Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
760001
  Наєнко М. "...мого слова свічечка горить". Володимир Забаштанський // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 345-349. – ISBN 978-966-439-809-8
760002
  Посохова Л. "Могилянці" в Чернігівському, Харківському та Переяславському колегіумах: до реконструкції інтелектуальних мереж // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 245-253. – ISBN 978-966-2410-77-8
760003
  Толстая Т. "Могу и палкой с гвоздем по лицу ударить" / беседовал Юрий Володарский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 82-90
760004
  Каганович Л.М. "Могут быть... уволены без выдачи выходного пособия" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 110-114. – ISSN 0235-7089


  О том, как срочно проводили полную украинизацию.
760005
  Карышева Т. "Могучая кучка" / Т. Карышева. – М., 1954. – 43с.
760006
  Чичкина Светлана "Мода в Сочи, Сочи в моде!" : Фестиваль моды вписан в бюджетную строку города-курорта. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 124-125 : Фото
760007
  Лейбин В.М. "Модели мира" и образ человека / В.М. Лейбин. – М., 1982. – 255с.
760008
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – 2003. – 508 с. – Присвяч. 130-й річниці заснування Київ. Церковно-археолог. музею
760009
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ. – ISBN 966-7671-23-2
2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – 2004. – 400 с.
760010
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ. – ISBN 966-7671-23-2
2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – 2005. – 656 с.
760011
   Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. М.Е. Громова ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ, 1998-. – ISBN 978-966-8809-38-5
2010 рік : Проблеми збереження та вивчення музейних пам"яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. – 2011. – 664 с.
760012
   Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ, 1998-
2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – 2013. – 480 с.
760013
   Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1998-. – ISBN 978-966-136-493-5
2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – 2018. – 420 с.
760014
  Гривінський Р. Могилянці - 399! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 2


  День народження відсвяткували театралізованою ходою, благодійним ярмарком та чемпіонатом із шахів.
760015
  Даниленко О.В. Могильний Леонід Петрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 31 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Могильний Леонід Петрович - кандидат історичних наук, доцент.
760016
  Кухаренко Ю.В. Могильник Брест-Тришин / Ю.В. Кухаренко. – Москва : Наука, 1980. – 128 с.
760017
  Сорокин В.С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казастане / Сорокин В.С. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1962. – № 120 : Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казастане / Сорокин В.С. – C. 1-207
760018
  Фриденталь А. Могильник в Курнале, в приходе Санкт-Юргенс, Эстляндской губернии : сочинение / А. Фриденталь. – Ревель : Франц Клуге, 1911. – [10], 62, [10] с.
760019
  Навацкайте О. Могильник Вершвай. : Автореф... канд.ист.наук: / Навацкайте О.; АН Литовской ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1957. – 16л.
760020
  Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен / А.А. Гаврилова. – М.-Л., 1965. – 113с.
760021
  Андрух С.И. Могильник Мамай-Гора II : Монография / С.И. Андрух; Ин-т археологии НАНУ; Запорожский государственный университет. – Запорожье. – ISBN 966-599-053-5
Кн.2. – 2001. – 282 с.
760022
  Андрух С.И. Могильник Мамай-Гора ІІ / С.И. Андрух; Ин-тут археологии НАН Украины. Запорож.госуд.ун-тет. – Запорожье, 2001. – 284с. – ISBN 966-599-053-5
760023
  Чиндина Л.А. Могильник Релка на Средней Оби / Л.А. Чиндина. – Томск, 1977. – 192с.
760024
  Петраускас Могильник та поселення черняхівської культури Велика Бугаївка в системі старожитностей Середнього Подніпров"я / Петраускас, // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 22-41. – ISSN 0235-3490
760025
  Матющенко В.И. Могильник у д. Ростовка вблизи Омска / В.И. Матющенко, Г.В. Синицына. – Томск, 1988. – 132с.
760026
  Івакін В.Г. Могильники давньоруського Києвоподолу: особливості еволюції та основні етапи функціонування // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 71-77. – ISSN 2218-4805
760027
  Рассамакін Ю.Я. Могильники Ігрень (Огрінь) 8 та Олександрія доби енеоліту: проблеми датування та культурної приналежності // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 26-48. – ISSN 0235-3490
760028
  Вихляев В.И. Могильники населения бассейнов рек Суры и Мокши II-VII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Вихляев В.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1972. – 18л.
760029
   Могильники черняховской культуры. – М, 1979. – 206с.
760030
   Могильники черняховской культуры. – М, 1988. – 183с.
760031
  Костомаров Н.И. Могильные предания / Н.И. Костомаров. – 223-240 с.
760032
  Маурин Е. Могильный цветок.Возлюбленная фаворита : Романы / Е. Маурин. – Харків : Прапор, 1995. – 238с. – (Историко-авантюрний роман). – ISBN 5-7766-0187-8;5-7766-0593-8
760033
  Рогачев В. Могла ли Аляска остаться российской землей? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 14/15. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
760034
  Серебряков Л. Могло быть иначе... / Л. Серебряков. – Нальчик, 1970. – 110с.
760035
  Буряківець Ю. Мого життя межінь = Midsummer of my life : поезії / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Вільна думка, 1984. – 638 с. : портр. – Дод. тит. арк. англ.
760036
  Ярема С.І. Мого народу гілочка тернова : [ художньо-документальне видання ] / Сергій Ярема. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 312с. – ISBN 978-966-331-205-7
760037
  Суворова А.А. Могольские сады : образ рая, символ власти // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 28-38. – ISSN 0869-1908


  Садово-парковое искусство Великих Моголов (I пол. XVI в.) в Индии
760038
  Гаврилів О. Могорич / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2015. – 57, [2] с. – Зміст: Могорич ; Курінь ; Півідіот ; Самопал ; Рекет домів ; Оглядини. – ISBN 978-966-2598-45-2
760039
  Дмитричев Т.Ф. Могосторонняя дипломатия США : теория и практика / Т.Ф. Дмитричев. – Москва : Международные отношения, 1981. – 288 с.
760040
  Виктория Малая Могрен : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 96 : Фото
760041
  Делич Лідія (JlnflНJа ДелиЬ) Могу Турски, и могу Мановски...(о роману Мирjане ДетелиЬ) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 384-409. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті аналізується роман сербської авторки М. Детелич "Легенда про зникнення" про таємничий окультний античний орден доркаси (homo universalis), який пережив катастрофу в Атлантиді.Розглядаються інтермедіальні та інтертекстуальні зв"язки прозового ...
760042
  Нароков Н.В. Могу! / Н.В. Нароков. – М, 1991. – 365с.
760043
  Задорнов Н.П. Могусюмка и Гурьянович / Н.П. Задорнов. – М., 1957. – 270с.
760044
  Задорнов Н.П. Могусюмка и Гурьянович / Н.П. Задорнов. – Рига, 1969. – 336с.
760045
  Киселев Г. Могут ли воскреснуть мертвые ? / Г. Киселев. – Москва : Безбожник, 1929. – 63 с.
760046
  Зигель Ф.Ю. Могут ли с неба падать камни? / Ф.Ю. Зигель. – М, 1956. – 12с.
760047
  Земляк К.П. Могутні джерела / К.П. Земляк. – Київ, 1965. – 159с.
760048
  Неріс С. Могутні імена / С. Неріс. – Київ : Молодь, 1952. – 32 с.
760049
  Лещенко М.Н. Могутній виступ селянства / М.Н. Лещенко. – Київ, 1972. – 48с.
760050
  Єфременко Є. Могутній засоб організації активності мас / Є. Єфременко. – К, 1959. – 182с.
760051
  Голубушин Ю.С. Могутній прискорювач суспільного прогресу. / Ю.С. Голубушин, В.І. Михайловський. – К., 1973. – 211с.
760052
  Терефера І.Я. Могутній прискорювач суспільного розвитку / І.Я. Терефера. – К., 1974. – 48с.
760053
  Перелома В.О. Могутній фактор прискорення / В.О. Перелома. – К., 1986. – 79с.
760054
  Тичина П.Г. Могутність нам дана : статті та промови / Павло Тичина. – Київ : ДЛВ, 1953. – 216 с.
760055
  Бичатін В.Ю. Могутня зброя атеїстів / В.Ю. Бичатін. – Київ, 1966. – 47 с.
760056
  Стафійчук І.П. Могутня зброя партії / І.П. Стафійчук. – К, 1985. – 280с.
760057
  Гапочка П. Могутня ідейна зброя більшовизму : (До 10-річчя виходу в світ праці Й.В.Сталіна "Короткий курс історії ВКП(б)") / П. Гапочка. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 20 с.
760058
  Ремезовський І.Д. Могутня ідейна зброя в боротьбі за комунізм / І.Д. Ремезовський. – К., 1966. – с.
760059
  Ємельяненко Г.Г. Могутня ідейна зброя в боротьбі за марксистський світогля на Україні / Г.Г. Ємельяненко. – Київ, 1959. – 44 с.
760060
  Суздальцев В.В. Могутня ідейна зброя комуністів усього світу. / В.В. Суздальцев. – К., 1962. – 48с.
760061
  Шумило Микита Могутня й чарівна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 37-42. – ISSN 0130-5263
760062
  Зацепілін Г.Ф. Могутня перетворююча сила нашої епохи / Г.Ф. Зацепілін. – Київ, 1961. – 52с.
760063
   Могутня Радянська держава. – К, 1972. – 208с.
760064
   Могутня сила новаторства. – К, 1978. – 88с.
760065
  Ковалевський Б.П. Могутня сила побудови комунізму / Б.П. Ковалевський. – Київ, 1962. – 195с.
760066
  Вороб`йов В.Ф. Могутня сила. Ленін В.І. і питання літературної критики:/ Літературно-критичний нарис/ / В.Ф. Вороб`йов. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 259с.


  Книга присвячена вивченню деяких аспектів багатющої науково-естетичної спадщини В. І.Леніна, його поглядів на літературу й мистецтво, ленінського розуміння суті літературно-художньої критики та її значення для творчої роботи письменників і духовного ...
760067
  Воробйов В.Ф. Могутня сила: В.І. Ленін і питання літературної критики / В.Ф. Воробйов. – Київ, 1980. – 260с.
760068
  Рашидов Ш.Р. Могутня хвиля : роман / Ш.Р. Рашидов. – Київ : Дніпро, 1966. – 401 с.
760069
  Рашидов Ш.Р. Могутня хвиля : роман / Ш.Р. Рашидов. – Київ : Дніпро, 1972. – 303 с.
760070
  Плачинда Г. Могутньому // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 жовтня (№ 43). – С. 8


  Спогади про Сергія Плачинду разом з його донькою Галиною.
760071
  Черкасов Н.Г. Могуча поступь советской индустрии / Н.Г. Черкасов. – М, 1959. – 45с.
760072
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва, 1964. – 351 с.
760073
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 328 с.
760074
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Военное издательство, 1970. – 320 с.
760075
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 319 с.
760076
  Гордеева Е.М. Могучая кучка / Е.М. Гордеева. – Изд. 2-е, доп. – М, 1966. – 325с.
760077
  Зорина А.П. Могучая кучка / А.П. Зорина. – М.-Л., 1967. – 104с.
760078
  Зорина А.П. Могучая кучка / А.П. Зорина. – Изд. 2-е. – Л., 1973. – 96с.
760079
  Крюков А.Н. Могучая кучка / А.Н. Крюков. – Л, 1977. – 270с.
760080
   Могучая поступь советской экономики. – М, 1977. – 326с.
760081
  Рудой Могучая сила интернациональной солидарности. / Рудой, Г.Н. Чистяков. – М., 1980. – 35с.
760082
   Могучая сила коммунистической идейности. – Л, 1961. – 337с.
760083
  Макаренко А.А. Могучая сила пролетарской солидарности / А.А. Макаренко. – Москва, 1976. – 319с.
760084
  Косенко О.И. Могучая сила созидания: (К 50-летию стаханов. движения). / О.И. Косенко, М.Г. Валитов. – М., 1985. – 39с.
760085
  Трофимов А.Н. Могучая социалистическая держава / А.Н. Трофимов ; [ред. М.П. Меньшиков]. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 31, [1] c.
760086
  Епишев А.А. Могучее оружие партии / А.А. Епишев. – М., 1973. – 319с.
760087
  Гусейн Мехти Могучее содружество / Гусейн Мехти. – Баку, 1964. – 235с.
760088
  Тяглов И Могучее средство / И Тяглов, . – Калинин, 1954. – 32с.
760089
   Могучее средство воспитания. – Л, 1978. – 144с.
760090
   Могучей поступью. – Москва, 1959. – 44с.
760091
   Могучие источники Победы. – Киев, 1984. – 263с.
760092
  Ожинская М.И. Могучий арсенал воспитания молодежи / М.И. Ожинская, А.С. Василенко. – К., 1984. – 167с.
760093
  Кусто Могучий властелин морей / Кусто, , Жак-Ив. – М., 1977. – 186с.
760094
  Урастыров К. Могучий Дьагарыма / К. Урастыров. – Якутск, 1983. – 407с.
760095
  Урастыров К. Могучий Дьагарыма / К. Урастыров. – Новосибирск, 1984. – 415с.
760096
  Алтаев Ал. Могучий слепец / Ал. Алтаев, Ар. Феличе. – Москва, 1959. – 375с.
760097
  Казанский И.А. Могучий Союз / И.А. Казанский. – М, 1968. – 350с.
760098
  Журухин И.Ф. Могучий сплав / И.Ф. Журухин. – М., 1971. – 128с.
760099
  Смориго Н.И. Могучий сплав / Н.И. Смориго. – Москва, 1981. – 80 с.
760100
   Могучий талант. – Москва : Советская Россия, 1981. – 272 с.
760101
  Денисенко И.М. Могучий ускоритель / И.М. Денисенко. – Москва, 1971. – 72с.
760102
  Савинов К.И. Могучий фактор мира и стабильности в международных отношений: к 25-летию Варашав. договора. / К.И. Савинов. – М., 1980. – 153с.
760103
  Кобринец П.Н. Могучий фактор мужества и героизма / П.Н. Кобринец. – Минск, 1985. – 158с.
760104
   Могучий фактор национально-языкового развития. – Фрунзе, 1981. – 313с.
760105
  Сейтлиев К. Могучий шрифт : стихи и поэма / Кара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Правда, 1958. – 32 с.
760106
  Евгеньев М. Могущественный фактор борьбы за коммунизм / М. Евгеньев. – К., 1950. – 88с.
760107
  Воронцов В.В. Могущество знания / В.В. Воронцов. – Москва, 1979. – 320с.
760108
  Хозин Г.С. Могущество и бессилие / Г.С. Хозин. – М., 1986. – 269с.
760109
  Кочетков Г.Б. Могущество и бессилие компьютера / Г.Б. Кочетков. – Москва, 1988. – 79 с.
760110
  Седова Л.Н. Могущество имиджа : Учебное пособие / Седова Л.Н; Мин-во образования и науки Украины; Харьковский нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ. – ISBN 966-676-075-4
Ч.2. – 2005. – 400с.
760111
   Мода - дітям. – Київ
20. – 1982. – 15с.
760112
  Лагода О.М. Мода - маніфестація культури свободи особистості в добу глобалізації // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 194-202
760113
   Мода. – Київ, 1970. – 49с.
760114
   Мода houte tourism. 7 видов туризма, которые мы выбираем : Mass-туризм. Buse-туризм. Red-кий туризм. Show-туризм. Diskovery-туризм. Native-туризм // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 41-76 : Фото
760115
  Мельник М.Т. Мода в контексті художніх практик 20 століття : Автореф. дис. ... кандидата мистецтвознавства: 26.00.01 / Мельник М.Т.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
760116
  Зорченко И.В. Мода в социальном порядке: от исключительности через исключение к причастности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 50-55. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 54). – ISSN 2226-0994
760117
  Федорова Л.Л. Мода в языке и коммуникации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 220-219. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В ноябре 2012 состоялась очередная 9-тая конференция Института лингвистики МГУ, посвященная проблемам моды.
760118
   Мода від "Юнони" : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 10-15 : Фото
760119
  Антонюк Іван Мода для ялинки : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 22-25 : Фото
760120
  Воронин М.Л. Мода и время / М.Л. Воронин. – Київ, 1985. – 33с.
760121
  Андреева И.А. Мода и культура одежды / И.А. Андреева. – Москва, 1987. – 63с.
760122
  Шубин Г.Г. Мода и эстетическая культура / Г.Г. Шубин. – М., 1987. – 59с.
760123
  Мацукенвич А.А. Мода или спорт: скейтбординг, виндсерфинг / А.А. Мацукенвич, Н.В. Шершаков. – М., 1989. – 46с.
760124
  Нестер Л. Мода і гендер у романі Томаса Майнеке "Томбой" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 303-307. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблеми гендерних студій на матеріалі роману Томаса Майнеке "Томбой". Висвітлено головні питання пошуку та межі гендерної ідентичності крізь призму такого статево специфічного чииника, як мода та одяг. Презентація себе як визначеного типу ...
760125
  Кривоцюк М.Ю. Мода і здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 37-39 : рис.
760126
  Куц Г. Мода і лібералізм: колізії темпоральності // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 71-76
760127
  Дубровина А.В. Мода как знак цивилизации, выраженный в костюме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 25-29. – ISSN 2073-9702


  Представлена еволюція народного костюма в послідовності взаємодії цінностей, традиції і новизни. Показаний сучасний пріоритет винятковості, виражений за допомогою костюма.
760128
  Гуцол С.Ю. Мода как неомифологический нарратив // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 75-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
760129
  Гуцол С.Ю. Мода как неомифологический нарратив // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 75-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
760130
  Петров Л.В. Мода как общественное явление = (анализ в социально-коммуникативном аспекте) / Л.В. Петров. – Ленинград, 1974. – 32с.
760131
  Чернодед А.Б. Мода как объект социокультурного анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С. 88-93. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена феномену моды как социокультурному явлению. Проанализированы основные теории явления моды. Показано, что проблеме исследования моды как объекта социокультурного анализа посвящено много работы ученых в области социологии, культурологии, ...
760132
  Башкатова Д.А. Мода как объект философского осмысления и лингвистического анализа // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.164-172. – ISSN 0869-0499
760133
  Бадьйор Д. Мода на велике німе // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 72-75. – ISSN 0868-9644


  У сучасної моди на старе є позитивний момент - звернення до спадку німого кінематографа.
760134
  Шубина В.С. Мода на короля Умберто : повести, рассказы / В.С. Шубина. – М., 1991. – 329с.
760135
  Верстюк І. Мода на платформи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 14


  У світі онлайн-освіта стає дуже популярним способом вкладення часу, не менш популярним, ніж бари, спортзали, виїзди за місто, перегляди політичних дебатів та футбольних матчів. Кризові періоди примушують людей шукати додаткові знання, оскільки вони ...
760136
   Мода на сельдь под пеплом от Рене Родзепи. Скандинавский пирог : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 32-33 : Фото
760137
  Горобець Марися Мода на Українське : Сезон моди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-137 : Іл.
760138
  Поссемайер Инес Мода от природы : райские птицы / Поссемайер Инес, Ламан Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 122-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
760139
  Волчик А. Мода по-галицки // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 11. – С. 93-98.


