Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
756001
  Гончаров В. "Круглі столи" з антропології права у Львові (2005–2014) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 192-195. – ISSN 1993-0909
756002
  Гончаров О. "Круглі столи" з проблем києвознавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 160-162


  Особливостю цих заходів є те, що вони збирають разом представників різних установ та організацій для обговорення широкого кола питань, пов"язаних із вивченням та викладанням києвознавства в закладах освіти, наукових установах, бібліотеках, архівах і ...
756003
  Ларин Е.А. "Круглый стол" в Москве с участием президента Венесуэлы Уго Чавеса // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-80. – ISSN 0130-3864
756004
  Карпенко Л.А. "Круглый стол", посвященный памяти А.В. Петровского // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 168-172. – ISSN 0042-8841
756005
  Оганесян А. "Кругом измена, и трусость, и обман!" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 34-41. – ISSN 0130-9625
756006
  Крупач М. "Кругом спостерігаю гру..." // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.12-13


  Євген Маланюк - театрознавець та історик театру
756007
  Капустин Д. "Кругосветка" Антона Чехова // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 151-162. – ISSN 0130-7673


  Поездка Антона Чехова на Сахалин, по Азии
756008
  Метелкин Николай "Крузенштерн" отмечает юбилей : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 6
756009
  Гарба В. "Крулевство Миньковецьке" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 224/225, вересень/жовтень : вересень/жовтень. – С. 3-7
756010
  Ханох Левін "Крум" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (1123/1124). – С. 8-37. – ISSN 0320-8370


  П"єса про два похорони і два весілля, Ізраїль.
756011
  Серебрянникова Т.О. "Крупнейший специалист в области классификации". Памяти Б.П. Гущина (1874-1936) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 91-99. – ISSN 0130-9765
756012
  Ярема К. "Крута непройдена дорога" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 травня (№ 20). – С. 13


  Пам"яті українського поета-шістдесятника Ярослава Павуляка.
756013
  Кучухідзе А. "Крутий поворот" зовнішньої політики Віктора Януковича: основні результати // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 63-64
756014
  Казмурчук І. "Крутий" спеціаліст / І. Казмурчук, Н. Кулик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 16-18
756015
  Руднева О.С. "Крушение кумиров" : Семен Франк о причинах кризиса культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 49-54. – ISSN 2073-9702
756016
  Юренева Т.И. "Крылатая защита" / Т.И. Юренева. – М, 1955. – 32с.
756017
  Дядечко Л.П. "Крылатый слова звук", или Русская эптология : Учебное пособие / КНУТШ; Л.П. Дядечко. – Киев, 2006. – 336с. – Шифр дубл.4рДяде. – ISBN 966-8571-25-8
756018
  Дядечко Л.П. "Крылатый слова звук", или Русская эптология : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / Л.П. Дядечко; КНУТШ. – 2-е изд. – Киев : Аванпост-прим, 2007. – 336с. – ISBN 966-8571-25-8
756019
  Бакланова И.С. "Крым должен был пасть" // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12 (620). – С. 59-64. – ISSN 0321-0626


  Литература русского зарубежья о военной политике главнокомандующего Вооруженными силами Юга России (Русской армией) генерала П.Н. Врангеля.
756020
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6/7. – 2003
756021
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 8. – 2003
756022
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2003
756023
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 5. – 2004
756024
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 6. – 2004
756025
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 9. – 2004
756026
   Круглий стіл : Інформаційно-аналітичний бюлетень проекту МФК "Корпоративний розвиток в Україні". – Київ
№ 10/11. – 2004
756027
   Круглий стіл "Мовосвіт Ліни Костенко" // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 141-143. – ISSN 1682-3540
756028
  Подгорний С. Круглий стіл "Проблеми законодавчого регулювання місцевих референдумів: український та міжнародний досвід" / С. Подгорний, А. Малюга // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 97-102


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
756029
  Полешко А. Круглий стіл з питання корпоративних відносин (нотатки з круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 398-399. – ISSN 0132-1331


  Круглий стіл 13 липня 2011 р. - "Корпоративне право в Україні: проблеми та шляхи вирішення", що відбувся у приміщенні Українського союзу промисловців і підприємців у м. Києві.
756030
   Круглий стіл лідерів студентського самоврядування // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбувся круглий стіл керівників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації м. Києва. У засіданні взяв участь перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Сулима.
756031
  Киричок І. Круглі столи як дієвий формат комунікації університетської бібліотеки і студентства / І. Киричок, О. Озеркіна, М. Заговора // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV наук.-практ. конф., Харків, 26-27 жовт. 2021 р. / М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; [редкол.: І.В. Киричок, Н.Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 46-52
756032
  Пришляк О.О. Круглі функції Морса і круглі ручки на тривимірних багатовидах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглядаються круглі функції Морса й пов"язані з ними розклади на круглі ручки замкнених тривимірних багатовидів. Будується діаграма і доводиться критерій топологічної еквівалентності круглих фукцій Морса.
756033
  Мушинка М. Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 38-45. – ISSN 0236-1477


  В Українському вільному університеті професорами були Д. Чижевський, Л.Білецький та ін
756034
   Кругліков Лев Леонідович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 124-125. – ISBN 978-617-573-038-6
756035
  Попов А.П. Круглогодовой откорм скота. / А.П. Попов. – Целиноград, 1964. – 24с.
756036
  Александрова Наталья Круглые даты Чешской Республики : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 19-20 : Фото
756037
  Биргер М.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / М.А. Биргер. – Москва, 1961. – 368 с.
756038
  Биргер П.А. Круглые пластинки и оболочки вращения / П.А. Биргер. – Москва : Оборонгиз, 1961. – 368 с. – Библиогр.: с. 364-366
756039
  Коваленко А.Д. Круглые пластины переменной толщины / А.Д. Коваленко. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 294 с.
756040
  Львов М.Д. Круглые сутки / М.Д. Львов. – Москва, 1980. – 175с.
756041
  Кирьянова Е.С. Круглые черви (нематоды) - паразиты растений / Е.С. Кирьянова. – Москва ; Ленинград, 1955. – 156с.
756042
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – Москва, 1962. – 20с.
756043
   Круглый год. – М, 1970. – 344с.
756044
   Круглый год. – М, 1975. – 336 с.
756045
   Круглый год. – М, 1980. – 256 с.
756046
  Маршак С.Я. Круглый год / С.Я. Маршак. – Одесса, 1981. – 28с.
756047
   Круглый год. – М, 1982. – 276с.
756048
   Круглый год. – М, 1983. – 288с.
756049
   Круглый год. – М, 1989. – 493с.
756050
   Круглый год. – М, 1991. – 493с.
756051
  Сейтлиев К. Круглый год весна : стихи и поэмы / ара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 215 с.
756052
  Багина Яна Круглый завтрак / Багина Яна, Гамезардашвили Ражден // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 156-158 : фото
756053
  Дядечко Л.П. Круглый стол "Восточнославянские языки в их специфике и межъязыковых взаимодействиях: проблемы изучения и преподавания" (27 сентября 2011 г., Киев) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 56-61
756054
   Круглый стол "Личность в контексте глобализации" // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С. 5-71
756055
   Круглый стол "Проблеми развития логистики в Республике Беларусь" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 8-9 : фото
756056
   Круглый стол архивов. – Москва, 1961. – 116с.
756057
  Боцу П.П. Круглый стол земли : стихи : [авториз. пер. с молд.] / П.П. Боцу. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 82 с. : ил.
756058
  Исаева Е.А. Круглый стол как интерактивный разговор профессионалов // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 64-65
756059
   Круглый стол лидеров украинского рынка туризма и путешествий // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 29-30 : фото
756060
  Шумаров Г.М. Круглый стол на пятерых / Г.М. Шумаров. – Москва : Советский писатель, 1966. – 395с.
756061
   Круглый стол по вопросам регулирования в сфере ДЗЗ, геодезии и картографии в Украине и России : картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15). – Бібліогр.: 2 назви
756062
  Михалков С.В. Круглый стол с острыми углами / С.В. Михалков, А.М. Нечаев. – Москва, 1970. – 45с.
756063
   Круглый стол экспертов "КЖ" / И. Кравченко, П. Потопахин, В. Комаренко, И. Соловей, Е. Науменко, О. Ткачук, А. Худик // Колесо жизни : научно-популярный журнал : журнал-тренинг / ООО "Изд-во "Колесо жизни" ; глав. ред. Е. Буткевич. – Киев, 2017. – № 5 (108). – С. 16-26
756064
  Давидюк Л.В. Круглый стол: "Болонский процес: pro et contra" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 62-64
756065
   Круглый стол: «Трудоустройство выпускников современных вузов: опыт и проблемы» // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 4-30. – ISSN 1561-2465
756066
   Круглый стол: картинки с выставок // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 15 : Фото
756067
  Розовик Д.Ф. Кругляков Віктор Євгенович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 30 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Кругляков Віктор Євгенович - кандидат історичних наук, доцент.
756068
  Биков В. Круглянський міст / Василь Биков ; [пер. з білорус. В. Стрілка]. – Київ : Книга, 2011. – 317, [3] с. – Зміст: Круглянський міст ; Пастка ; "Покохай мене, солдатику" ; Вовча яма ; Афганець. – ISBN 978-966-8314-72-8
756069
  Довбенко М. Кругман Пол Робін (США) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 86-93. – ISSN 0131-775Х
756070
  Голдовский Е.М. Круговая кинопанорама. / Е.М. Голдовский. – М., 1961. – 35с.
756071
  Масс А.В. Круговая лапта: Повесть. / А.В. Масс. – М., 1990. – 348с.
756072
  Нечинская Мария Круговая порука // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 75 : фото
756073
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – М., 1978. – 288с.
756074
  Маслов В.С. Круговая порука. / В.С. Маслов. – Мурманск, 1981. – 382с.
756075
  Михедько Валентин Круговая порука. Как спасали Россию в Беларуси // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
756076
  Шолих М. Круговая тренировка = Kreis Training : (теорет., метод. и орг. основы одной из соврем. форм использования физ. упражнений в школе и спортивной тренировке) : [пер. с нем.] / Шолих М. ; [под общ. ред. и с предисл. Л.П. Матвеева]. – Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 165, [9] с.
756077
   Круговая чаша : десять московских поэтов. – Москва : Весна, 1913. – 119 с. – Без обл.


