Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
759001
  Наєнко М. "...мого слова свічечка горить". Володимир Забаштанський // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 345-349. – ISBN 978-966-439-809-8
759002
  Череватенко Л. "Мовчазливий духовний опір" // Критика. – Київ, 2006. – Травень, (число 5). – С. 33-34


  Генадій Айгі (1934—2006) — чуваський і російський поет та перекладач. Багато років він був одним з живих символів російської неофіційної поезії. Поетична доля його склалася так, що на батьківщині його знало й цінувало лише достатньо вузьке коло ...
759003
  Литвинець І.І. "Мовчазні" стають борцями / І.І. Литвинець. – К., 1972. – 131с.
759004
  Варецька С. "Мовчання і письмо" у творчості Герти Мюллер // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 50-55. – ISSN 2307-2261
759005
  Фарід Алваш "Мовчання не може бути вибором!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 168). – С. 11


  500 видатних ізраїльтян закликали припинити окупацію Палестини і відкрити шлях до майбутнього країни.
759006
  Пшеничний М. "Мовчить недоруйнований собор..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 травня (№ 21). – С. 11


  Книга Олеся Гончара "Собор".
759007
  Назаровець С.А. "Могилянський протокол": рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань / С.А. Назаровець, Т.О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 56-59. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У статті представлено рекомендації групи видавців, науковців та бібліотекарів щодо використання редакторами вітчизняних наукових видань чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень.
759008
  Посохова Л. "Могилянці" в Чернігівському, Харківському та Переяславському колегіумах: до реконструкції інтелектуальних мереж // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 245-253. – ISBN 978-966-2410-77-8
759009
  Толстая Т. "Могу и палкой с гвоздем по лицу ударить" / беседовал Юрий Володарский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 82-90
759010
  Каганович Л.М. "Могут быть... уволены без выдачи выходного пособия" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 110-114. – ISSN 0235-7089


  О том, как срочно проводили полную украинизацию.
759011
  Карышева Т. "Могучая кучка" / Т. Карышева. – М., 1954. – 43с.
759012
  Чичкина Светлана "Мода в Сочи, Сочи в моде!" : Фестиваль моды вписан в бюджетную строку города-курорта. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 124-125 : Фото
759013
  Шевченко Л.Ю. Мовні засоби активізації сприймання газетного тексту (на матеріалах газети "Україна молода" 2007-2011 рр.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 57-67


  Маркованим засобом активізації сприймання газетного матеріалу є сенсорна лексика, яка увиразнює його архітектонічні елементи і сприяє виконанню ними текстових функцій. Sensorial vocabulary is a marking mean of activation of the perception of the ...
759014
  Буран В. Мовні засоби вербалізації концепту УКРАЇНА у німецькомовній пресі // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 29-36. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню способів реалізації концепту УКРАЇНА в рамках німецькогомовного газетного дискурсу, що охоплює такі країни як Німеччина, Австрія, Швейцарія. Концепт УКРАЇНА є динамічною ментальною одиницєю, яка розвивається і ...
759015
  Чередніченко О.М. Мовні засоби вираження вибачення // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 343-345. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Запропоновано результати аналізу мовних засобів вираження вибачення в англійській мові. Висловлювання вибачення були розглянуті з точки зору синтаксичної структури та лексичного наповнення. Було проаналізовано частотність використання тих чи інших ...
759016
  Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності в текстах художніх творів Г.Г. Маркеса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 3-8
759017
  Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсіа Маркеса : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Андрійченко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. – Бібліогр. : л.168-193
759018
  Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсіа Маркеса : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.05 - Романські мови / Андрійченко Юлія Валеріївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
759019
  Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсія Маркеса : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук: спец. 10.02.05-Германські мови / Андрійченко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.8 назв
759020
  Волкова І.В. Мовні засоби вираження емоцій у сучасній українській прозі / І.В. Волкова, О.О. Алєксєєва // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 111-117
759021
  Близнюк О.П. Мовні засоби вираження емоційної категорії співчуття в оригіналі та перекладі (на прикладі роману О. де Бальзака "Ежені Гранде") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 29-33. – ISBN 966-638-08406
759022
  Діденко Н. Мовні засоби вираження іронії в оповіданнях В. Камінера // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 112-115. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337
759023
  Огаркова Г.А. Мовні засоби вираження концепту "кохання" як культурно-специфічного феномену


  Присвячено аналізу концепту "кохання" - елементу концептуальної та мовних картин світу. Проаналізовано мовні засоби вираження концепту "кохання" як культурно-специфічного феномену. Приділено увагу проблемі лакунарності та неперекладності номінативних ...
759024
  Рижикова М.Д. Мовні засоби вираження лаудації у видавничих рекламних оголошеннях (на матеріалі англійськой мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 241-245


  У статті досліджуються особливості лаудації в англомовних видавничих рекламних оголошеннях: визначаються та описуються лексичні одиниці, граматичні конструкції, стилістичні та риторичні прийоми, що використовуються в цьому жанрі лаудативного ...
759025
  Переломов А.Ю. Мовні засоби вираження мобільності сучасного комунікативного дискурсу // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 121-123. – ISBN 978-966-96911-8-7
759026
  Мацько Л. Мовні засоби вираження національної ідентичності у поетичній творчості Тараса Шевченка / Любов Мацько // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 178-186. – ISSN 0320-3077
759027
  Корольова Н.О. Мовні засоби вираження німецької національної ментальності у творах Томаса Манна: лінгвокультурний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Корольова Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 262 арк. – Додатки: арк. 223-262. – Бібліогр.: арк. 192-222
759028
  Корольова Н.О. Мовні засоби вираження німецької національної ментальності у творах Томаса Манна: лінгвокультурний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Корольова Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв
759029
  Турчин В. Мовні засоби вираження сновних концептуальних понять у поезії Г.Гейма / В. Турчин, М. Турчин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 71-84. – Бібліогр.: Літ.: С. 83-84; 19 поз. – (Германська філологія ; Вип. 551/552)
759030
  Скідченко О.А. Мовні засоби вираження соціального статусу в сучасній англійській мові : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.04 / Скідченко О.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 19л.
759031
  Кательникова М. Мовні засоби відображення паралінгвістичних актів у художньому дискурсі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 106-109
759032
  Даскалюк О. Мовні засоби волевиявлення у творах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 80-87. – ISSN 2413-0923
759033
  Козик Є.А. Мовні засоби впливу в текстах сучасної реклами // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 73-80. – ISSN 2311-2697
759034
  Нестеренко Н.П. Мовні засоби втілення темпоральних трансформацій у романі П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" / Н.П. Нестеренко, В.М. Терещенко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 186-190
759035
  Плющ П.П. Мовні засоби гумору в "Енеїді" І. Котляревського : спецкурс / П.П. Плющ ; МВ і ССР УРСР, Науково-метод. каб. по заоч. освіті КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво КУ, 1959. – 68 с.
759036
  Стасюк О.С. Мовні засоби дисфемізації парламентській комунікації ФРН та Швеції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 458-467


  У статті розглядаються мовні засоби дисфемізації, які використовуються в парламентській комунікації ФРН та Швеції. Основна увага приділяється лексико семантичним засобам дисфемізації, таким як метафоричне перенесення та генералізація значення, а також ...
759037
  Анісімов А.В. Мовні засоби для опису об"єктно-оріентованих атрибут них граматик / А.В. Анісімов, П.П. Кулябко, О.П. Кулябко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 75-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  На основі теорії об"єктно-орієнтованих атрибутних граматик пропонується мова МІ; аналізуються можливості цієї мови. Ключові слова: об"єктно-орієнтовані атрибутні граматики, мови програмування. On the base of the object-oriented attribute grammar ...
759038
  Юрковська М. Мовні засоби досягнення комічного ефекту у комедійному відеотексті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 74-91. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
759039
  Бабире О.В. Мовні засоби екобрендингу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 51-57


  Стаття присвячена аналізу сучасних мовних засобів екобрендингу. Розглянуто нові ключові еколексеми в різнотипних текстах екологічного спрямування, поява яких свідчить про постійну зміну тенденцій в уявленні про екологію як науку та принципи ...
759040
  Щербачук Л. Мовні засоби експлікації відчуттів у творчій палітрі Олеся Гончара (на матеріалі романів "Собор", "Тронка") / Лідія Щербачук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 342-346. – ISSN 0320-3077
759041
  Кравчук А.М. Мовні засоби експресивності в гуморесках Євгена Дударя // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 37-39. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
759042
  Гоца Е. Мовні засоби експресивності в романі І. Чендея "Птахи полишають гнізда" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 180-182. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
759043
  Халчанська О. Мовні засоби ефективності переконання під час спілкування // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 95-100. – ISSN 2075-1486
759044
  Непийвода Н.Ф. Мовні засоби інформаційного комфорту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 93-97
759045
  Наконечна Ю.С. Мовні засоби концептуалізації світу в англомовних віршованих творах для дітей : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Наконечна Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 255 л. – Додаток: с. 253-255. – Бібліогр.: л. 221-252
759046
  Наконечна Ю.С. Мовні засоби концептуалізації світу в англомовних віршованих творах для дітей : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Наконечна Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
759047
  Подшивайлова Г.М. Мовні засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі ( на матеріалі друкованих російськомовних ЗМІ України) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Подшивайлова Г.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
759048
  Кам"янець Анжела Мовні засоби маніпуляції в медійному дискурсі та відтворення їх у перекладі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 170-177. – ISSN 2078-340X
759049
  Циркунова І.В. Мовні засоби реалізації іронії їх відтворення в іспансько-українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 240-245


  У статті розглядаються засоби реалізації іронії на різних рівнях, а також принципи створення іронічного ефекту. На матеріалі творів іспаномовних авторів та їх українських перекладів проаналізовано засоби відтворення іронії, виявлено основні ...
759050
  Будь О. Мовні засоби реалізації концепту свобода в блогосфері: компаративний аспект // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 26-29. – (Бібліотека інституту філології)


  Статтю присвячено вивченню лінгвокогнітивної природи концепту СВОБОДА. Досліджуються механізми мовного оформлення блогу та мовних засобів вербалізації концепту СВОБОДА.
759051
  Трубіцина О.С. Мовні засоби реалізації сугестії в китаємовній масовій комунікації (на прикладі інтерв"ю Ху Цзіньтао іноземним ЗМІ) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 126-131. – ISSN 1608-0599
759052
  Шелякіна А.В. Мовні засоби репрезентації побожності в американській картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 357-343


  У статті розглядаються паремії, фразеологія американського й британського походження, крилаті вирази, що репрезентують побожність американців, визначено їхню роль у формуванні американської мовної картини світу. В статье рассматриваются паремии, ...
759053
  Волощук І. Мовні засоби репрезентації сучасної англомовної воєнної маркованої лексики та термінології: шляхи утворення / І. Волощук, Г. Усик // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 363-368. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
759054
  Бондаренко В. Мовні засоби ритмізації українських народних лікувальних замовлянь // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 3-14. – ISSN 0320-3077


  Висвітлено окремі моменти становлення - його співвідношення з обрядом, історію наукових досліджень замовлянь, спроби класифікації, особливості виконання. Особливу увагу приділено ритму як основному чиннику дієвості замовляння. Проаналізовані фонетичні, ...
759055
  Любарець Н. Мовні засоби ритмізації художньої прози романів Вірджинії Вулф : (на прикладі роману "Кімната Джейкоба") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 126-130
759056
  Кісьміна К.О. Мовні засоби створення ефекту комічного в скетчі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 181-186


  Стаття фокусує увагу на такому виді комічного дискурсу як скетч у французькому мовному просторі. У дослідженні подано огляд мовних засобів у скетчах Р. Дево та особливості їх використання для досягнення комічного ефекту. В статье сфокусировано ...
759057
  Соколова І.В. Мовні засоби створення мотивації сприйняття нформаційно-рекламного типу тексту // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С, 76-81. – Бібліогр.: С. 81 ; 5 назв
759058
  Сугак С. Мовні засоби та стратегії політичної боротьби в опозиційній пресі (напередодні виборів 2004 р.) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 84-103


  У статті зроблена спроба дослідити розгортання політичної боротьби напередодні виборів в опозиційній пресі України, зокрема, виділити основні стратегії та засоби, до яких удаються журналісти в описі політичних діячів та політичного життя в державі. ...
759059
  Мариненко І. Мовні засоби творення парадоксального гумору в анекдоті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 214-219. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
759060
  Фурдуй М. Мовні засоби увиразнення рекламних текстів
759061
  Коваль А.П. Мовні засоби української прогресивної публіцистики кінця ХІХ - початку ХХ ст : Дис... канд. філолог.наук: / Коваль А.П.; КДУ ім Т.Г.Шевченка, Філологічний факультет. – К, 1954. – 329л. – Бібліогр.:л.317-327
759062
  Рось А. Мовні засоби формалізації результатів здійснення заходів з інформаційної боротьби та їх послідовності у часі / А. Рось, І. Молдавчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-114. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Для формалізації завдань планування інформаційної боротьби на основі формально-логічного підходу запропоновано мовні засоби подання результатів здійснення заходів з інформаційної боротьби та їх послідовності у часі. For formalization of planning tasks ...
759063
  Підгорна А.Б. Мовні засоби формування текстів науково-технічної реклами // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 251-259
759064
  Лесюк М. Мовні засоби характеристики людини в новелах Онуфрія Манчука // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 364-372. – ISBN 978-966-2763-81-2
759065
  Назаревич Л. Мовні засоби як вираження духовної культури українців у новелістиці Василя Стефаника // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті окреслено художній світ Василя Стефаника. Методологічною базою послугували праці М. Гайдеґґера, С. Кіркегора, Е. Фромма, Л. Виготського, Ю. Кузнецова, М. Коцюбинської, Т. Бойка. На основі аналізу низки новел В. Стефаника охарактеризовано ...
759066
  Нікітюк І.В. Мовні засоби як компонент структури індівідуально-авторської картини світу Тоні Моррісон // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 172-180. – ISBN 966-581-589-Х
759067
  Півень В. Мовні знаки Івана Світличного // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 205-213. – ISSN 1728-9572
759068
  Лавриненко С.Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті : (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору) : монографія / С.Т. Лавриненко ; за ред. д-ра філол. наук, проф. А.К. Мойсієнка ; М-во освіти і науки України, Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 466, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 411-467. – ISBN 978-966-489-271-8
759069
  Бибик С. Мовні знаки повсякденної культури в сучасній газетно-журнальній публіцистиці : на матеріалі лексики діалогізованого повідомлення


