Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
760001
  Наєнко М. "Кто сшил костюм?", або українська наука перед катастрофою // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голв. ред. М. Степаненко. – Полтава, 2014. – № 2 (31). – С. 104-106. – ISSN 2075-1222
760002
  Наєнко М "Кто сшил костюм?, або Українська наука перед катастрофою // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 485-488. – ISBN 978-617-7993-01-7
760003
  Богданова О. "Кто тут прав, кто виноват...решить не берусь...": "Отцы и дети" Тургенева // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 4. – С. 48-80. – ISSN 0042-8795
760004
  Хонін В.М. "Куб мотивів" суб"єктів міжнародних інтеракцій. Координата перша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 85-99. – ISSN 2308-6912


  Простір міжнародних взаємодій завжди достатньо складно організований. Його складають просторово-відокремлені сегментарні ряди, секторально-галузеві ансамблі та комплекси, що в своїй сукупності і складають конфігурацію реальних систем міжнародних ...
760005
  Грабовський С. "Кубанський вузол" і головний біль Москви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)
760006
  Щербина Н. "Кубанщина" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 468


  Крикуненко В., поет і літературний критик (Москва ). До антології української поезії Росії: антології поезії , народженої в українському серці на теренах Росії, - бути. Знайомлю з деякими віднайденими мною текстами поетів із Кубані. Вірш.
760007
  Горин А.О. "Кубинский вопрос" в американо-аргентинских отношениях в 1961 г. // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 48-52. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
760008
  Гранаткин В.А. "Кубок СССР" по футболу 1949 г. / В.А. Гранаткин. – Москва : Физкультура и спорт, 1949. – 48 с.
760009
  Лукашенко Л. "Кугутання" в зимовій обрядовості північно-західної України: наспів та контекст // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 50-55. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Розвідка присвячена наспіву, приуроченому до новорічного обряду «Кугутання», який донедавна побутував на теренах Підляшшя, Західної Берестейщини та Західної Волині. Коротко описано історію фіксації та досліджень обряду, ареал побутування творів, що ...
760010
  Лавренченко Мария "Куда ты ведешь нас?" 10 мифов об Иване Сусанине // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 126-131 : фото
760011
  Скочко Н. "Куди біжить дорога?" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)


  Документальний фільм "Євген Гуцало. Куди біжить дорога".
760012
  Базилевський В. "Куди не кинь, підстеріга чужизна..." / Спілкувався В. Коскін // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 26). – С. 4-5


  Розмова з поетом, критиком, публіцистом В. Базилевським про його творчий шлях, українську еліту
760013
  Плетенчук Н. "Куди тече та річка": до проблеми взаємозв"язку життєвої та художньої філософії Уласа Самчука // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С.445-451. – ISBN 966-7053-09-1
760014
  Полякова Лариса Васильевна "Кузница" в литературном движении 1920-1932 гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Полякова Лариса Васильевна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 23л.
760015
  Сидоренко Н.М. "Кузя" ( - дитячий журнал) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 17. – ISBN 978-966-02-7998-8
760016
  Романенко І. "Кузьма та піонерський галстук" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
760017
   "Куинджи и его ученики", выставка.. – Л, 1973. – 56с.
760018
  Литвин В. "Куй железо, пока горячо!": Беседа с Председателем Верховной Рады Украины // Киевский вестник, 2004. – 4 марта
760019
  Хотенко Я. "Кукла" под видом диссертации. Что не так с борьбой за академическую добропорядочность в Украине? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 30 октября - 5 ноября (№ 37)


  В последнее время общественность Украины проявляет все большую обеспокоенность катастрофическим падением уровня высшего образования в государстве. Еженедельник «2000» регулярно публикует статьи на эту в буквальном смысле стратегически важную тему. Так, ...
760020
  Васьків М. "Кулак" У. Самчука: між мистецтвом і публіцистикою, традицією та її оновленням // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 108-115. – ISBN 978-966-2248-94-4
760021
   (Кузнєцова Наталія Семенівна) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 174


  Наукова рада та редакційна колегія журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" вітає з Днем народження члена наукової ради та редакційної колегії журналу Кузнєцову Наталію Семенівну.
760022
  Чельцов И.А. К-Тривиальные расслоения на унилинейчатых многообразиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чельцов И.А.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Российская АН. – М., 1998. – 8л.
760023
  Гранин Д.А. Кто-то должен : повести и рассказы / Д.А. Гранин. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 256с.
760024
  Робер Ж. Кто-то за дверью / Жак Робер ; [пер. с фр. Н. Нолле] // Двадцать пять тысяч долларов : сборник / [сост. Е. Кузьмин ]. – Москва : Либрис, 1991. – Вып.1. – С. 193-318 : ил. – ISBN 5-86568-012-9
760025
  Шириков В.Л. Кто-то помнит... / В.Л. Шириков. – Москва, 1989. – 330с.
760026
  Романов Б. Кто сражался с русским народом : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 0131-2332
760027
  Андреева О. Кто стал и. о. ректора медуниверситета Богомольца // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2018. – 23 февраля (№ 28). – С. 6. – ISSN 1997-1249


  "Громом среди ясного неба прозвучала новость о том, что Минздрав отстранил от обязанностей ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову. Формальным поводом для этого стал срыв назначенного на 20 февраля экзамена "Крок 1. ...
760028
  Златогоров М.Л. Кто стоит рядом / М.Л. Златогоров. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 128с.
760029
  Незнанский Ф. Кто стреляет последним : Роман / Ф. Незнанский. – Москва : Олимп, АСТ, 1996. – 480с. – (Марш Турецкого). – ISBN 5-7841-0083-1
760030
  Стрельников Б.Г. Кто стрелял в шерифа? / Б.Г. Стрельников. – М., 1976. – 48с.
760031
  Олещук Ф. Кто строит церкви в СССР / Ф. Олещук. – Москва : Московский рабочий, 1929. – 95 с.
760032
  Миль А.А. Кто стучится в дверь ко мне / А.А. Миль. – М., 1978. – 80с.
760033
  Дюбессе-Шатлен Лор Кто судит военных преступников? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 90-91 : фото. – ISSN 1029-5828
760034
  О"Тул Кто так строит? : история / донжоны Ирландии // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 52-54 : Фото
760035
  Боровинский А.И. Кто такая ELIS? / беседу вела Е. Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 70-73. – ISSN 1726-6726


  Пока пользователи продолжают мечтать о функциональных электронных библиотеках, разработчики пытаются оптимизировать старые и создавать новые продукты, учитывая тренды последних лет: всеобщую мобилизацию, возрастающую роль интерактивного контента в ...
760036
   Кто такая Кали? : Вопрос-ответ // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 121 : Фото
760037
  Леонтьев А. Кто такие "национал-социалисты" / А. Леонтьев. – М, 1942. – 64с.
760038
  Полтава П. Кто такие бандеровцы и за что они борются. / П. Полтава. – 3-е изд., доп. – Дрогобыч, 1995. – 66с.
760039
  Полтава П. Кто такие бандеровцы... / Петро Полтава ; [предисл. П.М. Мовчан]. – Київ : Просвіта, 2015. – 46, [2] с. : іл. – Ст. укр., рос. – (Бібліотека українського воїна). – ISBN 978-617-7201-23-5
760040
  Мишке В.К. Кто такие латышские буржуазные националисты. / В.К. Мишке. – Рига, 1956. – 152с.
760041
  Ипантов А.Н. Кто такие меннониты / А.Н. Ипантов. – Алма-Ата, 1977. – 127с.
760042
  Шейнман М.М. Кто такие папы римские / М.М. Шейнман. – М, 1941. – 104с.
760043
  Шейнман М.М. Кто такие папы римские и кому они служат / М.М. Шейнман. – Москва, 1937. – 23с.
760044
  Граждан В.Д. Кто такие пятидесятники / В.Д. Граждан. – Алма-Ата, 1965. – 112с.
760045
  Ласкавый Л. Кто такие сектанты и что я видел у сектантов / Л. Ласкавый. – 4-е изд. – Одесса : Бип, 1930. – 43 с.
760046
   Кто такие сквайры? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 120 : Іл.
760047
   Кто такие троглодиты // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 209 : Іл.
760048
  Носков Н.Д. Кто такой Лев Толстой / Н.Д. Носков. – С-П. – 37с.
760049
  Бродский А.И. Кто такой Молчок : стихотворения : для дошк. возраста / Александр Бродский ; худож. Е. Деряжная. – Киев : Веселка, 1985. – 16 с. : ца
760050
  Чандра К. Кто такой Нарендра Моди // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 14-20 апреля (№ 15). – С. А. 5


  "19 марта невысокий человек с выбритой головой, облаченный в оранжевые монашеские одеяния, был приведен к присяге и занял пост главного министра индийского штата Уттар-Прадеш — крупнейшего региона Индии, по численности населения дающего фору России. ...
760051
  Носков Н.Д. Кто такой Тургенев? / Н.Д. Носков. – М. – 42с.
760052
  Носков Н.Д. Кто такой Тургенев? / Н.Д. Носков. – Спб.-М. – 42с.
760053
  Галкин Ю.Ф. Кто там стучит? / Ю.Ф. Галкин. – Архангельск, 1967. – 212с.
760054
  Кикнадзе А.В. Кто там стучится в дверь? / А.В. Кикнадзе. – М, 1976. – 314с.
760055
  Вольф С.Е. Кто там ходит так тихо в траве / С.Е. Вольф. – Ленинград, 1971. – 240с.
760056
  Кобликов В.В. Кто там? / В.В. Кобликов. – Калуга, 1964. – 154с.
760057
  Журахович С.М. Кто твой друг : повесть / С.М. Журахович. – Москва : Политиздат, 1967. – 175 с.
760058
  Рыбинец В.Р. Кто твой друг / В.Р. Рыбинец. – Донецк, 1977. – 120с.
760059
  Беляев В.П. Кто тебя предал? : повесть : [для ст. возраста] / В.П. Беляев ; ил. В. Высоцкий. – Москва : Детская литература, 1969. – 224 с. : ил.
760060
  Беляев В.П. Кто тебя предал? : повесть / В.П. Беляев. – Москва : Детская литература, 1972. – 223 с. : ил.
760061
  Беляев В.П. Кто тебя предал? : повесть : [для ст. шк. возраста] / Владимир Беляев ; [предисл. А. Белова] ; рис. В. Высоцкого. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1982. – 224 с. : ил.
760062
  Беляев В.П. Кто тебя предал? Козыри монаха Григория. Грешница. Чудотворная : повести / Владимир Беляев ; А. Ананьев ; Н. Евдокимов ; В. Тендраков. – Калининград : Книжное изд-во, 1986. – 512 с.
760063
  Шевченко М.П. Кто ты на земле / М.П. Шевченко. – М, 1976. – 189с.
760064
  Шевченко М.П. Кто ты на земле / М.П. Шевченко. – М, 1988. – 271с.
760065
  Кондратов А.М. Кто ты, Адам? / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 56с.
760066
  Шапошникова С.С. Кто ты, Ленька? / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1967. – 112с.
760067
  Беселия А.Я. Кто ты, лирический герой? : (Кдиалект. пониманию лит. образа) / А.Я. Беселия. – Сухуми : Алашара, 1979. – 61с. – Библиогр.: с. 58-60
760068
  Греков Ю.Ф. Кто ты, марка? / Ю.Ф. Греков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кишинев, 1980. – 89с.
760069
  Давидович В.Е. Кто ты, человечество? : теорет. портрет / В.Е. Давидович, Р.Я. Аболина. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 172, [4] с. – (Б-ка "Университет молодого марксиста")
760070
  Цеслюк В.И. Кто убил Анатолия Вердеша? : (докум. повесть) / Цеслюк В.И. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1988. – 162 с.
760071
  Познер В. Кто убил Бэррела? / В. Познер. – М, 1953. – 164с.
760072
  Быков М. Кто убил Лермонтова? // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . июль. – С. 52-57


  Ответ, казалось бы, очевиден. 27 июля 1841 г. в нескольких верстах от Пятигорска у подножия горы Машук состоялась дуэль. Отставной майор Николай Мартынов, выстрелив из пистолета, нанес поручику Тенгинского пехотного полка Михаилу Лермонтову смертельное ...
760073
  Эрлихман Вадим Кто убил Мэрлин = Мэрилин: гибель богини // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 131-137 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
760074
  Варгас Л.М. Кто убил Паломино Молеро? / Л.М. Варгас. – Москва, 1989. – 190с.
760075
  Яллоп Дэвид Кто убил папу римского? / Яллоп Дэвид. – М., 1986. – 308с.
760076
  Ефимов И. Кто убил президента Кеннеди? / И. Ефимов. – М, 1991. – 334с.
760077
  Логинов Д. Кто убил человека с золотым носом? // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 34-45


  Тихо Браге - датський астроном, астролог, алхімік епохи Відродження
760078
  Булгаков В.И. Кто угрожает миру / В.И. Булгаков, Ю.М. Чернецовский. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 72 с.
760079
  Дорошенко В.С. Кто угрожает миру / В.С. Дорошенко. – К, 1985. – 88с.
760080
  Семина Н.В. Кто ускорит НТР? / Н.В. Семина. – М., 1988. – 48с.
760081
  Дюркгейм Э. Кто хотел войны? : очерк дипломатических переговоров, предшествовавших войне / Э.Дюркгейм и Э.Дени ; перевод С.И. Штейн. – Москва, 1914. – 88 с. – (Очерки и материалы по истории войны / под ред. Э. Лависс)
760082
   Кто хочет - тот добьется. – Молотов, 1956. – 63с.
760083
   Кто хочет - тот добьется. – Пермь, 1964. – 128с.
760084
  Дикштейн С.Р. Кто чем живет / Дикштейн. – Орел : Изд. Красная книга, 1924. – 52 с.
760085
  Барышников А.П. Кто честен и смел : роман / А.П. Барышников. – Москва : Советский писатель, 1954. – 540 с. : ил.
760086
  Барышников А.П. Кто честен и смел : роман / А.П. Барышников. – Москва : Советский писатель, 1956. – 480 с.
760087
  Барышников А.П. Кто честен и смел : роман / А.П. Барышников. – Владивосток : Примор. кн. изд., 1957. – 468 с.
760088
  Барышников А.П. Кто честен и смел : роман / А.П. Барышников. – Москва : Воениздат, 1959. – 451 с.
760089
  Булгакова Н. Кто шагает впереди. Национальный рейтинг вузов вновь возглавил МГУ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 14 июня (№ 24). – С. 3


  Первую ступеньку опубликованного на днях третьего ежегодного Национального рейтинга российских вузов, составленного “Интерфаксом” и “Эхом Москвы”, как и в прошлом году, занял Московский госуниверситет им. М.В.Ломоносова, лидирующий с большим отрывом. ...
760090
  Хайдар Куррат уль-Айн Кто шел с нами до рассвета / Хайдар Куррат уль-Айн. – М, 1983. – 317с.
760091
  Соколова А.И. Кто это Диззи Гиллеспи? / А.И. Соколова. – Л., 1978. – 141с.
760092
  Филоненко И.Е. Кто я на земле? / И.Е. Филоненко. – М, 1987. – 314с.
760093
  Тиллих П. Кто я такой? (Автобиографическое эссе) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.160-172. – ISSN 0042-8744
760094
  Санчес И.Р. Кто я? // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 9. – С.202-217. – ISSN 1130-6545
760095
  Федоров И. Кто явился из "Вервольфа"?. : Фантастический очерк // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 162-175. – ISSN 1728-8568
760096
  Сквиренко Г.П. Кто, если не ты? / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1975. – 220с.
760097
  Герт Ю.М. Кто, если не ты?.. / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1964. – 557с.
760098
  Соколова И.Ю. Кто, как и зачем измеряет ВВП // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 41-56. – ISSN 0321-2068
760099
  Заседа И.И. Кто,как и почему бороется против Олимпиад / И.И. Заседа. – Киев, 1983. – 48с.
760100
  Бабкин П.В. Кто? Когда? Почему? Происхождение названий на карте области / П.В. Бабкин. – Магадан : Книжное изд-во, 1965. – 163 с. : ил., 1 л. карт. – Библиогр.: с. 152-157
760101
  Штакельберг А.А. Ктыри (Asilidae) Петроградской губернии / А.А. Штакельберг. – Пб., 1922. – 21с.
760102
  Рихтер В.А. Ктыри (Diptera, Asilidae) Кавказа : Автореф... канд. биол.наук: / Рихтер В. А.; Зоо. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
760103
  Колпакова Н.П. Ку-ка-ре-ку! Песенки и сказки / Н.П. Колпакова. – Москва, 1974. – 63с.
760104
  Иванов Р.Ф. Ку-клукс-клан. / Р.Ф. Иванов, Э.В. Лисневский. – М, 1981. – 201с.
760105
  Борисенко В.Й. Куpс укpаїнської iстоpiї : З найдавніших часів до ХХ століття: Навч.посіб.для студ.ВНЗ / В.Й. Борисенко. – Київ : Либідь, 1996. – 616с. – ISBN 5325007793
760106
   Куайн (Quine) Вілард ван Орман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 779-781. – ISBN 966-316-069-1
760107
  Квашенко Мария Куала-Лампур : Новый Вавилон. Мегаполис // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 90-104 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
760108
  Горобець Марися Куала-Лампур. Вавилон ХХІ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 74-82 : фото
760109
  Горобець Ірина Куала-Лумпур. Азія майбутнього / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 62-67 : фото
760110
  Гомес Куаутемок, последний властитель Царства ацтеков / Гертрудис Гомес де Авельянеда; Пер. с исп. [предисл. и примеч.] М. Былинкиной; [Иллюстрации Б. Косульникова]. – Москва : Худож. лит., 1990. – 349, [1] с. – ISBN 5-280-01258-0 (В пер.)