  Авторы: Ильинский-Блюменау Александр Мориц Владимир Остроумов Лев Позняков Николай Рем Димитрий Романовская Антонина Сидоров Алексей Чайкин Константин Шервинский Сергей Шершеневич Вадим
756078
  Пошагаев Г.Г. Круговерти / Г.Г. Пошагаев. – М. : Современник, 1985. – 336 с.
756079
  Іванів-Вакуленко Круговерть : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 9-12. – ISSN 0868-4790
756080
  Доріченко О.В. Круговиди : поезії / О.В. Доріченко. – Київ, 1977. – 79 с.
756081
  Лебедєва І.В. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора / І.В. Лебедєва, Л.А. Бандура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналогію між класичним динамічним демпфером і круговим динамічним демпфером для врівноваження розбалансованих роторів. Ця аналогія використана в дослідженні ефективності роботи кругових демпферів у роторних системах. Встановлено, що круговий ...
756082
  Бандура Л.А. Круговий динамічний демпфер для розбалансованого ротора // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 46-47
756083
  Баталов К.К. Круговое фотографирование скважин. / К.К. Баталов, А.Б. Уваков. – Москва : Недра, 1972. – 96 с. : ил. – Список лит.: с. 92-94 (53 назв.)
756084
  Сысойков М.П. Круговорот / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1975. – 167с.
756085
  Левченко Е.М. Круговорот / Е.М. Левченко. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 255 с.
756086
  Гребнев А.Г. Круговорот / А.Г. Гребнев. – Пермь, 1980. – 135с.
756087
  Мовчан П.М. Круговорот : стихи / П.М. Мовчан. – Москва, 1981. – 103 с.
756088
  Корякин В.Д. Круговорот / В.Д. Корякин. – Воронеж, 1984. – 152с.
756089
  Энтелис Н.Я. Круговорот / Н.Я. Энтелис. – М, 1987. – 171с.
756090
  Угай Д. Круговорот : стихотворения, поэмы / Дегук Угай ; пер. с корейск. В.Летучий. – Москва : Советский писатель, 1988. – 107 с.
756091
  Кронин Б.Л. Круговорот / Б.Л. Кронин. – Л, 1991. – 94с.
756092
  Виноградский С.Н. Круговорот азота в природе : [Речь] произнесена в первом общем собрании 9 Съезда естествоиспытателей и врачей / С.Н. Виноградский; Печатано по постановлению Комитета 9 Съезда Русских естествоиспытателей и врачей. – Москва : Тип. Э.Лисснера Ю.Романа. – 15 с.
756093
   Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах : сб. науч. тр. – Киев : Наукова думка, 1992. – 166, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
756094
   Круговорот веществ в биологическом самоочищение водоемов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 208 с.
756095
   Круговорот веществ в природе и его изменение хозяйственной деятельностью человека. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1980. – 272с.
756096
   Круговорот вещества в природе и его изменение хозяйственной деятельностью человека. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 272 с.
756097
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 221с.
756098
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 292с.
756099
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 133с.
756100
   Круговорот вещества и энергии в водоемах, 1977. – 296с.
756101
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Лиственичное, 1977. – 347с.
756102
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 1. – 1981. – 176 с.
756103
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 2. – 1981. – 176 с.
756104
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 3. – 1981. – 162 с.
756105
   Круговорот вещества и энергии в водоемах. – Иркутск
Вып. 4. – 1981. – 152 с.
756106
   Круговорот вещества и энергии в водоемах математическое моделирование экосистем водоемов : Тезисы докладов на 4 Всесоюзное Лимнологическое совещание, 1977. – 84 с.
756107
   Круговорот вещества и энергии в озерах и водохранилищах, 1973. – 122с.
756108
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Москва, 1967. – 336с.
756109
   Круговорот вещества и энергии в озерных водоемах. – Новосибирск, 1975. – 474с.
756110
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 159-160. – (Народный университет . Естественно-научный факультет ; 7-8)
756111
   Круговорот воды. – Москва : Знание, 1966. – 160 с.
756112
   Круговорот и баланс азота в системе почва-удобрение-растение-вода. – Москва : Наука, 1979. – 336с.
756113
  Молевич Е.Ф. Круговорот и необратимость в мировом движении : историко-философский очерк / Е.Ф. Молевич ; МВ и ССО РСФСР, Куйб. гос. ун-т. – Саратов : Саратовский университет, 1976. – 107 с.
756114
  Рачеева Елена Круговорот моды в Милане : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 44-47 : Фото
756115
  Вотинцев К.К. Круговорот органического вещества в озере Байкал / К.К. Вотинцев, А.И. Мещерякова, Г.И. Поповская. – Новосибирск : Наука, 1975. – 189с.
756116
  Борисенков Е.П. Круговорот углерода и климат / Е.П. Борисенков, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 319 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-286-00051-7
756117
  Гаррелс Р.М. Круговорот углерода, кислорода и серы в течение геолгического времени : 15 Чтение им. В.И.Вернадского 12 марта 1973 г. / Р.М. Гаррелс. – Москва : Наука, 1975. – 47с.
756118
  Вахобов А.В. Круговорот элементов в системе почва - растение на сероземных почвах Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Вахобов А.В.; МГУ. – М, 1965. – 20л.
756119
  Фурман А.Е. Круговороты и прогресс в развитии материальных систем / А.Е. Фурман, Г.С. Ливанова. – Москва, 1978. – 207 с.
756120
  Новиков В.И. Круговращение "ветхого Адама" // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.168-180. – ISSN 0869-0499
756121
  Кирилло Л.Р. Круговые диаграммы / Л.Р. Кирилло, В.И. Лаврукович. – Минск, 1976. – 60 с.
756122
  Смит Ф. Круговые диаграммы в радиоэлектронике / Ф. Смит. – Москва : Связь, 1976. – 142 с.
756123
  Тарасов Н.М. Круговые диаграммы четырехролюсника. / Н.М. Тарасов, Янко-Триницкий. – Свердловск, 1962. – 24с.
756124
  Ханов Г.А. Круговые координаты и их применение к исследованию некоторых радиотехнический цепей. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.290 / Ханов Г.А.; Гос.науч-исслед.ин-т.радио. – М, 1970. – 24л.
756125
  Брюсов В. Кругозор : избранные стихи. 1893-1922 / В. Брюсов. – Москва : ГИЗ, 1922. – 331 с.
756126
  Овчинников В.С. Кругозор : Рабочая книга-хрестоматия для пропагандиста / В.С. Овчинников, В.С. Мацук. – [Москва] : [Молодая гвардия], 1968. – 318 с. – (Основы политических знаний для молодежи : Для системы полит. учебы молодежи)
756127
  Овчинников В Кругозор / В Овчинников, В. Мацук. – Москва, 1969. – 320с.
756128
   Кругозор. – М, 1970. – 271с.
756129
   Кругозор. – Изд. 2-е. – М, 1971. – 304с.
756130
  Абалкин Н.А. Кругозор драматурга : заметки театр. критика / Н.А. Абалкин. – Москва : Сов. писатель, 1957. – 139 с.
756131
  Аникин Андрей Кругокинеретное путешествие // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 44-49 : фото
756132
  Сергачев Владимир Кругом одни мошенники // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 72 : фото
756133
  Вырыпаев П.А. Кругом родные все места / П.А. Вырыпаев, 1963. – 26 с.
756134
   Кругом родные все места. – Москва : Планета, 1981. – 176 с.
756135
  Дворцов В. Кругом царила жизнь и радость : проза: повесть о единстве времени и места // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 12. – С. 19-119. – ISSN 0131-2332
756136
  Квин Л.И. Кругом шпионы! / Л.И. Квин. – Барнаул, 1990. – 332с.
756137
  Сидорак О.М. Кругообіг / О.М. Сидорак. – Львів : Каменяр, 1985. – 47 с.
756138
  Хільчевський В.К. Кругообіг води // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
756139
   Кругообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу / О.В. Демиденко, І.С. Шаповал, П.І. Бойко, Д.В. Літвінов // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 3-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
756140
  Ситник К.М. Кругообіг речовин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
756141
  Смольянінов І.І. Кругообіг речовин у природі / І.І. Смольянінов, Є.В. Рубаха. – Київ, 1968. – 112с.
756142
  Осипов В.И. Кругообороит оборотных средств и кредитование предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Осипов В.И.; Одес.с-х.ин-т. – Одесса, 1968. – 22л.
756143
  Смольянинов И.И. Кругооборот веществ в природе / И.И. Смольянинов, Е.В. Рубаха. – К., 1971. – 120с.
756144
  Дроздов О.А. Кругооборот влаги и его роль в природных процессах. / О.А. Дроздов. – Л., 1959. – 24с.
756145
  Токмалаев С.Ф. Кругооборот и оборот капитала / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1949. – 44 с.
756146
  Токмалаев С.Ф. Кругооборот и оборот капитала / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1956. – 44 с.
756147
  Иваницкая Л.А. Кругооборот и оборот капитала / Л.А. Иваницкая, П.Х. Кучерявенко. – Х., 1959. – 24с.
756148
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала : Материалы по курсу "Политическая экономия" / Е.С. Гордон; МВО УССР. Ин-т пов.квал.преподав.общ.наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Киевский университете, 1959. – 32с.
756149
  Гордон Е.С. Кругооборот и оборот капитала / Е.С. Гордон. – Киев, 1959. – 32с.
756150
  Мурзов К.И. Кругооборот и оборот капитала / К.И. Мурзов. – М., 1959. – 47с.
756151
  Гаврилов М.М. Кругооборот и оборот капитала / М.М. Гаврилов. – Рига, 1989. – 42с.
756152
  Воротина Л.Н. Кругооборот и оборот призводственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Воротина Л.Н. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
756153
  Маженова Н.А. Кругооборот и оборот производственных фондов (На матер. лег. пром. Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Маженова Н. А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
756154
  Воротина Л.И. Кругооборот и оборт производственных фондов и их роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: / Воротина Л. И.; КГУ. – К., 1969. – 258л. – Бібліогр.:л.I-XXI
756155
  Мымрикова Л.С. Кругооборот и эффективность производственных фондов в сельском хозяйстве / Л.С. Мымрикова. – М., 1971. – 135с.
756156
  Воротіна Л.І. Кругооборот і оборот основних виробничих фондів промислового підприємства в умовах економічної реформи / Л.І. Воротіна. – Київ : Знання, УРСР, 1969. – 48с.
756157
  Афанасьев А.А. Кругооборот капитала в предприятии : методы вычисления и нормирования оборота капитала / А.А. Афанасьев. – Ленинград : Экономическое образование, 1929. – 239 с. – (Комитет содействия промышленно-экономическому (коммерческому) образованию при Ленинградском областном отделе торговли)
756158
  Чебунин В.Н. Кругооборот основных фондов сельского хозяйства. / В.Н. Чебунин. – М., 1975. – 95с.
756159
  Коркин Сергей Кононович Кругооборот производственных фондов и вопросы совершенствования финансовых отношений социалистических предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коркин Сергей Кононович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 27л.
756160
  Крашенинников В.И. Кругооборот средств и кредит в легкой промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Крашенинников В.И.; Киев. ин-тут нар. хоз. – К., 1970. – 19л.
756161
  Коркин С.К. Кругооборот фондов в социалистическом воспроизводстве / С.К. Коркин. – Казань, 1990. – 197 с.
756162
   Кругосвет. – М.-Л, 1925. – 91с.
756163
  Григорьев С.Т. Кругосветка / С.Т. Григорьев. – Москва, 1946. – 148с.
756164
  Григорьев С.Т. Кругосветка. / С.Т. Григорьев. – Куйбышев, 1985. – 154с.
756165
  Чичестер Франсис Кругосветное плавание / Чичестер Франсис. – Москва, 1969. – 272с.
756166
  Марков К.К. Кругосветное плавание в Южном полушарии / К.К. Марков. – М., 1959. – 32с.
756167
  Нозиков Н. Кругосветное путешествие Литке на военном шлюпе "Сенявин" в 1826-1929 годах / Н. Нозиков. – Москва, 1933. – 259с.
756168
  Бугенвиль Л.А. де Кругосветное путешествие на фрегате "Будез" и транспорте "Этуаль" в 1766, 1767, 1768 и 1769 годах / Л.А. Бугенвиль де; отв .ред. Е.Е. Шведе ; пер. с франц. Вступ. ст. Е. Шведе, с. 5-22. – Пер. с франц. – Москва : Госиздат, 1961. – 358 с. : ил., карт., 7 л. карт.
756169
  Мегела І.П. Круді Дюла // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 554. – ISBN 978-966-02-7305-4
756170
  Белошеев А.И. Кружат аисты над Горынью : рассказы воен. корреспондента / А.И. Белошеев ; [ил.: Ю. Кухарев]. – Минск : Мастацкая літ., 1973. – 191 с. : ил.
756171
  Пархомов М.Н. Кружева : повести / М.Н. Пархомов. – К., 1985. – 286 с.
756172
  Квинн К. Кружева и ленты // Преданно и верно / Дж.М. Лэндис. – Ярославль : Гринго, 1995. – 270 с. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-005-3
756173
  Долинный С.Д. Кружева из металла / С.Д. Долинный. – К., 1991. – 188с.
756174
   Кружева СССР. Вологда. – [Москва] : Всес. коопер. объедин. изд., 1943. – 96 с. : ил.
756175
   Кружевная борода. – Москва, 1945. – 64с.
756176
  Скуратов М.М. Кружевная метель / М.М. Скуратов. – М., 1981. – 126с.
756177
  Лэне П. Кружевница / П. Лэне. – М., 1977. – 142с.
756178
  Даль В.И. Кружевница / В.И. Даль. – Красноярск, 1986. – 422с.
756179
  Ибрагимов М.-Р. Кружево земли : стихи / Магомед-Расул Ибрагимов ;. – Махачкала : дагкнигоиздат, 1968. – 57 с.
756180
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – Москва : Советский писатель, 1948. – 271с.
756181
  Панова В.Ф. Кружилиха / В.Ф. Панова. – 5-е изд. – Ленинград, 1948. – 359с.
756182
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Ростов-на-Дону, 1949. – 200 с.
756183
  Панова В.Ф. Кружилиха : Роман. Повести. Рассказы / В.Ф. Панова. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 580с.
756184
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Харьков : Прапор, 1985. – 220с.
756185
  Панова В.Ф. Кружилиха : роман / В.Ф. Панова. – Москва, 1987. – 525с.
756186
  Панова В.Ф. Кружилиха: Роман. / В.Ф. Панова. – Москва, 1986. – 220с.
756187
  Панова В.Ф. Кружилиха; Спутники. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1981. – 400с.
756188
  Рецептер Владимир Кружить по прошлому... : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
756189
  Черкасов В.Г. Кружка молока / В.Г. Черкасов. – М, 1958. – 144с.
756190
  Ляшенко А.В. Кружки "Умелые руки" в школе / А.В. Ляшенко. – М., 1958. – 104с.
756191
   Кружки качества на японских предприятиях. – М, 1990. – 69с.
756192
  Кирилло А.А. Кружки по изготовлению наглядных пособий при Государственном историческом музее. / А.А. Кирилло. – М., 1961. – 67с.
756193
   Кружки по химии в школе. – Москва : Просвещение, 1978. – 112 с.
756194
  Рыбникова М.А. Кружки учащихся. / М.А. Рыбникова. – 2-е изд. – М, 1919. – 64с.
756195
  Сафонова Н.С. Кружки художественной вышивки / Н.С. Сафонова, О.С. Молотобарова. – М., 1978. – 144с.
756196
  Рубен С. Кружки художественной самодеятельности. / С. Рубен. – Москва, 1951. – 53 с.
756197
  Щукин С.В. Кружки юных опытников растениеводов / С.В. Щукин. – изд. 3-е. – Москва, 1950. – 256 с.
756198
   Кружки юных растениеводов. – М, 1957. – 124с.
756199
   Кружки юных техников. – М, 1947. – 127с.
756200
   Кружковая работа по русскому языку. – М, 1979. – 224с.
756201
   Кружковая работа по русскому языку. – К, 1988. – 176с.
756202
   Кружковая работапо истории и обществовещению. – М, 1984. – 192с.
756203
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха
Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – 1879. – [4], 153 с. – Конволют. - Пер.:Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 1-3
756204
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 2 : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 // Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 / А. Незлобин. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – [3], 154-338 с.
756205
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха
Вып. 3 : [Weltschmerzer] : Со статьей автора: Нигилизм и литературное развитие. – 1879. – [2], 339-444, 98 с.
756206
  Незлобин А. Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации". Вып. 3 : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 // Кружковщина "Наши лучшие люди - гордость нации" : Рассказы А. Незлобина [псевд.] : Вып. 1-3 / А. Незлобин. – Одесса : Изд. П. Цитовича ; Печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – Вып. 1 : [Из записок социал-демократа; Фатальная жертва]. – [2], 339-444, 98 с.
756207
  Ноотебоом С. Кружна дорога до Сантьяго = De omweg naar Santiago / Сейс Ноотебоом ; [з нідерланд. пер. Я. Довгополий]. – Київ : Юніверс, 2009. – 337, [3] с. : іл. – ISBN 966-8118-48-0
756208
  Беляков Н.Д. Кружок "Умелые руки" в школе : пособ. для руководит. кружков / Н.Д. Беляков, А.И. Покровская, Н.Е. Цейтлин. – Минск : Учпедгиз БССР, 1956. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 261-262
756209
  Козлов В.П. Кружок А.И. Мусина-Пушкина и "Слово о полку Игореве" / В.П. Козлов. – Москва, 1988. – 270с.
756210
  Еременко Т.М. Кружок вязания крючком / Т.М. Еременко. – М., 1984. – 143с.
756211
  Пучкова Л.С. Кружок вязания на спицах: Пособие для руководителей кружков. / Л.С. Пучкова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 158с.
756212
  Молообарова О Кружок изготовления игрушек-сувениров / О Молообарова. – 2-е изд., дораб. – М., 1990. – 175с.
756213
  Рогинская Ф. Кружок изобразительного искусства в клубе. / Ф. Рогинская. – Москва, 1951. – 111 с.
756214
  Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования одежды / Л.П. Чижикова. – М., 1990. – 140с.
756215
   Кружок конструирования малогабаритной сельскохозяйственной техники. – М, 1989. – 190с.
756216
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – М, 1976. – 96с.
756217
  Листова Г.С. Кружок кулинарии и культуры быта / Г.С. Листова. – 2-е изд. – М, 1978. – 96с.
756218
   Кружок медников-жестянциков. – М, 1958. – 36с.
756219
  Баскаков В.Е. Кружок на карте : повести / В.Е. Баскаков. – Москва : Воениздат, 1972. – 135 с.
756220
  Баскаков В.Е. Кружок на карте : повести : [для ст. школ. возраста] / В. Баскаков ; худож. В.Д. Медведев. – Москва : Советская росия, 1982. – 160 с. : ил.
756221
  Мазок Н.Н. Кружок переплетного дела / Н.Н. Мазок. – М, 1979. – 96с.
756222
  Шемелова М.И. Кружок писателей-реалистов "Среда" (1899-1909 гг.) (Из ист. лит.-худ. объед. России начала ХХ в) : Автореф... канд. филол.наук: / Шемелова М. И.; ЛГУ. – Л., 1962. – 19л.
756223
  Гоголев М.И. Кружок по медико-санитарной подготовке в школе / М.И. Гоголев. – Москва : Просвещение, 1989. – 48с.
756224
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования : пособ. для руководителей кружков / В.Г. Борисов. – Москва : Просвещение, 1986. – 206, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 205
756225
  Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования : пособ. для руководителей кружков / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 222, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 223. – ISBN 5-09-002808-7
756226
  Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. / Е.П. Преображенская. – М.Л., 1966. – 207с.
756227
   Кружок стереофотографии. – М, 1957. – 80с.
756228
   Кружок театра кукол. – М, 1967. – 104с.
756229
  Татарская Н.Н. Кружок текущей политики / Н.Н. Татарская. – М., 1956. – 40с.
756230
  Комский Д.М. Кружок технической кибернетики / Д.М. Комский. – М., 1991. – 191с.
756231
   Кружок художественного слова. – М, 1954. – 11с.
756232
   Кружок электромонтеров. – М, 1958. – 40с.
756233
  Алгинин Б.Е. Кружок электронной автоматики : пособие для руководителей кружков : из опыта работы / Б.Е. Алгинин. – Москва : Просвещение, 1990. – 190 с.
756234
   Кружок юных автомоделистов. – М, 1958. – 147с.
756235
  Гусева З.В. Кружок юных натуралистов павловской школы / З.В. Гусева. – М, 1953. – 16с.
756236
   Кружок юных радиотехников. – М, 1958. – 88 с.
756237
  Карпинский Г.М. Кружок юных физиков / Г.М. Карпинский. – Свердловск, 1955. – 136с.
756238
  Крузенштерн А.В. Крузенштерны в истории географии : География. История географических открытий / А.В. Крузенштерн, О.М. Федорова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 29-35 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
756239
   Круизеры выбирают надежность // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 69 : фото
756240
   Круизная индустрия выбирает Amadeus Cruise // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 7-8 [прилож.] : фото
756241
  Тука Тина Круизная индустрия: прогноз на 2007 год // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 24-25 : фото
756242
  Ермаков Дмитрий Круизная майовка : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 77 : Фото
756243
   Круизные лайнеры предпочитают Одессу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 6 : Фото. – ISSN 1998-8044
756244
  Козловский Роман Круизные тенденции : тендеции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 64-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
756245
  Шадурский Егор Круизный рынок России обгоняет Португалию и Норвегию : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 36-37 : Фото
756246
  Арутюнян Игорь Круизы от "Виа Марис" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 67 : фото
756247
  Харламова Татьяна Круизы от "Сафари": уроки об Отечестве : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 28 : Фото
756248
  Богданова Светлана Круизы по Каспию - недалекого будущего : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71 : Фото
756249
   Круизы: кто, куда и сколько : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 16-19 : Фото. – ISSN 1998-8044
756250
  Бродовські Люся та Богдан Круїз в раю / Бродовські Люся та Богдан, , Рябоштан Ірина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 62-67 : фото
756251
  Літвінко Катерина Круїз. 7 днів моїх фантазій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 42-51 : фото
756252
  Москаленко Леся Круїз. Бачу землю! Фантастична подорож на "Фантазії" / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 24-32 : фото
756253
  Лесич Антоніна Круїз. Новорічні дива на "Дівіні" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 38-39 : фото
756254
   Круїзи MSC - що включено у "все включено" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
756255
   Круїзи. На лайнері - до майя : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 88-91
756256
  Самойлов Юрій Круїзи: зима - не перешкода! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
756257
  Неправська Наталія Круїзи: кращі з кращих // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 30-35 : фото. – ISSN 1998-8044
756258
  Козловський Роман Круїзна індустрія: зростання на тлі кризи? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1998-8044
756259
  Козловський Роман Круїзна індустрія: інтеграл зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 18-21 : табл. – ISSN 1998-8044
756260
   Круїзна колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 56-61 : фото
756261
  Косач-Квітка Лариса Круїзний продукт - з перших рук / Косач-Квітка Лариса, , Слободян Лариса // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
756262
  Нездоймінов С.Г. Круїзний туризм в контексті Морської доктрини України / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2013. – № 4 (62). – С. 100-110. – ISSN 1726-8699
756263
  Мазоха К.А. Круїзний туризм та його стан в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 145-152. – Бібліогр.: 4 назв.
756264
  Кізілова Е.Ю. Круїзний туризм як форма організації міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 43)


