Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
760001
  Онищенко О. "Математичне Євробачення" їде в Україну. Потрібні гроші // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 12


  ""Математичне Євробачення" - так називають Європейську математичну олімпіаду для дівчат, що у квітні 2019 року відбудеться в Україні. Наша країна вперше приймає в себе олімпіаду такого рівня. На неї з"їдуться команди з п"ятдесяти країн, і не лише з ...
760002
  Вірченко Н. "Математичний метеор"- Євген Вікторовський! // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-17.
760003
   "Математичні" складові успіху / шпальти підготувала Дарина Матат // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Українці вибороли шість медалей у 60-й Міжнародній математичній олімпіаді - 1 золоту, 4 срібні та 1 бронзову. Вадим Коваль, учень 11 класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка отримав срібло. Традиційно українську команду ...
760004
  Романова М.Ю. "Матенадаран" означает "Книгохранилище" // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 36-42. – ISSN 1681-7559


  Матенадаран или Институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца - в Ереване науч.-исследовательский центр при правительстве Республики Армения, являющийся одним из крупнейших хранилищ рукописей в мире. Также Матенадаран является ...
760005
  Вагнер Г. Математична географія / Г. Вагнер. – Київ, Харьков : Радянська школа, 1938. – 236 с.
760006
   Математична економіка : навч. посібник / Т.В. Блудова [та ін. ; редкол.: В.Я. Кардаш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 464, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-459. – ISBN 978-966-483-183-0
760007
  Волошин О.Ф. Математична економіка : конспект лекцій та практичні заняття / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 20. – ISBN 978-966-439-645-2
760008
  Шевченко А.В. Математична індукція / А.В. Шевченко. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 48 с.
760009
  Кордемский Б.А. Математична кмітливість / Б.А. Кордемский. – 2-ге вид., перер. – Київ, 1963. – 568 с.
760010
  Бєла Л.П. Математична компетентність як основа формування професійної математичної компетентності майбутніх інженерів // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 106-112
760011
  Дубініна О.М. Математична культура в системі професійної підготовки інженерів з програмного забезпечення // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 177-184. – ISSN 2074-8922
760012
  Перебийніс В.І. Математична лінгвістика : навч. посібник для студ. від-нь структур.-мат., приклад. та комп"ютер. лінгвістики / В.І. Перебийніс ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістич. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-638-292-7
760013
  Вітенько І.В. Математична логіка / І.В. Вітенько. – Ужгород, 1971. – 214 с.
760014
  Хромой Я.В. Математична логіка / Я.В. Хромой. – Київ : Вища школа, 1983. – 208с.
760015
  Нікітченко М.С. Математична логіка : Навчальний посібник / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2003. – 120с. – ISBN 966-594-523-8
760016
  Олійник А.С. Математична логіка : навч. посібник для студ. ін-тів / А.С. Олійник, В.І. Сущанський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 171, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 168. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-439-650-6
760017
  Нікітченко М.С. Математична логіка та теорія алгоритмів : підручник для студентів кібернетичних факультетів вищих навч. закладів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 528 с. – ISBN 966-439-007-0
760018
  Шкільняк С.С. Математична логіка: Основи теорії алгоритмів : навч. посібник / С.С. Шкільняк ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 279, [1] с. – Покажч. термінів: с. 128-132, 271-276. – Бібліогр.: с. 126-127, 268-269. – ISBN 978-966-608-979-6
760019
  Кувшинов О.В. Математична модель адаптивної системи радіозв"язку при впливі навмисних завад // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 46-51
760020
  Степова К.В. Математична модель адсорбції H2S у промислових відхідних газів на Fe-модифікованому бентоніті // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 92-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
760021
   Математична модель багатокритерійного оцінювання ефективності інтернет-сайтів цільового спрямування / Ю.Г. Даник, О.О. Писарчук, О.В. Лагодний, О.В. Випорхонюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 114-120. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
760022
  Жиров Г.Б. Математична модель базового логічного елемента транслятора напівпровідникової ВІС ТТЛ-структури в статичному режимі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-65. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розв"язуванню актуальної науково-технічної й інженерної задачі підвищення якості контролю технічного стану типових елементів заміни виготовлених на базі цифрових інтегральних мікросхем. The offered paper "Mathematical model of a base ...
760023
  Єлісєєв В.І. Математична модель бульбашкового кипіння розчину цукрози / В.І. Єлісєєв, В.І. Луценко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 136-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
760024
  Литвин О.О. Математична модель вектора прискорення за його слідами в сейсморозвідц // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 1025-6415
760025
  Дорофєєв Олександр Анатолійович Математична модель взаємодії елементів машини з дискретним середовищем та методи її реалізації : Автореферат дісертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук / Дорофєєв Олександр Анатолійович; Національний технічний університет КПІ. – Тернопіль, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
760026
  Іванчук О. Математична модель взаємозв"язку просторових координат точок мікроповерхні дослідного об"єкта з відповіднимиїх координатами на РЕМ-стереозображеннях // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 122-126 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1819-1339
760027
  Марчук М.В. Математична модель визначення ефективних фізико-механічних характеристик перехресно армованого композитного шару / М.В. Марчук, В.М. Харченко, М.М. Хом"як // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 64-73. – ISSN 1810-3022
760028
  Медвідь М.М. Математична модель визначення оптимальних обсягів грошового забезпечення військовослужбовців // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 64-69. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  Запропоновано математ. модель визначення оптимальних обсягів грошового забезпечення військовослужбовців, яка є складником моделі максимізації корисності роботодавця (держави) та найманого працівника за недостатніх умов гарантованого комплектування ...
760029
  Устименко О.А. Математична модель визначення температурних показників при проникненні оптичного інфрачервоного випромінювання в покрив бджіл / О.А. Устименко, П М. Кунденко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 100-101. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
760030
  Олійник С.В. Математична модель випарника етилбензолу у виробництві стиролу / С.В. Олійник, З.Я. Козаневич // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 15-16
760031
  Дозорський В.Г. Математична модель вокалізованих фрикативних звуків для задач діагностики голосового апарату людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дозорський Василь Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
760032
  Іванов О.Я. Математична модель динаміки чисельності популяції з урахуванням зміни ємності середовища та зміни коефіцієнтів приросту / О.Я. Іванов, В.О. Василенко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 172-176. – ISSN 1023-2427
760033
  Мареніченко В.В. Математична модель дискового плуга / В.В. Мареніченко, Є.І. Лепеть // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 246-250 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
760034
  Дедів І.Ю. Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультативних діагностичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дедів Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
760035
  Ткаченко Т.М. Математична модель екстенсивної зеленої покрівлі зі степовим типом фітоценозу // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 94-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
760036
  Лукович В.В. Математична модель електричного поля в зоні відшарування ізоляції від поверхні труби при катодній поляризації / В.В. Лукович, В.В. Лукович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 191-195 : рис. – Бібліогр.: с. 195. – ISSN 0203-3100
760037
  Лукович В.В. Математична модель електричного поля системи катодного захисту магістрального трубопроводу / В.В. Лукович, В.В. Лукович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 169-173 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
760038
  Устіч К.Ю. Математична модель електрокристалізації плюмбум (IV) оксиду з кислих електролітів / К.Ю. Устіч, Т.В. Лук"яненко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 165
760039
   Математична модель задачі формування складу транспортної колони прикордонної комендатури швидкого реагування та її програмно-алгоритмічна реалізація / О.В. Боровик, Р.В. Рачок, Л.В. Боровик, В.В. Купельський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 17-29. – ISSN 2524-0056
760040
  Кубявка М. Математична модель інформаційного впливу на контрагента взаємодії // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 216-222. – ISSN 2411-1031


  При формуванні науково-обґрунтованих методів управління інформаційними впливами із застосуванням інформаційних технологій, які можна було б використати в управлінні інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення військових дій, ...
760041
   Математична модель інформаційного об"єкта для інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту / О.В. Барабаш, А.С. Слюняєв, І.М. Савченко, І.М. Плосконос // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто напрямки інтелектуалізації складних ораганізаційно-технічних систем, запропоновано модель інформаційного об"єкта для інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту. Ключові слова: інформаційний об"єкт інтелектуальна ...
760042
  Кардаков О.Ю. Математична модель координаторів, що стежать, на базі нечіткої логіки / О.Ю. Кардаков, С.І. Клюфас, В.А. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Представлено загальну математичну модель координаторів, що стежать, на базі нечіткої логіки з електричними та гідравлічними двигунами, яка необхідна для дослідження динаміки їхньої роботи. There presented the mathematical model of fuzzy logic tracking ...
760043
  Пономарьов В.Д. Математична модель курсу валюти на ринку FOREX / В.Д. Пономарьов, О.С. Слабоспицький // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 154-155
760044
  Зінько П.М. Математична модель лінійного вузла електричного навантаження / П.М. Зінько, А.В. Чабан // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 109-110
760045
  Зінько П.М. Математична модель лінійного вузла електричного навантаження / П.М. Зінько, А.В. Чабан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 73-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано математичну модель лінійного вузла навантаження. Рівняння електромагнітного стану системи подані є нормальній формі Коші. Для знаходження наближеного роз"язку в просторі R 5 пропонується метод четвертого порядку точності, який оснований ...
760046
   Математична модель поширення SH-хвиль у композитах з розподіленими тонкими п"єзоелектричними включеннями / Р.В. Рабош, Ю.І. Максимів, В.В. Пороховський, В.О. Міщенко, Я.І. Кунець // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 98-106. – ISSN 1810-3022
760047
  Колянова Т.В. Математична модель природженого імунітету. Вплив запізнення на характер стійкості стаціонарних точок. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 132-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається математична модель природженого імунітету, яка описується системою нелінійних диференціальних рівнянь із запізненням. Аналізується вплив запізнення на стійкість стаціонарних точок, наводяться біологічні наслідки A mathematical model of ...
760048
   Математична модель процесів відмов електромеханічних складових частин сучасних складних радіоелектронних систем / О.В. Буяло, С.В. Гахович, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 14-20


  В статті розроблена математична модель процесів відмов електромеханічних складових частин сучасних складних радіоелектронних систем. Отримано аналітичні вирази розподілу часу безвідмовної роботи і проведена оцінка його параметрів Використання даної ...
760049
  Гуза К.М. Математична модель процесу абсорбції в скрубері у виробництві ацетилену / К.М. Гуза, З.Я. Козаневич, Л.Д. Ярощук // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 13-14
760050
  Гахович С.В. Математична модель процесу передачі інформації з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів / С.В. Гахович, О.В. Буяло, В.Д. Молдован // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 13-18


  У статті запропоновано нову модель процесу передачі інформації з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів (ІКЗ). Процес передачі інформації за допомогою сучасних ІКЗ представлено у вигляді системи з резервом часу, який не ...
760051
  Тарасова О.В. Математична модель ринкової економіки // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 206-207
760052
  Млинко Богдана Богданівна Математична модель ритмічного біосигналу в задачах фотоплетизмодіагностики : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Млинко Б.Б.; МОіНУ. Тернопільський держ. техн. ун-тет ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
760053
  Ляшенко І.М. Математична модель розвитку епідемії інфекційного захворювання в неоднорідному людському суспільстві / І.М. Ляшенко, М.І. Пінкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 246-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудована математична модель розвитку епідемії в суспільстві, яка враховує неоднорідність розподілу населення за такими параметрами як чутливість до захворювання, небезпечність інфікування, тривалість захворювання та імунітету. Встановлено зв"язок між ...
760054
  Наконечний О.Г. Математична модель розповсюдження інформації з нестаціонарними параметрами / О.Г. Наконечний, Ю.М. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У роботі досліджується динамічна модель розповсюдження інформації з нестаціонарними параметрами керувань. При певних умовах одержані оцінки для розв"язків таких рівнянь. We consider mathematical model with non-stationary parameters of spreading any ...
760055
  Козоріз В.В. Математична модель руху вагону на магнітному підвісі / В.В. Козоріз, С.І. Ляшко, І.В. Грицай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-32. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Побудовано математичну модель руху вагона на магнітному підвісі з використанням формалізму Лагранжа. Проаналізовано розв"язки отриманої моделі. The mathematical passenger car traffic model on magnetic levitation was constructed by using Lagranga"s ...
760056
  Рудий А.В. Математична модель руху гусеничної машини на основі рівнянь Гіббса-Аппеля / А.В. Рудий, Д.В. Рудавський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 113-116. – ISSN 2311-7249


  У статті розглянуто криволінійний рух гусеничної машини на площині. На основі рівнянь Гіббса-Аппеля сформульовано математичну модель руху гусеничної машини на площині, як механічної системи із неголономними в"язями. Побудована система диференційних ...
760057
   Математична модель середнього ремонту з багатоетапним виконанням робіт / Б.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.В. Буяло, В.І. Тхоржевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-70. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розроблена математична модель функціонування ремонтного органу при проведенні середнього ремонту (СР) радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). На основі одержаних результатів пропонується стратегія проведення СР, формулюються спеціальні заходи для ...
760058
  Буяло О.В. Математична модель середнього ремонту сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння при впливі дестабілізуючих факторів, які знецінюють виконану роботу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті запропоноване удосконалення процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) у військовому ремонтному органі (ВРО) та розроблена нова математична модель цього процесу з урахуванням резерву ...
760059
   Математична модель середнього ремонту сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння при незнецінюючих відмовах / Б.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.В. Буяло, І.В. Пампуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті запропоноване удосконалення процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) у військовому ремонтному органі (ВРО) та розроблена нова математична модель цього процесу з урахуванням резерву ...
760060
   Математична модель системи автоматичного регулювання перетворювачем електроенергії / С.В. Лєнков, В.А. Мокрицький, Ю.О. Гунченко, О.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 53-56


  У роботі визначено умови та принципи побудови системи автоматичного регулювання (САР) для перетворювачів електроенергії різного типу. Запропоновано узагальнену функціональну схему САР, для якої детально описано основні складові блоки. По ...
760061
  Пустовстов В.М. Математична модель системи технічного обслуговування за станом автомобільних транспортних засобів з урахуванням можливих надмірностей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 63-67
760062
   Математична модель сукупної пропозиції : проблеми макроекономіки / Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, Б. Дунаєв, В. Заводник // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 60-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
760063
  Калініченко Р.А. Математична модель сушіння рослинної сировини в обертальному барабані за комбінованого підведення енергії / Р.А. Калініченко, Б.І. Котов, А.В. Спірін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 219-225 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
760064
  Варецький Я.Ю. Математична модель та метод біометричного захисту в криптографічних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.12. / Ярема Юрійович Варецький; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
760065
  Магдаліна Ігор Валерійович Математична модель та метод наближеного розв"язання задачі упакування опуклих багатогранників : Автореферат дис. ... канд. тех. наук.: 01.05.02 / Магдаліна І.В.; НАНУ; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2001. – 19 с.
760066
  Дунець В.Л. Математична модель та метод опрацювання електрокардіосигналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дунець Василь Любомирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
760067
  Чорноморець А.О. Математична модель та метод розв"язання задачі розміщення тривимірних многогранних об"єктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Чорноморець А.О.; АН України. Ін-т пробл. машинобудув. – Харків, 1993. – 16л.
760068
  Лещишин Ю.З. Математична модель та методи ефективного визначення розладки ритмокардіосигналу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Лещишин Юрій Зіновійович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
760069
  Мурін М.М. Математична модель та оптимізаційні методи розв"язання задачі розміщення прямокутних геометричних об"єктів зі змінюваними метричними характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мурін Михайло Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
760070
  Барабаш Ю.Л. Математична модель та результати моделювання сигнального розпізнавання й визначення координат гармат у РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, А.А. Гончарук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-9. – Бібліогр.: С. 9 (14 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати розробки математичної моделі для дослідження процесів розпізнавання класу (типу) та ви-мірювання координат гармат в РЛС розвідки вогневих позицій (ВП). Метою статті є описання шляху використання інфо-рмації розпізнавання для ...
760071
  Комаров Веніамін Іванович Математична модель тіла людини як об"єкта захисту в електричних мережах до 1000 вольт : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Комаров В.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
760072
  Осухівська Г.М. Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини. : Автореф... канд.техн.наук: 01.05.02 / Осухівська Г.М.; М-во освіти Укр.Терн.держ.техн.ун-т. – Тернопіль, 1999. – 20л.
760073
  Максишко Н.К. Математична модель управління викладацьким складом ВНЗ на основі концепції людського капіталу / Н.К. Максишко, А.В. Переверзєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 140-145. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
760074
  Лук"янець О.І. Математична модель формування дощового стоку на гірському водозборі: результати використання в прогностичних системах / О.І. Лук"янець, М.М. Сусідко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 41-46. – Бібліогр.: 9 назв
760075
  Друзь Б.Г. Математична мозаїка / Б.Г. Друзь. – К., 1991. – 125 с.
760076
  Рябчій В. Математична обробка результатів подвійних нерівноточних вимірів / В. Рябчій, В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 33-38. – ISSN 1819-1339
760077
  Вижва С.А. Математична обробка сейсмічних даних : навч. посібник для студ. геологічних спец. ВНЗ / С.А. Вижва, А.П. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 153, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISBN 978-966-439-701-5
760078
  Перестюк М.О. Математична олімпіада 2001 Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловский, В.Н. Нагорний // Математика в школі, 2000. – №4
760079
  Перестюк М.О. Математична олімпіада 2001 Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловский, В.Н. Нагорний // У світі математики, 2000. – вип. 4
760080
  Мелікян О. Математична освіта у вищих педагогічних навчальних закладах України як історико-педагогічна проблема // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 107-114. – ISSN 2077-1827
760081
  Грицюк О.С. Математична освіта: модифікація шляхом використання ІКТ // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 58-62 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
760082
  Ішутина Г.С. Математична основа для оцінки надійності і геодезичних мереж // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
760083
  Граб М.І. Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 29-32. – Бібліогр.: 22 назв.
760084
  Друзь Б.Г. Математична скринька / Б.Г. Друзь. – К., 1976. – 103 с.
760085
  Анісімов Б.В. Математична статистика / Анісімов Б.В., Черняк О.І. – Київ : Леся, 1995. – 105 с. – ISBN 5-7707-8786-4
760086
  Ясинський В.К. Математична статистика / В.К. Ясинський. – Чернівці : Рута, 1997. – 44 с.
760087
  Турчин В.М. Математична статистика : Посібник / В.М. Турчин. – Київ : Академія, 1999. – 240с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-064-7
760088
  Руденко В.М. Математична статистика : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Руденко. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0277-3
760089
  Толбатов Ю.А. Математична статистика та задачі оптимізації в алгоритмах і програмах / Ю.А. Толбатов. – Київ : Вища школа, 1994. – 399с. – ISBN 5-11-004036-2
760090
  Жуков М.Н. Математична статистика та обробка геологічних даних : підручник / М.Н. Жуков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 488 с. – ISBN 966-439-008-9
760091
  Рафа Тарас Миколайович Математична та імітаційна модель зображення для задачі Х-променевої локальної томографії : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.02 / Рафа Т.М.; Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
760092
  Юрачківський А.П. Математична фізика в прикладах і задачах : Навчальний посібник / А.П. Юрачківський, А.Я. Жугаєвич; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2005. – 157с. – ISBN 966-594-965-1
760093
  Хмара Т.М. Математична хрестоматія / Т.М. Хмара. – К., 1968. – 320 с.
760094
  Баштова Л.С. Математична школа КПІ // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 6 (102). – С. 4-6