  У статті проаналізовано співвідношення функціональних і стилістичних параметрів повсякденної розмовно-побутової та газетно-журнальної мови.
759070
  Жайворонок В.В. Мовні знаки української етнокультури в антропоцентричному висвітленні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 58-64. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про антропоцентричний підхід до розгляду мовних явищ, навіяний "антропологічною силою слова". Розглядаємо мовні формули, які є продуктом антропоморфічного світосприймання, а також знакові концепти української етнокультури батько і мати.
759071
  Радчук В. Мовні знаряддя історії та футурології // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 133-137. – ISSN 1728-9343
759072
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-102-9
[Вип. 1]. – 1998. – 229 с.
759073
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-148-7
[Вип. 2]. – 1999. – 178 с.
759074
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-231-9
[Вип. 3]. – 2000. – 394 с.
759075
   Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7890-03-1
[Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – 2001. – 542 с.
759076
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-295-5
Вип. 5. – 2001. – 276 с.
759077
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ : Прайм-М, 1996-. – ISBN 966-581-295-6
Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – 2002. – 275, [4] с.
759078
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ : Прайм-М, 1996-. – ISBN 966-581-295-6
Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – 2002. – 320, [4] с.
759079
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ : Логос, 1996-. – ISBN 966-581-388-9
Вип. 7. – 2002. – 590, [4] с.
759080
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-. – ISBN 966-594-420-7
[Вип. 8]. – 2003. – 335 с.
759081
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 9. – 2003. – 380 с.
759082
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-. – ISBN 966-581-481-8
Вип. 10. – 2004. – 735 с.
759083
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-7825-79-5
Вип. 11, кн. 1. – 2004. – 295 с.
759084
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 12, ч. 2. – 2004. – 301 с.
759085
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-8188-06-3
Вип. 13. – 2004. – 301 с.
759086
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-8188-07-1
Вип. 14, кн. 1. – 2004. – 286 с.
759087
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-8188-08-X
Вип. 14, кн. 2. – 2004. – 301 с.
759088
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 15. – 2004. – 167 с.
759089
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-
Вип. 18, кн. 1. – 2005. – 320 с.
759090
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ, 1996-
Вип. 18, кн. 2. – 2005. – 307 с.
759091
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 22, ч. 1. – 2007. – 223 с.
759092
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 22, ч. 2. – 2007. – 219 с.
759093
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 24, ч. 1. – 2008. – 359 с.
759094
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 24, ч. 2. – 2008. – 349 с.
759095
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 24, ч. 3. – 2008. – 334 с.
759096
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 24, ч. 4. – 2008. – 153 с.
759097
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 25, ч. 1. – 2009. – 311 с.
759098
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 25, ч. 2. – 2009. – 199 с.
759099
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 31. – 2010. – 439 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759100
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 32. – 2010. – 527 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759101
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 33. – 2011. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759102
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 34. – 2011. – 395 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759103
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 36. – 2011. – 571 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759104
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 37. – 2011. – 516 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759105
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 38. – 2012. – 495 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759106
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 39. – 2012. – 494 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759107
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 40. – 2012. – 375 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759108
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 41, ч. 1. – 2012. – 415 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759109
   Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 41, ч. 2. – 2012. – 479 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759110
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 42, ч. 2. – 2012. – 529 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759111
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 42, ч. 1. – 2012. – 465 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759112
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1996-
Вип. 2 (44). – 2013. – 350 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759113
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 43, ч. 1. – 2013. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759114
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 43, ч. 2. – 2013. – 307 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759115
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 43, ч. 3. – 2013. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759116
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 43, ч. 4. – 2013. – 343 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759117
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 46, ч. 1. – 2013. – 571 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759118
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 46, ч. 2. – 2013. – 533 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759119
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 46, ч. 3. – 2013. – 427 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759120
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 46, ч. 4. – 2013. – 429 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759121
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 49. – 2014. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759122
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 50, ч. 1. – 2014. – 499 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759123
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 50, ч. 2. – 2014. – 558 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759124
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 1 (52). – 2015. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759125
   Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 2 (53). – 2015. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759126
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 51. – 2015. – 663 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759127
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 54. – 2015. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759128
   Мовні і концептуальні картини світу = Linguistic and conceptual worldviews : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 57. – 2016. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759129
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 59. – 2017. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759130
   Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1996-
Вип. 60. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759131
  Фіщенко М.В. Мовні і позамовні характеристики блогінгу та мікроблогінгу як різновиду інтернет-жанру // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 154-160


  У роботі розглянуто мовні і позамовні характеристики блогінгу та мікроблогінгу. Зроблено висновок про те, що Твіттер є однією із провідних форм інтернет-комунікації.
759132
  Маленко О.О. Мовні ігреми в постмодерному поетичному тексті: від авторської нарації до комунікативної ідентичності героя // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 125-130
759133
  Агеєва В.П. Мовні ігри й повернення історії: парадокси українського постмодернізму // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 37-41


  Авторка обстоює тезу про тяглість модерністських тенденцій у сучасній українській літературі, про взаємовплив модерністських та постмодерністських поетик. Ідеться, зокрема, про історичну прозу, настанови на перепрочитання й переоцінку вітчизняної ...
759134
  Єрмоленко С.С. Мовні ілюстрації як метамовний образ довколомовної дійсності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 44-46. – ISSN 1729-360Х
759135
  Єрмоленко С.С. Мовні ілюстрації як складник лінгвістичного тексту: до постановки проблеми // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 91-100. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
759136
  Кредатусова Я. Мовні інновації — абревіатеми в сучасній словацькій мові (у порівнянні з українською) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 77-91. – ISSN 1682-3540
759137
  Гриценко С. Мовні інновації: від імпульсу до усталеності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі української поезії XVII ст. простежується процес запозичення латинізмів та їх еволюція від мовної інновації до усталеності (загальновживаності).
759138
  Гнатюк Л. Мовні картини світу дво- і кількамовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 71-75
759139
  Шарманова Н.М. Мовні кліше в мас-медійній комунікації: особливості маніпулятивного впливу // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 210-226. – ISSN 2305-3852


  У статті проаналізовано питання маніпуляції масовою свідомістю за допомогою стандартизованих стереотипних одиниць з мови новітніх українських медіа. Масовий мовний вплив на реципієнта осмислюється з погляду лінгвопрагматики. Використання мовних кліше ...
759140
  Жлуктенко Ю.О. Мовні контакти : Проблеми інтерлінгвістики / Ю.О. Жлуктенко. – Київ : Вид-во Київського, 1966. – 135с.
759141
  Дочу А.Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики : (на матеріалі ангійського орнітонімікону) / А.Р. Дочу ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2017. – 205, [2] с. – Бібліогр.: с. 141-166. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1600-2
759142
  Дочу А.Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дочу Аліна Рашитівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2013. – 273 л. – Додаток: л. 216-273. – Бібліогр.: л. 187-215
759143
  Дочу А.Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дочу Аліна Рашитівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
759144
  Чередниченко О. Мовні контакти у сучасному світі


  Розглянуто основні тенденції розвитку мовних контактів у добу глобалізації. Analized are the main trends in language contacts development under globalization.
759145
  Штурнак О. Мовні контакти як об"єкт вивчення. (Огляд літератури) // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 119-130.
759146
  Гвоздяк О.М. Мовні контакти як суттєвий чинник збагачення словникового складу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 96-103. – ISBN 978-966-2303-00-1
759147
  Тищенко К.М. Мовні контакти: свідки формування українців / Костянтин Тищенко ; КНУТШ ; Лінгвістичний музей. – Київ : Авілон-Плюс, 2006. – 416с. – ISBN 966-95856-3-5
759148
  Мінчак Г.Б. Мовні контрасти як засіб увиразнення конотативної семантики ідеологічно забарвлених номінативних одиниць (на матеріалі української публіцистики періоду незалежності) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 79-84. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
759149
  Громова Н. Мовні контрасти як засоби експресивності у творах О. Забужко та Ю. Андруховича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 357-360
759150
  Демська О. Мовні конфлікти з перспективи лінгвоконфліктології // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 69-74. – ISSN 0252-3108
759151
   Мовні конфлікти і гармонізація суспільства : Матеріали наукової конференції, 28-29 травня 2001 року. – Київ : Київський університет, 2002. – 222с. – ISBN 966-594-413-4
759152
  Яворська Г.М. Мовні конфлікти: штучні чи реальні? // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 67-77. – ISBN 978-966-1673-17-4
759153
  Качан Л.В. Мовні концепти часу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 100-103. – (Філологічні науки ; № 2)
759154
  Гренджа І.М. Мовні концепти числа у фольклорному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 214-219
759155
  Юр"єва О.Г. Мовні маніпуляції в політичних комунікаціях // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 32-33. – ISSN 0868-8117
759156
  Каустов А.В. Мовні маркери та мовленнєві прийоми реалізації тактики наклепу в англійському художньому дискурсі XVIст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 68-74. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
759157
  Гулай А. Мовні меридіани // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 5 : фото


  Свій перший ювілей відзначив Клуб поліглотів (25-те засідання), організований за спільною ініціативою факультету навчання іноземних громадян та студентства, що прагне завдяки мові пізнати культуру й традиції багатоликого світу. За останній місяць ...
759158
  Сворак Н.Я. Мовні механізми впливу на масову свідомість у сучасних газетних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 203-208
759159
  Корчагіна О. Мовні механізми маніпуляції свідімостю читачів (на матеріалах газет Ворошиловградської (Луганської) області 1938–1953 рр.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 37-42
759160
  Мерзлікін О.В. Мовні механізми формування оцінки в екологічному дискурсі (на матеріалі іспанської мови) / О.В. Мерзлікін, Г.А. Кальченко // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 229-233. – Бібліогр.: 15 назв.
759161
  Готько Н.В. Мовні моделі духовної культури як контекст формування освітньо–виховної філософії в інтеграції Cхідної і Західної парадигм суспільного розвитку. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
759162
  Мариненко П.І. Мовні моделі початку діалогу в іспанській мові в діахронічному аспекті (XVI-XVIII століття) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 164-171


  У статті йдеться про мовні моделі початку діалогу в іспанській мові в XVI-XVIII століттях. Були виявлені найпоширеніші способи відкриття діалогу в діахронічному аспекті шляхом аналізу іспанських театральних творів XVI-XVIII століття. Розглядається ...
759163
  Богуцький В.М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен ( на матеріалі української, англійської та іспанської мов ) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Богуцький В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 265 л. + Додатки : л. 232-265. – Бібліогр.: л. 196-231
759164
  Богуцький В.М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Богуцький В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
759165
  Яворська Г.М. Мовні наративи та їхня роль у русинському питанні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 24-30. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
759166
  Касяненко Д. Мовні норми acquis communautaire і переклад


  Статтю присвячено дослідженню мовних норм правового доробку ЄС з метою визначення специфіки їх відтворення різними цільовими мовами. Визначено вимоги до мови нормативно-правових актів ЄС, з"ясовано її характерні властивості, зумовлені наднаціональною ...
759167
   Мовні обов"язки громадян України = І першим було слово, і слово було Бог, і слово було Богом / Українська світова спілка професійних учителів // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 11-17 вересня (№ 36). – С. 5


  Мова - основа твоєї мудрості, життєдіяльності, твоя духовна, психологічна, фізична сила, засіб зв"язку в сім"ї й з усім українським народом, запорука існування та утвердження народу. Рідна мова - найважливіший навчальний предмет, через який здобуваєш ...
759168
  Лісняк Н. Мовні образи жита і пшениці у лемківських народних піснях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 47-51. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
759169
  Костянтинова С.В. Мовні образи як знак української ментальності: практикум неокласиків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 218-223. – ISBN 966-8188-07-1
759170
  Кокоза Г.А. Мовні одиниці на позначення одягу як засіб реалізації соціального статусу суб"єкта в англомовному публіцистичному дискурсі // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 2 (17). – С. 5-15. – Бібліогр.: Літ.: с. 14-15; 17 п.+ 7 ілюстр. – ISSN 2075-4205
759171
  Шестель О.Г. Мовні ознаки авторського стилю поезії Івана Липи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 499-502. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
759172
  Маленицька О. Мовні ознаки романтизму в поетичній спадщині Левка Боровиковського // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 152-157
759173
  Коцюба О.П. Мовні особливості відтворення побуту та культури українських селян у творах Й. Рота // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 62-67


  У статті аналізуються мовні засоби репрезентації повсякденного життя й культури українського народу у творах Й. Рота. В статье анализируются языковые средства отображения повседневной жизни культуры украинского народа в произведениях Й. Рота. The ...
759174
  Тендітна Н. Мовні особливості втілення образу смерті в прозі Є. Пашковського та О.У. Ульяненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 372-375
759175
  Гольтер І. Мовні особливості героїв роману Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" як показник розвитку культури середини ХХ ст. // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 219-226
759176
  Фіголь Н. Мовні особливості електронного навчального дискурсу // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 114-123. – ISSN 2522-1442
759177
  Волосенко І.В. Мовні особливості молодіжних блогів у німецькомовному інтернет-дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 105-110


  Статтю присвячено дослідженню молодіжного блогового спілкування у німецькомовному інтернет-дискурсі. Розкрито лінгвокультурну феноменальність мови блогерів у галузі культуротворчості, що розглянуто в контексті медійних трансформацій мовної свідомості ...
759178
  Кисілевський К. Мовні особливості наддністрянського гнізда // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 283-297. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
759179
  Кульчинський О.Б. Мовні особливості османської хроніки "Історія Наїми": автор versus норма // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 60-72. – ISSN 1682-671Х
759180
  Мрачковська І. Мовні особливості поезії бітників в перекладі Юрія Андруховича // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 220-230. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття досліджує особливості українських перекладів американської поезії 1940-1950-х років, здійснених Юрієм Андруховичем, в аспекті досягнення адекватності та еквівалентності, основною передумовою яких є аналіз лінгвокультурного поля та специфіки ...
759181
  Стрій Л.І. Мовні особливості політичних ритуальних текстів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 114-120. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
759182
  Фурманкевич Н. Мовні особливості радіореклами // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 136-143.
759183
  Яворська Іванна Юліанівна Мовні особливості сучасного англомовного ділового контракту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 259-266. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведені лінгвістичні характеристики сучасного англомовного ділового контракту, правила формування його структури. Наведено класифікацію контрактів, яка враховує аналіз мовних одиниць. Запропоновано певні шляхи уникнення непорозумінь між ...
759184
  Соколова К. Мовні особливості текстів журналістики співучасті: соціальні проблеми // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 86-101. – ISSN 2522-1442
759185
  Фецко І.М. Мовні особливості термінів на позначення довідкових музейних елементів та інформаційних структур // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 228-232. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано особливості термінів на позначення довідкових музейних елементів та інформаційних структур з погляду походження, розглянуто синонімічні відношення в українській музейній термінології, виявлено низку граматичних ознак термінів ...
759186
  Подворна Т.П. Мовні особливості українського та російського перекладу англійських складнопідрядних речень у прозивих текстах XIX - XXI століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 121-125. – Bibliogr.: Літ.: С. 125; 14 поз.
759187
  Зайцева С.В. Мовні особливості української блогосфери / С.В. Зайцева, Н.В. Левун // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 278-290. – ISSN 2313-4437
759188
  Раєвська І.В. Мовні особливості умбрійських діалектів у діатопному аспекті з урахуванням ізоглос та проблеми їх класифікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 165-175


  Статтю присвячено аналізу мовних ознак умбрійських субдіалектів у діатомному аспекті та порівнянню їх з рисами, притаманними діалектам суміжних областей. Простежено вплив суміжних діалектів на субдіалекти вивчаємої групи на фонетичному, лексичному та, ...
759189
  Цимбаленко Є.С. Мовні парадокси у глобалізаційних процесах // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 45-51


  У статті досліджуються мовні парадокси, що властиві новітнім інформаційно-комунікаційним ресурсам в Інтернеті. З"ясовуються найтиповіші парадоксальні випадки використання мовно-лінгвістичних з собів. Аналізуються та система тизуються мовні парадокси в ...
759190
  Мошинська О. Мовні перипетії сучасності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С.14-19. – ISSN 1562-529Х
759191
  Поліщук В. Мовні питання в доробку Василя Доманицького
759192
  Литвиненко В. Мовні питання українського сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-39. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Викладено думку стосовно можливих змін в українському законодавстві щодо мовної політики держави. У центрі статті - сучасний стан української мови та можливості її розвитку у світлі ймовірного прийняття чи неприйняття ряду законопроектів Верховною ...
759193
  Білявська Т. Мовні погляди Івана Франка : (на матеріалі статті "Говоримо на вовка - скажімо і за вовка") // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 36-39. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
759194
  Мацько Л.І. Мовні погляди Панаса Мирного // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 250-257. – ISBN 978-966-660-472-2
759195
  Тур О.М. Мовні помилки в ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 51-55. – ISSN 2409-9805
759196
  Гірняк С. Мовні портрети української галицької інтелегенції: Уляна Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 103-121. – ISSN 1682-3540
759197
  Ажнюк Л.В. Мовні права і юридична лінгвістика // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 142-150. – ISBN 978-966-1673-17-4
759198
  Ажнюк Л.В. Мовні права особи: спроба когнітивного моделювання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 13-23
759199
  Ажнюк Б.М. Мовні права як категорія соціолінгвістики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-11. – ISSN 0027-2833
759200
  Ажнюк Б. Мовні права: колективні й індивідуальні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 84-93. – ISSN 1026-9932
759201
  Руда О. Мовні преференції киян сьогодні // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
759202
  Пономаренко А. Мовні пріоритети молодих літераторів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 181-182
759203
  Космеда Т.А. Мовні пріоритети українця: прогноз О. Потебні і реальність XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 21-26. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
759204
  Благовірна Н. Мовні проблеми на межі XIX - XX ст. у контексті розвитку видавничої справи в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 298-305. – Bibliogr.: Літ.: 304-305; 34 назв. – ISSN 1729-360Х
759205
  Студентова Т. Мовні проблеми студенських видань (на матеріалах преси міста Миколаєва)
759206
  Вишенський В.А. Мовні проблеми у викладанні математики // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 78. – ISBN 5-77-63-2310-X
759207
  Лесюк Я. Мовні проблеми України намагаємося вирішити з позиції колонії // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 78). – С. 12
759208
  Богуцький В.М. Мовні просторові орієнтири як засіб об"єктивації внутрішнього світу людини (на матеріалі української, англійської та іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 83-86. – Бібліогр.: Літ.: С. 86 ; 4 поз.
759209
  Коваль Т. Мовні процеси в сучаному медіатексті: аспекти газетного дискурсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 13-18