  Исторический роман. Моктесума, верховный властитель Царства ацтеков, веря в легенду о приходе «Белого бога», открыл свои владения малочисленным войскам испанского конкистадора Эрнана Кортеса. После убийства Моктесумы его племянник Куатемок, ставший ...
760111
  Локоткова-Тернова Куб УПКОИН: новый взгляд на управлениесистемой интракоммуникаций в организации // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 1 (48). – С. 233-244. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
760112
  Хиль М. Куба - да! Янки - нет. / М. Хиль. – М., 1961. – 283с.
760113
  Норс Д. Куба - надежда континента / Д. Норс. – М, 1961. – 103с.
760114
  Івашкевич Л.С. Куба - острів Свободи і свобода від неписьменності // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)
760115
  Дарусенков О.Т. Куба - остров созидания / О.Т. Дарусенков. – Москва, 1975. – 255 с.
760116
  Дарусенков О.Т. Куба - первое социалистическое государство западного полушария / О.Т. Дарусенков. – М, 1977. – 84 с.
760117
  Рока Б. Куба - свободная территория Америки / Б. Рока. – М, 1961. – 151с.
760118
   Куба - член СЭВ. – М, 1984. – 47с.
760119
  Зенцова А.И. Куба / А.И. Зенцова; Под. ред. Рубинштейна М.И. – Москва : Географиз, 1952. – 37с. – (У карты мира)
760120
   Куба. – М, 1961. – 68с.
760121
   Куба. – М, 1961. – 36с.
760122
  Никифоров Б.С. Куба / Б.С. Никифоров. – М, 1973. – 415с.
760123
   Куба // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 1 : Карта
760124
   Куба . Историко-этнографические очерки. – М, 1961. – 600с.
760125
   Куба .Справочная карта. – Москва, 1975. – с.
760126
   Куба : опыт общественного развития. – М, 1979. – 237с.
760127
   Куба : строительство социализма. – М, 1983. – 288с.
760128
  Новожилов С. Куба : Фидель ушел, да здравствует Фидель! // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 9. – С. 16-19. – ISSN 0234-1670
760129
   Куба : четверть века по пути социалистического созидания. – К, 1984. – 230с.
760130
  Попов Г. Куба Libre // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 37. – С. 56-58


  Американо-кубинські відносини
760131
  Обыден К.М. Куба в борьбе за свободу и независимость / К.М. Обыден. – М., 1959. – 95с.
760132
   Куба в международном социалистическом разделении труда. – М, 1986. – 146с.
760133
  Владимиров В.Х. Куба в международных отношениях / В.Х. Владимиров. – Москва : Международные отношения, 1984
760134
  Гриневич Э.А. Куба в мировой политике / Э.А. Гриневич, Б.И. Гвоздарев. – М., 1984. – 576с.
760135
  Шустов К.С. Куба в планах империализма США до и после американо-испанской войны (1895-1902 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шустов К.С.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – АЛма-Ата, 1963. – 27л.
760136
   Куба в советской печати. – М, 1963. – 76с.
760137
   Куба в цифрах. – М, 1972. – 104с.
760138
   Куба далеко -Куба рядом. – Одесса, 1983. – 88с.
760139
  Біленко Василь Куба з ромом : спецрепортаж. Куба // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 96-99 : Фото
760140
  Борейко А.В. Куба и Венесуэла: взаимовыгодное сотрудничество в социально-экономической сфере // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 61-71. – ISSN 0044-748Х
760141
  Кузнецов Д.В. Куба и общественное мнение США // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 42-60. – ISSN 044-748Х
760142
  Шустов К.С. Куба и экспансионистская политика США в эпоху империализма (1895-1959 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Шустов К.С.; Алма-Атин. ин-т нар. хоз. Каф. истории КПСС. – Алма-Ата, 1967. – 52л. – Бібліогр.:с.50-52
760143
   Куба идет вперед. – М, 1962. – 12с.
760144
  Гонионский С.А. Куба идет вперед / С.А. Гонионский. – Москва, 1962. – 32с.
760145
  Ларин Е.А. Куба конца XVIII -- первой трети XIX века. / Е.А. Ларин. – М., 1989. – 270с.
760146
  Велехов Леонид Куба напротив Кубы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 56-74 : фото
760147
  Ігнатьєв П. Куба після закінчення "холодної війни" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 34-37. – (Політичні науки)
760148
  Ефимов А.В. Куба планирует национальную экономику / А.В. Ефимов, А. Анчишкин. – Москва, 1963. – 80с.
760149
  Дарусенков О.Т. Куба строит социализм / О.Т. Дарусенков. – Москва, 1976. – 64с.
760150
  Тепер Ефим Маркович Куба строит социализм : К 12-й годовщине нар. рев.: Беседы о кн. / Тепер Ефим Маркович. – Москва : Книга, 1979. – 14с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 66)
760151
  Боровський О. Куба Трампу не люба. CША запроваджують обмежувальні заходи щодо острова // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 19-20 квітня (№ 45). – С. 5
760152
  Князева Елена Куба. В общем котле / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 76-78 : фото
760153
   Куба. Гавана. Така сальса, що вам і не снилося! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 124-125 : Фото
760154
  Васильков И. Куба. Гаити; Ямайка. Доминиканская республика. Пуэрто-Рико / И. Васильков. – Москва : Географгиз, 1958. – 24с. – (Страны Америки. Географическая серия)
760155
   Куба. Дами з сигарами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 42-43 : фото
760156
  Літвінко Катерина Куба. Де в сигари ноги? // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 42-48 : фото
760157
  Герасименко Арсеній Куба. Екзоти і раритети // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 86-93 : фото
760158
  Дудкін Іван Куба. Зелений алігатор : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 16-19
760159
  Симмес Патрик Куба. Зеленый социализм : тема номера / Симмес Патрик, Кройцман Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 66-77. – ISSN 1029-5828
760160
  Телевной Игорь Куба. Кубинские мотивы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 64-69 : фото
760161
  Чалабов Константин Куба. Машины времени // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 48-55 : фото
760162
   Куба. На Острові свободи танцюють усі! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 72-75 : фото
760163
  Шульц Роланд Куба. Назад в будущее : тема номера / Шульц Роланд, Кройцман Свен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 40-61. – ISSN 1029-5828
760164
   Куба. Наслаждайтесь, ведь вы - звезда! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 40-41 : фото
760165
  Майборода Наталя Куба. Острів пригоди - 2 : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 50-56 : Фото
760166
  Майборода Наталія Куба. Острів пригоди : спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 106-112 : Фото
760167
   Куба. От Колумба до Кастро : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 64. – ISSN 1029-5828
760168
  Воронин Євген Куба. Подорож у часі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 26-31 : фото
760169
   Куба. С новой силой - куда? : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 62-63. – ISSN 1029-5828
760170
  Біленко Василь Куба. Свобода в стилі ретро / Біленко Василь, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 98-112 : фото
760171
   Куба. Седьмой конгресс международной организации архитекторов : Гавана, Куба - сентябрь 1963 г. – Gabana : UIA, 1963. – 118 с. – (Архитектура в развивающихся странах)
760172
  Будько Євген Куба. Сім міст, або Рейд автобусних піратів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 20-38 : Фото
760173
   Куба. Социалистическая республика : Справочник путешественника // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 98-107 : Карта
760174
  Малєй Антоніна Куба. Як Фідель Кастро пригостив мене шоколадкою // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 98-101
760175
   Куба.Отраслевая и территориальная структура хозяйства в условиях социалистической интеграции. – М, 1989. – 142с.
760176
   Куба: "Ці люди мають високу концепцію краси" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 190-191. – ISBN 978-617-7674-01-5
760177
  Владимиров В.Х. Куба: 20 лет новой внешней политики / В.Х. Владимиров, В.Г. Костин. – Москва : Международные отношения, 1980. – 240 с.
760178
  Каспрук Віктор Куба: 50 років "демократії" Фіделя Кастро // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2009. – № 1/2 (49/50). – С. 82-85. – ISSN 1812--514Х
760179
  Бекаревич А.Д. Куба: внешнеэкономические отношения / А.Д. Бекаревич ; АН СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1970. – 222 с. – Библиогр.: с. 215-219
760180
   Куба: гостеприимная и перспективная! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 28-32 : фото. – ISSN 1998-8044
760181
   Куба: гостеприимная и перспективная! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 28-32 : фото. – ISSN 1998-8044
760182
  Манасов М.А. Куба: дорогами свершений / М.А. Манасов. – М, 1988. – 131с.
760183
  Рубцов В. Куба: Заметки из дневника. / В. Рубцов. – Рига, 1984. – 135с.
760184
  Космина В. Куба: інституційні струси у XX столітті // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 34-37. – (Історичні науки)
760185
  Абреу Р.Х. Куба: канун революции / Рамиро Х. Абреу ; пер. с исп. М.С. Зубаткина ; под ред. [и с послесл.]: О.Т. Дарусенкова ; [предисл. К. Рафаэля Родригеса]. – Москва : Прогресс, 1987. – 301, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 283-291
760186
  Колесников Н.С. Куба: народное образование и подготовка национальных кадров, 1959-1979. / Н.С. Колесников. – Москва, 1980. – 367с.
760187
  Пащук В.В. Куба: переможна хода революціі / В.В. Пащук. – Київ, 1988. – 47с.
760188
  Гриневич Э.А. Куба: путь к победе революции / Э.А. Гриневич. – Москва, 1975. – 239с.
760189
  Пащук В.В. Куба: революция и внешняя политика / В.В. Пащук. – Киев, 1989. – 315с.
760190
  Гавриков Ю.П. Куба: страницы истории / Ю.П. Гавриков. – Москва, 1979. – 167с.
760191
  Бекаревич А.Д. Куба: строительство социализма : идеологические аспекты / А.Д. Бекаревич, В.А. Бородаев, К.О. Лейно ; отв. ред. В.В. Вольский ; АН СССР, Ин-т Латин. Америки. – Москва : Наука, 1988. – 254, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 181-190. – ISBN 5-02-010694-1
760192
  Миржанова С.Ф. Кубалякский говор башкирского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Миржанова С.Ф.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1967. – 21л.
760193
   Кубани славные сыны. – Краснодар, 1963. – 415с.
760194
  Білецький В.С. Кубаніт ( - мінерал ) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 611. – ISBN 978-966-02-7305-4
760195
  Знаменский А.Д. Кубанка с красным верхом / А.Д. Знаменский. – М, 1967. – 254с.
760196
  Знаменский А.Д. Кубанка с красным верхом / А.Д. Знаменский. – М, 1969. – 80с.
760197
  Багов П.М. Кубано-зеленчукские говоры кабардино-черкесского языка : Автореф... канд. филолнаук: / Багов П.М.; АН ГрузССР Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1967. – 20л.
760198
  Николаева Н Кубано-Терское междуречье в эпоху ранней и средней бронзы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Николаева Н, А.; ЛГУ. – Л., 1987. – 17л.
760199
  Гелдыш А А. Кубано-Черноморская партийная организация в борьбе за восстановление народного хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гелдыш А.А,; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – Ростов н/Д, 1960. – 20л.
760200
  Берия М.В. Кубано-Черноморский областной ревком в борьбе за восстановление и упрочение Советской власти : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Берия М.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21 с.
760201
  Турыгин В.В. Кубанская кухня / В.В. Турыгин. – 3-е изд. – Краснодар, 1988. – 156с.
760202
  Мирошниченко Г.И. Кубанская повесть / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1952. – 232с.
760203
  Коновалов А. Кубанская станица / А. Коновалов, А. Бакурский. – Краснодар, 1957. – 52с.
760204
  Слуцкий А. Кубанская тема в украинской периодике: библиографический аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 124-136. – ISSN 1728-9572
760205
  Ставский В.П. Кубанские записи. / В.П. Ставский. – Москва, 1935. – 462с.
760206
  Ставский В.П. Кубанские записи. / В.П. Ставский. – Москва, 1955. – 446с.
760207
  Ставский В.П. Кубанские записи. / В.П. Ставский. – Краснодар, 1973. – 432с.
760208
   Кубанские зори. – Краснодар, 1955. – 96с.
760209
   Кубанские исторические чтения : III Всерос. с международным участием науч.-практ. конф. (г. Краснодар, 20 июня 2012 г.) : [материалы] / Краснодар. центр науч.-техн. информации (ЦНТИ) - Филиал ФГУ "Рос. энергет. агентство" ; Европ. акад. естеств. наук (г. Ганновер, ФРГ) [и др. ; отв. ред.: Курусканова Н.П., Улезко Б.В.]. – Краснодар : Изд-во Краснодарского центра науч.-техн. информации, 2012. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч. и в конце ст. – ISBN 978-5-91221-124-9
760210
  Юренев Р.Н. Кубанские казаки / Р.Н. Юренев. – Москва, 1950. – 44 с.
760211
  Бабаевский С.П. Кубанские повести / Бабаевский С.П. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1956. – 264 с. : ил.
760212
   Кубанские рассветы. – Краснодар, 1989. – 288с.
760213
   Кубанские рассветы. – Краснодар, 1989. – 285с.
760214
  Ференчук А.Н. Кубанские рассказы / А.Н. Ференчук. – М, 1958. – 235с.
760215
  Суханова Е.Р. Кубанские рыбец и шемая и биологические основы их воспроизводства. : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Суханова Е.Р.; Калининград. техн. ин-т рыбной пром. и хоз. – Калининград, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
760216
  Попов В.А. Кубанские сказки. / В.А. Попов. – Краснодар, 1969. – 350с.
760217
  Попов В.А. Кубанские сказы. / В.А. Попов. – Краснодар, 1953. – 184с.
760218
  Попов В.А. Кубанские сказы. / В.А. Попов. – Краснодар, 1961. – 332с.
760219
   Кубанские станицы. – М, 1967. – 356с.
760220
   Кубанский государственный университет. – Краснодар, 1979. – 18с.
760221
  Миненкова Вера Кубанский госуниверситет - первый в Краснодаре : образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 45
760222
  Широков Валентин Кубанский госуниверситет - первый в Краснодаре : образование / Широков Валентин, Корольков Константин // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 46-48
760223
   Кубанский каравай. – Москва : Современник, 1972. – 414, [2] с.
760224
  Васильев П.И. Кубанский колхоз имени Ленина / П.И. Васильев. – 2-е изд., испр. – Москва, 1953. – 126с.
760225
  Караваев А. Кубанский колхоз миллионер / А. Караваев. – Москва, 1939. – 64с.
760226
   Кубанский коровай. – М, 1972. – 415с.
760227
  Чумаченко В. Кубанский краевед - украинофил В.Н. Орел: вехи жизни и творчества // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 139-155. – ISSN 1728-9572
760228
  Чурсина В. Кубанский фольклор и современные процессы трансформации // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – С. 271-278. – ISSN 1728-9572
760229
  Соколов Г.В. Кубанский хлебороб Михаил Клепиков. / Г.В. Соколов. – М., 1977. – 224с.
760230
  Куценко И.Я. Кубанское казачество / И.Я. Куценко. – Краснодар, 1990. – 381с.
760231
  Бурдун В.Н. Кубанское казачество в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 32-36. – ISSN 0321-0626
760232
  Варавва И.Ф. Кубанское лето / И.Ф. Варавва. – Москва, 1959. – 123с.
760233
  Супрун-Яремко Кубанська музична фольклористика: етапи становлення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С.11-18. – ISSN 0130-6936
760234
  Білокінь С.І. Кубанська операція // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 522-524. – ISBN 966-00-0025-1
760235
  Супрун-Яременко Кубанська трагедія українського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 8 (874). – С. 166-177. – ISSN 0868-4790
760236
  Польовий Ренат Кубанська Україна / Польовий Ренат. – Київ : Діокор, 2002. – 304с. – ISBN 966-96038-5-4
760237
  Задорожний М.П. Кубанська Україна // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 3 (229). – С. 25-34 : фото
760238
  Задорожний М.П. Кубанська Україна // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 4 (230). – С. 28-39 : фото. – Бібліогр.: 26 назв.
760239
  Коваль Р. Кубанське ім"я на українських прапорах // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Січень (число 1). – С. 1
760240
  Коваль Р. Кубанський ватажок Холодного Яру // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 10