  Біля витоків математичної школи були кращі київські математики XIX-XXст. - В.П. Єрмаков, Б.Я. Букреєв, Г.В. Пфейффер, М.П. Кравчук, М.Є. Ващенко-Захарченко, П.Л. Чебишев.
760095
  Воропай О.Ю. Математичне забезпечення автоматизованих процедур призначення допусків при проектуванні радіоелектронних пристроїв частотної селекції : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.12 / Воропай О.Ю.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
760096
  Маркарян Ганна Оганесівна Математичне забезпечення автоматизованої системи управління кредитуванням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Маркарян Г.О.; Харківськ. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
760097
   Математичне забезпечення АСУ. – К., 1973. – 45с.
760098
  Стеля О.Б. Математичне забезпечення інформаційної системи прогнозування затоплення земель / О.Б. Стеля, К.О. Пришляк // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 81
760099
  Бодня О.Л. Математичне і програмне забезпечення для прогнозування банківського-кредитної діяльності : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.09 / Бодня О. Л.; НАН України, Ін-т пробл. матем. машин і систем, Ін-т Кібернетики ім. Глушкова НАН України. – К., 1996. – 20л.
760100
  Шепталін М.В. Математичне маделювання процесів тепломасопереносу в каналх різної конфігурації : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Шепталін М. В.; Шепталын М. В.; МО Укр. Терноп. приладобуд. ін-т. – Тернопіль, 1996. – 18 с.
760101
  Граб М.І. Математичне мислення в діяльності юриста // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 86-88. – Бібліогр.: 15 назв
760102
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; голов. ред. Б.П. Середа ; редкол.: О.І. Бабаченко, Г.А. Баглюк, І.В. Бельмас [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (36). – 2017. – 120 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
760103
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; голов. ред. Б.П. Середа ; редкол.: О.І. Бабаченко, Г.А. Баглюк, І.В. Бельмас [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (37). – 2017. – 100 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
760104
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (38). – 2018. – 222 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
760105
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (40). – 2019. – 207, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
760106
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (42). – 2020. – 182, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
760107
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Кругляк І.В., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (44). – 2021. – 158, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
760108
  Юхимчук М.С. Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Юхимчук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
760109
  Ванін Віктор Антонович Математичне моделювання аероелектродинамічних нестаціонарних процесів на основі монотонних різницевих схем : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Ванін В. А.; НАНУ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
760110
  Продайвода Г.Т. Математичне моделювання анізотропії ефективних акустичних і пружних постіних тектонічно-деформованих метаморфічних гірських порід / Г.Т. Продайвода, Д.А. Безродний, Т.Г. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-24 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Проведено математичне моделювання ефективних пружних постійних гірських порід з метою з"ясування впливу тектонічних деформацій на анізотропію акустичних і пружних властивостей метаморфічних порід Кривбасу.
760111
  Надала М І. Математичне моделювання асоціативної пам"яті, побудованої на точкових відображеннях. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Надала І.М,; Держ.наук-досл.ін-т.інформ.інфраструктури. – Львів, 1997. – 16л.
760112
  Прусов В.А. Математичне моделювання атмосферних процесів : Підручник / КНУТШ; В.А. Прусов, С.І. Сніжко. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 496с. – ISBN 966-521-358-Х
760113
  Хай М.В. Математичне моделювання безконтактных синхронних генераторів суміщенного виконання. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.01 / Хай М.В.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1996. – 19л.
760114
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1 (2), січень - березень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760115
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 2 (3), квітень - червень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760116
  Малицький Д.В. Математичне моделювання в задачах сейсмології = Mathematical modeling in the problems of seismology / Д.В. Малицький ; [НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Карпат. від-ня]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 240, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот., висновки та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 219-234. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1542-5
760117
  Вовк В.М. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства : фінанси підприємств / В.М. Вовк, Г.І. Левицька // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 88-92
760118
  Мокрицька О.В. Математичне моделювання в"язкопружного стану деревини у процесі сушіння як багатофазної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мокрицька Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
760119
  Власюк А.П. Математичне моделювання вертикальної міграції радіонуклідів в каталітичному пористому середовищі / А.П. Власюк, В.В. Жуковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 89-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
760120
  Власюк А.П. Математичне моделювання взаємних процесів фільтраційної консолідації тіла греблі та розмиву грунту в її основі в умовах тепло-солепереносу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 105-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель фільтраційної консолідації тіла грунтової греблі з урахуванням можливості контактного розмиву грунту в її основі за наявності переносу солей в неізотермічних умовах. В області розмиву враховано рух суспензії. Числовий ...
760121
  Колянова Т.В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Колянова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 150 л. – Додатки: л. 147-150. – Бібліогр.: л. 138-146
760122
  Колянова Т.В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Колянова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
760123
  Черевко Г. Математичне моделювання використання енергії Сонця для гарячого водопостачання та охолодження молока на молочно-товарній фермі // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 138-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
760124
  Дусматов О.М. Математичне моделювання віброзахисних систем методами графів зв"язку та їх дослідження : Автореф... докт. фіз-мат. наук: 01.02.01 / Дусматов О.М.; НАН Укр.Ін-т.механіки. – Київ, 1998. – 29л.
760125
  Безродна І. Математичне моделювання впливу мінерального складу та пористості на параметри пружної анізотропії складно побудованих теригенних порід Волино-Поділля / І. Безродна, Д. Безродний, Р. Голяка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Мета роботи - аналіз параметрів пружної і акустичної анізотропії при дослідженні багатокомпонентної моделі теригенної породи-колектора. За результатами математичного моделювання складнопобудованих пісковиків були визначені та проаналізовані параметри ...
760126
  Сердюцька Людмила Федорівна Математичне моделювання впливу технологічних навантажень на екологічні системи : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Сердюцька Л.Ф.; Ін.- т проблем моделювання в енергетиці. – Київ, 2004. – 42с. – Бібліогр.: 24 назв.
760127
   Математичне моделювання впливу чинників ризику на вірогідність несприятливого результату при тяжкій черепно-мозковій травмі / В.М. Шевага, А.В. Паєнок, В.В. Білошицький, Б.В. Задорожна, А.М. Нетлюх, О.Я. Кобилецький, Т.Г. Гутор, Д.В. Щибовик // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 46-48. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою дослідження було наукове обґрунтування кількісної оцінки ризику несприятливого наслідку при тяжкій черепно-мозковій травмі шляхом використання електронної програми математичного прогнозування. Об’єктом дослідження – травматична хвороба ...
760128
  Густі Микола Іванович Математичне моделювання вуглецевого балансу екосистем Карпатського регіону України : автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Густі М.І.; НАНУ, Держ. дослід. ін-т інформ. інфраструкт. – Севастополь, 2002. – 20 с.
760129
  Мельник С.Є. Математичне моделювання двумірних процесів переносу імпульсу та енергії на основі методу скінчених елементів : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.02.05 / Мельник С.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
760130
  Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки : Монографія / О.І. Ляшенко; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 360с. – ISBN 966-8306-85-6
760131
  Кавалець І.І. Математичне моделювання динаміки дискретних систем з конкуренцією : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Кавалець Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
760132
  Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 174 л. – Додатки: л. 173-174. – Бібліогр.: л. 155-172
760133
  Потапенко Л.І. Математичне моделювання динамічних процесів в Азовському морі // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 74
760134
  Пількевич І.А. Математичне моделювання динамічних характеристик об"ємно-розподілених елементів в спеціальних середовищах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. / Пількевич І.А. ; НАНУ ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
760135
  Клим В.Ю. Математичне моделювання дисипативного розігріву і визначення температурних полів тіл при циклічному навантаженні : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Клим В.Ю. ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 . – Бібліогр.: 22 назв.
760136
  Чапля Є.Я. Математичне моделювання дифузійних процесів у випадкових і регулярних структурах / Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха ; НАНУ, Центр математ. моделювання, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2009. – 304с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0970-4
760137
  Чернуха О.Ю. Математичне моделювання дифузійних процесів у середовищах з випадковими та регулярними включеннями : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.05.02 / Чернуха О.Ю.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 55 назв
760138
  Венгеров І.Р. Математичне моделювання еволюційних теплофізичних процесів в складних системах геотехносфери : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Венгеров Ігор Рувимович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
760139
  Біляковський І.Є. Математичне моделювання електромагнітних процесів асинхронних машин з урахуванням насичення й витіснення струму при живленні несиметричними полігармонічними напругами. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.01 / Біляковський І.Є.; Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
760140
  Грицків Юрій Іванович Математичне моделювання електромагнітних процесів з урахуванням явища гістерезису : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Грицків Ю.І.;НУ "Львівс. політех.". – Львів, 2001. – 19 с.
760141
  Гладкий Володимир Миколайович Математичне моделювання електромеханічних перехідних процесів у неявнополюсних електричних машинах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Гладкий Володимир Миколайович; Гладких В.М.; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 18 с.
760142
  Безродна І.М. Математичне моделювання ефективних пружних і акустичних параметрів складнопобудованих карбонатних порід-колекторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-88. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджені моделі складнопобудованих карбонатних порід-колекторів із різною структурою пустотного простору: отримані їх пружні постійні, вивчені орієнтація та пружна симетрія швидкостей розповсюдження пружних хвиль та інтегральної анізотропії, ...
760143
  Продайвода Г.Т. Математичне моделювання ефективних пружних постійних стратифікованого середовища з довільною пружною симетрією шарів : геофізика / Г.Т. Продайвода, П.Я. Чолач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-56 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглядаються результати математичного моделювання ефективних пружних постійних стратифікованого анізотропного середовища методом умовних моментів.
760144
  Продайвода Т.Г. Математичне моделювання ефективних термопружних властивостей багатокомпонентного тріщинуватого геологічного середовища, насиченого флюїдом з внутрішнім тиском // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 122-130 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0203-3100
760145
  Хіцко Я.В. Математичне моделювання задач криптографії і обробки сигналів з використанням неканонічних гіперкомплексних числових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Хіцко Яна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
760146
  Пригорницький Д.О. Математичне моделювання збурень фільтраційних процесів у пористих пластах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 01.05.02 / Дмитро Олександрович Пригорницький; МОН України; Тернопільсьий держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 20
760147
  Каверинський В.В. Математичне моделювання і комп"ютерний аналіз процесів структуроутворення легованих сталей в ході фазових перетворень / В.В. Каверинський ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : КІМ, 2019. – 210, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-210. – ISBN 978-617-628-079-8
760148
  Луцків А.М. Математичне моделювання і обробка динамічно введеного підпису для задачі аутентифікації особи у інформаційних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Луцків А.М.; Тернопільський державний технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
760149
  Гаврилюк В.І. Математичне моделювання квазіідеальних процесів із післядією в областях з вільними межами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гаврилюк В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
760150
  Ходневич Я.В. Математичне моделювання кінематики руслового потоку при обтіканні донних гряд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ходневич Ярослав Васильович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформац. простору. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
760151
  Бойчук Ю.В. Математичне моделювання кондуктивно-променевого теплообміну у теплоізоляційному покриві із врахуванням поверхневих радіаційних властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бойчук Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
760152
  Орлов В.О. Математичне моделювання контактного знезалізнення підземних вод для питного водопостачання / В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов, С.О. Куницький // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 215-222. – (Технічні науки ; вип. 2 (74)). – ISSN 2306-5478
760153
  Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 136л. – Бібліогр.: л.125-136
760154
  Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.02 / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
760155
  Макар В.М. Математичне моделювання механічних процесів в силових напівропвідникових приладах на основі методу скінченних елементів : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Макар В. М.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 19л.
760156
  Крошний І.М. Математичне моделювання напружено-деформівного стану деревини у процесі конвективного сушіння : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Крошний Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
760157
  Власюк А.П. Математичне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтової основи гідротехнічного об"єкта в процесі тепло-масоперенесення / А.П. Власюк, Н.А. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 256-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У статті сформульовано постановку та проведено математичне моделювання задачі напружено-деформованого стану (НДС) ґрунтової основи гідротехнічного об"єкта під плоским флютбетом в процесі тепло-масоперенесення. Отримано числовий розв"язок відповідної ...
760158
  Василенко Г.А. Математичне моделювання нелінійних процесів фазової синхронізації та хаосу : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Василенко Г.А. ; НАН України ; МОНУ ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2010. – 136 л. + Додаток: л. 133-136. – Бібліогр.: л. 123-132
760159
  Присяжнюк І.М. Математичне моделювання нелінійних сингулярно збурених процесів типу "конвекція - дифузія - масообмін" : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 01.05.02 / Ігор Михайлович Присяжнюк; МОН України Тернопільсьий держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
760160
  Жильцов А.В. Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Жильцов А.В. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 35 с. – Бібліогр.: 21 назва
760161
  Пецко В.І. Математичне моделювання оптичних структур та оптимізація їх просторово-поляризаційних параметрів при падінні світла під кутом : автореф. дис. ... канд. техн наук : 01.05.02 / Пецко Василь Іванович ; Мін-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
760162
  Міца Олександр Володимирович Математичне моделювання оптичних шаруватих покриттів та оптимізація їх структури : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Міца О.В.; Тернопільський держ. технічний університет. – Тернопіль, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв.
760163
  Сущик Костянтин Володимирович Математичне моделювання первинних термоперетворювачів на основі балансного наближення чебишовськими нелінійними сплайнами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Сущик К.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 16 назв
760164
  Кондрат В.Ф. Математичне моделювання переносу забруднень в грунтах за стимулюючої дії механічних коливань / В.Ф. Кондрат, Я.Й. Лопушанський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 119-131 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-4643
760165
  Власюк А.П. Математичне моделювання переносу сольовихрозчинів при фільтрації із свердловини / А.П. Власюк, О.П. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 130-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано математичну модель задачі масопереносу сольових розчинів при фільтрації із свердловини з врахуванням залежності параметрів фільтрації та масопереносу від концентрації солей. Числовий розв"язок відповідної оберненої нелінійної крайової задачі ...
760166
  Лишук В.В. Математичне моделювання перехідних процесів електромеханічних систем зі змінною структурою і розподіленими параметрами : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Лишук В.В. ; Тернопільський нац. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2010. – 20 с . – Бібліогр.: 12 назв.
760167
  Добушовська І.А. Математичне моделювання періодичних процесів в нелінійних електромагнітних колах // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2014. – № 4. – С. 26-29. – ISSN 1607-7970
760168
  Сайко І.М. Математичне моделювання поведінки систем відбивачів при гармонічних впливах на основі сингулярних інтегральних рівнянь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сайко Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
760169
  Назарага І.М. Математичне моделювання попиту України на імпортні товари та послуги // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 135-136
760170
  Біляєв М.М. Математичне моделювання поширення забруднюючих речовин у водному та повітряному середовищах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.02 / Біляєв М.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 42л.
760171
  Косарєв В. Математичне моделювання прогнозування виживаності вищих навчальних закладів в умовах конкуренції // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 90-98. – ISSN 0201-758Х
760172
  Семенченко Н.В. Математичне моделювання процедури злиття й поглинання підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 39-41
760173
  Колесник Юрій Васильович Математичне моделювання процесів газофазної каталітичної полімеризації етилену у псевдозрідженому шарі : Автореф... кандид. технічнихнаук: 05.13.02 / Колесник Юрій Васильович; Мін-во освіти України. Тернопільський приладобудівний ін-тут ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 1996. – 19л.
760174
  Білущак Ю.І. Математичне моделювання процесів дифузії у випадково неоднорідних шаруватих тілах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Білущак Юрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
760175
  Мокін В.Б. Математичне моделювання процесів забруднення та очищення річкових вод. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Мокін В.Б.; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1999. – 20л.
760176
  Присяжнюк О.В. Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Присяжнюк Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
760177
  Дмитрук В.А. Математичне моделювання процесів конвективної дифузії в регулярних структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дмитрук Вероніка Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
760178
  Собко В.Г. Математичне моделювання процесів масопереносу на базі біортогональних многочленів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Собко Валентина Григорівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
760179
  Жолткевич Г.Г. Математичне моделювання процесів реплікації даних у розподілених сховищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Жолткевич Галина Григоріївна ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – Харків, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
760180
  Лаврик В.І. Математичне моделювання процесів самоочищення поверхневого стоку урбанізованих територій / В.І. Лаврик, В.М. Боголюбов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 62-65 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
760181
  Власюк А.П. Математичне моделювання процесів фільтраційної консолідації грунтів в умовах тепло-солепереносу та руху суспензії в області онтактного розмиву / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель фільтраційної консолідації грунту під плоским флютбетом з урахуванням його (грунту) контактного розмиву за наявності переносу солей в неізотермічних умовах. В області розмиву враховано рух суспензії. Числовий розв"язок ...
760182
  Денисюк М.Ю. Математичне моделювання процесу гідрохлорування етину / М.Ю. Денисюк, Ю.О. Безносик // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 27-28
760183
  Бездітний Б.П. Математичне моделювання процесу горіння на основі узагальненої біпараболічної моделі / Б.П. Бездітний, В.М. Булавацький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 219-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута мішана крайова задача для нелінійного диференціального рівняння з частинними похідними четвертого порядку, що моделює теплоперенос в релаксуючому середовищі. Одержано чисельно-аналітичний розв"язок розглядуваної задачі. Наведено результати ...
760184
  Бомба А.Я. Математичне моделювання процесу двофазної неiзотермiчної фільтрації на основi технологiї термо-гравiтацiйного дренажу / А.Я. Бомба, В.І. Бойцов, С.В. Ярощак // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – C. 5-14. – ISSN 0868-6912
760185
  Логацька О.М. Математичне моделювання процесу нейтралізації стічних вод з високим вмістом фтору // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
760186
  Ларіонов М.Г. Математичне моделювання процесу опору руху стрічки глибокої жолобчатості по роликоопорах конвеєра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ларіонов Микола Григорович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
760187
  Грищенко В.О. Математичне моделювання процесу охолодження насипу зерна як об"єкта з розподіленими параметрами / В.О. Грищенко, О.Д. Курганський, Б.І. Котов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 156-163 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
760188
   Математичне моделювання процесу поширення мод у волоконних світловодах / В.А. Стоян, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість аналітичної побудови залежності середньостатистичних груп мод від інтенсивності джерела групи з урахуванням фізичних особливостей волоконного світловоду.
760189
  Скопецький В.В. Математичне моделювання прямих та обернених задач динаміки систем з розподіленими параметрами / В.В. Скопецький, В.А. Стоян, Ю.Г. Кривонос; НАНУ; Ін-тут кібернетики ім.В.М.Глушкова; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Наукова думка, 2002. – 362с. – 51Скоп Шифр дубл. – ISBN 966-00-0672-1
760190
  Яцишин Андрій Васильович Математичне моделювання радіоекологічного стану територіально-розподілених об"єктів на прикладі Житомирської області : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Яцишин А.В.; НАН України Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
760191
  Біляєва В.В. Математичне моделювання розповсюдження забруднюючих речовин у виробничих приміщеннях при аваріях : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Біляєва В.В.; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
760192
  Чернуха О.Ю. Математичне моделювання розподілу концентрації домішок у стохастичних шаруватих тілах за неідеальних умов контакту на міжфазних границях / О.Ю. Чернуха, Ю.І. Білущак, В.Є. Гончарук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
760193
  Матвєєв Володимир Володимирович Математичне моделювання руху рідини із системи каналів : Автореф... канд. технічн.наук: 05.13.16 / Матвєєв Володимир Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 13л.
760194
  Кулинич Математичне моделювання сигналів і електромагнітних полів пошукових систем морської електророзвідки : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Кулинич ярослав Петрович; Нац. агенство з питань інформатизації при Президентові України. Держ. науково-дослідний ін-т і. – Львів, 1997. – 17л.
760195
  Мочурад Л.І. Математичне моделювання систем електронної оптики з урахуванням симетрії граничних поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мочурад Леся Ігорівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
760196
  Балабанов В.О. Математичне моделювання стаціонарної та хвильової провідності артеріальних систем як бінарних дерев / В.О. Балабанов, Н.М. Кізілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Артеріальні системи розглядаються як бінарні дерева трубок з в"язкопружного матеріалу. На основі даних детальних вимірювань на системах артерій in situ був розроблений алгоритм генерації моделей артеріальних систем як бінарних дерев, які заповнюють ...
760197
  Промович Ю.Б. Математичне моделювання струму в об"єктах з неоднорідностями та методи їх біполярної електроімпедансної томографії з підвищеною точністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Промович Юрій Бориславович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
760198
  Стешенко Г.М. Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стешенко Григорій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 135 л. – Бібліогр.: л. 118-135
760199
  Стешенко Г.М. Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стешенко Григорій Миколайович; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
760200
  Камбург Володимир Григорович Математичне моделювання та інтенсифікація процесів вилучення домішок в гетерогенних системах і роботи обладнання : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Камбург Володимир Григорович; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1998. – 32л.
760201
  Каленик В.О. Математичне моделювання та кількісна оцінка ймовірності екологічного ризику за хімічними індикаторами / В.О. Каленик, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська // П"ята міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" : праці та повідомл. : 14-26 трав. 2017 р. / "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення", міжнар. конф. – Київ : Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне товариство України, 2017. – С. 45
760202
  Ковівчак Я Математичне моделювання та коп"ютерне симулювання перехідних процесів у змішаних задачах теорій кіл та електромагнітного поля. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.05 / Ковівчак Я,В.; Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 20л.
760203
  Сверстюк А.С. Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов"язаних випадкових процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сверстюк А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
760204
  Маций О.Б. Математичне моделювання та методи оптимізації замкнених маршрутів в задачах транспортного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Маций Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
760205
  Валід Ахмед Махмуд Альрефаі Математичне моделювання та обчислювальні методи аналізу процесів сталого розвитку нелінійних динамічних систем з конкурентною взаємодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Валід Ахмед Махмуд Альрефаі ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
760206
  Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех Математичне моделювання та обчислювальні методи дослідження ергатичних систем з динамічним захистом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
760207
  Зозуляк Ю.Д. Математичне моделювання та оптимізація в термомеханіці пружних оболонок з використанням ітераційно-моментного підходу : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Зозуляк Ю.Д.; НАН України. Ін-тут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 1997. – 33л.
760208
  Лужни Даріуш Томаш Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Лужни Даріуш Томаш; М-во транспорту та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформаційної інфраструктури. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
760209
  Шитікова І.Г. Математичне моделювання та оптимізація конструкції теплообмінника змієвикового типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Шитікова Ірина Геннадіївна ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
760210
  Левкін Д.А. Математичне моделювання та оптимізація параметрів дії лазерного променя на багатошарові біосистеми : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Левкін Дмитро Артурович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
760211
  Топилко П.І. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Топилко Петро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
760212
  Чарковська Н.В. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів у промисловому та сільськогосподарському секторах Польщі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чарковська Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
760213
  Падерін І.Д. Математичне моделювання та розрахунок операційного резервного фонду підприємства / І.Д. Падерін, О.В. Лисенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 116-126 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
760214
  Маслій Іван Васильович Математичне моделювання та симулювання електромагнітних процесів у струмопроводах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16 / Маслій Іван Васильович; Фізико-математ. ін-тут АН України. – Львів, 1994. – 17 с.
760215
  Зіненко Роксолана Григорівна Математичне моделювання та синтез розкочувальних фарбових систем : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02 / Зіненко Р.Г.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
760216
  Кожанд В.П. Математичне моделювання та синтез спеціалізованих систем обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16.,05.13.14 / Кожанд В.П.; НАН Укр. – Львів, 1994. – 19 с.
760217
  Ламтюгова С.М. Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в"язкою нестисливою рідиною : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Ламтюгова Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 30 назв
760218
  Боярська Ю.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних неізотермічних режимів роботи газотранспортних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Боярська Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
760219
  Камінська А.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів роботи багатониткових лінійних ділянок газотранспортної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Камінська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
760220
  Губін О.І. Математичне моделювання теплових процесів в областях з рухомими межами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Губін Олександр Ігорович ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
760221
  Лянце Г.Т. Математичне моделювання теплових технологічних процесів в кусково-однорідних тілах. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Лянце Г.Т.; Держ. ком. зв"язку та інфор. дослід. ін-т інформ. інфраструктур. – Львів, 1999. – 19л.
760222
  Гембара Н.О. Математичне моделювання теплопровідності пластин і оболонок з багатошаровими покриттями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гембара Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
760223
  Ракоча І.І. Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ракоча Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
760224
  Войтов В.А. Математичне моделювання трібологічних характеристик сумісних матеріалів робочих органів екструдентів для виробництва паливних брикетів у кислотних та лужних середовищах / В.А. Войтов, Б.М. Цимбал // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 6-11. – ISSN 2311-1828
760225
   Математичне моделювання у фізиці : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Дегтярьов А.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 387, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 386. – ISBN 978-966-623-788-3
760226
  Солтис М.М. Математичне моделювання у хімії та хімічній технології : навчальний посібник / М.М. Солтис, В.П. Закордонський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 324-327. – Бібліогр.: с. 323. – ISBN 978-966-613-833-3
760227
  Бомба А.Я. Математичне моделювання фільтраційних процесів у криволінійних областях складної геометрії з невизначеними ділянками меж / А.Я. Бомба, В.І. Гаврилюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Запропоновані варіант поєднання методу "фіктивних областей" і методології розв"язання крайових задач на конформні відображення для розрахунку фільтраційних процесів у криволінійних областях складної геометрії і невизначеними ділянками меж. ...
760228
  Власюк А.П. Математичне моделювання фільтраційної консолідації масиву грунту в умовах тепло-масопереносу з урахуванням контактного розмиву / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 92-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель фільтраційної консолідації грунту під плоским флютбетом з урахуванням контактного розмиву фільтраційним потоком за наявності переносу солей в неізотермічних умовах. Наближений чисельний розв"язок відповідної двовимірної ...
760229
  Малачівський П.С. Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних сплайн-наближень : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювалні методи / Малачівський П.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 45 назв
760230
  Галущак М.О. Математичне моделюваня та аналіз невизначеності емісії парникових газів при видобуванні і переробці нафти у Польщі / М.О. Галущак, Р.А. Бунь, М. Йонас // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 59-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
760231
  Собакар В. Математичне обгрунтування закономірностей розвитку японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Розвиток японської мови та її становлення у сучасному вигляді недостатньо досліджені. Модель розвитку кожної окремої мови модифікується впливом мов прилеглих територій. Японія є відносно ізольованою країною, що суттєво зменшує вплив на її мову ...
760232
   Математичне оброблення геодезичних вимірів : підручник / С.П. Войтенко, Р.В. Шульц, О.Й. Кузьмич, Ю.В. Кравченко ; за ред. д-ра техн. наук, проф. С.П. Войтенка. – Київ : Знання, 2015. – 654, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 646-654. – Бібліогр.: с. 628-632. – ISBN 978-617-07-0199-2
760233
  Проскура Наталія Олександрівна Математичне пізнання в естетичному аспекті : Дис... канд. філос.наук: 09.00.09. / Проскура Наталія Олександрівна; КУ. – Київ, 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.181-190
760234
  Проскура Н.О. Математичне пізнання в естетичному аспекті. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.09 / Проскура Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
760235
  Глушик М.М. Математичне програмування : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Глушик М.М., Копич І.П., Сороківський В.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 280 с. – Бібліогр.: с. 275-276. – ISBN 978-966-418-103-4
760236
  Кузьмичов А.І. Математичне програмування в Excel : навч. посіб. / А.І. Кузьмичов, М.Г. Медведев ; Європейський ун-т. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2005. – 312 с. – ISBN 966-301-050-9
760237
  Ващук Ф.Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, О.Г. Лавер, Н.Я. Шумило. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 368с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-455-8
760238
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2014 : дев"ята міжнар. наук.-практ. конф., 23-27 червня 2014 р.: тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін. ; редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Київ ; Жукин : ЧДІЕУ, 2014. – 412, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-52-3
760239
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 469, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-64-6
760240
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 : дванадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 443, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-89-9
760241
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2018 : тринадцята міжнар. наук.-практ. конф. : до 100-річчя НАН України : Київ-Чернігів-Жукін, 25-29 черв. 2018 р.: тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Литвинов В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 391, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-24-6
760242
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 7. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
760243
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 7. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
760244
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
760245
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 9. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
760246
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
760247
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 9. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
760248
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
760249
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
760250
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
760251
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
760252
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 12. – 2015. – 151 с. – Резюме укр., англ. мовами
760253
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 12. – 2015. – 183 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
760254
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 13. – 2016. – 220 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
760255
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 13. – 2016. – 220 с. – Резюме укр., англ. мовами
760256
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 16. – 2017. – 124 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
760257
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 16. – 2017. – 200 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
760258
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 15. – 2017. – 272 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
760259
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 21. – 2020. – 179, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5878.2020-21 - Резюме укр., англ. мовами
760260
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 21. – 2020. – 143, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5916.2020-21 - Резюме укр., англ. мовами
760261
  Жуковський В.В. Математичне та комп"ютерне моделювання масопереносу сольових розчинів в каталітичних та дисперсних середовищах частинок мікропористої структури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Жуковський Віктор Володимирович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
760262
  Кулик С.О. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого синтезу завдань на створення баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Кулик Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
760263
  Пшеничний О.Ю. Математичне та програмне забезпечення виявлення кон"юнктивних асоціативних залежностей у реляційних базах даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пшеничний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
760264
  Волочій С.Б. Математичне та програмне забезпечення для дискретно-неперервного стохастичного моделювання відмовостійких програмно-технічних комплексів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Волочій Сергій Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
760265
  Тушницький Р.Б. Математичне та програмне забезпечення ієрархічної декомпозиції, індексування, класифікації та аналізу візуальних образів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Тушницький Р.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв.
760266
  Шестакевич Т.В. Математичне та програмне забезпечення інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шестакевич Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 40 назв.
760267
  Савчук В.В. Математичне та програмне забезпечення інформаційно-технологічного супроводу процесів у галузі туризму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Савчук Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 37 назв
760268
  Давидов М.В. Математичне та програмне забезпечення комп"ютерної системи ідентифікації елементів української жестової мови : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Давидов М.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
760269
  Пелещишин О.П. Математичне та програмне забезпечення маркетингової діяльності підприємства в онлайн-спільнотах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пелещишин Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
760270
  Трач О.Р. Математичне та програмне забезпечення організації життєвого циклу віртуальних спільнот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Трач Ольга Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
760271
  Голощук Р.О. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Голощук Р.О. ; Національний . ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
760272
  Сергієнко І.В. Математичне та програмне моделювання складних систем з використанням суперкомп’ютерних технологій // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – C. 39-48. – ISSN 1027-3239
760273
  Илиев И. Математични методи в биологията / И. Илиев, Др. Байнов, Ст. Златев; Пловдивски университет. – Пловдив, 1987. – 274с.
760274
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз / І.Є. Шиманський. – Київ, 1960. – 556 с.
760275
   Математичний аналіз. – Київ
2. – 1962. – 52 с.
760276
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз / І.Є. Шиманський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1966. – 648 с.
760277
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз / І.Є. Шиманський. – Київ, 1972. – 631 с.
760278
  Нагнибіда М.І. Математичний аналіз / М.І. Нагнибіда, П.П. Настасієв. – Київ, 1981. – 223 с.
760279
  Стрижак Т.Г. Математичний аналіз / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Киев : Либерея, 1995. – 240 с.
760280
  Радченко О.М. Математичний аналіз / О.М Радченко. – Київ : ТВіМС. – ISBN 966-95703-1-X
Ч. 2 : Ряди та інтеграли з параметром. Функції декількох змінних. – 2000. – 152с.
760281
   Математичний аналіз : [завдання для самостійної роботи студентів] : навч.-метод. посібник / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Моторна, Т.М. Прощенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-689-6
Ч. 1. – 2013. – 323, [1] с. : іл., табл.
760282
   Математичний аналіз : завдання для самостійної роботи студентів : навч.-метод. посібник / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Моторна, Т.М. Прощенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-630-8
Ч. 2. – 2015. – 350, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 331-333
760283
  Міхайленко В.М. Математичний аналіз для економістів : Навчальний посібник для студ. економ. спеціальностей вищ. навч. закладів / В.М. Міхайленко, Н.Д. Федоренко; Європейський університет. – 2-ге вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 298с. – ISBN 966-7508-13-7
760284
   Математичний аналіз і теорія фукнцій. – Київ, 1965. – 87 с.
760285
   Математичний аналіз у задачах і прикладах : Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закл. ; У двох частинах / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко, Г.О. Михалін, М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-034-1
Ч.1. – 2003. – 462с.


