Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
764001
  Кагамлик С. "...Муж ...словесен же і премудр в богословії..." // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 79-81


  Копистенський Захарія.
764002
  Амиров Э. "Мугам" – культурно-духовное зеркало этногенетических процессов азербайджанской истории / Э. Амиров, Гурбан, оглы // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 275-279. – ISSN 2226-3209
764003
  Курабцев В. "Мудрейшие из людей" (Лев Шестов и античная философия) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.184-195. – ISSN 0042-8744
764004
  Мамчур Олена "Мудрий бачить лихе - і ховається, а безумні йдуть і караються" (Приповістей 22:3) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 27-29 : фото
764005
  Ємченко О. "Мудрий скарб" князя // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 184-185


  "Під шатром старезних київських каштанів, неподалік від головного входу в Софійський собор, стоїть мeмopiaлънa стела, вирубана з сірого граніту. Бона нагадує відвідувачам старовинного православного храму про знаменну подію в історії Київсъкої Pyci — ...
764006
  Косинська Ю. "Мудрість у підступну душу не входить..." // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 22-23


  435 р. тому народився Мелетій Смотрицький — відомий церковний і освітній діяч, "хрещений батько" літер "г" та "й". 435 л. назад родился Мелетий Смотрицкий - известный церковный и образовательный деятель, "крестный отец" букв "г" и "й".
764007
  Рильський М. "Мудрості від Максима Рильського" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 березня (№ 10). – С. 9
764008
  Соколова С. "Мудрості від Максима Рильського" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9)
764009
  Тварадзе Р.А. "Мудрость Балавара" - две редакции. Сравнение текстов : Автореф... канд. филол.наук: / Тварадзе Р.А.; АН Груз.ССР. Ин-т груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1969. – 29л.
764010
  Резанов В.И. "Мудрость предвечная", киевская школьная драма 1703 года / Проф. В.И. Резанов. – Киев : Тип. АО "Петр Барский в Киеве", 1912. – [2], 82 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии, 1912
764011
  Харламова Татьяна "Мудрые совы" - особый капитал МАТГР : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 32 : Фото
764012
  Соколова Р.И. "Мужская" и "женская" цивилизации: теории и реальность // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 72-85. – ISSN 0235-1188
764013
  Рахимов Р.Р. "Мужские дома" в традиционной культуре таджиков / Р.Р. Рахимов. – Л, 1990. – 153с.
764014
  Ройтбурд О. "Музеї в нашій країні існують, у кращому разі, у форматі столітньої давності" / бесіду вела М. Гудима // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 1, 17


  "Художник Олександр Ройтбурд розповів, яким бачить майбутнє Одеського художнього музею, чому себе не вважає “фаворитом” Мінкульту й адміністрації президента, а також поділився думками про “чорні списки” та інші заборони. У Дзеркалі тижня зазначають, що ...
764015
  Панькова С. "Музей на Паньківській моя нагорода..." // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 10 (194). – С. 2-15. – ISSN 0131-2685


  Нотатки директора Музею Михайла Грушевського.
764016
  Сірук М. "Музей під вивіскою..."Ялтинської стратегії? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 6


  Чому в будівництві меморіалу "Бабин Яр" потрібна державна участь, або Чим нас здивував лист Марека Сівеця.
764017
  Пучков А. "Музей с львами" и вице-председатель Юлиан Кулаковский // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 185-203. – ISSN 1992-5557
764018
  Хоменідіс Х. [Мудре дитя : роман / Х. А. Хоменідіс. – 16-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 312 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Сучасна грецька проза]). – ISBN 960-05-0482-2
764019
  Давыдов Валерий Александрович Мсс-спектрометрическое определение молекулярного состава пара, активности, энергии Гиббса образования химических соединений в системах LiF-VF3, KF-CF3 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Давыдов Валерий Александрович; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 15л.
764020
  Дмитриев Н.Г. Мстера руктоворная / Н.Г. Дмитриев. – Л., 1986. – 437с.
764021
  Поголицына Ф.В. Мстерский летописец / Ф.В. Поголицына. – Ярославль, 1991. – 332с.
764022
  Пташников И.Н. Мстижи : роман / И.Н. Пташников. – Минск : Мастацая літаратура, 1977. – 366 с.
764023
  Ткачук А. Мстислав - Патріарх Київський і всієї України = Історичний портрет / А. Ткачук, І. Петрів. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 64 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4661-0
764024
  Чугунов Г.И. Мстислав Валерианович Добужинский / Г.И. Чугунов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1984. – 299 с.
764025
   Мстислав Валерианович Добужинский. Выставка произведений. Москва. 1975. – Москва, 1975. – 151с.
764026
  Юрасов М.К. Мстислав Великий, Иштван II и междоусобица Володаревичей // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 112-120. – ISSN 0869-5687
764027
  Онопрієнко В.І. Мстислав Келдиш: портрет на фоні епохи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 2 (99). – С. 1-4
764028
  Гайдамович Т.А. Мстислав Ростропович / Т.А. Гайдамович. – Москва : Советский композитор, 1969. – 128 с.
764029
  Гинзбург Л.С. Мстислав Ростропович / Л.С. Гинзбург. – Москва : Советский композитор, 1969. – 46 с.
764030
  Эммаусский А.В. Мстислав Удалой : Из истории Древнерусского государства накануне монголо-татарского завоевания / А.В. Эммаусский. – Киров, 1998. – 168с. – ISBN 5-88186-221-Х
764031
  Ялугин Э.В. Мстиславцев посох. / Э.В. Ялугин. – 2-е изд., доп. – Минск, 1978. – 272с.
764032
  Смоляр Г. Мстители гетто / Г. Смоляр. – Москва : ОГИЗ ; Госиздательство "Дер Эмес", 1947. – 127 с.
764033
  Браннер Д. Мстители Каррига. / Д. Браннер. – Екатеринбург, 1995. – 480с.
764034
  Садиленко А.М. Мстители. / А.М. Садиленко. – Владивосток, 1965. – 84с.
764035
  Июльский Р.В. Мститель / Р.В. Июльский. – М., 1942. – 25с.
764036
  Борнхеэ Э. Мститель : повесть из далекого прошлого эстонского народа / Э. Борнхеэ; пер. с эст. Р.Трасс. – Таллинн : Эстон. гос. изд., 1952. – 100 с.
764037
  Юсупов Л.У. Мститель / Л.У. Юсупов. – Ташкент, 1968. – 79с.
764038
  Уоллес Э. Мститель / Э. Уоллес. – М, 1992. – 112с.
764039
   Мститель. – СПб, 1994. – 528с.
764040
  Форсайт Ф. Мститель = Avenger : [роман] / Фредерик Форсайт ; [пер. с англ. В. Вебер ; худож. И. Сауков]. – Москва : Эксмо, 2004. – 380, [1] c. : ил. – Сер. осн. в 2004 г. – (Mystery line). – ISBN 5-699-07760-X
764041
  Борнхеэ Э. Мститель. Борьба Виллу. Князь Гавриил, или Последние дни монастыря Бригитты : исторические повести / Э. Борнхеэ; пер. с эст. – Москва : Правда, 1989. – 364 с.
764042
  Орхан К. Мстительная волшебница / К. Орхан. – Москва, 1967. – 128с.
764043
  Голов С. МСФЗ в Україні: шляхом спроб і помилок // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-12
764044
  Голов С. МСФЗ у форматі мінфіну // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
764045
  Коротаев С.Л. МСФО в Беларуси: состояние, проблемы, перспективы // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 12 (II). – С. 3-6. – ISSN 2306-0050
764046
  Коротаев С.Л. МСФО в Беларуси: состояние, проблемы, перспективы // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 123-126. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
764047
  Ильин Александр Мсье Фромаж из Комбалу : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 146-154 : Іл.
764048
  Гуляшки А. МТ станция. / А. Гуляшки. – М., 1952. – 287с.
764049
  Гуляшки А. МТ станція : роман : пер. з бол. / А. Гуляшки; Андрій Гуляши. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 284 с.
764050
  Лазарев П.П. Мтематическая теория зрения. / П.П. Лазарев. – 19с.
764051
  Панек Л. Мтиулы : памятка экскурсанту / Л. Панек. – Ленинград : Госуд. типогр. имени Евгении Соколовой, 1928. – 12 с.
764052
  Тетерина Л.А. МТС -- решающая сила в развитии колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Тетерина Л. А.; ЛГУ. – Л., 1955. – 14л.
764053
  Басюк Т.Л. МТС -- решающая сила в развитии колхозного производства. / Т.Л. Басюк. – М., 1954. – 232с.
764054
   МТС -- решающая сила колхозного производства. – М., 1954. – 82 с.
764055
   МТС в борьбе за подъем колхозного производства. – М., 1954. – 326с.
764056
   МТС во второй пятилетке. – Москва; Ленинград, 1939. – 132с.
764057
  Апресянц Л. МТС и колхозы / Л. Апресянц. – М.Л., 1931. – 31с.
764058
   МТС и колхозы в 1935 год. – М., 1936. – 508с.
764059
  Всесоюзная МТС. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1955. – 64с.
764060
  Теокарис П. Муаровые полосы при исследовании деформаций / П. Теокарис. – М., 1972. – 335с.
764061
  Веліканов Ю.Ф. Муасаніт із вулканогенних порід Первомайської трубки вибуху в Північному Криворіжжі / Ю.Ф. Веліканов, О.Ю. Веліканова, О.В. Ноженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95-96. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Знахідка муасаніту в асоціації з іншими мінералами - супутниками алмазів є важливою пошуковою ознакою, за аналогією з кімберлітами Східно-Сибірської платформи, що підтверджує наявність у Північному Криворіжжі трубок вибуху кімберлітового типу. The ...
764062
  Кудашкина Е. Мугабе уходит // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 14. – С. 80. – ISSN 1812-1896


  Внутрішня політика Зімбабве
764063
  Иванов Д.В. Муганская оросительная сеть в агрохимическом освещении. / Д.В. Иванов. – Баку, 1930. – 44с.
764064
  Знаменский И.И. Муганская оросительная система и современное состояние / И.И. Знаменский, И.И. Москвитинов. – Петроград, 1923. – 90с.
764065
  Мехралиев Э.К. Муганская степь. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Мехралиев Э.К.; М-во высш.образования СССР. – Баку, 1958. – 23л.
764066
  Авдеев М.Н. Мугань и Сальянская степь. Население - Землепользование - Водное хозяйство : (обследование 1925) / М.Н. Авдеев; СССР, Совет Труда и Обороны, Комис. по обслед. Мугани, О-во обслед. и изучения Азербайджана. – Баку : Красный Восток, 1927. – 136 с. : табл., карты. – Библиогр.: с. 134-136
764067
  Алтыпармак Ахмет Мугла украинцам - с любовью и уважением : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 22-24 : Фото
764068
  Фасих Х. Муджмал-и Фасих. / Х. Фасих. – Ташкент, 1980. – 346с.
764069
  Рубанов А. Мудовые рыдания : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 9. – С. 51-61. – ISSN 0321-1878
764070
   Мудра дивчына [дівчина] : Казка наpодня: [Збіpка]. – Чернигов : Выдав Б. Гpинченко. [Дpук. Губ[еpн]. Земства], 1900. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Видання Б. Гpинченка ; № 44)
764071
  Павлюк С. Мудра книга духовних скарбів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 38-41. – ISSN 0131-2685
764072
  Вишакхадатта Мудраракшаса или перстень Ракшасы / Вишакхадатта. – Москва-Ленинград, 1959. – 175 с.
764073
  Возіянов М.К. Мудрації / Микола Возіянов ; [ред. І.С. Понеділок]. – Харків : Майдан, 2012. – 89, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-469-0


  Підпис.
764074
  Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива / В.А. Сухомлинский. – Москва, 1975. – 239с.
764075
  Петрова Л. Мудрая осень : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 9/10. – С. 41-46. – ISSN 0131-8136
764076
  Миронов Б. Мудрая реформа или побочное дитя? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 2-9. – ISSN 0235-7089


  Полтора века без крепостного права.
764077
   Мудрая черепаха : сказки народов мира. – Москва : Детская литература, 1965. – 192 с., [6] л. ил. – (Школьная библиотека для нерусских школ. Для восьмилетней школы)
764078
  Гречанюк С.С. Мудре дерево зелен-лісу / С.С. Гречанюк. – Київ, 1976. – 117с.
764079
  Сорока П. Мудре серце Мирослава Дочинця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 12


  Роман М. Дочинця "Зряче перо".
764080
  Лащенко С. Мудре ставлення до ідентичності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 13


  Про роботу білорусько-українського альманаху "Справа".
764081
  Ахшарумов Н Мудреное дело : очерк из летописей русской словесности : в 3 ч. // Сочинения Н. Ахшарумова / Н Ахшарумов. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Ремезовой, 1895. – [Т. 2. 5-10] : Двойник : повесть. – 287 с. – (Библиотека Севера)
764082
   Мудрец. – Ташкент, 1967. – 66 с.
764083
  Менегетти А. Мудрец и искусство жизни [Електронний ресурс] / А. Менегетти; текст чит. А. Клюквин, звукореж. К. Кузнецов, дизайн К. Коровин. – Москва : "Онтопсихология", 2006. – 1 CD. – Загл. с этикетки диска.


  МР3 Содержание: Вступление Глава первая Три стиля жизни 1.1. Жизнь 1.2. Мастерство жизни 1.3. Искусство жизни Глава вторая Восприятие метафизического в подростковом возрасте Глава третья Основные принципы ...
764084
  Самарджія С. Мудреці сербських народних новел // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 89-93. – ISSN 0130-6936
764085
  Зінченко А. Мудреці, методи підкорення світу і благочестивий володар: вчення про зовнішню політику в далвньоіндійському епосі "Магабгарата" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 13-29. – ISSN 0869-3595
764086
  Бонгард-Левин Мудрецы и философы древней индии / Бонгард-Левин. – М, 1975. – 342с.
764087
   Мудрецы Китая : Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы. – Санкт-Петербург : Петербург - XXI век, 1994. – 416 с. – ISBN 5-86557-022-6
764088
  Конфуций Мудрецы Поднебесной : [Сборник] / Конфуций, , Лао-цзы. – Сімферополь : Реноме, 1998. – 384с. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-17-0
764089
  Зульфикаров Т.К. Мудрецы, цари, поэты : кн.поэм / Т.К. Зульфикаров. – Москва : Известия, 1983. – 432 с.
764090
  Амур-Санан Мудрешкин сын / А. Амур-Санан ; пред. Карла Радека. – Москва : Молодая гвардия, 1935. – 352 с., 1 л. портр. (фронт.)
764091
  Амур-Санан Мудрёшкин сын / Амур-Санан. – Элиста, 1979. – 447с.
764092
  Амур-Санан Мудрёшкин сын / Амур-Санан. – Элиста, 1987. – 367с.
764093
  Гордієнко К. Мудриголови / К. Гордієнко. – Харків, 1930. – 39 с.
764094
  Трахтенберг І.М. Мудрий Амосов поруч з Ярославом Мудрим: слово про незабутню людину ( до 100-річчя з дня народження академіка М.М. Амосова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 14-25. – ISSN 0372-6436
764095
  Дроздовський Д. Мудрий візіонеризм супроти штормів історії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 4


  Грозові попередження від Юрія Щербака.
764096
  Мишанич Я. Мудрий дух Карпатських гір : до 80-річчя Миколи Мушинки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 97-98. – ISSN 0236-1477
764097
  Кудрявцев Л. Мудрий і хоробрий князь Данило // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 28-30
764098
   Мудрий оповідач. – Київ : Академія Наук Україна, 1962. – 240 с.
764099
   Мудрий оповідач. – Вид.2-е. – Київ : Наукова думка, 1969. – 270 с.
764100
  Аврамчук О. Мудрий праведник у вогні світової війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 липня (№ 133). – С. 9


  150 років від дня народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького.
764101
   Мудрі вислови на всі випадки життя : [прислів"я, приказки, влучні вислови, девізи укр. та ін. народів світу] / [уклад.]: Станіслав Рудич. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – 784 с. : кольор. іл. – На обкл. та тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-2911-82-4
764102
   Мудрі люди // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – ISSN 0130-5212
764103
   Мудрі слова Матвія Шестопала / зібрав, упорядкував, вступ. ст. написав Вадим Мицик. – Київ : КИТ, 2016. – 58, [2] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 57 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2279-28-3


