Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
759001
  Литвин Я.М. "Моральнісний раціоналізм" українського шістдесятництва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 176-177
759002
  Вдовина Г.В. "Моральное бытие" и лингвистические знаки в постсредневековой схоластике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 130-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
759003
  Мірошниченко А. "Мораторій на продаж сільгоспугідь - щонайменше неконституційний і аморальний" / розмову вів Валерій Ясинський // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 9-12


  Розмова з професором КНУ імені Тараса Шевченка А. Мірошниченко щодо мораторію на продаж землі.
759004
  Надеждина Н.А. "Моревизор" уходит в плавание. / Н.А. Надеждина. – М., 1986. – 479с.
759005
  Панченко В. "Морем Чорним воєвати Констянтинополя..." // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14


  Походи князя Оскольда на Візантію 860 - 874 рр.
759006
   "Мореходка" из Одессы научит продавать круизы! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
759007
  Гончаров Владимир "Мореходка": триумф в Украине! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
759008
  Бондар А. "Морквяний лід". Абсурд як звична річ / інтерв"ю взяв Дмитро Дроздовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 23


  Поет, есеїст і перекладач Андрій Бондар - про культуру, форми травм у вітчизняній історії та польсько-українські відносини.
759009
  Локвуд Ч.А. "Морские дьяволы" / Ч.А. Локвуд, Г.Х. Адамсон. – М., 1958. – 319с.
759010
  Стил Дж.П. "Морской дракон" : На Северо-Запад подо льдом / Дж.П. Стил. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 271с.
759011
  Показаньев А.А. "Морской закон". / А.А. Показаньев. – Свердловск, 1964. – 58с.
759012
  Днепров Э.Д. "Морской сборник" в общественном движении периода первой революционной ситуации в России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Днепров Э.Д.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1966. – 27л.
759013
  Озерська А. Моральний вибір особи у сфері кримінального судочинства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.113-116. – ISSN 0132-1331
759014
  Бабийчук Т.В. Моральний вибір у конфлікті (за повістю "Дуель" Джозефа Конрада) // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .256-264
759015
  Козинцева Ю. Моральний вибір як творчість в ситуації постмодернізму // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 418-419
759016
  Рохман Богдан Михайлович Моральний вимір свободи : Дис. ... канд. філос. наук: Спец. 09.00.07 - етика / Богдан Михайлович Рохман ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Київ, 2006. – 182 л. – Бібліогр.: л. 171-182
759017
  Марчук М.Г. Моральний зміст антропологічного потенціалізму Протагора / М.Г. Марчук. – Чернівці, 1996. – 12с.
759018
  Сидоренко І.Г. Моральний ідеал авторитетної особистості в контексті історичного досвіду України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 119-126


  У статті проводиться морально-етичний аналіз можливості формування національної політичної еліти.
759019
  Поліщук Н.П. Моральний ідеал та ідеологічна боротьба / Н.П. Поліщук. – Київ, 1965. – 47с.
759020
  Вільна Я.В. Моральний імператив творчості Тараса Шевченка (на матеріалі повісті "Капитанша") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – C. 17-24


  У статті йде мова про одну з провідних ідей творчості Тараса Шевченка, що зреалізована у його повістевій спадщині, зокрема, в повісті "Капитанша".
759021
  Добротвор В.Д. Моральний кодекс будівника комунізму - в життя / В.Д. Добротвор. – К, 1964. – 56с.
759022
   Моральний кодекс будівника комунізму. – Київ, 1962. – 60 с.
759023
   Моральний кодекс будівника комунізму. – К., 1965. – 269с.
759024
  Малко Р. Моральний кодекс руйнівника комунізму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 47 (419), 27.11-3.12.2015 р. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561
759025
  Фещенко О.О. Моральний компроміс соціокультурних практик // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 84-85
759026
  Головко Н.О. Моральний обов"язок і сім"я / Н.О. Головко. – Київ, 1964. – 47с.
759027
  Дяченко П.Г. Моральний подвиг Григорія Сковороди : Ювелійне видання, присвячене 200-річчю з дня смерті Г.С. Сковороди / П.Г. Дяченко. – Луганськ : Світлиця, 1994. – 96с.
759028
  Щербатюк Олена Вадимівна Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні другої половини XVI-XVIII ст. : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Щербатюк Олена Вадимівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 152л. – Бібліогр.:л.130-152
759029
  Амалян Н.Д. Моральний ризик синтетичної сек"юритизації / Н.Д. Амалян, А.В. Амалян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 34-39. – ISSN 2308-6912


  Торгівля деривативами, що була названа однією з головних причин останньої світової фінансової кризи, наразі привертає прискіпливу увагу. Якщо до кінця першого десятиліття XXI століття переважна частина операцій цього величезного ринку, номінальною ...
759030
  Левицька О.І. Моральний розвиток особи / О.І. Левицька. – К, 1990. – 172с.
759031
  Кузьміна О.В. Моральний світ та ціннісні орієнтації старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів - основні складові їхньої життєвої компетентності // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 75-85
759032
  Ніколаєць Ю. Моральний стан Червоної Армії в Україні в перший період війни проти німецько-фашистських загарбників. Дезертирство та боротьба з ним / Ю. Ніколаєць. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 61с.
759033
  Тринько Р.І. Моральні аспекти антикризового управління // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 108-113. – ISSN 2221-1055
759034
  Коломієць А.Є. Моральні аспекти політичної відповідальності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 25-27
759035
  Мінка Т.П. Моральні аспекти правової ідентифікації людини : монографія / Т.П. Мінка, Ю.С. Кравцов, Ю.З. Торохтій. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 134, [2] с. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 978-966-8676-29-1
759036
  Герасимчук Н.Г. Моральні аспекти у творчих пошуках українських репортерів (на матеріалах щотижневика "ПіК", газет "Молодь України", "День") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 140-144
759037
  Река К.В. Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес становлення і розвитку поняття "доля". Обґрунтовано ідею долі як інтенції екзистенційно-життєвої орієнтації людини. Проанализирован процесс становления и развития понятия "судьба". Обоснованно идею судьбы как интенции ...
759038
  Казакова Н. Моральні вимоги до педагога у сучасній школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104), вересень. – С. 95-99. – ISSN 2308-4634
759039
  Лукашева Н.М. Моральні вимоги до працівників та їх юридичне значення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 356-363. – ISSN 1563-3349
759040
  Кашуба М. Моральні вчення Цицерона і Плутарха у тлумаченні Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 30-41. – ISSN 0235-7941
759041
  Рогожа М.М. Моральні діяння в контексті індивідуальної і соціальної моралі ( на прикладі екологічної проблематики ) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.47-56
759042
  Чайка Т.О. Моральні домінанти давньокиївської агіографії ( до реконструкції моральної свідомості Київської Русі ) // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.36-51
759043
  Сухомлинський В.О. Моральні заповіді дитинства і юності / В.О. Сухомлинський. – К, 1966. – 232с.
759044
  Кісіль З.Р. Моральні засади державної кадрової політики в регіоні України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 128-134. – (Юридична ; Вип. 3)
759045
  Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.99-103. – ISSN 0132-1331
759046
  Захарченко М.С. Моральні засади суспільного буття (на прикладі робіт Г. Йонаса) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 276-286. – ISSN 2077-8309
759047
  Лукіша М. Моральні засади суспільства як оціночна категорія цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 216-218. – ISBN 978-617-7069-28-6
759048
  Павлова А. Моральні імперативи в концепції української пісні-хроніки: рсмислення життєвої гармонії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 433-439


  У статті акцентовано увагу на процесах формування моральних імперативів героїв хронікальних пісень. На межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. Система кодів ...
759049
  Костенко О. Моральні імперативи Майдану // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 15-17
759050
  Бутиріна М.В. Моральні й наукові імперативи Алли Анатоліївни Бойко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 57-59


  Висвітлюються основні етапи наукової творчості професора Бойко А.А., наголошується на її внеску у розвиток українського журналістикознавства. The main stages of scientific work of Professor Alla Boyko are elucidated, her contribution to the ...
759051
  Овсянкіна Л. Моральні критерії підприємницької діяльності // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.136-143. – ISSN 1609-5499
759052
  Сенека Луций Анней Моральні листи до Луцілія / Сенека Луций Анней; Перек. з латин. А. Содомора. – Київ : Основи, 1996. – 608 с.
759053
  Сенека Луцій Анней Моральні листи до Луцілія / Сенека Луцій Анней; Пер. з латин. А. Содомора. – 2-е вид. – Київ : Основи, 1999. – 603с. – ISBN 966-500-075-6
759054
  Артемова Л.В. Моральні норми засвоюються з дитинства / Л.В. Артемова. – Київ, 1968. – 47с.
759055
  Шульга А.О. Моральні основи кримінальних процесуальних відносин : монографія / А.О. Шульга ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Кривий Pіг ; Харків : В справі, 2017. – 469, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 439-469 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-34-6
759056
  Тимошенко В.І. Моральні основи правової держави (з історії політичної і правової думки) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 94-99
759057
  Федоренко Є.Г. Моральні основи радянської сім"ї / Є.Г. Федоренко. – К., 1963. – 48с.
759058
  Бондаренко В.П. Моральні основи радянської сім"ї / В.П. Бондаренко, Д.В. Бондаренко. – Київ, 1972. – 32с.
759059
  Припхан І.І. Моральні основи сучасного українського законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 195-200. – ISSN 1563-3349
759060
  Малес Л.В. Моральні паніки як маніпуляції зі зниклим та знищення розмаїття // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 26-30. – ISSN 2073-9591
759061
  Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей / М.Й. Боришевський. – К, 1979. – 47с.
759062
  Ніколаєнко Л.І. Моральні почуття як об"єкт інтердисциплінарного вивчення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 58-63. – ISSN 2522-493X
759063
  Марченко О.В. Моральні пошуки Івана Вишенського та духовний досвід ісихазму // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 85-92. – (Серія "Філософія")
759064
  Ломачинська І.М. Моральні принципи апостольського лідерства у християнській традиції // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 196-203
759065
  Дьюї Д. Моральні принципи в освіті / Пер. з англ. М.Олійник; Джон Дьюї. – Львів : Літопис; Освіта, 2001. – 32с. – ISBN 966-7007-39-6
759066
  Горбатова Л.С. Моральні принципи соціалістичного суспільства / Л.С. Горбатова. – Київ : Політвидав України, 1979. – 135 с.
759067
  Астахова В.І. Моральні принципи та ідеали Д. І. Багалія / В.І. Астахова, К.В. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 575-581. – ISSN 1993-5560


  До 150-річчя Д.І. Багалія.
759068
  Опанасюк Г.О. Моральні принципи як основа якостей управлінця в працях Івана Огієнка // Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник / Житомирське науково-краєзнавче Т-во дослідників Волині ; Житомирська обл. універсальна наук. б-ка ; Житомирська обл. орг-ція Спілки журналістів України та ін. ; відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 32-34. – ISBN 5-86868-013-8
759069
  Фортова О.І. Моральні проблеми художньої творчості / О.І. Фортова. – К., 1977. – 156с.
759070
  Ващенко О.М. Моральні ризики як фундаментальний фактор існування тіньового сектора в економіці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 288-294
759071
  Култаєва М. Моральні смисли ідеї університету в контексті досвіду переоцінки "усіх колишніх цінностей" // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 46-55. – ISBN 966-01-0371-9
759072
  Захарчук С.С. Моральні стандарти у сфері юридичної практики // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 17-23.
759073
  Левкулич В. Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 281-283. – ISSN 2076-1554
759074
  Мельничок В.М. Моральні та процесуальні компоненти мотивованої (спонукуваної) діяльності потерпілого і винного // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 100-106. – (Правознавство ; Вип. 348)
759075
  Ценко М.Б. Моральні трансформації у сучасному суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 370-373. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
759076
  Пономаренко Л.Г. Моральні цінності в журналістській діяльності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 153-156


  У статті розглядаються можливості реалізації моральних цінностей у журналістиці як соціальній і підприємницькій діяльності на основі методологічної теорії й теорії поля П. Бурдьє. Особлива увага приділяється взаємозв"язку понять моралі й журналістики, ...
759077
  Копитова Л.С. Моральні цінності політичного лідерства // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – СА. 121-131
759078
  Кононенко В.Г. Моральні цінності соціалістичного способу життя / В.Г. Кононенко. – К., 1981. – 176с.
759079
  Переломова О. Моральні цінності Т. Шевченка в мовних знаках національного поетичного дискурсу // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 82-86
759080
  Аболіна Т.Г. Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Аболіна Тетяна Георгіївна ; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 180 арк.
759081
  Петрова Ганна Миколаївна Моральнісна самоідентифікація як етична проблема : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.07 / Петрова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 174л. – Бібліогр.: л.158-174
759082
  Петрова Ганна Миколаївна Моральнісна самоідентифікація як етична проблема : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Петрова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
759083
  Фляк Марія Михайлівна Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Фляк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с.
759084
  Фляк Марія Михайлівна Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років ХХ століття : Дис... канд. філософських наук: 09.00.07. / Фляк Марія Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 174-193. – Бібліогр.: л. 161-173
759085
  Турчин М.Я. Моральнісні аспекти сучасної інформаційної етики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 210-212
759086
  Кириченко М.С. Моральнісно-гуманістичні параметри свободи людини у філософії Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
759087
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовне осмислення становища жінки в Ісламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-113. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ціннісні основи, на яких базуються сімейно-шлюбні відносини та становище жінки в мусульманстві. The article reviews the value fundamentals on which the family-matrimonial relations and status of a woman in Islam are based.
759088
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 170-188
759089
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
759090
  Лавренко О.В. Моральність "людини економічної" в уявленнях студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 78-84. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті розглядається значення морального аспекту щодо «людини економічної» в економічних уявленнях студентської молоді. Проаналізовано результати емпіричного дослідження за методикою асоціацій щодо змістовного наповнення економічних уявлень ...
759091
  Запольская Г. Моральність пані Дульської / Г. Запольская. – Київ, 1957. – 92с.
759092
  Нагорна Л. Моральність у політиці як проблема дієздатності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 171-185
759093
  Шимон С.І. Моральність у цивільному праві: до постановки наукової проблеми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-18.
759094
  Мінченко О. Моральність юридичної діяльності: теоретичні та практичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 83-86
759095
  Сердюк П.П. Моральність як об"єкт кримінально-правової охорони // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-27.
759096
  Одайник Б.М. Моральність як об"єкт кримінально-правової охорони: питання змісту і структури // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 86-89
759097
  Завгородня О. Моральність як психологічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.60-77. – ISSN 1810-2131
759098
  Лавренко О. Моральність як складова економічної культури особистості студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються поняття моралі, моральності, "людини економічної", економічної культури, її зв"язок з моральністю особистості. Представлено дані емпіричних досліджень з даної проблеми. В статье рассматриваются понятие морали, нравственности, ...
759099
  Панченко Л.М. Моральність як ціннісний модус університетської освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 172-186. – (Філософія ; вип. 42)