  Дизайнер Роксолана Богуцкая
760140
  Клименко В. Мода по-українськи: три історії і трохи географії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 44-49. – ISSN 0868-9644
760141
  Тканко О. Мода та нова "естетична свідомість" в Україні кінця 20 - початку 21 століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 122-129. – ISSN 0236-4832
760142
  Гончаренко Н.А. Мода як вияв культури людства: сучасні тенденції // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 109-110
760143
  Нечипоренко А. Мода як дискурс візуального порядку: теоретичні аспекти // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 162-174. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
760144
  Бабенко Н.Б. Мода як об’єкт соціокультурних досліджень // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 156-165
760145
  Лавошник В.С. Мода як один з видів невербальної комунікації (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 41-46. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
760146
  Кущик І.В. Мода як символічна мова культури. Відображення епохи в трансформації костюму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 179-180
760147
   Мода"81. – Киев, 1980. – 32с.
760148
   Мода"90. – Москва, 1989. – 32с.
760149
  Аршавская Н.М. Мода, вкус, красота / Н.М. Аршавская, Л.С. Щербакова. – Москва, 1991. – 221с.
760150
  Бастрыкин А.И. Мода, кумиры и собственное "я" / А.И. Бастрыкин, Э.Б. Ширяев. – Л., 1988. – 172с.
760151
  Мотяшов В.П. Мода, престиж, личность / В.П. Мотяшов. – Москва : Педагогика, 1986. – 128 с.
760152
  Скотникова Т. Мода, стереотипи й архетипи в рекламних пропозиціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 56-59. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відповідність застосовуваних рекламних засобів сприйняття реклами споживачами. Розглянуто існуючі класифікації знаково-символічних патернів рекламних пропозицій (мода, стереопити, архетипи тощо). Проанализировано соответствие ...
760153
   Мода: за и против. – М., 1973. – 287с.
760154
  Барановський О.І. Мода: формування та проблеми / О.І. Барановський, П.А. Ліпавська. – К., 1989. – 48с.
760155
  Желев Ж. Модалните категории / Ж. Желев. – София, 1979. – 137с.
760156
  Калениченко М.М. Модальна база простого речення: логіко-семантичні та граматичні критерії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 192-196
760157
  Хмарук А.Ю. Модальна модифікація речень (на матеріалі творів Т. Шевченка) // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 107-110
760158
  Пикалюк Р. Модальна організація текстів рекламних слоганів // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 41-45. – ISSN 0252-3108
760159
  Калениченко М.М. Модальна основа та семантичні характеристики безособових речень // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 48-55. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено аналізу модальності речення. Модальність інтерпретується як конструктивний елемент речення у будь-якій функції. Основну увагу приділено аналізу семантичних ознак, які складають комплексне і багатошарове розуміння модальності. Статья ...
760160
  Звонська Л.Л. Модальна семантика футуральних форм у давньогрецькій мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 57-64. – Бібліогр.: с. 63-64; 24 поз.


  У давньогрецькій мові поєднання логічного і чуттєвого категорії майбуття виражається у модальній семантиці форм футурума (імперативного, евентуального, потенційного, будітативного, фінгального, профетивного), яку в процесі розвитку мови перебирають на ...
760161
  Грошева И.А. Модальная личность : портрет с отклонениями // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.82-88. – ISSN 0132-1625
760162
  Павлов В.Т. Модальная логика / В.Т. Павлов. – Киев, 1982. – 112 с.
760163
  Ивлев Ю.В. Модальная логика / Ю.В. Ивлев. – Москва : МГУ, 1991. – 224с.
760164
  Лобовиков В.О. Модальная логика оценок и норм с точки зрения содержательной этики и права. / В.О. Лобовиков. – Красноярск, 1984. – 270с.
760165
  Попова Г.Ф. Модальная оценка как смысловой компонент текста комической направленности (на матер. француз. художественной прозы) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Попова Г.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 25л.
760166
  Горделий З.П. Модальная стурктура текста эссе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Горделий З. П.; Моск. гос. лингв. ун-т. – М., 1991. – 23л.
760167
  Охріменко В.І. Модальне значення деонтичної необхідності (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 3-13


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення деонтичної необхідності, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Встановлено, що в основі модального значення деонтичної необхідності знаходиться диспозиція до ...
760168
  Биценко А.Ю. Модальне значення необхідності в німецьких юридичних текстах


  Розглядаються засоби вираження модального значення необхідності в німецьких юридичних текстах.
760169
  Охріменко В.І. Модальне значення необхідності, контамінованої волевиявом (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 304-313


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення необхідності, контамінованої волевиявом, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Показано кореляцію між внутрішньою формою модальної одиниці та мовними засобами у ...
760170
  Охріменко В.І. Модальне значення необхідності, контамінованої диспозитивною установкою (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 197-207


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення необхідності, контамінованої диспозитивною установкою, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Показано кореляцію між внутрішньою формою модальної одиниці та мовними ...
760171
  Охріменко В.І. Модальне значення проблематичної достовірності в емотивному контексті: модель сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 121-128
760172
  Кожамєтов А.Т. Модальне керування інтервальними системами / А.Т. Кожамєтов, Р. Мустафаєва, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається система звичайних лінійних диференціальних рівнянь з невизначеними коефіцієнтами, що знаходяться у деяких інтервалах. Досліджується задача знаходження параметрів керування, при яких замкнена система має коефіцієнти характеристичного ...
760173
  Косаревська Н.В. Модальне керування лінійними системами канонічного вигляду із запізненням / Н.В. Косаревська, Д.Я. Хусаїнов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 201-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розв"язується задача модального керування лінійними системами канонічного вигляду із запізненням. Надається алгоритм побудови параметрів керування, при яких замкнена система має характеристичний квазіполіном заданого вигляду.
760174
  Хусаїнов Д.Я. Модальне керування системами нейтрального типу / Д.Я. Хусаїнов, А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 286-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі досліджуються лінійні стаціонарні системи керування нейтрального типу. Розглянута задача модального керування, тобто знаходження параметрів оберненого розв"язку, при яких замкнена система має характеристичне рівняння з наперед заданими ...
760175
  Охріменко В.І. Модальний модифікатор "magari" як маркер контамінації модальних значень епістемічної можливості та епістемічної вірогідності (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 225-236
760176
  Охрименко В.І. Модальні висловлення запереченої можливості в італійській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 290-298


  У статті здійснюється класифікація модальних висловлень заперечної можливості, зумовленї об"єктивними та суб"єктивними чинниками з погляду теорії прототипів. The article deals with classification of modal meanings of negative possibility caused by ...
760177
  Падалка Ю.М. Модальні відмінності в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 321-328


  Статтю присвячено дослідженню та класифікації модальних відмінностей в іспанській мові. Статья посвящена изучению и классификации модальных различий в испанском языке. This article is dedicated to research and classification of modal differences in ...
760178
  Головань В.О. Модальні дієслова як морфологічний засіб модерації категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань європейського парламенту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 282-290


  Стаття присвячена дослідженню та опису використання модальних дієслів як одного з морфологічних засобів модерації категоричності в дискурсі Європейського парламенту. Дискурс засідань Європейського парламенту характеризується деякими мовленнєвими ...
760179
  Красненко О. Модальні засоби вираження припустимості, можливості, необхідності та сумніву (на матеріалі французьких текстів із міжнародних відносин) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 175-180. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
760180
  Ущина В.А. Модальні засоби суб"єктного позиціонування в англомовному медіа-дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 93-97
760181
  Охрименко В.І. Модальні значення проблематичної достовірності у висловлюваннях імплікації дії/перебігу подій (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 369-377
760182
  Шкільняк О.С. Модальні логіки немонотонних часткових предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 141-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
760183
  Бистров Я. Модальні маркери у контексті теорії можливих світів біографічного наративу (на матеріалі англомовної художньої прози) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 45-50. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
760184
  Коваленко А.В. Модальні розвинення в прямій та оберненій задачах перетворення частково когерентного оптичного поля лінійною системою : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коваленко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 158л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.145-158
760185
  Коваленко А.В. Модальні розвинення в прямій та оберненій задачах перетворення частково когерентного оптичного поля лінійною системою : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук :01.04.05 / Коваленко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
760186
  Ігіна З.О. Модальні слова як мовне вираження логічних модальностей (на матеріалі англомовної художньої прози 19 - 20 ст.) // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 51-54. – (Філологічні науки)
760187
  Стельмах М.Ю. Модальні функції дієслівних часових форм в класичній перській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 130-136. – ISSN 1682-671Х
760188
  Марусинець М.М. Модальні частки української мови: діагностичний і дидактичний контекст // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 261-265. – ISSN 2307-4558


  Стаття присвячена опрацюванню критеріїв виокремлення модальних часток української мови. Визначено природу, обсяг і структуру лінгвістичної категорії модальності. Модальність потрактовано як гетерогенну когнітивно-прагматичну категорію, що ...
760189
  Марусинець М.М. Модальні частки української, німецької та угорської мов як засоби посилення релевантності висловлення // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 122-127
760190
  Куликовська Н.І. Модальність гендерно маркованих фразеологічних одиниць ті їх місце і роль в системі мови // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 33 : Північне Полісся в історико-культурному контексті. – С. 55-64.
760191
  Костик О.І. Модальність дієслова may як гнучкий засіб передачі найтонших відтінків думки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 165-173.
760192
  Кубічка Є.А. Модальність зображень впорядкованих множин : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : cпец. 01.01.08- математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Кубічка Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 123 л. – Бібліогр.: л. 119-123
760193
  Кубічка Є.А. Модальність зображень впорядкованих множин : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.08 / Кубічка Є. А.; Євген Андрійович Кубичка; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
760194
  Охріменко В.І. Модальність і модус: еволюція трактовок // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 255-265. – ISBN 978-966-581-885-4
760195
  Скибицька Н.В. Модальність і пресупозиція як дві взаємодоповняльні категорії оечення (на матеріалі англійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 309-316. – ISBN 966-638-08406
760196
  Штрифанова Катерина Модальність і тональність у фантазії для лютні XVI століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-21. – ISSN 1728-6875
760197
  Телецька Т.В. Модальність об"єктивної можливості та необхідності у сучасній французькій мові (комунікативно-прагматичний аспект) / Т.В. Телецька, І.В. Панченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 433-439. – Бібліогр.: Літ.: с. 439; 7 п.
760198
  Смущинська І.В. Модальність персоніфікованого розповідача (на матеріалі сучасної французької літератури) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 110-115. – ISBN 966-581-498-2
760199
  Тріщук О.В. Модальність реферативного тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 116-122. – Бібліогр.: Літ.: с. 121-122; 29 п.


  Досліджуються мовні засоби вираження впевненості /невпевненості які дозволяють референту (автору реферативного тексту) впливати на читача, переконувати його в тому, що повідомлення відповідає дійсності.
760200
  Проценко О. Модальність різних джерел інформації у висвітленні конфлікту // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 127-131. – Бібліогр.: Літ.: с. 131; 4 п.
760201
  Смущинська І.В. Модальність тексту та художня інформація


  З"ясовано роль авторської модальності в контексті художнього твору. Модальність визначено не тільки як основну текстоформуючу категорію, але і як особливий пласт художньо-текстової інформації.
760202
  Романишин В. Модальність топосу міста у "перехресних стежках" Івана Франка та в "цинамонових крамницях" Бруно Шульца // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 237-241
760203
  Ніка О. Модальність у взаємозв"язках класичної логіки і лінгвістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розвиток модальності у класичній логіці та логічний напрямок у лінгвістиці. It is analyzed development of modality in classic logic and logical direction in linguistics.
760204
  Смущинська Ірина Вікторівна Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження : Дис... доктора філологічних наук: 10.02.05. / Смущинська Ірина Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 478 л. + Додатки: л.475-478. – Бібліогр.: л.432-474
760205
  Смущинська Ірина Вікторівна Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.05 / Смущинська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 39 с. – Бібліогр.: 32 назв.
760206
  Никифорак М. Модальність юридичної відповідальності: невідворотність, довільність, неможливість / М. Никифорак, О. Максимюк // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 94-105. – ISBN 978-966-306-020-4
760207
  Никифорак М. Модальність юридичної відповідальності: невідворотність, довільність, неможливість / М. Никифорак, О. Максимюк // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 37-39
760208
  Падалка Ю.М. Модальність як лінгвістична та філософська категорія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 133-139


  У статті проаналізовано походження, запровадження, історія розвитку поняття "модальність". Представлено погляди на категорію модальності Арістотеля, І. Канта, М. Епштейна. Розглянуто питання співвідношення лінгвістики та філософії в межах розгляду ...
760209
  Гніздечко О.М. Модальність як модусна категорія англомовного наукового тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 68-73.
760210
  Барміна Є.О. Модальність як перекладознавча проблема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 27-35
760211
  Андрієвська Е.М. Модальність як чинник відтворення згоди/незгоди у французькому діалозі


  Розглядається роль модальності як первісної основи відтворення згоди/незгоди у французькому діалозі. При цьому розмежовуються поняття об"активної та суб"єктивної модальності. Згода/незгода в діалогічному спілкуванні обумовлюється саме ...
760212
  Невська Ю.В. Модальність, оцінка, евідентність, емпатія: проблема визначення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 185-192. – ISSN 2312-0665


  На матеріалі епістолярію М. Куліша.
760213
  Мартыненко В.В. Модально-временная организация предложений в текстах советского конституционного законодательства : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Мартыненко В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
760214
  Мартыненко Вера Вадимовна Модально-временная организация предложений в текстах советского конструкционного законодательства : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.01 / Мартыненко Вера Вадимовна; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1988. – 240л. – Бібліогр.:л.240-240
760215
  Самотоина Алла Григорьевна Модально-диктальные сочетания с неэксплицитным модусом в соврем. англ. языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Самотоина Алла Григорьевна; Московск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 26 с.
760216
  Педченко С. Модально-експресивний потенціал видільних та вказівних партикулятивів // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 122-129. – ISSN 2075-1486
760217
  Педченко С. Модально-прагматична ідентифікація означально-видільних часток // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 133-138. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
760218
  Холод У. Модально-прагматичний дискурс текстів постмодерної літератури (на матеріалах чеських та українських перекладів) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 127-136. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується проблема перекладу чеською мовою текстів сучасної української літератури періоду постмодернізму. Ця проблема полягає не у відмінності мовних систем, а у відмінності так званої культурної ситуації текста поригіналу й текста ...
760219
  Саенкова Н.А. Модально-приглагольные частицы было и бывало и конструкции, образуемые при их участии в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Саенкова Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 22л.
760220
  Пілик В.В. Модально-темпоральна структура текстів газетно-публіцистичного стилю турецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 340-349


  Статтю присвячено дослідженню засобів вираження категорій модальності та часу в турецькомовному газетному тексті з урахуванням найхарактерніших жанрових ознак стилю. Статья посвящена исследованию средств выражения категорий модальности и времени в ...
760221
  Пономарьова О. Модально-функціональні різновиди комунікативної діяльності журналіста // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 166-173


  Відображення способів розгортання політичних газетних текстів у взаємодії смислових позицій та в аспекті діалогічності. Reflection of methods of development of political newspaper texts in coordinate of meaning positions and in the aspect of ...
760222
  Лещинская В.М. Модально-экспрессивное употребление времен глагола в русском и немецком языках и вопросы его перевода : Автореф... канд. филологич.наук: / Лещинская В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 17л.
760223
  Лещинская В.М. Модально-экспрессивнок употребление времен глагола в русском и неиецком языках и вопросы его перевода : Дис... канд. филол.наук: / Лещинская В. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1952. – 301л. – Бібліогр.:л.290-301
760224
  Колотова М.В. Модальное значение будущего простого и будущего сложного в современном французском языке : Автореф... канд. филологич.наук: / Колотова М.В.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1953. – 13л.
760225
  Асмыкович Иван Кузьмич Модальное управление динамическими системами : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.01.02 / Асмыкович Иван Кузьмич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
760226
  Кузовков Н.Т. Модальное управление и наблюдающие устройства / Н.Т. Кузовков. – М, 1976. – 184с.
760227
  Слухай Н. Модальності актуальних в українському суспільстві колоративів та їхня еволюція // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 144-149.
760228
  Шворак Л.О. Модальності участі України у сучасних інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 134-142. – ISSN 2308-6912


  Розвиток міжнародних економічних відносин в кінці ХХ та на початку ХХI ст. відзначається, в тому числі, зростанням ролі та значення міжнародних торговельних угруповань. Сучасний стан розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин ...
760229
  Гордон Е.М. Модальность в свременном английском языке / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – М, 1968. – 135с.
760230
  Крылова И.П. Модальность в современном английском языке = Modality in Modern English : Пособие по употреблению модальных глаголов и форм нереальности / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 2е изд., исправленное и дополненное. – Москва : Лист Нью, 2002. – 208 с. – ISBN 5-7871-0171-5
760231
  Ибрагимова С.И. Модальность в условных комплексах французского и азербайджанского языков : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.19 / Ибрагимова С.И. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1974. – 30л.
760232
  Дружинина В В. Модальность в языке и речи / В В. Дружинина, К. Келлер. – Москва, 1986. – 95с.
760233
  Берн А.А. Модальность вежливости инициальных просьб в устном административном дискурсе финского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 107-117. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
760234
  Елхова О.И. Модальность виртуального и особенности социальных учений / О.И. Елхова, А.Ф. Кудряшев // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 18-20
760235
  Петрухина Е.В. Модальность глагольных форм будущего времени в русском языке / Е.В. Петрухина, Ли Чжухонг // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 72-86. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
760236
  Михневич Л Модальность как информационный компонент смысла текста : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Михневич Л,; Москов. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1986. – 24 с.
760237
  Визгина А.М. Модальность неместоименных общевопросительных предложений в диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Визгина А.М.; Моск. гос. пед. ун-т. – Москва, 1973. – 20л.
760238
  Филипповская И.А. Модальность предложения / И.А. Филипповская. – Душанбе, 1978. – 51с.
760239
  Андрианова Е.К. Модальность сложноподчиненного предложения в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Андрианова Е.К. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1966. – 22 с.
760240
  Енакиева Е.В. Модальность сочетаний глаголов haben, sein, brauchen, glauben, suchen, verstehen, wissen, lsdden, heissen, machen с инфинитивом в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Енакиева Е.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 14 с.
760241
  Тоноян Л.Г. Модальные аспекты в учении Боэция // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 36-44. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1995-0055
760242
  Авидзба З.Х. Модальные аффиксы в глаголе абхазского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 668 / Авидзба З.Х.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1968. – 24л.
760243
   Модальные глаголы. – Л, 1975. – 64с.
760244
   Модальные глаголы в английской речи. – М, 1986. – 119с.
760245
  Долгополова З.К. Модальные глаголы в английском языке / З.К. Долгополова. – М., 1961. – 88с.
760246
  Зверева Е.А. Модальные глаголы в английском языке / Е.А. Зверева. – Ленинград, 1967. – 240с.
760247
  Крашенинникова Е.А. Модальные глаголы в немецком языке / Е.А. Крашенинникова. – Москва, 1954. – 186с.
760248
  Барамидзе Л.А. Модальные глаголы в немецком языке и методы их преподавания в усиленных группах I и II курсов грузинских вузов. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Барамидзе Л.А.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 49л.
760249
  Вайсбейн И.М. Модальные глаголы в устной речи / И.М. Вайсбейн. – Москва-Ленинград, 1966. – 118с.
760250
  Рудник Э.Я. Модальные глаголы и предикативы как имена модальных отношений. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Рудник Э.Я.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19
760251
  Крашенинникова Е.А. Модальные глаголы и частицы в немецком языке / Е.А. Крашенинникова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1958. – 186с.
760252
  Бармина Е.А. Модальные глаголы как переводческая проблема // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 530-537
760253
  Пироженка Людмила Андреевна Модальные значения аналитической конструкции "Should/would + неперфектный инфинитив" и факторы, определяющие их реализацию в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пироженка Людмила Андреевна; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 22л.
760254
  Пироженко Людмила Андреевна Модальные значения аналитической конструкции "Should/would + неперфектный инфинитив" и факторы, определяющие их реализацию в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пироженко Людмила Андреевна; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 24л.
760255
  Баевский С.И. Модальные значения глагольных форм современного персидского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Баевский С.И.; Лен. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Ленинград, 1954. – 16с.
760256
  Павленко В.Н. Модальные значения инфинитива и инфинитивных сочетаний в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Павленко В.Н. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1962. – 27 с.
760257
  Белый В.В. Модальные значения инфинитивных сочетаний в современном английсокм языке (долженствование и побуждение) : Дис... канд. филолог.наук: / Белый В. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по языковедческим дисциплина. – К., 1955. – 11л.
760258
  Белый В.В. Модальные значения инфинитивных сочетаний в современном английсокм языке (долженствование и побуждение) : Дис... канд. филолог.наук: / Белый В. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. Отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по языковедческим дисциплин. – К., 1955. – 261л. – Бібліогр.:л.238-259
760259
   Модальные и интенсиональные логики. – М, 1984. – 368с.
760260
  Корди Е.Е. Модальные и каузативные глаголы в современном французском языке / Е.Е. Корди. – Л., 1988. – 164с.
760261
   Модальные отношения. – М, 1990. – 95с.
760262
  Отин Е.С. Модальные отношения в конструкции чужой речи и средства их выражения в русском языке 13-17 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: / Отин Е.С.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1963. – 28л.
760263
  Руднев Д.В. Модальные связки со значением обнаружения в истории русского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 80-93. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921