  Проаналізовано мовностилістичні особливості українського газетного дискурсу, на матеріалі газети "Україна молода" простежено основні лінгвістичні процеси і тенденції, характерні для сучасного медіатексту. The linguistic and stylistic features of the ...
759210
  Сологуб Н. Мовні реалії іншого часу і простору (про особливі слововживання у творах Івана Багряного) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 81-86. – ISSN 0201-419
759211
  Маленко О.О. Мовні реалії сьогодення в аспекті професійної компетентності словесника // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 7/8 (479/480), березень. – С. 12-17
759212
  Сахащик О.І. Мовні реалії та способи їх перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 85-87. – Бібліогр.: Літ.: с. 87; 5 п. – ISSN 1729-360Х
759213
  Малунова Г. Мовні рефлексії індоєвропейського *pent-: лінгвокультурний і когнітивний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 410-414


  Дане дослідження присвячене аналізу і.-є. кореня *pent-, мовні рефлексії котрого у низці давніх індоєвропейських мов засвідчують певні семантичні варіації. У статті детально розглянуто давньогрецьку (po,ntoj) та латинську (pons, pontis m) рефлексії ...
759214
  Алєксєєва І.О. Мовні рівні та комунікативна ситуація: лінгвокультурологічний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 3-11. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
759215
   Мовні сайти в мережі Інтернет як складова частина українознавчих ресурсів : Дидактичний матеріал. – Київ, 2006. – 28с.
759216
   Мовні свідки формування українців // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 36-45. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю-презентація в редакції "Дивослова" нової праці відомого мовознавця професора Костянтина Тищенка
759217
  Сніцар В.П. Мовні символи архаїчної правосвідомості давніх германців і слов"ян // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 107-114. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
759218
  Домилівська Л.В. Мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою "гендерна ознака" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 451-461


  У статті розглядається проблема розуміння авторської художньої свідомості в контексті аналізу мовних домінант ідіостилю письменника. Зокрема досліджено мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою "гендерна ознака" в аспекті інтерпретації ...
759219
  Щибрик Т.П. Мовні стереотипи з ядерними емотивними частками як проекції існуючих у свідомості німецького народу концептів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 570-575


  У статті йдеться про національно-культурну специфіку мовних стереотипів з ядерними емотивними частками, які відображають існуючі у свідомості мовців концепти. В статье речь идет о национально-культурной специфике языковых стеоретипов с ядерными ...
759220
  Бабич Н. Мовні стереотипи, "Ноу хау" та устетичність сучасних ЗМІ / Н. Бабич, О. Жук // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 175-182. – ISSN 2078-1911
759221
  Базиляк Наталія Мовні стратегії в полікультурному просторі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 85-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються суперечності існування мовних стратегій у сучасному полікультурному середовищі; підкреслюється необхідність вивчення мов народів світу, що становить основу взаєморозуміння людей, їх полікультурної взаємодії.
759222
  Базиляк Наталія Мовні стратегії в полікультурному просторі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 85-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються суперечності існування мовних стратегій у сучасному полікультурному середовищі; підкреслюється необхідність вивчення мов народів світу, що становить основу взаєморозуміння людей, їх полікультурної взаємодії.
759223
  Скубашевська Ольга Станіславівна Мовні стратегії в полікультурному середовищі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 45-51. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті стверджується, що полікультурність в освіті й різнобічний, поліпредметний і міждисциплінарний підхід до змісту знань, забезпечення інтеграції навчальних дисциплін, змістовна інтерпретація взаємозв"язків людини з природою і суспільством - шлях, ...
759224
  Петрова Л.О. Мовні стратегії в професійній майстерності педагога // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 123-130. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
759225
  Соловей Е. Мовні стратегії Володимира Свідзінського / спілкувався Тарас Головко
759226
  Соловей Е. Мовні стратегії Володимира Свідзінського / розмову вів Тарас Головко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 березня (№ 54)


  Літературознавець Е. Соловей розказала "Дню" про архівні знахідки і долю поета "Розстріляного Відродження".
759227
  Глушкова Т. Мовні та екстралінгвальні чинники творення ідіостилю газети // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема творення індивідуального образу газетного видання. Зокрема, в ній наголошується на важливості мовних і екстралінгвістичних засобів у формуванні ідіостилю друкованого ЗМІ. The article is dedicated to the problem of individual ...
759228
  Ровенчук О.А. Мовні та етно-національні особливості третьої та четвертої хвиль української імміґрації у США / О.А. Ровенчук, В.В. Володько // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (28). – С. 66-82. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439


  Розкол між Росією і Україною: кардинальна зміна в процесі модернізації пострадянського простору?
759229
  Грабська А. Мовні та інші засоби впливу на читача в газеті "БЛІК" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 225-232


  У статті виокремлено та проаналізовано деякі прийоми, що їх застосовують журналісти газети "БЛІК" для впливу на цільову аудиторію відповідно до специфіки "жовтого" видання, завдань матеріалів та масовокомунікаційних ефектів, яких намагаються досягти ...
759230
  Пономарів О. Мовні та інші факти з життя сучасної України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 липня (№ 26). – С. 5


  "Київ з новою владою зазнав такого мовного зросійщення, якого не було навіть у радянський період".
759231
   Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 472 с. – ISBN 987-966-489-058-5


  Системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих ппитань, подано їх як органічну частину світового літературознавства. Для студентів-філологів, учителів
759232
  Попова Л.М. Мовні та позамовні фактори впливу на визначення знака в сучасній семіотиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 509-514
759233
  Омелянчук О.В. Мовні та позамовні чинники розвитку енантіосемії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 219-224. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
759234
  Немченко Г. Мовні та стильові особливості лірики Наталі Лівицької-Холодної та Івана Киризюка // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 137-144. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
759235
  Білозерська Л. Мовні табу у німецьких та українських рекламних текстах // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 42-45
759236
  Волинчик О.С. Мовні технології гендерної психографії в російських публіцистичних текстах мас-медіа : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Волинчик О.С.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
759237
  Стативка Ю.І. Мовні технології як безпековий ресурс держави в умовах інформаційної війни // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 452-459. – ISBN 978-966-428-404-9
759238
  Данилич В.С. Мовні традиції в історії формування іспанської національної мови (на прикладі функціонування гемінатів у текстах літературних пам"яток) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
759239
  Данилич В.С. Мовні традиції в історії формування іспанської національної мови (на прикладі функціонування гемінатів у текстах літературних пам"яток) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 113-118. – ISBN 966-581-231-9
759240
  Поворознюк Р.В. Мовні труднощі при перекладі українських та американських протокольних промов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 282-288. – ISBN 966-581-231-9
759241
  Косаренко О.І. Мовні форми в системі права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 23-28
759242
  Іванова О.Ю. Мовні форми прояву культурно-лінгвістичної свідомості білінгвів (на прикладі іспанського суспільства) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 295-300
759243
  Чечель О. Мовні формули з дієслівним компонентом у науковому гуманітарному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 412-418


  У статті здійснено спробу визначити найтиповіші мовні формули з дієслівним компонентом у науковому гуманітарному тексті та проаналізувати їх структурно-семантичні характеристики. В статье предпринята попытка определить типичные речевые формулы с ...
759244
  Дима Г.М. Мовні характеристики ділових листів (на матеріалі німецької мови) / Г.М. Дима, Н.В. Курінна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 108-113. – (Серія "Філологічні науки")
759245
  Федоренко В.Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали / В.Л. Федоренко. – Харків : Основа, 2006. – 320с. – (Біб-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.9 (34)). – ISBN 966-333-395-2
759246
  Папіш В.А. Мовні штрихи до психологічного портрета М. Коцюбинського (на матеріалі новели "Сон") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 146-153
759247
  Ягупова Л.М. Мовно-географічна варіативність системи середньоверхньонімецьких префіксальних іменників : [ монографія ] / Л.М. Ягупова; МОНУ; Донецький нац. ун-т; ред. кол.: В.Д. Каліущенко, О.Л. Бессонова та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 608с. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження ; Том 4). – ISBN 978-966-639-321-3
759248
  Беценко Т. Мовно-естетичні знаки української культури в поетичній творчості Івана Малковича // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 73-83. – ISSN 0201-419
759249
  Пуніна О. Мовно-етикетні одиниці на позначення прощання й прихильності в епістолярію письменників І пол. ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 61-68. – ISSN 1728-9572
759250
  Пуніна О. Мовно-етикетні одиниці на позначення прощання й прихільності в епістолярію письменників І пол. ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 61-68. – ISSN 1728-9572
759251
  Козирський В.Г. Мовно-етнічна передісторія / В. Козирський, О. Маловічко. – Київ : Сталь, 2012. – 144 с. : табл., іл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 142-144. – ISBN 978-617-676-012-2
759252
  Денискіна Г.О. Мовно-жанрова еволюція анекдота в газетних текстах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 227-230


  У статті простежується мовно-жанрова еволюція анекдоту в газетних текстах, розглядаються такі його види, як первинний (традиційний) анекдот і сучасний (міський) анекдот, описується їх структура і найбільш уживані мовні засоби, а також аналізується ...
759253
  Ніколаєва Л.О. Мовно-інформаційна обробка тексту при навчанні усного і письмового монологічного мовлення іноземною мовою / Л.О. Ніколаєва, І.О. Журавльова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 80-85.
759254
  Савойська С.В. Мовно-комунікативна політика як специфічна область державної політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз : монографія / С.В. Савойська. – Київ : Просвіта, 2013. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 370-422. – ISBN 978-966-2133-94-3
759255
  Голікова Н.С. Мовно-комунікативні девіації в українському соціокультурному просторі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 15-27


  У статті досліджуються типові порушення різних норм сучасної української літературної мови, що є причинами невдалої комунікації спілкувальників. З опертям на розроблене в комунікативній і прагматичній лінгвістиках поняття девіації як комунікативної ...
759256
  Орлова О. Мовно-комунікативні основи формування культури діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 102-107. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (278)). – ISSN 1729-360Х
759257
  Івашків-Ващук Мовно-концептуальний простір ідилій Теокріта : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Івашків-Ващук Орислава Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
759258
  Івашків-Ващук Мовно-концептуальний простір ідилій Теокріта : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Івашків-Ващук Орислава Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2016. – 226 арк. – Додатки: арк. 200-226. – Бібліогр.: арк. 169-199
759259
  Масенко Л Мовно-культурна ситуація в Україні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.7-11. – ISSN 0130-5263
759260
  Курушина М.А. Мовно-культурна специфіка онімів українських чарівних казок // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 61-67
759261
  Лазаренко О. Мовно-культурне життя українського суспільства у XVII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 330-334. – ISBN 966-7865-75-4
759262
  Горбань Т. Мовно-культурне питання в середовищі київської інтелігенції після першої російської революції // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 316-321. – ISBN 978-617-7399-06-2
759263
  Собуцький М.А. Мовно-культурний простір західно-європейського середньовіччя / М.А. Собуцький. – К., 1997. – 207с.
759264
  Калакура О. Мовно-культурний розвиток сучасної польської меншини в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 34. – С. 238-253. – (Курасівські читання - 2006). – ISBN 966-02-4242-5
759265
  Данилич В.С. Мовно-культурний феномен середньовічної Іберо-Романії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 33-43


  У статті розглядаються питання історії та теорії функціонування мови епохи ранньої середньовічної Іберо-Романії. В статье рассматриваются вопросы истории и теории функционирования языка эпохи ранней средневековой Иберо-Романии. The problems of the ...
759266
  Монастирська-Терещенко Мовно-культурні ареали в тюркському та слов"янському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 22-31


  Системна організація мовно-культурних ареалів привертає до себе увагу фахівців у цій галузі (див., приміром, такі розвідки, як [23; 15; 13] та ін.). Так, на матеріалі ареальних досліджень східний характер російської культури доводили дослідники різних ...
759267
  Новикова А.В. Мовно-культурні виміри перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 318-321. – ISBN 966-7890-03-1
759268
  Новикова А.В. Мовно-культурні виміри перекладу (До проблеми інтеркультуральності в перекладах) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : С. 318-321; 4 поз.
759269
  Кононенко В.І. Мовно-культурні процеси в освітньому просторі // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 2-5


  В статті висвітлюється значення комплексного підходу до мовної освіти з урахуванням мовно-культурної ситуації в державі.
759270
  Гейко Т.М. Мовно-культурні трансформації в контексті глобалізації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 111-116


  У статті репрезентовано спільні онтологічні риси мови та культури, розглянуто трансформації культурної парадигми кінця ХХ - початку ХХI ст., визначено основні характеристики та роль глобалізації як універсальної рушійної сили у динаміці сучасних ...
759271
  Лещук Т. Мовно-літературний та творчо-науковий світ : збірка уривків літературних творів Тихона Лещука / Тихон Лещук. – Львів : [Сполом], 2009. – 550 с. – ISBN 978-966-665-509-0
759272
  Кислюк К.В. Мовно-медійні практики та культурна ідентичність українців у 2014-2016 рр.: "Перемоги" та "Зради" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 267-277. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто найновітніші сенси української культурної ідентичності на основі аналізу практик її репрезентації та трансляції у 2014–2016 рр. Цей період визначено «переможним» для самоусвідомлення українців як представників окремої нації із самобутніми ...
759273
  Жовтий О.О. Мовно-міфологічні символи в концепції О.О. Потебні й гіпотеза імпліцитної міфонімії // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 86-89. – ISBN 978-2-919320-34-9
759274
  Мацько Л.І. Мовно-освітні проблеми сучасного українського суспільства // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 87-93. – ISBN 978-966-660-472-2
759275
  Савойська С. Мовно-освтні проблеми у працях І.Огієнка // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 133-136
759276
  Беценко Т.П. Мовно-поетичний світ Василя Голобородька-сюрреаліста // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 15 (523), травень 2018 р. – С. 32-36
759277
  Кравчук А.Є. Мовно-політична ситуація на Волині в кінці XVI століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 147-154
759278
  Савойська С. Мовно-політичний конфлікт: історіографія проблеми // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 57-59
759279
  Фаріон І. Мовно-політичний світогляд видатного фізика і богослова Івана Пулюя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 листопада (№ 44)
759280
  Фаріон І. Мовно-політичний світогляд видатного фізика і богослова Івана Пулюя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 листопада (№ 45). – С. 7
759281
  Фаріон І. Мовно-політичний світогляд Івана Пулюя // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 235-245. – ISSN 2413-0923
759282
  Савойська Світлана Мовно-політичний сепаратизм як поняття // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-111. – Бібліогр. в кінці ст.
759283
  Савойська С.В. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації / С.В. Савойська. – Київ : Просвіта, 2011. – 408 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2133-57-8
759284
  Савойська С.В. Мовно-політичні конфлікти у сфері освіти (на матеріалах південно-східного регіону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються мовно-політичні конфлікти, які мають місце у сфері освіти на Південному Сході України. Автор стверджує, що зазначена проблема може поширитися й на інші регіони держави, якщо мовне питання і надалі буде ігноруватися державною ...
759285
  Шумик М. Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів (на матеріалі українсько-польських контрактів) // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 44-48. – ISSN 2306-028X
759286
  Марченко Н. Мовно-соціальна концепція поповнення лексичного складу німецької мови у ХХ ст. (сто найпопулярніших слів ХХ ст.)