  Наведено основні відомості з теоретичного курсу математичного аналізу, а також вправи та зразки розв"язування деяких з них. Для студентів вузів
760286
   Математичний аналіз у задачах і прикладах : У 2- х ч. Навч. посібник для вищих педагогічних навчальних закладів / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко, Г.О. Михалін, М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-153-4
Ч.2. – 2003. – 470с.
760287
  Рубльов Б.В. Математичний аналіз. Теорія послідовностей : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ, що навчаються в галузі знань "Системні науки та кібернетика" / Б.В. Рубльов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 95, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94
760288
  Мінаєв Ю.П. Математичний апарат фізики для першокурсників : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.П. Мінаєв ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-188. – ISBN 978-966-599-439-8
760289
   Математичний вісник НТШ : збірник наукових праць / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів, 2004-. – ISSN 1812-6774
Т. 4. – 2007. – мова резюме укр. англ. мовами
760290
  Наумов А.Л. Математичний задачник для будівельників / А.Л. Наумов. – Киев, 1932. – с.
760291
  Міщеряков Юрій Валентинович Математичний і програмний інструментарій автоматизації процесу перетворення конструкторської документації в електронний вигляд : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Міщеряков Ю.В.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
760292
  Вовк Л.В. Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навч. посібник / Л.В. Вовк ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248. – ISBN 978-617-7507-66-5
760293
  Вовк Л.В. Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навч. посібник / Л.В. Вовк ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248. – ISBN 978-617-7507-66-5
760294
  Солдаткіна Л.М. Математичний опис процесу адсорбційного вилучення антоціанів з екстрактів червонокачанної капусти / Л.М. Солдаткіна, В.О. Новотна // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 63 : Хімічні науки. – С. 76-81. – ISSN 1996-9872


