Петр, Родеро Кристина Гарсия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 86-94 : Фото. – ISSN 1029-5828
768163
  Кастанеда М.Р. Магическое путешествие с Карлосом Кастанедой = A magical journey with Carlos Castaneda / Маргарет Раньян Кастанеда ; [пер. с англ. С. Алексеев ; ред. В. Смирнов ; худож. К. Розонов]. – Красноярск : МиФ, 1998. – 239, [1] с. – ISBN 5-14739-780-4
768164
  Ильин В.В. Магия денег : история, философия, жизнь : монографія / В.В. Ильин ; Нац. банк Украины ; Ун-т банковского дела. – Киев : УБД НБУ, 2011. – 590, [2] с. – Библиогр.: с. 579-585. – ISBN 978-966-484-119-8
768165
  Бахтияров Б.И. Магия звуков : для учащихся сред. и ст. шк. возраста / Б. Бахтияров. – Минск : Нар. асвета, 1984. – 141 с. : ил.
768166
  Бахтияров Б.И. Магия звуков : [для сред. и ст. шк. возраста] / Б. Бахтияров. – 2-е изд., перераб. – Минск : Нар. асвета, 1987. – 142, [1] с. : ил.
768167
  Кулишова М. Магия зеленых кристаллов // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 4 (64). – С. 70-93. – ISSN 1812-867Х


  Смарагди.
768168
  Пяничук О. Магия и демократизация заупокойного культа Древнего Египта (2130-1991 гг. до н. э.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 57-63
768169
  Мухин Н. Магия и колдовство у ассиро-вавилонян / Н. Мухин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1905. – 23 с.
768170
  Филатова В.Ф. Магия и народное православие // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 6 (ноябрь-декабрь). – С. 70-81. – ISSN 0236-2007


  Исследователи народной религиозности подчеркивают неоднородность народного православия и народной культуры
768171
  Гессе Г. Магия книги / Г. Гессе. – Москва, 1990. – 237с.
768172
  Пигалев А.И. Магия осознанного намерения в современных стратегиях управления реальностью // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 36-46. – ISSN 0042-8744
768173
  Куликов Дмитрий Магия острова каменных исполинов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 74-79 : фото
768174
  Диппель Тинка Магия первозданности. Тайна простора / Диппель Тинка, Ганцхорн Ральф // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 52-60 : фото. – ISSN 1029-5828
768175
  Ольшанский Т. Магия спорта / Т. Ольшанский. – М., 1989. – 286с.
768176
  Морозова Ю. Магия танца // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 5. – С. 4-15. – ISSN 1818-2968
768177
  Дяченко М. Магия театра : повести и рассказы / Марина и Сергей Дяченко. – Харьков : Фолио, 2010. – 235, [5] с. – (Еврокон-2005: лучшие писатели-фантасты Европы). – ISBN 978-966-03-5140-0
768178
  Свиридов А.А. Магия финансов: инвестиции : Украинское издание для страны Русов / А.А. Свиридов; Нац. безоп. и геополитика России; Центр Русско-тюркской Славянской Ведической Цивилизации. – Аркаим; Москва; Челябинск, 2004. – 352с.
768179
  Рубанов Сергей Магия фьордов : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 64-69
768180
  Владимиров А.В. Магия цвета. / А.В. Владимиров, Н.Ф. Осипов. – Москва, 1965. – 271с.
768181
  Парамонова К.К. Магия экрана / К.К. Парамонова. – М., 1987. – 112с.
768182
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ, 1998-
Вип. 1 : Історико-філософські студії. – 1998
768183
   Магістеріум : магістерські програми: літературознавчі студії. – Київ, 1998-
Вип. 3. – 2000
768184
   Магістеріум : магістерські програми: літературознавчі студії. – Київ, 1998-
Вип. 4. – 2000
768185
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ, 1998-. – ISBN 966-7321-81-9
Вип. 5 : Культурологія. – 2000
768186
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Стилос, 1998-
Вип. 6 : Археологічні студії. – 2001
768187
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Стилос, 1998-. – ISBN 966-7321-65-7
Вип. 7 : Історичні студії. – 2001
768188
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ, 1998-
Вип. 8 : Літературознавчі студії. – 2002
768189
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : Стилос, 1998-
Вип. 9 : Історико-філософські студії. – 2002
768190
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ, 1998-
Вип. 10 : Політичні студії. – 2002
768191
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ, 1998-
Вип. 11 : Археологічні студії. – 2003
768192
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : КМ Академія, 1998-. – ISBN 966-518-226-9
Вип. 12 : Культурологія. – 2003
768193
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ, 1998-
Вип. 13 : Історико-філософські студії. – 2004
768194
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 14 : Економічні студії. – 2004. – мова резюме англ. та укр.
768195
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 1998-
Вип. 15 : Соціальна робота і охорона здоров"я. – 2004
768196
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : Видавничий дім"КМ Академія", 1998-
Вип. 16 : Природничі науки. – 2004
768197
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : КМ Академія, 1998-
Вип. 17 : Історичні студії. – 2004
768198
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 18 : Економічні студії. – 2005. – резюме англ. та укр. мовами
768199
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-. – ISBN 966-518-226-9
Вип. 19 : Культурологія. – 2005
768200
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 20 : Археологічні студії. – 2005
768201
   Магістеріум : Магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 21 : Літературознавчі студії. – 2005
768202
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 22 : Журналістика. – 2006
768203
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 23 : Історико-філософські студії. – 2006
768204
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 25 : Соціальна робота і охорона здоров"я. – 2006. – мова резюме англ. та укр. мовами
768205
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : КМ Академія, 1998-
Вип. 26 : Культурологія. – 2007
768206
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 27 : Археологічні студії. – 2007
768207
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 28 : Історичні студії. – 2007
768208
   Магістеріум : магістерські програми. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 29 : Літературознавчі студії. – 2007
768209
   Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 30 : Історико-філософські студії. – 2008. – мова резюме англ. та укр.
768210
   Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 31 : Політичні студії. – 2008. – мова резюме англ. та укр.
768211
   Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1998-
Вип. 33 : Хімічні науки. – 2008. – мова резюме англ. та укр.
768212
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Брюховецький В.С., Моренець В.П., Панченко В.Є. [та ін.]. – Київ, 1998-
Вип. 34 : Культурологія. – 2009. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовами
768213
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1998-
Вип. 35 : Економічні студії. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
768214
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-
Вип. 36 : Археологічні студії. – 2009. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
768215
   Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1998-
Вип. 37 : Мовознавчі студії. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
768216
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 38 : Літературознавчі студії. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
768217
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 39 : Історико-філософські студії. – 2010. – Резюме укр., англ. мовами
768218
   Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1998-
Вип. 40 : Хімічні науки. – 2010. – резюме укр.. англ. мовами
768219
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1998-
Вип. 42 : Культурологія. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
768220
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 44 : Економічні студії. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
768221
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 45 : Археологічні студії. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
768222
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 46 : Політичні студії. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
768223
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 47 : Історико-філософські студії. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
768224
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 48 : Літературознавчі студії. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
768225
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 50 : Мовознавчі студії. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
768226
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 51 : Хімічні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
768227
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1998-
Вип. 52 : Культурологія. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
768228
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 53 : Археологічні студії. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
768229
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-
Вип. 55 : Історико-філософські студії. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
768230
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 56 : Економічні студії. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
768231
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 57 : Мовознавчі студії. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
768232
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 58 : Політичні студії. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
768233
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 54 : Історичні студії. – 2015. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
768234
   Магістеріум : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 59 : Культурологія. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
768235
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 60 : Археологічні студії. – 2015. – 95 с. – Резюме укр., англ. мовами
768236
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 61 : Літературознавчі студії. – 2015. – 123 с. – Резюме укр., англ. мовами
768237
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 62 : Мовознавчі студії. – 2016. – 111 с. – Резюме укр., англ. мовами
768238
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 63 : Хімічні науки. – 2016. – 91 с. – Резюме укр., англ. мовами
768239
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: С.О. Кисельов, О.В. Гарань, В.П. Горбатенко [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 64 : Політичні студії. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
768240
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 65 : Історико-філософські студії. – 2016. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
768241
   Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 66 : Мовознавчі студії. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
768242
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 67 : Археологічні студії. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., англ. мовами
768243
   Магістеріум : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 68 : Культурологія. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
768244
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 69 : Літературознавчі студії. – 2017. – 105 с. – Резюме укр., англ. мовами
768245
   Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 70 : Археологічні студії. – 2018. – 94, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
768246
   Магістеріум : [збірник наукових праць] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1998-. – ISSN 1996-9872
Вип. 71 : Культурологія. – 2018. – 79, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
768247
  Шульга В. Магістерська дисертація М. Драгоманова (до історії життя та діяльності М. Драгоманова у Женеві) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 419-432. – ISBN 978-966-579-271-0
768248
  Тимошенко Л.В. Магістерська дисертація Миколи Костомарова "О причинах и характере унии в Западной России" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 88-92. – (Історія ; вип. 56)


  На основі широкого кола джерел, у тому числі і віднайдених автором, аналізується знищена царизмом перша дисертація Миколи Костомарова, присвячена Берестейській унії. З"ясовано причини її знищення, зроблено спробу сучасної історіографічної оцінки праці, ...
768249
   Магістерська ієрогліфами? // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 29/30). – С. 3


  На базі Сумського національного аграрного університету відкриють Центр високих технологій у сільському господарстві. Така можливість передбачена Меморандумом, який укладено між очільниками вишу та представниками Інституту прикладної фізики НАН України ...
768250
  Пшенична Л.В. Магістерська підготовка - своєрідний феномен формування іміджу майбутнього менеджера // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 206-235. – ISBN 978-966-698-252-5
768251
  Бідюк Н. Магістерська підготовка як складова професійного становлення молодого дослідника: британський та український досвід // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 111-118. – ISSN 2308-4081


  У статті здійснено аналіз проблеми професійного становлення молодих дослідників в умовах магістерської підготовки. на основі вивчення літературних та документальних джерел. Обгрунтовано необхідність використання інноваційних ідей зарубіжного досвіду ...
768252
   Магістерська програма "Європейська економіка та інтеграція" : Навчальні та робочі програми дисциплін. – Київ : Київський університет, ІМВ, 2006. – 164с.
768253
   Магістерська програма "Європейська політика" : Навчальні та робочі програми дисциплін. – Київ : Київський університет, ІМВ, 2006. – 228с.
768254
   Магістерська програма "Європейське право" : Навчальні та робочі програми дисциплін. – Київ : Київський університет, ІМВ, 2006. – 284с.
768255
   Магістерська програма "Європейські комунікації" : Навчальні та робочі програми дисциплін. – Київ : Київський університет, ІМВ, 2006. – 82с.
768256
   Магістерська програма "Податкове адміністрування та контроль" : для студ. спеціальності 8.050114 / Ю.Б. Іванов, М.С. Дороніна, О.М. Тищенко, О.О. Бандурка, Л.Ф. Кондусова, П.С. Тютюнник, Г.М. та ін. Дорожкіна; МОНУ; ХНЕУ; За ред. Ю.Б. Іванова; Авт.: Іванов Ю.Б., Дороніна М.С., Тищенко О.М., Бандурка О.О., Кондусова Л.Ф., Тютюнник П.С., Дорожкіна Г.М. та ін. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 268с. – ISBN 966-676-128-9
768257
  Бажал Ю. Магістерська програма з економічної теорії в Україні: концепція форми і змісту // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-83 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
768258
  Кондратенко Л. Магістерська робота в німецькому виші / Л. Кондратенко, І. Сагалянов // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  У 2009 році для здійснення діяльності з напрямів наукового та освітнього співробітництва на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту експерементальної паталогії, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН ...
768259
  Гриценко І.С. Магістерська робота: вимоги, порядок підготовки та захисту : навч.-метод. посібник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ ; Харків : Золота миля, 2017. – 57, [1] с. : табл. – Бібліогр в підрядк. прим.
768260
  Бондар І.С. Магістерська робота: концепція наукового дослідження : навч. посібник / І.С. Бондар, В.А. Русавська, Л.В. Батченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 114, [2] с. : табл. – ISBN 978-617-520-027-8
768261
   Магістерське ЗНО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект наказу "Про затвердження змін до наказу МОН від 05 квітня 2019 року № 441". Документ розробили для приведення Порядку організації та проведення вступних випробувань, що ...
768262
  Поручник А.М. Магістерський диплом - запорука кар"єрного росту! // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2010. – № 7/8 (70). – С. 40-41.


  Центр магістерської підготовки - провідний структурний підрозділ Київського нац. економічного університету ім. Вадима Гетьмана.
768263
  Ушмарова В.В. Магістерський ступінь у європейських та національній рамках кваліфікацій: аналіз дескрипторів // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 224-234


  "У статті проаналізовано сумісності дескрипторів другого (магістерського) рівня кваліфікацій у Європейських та Національній кваліфікаційних рамках. З’ясовано наповнення результатів освіти – професійних знань, умінь, компетенцій – як основи для ...
768264
  Даценко І. Магістерський та докторський диспут в Росії др. пол. XIX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 126-128
768265
  Шевченко В. Магістерські Open Talk про цифрові медіа // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Квітень (№ 4)


  "15 вебінарів у форматі Open Talk провели магістранти освітньої програми "Цифрові медіа" Інституту журналістики з 14 по 24 березня. Упродовж двох тижнів 18 спікерів та 130 учасників обговорювали найактуальніші теми в медіагалузі: тренди візуального ...
768266
  Венгренівська М. Магістерські дослідження з перекладу і сучасна французька художня література // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-37. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Присвячено магістерським дослідженням з перекладу сучасної французької художньої літератури. This article deals with the master"s translation"s researches and the modern French literature.
768267
  Ковальський М.П. Магістерські іспити Д.І. Яворницького і Варшавський університет / М.П. Ковальський, С.А. Авросимова // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 313-333. – (Нова серія ; вип. 5/6)
768268
  Філіпова Л. Магістерські освітні програми бібліотечно-інформаційного профілю в університетах США: досвід організації та змісту навчання. // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – C. 49-52. – ISSN 2076-9326
768269
  Крилова С.А. Магістерські програми "Філософська антропологія та психоаналіз" і "Філософська публіцистика, філософське мистецтво і арт-терапія": досвід кафедри філософської антропології НПУ імені М. Драгоманова // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 14. – ISSN 2414-5823
768270
   Магістерські програми зі спеціальності "Державна служба": організаційно-методичне забезпечення / М.В. Афанасьєв, Л.Й. Аведян, Л.Ю. Гордієнко, Н.Г. та ін. Долініна; МОНУ ; ХНЕУ; під керівн. В.С. Понамаренка; за ред. М.Ф. Афанасьєва ; уклад.: М.В. Афанасьєв Л.Й. Аведян, Л.Ю. Гордієнко, Н.Г. Долініна та ін. – Харків : МОНУ ; ХНЕУ
Ч. 1. – 2005. – 488 с.
768271
   Магістерські програми зі спеціальності "Державна служба": організаційно-методичне забезпечення / М.В. Афанасьєв, Л.Й. Аведян, Л.Ю. Гордієнко, Н.Г. та ін. Долініна; МОНУ ; ХНЕУ; під керівн. В.С. Понамаренка ; за ред. М.Ф. Афанасьєва ; уклад.: М.В. Афанасьєв, Л.Й. Аведян, Л.Ю. Гордієнко, Н.Г. Долініна та ін. – Харків : МОНУ ; ХНЕУ
Ч. 2. – 2005. – 368 с.
768272
  Мельничук Д. Магістерські програми: сучасні тенденції / Д. Мельничук, П. Лакида, С. Зібцев // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 березня (№ 13)