  Уваров Федір (н. 1919? ) — військовий діяч часів Громадянської війни 1918-1922 років; повстанський отаман Херсонщини та Холодного Яру.
760241
  Пукіш В. Кубанський вибір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 16 (181). – С. 52-53. – ISSN 1996-1561


  Під час свого перебування на Кубані в 1902-1904 роках майбутній отаман УНР Симон Петлюра заклав основи співпраці, котрим не судилося перерости в міждержавні.
760242
  Вертій О. Кубанський материк української духовности // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 листопада (№ 43/44). – С. 14-15
760243
  Костенко Павло Кубанські-чорноморські козаки й Україна / Павло Костенко ; Українська народна республіка. – Винниця на Поділлю : Вид. Народнього Міністерства преси й пропаганди У.Н.Г., 1919. – 23 с.
760244
  Супрун-Яременко Надія Кубанські зразки чумацької піснетворчості : етнос, культура // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 101-108. – ISSN 0130-6936
760245
  Шурхало Д. Кубанські козаки - українці // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 22-24
760246
  Стрижак О. Кубанці-чорноморці (історико-етно-мовно-тереновий аспект) // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 369-371
760247
   Кубанцы XXV съезду КПСС. – Краснодар, 1976. – 55с.
760248
  Іванис В. Кубанщина в концепції Північного Кавказу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 216, січень : січень. – С. 4-11
760249
  Іванис В. Кубанщина в концепції Північного Кавказу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 217, лютий : лютий. – С. 29-30
760250
  Іванис В. Кубанщина в концепції Північного Кавказу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 218, березень : березень. – С. 13-19
760251
  Хохлов Н С. Кубань-река. / Н С. Хохлов. – Краснодар, 1972. – 81с.
760252
  Богданова Светлана Кубань - лидер во всех смыслах : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 56-58 : Фото
760253
  Соколов Г.В. Кубань - река быстрая. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1969. – 166с.
760254
   Кубань - стройкам коммунизма. – Краснодар, 1953. – 88с.
760255
  Лісовий П. Кубань / П. Лісовий. – Харків, 1928. – 100с.
760256
   Кубань. – Краснодар
№№ 4-11. – 1976
760257
   Кубань. – Краснодар
№№ 1,2,10-12. – 1977
760258
   Кубань. – Краснодар
№№ 1-12. – 1978
760259
   Кубань. – Краснодар
№ 1. – 1979
760260
   Кубань. – Краснодар
№ 2. – 1979
760261
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№№ 9,11,12. – 1979
760262
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 1. – 1980
760263
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 2. – 1980
760264
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 3. – 1980
760265
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 4. – 1980
760266
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 5. – 1980
760267
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 6. – 1980
760268
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 7. – 1980
760269
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 8. – 1980
760270
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 9. – 1980
760271
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 10. – 1980
760272
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 11. – 1980
760273
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 12. – 1980
760274
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 1. – 1981
760275
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 2. – 1981
760276
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 3. – 1981
760277
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 4. – 1981
760278
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 5. – 1981
760279
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 6. – 1981
760280
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 7. – 1981
760281
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 8. – 1981
760282
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 9. – 1981
760283
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 10. – 1981
760284
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 11. – 1981
760285
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 12. – 1981
760286
   Кубань. – Краснодар
№ 1. – 1982
760287
   Кубань. – Краснодар
№ 2. – 1982
760288
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 3. – 1982
760289
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 4. – 1982
760290
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 5. – 1982
760291
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 6. – 1982
760292
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 7. – 1982
760293
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 8. – 1982
760294
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 9. – 1982
760295
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 10. – 1982
760296
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 11. – 1982
760297
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 12. – 1982
760298
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№ 1. – 1983
760299
   Кубань : литературно-художественный и общественно-публицистический независимый журнал писателей России, писателей Кубани. – Краснодар
№№ 2,3,4,5. – 1983
760300
   Кубань. – Краснодар
№ 6. – 1983
760301
   Кубань. – Краснодар
№ 7. – 1983
760302
   Кубань. – Краснодар
№ 8. – 1983
760303
  Чумаченко В. Кубань в житті і творчості Симона Петлюри // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 79-89. – ISSN 1728-9572
760304
  Петренко І. Кубань в зовнішній політиці Української Держави П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 246-247. – ISBN 978-966-623-745-6
760305
   Кубань в советской художественной литературе. – Краснодар, 1961. – 82с.
760306
  Авраменко А. Кубань как историко-географический регион // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 47-80
760307
  Подкопаев В.С. Кубань моя / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1959. – 136с.
760308
  Софронов А.В. Кубань моя / А.В. Софронов. – Краснодар, 1981. – 283с.
760309
  Богданова Светлана Кубань намерена стать туристской Меккой : Осваивать туристско-ререационные зоны предполагается в три этапа. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 60-61 : Фото
760310
  Чичкина Светлана Кубань привлекает инвесторов : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 62-63 : Фото
760311
   Кубань родная. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1957. – 354с.
760312
  Горицвіт С. Кубань стала на захист української балачки // Вільна думка : перший український часопис в Австралії. – [Лидкомб], 2012. – 1-21.8.2012 (ч. 22/24). – С. 24-25
760313
  Білий Д.Д. Кубань, козацтво і Україна в історико-політичній концепції Василя Мови (Лиманського) // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 18-22. – ISSN 1728-3671
760314
  Кривенок Я.И. Кубань, река весенняя. Очерки : очерки / Я.И. Кривенок. – Москва : Правда, 1962. – 48с. – (Библиотека "Огонек" ; №14)
760315
  Кубатьян Григорий Кубань. Китайцы на Кубани. Китайский агропром / Кубатьян Григорий, Алексей и Александра Бушовы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 92-103 : фото. – ISSN 1029-5828
760316
  Вержиковский В.П. Кубаторные формулы от осциллирующих функций для областей сложной формы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Вержиковский В.П.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 16л.
760317
  Коротич В.А. Кубатура яйца / В.А. Коротич. – М., 1978. – 222с.
760318
  Коротич В.О. Кубатура яйця : публіцистична збірка / В.О. Коротич. – Київ : Молодь, 1977. – 136 с.
760319
  Кузьменко В.А. Кубатурные формулы Гауссова типа и конечная проблема моментов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Кузьменко В.А.; ЛГУ. – Л, 1978. – 9л.
760320
  Салихов Г.Н. Кубатурные формулы для многомерных сфер. / Г.Н. Салихов. – Ташкент, 1985. – 102с.
760321
  Акопян Гагик Гургенович Кубатурные формулы для областей с вырожденными углами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Акопян Гагик Гургенович; АН СССР. Сибирское отд-ние ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 13л.
760322
  Хаитов И Т. Кубатурные формулы с заданием производных : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Хаитов Т.И,; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.матем.секции Объед.учен.совета.по физ-мат.и техн.наукам. – Новосибирск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
760323
  Магометов А.А. Кубачинский язык / А.А. Магометов. – Тбилиси, 1963. – 342с.
760324
  Титенков И.С. Кубенская нельма / И.С. Титенков. – М. : Рыбное хозяйство, 1961. – 52с.
760325
   Кубенское озеро. – Л, 1974. – 32с.
760326
  Колобродов А. Кубик Рубика и славянская душа Зеерсона : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 6. – С. 125-137. – ISSN 0012-6756


  Опубликованы рассказы: "Королевский гамбит", "Остров", "Отважная Марта".
760327
  Климовицкая Ирина Кубики : рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 6-19. – ISSN 0321-1878
760328
  Елбаева М.В. Кубино-американский национальный фонд и его деятельность в отношении Кубы (1981-2009) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 72-88. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
760329
   Кубинская новелла ХХ века. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1965. – 514с.
760330
   Кубинская повесть. – Москва : Прогресс, 1976. – 159с
760331
   Кубинская поэзия. – М, 1959. – 183с.
760332
   Кубинская публицистика : Сборник. – Москва : Прогресс, 1981. – 464с. – (Библиотека кубинской литературы)
760333
  Норт Д. Кубинская революция / Д. Норт. – М, 1960. – 43с.
760334
  Ле Риверенд Кубинская революция : зависимость и революция / Ле Риверенд. – Москва : Прогресс, 1970. – 255 с.
760335
   Кубинская революция 30-х годов, ее последние два года / Табарес, де Реаль, , А. Хосе. – Москва, 1974. – 422с.
760336
  Сантистебан Пон С Фаусто Энрике Кубинская революция и ее влияние на национально-освободительное движение в Центральной Америке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Сантистебан Пон С Фаусто Энрике; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
760337
  Сантистебан Понс Фаусто Энрике Кубинская революция и ее влияние на национально-освободительное движение в Центральной Америке : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сантистебан Понс Фаусто Энрике; КГУ. – К., 1987. – 182л. – Бібліогр.:л.161-182
760338
   Кубинская энография. – М, 1983. – 120с.
760339
   Кубинские народные сказки. – М, 1966. – 295с.
760340
   Кубинские рассказы. – М, 1957. – 128с.
760341
  Гринева О. Кубинский балет : азбука стилей // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 2-15
760342
  Леучсенринг Э.Г. Кубинский народ в борьбе против империализма США / Э.Г. Леучсенринг. – М., 1968. – 272с.
760343
   Кубинский рассказ ХХ века. – М, 1981. – 335с.
760344
  Божич Ю. Кубинский цугцванг // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 17/18 (573), 27.04.2018. – С. 30-33. – ISSN 2075-7093


  Рауль ушел, но дело Кастро живет. Надолго ли?
760345
  Сумбатзаде А.С. Кубинское восстание 1837 г. / А.С. Сумбатзаде ; Акад. наук АзССР, Ин-т истории. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР, 1961. – 124 с.
760346
  Козунова Рітта Кубинська служба порятунку / Козунова Рітта, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 58-61


  Щороку в річницю Чорнобильської катастрофи на території стародавнього монастиря Сан-Франциско в Гавані, де розташована не велика, але дуже красива грецька православна церква Святого Миколая, служать панахиду. Відправляє її панотець ТІмотео, за ...
760347
  Козунова Рітта Кубинська служба порятунку / Козунова Рітта, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 58-61


  Щороку в річницю Чорнобильської катастрофи на території стародавнього монастиря Сан-Франциско в Гавані, де розташована не велика, але дуже красива грецька православна церква Святого Миколая, служать панахиду. Відправляє її панотець ТІмотео, за ...
760348
  Скляренко О. Кубинське лоббі як чинник формування зовнішньої та внутрішньої політики США (1960-ті рр. - початок XXI ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 42-43
760349
  Ільченко Володимир Кубинський трикутник : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 66-67 : Фото
760350
  Козунова Рітта Кубинські лікарі в Євпаторії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-27
760351
  Козунова Рітта Кубинські лікарі в Євпаторії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-27
760352
   Кубинські народні казки. – К, 1988. – 134с.
760353
  Джозеф Кубинській ядерний кризі - 50 / Джозеф, Най-молодший // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 186)


  Цього місяця минає 50 років Кубинській ракетній кризі — тим 13 дням жовтня 1962 року, коли світ перебував, напевно, щонайближче до ядерної війни. Президент Джон Ф. Кеннеді публічно попередив Радянський Союз не розміщувати ворожі ракети на території ...
760354
   Кубинцам разрешили покупать скороварки и даже компьютеры // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 13. – С. 12-13. – ISSN 0234-1670


  Перша реформа на острові при новому главі держави (Рауль Кастро)
760355
   Кубинцы объявили бойкот всему миру : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 10 : Іл.
760356
  Манин Ю.И. Кубические формы. Алгебра, геометрия, арифметика / Ю.И. Манин. – Москва : Наука, 1972. – 304 с.
760357
  Лучка Л. Кубишкіна Світлана Василівна - мудрий керівник, досвідчений фахівець, надзвичайна особистість // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 55-56. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена Кубишкіній Світлані Василівні у зв"язку з 55-річним ювілеєм професійної діяльності та 30-річчям на посаді директора Наукової наукової бібліотеки Дніпропетровського нац. університету ім.Олеся Гончара.Висвітлено життєвий та професійний ...
760358
  Бур"ян О. Кубізм : мистецька майстерня // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 134-137. – ISSN 0130-321Х


  Кубізм - революційна течія в образотворчому мистецтві початку XX ст., яка передувала абстрактному мистецтву. Його засновники Ж. Брак і П. Пікассо, захоплювалися роботами П. Сезанна і були натхненні його спробою створити об"ємну структуру на поверхні ...
760359
  Даниленко О.В. Кубійович Володимир Михайлович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 225-227. – ISBN 978-966-8653-95-7
760360
  Хак Кубічне моделювання несправностей для аналізу якості тестів при проектуванні цифрових систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Хак Х.М.Джахірул; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
760361
   Кубічний дифосфат вольфраму (IV) / В.В. Лісняк, І.В. Затовський, М.С. Слободяник, В.Я. Зуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Хімія ; Вип. 35)


  Фазоутворення у системі NH4H2PO4-WO3 визначено залежно від вихідного співвідношення P2O5/WO3 температурного режиму та відновного середовища розплаву. Проведено синтез дифосфату вольфраму (IV). На основі рентгенографічних даних знайдено параметри ...
760362
  Настасьєва Н.П. Кубічні сплайни дефекту два та їх застосування до крайових задач / Н.П. Настасьєва, І.М. Черевко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  У роботі досліджено властивості кубічних сплайнів дефекту 2. Розглянуто їх застосування до знаходження наближеного розв"язку крайової задачі для нелінійного диференціального рівняння нейтрального типу.
760363
  Малевич К. Кубо-футуризм // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 637-646.
760364
   Кубовые красители на хлопчатобумажном волокне.. – М., 1938. – 14с.
760365
   Кубок. – Москва, 1975. – 240с.
760366
  Шиллер Ф. Кубок / Ф. Шиллер. – Москва, 1986. – 157с.
760367
  Северянин И. Кубок. – Москва : Книга, 1990. – 417с.
760368
  Железняк Александр Кубок Америки : Регата // GEO : непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 112-117 : Іл., карти. – ISSN 1029-5828
760369
   Кубок газеты "Молот" по футболу 1948 г.. – Ростов -на-Дону, 1948. – 30с.
760370
  Кешоков А.П. Кубок неба : стихи и поэма / Алим Кешоков; пер. с кабард. Я.Козловского. – Москва : Советский писатель, 1975. – 134 с.
760371
  Поперенко Л. Кубок олімпіади в оптиків // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 8


  Студенти кафедри оптики фізичного факультету нашого університету взяли участь у 8-ій Всеросійській студентській олімпіаді з оптотехніки (м. Санкт-Петербург). Наша команда у складі Т. Ганулі, Ю. Гирки, Р. Данила та С. Поліщука посіли 3 місце в ...
760372
  Шильдкрет К.Г. Кубок орла / К.Г. Шильдкрет. – Москва
Кн. 3. – 1935. – 399с.
760373
  Бігун Е. Кубок переможців у нас // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про I чемпіонат України з гандболу, який пройшов улітку на базі спорткомплексу КНУ імені Тараса Шевченка, на який з"їхалися гравці з гандболу світового рівня. З ініціативою провести чемпіонат виступила завідувачка кафедри фізичного виховання та спорту ...
760374
   Кубок полный надежд. – К., 1975. – 95с.
760375
  Чернишова Т. Кубок ректора з більярду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Відбувся особисто-командний Кубок ректора університету серед науково-педагогічних працівників з більярду "Вільна піраміда". По закінченні змагань ректор Л.В. Губерський урочисто нагородив учасників та організаторів пам"ятними призами, дипломами, ...
760376
   Кубок ректора з більярду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Відбувся 3-й Кубок ректора з більярду. В командному змаганні перше місце зайняв Інститут міжнародних відносин, друге - Військовий інститут, третє поділили юридичний та філософський факультети. В особистому заліку перше місце виборов Олександр Курилко ...
760377
  Дзюба П. Кубок ректора з більярду // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  В Більярдному клубі "ПРОМЕНАДА" відбувся головний турнір року - особисто-командний Кубок ректора серед науково-педагогічних працівників з більярду "Вільна піраміда". Володарем Кубка став О.О. Безносюк (ВІКНУ), друге місце посів Д.Д. Татаринов (ІМВ) і ...
760378
  Чернишова Т. Кубок ректора з футзалу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Відбулися змагання серед професорсько-викладацького складу на Кубок ректор, присвячені Євро-2012.
760379
   Кубок СССР по футболу 1950 года.. – М., 1950. – 47с.
760380
   Кубок СССР по футболу 1951 года.. – М., 1951. – 48с.
760381
   Кубок СССР по футболу.. – М., 1965. – 72с.
760382
   Кубок.. – М., 1958. – 224с.
760383
   Кубок.. – М., 1970. – 224с.
760384
   Кубок.. – Москва, 1990. – 223с.
760385
  Гриник Є. Кубометри вирубують - "зелень" стрижуть. Як недоброчесні науковці продають заповідні ліси // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 листопада (№ 107)