  Досліджено кінетику адсорбції антоціанів з підкислених хлоридною кислотою водних екстрактів червонокачанної капусти на бентоніті за різних умов проведення експерименту (зміни концентрації антоціанів, витрати бентоніту, рН i температури екстрактів ...
760295
  Кудрявцев В.Б. Математичний підхід до оцінки перспективності економічних підрайонів Зімбабве / В.Б. Кудрявцев, Чиковоре Годфрей // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 133-137. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
760296
  Криворучко С.К. Математичний світогляд героя у романі Пауло Джордано "Самотність простих чисел" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 205-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Роман сучасного італ. письм. Паоло Джордано (1981 р. н.) "Самотність простих чисел" 2008 р. входить у дискурс fictions critiques ("критичного вимислу"), оскільки в ньому поєднуються науковість і художність, психологізм і техніцизм, відроджується ...
760297
  Касьянюк В.С. Математичні алгоритми і обчислювальний експеримент в задачі парето-оптимальної обробки непрямих вимірювань / В.С. Касьянюк, О.Л. Заворотний // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 257-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані рекурентний і нерекурентний алгоритми розв"язку задач оцінювання розв"язків лінійних операторних рівнянь I роду з випадковими похибками в правих частинах, які базуються на ідеї багатокритеріальної оптимізації. Побудовані методи комп"ютерної ...
760298
  Самойленко А.М. Математичні аспекти теорії нелінійних коливань : Монографія / А.М. Самойленко, Р.І. Петришин; НАНУ; Ін-тут математики. – Київ : Наукова думка, 2004. – 475с. – ISBN 966-00-0109-6
760299
  Жихарєва Н.В. Математичні аспекти термоекономічного аналізу холодильної установки плодоовочесховища // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2014. – № 2 (148). – С. 11- 15. – ISSN 0453-8307
760300
  Бондар О.П. Математичні аспекти формування у здобувачів вищої освіти поняття про діджиталізацію / О.П. Бондар, М.Ф. Семенюта, І.Л. Якуніна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 134-139. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 9). – ISSN 2522-1477
760301
  Конфорович А.Г. Математичні вечори у восьмирічній школі / А. Г. Конфорович, І. Г. Андрощук, К. О. Груніна ; за ред. А. Г. Конфоровича. – Київ : Рад. школа, 1974. – 200 с. : мал., нот.
760302
  Єзріль С.Є. Математичні гуртки в середній школі / С.Є. Єзріль. – Київ-Львів, 1947. – 132с.
760303
  Гордієнко М. Математичні дослідження М.М. Боголюбова періоду 1923-1932 років / М. Гордієнко, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-33. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукові праці М.М. Боголюбова періоду 1924–1932 рр. і досліджено процес еволюції напрямків його наукової діяльності . Проанализированы научные труды Н.Н. Боголюбова периода 1924–1932 годов и исследован процесс эволюции направлений его ...
760304
  Ушаков Р.П. Математичні етюди : для гурткової роботи, підготовки для олімпіад, поглибленого вивчення / Р.П. Ушаков. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.3(63)). – ISBN 978-966-333-677-0
Кн.2. – 2008. – 138с.
760305
  Лейфура В.М. Математичні задачі еврестичного характеру / В.М. Лейфура. – Київ : Вища школа, 1992. – 91 с.
760306
  Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетика / В.С. Перхач. – Львів : Вища школа, 1982. – 380 с.
760307
  Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики / В.С. Перхач. – Львів, 1973. – 324 с.
760308
  Васильєва Д.В. Математичні задачі як засіб формування ключових компетентностей учнів // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 83-91. – ISBN 978-966-544-404-5
760309
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760310
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760311
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760312
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760313
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760314
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760315
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760316
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760317
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760318
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760319
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : Юстон ЛТД, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760320
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : Юстон, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760321
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : НВП Інтерсервіс, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760322
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : Юстон, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760323
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760324
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760325
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2018. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760326
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв, О.А. Летичевський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2018. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760327
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв, О.А. Летичевський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2019. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760328
  Шаблій О.І. Математичні методи в економічній географії : навчальний посібник для вузів / О.І. Шаблій. – Львів : Вища школа, 1984. – 136 с.
760329
  Руденко В.М. Математичні методи в психології : підручник / В.М. Руденко, Н.М. Руденко. – Київ : Академвидав, 2009. – 384с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-81-6
760330
  Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії : Навч. посібник / О.І. Шаблій. – Львів : Світ, 1994. – 304 с. : іл. – ISBN 5-7773-0168-1
760331
  Зінченко М Н. Математичні методи в теорії ризику : навчальний посібник / Н.М. Зінченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-439-140-2
760332
   Математичні методи в химії та хімічній технології. – Львів, 1993. – 208с.
760333
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ
Т. 1, № 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
760334
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ
Т. 1, № 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
760335
  Ясинський Володимир Кирилович Математичні методи дослідження стійкості стохастичних систем з післядією при наявності пуассонових збурень : Автореф... докт. фіз.-матем.наук: 01.01.09-01.01.05 / Ясинський Володимир Кирилович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 31л.
760336
   Математичні методи і моделі в управлінні економічними процесами : монографія / [Л.М. Малярець, Є.Ю. Місюра, В.В. Койбічук та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 418, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 382-410. – ISBN 978-966-676-650-5
760337
   Математичні методи моделювання = Mathematical methods for simulation : навч. посібник / [О.П. Чорний, В.К. Титюк, Н.М. Істоміна, В.А. Власенко]. – Кременчук : Щербатих О.В., 2016. – 232, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-617-639-116-6
760338
  Лозарик В.В. Математичні методи моделювання робототехнічних процесів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.16 / Лозарик В.В.; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1992. – 16л.
760339
  Горбійчук М.І. Математичні методи оптимізації : навч. посібник / М.І. Горбійчук ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-694-295-4
760340
  Зеленський К.Х. Математичні методи оптимізації та прийняття рішень : напрям підгот. 6.050101 "Комп"ютерні науки" / К.Х. Зеленський, В.А. Павлов, К.С. Бовсуновська; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2013. – 386, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 294-295. – ISBN 978-966-388-490-5
760341
  Азарова А.О. Математичні методи оцінювання людського капіталу / А.О. Азарова, А.А. Домінас // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 12-15. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
760342
  Прихожий А.О. Математичні методи та програмні засоби високорівневого структурно-параметричного синтезу цифрових систем. : Автореф... доктор техн.наук: 01.05.03 / Прихожий А.О.; НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці. – К., 1998. – 30л.
760343
  Луценко О.П. Математичні методи та програмні засоби статистично-ймовірнісного аналізу фінансових часових рядів : монографія / О.П. Луценко, О.Г. Байбуз ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : ДНУ, 2018. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-125. – ISBN 978-966-981-025-0
760344
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 40. № 2. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
760345
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 40. № 3. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
760346
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 42, № 2. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
760347
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 42, № 3. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
760348
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 42, № 4. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
760349
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 1. – 2014. – Резюме рос., англ., укр. мовами
760350
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 2. – 2014. – Резюме рос., англ., укр. мовами
760351
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 1. – 2015. – 161 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
760352
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 4. – 2016. – 160 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
760353
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 2. – 2016. – 160 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
760354
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 3. – 2016. – 190 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
760355
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 60, № 3. – 2017. – 144 с, включ. обкл. – Резюме рос., англ., укр. мовами
760356
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 60, № 4. – 2017. – 180 с., включ. обкл. – Резюме рос., англ., укр. мовами
760357
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 60, № 2. – 2017. – 141, [1] с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
760358
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 61, № 1. – 2018. – 196 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
760359
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 62, № 1. – 2019. – 167 с., включ. обкл. – Резюме рос., англ., укр. мовами
760360
  Свідзинський А.В. Математичні методи теоретичної фізики : Підручник для фізико-матем. спец. вищ. закладів освіти / А.В. Свідзинський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Луцьк : Вежа Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 564с. – ISBN 966-600-080-6
760361
  Баран О.І. Математичні мініатюри / О.І. Баран. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Біб-ка журналу "Математика в школах України" ; Випуск1(1). Січень 2003). – ISBN 966-8245-03-2
760362
  Дунець Р.Б. Математичні модели та методи аналізу й синтезу топологій комп"ютерних видавничо-поліграфічних систем : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.05.02 / Дунець Р.Б. – Львів, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 45 назв
760363
  Ананьїн О.В. Математичні моделі адаптивного радіоканалу зв"язку з системами під-регулювання потужності передавача : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.12.13 / Ананьїн О.В.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
760364
  Загородній Ю.В. Математичні моделі в дослідженні вірусів рослин / Ю.В. Загородній, А.Л. Бойко; Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ЕксОб, 2001. – 152с. – ISBN 966-7769-10-0
760365
  Копич І.М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу : навч. посібник / І.М. Копич, В.М. Сороківський, В.І. Стефаняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 375, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 368-375. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 351-356. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-176-8
760366
  Мокін Б.І. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних заклкдів : монографія / Б.І. Мокін, Ю.В. Мокіна ; МОНУ ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 132 с. – ISBN 978-966-641-254-9
760367
  Зінченко Н.М. Математичні моделі в теорії ризику: процеси ризику у випадку великих витрат : Конспект лекцій / Н.М. Зінченко, М.Й. Ядренко. – Київ : Київський університет, РВЦ, 2000. – 20с.
760368
  Крижановський Андрій Станіславович Математичні моделі взаємодії течії повітря з пружно закріпленою лопаттю та їх використання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.07.01 / Крижановський А.С.; МО і НУ, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2001. – 18 с.
760369
  Пасічник Н.Р. Математичні моделі відвідуваності ВЕБ-сайтів та методи їх ідентифікації : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Пасічник Наталія Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
760370
  Кацив Самоїл Шулімович Математичні моделі детермінізаців в системах електропостачання : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Кацив С.Ш.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
760371
  Кузенко К.В. Математичні моделі для керування станом атмосфери промислового центру : 01.05.02:Дис....канд. техн. наук. / Кузенко К.В.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 1999. – 149л. – Бібліогр.: С. 138-146
760372
  Кузенко К.В. Математичні моделі для керування станом атмосфери промислового центру. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Кузенко К.В.; КНТУУ "КПИ". – К, 1999. – 16с.
760373
  Мокін В.Б. Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод : Монографія / В.Б. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 172с. – ISBN 966-641-128-8
760374
  Синявський А.Т. Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Синявський А.Т.; Сенявський Андрій Тадейович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
760375
  Ляшенко Б.М. Математичні моделі задачі двох центрів квантової механіки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 263-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для шредінгерівскої і штурмівскої постановок задачі пропонується єдиний метод роз"язування: двостороння апроксимація власних значень багатопараметричних регулярних диференціальних операторів другого порядку і метод типу Зейделя для розв"язування ...
760376
  Бойко Т.М. Математичні моделі зі зміною вимірності фазового простору для опису діяльності фінансово-промислових структур / Т.М. Бойко, Ф.Г. Гаращенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 79-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі будується загальна математична модель діяльності еволюціонуючих фінансово-промислових структур. В межах даного підходу динаміка розвитку описується системою диференціальних рівнянь зі змінним фазовим простором та переключеннями на кожному з ...
760377
  Мельник В.П. Математичні моделі і методи аналізу режимів енергосистем : [навч. посібник] / В.П. Мельник. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 487, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 484
760378
  Калініна Н.Ю. Математичні моделі ідентифікації та методи структурного аналізу фотограмметричних зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Калініна Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
760379
  Овезгельдиєв Атагельди Оразгельдийович Математичні моделі й процедури багатофакторного оцінювання і ранжування альтернатив у системах організаційного управління : Автореф... доктора технічнихнаук: 01.05.04 / Овезгельдиєв Атагельди Оразгельдийович; Мін-во освіти України. Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Х., 1999. – 32л.
760380
  Алєксєєв В.І. Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхнях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.02. - математ. модел. та обчисл. методи / Алєксєєв В.І.; Алексєєв В.І. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
760381
  Камінський В.В. Математичні моделі квазідетермінізації процесів в складних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Вячеслав Вікторович Камінський; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
760382
  Лєнков С.В. Математичні моделі керування властивостями композиційних матеріалів для фотоелектричних систем енергопостачання радіоелектронних засобів озброєння / С.В. Лєнков, Д.В. Лукомський, В.К. Шваб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-69. – Бібліогр.: С. 69 . – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається нова методика керування властивостями композиційних матеріалів за допомогою логарифмічного та ступеневого законів змішування. Отримані результати можуть бути використані при розрахунках чи прогнозуванні пара-метрів композиційних ...
760383
  Щербовських Сергій Володимирович Математичні моделі надійності ремонтованих об"єктів на основі розширення простору станів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Щербовських С.В.; Нац. ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
760384
  Дікарєв В.Є. Математичні моделі надійності та ефективності комплексів просторово розподілених систем керування : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.08 / Дікарєв В.Є.; НАНУ. .Ін-т проблем моделюв.в енергетиці. – К, 1996. – 30л.
760385
  Демидович Олександр Вікторович Математичні моделі оптимального розподілу інформаційних ресурсів серед вузлів обчислювальних мереж та методи іх реалізації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Демидович О. В.; Нац. ун-тет "Львівс. політех.". – Львів, 2001. – 20 с. – Бібліогр.; 15 назв.
760386
  Ничай І.В. Математичні моделі плоских випромінюючих діелектричних структур з двократною періодичністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ничай Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
760387
  Кулішова Нонна Євгенівна Математичні моделі приводів в САПР мікроелектропривода з високою стабільністю швидкості обертання : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Кулішова Нонна Євгенівна; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1998. – 16л.
760388
  Жуковська О.А. Математичні моделі прийняття колективних рішень : монографія / О.А. Жуковська, Л.С. Файнзільберг ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Освіта України, 2018. – 160, [2] с. : іл., табл. – На обкл.: Особисті рішення експертів. – Бібліогр.: с. 149-160. – ISBN 978-617-7625-08-6
760389
  Гавриш В.І. Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гавриш Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 54 назви
760390
  Шмаков Математичні моделі реологічної поведінки і течії крові в артеріолах і венулах / Шмаков, ЮЛ, В.А. Каліон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-76. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Стаття продовжує огляд досліджень, проведених у Київському університеті. з вивчення особливостей реологічної поведінки і течії крові. у роботі обговорюється математичні моделі реологічної поведінки й течії крові в судинах малого діаметра (артеріоли, ...
760391
  Юхимчук С.В. Математичні моделі ризику для систем підтримки прийняття рішень : Монографія / С.В. Юхимчук, А.О. Азарова; Мін-во освіти України. Вінницьк. держ. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 188с. – ISBN 966-641-058-3
760392
  Мокін Б.І. Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем : Монографія / Б.І. Мокін, С.В. Юхимчук. – Вінниця : Універсум, 1999. – 122 с. – ISBN 966-7199-62-2
760393
  Іванущак Н.М. Математичні моделі розвитку структур ком"ютерних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Іванущак Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
760394
  Фис М.М. Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Фис Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 40 назв
760395
  Буяло Олексій Васильович Математичні моделі середнього ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєння, що проводиться у військових ремонтних органах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:20.02.14 / Буяло О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 11 назв
760396
  Яворський Б.І. Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектру та методів його ефективного виявлення : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Яворський Б.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 42 назви
760397
  Марецька Ельжбета Математичні моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в дискретних фінансових процесах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.05.02 / Марецька Е.; Держ. комітет зв"язку та інформатизації України НАН України Держ. науково - дослідний інститут інформаційної інфраструктури. – Львів, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 72 назви
760398
  Литвиненко О.І. Математичні моделі та алгоритми комп"ютерної діагностики фізичних полів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.06 / Литвиненко О.І.; М-во освіти Укр.Херсон.держ.техн.ун-т. – Херсон, 1999. – 20л.
760399
  Шепелева Н.В. Математичні моделі та алгоритми оцінювання електричних параметрів оксидно-напівпровідникових конденсаторів у процесі їх виробництва, випробувань та зберігання : Автореф... канд. техннаук: 05.13.02 / Шепелева Н. В.; МО Укр. Хар. дер. техн. ун-т радіоелектрон. – Х., 1996. – 23л.
760400
  Косматий Д.Ю. Математичні моделі та алгоритми прийняття оптимальних рішень у банківській діяльності : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.05.04 / Косматий Д. Ю.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 19л.
760401
  Косматий Дмитро Юрійович Математичні моделі та алгоритми прийняття оптимальних рішень у банківській діяльності : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.05.04 / Косматий Дмитро Юрійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.102-108
760402
  Колуд Роберт Математичні моделі та алгоритми тестування знань з використанням зворотного зв"язку та інтернет-технологій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Колуд Р.; Держ. комітет зв"язку та інформації України. НАНУ. – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 22 назв.
760403
   Математичні моделі та експериментальні дані про поширення радіонуклідів у грунтах / В.Є. Гончарук, Г.Т. Лянце, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха ; НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2014. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 224-240. – ISBN 978-617-7045-56-3
760404
  Головахіна Л.М. Математичні моделі та інструментальні засоби планування і управління відновленням працездатності організаційних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Головахіна Л.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
760405
   Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці : монографія. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 246с. – ISBN 978-966-8958-07-6
760406
  Сінельнікова О.І. Математичні моделі та методи аналізу й оптимізації експортного потенціалу електроенергетичної системи : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 01.05.04 / Ольга Ігорівна Сінельнікова; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
760407
  Миргородська Н.А. Математичні моделі та методи в задачах комп"ютерної біології // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 15-17


  Робота присвячена дослідженню впровадження в комп"ютерну науку "біологічних" методів аналізу інформації та генетичних алгоритмів, а саме до задачі моделювання просторової структури білка.
760408
  Яворська Є.Б. Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Яворська Є.Б. ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Полюя. – Тернопіль, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
760409
  Овечко К.О. Математичні моделі та методи оптимізації структури складних технічних систем в умовах невизначеності : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи / Овечко К.О. ; Національна академія наук України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
760410
  Соболєва О.В. Математичні моделі та методи структурно-топологічної оптимізації при проектуванні територіально розподілених об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Соболєва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
760411
  Алі Найф Халіл Альхжуж Математичні моделі та обчислювальні методи планування процесу обслуговування ієрархічними багатостадійними системами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Алі Найф Халіл Альхжуж. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
760412
  Хохольков В.Б. Математичні моделі та обчислювальні методи рішення одного класу задач дифракції плоских лінійно поляризованих електромагнітних хвиль : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Хохольков В.Б. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
760413
  Ляшко Н.І. Математичні моделі фармакологічної корекції функціонального стану організму та їх аналіз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ляшко Наталія Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
760414
  Погорелов О.О. Математичні моделі флотації та алгоритми оптимального керування флотаційним процесом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Погорелов О.О. ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 37 с. – Бібліогр.: 53 назви
760415
   Математичні моделі формування маршруту виконавчого обладнання при реалізації технологічних процесів складання модульних конструкцій в умовах автоматизованих виробництв / І.Ш. Невлюдов, О.М. Цимбал, К.Л. Хрустальов, А.О. Функендорф // Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 2017. – № 1. – С. 25-27
760416
  Палагін В.В. Математичні моделі, методи та засоби виявлення і розрізнення сигналів на фоні негаусових завад : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Палагін Володимир Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – 46 с. – Бібліогр.: 92 назви
760417
  Перестюк М.О. Математичні наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, І.О. Парасюк // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 6. – С. 42-57


  У грудні 2010 року механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка урочисто відзначив своє 70-річчя. Виокремлення факультету як окремого структурного підрозділу в 1940 році ознаменувало собою початок нового ...
760418
  Полунін О. Математичні операції із суб"єктивними часовими інтервалами як метод дослідження функціонування часового механізму індивіда // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 203-212. – ISSN 1810-2131
760419
  Трохимчук П.П. Математичні основи знань. Поліметричний підхід : монографія / Петро Трохимчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 621, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-478. – ISBN 978-966-2750-01-7
760420
  Лігус М.В. Математичні основи музики у філософії Античності Середньовіччя // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 408-410
760421
  Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Т. Циба; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 248с. – ISBN 966-608-226-8
760422
  Кириченко І.О. Математичні основи теорії вогневих дуелей : Монографія / І.О. Кириченко, Л.Г. Раскін; МВСУ; Військ.ін-т ВВ МВС України. – Харків : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – 292 с.
760423
  Голод І П. Математичні основи теорії симетрій / І П. Голод, А.У. Клімик. – Київ : Наукова думка, 1992. – 366с.
760424
  Конфорович А.Г. Математичні софізми і парадокси / А.Г. Конфорович. – Київ, 1983. – 208 с.
760425
   Математичні студії. – Львів, 1991. – 125с.
760426
  Артемчук В.О. Математичні та комп"ютерні засоби для вирішення задачі розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Артемчук В.О. ; НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
760427
  Мезел Математичні та комп"ютерні моделі в квантовій інформатиці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мезел Х. Таві ; Харкывський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
760428
  Коломієць Олена Анатоліївна Математичні та комп"ютерні моделі поверхонь в спеціальних нормальних координатах : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.01 / Коломієць Олена Анатоліївна; Мін-во освіти і науки України. Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 17л.
760429
  Донченко Андрій Володимирович Математичні та програмні засоби побудови мережевих навчальних інформаційних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.03 / Донченко Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
760430
  Донченко Андрій Володимирович Математичні та програмні засоби побудови мережевих навчальних інформаційних систем : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.03. / Донченко Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 112л. – Бібліогр.:л.96-101
760431
  Верес Ю.О. Математичні та програмно-алгоритмічні засоби розв"язання задачі розподілу обмежених ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 01.05.03 / Верес Ю.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
760432
  Демуз І. Математичні та хімічні наукові товариства України кінця XIX - початку XX ст.: радянський досвід історіографічних напрацювань // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 207-212. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
760433
  Локайчук С. Математичні терміни а працях академіка Михайла Кравчука / С. Локайчук, О. Кудісова // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 101-109. – ISSN 2413-0923
760434
  Чарыков А.К. Математияческая обработка результатов химического анализа. / А.К. Чарыков. – Л., 1984. – 168с.
760435
  Боголюбский И.Л. Матеметическое моделирование некоторых нелинейных явлений в дисперсных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Боголюбский И. Л.; Объед. ин-т ядерн. исслед. – Дубна, 1976. – 15л.
760436
  Кольман Э.Я. Матемитика эпохи Возрождения / Э.Я. Кольман, А.П. Юшкевич. – Москва
2. – 1961. – 235 с.
760437
  Абгарян Г.В. Матенадаран / Г.В. Абгарян ; Науч.-исслед. ин-т древних рукописей при Совете Министров Арм. ССР - Матенадаран. – Ереван : Айпетрат, 1962. – 72 с., [17] л. ил. : ил.
760438
  Карасаев А.И. Матенматические методы и модели в планировани / А.И. Карасаев. – М, 1987. – 239с.
760439
  Мериме П. Матео Фальконе / П. Мериме. – Птгр., 1919. – 16с.
760440
  Мериме П. Матео Фальконе / П. Мериме, 1947. – 64с.
760441
  Аверкиев М.С. Матеорология : учебник для геогр. фак. ун-тов и пед. ин-тов / М.С. Аверкиев. – Москва : Издательство Московского ун-та, 1951. – 384 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 380
760442
  Готун І.А. Матерiальна культура населення сiльських передмiсть середньовiчного Києва / І.А. Готун, О.М. Казимір // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 53-67. – ISSN 0235-3490


  Розгорнуте останнім часом масштабне вивчення неукрі- плених пам"яток у передмістях Києва разом з отримани- ми раніше даними дозволяє детально характеризувати специфіку матеріальної і простежених за матеріальними залишками елементів духовної культури ...
760443
   Матера : прощай и здравствуй! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 1. – ISSN 1727-4893
760444
   Матералы и исследования по археологии СССР. – Москва : Академия Наук СССР
№ 108 : Славяне накануне образования Киевской Руси. – 1963. – 385, [3] с.
760445
  Мирзагитов А.М. Матери ждут сыновей : пьесы / Асхат Мирзагитов ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1978. – 416 с.
760446
  Плиско Г.Г. Матери молодогвардейцев / Г.Г. Плиско. – 4-е изд. – Донецк, 1989. – 174с.
760447
  Буньков И С. Турунтаев Матери смотрят вслед / И С. Турунтаев Буньков. – Свердловск, 1959. – 257с.
760448
  Павлов Б.С. Матери, отцы, дети / Б.С. Павлов. – Москва, 1984. – 192с.
760449
  Добровольский А.Д. Материал в помощь лектору / А.Д. Добровольский. – М, 1958. – 19с.
760450
  Старицына В.И. Материал в помощь лектору на тему "Пролетарский интернационализм - основа единства действий и взаимопомощи коммунистических и рабочих партий / В.И. Старицына. – Саратов, 1958. – 34с.
760451
  Требин Ф.А. Материал в помощь лектору на тему "Технический прогресс в нефтяной промышленности СССР за 40 лет" / Ф.А. Требин. – М., 1957. – 40с.
760452
  Самсонов В.Ф. Материал в помощь лектору на тему: Минеральные богатства недр Саратовской области / В.Ф. Самсонов. – Саратов, 1957. – 18с.
760453
  Самсонов В.Ф. Материал в помощь лектору на тему: Минеральные богатства недр Саратовской области. / В.Ф. Самсонов. – Саратов, 1957. – 18с.
760454
  Шустеф Ф.М. Материал для внеклассной работы по математике / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1968. – 205с.
760455
  Шустеф Ф.М. Материал для внеклассной работы по математике / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1984. – 224с.
760456
  Брызгунова Е.А. Материал для упражнений по интонации вопросительного и повествовательного предложений / Е.А. Брызгунова. – М., 1963. – 40с.
760457
  Ушаков Н.Н. Материал для упражнения по орфографии и пунктуации. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1961. – 56с.
760458
  Шкловский В.Б. Материал и стиль в романе Льва Толстого "Война и мир" / В.Б. Шкловский. – М. – 251с.
760459
  Костюк И.Ю. Материал к изучению пядениц (LEPIDOPTERA,GEOMETRIDAE) Читинской области / И.Ю. Костюк, М.І. Головушкин // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Т. 1, вип. 1. – С. 16-42
760460
  Жаков А.Г. Материал к лекции и беседам по современной советской литературе в средней школе / А.Г. Жаков. – Минск, 1966. – 83с.
760461
  Водовозов Н.В. Материал к лекции на тему "Жизнь и творчество А.П. Чехова" / Н.В. Водовозов. – Москва, 1959. – 36с.
760462
  Исаченко С.М. Материал к лекции на тему "Коммунистическая партия - организатор и руководитель Советских Вооруженных Сил / С.М. Исаченко. – М, 1958. – 28с.
760463
  Акимов Ю.Л. Материал к лекции на тему "Проблема типического в художественной литературе" / Ю.Л. Акимов ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1956. – 39 с. – Библиогр.: с. 39
760464
  Нежинский Л.Н. Материал к лекции на тему "Рабочий класс Венгии - ведущая сила строительства социализма в стране" / Л.Н. Нежинский. – М., 1958. – 40с.
760465
  Шгин Н.Н. Материал к лекции на тему "Экономическое сотрудничество социалистических стран" / Н.Н. Шгин. – М, 1958. – 48с.
760466
  Ревякин А.И. Материал к лекции на тему: "Жизнь и творчество А.С.Грибоедова" / А.И. Ревякин. – М., 1954. – 34 с.
760467
  Ревякин А.И. Материал к лекции на тему: "Проблема типичности в реалистической художественной литературе" / А.И. Ревякин. – М., 1953. – 32с.
760468
  Петров С.М. Материал к лекции на тему: "Проблемы реализма" / С.М. Петров. – Москва, 1958. – 40с.
760469
  Анисимова Е.И. Материал к лекции на тему: "Разработка В.И. Лениным марксистской теории и программы по национальному вопросу" / Е.И. Анисимова ; О-во по распростр. полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1958. – 36 с. – Библиогр.: с. 33-34
760470
  Щербаков Д.И. Материал к лекции на тему: Антарктика и задачи ее изучения / Д.И. Щербаков. – Москва, 1956. – 32с.
760471
  Рязанцев Н.И. Материал к лекции на тему: Борьба нового и старого в социалистичесском обществе / Н.И. Рязанцев. – М, 1958. – 31с.
760472
  Кирилюк Е.П. Материал к лекции на тему: Великий украинский поэт-революционер Т.Г.Шевченко. / Е.П. Кирилюк. – М., 1954. – 31с.
760473
  Лифиц М.М. Материал к лекции на тему: Всемирн. развит. советск. торговли - важное условие роста благосостояния труд. / М.М. Лифиц. – Кишинев, 1953. – 40с.
760474
  Фирфаров Б.Н. Материал к лекции на тему: Как люди прочитали историю Земли и определили ее возраст / Б.Н. Фирфаров. – Москва, 1956. – 28с. – На правах рукописи
760475
  Соколов Г.А. Материал к лекции на тему: курская магнитная аномалия - крупнейшая железорудная база СССР. / Г.А. Соколов. – М., 1956. – 24с.
760476
  Шорина Е.В. Материал к лекции на тему: Ленинские принципы коллегиальности и единоначалия в деятельности советских государственных органов / Е.В. Шорина. – М, 1957. – 30с.
760477
  Миняйло А.Т. Материал к лекции на тему: Нефтехимическое сырье как заменитель пищевых продуктов в химической промышленности. / А.Т. Миняйло. – М., 1958. – 40с.
760478
  Карпов М.М. Материал к лекции на тему: О внутренних закономерностях развития естествознания. / М.М. Карпов. – Москва, 1958. – 32с.
760479
  Шабад Б.А. Материал к лекции на тему: О некоторых реакционных "учениях" современной буржуазной социологии / Б.А. Шабад. – М., 1958. – 24с.
760480
  Смирнов В.К. Материал к лекции на тему: Организ. зарботной платы на машиностроительном предприятии. / В.К. Смирнов. – М., 1956. – 56с.
760481
  Немцова В.И. Материал к лекции на тему: Партия большевиков в борьбе за осуществление ленинского плана вооруженного восстания / В.И. Немцова. – М., 1957. – 40с.
760482
  Левин И.М. Материал к лекции на тему: Планирование роста производительности труда на предприятии / И.М. Левин. – М., 1956. – 42с.
760483
  Клопов С.В. Материал к лекции на тему: Проблема освоения бассейна Амура. / С.В. Клопов. – М., 1957. – 20с.
760484
  Логинов Л.И. Материал к лекции на тему: Развитие приборостроения в Советском Союзе / Л.И. Логинов. – М., 1958. – 26с.
760485
  Новоселова А.В. Материал к лекции на тему: Редкие металлы и их применение. / А.В. Новоселова. – М., 1956. – 24с.
760486
  Лебедев Е.А. Материал к лекции на тему: Суэцкий канал / Е.А. Лебедев, Г.И. Мирский. – Москва, 1956. – 38с.
760487
  Мирсков С.А. Материал к лекции на тему: Устав КПСС - основной закон партийной жизни / С.А. Мирсков. – Москва, 1957. – 36с.
760488
  Максимов М.А. Материал к лекции на тему: Экономическое положение современной Индии / М.А. Максимов. – М., 1956. – 36с.
760489
  Шагин Н.Н. Материал к лекции на тему: Экономическое сотрудничество социалистических стран. / Н.Н. Шагин. – М., 1958. – 48с.
760490
  Волков М.С. Материал к лекции на тему:"Социалистическое соревнование-закономерность развития Советского общества" / М.С. Волков. – Москва, 1960. – 40с.
760491
  Виноградов С.Ф. Материал к лекции на тему:Победа социалистической индустриализации в СССР / С.Ф. Виноградов. – Москва, 1957. – 44с.
760492
  Конюшков С.Я. Материал к лекции: "Строительство коммунизма - практическая задача современности" / Конюшков С.Я. ; Об-во по распостранению полит. и науч. знаний РСФСР , Ставропольское краевое отд. – Ставрополь, 1961. – 20 с.
760493
  Никольский А.М. Материал к познанию фауны позвоночных животных северо-восточной Персии и Закаспийской области / А.М. Никольский. – С. 379-406


