Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
760001
  Агеєва Н.Є. "Літургія ангелів" Вільгельма Котарбінського // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8/9 (150). – С. 47-50. – ISSN 2518-7104


  Художні роботи у храмі велися до 1896 р. Над здійсненням внутрішнього оздоблення зведеного до 900-річчя Хрещення Русі собору трудився потужний творчий колектив з 96 художників і декораторів, керований професором Адріаном Вікторовичем Праховим.
760002
  Підоричева І. "Ліфт" розвитку стартапів / І. Підоричева, В. Ляшенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 1, 8


  "Як інструмент розвитку стартапів, запуску успішних інноваційних бізнесів, створених на базі розробок наукових установ і закладів вищої освіти (ЗВО), пропонується впровадити систему "Інноваційного ліфта": від школи до Європи", засновану на методології ...
760003
  Мак-Баглик "Ліхтарня неба" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 102-105. – ISSN 08-68-4790-1
760004
  Свачій Л.М. "Лобачевський був не лише Коперником геометрії, але й Коперником усього нашого мислення" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 2-4. – ISSN 2518-7104
760005
  Кровицька О. "ловися, рибко, велика й маленька" // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С.24


  етимологія слова "риба"
760006
  Русиа Г.И. "Логика" Соломона Додашвили. : Автореф... канд. филос.наук: / Русиа Г.И.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1951. – 24 с.
760007
  Романина Н. "Логистика 2011": главная отраслевая выставка года // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 8-11 : фото
760008
   "Логистика в государственных закупках" (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 1 (38). – С. 10-19
760009
  Коряжнова М.В. "Логистика должна охвативать не одно предприятие, а всю цепь поставок" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 74-75
760010
  Костюченко Л. "Логистическая инфраструктура в общем понимании...." // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 76-80 : табл., фото
760011
  Анцибалова Н. "Логистические затраты - это совокупность затрат на управление движением материальных потоков по всей логистической системе" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 71-73 : фото
760012
   [Логвиненко Іван Олександрович] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. Г.В. Дзяк ; редкол.: Е.М. Білецька, О.О. Гудар"ян, К.Д. Дука [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 20, № 1. – С. 146-147. – ISSN 2307-0404


  "...29 березня 2015 року виповнилося б 75 років від дня народження вченого, професора Івана Олександровича Логвиненка."
760013
  Любачівський І.М. Літургійна боротьба святого Василія з аріанізмом: щодо історії тексту Літургії св. Василія Великого // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 47-70. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  Автор обговорює текстуальну цілісність та авторство анафори Літургії св. Василія Великого. Зроблено порівняння тексту анафори з текстами інших творів св. Василія з метою виявити в них мовні й богословські подібності. Головна ціль автора – представити ...
760014
  Дмитрів І. Літургійна символіка збірки Богдана-Ігоря Антонича "Велика гармонія" // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 194-204. – ISBN 978-966-2248-71-5
760015
  Новакович М. Літургійна творчість Івана Лаврівського в контексті секуляризації релігійно-культурного життя Галичини середини XIX ст. // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 52-59. – ISSN 2224-0926
760016
  Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна Літургійне шитво України XVII-XVIII ст. : Автореф... д-ра мистецтвознавстванаук: 17.00.04 / Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології. – К., 1994. – 41л.
760017
  Тилявський Іван Літургійні напрямки Почаївського монастиря під час Унії (1712-1831) / Тилявський Іван. – Рим; Львів : Салвид, 1997. – 376с.
760018
  Воскобойнікова В. Літургійні твори П. Чеснокова в контексті взаємодії канонічного та авторського начал в циклічних жанрах православної духовної музики // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 248-258. – ISSN 2310-0583
760019
  Пелеш К.Ю. Літургіка : біограф. матеріяли / Кир Юліян Пелеш ; [упоряд. А. Черемський ; Укр. культурний фонд]. – [Репр. вид.]. – Харків : Олександр Савчук, 2019. – 671, [1] с. : іл., портр. – Присвяч. 175-річчю з дня народж. Владики Юліяна Пелеша. - Вих. дан. ориг.: Відень : накладом ОО. Михитаристов. З печаттю В. Гейнриха, 1885. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7538-30-0
760020
  Гентош Л.Р. Літургічна реформа митрополита Андрія Шептицького // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 31-36. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
760021
  Генсьорський В. Літургічне вшанування Почаївської ікони Божої Матері в працях професора Волинської духовної семінарії протоієрея Андрія Хойнацького // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – № 9. – С. 108-127. – ISSN 2519-4348
760022
  Зосім О.Л. Літургічний вимір духовної пісенності українсько-білоруської традиції XVII-XIX століть // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 280-287. – ISSN 2226-2180
760023
  Воскобойнікова Ю.В. Літургія в китайських тонах: культуротворчий експеримент регента Ніни Старостіної // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 116-126. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Розглянуто сучасний розвиток православної церковно-співацької традиції в Китаї. Здійснено короткий екскурс в історію православних громад цієї країни, охарактеризовано сучасну кліросну ситуацію. Проаналізовано унікальний досвід регента з Пекіна Ніни ...
760024
  Даниленко І. Літургія в поезії і на сцені (до питання про трансформацію жанрового коду літургійного богослужіння у сучасному культурному дискурсі) // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 16-19


  У запропонованій статті авторка поставила за мету з"ясувати місце літургійного богослужіння у сучасному культурному дискурсі, зокрема в поезії і театрі, та окреслити основні тенденції художньої трансформації жанрового коду цієї релігійно-культової дії
760025
  Федор О.Т. Ліфт // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 32 : фото
760026
  Науменко В. Ліхтарник у закутні // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
760027
  Кіптенко В.К. Ліхтенштейн (- Князівство Ліхтенштейн) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 544-545. – ISBN 978-966-02-7999-5
760028
  Горобець Ірина Ліхтенштейн. Країна на долонях / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 86-91 : фото
760029
  Чуйко С.Р. Ліцеї України (ХІХ-ХХ) / С.Р. Чуйко. – Тернопіль, 1996. – 140с.
760030
  Лемиш А. Ліцеїсти дивляться у завтрашній "День" // День. – Київ, 2000. – 17 лютого (№ 28). – С. 2


  В Українському гуманітарному ліцеї при КНУ імені Тараса Шевченка відкрито виставку робіт фотохудожників, надісланих на конкурс газети "День".
760031
  Сапожнікова О. Ліцеїсти Херсона на підготовчому відділенні // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 3


  Підготовче відділення уніерситету приймав вихованців Херсонського фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті Херсонської міської ради на чолі з О.В. Слободянюком, ...
760032
  Соловйов Ю. Ліцей - флагман обласної програми "Обдаровані діти" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 4-5. – ISSN 0131-6788
760033
   Ліцей : юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 1/2. – 2001
760034
   Ліцей : юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 3/4. – 2001
760035
   Ліцей : юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 5/6. – 2001
760036
   Ліцей : юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 7/8. – 2001
760037
   Ліцей : Юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 1. – 2002
760038
   Ліцей : Юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 2. – 2002
760039
   Ліцей : Юнацький культурно-освітній журнал. – Київ
№ 3. – 2002
760040
  Сазоненко Г. Ліцей доби змін (роздуми про проблеми та перспективи ліцейної освіти) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 121-124
760041
   Ліцей доби змін (роздуми про проблеми та перспективи ліцейної освіти) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 182-185
760042
   Ліцейна освіта в Україні: реалії і перспективи розвитку : За матер. Всеукр. науково-практ. конференції, присв.10-літтю Укр. гуманіт ліцею КНУ ім.Т.Шевченкаа / За ред. Г.С. Сазоненко; Ред. кол.: Г.С.Сазоненко, П.П.Кононенко, І.Г.Єрмаков, Н.М.Дем"яненко. – Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 400с. – ISBN 966-628-046-9
760043
  Базилевич В.Д. Ліцейна освіта в Україні: резолюція діалогової конференції / В.Д. Базилевич, Г.С. Сазоненко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 30-31.


  Українським гуманіт.ліцеєм КНУТШ 28 листоп. 2006 р. проведено конф. "Ліцейна освіта в Україні: європейський вимір"
760044
   Ліцейська освіта: педагогічний менеджмент і технології навчання : навчальн-методичний посібник. – Київ : Педагогічна преса, 2007. – 288с., іл. – ISBN 978-966-7320-85-0
760045
  Килівник Н. Ліцейське наукове товариство - шлях у велику науку / Н. Килівник, Ю. Губина // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 33-34. – ISSN 0131-6788
760046
  Безклубий Ігор Анатолійович Ліцензійний договір в патентному праві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Безклубий Ігор Анатолійович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 26 с.
760047
  Якубівський І. Ліцензійний договір за новим Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 204-205. – (Серія юридична ; Вип. 41)
760048
  Батова В. Ліцензійний договір на використвння корисної моделі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 45-50
760049
  Харитонова О. Ліцензійний договір, ліцензія та деякі проблеми правового регулювання пов"язаних з ними відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 143-155. – ISSN 1026-9932
760050
  Стеблак Т.Д. Ліцензійний договір: підходи до розуміння та процедура укладення // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 215-219. – ISBN 978-966-999-024-2
760051
  Третьякова М. Ліцензійні договори: істотні умови та порядок укладання // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 36. – С.39-42
760052
  Волинський Володимир Ліцензійні операційні системи Microsoft для персональних комп"ютерів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 52-53
760053
  Клімова А.В. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладами вищої освіти при підготовці кадрів для територіальних громад та органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 169-170. – ISBN 978-966-416-521-8


  "...Ефективне проведення реформ потребує наявності якісно нових фахівців, що працюють в органах місцевого самоврядування, які стануть лідерами і зможуть поглиблювати реформи. Саме цей аспект повинні враховувати вищі навчальні заклади, які здійснюють ...
760054
  Губіна Г. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності в морській сфері в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 39-42. – ISSN 2524-0129
760055
  Плетинський Володимир Ліцензія гіда як гарантія якості // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
760056
  Чоботюк О.І. Ліцензія як головна форма міжнародного науково-технічного обміну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-82. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглянуто основні види ліцензій, які використовуються в міжнародній та національній практиці.
760057
  Боковикова Ю. Ліцензія як інструмент державного регулювання природокористування (на прикладі користування надрами) // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 144-151.
760058
  Россомахіна О. Ліцензування авторського права і суміжних прав у мережі інтернет // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 44-54. – ISSN 2308-9636
760059
  Рошко Н. Ліцензування в туристичній галузі України як фактор державного регулювання її розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-43. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито питання ліцензування туристичної діяльності як засобу державного регулювання та контролю у сфері туризму. Наведено динаміку розвитку туризму на прикладі даних про кількість виданих ліцензій за видами діяльності та видами операцій з ...
760060
   Ліцензування в Україні : Загальні положення, ліцензійні умови. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 416с. – ISBN 966-667-208-1
760061
  Шпомер А.І. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право / Шпомер А.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 233л. – Бібліогр.: л.191-233
760062
  Шпомер А.І. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект) : Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: Спец. 12.00.04 / Шпомер А.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
760063
  Крупка Ю.М. Ліцензування господарської діяльності в Україні : коментар законодавства, судова практика / Ю.М. Крупка. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 298, [4] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-407-7
760064
  Подрез-Ряполова Ліцензування господарської діяльності на ринку природного газу як засіб правового регулювання господарської діяльності // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 163-166. – ISBN 978-617-7320-15-8
760065
  Клинчук В.І. Ліцензування господарської діяльності у сфері охорони громадського здоров"я // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 50-56. – ISSN 2227-796X


  The article is devoted to the meaning, functions and peculiarities of licensing of business activity in the public health. There is a short characteristic of problems arising during licensing of certain types of business activity in the public health. ...
760066
  Шпомер А. Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання економіки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.41-45
760067
  Ольшевський І. Ліцензування господарської діяльності: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 179-180. – ISBN 978-617-7069-14-9
760068
  Терно В.В. Ліцензування і акредитація у сфері вищої освіти: формування справ : Методичний посібник / В.В. Терно; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 200с. – ISBN 966-608-418-Х
760069
  Дроб"язко Володимир Ліцензування і управління правами в цифровому середовищі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 45-50
760070
  Андрущак О.Л. Ліцензування на ринку цінних паперів України як один із основних напрямів державного регулювання обігу акцій // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 362-366. – ISSN 1563-3349
760071
  Сорока О.О. Ліцензування освітньої діяльності вищого навчального закладу приватної форми власності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 49-55. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена проблемі ліцензування діяльності з надання освітніх послуг - встановленому законодавством та підзаконними нормативно-правовими актами порядкові розгляду і розв"язання органами публічної адміністрації (органом ліцензування, експертною ...
760072
  Губерська Н.Л. Ліцензування освітньої діяльності як адміністративна процедура // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)
760073
  Сич О.В. Ліцензування освітньої діяльності як інструмент забезпечення якості вищої освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 137-152. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
760074
  Шевцов А. Ліцензування по-новому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про особливості нових Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти розповідає директор департаменту атестації кадрів вищої квліфікації та ліцензування МОН Андрій Шевцов.
760075
  Горохов В. Ліцензування посередницької діяльності митного брокера Держмитслужба України прердбачає запровадити з 1 січня 2005р. // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2004. – № 15. – С.56-57
760076
  Брижко В.М. Ліцензування прав на інформаційні ресурси / В.М. Брижко. – К, 1997. – 132с.
760077
  Роік Г.А. Ліцензування страхової діяльності в системі її державного регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 118-119. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Особливу увгу приділено питанню наявності чітких офіційно визнаних умов ліцензування страхових кампаній, які є необхідною умовою для захисту користувачів страховими послугами. Міжнародною асоціацією органів нагляду за страхуванням в "Стандартах нагляду ...
760078
  Смерницький Д.В. Ліцензування сфери розроблення спеціальних технічних засобів // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 1 (44). – С. 3-14. – ISSN 2411-3816
760079
  Сисоєв О. Ліцензування та акредитація закладу вищої освіти: потенціал та ефективність діяльності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 19-25. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
760080
  Євдокіменко С.В. Ліцензування та акредитація освітнього процесу: процедурні аспекти / С.В. Євдокіменко, С.А. Євдокименко // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 1 (11). – С. 153-163. – ISSN 2523-4552
760081
   Ліцензування та патентування в Україні : Нормативна база. – Київ : КНТ, видавництво, 2005. – 500 с. – (Антологія бізнесу). – ISBN 966-8062-83-3
760082
  Шпомер А.І. Ліцензування та патентування як засоби державного регулювання господарської діяльності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 119-125
760083
  Герасименко В. Ліцензування туристичної діяльності в Україні в контексті міжнародного досвіду / В. Герасименко, С. Галасюк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 405-417. – ISSN 1684-906Х
760084
  Ващенко Ю.В. Ліцензування у сфері енергетики України крізь призму забезпечення незалежності енергетичного регулятора // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)
760085
  Піцикевич В. Ліцензування у сфері паливно-енергетичного комплексу України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 92-99. – ISSN 1993-0909
760086
   Ліцензування у сфері поводження з небезпечними відходами: надати не можна скасувати? // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 22 : фото
760087
  Сисоєв О. Ліцензування у сфері освіти: адміністративно-правові аспекти // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 72-80. – ISSN 2226-3012
760088
  Рєпкіна Ю. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 83-87.
760089
  Шпомер А. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.55-59. – ISSN 0132-1331
760090
  Клімова А.В. Ліцензування як інструмент державного регулювання підготовки іноземців у закладах вищої освіти України / А.В. Клімова, Л.О. Бединський // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 38-46. – (Економічні науки ; вип. 3 (79)). – ISSN 2306-5478
760091
  Старостенко А. Ліцензування як один з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб"єктів господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 196-197
760092
  Зубчик О.А. Ліцензування як форма контролю та інструмент державного управління в сфері вищої освіти // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – С. 71-79. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X


  У статті проаналізовано питання ліцензування як інструменту державного управління. Автор досліджує поняття "засобів адміністративно-правового регулювання в сфері вищої освіти", визначення понятття "ліцензія у сфері вищої освіти", стадій ліцензування.
760093
  Алексєєва О.Є. Ліцензування, як засіб впровадження політики дерегуляції господарської діяльності // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 84-94. – ISSN 2415-3583
760094
  Берман Г.Н. Лічба і число / Г.М. Берман. – Київ : Молодь, 1951. – 40 с. – (Науково-популярна бібліотека)
760095
  Крамаренко О. Лічильник для нашої незалежності ввімкнуто? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 9/10 (203/204). – С. 11-16
760096
  Тризуб О.Я. Лічильні слова іменників у китайській мові та особливості їх перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Східні мови та літератури ; № 3)


  У статті досліджуються лічильні слова іменників, що утворюють окремий клас службових слів китайської мови. Розглядаються погляди різних лінгвістів на класифікацію лічильних слів, їх властивості, особливості вживання та перекладу. Також аналізуються ...
760097
  Кірносова Н. Лічильні слова китайської мови у світлі концепції числа Ж. Піаже // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У пропонованому дослідженні висловлюється гіпотеза про те, що лічильні слова китайської мови можуть розглядатися як відображення психологічних процесів формування концепції числа в мозку людини. Формування лічильних слів у китайській мові відбувалося в ...
760098
   Лічков Борис Леонідович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 65
760099
   Лічков Борис Леонідович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 96-97. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
760100
   Лічков Борис Леонідович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 129-130 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
760101
   Лічков Борис Леонідович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 134-136. – ISBN 978-966-439-961-3
760102
   Лічков Борис Леонідович (1886-1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 72. – ISBN 966-95774-3-5
760103
   Лічков Борис Леонідович (1888-1966) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269. – ISBN 978-966-439-754-1
760104
  Індране І. Ліщинові містки / І. Індране. – Київ, 1973. – 379с.
760105
  Мойсієнко В. Лїкарство...від приспаного розуму людського або перекладацька майстерність Дем"яна Наливайка // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 297-317. – ISSN 0076-0390
760106
  ЛКСМ України ЛКСМ України в рішеннях з"їздів та конференцій / ЛКСМ України. – Київ, 1969. – 701с.
760107
  ЛКСМ України ЛКСМ України в цифрах і фактах / ЛКСМ України; Бабко Ю.В. – К, 1974. – 207с.
760108
   ЛКСМ України в цифрах і фактах. – К, 1987. – 187с.
760109
   ЛКСМ України в цифрах і фактах.. – К, 1982. – 320с.
760110
   ЛКСМУ -- 50 років.. – К, 1969. – 80с.
760111
  Майский И.М. Ллойд-Джордж : (полит. характеристика) / В. Майский. – Петроград : М.И. Семенов, 1916. – 52 с.
760112
  Богданова А. Лнгвістичні особливості вираження комічного в японських гумористичних оповідях ракуго // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано лексичні та стилістичні особливості японського жанру комічного оповідання ракуґо. На прикладі класичних сюжетів ракуґо розглядаються лінгвістичні особливості вираження комічного в японському розмовному дискурсі. This article offers ...
760113
  Кравцова Ю.В. Лнгвометафорология как новое интегрированное направление лингвистики // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 18-28. – ISSN 2524-0013


