Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
754001
  Павленко І. "Кримський бумеранг" для Північного Кавказу. Президент Чеченської Республіки Кадиров вирішив анексувати частину території сусідньої Інгушетії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 жовтня (№ 39). – С. 6


  "Плани Рамзана Кадирова приєднати до Чечні деякі території сусідньої Інгушетії, зокрема в Сунженському і Малгобекському районах (з 1929-го по 1934-й рік ці райони були частиною Чеченської автономної області), не нові".
754002
  Михніцька І. "Кримський диптих" ("Qaytma a unutma", "Ти нанизала Сонце на чорну нитку") // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 135-139


  Твори студентів-студійців Літературної студії імені Максима Рильського ННІ філології. Вірші.
754003
  Гайворонський О. "Кримських етносів букет" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Як сприймають останні кримські події різні етнічні спільноти півострова.
754004
  Пінчук А. "Кримські екскізи" українського композитора Сергія Борткевича виконали в Києві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 6
754005
  Левінська С. "Кримські сонети" Адама Міцкевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 308-316. – ISBN 966-95452-4-3
754006
  Гуменюк В. "Кримські сонети" Адама Міцкевича в інтерпретації Бориса Тена // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 317-328. – ISBN 966-95452-4-3
754007
  Васейко Ю. "Кримські сонети" Адама Міцкевича у перекладах Левка Боровиковського: лексичні та граматичні трансформації оригіналу // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 120-126
754008
  Чухліб Т. "Кримські татари завжди вміли боротися за свою самобутність і незалежність..." / спілкувався Ігор Світличанин // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 4-5
754009
  Семена М. "Кримсько-Азовська" війна? Цілком можливо... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  Рівень воєнних загроз Росії в цілому регіоні безпрецендентно зріс. Україні потрібні превентивні заходи захисту.
754010
  Конашевич С. "Криму поза Україною не уявляв" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 7


  Петро Дмитрович Підгородецький - видатний вчений, що виявляв схильність до глибокого і всебічного аналізу наукових проблем, фізико-географ, ландшафто- і кримознавець.
754011
  Личковах Володимир "Крин благоуханний" : сигнатура Богородиці у декоративних елементах української народної ікони / Личковах Володимир, Пономаревська Олена // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 16-19. – ISSN 0130-1799
754012
  Красножон К. "Криниця для спраглих" у піску забуття // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 312-314


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
754013
  Ватага О. "Криниця" : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 120-126
754014
  Цеголко П. "Криниця" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 132-150. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
754015
  Федченко Ю. "Крипта" в податкових обіймах // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 24
754016
  Калиничева З.В. "Крисалл небес мне не преграда доле..." / З.В. Калиничева. – Л, 1986. – 191с.
754017
  Кулеша Н. "Кристалізація державницького світогляду" - основне гасло гетьманських видань 40-х рр. XX ст. у Німеччині // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 120-130


  Надежда Кулеша "Кристаллизация государственного мировоззрения" - основной лозунг гетманских журналов 40-х гг. XX века в Германии. Утверждается необходимость объединения украинства в эмигрант для достижения окончательной цели в борьбе за собственное ...
754018
  Костюкович И. "Кристалл знаний" – новая Национальная библиотека Республики Беларусь / Ирина Костюкович // Вестник библиотек Москвы : Информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2007. – № 1. – С. 30-34


  Создание новой Национальной библиотеки - событие значительное для всего мирового библиотечного сообщества. На постсоветском пространстве библиотечные проекты такого масштаба реализуются не часто. В статье рассказывается о Национальной библиотеке ...
754019
  Глушко М. Кримський Аг. Звенигородщина. Шевченкова бюатьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного відтворення з авторського макету. 1930 р. /Автор передм. А. Ю. Чабан. - Черкаси : "Вертикаль", видавець ПП Кандич С. Г., 2009. - XVI+438+10 с, іл // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 148-158. – ISBN 978-966-493-266-7
754020
   Кримський Агатангел Юхимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 193. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
754021
  Даниленко О.В. Кримський Агатангел Юхимович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 213-216. – ISBN 978-966-8653-95-7
754022
  Гривко А.В. Кримський Агатангел Юхимович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 136-139
754023
   Кримський Агатангел Юхимович (1871-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 238. – ISBN 978-966-439-754-1
754024
   Кримський Агатангел Юхимович (1871-1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 260. – ISBN 978-966-933-054-3
754025
  Остролуцька Л. Кримський академічний форум: оцінки сьогоднішнього, бачення майбутнього // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Жовтень (№ 39/40). – С. 6


  Щодо проведення в КНУ імені Тараса Шевченка Кримського академічного форуму, у якому взяли участь провідні українські та закордонні університети. Серед українських - Львівський університет імені Івана Франка, Києво-Могилянська Академія, Український ...
754026
  Єщенко М. Кримський бабай / Марина Єщенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 56-57. – ISSN 0130-5263
754027
  Гай-Нижник Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько-українських воєнно-політичних взаєминах (1991 - 2013 рр.)
754028
  Манжола В.А. Кримський вузол: природа конфлікту та шляхи можливого розв"язання проблеми (аналітична доповідь) / В.А. Манжола, І.О. Мінгазутдінов, Г.М. Перепелиця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 34-51. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
754029
  Ліцкевич Н. Кримський епістолярій Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 270-276. – ISBN 978-966-600-358-7
754030
  Артеменко М.Т. Кримський небокрай : поезії / Артеменко М.Т. – Сімферополь : Кримвидав, 1963. – 56 с.
754031
  Морозова Н.М. Кримський орел : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/14-12/16


  Уродженець Криму, кримський татарин, двічі Герой Радянського Союзу, льотчик-випробувач Амет-Хан Султан.
754032
  Грушецький Б.П. Кримський півострів у військово-політичних планах Німеччини в роки Першої світової війни // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 56-57
754033
   Кримський Сергій Борисович (1930-2010) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 260. – ISBN 978-966-933-054-3
754034
  Барієв Е. Кримський фронт // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 17-31 травня (№ 20/22)


  Боротьба триває: 80-ті роковини геноциду кримськотатарського народу.
754035
  Ткачук А. Кримський чинник в турецько-російських відносинах середини XVII ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – С. 26-34. – (Історія ; № 2 (52)). – ISSN 2414-9012
754036
  Башаран Ф. Кримські "кіпрські" тканини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 203-212


  В результаті польового дослідження, пов"язаного з тканинами походженням з Криму, було виявлено тканини, які називали "кіпрськими". Тканини були відрізами 40-50 см в ширину та 75-90 см у висоту, що ткалися технікою "безаяк" однотонними. По двох коротких ...
754037
  Сільченко А. Кримські артефакти в небезпеці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 49)
754038
  Семена М. Кримські астрономи мають намір скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України через суд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 січня (№ 6). – С. 8


  Трудовий колектив Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія" має намір подати позов про визнання незаконним розпорядження Кабінету Міністрів України, яким припиняється існування НДІ, і обсерваторія стає підрозділом КНУТШ.
754039
  Тищенко Ю. Кримські виклики // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 24-27. – (Історичні науки)
754040
  Українка Леся Кримські відгуки / Українка Леся. – Сімферополь, 1981. – 131с.
754041
  Українка Леся Кримські вірші / Українка Леся. – Сімферополь : Кримвидав, 1961. – 80 с.
754042
  Єна В. Кримські вояжі академіка Вернадського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 13
754043
  Рибалко О. Кримські греки Донеччини. Від Константинополя до Урзуфа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 22 (394), 5-11.06.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
754044
  Яблоновська Н. Кримські дореволюційні ЗМІ: досвід етичної толерантності // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 51-55. – ISSN 2078-1911


  Наведено приклади та проаналізовано засади етичної толерантности, яка відрізняє кримські дореволюційні ЗМІ від сучасних.
754045
  Гук В. Кримські елегії : поезія / В"ячеслав Гук. – Київ : Гамазин, 2013. – 301, [11] с. : іл. – ISBN 978-966-1515-81-8
754046
  Рудницький Г. Кримські етюди "Кому невідоме це ім"я?.." // Шевченківський краєзнавчий альманах. 2008 : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, О. Виноградова [та ін.]. – Київ, 2008. – С. 21-27


  Т.Г. Шевченко та Крим.
754047
  Павлова О.Ф. Кримські зустрічі і прощання Давида Бурлюка (До 135-річчя від дня народження і 50-річчя від дня народження смерті основоположника українського і російського футуризму) // Архів-музей у просторі і часі : офіційне, науково-публіцистичне видання / Державна архівна служба України ; упоряд. Резнік І.С. – Киев, 2023. – Вип. 2 : (2015-2017рр.). – С. 124-132. – ISBN 978-966-8225-67-3
754048
  Зленко Г. Кримські імена. Керовпе Кушнерян // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 березня (№ 10)


  Керовпе (Керовбе) Кушнерян — вірменський церковний і культурно-освітній діяч, історик, перекладач.
754049
   Кримські караїми в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата. – ISBN 966-7710-11-4
1917-1941. – 2001. – (Етноси України)
754050
  Бикова Т.Б. Кримські крайові уряди 1918-1919 рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 72-87
754051
   Кримські легенди. – Сімферополь, 1958. – 144с.
754052
  Данова Л. Кримські мандрівки Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 33-36. – ISSN 0130-5263
754053
   Кримські мотиви на Троєщині // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 14-15 : фото
754054
  Коцюбинський М.М. Кримські оповідання / М.М. Коцюбинський. – Сімферополь, 1964. – 127с.
754055
  Якубчак Н.В. Кримські перегуки : подорожні цикли Лесі Українки й Адама Міцкевича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 97-100
754056
  Галушка А. Кримські походи на Москву 1571 та 1572 рр. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 212-217. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
754057
  Сидяченко Н.Г. Кримські почуття, ув"язнені у форму сонета // Мовотворчість українських і польських письменників / Н.Г. Сидяченко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 77-86. – (Студії з українського мовознавства ; 3). – ISBN 978-966-489-031-8


  Особливості поетики поезії Адама Міцкевича «Акерманські степи» з ліричного циклу «Кримські сонети».
754058
  Сидяченко Н. Кримські почуття, ув"язнені у форму сонета // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 96-102. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена аналізові психологічних стимулів до створення Адамом Міцкевичем "Кримських сонетів" та інтерпретації українських перекладів ініціального сонета циклу "керманські степи", які не позбавлені втрат
754059
  Українка Леся Кримські рядки / Українка Леся. – Сімферополь, 1971. – 150с.
754060
  Регістан Г.Г. Кримські самоцвіти / Г.Г. Регістан. – Київ, 1972. – 83с.
754061
  Міцкевич А. Кримські сонети = Крымские сонеты = Sonety Krymskie / Адам Міцкевич ; [уклад. Л. Кондрашенко] ; передм.: М. Бажана ; худож. О. А. Івахненко. – Сімферополь : Таврія, 1977. – 160, [8] с. : іл. – Зміст: Акерманські степи; Морська тиша; Плавба; Буря; Бахчисарай; Гробниця Потоцької; Могили гарему; Алушта в день; Алушта в ночі; Чатир-даг; Мандрівник; Руїни замка в Балаклаві; Яструб. - Текст укр., рос., пол.
754062
  Міцкевич А. Кримські сонети / А. Міцкевич. – Сімферополь : Таврія, 1983. – 160с.
754063
  Міцкевич А. Кримські сонети : поет. переклади Л. Степаненко / Адам Міцкевич ; [пер. з пол. та ред.: Л.В. Степаненко ; техн. пер., іл., обкл. та пер. вступ. ст. на пол.: О.О. Степаненко ; передм. С. Шевченко]. – Херсон : ТДС, 2013. – 40, [1] с., включ. обкл. : іл. – На обкл. ред. перекладу зазн. як автори. - Текст, передм. парал. пол., укр. – ISBN 978-966-8915-33-8


  У пр. № 3529BR напис: Читачам бібліотеки КНУ ім. Тараса Шевченка, щиро! Авт. перекл. Підпис
754064
  Українка Леся Кримські спогади / Українка Леся. – Сімферополь, 1986. – 304с.
754065
  Непомнящий Андрій Кримські сторінки біографії Євгенії Спаської // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 124-133. – ISBN 978-966-8999-16-1
754066
  Короленко Б. Кримські сторінки з життя й творчості М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено перебування відомого українського вченого Миколи Костомарова в Криму та показано "кримський вплив" на його творчість. The time of staying of the famous Ukrainian scientist Mykola Kostomarov in the Crimea and "Crimean influence" in ...
754067
   Кримські студії = Documentation of Crimean Tatars : інформаційний бюлетень. – [Б. м.] : [б. в.]
№ 1, січень. – 2000. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
754068
   Кримські студії = Documentation of Crimean Tatars : інформаційний бюлетень. – [Б. м.] : [б. в.]
№ 3, квітень. – 2000. – 78 с. – езюме укр., англ. мовами
754069
   Кримські студії = Documentation of Crimean Tatars : інформаційний бюлетень. – [Б. в.] : [б. в.]
№ 4, липень. – 2000. – 107 с. – Резюме укр., англ. мовами
754070
   Кримські студії : інформаційний бюлетень: спецвипуск
№ 5/6, верес.-лист. : Крымские татары в " Хронике текущих событий". – 2000
754071
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 1 (7). – 2001
754072
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 2/3 (8/9). – 2001
754073
   Кримські студії = Documentation of Crimean Tatars : інформаційний бюлетень. – [Б. м.] : [б. в.]
№ 4 (10), вересень. – 2001. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
754074
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 5/6 (33/34) : Жовтень 2005-січень 2006. – 2005
754075
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 1/2 (41/42). – 2007
754076
  Якубова Л.Д. Кримські студії: політичні і наукові виклики і контексти // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 68-95
754077
  Вітман К.М. Кримські татари - національна меншина чи корінний народ? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 563-571. – ISSN 1563-3349
754078
  Куртієв Р.І. Кримські татари / Р.І. Куртієв, Ф.Г. Туранли // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 453-455. – ISBN 978-966-02-7305-4
754079
  Богомолов О.В. Кримські татари : з досвіду етноконфесійної самоорганізації (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / О.В. Богомолов, С.І. Данилов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 24-33. – ISSN 1608-0599
754080
   Кримські татари 1944-1994 : Статті; Документи; Свідчення очевидців. – Київ : Рідний край, 1995. – 363с. – ISBN 5-7702-0774-4
754081
   Кримські татари 1944-1994 рр. : статті, документи, свідчення очевидців. – Київ : Рідний край, 1995. – 362, [2] с.
754082
  Ярмоленко М. Кримські татари в Автономній Республіці Крим: проблеми мови та історичної топономіки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 58-62
754083
  Бикова Т.Б. Кримські татари в імперській Росії: витіснення з Батьківщини // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 47-67. – ISSN 0130-5247
754084
   Кримські татари в наукових розвідках Університету // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 3


  Кримськотатарська тематика – як у історичному зрізі, так і в контексті сучасності – традиційно присутня у наукових дослідженнях випускників КНУ, зокрема у дисертаційних роботах, захищених упродовж останніх років у спеціалізованих вчених радах ...
754085
  Газізова О. Кримські татари в умовах інтеграції в український простір // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 437-446
754086
  Прохоров Д. Кримські татари в умовах реформування системи народної освіти "інородців" в Криму в другій половині XIX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 65-69
754087
  Ніколаєць Ю. Кримські татари у роки Другої світової війни: сучасний науковий дискурс // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 100-120. – ISSN 2524-0137
754088
  Беліцер Н. Кримські татари як корінний народ : історія питання і сучасні реалії : посібник для тих, хто прагне з"ясувати / Наталя Беліцер. – Вид. 2-ге, оновл. – Київ : Національне газетно-журнальне видавництво, 2018. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 164-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97282-2-7
754089
  Богомолов О.В. Кримські татари, іслам, мусульмани у російському націоналістичному дискурсі Криму / О.В. Богомолов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-60. – ISSN 1608-0599
754090
   Кримські татари: "національна меншина" або "корінний народ" : Політичний та юридичний аспекти питання. – Київ : Укр. незалежний центр політичних досліджень, 1999. – 120 с
754091
  Касьяненко М. Кримські татари: з історії повернення // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 365-389. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
754092
  Мартинов А. Кримські татари: сталінський міф про "народ-зрадник" // Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ, 2015. – № 24, квітень. – С. 6


  11 трав. 1944 р. постанова ДКО №5859 «Про кримських татар» була підписана Сталіним. За цим підписом розпочалася примусова депортація кримців із Криму. Так, одним розчерком пера комуністичних правителів СРСР була вирішена доля цілого народу на наступні ...
754093
   Кримські татари: шлях до повернення : Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років): Очима радянських спецслужб: Збірник документів та матеріалів. – Київ. – ISBN 966-02-3286-1
Ч.1. – 2004. – 395с.
754094
   Кримські татари: шлях до повернення : Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років): Очима радянських спецслужб: Збірник документів та матеріалів. – Київ. – ISBN 966-02-3287-Х
Ч.2. – 2004. – 362 с.
754095
  Панченко В. Кримські хроніки Михайла Коцюбинського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  "Справжнє татарське царство без впливу московщини" - таким побачив Південне узбережжя Криму Михайло Коцюбинський, який понад рік пробув у відрядженні на півострові в середині 90-х років позаминулого століття.
754096
  Бобков А. Кримсько-татарськi формування в складi збройниx сил Третього райxу / А. Бобков, М. Царенко // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 61-67
754097
  Лукашевич О.А. Кримсько-татарська державність на зламі (70-80 рр. XVIII ст.) // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 157-170. – (Історичні науки)