  Надпись на обл. Совинский 1929 год
760494
  Попова А.Н. Материал к фауне и биологии личинок стрекоз реки Чу. : Из Лаборатории гидробиологии Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства / А.Н. Попова // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 215-219
760495
  Рузский М.Д. Материал по биологии озера Карачи и Карачинского курорта / М.Д. Рузский. – М, 1924. – 4с.
760496
  Рузский М.Д. Материал по биологии озера Карачи и Карачинского курорта : (Предварительное сообщение) / М.Д. Рузский, проф. (Томск) // Гидробиология [компакт]


  Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову на память от автора. 13.II.1926 подпись
760497
  Егоров Ф.Е. Материал по истории народа мари / Ф.Е. Егоров. – Космодемьянск, 1929. – [2], VI, 110с.
760498
  Рузский М. Материал по мирмекологической фауне Кавказа и Крыма / М. Рузский. – Казань : Типо-литография Импер. Унив-та, 1902. – 33 с. – Отд. оттиск
760499
  Хицова Л.Н. Материал по фауне и биологии саркофагид и некоторых групп тахин (Diptera: Sarcophagidae, Tachinidae) Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Хицова Л.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
760500
  Рузский М.Д. Материал по фауне курорта "Карачинское озеро" : отчет о зоологических исследованиях на курорте, роизведенных летом 1924 года : (из зоолог. кабинета Томск. ун-та, № 33) / М. Рузский // [Энтомофауна] : [папка с вырезками и отд. оттисками по энтомологии]. – [Б. м.], 1920. – 8 с.


  На тит. л. надпись: Многоуважаемомковлевичу от автора 29/IV. 1925 г.
760501
  Рузский М.Д. Материал по фауне курорта "Карачинское озеро" / М.Д. Рузский. – М, 1924. – 9с.
760502
  Трахтеров В.С. Материал у учебному пособию В.С. Трахтерова "Вменяемость и невминяемость в уголовном праве (исторический очерк) / В.С. Трахтеров, В.В. Сташис, М.И. Бажанов // Вибрані праці / В.В. Сташис. – Харків : Право, 2015. – С. 236-339. – ISBN 978-966-458-893-2
760503
  Мрочек-Дроздовский П.Н. Материала для словаря правовых и бытовых древностей по Русской правде / [соч.] П. Мрочек-Дроздовского. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синоидальная тип., 1910. – 129 с.