  Делегація Національного університету біоресурсів і природокористування України на чолі з ректором академіком Д.О. Мельничуком перебувалі в одному з найвідоміших університетів США - Єльському.
768273
   Магістерські проєкти зі спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" в Київському національному університеті культури і мистецтв : навч. посібник / [Олександр Безручко, Ірина Гавран, Світлана Котляр, Ганна Чміль] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : КУК. – (Нова енергія професіоналів ) ( Світ кіно і ТБ ; т. 1). – ISBN 978-966-602-308-0
Т. 1 : / Безручко О.В., Гавран І.А., Котляр С.В., Чміль Г.П. – 2020. – 241, [1] c. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
768274
   Магістерські проєкти зі спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" в Київському національному університеті культури і мистецтв : навч. посібник / [Олександр Безручко, Серафим Желєзняк, Світлана Котляр, Ганна Чміль] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : КУК. – (Нова енергія професіоналів ) ( Світ кіно і ТБ ; т. 2). – ISBN 978-966-602-309-7
Т. 2 : / Безручко О.В., Желєзняк С.В., Котляр С.В., Чміль Г.П. – 2020. – 258, [1] c. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
768275
   Магістерські проєкти зі спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" в Київському національному університеті культури і мистецтв : навч. посібник / [Олександр Безручко, Ірина Гавран, Алла Медведєва, Ганна Чміль] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : КУК. – (Нова енергія професіоналів ) ( Світ кіно і ТБ ; т. 1). – ISBN 978-966-602-295-3
Т. 1 : / О.В. Безручко, І.А. Гавран, А.О. Медведєва, Г.П. Чміль. – 2020. – 261, [1] c. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин
768276
   Магістерські проєкти зі спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" в Київському національному університеті культури і мистецтв : навч. посібник / [Олександр Безручко, Ірина Гавран, Алла Медведєва, Ганна Чміль] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : КУК. – (Нова енергія професіоналів ) ( Світ кіно і ТБ ; т. 2). – ISBN 978-966-602-305-9
Т. 2 : / Безручко О.В., Гавран І.А., Медведєва А.О., Чміль Г.П. – 2020. – 249, [1] с. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
768277
  Мирончук Н.М. Магістерські та докторські програми підготовки викладачів вищої школи в США // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 77-80. – ISBN 978-966-698-290-5
768278
  Корець М. Магістр-викладач технічних дисциплін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.42-46.
768279
  Онищенко О. Магістр - за семестр = Ноу-хау чиновників від освіти - навчання за економваріантом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 лютого (№ 6). – С. 12


  Найпрогресивніша ідея, реалізована за старою радянською звичкою для галочки, може перетворитися на потворну карикатуру. Свіжий приклад того, як хорошу, загалом, ідею можна зарубати, роблячи все "не за розумом", — організація міжнародної академічної ...
768280
  Третяк О.В. Магістр - звучить гордо // Освіта, 1999. – №46
768281
  Третяк О.В. Магістр - звучить гордо! // Освіта, 1999. – № 46
768282
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2008-
№ 2 (16). – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
768283
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2008-
№ 1 (17). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
768284
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2008-
№ 1 (19). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
768285
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир : Житомирський медичний інститут, 2008-
№ 2 (20). – 2018. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
768286
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир : Житомирський медичний інститут, 2008-. – ISSN 2618-1592
№ 1 (21). – 2019. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
768287
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир : Житомирський медичний інститут, 2008-. – ISSN 2618-1592
№ 2 (22). – 2019. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
768288
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир : Житомирський медичний інститут, 2008-. – ISSN 2618-1592
№ 1 (23). – 2020. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
768289
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир : Житомирський медичний інститут, 2008-. – ISSN 2618-1592
№ 2 (24). – 2020. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
768290
   Магістр медсестринства = Master of nursing : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир : Житомирський медичний інститут, 2008-. – ISSN 2618-1592
№ 1 (25). – 2021. – 123 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
768291
  Лисенко Н Магістр педагогіки:реалії та перспективи // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.79-87. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
768292
  Малиновська Т. Магістр японської філології Вікторія Король стала переможницею Всесвітнього конкурсу кімоно // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)
768293
  Кривонос П.Ф. Магістралі життя / П.Ф. Кривонос. – Київ : Політвидав України, 1974. – 239 с.
768294
  Чухно А.А. Магістралі науки (проблеми розвитку наукових досліджень) // Радянська освіта, 1984. – 5 жовтня
768295
  Гордієнко А.Т. Магістралі прогресу і тупики "деідеологізації" / А.Т. Гордієнко. – К, 1975. – 244с.
768296
  Тичина П.Г. Магістралями життя : статті та промови / Павло Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 159 с.
768297
  Яців Р. Магістралями журби і краси Марії Стиранки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 грудня (№ 240/241). – С. 16-17


  Про мисткиню з унікальним ліричним світоглядом, котра творить у Торонто.
768298
  Павличко Д.В. Магістралями слова. / Д.В. Павличко. – Київ, 1977. – 311с.
768299
  Пилипенко О. Магістраль його життя. До 100-річчя від дня народження академіка Всеволода Арутюновича Лазаряна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-63. – ISSN 0372-6436


  Учений, який запачаткував нові напрями в загальній механіці та механіці деформівного твердого тіла.
768300
  Захарченко О.Г. Магістральний напрям. / О.Г. Захарченко. – Одеса, 1978. – 87с.
768301
  Голян В.А. Магістральні напрями формування інституціонального середовища природокористування // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 37-40. – Бібліогр.: 10 назв
768302
  Ляшенко І.М. Магістральні траєкторії еколого-економічної системи в умовах обмежень на викиди парникових газів / І.М. Ляшенко, А.М. Онищенко // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 94. – ISBN 978-966-188-165-4
768303
  Батечко Н.Г. Магістратура в системі вищої освіти України : проблеми і перспективи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 76-83. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
768304
  Сахно М. Магістратура в системі вищої педагогічної освіти у Великій Британії // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 164-166. – ISBN 978-966-644-324-6
768305
  Приходько Я.М. Магістратура з історії в США: навчальний процес та місце в системі вищої освіти // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 304-316. – ISBN 978-966-623-661-9
768306
  Туренко В.Е. Магістратура з філософії: західноєвропейський контекст та виклики для України // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 20-21. – ISSN 2414-5823
768307
  Воскобойнікова-Гузєва Магістратура зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" - нові можливості та особливості вступу // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 36-38
768308
  Наливайко В. Магістратура на контракті? Мінфін хоче відмінити бюджетне фінансування навчання на магістратурі, Гройсман проти // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 111). – С. 2
768309
  Супрун М.В. Магістратура як форма підготовки високопрофесійних науково-педагогічних кадрів для ВНЗ України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 33-37. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто проблему підготовки високопрофесійних науково-педагогічних кадрів для ВНЗ. Запропоновано будувати систему магістерської підготовки з урахуванням вимог суспільства, неодмінних особистісних характеристик і обов"язкових компетенцій ...
768310
  Третяк О.В. Магістратура: до проблем визначення її ролі та місця в багатоступневій системі підготовки фахівців з вищою освітою // Міжнародна наукова-методична конф. "Вища технічна освіта: проблеми магістратури". Тези доповіді
768311
  Загірняк Д.М. Магістратура: освітній прагматизм вищих навчальних закладів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 67-78. – (Серія "Економічна" ; вип. 92). – ISSN 2311-2379
768312
  Растригіна А. Магістратура: проблеми та перспективи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 17-21. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Аналіз тенденцій розвитку магістратури,окреслення підходів, що задають програму діяльності даної інституції та визначення можливостей її ефективного функціонування у відповідності до потреб сьогодення, складає мету даної статті.
768313
  Ковалів І. Магістратурі потрібне ЗНО // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 січня (№ 8). – С. 4


  Згадується КНУ ім. Т. Шевченка. Бакалаври, які вступатимуть на гуманітарні спеціальності, соціальні й поведінкові науки, замість іспиту складатимуть незалежне оцінювання з іноземної мови.
768314
  Купалова Г. Магістри з Казахстану стажувалися на економічному факультеті / Г. Купалова, Т. Матвієнко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Інформація про стажування магістрів Карагандин. економічного університету (Казахстан) на базі німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури. Ініціатором та керівником цієї програми виступив декан економ. ...
768315
  Супрун-Яремко Магічна влада диригентських рук (до творчого портрета Василя Яциняка) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 133-141. – ISSN 2224-0926
768316
  Михайлова Ю.С. Магічна Прага Міхала Айваза // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 29-32
768317
  Тарасюк Н. Магічна сила колискових пісень // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Травень (№ 9/10). – С. 82-84
768318
  Климіша О.Д. Магічна сила: Гумор та сатира / О.Д. Климіша. – К., 1986. – 75с.
768319
  Гоцалюк А.А. Магічна функція культу вогню та води в календарній обрядовості в контексті української культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 129-132
768320
  Шуляк С.А. Магічна функція мови в мовній картині світу: на матеріалі українських народних замовлянь : дис. ... д-ра. філол. наук : 10.02.01 / Шуляк Світлана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Умань, 2017. – 586 арк. – Бібліогр.: арк. 413-502
768321
  Шуляк С.А. Магічна функція мови в мовній картині світу: на матеріалі українських народних замовлянь : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : 10.02.01 / Шуляк Світлана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 101 назва
768322
   Магічний Гоголь : у Києві і Москві презентували "Петербурзькі повісті" в ілюстраціях Юрія Чаришнікова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10. – ISSN 0868-9644
768323
  Книш Г.А. Магічний кристал : Роман / Г.А. Книш. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 384с.
768324
  Обуховський В. Магічний кристал // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Під рубрикою: "Фантастика стає реальністю" проф. радіофізичного факультету розповідає про наукові дослідження в галузі електроніки: програмні засоби, комп"ютери тощо.
768325
  Панченко В. Магічний кристал: Сторінки історії українського письменства. / В. Панченко. – Кіровоград, 1995. – 233с.
768326
  Куєвда О. Магічний реалізм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 7. – С. 122-125. – ISSN 0130-321Х


  Умовна назва модерністської течії в літературі Латинської Америки.
768327
  Ковалів Ю.І. Магічний реалізм // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 445-446. – ISBN 978-966-02-8303-9
768328
  Федосій О.О. Магічний реалізм у малій прозі Володимира Даниленка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 271-276


  У статті акцентовано увагу на формуванні жанрової парадигми оповідання. Подано жанри багатьох різновидів оповідання у 30–60 рр. ХІХ ст. Розглянуто темпоритм оповідної манери зображуваного, знакові чинники формування жанрових моделей прози Володимира ...
768329
  Шполянська В.О. Магічний реалізм у творах Салмана Рушді: перекладацький вимір / В.О. Шполянська, Т.Г. Лук"янова // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 198-202. – ISBN 978-966-285-684-2
768330
  Сидор О. Магічний світ // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 468-474. – ISSN 0206-8001
768331
  Сап"янова Л.Ю. Магічні аспекти народного весілля та подружнього життя в Україні: від давнини до сучасності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 46-47
768332
  Чураченко Ю.Б. Магічні доміно-квадрати // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 77-80. – ISSN 1029-4171
768333
  Соколова А. Магічні знаки у романі М. Матіос "Майже ніколи не навпаки" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 275-279
768334
  Потеряйко І.Й. Магічні квадрати / І.Й. Потеряйко. – Київ, 2005. – 126с.
768335
  Адамус Т. Магічні практики на території гетьманщини та на підросійських землях України у XVIII ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 56-63


  Дослідження магічних практик у XVIII ст. на Лівобережжі
768336
  Климов Василь Магічні птахи Африки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 118-122 : фото
768337
  Конюхова Л. Магічні слова в мові рекламного тексту / Л. Конюхова, М. Каламаж // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті проаналізовано мову рекламних текстів, виявлено магічні слова з сугестивними властивостями та з"ясовано механізм упливу цих слів на споживача реклами. In the article the language of advertising texts is analyzed, the magic words of suggestive ...
768338
  Ганус Д. Магічні способи захисту життя дитини на території українсько-полського пограниччя: від народження до хрещення // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 80-85. – ISSN 0130-6936
768339
  Кожолянко Г. Магічність буковинської Маланки : традиції та сучасність // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 98-106. – ISSN 0130-6936


  Свято Маланки відмічають напередодні Нового року (31 грудня за старим стилем, 13 січня за новим), ще його називають Щедрим вечором, або Щедрою (Другою) кутею
768340
  Кожолянко Георгій Магічність буковинської Маланки: традиції та сучасність // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 98-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
768341
  Пастух Б. Магічність прозових експериментів (роман Віталія Левуна "Закон писання на чиїсь долі") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 19-26. – ISSN 0130-528Х


  Проінтерпретовано сучасний український роман 90-х років. В аналізі дослідник притримується думки, що текст Віталія Левуна певною мірою є герметичним. оман "Закон писання..." вивчається комплексно: залучено концепти постмодерного літературознавства
768342
  Гладких М.І. Магія / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 229. – ISBN 966-642-073-2
768343
  Джигир Ю. Магія великих чисел / спілкувався Максим Короденко // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 6-7


  Розмова з заступником міністра фінансів України Ю. Джигіром про історію становлення фінансування освітньої галузі від так званого "ручняка" (ручного управління до прозорих і зрозумілих формул.
768344
  Курочкін О. Магія вивертання кожуха у весільному обряді // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 76-81. – ISSN 0130-6936


  "З якої причини теща вбралася у овчини.
768345
  Тараненко А.В. Магія дитячих почуттів в українській прозі 70-80-х років ХХ століття // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 122-130. – ISBN 978-966-551-315-5


  На матеріалі окремих оповідань та повістей українських письменників ІІ пол. ХХ століття - В. Кави, А. Дрофаня, В. Медвідя, В. Мальця - проаналізовано почуттєву енергетику внутрішнього світу дитини
768346
  Болтарович З. Магія дій, предметів, чисел // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2013. – № 1 ( січень - березень). – С. 22-26. – ISSN 1814-5078


  Як складова частина традиційно-побутової культури народна медицина втілює багатий життєвий досвід і певний аспект світогляду українського народу. Від народної медицини веде свої витоки наукова медицина.
768347
  Яців Р. Магія доброти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10 січня (№ 1). – С. 7


  Малярство Емми Андієвської для багатьох глядачів становить суцільну естетичну загадку.
768348
  Тримбач С. Магія Івана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 червня (№ 102/103). – С. 22


  Акторові і режисерові І.Миколайчуку нині виповнилося б 76 літ.
768349
  Славинський М. Магія клинопису. Поетичний часопростір Павла Мовчана: пролегомени // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 20 листопада (№ 23). – С. 14-15


  Збірка віршів П. Мовчана "Сіль".
768350
  Корсунь Дмитро Магія кольору // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 24. – ISSN 0868-9644


  Живопис Ганни Криволап
768351
  Сорока В. Магія компетентності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
768352
  Гоц Л.С. Магія крізь призму культурантропологічного підходу: історія аналізу проблематики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 79-87
768353
  Хрущ Т. Магія любові / Тамара Хрущ. – [Б. м. : б. в., 2017. – 48 с.


  У пр. №3429BR напис: Володі Сергійчуку від автора з глибокою вдячністю за доленосну роль, яку ти відіграв в моїй творчій біографії. P.S. Збірка видана з творчого благословення нашої однокурсниці Олі Кобець. Підпис. 27.05.2017
768354
  Василенко Г. Магія метаморфозу лірики Миколи Воробйова в англомовній інтерпретації // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 324-331. – ISBN 978-617-639-227-9
768355
  Лисюк Н. Магія міської оселі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 214-221
768356
  Сєрякова І.І. Магія невербальної комунікації : навчальний посібник / І.І. Сєрякова ; МОНУ. – 2-ге вид. зі знінами та доп. – Київ : Освіта України, 2009. – 161с. – На облк. авт. та назва англ. мовою: Iryna I. Seryakova. Magic of nonverbal communication. – ISBN 978-966-188-045-9
768357
  Мала Юлія Магія ночі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 12-16 : фото
768358
  Островська Н.В. Магія позитивної дії / підготувала Валентина Олійник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 20 червня (№ 24). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
768359
  Головченко Н. Магія прози Сергія Осоки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)
768360
  Кері П. Магія сліз = The chemistry of tears : [роман] / Пітер Кері ; [пер. з англ. В.Г. Горбатько]. – Харків : Фоліо, 2015. – 348, [4] с. – Пер. вид.: The chemistry of tears / Peter Carey, 2012. - Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу. Австралія). – ISBN 978-966-03-7207-8
768361
  Жайворонок В.В. Магія слова - обрядові мовні формули на етнокультурному тлі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 49-58. – ISSN 0027-2833
768362
  Глушко О. Магія слова й особистості // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 133-140


  Про К.С. Серажим.
768363
   Магія старого міста // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 43 : Фото
768364
  Святовець В.Ф. Магія художньої деталі у творчій палітрі Михайла Коцюбинського : Текст лекції / В.Ф. Святовець; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2003. – 52 с.
768365
  Кагарлицький М. Магія чарівности // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 8


  Про Ларису Архипівну Руденко та її життя, перелите у спів.
768366
  Магдалова К. Магія червоного сітла // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 7. – С.21-22
768367
  Дячишин Б. Магія читання (рефлексії) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 5. – ISSN 2519-4429
768368
  Бурлака Г. Магія щирості // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 108-112. – ISBN 978-966-2449-92-1