  У XVIII ст. доля Кримського ханства залежала від результату боротьби двох імперій - Османської та Російської.
754098
  Халимоненко Г.І. Кримсько-татарські запозичення в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-48. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються назви рослин, дерев, тварин, запозичених українцями з кримськотатарської та ногайської мов у XIV - XVII ст.
754099
  Маршалок О. Кримськотатарознавство в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2010-ті роки) // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 127-131
754100
  Гуменюк О.М. Кримськотатарська народна емігрантська пісня кінця XVIII - XIX століть у контексті національних фольклорних традицій : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Гуменюк Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 19 назв
754101
  Гуменюк О. Кримськотатарська народна пісня в наукових дослідженнях кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 103-125. – ISSN 2522-9834
754102
  Гуменюк О.М. Кримськотатарська народна пісня про щасливе кохання. Особливості поетики // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 1608-0599
754103
  Мустафаєв Ф. Кримськотатарська народна пісня як форма збереження національної пам"яті // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 134-135. – ISBN 978-617-7196-23-4
754104
  Алімова Е.С. Кримськотатарська пісня та романс: риси національної стилістики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Алімова Ельвіна Смагілівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
754105
  Богомолов О.В. Кримськотатарська представницька демократія: самоорганізована громада і діалог із владою // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 131-146. – ISSN 1608-0599
754106
  Юксель Гаяна Заїрівна Кримськотатарська преса в 1917-1928 рр.: тенденції розвитку й національна своєрідність : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 08 / Юксель Г. З.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 8 назв
754107
  Юксель Г.З. Кримськотатарська преса періоду 1917-1928 років: тенденції розвитку й національна своєрідність : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 - журналистика / Гаяна Заїрівна Юксель; МОН України; КНУТШ. – Сімферополь, 2006. – 193л. – Додатки л.190-193. – Бібліогр.: л.165-193
754108
  Грабовський С. Кримськотатарська революція. Курултай // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 20
754109
  Сакаль-Лісніченко Кримськотатарська у Шевченковому університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2024. – Лютий (№ 2)
754110
  Вирський Д.С. Кримськотатарське військо в поході 1575 р. (за Б. Папроцького "Історією жалісною..." ) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 65-92. – ISSN 2309-2262
754111
  Чобіт Д.В. Кримськотатарське військо у Берестецькій битві. До питання про так звану "зраду хана" / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 64 с. : іл. – Бібліогр. в приміт.: с. 56-63. – ISBN 966-7544-65-2
754112
  Акчуріна-Муфтієва Кримськотатарське мистецтво періоду Золотої Орди ( XIII - початок XV ст.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-53. – ISSN 1608-0599
754113
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 1. – 1999. – 61 с.
754114
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 2. – 1999. – 61 с.
754115
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 3. – 1999. – 61 с.
754116
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 4. – 1999. – 61 с.
754117
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 5. – 1999. – 61 с.
754118
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 6. – 1999. – 61 с.
754119
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
Ч. 3. – 2000. – 61 с.
754120
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
Ч. 4. – 2000. – 61с.
754121
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 1. – 2001. – 61 с.
754122
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 2. – 2001. – 61 с.
754123
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 4. – 2001. – 61 с.
754124
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 5. – 2001. – 61 с.
754125
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 6. – 2001. – 61 с.
754126
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата: спецвыпуск. – Симферополь, 1999-
№ 7. – 2001. – 61 с.
754127
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата: спецвыпуск. – Симферополь, 1999-
№ 8. – 2001. – 61 с.
754128
   Кримськотатарське питання : журнал про проблеми кримськотатарського народу в Україні. – Сімферополь, 1999-
№ 2 (26) : Мустафа Джемілєв. Доповіді на Курултаях кримськотатарського народу. – 2002. – 180 с.
754129
  Бикова Т. Кримськотатарський аспект національної політики Кремля у Кримській АСРР (1921–1928 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 1 (538), січень - лютий. – C. 98. – ISSN 0130-5247
754130
  Богомолов О. Кримськотатарський газетний дискурс: уявлення про інших / О. Богомолов, І. Семиволос // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 15-19
754131
  Богомолов О. Кримськотатарський газетний дискурс: уявлення про себе / О. Богомолов, І. Семиволос // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 12-15
754132
  Гуменюк О. Кримськотатарський льотчик // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 1 жовтняня (№ 40). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Ім"я Амет-Хана Султана мало відоме в Україні, тим паче за кордоном. Але кримські татари бережуть пам"ять про свого героя.
754133
  Васильєва І. Кримськотатарський народ у контекстах Другої світової війни / І. Васильєва, Т. Стріхарська // Полиновий травень 44-го : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 31-44. – ISBN 978-617-7158-09-6
754134
  Романько О. Кримськотатарський національний рух і його політичні взаємини з Німеччиною в період Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 34-41
754135
  Гіндес О. Кримськотатарський національний рух мовою архівних документів // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 3). – С. 2
754136
   Кримськотатарський національний рух у 1917–1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб / М-во інформ. політики України, Галуз. держ. архів Служби безпеки України ; НДІ українознавства М-ва освіти і науки України, Центр дослідж. визвольного руху ; [упоряд.: А. Іванець, А. Когут ; редкол.: В. Хропко та ін.]. – Київ : К.І.С., 2019. – 446, [2] с. : портр., іл., табл. – Покажчики: с. 434-446. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-250-7
754137
  Головченко В. Кримськотатарський національно-визвольний рух: партійний вимір // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 260-275
754138
  Власенко В. Кримськотатарський національно-культурний колорит в оповіданнях Михайла Коцюбинського / Валентина Власенко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 57-61. – ISSN 0320-3077
754139
   Кримськотатарський прапор над вишем // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 76-х роковин депортації кримських татар у пам"ять про жертв цієї трагедії перед головним корпусом Київського національного університету імені Тараса Шевченка підняли прапор кримськотатарського народу. До участі в ході пам"яті долучилися ...
754140
  Бикова Т. Кримськотатарський рух після повалення самодержавства // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 6
754141
  Бикова Т. Кримськотатарський рух після повалення самодержавства // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 6
754142
  Адамовський В.І. Кримськотатарський рух у боротьбі за переселення і облаштування в Криму (1970-1980 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 203-211. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
754143
  Газізова О. Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 136-149. – ISSN 2413-7065
754144
  Антонюк Я. Кримськотатарський чинник в діяльності ОУН у 1940-і рр. // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 119-133
754145
  Яблоновська Н.В. Кримськотатарські газети часу он-лайн: сучасний стан та перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 84-88


  У статті на прикладі кримськотатарських газет досліджується вплив нової медіаплатформи - інтернет - на розвиток етнічної преси: вивчаються зміни, які відбулись у каналах розповсюдження кримськотатарської преси Криму; надається оцінка сучасного стану ...
754146
  Аулін О. Кримськотатарські ЗМІ материкової України у соціальній комунікації з мусульманським населенням Криму // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 165-174. – ISSN 2224-9516
754147
  Гуменюк О. Кримськотатарські культурні реалії в контексті орієнтальних зацікавлень Адама Міцкевича та Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 224-231
754148
  Вівчар С. Кримськотатарські мотиви в оповіданнях Михайла Коцюбинського // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Листопад (№ 11). – С. 6-9


  "Михайло Коцюбинський (1864-1913) - український письменник і громадський діяч, майстер літературної форми, один із найталановитіших європейських імпресіоністів. Його твори - новаторські за тематикою, композицією, формою і, звичайно ж, за змістом. ...
754149
  Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріати: проблема соціальної адаптації / В.О. Котигоренко; Національна академія наук України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2005. – 222с. – ISBN 966-8837-03-7
754150
  Акчуріна-Муфтієва Кримськотатарські традиції спорудження фонтанів у Криму // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45--51. – ISSN 1608-0599
754151
   Кримськотатарські художники. Кінець XIX - початок XXI століття. Живопис, графіка, скульптура = Qirimtatar ressamlari = Крымскотатарские художники = Crimean tatar artists / Автор-укладач: І. Заатов. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2008. – 208 с. : іл. – ISBN 978-966-354-191-4
754152
  Мазур Є. Кримці та українці. Історія стосунків // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 10/12 (578/580), квітень 2020 р. – С. 13-16
754153
  Прокопенко М. Кримчаки, караїми, кримські татари... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 138). – С. 10


  9 серпня в Україні вдруге на офіційному рівні відзначають Міжнародний день корінних народів світу. "Ця дата з’явилась у 1995 році за рішенням ООН. Зазвичай корінними називають народи, представники яких є нащадками тих, хто споконвіку населяв території ...
754154
   Кримчани відновили діяльніть Крайової Ради Українців Криму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23 вересня - 7 жовтня (№ 37/38). – С. 4
754155
  Юрчишина О. Кримчани вшанували Степана Руданського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 28 травня - 3 червня (№ 22). – С. 16


  Степан Руданський єднає Україну.
754156
  Дьоменко С.В. Кримшально-правова характеристика особливо кваліфікуючих ознак вимагання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 77-83.
754157
  Ющенко О. Криница : стихи ; авт. пер. с укр. / Олекса Ющенко. – Москва : Советский писатель, 1955. – 119 с.
754158
  Шутов И.Н. Криница в овраге. / И.Н. Шутов. – Харьков, 1958. – 214с.
754159
  Вышинский М. Криница светлая водица : рассказы / М. Вышинский; авториз. пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1984. – 358 с.
754160
  Ющенко А.Я. Криница. / А.Я. Ющенко. – М., 1955. – 120с.
754161
  Аронець М.М. Криниці вогню : поезії / М.М. Аронець. – Ужгород : Карпати, 1982. – 42 с.
754162
  Небиляк М. Криниці моїх очей : Поезії / Михайло Небиляк. – Бухарест : Критеріон, 1972. – 177, [2] с.
754163
  Олійник Б.І. Криниці моралі та духовна посуха / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 275с. – ISBN 5-333-00628-8
754164
  Погрібний Анатолій Криниці, яким не зміліти : Полеміка.Літературні огляди.Діалоги / Погрібний Анатолій. – К. : Український письменник, 1994. – 260с. – ISBN 5-333-01118-4
754165
  Шамякин И.П. Криницы -- Мост : роман, повесть / И.П. Шамякин. – Москва : Известия, 1967. – 535 с.
754166
  Шамякин И.П. Криницы : роман / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 404 с.
754167
  Шамякин И.П. Криницы : роман / Иван Шамякин; авториз. пер. с белорус. А.Островского. – Минск : Известия, 1972. – 352 с.
754168
  Нагнибеда М. Криницы у дороги : Стихотворения. Баллады. Поэмы / М. Нагнибеда. – Москва : Художественная литература, 1976. – 352с.
754169
  Якушенко А.К. Криницы. / А.К. Якушенко. – Тула, 1979. – 190с.
754170
  Кучер В.С. Криниця : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1955. – 84 с.
754171
  Мирний В.С. Криниця : поезії / В.С. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 79 с.
754172
  Колодій В.С. Криниця : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1970. – 119 с.
754173
  Любар М.М. Криниця / М.М. Любар. – К., 1974. – 55с.
754174
  Курильчук М.М. Криниця : роман / М.М. Курильчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 208 с.
754175
  Білаш О.І. Криниця : вірші / О.І. Білаш. – Київ : Молодь, 1981. – 72 с.
754176
  Мирний В.С. Криниця : поезії / В.С. Мирний. – Київ, 1985. – 119 с.
754177
  Курильчук М.М. Криниця : романи / М.М. Курильчук. – К., 1986. – 511с.
754178
  Ткач М.М. Криниця : вибрані наукові розвідки, статті, дослідження, роздуми / Микола Ткач. – Київ : Логос, 2012. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-171-643-7
754179
  Ніточко І.І. Криниця : вірші : [збірка] / Іван Ніточко. – Одеса : Прес-кур"єр, 2019. – 279, [1] с. – ISBN 978-617-7797-01-1
754180
  Куліш Л.П. Криниця безодня / Л.П. Куліш. – Київ, 1980. – 200с.
754181
  Осипенко О. Криниця Гулаків-Артемовських // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 15 жовтня (№ 39). – С. 5