  Рассмотрена история русских связочных глаголов эмергенциального значения.
760264
  Непомнящая Т.И. Модальные слова в английском языке, их особенности и типы : Автореф... канд. филол.наук: / Непомнящая Т.И. – Москва, 1951. – 18 с.
760265
  Пичугина Модальные слова в итальянском языке как средство выражения модальности : Автореф... канд. филол.наук: / Пичугина (Арская) Р.Н.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1967. – 27л.
760266
  Али-Заде Модальные слова в современном азербайджанском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Али-Заде З.А. ; Аз ГУ им. Кирова, Ком ВССО СМ СССР. – Баку, 1963. – л.
760267
  Рикман И.Г. Модальные слова в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рикман И. Г.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Х., 1953. – 19л.
760268
  Ефимова Н.В. Модальные слова в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ефимова Н.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
760269
  Ширалиев Ш.И. Модальные слова в современном персидском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ширалиев Ш.И. ; Азербайдж.. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1966. – 21 с.
760270
  Скутельник Н.Ф. Модальные слова в текстовой реализации современного немецкого языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Скутельник Н.Ф.; ЛГУ. – Львов, 1986. – 25л.
760271
  Петров Н.Е. Модальные слова в якутском языке / Н.Е. Петров. – Новосибирск, 1984. – 207с.
760272
  Корнеева А.И. Модальные слова и выражения в современном французско языке : Дис... наук: / Корнеева А.И.; Одесский гос.пед.ин-т иностр. языков. – Одесса, 1953. – 229л.
760273
  Корнеева А.И. Модальные слова и выражения в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Корнеева А.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 11 с.
760274
  Канделаки Э.П. Модальные слова и частицы в прозе М.Ю.Лермонтова и их эквиваленты в грузинском переводе : Автореф... канд. филол.наук: / Канделаки Э.П.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1959. – 37л.
760275
  Черткова М.С. Модальные слова наречного происхождения в их соотношении с другими структурно-семантическими категориями в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Черткова М.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 19л.
760276
  Авакян В.Г. Модальные слова современного армянского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Авакян В.Г.; Арм.гос. пед.ин-т. – Ереван, 1972. – 36л.
760277
  Петров Н.Е. Модальные сочетания в якутском языке / Н.Е. Петров. – М., 1988. – 280с.
760278
  Сотиров В.Х. Модальные теории с интуиционистской логикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сотиров В.Х.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1979. – 14л.
760279
  Ганич Д.И. Модальные функции вводных слов в современном русском языке : Дис... канд. филол. наук / Ганич Д.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Филол. фак. – Киев, 1953. – 361 л.
760280
  Ганич Д.И. Модальные функции вводных слов в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ганич Д.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Филол. фак. – Киев, 1953. – 17 с.
760281
  Никитевич В.М. Модальные функции глаголов изъявительного наклонения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никитевич В.М.; МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
760282
  Алексидзе Э.Г. Модальные частицы в санскрите / Э.Г. Алексидзе ; АН ГССР, Ин-т востоковедения. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 119 с.
760283
  Васильева Л.В. Модальный глагол must и его функциональные эквиваленты : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Васильева Л.В.; Моск. гос. лингв. ун-т. – М, 1990. – 22л.
760284
  Шминке Г.А. Модели-автоматы / Г.А. Шминке. – Москва, 1958. – 103с.
760285
  Шевчук А.В. Модели «рыночной» экономики: социальные ценности, идеологии, институты // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С. 67-69. – ISSN 2073-9702
760286
   Модели автоматизированной системы плановых расчетов. – К., 1988. – 238с.
760287
   Модели агрегирования социально-экономической информации. – Новосибирск, 1978. – 173с.
760288
  Круусмаа Э А. Модели атмосфер звезд классов О и В / Э А. Круусмаа. – Тарту : АН ЭССР, 1970. – 124 с.
760289
  Никифоров Б.П. Модели безмезонных распадов гиперядер : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Никифоров Б. П.; ТомГУ. – Томск, 1972. – 16л.
760290
  Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / П.Н. Девянин. – Москва : Academia, 2005. – 144с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2053-1
760291
  Займан М Дж. Модели беспорядка. Теоретическая физика однородно неупорядоченных систем : Пер.с англ. / М Дж. Займан, . – Москва : Мир, 1982. – 591 с.
760292
  Макеева О.В. Модели библиотек будущего с позиций теории адаптации // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – С. 108-114. – ISSN 2224-1825
760293
   Модели биологических сообществ. – Владивосток, 1979. – 145с.
760294
   Модели в географии. – Москва : Прогресс, 1971. – 380с.
760295
   Модели в механике сплошной среды. – Новосибирск, 1979. – 231с.
760296
  Неуймин Я.Г. Модели в науке и технике / Я.Г. Неуймин. – Л., 1984. – 189с.
760297
   Модели в природопользовании. – Калининград, 1989. – 136с.
760298
   Модели в природопользовании. – Калининград, 1991. – 118с.
760299
   Модели в системах обработки данных. – Москва : Наука, 1989. – 123с.
760300
  Смит Д.М. Модели в экологии / Д.М. Смит. – Москва, 1976. – 184с.
760301
   Модели в экологии и медицине. – М, 1989. – 150с.
760302
  Шарапова Л.В. Модели взаимодействия государства и частного сектора в мировой практике // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – C. 48-52. – ISSN 1680-2721
760303
  Душина С.А. Модели взаимодействия стран-доноров с научной диаспорой: от возвращения к сотрудничеству / С.А. Душина, Н.А. Ащеулова, В.М. Ломовицкая // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (77). – С. 138-147. – ISSN 0374-3896


  Выявляются две основные модели взаимодействия государства с выехавшими за рубеж учеными: модель репатриации и модель взаимодействия.
760304
  Соломка Н.И. Модели взаимоотношений органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.127-135. – ISSN 1608-8794
760305
  Богомолов А. Модели виртуальной среды обучения иностранному языку // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 57-61. – ISSN 0869-3617
760306
  Дудзявичус И И.Э. Модели возникновения и распространения возбуждения в биологических структурах разной геометрии : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Дудзявичус И.Э.И.; Ин-т проблем передачи информации. – М, 1972. – 27л.
760307
   Модели восприятия речи. – Л, 1966. – 155с.
760308
  Арутюнян Г.Г. Модели вращающихся конфигураций в общей теории относительности : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Арутюнян Г.Г.;. – К, 1973. – 10л.
760309
  Гурьянова Л.С. Модели выбора инструментов обеспечения сбалансированности социально-экономического развития регионов // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 281-288. – ISSN 2222-0712
760310
  Крамбейн У. Модели геологических процессов / У. Крамбейн. – Москва : Мир, 1973. – 150с.
760311
  Мережинская А.Ю. Модели героев в прозе 2000-х годов о современности // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 47-61


  Про проф. ІФ КНУ імені Тараса Шевченка Кулініча А.В. та сучасну літ.
760312
   Модели гидратации и изомерных переходов молекул глюкозы в водных растворах / А.Н. Алексеев, Л.А. Булавин, Ю.Ф. Забашта, С.Ю. Ткачев // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 5. – С. 811-814. – ISSN 0044-4537
760313
  Синяков В.И. Модели гидротермального рудообразования / В.И. Синяков. – Новосибирск, 1982. – 87с.
760314
  Добровольская З.Н. Модели гидротермодинамики двуслойно стратифицированных водоемов / З.Н. Добровольская. – Москва : ВЦ АН СССР, 1987. – 40с.
760315
  Сдасюк Г.В. Модели глобализации и необходимость региональной интеграции : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 3-13. – Бібліогр.: 20 назв
760316
  Матвеенко Владислава Валерьевна Модели государственной культурной политики в современном мире // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается ряд различных моделей культурной политики государства. Показаны особенности взаимодействия государства и культуры в различных странах и России, отражен культурологический подход к аспектам становления и организации политики государства ...
760317
  Жук К. Модели градин, гололедици и льда / К. Жук. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад.Наук. – 4, [4л.] с. : ил. – Отд. оттиск
760318
  Зигель А.И. Модели группового поведения в системе человек - мафакторов / А.И. Зигель, Вольф Дж Дж. – М, 1973. – 261с.
760319
   Модели данных и системы баз данных. – Москва, 1979. – 221 с.
760320
  Цикритзис Д. Модели данных. / Д. Цикритзис, Ф. Лоховски. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 343с.
760321
  Староверов О.В. Модели движения населения / О.В. Староверов. – М., 1979. – 342с.
760322
  Гвенцадзе Мзия Александровна Модели двусоставных предложений с обязательным инфинитивным компонентом в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гвенцадзе Мзия Александровна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 30л.
760323
   Модели демографических связей. – М, 1972. – 128с.
760324
   Модели деформирования и разрушения композиционных материалов. – Свердловс, 1988. – 117 с.
760325
  Васин А.А. Модели динамики коллективного поведения : [для вузов по спец. "Прикл. математика"] / А.А. Васин. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 156 с. – Библиогр.: с. 155
760326
   Модели динамического баланса народного хозяйства. – Москва, 1988. – 302 с.
760327
  Замышляев Б.В. Модели динамического деформирования и разрушения грунтовых сред / Б.В. Замышляев, Л.С. Евтерев. – М., 1990. – 212с.
760328
  Лихтенштейн В.Е. Модели дискретного программирования / В.Е. Лихтенштейн. – М., 1971. – 240с.
760329
  Каданэр Э.Д. Модели дискретного производства в управлении / Э.Д. Каданэр. – Пермь, 1984. – 88с.
760330
  Гольденберг Ф.Д. Модели для анализа перспективных режимов и надежности энергосистем / Ф.Д. Гольденберг, Э.М. Каплинский, А.И. Лазебник. – Кишинев, 1988. – 140 с.
760331
  Булкин Г.А. Модели для количественного прогнозирования минерального сырья / Г.А. Булкин, И.А. Неженский. – Ленинград : Недра, 1991. – 288с.
760332
  Волынский Б.А. Модели для решения краевых задач. / Б.А. Волынский, В.Е. Бухман. – Москва : Физматлит, 1960. – 451 с.
760333
  Гродзинский Д.М. Модели живого и ботаническая бионика / Д.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1966. – 128 с.
760334
  Петрусевич Светлана Ивановна Модели звезд с мелкомасштабными магнитными полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Петрусевич Светлана Ивановна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1975. – 10л.
760335
  Пустыльник И.Б. Модели звезд с протяженными атмосферами спектральных классов F-K / И.Б. Пустыльник; АН Эстонской ССР; Тартуская Астрофизическая Обсерватория. – Тарту, 1969. – 124с.
760336
  Инютина К.В. Модели здач планирования производства и материально-технического обеспечения в АСУП. / К.В. Инютина. – М., 1975. – 134с.
760337
  Магницкий В.А. Модели Земли / В.А. Магницкий. – М. – 64с.
760338
  Белозеров С.М. Модели знаний и законы организации внутреннего мира // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 2. – С. 60-77
760339
  Завалишин Н.В. Модели зрительного восприятия и алгоритмы анализа изображений / Н.В. Завалишин, И.Б. Мучник. – Москва, 1974. – 344с.
760340
   Модели и алгоритмы АСУ. – М, 1986. – 160с.
760341
  Мицель А.А. Модели и алгоритмы для компьютерного контроля знаний / А.А. Мицель, А.А. Погуда // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 44-49. – ISSN 1818-4243


  Рассматриваются и анализируются математические модели и алгоритмы, предназначенные для автоматизированного контроля знаний. Определяются наиболее валидные алгоритмы и методы для создания электронных систем тестирования, обладающих высокой ...
760342
  Абуталиев Э.Б. Модели и алгоритмы идентификации в системах управления непрерывно действующими объектами / Э.Б. Абуталиев, У.Ш. Булишев ; Ташк. политехн. ин-т им. Абу Райхана Беруни. – Ташкент : Фан, 1990. – 69, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 67-70
760343
   Модели и алгоритмы исследования операций и их применение к организации работы в вычислительных системах : Межвузовский тематический сборник. – Ярославль, 1984. – 126с.
760344
  Гроппен В.О. Модели и алгоритмы комбинаторного программирования / В.О. Гроппен. – Ростов -на-Дону, 1983. – 147с.
760345
  Гласко Ю.В. Модели и алгоритмы концентрации масс // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 6. – С. 174-181. – Библиогр.: с. 180-181. – ISSN 0203-3100
760346
   Модели и алгоритмы математиматического обеспечения ЭВМ. – Ярославль, 1986. – 160с.
760347
   Модели и алгоритмы многоуровневого управления эколого-экономическими системами региона : Сб. науч. тр. – Киев, 1994. – 109 с.
760348
  Макаров Ш.А. Модели и алгоритмы оптимального планирования и управления производства и распределения продукции на уровне респуболика -- регион : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Макаров Ш. А.; Тбил. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1977. – 19л.
760349
  Бандурунко Вадим Александрович Модели и алгоритмы региональных сетей телеобработки данных АСУ в условиях неопределенности : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Бандурунко Вадим Александрович; КПИ. – К., 1986. – 16л.
760350
   Модели и алгоритмы согласованного управления производством и экологией региона : Сборник научных трудов. – Киев, 1993. – 82с.
760351
   Модели и алгоритмы управления производством. – Донецк, 1984. – 174 с.
760352
  Товченко В.И. Модели и алгоритмы управления строительным производством / В.И. Товченко, В.С. Михайлов. – Киев : Высшая школа, 1991. – 152 с.
760353
  Асипков В. Модели и виды института экономической несостоятельности (банкротства) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 96-97
760354
  Арманд А.Д. Модели и информация к физической географии / А.Д. Арманд. – Москва : Знание, 1971. – 32с
760355
  Макаров В.Л. Модели и компьютеры в экономике / В.Л. Макаров. – М, 1979. – 64с.
760356
  Гуреев В.Н. Модели и критерии отбора изданий в фонд научной библиотеки / В.Н. Гуреев, Н.А. Мазов // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 31-50. – ISSN 0130-9765