  В пр. № 1704918 напис: Хай мудре слово Матвія Шестопала наповнює Думку і Душу! 28.04.2016 р. Підпис.
764104
  Орбеліані Мудрість вигадки. / Орбеліані, С.-С, . – К, 1959. – 236с.
764105
  Чубинський П.П. Мудрість віків / П.П. Чубинський. – К
1. – 1995. – 224с.
764106
  Чубинський П.П. Мудрість віків / П.П. Чубинський. – К
2. – 1995. – 222с.
764107
   Мудрість віків : вибрані афоризму / упоряд. М.О. Пушкаренко. – Київ : Богдана, 2009. – 156 с. : іл. – На тит. арк.: Автор висловлює подяку С.Х. Поплавській та В.С. Мойсеєнку. – ISBN 978-966-425-003-7
764108
  Грицик Л. Мудрість жити і творити [Наталія Василівна Костенко] // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 6-8. – ISBN 978-966-171-312-2


  Про Наталію Василівну Костенко (1941, Київ) - укр. літературознавця, віршознавця, проф., д-ра філос. наук.
764109
  Сімсех Мехмет Мудрість запобігання кризам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 вересня (№ 171). – С. 8


  Досвід Туреччини.
764110
  Вишня Остап Мудрість колгоспна : Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 131с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
764111
   Мудрість народна : укр. прислів"я та приказки. – Київ : Держлітвидав, 1959. – 112 с. : іл. – Мініатюрне видання
764112
   Мудрість народна : укр. прислів"я та приказки. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 156 с. : іл. – Мініатюрне видання
764113
  Стельмахович М.І. Мудрість народної педагогіки / М.І. Стельмахович. – Київ, 1971. – 46 с.
764114
  Лилак Д.Д. Мудрість прадавніх про право, закон, владу, правосуддя / Д.Д. Лилак. – Київ : Оріяни, 2000. – 144с. – ISBN 966-7373-40-1
764115
  Граціозі А. Мудрість ретроспекції : інтерв"ю / Андреа Граціозі ; [інтерв"ю взяв] Анатолій Дністровий // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 3 (168). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Історик Андреа Граціозі про варіантність у розумінні історії, паралелі між Україною й Італією та небезпеку паразитування політики на минулому.
764116
  Голибард Е. Мудрість світу - світло вічне. / Е. Голибард. – К., 1993. – 90с.
764117
   Мудрість Української правди. – Київ : Обереги, 1996. – 480с.
764118
  Лазуренко В.М. Мудрість, дарована вікам / В.М. Лазуренко. – Черкаси : Ваш дім, 2004. – 52 с. – (Джерела Вічності). – ISBN 966-96421-3-2


  Автор розповідає про особливості неповторного та самобутнього етикету українського народу
764119
  Гукасян А.Г. Мудров -- основоположник отечественной внутренней медицины. / А.Г. Гукасян. – М., 1949. – 5-111с.
764120
  Смотров В.Н. Мудров / В.Н. Смотров. – М., 1947. – 88с.
764121
  Лиховид І. Мудрований аудит // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 134). – С. 11


  "Кабмін ініціює перевірку державних наукових установ. Учені не проти, але не розуміють - хто ж судді".
764122
  Разумов А.А. Мудрое слово / А.А. Разумов. – М, 1957. – 240с.
764123
   Мудрое слово. – Минск, 1985. – 144с.
764124
   Мудрое слово Древней Руси. – М., 1989. – 462с.
764125
  Бошковски И. Мудрости на сонцето знаіа краіни консеквенци / И. Бошковски. – Скопіе, 1976. – 104с.
764126
  Балавариани Мудрость Балавара / Балавариани. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 160 с.
764127
   Мудрость веков - молодым. – Краснодар, 1987. – 189с.
764128
   Мудрость веков. – Л., 1991. – 103с.
764129
  Петленко В.П. Мудрость взаимности / В.П. Петленко. – Л, 1989. – 220с.
764130
   Мудрость воспитания. – М., 1987. – 284с.
764131
   Мудрость воспитания. – 2-е, доп. – М., 1989. – 298с.
764132
  Хофман Ф. Мудрость воспитания. Педагогия, педагогика. / Ф. Хофман. – М., 1979. – 158с.
764133
  Орбелиани С.-С. Мудрость вымысла / С.-С. Орбелиани; Сулхан-Саба Огоберидзе; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 248 с.
764134
  Орбелиани С.-С. Мудрость вымысла / С.-С. Орбелиани; Сулхан-Саба Огоберидзе; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – Москва : Художественная литература, 1975. – 255 с.
764135
  Забелин И.М. Мудрость географии : Книга для внеклассного чтения учащихся 10 классов / И.М. Забелин. – Москва : Просвіта, 1986. – 190с. – (Мир знаний)
764136
  Ян Цюн Мудрость глубокой древности : влияние Конфуция на развитие библиотечного дела Китая // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 14. – С. 34-35. – ISSN 1727-4893


  Учение Кун Цзы, по-западному Конфуция, жившего примерно в 551-479 годах до н.э., оказало большое влияние на развитие национального библиотечного дела.
764137
  Кокаре Э.Я. Мудрость двух народов / Э.Я. Кокаре. – Рига, 1967. – 296с.
764138
   Мудрость Дома Земля О мировоззрении ХХІ века : Экогеософский альманах. – Санкт-Петербург - Донецк. – ISBN 966-8248-06-6
Вып. 4-5. – 2003
764139
  Сайяр Мудрость дороги : рассказы, сказки, повести / Сайяр; авториз. пер. с узб. Г.Немирко. – Москва : Советский писатель, 1988. – 320 с.
764140
  Витенко И.С. Мудрость жизни / И.С. Витенко, Г.И. Теплицкий. – Київ, 1990. – 64с.
764141
  Рассел Бертран Мудрость Запада : Историческое исследование западн философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами / Рассел Бертран; Ред.англ.изд.Пол Фулкес;Пер.с англ.О.Н.Орнатской;Общ.ред.и предисл.В.А.Малинина. – Москва : Республика, 1998. – 479с. – ISBN 5-250-02648-6
764142
   Мудрость здоровой жизни = Афоризмы, пословицы, поговорки. – Москва : Медицина, 1986. – 110с.
764143
  Ларичев В.Е. Мудрость змеи: Первобытный человек, Луна и Солнце / В.Е. Ларичев. – Новосибирск : Наука, 1989. – 270 с.
764144
  Шах И. Мудрость идиотов. / И. Шах. – К., 1994. – 128с.
764145
  Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания / Б.М. Неменский. – Москва : Просвещение, 1981. – 192 с.
764146
  Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания / Б.М. Неменский. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 255 с. : 32 л. ил.
764147
   Мудрость народная. – М.
вып.1. – 1991. – 590с.
764148
  Паламарь А.О. Мудрость общения / А.О. Паламарь. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 334с.
764149
   Мудрость против землетрясений : GEOскоп. Архитектура // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 252 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
764150
  Гершензон М.О. Мудрость Пушкина / М.О. Гершензон. – Москва : Книгоиздательство писателей в Москве, 1919. – 230с.
764151
  Сухомлинский В.А. Мудрость родительской любви / В.А. Сухомлинский. – М, 1988. – 304с.
764152
  Князева Е.Н. Мудрость среды: идеи Ф. де Соссюра, Ф.Гваттари, Р.Тома в контексте развития биосемиотики // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 61-76. – ISSN 0235-1188
764153
  Пассар А.А. Мудрость тайги. / А.А. Пассар. – Хабаровск, 1974. – 86с.
764154
  Таранов П. Мудрость трех тысячилетий / П. Таранов. – Москва : АСТ, 1999. – 736 с. – (Звезды мировой философии). – ISBN 5-237-02222-7
764155
   Мудрость тысячелетий. – Киев, 2002. – 86с.
764156
   Мудрость тысячелетий : Энциклопедия. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 848с. – ISBN 5-224-01773-4
764157
   Мудрость тысячелетий : Энциклопедия. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС; Красный пролетарий, 2005. – 848с. – ISBN 5-224-00562-0; 5-85197-282-3
764158
  Метченко А.И. Мудрость художника / А.И. Метченко. – Москва : Современник, 1976. – 190 с.
764159
  Макаренко Ю.А. Мудрость чувства / Ю.А. Макаренко. – М, 1970. – 176с.
764160
  Фейхтвангер Л. Мудрость чудака, или Сметрь и преображение Жан-Жака Руссо / Л. Фейхтвангер. – М., 1956. – 446с.
764161
   Мудрость эксперимента. – Саратов, 1983. – 151с.
764162
  Смагин Б.И. Мудрость эксперимента. / Б.И. Смагин. – Москва : Знание, 1976. – 125с.
764163
  Васильцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики / З.П. Васильцова. – 2-е изд., доп. – Москва, 1988. – 157с.
764164
  Васильцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики / З.П. Васильцова. – Хабаровск, 1989. – 141с.
764165
   Мудрые мысли о земледелии. – М., 1979. – 144с.
764166
   Мудрые мысли о земледелии / [сост. С. Скорняков ; худож. С. Ковалев]. – Пермь : Кн. изд-во, 1983. – 193 с. : ил. – Миниатюрное издание
764167
   Мудрые слова. – Нальчик, 1970. – 72с.
764168
  Хохлова Жанна Борисовна Мудрые советы Жар-птицы, или Сказка как доказательство единства культур // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 5-7. – ISSN 1727-4893


  Ежегодно население Москвы увеличивается за счёт иммигрантов. По данным префектуры САО за 2007 год на территории нашего округа поставлено на миграционный учёт по месту пребывания 75 тысяч иностранных граждан, тогда как за 2006 год их было 28 тысяч.
764169
  Хаткевич Василий Мудрый и справедливый Чингисхан? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 5
764170
  Загірня Марія Мудрый учытель [Мудрий учитель] : оповидання пpо Сокpата / [За людьми пеpеказала М. Загиpня [псевд.]]. – Санкт-Петербург : [Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.] ; Тип. Уч-ща Глухонемых, 1903. – 48 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Благотвоpительное Общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 23)