  Виповнюється 150 років з дня смерті зачинателя української байки.
754182
  Драч І.Ф. Криниця для спраглих : кіно / Іван Драч. – Харків : Фоліо, 2018. – 587, [5] с., [4] арк. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-03-7694-6
754183
  Бондаренко Олена Криниця здоров"я : Польща/криниця // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 32-37 : Фото
754184
  Лиходід М.Х. Криниця і небо. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1983. – 96с.
754185
  Луценко Д. Криниця мого кохання : пісні / Дмитро Луценко. – Вид. 2-ге, з допов. та змінами. – Полтава : АСМІ, 2013. – 255, [1] с., [1] арк. портр. : ноти. – ISBN 979-0-9007076-2-8
754186
   Криниця мудрості дипломатії
754187
  Кравчук М.І. Криниця під вікном : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 162 с.
754188
  Кравчук М.І. Криниця під вікном : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 236 с.
754189
   Криничанському фізико-географічному науково-навчальному стаціонару - 35 років / Г.П. Пилипенко, С.В. Плотницький, П.І. Жанталай, О.І. Цуркан // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 56-70 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
754190
  Дочинець М. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії : роман / Мирослав Дочинець. – Ужгород : Карпати, 2012. – 326, [2] с. – ISBN 978-966-671-341-7
754191
  Грінченко Б. Криничка, 1896
754192
  Чендей І.М. Кринична вода / І.М. Чендей. – Ужгород : Карпати, 1980. – 288 с.
754193
  Бондаренко О. Криничні спогади Івана Дзюби // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 289-293
754194
   Кринько Юрій Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 284 : фото
754195
  Белоус А.М. Криобиология : НАН Украины. Ин-т проблем криобиологии и криомедицины / А.М. Белоус, В.И. Грищенко. – Киев : Наукова думка, 1994. – 429 с.
754196
   Криобиология : Учебное пособие / И. Тодераш, А. Гуськов, Г. Борончук, А. Тодераш; И.Тодераш, А.Гуськов, Г.Борончук, А.Тодераш; Гос. унив. Республики Молдова, АН Республики Молдова. – Кишинэу : Государственный университет Молдовы, 1999. – 135с.
754197
   Криобиология и беотехнология : [монография]. – Киев : Наукова думка, 1987. – 213 с. : ил., табл. – Библиогр.: в конце глав
754198
   Криобиология и криомедицина. – Киев
Вып. 7. – 1980
754199
  Пушкарь Н.С. Криобиология, ее проблемы и тенденции развития / Н.С. Пушкарь, Ю.В. Калугин. – Киев, 1980. – 64с.
754200
  Дузу П. Криобиохимия / П. Дузу. – Москва : Мир, 1980. – 283 с.
754201
   Криогеника. – М., 1986. – 64с.
754202
  Чистотинов Л.В. Криогенная миграция влаги и пучение горных пород. / Л.В. Чистотинов. – М., 1974. – 46с.
754203
  Фастовский В.Г. Криогенная техника / В.Г. Фастовский. – М, 1967. – 415с.
754204
  Фастовский В.Г. Криогенная техника / В.Г. Фастовский. – Москва, 1974. – 495с.
754205
   Криогенная техника. – Киев : Наукова думка, 1985. – 180 с.
754206
  Вендик О.Г. Криогенная электроника / О.Г. Вендик, Ю.Н. Горин. – Москва, 1977. – 63 с.
754207
  Томирдиаро С.В. Криогенно-эоловые отложения Восточной Арктики и Субарктики. / С.В. Томирдиаро, Б.И. Черненький. – М., 1987. – 196с.
754208
  Орлов В.О. Криогенное пучение тонкодисперсных грунтов / В.О. Орлов. – М., 1962. – 188с.
754209
  Трофимов В.Т. Криогенное строение и льдистость многолетнемерзлых пород Западно-Сибирской плиты / В.Т. Трофимов. – М, 1980. – 246с.
754210
  Усов В.А. Криогенное строение и формирование многолетнемерзлых морских отложений. (На примере соврем. прибрежных осадков морей центр. сектора Советской Арктики и отложений бореальной трансгрессии в аркт.ч...) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Усов В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 21л.
754211
  Жесткова Т.Н. Криогенное строение мерзлых пород / Т.Н. Жесткова. – Москва, 1980. – 137с.
754212
  Жесткова Криогенное строение многолетнемерзлых отложений Воркутского угольного месторождения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жесткова т. Н.; МГУ. – М., 1964. – 16л.
754213
  Иванов М.С. Криогенное строение четвертичных отложений Лено-Алданской впадины / М.С. Иванов. – Новосибирск, 1984. – 125с.
754214
  Втюрин Б.И. Криогенное строение четвертичных отложений на примере Анадырской низменности. / Б.И. Втюрин. – Москва, 1964. – 152с.
754215
  Мунтян Сергей Васильевич Криогенные дозиметры импульсного высокоэнергетического излучения : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Мунтян Сергей Васильевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1987. – 14л.
754216
  Беляева А.И. Криогенные многослойные покрытия / А.И. Беляева, В.А. Сиренко ; АН Украины, Физ.-техн. ин-т низ. температур. – Киев : Наукова думка, 1991. – 275, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 261-273 (305 назв.). – ISBN 5-12-002334-7
754217
   Криогенные почвы и их рациональное использование. – М., 1977. – 272с.
754218
   Криогенные приборы и устройства в ядерной физике. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 198 с.
754219
   Криогенные процессы. – Москва : Наука, 1978. – 240с.
754220
   Криогенные процессы. – М., 1987. – 185с.
754221
   Криогенные процессы в почвах и горных породах. – М., 1965. – 164с.
754222
  Арчегова И.Б. Криогенные проявления в почвах Коми АССР : доклад на заседании Президиума Коми филиала АН СССР 7 августа 1974 г. / И.Б. Арчегова, И.В. Забоева. – Сыктывкар, 1974. – 36 с. – (Серия препринтов "Научные доклады" / АН СССР, Коми филиал ; Вып. № 10)
754223
  Асиновский Э.И. Криогенные разряды / Э.И. Асиновский, А.В. Кириллин, А.А. Раковец ; отв. ред. Л.М. Биберман АН СССР, Ин-т высок. температур. – Москва : Наука, 1988. – 59 с.
754224
  Архаров А.М. Криогенные системы : основы теории и расчета : учебник для студ. вузов по спец. "Криогенная техника" / А.М. Архаров, И.В. Марфенина, Е.И. Микулин. – Москва : Машиностроение, 1988. – 464 с.
754225
  Баррон Ф Р. Криогенные системы / Р.Ф. Баррон ; пер. с англ. С.П. Горбачева, Е.В. Сидорова Е.В. Сидоова ; под ред. А.К. Городова. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 406, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 395-403. – ISBN 5-283-02431-8
754226
   Криогенные системы.. – М., 1987. – 534с.
754227
  Каплина Т.Н. Криогенные склоновые процессы / Т.Н. Каплина. – Москва : Наука, 1965. – 296с.
754228
  Втюрина Е.А. Криогенные склоновые террасы / Е.А. Втюрина. – Москва : Наука, 1966. – 96с.
754229
  Жесткова Т.Н. Криогенные текстуры и льдообразование в рыхлых отложениях / Т.Н. Жесткова. – Москва, 1966. – 108с.
754230
  Гречищев С.Е. Криогенные физико-геологические процессы и их прогноз / С.Е. Гречищев, Л.В. Чистотинов, Ю.Л. Шур. – Москва : Недра, 1980. – 383с.
754231
   Криогенные физико-геологические процессы и методы изучения их развития / Гречищев С.Е. – М., 1987. – 176с.
754232
  Попов А.И. Криогенные формы рельефа / А.И. Попов. – Москва, 1983. – 40с.
754233
   Криогенные явления высокогорий. – Новосибирск : Наука, 1978. – 149с.
754234
   Криогенные явления Казахстана и Средней Азии. – Якутск, 1979. – 146с.
754235
  Анисимова Н.П. Криогидрогеохимические особенности мерзлой зоны / Н.П. Анисимова ; отв. ред. П.И. Мельников ; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т мерзлотоведения. – Новосибирск : Сибирское отделение, 1981. – 153 с. – Библиогр.: с. 143-152
754236
  Белоус А.М. Криоконсерванты / А.М. Белоус, М.И. Шраго, Н.С. Пушкарь ; АН УССР, Ин-т пробл. криобиологии и криомедицины. – Киев : Наукова думка, 1979. – 198 с. : ил. – Библиогр.: с. 167-197
754237
  Горбунов Л.В. Криоконсервация половых клеток и эмбрионов животных : монография / Л.В. Горбунов, Л.П. Бучацкий ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2005. – 326 с. – ISBN 966-594-609-9
754238
   Криоконсервирование иммунокомпетентной ткани : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 180 с. : табл. – Библиогр.: в конце глав
754239
   Криокристаллы. – Киев : Наукова думка, 1983. – 526 с.
754240
  Манжелий В.Г. Криокристаллы: использование в науке и технике / В.Г. Манжелий, И.Я. Фуголь. – Киев : Знание, 1985. – 49 с.
754241
  Лысцов В.Н. Криолиз ДНК. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Лысцов В.Н.; Москов. физ.-тех. ин-т. – М., 1968. – 22л.
754242
  Соловьев П.А. Криолитезона северной части Лено-Амгинского междуречья / П.А. Соловьев. – М., 1959. – 144с.
754243
  Ершов Э.Д. Криолитогенез / Э.Д. Ершов. – Москва, 1982. – 211с.
754244
  Маймусов Д.Ф. Криолитозона России : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 32-38. – Бібліогр.: 12 назв
754245
  Гасанов Ш.Ш. Криолитологический анализ / Ш.Ш. Гасанов. – Москва, 1981. – 195с.
754246
  Попов А.И. Криолитология : Учебное пособие / А.И. Попов. – Москва : Московский университет, 1985. – 239с.
754247
  Кузьмин Р.О. Криолитосфера Марса / Р.О. Кузьмин. – Москва : Наука, 1983. – 141 с.
754248
  Курлянд Валентина Андреевна Криолучевая терапия злокачественных новообразований (экспериментальное исследование) : Автореф... канд. биолог.наук: 14.00.14 / Курлянд Валентина Андреевна; Ин-т проблем онкологии АН УССР. – К., 1983. – 23л.
754249
  Кияшко Н.В. Криометаморфизм почвенных растворов и формирование солевого профиля солончаков Монголии (по результатам моделирования) / Н.В. Кияшко, И.А. Комаров, Д.Л. Голованов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 530-536 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
754250
  Караваева Н.А. Криометаморфический автоморфный глеезем тайги Западной Сибири: химико-минералогические свойства, экология, генезис / Н.А. Караваева, Т.А. Соколова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 899-910 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
754251
  Сумарокова Т.Н. Криометрия / Т.Н. Сумарокова. – Алма-Ата, 1989. – 206с.
754252
  Розанов Л.Ф. Криомикроскопическое изучение процессов замораживания и отогрева клеточніх суспензий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Розанов Л. Ф.; АН УССР, Ин-т физиол. – Киев, 1977. – 23л.
754253
  Грищенко В.И. Криообновление, его роль в сохранении здоровья и долголетия = Cryoregeneration, its role in preservation of health and longevity / В.И. Грищенко, Э. И. Алексеевская ; [ НАН Украины, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины ]. – Киев : Наукова думка, 2009. – 288 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0932-1
754254
   Криоповреждение и криозащита биологических объектов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1988. – 72 с. – ISBN 5-12-000365-6
754255
  Финкельштейн В. Криоскопические исследования бромных растворов / В. Финкельштейн, 1923. – 84-99 с.
754256
  Клячко-Гурвич Криоскопия = Практические работы по физической химии / Клячко-Гурвич. – Москва : Московский университет, 1955. – 23 с.
754257
   Криосохранение семян редких тропических и субтропических орхидных / В. Антипина, Г. Коломейцева, Т. Никишина, А. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 89-91. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Изучены и заморожены в жидком азоте (-196?С) семена трех видов тропических и субтропических орхидей - Coelogyne mooreana, Dendrobium crumenatum и Cymbidium erythrostylum. Глубокое замораживание не оказало отрицательного воздействия на процент всхожести ...
754258
  Сергеев Г.Б. Криохимия / Г.Б. Сергеев, В.А. Батюк. – Москва : Химия, 1978. – 295 с.
754259
   Криохимия / Сергеев Г.Б. – Москва : Мир, 1979. – 594 с.
754260
  Джолли У.П. Криоэлектроника / У.П. Джолли. – Москва : Мир, 1975. – 141с.
754261
  Вендик О.Г. Криоэлектроника / О.Г. Вендик, Ю.Н. Горин. – Ленинград, 1978. – 112 с.
754262
   Криоэлектронные компоненты ЭВМ.. – К., 1977. – 102с.
754263
  Пожаров А.М. Криоэлектронные усилители низких, средних и высоких частот / А.М. Пожаров. – Москва : Радио и связь, 1983. – 103 с.
754264
  Геник С. Крип"якевич Іван // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 114 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
754265
  Литвин Т.О. Крип"якевич як дослідник бібліотечних знаків у XVIII - XX ст. в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-74.
754266
   Крипон-85 в атмосфере. – М., 1978. – 64с.
754267
  Салій Т.В. Криптична інвазія клонових гібридних щипівок (Cypriniformes, Cobitidae) групи видів C. elongatoides -taenia-tanaitica у Дніпровському басейні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Салій Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
754268
  Загороднюк І. Криптичне різноманіття біоти, види-двійники та дослідницький дальтонізм // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-30. – (Серія біологічна ; вип. 71). – ISSN 0206-5657


  Проведено аналіз концепції "виду" щодо видів-двійників і морфологічно близьких видів, а також проблем їх розрізнення та визнання. Розглянуто три групи факторів, які впливають на опис і визнання криптичного різноманіття біоти (КРБ), у т. ч. ейдологічні, ...
754269
  Бруханський Р.Ф. Криптоактиви у системі бухгалтерського обліку та звітності / Р.Ф. Бруханський, І.В. Спільник // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 145-156. – ISSN 2222-0712
754270
  Кривенко К. Криптоактивність // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 7 вересня (№ 35/36) : Захист бізнесу. – С. 21


  В рейтингу праничих шкіл на другому місті КНУ імені Тараса Шевченка.
754271
  Матвійчук О. Криптовалюта - декларувати чи ні в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 10. – ISSN 1992-9277
754272
  Мейш А.В. Криптовалюта bitkoin як можлива світова валюта / А.В. Мейш, Р.О. Гавриш // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 254-257. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
754273
  Божко Н. Криптовалюта в деклараціях чиновників: показати не можна сховати // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
754274
  Ситник І.П. Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи використання в світі й Україні / І.П. Ситник, Т. Бодарева // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (189). – С. 56-60
754275
  Варналій З. Криптовалюта та її вплив на фінансову систему держави / З. Варналій, Р. Білик, А. Мехед // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 68-74. – ISSN 2078-5860
754276
  Туник С.М. Криптовалюта у вимірах трансформації світової валютно-фінансової системи // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 90-92. – ISBN 978-617-696-385-1
754277
  Тарасюк М.В. Криптовалюта як альтернатива сучасним грошам / М.В. Тарасюк, Д.О. Бабін // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 281-285. – ISSN 2306-546X
754278
  Власенко М.О. Криптовалюта як грошовий інструмент сучасного бізнесу / М.О. Власенко, З.Г. Фархадов // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 5-8. – ISBN 978-617-645-235-5
754279
  Поліщук Н. Криптовалюта як засіб підвищення інвестиційної привабливості українського бізнесу: правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 100-104. – ISSN 2663-5313
754280
  Гончаренко Н.І. Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобальної фінансизації / Н.І. Гончаренко, О.О. Булгакова, Т.В. Псьота // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 441-448. – ISSN 2222-4459
754281
  Динту В.А. Криптовалюта як інструмент легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 259-262. – ISBN 978-966-419-300-6
754282
  Томчук В О. Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання / В О. Томчук, В.А. Фостолович // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2 (30). – C. 67-77. – ISSN 2411-4413
754283
  Поплавський О.О. Криптовалюта як об"єкт економічного аналізу в страхових компаніях // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 178-184. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (78)). – ISSN 1728-4236
754284
  Крупка Я. Криптовалюта як об"єкт обліку і джерело економічних вигод / Я. Крупка, В. Окренець // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 238-251. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
754285
  Кобильнік Д.А. Криптовалюта як об"єкт податкового права: практичне застосування та правове регулювання / Д.А. Кобильнік, А.Ю. Бурчак // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 24-30. – ISSN 2311-4894
754286
  Сластьяникова В.І. Криптовалюта як об"єкт правових відносин / В.І. Сластьяникова, А.М. Мерник // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 178-179. – ISBN 978-617-8037-75-8
754287
  Гресь Д.О. Криптовалюта як предмет кримінальних правопорушень проти власності // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2023. – С. 29-35. – ("Право" ; вип. 37). – ISSN 2312-1661
754288
  Безверхий К. Криптовалюта: гроші чи мильна бульбашка? / К. Безверхий, А. Кувшинова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 29-38 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
754289
  Батюк Л.А. Криптовалюта: механізм функціонування та перспективи поширення в умовах глобалізації / Л.А. Батюк, О.М. Кравченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 131-139. – ISSN 2309-1533
754290
  Диха М. Криптовалюта: особливості та перспективи розвитку / М. Диха, С. Фролов, В. Грабар // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 1 (74). – С. 93-103. – ISSN 1818-5754
754291
  Бабінська О.В. Криптовалюта: правовий аспект // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 183-188. – (Економічні науки ; вип. 4 (68)). – ISSN 2310-8185
754292
   Криптовалюта: стан та тенденції розвитку / З.П. Двуліт, Х.С. Передало, Р.Б. Тиліпська, Р.М. Терно, Р.І. Стибель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6806
754293
   Криптовалюти в Україні: технологія, ринок, регулювання : вересень 2018 р. / USAID від америк. народу. – Київ : [б. в.], 2018. – 93 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу ; Проект USAID "Трансформація фінансового сектору")
754294
  Туріщева М.Б. Криптовалюти і світова економіка // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 17-21. – ISBN 978-617-8037-71-0
754295
  Паливода А. Криптовалюти і технологія блокчейн. На порозі прийняття державою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 7


  "Проведена в Києві конференція та внесений у ВР законопроект про криптовалюти знову змусили говорити про технологію блокчейн і про все, що з нею пов"язане".
754296
  Шаров О. Криптовалюти: глобальні гроші чи глобальна піраміда // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 1, 7


  "...Протягом тривалого часу ми шукали свою національну ідею. І, нарешті, здається, знайшли: криптовалюта! Принаймні саме таке враження складається, коли чуєш про депутатські ініціативи просування першочергового (ну звісно, адже інших проблем у нас ...
754297
  Корнєєв В. Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій / В. Корнєєв, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто сутність криптовалют, їх ризиків і перспектив розвитку в Україні та світі. Описано переваги й недоліки криптовалют. Висвітлено позиції зарубіжних центробанків та інших фінансових регуляторів стосовно криптовалют і ринків криптовалют. ...
754298
  Агапова А.І. Криптовалюти: новий виклик для фінансової системи України / А.І. Агапова, А.О. Сігайов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 3-8
754299
  Доронін І.М. Криптовалюти: соціально-економічні фактори, право та функції держави // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 85-93
754300
  Красножон С.В. Криптовалюти: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні / С.В. Красножон, В.А. Піддубний // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 65-69
754301
  Коваль С.Ю. Криптовалюти: сьгодення і перспективи // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 54-56. – ISBN 978-966-2410-87-7
754302
  Панфілова Д.А. Криптовалютна детінізація: новели законодавства Європейського Союзу та значення для вітчизняного ринку
754303
  Макурін А.А. Криптовалютні активи у системі фінансового обігу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 184-189. – ISSN 2222-0712
754304
  Клименко Р.В. Криптовалюты. Как цифровые технологии меняют культурный мир / Р.В. Клименко, Я.В. Тарароев // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 84-94. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 54). – ISSN 2226-0994
754305
   Криптогамические исследования на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1990. – 183с.
754306
   Криптограми Сходу / [пер. укр. мовою: І.А. Козар та ін. ; літ. ред.: Ю.В. Патлань та ін.]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріховське Т-во" ; Майстерня книги, 2010. – 176 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Жива Етика українською вперше). – ISBN 978-966-2260-35-9
754307
  Молдовян А.А. Криптография / А.А. Молдовян, Н.А. Молдовян, Б.Я. Советов. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 224с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0246-5


  Для специалистов-криптологов, программистов и всех интересующихся проблемами шифрования информации и разработки систем с ограниченным доступом
754308
  Бабаш А.В. Криптография : Аспекты защиты / А.В. Бабаш, Г.П. Шанкин; Под ред. В.П.Шерстюка, Э.А.Применко. – Москва : Солон-Р, 2002. – 512с. – (Аспекты защиты). – ISBN 5-93455-135-3
754309
  Смарт Н. Криптография / Н. Смарт; Пер. с англ. С.А. Кулешова под ред. С.К. Ландо. – Москва : Техносфера, 2006. – 528с. – ISBN 5-94836-043-1
754310
  Збожинский С. Криптография // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 11-12. – ISSN 1563-6755
754311
  Кораблев А. Криптография "Мертвых душ" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 131-147. – ISSN 0131-8136
754312
  Вельшенбах М. Криптография на Си и С++ в действии : Учебное пособие / М. Вельшенбах. – Москва : Триумф, 2004. – 464с. + CD - ROM. – ISBN 5-89392-083-X
754313
   Криптография. Скоростные шифры / А.А. Молдовян, Н.А. Молдовян, Н.Д. Гуц, Б.В. Изотов; А.А. Молдовян, Н.А. Молдовян, Н.Д. Гуц, Б.В. Изотов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2002. – 493 c. : ил., табл. – Библиогр.: c. 477-487. – (Научное издание). – ISBN 5-94157-214-X
754314
  Бойчук В.О. Криптографічний метод оптимізації роботи віддалених сервісів на базі розподілених систем / В.О. Бойчук, С.В. Лєнков, О.М. Нікіткін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 150-153
754315
  Яремчук Ю.Є. Криптографічні методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей : Монографія / Ю.Є. Яремчук. – Вінниця : Книга-Вега, 2002. – 136с. – ISBN 966-621-117-3
754316
  Антоненко С.А. Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису в Україні // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 19-28
754317
  Акопов Д.О. Криптографія - історія, методи та стандарти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 44-45
754318
  Войцехівська І.Н. Криптографія / І. Войцехівська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 216. – ISBN 966-642-073-2
754319
  Юшкова І. Криптографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 335-340. – ISBN 978-966-06-0538-1
754320
  Гончар С.А. Криптографія з часовим розкриттям: перспективи розвитку для багатоядерних систем // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 177 : Комп"ютерні науки. – С. 76-82. – ISSN 1996-5931