  Існує такий термін - академічна доброчесність. Ви, певно, не раз чули його в контексті науковців із купленими науковими регаліями. Але проблеми академічної доброчесності в Україні набагато ширші за плагіаторські дисертації, виконані методом ...
760386
  Бендюк Н. Кубофутуризм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2015. – № 10/12. – С. 166-171. – ISSN 0130-321Х
760387
  Кашуба-Вольвач Кубофутуризм О. Богомазова: Стилістичні особливості творів 1914-1916 років // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 287-298. – ISBN 978-966-8911-9
760388
  Хабибуллин М.М. Кубрат-хан : роман / М.М. Хабибуллин; пер. с татар. В.Тублина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 584 с.
760389
  Маландій О. Кувала зозуля : Проза / О. Маландій. – Київ : Дніпро, 2000. – 208с. – ISBN 5-308-01731-Х
760390
  Волгин С. Кувалдин и его сын / С. Волгин. – Ташкент, 1958. – 419с.
760391
  Плахтін І.О. Кували щастя ми ключі : повісті / І.О. Плахтін. – Київ : Дніпро, 1964. – 396 с.
760392
  Длин Н.А. Кувейт / Н.А. Длин, Л.С. Зверева. – Москва : Мысль, 1968. – 48с. – (У карты мира)
760393
  Михин В.Л. Кувейт / В.Л. Михин. – Москва : Мысль, 1984. – 120с.
760394
  Мелкумян Е.С. Кувейт в 60-80-е годы / Е.С. Мелкумян. – М., 1989. – 172с.
760395
  Зверева Л.С. Кувейт. / Л.С. Зверева. – М., 1964. – 111с.
760396
  Князев А.Г. Кувейт. / А.Г. Князев. – М., 1982. – 64с.
760397
  Шагаль В.Э. Кувейтская проза / В.Э. Шагаль, Е.В. Кухарева // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
760398
  Хренков А. Кувейтские реалии и надежды // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 63-68. – ISSN 0321-5075
760399
  Сергуненков Б.Н. Кувшин / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1980. – 174с.
760400
  Владимирова Ада Кувшин синевы / Владимирова Ада. – Москва, 1922. – 17с.
760401
  Дубына Д.В. Кувшинковые Украины / Д.В. Дубына. – Киев : Наукова думка, 1982. – 230с.
760402
   Кувшинський Микола Георгійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 141
760403
   Кувшинський Микола Георгійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 286 : фото
760404
   Кувшинський Микола Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 241-242. – ISBN 978-966-439-754-1
760405
   Кувшинський Микола Георгійович (1936-2015) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 263. – ISBN 978-966-933-054-3
760406
  Кьору П.И. Кувынтельник русо-молдавнеск / П.И. Кьору. – Тиришполя, 1930. – 220с.
760407
  Бианки В.В. Кувырк и другие рассказы / В.В. Бианки ; худ. Н. Ращектаев. – Калуга : Книжное изд-во, 1960. – 238 с. : ил.
760408
  Глазков М.И. Кувырком с Олимпа / М.И. Глазков. – Ярославль, 1975. – 192с.
760409
  Канторович Лев Куган Торгоев / Канторович Лев. – Ленинград : Советский писатель, 1937. – 129 с.
760410
  Чедвик Дуглас Кугуары. Пумы - призраки / Чедвик Дуглас, Уинтер Стив // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 92-107 : фото
760411
  Жоль К.К. Куда бредет пилигрим / К.К. Жоль, Д.И. Выдрин. – Киев, 1988. – 231с.
760412
  Шутова Наталья Куда будет склоняться горнолыжный турпоток : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 54-57 : Фото
760413
  Копьев Н.Я. Куда ведет "святая" тропа. / Н.Я. Копьев. – Петрозаводск, 1968. – 81с.
760414
  Жерневская И.И. Куда ведет аллея сфинксов / И.И. Жерневская, Л.В. Ласкина. – М, 1963. – 119с.
760415
  Видаль Э Ж. Куда ведет Китай группа Мао Цзе-дуна / Э Ж. Видаль, . – Москва, 1967. – 300с.
760416
  Кирьянов О.В. Куда ведет КНДР молодой лидер? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 8 (673). – С. 10-14. – ISSN 0321-5075
760417
  Крутогоров Ю.А. Куда ведет Нептун / Ю.А. Крутогоров. – М., 1990. – 270с.
760418
  Жуков В.Г. Куда ведет политика Мао / В.Г. Жуков. – М., 1967. – 56с.
760419
  Волчков В.Е. Куда ведет та дорога / В.Е. Волчков. – Благовещенск, 1988. – 112с.
760420
  Потапов М. Куда ведет экономическая интеграция в Восточной Азии? // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 9. – С. 59-73. – ISSN 0131-2227
760421
  Костюк В.Н. Куда ведут вещи, свойства и отношения? // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 197-204. – ISBN 978-966-318-900-0
760422
  Пенкин М.С. Куда ведут декаденты. / М.С. Пенкин. – М, 1963. – 134с.
760423
  Тибушкин П.В. Куда ведут дороги / П.В. Тибушкин. – Куйбышев : Кн. изд., 1964. – 436 с.
760424
  Мир Джалал Куда ведут дороги : повесть и роман / Мир Джалал ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 447 с.
760425
  Мир Джалал Куда ведут дороги. : повесть и роман / Мир Джалал. – Москва : Советский писатель, 1966. – 411 с.
760426
  Мукерджи Ш. Куда ведут дороги... / Ш. Мукерджи. – М., 1981. – 112с.
760427
  Беркова Н.М. Куда ведут следы легенды / Н.М. Беркова. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 94 с. : ил. – (По родным просторам)
760428
   Куда ведут следы.. – Л, 1988. – 61с.
760429
  Иойрыш А.И. Куда ведут следы... / А.И. Иойрыш, Б. Сергеев. – 2-е изд. – М, 1965. – 152с.
760430
  Лазарев Г. Куда ведут ступени профессионального образования? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-13. – ISSN 0869-3617
760431
  Ветчинов И.А. Куда ведут теории "Рыночного социализма" / И.А. Ветчинов. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 142с.


  В книге критикуются разнообразные модели адептов "рыночного социализма".С позиций марксистско-ленинской теории автор рассматривает позиции западных экономистов по проблемам конкурентно-рыночного регулирования пропорций общественного производства при ...
760432
  Лебедев А.А. Куда влечет тебя свободный ум / А.А. Лебедев. – Москва : Детская литература, 1982. – 176 с.
760433
  Якименко Л.Г. Куда вы, белые лебеди?.. / Л.Г. Якименко. – М, 1968. – 288с.
760434
  Чугаевский Ю.В. Куда движется физика? Солитон от кванта до нечистой силы / Ю.В. Чугаевский. – Кишинев : Штиинца, 1995. – 128 с. – ISBN 5-376-01991-8
760435
  Ясперс К. Куда движется ФРГ? / К. Ясперс. – М., 1969. – 224с.
760436
  Шир Луна Куда движутся три четверти Земли. Движущиеся картинки // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 44 : фото
760437
  Зернов С.А. Куда девается зимой султанка в Черном море : Зоологическая экскурсия на параходе "Федя" 11-14 апреля 1909 г. : (Представлено 20 мая 1909 года) : (с 1 фотографией и 1 картой таблицей) / [соч.] С.А. Зернова // Гидробиология [компакт] / Аверинцев С.В. – [Юрьев]
760438
  Йорн Ауф дем Кампе Куда девать отходы АЭС? Куда все это девать? / Йорн Ауф дем Кампе, , Бишофф Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 106-121 : фото. – ISSN 1029-5828
760439
  Лиферов А.П. Куда дрейфуют украинское образование и наука? // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 1 (33). – С. 59-70.


  Взгляд на состояние 18 лет после распада СССР.
760440
  Кокорев А.А. Куда же ты идешь, Америка? / А.А. Кокорев. – М, 1984. – 248с.
760441
  Кокорев А.А. Куда же ты идешь, Америка? / А.А. Кокорев. – Минск, 1986. – 249с.
760442
  Захаров М.Ф. Куда зовут "братья во Христе" / М.Ф. Захаров. – Симферополь, 1978. – 62с.
760443
  Эрлих А.И. Куда зовут ракеты / А.И. Эрлих. – М, 1963. – 462с.
760444
   Куда зовут речные дали.. – М, 1988. – 48с.
760445
  Емельянов Валерий Куда и зачем едут в Польшу : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 64-65 : Фото
760446
   Куда и зачем едут люди.. – М, 1979. – 111с.
760447
  Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки / В.Ф. Шаталов. – М., 1979. – 134с.
760448
  Романовский Н.В. Куда идет "Sociology on The Move" // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – C. 79-89. – ISSN 0132-1625


  В статье рассмотрены процессы развития современной социологии. Обьективные различия ее положения в регионах мира создают фон столкновений социологов по проблемам науки и общества. Ведущую роль при этом играет вовлеченность социологов в формирование ...
760449
  Клод А. Куда идет американский империализм / А. Клод. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 305, [2] с.
760450
  Раш Г. Куда идет Западная Германия? / Г. Раш. – М., 1965. – 140с.
760451
  Курц Х.Д. Куда идет история экономических учений: медленно двигается в никуда? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 3-25. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
760452
   Куда идет комсомол?. – М, 1990. – 221с.
760453
  Хенкин В.Л. Куда идет король... / В.Л. Хенкин. – М., 1979. – 159с.
760454
  Петровский П. Куда идет НАТО? / П. Петровский, В. Дедушкин // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 46-57. – ISSN 0130-9625
760455
  Сотников В. Куда идет Пакистан? // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 137-146. – ISSN 1998-1813
760456
  Кушин М.А. Куда идет перестройка: вопросы и ответы / М.А. Кушин. – Минск, 1990. – 150с.
760457
   Куда идет российская культура? (материалы "круглого стола") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 3-59. – ISSN 0042-8744


  Особое внимание в выступлениях уделено роли и месту рос. культуры в общемировом культурном контексте, взаимовлиянию традиционалистских и техногенных культур в эпоху глобализации. Участники дискуссии отмечают резкий контраст между технологическим ...
760458
  Авдуевский В.С. Куда идет советская космонавтика? / Авдуевский В.С., Лесков Л.В. – Москва : Знание, 1990. – 63, [1] c. – (Новое в жизни, науке, технике ; 4/1990 ; Космонавтика, астрономия). – ISBN 5-07-001274-6
760459
  Гагкуев Р. Куда идет социологическое образование? / Р. Гагкуев, Т.Ю. Богомолова, В.А. Ядов // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2004. – № 10. – С.8-15. – ISSN 1726-667Х
760460
  Жаров К. Куда идет Турция - по следам Ататюрка или к исламизации // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 30. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670
760461
  Кайо Ж. Куда идет Франция? Куда идет Европа? / Ж. Кайо ; Пер. с фр. А. Сперанского ; Вводная ст. М. Павловича. – Москва ; Петроград : Госиздат ; [Тип. "Красный печатник"], 1923. – 208 с. – (Библиотека современных мемуаров)
760462
  Казанцев А. Куда идет Центральная Азия: Меняющиеся роли глобальных игроков в перспективе до 2020 г. // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 6 (252). – С. 44-54. – ISSN 1998-1813
760463
  Шахназаров Г.Х. Куда идет человечество / Г.Х. Шахназаров. – Москва, 1985. – 192 с.
760464
  Уолтон Д. Куда идет Южная Африка / Д. Уолтон. – Москва, 1948
760465
  Сенкевич Г. Куда идешь : роман / Г. Сенкевич; пер. с пол. Е. Лысенко; послесл. и прим. А. Столярова. – Москва : Правда, 1986. – 608 с. : ил.
760466
  Сенкевич Г. Куда идешь = Quo vadis : роман / Г. Сенкевич; [пер. с пол. Е. Лысенко ; послесл. и примеч. А. Столярова]. – Варшава : Крайова Агенця Выдавнича, 1989. – 605, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. пол. – ISBN 83-03-02771-9
760467
  Сенкевич Г. Куда идешь / Г. Сенкевич. – Москва, 1991. – 605с.
760468
  Сенкевич Г. Куда идешь / Г. Сенкевич. – Москва, 1993. – 496с.
760469
  Хинт А. Куда идешь товарищ директор? : пьеса в 5-ти карт. / Ааду Хинт. – Таллин : Эстон. гос. издат., 1950. – 90 с.
760470
  Гуревич П.С. Куда идёшь человек? / П.С. Гуревич. – М,, 1991. – 46с.
760471
  Эггерт Ф. Куда идешь, Германия? / Ф. Эггерт. – М., 1968. – 328с.
760472
  Моргун Ф. Куда идешь, Украина? : Национальная идея, родной язык и украинка / Федор Моргун. – 3-е изд., доп. – Полтава : Полтавский литератор, 2005. – 484с. – ISBN 966-8304-41-1
760473
   Куда идут российские вузы. Двухступенчатое высшее образование // Обучение в России и за рубежом / ЗАО "Издательский дом "МНЕМО". – Москва, 2007. – № 5. – С.13-16.
760474
  Валько И. Куда летишь, журавлик? / И. Валько. – Москва, 1973. – 174с.
760475
  Валько И.В. Куда летишь, журавлик? / И.В. Валько. – Изд. 2-е. – Москва, 1978. – 175с.
760476
  Доронин Алексей Куда любят ездить американцы и где отдыхают россияне : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 26-27 : Фото
760477
   Куда мы идем? : Настоящее и будущее русской интеллигенции, литературы, театра и искусств..... Сборник статей и ответов. – Москва : Изд. "Заря", 1910. – VI, 177 с.
760478
  Боделан Р.Б. Куда мы идем? : эссе / Руслан Боделан. – Одесса : Астропринт, 2019. – 178, [2] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-927-477-8
760479
  Ивлев В.М. Куда мы идем?: состояние и перспективы соц.-эконом. развития нашей страны / В.М. Ивлев. – Новосибирск, 1990. – 64с.
760480
  Пшеничников В.Л. Куда не идут поезда. / В.Л. Пшеничников. – М., 1979. – 159с.
760481
  Помозов Ю.Ф. Куда ни поеду, куда ни пойду / Ю.Ф. Помозов. – М., 1987. – 283с.
760482
  Яган И.П. Куда ни поеду, куда ни пойду... / И.П. Яган. – Челябинск, 1989. – 220с.
760483
  Тригуб В. Куда НКВД подевал 4676 молдован? // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 4/5 (42/43). – С. 8-9
760484
  Кузнецова Л.И. Куда плывут материнки / Л.И. Кузнецова. – Москва, 1962. – 118с.
760485
  Эбралидзе Р. Куда плывут облака? / Р. Эбралидзе. – М, 1960. – 72с.
760486
  Ульяновский Ю. Куда поведет Францию Николя Саркози? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 37. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  Новий президент Франції
760487
  Лейтхольд Руди Куда податься бедному ягуару? : природа / Лейтхольд Руди, Уинтер Стив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 42-51 : Фото. – ISSN 1029-5828
760488
   Куда поехать в 2021? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 4/6. – С. 18-19 : фото
760489
   Куда поехать зимой.. – М, 1934. – 144с.
760490
  Архангельская О. Куда поехать летом : справочник ЦС ОПТЭ для рабочего отпускника / сост. О. Архангельская, Е. Лукашова. – Москва : Физкульткра и туризм, 1934. – 224 с.
760491
  Дебрин И.И. Куда поехать на охоту. / И.И. Дебрин. – М., 1951. – 173с.
760492
   Куда пойти работать и учиться в городе Ставрополе.. – Ставрополь, 1971. – 120с.
760493
   Куда пойти учиться. – Москва, 1956. – 215с.
760494
   Куда пойти учиться. – Москва, 1957. – 270с.
760495
   Куда пойти учиться. – Москва, 1959. – 272с.
760496
   Куда пойти учиться. – Москва, 1960. – 264с.
760497
   Куда пойти учиться. – Кишинев, 1967. – 204с.
760498
   Куда пойти учиться. – Москва, 1974. – 96с.
760499
   Куда пойти учиться. – М, 1991. – 64с.
760500
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 1. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
760501
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 2. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
760502
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 3. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
760503
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 4. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
760504
   Куда пойти учиться. – Киев
№ 5. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
760505
   Куда пойти учиться : всеукраинский журнал. – Киев
№ 6. – 2001. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
760506
   Куда пойти учиться.. – Москва, 1951. – 176 с.
760507
   Куда пойти учиться.. – М, 1951. – 96с.
760508
   Куда пойти учиться.. – М, 1954. – 135с.
760509
   Куда пойти учиться.. – Кишинев, 1968. – 211с.
760510
   Куда пойти учиться?. – Москва, 1990. – 80с.
760511
  Чичкина Светлана Куда пойти учиться? Выбор вуза : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 36-37
760512
  Неделина А. Куда поступить, чтобы найти работу // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 29 января (№ 5)
760513
   Куда поступить, чтобы с работой быть // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 16 травня (№ 103). – С. 4. – ISSN 1997-1249


  Новый ретинг "Компас" показал, в каких вузах можно получить знания, которые действительно востребованы на рынке труда. Первая тройка: "КПИ", КНУ имени Тараса Шевченка, КНУЭУ имени В. Гетьмана.
760514
  Пестушко Валерий Куда пропали звезды?! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 54
760515
  Герасимов Е.Н. Куда речка течет / Е.Н. Герасимов. – М., 1966. – 216с.
760516
  Медведев Ю.М. Куда спешишь, муравей? // Чердак Вселенной / С.И. Павлов. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. – (Роман-газета для юношества ; 10). – ISBN 5-280-02212-8
760517
   Куда стоит отправиться в 2022 // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 6. – С. 26-30 : фото
760518
  Воробьев Е.З. Куда ступала нога человека / Е.З. Воробьев. – Москва : Советская Россия, 1977. – 95 с.
760519
  Новиков И.Д. Куда течет река времени? / И.Д. Новиков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 238 с.
760520
  Торчинский О. Куда ты скачешь, гордый конь? // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2005. – № 10. – С. 45.