  Аннотация: В издании публикуется материал по истории русского государственного права до конца XVII столетия
760504
   Материали XXV съезда КПСС. – М, 1975. – 288с.
760505
  Попруженко М.Г. Материали за историята по възраждането на Българския народъ : Габрово, 1900. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1900. – 15 с.
760506
   Материали по истории на Българската Комунистическа Партия 1925-1962 г.. – София, 1964. – 536с.
760507
   Материали по история на международното работническо и комунистическо движение. – София, 1958. – 266с.
760508
  Коджейков Д. Материали по синдикалното движение в България / Съставил Д. Коджейков. – Четвърто издание. – София : Профиздат, 1949. – 152 с.
760509
   Материализация разрядки: экономические аспекты. – Москва, 1978. – 349 с.
760510
  Баженов Л.Б. Материализм - знамя науки / Л.Б. Баженов. – Москва : Знание, 1962. – 32 с. – (Новое в нжизни, науке, технике. 2 серия Философия ; 4)
760511
  Шинкарук В.И. Материализм А.Н.Радищева : Дис... канд. филос.наук: / Шинкарук В.И.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 366л.
760512
  Тимошенко В.Е. Материализм Демокрита : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : / Тимошенко; МГУ. – Москва, 1953. – 15 с.
760513
  Тимошенко В.Е. Материализм Демокрита / В.Е. Тимошенко. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1959. – 96 с.
760514
  Геворгян А.И. Материализм Жана Мелье : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Геворгян А.И.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 31л.
760515
  Петрухин А.И. Материализм и атеизм в устном творчестве чуваш. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1959. – 192с.
760516
  Джаймурзин А. Материализм и атеизм Жана Мелье : Автореф... канд. филос.наук: / Джаймурзин А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. филос. – М., 1957. – 14л.
760517
  Острянин Д.Ф. Материализм и диалектика в отечественном естествознании : конец XIX и первая половина XX в. / Д.Ф. Острянин. – Киев : Вища школа, 1984. – 231 с.
760518
  Каро Е. Материализм и наука : пер. с фр. / [соч.] Каро, Парижскаго проф. словесных наук. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1872. – VI, 136 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  На форзаце экз. № 112272 дарственная надпись от Ректора Одесской дух. семинарии ученику 5 класса семинарии Михаилу Самборскому 1882 г.
760519
  Маслин А.Н. Материализм и революционно-демократическая идеология в России в 60-х годах XIX века. / А.Н. Маслин. – М., 1960. – 311с.
760520
  Квасов А.А. Материализм и релятивизм. (Опыт критик философ. релятивизма в современной физике) : Автореф... канд. филос.наук: / Квасов А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 20л.
760521
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1933. – 348с.
760522
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 249с.
760523
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин, 1946. – 335с.
760524
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Ленинград, 1948. – 352с.
760525
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1952. – 352с.
760526
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1963. – 383с.
760527
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 392с.
760528
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1979. – 384с.
760529
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1980. – 558с.
760530
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1984. – 384с.
760531
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – М., 1985. – 471с.
760532
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1986. – 477с.
760533
  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1989. – 507с. – ISBN 5-250-00270-6
760534
  Белов П.. Материализм И.М.Сеченова. / П. Белов. – Москва, 1963. – 99 с.
760535
  Марголис Дж. Материализм менее чем адекватными средствами // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.91-106. – ISSN 0042-8744
760536
  Бутко Н.В. Материализм Н.А. Добролюбова : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Бутко Н.В. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 20 с.
760537
  Волк С.С. Материализм Н.Г. Чернышевского / С.С. Волк, В.С. Никоненко. – Ленинград, 1979. – 72с.
760538
  Гапочка М.П. Материализм против фидеизма: Ленинские принципы критиик фидеизма и современность / М.П. Гапочка. – Москва, 1980. – 191с.
760539
  Филова Е. Материализм против холизма : Автореф... канд. филос.наук: / Филова Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1959. – 17л.
760540
  Коников И.А. Материализм Спинозы / И.А. Коников. – Москва, 1971. – 268с.
760541
  Габараев С.Ш. Материализм Фейербаха / С.Ш. Габараев. – Тбилиси, 1955. – 204с.
760542
  Никоненко В.С. Материализм Чернышевского, Добролюбова. / В.С. Никоненко. – Л, 1983. – 150с.
760543
  Шакир-заде А.С. Материализм Эпикура (учение о бытии и познании). : Автореф... канд. филос.наук: / Шакир-заде А.С.; АН АзССР. Ин-т философии. – Баку, 1950. – 20 с.
760544
  Митин М. Материалистическая диалектика-философия пролетариата / М. Митин ; Ин-т философии Комакад. – Москва : Партиздат, 1933. – 40 с.
760545
  Глаголев В.Ф. Материалистическая диалектика -- методология современной науки. / В.Ф. Глаголев, А.Г. Спиркин. – Москва, 1968. – 80с.
760546
  Овод В.В. Материалистическая диалектика - методологическая основа исследования проблем иммунологии / В.В. Овод, О.Г. Охрименко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
760547
   Материалистическая диалектика - методологическая основа развития науки. – Киев, 1983. – 207с.
760548
   Материалистическая диалектика - методология естественных, общественных и технических наук. – Москва, 1983. – 367 с.
760549
  Ткачук Л.Л. Материалистическая диалектика - мировоззренческо-методологическая основа учебного процесса в техническом вузе // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
760550
  Розенталь М. Материалистическая диалектика : Попул. очерк основных законов материалистич. диалектики / М. Розенталь. – [Москва] : Партиздат, 1937. – 122, [2] с.
760551
  Пернацкий В.И. Материалистическая диалектика / В.И. Пернацкий. – Иваново, 1974. – 240с.
760552
  Суворов Л.Н. Материалистическая диалектика / Л.Н. Суворов. – Москва, 1980. – 264с.
760553
   Материалистическая диалектика : краткий очерк теории. – Москва : Политиздат, 1980. – 287с.
760554
   Материалистическая диалектика. – Москва
1. – 1981. – 374с.
760555
   Материалистическая диалектика. – Москва
2. – 1981. – 285с.
760556
   Материалистическая диалектика. – Ташкент, 1982. – 343с.
760557
   Материалистическая диалектика. – Москва
3 : Диалектика природы и ест. – 1983. – 343с.
760558
   Материалистическая диалектика : краткий очерк теории. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1985. – 350 с.
760559
   Материалистическая диалектика : диалектика процесса познания : в 8-ми кн. – Москва
Кн. 3. – 1985. – 367 с.
760560
   Материалистическая диалектика. – Москва
5. – 1985. – 300с.
760561
  Фурман А.Е. Материалистическая диалектика (основные категории и законы). / А.Е. Фурман. – Москва : Московский университет, 1969. – 223с.
760562
   Материалистическая диалектика : в пяти томах. – М
4. – 1984. – 316с.
760563
  Торчилин К.Е. Материалистическая диалектика в системе методов общей теории государства и права конца XIX-начала XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 17. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
760564
   Материалистическая диалектика и взаимодействие наук. – К., 1985. – 130с.
760565
  Хаан Э. Материалистическая диалектика и классовое сознание / Э. Хаан. – М, 1977. – 192с.
760566
   Материалистическая диалектика и концепция дополнительности. – К., 1975. – 207с.
760567
  Депенчук Н.П. Материалистическая диалектика и методы биологического исследования / Н.П. Депенчук. – К., 1973. – 192с.
760568
   Материалистическая диалектика и методы естественных наук. – Москва, 1968. – 608с.
760569
  Гончаренко Н.Н. Материалистическая диалектика и методы конкретных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 43
760570
  Дышлевый П.С. Материалистическая диалектика и проблема научных революций / П.С. Дышлевый, В.М. Найдыщ. – К, 1981. – 263с.
760571
   Материалистическая диалектика и пути развития естествознания. – Л., 1987. – 206с.
760572
  Исаев И.К. Материалистическая диалектика и системный метод в науке / И.К. Исаев. – К, 1984. – 159с.
760573
  Калошин П.Н. Материалистическая диалектика и системный подход / П.Н. Калошин. – Ташкент, 1985. – 148с.
760574
  Смирнов И.Н. Материалистическая диалектика и современная теория эволюции / И.Н. Смирнов. – Москва, 1978. – 288с.
760575
   Материалистическая диалектика и современность. – Алма-Ата, 1979. – 205с.
760576
   Материалистическая диалектика и современность. – Баку, 1981. – 141с.
760577
  Килунов А.Ф. Материалистическая диалектика и специальные методы исторического исследования : Дис... канд. философ.наук: / Килунов А.Ф.; КГУ. Кафедра диалектического материализма. – К, 1967. – 294л. – Бібліогр.:л.1-40
760578
  Килунов А.Ф. Материалистическая диалектика и специальные методы исторического исследования : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Килунов А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 17 с.
760579
   Материалистическая диалектика и структура естественнонаучного знания. – К., 1980. – 354с.
760580
  Дышлевый П.С. Материалистическая диалектика и физический релятивизм / П.С. Дышлевый. – Киев, 1972. – 323с.
760581
   Материалистическая диалектика и частные науки. – Л., 1976. – 268с.
760582
   Материалистическая диалектика как логика. – Алма-Ата, 1979. – 343с.
760583
  Черкесов В.И. Материалистическая диалектика как логика и теория познания. / В.И. Черкесов. – Москва, 1962. – 478с.
760584
  Черкесов В.И. Материалистическая диалектика как логика и теория познания. : Автореф... доктор филос.наук: / Черкесов В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1964. – 25л. – Бібліогр.:с.4
760585
  Нарский И.С. Материалистическая диалектика как метод конкретного научного исследования / И.С. Нарский. – М, 1972. – 48с.
760586
  Алтухов В.Л. Материалистическая диалектика как методологическая основа познания и преобразования социалистического общества / В.Л. Алтухов, А.Е. Разумов. – Москва : Знание, 1986. – 62 [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 58 и в примеч.: с. 57-59. – (Новое в жизни, науке, технике. Философия ; 6/1986)
760587
  Новак В.Г. Материалистическая диалектика как методологическая основа современной биологии. / В.Г. Новак. – Москва, 1971. – 63с.
760588
   Материалистическая диалектика как методология. – Алма-Ата, 1981. – 356 с.
760589
   Материалистическая диалектика как методология современной физики. – Алма-Ата, 1978. – 122 с.
760590
   Материалистическая диалектика как научная система. – Москва, 1983. – 295 с.
760591
   Материалистическая диалектика как общая теория развития. – Москва, 1982. – 496с.
760592
   Материалистическая диалектика как общая теория развития. – Москва, 1982. – 464с.
760593
   Материалистическая диалектика как общая теория развития. – Москва, 1983. – 477с.
760594
   Материалистическая диалектика как общая теория развития. – Москва
4. – 1987. – 560с.
760595
   Материалистическая диалектика как основа научного мировоззрения. – Л., 1982. – 115с.
760596
   Материалистическая диалектика как основа научного познания. – Ашхабад, 1989. – 116с.
760597
   Материалистическая диалектика как теория развития. – Л., 1982. – 183с.
760598
   Материалистическая диалектика как философская наука : Сб.статей. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та, 1976. – 104с.
760599
  Карпинская Р.С. Материалистическая диалектика о закономерностях развития органического мира / Р.С. Карпинская. – Москва, 1975. – 64с.
760600
   Материалистическая диалектика, ее законы и категории. – Иваново, 1975. – 32с.
760601
  Комисарук Валентина Михайловна Материалистическая критика позитивизма в России (40-80-е гг. XIX века) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Комисарук Валентина Михайловна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 21л.
760602
  Ян Материалистическая мысль в древнем Китае : Автореф... канд. филос.наук: / Ян Хин-Шун; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1967. – 54л.
760603
  Ян Хиншун Материалистическая мысль в Древнем Китае / Ян Хиншун. – Москва : Наука, 1984. – 182с.
760604
  Мостепаненко М.В. Материалистическая сущность теории относительности Эйнштейна / М.В. Мостепаненко. – Москва : Издательство социально-экономической литературы, 1962. – 227 с.
760605
  Дышлевый П.С. Материалистическая философия и развитие естествознания : исторический очерк / П.С. Дышлевый. – Киев : Вища школа, 1977. – 231 с.
760606
  Вязовкин В.С. Материалистическая философия и химия / В.С. Вязовкин. – Москва : Мысль, 1980. – 180 с.
760607
  Есин М И. Материалистическая философия Л.Фейербаха / М И. Есин, . – М, 1954. – 32с.
760608
  Шугайлин А.В. Материалистические воззрения великого русского физика П.Н.Лебедева. : Автореф... канд. филос.наук: / Шугайлин А.В.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1952. – 16 л.
760609
  Сегизбаев О.А. Материалистические и атеистические Тенденции в дореволюционной общественной мысли Казахстана. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.03 / Сегизбаев О.А.; АН Узб.ССР.Ин-т филос.и права. – Ташкент, 1979. – 38л.
760610
  Анцыферова Л.И. Материалистические идеи в зарубежной психологии / Л.И. Анцыферова. – Москва : Наука, 1974. – 360с.
760611
  Аникеев Н.П. Материалистические направления в древнеиндийской философии / Н.П. Аникеев ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва, 1957. – 47 с. – (Серия 2 ; № 3)
760612
  Куприянов В.В. Материалистические основы учения о реактивности организма // Некоторые философские аспекты о болезни : краткий очерк ист. и соврем. состояния учения о фагоцитозе / А.Д. Адо. – Москва : Медгиз, 1965. – С. 59-76
760613
  Акулов В.Л. Материалистический монизм / В.Л. Акулов. – Минск : Университетское, 1988. – 166 с.
760614
  Сабун А.Я. Материалистический характер истлкования К. Д. Ушинским роли мышления в процессе познания : Автореф... канд. филос.наук: / Сабун А. Я.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 15л.
760615
  Константинов Ф.В. Материалистическое и идеалистическое понимание истории / Ф.В. Константинов. – Москва, 1946. – 31с.
760616
  Юдин П. Материалистическое и религиозное мировоззрение / П. Юдин. – Москва : Московский рабочий, 1930. – 191 с.
760617
  Пантин И.К. Материалистическое мировоззрение и теория познания русских революционных демократов. Очерки. / И.К. Пантин. – М., 1961. – 118с.
760618
  Александрова А Материалистическое понимание диалектики деятельной активности субъектов в общественно-исторической практике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Александрова А В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
760619
  Александрова А.В. Материалистическое понимание диалектики деятельности и активности субъекта в общественно-исторической практике. : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Александрова А.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1979. – 175 л. – Библиогр.: л. 161-175
760620
  Корюкниа М.П. Материалистическое понимание законов мышления и специфика законов формальной логики : Автореф... канд. филос.наук: / Корюкниа М. П.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
760621
  Грейлих Г Материалистическое понимание истории / Грейлих. – Санкт-Петербург : Работник, 1906. – 39 с. – (Библиотека самообразования ; Серия "Обществоведение" ; № 5)
760622
  Грейлих Г Материалистическое понимание истории / Г. Грейлих ; со вступ. ст. В. Рожицына. – Харьков : Главполитпросвет УССР, 1923. – 42 с. – (Библиотека самообразования ; Серия "Обществоведение" ; № 5)
760623
   Материалистическое понимание истории. – Иваново, 1975. – 46с.
760624
  Джиоев О.И. Материалистическое понимание истории и буржуазная философия. / О.И. Джиоев. – Тбилиси, 1974. – 119с.
760625
  Юрова И.Л. Материалистическое понимание истории и естествознание. / И.Л. Юрова. – Москва, 1978. – 253с.
760626
  Ойзерман Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.3-33. – ISSN 0042-8744
760627
  Семибратов В.Г. Материалистическое понимание техники и технического прогресса. / В.Г. Семибратов. – Л., 1967. – 159с.
760628
  Директоренко М.А. Материалистическое содержание агробиологических взглядов М.В.Рытова. / М.А. Директоренко. – Минск, 1964. – 212с.
760629
  Петрушевский С.А. Материалистическое учение И.П. Павлова / С.А. Петрушевский. – М., 1950. – 35с.
760630
  Шорохова Е.В. Материалистическое учение И.П. Павлова о сигнальных системах / Е.В. Шорохова. – М, 1955. – 232с.
760631
  Шорохова Е.В. Материалистическое учение И.П.Павлова о сигнальных системах. : Автореф... канд. филос.наук: / Шорохова Е.В.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1951. – 19 л.
760632
  Бабенко Н.И. Материалистическое учение о научном познании природы / Н.И. Бабенко. – Иркутск : Иркутский университет, 1983. – 167 с. – Список лит.: с. 153-163
760633
   Материалисты древней Греции. – Москва, 1955. – 239с.
760634
  Пуришкевич Материалі по вопросу о разложении современного русского университета / Пуришкевич, 1914
760635
  Кузьмина Л.Н. Материалльная основа воспроизводства рабочей силы в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кузьмина Л.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28л.
760636
  Кузьмина Л.Н. Материалльная основа воспроизводства рабочей силы в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кузьмина Л.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 28л.
760637
  Овчаров Т. Материална култура на Второто болгарско царство / Т. Овчаров. – Велико Търново : Св. св. Кирил и Методий, 1994. – 280 с.
760638
   Материаловедение. – Л., 1968. – 88с.
760639
  Мозберг Р.К. Материаловедение / Р.К. Мозберг. – Таллин
ч. 2. – 1969. – 98с.
760640
  Лахтин Ю.М. Материаловедение / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. – Москва, 1972. – 511 с.
760641
  Мозберг Р.К. Материаловедение / Р.К. Мозберг. – Таллин, 1976. – 554с.
760642
  Мозберг Р.К. Материаловедение / Р.К. Мозберг. – Москва, 1976. – 128с.
760643
   Материаловедение : учебник. – 2-е изд., испр. доп. – Москва : Машиностроение, 1986. – 384с.
760644
  Травин О.В. Материаловедение / О.В. Травин. – Москва : Металлургия, 1989. – 386 с.
760645
  Мозберг Р.К. Материаловедение : учеб. пособие / Р.К. Мозберг. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1991. – 447с. – ISBN 5-06-001909-8
760646
  Геллер Ю.А. Материаловедение (методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Металлургия, 1975. – 383 с.
760647
  Геллер Ю.А. Материаловедение (методы анализа, лабораторные работы и задачи) : учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1983. – 383 с.
760648
  Палатник Л.С. Материаловедение в микроэлектронике / Л.С. Палатник, В.К. Сорокин. – Москва, 1978. – 279 с.
760649
  Четвериков Н.И. Материаловедение в микроэлектронике / Н.И. Четвериков, В.С. Полутин. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
760650
  Андриевский Р.А. Материаловедение гидридов / Андриевский Р.А. – Москва : Металургия, 1986. – 128 с.
760651
   Материаловедение жидкометаллических систем термоядерных реакторов. – М., 1989. – 238с.
760652
   Материаловедение и проблемы энергетики : пер. с англ. – Москва : Мир, 1982. – 575 с.
760653
   Материаловедение и технология металлов : учебник для студентов вузов / Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюшин, В.С. Гаврилюк, В.С. и др. Соколов; Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюшин, В.С. Гаврилюк, В.С. Соколов и др.; Под ред. Г.П. Фетисова. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2005. – 864 с. – ISBN 5-06-004418-1
760654
  Андреев В.Н. Материаловедение каменеобработки / Андреев В.Н. – Москва ; Ленинград : Госиздат метпром РСФСР. – (Труды треста "Русские самоцветы" и центр. научно-исслед. лаборатории каменесамоцветной промышленности ; вып. 6)
Ч. 1 : Абразивы. – 1939. – 82 с. : табл.
760655
  Андреев В.Н. Материаловедение каменеобработки / В.Н. Андреев. – Москва ; Ленинград
1. – 1939. – 82 с.
760656
  Андрейченко К.С. Материаловедение оптического производства : учеб. пособие для сред. проф.-тех. училищ / К.С. Андрейченко. – Минск : Высшая школа, 1988. – 141 с.
760657
  Сергеев А.Н. Материаловедение пленок тугоплавких оксидов. / А.Н. Сергеев, В.В. Серебренников. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 145с.
760658
  Березин Б.И. Материаловедение полиграфического производства / Б.И. Березин. – М, 1956. – 367с.
760659
  Березин Б.И. Материаловедение полиграфического производства / Б.И. Березин. – М, 1964. – 255с.
760660
  Горелик С.Л. Материаловедение полупроводников и диэлектриков : учебник / С.Л. Горелик, М.Я. Дашевский. – Москва : Металлургия, 1988. – 575с.
760661
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и металловедение / С.С. Горелик, М.Я. Дашевский. – М, 1972. – 94с.
760662
  Горелик С.С. Материаловедение полупроводников и металловедение / С.С. Горелик, М.Я. Дашевский. – Москва, 1973. – 496 с.
760663
   Материаловедение узкощелевых и слоистых полупроводников : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 140 с.
760664
  Геллер Ю.А. Материаловедение. Методы анализа, лабораторные работы и задачи : учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Металлургия, 1989. – 383 с.
760665
  Михайлова-Станюта Материалоемкость : факторы, резервы, стимулы / Михайлова-Станюта, С.В. Сорокин. – Минск, 1984. – 134с.
760666
  Гордань В.И. Материалоемкость и качество продукции (аспекты управления) / В.И. Гордань. – К, 1988. – 144с.
760667
  Массаковский В.И. Материалоемкость и новая техника / В.И. Массаковский, Л.В. Андреев. – М, 1978. – 63с.
760668
  Иваненко А.Е. Материалоемкость и пути ее снижения в производстве сборного железобетона. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Иваненко А.Е.; Алма-Атинский ин-тут нар. хоз. – Алма-Ата, 1979. – 23л.
760669
  Михайлова-Станюта Материалоемкость и технический прогресс / Михайлова-Станюта, И.А. Лях. – Минск, 1981. – 208с.
760670
  Шарифходжаев М.Ш. Материалоемкость и эффективность общественного производства / М.Ш. Шарифходжаев. – Ташкент, 1985. – 214с.
760671
  Воробьев Г.М. Материалоемкость преобразователей возобновляемой энергии / Г.М. Воробьев, Г.Ф. Курочкин. – Москва, 1988. – 84с.
760672
  Поляк А.М. Материалоемкость продукции / А.М. Поляк. – М., 1986. – 69с.
760673
  Шадыбекова К.К. Материалоемкость продукции и пути ее снижения / К.К. Шадыбекова. – Фрунзе, 1985. – 48с.
760674
  Павлов В.И. Материалоемкость продукции и совершенствование хозяйственного механизма / В.И. Павлов. – Москва, 1979. – 44с.
760675
   Материалоемкость производства и структура материальных затрат. – М., 1981. – 248с.
760676
  Хачиев Г.А. Материалосберегаюшая система снабжения промышленности / Г.А. Хачиев. – Ташкент, 1989. – 109с.
760677
  Антонов А.В. Материалосберегающие и безотходные технологии / А.В. Антонов. – Москва : Знание, 1989. – 61, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Техника ; №12)
760678
  Антонов А.В. Материалосберегающие и безотходные технологии / А.В. Антонов. – Москва : Знание, 1990. – 61 с. – (В помощь лектору. Библиотечка "Эра новых технологий")
760679
   Материалосберегающие технологии. – М., 1987. – 63с.
760680
  Кишкин С.Т. Материалосбережение / С.Т. Кишкин. – М, 1987. – 64с.
760681
  Всесоюзный Материалы / Всесоюзный, по проблеме "Мышление и общение". Алма-Ата 1973. симпозиум. – Алма-Ата, 1973. – 347с.
760682
   Материалы / Всесоюзный, по психолингвистике и теории коммуникации симпозиум, Ленинград. 5-й., 1975. – Москва
1. – 1975. – 127с.
760683
   Материалы / Всесоюзный, по психолингвистике и теории коммуникаций симпозиум, Ленинград. 5-й., 1975. – Москва
2. – 1975. – 257с.
760684
  Всесоюзный Материалы / Всесоюзный, работников народного образования (1988 ; Москва). съезд. – Москва, 1989. – 44с.
760685
   Материалы / "Ломоносов-96".Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальн; МГУ.Студ.союз МГУ.Евразийская студ.ассоциация. – Москва : МГУ. – ISBN 5211037898
Вып.1 : Геология. География. История. Иностранные языки. Экономика. Психология. – 1996. – 282с.
760686
  Зимняя Материалы 10-й зимней школы ЛИЯФ по физике ядра и элементарных частиц / Зимняя, по физике ядра и элементарных частиц школа. – Ленинград : ЛИЯФ
Ч. 1. – 1975. – 476 с.
760687
  Зимняя Материалы 10-й зимней школы по физике ядра и элементарных частиц / Зимняя, ЛИЯФ по физике ядра и элементарных частиц школа. – Ленинград : ЛИЯФ
Ч. 2. – 1975. – 486 с.
760688
   Материалы 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета : Секция химии. – Фрунзе, 1962. – 146с.
760689
   Материалы 10 Всесоюзного совещания по спектроскопии. – Львов : Изд-во Львовск. ун-та. – (Физический сборник ; Вып. 3 (8))
Т. 1 : Молекулярная спектроскопия. – 1957. – 498 с.
760690
   Материалы 12-й научной конференции профессорско-преподавательского состава : Тематика сб.: русский язык, киргизский язык, русская и зарубежная литература. – Фрунзе, 1964. – 88с.
760691
   Материалы 12-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1964. – 64с.
760692
   Материалы 12-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 32с.
760693
   Материалы 12-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета : Секция географических наук: Тематика сб.: физическая география Киргизии, экономическая география Киргизии. – Фрунзе, 1964. – 71с.
760694
   Материалы 12-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета : Секция истории: Тематика сб.: история Киргизии, право и педагогика, история народного хозяйства, историография. – Фрунзе, 1964. – 50с.
760695
   Материалы 12-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета : Секция конкретной экономики: Тематика сб.: экономика промышленности, экономика сельского хозяйства, экономическая география. – Фрунзе, 1964. – 48с.
760696
   Материалы 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 32с.
760697
   Материалы 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 34с.
760698
   Материалы 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргосуниверситета. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 32с.
760699
   Материалы 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава физико-математического факультета. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 94с.
760700
   Материалы 14-й научной конференции профессорско-преподавательского состава физико-математического факультета : Посвящ. 40-летию образования Кирг. ССР и Коммунистической партии Киргизии. – Фрунзе, 1967. – 52с.
760701
   Материалы 15-й научной конференции профессорско-преподавательского состава механико-математического факультета. – Фрунзе, 1970. – 46с.
760702
   Материалы 16-й научно-методической конференции : Тезисы докл.: Конференция состоится 17-20 сентября 1968 года. – Гомель, 1968. – 170с.
760703
   Материалы 17-й Всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск
история. – 1979. – 170 с.
760704
   Материалы 20-й Всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". Геология. – Новосибирск, 1982. – 88с.
760705
   Материалы 20-й Всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". История. – Новосибирск, 1982. – 88 с.
760706
   Материалы 21-й всесоюз. науч. студ. конф. "Студент и науч.-техн. прогресс". – Новосибирск, 1983. – 88 с.
760707
   Материалы 21-й Всесоюзной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск, 1984. – 92 с.
760708
   Материалы 22-й всесоюзной научной студенческой конференци "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск, 1984. – 92 с.
760709
   Материалы 23-й всесоюз. науч. студ. конф. "Студент и науч.-техн. прогресс". – Новосибирск, 1985. – 71 с.
760710
   Материалы 23-й Всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и науч.-техн. прогресс". – Новосибирск, 1985. – 88 с.
760711
   Материалы 23-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". Философия и научный коммунизм. – Новосибирск, 1985. – 88 с.
760712
   Материалы 24-й всесоюзной научной стеденческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск, 1986. – 88 с.
760713
   Материалы 24-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск, 1986. – 92 с.
760714
   Материалы 24-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". Философия и научный коммунизм. – Новосибирск, 1986. – 80 с.
760715
   Материалы 25-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск, 1987. – 88 с.
760716
   Материалы 25-й Всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс" : "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск, 1987. – 80 с.
760717
   Материалы 25-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". Философия и научный коммунизм. – Новосибирск, 1987. – 80 с.
760718
  Ноткина О.Ю. Материалы 25 съезда КПСС : Библиогр. указ. / О.Ю. Ноткина. – Одесса, 1976. – 49с.
760719
   Материалы 26-й всесоюзной научной стеденческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск, 1988. – 87 с.
760720
   Материалы 26-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск, 1988. – 84 с.
760721
   Материалы 26-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". Философия и научный коммунизм. – Новосибирск, 1988. – 84 с.
760722
   Материалы 27-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск, 1989. – 95 с.
760723
   Материалы 27-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск, 1989. – 84 с.
760724
   Материалы 27-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". Философия и научный коммунизм. – Новосибирск, 1989. – 92 с.
760725
   Материалы 28-й всесоюз. науч. студ. конф. "Студент и науч.-техн. прогресс". Геология. – Новосибирск, 1990. – 48 с.
760726
   Материалы 28-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". – Новосибирск, 1990. – 103 с.
760727
   Материалы 28-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". Философия. – Новосибирск, 1990. – 91 с.
760728
   Материалы 29-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". Филология. – Новосибирск, 1991. – 80 с.
760729
   Материалы 29-й всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". Философия. – Новосибирск, 1991. – 112 с.
760730
   Материалы 29-й Всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". Химия. – Новосибирск, 1991. – 82 с.
760731
   Материалы 29 Всесоюзной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс". Биология. – Новосибирск, 1991. – 96 с.
760732
  Зимняя Материалы 5-й зимней школы по физике полупроводников / Зимняя, школа по физике полупроводников. – Ленинград : ФТИ, 1973. – 472 с.
760733
   Материалы 5 республиканской конференции молодых ученых-физиков, посвященной 60-летию Азербайджанской ССР и Компартии Азербайджана : 28-30 мя 1980 г. – Баку, 1980. – 126 с.
760734
   Материалы 6 Всесоюзной конференции по физике диэлектриков (Томск, 1988) : тезисы докладов / Всесоюзная конференция по физике диэлектриков (Томск, 1988). – Томск : ТПИ
секция "Диэлектрики в экстремальных условиях". – 1988. – 190 с.
760735
  Зимняя Материалы 7-й зимней школы по физике полупроводников / Зимняя, школа по физике полупроводников. – Ленинград : ФТИ, 1975. – 566 с.
760736
   Материалы 8-го Всесоюзного робочего совещания по вопросу круговорота веществ в замкнутой системе на основе жизнедеятельности низших организмов. / Всесоюзное рабочее совещание по вопросу круговорота веществ в замкнутой системе на основе жизнедеятельности низших организмов.; АН УССР, Ин-т молекулярной биологии и генетики. – Киев : Наукова думка, 1974. – 187 с.
760737
   Материалы 8-й зимней школы ЛИЯФ по физике ядра и элементарных частиц / Зимняя школа по физике ядра и элементарных частиц. – Ленинград : ЛИЯФ
Ч. 2. – 1973. – 595 с.
760738
  Зимняя Материалы 9-й зимней школы ЛИЯФ по физике ядра и элементарных частиц / Зимняя, ЛИЯФ по физике ядра и элементарных частиц школа. – Ленинград : ЛИЯФ
Ч. 3. – 1974. – 656 с.
760739
   Материалы 9-й зимней школы по физике ядра и элементарных частиц / Зимняя школа по физике ядра и элементарных частиц. – Ленинград : ЛИЯФ
Ч. 1 : Квантовая электродинамика/ В.Н. Грибов. – 1974. – 284 с.
760740
   Материалы XXVI съезда КПУ. – Киев, 1981
760741
  Мисири Г.С. Материалы аудиовизуального страповедческого комплекса "По Советскому Союзу" / Г.С. Мисири, А.С. Прудинина. – М.
1. – 1975. – 147с.
760742
  Сыркин В.Г. Материалы будущего / В.Г. Сыркин. – М., 1990. – 191с.
760743
   Материалы внеочередного Пленума Центрального Комитета КПСС : 11 марта 1985 г. – Москва : Политиздат, 1985. – 16 с.
760744
   Материалы Всероссийской научной конференции в Устюжне о жизни и творчестве Батюшковых и Куприна А.И. / Батюшков К.Н., Батюшков Ф.Д., Куприн А.И.; Всероссийская научная конференция. – Вологда : [б. и.], 1968. – 176 с.
760745
  Васькина Л.И. Материалы Всесоюзной переписи населения 1926 года как источник по истории рабочего класса СССР : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Васькина Л.И.; МГУ. – М, 1972. – 28л.
760746
  Иваск У.Г. Материалы для библиографического указателя трудов и изданий А.А. Титова. – 9 с.
760747
  Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина / П.В. Анненков; подгот. текста и коммент. А.А. Карпова ; вступ. ст. Г.М. Фридлендера, с. 5-31. – Москва : Современник, 1984. – 476 с. : портр. – Библиогр. в примеч. : с. 385-436. – (Библиотека "Любителям российской словесности". Из литературного наследия)
760748
  Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина : факс. воспроизведение 1-го т. Собр. соч. А.С. Пушкина (материалы для биогр.) / П.В. Анненков ; [ авт. ст. К.В. Шилов, с. 3-60 ; авт. коммент. А.Л. Осповат, Н.Г. Охотин]. – Изд. П.В. Анненкова, 1855. – Москва : Книга, 1985. – [4], 489 с., [8] отд. л. факс : ил. – Авт. указан на 432-й с. Прил.: Комментарий к материалам для биографии А.С. Пушкина. Указ. имен, произведений А.С. Пушкина, содерж. к "Материалам": с.241-269. Опис по футл.
760749
  Владимирский-Буданов М.Ф. Материалы для биографии В.Стефановича (1697-1773) / Сообщ. [и предисл. снабдил] М. В[ладимирский]-Б[уданов]. – Киев : Тип. Импер. Университет Св.Владимира, 1892. – 26 c. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора-Летописца. Кн. 7
760750
  Оболенский Е. Материалы для биографии К.Ф.Рылеева / Е. Оболенский. – 52 с.
760751
  Лазаревский А.М. Материалы для биографии Т.Г.Шевченко. / А.М. Лазаревский. – 10с. – Отд. оттиск
760752
  Хургина Т.А. Материалы для ведения бесед-дискуссий / Т.А. Хургина. – вып. 1. – Москва, 1981. – 92 с.
760753
  Соболев Н.Д. Материалы для геологии и петрографии тункинских и китайских Альп / Н.Д. Соболев. – Ч.1. – М-Л, 1940. – 144с.
760754
  Романовский Г.Д. Материалы для геологии Туркестанского края : Вып. 1-3 / Сост. Г[енн]. Д. Романовский, горн. инж., чл. Горн. учен. ком. – 1878-1890. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук
Вып. 2 : Историческая геология: палеонтологический характер осадочных образований Западного Тянь-Шаня и Туранской нихменности / сост. Г.Д. Романовский, горн. инж., чл. горного ученого Комитета. – 1884. – XII, 160, [56] с., 28 л. ил.