  "Дается характеристика нового интегративного направления лингвистики ХХІ в. - лингвометафорологии, у которой постепенно формируется теоретико-методологическая база и категориально-терминологический аппарат, накапливается эмпирический материал. Однако ...
760114
  Тимоць Б.Ю. Лнгітимізація політичних конфліктів в умовах демократії // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 184-190
760115
   ЛНДР на пути строительства социализма. – М, 1986. – 186с.
760116
  Боревская Н.Е. Ло Маодэн "Плавание Чжэн Хэ по Индийскому океану" (1597 г.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Боревская Н.Е. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ин-т вост. яз. – Москва, 1970. – 15 с.
760117
  Томановская О.С. Лоанго, Каконго и Нгойо. / О.С. Томановская. – М., 1980. – 215с.
760118
  Кольхефер Филипп Лоб в лоб / Кольхефер Филипп, Розенталь Даниэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 5 (170). – С. 106-119 : фото. – ISSN 1029-5828
760119
   Лобанов Анатолій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269. – ISBN 978-966-439-754-1
760120
   Лобанов Віктор Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 303 : фото
760121
   Лобанов Віктор Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269. – ISBN 978-966-439-754-1
760122
  Каган В.Ф. Лобачевский / В.Ф. Каган. – 2-е изд., доп. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 506 с.
760123
  Заботин И.П. Лобачевский : исторический роман / И.П. Заботин. – Казань : Художественная литература, 1953. – 540с.
760124
  Заботин И.П. Лобачевский / И.П. Заботин. – Казань, 1954. – 540с.
760125
  Каган В.Ф. Лобачевский и его геометрия / В.Ф. Каган. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 304 с.
760126
  Кузнецов Б.Г. Лобачевский и его современники. / Б.Г. Кузнецов. – 136-157с.
760127
  Таржеманов Д.А. Лобачевский. / Д.А. Таржеманов. – Казань, 1976. – 400с.
760128
  Колесников М.С. Лобаческий. / М.С. Колесников. – Москва, 1965. – 319с.
760129
  Дегтерева Е. Лоббизм в процесе принятия решений ЕС: нормы регулирования, механизмы и модели // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 42-49. – ISSN 0131-2227
760130
  Дегтерева Екатерина Андреевна Лоббизм в процессе принятия решений ЕС: нормы регулирования, механизмы и модели // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 42-49. – Бібліогр.: с. 42-49. – ISSN 0131-2227
760131
  Миронов А.Н. Лоббизм в России: плюсы и минусы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 4 (58). – С. 4-7. – ISSN 1812-8696
760132
  Большаков С. Лоббизм в странах Европейского Союза / С. Большаков, Ю. Большакова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 106-116. – ISSN 0207-3676
760133
  Краснящих П.Г. Лоббизм в Украине // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 23-27. – (Соціологічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
760134
  Гросфельд Е.В. Лоббизм и government relations: контуры теории // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 137-139. – ISSN 2077-1800
760135
  Ежов Ю.А. Лоббизм и коррупция // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 92-94. – ISSN 1684-2618
760136
  Костяев С.С. Лоббизм и реформа здравоохранения в США: проблемы борьбы с кибернетическим терроризмом // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 7 (499). – С. 47-60. – ISSN 0321-2068
760137
  Тихомиров Е.Б. Лоббизм как специфическая форма коммуникаций с общественностью // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.113-127. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
760138
  Ежов Ю.А. Лоббизм как экономический инструмент в современной России // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 4 (60). – С. 74-78. – ISSN 1680-2721
760139
  Костяев С. Лоббизм мусульманских стран в США // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2012. – № 9. – С. 90-99. – ISSN 0131-2227
760140
  Перегудов С. Лоббизм российского крупного бизнеса в Европейским союзе (макроуровень) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 9. – С. 49-63. – ISSN 0131-2227
760141
  Киселев К.В. Лоббизм: некоторые исследовательские парадигмы // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 313-335. – ISSN 1818-0566
760142
  Сырунина Т. Лоббирование и представительство интересов в законодательных и исполнительных органах власти // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 145-153. – ISSN 1812-7126


  Брифинг шестого медународного круглого стола законодателей, 30 ноября 2007 год, Москва
760143
  Сырулина Т. Лоббирование: согласование частных интересов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 122-130. – ISSN 1812-7126
760144
  Бурсов А.В. Лоббисты катастрофы / А.В. Бурсов, А.И. Подберезкин. – Москва, 1987. – 127с.
760145
  Бурсов И. Лобжанка-речка / И. Бурсов. – Минск, 1967. – 52с.
760146
  Жмир В. Лобі в Україні: соціальна держава і соціальна політика // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.138-149. – ISBN 966-7653-02-8
760147
  Аветисян Л. Лобі як інститут впливу вірменської діаспори в США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 27-31. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роль вірменського лобі як інституту впливу діаспори на зовнішню політику США. Показано, що численна вірменська громада США відіграє помітну роль у розвитку вірменсько-американських відносин. Вірменська діаспора в США має тривалу і багату ...
760148
  Зацарін Д.О. Лобізм в діяльності громадських організацій етнічних меншин в США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 187-194. – ISBN 966-628-132-5
760149
  Скіданов А. Лобізм в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 15-16
760150
  Гоцуляк В.М. Лобізм в умовах радикальних трансформацій сучасного українського суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 354-358. – ISSN 2076-1554
760151
  Гвоздецький В.Д. Лобізм і корупція в Україні: проблеми протидії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 74-79. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
760152
  Тодика О.Ю. Лобізм і народовладдя: конституційно-правовий аспект // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 41-49. – ISSN 0201-7245
760153
  Потіха К.В. Лобізм та його місце в українській політиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 59-61
760154
  Манжул К.В. Лобізм у законотворчій діяльності України / К.В. Манжул, І.І. Нікітчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 5-12
760155
  Биковець В. Лобізм у системі представництва інтересів // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-52.
760156
  Левенець С.В. Лобізм у системі представництва інтересів // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 214-219. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена ппроблемі лобізму як одному з основних механізмів реалізації інтересів соціальних груп.
760157
  Самофалов В. Лобізм у США: досвід для України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-29
760158
  Гричина Н.А. Лобізм як інститут сучасної демократії : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гричина Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
760159
  Гричина Н.А. Лобізм як інститут сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гричина Н. А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 186 л. – Бібліогр.: л. 164-186
760160
  Толубко О. Лобізм як інструмент РК-діяльності в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 55-57


  Особливості сучасного стану розвитку ринкових відносин обумовлюють об"єктивну потребу використання поняття "комунікація" для характеристики інформаційних процесів у суспільстві.
760161
  Богиня Т.Ю. Лобізм як конституційно-правова категорія // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 197-203. – ISSN 1563-3349
760162
  Піонтковська А.К. Лобізм як механізм взаємодії в умовах світової глобалізації та перспективи його розвитку в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 49-51
760163
  Усаченко Л. Лобізм як механізм впливу неурядових організацій на державні структури України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 197-206
760164
  Левенець С.В. Лобізм як механізм досягнення групових інтересів: теоретичні засади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 403-412
760165
  Савінова Н.А. Лобізм як системний компонент інформаційно-правової протидії корупції: шлях для унормування / Н.А. Савінова, Д.Г. Заєць // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (225). – С. 18-23. – ISSN 2308-9636
760166
  Недюха М. Лобізм як соціально-політичний феномен : сутність і засоби впливу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С.22-25
760167
  Недюха Микола Лобізм як соціально-політичний феномен : сутність і засоби впливу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 4 (265). – С.12-15
760168
  Кириченко К.М. Лобізм як соціально-політичний феномен в Україні // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 101-105. – ISSN 2413-743X
760169
  Березенська О.М. Лобізм як соціально-політичний феномен та механізм державного управління // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 5-12
760170
  Сабанадзе Ю. Лобізм: зло чи необхідність // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 22-23. – ISSN 0868-8117
760171
  Лазарева А. Лобізмократія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Україна не має достатньої підтримки на Заході ані в політичних колах, ані в середовищі експертів. Ситуація з мас-медіа та громадськістю краща, але не переможна.
760172
  Сокур С.П. Лобістська діяльність в ЄС : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Сокур Станіслав Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 216 арк. – Бібліогр.: арк. 176-216
760173
  Сокур С.П. Лобістська діяльність в ЄС : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Сокур Станіслав Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 8 назв
760174
  Сокур С. Лобістська діяльність щодо Європейського суду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 17-21
760175
  Сокур С.П. Лобістська діяльність щодо Європейського суду ЄС // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 439-443. – ISSN 2076-1554
760176
  Руденко О.М. Лобіювання - політична корупція чи суспільний компроміс // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 2 (45). – C. 77-83. – ISSN 2414-4436
760177
   Лобіювання. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 30с.
760178
  Степаненко А. Лобіювання банківських інтересів у працесі реалізації пріоритетних цілей : банки України / А. Степаненко, І. Чамара // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 54-57. – Бібліогр.: 7 назв
760179
  Базілевич Д. Лобіювання в Україні та за кордоном: досвід, проблеми і перспективи : інформаційно-аналітичні матеріали до круглого столу 26 лютого 2009 р., місто Київ / Базілевич Д., Нестерович В. ; Мін. юст. України ; Департамент конституційного та адміністративного права ; Програма сприяння Парламентиу 2 ; Програма академ. обмінів ім. Фулбрайта ; [ за заг. ред. В. Федоренка ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 36 с. – Авт. зазнач. на звороті ттит. арк. – ISBN 978-966-2214-04-8
760180
  Трубаков Є. Лобіювання в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 143-144
760181
  Тєлькінєна Т.Е. Лобіювання гласними Катеринославського губернського земського зібрання інтересів роботодавців (1860-1880 роки) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 36-44. – (Юридичні науки ; № 4 (1))


  Здійснено аналіз матеріалів офіційного діловодства Катеринославського губернського земського зібрання за 1866, 1869, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1888, 1889 роки, зокрема й восьми клопотань гласних. Предметом означених звернень до центральних органів ...
760182
  Крущ П. Лобіювання економічних інтересів у державі : Економіка і право // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 75-80. – Бібліогр. 23 назви. – ISSN 0131-775Х
760183
  Дідич Т.О. Лобіювання інтересів на стадії нормопроектування (теоретичний аспект) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 52-54. – ISBN 966-660-151-6
760184
  Андрєєва О.М. Лобіювання як інструмент PR-діяльності / О.М. Андрєєва, Р. Новак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 297-300
760185
  Нестерович В. Лобіювання як конституційно-правовий механізм захисту прав і свобод людини та громадянина // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 83-93. – ISSN 1993-0909
760186
  Митрофанов О.А. Лобіювання як механізм забезпечення конституційних прав громадян // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 101-111. – ISSN 2414-05-62
760187
  Бризіцький М.І. Лобіювання: деякі теоретичні аспекти // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 22-29. – (0). – ISSN 2078-9165
760188
  Бодак О. Лобіювання=корупція? Інститу лобіювання на практиці // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 16
760189
  Мурзаев Э.М. Лобнорское путешествие Пржевальского и загадка Лоб-Нора // От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор / Н.М. Пржевальський. – Москва : Географгиз, 1947. – С. 3-23
760190
   Лобные доли и регуляция психических процессов.. – М, 1966. – 740с.
760191
  Урысон М.И. Лобный шов у человека в сравнительно анатомическом освещении : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Урысон М.И. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Научо-исслед. ин-т антропологии. – Москва, 1952. – 15 с.
760192
  Березовский И.П. Лобода Андрей Митрофанович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 222-223
760193
   Лобода Андрій Митрофанович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 62-64. – ISBN 966-02-0537-6
760194
  Дмитрієв В.С. Лобода Андрій Митрофанович / В.С. Дмитрієв, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 237. – ISBN 96966-8060-04-0
760195
   Лобода Андрій Митрофанович (1871-1931) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 269-270. – ISBN 978-966-439-754-1
760196
  Сірик Л. Лободовський і Україна // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 365-386. – ISBN 966-95452-9-3


  Юзеф Лободовський (1909-1988) - польський письменник, поет, перекладач і публіцист. Перекладав з іспанської, російської та української на польську.
760197
   Лобортас = Lobortas : [classic jewelry house : фотоальбом ювелір. виробів ]. – [Б. м. : б. в. – [72] с. фотоіл. : фотоіл.
760198
  Уолтерс Пэт Ловец вирусов / Уолтерс Пэт, Гроуб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 98-99 : фото
760199
  Шульц Д.В. Ловец орлов / Д.В. Шульц. – Москва, 1958. – 110 с.
760200
  Шульц Д.В. Ловец орлов и другие повести / Д.В. Шульц. – Москва, 1991. – 748 с.
760201
  Проців О.Р. Ловецтво Львова середини XIX - першої третини XX ст. = Hunting in Lviv in the mid-nineteenth - first third of the twentieth century / Проців Олег. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 474 с. : іл., фотоіл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 188-228 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7496-09-9
760202
  Дроздовський Д. Ловець "Таємниці Юрій Андрухович, або Сім днів, які змінили світ // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 181-189.
760203
  Матвієнко С. Ловець ароматів / С. Матвієнко, Р. Семків // Критика. – Київ, 1999. – Жовтень, (число 10). – С. 24-27


  Німецький письменник і кіносценарист Патрік Зюскінд. Найвідоміший твір Зюскінда "Парфуми" (1985) перекладено 46 мовами.
760204
  Осипчук Н. Ловець душ доброокий. Іван Світличний, засуджений за антирадянську діяльність до семи років таборів суворого режиму та п"яти років заслання, протестував голодуванням // Україна молода. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 105). – С. 14


  Івана Світличного - легендарну постать у когорті шістдесятників - Василь Стус називав «доброоким». 20 вересня виповнюється 90 років від дня народження літературознавця, мовознавця, перекладача, шістдесятника, лауреата Державної премії України імені ...
760205
  Шульц Д.В. Ловець орлів / Д.В. Шульц. – Київ, 1990. – 426 с.
760206
  Слапчук В. Ловець снів і екзорцист Сергій Дзюба // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 серпня (№ 17). – С. 17
760207
  Слапчук В. Ловець снів і екзорцист Сергій Дзюба // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 5 вересня (№ 33/34). – С. 5


  Книга Сергія Дзюби "Моя Шахерезада Фантастика, містика, казки для дорослих, неймовірні бувальшини, гумор".
760208
  Пошивайло Ігор Ловець тіней : Люди-пам"ятники / Пошивайло Ігор, Куртис Едвард // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 82-88 : Фото
760209
  Селінджер Дж.Д. Ловець у житі = The catcher in the rye / Дж.Д. Селінджер ; [пер. з англ. О. Логвиненко ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2010. – 316, [4] с. – (Серія "Карта світу"). – ISBN 978-966-03-2960-7
760210
  Мирний П. Лови : оповіданє / Панас Мирний. – У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1901. – 16 с. – Примірник без обкладинки, у поганому фізичному стані. – (Літературно-наукова б-ка ; Ч. 4)
760211
  Мирний П. Лови : Оповідання / П. Мирний. – Львів : ДЛВ, 1960. – 66 с. – (Бібліотечка оповідань)
760212
  Медвідь В. Лови : вибрані твори / В"ячеслав Медвідь. – Львів : Пираміда, 2005. – 212с. – (Приватна колекція). – ISBN 966-8522-40-0
760213
  Гриценко М.С. Лови / Love : лірика / Микола Гриценко. – Київ : Ярославів Вал, 2018. – 177, [7] с. : іл. – ISBN 978-617-605-011-7
760214
  Болєцький В. Лови на постмодерністів // Критика. – Київ, 2001. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 8-13
760215
  Мустафин Я.М. Лови синий цвет : повести и рассказы / Рафаэль Мустафин ;. – Москва : Современник, 1979. – 254 с.
760216
  Белышев Е.Ю. Ловись рыбка... / Е.Ю. Белышев. – Москва : Знание, 1990. – 46, [1] с. : ил. – (Твоя профессия ; № 9/90). – ISBN 5-07-001461-7
760217
  Андрійчук В.К. Ловись, рибко! : гуморески / Андрійчук В.К. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 56 с.
760218
  Іванович В.І. Ловись, рибко! : вірші, байки, казки / В.І. Іванович. – Одеса : Маяк, 1976. – 132 с.
760219
  Тома Л. Ловитва невловимого // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 4 грудня (№ 24)


  Поезія Миколи Гриценка. Книга "Лови".
760220
  Ушкалов Л. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди / Леонід Ушкалов ; [наук. ред.: О. Сінченко]. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 363, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Постаті культури / редкол.: Л. Фінберг [та ін.]). – ISBN 978-966-378-495-3
760221
  Китайгородська В. Ловіння вітру : поезії різних років / В. Китайгородська. – Чернівці : Місто, 2005. – 216с. – ISBN 966-8341-43-0
760222
  Панасюк Б. Ловіть злодія! Де лукавство і цинізм, там честь забута // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 7