  Досліджено роль і місце моральних начал у структурі вищої освіти. Освіта визначена як особливий тип предметної реальності, яка за допомогою комунікації формує та модернізує культурні способи опредмечування вироблених наукою знань.
759100
  Бойко М А. Морально- етичні чинники економічної злочинності у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.106-109. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
759101
  Козловський В.П. Морально-антропологічні засади педагогічної доктрини Іммануїла Канта // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 115 : Філософія та релігієзнавство. – С. 26-30. – ISSN 1996-5931
759102
  Свиридюк Л. Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 384-395. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
759103
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; Київський державний педагогічний ін-т іноземних мов. – К., 1994. – 191л. – Бібліогр.:л.177-191
759104
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
759105
  Вільна Я. Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 23-33. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті висвітлюється морально-естетична концепція людини у ранній творчості українського класика Івана Нечуя-Левицького.
759106
  Чуриліна Людмила Миколаївна Морально-естетичне виховання підлітків засобами шкільного театру ляльок : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чуриліна Людмила Миколаївна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1995. – 23л.
759107
  Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури : Дис... канд. пед.наук: / Ващенко Л. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 162л. – Бібліогр.:л.150-162
759108
  Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ващенко Л.М.; КУ. – К, 1993. – 13л.
759109
  Дорога А.Є. Морально-естетичні аспекти історичного пошуку основ національної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 3-10
759110
   Морально-естетичні основи формування комуністичного світогляду студентів. – Київ, 1974. – 192с.
759111
  Зязюн І.А. Морально-естетичні погляди В. О. Сухомлинського / І.А. Зязюн, Є.Г. Родчанін. – Київ, 1980. – 48 с.
759112
  Гайдукевич К.А. Морально-естетичні цінності в духовній культурі сучасної української молодої сім"ї : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Гайдукевич Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 5 назв.
759113
  Сидоренко І.Г. Морально-етична дилема взаємодії "харизматична особистість-спільнота" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 105-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються морально-етичні протиріччя взаємодії "харизматична особистість-спільнота". In the article moral-ethic contradictions of co-operation are examined charisma personality-association.
759114
  Білоус А. Морально-етична легітимація громадянського суспільства: Україна та Центральна Європа // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 98-101. – ISSN 1728-9343
759115
  Левко О. Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії


  У статті розглянуто способи передачі семантики ключових понять новозавітної етики українською та англійською мовами, проведено зіставний аналіз лексем-відповідників грецьких слів [грецьке слово] та [грецьке слово] / [грецьке слово] в шести українських ...
759116
  Скакодуб О.В. Морально-етична парадигма в творах письменників-романтиків М.Костомарова та Ф. Достоєвського (концепт злочину та покарання) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 166-171
759117
  Волосюк І.Б. Морально-етична парадигма поезії "Молитва" Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 50-53. – ISBN 966-7825-78-7
759118
  Ігнатович Н.І. Морально-етична парадигма у розвитку економічних досліджень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 73-78


  У статті розглядається розвиток економічних досліджень у морально-етичній парадигмі. Обгрунтовується важливість подолання традиційного методологічного підходу неокласиків до економічних досліджень з позицій "чистої економічної логіки" у сучасній ...
759119
  Сулима М. Морально-етична проблематика в піснях, записаних М. Максимовичем // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 117-121. – ISBN 966-8547-39-X
759120
  Кондратьєва І.В. Морально-етична проблематика в православній академічній думці України (на межі ХІХ - ХХ ст.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміст православної академічної філософії в Україні з позицій наявності вирішення морально-етичних проблем.
759121
  Тиховська О. Морально-етична проблематика прози В. Бережного крізь призму мотиву подорожі у часі ("Сакура", "Повітряна лінза", "Лабіринт") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 172-176. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
759122
  Кузнецова С.О. Морально-етична проблематика сучасної радянської прози / С.О. Кузнецова. – Київ, 1978. – 48с.
759123
  Кашуба М. Морально-етична проблематика у виданнях Києво-Печерської лаври // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 193-198
759124
  Гаєвська Л.О. Морально-етична проблематика української новели кінця XIX - початку XX ст. / Л.О. Гаєвська. – К., 1981. – 128с.
759125
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 173-195
759126
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
759127
  Блохіна І.О. Морально-етична складова управлінської діяльності керівника ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 57-60. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
759128
   Морально-етичне виховання молодших школярів. – К., 1988. – 142с.
759129
  Сидоренко І.Г. Морально-етичний аналіз відповідальності мас у контексті тоталітарної ідеології (на прикладі націонал-соціалізму) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
759130
  Мінченко С.І. Морально-етичний аспект дотримання прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 104-111
759131
  Бойцун І. Морально-етичний аспект катарсису у творах для дітей // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 182-190. – ISSN 1728-9572
759132
  Кравченко О. Морально-етичний вимір людських чеснот у філософії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 173-178. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується етико-антропологічне вчення Г. Сковороди в контексті формування культури бароко в Україні. Зокрема, визначено специфіку інтерпретації філософом морально-етичного виміру людських чеснот. Розглянуто два види чеснот за вченням Г. ...
759133
  Пономаренко Л.Г. Морально-етичний дискурс сучасних друкованих та електронних ЗМІ : монографія / Л.Г. Пономаренко ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-327. – ISBN 978-966-414-145-8
759134
  Мендель Ю.В. Морально-етичний концепт зради в повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 56-61


  Розглядається повість М. Гоголя "Тарас Бульба" . Досліджувана повість має дві редакції, різниця між якими - сім років - залишає помітний результат у правках другої, які безпосередньо стосуються роботи. Аналіз твору базується на основі порівняння ...
759135
  Мізін К.І. Морально-етичний параметр концепту "щедрість" у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 71-88. – ISSN 0027-2833
759136
  Ткачук Г. Морально-етичний потенціал творів Григора Тютюнника: наступність і перспективність


  У статті розкривається пізнавальна цінність і морально-етичний потенціал малої прози Григора Тютюнника: проблема наступності і перспективності між початковою та середньою ланками освіти
759137
  Матушек Морально-етичний сенс образу Божої Матері в літературі українського бароко / Матушек, (Супрун) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 592-599. – ISBN 966-7631-03-6
759138
  Нєсвєтова С.В. Морально-етичні аспекти використання ресурсів довкілля / С.В. Нєсвєтова, О.О. Нєсвєтов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 1726-5428
759139
  Шаблистий В.В. Морально-етичні аспекти запобігання злочинності щодо дітей // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 228-236. – ISSN 2304-4556
759140
  Курчина Т.О. Морально-етичні аспекти маніпулятивного впливу в політиці // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 87-95
759141
  Драч О.О. Морально-етичні аспекти осмислення вищої жіночої освіти в Російській імперії / О.О. Драч, М.М. Олійник // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 33-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті з"ясовуються морально-етичні аспекти осмислення російським суспільством прагнень жінок до вищої освіти в контексті еволюційних соціальних змін періоду модернізації другої половини XIX ст. Пріоритетна увага звертається на вивчення ...
759142
  Поліщук В. Морально-етичні аспекти проблематики романів Михайла Старицького // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 50-57. – (Філологічні науки)
759143
  Берегова Г.Д. Морально-етичні аспекти формування творчої особистості студента ( майбутнього фахівця ) засобами гуманітарних наук // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.168-172. – ISSN 1728-3671
759144
  Литвиненко Г.М. Морально-етичні бесіди на уроках літератури / Г.М. Литвиненко. – К., 1966. – 143с.
759145
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : дис. ... канд. філос.наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 184 л. – Бібліогр.: л. 166-184
759146
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
759147
  Грицюта Н.М. Морально-етичні дисонанси порівняльної реклами як вияв маркетингової конкуренції // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 37-44


  Аналізуються етичні аспекти порівняльної реклами як різновиду соціальної комунікації. Увага акцентується на проблемах використання її позитивних і негативних стратегій, що однаково призводять до недобросовісної конкуренції, а тому повинні регулюватися, ...
759148
  Голотін С.І. Морально-етичні засади "протестантського бунту" С. К"єркегора // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 11-13
759149
  Степашко В. Морально-етичні засади інноваційної освітньо-наукової діяльності // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 84-88
759150
  Щурик М. Морально-етичні засади приватизації земельних ресурсів АПК : земельні відносини // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 52-54 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
759151
  Янковий М.О. Морально-етичні засади тактики слідчих (розшукових) дій в світлі вимог нового КПК України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 161-168. – ISSN 2414-4207
759152
  Погребняк Г.П. Морально-етичні засади філософських поем Івана Франка. Паралелі з сучасністю : частина друга "Герой та антигерой. Проблема соціального замовлення" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 112-118. – ISSN 2226-3209
759153
  Петренко О. Морально-етичні засади формування інституту публічної служби в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 237-244.
759154
  Вертій О. Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2 (125). – С. 39-44
759155
  Семененко Л. Морально-етичні концепти п"єси І. Франка "Украдене щастя" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 251-254. – ISBN 966-594-298-0
759156
  Прядко Н.А. Морально-етичні критерії особистості у філософському трактаті І. Гізеля "Мир з Богом чоловіку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається морально-етичний аспект сутності людини у системі релігійно-філософського вчення І. Гізеля. This article is about moral and ethical aspect of human essence in the system of I. Gizel"s religious-philosophical doctrine.
759157
  Вільна Я.В. Морально-етичні максими світогляду Г.Квітки-Основ"яненка і Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 20-24.
759158
  Гринькова А.К. Морально-етичні норми у діяльності слідчого // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 121-124. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
759159
  Фролова К.П. Морально-етичні пошуки в сучасній українській ліриці. / К.П. Фролова. – К., 1983. – 47с.
759160
  Бауер М.Й. Морально-етичні принципи філантропічного служіння довкіллю // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 295-305. – ISBN 966-628-197-5
759161
  Невмержицький Є. Морально-етичні проблеми антикорупційної діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 77-83.
759162
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
759163
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
759164
  Смолянюк В. Морально-етичні проблеми професіоналізації Збройних сил України // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.140-151. – ISSN 1609-5499
759165
  Тихолаз І. Морально-етичні проблеми соціальної реклами в Україні // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 53-55


  Автор досліджує морально етичні проблеми соціальної реклами в Україні. Проводиться також аналіз за) нодавчої бази та методів призупинення виходу недоброякісної соціальної реклами. This article investigates mental and ethical problems of social ...
759166
  Денисенко В. Морально-етичні проблеми співвідношення політики та влади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 42-51. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
759167
  Налімова А.О. Морально-етичні проблеми сучасного суспільства у романі Сін Гьонсук "Потурбуйся про маму" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 79-84


  Стаття присвячена зображенню змін у системі сімейних відносин сучасної Республіки Корея на прикладі роману Сін Ґьонсук «Потурбуйся про маму». У статті розглянуто багатоплановість філософського змісту роману, а також конфлікт минулого й сучасного у ...
759168
  Ленська С. Морально-етичні та художні пошуки у малій прозі Григора Тютюнника і Василя Шукшина // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 160-173


  Зв"язки між художніми світами В. Шукшина та Гр. Тютюнника у різних аспектах.
759169
  Фурман Анатолій Морально-етичні цінності в суспільному вимірі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.94-99. – ISSN 1810-2131
759170
  Лазарева А.О. Морально-етичні цінності громадянського суспільства : монографія / А.О. Лазарева, Ю.С. Юшкевич ; [наук. ред. Є.Р. Борінштейн]. – Одеса : [б. в.], 2016. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-259. – ISBN 978-966-413-569-3
759171
  Лонська Л.І. Морально-етничні поняття у трактуванні Григорія Сковороди: філософський і лінгвістичний аспекти // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 97-101
759172
   Морально-политическая и психологическая подготовка школьной молодежи к защите социалистического Отечества. – М., 1976. – 127с.
759173
   Морально-политический фактор в современной войне. – М., 1958. – 311с.
759174
  Козлов Н.Д. Морально-политический фактор Великой Победы / Н.Д. Козлов. – Л., 1985. – 32с.
759175
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа -- движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14л.
759176
  Поляков К.П. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила развития социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Поляков К.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
759177
  Васецкий Г.С. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества / Г.С. Васецкий. – Москва, 1947. – 32с.
759178
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т. повышеня квалификации при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14 с.
759179
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- гарантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1961. – 19л.
759180
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- грантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1959. – 15л.
759181
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – Москва, 1945. – 42 с.
759182
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – М, 1945. – 56с.
759183
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 21-24
759184
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 244-249. – ISSN 2076-1554
759185
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 442-447. – ISSN 2076-1554
759186
  Малкіна Г.М. Морально-політична відповідальність: теоретичні засади аналізу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 54-57


  Морально-політична відповідальність розглядається в контексті парадигми відповідальності як дослідницького підходу, що полягає в аналізі політичних відносин під кутом зору відповідальності їх суб"єктів. Проаналізовано ідейно-теоретичні джерела ...
759187
  Фарфоровський В.Ф. Морально-політична підготовка старшокласників до військової служби. / В.Ф. Фарфоровський. – К, 1980. – 136с.
759188
  Залізняк Ю. Морально-політична публіцистика Івана Дзюби: історіографічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 197-208. – (Серія журналістика ; Вип. 30)


  Проаналізовано основні напрямки дослідження та оцінки публіцистики Івана Дзюби українськими та закордонними авторами. Через огляд праць критиків та рецензентів публіцистичної творчості обох інтелектуалів розкрито багатогранну глибину текстів Івана ...
759189
  Ніколаєць Юрій Олексійович Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної армії в перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Юрій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.181-190
759190
  Ніколаєць Ю.О. Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної Армії в перший період ВОВ (на матер. Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Ю. О.; КУ. – К., 1998. – 20л.
759191
  Нікітчина С.О. Морально-правове виховання учнівської молоді на уроках правознавства / С.О. Нікітчина; Мін-во освіти України. Ін-тут змісту і методів навчання. Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа, 1997. – 160с. – ISBN 5-7763-9176-8
759192
  Панюхіна Ю. Морально-правові аспекти евтаназії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 43-47.
759193
  Чернега В. Морально-правові засади в механізмі сімейно-правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 89-91
759194
  Гуртієва Л. Морально-правові критерії допустимості застосування тактичних прийомів допиту підозрюваного, обвинуваченого // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 76-81.
759195
  Коваль М. Морально-правові основи управління як фактор формування нової ідеології для реалізації державної влади / М. Коваль, О. Кузьменко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 96-105.
759196
  Темченко В.І. Морально-правові цінності у психологічній складовій механізму забезпечення громацянських прав і свобод // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 17-21.
759197
  Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья Морально-правовое творчество в процессе кубнской революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1986. – 21л.
759198
  Шебзухова Т.А. Морально-правовые и политические аспекты свободы в контексте принципа детерминизма / Т.А. Шебзухова, Н.Г. Бондаренко // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 4-11. – ISSN 1812-8696
759199
  Даренская В.Н. Морально-правовые отношения в украинской традиционной культуре // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 131-139
759200
  Меліхова Ю. Морально-професійна культура судді предмет філософсько-правової рефлексії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 238-247. – ISSN 1993-0909
759201
   Морально-психологическая устойчивость многонационального воинского коллектива. – М., 1988. – 62с.
759202
  Хмельницкая А.П. Морально-психологический климат в трудовом коллективе / А.П. Хмельницкая. – М, 1986. – 94с.
759203
  Кондрашова Л.В. Морально-психологічна готовність студентів до вчительської діяльності / Л.В. Кондрашова. – Київ : Вища школа, 1987. – 53 с. – (ВУЗ - школі)
759204
  Варій М.Й. Морально-психологічна підготовка до служби в армії : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 34с.
759205
  Негоденко Т. Морально-психологічна структурованість дитячих оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 189-192. – ISBN 966-594-246-8
759206
  Козій Є.В. Морально-психологічна та бойова підготовка військових кадрів червоної армії на території України напередодні та під час Великої вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-93. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано і висвітлено маловідомі аспекти рівня морально-психологічної і бойової підготовки військових кадрів Червоної Армії на території України напередодні та під час Великої Вітчизняної війни і заходи, які проводилися в цьому напрямі. It ...
759207
  Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення : Курс лекцій / В.В. Ягупов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 349с. – ISBN 966-594-328-6
759208
  Шарий В.І. Морально-психологічне забезпечення дій військ при виконанні завдань територіальної оборони // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 244-247


  У статті розглянуто вплив морально-психологічного стану особового складу військ (си на досягнення успіху при веденні територіальної оборони, визначено основні моральн психологічні чинники, що впливають на дії військ. В статье рассмотрено влияние ...
759209
  Ільницький В.І. Морально-психологічний і фізичний стан учасників українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945-1954) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 174-187. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
759210
  Пошедін О.І. Морально-психологічний стан - важливий чинник боєздатності військ: вітчизняні погляди та досвід військового будівництва 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Історія ; Вип. 51)


  Досліджуються шляхи забезпечення високого морально-психологічного стану збройних сил у період вітчизняного військового будівництва 1917 - 1920 рр. і розглядається можливість використання даного досвіду в сучасних Збройних силах України.
759211
  Варій И.Й. Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Дис... докт. психолог.наук: 02.02.02 / Варій И. Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 478л. – Бібліогр.:л.430-470
759212
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Автореф... канд. психолог.наук: 20.02.02 / Варій Мирон Йосипович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 31л.
759213
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні : Навчально-методичний посібник / Варій Мирон Йосипович; МОУ;Від.ред.Л.В.Сохань. – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 311с. – ISBN 5-86-700-016-5
759214
  Варій М.Й. Морально-психологічний стан особового складу військового підрозділу і частини та методика його оцінки : Навчально-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 74с.
759215
  Михайлюк М. Морально-психологічний стан цивільного населення України в умовах Другої світової війни та в перші повоєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-122. – ISSN 0869-3595
759216
  Петасюк О.І. Морально-психологічні аспекти голодомору як тоталітарного методу / Олена Петасюк. – Київ : Науковий світ, 2008. – 20 с. – ISBN 978-966-675-568-4
759217
  Клименко В. Морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності, що впливають на планування діяльності спеціальних служб в інтересах досягнення воєнних і політичних цілей. The article deals with moral and psychological aspects of modern ...
759218
  Бублик П.І. Морально-психологічні аспекти політичного консультування // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 375-385
759219
  Калініна А.В. Морально-психологічні ознаки злочинця-іммігранта в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 132-141. – ISSN 2224-9281
759220
  Заплатинський М. Морально-психологічні чинники бідності в Україні та шляхи її подолання // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 203-210. – ISSN 2078-5860


  Визначено морально-психологічні чинники бідності та розглянуто форм її прояву. Проаналізовано макроекономічні показники формування доходів населення України протягом 2000-2015 років, окреслено шляхи подолання бідності в Україні.
759221
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11-Релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.:10 назв
759222
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2009. – 209л. – Бібліогр.: л. 177-209
759223
  Петрова І.В. Морально-ригористична концепція дозвілля в культурі Просвітництва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (1). – С. 67-73. – ISSN 2312-4679
759224
  Шокало О. Морально-світоглядна освітня система Григорія Сковороди / розмову вела Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 1, 10-11


  Про суть Сковородинських навчань та освітню систему Сковороди розповідає ініціатор і автор концепції навчань культурософ Олександр Шокало.
759225
  Наєнко Г.М. Морально-філософські проблеми в наукових творах XVII-XVIII століть // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 45-52.