  Аналізуються можливості розвитку круїзного туризму як одного з видів міжнародного туризму в Україні.
756265
   Круїзний туризм: будуймо чорноморську модель! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
756266
  Самойлов Юрій Круїзний туризм: перспективи для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 14-21 : фото. – ISSN 1998-8044
756267
  По Едгар Аллан Крук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 136-138. – ISSN 0320 - 8370
756268
  По Е.А. Крук // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 23-25. – ISSN 0320-8370
756269
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 11/12. – С.103-115. – ISSN 0868-4790
756270
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 9. – С. 30-98. – ISSN 0868-4790
756271
  Різник Л. Крук або п"ятидесятилітня війна : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 30-100. – ISSN 0868-4790
756272
   Круківська Алла Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 116-117 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
756273
   Круківська Алла Володимирівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 121. – ISBN 978-966-439-961-3
756274
  Грищинский П.И. Круковский метеорит / П.И. Грищинский. – Москва : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1911. – С. 72-76 : ил. – Без обл. и тит. л. - Пар. назв. и резюме на фр. яз. - Отд. оттиск: Ежегодник по Геологии и Минералогии Росиии / Н.И.Криштафович. Варшава. Т. XIII, вып. 3-4, с. 72-76
756275
  Біляшівський М.М. Круліковський Леонід Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 560. – ISBN 978-966-02-7305-4
756276
   Круль Володимир Петрович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 25. – ISBN 978-617-7069-48-4
756277
  Григорова Л. Крум Григоров / Л. Григорова. – София, 1982. – 128с.
756278
  Короткий В.А. Крумбахер Карл / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 294. – ISBN 966-06-0393-2
756279
  Яворська О. Крупемишчин Великдень // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 2. – С. 34-45. – ISSN 0868-4790
756280
  Карпов Е.В. Крупица добра. / Е.В. Карпов. – Москва, 1967. – 48с.
756281
  Есиненку Н. Крупица жизни : (новеллы) / Николае Есиненку ;. – Кишинев : Лумина, 1970. – 63 с.
756282
  Туманова З.А. Крупица истины. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1963. – 53с.
756283
   Крупка Оксана Михайлівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161-162. – ISBN 978-966-439-757-2
756284
  Ддятлов В.И. Крупная буржуазия в Египне накануне революции 1952 года / В.И. Ддятлов. – Иркутск, 1983. – 168с.
756285
  Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861-1900 / В.Я. Лаверычев. – Москва, 1974. – 252с.
756286
  Солопий Л.А. Крупная буржуазия Забайкальской области в XIX веке. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Солопий Л.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 18л.
756287
  Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX -- начала ХХ вв. / Г.Х. Рабинович. – Томск, 1975. – 328с.
756288
  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI в. / Л.И. Ивина. – Л., 1979. – 223с.
756289
  Ивина Л.И. Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI в. (По материалам Моск. Симонова монастыря) : Автореф... ист.наук: 571 / Ивина Л.И.; Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР АМН СССР. – Л., 1969. – 21л.
756290
  Федотьев П.П. Крупная минеральная химическая и электрохимическая промышленность за последнее десятилетие / П.П. Федотьев. – Ленинград : Научхимтехиздат, 1925. – 101 с.
756291
  Семенюк Г.Ф. Крупная московская текстилная буржуазная и экономическая политика царизма в конце 19 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенюк Г.Ф.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 20л.
756292
   Крупная промышленность Нечерноземного центра России в конце XVIII - первой половине XIX в.. – Владимир, 1982. – 95с.
756293
  Николаев П.А. Крупная промышленность, города Липецка в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Николаев П. А.; Ворон.ГУ, Каф. полит. экон. – Воронеж, 1955. – 21л.
756294
  Колмаков Ю.П. Крупная торгово-промышленная буржуазия Восточной Сибири в период монополистического капитализма (1898 - март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Колмаков Ю.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л.
756295
  Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец 15-16 в.) / А.А. Зимин. – Москва : Наука, 1977. – 356с.
756296
  Дормидонтов Б. Крупная элетрификация СССР / Б. Дормидонтов, З. Альтшуллер, 1929. – 192с.
756297
  Вовченко И.Т. Крупнейшая ирригационная стройка Киргизии / И.Т. Вовченко, М.Ф. Патрушев. – Фрунзе, 1954. – 44с.
756298
  Злобина Мария Крупнейшее в мире собрание китайских книг : Национальная библиотека КНР // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 4-5. – ISSN 1727-4893
756299
  Голов В.П. Крупнейшее географическое открытие ХХ века в России : География. Из истории географических исследований / В.П. Голов, Т.С. Лукьянова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0016-7207
756300
  Нильсен В. Крупнейшие американские фонды / В. Нильсен. – Москва, 1976. – 399 с.
756301
  Жамалетдинов А.А. Крупнейшие аномалии электропроводности мира / А.А. Жамалетдинов, С.Н. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 22-39 : рис. – Библиогр.: с. 36-39. – ISSN 0203-3100
756302
   Крупнейшие библиотеки Узбекистана. – Ташкент, 1964. – 72с.
756303
   Крупнейшие газетные фонды научных библиотек страны. – М, 1984. – 170с.
756304
   Крупнейшие города - их настоящее и будущее. – Москва : Статистика, 1979. – 126с. – (Народонаселение ; Вып. 25)
756305
   Крупнейшие города капиталистических и развивающихся стран. – Москва : Московский университет, 1987. – 254с.
756306
   Крупнейшие города мира. – М, 1995. – 175с.
756307
  Дублянский В.Н. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва, 1982. – 137с.
756308
  Дублянский В.Н. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР / В.Н. Дублянский, В.В. Илюхин. – Москва : Наука, 1982. – 137с.
756309
   Крупнейшие компании США и Англии. – М, 1957. – 194с.
756310
   Крупнейшие компании Украины в области продаж транспортных и туристических услуг объединяют усилия в интересах потребителей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 4-5 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
756311
   Крупнейшие компании химической промышленности кпиталистических стран. – Москва : Химия, 1980. – 382 с.
756312
   Крупнейшие ледники Средней Азии - ледники Федченко и Зеравшанский : Результаты метеорологических и гидрологических исследованиях. – Ленинград, 1967. – 264с.
756313
  Слука Н.А. Крупнейшие мегалополисы в развивающихся странах : География. Регионы зарубежного мира / Н.А. Слука, И.И. Попов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 10-20 : Табл. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0016-7207
756314
   Крупнейшие монополии мира. – М, 1968. – 222с.
756315
  Демин А.А. Крупнейшие монополии ФРГ / А.А. Демин. – Л, 1961. – 108с.
756316
   Крупнейшие промышленные и торговые монополии. – М, 1986. – 300с.
756317
  Сидорова Е.А. Крупнейшие страны ЕС: проблемы бюджетной политики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-111. – ISSN 0201-7083
756318
   Крупнейшие туроператоры готовятся к "Отдыху" в Экспоцентре : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 7
756319
  Ковалев В.А. Крупнейшие уголовные дела ХХ века в США / В.А. Ковалев. – М, 1990. – 399с.
756320
  Смирнова И.А. Крупнейшие художники венецианской Террафермы первой половины XVI века / И.А. Смирнова. – Москва, 1978. – 127с.
756321
   Крупнейший лесной вуз СССР. – Москва-Ленинград, 1967. – 252с.
756322
  Исаев М.И. Крупнейший представитель русской филологической науки конца ХIХ в. и начала XX в. академик Вс.Ф. Миллер (к 160-летию со дня рождения ученого) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-123. – ISSN 0373-658Х
756323
   Крупнейший туристический форум - POW WOW 2007 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 80-81 : фото
756324
  Короткий В.А. Крупницький Борис Дмитрович (1894-1956) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 273. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
756325
   Крупниые осевые ицентробежные насосы. – М, 1977. – 184с.
756326
  Иоэльсон М.Ф. Крупно-капиталистические объещинания всовременном мировом хозяйстве / М.Ф. Иоэльсон. – М, 1924. – 120с.
756327
  Натадзе Г. Крупное землевладение в древней Греции / Г. Натадзе, 1923. – 10с.
756328
  Папазян А.Д. Крупное землевладение и аграрные отношения в Восточной Армении в 16-17 вв. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 571 / Папазян А.Д. ; АН АрмССР , Ин-т истории. – Ереван, 1968. – 46 с.
756329
  Петрикеев Д.И. Крупное крепостное хозяйство XVII в. / Д.И. Петрикеев. – Л., 1967. – 228 с.
756330
  Солодков М.В. Крупное машинное производство / М.В. Солодков. – М., 1962. – 44с.
756331
  Пашаева Н.М. Крупное поместье и формы эксплуатации крестьян в Чехиии 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пашаева Н.М.; Ин-т славяноведение Акад.наук СССР. – Москва, 1958. – 13л.
756332
  Анфимов А.М. Крупное помещисье хозяйство Европейской России : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Анфимов А.М. ;. – Москва, 1966. – 32 с.
756333
  Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. (Конец XIX - начала XX века) / Анфимов А.М. ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1969. – 396 с.
756334
  Шульце-Геверниц Г. Крупное производство в России : (Московско-Владимирская хлопчатобумажная промышленность) / Г. Шульце-Геверниц ; Пер. с нем. [и предисл.] Б.В. Авилова. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело", 1899. – X, 117 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Авт. предисловия, переводсчик: Авилов, Борис Васильевич (1874-?)
756335
  Пономаренко Людмила Васильевна Крупное церковное землевладение в Галиции последней трети 18 века : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пономаренко Людмила Васильевна; КГУ. – Киев, 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.183-193
756336
  Пономаренко Л.В. Крупное церковное землевладение в Галиции последней трети XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Пономаренко Л.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 19 с.
756337
  Лузов А.А. Крупномасшатбная структура межпланетного магнитного поля по данным годовых и квазимприодических вариаций интенсивности космических лучей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лузов А.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
756338
  Иванов Ю.А. Крупномасштабная и синоптическая изменчивость полей в океане / Ю.А. Иванов. – Москва : Наука, 1981. – 168с.
756339
  Антонов А.Е. Крупномасштабная изменчивость гидрометеорологического режима Балтийского моря и ее влияние на промысел / А.Е. Антонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 247, [1] с. – Библиогр.: с. 236-243
756340
  Зубакин Г.К. Крупномасштабная изменчивость состояния ледяного покрова морей Северо-Европейского бассейна / Г.К. Зубакин. – Ленинград, 1987. – 159с.
756341
   Крупномасштабная картография почв. – М, 1971. – 210с.
756342
   Крупномасштабная структура Вселенной : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 515 с.
756343
  Клыпин А.А. Крупномасштабная структура Вселенной / А.А. Клыпин, В.Г. Сурдин. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
756344
  Хокинг С. Крупномасштабная структура пространства-времени : Пер. с англ. / С. Хокинг, Дж. Эллис. – Москва : Мир, 1977. – 431с.
756345
  Четырбоцкий А.Н. Крупномасштабная численная модель динамики площади антарктического морского ледяного покрова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 64-75 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0130-2906
756346
   Крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы и формирование гидрофизических полей. – Москва : Гидрометеоиздат, 1989. – 255с.
756347
  Соболев Крупномасштабное моделирование подготовки и предвестников землетрясений / Соболев, А.В. Кольцов; ред. Садовский. – М, 1988. – 205с.
756348
   Крупномасштабное прогназирование эндрогенных месторождений и их оценка. – М, 1983. – 132с.
756349
  Черницын В.Б. Крупномасштабное прогнозирование ртутных месторождений / В.Б. Черницын, С.И. Кирикилица. – К., 1981. – 166с.
756350
  Иванова Л.И. Крупномасштабное тематическое картографирование искусственных водоемов в целях прогноза их развития (на прим. Киевского водохранилища) : Дис... канд. географ.наук: / Иванова Л.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра геодезии и картографии. – Киев, 1975. – 138, XVIл. – Бібліогр.:л.I-XVI
756351
  Иванова Лилия Ивановна Крупномасштабное тематическое картографирование искусственных водоемов в целях прогноза их развития (на примере Киевского водохранилища) : Автореф. дис. ... канд. географич. наук : 05.24.03 / Иванова Лилия Ивановна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 20 с.
756352
  Лаппо С.С. Крупномасштабное тепловое взаимодействие в системе океан -- атмосфера и энергоактивные области Мирового океана / С.С. Лаппо, С.К. Гулев, А.Е. Рождественский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 335с.
756353
  Четырбоцкий А.Н. Крупномасштабное численное моделирование динамики площади морского ледяного покрова в Арктике // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 75-86 : рис. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0130-2906
756354
   Крупномасштабные вариации геомагнитного поля. – М, 1989. – 196с.
756355
   Крупномасштабные динамические процессы в атмосфере. – Москва : Мир, 1988. – 428с.
756356
  Дроздов К.А. Крупномасштабные исследования равнинных ландшафтов. / К.А. Дроздов. – Воронеж, 1986. – 174 с.
756357
  Лабутина И.А. Крупномасштабные карты ледников : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 502 / Лабутина И.А. ; МГУ, Геогрфич. фак-т. – Москва, 1971. – 22 с.
756358
  Киктев Д.Б. Крупномасштабные моды атмосферной изменчивости. Часть I. Статистический анализ и гидродинамическое моделирование / Д.Б. Киктев, Е.Н. Круглова, И.А. Куликова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 5-22 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0130-2906
756359
  Куликова И.А. Крупномасштабные моды атмосферной изменчивости. Часть II. Их влияние на пространственное распределение температуры и осадков на территории Северной Евразии / И.А. Куликова, Е.Н. Круглова, Д.Б. Киктев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 5-16 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0130-2906
756360
   Крупномасштабные системы. – М, 1990. – 103с.
756361
  Баканова В.В. Крупномасштабные топографические съемки / В.В. Баканова. – Москва : Недра, 1983. – 182с.
756362
  Розанов Н.П. Крупнопанельное домостроение / Н.П. Розанов. – М, 1982. – 224с.
756363
   Крупные авиакомпании США вновь зарабатывают // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 12-13 : фото
756364
   Крупные аграрии и промышленная буржуазния России и Германии в конце XIX - начале XX века. – М, 1988. – 228с.
756365
  Неушкин А.И. Крупные аномалии средней месячной температуры воздуха : справ. пособие : [в 3-х ч.] / А.И. Неушкин, М.К. Здонова ; Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Всесоюзн. научно-исслед. ин-т гидрометеоролог. информации ; Мировой центр даннных. – Москва : Гидрометеоиздат
Ч.2 : Некоторые климатические характеристики крупных аномалий средней месячной температуры воздуха на территории СССР/ под ред. Н.А. Багрова, Н.И. Зверева. – 1975. – 365с. : ил., табл.
756366
  Неушкин А.И. Крупные аномалии средней месячной температуры воздуха: Справ. пособие: В 3-х ч. / А.И. Неушкин. – Москва
Ч.1. – 1974. – 495с.
756367
  Тейнш Х.Р. Крупные газовые месторождения Западного Пакистана. / Х.Р. Тейнш. – М., 1960. – 23с.
756368
  Затравкин М.Н. Крупные двустворчатые моллюски пресных и солоноватых вод Дальнего Востока СССР: Определитель. / М.Н. Затравкин, В.В. Богатов. – Владивосток, 1987. – 152с.
756369
  Масетти Сильвио Крупные жилищные комплексы / Масетти Сильвио. – Москва, 1971. – 182 с.
756370
  Щербаков В.И. Крупные зозяйственные комплексы. / В.И. Щербаков. – М., 1986. – 272с.
756371
  Линдберг Г.У. Крупные колебания уровня океана в четвертичный период / Г.У. Линдберг. – Л., 1972. – 548с.
756372
   Крупные колхозы РСФСР. – М, 1929. – 87 с.
756373
  Христофсон Н. Крупные колхозы Сибири / Н. Христофсон. – М, 1929. – 43с.
756374
  Мынкин Д. Крупные компании стран АСЕАН-5: конкурентоспособность в условиях кризиса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 61-71. – ISSN 0131-2227
756375
   Крупные поля сподуменовых пегматитов в обстановках рифтогенеза и постколлизионных сдвигово-раздвиговых деформаций континентальной литосферы / В.Е. Загорский, А.Г. Владимиров, В.М. Макагон, Л.Г. Кузнецова, С.З. Смирнов, Б.А. Дьячков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 303-322 : рис., табл. – Библиогр.: с. 318-322. – ISSN 0016-7886
756376
   Крупные развивающиеся страны в социально-экономических структурах современного мира. – М, 1990. – 438с.
756377
  Малышева Д. Крупные региональные государства в зонах нестабильности Ближнего Востока // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 28-36. – ISSN 0131-2227
756378
  Козиков Ю. Крупные сделки хозяйственных обществ: сравнительно-правовойаспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 43-44
756379
   Крупные сульфидно-кварцевые штокверковые месторождения золота Казахстана - условия формирования, критерии прогнозирования / М. Мізерна, Б. Д"ячков, А. Мирошнікова, А. Мізерний, Г. Оразбекова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-88. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Целью данных исследований является выявление закономерностей распределения золоторудной минерализации и сопутствующих элементов в золотоносных штокверках крупных месторождений золото-сульфидно-кварцевого типа Северного и Восточного Казахстана, ...
756380
  Орлов М.А. Крупные туристические центры / М.А. Орлов. – Москва : Стройиздат, 1983. – 159 с. – Библиогр.: с. 155— 156
756381
  Багманов М.А. Крупные фораминиферы и моллюсковая фауна эсценовых отложений Малого Кавказа / М.А. Багманов ; АН Азербайджанской ССР; Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1966. – 304 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 189-192
756382
  Бархатова Н.Н. Крупные фораминиферы Мангышлака и Северного Приаралья и их стратиграфическое значение / Бархатова Н.Н., Немков Г.И. ; Акад. наук СССР. Отд-ние наук о Земле. Отд. моногр. коллекций. – Ленинград-Москва : Наука, 1965. – 99 с. – Библиогр.: с. 87-91
756383
   Крупные хищники. – Москва : Лесная промышленнсть, 1976. – 240с.
756384
  Телепко Л.Н. Крупные экономические районы СССР : (Некоторые вопросы территориальной организации хозяйства) / Л.Н. Телепко. – Москва, 1963. – 199с.
756385
  Копылов Н.В. Крупные экономические районы СССР : учебное пособие для вузов / Н.В. Копылов. – Москва : Висшая школа, 1974. – 280 с.
756386
  Зубаревич Н.В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии развития и социальные интересы : Аналитический доклад / Н.В. Зубаревич. – Москва, 2005. – 102с. – ISBN 5-86208-176-3
756387
  Сакаева М.М. Крупный бизнес и государство при Путине. Трансформация агентских отношений // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2013. – № 4 (71). – С. 94-105. – ISSN 2078-5089
756388
  Согрин В.В. Крупный бизнес США от "Позолоченного века" до "Прогрессивной эры" (1870-1910-е годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-59. – ISSN 0130-3864
756389
  Столяров Ю.Н. Крупный вклад в представление об зволюции документа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 70-76. – ISSN 0130-9765
756390
  Шатров С.М. Крупный выигрыш. / С.М. Шатров. – М., 1966. – 263с.
756391
  Дорошенко Л.С. Крупный город : монография / Мин-во экономики Украины ; Научно-исследовательский экономический ин-т; Л.С. Дорошенко, М.И. Коваль, А.П. Тищенко, С.Н. Крупников, А.И. Черкас, В.В. Лобода ; [отв. ред. В.И. Пила]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-003052-1
проблемы сбалансированного развития. – 1992. – 127 с.
756392
  Мягков В.И. Крупный город. Автоматизация управления развитием / В.И. Мягков. – Москва : Экономика, 1990. – 180 с.
756393
   Крупный город: проблемы и тенденции развития. – Ленинград : Наука, 1988. – 168 с.
756394
  Черник Д.Г. Крупный город: территориальный хозрасчет / Д.Г. Черник. – М., 1990. – 63с.
756395
   Крупный калибр. – Москва, 1952. – 48с.
756396
   Крупный капитал и монополии стран Азии. – М, 1970. – 312с.
756397
  Левит Л.А. Крупный план : (камерный фотопортрет) / Леонид Левит ; [ сост. и ред. И. Соловей ]. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2002. – 96 с. : фотоіл. – ISBN 966-7625-51-6
756398
   Крупный социалистический город. – Л, 1987. – 141с.
756399
  Чернецов А.В. Крупный ученый, неповторимая личность. К 100-летию со дня рождения академика Б.А. Рыбакова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 6. – С. 538-543. – ISSN 0869-5873
756400
  Козин Б.С. Крупный шаг в создании единой транспортной системы / Б.С. Козин. – М., 1976. – 54с.
756401
   Крупный шаг к великой цели. – М, 1958. – 47с.
756402
  Александров И. Крупный шаг к коммунизму / Александров И. – Москва : Совецкая Россия, 1959. – 56 с.
756403
  Платошкин А.Н. Крупным планом - агропром / А.Н. Платошкин. – М., 1987. – 307с.
756404
  Бобров В. Крупным планом : комедия в одном действии / В. Бобров. – Рига : Латвийское государственное издательство, 1956. – 19 с. – (Библиотека одноактовых пьес)
756405
  Шуб Э.И. Крупным планом / Э.И. Шуб. – М, 1959. – 255с.
756406
  Умару И. Крупным планом : повесть / И. Умару. – Москва, 1982. – 165с.
756407
  Чупринин С.И. Крупным планом: поэзия наших дней / С.И. Чупринин. – Москва, 1983. – 287 с.
756408
  Кунецкая Л.И. Крупская / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 366 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биогр. ; Вып. 14 (531))
756409
  Кунецкая Л.И. Крупская / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 366с.
756410
  Рубанов С.А. Крупская в Петербурге - Ленинграде / С. Рубанов, С. Негинский. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 207 с., 24 л. ил.
756411
   Крупская Надежда Константиновна о библиотечном деле. – Москва, 1989. – 259 с.
756412
  Сніцарчук Л. Крупський Іван Васильович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 162-167. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
756413
  Проценко Н.А. Крупяные культуры / Н.А. Проценко, А.Т. Григорови. – Воронеж, 1953. – 128с.
756414
   Крус бухгалтерского учета в отраслях народного хозяйства. – М, 1974. – 312с.
756415
  Клушин Д.В. Крус партии большевиков на подготовку вооруженного восстания (июль - сентябрь 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: / Клушин Д.В.; Москов. гор. пед. ин-тут им В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16 с.
756416
  Ковалюк В.М. Крута верста / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1990. – 268с.
756417
  Біла Н. Крута компанія : повість / Надя Біла. – 3-тє вид. – Київ : Академія, 2023. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-580-666-0
756418
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Радянська школа, 1954. – 400с.
756419
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1967. – 283с.
756420
  Ткач Д.В. Крута хвиля : Романи / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1988. – 694с.
756421
  Яковлева Елена Крутая барышня : Роман / Яковлева Елена. – Москва : Эксмо-пресс, 2000. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-006094-7
756422
  Тошаков Н. Крутая волна / Н. Тошаков. – Л, 1949. – 120с.
756423
  Ткач Д.В. Крутая волна : Повесть / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Воениздат, 1954. – 240с.
756424
  Захаров Б.М. Крутая волна / Б.М. Захаров. – Барнаул, 1957. – 150с.
756425
  Азаров В.Б. Крутая волна : стихотворения / В.Б. Азаров. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 124 с.
756426
  Беляев А.А. Крутая волна : [морские рассказы] / А.А. Беляев. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 176 с. – (Фантастика. Приключения. Путешествия)
756427
   Крутая волна : рассказы, стихи, пьеса. – Казань, 1965. – 172 с.
756428
  Устьянцев В.А. Крутая волна : Роман / В.А. Устьянцев. – Москва : Воениздат, 1970. – 344 с.
756429
  Гора С. Крутая волна / С. Гора. – Алма-Ата, 1981. – 150с.
756430
  Устьянцев В.А. Крутая волна / В.А. Устьянцев. – М., 1986. – 479 с.
756431
  Гененко А.Т. Крутая волна / А.Т. Гененко. – Донецк, 1990. – 188с.
756432
  Верещагин Н.А. Крутая гора / Н.А. Верещагин. – Москва, 1983. – 397с.
756433
  Егоров И.Я. Крутая Громадка. Записки Чигинского клуба / И.Я. Егоров. – Волгоград, 1965. – 134с.
756434
  Вильмонт Е.Н. Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская панна / Екатерина Вильмонт. – Москва : Астрель ; АСТ, 2011. – 318, [2] с. : ил. – (Заряжайтесь оптимизмом Екатерины Вильмонт). – ISBN 978-5-17-058750-6
756435
  Киндер И.Ф. Крутая дорога / И.Ф. Киндер. – Казань, 1971. – 107 с.
756436
  Брускова Е.С. Крутая дорога : документальная повесть / Елена Брускова ; худож.: Б. Сопин, Т. Сопина. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 190 с. : ил. – (Наедине с самим собой)
756437
  Радноти М. Крутая дорога / М. Радноти. – Москва, 1988. – 349 с.
756438
  Спиллейн М. Крутая игра / М. Спиллейн. – М., 1991. – 207с.
756439
  Постников О. Крутая излучина. Стихи / О. Постников. – Алма-Ата, 1975. – 76с.
756440
  Голосовская Н.И. Крутая лестница / Н.И. Голосовская. – Алма-Ата, 1971. – 118с.
756441
  Солоухин В.А. Крутая Марина / В.А. Солоухин. – Москва, 1978. – 351с.
756442
  Садыков А. Крутая радуга / А. Садыков. – Барнаул, 1958. – 48с.
756443
  Туренская В.И. Крутая радуга / В.И. Туренская. – М., 1966. – 271с.
756444
  Туренская В.И. Крутая радуга / В.И. Туренская. – М., 1973. – 271с.
756445
  Селенский Ю.В. Крутая Рамень / Ю.В. Селенский. – М, 1973. – 302с.
756446
  Караваева А.А. Крутая ступень / А.А. Караваева. – Москва, 1938. – 176с.
756447
  Стекольников Л.Б. Крутая тропа. / Л.Б. Стекольников. – Л., 1950. – 96с.
756448
  Колесников А.А. Крутая тропа: Передышка перед боем. / А.А. Колесников. – Ярославль, 1991. – 282с.
756449
  Роганов Євген Круте піке Державіаслужби // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1998-8044
756450
  Гуменюк О. Крути - бій з міфами // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 7 лютого (№ 6). – С. 9. – ISSN 0027-8254
756451
  Горобець С. Крути - бій за майбутнє країни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 16). – С. 14