  В статье критически рассмотрены предлагаемые различными исследователями модели и критерии отбора документов в фонды научных библиотек, проведен их сравнительный анализ.
760357
  Лукашевич В.К. Модели и метод моделирования в человеческой деятельности / В.К. Лукашевич. – Минск, 1983. – 120с.
760358
  Соколова Надежда Андреевна Модели и методы автоматизированного синтеза структур учрежденческих компьютерных систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04 / Соколова Надежда Андреевна; Херсонский индустр. ин-тут. – Херсон, 1995. – 30 с.
760359
  Переверзев-Орлов Модели и методы автоматического чтения / Переверзев-Орлов. – М, 1976. – 216с.
760360
   Модели и методы анализа экономических целенаправленных систем. – Новосибирск : Наука, 1977. – 239 с.
760361
  Пененко В.В. Модели и методы для задач охраны окружающей среды / В.В. Пененко, А.Е. Алоян. – Новосибирск : Наука, 1985. – 256с.
760362
   Модели и методы информационных сетей. – М, 1990. – 97с.
760363
   Модели и методы исследований в системах информатики. – Москва : Наука, 1988. – 157с.
760364
  Пранявичюс Генрикас Йонович Модели и методы исследования вычислительных систем. / Пранявичюс Генрикас Йонович. – Вильнюс, 1982. – 227с.
760365
   Модели и методы исследования операций : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1988. – 207с.
760366
   Модели и методы исследования операций. – Москва, 1990. – 312 с.
760367
   Модели и методы исследования операций. – Киев, 1992. – 81 с.
760368
   Модели и методы исследования развития экономики РСФСР. – Новосибирск, 1988. – 167 с.
760369
  Брайловский Н.О. Модели и методы исследования транспортных потоков : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Брайловский Н.О.; АН СССР. Центр. экон.-мат. ин-т. – М., 1971. – 21л.
760370
   Модели и методы исследования упругого и неупругого поведения материалов и конструкций : Сборник научных трудов. – Свердловск, 1987. – 120с.
760371
   Модели и методы исследования экономических систем. – Москва, 1979. – 224 с.
760372
  Яблонский А.И. Модели и методы математического исследования науки / А.И. Яблонский. – Москва, 1977. – 128 с.
760373
  Почтман Ю.М. Модели и методы многокритериальной оптимизации конструкций / Ю.М. Почтман. – Днепропетровск, 1984. – 132с.
760374
  Фелициус Г.Г. Модели и методы нормирования производственных запасов в промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Фелициус Г.Г.; Тартуский гос.у н-т. – Тарту, 1972. – 31л.
760375
  Побережный С.Н. Модели и методы обеспечения банковской безопасности : монография / С.Н. Побережный, Б.А. Дадашев, А.Л. Пластун. – Сумы : ГВУЗ УАБД НБУ, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-8958-58-8
760376
  Федорович О.Е. Модели и методы обеспечения качества в жизненном цикле и логистике высокотехнологического производства продукции развивающихся предприятий : монография / О.Е. Федорович, Ю.Л. Прончаков, Ю.А. Лещенко ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Харьков : ХАИ, 2017. – 255, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 232-254. – ISBN 978-966-1681-20-9
760377
  Коваль В.А. Модели и методы обеспечения функциональной и технологической воспроизводимости интегралных сикросхем / В.А. Коваль. – Ленинград, 1985. – 199 с.
760378
   Модели и методы оптимального планирования в сельском хозяйстве. – Одесса, 1985. – 83с.
760379
   Модели и методы оптимального планирования в сельском хозяйстве. – Одесса, 1987. – 103 с.
760380
   Модели и методы оптимизации надежности сложных систем. – Киев : Наукова думка, 1992. – 309с. – ISBN 5-12-002753-9
760381
   Модели и методы оптимизации экономических систем. – Киев, 1987. – 153 с.
760382
   Модели и методы оценки антропогенных изменений геосистем. – Новосибрск : Наука, 1986. – 149с.
760383
   Модели и методы перспективного планирования отраслевых систем : Сборник науч. тр. – Новосибирск : ИЭиООП СО АН СССР, 1985. – 168 с.
760384
  Дьяконова М.Е. и др. Модели и методы планирования межотраслевых пропорций / М.Е. и др. Дьяконова. – Кишинев, 1990. – 136с.
760385
  Мамиконов А.Г. и др. Модели и методы проектирования информационного обеспечения АСУ / А.Г. и др. Мамиконов. – М., 1978. – 221с.
760386
   Модели и методы пространственного межотраслевого анализа. – М, 1984. – 141с.
760387
  Ананьев Модели и методы расчета организационных систем управления производством / Ананьев, В.И. Хореев. – Рига, 1974. – 60с.
760388
  Ананьев Модели и методы расчета организационных систем управления производством / Ананьев, В.И. Хореев. – Рига, 1974. – 60с.
760389
  Базилевич Л.А. Модели и методы рационализации и проектирования организационных структур управления / Л.А. Базилевич. – Л., 1991. – 80с.
760390
  Дейнека В.С. Модели и методы решения задач в неоднородных средах / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2001. – 605, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 589-596. – ISBN 966-00-0701-9
760391
   Модели и методы решения задач взаимодействия экономических систем. – Новосибирск, 1982
760392
  Дейнека В.С. Модели и методы решения задач с условиями сопряжения / В.С. Дейнека, И.В. Сергиенко, В.В. Скопецкий ; НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 1998. – 615 с. – ISBN 966-000464-8
760393
  Сергиенко И.В. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации / И.В. Сергиенко, М.Ф. Каспшицкая. – Киев, 1981. – 287с.
760394
  Ляшко С.И. Модели и методы стехастической оптимизации и идентификации / С.И. Ляшко, Ф.М. Мирзоахмедов. – Киев : Киевский университет, 1984. – 40 с.
760395
  Барбакадзе М.Ш. Модели и методы территориального планирования / М.Ш. Барбакадзе. – М
1. – 1976. – 151с.
760396
  Фролов А.Б. Модели и методы технической диагностики. / А.Б. Фролов. – М, 1990. – 47с.
760397
  Лооцкий В.А. Модели и методы управления запасами / В.А. Лооцкий, А.С. Манделл. – М., 1991. – 188с.
760398
  Лотоцкий В.А. Модели и методы управления запасами / В.А. Лотоцкий, А.С. Мандель; АН СССР. Ин-т проблем управления; Отв.ред. А.А. Дорофеюк. – Москва : Наука, 1991. – 190 с.
760399
   Модели и методы управления производством. – Москва, 1986. – 142 с.
760400
  Фан Тхи Тхань Бинь Модели и методы управления электропотреблением предприятий промышленных регионов : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Фан Тхи Тхань Бинь; КПИ. – К., 1995. – 16л.
760401
  Ахуну Вильям Эдмонд Досса Модели и методы управления электропотреблением предприятия с непрерывным производством : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Ахуну Вильям Эдмонд Досса; КПИ. – К., 1993. – 16л.
760402
  Багриновский К.А. Модели и методы экономической кибернетики / К.А. Багриновский. – М., 1973. – 207с.
760403
  Ведяев Ф.П. Модели и механизмы эмоциональных стрессов / Ф.П. Ведяев, Т.М. Воробьева. – Київ, 1983. – 135с.
760404
  Кудров В. Модели и мехпнизмы рыночной трансформации в странах ЦВЕ // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 8. – С. 10-21. – ISSN 0131-2227
760405
  Андреев В.Н. Модели и моделирование в управлении производством / В.Н. Андреев. – Ленинград, 1976. – 37 с.
760406
  Жуковин В.Е. Модели и процедуры принятия решений. / В.Е. Жуковин. – Тбилиси, 1981. – 118с.
760407
   Модели и реализация перспективных элементов АСУ : сборник научных трудов. – Киев : ИК, 1988. – 107 с.
760408
   Модели и решения на икономически задачи в софтуерна среда : (сб. материали) / [Г. Илиева и др.] ; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Фак. по икон. и социални науки. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски", 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-954-423-687-8
760409
  Игнатьев М.Б. Модели и системы управления комплексными экспериментальными исследованиями / М.Б. Игнатьев. – Москва : Наука, 1986. – 231с.
760410
   Модели и системы управления сложных объектов. – Москва, 1974. – 115 с.
760411
  Высьцкий В.И. Модели и теория допороговвого когерентного взаимодействия коротковолнового излучения и частиц с кристаллами : Дис... докт. физ-матнаук: 01.04.07, 01.04.02 / Высьцкий В. И.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1991. – 297л. – Бібліогр.:л.287-297
760412
  Высоцкий Владимир Иванович Модели и теория допорогового когерентного взаимодействия коротковолнового излучения и частиц с кристаллами : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.07 / Высоцкий Владимир Иванович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 35л.
760413
  Банникова Е. Модели и типы организационной культуры в контексте современных социальных трансформаций // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (6). – С. 11-16. – ISSN 2306-3974
760414
  Мяки У. Модели и эксперименты - это одно и то же / пер. с англ. И. Болдырева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 81-89. – Бібліогр.: с. 81, 83-86, 88. – ISSN 0042-8736
760415
  Мяки У. Модели и эксперименты - это одно и то же // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 81-89. – Бібліогр.: с. 81, 83-86, 88. – ISSN 0042-8736
760416
  Маквецов Е.Н. Модели из кубиков / Е.Н. Маквецов. – Москва, 1978. – 192 с.
760417
  Васенев Ю.Б. Модели измерения показателей качества в системе менеджмента университета / Ю.Б. Васенев, И.А. Дементьева, М.В. Михайлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 47-57. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
760418
  Аширов Р.Р. и др. Модели изотропной, анизотропной диффузии и параметры, определяющие модуляцию галактических космических лучей / Р.Р. и др. Аширов. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1979. – 81 с.
760419
  Никитин Ю.А. Модели инновационного развития и трансфера технологических инноваций научных организаций. / Ю.А. Никитин, Рукас-Пасичнюк // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 84-90. – ISSN 1027-3239


  На основе развития модели тройной спирали предложены модели инновационного развития и трансфера технологических инноваций научных организаций Украины. Обосновано, что процесс развития инновационной системы Украины существенно зависит от управления ...
760420
  Никитина М. Модели инновационного развития на примере Республики Турция // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 100-103. – ISSN 0131-2227
760421
  Манойло А.В. Модели информационно-психологического управления международными конфликтами // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 85-95. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
760422
   Модели информационных сетей. – Москва, 1984. – 173 с.
760423
   Модели информационных сетей и коммутационных систем. – Москва : Наука, 1982. – 196с.
760424
   Модели исследования операций в вычислительных системах. – Ярославль, 1985. – 126 с.
760425
  Громенко В.М. Модели исследования операций в энергетике / В.М. Громенко. – М, 1988. – 80с.
760426
  Радевич-Винницкий Модели категории локальности. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.ж02.01 / Радевич-Винницкий Я.К.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
760427
  Чижов А.В. Модели кварковых мешков и описание фазовых состояний в релятивистской ядерной физике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чижов А.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1985. – 8л.
760428
  Возгрин В.Е. Модели колониальной политики Дании: сходства и различия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 53-60. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
760429
  Огольцев В.М. Модели компаративного словообразования / В.М. Огольцев. – Сыктывкар, 1978. – 61с.
760430
  Загвоздкин В.К. Модели компетентности // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 4. – С. 42-51.
760431
  Штайнбергер Гельмут Модели конституционной юрисдикции / Штайнбергер Гельмут; Европейская Комиссия за демократию через право. – Страсбург : Совет Европы, 1994. – 51с. – (Hаука и техника демократии). – ISBN 92-871-2413-2
760432
  Блюмгардт А. Модели корпоративного управления / Александр Блюмгардт. – Киев : Наукова думка, 2003. – 160с. – ISBN 966-00-0053-7
760433
  Либман Александр Михайлович Модели корпоративной интеграции: региональные особенности // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 47-53. – Бібліогр.: с. 47-48, 50-52. – ISSN 0131-2227
760434
  Новикова В.И. Модели культурной интеграции иммиграционных потоков = на примере ирландской и шведской иммиграции в США в XIX-XX вв. : традиции в культуре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 85-91. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
760435
  Черенцова Лариса Анатольевна Модели кураторства в условиях технического университета // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 61-63. – ISSN 1726-667Х
760436
  Луцык В.И. Модели ликвидуса тройных систем с участием молибденового ангидрида и сульфата щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Луцык В.И.; АН ТаджССР. Ин-т химии им. В.И.Никитина. – Душанбе, 1979. – 24л.
760437
  Красноперова М.А. Модели лингвистической поэтики. Ритмика / М.А. Красноперова. – Л., 1989. – 86с.
760438
  Белый Б.Н. Модели массвого обслуживания в торговле / Б.Н. Белый. – К, 1977. – 60с.
760439
  Тихоненко Олег Михайлович Модели массового обслуживания в системах обработки информации / Тихоненко Олег Михайлович. – Минск : Университетское, 1990. – 190с.
760440
  Желнорович В.А. Модели материальных сплошных сред, обладающих внутренним электромагнитным и механическим моментами / В.А. Желнорович. – М, 1980. – 174с.
760441
  Трушкина С.В. Модели материнства у женщин с нормальным и нарушенным родительским поведением // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 5. – С. 95-104. – ISSN 0042-8841
760442
  Федоров А.В. Модели медиаобразования : сравнительный анализ / А.В. Федоров, И.В. Чеышева // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 4. – С. 19-57. – ISSN 1609-4646


  Анализируются модели медиаобразования (информационно-образовательные, воспитательно-этические, социокультурные), разработанные российскими и зарубежными учеными.
760443
  Полякав С.И. Модели местного самоуправления в контексте исторического опыта российской империи // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 113-115. – ISBN 966-660-151-6
760444
  Авилова Л.И. Модели металлопроизводства на Ближнем Востоке ( энеолит - средний бронзовый век ) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 50-58. – ISSN 1563-0102
760445
  Синяков В.И. Модели метаморфогенного рудообразования / В.И. Синяков. – Новосибирск, 1983. – 70с.
760446
  Лабутин В.К. Модели механизмов слуха / В.К. Лабутин, А.П. Молчанов. – М., 1973. – 200с.
760447
   Модели механики сплошной среды. – Москва, 1983. – 328 с.
760448
  Веннинджер М. Модели многогранников / М. Веннинджер. – Москва, 1974. – 236с.
760449
  Полищук Л.И. Модели многокритериальной оптимизации экономических систем / Л.И. Полищук. – Новосибирск, 1984. – 88с.
760450
  Дерюгина И.В. Модели модернизации в условиях реформирования экономических систем стран мирового сообщества // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Росс. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 79-83. – ISSN 0869-1908
760451
  Львова А. Модели Модильяни // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 2. – С. 24-27.
760452
  Белов Анатолий Владимирович Модели модуляции космических лучей неоднородным солнечным ветром и исследование возмущений межпланетной среды по данным мировой сети нейтронных мониторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Белов Анатолий Владимирович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1979. – 17л.
760453
  Качур Светлана Александровна Модели на основе сетей петри в системах функционального и временного моделирования цифровых управляющих устройств : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Качур Светлана Александровна; Севастопольский гос. техн. ун-т. – Севастополь, 1995. – 23л.
760454
  Райншке К. Модели надежности и чувствительности систем / К. Райншке. – М, 1979. – 452с.
760455
  Дикарев В.Е. Модели надежности и эффективности систем / В.Е. Дикарев. – Киев, 1989. – 122с.
760456
  Баранов Э.Ф. Модели народно-хозяйственного планирования / Э.Ф. Баранов. – Москва, 1978. – 104 с.
760457
  Зайка К.В. Модели национальной интеграции в условиях возрастающих иммиграционных потоков // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 6. – С. 59-70. – ISSN 0131-2227


  В статье характеризуются иммиграционные модели Германии, Франции, Великобритании, США и Канады в условиях постоянно растущих притоков нового населения из-за рубежа. В отличие от “классических национальных " западноевропейских стран, государства ...
760458
  Бишоп К. Модели национальных парков = Modls of national parks : настольная книга для руководителей особо охраняемых природных территорий / К. Бишоп, М. Грин, А. Филлипс. – Москва : Центр охраны дикой природы, 2000. – 213, [2] с. : ил., табл. – (Настольная книга для руководителей особо охраняемых природных территорий). – ISBN 5-93699-006-0
760459
  Свечников С.В. Модели нейронных структур в приборах для оптической обработки информации / С.В. Свечников, А.М. Шквар. – К., 1977. – 48с.
760460
  Кловский Д.Д. Модели непрерывных каналов связи на основе стохастических дифференциальных уравнений / Д.Д. Кловский, В.Я. Конторович, С.М. Широков. – Москва : Радио и связь, 1984. – 247 с.
760461
  Дейч С. Модели нервной системы / С. Дейч. – М, 1970. – 326с.
760462
  Витковски Т. Модели нечетких множеств в компьютерных системах принятия решений для управления предприятием в условиях рыночной экономики. : Автореф... д-ра техн.наук: 05.03.04. / Витковски Т.; Нац. тех. ун-т Украины *КПИ*. – К., 1995. – 48л.
760463
  Калмыков К.Н. Модели обоснования морали (Интеллектуальные проекты Ларошфуко, Локка, Руссо, де Сада) // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.117-123. – ISSN 0321-2017
760464
  Наговицин Р.С. Модели обучения физической культуре в вузе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 59-61. – ISSN 0321-0383


  Обучение физической культуре в вузе способствует развитию форм, методов и средств физического воспитания, позволяющего решать задачи оздоровления студентов, повышения уровня их подготовки к предстоящей трудовой деятельности, увеличения мотивации к ...
760465
   Модели общей циркуляции атмосферы. – Л, 1981. – 328с.
760466
  Девятко И. Модели объяснения и логика социологического исследования / И. Девятко; ИСО РЦГО. Программа Евопейского сообщества. Ин-т социологии РАН. – Москва, 1996. – 174 с. – (Б-ка серии "Спецализированные курсы в социологическом образовании"). – ISBN 5-201-02353-3
760467
  Кроуфорд В. Модели ограниченной рациональности vs.оптимизационные модели стратегического мышления и обучения в играх // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 27-44. – Библиогр.: 87 назв. – ISSN 0042-8736
760468
  Харстад Р.М. Модели ограниченной рациональности: пути достижения интеллектуальной конкурентоспособности / Р.М. Харстад, Р. Зельтен // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 5-26. – ISSN 0042-8736
760469
   Модели океанских процессов. – М, 1989. – 365с.
760470
  Смоляр Л.И. Модели оперативного планирования в дискретном производстве / Л.И. Смоляр. – Москва : Наука, 1978. – 320 с.
760471
  Терехов Л.Л. и др. Модели оперативного планирования производства / Л.Л. и др. Терехов. – К., 1975. – 75с.
760472
   Модели оптимального распределения ресурсов для защиты объектов критической инфраструктуры / В.И. Норкин, А.А. Гайворонский, В.А. Заславский, П.С. Кнопов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 5, вересень - жовтень. – С. 13-36. – ISSN 1019-5262
760473
  Соколовский Л.Е. Модели оптимального функционирования предприятия / Л.Е. Соколовский. – М., 1980. – 173с.
760474
  Дурандин А.К. Модели оптимальной специализации рабочих мест на механических участках. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.13 / Дурандин А.К.; МВ и ССО РСФСР,. – Л, 1974. – 27л.
760475
  Мостовой С.В. Модели оптимизации динамических параметров объекта в пассивном мониторинге / С.В. Мостовой, В.С. Мостовой // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 112-123 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
760476
  Федорович О.Е. Модели оптимизации и конфигурирования логистической системы дистрибьюций / О.Е. Федорович, К.О. Западня, Н.В. Еременко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 4 (63). – С. 121-124. – ISSN 1814-4225