  Майно Національної спілки письменників України.
760223
  Сорокопуд Катерина Ловіть солодкі миті // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 22-25 : фото
760224
  Серова М. Ловкая бестия : Повести / М. Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 512с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-001665-4
760225
  Ильяшенко Ю.Е. Ловкие, сильные, смелые / Ю.Е. Ильяшенко. – Алма-Ата, 1957. – 110с.
760226
  Козин В.Р. Ловкий Артем / В.Р. Козин. – Москва, 1943. – 60с.
760227
  Белоголовцев Никита Ловкость ног и никакого зверства! : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
760228
  Гойтисоло Х. Ловкость рук / Х. Гойтисоло. – Москва, 1964. – 621с.
760229
  Воронюк О.Д. Ловлений валет / О.Д. Воронюк. – Одеса, 1976. – 52с.
760230
   Ловля бабочек и брошенный друг.. – Москва, 1990. – 189 с.
760231
  Носков Г.А. Ловля и содержание птиц / Г.А. Носков. – Л, 1984. – 280с.
760232
  Бернштейн С.М. Ловля рыбы на кружки / С.М. Бернштейн. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 40 с.
760233
  Бернштейн С.М. Ловля рыбы на кружки. / С.М. Бернштейн. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1959. – 63 с. : ил.
760234
  Лапуста А.Я. Ловля рыбы спинингом / А.Я. Лапуста. – М, 1965. – 127с.
760235
  Лапутин А.Я. Ловля рыбы спиннингом / Лапутин А.Я. – 2-е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1965. – 128 с. – Библиогр. в конце книги. – (Библиотечка начинающего рыболова)
760236
  Матвеев М.М. Ловля рыбы спиннингом / М.М. Матвеев. – М., 1973. – 112с.
760237
  Лапутин А.Я. Ловля рыбы спиннингом. / А.Я. Лапутин. – М., 1960. – 136с.
760238
  Колганов Д.И. Ловля рыбы спиннингом.й / Д.И. Колганов. – 5-е изд., доп.и перераб. – М., 1955. – 260с.
760239
  Самарин Д.А. Ловля рыбы удочками / Д.А. Самарин. – М., 1966. – 96с.
760240
  Сабунаев В.Б. Ловля рыбы удочкой / В.Б. Сабунаев. – М., 1960. – 116с.
760241
  Власов К.А. Ловозерский щелочной массив / К.А. Власов. – Москва, 1959. – 624с.
760242
  Напески Г. Ловпи на ветрот / Г. Напески. – Скопіе, 1965. – 56 с.
760243
  Матуте Анна Мария Ловушка / Матуте Анна Мария. – Москва, 1974. – 237с.
760244
  Леонов Н.И. Ловушка / Н.И. Леонов. – Москва, 1984. – 366с.
760245
  Леонов Н.И. Ловушка / Н.И. Леонов. – М, 1991. – 572с.
760246
  Квентин П. Ловушка / П. Квентин. – Днепропетровск : Днепркнига, 1995. – 555с. – (Золотой фонд детектива ; 16). – ISBN 5-89975-021-9
760247
  Алферова М. Ловушка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 46-80. – ISSN 1728-8568
760248
  Гапочка И.М. Ловушка в Саннивейле / И.М. Гапочка, А.В. Лопухин. – Москва, 1989. – 222с.
760249
  Харитонов А.И. Ловушка для беглецов / А.И. Харитонов. – Москва, 1981. – 95с.
760250
   Ловушка для воды : идеи и открытия. Химия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 14 : Фото
760251
  Уильям К. Ловушка для Грейси / К. Уильям. – М., 1992. – 182с.
760252
  Щерба Н. Ловушка для звезд // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.148-153. – ISSN 1728-8568
760253
  Жапризо С. Ловушка для Золушки / С. Жапризо. – Владивосток, 1990. – 127с.
760254
  Логинова Н.В. Ловушка для интеллигента: образы библиотекарей в отечественной художественной литературе // Библиотековедение : Научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 1. – С. 118-123. – ISSN 0869-608Х
760255
  Чейз Д.Х. Ловушка для простака / Д.Х. Чейз. – Москва, 1992. – 300 с.
760256
  Квентин П. Ловушка для распутниц / Патрик Квентин // Незнакомцы в поезде : [романы : сборник] / [пер. Г.П. Чемеринского]. – Киев : Akonit, 1994. – С. 271-446 : ил. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6397-3
760257
  Мазур Владимир Ловушка для Шерлока // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 42-45 : фото
760258
  Мэтер Э. Ловушка Иуды / Э. Мэтер. – М., 1992. – 208с.
760259
  Олефир С.М. Ловушка у Чилганьи / С.М. Олефир. – М., 1990. – 220с.
760260
   Ловушки нефти и газа Припятского прогиба.. – Минск, 1981. – 140с.
760261
  Вайнштейн Б.С. Ловушки Ферзьбери / Б.С. Вайнштейн. – Москва, 1990. – 190с.
760262
  Відута Л.Й. Ловці думок : роман / Любов Відута. – Харків : Vivat, 2018. – 238, [2] с. – Сер. засн. 2016 р. – (Серія "Книжкова полиця підлітка" ) ( Коронація слова)). – ISBN 978-966-942-289-7
760263
  Шторх Е. Ловці мамутів / Е. Шторх. – Київ, 1964. – 207с.
760264
  Тимчук В. Ловці манекенів : повість / Віктор Тимчук. – Київ : Молодь, 1990. – 232 с.
760265
  Крюі П. Ловці мікробів : для дітей старшого віку / П. Крюі. – Одеса : Молодий більшовик, 1933. – 299 с. – (Шкільна бібліотека)
760266
  Крюі П. Ловці мікробів / П. Крюі. – Одеса, 1938. – 359 с. – (Шкільна бібліотека)
760267
  Крайф П. Ловці мікробів / П. Крайф. – Київ : Веселка, 1965. – 258 с. : ил.
760268
  Пашек М. Ловці перлів / М. Пашек. – Київ, 1964. – 247с.
760269
  Эрлихман Вадим Ловцы айсбергов : Гренландия. Лабрадор // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 22-24 : Фото. – ISSN 1029-5828
760270
  Пашек Мирко Ловцы жемчуга / Пашек Мирко. – Москва : Географической литературы, 1957. – 140с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
760271
  Любутин К.Н. Ловцы неокрепших душ. Критика идеологии и тактика антикоммунизма / К.Н. Любутин. – Свердловск, 1970. – 120 с.
760272
  Никольский Еремей Ловцы образов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 66-71 : фото
760273
  Тингли Ким Ловцы тишины. Национальный парк Денали / Тингли Ким, Петер, ван Ахмал
760274
  Тингли Ким Ловцы тишины. Национальный парк Денали / Тингли Ким, Петер, ван Ахмал // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1029-5828
760275
  Щербановский О.С. Ловцы трепангов / О.С. Щербановский. – Москва, 1973. – 254 с.
760276
  Щербановский О.С. Ловцы трепангов / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1974. – 413с.
760277
  Щербановский О.А. Ловцы трепангов / О.А. Щербановский. – Владивосток, 1984. – 392с.
760278
  Яхонтов А.Н. Ловцы троллейбусов / А.Н. Яхонтов. – Москва, 1986. – 320 с.
760279
  Лакербай Ю.А. Ловчая птица / Ю.А. Лакербай. – М., 1986. – 108с.
760280
  Бондин А.П. Лога / А.П. Бондин. – Свердловск, 1963. – 559с.
760281
  Бондин А.П. Лога / А.П. Бондин. – Свердловск, 1969. – 374с.
760282
  Голубков М.Д. Лога / М.Д. Голубков. – М., 1990. – 124,2с.
760283
  Лыкосова Р.И. Лога крутые: Повести и рассказы. / Р.И. Лыкосова. – Москва, 1986. – 204 с.
760284
  Голубков М.Д. Лога. / М.Д. Голубков. – Пермь, 1988. – 565,2с.
760285
  Широких И.И. Логарифмическая линейка / И.И. Широких. – Томск, 1958. – 63 с.
760286
  Хренов Л.С. Логарифмическая линейка / Л.С. Хренов. – Москва : Высшая школа, 1968. – 80с.
760287
  Кобозев Н.И. Логарифмическая линейка : учеб. программирован. пособие / Н.И. Кобозев. – Москва : Высшая школа, 1971. – 80 с.
760288
  Фейгин И.М. Логарифмическая линейка / И.М. Фейгин. – 5-е испр. доп. – Ростов на Дону, 1974. – 96 с.
760289
  Вайсман Л.С. Логарифмическая линейка в кораблевождении / Л.С. Вайсман. – 2-е изд. – Москва, 1953. – 104с.
760290
  Донде А.М. Логарифмическая счётная линейка, её теория и практическое руководство к её употреблению / А.М. Донде. – Москва, 1931. – 182 с.
760291
  Донде А.М. Логарифмическая счётная линейка, её теория и практическое руководство к её употреблению / А.М. Донде. – Изд. 2-е. – Москва, 1933. – 182с.
760292
  Вега Г. Логарифмически-тригонометрическое руководство / Г. Вега. – Изд. 1-е. – Москва-Ленинград, 1932. – 569с.
760293
  Хьюз Р.С. Логарифмические видеоусилители / Р.С. Хьюз. – Москва : Энергия, 1976. – 152 с.
760294
  Котомина Л.А. и Тазенкова В.Ф. Логарифмические диоды / Л.А. и Тазенкова В.Ф. Котомина. – М.-Л., 1966. – 88с.
760295
  Ульяновский Н.А. Логарифмические единицы измерения затуханий, усилений и уровней мощности (неперы и децибелы). / Н.А. Ульяновский. – М., 1961. – 36с.
760296
  Волков В.М. Логарифмические усилители / В.М. Волков. – Киев, 1962. – 244 с.
760297
  Волков В.М. Логарифмические усилители на транзисторах / В.М. Волков. – Киев, 1965. – 266 с.
760298
  Воробель Р.А. Логарифмічна обробка зображень / Р.А. Воробель ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2012. – 230, [2] с. – Бібліогр.: с. 214-227. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1242-4
760299
  Кюстер Ф.В. Логарифмічні таблиці для хіміків / Ф.В. Кюстер. – Х.-К., 1931. – 163 с.
760300
  Бремикер К. Логарифмо-тригонометрические таблицы с шестью десятичными знаками / К. Бремикер. – М, 1962. – 664с.
760301
  Бондаревский М.М. Логарифмы / М.М. Бондаревский. – М., 1952. – 116 с.
760302
  Баскин Я.М. Логарифмы и счетная линейка в общедоступном изложении / Я.М. Баскин. – 7-е изд. – Москва : Прометей, 1935. – 96 с.
760303
  Баскин Я.М. Логарифмы и счетная линейка в общедоступном изложении / Я.М. Баскин. – 8-е изд. – Москва : Прометей, 1936. – 96 с.
760304
  Гопфен В.В. Логарифмы интилогарифмы и тригонометрические величины в упрощенных таблицах обработал инженер В.В.Гопфен / В.В. Гопфен. – 2-е, 1920. – 16с.
760305
  Гинкин Г.Г. Логарифмы, децибелы, децилоги / Г.Г. Гинкин. – Москва-Л., 1962. – 352 с.
760306
   Логвиненко Володимир Костянтинович (1927-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – с. 270. – ISBN 978-966-439-754-1
760307
  Осьмаков И.И. Логика - орудие идеологической борьбі : Автореф... канд. филос.наук: / Осьмаков И.И. – Москва, 1951. – 18 л.
760308
  Зигварт Х. Логика / Х. Зигварт. – С.-Петербург : Издание т-ва "Общественная Польза" и книжного склада "Провинция"
Т. 1. – 1908. – 481 с.
760309
  Зигварт Х. Логика / Х. Зигварт. – С.-Петербург : Издание т-ва "Общественная Польза" и книжного склада "Провинция"
Т. 2, вып. 1 : Учение о методе. – 1908. – 375 с.
760310
  Зигварт Х. Логика / Х. Зигварт. – С.-Петербург : Издание т-ва "Общественная Польза" и книжного склада "Провинция"
Т. 2, вып. 2 : Учение о методе. – 1909. – 368 с.
760311
  Жаков К.О. Логика / К.О. Жаков. – С.-Петербург : Типо-Литография Т-ва "Грамотность", 1912. – 168 с.
760312
  Лосский Н.О. Логика / Н.О. Лосский. – Птгр, 1922. – 188 с.
760313
  Капанадзе В. Логика / В. Капанадзе, 1925. – 58 с.
760314
  Строгович С М. Логика / С М. Строгович. – Москва, 1946. – 252с.
760315
  Виноградов С.Н. Логика / С.Н. Виноградов. – Москва, 1947. – 112с.
760316
  Асмус В.Ф. Логика / В.Ф. Асмус. – Москва, 1947. – 387с.
760317
  Виноградов С.Н. Логика / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин. – Изд. 4-е. – Москва, 1950. – 168с.
760318
  Бакрадзе К.С. Логика / К. Бакрадзе. – Тбилиси : Изд-во Тбилис. гос. ун-та им. Сталина, 1951. – 456 с.
760319
  Виноградов С.Н. Логика / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин. – Изд. 5-е. – Москва, 1951. – 168с.
760320
  Виноградов С.Н. Логика / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин. – Изд. 6-е. – Москва, 1952. – 176с.
760321
  Виноградов С.Н. Логика / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин. – Москва, 1953. – 176с.
760322
  Виноградов С.Н. Логика / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин. – Москва, 1954. – 176с.
760323
  Кондаков Н.И. Логика / Н.И. Кондаков; АН СССР. – Москва : Издательство АН СССР, 1954. – 512 с.
760324
  Кондаков Н.И. Логика : пособ. для учителей / Н.И. Кондаков; АН СССР. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 512 с.
760325
   Логика. – Москва, 1956. – 280 с.
760326
  Хайкин А.Л. Логика / А.Л. Хайкин, 1956. – 102с.
760327
  Горский Д.П. Логика / Д.П. Горский. – М., 1958. – 290с.
760328
  Фогараши Б. Логика / Б. Фогараши. – М, 1959. – 496с.
760329
   Логика : учеб. пособ. – Москва, 1961. – 262 с.
760330
  Горский Д.П. Логика / Д.П. Горский. – Изд. 2-е, испр. – Москва, 1963. – 292с.
760331
  Гокиели Л.П. Логика / Л.П. Гокиели. – Тбилиси, 1965. – 330с.
760332
  Жеребкин В.Е. Логика / В.Е. Жеребкин. – Харьков
Вып. 4. – 1965. – 65 с.
760333
   Логика. – Москва, 1967. – 259 с.
760334
  Жеребкин В.Е. Логика / В.Е. Жеребкин. – Харьков, 1968. – 256с.
760335
   Логика. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1974. – 336 с.
760336
  Костюк В.Н. Логика / В.Н. Костюк. – Киев, 1975. – 112с.
760337
  Кириллов В.И. Логика / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – Москва : Высшая школа, 1982. – 263 с.
760338
  Павлова К.Г. Логика / К.Г. Павлова. – Владивосток, 1982. – 136 с.
760339
  Гетманова А.Д. Логика : Учебник для вузов / А.Д. Гетманова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 288с.
760340
  Кириллов В.И. Логика / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 271 с.
760341
  Свинцов В.И. Логика : Учебник / В.И. Свинцов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 287с.
760342
   Логика. – Москва, 1994. – 296 с.
760343
  Гетманова А.Д. Логика : Для педагогических учебных заведений / А.Д. Гетманова. – Москва : Новая школа, 1995. – 416с. – ISBN 5-7301-0086-8
760344
  Иванов Е.А. Логика : Учебник / Е.А. Иванов. – Москва : БЕК, 1996. – 309с. – ISBN 5-85639-137-3; 3-406-40989-Х
760345
  Курбатов В.И. Логика : Учеб.пособие для студ.вузов / В.И. Курбатов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 320с. – ISBN 5-85880-335-0
760346
  Берков В.Ф. Логика : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич, В.И. Павлюкевич. – 2-е изд., испр., доп. – Минск : ТетраСистемс, 1997. – 480 с.
760347
  Курбатов В.И. Логика : Учебное пособие для студентов вузов / В.И. Курбатов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 384с. – ISBN 5-222-00171-7
760348
  Ивин А.А. Логика : Учеб.пособ. / А.А. Ивин. – Москва : Знание, 1997. – 234с. – ISBN 5-07-002762-х
760349
  Иванов Е.А. Логика : Учебник / Е.А. Иванов. – Москва : БЕК, 1998. – 309с. – ISBN 3-406-40989-Х
760350
  Войшвилло Е.К. Логика : Учебник / Е.К. Войшвилло, М.Г. Дехтярев. – Москва : Владос, 1998. – 528с. – ISBN 5-691-00184-1
760351
  Ивин А.А. Логика : Учебное пособие / А.А. Ивин. – Изд.2-е. – Москва : Знание, 1998. – 240с. – ISBN 5-07-002820-0
760352
  Кириллов В.И. Логика : Учебник для юридических вузов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – 5-е изд., перераб. и дополнен. – Москва : Юристъ, 1998. – 256с. – ISBN 5-7975-0059-0
760353
  Берков В.Ф. Логика : учеб. пособ. для студ. вузов / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич, В.И. Павлюкевич. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 474 с. – ISBN 985-6317-25-8
760354
  Ивлев Ю.В. Логика : Учебник для высших учебных заведений / Ю.В. Ивлев. – Изд.2-е перераб.и доп. – Москва : Логос, 1998. – 272с. – ISBN 5-88439-028-9
760355
  Ивлев Ю.В. Логика : Учебник для высших учебных заведений / Ю.В. Ивлев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Логос, 1999. – 272с. – ISBN 5-88439-028-9
760356
  Тымцяс В.Г. Логика : Курс лекций / В.Г. Тымцяс. – Москва : Приор, 1999. – 160с. – ISBN 5-7990-0317-9
760357
  Кириллов В.И. Логика : Учебник для юридических вузов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – Издание 5-е, перераб. и дополненое. – Москва : Юристъ, 1999. – 256с. – ISBN 5-7975-0059-0
760358
  Ерышев А.А. Логика : Курс лекций / А.А. Ерышев. – Изд.2-е, перераб. и дополн. – Київ : МАУП, 1999. – 128с. – ISBN 966-7312-67-4
760359
  Гетманова А.Д. Логика : Учнбник для студ. высших учебных заведений / А.Д. Гетманова. – Москва : Добросвет, 2000. – 480с. – ISBN 5-7913-0037-9
760360
  Солодухин О.А. Логика / О.А. Солодухин; Под ред. Бочарова В.А. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 384с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-01432-0
760361
  Кириллов В.И. Логика : Учебник для юридических вузов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2000. – 256с. – ISBN 5-7975-0059-0
760362
  Ерышев А.А. Логика : Курс лекций / А.А. Ерышев, Н.П. Лукашевич, Е.Ф. Сластенко. – 3-е изд., перераб. и дополн. – Київ : МАУП, 2000. – 184с. – ISBN 966-608-048-6
760363
  Кириллов В.И. Логика : Учебник для юридических вузов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – Изд. 5-е, перераб. и дополн. – Москва : Юристъ, 2001. – 256с. – ISBN 5-7975-0059-0
760364
  Ивин А.А. Логика : Учебник для гуманитарных факультетов / А.А. Ивин. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 320с. – ISBN 5-8183-0045-5
760365
  Курбатов В.И. Логика : системат. курс : [учеб. пособие для вузов] / Курбатов В.И. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 508, [1] с. – Библиогр.: с. 497-500. – ISBN 5-222-01850-4
760366
  Войшвилло Е.К. Логика : Учебник для вузов / Е.К. Войшвилло, М.Г. Дегтярев. – Москва : Владос, 2001. – 528с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-305-00001-7
760367
  Иванов Е.А. Логика : Учебник для студ. юрид. вузов и фак-тов / Е.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : БЕК, 2001. – 368с. – ISBN 5-85639-280-9
760368
  Берков В.Ф. Логика : учебник для вузов / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич, В.И. Павлюкевич ; под ред. В.Ф. Беркова. – 5-е изд., стереот. – Минск : ТетраСистемс, 2001. – 416 с. – ISBN 985-6577-68-3
760369
  Ивин А.А. Логика : Учебник для студ. высших учебных заведений / А.А. Ивин. – Москва : Гардарики, 2002. – 352с. – ISBN 5-7975-0122-8
760370
  Кириллов В.И. Логика : Учебник для юридических вузов / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2002. – 256с. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0059-0
760371
  Ивлев Ю.В. Логика : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / МГУ им. М.В. Ломоносова; Ю.В. Ивлев. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2002. – 288с. – ISBN 5-902171-95-4
760372
  Ерышев А.А. Логика : Учебное пособие для студ. высш. учеб. зав. / А.А. Ерышев, Н.П. Лукашевич, Е.Ф. Сластенко; МАУП. – 4-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 2003. – 216с. – ISBN 966-608-280-2
760373
  Жоль К.К. Логика : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / К.К. Жоль. – Москва : ЮНИТИ, 2004. – 399 с. – (Bibliotheca Studiorum : международная серия). – ISBN 5-238-00664-0