  Згадується трагічна загибель студентського куреня під Крутами, що стали символом патріотизму і жертовності в боротьбі за незалежну Україну. У складі куреню були студенти Університету св. Володимира та Українського Народного Університету.
756452
  Булах Г. Крути - наша трагедія і перемога // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 235-239. – ISBN 966-7551-00-8
756453
  Битинський М. Крути // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 97, лютий : лютий. – С. 16-22


  З нагоди 40-річчя бою.
756454
   Крути : збірка у пам"ять героїв Крут / упорядники Осип і Надія Зінкевичі. – Київ : Смолоскип, 2008. – 422 с. – ISBN 978-966-8499-88-3
756455
  Лоський І. Крути // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 195-200. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Уривок зі споминів.
756456
   Крути : пам"яті героїв Крут / [упоряд.: Осип і Надія Зінкевичі]. – Київ : Смолоскип, 2017. – 61, [3] с. – Передрук з кн.: "Крути: зб. пам"яті героїв Крут". Київ: Смолоскип, 2008. – ISBN 978-617-7321-04-09
756457
   Крути : збірка у пам"ять героїв Крут / [упоряд. Осип і Надія Зінкевичі]. – Вид. 2-ге. – Київ : Смолоскип, 2017. – 419, [3] с. : іл. – Анот. покажч. імен.: с. 365-376. – Бібліогр.: с. 377-405. – ISBN 978-617-7173-69-3
756458
  Чорномор В. Крути 29 січня 1918 р. - символ героїзму українського юнацтва // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 2
756459
  Донець Г. Крути в осягненні Павла Тичини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 3). – С. 1, 4
756460
  Бороздин М. Крути педали! // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 58-72. – ISSN 1812-867Х


  Історія речей
756461
  Прилюк В. Крути як символ // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 14). – С. 5


  95 років тому- 29 січня 1918 року - під невеличкою станцією Крути на перегоні між Бахмачем та Ніжином відбувся бій українців із більшовицьким російським військом. Воно сунуло на Київ "приборкати" Українську Народну Республіку, яка щойно проголосила ...
756462
  Пшеничний М. Крути, Крути - не забути ... // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 2


  У Мирогощанській загальноосвітній школі I-III ступенів Дубенського району Рівненської області завершилося створення музею, де з-поміж багатьох експонатів є документи й матеріали, присвячені славі й трагедії бою під Крутами 29 січня 1918 року.
756463
   Крути, ми пам"ятаємо! // Київський університет. – Київ, 2023. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Бій під Крутами для українського народу - це не просто успішна оборонна операція, яка зупинила наступ переважаючих сил ворога. Подвиг перших кіборгів, серед яких були й вихованці Університету, став символом героїзму та самопожертви в боротьбі за ...
756464
  Захожай З. Крути. Визвольний здвиг України / З. Захожай, В. Червінський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 26 січня 2022 - 8 лютого 2022 (№ 5/6). – С. 7
756465
  Захожай З. Крути. Дух, що тіло рве до бою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 січня (№ 3/4). – С. 5
756466
   Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [ред. кол. : Білокінь С.І., Брюховецький В.С., Гаврилюк Я.Д. та ін.]. – Київ : Просвіта, 2008. – 840 с. – ISBN 978-966-2133-35-6
756467
   Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 879, [1] с., XLVIII арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 859-870 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2133-35-6
756468
  Матвієнко С. Крути. Спогади Степана Матвієнка (Дат та імен не пам"ятаю вже) // Україна молода. – Київ, 2024. – 31 січня (№ 5). – С. 8
756469
  Грабовський С. Крути. Сьогодення. Уроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 15). – С. 5
756470
   Крути: 100 років подвигу. 1918-2018 / Нац. військ.-іст. музей України, Чернігів. облдержадмін. ; [упоряд., текст, пошук та підбір іл.: Я.Ю. Тинченко]. – Київ ; Чернігів : ЛАТ & К, 2018. – 43, [1] с. : іл. – (Чернігівщина туристична)
756471
  Яворський І. Крути: дотик болю // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 14


  95 років тому, 29 січня 1918 року відбувся бій між київськими студентами і більшовиками під залізничною станцією Крути, де полягло в нерівній боротьбі 300 юнаків - цвіт української нації
756472
  Зятьєв С. Крути: історія української нескореності // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 62-64
756473
  Веремійчик О. Крути: ми пам"ятаємо // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
756474
  Якимович Б. Крути: міти, реалії, уроки: спроба синтезу // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 13-20. – ISSN 2078-6077
756475
  Сюндюков І. Крути: недоосмислена трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 15). – С. 2
756476
  Конончук Іван Крути: погляд крізь роки // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 46-58. – ISBN 978-966-8999-16-1
756477
  Ауэзов М.О. Крутизна : повесть, рассказы, очерки / М.О. Ауэзов ; пер. с казахского ; [вступ. ст. З. Кедриной]. – Москва : Советский писатель, 1965. – 279 с. : ил., 1 л. портр.


  Разделы: Из дней минувших. Рождение новового.
756478
  Ноздрин А.С. Крутизна / А.С. Ноздрин. – Донецк, 1966. – 133с.
756479
  Автономов В. Крутизна / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1966. – 96 с.
756480
  Снегова И.А. Крутизна / И.А. Снегова. – М., 1967. – 119с.
756481
  Боциев Ю.Б. Крутизна / Ю.Б. Боциев. – Орджоникидзе : Ир, 1968. – 52 с.
756482
  Львов М.Д. Крутизна / М.Д. Львов. – Москва, 1976. – 223с.
756483
  Ковальчук Л.З. Крутизна : поезії / Л.З. Ковальчук. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 94 с.
756484
  Торохов Б.М. Крутизна / Б.М. Торохов. – М, 1983. – 383с.
756485
  Черепанов Д. Крутизна. / Д. Черепанов. – Алма-Ата, 1956. – 340с.
756486
  Сибирцев И.И. Крутизна. / И.И. Сибирцев. – Красноярск, 1963. – 648с.
756487
  Колесников А.А. Крутизна: Стихотворения и поэмы. / А.А. Колесников. – Москва, 1983. – 159с.
756488
   Крутий вітер. – К., 1977. – 448с.
756489
  Стецюк Я.Н. Крутий плай : повість / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1961. – 294 с.
756490
  Гижа О.Р. Крутий поворот : повість / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 235 с.
756491
  Дмитерко Л. Крутий поріг : поезії / Л. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 111 с.
756492
   Крутикова Надія Євгенівна // Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва / Ред.кол.:В.В.Болгов, О.А. Грандо, В.І. Гурін. – Київ : Одекс Плюс, 2000. – Т.2. – С. 156. – ISBN 966-7727-05-X
756493
  Иванов А.Б. Крутильные колебания упруго связанного твердого тела в вязкой жидкости, движущейся как семейство квазитвердых поверхностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов А.Б.; Ленигр. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 20л.
756494
  Старосольський Ігор Крутими дорогами : Спомини вересень 1939 р. - січень 1987 р. / Старосольський Ігор. – Львів : В-во М.Коць, 2000. – 204с. – ISBN 966-7891-00-3
756495
  Лупій О. Крутими дорогами : спогади із щоденникових записів / Олесь Лупій ; Нац. спілка письменників України ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. – Київ : Український письменник, 2014. – 383, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 377-378. – ISBN 978-966-579-422-6


  У пр. №1689632 напис: Бібліотеці Київського Національного університету імені Т.Г. Шевченка Сердечно від автора. Олесь Лупій. 23.07.2014 р.
756496
  Мац Р. Крутими стежками до волі / Роман Мац ; [упоряд., літ. ред., авт. передм. Роман Пастух]. – Дрогобич : Коло, 2005. – 133, [3] с. : іл. – Анотація англ. – ISBN 966-7996-54-9
756497
  Мац Р. Крутими стежками до волі / Роман Мац. – Львів : Мс, 2006. – 147с. : іл. – ISBN 966-8461-28-2
756498
  Любарський О. Крутими шляхами життя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 119-122