  Ставится и решается задача исследования транспортной и дистрибутивной логистик для анализа движения продукции от производителя к потребителям с использованием транспортной сети и распределительных центров дистрибьюций (РЦД).
760477
  Арзамасцев Д.А. Модели оптимизации развития энергосистем / Д.А. Арзамасцев. – Москва, 1987. – 272 с.
760478
  Гильде Э.К. Модели организации нормативного учёта в промышленности / Э.К. Гильде. – М., 1970. – 112с.
760479
  Комашко О. Модели организационной структуры и системы менеджмента неприбыльных организаций // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 42-46. – ISSN 1810-3944
760480
  Герцбах И.Б. Модели отказов. / И.Б. Герцбах, Х.Б. Кордонский. – М., 1966. – 167с.
760481
  Шрайберг Я.Л. Модели открытого доступа: история, виды, особенности, терминология / Я.Л. Шрайберг, А.И. Земсков // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 68-79. – ISSN 0130-9765
760482
  Лобань Д. Модели отчетности современных зарубежных корпораций по интеллектуальному капиталу и нематериальным активам // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 36-43. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрены первые этапы развития нефинансовой отчетности в России и в мире, выделены основные причины недостаточности финансовых отчетов для деятельности корпорации, представлены элементы отчетов по нематериальным активам, которые ...
760483
  Солдатова Г.У. Модели передачи опыта между поколениями при освоении и использовании Интернета // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.56-67. – ISSN 0042-8841
760484
  Базилевская М.С. Модели переноса органических загрязнителей в геологической среде / М.С. Базилевская, В.И. Богилло // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 76-88 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1726-5428
760485
  Ермошенко Н.Н. Модели перехода к рыночному хозяйству / Н.Н. Ермошенко. – К., 1991. – 79с.
760486
  Силантьева В.И. Модели переходности в искусстве: бифуркация - аттракция - седиментация (на материале литературы и живописи) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 68-72
760487
   Модели перспективных плановых расчетов народнохозяйственных связей. – Москва : ЦЭМ, 1988. – 170 с.
760488
  Мясников В.А. Модели планирования и управления производством. / В.А. Мясников. – М., 1982. – 231с.
760489
   Модели планирования и управления транспортными системами. – К, 1984. – 90с.
760490
  Португал В.М. Модели планирования на предприятии / В.М. Португал, А.И. Семенов. – М., 1978. – 269с.
760491
  Иманов К.Д. Модели планирования народного хозяйства союзной республики / К.Д. Иманов. – Баку, 1977. – 93с.
760492
  Райцин В.Я. Модели планирования уровня жизни. / В.Я. Райцин. – 2-е изд. – М, 1987. – 214с.
760493
  Беляев Г.Ю. Модели поведения как матрицы воспитания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 33-37. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются вопросы цели и социальных условий воспитания. В качестве примеров приводятся матрицы воспитания, соответствующие тоталитарно-фашистской, британско-североамериканской и японской моделям воспитания.
760494
  Шарафанова Е. Модели поведения менеджеров в кризисных ситуациях // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 1. – С. 29-31
760495
  Матушанский Г. Модели подготовки научно-педагогических и инженерных кадров в зарубежной высшей школе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 2. – С.42-44. – ISSN 0321-0383
760496
  Холод Н.И. Модели показателей роста экономической эффективности сельскохозяйственного производства / Н.И. Холод. – Минск, 1980. – 144с.
760497
   Модели полей в географии: теория и опыт картографирования : монография / В.А. Червяков, И.Г. Черванев, А.Н. Кренке, Н.М. Зверкова, А.С. Шейнгауз, А.Р. Батуев; АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; отв. ред. Ю.П. Михайлов ;. – Новосибирск : Наука, 1989. – 145 с. – ISBN 5-02-028922-1
760498
  Юткевич С.И. Модели политического кино. / С.И. Юткевич. – М., 1978. – 256с.
760499
  Зорин В.А. Модели политического лидерства российских президентов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 4 (118). – С.77-89. – ISSN 0321-2017
760500
  Долгова Ю.И. Модели политической пропаганды на ТВ: выбор России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.104-113. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385
760501
  Белов К.В. Модели понимания концепции глобального гражданского общества // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 26-38. – ISSN 1812-8696
760502
   Модели предприятия в экономическом анализе и управлении производством. – Новосибирск : Наука, 1986. – 168 с.
760503
  Живописцев Ф.А. Модели предравновесных ядерных реакций / Ф.А. Живописцев. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 198 с.
760504
  Погосов А.Ю. Модели прикладной информатики учета кинетики кибернетических угроз в системе физической защиты АЭС / А.Ю. Погосов, О.В. Деревянко // Радіоелектроніка, інформатика, управління / Запоріз. нац. техн. ун-т ; редкол.: Субботін С.О., Піза Д.М. Андроулідакіс Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (41). – С. 53-60. – ISSN 1607-3274
760505
   Модели принятия решений в управлении вузом. – Москва, 1987. – 181с.
760506
  Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. / Р.И. Трухаев. – М., 1981. – 257с.
760507
   Модели принятия решений на основе лингвистической переменной. – Рига : Зинатне, 1982. – 256с.
760508
  Павлов И.Д. Модели принятия управленческих решений : Монография / И.Д. Павлов, Г.П. Брехаря, А.В. Радкевич; М-во образования и науки Украны; Запорожский нац. ун-т. – Запорожье : Запорожский нац.ун-т, 2005. – 322с. – ISBN 966-599-259-7
760509
  Бронштейн О.И. Модели приоритетного обслуживания в информационно вычислительных системах / О.И. Бронштейн. – Москва, 1976. – 220 с.
760510
   Модели природных систем. – Москва : Наука, 1978. – 222с.
760511
   Модели производственно-хозяйственной деятельности объединений в условиях нового хозяйственного механизма. – Москва, 1988. – 198 с.
760512
  Карпова Е. Модели прокуратуры в зарубежных странах // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 3 (243). – С. 52-53. – ISSN 1810-308X
760513
  Топчиев А.Г. Модели пространственной организации геосистем. : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.02 / Топчиев А.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1979. – 41л.
760514
  Суслов В.И. Модели пространственной экономики: генезис, современное состояние, перспективы // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1, жовтень - грудень. – С. 115-123
760515
  Сергиенко Ю. Модели профессиональной готовности курсантов высших военных училищ Вооруженных сил Украины / Ю. Сергиенко, А.М. Андреянов // Физическое воспитание студентов : научный журнал / Харьк. обл. отд-ние нац. олимпийского комитета Украины ; Изд-во ХГАДИ. – Харьков, 2013. – № 06. – С. 66-72. – ISSN 2075-5279
760516
  Герцбах И.Б. Модели профилактики : Теоретические основы планирования профилактических работ / И.Б. Герцбах. – Москва, 1969. – 215 с.
760517
   Модели процессов в широкощелевых твердых телах с дефектами. – Рига : Зинатне, 1991. – 382с. – (Физика твердого состояния)
760518
  Микитьянц С.Р. Модели процессов материально-технического снабжения. / С.Р. Микитьянц. – Л., 1974. – 99с.
760519
   Модели процессов принятия решений. – Владивосток, 1978. – 173с.
760520
   Модели процессов принятия решений. – Владивосток, 1978. – 173с.
760521
  Кучмент Л.С. Модели процессов формирования речного стока / Л.С. Кучмент. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 143с.
760522
  Тетельбаум И.М. Модели прямой аналогии / И.М. Тетельбаум, Я.И. Тетельбаум. – Москва : Наука, 1979. – 384 с.
760523
  Келасьев В.Н. Модели психо- и социогеннеза // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 135-145. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047
760524
  Шнайдер Э. Модели развития английского языка: сходные или различные? // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 189-203. – ISSN 1606-951Х
760525
  Гулямов С.С. Модели развития промышленных узлов. / С.С. Гулямов, М.Ш. Барбакадзе. – М., 1976. – 144с.
760526
   Модели развития региональных систем в изменяющихся условиях : сборник научных трудов. – Киев : ИК, 1991. – 88 с. – ISBN 5-7702-01754
760527
  Максаковский В.П. Модели развития японской экономики : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 16-18. – ISSN 0016-7207
760528
  Гусейн-Заде Модели размещения населения и населенных пунктов / Гусейн-Заде. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 93 с.
760529
   Модели размещения производства. – М, 1975. – 216с.
760530
  Жегрий Т.И. Модели распределений с радомизированной интенсивностью отказао; Статистический анализ смесей распределений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Жегрий Т. И.; КГУ. – К., 1989. – 13л.
760531
  Жергий Т.И. Модели распределений с рандомизированной интененсивностью отказов; Статистический анализ смесей распределений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05; 05. 13.16 / Жергий Т. И.; КГУ. – К., 1989. – 16л.
760532
  Жегрий Татьяна Ивановна Модели распределений с рандомизированной интенсивностью отказов; Статистический анализ смесей распределений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05, 05.13.16 / Жегрий Татьяна Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 133л. – Бібліогр.:л.133-138
760533
  Кузовкин А.И. Модели распределения капитальных вложений в электроэнергетику / А.И. Кузовкин. – М, 1974. – 32с.
760534
  Доксопуло М.П. Модели распределения согласных фонем в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Доксопуло М.П.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 28л.
760535
  Мисюнас П.А. Модели расчета доходов и потребления населения союзной республики / П.А. Мисюнас. – Вильнюс, 1976. – 88с.
760536
  Даниленко В.М. Модели реальных кристаллов / В.М. Даниленко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 223с.
760537
   Модели реальных сред и сейсмические волны поля. – М, 1967. – 246с.
760538
  Димо П. Модели РЕИ и параметры режима. Объединенные энергосистемы / П. Димо. – Москва, 1987. – 392 с.
760539
   Модели речевого процесса в норме и патологии. – Л, 1980. – 246с.
760540
  Аксененко Е.В. Модели решеточного газа в статистической теории локализованной адсорбации : 01.04.14 ; Дис. ... канд. физ.- мат. наук / Аксененко Е.В. ; АН УССР ин-т коллоидной химии. – Киев, 1984. – 295 л. – Бібліогр. : л.167-183
760541
  Аксененко Евгений Владимирович Модели решеточного газа в статистической теории локализованной адсорбции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Аксененко Евгений Владимирович; КГУ. – К., 1985. – 21л.
760542
  Синяков В.И. Модели рудных формаций гидротермальных месторождений / В.И. Синяков. – Новосибирск, 1985. – 71с.
760543
  Краснопрошин В.В. Модели с дискретными корректорами в задачах распознавания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Краснопрошин В.В.; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1979. – 14л.
760544
  Васильев Г.С. Модели с машущими крыльями / Г.С. Васильев. – Москва, 1960. – 88с.
760545
  Зохди Захия Ахмед эль-Хуссейни Мохамед Модели светоиндуцированных фазовых переходов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Зохди Захия Ахмед эль-Хуссейни Мохамед; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 13л.
760546
  Гинряры Модели сезона / Гинряры. – Л., 1988. – 382с.
760547
   Модели сейсмостойкости сооружений. – М, 1979. – 252с.
760548
  Гаршенин В.Г. Модели сельскохозяйственных машин / В.Г. Гаршенин. – Москва, 1957. – 72с.
760549
  Акартель Г.М. Модели семантических дериватов в русских и польских социолектах (на материале номинации человека по внешнему виду) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 132-138. – ISSN 2307-4558


  У статті зроблено спробу відтворити потенційні моделі, що відображають механізми семантичної деривації на основі метафори та метонімії у мовному підстандарті (арго, жаргони, сленг). Розглянуто 125 семантичних дериватів (75 російських і 50 польських). ...
760550
  Полевщикова А.С. Модели семантической модификации фразеологизмов в романе А. Мушга "Der Rote Ritter"" (1993) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 128-133. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
760551
  Драган Я Модели сигналов в линейных системах / Я Драган. – К, 1972. – 302с.
760552
  Шелест В.П. Модели сильновзаимодействующих элементарных частиц / В.П. Шелест, Г.М. Зиновьев, В.А. Миранский. – Москва : Атомиздат
Т. 1 : Структурные модели и динамика адронных взаимодействий. – 1975. – 232с.
760553
  Шелест В.П. Модели сильновзаимодействующих элементарных частиц / В.П. Шелест, Г.М. Зиновьев, В.А. Миранский. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : Дуальные модели. – 1976. – 248с.
760554
  Малышкин Владимир Георгиевич Модели сильных и слабых взаимодействий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Малышкин Владимир Георгиевич; Объедин. ин-т ядерных исследвоаний. – Дубна, 1974. – 8л.
760555
   Модели синтеза систем баз данных. – Москва, 1987. – 268 с.
760556
   Модели систем информатики. – Москва, 1987. – 184с.
760557
  Крылов В.В. Модели систем обработки сигналов. / В.В. Крылов, Э.Х. Херманис. – Рига, 1981. – 212с.
760558
   Модели систем распределения информации и их анализ. – М, 1982. – 144с.
760559
  Пайзиев Э. Модели систем с рассредоточенными объектами / Э. Пайзиев. – Ташкент, 1984. – 143с.
760560
  Миюсов П.В. Модели скрытых марковских процессов / П.В. Миюсов. – М, 1988. – 17с.
760561
  Левицкий Ю.А. Модели сложноподчиненного предложения / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1981. – 96с.
760562
  Кирабаев Н.С. Модели современного гуманитарного образования / Н.С. Кирабаев, М.В. Тлостанов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-32. – ISSN 0869-3617
760563
  Макаров В.Л. Модели согласования экономических интересов / В.Л. Макаров. – Новосибирск, 1981. – 67с.
760564
  Захлебный Модели содержания экологического образования в новой школе / Захлебный, а.Н., Е.Н. Дзятковская // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 38-45. – ISSN 0869-561Х
760565
  Петраков Н.Я. Модели социально-экономического прогнозирования развития Японии / Н.Я. Петраков. – Москва : Наука, 1975. – 61 с.
760566
   Модели социального страхования в постсоциалистической системе социальной поддержки населения. Сравнительный анализ опыта стран СНГ // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 12. – С. 35-184. – ISSN 0207-3676
760567
  Гриценко Г.Д. Модели социокультурных стратегий современного студенчества / Г.Д. Гриценко, Т.Ф. Маслова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 7. – С. 83-90. – ISSN 1561-2465
760568
  Коновалов В. Модели стабилизации экономического роста в условиях кризиса // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 10. – С. 22-34. – ISSN 0207-3676
760569
   Модели структурно-функциональной организации некоторых биологических систем. – Москва : Наука, 1966. – 323с.
760570
  Гарин А.Н. Модели текущего планирования производства / А.Н. Гарин. – М, 1978. – 85с.
760571
  Кирюхин А.В. Модели теплопереноса в гидротермальных системах Камчатки / А.В. Кирюхин, В.М. Сугробов. – Москва : Наука, 1987. – 149с.
760572
  Шорин В.Г. Модели технико-экономического планирования на предприятии / В.Г. Шорин. – М
1. – 1977. – 110с.
760573
  Шорин В.Г. Модели технико-экономического планирования на предприятии / В.Г. Шорин. – М
2. – 1979. – 124с.
760574
  Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем / Е.Ю. Барзилович. – Москва : Высшая школа, 1982. – 231с.
760575
  Ливанов Ю.В. Модели технической безопасности объектов шельфовых месторождений и их реализация на ПЭВМ / Ю.В. Ливанов, В.В. Плынин. – М., 1990. – 29с.
760576
  Пухов Г.Е. Модели технологических процессов. / Г.Е. Пухов, Ц.С. Хатиашвили. – К., 1974. – 224с.
760577
  Угарид Мухаммед Модели типа М(G/I) при критической загрузке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Угарид Мухаммед; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 12л.
760578
  Угарид Мухаммед Модели типа М/G/1/бесконечность при критической загрузке : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Угарид Мухаммед; Мин-во народного образования АРМ ССР. Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1990. – 124л. – Бібліогр.:л.119-124
760579
  Козлов В.Ф. Модели топографических вихрей в океане / В.Ф. Козлов. – Москва : Наука, 1983. – 200с.
760580
  Завальный П. Модели управления в крупных компаниях / П. Завальный, А. Силаньев // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 9. – С. 188-200. – ISSN 0207-3676
760581
  Сакович В.А. Модели управления запасами / В.А. Сакович; Под ред. М.И. Балашевича. – Минск : Наука и техника, 1986. – 319 с.
760582
  Джигарджян О.Л. Модели управления запасами с винеровским спросом / О.Л. Джигарджян, Г.Б. Рубальский. – Москва, 1988. – 60 с.
760583
  Куделин А.Н. Модели управления кофликтными потоками в случайной среде : Автореф... канд.физ-мат.наук: 05.13.17 / Куделин А.Н.;. – Нижний Новгород, 1997. – 23л.
760584
   Модели управления научно-техническим прогрессом на предприятии. – Москва : Наука, 1988. – 153 с.
760585
  Кривобороденко Г.П. Модели управления национальной экономики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 56-60 : табл. – Библиогр.: 4 назв
760586
  Торопов Д.А. Модели управления образовательными учреждениями в европейских странах // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 6. – С. 102-111. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются популярные в немецкоязычных странах модели управления общеобразовательными и профессиональными учебными заведениями, в частности Сент-Галленская модель, «школа как обучающая организация» и модель «самостоятельной школы». In ...
760587
   Модели управления предприятием. – Москва, 1982. – 208 с.
760588
   Модели управления природными ресурсами. – Москва : Наука, 1981. – 264 с.
760589
  Кардаш А В. Модели управления производственно-экономическими процессами в сельском хозяйстве / А В. Кардаш, . – Москва, 1981. – 183 с.
760590
   Модели управления производством. – Москва, 1980. – 144 с.
760591
  Бурдэ А.И. Модели управления региональными геологическими исследованиями / А.И. Бурдэ, А.И. Бочкарев, С.Е. Синицкий. – Москва : Недра, 1981. – 206с.
760592
   Модели управления строительством. – Москва, 1988. – 131 с.
760593
  Белый Б.Н. Модели управления товарными запасами / Б.Н. Белый. – К., 1978. – 50с.
760594
  Горстко А.Б. Модели управления эколого-экономическими системами / А.Б. Горстко, Ю.А. Домбровский, Ф.А. Сурков. – Москва : Наука, 1984. – 119 с. – (Современные проблемы биосферы)
760595
  Сараев Л.А. Модели упругопластического деформирования композиционных сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Сараев Л. А.; МВССО РСФСР, Куйб.ГУ. – Куйбышев, 1979. – 11л.
760596
  Джавадов Н.А. оглы Модели фазовых переходов в суперионных протонных проводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Джавадов Н. А. Д. оглы; Объед. ин-т ядер. исслед. – Дубна, 1990. – 20л.
760597
  Овсиевич Б.Л. Модели формирования организационных структур / Б.Л. Овсиевич; Отв. ред. А.И. Семенов. – Ленинград : Наука, 1979. – 160 с.
760598
   Модели функционирования экономических систем. – Москва, 1984. – 114 с.
760599
   Модели хозрасчета. – Л, 1990. – 100с.
760600
  Прауде В.Р. Модели хозяйственного расчета. / В.Р. Прауде. – Рига, 1989. – 86с.
760601
  Комина Е.В. Модели цветообозначений в английском языке. (Диахронно-синхронное исследование) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Комина Е.В.; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 27л.
760602
  Комина Е.В. Модели цветообозначений в современном английском языке / Е.В. Комина. – Калинин, 1977. – 79с.
760603
  Попопв В.А. Модели ценообразования. / В.А. Попопв. – М, 1985. – 73с.
760604
  Коновалов Николай Юрьевич Модели эколого-генетических взаимодействий и управление структурой биологических сообществ : Автореф... канд. техн.наук: / Коновалов Николай Юрьевич; Агрофизич. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1975. – 24л.
760605
   Модели экономических систем. – Баку, 1983. – 155с.
760606
  Вожжов А.П. Модели экономических систем / А.П. Вожжов. – Москва, 1991. – 60с.
760607
   Модели экономического взаимодействия звеньев АПК. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 147 с.
760608
  Васильев В.А. Модели экономического обмена и кооперативые игры / В.А. Васильев. – Новосибирск, 1984. – 96с.
760609
  Воркуев Б.Л. Модели экономического равновесия / Б.Л. Воркуев, Ю.Н. Черемных. – Москва, 1990. – 80с.
760610
  Воркуев Б.Л. Модели экономического равновесия / Б.Л. Воркуев, Ю.Н. Черемных. – Москва, 1990. – 80с.
760611
  Сиземская И.Н. Модели экономического роста в контексте социально-гуманитарного знания // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.30-43. – ISSN 0235-1188
760612
   Модели экосистем и методы определения их параметров : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1981. – 146с.
760613
  Кэмпбелл Дж. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях / Дж. Кэмпбелл. – Москва : Прогресс, 1980. – 391с.
760614
  Бородин В.В. Модели электорального поведения: понятие и содержание // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 181-190. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
760615
  Фелд Б. Модели элементарных частиц : пер. с англ. / Б. Фелд. – Москва : Мир, 1971. – 486 с.
760616
  Александров И.В. Модели эндогенного танталониобиевого оруденения / Александров И.В. ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1973. – 148 с.
760617
  Натаф Р. Модели ядер и ядерная спектроскопия : Пер. с фр. / Р. Натаф. – Москва : Мир, 1968. – 404 с.
760618
  Айзенберг И.М. Модели ядер. Коллективные и одночастичные явления : Пер.с англ. / И.М. Айзенберг, В. Грайнер ; пер. с англ. канд. физ.-мат. наук С.П. Камерджиева и Б.А. Тулупова. – Москва : Атомиздат, 1975. – 454 с. : черт. – Библиогр.: с. 440-450
760619
  Ревзин И.И. Модели языка. / И.И. Ревзин. – М,, 1962. – 192с.
760620
  Володарская Э.Ф. Модели языковой политики стран мира: сравнительно-типологический анализ // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 24-44. – Библиогр.: Літ..: с. 44; 16 п. – ISSN 1562-1391
760621
  Гришин В.Н. и др. Модели, алгоритмы и устройства идентификации сложных систем / В.Н. и др. Гришин. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1985. – 104 с.
760622
   Модели, графы и алгебраические структуры. – М, 1989. – 108с.
760623
  Буй Д.Б. Модели, методы и алгоритмы оптимизации запросов в базах данных (обзор) / Д.Б. Буй, В.Г. Скобелев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 2 (66), квітень - червень. – С. 43-58. – ISSN 1814-4225