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
760374
  Ерышев А.А. Логика : Учебное пособие для студ. высш. учеб. зав. / А.А. Ерышев, Н.П. Лукашевич, Е.Ф. Сластенко; МАУП. – 5-е изд., стереотип. – Киев : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-454-6
760375
  Билецкий И.П. Логика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Билецкий И.П., Кузь О.Н., Черненко В.А. ; МОНУ ; Харьковский гос. экономический ун-т. – Киев : Кондор, 2007. – 148 с. – ISBN 966-351-014-5
760376
  Малыхина Г.И. Логика : учебное пособие для студ. учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Г.И. Малыхина. – 5-е изд. – Минск : Вышэйшая школа, 2010. – 240 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 234-238. – ISBN 978-985-06-1882-5
760377
  Конверский А.Е. Логика = Логіка : учеб. для студентов юрид. фак. / А.Е. Конверский ; пер. с укр. яз. Е.Е. Ледникова. – Москва : Идея-Пресс, 2012. – 324 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. укр. – Библиогр.: с. 322. – ISBN 978-5-903927-13-5
760378
  Конверский А.Е. Логика : учебник [для студентов-политологов] / А.Е. Конверский ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. политологии. – Москва : Издательство Московского университета, 2014. – 338, [2] с. : ил., табл. – Аннот. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 336. – (Библиотека факультета политологии МГУ / редкол.: А.Ю. Шутов (пред.) [и др.]). – ISBN 978-5-19-010909-2
760379
  Вазюлин В.А. Логика "Капитала" К. Маркса / В.А. Вазюлин. – Москва, 1968. – 295с.
760380
  Беляев В.А. Логика Аристотеля : Автореф... кандидата философ.наук: / Беляев В.А.; Акад. наук Укр. ССР. Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1953. – 15л.
760381
  Шевелев И.Ш. Логика архитектурной гармонии / И.Ш. Шевелев. – Москва, 1973. – 179 с.
760382
  Гладких Ю.Г. Логика без экзистенциальных предпосылок / Ю.Г. Гладких. – Ростов -на-Дону, 1984. – 110с.
760383
  Федоров Б.И. Логика Бернарда Больцано / Б.И. Федоров. – Л., 1980. – 159с.
760384
  Майданов А.С. Логика боготворчества // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.69-88. – ISSN 0042-8744
760385
  Курбатов В. Логика в вопросах и ответах / В. Курбатов. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1997. – 384с. – ISBN 5-85880-582-5
760386
  Кириллов В.И. Логика в выступлении лектора / В.И. Кириллов. – М., 1970. – 32с.
760387
  Щербатской Ф.И. Логика в древней Индии : [докл., чит. в заседании Вост. отд. 25 окт. 1901 г.] / Ф. Щербатской. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Акад. наук, 1902. – С. 155-173. – Отдельный отт. из : "Записки Вост. отд. Имп. Рус. археол. о-ва", т. 14
760388
  Старченко А.А. Логика в лекции / А.А. Старченко. – М, 1976. – 54с.
760389
  Жоль К.К. Логика в лицах и символах / К.К. Жоль. – Москва, 1993. – 256 с.
760390
  Кнапп В. Логика в правовом сознании / В. Кнапп, А. Герлох. – Москва : Прогресс, 1987. – 312с.
760391
  Ковальски Р. Логика в решении проблем / Р. Ковальски. – Москва : Наука, 1990. – 277 с.
760392
  Бирюков Б.В. Логика в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 109-115. – ISSN 0042-8744
760393
  Кобзарь В.И. Логика в России последнего столетия : основные этапы и итоги // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 4. – С.18-32. – ISSN 0235-1188
760394
  Брюшинкин В.Н. Логика в русской жизни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 4. – С.62-73. – ISSN 0235-1188
760395
  Ярославцева А.В. Логика в системе высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 6-12. – ISSN 1811-0916
760396
  Джини К. Логика в статистике / К. Джини. – Москва, 1973. – 127 с.
760397
  Старченко А.А. Логика в судебном исследовании / А.А. Старченко. – М, 1958. – 236с.
760398
  Берков В.Ф. Логика вопросов в преподавании / В.Ф. Берков. – Минск : Университетское, 1987. – 54, [2] с.
760399
  Белнап Н. Логика вопросов и ответов / Н. Белнап, Т. Стил ; пер. с англ. Г.Е. Крейдлина ; общ. ред., предисл. и примеч. В.А. Смирнова, В.К. Финна. – Москва, 1981. – 288 с.
760400
  Зиновьев А.А. Логика высказываний и теория вывода / А.А. Зиновьев ; АН СССР. Ин-т философии. – Москва : АН СССР, 1962. – 152 с.
760401
  Кармышев Г.П. Логика Гегеля / Г.П. Кармышев. – Алма-Ата, 1972. – 332 с.
760402
  Соболева М.Е. Логика герменевтики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 140-148. – ISSN 0042-8744
760403
  Брутян Г.А. Логика Давида Непобедимого / Г.А. Брутян. – М, 1982. – 88с.
760404
  Солодухин С.А. Логика для юристов : Методическое пособие / С.А. Солодухин. – Москва : Экспертное бюро-М, 1998. – 240с. – ISBN 5-86065-008-6
760405
  Жоль К.К. Логика для юристов : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / К.К. Жоль. – Москва : ЮНИТИ, 2004. – 287 с. – (Bibliotheca Studiorum : международная серия). – ISBN 5-238-00663-2
760406
  Ивлев Ю.В. Логика для юристов. : Учебник для вузов / Ю.В. Ивлев; Академия народного хозяйства при правительстве РФ. и др. – 2-е изд., испр. – Москва : Дело, 2001. – 264с. – (Российское право: теория и практика). – ISBN 5-7749-0179-3
760407
  Канторович С.Г. Логика доказательства и опровержения (логика критики) : Автореф... канд. филос.наук: / Канторович С.Г.; Ин-т философии Акад. наук СССР. – Москва, 1950. – 14 с.
760408
  Эйсман А.А. Логика доказывания / А.А. Эйсман. – Москва, 1971. – 112 с.
760409
  Шрейдер Ю.А. Логика знаковых систем / Ю.А. Шрейдер. – Москва, 1974. – 64с.
760410
  Ледников Е.Е. Логика знания и мнения // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 39-40
760411
  Лавров И.А. Логика и алгоритмы / И.А. Лавров. – Новосибирск, 1970. – 175с.
760412
  Правдин М.Н. Логика и грамматика. / М.Н. Правдин. – М., 1973. – 63с.
760413
  Берков В.Ф. Логика и диалектика - фундамент философского образования / В.Ф. Берков, М.Г. Волнистая // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 10-11
760414
  Варьяш А. Логика и диалектика / А. Варьяш. – Москва; Ленинград, 1928. – 518 с.
760415
  Кудрин А.К. Логика и истина / А.К. Кудрин. – Москва, 1980. – 144 с.
760416
   Логика и компьютер. – Москва : Наука, 1990. – 238 с.
760417
  Попович М.В. Логика и культура в контексте творчества П. Копнина // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1996. – С. 31-44
760418
  Пауль Г. Логика и культура. Об универсально верных законах логической формы и определяемых культурой различиях логики / Г. Пауль, Х. Ленк // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 30-48. – ISSN 0042-8744
760419
  Бочаров В.А. Логика и математика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 72-80. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
760420
  Азарова Ю.О. Логика и математика в философии "позднего" Э. Гуссерля // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 3-6
760421
  Машаев Ф.Ф. Логика и методология "Капитала" К.Маркса. / Ф.Ф. Машаев. – Свердловск, 1969. – 40с.
760422
  Корниенко Н.А. Логика и методология в образовании и воспитании личности // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 128-140. – ISSN 1811-0916
760423
   Логика и методология науки. – М., 1967. – 340с.
760424
   Логика и методология науки. – Москва, 1973. – 246 с.
760425
   Логика и методология научного познания. – Москва, 1974. – 159с.
760426
   Логика и методология научного познания. – Фрунзе, 1981. – 170 с.
760427
   Логика и методология системных исследований. – Киев; Одесса, 1977. – 255с.
760428
  Петров Ю.А. Логика и методоогия научного познания / Ю.А. Петров, А.Л. Никифоров. – Москва, 1982. – 249 с.
760429
  Мартыненко И. Логика и мышление в науке и религии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 104-113. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
760430
   Логика и образ в публицистике. – Казань, 1973. – 142 с.
760431
  Алексеев А.П. Логика и образность в философском тексте // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Философский фак., Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С. 140-159. – ISBN 5-93999-207-2 (978-5-93999-207-7)
760432
   Логика и онтология. – Москва, 1978. – 261с.
760433
  Драгалина-Черная Логика и онтология в формальной философии В.А.Смирнова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.108-118. – ISSN 0042-8744
760434
   Логика и основания математики : Тезисы 8-й Всесоюзной конференции "Логика и методология науки" г.Паланга, 26-28 сентября 1982 г. – Вильнюс, 1982. – 111с.
760435
  Алексеев М.Н. Логика и педагогика / М.Н. Алексеев. – Москва, 1965. – 32с.
760436
  Васильков И.А. Логика и поэзия / И.А. Васильков. – Москва, 1962. – 64с.
760437
   Логика и проблема рациональности. – К., 1993. – 187с.
760438
   Логика и проблемы обучения. – Москва, 1977. – 215 с.
760439
  ван Бентем Логика и рассуждение: много ли значат факты? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 63-76. – ISSN 0042-8744
760440
   Логика и риторика. Хрестоматия : Учеб. пособие для вузов. – Минск : ТетраСистемс, 1997. – 624с. – ISBN 985-6317-23-1
760441
  Поппер К. Логика и рост научного знания : избр. раб. / К. Поппер. – Москва, 1983. – 606с.
760442
   Логика и системные методы анализа научного знания. – Москва, 1986. – 301с.
760443
  Колшанский Г.В. Логика и структура языка / Г.В. Колшанский. – Москва : Высшая школа, 1965. – 240с. : Библиотека филолога
760444
   Логика и теория познания. – Л., 1990. – 222с.
760445
   Логика и физика. – Свердовск, 1975. – 149с.
760446
  Смирнова Е.Д. Логика и философия / Е.Д. Смирнова. – Москва : РОССПЭН, 1996. – 300с. – (Научная философия)
760447
  Целищев В.В. Логика и философия (записки семидесятника) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 124-133. – ISSN 0042-8744
760448
  Михайлов К.А. Логика и философия в кантовской критике онтологического доказательства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.163-175. – ISSN 0042-8744
760449
   Логика и философские категории. – Л., 1982. – 153с.
760450
  Хилтон А.М. Логика и цепи переключения / А.М. Хилтон. – Москва-Л., 1962. – 88 с.
760451
  Роках А.Г. Логика и эвристика научно-технических решений / А.Г. Роках. – Саратов, 1991. – 90с.
760452
   Логика и эмпирическое познание. – Москва, 1972. – 287с.
760453
   Логика и язык. – Москва, 1985. – 138 с.
760454
  Целищев В.В. Логика и язык научной теории / В.В. Целищев. – Новосибирск, 1982. – 190с.
760455
  Солодухин О.А. Логика изменений и модальная логика / О.А. Солодухин. – Ростов -на-Дону, 1989. – 142с.
760456
  Чинчараули Г.Б. Логика исследования рабочей силы как экономической категории / Г.Б. Чинчараули. – Тбилиси, 1989. – 116с.
760457
  Звонарь В.П. Логика исследования социальной ответственности как социоэкономического феномена // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 5 (634). – С. 4-16. – ISSN 0131-7741
760458
  Вазюлин В.А. Логика истории : Вопросы теории и методологии / Вазюлин В.А. – Москва, 1988. – 327 с.
760459
  Либман А.Б. Логика истории, 50 лет со дня рождения Эстляндской Трудовой Коммуны / А.Б. Либман, Э. Маттизен. – Таллин, 1968. – 156с.
760460
  Неверов С.Л. Логика иудействующих : по рукописи 1483 года : введение и текст / С.Л. Неверов // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 62 с.