  Дудко Віктор Іванович, видатний український літературознавець, текстолог, шевченкознавець. Дослідник історії української літератури і журналістики другої половини XIX - початку XX століття.
768369
  Габор В. Магія, що залишається назавжди // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 168-169. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
768370
  Білецький В.С. Магма // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2017. – Т. 18 : Лт - Малицький. – С. 447. – ISBN 978-966-02-8303-9
768371
  Петров В.П. Магма и генезис магматических горных пород / В.П. Петров. – Москва : Недра, 1972. – 135с.
768372
  Ниггли П. Магма и ее продукты / П. Ниггли. – М.-Л.
1. – 1946. – 435с.
768373
  Іванішин П. Магма і бунт: Модус національної боротьби у ліриці Ігоря Павлюка. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 3. – С.116-125. – ISSN 0042-9422
768374
   Магма малоглубинных камер. – Москва : Наука, 1970. – 200с.
768375
  Михайлов В.А. Магматизм вулкано-тектонических структур южной части Восточно-Сихотэ- Алинского вулканического пояса / В.А. Михайлов. – Владивосток, 1989. – 172с.
768376
   Магматизм глубинных разломов в главных типах структур земной коры. – Новосибирск, 1976. – 72с.
768377
  Заридзе Г.М. Магматизм Грузии и связанные с ним рудообразования / Г.М. Заридзе, Н.Ф. Татришвили. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 254 с.
768378
  Богатиков О.А. Магматизм докембрия Западной Латвии / О.А. Богатиков, А.П. Биркис. – Москва : Наука, 1973. – 138 с.
768379
  Шумара О.А. Магматизм западной части Яккабагских гор. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Шумара О.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 20л.
768380
   Магматизм Земли и Луны. – Москва : Наука, 1990. – 214с.
768381
  Шнюкова Е.Е. Магматизм зоны сочленения Западно-Черноморской впадины, горного Крыма и Скифской плиты = Magmatism in the junction zone of the Western Black Sea, Мountainous Crimea and Scythian Рlatform / Е.Е. Шнюкова ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко]. – Киев : Наукова думка, 2016. – 234, [6] с., [8] л. ил. : ил., табл. – Парал. тит. л., рез. англ. – Библиогр.: с. 226-235. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1531-9
768382
  Цветков А.А. Магматизм и геодинамика Комадорско-Алеутской островной дуги / А.А. Цветков. – М, 1990. – 322с.
768383
   Магматизм и глубинное строение земной коры Средней Азии. – Ташкент, 1982. – 298с.
768384
  Сирин Н.А. Магматизм и его металлогенические особенности на Приполярном и Полярном Урале / Н.А. Сирин. – М, 1962. – 288с.
768385
   Магматизм и металлогения европейского северо-востока СССР. – Сыкытывкар, 1982. – 164с.
768386
   Магматизм и металлогения Карпато-Балканской и Кавказской складчатых областей = (Проблемная комиссии 9 многостороннего сотрудничества Академий наук соц. стран. – М., 1984. – 120с.
768387
   Магматизм и металлогения Монгольской Народной Республики = Совместная советско-монгольская научно-исследовательская геологическая экспедиция. Труды, вып.4. – Москва : Наука, 1971. – 152с.
768388
  Ельянов А.А. Магматизм и металлогения платформенных областей многоэтапной активации / А.А. Ельянов, Г.В. Андреев. – Новосибирск, 1991. – 164с.
768389
   Магматизм и металлогения рудных районов Тувы. – Новосибирск, 1992. – 137с.
768390
   Магматизм и металлогения Северной Киргизии. – Фрунзе, 1975. – 173с.
768391
   Магматизм и металлогения Северо-Востока европейской части СССР и севера Урала. – Сыктывкар, 1978. – 129с.
768392
   Магматизм и металлогения Таджикистана. – Душенбе, 1968. – 192с.
768393
   Магматизм и метаморфизм зоны БАМ и их роль в формировании полезных ископаемых. – Новосибрск : Наука, 1983. – 192 с.
768394
   Магматизм и метаморфизм как индикаторы геодинамического режима островных дуг. – М., 1982. – 2249с.
768395
   Магматизм и метаморфизм Южного Урала. – Уфа, 1980. – 66с.
768396
   Магматизм и метаморфические образования Восточного Казахстана. – Алма-Ата
1. – 1968. – 208с.
768397
  Исамухамедов И.М. Магматизм и некоторые вопросы металлогении юго-западных отрогов Гиссарского хребта / И.М. Исамухамедов. – Ташкент, 1962. – 400с.
768398
  Салихов Д.Н. Магматизм и оруденение зоны ранней консолидации Магнитогорской эвгеосинклинали / Д.Н. Салихов, Г.Н. Пшеничный. – Уфа, 1984. – 112с.
768399
  Салихов Д.Н. Магматизм и оруденение позднего палеозоя Магнитогорского мегасинклинория. / Д.Н. Салихов, П.Г. Бердников. – Уфа, 1985. – 94с.
768400
  Абдуллаев Х.М. Магматизм и оруднение Средней Азии / Х. М. Абдуллаев ; Акад. наук Узб. ССР, Ин-т геологии. – Ташкент : Фан, 1960. – 148 с., [3] л. карт. : ил., карты. – Библиогр.: с. 125-146
768401
  Рудич К.Н. Магматизм и особенности тектонического строения хребта Сарычева. (Яно-Колымская складчатая область). / К.Н. Рудич. – М., 1959. – 184с.
768402
  Недумов И.Б. Магматизм и пегматитообразование / И.Б. Недумов. – М., 1975. – 235с.
768403
   Магматизм и полезные ископаемые. – Москва : Наука, 1975. – 203с.
768404
   Магматизм и полезные ископаемые Северо-Восточно Кореи и Юга Приморья. – М., 1966. – 224с.
768405
  Хамрабаев И.Х. Магматизм и постмагматические процессы в Западном Узбекистане. / И.Х. Хамрабаев. – Ташкент, 1958. – 472с.
768406
  Фролова Т.И. Магматизм и преобразование земной коры активных окраин / Т.И. Фролова, Л.Л. Перчук, И.А. Бурикова. – Москва : Недра, 1989. – 260с.
768407
  Ненашев Н.И. Магматизм и развитие рудно-магматических узлов Восточной Якутии / Н.И. Ненашев. – Новосибирск, 1979. – 142с.
768408
  Лазаренко Э.А. Магматизм и рудные образования Советских Карпат : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 127 / Лазаренко Э.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 26 с.
768409
  Лазаренко Э.А. Магматизм и рудные образования Советских Карпат. Т. 2 : Дис... докт. геол.-минерал.наук: / Лазаренко Э. А.; Киевск. геологоразведочный трест. – Бегегово, 1969. – 174л.
768410
  Лазаренко Э.А. Магматизм и рудные образования Советских Карпат. Т. 2 : Дис... докт. геол.-минерал.наук: / Лазаренко Э. А.; Киевск. геологоразведочный трест. – Бегегово, 1969. – 176-283л.
768411
  Лазаренко Э.А. Магматизм и рудные образования Советских Карпат. Т. 3 : Дис... докт. геол.-минерал.наук: / Лазаренко Э. А.; Киевск. геологоразведочный трест. – Бегегово, 1969. – 284-483л. – Бібліогр.:л.467
768412
   Магматизм и рудные полезные ископаемые Европейского Северо-Востока СССР. – Сыктывкар, 1987. – 126 с.
768413
   Магматизм и рудные полезные ископаемые европйского северо-востока СССР. – Сыктывкар, 1987. – 126с.
768414
   Магматизм и рудоносность Казахстана. – Алма-Ата, 1991. – 272с.
768415
   Магматизм и рудоносность Калба-Нарымской зоны Восточного Казахстана. – М., 1982. – 248с.
768416
   Магматизм и рудообразование. – Москва : Наука, 1974. – 220 с.
768417
  Таусон Л.В. Магматизм и рудообразование : Девятнадцатое чтение им. В.И. Вернадского 12 марта 1977 года / Л.В. Таусон. – Москва : Наука, 1979. – 36с.
768418
   Магматизм и связь с ним полезных ископаемых. – М., 1955. – 484с.
768419
   Магматизм и связь с ним полезных ископаемых : Труды первого всесоюзного петрографического совещания. – Москва : АН СССР, 1955. – 483 с.
768420
   Магматизм и связь с ним полелзных ископаемых. – М., 1960. – 784с.
768421
   Магматизм и тектоника океана. – М., 1990. – 317с.
768422
   Магматизм и эндогенная мателлогения Западной части Алтае-Саянской складчатой области. – Новокузнецк, 1987. – 143с.
768423
  Гулян Э.Х. Магматизм и эндогенное оруденение северного склона Баргушатского хребта Армянской ССР : Автореф. дис... канд. геол.-минерал. наук: / Гулян Э.Х.; Ереван. гос. мед. ун-т. – Ереван, 1966. – 28с. – Бібліогр.:с.27-28
768424
   Магматизм и эндогенное рудообразование. – М., 1976. – 188с.
768425
  Павлюк М.І. Магматизм і структура Панкардії в ранньому мезозої / М.І. Павлюк, А.П. Медведєв // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 26-31
768426
  Павлюк М. Магматизм і структура Панкардії в ранньому мезозої / М. Павлюк, А. Медведєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-33. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Мезозойські магматичні утворення на території України поширені в фундаменті Закарпатського прогину, на південному схилі складчастих Карпат, у зонах насувів Мармароського масиву на Рахівську та Буркутську зони. Це не одноманітний генетично єдиний набір ...
768427
   Магматизм і флюїдизатно-експлозивні прояви неовулканізму в зв"язку з рудоносністю Прикарпатських структур / Г.М. Яценко, С.М. Бекеша, О.В. Гайовський, І.Г. Яценко // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 60-61
768428
  Шнюкова Е.Е. Магматизм как фактор рельефообразования Ломоносовского подводного массива (континентальный склон Черного моря) / Е.Е. Шнюкова, А.А. Пасынков // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 74-79 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
768429
   Магматизм метаморфизм и оруденение. – Фрунзе, 1978. – 276с.
768430
  Лутц Б.Г. Магматизм подвижных поясов ранней Земли / Б.Г. Лутц. – М., 1985. – 216с.
768431
  Ляшкевич З.М. Магматизм Припятско-Днепровско-Донецкого палеорифта / З.М. Ляшкевич. – Киев : Наукова думка, 1987. – 174с.
768432
   Магматизм рифтов (петрология, эволюция, геодинамика) : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 215с.
768433
   Магматизм рудных районов Дальнего Востока. – Владивосток, 1985. – 175с.
768434
   Магматизм рудных районов и узлов (Приморье). – Владивосток, 1988. – 139с.
768435
  Баскина В.А. Магматизм рудоконцентрирующих структур / В.А. Баскина ; АН СССР, Дальневосточ. геол. ин-т ; Ин-т геол. рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – Москва : Наука, 1982. – 260 с. – Список литю: с. 250-258
768436
   Магматизм Северного Казахстана. – Алма-Ата, 1988. – 167с.
768437
   Магматизм Северо-Востока СССР. – М., 1973. – 244с.
768438
   Магматизм Северо-Западной части горного Крыма. – Ленинград : Из-во университета, 1968. – 110с.
768439
   Магматизм северо-западной части Крыма. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1968. – 111 с.
768440
   Магматизм складчатого обрамления юго Сибирской платформы. – Улан-Удэ, 1981. – 103с.
768441
   Магматизм складчатых и платформенных регионов СССР (Алтае-Саянской и Верхояно-Чукотской складчатых областей и Русской платформы). – Л., 1981. – 215с.
768442
  Баскина В.А. Магматизм Тетюхинского района (Южного Приморье) и закономерности развития некоторых вулкано-плутонических формаций. / В.А. Баскина. – Москва : Наука, 1965. – 212 с., [50] рис. – Библиогр.: с. 207-211
768443
  Светов А.П. Магматизм шовных зон Балтийского щита / А.П. Светов, Л.П. Свириденко. – Л., 1991. – 199с.
768444
   Магматизм Юго-Восточной Камчатки и его связь с процессами тектонической активизации. – М., 1965. – 152с.
768445
   Магматизм, метаморфизм и геохронология докембрияВосточно-Европейской платформы и связи с крупномасштабным картированием. – Петрозаводск, 1987. – 217с.
768446
   Магматизм, метаморфизм и металлогения севера Урала и Пай-Хоя. – Сыктывкар, 1972. – 130с.
768447
   Магматизм, метаморфизм и оруденение в геологической истории Урала. – Свердловск, 1974. – 212с.
768448
   Магматизм, метаморфизм и оруденение Дальнего Востока. – Владивосток, 1976. – 167с.
768449
   Магматизм, метаморфизм и рудоносность Южного Урала. – Уфа, 1975. – 224с.
768450
   Магматизм, метаморфизм, металлогения западного склона Урала. – Уфа, 1976. – 120с.
768451
   Магматизм, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск, 1963. – 552с.
768452
   Магматизм, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск, 1963. – 364с.
768453
   Магматизм, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск, 1963. – 427с.
768454
   Магматизм, метасоматизм и литология рудных узлов Восточной и Южной Якутии. – Якутск, 1981. – 139с.
768455
   Магматизм, формации кристаллических пород и глубины Земли. – М.
1. – 1972. – 233с.
768456
   Магматизм, формации кристаллических пород и глубины Земли : Труды IV Всесоюзного петрографического совещания. – Москва : Наука
Ч.2. – 1972. – 217с.
768457
  Каденский А.А. Магматическая геология передового хребта Северо-Западного Кавказа / А.А. Каденский. – М.-Л. : АН СССР, 1956. – 291с.
768458
  Татришвили Н.Ф. Магматическая деятельность в Грузии в допалеозое и палеозое / Н.Ф. Татришвили. – Тбилиси, 1948. – 287с.
768459
  Бевзенко П.Е. Магматическая эволюция ложа и складчатого обрамления Тихоло океана / П.Е. Бевзенко. – Москва : Наука, 1979. – 320с.
768460
  Богатиков О.А. Магматическая эволюция островных дуг / О.А. Богатиков, А.А. Цветков; Отв.ред. Ю.И.Дмитриев. – Москва : Наука, 1988. – 247с.
768461
   Магматические горные породы = Классификация. Номенклатура. Петрография / Богатиков О.А. – Москва : Наука
Т. 1. – 1983. – 367с.
768462
   Магматические горные породы. – М.
1, ч.2. – 1983. – 369-768с.
768463
   Магматические горные породы = Классификация. Номенклатура. Петрография. – Москва : Наука
2. – 1983. – 769 с.
768464
   Магматические горные породы = Щелочные породы. – Москва : Наука, 1984. – 415с.
768465
   Магматические горные породы. – М., 1984. – 415с.
768466
   Магматические горные породы. – М., 1985. – 486с.
768467
  Кортусов М.П. Магматические горные породы / М.П. Кортусов. – Томск, 1986. – 203с.
768468
   Магматические горные породы. – М., 1987. – 439с.
768469
   Магматические горные породы = Ультраосновные породы. – Москва : Наука, 1988. – 508 с.
768470
  Дэли Р.А. Магматические горные породы и из происхождение / Р.А. Дэли. – М, 1920. – с.
768471
   Магматические и метаморфические комплексы Восточной Сибири. – Иркутск, 1974. – 182с.
768472
   Магматические и метаморфические комплексы Дальнего Востока СССР. – Хабаровск, 1967. – 236с.
768473
  Гайлюс Р.П. Магматические и метаморфические комплексы докембрия Литвы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Гайлюс Р.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 30л.
768474
   Магматические и метаморфические комплексы Казахстана : Труды 2-го Казахстанского петрографического совещания. – Алма-Ата : Наука
Т. 1. – 1976. – 256с.
768475
   Магматические и метаморфические комплексы Северо-Востока СССР. – Магадан, 1979. – 164с.
768476
  Чернышева В.И. Магматические и метаморфические породы дна Индийского океана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чернышева В.И.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. петрографии. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
768477
   Магматические и метаморфические породы дна океана и их генезис. – Москва : Наука, 1983. – 217с.
768478
  Барсуков В.Л. Магматические и метаморфические породы океанической коры : сб. ст. / ред. В.Л. Барсуков ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского ; [отв. ред. В.Л. Барсуков, Л.В. Дмитриев]. – Москва : Наука, 1983. – 246 с. : ил., 1 л. карт. – Библиогр. в конце ст.
768479
   Магматические и метаморфические формации Армянской ССР. – Ереван, 1980. – 331с.
768480
   Магматические и метаморфические формации в истории Земли. – Новосибирск : Наука, 1986. – 206с.
768481
   Магматические и метаморфические формации Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – 205с.
768482
   Магматические и метаморфические формации Урала : Руководство для студенческих практик. – Москва : Московский университет, 1987. – 188с.
768483
  Оганесян М.А. Магматические и метасоматические горные породы Аркадзорского рудного поля : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Оганесян М.А.; Ер.ГУ. – Е., 1971. – 20л.
768484
  Горжевский Д.И. Магматические и рудные формации / Д.И. Горжевский, В.Н. Козеренко, Р.М. Константинов. – Москва : Недра, 1986. – 211с.
768485
   Магматические и рудные формации хребта Улахан-Тас. – Якутск, 1988. – 200с.
768486
   Магматические источники даек и жил Мончетундровского массива (Балтийский щит): результаты изотопно-геохронологических и геохимических исследований / Л.И. Нерович, Т.Б. Баянова, П.А. Серов, Д.В. Елизаров // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 605-624 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0016-7525
768487
   Магматические комплексы Восточной Сибири. – Новосибирск, 1979. – 120с.
768488
   Магматические комплексы Горного Алтая. – Новосибирск, 1986. – 57с.
768489
  Алексеев А А. Магматические комплексы зоны хребта Урал-Тау / А.А. Алексеев ; АН СССР, Башк. филиал, Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1976. – 170 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 161-168
768490
   Магматические комплексы и рудные месторождения Забайкалья. – Улан-Удэ, 1986. – 210с.
768491
   Магматические комплексы Казахстана. – Алма-Ата, 1982. – 167с.
768492
   Магматические комплексы Казахстана. – Алма-Ата, 1983. – 215с.
768493
   Магматические комплексы Казахстана. – Алма-Ата, 1983. – 220с.
768494
   Магматические комплексы Северо-Востока СССР. – Курск, 1980. – 184с.
768495
   Магматические комплексы Среднего и Южного Урала. – Свердловск, 1982. – 112с.
768496
  Свешникова Е.В. Магматические комплексы центрального типа / Е.В. Свешникова. – Москва : Недра, 1973. – 184с.
768497
  Кондратенко А.К. Магматические комплексы центральной части Ленской провинции и их металлогеническая специализация / А.К. Кондратенко. – Москва : Недра, 1977. – 143с.
768498
  Ефремова С.В. Магматические линии и кольца Земли / С.В. Ефремова. – Москва : Недра, 1986. – 83с.
768499
  Рудич К.Н. Магматические образования центральной части цепи Сарычева и их рудоносность : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Рудич К.Н. ; Геологоразвед. упр. Дальстроя МЦМ СССР. Науч.-метод. отдел. – Магадан, 1956. – 12 с.
768500
  Фарбер А.И. Магматические очаги вулканов / А.И. Фарбер. – Новосибирск, 1974. – 88с.
768501
   Магматические породы. – М-Л
1. – 1948. – 204с.
768502
   Магматические породы Дальнего Востока. – Владивосток, 1973. – 265с.
768503
   Магматические рудные месторождения. – Москва : Недра, 1973. – 208с.
768504
   Магматические форации, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск, 1969. – 427с.
768505
   Магматические форации, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск
1. – 1969. – 344с.
768506
   Магматические форации, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск, 1971. – 444с.
768507
   Магматические формации. – М., 1964. – 312с.
768508
   Магматические формации. – Л., 1983. – 259с.
768509
   Магматические формации активных окраин континентов = (на примере юга Дальнего Востока). – Москва : Наука, 1980. – 188с.
768510
   Магматические формации Алтае-Саянской складчатой области. – М., 1965. – 268с.
768511
   Магматические формации докембрия северо-восточной части Балтийского щита. – Л., 1985. – 175с.
768512
  Афанасьев Г.Д. Магматические формации и общие проблемы геологической петрологии : избр. тр. / Г.Д. Афанасьев ; АН СССР, Отд-ние геологии, геофизики и геохимии. – Москва : Наука, 1981. – 514 с. : ил., карт., 2 л. ил. – Библиогр. в конце глав.
768513
   Магматические формации и петрология магматических горных пород. – Новосибирск, 1981. – 166с.
768514
   Магматические формации и рудоносность базит-гипербазитов Кольского полуострова. – Апатиты, 1980. – 150с.
768515
   Магматические формации и фации Узбекистана. – Ташкент, 1977. – 336с.
768516
  Афанасьев Г.Д. Магматические формации Кавказа и юга Восточно-Европейской платформы : [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии ; [ред. кол. Г.Д. Афанасьев и др.]. – Москва : Наука, 1977. – 322 с. : ил., 1 л. табл., 1 отд. л. карт. – Библиогр.: с. 301-318
768517
  Гордиенко И.В. Магматические формации палеозоя Саяно-Байкальской горной области / И.В. Гордиенко, Г.В. Андреев, А.Н. Кузнецов. – Москва : Наука, 1978. – 220с.
768518
   Магматические формации раннего докембрия территории СССР : В 3-х кн. – Москва : Недра
Кн. 1 : Магматизм древнейшего докембрия. – 1980. – 285с.
768519
   Магматические формации раннего докембрия территории СССР : В 3-х кн. – Москва : Недра
2 : Магматизм подвижных поясов раннего докембрия. – 1980. – 283с.
768520
   Магматические формации раннего докемрия территории СССР : Орогенный и субплатформенный магматизмраннего докембрия. – Москва : Недра
Кн. 3. – 1980. – 266с.
768521
   Магматические формации складчатых областей Сибири, проблемы их происхождения, рудоносности и картирования. – Новосибирск, 1981. – 265с.
768522
   Магматические формации складчатых регионов. – Элиста, 1975. – 173с.
768523
   Магматические формации СССР : В 2-х т. – Ленинград : Недра
Т. 1. – 1979. – 319с.
768524
   Магматические формации СССР : В 2-х т. – Ленинград : Недра
Т. 2. – 1979. – 279 с.
768525
  Семенов Д.Ф. Магматические формации тихоокеанских складчатых областей. / Д.Ф. Семенов. – Москва, 1982. – 168с.
768526
  Кузебный В.С. Магматические формации Юго-Западного Алтая и их металлогения / В.С. Кузебный. – Алма-Ата, 1975. – 342с.
768527
   Магматические формации, вопросы их проихождения и рудоносности. – Новосибирск, 1976. – 128с.
768528
   Магматические формации, метаморфизм, мемаллогения Урала. – Свердловск, 1969. – 290с.
768529
   Магматические формации, метаморфизм, металлогения Урала. – Свердловск, 1968. – 92с.
768530
  Свешников К.И. Магматические форомации палеозойско-мезозойского этапа активизации северо-западной части Алдано-Витимского щита (Кодаро-Удоканский район) и сопоставление их с аналогичными формациями сопредельных те : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.08 / Свешников К. И.; МВССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1974. – 22л.
768531
   Магматические, метаморфические формации Средней Азии и петрологические критерии их рудоносности. – Ташкент, 1983. – 195с.
768532
  Рейф Ф.Г. Магматический процесс и вольфрамовое оруденение / Ф.Г. Рейф, Е.Д. Бажеев. – Новосибирск, 1982. – 158с.
768533
  Свєшніков К.І. Магматичні породи та породні сполучення (петрографія, петрологія, методи досліджень) : підручник / К.І. Свєшніков, І.В. Побережська, Ю.П. Дорошенко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 426 с. : іл. + Додаток: с. 385-422. – Бібліогр.: с. 382-384. – ISBN 978-966-613-790-9
768534
  Левашев Г.Б. Магматогенная геохимия олова и вольфрама. / Г.Б. Левашев. – М., 1978. – 144с.
768535
   Магматогенно-рудные системы. – Владивосток, 1979. – 167с.
768536
   Магматогенно-рудные системы. – М., 1986. – 254с.
768537
  Бобохов А.С. Магматогенные брекчии и брекчиевидные породы кислого состава девона западного крыла Магнитогорского синклинория и взаимооношения их с колчеданным оруденением. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Бобохов А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
768538
  Бобохов А.С. Магматогенные брекчии кислого состава колчеданных месторождений Южного Урала / А.С. Бобохов; АН СССР. Башкирский филиал. Ин-т геологии. – Москва : Наука, 1976. – 128с.
768539
  Бекмухаметов А.Е. Магматогенные железорудные формации / А.Е. Бекмухаметов. – Москва : Недра, 1987. – 213 с. : ил. – Библиогр.: с. 208-209 (38 назв.)
768540
  Шарпенок Л.Н. Магматогенные кольцевые структуры / Л.Н. Шарпенок. – Ленинград : Недра, 1979. – 231с.
768541
   Магмообразование и его отражение в вулканическом процессе. – Москва : Наука, 1977. – 266с.
768542
  Задерей Н. Магнат-популист // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 26-29