  Розглянуто сто найпопулярніших лексичних одиниць ХХ ст. у Німеччині, обраних носіями мови, з погляду соціолінгвістичних досліджень. Мовні одиниці є словами як власного творення, так і запозиченими, а вживаються як у літературній, так і у професійній ...
759287
  Нагорняк М. Мовно-стилістична характеристика новин радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 58-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 3 п.
759288
  Малявська Ю.П. Мовно-стилістичні засоби формування образу гетери у діалогах Лукіана (на матеріалі "Діалогів гетер") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 475-481


  У статті розглядаються мовно-стилістичні засоби формування образу гетери на матеріалі "Діалогів гетер" Лукіана. Визначено характерні мовні та поетичні засоби (тропи та фігури), якими послуговується автор для створення образів своїх героїнь.
759289
  Бочарнікова А.М. Мовно-стилістичні особливості авестійських Гатів (на матеріалі Гату №46) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 132-140


  У статті розглянуті специфічні риси тексту Гату No 46. Проаналізовано характер побудови тексту, його функціонально-смислове призначення, жанрову і стильову належність, визначені мовні засоби вираження цілісності тексту, розглянуті лексичні повтори в ...
759290
  Козоріз О.П. Мовно-стилістичні особливості поезії Ду Фу в українському озвученні


  Досліджуються переклади творів Ду Фу українською мовою.
759291
  Копач Т.М. Мовно-стилістичні особливості слогана як однієї із форм реклами (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 87-91. – ISBN 966-594-420-7
759292
  Онишенко Ю.К. Мовно-стилістичні труднощі українських перекладів у сфері програмного забезпечення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 298-302. – ISBN 978-966-581-958-5
759293
  Коломієць Л.В. Мовно-стильові виміри творчого методу перекладача: на матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 192-202. – ISBN 966-581-231-9
759294
  Коломієць Л.В. Мовно-стильові виміри творчого методу перекладача: На матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
759295
  Безлепкіна Олена Мовно-стильові особливості прози Євгенія Замятіна


  Стаття становить собою спробу виявлення деяких мовних особливостей у прозі Є. Замятіна на матеріалі ранніх творів письменника. Відштовхуючись від ключових моментів, пов"язаних з еволюцією стилю автора, сформульовано загальні стилістичні домінанти, ...
759296
  Безлепкіна О. Мовно-стильові особливості прози Євгенія Замятіна
759297
  Кальницька Л. Мовно-стильові особливості творів О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 276-282.
759298
  Дзісь Б.А. Мовно-структурні особливості перекладу службових листів німецького військового діловодства українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 118-125
759299
  Букачук Х.В. Мовно-текстові форми реалізації неусвідомленого садизму: від Тараса Шевченка до Дмитра Білого // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 119-124. – ISSN 1810-2131
759300
  Бєсєдна Л.Л. Мовно-термінологічні проблеми законодавства України : монографія / Бєсєдна Л.Л., Гладківська О.В. ; [за заг. ред. Гладківської О.В.] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права. – Київ : ПанТот, 2015. – 126, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102-114 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1531-40-5
759301
  Венгренівська М.А. Мовно-філософська картина світу в поезії Філіпа Жаккотте, інтерпретована українськими перекладачами // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 72-82. – ISBN 966-638-142-7
759302
  Михно Л. Мовноестетична природа українських народних історичних пісень // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень, 2018 р. – С. 35-39. – ISSN 0130-5263
759303
  Пуніна О. Мовноетикетні одиниці на позначення вибачення в епістолярію письменників ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 149-155. – ISSN 1728-9572
759304
  Браташ О. Мовноетикетні формули в епістолярній спадщині І.Я.Франка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 82-90
759305
  Семеног О. Мовнокомунікативна особистість студента-філолога у сучасній освітній парадигмі
759306
  Супрун Л.В. Мовноментальні особливості комунікаційної системи "Літературно-наукового вістника" / Л. В. Супрун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2012. – 505, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 451-506. – ISBN 978-966-621-542-3
759307
  Загнітко А. Мовносоціумна граматика: теоретичні засади. Динаміка морфологічного роду іменників // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 7/8 (159/160), липень - серпень. – С. 43-49
759308
  Ціхоцький І. Мовностилістична амплітуда ранньої прози Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 26-30. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
759309
  Олійник О. Мовностилістична обізнаність - основа прокурорської риторики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 131-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
759310
  Олійник О. Мовностилістична обізнаність - основа прокурорської риторики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 131-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
759311
  Столярова А.А. Мовностилістична та композиційна специфіка текстів інструкцій до побутової техніки новогрецькою мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 374-381


  У статті досліджено композицію та провідні мовностилістичні особливості сучасних текстів інструкцій до побутових електроприладів новогрецькою мовою, виявлено та пояснено їхні причини. В статье исследуются композиция и основные лингвостилистические ...
759312
  Нагорняк М. Мовностилістична характеристика новин радіо "Свобода" та радіо Бі-Бі-Сі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 63-72
759313
  Левчук І. Мовностилістичний вияв авторського "я" в літературно-критичних працях Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 94-99. – ISSN 2413-0923
759314
  Науменко Н. Мовностилістичні аспекти співтворчості письменника з критиком у дзеркалі епістолярію / Наталія Науменко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 198-203. – ISSN 0320-3077
759315
  Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 109-113


  У статті розглядаються основні мовностилістичні засоби формування сучасного гендерного дискурсу на сторінках преси. Досліджуються структура та зміст концептів "чоловік – жінка", "хлопець – дівчина". Аналіз сприятиме розширенню наукового бачення ...
759316
  Слінчук В. Мовностилістичні засоби актуалізації молодіжних тендерних концептів у текстах мас-медіа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання гендерної спрямованості мовних засобів конструювання образів сучасного молодого покоління. The article deals with the specific problems of gender in the linguistic means of modelling the image of the contemporary youth.
759317
  Фіголь Н.М. Мовностилістичні засоби в заголовному комплексі сучасної періодики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 109-114


  У статті аналізуються різноманітні типи заголовків сучасних періодичних видань, мовностилістичні способи та засоби їх увиразнення. The paper analyzes the different types of titles of contemporary periodicals, linguistic tools and methods for their ...
759318
  Горецька С.Д. Мовностилістичні засоби вираження авторської позиції у журналістських матеріалах із проблем наркоманії // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті на матеріалі української газетної періодики розглядаються мовностилістичні засоби вираження основних концептів та їх подальший вплив на формування авторської позиції журналіста під час висвітлення теми наркоманії.
759319
  Бокшань Г.І. Мовностилістичні засоби вираження аксіологічних домінант у філософській ліриці Анатолія Кичинського / Г.І. Бокшань, А.І. Бокшань // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 177-184
759320
  Гаврилова Я.Л. Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію (на матеріалах преси Півдня України) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Гаврилова Яна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2012. – 191 л. – Додатки: л. 175-191. – Бібліогр.: л. 149-174
759321
  Гаврилова Я.Л. Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію (на матеріалах преси Півдня України) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Гаврилова Яна Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
759322
  Логвиненко О. Мовностилістичні засоби пресових видань в українській діаспорі (на прикладі сучасних жіночих журналів) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 219-224


  Розглядаються мовностилістичні засоби подання публіцистичних матеріалів на сторінках українських ЗМІ за кордоном, специфіка висвітлення тематики сучасного становища українки у світі й мовна культура періодичних видань. Considered linguistic and ...
759323
  Маєвська Н. Мовностилістичні засоби реалізації авторської прагматики в романі Девіда Ніколлса "One day" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 67-71. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
759324
  Бабире О. Мовностилістичні засоби реалізації іронії у комунікації на екотематику (на матеріалі соціальних медіа)


  Статтю присвячено аналізу мовностилістичних засобів реалізації іронії у комунікації на екотематику. Іронічний характер соціальних медіа розглядається на лексичному, синтаксичному та текстовому рівнях. Було виявлено і проаналізовано стилістичні фігури і ...
759325
  Нагорна А.С. Мовностилістичні засоби реалізації комічного в оповіданні О. Генрі "Комедія цікавості" / А.С. Нагорна, Н.М. Семешко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 209-212. – ISBN 978-617-7109-99-9
759326
  Вернигора О. Мовностилістичні засоби сучасних дитячих видань української діаспори (на прикладі журналу "Веселка", м. Пряшів) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 138-143


  Йдеться про особливості добору й подачі публіцистичних та художніх матеріалів для дітей у сучасній діаспорній періодиці, розглядаються мовностилістичні засоби організації текстів. The article concerns the peculiarities of selection and presentation of ...
759327
  Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Слінчук В.В.; КНУТШ Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 194л. – Бібліогр.:л. 172-194
759328
  Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Слінчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
759329
  Мариненко І. Мовностилістичні засоби творення комічного в гуморі Євромайдану // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 88-98


  Статтю присвячено аналізові мовностилістичних джерел комізму політичних анекдотів періоду Євромайдану (листопад 2013 р. - березень 2014 р.). Для визначення найдієвіших мовностилістичних засобів було зібрано політичні анекдоти й анекдотичні вислови, що ...
759330
  Ільченко О.А. Мовностилістичні модифікації преси XXI ст.: природа й наслідки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 157-161


  Стаття присвячена вивченню модифікацій мови сучасної преси, що має екстралінгвістичне підгрунтя. Ці зміни зафіксовані в експлікації функцій преси, у презентації стосунків адресанта й адресата, у жанровій системі. The article is devoted to the ...
759331
  Ломоносова К.С. Мовностилістичні особливості жанру кіноанонсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 125-129


  У статті розглядаються мовностилістичні особливості кіноанонсів як текстів малої форми в контексті їх жанрової специфіки. The article examines language and stylistic features of trailers as texts of short form in the context of their genre ...
759332
  Жалко Т. Мовностилістичні особливості молитви у конфесійному стилі української мови // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 90-99. – ISSN 2304-9383
759333
  Самойлова І.В. Мовностилістичні особливості нарисів і заміток у журналі "Кіевская Старина" (1882-1906 рр.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 68-76


  Статтю присвячено вивченню стилістичних особливостей двомовних матеріалів, надрукованих у періодичному журналі "Кіевская Старина" останніх десятиріч ХIХ - початку ХХ століть. Розглянуто текстові фрагменти українською мовою як експресивні структурні ...
759334
  Герман І. Мовностилістичні особливості періодичної преси Запоріжжя 20-х років: основні шляхи вдосконалення літературних норм та стилю // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 106-118
759335
  Сорокіна А.І. Мовностилістичні особливості поетичного світу Леоніда Кисельова / А.І. Сорокіна, Н.М. Сінкевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 280-283. – ISBN 978-617-7109-99-9
759336
  Горецька С. Мовностилістичні особливості політичного позиціонування в матеріалах засобів масової інформації (періоду президентської виборчої кампанії 2003-2004 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-18. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено аспекти політичного позиціонування за допомогою мовностилістичних засобів. Clause is devoted to studying of aspects of political positioning by means of language and stylistic means.
759337
  Лебедева-Гулей Мовностилістичні особливості публіцистики Віталія Карпенка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 55-64. – Бібліогр.: Літ.: с. 64; 26 п.


  У статті розглянуто і проаналізовано мовностилістичні особливості публіцистики відомого журналіста, науковця, професора, багатолітнього редакторагазети "Вечірній Київ" Віталія Карпенка.
759338
  Привалова С. Мовностилістичні особливості роману "Повія" Панаса Мирного / С. Привалова, О. Рижак
759339
  Пономарів О. Мовностилістичні поради // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-32
759340
  Пономарів О.Д. Мовностилістичні поради: привабливість і підступність паронімів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 4. – С. 27-30
759341
  Сізова К.Л. Мовностильова специфіка сучасних українських літературознавчих текстів / К.Л. Сізова, Н.М. Алексеєнко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 134-137


  У статті аналізуються мовностильові особливості сучасного літературознавчого тексту, розглядаються тенденції галузевої терміносистеми, звертається увага на певні суттєві відмінності літературознавчих текстів від решти наукових текстів. The article ...
759342
  Мочкодан І. Мовностильовий вимір художньої моделі світу у прозі Богдана Нижанківського
759343
  Пушко В. Мовностильові особливості творів Ю. Яновського "Чотири шаблі" і "Вершники" / В. Пушко, О. Дібцева // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 170-173
759344
  Кудрявцева Н.С. Мовнофілософська картина світу в термінах слов"янських мов: між Заходом і Сходом // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 68-81. – ISSN 0027-2833
759345
   Мово рідна, слово рідне. – Київ, 1989. – 286 с.
759346
  Горболіс Л. Мововизначеність як грань конкордистської етики Володимира Винниченка
759347
  Зимомря М.І. Мовознавець з широким поглядом на світ. Слово про Тетяну Корольову // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 3-9. – (Лінгвістичні науки ; № 22)