  Коні та живопис
760521
  Хотимский Б.И. Куда тянутся ветви / Б.И. Хотимский. – М, 1985. – 246с.
760522
  Ефремов А.Е. Куда тянутся щупальца НАТО / А.Е. Ефремов. – М, 1985. – 127с.
760523
  Кравченко И.Н. Куда уводят рабочих США лидеры АФТ-КПП. / И.Н. Кравченко. – М., 1975. – 120с.
760524
  Башенко Е. Куда уже не приеду / Е. Башенко. – Донецк, 1969. – 84с.
760525
  Волхонская Л.В. Куда улетели ласточки? : Повесть / Л.В. Волхонская. – Москва : Советский писатель, 1984. – 216с.
760526
  Ябжанов Б.Н. Куда ускакал конь : повесть / Балдан Ябжанов ; авториз. пер. с бурят. Э.Сафонова. – Москва : Современник, 1974. – 135 с.
760527
   Куда уходят деньги // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 30 (721), 30.07.2021. – С. 45. – ISSN 2075-7093


  Среди проектов - победителей конкурсов 2020 года гуманитариев мало: 37 проектов, или 17 % от общего числа.
760528
  Курский И. Куда уходят дни / И. Курский. – М, 1978. – 173с.
760529
   Куда уходят чемпионы?. – Москва, 1980. – 223 с.
760530
  Шометт Куда шишмаревцу податься? : Аляска. Климат / Шометт, Ги-Пьер // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 136-142 : Фото. – ISSN 1029-5828
760531
  Трестиень А.Н. Куда? / А.Н. Трестиень. – Бухарест, 1974. – 48с.
760532
  Акимушкин И.И. Куда? и как? / Акимушкин И.И. – Москва : Мысль, 1965. – 263 с.
760533
   Кударские пещерные палеолитические стоянки в Юго-Осетии.. – М, 1980. – 182с.
760534
  Аравин П.В. Куддус Кужамьяров : [композитор] / П.А. Аравин. – Москва : Советский композитор, 1962. – 47 с. : ил. – Список произведений композитора К. Кужамьярова: с. 43-46
760535
  Насыри И. Кудей : роман, повесть / Имай Насыри; пер. с башк. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1965. – 306 с.
760536
  Фалатов Ю.Н. Кудесник Подмосковья / Ю.Н. Фалатов. – М, 1967. – 304с.
760537
  Лоренс М. Кудесники / М. Лоренс. – Москва, 1988. – 445 с.
760538
   Кудесники в мире органики. – М, 1984. – 47с.
760539
  Козлов М.М. Кудесники у духовному та громадському житті східних слов’ян язичницької та ранньохристиянської доби // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 25-30
760540
  Радауцан С.И. Кудесница алмазоподобных полупроводников / С.И. Радауцан. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 102с.
760541
  Полянская Н.В. Кудесницы шашек.. / Н.В. Полянская. – М., 1988. – 193с.
760542
  Костомаров Н.И. Кудеяр : Историческая хроника: в 3-х кн. / Н.И. Костомаров. – Москва : Изд. и тип. В.С. Суворина, 1882. – [4], 444, II с.
760543
  Костомаров Н.И. Кудеяр : Историческая хроника в 3-х книгах / Н.И. Костомаров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – 408 с.
760544
  Костомаров М.І. Кудеяр : Історична повість / М.І. Костомаров. – Львів, 1928. – 264с.
760545
  Абрамов И.В. Кудеяр : роман / И.В. Абрамов ; [худож. А.С. Макаров]. – Тула : Приокское книжное издательство, 1988. – 269, [1] с. : ил. – (Приокская проза)
760546
  Костомаров Н.И. Кудеяр : Историческая хроника: в 3-х кн. / Н.И. Костомаров. – Москва, 1989. – 254 с.
760547
  Александров Ю.А. Кудеяров стан : повесть : для сред. и старш. школьного возроста / Александров Ю.А. – Воронеж : Центр.-Черноземное книжное издательство, 1965. – 202 с.
760548
  Мамиева И.В. Кудзаг Дзесов / И.В. Мамиева. – Владикавказ, 1990. – 223с.
760549
  Жерневська І.І. Куди веде алея сфінксів / І.І. Жерневська, Л.В. Ласкіна. – К, 1965. – 191с.
760550
  Прилипко О. Куди ведуть сліди біженців // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 10


  Чому перемога талібів у Афганістані викликала емоційний шок і прикувала увагу мільйонів людей на всіх континентах?
760551
  Мудрий М. Куди ви українці?..- я йду до вас!!! Не дайте гонгу вдарить - Продали! : іст. живопис та поезії Миколи Мудрого. – Київ : [б. в.], 2011. – [32] с. : іл. – Без тит. арк.
760552
  Андрощук Ф. Куди віє вітер? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 234). – С. 6


  Скандинавський флюгер і незаконне розкрадання культурної спадщини України.
760553
  Голуб А. Куди вказує роза вітрів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 39 (567), 28.09-4.10.2018. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Чи багато українці знають про НАТО та як відрізняються їхні настрої щодо Альянсу від настроїв європейських сусідів.
760554
   Куди вступити найскладніше? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Топ-10 спеціальностей із найвищим прохідним балом у 2017 році.
760555
  Малімон Н. Куди втікає Світязь? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 140). – С. 9


  Зміління найглибшого в Україні озера загрожує екологічною катастрофою півночі Волині.
760556
  Ботанова К. Куди входить Фортінбрас (Роздуми про шизонарцисизм) // Критика. – Київ, 2000. – Вересень, (число 9). – С. 22-23


  Книга Оксани Забужко "Хроніки від Фортінбраса" відкриває проблему гендерних стереотипів і тоталітарних заборон минулого.
760557
   Куди діваються наші податки? Бюджет як криве дзеркало українських реформ / К. Жаліло, А. Максюта, А. Дешко, С. Ковалівська // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 1, 7


  "Понад третина ВВП України розподіляється через державний бюджет. Тобто призначення цих коштів визначається і контролюється не безпристрасними механізмами ринку, а рішеннями законодавців і діями чиновників різного рівня. Рух бюджетних коштів ...
760558
  Колодійчук Є.С. Куди зникла жінка? / Є.С. Колодійчук. – К., 1987. – 221с.
760559
   Куди і ким спрямована національна університетська освіта і наука? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 лютого (№ 6)


  Відкрите звернення до державного керівництва.
760560
   Куди й навіщо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 110-117 : фото
760561
  Горбатенко В. Куди й навіщо йдемо? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 111). – С. 7


  "Уже стало аксіомою, що еклектичне копіювання будь-яких систем зазвичай зумовлює стагнацію в певній галузі або й у загальнонаціональному масштабі. Зазначене, зокрема, стосується намагання Міністерства освіти і науки України форсованими ...
760562
  Лєсной В. Куди йде Росія? // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 273-291. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7
760563
  Неєжмаков П.І. Куди йде світова метрологія? : (за результатами аналізу європейських програм і документів) / П.І. Неєжмаков, Ю.Ф. Павленко, Ю.Ю. Буняєва // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О.М. Величко, М.М. Горобець, О.В. Дзисюк [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 23-29. – ISSN 2306-7039
760564
  Масляк П. Куди йде Україна: геостратегічний прогноз футуролога // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-9 січня (№ 1/2). – С. 10


  Петро Масляк, проф. КНУ ім. Т. Шевченка, доктор географічних наук про циклічність розвитку подій в Україні та остаточне подолання пострадянського етапу.
760565
  Плачинда С.П. Куди йдемо? : публіцистичні роздуми / С.П. Плачинда. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 94 с.
760566
  Кононенко П. Куди йдемо? (рецензія на книгу Василя Ткаченка "Україна. Куди йдемо?") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-47. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817
760567
  Григорук М.І. Куди йдеш, Україно? : відгуки, огляди, рецензії / Микола Григорук. – Київ : Український письменник, 2020. – 279, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 256-277. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-579-574-2
760568
  Гайдуцький І. Куди йдуть кіотські гроші // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 лютого (№ 6). – С. 12


  Паризька кліматична конференція: досягнення та упущення. Наприкінці 2015 р. в Парижі відбулася 21-ша Міжнародна конференція ООН з питань клімату. На конференції глави делегацій усіх країн узгодили текст Угоди, спрямованої на скорочення викидів ...
760569
  Сапожникова О. Куди йти вчитися? допомагає підготовче відділення // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 5 : фото


  "...Одним із видів профорієнтаційної роботи підготовчого відділення [КНУ імені Тараса Шевченка], крім інформаційної та роз"яснювальної, стали зустрічі з викладачами та науковцями факультетів та інститутів університету, яких ми запрошуємо для ...
760570
  Кравець Н. Куди летить двоголовий орел // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Політолог Надія Кравець: "Путін початку 2000-х років не є Путіним ниніщньої декади".
760571
   Куди мандрують українці // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 20-21 : фото. – ISSN 1998-8044
760572
  Макаров Ю. Куди несе тебе? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Російський фактор: задовольнити імперські комплекси й захопити рештки власності.
760573
  Хаустов В. Куди переміщується столиця світу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 травня -2 червня (№ 20)


  "Починаючи з 2000 р., КНР майже у 20 разів збільшила обсяги свого патентування, тоді як США збільшили відповідні обсяги трохи більш ніж в 1,9 разу. Україна відстає від світових лідерів у сотні разів за показниками патентної активності. Донедавна ...
760574
  Осадчук Б. Куди піде Україна після виборів? - запитують західні оглядачі і роблять різні прогноси // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.18-19
760575
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 1. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
760576
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 2. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
760577
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 3. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
760578
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 4. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
760579
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 5. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
760580
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання.До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?". – Киев, 2000-
№ 6. – 2002. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета
760581
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 4. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
760582
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 5. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
760583
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 6. – 2003. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
760584
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 1. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
760585
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 2. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
760586
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 3. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
760587
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 4. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
760588
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 5. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
760589
   Куди піти навчатись : Всеукраїнське видання. – Київ, 2000-
№ 6. – 2006. – у 1996, 1997 р.р. журнал виходив як газета. До 01.01. 2002 р. назва ж-лу "Куда пойти учиться?"
760590
  Колесник С. Куди пливе ескадра? : роздуми письменника : памфлет / Степан Колесник. – Київ : Український письменник, 1993. – 93, [3] с. – ISBN 5-333-01291-1
760591
  Кавуненко Олександр Куди плинеш, сивий Славуто? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 8


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
760592
  Коваль Н. Куди повертається Франція? Дилема духу і літери у франко-російському діалозі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 1, 6


  "Франція повертається" - останніми місяцями це гасло поступово впліталося в промови президента Емманюеля Макрона та його міністрів, аж поки не пролунало на весь світ під час економічного форуму в Давосі. Поки посутня реформа Європейського Союзу на час ...
760593
  Калинчук Д. Куди подівся генерал Натієв? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 28 (296). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Виходець із Аджарії, командувач Окремої Запорізької дивізії Олександр Натієв присвятив найкращі роки своєї військової кар"єри боротьбі за незалежність України.
760594
  Грузін В. Куди поділися кияни? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 1, 6


  "У щорічному дослідженні Київ помістили в десятку найменш придатних для життя міст — 131-ше місце зі 140. Кожна душа прагне хороших новин. Особливо восени, коли за вікном дощ і сльота. Але приходять погані. Виявляється, нас ніхто більше не любить, ...
760595
   Куди поїхати у травні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 46-47 : фото
760596
  Сухомлинський В.О. Куди поспішали мурашки / В.О. Сухомлинський. – Київ, 1981. – 20 с.
760597
  Лосєв І. Куди привів Росію Путін : Сумні підсумки урядування "найкращого" президента великого сусіда // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 16-25.
760598
  Сотня Ю. Куди прямує електричка : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 11/12. – С.73-82. – ISSN 0130-321Х
760599
  Колесник А. Куди прямує наш "космічний корабель"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Космос не такий уже й далекий. До нього всього годину подорожі, якщо ваше авто спроможне рухатися вертикально вгору. У такій довгостроковій справі як космічна діяльність не варто очікувати конкретних цифр за конкретний період. Тому й можемо лише ...
760600
  Петренко Є. Куди прямує ОДКБ? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 жовтня (№ 41). – С. 5
760601
  Ніколаєв Є. Куди прямує система атестації наукових кадрів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 12


  "За словами директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН Андрія Шевцова, мета нового розпорядку – якнайшвидше вирішення питань впровадження нових положень у сфері захисту дисертацій і присудження наукових ступенів, ...
760602
  Бутейко А.Д. Куди прямує Україна / А.Д. Бутейко. – Київ : Юридична книга, 2001. – 56 с. – ISBN 966-7791-16-5
760603
  Родик К. Куди прямуємо: версія письменника і політолога // Україна молода. – Київ, 2022. – 26 травня (№ 11). – С. 13


  Про роман Юрія Щербака "Час тирана". Десь посередині роману «Час тирана» раптом спливає вислів Мак’явеллі з 1513 року: «Щоб дізнатися, що повинно статися, досить простежити, що було».
760604
  Озден Хакан Куди рухається зовнішня політика Туреччини? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 лютого (№ 30). – С. 8
760605
  Наєнко М. Куди рухається критика як "рухома естетика" // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 113-116. – ISBN 978-966-2133-74-5
760606
  Наєнко М. Куди рухається критика як "рухома естетика"? // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 33-37. – ISBN 978-966-439-809-8
760607
  Наєнко М. Куди рухається критика як "рухома естетика"? // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 252-254. – ISBN 978-617-7480-77-7
760608
  Карасьов М. Куди рухається молода проза? // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 58-59


  В оповіданні Марина Єщенко "Поговори зі мною, Колю" ділиться своєю історією.
760609
  Грицак Я. Куди рухається світ : [статті та есеї] / Ярослав Грицак. – [Вид. 2-ге]. – Київ : Грані-Т, 2015. – 190, [2] с. – Сер. засн. 2007 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "De profundis"). – ISBN 978-966-465-399-9
760610
  Сосса Р.І. Куди рухається українська геодезія та картографія? / Р.І. Сосса, І.С. Тревого // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 6-12. – ISSN 2311-9780
760611
  Кулішенко А. Куди тече стипендії ріка? // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 7


  Про роль і соціальне значення стипендії для студента.
760612
  Самчук У. Куди тече та річка ? [Електронний ресурс] / У. Самчук; студія "Книга вголос"; макет О. Федько;читає Народний артист України Євген Шах. – Київ : Українська аудіокнига, 2007. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. 1.Великий похід 2.День Божий 3.Світе тихий 4.Будні 5.За землю 6.Купіть мене 7.На Різдво 8.Там, де казка родиться 9.По там той бік добра 10.Велике літо 11.Прийди і пий воду життя даром 12.Найбільше щастя 13.Прийшла ...
760613
  Глушко О.К. Куди ти йдеш, Україно? : нариси, есе, журналістські розслідування : практ. посібник / Олександр Глушко ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2012. – 258, [1] с. – (Бібліотека Університету "Україна" : Відновимо правду про Україну / редкол.: Таланчук П.М. (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-388-417-2
760614
  Єфремов О.Є. Куди тягнуться щупальця НАТО / О.Є. Єфремов. – К., 1987. – 111с.
760615
  Опанащук П.В. Кудинов Д.В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901 - 1906 гг.: региональное измерение: монография / Д.И. Кудинов. - Сумы: 000"Печатный дом "Папирус", 2013. - 160 с. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 87-90. – ISSN 2227-183Х