  Перевод трактата Маймонида "Миллот ѓа-ѓигайон" ("Слова логики", или "Термины логики")
760461
  Тихвинский Л.И. Логика К. Д. Ушинского и ее значение в системе школьного образования : Автореф... канд. пед.наук: / Тихвинский Л. И.; НИИ теор. и ист. педагог. АПН РСФСР, 1952. – 16 с.
760462
  Конверский А.Е. Логика как наука и образовательная дисциплина // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 83-85
760463
  Большакова Т.С. Логика как учебный предмет в советской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Большакова Т. С.; Иркутск.ГУ. – Иркутск, 1953. – 28л.
760464
  Шестакова Э.Г. Логика каприза (на материале русской и украинской малой прозы рубежа XIX - XX столетий) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 216-234. – ISBN 966-581-617-9
760465
  Крюковский Н.И. Логика красоты / Н.И. Крюковский. – Минск, 1965. – 464с.
760466
  Орфинский В.П. Логика красоты / В.П. Орфинский. – Петрозаводск, 1978. – 120 с.
760467
  Орфинский В.П. Логика красоты / В.П. Орфинский. – Изд. 3-е. – Петрозаводск : Карелия, 1982. – 120с.
760468
  Паульман В. Логика кризиса (контуры пятого этапа) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 2 (48). – С. 73-79
760469
  Тягло А.В. Логика критического мышления / А.В. Тягло. – 2-е изд. – Х, 1997. – 126с.
760470
  Дудник В.И. Логика ленинского анализа философских проблем естествознания. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Дудник В.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
760471
  Толстова Ю.Н. Логика математического анализа социологических данных / Ю.Н. Толстова. – М., 1991. – 110с.
760472
  Теребилов О.Ф. Логика математического мышления / О.Ф. Теребилов. – Л., 1987. – 189с.
760473
  Прокофьев А.В. Логика меньшего зла (к вопросу о характеристиках общественной морали) // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 99-113
760474
  Голосовкер Я.Э. Логика мифа / Я.Э. Голосовкер. – М., 1987. – 217с.
760475
  Зиновьев А.А. Логика науки / А.А. Зиновьев. – Москва : Мысль, 1971. – 280 с.
760476
  Берков В.Ф. Логика научно-технического творчества / В.Ф. Берков, Р.З. Джиджян. – Минск : Университетское, 1986. – 48, [1] с. : ил.
760477
   Логика научного исследования. – Москва, 1965. – 360с.
760478
  Рагозин В.М. Логика научного миропонимания К.Маркса и Ф.Энгельса / В.М. Рагозин. – Ростов -на-Дону, 1992. – 395с.
760479
   Логика научного познания. – Москва, 1986. – 80с.
760480
   Логика научного познания : Актуал. пробл. – Москва : Наука, 1987. – 272 с.
760481
  Серебров И.С. Логика научного познания в трудах Н.Г.Чернышевского. / И.С. Серебров. – Л, 1972. – 143с.
760482
   Логика научного поиска : Тез. док. к Всесоюз. симпоз. г. Свердловск, 29 нояб. - 1 дек. 1977 г. – Свердловск : [Б. и.]
Ч. 1. – 1977. – 126 с.
760483
   Логика научного поиска. – Свердловск
2. – 1977. – 131с.
760484
  Ивлев Юрий Васильевич Логика норм : Автореф... канд. филос.наук: 626 / Ивлев Юрий Васильевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 16л.
760485
  Ивин А.А. Логика норм / А.А. Ивин. – М., 1973. – 122с.
760486
  Вугальтер А.Л. Логика общественно-экономического процесса / А.Л. Вугальтер. – Київ, 1999. – 239с.
760487
  Вугальтер А.Л. Логика общественно-экономического процесса / А.Л. Вугальтер. – Київ : Ника-Центр, 1999. – 240с. – ISBN 966-521-115-3
760488
  Ласло П. Логика органического синтеза : В 2-х томах. / П. Ласло; Пер. с франц. Е.А.Ивановой; Под ред. М.Г.Гольдфельда. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002864-1(Т.1)
Т.1 : Теоретические представления и основные факты. – 1998. – 229с.
760489
  Ласло П. Логика органического синтеза : В 2-х томах. / П. Ласло; Пер. с франц. Е.А.Ивановой; Под ред. М.Г.Гольдфельда. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002863-3(Т.2)
Т.2 : Примеры и иллюстрации. – 1998. – 200с.
760490
  Моисеев В.И. Логика Открытого Синтеза = The logic of the open synthesis : в 2 т. / В.И. Моисеев. – Санкт-Петербург : Міръ. – ISBN 978-5-98846-065-7
Т. 1, кн. 1 : Структура. Природа. Душа. – 2010. – 742, [2] с. : ил., табл. – Разв. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
760491
  Моисеев В.И. Логика Открытого Синтеза = The logic of the open synthesis : в 2 т. / В.И. Моисеев. – Санкт-Петербург : Міръ. – ISBN 978-5-98846-066-4
Т.1, кн. 2 : Структура. Природа. Душа. – 2010. – 741, [3] с. : ил. – Разв. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
760492
  Дружинин Н.К. Логика оценки статистических гипотез. / Н.К. Дружинин. – М, 1973. – 212с.
760493
  Левшин Л.А. Логика педагического процесса / Л.А. Левшин. – М, 1980. – 96с.
760494
  Смехов Б.М. Логика планирования / Б.М. Смехов. – Москва, 1987. – 230 с.
760495
  Кириллов В.И. Логика познания сущности. / В.И. Кириллов. – Москва, 1980. – 175с.
760496
  Шевелев Ю.П. Логика поиска документальной информации / Ю.П. Шевелев. – Томск, 1980. – 123с.
760497
  Сопильник А.В. Логика построения цифровых автоматов / А.В. Сопильник. – Днепропетровск, 1986. – 84с.
760498
  Радченко Л. Логика признания в поеме Шевченко "Лілея" // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 224-231. – ISSN 2307-3195
760499
  Елисеева И.И. Логика прикладного статистического анализа / И.И. Елисеева, В.О. Рукавишников. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 192с.
760500
  Родный Н.И. Логика развития науки / XIII Международный конкурс по истории науки, 18-24 августа 1971 г. – Москва : Наука, 1971. – 126 с.
760501
  Закревский А.Д. Логика распознавания / А.Д. Закревский. – Минск : Наука и Техника, 1988. – 118с.
760502
  Мюнц Б. Логика ребенка / Б. Мюнц. – Спб.-М. – 16с.
760503
  Делез Жиль Логика смысла : Пер.с франц. / Делез Ж./Theatrum philosophicum; Фуко М. – Москва; Екатеринбург. : Раритет. Деловая книга, 1998. – 480с. – ISBN 5-85735-095-6; 5-88687-041-5
760504
  Абдильдин Ж.М. Логика современного научно-теоретического познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 0042-8744
760505
  Дыдышко В.И. Логика современных шахмат / В.И. Дыдышко. – Минск, 1989. – 430с.
760506
   Логика социологического исследования. – Москва : Наука, 1987. – 173с.
760507
  Кривенко Д.Т. Логика становления исходных количественных понятий в физике. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Кривенко Д.Т.; АН СССР. Ин-тут философии. – М., 1975. – 24л.
760508
  Целищев В.В. Логика существования / В.В. Целищев. – Новосибирск, 1976. – 148с.
760509
  Запорожец Т.И. Логика сценической речи / Т.И. Запорожец. – Москва, 1974. – 128с.
760510
  Конверский А.Е. Логика традиционная и современная = Логіка : учебник / А.Е. Конверский ; пер. с укр. яз. Е.Е. Ледникова. – Москва : Идея-Пресс, 2010. – 380 с. – ISBN 978-5-903927-07-4
760511
  Корсаков С.Н. Логика философского творчества / С.Н. Корсаков, Л.Ф. Кузнецова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 3-27. – ISSN 0042-8744
760512
  Морозова В.С. Логика философской компаративистики в контексте исследования феномена региональной культуры в современной российской и китайской методологии // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 3 (65/66). – С. 231-238. – ISSN 1606-951Х
760513
  Ладенко И.С. Логика целевого управления. / И.С. Ладенко, Г.Л. Тульчинский. – Новосибирск, 1988. – 205с.
760514
  Абдильдин Ж.М. Логика целостного мышления // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються різні види логік, зокрема здійснюється протиставлення формальної та діалектичної логіки. В статье рассматриваются разные виды логик, в частности осуществляется противопоставление формальной и диалектической логик. In article ...
760515
  Рибо Т. Логика чувств / Т. Рибо ; перевод Л. Семенюта. – С.-Петербург : Изд-во О.Н. Поповой, 1905. – 143, [IV] с. – (Образовательная библиотека. Серия VI ; №10)
760516
  Воейков М. Логика экономической концепции Г.Я. Сокольникова : (к 120-летию со дня рождения) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 141-154. – Бібліогр.: с. 142-154. – ISSN 0042-8736
760517
  Воейков М. Логика экономической концепции Г.Я. Сокольникова (К 120-летию со дня рождения) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 141-154. – ISSN 0042-8736
760518
  Загоруйко Н.Г. Логика эмпирических исследований: уч. пособие для студентов НГУ / Н.Г. Загоруйко. – Новосибирск, 1978. – 66с.
760519
  Грэй П. Логика, алгебра и базы данных / П. Грэй. – Москва : Машиностроение, 1989. – 359 с.
760520
  Адэишвили Ш.Г. Логика, диалектика и реальное мышление / Ш.Г. Адэишвили ; АН ГССР, Ин-т философии. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 148 с.
760521
  Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля (проблема тождества логики, диалектики и теории познания в философии Гегеля) / В.И. Шинкарук ; [вступ. сл. Л.В. Губерский ; предисл. В.Г. Кремень] ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Репринт. воспр. изд. 1964 г. – Київ : Київський університет, 2014. – 295 с. : портр. – Сер. осн. в 2013 г. - На обкл. сер. укр.: Джерела філософської думки в Київському університеті. – Библиогр.: с. XXII-XXIV и в подстроч. примеч. – (Серия "Источники философской мысли в Киевском университете"). – ISBN 978-966-439-666-7
760522
  Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. / В.И. Шинкарук. – К. : Издательство Киевского университета, 1964. – 295 с.
760523
  Никитин П. Логика, ее предмет и значение : Автореф... кнад.наук: / Никитин П.; МГУ, Филос. фак., каф. логики. – М., 1950. – 18л.
760524
  Арно А. Логика, или искусство мыслить, где помимо обычных правил содержатся некоторые новые соображения, полезные для развития способности суждения. / Арно А., Николь П. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1991. – 416 с. – (Памятники философской мысли)
760525
  Брюшинкин В.Н. Логика, мышление, информация / В.Н. Брюшинкин. – Л., 1988. – 148с.
760526
   Логика, психология и семиотика: аспекты взаимодействия. – К., 1990. – 158с.
760527
  Грязнов Б.С. Логика, рациональность, творчество / Б.С. Грязнов. – М, 1982. – 256с.
760528
   Логика, семантика, методология. – Тбилиси, 1978. – 125с.
760529
  Строгович С М. Логика. / С М. Строгович. – Изд. 2=е перераб. и доп. – М., 1948. – 308с.
760530
  Строгович С М. Логика. / С М. Строгович. – М., 1949. – 363с.
760531
  Воробьев Н.В. Логика. / Н.В. Воробьев. – 4-е изд. перераб. доп. – Москва, 1963. – 44с.
760532
  Гокиели Л.П. Логика. / Л.П. Гокиели. – Тбилиси, 1967. – 272с.
760533
  Бойко А.П. Логика. / А.П. Бойко. – Москва, 1994. – 80с.
760534
  Айзерман М.А. Логика. Автоматы. Алгоритмы / М.А. Айзерман. – Москва, 1963. – 556 с.
760535
   Логика. Автоматы. Алгоритмы. – Москва, 1963. – 556 с .
760536
  Жоль К.К. Логика. Введение в современную символическую логику : Учеб. пособ. / К.К. Жоль; Подольская гос. аграрно-техническая академия. – Киев : Стилос, 2000. – 564 с. – ISBN 966-7321-67-3
760537
  Александров Д.Н. Логика. Риторика. Этика : учебное пособие / Д.Н. Александров. – 4-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 168с. – ISBN 978-5-89349-370-2
760538
  Ивлев Ю.В. Логика. Сборник упражнений : Учебное пособие для вузов. / Ю.В. Ивлев. – Москва : Книжный дом "Университет", 1999. – 248с. – ISBN 508013-0056-2
760539
  Ивлев Ю.В. Логика. Уч. пособие / Ю.В. Ивлев. – М., 1976. – 144с.
760540
  Жеребкин В.Е. Логика. Учебн. пособие для студентов юр. ин-тов и факт : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Жеребкин В.Е. ; Харьков. ГУ. – Харьков, 1965. – 16 с.
760541
  Берков В.Ф. Логика: задачи и упражнения. Практикум : учеб. пособ. для студ. вузов / В.Ф. Берков. – 2-е изд., стереотип. – Минск : ТетраСистемс, 2000. – 244 с. – ISBN 985-6577-25-Х
760542
  Ерышев А.А. Логика: курс лекций / А.А. Ерышев, Н.П. Лукашевич. – К., 1996. – 125с.
760543
  Ивин А.А. Логика: пособие для уч-ся / А.А. Ивин. – М., 1996. – 206с.
760544
  Хоменко Е.А. Логика: уч. пособие. / Е.А. Хоменко. – М., 1971. – 192с.
760545
  Хоменко Е.А. Логика: уч. пособие. / Е.А. Хоменко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 208с.
760546
  Кириллов В.И. Логика: Учебник для юридических факультетов и институтов. / В.И. Кириллов, А.А. Старченко. – Москва, 1995. – 256 с.
760547
  Зарев П. Логиката на литературно-историческите процеси / П. Зарев. – София, 1987. – 443 с.
760548
  Столяр А.А. Логики и интуиция в преподавании геометрии / А.А. Столяр, 1963. – 127с.
760549
  Сломский В. Логико- философские идеи Романа Сушко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 50. – С. 111-119. – ISSN 2072-1692
760550
   Логико-алгебраические конструкции : Сб. науч. тр. – Тверь, 1982. – 97с.
760551
   Логико-алгебраические конструкции : Межвузовский тем. сб. науч. тр. – Калинин, 1987. – 108с.
760552
  Васюков А.Н. Логико-алгебраические методы решения геометрических задач и разработка программного обеспечения САПР / А.Н. Васюков, Ю.А. Комаров, И.А. Янович. – Киев : Наукова думка, 1991. – 144 с.
760553
  Васюков А.Н. Логико-алгебраические методы решения задач математического программирования и высислительной геометрии : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Васюков А. Н.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 137л. – Бібліогр.:л.115-128
760554
  Васюков А.Н. Логико-алгебраические методы решения задач математического программирования и вычислительной геометрии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Васюков А.Н.; КГУ. – К, 1986. – 18л.
760555
  Кирий В.Г. Логико-вероятностные методы и средства идентификации и прогнозирвания бинарных систем. / В.Г. Кирий. – Иркутск, 1987. – 112с.
760556
  Рябинин И.А. Логико-вероятностные методы исследования надежности структурно-сложных систем / И.А. Рябинин, Г.Н. Черкесов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 264 с.
760557
  Черкесов Г.Н. Логико-вероятностные методы расчета надежности структурно-сложных систем / Г.Н. Черкесов, А.С. Можаев ; Гос. ком. СССР по управлению качеством продукции и стандартам, Союз науч. и инж. о-в СССР. – Москва, 1991. – 103 с. – (В помощь слушателям лекций Консультационного центра по качеству и надежности ; [Вып. 3]). – ISBN 5-07-001902-3
760558
  Ковальчук А.Е. Логико-геосеологический анализ квантовой теории измерений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.627 / Ковальчук А.Е. ; АН УССР. – Киев, 1980. – 20 с.
760559
  Охрименко О.Г. Логико-гнесеологический анализ диалектического выведения знаний : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Охрименко О.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
760560
  Скотный Валерий Григорьевич Логико-гнесиологический анализ процесса формирования теоретического объекта естественнонаучного знания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Скотный Валерий Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 172л. – Бібліогр.:л.158-172
760561
  Романенко В.В. Логико-гносеологическая природа математического доказательства / В.В. Романенко. – Черновцы, 1968. – 40с.
760562
  Романенко В.В. Логико-гносеологическая природа математического доказательства : Дис... докт. филос.наук: / Романенко В.В.;. – К, 1974. – 221л.
760563
  Романенко В.В. Логико-гносеологическая природа математического доказательства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Романенко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Черновцы, 1975. – 25 с. – Бібліогр.:с.23-24
760564
  Рштуни Э.Г. Логико-гносеологическая проблематика в армянской философии второй половины XIX века : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Рштуни Э.Г. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 28 с.
760565
   Логико-гносеологические аспекты аксиоматического представления физических теорий : Автореф... канд. фиолс.наук: / Николко В. Н,; Николко В. Н,; Урал. ГУ. – Свердловск, 1968. – 28л.
760566
  Будко В.В. Логико-гносеологические аспекты связи измерений и законов физики : Автореф... канд. филос.наук: / Будко В. В.; Харьк.ГУ. – Х., 1971. – 25л.
760567
  Бутко В.В. Логико-гносеологические аспекты связи измрений и законов физики. : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.627 / Бутко В.В. ; МВ и ССО СССР. – Харьков, 1980. – 24 с.
760568
  Звиглянич В.А. Логико-гносеологические и социальные аспекты категорий видимости и сущности. / В.А. Звиглянич. – Киев, 1980. – 151с.
760569
   Логико-гносеологические идеи мыслителей Средней Азии. – Ташкент, 1981. – 200с.
760570
   Логико-гносеологические исследования категориальной структуры мышления. – Киев, 1980. – 339с.
760571
  Черкасов С.В. Логико-гносеологические основы медицинской диагностики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Черкасов С.В. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1977. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
760572
  Шимина А.Н. Логико-гносеологические основы процесса формирования понятий в обучении. / А.Н. Шимина. – М., 1981. – 75с.
760573
  Аронов Р.А. Логико-гносеологические патологии и амбивалентность физического познания / Р.А. Аронов, В.М. Шемякинский // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.90-102. – ISSN 0042-8744
760574
  Панченко А.И. Логико-гносеологические проблемы квантовой физики / А.И. Панченко. – Москва, 1981. – 199 с.
760575
  Руденко К.Ф. Логико-Гносеологическиий анализ основ научного предвидения : Дис... док. филос.наук: 09.00.01 / Руденко К.Ф.; КГУ. – Киев, 1977. – 357л.
760576
  Бондарь Татьяна Ивановна Логико-гносеологический анализ аксиоматического метода : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Бондарь Татьяна Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
760577
  Садовски М.В. Логико-гносеологический анализ генезиса мировоззрения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 37-41. – ISSN 2073-9702


  Генезис мировоззрения можно рассматривать как многогранный процесс, сугубо индивидуальный и неповторимый, который, хотя и является результатом определенного воздействия социокультурной системы, подчиняется тем же общим закономерностям становления и ...
760578
  Кириленко А.П. Логико-гносеологический анализ детерминант структуры курса марксистско-лениниской философии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 / Кириленко А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
760579
  Кириленко А.П. Логико-гносеологический анализ детерминант структуры курса марксистско-лениниской философии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Кириленко А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
760580
  Охрименко Олег Григорьевич Логико-гносеологический анализ диалектического выведения знаний : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Охрименко Олег Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 170л.
760581
  Волошко И.М. Логико-гносеологический анализ интерпретации // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
760582
  Вартазарян С.Р. Логико-гносеологический анализ исходных понятий семиотики и их применения в исследовании поэзии : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Вартазарян С.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 20л.
760583
  Пустовойтов В.И. Логико-гносеологический анализ картины мира как систематизации естественнонаучного знания : Дис... кнд. филос.наук: 09.00.08 / Пустовойтов В.И.; КГУ. – Киев, 1981. – 181л. – Бібліогр.:л.172-181
760584
  Пустовойтов В.И. Логико-гносеологический анализ картины мира как формы систематизации естественнонаучного знания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Пустовойтов В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
760585
  Руденко К.Ф. Логико-гносеологический анализ основ научного предвидения : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Руденко К.Ф.; КГУ. – Киев, 1977. – 30л.
760586
  Семенов И.С. Логико-гносеологический анализ оснований индукции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.07 / Семенов И.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
760587
  Грауберг Э.Э. Логико-гносеологический анализ основных эпистемических модальностей : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.00.07 / Грауберг Э. Э.; ЛГУ, Филос. фак. – Л., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
760588
  Снежко Виталий Прокофьевич Логико-гносеологический анализ понятия вероятности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Снежко Виталий Прокофьевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1980. – 178л. – Бібліогр.:л.161-178
760589
  Снежко Виталий Прокофьевич Логико-гносеологический анализ понятия вероятности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Снежко Виталий Прокофьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
760590
  Снежко Виталий Прокофьевич Логико-гносеологический анализ понятия вероятности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Снежко Виталий Прокофьевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
760591
  Сова Анатолий Васильевич Логико-гносеологический анализ понятия научного принципа : Автореф... кандидата философскихнаук: 09.00.01 / Сова Анатолий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 15л.
760592
  Сова Анатолий Васильевич Логико-гносеологический анализ понятия научного принципа : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Сова Анатолий Васильевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 15 с.
760593
  Сова Анатолий Васильевич Логико-гносеологический анализ понятия научного принципа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сова Анатолий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 189л. – Бібліогр.:л.175-189
760594
  Махонько Виктор Иванович Логико-гносеологический анализ понятия убеждения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Махонько Виктор Иванович ; КГУ. – Киев, 1977. – 21с.
760595
  Мороз А.Я. Логико-гносеологический анализ принципов моделирования в кибернетике : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Мороз А.Я.; АН УССР. Совет Ин-та философии и Сектора государства и права. – К., 1969. – 26л.
760596
  Нелеп Анатолий Тарасович Логико-гносеологический анализ проблем методики преподавания философии : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Нелеп Анатолий Тарасович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 56л. – Бібліогр.:с.56
760597
  Мартинес Льянтада Марта Логико-гносеологический анализ проблемного обучения философии : Дис... канд.философ.наук: 09.00.01 / Мартинес Льянтада Марта; КГУ. – К., 1963. – 174л. – Бібліогр.:л.141-172
760598
  Мартинес Л.М. Логико-гносеологический анализ проблемного обучения философии : Автореф,дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Мартинес Л.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
760599
  Скотный В.Г. Логико-гносеологический анализ процесса формирования теоретического объекта естественнонаучного знания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.08 / Скотный В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
760600
  Черкасов С. Логико-гносеологический анализ формирования вероятностных знаний // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.93-107
760601
  Волошко Иван Михайлович Логико-гносеологический аспект понятия интерпретации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Волошко Иван Михайлович; КГУ. – К., 1972. – 26л.
760602
  Кузьмина О.В. Логико-гносеологический процес формирования внутреннего убеждения субъектов уголовно-процессуального доказывания // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 32-37
760603
  Кириленко А.П. Логико-гносеологическй анализ детерминант структуры курса марксистско-ленинской философии : Дис... канд. филослф.наук: 19.00.01 / Кириленко А.П.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 166л.
760604
   Логико-гносиологический анализ науки. – Алма-Ата, 1990. – 464 с.
760605
  Волошко И.М. Логико-гносиологический аспект понятия интерпретации : Дис... канд. филос.наук: / Волошко И. М.; КГУ. – К., 1972. – 182л. – Бібліогр.:л.175-182
760606
  Маханько Виктор Иванович Логико-гноссологический анализ понят.убеждения : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Маханько Виктор Иванович; 1-Х1У. – К., 1977. – 1822л.
760607
  Беркаш Г.В. Логико-грамматическая природа вопроса и ее реализация в вопросно-ответных структурах английской диалогической речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Беркаш Г.В. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
760608
  Ромашкин К.Ф. Логико-грамматическая характеристика сочинительных союзов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ромашкин К.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яэ. – Москва, 1972. – 22 с.
760609
   Логико-грамматические очерки. – М., 1961. – 259с.
760610
  Самусенко Н.Ф. Логико-грамматический анализ осложненного предложения с обстоятельственными абсолютными конструкциями в современном испанском языке / Н.Ф. Самусенко. – Днепропетровск, 1978. – 117с.
760611
   Логико-информационные исследования в геологии. – Новосибирск, 1977. – 147с.
760612
   Логико-информационные методы оценки рудных месторождений. – Москва : Наука, 1977. – 136с. + Таблица
760613
   Логико-информационные решения геологических задач. – Москва : Наука, 1975. – 262с.
760614
  Бакиров В.С. Логико-историческая школа институционально-экономических исследований // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 2 (667). – С. 92-93. – ISSN 2522-9311