  Стаття присвячена Корольовій Т.М., доктору філол. наук, проф., зав. кафедрою перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики ДЗ "ПНПУ ім. К.Д. Ушинського".
759348
  Мацько Л.І. Мовознавець і мовотворець Максим Рильський // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 312-317. – ISBN 978-966-660-472-2
759349
  Дем"яненко О.Ф. Мовознавство-наука про мову / О.Ф. Дем"яненко. – Київ, 1966. – 31с.
759350
  Товкайло Т. Мовознавство - одна із творчих граней М. Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 220-225. – ISBN 966-8547-39-X
759351
   Мовознавство. – К, 1965. – 286с.
759352
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1969. – 96 с.
759353
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1969. – 96 с.
759354
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1969. – 96 с.
759355
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1969. – 96 с.
759356
   Мовознавство. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1969. – 96 с.
759357
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1970. – 96 с.
759358
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1970. – 96 с.
759359
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1970. – 96 с.
759360
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1970. – 96 с.
759361
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1970. – 96 с.
759362
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1971. – 96 с.
759363
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1971. – 96 с.
759364
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1971. – 96 с.
759365
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1971. – 96 с.
759366
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1971. – 96 с.
759367
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1971. – 96 с.
759368
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1972. – 96 с.
759369
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1972. – 96 с.
759370
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1972. – 96 с.
759371
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1972. – 96 с.
759372
   Мовознавство : орган відділу літератури, мови і мистецтвознавства Академії наук Української РСР : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1972. – 96 с.
759373
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1973. – 96 с.
759374
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1973. – 96 с.
759375
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1973. – 96 с.
759376
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1973. – 96 с.
759377
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1973. – 96 с.
759378
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1973. – 96 с.
759379
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1974. – 96 с.
759380
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1974. – 96 с.
759381
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1974. – 96 с.
759382
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1974. – 96 с.
759383
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1974. – 96 с.
759384
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1974. – 96 с.
759385
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1975. – 96 с.
759386
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1975. – 96 с.
759387
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1975. – 96 с.
759388
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1975. – 96 с.
759389
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1975. – 96 с.
759390
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1975. – 96 с.
759391
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1976. – 96 с.
759392
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1976. – 96 с.
759393
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1976. – 96 с.
759394
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1976. – 96 с.
759395
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1976. – 96 с.
759396
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1977. – 96 с.
759397
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1977. – 96 с.
759398
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1977. – 96 с.
759399
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1977. – 96 с.
759400
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1977. – 96 с.
759401
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 1. – 1978. – 96 с.
759402
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 2. – 1978. – 96 с.
759403
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 3. – 1978. – 96 с.
759404
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 4. – 1978. – 96 с.
759405
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 5. – 1978. – 96 с.
759406
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-
№ 6. – 1978. – 96 с.
759407
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1979. – 80 с.
759408
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1979. – 80 с.
759409
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№3. – 1979. – 80 с.
759410
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1979. – 96 с.
759411
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1979. – 96 с.
759412
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1979. – 96 с.
759413
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1980. – 96 с.
759414
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1980. – 96 с.
759415
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1980. – 96 с.
759416
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1980. – 96 с.
759417
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1980. – 96 с.
759418
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1980. – 96 с.
759419
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1981. – 96 с.
759420
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1981. – 96 с.
759421
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1981. – 96 с.
759422
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1981. – 96 с.
759423
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1981. – 96 с.
759424
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1981. – 96 с.
759425
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1982. – 80 с.
759426
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1982. – 80 с.
759427
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1982. – 80 с.
759428
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1982. – 80 с.
759429
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1982. – 80 с.
759430
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1982. – 80 с.
759431
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1983. – 80 с.
759432
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1983. – 80 с.
759433
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1983. – 80 с.
759434
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1983. – 80 с.
759435
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1983. – 80 с.
759436
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1983. – 80 с.
759437
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1984. – 80 с.
759438
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1984. – 80 с.
759439
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1984. – 80 с.
759440
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1984. – 80 с.
759441
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1984. – 80 с.
759442
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1984. – 80 с.
759443
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1985. – 80 с.
759444
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1985. – 80 с.
759445
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1985. – 80 с.
759446
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1985. – 80 с.
759447
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1985. – 80 с.
759448
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1986. – 80 с.
759449
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1986. – 80 с.
759450
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1986. – 80 с.
759451
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1986. – 80 с.
759452
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1986. – 80 с.
759453
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1986. – 80 с.
759454
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1987. – 80 с.
759455
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1987. – 80 с.
759456
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1987. – 80 с.
759457
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1987. – 80 с.
759458
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1987. – 80 с.
759459
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1987. – 80 с.
759460
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1988. – 80 с.
759461
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1988. – 80 с.
759462
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1988. – 80 с.
759463
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1988. – 80 с.
759464
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1988. – 80 с.
759465
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1989. – 80 с.
759466
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1989. – 80 с.
759467
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1989. – 80 с.
759468
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1989. – 80 с.
759469
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1990. – 80 с.
759470
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1990. – 80 с.
759471
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1990. – 80 с.
759472
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1990. – 80 с.
759473
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1990. – 80 с.
759474
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1991. – 80 с.
759475
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1991. – 80 с.
759476
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1991. – 80 с.
759477
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1991. – 80 с.
759478
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1991. – 80 с.
759479
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1991. – 80 с.
759480
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1992. – 80 с.
759481
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1992. – 80 с.
759482
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1992. – 80 с.
759483
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1992. – 80 с.
759484
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1992. – 80 с.
759485
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1993. – 80 с.
759486
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1993. – 80 с.
759487
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1993. – 80 с.
759488
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1993. – 80 с.
759489
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1993. – 80 с.
759490
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1993. – 80 с.
759491
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1995
759492
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1995
759493
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1995
759494
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1995
759495
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1995
759496
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1995
759497
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Київ. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1996
759498
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Київ. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1996
759499
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Київ. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1996. – 80 с.
759500
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Київ. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1996
759501
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1997
759502
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 1997
759503
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1997
759504
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 1997
759505
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1997
759506
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1997. – 80 с.
759507
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1998. – 80 с.
759508
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1998. – 188 с.
759509
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 1998
759510
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1998. – 80 с.
759511
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 1998
759512
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1998. – 80 с.
759513
   Мовознавство : науково-теоретичний ж-л. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 1999. – 80 с.
759514
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 1999. – 80 с.
759515
   Мовознавство : науково-теоретичний ж-л. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 1999. – 80 с.
759516
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Кн. друкарня наукової книги, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 1999. – 80 с.
759517
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Українська книга, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2000. – 84 с.
759518
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Українська книга, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2000. – 84 с.
759519
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Українська книга, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2000. – 80 с.
759520
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2000. – 80 с.
759521
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2001. – 84 с.
759522
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2001. – 92 с.
759523
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2001. – 140 с.
759524
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2001. – 80 с.
759525
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2001
759526
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2001
759527
   Мовознавство : Науково-теоретичний журна. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2002. – 80 с.
759528
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2002. – 80 с.
759529
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2002. – 80 с.
759530
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2002. – 112 с.
759531
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2003. – 96 с.
759532
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2003. – 160 с.
759533
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2003. – 96 с.
759534
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2003. – 96 с.
759535
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2003
759536
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2004. – 96 с.
759537
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2004. – 96 с.
759538
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2004
759539
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5/6. – 2004
759540
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2005. – 96 с.
759541
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2005
759542
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3/4. – 2005. – 168 с.
759543
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2005. – 96 с.
759544
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2005. – 96 с.
759545
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2006. – 116 с.
759546
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2006
759547
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2006. – 96 с.
759548
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2006. – 112 с.
759549
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2006. – 96 с.
759550
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2007. – 96 с.
759551
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2007. – 96 с.
759552
   Мовознавство : Науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2007. – 96 с.
759553
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2007. – 120 с.
759554
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2007. – 96 с.
759555
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2008. – 104 с.
759556
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2008
759557
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2008
759558
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2008
759559
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2009
759560
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2009. – 96 с. – мова резюме англ., укр.
759561
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3/4. – 2009. – 136 с. – мова резюме англ., укр.
759562
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2009. – 96 с. – мова резюме англ., укр.
759563
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2009. – 96 с. – мова резюме англ., укр.
759564
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2010. – 120 с.
759565
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2010. – 208 с.
759566
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4/5. – 2010. – 148 с.
759567
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2010. – 96 с.
759568
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2011. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
759569
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2011. – 96 с.
759570
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2011. – 96 с.
759571
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2011. – 96 с.
759572
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2011. – 96 с. – резюме укр., англ. мовами
759573
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2011. – 96 с. – резюме укр., англ. мовами
759574
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2012. – 96 с.
759575
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2012. – 96 с.
759576
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2012. – 96 с.
759577
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2012. – 96 с. – мова резюме англ.,укр.
759578
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2012. – 96 с.
759579
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2012. – 96 с.
759580
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2013. – 96 с.
759581
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2/3. – 2013. – 232 с. – Резюме англ., укр. мовами
759582
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2013. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
759583
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2013. – 112 с. – Резюме англ., укр. мовами
759584
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2013. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
759585
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
759586
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
759587
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
759588
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
759589
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
759590
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2014. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
759591
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
759592
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами. - Вип. журн. на пошану акад. НАН України Г.П. Півторака з нагоди його 80-річчя та 50-річчя наукової діяльності
759593
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами. - Вип. журн. на пошану акад. НАН України Г.П. Півторака з нагоди його 80-річчя та 50-річчя наукової діяльності
759594
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами. - Вип. журн. на пошану акад. НАН України Г.П. Півторака з нагоди його 80-річчя та 50-річчя наукової діяльності
759595
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2015. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
759596
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2015. – 96 с. – Резюме англ., укр. мовами
759597
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
759598
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
759599
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
759600
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
759601
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
759602
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 6. – 2016. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
759603
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
759604
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
759605
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
759606
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
759607
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 5. – 2017. – 82 с. – Резюме англ., укр. мовами
759608
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 1. – 2018. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
759609
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 2. – 2018. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
759610
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 3. – 2018. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
759611
   Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
№ 4. – 2018. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
759612
  Дергач Д.В. Мовознавство в Київському університеті Святого Володимира: наукова творчість Михайла Максимовича // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 31-37
759613
  Білецький А. Мовознавство в школі
759614
  Шевченко Л.І. Мовознавство і психосемантика: "інтелектуалізація" в епістемологічних перетинаннях


  Присвячено актуальній теоретичній проблематиці множинності дослідницьких дискурсів в аналізі мови як інтелектуальної субстанції.
759615
   Мовознавство і школа. – К, 1981. – 220с.
759616
  Сележан Й.Ю. Мовознавство Івана Огієнка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 187-290.
759617
  Німчук В.В. Мовознавство на Україні в 14- 17 ст. / В.В. Німчук; АН Української РСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1985. – 223с.
759618
   Мовознавство на Україні за п"ятдесят років. – Київ : Наукова думка, 1967. – 453, [3] с.
759619
  Безпаленко А. Мовознавство серед інших природничих наук: інтерференція впливів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Висловлено думку, що мовознавство є природничою наукою, висунуто гіпотезу, що Ч. Дарвін зазнав ідейно-концептуального впливу з боку братів Гумбольдтів; постулати Н. Бора екстрапололюються на лінгвістику. The author claims that Llinguistics is a ...
759620
   Мовознавство: [китайська мова ] : вправи та пояснення. – Пекін, 1985. – 743с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-8343-0845-3
759621
  Малюга Н.М. Мовознавство: упровадження результатів пізнання у практику сучасної школи : [посібник] / Н.М. Малюга ; М-во освіти і науки України. Криворіз. нац. ун-т, Криворіз. пед. ін-т, Каф. укр. мови. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ "КНУ", 2014. – 110 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-60
759622
  Гриценко О.В. Мовознавці про "Грамматику" О. Павловського // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 166-172. – (Філологічні науки ; № 1)
759623
  Беценко Т.П. Мовознавча парадигма професора Світлани Яківни Єрмоленко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 28/29 (500/501), жовтень. – С. 5-9


  У жовтні 2017 року виповнилося 80 років від дня народження Світлани Яківни Єрмоленко - доктора філологічних наук, професора, завідувача відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України.
759624
  Степаненко М.І. Мовознавча Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2014. – 565, [3] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 558-566. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8798-75-7
759625
  Ціхоцький І. Мовознавча проблематика Львівської школи франкознавства // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 358-369. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
759626
  Любарська Л. Мовознавча спадщина Івана Франка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 322-324
759627
  Собуцький М.А. Мовознавче і культурологічне наповнення понять: "народна латина"; "середньовічна латина" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-57. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядаються різні аспекти змісту та обсягу понять народної, класичної й середньовічної латини, необхідні для точного визначення стосунків спадкоємності між ними.
759628
  Гінзбург М. Мовознавче підгрунтя теорії подавання процесових понять в українській фаховій мові // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 29-39. – ISBN 978-966-00-1327-8
759629
   Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Чабаненко Ю.А.]. – ISBN 978-966-493-304-6
Вип. 16/17. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759630
  Карікова Н.М. Мовознавчий вплив нормалізаторів 20-х рр. XX ст. на мову красного письменства: дієприкметникові пасивні конструкції у ранніх прозових творах Б. Антоненка-Давидовича // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 204-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Стаття присвячена розглядові питання про вплив рекомендацій мовознавців 20-х років 20 ст. на мову тогочасного красного письменства, зокрема на вживання Б. Антоненком-Давидовичем дієприкметникових пасивних конструкцій.
759631
  Саєнко В. Мовознавчий дискурс у драматургії Миколи Куліша в контексті розвитку культури і процесів українізації/контрукраїнізації 1920-1930-х років і сучасності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (9). – С. 64-74. – (Серія: Філологія)


  Філологічна п’єса М. Куліша «Мина Мазайло» - раритетний зразок вітчизняної і світової культури ХХ ст., прикметний поєднанням досконалого драматургічного тексту з науковим трактатом про самобутність і красу української мови, що виступає головним, хоч і ...
759632
  Шульгач В.П. Мовознавчі інтереси П.А. Тутковського // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 56-66
759633
  Задорожний В. Мовознавчі мініатюри // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3 (113). – С. 58-64


  Серія мовознавчих мініатюр присвячена пекучій і, на жаль, хронічно актуальній проблеме українського літературного мовлення, власне, його культури. тобто відповідності його тому, що становить літературно-нормативний стандарт української мови. Проблема ...
759634
  Задорожний В. Мовознавчі мініатюри
759635
  Суховій О.О. Мовознавчі погляди А.П. Могили і становлення сучасної діалектологічної школи в Київському університеті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 202-205
759636
  Олексенко В.П. Мовознавчі погляди Івана Огієнка в контексті розвитку української лінгвістичної думки XX сторіччя // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 150-162. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовано творчу діяльність видатного українського мовознавця, професора Івана Огієнка, обгрунтовано наукові пріоритети вченого в дослідженні української мови, з"ясовано важливість ідей науковця у становленні української лінгвістичної ...
759637
  Вакуленко С.В. Мовознавчі погляди Івана Орнатовського в оцінці Олександра Потебні : до питання про наступність ідей у харківській традиції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-51. – ISSN 0027-2833
759638
  Пономаренко А. Мовознавчі погляди Івана Франка в рецепції сучасних дослідників // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 174-177
759639
  Степаненко М.І. Мовознавчі погляди Панаса Мирного // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 25. – С. 6-9
759640
  Секереш Н. Мовознавчі праці Євгена Чикаленка періоду еміграції (Відень, Прага, Подєбради; 1919-1929 рр.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 399-403
759641
  Зорівчак Р.П. Мовознавчі роздуми в листах професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (до сториччя від дня народження) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 38-67. – ISSN 0027-2833


  У цій публікації подано листів професора Юрія Олексйовича Жлуктенка до перекладознавця та германіста Роксолани Петрівни Зорівчак, яка в 60-80-ті роки працювала над кандидатською та докторською дисертаціями з перекладознавства.
759642
   Мовознавчі студії. – К, 1968. – 216с.
759643
   Мовознавчі студії. – Киев : Наукова думка, 1976. – 124 с.
759644
   Мовознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2005-
Ч. 1. – 2006. – 122 с.
759645
   Мовознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2005-
Ч. 2. – 2007. – 203 с.
759646
  Бичкова Т. Мовознавчі студії рукописних збірників апокрифів // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 740-76.
759647
  Куйбіда Х. Мовознавчі традиції дослідження прикметника як самостійної чаcтини мови (на матеріалі давньогрецької мови) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 80-84. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
759648
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 лютого (№ 6). – С. 6-7
759649
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 6-7
759650
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 4-10 лютого (№ 5)
759651
  Фаріон І. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 6-7
759652
  Фаріон І. Мовосвіт Миколи Лисенка // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 16-35. – ISSN 2224-0926
759653
  Плясун О.М. Мовосимвол "ріка" в кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 171-177
759654
  Баран Ганна Мовостиль віршованої молитви Василя Стуса
759655
  Михно Л.П. Мовостиль Івана Огієнка: експресія синтаксичних структур // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 130-134. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Стаття присвячена спробі окреслити специфіку синтаксичної організації наукового стилю викладу Івана Огієнка.
759656
  Чопик Я.М. Мовотворча індивідуальність Івана Огієнка як етнонаціональний феномен // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 335-339. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
759657
  Коваль О.В. Мовотворчість "неокласика" Миколи Зерова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 109-112. – (Філологічні науки ; № 1)
759658
  Мацько Л.І. Мовотворчість Івана Котляревського і розвиток нової української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 131-140. – ISBN 978-966-660-472-2
759659
  Грищенко С. Мовотворчість Ольги Кобилянської і літературна мова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 238-242
759660
   Мовотворчість Т.Г. Шевченка : соціолінгвістичні студії / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філол. та мистецтвознав., Центр історії та розвитку укр. мови ; [редкол.: І.С. Попова, Н.С. Голікова, В.В. Корольова]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 275, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2607-82-6
759661
  Єрмоленко С.Я. Мовотворчість Тараса Шевченка в слов"янській рецепції XIX-XXI ст. / С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко, Л.П. Гнатюк // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 100-112. – ISSN 0027-2833


  Мовотворчість Тараса Шевченка розглянуто як об"єкт славістичних студій, здійснених поза межами України впродовж 19-21 ст. Наведено оцінки, які дали мові й індивід. стилю Т. Шевченка дослідники-славісти - білоруський (М. Богданович), швед. (А. Єнсен), ...
759662
  Мойсеєнко А. Мовотворчість Тараса Шевченка в слов"янській рецепції XIX - XX ст. / А. Мойсеєнко, С. Єрмоленко // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Спец. випуск, присвячений XV Міжнародному з"їзду славістів. – С. 47-65
759663
  Попович А.С. Мовотворчість українських письменників у рецепції Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 184-190. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізовані наукові праці Іана Огієнка щодо особливостей мови художніх творів українських письменників.
759664
  Стяжкіна О. Мовою Бога : [повість] / Олена Стяжкіна ; [пер. з рос. К. Сінченко ; худож. В. Гукайло]. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-378-468-7
759665
  Маляренко Л.Л. Мовою братерства. / Л.Л. Маляренко. – К., 1975. – 48с.
759666
  Владич Л.В. Мовою графіки / Л.В. Владич. – Київ, 1967. – 248с.
759667
  Брехуненко Віктор Анатолійович Мовою джерел: Гійом Левассер де Боплан. "Опис України". Матеріали до уроків історії України в 8 класі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-49
759668
  Брехуненко Віктор Анатолійович Мовою джерел: Гійом Левассер де Боплан. "Опис України". Матеріали до уроків історії України в 8 класі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-49
759669
   Мовою джерел: Еріх Лясота про козацьку раду на Січі : (матеріали до уроків історії України у 8 класі) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-46
759670
  Крижанівський О. Мовою джерел: Сима Цянь про Цінь Шіхуанді // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 49.
759671
  Вакуленко Д.Т. Мовою драматичних образів / Д.Т. Вакуленко. – Київ, 1988. – 47с.
759672
  Купчинська Л. Мовою екслібриса: до 180-ліття виходу в світ "Русалки Дністрової" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 163-168. – ISSN 0868-4790
759673
   Мовою європейського освітнього простору // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 1


  "Підвищення кваліфікації всіх категорій працівників університетів (не лише викладачів і науковців, а й адміністративного та навчально-допоміжного персоналу) є обов"язковою вимогою "Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості освіти", прийнятих ...
759674
  Мельничук Ю.С. Мовою серця : статті, памфлети, гуморески / Ю.С. Мельничук. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 340 с.
759675
   Мовою статистики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  . Інформація про те, що за 1993-1997 роки в університеті відкрито нові спеціальності та спеціалізації (їх перелік).
759676
   Мовою фактів і музейних експонатів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  В університеті відкрилася виставка "Концтабір Освенцим - український вимір". Про жертв однієї з найбільших нацистських фабрик смерті - українців концтабору Освенцим - розповідає експозиція виставки.
759677
   Мовою цифр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)


  В університеті працюють 2033 науково-пед. працівники. Функціоннує 160 кафедр.
759678
   Мовою цифр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Статистичні дані Київського національного університету за 2010 рік
759679
  Абрамян А.Г. Мовсес Хоренаци / А.Г. Абрамян. – Ереван : Армгиз, 1962. – 84 с.
759680
  Кабачій Р. Мовчазна війна топонімів // Критика. – Київ, 2004. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 20-21
759681
  Щербина О.Ю. Мовчазний обман у праві як аргументативний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається обман як аргументативний феномен, виділяється та аналізується такий різновид обману в юридичній аргументації, як мовчазний обман, визначається його особливість. Виходячи з особливостей різновидів обману в юридичній аргументації, ...
759682
  Мікульонок І.О. Мовчазні "мешканці" мертвого міста // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 38-39