  Рецензія на книгу.
760616
   Кудін В"ячеслав Олександрович ( 1925-2018) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 264. – ISBN 978-966-933-054-3
760617
   Кудін В"ячеслав Олександрович (1925-2018) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 242. – ISBN 978-966-439-754-1
760618
   Кудін Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 242. – ISBN 978-966-439-754-1
760619
  Ляшко С.І. Кудін Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 632. – ISBN 978-966-02-7305-4
760620
   Кудін Володимир Іванович (1955) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 263. – ISBN 978-966-933-054-3
760621
  Залізняк Л.Л. Кудлаївська культура // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 636. – ISBN 978-966-02-7305-4
760622
  Лавров И.М. Кудлатая хорошая собака / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1970. – 248с.
760623
  Браиловский С.Н. Кудоярова пещера : (рассказ-предание) / Сергей Браиловский. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-новицкого, 1894. – [2], 35 с. – Отд. оттиск: Киевская старина
760624
  Шамшурин В.А. Кудрина / В.А. Шамшурин. – Москва, 1984. – 80с.
760625
  Колыхалов В.А. Кудринская хроника / В.А. Колыхалов. – Новосибирск, 1984. – 334 с.
760626
  Колыхалов В. Кудринская хроника : повести / Владимир Колыхалов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 412 с.
760627
  Янковська О. Кудрицький Анатолій Вікторович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 106. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
760628
   Кудруна. – Москва : Наука, 1983. – 399 с. – (Литературные памятники)
760629
   Кудруна. – М., 1984. – 399с.
760630
   Кудруна. – Москва : Наука, 1984. – 399с.
760631
  Аляєв Г.Є. Кудрявцев (Кудрявцев-Платонов) Віктор Димитрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1030-1031. – ISBN 966-316-069-1
760632
   Кудрявцев Володимир Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 126-129. – ISBN 978-617-573-038-6
760633
  Бойко А.А. Кудрявцев Петро Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 648. – ISBN 978-966-02-7305-4
760634
  Проценко Л. Кудрявцев Петро Павлович (24.VIII.1868-27.VI.1940) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 258. – ISBN 5-333-00673-3
760635
  Проценко Л. Кудрявцев Петро Павлович [24.VIII.1868-27.VI.1940] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – C. 258. – ISBN 978-611-01-1405-9
760636
   Кудрявцева Людмила Олексіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 243. – ISBN 978-966-439-754-1
760637
  Теркулов В.І. Кудрявцева Людмила Олексіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 648. – ISBN 978-966-02-7305-4
760638
   Кудрявцева Людмила Олексіївна (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 264. – ISBN 978-966-933-054-3
760639
  Бойко А.А. Кудрявцєв Петро Павлович // Преса православної церкви в Україні кінця 1900-1917 рр. : Культура. Суспільство. Мораль / А.А. Бойко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2002. – С. 266-272. – ISBN 966-551-090-8
760640
  Хаританович Э. Кудрявый вяз. / Э. Хаританович. – Л., 1946. – 483с.
760641
  Кузнецов Е Кудыкины горы / Е Кузнецов. – М., 1991. – 285с.
760642
   Кужелев Эдуард Петрович. – Саратов, 1962. – 8с.
760643
   Кузбас. Между Москвой и Владивостоком. Туризм на земле Кузнецкой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 44-46 : Фото
760644
   Кузбасс - 1975. Шаги пятилетки. – Кемерово
Вып. 17. – 1976
760645
   Кузбасс -1979. – Кемерово
Вып. 21. – 1980
760646
  Харит Я. Кузбасс / Я. Харит. – Новосибирск, 1933. – 36с.
760647
  Колобков М.Н. Кузбасс / М.Н. Колобков. – Новосибирск, 1939. – 72с.
760648
   Кузбасс : Альбом. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1969. – 116с. : Ил.
760649
   Кузбасс в годы Великой Отечественной войны : сб. науч. тр. – Кемерово, 1986. – 136с.
760650
   Кузбасс в шестой пятилетке. – Кемерово, 1956. – 127с.
760651
   Кузбасс. Результаты переписи городского населения 1931 г.. – Новосибирск, 1931. – 44с.
760652
   Кузбасс. Шаги пятилетки. – Кемерово
Вып. 19. – 1980
760653
  Костюковский В.В. Кузбасс: жаркое лето 89-го: хроника, документы Впечатления очевидца. Размышления публициста / Виктор Владимирович Костюковский. – Москва : Современник, 1990. – 202 с.
760654
  Александров С.И. Кузбасс: стратегия социально-экономической реконструкции / С.И. Александров, Г.Н. Рачко, Ю.А. Фридман ; отв. ред. А.Г. Гранберг ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва. – Новосибирск : Наука, 1991. – 186 с.
760655
  Никитин М.А. Кузбасские записи / М.А. Никитин. – М, 1953. – 192с.
760656
  Лисенко В.М. Кузема Олександр Сергійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 657. – ISBN 978-966-02-7305-4
760657
  Трубенко А.І. Кузен (Cousin) Віктор // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 610-611. – ISBN 966-316-069-1
760658
  Бальзак Оноре де Кузен Понс / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. И. Татариновой. – Москва : ГИХЛ, 1959. – 312 с.
760659
   Кузенко Володимир Федорович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 65-66. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
760660
  Бальзак Оноре де Кузина Бетта / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Н. Яковлевой ; примеч. И. Лилеевой ]. – Калуга : Знамя, 1957. – 448 с.
760661
  Бальзак Оноре де Кузина Бетта. Полковник Шабер. Обедняя безбожника : [пер. с фр.] / Оноре Бальзак. – Краснодар : Книжное издательство, 1988. – 491, [2] с.
760662
  Кизеветтер А.А. Кузнец-гражданин (из 60-х годов) : Очерк деятельности Н.А. Милютина / А.А. Кизеветтер. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд.и [тип.] "Донская речь", 1904. – 47 с.
760663
  Кизеветтер А.А. Кузнец-гражданин (из 60-х годов) : Очерк деятельности Н.А. Милютина / А.А. Кизеветтер. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь" ; [Тип. Г.М. Пуховича], 1905. – 37 с.
760664
  Майн М. Кузнец-удалец : стихи / Макс Майн ; вольн. пер. с мар. Е.Благининой. – Москва : Детская литература, 1980. – 12 с.
760665
  Сунь Ли Кузнец и плотник / Сунь Ли. – М., 1963. – 83с.
760666
  Толкиен Джон Роналд Руэл Кузнец из большого Вуттона / Толкиен Джон Роналд Руэл; Пер. с англ. Ю. Нагибина, Е. Гиппиус. – Москва : Советский композитор, 1992. – 32 с.
760667
  Петерс Я.Я. Кузнец кует на небе : повесть о Р.Паулсе. лит. портреты, эссе / Я.Я. Петерс. – Москва : Советский писатель, 1988. – 283 с.
760668
  Омоллон С. Кузнец Кюкюр / Суорун Омоллон; пер. с якут. – Москва, 1937. – 104 с.
760669
  Сивцев-Омоллон Кузнец Кюкюр / Сивцев-Омоллон. – М, 1960. – 88с.
760670
  Келлер Г. Кузнец своего счастья : [новелла] / Готфрид Келлер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 35 с.
760671
  Козлов Григорий Кузнец степной морали : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 24-38 : Іл., карта
760672
  Черниченко Ю.Д. Кузнец, пахарь и мельник / Ю.Д. Черниченко. – Москва, 1982. – 80с.
760673
  Позин Я.С. Кузнецк / Я.С. Позин. – Саратов, 1979. – 55с.
760674
  Чуднов Г.М. Кузнецкие были / Г.М. Чуднов. – Тула, 1989. – 222с.
760675
  Кушникова М.М. Кузнецкие дни Федора Достоевского / М.М. Кушникова. – Кемерово, 1990. – 102 с.
760676
   Кузнецкий Алатау - горы, которые удивляют всегда : География и экология. Региональная география / Ю.П. Иванов, М.Ф. Адаменко, В.Г. Осипов, Т.А. Иванова, И.В. Гуляев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 39-41 : Фото, карта
760677
  Хренов И. Кузнецкий металлургический гигант / И. Хренов. – М, 1931. – 14с.
760678
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост : Роман / С.А. Дангулов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 551с.
760679
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1973. – 112с.
760680
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1975. – 487с.
760681
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1978. – 607с.
760682
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1979. – 525с.
760683
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1979. – 559с.
760684
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 527с.
760685
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 399с.
760686
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 367с.
760687
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 716с.
760688
   Кузнецкий угольный бассейн. – Москва : Углетехиздат, 1957. – 200с.
760689
   Кузнецкий угольный бассейн. – М., 1959. – 391с.
760690
  Зелкин И.И. Кузнецкий угольный бассейн в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Зелкин И.И.; МН СССР. Ин-т истории. – М., 1967. – 18л.
760691
   Кузнецов Анатолий Владимирович. Выставка произведений. Москва-Ленинград. 1981. Каталог выставки. – Москва, 1981. – 24с.
760692
   Кузнецов Анатолий Владимирович. Выставка произведений. Москва. 1977. Каталог выставки. – М., 1977. – 9с.
760693
   Кузнецов Борис Іванович (до 70-річчя з дня народження) // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2022. – № 2. – С. 79. – ISSN 2074-272X
760694
   Кузнецов Геннадій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 286 : фото
760695
   Кузнецов Геннадій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 243. – ISBN 978-966-439-754-1
760696
   Кузнецов М.. – М., 1964. – 20с.
760697
   Кузнецов Павел Никитич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 61-62 : фото. – ISSN 0016-7126
760698
  Майданик Р.Н. Кузнецова Наталія Семенівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 684. – ISBN 978-966-02-7305-4
760699
  Шапошникова В.Д. Кузнецовская хроника / В.Д. Шапошникова. – М., 1974. – 213с.
760700
  Торохов Б.М. Кузнецы / Б.М. Торохов. – М, 1973. – 261с.
760701
  Голованов Я.К. Кузнецы грома / Я.К. Голованов. – М., 1964. – 112с.
760702
  Копытин В.Я. Кузнецы. / В.Я. Копытин. – Алма-Ата, 1957. – 96с.
760703
  Дангулов С.А. Кузнецький міст : Роман / С.А. Дангулов. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1976. – 498 с.
760704
  Дангулов С.А. Кузнецький міст / С.А. Дангулов. – К, 1979. – 447с.
760705
  Дангулов С.А. Кузнецький міст / С.А. Дангулов. – Київ : Дніпро, 1986. – 606 с.
760706
  Тихомиров Олег Николаевич Кузнечик / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Мол.гвардия, 1969. – 96с.
760707
  Тихомиров Олег Николаевич Кузнечик / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Мол.гвардия, 1974. – 95с.
760708
  Миронер Ф.Е. Кузнечик / Ф.Е. Миронер. – Москва, 1979. – 88с.
760709
  Бей-Биенко Кузнечиковые : подсем. листовые кузнечики /Phaneropterinae/ / Г.Я. Бей-Биенко. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1954. – С. 1-387
760710
  Линц В.П. Кузнечно-прессовое оборудование и его наладка / В.П. Линц, Л.Ю. Максимов. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1988. – 286 с.
760711
  Гурин М.Ф. Кузнечное ремесло Полоцкой земли, 9-13 вв. / М.Ф. Гурин. – Минск, 1987. – 140с.
760712
  Гопак Владимир Дмитриевич Кузнечное ремесло славян Днепровско-Днестровского лесостепного междуречья в VI-XIII вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Гопак Владимир Дмитриевич ; АН УССР , Ин-т археологии. – Киев, 1976. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
760713
   Кузнєцова Валентина Федорівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 46. – ISBN 966-8352-11-4
760714
   Кузнєцова Валентина Федорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 243-244. – ISBN 978-966-439-754-1
760715
   Кузнєцова Валентина Федорівна (1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 264. – ISBN 978-966-933-054-3
760716
   Кузнєцова Наталія Семенівна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 51. – ISBN 966-7024-23-1
760717
   Кузнєцова Наталія Семенівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 167. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
760718
   Кузнєцова Наталія Семенівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 240. – ISBN 978-966-439-754-1
760719
   Кузнєцова Наталія Семенівна (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 265. – ISBN 978-966-933-054-3
760720
   Кузнєцова Нінель Федорівна // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 130-133. – ISBN 978-617-573-038-6
760721
  Михальчук А.К. Кузница военных финансистов. / А.К. Михальчук. – М., 1988. – 320с.
760722
   Кузница педагогических кадров. – Уфа, 1974. – 30с.
760723
   Кузница Победы : очерки и воспоминания. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 463 с.
760724
  Табышалиев Салморбек Табышалиевич Кузница подготовки кадров : История Киргизского государственного университета / Табышалиев Салморбек Табышалиевич; Киргизский государственный университет. – Фрунзе : Кыргызстан, 1975. – 264с.
760725
   Кузница пропагандистских кадров. – М, 1965. – 108с.
760726
  Дунаев Г.С. Кузница рабочих кадров / Г.С. Дунаев, А.А. Штейнберг. – Новосибирск, 1967. – 103с.
760727
  Бахтизин Н.Р. Кузница сельскохзозяйственных кадров / Н.Р. Бахтизин, Р.А. Богданов. – Уфа, 1972. – 232с.
760728
  Руженцев С. Кузница силовиков // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 1. – С.32-35


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
760729
  Винсонно Шарлотт Кузницы богов и духи преисподней : Мифы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 98-100 : Фото. – ISSN 1029-5828
760730
  Примаченко І. Кузні еліт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 31 (611), 2-8.08.2019. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Елітні зарубіжні університети: Стенфордський університет.
760731
  Шпак В. Кузня вільнодумства [до 180 річчя КНУ імені Тараса Шевченка] // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 19 липня (№ 129). – С. 21
760732
  Литвин В. Кузня знань, правди й гуманізму. // Сільські вісті, 2004. – 21 вересня


  [Виступ Голови Верховної Ради України на урочистому засіданні з нагоди 170 річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (16 верес. 2004 р.)
760733
  Чухно А.А. Кузня кадрів (Про підготовку наукових кадрів в КДУ) // Веч. Київ, 1967
760734
  Діпген Е. Кузня німецької єдності // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.34-39 : Фото. – ISSN 1607-6451
760735
   Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ : Київський Інститут Народної Освіти
№ 1, червень. – 1928. – 56 с.
760736
   Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ : Київський Інститут Народної Освіти
№ 2, грудень. – 1928. – 48 с.
760737
   Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ
№ 2, грудень. – 1928. – 48 с.
760738
   Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ : Київський Інститут Народної Освіти
№ 3, березень. – 1929. – 48 с.
760739
   Кузня стартапів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Заняття у школі "Sikorsky Challenge" на базі Вінницького національного технічного університету розпочнуться у лютому і триватимуть до жовтня. Головна мета "Sikorsky Challenge" - створення "конвеєру стартапів", завдяки використанню потенціалу ...
760740
  Ремизов А.М. Кузовок / А.М. Ремизов. – 400с.
760741
  Винниченко В. Кузь та Грицунь / В. Винниченко. – Харків : Дpук. "Печатник", 1915. – 24с.
760742
  Винниченко В.К. Кузь та Грицунь / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 32с.
760743
  Винниченко В.К. Кузь та Грицунь / В.К. Винниченко. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 32с. – (Масова художня бібіліотечка)
760744
  Александрова Т. Кузька в новой квартире : повесть-сказка / Татьяна Александрова ; ил.: Р. Чайко, М. Грана. – Москва : Детская литература, 1977. – 48 с. : ил.
760745
   Кузьма Андрианович Андрианов. – Москва : Наука, 1978. – 216 с.
760746
  Костик В. Кузьма Антонович Смаль // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2022. – Ч. 2 (124). – С. 281-284. – ISBN 966-7109-34-8
760747
  Фостій І.П. Кузьма Демочко - журналіст, редактор, мистецтвознавець : наук.-докум. нарис / Іван Фостій ; [ред.-упоряд. В.К. Демочко] ; "Книга Пам"яті України", Чернів. обл. від-ня. – Чернівці : Букрек, 2011. – 316, [4] с. : портр., фот. – До 100-річчя від дня народження Кузьми Макаровича Демочка. – Бібліогр.: с. 312-314. – ISBN 978-966-399-371-3