  У статті розглянуто можливість використання такого напряму криптографії з часовим розкриттям, як часові замки, для сучасних багатоядерних систем та наведено результати експериментальних досліджень, які показали, що кількість часових замків, процеси ...
754321
  Родик К. Криптоісторія кремлівських кабінетів // Україна молода. – Київ, 2024. – 31 січня (№ 5). – С. 14


  Нинішній шорт-лист жанрової літератури - втішно-передбачуваний. Окрім однієї позиції - справжньою несподіванкою стала книжка Олександра Красовицького "Сьогодні" з точним окресленням її суті в підзаголовку: "Роман про двійників Путіна". Дивина не в ...
754322
  Білецький В.С. Криптомелан / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 482. – ISBN 978-966-02-7305-4
754323
  Коритко Роман Криптонім / Коритко Роман. – Львів, 1980. – 150 с.
754324
  Сарміна Г.Л. Криптонім як засіб кодування мовної особистості злочинця (на матеріалі німецькомовних шантажних листів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 201-205
754325
  Гнатюк М.М. Криптоніми як одна з епістолярних алюзій на роман "Майстер корабля" Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 102-107. – ISBN 966-8188-10-1
754326
  Чайка Л.О. Криптостійкий генератор бінарної ключової послідовності на основі клітинних автоматів / Л.О. Чайка, В.В. Жихаревич, С.Е. Остапов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 215-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розроблено та реалізовано генератор псевдовипадкової бінарної послідовності на основі одномірних клітинних автоматів. Запропоновано детермінований алгоритм вибору чергового біта послідовності, який може бути легко відтворений на ...
754327
  Дубровский Сергей Крис среднего возраста : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 62-67 : Фото
754328
   Крисаченко Валентин Семенович (1953) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 260. – ISBN 978-966-933-054-3
754329
  Шумляківська Я. Крислаті надії : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 5-11. – ISSN 0868-4790
754330
  Портяк В.В. Крислачі / В.В. Портяк. – К., 1983. – 151с.
754331
   Крисоватий Андрій Ігорович : (до 50-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Б-ка ; [уклад.: В.В. Гриськів, Г.А. Філіповська ; відп. за вип. та вступ. ст.: К.З. Возьний]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 58, (2) с., [4] арк. фотоіл. : іл. – (Серія "Вчені Тернопільського національного економічного університету"). – ISBN 978-966-654396-0
754332
  Лесаж А.Р. Криспен-соперник своего господина / А.Р. Лесаж. – Москва, 1957. – 42с.
754333
  Брезан Ю. Криста : кн. для чтения на 1-2 курсах (на нем. яз.) / Ю. Брезан ; обраб. и коммент. Е. С. Новгородовой. – Ленинград : Просвещение : Ленинградское отделение, 1978. – 110 с.
754334
  Ісакова М. Кристал дитинства: слід Л.Керрола в психологічній прозі В.Вульф // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 207-212
754335
   Кристалiчна структура iзовалентно замiщених шаруватих iндатiв Ba1.xSrxLa2In2O7 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 95-102. – ISSN 1025-6415
754336
  Ярмак О.Ф. Кристали в природі і техніці / О.Ф. Ярмак, М.Г. Соколов. – К., 1965. – 73с.
754337
  Тупіцина І.А. Кристали вольфрамату кадмію з поліпшеними сцинтиляційними параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тупіцина Ірина Аркадіївна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
754338
   Кристали вюртциту-сфалериту із Мужіївського золото-поліметалічного родовища в Закарпатті / В.М. Квасниця, Є.В. Науменко, І.В. Квасниця, О.Є. Гречановська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – C. 36-44. – ISSN 2519-2396
754339
   Кристалізація [хімічна формула] з молібдатних розчинів-розплавів / Н.В. Сухаревська, К.В. Теребіленко, Ю.А. Хіжний, С.Г. Неділько, М.С. Слободяник, В.П. Черній // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 35
754340
  Лисов В. Кристалізація аморфних сплавів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 239-245
754341
  Марченко Л.І. Кристалізація в екстракторі при фазовому переході напівгідрату сульфату кальцію в дигідрат у багатокомпонентних системах. : Автореф... канд.наук: 05.05.13 / Марченко Л.І.; Сумьский держ. ун-т. – Суми, 1999. – 19л.
754342
  Головко О.М. Кристалізація дефініцій "кіберпростір" та "інформаційний простір" як концептуального базису інформаційної безпеки / О.М. Головко, Д.С. Бабич // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 72-77. – ISSN 2415-3095
754343
   Кристалізація і аморфізація металевих систем : Навч. посібникдля студ. фізичних та інженерно-фіз. спеціальностей взо / А.П. Шпак, В.І. Лисов, Ю.А. Куницький, Т.Л. Цареградська; НАНУ. МОНУ. Ін-т металофіз. им. Г.В. Кудюмова. КНУТШ. Технічний центр НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2002. – 208 с. – ISBN 966-8002-31-8
754344
  Гурдуз А. Кристалізація концептів метапрози Дари Корній у романі "Сузір"я дів" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 117-125. – ISSN 2312-6809
754345
   Кристалізація лавоподібних паливовмісних матеріалів НБК-ОУ / С.В. Габєлков, І.В. Жиганюк, В.Г. Кудлай, П.Є. Пархомчук, С.А. Чиколовець // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 44-51. – ISSN 1813-3584


  "У коричневій, чорній та поліхромній кераміках лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) нового безпечного конфайнмента – об’єкта «Укриття» – визначено тип та оцінено вміст кристалічних фаз методом рентгенівської дифракції. Частина з них є похідними ...
754346
  Червінська О. Кристалізація письменницького методу через практику літературного перекладу (Про що говорить переклад Ф. Достоєвським бальзаківської "Євгенії Гранде") / О. Червінська, Р. Дзик // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 40-50. – ISSN 2313-5921
754347
   Кристалізація подвійних молібдатів церію (III) з молібдатно-фторидних розплавів / К.В. Теребіленко, К.Є. Климишина, К.Л. Бичков, М.С. Слободяник // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 84, № 7/8, липень - серпень. – С. 27-32. – ISSN 0041-6045
754348
  Струтинська Н.Ю. Кристалізація розчинів-розплавів системи [хімічна формула] / Н.Ю. Струтинська, О.В. Лівіцька, І.В. Затовський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
754349
   Кристалізація складних фосфатів із розчин-розплавів систем K2O-P2O5-Nb2O5-MIII2O3(MIII - Fe,Cr) / І. Затовський, А. Бабарик, М. Слободяник, К. Теребіленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-12. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності фазоформування складних фосфатів у розчин-розплавах для систем K2O-P2O5-Nb2O5-M[III]2O3 (M[III] - Fe, Cr). Одержано та виявлено умови кристалоутворення гетеровалентно заміщених фосфатів зі структурою лангбейніту та КТiOРО4. ...
754350
  Огородник І.В. Кристалізація складних фосфатів у розплавах системи К2О-Р2О5-ТіО2-ZnO / І.В. Огородник, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1
754351
  Гончаренко А.В. Кристалізація та структурні перетворення у фосфатах кальцію з метастабільними та іонозаміщеними фазами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гончаренко Антон Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
754352
  Теребіленко К.В. Кристалізація ферум (III) фосфатів з вольфраматних разплавів // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 1/2, январь. – С. 27-29. – ISSN 0041-6045
754353
  Безбородько М.І. Кристалічі породи Київщини й Поділля, узбережжів Дніпра й Буга : (в їх геолого-петрографічному протиставленні) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [21] с. – Бібліогр.: 22 назви
754354
  Слободяник М.С. Кристалічна будова подвійного тетраметафосфату Li2Mn(po3)4 / М.С. Слободяник, П.Г. Нагорний, О.В. та інш. Петренко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 3/4. – С. 34-38. – ISSN 2078-9912


  Вперше синтезовано новий подвійний фосфвт та проведено його повний рентгеноструктурний аналіз.
754355
   Кристалічна і молекулярна структура 2-хінолінціаноксиму / О.О. Жмурко, В.В. Скопенко, С.Т. Малиновський, М.М. Герасимчук // Доп. АН України. Сер. Математика, природознавство, технічні науки, 1992. – №11
754356
  Комарчук В.В. Кристалічна інженерія тривимірних координаційних полімерів мікропористої будови на основі 4,4-біпіразолів : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.02.00.01 / Комарчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
754357
  Комарчук В.В. Кристалічна інженерія тривимірних координаційних полімерів мікропористої будови на основі 4,4"-біпіразолів : Дис. ... канд.хім. наук: Спец. 02.00.01 -неорганічна хімія / Василь Петрович Комарчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207с. – Додаток л.202-207. – Бібліогр.: л.190-201
754358
   Кристалічна структура BaLa2Ti3O10 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.Я. Марків, М.С. Слободяник, Я.А. Караєвська, В.П. Ящук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
754359
   Кристалічна структура La3Pb0.1Ga1.6Se7 ТА Pr3Pb0.1Ga1.6Se7 / Н.М. Блашко, О.В. Марчук, О.В. Смітюх, А.О. Федорчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 10-15. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (48)). – ISSN 2414-0260
754360
   Кристалічна структура багатих на мідь фаз системи Y-Cu-Ga / Н.М. Білявина, М.В. Тимошенко, Ю.О. Тітов, В.Я. Марків, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 67-72. – ISSN 0041-6045


  Методом порошку визначено кристалічну структуру сполук Ycu6 (структура типу TbCu7), Ycu4 (?), Y14Cu51Gd14Ag51) та фаз: 1 - YCu6.0 -6.5Ga6.0-6.5(ThMn12), 2 - Ycu6.8 gGa4.2 (BaCd11), 3 - Ycu6.4Ga4.6 (SmCu6.2Ga4.8), 4- Y2Cu13.2-8.5GA3.8-8.5 ...
754361
  Здоров Т.П. Кристалічна структура і магнітні властивості антимонідів LN2PD9SB3 (Ln = Ce, Pr, Nd І Sm) / Т.П. Здоров, О.Р. Каричорт, О.В. Жак // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 63
754362
  Заводяний Віктор Володимирович Кристалічна структура сплавів і характер взаємодії металів в системах (Ti, La, Ho) - AL-Ga {Ti, Zr} - Si - Gа : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Заводяний Віктор Володимирович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 213 л. – Бібліогр. : л. 175-187
754363
  Бєлявіна Н.М. Кристалічна структура сполуки ZrCu[нижній індекс 5]Ga та її аналогів / Н.М. Бєлявіна, В.Я. Марків // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 74-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методами монокристалу і порошку вивчена кристалічна структура ізоструктурних сполук ZrCо[нижній індекс 4,5]Ga[нижній індекс 1,5] і ZrCu[нижній індекс 5]Ga. Встановлено, що вони кристалізуються в тригональній сингонії. ZrCu[нижній індекс 5]Ga - новий ...
754364
  Найдич Б.П. Кристалічна структура та термодинамічні параметри тонкоплівкових конденсатів систем II-VI, IV-VI : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Найдич Богданна Петрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗТ"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
754365
   Кристалічна структура шаруватого ніобатоцирконату [хімічна формула] / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 92-98. – ISSN 1025-6415
754366
   Кристалічна та молекулярна структура комплексу міді (ІІ) з 2-оксимінопропіоновою кислотою / Т.Ю. Слива, М.М. Дударенко, І.О. Фрицький, Р.Д. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом рентгеноструктурного аналізу монокристала було досліджено кристалічну та молекулярну будову нейтрального комплексу міді(ІІ) з 2-оксимінопропіоновою кислотою (Н2L) складу [Cu(HL)2*(H2O)2]. Іон міді(ІІ) міститься в центрі симетрії, а оксимні ...
754367
  Сумбаев О.И. Кристалл-дифракционные гамма-спектрометры / О.И. Сумбаев. – Москва, 1963. – 112 с.
754368
  Соснора В.А. Кристалл : стихи / В.А. Соснора. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 94 с.
754369
  Седельщиков В.В. Кристалл железного блеска из окр. д. Шабры (Седельниково) Ниж. Исетской дачи на Урале / В.В. Седельщиков ; ; [Из Минерал.-петрогр. каб. Алексеев. Дон. политехн. ин-та]. – Новочеркасск : Тип. К. Маттисена в Юръеве, 1916. – [1], 6 с., 1 л. ил. : ил.


  На обкл. дарств. надпись: Многоуважаемому Петру Яковлевичу Армашевскому от автора
754370
  Плонский А.Ф. Кристалл и радиоэлетроника / А.Ф. Плонский. – Москва : Знание, 1964. – 40 с.
754371
  Палецкий М. Кристалл небес : очерки, новеллы, стихи / Михаил Палецкий. – 2-е изд. – New York : Gitel, 2008. – 118 с. – ISBN 978-0-9798520-9-1
754372
  Маллин Д.У. Кристаллизация / Д.У. Маллин. – Москва : Металлургия, 1965. – 343 с.
754373
   Кристаллизация. – М, 1970. – 120с.
754374
   Кристаллизация , структурообразование и свойства модифицированного чугуна. – Киев, 1982. – 106 с.
754375
   Кристаллизация алмаза в системах Fe-Co-S-C и Fe-Ni-S-C и роль металл-сульфидных расплавов в генезисе алмазов / Е.И. Жимулев, А.И. Чепуров, Е.Ф. Синякова, В.М. Сонин, А.А. Чепуров, Н.П. Похиленко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 227-239 : табл., рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0016-7525
754376
  Куранова Инна Петровна Кристаллизация белков и механизм функционирования леггемоглобина и пирофосфатазы по результатам рентгено-структурного исследования : Автореф... д-ра хим.наук: 01.00.10 / Куранова Инна Петровна; Моск. Гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – М., 1991. – 68л.
754377
  Дворниченко К.И. Кристаллизация бикарбоната натрия при карбонизации растворов Na2CO3 и NaHCO3 : Автореф... канд. техн.наук: / Дворниченко К.И.; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1959. – 14л.
754378
  Захалев И.А. Кристаллизация виннокаменной кислоты из пресыщенных растворов : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Захалев И.А.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1952. – 12 с.
754379
  Уткин Юрий Сергеевич Кристаллизация гранитного массива Эльджурту (Северный Кавказ) : Автореф... канд. геол.-минер.наук: 04.00.02 / Уткин Юрий Сергеевич; МГУ. Геол. фак. – Москва, 1975. – 28л.
754380
  Нагапетян Л.Б. Кристаллизация гранитоидных расплавов в условиях высокого давления водяного пара. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 121 / Нагапетян Л.Б.; АН СССР.Ин-т геохимии и аналит.химии. – М, 1969. – 26л.
754381
  Гречный Я.В. Кристаллизация двойных свплавов : Автореф... докт. техннаук: / Гречный Я. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1961. – 38л.
754382
  Толочко Н.К. Кристаллизация единая и многоликая / Н.К. Толочко. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 87с.
754383
  Хворинов Н.И. Кристаллизация и неоднородность стали / Н.И. Хворинов. – М, 1958. – 392с.
754384
   Кристаллизация и свойства кристаллических веществ. – Ленинград : Наука, 1971. – 96 с.
754385
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркассы
Вып. 6. – 1979
754386
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркасск : НПИ, 1981. – 137 с.
754387
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркасск : НПИ, 1987. – 133 с.
754388
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркасск : НПИ, 1991. – 136 с.
754389
  Точицкий Э.И. Кристаллизация и термообработка тонких пленок / Э.И. Точицкий. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 314 с.
754390
   Кристаллизация и фазовые превращения : Сб.докладов. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 376 с.
754391
  Хамский Е.В. Кристаллизация и физико-химические свойства кристаллических веществ / Е.В. Хамский, Е.А. Подозерская, Б.М. и др. Фрейдин. – Ленинград : Наука, 1969. – 135 с.
754392
   Кристаллизация из газовой фазы. – Москва : Мир, 1965. – 344 с.
754393
   Кристаллизация из расплавов. – Москва, 1987. – 318 с.
754394
  Хамский Е.В. Кристаллизация из растворов / Е.В. Хамский ; АН СССР. Кольский филиал им. С.М. Кирова. – Ленинград : Наука, 1967. – 151 с. : черт.
754395
  Матусевич Л.Н. Кристаллизация из растворов в химической промышленности / Л.Н. Матусевич. – Москва : Химия, 1968. – 304 с.
754396
  Нывлт Я. Кристаллизация из растворов. / Я. Нывлт. – М., 1974. – 150с.
754397
  Никитина Т.П. Кристаллизация кубического нитрида бора : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.08 / Никитина Т. П.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
754398
  Сук Н.И. Кристаллизация лопарита в щелочных флюидно-магматических системах (по экспериментальным и минералогическим данным) / Н.И. Сук, А.Р. Котельников, А.А. Вирюс // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 569-588 : рис., табл. – Библиогр.: с. 586-588. – ISSN 0016-7886
754399
  Фрих-Хар Кристаллизация магматического стекла и некоторые вопросы петрогенезиса / Фрих-Хар. – Москва : Наука, 1977. – 120с.
754400
   Кристаллизация металлов. – М, 1960. – 325с.
754401
   Кристаллизация металлов и сплавов в ультразвуковом поле / Чормонов, Х, , . – Алма-Ата, 1980. – 183с.
754402
  Гуткина Н.Г. Кристаллизация многобариевых оптических стекол. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гуткина Н.Г.; Гос.ордена Ленина оптич.ин-т. – Л, 1958. – 12л.
754403
  Невьянцева Р.Р. Кристаллизация окиси цинка из раствора в расплаве и газовой фазы : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Невьянцева Р.Р.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 16л.
754404
  Коровкина Е.К. Кристаллизация органических кислот из растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Коровкина Е. К.; МГУ, Хим. фак., Каф. физ. хим. – М., 1966. – 17л.
754405
  Манделькерн Л. Кристаллизация полимеров / Л. Манделькерн. – Москва-Ленинград : Химия, 1966. – 336 с.
754406
  Шарплез А. Кристаллизация полимеров / А. Шарплез. – Москва : Мир, 1968. – 200 с.
754407
  Асаубеков М.А. Кристаллизация полимеров в вязких средах. : Автореф... наук: 02.075 / Асаубеков М.А.; АН КазССР. Инст. хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 14л.
754408
  Гольштейнайте Зита Владо Кристаллизация полиолефинов в контакте с твердыми поверхностями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гольштейнайте Зита Владо; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
754409
  Павлов В.М. Кристаллизация при охлаждении и перемешивании растворов барботирующим воздухом. : Автореф... канд. техн.наук: / Павлов В.М.; МВО СССР. Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1956. – 18л.
754410
  Салли И.В. Кристаллизация при сверхбольших скоростях охлаждения. / И.В. Салли. – К., 1972. – 136с.
754411
  Кухаренко И.А. Кристаллизация сахарозы : / [Из Лаборатории и Опыт. ст. технологии сахарного производства Киевск. политехн. ин-та] / И. А. Кухаренко, , проф. Киевск. политехн. ин-та. – Киев : Изд. Научно-исследовательской каф. Технологии с./х. производств, 1923. – 22, [1] с.