  Державний діяч Таїланду Таксин Чинават.
768543
  Ричардс Э. Магнат : Роман / Э. Ричардс; Пер. с англ. С.H.Макарцева. – Москва : АСТ, 1997. – 448с. – (Интрига). – ISBN 5150003069
768544
  Чухліб Т. Магнат, Козак і Гайдамака : боротьба за владу Русі-України з Короною Польською (1569-1769 рр.) / Тарас Чухліб ; НАН України, Ін-т історії України, Гетьман. фонд ім. Петра Дорошенка, Ін-т козацтва ім. Степана Бандери. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. – 253, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – До 250-річчя Коліївщини. – Бібліогр.: с. 208-253 та в підрядк. прим. – (Серія "Міжнародна історія України"). – ISBN 978-966-518-745-5
768545
  Кривошея І. Магнатерія Потоцьких на Уманщині у другій половині XVIII століття // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 205-209. – ISBN 966-7865-75-4
768546
  Кривошея І. Магнати Потоцькі і греко-католицька церква на Уманщині у XVIII ст.: еволюція стосунків / І. Кривошея, Л. Шачковська // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 154-157. – ISBN 966-7865-75-4
768547
  Чухліб Т. Магнати та козаки: чи була можливість порозуміння між Україною та Польщею до часів Хмельниччини? // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 56-61
768548
  Чухліб Т. Магнати та козаки:чи була можливість порозуміння між Україною та Польщею до часів Хмельниччини? // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 34-39
768549
  Маркина В.А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII в. (Социально-экономическое развитие) / В.А. Маркина. – Киев : Киевский университет, 1961. – 236с.
768550
  Козловский Магнатское хозяйство Белоруссии во второй половине XVІІІ в. / Козловский, Г. – Минск, 1974. – 182с.
768551
  Баранович А.И. Магнатское хозяйство на юго Волыни в XVIII в. / А.И. Баранович ; Акад. наук СССР, Ин-т истории. – Москва : Изд-во акад. наук СССР, 1955. – 184 с., [2] л. табл. и карт. : карт.
768552
  Балабушевич Татьяна Аркадьевна Магнатское хозяйство Русского воеводства Речи Посполитой в конце 30-х-в начале 70-х годов XVIII столетия : Автореф... канд. ист.наук: 070003 / Балабушевич Татьяна Аркадьевна; Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1975. – 24л.
768553
  Оггер Г. Магнаты... / Г. Оггер. – М., 1985. – 346с.
768554
  Михайлов Д.А. Магнезиально-кальциевые рудоносные метасоматиты докембрия / Д.А. Михайлов; АН СССР. Ин-т геологии и геохронологии докембрия. – Ленинград : Наука, 1973. – 141с. : Ил. – Библиогр.: с.135-140
768555
  Шабынин Л.И. Магнезиально-скарновые железорудные месторождения / Л.И. Шабынин. – М., 1978. – 232с.
768556
  Вайвад А.Я. Магнезиальные вяжущие вещества / А.Я. Вайвад. – Рига, 1971
768557
   Магнезиальные горные породы. – М., 1951. – 80с.
768558
  Рыбников В.А. Магнезит. / В.А. Рыбников. – 2-е изд. – М, 1961. – 3-40с.
768559
  Каржаув Т.К. Магнезиты соляных отложений Западного Узбекистана. / Т.К. Каржаув. – Ташкент, 1978. – 64с.
768560
  Гнатик Р.Б. Магнетар SGR+14 як потенційне джерело галактичних космічних променів з енергіями понад 1020еВ // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев, 2018. – Т. 34, № 4 (202). – С. 3-13. – ISSN 0233-7665
768561
  Барьяхтар В.Г. Магнетизм - что это? / В.Г. Барьяхтар, Б.А. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 205 (7 назв.)
768562
  Авенариус М.П. Магнетизм / М.П. Авенариус. – 247 с. – Стеклографич. изд.
768563
  Стонер Э. Магнетизм : пер. с англ. / Э. Стонер; Дорфман Я.Г. – Москва; Ленинград : 1С-Паблишинг, 1932. – 176 с.
768564
  Вонсовский С.В. Магнетизм : Магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро-, и ферримагнетиков / С.В. Вонсовский. – Москва : Наука, 1971. – 1032 с.
768565
  Аннаев Р.Г. Магнетизм / Р.Г. Аннаев ; Туркмен. гос. ун-т. – Ашхабад : Ылым, 1977. – 324 с.
768566
  Вонсовский С.В. Магнетизм / С.В. Вонсовский. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
768567
  Авенариус М.П. Магнетизм [Лекции по физике] / [Авенариус]. – Б. м. : б. и.
Лекция 29-56. – 1886. – 160, 247с. – Экз. без обл., тит. л. и подстроч. прим.. - Стеклографич. изд.
768568
   Магнетизм аморфних та нанокристалічних систем / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, М.І. Захаренко, А.С. Волощенко; А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, М.І. Захаренко, А.С. Волощенко ; [ред.: Є.В. Бондарчук, Л.П. Юрченко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Техн. центр НАН України. – Київ : Академперіодика, 2003. – 207, [1] с. : іл., табл. – Анот. та зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8002-58-Х
768569
   Магнетизм аморфных систем : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1981. – 448 с.
768570
  Холодов Ю.А. Магнетизм в биологии / Ю.А. Холодов. – Москва, 1970. – 97с.
768571
  Пушков Н.В. Магнетизм в космосе / Н.В. Пушков. – Москва : Знание, 1961. – 48 с.
768572
  Еремин Н.И. Магнетизм в технике / Н.И. Еремин, П.М. Елчин. – Москва : Московский рабочий, 1959. – 96 с.
768573
  Братунь Р.А. Магнетизм века : стихи / Р.А. Братунь. – Москва : Художественная литература, 1977. – 239 с. – (Библиотека советской поэзии)
768574
  Меньшов О. Магнетизм верхньої частини розрізу земної кори: природна та техногенна складові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-32. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан проблеми магнітних досліджень ґрунтів на сучасному етапі розвитку. Наведено приклади магнітних досліджень ґрунтів забруднених територій для розв"язання природоохоронних завдань. Досліджено роль магнетотактичних бактерій як джерел ...
768575
  Осипов Ю.Б. Магнетизм глинистых грунтов / Ю.Б. Осипов. – М, 1978. – 200с.
768576
  Заяц-Комарова Магнетизм горных пород и палеомагнетизм / Заяц-Комарова, А.П. Зазимко. – Киев, 1970. – 216с.
768577
  Ремизовский В.И. и др. Магнетизм горных пород и палеомагнетизм Камчатки, Сахалина, Курильских и Командорских островов : Библиографический указатель 1959-1981 гг. / В.И. и др. Ремизовский; АН ССС; Дальневост. научн. центр.; Сахалин. компл. НИИ; Северо-Вост. компл. НИИ. – Южно-Сахалинск, 1983. – 58с.
768578
  Ремизовский В.И. Магнетизм горных пород и палеомагнетизм Камчатки, Сахалина, Курильских островов: Библиографический указатель 1959-1981 гг. / В.И. Ремизовский. – Южно-Сахалинск, 1983. – 60с.
768579
  Нагата Такези Магнетизм горных пород. / Нагата Такези; Под ред. Г.Н.Петровой. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1956. – 226с.
768580
   Магнетизм гранитоидов Ятранского тектонического блока Украинского щита : прикладные петрофизические исследования / А.В. Сухорада, Заика-Новацкий, Н.И. Гузий, Ю.В. Науменко, В.А. Гаценко, В.Е. Пархоменко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 87-102 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
768581
  Сухорада А.В. Магнетизм гранітоїдів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 78-84 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – (Геології ; № 13)
768582
  Почтарев В.И. Магнетизм Земли и космического пространства / В.И. Почтарев. – Ленинград : Наука, 1966. – 144с.
768583
   Магнетизм и минералогия природных ферримагнетиков / Г.П. Кудрявцева, В.К. Гаранин, В.А. Жиляева, В.И. Трухин; Г.П. Кудрявцева, В.К. Гаранин, В.А. Жиляева, В.И. Трухин. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 294 с. – Библиогр.: с. 271-292
768584
  Лазаренко Э.А. Магнетизм и рудные образования Советских Карпат : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Лазаренко Э.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
768585
   Магнетизм и условия образования изверженных горных пород. – Москва : Наука, 1975. – 288с.
768586
  Гуденаф Д. Магнетизм и химическая связь : Пер.с англ. / Д. Гуденаф. – Москва : Металлургия, 1968. – 328с.
768587
  Миткевич В.Ф. Магнетизм и электричество : с 144 рис. / В.Ф. Миткевич, проя. СПб. Политехн. ин-та Имп. Петра Великого. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1912. – VI, [2], 258 с.
768588
  Ергалиева Р. Магнетизм казахской природы в пейзажах великого Кобзаря Тараса Шевченко // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 146-155. – ISBN 978-966-920-140-9
768589
   Магнетизм кимберлитов и траппов. – М., 1989. – 165с.
768590
   Магнетизм личности, 1906
768591
  Брюховецька Л. Магнетизм Мерзлікіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 14