  В даной работе сделана попытка исследовать современное состояние проблемы обеспечения эффективности функционирования систем управления базами данных (СУБД) с позиции моделей и методов, предназначенных для оптимизации запросов.
760624
  Ревенко В.Л. Модели, методы и алгоритмы решения производственных задач планирования большой размерности в условиях АСУП / В.Л. Ревенко. – Киев
ч. 1. – 1976. – 49с.
760625
  Лисецкий Ю.М. Модели, методы и технологии количественной оценки качества систем : монография / Ю.М. Лисецкий ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем мат. машин и систем. – Киев : ЛАТ&К, 2018. – 102 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 95-101. – ISBN 978-617-7061-69-3
760626
  Тургунов Адыбек Мухтарович Модели, методы, и средства создания гипермедиальных электронных книг учебного назначения : Автореф... канд. техн.наук: 05.25.05 / Тургунов Адыбек Мухтарович; НАН Украины. Ин-тут кибернет. им. В.М.Глушкова. – К., 1994. – 16л.
760627
  Пиотровская Ксения Раймондовна Модели, программные и информационные средства учебного АРМ переводчика : Автореф... канд. техн.наук: 05.25.05 / Пиотровская Ксения Раймондовна; АН Украины Ин-т кибернетики. – К., 1993. – 16л.
760628
   Модели. Алгоритмы. Принятие решений. – М, 1979. – 250с.
760629
  Вартофский Маркс Модели: репрезентация и научное понимание / Вартофский Маркс. – Москва, 1988. – 507с.
760630
  Замковой Владимир Иванович Моделирвоание и определение структуры и конформаций ароматичесикх систем и гетероциков, содержащих азот, кислород, серу, машинными методами : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.03 / Замковой Владимир Иванович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 17 с.
760631
  Семенов М.А. Моделирование агроэкосистем / М.А. Семенов. – Москва, 1987. – 37 с.
760632
  Бровкин В.А. Моделирование агроэкосистем. Модель почвенного плодородия / В.А. Бровкин, М.А. Семенов; Свирежев Ю.М. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1988. – 36с.
760633
  Хайди Д. Моделирование атмосферных процессов / Д. Хайди. – Обнинск, 1968. – 93с.
760634
  Таварткиладзе К.А. Моделирование аэрозольного ослабления радиации и методы контроля загрязнения атмосферы. / К.А. Таварткиладзе. – Тбилиси, 1989. – 202с.
760635
  Бошенятов Борис Владимирович Моделирование аэрофизических процессов в импульсной гиперзвуковой установке : Автореф... канд. техн.наук: 01.024 / Бошенятов Борис Владимирович; АН СССР. Сибирск. отд. Совет ин-та теоретической и прикладной механики. – Новосибирск, 1974. – 28л.
760636
   Моделирование библиотечных фондов. – Москва, 1983. – 160 с.
760637
   Моделирование биогеоценотичных процессов. – Москва, 1981. – 183 с.
760638
   Моделирование биологических систем. – М, 1976. – 80с.
760639
  Антомонов Ю.Г. Моделирование биологических систем : справочник / Ю.Г. Антомонов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 260 с. : табл.
760640
   Моделирование биологических сообществ. – М, 1975. – 164с.
760641
  Соловьев О.В. Моделирование будущего, или Человек и его сознание в структуре объективной реальности / О.В. Соловьев. – Луганск, 1997. – 322с.
760642
   Моделирование в автоматизированых системах управления. – Новосибирск, 1981. – 219 с.
760643
   Моделирование в биологии. – Москва, 1963. – 300 с.
760644
  Бархатов А.Н. Моделирование в гидроакустике / А.Н. Бархатов. – Горький, 1964. – 247 с.
760645
   Моделирование в клинической практике. – Москва, 1988. – 168 с.
760646
  Райх Е.Л. Моделирование в медицинской географии / Е.Л. Райх. – Москва : Наука, 1984. – 157с.
760647
  Пирогова О.В. Моделирование в образовании // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2004. – № 5. – С.36-41. – ISSN 1609-4646
760648
  Буслова М.К. Моделирование в процессе познания / М.К. Буслова. – Минск, 1975. – 160с.
760649
   Моделирование в радиолокации. – Москва, 1979. – 264 с.
760650
  Вахромеев Г.С. Моделирование в разведочной геофизике / Г.С. Вахромеев, А.Ю. Давыденко. – Москва : Недра, 1987. – 191с.
760651
  Константинов Г.Н. Моделирование в рудной магниторазведке / Г.Н. Константинов, Л.С. Константинова. – Новосибирск, 1971. – 78с.
760652
  Леванский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях / В.А. Леванский. – М., 1986. – 155с.
760653
  Тикунов В.С. Моделирование в социально-экономической картографии / В.С. Тикунов. – Москва : Московский государственный университет, 1985. – 280 с.
760654
   Моделирование в теоретической химии. – М, 1975. – 156с.
760655
   Моделирование в теории и практике расследования преступлений / А.А. Фокина, Ю.Г. Босенко, О.Ю. Васильев, С.П. Федоров // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  В статье затрагиваются некоторые проблемы моделирования в теории и практике расследования преступлений: источник, классификация, характерные особенности.
760656
   Моделирование в тренажерных системах. – Киев, 1990. – 154 с.
760657
  Разуваев А.П. Моделирование в управлении финансами объединений / А.П. Разуваев. – М, 1984. – 111с.
760658
  Дембинский С.И. Моделирование в черчении / С.И. Дембинский. – М., 1957. – 111с.
760659
   Моделирование в экономических исследованиях. – К, 1978. – 186с.
760660
  Жарова Н.А. Моделирование вертикально-распределённых водных экосистем / Н.А. Жарова. – Москва, 1991. – 28 с.
760661
  Калацкий В.И. Моделирование вертикальной термической структуры деятельного слоя океана / В.И. Калацкий. – Л., 1978. – 215с.
760662
  Сергеев Ю.В. Моделирование взаимодействий биологических молекул / Ю.В. Сергеев. – М., 1987. – 46с.
760663
  Сергеев В.Л. Моделирование взаимодействия газа с поверхностью в динамике сильно разреженных газов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Сергеев В.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
760664
  Чан Тху Ха Моделирование видиконных передающих электронно-лучевых приборов для растровых электронных систем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Чан Тху Ха; КПИ. – К., 1996. – 17л.
760665
  Мишина М.И. Моделирование влияния орографии на перенос тепла макровихревыми образованиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мишина М.И.; Ин-т приклад. геофизики. – М., 1967. – 12л.
760666
   Моделирование внутри- и межклеточных взаимодействий на основе одного класса динамических макромоделей / В.М. Глушков, Иванов, В, , В.М. Яценко; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1978. – 40с. – Библ.- 76 назв.
760667
  Воропаев Г.В. Моделирование водохозяйственных систем аридной зоны СССР / Г.В. Воропаев, Г.Х. Исмайылов, В.М. Федоров; АН СССР. Ин-т водных проблем; Отв. ред. С.Л. Вендров. – Москва : Наука, 1984. – 311с.
760668
  Никитенко В.И. Моделирование воздействия вакуума на элементы конструкций / В.И. Никитенко. – М, 1989. – 34с.
760669
   Моделирование волновых полей. – К, 1983. – 109с.
760670
  Зыков В.С. Моделирование волновых процессов в возбудимых средах / В.С. Зыков. – М., 1984. – 166с.
760671
   Моделирование воспроизводительных процессов. – М, 1988. – 123с.
760672
  Руткаускас Моделирование воспроизводства общественного продукта / Руткаускас, А.-В.М, В.А. Навицкас. – Вильнюс : Минтис, 1984. – 201 с.
760673
  Кришталь А.Н. Моделирование вращающихся сверхплотных конфигураций в ОТО / А.Н. Кришталь, В.Г. Писаренко, Ю.А. Селиванов. – Киев, 1979. – 22с.
760674
   Моделирование вычислительных систем. – Москва, 1975. – 134 с.
760675
  Миков А.И. Моделирование вычислительных систем : учеб. пособие по спецкурсу / Миков А.И. ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПГУ, 1982. – 95 с. – Библиогр.: с. 93-94
760676
  Альянах И.Н. Моделирование вычислительных систем / И.Н. Альянах. – Ленинград, 1988. – 223 с.
760677
   Моделирование вычислительных систем и процессов. – Пермь, 1983. – 96 с.
760678
   Моделирование вычислительных систем и процессов. – Пермь, 1985. – 112 с.
760679
   Моделирование вычислительных систем и процессов. – Пермь, 1986. – 83 с.
760680
   Моделирование вычислительных систем и процессов. – Пермь, 1987. – 122 с.
760681
   Моделирование вычислительных систем и процессов. – Пермь, 1989. – 168 с.
760682
   Моделирование вычислительных систем и процессов. – Пермь, 1990. – 129с.
760683
   Моделирование вычислительных систем на АСВТ. – Л, 1977. – 81с.
760684
   Моделирование вычислительных систем на АСВТ. – Ленинград, 1977. – 81 с.
760685
  Шешуков Анатолий Алексеевич Моделирование геологических полей в целях оптимизации объемов опробывания при инженерно-геологической разведке : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.07 / Шешуков Анатолий Алексеевич; Всес. науч.-иссл. ин-т гидрогеол. и инж. геол. – пос. Зеленый, Моск. обл., 1978. – л.
760686
  Лукнер Л. Моделирование геофильтрации / Л. Лукнер, В.М. Шестаков. – Москва : Недра, 1976. – 407с.
760687
  Денк С.О. Моделирование геофлюидодинамической системы нефтегазоносного пласта-коллектора : Научно-производственное издание / Денк Святослав Отеллович. – 2-е изд., перераб. и исправл. – Пермь : Электронные издательские системы, 2002. – 296с.
760688
  Джаныбеков Ч.Д. Моделирование гидрогеодинамических процессов с применением ЭВМ. / Ч.Д. Джаныбеков. – Фрунзе, 1989. – 182с. – ISBN 5-8355-0136-6
760689
  Гавич И.К. Моделирование гидрогеологических процессов : Учебное пособие / И.К. Гавич. – Москва : МГРИ, 1977. – 102с.
760690
  Чинь Куанг Хоа Моделирование гидрографов стока на речных системах (на прим. речных систем Уссури и Красной). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Чинь Куанг Хоа; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
760691
  Кочетов С.В. Моделирование гидрологического режима поверхностного слоя моря (на примере Краского моря) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Кочетов С.В.; Арктич. и антарктич. науч.-иссл. ин-т. – Л., 1972. – 16л.
760692
  Макаров И.И. Моделирование гидротермических процессов водохранилищ - охладителей ТЭС и АЭС / И.И. Макаров, А.С. Соколов, С.Г. Шульман. – Москва, 1986. – 180 с.
760693
  Булгаков В.К. Моделирование горения полимерных материалов / В.К. Булгаков. – М., 1990. – 240с.
760694
  Баркалов Н.Б. Моделирование демографического перехода / Н.Б. Баркалов. – М., 1984. – 79с.
760695
  Макаренко И.О. Моделирование денежных потоков в условиях антикризисного управления предприятиями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 40-45. – Бібліогр.: на 14 пунктів
760696
  Рамберг Х. Моделирование деформаций земной коры с применением центрифуги / Х. Рамберг. – Москва, 1970. – 224с.
760697
  Закусило О.К. Моделирование диалоговых процессов / О.К. Закусило, А.Ф. Верлань, И.А. Чмырь. – Київ : Київський університет, 2014. – 255, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 227-244. – ISBN 978-966-439-734-3
760698
  Гершензон М.А. Моделирование динамики межотраслевых связей энергетики / М.А. Гершензон. – Новосибирск, 1983. – 239с.
760699
  Зайцев Сергей Николаевич Моделирование динамики плазменных образований в ионосфере Земли : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02, 01.04.02 / Зайцев Сергей Николаевич; МП Украины, КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1995. – 89л. – Бібліогр.:л.79-87
760700
  Рувинская Л.М. Моделирование динамики потребительских комплексов / Л.М. Рувинская. – Новосибирск : Наука, 1981. – 133 с.
760701
  Кудрявцева Л.А. Моделирование динамики словарного совтава (на материале лексических новаций русского языка) : Дис... докт. филол.наук: 10.02.19, 10.02.01 / Кудрявцева Л. А.; Моск. пед ин-т им. В. И. Ленина. – М., 1992. – 439л. – Бібліогр.:л.258-284
760702
  Кудрявцева Л.А. Моделирование динамики словарного состава : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19.,10.02.01 / Кудрявцева Л.А.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 46 с.
760703
  Кудрявцева Л.А. Моделирование динамики словарного состава языка : монография / Л.А. Кудрявцева; КНУТШ. – 2-е изд., испр. – Київ : Київський університет, 2004. – 280 с. – ISBN 966-594-536-Х
760704
  Акименко В.В. Моделирование динамики структурированной по возхрасту полициклической популяции биологических клеток на параметризированном множестве алгебраических функций / В.В. Акименко, Ю.В. Завгородний // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2014. – Т. 50, № 4. – С. 108-125. – ISSN 0023-1274


  С помощью аналитического подхода и численного моделирования иследуется динамика популяции биологических клеток на основе структурированной по возрасту полициклической модели.
760705
  Дмитриев А.С. Моделирование динамических параметров технических систем / А.С. Дмитриев, Е.А. Мясин. – М., 1980. – 30с.
760706
   Моделирование динамических ппроцессов в городском хояйстве : сборник науч. трудов. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1994. – 69 с.
760707
   Моделирование динамических процессов взаимодействия в системах тел с жидкостью : Сборник научных трудов. – Киев : Ин-т математики АН УССР, 1990. – 142с. – ISBN 3-7702-0032-4
760708
  Шалболова У.Ж. Моделирование диффузии инноваций на макроуровне / У.Ж. Шалболова, Е.И. Махницкая, М.А. Елпанов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 456-467 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
760709
  Самовол В.С. Моделирование долгосрочного развития экономики стран - членов СЭВ с использовнием макромодели ИМПРЭСС / В.С. Самовол. – М, 1985. – 79с.
760710
  Анищенко О.Л. Моделирование загрязнения подземных вод в зоне влияния хвостохрантлищ радиоактивных отходов. 1. Миграция нерадиоактивных микрокомпонентов / О.Л. Анищенко, Д.В. Рудаков, Г.Г. Шматков // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 96-104 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1726-5428
760711
  Минаев Юрий Николаевич Моделирование задач оптимизации в автоматизированных системах управления в условиях недостоверного математического описания. (Слабо формализованные задачи оптимизации и алгоритмы их решения) : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.01 / Минаев Юрий Николаевич; МВ и ССО УССР. Харьковск. ин-т радиоэлектр. – Харьков, 1978. – 38л.
760712
  Койнаш Ю.А. Моделирование задач поляризационно-интереференционным методом с применением ионизирующих излучений. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Койнаш Ю.А.; Моск.инж.строит.ин-т. – М, 1978. – 22л.
760713
  Пацалюк С.С. Моделирование задач управления качеством-медицинского обслуживания. : Автореф... канд.мед.наук: 05.13.09 / Пацалюк С.С.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1986. – 14л.
760714
  Рошаль А.С. Моделирование заряженных пучков / А.С. Рошаль. – Москва : Атомиздат, 1979. – 224с.
760715
  Шаймарданов Р.Б. Моделирование и автоматизация проектирования структур баз данных / Р.Б. Шаймарданов. – Москва, 1984. – 120 с.
760716
  Коротков Э.М. Моделирование и анализ процессов управления с помощью ЭВМ / Э.М. Коротков, Э.А. Смирнов. – М., 1989. – 48с.
760717
  Лещинская Татьяна Юрьевна Моделирование и вопросы теории образования слоя Г-2 ионосферы в области геомагнитного экватора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Лещинская Татьяна Юрьевна; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1985. – 11л.
760718
  Крееренко С.С. Моделирование и идентификация динамических характеристик воздушных судов с учетом упругости конструкции. : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.01 / Крееренко С.С.; Киев. ин-тут инж. гражд. авиации. – К., 1993. – 16л.
760719
  Важенин О.Н. Моделирование и идентификация процессов радиационно-конвективного теплообмена : Дис... канд. техн.наук: 05.13.06 / Важенин О. Н.; КУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1993. – 170л. – Бібліогр.:л.121-135
760720
   Моделирование и изучение механизмов переноса радиоактивных веществ из наземных экосистем в водные объекты зоны влияния Чернобыльской аварии" : Проект экспериментального сотрудничества N 3. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 196с. – ISBN 9282751945
760721
  Анджапаридзе О.Г. Моделирование и исследование хронических форм вирусных инфекций в культурах клеток / О.Г. Анджапаридзе, Н.Н. Богомолова. – Москва, 1974. – 184с.
760722
  Демирчян К.С. Моделирование и машинный расчет электрических цепей / К.С. Демирчян, П.А. Бутырин. – Москва, 1988. – 334 с.
760723
   Моделирование и методы расчета процессов тепломассопереноса : Сборник научн. трудов. – Днепропетровск, 1990. – 170с.
760724
   Моделирование и методы расчета физико-химических процессов в низкотемпературной плазме. – Москва : Наука, 1974. – 269с.
760725
  Радионов А.Н. Моделирование и нестандарнтные алгоритмы выбора стратегий в недетерминированных антагонистических играх и родственных задачах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Радионов А.Н.;. – Ульяновск, 1999. – 20 с.
760726
  Замковой В.И. Моделирование и определение структуры и конформаций ароматических систем и гетероциклов, содержащих азот, кислород, серу, машинными методами : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Замковой В.И.;. – Киев, 1986. – 139л. – Бібліогр.:л.125-127
760727
  Егоров С.В. Моделирование и оптимизация в АСУТП / С.В. Егоров, Д.А. Мирахмедов. – Ташкент, 1987. – 198,2с.
760728
  Бердимуратов М.К. Моделирование и оптимизация в системах солевлагопереноса : Дис... канд. физико-матем.наук: 01.05.02 / Бердимуратов М. К.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1997. – 104л. – Бібліогр.:л.92-102
760729
  Боряк К.Ф. Моделирование и оптимизация процесса восполнения ресурса сложных объектов радиоэлектронной техники / К.Ф. Боряк, С.В. Ленков, В.Н. Цыцарев // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2014. – Т. 4, № 2. – С. 126-136. – ISSN 2223-5744


  В статье проведено моделирование и оптимизация процесса восполнения ресурса сложных объектов радиоэлектронной техники.
760730
   Моделирование и оптимизация процессов технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники : монография / [Березовская Ю.В. и др.] ; под ред. С.В. Ленкова. – Николаев : Сент-Гросс, 2012. – 151, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обл. – Библиогр.: с. 147-150. – ISBN 978-966-316-222-5