  К 70-летию члена-корреспондента НАН Украины А.А. Гриценко.
760615
  Подлесная В.Г. Логико-исторические основания формирования социально-экономических циклов : монография / Подлесная Василиса Георгиевна ; Гос. учреждение "Ин-т экономики и прогнозирования Нац. акад.наук Украины". – Киев : Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, 2017. – 443, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 420-443 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-8239-1
760616
  Гриценко А.А. Логико-исторические основы кардинальных экономических изменений и перехода к реконструктивному развитию // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 39-57. – ISSN 0131-7741
760617
  Поспелов Д.А. Логико-лингвистические модели в системах управления / Д.А. Поспелов. – М, 1981. – 231с.
760618
   Логико-математическая обработка геологической информации. – Новосибирск, 1975. – 189с.
760619
   Логико-математическая обработка геологической информации. – Новосибирск, 1976. – 152с.
760620
  Клименко Н.И. Логико-математические и кибернетические методы в криминалистике / Н.И. Клименко, П.Д. Биленчук. – К., 1988. – 103с.
760621
   Логико-математические методы в геологичеких исследованиях. – Новосибирск, 1986. – 1434с.
760622
  Хорват Дьердь Логико-математические методы объективного анализа психологической структуры учебников. (На материале учебников физики) : Автореф... психол.наук: 967 / Хорват Дьёрдь; МГУ. – Москва, 1971. – 16с.
760623
  Рашитов Р.С. Логико-математическое моделироване в бухгалтерском учете / Р.С. Рашитов. – Москва, 1979. – 128с.
760624
  Павлов В.Т. Логико-методологическая функция категорий пространства, времени и причинности : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 620 / Павлов В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 36 с. – Бібліогр.:с.36
760625
  Киносьян В.А. Логико-методологические аспекты теории относительности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Киносьян В.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 26л.
760626
   Логико-методологические вопросы науки. – Рига, 1985. – 179 с.
760627
   Логико-методологические исследования. – М., 1980. – 374с.
760628
   Логико-методологические исследования. – Тбилиси, 1983. – 150 с.
760629
  Терлецкий Владислав Николаевич Логико-методологические основания теории личности : Дис... докт. философ.наук: 09.00.01 / Терлецкий Владислав Николаевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – Запорожье, 1993. – 368л. – Бібліогр.:л.351-368
760630
   Логико-методологические проблемы естественных общественных наук. – Новосибирск, 1977. – 192 с.
760631
  Кусмаров Б.В. Логико-методологический анализ исходных понятий научного знания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кусмаров Б. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1983. – 162л. – Бібліогр.:л.147-162
760632
  Кусмаров Б.В. Логико-методологический анализ исходных понятий научного знания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Кусмаров Б.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
760633
   Логико-методологический анализ научного знания. – Москва, 1979. – 158с.
760634
  Берков В.Ф. Логико-методологический анализ научной проблемы : Автореф. дис... д-ра филос. наук: 09.00.01 / Берков В.Ф.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1980. – 45с.
760635
  Стешенко Н.В. Логико-методологический анализ некоторых идеалистических концепций природы бессознательного // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
760636
  Тищенко В.И. Логико-методологический анализ понятия "биологический объект" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Тищенко В.И. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1977. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
760637
  Лебедев С.А. Логико-методологический анализ понятия "интеллектуальный капитал" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 15-25. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
760638
  Габитов Туроун Зафизович Логико-методологический анализ проблемы целесообразности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Габитов Туроун Зафизович; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 25л.
760639
  Кац Г.М. Логико-методологический аспект анализа социальных явлений / Г.М. Кац. – Кишинев, 1985. – 216с.
760640
  Головин Алексей Иванович Логико-методологическое исследование сущности математизации науки : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Головин Алексей Иванович ; МВ и ССО УССР , Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1975. – 24 с.
760641
  Хмелевская Галина Борисовна Логико-методологическое содержание категории "движение" : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хмелевская Галина Борисовна; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1980. – 18л.
760642
  Немашкало Е.Ю. Логико-правовые инструменты толкования правовых норм // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 196-198
760643
  Николаевнко Л.Ю. Логико-программное управление функциональными модулями сборочных роботоехн. систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Николаевнко Л. Ю.; КПИ. – К., 1985. – 15л.
760644
  Нестерук И.Ф. Логико-психологическая и языковая сущность номинативных предложений в немецком языке // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 327-332. – (Філологія)
760645
  Ерастов Н.П. Логико-психологические основы лекционной пропаганды / Н.П. Ерастов. – Москва, 1979. – 40с.
760646
  Доблаев Л.П. Логико-психологический анализ текста / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1969. – 172 с.
760647
  Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач / Л.М. Фридман. – Москва, 1977. – 207с.
760648
   Логико-риторические аспекты диалога : монография / В.Ф. Берков [и др.] ; [под ред. И.В.Хоменко] ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2011. – 173 с. – ISBN 978-966-439-363-5
760649
  Белинская О.Е. Логико-семантическая организация типов сложного синтаксического целого в современном русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Белинская О. Е.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1988. – 217 л. – Бібліогр.:л.177-217
760650
  Белинская Ольга Емельяновна Логико-семантическая организация типов сложного синтаксического целого в современном русском языке (на материале художественной речи) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Белинская Ольга Емельяновна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
760651
  Чикурова М.Ф. Логико-семантическе основы синтаксических построений / М.Ф. Чикурова. – Тула, 1980. – 72с.
760652
   Логико-семантические исследования. – Тбилиси, 1981. – 144с.
760653
  Уварова Н.Л. Логико-семантические типы языковой игры (На материале английской диалогической речи) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Уварова Н.Л.; Львовский гос. ун-т им. И.Я. Франко. – Львов, 1986. – 16л.
760654
  Згардан Нина Никифоровна Логико-семантические функции определяющего компонента при номинации атрибутивными словосочетаниями во французском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Згардан Нина Никифоровна; МВ и ССО УССР. Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1985. – 182л. – Бібліогр.:л.163-182
760655
  Згардан Н.Н. Логико-семантические функции определяющего компонента при номинации атрибутивными словосочетаниями во французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Згардан Н.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 15 с.
760656
   Логико-семантический анализ структур знания. – Новосибирск, 1989. – 144с.
760657
  Анисимов О.С. Логико-семиотические аспекты механизма мышления // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.25-36
760658
  Быстров О.Н. Логико-семиотический анализ автоматизированного производственного эксперимента и его применение к построению проблемно-ориентированного математического обеспечения. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.01 / Быстров О.Н.; Харьков.ин-т.радиоэлектроники. – Х, 1979. – 24л.
760659
  Остапенко С.В. Логико-системный анализ космологических теории. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Остапенко С.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 18л.
760660
  Панфилов М.А. Логико-смысловое моделирование и информационные технологии в профессиональной подготовке современного юриста // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 4 (66). – С. 33-40. – ISSN 1998-1740
760661
  Шкляр Раиса Михайловна Логико-смысловые частицы в древнерусском и старорусском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шкляр Раиса Михайловна; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – Киев, 1977. – 24л.
760662
  Ушакова К.В. Логико-структурные схемы как способ реализации связи диалектического материализма и естественных наук на семинарских занятиях / К.В. Ушакова, Т.С. Рыбалко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 69 : Методологическое содержание и эффективность преподавания естественных дисциплин
760663
  Дулов А.И. Логико-структурный курс педагогики / А.И. Дулов. – Иркутск, 1985. – 303с.
760664
  Иткин В.Э. Логико-термальная эквивалентность схем программ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Иткин В.Э. ; АН СССР, Сиб. отд., Вычислит. центр. – Новосибирск, 1974. – 20 с.
760665
  Шефтель М.И. Логико-философская концепция Саломона Маймона : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 626 / Шефтель М.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филос. ф-тет. – Москва, 1969. – 12 с.
760666
   Логико-философские исследования. – М.
1. – 1989. – 184с.
760667
  Вригт Г.Х. фон Логико-философские исследования. Избранные труды / Г.Х. фон Вригт. – Москва : Прогресс, 1986. – 600 с.
760668
  Михайлов К.А. Логико-философский анализ диалектики Канта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.110-113. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
760669
  Черняк В.С. Логико-философский анализ некоторых аспектов аксиоматического метода. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Черняк В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – Москва, 1969. – 15л.
760670
  Каськов Н.Н. Логико-философский анализ общей теории систем и системного подхода : Автореф... канд. филос.наук: 09.62.620 / Каськов Н. Н.; Москов. ун-т. Филос.фак. – М., 1971. – 20л.
760671
   Логико-философский анализ понятийного аппарата науки. – К., 1977. – 227с.
760672
  Васильев С.А. Логико-философский анализ принципа лингвистической относительности и его последствий : Автореф... канд. филос.наук: 09-626 / Васильев С.А.; Объед. совет ин-та философии и ин-та гос. и права. – К, 1970. – 23л.
760673
  Тульчинский Григорий Львович Логико-философский анализ семантики формализованных языков : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.07 / Тульчинский Григорий Львович; ЛГУ им. А.А.Жданова. Филос. фак. – Ленинград, 1978. – 15л.
760674
  Алексюк И.А. Логико-философский анализ теории речевых актов (концепция Дж. Серла) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Алексюк И. А.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1992. – 18с.
760675
  Алексюк И.А. Логико-философский анализ теории речевых актов (концепция Дж. Серла) : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03 / Алексюк Игорь Алексеевич ; Вильнюсский ун-т. – Вильнюс, 1992. – 194 л. – Библиогр.: л. 171-194
760676
  Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Л. Витгенштейн. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 133с.
760677
  Бондаренко В.М. Логико-электрическое моделирование больших схем / В.М. Бондаренко, Б.С. Ахметов. – Ташкент, 1989. – 108 с.
760678
  Власов Д.Ю. Логико-эмперические основания математики // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (55). – С . 68-84. – ISSN 1560-7488
760679
  Хинтикка Яаакко Логико-эпистемологические исследования / Хинтикка Яаакко. – М., 1980. – 447с.
760680
  Коган В.М. Логико-юридическая структура советского уголовного закона / В.М. Коган. – Алма-Ата, 1966. – 83с.
760681
  Бородай Д.В. Логистизация таможенных процедур как метод уменьшения уровня контрабанды в Украине / Д.В. Бородай, С.А. Островерх // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 63-67. – Библиогр.: 5 назв
760682
  Переверзев В.Н. Логистика / В.Н. Переверзев. – Москва, 1995. – 224 с.
760683
   Логистика : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент". – Москва : Инфра-М, 1999. – 327с. – ISBN 5-86225-958-9
760684
  Неруш Ю.М. Логистика : Учебник для студ.вузов / Ю.М. Неруш. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2000. – 389с. – Шифр дубл. – ISBN 5-238-00108-8
760685
   Логистика : Учебник. – 3- е изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2003. – 368с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000912-4
760686
  Семененко А.И. Логистика = Logistics. Principles of the theory : Учебник для вузов / А.И. Семененко, В.И. Сергеев; МОРФ; Ин-т управления и экономики (Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург : Союз, 2003. – 544с. – (Высшее образование;). – ISBN 5-94033-051-7
760687
  Сумец А.М. Логистика : учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. "Экономика предприятия" / А.М. Сумец ; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 132 с. – Библиогр.: с. 124-125. – ISBN 966-8558-52-9
760688
  Гаджинский А.М. Логистика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки " Экономика " / А.М. Гаджинский. – 16-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 484с. – ISBN 978-5-91131-755-3
760689
  Овчаренко Н.И. Логистика в государственных закупках // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 1 (38). – С. 36-41 : фото, рис.
760690
  Ларина Р.Р. Логистика в управлении организационно-экономическими системами : монография / Ларина Р.Р., Пилюшенко В.Л., Амитан В.Н. – Донецк, 2003. – 239с. – ISBN 966-7917-31-2
760691
   Логистика и управление цепями поставок / Гос. ун. - Высшая школа экономики; Национальная логистическая ассоциация. – Москва. – ISSN 1727-6349
№ 4 (39). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
760692
   Логистика и управление цепями поставок / Гос. ун. - Высшая школа экономики; Национальная логистическая ассоциация. – Москва, 2003-. – ISSN 1727-6349
№ 5 (40). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
760693
  Смирнов И.Г. Логистика и управление цепями поставок в ресторанном бизнесе: современные особенности // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 68-74 : рис. – Библиогр.: 6 назв
760694
  Смирнов И.Г. Логистика международных гуманитарных и миротворческих операций // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 80-83 : табл.
760695
  Смирнов И.Г. Логистика международных гуманитарных и миротворческих операций : [окончание, начало в № 3] // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 4. – С. 80-89 : рис., фото. – Библиогр.: 7 назв
760696
  Кузьмич А.В. Логистика поставок - это весьма рутинная работа! // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 55-57 : рис.
760697
  Москвитина Т.Д. Логистика товародвижения - ключевая составляющая успешного развития торгового предприятия // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 5. – С. 62-65
760698
   Логистика, эффективность и риски внешне-экономических операций / К.В. Захаров, А.В. Цыганок, В.Л. Бочаников, А.К. Захаров. – Київ : Интэкс, 2000. – 237с.
760699
  Белов В.Б. Логистика: выгоды сотрудничества для России и Германии // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (49). – С. 108-122. – ISSN 0201-7083
760700
   Логистика: проблемы и решения : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2005-
№ 1. – 2006
760701
   Логистика: проблемы и решения : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2005-
№ 2. – 2006
760702
   Логистика: проблемы и решения : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2005-
№ 3. – 2006
760703
   Логистика: проблемы и решения : Украинский научно-практический журнал. – Харьков, 2005-
№ 4. – 2006
760704
   Логистика: проблемы и решения : Международый научно-практический журнал. – Харьков, 2005-
№ 5. – 2006
760705
   Логистика: проблемы и решения : Международый научно-практический журнал. – Харьков, 2005-
№ 6. – 2006
760706
   Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 1. – 2010
760707
   Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 2. – 2010
760708
   Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 3. – 2010
760709
   Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 4. – 2010
760710
   Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 5. – 2010
760711
   Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 6. – 2010
760712
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр. логистич. ассоциации ; ред. совет: Е.В. Ромат, А.А. Мазараки, В.Г. Алькема [и др.]. – Харьков : НВФ "Студцентр", 2005-
№ 1. – 2011. – 90 с.
760713
   Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 2. – 2011
760714
   Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 3. – 2011
760715
   Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 4. – 2011
760716
   Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 5. – 2011
760717
   Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 6. – 2011
760718
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 1 (38). – 2012
760719
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 2 (39). – 2012
760720
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 3 (40). – 2012
760721
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 4 (41). – 2012
760722
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 5 (42). – 2012
760723
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 6 (43). – 2012
760724
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 1 (44). – 2013
760725
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 2 (45). – 2013
760726
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 3 (46). – 2013
760727
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 4 (47). – 2013
760728
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 5 (48). – 2013
760729
   Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2005-
№ 6 (49). – 2013
760730
  Поповиченко И.В. Логистическая интеграция как средство повышения эффективности инвестиций в строительство // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 50-57 : табл., рис.
760731
   Логистическая инфраструктура: основные проблемы и тенденции развития : (результаты блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 14-21 : фото
760732
  Сидоров И.И. Логистическая модель процессов производства материальных благ и их распределения - основа новой экономической теории и теории управления // Экономическое возрождение России : Научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2006. – № 2. – С. 52-56. – ISSN 1990-9780
760733
  Скоробогатова Т.Н. Логистическая сервисная система в окружающей среде: миссия, цель и задачи // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 48-53 : рис. – Библиогр.: 5 назв
760734
  Ларина Р.Р. Логистическая стратегия организации финансов многопрофильных предприятий : економіка підприємства / Р.Р. Ларина, Е.В. Хаджинова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
760735
  Мамедов К.А. Логистические кластеры: глобальная конкурентоспособность и региональный экономический рост // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 130-134
760736
  Сумец А.М. Логистические расходы и упущенная выгода: экономический аспект : (в порядке обсуждения) / А.М. Сумец, Е.Ф. Пелихов // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 20-27 : рис., фото. – Библиогр.: 7 назв.
760737
  Сергеев В.И. Логистические системы мониторинга цепей поставок : Учебное пособие по спец-ти 062200 "Логистика" для эконом. и инженерно-эконом. вузов / В.И. Сергеев, И.В. Сергеев. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 172с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-001552-3