  Цього тижня в столичному Домі кіно згадували українського режисера і кіноактора Миколу Мерзлікіна (1936—2006). 80-річчю з дня його народження присвячений вихід книги "Микола Мерзлікін: пошук досконалості" (упорядник Валерія Чайковська). Це проект ...
768592
  Вонсовский С.В. Магнетизм микрочастиц / С.В. Вонсовский. – Москва : Наука, 1973. – 279с.
768593
  Белов К.П. Магнетизм на Земле и в Космосе / К.П. Белов, Н.Г. Бочкарев. – Москва : Наука, 1983. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 188-189
768594
  Долгинов Ш.Ш. Магнетизм планет / Ш.Ш. Долгинов. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
768595
  Меньшов А.И. Магнетизм природных объектов нефтегазоперспективных территорий Западной Украины / А.И. Меньшов, Р.С. Кудеравец, И.А. Чоботок // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 25-33. – ISSN 2409-9430
768596
  Попов С.А. Магнетизм сланців північного схилу ДДЗ і його зв"язок з петрофізичними параметрами та вмістом вуглеводнів / С.А. Попов, А.П. Чернов, І.І. Аширова // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 126-127
768597
  Чачхиани З.Б. Магнетизм сплавов и соединений тория. / З.Б. Чачхиани. – Тбилиси, 1986. – 307с.
768598
  Шека Д. Магнетизм у 3D і Дорожні карти його / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.4


  Професор ф-ту радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем КНУ Д. Шека про Дорожні карти, криволінійний магнетизм й інші премудрості, що виносять українську науку на передові позиції навіть за умов затяжного онлайну й пандемії.
768599
  Іванчук В.Г. Магнетизм у Всесвіті / В.Г. Іванчук. – Київ : Знання, 1967. – 48 с.
768600
   Магнетизм університетського простору // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 1


  "Вулиці зарясніли вишиванками - травень у розпалі. Тенденція вбиратися в автентичну українську одежину третього четверга останнього місяця весни за кілька років перетворилася на Всесвітній день вишиванки. У Києві чи Торонто, Мінську чи Кейптауні ...
768601
  Попов С.А. Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів українського щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов"я) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Попов Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 138 л. – Додатки: л. 127-138. – Бібліогр.: л. 115-126
768602
  Попов С.А. Магнетизм характерних родовищ рідкісних та благородних металів українського щита і його прогностичне значення (на прикладі Побужжя і Приазов"я) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Попов Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
768603
  Коваленко В.Ф. Магнетизм, індукований світлом: досягнення, проблеми, перспективи // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 26-41
768604
  Жеребцов И.П. Магнетизм, электромагнитная индукция, экранирование / И.П. Жеребцов. – Москва : Государственное издательство по вопросам радио, 1936. – 12 с.
768605
  Киренский Л.В. Магнетизм. / Л.В. Киренский. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : Наука, 1967. – 196с.
768606
  Нагаев Э.Л. Магнетики со сложными обменными взаимодействиями / Э.Л. Нагаев. – Москва : Наука, 1988. – 231 с.
768607
  Павлов Д.И. Магнетитовое рудообразование при участии экзогенных хлоридных вод / Д.И. Павлов. – Москва : Наука, 1975. – 246с.
768608
   Магнетитовые руды Кустанайской области и пути их использования. – Москва : АН СССР, 1958. – 491 с.
768609
  Стебновская Ю.М. Магнетиты железорудных месторождений / Ю.М. Стебновская. – Киев : Наукова думка, 1985. – 104с.
768610
  Фрейсенон Ж. Магнетометри для измерения магнитного поля Земли, основанный на явлении ядерного парамагнитного резнанса с использованием динамической поляризации ядер. / Ж. Фрейсенон, И. Соломон, 1962. – 31с.
768611
  Санников Н.И. Магнетометрические исследования в области производства железного электрода щелочного аккумулятора : Автореф... канд. техн.наук: 342 / Санников Н.И.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1968. – 14л.
768612
  Розенблат М.А. Магнетоника / М.А. Розенблат. – Москва, 1967. – 262с.
768613
  Каленков Сергей Геннадьевич Магнетооптические неустойчивости в электронно-дырочной плазме полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Каленков Сергей Геннадьевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.12
768614
  Сизов Ф.Ф. Магнетооптические эффекты Фарадея и Фогта в применении к полупроводникам / Сизов Ф.Ф., Уханов Ю.И. ; АН УССР, Ин-т полупроводников. – Киев : Наукова думка, 1979. – 180 с. – Библиогр.: с. 165-178
768615
  Горєлий В.О. Магнеторезистивні властивості гранульованих оксидних систем зі спин-залежним тунелюванням електронів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 ; 10 / Горєлий Віталій Олександрович ; НАН України, Фізико-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 24 назви
768616
  Богод Ю.А. Магнетосопротивление полуметаллов Вi и SB : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богод Ю. А.; АН УССР, Физ.техн. ин-т низких темпер. – Х., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
768617
  Макаров В.И. Магнетохимические исследования активных масс железо-никелевых аккумуляторво. : Автореф... канд. техн.наук: / Макаров В. И.; Новочеркас. полит. ин-т. – Новочеркасск, 1967. – 17л.
768618
  Крутанидзе Р.Ш. Магнетохимические исследования комплексов Мп(ІІ) и Мп(ІІІ) с азометиновыми лигандами.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Крутанидзе Р.Ш.; АН СССР. Ин-тут общей и неорган. химии. – М., 1980. – 24л.
768619
  Черняковский Ф.П. Магнетохимическое исследование кристаллов трифенилметановых производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Черняковский Ф.П.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1962. – 19л.
768620
  Логинов Г.М. Магнетохимическое исследование некоторых нестехиометрических окислов и сульфидов титана и ванадия. : Автореф... канд.хим.наук: / Логинов Г.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 15л.
768621
  Васильев Я.В. Магнетохимическое исследование нестехиометрических окислов титана и железа : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Я.В.; ЛГУ. – Л, 1965. – 29л.
768622
  Гроссманн Г. Магнетохимическое исследование окислов железа, их твердых растворов в окиси магния, окислов ванадия (VO1,5=VO2,5) и твердых растовров VO2=TiO2 : Автореф... канд. хим.наук: / Гроссманн Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 18л.
768623
  Кузнецова М.Н. Магнетохимическое исследование системы никель-силикагель : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Кузнецова М.Н.; МГУ. – М, 1968. – 16л.
768624
  Блинов Л.Н. Магнетохимическое исследование стеклообразованных полупроводниковых сплавов на основе мышьяка, фосфора и селена. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Блинов Л.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 13л.
768625
  Лукиных Н.Л. Магнетохимическое исследование твердых растворов изоморфного замещения Nio-MgO, CoO-MgO, MnO-MgO и NiO-CbO. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Лукиных Н.Л.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
768626
  Клемм В. Магнетохимия / В. Клемм. – Москва : Госхимиздат, 1939
768627
  Селвуд П. Магнетохимия / П. Селвуд. – Москва, 1949. – 284с.
768628
  Селвуд П. Магнетохимия / П. Селвуд. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 457 с.
768629
  Карлин Р. Магнетохимия / Р. Карлин. – Москва : Мир, 1989. – 399 с.
768630
  Сальников Ю.И. Магнетохимия и радиоспектроскопия координационных соединений / Ю.И. Сальников, А.Н. Глебов, Ф.В. Девятов. – Казань : Казанский университет, 1989. – 123 с.
768631
  Цукерблат Б.С. Магнетохимия и радиоспктроскопия обменных кластеров / Б.С. Цукерблат, М.И. Белинский. – Кишинев, 1983. – 280с.
768632
  Эллерт О.Г. Магнетохимия некоторых новых классов полиядерных соединений переходных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эллерт О.Г.; АН СССР.Инт общей и неорганич.химии. – М, 1981. – 26л.
768633
  Убоженко О.Д. Магнетохимия некоторых соединений ванадия (III) и (IV) с аномальными магнитными свойствами : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Убоженко О.Д.; Моск. физ--техн. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
768634
  Энден Н.М. Магнетохимия твердых растворов некоторых окислов железа, марганца и хрома. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Энден Н.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 15л.
768635
  Шубс М.Н. Магнетронные генераторы / М.Н. Шубс, 1955. – 142с.
768636
  Фиск Д. Магнетроны / Д. Фиск. – М, 1948. – 259с.
768637
   Магнетроны сантиметрового диапазона. – Москва
Т. 1. – 1950. – 420 с.
768638
   Магнетроны сантиметрового диапазона. – Москва
Т. 2. – 1951. – 472 с.
768639
   Магниево-литиевые сплавы. – М., 1980. – 139с.
768640
   Магниевые сплавы. – М., 1978. – 224с.
768641
   Магниевые сплавы : Справочник. – Москва : Металлургия
Ч. 1. – 1978. – 232 с.
768642
   Магниевые сплавы. – М.
2. – 1978. – 296с.
768643
  Дриц М.Е. Магниевые сплавы для работы при повышенных температурах / М.Е. Дриц. – М., 1964. – 232с.
768644
  Дриц М.Е. Магниевые сплавы и перспективы их использования в народном хозяйстве / М.Е. Дриц. – М., 1959. – 40с.
768645
  Свидерская З.А. Магниевые сплавы, содержащие неодим / З.А. Свидерская, Л.Л. Рохлин. – М., 1965. – 140с.
768646
  Рохлин Л.Л. Магниевые сплавы, содержащие редкоземельные металлы. / Л.Л. Рохлин. – М, 1980. – 191с.
768647
  Магницкий К.П. Магниевые удобрения / К.П. Магницкий. – М., 1952. – 112с.
768648
  Соколинский А.Г. Магниевые ультразвуковые линии задержки / А.Г. Соколинский, Ю.М. Сухаревский. – М, 1966. – 231с.
768649
  Шкляев Ю.Н. Магний в жизни растений / Ю.Н. Шкляев. – М., 1981. – 95с.
768650
  Ремизов В.Д. Магний в красноземных почвах : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Ремизов В.Д.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра агрохимии. – М., 1969. – 25л.
768651
  Тайц А.Ю. Магний и магниевые сплавы в народном хозяйстве / А.Ю. Тайц. – М., 1978. – 72с.
768652
  Рунге Ф. Магнийорганические соединения / Ф. Рунге; под ред. и с доп. Залькинда Ю.С. – Ленинград : ОНТИ Химтеорет, 1937. – 445 с.
768653
  Винтер З. Магнистр Кампанус / З. Винтер. – Москва, 1953. – 567с.
768654
  Ручьев Б.А. Магнит- гора / Б.А. Ручьев. – Москва, 1972. – 157с.
768655
  Ручьев Б.А. Магнит-гора / Б.А. Ручьев. – М, 1964. – 220с.
768656
  Сендер Р.Х. Магнит / Р.Х. Сендер. – Москва, 1937. – 64с.
768657
  Балашов Э.В. Магнит : миниатюры / Э.Д. Балашов. – Москва : Сов. писатель, 1987. – 287с.
768658
  Карцев В.П. Магнит за три тысячелетия / В.П. Карцев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 187 с.
768659
  Багрийчук А.С. Магнитгные свойства мезопористых нанокомпозитов на основе кобальта / А.С. Багрийчук, А.А. Крючин, Ю.А. Куницкий // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 3-8. – ISSN 1560-9189