  Спогади прокурора, про участь у Другій світовій війні. Після війни О. Любарський працював прокурором у Львівській області. Він - ветеран прокуратури України, має численні бойові нагороди та прокурорські відзнаки.
756499
  Назаренко М.А. Крутится-вертится / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1976. – 255с.
756500
  Хьюэтт Д. Крутится веретено / Д. Хьюэтт. – М, 1962. – 253с.
756501
  Блох Ю.И. Крутиховская и Шмидт - команда железных лауреатов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 3-8. – ISSN 0203-3100
756502
  Макаренко Д.Є. Крутиховська Зінаїда Олександрівна / Д.Є. Макаренко, О.В. Кендзера // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 571. – ISBN 978-966-02-7305-4
756503
  Липський В.С. Круті версти : Документальна повість / В.С. Липський. – К., 1982. – 112с.
756504
   Круті віражі українського флагмана // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 20-23 : фото. – ISSN 1998-8044
756505
  Львова Олена Круті віражі Харківського аеропорту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
756506
  Герасименко Ю.Г. Круті дороги : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Харківське обласне видавництво, 1957. – 80 с.
756507
  Клименко П.П. Круті дороги : Роман / П.П. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 350с.
756508
  Дубина Микола Круті дороги повернення : Літературно-критичні статті та нариси / Дубина Микола; Академія наук вищої школи України. – Дніпропетровськ, 2000. – 284с. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-7190-01-3
756509
  Слободянюк С.С. Круті стежки. / С.С. Слободянюк. – Станіслав, 1962. – 69с.
756510
  Черкас Н. Круті сходи : соціально-психол. роман / Наталя Черкас. – Київ : Фенікс, 2018. – 327, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-617-5
756511
  Дудченко Г. Крутівські події 1918 р. крізь призму історичної пам"яті // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 15 (18). – С. 155-157. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 10). – ISSN 2078-063X
756512
  Панасюк М.В. Крутіж : повісті / М.В. Панасюк. – К., 1984. – 231с.
756513
  Лепкий Б.С. Крутіж : історична повість / Б.С. Лепкий. – Київ : Веселка, 1992. – 388 с.
756514
  Лепкий Б.С. Крутіж : іст. малюнки з часів гетьмана Івана Виговського / Богдан Лепкий. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 143, [1] с. – ISBN 978-617-673-547-2
756515
  Ніколенко О.М. Крутікова Ніна Євгенівна // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 160-161. – ISBN 978-966-372-083-8
756516
   Крутікова Ніна Євгенівна // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 261-262. – ISBN 978-966-933-054-3
756517
   Крутікова Ніна Євгенівна (1913-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239. – ISBN 978-966-439-754-1
756518
  Носова О.П. Круткий лугана-русский и русско-луганда словарь / О.П. Носова, И.П. Яковлева. – М, 1969. – 520с.
756519
  Серова М. Круто закручено : Повести / Марина Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416с. – ISBN 5-04-008003-4
756520
  Тарновський М.Ю. Крутогора : роман / М.Ю. Тарновський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1957. – 416 с.
756521
  Дем"ян Л.В. Крутогори Верховини / Л.В. Дем"ян. – Ужгород, 1984. – 400с.
756522
  Дем"ян Л.В. Крутогори Верховини / Л.В. Дем"ян. – Ужгород, 1984. – 398с.
756523
  Карпов Е.В. Крутогорье. Лирико-докум. повесть (о строителях Большого Ставроп. канала). / Е.В. Карпов. – Ставрополь, 1974. – 287с.
756524
  Карпов Е.В. Крутогорье: (О строителях Ставроп. канала). / Е.В. Карпов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1975. – 189с.
756525
  Кудин В. Крутогорьями жизни : (Повесть-раздумье о моем современнике) / Вячеслав Кудин. – Киев : [б.и.]. – 380 с.
756526
  Овчаренко А.И. Крутое / А.И. Овчаренко. – Тула, 1985. – 288с.
756527
  Лебедева Л.И. Крутое восхождение / Л.И. Лебедева. – Фрунзе, 1981. – 155с.
756528
  Есенжанов Х. Крутое время : роман / Х. Есенжанов; Ильяс Есенберлин ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 255 с.
756529
  Журавлев Н.А. Крутое время / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1988. – 302с.
756530
  Шаховский Б.М. Крутое племя / Б.М. Шаховский. – М, 1961. – 94с.
756531
  Макласов Н.М. Крутой взлет / Н.М. Макласов. – Симферополь, 1960. – 187с.
756532
  Белостоцкий Ю.В. Крутой вираж : повесть / Ю.В. Белостоцкий. – Казань : Таткнигоиздат, ред. худож. лит.
Ч. 1. – 1957. – 207 с.
756533
  Шевченко А.И. Крутой дорогой : летопись одной жизни / А.И. Шевченко ; ил.: Е.А. Березин]. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1968. – 456 с.
756534
  Гинзбург Е.С. Крутой маршрут : Хроника времен культа личности / Е.С. Гинзбург. – Москва : Советский писатель, 1990. – 601с.
756535
  Гинзбург Е.С. Крутой маршрут / Е.С. Гинзбург. – Москва, 1991. – 734с.
756536
  Мирнев В.Н. Крутой месяц / В.Н. Мирнев. – М., 1974. – 303с.
756537
  Арсеньева Е. Крутой мэн и железная леди : Роман / Елены Арсеньева. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – ISBN 5-699-07706-5
756538
  Нейман Ю.Ю. Крутой перевал / Ю.Ю. Нейман. – Магадан, 1967. – 134с.
756539
  Леонидов Б.Л. Крутой поворот / Б.Л. Леонидов. – Москва, 1953. – 244с.
756540
  Скурлаев Д.Н. Крутой поворот / Д.Н. Скурлаев. – Тюмень, 1963. – 106с.
756541
  Высоцкий С.А. Крутой поворот / С.А. Высоцкий. – Москва, 1979. – 511с.
756542
  Рыбко Н.Л. Крутой поворот. / Н.Л. Рыбко. – Улан-Удэ., 1962. – 169с.
756543
  Левин Б.М. Крутой поворот: Пьянство как социал. проблема / Б.М. Левин, М.Б. Левин. – М., 1989. – 221с.
756544
  Субботин Ф.Е. Крутой подъем. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1955. – 188с.
756545
  Стецюк Я.Н. Крутой тропой : повесть / Я.Н. Стецюк. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 428 с.
756546
  Речин Б. Крутой характер. / Б. Речин. – Ставрополь, 1961. – 192с.
756547
  Бабий Е.В. Крутонаклонные конвейеры в горнодобывающей промышленности и перспективы их применения на глубоких карьерах Кривбаса / Е.В. Бабий, А.И. Шевченко, А.А. Икол // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 114-128 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
756548
  Нечитайло І.Я. Крутосхили / І.Я. Нечитайло. – Х., 1990. – 219с.
756549
  Пилипчук М.М. Крутою дорогою / М.М. Пилипчук. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 126 с.
756550
  Боровиков Г.Ф. Крутояр : повесть / Г.Ф. Боровиков. – Саратов : Саратоблгиз, 1949. – 172 с.
756551
  Петренко М.Є. Крутояр / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1986. – 216 с.
756552
  Пелисов П.И. Крутояр. / П.И. Пелисов. – М, 1977. – 238с.
756553
  Ханжин В.В. Крутоярск второй. / В.В. Ханжин. – М., 1963. – 470с.
756554
  Ханжин В.В. Крутоярск второй. / В.В. Ханжин. – М., 1965. – 472с.
756555
  Гришин В.С. Крутояры / В.С. Гришин. – Саратов, 1973. – 183с.
756556
  Юдалевич М.И. Крутояры / М.И. Юдалевич. – Москва, 1975. – 87с.
756557
  Буханов В.С. Крутые берега / В.С. Буханов. – Курск, 1958. – 182с.
756558
  Савельев В.С. Крутые берега / В.С. Савельев. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 72с.
756559
  Пятунин А. Крутые берега / А. Пятунин, П. Трояновский. – Воронеж, 1968. – 47с.
756560
  Козлов Н.И. Крутые берега / Н.И. Козлов. – Сыктывкар, 1968. – 56с.
756561
  Свеженец И.И. Крутые берега / И.И. Свеженец. – Ставрополь, 1984. – 209с.
756562
  Липский В.С. Крутые версты. / В.С. Липский. – М., 1981. – 128с.
756563
  Манакин М.Ф. Крутые вершины / М.Ф. Манакин. – 2-е изд. – М, 1990. – 285с.
756564
  Исетский Александр Иванович Крутые годы / Исетский Александр Иванович. – Свердловск, 1956. – 104 с.
756565
  Исетский А.И. Крутые годы / А.И. Исетский. – Свердловск, 1965. – 104с.
756566
  Полонский Я.П. Крутые горки. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1885. – 371 с.
756567
  Чекменев В.П. Крутые горки / В.П. Чекменев. – Саратов, 1989. – 262с.
756568
  Вирта Н.Е. Крутые горы / Н.Е. Вирта. – Москва, 1956. – 664с.
756569
  Елпатьевский С.Я. Крутые горы / С.Я. Елпатьевский. – Москва, 1963. – 239 с.
756570
  Скороходов М.Е. Крутые горы / М.Е. Скороходов. – Казань, 1974. – 319с.
756571
   Крутые дороги космоса. – Москва : Искусство, 1988. – 166 с.
756572
  Причина И.С. Крутые заломы : Повесть / И.С. Причина. – Киев : Молодь, 1979. – 200с.
756573
  Миксон И.Л. Крутые меридианы: Путевая проза. / И.Л. Миксон. – Л., 1984. – 279с.
756574
  Донцова Д.А. Крутые наследнички : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2001. – 380, [2] с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005030-5
756575
  Побережник Семен Яковлевич Крутые перевалы / Побережник Семен Яковлевич; [Лит.запись В.Э.Баумштейна]. – Москва : Советская Россия, 1975. – 239 с. : 8 л.ил.
756576
  Нусупов Ч. Крутые перевалы : повести и рассказы / Чолпонбай Нусупов ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1981. – 171 с.
756577
  Косоротов В.Н. Крутые перевалы : повесть и рассказы / В.Н. Косоротов; пер. с марийск. – Москва : Современник, 1981. – 208 с.
756578
  Петров П.П. Крутые перевалы. Шайтан-поле. Борель / П.П. Петров. – Иркутск, 1979. – 419 с.
756579
  Абдулжалилов Фазиль Апасович Крутые повороты : повесть / Ф.А. Абдулжалилов ; [авториз. пер. с ногайского Н. Евдокимова] ; [ил.: Г.К. Бедарев]. – Москва : Советская Россия, 1951. – 92 с. : ил. – (Короткие повести и рассказы)
756580
  Столин Е.Л. Крутые повороты / Е.Л. Столин. – Минск, 1966. – 296с.
756581
  Борин А.Б. Крутые повороты : повесть и очерки / Александр Борин ; [худож. Е.С. Скрынников]. – Москва : Профиздат, 1983. – 224 с. : ил.
756582
  Иншаков П.К. Крутые повороты. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1966. – 295с.
756583
  Липилин В.Г. Крутые повороты: Повести. / В.Г. Липилин. – Л., 1983. – 128с.
756584
   Крутые поворты. – Воронеж, 1977. – 215с.
756585
  Бабаева Дина Крутые стволы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 66-72 : фото
756586
  Чистяков А.М. Крутые ступеин. / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1959. – 128с.
756587
  Гельбак П.А. Крутые ступени : драма / П.А. Гельбак. – Вильнюс : Гослитиздат, 1953. – 112 с.
756588
  Ванин Н.А. Крутые ступени : документальная повесть / Н.А. Ванин. – Кострома : Верхне-Волжское книжное издательство, 1964. – 112 с.
756589
  Осинин Н.П. Крутые ступени / Н.П. Осинин. – Новосибирск, 1967. – 448с.
756590
  Гиппиус Н.В. Крутые ступени / Н.В. Гиппиус. – Ленинград, 1970. – 143с.
756591
  Соколов П.Н. Крутые ступени / П.Н. Соколов. – Л., 1978. – 94с.
756592
  Борзунов С.М. Крутые ступени : повести и рассказы / С.М. Борзунов. – Москва : Современник, 1979. – 463 с.
756593
  Раслин С.З. Крутые ступени / С.З. Раслин. – Киев, 1982. – 196с.
756594
  Жуков Ю.А. Крутые ступени / Ю.А. Жуков. – Москва, 1983. – 382с.
756595
  Борзунов С.М. Крутые ступени : [повести и рассказы] / Семен Борзунов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 348, [2] с. – (Подвиг). – ISBN 5-268-00110-8
756596
  Худячков В.В. Крутые ступени. / В.В. Худячков. – Кишинев, 1963. – 378с.
756597
  Жернаков Н.К. Крутые сувои / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1975. – 288с.
756598
  Мусатов А.И. Крутые тропы / А.И. Мусатов. – М., 1956. – 158с.
756599
  Татьянин В.Д. Крутые тропы / В.Д. Татьянин. – Белгород, 1962. – 72с.
756600
  Стороженко А.Г. Крутые тропы. / А.Г. Стороженко. – Л., 1959. – 250с.
756601
  Шутов В.В. Крутые уступы. / В.В. Шутов. – К, 1971. – 55с.
756602
  Сташек Н.И. Крутыми верстами. / Н.И. Сташек. – Москва, 1982. – 320с.
756603
  Никулин В. Крутыми дорогами. / В. Никулин. – Одесса, 1958. – 48с.
756604
  Абрамов М.А. Крутыми тропами : [рассказы] / М.А. Абрамов ; [ил.: И. Пластинкин и В. Иванов]. – Москва : Воениздат, 1961. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / [Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен-Мор. Флота] ; [№ 15 (418)])
756605
   Крутыми тропами. – М., 1984. – 224с.
756606
  Білокінь С. Крутяни // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 709-731. – ISBN 978-966-2133-35-6