  У пр.№ 1697747 напис: Шановному Сергію Андрійовичу! З найкращими побажаннями від колективу авторів. Підписи. 27.12.12.
760731
  Вайнштейн С.Ю. Моделирование и оптимизация развития аграрно- промышленных образований / С.Ю. Вайнштейн, С.Е. Ильюшонок. – Новосибрск : Наука, 1985. – 246с.
760732
   Моделирование и оптимизация систем сложной структуры : Межведомственный тематическаий сборник научных трудов. – Омск : Омский ун-т, 1987. – 163с.
760733
   Моделирование и оптимизация систем управления. – Киев, 1974. – 174 с.
760734
  Демиденко Н.Д. Моделирование и оптимизация тепломассообменных процессов в химической технологии / Н.Д. Демиденко. – М, 1991. – с.
760735
  Харитонов А.И. Моделирование и оценка состояния систем безопасности. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.16 / Харитонов А.И.; Одесск.гос.политехн.ин-т. – Одесса, 1994. – 31л.
760736
  Смирнов А.Д. Моделирование и прогнозирование социалистического воспроизводства / А.Д. Смирнов. – М., 1970. – 216с.
760737
  Абдуллаев А.М. Моделирование и прогнозирование технико-экономических показателей : [учеб. пособие] / А.М. Абдуллаев, Н.М. Махмудов ; Ташк. ин-т нар. хоз-ва. – Ташкент : ТИХН, 1988. – 79 с. – Библиогр.: с. 79
760738
   Моделирование и проектирование систем гидрообеспечивания. – Киев : Наукова думка, 1990. – 130 с.
760739
  Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем / А.А. Молчанов. – Київ : Вища школа, 1988. – 359 с. – ISBN 5-11-000228-2
760740
  Ткаченко Л.А. Моделирование и разработка высокостабильных генераторов миллиметрового диапазона волн на лавинно-пролетных диодах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.08 / Ткаченко Л.А.; КПИ. – К., 1977. – 18л.
760741
  Ле В.Н. Моделирование и расчет дожевых паводков для малых водосборов Северной части Вьетнама : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Ле В. Н.; Одес. гидрометеоролог ин-т. – Одесса, 1986. – 16л.
760742
  Дубина М.М. Моделирование и расчет термопластического состояния мерзлых пород. / М.М. Дубина, Ю.А. Черняков. – Новосибирск, 1991. – 116с.
760743
   Моделирование и расчет химического оборудования. – Л, 1988. – 166с.
760744
  Мамедов Низами Мустафа оглы Моделирование и синтез знаний : Автореф... канд. филос.наук: 0+.00.09 / Мамедов Низами Мустафа оглы; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1975. – 28л.
760745
  Мамедов Н.М. Моделирование и синтез знаний / Н.М. Мамедов. – Баку, 1979. – 97с.
760746
  Мамедов Низами Мустафа оглы Моделирование и синтез знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Мамедов Низами Мустафа оглы; АН СССР, Ин-т истории. – М., 1976. – 28л.
760747
  Голенко Д.И. Моделирование и статистический анализ псевдослучайных числе на электронных вычислительных машинах. / Д.И. Голенко. – М., 1965. – 227с.
760748
  Барашко А.С. Моделирование и тестирование дискретных устройств / А.С. Барашко. – К, 1992. – 284 с.
760749
  Калниньш Янис Янович Моделирование и универсальность автоматов с переменной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Калниньш Янис Янович; АН СССР. Ин-т проблем передачи информации. – М., 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
760750
  Снапелев Ю.М. Моделирование и управление в сложных системах / Ю.М. Снапелев, В.А. Старосельский. – М., 1974. – 264с.
760751
  Штофф В.А. Моделирование и философия / В.А. Штофф. – М - Л, 1966. – 301с.
760752
  Козлова Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды / Т.В. Козлова. – М., 1990. – 318с.
760753
  Стуканов Л.А. Моделирование и экспериментальное исследование эффективности применения трансформирующихся учебных пособий науроках черчения в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Стуканов Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 19л.
760754
   Моделирование и экспериментальные исследования гидрологических процессов в озерах. – Л, 1986. – 84с.
760755
  Фойгт Василий Викторович Моделирование игровой деятельности гандбольных команд высокой квалификации в нападении против организованной защиты : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Фойгт Василий Викторович; Киевск. ин-т физич. культуры. – К., 1986. – 23л.
760756
  Проневич Л.А. Моделирование избирательной проницаемости для ионов на искусственных мембранах. : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Проневич Л.А.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино-на-Оке, 1969. – 15л.
760757
  Ржецкий Н.Н. Моделирование индивидуальной оценки знаний (к обоснованию функционального уравнения технических средств контроля при выборочных ответах) : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Ржецкий Н.Н.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
760758
  Бубенников А.Н. Моделирование интегральных микротехнологий, приборов и схем / А.Н. Бубенников. – Москва, 1989. – 319 с.
760759
  Демьяненко В.В. Моделирование интенсификации в отрасли / В.В. Демьяненко. – К., 1989. – 176с.
760760
  Зингер И.С. Моделирование информационных процессов в системах управления предприятиями / И.С. Зингер. – М, 1974. – 128с.
760761
   Моделирование ионосферных процессов и распространение радиоволн. – Иркутск, 1982. – 152с.
760762
  Емельянов Ильдус Демьянович Моделирование каталитических процессов в организованном псевдоожиженном слое : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Емельянов Ильдус Демьянович; АН СССР. Сиб. отд-ние Учен. совет Ин-т катализа. – Новосибирск, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20
760763
  Бесков В.С. Моделирование каталитических процессов и реакторов. / В.С. Бесков, В. Флокк. – Москва, 1991. – 252с.
760764
  Снаговский Ю.С. Моделирование кинетики гетерогенных каталитических процессов / Ю.С. Снаговский. – М., 1976. – 248с.
760765
  Варламова Л.Н. Моделирование климатических процессов при изучении темы "Климат Австралии" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 64-65 : Рис. – ISSN 0016-7207
760766
  Гузь Н.Г. и др. Моделирование коммуникационных процессов в маркетинговом управлении // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – С.35-43. – (Економічні і технічні науки ; № 2)
760767
  Быков В.И. Моделирование критических явлений в химической кинетике / В.И. Быков. – М., 1988. – 262с.
760768
  Блам Ю.Ш. Моделирование лесопромышленного производства и методические вопросы экономической оценки лесных ресурсов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Блам Ю.Ш.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
760769
  Будасси С.А. Моделирование личности в группе : Автореф. дис. ... канд. психол. наук / Будасси С. А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 25 с.
760770
  Бурачас А.И. Моделирование личных расходов в развитых капиталистических странах. / А.И. Бурачас. – М., 1975. – 463с.
760771
  Бурахович Т.К. Моделирование магнитовариационных и магнитотеллурических полей вытянутых структур с 3D распределением электропроводности // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 204-209 : Рис. – Бібліогр.: с. 208-209. – ISSN 0203-3100
760772
  Шмуратко В.И. Моделирование межгодовой динамики уровня грунтовых вод на территории Одессы // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 42-49 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
760773
  Гизатуллин Х.Н. Моделирование металлургического комплекса / Х.Н. Гизатуллин, В.В. Добродей. – М., 1988. – 160с.
760774
  Шубкина И.П. Моделирование механизма принятия решений. / И.П. Шубкина. – М., 1976. – 275с.
760775
   Моделирование механизма управления производством хозрасчетных предприятий : сборник научных трудов. – Ленинград : ЛИЭИ, 1989. – 128 с.
760776
  Иванников А.Д. Моделирование микропроцессорных систем / А.Д. Иванников. – М., 1990. – 141с.
760777
  Зазнова Н.Е. Моделирование микропроцессорых устройств / Н.Е. Зазнова. – Рига, 1981. – 55с.
760778
  Кочергин А.Н. Моделирование мышления / А.Н. Кочергин. – Москва : Политиздат, 1969. – 224 с.
760779
  Шрайбер Т.Дж. Моделирование на GPSS / Т.Дж. Шрайбер. – М., 1980. – 592с.
760780
  Мартин Ф.Ф. Моделирование на вычислительных машинах / Ф.Ф. Мартин. – Москва : Советское радио, 1972. – 288с.
760781
   Моделирование на ЭВМ кинетики дефектов в кристаллах : Тематич. сборник. – Ленинград, 1985. – 209с.
760782
   Моделирование на ЭВМ обработки геолого-геофизичесмких полей. – Новосибирск, 1971. – 129с.
760783
   Моделирование на ЭВМ структурночувствительных свойств кристаллических материалов : Тематич. сборник. – Ленинград, 1986. – 188с.
760784
  Тараторин Б.И. Моделирование напряжений в конструккциях ядерных реакторов. / Б.И. Тараторин. – М., 1973. – 231с.
760785
  Бугаенко С.Е. Моделирование напряжений методом замораживания деформаций / С.Е. Бугаенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 110,3с.
760786
  Архангельский Ю.С. Моделирование народного хозяйства / Ю.С. Архангельский, В.А. Коноплицкий. – Москва, 1972. – 134с.
760787
  Замков О.О. Моделирование народнохозяйственных процессов / О.О. Замков. – М., 1986. – 83с.
760788
  Волковицкий О.А. Моделирование начальной конденсационной стадии формирования спектра облачных капель в камере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Волковицкий О.А.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.23-24
760789
  Позин Н.В. Моделирование нейронных структур. / Н.В. Позин. – М, 1970. – 260с.
760790
   Моделирование нелинейных процессов в механике и теплотехнике : Труды семинара - выпуск 24. – Казань, 1989. – 146с.
760791
  Мацевитый Ю.М. Моделирование нелинейных процессов в распределенных системах / Ю.М. Мацевитый, В.Е. Прокофьев. – К., 1985. – 303с.
760792
  Курбацкий А.Ф. Моделирование нелокального турбулетного переноса импульса и тепла. / А.Ф. Курбацкий. – Новосибирск, 1988. – 240с.
760793
  Азаров С.С. Моделирование непрерывно-дискретных систем с использованием пакета GASP-IV / С.С. Азаров, А.В. Шемшур ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Институт кибернетики, 1979. – 36 с. – Библиогр.: с. 35. – (Препринт)
760794
  Никитин М.А. Моделирование нестационарных процессов в верхней ионосфере : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Никитин М. А.; Ин-т приклад. геофиз. – М., 1975. – 16л.
760795
  Исаков Г.Н. Моделирование нестационарных процессов тепломассопереноса и воспламенения в рекционноспособных средах / Г.Н. Исаков. – Томск, 1988. – 233с.
760796
  Федотова Т.В. Моделирование номинативной ситуации в топонимической деривации // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 74-84. – ISSN 0130-9730
760797
  Фидлер Д. Лэнди И И. Моделирование оборудования ракеты на испытательных установках ракетных двигателей / Д. Лэнди И И. Фидлер. – М., 1963. – 36с.
760798
  Вайнштейн С.Ю. Моделирование оптимального развития сети хлебоприемных предриятий Казахстана и Западной Сибири. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.13 / Вайнштейн С.Ю.; Ан Каз.ССР. – Алма-Ата, 1973. – 22л.
760799
  Григорян И.С. Моделирование оптимльного использования производственных ресурсов (на примере станкостроительной и обувной промышленности АрССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Григорян И.С.; МГУ. – М., 1972. – 24л.
760800
  Александров Н.И. Моделирование организации и управления решением научно-технических проблем / Н.И. Александров, Н.И. Комков ; отв. ред. Н.Я. Петряков ; АН СССР ; Ин-т экономики и прогнозирования научно-технического прогресса. – Москва : Наука, 1988. – 216 с.
760801
  Базилевич Л.А. Моделирование организационных структур / Л.А. Базилевич. – Л., 1978. – 159с.
760802
  Кулешов В.В. Моделирование организационных структур научно-исследовательских учреждений : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Кулешов В.В.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1968. – 19л.
760803
  Ковшов Г.Н. Моделирование основных направлений развития транспорта в системе народно-хозяйственного планирования / Г.Н. Ковшов. – Москва : Наука, 1985. – 199с.
760804
  Саенко Юрий Сергеевич Моделирование основных особенностей планетарной структуры ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Саенко Юрий Сергеевич; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1982. – 12л.
760805
  Яковенко Е.Г. Моделирование параметра стандартизации продукции. / Е.Г. Яковенко. – М., 1977. – 136с.
760806
  Удальцов А.В. Моделирование первичных процессов фотосинтеза в порфирин-полимерных системах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Удальцов А.В.; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 1990. – 20л.
760807
  Лукьянов А.В. Моделирование переменных электромагнитных полей (для геофиз. разведки) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лукьянов А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1953. – 4л.
760808
   Моделирование переноса вещества и энергии в природных системах. – Новосибирск : Наука, 1984. – 192с.
760809
  Аккерман Абрам Фишелевич Моделирование переноса заряженных частиц в веществе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Аккерман Абрам Фишелевич; Ленингр. политех. ин-т. – Ленинград, 1980. – 49л.
760810
  Язклычев Ашыргылыч Моделирование переноса почвенной влаги и солей в зоне аэрации на ЭЦВМ : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 06.01.02 / Язклычев Ашыргылыч ; Всес. научно-иссл. ин-т гидротех. и мелиорации. – Москва, 1978. – 22 с.
760811
  Ониськова О.В. Моделирование плазмохимических гомогенных процессов / О.В. Ониськова, Е.П. Марцевой, В.В. Числовский. – Киев : Наукова думка, 1982. – 198 с.
760812
  Иванов Н.И. Моделирование плана производства. / Н.И. Иванов. – К, 1974. – 223с.
760813
   Моделирование поверхностных и внутренних волн. – Севастополь, 1984. – 146с.
760814
  Горев В.А. Моделирование подъема и перемещения облака легкого горючего газа с атмосферным воздухом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горев В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1972. – 15л.
760815
  Саенко Ю.И. Моделирование показателей развития социальной инфраструктуры / Ю.И. Саенко. – Киев, 1991. – 164 с.
760816
  Емельянов А.С. Моделирование показателей развития экономики союзной республики. / А.С. Емельянов, Ф.И. Кушнирский. – М., 1974. – 199с.
760817
  Смоктий О.И. Моделирование полей излучения в задачах космической спектрофотометрии / О.И. Смоктий. – Л, 1986. – 351с.
760818
  Бабин Юрий Яковлевич Моделирование полей с особенностями распределения пространственного заряда в электронных приборах методом электростатической индукции : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.03 / Бабин Юрий Яковлевич; Сарат. гос. ун-т им Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
760819
  Саенко Л.А. Моделирование потоков экономической информации в больших системах обработки данных на ЭЦВМ (на примере экономико-математической модели расчета показ. техпромфиплана машиностроительного предприятия) : Автореф... канд. эконом.наук: 607 / Саенко Л.А.; Киевский институт народного хозяйства. – К., 1969. – 25л.
760820
  Кошелева Н.Е. Моделирование почвенных и ландшафтно - геохимических процессов / Н.Е. Кошелева; МГУ им. М.В. Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 1997. – 109с. – ISBN 5-211-03900-9
760821
   Моделирование при логико-математической обработке геологических данных. – Новосибирск, 1990. – 130с.
760822
   Моделирование при локальном прогнозе и оценке ресурсов железоорудения. – Минск, 1987. – 150с.
760823
  Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений / И.М. Лузгин. – Москва, 1981. – 152с.
760824
  Черский Н.В. Моделирование программы освоения природных ресурсов южной Якутии : монография / Н.В. Черский, А.А. Кисельников, В.Н. и др. Чурашев; АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; отв. ред. А.Д. Кириллин. – Москва : Наука, 1986. – 232 с.
760825
  Калекин В.М. Моделирование продольных усилий, возникающих в поезде при переходе через перелом профиля пути / В.М. Калекин. – М., 1959. – 12с.
760826
  Ерихимович Я.Э. Моделирование производственно-транспортных систем в пищевой промышленности / Я.Э. Ерихимович. – М., 1983. – 200с.
760827
  Шестериков С.И. Моделирование производственных связей региона : учеб. пособ. / МВиССО РСФСР ; Горьковский государственный ордена Трудового Красного Знамени ун-т им. Н.И. Лобачевского ; С.И. Шестериков. – Горький : Горьковский государственный ордена Трудового Красного Знамени ун-т им. Н.И. Лобачевского, 1977. – 67 с.
760828
  Кулагин Юрий Александрович Моделирование пространства парой конгруэнций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Кулагин Юрий Александрович; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1973. – 11л.
760829
  Кныш В.В. Моделирование пространственных задач высокоупруголсти поляризационно-оптическим методом с использованием облучения моделей : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.04 / Кныш В.В.; МВи ССО УССР КГУ. – К, 1981. – 106л.
760830
  Новиков Алексей Валерьевич Моделирование профессиональной деятельности преподавателя в юридическом вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-76. – ISSN 1726-667Х
760831
  Чернышев Я.А. Моделирование профессиональной карьеры в концептуальных границах субъектности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.236-242
760832
   Моделирование процесса анализа геолого-геофизической информации на ЭВМ. – Минск, 1973. – 188с.
760833
   Моделирование процесса геологической интерпретации гравитационных и магнитных аномалий на электронных цифровых машинах : (практическое руководство). – Новосибирск : Навчальна книга-Богдан, 1970. – 412с.
760834
  Мовчан Н.П. Моделирование процесса латеритизации. : Автореф... канд. геол.наук: 04.138 / Мовчан Н.П.; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1971. – 27л.
760835
  Прихно В.П. Моделирование процесса многопозиционной обработки корпусных деталей на агрегатных станках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.164 / Прихно В.П. ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1969. – 12 с.
760836
  Богуславский М. Моделирование процесса развития отечественной педагогики ХХ века // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 4-14
760837
  Хант Э. Моделирование процесса формирования понятий на вычислительной машине. / Э. Хант. – М., 1970. – 302с.
760838
   Моделирование процессво деформирования и разрушения твердых тел. – Свердловск, 1987. – 109с.
760839
  Зайцев И.Д. Моделирование процессов автоматизированного химико-технологического проектирования / И.Д. Зайцев. – Л., 1976. – 184с.
760840
  Купцова Нина Ивановна Моделирование процессов адсорбции нормальных алканов из углеводородных смесей цеолитом типа СаА : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Купцова Нина Ивановна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
760841
  Сысуев В.В. Моделирование процессов в ландшафтно-геохимических системах / В.В. Сысуев; Отв. ред. Пузаченко Ю.Г. – Москва : Наука, 1986. – 300с.
760842
   Моделирование процессов ввода и обработки двумерных и трехмерных объектов : Методические рекомендации. – Минск, 1990. – 102с.
760843
   Моделирование процессов гидрогазодинамики. – Новосибирск, 1985. – 234с.
760844
   Моделирование процессов гидросферы. – Новосибирск, 1985. – 181с.
760845
   Моделирование процессов горения твердых топлив. – Новосибирск, 1985. – 143 с.
760846
  Мякенокая Г.С. Моделирование процессов замедления атомов отдачи и образования дефектов в монокристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Мякенокая Г.С.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.отдел.физ.-мат.наук . – Алма-Ата, 1973. – 22л.
760847
   Моделирование процессов и объектов проектирования в машиностроении. – Минск, 1990. – 157с.
760848
   Моделирование процессов и систем. – Томск, 1982. – 188с.
760849
   Моделирование процессов катагенеза органического вещества. – Л, 1984. – 139с.
760850
  Анохин В.Л. Моделирование процессов миграции радиоизотопов в ландшафтах / В.Л. Анохин. – Москва : Атомиздат21, 1974. – 143с.
760851
   Моделирование процессов мирового развития и сотрудничества. – М, 1991. – 205с.
760852
  Жуманов И.И. Моделирование процессов обработки информации для дерективных органов области / И.И. Жуманов. – Ташкент, 1984. – 129с.
760853
   Моделирование процессов обработки информации и управления. – М, 1990. – 171с.
760854
  Рахлевская М.Н. Моделирование процессов очистки некоторых нефтепродуктов от сераорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Рахлевская М.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
760855
   Моделирование процессов переноса и трансформации вещества в море. – Л, 1979. – 291с.
760856
   Моделирование процессов перспективного планирования отраслевых комплексов. – Новосибирск, 1985. – 134с.
760857
   Моделирование процессов при получении и переработке полимерных материалов. – Свердловск, 1985. – 128с.
760858
   Моделирование процессов принятия решений. – Киев, 1988. – 76с.
760859
  Алексанян Г.Г. Моделирование процессов радикальной полимеризации стирола и метилметакралата : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.07 / Алексанян Г. Г.; АН СССР, Ин-т хим. физики. – М., 1975. – 19л.
760860
  Дабагян А.В. Моделирование процессов развития и реконструкции гибких производственных систем / А.В. Дабагян, И.В. Кононенко. – Х., 1989. – 155с.
760861
  Пантюхова Ольга Даниловна Моделирование процессов разрушения дальнего атомного порядка в сплавах со сверхструктурной LI2 при пластической деформации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Пантюхова О.Д.;. – Томск, 2002. – 16 с.
760862
   Моделирование процессов самоочищения вод шельфовой зоны моря. – Л., 1991. – 230с.
760863
  Своятыцкий Д.А. Моделирование процессов сборки в робототехнических комплексах. / Д.А. Своятыцкий. – Минск, 1983. – 93с.
760864
  Кабак Анатолий Федорович Моделирование процессов согласования плановых решений (на примере "ОАСУ-Легпищмаш") : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.13 / Кабак Анатолий Федорович; АН УССР. Одесское отд. института экономики. – Одесса, 1980. – 22л.
760865
  Аридьяконских Ю.В. Моделирование процессов суффозии и гидроразрыва гидрогеосферы / Ю.В. Аридьяконских. – Пермь, 1983. – 88с.
760866
  Архидьяконских Ю.В. Моделирование процессов суффозии и гидроразрыва гидрогеосферы : Учебное пособие по спецкурсу / Ю.В. Архидьяконских. – Пермь : Перм. гос. ун-т им. Горького, 1983. – 88 с. : ил.35. – Библиогр.: 91 назв.
760867
   Моделирование процессов тепло- и массопереноса. – М, 1974. – 91с.
760868
  Астахова И.Ф. Моделирование процессов теплопереноса при интенсивном нагреве для оценки деформаций конструкций. : Автореф... Доктора.техн.наук: 05.13.16 / Астахова И.Ф.;. – Воронеж, 1997. – 31л.
760869
   Моделирование процессов управления и обработки информации. – М, 1989. – 160с.
760870
  Дияшев Р И. Моделирование процессов фильрации с химическими реакциями и межфазным массообеном. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05.,05.15.06 / Дияшев И.Р,; Башкирский гос.ун-т. – Уфа, 1994. – 25л.
760871
  Покровский Г.И. Моделирование процессов фильтрации / Г.И. Покровский. – Томск, 1982. – 56с.
760872
  Великанов А.Д. Моделирование процессов функционирования водохозяйственных систем / А.Д. Великанов, Д.Н. Коробова, В.И. Пойзнер. – Москва : Наука, 1983. – 103с.
760873
  Булитко В.К. Моделирование процессов функционирования производственных и экономико-экологических систем / В.К. Булитко. – Киев, 1986. – 181,1с.
760874
   Моделирование психической деятельности. – М, 1969. – 384с.
760875
  Лосев С.А. Моделирование радиационных процессов в механике сплошной среды / С.А. Лосев. – М, 1990. – 184с.
760876
  Глушков В.М. Моделирование развивающихся систем / В.М. Глушков. – Москва : Наука, 1983. – 350с.