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
764171
  Йон Я. Мудрый Энгельберт / Я. Йон. – Л., 1990. – 382с.
764172
  Габрилович Е. Муж / Е. Габрилович. – Москва, 1939. – 48с.
764173
  Гуцало Е. Муж взаймы, или Хома неверный и лукавый : роман / Евген Гуцало ; автор. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1989. – 282 с. : ил.
764174
  Раскопыт А.Г. Муж для княжны Волконской. / А.Г. Раскопыт. – М., 1992. – 48с.
764175
  Коллинз У. Муж и жена : роман / Уилки Коллинз ; Пер. с англ. М. Загота и М. Литвинова. – Москва : Художественная литература, 1990. – 524 с. : ил.
764176
  Шоу Б. Муж из двух времен // Другое тело / С. Пэйер. – Харьков, 1994. – С. 281-413
764177
  Сумцов Н.Ф. Муж на свадьбе своей жены / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 25, [2] с.
764178
  Ромм Ф.Д. Мужала молодость в боях / Ф.Д. Ромм. – Минск, 1974. – 286с.
764179
  Карпов В.В. Мужают не только в бою : (очерки, рассказы, повесть) / В.В. Карпов. – Москва : Советская Россия, 1981. – 327с.
764180
  Рахмат А. Мужества не занимать : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.-во лит. и иск.-а им. Гафура Гуляма, 1975. – 191 с.
764181
  Коссовский А.М. Мужества полны / А.М. Коссовский. – 2-е изд. доп. – Минск, 1984. – 160с.
764182
  Шаумян Л.С. Мужественные борцы за коммунизм. / Л.С. Шаумян. – М., 1954. – 32с.
764183
  Загладин В.В. Мужественные борцы за народное дело / В.В. Загладин. – М., 1981. – 64с.
764184
  Тельканов С.А. Мужественные сердца / С.А. Тельканов. – Хабаровск, 1960. – 147с.
764185
  Цюпа И.А. Мужественный всадник : Роман / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. Н. Андриевской. – Москва : Советский писатель, 1979. – 408с.
764186
  Цюпа И.А. Мужественный всадник : Роман / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. Н. Андриевской. – Москва : Советский писатель, 1982. – 284с.
764187
  Пояркова Р.С. Мужество-храбрость и доброта! / Р.С. Пояркова. – М, 1984. – 80с.
764188
  Жаров А.М. Мужество / А.М. Жаров. – М., 1936. – 160с.
764189
  Вогель Д. Мужество / Д. Вогель. – Москва, 1940. – 276с.
764190
  Капица П.О. Мужество / П.О. Капица. – М., 1942. – 40с.
764191
  ГольдбергА.Л Мужество / ГольдбергА.Л. – Челябинск, 1944. – 40с.
764192
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – М., 1947. – 599с.
764193
  Березко Г.С. Мужество / Г.С. Березко. – М.-Л, 1948. – 166с.
764194
  Селянкин О. Мужество / О. Селянкин. – М., 1952. – 68с.
764195
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Л., 1953. – 676с.
764196
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Челябинск, 1955. – 531с.
764197
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – М., 1957. – 687с.
764198
  Листов И.В. Мужество / И.В. Листов. – Омск, 1957. – 32с.
764199
   Мужество. – Смоленск, 1959. – 212с.
764200
  Линевский А.М. Мужество / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1960. – 216с.
764201
  Линевский А.М. Мужество / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1960. – 216с.
764202
  Львов М.Д. Мужество / М.Д. Львов. – М., 1961. – 122с.
764203
  Власов Н.К. Мужество / Н.К. Власов. – Донецк, 1962. – 200с.
764204
  Тихомолов Борис Ермилович Мужество / Тихомолов Борис Ермилович. – Краснодар : Кн.изд., 1963. – 168с.
764205
  Ирошников И.И. Мужество / И.И. Ирошников. – М, 1965. – 213с.
764206
  Лозовой Б.А. Мужество / Б.А. Лозовой. – М., 1968. – 79с.
764207
   Мужество. – Фрунзе, 1969. – 116 с.
764208
   Мужество. – Куйбышев, 1969. – 356с.
764209
  Ирошникова И.И. Мужество / И.И. Ирошникова. – М, 1971. – 191с.
764210
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Л, 1971. – 679с.
764211
  Елков А.К. Мужество / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1972. – 80с.
764212
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Л., 1973. – 679с.
764213
  Моценок М.А. Мужество / М.А. Моценок. – Иркутск, 1973. – 320с.
764214
  Азаров В.Б. Мужество : стихи и поэма / Всеволод Азаров ; авт. вступ. ст. А. Елкин. – Мурманск : Книжное издательство, 1976. – 254 с. : ил. – (Подвиг)
764215
  Костенко Н.Ф. Мужество : стихи. / Н.Ф. Костенко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 110 с.
764216
  Кузубов Л.Т. Мужество / Л.Т. Кузубов. – Воронеж, 1978. – 109с.
764217
  Ломакин П.И. Мужество / П.И. Ломакин. – М., 1982. – 121с.
764218
   Мужество. – М., 1985. – 112с.
764219
  Братченко И.Г. Мужество / И.Г. Братченко. – Днепропетровск, 1985. – 135с.
764220
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – М., 1986. – 640с.
764221
  Борисова А. Мужество / А. Борисова. – М, 1987. – 96с.
764222
  Куц С.П. Мужество / Куц С.П. – Львов, 1988. – 214 с.
764223
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – М., 1989. – 652с.
764224
   Мужество. – Новосибирск, 1991. – 301с.
764225
  Богатко И.А. Мужество века / И.А. Богатко. – М, 1979. – 80с.
764226
  Богатко И.А. Мужество века / И.А. Богатко. – М, 1979. – 80с.
764227
  Богатко И.А. Мужество века / И.А. Богатко. – 2-е изд. – М, 1986. – 112с.
764228
  Книпович Е.Ф. Мужество выбора / Е.Ф. Книпович. – М., 1975. – 294с.
764229
  Губер А.А. Мужество Вьетнама / А.А. Губер ; АН СССР. – Москва : главн. ред. восточн. лит-ры ; Изд. "Наука", 1968. – 97 с.
764230
  Хорошайлов Н.Ф. Мужество Донбасса / Н.Ф. Хорошайлов. – Донецк, 1968. – 190с.
764231
  Яковлев А.С. Мужество женщин / А.С. Яковлев. – Тюмень, 1962. – 128с.
764232
  Доризо Н.К. Мужество жить / Н.К. Доризо. – М., 1988. – 255с.
764233
  Муковский И.Т. Мужество и боевое мастерство солдат Победы / И.Т. Муковский. – К., 1990. – 129с.
764234
   Мужество и братство. – М., 1982. – 240с.
764235
  Бакуменко Д.А. Мужество и крылья : стихи / Д.А. Бакуменко. – Москва : Воениздат, 1973. – 93 с.
764236
  Черевченко А.И. Мужество и мечта. / А.И. Черевченко. – К., 1963. – 35с.
764237
  Крышко А М. Мужество и нежность / А М. Крышко, . – Тула, 1974. – 64с.
764238
  Луговской В.А. Мужество и нетерпенье / В.А. Луговской. – М., 1958. – 143с.
764239
  Гаврилов А.Т. Мужество и человечность / А.Т. Гаврилов. – М., 1981. – 224с.
764240
  Борисов А.Б. Мужество Ивана Раскова / А.Б. Борисов, М.Л. Ингор. – М., 1968. – 143с.
764241
  Кэрвуд Д.О. Мужество капитана Плюма / Д.О. Кэрвуд. – Волгоград, 1991. – 144с.
764242
  Хлебников Г.Н. и Дороднов Е.В. Мужество Комсомольска / Г.Н. и Дороднов Е.В. Хлебников. – Хабаровск, 1974. – 270с.
764243
  Дьяков Б.А. Мужество любви / Б.А. Дьяков. – М, 1982. – 670с.
764244
  Мусрепов Г.М. Мужество матери : рассказы / Г.М. Мусрепов. – Алма-Ата, 1958. – 111 с.
764245
  Кюнг Н.Ф. Мужество непокоренных / Н.Ф. Кюнг. – Москва, 1964. – 39с.
764246
  Шленская Г.М. Мужество преодоления / Г.М. Шленская. – Красноярск, 1985. – 119с.
764247
  Бутько В.М. Мужество рождается в борьбе / В.М. Бутько. – Москва, 1983. – 223 с.
764248
  Гайсанюк З. Мужество рождается в борьбе. О Н. Островском и его книгах / З. Гайсанюк. – М., 1979. – 61с.
764249
   Мужество таланта:(В.В. Быков) : Рек. библиогр. указ. – Москва, 1988. – 36с. – (Золотой фонд российской литературы - юношеству)
764250
  Лобанов М.П. Мужество человечности. / М.П. Лобанов. – Москва : Советская Россия, 1969. – 300 с.
764251
   Мужество юных. – М., 1965. – 286с.
764252
  Голсуорси Д. Мужество, и другие рассказы : (по Дж. Голсуорси) : кн. для чтения на англ. яз. в X классе ср. школы / Д. Голсуорси; адаптация, примеч. и словарь М.И. Фишкис и И.С. Шубик. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1972. – 80 с. – На обл. загл.: Courage, and other stories
764253
  Лобанов Л.Г. Мужество. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1959. – 184с.
764254
  Пиняев И.Д. Мужество. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1961. – 64с.
764255
  Канюка М.С. Мужество. / М.С. Канюка. – М., 1979. – 79с.
764256
  Крейтан Г. Мужество. Избранные стихи и поэмы. / Г. Крейтан. – Тбилиси, 1940. – 142с.
764257
  Шедвиговский И.Д. Мужеству нужны крылья : очерки и рассказы / И.Д. Шедвиговский. – Калуга : Кн. изд-во, 1962. – 68 с. : портр.
764258
  Касаткин И.М. Мужик / И.М. Касаткин. – М., 1991. – 381с.
764259
  Пошка Д. Мужик Жемайтии и Литвы / Д. Пошка. – Вильнюс, 1962. – 56с.
764260
  Ржига Б. Мужик. / Б. Ржига. – М.
Ч.1. – 1962. – 446с.
764261
  Ржига Б. Мужик. / Б. Ржига. – М.
Ч.2. – 1962. – 336с.
764262
  Реймонт В.С. Мужики / В.С. Реймонт. – Москва, 1911. – 317 с.
764263
  Реймонт В.С. Мужики / В.С. Реймонт. – М.
4. – 1911. – 331с.
764264
  Бедный Д. Мужики / Д. Бедный. – Москва : ГИЗ, 1919. – 48с.
764265
  Федин К. Мужики / К. Федин. – Л., 1926. – 64с.
764266
  Чехов А.П. Мужики / А.П. Чехов. – М, 1928. – 65с.
764267
  Чехов А.П. Мужики / А.П. Чехов. – М, 1930. – 65с.
764268
  Чехов А.П. Мужики / А.П. Чехов. – М, 1934. – 235с.
764269
  Реймонт В.С. Мужики / В.С. Реймонт. – Л.
1. – 1935. – 535с.
764270
  Реймонт В.С. Мужики / В.С. Реймонт. – 2-е изд. – Москва
I. – 1936. – 272 с.
764271
  Реймонт В.С. Мужики / В.С. Реймонт. – Москва
Т. 1. – 1950. – 448 с.
764272
  Реймонт В.С. Мужики / В.С. Реймонт. – Москва
Т. 2. – 1950. – 520 с.
764273
  Чехов А.П. Мужики / А.П. Чехов. – Рига, 1951. – 65с.
764274
  Реймонт В. Мужики : Роман в 2-х т. / В. Реймонт. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1954
764275
  Реймонт В. Мужики : Роман в 2-х т. / В. Реймонт. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1954. – 528с.
764276
  Чехов А.П. Мужики : Повести и Расказы / А.П. Чехов. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 256с.
764277
  Чехов А.П. Мужики / А.П. Чехов. – Л, 1973. – 65с.
764278
  Реймонт В. Мужики / В. Реймонт. – Москва
1. – 1981. – 464 с.
764279
  Реймонт В. Мужики / В. Реймонт. – Москва
2. – 1981. – 520с.
764280
  Можаев Б.А. Мужики и бабы / Можаев Б.А. – Москва
Кн. 2. – 1987. – 457 с.
764281
  Можаев Б.А. Мужики и бабы : Роман / Можаев Б.А. ; [Худож. В. Алексеев]. – Москва : Современник, 1988. – 779 [2] с. – (Б-ка рос. романа). – ISBN 5-270-00097-0
764282
  Можаев Б.А. Мужики и бабы : Роман-хроника / Можаев Б.А. – Москва : Кн. палата
Кн. 2. – 1988. – 350 [1] с.
764283
  Можаев Б.А. Мужики и бабы : Роман / Можаев Б.А.; [Худож. Н. Тарасенко]. – Кишинев : Лумина, 1989. – 607 [1] с. – ISBN 5-372-00410-Х
764284
  Можаев Б.А. Мужики и бабы : Роман-хроника / Можаев Б.А.; [Предисл. В.А. Тихонова]. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044.. ; №6 (1108))
Кн. 2 (окончание). – 1989. – 80 с.
764285
  Можаев Б.А. Мужики и бабы : Роман-хроника / Можаев Б.А.; [Предисл. В.А. Тихонова]. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044.. ; №5 (1107))
Кн. 2. – 1989. – 96 с.
764286
  Суетнов М.И. Мужики. / М.И. Суетнов. – Горький, 1958. – 259с.
764287
  Нефедотв Н.Н. Мужики. / Н.Н. Нефедотв. – М., 1964. – 104с.
764288
  Суетнов М.И. Мужики. / М.И. Суетнов. – 3-е изд. – Горький, 1978. – 247с.
764289
  Васильченко С.В. Мужицкая арифметика и другие рассказы / С.В. Васильченко. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 80с.
764290
  Пасынков Л. Мужицкий памятник. / Л. Пасынков. – Ростов -на-Дону, 1925. – 70с.
764291
  Сейфуллина Л.Н. Мужицкий сказ о Ленине / Л.Н. Сейфуллина. – Челябинск, 1973. – 62с.
764292
  Васильченко С. Мужицька арифметика.Талант / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 71 с.
764293
  Васильченко С. Мужицька арихметика / С. Васильченко : ДВУ. – 15с.
764294
  Васильченко С.В. Мужицька арихметика / С. Васильченко. – [Київ] : [Вид. Т-во "Криниця" ; Друк. Д.І. Райціса], 1918. – 32 с.
764295
  Атаманюк В.І. Мужицька арихметика : сцена на 1 д. : інсценізація оповідання Ст. Васильченка / Василь Атаманюк. – Київ, 1927. – 14 с.
764296
  Васильченко С. Мужицька арихметика / С. Васильченко. – Москва : Укрвидав, 1943. – 12с.
764297
  Васильченко С. Мужицька арихметика / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 16с.
764298
  Алчевська Х.О. Мужицька дитина - Василь Стефаник / А-евська [псевд.]. – Б.м : б. в., 1911. – 16 с.


  На тит. арк. примірника № 11885 надпис: На знак пам"яти про першу зустріч року 1922. Христя Алчевська На тит. арк. примірника № 11886 надпис: Шановній Вірі Олександровні Матушевській - авторка На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні ...
764299
  Васильченко Степан Мужицький ангел : Оповідання, повість, п"єси:Для середнього та старшого шкільного віку / Васильченко Степан; Упоряд.:Н.Шумило. – Київ : Веселка, 2000. – 287с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0155-4
764300
  Хорунжий Ю. Мужі чину : історичні парсуни / Юрій Хорунжий. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2005. – 424 с. – ISBN 966-7601-53-6
764301
  Кирилюк Є. Мужнє слово поетеси : До 100-ліття від дня народження Лесі Українки / Є. Кирилюк. – Київ : Знання, 1971. – 64 с.
764302
  Цюпа І.А. Мужній вершник : роман / Іван Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 377 с.
764303
  Цюпа І.А. Мужній вершник : роман / Іван Цюпа. – Київ : Дніпро. – (Романи і повісті)
Кн. 1. – 1974. – 188 с.
764304
  Цюпа І.А. Мужній вершник : Роман / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро. – (Романи і повісті)
Кн. 2. – 1974. – 144с.
764305
  Цюпа І.А. Мужній вершник : роман / Іван Цюпа. – Київ : Дніпро. – (Романи і повісті)
Кн. 2. – 1974. – 144 с.
764306
  Забаштанський В.О. Мужністю завдячую тобі : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ, 1988. – 240 с.
764307
  Ванченко П. Мужність / П. Ванченко, 1928. – 187с.
764308
  Рибак Н.С. Мужність : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Радянська література, 1934. – 170 с.
764309
  Майоров М.К. Мужність / М.К. Майоров, П. Грищенко. – Одеса : Маяк, 1951. – 100 с.
764310
  Шпорта Я.Г. Мужність / Я.Г. Шпорта. – К., 1951. – 128с.
764311
  Руденко М. Мужність : поезії / М. Руденко. – Київ, 1952. – 168 с.
764312
  Фенич В. Мужність / В. Фенич. – Ужгород, 1965. – 160с.
764313
  Збанацький Ю.О. Мужність : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1966. – 179с.
764314
  Хоменко Н.К. Мужність : оповідання / Н.К. Хоменко. – Харків : Прапор, 1973. – 104 с.
764315
  Мельник В.О. Мужність доброти / В.О. Мельник. – К., 1982. – 272с.
764316
   Мужність і біль Чорнобиля : Повість-хроніка. Поеми. Вірші. [ Збірник ]. – Київ : Молодь, 1988. – 141 [2] с. : [ 16 ] с. фотогр.
764317
  Ємченко Г.Я. Мужність комуністів / Г.Я. Ємченко, І.О. Письменова. – Київ, 1967. – 84с.
764318
  Сюндюков І. Мужність переконаного чину. Перечитуючи публіцистику Олега Ольжича // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 600-606. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Перечитуючи публіцистику Олега Ольжича.
764319
  Латанський В. Мужність поета. До 90-річчя Миколи Гірника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 36). – С. 15
764320
  Неуважний Ф. Мужність сина Прометея (до десятиріччя смерті Василя Симоненка) // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 205-207
764321
  Малахута М.Д. Мужня доброта : поезії / М.Д. Малахута. – Київ, 1977. – 71 с.
764322
  Гримайло Я.В. Мужня юність : поезії / Я.В. Гримайло. – Харків ; Одеса, 1935. – 42 с.
764323
  Муберг В. Мужняя жена / В. Муберг ; [пер. со швед. Н. Беляковой] // У дороги / Г. Банг. – Москва : Правда, 1982. – с. – (Библиотека зарубежной классики)
764324
  Блок Ханна Мужская дружба : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 34 : Фото
764325
  Бахшиев Ф.М. Мужская любовь / Ф.М. Бахшиев. – Махачкала, 1974. – 79с.
764326
  Баева А.А. Мужская работа / А.А. Баева. – М., 1985. – 32с.
764327
  Лиханов А.А. Мужская школа: Роман. / А.А. Лиханов. – М., 1996. – 96с.
764328
  Салынский Д А. Мужские беседы / Д А. Салынский, . – М, 1969. – 52с.
764329
  Салынский Д А. Мужские беседы / Д А. Салынский, . – М, 1974. – 502с.
764330
  Кривицкий А.Ю. Мужские беседы / А.Ю. Кривицкий. – М., 1985. – 294с.
764331
  Кривицкий А.Ю. Мужские беседы / А.Ю. Кривицкий. – М., 1986. – 299с.
764332
  Рощин Б.А. Мужские будни. / Б.А. Рощин. – М, 1976. – 222с.
764333
  Глушкова Ирина Мужские знаки : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 64-70 : Фото
764334
  Федосеев Семен Мужские игрушки. Все забронировано // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 144-148 : фото
764335
  Белоногов Роман Мужские игрушки. Разрядить обстановку // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 156-160 : фото
764336
  Маринина А. Мужские игры : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000420-6
Т. 1. – 1998. – 334с.
764337
   Мужские имена // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2013. – № 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – С. 13-53