  У статті розглянуто ознаки наукового стилю в українському перекладі латинського трактату Станіслава Решки "Розмова о смерты" (1629 р.) The characteristic of the scientific style in the Ukrainian translation of the Latine textof Stanislav Reshka ...
759226
  Богуславський О. Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва / О. Богуславський, Н. Ігнатович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються роль і значення морально-ціннісних аспектів у сучасних економічних дослідженнях. Обґрунтовуються необхідність та напрями дослідження підприємництва у морально-етичній парадигмі. В статье рассматривается роль и значение ...
759227
  Лавренко О.В. Морально-ціннісні орієнтації економічної соціалізації студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 45-50. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
759228
   Морально-ціннісні особливості інноваційної поведінки молоді в період становлення українського суспільства : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 233с. – 4 додатки


  Додатки Додаток А Анкети та опитувальні листи Додаток Б Розуміння соціальної справедливості в залежності від ставлення до реформ Додаток В Що потрібно, щоб почувати себе сьогодні щасливим? Додаток Д Про найголовніше у житті.
759229
   Морально-эстетические проблемы творчества. – К., 1981. – 184с.
759230
  Бельченко Валентина Филипповна Морально-этическая проблематика в творчестве О.Ю.Кобылянской (дооктябрьский период) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Бельченко Валентина Филипповна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
759231
  Коренькова Т.В. Морально-этические категории в пословицах и поговорках белорусов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 264-267
759232
   Морально-этические нормы. Война. Окружающая среда. – М., 1989. – 252с.
759233
  Аксенчик Нина Константиновна Морально-этические проблемы и их идейно-художественное решение в современной белорусской драматургии (на материале пьес А.Петрашеквича, Н.Матуковского, А.Делендика, А.Дударева) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Аксенчик Нина Константиновна; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1988. – 21л.
759234
  Зарембо Людмила Иванован Морально-этические проблемы и их идейно-эстетическое решение в драматургии Андрея Макаенка 50-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Зарембо Людмила Иванован; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1980. – 20л.
759235
  Головко Н.А. Морально-этические проблемы международной политики / Н.А. Головко. – М., 1986. – 63с.
759236
  Толстых А.В. Морально-этические проблемы психологической практики / А.В. Толстых. – Москва, 1988. – 62 с.
759237
   Морально-этическое и эстетическое содержание украинской прозы 70-х годов о Великой Отечественной войне : Дис... канд. филол. наук : 10.01.03 / Лабач М. Н,; Лабач М. Н. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1988. – 178л. – Бібліогр.:л.157-178
759238
  Перчилло Владимир Николаевич Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Перчилло Владимир Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
759239
  Перчилло В.Н. Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности". : Дис... Канд. филос. наук: 09.00.05 / Перчилло В.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1990. – 165л. – Бібліогр.:л.146-165
759240
  Сухонос В. Морально - ідеологічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.109-111
759241
  Чернега В. Морально релевантні та морально іррелевантні норми сімейного права України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 353-354
759242
  Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры / А.П. Скрипник. – Москва : Политиздат, 1992. – 351 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы). – ISBN 5-250-01310-4
759243
  Шихардина Татьяна Николаевна Моральное регулирование социальной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шихардина Татьяна Николаевна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л.
759244
  Шимановский Д.С. Моральное самосознание личности. / Д.С. Шимановский. – М., 1986. – 63с.
759245
  Шимановский Д.С. Моральное самосознание. / Д.С. Шимановский. – Киев, 1986. – 141с.
759246
  Плютто П.А. Моральное сознание : между культурой и природой ( а - культурой ) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.97-113. – ISSN 0235-1188
759247
  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – СПб., 2000. – 380с.
759248
  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – Санкт-Петербург : Наука, 2000. – 384с. – ISBN 5-02-026810-0; 3-518-28022-8
759249
  Рыбакова Н.В. Моральное сознание и поведение / Н.В. Рыбакова. – Л., 1971. – 20с.
759250
  Рыбакова Н.В. Моральное сознание и поведение личности / Н.В. Рыбакова. – Л., 1972. – 31с.
759251
  Фролов Моральное сознание социалистического коллектива и воспитание нравственной личности : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Фролов ВасилийЕвгеньевич; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 25л.
759252
  Дробницкий Олег Григорьевич Моральное сознание. (Вопросы специфики природы, логики и структуры нравственности. Критика буржуазных концепций морали) : Автореф... д-ра философ.наук: / Дробницкий Олег Григорьевич; Ин-т философии АН СССР. – М., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
759253
   Моральное сознание: элементы, формы, особенности. – М., 1974. – 139с.
759254
   Моральное стимулирование труда. – М., 1985. – 112с.
759255
  Аббасов С. Моральные догмы ислама и их социальный смысл : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Аббасов С. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 16 с.
759256
  Симонова С.А. Моральные коллизии Льва Толстого // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 68-71
759257
  Волкогонов Д.А. Моральные конфликты и способы их разрешения / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1974. – 64с.
759258
  Даниленко И.М. Моральные критерии социальной зрелости личности / И.М. Даниленко. – М, 1980. – 64с.
759259
   Моральные ориентации молодежи. – М., 1985. – 147с.
759260
  Рыбакова Н.В. Моральные отношения и их структура / Н.В. Рыбакова. – Ленинград, 1974. – 120с.
759261
  Дедюлина М.А. Моральные постредники в философии технологий Л. Маньяни // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 25-27
759262
  Овчинников И. Моральные права автора в праве США // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2014. – № 1. – С. 67-71. – ISSN 0201-7059
759263
  Казарян Д.А. Моральные принципы в народном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Казарян Д.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 25л.
759264
  Редлих Ш. Моральные принципы в повседневной действительности: митрополит Андрей Шептицкий и евреи в период Холокоста и Второй мировой войны // Єгупець / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, В. Богуславська [та ін.]. – Київ, 2006. – № 16 : Дух і літера. – С. 195-222. – ISBN 966-378-031-2
759265
  Бакшутов В.К. Моральные стимулы в жизни человека / В.К. Бакшутов. – Свердловск, 1961. – 63 с.
759266
  Щербак Ф.Н. Моральные стимулы в труде / Ф.Н. Щербак. – Ленинград, 1973. – 184с.
759267
  Нестеров В.Г. Моральные стимулы трудовой деятельности / В.Г. Нестеров. – М., 1973. – 64с.
759268
  Нестеров В.Г. Моральные стимулы трудовой деятельности / В.Г. Нестеров. – М., 1974. – 63с.
759269
  Бакщевичене Р. Моральные установки и законодательство: теория и практика Литовской Республики / Р. Бакщевичене, Д. Бейноравичюс // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 90-101. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
759270
  Артемов Г.П. Моральные установки и ценности населения России в европейском контексте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-9. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
759271
  Щербак Ф.Н. Моральные факторы развития социалистического производства / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1975. – 64с.
759272
  Котов Л.И. Моральные факторы ускорения. / Л.И. Котов. – М., 1988. – 64с.
759273
  Харланов Е.И. Моральные ценности в деятельности К.А.Тимирязева и его этическое наследие. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.624 / Харланов Е.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 21л.
759274
   Моральные ценности и личность. – М., 1994. – 176с.
759275
   Моральные ценности советского человека. – Л., 1968. – 192с.
759276
   Моральные чувства нашего современника. – Л., 1966. – 238с.
759277
  Семенов М.Н. Моральный авторитет и его роль в воспитании нового человека. : Автореф... Канд.филос.наук: / Семенов М.Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
759278
  Батдалов Т.Д. Моральный аспект принятия политических решений в учении Н. Макиавелли // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 136-140. – ISSN 0235-1188
759279
   Моральный выбор. – М., 1980. – 344с.
759280
  Бакштановский В.И. Моральный выбор личности / В.И. Бакштановский. – Томск, 1977. – 200с.
759281
  Бакштановский В.И. Моральный выбор личности / В.И. Бакштановский. – М, 1983. – 224с.
759282
  Вавилова И.А. Моральный и правовой запреты. : Автореф... Канд.философ.наук: 624 / Вавилова И.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
759283
  Гапоненко А.Л. Моральный износ и обновление орудий труда / А.Л. Гапоненко. – М., 1980. – 155с.
759284
  Захаров В.Г. Моральный износ машин и оборудования при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Захаров В.Г.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. Экон. фак. – Л., 1963. – 18л.
759285
  Мягков А.И. Моральный износ машин и эффективность социалистическогод общественного производства. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.01 / Мягков А.И.; Моск.фин.ин-т. – М, 1978. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
759286
  Мягков А.И. Моральный износ машин при социализме. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мягков А.И.; М-во высш.образования и сред.спец.образования. – М, 1960. – 18л.
759287
  Гольдин М.М. Моральный износ основных фондов предприятий в условиях НТР / М.М. Гольдин, Л.Н. Сухинина. – М., 1986. – 161с.
759288
  Сусак Петр Дмитриевич Моральный климат в социалистическом производственном коллективе как фактор повышения социальной активности личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сусак Петр Дмитриевич; Киевский государственный педагогический институт им. А.М.Горького. – Киев, 1983. – 200л. – Бібліогр.:л.164-188
759289
  Сусак П.Д. Моральный климат в социалистическом производственном коллективе как фактор повышения социальной активности личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сусак П.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 24л.
759290
  Миловидов А.С. Моральный кодекс и нравственное воспитание воина / А.С. Миловидов. – М., 1964. – 85с.
759291
  Уткин С.С. Моральный кодекс и профессиональная специфика морали. / С.С. Уткин. – Ростов-на-Дону, 1964. – 136с.
759292
   Моральный кодекс исследователя и нравственные основания научно-педагогической деятельности // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 41-62. – ISSN 0869-3617


  25 ноября 2011 г. в Институте философии РАН состоялся круглый стол журналов «Вопросы философии», «Высшее образование в России», «Человек» на тему «Нравственные основания научной и педагогической деятельности. Моральный кодекс ученого и преподавателя ...
759293
  Богданова Светлана Моральный кодекс строителей капитализма : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 26-28 : Фото
759294
  Чеботарев Э.П. Моральный кодекс строителей коммунизма. / Э.П. Чеботарев, Л.М. Чеботарев. – Иваново, 1962. – 60с.
759295
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Омск, 1962. – 16с.
759296
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Кишинев, 1963. – 40с.
759297
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Рига, 1963. – 84с.
759298
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – М., 1964. – 191с.
759299
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – 2-е изд. – М., 1965. – 176с.
759300
  Сытенко Л.Т. Моральный кодекс строителя коммунизма и критика религиозной нравственности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сытенко Л.Т. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 19 с.
759301
  Губанов Н.И. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравоучения / Н.И. Губанов. – М, 1962. – 28с.
759302
  Губанов Н.И. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравственные поучения / Н.И. Губанов. – М, 1962. – 28с.
759303
  Соловьев Г.И. Моральный коэффициент / Г.И. Соловьев. – М., 1944. – 128с.
759304
   Моральный облик советского воина. – М., 1950. – 44с.
759305
   Моральный облик советского рабочего. – М., 1966. – 312с.
759306
  Пятунин М.М. Моральный облик советского человека / М.М. Пятунин. – Свердловск, 1955. – 64с.
759307
  Ефимов В.Т. Моральный облик строителей коммунизма / В.Т. Ефимов. – М, 1959. – 40с.
759308
   Моральный облик строителя коммунизма. – М., 1964. – 248с.
759309
  Мелещенко Л.П. Моральный образ вченого в творчості В.І. Вернадського // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 78-81. – ISSN 0374-3896


  Показано розуміння В.І. Вернадським етики і цінностеей науки, відповідальності вченого перед суспільством.
759310
  Скирдо М.П. Моральный фактор в Великой Отечественной войне. / М.П. Скирдо. – М, 1959. – 136с.
759311
  Ильин С.К. Моральный фактор в современной войне / С.К. Ильин. – 2-е доп. изд. – М., 1969. – 175с.
759312
  Ильин С.К. Моральный фактор в современных войнах / С.К. Ильин. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1979. – 223с.
759313
  Селютин А. Мораторий остается! // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "... Относительно купли-продажи земельных участков с/г назначений".
759314
  Герасимова Е. Мораторий преткновения. Отечественные финансисты оспаривают Мораторий на принудительную реализацию имущества в Конституционном Суде // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 3. – С.19-21
759315
   Мораторій - заради порятунку села / Я. Краснопольський, В. Жук, Л. Спіцина,О. Ковалів, Л. Молдован, П. Каленич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 6-8
759316
   Мораторій гальмує розвиток земельних реформ і породжує тіньовий ринок // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-7.