  Мурал-арт в Чорнобилі.
759683
  Габе Д. Мовчазні герої / Д. Габе. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 199 с.
759684
  Копиленко О. Мовчання / О. Копиленко. – Москва, 1943. – 24 с.
759685
  Лазарева А. Мовчання еліт // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 17 (182). – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  Європа радикалізується. Ультраправі та ультраліві з тих, хто ще не був при владі або щойно до неї прийшов, борються за уподобання виборців.
759686
  Білий О. Мовчання інтелектуалів / О. Білий, В. Козловський // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6. – С. 42-52. – ISSN 0235-7941
759687
  Заморська Ю.В. Мовчання на тлі особливостей комунікативної поведінки японців // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 188-193


  Комунікації японців притаманна імпліцитність та широке застосування невербальних засобів. В статті на прикладах розглядаються особливості такої комунікації – неоднозначні вирази, замовчування, вагання та паузи, усмішка та сміх, ввічливість і, зокрема, ...
759688
  Бондаренко С. Мовчання ситих і голод убієнних // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 2, 6


  Гарет Річард Воен Джоунс — валійський журналіст, який уперше у західній пресі заявив під власним іменем, що в Україні у 1932—1933 роках відбувся Голодомор. Його репортаж був надрукований з поміж інших також у газетах "Manchester Guardian" та "New York ...
759689
  Зарівна Т. Мовчання цезію : фрагмент // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 14-29. – ISSN 0868-4790-8
759690
  Сливинський О. Мовчання як ієрогліф: до проблеми жанрово-наративної гри у прозі болгарських неомодерністів // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 153-160. – ISSN 0203-9494
759691
   Мовчати не можна / В. Скляров, В. Семенюк, О. Шеберстов, О. Светелік // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 9


  "Електрика настільки глибоко та органічно проникла в усі сфери людського буття, що неможливо уявити без неї сучасну цивілізацію. Ця обставина, у свою чергу, породила в суспільстві ілюзію про обов"язкову наявність електрики, понад те, багато хто щиро ...
759692
  Білаш О.І. Мовчать віки... : З останніх творів композитора і поета / Олександр Білаш; Упоряд. Линник М.П. – Київ : Київська правда, 2006. – 120с. – ISBN 966-7270-60-2
759693
  Близнець В.С. Мовчун. Землянка : повісті / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1972. – 306 с. : іл.
759694
  Анічэнка У.В. Мовы усходніх славян / У.В. Анічэнка. – Мінск, 1989. – 318 с.
759695
  Портер К.А. Могила // Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич, 2002. – Т. 1 : Художні переклади. – С. 81-86. – ISBN 966-7996-28-Х
759696
  Колли Л.П. Могила баронессы Крюденер в Крыму : по поводу происходящей вооруж. борьбы между Россией и Германией : (Изд. предназначается для чтения народа и учащихся нач. нар. шк. ст. возраста под руководством учителей). – [Симферополь], 1912. – 10 с. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Изв. Таврической ученой архивной комиссии. Т. 48, с. 212-221


  На с. 1 дарственная надпись, подписанная автором
759697
  Юрезанский В.Т. Могила в огнях / В.Т. Юрезанский. – Харків, 1930. – 30с.
759698
  Браун К. Могила для Бойда / К. Браун. – Минск, 1997. – 507с.
759699
  Сегеда С. Могила Івана Сірка: історія, міфи, дослідження // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 786-797. – ISSN 1028-5091
759700
  Горбенко С. Могила Мотрони Кочубей // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 10
759701
  Карнасевич Наталя Могила на краю села // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 18
759702
  Лидин Г В. Могила неизвестного солдата / Г В. Лидин, . – М., 1933. – 194с.
759703
  Муравьев В.Б. Могила Неизвестного солдата / В.Б. Муравьев. – М., 1987. – 62с.
759704
  Киркевич В.Г. Могила П.А. Столыпина в Киево-Печерской лавре // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 194-197. – ISBN 966-7671-23-2
759705
  Никитин Н.Н. Могила Пан бурлея / Н.Н. Никитин. – Харьков. – 211с.
759706
  Анцишкін І. Могила Сірка - шлях через століття // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (квітень - червень). – С. 16-19. – ISSN 1814-5078
759707
  Руссов А. Могила солдата / А. Руссов. – М, 1948. – 46с.
759708
  Шестопал П.Л. Могила Т.Г. Шевченка / П.Л. Шестопал. – Київ, 1954. – 99 с.
759709
   Могила Т.Г.Шевченка. – Харків, 1938. – 66с.
759710
  Нефедьев К.М. Могила Таме-Тунга / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1967. – 366с.
759711
  Нефедьев К.М. Могила Таме-Тунга / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1990. – 381с.
759712
  Нефедьев К.М. Могила Таме-Тунга / К.М. Нефедьев. – Челябинск, 1991. – 381с.
759713
  Юрченко І. Могила Тараса Шевченка в літературному доробку провідників духовності Канівщини XIX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 53-54. – ISSN 0130-5263
759714
  Машталір А. Могила Тараса Шевченка у пам"яткникоохоронній політиці Української Центральної Ради і Гетьманату // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 21-25
759715
  Кронін А. Могила хрестоносця : Роман / А. Кронін. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 380с.
759716
  Клюкин Н. Могилев / Н. Клюкин. – Минск, 1963. – 124с.
759717
  Мелешко В.И. Могилев в XVI - середине XVII в. / В.И. Мелешко. – Минск, 1988. – 262с.
759718
  Бородина В.П. Могилевская область : географический очерк / В.П. Бородина. – Минск, 1962. – 135с. – (Области Белорусской ССР)
759719
  Скоряк Г.А. Могилів-Подільський / Г.А. Скоряк. – Одеса : Маяк, 1969. – 28с. : іл.
759720
  Фиалко Е Е. Могилы вооруженных женщин Рогачикского курганного поля // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. – С. 25-39. – ISSN 2227-4952
759721
  Браун К. Могилы, которые я раскапываю / К. Браун. – Москва : Эй-Ди, 1993. – 494с. – ISBN 5-85869-005-Х
759722
  Гинжул И. Могилянская академия: академический корпус и бурса // Сегодня. – Киев, 2018. – 2 июля (№ 113). – С. 23


  Коротка історична замітка про академічний корпук та будівлю колишньої бурси Національного університету "Києво-Могилянська академія" .
759723
  Люта Т. Могилянський "Theatrum Gloriae " Івана Мазепи // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 54-63. – ISSN 0131-2685
759724
   Могилянські історико-філософські студії / Національний ун-т" Києво-Могилянська академія" ; [ редкол.: Ткачук М.А. (гол. редкол.), Бичко І.В., Бондаревська І.А. та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 422 с. – ISBN 978-966-518-507-9
759725
   Могилянські студії : Навчальні плани, анотації дисциплін, професорсько-викладацький склад. – Київ : КМ Академія, 2003. – 384с.
759726
   Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ
1996-1997. – 1998
759727
   Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ
за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – 2000
759728
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7671-23-2
2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – 2001
759729
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ. – ISBN 966-7671-23-2
2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – 2002. – 208 с. – Присвяч. 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Нац. Києво-Печерського заповідника
759730
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ
2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – 2003. – 508 с. – Присвяч. 130-й річниці заснування Київ. Церковно-археолог. музею
759731
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ. – ISBN 966-7671-23-2
2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – 2004. – 400 с.
759732
   Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ : ВІПОЛ. – ISBN 966-7671-23-2
2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – 2005. – 656 с.
759733
   Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. М.Е. Громова ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ, 1998-. – ISBN 978-966-8809-38-5
2010 рік : Проблеми збереження та вивчення музейних пам"яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. – 2011. – 664 с.
759734
   Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ : ВІПОЛ, 1998-
2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – 2013. – 480 с.
759735
   Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1998-. – ISBN 978-966-136-493-5
2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – 2018. – 420 с.
759736
  Гривінський Р. Могилянці - 399! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 2


  День народження відсвяткували театралізованою ходою, благодійним ярмарком та чемпіонатом із шахів.
759737
  Даниленко О.В. Могильний Леонід Петрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 31 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Могильний Леонід Петрович - кандидат історичних наук, доцент.
759738
  Кухаренко Ю.В. Могильник Брест-Тришин / Ю.В. Кухаренко. – Москва : Наука, 1980. – 128 с.
759739
  Сорокин В.С. Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казастане / Сорокин В.С. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1962. – № 120 : Могильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак I в Западном Казастане / Сорокин В.С. – C. 1-207
759740
  Фриденталь А. Могильник в Курнале, в приходе Санкт-Юргенс, Эстляндской губернии : сочинение / А. Фриденталь. – Ревель : Франц Клуге, 1911. – [10], 62, [10] с.
759741
  Навацкайте О. Могильник Вершвай. : Автореф... канд.ист.наук: / Навацкайте О.; АН Литовской ССР.Ин-т истории. – Вильнюс, 1957. – 16л.
759742
  Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен / А.А. Гаврилова. – М.-Л., 1965. – 113с.
759743
  Андрух С.И. Могильник Мамай-Гора II : Монография / С.И. Андрух; Ин-т археологии НАНУ; Запорожский государственный университет. – Запорожье. – ISBN 966-599-053-5
Кн.2. – 2001. – 282 с.
759744
  Андрух С.И. Могильник Мамай-Гора ІІ / С.И. Андрух; Ин-тут археологии НАН Украины. Запорож.госуд.ун-тет. – Запорожье, 2001. – 284с. – ISBN 966-599-053-5
759745
  Чиндина Л.А. Могильник Релка на Средней Оби / Л.А. Чиндина. – Томск, 1977. – 192с.
759746
  Петраускас Могильник та поселення черняхівської культури Велика Бугаївка в системі старожитностей Середнього Подніпров"я / Петраускас, // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 22-41. – ISSN 0235-3490
759747
  Матющенко В.И. Могильник у д. Ростовка вблизи Омска / В.И. Матющенко, Г.В. Синицына. – Томск, 1988. – 132с.
759748
  Івакін В.Г. Могильники давньоруського Києвоподолу: особливості еволюції та основні етапи функціонування // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 71-77. – ISSN 2218-4805
759749
  Рассамакін Ю.Я. Могильники Ігрень (Огрінь) 8 та Олександрія доби енеоліту: проблеми датування та культурної приналежності // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 26-48. – ISSN 0235-3490
759750
  Вихляев В.И. Могильники населения бассейнов рек Суры и Мокши II-VII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Вихляев В.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1972. – 18л.
759751
   Могильники черняховской культуры. – М, 1979. – 206с.
759752
   Могильники черняховской культуры. – М, 1988. – 183с.
759753
  Костомаров Н.И. Могильные предания / Н.И. Костомаров. – 223-240 с.
759754
  Маурин Е. Могильный цветок.Возлюбленная фаворита : Романы / Е. Маурин. – Харків : Прапор, 1995. – 238с. – (Историко-авантюрний роман). – ISBN 5-7766-0187-8;5-7766-0593-8
759755
  Рогачев В. Могла ли Аляска остаться российской землей? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 14/15. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
759756
  Серебряков Л. Могло быть иначе... / Л. Серебряков. – Нальчик, 1970. – 110с.
759757
  Буряківець Ю. Мого життя межінь = Midsummer of my life : поезії / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Вільна думка, 1984. – 638 с. : портр. – Дод. тит. арк. англ.
759758
  Ярема С.І. Мого народу гілочка тернова : [ художньо-документальне видання ] / Сергій Ярема. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 312с. – ISBN 978-966-331-205-7
759759
  Суворова А.А. Могольские сады : образ рая, символ власти // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 28-38. – ISSN 0869-1908


  Садово-парковое искусство Великих Моголов (I пол. XVI в.) в Индии
759760
  Гаврилів О. Могорич / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2015. – 57, [2] с. – Зміст: Могорич ; Курінь ; Півідіот ; Самопал ; Рекет домів ; Оглядини. – ISBN 978-966-2598-45-2
759761
  Дмитричев Т.Ф. Могосторонняя дипломатия США : теория и практика / Т.Ф. Дмитричев. – Москва : Международные отношения, 1981. – 288 с.
759762
  Виктория Малая Могрен : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 96 : Фото
759763
  Делич Лідія (JlnflНJа ДелиЬ) Могу Турски, и могу Мановски...(о роману Мирjане ДетелиЬ) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 384-409. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті аналізується роман сербської авторки М. Детелич "Легенда про зникнення" про таємничий окультний античний орден доркаси (homo universalis), який пережив катастрофу в Атлантиді.Розглядаються інтермедіальні та інтертекстуальні зв"язки прозового ...
759764
  Нароков Н.В. Могу! / Н.В. Нароков. – М, 1991. – 365с.
759765
  Задорнов Н.П. Могусюмка и Гурьянович / Н.П. Задорнов. – М., 1957. – 270с.
759766
  Задорнов Н.П. Могусюмка и Гурьянович / Н.П. Задорнов. – Рига, 1969. – 336с.
759767
  Киселев Г. Могут ли воскреснуть мертвые ? / Г. Киселев. – Москва : Безбожник, 1929. – 63 с.
759768
  Зигель Ф.Ю. Могут ли с неба падать камни? / Ф.Ю. Зигель. – М, 1956. – 12с.
759769
  Земляк К.П. Могутні джерела / К.П. Земляк. – Київ, 1965. – 159с.
759770
  Неріс С. Могутні імена / С. Неріс. – Київ : Молодь, 1952. – 32 с.
759771
  Лещенко М.Н. Могутній виступ селянства / М.Н. Лещенко. – Київ, 1972. – 48с.
759772
  Єфременко Є. Могутній засоб організації активності мас / Є. Єфременко. – К, 1959. – 182с.
759773
  Голубушин Ю.С. Могутній прискорювач суспільного прогресу. / Ю.С. Голубушин, В.І. Михайловський. – К., 1973. – 211с.
759774
  Терефера І.Я. Могутній прискорювач суспільного розвитку / І.Я. Терефера. – К., 1974. – 48с.
759775
  Перелома В.О. Могутній фактор прискорення / В.О. Перелома. – К., 1986. – 79с.
759776
  Тичина П.Г. Могутність нам дана : статті та промови / Павло Тичина. – Київ : ДЛВ, 1953. – 216 с.
759777
  Бичатін В.Ю. Могутня зброя атеїстів / В.Ю. Бичатін. – Київ, 1966. – 47 с.
759778
  Стафійчук І.П. Могутня зброя партії / І.П. Стафійчук. – К, 1985. – 280с.
759779
  Гапочка П. Могутня ідейна зброя більшовизму : (До 10-річчя виходу в світ праці Й.В.Сталіна "Короткий курс історії ВКП(б)") / П. Гапочка. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 20 с.
759780
  Ремезовський І.Д. Могутня ідейна зброя в боротьбі за комунізм / І.Д. Ремезовський. – К., 1966. – с.
759781
  Ємельяненко Г.Г. Могутня ідейна зброя в боротьбі за марксистський світогля на Україні / Г.Г. Ємельяненко. – Київ, 1959. – 44 с.
759782
  Суздальцев В.В. Могутня ідейна зброя комуністів усього світу. / В.В. Суздальцев. – К., 1962. – 48с.
759783
  Шумило Микита Могутня й чарівна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 37-42. – ISSN 0130-5263
759784
  Зацепілін Г.Ф. Могутня перетворююча сила нашої епохи / Г.Ф. Зацепілін. – Київ, 1961. – 52с.
759785
   Могутня Радянська держава. – К, 1972. – 208с.
759786
   Могутня сила новаторства. – К, 1978. – 88с.
759787
  Ковалевський Б.П. Могутня сила побудови комунізму / Б.П. Ковалевський. – Київ, 1962. – 195с.
759788
  Вороб`йов В.Ф. Могутня сила. Ленін В.І. і питання літературної критики:/ Літературно-критичний нарис/ / В.Ф. Вороб`йов. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 259с.