  Содержание конволюта:
760755
  Тульчин С.Г. Материалы для грамматического разбора на уроках морфологии. / С.Г. Тульчин. – М., 1967. – 184с.
760756
  Усова А.П. Материалы для дошкольных крусов / А.П. Усова. – Ленинград, 1936. – 79 с.
760757
  Яковлев В.Е. Материалы для ентомологической фауны Европейской России / В.Е. Яковлев. – 44-82с.
760758
  Осипова И.А. Материалы для занятий по интонации / И.А. Осипова. – М, 1976. – 36с.
760759
  Дятлова С.В. Материалы для занятий по устному переводу с английского языка на русский / С.В. Дятлова. – М., 1978. – 86с.
760760
  Спагис А.А. Материалы для изучения приставочных глаголов в русском языке / А.А. Спагис. – М, 1965. – 176с.
760761
  Ясинский М.Н. Материалы для истории судоустройства и судопроизводства в литовско-русском государстве / М.Н. Ясинский
2. – 240с. – Книга без титульного листа. Соединена с т. 1
760762
  Пилипенко П.П. Материалы для минералогии Сибири : О питтиците из рудника "6-я Берикульскаяч площадь" Мариинского уезда, Томской губ. / П.П. Пилипенко. – изд.Н.Криштафовича. – [Томск], 1904. – 7 с.
760763
  Криштофович А.Н. Материалы для наблюдения на экскурсиях / А.Н. Криштофович. – 5с.
760764
  Самарина О.К. Материалы для подготовки к самостоятельному чтению медицинской литературы на французском языке / О.К. Самарина. – Л., 1963. – 200с.
760765
  Круливський Л.К. Материалы для познания фауны чецуекрылых России / Л.К. Круливський. – М. – 31с.
760766
  Бахтина Л.Н. Материалы для работы в лингафонном кабинете (лексико-грамматические упражнения) / Л.Н. Бахтина. – Москва, 1975. – 57с.
760767
  Здобнов Н.В. Материалы для сибирского словаря писателей. / Н.В. Здобнов. – Москва, 1927. – 61с.
760768
  Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка / И.И. Срезневский. – Москва
1. – 1958. – 49с.
760769
  Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка / И.И. Срезневский. – Репродуцировано фотомехан. способом. - [2-е изд.]. – [Москва : ГИС
Т. 2 : Л - П. – 1958. – 1802 стб.
760770
  Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка / И.И. Срезневский. – Москва
Т.3. – 1958. – 990с.
760771
  Фоменков В.Н. Материалы для упражнений по русскому языку / В.Н. Фоменков. – М, 1963. – 107с.
760772
  Лебедев А.Г. Материалы для фауны жуков Казанской губернии / А.Г. Лебедев. – 87 с. – Отд. оттиск
760773
  Рейнгард В. Материалы для фауны паукообразных порядка А а еае водящихся в Харьковской губернии и прилежащих местах. / В. Рейнгард. – 106с.
760774
  Ширяев Г.И. Материалы для флоры Харьковской губернии / Г. Ширяев. – Харьков : Тип. "Печатник". – (Труды Общества испытателей природы при Харьковском университете)
Ч. 1 : Список растений, собранных или наблюдавшихся в Лебединском уезде. – 1907. – С. 237-268. – Отд. оттиск: Труды О-ва испытателей природы при Имп. Харьковском ун-те. Т. 41, вып. 1


  На тит. л. дарств. надпись: Киевскому студ. кружку Испытателей природы от автора
760775
  Финкель А.М. Материалы для фразеологического словаря русского языка / А.М. Финкель, 1956. – 92-95с.
760776
  Палевская М.Ф. Материалы для фразеологического словаря русского языка 18 века / М.Ф. Палевская. – Кишинев, 1980. – 366с.
760777
  Шотова О.Н. Материалы для чтения и бесед. "С чего начинается Родина?" / О.Н. Шотова. – Вып.1. – М., 1976. – 132с.
760778
   Материалы и исследования по археологии СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
№ 25 : Боспорские города. Т. 1. Итоги археологических исследований Тиритаки и Мирмекия в 1935-40 гг. / Под ред. В.Ф.Гайдукевич, М.И.Максимовой. – 1952. – 424 с. : илл.
760779
   Материалы и исследования по археологии СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
№ 85 : Боспорские города. Т. 2. Работы Боспорской экспедиции 1946-53 гг. / Под ред. В.Ф.Гайдукевич, Т.Н.Книпович. – 1958. – 504 с. : рис.
760780
  Терещенко Н.М. Материалы и исследования по языку ненцев / Н.М. Терещенко. – М.-Л., 1956. – 282с.
760781
  Покровский Г.И. Материалы и лекции на тему: физические основы полета ракет / Г.И. Покровский. – М., 1958. – 53с.
760782
  Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. / А. Лукас. – М., 1958. – 747с.
760783
  Ярославский Е. Материалы к 12 главе курса истории ВКП (б) / Е. Ярославский. – М, 1946. – 125с.
760784
   Материалы к 21-й студенческой научной конференции 15-17 мая 1967 года : К 50-летию Октября. – Ленинград, 1967. – 59с.
760785
   Материалы к 7 Всесоюзной конференции по генераторам низкотемпературной плазмы. – Алма-Ата
Т. 2. – 1977. – 247с. – На обкл. назва: Плазма-77
760786
   Материалы к IX конференции молодых ученых : общественные науки. – Минск : [Б. и.], 1964. – 202 с.
760787
   Материалы к VIII главе "Краткого курса истории ВКП/б/". – Воронеж, 1939. – 103с.
760788
   Материалы к VIII съезду художников Киргизии. – Фрунзе, 1987. – 60с.
760789
  Колпакова Е. и др. Материалы к библиографии Александра Блока за 1928-1957 годы / Е. и др. Колпакова. – Оттиск и з Ученых записок Вильнюсск. гос. пед. ин-та, т. VI, 195, 1959. – 289-356с.
760790
   Материалы к библиографии печатных работ преподавателейУральского университета. – Свердловск, 1958. – 87с.
760791
  Гаухман Р.П. Материалы к библиографии по истории русской науки / Р.П. Гаухман. – Москва, 1948. – 132с.
760792
   Материалы к библиографии по истории русской науки. Химия. – М., 1951. – 203с.
760793
   Материалы к библиографии произведений Н.П.Огарева и литературы о нем (1970-1985 гг.) : Библиогр. указ. – Саранск, 1989. – 134с.
760794
   Материалы к библиографии произведений Н.П.Огарева и литературы о нем 1950-1959 гг. : Библиогр. указ. – Саранск, 1986. – 132с.
760795
  Исаков С.Г. Материалы к библиографическому указателю мемуарной литературы о Тартуском университете / С.Г. Исаков. – Тарту, 1989. – 47с.
760796
   Материалы к биографии Б. Асафьева. – Москва, 1981. – 264с.
760797
   Материалы к биографии В.Н.Татищева. – Свердловск, 1964. – 113с.
760798
  Сычевская В.И. Материалы к биологии и экологии синатропных мух рода Fannia R.D. в Самарканде. / В.И. Сычевская. – М., 1954. – С. 45-54
760799
  Бей-Биенко Материалы к биологии непарного шелкопряда /lymantria dispar/ на Алтае / Г. Бей-Биенко : Сиб.с.-х.акад., 1924. – С. 155-160. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Сибирской С.-Х. академии. 1924, Т. III


  На одном из экз дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову в знак искреннего уважения от автора Омск 3/ VII.1928 На экз. № 254607 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Льву Андреевичу Шелюжко автор
760800
  Казакевич Л.И. Материалы к биологии растений Юго-Востока России / Л.И. Казакевич. – Саратов, 1922. – 21с.
760801
   Материалы к вечеру на тему "Китайской Народной Республике 10 лет". – Москва, 1959. – 79с.
760802
  Мокульский К.С. Материалы к вопросу о реакции состедоточения при одноверменных деятельностях. / К.С. Мокульский. – 104-147с.
760803
   Материалы к вопросу о снабжении коксовых установок спекающимся углями и шахтой Донецкого бассейна. – Х.
2. – 1931. – 210с.
760804
   Материалы к вопросу с дифференциации крестьянского хозяйства Украины. – Х.
3. – 1925. – 28с.
760805
   Материалы к Всесоюзной конференции по земледелию и переработке растительного сырья. – М., 1932. – 27с.
760806
   Материалы к всесоюзной научно-технической конференции "Проблемы научной организации управления социалистической промышленностью". – М.
5. – 1966. – 376с.
760807
   Материалы к Всесоюзной научно-технической конференции "Проблемы научной организации управления социалистической промышленностью". – М., 1966. – 378с.
760808
   Материалы к всесоюзной научно-технической конференции "Проблемы научной организации управления социалистической промышленостью". – М.
2. – 1966. – 407с.
760809
   Материалы к всесоюзной научно-технической конференции "Проблемы научной организации управления социалистической промышленостью". – М.
6. – 1966. – 355с.
760810
   Материалы к Всесоюзной научной конференции "Основные факторы формирования личности в условиях развитого социализма". – Москва, 1979. – 71с.
760811
   Материалы к Всесоюзной научной сессии, посвященной 45-летию Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. – М., 1962. – 64с.
760812
   Материалы к Всесоюзной топливной конференции. – Москва : Планхозгиз
Т. 1 : Март 1930. – 1930. – 97 с.
760813
   Материалы к Всесоюзной топливной конференции : Планхозгиз
Т. 2 : Март 1930. – 1930. – с.
760814
   Материалы к Всесоюзному совещанию по высшему радиотехническому образованию. – Москва, 1963. – 28с.
760815
   Материалы к Всесоюзному совещанию по разработке аучных основ поисков слепых рудных тел. – М., 1958. – 101с.
760816
  Александров В.Г. Материалы к выяснению закономерностей управляющих образованием сосудов в сосудисто-волокнистом пучке двудольного растения / В.Г. Александров, К.Ю. Абесадзе, 1934. – C. 539-550
760817
   Материалы к геологии Волжско-Камского края : (100-летию со дня рождения профессора М.Э.Ноинского). – Казань : Казанский ун-т, 1978. – 142с.
760818
   Материалы к геохимии ландшафтов Кольского полуострова. – Москва, 1972. – 154с.
760819
   Материалы к геохимии Хибинских тундр. – М-Л, 1935. – 90с.
760820
   Материалы к договорной компании 1940 года. – Киев : НКМП УССР Укрполиграфтрест 4, 1939. – 53 с.
760821
   Материалы к докладам акад. С.И. Вавилова и акад. Д.С. Рождественского на мартовской сессии Академиии Наук СССР 1936 г. : о работах Государственного оптического института. – М-Л : Издательство Академии Наук СССР, 1936. – 104 с.
760822
   Материалы к докладам председателя СНК СССР т.В.М.Молотова.... – М., 1933. – 148с.
760823
   Материалы к докладу акад. А.Ф. Иоффе : на сессии Академии наук СССР. – М-Л : Издательство Академии Наук СССР, 1936. – 96 с.
760824
   Материалы к докладу НКЗ на П сессии ВУЦИКа. – Х., 1924. – 29с.
760825
   Материалы к докладу правительства Украины на второй сессии Центрального комитета СССП третьего созыва. – Х., 1926. – 226с.
760826
   Материалы к докладу Правления Сахаротреста на УШ съезде рабочих сахарной промышленности. – М., 1927. – 92с.
760827
   Материалы к занятиям по практике устной речи для студентов 1- 4 курсов. изучающих англ.язык. – Харьков, 1971. – 50 с.
760828
  Номинханов Ц.Д. Материалы к изучвению истории калмыцкого языка / Ц.Д. Номинханов. – М, 1975. – 325с.
760829
   Материалы к изучению английской филологии. – Душанбе, 1971. – 177с.
760830
  Басс Х.Ф. Материалы к изучению биосинтеза белка и витаминов из углеводов растительного сырья : Автореф... канд. биол.наук: / Басс Х.Ф.; АН Латвийской ССР. Ин-т экспериментальной медицины. – Рига, 1953. – 20л.
760831
  Букраба Материалы к изучению гематологии у птиц. / Букраба. – Х, 1928. – 32с.
760832
   Материалы к изучению глин и каолинов УССР как огнеупорного сырья. – К., 1936. – 362с.
760833
   Материалы к изучению женьшеня и других лекарственных растений Дальнего Востока. – Владивосток
5. – 1963. – 300с.
760834
   Материалы к изучению женьшеня и лимонника. – М-Л
Частина 2. – 1955. – 196с.
760835
   Материалы к изучению женьшеня и лимонника. – Л.
3. – 1958. – 231с.
760836
   Материалы к изучению женьшеня и лимонника. – Л.
4. – 1960. – 248с.
760837
   Материалы к изучению истории государства и права СССР "Русская Правда". – Москва, 1958. – 60 с.
760838
   Материалы к изучению истории государства и права СССР "Русская Правда". – Москва, 1962. – 104 с.
760839
  Лысин Б.С. Материалы к изучению каолинов Украины / Б.С. Лысин, Е.А. Галабутская. – К., 1929. – 406с.
760840
  Вульчин Е.И. Материалы к изучению минералообразующих систем : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Вульчин Е.И.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1952. – 15л.
760841
  Ермолаев В.Н. Материалы к изучению морфологии и биологии лиственной пяденицы (Semiothisa pumila kush) / В.Н. Ермолаев. – [Ленинград] : [Сектор научных учреждений Народного Комиссариата Просвещения], 1935. – С. 239-253


  На с. [1] дарствен. надпись: Глубокоуважаемому и дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову в знак признательности за содействие к выполнению данной работы от автора.
760842
  Солодовников С.В. Материалы к изучению рыб р. Донца / С.В. Солодовников. – Х.
Т. 1-2. – 1934. – 14с.
760843
  Перов В.Ф. Материалы к изучению снежников, / В.Ф. Перов. – М., 1965. – 1-192с.
760844
  Спагис А.А. Материалы к изучению способов образования видовых пар глаголов / А.А. Спагис. – М, 1959. – 232с.
760845
   Материалы к изучению стимулирующих и тонизирующих средств - корня женьшеня и лимонника. – Владивосток
1. – 1951. – 144с.
760846
  Голованова М.Я. Материалы к изучению условий активации фибриногеназы : Автореф... кандид. биологич.наук: / Голованова М.Я.; Институт физиологии имени акад. И.П.Павлова Академии наук СССР. – Ленинград, 1951. – 12 с.
760847
  Гриневич Ю.А. Материалы к изучению факторов неспецифического иммунитета у больных ревматизмом и хроническим тонзиллитом : Автореф... канд. мед.наук: 765 / Гриневич Ю.А.; Киевск. науч.-исслед. ин-т отоларингологии. – К., 1968. – 19л.
760848
   Материалы к изучению фауны и экологии насекомых центральных районов лесостепи Украины. – Киев, 1963. – 200с.
760849
  Петц Г.Г. Материалы к изучению фауны Малевко-Мураевнинского яруса : табл. 1-2 / Г. фон-Петц. // Очерк Нижнесурской юры / Левинсон-Лессинг. – [Б. м. – [76] с.
760850
  Мухамедиев А.М. Материалы к изучению фауны ракообразных водоемов Ферганской долины / А.М. Мухамедиев. – Фергана, 1949. – 16с.
760851
  Чхиквишвили И.Д. Материалы к изучению фауны Хевсурии / И.Д. Чхиквишвили. – 103-153с.
760852
  Бусол В.А. Материалы к изучению эпизотологии лейкоза крупного рогатого скота в УССР : Автореф... канд. ветеринарныхнаук: / Бусол В. А.; Белоцерк. с.х. ин-т. – Б.Церковь, 1969. – 19л.
760853
  Турлей Г.Ф. Материалы к изучению яруса пестрых глин Харьковской области / Г.Ф. Турлей. – 95-117с.
760854
  Бабушкина Л.М. Материалы к изучнению фосфоросодержащих веществ в пищеварительных секретах : Автореф... канд мед.наук: / Бабушкина Л.М.; АКад. мед. наук СССР. – М, 1956. – 15л.
760855
   Материалы к использованию аэрометодов при изучении почв и растительности Северного Казахстана. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1957. – 117 с.
760856
   Материалы к истории библиотечногодела в СССР 1917-1959 гг.. – Л., 1960. – 236с.
760857
   Материалы к истории гигиены и санитарии на Украине. – К., 1962. – 22с.
760858
   Материалы к истории горной промышленности Грузии. – Тбилиси
1. – 1936. – 650с.
760859
  Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647-1917 гг) / В.Э. Грабарь. – Москва, 1958. – 492с.
760860
  Богачев В.В. Материалы к истории пресноводной фауны Евразии / В.В. Богачев; Отв. ред. Ковалевский С.А. – Киев : АН Украинской ССР, 1961. – 403с.
760861
  Баригаагиин Б. Материалы к истории развития математики в Монголии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Баригаагиин Б.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1961. – 16л.
760862
  Петровская И.Ф. Материалы к истории русского театра в государственных архивах СССР / И.Ф. Петровская. – Москва, 1966. – 287 с.
760863
   Материалы к истории Советского Узбекистана. – Ташкент, 1957. – 298с.
760864
   Материалы к историко-математическому конкурсу для Х-Х1 классов. – Пермь, 1991. – 50с.
760865
  Илизаров С.С. Материалы к историографии истории науки и техники / С.С. Илизаров. – Москва, 1989. – 293с.
760866
   Материалы к контрольным работам по истории КПСС. – Москва, 1967. – 240с.
760867
   Материалы к контрольным работам по истории КПСС. – Москва, 1979. – 272 с.
760868
   Материалы к контрольным работам по истории КПСС. – Москва, 1984. – 207с.
760869
   Материалы к контрольным цифрам пятилетнего плана развития сахарной промышленности. – М., 1928. – 176с.
760870
   Материалы к конференции аспирантов по вопросам философии и права. – Алма-Ата, 1971. – 328с.
760871
   Материалы к конференции аспирантов по вопросам философии, государства и права. – Алма-Ата, 1966. – 84с.
760872
   Материалы к конференции молодых научных сотрудников : к 10-летию Восточно-Сибирского филиала АН СССР. – Благовещенск : серия биология
2. – 1961. – 90 с.
760873
  Бондаренко Александр Александрович Материалы к курсу "Восточнославянский (русский) язык": рабочая программа и учебные задания для студ. филологического фак-та (специальность "украинский язык и литература") / Бондаренко Александр Александрович, Кулинич Ирина Ивановна, Тоцкая Светлана Харитоновна; Укр.ассоциация преподавателей рус.языка и литературы. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-158-Х
Ч.1 : Лексикология. Фразеология. Лексикография. – 2001. – 104с.
760874
  Лурия А.Р. Материалы к курсу лекций по общей психологии / А.Р. Лурия. – Москва, 1975. – 104 с.
760875
  Крайнов П.А. Материалы к лекции на тему / П.А. Крайнов. – М., 1955. – 22с.
760876
  Соболев П.Н. Материалы к лекции на тему: Классовая борьба в деревне накануне Октября / П.Н. Соболев, И.Я. Казинкин. – М, 1957. – 47с.
760877
  Внуковский В.В. Материалы к лепидоптерофауне западной и средней Сибири и сопредельных восточных областей Киргизского края / В.В. Внуковский, студ. биолог. отд. физико-математического фак. Томского ун-та. – [Томск], 1926. – 24 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Томского гос. ун-та. 1926. Т. 76, вып. 2, с. 134-151. – (Из Зоологического кабинета Томского ун-та ; № 32)