  Крымскотатарские имена, их толкование.
764338
  Иванова А.П. Мужские образы в мифологических балладах белорусов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 261-264
764339
  Васильев И.А. Мужские посиделки / И.А. Васильев. – Москва, 1991. – 285с.
764340
  Ермолова В.И. Мужские прогулки / В.И. Ермолова. – К, 1994. – 35с.
764341
  Ермолова В.И. Мужские прогулки. В грозу на качелях : Повести / В.И. Ермолова. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 352с.
764342
  Ермолова В.И. Мужские прогулки. Планета Вода / В.И. Ермолова. – К., 1990. – 544с.
764343
  Иыэрюют С Я. Мужские танцы / С Я. Иыэрюют. – М., 1986. – 288с.
764344
  Никольский Б.Н. Мужское воспитание. / Б.Н. Никольский. – Л, 1970. – 119с.
764345
  Талиев В.И. Мужское и женское в природе. / В.И. Талиев. – М.-Л., 1927. – 142с.
764346
  Абрамова Ю.В. Мужское и женское начало в британской паремии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 282-289. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
764347
  Шихов А.И. Мужское лето / А.И. Шихов. – Кишинев, 1988. – 277с.
764348
  Мильник И.А. Мужское слово / И.А. Мильник. – М., 1990. – 119с.
764349
  Петрович И.В. Мужской геметофит амариллисовых, бобовых и злаковых растений / И.В. Петрович. – Кишинев, 1976. – 120с.
764350
  Валукин Е.П. Мужской классический танец / Е.П. Валукин. – Москва, 1987. – 101с.
764351
  Ларин С.В. Мужской разговор / С.В. Ларин. – Ярославль, 1964. – 219с.
764352
  Васильев В.П. Мужской разговор / В.П. Васильев. – Москва, 1982. – 191с.
764353
  Романов А.В. Мужской разговор / А.В. Романов. – Л., 1984. – 56с.
764354
  Хазиахметов Ш.С. Мужской разговор : повесть и рассказы / Шамиль Хазиахметов. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1985. – 256 с.
764355
  Нуйкин А.А. Мужской разговор / А.А. Нуйкин. – М., 1990. – 223с.
764356
  Пасховер Александр Мужской разговор // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 3 (391). – С. 46-48
764357
  Чекменев В.П. Мужской характер / В.П. Чекменев. – Саратов, 1982. – 176с.
764358
  Чекменев В.П. Мужской характер / В.П. Чекменев. – Москва : Современник, 1988. – 287с.
764359
  Штейнберг А.Г. Мужской характер женского менеджмента // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.77-83. – ISSN 0132-1625
764360
  Смолич Ю.К. Мужська розмова / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1953. – 24с.
764361
  Жемчужников В.Б. Мужчина в доме / В.Б. Жемчужников. – Иркутск, 1972. – 136с.
764362
  Меликадзе И.А. Мужчина в доме / И.А. Меликадзе. – М, 1975. – 252с.
764363
  Артеменко Л.П. Мужчина в доме / Л.П. Артеменко. – Воронеж, 1975. – 121с.
764364
  Константайн Д. Мужчина в свой выходной : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 10 (1050). – С. 29-33. – ISSN 0130-7673
764365
  Скуинь З. Мужчина во цвете лет : мемуары молодого человека / З. Скуинь; пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1977. – 286 с.
764366
  Скуинь З. Мужчина во цвете лет : роман / З. Скуинь; авториз. пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1991. – 558 с.
764367
  Кононенко Є. Мужчина за викликом : П"єса на одну дію // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 127-150. – ISSN 0130-1608
764368
   Мужчина и женщина. – СПб.
3. – 1896. – 492 с.
764369
  Эллис Г. Мужчина и женщина / Г. Эллис, 1898
764370
   Мужчина и женщина
т. 1. – 1911
764371
  Янкова З.А. и др. Мужчина и женщина в семье / З.А. и др. Янкова. – М., 1983. – 80с.
764372
  Марьясис Е.Д. Мужчина и женщина. / Е.Д. Марьясис. – Ставрополь, 1989. – 286с.
764373
  Кочубей Б.И. Мужчина и ребенок / Б.И. Кочубей. – М, 1990. – 80 с.
764374
  Виткин Дж. Мужчина и стресс / Дж. Виткин. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 224с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-88782-057-8
764375
  Ивэник М. Мужчина из её снов : Роман / М. Ивэник. – Вильнюс; Москва : Полина, 1998. – 256с. – (Женский роман). – ISBN 5-86773-162-6
764376
  Фукс Г. Мужчина на всю жизнь / Г. Фукс. – М, 1981. – 223с.
764377
  Фукс Г. Мужчина на всю жизнь / Г. Фукс. – М, 1989. – 222с.
764378
  Карлов Л.И. Мужчина на кухне / Л.И. Карлов. – Челябинск, 1988. – 256с.
764379
  Саралиев П.Г. Мужчина на кухне / П.Г. Саралиев. – Белая Церковь, 1991. – 119с.
764380
  Рожнятовский Т. Мужчина после сорока. / Т. Рожнятовский. – М, 1977. – 157с.
764381
  Рожнятовский Т. Мужчина после сорока. / Т. Рожнятовский. – К, 1993. – 152с.
764382
   Мужчина у себя дома. – М., 1980. – 253с.
764383
  Маркуша А. Мужчинам до 16 лет / А. Маркуша. – М, 1966. – 318с.
764384
  Маркуша А.М. Мужчинам до 16 лет / А.М. Маркуша. – Челябинск, 1981. – 349с.
764385
  Маркуша А.М. Мужчинам до 16 лет / А.М. Маркуша. – Томск, 1991. – 315с.
764386
  Ермилов Н.И. Мужчинами не рождаются / Н.И. Ермилов. – М., 1991. – 173с.
764387
  Марков Г. Мужчини : роман / Г. Марков; Пер. з болг. – Київ : Художня література, 1964. – 285 с.
764388
  Сафонов Э.И. Мужчины / Э.И. Сафонов. – Рязань, 1962. – 96с.
764389
  Чиркова З.К. Мужчины / З.К. Чиркова. – Кишинев, 1972. – 136с.
764390
  Иоффе С.А. Мужчины / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1972. – 63с.
764391
  Сокольская Л.В. Мужчины в библиотечной профессии: поговорим серьезно // Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал / Трудовой коллектив редакции "Молодые в библ. деле". – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-39.
764392
  Фотьев Н.И. Мужчины в доме / Н.И. Фотьев. – Благовещенск, 1971. – 189с.
764393
  Бабаев Акшин Мужчины жили мало : повести и рассказы / Бабаев Акшин; пер. с азерб. Е.Медведевой. – Москва : Советский писатель, 1986. – 476 с.
764394
  Шаров К.С. Мужчины и женщины в вербальной коммуникации: проблема гендерлекта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 38-51. – ISSN 0042-8744
764395
  Костюрин Д.Л. Мужчины не плачут / Д.Л. Костюрин. – М., 1982. – 95с.
764396
  Пантюшенко Т.А. Мужчины не плачут: Роман. / Т.А. Пантюшенко. – Минск, 1986. – 326с.
764397
  Фрайс Й. Мужчины подземного континента / Й. Фрайс. – Донецк, 1986. – 512с.
764398
  Рожков Е.Ф. Мужчины, рожденные в январе / Е.Ф. Рожков. – Магадан, 1982. – 255с.
764399
  Боцманов Андрей Мужья - паразиты. Захребетники // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 58-61 : фото
764400
  Нерубайська Л.Л. Муз жадана квітка : літературне свято // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 50-52
764401
  Опимах И. Муза Аристида Майоля : Творец и женщина // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 70-80


  Аристид Майоль (1861-1944) - французский скульптор и живописец каталанского происхождения.
764402
  Осетров Е.И. Муза в березовом перелеске = Стихи и дни Николая Рыленкова / Е.И. Осетров. – Москва : Советский писатель, 1974. – 264 с.
764403
   Муза в красной косынке. – М., 1968. – 366с.
764404
  Цвіліховський В. Муза в окупації. Культурне життя за нацистів у Києві // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 15


  "У ті важкі часи киянам ішлося про виживання. Проте й в умовах голоду і холоду, загроз бути розстріляним або відправленим на примусові роботи до Німеччини були люди, які не забували про культуру. То яким же було культурне життя за нацистської окупації? ...
764405
  Глинкин П.Е. Муза в походной шинели / П.Е. Глинкин. – Л, 1971. – 160с.
764406
   Муза в солдатской шинели. – Тбилиси, 1985. – 345с.
764407
   Муза в храме науки. – М., 1982. – 240с.
764408
   Муза в храме науки. – М., 1988. – 447с.
764409
  Дмитерко Л.Д. Муза в шинелі : поезії / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Дніпро, 1967. – 223 с.
764410
  Паустовский К.Г. Муза дальних странствий / К.Г. Паустовский. – Москва, 1988. – 382 с.
764411
  Арбузова Н. Муза для будущего инженера. Библиографический обзор - традиционные методики с новыми элементами / Наталья Арбузова, Ирина Рахманова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (142). – С. 19-21. – ISSN 1727-4893


  Статья о библиографических обзорах как одной из самых интересных и популярных форм продвижения художественной литературы в научно-технической библиотеке Белгородского государственного технологического университета (Россия).
764412
  Синицына В. Муза и генерал / Варвара Синицына. – Москва : Вагриус, 2002. – 320с. – (Женский роман об армии). – ISBN 5-264-00770-5
764413
  Аникин А.В. Муза и мамона : Социально-экономические мотивы у Пушкина / А.В. Аникин. – Москва : Мысль, 1989. – 253 с.
764414
  Качалуба М. Муза і стетоскоп = La muse et stethoscope : до 100-ліття з дня народження / Михайло Качалуба ; Наук. т-во ім. Шевченка в Словаччині, Асоц. україністів Словаччини ; Спілка укр. письменників Словаччини, Центр антропол. дослідж. ; [упоряд. та вступ. ст.: М. Мушинка]. – Пряшів : Наук. т-во ім. Шевченка в Словаччині [та ін.], 2008. – 318, [1] c. : іл., портр. – Резюме словац., англ. та фр. мовами. – ISBN 978-80-969634-7-8
764415
  Перхавко В. Муза Клио // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 86-99. – ISSN 1812-867Х


  Муза історії Кліо
764416
   Муза любові і боротьби. – К., 1995. – 170с.
764417
   Муза мандрів. – К., 1971. – 164с.
764418
   Муза мести и печали. – Ярославль, 1971. – 24 с.
764419
  Махун С. Муза на службе золотому тельцу. Великие художники и граверы прошлого в нумизматике и бонистике // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 6 (83), июнь : Художественные средства - коммерческие цели. – С. 48-60 : фото. – ISSN 2222-436X
764420
  Яцків М.Ю. Муза на чорному коні : Оповідання і новели. Повісті. Спогади і статт / М.Ю. Яцків; Упоряд., автор передм. та приміт. М. Ільницький. – Київ : Дніпро, 1989. – 842 с.
764421
  Мельник М. Муза не мовчить // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 11). – С. 3


  У Будинку кіно відбувся творчий вечір Станіслава Чернілевського.
764422
  Пушкин А.С. Муза пламенной сатиры / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 64с.
764423
   Муза пламенной сатиры. – Москва : Современник, 1988. – 540с. – ISBN 5-270-00116-0
764424
  Фролов В.В. Муза пламенной сатиры / В.В. Фролов. – Москва, 1988. – 406с.
764425
   Муза пламенной сатиры. – М., 1990. – 446с.
764426
   Муза пламенной страсти. – М., 1988. – 475с.
764427
  Сидельников О.В. Муза подземных странствий / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1978. – 367с.
764428
  Шевчук В.О. Муза Роксоланська : Українська література 13-18 століть. Конспект / Валерій Шевчук. – Київ, 1993. – 93с. – ISBN 5-7707-5218-1
764429
  Шевчук В.О. Муза Роксоланська : Українська література 16-18 століть: У 2 кн. / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0354-1
Кн.1 : Ренесанс. Раннє бароко. – 2004. – 400с.
764430
  Шевчук В.О. Муза Роксоланська : Українська література 16-18 століть: У 2 кн. / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0355-Х
Кн.2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко. – 2005. – 728с.
764431
  Д"ор О.Л. Муза с барабаном : юмористические рассказы / О.Л. Д"ор. – Санкт-Петербург : Изд. Г.С. Цукермана ; Тип. М. Волковича, 1915. – IV, 180 с.
764432
  Автономов В. Муза синих лесов / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1974. – 96 с.
764433
  Чернышев Н.М. Муза художника / Н.М. Чернышев. – Москва, 1975. – 30с.
764434
  Пінчук М. Муза чи Медуза? "Кассандра " Лесі Українки // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 75-84. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
764435
  Матусевич В.А. Муза чтения: рассказы об А.С. Пушкике - читателе, библиофиле / В.А. Матусевич. – М., 1991. – 190с.
764436
  Войтенко П. Муза Шевченка: без кордонів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 12