  В книге рассмотрены свойства развивающихся систем, формализованное отображение и изучение которых требует развития существующих моделей динамических систем. Вводится новый класс динамических моделей, основанный на нелинейных интегро-фукциональных ...
760877
   Моделирование развития аграрно-промышленного комплекса. – Новосибирск, 1975. – 187с.
760878
   Моделирование развития межотраслевых комплексов Латвийской ССР. – Рига, 1985. – 106с.
760879
  Матлин И.С. Моделирование размещения населения / И.С. Матлин ; АН СССР ; Централ. экономико-математ. ин-т ; отв. ред. Э.Ф. Баранов. – Москва : Наука, 1975. – 167 с. – (Проблемы советской экономики)
760880
  Бархатов А.Н. Моделирование распространения звука в океане / А.Н. Бархатов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 128с.
760881
  Шерстюк В.Г. Моделирование рассуждений в интеллектуальных системах поддержки польщовательских интерфесов на оснвое нечеткой логики : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Шерстюк В. Г.; МО Укр. Херс. индуст. ин-т. – Херсон, 1996. – 23л.
760882
  Иванова Лариса Сергеевна Моделирование рациональных форм тканевых, сетчатых и комбинированных покрытий численными методами : Автореф... канд. техническихнаук: 05.01.01 / Иванова Лариса Сергеевна; МВ и ССО УССР. КИСИ. – К., 1987. – 17л.
760883
   Моделирование регионального развития : сборник. – Москва : Центральный экономико-математический ин-т АН СССР, 1988. – 178 с.
760884
   Моделирование режима водозаборов в Малом Каратау. – Алма-Ата, 1981. – 83с.
760885
   Моделирование режима подземных вод дельты реки Или. – Алма-Ата, 1977. – 55с.
760886
  Винникова Т.Н. Моделирование режима уровня грунтовых вод вблизи водохранилищ и орошаемых массивов. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.06 / Винникова Т.Н.; АН КазССР. Ин-т гидрогеологии и гидрофизики. – Алма-Ата, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
760887
  Насир Ахмад Фазили Моделирование режимов работы и диагностика электроприводов с асинхронными короткозамкнутыми двигателями : Автореф... канд. технич.наук: 05.09.03, 05.09.01 / Насир Ахмад Фазили; Донецкий политех. ин-т. – Донецк, 1993. – 24л.
760888
   Моделирование речевых механизмов. – Рига, 1990. – 177с.
760889
  Гиляров Н.П. Моделирование речных потоков / Н.П. Гиляров. – Л., 1973. – 200с.
760890
  Поспелов И. Моделирование российской экономики в условиях кризиса // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 50-75. – ISSN 0042-8736
760891
   Моделирование роста и легирования полупроводниковых пленок методом Монте-Карло. – Новосибирск : Наука, 1991. – 165с.
760892
   Моделирование роста и продуктивности сельскохозяйственных культур. – Л, 1986. – 320с.
760893
   Моделирование роста кристаллов : тезисы докладов Всесоюзн. конф. – Рига : Издательство Латвийского университета
Ч. 1. – 1987. – 200 с.
760894
   Моделирование роста кристаллов : тезисы докладоввсесоюзн. конф. – Рига : Издательство Латвийского университета
Ч. 2. – 1987. – 203-434 с.
760895
  Константинов В.М. Моделирование роста народного благосостояния в народнохозяйственный планах и прогнозах / В.М. Константинов. – М., 1986. – 188с.
760896
  Чуб Е.В. Моделирование самостоятельной работы студентов в образовательном учреждении // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 5. – С. 58-65. – ISSN 1609-4646


  Моделирование педагогических систем является одной из важнейших задач современной педагогики и психологии. Эффективное моделирование процесса организации самостоятельной работы студентов позволяет развивать профессиональные и общие компетенции у ...
760897
  Шевяков А.Ю. Моделирование сбалансированности и согласования плановых решений в сфере народного благосостояния / А.Ю. Шевяков, А.Я. Кирута. – М., 1986. – 211с.
760898
   Моделирование сельскохозяйственных агрегатов. – Л, 1979. – 312с.
760899
  Цаленко М.Ш. Моделирование семантики в базах данных / М.Ш. Цаленко. – Москва, 1989. – 288с.
760900
  Пешель М. Моделирование сигналов и систем : пер. с нем. / М. Пешель. – Москва : Мир, 1981. – 300 с.
760901
   Моделирование силовых вентильных преобразователей. – Киев, 1989. – 200 с.
760902
  Сеидов А.Г. Моделирование синоптической и климатической изменчивости океана / А.Г. Сеидов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 206с.
760903
  Басалаева Н.А. Моделирование синтетических пропорций экономического развития союзной республики на перспективу (на примере Армянской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Басалаева Н.А.; МГУ. – М., 1970. – 18л.
760904
  Басалаева Н.А. Моделирование синтетических пропорций экономического развития союзной республики на перспективу. (На примере Арм. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Басалаева Н.А.; МГУ. – М., 1970. – 18л.
760905
  Советов Б.Я. Моделирование систем / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – Л
1. – 1976. – 100с.
760906
  Советов Б.Я. Моделирование систем / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – Москва : Высшая школа, 1985. – 271с.
760907
  Советов Б.Я. Моделирование систем / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – Москва : Высшая школа, 1988. – 135 с.
760908
  Советов Б.Я. Моделирование систем / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – Москва : Высшая школа, 1989. – 79с.
760909
  Марьина В.В. и др. Моделирование систем автоматизированного управления средствами аналогоцифровых вичислительных систем / В.В. и др. Марьина. – Тула, 1988. – 100с.
760910
   Моделирование систем и информатика. – М., 1989. – 102с.
760911
   Моделирование систем информатики. – Новосибирск, 1988. – 323с.
760912
  Буряковский Л.А. Моделирование систем нефтегазовой геологии / Л.А. Буряковский. – М., 1990. – 294с.
760913
  Титов Н.И. Моделирование систем с запаздыванием / Н.И. Титов, В.К. Успенски. – Л. : Энергия, 1969. – 97с.
760914
   Моделирование систем сбора и обработки данных. – Москва : Наука, 1983. – 129с.
760915
  Михно М.К. Моделирование систем снабжения / М.К. Михно, Л.С. Лобанова. – К., 1976. – 161с.
760916
  Кирток О.В. Моделирование систем управления на аналоговых вычислительных машинах. / О.В. Кирток, И.Я. Шор. – Кишинев, 1972. – 120с.
760917
  Камерилова Г.С. Моделирование системы географических понятий на основе принципа многозначной смысловой контекстности : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 36-38 : Табл. – ISSN 0016-7207
760918
  Бубнов Ю.Т. Моделирование системы обобщающихх показателей повышения эффективности производства на предприятии. / Ю.Т. Бубнов. – Саратов, 1986. – 144,2с.
760919
  Дочкин С.А. Моделирование системы повышения квалификации педагогов в условиях глобальной коммуникации современного общества // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 4. – С. 38-45.


  В статье рассматривается модель управления информатизацией образовательных учреждений профессионального образования как совокупность взаимосвязанных моделей.
760920
  Камалеева А.Р. Моделирование системы работы по формированию основных естественнонаучных компетенций у студентов-гуманитариев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 36-42. – ISSN 0321-0383
760921
  Ткаченко И.С. Моделирование системы распределения транспортных средств на основе приоритетности требований : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Ткаченко И.С.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1970. – 20л.
760922
  Боев В.Д. Моделирование ситем. Инструментальные средства GPSS World : Учебное пособие / В.Д. Боев. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 368с. – ISBN 5-94157-515-7
760923
  Бернацкая Елена Владимировна Моделирование ситуаций профессиональной деятельности в обучении иностранному языку в высшем учебном заведении военного профиля : Дисс. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Бернацкая Е.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 185л. + Приложения: л. 182 - 185. – Библиогр.: л. 161 - 182
760924
  Емельянова Наталья Васильевна Моделирование словообразовательных рядов английского сущствительного (на материале префиксальных образований) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Емельянова Наталья Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1986. – 21л.
760925
   Моделирование сложных процессов и систем. – Киев : Наукова думка, 1985. – 304с.
760926
  Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем / Н.П. Бусленко. – Москва, 1968. – 356с.
760927
   Моделирование сложных систем. – Кишинев, 1972. – 37с.
760928
  Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем / Н.П. Бусленко. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1978. – 399с.
760929
   Моделирование сложных систем. – К., 1985. – 80с.
760930
  Ивахненко А.Г. Моделирование сложных систем / А.Г. Ивахненко. – К, 1987. – 64с.
760931
   Моделирование сложных систем. – Ташкент, 1988. – 67с.
760932
  Ивахненко А.Г. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным / А.Г. Ивахненко, Ю.П. Юрачковский. – М, 1987. – 120с.
760933
   Моделирование сложных экономических систем. – Киев, 1972. – 144 с.
760934
  Голубенцев А.Ф. Моделирование случайных величин на базе языка ассемблера / А.Ф. Голубенцев. – Саратов
1. – 1983. – 99с.
760935
  Голубенцев А.Ф. Моделирование случайных величин на базе языка ассемблера / А.Ф. Голубенцев. – Саратов
2. – 1983. – 119с.
760936
  Хамитов Г.П. Моделирование случайных функций с заданными статистическими параметрами : Автореф... канд.техн.наук: 255 / Хамитов Г.П.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1970. – 25л.
760937
  Бухалева Э.И. Моделирование смысла термина информационно-поискового языка / Э.И. Бухалева. – М, 1978. – 48с.
760938
   Моделирование соревновательных процессов. – Таллин
1. – 1987. – 196с.
760939
   Моделирование соревновательных процессов. – Таллин
2. – 1987. – 353с.
760940
   Моделирование социально-экономического развития территориальных систем. – Новосибирск, 1983. – 288с.
760941
   Моделирование социальных процессов. – М, 1970. – 228с.
760942
  Глухов В.П. Моделирование статических электромагнитных устройств / В.П. Глухов. – Рига, 1990. – 304 с.
760943
   Моделирование стохастических процессов развития отраслевых систем. – Новосибирск, 1980. – 161с.
760944
   Моделирование структур технических комплексов АСУ. – Киев, 1973. – 140с.
760945
  Ерухимович Виталий Леонидович Моделирование структуры аморфных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ерухимович Виталий Леонидович; Ин-т металлофизики. – К., 1986. – 17л.
760946
  Бондаренко А.Ф. Моделирование структуры предложения / А.Ф. Бондаренко. – Кишинев, 1982. – 135с.
760947
  Корчинськи Станислав Моделирование структуры робраза идеального и реального учителя на уровне совокупных представлений у различных субъектах педагогического взаимодействия : Дис... докт пед.наук: 13.00.04 / Корчинськи Станислав; Киевск. гос. лингвист. ун-т. – Киев, 1998. – 382л. – Бібліогр.:л.286-331
760948
  Кисельников А.А. Моделирование стуруктуры и процесса реализации комплексных региональных программ / А.А. Кисельников. – Новосибирск, 1984. – 143с.
760949
  Садретдинова Р.М. Моделирование счетных пространственных конструкций зданий и сооружений триангуляционными методами : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Садретдинова Р. М.; МО Укр., Киев. гос. техн. ун-т стоит. и архит. – К., 1994. – 20л.
760950
  Оганесян А.Е. Моделирование талодождевого стока горных рек (на прим. северн. бассейн. Арм.ССР) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Оганесян А. Е.;. – Москва, 1987. – 22 с.
760951
  Мачкур Анатолий Евстафьевич Моделирование текущего и оперативного планирования домостроительного производства (на примере ДСК небольшой и средней мощности) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.13 / Мачкур Анатолий Евстафьевич; Киев. ин-т народ. хоз-ва. – К., 1984. – 25л.
760952
  Кутас Р.И. Моделирование теплового поля континентальной литосферы / Р.И. Кутас, В.А. Цвященко, И.Н. Корчагин. – Киев : Наукова думка, 1989. – 190с.
760953
  Иванов Н.С. Моделирование тепловых процессов в горных породах. / Н.С. Иванов. – М, 1972. – 138с.
760954
   Моделирование тепловых режимов космического апаарата. – М., 1971. – 380с.
760955
  Картавова Е.С. Моделирование тепломассообменных процессов в защитных покрытиях лопаток ГТД : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Картавова Е. С.; НАН Укр. Ин-т техн. теплофиз. – К., 1997. – 20л.
760956
   Моделирование территориально-производственных комплексов. (Методологическая теория и метод. – Львов, 1981
760957
   Моделирование территориальных систем. – Киев, 1977. – 144с.
760958
  Тимченко В.М. Моделирование течений в водоемах Украины при экологических исследованиях / В.М. Тимченко, С.С. Дубняк, О.В. Тимченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 432-433. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
760959
  Аккерман А.Ф. Моделирование траекторий заряженных частиц в веществе / Аккерман А.Ф. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 198 с.
760960
  Франк-Каменецкий Моделирование траекторий нейтронов при расчете реакторов методом Монте-Карло / Франк-Каменецкий. – М., 1978. – 95с.
760961
   Моделирование управления производством. – Таллин, 1980. – 205с.
760962
   Моделирование учебного процесса. – Москва, 1983. – 106с.
760963
   Моделирование учебного процесса. – Москва, 1985. – 130с.
760964
   Моделирование учебного процесса. – Москва, 1987. – 108с.
760965
   Моделирование физиологических систем. – М, 1971. – 352с.
760966
   Моделирование физических процессов в сплошных средах. – Рига, 1985. – 159с.
760967
  Абрамов И.И. Моделирование физических процессов в элементах кремниевых интегральных микросхем / И.И. Абрамов ; Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники. – Минск : БГУ, 1999. – 189 с. : ил., табл. – ISBN 985-445-148-8
760968
   Моделирование физических процессов и явлений : лаб. практикум. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1986. – 92 с.
760969
  Лычагин М.В. Моделирование финансовой деятельности предприятия / М.В. Лычагин, Н.Б. Мироносецкий. – Новосибирск, 1986. – 292с.
760970
  Пиотровский Р.Г. Моделирование фонологических систем и методы их сравнения / Р.Г. Пиотровский. – Москва-Ленинград, 1966. – 300с.
760971
  Белозеров Виктор Николаевич Моделирование фонологической системы языкового механизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Белозеров Виктор Николаевич; Моск. гос. ун-т. – М., 1975. – 26л.
760972
   Моделирование формирования территориально-производственных комплексов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1971. – 331 с.
760973
   Моделирование формирования территориально-производственных комплексов. – Новосибирск, 1976. – 333с.
760974
   Моделирование функций нервной системы. – Ростов-на-Дону, 1965. – 207с.
760975
   Моделирование функционирования развивающихся систем. – Киев, 1989. – 139 с.
760976
  Корниенко О.А. Моделирование художественного пространства в системе индивидуально-авторского мифа Андрея Платонова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 224-230. – ISBN 966-8188-10-1
760977
  Корниенко О.А. Моделирование художественного пространства в системе индивидуально-авторского мифа Андрея Платонова // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 182-189. – ISBN 966-581-590-3
760978
  Сеидов А.Г. Моделирование циркуляции и палеоциркуляции океана / А.Г. Сеидов, В.Х. Еникеев. – М, 1986. – 95с.
760979
  Бесков В.С. Моделирование экзотермических процессов неподвижном слое катализатора. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бесков В.С.; АН СССР. – Новосибирск, 1964. – 29л.
760980
  Александров Г.А. Моделирование экологических рядов : сообщения по прикладной математике / Г.А. Александров, Л.Л. Голубятников. – Москва : ВЦ АН СССР, 1991. – 23 с. – (Сообщения по прикладной математике / АН ССР Вычислительный центр)
760981
  Рубинштейн А.Г. Моделирование экономическиох взаимодействий в территориальных системах. / А.Г. Рубинштейн. – Новосибирск, 1983. – 238с.
760982
  Кардаш А В. Моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве / А В. Кардаш, Э.О. Рапопорт. – Новосибирск, 1979. – 157с.
760983
  Батурин А.Н. Моделирование экономических систем / А.Н. Батурин, А.А. Тихомиров. – М, 1987. – 85с.
760984
  Корхин А.С. Моделирование экономических систем с распределенным лагом / А.С. Корхин. – Москва, 1981. – 160 с.
760985
  Китайгородский В.И. Моделирование экономического развития с учетом замещения невозобновляемых энергетических ресурсов / В.И. Китайгородский, В.В. Котов. – М., 1990. – 164с.
760986
  Мелькер А.И. Моделирование эксперимента / А.И. Мелькер. – Москва : Знание, 1991. – 64 с.
760987
  Бунь Р.А. Моделирование электрических цепей методом подсхем / Р.А. Бунь, Е.Д. Васильев, В.Н. Семотюк. – Киев, 1991. – 173 с.
760988
  Мороз И.П. Моделирование электродинамических процессов в неоднородных проводящих средах / И.П. Мороз. – К., 1975. – 88с.
760989
  Седин В.А. Моделирование электромагнитного поля в волноводах приозвольного поперечного сечения методом наведенного тока. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Седин В.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1964. – 11л.
760990
  Нагорный Л.Я. Моделирование электронных цепей на ЦВМ / Л.Я. Нагорный. – Киев, 1974. – 360 с.
760991
  Зильберман Б.З. Моделирование электроприводов / Б.З. Зильберман. – М.-Л, 1962. – 80с.
760992
  Абрамов И.И. Моделирование элементов интегральных схем : курс лекций : учеб. пособие по дисциплине "Моделирование технол. процессов и элементов интегр. схем" для студентов спец. Т.07.01 - "Микроэлектроника" / И.И. Абрамов ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники, Каф. микроэлектроники. – Минск : БГУИР. – ISBN 985-444-111-3
Ч. 2. – 2000. – 72 с.
760993
  Куценко Н.В. Моделирование эрозионно-денудационных морфосистем в целях проектирования противоэрозионных ландшафтов : системный подход в осуществлении комплексных программ рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 29-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0201-4122
760994
  Турыгина Л.А. Моделирование языковых структур средствами вычислительной техники / Л.А. Турыгина. – М., 1988. – 176с.
760995
   Моделирование, автоматизация проектирования систем управления и обработки информации. – Горький, 1989. – 156 с.
760996
   Моделирование, декомпозиция и оптимизация сложных динамических процессов. – Москва : Вычислительный центр РАН, 1991. – 131с.
760997
  Пол Р. Моделирование, планирование траекторий и управление движением робота-манипулятора / Р. Пол. – Москва, 1976. – 104 с.
760998
  Демиденко Н.Д. Моделирование, распределений контроль и управление процессами ректификации / Н.Д. Демиденко, Н.П. Ушатинская. – Новосибирск, 1978. – 286с.
760999
  Эйгенсон Л.С. Моделирование. / Л.С. Эйгенсон. – М., 1949. – 240с.
761000
  Эйгенсон Л.С. Моделирование. / Л.С. Эйгенсон. – М., 1952. – 372с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,