  Прес-конференція
759317
  Марусенко Р.І. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: законодавчі новації // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-52.
759318
  Гиляка І.С. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: поняття, особливості застосування, перспективи // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 104-106. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
759319
  Кулинич П.Ф. Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель: правові та соціально-економічні проблеми // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-43.
759320
  Бутирський А.А. Мораторій на задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства (порівняльно-правовий аналіз) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 573-576. – ISBN 966-660-151-6
759321
  Зінковська О. Мораторій на землі сільгосппризначення. Чи доцільно його відміняти? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 12-15
759322
  Рибалко У. Мораторій на землі сільськогосподарського призначення: перепона чи необхідність // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 118-119
759323
  Мірошниченко А. Мораторій на землю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 7. – ISSN 1992-9277


  Чи повинна бути збережена заборона на відчуження земель сільскогосподарського призначення, і що буде в разі його можливого скасування?
759324
  Зубрицький О.В. Мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення як обмеження конституційних прав людини // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 133-136. – ISBN 978-966-7957-18-6
759325
  Вайда О. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 122-123
759326
  Куманська О. Мораторій на продаж землі: to be or not to be? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 1, 38-41
759327
  Лапина М.С. Морвологическое словобразование в латинском языке / М.С. Лапина. – Х, 1970. – 37с.
759328
   Моргуліс Наум Давидович - засновник Київської наукової школи фізичної електроніки (1904-1976) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 64-65. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
759329
   Моргуліс Наум Давидович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 181-182. – ISBN 966-02-0537-6
759330
   Моргуліс Наум Давидович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 292. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
759331
   Моргуліс Наум Давидович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 320-321 : фото
759332
   Мордва-каратаи: язык и фольклор. – Казань, 1991. – 152с.
759333
  Маркелов М. Мордва / М. Маркелов. – Москва, 1928. – 12 с.
759334
  Шереметев С.Д. Мордвиновы : [очерк] / [Сергей Шереметев]. – Москва : Типо-лит. Н.И. Куманина, 1900. – 16 с. – Автор указан в конце текста
759335
  Казьмирчук М.Г. Мордвінцев В"ячеслав Михайлович / М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 256. – ISBN 96966-8060-04-0
759336
   Мордвінцев В"ячеслав Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 60. – ISBN 966-8352-11-4
759337
  Кадакин В.В. МордГПИ им.М.Е.Евсевьева: история и современность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 49-54. – ISSN 0869-3617


  Статья содержит краткую информацию по истории развития Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева. Особое внимание уделяется характеристике современного состояния учебной, научной, инновационной и воспитательной работы. ...
759338
   Мордовия. – Саранск, 1985. – 143с.
759339
   Мордовия в годы Великой Отечественной войны. – Саранск, 1962. – 568с.
759340
  Фирстов И.И. Мордовия в годы первой русской революции / И.И. Фирстов. – Саранск, 1955. – 302с.
759341
  Ефимов И.А. Мордовия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918 - лето 1919 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ефимов И.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 20л.
759342
  Корсаков И.М. Мордовия в период разложения крепостного строя (1800-1861 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Корсаков И. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 20 с.
759343
   Мордовия в период упрочения Советской власти и гражданской войны. – Саранск, 1959. – 424с.
759344
  Дорожкин М.В. Мордовия накануне Великой Октябрьской социалистической революции / М.В. Дорожкин, И.И. Фирстов. – Саранск, 1958. – 72с.
759345
  Горький М. Мордовка / М. Горький. – Саранск, 1983. – 200с.
759346
  Самошкин С.А. Мордовская детская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Самошкин С.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 27л.
759347
  Самошкин С.А. Мордовская детская литература / С.А. Самошкин. – Саранск, 1970. – 184 с.
759348
  Самородов К.Т. Мордовская литература и критика. / К.Т. Самородов. – Саранск, 1964. – 208с.
759349
   Мордовская народная вышивка. – Саранск, 1991. – 114с.
759350
  Маскаев А.И. Мордовская народная эпическая песня. / А.И. Маскаев. – Саранск, 1964. – 440с.
759351
  Самородов К.Т. Мордовская обрядовая поэзия. / К.Т. Самородов. – Саранск, 1980. – 168с.
759352
   Мордовская республиканская картинная галерея. – Саранск, 1970. – 68с.
759353
  Евсевьев М.Е. Мордовская свадьба. / М.Е. Евсевьев. – 2-е изд. – Саранск, 1959. – 273с.
759354
  Горбунов В.В. Мордовская советская литература - детище Великого Октября / В.В. Горбунов, В.Е. Кирюшин. – Саранск, 1957. – 35с.
759355
  Ватанина М.Ф. Мордовские исторические песни : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ватанина М.Ф. ; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 24 с.
759356
   Мордовские народные песни. – Саранск, 1955. – 88с.
759357
   Мордовские народные песни. – Москва : Художественная литература, 1957. – 271 с.
759358
  Фетисов М.И. Мордовские народные сказательницы. / М.И. Фетисов. – Саранск, 1953. – 196с.
759359
   Мордовские народные сказки.. – Саранск : Мордовское книжное из-во, 1954. – 86 с.
759360
   Мордовские народные сказки.. – Саранск, 1971. – 414с.
759361
   Мордовские народные сказки.. – 2-е изд. – Саранск, 1978. – 414с.
759362
   Мордовские народные сказки: Собрал и обработал К.Т.Самородов.. – Саранск, 1985. – 400с.
759363
   Мордовские поэты.. – М., 1940. – 112с.
759364
   Мордовские рассказы.. – Саранск, 1954. – 208с.
759365
   Мордовские рассказы.. – М., 1958. – 216с.
759366
   Мордовские украшения: Каталог.. – Л., 1988. – 116с.
759367
   Мордовские украшения: Каталог.. – Л., 1988. – 112с.
759368
  Таракина Э.Н. Мордовский детский фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Таракина Э.Н.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 23л.
759369
   Мордовский областной комитет КПСС. Верховный Совет Мордовской АССР.. – Саранск, 1990. – 117с.
759370
  Кирюшкин Б.Е. Мордовский советский роман / Б.Е. Кирюшкин. – Саранск, 1965. – 184с.
759371
   Мордовский университет им. Н.П.Огарева. Саранск. Конференция молодых ученых. 1974. – Саранск, 1974. – 120с.
759372
   Мордовский университет. Труды Мордовского гос. университета имени Н.П.Огарева (1957-19670). Библиографический указатель. – Саранск, 1971. – 135с.
759373
  Мосин М.В. Мордовско-эстонские лексические отношения : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Мосин М.В.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 18л.
759374
  Вавилин В.Ф. Мордовское народное зодчество / В.Ф. Вавилин. – Саранск, 1980. – 98 с.
759375
   Мордовское устное народное творчество : учеб. пособие. – Саранск, 1987. – 287с.
759376
  Александровский В.Н. Море-счастье мое / В.Н. Александровский. – Хабаровск, 1963. – 64с.
759377
  Митрофанов Л.И. Море - отважным! Драма / Л.И. Митрофанов. – М., 1960. – 79с.
759378
  Коваленко Г.О. Море / Грицько Коваленко ; Накладом Укp.-Руської Видавн. Спілки. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1913. – 22 с.
759379
  Руммер А. Море / А. Руммер. – Краснодар, 1951. – 384с.
759380
  Никандров Н.Н. Море / Н.Н. Никандров. – М., 1952. – 212с.
759381
  Фехер К. Море : роман / К. Фехер. – Москва
Ч. 1. – 1959. – 382 с.
759382
  Фехер К. Море : роман / К. Фехер. – Москва
Ч. 2. – 1959. – 331 с.
759383
   Море : Сборник. – Пер. с франц. – Москва, 1960. – 620с.
759384
  Келлерман Б. Море / Б. Келлерман. – Симферополь, 1991. – 415с.
759385
  Іваничук Р. Море : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 10-56. – ISSN 0130-1608
759386
  Бэнвилл Д. Море : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 3-93. – ISSN 1130-6545
759387
  Данилюк І. Море : радіоетюд / І. Данилюк, І. Немирована // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 286-289
759388
  Зоненко И.Т. Море Азовское / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1960. – 56с.
759389
  Золотов В.А. Море без чаек / В.А. Золотов. – Рига, 1969. – 278с.
759390
  Золотов В.А. Море без чаек / В.А. Золотов. – Рязань, 1985. – 336с.
759391
  Павлов И. Море бесправия - Америка: капитализм США и дискриминация личности. / И. Павлов. – М., 1981. – 191с.
759392
  Бать Л.Г. Море бушует. Повесть о писателе А.С. Прибое / Л.Г. Бать. – М, 1967. – 191с.
759393
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд.. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1963. – 304 с.
759394
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1972. – 384с.
759395
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы. / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд.. – Барнаул, 1964. – 304с.
759396
  Устинов А.А. Море в капле : Жизнь - литература - критика. / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1975. – 207с.
759397
  Попов В.Л. Море в капле. / В.Л. Попов. – Л, 1969. – 104с.
759398
  Кукуев Л.А. Море в ладонях. / Л.А. Кукуев. – Иркутск, 1969. – 427с.
759399
  Скалозуб Ю.Г. Море в огне: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1986. – 277с.
759400
  Дмитренко В.М. Море в теплих долонях / В.М. Дмитренко. – К., 1989. – 293с.
759401
  Беднарский Владимир Море внутри : destination // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 77-83 : Фото
759402
   Море возможностей с "Ривьерой-Сочи" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 40 : Фото
759403
  Мисько П.А. Море Геродота : роман / П.А. Мисько; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 423 с.
759404
  Осадчий О.М. Море голубое / О.М. Осадчий. – М, 1976. – 240с.
759405
  Емцев М.Т. Море Дирака / М.Т. Емцев, Е.И. Парнов. – Москва, 1967. – 460 с.
759406
  Маняк В.А. Море Дірака : оповідання, повісті / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 335 с.
759407
  Изюмский Б.В. Море для смелых / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1977. – 328с.
759408
  Ізюмський В Б. Море для сміливих / В Б. Ізюмський, . – К., 1964. – 331с.
759409
  Халваши Ф. Море доброй надежды : стихи / Фридон Халваши ; авториз. пер. с груз. М.Тарасовой и М.Синельникова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 103 с.
759410
  Бээкман В.Э. Море дождя и солнца : стихотворения и поэмы / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1974. – 176 с.
759411
   Море дружбы. Сборник стихотворений.. – Калининград, 1972. – 127с.
759412
  Сальников А.А. Море друужбы / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1973. – 168с.
759413
  Голованов К.П. Море дышит велико / К.П. Голованов. – Л., 1983. – 287с.
759414
  Тарасов Н.И. Море живет. / Н.И. Тарасов. – Москва, 1949. – 288с.
759415
  Тарасов Н.И. Море живет. / Н.И. Тарасов. – 3-е изд., доп. – Москва : Советская наука, 1956. – 376с.
759416
  Василева О. Море житейськеє = The sea of troubles / Олена Василева ; [передм. Б. Кравцева]. – Нью-Йорк : Життя, 1962. – 70, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
759417
  Корнеев А.Н. Море за околицей. / А.Н. Корнеев. – П., 1975. – 334с.
759418
  Сизоненко А.А. Море замерзает у берегов / А.А. Сизоненко. – М., 1961. – 262с.
759419
  Пунченок А.Е. Море зовет / А.Е. Пунченок. – М, 1943. – 53с.
759420
  Дыгало В.А. Море зовет / В.А. Дыгало. – М, 1989. – 127с.
759421
  Богданова Светлана Море зовет : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 66-68 : Фото
759422
  Щербановский О.С. Море зовет отважных. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1963. – 120с.
759423
  Ойслендер А.Е. Море и берег / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1960. – 200 с.
759424
  Басистый Н.Е. Море и берег / Н.Е. Басистый. – Москва, 1970. – 212с.
759425
  Войскунский Е.Л. Море и берег / Е.Л. Войскунский. – Москва, 1975. – 304с.
759426
  Соловьев А.И. Море и берег / А.И. Соловьев. – Ростов-на-Дону, 1987. – 86с.
759427
  Гартвиг Море и его жизнь / Гартвиг. – 2-е изд. – Москва : В типографии Ньюман и Глушкова, 1867. – 441, XI с.
759428
  Вальтер И. Море и его жизнь / И. Вальтер. – С.-Петербург : Тип. Т-ва Народная Польза
Т. 1, 2. – 1905. – 128, 108, [1] с.
759429
  Бирюлин Г.М. Море и звезды / Г.М. Бирюлин. – Владивосток, 1962. – 210с.
759430
  Бирюлин Г.М. Море и звезды / Г.М. Бирюлин. – Владивосток, 1968. – 187с.
759431
  Джангулашвили Т. Море и лето : стихи / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря востока, 1960. – 98 с.
759432
  Гук Г.Г. Море и люди / Г.Г. Гук. – Владивосток, 1957. – 192с.
759433
  Флеров Н.Г. Море и люди / Н.Г. Флеров. – М, 1973. – 141с.
759434
  Иноземцев Иван Владимирович Море и люди : Книги будущему аквалангисту: [Обзор литературы] / Иноземцев Иван Владимирович. – Москва : Книга, 1977. – 46с.
759435
  Фишгойт М.Г. Море и мы / М.Г. Фишгойт. – Симферополь, 1966. – 109с.
759436
  Данилов В.С. Море и юность / В.С. Данилов. – Калининград, 1961. – 96с.
759437
  Данилов В.С. Море и юность / В.С. Данилов. – Калининград, 1977. – 71с.
759438
  Эндо Сюсаку Море и яд / Эндо Сюсаку. – М, 1964. – 126с.
759439
   Море исчезающих времен: Повести и рассказы латиноамер. писателей.. – М., 1981. – 367с.
759440
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
759441
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
759442
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
759443
  Малєй Антоніна Море й маги Криму : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 38-41 : Фото
759444
  Даненбург В.И. Море кипит / В.И. Даненбург. – Москва : Современник, 1975. – 141с.
759445
  Карелин Д.Б. Море Лаптевых : Научно-популярный физико-географический очерк / Д.Б. Карелин. – Москва: Ленинград : Главсевморпути, 1946. – 200с.
759446
  Тарбеев Д. Море Лаптевых и его побережье. / Д. Тарбеев. – Л.М., 1940. – 78с.
759447
  Євменова Анастасія Море лікує, або Таласотерапія по-грецькому : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 20-23 : Фото
759448
  Алеханов В.П. Море мечты / В.П. Алеханов. – Минск, 1968. – 88с.
759449
  Годенко М.М. Море мое / М.М. Годенко. – Москва, 1956. – 141с.
759450
  Демерджі Д.Л. Море моє / Д.Л. Демерджі. – Дніпропетровськ, 1959. – 86с.
759451
  Красовский А.С. Море молодое / А.С. Красовский. – К., 1965. – 103с.
759452
  Хасин А.И. Море на вкус соленое / А.И. Хасин. – Москва, 1984. – 224 с.
759453
  Пальчевский А.О. Море на камне / А.О. Пальчевский. – М, 1976. – 424с.
759454
  Пушкин В.М. Море над землей / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1965. – 56с.
759455
  Халваши Ф. Море начинается в Батуми : роман / Фридон Халваши. – Москва : Советский писатель, 1990. – 265 с.
759456
  Снегов С.А. Море начинается с берега / С.А. Снегов. – Калининград, 1964. – 231с.
759457
  Хазри Н. Море начинается с вершин : стихи и поэмы / Н. Хазри; перевод с азербайдж. – Москва : Советский писатель, 1975. – 208 с.
759458
  Кассис В.Б. Море начинается с гор / В.Б. Кассис. – М., 1979. – 128с.
759459
  Руденко М. Море не помиляється : проза: п"єса на 3 дії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 56-74
759460
  Эдитдович М.Д. Море пахнет льдом. / М.Д. Эдитдович. – Магадан, 1975. – 94с.
759461
   Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов.. – М.
Ч.1. – 1969. – 608с.
759462
   Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов.. – М.
Ч.2. – 1969. – 272с.
759463
  Міліневський Г.П. Море Росса-надія П"ятого океану // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
759464
  Мойланен Таня Море Росса - Эдемский сад / Мойланен Таня, Траутман Кельвин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 64-69 : фото
759465
  Абромайт Ларс Море Росса. Южный океан. Кипение жизни в холодной воде / Абромайт Ларс, Веллер Джон // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 36-49 : фото. – ISSN 1029-5828
759466
  Кларети Жюль Море свободы. Паяц / Жюль Кларети ; пер. с фр. А. Башиловой. – Санкт-Петербург : Т-во печ. и изд. дела "Труд", 1909. – (Художественная библиотека ; № 4)
759467
   Море синее не потому, что в нем отражается небо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
759468
  Калимуллин И. Море синее, пой! / И. Калимуллин. – Казань : Татарсое кн. изд-во, 1972. – 56 с.
759469
  Хитон П. Море синеет / П. Хитон. – Л., 1974. – 192с.
759470
  Златогоров М.Л. Море слабых не любит / М.Л. Златогоров. – Москва, 1956. – 205 с.
759471
  Еременко А.К. Море следов не хранит / А.К. Еременко. – Краснодар, 1987. – 122с.
759472
  Замотина Марина Море смывает все беды : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-51 : Фото
759473
  Хазри Н. Море со мной : стихи / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1983. – 111 с.
759474
  Рыбин В.Ф. Море согласия / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад
2. – 1971. – 328с.
759475
  Букин Н.И. Море создано для смелых / Н.И. Букин. – Москва, 1971. – 78с.
759476
  Чурбанов А.А. Море соленое / А.А. Чурбанов. – Архангельск, 1970. – 95с.
759477
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
1. – 1980. – 239с.
759478
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
2. – 1982. – 288с.
759479
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
3. – 1990. – 205с.
759480
  Червоткіна І. Море стонет чайками. Повія. Ночь - это вкусно, быстро, полезно. Выстрел. Як філософію Ніцше : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 64-66
759481
  Махмуд Море тайн относительно доблестей благородных: (География). / Махмуд, ибн. – Ташкент, 1977. – 167с.
759482
  Белов Р.П. Море тебя полюбит / Р.П. Белов. – Пермь, 1965. – 42с.
759483
  Синельников Л.И. Море Цимлянское / Л.И. Синельников. – М., 1959. – 18с.
759484
  Овчаренко Ф.Е. Море штормит / Ф.Е. Овчаренко. – Свердловск, 1978. – 175с.
759485
  Холендро Д.М. Море шумит / Д.М. Холендро. – Симферополь, 1951. – 72с.
759486
  Беляев А.А. Море шумит / А.А. Беляев. – Мурманск, 1961. – 104с.
759487
  Лисин М.Д. Море шумит / М.Д. Лисин. – Горький, 1962. – 195с.
759488
  Красовский А.С. Море шумит : стихи и песни / А.С. Красовский. – Киев : Радянський письменник, 1966. – 55с.
759489
   Море юности: Писатели 30-х голов о молодежи: Повести, рассказы.. – М., 1990. – 410с.
759490
  Подолей Л. Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 240-243
759491
  Кессених В.А. Море Ясности / В.А. Кессених. – Архангельск, 1966. – 53с.
759492
  Правдин Л.Н. Море Ясности. / Л.Н. Правдин. – Пермь. – 304с.
759493
  Панов Н.Н. Море, корабль и ты : Роман / Н.Н. Панов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 416с.
759494
  Ковалев Д.М. Море, море / Д.М. Ковалев. – М, 1976. – 158с.
759495
  Краснов А.М. Море, небо и любовь / А.М. Краснов. – Калининград, 1982. – 159с.
759496
  Рыбалко В.Я. Море, реки и лиманы / В.Я. Рыбалко. – Одесса, 1990. – 159с.
759497
   Море. Развитие идей и наблюдений, связанных с изучением морей.. – М., 1965. – 464с.
759498
  Угаров Михаил Море. Сосны : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 92-135. – ISSN 0130-7673
759499
  Байцуров П.А. Море...Море... / П.А. Байцуров. – Л, 1979. – 222с.
759500
   Море: Сборник.. – М., 1987. – 404с.
759501
  Заика В.Е. Мореведы с большим кругозором // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 2. – С. 101-103. – ISSN 1684-1557