  Міжнародна зустріч письменників України та Росії, присвячена 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка у Москві.
764437
  Султанова Г.Д. Муза, открывающая миры / Г.Д. Султанова. – Баку, 1984. – 182с.
764438
  Багиров М. Музаффар Нариманов / Багиров М. – Баку, 1965. – 43 с.
764439
   Музееведение. – Москва : Высшая школа, 1988. – 430с.
764440
   Музееведение. – М., 1989. – 224с.
764441
   Музееведение. – М., 1989. – 218с.
764442
   Музееведение. – М., 1989. – 168с.
764443
  Юренева Т.Ю. Музееведение : учеб. для студентов гуманитарных спец. вузов / Т.Ю. Юренева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Академический Проект, 2006. – 568, [2] с., [8] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 528-541. – (Gaudeamus ) ( Учебник для высшей школы). – ISBN 5-8291-0685-X
764444
  Игнатьева В.Н. Музееведение. Советские музеи. / В.Н. Игнатьева. – М., 1968. – 64с.
764445
  Мещеряков В.В. Музеефикация дворца Меншикова в Санкт-Петербурге // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 173-183. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
764446
  Зеленко С.М. Музеефикация памятников подводного культурного наследия на примере находок с кораблекрушений в Судакской бухте (АР Крым) // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 133-134. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
764447
  Мезенцева Г.Г. Музеєзнавство / Г.Г. Мезенцева. – Київ : Вища школа, 1980. – 120с.
764448
  Рутинський М.Й. Музеєзнавство : навчальний посібник / М.Й. Рутинський, О.В. Стецюк. – Київ : Знання, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-346-325-4
764449
  Омельченко Ю.А. Музеєзнавство, музеологія / Ю. Омельченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 254-255. – ISBN 966-642-073-2
764450
  Черниш Н. Музеєзнавча діяльність І.С. Свєнціцького // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 236-239
764451
  Карпов В.В. Музеєзнавчий аналіз висвітлення культурної спадщини Т. Шевченка у Національному музеї Тараса Шевченка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2016. – Вип. 1 (6). – C. 6-10. – ISSN 2312-4679
764452
  Кепін Д. Музеєфікація об"єктів археологічної спадщини в Європі. На прикладі пам"яток первісної культури / Дмитро Кепін; Ред. О.М. Титова. – Київ, 2005. – 176с. – ISBN 966-89999-04-5
764453
  Салата С.А. Музеєфікація пам"яток історії та архітектури на прикладі астрономічної обсерваторії Київського національного університету / С.А. Салата, Л.В. Казанцева // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 328-337. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
764454
  Богданова Светлана Музеи-заповедники призваны защищать... : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 56-57 : Фото
764455
   Музеи Академии наук СССР и Академий наук союзных республик. – М., 1983. – 127с.
764456
   Музеи Академии наук СССР и Академий наук союзных республик. – М., 1989. – 158с.
764457
   Музеи в атеистической пропаганде. – Л., 1980. – 117с.
764458
   Музеи в атеистической пропаганде. – Л., 1981. – 148с.
764459
   Музеи в атеистической пропаганде. – Л., 1982. – 113с.
764460
   Музеи в атеистической пропаганде. – Л., 1984. – 120с.
764461
   Музеи в атеистической пропаганде. – Л., 1985. – 128с.
764462
   Музеи в атеистической пропаганде. – Л., 1988. – 148с.
764463
   Музеи Ватикана. – Москва, 1974. – 242с.
764464
  Баранчеева И. Музеи Ватикана обновляют экспозицию античных ваз // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 98-103. – ISSN 1812-867Х
764465
   Музеи Верхневолжья. – М., 1981. – 305с.
764466
  Тихомирова Э.И. Музеи высших учебных заведений СССР / Э.И. Тихомирова. – Москва : МГУ. – 235с. – ISSN 1975
764467
  Ополовников А.В. Музеи деревянного зодчества / А.В. Ополовников. – Москва, 1968. – 120 с.
764468
   Музеи и архитектурные памятники Горьковской обл.. – Горький, 1968. – 336с.
764469
   Музеи и выставки. – Свердовск, 1981. – 159с.
764470
   Музеи и выставки г. Москвы и Подмосковья. – М., 1963. – 27с.
764471
  Малинский Д.Л. Музеи и выставки Москвы / Малинский Д. Л. – М. : Московский рабочий, 1947. – 534 с. : фотогр., ил.
764472
  Ковалев А.П. Музеи и выставки Москвы / А.П. Ковалев. – Москва, 1960. – 360с.
764473
   Музеи и выставки Москвы и Подмосковья. – М. : [Б. и.], 1947. – 128 с. : ил. + карта "Музеи Москвы"
764474
   Музеи и галереи мира. Swarovski Crystal Gallery // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 26-31 : Іл.
764475
  Вяткин Р.В. Музеи и достопримечательности Китая / Р.В. Вяткин. – Москва, 1962. – 174с.
764476
  Лоренц С. Музеи и коллекции / С. Лоренц. – Варшава, 1956. – 133с.
764477
   Музеи и паметници в народна република България : Водач. – София : Наука и изкуство, 1959. – 655 с.
764478
   Музеи и памятники Ленинграда. – Ленинград, 1936. – 135 с.
764479
   Музеи и памятные места Тулы и Тульской обл.. – Тула, 1954. – 160с.
764480
  Гладкова Е.С. Музеи и парки в Пушкине / Е.С. Гладкова, А.В. Емина, В.В. Лемус. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 171 с.
764481
   Музеи и парки Пушкина. – 3-е испр. и доп. – Ленинград, 1969. – 190 с.
764482
   Музеи и парки Пушкина. – 4-е испр. и доп. – Ленинград, 1972. – 136 с.
764483
   Музеи и парки Пушкина. – Ленинград, 1976. – 127 с.
764484
   Музеи и парки Пушкина. – 6-е испр. и доп. – Л., 1980. – 1980с.
764485
   Музеи истории и трудовй славы предприятий. – М., 1976. – 63с.
764486
  Ван Ча Лин Музеи Китая // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 76-85.
764487
   Музеи Костромской земли. – Ленинград, 1985. – 243с.
764488
   Музеи Крыма. – Симферополь, 1988. – 142с.
764489
   Музеи Л. Н. Толстого в Москве. – М., 1987. – 111с.
764490
  Карпович И.Д. Музеи Ленинграда / И.Д. Карпович. – 3-е изд. испр. и доп. – Л., 1961. – 208с.
764491
  Карпович И.Д. Музеи Ленинграда / И.Д. Карпович. – Ленинград, 1969. – 168 с.
764492
   Музеи Ленинграда. – Л., 1982. – 128с.
764493
  Тихонов Лев Павлович. Музеи Ленинграда / Лев Павлович. Тихонов. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 236с.
764494
   Музеи Ленинграда и пригородов : Краткий указатель. – 2-е изд. испр. и доп. – Л : [Б. и.], 1956. – 156 с. : фото
764495
  Березин А.Д. Музеи литературы и искусства Москвы и Подмосковья / А.Д. Березин. – М, 1963. – 285с.
764496
  Касперавичюс Ю. Музеи Литовской ССР / Ю. Касперавичюс. – Вильнюс, 1973. – 129с.
764497
   Музеи мира. – Москва, 1976
764498
  Лысикова О.В. Музеи мира : учебное пособие к интегрированному курсу " Музеи мира" / О.В. Лысикова. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 128с., [ 8 ] л. илл. – ISBN 978-5-89349-184-5
764499
   Музеи народной архитектуры и быта,. – К., 1984. – 119с.
764500
  Петраш А.П. Музеи Николаева / А.П. Петраш. – Одесса, 1979. – 96с.
764501
  Лисаковский И.Н. Музеи Одессы / И.Н. Лисаковский. – Одесса, 1967. – 103с.
764502
  Калитина Н.Н. Музеи Парижа / Н.Н. Калитина. – Л.-М, 1967. – 224с.
764503
  Калитина Н.Н. Музеи Парижа / Н.Н. Калитина. – Л.-М, 1969. – 224с.
764504
  Калитина Н.Н. Музеи Парижа / Н.Н. Калитина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 238с.
764505
  Девейкис М. Музеи Петербурга на страницах журнала "Русская старина" // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 9 (243). – С. 22-24. – ISSN 1727-4893
764506
  Шмелев В.Г. Музеи под открытым небом / В.Г. Шмелев. – Киев, 1983. – 119с.
764507
   Музеи Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь, 2007. – 28 с. : фот.
764508
   Музеи прикладного искусства и быта России XVII в.. – М., 1987. – 17с.
764509
   Музеи Риги. – Рига, 1966. – 80с.
764510
   Музеи Рима. – Москва, 1971. – 166с.
764511
   Музеи Российской Федерации. – Москва, 1961. – 10 с.
764512
   Музеи Российской Федерации. – М., 1962. – 16с.
764513
  Муромцева Л.П. Музеи российской эмиграции // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 199-213. – ISSN 1726-5223
764514
  Розенберг И. Музеи Тарту / И. Розенберг. – Таллинн : Периодика, 1988. – 128 с.
764515
  Розенберг И. Музеи Тарту / И. Розенберг. – Таллинн, 1988. – 127 с.
764516
  Мезенцева Г.Г. Музеи Украины / Г.Г. Мезенцева. – Киев, 1959. – 177с.
764517
   Музеи университетов Евразийской ассоциации : Аннотированный справочник. – Москва : МГУ, 1999. – 134с. – ISBN 5-211-02546-6
764518
  Зограф Н.Ю. Музеи, станции и некоторые другие учреждения по теоретической и прикладной зоологии средней и западной Европы летом 1895 года : Отчет, читанный в годичном заседании Московского Музея Прикладных знаний, 30 ноября 1895 года, хранителем Прикладной Зоологии, экстраординарным профессором Московского университета / Н.Ю. Зограф, 1895. – 38 с. – Отд. оттиск
764519
  Райчев М. Музеи, страрини и паметнцици в България / М. Райчев. – София, 1981. – 344с.
764520
  Бєлофастова Т.Ю. Музеї в культурному просторі: еволюційний підхід // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 53-57
764521
  Федорак В. Музеї етнографічного і мистецького профілю Галицької Гуцульщини в етнотуристичній сфері: стан і перспективи розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 105-111. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
764522
   Музеї Женеви // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 34-39 : фото
764523
   Музеї Західної України розширюють бізнес-можливості : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 116 : Іл.
764524
  Сікорський М.І. Музеї землі Переяславської / М.І. Сікорський. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. – 40с. – ISBN 966-340-025-0
764525
  Куріло О.Ю. Музеї історико-археологічного спрямування у навчальних закладах України // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 739-742. – ISBN 966-628-014-0
764526
  Босенко О.О. Музеї історичного профілю при вищих навчальних закладах Києва (XIX - початок XX століття): досвід реконструкції // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – C. 36-45. – ISSN 1992-5557


  З перших днів заснування Університет св. Володимира став центром виявлення, збирання, вивчення та охорони пам"яток археології. Цьому сприяла у першу чергу активна діяльність його першого ректора - М. О. Максимовича, за ініціативи якого та за участю ...
764527
   Музеї Канева. – Дніпропетровськ, 1977. – 87с.
764528
  Балацька Лідія Адріївна Музеї Києва : Бібліогр. покажчик до 1500-річчя міста / Балацька Лідія Адріївна; Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка УРСР. – Київ : Держ. іст. б-ка УРСР, 1982. – 28с.
764529
   Музеї Києва = Museums of Kyiv : Бібліогр. покажчик до 1500-річчя міста. – Київ, 2005. – 96с. – ISBN 966-8508-00-9
764530
  Яненко А.С. Музеї Київщини і Житомирщини та їх участь в археологічних дослідженнях регіону в 1945-1946 рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 304-311. – ISSN 2218-4805


  За матеріалами архіву М.Я. Рудницького.
764531
  Соколов В. Музеї книги і виставкові комплекси в бібліотеках України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 20-24. – Бібліогр.: 15 назв.
764532
  Дубровський В.В. Музеї на Україні / В.В. Дубровський. – Харків, 1929. – 60 с.
764533
  Гудченко З.С. Музеї народної архітектури України / З.С. Гудченко. – Київ, 1981. – 118 с.
764534
  Павловська Т.С. Музеї при загальноосвітніх навчальних закладах Волинської області: хорологічний та хронологічний аспекти / Т.С. Павловська, М.А. Чабанчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 201-203
764535
   Музеї села Тиманівки. – К, 1975. – 24с.
764536
  Шептицький А. Музеї сьогодні: європейські тенденції та наші виклики // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
764537
  Кобзар В.В. Музеї та бібліотеки Російської імперії напередодні I Світової війни // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 14-16
764538
  Муравська С.В. Музеї та колекції вищих навчальних закладів на українських землях (кінець XVII – початок ХХ ст.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 120-129. – ISSN 2078-0133


  Накопичення збірок, які використовувалися у навчальному та дослідницькому процесі, відбувалося вищими навчальними закладами паралельно з їхнім розвитком. Незважаючи на те, що окремі документально підтверджені колекції були сформовані у ...
764539
  Кононенко А. Музеї Тараса Шевченка як культурно-освітні осередки сучасного українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглянуто сучасну різноманітну музейну спадщину Тараса Шевченка: перші музеї про Великого Кобзаря - урочисті пам"ять-зібрання, пересувні музеї - кінолекторії, музеї-книги, музеї-альбоми, звіти археологічних подорожей як музейна спадщина, ...
764540
  Гайдукевич Я.М. Музеї Тернопільщини / Я.М. Гайдукевич. – Львів, 1989. – 127 с.
764541
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
764542
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2 : Музеї Чернігівщини. – 2004
764543
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 4 : Каталог. Всі музеї України. – 2004
764544
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 5. – 2004
764545
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 6. – 2004
764546
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1 : Козацькі та військові музеї України. – 2005
764547
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
764548
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
764549
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 5. – 2005
764550
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
764551
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
764552
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
764553
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
764554
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 5. – 2006
764555
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 6. – 2006
764556
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
764557
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
764558
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 5. – 2007
764559
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 6. – 2007
764560
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2008
764561
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2008
764562
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 3/4. – 2008
764563
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 5/6 (29/30). – 2008
764564
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1 (31). – 2009
764565
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2 (32). – 2009
764566
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 3 (33). – 2009
764567
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 4 (34). – 2009
764568
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1 (35). – 2010
764569
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2 (36). – 2010
764570
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 3 (37). – 2010
764571
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 4 (38). – 2010
764572
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1 (39). – 2011
764573
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2 (40). – 2011
764574
   Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2004-
№ 3 (41). – 2011
764575
   Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2004-
№ 4/5 (42/43). – 2011
764576
  Ткаченко Михайло Іванович Музеї України під час Другої світової війни (1939-1945 рр.) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Ткаченко Михайло Іванович; Укр. держ. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1996. – 223л. – Бібліогр.:л.206-223
764577
  Ткаченко М.І. Музеї України під час другої світової війни 91939-1945 рр.) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Ткаченко М.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 23л.
764578
  Савчук В. Музеї України як центри краєзнавчої роботи в 20-х - 30-х рр. ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 216-222. – ISSN 2222-5250
764579
  Чупрій Л.В. Музеї як інститути пам"яті: сучасні реалії та перспективи модернізації // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 137-145
764580
  Дмитрієнко М. Музеї як скарбниці історичних пам"яток і унікальних знань: роздуми над їх значенням для дослідників. (Шляхами книги Сергія Білоконя "Музей України") // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 303-308
764581
   Музеї, музейні колекції = Museums, museum collections / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт. ідеї: Логвін З.І., Таланкіна С.В. ; під ред. С.А. Вижви ; переклад Пастушенко Т.В. ; фот.: Жарій О.Ю.]. – Київ : Експрес-поліграф, 2014. – 22, [1] с. : іл. – Без тит. арк. - Текст парал. укр., англ.
764582
   Музей- садиба Лесі Українки в Колодяжному. – 2-е вид. – ЛЬвів, 1976. – 44с.
764583
   Музей- садиба М.І.Пирогова. – К, 1981. – 96с.
764584
   Музей-дача А. С. Пушкина в доме Китаевой. – Л., 1959. – 20с.
764585
   Музей-заповденик А. С. Пушкина. – М., 1982. – 255с.
764586
   Музей-заповденик А. С. Пушкина. – М., 1985. – 255с.
764587
   Музей-заповедник "Тарханы". – Пенза, 1990. – 109 с.
764588
  Чеснова В.Т. Музей-заповедник А. С.Пушкина в Болдине / В.Т. Чеснова, П.П. Маевская. – Горький, 1967. – 72 с.
764589
   Музей-заповедник А.В.Суворова. – Л, 1982. – 14с.
764590
  Бозырев В.С. Музей-заповедник А.С. Пушкина / В.С. Бозырев. – Ленинград, 1979. – 240с.
764591
  Мальшкина Л.М. Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" / Л.М. Мальшкина. – Горький, 1977. – 127с.
764592
  Задоркина Л.М. Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" / Л.М. Задоркина. – 3-е изд., с изм. – Горький, 1984. – 96с.
764593
   Музей-заповедник Абрамцево. – М., 1984. – 256с.
764594
   Музей-заповедник Абрамцево. – М., 1988. – 253с.
764595
   Музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина. – М., 1982. – 256с.
764596
  Куклес А.С. Музей-заповедник имени Андрея Рублева / А.С. Куклес, К.Г. Тихомирова // Спасо-Андроников монастырь. – Москва : Искусство, 1972. – С. 85-131
764597
  Свєшніков І.К. Музей-заповідник "Козацькі могили" : Путівник / І.К. Свєшніков. – Львів : Каменяр, 1990. – 92с.
764598
  Шульга В.І. Музей-заповідник А.С. Макаренка / В.І. Шульга, І.І. Панченко // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19
764599
   Музей-квартира А.М.Горького.Москва.ул.Качалова 6/2. – М, 1965. – 28 с.
764600
  Лукина З.В. Музей-квартира И.И.Бродского / З.В. Лукина. – Л.-М., 1965. – 56с.
764601
  Ломан О.В. Музей-квартира Н. А. Некрасова / О.В. Ломан. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1971. – 70 с.
764602
  Римская-Корсакова Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова в Ленинграде / Римская-Корсакова. – Ленинград : Музыка, 1976. – 72 с.
764603
   Музей-квартира С.М.кирова. – Л, 1939. – 110с.
764604
   Музей-квартира Ф.М.Достоевского. – 2-е изд. – М : Советская Россия, 1959. – 72 с.
764605
   Музей - садиба Ю.Федьковича сел.Путила. – Ужгород, 1976. – 63с.
764606
   Музей - усадьба В.Г.Белинского. – М, 1973. – 19с.
764607
   Музей - усадьба В.Г.Белинского. – М, 1977. – 20с.
764608
   Музей - усадьба В.Д.Поленова. – Москва, 1963. – 14 с.
764609
   Музей - усадьба В.Д.Поленова. – 4-е изд. – Тула, 1963. – 96 с.
764610
   Музей - усадьба В.Д.Поленова. – Ленинград, 1964. – 267с.
764611
   Музей - усадьба В.Д.Поленова. – М, 1964. – 8с.
764612
   Музей - усадьба В.Д.Поленова. – М, 1966. – 48с.
764613
   Музей - усадьба В.Д.Поленова. – 5-е изд. – Тула, 1970. – 89с.
764614
   Музей - усадьба И.Е.Репина. – Л, 1957. – 16с.
764615
   Музей - усадьба И.Е.Репина. – М, 1962. – 16с.
764616
   Музей - усадьба Л.Н.Толстого. – М, 1949. – 20с.
764617
   Музей - усадьба Л.Н.Толстого. – М, 1955. – 96с.
764618
   Музей - усадьба Леси Украинки в Колодяжном. – ЛЬвво, 1976. – 44с.
764619
   Музей - усадьба Н.А.Некрасова в с.Карабихе. – Ярославль, 1956. – 16 с.
764620
   Музей -квартира А.С.Пушкина. – Л, 1989. – 23с.
764621
   Музей -панорама "Бородинская битва". – М, 1973. – 49с.
764622
   Музей -панорама "Сталинградская битва". – Волгоград, 1984. – 208с.
764623
   Музей. – К., 1980. – 136с.
764624
   Музей. – Москва, 1980. – 215с.
764625
   Музей "Боярский быт XVII века". – М., 1938. – 16с.
764626
  Александрова Л.М. Музей "Газодинамическая лаборатория" / Л.М. Александрова, Л.А. Овчинников. – Ленинград, 1987. – 78с.
764627
   Музей "Домик Петра І". – Л., 1979. – 5с.
764628
  Павлюченко В.Ф. Музей "Дорога жизни" / В.Ф. Павлюченко, П.Л. Редькин. – Л, 1978. – 80с.
764629
  Павлюченко В.Ф. Музей "Дорога жизни" / В.Ф. Павлюченко, П.Л. Редькин. – 2-е изд. – Л, 1981. – 71с.
764630
  Павлюченко В.Ф. Музей "Дорога жизни" / В.Ф. Павлюченко, П.Л. Редькин. – 3-е изд. – Л, 1988. – 71с.
764631
  Бутиков Г.П. Музей "Иссакиевский собор" / Г.П. Бутиков. – Ленинград, 1991. – 221 с.
764632
  Овчинникова С.Т. и др. Музей "Квартира Пушкина на Арбате" / С.Т. и др. Овчинникова. – М., 1989. – 79с.
764633
   Музей "Марциальные воды". – Петрозаводск, 1966. – 28с.
764634
  Новицька Л.В. Музей "Мій край - Поділля" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 47-48 : фото
764635
   Музей "Молодая гвардия". – 2-е изд. – Донецк, 1972. – 81с.
764636
   Музей "Молодая гвардия". – 4-е изд. – Донецк, 1976. – 48с.
764637
  Мацкова Л.П. Музей "Олеся" - скарбниця етнографії Полісся // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 6. – С. 6-13
764638
  Харламов Виктор Музей "под градусом" : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 16 : Фото
764639
  Бойко Надія Музей "Поштова станція" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
764640
  Васильев М.Е. Музей "Святогорский монастырь" / М.Е. Васильев. – 2-е изд., перераб. – Ленинград, 1984. – 45с.
764641
  Сердюк О. Музей "Судацька фортеця" Національного заповідника "Софія Київська" / О. Сердюк, М. Тимошенко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 7 (205). – С. 2-7. – ISSN 0131-2685
764642
  Малых А.Н. и др. Музей "Филини Этерия" : путеводитель / А.Н. и др. Малых. – Одесса, 1988. – 52с.
764643
   Музей "Філікі Етерія" : [ Історичні нариси - каталог ] / Грецький Фонд Культури (Одеса) ; [відп. за вид. Гіоргос Толяс ; переклад укр. мовою: Оксана Чубачівна, Михайло та Пері Колесникові, ред. укр. тексту: Наталія Майданюк ; фотографії: Іліаса Іліадіса ]. – [ 2-ге вид.]. – Одеса : Філія Грецького Фонду Культури, 2009. – 136 с. : 44 іл. – ISBN 966-8815-07-6
764644
  Колеснікова В.А. Музей (Кабінет) антропології та етнології імені проф. Хв. Вовка / В.А. Колеснікова, І.В. Черновол, А.С. Яненко ; НАН України, Ін-т археології ; Благодійний фонд сприяння розвитку бібл. та архів. справи ім. Федора Вовка. – Київ : Стародавний світ, 2012. – 87, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 84-87. – ISBN 978-966-2608-11-3
764645
  Стрельникова Р.К. Музей 26-ти бакинских комиссаров / Р.К. Стрельникова, А.И. Матирко. – Ашхабад, 1959. – 63с.
764646
   Музей А. М. Горького. – М., 1957. – с.
764647
   Музей А. М. Горького. – М. : Московский рабочий, 1972. – 24 с.
764648
   Музей А. М. Горького в Казани. – Казань, 1968. – 72 с.
764649
   Музей А.В.Суворова. – Л, 1954. – 144с.
764650
  Меерович Г.И. Музей А.В.Суворова. / Г.И. Меерович. – Л, 1981. – 152с.
764651
  Иокар Л.Н. Музей А.М.Горького. / Л.Н. Иокар. – М, 1981. – 143 с.
764652
  Левин Г.Д. Музей А.М.Горького. Краткий путеводитель. / Г.Д. Левин. – М. : Советская Россия, 1957. – 56 с.
764653
  Кундиренко Г.П. Музей А.Н. Сергеева-Ценского в Алуште / Г.П. Кундиренко. – Симферополь, 1975. – 128с.
764654
   Музей А.С.Пушкина в Москве. – М, 1962. – 192с.
764655
   Музей А.С.Пушкина в Москве. – М, 1963. – 16с.
764656
   Музей А.С.Пушкина и П.И.ЧАйковского в Каменке. – К, 1986. – 43с.
764657
  Пахомов Н.П. Музей Абрамцево / Н.П. Пахомов. – М., 1968. – 94с.
764658
  Смирнов А.В. Музей Академии художеств / А.В. Смирнов, Г.Г. Гримм. – Ленинград, 1940. – 26 с.
764659
   Музей антропологии и этнографии. – Ленинград, 1925. – 28с.
764660
  Шафрановская Т.К. Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР : путевод. без экскурсовода / Т.К. Шафрановская ; под. ред. Т.В. Станюкович ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Ленинград : Наука, 1979. – 122, [2]с.
764661
   Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. – М.-Л., 1964. – 55с.
764662
   Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. – Ленинград, 1973. – 150с.
764663
   Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. – Л., 1967. – 62с.
764664
   Музей археологии и этнографии. – Сыктывкар, 1988. – 23с.
764665
   Музей археологии Института истории,. – Алма-Ата, 1978. – 51с.
764666
  Овчинникова Е.С. Музей архитектуры и живописи XVII века / Е.С. Овчинникова. – М., 1965. – 11с.
764667
  Юкало В. Музей Богдана Лепкого у Бережанах на Тернопіллі // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 58-62. – ISSN 0130-5263
764668
  Юкало В. Музей Богдана Лепкого у Бережанах на Тернопіллі // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28-29
764669
  Пискун О.О. Музей Богдана Хмельницького в Чигирині: історія та сьогодення // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 14-17
764670
   Музей боевой и трудовой славы. – Новосибирск, 1969. – 23с.
764671
   Музей боевой славы гвардейцев-широнинцев. – Х., 1977. – 65с.
764672
  Шевченко А.И. Музей будущего (переориентация образования) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 76-78. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
764673
  Голубовский Анатолий Музей в Аликанте: живое из мертвого / Голубовский Анатолий, Сорин Александр // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 148-151 : фото
764674
   Музей в атеистической пропаганде. – Л., 1978. – 132с.
764675
   Музей в атеистической пропаганде. – Л., 1987. – 123с.
764676
  Кузнецова Т.В. Музей в библиотеке: история повседневности // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 8-17. – ISSN 1560-7968