  В рамках теории микромагнетизма изучены магнитные свойства мезопористых композитов на основе кобальта.
768660
  Машковцев В.И. Магнитка - моя судьба / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1979. – 176с.
768661
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
1 : Поэзия Магнит-горы / сост. В.Г. Кондратковская. – 1979. – 85 с. – Миниатюрное издание
768662
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
2 : Школа рабочего братства / авт. очерка Г.К. Дмитрин. – 1979. – 205 с. – Миниатюрное издание
768663
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
3 : Созвездие славы / текст подгот. М.Е. Чурилин, Р.М. Степакова. – 1979. – 97 с. – Миниатюрное издание
768664
   Магнитка : [50 лет : в 4 т.]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во
4 : Строки истории / сост.: З.В. Шестакова, Р.В. Перемыкина. – 1979. – 157 с. – Миниатюрное издание
768665
  Нехамес И.М. Магнитка кует здоровье / И.М. Нехамес. – М., 1983. – 64с.
768666
  Афонина Р.Г. Магнитная активность и геомагнитные вариации в период суббури на разных фазах ее развития : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Афонина Р.Г.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма. – М, 1972. – 16л.
768667
  Арутюнян Н.П. Магнитная анизотропия : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Н.П.; МГУ. – Москва, 1980. – 16 л.
768668
  Щурова А.Д. Магнитная анизотропия гексагональных ферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Щурова А.Д. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1970. – 16 с.
768669
  Федосеева Н.В. Магнитная анизотропия гематита и гематитосодержащих горных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Федосеева Н.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 15л.
768670
  Ковригин В.И. Магнитная анизотропия и гистеризис перемагничивания в монокристаллах сплава никель-германий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Ковригин В.И.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
768671
  Ковригинд В.И. Магнитная анизотропия и игстерезис перемагничивания в монокристаллах сплава никель-германий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 050 / Ковригинд В.И.; АН СССР. – Красноярск, 1970. – 14л.
768672
  Дмитриевский А.С. Магнитная анизотропия и магнитострикция урановых соединений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Дмитриевский А.С. ; МГУ. – Москва, 1973. – 16 с.
768673
  Коваленко Г.В. Магнитная анизотропия и ошибка наклонения вектора естественной остаточной намагниченности осадочных пород. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коваленко Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 18л.
768674
  Пынько Г.П. Магнитная анизотропия монокристаллических пленок железа, никеля и кобальта. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Пынько Г.П.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
768675
  Штраубе Э. Магнитная анизотропия никеля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Штраубе Э.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
768676
  Робинсон Д.Ф. Магнитная видеозапись : теория и практика / Д.Ф. Робинсон. – Москва : Связь, 1980. – 320 с.
768677
  Душкин С.С. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях / С.С. Душкин, В.Н. Евстратов. – М, 1986. – 144с.
768678
  Тюхтенко Сергей Иванович Магнитная восприимчивость бинарных сплавов германия с редкоземельными металлами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тюхтенко Сергей Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 179л.
768679
  Тюхненко Сергей Иванович Магнитная восприимчивость бинарных сплавов германия с редкоземельными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Тюхненко Сергей Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 22л.
768680
  Слынько В.В. Магнитная восприимчивость и химическая связь некоторых полупроводниковых соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Слынько В.В.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1982. – 20л.
768681
  Антропов В.А. Магнитная восприимчивость и электронная структура бинарных сплавов кобальта и никеля с некоторыми нормальными металлами при высоких температурах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.07. / Антропов В.А.;. – Свердловск, 1976. – л.
768682
  Сингер В.В. Магнитная восприимчивость и электронная структура некоторых взаимных растворов 3-переходных металлов при высоких энергиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сингер В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – л.
768683
  Химматкулов Фармон Магнитная восприимчивость и электронная структура сплавов кобальта с хромом, марганцем, церием и самарием при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Химматкулов Фармон; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
768684
  Водяницкий Ю.Н. Магнитная восприимчивость как индикатор загрязнения тяжелыми металлами городских почв (обзор литературы) / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 13-20. – Библиогр.: 55 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
768685
  Кушнир П.И. Магнитная восприимчивость монокристаллов Mg Se и некоторых твердых растворов на основе халькогенидов ртути : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кушнир П.И.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 18л.
768686
  Мельник В.М. Магнитная восприимчивость некоторых полупроводников со структурой алмаза и цинковой обманки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Мельник В.М. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1970. – 12 с.
768687
  Цмось В.М. Магнитная восприимчивость некоторых соединений II-VI и твердых растворов на их основе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Цмось В.М. ; МВ и ССО УССР , Львов. ГУ. – Львов, 1973. – 12 с.
768688
  Аминов Т.Г. Магнитная восприимчивость некоторых соединений урана и плутония : Автореф... канд. хим.наук: / Аминов Т.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1966. – 11л.
768689
  Павлович С.А. Магнитная восприимчивость организмов / С.А. Павлович. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 110с.
768690
   Магнитная восприимчивость песчаников центральной части Днепровско-Донецкой впадины и ее связь с емкостно-фильтрационными параметрами / С.И. Шепель, Л.А. Рыбак, Н.А. Кондратьева, С.П. Старук, М.В. Кравчук // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 110-115 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
768691
  Орлюк М.И. Магнитная восприимчивость пород северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины / М.И. Орлюк, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 78-91 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 90-91. – ISSN 0203-3100
768692
  Зырянов А.С. Магнитная восприимчивость твердых и расплавленных галогенидов щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зырянов А.С.; Уральский науч. ценр АН СССР. Ин-тут электрохимии. – Свердловск, 1973. – 26л.
768693
  Печников В.С. Магнитная вязкость горных пород, ее закономерности и методика изучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Печников В.С.; ЛГУ. – Л., 1966. – 16л.
768694
  Бай Ши-и Магнитная газодинамика и динамика плазмы : Пер. с англ. / Бай Ши-и ; перевод с англ. В. П. Коробейникова и П.И. Чушкина ; под ред. А.Г. Куликовского. – Москва : Мир, 1964. – 301 с. – Библиогр. в конце глав
768695
   Магнитная гидродинамика. – М., 1954. – 184с.
768696
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 132 с.
768697
  Куликовский А.Г. Магнитная гидродинамика / А.Г. Куликовский, Г.А. Любимов. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 246 с.
768698
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Мир, 1964. – 80 с.
768699
  Каулинг Т. Магнитная гидродинамика : пер. с англ. / Т. Каулинг. – Москва : Атомиздат, 1978. – 142 с.
768700
  Бирзвалк Ю.А. Магнитная гидродинамика / Ю.А. Бирзвалк. – Москва, 1979. – 64с.
768701
  Куликовский А.Г. Магнитная гидродинамика : Учебн. пос. для студ. вузов, обучающихся по гр. направлений и спец. "Механика" / А.Г. Куликовский, Г.А. Любимов. – 2-е изд. исправл. и доп. – Москва : Логос, 2005. – 327с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-94010-370-7
768702
  Глухих В.А. Магнитная гидродинамика в ядерной энергетике / В.А. Глухих, А.В. Тананаев, И.Р. Кириллов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 262, [2] с. – Библиогр.: с. 258-263
768703
  Мейер Р. Магнитная гидродинамика и нагревание тел при полете с большими сверхзвуковыми скоростями / Р. Мейер, 1959. – 16 с.
768704
  Замбран А.П. Магнитная гидродинамика капиллярных явлений в жидких металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Замбран А.П.; АН Латв. ССр. Объедин. совет Отд-ния физ. и техн. наук. – Рига, 1967. – 19л.
768705
  Вайнштейн С.И. Магнитная гидродинамика космической плазмы и токовые слои / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1985. – 192 с.
768706
  Брановер Г.Г. Магнитная гидродинамика несжимаемых сред / Г.Г. Брановер, А.Б. Цинобер. – Москва, 1970. – 378с.
768707
  Кирко И.М. Магнитная гидродинамика при экстремальных процессах / И.М. Кирко, Г.Е. Кирко. – Москва : Наука, 1982. – 136 с.
768708
  Краузе Ф. Магнитная гидродинамика средних полей и теория динамо : пер. с англ. / Ф. Краузе, К.-Х. Рэдлер. – Москва : Мир, 1984. – 314 с.
768709
  Богородский А.Ф. Магнитная гидромеханика : Учеб.пособие / А.Ф. Богородский. – Киев : Киевский университет, 1966. – 148 с.
768710
  Машковцев В.И. Магнитная гора / В.И. Машковцев. – М., 1986. – 189с.
768711
  Зацепин Н.Н. Магнитная дефектоскопия / Н.Н. Зацепин, Л.В. Коржова. – Минск, 1981. – 208 с.
768712
   Магнитная запись. – Москва, 1966. – 356 с.
768713
  Макурочкин В.Г. Магнитная запись в вычислительной технике / В.Г. Макурочкин. – Москва, 1968. – 174 с.
768714
  Парфентьев А.И. Магнитная запись в кинотехнике. / А.И. Парфентьев. – М., 1957. – 278с.
768715
  Гитлиц М.В. Магнитная запись в системах передачи информации. / М.В. Гитлиц. – М., 1978. – 304с.
768716
  Корольков В.Г. Магнитная запись звука / В.Г. Корольков. – М.-Л, 1949. – 88с.
768717
   Магнитная запись звука. – Москва, 1956. – 398 с.
768718
  Гитлиц М.В. Магнитная запись сигналов / М.В. Гитлиц. – Москва, 1981. – 161 с.
768719
  Гитлиц М.В. Магнитная запись сигналов / М.В. Гитлиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 229 с.
768720
  Лазарев В.И. Магнитная запись телевизионных изображений. / В.И. Лазарев, В.И. Пархоменко. – М.-Л., 1963. – 87с.
768721
  Лишин Л.Г. Магнитная запись цветных изображений / Л.Г. Лишин. – Москва, 1979. – 117 с.
768722
   Магнитная запись электрических сигналов. – Москва, 1967. – 280 с.
768723
  Почепа А.М. Магнитная звукозапись / А.М. Почепа. – Минск : Беларусь, 1979. – 176 с.
768724
  Высоцкий М.З. Магнитная звукозапись кинофильмов / М.З. Высоцкий. – Москва, 1960. – 288с.
768725
   Магнитная и оптическая спектроскопия минералов и горных пород. – Казань, 1974. – 120с.
768726
  Решетников М.В. Магнитная индикация почв городских территорий (на примере г. Саратова) / М.В. Решетников ; М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2011. – 151, [1] с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 131-145. – ISBN 987-5-7433-2415-6
768727
   Магнитная квантовая акустика. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
768728
   Магнитная комиссия, учрежденная при имп.Академии наук для организации магнитной съемки России. – С-Пб. – 28с.
768729
  Селезнев В.Н. Магнитная кристаллографическая анизотропия монокристаллов ферритов, синтезированных на основе литиевой шпинели. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Селезнев В.Н.; АН СССР.Сиб.отдел. – Красноярск, 1970. – 20л.
768730
  Рубинштейн Б.Е. Магнитная кристаллографическая анизотропия ферримагнитных гранатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинштейн Б.Е.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1968. – 19л.
768731
  Мазо Я.А. Магнитная лента / Я.А. Мазо. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 134 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 892)
768732
  Альтрихтер Э Магнитная лента. Свойства и применение носителей информации / Э Альтрихтер. – Москва, 1959. – 298с.
768733
  Еремин Н.И. Магнитная металлография в металлофизических процессах : Автореф... д-ра техн.наук: / Еремин Н.И.; Уральск. филиал АН СССР. – Свердловск, 1961. – 30л.
768734
  Нодиа М.З. Магнитная микросхемка в районах Степанавана / М.З. Нодиа, 1938. – 124с.
768735
  Мочалов В.Д. Магнитная микроэлектроника / В.Д. Мочалов. – Москва : Советское радио, 1977. – 366 с.
768736
  Крутиховская З.А. Магнитная модель и структура Земной коры Украинского щита / З.А. Крутиховская. – К., 1982. – 216с.
768737
  Бакаржиева М.И. Магнитная модель кимберлитовой трубки / М.И. Бакаржиева, М.И. Орлюк // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 182-190 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
768738
   Магнитная модель литосферы Европы. – К., 1990. – 165с.
768739
  Изюмов Ю.А. Магнитная нейтронография / Ю.А. Изюмов, Р.П. Озеров. – Москва : Наука, 1966. – 532 с.
768740
  Пашкевич И.К. Магнитная неоднородность, разломная тектоника консолидированной земной коры и нефтегазоносность Днепровско-Донецкого авлакогена / И.К. Пашкевич, М.И. Орлюк, Т.В. Лебедь // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 1. – С. 64-80 : рис. – Библиогр.: с. 77-80. – ISSN 0203-3100
768741
  Миненко В.И. Магнитная обработка водно-дисперсных систем / В.И. Миненко. – К., 1970. – 167с.
768742
  Шаронов Ю.А. Магнитная оптическая активность и ее применение для изучения гемсодержащих белков. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 03.00.02 / Шаронов Ю.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1979. – 46л.
768743
  Кирюшин А.В. Магнитная проницаемость ферро- и парамагнетиков на оптических частотах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.00 / Кирюшин А.В.; МГУ. Физ. фак. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
768744
  Фазлеев Н.Г. Магнитная релаксация в проводниках с парамагнитными примесями при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фазлеев Н.Г.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1981. – 22л.
768745
  Федоренко А.Н. Магнитная сейсмическая запись / А.Н. Федоренко. – Москва, 1964. – 147с.
768746
  Ворожцов С.Б. Магнитная система фазотрона спространственной вариацией поля. 9-5591 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 052 / Ворожцов С.Б.; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.8
768747
  Жиляков С.М. Магнитная структура диамагнитно-разбавленных кубических ферримагнетиков / С.М. Жиляков, Е.П. Найден. – Томск : Издательство Томского университета, 1990. – 225 с. – ISBN 5-7511-0277-0
768748
  Антонов Л.И. Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа 100 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонов Л.И. ; МГУ. – Москва, 1972. – 12 с.
768749
  Антонов Л.И. Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа 100 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонов Л.И. ; МГУ. – Москва, 1972. – 11 с.
768750
  Бураихин В.А. Магнитная структура тонких ферромагнитных пленок : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бураихин В. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Красноярск, 1961. – 14л.
768751
   Магнитная структура ферромагнетиков. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 514с.
768752
  Еремеев И.С. Магнитная техника автоматики и кибернетики (основы построения логических и счетно-решающих устройств) / И.С. Еремеев, В.С. Подлипенский. – Киев, 1970. – 407с.
768753
  Орлюк М.И. Магнитная характеристика и разломная тектоника земной коры Шебелинской группы газовых месторождений как составная часть комплексных поисковых критериев углеводородов / М.И. Орлюк, И.К. Пашкевич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 136-151 : Карта, рис., табл. – Бібліогр.: с. 149-151. – ISSN 0203-3100
768754
  Лесневский Р.М. Магнитно-диодно-транзисторные логические элементы повышенного быстродействия на сердечниках из пермаллоевой ленты / Р.М. Лесневский. – М., 1965. – 59с.
768755
  Барский Р. Магнитно-импульсная обработка металлов // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 50-52
768756
  Сорокин О.В. Магнитно-концентрированный эффект и его использование для исследования свойств поверхности полупроводника. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сорокин О.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 15л.
768757
  Курников Ю.А. Магнитно-минералогическая характеристика, классификация и использование природных магнитных песков / Ю.А. Курников, М.И. Орлюк // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 39-53 : рис., табл. – Библиогр.: с. 52-53. – ISSN 0203-3100
768758
   Магнитно-минералогические и палеомагнитные исследования красноцветов. – Казань, 1989. – 131с.
768759
  Канская Л.М. Магнитно-оптические исследования кристалла рубина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Канская Л.М.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 13л.
768760
  Рысин А.Я. Магнитно-оптические явления в кубических кристаллах, активироанных двухзарядными ионами редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рысин А. Я.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
768761
  Волков И.В. Магнитно-полупроводниковые импульсные устройства преобразовательной техники / И.В. Волков, В.И., Зозулев, Д.А. Шолох ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2016. – 228, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 221-226. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1502-9
768762
  Тонкаль В.Е. Магнитно-полупроводниковые модуляционные преобразователи частоты / В.Е. Тонкаль, Л.П. Мельничук. – Киев : Наукова думка, 1970. – 192 с.
768763
   Магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1973. – 110с.
768764
   Магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1978. – 154с.
768765
   Магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1985. – 150с.
768766
  Рожкова З.З. Магнитно-резонансная спектроскопия (in vivo 1Н МРС) в клинической неврологии / З.З. Рожкова, О.К. Кульчицкий // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 5 (83). – C. 13-26. – ISSN 2224-0713
768767
   Магнитно-резонансной томографии в диагностике "скрытых" переломов костей скелета / Г.В. Цвигун, Н.И. Хеда, Л.Д. Цыбенко, И.С. Савка // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 318-322. – ISSN 2310-4910
768768
  Попель А.А. Магнитно-релаксационный метод анализа неорганических веществ / А.А. Попель. – Москва : Химия, 1978. – 220 с.
768769
   Магнитно-теллурические методы изучения строения земной коры и верхней мантии : Сборник статей. – Москва : Наука
Ч. 4 : Верхняя мантия. – 1969. – 272с.
768770
  Сандуляк А.В. Магнитно-фильтрационная очистка жидкостей и газов / А.В. Сандуляк. – М., 1988. – 131с.
768771
  Ефимов Ф.Н. Магнитно-фракционно-минералогический анализ / Ф.Н. Ефимов. – М, 1964. – 224с.
768772
  Гребинский А.С. Магнитногидродинамические волны в неоднородной плазме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гребинский А.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 7 с.
768773
  Былина Э.А. Магнитное и каталитическое исследование платины. адсорбированной силикагелем и некоторыми другими носителями : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Былина Э.А. ; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т. – Москва, 1962. – 12 с.
768774
  Данилюк Ю.Л. Магнитное исследование валентных состояний ионов титана и некоторых примесных ионов в титанате бария : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилюк Ю.Л.; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленин. – Л., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
768775
  Сандуляк А.В. Магнитное обезжелезивание конденсата. / А.В. Сандуляк, И.М. Федоткин. – М, 1983. – 87с.
768776
  Деркач В.Г. Магнитное обогащение слабомагнитных руд / В.Г. Деркач. – Москва, 1954. – 296с.
768777
  Торопов В.С. Магнитное оперативное запоминающее устройство с управлением на ферритдиодных элементах / В.С. Торопов. – М, 1965. – 48с.
768778
  Зубарев В.Ф. Магнитное поле / В.Ф. Зубарев. – Кемерово, 1974. – 70с.
768779
  Золотцев С.А. Магнитное поле / С.А. Золотцев. – М., 1980. – 111с.
768780
   Магнитное поле в электрических машинах. – Рига, 1965. – 232с.
768781
  Сохниаидзе Г.А. Магнитное поле Грузии и его геологическая интерпретация. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.12 / Сохниаидзе Г.А.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1976. – 24л.
768782
  Ангенхейстер Г.Г. Магнитное поле Земли / Густав Генрих Ангенхейстер, Ю. Бартельс ; пер. с нем. М.П. Доброхотовой ; под ред. М.П. Доброхотова, В.И. Пришлецова. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 152 с. – Библиогр.: с. 151-152 и в подстроч. примеч.
768783
  Яновский Б.М. Магнитное поле Земли / Б.М. Яновский. – Ленинград, 1967. – 48с.
768784
  Русаков О.М. Магнитное поле Земли в мезозое / О.М. Русаков. – Киев : Наукова думка, 1969. – 142с.
768785
  Почтарев В.И. Магнитное поле Земли и фигура геоида. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Почтарев В.И.; Лен. гос. ун-т., 1948. – 3 с.
768786
   Магнитное поле и дайковые пояса Восточно-Приазовского блока Украинского щита / М.И. Бакаржиева, А.В. Марченко, Т.В. Розыган, Е.П. Гадяцкая, В.В. Друкаренко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 19-34 : рис. – Библиогр.: с. 32-34. – ISSN 0203-3100
768787
  Ерофеев Л.Я. Магнитное поле и природа аномалий на месторождениях золота / Л.Я. Ерофеев. – Томск, 1989. – 156с.
768788
  Котов В.А. Магнитное поле и электрические токи солнечных пятен : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 010302 / Котов В.А. ; МГУ , Гос. астрономич. ин-т. – Москва, 1973. – 14 с.
768789
  Алекницкий Ю.Г. Магнитное поле изохронного циклотрона У-120М с глубокой регулировкой энергии : Автореф... канд. техн.наук: / Алекницкий Ю. Г.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
768790
  Нодиа М.З. Магнитное поле Кавказского перешейка / М.З. Нодиа. – Тбилиси, 1939. – 64с.
768791
  Иоффе А.Ф. Магнитное поле катодных лучей : Доложено в заседании Физического отд. Русского физико-химического общества. 14 сентября 1910 г. – Спб. : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1911. – 8 с. – Отд. оттиск из: Журнал Русского Физико-Химического Общества. Физический отдел, № 1, 1911 г.
768792
  Иванович М. Магнитное поле намагниченных цилиндрических конфигураций магнитных систем ускорителей заряженных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Иванович М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 11л.
768793
  Кондаков Г.В. Магнитное поле поэта / Г.В. Кондаков. – Барнаул, 1976. – 152 с.
768794
  Серебровская Е.П. Магнитное поле сердца : публицистика / Е.П. Серебровская. – Ленинград : Лабиринт, 1987. – 251с.
768795
  Саркисян Л.А. Магнитное поле электронной модели изохронного протонного циклотрона с жесткой фокусировкой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян Л. А.; ОИЯИ, Лаб. ядерн. проблем. – Дубна, 1968. – 19л.
768796
  Касьяненко Л.Г. Магнитное поле, океан и мы / Л.Г. Касьяненко, А.Н. Пушков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 190с.
768797
  Широков В.С. Магнитное поле. / В.С. Широков. – Фрунзе, 1980. – 144 с.
768798
  Трухин Владимир Ильич Магнитное последействие в горных породах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Трухин Владимир Ильич; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – М., 1974. – 33л.
768799
  Турпанов Игорь Александрович Магнитное последействие и дополнительные потери в кремнистом железе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Турпанов Игорь Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.21-22
768800
  Кончаловская Н.П. Магнитное притяжение. / Н.П. Кончаловская. – М., 1976. – 143с.
768801
  Корниенко Э.Н. Магнитное сверхтонкое взаимодействие для примесных атомов 119Sn в упорядоченных ферро- и антиферромагнитных сплавах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Корниенко Э.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
768802
   Магнитное склонение на территории Украины: результаты наблюдений и вычислений / М.И. Орлюк, А.А. Роменец, А.В. Марченко, И.М. Орлюк, И.М. Иващенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 73-85 : рис., табл. – Библиогр.: с. 82-83. – ISSN 0203-3100
768803
  Кузнецов В.Д. Магнитное управление электрошлаковым процессом / В.Д. Кузнецов, Н.К. Казаков, Л.М. Шальда. – Киев : Вища школа ; Изд. при Киевском ун., 1987. – 64 с. – (Ученые Украины - народному хозяйству)
768804
   Магнитномягкие материалы. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 312с.
768805
  Февралева Н.Е. Магнитнотвердые материалы и постоянные магниты / Н.Е. Февралева. – Киев : Наукова думка, 1969. – 232 с.
768806
  Бабак О.В. Магнитные аналоговыерегулирующие и запоминающие устройства с составными сердечниками / О.В. Бабак, Б.В. Болотов. – К, 1970. – 91с.
768807
   Магнитные аномалии земных глубин. – К., 1976. – 232с.
768808
   Магнитные аномалии и модель распределения намагниченности в земной коре приполярного и полярного секторов Уральского региона / Н.В. Федорова, А.Л. Рублев, Л.А. Муравьев, В.В. Колмогорова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 111-122 : рис. – Библиогр.: с. 118-122. – ISSN 0203-3100
768809
   Магнитные аномалии океанов и новая глобальная тектоника. – М., 1981. – 215с.
768810
   Магнитные Ар-звезды. – Баку : Элм, 1975. – 171 с.
768811
   Магнитные вихри в наноструктурах как перестраиваемый источник магнитного поля со сверхвысоким градиентом / А.Ю. Галкин, С.А. Дзян, Б.А. Иванов, В.М. Муравьев // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 717-735. – ISSN 1024-1809
768812
  Жигалов Л.Н. Магнитные возмущения в Антарктике (по данным МГГ). / Л.Н. Жигалов. – Л., 1967. – 104с.
768813
   Магнитные генераторы импульсов. – Москва, 1968. – 476 с.
768814
  Ефимов Е.Г. Магнитные головки / Е.Г. Ефимов. – Москва, 1976. – 104 с.
768815
   Магнитные головки и носители магнитной записи. – Каунас, 1971. – 287 с.
768816
   Магнитные доменные логические и запоминающие устройства. – М., 1974. – 176с.
768817
  О"Делл Магнитные домены высокой подвижности : пер. с англ. / О"Делл. – Москва : Мир, 1978. – 198 с.
768818
  Фертман В.Е. Магнитные жидкости - естественная конвекция и теплообмен / В.Е. Фертман. – Минск, 1978. – 206с.
768819
  Фертман В.Е. Магнитные жидкости : справ. пособие / В.Е. Фертман. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 183 .
768820
  Берковский Б.М. Магнитные жидкости / Б.М. Берковский, В.Ф. Медведев, М.С. Краков. – Москва : Химия, 1989. – 238, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 224-232. – ISBN 5-7245-0331-X
768821
  Блум Э.Я. Магнитные жидкости / Э.Я. Блум, М.М. Майоров, А.О. Цеберс. – Рига : Зинатне, 1989. – 386с.
768822
  Блум Э.Я. Магнитные жидкости / Э.Я. Блум. – Москва : Знание, 1989. – 61 с.
768823
  Колачев Николай Михайлович Магнитные и гальваномагнитные свойства монокристаллических пленок упорядочивающихся сплавов никель - палладий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колачев Николай Михайлович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
768824
  Гончар В.И. Магнитные и гальваномагнитные свойства пленок железо-хром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Гончар В.И.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
768825
   Магнитные и диэлектрические приборы. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1964. – 416 с.
768826
   Магнитные и диэлектрические приборы. – Москва-Ленинград
Ч. 2. – 1964. – 200 с.
768827
  Сагдеев Р. Магнитные и изотопные эффекты в реакциях свободных радиклов и возбужденных состояний в конденсированной фазе : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.15 / Сагдеев Р.;. – Новосибирск, 1977. – 42л.
768828
  Эйвазов Э.А. Магнитные и кинетические явления в магнитоупорядоченных халькошпинелях с двумя и более магнитными ионами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.11 / Эйвазов Э.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 34л.
768829
   Магнитные и кристаллохимические исследования феритов. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 269 с.
768830
   Магнитные и магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информаци. – М., 1981. – 119с.
768831
   Магнитные и магнитно-полупроводниковые элементы для переработки информации. – М., 1976. – 164с.
768832
  Китович В.В. Магнитные и магнитнооптические оперативные запоминающие устройства / В.В. Китович. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 431с.
768833
   Магнитные и магнитооптические явления : межвуз. сб. науч. трудов. – Куйбышев : КГПИ, 1987. – 91 с.
768834
  Еременко В.В. Магнитные и магнитоупругие свойства антиферромагнетиков и сверхпроводников / В.В. Еременко, В.А. Сиренко; НАНУ; Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина. – Киев : Наукова думка, 2004. – 295с. – ISBN 966-00-0315-3