  До 150-річчя від дня народження почесного академіка Інституту біології південних морів НАН України Миколи Михайловича Книповича (1862-1939).
759502
  Пилипенко Ігор Олегович Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Пилипенко І.О.; Херсонський держ. ун-тет. – Херсон, 2003. – 209 л. – Бібліогр.: л. 182-198; Дод.: л. 198-209
759503
  Пилипенко Ігор Олегович Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : Автореф. дис. ...канд. географ. наук: 11.00.02 / Пилипенко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
759504
  Пилипенко І.О. Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : [монографія] / Пилипенко І.О. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2005. – 178с. – ISBN 966-8912-04-7
759505
  Чесноков И.Н. Морем живы / И.Н. Чесноков. – Мурманск, 1983. – 157с.
759506
  Рупинский Ю Морем заваленные. / Ю Рупинский. – Мурманск, 1965. – 64с.
759507
  Гільєн Н. Морем Карібським кораблик пливе... / Н. Гільєн. – К., 1984. – 32с.
759508
  Виита Л. Морена : Роман / Лаури Виита // Прекрасная свинарка : роман, рассказы / М. Ларни. – Москва : Художественная литература, 1981. – С. 233-375. – (Библиотека финской литературы)
759509
  Каган А.А. Моренные отложения северо-запада СССР / А.А. Каган, М.А. Солодухин. – Москва : Недра, 1971. – 137с.
759510
   Морены-источник гляциологической информации. – Москва : Наука, 1989. – 234 с.
759511
   Морены -- источник гляциологической информации.. – М., 1989. – 235с.
759512
  Нойирхен Г. Мореплавание вчера и сегодня / Г. Нойирхен. – Ленинград, 1977. – 183с.
759513
  Берадзе Т.Н. Мореплавание и морская торговля в средневековой Грузии / Т.Н. Берадзе. – Тбилиси, 1989. – 286с.
759514
  Те Ранги Хироа Мореплаватели солнечного восхода / Те Ранги Хироа. – М., 1950. – 264с.
759515
  Те Ранги Хироа (П. Бак) Мореплаватели солнечного сосхода : Пер. с англ. Витова М.П., Сапгир Л.М. Под. ред. Токарева С.А. / Ранги Хироа (П. Бак) Те. – Москва, 1959. – 253с.
759516
  Базунов О.В. Мореплаватель / О.В. Базунов. – Л., 1990. – 397с.
759517
  Свет Я.М. Мореплаватель туманного Альбиона : "Джемс Кук" / Я.М. Свет. – Москва : Географгиз, 1963. – 80с.
759518
   Мореходка набирает менеджеров / Дементьев Сергей, Милитицкий Илья, Фельдман Михаил, Карманова Елена, Килимник Ольга // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 64-69 : фото, рис.
759519
  Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П. Хлюстин. – Москва, Ленинград : Военмориздат, 1939. – 380 с.
759520
  Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П. Хлюстин. – М-Л, 1949. – 52с.
759521
  Белобров А.П. Мореходная астрономия : учебник / А.П. Белобров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1953. – 314 с.
759522
   Морехозяйственный комплекс : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1991. – 348 с.
759523
   Морехозяйственный комплекс : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 2. – 1991. – 322 с.
759524
  Рытхэу Ю.С. Морж раздора : рассказы / Ю.С. Рытхэу. – Москва : Правда, 1964. – 62 с.
759525
  Сакерина Юлия Морж: со льда - на сушу. День моржа // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 46 : фото
759526
  Иванова Г.Д. Мори Огай / Г.Д. Иванова. – М, 1982. – 246с.
759527
  Самойленко А. Моринська криниця : лірика, поеми, гумор / Антолій Самойленко. – Київ : Рада, 1998. – 128 с. – ISBN 966-7087-12-3
759528
  Кузьменко-Волошина Моринські барвінки / Кузьменко-Волошина. – К, 1987. – 126с.
759529
  Грабовецький В.В. Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря : до 200-річчя з дня уродин / Володимир Грабовецький, Володимир Неумитий ; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, Каф-ра історії України ; Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 344 с. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи). – ISBN 966-8265-71-8
759530
  Дрюон М. Морис Дрюон / М. Дрюон. – Махачкала
1. – 1990. – 446с.
759531
  Дрюон М. Морис Дрюон / М. Дрюон. – Махачкала
3. – 1991. – 783 с.
759532
  Маслова С. Морис Метерлинк. Под маской синей птицы // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 56-65
759533
  Цыпин Г.М. Морис Равель / Г.М. Цыпин. – Москва : Музгиз, 1959. – 135 с.
759534
  Ступель А.М. Морис Равель / А.М. Ступель. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 132 с.
759535
  Ступель А.М. Морис Равель / А.М. Ступель. – изд. 3-е. – Ленинград : Музыка, 1975. – 152 с.
759536
  Смирнов В.В. Морис Равель / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музыка, 1989. – 60 с.
759537
  Смирнов В.В. Морис Равель и его творчество / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музыка, 1981. – 222 с.
759538
  Касаткина Г.П. Морис Торез / Г.П. Касаткина. – Москва, 1975. – 316с.
759539
  Панько М.А. Морис Торез в борьбе за коммунистическую партийность французской литературы : Автореф. дис. ...канд. филол. наук : 10.644 / Панько М.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24 с.
759540
   Морис Утрилло. – М., 1988. – 193с.
759541
  Залка Матэ Морислав воює / Залка Матэ. – К, 1936. – 207с.
759542
  Короткий В.А. Морі Меттью Фонтейн / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 92-93. – ISBN 966-06-0393-2
759543
  Лорті С. Моріс Дюплессі і провінція Квебек / С. Лорті. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 233с. – ISBN 966-96099-4-1
759544
  Ролан Моріс Равель (1875-1937) / Ролан, Манюель -. – Київ : Музична Україна, 1975. – 144 с.
759545
  Джеджула А.О. Моріс Торез / А.О. Джеджула, К.О. Джеджула. – Київ : Політвидав України, 1974. – 221с.
759546
   Морія : Альманах .Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-16-4
№ 1. – 2004
759547
   Морія : Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-50-4
№ 2. – 2004
759548
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-93-8
№ 3. – 2005
759549
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-389-034-7
№ 4. – 2005
759550
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 5. – 2006
759551
   Морія : альманах: научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 10. – 2008
759552
  Мещерюк И Г. Морковь дикая, ее биология и эфирномасличность в Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мещерюк Г.И,; Ан СССР. – Л, 1966. – 16л.
759553
  Уэлш Д. Морлоки / Д. Уэлш. – Москва, 1926. – 124 с.
759554
  Аболіна Г Т. Морльнісна культура в контексті соціокультурної динаміки. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.07 / Аболіна Т.Г,; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1999. – 36л.
759555
  Альтшулер Н. Мормышка / Н. Альтшулер. – Рига, 1968. – 88с.
759556
  Грешнер Аннетт Мороженое "Московское" : отрывки из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 122-184. – ISSN 1130-6545
759557
  Белокрылов В.А. Мороженые яблоки / В.А. Белокрылов. – Воронеж, 1968. – 96с.
759558
  Некрасов Н.А. Мороз - Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1936. – 47с.
759559
  Застрожный В.К. Мороз и девчонки / В.К. Застрожный. – Воронеж, 1964. – 102с.
759560
  Вяхирев И.А. Мороз и солнце / И.А. Вяхирев. – Москва, 1961. – 87с.
759561
  Бараз М.У. Мороз и солнце / М.У. Бараз. – Владивосток, 1974. – 167с.
759562
   Мороз и солнце. – М., 1988. – 172с.
759563
  Чичибабин Б.А. Мороз и солнце. / Б.А. Чичибабин. – Харьков, 1963. – 86с.
759564
  Куранов Ю.Н. Мороз и солнце: Лирич. миниат. и повести. / Ю.Н. Куранов. – М., 1981. – 96с.
759565
  Одоевский А.И. Мороз Иванович / А.И. Одоевский. – М.-Л., 1944. – 16с.
759566
  Сидоренко Віктор Мороз і сонце : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Каминіна Наталія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 50-53 : Фото
759567
  Одоєвський В.Ф. Мороз Іванович / В.Ф. Одоєвський. – К., 1982. – 16с.
759568
  Губерський Л.В. Мороз Олександр Олександрович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 128-129. – ISBN 966-316-045-4
759569
   Мороз Олексій Григорович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 251. – ISBN 978-966-644-090-0
759570
  Млынарж З. Мороз ударил из Кремля / З. Млынарж. – М, 1992. – 287с.
759571
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1946. – 127с.
759572
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Хабаровск, 1948. – 72с.
759573
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1949. – 104с.
759574
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1949. – 76с.
759575
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1950. – 104с.
759576
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1958. – 39с.
759577
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1967. – 128с.
759578
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – М., 1987. – 63с.
759579
  Некрасов Н. А. Мороз, Красный нос. Русские женщины. Дедушка / Н.А. Некрасов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1971. – 127 с. – Миниатюрное издание. - Обл. из дерева.
759580
  Мирний П. Морозенко : Повість / П. Мирний. – Львів : Видавнича спілка, 1900. – 43с.
759581
  Мирний П. Морозенко : Оповидання / Панас Мырный. – У Кыиви(Київ) : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 60 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Выдавныцтво "Вик" ; № 40)
759582
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Львів : Просвіта, 1918. – 32с. – (Посвітні листки ; Ч. 57. 1928 р.)
759583
  Мирний П. Морозенко : Оповідання П. Мирного. – Черкаси : Допомога школі, 1920. – 23 с. – (Мати : Книжка для читання в школі ; Кн. 4)
759584
  Мирний П. Морозенко : Оповідання / П. Мирний. – Київ : Сяйво, 1927. – 47с. – (Дешева б-ка красного письменства)
759585
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Київ : Час, 1927. – 34с. – (Б-ка "Хата-читальня")
759586
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 59с. – (Масова худ. б-ка)
759587
  Мирний П. Морозенко : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1965. – 200с. – (Шкільна б-ка)
759588
  Мирний П. Морозенко : Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1970. – 176с. – (Шкільна б-ка)
759589
  Славинський М. Морозиво з ожиною // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 142-144. – ISSN 0208-0710


  Остання поїздка Лесі Українки до Грузії
759590
  Мирный П. Морозко : Рассказы / П. Мирный; Пер. с укр. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 90с.
759591
   Морозко. – Москва, 1987. – 48 с.
759592
  Деменчук Г.С. Морозная родина / Г.С. Деменчук. – Красноярск, 1961. – 36с.
759593
  Злотников Н.М. Морозное облако / Н.М. Злотников. – М., 1977. – 175с.
759594
  Орлов В.О. Морозное пучение грунтов в расчетах оснований сооружений / В.О. Орлов. – Новосибирск, 1987. – 136с.
759595
  Ян Т.Г. Морозное солнце. / Т.Г. Ян. – Кемерово, 1963. – 80с.
759596
  Садовский Б. Морозные узоры / Б. Садовский. – Пб., 1922. – 79с.
759597
   Морозов Анатолій Георгійович : доктор історичних наук, професор : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 36 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 4)
759598
   Морозов Анатолій Георгійович : доктор істор. наук., професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: В.О. Кірєєва, Л.Г. Лисиця, О.З. Силка ; наук. ред. Г.М. Голиш ; авт. вступ. ст.: В.М. Мельниченко, С.В. Корновенко]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 68, [2] с. : фот. – Імен. покажч.: с. 66. – (Серія: Бібліографія вчених України ; вип. 7)
759599
  Моложавенко В.С. Морозовск / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1981. – 94с.
759600
  Бахревский В.А. Морозовская стачка / В.А. Бахревский. – М, 1976. – 176с.
759601
  Бахревский В.А. Морозовская стачка / В.А. Бахревский. – М, 1984. – 192с.
759602
   Морозовская стачка 1885. – М., 1925. – 19-264с.
759603
  Ерман Р.К. Морозовская стачка 1885 года : Автореф... канд. ист.наук: / Ерман Р.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 12л.
759604
  Кабанов П.И. Морозовская стачка 1885 года. / П.И. Кабанов, Р.К. Ерман. – М., 1963. – 115с.
759605
   Морозовская стачка 7-13 (19-25) января 1885 г.. – М., 1923. – 77с.
759606
   Морозовская стачка. 1885-1935. – М., 1935. – 104с.
759607
  Ерман Р.К. Морозовская стычка 1885 года : Автореф... канд. ист.наук: / Ерман Р.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 12л.
759608
  Бахревський В.А. Морозовський страйк / В.А. Бахревський. – Київ : Веселка, 1985. – 183 с.
759609
  Бестужева-Лада Морозовы. Символ русского предпринимательства // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 10. – С. 4-17