  Книга присвячена вивченню деяких аспектів багатющої науково-естетичної спадщини В. І.Леніна, його поглядів на літературу й мистецтво, ленінського розуміння суті літературно-художньої критики та її значення для творчої роботи письменників і духовного ...
759789
  Воробйов В.Ф. Могутня сила: В.І. Ленін і питання літературної критики / В.Ф. Воробйов. – Київ, 1980. – 260с.
759790
  Рашидов Ш.Р. Могутня хвиля : роман / Ш.Р. Рашидов. – Київ : Дніпро, 1966. – 401 с.
759791
  Рашидов Ш.Р. Могутня хвиля : роман / Ш.Р. Рашидов. – Київ : Дніпро, 1972. – 303 с.
759792
  Плачинда Г. Могутньому // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 жовтня (№ 43). – С. 8


  Спогади про Сергія Плачинду разом з його донькою Галиною.
759793
  Черкасов Н.Г. Могуча поступь советской индустрии / Н.Г. Черкасов. – М, 1959. – 45с.
759794
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва, 1964. – 351 с.
759795
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 328 с.
759796
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Военное издательство, 1970. – 320 с.
759797
  Рашидов Ш.Р. Могучая волна : роман / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 319 с.
759798
  Гордеева Е.М. Могучая кучка / Е.М. Гордеева. – Изд. 2-е, доп. – М, 1966. – 325с.
759799
  Зорина А.П. Могучая кучка / А.П. Зорина. – М.-Л., 1967. – 104с.
759800
  Зорина А.П. Могучая кучка / А.П. Зорина. – Изд. 2-е. – Л., 1973. – 96с.
759801
  Крюков А.Н. Могучая кучка / А.Н. Крюков. – Л, 1977. – 270с.
759802
   Могучая поступь советской экономики. – М, 1977. – 326с.
759803
  Рудой Могучая сила интернациональной солидарности. / Рудой, Г.Н. Чистяков. – М., 1980. – 35с.
759804
   Могучая сила коммунистической идейности. – Л, 1961. – 337с.
759805
  Макаренко А.А. Могучая сила пролетарской солидарности / А.А. Макаренко. – Москва, 1976. – 319с.
759806
  Косенко О.И. Могучая сила созидания: (К 50-летию стаханов. движения). / О.И. Косенко, М.Г. Валитов. – М., 1985. – 39с.
759807
  Трофимов А.Н. Могучая социалистическая держава / А.Н. Трофимов ; [ред. М.П. Меньшиков]. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 31, [1] c.
759808
  Епишев А.А. Могучее оружие партии / А.А. Епишев. – М., 1973. – 319с.
759809
  Гусейн Мехти Могучее содружество / Гусейн Мехти. – Баку, 1964. – 235с.
759810
  Тяглов И Могучее средство / И Тяглов, . – Калинин, 1954. – 32с.
759811
   Могучее средство воспитания. – Л, 1978. – 144с.
759812
   Могучей поступью. – Москва, 1959. – 44с.
759813
   Могучие источники Победы. – Киев, 1984. – 263с.
759814
  Ожинская М.И. Могучий арсенал воспитания молодежи / М.И. Ожинская, А.С. Василенко. – К., 1984. – 167с.
759815
  Кусто Могучий властелин морей / Кусто, , Жак-Ив. – М., 1977. – 186с.
759816
  Урастыров К. Могучий Дьагарыма / К. Урастыров. – Якутск, 1983. – 407с.
759817
  Урастыров К. Могучий Дьагарыма / К. Урастыров. – Новосибирск, 1984. – 415с.
759818
  Алтаев Ал. Могучий слепец / Ал. Алтаев, Ар. Феличе. – Москва, 1959. – 375с.
759819
  Казанский И.А. Могучий Союз / И.А. Казанский. – М, 1968. – 350с.
759820
  Журухин И.Ф. Могучий сплав / И.Ф. Журухин. – М., 1971. – 128с.
759821
  Смориго Н.И. Могучий сплав / Н.И. Смориго. – Москва, 1981. – 80 с.
759822
   Могучий талант. – Москва : Советская Россия, 1981. – 272 с.
759823
  Денисенко И.М. Могучий ускоритель / И.М. Денисенко. – Москва, 1971. – 72с.
759824
  Савинов К.И. Могучий фактор мира и стабильности в международных отношений: к 25-летию Варашав. договора. / К.И. Савинов. – М., 1980. – 153с.
759825
  Кобринец П.Н. Могучий фактор мужества и героизма / П.Н. Кобринец. – Минск, 1985. – 158с.
759826
   Могучий фактор национально-языкового развития. – Фрунзе, 1981. – 313с.
759827
  Сейтлиев К. Могучий шрифт : стихи и поэма / Кара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Правда, 1958. – 32 с.
759828
  Евгеньев М. Могущественный фактор борьбы за коммунизм / М. Евгеньев. – К., 1950. – 88с.
759829
  Воронцов В.В. Могущество знания / В.В. Воронцов. – Москва, 1979. – 320с.
759830
  Хозин Г.С. Могущество и бессилие / Г.С. Хозин. – М., 1986. – 269с.
759831
  Кочетков Г.Б. Могущество и бессилие компьютера / Г.Б. Кочетков. – Москва, 1988. – 79 с.
759832
  Седова Л.Н. Могущество имиджа : Учебное пособие / Седова Л.Н; Мин-во образования и науки Украины; Харьковский нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ. – ISBN 966-676-075-4
Ч.2. – 2005. – 400с.
759833
   Мода - дітям. – Київ
20. – 1982. – 15с.
759834
  Лагода О.М. Мода - маніфестація культури свободи особистості в добу глобалізації // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 194-202
759835
   Мода. – Київ, 1970. – 49с.
759836
   Мода houte tourism. 7 видов туризма, которые мы выбираем : Mass-туризм. Buse-туризм. Red-кий туризм. Show-туризм. Diskovery-туризм. Native-туризм // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 41-76 : Фото
759837
  Мельник М.Т. Мода в контексті художніх практик 20 століття : Автореф. дис. ... кандидата мистецтвознавства: 26.00.01 / Мельник М.Т.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
759838
  Зорченко И.В. Мода в социальном порядке: от исключительности через исключение к причастности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 50-55. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 54). – ISSN 2226-0994
759839
  Федорова Л.Л. Мода в языке и коммуникации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 220-219. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В ноябре 2012 состоялась очередная 9-тая конференция Института лингвистики МГУ, посвященная проблемам моды.
759840
   Мода від "Юнони" : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 10-15 : Фото
759841
  Антонюк Іван Мода для ялинки : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 22-25 : Фото
759842
  Воронин М.Л. Мода и время / М.Л. Воронин. – Київ, 1985. – 33с.
759843
  Андреева И.А. Мода и культура одежды / И.А. Андреева. – Москва, 1987. – 63с.
759844
  Шубин Г.Г. Мода и эстетическая культура / Г.Г. Шубин. – М., 1987. – 59с.
759845
  Мацукенвич А.А. Мода или спорт: скейтбординг, виндсерфинг / А.А. Мацукенвич, Н.В. Шершаков. – М., 1989. – 46с.
759846
  Нестер Л. Мода і гендер у романі Томаса Майнеке "Томбой" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 303-307. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблеми гендерних студій на матеріалі роману Томаса Майнеке "Томбой". Висвітлено головні питання пошуку та межі гендерної ідентичності крізь призму такого статево специфічного чииника, як мода та одяг. Презентація себе як визначеного типу ...
759847
  Кривоцюк М.Ю. Мода і здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 37-39 : рис.
759848
  Куц Г. Мода і лібералізм: колізії темпоральності // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 71-76
759849
  Дубровина А.В. Мода как знак цивилизации, выраженный в костюме // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 25-29. – ISSN 2073-9702


  Представлена еволюція народного костюма в послідовності взаємодії цінностей, традиції і новизни. Показаний сучасний пріоритет винятковості, виражений за допомогою костюма.
759850
  Гуцол С.Ю. Мода как неомифологический нарратив // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 75-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
759851
  Гуцол С.Ю. Мода как неомифологический нарратив // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 75-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
759852
  Петров Л.В. Мода как общественное явление = (анализ в социально-коммуникативном аспекте) / Л.В. Петров. – Ленинград, 1974. – 32с.
759853
  Чернодед А.Б. Мода как объект социокультурного анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 10. – С. 88-93. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена феномену моды как социокультурному явлению. Проанализированы основные теории явления моды. Показано, что проблеме исследования моды как объекта социокультурного анализа посвящено много работы ученых в области социологии, культурологии, ...
759854
  Башкатова Д.А. Мода как объект философского осмысления и лингвистического анализа // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.164-172. – ISSN 0869-0499
759855
  Бадьйор Д. Мода на велике німе // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 72-75. – ISSN 0868-9644


  У сучасної моди на старе є позитивний момент - звернення до спадку німого кінематографа.
759856
  Шубина В.С. Мода на короля Умберто : повести, рассказы / В.С. Шубина. – М., 1991. – 329с.
759857
  Верстюк І. Мода на платформи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 14


  У світі онлайн-освіта стає дуже популярним способом вкладення часу, не менш популярним, ніж бари, спортзали, виїзди за місто, перегляди політичних дебатів та футбольних матчів. Кризові періоди примушують людей шукати додаткові знання, оскільки вони ...
759858
   Мода на сельдь под пеплом от Рене Родзепи. Скандинавский пирог : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 32-33 : Фото
759859
  Горобець Марися Мода на Українське : Сезон моди // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-137 : Іл.
759860
  Поссемайер Инес Мода от природы : райские птицы / Поссемайер Инес, Ламан Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 122-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
759861
  Волчик А. Мода по-галицки // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 11. – С. 93-98.


  Дизайнер Роксолана Богуцкая
759862
  Клименко В. Мода по-українськи: три історії і трохи географії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 44-49. – ISSN 0868-9644
759863
  Тканко О. Мода та нова "естетична свідомість" в Україні кінця 20 - початку 21 століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 122-129. – ISSN 0236-4832
759864
  Гончаренко Н.А. Мода як вияв культури людства: сучасні тенденції // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 109-110
759865
  Нечипоренко А. Мода як дискурс візуального порядку: теоретичні аспекти // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 162-174. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
759866
  Бабенко Н.Б. Мода як об’єкт соціокультурних досліджень // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 156-165
759867
  Лавошник В.С. Мода як один з видів невербальної комунікації (на матеріалі французької мови) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 41-46. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
759868
  Кущик І.В. Мода як символічна мова культури. Відображення епохи в трансформації костюму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 179-180
759869
   Мода"81. – Киев, 1980. – 32с.
759870
   Мода"90. – Москва, 1989. – 32с.
759871
  Аршавская Н.М. Мода, вкус, красота / Н.М. Аршавская, Л.С. Щербакова. – Москва, 1991. – 221с.
759872
  Бастрыкин А.И. Мода, кумиры и собственное "я" / А.И. Бастрыкин, Э.Б. Ширяев. – Л., 1988. – 172с.
759873
  Мотяшов В.П. Мода, престиж, личность / В.П. Мотяшов. – Москва : Педагогика, 1986. – 128 с.
759874
  Скотникова Т. Мода, стереотипи й архетипи в рекламних пропозиціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 56-59. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відповідність застосовуваних рекламних засобів сприйняття реклами споживачами. Розглянуто існуючі класифікації знаково-символічних патернів рекламних пропозицій (мода, стереопити, архетипи тощо). Проанализировано соответствие ...
759875
   Мода: за и против. – М., 1973. – 287с.
759876
  Барановський О.І. Мода: формування та проблеми / О.І. Барановський, П.А. Ліпавська. – К., 1989. – 48с.
759877
  Желев Ж. Модалните категории / Ж. Желев. – София, 1979. – 137с.
759878
  Калениченко М.М. Модальна база простого речення: логіко-семантичні та граматичні критерії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 192-196
759879
  Хмарук А.Ю. Модальна модифікація речень (на матеріалі творів Т. Шевченка) // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 107-110
759880
  Пикалюк Р. Модальна організація текстів рекламних слоганів // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 41-45. – ISSN 0252-3108
759881
  Калениченко М.М. Модальна основа та семантичні характеристики безособових речень // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 48-55. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено аналізу модальності речення. Модальність інтерпретується як конструктивний елемент речення у будь-якій функції. Основну увагу приділено аналізу семантичних ознак, які складають комплексне і багатошарове розуміння модальності. Статья ...
759882
  Звонська Л.Л. Модальна семантика футуральних форм у давньогрецькій мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 57-64. – Бібліогр.: с. 63-64; 24 поз.


  У давньогрецькій мові поєднання логічного і чуттєвого категорії майбуття виражається у модальній семантиці форм футурума (імперативного, евентуального, потенційного, будітативного, фінгального, профетивного), яку в процесі розвитку мови перебирають на ...
759883
  Грошева И.А. Модальная личность : портрет с отклонениями // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.82-88. – ISSN 0132-1625
759884
  Павлов В.Т. Модальная логика / В.Т. Павлов. – Киев, 1982. – 112 с.
759885
  Ивлев Ю.В. Модальная логика / Ю.В. Ивлев. – Москва : МГУ, 1991. – 224с.
759886
  Лобовиков В.О. Модальная логика оценок и норм с точки зрения содержательной этики и права. / В.О. Лобовиков. – Красноярск, 1984. – 270с.
759887
  Попова Г.Ф. Модальная оценка как смысловой компонент текста комической направленности (на матер. француз. художественной прозы) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Попова Г.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 25л.
759888
  Горделий З.П. Модальная стурктура текста эссе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Горделий З. П.; Моск. гос. лингв. ун-т. – М., 1991. – 23л.
759889
  Охріменко В.І. Модальне значення деонтичної необхідності (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 3-13


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення деонтичної необхідності, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Встановлено, що в основі модального значення деонтичної необхідності знаходиться диспозиція до ...
759890
  Биценко А.Ю. Модальне значення необхідності в німецьких юридичних текстах


  Розглядаються засоби вираження модального значення необхідності в німецьких юридичних текстах.
759891
  Охріменко В.І. Модальне значення необхідності, контамінованої волевиявом (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 304-313


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення необхідності, контамінованої волевиявом, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Показано кореляцію між внутрішньою формою модальної одиниці та мовними засобами у ...
759892
  Охріменко В.І. Модальне значення необхідності, контамінованої диспозитивною установкою (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 197-207


  У статті розглядаються дискурсивні характеристики модального значення необхідності, контамінованої диспозитивною установкою, окреслюється смислова структура засобів його вираження. Показано кореляцію між внутрішньою формою модальної одиниці та мовними ...
759893
  Охріменко В.І. Модальне значення проблематичної достовірності в емотивному контексті: модель сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 121-128
759894
  Кожамєтов А.Т. Модальне керування інтервальними системами / А.Т. Кожамєтов, Р. Мустафаєва, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається система звичайних лінійних диференціальних рівнянь з невизначеними коефіцієнтами, що знаходяться у деяких інтервалах. Досліджується задача знаходження параметрів керування, при яких замкнена система має коефіцієнти характеристичного ...
759895
  Косаревська Н.В. Модальне керування лінійними системами канонічного вигляду із запізненням / Н.В. Косаревська, Д.Я. Хусаїнов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 201-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розв"язується задача модального керування лінійними системами канонічного вигляду із запізненням. Надається алгоритм побудови параметрів керування, при яких замкнена система має характеристичний квазіполіном заданого вигляду.
759896
  Хусаїнов Д.Я. Модальне керування системами нейтрального типу / Д.Я. Хусаїнов, А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 286-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі досліджуються лінійні стаціонарні системи керування нейтрального типу. Розглянута задача модального керування, тобто знаходження параметрів оберненого розв"язку, при яких замкнена система має характеристичне рівняння з наперед заданими ...
759897
  Охріменко В.І. Модальний модифікатор "magari" як маркер контамінації модальних значень епістемічної можливості та епістемічної вірогідності (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 225-236
759898
  Охрименко В.І. Модальні висловлення запереченої можливості в італійській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 290-298


  У статті здійснюється класифікація модальних висловлень заперечної можливості, зумовленї об"єктивними та суб"єктивними чинниками з погляду теорії прототипів. The article deals with classification of modal meanings of negative possibility caused by ...
759899
  Падалка Ю.М. Модальні відмінності в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 321-328


  Статтю присвячено дослідженню та класифікації модальних відмінностей в іспанській мові. Статья посвящена изучению и классификации модальных различий в испанском языке. This article is dedicated to research and classification of modal differences in ...
759900
  Головань В.О. Модальні дієслова як морфологічний засіб модерації категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань європейського парламенту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 282-290