  На с. 1 в надзаг. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову в знак признательности за отзывчивое и внимательное отношение и помощь при работе в Зоологическом музее от автора 15.IV.26
760878
  Лобик И А. Материалы к микологической флоре плавень реки Кумы по обследованиям 1925 года. / И А. Лобик. – Пятигорск, 1928. – 62с.
760879
  Арутюнян Е.С. Материалы к микрофлоре дуба Армянской ССР / Арутюнян Е.С. – [Б. г. : б. и.], 1962. – С. 71-80
760880
  Данилевич В.Е. Материалы к нумизматической библиографии / В.Е. Данилевич. – Харьков : Тип. "Печатное дело" кн.К.Н.Гагарина, 1905. – 15 с. – Отд. отт. из: Сборник историко-филолог.общества, т. 16
760881
  Русаков М.П. Материалы к описанию корундовых месторождений Ильменских гор. / М.П. Русаков. – Л., 1927. – 67с.
760882
   Материалы к П конференции молодых научных работников г.Нижнего Тагила. – Свердловск, 1971. – 116с.
760883
  Кияткина Т.П. Материалы к палеоантропологии Таджикистана / Т.П. Кияткина. – Душанбе, 1976. – 187с.
760884
  Северцов С.А. Материалы к познанию биологии размножения / С.А. Северцов. – Оттиск из Зоологического журнала 1932 г. Том XI, вып. 3-4, 1932. – 140-158с.
760885
  Северцов С.А. Материалы к познанию биологии размножения Tet ao i ae (глухарей и тетеревов) в Башкирском гос. Заповеднике в 1930-1931 гг. методами количественного учета / С.А. Северцов. – Оттиск из Зоологического журнала 1932 г. Том XI, вып. 3-4, 1932. – 140-158с.
760886
  Костылев Ю.А. Материалы к познанию инсектофауны Алтая. / Ю.А. Костылев. – С. 301-314
760887
  Лихарев Б.К. Материалы к познанию месторождений отгеупорных глин и каолинов. / Б.К. Лихарев. – Пг., 1918. – 25с.
760888
  Вернидуб М.Ф. Материалы к познанию тихоокеанского белокорого палтуса / М.Ф. Вернидуб. – Ленинград, 1936. – С. 143-184. – Библиогр.: Литература с. 181-183


  На [с. 1] дарств. надпись: В библиотеку Киевского гос ун-та автор
760889
  Лучник В.Н. Материалы к познанию трибы. / В.Н. Лучник. – 158-159с.
760890
  Костылев Ю.А. Материалы к познанию фауны Masaridae (Hymen.) Палеарктики. / Ю.А. Костылев, 1935. – С. 85-115
760891
  Сумаков Г.Г. Материалы к познанию фауны жесткокрылых Средней Азии / Г.Г. Сумаков. – 423-433с.
760892
  Орлов Е.И. Материалы к познанию фауны наземных позвоночных приморской полосы, калмыкой обл. / Е.И. Орлов, Б.К. Фенюк. – Саратов, 1927. – 39-87с.
760893
  Сумаков Г.Г. Материалы к познанию фауны насекомых Новой Земли / Г.Г. Сумаков. – 98-102с.
760894
  Костылев Ю.А. Материалы к познанию фауны одиночных ос (Vespodea, Eumeninae) Якутии / Ю.А. Костылев. – C. 143-148
760895
  Костылев Ю.А. Материалы к познанию фауны одиночных ос Якутии / Ю.А. Костылев. – 143-148с.
760896
  Колосов Ю.М. Материалы к познанию энтомофауны Урала / Ю.М. Колосов. – Отт. из тома XXXIV "Записок Уральского об-ва любит. естествознан. – 81-102с.
760897
  Колосов Ю.М. Материалы к познанию энтомофауны Урала / Ю.М. Колосов. – Отд. отт. из Записок Уральского об-ва любителей естествознания. – Екатеринбург, 1924. – 67-79с.
760898
  Колосов Ю.М. Материалы к познанию энтомофауны Урала / Ю.М. Колосов. – Отд. оттиск из Известий Уральского политехнического ин-та. Т. IV. – Свердловск : Изд. Уральского Политехн. ин-та, 1925. – С. 183-197
760899
  Колосов Ю.М. Материалы к познанию Энтомофауны Урала / Ю.М. Колосов. – Отт. из тома XXXIV "Записок Уральского об-ва любителей естествоз. – [Екатеринбург] : Тип. Е.Н. Ершова и К*, 1916. – 8


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Александру Николаевичу Бартеневу от автора. 1916. 20. XII
760900
  Масалов М.А. Материалы к практикуму по методике преподавания русского языка / М.А. Масалов, 1960. – 30 с.
760901
  Полякова Е.Н. Материалы к словарю географических терминов пермских памятников XVII века. / Е.Н. Полякова. – Пермь, 1972. – 46с.
760902
  Григорян В.М. Материалы к словарю синонимов. / В.М. Григорян. – Ереван, 1957. – 287с.
760903
  Марков К.К. Материалы к стратиграфии четвертичных отложений бассейна Верхней Волги / К.К. Марков. – Л, 1940. – 38с.
760904
  Воронков Г.С. Материалы к структурно-функциональной организации обонятельной луковицы лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Воронков Г.С.; МГУ. – М., 1969. – 27л.
760905
  Васильковский Н.П. Материалы к тектонике УзССР / Н.П. Васильковский. – Ташкент, 1939. – 28с.
760906
  Криштофович А.Н. Материалы к третичной флоре Дальнего Востока Азии / А.Н. Криштофович; Геологический комитет Дальнего Востока. – Владивосток : Типография "Красное знамя", 1923. – 14с. – Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока, 1921 год, № 18
760907
  Ларионова Г.Л. Материалы к урокам географии / Г.Л. Ларионова. – Симферополь, 1948. – 40 с.
760908
  Загоровський Н.А. Материалы к физико-географическому описанию лиманов северного Причерноморья / Н.А. Загоровський. – вырезка. – 54с.
760909
  Квасов Д.Г. Материалы к физиологии раздражения растительных клеток / Д.Г. Квасов, 1949. – С. 258-276
760910
  Максимов Н.А. Материалы к физиологической характеристике гуаюлы / Н.А. Максимов. – Л., 1930. – 99-145с.
760911
  Мулкиджанян Я.И. Материалы к флоре Армянской ССР / Я.И. Мулкиджанян, 1962. – С. 21-25
760912
  Свиренко Д.О. Материалы к флоре водорослей России. К микро-флоре прудов Харьк. губ. / Д.О. Свиренко. – [Харьков] : Тип. М.Х. Сергеева
1. Водоросли прудов Харьковской гор. канализации. – 1918. – 19 с.
760913
  Окснер А.Н. Материалы к флоре лишайников Белоруссии / А.Н. Окснер. – 10 с. – Отд. оттиск
760914
  Бурмакина В. ф. Материалы к экпдемиологии аскаридоза в сельской местности Таджикской ССР : Автореф... канд. биолнаук: / Бурмакина В. ф.; Всес. ин-т гельминтологии им. Скрябина. – Душанбе, 1964. – 18л.
760915
  Рябцев Н.Г. Материалы квантовой электроники / Н.Г. Рябцев. – Москва : Советское радио, 1972. – 382 с.
760916
  Высшая Материалы Научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава / Высшая, профсоюзная школа культуры. – Ленинград, 1975. – 204с.
760917
   Материалы научной конференции "Проблемы гляциологии Алтая". – Томск
Вып.2. – 1974. – 246с.
760918
   Материалы научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Алма-Ата, 1964. – 31с.
760919
  Иориш И.И. Материалы о монголах, калмыках и бурятах в архивах Ленинграда. / И.И. Иориш. – М., 1966. – 207с.
760920
   Материалы Объединенного Пленума Центрального Комитета и Центральной Контролькой Комиссии КПСС, 24-25 апреля 1991 г.. – М, 1991. – 141с.
760921
  Воронкова С.В. Материалы особого совещания по обороне государства (источниковедческое исследование) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Воронкова С.В.; МГУ. – М., 1970. – 17л.
760922
   Материалы Пленума Центрального Комитета КПРС. – Москва : Политиздат, 1987. – 90с.
760923
   Материалы пленума Центрального Комитета КПСС. – М, 1984. – 64с.
760924
   Материалы пленума Центрального Комитета КПСС. – М, 1984. – 31с.
760925
   Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. – Москва : Политиздат, 1987. – 92с.
760926
   Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС : 10 января 1989 г. – Москва : Политиздат, 1989. – 31 с.
760927
   Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 11 марта 1985 г.. – Москва : Политиздат, 1985. – 16 с.
760928
   Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 17-18 февраля. – Москва : Политиздат, 1988. – 77 с.
760929
   Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 25-26 июня 1987 г.. – Москва : Политиздат, 1987. – 112 с.
760930
   Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 5-7 февраля 1990 г.. – М, 1990. – 384с.
760931
  Ленин В.И. Материалы по аграрному вопросу / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 96с.
760932
  Крейтер Е.А. Материалы по биологии ячменной мушки Hydrellia griseola Fall / Е.А. Крейтер, 1927. – 92-98с.
760933
  Абрамова Л.Н. Материалы по возрастной морфологии нервного аппарата книжки овцы. : Автореф... канд.биол.наук: / Абрамова Л.Н.; Ставрополь с-х.ин-т. – Ставрополь, 1967. – 16л.
760934
  Имшенецкий А.А. Материалы по вопросу о разграничении госимуществ на республиканские и местные : Доклад / А.А. Имшенецкий. – Харьков, 1924. – 73 с.
760935
  Архангельский П.П. Материалы по вредителям сухофруктов в Средней Азии / П.П. Архангельский. – Ташкент : Тип. газ. "Кр. Звезда"
№ 22. – 1931. – 43 с.
760936
  Карапетян О. Материалы по геологии и гидрогеологии Армянской ССР / О. Карапетян. – Ереван
3. – 1938. – 31с.
760937
  Гаясака И. Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока : О коллекции меловой фауны с Русского Сахалина / И. Гаясака; Геологический Комитет Дальнего Востока. – Владивосток
N. 12. – 1921. – 7с.
760938
  Гапонов Е. Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока : Ископаемые диатомовые водоросли полуострова Камчатки / Е. Гапонов. – Владивосток : Гос. Дальневосточный ун-тет
N. 49. – 1927. – 28с.
760939
  Суслов С.П. Материалы по геоморфологии Ойротии : (Северо-Восточного Алтая) / С.П. Суслов. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1936. – 79с.
760940
  Невский Н.А. Материалы по говорам языка цоу: Словарь диалекта северн. цоу. / Н.А. Невский. – М., 1981. – 292с.
760941
  Башенина Н.В. Материалы по динамике численности мелких грызунов лесной зоны / Н.В. Башенина, 1951. – С. 4-13
760942
  Зарецкий А.И. Материалы по занимательной грамматике русского языка / А.И. Зарецкий. – М, 1961. – 60с.
760943
  Алпатов В.В. Материалы по изменчивости яиц насекомых / В.В. Алпатов, Т.Ф. Бахвалова ; (Центральная шелководная станция Наркозема, Москва, дир. Б.Н. Михин) // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 32-44
760944
  Глазовская М.А. Материалы по изучению почвенного комплекса нижнего Заволжья / М.А. Глазовская. – Л, 1939. – 60с.
760945
  Жуковский П.М. Материалы по изучению пшениц Восточной Грузии / П.М. Жуковский. – Тифлис, 1923. – 38с.
760946
  Бортничук В.А. Материалы по изучению этиологии вирусной бронхопневмонии поросят : Автореф... канд. биол.наук: / Бортничук В.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1967. – 21л.
760947
  Масайтис А. Материалы по исследованию с.-х. значения грачей в западной Сибири. / А. Масайтис. – Новосибирск, 1930. – 14с.
760948
  Гераклитов А.А. Материалы по истории Мордвы / А.А. Гераклитов. – Москва ; Ленинград, 1931. – 127с.
760949
  Иванов П.П. Материалы по истории мордвы 8-11 вв. / П.П. Иванов. – Моршанск, 1952. – 232с.
760950
  Тарсаидзе Н.Г. Материалы по истории поселения грузин в России в первой половине XVIII века / Н.Г. Тарсаидзе. – Тбилиси, 1964. – 52с.
760951
  Полевой Н.А. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов / Н.А. Полевой. – Ленинград, 1934. – 543 с.
760952
  Полевой Н.А. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов / Н.А. Полевой. – Л., 1934. – 541с.
760953
  Сапожников И.В. Материалы по исторической географии дельты Дуная / И.В. Сапожников. – Одесса, 1998. – 44 с.
760954
  Идельсон М.С. Материалы по колитчственному учету донной фауны Шпицбергенской банки / М.С. Идельсон. – М., 1931. – 27-46с.
760955
  Пушкарев Н.И. Материалы по культуре сахаристых растений кукурузы, сорго и сахарной свеклы в засушливом районе. / Н.И. Пушкарев. – Ростов н/Д, 1923. – 39с.
760956
  Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике / Мария Слабченко. – Одесса : Тип., лит. и переплетная И. Скальского, 1912. – 16 с.
760957
  Кузнецов Материалы по мирмекологии Туркестана / Кузнецов, -Угамский. – 35-44с.
760958
  Ляйстер А.Ф. Материалы по орнитофауне Армянской ССР (Ornis Armenica). / А.Ф. Ляйстер, Г.В. Соснин. – Ереван, 1942. – 402с.
760959
  Чхиквишвили И.Д. Материалы по орнитофауне Джавахетии / И.Д. Чхиквишвили. – 305-328с.
760960
  Петрушевский Г.К. Материалы по паразитологии рыб Карелии. / Г.К. Петрушевский. – 133-186с.
760961
  Черный Б.О. Материалы по рабочему вопросу и промышленности в г.Киеве. / Б.О. Черный. – К, 1919. – 134с.
760962
  Бузик А.И. Материалы по разведке Мельниковского газоносного района Нижневолжского края с планом разведки названного района. / А.И. Бузик. – Саратов, 1931. – 21с.
760963
  Морозов С.С. Материалы по региональному грунтоведению / С.С. Морозов. – Москва, 1964. – 154с.
760964
  Тер-Оганесян Материалы по рудоносности западной части Зеравшанского хребта / Тер-Оганесян. – М.-Л., 1936. – 57с.
760965
  Линдберг Г.У. Материалы по рыбам Приморья / Г.У. Линдберг, 1936. – 393-407с.
760966
  Александрова А.С. Материалы по советской прозе / [авт.-сост.: А.С. Александрова, Т.И. Мелентьева]. – Москва : МГУ, 1983. – 108 с.
760967
  Мишурова Г.И. Материалы по современному русскому языку для подготовки к государственным экзаменам. / Г.И. Мишурова, Р.В. Туркина. – М., 1967. – 84с.
760968
  Тюрин И.В. Материалы по сравниванительному изучению методов определения органического углерода в почвах. / И.В. Тюрин, 1936. – 151-161с.
760969
  Тюрин И.В. Материалы по сравнительному изучению методов определения, органического углерода в почвах. / И.В. Тюрин, В.В. Пономарева, 1937. – 127-177с.
760970
  Лихачев А.С. Материалы по статистике и экономике цветных металлов / А.С. Лихачев. – Москва ; Ленинград, 1938. – 180 с.
760971
  Девель Т.М. Материалы по технике ведения фотоархива при научно-исследовательских учереждениях / Т.М. Девель. – М.Л., 1954. – 43с.
760972
  Болотников И.А. Материалы по усовершенствованию средств борьбы и специфической профилактики пастереллеза кур : Автореф... канд. биол.наук: / Болотников И. А.; АН ЭССР. – Таллин, 1967. – 20л.
760973
  Бей-Биенко Материалы по фауне Dermaptera и Orthoptera Зайсанской долины и сопредельных гор / Г.Я. Бей-Биенко. – Омск : Изд. Сибирского ин-ту с./х. и лесоводства, 1929. – 26 с. – Библиогр: Список использованной лит-ры (с. 23-26)


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Георгию Францевичу Гаух от автора
760974
  Яхонтов А.А. Материалы по фауне Lepidoptera Rhapalocera Владимирской и Нижегородской губернии. / А.А. Яхонтов. – М. – 53с.
760975
  Круглова В.М. Материалы по фауне личинок тендипедид / В.М. Круглова. – Томск, 1949. – 44с.
760976
  Бартенев А.Н. Материалы по фауне стрекоз палеарктики / А.Н. Бартенев и А.Н. Попова // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 235-239


  Авт.: Попова Ариадна Николаевна (1897-?) На с. 236 дарств. надпись: От одного из авторов А. Попова. Ленинград. 22.II.38
760977
  Рябов М.А. Материалы по фауне чешуесрытых Северного Кавказа / М.А. Рябов. – Л., 1926. – 275с.
760978
  Никитина Е.В. Материалы по флоре северного склона хребта Киргизской Ала-Тоо / Е.В. Никитина. – Фрунзе, 1960. – 148с.
760979
  Кулемзин В.М. Материалы по фольклору хантов. / В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина. – Томск, 1978. – 216с.
760980
  Шенкевец Н.П. Материалы по фонетике / Н.П. Шенкевец. – Благовещенск, 1971. – 88с.
760981
  Розанова Э.И. Материалы по фонетике для лиц, говорящих на испанском языке / Э.И. Розанова, И.В. Одинцова. – М, 1980. – 48с.
760982
  Розанова Э.И. Материалы по фонетике и интонации для стажеров из Японии / Э.И. Розанова, И.В. Одинцова. – М, 1977. – 30с.
760983
  Розанова Э.И. Материалы по фонетике и интонации русского языка для студентов-иностранцев 1 курса нефилологических специальностей / Э.И. Розанова, Н.П. Киреева. – М, 1978. – 60с.
760984
  Витковский О.В. Материалы по электроэнергетике капиталистических стран / О.В. Витковский. – Москва, 1956. – 66с.
760985
  Богораз В.Г. Материалы по языку азиатских эскимов / В.Г. Богораз. – Л, 1949. – 256с.
760986
  Рубцова Е.С. Материалы по языку и фольклору эскимосов. (Чаплинский диалект). / Е.С. Рубцова. – М.-Л.
Ч.1. – 1954. – 556с.
760987
   Материалы пятой зимней школы по теории ядра и физике высоких энергий : 21 февр. - 4 марта 1970 г. – Ленинград
Ч. 1. – 1970. – 248 с.
760988
  Богородицкий Н.П. Материалы радиоэлектронной техники : учебник для радиотехнич. специальностей вузов / Н.П. Богородицкий, В.В. Пасынков. – Москва : Высшая школа, 1969. – 424 с.
760989
  Срезневский И.И. Материалы северной истории / И.И. Срезневский. – Отт.
760990
   Материалы семинара "Взаимодействие космических лучей со средой" / 11-й ленинградский семинар по космофизике (Ленинград, 1979). – Ленинград : ФТИ АН СССР, 1979. – 399 с.
760991
  Горохова О.В. Материалы сравнительного изучпни я адьювантных свойст эндотоксина и липополисаханидных препаратов из различных бактерий : Автореф... канд. биол.наук: / Горохова О. В.; АМН СССР, Ин-т эксперим. медицыны. – Л., 1966. – 20л.
760992
   Материалы Хорезмской экспедиции : Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1957 году. – Москва : Академия Наук СССР
Вып. 4 : Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1957 году. – 1960. – 205, [3] с.
760993
   Материалы Чичибабинских чтений 1995-1999. – Харків : Фолио, 1999. – 104с.
760994
   Материалы шестой зимней школы по теории ядра и физике высоких энергий : 21 февр. - 4 марта 1971 г. – Ленинград
Ч. 1. – 1971. – 266с.
760995
   Материалы шестой зимней школы по теории ядра и физике высоких энергий : 21 февр. - 4 марта 1971 г. – Ленинград
Ч. 3 : (Секция физики полупроводников). – 1971. – 488с.
760996
   Материалы школы по теории дефектов в кристаллах и радиационных нарушений : Телави, Грузинская ССР, 11-28 октября 1965 г. – Тбилиси
Т. 1. – 1966. – 266с. – На обкл. назва: Физика кристаллов с дефектами
760997
  Пасынков В.В. Материалы электронной техники / В.В. Пасынков. – Москва : Высшая школа, 1980. – 406 с.
760998
  Пасынков В.В. Материалы электронной техники : учебник / В.В. Пасынков, В.С. Сорокин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 366 с.
760999
  Антипов Б.Л. Материалы электронной техники : задачи и вопр. : учеб. пособ. для вузов по спец. электрон. техники / Б.Л. Антипов, В.С. Сорокин, В.А. Терехов ; под ред. В.А. Терехова. – Москва : Высшая школа, 1990. – 206, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 207. – ISBN 5-06-001538-6
761000
  Ма Б.М. Материалы ядерных энергетических установок / Б.М. Ма. – М., 1987. – 407с.
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,