  Фамилия Морозовых со временем стала почти что нарицательной - такой огромный вклад внесли представители этой династии в развитие промышленности, финансовой сферы, науки, образования, культуры, здравоохранения и духовного потенциала России. Хотя сам ...
759610
  Шамрай Т.Ф. Морозом намальована весна : поезії / Т.Ф. Шамрай. – Харків : Прапор, 1991. – 113 с.
759611
   Морозоопасные грунты как основания сооружений. – Новосибирск, 1992. – 165с.
759612
  Опалко О. Морозостійкість пагонів Amelanchier spicata (lam.) С. Roch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-82. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування пагонів Amelanchier spicata (Lam.) С. Roch у першій декаді січня при температурах-5C і -35С а також у першій декаді березня при температурах -20С i -25C. The results of freezing of shoots of Amelanchier spicata ...
759613
  Капля А.В. Морозостійкість різних частин кореневої системи плодових культур / А.В. Капля, 1961. – 46-55с.
759614
  Поліщук Л.К. Морозостійкість рослин / Л.К. Поліщук. – Київ, 1962. – 47с.
759615
   Морозостійкість тканин пагонів листопадних магнолій / Р.М. Палагеча, В.В. Грохольський, О.І. Китаєв, С.В. Фомічова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування однорічних пагонів, контрастних за морозостійкістю листопадних магнолій. Визначено рівень пошкодження кожної із тканин (кора, камбій, деревина, серцевина) на морфометрично різних сегментах пагону. The results of ...
759616
  Мининберг С.Я. Морозостойкость и особенности обмена веществ винограда при различных условиях питания. / С.Я. Мининберг. – К. – 327-330с.
759617
  Бертуш М.Б. Морозостойкость некоторых древесных пород по исследованиям в условиях г. Киева : Дис... канд. биолог.наук: / Бертуш М. Б.; Киевский лесохозяйственный ин-т. – К., 1951. – 231л. – Бібліогр.:л.220-231
759618
  Бертуш М.Б. Морозостойкость некоторых древесных пород по исследованиям в условиях города Киева : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бертуш М.Б. ; Киев. лесохозяйтвен. ин-т. – Киев, 1952. – 16 с.
759619
  Мининберг С.Я. Морозостойкость некоторых сортов винограда / С.Я. Мининберг. – Киев, 1948. – 72с.
759620
  Бочкарева Эмма Борисовна Морозостойкость озимых масличных крестоцветных культур и методы ее определения для целей селекции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Бочкарева Эмма Борисовна; Всесоюз. академия сельскогохозяйственных наук. Всесоюзн. науч.-иссл. ин-т растениеводства. – Л., 1979. – 20л.
759621
  Проценко Д.Ф. Морозостойкость плодовых культур СССР / Д.Ф. Проценко. – Киев : Киевский университет, 1958. – 392с.
759622
  Сидорович Е.А. Морозостойкость роз в условиях Белоруссии: Экол.-физиол. аспекты / Е.А. Сидорович, И.К. Володько. – Минск, 1989. – 95с.
759623
  Самсонова А.Е. Морозоустойчивость корневых систем сеянцев дуба и шелковицы в различных условиях выращивания : Автореф... кандидата биол.наук: / Самсонова А.Е.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 22л.
759624
  Вовкун В.В. Морозяне щастя : повість ; оповідання / Василь Вовкун. – Київ : Молодь, 1991. – 204с. – У кн. також: Весною на плоту зими / О.Б. Жилін. – (Перша книга прозаїка). – ISBN 5-7720-0523-5
759625
  Мушкетик Юрій Морок : Роман / Мушкетик Юрій. – Київ : Український письменник, 2001. – 214с. – (Сер "Сучасна українська література"). – ISBN 966-579-088-9
759626
  Мушкетик Ю. Морок: [Роман] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.85-112. – ISSN 0208-0710
759627
  Гриценко О. Морока з мультикультуралізмом // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 23-27
759628
   Мороховський Микола Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 83-84
759629
   Мороховський Микола Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 162-163 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
759630
   Мороховський Микола Олександрович (1957) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 92-93. – ISBN 966-95774-3-5
759631
  Сергієнко А.Є. Морошка для Оксани // Зустрічний вітер / В.М. Григорчук. – Київ : Молодь, 1988. – С. 240-342. – (Перша книга прозаїка)
759632
  Ушаков Д.А. Морошка. / Д.А. Ушаков. – М., 1968. – 79с.
759633
  Тарханов А.С. Морошковое лето / А.С. Тарханов. – М., 1985. – 95с.
759634
   Морская аквакультура. – М., 1985. – 254с.
759635
   Морская аквакультура: экономика, организация, планирование, управление. – К., 1992. – 255с.
759636
   Морская биоакустика. – Л., 1969. – 424с.
759637
   Морская биогеография: Предмет, методы, принципы районирования. – М., 1982. – 309с.
759638
  Костылев В.И. Морская быль. / В.И. Костылев. – М.-Л., 1945. – 356с.
759639
  Попов Н.И. Морская вода: справ. руководство : Справочное руководство / Н.И. Попов, К.Н. Федоров, В.М. Орлов. – М., 1979. – 327с.
759640
  Томази А. Морская война на Адриатическом море. / А. Томази. – М.-Л., 1940. – 164с.
759641
  Купер Д.Ф. Морская волшебница : роман / Д.Ф. Купер. – Одесса : Маяк, 1982. – 375 с. – (Морская библилтека ; Кн. 27)
759642
  Костоглодов В.В. Морская гамма-спектрометрическая съемка / В.В. Костоглодов. – М., 1979. – 148с.
759643
  Шепард Ф.П. Морская геология / Ф.П. Шепард. – Ленинград : Недра, 1969. – 462с.
759644
  Шепард Ф.П. Морская геология / Ф.П. Шепард. – 3-е изд. – Ленинград : Недра, 1976. – 488с.
759645
  Логвиненко Н.В. Морская геология : Учебное пособие для вузов / Н.В. Логвиненко. – Ленинград : Недра, 1980. – 343с.
759646
  Хосино М. Морская геология / М. Хосино. – Москва : Недра, 1986. – 432с.
759647
  Кеннетт Дж.П. Морская геология : В 2-х т. / Дж.П. Кеннетт; Пер с англ. И.О.Мурдмаа и Е.В.Ивановой под ред. А.П.Лисицына. – Москва : Мир
Том 1. – 1987. – 384с.
759648
  Кеннетт Дж.П. Морская геология : В 2-х т. / Дж.П. Кеннетт; Пер с англ. И.О.Мурдмаа и Е.В.Ивановой под ред. А.П.Лисицына. – Москва : Мир
Том 2. – 1987. – 384с.
759649
  Леонтьев О.К. Морская геология (Основы геологии и геоморфологии дна Мирового океана) / О.К. Леонтьев. – Москва : Высшая школа, 1982. – 344с.
759650
  Спрингис К.Я. Морская геология и проблемы минерального сырья / К.Я. Спрингис. – Москва : Знание, 1971. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Науки о Земле" ; 9)
759651
   Морская геология, седиментология, осадочная петрография и геология океана. – Л., 1980. – 255с.
759652
   Морская геоморфология: Терминол. справочник. Береговая зона: процессы, понятия, определения. – Москва : Мысль, 1980. – 280с.
759653
  Артеменко В.И. Морская геотермическая съемка / В.И. Артеменко, Я.П. Маловицкий. – Москва : Недра, 1979. – 103с.
759654
  Артеменко В.И. Морская геотермическая съемка / В.И. Артеменко, Я.П. Маловицкий. – Москва, 1979. – 103с.
759655
  Осадчий В.Г. Морская геотермосъемка / В.Г. Осадчий, Г.А. Куксов, В.В. Ковалик. – Киев : Наукова думка, 1979. – 102с.
759656
  Шапировский Н.И. Морская геофизическая разведка / Н.И. Шапировский, Р.М. Гаджиев. – Баку, 1962. – 156с.
759657
  Гордиенко В.И. Морская геофизическая разведка (элементы теории электромагнитных методов) / В.И. Гордиенко ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164 с. – Библиогр.: с. 155-161 (132 назв.)
759658
  Дерюгин К.К. Морская гидрометрия / К.К. Дерюгин, И.А. Степанюк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 392с.
759659
  Остроухов А.В. Морская гидрометрия / А.В. Остроухов, Ю.И. Шамраев. – Л., 1981. – 447с.
759660
  Коровин В.П. Морская гидрометрия : Учебник для вузов / В.П. Коровин, Е.И. Чверткин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 262с. – ISBN 5-286-00013-4
759661
  Истошин Ю.В. Морская гидрометрия. / Ю.В. Истошин. – Л., 1967. – 408с.
759662
  Ланге В. Морская гравиметрия / В. Ланге. – Москва : Недра, 1965. – 96с.
759663
  Делинджер П. Морская гравиметрия / П. Делинджер. – М, 1982. – 312с.
759664
  Гайнанов А.Г. Морская гравиразведка : Учебное пособие для вузов / А.Г. Гайнанов, В.Л. Пантелеев. – Москва : Недра, 1991. – 213с.
759665
  Синецкий Валентин Петрович Морская деятельность: теоретический аспект // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 49-50, 52-53, 55. – ISSN 0131-2227
759666
  Черемисинова Е.А. Морская диатомовая флора межледниковых отложений в долине рр. Мги и Вытегры и в котловине Ладожского озера. : Автореф... канд. биол.наук: / Черемисинова Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22 с.
759667
  Поликарпов Г.Г. Морская динамическая радиохемоэкология / Г.Г. Поликарпов, В.Н. Егоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 175 с. – Библиогр. : С. 166-174
759668
  Амбаров К.М. Морская доблесть и слава / К.М. Амбаров, Н.В. Усенко. – Москва, 1989. – 63с.
759669
   Морская доблесть: сборник. – М., 1982. – 208с.
759670
  Вагнер Н. Морская дружба / Н. Вагнер. – Москва-Ленинград, 1950. – 96с.
759671
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – 2-е изд. – М, 1943. – 376с.
759672
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1943. – 55с.
759673
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 40с.
759674
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М-Л, 1945. – 87с.
759675
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1955. – 432с.
759676
  Соболев Л.С. Морская душа : рассказы / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература, 1969. – 512с.
759677
  Соболев Л.С. Морская душа : Рассказы / Л.С. Соболев. – Одесса : Маяк, 1973. – 475с. – (Морская библиотека)
759678
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – Москва : Современник, 1975. – 494с.
759679
  Соболев Л.С. Морская душа : повесть, рассказы, очерки / Л.С. Соболев. – Москва : Военное издательство, 1977. – 368с.
759680
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1979. – 161-629с.
759681
  Соболев Л.С. Морская душа : рассказы / Л.С. Соболев. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1984. – 107с.
759682
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – Киев, 1988. – 444с.
759683
  Соболев Л.С. Морская душа Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1958. – 799с.
759684
  Смектин Г. Морская душа композитора // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып .8. – С. 38-46


  О композиторе, народном артисте РСФСР (1981) Евгении Эммануиловиче Жарковском (1906-1985)
759685
  Соболев Л.С. Морская душа. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Мурманск, 1974. – 301с.
759686
   Морская жемчужина Мармарис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 54-55 : фото
759687
  Чернов Ю.И. Морская жилка / Ю.И. Чернов. – М., 1962. – 48с.
759688
   Морская инженерная геология : сб. науч. тр. – Рига, 1990. – 99с.
759689
   Морская инженерная геология и гидрогелогия: сб. ст.. – Рига, 1980. – 106с.
759690
   Морская инженерная геофизика : Сборник научніх трудов. – Рига, 1988. – 107с.
759691
  Масленников Б.Г. Морская карта рассказывает. Справочник. / Б.Г. Масленников. – М., 1973. – 366с.
759692
  Павлова А.В. Морская картография (Составление геогр. карт океанов и морей). : Автореф... канд. географ.наук: 502 / Павлова А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 20л.
759693
  Гордеев А.Ю. Морская картография в Украине (историко-организационный аспект) / А.Ю. Гордеев, О.Г. Марченко // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 97-100. – Бібліогр.: 2 назви
759694
  Котляров Б.И. Морская книга. / Б.И. Котляров. – К, 1977. – 167с.
759695
  Лебедев А.А. Морская купель / А.А. Лебедев. – Ярославль, 1974. – 176с.
759696
  Гордин В.М. Морская магнитометрия / В.М. Гордин, Е.Н. Розе, Б.Д. Углов. – Москва : Недра, 1986. – 231с.
759697
  Крисс А.Е. Морская микробиология : (глубоководная) / А.Е. Крисс; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Изд-во АН ССР, 1959. – 456 с. : табл.
759698
   Морская микропалеонтология (диатомеи, радиолярии, силикофлягелляты, фораминиферы и известковый наннопланктон) : сборник. – Москва : Наука, 1978. – 254с.
759699
  Горшков С.Г. Морская мощь государства / С.Г. Горшков. – М., 1976. – 463с.
759700
  Зайцев П Ю. Морская нейстонология / П Ю. Зайцев. – К., 1970. – 264с.
759701
  Казьмин В.Д. Морская нива. / В.Д. Казьмин. – Владивосток, 1989. – 133с.
759702
  Дмитрук А.В. Морская пена : фантастическая повесть / А.В. Дмитрук. – Киев : Молодь, 1987. – 344 с. – В кн. также: Земля необетованна / В.А. Заяц ; Передай другому / Л.П. Козинец
759703
  Мельников П.Е. Морская пехота / П.Е. Мельников. – М., 1982. – 96с.
759704
  Камалов Х.Х. Морская пехота в боях за Родину. / Х.Х. Камалов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1983. – 221с.
759705
  Овлащенко А.В. Морская политика Европейского Союза в свете интеграционных теорий // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 2 (110). – С. 139-146. – ISSN 0321-2017
759706
  Иванов Л. Морская политика и дипломатия империалистических держав. / Л. Иванов. – М., 1964. – 444с.
759707
  Пантюхов И.М. Морская почка. / И.М. Пантюхов. – Калининград, 1972. – 96с.
759708
  Токарева А.Е. Морская проблема Боливии: есть ли выход из тупика? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 28-35. – ISSN 044-748Х
759709
  Роблес Э. Морская прогулка: романы / Э. Роблес. – М., 1982. – 415с.
759710
  Левасту Т. Морская промысловая экосистема: Колич. оценка параметров и регулирование рыбловства / Т. Левасту, Г. Ларкинз; Пер. с англ. Н.К. Прусовой ; Под ред. Ю.Н. Ефимова. – Москва, 1987. – 165 с .
759711
  Шацов А.Н. Морская радиометрия / А.Н. Шацов. – Москва : Недра, 1969. – 104с.
759712
   Морская радиохемоэкология и проблема загрязнений. – К., 1984. – 182с.
759713
   Морская радиоэкология.. – К., 1970. – 276с.
759714
  Куадра Х. Морская раковина : рассказы / Х. Куадра; Пер. с испанского. – Москва : Художественная литература, 1963. – 167 с.
759715
  Брамсон М.А. Морская рефрактометрия / М.А. Брамсон, Э.И. Красовский, Б.В. Наумов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 246с.
759716
  Божаткин М.И. Морская романтика / М.И. Божаткин. – Москва : ДОСААФ, 1958. – 111 с.
759717
  Мотузенко Евгений Михайлович Морская рыболовецкая терминология северо-западного Причерноморья : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мотузенко Евгений Михайлович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
759718
  Лельов П. Морская свинка / П. Лельов, Д. Радченко, 1951. – 24с.
759719
   Морская сейсморазведка методом преломленных волн. – М., 1984. – 174с.
759720
  Лебедев А.А. Морская сила / А.А. Лебедев. – Иваново, 1945. – 127с.
759721
  Савичев Г.А. Морская симфония. / Г.А. Савичев. – М., 1963. – 48с.
759722
  Соловьев Г.И. Морская служба / Г.И. Соловьев. – М., 1954. – 647с.
759723
  Соловьев Г.И. Морская служба / Г.И. Соловьев. – 4-е изд. – Саратов, 1965. – 627с.
759724
  Жданов Н.Г. Морская соль / Н.Г. Жданов. – М, 1952. – 152с.
759725
  Бершадский В.А. Морская столица / В.А. Бершадский. – Одесса, 1971. – 87с.
759726
   Морская стратиграфия и микропалеонтология : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1988. – 182с.
759727
  Кэгл М. Морская фойна в Корее. / М. Кэгл, Ф. Мэнсон. – М., 1962. – 384с.
759728
  Хорн. Р. Морская химия : (структура воды и химия гидросферы) / Р. Хорн. – Москва : Мир, 1972. – 399с.
759729
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
759730
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
759731
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
759732
  Кушинг Д.Х. Морская экология и рыболовство / Д.Х. Кушинг; Под ред. канд. биол. наук. В.П. Серебрякова. – Москва : Пищевая промышленность, 1979. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр. : 436 назв.
759733
  Крыжановский Р.А. Морская экономика: сегодня и завтра / Р.А. Крыжановский. – М., 1991. – 159с.
759734
   Морские "светлячки" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
759735
  Гурьянова Е.Ф. Морские арктические равноногие раки (Isopoda) // Определители по фауне СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1932. – 4 : Морские арктические равноногие раки (Isopoda)/Гурьянова Е.Ф. – с.1-181
759736
  Кретов Г.М. Морские байки : рассказы / Г.М. Кретов, А.А. Карпенко, Г.Х. Михальченко. – Одесса : Астропринт, 2017. – 47, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-228-7
759737
  Кириллов Н.И. Морские басни. / Н.И. Кириллов. – Киев, 1957. – 63с.
759738
  Лымарев В.И. Морские берега и человек. / В.И. Лымарев; Отв.ред.О.К.Леонтьева. – Москва : Наука, 1986. – 159с.
759739
   Морские биологические исследования прикамчатских вод 1755-1983 гг. : Библиографический указатель. – Владивосток, 1985. – 232с.
759740
  Артюхин Юрий Морские бобры, или каланы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 32-36 : фото
759741
  Северов П.Ф. Морские были / П.Ф. Северов. – Киев, 1954. – 343с.
759742
  Северов П.Ф. Морские были / П.Ф. Северов. – Изд. 3-е. – Киев : Молодь, 1972. – 372с.
759743
   Морские были. – Москва : Правда, 1990. – 464с.
759744
  Бигелоу Г.Б. Морские ветровые волны и прибой / Г.Б. Бигелоу, В.Т. Эдмондсон. – Пер.с англ.. Под ред.В.Б.штокмана. – Москва : Изд-е иностранной л-ры, 1951. – 212с
759745
  Чэпмен В. Морские водоросли и их использование / В. Чэпмен. – М., 1953. – 248с.
759746
  Зубов Н.Н. Морские воды и льды / Н.Н. Зубов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1938. – 453с.
759747
  Макграт Сьюзан Морские волки / Макграт Сьюзан, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 94-107 : фото
759748
  Сиротов К.М. Морские волны / К.М. Сиротов. – Владивосток, 1972. – 83с.
759749
  Зигмонте Д.А. Морские ворота : роман / Д.А. Зигмонте. – Рига : Лиесма, 1966. – 234 с.
759750
  Штернштейн Я.М. Морские ворота Украины / Я.М. Штернштейн. – Одесса, 1958. – 246с.
759751
  Северов П.Ф. Морские встречи / П.Ф. Северов. – М., 1986. – 478с.
759752
  Пояркова З.Н. Морские гастроподы мела окраин Азии / З.Н. Пояркова, М.Р. Джалилов; АН СССР, Дальневосточн. научн. центр, Дальневосточн. геологич. ин-т; отв. ред. Найдин Д.П. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 168с.
759753
   Морские геолого-геофизические исследования на нефть и газ: некоторые проблемы и результаты: сб. науч. тр.. – Рига, 1990. – 79с.
759754
   Морские геомагнитные исследования на НИС "Заря". – М., 1986. – 183с.
759755
   Морские геофизические исследования. – Москва : Недра, 1977. – 375с.
759756
  Абузяров З.К. Морские гидрологические информации и прогнозы : [учебник для гидрометеорол. техникумов] / З.К. Абузяров, Ю.И. Шамраев Ю.И. ; под ред. М.Г. Глаголевой. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 219 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 214-216
759757
  Кудрявая К.И. Морские гидрологические прогнозы : Учебное пособие для вузов / К.И. Кудрявая. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 276с.
759758
  Кудрявая К.И. Морские гидрологические прогнозы : Учебник для вузов / К.И. Кудрявая, Е.И. Серяков, Л.И. Скриптунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 310с.
759759
  Белинский Н.А. Морские гидрометеорологические информации и прогнозы : Уч. пос. для техникумов / Н.А. Белинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 166 с.
759760
  Белинский Н.А. Морские гидрометеорологические информации и прогнозы : Учебное пособие / Н.А. Белинский. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 255с.
759761
   Морские глаза Эстонии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.40-48. – ISSN 1029-5828