  Шарий Іван Ількович - Абсольвент Ун-ту Св. Володимира. Як член головного відділу Української студентської громади підписав звернення на підтримку українців у його національно-політичній організації. Другу українську гімназію імені ...
756607
  Антонович Б.-І. Крутянська пісня [1937] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 1
756608
  Астров В.Н. Круча / В.Н. Астров. – Москва, 1966. – 459с.
756609
  Астров В.Н. Круча : роман / Астров В.Н. – Москва : Совецкий писатель, 1969. – 495 с.
756610
  Костюк Б.О. Круча : оповідання та етюди / Б.О. Костюк. – Київ : Молодь, 1984. – 111 с. – (Перша книга прозаїка)
756611
  Атаров Н.С. Крученая нитка / Н.С. Атаров. – Москва, 1976. – 255с.
756612
  Атаров Николай Сергеевич Крученая нитка : Раздумья, эссе, рассказы / Атаров Николай Сергеевич; Послесл. В.Коркина. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 255с.
756613
  Атоян К.М. Кручение автобуса с несущим основанием, вызываемое дорожными неровностями. : Автореф... наук: / Атоян К.М.; МВ и ССО УССР. Львов. полит. инст. – Львов, 1961. – 19л.
756614
  Соляник Кручение валов переменного сечения / Соляник, -Красса. – Л-М, 1949. – 167с.
756615
  Саркисян В.С. Кручение и изгиб анизотропных призматических стержней с удлиненным профилем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саркисян В. С.; МГУ, НИИ механ. Ерев.ГУ. – Ереван, 1962. – 16л.
756616
  Гулканян Н.О. Кручение и изгибд полых призматических стержней с полигональным поперечным сечением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гулканян Н.О.; Ин-т механики Ан СССР. – Ереван, 1962. – 8л.
756617
  Арутюнян Л.А. Кручение и плоская деформация упругих призматических тел : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Л.А.;. – Ереван, 1979. – 12л.
756618
  Абдрахманов С. Кручение полухрупких стержней : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Абдрахманов С. ; АН Кирг. СССР. – Фрунзе, 1970. – 12 с.
756619
  Арутюнян Н.Х. Кручение упругих тел / Арутюнян Н.Х., Абрамян Б.Л. – Москва : Физматгиз, 1963. – 686 с. : черт. – Библиогр. обзор: с. 672-681
756620
  Нетребко В.П. Кручение упругого параллелепипеда при заданном законе распределения касательных напряжений на основаниях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нетребко В. П,; МГУ, НИИ механ. и матем. – Москва, 1953. – 4 с.
756621
  Зима Н.Е. Кручение физически нелинейных многосвязных стержней : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Зима Н.Е. ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 16 с.
756622
  Головко А. Крученим шляхом : Оповідання: Із творів спілки слянських письменників "Плуг" / А. Головко. – Харків : Шлях освіти, 1924. – 31с. – (Б-ка селянина = Серія красного письменства ; №19)
756623
  Тураев Владимир Георгиевич Кручения Рейдемейстера и инварианты Александера-Фокса трехмерных многообразий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Тураев Владимир Георгиевич; АН СССР. Математический ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1979. – 9л.
756624
  Косматенко А.Д. Кручені паничі / А.Д. Косматенко. – Київ, 1956. – 62 с.
756625
  Кравченко О.В. Кручення пружного круглого валу з неконцентричною круглою порожниною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.89-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язана задача про кручення круглого валу, що послаблений круглою порожниною Вивчено властивості жорсткості матеріалу та сколюючого напруження для круглого валу, послабленого круглою порожниною Знайдено точні значення функції напруження для різних ...
756626
  Мартиненко М.А. Кручення пружного простору з циліндричною тріщиною / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про кручення пружного середовища з циліндричною тріщиною. Задачу зведено до системи парних інтегральних рівнянь відносно тригонометричних функцій з однією невідомою щільністю, а потім - до ...
756627
  Мартиненко М.А. Кручення пружного простору, послабленого тріщиною по частині поверхні сплющеного еліпсоїда / М.А. Мартиненко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-66. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Точними методами лінійної теорії пружності розв"язано задачу про кручення пружного середовища з еліпсоїдальною тріщиною. Задачу зведено до взаємозв"язаної системи парних рівнянь, а потім - до інтегро-диференціального рівняння. В околі граничного кола ...
756628
  Манов Э. Кручи. Роман / Э. Манов. – Москва, 1968. – 255с.
756629
  Казанцева Л.В. Кручиненко Вівталій Григорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 578. – ISBN 978-966-02-7305-4
756630
   Кручиненко Віталій Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 239-240. – ISBN 978-966-439-754-1
756631
   Кручиненко Віталій Григорович (1934) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 262. – ISBN 978-966-933-054-3
756632
   Крушевскиот манифест. – Скопjе : Институт за национална историоф - Скопjе, 1968. – 28 с.
756633
  Геник С. Крушельницька Соломія // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 119 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
756634
  Терес Н.В. Крушельницька Соломія Амвросіївна / Н.В. Терес, Ю.М. Сорока // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 217-220. – ISBN 978-966-8653-95-7
756635
   Крушельницький Антін Володиславович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 205-210
756636
   Крушельницький Іван Антонович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 211-214
756637
  Іваницька Л.В. Крушельницький Мар"ян Михайлович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 221-224. – ISBN 978-966-8653-95-7
756638
  Васильев И.М. Крушение / И.М. Васильев. – 2-е изд. – Москва, 1961. – 143с.
756639
  Петреску Ч. Крушение / Ч. Петреску. – М., 1963. – 679с.
756640
  Нурпеисов А. Крушение : роман / Абдижамил Нурпеисов ;. – Москва : Известия, 1975. – 365 с.
756641
  Щербакова Г.Н. Крушение / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1990. – 382с.
756642
  Эсенов Р.М. Крушение "Великого Турана" / Рахим Эсенов ;. – Москва, 1979. – 327 с.
756643
  Жариков А.Д. Крушение "Кантокуэна" / А.Д. Жариков. – М., 1988. – 188с.
756644
   Крушение "Черного барона". – Ярославль, 1987. – 188с.
756645
  Ерахторина О.М. Крушение абсолютов : (материалы к читательской конференции) // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 28. – С. 16-62
756646
  Золотусский И.П. Крушение абстракций / И.П. Золотусский. – Москва : Современник, 1989. – 205 с.
756647
  Рубинштейн Е.И. Крушение австро-венгерской монархии / Е.И. Рубинштейн. – Москва, 1963. – 428 с.
756648
  Голинков Д.Л. Крушение антисеоветского подполья в СССР. / Д.Л. Голинков. – М
2. – 1986. – 397 с.
756649
  Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР / Д.Л. Голинков. – Москва, 1975. – 703с.
756650
  Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. / Д.Л. Голинков. – М, 1980. – 399с.
756651
  Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. / Д.Л. Голинков. – М
1. – 1986. – 333 с.
756652
  Митрофанов А.Г. Крушение великих иллюзий / А.Г. Митрофанов. – Петрозаводск : Фолиум, 2006. – 196с. – ISBN 5-88741-064-7
756653
  Куняев С. Крушение великой иллюзии : К 130-летию со дня рождения Александра Блока // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 1 (660). – С. 15-17. – ISSN 0132-2036
756654
  Желубовская Э.А. Крушение Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции / Э.А. Желубовская. – Москва, 1956. – 504с.
756655
  Куль Ф. Крушение германских наступательных операций 1918 г. / Ф. Куль, Г. Дельбрюк. – М., 1935. – 352с.
756656
  Шейдеман Ф. Крушение германской империи / Ф. Шейдеман. – М-Птгр., 1923. – 326с.
756657
  Федоров Валентин Крушение Европы // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2008. – Т. 22/23. – С. 22-32. – ISSN 1609-5359
756658
  Пытель Л.П. Крушение и изгеб изотропных и ортотропных цилиндрических оболочек, ослабленных отверстием. : Автореф... Канд.техн.наук: 022 / Пытель Л.П.; Всесоюз.заоч.политехн.ин-т. – М, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
756659
  Вайсфельд И.В. Крушение и созидание / И.В. Вайсфельд. – Москва, 1964. – 158с.
756660
  Аджубей А. Крушение иллюзий : время в событиях и лицах / Алексей Аджубей. – Москва : Интербук, 1991. – 350 с. – ISBN 5-7664-0479-4
756661
  Козаков М.Э. Крушение империи : роман в 4-х частях / М.Э. Козаков. – Москва : Художественная литература
Ч. 1,2. – 1962. – 487с.
756662
  Энтин Л.М. Крушение империи / Л.М. Энтин. – М, 1965. – 200с.
756663
  Родзянко М.В. Крушение империи. / М.В. Родзянко. – 3-е изд. – Л., 1929. – 270с.
756664
  Родзянко М.В. Крушение империи. / М.В. Родзянко. – Х., 1990. – 263с.
756665
  Козаков М.Э. Крушение империи. Роман в 4-х ч. / М.Э. Козаков. – Москва, 1956. – 815с.
756666
  Козаков М.Э. Крушение империи. Роман в 4-х ч. : роман в 4-х частях / М.Э. Козаков. – Москва : Художественная литература
Ч. 3,4. – 1962. – 514с.
756667
  Козаков М. Крушение империи: Роман в 4-х книгах. / М. Козаков. – Москва, 1986. – 781с.
756668
  Козаков М.Э. Крушение империи: Роман в 4 ч. / М.Э. Козаков. – Ташкент
Ч.1-2. – 1987. – 365с.
756669
  Козаков М.Э. Крушение империи: Роман в 4 ч.: (В 2 т.) / М.Э. Козаков. – Ташкент
1. – 1989. – 365с.
756670
  Вольф А.Я. Крушение Кернверка / А.Я. Вольф. – Москва, 1977. – 398с.
756671
  Вольф А.Я. Крушение Кёрнверка / А.Я. Вольф. – Саратов, 1973. – 352с.
756672
   Крушение колониализма в новых этапах национально-осовободительного движения. – Омск, 1961. – 15с.
756673
  Черноголовкин Н.В. Крушение колониализма и международное право / Н.В. Черноголовкин. – М., 1963. – 46с.
756674
  Тягуненко В.Л. Крушение колониальной системы империализма / В.Л. Тягуненко. – М, 1961. – 48с.
756675
  Богуш Е.Ю. Крушение колониальной системы империализма : пособие для учителей / Е.Ю. Богуш. – Москва : Просвещение, 1965. – 240 с. : карт. – Библиогр.: с. 237-239
756676
  Калинина Э.А. Крушение колониальной системы империализма и образование независимых гасударств / Э.А. Калинина, В.П. Серебренников. – Минск, 1971. – 248с.
756677
  Салминь А.Я. Крушение колонизаторских планов германского империализма в Латвии в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. ист.наук: / Салминь А.Я.; Латвийский гос. университет. – Рига, 1952. – 19 с.
756678
  Кантор Георгий Крушение которого не было? : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 84-96
756679
  Марьянов Б.М. Крушение легенды : Против клерикальных фальсификаций творчества А.С. Пушкина / Б.М. Марьянов. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 119 с.
756680
  Щетинов Ю.А. Крушение мелкобуржуазной контрреволюции в Советской России. / Ю.А. Щетинов. – М., 1984. – 148с.
756681
  Бирюков Б.В. Крушение метафизической концепции универсальности предметной области в логике / Б.В. Бирюков. – Москва : Высшая школа, 1963. – 74 с.
756682
  Синклер Э. Крушение мира / Э. Синклер. – Москва, 1947. – 707 с.
756683
  Фельштинский Ю. Крушение мировой революции / Ю. Фельштинский. – Лондон, 1991. – 656 с.
756684
  Чалая Т.П. Крушение мифа о "Великой Румынии" в годы диктатуры Й. Антонеску (1940-1944) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 13-16. – ISSN 0321-0626
756685
  Бельсон Я.М. Крушение мифа о государстве "великого общества" в США / Я.М. Бельсон. – Москва, 1969. – 47с.
756686
  Галан Х.М. Крушение монархии в Испании (1917-1931 гг.) / Х.М. Галан. – Москва : Социально-экономическая литература, 1959. – 136с.
756687
  Любимов Н.А. Крушение монархии во Франции : Очерки и эпизоды первой эпохи Французской революции (1787-1790) / [Соч.] Н.А. Любимова, засл. проф. Моск. ун-та. – Москва : Универ. тип., 1893. – XX, 657, [5] с. ил. – Экз. кн. дефектные, без обл.
756688
  Явич А.Е. Крушение надежд / А.Е. Явич. – Москва, 1976. – 427с.
756689
  Радунская И.Л. Крушение парадоксов / И.Л. Радунская. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224с.
756690
  Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало ХХ в. -- 1920 г.) / Л.М. Спирин. – Москва, 1977. – 366с.
756691
  Кузьмин Н.Ф. Крушение последнего похода Антанты / Н.Ф. Кузьмин. – М, 1958. – 344с.
756692
  Хазанов А.М. Крушение последней колониальной империи / А.М. Хазанов. – М, 1986. – 222с.
756693
  Анфилов В.А. Крушение похода Гитлера на Москву, 1941 / Анфилов В.А. ; отв. ред. А.Г. Хорьков. – Москва : Наука, 1989. – 348, [1] с. – Библиогр.: с. 340-348
756694
  Лавренев Б.А. Крушение республики Итль / Борис Лавренев // Красная звезда / А.А. Богданов. – Москва : Правда, 1990. – С. 161-399. – (МП. Мир приключений). – ISBN 5-253-00008-9
756695
  Егоров Г.В. Крушение Рогова / Г.В. Егоров. – Барнаул, 1965. – 127с.
756696
   Крушение самолета Boeing-737-800: метеорологические условия в Ростове-на-Дону 19 марта 2016 г. / Н.П. Шакина, А.Р. Иванова, Е.Н. Скриптунова, И.А. Горлач // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 7. – С. 93-98 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
756697
  Манн Т. Крушение семьи (Будденброки) : роман Томаса Манна / пер. Ю. Спасского. – [Москва] : Моск. книгоиздат.
Кн. 1. – 1911. – [2], 381
756698
  Ляшко Н.Н. Крушение сладкой каторги / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1936. – 415с.
756699
  Литторин Крушение социалистического мифа: Расцвет и упадок государства благосостояния в Швеции. / Литторин, Свен-Отто. – Минск, 1991. – 78с.
756700
  Дрюон М. Крушение столпов / М. Дрюон. – Москва, 1992. – 284с.
756701
  Альтер Л.Б. Крушение теории "планового капитализма" / Л.Б. Альтер. – Москва, 1954. – 240с.
756702
  Лазарев М.С. Крушение турецкого господства в арабских странах в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Лазарев М.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 15л.
756703
  Лазарев М.С. Крушение турецкого господства на Арабском Востоке. / М.С. Лазарев. – М., 1960. – 247с.
756704
  Розанов Г.Л. Крушение фашистской Германии / Г.Л. Розанов. – М, 1963. – 263с.
756705
  Энтин Л.М. Крушение французского колониализма и становление национальной государственносит народов тропической Африки. : Автореф... Доктора юрид.наук: / Энтин Л.М.; Моск.гос.ин-т междунар.отношен. – М, 1965. – 35л.
756706
   Крушение царизма. – Л., 1986. – 431с.
756707
  Буажильбер Эдмунд Крушение цивилизации : Социологический роман Э. Буажильбера / Пер. с англ., под ред. и с вступ. ст. Р.И. Сементковского. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. М.А. Александрова, 1910. – XIV, II, 344
756708
  Новиков Иван Крушение чисел. Рассказы. / Новиков Иван. – М., 1926. – 61с.
756709
  Курукин Игорь Крушение Шведского Метеора : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 64-73
756710
  Гармиза Вадим Владимирович Крушение эсеровской контрреволюции. (Крах правительств эсеров в 1918 г.) : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Гармиза Вадим Владимирович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории СССР советского общества. – М., 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.30
756711
  Рубинштейн Л.В. Крушение Юга. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1936. – 262с.
756712
  Соколов В. Крушение. Роман / В. Соколов. – М., 1970. – 592с.
756713
  Тагор Р. Крушение. Роман. / Р. Тагор. – Москва, 1956. – 272с.
756714
  Сафонов В.И. Крушина - дерево хрупкое / В.И. Сафонов. – М., 1977. – 304с.
756715
  Кабаева И.А. Крушина / И.А. Кабаева. – Москва, 1990. – 53 с.
756716
   Крушинський Вадим Юріійович (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 262. – ISBN 978-966-933-054-3
756717
   Крушинський Вадим Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 240. – ISBN 978-966-439-754-1
756718
  Манжола В.А. Крушинський Вадим Юрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 587. – ISBN 978-966-02-7305-4
756719
  Сидоренко Б. Крушитель скали марновірства // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 травня (№ 95). – С. 8
756720
  Атанасова Ц. Кръгът "Мислъл" / Атанасова Ц. – София : Университетское издательство "Св. кл. Охридски", 1991. – 174с.
756721
  Павлова М.А. Крыжовник / М.А. Павлова. – 2-е, испр. – М., 1968. – 120с.
756722
  Суворов Н.Н. Крыжовник. / Н.Н. Суворов. – Горький, 1958. – 59 с.
756723
  Боговицкий В.М. Крылатая гвардия : повесть / В.М. Боговицкий ; ил. Н. Барабаш. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 211 с. : ил.
756724
  Евстигнеев К.А. Крылатая гвардия / К.А. Евстигнеев. – Москва, 1982. – 224с.
756725
  Огурцов С.И. Крылатая душа / С.И. Огурцов. – Иваново, 1959. – 135с.
756726
  Чуев Ф.И. Крылатая книга / Ф.И. Чуев. – М, 1987. – 222с.
756727
   Крылатая легенда. Самолеты Ан-2 и Ан-3. – Киев : Аэро-Хобби, 2007. – 199, [1] с. : фотоил. – На тит. л.: 60-летию первого полета Ан-2 посвящается. – ISBN 978-966-2942-02-6
756728
  Али Анар Крылатая малютка Хаки // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 222-234. – ISSN 1130-6545
756729
  Фогель Н.Д. Крылатая медицина / Н.Д. Фогель. – Одесса, 1952. – 268 с.
756730
  Жирков А.В. Крылатая молодость / А.В. Жирков. – Фрунзе, 1977. – 194с.
756731
   Крылатая мудрость. (Собиратель Абуль-касым Гусейнзаде.. – Баку, 1965. – 140с.
756732
   Крылатая мудрость. Пословицы разных народов о труде.. – Ростов -на-Дону, 1972. – 71с.
756733
  Юксерн В.С. Крылатая песня : рассказы / Василий Юксерн ;. – Москва : Воениздат, 1968. – 48 с.
756734
   Крылатая пехота. Рассказы, очерки, воспоминания.. – Москва : Военное издательство, 1956. – 199 с.
756735
  Гофман Г.Б. Крылатая семья / Г.Б. Гофман. – М, 1965. – 96с.
756736
  Личутин В.В. Крылатая Серафима / В.В. Личутин. – Москва, 1981. – 414 с.
756737
  Гомыранов Илья Крылатая технократия
756738
  Гомыранов Илья Крылатая технократия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 94-98 : фото
756739
  Шкаровская И.И. Крылатая улица / И.И. Шкаровская. – Киев : Веселка, 1982. – 173с.
756740
  Морозов С.Т. Крылатй следопыт Заполярья / С.Т. Морозов. – М., 1975. – 128с.
756741
  Лукин В.П. Крылатое имя - Чкалов: Экскурс. очерк-путевод. по Мемор. музею В.П.Чкалова / В.П. Лукин. – Горький, 1987. – 93с.
756742
  Моисеев В.А. Крылатое имя / В.А. Моисеев. – Киев, 1974. – 263с.
756743
  Займовский С.Г. Крылатое слово / С.Г. Займовский. – М.-Л., 1930. – 493с.
756744
  Кондаков Н.И. Крылатые аргументы = (Афоризмы и крылатые выражения в трудах и выступлениях К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина) / Н.И. Кондаков. – Москва : Знание, 1989. – 208с.
756745
  Гончаренко Владимир Григорьевич Крылатые выражения в современном украинском литературном языке (функциональная характеристика на материале художественной прозы и публицистики советского периода) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гончаренко Владимир Григорьевич ; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 21 с.
756746
  Сальникова О.Г. Крылатые выражения из области искусства в современном русском языке / О.Г. Сальникова, С.Г. Шулежкова. – Челябинск, 1985. – 79с.
756747
  Шулежкова С.Г. Крылатые выражения из песен 2-й половины 1940-х - начала 1990-х годов : (Материалы к словарю "Крылатые выражения из области искусства") / С.Г. Шулежкова; Мин.образования Рос.Федерации.Челябинск.гос.пед.ин-т.Магнитогорск.гос.пед.ин-т. – Челябинск : Факел. – ISBN 5857160278
В. 3. – 1994. – 132 с.
756748
  Шулежкова С.Г. Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие / С.Г. Шулежкова; Мин.образования Рос.Федерации.Челябинск.гос.пед.ин-т. – Челябинск : Факел, 1995. – 222с. – ISBN 5857160367
756749
  Сорокин З.А. Крылатые гвардейцы / З.А. Сорокин. – Москва, 1966. – 167с.
756750
  Каирбеков Г. Крылатые годы : стихи / Г. Каирбеков. – Москва, 1984. – 239 с.
756751
  Беленков Б.А. Крылатые и бескрылые : повесть / Б.А. Беленков; Беленко Б.А. – Киев : Молодь, 1957. – 156 с.
756752
  Кравченко И.Г. Крылатые кони / И.Г. Кравченко. – М., 1987. – 111с.
756753
  Овруцкий О Н. Крылатые латинские выражения в литературе / О Н. Овруцкий, . – Москва, 1969. – 352с.
756754
  Овруцкий О Н. Крылатые латинские изреченияя в литературе / О Н. Овруцкий, . – К, 1962. – 220с.
756755
  Овруцкий Н.О. Крылатые латинские изреченияя в литературе / Н.О. Овруцкий. – Москва, 1964. – 220с.
756756
  Аргутинская Л. Крылатые люди / Л. Аргутинская, М. Повзе. – Москва
1. – 1950. – 264с.
756757
  Аргутинская Л.А. Крылатые люди / Л.А. Аргутинская. – Москва, 1964. – 616с.
756758
  Шелест И.И. Крылатые люди / И.И. Шелест. – М., 1980. – 245с.
756759
  Шинкаренко Станислав Крылатые львы и хищные "бабочки" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 96-105 : фото
756760
   Крылатые мысли : сборник употребительнейших иностранных цитат, снабженных русским переводом и расположенных в алфитном порядке : цитаты фр., итал. и англ. – Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольдберга, 1896. – XVI, 87 с. = Общая библиотека Владимира Чумикова ; № 1
756761
  Маркс К. Крылатые мысли Карла Маркса : из произведений и писем. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1983. – 202 с.
756762
  Маркс К. Крылатые мысли Карла Маркса : из произведений и писем. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1988. – 224 с.
756763
  Виноградов В.С. Крылатые песни / В.С. Виноградов. – Москва, 1968. – 67с.
756764
  Александров В.Е. Крылатые пехотинцы : повести и рассказы / В.Е. Александров. – Киев : Радянський письменник, 1963. – 331с.
756765
  Шалимов Ф.А. Крылатые помощники земледельца / Ф.А. Шалимов. – М, 1964. – 24с.
756766
  Родионов Б.И. Крылатые ракеты в морском бою / Б.И. Родионов. – М., 1987. – 214 с.
756767
  Довидайтис Й. Крылатые ребята : повесть / Й. Довидайтис; пер. с лит. – Вильнюс : Витурис, 1985. – 168 с.
756768
  Причард К.С. Крылатые семена / К.С. Причард. – Москва, 1953. – 400с.
756769
  Причард К.С. Крылатые семена / К.С. Причард. – Москва, 1954. – 384с.
756770
  ПричардК.С Крылатые семена / ПричардК.С. – 3-е изд. – М., 1958. – 391с.
756771
  Араз М. Крылатые скалы : [стихи ; пер. с азерб.] / Мамед Араз ; [вступит. статья С. Мамедзаде ; худож. Б. Гасымов]. – Баку : Язычы, 1981. – 202 с. : ил.
756772
  Максимов С. Крылатые слова : не спроста и не спуста слово молвится и до веку не сломится / по толкованию С. Максимова. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворина, 1890. – 186 с.
756773
  Максимова С. Крылатые слова : не спроста и не спуста слово молвится и до веку не сломится / по толкованию С. Максимова. – Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1955. – 448 с.
756774
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : лит. цитаты, образ. выражения / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 668с.
756775
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : ит. цитаты, образ. выражения / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – 2-е изд., доп. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 752с.
756776
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : лит. цитаты / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Художественная литература, 1966. – 824с.
756777
  Эльянов Н.М. Крылатые слова / Н.М. Эльянов. – Л, 1971. – 208с.
756778
  Эльянова Н.М. Крылатые слова / Н.М. Эльянова. – Ленинград, 1971. – 208 с.
756779
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : лит. цитаты, образ. выражения] / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – 4-е изд., доп. – Москва, 1988. – 528 с.
756780
  Ашукин Н.С. Крылатые слова : [лит. цитаты, образ. выражения] / Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина. – Москва : Гранд ; Агентство Фаир, 1998. – 336 с. – Алф. указ.: с. 317-333. – (Серия "Черный ворон"). – ISBN 5-88641-111-9
756781
  Дядечко Людмила Петровна Крылатые слова в русском языке: системно-функциональный и лексикографический аспекты : Дисс. ... доктора филолог. наук: 10.02.02 / Дядечко Л.П.; КНУТШ. Институт филологии. – Киев, 2003. – 509с. + Додатки: л. 492 - 509. – Библиогр.: л. 437 - 492
756782
  Жигулев А.М. Крылатые слова и образы художественной литературы в произведениях В.И.Ленина. / А.М. Жигулев. – Ижевск, 1990. – 256с.
756783
  Дядечко Л.П. Крылатые слова как объект лингвистического описания: история и современность : Монография / Л.П. Дядечко; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2002. – 294с. – ISBN 966-594-336-7
756784
   Крылатые слова на Урале.. – Свердловск, 1960. – 117с.
756785
  Дядечко Л.П. Крылатые слова нашего времени : толковый словарь : более 1000 единиц / Л.П. Дядечко. – Москва : НТ Пресс, 2008. – 797 с. – ISBN 978-5-477-00973-2
756786
  Тимескова И.Н. Крылатые слова, их значение и происхождение / И.Н. Тимескова. – Л. : Просвещение, 1974. – 231 с.
756787
  Шишкина И.П. Крылатые слова, их происхождение и значение / И.П. Шишкина. – Л, 1972. – 190с.
756788
  Ашукин Н.С. Крылатые слова: Крылатые слова, литературные цитаты, образные выражения / Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. – 4-е , доп. – Москва : Художественная литература, 1987. – 526с. – ISBN 5-280-00471-5
756789
  Максимов С.В. Крылатые слова: Очерки / С.В. Максимов. – Красноярск, 1989. – 390с.
756790
  Коваленко С.А. Крылатые строки русской поэзии / С.А. Коваленко. – М : Современник, 1989. – 475с.
756791
  Александров С.С. Крылатые танки / С.С. Александров. – Москва, 1971. – 151с.
756792
  Чжи Ся Крылатые тигры / Чжи Ся. – М., 1961. – 568с.
756793
   Крылатые фразы древних римлян. – Москва : Рипол Классик, 1999. – 704с. – (Антология афоризма). – ISBN 5-7905-0364-0
756794
   Крылатые фразы наших дней. – Москва : Рипол Классик, 1999. – 576с. – ISBN 5-7905-0373-Х
756795
  Резепов Е. Крылатые чемпионы // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. май. – С. 74-79