  О музейной деятельности общедоступных библиотек г. Санкт-Петербурга и его окрестностей.
764677
  Балацкий В.Г. Музей в катакомбах / В.Г. Балацкий. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Одесса, 1976. – 40 с.
764678
  Дубровский А. Музей в музее = МГУ 175 лет // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
764679
  Дятлова Г. Музей в отдельной комнате : уроки для руководителей / Галина Дятлова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 0869-4915


  В конце XX в. в библиотечных сетях Беларуси начали создаваться музеи, что привело к расширению сферы деятельности: библиотеки превращаются в культурные центры, которые наряду с традиционными выполняют еще и музейные функции. На Могилевщине ...
764680
   Музей в Панеряй. – Вильнюс, 1966. – 22с.
764681
   Музей в Панеряй. – Вильнюс, 1970. – 21с.
764682
  Карпель Р.А. Музей в Петрищеве / Р.А. Карпель, И.В. Швецов. – М., 1976. – 120с.
764683
   Музей в помощь школе. – Саратов, 1963. – 8с.
764684
  Райхлина Е.Л. Музей в системе патриотического воспитания молодежи // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 3. – С. 172-176. – ISSN 1997-0803


  В статье рассматривается педагогический потенциал музея как компонента системы патриотического воспитания молодежи. Показаны возможности музеев разного профиля, а также музея в педагогическом университете, в решении задач патриотического воспитания.
764685
  Кушнір В. Музей В"ячеслава Липинського на одвічнім шляху з Києва до Кракова // Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 9. – С. 115-122. – ISBN 966-617-7381-44-9
764686
   Музей В. М. Васнецова. – М., 1968. – 16с.
764687
   Музей В.А.Тропинина и московских художников его времени. – Москва, 1975. – 239 с.
764688
   Музей В.А.Тропинина и московских художников его времени. – М, 1978. – 32с.
764689
   Музей В.А.Тропинина и московских художников его времени. – Ленинград, 1987. – 216с.
764690
  Забнев Музей В.Г.Белинского / Забнев, ФА, . – Пенза, 1952. – 63с.
764691
  Забнев Ф.А. Музей В.Г.Белинского / Ф.А. Забнев. – Пенза, 1956. – 68с.
764692
   Музей В.Г.Короленка в Житомирі. – К, 1978. – 48 с.
764693
   Музей В.Г.Короленка в Полтаве. – Х, 1979. – 69с.
764694
  Великанова А.Я. Музей В.И. Ленина / А.Я. Великанова. – Ленинград, 1984. – 224с.
764695
  Никитин П.Е. Музей В.И.Ленина / П.Е. Никитин. – Л, 1965. – 35с.
764696
   Музей В.И.Ленина. Киевский филиал. – Киев : Политиздат, 1968. – 27 с.
764697
   Музей В.И.Ленина. Ленинградский филиал : путеводитедь. – Ленинград : Лениздат, 1939. – 262 с.
764698
   Музей В.И.Ленина. Ленинградский филиал. – 2-е изд. – Л, 1964. – 328с.
764699
   Музей В.И.Ленина. Ленинградский филиал. – Л, 1969. – 200с.
764700
   Музей В.И.Ленина. Ленинградский филиал. – Л, 1980. – 122с.
764701
   Музей В.И.Ленина. Ульяновский филиал. – Ульяновск, 1959. – 159с.
764702
   Музей В.І.Леніна : довідник. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 195 с.
764703
  Дудикевич Б.К. Музей В.І.Леніна / Б.К. Дудикевич, Д.П. Мінов. – Львів, 1968. – 108с.
764704
  Яринич С. Музей великого библиофила // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2017. – № 3/4 (101), март - апрель : Книги и судьбы. – С. 75-80. – ISSN 2222-436X


  Библиотека и музей Дж. П. Моргана в Нью-Йорке является уникальным культурно-просветительским и научно-исследовательским центром, деятельность которого всецело посвящена истории письменности, и книгоиздания.
764705
  Романовский И.С. Музей великого города / И.С. Романовский. – 2-е доп. изд. – М., 1961. – 303с.
764706
   Музей Великого Кобзаря у форті Шевченка. – К., 1975. – 23с.
764707
   Музей Великого Октября. – Л., 1977. – 112с.
764708
  Терехова Н. Музей видатних діячів української культури [Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського та М. Старицького] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 2-5. – ISSN 0131-2685


  "...Якщо на карті сучасного Києва окреслити район старої Паньківщини, то межі його проходитимуть приблизно між вулицями Л. Толстого і Тарасівською до річки Либідь. <...> Селилися тут переважно київська інтелігенція, професори та студенти університету ...
764709
  Палієнко М. Музей визвольної боротьби України у Празі (1925-1948): створення, діяльність, доля архівної колекції / М. Палієнко, І. Срібняк // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 35-47. – ISBN 966-625-009-8
764710
  Корнієнко О.М. Музей винахідника зварювання металів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
764711
  Іванченко Н. Музей вишивки і стародавнього одягу // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-29
764712
  Ляпіна О. Музей війни і революції в Київському університеті // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 157-163. – ISBN 978-617-7399-06-2


  "Розуміючі епохальність змін, що відбулися протягом 1914-1918 рр., враховуючи природну схильність до збирання історичних артефактів, два співробітники Університету Св. Володимира вирішили створити Музей війни і революції. Дослідження і розвідки про ...
764713
   Музей війни народної : Збірник наукових статей. – Київ, 1999. – 60с. – ISBN 966-95663-0-4
764714
   Музей военно-воздушных сил. – М., 1988. – 76с.
764715
  Новгородская Т. Музей военного костюма // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 897 (6). – С. 50-51. – ISSN 0320-331Х


  Рік тому під Москвою відкрився музей військового костюма (Краснознаменськ)
764716
   Музей Волинської ікони = Museum of Volyn icon : [книга-альбом] / [В.С. Александрович, С.І. Василевська, А.П. Вигодник та ін.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 399, [1] с. : кольор. іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-187-193-8
764717
  Задорожний М.П. Музей Волинської ікони // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 34
764718
   Музей Володимира Ілліча Леніна. Львівський філіал : путівник. – Львів : Каменяр, 1968. – 98 с.
764719
  Терновський В.О. Музей Володимира Сосюри / В.О. Терновський. – Донецьк, 1976. – 23с.
764720
  Николаева Н.С. Музей Восточных культур / Н.С. Николаева. – М, 1957. – 170с.
764721
   Музей Г.Тукая в Кырлае. – Казань, 1984. – 15 с.
764722
  Задорожний М.П. Музей Г.Я. Сєдова // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 11
764723
   Музей герїчної оборони і визволення Севастополя. – К., 1984. – 94с.
764724
   Музей героев культуры. – Кишинев, 1967. – 72с.
764725
   Музей героической обороны и освобождения Севастополя. – Симферополь, 1978. – 129с.
764726
   Музей героїчної оборони і визволення Севастополя. – К., 1975. – 92с.
764727
  Хольцхауэр Х. Музей Гете в Веймаре : Кратк. путев. / Х. Хольцхауэр. – Веймар, 1969. – 52 с.
764728
  Хольдхауэр Х. Музей Гете в Веймаре. Краткий путеводитель. / Х. Хольдхауэр. – 4-е изд. – Веймар, 1975. – 48с.
764729
  Ярова Г. Музей Гетьманства // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-13. – ISSN 1814-5078


  "Будинок гетьмана Івана Мазепи" на Подолі
764730
  Симеонов Ц. Музей Главна квартира на руската армия 1877-1878 Пордим, Плевенско / Ц. Симеонов. – София, 1968. – 42с.
764731
  Столяров Геннадій Музей глобусів у Відні : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 39 : Фото
764732
  Нетупахина Г.Д. Музей городской скульптуры. Городские памятники. Некрополь Александро-Невской Лавры. Литераторские мостики. / Г.Д. Нетупахина, Н.И. Удимова. – Л., 1963. – 252с.
764733
  Нетупахина Г.Д. Музей городской скульптуры. Краткий путеводитель. / Г.Д. Нетупахина, Н.И. Удимова. – Л., 1972. – 184с.
764734
  Синицына О. Музей Господа Нашего на чердаке // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2011. – № 8 (288). – С. 28-31. – ISSN 0869-8171


  Музей "Церковь Нашего Возлюбленного Господа На Чердаке" (Ons’ Lieve Heer op Solder) является одним из старейших в Амстердаме. Он представляет из себя городской дом 17 в. с церквью на чердаке. В 1661 г. купец Ян Хартман купил три смежных здания.
764735
   Музей д"Орсе. – К., 1991. – 47с.
764736
  Третяк К.В. Музей Д.К. Заболотного / К.В. Третяк. – Одеса, 1968. – 44с.
764737
  Васильев К.Г. Музей Д.К. Заболотного. / К.Г. Васильев. – Одесса, 1983. – 55с.
764738
  Никольский В.А. Музей декоративного искусства. / В.А. Никольский. – Птгр-М, 1923. – 33с.
764739
  Семиреченский И.И. Музей Демьяна Бедного в Губовке. / И.И. Семиреченский. – Днепропетровск, 1983. – 63с.
764740
  Кудряшов Е. Музей деревянного зодчества в Костроме / Е. Кудряшов. – Ярославль, 1971. – 46 с.
764741
  Орехова М. Музей деревянного зодчества под открытым небом / М. Орехова, Е. Кудряшов. – Москва, 1968. – 16 с.
764742
  Анісімова А. Музей Дзиндри: марсіанські хроніки // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 12-13


  Новий музей модерної скульптури Михайла Дзиндри у Брюховичах (Львів)
764743
  Ломоносов М. Музей для пам"яті, а не з туги... У Ніжині створили аудиторію-музей радянської епохи Homosoveticus // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 26). – С. 11