  На обл. дарств. надпись: В библиотеку кафедры химии... Дар от проф. Букреева
754412
  Герт Е.В. Кристаллизация сложеных эфиров целлюлозы. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Герт Е.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 18л.
754413
  Тихонова А.А. Кристаллизация солев германия из молеулярного пучка в вакууме : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Тихонова А. А.; АН СССР, Ин-т кристаллограф. – М., 1972. – 24л.
754414
  Тильманс Ю.Я. Кристаллизация солей из водных растворов в присутствии примесей разных ионов / Ю.Я. Тильманс. – Фрунзе : Изд-во АН Киргиз.ССР, 1957. – 208 с.
754415
  Подозерская Е.А. Кристаллизация солей из водных растворов различного состава : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Подозерская Е.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Апатиты, 1969. – 15л.
754416
  Соколов В.М. Кристаллизация солей из намагниченных водных растворов : Автореф... кандидата техн.наук: / Соколов В.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 17л.
754417
  Салли И.В. Кристаллизация сплавов / И.В. Салли. – Киев : Наукова думка, 1974. – 240 с.
754418
   Кристаллизация тонких пленок. – Ташкент : Фан, 1970. – 216 с.
754419
  Попов В.Е. Кристаллизация тугоплавких карбидов из растворов в металлических расплавах и получение композиционных материалов : Автореф. дис.... канд. хим. наук : 05.17.11 / Попов В.Е .; Ленингр. технол. ин-т. – Ленинград, 1979. – 24 с.
754420
  Магомедов Х.А. Кристаллизация эпитаксиальных пленок арсенида галлия из газовой фазы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магомедов Х. А.; АН СССР, Ин-т кристаллограф. – М., 1966. – 19л.
754421
  Слуцкер А.И. Кристаллитная структура и механические свойства твердых тел. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Слуцкер А.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1968. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
754422
   Кристаллическая и молекулярная структура 1-оксо-3,5,8-трис (тетрафторпропил) -2,6,7 -триокса-1,4-дифосфабицикло |2,2,2| октана / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, В.Г. Фундаменский, Л.Н. и др. Марковский // Журн. структур. химии, 1987. – № 1
754423
  Скопенко В.В. Кристаллическая и молекулярная структура 2-гидроксимино-2(4-метилтиазолил-2) ацетамида / В.В. Скопенко, А.А. Мохир, К.В. Домасевич // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1995. – № 7. – С.117-119. – Бібліог.:с. 119. – ISSN 1025-6415
754424
  Скопенко В.В. Кристаллическая и молекулярная структура 2-хинолилцианоксима. / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, О.А. Жмурко // Докл. АНУССР.Сер.Б., 1992. – №11
754425
   Кристаллическая и молекулярная структура нитрозодицианметанида калия / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садыков, Порай-Кошиц // Укр. хим. журн., 1979. – №9
754426
   Кристаллическая и молекулярная структура тринитратотрис (диметиламино) фосфиноксид неодима (ІІІ) [Nd(No3){OP[N(CH3)2]3}3] / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садиков, Порай-Кошиц // Укр. хим. журнал, 1983. – № 7
754427
   Кристаллическая и молекулярная структура трис- (нитрозодицианметанидо) - тетракис - [трис-(диметиламино) фосфиноксид] неодима ( III) Nd{ONC(CN)2]3}4 / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садиков, В.П. Николаев, Порай-Кошиц // Коорд. химия, 1984. – №9
754428
   Кристаллическая кора в пространстве и времени. Магматизм. – Москва : Наука, 1989. – 261с.
754429
   Кристаллическая кора в пространстве и времени.Метаморфические и гидротермальные процессы. – Москва : Наука, 1989. – 215 с.
754430
  Скопенко В.В. Кристаллическая структура [ a(NCS(OP(NMe2)3)5(NCS)HgCL(SCN)]2 / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, А.А. и др. Капшук // Журн. неорган. химии, 1994. – № 7
754431
   Кристаллическая структура {NdCl(HMPA)5}(PF6)2 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук, В.М. Амирханов, В.С. Фундаменский // Укр. хим. журн., 1987. – №3
754432
  Скородзиевский В.С. Кристаллическая структура L-фазы в сплавах кобальта с элементами замещения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скородзиевский В.С.; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 23 с.
754433
  Скопенко В.В. Кристаллическая структура Nd [N(СN)2]3OP(NMe2)3 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук, Ф.К. Крамаренко // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1982. – №4
754434
  Гуань Кристаллическая структура бафертистита : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гуань Я-Синь; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1963. – 16л.
754435
  Скопенко В.В. Кристаллическая структура бис / нитрозокарбамилцианметанидо / - диаквоникеля (II) ,[Ni{ONC(CN) C(O)NH2}2 2H2O] / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Р.Д. Лампека // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1983. – №4
754436
  Ахундов Ю.А. Кристаллическая структура брандизита и кристаллохимия слюдоподобных минералов : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Ахундов Ю.А.; АН АзССР. Ин-т геологии им. Губкина. – Баку, 1964. – 15л.
754437
   Кристаллическая структура гирвасита NaCa2Mg3(PO4)(CO3)(H2O)6- сложного водного фосфат-карбоната с электронейтральными гетерополиэдрическими слоями / С.В. Кривовичев, А.П. Чернятьева, С.Н. Бритвин, В.Н. Яковенчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 204-213 : рис., табл. – Библиогр.: с. 212-213. – ISSN 0016-7886
754438
  Гладкова В.Ф. Кристаллическая структура диазоаминобензола и нарушения ее периодичности. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Гладкова В.Ф.; Гос.ин-т прикл.химии. – Л, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
754439
  Мурашко Н.В. Кристаллическая структура и магнитные свойства В- б -гидроокисей железа при температурных превращениях в гематит. (Физика магнитных явлений) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Мурашко Н.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1971. – 26л.
754440
  Белявина Н.Н. Кристаллическая структура и магнитные свойства сплавов систем скандия, циркония, гафния с галлием и переходными маталлами IV периода : физика твердого тела : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07. / Н.Н. Белявина ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 198 л. – Библиогр.: л. 180-198
754441
  Белявина Надежда Николаевна Кристаллическая структура и магнитные свойства сплавов систем скандия, циркония, гафния с галлием и переходными металлами IV периода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Белявина Надежда Николаевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
754442
  Капитонова Н.П. Кристаллическая структура и некоторые физические свойства галлоферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Капитонова Н.П.; Петрозваод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводстк, 1966. – 18л.
754443
  Кальная Г.И. Кристаллическая структура и процессы упорядочения в сплавах системы магний-кадмий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кальная Г.И. ; Объедин. учен. совет ин-тов физики , металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
754444
   Кристаллическая структура и свойства металлических сплавов. – Москва : Наука, 1978. – 327 с.
754445
  Кон А.Ю. Кристаллическая структура комплексов кобальта (III) С 1, 10-фенантролином : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кон А.Ю.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Кишинев, 1967. – 16л.
754446
  Акатова Ксения Николаевна Кристаллическая структура координационных соединений Со(ІІІ) со сложными органическими аддендами. Применение метода кратных пиков и оврагов к их расшифровке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Акатова Ксения Николаевна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.лобачевского. – Горький, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
754447
  Барабаш О.М. Кристаллическая структура металлов и сплавов / О.М. Барабаш, Ю.Н. Коваль. – К., 1986. – 598 с.
754448
  Брэгг У.Л. Кристаллическая структура минералов : Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии / У.Л. Брэгг, Г.Ф. Кларингбулл; пер. с англ., предисл. В.А. Франк-Каменецкого. – Москва : Мир, 1967. – 390 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Науки о Земле. Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии ; Т. 1)
754449
  Курбанов Х.М. Кристаллическая структура проберита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: / Курбанов Х. М.; АН СССР , Ин-т кристаллографии. – Киев, 1964. – 19 с.
754450
  Буравихин В.А. Кристаллическая структура редкоземельных интерметаллидов : (учеб. пособие) / В.А. Буравихин, В.А. Егоров ; Иркут. гос. пед. ин-т, Проблемная лаб. физики магнитных явлений. – Иркутск : [б. и.], 1976. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 260-280 (323 назв.)
754451
   Кристаллическая структура трис (нитрозодицианметанидо) - тетракис (гексаметилтриамидофосфата) / В.В. Скопенко, Г.Г. Садиков, Ю.Л. Зуб, Порай-Кошиц // Укр. хим. журн., 1978. – №10
754452
   Кристаллическая структура шестикоординационного комплекса иттербия / В.В. Скопенко, Г.Г. Садиков, Ю.Л. Зуб, Порай-Кошиц // Укр. хим. журн., 1978. – №11
754453
  Перкатюк Игорь Иосифович Кристаллическая структура эпитаксиальных слоев соединений AIVBVI, полученных из паровой фазы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Перкатюк Игорь Иосифович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 16л.
754454
  Красникова Г.Н. Кристаллическая структура, упругие и магнитные свойства y(Fe1-x Cox)2, (Y1-xCMx) Co2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Красникова Г.Н.; Львовск. гос. ун-т им. и.Франко. – Львов, 1986. – 18л.
754455
  Гальперин Ф.М. Кристаллическая, электронная и магнитная структура магнитных материалов / Ф.М. Гальперин. – Ленинград, 1960. – 140с.
754456
  Хамский Е.В. Кристаллические вещества и продукты / Е.В. Хамский. – М., 1986. – 222с.
754457
  Ваверан В.А. Кристаллические действующие вещества папоротника раскидистого. : Автореф... Кнд.фармацевт.наук: / Ваверан В.А.; Латвийский гос.ун-т., 1951. – 18 с.
754458
   Кристаллические детекторы. – Москва
Т. 1. – 1950. – 331 с.
754459
   Кристаллические детекторы. – Москва
Т. 2. – 1950. – 332 с.
754460
  Пумпер Е.Я. Кристаллические диоды и триоды / Е.Я. Пумпер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1953. – 175 с.
754461
  Довгошей Н.И. Кристаллические и аморфные пленки новых сложных полупроводников / Н.И. Довгошей. – Ужгород : Издательство Ужгородского университета, 1986. – 110 с.
754462
  Блецкан Д.И. Кристаллические и стеклообразные халькогениды Si, Ge, Sn и сплавы на их основе : монография в 2-х томах / Д.И. Блецкан ; [ред. Д.М. Федака]. – Ужгород : Закарпаття. – ISBN 966-7703-86-X
Т. 1. – 2004. – 290, [2] c.
754463
  Лучицкий В.И. Кристаллические известняки, чарнокитовые граниты и кинцигиты северной части Украины. / В.И. Лучицкий. – 20с.
754464
  Авдиенко К.И. Кристаллические исследования эпитаксиального роста германия, арсенидов галлия и индия : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 057 / Авдиенко К.И.; Ан СССР. – Новосибирск, 1969. – 20л.
754465
   Кристаллические материалы для оптики и электроники / Нац. акад. наук Украины, НТК "Ин-т монокристаллов" НАН Украины ; под ред. В.М. Пузикова. – Харьков : НТК "Ин-т монокристаллов" НАНУ, 2012. – 543, [1] с. : ил., табл. – 95-летию НАН Украины посвящается. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6636-0
754466
   Кристаллические полиолефины. – М
1. – 1970. – 360с.
754467
   Кристаллические полиолефины. – М
2. – 1970. – 473с.
754468
  Безбородько Н.И. Кристаллические породы окрестностей Винницы на Подолии : геол. путеводитель / Н.И. Безбородько. – Київ : Друкарня Київськ. філії Книгоспілки, 1926. – 22, [2] л. ил. с. : Ил. – (Второй Всесоюзный съезд геологов)
754469
  Костюк В.П. Кристаллические породы районов города Виннцы и их парагенетический анализ : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Костюк В. П.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1951. – 8 с.
754470
  Лавренко Е.И. Кристаллические сланцы и гнейсы иенгрской серии Алданского щита : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Лавренко Е.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Геологический фак. – Львов, 1953. – 14 с.
754471
  Федорцов Л.М. Кристаллические смесительные детекторы / Л.М. Федорцов, И.Ш. Лещинский. – Москва : Военное издательство, 1960. – 63 с. – (Радиолокационная техника)
754472
  Ли Дэ-юй Кристаллические структуры Ce, Ti, Nb - силикатов ринкита и ниокалита : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ли Дэ-юй; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1966. – 27л.
754473
  Самусь И.Д. Кристаллические структуры амминов и диоксиминов кобальта (III) с внутрисферными ТИО- и семеноцианатогруппами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Самусь И.Д.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1966. – 20л.
754474
   Кристаллические структуры арсенидов, сульфидов, арсеносульфидов и иханалогов. – Новосибирск, 1964. – 188с.
754475
  Никитин А.В. Кристаллические структуры батисита и клиноэдрита : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитин А. В.; АН СССР, Ин-т кристаллографии. – М., 1963. – 15л.
754476
  Аширов А. Кристаллические структуры водных боратов индерита и гидробрацита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аширов А.; Акад наук СССР, Ин-т кристаллографии. – Москва, 1963. – 33 с. – Библиогр.: с. 32-33
754477
  Матюшенко Н.Н. Кристаллические структуры двойных соединений / Н.Н. Матюшенко. – Справочник. – Москва : Металлургия, 1969. – 304 с.
754478
  Шуберт К. Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз : пер. с нем. / К. Шуберт. – Москва : Металлургия, 1971. – 532 с.
754479
  Чернов А.Н. Кристаллические структуры диортосиликатов: Zr-ионообменника (K2ZrSi2O7) и Ва-сульфосиликата иннэлита (Na2Ba3(Ba1K) CaTi[TiO2]2(SO4)2[Si2O7]2). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Чернов А.Н.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
754480
  Ротару Василий Константинович Кристаллические структуры и спектры ЭПР координационных соединений двухвалентной меди с лигандами на основе тиосемикарбазонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Ротару Василий Константинович; АН МССР. Отд-ние. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.14-15
754481
  Мустафаев Н.М. Кристаллические структуры калий, рубидий ортофторобериллатов и кальций-кобальтоарсената розелита. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Мустафаев Н.М.; Ан СССР.Ин-т кристаллографии. – М, 1965. – 22л.
754482
  Мазус М.Д. Кристаллические структуры координационных соединеий Со (III) с полидентатными полиаминовыми лигандами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.18 / Мазус М. Д.; АН МССР, От-ние физ. техн. и матем. наук. – Кишинев, 1974. – 26л.
754483
  Илюхин В.В. Кристаллические структуры ловозерита и рубидиевого ди (мета) фторобериллата. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Илюхин В.В.; АН СССР. Ин-тут кристаллографии. Горьк. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – М., 1962. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
754484
  Симонов Ю.А. Кристаллические структуры медных солей монокарбоновых кислот. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симонов Ю.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Кишинев, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.19
754485
   Кристаллические структуры неорганических соединений. – Кишинев, 1974. – 187с.
754486
  Дворкин Александр Аркадьевич Кристаллические структуры оснований и кислот диметил-глиоксиматов трехвалентных кобальта и родия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Дворкин Александр Аркадьевич; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.17
754487
  Шепелев Ю.Ф. Кристаллические структуры пиросиликатов редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 046 / Шепелев Ю. Ф.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
754488
  Гандымов О. Кристаллические структуры природных стронциевых боратов р-витчита и витчита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Гандымов О.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
754489
  Чинь Хан Кристаллические структуры рамзаита, виллемита и его германиевого аналога : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 057 / Чинь Хан.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. кристаллографии и кристаллохимии. – Москва, 1969. – 22 с.
754490
  Горогоцкая Л.И. Кристаллические структуры сингенита и чухровита и место этих минераллов в классе сульфатов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горогоцкая Л. И.; АН СССР, Ин-т геол. рудных месторожд., петрограф., минерал. и геохим. – М., 1967. – 18л.
754491
  Евдокименко В.И. Кристаллические структуры соединений магния с редкоземельными и щелочноземельными металлами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евдокименко В.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
754492
  Доника Ф.Г. Кристаллические структуры тройных полупроводниковых фаз в системе ZnS - Gn2S3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Доника Ф.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.15
754493
  Никишова Л.В. Кристаллические структуры фтороборатов магния: -Mg2Bo3F, --Mg2Bo3F, (Mg5(Bo3)3F : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Никишова Л. В.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
754494
  Треушников Е.Н. Кристаллические структуры щелочных циркониевого и кальциевого силикатов (Na2ZrSiO5, Ca3SiO4 Cl2 и Na2Ca3Si3O10). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Треушников Е.Н.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.21
754495
  Гуров В.С. Кристаллические триоды в аппаратуре проводной связи / В.С. Гуров, А.Г. Мурадян. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1955. – 52 с.
754496
  Конев Ю.И. Кристаллические триоды в устройствах автоматического управления / Ю.И. Конев. – Москва : Советское радио, 1957. – 160 с.
754497
  Нортроп Д. Кристаллические ферменты / Д. Нортроп, М. Кунитц, Р. Херриотт. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 347 с.
754498
  Баюков О.А. Кристаллические электрические поля в ферритах-шпинелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Баюков О.А.; Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
754499
  Равич М.Г. Кристаллический фундамент Антарктической платформы / М.Г. Равич, Е.Н. Каменев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 658с.
754500
  Пап А.М. Кристаллический фундамент Белоруссии / А.М. Пап. – Москва : Недра, 1977. – 127с.
754501
  Педашенко А.И. Кристаллический фундамент средней части Русской платформы / А.И. Педашенко. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 218с.
754502
  Вяюрюнен Х. Кристаллический фундамент Финляндии / Х. Вяюрюнен. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 295с.
754503
   Кристаллический фундамент Эстонии. – М, 1983. – 208с.
754504
  Чекин С.С. Кристаллогенез глинистых минералов / С.С. Чекин. – М, 1984. – 96с.
754505
  Мязь Н.И. Кристаллогенез и структуры кварца хрусталеносных жил Центрального Казахстана. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мязь Н.И.; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – М, 1961. – 16л.
754506
   Кристаллогенезис и процессы минералообразования. – Л, 1976. – 124с.
754507
   Кристаллогенезис и процессы минералообразования. – Л, 1976. – 124с.
754508
  Зациха Б.В. Кристаллогенезис и типоморфные особенности минералов ртутного и флюоритового оруденений Украины / Б.В. Зациха. – Киев, 1989. – 189с.
754509
  Богданов Г.Е. Кристаллогенезис серы / Г.Е. Богданов ; отв. ред. Н.П. Юшкин, А.М. Асхадов ; АН СССР, Коми науч. центр, Ин-т геологии. – Ленинград : Наука, 1990. – 104, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 99-104
754510
  Валиев Р.З. Кристаллогеометрический анализ межкристаллитных границ в практике электронной микроскопии / Р.З. Валиев. – Москва : Наука, 1991. – 230,1с. – ISBN 5-02-000195-3
754511
  Карабаев Тахир Аскарович Кристаллографическая анизотропия эмиссионных и адсорбционных свойств пленок цезия на основных гранях монокристаллов тугоплавких металлов (Mo, Nb, Ta) ОЦК-решетки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Карабаев Тахир Аскарович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
754512
  Галиулин Р.В. Кристаллографическая геометрия / Р.В. Галиулин. – Москва : Наука, 1984. – 136 с.
754513
  Вернадский В.И. Кристаллографические заметки / [соч.] В.И. Вернадского // Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / Г.В. Вульф. – Варшава, 1897. – 11 с.
754514
  Федоров О.П. Кристаллографические особенности роста и взаимодействия кристаллов с включениями в расплаве : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Федоров О.П. ; АН Украины, ин-т металлофизики. – Киев, 1992. – 36 с.
754515
  Шафрановский И.И. Кристаллографические представления И.Кеплера и его трактат "О шестиугольном снеге". / И.И. Шафрановский. – Москва, 1971. – 24с.
754516
  Грищинский П.И. Кристаллографическое и химическое исследование известкового шпата с полуострова Киик-Атлама в Крыму / П. Грищинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – 4 с. : ил. – Пар. тит. л. и резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского Общества естествоиспытателей. Т. XXI, с. 321-324