  Почти четыреста лет в маленьком нижегородском городке Павлово-на-Оке каждую весну летят пух и перья: здесь проводятся знаменитые гусиные бои.
756796
  Ступин Е.С. Крылатый богатырь: докум. повесть. / Е.С. Ступин. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула, 1975. – 96с.
756797
  Ступин Е.С. Крылатый богатырь: повесть. / Е.С. Ступин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Тула, 1985. – 112с.
756798
  Склютаускас Й.И. Крылатый всадник. : очерки, новедды, эссе / Йокубас Склютаускас ; пер. с лит. Н.Воробьевой. – Москва : Советский писатель, 1987. – 333 с.
756799
  Губанов Н.А. Крылатый генерал / Н.А. Губанов. – Симферополь, 1971. – 144с.
756800
  Рогов В.С. Крылатый гонец / В.С. Рогов. – М., 1988. – 526с.
756801
  Гордеев Ф.К. Крылатый день / Ф.К. Гордеев. – Л, 1958. – 103с.
756802
  Авдеенко Ю.Н. Крылатый день : рассказы / Ю.Н. Авдеенко ; ил. Е.А. Шукаев. – Москва : Воениздат, 1965. – 176 с. : ил.
756803
  Борлакова К.З. Крылатый джигит : докум.-худож. повесть [о Д.Н. Голаеве] / К.З. Борлакова, В.К. Филипенко. – Черкесск : Ставропольское книжное издательство : Карачаево-Черкесское отделение, 1985. – 207 с. : ил.
756804
  Мысливец В.Т. Крылатый конвейер : очерки / Валентин Мысливец ; авториз. пер. с блорус. Л.Ветошкиной. – Москва : Советский писатель, 1978. – 391с.
756805
  Белинович Н.С. Крылатый конь : сказки, стихи / Белинович Н.С. – Москва : Советский писатель, 1959. – 79 с.
756806
  Эскович Н.Л. Крылатый причал / Н.Л. Эскович. – Москва : Советский писатель, 1976. – 136 с.
756807
  Неподоба В.П. Крылатый свет : стихи и поэма / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1978. – 111с.
756808
  Швецов А.С. Крылатый снег. / А.С. Швецов. – М, 1979. – 30с.
756809
  Бурнаевский В.Г. Крылатый эскадрон : повесть и рассказы / Валентин Бурнаевский; авториз. пер. с чуваш. Я.Мустафина. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1978. – 224 с.
756810
  Щербаков А.Д. Крылатым доверьте небо / А.Д. Щербаков. – Москва, 1976. – 80с.
756811
  Янкоускі Ф.М. Крылатыя словы і афарызмы : з беларус. літ. крыніц / Ф.М. Янкоускі ; рэд. П.Ф. Глебка. – Мінськ : Выд-ва АН БССР, 1960. – 136 с.
756812
  Ипатова О.М. Крыло : стихи / Ольга Ипатова ; авториз. пер. с белорус.С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111 с.
756813
  Гампер Г.С. Крыло : книга лирики / Г.С. Гампер. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 104 с.
756814
  Истомина А. Крыло бабочки : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 4. – С. 139-171. – ISSN 0130-6405
756815
  Мэргэн К. Крыло беркута : роман / Кирей Мэргэн ; пер. с башк. М.Гафурова. – Уфа : Башк. кн. изд-во
1. – 1987. – 489 с.
756816
  Кирей Мэргэн Крыло беркута : роман / Кирей Мэргэн; пер. с башк. М.Гафурова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1988. – 496 с.
756817
  Белоцерковский С.М. Крыло в нестационарном потоке газа / С.М. Белоцерковский., Б.К. Скрипач, В.Г. Табачников ; под ред. С.М. Белоцерковского. – Москва : Наука, 1971. – 767 с. : черт. – Библиогр.: с. 747-754
756818
  Буков Е.Н. Крыло ветра : стихи : пер. с молд. / Емилиан Буков. – Москва : Советский писатель, 1970. – 206 с.
756819
  Глинка М.С. Крыло волны / М.С. Глинка. – Л, 1973. – 215с.
756820
  Фролов В.В. Крыло друга / В.В. Фролов. – Москва, 1974. – 208с.
756821
  Красильщикова Е.А. Крыло конечного размаха в сжимаемом потоке / Е.А. Красильщикова. – М.-Л., 1952. – 158с.
756822
  Булыгина Е.В. Крыло переменной стреловидности с заданным объемом и минимальным волновым сопротивлением / Е.В. Булыгина ; Гос. Ком-т Совета Министров СССР по авиационной технике. – [Б. м. : б. и.], 1960. – 12 с.
756823
  Низовой П. Крыло птицы / П. Низовой. – М. – 255с.
756824
  Сипаков Я. Крыло тишины. Доверчивая земля : повести / Янка Сипаков; авториз. пер. с белорус. – Москва : Правда, 1984. – 304 с.
756825
  Бубликов М. Крылов : все его басни, выражений и оборотов речи, планы басен, основная мысль каждой и историко-библиографичечские примечания : с прилож. биографии и критического обзора басен И.А. Крылова, портр. его и вида памятника в Летнем саду В. С.-Петербурге / М. Бубликов. – Санкт-Петербург : Склад изд. у бр. Башмаковых ; [Тип. А.Г. Сыркина, Вильна], 1902. – XX, 174, [2] с., 1 л. портр. : портр.
756826
  Сергеев И.В. Крылов / И.В. Сергеев. – Москва : Детская литература, 1955. – 318 с.
756827
  Сергеев И.В. Крылов / И.В. Сергеев. – М., 1959. – 318с.
756828
  Степанов Н.Л. Крылов / Н.Л. Степанов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 320 с.
756829
  Сергеев И.В. Крылов / И.В. Сергеев. – 3-е изд. – Москва : Детская литература, 1966. – 318 с.
756830
  Степанов Н.Л. Крылов / Н.Л. Степанов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 271 с.
756831
  Гордин А. Крылов в Петербурге / А. Гордин. – Л, 1969. – 336 с.
756832
  Ямпольский И.М. Крылов и музыка. / И.М. Ямпольский. – Москва, 1970. – 70 с.
756833
   Крылов Иван Александрович : выставка произведений. К 50-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельности. Каталог. – Кострома : Областная типография Костромского управления по печати, 1967. – 36 с.
756834
   Крылов Иван Александрович. – Калинин, 1971. – 154с.
756835
  Селин А.И. Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 36 с. – Отд. оттиск из: Университетские Известия (Киев), 1868, № 3. - Конволют. Препл. с 13 отд.оттисками разной тематики. - На корешке загл.: Лекции киевских профессоров, 1868


  Содержание конволюта: 1. Селин А.И. "Бригадир" Фон- Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая / А.И. Селин. - 27 с. - Отд. оттиск из: ...
756836
   Крыловский вечер в школе. – М : Детская литература, 1969. – 144 с.
756837
  Барсуков В.Н. Крылом к крылу / В.Н. Барсуков. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1981. – 80 с. : ил.
756838
  Белостоцкий Ю.В. Крылом к крылу : повести / Юрий Белостоцкий. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1982. – 448 с. : ил.