  "У музейній сім’ї Гоголівського університету, що в Ніжині на Чернігівщині, незвичне, але актуальне нині поповнення - нещодавно відкрилася довгоочікувана аудиторія-музей радянської епохи під іронічною назвою Homosoveticus, за аналогією з однойменною ...
764744
  Евсеева Л.М. Музей древне-русского искусства имени Андрея Рублева / Л.М. Евсеева, В.Н. Сергеев. – М., 1971. – 59с.
764745
   Музей древнерусского искусства им. А. Рублева. – М., 1965. – 22с.
764746
   Музей древнерусского искусства им. А. Рублева. – М., 1968. – 95с.
764747
   Музей древнерусского искусства им. А. Рублева. – Ленинград, 1981. – 264с.
764748
   Музей древнерусского искусства им. А. Рублева. – 2-е. – Ленинград, 1989. – 264с.
764749
   Музей друзей. – М., 1962. – 63с.
764750
  Борщевська Н. Музей друку / Н. Борщевська. – Вінниця, 1930. – 52 с.
764751
   Музей етнографії та художнього промислу АН УРСР. – К., 1976. – 13с.
764752
  Булгакова Л. Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України : путівник / [Л. Булгакова, Я. Грендиш, П. Дацун та ін.]. – Львів : Ін-тут народознавства НАН України, 1996. – 96 с. – ISBN 5-7702-0637-3
764753
  Голубець Г. Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України у Львові - скарбниця народного та професійного мистецтва // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-21
764754
  Дрозд В.Г. Музей живого письменника, або моя довга дорога в ринок : автобіографічна повість / В.Г. Дрозд. – Київ, 1994. – 206 с.
764755
  Каськун С. Музей Жовківський замок // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 20-22
764756
  Забужко О. Музей заброшенных секретов : проза: роман (главы из книги) / окончание. Начало в № 7, 10, 2011 // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 32-85. – ISSN 0130-7673
764757
  Кухарєва Н. Музей Заповіту Т.Г. Шевченка в Переяславі : (до 195-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка) / Н. Кухарєва, О. Калінович // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 143-149
764758
   Музей зарубежного искусства. Рига.. – РИга, 1974. – 22с.
764759
   Музей зарубежного искусства. Рига.Живопись Бельгии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, Венгрии XIX-XX веков. – РИга, 1974. – 45с.
764760
   Музей зарубежного искусства. Рига.Живопись Италии, Испании, Франции. – РИга, 1975. – 39с.
764761
   Музей зарубежного искусства. Рига.Живопись Нидерландов, Голландии, Фландрии. – РИга, 1973. – 53с.
764762
   Музей західного та східного мистецтва в Києві. – Київ, 1983. – 311с.
764763
  Сокунов І.В. Музей зброї та військової техніки // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 20-21


  Історія створення та перспективи розвитку.
764764
  Сергеева И.А. Музей и архив Еврейского историко-этнографического общества: к проблеме реконструкции документального собрания // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 288-320. – ISSN 2222-4203
764765
   Музей и власть. – М
1. – 1991. – 322с.
764766
   Музей и власть. – М
2. – 1991. – 188с.
764767
  Шнирельман В.А. Музей и конструирование социальной памяти: культурологический подход // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 8-26. – ISSN 0869-5415
764768
  Белов Г.Д. Музей и раскопки Херсонеса / Г.Д. Белов. – Крым, 1936. – 96с.
764769
  Прошин Г.Г. Музей и религия / Г.Г. Прошин. – М., 1987. – 219с.
764770
  Никифоров А. Музей и рукопись / А. Никифоров. – Казань, 1920. – 15с.
764771
   Музей и современность. – М, 1975. – 295с.
764772
   Музей и школа. – М, 1985. – 192с.
764773
  Громов В.А. Музей И.С. Тургенева / В.А. Громов. – Орел, 1958. – 92с.
764774
   Музей И.С.Тургенева в Орле Спасское-Лутовиново, 1970. – 24с.
764775
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. – Л, 1964. – 21с.
764776
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. – Ленинград, 1971. – 11 с.
764777
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. – Москва, 1975. – 11с.
764778
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. – Л, 1977. – 34с.
764779
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. Живопись. – Л, 1975. – 74с.
764780
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. Живопись, скульптура, прикалдное искусство. – Москва, 1956. – 17с.
764781
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина.Античная скульптура. – 10с.
764782
   Музей изобразительных искусств Каракалпакской АССР. – Москва, 1976. – 2155с.
764783
   Музей изобразительных искусств Татарской АССР. – Ленинград, 1978. – 192с.
764784
   Музей изобразительных искусств. Будапешт. – Москва, 1976. – 147с.
764785
  Редин Е.К. Музей изящных искусств и древностей Императорского Харьковского Университета (1805-1905) : К истории Императорского Харьковского Университета. – Харьков : Паровая Тип. и Литогр. М.Зильберберг и С-вья, 1904. – 64 с. – Отд. оттиск из "Запис. Императ. Харьк. универс.", за 1904 г.
764786
  Заболотский П.А. Музей имени Гоголя при Историко-филологическом институте кн. Безбородько в Нежине / П.А. Заболотский. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского
Год 1-й. – 1910. – 9 с. – Отд. оттиск: Известия историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине. Т. 26
764787
  Кравцова Мария Музей имени себя // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 42 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
764788
   Музей искусств Социалистической Республики Румынии.Бухарест. – Москва, 1989. – 263с.
764789
   Музей истори города Донецка : Путеводитель. – Донецк : Донбас, 1972. – 27 с.
764790
   Музей истории войск Краснознаменского Прикарпатского военного округа. – ЛЬвов, 1980. – 77с.
764791
   Музей истории вуза - действенная форма воспитания. – Москва, 1975. – 52с.
764792
   Музей истории города Киева. – Киев, 1988. – 224 с.
764793
  Шевченко Т.К. Музей истории Запоржья : Путеводитель / Т.К. Шевченко, Т.М. Голубкова. – Днепропетровск : Промінь, 1985. – 40 с.
764794
  Романовский И.С. Музей истории и реконструкции Москвы / И.С. Романовский. – М., 1954. – 256с.
764795
   Музей истории и реконструкции Москвы. – М, 1957. – 32с.
764796
   Музей истории искусства.Вена. – Москва, 1986. – 246с.
764797
  Вирлич А.Э. Музей истории Каховки / А.Э. Вирлич, О.Г. Шульженко. – Симферополь, 1981. – 85с.
764798
  Ольшанецкий Я.Д. Музей истории киевгорстроя - полвека строительства столицы Украины // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 48-51
764799
   Музей истории Корсунь-Шевченковской битвы. – К, 1984. – 63с.
764800
   Музей истории литературы и искусства им.Я.Райниса и его филиалы. – Рига, 1981. – 39с.
764801
   Музей истории народов Узбекистана им. М.Т.Айбека. Ташкент. – Ташкент, 1974. – 83с.
764802
   Музей истории Полтавской битвы. – К, 1980. – 46с.
764803
  Шахнович М.М. Музей истории религии АН СССР и отечественное религиоведение (1932-1961) // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 150-157
764804
  Бутинова М.С. Музей истории религии и атеизма / М.С. Бутинова, Н.П. Красников. – М.-Л., 1965. – 195с.
764805
   Музей истории религии и атеизма. – Л, 1981. – 144с.
764806
  Вежичанина О.С. Музей истории религии и атеизма / О.С. Вежичанина. – Днепропетровск, 1988. – 23с.
764807
   Музей истории СГУ. – Сыктывкар, 1987. – 24с.
764808
  Пелькина Л.А. Музей і школа / Л.А. Пелькина. – Київ, 1967. – 154с.
764809
  Видашенко М.Б. Музей І.Федорова у Львові / М.Б. Видашенко. – Львів, 1979. – 126 с.
764810
  Федорук Я. Музей Івана Виговського: велика ідея у маленькому селі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 52-57. – ISSN 0131-2685
764811
  Тригуб В. Музей Івана Козловського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 18-19


  Музей розташований в селі Мар"янівка Васильківського району
764812
   Музей Івана Франка у рідному селі. – ЛЬвів, 1970. – 96с.
764813
   Музей історичних коштовностей УРСР. – 2-е вид. – К, 1973. – 18с.
764814
   Музей історичних коштовностей УРСР. – К, 1984. – 143с.
764815
  Гаврилова Я. Музей історії автомобілів у моделях // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 34
764816
  Корсунь А.О. Музей історії Головної астрономічної обсерваторії НАН України // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 84-87
764817
  Ісаєва Т. Музей історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху, як центр інтерактивної ґендерної освіти та виховання // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 91-94. – ISBN 978-966-8428-52-4
764818
  Трофімова С.О. Музей історії запорізького козацтва на о. Хортиця: історіографічний аспект // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 214-220. – ISBN 978-966-8999-37-6
764819
  Люта Т. Музей історії Києва: доля і недоля // Антиквар : Часопис про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Г. Шерман. – Київ, 2017. – № 11/12 (105), листопад - грудень : Магдебургія по-київські. – С. 78-81. – ISSN 2222-436X
764820
   Музей історії Корсунь-Шевченківської битви. – Дніпропетровськ, 1969. – 103с.
764821
   Музей історії Львівської політехніки = The Museum of History of Lviv Polytechnic : нарис-путівник / Національний ун-т "Львівська політехніка" ; за наук. ред. А. Кос. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів : Національний університет Львівська політехніка, 2009. – 48 с. – Текст укр., англ. мовами
764822
   Музей історії міста Дніпродзержинська. – Дніпропетровськ, 1968. – 80с.
764823
  Павлова В. Музей історії пенсій єдиний у світі // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 26-27


  Музей истории пенсий - музей, открытый в помещении отделения Пенсионного фонда России по Еврейской автономной области. Расположен в городе Биробиджан. Музей создан группой активистов Пенсионного фонда как общественный и открыт в апреле 2008 г. ...
764824
   Музей історії Полтавської битвы. – 2-е вид. – Х, 1977. – 47с.
764825
  Чоповський В. Музей історії та етнографії села Липовиця на Бойківщині / В. Чоповський, В. Андрейків // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 4 (67). – С. 61-75
764826
   Музей К.Маркса и Ф.Энгельса. – М, 1970. – 48с.
764827
  Запускалова К.А. Музей как пространство культурной коммуникации // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 97-99
764828
  Срезневський І Б. Музей Київської метеорологічної обсерваторіі = Le musee de l"Observatoire meteorologique de Kiev / Б. Срезневський ; Українська академія наук. – У Київі (Київ), 1926. – 19 с. – Тит. арк. парал. укр та фр. мовами. Текст фр. мовою
764829
  Степанова А.К. Музей Кишиневской подпольной типографии ленинской газеты "Искрь" / А.К. Степанова. – Кишинев, 1969. – 32с.
764830
  Лосиевский И.Я. Музей книги в научной библиотеке: единый комплекс материальных и виртуальных экспозиций // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2008. – № 1. – С. 64-69.
764831
   Музей книги и книгопечатания УРСР. – К, 1983. – 158с.
764832
  Тюнеева О. Музей книги Одеської державної Публічної бібліотеки. / О. Тюнеева. – К, 1927. – 17с.
764833
  Петрищева В.Н. Музей комсомольской славы / В.Н. Петрищева. – М, 1975. – 96с.
764834
  Задорожний Микола Музей космонавтики в Житомирі : географічне краєзнавство і туризм. // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 29 : Фото
764835
   Музей коштовного і декоративного каміння : Науково-популярне видання. – Володарськ-Волинський : Державний гемологічний центр України, 2001. – 100с.
764836
   Музей Краснознаменного Черноморского флота. – Симферополь, 1969. – 160с.
764837
  Макаров И.К. Музей Краснознаменного Черноморского флота / И.К. Макаров, Г.В. Парамонова. – Симферополь, 1973. – 152с.
764838
  Поліщук Т. Музей крізь призму часу // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 55-58. – ISSN 0130-6936
764839
  Ломтев К.Н. Музей Л.Н. Толстого в Москве / К.Н. Ломтев. – М, 1958. – 196с.
764840
   Музей Л.Н.Толстого на станции Лев Толстой. – М, 1985. – 32с.
764841
   Музей Латышских красных стрелков. – Рига, 1973. – 20с.
764842
   Музей Лесі Українки в Києві. – Київ, 1981. – 47 с.
764843
  Гринь Т. Музей любомудра на його батьківщині // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 62-63. – ISSN 0130-5263


  Про музей Г.С. Сковороди у селищі Чорнухи
764844
  Коцюбинська К. Музей М. Коцюбинського / К. Коцюбинська. – Вінниця, 1930. – 48с.
764845
  Ченакал В.Л. Музей М.В. Ломоносова / В.Л. Ченакал. – Л, 1970. – 198с.
764846
   Музей М.В.Ломоносова в Ленинграде. – М.Л., 1964. – 75с.
764847
   Музей М.В.Ломоносова.Ленинград. – 2-е изд. – Л, 1967. – 75с.
764848
   Музей М.В.Ломоносова.Ленинград. – 3-е изд. – Л, 1972. – 71с.
764849
   Музей М.В.Ломоносова.с.Ломоносово (Архангельская область). – Архангельск, 1967. – 48с.
764850
   Музей М.І.Пирогова. – Одеса, 1969. – 64с.
764851
  Литвиненко Г.Т. Музей М.М. Коцюбинського у Вінниці / Г.Т. Литвиненко, Б.В. Хоменко. – Вид. 4-е, доп. і перероб. – Одеса, 1976. – 59с.
764852
  Литвиненко Г.Т. Музей М.М. Коцюбинського у Вінниці / Г.Т. Литвиненко, Б.В. Хоменко. – Вид. 5-е, доп. і перероб. – Одеса, 1981. – 80с.
764853
   Музей М.М.Коцюбинского в Чернигове. – К, 1978. – 95с.
764854
   Музей М.М.Коцюбинського в Вінниці. – Одеса, 1967. – 80с.
764855
   Музей М.М.Коцюбинського в Вінниці. – Одеса, 1972. – 96с.
764856
   Музей М.О.Щорса в місті Щорс. – К, 1976. – 46с.
764857
   Музей М.Т.Рильського в Києві. – К, 1975. – 23с.
764858
  Вырыпаев П.А. Музей М.Ю. Лермонтова / П.А. Вырыпаев, Г.П. Похвиснев. – Пенза, 1956. – 94 с.
764859
   Музей Мартироса Сарьяна. – М, 1973. – 38с.
764860
   Музей Мате Залки. – Харків, 1979. – 48с.
764861
  Феноменов М.Я. Музей местного края / М.Я. Феноменов. – М, 1922. – 52с.
764862
   Музей местной природы. – М., 1925. – 112с.
764863
   Музей Метрополитен Нью-Йорк. – Москва, 1983. – 145 с.
764864
   Музей Метрополитен. Западноевропейская живопись. – Москва
2. – 1976. – 24с.
764865
  Макаренко М. Музей мистецтв ім.Б.І. та В.М.Ханенків Української АН / М. Макаренко. – К, 1924. – 143с.
764866
  Ходак І. Музей мистецтв імені Б.І. та В.М. Ханенків Всеукраїнської академії наук: макаренківський період діяльності // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 97-116
764867
  Мариан Б. Музей моих друзей или Книга посвящений : оды, панегирики, эпиграммы, дифирамбы а также шаржи: дружеские и не очень / Борис Мариан. – Кишинев : [б. и.], 2015. – 136, 63 с. : фот. – Кн.- перевертыш на рус. и рум. языках
764868
  Зинько Ф.З. Музей моря / Ф.З. Зинько. – Одесса, 1968. – 57с.
764869
   Музей Московского Художественного академического театра Союза ССР им.М.Горького. – М, 1973. – 12 с.
764870
  Богословский Н.В. Музей муз / Н.В. Богословский. – М., 1968. – 110с.
764871
   Музей Н. Островского в Шепетовке. – К : Мистецтво, 1974. – 23 с.
764872
   Музей Н.В. Гоголя в Великих Сорочинцах = Le musee Gogol a Veliki Sorotchinsi : фоторассказ о музее великого русского писателя Н.В. Гоголя в селе Великие Сорочинцы Полтав. обл. / Литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. с. Великие Сорочинцы (Полтав. обл.); [авт. текста: Г.С. Брайко, Н.О. Литвин ; фот.: А.М. Стернина и др. ]. – Киев : Мистецтво, 1975. – [24] с. : ил. – (Музеи Украины)
764873
   Музей Н.Островского. – Сочи, 1948. – 59 с.
764874
   Музей Н.Островского в Шепетовке. – Винница, 1963. – 72 с.
764875
   Музей Н.Островского в Шепетовке. – Львов, 1968. – 60 с.
764876
  Демская А.А. Музей на Волхонке / А.А. Демская, Л.М. Смирнова. – М., 1982. – 49с.
764877
  Іщенко Лариса Музей на колесах // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47. – ISSN 0868-9644
764878
  Буцко Анастасия Музей на набережной : столпы куьтуры / Буцко Анастасия, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 88-97 : Фото
764879
  Буланый И.Т. Музей на общественных началах / И.Т. Буланый, И.Г. Явтушенко. – М., 1985. – 206с.
764880
  Лурье В.Г. Музей на предприятии / В.Г. Лурье. – М., 1982. – 103с.
764881
  Гранина А.Н. Музей над озером / А.Н. Гранина. – Иркутск, 1975. – 105 с.
764882
  Язикова Р. Музей народних ремесел та побуту Слобожанщини // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17
764883
  Иванова Н.Н. Музей народного искусства / Н.Н. Иванова. – М, 1972. – 176с.
764884
  Кудряшов Г. Музей народної артистки України, героя України Раїси Кириченко // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15
764885
   Музей народної архітектури і побуту в Переяслові-Хмельницькому. – Київ, 1981. – 64 с.
764886
   Музей народної архітектури і побуту УРСР. – Київ, 1981. – 94 с.
764887
   Музей народної архітектури і побуту УРСР. [Ізоматеріал] : [комплект открыток с текстом на укр., рус, англ., нем., фр., и исп. языках]. – Київ : Мистецтво, 1978. – 20 л. : 20 листівок + 1 обкл.
764888
   Музей народної архітектури і побуту.Львів. – Львів, 1975. – 63 с.
764889
   Музей народної архітектури та побуту у Львові. – Львів, 1980. – 184 с.
764890
  Данилюк Г А. Рибак Музей народної архітектури та побуту у Львові / Г А. Рибак Данилюк. – Львів, 1988. – 39с.
764891
   Музей народной архитектуры и быта УРСР Киев. – Киев, 1985. – 191 с.
764892
   Музей науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Перший музей науки мають відкрити в Києві восени 2018 року.
764893
   Музей наукового атеїзму в Ровно. – Львів, 1985. – 62с.
764894
  Кушнір В. Музей Наукового товариства ім. Шевченка у Львові: від заснування до створення першої загальнодоступної експозиції // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 824-832. – ISSN 1028-5091
764895
  Марченко І. Музей нашої пам"яті : комедія на 2 дії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 7/8. – С. 116-163. – ISSN 0130-1608
764896
  Малин А.К. Музей не для друзей / А.К. Малин. – Симферополь, 1967. – 151с.
764897
  Памук О. Музей невинностi : роман / Орхан Памук ; [ пер. з турецької О.Б. Кульчинського та Г.В. Рог ]. – Харків : Фоліо, 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-03-4708-3
764898
  Памук О. Музей невинностi / Орхан Памук ; [пер. з тур. О.Б. Кульчинського та Г В. Рог ; худож.-офрмлювач О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2012. – 672 с. – Пер. вид. : Masumiyet Muzesi / Pamuk O. Istanbul, 2008. – ISBN 978-966-03-4708-3
764899
  Островская Р.П. Музей Николай Островского в Москве / Р.П. Островская, Д.Е. Соколова. – М. : Московский рабочий, 1960. – 120 с.
764900
   Музей новин очима студентів // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 6