  Экз. № 68203 имеет дарств. надпись: Дорогому товарищу Леониду Андреевичу Крыжановскому на добрую память от автора
754517
  Лучицкий В.И. Кристаллографическое исследование калиево-ванадиеваго вольфрамата / В.И. Лучицкий. – Киев : Тип.Импер.Ун-та Св.Владимира, Акц.Ова Н.Т.Корчак-Новицкого, 1909. – 3 с. – Отд.оттиск: Записки Киевского о-ва естествоиспытателей. 1909, т. 21, вып. 1, с. 171-173. - : Тит. л. и обл. на рус. и нем. яз.
754518
  Ляшенко М.Н. Кристаллографическое исследование комплексных соединений двухвалентной платины. : Автореф... канд. хим.наук: / Ляшенко М.Н.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – Москва, 1951. – 14 с.
754519
  Кокшаров К. Кристаллография : Лекціи, читанныя Николаем Кокшаровым, горн. инж., э.-орд. акад. Имп. С.-Петерб. акад. наук, чл.-кор. корол. Акад. наук в Турине ... – Киев : Изд. студентов, 1908. – 240 с.
754520
  Артемьев Д.Н. Кристаллография / Артемьев Д.Н. – Берлин : Изд. И.П. Ладыжникова. – (Б-ка современного знания)
Т. 1 : Кристалл и его симметрия. – 1923. – 160 с. : черт.
754521
  Артемьев Д.Н. Кристаллография / Д.Н. Артемьев, проф. Моск. гос. ун-та. – Берлин : Изд. И.П. Ладіжникова. – (Библиотека современного знания ; 14)
Т. 3. – 1923. – 110 с. : ил.
754522
  Артемьев Д.Н. Кристаллография / Д.Н. Артемьев. – Берлин
4. – 1923. – 160с.
754523
  Болдырев А.К. Кристаллография / А.К. Болдырев. – Ленинград : КУБУЧ, 1930. – 331 с. : портр. – Книга без тит. листа
754524
  Болдырев А.К. Кристаллография / А.К. Болдырев. – Ленинград, 1931. – 331с.
754525
  Болдырев А.К. Кристаллография / А.К. Болдырев. – Ленинград : КУБУЧ, 1931. – 331 с.
754526
  Болдырев А.К. Кристаллография : учебник для университетов / А.К. Болдырев. – 3-изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва ; Грозный ; Новосибирск : ОНТИ : НКТП СССР, 1934. – 431 с. : портр.
754527
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – Москва, 1947
754528
   Кристаллография : Сборник статей. – Москва-Ленинград : Углетехиздат, 1952. – 263с.
754529
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 295с.
754530
   Кристаллография. – Л
Вып. 3. – 1955. – 256 с.
754531
   Кристаллография. – Москва : Металургиздат
Вып. 5. – 1956. – 286 с.
754532
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 2. – 1959
754533
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 3. – 1959
754534
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 4. – 1959
754535
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 5. – 1959
754536
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 6. – 1959
754537
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 1. – 1959
754538
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 1. – 1960
754539
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 2. – 1960
754540
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 3. – 1960
754541
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 4. – 1960
754542
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 5. – 1960
754543
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 6. – 1960
754544
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 2. – 1961
754545
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 3. – 1961
754546
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 4. – 1961
754547
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 5. – 1961
754548
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 6. – 1961
754549
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 1. – 1961
754550
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 1. – 1962
754551
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 2. – 1962
754552
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 3. – 1962
754553
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 4. – 1962
754554
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 5. – 1962
754555
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 6. – 1962
754556
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 2. – 1963
754557
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 3. – 1963
754558
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 4. – 1963
754559
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 5. – 1963
754560
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 6. – 1963
754561
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 1. – 1963
754562
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1964. – 370с.
754563
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 1. – 1964. – С. 1-144
754564
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 2. – 1964. – С. 145-319
754565
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 3. – 1964. – С. 320-454
754566
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 4. – 1964. – С. 455-598
754567
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 5. – 1964. – С. 599-767
754568
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 6. – 1964. – С. 768-948
754569
  Костов И. Кристаллография : Пер. с болг. / И. Костов. – Москва : Мир, 1965. – 528 с.
754570
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 2. – 1965. – С. 145-272
754571
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 3. – 1965. – С. 273-454
754572
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 4. – 1965. – С. 455-588
754573
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 5. – 1965. – С. 489-771
754574
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 6. – 1965. – С. 772-923
754575
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 1. – 1965. – С. 1-144
754576
   Кристаллография : Авторский и предметный указатели за 1956-1965 г. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 1. – 1966. – С. 1-152
754577
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 2. – 1966. – С. 153-359
754578
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 3. – 1966. – С. 360-486
754579
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 4. – 1966. – С. 487-703
754580
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 5. – 1966. – С. 704-848
754581
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 6. – 1966. – С. 849-944
754582
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 2. – 1967. – С. 174-379
754583
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 3. – 1967. – С. 380-550
754584
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 4. – 1967. – С. 551-745
754585
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 5. – 1967. – С. 746-960
754586
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 6. – 1967. – С. 961-1133
754587
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 1. – 1967. – С. 1-173
754588
  Лейтвейн Ф. Кристаллография : Сокр.пер. с нем. / Ф. Лейтвейн, Зоммер-Кулачевски. – Москва : Высшая школа, 1968. – 379с.
754589
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 1. – 1968. – С. 1-207
754590
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 2. – 1968. – С. 208-374
754591
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 3. – 1968. – С. 375-583
754592
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 4. – 1968. – С. 584-756
754593
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 5. – 1968. – С. 757-950
754594
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 6. – 1968. – С. 951-1119
754595
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 2. – 1969. – С. 193-379
754596
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 3. – 1969. – С. 380-565
754597
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 4. – 1969. – С. 566-765
754598
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 5. – 1969. – С. 766-957
754599
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 6. – 1969. – С. 958-1141
754600
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 1. – 1969. – С. 1-192
754601
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 15, № 1. – 1970. – С. 1-207
754602
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 15, № 2. – 1970. – С. 208-400
754603
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 15, № 3. – 1970. – С. 401-614
754604
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 15, № 4. – 1970. – С. 615-871
754605
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 15, № 5. – 1970. – С. 872-1096
754606
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 15, № 6. – 1970. – С. 1097-1295
754607
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 16, № 2. – 1971. – С. 256-462
754608
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 16, № 3. – 1971. – С. 463-670
754609
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 16, № 4. – 1971. – С. 671-862
754610
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 16, № 5. – 1971. – С. 863-1069
754611
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 16, № 6. – 1971. – С. 1070-1295
754612
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 16, № 1. – 1971. – С. 1-255
754613
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 352с.
754614
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 17, № 1. – 1972. – С. 1-247
754615
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 17, № 2. – 1972. – C. 248-453
754616
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 17, № 3. – 1972. – C. 454-695
754617
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 17, № 4. – 1972. – C. 696-903
754618
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 17, № 5. – 1972. – C. 904-1087
754619
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 17, № 6. – 1972. – C. 1088-1295
754620
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т.18, № 3. – 1973. – C. 440-663
754621
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т.18, № 4. – 1973. – C. 664-894
754622
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т.18, № 5. – 1973. – C. 895-1110
754623
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т.18, № 6. – 1973. – C. 1111-1335
754624
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т.18, № 2. – 1973. – C. 216-439
754625
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 18, № 1. – 1973. – C. 1-215
754626
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 19, № 1. – 1974. – С. 1-215
754627
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 19, № 2. – 1974. – С. 216-439
754628
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 19, № 3. – 1974. – С. 440-670
754629
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 19, № 4. – 1974. – С. 671-904
754630
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 19, № 5. – 1974. – С. 905-1128
754631
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 19, № 6. – 1974. – С. 1129-1327
754632
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 20, № 4. – 1975. – С. 698-887
754633
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 20, № 5. – 1975. – С. 888-1103
754634
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 20, № 6. – 1975. – С. 1104-1327
754635
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 20, № 1. – 1975. – С. 1-215
754636
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 20, № 2. – 1975. – С. 216-470
754637
  Шаскольская М.П. Кристаллография : Учебник / М.П. Шаскольская. – Москва : Высшая школа, 1976. – 390 с.
754638
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 21, № 1. – 1976. – С. 1-238
754639
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 21, № 2. – 1976. – С. 239-440
754640
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 21, № 3. – 1976. – С. 441-638
754641
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 21, № 4. – 1976. – С. 639-871
754642
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 21, № 5. – 1976. – С. 872-1079
754643
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 21, № 6. – 1976. – С. 1080-1268
754644
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 22, № 2. – 1977. – С. 221-447
754645
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 22, № 3. – 1977. – С. 448-672
754646
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 22, № 4. – 1977. – С. 673-895
754647
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 22, № 5. – 1977. – С. 896-1120
754648
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 22, № 6. – 1977. – С. 1121-1312
754649
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 22, № 1. – 1977. – С. 1-220
754650
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 23, № 1. – 1978. – С. 1-240
754651
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 23, № 2. – 1978. – С. 241-447
754652
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 23, № 3. – 1978. – С. 448-672
754653
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 23, № 4. – 1978. – С. 673-895
754654
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 23, № 5. – 1978. – С. 896-1105
754655
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 23, № 6. – 1978. – С. 1106-1327
754656
  Захаренкова Р.С. Кристаллография / Р.С. Захаренкова. – Киев : Вища школа, 1979. – 104 с.
754657
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 24, № 2. – 1979. – С. 208-415
754658
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 24, № 3. – 1979. – С. 416-654
754659
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 24, № 4. – 1979. – С. 655-878
754660
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 24, № 1. – 1979. – С. 1-207
754661
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 1. – 1980. – С. 1-207
754662
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 2. – 1980. – С. 208-448
754663
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 3. – 1980. – С. 449-655
754664
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 4. – 1980. – С. 656-895
754665
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 5. – 1980. – С. 896-1120
754666
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 6. – 1980. – С. 1121-1343
754667
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 2. – 1981. – С. 216-432
754668
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 3. – 1981. – С. 433-655
754669
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 4. – 1981. – С. 656-895
754670
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 5. – 1981. – С. 896-1135
754671
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 6. – 1981. – С. 1136-1344
754672
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 1. – 1981. – С. 1-215
754673
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 1. – 1982. – С. 1-215
754674
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 2. – 1982. – С. 216-430
754675
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 4. – 1982. – С. 640-831
754676
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 5. – 1982. – С. 832-1040
754677
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 6. – 1982. – С. 1041-1231
754678
  Уиттекер Э. Кристаллография : вводн. курс для геологов / пер. с англ. / Э. Уиттекер. – Москва : Мир, 1983. – 268 с.
754679
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 2. – 1983. – С. 216-415
754680
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 3. – 1983. – С. 416-624
754681
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 4. – 1983. – С. 625-832
754682
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 5. – 1983. – С. 833-1056
754683
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 6. – 1983. – С. 1057-1248
754684
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 1. – 1983. – С. 1-215
754685
  Шаскольская М.П. Кристаллография : Учеб.пособие / М.П. Шаскольская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 375 с.
754686
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 1. – 1984. – С. 1-190
754687
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 2. – 1984. – С. 191-415
754688
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 3. – 1984. – С. 416-625
754689
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 4. – 1984. – С. 626-831
754690
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 5. – 1984. – С. 832-1039
754691
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 6. – 1984. – С. 1040-1248
754692
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 2. – 1985. – С. 211-416
754693
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 3. – 1985. – С. 417-625
754694
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 4. – 1985. – С. 626-832
754695
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 5. – 1985. – С. 833-1040
754696
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 6. – 1985. – С. 1041-1247
754697
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 1. – 1985. – С. 1-210
754698
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 1. – 1986. – С. 1-215
754699
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 2. – 1986. – С. 216-416
754700
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 3. – 1986. – С. 417-623
754701
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 4. – 1986. – С. 624-832
754702
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 5. – 1986. – С. 833-1040
754703
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 6. – 1986. – С. 1041-1248
754704
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 32, № 2. – 1987. – С. 273-528
754705
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 32, № 3. – 1987. – С. 529-815
754706
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 32, № 4. – 1987. – С. 816-1072
754707
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 32, № 5. – 1987. – С. 1073-1311
754708
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 32, № 6. – 1987. – С. 1312-1580
754709
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 32, № 1. – 1987. – С. 1-272
754710
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 33, № 1. – 1988. – С. 1-270
754711
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 33, № 2. – 1988. – С. 271-528
754712
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 33, № 3. – 1988. – С. 529-800
754713
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 33, № 4. – 1988. – С. 801-1055
754714
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 33, № 5. – 1988. – С. 1056-1327
754715
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 33, № 6. – 1988
754716
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 34, № 2. – 1989. – С. 271-527
754717
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 34, № 3. – 1989. – С. 528-800
754718
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 34, № 4. – 1989. – С. 801-1055
754719
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 34, № 5. – 1989. – С. 1056-1327
754720
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 34, № 6. – 1989. – С. 1328-1583
754721
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 34, № 1. – 1989. – С. 1-270
754722
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 35, № 1. – 1990. – С. 1-272
754723
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 35, № 2. – 1990. – С. 273-527
754724
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 35, № 3. – 1990. – С. 528-800
754725
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 35, № 4. – 1990. – С. 801-1040
754726
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 35, № 5. – 1990. – С. 1041-1311
754727
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 35, № 6. – 1990. – С. 1312-1584
754728
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 36, № 2. – 1991. – С. 271-527
754729
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 36, № 3. – 1991. – С. 528-800
754730
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 36, № 4. – 1991. – С. 801-1056
754731
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 36, № 5. – 1991. – С. 1057-1326
754732
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 36, № 6. – 1991. – С. 1327-1585
754733
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 36, № 1. – 1991. – С. 1-270
754734
  Егоров-Тисменко Кристаллография : Учебник / Егоров-Тисменко, Г.П. Литвинская, Ю.Г. Загальская; Под ред. В.С. Урусова. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 287с.
754735
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 37, № 1. – 1992. – С. 1-270
754736
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 37, № 2. – 1992. – С. 271-544
754737
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 37, № 3. – 1992. – С. 545-832
754738
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 37, № 4. – 1992. – С. 833-1087
754739
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 37, № 5. – 1992. – С. 1088-1344
754740
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 37, № 6. – 1992. – С. 1345-1585
754741
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 38, № 2. – 1993. – 288 с.
754742
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 38, № 3. – 1993. – 240 с.
754743
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 38, № 4. – 1993. – 288 с.
754744
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 38, № 5. – 1993. – 240 с.
754745
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 38, № 6. – 1993. – 288 с.
754746
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 38, № 1. – 1993. – 275 с.
754747
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 2. – 1995
754748
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 3. – 1995
754749
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 4. – 1995
754750
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 5. – 1995
754751
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 6. – 1995
754752
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 1. – 1995
754753
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 1. – 1996
754754
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 2. – 1996
754755
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 3. – 1996
754756
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 4. – 1996
754757
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 5. – 1996
754758
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 6. – 1996
754759
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 42, № 2. – 1997
754760
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 42, № 3. – 1997
754761
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 42, № 1. – 1997
754762
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 47, № 5. – 2002
754763
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 47, № 6. – 2002
754764
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 47, № 4. – 2002
754765
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 1. – 2003
754766
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 2. – 2003
754767
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 3. – 2003
754768
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 4. – 2003
754769
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 5. – 2003
754770
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 6. – 2003
754771
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 1. – 2004
754772
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 2. – 2004
754773
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 3. – 2004
754774
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 4. – 2004
754775
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 5. – 2004
754776
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 6. – 2004
754777
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 1. – 2005
754778
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 5. – 2005
754779
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 6. – 2005
754780
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 2. – 2005
754781
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 3. – 2005
754782
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 4. – 2005
754783
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 5. – 2006
754784
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 6. – 2006
754785
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 1. – 2006
754786
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 2. – 2006
754787
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 3. – 2006
754788
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 4. – 2006
754789
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 1. – 2007
754790
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 2. – 2007
754791
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 3. – 2007
754792
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 4. – 2007
754793
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 5. – 2007
754794
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 6. – 2007
754795
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 1. – 2008
754796
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 3. – 2008
754797
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 4. – 2008
754798
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 5. – 2008
754799
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 2. – 2008
754800
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 6. – 2008
754801
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 1. – 2009
754802
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 2. – 2009
754803
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 3. – 2009
754804
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 4. – 2009
754805
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 5. – 2009
754806
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 6. – 2009
754807
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 2. – 2011
754808
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 1. – 2011
754809
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 3. – 2011
754810
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 4. – 2011
754811
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 5. – 2011
754812
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 6. – 2011
754813
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 1. – 2012
754814
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 2. – 2012
754815
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 3. – 2012
754816
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 4. – 2012
754817
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 5. – 2012
754818
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 6. – 2012
754819
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 5. – 2013
754820
   Кристаллография / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 6. – 2013
754821
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 1. – 2013
754822
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 3. – 2013
754823
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 4. – 2013
754824
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 2. – 2013
754825
   Кристаллография ,минералогия и геохимия. – М, 1968. – 76с.
754826
  Ферсман А.Е. Кристаллография алмаза / А.Е. Ферсман. – Москва : Академия наук СССР, 1955. – 566с.
754827
  Бландел Т. Кристаллография белка / Т. Бландел, Л. Джонсон ; пер. с англ. В.Е. Шкловера ; под ред. Ю.Т. Стручкова : с предисл. Б.К. Вайнштейна. – Москва : Мир, 1979. – 620 с. : ил. – Библиогр.: с. 591-607 (612 назв.)
754828
  Ворошилов Ю.В. Кристаллография в лицах : этюды по истории науки / Ю.В. Ворошилов, С.А. Довгий, В.И. Павлишин ; Ин-т телекоммуникаций и глоб. информ. пространства НАН Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Информационные системы, 2013. – 396, [2] с. : портр., ил. – Указ.: с. 332-337. – Библиогр.: с. 338-339. – ISBN 978-966-2249-75-0