  Содерж.: Прямое попадание..; И снова взлет.
756839
  Малашкин С.И. Крылом по земле / С.И. Малашкин. – Москва, 1963. – 582с.
756840
  Иванникова Е.В. Крыльцо / Е.В. Иванникова. – Волгоград, 1978. – 79с.
756841
  Рза Р.И. Крылья / Р.И. Рза. – Москва : Гослитиздат, 1935. – 100 с.
756842
  Корнейчук А.Е. Крылья : Пьеса в 4-х д., 5-ти карт. / А.Е. Корнейчук. – Москва : Искусство, 1956. – 103с.
756843
  Кобяков Г.Г. Крылья / Г.Г. Кобяков. – Чита, 1959. – 158с.
756844
  Медников А.М. Крылья / А.М. Медников. – М, 1960. – 223с.
756845
  Беляев А.И. Крылья : поэма / А.И. Беляев. – Липецк : Книжное изд-во, 1961. – 20 с.
756846
  Петров М.А. Крылья / М.А. Петров. – М., 1966. – 48с.
756847
   Крылья. – М, 1970. – 256с.
756848
   Крылья. – М
1. – 1971. – 304с.
756849
  Бондаренко Н.А. Крылья : стихи и переводы / Николай Бондаренко. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1976. – 60 с. : ил.
756850
  Северняк С. Крылья / С. Северняк. – София, 1977. – 130с.
756851
  Оспищева Л.Н. Крылья / Л.Н. Оспищева. – М., 1982. – 37-62с.
756852
  Уваров А.Г. Крылья / А.Г. Уваров. – Одесса, 1982. – 71с.
756853
  Садыков Т. Крылья / Т. Садыков. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 188с.
756854
  Джачаев А. Крылья : стихотворения / А. Джачаев; пер. с кумык. – Москва, 1986. – 125 с.
756855
  Сосюра В.Н. Крылья : Стихи / В.Н. Сосюра; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1988. – 301с. – ISBN 5-280-00224-0
756856
  Стил Д. Крылья : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1999. – 448с. – ISBN 5-237-02131-Х
756857
  Орленко С.Г. Крылья : сб. стихотворений 93-98 гг. / Светлана Орленко. – Запорожье : ОАО "Мотор Сич", 1999. – 144, [1] с., включ. обкл. – ISBN 966-7108-14-7
756858
  Мосияш С.П. Крылья "Икара" / С.П. Мосияш. – Минск, 1976. – 127с.
756859
  Антоненко-Давидович Крылья Артема Летуна : рассказы, повесть / Б.Д. Антоненко-Давидович ; пер. с укр. З. Досвитная-Савадова. – Москва : Детская литература, 1969. – 143 с. – (Школьная библиотека)
756860
  Пистоленко В.И. Крылья беркута / В.И. Пистоленко. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 461 с.
756861
  Лебедев В.А. Крылья Буревестника / В.А. Лебедев. – Москва, 1963. – 416с.
756862
  Лебедев В.А. Крылья Буревестника / В.А. Лебедев. – Москва, 1971. – 368с.
756863
  Григориади Ю.Х. Крылья взлетающей птицы / Ю.Х. Григориади. – Львов, 1991. – 55с.
756864
  Миньков К.И. Крылья до востребования: Юмор. этюды. / К.И. Миньков, Н.И. Миньков. – Тула, 1978. – 175с.
756865
  Федорин И.А. Крылья дорог / И.А. Федорин. – М., 1980. – 141с.
756866
  Забела А.И. Крылья жар-птицы / А.И. Забела. – Воронеж, 1975. – 135с.
756867
  Забела А.И. Крылья жар-птицы / А.И. Забела, В.И. Жихарев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1985. – 189с.
756868
  Попов С.А. Крылья зари : стихи разных лет в переводах И.Молчанова / Серафим Попов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1965. – 123 с.
756869
  Меркулов А.Г. Крылья земли / А.Г. Меркулов. – Москва, 1957. – 240с.
756870
  Меркулов А.Г. Крылья земли / А.Г. Меркулов. – Москва, 1960. – 355с.
756871
  Палийчук Б.Д. Крылья земли / Б.Д. Палийчук. – Москва : Советский писатель, 1968. – 64с.
756872
  Асатиани Г.Л. Крылья и корни : статьи : пер. с груз. / Г.Л. Асатиани. – Москва : Советский писатель, 1981. – 328 с.
756873
  Дарчиев Д. Крылья и руки : стихи, баллады,поэмы / Давид Дарчиев; пер. с осет. – Москва : Советская Россия, 1973. – 158 с.
756874
  Лазутин И.Г. Крылья и цепи / И.Г. Лазутин. – Барнаул, 1985. – 366с.
756875
  Лазутин И.Г. Крылья и цепи / И.Г. Лазутин. – М., 1990. – 490с.
756876
  Подорольский Н. Крылья Испании / Н. Подорольский, 1938. – 144с.
756877
  Гумилевский Л.И. Крылья истребителя / Л.И. Гумилевский. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 62с.
756878
  Покрышкин А.И. Крылья истребителя. / А.И. Покрышкин. – М, 1948. – 140с.
756879
  Голубев В.Ф. Крылья крепнут в бою / В.Ф. Голубев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1984. – 253 с.
756880
  Божаткин М.И. Крылья крепнут в полете : докум. повесть / М.И. Божаткин. – Херсон : Книжно-газетное издательство, 1963. – 190 с.
756881
  Голышев М.И. Крылья крепнут в полете / М.И. Голышев. – М., 1963. – 30с.
756882
   Крылья крепнут в полете. – Вологда, 1963. – 112с.
756883
  Попович М.Л. Крылья крепнут в полете : Очерки, стихи / М.Л. Попович. – Москва : Воениздат, 1973. – 133с.
756884
  Власенко О.Б. Крылья крепнут в полете / О.Б. Власенко. – Москва, 1977. – 413с.
756885
  Амиров Х.А. Крылья крепнут в полёте : повесть / Х. Амиров. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 188 с.
756886
  Лиджиев Крылья мира / Лиджиев, Э..Н. – Элиста, 1966. – 28с.
756887
   Крылья на взлете. – Махачкала, 1961. – 150с.
756888
  Трихманенко В.Ф. Крылья на вырост / В.Ф. Трихманенко. – М, 1974. – 285с.
756889
  Трихманенко В.Ф. Крылья на вырост / В.Ф. Трихманенко. – Минск, 1984. – 525с.
756890
  Федоров В. Крылья на полдень / В. Федоров. – М., 1971. – 326с.
756891
  Федосеев Семен Крылья над миром : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 138-146 : Іл.
756892
  Гончаров В. Крылья над морем / В. Гончаров. – М., 1975. – 134с.
756893
  Иванов П.Н. Крылья над морем. / П.Н. Иванов. – М, 1973. – 304с.
756894
  Раков В.И. Крылья над морем. / В.И. Раков. – Л, 1974. – 502с.
756895
  Матузявичюс Э. Крылья над морем. Избранные стихотворения. / Э. Матузявичюс. – Москва, 1976. – 240с.
756896
   Крылья над океаном. – М, 1982. – 224с.
756897
   Крылья над океаном. – 2-е изд. – М, 1986. – 221с.
756898
  Юрченко П.А. Крылья над пламенем. / П.А. Юрченко. – Х., 1978. – 160с.
756899
  Нобиле Умберто Крылья над полюсом: История покорения Арктики возд. путем. / Нобиле Умберто. – Москва : Мысль, 1984. – 222с.
756900
  Чулков Б.А. Крылья насущные / Б.А. Чулков. – Архангельск, 1981. – 144с.
756901
  Джансугуров И. Крылья ненависти : роман / И. Джансугуров. – Алма-Ата : Жазуши, 1967. – 292 с.
756902
   Крылья ночи. – Минск, 1989. – 460с.
756903
  Омельченко В.М. Крылья обретают в небе / В.М. Омельченко. – Киев, 1983. – 159 с.
756904
  Спиридонов М.С. Крылья памяти / М.С. Спиридонов. – Чебоксары, 1990. – 208с.
756905
  Анов Н.И. Крылья песни : роман / Н.И. Анов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 420 с. : ил., ноты
756906
  Седых Н.Т. Крылья победы / Н.Т. Седых. – М, 1962. – 51с.
756907
  Шахурин А.И. Крылья победы / А.И. Шахурин. – 3-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1990. – 300 с.
756908
  Руденко С.И. Крылья Победы. / С.И. Руденко. – Москва : Военное издательство, 1976. – 411 с.
756909
  Шахурин А.И. Крылья Победы. / А.И. Шахурин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1985. – 254с.
756910
  Руденко С.И. Крылья Победы. / С.И. Руденко. – 2-е изд., доп. – Москва, 1985. – 398с.
756911
  Азар В.И. Крылья пятилетки / В.И. Азар. – Москва : Политиздат, 1967. – 48 с. – (Рассказы о пятилетке)
756912
  Гросс В. Крылья расправляются / В. Гросс. – М., 1961. – 237с.
756913
  Гросс В. Крылья расправляются / В. Гросс. – Таллин, 1969. – 232с.
756914
  Гумилевский Л.И. Крылья Родины / Л.И. Гумилевский. – Москва-Л., 1945. – 312с.
756915
   Крылья Родины. – М, 1983. – 287 с.
756916
  Коваленко В.И. Крылья Севастополя / В.И. Коваленко. – К, 1988. – 239с.
756917
  Мясников И.Я. Крылья семилетки. / И.Я. Мясников. – Владивосток, 1960. – 63с.
756918
  Катышев Г.М. Крылья Сикорского / Г.М. Катышев, В.Р. Михеев. – М., 1992. – 432с.
756919
  Самсонова М.Б. Крылья соколиные : повесть / М.Б. Самсонова. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное издательство, 1961. – 188 с.
756920
  Жирков А.В. Крылья творчества - единство и многообразие / А.В. Жирков. – Фрунзе, 1982. – 208 с.
756921
  Мамлеев Ю. Крылья ужаса : романы / Юрий Мамлеев. – Москва : АСТ ; Зебра Е, 2008. – 606 с. – ISBN 978-5-17-048468-3
756922
  Шильдкрет К.Г. Крылья холопа / К.Г. Шильдкрет. – М., 1956. – 332с.
756923
  Шильдкрет К. Крылья холопа : исторический роман / К. Шильдкрет. – Москва : Советский писатель, 1958. – 332 с.
756924
  Суханцев К. Крылья человека / К. Суханцев. – Сталино, 1955. – 128 с.
756925
  Сенягин К. Крылья. / К. Сенягин. – Астрахань, 1957. – 56с.
756926
  Кашпуров И.В. Крылья. / И.В. Кашпуров. – Днепропетровск, 1964. – 80с.
756927
  Кузнецов В.Н. Крылья. / В.Н. Кузнецов. – Л., 1979. – 142с.
756928
  Патаралов В.М. Крылья. / В.М. Патаралов. – М., 1983. – 64с.
756929
  Коржиков В.Т. Крылья. Стихи. / В.Т. Коржиков. – Владивосток, 1957. – 92с.
756930
   Крым - Баш-Кишкун. – Симферополь, 1976. – 100с.
756931
  Мордасова Тамара Крым - диковинная мозаика : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 68-69 : Фото
756932
  Сирота Г.А. Крым - здравница всесоюзная / Г.А. Сирота. – Симферополь, 1980. – 128с.
756933
   Крым - Кубань. – Симферополь, 1981. – 135с.
756934
   Крым - Кубань. Соревнование продолжается. – Симферополь, 1976. – 143с.
756935
   Крым - место встречи изменить нельзя! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 82-83 : Фото
756936
   Крым - приятно, полезно и эффективно : точка зрения // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 80-81 : Фото
756937
   Крым : путеводитель. – Симферополь : Типография Тавр. Губ. Земства
Ч. 1, 2 : 1. Очерки Крыма. 2. Справочная. – 1914. – [6], VII, 688, [14] с.
756938
   Крым. – МоскваЛ,, 1925. – 416с.
756939
  Ден Н.В. Крым / Н.В. Ден. – Москва-Ленинград : Госудорственное издательство, 1930. – 104 с.
756940
  Чехов С. Крым / С. Чехов, И. Феденко. – Москва, 1934. – 115с.
756941
  Баранов Б. Крым / Б. Баранов. – Москва, 1935. – 302с.
756942
  Жаров О Ф. Крым / О Ф. Жаров, . – Москва : Учпедгиз, 1936. – 119 с. – (Библиотека по географии для средней школы)
756943
  Сергеев-Ценский Крым / Сергеев-Ценский. – Симферополь
1. – 1945. – 555с.
756944
  Маслов Е.П. Крым / Е.П. Маслов. – Москва, 1951. – 52с.
756945
  Маслов Е.П. Крым = Экономико-географическая характеристика / Е.П. Маслов. – Москва, 1954. – 174с.
756946
  Курьянов М.С. Крым / М.С. Курьянов. – Киев, 1955. – 111с.
756947
   Крым. – Москва, 1956. – 64с.
756948
   Крым. – Симферополь, 1956. – 251с.
756949
   Крым. – 2-е изд. – Симферополь, 1957. – 175с.
756950
   Крым. – Симферополь, 1966. – 179с.
756951
   Крым : Туристская схема. – Москва, 1966
756952
   Крым. – Симферополь, 1967. – с.
756953
   Крым. – М, 1971. – 175с.
756954
   Крым. – Москва : Прогресс, 1976. – 140с.
756955
   Крым. – Симферополь : Таврія, 1979. – 319с.
756956
   Крым. – Киев : Мистецтво, 1984. – 186с.
756957
   Крым. – Симферополь, 1986. – 115с.
756958
   Крым : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 64-66 : Іл.
756959
   Крым : путеводитель. – Симферополь : Світ, 2005. – 160 с. : ил., табл. – ISBN 966-8112-09-1
756960
   Крым .Памятники славы и бессмертия. – Симферополь, 1980. – 174 с.
756961
   Крым .Фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 177с.
756962
   Крым : Памятники славы и бессмертия.. – 2-е изд. – Симферополь, 1985. – 238 с.
756963
   Крым : прошлое и настоящее. – М, 1988. – 107с.
756964
  Денисов Роман Крым 2014 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 30-34 : фото
756965
  Цвеленьев Максим Крым без моря : наш Week-End // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 64-65 : Фото
756966
   Крым в Великой Отечественной войне. – Симферополь : Крым, 1966. – 88 с.
756967
   Крым в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945. – Симферополь, 1963. – 342с.
756968
  Басов А.В. Крым в Великой Отечественной войне, 1941-1945 / А.В. Басов ; отв. ред. А.М. Самсонов ; АН СССР, Отд-ние истории. – Москва : Наука, 1987. – 335, [1] с. – (Борьба народов против фашизма и агрессии)
756969
  Коцюбинская-Ефименко Крым в жизни и творчестве М. М. Коцюбинского / Коцюбинская-Ефименко. – Симферополь, 1958. – 126с.
756970
  Зимовец Р .В. Крым в контексте раннескифских миграций (по материалам звериного стиля) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 118-136. – ISSN 2227-4952
756971
   Крым в период Великой Отечественной войны 1941-1945. – Симферополь, 1973. – 494с.
756972
   Крым в русской литературе. – Симферополь, 1949. – 431с.
756973
   Крым в семилетии 1959-1965. – Симферополь, 1959. – 39с.
756974
  Якобсон А.Л. Крым в средние века / А.Л. Якобсон. – Москва : Наука, 1973. – 173с. – (Из истории мировой культуры)
756975
  Лобов И.Г. Крым в шестой пятилетке. / И.Г. Лобов, И.А. Завалейков. – Симферополь, 1957. – 60с.
756976
  Тощев Г.Н. Крым в эпоху бронзы / Г.Н. Тощев; Государственное высшее учеб. заведение "Запорожский нац. университет" Мин-ва образования и науки Украины. – Запорожье : ЗНУ, 2007. – 304с. : илл. – ISBN 966-599-303-8
756977
  Чернова Т. Крым вернулся в Россию. Не конкуренты? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 6


  Филиал Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова в Севастополе ожидает наплыва абитуриентов. Об этом заявил ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе видеомоста в РИА Новости, приуроченного к 15-летию филиала.
756978
   Крым за 50 лет советской власти. – Симферополь, 1970. – 104 с.
756979
   Крым заповедный. – Симферополь, 1974. – 135с.
756980
  Мальцев В. Крым заповедный : туристический путеводитель / [В. Мальцев, Г. Карпова , Л. Зуб ; фот.: Г. Карпова и др.]. – Симферополь : ИНЭКО, 2014. – 96 с. : фотоил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 978-617-7098-15-6
756981
  Королев В.И. Крым и Северная Таврия в 1907-1917 гг. : Страницы политической истории / В.И. Королев. – Симферополь : Таврія, 1995. – 72с. – ISBN 5-7780-0586-5
756982
  Дементьев Н. Крым курортный / Н. Дементьев, П. Косяченко. – Симферополь, 1959. – 80с.
756983
  Ланина В.П. Крым Маяковского / В.П. Ланина. – Симферополь, 1954. – 104 с.
756984
  Клочко Р. Крым на четверых // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 29 ( 619). – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  В годы гражданской войны Крымский полуостров стал лакомым кусочком. Воплотить в жизнь лозунг Крым наш пытались украинцы, крымские татары, большевики и белогвардейцы.
756985
  Резник О.В. Крым периода гражданской войны глазами политических деятелей (П. Бобровский, В. Оболенский) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 110-115. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
756986
  Питюренко Ольга Крым подводит итоги сезона : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 62-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
756987
  Чирва И.С. Крым революционный / И.С. Чирва. – К., 1963. – 172с.
756988
   Крым революционный. – Симферополь, 1968. – 86с.
756989
  Чирва И. Крым революционный. (Историко-партийный очерк) : Дис... канд. ист.наук: / Чирва И.;. – К., 1963. – 172л.
756990
  Булатов А. Крым религиозный. Исторические и современные аспекты // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2010. – № 4, август (1431). – С. 12-15
756991
  Новикова М.И. Крым театральный / М.И. Новикова. – Симферополь, 1961. – 119с.
756992
  Шадурский Егор Крым теряет российского туриста : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 53 : Фото
756993
  Клепинин Н.Н. Крым. / Н.Н. Клепинин, 1929. – 32с.
756994
  Пузанов И.И. Крым. Животный мир / И.И. Пузанов. – Симферополь : Крымгосиздат, 1929. – 34с.
756995
  Вознесенский А.В. Крым. Климат Крыма / А.В. Вознесенский. – Симферополь : Крымгосиздат, 1929. – 22с.
756996
   Крым. Маршруты выходного дня. : Путеводитель. – Симферополь : Таврия, 1980. – 208с.
756997
   Крым. Поэтический атлас. – Симферополь, 1989. – 206 с.
756998
  Баранов Б. Крым. Путеводитель / Б. Баранов. – Москва : Физкультура и туризм, 1935. – 302 с., [3] карт.
756999
   Крым. Путеводитель.. – 3-е изд. – Симферополь : Таврія, 1972. – 158с.
757000
   Крым. Туристская схема. – Москва, 1965. – с.
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,