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів
768835
  Тхан Дык Хиен Магнитные и магнитоупругие свойства замещенных гранатов при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Тхан Дык Хиен; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 12л.
768836
  Дамба Ламжавын Магнитные и магнитоупругие свойства кобальтгадолиниевых пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Дамба Ламжавын; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
768837
  Демидов В.Г. Магнитные и магнитоупругие свойства редкоземельных гранатов в сильных магнитных полях при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Демидов В.Г. ; МГУ. – Москва, 1977. – 15 с.
768838
  Зубков Ю.Н. Магнитные и оптические свойства висмутсодержащих феррогранатовых пленок с микронными и субмикронными доменами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зубков Ю.Н.; МВ и ССО. Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1986. – 18л.
768839
  Калинников В.Т. Магнитные и спектроскопические исследования карбоксилатов и дикарбоксилатов ванадила : Автореф... кандидата хим.наук: / Калинников В.Т.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1965. – 35л.
768840
   Магнитные и электрические измерения. – Омск, 1980. – 160 с.
768841
  Башкатов А.Н. Магнитные и электрические свойства моноалюминидов железа, кобальта и никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Башкатов А.Н.; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
768842
  Аннатаганов Н. Магнитные и электрические свойства монокристаллических пленок сплавов системы никель - палладий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Аннатаганов Н.; Туркменск. гос. ун-т. – Ашхабад, 1971. – 18л.
768843
  Шубина Т.С. Магнитные и электрические свойства моносилицидов железа и кобальта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шубина Т.С.; Уральский политехн. ин-т.. – Свердловск, 1967. – 15л.
768844
  Сорокина Л.В. Магнитные и электрические свойства некоторых инструментальных сталей и разработка неразрушающих методов контроля качества термической обработки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.050 / Сорокина Л.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 14л.
768845
  Мяликгулыев Г. Магнитные и электрические свойства пленок упорядочивающихся сплавов. / Г. Мяликгулыев. – Ашхабад, 1985. – 90с.
768846
  Медведева Лилия Ильинична Магнитные и электрические свойства сплавов системы марганец-родий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Медведева Лилия Ильинична; АН УССР. Донецкий физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
768847
  Аветикян Г.Б. Магнитные и электрические свойства стекол системы германий -- селен : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Аветикян Г.Б. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1971. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
768848
  Слинкина Т.А. Магнитные и электрические свойства тонких элинварных пленок системы Fe-Ni-Cr. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Слинкина Т.А.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1975. – 18л.
768849
  Юсупов Т.М. Магнитные и электрические свойства упорядочивающихся сплавов / Т.М. Юсупов. – Ашхабад
1. – 1976. – 128с.
768850
  Антик И.В. и др. Магнитные измерения / И.В. и др. Антик. – Москв ; Ленинград : ГОНТИ, 1939. – 192 с.
768851
  Чечерников В.И. Магнитные измерения : Учеб.пособие / В.И. Чечерников. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 285с.
768852
  Чечерников В.И. Магнитные измерения : учеб.пособие / В.И. Чечерников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1969. – 388с.
768853
   Магнитные измерения. – М., 1969. – 248с.
768854
  Гольдин Л.Л. Магнитные измерения в ускорителях заряженных частиц / Л.Л. Гольдин. – Москва, 1962. – 56 с.
768855
   Магнитные измерения и приборы. – Рязань, 1976. – 127 с.
768856
  Чернышев Е.Т. и др. Магнитные измерения на постоянном и переменном токе / Е.Т. и др. Чернышев. – Москва : Госиздат стандартов, 1962. – 184с.
768857
  Гарбер И.С. Магнитные испульсные модуляторы / И.С. Гарбер. – Москва, 1964. – 159 с.
768858
  Гуревич А.Г. Магнитные колебания и волны / А.Г. Гуревич, Г.А. Мелков. – Москва : Наука, 1994. – 464 с. : 17 ил., 17 табл. – Библиогр.: 466 назв. – ISBN 5-02-0143660-9
768859
  Демин Э.А. Магнитные коммутационные элементы радиоэлектроники / Э.А. Демин, Л.А. Чиненков. – Москва : Машиностроение, 1966. – 422 с.
768860
  Карпенко И.К. Магнитные конфигуации с отличным от нуля преобразованим повотора на оси : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко И. К.; Моск. го.с пед. ин-т. – М., 1969. – 14л.
768861
  Балбашов А.М. Магнитные кристаллы в технике / А.М. Балбашов ; А.Я. Червоненкис. – Москва : Знание, 1974. – 64 с. – (Радиоелектроника и связь ; 9)
768862
  Кракау Т.К. Магнитные логические элементы / Т.К. Кракау. – Л., 1978. – 62с.
768863
  Ступель Ф.А. Магнитные логические элементы автоматики / Ф.А. Ступель. – М - Л, 1965. – 135с.
768864
  Шеховцов Н.А. Магнитные масс-спектрометры / Н.А. Шеховцов. – М., 1971. – 232с.
768865
  Займовский А.С. Магнитные материалы / А.С. Займовский, Л.А. Чудновская. – М.-Л., 1957. – 224с.
768866
  Гусев И.Т. Магнитные материалы / И.Т. Гусев. – Москва, 1974. – 114 с.
768867
  Мишин Д.Д. Магнитные материалы / Д.Д. Мишин. – Москва : Высшая школа, 1981. – 336 с.
768868
  Мишин Д.Д. Магнитные материалы : Учеб. пособие для студ. физич. и физико-технич. спец. вузов / Д.Д. Мишин. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Высш. школа, 1991. – 383 с.
768869
  Кадыкова Г.Н. Магнитные материалы в радиоэлектронике / Г.Н. Кадыкова. – Москва, 1970. – 112 с.
768870
  Балбашов А.М. Магнитные материалы для микроэлектроники / А.М. Балбашов ; А.Я. Червоненкис. – Москва : Энергия, 1979. – 216 с. – Библиогр.: с. 209-216
768871
  Рейнбот Г. Магнитные материалы и их применение / Г. Рейнбот. – Ленинград : Энергия, 1974. – 383 с.
768872
  Хек К. Магнитные материалы и их техническое применение / К. Хек. – Москва : Энергия, 1973. – 303 с.
768873
  Иванов Р.Д. Магнитные металлические пленки в микроэлектронике / Р.Д. Иванов. – Москва : Советское радио, 1980. – 191 с.
768874
  Кудрявцев И.П. Магнитные методы анализа текстур рекристаллизации и холодной практики сплава железа с кремнием. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Кудрявцев И.П.; Мв и ССО РСФСР. – Свердловск, 1962. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
768875
  Кротевич Н.Ф. Магнитные микровариационные измерения и аппаратура для магнитотеллурических исследований / Н.Ф. Кротевич. – Новосибирск : Наука, 1972. – 227с.
768876
  Глевасская А.М. Магнитные минералы и магнетизм вулканитов / А.М. Глевасская. – К., 1983. – 208с.
768877
  Гордиенко В.В. Магнитные модели земной коры территории Украины / В.В. Гордиенко; НАН Украины. Ин-тут геофизики им.С.И.Субботина. – Київ : Знання, 2000. – 91с. – ISBN 966-618-090-1
768878
  Сабо В.Я. Магнитные моменты барионов и нарушенной нелинейной киральной SU(3) x SU(3) динамике / В.Я. Сабо. – Киев, 1971. – 6с.
768879
  Нодиа М.З. Магнитные наблюдения в Карсани / М.З. Нодиа. – Тбилиси, 1940. – 97с.
768880
  Липман Р.А. Магнитные накопительные счетчики / Р.А. Липман. – Москва-Ленинград, 1967. – 144с.
768881
  Вышков Ю.Д. Магнитные опоры в автоматике / Ю.Д. Вышков, В.И. Иванов. – Москва, 1978. – 161с.
768882
  Шенберг Д. Магнитные осцилляции в металлах : пер. с англ. / Д. Шенберг. – Москва : Мир, 1986. – 678 с.
768883
  Познанская Н.Ф. Магнитные параметры вещества глубинных зон земной коры / Н.Ф. Познанская. – Киев : Наукова думка, 1984. – 123с.
768884
   Магнитные параметры горных пород при высоких давлениях и температурах / Б.Я. Савенко, В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 78-85 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0203-3100
768885
   Магнитные пленки. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 411с.
768886
   Магнитные пленки в вычислительной технике. – К., 1967. – 172с.
768887
  Свердлова А.М. Магнитные пленки окислов редкоземельных элементов : Для студ. 4 курса физического фак. / А.М. Свердлова, В.Ф. Кабанов, В.Ю. Буров. – Саратов, 1991. – 46 с.
768888
  Комин А.В. Магнитные поверхности и движение заряженных частиц в стеллараторных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Комин А.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
768889
   Магнитные полупроводники - халькогенидные шпинели. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 279 с.
768890
  Жуков Э.Г. Магнитные полупроводники - халькогенидные шпинели / Э.Г. Жуков, В.А. Федоров, Е.С. Полуляк. – Москва : Знание, 1991. – 32 с.
768891
  Метфессель З. Магнитные полупроводники : пер. с англ. / З. Метфессель, Д.К. Маттис. – Москва : Мир, 1972. – 405 с.
768892
  Цуркан В.В. Магнитные полупроводники на основе селенохромита меди / В.В. Цуркан, С.И. Радауцан, В.Е. Тэзлэван. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 118 с.
768893
   Магнитные полупроводниковые шпинели типа Сd Cr2 Sе4. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 149 с.
768894
   Магнитные поля активных областей и вспышечная активность Солнца в июне - июле 1984 г. / П.Р. Романчук, В.Г. Лозицкий, Ю.А. Чеснок, В.П. Бабий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 19-27. – (Астрономия ; вып. 29)