  Изложены актуальные проблемы формирования информационной поддержки нового направления в бизнесе и в интегрированной логистике - управления цепями поставок
760738
  Каира З.С. и др. Логистические тенденции и глобализация розничной торговли // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 1 (7). – С.186-197. – ISBN 966-7695-75-1
760739
  Широкая Г.В. Логистические терминалы как элемент терминальной системы / Г.В. Широкая, А.Г. Самойлова // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 46-50 : рис. – Библиогр.: 6 назв
760740
  Таньков К.Н. Логистический консалтинг: вопросы логистической экспертизы // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 6. – С. 70-74 : табл., рис.
760741
  Таньков К.Н. Логистический консалтинг: вопросы теории и практики : [окончание.начало в №6"2009] // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 64-71 : рис.,фото.
760742
  Смирнов И.Г. Логистический менеджмент запасов: проблемы и методы оптимизации (опыт США) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 4 (41). – С. 49-57 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв
760743
  Смирнов И.Г. Логистический менеджмент запасов: проблемы и методы оптимизации (опыт США) : (Окончание. Начало в № 4, 2012) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 54-66 : Табл., рис. – Библиогр.: 6 назв
760744
  Иванова О.А. Логистический подход к управлению конкурентоспособностью продукции // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 273-282. – ISSN 1993-5560
760745
  Мурзин Л.Н. Логическая и психологическая трактовка синтаксических процессов (русское языкознание конца XVIII - начала XX в.) / Л.Н. Мурзин. – Пермь, 1980. – 103с.
760746
  Кэрролл Л. Логическая игра / Л. Кэрролл; пер. с анг. Ю.А. Данилова. – Москва : Наука, 1991. – 192 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 73). – ISBN 5-02-014220-4
760747
  Целищев В.В. Логическая истина и эмпиризм / В.В. Целищев. – Новосибирск, 1974. – 114с.
760748
  Мартишина Н.И. Логическая компетентность как основа науки и профессионального образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 129-134. – ISSN 0869-3617
760749
  Тульчинский Г.Л. Логическая культура и свобода : логика в российском обществе ХХ- ХХI столетий // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 4. – С.46-61. – ISSN 0235-1188
760750
  Сластенко Е.Ф. Логическая культура личности / Е.Ф. Сластенко, С.Н. Ягодзинский // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 46-47
760751
  Глядков Владимир Апполосович Логическая природа содержательных рассуждений : Автореф... кандидата философскихнаук: / Глядков Владимир Апполосович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 16л.
760752
  Лимантов Ф.С. Логическая природа суждения / Ф.С. Лимантов. – Л., 1958. – 24с.
760753
   Логическая семантика и модальная логика. – Москва, 1967. – 278 с.
760754
  Смирнова Е.Д. Логическая семантика и философские основания логики / Е.Д. Смирнова. – Москва, 1986. – 161с.
760755
  Абеле А.Я. Логическая система управления вводом-выводом в ДОС/ЕС : метод. разраб / А.Я. Абеле ; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки, Вычислит. центр. – Рига : Латвийский университет, 1977. – 32 с.
760756
  Сергеев К.А. Логическая сруктура и гносеологические функции вопросов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.07 / Сергеев К.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 16 с.
760757
  Сильвестров В.В. Логическая структура дотеоретического и первоначального теоретического мышления : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Сильвестров В.В. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1971. – 26 с.
760758
  Панченко А.И. Логическая структура квантового описания физической реальности / А.И. Панченко, Н.М. Роженко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 62 : Функции и формы естественнонаучного знания в условиях НТР
760759
   Логическая структура научного знания. – Москва, 1965. – 350 с.
760760
  Колесник И.Г. Логическая структура простого повествовательного предложения и способы ее изменения в художественной и научной прозе современного французского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.664 / Колесник И.Г. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 26 с.
760761
  Жеребкин В.Е. Логическая структура состава преступления / В.Е. Жеребкин. – Х, 1974. – 28с.
760762
  Трофимов В.П. Логическая структура статистических моделей / В.П. Трофимов. – М, 1985. – 191с.
760763
  Шерстнюк В.П. Логическая структура учебного курса "Диалектический материализм" / В.П. Шерстнюк. – Москва, 1981. – 159 с.
760764
  Сохор А.М. Логическая структура учебного материала / А.М. Сохор. – М., 1974. – 192с.
760765
  Сморжевский Людвиг Октавянович Логическая структура школьного курса планиметрии - основа развития мышления учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.12 / Сморжевский Людвиг Октавянович; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – Киев, 1978. – 23л.
760766
  Берков В.Ф. Логическая сущность вопросов : Автореф. дис... канд. филос. наук: 626 / Берков В.Ф.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1968. – 15с.
760767
  Левин В.И. Логическая теория надежности сложных систем. / В.И. Левин. – Москва, 1985. – 129с.
760768
   Логическая тетрадь : Нерешенные вопросы математической логики (оперативный информационный материал). – Новосибирск, 1986. – 41с.
760769
  Зиновьев А.А. Логическая физика / А.А. Зиновьев ; АН СССР. Ин-т философии. – Москва : Наука, 1972. – 192 с. : черт.
760770
  Саная К.Д. Логическая форма и объект познания / К.Д. Саная. – Тбилиси, 1985. – 112с.
760771
  Чесноков П.В. Логическая фраза и предложение / П.В. Чесноков. – Ростов на Дону, 1961. – 100 с.
760772
  Петров Ю.А. Логическая функция категорий диалектики / Ю.А. Петров. – Москва, 1972. – 271с.
760773
  Оружейникова С.В. Логическая функция категорий диалектики. : Автореф... канд.филос.наук: / Оружейникова С.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 13л.
760774
  Якубайтис Э.А. Логические автоматы и микромодули / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1975. – 259 с.
760775
  Галушко В.Г. Логические аспекты построения христианской догматики // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 4. – С. 100-113. – ISSN 0235-1188
760776
  Мамедов Дж З. Логические взгляды Сираджеддина Урмави : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Мамедов З.Дж; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук Ин-т философии и права. – Баку, 1969. – 30л.
760777
  Мельников В.Н. Логические задачи / В.Н. Мельников. – Донецк, 1970. – 123с.
760778
  Байиф Логические задачи / Жан-Клод Байиф ; перевод с фр. Ю.Н. Сударева. – Москва : Мир, 1983. – 172 с.
760779
  Мельников В.Н. Логические задачи : учебник / В.Н. Мельников. – Киев : Выща школа, 1989. – 343 с.
760780
  Курсанов Г.А. Логические законы мышления / Г.А. Курсанов. – Л, 1947. – 19с.
760781
  Савинов А.В. Логические законы мышления : Автореф... канд. филос.наук: / Савинов А. В.; АН СССР, Ин-т филос. – М.-Калинин, 1953. – 84л.
760782
  Савинов А.В. Логические законы мышления. / А.В. Савинов. – Л., 1958. – 371с.
760783
   Логические и методологические проблемы анализа языка. – Вильнюс, 1976. – 128с.
760784
  Житомирский Г.И. Логические и теоретико-множественные операции / Г.И. Житомирский. – Саратов, 1988. – 29 с.
760785
   Логические и философские проблемы квантовой теории. – Орджоникидзе, 1981. – 162с.
760786
  Муттер В.М. Логические и цифровые устройства автоматики / В.М. Муттер. – Л., 1979. – 80с.
760787
  Ацюковский В.А. Логические и экспериментальные основы теории относительности : аналит. обзор / В.А. Ацюковский. – Москва : Издательство МПИ, 1990. – 54 с. – Библиогр.: с. 51-55
760788
  Юрчишин Василий Владимирович Логические и языковые аспекты планирования действий на ЭВМ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Юрчишин Василий Владимирович ; КГУ. – Киев, 1988. – 14 с.
760789
  Юрчишин Василий Владимирович Логические и языковые аспекты планирования действий на ЭВМ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Юрчишин Василий Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 127л. – Бібліогр.:л.103-127
760790
  Грузман З.М. Логические игры с калькулятором / З.М. Грузман. – Москва : Просвещение, 1989. – 150 с.
760791
   Логические ИС КР 1533 КР 1534. – Москва : БИНОМ
1. – 1993. – 253 с.
760792
   Логические ИС КР 1533 КР 1534. – Москва : БИНОМ
2. – 1993. – 254-496 с.
760793
   Логические исследования : Сб. ст. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 467с.
760794
  Жожа А. Логические исследования / А. Жожа. – М, 1964. – 502с.
760795
  Гуссерль Э. Логические исследования : Перепечатка с изд. 1909 г. / Э. Гуссерль. – Киев : Вентурі. – ISBN 5770770139
Ч.1 : Пролегомены к чистой логике. – 1995. – 256 с.
760796
   Логические исследования. – Москва : Росспэн. – ISBN 5-8243-0046-1
вып.6. – 1999. – 320с.
760797
  Федоров Б.И. Логические исследования Бернарда Больцано : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 626 / Федоров Б.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Филос. ф-тет. – Ленинград, 1968. – 11с.
760798
  Попова В.С. Логические исследования Густава Шпета в контексте современных философско-методологических дискуссий (размышления над книгой "История как проблема логики") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 119-128. – ISSN 0042-8744


  В статье представлены размышления об актуальности методологического подхода Г. Шпета в связи с современной логической и эпистемологической проблематикой. Выявляются предпосылки интереса Шпета к логике как методологическому основанию исторического ...
760799
  Комаха Л.Г. Логические исследования О.М. Новицкого // Руководство к логике / О.М. Новицкий. – Репр. воспр. изд. 1841 г. – Киев : Київський університет, 2015. – С. III-XIII. – ([Серия "Источники философской мысли в Киевском университете"]). – ISBN 978-966-439-803-6
760800
  Максимова Л.Л. Логические исчисления строгой импликации : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максимова Л. Л.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.11-13
760801
  Булатов М.А. Логические категории и понятия / М.А. Булатов. – Киев, 1981. – 235 с.
760802
  Целищев В.В. Логические константы и аналитические истины в ранней аналитической философии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 2 (65). – С. 14-27. – ISSN 1560-7488
760803
  Сиротинская С.В. Логические методы анализа геологической информации / С.В. Сиротинская. – Москва : Недра, 1986. – 157с.
760804
   Логические методы анализа данных в задачах исследования океана. – Владивосток, 1987. – 173с.
760805
  Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем / Д.А. Поспелов. – М-Л, 1964. – 320с.
760806
  Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем / Д.А. Поспелов. – Изд.2-е, переработ. и доп. – М, 1968. – 328с.
760807
  Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем / Д.А. Поспелов. – М, 1974. – 368с.
760808
  Смирнов В.А. Логические методы анализа научного знания. / В.А. Смирнов. – Москва, 1987. – 255с.
760809
   Логические методы в задачах диагноза. – Владивосток, 1979. – 89 с.
760810
   Логические методы в задачах диагноза. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1982. – 138 с.
760811
  Шоломов Л.А. Логические методы в задачах согласованного выбора / Л.А. Шоломов. – Москва, 1978. – 76 с.
760812
   Логические методы в задачах технической диагностики. – Владивосток, 1977. – 135с.
760813
   Логические методы и формы научного познания. – К., 1984. – 208с.
760814
  Шоломов Л.А. Логические методы исследования дискретных моделей выбора / Л.А. Шоломов. – Москва, 1989. – 287 с.
760815
  Ладенко И.С. Логические методы построения математических моделей. / И.С. Ладенко. – Новосибирск, 1980. – 192с.
760816
   Логические методы построения эффективных алгоритмов : Междунар. тем. сб. науч. тр. – Калинин, 1986. – 139с.
760817
  Скляревич А.Н. Логические методы проверки комбинационных автоматов / А.Н. Скляревич. – Рига, 1975. – 198 с.
760818
  Кабулов А.В. Логические методы синтеза оптимальных корректоров эвристических алгоритмов. / А.В. Кабулов, Б.И. Зуфаров. – Ташкент, 1985. – 112с.
760819
  Канович М.И. Логические методы синтеза программ / М.И. Канович. – Калинин, 1986. – 44 с.
760820
  Крывый С.Л. Логические операции над нечеткими множествами и отношениями в автоматной интерпретации / С.Л. Крывый, В.Н. Опанасенко, С.Б. Завьялов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 6, листопад - грудень. – С. 175-183. – ISSN 1019-5262
760821
  Копнин П.В. Логические оснвы науки / П.В. Копнин. – Киев : Наукова думка, 1968. – 284с.
760822
  Будников Г.К. Логические основания методов в курсе химического анализа соединений. / Г.К. Будников, А.Т. Гройсберг. – Казань : Казанский университет, 1989. – 137с.
760823
  Налимов В.В. Логические основания планирования эксперимента / В.В. Налимов. – М., 1976. – 128с.
760824
  Налимов В.В. Логические основания планирования эксперимента / В.В. Налимов, Т.И. Голикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 151с.
760825
  Булаевский Б.А. Логические основания построения презумпций // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 19-22. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
760826
  Волошко И.М. Логические основания процесса конкретизации научных знаний в медицине / И.М. Волошко, В.Ф. Велков // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
760827
  Шейко А.Н. Логические основы лекционной пропаганды / А.Н. Шейко. – Киев, 1976. – 20с.
760828
  Старченко А.А. Логические основы лекционной пропаганды / А.А. Старченко. – М, 1981. – 64с.
760829
  Уемов А.И. Логические основы метода моделирования / А.И. Уемов. – Москва, 1971. – 311с.
760830
  Самофалов К.Г. Логические основы построения ЦВМ / К.Г. Самофалов. – К., 1973. – 88с.
760831
  Свинцов В.И. Логические основы редактирование текста / В.И. Свинцов. – М., 1972. – 272с.
760832
  Лайне С.В. Логические основы редактирования текста комсомольских газет / С.В. Лайне. – Москва, 1978. – 25с.
760833
  Старченко А.А. Логические основы устной пропаганды / А.А. Старченко. – М, 1979. – 40с.
760834
  Старченко А.А. Логические основы устной пропаганды / А.А. Старченко. – М, 1980. – 56с.
760835
  Папернов А.А. Логические основы цифровой вычислительной техники / А.А. Папернов. – Москва : Советское Радио, 1972. – 592 с.
760836
  Папернов А.А. Логические основы цифровых машин и программирования / А.А. Папернов. – Москва : Наука, 1965. – 560с.
760837
  Папернов А.А. Логические основы цифровых машин и программирования / А.А. Папернов. – Москва, 1968. – 591с.
760838
  Уемов А.И. Логические ошибки / А.И. Уемов. – Москва, 1958. – 119с.
760839
  Краинский Н.В. Логические ошибки и заблужения в научном творчестве. / Н.В. Краинский. – 22с.
760840
  Калошина И.П. Логические приемы мышления при изучении высшей математики / И.П. Калошина, Г.И. Харичева. – Воронеж, 1978. – 128с.
760841
  Петров Ю.А. Логические проблемы абстракций бесконечности и осуществимости / Ю.А. Петров. – Москва, 1967. – 164с.
760842
  Куссуль Э.М. Логические проблемы в робототехнике / Э.М. Куссуль. – К, 1976. – 43с.
760843
  Финн В.К. Логические проблемы информационного поиска / В.К. Финн. – М, 1976. – 152с.
760844
  Финн Виктор Константинович Логические проблемы информационного поиска / Финн Виктор Константинович; ВИНИТИ. – Москва : Наука, 1976. – 152с. – Список лит.: с.17-151 (95 назв.)
760845
   Логические проблемы исследования научного познания. – Москва, 1980. – 133с.
760846
  Столяр А.А. Логические проблемы преподавания математики / А.А. Столяр. – Москва, 1965. – 256 с.
760847
  Сумарокова Л.Н. Логические проблемы простоты лингвистических систем. : Автореф... канд. филос.наук: / Сумарокова Л.Н.; ОГУ. – Одесса, 1966. – 20л.
760848
  Ладенко И.С. Логические проблемы системного анализа трудовых ресурсов. / И.С. Ладенко. – Новосибирск, 1975. – 237с.
760849
  Лобовиков В.О. Логические противоречия и проблемы (вопросы) как внутренний источник развития теоретического знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Лобовиков В.О.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
760850
  Данько С.В. Логические смайлики (иллюстрация логических отношений между простыми высказываниями) // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 48-50
760851
  Горяшко А.П. Логические схемы и реальные ограничения / А.П. Горяшко. – М, 1982. – 184с.
760852
  Харли Р. Логические схемы на транзисторах / Р. Харли. – М, 1965. – 429с.
760853
  Кузнецов В.И. Логические схемы на элементах биакс. / В.И. Кузнецов, Г.М. Офицеров. – Москва.., 1964. – 28с.
760854
  Семенов А.Л. Логические теории одноместных функций на натуральном ядре : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.06 / Семенов А.Л. ; АН СССР, Матем. наук. – Москва, 1984. – 8 с.
760855
  аль-Фараби Абу Наср Логические трактаты / аль-Фараби Абу Наср. – Алма-Ата, 1975. – 671с.
760856
  Драбкина М.Е. Логические упражнения по элементарной математике / М.Е. Драбкина. – Минск, 1965. – 160 с.
760857
  Обухов В.Е. Логические уравнения и прикладные задачи / В.Е. Обухов, В.В. Павлов; АНУ. Ин-тут кибернетики им. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 1992. – 188 с. – ISBN 5-12-002357-6
760858
  Боярченков М.А. Логические устройства на магнитніх средах с управляемім движением доменов / М.А. Боярченков. – М., 1978. – 160с.
760859
  Ахманов А.С. Логические учения в древней Греции классического периода : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Ахманов А.С. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 20 с.
760860
  Шинкарук В.И. Логические формы анализа товара в "Капитале" К. Маркса // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
760861
  Павлов В.Т. Логические функции категорий пространства и времени / В.Т. Павлов. – Киев, 1966. – 235с.
760862
  Будинский Я. Логические цепи в цифровой технике / Я. Будинский. – Москва, 1977. – 390 с.
760863
  Твердохлебов В.А. Логические эксперименты с автоматами / В.А. Твердохлебов. – Саратов, 1988. – 183с.
760864
  Васильева Н.П. Логические элементы в промышленной автоматике / Н.П. Васильева, И.С. Гашковец. – Москва-Ленинград, 1962. – 160с.
760865
   Логические элементы в схемах автоматики. – М., 1964. – 16с.
760866
  Корольков Н.В. Логические элементы ЦВМ тонких ферромагнитных пленках / Н.В. Корольков, Г.И. Марышева. – М, 1971. – 72с.
760867
  Соломатин Н.М. Логические элементы ЭВМ / Н.М. Соломатин. – Москва : Высшая школа, 1987. – 142с.
760868
  Соломатин Н.М. Логические элементы ЭВМ / Н.М. Соломатин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 159с.
760869
  Шарапов И.П. Логический анализ некоторых проблем геологии / И.П. Шарапов; Под ред.С.В.Мейена. – Москва : Недра, 1977. – 144с.
760870
  Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права / В.Е. Жеребкин. – Киев, 1976. – 150с.
760871
  Сайфуллаев Н.М. Логический анализ понятия количества. / Сайфуллаев Н.М. ; отв. ред. К.К. Одинаев ; АН ТаджССР, Отд. философии. – Душанбе : Дониш, 1989. – 133, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 129-134
760872
  Ишмуратов А.Т. Логический анализ практических рассуждений (формализация психол. понятий) / А.Т. Ишмуратов. – К., 1987. – 138с.
760873
  Кузнецов Г.А. Логический анализ пространственно-временных отношений : автореф. дис. ... канд. филос.наук : 09.00.07 / Кузнецов Г.А. ; АН СССР. – Москва, 1972. – 15 с.
760874
  Попов В.М. Логический анализ релеватных систем. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.07 / Попов В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова.. – М., 1979. – 19л.
760875
  Сергеев К.А. Логический анализ форм научного поиска / К.А. Сергеев, А.Н. Соколов. – Л., 1986. – 119с.
760876
   Логический анализ языка. – М., 1990. – 278с.
760877
   Логический анализ языка. – М., 1991. – 203с.
760878
   Логический анализ языка. Знание и мнение. – Москва, 1988. – 125 с.
760879
   Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. – Москва, 1989. – 286 с.
760880
   Логический вывод. – Москва, 1979. – 311с.
760881
  Аракелян Г.Б. Логический и гносеологический аспекты доказательства в математике : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.08 / Г.Б. Аракелян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 21 с.
760882
  Токарев Б.Я. Логический и исторический методы в теоретическом исследовании права / Б. Я. Токарев; Отв. ред. М. Н. Кулажников ; Рост. гос. ун-т им. М.А. Суслова. – Ростов -на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1986. – 128 с. – Библиогр.: с. 123-127 (144 назв.)
760883
   Логический интерфейс СМА/ЭВМ для абонентских систем. – Рига, 1984. – 68с.
760884
   Логический подход к искусственному интеллекту : От классической логики к логическому программированию / А. Тейз, П. Грибомон, Ж. Луи, Д. и др. Снийерс; Пер. с фр. П.П. Пермякова под ред. Г.П. Гаврилова. – Москва : Мир, 1990. – 432 с. – ISBN 5-03-001636-8
760885
  Назарова Олеся Александровна Логический позитивизм и "Трактат" Витгенштейна // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 143-151. – Библиогр.: Прим. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
760886
  Андреев В. Логический разбор рассуждения Карамзина : "О любви к отечеству" / [Соч.] В. Андреева // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – [2], 21 с.
760887
  Закревский А.Д. Логический синтез каскадных схем / А.Д. Закревский. – Москва : Наука, 1981. – 414с.
760888
  Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник / Н.И. Кондаков. – Москва, 1975. – 720с.
760889
  Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник / Н.И. Кондаков; АН СССР. Ин-т философии. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1976. – 720с.
760890
  Кондаков Н.И. Логический словарь / Н.И. Кондаков. – Москва : Наука, 1971. – 658с.
760891
  Семенов И.С. Логический смысл аспекта неопределенности в содержании выводов традиционной индукции // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
760892
  Столяр А.А. Логическое введение в математику / А.А. Столяр. – Минск : Вышэйшая школа
Логическое введение. – 1971. – 224 с.
760893
  Салин В.А. Логическое восхождение. / В.А. Салин. – Томск, 1987. – 217с.
760894
  Тоноян Л.Г. Логическое и богословское образование в России: исторические параллели // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 4. – С. 56-64. – ISSN 0235-1188
760895
  Гриценко И.И. Логическое и историческое - категории материалистической диалектики / И.И. Гриценко. – Москва, 1967. – 96с.
760896
  Басенко И.Ю. Логическое и образное мышление в научном и художественном познании // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 11-12
760897
  Лийвак Ю. Логическое обеспечение распределённых сетей ЭВМ / Ю. Лийвак. – Таллин, 1978. – 56с.
760898
  Бажанов В.А. Логическое образование в России: краткая история, современное состояние, перспективы / В.А. Бажанов, В.И. Маркин // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 3. – С. 98-109. – ISSN 0235-1188
760899
  Черняк Л.С. Логическое основание античной медицинской теории. : Автореф... канд. филос.наук: / Черняк Л.С.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1968. – 25л.
760900
  Тертышный В.А. Логическое представление документов и запросов поискового модуля медицинской TRP системы / В.А. Тертышный, Н.Ю. Тертышный, Н.Л. Шкарупа // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 38-44 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1995-0519
760901
   Логическое программирование. – Москва : Мир, 1988. – 368с. – (Математичесое обеспечение ЭВМ). – ISBN 5-03-000972-8
760902
  Стэбли Д. Логическое программирование в системе 360 / Д. Стэбли. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Мир, 1979. – 752с.
760903
  Стэбли Д. Логическое программирование в системе 360. / Д. Стэбли. – Москва : Мир, 1974. – 752 с.
760904
  Чери С. Логическое программирование и базы данных / С. Чери. – Москва, 1992. – 351с.
760905
   Логическое проектирование БИС / В.А. Мищенко, А.И. Аспидов, В.В. Витер, А.В. Гурьянов, П.В. Гуткович, П.В. и др. Демиденко; Мищенко В.А. – Москва : Радио и связь, 1984. – 312 с.
760906
  Гаврилов М.А. Логическое проектирование дискретных автоматов / М.А. Гаврилов. – М., 1977. – 351с.
760907
   Логическое проектирование дискретных устройств. – Минск, 1984. – 127с.
760908
  Глушков В.М. Логическое проектирование дискретных устройств / В.М. Глушков. – Киев, 1987. – 262с.
760909
  Кочур А.П. Логическое проектирование криотронных схем с энергонезависимой памятью : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 252 / Кочур А.П. ; АН УССР, Ин-т электродинамики. – Киев, 1972. – 20 с.
760910
  Шоу А. Логическое проектирование операционных систем / А. Шоу. – Москва : Мир, 1981. – 360 с.
760911
  Киносита К. Логическое проектирование СБИС / К. Киносита, К. Асада, О. Карацу. – Москва : Мир, 1988. – 308 с.
760912
   Логическое проектирование сетевых информационных систем на базе мини-ЭВМ. – Рига, 1987. – 267с.
760913
  Гуртовцев А.Л. Логическое проектирование устройств автоматики / А.Л. Гуртовцев. – Рига, 1978. – 210с.
760914
  Фистер М. Логическое проектирование цифровых вычислительных машин / М. Фистер. – К, 1964. – 382с.
760915
  Пухальский Г.И. Логическое проектирование цифровых устройств радиотехнических систем / Г.И. Пухальский. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1976. – 230 с.
760916
   Логическое проетирование переключательных автоматов. – Томск, 1983. – 154 с.
760917
  Шевцов Г.А. Логическое резервирование / Г.А. Шевцов, Е.М. Шеремет. – Львов : Львовский университет, 1973. – 135 с.
760918
  Сидоренко Е.А. Логическое следование и условные высказывания / Е.А. Сидоренко. – Москва, 1983. – 173с.
760919
  Бажанов В.А. Логическое сообщество в России и СССР. Преодоление еффекта "колеи" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 4. – С.33-46. – ISSN 0235-1188
760920
  Вадзюк Н.В. Логическое структурирование учебного материала как средство раскрытия его мировоззренческой направленности / Н.В. Вадзюк, А.П. Мегалинская, С.Г. Макарова // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
760921
  Осокин В.В. Логическое ударение / В.В. Осокин. – Томск, 1968. – 146с.
760922
  Думкова Н.Б. Логическое ударение (интонационное выделение) в современном китайском разговорном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 669 / Думкова Н.Б. ; МГУ. – Москва, 1972. – 24 с.
760923
  Думкова И.Б. Логическое ударение в современном китайском языке / И.Б. Думкова. – М., 1979. – 97с.
760924
  Горбатов В.А. Логическое управление информационными процессами / В.А. Горбатов, П.Г. Павлов, В.Н. Четвериков. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 304 с.
760925
  Горбатов В.А. и др. Логическое управление распределенными системами / В.А. и др. Горбатов. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 288 с.
760926
   Логическое управление с использованием ЭВМ / В.А. Горбатов. – Москва, 1991. – 397 с.
760927
  Горбатов В.А. и др. Логическое управление технологическими процессами / В.А. и др. Горбатов. – Москва, 1978. – 272с.
760928
  Муталибов С.А. Логическое учение Аль-Фараби : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Муталибов С.А. ; АН УзССР , Ин-т философии и права. – Ташкент, 1981. – 20 с.
760929
  Ахманов А.С. Логическое учение Аристотеля / Ахманов А.С. ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 314 с., [1] л. портр.
760930
  Лейкфельд П.Э. Логическое учение об индукции в главнейшие исторические моменты его разработки / П. Лейкфельд. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К*, 1896. – IV, 248 с. – Отд. оттиск из: Журнал Министерства народного просвещения, 1895-96. – Библиогр. в предисл. и в примеч.