  Підпис автора
754829
  Нечаев А,В. Кристаллография геометрическая, физическая и физико-химическая : с 262 рис. в тексте / А.В. Нечаев, проф. – Киев : Изд. "Сотрудника", 1907. – [2], VI, 192 с. : ил.
754830
  Нечаев А,В. Кристаллография геометрическая, физическая и физико-химическая : с 380 рис. в тексте / А.В. Нечаев, проф. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Изд. "Сотрудника", 1909. – [2], VII, 246 с. : ил. – Без тит. л. и отстутст. с. [2], I-VII
754831
  Нечаев А,В. Кристаллография геометрическая, физическая и физико-химическая : с 386 рис. в тексте / А.В. Нечаев, проф. – 3-е изд., испр. и доп. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудника" ; [Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"], 1913. – [2], VI, 250 с. : ил.
754832
  Келли А. Кристаллография и дефекты в кристаллах : Пер.с англ. / А. Келли, Г. Гровс. – Москва : Мир, 1974. – 496с.
754833
  Балабаева Р.Ф. Кристаллография и дефекты в кристаллах : учеб. пособие / Р.Ф. Балабаева ; МВ и ССО РСФСР, Ярославский гос. ун-т. – Ярославль : Изд-во Ярославского университета, 1986. – 64 с.
754834
  Соколов Л.Д. Кристаллография и дефекты кристаллического строения металлов: уч. пособие. / Л.Д. Соколов, В.Н. Дубинский. – Горький, 1980. – 85с.
754835
   Кристаллография и кристаллохимия. – Ленинград
Вып. [?]. – 1982
754836
   Кристаллография и кристаллохимия. – Москва : Наука, 1986. – 325 с.
754837
  Кецмец Д.И. Кристаллография и минералогия : Учебное пособие / Д.И. Кецмец. – Харьков : Металлургиздат, 1957. – 152с.
754838
   Кристаллография и минералогия. – М, 1962. – 28с.
754839
  Шергин И.В. Кристаллография и минералогия / И.В. Шергин, К.К. Хазанович. – Л, 1968. – 88с.
754840
  Торопов Н.А. Кристаллография и минералогия / Н.А. Торопов, Л.Н. Булак. – 3-е изд. , перераб. и доп. – Ленинград : Изд-во л-ры по строительству, 1972. – 503с.
754841
  Гумилевский С.А. Кристаллография и минералогия / С.А. Гумилевский, В.М. Киршон, Г.П. Луговской; Под ред. А.И. Гинзбурга. – Москва : Высшая школа, 1972. – 280с.
754842
  Устимова Л.И. Кристаллография и минералогия : учеб. пособие / Л.И. Устимова. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 111 с.
754843
  Асхабов А.М. Кристаллография и физико-химические основы кристаллизации : учеб. пособие по спецкурсу / Асхабов А.М., Голдин Б.А. ; МВ и ССО РСФСР, Сыктывкарский гос. ун-т. – Сыктывкар : Издательство Пермского университета, 1983. – 92 с.
754844
  Шафрановский И.И. Кристаллография округлых алмазов / И.И. Шафрановский. – Ленинград : Изд-во Ленинградского у-та, 1948. – 132с.
754845
  Махмуд Алия Абдэльхакам Кристаллография приконтактных зон в кристаллических сростках : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 01.04.18 / Махмуд Алия Абдэльхакам; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1977. – 17л.
754846
   Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. – Москва : Металлургия, 1982. – 631 с.
754847
  Шафрановский И.И. Кристаллография. Метод. указ. для студ. / И.И. Шафрановский, В.А. Мокшевский. – Л., 1959. – 37с.
754848
  Смирнов Ю.М. Кристаллография. Монокристаллы, применяемые в оптике и детектировании излучений : учеб. пособие / Ю.М. Смирнов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1989. – 78с.
754849
  Сасим П.С. Кристаллология / П.С. Сасим. – Иркутск
1. – 1948. – 56 с.
754850
  Нестеров К.В. Кристалломорфические проявления минерализации природных вод / К.В. Нестеров. – Ростов н/Д, 1983. – 55с.
754851
   Кристалломорфологическая эволюция минералов. – Сыктывкар, 1981. – 27с.
754852
  Кукуй А.Л. Кристалломорфологический анализ и кинетика кристаллизации в системах с изоморфными компонентами Ni SO4--MgSO4--H2O b Ca WO4--Ca MoO4 : Автореф. дис.... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Кукуй А.Л. ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
754853
  Бартошинский З.В. Кристалломорфология алмаза из кимберлитов / З.В. Бартошинский, В.Н. Квасница ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов, Укр. минерал. о-во. – Киев : Наукова думка, 1991. – 170, [2] с. : ил., 4 л. ил. – Библиогр.: с. 163-171 (175 назв.). – ISBN 5-12-001903-X
754854
  Крочук В.М. Кристалломорфология и генетические особенности минералов карбонатов Приазовья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.20 / Крочук В.М.; АН УССР. Ин-тут геохимии и физики минералов. – К., 1982. – 16л.
754855
  Вовк П.К. Кристалломорфология и генетические особенности полевых шпатов камерных пегматитов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Вовк П.К.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
754856
  Гераничева Г.К. Кристалломорфология и типоморфизм циркона. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Гераничева Г.К.; Ленингр.горных ин-т. – Л, 1970. – 19л.
754857
  Зубов В.И. Кристалломорфология киновари и ее использования при поисках ртутных месторождений / В.И. Зубов. – М, 1976. – 81с.
754858
  Джафаров Ч.Д. Кристалломорфология пирита и ее минерагенетическое значение. / Ч.Д. Джафаров. – Баку, 1970. – 120с.
754859
  Бартошинский З.В. Кристалломорфология якутских алмазво : Автореф... канд. геол.-минерал. наук / Бартошинский З.В.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Львовский орена Ленина гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1962. – 17л.
754860
   Кристаллоносные микроорганизмы и перспективы их использования в лесном хозяйстве. – Москва : Наука, 1967. – 163 с. : табл.
754861
  Скопенко В.В. Кристаллообразование двойных фосфатов в фосфатных расплавах. / В.В. Скопенко, СлободяникН.С, П.Г. Нагорный // Теор. и эксперим. химия. – №3
754862
  Турлаков Валерий Николаевич Кристаллообразование как лимитирующий фактор при взаимодействиях в мелокодисперсных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Турлаков Валерий Николаевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
754863
  Трофимов Вячеслав Григорьевич Кристаллообразование при окислении мелкодисперсной трехокиси сурьмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Трофимов Вячеслав Григорьевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
754864
  Трофимов В.Г. Кристаллообразование при окислении мелкодисперсной трехокиси сурьмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Трофимов В.Г.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
754865
  Зурабова Э.Р. Кристаллообразующие бациллы как основа приготовления препаратов для борьбы с вредными насекомыми : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Зурабова Э.Р. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 19 с. – Бібліогр.:с.17-18
754866
  Белянкин Д.С. Кристаллооптика : компакт / Д.С. Белянкин. – Ленинград : "Кубуч", 1928. – 138 с.
754867
  Белянкин Д.С. Кристаллооптика / Д.С. Белянкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : "Кубуч", 1931. – 102 с. : ил.
754868
  Белянкин Д.С. Кристаллооптика : учеб. пособ. для вузов / Д.С. Белянкин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Госгеолиздат, 1949. – 127 с. : ил.
754869
  Белянкин Д.С. Кристаллооптика : учеб. пособ. для вузов / Д.С. Белянкин, В.П. Петров. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 128 с. + 4 вкл. л.
754870
  Ежов А.И. Кристаллооптика : учеб. пособие / А.И. Ежов. – Москва : Университет дружбы народов, 1969. – 156 с.
754871
  Пекар С.И. Кристаллооптика и добавочные световые волны. / С.И. Пекар. – Киев : Наукова думка, 1982. – 295с.
754872
  Татарский В.Б. Кристаллооптика и иммерсионный метод / В.Б. Татарский. – Ленинград : Изд-во Ленинградского у-та, 1949. – 268с.
754873
  Агранович В.М. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов / В.М. Агранович. – Москва : Наука, 1965. – 375 с.
754874
  Агранович В.М. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов / В.М. Агранович, В.Л. Гинзбург. – Изд. 2-е., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 432 с.
754875
  Чистяков И.Г. Кристаллооптические и рентгеноструктурные исследования некоторых жидких кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чистяков И.Г. ; АН СССР. Ин-т кристаллографии АН СССР. – Москва, 1963. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
754876
  Буракова Т.Н. Кристаллооптические константы и их использование в микрохимическом анализе / Т.Н. Буракова. – Ленинград : Ленинградкий унверситет, 1964. – 132 с. – Библиогр.: с. 128-130
754877
   Кристаллооптические особенности биотита северо-западной части Украинского щита по данным ИК-спектроскопии / В.Ф. Гринченко, Е.И. Ильченко, В.М. Хоменко, О.В. Зинсенко // Минерал. журн., 1990. – №6
754878
  Компаниец М.Ф. Кристаллооптический анализ в алюминиевом производстве / М.Ф. Компаниец. – Москва, 1959. – 180с.
754879
  Юшкин Н.П. Кристаллосимметрийный анализ сложных минеральных систем / Н.П. Юшкин. – Сыктывкар, 1985. – 39с.
754880
  Чуистов К.В. Кристаллоструктурные изменения при распаде пересыщенных твердых растворов на оснвое меди : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чуистов К.В.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1958. – 11л.
754881
  Гонтарева Римма Георгиевна Кристаллоструктурные изменения при термоциклической обработке никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гонтарева Римма Георгиевна; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
754882
  Тихонов Л.В. Кристаллоструктурные изменения при упрочении и разупрочении ниобия : Автореф... канд. физ мат.наук: / Тихонов Л. В.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1958. – 10л.
754883
  Круликовская М.П. Кристаллоструктурные изменения составляющих фаз при распаде пересыщенного -твердого раствора в аустенитных сталях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Круликовская М.П. ; Объед. учен. совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 18 с.
754884
  Смирнов Ю.М. Кристаллофизика : учеб. пособие / Ю.М. Смирнов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1990. – 56с.
754885
   Кристаллофизика минералов. – Казань, 1979. – 139с.
754886
  Чуйко Геннадий Петрович Кристаллофизические основы формирования электронных свойств неполных аналогов бинарных алмазоподобных полупроводников : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чуйко Геннадий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Херсонский индустриальный ин-т. – К., 1989. – 281л. – Бібліогр.:л.247-281
754887
  Чуйко Геннадий Петрович Кристаллофизические основы формирования электронных свойств неполных аналогов бинарных алмазоподобных полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чуйко Геннадий Петрович; КГУ. – К., 1990. – 46л.
754888
  Шамовский Л.М. Кристаллофосфоры и сцинтилляторы в геологии / Л.М. Шамовский. – М., 1985. – 239с.
754889
  Поваренных А.С. Кристаллохимическая классификация минеральных видов / А.С. Поваренных. – Киев : Наукова думка, 1966. – 547 с.
754890
   Кристаллохимические аспекты изоморфизма / Поваренных А.С. – К, 1976. – 171с.
754891
  Матюшенко Н.Н. Кристаллохимические закономерности в структурах двойных соединений с элементами II и III периодов и рентгенографические исследования некоторых бериллидных и силицидных фаз : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Матюшенко Н.Н. ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 22 с.
754892
  Мдивишвили О.М. Кристаллохимические основы регулирования свойств природных сорбентов / О.М. Мдивишвили. – Тбилиси, 1983. – 268с.
754893
  Скорняков В.А. Кристаллохимические особенности и явления переноса в халькогенидах серебра и их твердых растворах при реакционной диффузии : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скорняков В.А. ; МВ и ССО РСФСР, Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1974. – 17 с.
754894
   Кристаллохимические особенности силикатных минералов Урала. – Свердловск, 1981. – 88с.
754895
  Шевченко В.Я. Кристаллохимические проблемы материаловедения полупроводников / В.Я. Шевченко, В.Ф. Дворянкин, Г.Г. и др. Дворянкина. – Москва : Наука, 1975. – 135 с.
754896
  Ворошилов Ю.В. Кристаллохимические таблицы тройных халькогенидов / Ю.В. Ворошилов. – Москва, 1989. – 223с.
754897
  Дубровина Ирина Николаевна Кристаллохимические характеристики и магнитные свойства шпинельных фаз системах Me-Fe-Ti-O (Me-Co, Ni) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Дубровина Ирина Николаевна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
754898
   Кристаллохимические, физико-химические и физические свойства полупроводниковых веществ : справочник / Г.Б. Бокий, И.П. Воронина, Г.Г. Дворянкина, В.Ф. Дворянкин, Я.А. Угай, В.Я. Шевченко. – Москва : Издательство стандартов, 1973. – 208 с.
754899
  Падуров Н.Н. Кристаллохимический анализ и методы геометрической кристаллографии / Н.Н. Падуров. – Москва-Ленинград : Госнаучтехиздат, 1931. – 272 с.
754900
  Строителев С.А. Кристаллохимический аспект технологии полупроводников. / С.А. Строителев; Ржанов В.А. – Новосибирск : Наука, 1976. – 192с.
754901
  Подберезская Н.В. Кристаллохимическое изучение некоторых тио- и селеносульфатов этилендиаминовых комплексных катионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Подберезская Н.В.; Горьковск. гос. ун-т. – Горький. – 28л.
754902
  Соловьев С.П. Кристаллохимическое исследование антисегнетоэлектриков со структурой типа перовскита. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев С.П.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1960. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
754903
  Рылов Г.М. Кристаллохимическое исследование минералов со структурой типа Берилла. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Рылов Г.М.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 24л.
754904
  Магарилл С.А. Кристаллохимическое исследование некоторых изополимолибденов и изополивольфрамов щелочных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Магарилл С. А.; Сиб. от-ние АН ССС, Ин-т неорган. хим. – Новосибирск, 1974. – 27л.
754905
  Бокий Г.Б. Кристаллохимия : [учеб. пособ. для вузов] / Г.Б. Бокий. – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1960. – 357 с. : ил. – Библиогр.: с. 353 (19 назв.)
754906
  Земан И. Кристаллохимия / И. Земан. – Москва : Мир, 1969. – 156с.
754907
  Бокий Г.Б. Кристаллохимия / Г.Б. Бокий ; АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1971. – 400 с. : ил., 1 л. табл. – Библиогр.: с. 390-393
754908
  Леонюк Н.И. Кристаллохимия безводных боратов / Н.И. Леонюк, Л.И. Леонюк. – М., 1983. – 215с.
754909
  Кузьма Ю.Б. Кристаллохимия боридов / Ю.Б. Кузьма. – Львов, 1983. – 160с.
754910
   Кристаллохимия и парагенезы минералов осадочных пород. – Новосибирск, 1975. – 172с.
754911
   Кристаллохимия и рентгенография минералов. – Л, 1987. – 175с.
754912
  Трунов В.Н. Кристаллохимия и свойства двойных молебдатов и вольфратов / В.Н. Трунов. – Ленинград : Наука, 1986. – 172 с.
754913
   Кристаллохимия и спектрография минералов. – К, 1984. – 156с.
754914
  Порай-Кошиц Кристаллохимия и стереохимия координационных соединений молибдена / М.А. Порай-Кошиц, Л.О. Атовмян. – Москва : Наука, 1974. – 231 с.
754915
   Кристаллохимия и структура минералов. – Ленинград : Наука, 1974. – 148с.
754916
   Кристаллохимия и структурная минералогия. – Л, 1979. – 132с.
754917
   Кристаллохимия и структурные особенности минералов. – Л, 1976. – 143с.
754918
  Литвин А.Л. Кристаллохимия и структурный типоморфизм амфиболов / А.Л. Литвин. – Киев : Наукова думка, 1977. – 235с.
754919
  Литвин А.Л. Кристаллохимия и структурный типоморфизм амфиболов. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.08 / Литвин А.Л.; АН УССР. – К, 1975. – 37л. – Бібліогр.:с.34-37
754920
   Кристаллохимия и структурный типоморфизм минералов. – Ленинград : Наука, 1985. – 192с.
754921
  Пирсон У. Кристаллохимия и физика металлов и сплавов : [в 2 ч.] / У. Пирсон ; перевод с англ. [и предисл.] канд. физ.-мат. наук С.Н. Горина. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1977. – 419 с. – Списки лит. в конце глав
754922
  Пирсон У. Кристаллохимия и физика металлов и сплавов : [в 2 ч.] / У. Пирсон ; перевод с англ. [и предисл.] канд. физ.-мат. наук С.Н. Горина. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1977. – 471 с. – Списки лит. в конце глав
754923
  Гладышевский Е.И. Кристаллохимия интерметаллических соединений редкоземельных металлов / Е.И. Гладышевский, О.И. Бодак. – Львов, 1982. – 253с.
754924
   Кристаллохимия минералов. – Л, 1981. – 119с.
754925
   Кристаллохимия минералов. – София, 1986. – 975 с.
754926
   Кристаллохимия минералов и геологические проблемы. – Москва : Наука, 1975. – 291с.
754927
  Сидоренко Г.А. Кристаллохимия минералов урана / Г.А. Сидоренко. – Москва : Атомиздат, 1978. – 216 с.
754928
  Воронков А.А. Кристаллохимия минералов циркония и их искусственных аналогов / А.А. Воронков. – Москва : Наука, 1978. – 182 с.
754929
  Ильинова Г.Н. Кристаллохимия некоторых твердых растворов ферритов со структурой шпинели : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ильинова Г.Н.; Урал. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Свердловск, 1971. – 22л.
754930
   Кристаллохимия неорганических и органических соединений. – Кишинев, 1982. – 181с.
754931
  Органова Н.И. Кристаллохимия несоразмерных и модулированных минералов / Н.И. Органова; Бокий Г. Б. – М., 1989. – 142с.
754932
  Мдивишвили О.М. Кристаллохимия поверхности глинистых минералов / О.М. Мдивишвили. – Тбилиси, 1977. – 209с.
754933
   Кристаллохимия полепроводников и процессы на их поверхности. – Воронеж, 1983. – 123с.
754934
  Савин В.В. Кристаллохимия промежуточных фаз и аморфных сплавов на основе переходных металлов / В.В. Савин, Е.Ю. Костенко; М-во образования и науки Украины, Запорож. нац. ун-т. – Запорожье : Запорож. нац. ун-т, 2005. – 346, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 313-343. – ISBN 966-599-261-9
754935
  Макаров Е.С. Кристаллохимия простейших соединений урана, тория, плутония и нептуния / Е.С. Макаров. – Москва : АН СССР, 1958. – 142 с.
754936
  Белов Н.В. Кристаллохимия силикатов с крупными катионами / Н.В. Белов ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии. – Москва : [б. и.], 1961. – 68 с.
754937
  Гладышевский Е.И. Кристаллохимия силицидов и германидов / Е.И. Гладышевский. – Москва : Металлургия, 1971. – 296 с.
754938
  Сандомирский П.А. Кристаллохимия смешанных анионных радикалов / П.А. Сандомирский, Н.В. Белов. – Москва : Наука, 1984. – 205с.
754939
  Петров А.Н. Кристаллохимия твердого состояния / А.Н. Петров, В.А. Черепанов. – Свердловск, 1987. – 94с.
754940
  Гринь Юрий Николаевич Кристаллохимия тернарных галлидов редкоземельных и переходных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гринь Юрий Николаевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1980. – 23л.
754941
  Екимов С.П. Кристаллохимия упорядочения катионов в пироксенах и их германатных аналогах по данным мессбауэровской спектроскопии : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Екимов С.П.; АН СССР. – Ленинград, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
754942
  Бляссе Ж. Кристаллохимия феррошпинелей / Ж. Бляссе ; пер. с англ. Б.Е. Левина и Л.М. Летюка ; под ред. Б.Е. Левина. – Москва : Металлургия, 1968. – 184 с.
754943
  Платонов А.Н. Кристаллохимия, оптические спектры и окраска бериллов. І. Гелиодор и золотистый берилл (golden beryl) - две разновидности природных желтых бериллов / А.Н. Платонов, В.М. Хоменко, М.Н. Таран // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 3-14 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0204-3548
754944
  Китайгородский А.И. Кристаллы / А.И. Китайгородский. – Москва- Ленинград, 1950. – 64с.
754945
  Китайгородский А.И. Кристаллы / А.И. Китайгородский. – 2-е изд. – М, 1955. – 64с.
754946
  Шаскольская М.П. Кристаллы / М.П. Шаскольская. – Минск : Гос. изд. техн-теор. л-ры, 1956. – 228с.
754947
  Галина Л. Кристаллы / Л. Галина; пер. с болгар. М. Маринова; Ред. перевода А. Андреевой. – [ София ] : София-пресс, 1975. – 227 с.
754948
  Шаскольская М.П. Кристаллы / М.П. Шаскольская. – Москва : Наука, 1978. – 208с.
754949
  Шаскольская М.П. Кристаллы / М.П. Шаскольская. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1985. – 208 с.
754950
   Кристаллы активных диэлектриков : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1982. – 220 с.
754951
  Шубников А.В. Кристаллы в науке и технике / А.В. Шубников. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 48с.
754952
  Шубников А.В. Кристаллы в науке и технике. / А.В. Шубников. – 2-е изд., доп. – М., 1958. – 56с.
754953
  Гижинский А.Р. Кристаллы двойных натриевых вольфрамато лантана. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 01.057 / Гижинский А.Р.; МГУ. – М, 1972. – 23л.
754954
  Кузнецов В.Д. Кристаллы и кристаллизация / В.Д. Кузнецов. – Москва : Гостехиздат, 1953. – 411с.
754955
  Лонсдейл К. Кристаллы и рентгеновские лучи / К. Лонсдейл. – Москва : Иноиздат, 1952. – 215 с.
754956
  Банн Ч. Кристаллы их роль в природе и науке / Ч. Банн. – Москва : Мир, 1970. – 312 с.
754957
  Шафрановский И.И. Кристаллы минералов. / И.И. Шафрановский. – Л.
ч. 1. – 1957. – 223с.
754958
  Шафрановский И.И. Кристаллы минералов. Кривогранные, скелетные и зернистые формы / И.И. Шафрановский. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 332с.
754959
  Витовский Б.В. Кристаллы сегнетовой соли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Витовский Б.В.;. – Москва, 1949. – 11 л.
754960
  Банн Ч. Кристаллы, их роль в природе и науке / Ч. Банн. – М, 1970. – 312с.
754961
   Кристалогенезис водорозчинних солей : Методичні вказівки до самостійних експериментальних робіт з курсу "Кристалографія" для студ. геолог. факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 19с.
754962
  Квасниця І.В. Кристалогенезис самородної міді України : Автореф. дис. ...канд. географ. наук: Спец. 04.00.20 / Ірина Вікторівна Квасниця; МОНУ;Львівський нац. ун-т. – Львів, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
754963
  Шматько М.К. Кристалографія / М.К. Шматько. – Харків : ДВУ
Ч. 1 : Геометричні елементи кристалічних тіл. – 1928. – 135 с.
754964
  Попов Г.М. Кристалографія / Г.М. Попов, І.І. Шафрановський. – Переклад з 3-го рос. видання. – Львів : Львівський університет, 1959. – 337 с.
754965
  Лискович С.Б. Кристалографія / С.Б. Лискович. – Львів : Вища школа, 1978. – 95 с.
754966
  Грінченко В.Ф. Кристалографія : Навчальний посібник для студ. геолог. фак-ту. / В.Ф. Грінченко; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-030-9
Ч. 1. – 1997. – 105с.
754967
  Грінченко В.Ф. Кристалографія : Навчальний посібник / В.Ф. Грінченко, О.В. Митрохін, О.В. Грінченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2002. – 41с.
754968
  Грінченко В.Ф. Кристалографія : навчальний посібник із дисципліни "Мінералогія з основами кристалографії" / В.Ф. Грінченко, В.А. Нестеровський, І.В. Квасниця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 205 с. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-439-360-4
754969
  Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія : навч. посібник для студентів вищих техн. навч. закладів / Куровець Михайло ; М-во освіти України. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0287-4
Ч. 1 : Кристалографія мінералів. – 1996. – 225 с.
754970
  Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія : навч. посібник для студентів вищих техн. навч. закладів / Куровець Михайло ; М-во освіти України. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0288-2
Ч. 2 : Систематика, короткий опис та методика визначення мінералів. – 1996. – 216 с.
754971
  Пчелінцев В.О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Пчелінцев В.О. ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 226 с. : іл. – ISBN 978-966-657-193-2
754972
  Недоля А.В. Кристалографія. Фізичні властивості кристалів : навч. посібник для студ. освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" напряму підгот. "Прикладна фізика" / А.В. Недоля ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Просвіта, 2014. – 138, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-138. – ISBN 978-966-653-354-1
754973
  Квасниця В.М. Кристаломорфологія граутиту ([alfa]-MnOOH) із Заваллівського родовища графіту (Український щит) / В.М. Квасниця, Є.В. Науменко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – C. 11-18. – ISSN 2519-2396
754974
  Квасниця В.М. Кристаломорфологія Закарпатського волніну (BA[SO4]) / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – Т. 32, № 2. – C. 75-84. – ISSN 0204-3548