  Путевые заметки.
759762
   Морские гравиметрические исследования. – М., 1984. – 135с.
759763
  Щербаков Владимир Морские громовержцы : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 102-110 : Фото
759764
  Китаевич Б.Е. Морские грузовые операции / Б.Е. Китаевич. – М, 1991. – 160с.
759765
  Юнга Е.С. Морские дороги / Е.С. Юнга. – М., 1953. – 312с.
759766
  Строганов И.Н. Морские дороги / И.Н. Строганов. – Москва, 1958. – 102 с.
759767
  Баранов Ю.А. Морские дороги / Ю.А. Баранов. – М, 1977. – 255с.
759768
  Хаткевич Василий Морские ежи - долгожители : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2
759769
  Дьяконов А.М. Морские ежи / А.М. Дьяконов. – Птгр, 1923. – с.
759770
  Федоренко Н.Т. Морские записи / Н.Т. Федоренко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 223с.
759771
  Пилия Морские записки / Пилия, , Шамиль. – Сухуми, 1984. – 322 с.
759772
  Дьяконов А.М. Морские звезды морей СССР / А.М. Дьяконов. – М-Л, 1950. – 204с.
759773
  Чапский К. Морские звери Советской Арктики. / К. Чапский. – Л.М., 1941. – 188с.
759774
  Кусакин О.Г. Морские и солоноватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Л, 1979. – 471с.
759775
  Кусакин О.Г. Морские и солоноватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Л
3. – 1988. – 501с.
759776
  Кусакин О.Г. Морские и солооватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Л, 1982. – 462с.
759777
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков, 1946. – 159с.
759778
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – Челябинск, 1958. – 148ёс.
759779
  Исаков И.С. Морские истории / И.С. Исаков. – М, 1970. – 254с.
759780
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – Одесса, 1973. – 268с.
759781
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – М., 1984. – 46с.
759782
  Житков Б.С. Морские истории. - Что бывало. - Рассказы о животных / Б.С. Житков. – Куйбышев, 1967. – 496с.
759783
   Морские истории: повести и рассказы. – Калининград, 1984. – 352с.
759784
   Морские истории: сборник. – Москва : Вокруг света, 1991. – 364с. – ISBN 5-87260-001-1
759785
  Бирюлин Г.М. Морские каникулы / Г.М. Бирюлин. – Владивосток, 1973. – 110с.
759786
  Дорохов А.П. Морские летчики в обороне Одессы / А.П. Дорохов. – Одесса, 1982. – 168с.
759787
  Туютянь Ю.а. Морские лилии верхнего ордовика Центрального и Южного Казахстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Туютянь Ю.а.; АН Каз.ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1970. – 17л.
759788
  Дубатолова Ю.А. Морские лилии девона и нижнего карбона Дальнего Востока / Ю.А. Дубатолова, Р.С. Елтышева, Е.А. Модзалевская; Отв. ред. Обут А.М. – Москва : Наука, 1967. – 73с.
759789
  Дубатолова Ю.А. Морские лилии девона Кузбасса / Ю.А. Дубатолова; Отв. ред. Елтышева Р.С., Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1964. – 126с.
759790
  Мужчинкин В.Ф. Морские львы и котики / В.Ф. Мужчинкин. – М., 1987. – 172с.
759791
  Бурке А. Морские льды / А. Бурке. – Ленинград; Москва : Главсевморпути, 1940. – 96с.
759792
  Кан И С. Морские льды / И С. Кан. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 124с.
759793
  Буйницкий В.Х. Морские льды и айсберги Антарктики. / В.Х. Буйницкий. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1973. – 255с.
759794
  Ивашин М.В. Морские млекопитающие / М.В. Ивашин. – М, 1972. – 303с.
759795
  Вуд Ф.Г. Морские млекопитающие и человек / Ф.Г. Вуд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 263с.
759796
   Морские млекопитающие.. – М., 1965. – 320с.
759797
   Морские млекопитающие.. – К.
ч. 1. – 1975. – 223с.
759798
   Морские млекопитающие.. – К.
ч. 2. – 1975. – 202с.
759799
   Морские млекопитающие: Результаты и методы исслед.. – М., 1978. – 263с.
759800
   Морские млекопитающие: сб. ст.. – М., 1984. – 312с.
759801
  Бадзошвили Ц.И. Морские моллюски мэотиса Западной Грузии и их значение для стратиграфии : Автореф... канд. геолого-минер.наук: 128 / Бадзошвили Ц.И.; АН ГРузССР Геол. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 29л.
759802
  Павлова А.В. Морские навигационные карты / А.В. Павлова. – Ленинград : Университетское, 1961. – 180 с.
759803
  Сарсенбаев А. Морские напевы / А. Сарсенбаев. – Алма-Ата, 1977. – 267 с.
759804
  Долгопольская М.А. Морские невидимки / М.А. Долгопольская, Е.В. Павлова. – Киев, 1968. – 91с.
759805
  Бычков В.С. Морские нерегулярные волны / В.С. Бычков, С.С. Стрекалов. – Москва : Наука, 1971. – 132с.
759806
   Морские нефтегазопромысловые сооружения : сб. науч. тр. – Рига, 1989. – 139с.
759807
  Феличе А. Морские нищие / А. Феличе. – М., 1959. – 344с.
759808
  Вильсон Х. Морские операции в мировой войне 1914-1918 гг. / Х. Вильсон. – Москва, 1935. – 340с.
759809
  Капица П.О. Морские охотники / П.О. Капица. – Л., 1954. – 183с.
759810
  Аммон А Г. Морские памятные даты / А Г. Аммон. – Москва, 1987. – 397 с.
759811
  Евсеев В.М. Морские перевозки в интересах вооруженных сил США во вьетнамской войне 1965-1973 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 (588). – С. 10-16. – ISSN 0321-0626
759812
  Смуул Ю.Ю. Морские песни : стихи и поэмы / Ю.Ю. Смуул. – Москва : Советский писатель, 1963. – 149 с.
759813
  Баранник З.Ф. Морские пищевые ресурсы и продовольственная проблема развивающихся стран. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Баранник З.Ф.; Науч.-исслед. конъюнктурный ин-т. – М., 1971. – 26л.
759814
  Лобач-Жученко Морские плавания на парусных яхтах. / Лобач-Жученко. – Москва, 1956. – 176с.
759815
  Тращук Н.Н. Морские плейстоценовые отложения Причерноморья Украинской ССР. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 128 / Тращук Н.Н.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
759816
  Панов Н.Н. Морские повести / Н.Н. Панов. – Москва, 1954. – 431с.
759817
  Вадецкий Б.А. Морские повести / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1958. – 522 с.
759818
  Панов Н.Н. Морские повести / Н.Н. Панов. – Мурманск, 1964. – 414с.
759819
  Росляков В.П. Морские повести / В.П. Росляков. – М., 1984. – 336с.
759820
  Конецкий В.В. Морские повести и рассказы / Виктор Конецкий. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 654 с.
759821
  Халилецкий Г.Г. Морские повести. / Г.Г. Халилецкий. – М., 1981. – 448с.
759822
   Морские подводные исследования.. – М., 1969. – 380с.
759823
  Хард Арчибальд Морские порты Азии и Африки. / Хард Арчибальд. – М., 1957. – 417с.
759824
  Хард Арчибальд Морские порты капиталистических стран. / Хард Арчибальд; Под ред.Бакаева В.Г. – Пер.с англ. – Москва, 1951. – 604с.
759825
  Соул Г. Морские приключения / Г. Соул. – Л., 1971. – 247с.
759826
   Морские прогнозы : Учебник для вузов по спец. "Океанология". – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 319с. – ISBN 5-286-00011-8
759827
  Жилинский А.А. Морские промыслы Белого моря и Ледовитого океана / А.А. Жилинский; Управление постройки Мурманской железнй дороги. – Петроград, 1917. – 148с.
759828
  Никандров Н.Н. Морские просторы / Н.Н. Никандров. – М., 1935. – 248с.
759829
   Морские птицы Дальнего Востока. – Владивосток, 1986. – 160с.
759830
  Итин В.А. Морские пути Советской Арктики / В.А. Итин. – Москва, 1933. – 110с.
759831
  Щеголев Е.Я. Морские радионавигационные устройства / Е.Я. Щеголев. – Ленинград : Водтрансиздат, 1954. – 228 с.
759832
  Бабиков М.А. Морские разведчики / М.А. Бабиков. – Сыктывкар, 1966. – 112с.
759833
  Михеев Вадим Морские разведчики : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 152-159 : Іл.
759834
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1940. – 48с.
759835
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М.-Л., 1942. – 80с.
759836
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М.
5. – 1944. – 406с.
759837
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М.-Л.
7. – 1944. – 463с.
759838
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Иваново, 1946. – 116с.
759839
  Соловьев Г.И. Морские рассказы / Г.И. Соловьев. – Л., 1947. – 135с.
759840
  Соболев Л.С. Морские рассказы / Л.С. Соболев. – Ростов на Дону, 1948. – 46с.
759841
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Куйбышев, 1950. – 212с.
759842
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Ставрополь, 1950. – 232с.
759843
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Краснодар, 1950. – 364 с.
759844
  Соболев Л.С. Морские рассказы / Л.С. Соболев. – М, 1951. – 324с.
759845
  Новиков-Прибой Морские рассказы / Новиков-Прибой. – Курск, 1951. – 128с.
759846
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1952. – 192с.
759847
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва, 1953. – 112с.
759848
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Молотов, 1955. – 216с.
759849
  Дойль А.К. Морские рассказы : пер. с англ. / А.К. Дойль; Конан-Дойл. – Москва : Художественная литература, 1957. – 144 с.
759850
  Дубровский В.Г. Морские рассказы / В.Г. Дубровский. – Симферополь, 1960. – 86с.
759851
  Соловьев Г.И. Морские рассказы / Г.И. Соловьев. – М., 1960. – 93с.
759852
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1970. – 256с.
759853
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Одесса, 1972. – 416с.
759854
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва : Художественная литература, 1973. – 463с.
759855
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва : Художественная литература, 1986. – 477с. – (Классики и современники ; Русская классическая литература)
759856
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1987. – 541с.
759857
  Станюкович К.М. Морские рассказы и повести : избранное / К.М. Станюкович. – Петрозаводск : Гардарики, 1958. – 512 с.
759858
  Войтов В.И. Морские робинзоны / В.И. Войтов. – Москва : Мысль, 1971. – 159с.
759859
  Жамиак И. Морские свинки / И. Жамиак. – М., 1963. – 115с.
759860
  Шагурин Н.Я. Морские сказки / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1981. – 142с.
759861
  Шагурин Н.Я. Морские сказки. / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1981. – 142с.
759862
  Конецкий В.В. Морские сны / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 344 с.
759863
   Морские сокровища // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 42-43 : фото
759864
  Красовский А.С. Морские сонеты / А.С. Красовский. – Симферополь, 1986. – 91с.
759865
  Писаревский Н.П. Морские суда Древней Греции и Рима в современной зарубежной историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 162-173. – ISSN 0042-8779
759866
  Голубев Г.Н. Морские тайны / Г.Н. Голубев. – М., 1981. – 223с.
759867
  Евгенов Н.И. Морские течения / Н.И. Евгенов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 108с.
759868
  Евгенов Н.И. Морские течения / Н.И. Евгенов. – 2-е изд. – Ленинград, 1957. – 112с.
759869
  Истошин Ю.В. Морские течения / Ю.В. Истошин. – Владивосток, 1975. – 87с.
759870
  Ригос Александр Морские течения : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 60-74 : фото. – ISSN 1029-5828
759871
  Васильев Б.И. Морские улицы / Б.И. Васильев. – Ленинград, 1969. – 51с.
759872
   Морские фермы станут подводными садами. Американский рыбак придумал как оздоровить экосистему Мирового океана // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 29 : фото. – ISSN 1029-5828
759873
  Кривко В.А. Морские флаги Отечества / В.А. Кривко. – М., 1984. – 48с.
759874
  Мурина В.В. Морские черви сипункулиды арктических и бореальных вод Евразии / В.В. Мурина. – Л., 1977. – 283с.
759875
  Лондон Д. Морский волк / Д. Лондон. – Калининград, 1977. – 408с.
759876
  Чуковский Н.К. Морский охотник / Н.К. Чуковский. – Барнаул, 1967. – 92с.
759877
  Зонин А.И. Морское братство / А.И. Зонин. – Л., 1946. – 232с.
759878
  Зонин А.И. Морское братство / А.И. Зонин. – М., 1957. – 384с.
759879
  Зонин А.И. Морское братство: повесть и дневник / А.И. Зонин. – М., 1975. – 363с.
759880
  Архангельский И.В. Морское бурение инженерно-геологических скважин / И.В. Архангельский. – Ленинград : Недра, 1980. – 264с.
759881
  Абузяров З.К. Морское волнение и его прогнозирование / З.К. Абузяров ; под ред. А.И. Дуванина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 166 с. : ил. – Библиогр.: с. 159-165
759882
  Павлов В.П. Морское дно : с 43 рис. в тексте и 2 раскрашенными картинками / А.П. Павлов, проф. // Ueber riesentopfe und ihre allgemeine Verbreitung in Nord-Deutschland / G.H. Berendt, 1880. – [2], 70 с. : 43 ил., 2 л. цв. ил.