  Сюжети студентів Інституту журналістики визнані найкращими на конкурсі студентських відеоробіт про Музей новин – масштабний культурно-освітній проект, присвячений 20-річчю ТСН (медіахолдинг «1+1 Медіа»). Усі призові місця конкурсу – за студентами 3-го ...
764901
   Музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського у Камянці. – К, 1979. – 48с.
764902
   Музей обороны Брестской крепости. – 4-е изд. – Минск, 1986. – 126с.
764903
   Музей обороны Брестской крепости. Брест : путеводитель. – Минск : Беларусь, 1978. – 127 с., [4] л. ил.
764904
  Хмельков А. Музей обороны Царицына им. И.В. Сталина / А. Хмельков. – Сталинград : Сталинградская правда, 1941. – 130 с.
764905
  Шленский Дмитрий Музей одной улицы : Путеводитель / Шленский Дмитрий, Браславец Алексей. – Львов-Киев : Центр Європи, 2002. – 120с. – ISBN 966-7022-32-3
764906
  Задорожний М.П. Музей Олександра Довженка у Сосниці // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 27
764907
  Шапкаров Г.В. Музей освобждението на Плевен 1877 / Г.В. Шапкаров. – София, 1966. – 52с.
764908
  Шапкаров Г.В. Музей освобождението на Плевен 1877 / Г.В. Шапкаров. – София, 1967. – 29с.
764909
  Козлов Л.Р. Музей остроумия / Л.Р. Козлов. – 2-е изд., доп. – Минск, 1986. – 239с.
764910
  Козлов Л.Р. Музей остроумия. / Л.Р. Козлов. – Минск, 1983. – 222с.
764911
  Козлов Л.Р. Музей остроумия. / Л.Р. Козлов. – 3-е изд., доп. – Минск, 1989. – 255с.
764912
  Лебедев Н.К. Музей П.А.Кропоткина / Н.К. Лебедев. – Л.-М., 1928. – 80с.
764913
   Музей палеографии. – Л, 1925. – 8с.
764914
  Гірник Галина Музей пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С. 8-9
764915
  Клепиков В.Н. Музей памяти декабристов. / В.Н. Клепиков. – Свердловск, 1985. – 95с.
764916
  Колотов М.Г. Музей памятник Исаакиевский собор / М.Г. Колотов. – Ленинград, 1966. – 8 с.
764917
  Залашко А.Т. Музей Панаса Мирного / А.Т. Залашко. – Полтава, 1946. – 24с.
764918
   Музей партизанской славы : путеводитель по музею в городе Яремче. – Ужгород : Карпати, 1971. – 48 с.
764919
  Музыря М.Е. Музей партизанской славы в Яремче : путеводитель / М.Е. Музыря. – Ужгород : Карпати, 1979. – 51с.
764920
   Музей партизанской славы в Яремче : фоторассказ / Я.Ю. Дацюк (фото) ; М.Я. Музыря (авт. текста). – Киев : Мистецтво, 1980. – 23 с. – (Музеи Украины)
764921
   Музей партизанської слави : путівник помузею в місті Яремчі. – Ужгород : Карпати, 1971. – 48 с.
764922
  Задорожний М.П. Музей писанкового розпису в Коломиї // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 2-3 : фото
764923
  Сірук М. Музей під вивіскою..."Ялтинської стратегії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 48). – С. 3


  "Київ має запобігти тому, щоб російські гроші визначали зміст того, як буде висвітлюватись історія Бабиного Яру", - експерт.
764924
  Лесина Н.П. Музей планеризма / Н.П. Лесина, Л.П. Печерикина. – Симферополь, 1979. – 95с.
764925
   Музей пограничных войск. – М, 1974. – 141с.
764926
   Музей подпольной типографии "Нина". – Баку, 1965. – 32с.
764927
  Забужко О. Музей покинутих секретів : Роздуми з нового роману // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2005. – № 7/8. – С. 18-53. – ISSN 0130-1608
764928
  Забужко Оксана Музей покинутих секретів : уривки з роману // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 5. – С. 19-124
764929
  Забужко О. Музей покинутих секретів. – 2-е вид., доп. – Київ : Факт, 2010. – 832 с. – Шифр. дубл. 8ут Забу. (доп. карп. по каб.). – ISBN 978-966-359-293-0
764930
   Музей Прадо. Мадрид. – Москва, 1971. – 10с.
764931
  Гачева А. Музей при библиотеке: традиции и перспективы / Анастасия Гачева // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 46-49. – ISSN 1726-6726


  В начале 2015 г. в Москве прошла международная научно-практическая конференция «Библиотеки, музеи: основные направления взаимодействия и сотрудничества», организованная ВГБИЛ им. М.И. Рудомино и Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» под ...
764932
   Музей прикладного искусства : путеводитель. – Таллин : Периодика, 1985. – 72 с.
764933
   Музей природи Канівського природного заповідника : путівник. – Канів, 1999. – 12 с. – ISBN 966-7459-41-1
764934
   Музей радянсько-чехословацької дружби. – К, 1978. – 23с.
764935
  Березов П.И. Музей революции / П.И. Березов. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1955. – 244с.
764936
   Музей революции Латвийской ССР. – Рига, 1974. – 24с.
764937
   Музей революции СССР : Третий сборник статей. – Москва : Изд.Всесоюзного об-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1932. – 116с.
764938
   Музей революции СССР. – М, 1933. – 148с.
764939
   Музей революции СССР. – М, 1967. – 12с.
764940
  Березов П.И. Музей револяции СССР / П.И. Березов. – М, 1952. – 204с.
764941
   Музей російського мистецтва в Києві. – Київ, 1979. – 216с.
764942
   Музей російського мистецтва в Києві. – К, 1979. – 31с.
764943
  Вихров А.К. Музей С.М. Кирова. / А.К. Вихров, С.Е. Никитин. – Ленинград, 1979. – 100с.
764944
   Музей С.М.Кирова. – Л, 1959. – 132с.
764945
  Коваль Г.Ф. Музей С.С. Гулака-Артемовського у Городищі / Г.Ф. Коваль. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 30 с.
764946
  Переведенцева В. Музей светописи : музеи // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . сентябрь. – С. 56-61


  Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде - государственное учреждение культуры Нижегородской обл. В музее собрана обширная коллекция фототехники, фотолитературы, фотографий XIX-XX вв.
764947
  Фокши Г. Музей села в Бухаресте / Г. Фокши. – 2-е. – Бухарест, 1967. – 62с.
764948
   Музей скульптуры С.Т.Каненкова . Смоленск. – Л, 1974. – 54с.
764949
  Кузнецов А. Музей Советской Армии / А. Кузнецов. – М., 1958. – 212с.
764950
  Карлова А.И. Музей современного искусства : история институализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 38-42. – ISSN 2073-9702
764951
  Карлова А.И. Музей современного искусства в советской и российской культуре // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 131-137. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
764952
  Герета І.П. Музей Соломії Крушельницької / І.П. Герета. – Львів, 1978. – 96с.
764953
  Тарасенко О. Музей старожитностей Університету св. Володимира (до 170-річчя заснування) // Історія України. – Київ, 2007. – № 17 (513). – С. 1-5
764954
  Сторчай О. Музей старожитностей Університету Святого Володимира: завідувачі Яків Волошинський та Андрій Лінниченко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 52-68
764955
  Заєва Л.І. Музей сучасного образотворчого мистецтва як елемент міської культурної інфраструктури (на прикладі діяльності одеських недержавних художніх галерей) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Заєва Любов Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
764956
  Тарахан-Береза З.П. Музей Т.Г. Шевченка у Каневі / З.П. Тарахан-Береза. – Дніпропетровськ : Промінь, 1986. – 181 с. : іл. – Тит. арк. парал. англ. та укр. мовами. - Мініатюрне видання
764957
   Музей Т.Г.Шевченко. – К, 1963. – 11с.
764958
  Костенко А. Музей Тараса Шевченка в Києві / Анатолій Костенко // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 96-98
764959
  Портянко В. Музей Тараса Шевченка святкує 85-річчя // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 листопада (№ 46). – С. 24
764960
   Музей театра и музыки. Таллин. – Таллин, 1966. – 48 с.
764961
   Музей театра и музыки. Таллин. – 3-е изд. – Таллин, 1975. – 22с.
764962
   Музей театрального, музичного і кіномистецтва УРСР. – К, 1981. – 48с.
764963
   Музей театральных кукол. – Москва, 1957. – с.
764964
  Маньковська Р. Музей у дослідженнях вчених Інституту історії України НАН України // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 499-518
764965
  Космолінська Наталя Музей у подарунок : Люди легенди / Космолінська Наталя, Шишака Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 133 : Іл.
764966
  Бєлофастова Т.Ю. Музей у системі сучасних комунікацій // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 36-39
764967
  Могилянский Н.М. Музей Украинских древностей В.В.Тарновского Черниговского Губернского Земства. – Петроград : Тип. В.Д.Смирнова, 1915. – С. 395-408. – Один экз. деф. : без обл. ; отд. оттиск : "Живая старина", год XXIII, 1914 г.
764968
   Музей Украинских древностей, пожертвованный Черниговскому Губернскому Земству В.В.Тарновским. – Чернигов : Тип. Губернского Земства, 1903. – 16 с.
764969
   Музей украинского изобразительного искусства . Киев. – К, 1981. – 127с.
764970
  Білокінь С.І. Музей України (Збірка П. Потоцького) : дослідж., матеріали / С.І. Білокінь ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник, НАН України, Ін-т історії України, Центр культурол. студій. – [3-тє вид., доп.]. – Киев : [б. в.], 2006. – 474, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 443-474. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8939-10-7
764971
   Музей українського народного декоративного мистецтва = Museum of Ukrainian folk dekorative art : альбом / [ упоряд. Л.С. Білоус, І.І. Бекетова та ін. ]. – Київ : Мистецтво, 2009. – 352 с. – До 110-ї річниці заснування колекції Музею українського народного декоративного мистецтва. – ISBN 978-966-577-039-8
764972
   Музей українського народного декоративного мистецтва УРСР. – К, 1968. – 107с.
764973
   Музей українського народного декоративного мистецтва УРСР. – К, 1970. – 46с.
764974
   Музей українського образотворчого мистецтва УРСР. – Київ, 1976. – 187с.
764975
   Музей українського образотворчого мистецтва УРСР. – Київ, 1986. – 160 с.
764976
  Дідух Л. Музей української імміграції "Тисячоліття" м. Прудентополіс (Бразилія) / Л. Дідух, М. Бондаренко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 233-238
764977
  Жам О. Музей хліба національного істориико-етнографічного заповідника "Переяслав": до 25-річчя створення та діяльності // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 135-142


  Музей хліба, хата
764978
   Музей художественных тканей. – М, 1983. – 332с.
764979
   Музей человека. – М, 1990. – 347с.
764980
   Музей Черноморского флота. – Симферополь, 1957. – 108с.
764981
  Сосенкова Марина Музей Чехова в годы войны // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 136-143. – ISSN 0131-8136
764982
  Дворжачек Я. Музей чешской литературы / Я. Дворжачек. – 3-е. доп. изд. – Прага, 1963. – 99с.
764983
  Марковський А.І. Музей Шевченка в Каневі як перехід від українського модерну до неоклассики // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 35. – С. 159-168. – ISSN 2077-3455
764984
  Мельник Віра Музей Шевченкового "Заповіту" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 214-220. – ISSN 0869-3595
764985
  Мельник В. Музей Шевченкового "Заповіту" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 214-219. – ISSN 0130-321Х
764986
  Ведмідь Л.А. Музей шістдесятництва // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 377-389. – ISBN 978-966-8809-89-7
764987
  Жуков Борис Музей эволюции, или Консервация прогресса : Столпы культуры / Жуков Борис, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 140-150 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
764988
  Адлер Б. Музей этнографии и антропологии имени Императора Великого при Императорской Академии Наук / Б. Адлер. – Москва, 1904. – 22 с. – Отд. оттиск
764989
   Музей этнографии народов СССР.Ленинград. – Л, 1966. – 64с.
764990
   Музей этнографии народов СССР.Ленинград. – Л, 1971. – 56с.
764991
   Музей этнографии народов СССР.Ленинград. – Л, 1974. – 351с.
764992
   Музей этнографии народов СССР.Ленинград. – Л, 1977. – 176с.
764993
   Музей Я.М. Свердлова. – Свердловск, 1957. – 68с.
764994
  Гажева Л.Д. Музей як "інститут пам"яті" народу в дослідженнях науковців // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 63-69. – ISBN 978-617-689-216-8
764995
  Запоточний Є.М. Музей як елемент суспільного простору міста. Актуальність розвитку комунікативної функції музею // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 4-6
764996
  Караманов О.В. Музей як сучасний наративний простір // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 56-58. – ISBN 978-966-136-493-5
764997
  Левицький В.І. Музей Яновського у Нечаївці / В.І. Левицький. – Дніпропетровськ, 1986. – 38с.
764998
  Костюк Б. Музей. XXI століття // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 47 (200). – С. 28-30
764999
   Музей: менеджмент і освітня діяльність / [упоряд.: Г. Аартс, З. Мазурик ; ред.: Н. Трохим ; пер. з нідерланд.: М. Ковальчук]. – Львів : Літопис, 2009. – 223, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-7007-75-1
765000
  Бондаренко А.А. Музей: от ритуала к социокультурному творчеству // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 217-225. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,