  Спогади журналістів, письменників, науковців: Коцур А., Гусар Ю., Колодій В., Мельничук Б., Бабух В., Т. Севернюк, І. Агатій, М. Ревуцький, В. Михайловський, Р. Пилипчук
760748
  Головченко Б.С. Кузьма Иванович Лапкин / Б.С. Головченко. – Ташкент, 1984. – 24с.
760749
  Костылев В.И. Кузьма Минин / В.И. Костылев. – Ленинград, 1939. – 136 с.
760750
  Данилевский В. Кузьма Минин / В. Данилевский. – М, 1943. – 23с.
760751
  Данилевский В. Кузьма Минин / В. Данилевский. – М, 1944. – 32с.
760752
  Данилевский В. Кузьма Минин / В. Данилевский. – Куйбышев, 1945. – 22с.
760753
  Оськин Г.И. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский / Г.И. Оськин, А.В. Карасев. – Москва, 1951. – 92 с.
760754
  Данилевский В. Кузьма Минин. - Дмитрий Пожарский / В. Данилевский. – Иркутск, 1946. – 52с.
760755
  Костылев В.И. Кузьма Минин: главы из романа / В.И. Костылев. – Москва, 1940. – 48с.
760756
  Костылев В.И. Кузьма Минин: Народная драма / В.И. Костылев, Т. Лондон. – Москва-Л., 1942. – 127с.
760757
  Костылев В.И. Кузьма Минин: роман / В.И. Костылев. – Кострома, 1948. – 338с.
760758
  Костылев В.И. Кузьма Минин: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1986. – 314с.
760759
  Костылев В.И. Кузьма Минин: роман / В.И. Костылев. – Саранск, 1988. – 352с.
760760
  Вишневський Д.Д. Кузьма на Марсі. / Д.Д. Вишневський. – Киев, 1968. – 135с.
760761
  Емельянов А.В. Кузьма Овражный : очерки / Анатолий Емельянов ; авториз. пер. с чуваш. С.Шуртакова. – Москва : Советская Россия, 1978. – 93 с.
760762
   Кузьма Петров-Водкин [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Русский художник, теоретик искусства и писатель Кузьма Петров-Водкин сформировал особую художественно-теоретическую систему, где главную роль играет принцип "сферической перспективы", который позволяет, изображая натуру в ракурсах сверху и сбоку, ...
760763
  Згурська М. Кузьма Скрябін / Марія Згурська, Віталій Бардецький. – Харків : Фоліо, 2020. – 127, [1] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-9534-3
760764
  Саченко И.И. Кузьма Чорный -- журналист, публицист : Автореф... канд. филол.наук: / Саченко И. И.; БГУ. – Минск, 1970. – 23л.
760765
  Адамович А.М. Кузьма Чорный : уроки творчества : [пер. с белорус.] / А. Адамович. – Москва : Художественная литература, 1977. – 187 с. : ил.
760766
  Мойсієнко А.К. Кузьменко Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 697. – ISBN 978-966-02-7305-4
760767
  Огнев В. Кузьменко меняет профессию / В. Огнев. – Челябинск, 1979. – 87с.
760768
  Бугрим В.В. Кузьменко Микола Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 700. – ISBN 978-966-02-7305-4
760769
   Кузьменко Надія Михайлівна (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 265. – ISBN 978-966-933-054-3
760770
   Кузьменко Олег Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 165. – ISBN 978-966-2726-03-9
760771
  Макара В.А. Кузьменко Петро Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 702. – ISBN 978-966-02-7305-4
760772
   Кузьменко Петро Павлович (1923-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 244. – ISBN 978-966-439-754-1
760773
   Кузьменко Петро Павлович (1923-1998) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 265. – ISBN 978-966-933-054-3
760774
  Шудря Є. Кузьмин Євген Михайлович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 31-33. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
760775
   Кузьмин Михаил Иванович (к 75-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 849 : фото. – ISSN 0016-7886
760776
  Шуртаков С.И. Кузьминские сады / С.И. Шуртаков. – М, 1967. – 339с.
760777
   Кузьминська Олена Костянтинівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 59-60
760778
   Кузьминська Олена Костянтинівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 117-118 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
760779
   Кузьминська Олена Костянтинівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 122. – ISBN 978-966-439-961-3
760780
   Кузьминська Олена Костянтинівна (1954-1997) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 65. – ISBN 966-95774-3-5
760781
   Кузьмінський Анатолій Іванович : доктор педагогічних наук, професор : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ уклад.: О.З. Медалієва, Л.І. Синявська ; авт. вступ. ст. М.Б. Євтух ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 56 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.11)
760782
  Сидоренко Н. Кузьмінський Олександр Станіславович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 163. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
760783
  Акимов П. Куинджи - художник света // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 40-46.
760784
  Манин В.С. Куинджи / В.С. Манин. – М., 1976. – 207с.
760785
  Воронова О.П. Куинджи в Петербурге / О.П. Воронова. – Ленинград, 1986. – 238с.
760786
  Гиневский Александр Куинджи и хлеб сорок шестого : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 74-87. – ISSN 0321-1878
760787
  Неведомский М.П. Куинджи. / М.П. Неведомский. – М., 1937. – 105с.
760788
  Фурса С.Я. Куйбіда Роман Олексійович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 47. – ISBN 978966-97130-0-1
760789
  Дубинский-Мухадзе Куйбышев / Дубинский-Мухадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 303с. – (Жизнь замечательных людей)
760790
   Куйбышевская и Сталинградская ГЭС - крупнейшие стройки пятой пятилетки : Краткий рекомендательный список литературы. – Ленинград, 1953. – 8 с.
760791
   Куйбышевская лениниана. – Куйбышев : Кн. изд-во
Вып. 1, кн. 1. – 1985. – 103 с.
760792
   Куйбышевская Лениниана. – Куйбышев : Кн. изд-во
Вып. 1, кн. 4. – 1985. – 176 с.
760793
   Куйбышевская Лениниана. – Куйбышев : Кг. изд-во
Вып. 1, кн. 5. – 1985. – 176 с.
760794
  Мышенцев Н.П. Куйбышевская областная партийная организация в борьбе за развитие нефтедобывающей промышленности в пятой пятилетке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мышенцев Н.П.; Куйбышев.гос.ун-т. – Куйбышев, 1967. – 26л.
760795
  Акимов Н.Н. Куйбышевская областная партийная организаця в борьбе за технический прогресс в 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Акимов Н.Н. ; Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1969. – 22 с.
760796
  Токарев А.М. Куйбышевская область - район большой химии / А.М. Токарев. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1964. – 44 с.
760797
   Куйбышевская область. – Куйбышев, 1967. – 644 с.
760798
  Александрова Т.А. Куйбышевская область.Экономическо-географический очерк / Т.А. Александрова. – Куйбышев, 1953. – 184с.
760799
   Куйбышевские писатели.. – Куйбышев, 1967. – 126с.
760800
   Куйбышевский гидроузел : Список литературы. – Ленинград, 1939. – 16 с.
760801
   Куйбышевский комсомол в хронике дат и событий ц/в помощь комсомольскому активисту, лектору, агитатору.. – Куйбышев, 1968. – 28с.
760802
   Куйбышевский оперный.. – Куйбышев, 1981. – 287с.
760803
   Куйбышевский художесвенный музей. Русское и советское искусство : каталог. – Москва : Советский художник, 1955. – 192 с.
760804
   Куйбышевский художественный музей : путеводитель. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 104 с.
760805
  Боровкова Т.Н. Куйбышевское водохранилище : Краткая физико-географическая характеристика / Т.Н. Боровкова, П.И. Никулин, В.М. Широков. – Куйбышев, 1955. – 92с.
760806
  Лукин А.В. Куйбышевское водохранилище и пути его заселения рыббами. / А.В. Лукин. – Казань, 1955. – 16с.
760807
   Куйбышевское водохранилище.. – Ленинград, 1983. – 213с.
760808
  Новиков Д. Куйпога : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 4. – С. 79-84. – ISSN 0130-7673
760809
   КУК оголошує отримувачів Шевченківської медалі та українсько-канадської нагороди молодого провідника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 13-19 листопада (№ 46). – С. 9


  Конгрес Українців Канади радий оголосити отримувачів медалі імені Тараса Шевченка, найвищої форми визнання, яку може присвоїти Конгрес Українців Канади, і Українсько-канадської Нагороди молодого провідника.
760810
  Нариньяни С.Д. Кукарача / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1958. – 174с.
760811
  Нариньяни С.Д. Кукарача / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1961. – 320с.
760812
  Думбадзе Н. Кукарача : повесть / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 102 с.
760813
  Думбадзе Н. Кукарача : рассказы, повесть, рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва : Известия, 1989. – 603 с.
760814
  Токмакова И. Кукареку : сказки : для дошк. возраста / Ирина Токмакова; худож. Л. Токмаков. – Москва : Малыш, 1980. – 79 с.
760815
  Білецький В.С. Кукеїт ( - мінерал, гідроксилалюмосилікат літію з групи хлориту) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 24. – ISBN 978-966-02-7998-8
760816
  Стаменова Ж. Кукери и сурвакари. / Ж. Стаменова. – София, 1982. – 100с.
760817
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Москва, 1949. – 784с.
760818
  Прус Б. Кукла / Б. Прус; Пер. с пол. Н. Модзелевской. – Кишинев : Гос. изд-во Молдавии, 1957. – 739с.
760819
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Москва, 1958. – 712 с.
760820
  Жупан И.В. Кукла / И.В. Жупан. – Ужгород, 1964. – 149с.
760821
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Кишинев, 1982. – 592 с.
760822
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Москва
1. – 1985. – 464с.
760823
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Москва
2. – 1985. – 448с.
760824
  Прус Б. Кукла = Lalka : роман / Б. Прус; Пер. с пол. Н Модзелевской. – Москва : Художественная литература, 1986. – 557 с.
760825
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Москва
1. – 1991. – 335 с.
760826
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Москва
2. – 1991. – 336с.
760827
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Минск
1. – 1994. – 464с.
760828
  Мугуев Х.-М. Кукла госпожи Барк / Х.-М. Мугуев. – Москва, 1956. – 405с.
760829
  Мугуев Х.-М. Кукла госпожи Барк / Х.-М. Мугуев. – Ташкент, 1957. – 372с.
760830
  Мугуев Х.-М. Кукла госпожи Барк / Х.-М. Мугуев. – Сталинабад, 1960. – 374с.
760831
  Лам В. Кукла и комедиант : роман и повести / В. Лам; пер. с латыш. Ю.Абызова. – Москва : Советский писатель, 1974. – 344 с.
760832
  Лам В. Кукла и комедиант : роман и повести / В. Лам; пер. с латыш. Ю.Абызова. – Москва : Известия, 1975. – 365 с.
760833
  Маклин А. Кукла на цепочке. Золотое рандеву / А. Маклин. – Київ : Україна, 1992. – 423с.
760834
  Нексе М.А. Кукла. Пожизненный раб / М.А. Нексе. – М, 1957. – 32с.
760835
  Кендзера О.В. Куклик Сергій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 59. – ISBN 978-966-02-7998-8
760836
  Березовская Алла Куклы в мире людей // Русский век : журнал о России и русском мире / ЗАО "Голден - Би". – Москва, 2009. – № 12 (26). – С. 70-73. – ISSN 1997-4760
760837
  Черняк В.Л. Куклы Сатила / В.Л. Черняк. – М, 1991. – 158с.
760838
  Саньял К П. Куклы. / К П. Саньял. – М, 1961. – 134с.
760839
  Керашев Т.М. Куко : роман / Тембот Керашев; пер. с адыг. авт. – Москва : Советская Россия, 1980. – 192 с.
760840
  Чобану И.К. Кукоара : роман / Ион Чобану ; автор. пер. с молд. Михаила Алексеева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 487 с.
760841
  Кижняев В.А. Куковала кукушка / В.А. Кижняев. – Саранск, 1989. – 284с.
760842
  Лагода В.К. Кукольная комедия / В.К. Лагода. – Москва : Правда, 1959. – 31 с.
760843
  Горланова Н. Кукольник : проза: рассказ / Н. Горланова, В. Букур // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 97-107. – ISSN 0130-7673
760844
  Шварц Е.Л. Кукольный город. / Е.Л. Шварц. – Л.-Москва, 1959. – 162с.
760845
  Ибсен Г. Кукольный дом / Г. Ибсен. – Киев, 1999. – 72с. – Перепл. с: Джакомо Джойс / Д. Джойс. – (Круг чтения ; Вып. 1). – ISBN 966-95097-0-Х
760846
  Гранин Михаил Кукольный дом: как развивается проект туристско-рекреационных экономических зон : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 18-20
760847
  Караманенко Т.Н. Кукольный театр / Т.Н. Караманенко. – М., 1939. – 28с.
760848
  Караманенко Т.Н. Кукольный театр / Т.Н. Караманенко. – М., 1969. – 144с.
760849
  Лелявский А.А. Кукольный театр в школе / А.А. Лелявский. – Минск, 1967. – 230с.
760850
  Демосфенова Г.Л. Кукрыниксы - иллюстраторы / Г.Л. Демосфенова. – Москва : Искусство, 1956. – 218 с.
760851
  Кеменов В.С. Кукрыниксы / В.С. Кеменов. – Москва : Типография газ. Правда имени Сталина, 1944. – 56, [19] с.
760852
   Кукрыниксы. – Москва-Ленинград : Советский художник, 1950. – [80] с.
760853
  Ефимов Б.Е. Кукрыниксы / Б.Е. Ефимов, М.Л. Иоффе. – М, 1954. – 52с.
760854
   Кукрыниксы. – Москва, 1955. – 64с.
760855
   Кукрыниксы : каталог выставки произведений. – Москва : Советский художник, 1959. – 84, [73]с.
760856
  Демосфенова Г.Л. Кукрыниксы / Г.Л. Демосфенова. – Москва : Знание, 1960. – 40 с.
760857
  Бойко М.А. Кукрыниксы / М.А. Бойко ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Ленингр. отд-ние. – Ленинград, 1960. – 59 с. : ил.
760858
   Кукрыниксы : каталог произведений выставки. – Москва : Советский художник, 1962. – 18, [17] с.
760859
  Соколова Н.И. Кукрыниксы / Н.И. Соколова. – Москва : Академия художеств СССР, 1962. – 504 с.
760860
   Кукрыниксы. – Москва : Советский художник, 1965. – [13] с.
760861
  Осмоловский Ю.Э. Кукрыниксы / Ю.Э. Осмоловский. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 80 с.
760862
  Соколова Н.И. Кукрыниксы : М.В.Куприянов, П.Н.Крылов, Н.А.Соколов / Н.И. Соколова. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 496с.
760863
   Кукрыниксы [Изоматериал] : пейзажи [худ.-кукр.: М.В. Куприянов, П.Н. Крылов; Н.А. Соколов. – Москва : Советский художник, 1965. – 4 с., 24 л. : 24 открытки + 1 обл. + тект. вклад.
760864
  Кукрыниксы. Кукрыниксы втроем / Кукрыниксы.; Сост.: И.Л. Верховцев. – Москва : Советский художник, 1975. – 296 с.
760865
  Кукрыниксы. Кукрыниксы об искусстве. / Кукрыниксы. – Москва, 1981. – 35с.
760866
   Кукрыниксы.. – М-Л, 1948. – 8с.
760867
  Кукрыниксы. Кукрыниксы. : Бредовые "англо-американизаторы" / Кукрыниксы.; рисунки Кукрынисты : [Отв. за выпуск Н. Владимирский]. – [Москва] : Искусство, 1951. – 68 л. ил.;
760868
   Кукрыниксы. Выставка произведений.. – М, 1976. – 40с.
760869
   Кукрыниксы. Избранные произведения. – Москва, 1956. – 4с.
760870
  Кукрыниксы. Кукрыниксы. О поджидателях войны : карикатуры кукрыниксы / Кукрыниксы.; Ред.: С. Швецов. – М, 1957. – 88с.
760871
  Кукрыниксы. Кукрыниксы. Политическая сатира / Кукрыниксы.; Сост. и авт. ст.: А.А. Каменский. – Москва : Советский художник, 1973. – [136] с.
760872
   Кукрыниксы. Собрание произведений. – Москва
3. – 1986. – 407с.
760873
   Кукрыниксы. Собрание произведений. – Москва
Т. 4. – 1988. – 382 с.
760874
   Кукрыниксы. Собрание сочинений. – Москва
1. – 1982. – 339с.
760875
   Кукрыниксы. Собрание сочинений. – Москва
2. – 1984. – 319с.
760876
  Ходжер Г.Г. Куку летели на юг / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1963. – 87с.
760877
  Короткий В.А. Кукулевич-Сакцинський Іван / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 205. – ISBN 966-06-0393-2
760878
   Кукурудза -- цінна кормова і продовольча культура.. – К, 1955. – 72с.
760879
  Томашевський Д.П. Кукурудза / Д.П. Томашевський. – Київ, 1970. – 364с.
760880
   Кукурудза допоможе випередити США.. – К, 1959. – 168с.
760881
  Фільов Д.С. Кукурудза на Дніпропетровщині / Д.С. Фільов, І.С. Прокапало. – Дніпропетровськ, 1956. – 60с.
760882
  Шевченко А.С. Кукуруза / А.С. Шевченко. – М, 1963. – 407с.
760883
  Белозоров А.Т. Кукуруза в Сибири / А.Т. Белозоров. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. – (Серия 5 / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 8)
760884
  Уоллес Г. Кукуруза и ее возделывание / Г. Уоллес, Е. Брессман. – М, 1954. – 220с.
760885
   Кукуруза и ее улучшение.. – М, 1957. – 557с.
760886
  Федоров Д.В. Кукуруза и сорго : Практическое руководство к возделыванию, уборке и использыванию. – Санкт-Петербург, 1914. – 196 с. – (Сельскохозяйственная библиотека)
760887
   Кукуруза на силос и зерно.. – М, 1954. – 20с.
760888
  Кудина Ж.Д. Кукурузный мотылек в условиях лесостепи УССР и микробиологический метод борьбы с ним : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кудина Ж.Д. ; Укр.с-х. академия. – Киев, 1966. – 15 с.
760889
  Влахов Туше Кукуш и неготово историческо минало / Влахов Туше. – София, 1963. – 114с.
760890
   Кукуш Олександр Георгійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 165-166. – ISBN 978-966-439-757-2
760891
   Кукуш Олександр Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 245. – ISBN 978-966-439-754-1
760892
  Мішура Ю.С. Кукуш Олександр Георгійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 33. – ISBN 978-966-02-7998-8
760893
   Кукуш Олександр Георгійович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 265-266. – ISBN 978-966-933-054-3
760894
  Приставкин А.И. Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца / Анатолий Приставкин. – Москва : РИПОЛ классик, 2015. – 254, [2] с. – (Наши ночи и дни для Победы, 1945-2015). – ISBN 978-5-386-07865-2
760895
  Хаким С. Кукушка : поэма / С. Хаким; пер. с татар. Н.Беляева. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1986. – 30 с.
760896
  Терентьев Н. Кукушка все кукует / Николай Терентьев ;. – Чебоксары, 1967. – 240 с.
760897
  Мальчевский А.С. Кукушка и ее воспитатели / А.С. Мальчевский. – Ленинград, 1987. – 263с.
760898
  Крылов И.А. Кукушка и орел / И.А. Крылов. – Ленинград : "Советский художник", 1947. – 8 с.
760899
  Крылов И.А. Кукушка и петух / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
760900
  Солодников Г.Н. Кукушка, кукушка, сколько мне жить? : Лирические повести и миниатюры / Г.Н. Солодников. – Пермь : Пермское кн.изд., 1968. – 172 с.
760901
  Тагиров Т. Кукушки слышу счет : повесть и рассказы / Т. Тагиров. – Уфа, 1981. – С. 189-282
760902
  Тагиров Т. Кукушки слышу счет : повесть и рассказы / Тагир Тагиров ;. – Москва : Современник, 1984. – 191 с.
760903
  Романюк А.С. Кукушкин горицвет / А.С. Романюк. – Тула, 1989. – 333с.
760904
  Маларчук Г. Кукушкин камень : повесть / Георге Маларчук ; пер. с молд.К.Ковальджи. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 151 с.
760905
  Смирнов В.М. Кукушкин лен / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1977. – 159с.
760906
  Овчарова Н.Г. Кукушкин лен / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1978. – 371с.
760907
  Герасимов П.С. Кукушкин перелет / П.С. Герасимов. – М., 1980. – 94с.
760908
  Минин И.А. Кукушкин рай. / И.А. Минин. – Пермь, 1984. – 256с.
760909
  Солоухин В.А. Кукушкин сын / В.А. Солоухин. – Москва, 1969. – 240с.
760910
  Петкевич И.Г. Кукушкины дети / И.Г. Петкевич. – Л, 1991. – 158с.
760911
  Массаров Н.Д. Кукушкины дети: Юмор. рассказ. / Н.Д. Массаров. – Симферополь, 1980. – 128с.
760912
  Поведенок Н.Г. Кукушкины слезки: Роман, рассказы. / Н.Г. Поведенок. – Алма-Ата, 1988. – 224с.
760913
  Батырбаев Т.Б. Кукушонок : повесть ... для сред. и старшего школьного возраста / Батырбаев Т.Б. ; пер. с марийск. А.И. Смирнова ; ил. А.С. Бакулевский. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1972. – 64 с. : ил.
760914
  Збанацкий Ю. Кукуют кукушки : Роман: Для средн. и ст. шк. возраста / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. А. Тонкеля. – Москва : Детская литература, 1981. – 432с.
760915
  Джансугуров И. Кулагер : стихи и поэмы / И. Джансугуров. – Алма-Ата : Жазуши, 1967. – 135 с.
760916
  Міджлі О. Кулагін Андрій Павлович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 10 : Андрій Кулагін. – С. 3-29.
760917
  Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье / Т.Н. Троицкая. – Новосибирск, 1979. – 124с.
760918
  Никитин И.С. Кулак / И.С. Никитин. – М. – 85с.
760919
  Кіцера О. Кулак Вовкохода, або витівки комп"ютерного перекладача // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 200-202. – ISSN 0868-4790
760920
  Архангельский А.Г. Кулак и радио / Архангельский А.Г. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ, 1931. – 48 с., [1] л. ил.
760921
  Филатов И. Кулак на знамени // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 30-49. – ISSN 1812-867Х