  Содержание: Жизнь в море; Осадки на дне открытого моря; Коралловые острова; Осадки прибрежной полосы моря; Берега моря; Участия моря в создании материков и геологические напластования
759883
  Зенкович В.П. Морское дно / В.П. Зенкович. – Москва : Гостоптехиздат, 1956. – 55с.
759884
  Калинкин Г.Ф. Морское дно / Г.Ф. Калинкин, Я.А. Островский. – Москва, 1970. – 176с.
759885
  Павлов А.П. Морское дно и созданные морем геологические напластования / А.П. Павлов. – 2-е изд. – Москва, 1922. – 71с.
759886
  Павлов П А. Морское дно и созданные морем геологические напластования / П А. Павлов. – 3-е изд. – Москва-Л., 1935. – 70с.
759887
  Волков А.А. Морское и рыболовное право : учебник / А.А. Волков, К.А. Бекяшев. – Москва : Пищевая промышленность, 1980. – 456с.
759888
  Симаков В.И. Морское многоборье / В.И. Симаков. – М, 1962. – 68с.
759889
  Маричев Игорь Васильевич Морское образование как компонент единого мирового образовательного пространства // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-53. – ISSN 1726-667Х
759890
  Новаковска-Кристман Анета Морское пиратство как форма организованной преступности: подход стратегического менеджмента // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 3. – С. 45-58. – ISSN 1812-1098
759891
  Федоров А.Ф. Морское право / [соч.] проф. Новорос. ун-та А.Ф. Федорова. – Одесса : Тип. "Техник", 1913. – [10], 343 с. – (Записки Новороссийского университета. Юридический факультет / Изд. под ред. и. д. орд. проф. А.П. Доброклонского ; Вып. 10)
759892
  Джавад Ю.Х. Морское право / Ю.Х. Джавад. – Москва, 1964. – 318с.
759893
  Волков А.А. Морское право : учебник / А.А. Волков. – Москва : Пищевая промышленность, 1969. – 248с.
759894
  Жудро А.К. Морское право / А.К. Жудро, Ю.Х. Джавад. – М ., 1974. – 384с.
759895
   Морское право и международное торговое мореплавание: сб. науч. тр.. – М., 1987. – 128с.
759896
  Федоров А.Ф. Морское право профессора Императорского Новороссийского Университета А.Ф. Федорова / А.Ф. Федоров ; [вступ. сл. С.В. Кивалова ; сост. : Т.В. Аверочкина. Е.В. Додин, С.А. Кузнецов]. – Одесса : Фенікс, 2008. – 329, [3] с. – Адаптация текста учеб. "Морское право", изд. в 1913 г. – ISBN 978-966-438-123-6
759897
  Авсов Ю.А. Морское право СССР / Ю.А. Авсов, В.В. Егорьев, А.Д. Кейлин ; под ред. Э.Ф. Розенталя ; Всес. торг. палата, Комиссия торг. мореплавания и морского права. – Ленинград : Внешторгиздат, 1932. – 143 с.
759898
   Морское право: Официальный текст Конвенции ООН по морскому праву с приложениями и предметным указателем : Заключительный акт третьей Конференции ООН по морскому праву: Вводная часть, относящаяся к Конвенции и Конференции. – Нью Йорк : ООН, 1984. – 49,316с.
759899
  Глушкин Б О. Морское притяжение / Б О. Глушкин, . – М, 1983. – 206с.
759900
  Исаков И.С. Морское притяжение / И.С. Исаков. – М, 1984. – 286с.
759901
  Блескин Л.Л. Морское притяжение / Л.Л. Блескин. – К., 1990. – 140с.
759902
  Роблес Э. Морское путешествие : кн. для чтения на фр. яз. для студ. / Э. Роблес. – М., 1982. – 144с.
759903
  Черкашин Н.А. Морское солнце / Н.А. Черкашин. – М, 1988. – 382с.
759904
  Иванов Л. Морское соперничество империалистических держав. / Л. Иванов; Академия наук СССР, Ин-т мирового хозяйства и мировой политики. – Москва ; Ленинград : Государственное социально-єкономическое издательство, 1936. – 291 с.
759905
  Волкомирская Л.Б. Морское электромагнитное зондирование с учетом свойств источника вариации применительно к Северному Ледовитому океану : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Волкомирская Л.Б.;. – М., 1978. – л.
759906
  Таубе А.М. Морской англо-русский словарь / А.М. Таубе, В.А. Шмид. – М., 1943. – 480с.
759907
  Егоров Л.М. Морской арбитраж в Англии / Л.М. Егоров. – М., 1963. – 84с.
759908
   Морской астрономический календарь на 1923 г.. – Одесса : MATHEIS, 1922. – 52 с.
759909
   Морской атлас. – [Ленинград] : Изд. Гл. Штаба ВМФ СССР
Т. 1 : Навигационно-географический. – 1950. – 16 с.
759910
   Морской атлас
Т. 3, ч. 1 : Военно-исторический. – 1958. – 45 с.
759911
  Зенкович В.П. Морской берег / В.П. Зенкович. – Москва; Ленинград, 1952. – 72с. – (Научно-популярная библиотека ; Вип. 41)
759912
  Виноградов А.К. Морской биолог Константин Александрович Виноградов / А.К. Винограадов ; НАН України ; Карадагский природный заповедник. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – 105 с. – Бібліогр.: фот. – ISBN 978-966-02-5281-3
759913
  Бикчентаев А. Морской бог / А. Бикчентаев. – Москва, 1966. – 48с.
759914
  Алексеев В.П. Морской бой : скрытность и внезапность / В.П. Алексеев. – Москва, 1991. – 192с.
759915
   Морской бой. (Морские рассказы на англ. яз.). – М., 1967. – 108с.
759916
  Иоселиани Я.К. Морской ветер / Я.К. Иоселиани; . – Москва, 1970. – 176с.
759917
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Ташкент, 1956. – 276с.
759918
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1982. – 408с.
759919
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Одесса, 1983. – 248с.
759920
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1984. – 413с.
759921
  Рид Морской волчонок / Рид, Майн. – Калининград, 1989. – 430с.
759922
  Рид Морской волчонок / Рид, Майн. – Ленинград : Детская литература, 1990. – с.
759923
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 2, март - апрель. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759924
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 4, июль - август. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759925
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759926
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759927
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 1, январь - февраль. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759928
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 3, май - июнь. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759929
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 4, июль - август. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759930
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759931
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759932
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 1, январь - февраль. – 2013. – 78 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759933
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т ; редкол.: В.А. Иванов, С.Ф. Доценко, И.Е. Тимченко [и др.]. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 2, март - апрель. – 2013. – 82 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759934
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 3, май - июнь. – 2013. – 80 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759935
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 4, июль - август. – 2013. – 82 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759936
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759937
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2013. – 76 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
759938
  Инфантьев В.Н. Морской горизонт / В.Н. Инфантьев. – Л., 1971. – 208с.
759939
  Истошин С.Ю. Морской горный промысел / С.Ю. Истошин. – М., 1981. – 167с.
759940
  Капица П.И. Морской десант / П.И. Капица. – Л., 1970. – 208с.
759941
  Джатиев Т. Морской джигит. / Т. Джатиев, И. Всеволожский. – 2-е изд., испр. – Дзауджикау, 1948. – 152 с.
759942
   Морской Змей Горыныч : Морская звезда. Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 108 : Іл.
759943
  Марфенкова М.М. Морской карбон Казахстана. / М.М. Марфенкова. – Алма-Ата, 1991. – 196с.
759944
  Марфенкова М.М. Морской карбон Казахстана. / М.М. Марфенкова. – Алма-Ата, 1991. – 150с.
759945
  Кокорев П.Б. Морской контроль в России: историко-правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805
759946
  Доронин Ю.П. Морской лёд / Ю.П. Доронин, Д.Е. Хейсин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 318с.
759947
  Савронь Э.Б. Морской неоген окрина Днецкого бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук : 04.00.09 / Савронь Э.Б. ; КГУ. – Киев, 1972. – 28 с.
759948
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Москва, 1958. – 238с.
759949
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Белгород, 1961. – 232с.
759950
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Москва, 1981. – 303с.
759951
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Калининград, 1985. – 351с.
759952
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Ленинград, 1987. – 208с.
759953
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Минск, 1989. – 236с.
759954
  Олдридж Д. Морской орел. Дело чести / Д. Олдридж. – Свердловск, 1960. – 564с.
759955
  Мисюк Б.С. Морской отпуск / Б.С. Мисюк. – Одесса, 1971. – 126с.
759956
  Марриет Ф. Морской офицер Франк Мильдмей / Ф. Марриет. – М, 1992. – 476с.
759957
  Ясуока Сетара Морской пейзаж / Ясуока Сетара. – Москва, 1983. – 214 с.
759958
  Ясуока Сетара Морской пейзаж. / Ясуока Сетара. – М., 1983. – 127с.
759959
  Бирман И.Б. Морской период жизни и вопросы динамики стада тихоокеанских лососей / И.Б. Бирман. – М., 1985. – 208с.
759960
  Мамаладзе Д.И. Морской плейстоцен Колхиды / Д.И. Мамаладзе. – Тбилиси, 1975. – 207с.
759961
  Сидоренко А.В. Морской протест / А.В. Сидоренко, Л.А. Короткова. – Москва, 1974. – 56с.
759962
  Князев Л.Н. Морской протест / Л.Н. Князев. – М., 1982. – 240с.
759963
  Князев Л.Н. Морской протест / Л.Н. Князев. – М., 1984. – 64с.
759964
  Харт Г. Морской путь в Индию : Рассказ о плаваниях и подвигах португальских мореходов, а также о жизни и времени Донаа Васко Да Гамы... / Г. Харт; Пер. с англ. Ванникова Н.В. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 331с.
759965
  Харт Г. Морской путь в Индию / Г. Харт. – М, 1959. – 349с.
759966
  Высоцкий А.Ф. Морской регионализм / А.Ф. Высоцкий. – Київ, 1986. – 193с.
759967
  Овлащенко А.В. Морской регионализм: международно-правовые аспекты институционализации // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 25-30. – ISSN 1812-3910


  В статье проанализированы международно-правовые и политологические вопросы предпосылок возникновения и современной фазы морского регионализма. Отмечена сложность и противоречивость этого процесса. Обращено особое внимание на ряд негативных факторов в ...
759968
  Самойлов К.И. Морской словарь. / К.И. Самойлов. – М-Л, 1939. – 654с.
759969
  Борисов Т.М. Морской старик / Т.М. Борисов. – Хабаровск, 1950. – 104с.
759970
  Штибликов Д.А. Морской терроризм как составляющая современного терроризма. Современные угрозы и вызывы // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-54. – (Політичні та юридичні науки)
759971
  Коновалов Юрий Петрович Морской торговый флот России в период промышленного капитализма. 60-е - середина 90-х гг. XIX в. (На материалах Черноморско-Азовского бассейна) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коновалов Юрий Петрович; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 25л.
759972
  Паршин В.Г. Морской транспорт капиталистических стран / В.Г. Паршин. – М., 1983. – 260с.
759973
  Латышева Н.Н. Морской транспорт современной Японии / Н.Н. Латышева. – М, 1985. – 112с.
759974
  Сергеев В.Н. Морской транспорт Швеции. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Сергеев В.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 14л.
759975
  Эдлинский С.Ф. Морской транспортный флот в Великой Отечественной войне Советского Союза. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эдлинский С.Ф.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1965. – 79л.
759976
  Золототрубов А.М. Морской узел / А.М. Золототрубов. – М., 1964. – 48с.
759977
  Граевский А.М. Морской узел / А.М. Граевский. – Пермь, 1966. – 74с.
759978
  Григорьев Т С. Морской узелок. / Т С. Григорьев. – М, 1959. – 304с.
759979
  Григорьев С.Т. Морской узелок. / С.Т. Григорьев. – М, 1969. – 304с.
759980
  Григорьев С.Т. Морской узелок. / С.Т. Григорьев. – М, 1976. – 304с.
759981
  Беренс Б.А. Морской флот и требования войны / Б.А. Беренс. – М, 1964. – 336с.
759982
  Бережинский В. Морской флот Османской империи начала XVIII в. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 314-319. – ISSN 2078-0850


  По описанию П.А. Толстого.
759983
  Пантелеев Ю.А. Морской фронт. / Ю.А. Пантелеев. – М., 1965. – 317с.
759984
   Морской энциклопедический словарь: в 3 т.. – Л.
1. – 1991. – 503с.
759985
   Морской энциклопедический справочник: в 2 т. : В 2-х томах. – Ленинград : Судостроение
Т.1 : А-Н. – 1986. – 508с.
759986
   Морской энциклопедический справочник: в 2 т. : В 2-х томах. – Ленинград : Судостроение
Т.2 : О-Я. – 1986. – 520с.
759987
  Сабатини Р. Морской ястреб / Р. Сабатини. – М, 1991. – 685с.
759988
  Береза О. Морська безпека України: організаційно-правові засади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 66-68
759989
  Береза О. Морська безпека України: організаційно-правові засади (частина І) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 90-93
759990
  Сороцинський О. Морська блокада Німеччини на початку Другої світової війни // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 9 (154), вересень. – С. 42-45
759991
  Сорочинський О. Морська блокада Німеччини на початку Другої світової війни // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 7/8 (156), липень-серпень. – С. 24-29
759992
  Гриневецький С. Морська галузь: Чи пройшла Україна точку неповерненя? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
759993
  Кузнецов С.О. Морська гегемонія Афін: історико-правове дослідження (VII - V ст. до н.е.) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 46-50.
759994
  Ємельянов В.О. Морська геоекологія та теоретико-методологічні основи диференціації морських геоекосистем // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 29-36. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
759995
  Митропольський О.Ю. Морська геологія : підручник / О.Ю. Митропольський, О.М. Іванік ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 441-446 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-742-8
759996
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 3. – 2005
759997
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 5. – 2005
759998
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 1/2. – 2006
759999
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 4/5. – 2006
760000
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 6. – 2006
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,