  Волнін - рідкісний морфологічний різновид призматичних кристалів бариту, індикаторною ознакою яких є значне видовження вздовж осі [001], разом із незначним у більшості випадків розвитком вздовж осі [001].
754975
  Квасниця В.М. Кристаломорфологія та походження мікродіамантів із неогенового розсипу Самоткань (Середнє Придніпров"я) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 12-23 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2519-2396
754976
   Кристаломорфологія, геохімія та генезис карбонатних утворень Гірського Криму / Загнітко Василь, Квасниця Ірина, Мороз Володимир, Проскурка Любов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 118-121 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-6220
754977
  Загнітко Василь Кристаломорфологія, геохімія та генезис карбонатних утворень Гірського Криму / Загнітко Василь, Ірина. Мороз Володимир Квасниця, Проскурка Любов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 118-121 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-6220
754978
  Романюк М.О. Кристалооптика : навч. посібник / М.О. Романюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 449-455. – Бібліогр.: с. 441-448. – ISBN 978-617-10-0251-7
754979
  Степаняк М.В. Кристалооптичний термометр. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Степаняк М.В.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1998. – 16л.
754980
  Гнатюк І.Є. Кристалоструктурні зміни на початкових етапах відпуску маркетингу високовуглецевих Fe-Al сплавів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.13 / Гнатюк І.Є.; Харків. фіз.-тех. ін-тут. – Харків, 2002. – 17 с.
754981
  Бичков К.Л. Кристалоутворення BiVO4 з розплавів системи К - Ві - V - Mo - O / К.Л. Бичков, К.В. Теребіленко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5
754982
   Кристалоутворення твердих розчинів, ізоструктурних лангбейніту, в системах К2О-Р2О5-Мш2О3-ТіО2 (Мш-Сr, Fe, In, Sc) / Н.В. Стусь, М.С. Слободяник, Т.І. Ущапівська, В.І. Карманов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-74. – (Хімія ; вип. 36)


  Методом кристалізації з розплавів одержано тверді розчини Kl+yMIIITi2-x(PO4)3, (M-Cr, Fe, In, Sc), ізоструктурні лангбейніту. Встановлено області та закономірності кристалоутворення даних сполук у системах К2О-Р2О5-Мш2О3-ТіО2. Розраховано параметри ...
754983
  Тітов Ю.О. Кристалохімічні критерії існування сполук і фаз Руддлесдена-Поппера типу A11LnnBn111O3n+1 / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, Я.А. Краєвська // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 8-13. – ISSN 0041-6045


  Визначено необхідні критерії реалізації сполук та фаз Руддлесдена-Поппера (РП) типу A11LnnBn111O3n+1| із шаруватою перовскітоподібною структурою (ШПС), які враховують геометричний фактор, а також характер хімічних зв"язків у кристалах.
754984
  Шевченко Л.Л. Кристалохімія : Практикум. Навчальний посібник для студентів хімічних факультетів університетів / Л.Л. Шевченко. – Київ : Вища школа, 1981. – 136 с.
754985
  Шевченко Л.Л. Кристалохімія : Підручник / Л.Л. Шевченко. – Київ : Вища школа, 1993. – 174с. – ISBN 5-11-004021-4
754986
  Лупашко Т. Кристалохімія та генетичні особливості флюориту Сущано-Пержанської тектонічної зони (Український щит) / Т. Лупашко, К. Ільченко, О. Гречановська // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 91-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-6220
754987
  Хоменко В.М. Кристалохімія та спектроскопія егіринів Октябрського масиву та лужних метасоматитів Приазов"я // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 15-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0204-3548
754988
  Савельев Владимир Кристальные мифы Swarovski: искусство кристальных фантазий : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 72 : Фото
754989
  Широбокова Д.Н. Кристатні форми кактусів в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / Д.Н. Широбокова, К.М. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Описано колекцію кристатних форм кактусів в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна, їх біологічні особливості та культуру.
754990
   Кристиан-Жак. – Москва : Искусство, 1981. – 209 с.
754991
  Ливанова М. Кристиан Барнард: сердце в руках хирурга // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 50-69. – ISSN 1819-6268
754992
  Дубинянский М. Кристиан Диор: цветы его жизни // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 3 (55). – С. 80-99. – ISSN 1819-6268
754993
  Асенова Петя Кристиан Сандфелд – баща или кръстник на балканското езикознание? // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 2. – С. 74-83. – ISSN 0204-8701
754994
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса : роман / Сигрид Унсет ; [пер. с норв. М.А. Дьяконова]. – Киров : Кировское книжное издательство
Т. 1. – 1956. – 312 с.
754995
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М - Л
Кн. 1. – 1962. – 310с.
754996
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М - Л
Кн. 2. – 1962. – 427с.
754997
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М - Л
Кн. 3. – 1962. – 448с.
754998
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – Петрозаводск
Т. 1-2. – 1986. – 683 с.
754999
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М
1. – 1989. – 572с.
755000
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М
2. – 1989. – 555с.
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,