  Історія Китаю кінця ХІХ ст.
760922
  Мельников Е.З. Кулаки Пифагора / Е.З. Мельников. – М., 1979. – 221с.
760923
   Кулаков & Папірна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 30 : Кулаков Олексій. Папірна Наталія. – С. 3-22
760924
   Кулаковский.. – Якутск, 1964. – 88 с.
760925
  Бандура Г.О. Кулаковський Віталій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 39. – ISBN 978-966-02-7998-8
760926
  Левінець Р.П. Кулаковський Юліан Андрійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 228. – ISBN 96966-8060-04-0
760927
  Денисенко О. Кулаковський Юліан Андрійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 304-308. – ISBN 966-02-3529-1
760928
   Кулаковський Юліан Андрійович (1855-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 245. – ISBN 978-966-439-754-1
760929
   Кулаковський Юліан Андрійович (1855-1919) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 266. – ISBN 978-966-933-054-3
760930
   Кулаковський Юліан Андрійович (1855 - 1919) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 200. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
760931
  Банников А.Г. Кулан / А.Г. Банников. – Москва : Лесная промышленность, 1981. – 121с.
760932
  Сотников В.Л. Кулан / В.Л. Сотников. – Алма-Ата, 1986. – 90с.
760933
  Соломатин А.О. Кулан и его реакклиматизация в СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Соломатин А.О.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Алма-Ата, 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
760934
  Бескин О.М. Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика : статьи / Осип Бескин. – [Москва] : Изд. Коммунистической академии ; (Тип. изд. Комакад), 1930. – 73, [1] с. – (Коммунистическая Академия, секция Литературы искусств и языка : Боевые вопросы комммунистической критики / Ком. акад. Секция литературы, искусств и языка)
760935
  Гвоздев Р. Кулачество-ростовщичество его общественно-экономическое значение / Р. Гвоздев [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Гарина, 1898. – [4], 161 с.
760936
  Івченко Б. Кулачні бої "стінка на стінку" в Харкові від XIX до XXI століття: традиції і трансформації // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 25-29. – ISSN 2313-8505
760937
  Донченко О. Кулемет / О. Донченко. – Київ, 1973. – 14 с.
760938
  Юрченко К. Кулеметна справа "Кузні на Рибальському" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-24 січня (№ 1/3)


  Наприкінці минулого року Касаційний господарський суд ухвалив постанову в справі за позовом Державної компанії "Укрспецекспорт" до Приватного акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському" про стягнення 97 мільйонів гривень збитків, заподіяних ...
760939
  Скрипник В. Кулеметник отримав найвищу відзнаку краю // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 7 вересня (№ 180). – С. 4
760940
  Короткий В. Кулжинський Іван Григорович (1803-1884) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 419. – ISBN 5-7707-1062-4
760941
  Вергунов В.А. Кулжинський Сергій Пантелеймонович (1880-1947) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 34-38 : фото
760942
  Ананд М.Р. Кули = Coolie : кн. для тения на англ. яз. в 10 кл. сред. шк. / М.Р. Ананд ; Адапт. ; примеч. и слов. З.Э. Наумовой, Б.Л. Костелянца. – Москва : Просвещение, 1984. – 110 с., ил. – (Читаем поанглийски)
760943
  Адам Ш.А. Кули. Усадьба господина Фуада / Адам Шафи Адам ; пер. с суахили Л. Ганкина ; предисл. Е. Мячиной. – Москва : Радуга, 1986. – 260, [2] с. : ил. – (Современная зарубежная повесть)
760944
  Яновская Ж.И. Кулибин / Ж.И. Яновская. – Л., 1967. – 112с.
760945
  Кочин Н. Кулибин / Н. Кочин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 94 с.
760946
  Кочин Н. Кулибин / Н. Кочин. – Горький : Волгл-Вятское книжное издательство, 1985. – 192 с.
760947
  Яновская Ж.И. Кулибин / Ж.И. Яновская. – Л., 1985. – 104с.
760948
  Фесенко Г. Кулик-плавунець на Київському озері // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (142), липень - серпень - вересень. – С. 45-47
760949
  Жадько В. Кулик Іван Юліанович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 494-495. – ISBN 978-966-8567-14-8
760950
   Кулик Олексій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 245-246. – ISBN 978-966-439-754-1
760951
  Пилипенко А.Ю. Кулик Олексій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 57. – ISBN 978-966-02-7998-8
760952
   Кулик Олексій Михайлович (1972) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 266. – ISBN 978-966-933-054-3
760953
   Кулик Сергій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 287 : фото
760954
   Кулики в СССР: распространение, биология и охрана. – Москва, 1988. – 174с.
760955
  Шухов Н. Кулики фауны Омской области и сопредельных районов / Н. Шухов. – Омск, 1948. – 12с.
760956
   Куликово поле. – М., 1980. – 43с.
760957
   Куликово поле. – М., 1982. – 144с.
760958
  Кириллин В. Куликово поле : взгляд через столетия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 3-7. – ISSN 0235-7089
760959
   Куликово поле и Юго-Восточная Русь в XII-XIV вв. : [сборник статей] / С.И. Андреев, И.В. Болдин, А.М. Воронцов, А.В. Григорьев, В.Н. и др. Гурьянов; Андреев С.И. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол.: А.В. Воронцов, М.И. Гоняный, В.П. Гриценко ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Гос. исторический музей. – Тула : ИНФРА, 2005. – 271 с. : илл., табл. – ISBN 5-93869-057-9
760960
   Куликово поле. Исторический ландшафт. Природа. Археология. История : в 2-х т. / А.А. Аванесова, З.Г. Артемкина, А.Н. Бессуднов, И.Е. Бирюков, О.В. и др. Блинкова; Аванесова А.А. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол. : В.П. Гриценко, М.И. Гоняный, С.И. Демидов и др. ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг-ции ВООПИиК. – Тула : Власта. – ISBN 5-900998-13-4
Т. 1 : Природа. Археология. Музейное дело. – 2003. – 400 с. : илл., табл.
760961
   Куликово поле. Исторический ландшафт. Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. / С.И. Андреев, И.В. Болдин, В.Н. Гурьянов, С.И. Демидов, Л.Н. и др. Дзиговская; Андреев С.И. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол. : В.П. Гриценко, М.И. Гоняный, С.И. Демидов и др. ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг-ции ВООПИиК. – Тула : Тульский полиграфист. – ISBN 5-88422-331-5
Т. 2 : Археология. История, этнография, искусствоведение. – 2003. – 448 с. : илл., табл.
760962
  Сиповский В.Д. Куликовская битва : [8 сент. 1380 г.] / сост. В.Д. Сиповский. – Санкт-Петербург : Тип. (бывш.) А.М. Котомина, 1880. – [2], 20 с., 1 л. ил. : ил. – Перед загл.: 500 лет назад
760963
  Ивлев А. Куликовская битва / А. Ивлев. – Москва, 1938. – 32с.
760964
  Федоров Б.В. Куликовская битва / Б.В. Федоров. – Москва, 1939. – 64 с.
760965
  Мавродин В.В. Куликовская битва / В.В. Мавродин. – Москва, 1980. – 63 с.
760966
  Кирпичников А.Н. Куликовская битва / А.Н. Кирпичников. – Л., 1980. – 124с.
760967
  Каргалов В.В. Куликовская битва / В.В. Каргалов. – Москва, 1980. – 125с.
760968
  Буганов В.И. Куликовская битва : для сред. и ст. школ. возраста / В.И. Буганов. – Москва : Педагогика, 1980. – 112 с. : ил. – (Библиотечка детской энциклопедии "Ученые - школьнику" / Редкол. сер.: И.В. Петрянов [и др.])
760969
   Куликовская битва. – М., 1980. – 318с.
760970
  Буганов В.И. Куликовская битва / В.И. Буганов. – 2-е изд. – Москва : Педагогика, 1985. – 112 с. : ил. – (Библиотечка детской энциклопедии "Ученые - школьнику")
760971
  Костомаров Н.И. Куликовская битва / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 47, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-51-6
760972
  Ашурков В.Н. Куликовская битва 1380-1955 / Ашурков В.Н. – Тула : Книжное издательство, 1955. – 56с. – Библиогр.: с. 55-56
760973
   Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. – Москва, 1983. – 312с.
760974
   Куликовская битва в литературе и искусстве. – Москва : Наука, 1980. – 287 с.
760975
  Карышковский П.О. Куликовская битва. / П.О. Карышковский. – Москва, 1955. – 64с.
760976
  Федоров Б.В. Куликовська битва / Б.В. Федоров. – К., 1939. – 63с.
760977
  Заремба С.З. Куликовська битва та її історичне значення / С.З. Заремба. – Київ : Наукова думка, 1980. – 104с.
760978
  Соболевский В.И. Куликолоноское месторождение и его оптический флюорит : С очерком месторождений флюорита за границей и в СССР / В.И. Соболевский, А.В. Сарычева, Е.Н. Смолянский. – Москва- Ленинград : Госгеолиздат, 1936. – 224с.
760979
  Соболевский В.И. Куликолонское месторождение и его оптический флюорит / В.И. Соболевский. – М - Л, 1936. – 224с.
760980
  Губа Н.И. Кулинария / Н.И. Губа, Б.Г. Лазарев. – 2-е стер. – К, 1987. – 262с.
760981
  Губа Н Кулинария / Н Губа, , Б.Г. Лазарев. – 3-е стер. – К, 1989. – 262с.
760982
   Кулинария. – М., 1994. – 310с.
760983
   Кулинария для всех. – М., 1988. – 541с.
760984
   Кулинария для всех. – М., 1989. – 541с.
760985
  Литвина И.И. Кулинария здоровья: от принципов к рецептам / И.И. Литвина. – Санкт-Петербург, 1995. – 318с.
760986
   Кулинария как искусство : Особенности китайской кухни // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 18. – ISSN 1727-4893
760987
  Кучеренко Елена Кулинария от классика // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 78-81 : фото
760988
  Шишлакова С.И. Кулинарная мудрость в минутах / С.И. Шишлакова. – М, 1992. – 157с.
760989
  Аникина Наталья Кулинарная сказка Евразии : art of choice // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 22-25 : Фото
760990
  Портнова-Шаховская Кулинарная терминология украинской и русской национальных кухонь / Портнова-Шаховская, Е.А. Кастрица // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 278-283
760991
   Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мефодия [Електронний ресурс] : все о вкусной и полезной пище. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2006. – 1DVD. – системные требования : DVD for Windows ; IBM PC : MS Windows 98 SE и выше, процессор Celeron/Pentium, 64 Мбайт ОЗУ, DVD-ROM, SVGA 600x800? мышь, MS Internet Explorer 5.0.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Современная мультимедиа - энциклопедия)


  Здесь собрана самая большая коллекция рецептов на любой вкус и на все случаи жизни : 6400 статей 5000 иллюстраций 160 видеофрагментов более 300 рецептов коктейлей мгновенный подбор рецептов по времени приготовления и ингредиентам 500 кулинарных ...
760992
  Людковская Анна Кулинарное братство бывших врагов // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 142-147 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
760993
   Кулинарное искусство садовода. – Київ : Либідь, 1994. – 160с. – ISBN 5-325-00298-8
760994
  Аникин Андрей Кулинарное ожерелье старого Станислава // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 58-63 : фото
760995
   Кулинарные рецепты. – М., 1991. – 446с.
760996
   Кулинарные рецепты. – 3-е изд. стер. – М., 1991. – 334с.
760997
   Кулинарные рецепты национальных кухонь СССР и зарубежных стран. – М., 1990. – 95с.
760998
   Кулинарные рецепты: из "Книги о вкусной и здоровой пище". – М., 1957. – 335с.
760999
  Ляховская Л.П. Кулинарные секреты / Л.П. Ляховская. – Л., 1988. – 192с.
761000
  Шульман З.Е. Кулинарные советы, секреты хитрости / З.Е. Шульман. – Киев, 1992. – 32 с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,