  Стаття присвячена дослідженню та опису використання модальних дієслів як одного з морфологічних засобів модерації категоричності в дискурсі Європейського парламенту. Дискурс засідань Європейського парламенту характеризується деякими мовленнєвими ...
759901
  Красненко О. Модальні засоби вираження припустимості, можливості, необхідності та сумніву (на матеріалі французьких текстів із міжнародних відносин) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 175-180. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
759902
  Ущина В.А. Модальні засоби суб"єктного позиціонування в англомовному медіа-дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 93-97
759903
  Охрименко В.І. Модальні значення проблематичної достовірності у висловлюваннях імплікації дії/перебігу подій (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 369-377
759904
  Шкільняк О.С. Модальні логіки немонотонних часткових предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 141-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
759905
  Бистров Я. Модальні маркери у контексті теорії можливих світів біографічного наративу (на матеріалі англомовної художньої прози) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 45-50. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
759906
  Коваленко А.В. Модальні розвинення в прямій та оберненій задачах перетворення частково когерентного оптичного поля лінійною системою : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Коваленко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 158л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.145-158
759907
  Коваленко А.В. Модальні розвинення в прямій та оберненій задачах перетворення частково когерентного оптичного поля лінійною системою : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук :01.04.05 / Коваленко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
759908
  Ігіна З.О. Модальні слова як мовне вираження логічних модальностей (на матеріалі англомовної художньої прози 19 - 20 ст.) // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 51-54. – (Філологічні науки)
759909
  Стельмах М.Ю. Модальні функції дієслівних часових форм в класичній перській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 130-136. – ISSN 1682-671Х
759910
  Марусинець М.М. Модальні частки української мови: діагностичний і дидактичний контекст // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 261-265. – ISSN 2307-4558


  Стаття присвячена опрацюванню критеріїв виокремлення модальних часток української мови. Визначено природу, обсяг і структуру лінгвістичної категорії модальності. Модальність потрактовано як гетерогенну когнітивно-прагматичну категорію, що ...
759911
  Марусинець М.М. Модальні частки української, німецької та угорської мов як засоби посилення релевантності висловлення // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 122-127
759912
  Куликовська Н.І. Модальність гендерно маркованих фразеологічних одиниць ті їх місце і роль в системі мови // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 33 : Північне Полісся в історико-культурному контексті. – С. 55-64.
759913
  Костик О.І. Модальність дієслова may як гнучкий засіб передачі найтонших відтінків думки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 165-173.
759914
  Кубічка Є.А. Модальність зображень впорядкованих множин : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : cпец. 01.01.08- математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Кубічка Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 123 л. – Бібліогр.: л. 119-123
759915
  Кубічка Є.А. Модальність зображень впорядкованих множин : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.08 / Кубічка Є. А.; Євген Андрійович Кубичка; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
759916
  Охріменко В.І. Модальність і модус: еволюція трактовок // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 255-265. – ISBN 978-966-581-885-4
759917
  Скибицька Н.В. Модальність і пресупозиція як дві взаємодоповняльні категорії оечення (на матеріалі англійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 309-316. – ISBN 966-638-08406
759918
  Штрифанова Катерина Модальність і тональність у фантазії для лютні XVI століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-21. – ISSN 1728-6875
759919
  Телецька Т.В. Модальність об"єктивної можливості та необхідності у сучасній французькій мові (комунікативно-прагматичний аспект) / Т.В. Телецька, І.В. Панченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 433-439. – Бібліогр.: Літ.: с. 439; 7 п.
759920
  Смущинська І.В. Модальність персоніфікованого розповідача (на матеріалі сучасної французької літератури) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 110-115. – ISBN 966-581-498-2
759921
  Тріщук О.В. Модальність реферативного тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 116-122. – Бібліогр.: Літ.: с. 121-122; 29 п.


  Досліджуються мовні засоби вираження впевненості /невпевненості які дозволяють референту (автору реферативного тексту) впливати на читача, переконувати його в тому, що повідомлення відповідає дійсності.
759922
  Проценко О. Модальність різних джерел інформації у висвітленні конфлікту // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 127-131. – Бібліогр.: Літ.: с. 131; 4 п.
759923
  Смущинська І.В. Модальність тексту та художня інформація


  З"ясовано роль авторської модальності в контексті художнього твору. Модальність визначено не тільки як основну текстоформуючу категорію, але і як особливий пласт художньо-текстової інформації.
759924
  Романишин В. Модальність топосу міста у "перехресних стежках" Івана Франка та в "цинамонових крамницях" Бруно Шульца // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 237-241
759925
  Ніка О. Модальність у взаємозв"язках класичної логіки і лінгвістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розвиток модальності у класичній логіці та логічний напрямок у лінгвістиці. It is analyzed development of modality in classic logic and logical direction in linguistics.
759926
  Смущинська Ірина Вікторівна Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження : Дис... доктора філологічних наук: 10.02.05. / Смущинська Ірина Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 478 л. + Додатки: л.475-478. – Бібліогр.: л.432-474
759927
  Смущинська Ірина Вікторівна Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.05 / Смущинська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 39 с. – Бібліогр.: 32 назв.
759928
  Никифорак М. Модальність юридичної відповідальності: невідворотність, довільність, неможливість / М. Никифорак, О. Максимюк // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 94-105. – ISBN 978-966-306-020-4
759929
  Никифорак М. Модальність юридичної відповідальності: невідворотність, довільність, неможливість / М. Никифорак, О. Максимюк // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 37-39
759930
  Падалка Ю.М. Модальність як лінгвістична та філософська категорія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 133-139


  У статті проаналізовано походження, запровадження, історія розвитку поняття "модальність". Представлено погляди на категорію модальності Арістотеля, І. Канта, М. Епштейна. Розглянуто питання співвідношення лінгвістики та філософії в межах розгляду ...
759931
  Гніздечко О.М. Модальність як модусна категорія англомовного наукового тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 68-73.
759932
  Барміна Є.О. Модальність як перекладознавча проблема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 27-35
759933
  Андрієвська Е.М. Модальність як чинник відтворення згоди/незгоди у французькому діалозі


  Розглядається роль модальності як первісної основи відтворення згоди/незгоди у французькому діалозі. При цьому розмежовуються поняття об"активної та суб"єктивної модальності. Згода/незгода в діалогічному спілкуванні обумовлюється саме ...
759934
  Невська Ю.В. Модальність, оцінка, евідентність, емпатія: проблема визначення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 185-192. – ISSN 2312-0665


  На матеріалі епістолярію М. Куліша.
759935
  Мартыненко В.В. Модально-временная организация предложений в текстах советского конституционного законодательства : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Мартыненко В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
759936
  Мартыненко Вера Вадимовна Модально-временная организация предложений в текстах советского конструкционного законодательства : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.01 / Мартыненко Вера Вадимовна; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1988. – 240л. – Бібліогр.:л.240-240
759937
  Самотоина Алла Григорьевна Модально-диктальные сочетания с неэксплицитным модусом в соврем. англ. языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Самотоина Алла Григорьевна; Московск. гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 26 с.
759938
  Педченко С. Модально-експресивний потенціал видільних та вказівних партикулятивів // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 122-129. – ISSN 2075-1486
759939
  Педченко С. Модально-прагматична ідентифікація означально-видільних часток // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 133-138. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
759940
  Холод У. Модально-прагматичний дискурс текстів постмодерної літератури (на матеріалах чеських та українських перекладів) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 127-136. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується проблема перекладу чеською мовою текстів сучасної української літератури періоду постмодернізму. Ця проблема полягає не у відмінності мовних систем, а у відмінності так званої культурної ситуації текста поригіналу й текста ...
759941
  Саенкова Н.А. Модально-приглагольные частицы было и бывало и конструкции, образуемые при их участии в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Саенкова Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 22л.
759942
  Пілик В.В. Модально-темпоральна структура текстів газетно-публіцистичного стилю турецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 340-349


  Статтю присвячено дослідженню засобів вираження категорій модальності та часу в турецькомовному газетному тексті з урахуванням найхарактерніших жанрових ознак стилю. Статья посвящена исследованию средств выражения категорий модальности и времени в ...
759943
  Пономарьова О. Модально-функціональні різновиди комунікативної діяльності журналіста // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 166-173


  Відображення способів розгортання політичних газетних текстів у взаємодії смислових позицій та в аспекті діалогічності. Reflection of methods of development of political newspaper texts in coordinate of meaning positions and in the aspect of ...
759944
  Лещинская В.М. Модально-экспрессивное употребление времен глагола в русском и немецком языках и вопросы его перевода : Автореф... канд. филологич.наук: / Лещинская В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 17л.
759945
  Лещинская В.М. Модально-экспрессивнок употребление времен глагола в русском и неиецком языках и вопросы его перевода : Дис... канд. филол.наук: / Лещинская В. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1952. – 301л. – Бібліогр.:л.290-301
759946
  Колотова М.В. Модальное значение будущего простого и будущего сложного в современном французском языке : Автореф... канд. филологич.наук: / Колотова М.В.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1953. – 13л.
759947
  Асмыкович Иван Кузьмич Модальное управление динамическими системами : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.01.02 / Асмыкович Иван Кузьмич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
759948
  Кузовков Н.Т. Модальное управление и наблюдающие устройства / Н.Т. Кузовков. – М, 1976. – 184с.
759949
  Слухай Н. Модальності актуальних в українському суспільстві колоративів та їхня еволюція // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 144-149.
759950
  Шворак Л.О. Модальності участі України у сучасних інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 134-142. – ISSN 2308-6912


  Розвиток міжнародних економічних відносин в кінці ХХ та на початку ХХI ст. відзначається, в тому числі, зростанням ролі та значення міжнародних торговельних угруповань. Сучасний стан розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин ...
759951
  Гордон Е.М. Модальность в свременном английском языке / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – М, 1968. – 135с.
759952
  Крылова И.П. Модальность в современном английском языке = Modality in Modern English : Пособие по употреблению модальных глаголов и форм нереальности / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 2е изд., исправленное и дополненное. – Москва : Лист Нью, 2002. – 208 с. – ISBN 5-7871-0171-5
759953
  Ибрагимова С.И. Модальность в условных комплексах французского и азербайджанского языков : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.19 / Ибрагимова С.И. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1974. – 30л.
759954
  Дружинина В В. Модальность в языке и речи / В В. Дружинина, К. Келлер. – Москва, 1986. – 95с.
759955
  Берн А.А. Модальность вежливости инициальных просьб в устном административном дискурсе финского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 107-117. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
759956
  Елхова О.И. Модальность виртуального и особенности социальных учений / О.И. Елхова, А.Ф. Кудряшев // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 18-20
759957
  Петрухина Е.В. Модальность глагольных форм будущего времени в русском языке / Е.В. Петрухина, Ли Чжухонг // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 72-86. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
759958
  Михневич Л Модальность как информационный компонент смысла текста : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Михневич Л,; Москов. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1986. – 24 с.
759959
  Визгина А.М. Модальность неместоименных общевопросительных предложений в диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Визгина А.М.; Моск. гос. пед. ун-т. – Москва, 1973. – 20л.
759960
  Филипповская И.А. Модальность предложения / И.А. Филипповская. – Душанбе, 1978. – 51с.
759961
  Андрианова Е.К. Модальность сложноподчиненного предложения в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Андрианова Е.К. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1966. – 22 с.
759962
  Енакиева Е.В. Модальность сочетаний глаголов haben, sein, brauchen, glauben, suchen, verstehen, wissen, lsdden, heissen, machen с инфинитивом в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Енакиева Е.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 14 с.
759963
  Авидзба З.Х. Модальные аффиксы в глаголе абхазского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 668 / Авидзба З.Х.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1968. – 24л.
759964
   Модальные глаголы. – Л, 1975. – 64с.
759965
   Модальные глаголы в английской речи. – М, 1986. – 119с.
759966
  Долгополова З.К. Модальные глаголы в английском языке / З.К. Долгополова. – М., 1961. – 88с.
759967
  Зверева Е.А. Модальные глаголы в английском языке / Е.А. Зверева. – Ленинград, 1967. – 240с.
759968
  Барамидзе Л.А. Модальные глаголы в немецком языке и методы их преподавания в усиленных группах I и II курсов грузинских вузов. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Барамидзе Л.А.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 49л.
759969
  Рудник Э.Я. Модальные глаголы и предикативы как имена модальных отношений. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Рудник Э.Я.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19
759970
  Крашенинникова Е.А. Модальные глаголы и частицы в немецком языке / Е.А. Крашенинникова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1958. – 186с.
759971
  Бармина Е.А. Модальные глаголы как переводческая проблема // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 530-537
759972
  Пироженка Людмила Андреевна Модальные значения аналитической конструкции "Should/would + неперфектный инфинитив" и факторы, определяющие их реализацию в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пироженка Людмила Андреевна; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 22л.
759973
  Пироженко Людмила Андреевна Модальные значения аналитической конструкции "Should/would + неперфектный инфинитив" и факторы, определяющие их реализацию в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пироженко Людмила Андреевна; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 24л.
759974
  Баевский С.И. Модальные значения глагольных форм современного персидского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Баевский С.И.; Лен. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Ленинград, 1954. – 16с.
759975
  Павленко В.Н. Модальные значения инфинитива и инфинитивных сочетаний в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Павленко В.Н. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1962. – 27 с.
759976
  Белый В.В. Модальные значения инфинитивных сочетаний в современном английсокм языке (долженствование и побуждение) : Дис... канд. филолог.наук: / Белый В. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по языковедческим дисциплина. – К., 1955. – 11л.
759977
  Белый В.В. Модальные значения инфинитивных сочетаний в современном английсокм языке (долженствование и побуждение) : Дис... канд. филолог.наук: / Белый В. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. Отд. диссертантов по подгот. к защите канд. диссертаций по языковедческим дисциплин. – К., 1955. – 261л. – Бібліогр.:л.238-259
759978
   Модальные и интенсиональные логики. – М, 1984. – 368с.
759979
  Корди Е.Е. Модальные и каузативные глаголы в современном французском языке / Е.Е. Корди. – Л., 1988. – 164с.
759980
   Модальные отношения. – М, 1990. – 95с.
759981
  Отин Е.С. Модальные отношения в конструкции чужой речи и средства их выражения в русском языке 13-17 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: / Отин Е.С.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1963. – 28л.
759982
  Руднев Д.В. Модальные связки со значением обнаружения в истории русского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 80-93. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921


  Рассмотрена история русских связочных глаголов эмергенциального значения.
759983
  Пичугина Модальные слова в итальянском языке как средство выражения модальности : Автореф... канд. филол.наук: / Пичугина (Арская) Р.Н.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1967. – 27л.
759984
  Али-Заде Модальные слова в современном азербайджанском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Али-Заде З.А. ; Аз ГУ им. Кирова, Ком ВССО СМ СССР. – Баку, 1963. – л.
759985
  Рикман И.Г. Модальные слова в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рикман И. Г.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. яз. – Х., 1953. – 19л.
759986
  Ефимова Н.В. Модальные слова в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ефимова Н.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
759987
  Ширалиев Ш.И. Модальные слова в современном персидском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ширалиев Ш.И. ; Азербайдж.. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1966. – 21 с.
759988
  Скутельник Н.Ф. Модальные слова в текстовой реализации современного немецкого языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Скутельник Н.Ф.; ЛГУ. – Львов, 1986. – 25л.
759989
  Петров Н.Е. Модальные слова в якутском языке / Н.Е. Петров. – Новосибирск, 1984. – 207с.
759990
  Корнеева А.И. Модальные слова и выражения в современном французско языке : Дис... наук: / Корнеева А.И.; Одесский гос.пед.ин-т иностр. языков. – Одесса, 1953. – 229л.
759991
  Корнеева А.И. Модальные слова и выражения в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Корнеева А.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 11 с.
759992
  Канделаки Э.П. Модальные слова и частицы в прозе М.Ю.Лермонтова и их эквиваленты в грузинском переводе : Автореф... канд. филол.наук: / Канделаки Э.П.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1959. – 37л.
759993
  Черткова М.С. Модальные слова наречного происхождения в их соотношении с другими структурно-семантическими категориями в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Черткова М.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 19л.
759994
  Авакян В.Г. Модальные слова современного армянского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Авакян В.Г.; Арм.гос. пед.ин-т. – Ереван, 1972. – 36л.
759995
  Петров Н.Е. Модальные сочетания в якутском языке / Н.Е. Петров. – М., 1988. – 280с.
759996
  Сотиров В.Х. Модальные теории с интуиционистской логикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сотиров В.Х.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1979. – 14л.
759997
  Ганич Д.И. Модальные функции вводных слов в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ганич Д.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Филол. фак. – Киев, 1953. – 17 с.
759998
  Ганич Д.И. Модальные функции вводных слов в современном русском языке : Дис... канд. филол. наук / Ганич Д.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Филол. фак. – Киев, 1953. – 361 л.
759999
  Никитевич В.М. Модальные функции глаголов изъявительного наклонения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никитевич В.М.; МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
760000
  Алексидзе Э.Г. Модальные частицы в санскрите / Э.Г. Алексидзе ; АН ГССР, Ин-т востоковедения. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 119 с.
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,