  Авт. предисл.пер.Яковенко, Борис Валентинович 1884-1949
760931
  Анкудович Л.М. Логическое чтение / Л.М. Анкудович, О.М. Итина ; М-во культуры РСФСР, Заоч. нар. ун-т искусств Центр. дома нар. творчества, Отд-ние худож. чтения. – Москва, 1963. – 75 с.
760932
  Севумян Ю.Р. Логичиские элементы на тиратронах тлеющего разряда. / Ю.Р. Севумян. – М, 1968. – 80с.
760933
  Асмус В.Ф. Логіка / В.Ф. Асмус ; АН СРСР, Ін-т філософії. – Київ : Укрполітвидав, 1947. – 410 с.
760934
  Виноградов С.Н. Логіка / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмін. – Київ, 1950. – 160с.
760935
  Виноградов С.Н. Логіка / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузмін. – Київ, 1951. – 156с.
760936
  Виноградов С.Н. Логіка / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузмін. – Київ, 1952. – 160с.
760937
  Виноградов С.Н. Логіка / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузмін. – Київ, 1953. – 160с.
760938
  Виноградов С.Н. Логіка / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмін. – Київ, 1954. – 160с.
760939
  Коломієць Г.Ф. Логіка / Г.Ф. Коломієць. – Харків, 1961. – 115с.
760940
   Логіка. – Київ : Вид-во Київського ун-ту
Вип. 1. – 1963. – 16 с.
760941
   Логіка. – Київ
2. – 1963. – 71с.
760942
   Логіка. – Київ
3. – 1965. – 36 с.
760943
   Логіка. – 2-е вид. – Київ
1. – 1966. – 18 с.
760944
   Логіка. – 2-е вид. – Київ
2. – 1966. – 72 с.
760945
   Логіка. – Київ
3. – 1966. – 40 с.
760946
  Земляний М.І. Логіка / М.І. Земляний. – Київ
2. – 1969. – 134с.
760947
  Руденко К.П. Логіка / К.П. Руденко. – Київ : Вища школа, 1976. – 303 с.
760948
  Жеребкін В.Є. Логіка : підручник для юрид. вузів і ф-тів / В.Є. Жеребкін. – Харків ; Київ : Основи : Знання, 1995. – 256 c. – ISBN 5-7768-0454-Х
760949
  Івін О.А. Логіка : Експериментальний навчальний посібник для учнів старших класів / О.А. Івін; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : АртЕк, 1996. – 232с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-7707-9414-3
760950
  Дуцяк І.З. Логіка / І.З. Дуцяк. – Львів, 1996. – 128с.
760951
  Конверський А.Є. Логіка : Підручник для студ. вузів / А.Є. Конверський. – Київ : Педагогіка
Част. 1. – 1997. – 120с.
760952
  Жеребкін В.Є. Логіка : підручник / В.Є. Жеребкін. – 2-ге вид., стер. – Харків ; Київ : Основи : Знання, 1998. – 256 c. – ISBN 5-7768-0454-Х; 966-7293-43-2
760953
  Конверський А.Є. Логіка : Підручник для студентів вищих навч. закладів / А.Є. Конверський. – Київ : Четверта хвиля, 1998. – 272 с. – ISBN 966-529-056-8
760954
  Жеребкін В.Є. Логіка : пдруч. для юрид. вузів і ф-тів / В.Є. Жеребкін. – 3-тє вид. стер. – Харків ; Київ : Основа : Знання, 1999. – 256 с. – ISBN 5-7768-0454-Х, 966-7293-43-2
760955
  Тофтул М.Г. Логіка : Посібник для студентів вузів / М.Г. Тофтул. – Київ : Академія, 1999. – 336с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-022-1
760956
  Конверський А.Є. Логіка : Підручник для студентів вищих навч. закладів / А.Є. Конверський. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 400с. : іл., табл. – ISBN 966-7276-50-3
760957
  Арутюнов В.Х. Логіка : навч. посібник для економістів / В.Х. Арутюнов, Д.П. Кирик, В.М. Мішин ; М-во освіти України. Київ. нац. економ. ун-т. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2000. – 144 с. – ISBN 966-574-088-1
760958
  Хоменко І.В. Логіка : Навчально-методичний комплекс / І.В. Хоменко; Ін-т післядипл. освіти КНУ ім. Т. Шевченка; Рец.: А.Є. Конверський, А.Т. Ішмуратов. – Київ, 2000. – 206с. – ISBN 966-95792-0-1
760959
  Жеребкін В.Є. Логіка : підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / В.Є. Жеребкін. – 4-те вид., випр. – Київ : Знання, 2001. – 255с. – ISBN 966-620-075-9


  Ця книга є одним із базових підручників з ло-гіки для студентів юридичних спеціальностей. Ви-кладений доступно і зрозуміло теоретичний матері-ал органічно поєднується з пра-ктикою судового пі-знання правового дослідження.
760960
  Гладунський В.Н. Логіка : Навч. пос. для студ. економ. спец. / В.Н. Гладунський; МОіНУ. Науково-метод. центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2002. – 359с. – ISBN 966-7760-77-4


  Містить основні питання сучасної логіки і орієнтований на студентів напрямів "економіка і підприємництво" та "менеджмент."
760961
   Логіка : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.Х. Арутюнов, Д.П. Кирик, М В. Мішин, ; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 127с. – ISBN 966-574-406-2
760962
  Жеребкін В.Є. Логіка : підручник / В.Є. Жеребкін. – 7-ме вид., стер. – Київ : Знання, 2004. – 255 с. – ISBN 966-620-227-1
760963
  Богдановський І.В. Логіка : Опорний конспект лекцій / І.В. Богдановський, О.Г. Льовкіна; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 168с. – ISBN 966-608-450-3
760964
  Сластенко Є.Ф. Логіка : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Нац. авіаційний ун-т; Є.Ф. Сластенко, С.М. Ягодзінський; За ред. Л.Г. Дротянко. – Київ : НАУ, 2005. – 192с. – ISBN 966-598-208-7
760965
  Пасічник Я.А. Логіка : посібник для економічних спеціальностей вищ. навч. закл. / Я.А. Пасічник. – 1-ше вид. – Острог, 2005. – 152с.
760966
  Мозгова Н.Г. Логіка : навч. посіб. для дистанц. навчання / Н.Г. Мозгова, А.М. Мозговий ; [під заг. ред. Волинка Г.І.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Вид. 2-ге , розшир. та допов. – Київ : Університет "Україна", 2005. – 251, [1] с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як уклад. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-7979-91-1
760967
   Логіка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : Право, 2005. – 208с. – ISBN 966-8467-30-2
760968
   Логіка : підручник для студентів вищ. навч. закладів / В.Д. Титов, С.Д. Цалін, Невельська-Гордєєва, Ж.О. Павленко, С.Е. Зархіна; В.Д. Титов, С.Д. Цалін, О.П. Невельська-Гордєєва, Ж.О. Павленко та ін.; МОНУ; Нац. юридична академія України ім. Я. Мудрого; за заг. ред. В.Д. Титова. – Харків : Право, 2006. – 208 с. – ISBN 966-8467-30-2
760969
  Тофтул М.Г. Логіка : Підручник для студ. вищих навч. закладів / М.Г. Тофтул. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2006. – 400с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-214-3
760970
  Жеребкін В.Є. Логіка : підруч. для студентів юрид. спец. / В.Є. Жеребкін. – 9-те вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 255 с. – Шифр дубл.1 Жере.Доп.карт.гр.,жур. – ISBN 966-620-242-5
760971
  Мозгова Н.Г. Логіка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.Г. Мозгова. – Київ : Каравела, 2006. – 248с. – ISBN 966-8019-45-8
760972
  Хоменко І.В. Логіка : підручник для студентів вищих навч. закладів / І.В. Хоменко ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 335 с. – ISBN 978-966-364-529-2
760973
  Мозгова Н.Г. Логіка : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.Г. Мозгова. – Київ : Каравела, 2007. – 248с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-45-8
760974
  Жеребкін В.Є. Логіка : підручник / В.Є. Жеребкін. – 10-те вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 255 с. – ISBN 978-966-620-253-9
760975
  Конверський А.Є. Логіка : підручник для студентів юридичних факультетів вищих навч. закл. / А.Є. Конверський; МОНУ; КНУТШ. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-364-736-4
760976
  Тофтул М.Г. Логіка : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Г. Тофтул. – 2-ге вид., перероб., доповн. – Київ : Академія, 2008. – 398, [2] с. – Бібліогр.: с. 399. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-264-8
760977
  Ряшко В.І. Логіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Ряшко ; МОН України ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-364-900-9
760978
  Дуцяк І.З. Логіка : підручник / Ігор Дуцяк. – Київ : Знання, 2010. – 406 с. + CD. – ISBN 978-966-346-689-7


  електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
760979
  Карамишева Н.В. Логіка : теоретична і прикладна : навчальний посібник / Н.В. Карамишева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 455 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-346-725-2
760980
  Мозгова Н.Г. Логіка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Г. Мозгова. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 248 с. – Бібліогр.: с. 246-247. – ISBN 966-8019-45-8
760981
  Жеребкін В.Є. Логіка : підручник / В.Є. Жеребкін. – 11-те вид. випр. – Київ : Знання, 2011. – 262, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-620-274-4
760982
  Конверський А.Є. Логіка : підручник для студентів юридичних факультетів / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 293, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294. – ISBN 978-611-01-0283-4
760983
  Бондар Т.І. Логіка : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Т.І. Бондар ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 266-269. – ISBN 978-966-194-087-0
760984
  Богдановський І.В. Логіка : опор. консп. лекцій / І.В. Богдановський, О.Г. Льовкіна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 6-те вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 966-608-450-3
760985
  Конверський А.Є. Логіка : підручник для студ. юрид. ф-тів : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 335. – ISBN 978-611-01-0283-4
760986
  Кругляк М.І. Логіка : навч. посібник / М.І. Кругляк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 199, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-198. – ISBN 978-966-483-595-1
760987
   Логіка : словник-довідник / автор-уклад. М.Г. Тофтул ; [ред. Г.Т. Сенькович]. – Київ : Академія, 2012. – 309, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 307-309. – (Nota bene, ISSN 978-966-580-407-9). – ISBN 978-966-580-407-9
760988
  Конверський А.Є. Логіка : підручник для студентів юридичних ф-тів : підручник для студ. вищих навч. закладів / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 295 с. : табл. – Бібліогр.: с. 294. – ISBN 978-611-01-0283-4
760989
  Архипова Є.О. Логіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є.О. Архипова, В.Д. Піхорович, О.О. Потіщук ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-182. – ISBN 978-617-7257-54-6


  У пр. № 1719616 напис: Дорогому и глубоко мною уважаемому Владимиру Анатольевичу в знак благодарности :) от Потищук Ольги Олеговны. 3.11.2015.
760990
  Конверський А.Є. Логіка : підручник / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 390, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 391. – ISBN 978-966-439-873-9
760991
  Конверський А.Є. Логіка : підручник для студентів юрид. ф-тів / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 5-те вид., перероб. та допов,. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 314, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-389-8
760992
  Конверський А.Є. Логіка : підручник / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. – Київ : Київський університет, 2017. – 390, [2] с. – Бібліогр.: с. 391. – ISBN 978-966-439-915-6
760993
  Алексюк І.А. Логіка : вступний курс : навч. посібник / І.А. Алексюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 366, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-924-8
760994
  Демірська І.О. Логіка : навч.-метод. посібник / І.О. Демірська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-131
760995
  Партико З.В. Логіка : (теорет. основи та прикладне застосування в мас-медіа) : підручник / З.В. Партико. – Київ : Ліра-К, 2018. – 331, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 311-329. – Бібліогр.: с. 330-331 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7605-72-9
760996
  Мозгова Н.Г. Логіка : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.Г. Мозгова. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – 247, [1] с. : іл., табл. – Слов. базових термінів: с. 237-245. – Бібліогр.: с. 246-247. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-801-945-8
760997
  Богдановський І.В. Логіка : навч. посібник / І.В. Богдановський, О.Г. Льовкіна, І.М. Савицька ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. – 309, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. 2016 р. – Бібліогр.: с. 305-309. – (Серія "На допомогу студенту УДФСУ"). – ISBN 978-966-337-596-0


  У пр. № 1740812 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу від авторів з побажаннями успіхів та натхнення ! 06.07.2021 р.
760998
  Конверський А.Є. Логіка : підручник для студентів юрид. ф-тів / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 7-ме вид., перероб. та допов,. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 350, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-350. – ISBN 978-611-01-2283-2
760999
  Повторєва С.М. Логіка : навч. посібник для студентів ВНЗ / Повторєва С.М. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 187, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 186-187. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-83-40-68-X
761000
  Партико З.В. Логіка : (теорет. основи та прикладне застосування в мас-медіа) : підручник / З.В. Партико. – Київ : Ліра-К, 2021. – 331, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 311-329. – Бібліогр.: с. 330-331 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7605-72-9
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,