  Представлен анализ магнитограмм "королевской зоны" Солнца, полученных на магнитографе АО Киевского университета с разрешением 40", и вспышечной активности за июнь - июль 1984 г. Показано, что первые, связанные с рождением новых групп изменения слабых ...
768895
  Молоденский М.М. Магнитные поля активных областей Солнца / М.М. Молоденский, Б.П. Филиппов. – Москва : Наука, 1992. – 150 с.
768896
  Вайнштейн С.И. Магнитные поля в космосе / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1983. – 237 с.
768897
  Бочкарев Н.Г. Магнитные поля в космосе / Н.Г. Бочкарев. – Москва : Наука, 1985. – 206 с.
768898
  Рузмайкин А.А. Магнитные поля галактик / А.А. Рузмайкин, Д.Д. Соколов, А.М. Шукуров. – Москва : Наука, 1988. – 280 с.
768899
  Долгинов Шмая Шлемович Магнитные поля Земли и планет : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Долгинов Шмая Шлемович; Ин-т земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1977. – 40л.
768900
  Редькина Нэлля Павловна Магнитные поля и активность звезд типа Т Тельца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Редькина Нэлля Павловна; АН СССР. Главная астрономическая обсерватория. – Ленинград, 1986. – 15л.
768901
  Васильева Г.Я. Магнитные поля и движение в атмосфере Солнца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильева Г.Я.; АН СССР. Гл. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1963. – 8л.
768902
   Магнитные поля и их новые применения. – М., 1976. – 103с.
768903
  Башкирцев Власдимир Саидридонович Магнитные поля и колебательные процессы в протуберанцах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Башкирцев Власдимир Саидридонович; Гл. астрон. обсерв. – Л., 1986. – 12л.
768904
  Дубинин Э.М. Магнитные поля небесных тел / Э.М. Дубинин, И.М. Подгорный. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
768905
   Магнитные поля солнечных пятен. – Владивосток : Издательство СО АН СССР, 1970. – 124 с.
768906
   Магнитные поля солнечных пятен 1-15 ноября 1962 г.. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 16 с.
768907
   Магнитные поля солнечных пятен 16-31 октября 1962 г.. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – [17] с.
768908
  Сарбаш В.Ф. Магнитные поля токов вызванной поляризации и индукции в локкльных телах и методы их изучения при поисках рудных масторождений : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.12 / Сарбаш В. Ф.; Урал. от-ние АН СССР, ин-т геофиз. – Свердловск, 1991. – 45л.
768909
  Белов К.П. Магнитные превращения / К.П. Белов. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 259 с. : черт. – Библиогр.: с. 252-259 (244 назв.)
768910
  Боровиков Юрий Михайлович Магнитные превращения CuMn сплавов при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.11 / Боровиков Юрий Михайлович ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 17 с.
768911
  Морозов Е.М. Магнитные превращения в системе Mn2, Ge, Sby в сильных магнитных полях и под высоким давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Морозов Е.М.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 17л.
768912
  Еремеев И.С. Магнитные преобразователи информации / И.С. Еремеев. – Москва, 1967. – 71с.
768913
  Гусев О.Б. Магнитные резоннасы нелинейной оптической восприимчивости в антимоде индия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Гусев О.Б.; АН СССР. – Л, 1980. – 18л.
768914
  Дудкин В.П. Магнитные свойства археологических объектов / В.П. Дудкин, И.Н. Кошелев // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; голов. ред. В.П. Дудкін ; редкол.: М.Ю. Відейко, В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 19-27


  "В последние десятилетия магнитометрические исследования прочно вошли в арсенал средств и методов поисков и разведки археологических памятников различных эпох. В связи с этим резко возрос интерес к магнитным характеристикам археологических объектов. ...
768915
  Дорфман Я.Г. Магнитные свойства атомного ядра / Я.Г. Дорфман. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 256 с.
768916
  Слинкин А.А. Магнитные свойства бинарных окисных катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Слинкин А.А.; Гос.ком-т Совета Мин.СССР.по химии. – Л, 1960. – 16л.
768917
  Минкова С.Е. Магнитные свойства вещества. / С.Е. Минкова. – Х., 1967. – 12с.
768918
  Ермаков А.Е. Магнитные свойства высокодисперсных порошков никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.050 / Ермаков А.Е.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 14л.
768919
  Денисов П.П. Магнитные свойства высококоэрцитивных кобальтовых пленок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Денисов П.П. ; МГУ. – Москва, 1969. – 8 с.
768920
  Дьяконов В.П. Магнитные свойства Гейзенберговских ферромагнетиков при высоких давлениях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дьяконов В.П.; АН УССР. – Донецк, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
768921
  Акопян Цолак Григорьевич Магнитные свойства горных пород Армянской ССР и их использование в целях интерпретации магнитных аномалий и корреляции вулканогенных образований : Автореф... д-а геол.-минерал.наук: / Акопян Цолак Григорьевич; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
768922
  Швец И.Н. Магнитные свойства горных пород и руд Криворожского бассейна. / И.Н. Швец, Г.В. Тохтуев. – К, 1976. – 56с.
768923
  Валеев К.А. Магнитные свойства горных пород при высоких термодинамических температурах / К.А. Валеев, С.С. Абсалямов. – Саратов, 1988. – 210с.
768924
  Сухорада А.В. Магнитные свойства гранитоидов и некоторые аспекты их геологической интерпретации. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.12 / Сухорада А.В.; КГУ. – К., 1972. – 26л.
768925
  Жоголев Л.П. Магнитные свойства гранитоидов Центрального Казахстана : Автореф. дис... канд .геол.- минерал. наук: / Жоголев Л. П.; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-26
768926
  Хасанов Э.Г. Магнитные свойства двух и трехслойных пленок с ферро-антиферромагнитным обменным взаимодействием и технология их приготовления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Хасанов Э.Г.; АН УССР.Физ-технол.ин-т низких температур. – Харьков, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
768927
  Манаков Н.А. Магнитные свойства дисперсных сплавов редкоземельных металлов с железом типа фаз Лавеса / Н.А. Манаков. – Иркутск, 1991. – 95с.
768928
  Татаринова Лиана Ивановна Магнитные свойства железо-никелевых пленок в процессе старения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Татаринова Лиана Ивановна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
768929
  Вершинина Л.И. Магнитные свойства и кристаллическое строение пленок сплавов кобальт-палладий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Вершинина Л.И.; АН СССР. – Красноярск, 1979. – 20л.
768930
  Кудреватых Н.В. Магнитные свойства и магнитная анизотропия некоторых интерметаллических соединений РЗМ с металлами группы железа типа R2T17 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кудреватых Н.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
768931
  Завойский В.Н. Магнитные свойства и происхождение остаточной намагниченности железистых кварцитов Украины : Автореф... канд. геол-минер.наук: / Завойский В.Н.; КГУ. – К, 1968. – 16л.
768932
  Сухорада А.В. Магнитные свойства и рудные минералы гранитоидов Мурманского блока Балтийского щита / А.В. Сухорада, Н.И. Тузий, Е.А. Дубовская // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 103-109 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
768933
  Бугаев И.С. Магнитные свойства и самообразование термоостаточной намагниченности магнезиальных титансмагнетов : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бугаев И. С.; АН СССР, Инзт физики. – Красноярск, 1972. – 19л.
768934
  Дорфман Я.Г. Магнитные свойства и строение вещества / Я.Г. Дорфман. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 376с.
768935
  Сунцов Е.В. Магнитные свойства и строение некоторых координационных соединений двухвалентной меди. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Сунцов Е.В.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1973. – 19л.
768936
  Ергин Ю.В. Магнитные свойства и структура растворов электролитов / Ю.В. Ергин. – М., 1983. – 183с.
768937
   Магнитные свойства кристаллических и аморфных сред : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 255 с.
768938
   Магнитные свойства металлов и сплавов : перевод/семинар, Кливленд, 1958 г. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 447с.
768939
  Гуськова Е.Г. Магнитные свойства метеоритов : Автореф. дис... канд. физ-мат. наук: / Гуськова Е.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 14с.
768940
  Гуськова Е.Г. Магнитные свойства метеоритов : Метеориты в лаборатории / Е.Г. Гуськова. – Ленинград : Наука, 1972. – 108 с.
768941
  Высоцкий Юрий Борисовия Магнитные свойства молекулярный систем в связанном одоэлектронном приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Высоцкий Юрий Борисовия; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
768942
  Королев А.В. Магнитные свойства монокристаллов соединения и твердых растворов на его основе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Королев А. В.;. – Свердловск, 1978. – л.
768943
  Адамян В.Е. Магнитные свойства монохалькогенидов редкоземельных металлов цериевой подгруппы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Адамян В.Е. ; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1967. – 14 с. – Библиогр.: с. 13-14
768944
  Бредихина Т.Н. Магнитные свойства нанесенного катализатора Ni/цеолит : Автореф... канд. хим.наук: / Бредихина Т.Н.; Моск. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1967. – 16л.
768945
  Голик А.З. Магнитные свойства некоторых природных магнетиков / А.З.Голик, 1936. – С. 1082-1083. – Отд. оттиск из: Журнал технической физики, 1936, т. 6, вып. 6
768946
  Баша Ахмед Фуад Магнитные свойства некоторых соединений и сплавов меди с редкоземельными металлами и ураном : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Баша Ахмед Фуад; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
768947
  Абдала Магнитные свойства некоторых соединений и сплавов рзм и урана : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.11 / Абдала Я. Мохамед Э.Т. ;. – Москва, 1977. – 16 с.
768948
  Алтухов И.Д. Магнитные свойства неравновесных элкетронов и дырок в электронно-дырочных каплях и экситонах в кремнии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Алтухов И. Д.;. – Л., 1978. – 22л.
768949
  Каменева Галина Анатольевна Магнитные свойства никельгадолиниевых и никельсамариевых пленок : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Каменева Галина Анатольевна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
768950
  Березняков А.И. Магнитные свойства о стровковых конденсатов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Березняков А.И.; Донецкий физ-мат.ин-т. – Донецк, 1974. – 24л.
768951
  Кадомцева А.М. Магнитные свойства ортоферритов редкоземельных элементов цериевой подгруппы : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Кадомцева А.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.12
768952
  Вовкивская Галина Васильевна Магнитные свойства полупроводников со сложным электронным спектром : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.10 / Вовкивская Галина Васильевна; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1983. – 16л.
768953
  Марковский В.С. Магнитные свойства пород и магнитные аномалии в зонах сульфидной минерализации : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Марковский В.С.; АН УССР. Ин-т геофизики им. С.И.Субботина АН УССР. – К., 1980. – 16л.
768954
  Никитин С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов / С.А. Никитин. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 247 с.
768955
  Ломасов Ю.Н. Магнитные свойства свободных экситонов и электронно-дырочных капель в германии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ломасов Ю.Н.; АН СССР. – Л, 1979. – 26л.
768956
  Григорян Н.А. Магнитные свойства смешанных манганитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 0.50 / Григорян Н.А. ; АН СССР , Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1969. – 17 c. – Бібліогр. : с. 16-17
768957
  Печенников Анатолий Васильевич Магнитные свойства соедиений урана и Р.З.К. цериевой подгруппы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Печенников Анатолий Васильевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 13л.
768958
  Бортник А.Н. Магнитные свойства твердых растворов моносилицидов некоторых 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.46 / Бортник А.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 20л.
768959
  Хлыстов А.С. Магнитные свойства твердых тел : учеб.пособие / А.С. Хлыстов. – Симферополь : СимферопольскГУ, 1986. – 92с.
768960
   Магнитные свойства ферроколоидов. – Свердловск, 1988. – 88с.
768961
  Ельцов Константин Николаевич Магнитные свойства экситонов в легированном кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ельцов Константин Николаевич; АН СССР. Физико-технич. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1981. – 19л.
768962
  Дружинин В.В. Магнитные свойства электротехнической стали. / В.В. Дружинин. – М-Л, 1962. – 320с.
768963
  Русова С.Г. Магнитные свойства эпитаксиальных пленок сплавов системы железо - никель - кобальт. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Русова С.Г.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 16л.
768964
  Гребенюк Ю.П. Магнитные состоняния ГЦК сплавов Fe-Ni-Mn, Ni-Mn с конкурирующими обменными взамиодействиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Гребенюк Ю. П.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1989. – 16л.
768965
  Гольдштейн В.А. Магнитные спектрометры с однородным полем и двойной фокусировкой для анализа частиц высоких энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдштейн В.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
768966
  Фоменко Л.А. Магнитные спектры ферромагнитных полупроводников-ферритов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Фоменко Л.А.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 41л. – Бібліогр.:с.35-41
768967
  Дриц М.Х. Магнитные сплавы с особыми акустическими свойствами / М.Е. Дриц. – Москва, 1983. – 127 с.
768968
  Заплатин Николай Леонтьевич Магнитные структуры и системы вывода пучка для циклотронов и фазотронов с пространственной вариацией поля : Автореф... д-ра техн.наук: 01.04.13 / Заплатин Николай Леонтьевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 9-10830. – Дубна, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
768969
  Бураковский А.З. Магнитные термоуправляемые элементы в аппаратуре связи / А.З. Бураковский, М.Н. Стоянов, Л.Н. Тульчинский. – Москва, 1976. – 80 с.
768970
   Магнитные усилители. – М., 1952. – 79с.
768971
  Сторм Г.Ф. Магнитные усилители / Г.Ф. Сторм. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1957. – 568 с.
768972
  Аттура Г.М. Магнитные усилители / Г.М. Аттура ; перевод с англ. Н.М. Ивановой ; под ред. И.Б. Негневицкого. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 288 с. : ил. – Библиогр. с. 286-288 (56 назв.)
768973
  Львов Е.Л. Магнитные усилители в технике автоматического регулирования / Е.Л. Львов. – М., 1972. – 552с.
768974
  Стефанович Т.Х. Магнитные усилители для автоматизации промышленных установок / Т.Х. Стефанович. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 248 с.
768975
  Тищенко Н.М. Магнитные усилители повышенной стабильности / Н.М. Тищенко. – Москва : Госэнергоиздат, 1963. – 113 с.
768976
   Магнитные фазовые переходы. – Донецк, 1978. – 46с.
768977
   Магнитные фазовые переходы. – Донецк, 1980. – 189с.
768978
  Завадский Э.А. Магнитные фазовые переходы / Э.А. Завадский, В.И. Вальков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 195 с.
768979
   Магнитные фазовые переходы : библиографический указатель. – Донецк
№ 13. – 1980
768980
   Магнитные фазовые переходы : библиографический указатель. – Донецк
№ 14. – 1980
768981
  Александров К.С. Магнитные фазовые переходы в галоидных кристаллах / К.С. Александров, Н.В. Федосеева, И.П. Спевакова ; отв. ред. Е.В. Кузьмин ; АН СССР, Сибирск. отд. ; Ин-т физики им. Л.В. Киренского. – Новосибирск : Наука, 1983. – 193 с.
768982
   Магнитные фазовые переходы и критические явления : материалы всесоюзн. семинара. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1985. – 165 с.
768983
  Мартынова Т.А. Магнитные характеристики горных пород и их связь с геологическими процессами на примере КМА. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мартынова Т.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. – М., 1966. – 15л.
768984
  Колачевский Н.Н. Магнитные шумы / Н.Н. Колачевский. – Москва : Наука, 1971. – 136 с.
768985
  Бузько А.М. Магнитные шумы в пермалоевых пленках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Бузько А. М.; МГУ, Физ. фак. – М., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
768986
   Магнитные шумы в феррозондах и магнитных усилителях. – Москва, 1983. – 72 с.
768987
   Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. – М., 1972. – 403с.
768988
   Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. – М., 1976. – 487с.
768989
  Боярченков М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники / М.А. Боярченков. – Москва, 1976. – 383с.
768990
   Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. – Москва, 1979. – 320с.
768991
   Магнитные элементы автоматики, телемеханики и вычислительной техники. – М.
1. – 1957. – 72с.
768992
   Магнитные элементы автоматики, телемеханики, измерительной и вычислительной техники. – К., 1964. – 656с.
768993
  Ионов И.П. Магнитные элементы дискретного действия / И.П. Ионов. – Москва, 1968. – 280 с.
768994
   Магнитные элементы дискретного действия. – Москва, 1972. – 223с.
768995
  Ионов И.П. Магнитные элементы дискретного действия / И.П. Ионов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 320 с.
768996
   Магнитные элементы непрерывного действия. – Москва, 1972. – 258с.
768997
  Бардиж В.В. Магнитные элементы цифровых вычислительных машин / В.В. Бардиж. – М., 1967. – 455с.
768998
  Бардиж В.В. Магнитные элементы цифровых вычислительных машин / В.В. Бардиж. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 488с.
768999
  Зарва В.А. Магнитные явления / В.А. Зарва. – Москва, 1951. – 112с.
769000
  Кикодзе Р.О. Магнитные явления в узкощелевых твердых растворах теллуридов свинца и олова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кикодзе Р.О.; АН УССР. ИН-т полупроводников, 1979. – 22л.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,