Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
754001
   "Мармуровий палац" - жива вода Моршина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 24-25 : фото
754002
  Сауббрі Абдельжаліль "Марокко не боїться змін і реформ" : Інтерв"ю / інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  Розмова з Послом Королівства Марокко в Україні Абдельжалілем Сауббрі.
754003
  Яновский А.Н. "Марсельеза" на орловских улицах / А.Н. Яновский. – Тула, 1989. – 254с.
754004
   "Мартен". – Челябинск, 1977. – 223с.
754005
  Орлова Р.Д. "Мартин Иден" Джека Лондона / Р.Д. Орлова. – Москва, 1967. – 120с.
754006
  Кулешов А.П. "Мартини" может погаснуть / А.П. Кулешов. – Москва, 1963. – 191с.
754007
  Дзюба І. "Маруся Чурай" // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 59-71. – ISBN 978-966-06-0713-2
754008
  Мариняк Р.С. "Маруся Чурай" Л. Костенко в контексті інтерпретацій легенди про піснетворку-отруйницю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 93-100. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
754009
  Маленко О.О. "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка: проста любов, що викликає сльози // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2019. – № 31/33 (575/577), листопад 2019 р. – С. 9-14
754010
  Токаленко О. "Марфа" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Містична повість.
754011
  Ермолаева Н. "Маршал вызывал у меня трепет" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 8-9. – ISSN 0234-1670


  Маршал Карл Густав Маннергейм
754012
  Шабанов Валерий "Маршальский домик" и другие рассказы : рассказы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 0321-1878
754013
  Самокиш І. "Маршем миру" проти війни Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 вересня (№ 176). – С. 3


  "Марш миру" в Москві - свідчення того, що активна меншість у Росії може публічно заявити про свою позицію.
754014
  Білецький Л. "Марьяна Черниця" Т. Шевченка : (історія тексту) / Написав Л. Білецький. – [Львів], 1927. – 22 с. – Окремий відбиток із: Записки НТШ. Львів, 1927, с. 181-202
754015
  Гуджеджиани И. "Масдари" (инфинитив) в сванском языке // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 148-151. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
754016
  Беляев М.Д. "Маскарад" Лермонтова в театральных эскизах А.Я. Говина / М.Д. Беляев. – Москва-Л., 1941. – 107с.
754017
   "Маскарад" Лермонтова. Сборник статей. К столетию со дня гибели М.Ю.Лермонтова /1841-1941/.. – Москва-Л., 1941. – 272 с.
754018
  Линев Л.А. "Маскарад" М.Ю.Лермонтова : Автореф... канд. филол.наук: / Линев Л.А.; Лен. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
754019
  Ходукина Т.И. "Маскарад" М.Ю.Лермонтова. (Проблема жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Ходукина Т.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 23л.
754020
  Татаров О. "Маски-шоу" в минулому? Аналіз змін до КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)
754021
  Черняк Мария Александровна "Маски-шоу" в современной массовой литературе : от псевдонима - к бренду // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Системное исследование феномена массовой литаретуры требует обращения к категории автора. Понятие "автор" в массовой литературе меняет свою "онтологическую" природу. Во многом это связано с возникшей многоукладностью в литературе и расширением круга ...
754022
  Танчер В.В. "Масова культура" проти мас / В.В. Танчер. – Киев, 1972. – 110 с.
754023
  Іванов С.О. "Масова культура" як продукт розвитку суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 125-127. – ISBN 978-966-452-103-8
754024
  Якубіна В.Л. "Масова людина" - кожен з нас? Розмисли над працею Майкла Оукшотта "маси в представницькій демократії" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-143. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
754025
  Харин Ю.А. Марксистская социальная диалектика / Ю.А. Харин. – Минск : Университетское, 1985. – 320с.
754026
   Марксистская философия в XIX веке. – Москва
Кн. 1. – 1979
754027
  Головаха И.П. Марксистская философия о познаваемости мира / И.П. Головаха. – Киев, 1955
754028
  Леонов М. Марксистский диалектический метод / М. Леонов ; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 211 с.
754029
  Сикорский В.М. Марксистский философский материализм / В.М. Сикорский. – Минск, 1956. – 31с.
754030
   Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран. – Москва
1. – 1974. – 192с.
754031
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 622с.
754032
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое государство. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 559 с.
754033
   Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое право. – Москва, 1973. – 647 с.
754034
   Марксистско-ленинская партия в политической системе социалистического общества. – Москва, 1981. – 231 с.
754035
  Худяк В.Ю. Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание / В.Ю. Худяк. – Москва, 1980. – 15 с.
754036
   Марксистско-ленинская теория и коммунистическое воспитание. – Москва
5. – 1980. – 16с.
754037
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – Москва, 1971. – 460с.
754038
   Марксистско-ленинская теория народонаселения. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1974. – 415с.
754039
  Медведев Н.В. Марксистско-ленинская теория отражения и учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельсноти / Н.В. Медведев. – М, 1954. – 112с.
754040
   Марксистско-ленинская теория познания. – Москва
1-3. – 1974. – с.
754041
   Марксистско-ленинская теория познания: (исследования советских ученых 1976-1985 гг.). – Москва, 1986. – 155с.
754042
   Марксистско-ленинская теория социального развития. – Москва, 1978. – 238с.
754043
   Марксистско-ленинская теория стоимости. – Москва, 1971. – 215с.
754044
  Французова Н.П. Марксистско-ленинская философия - методология естественных и общественных наук / Н.П. Французова. – М, 1969. – 96 с.
754045
   Марксистско-ленинская философия. – Х., 1965. – 56с.
754046
   Марксистско-ленинская философия. – М.
2. – 1976. – 432с.
754047
   Марксистско-ленинская философия. – 6-е изд. – Москва
2. – 1976. – 430с.
754048
   Марксистско-ленинская философия : учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1984. – 367 с.
754049
   Марксистско-ленинская философия. – М.
Ч. 1. – 1986. – 171с.
754050
   Марксистско-ленинская философия. – М.
Ч. 2. – 1986. – 93с.
754051
   Марксистско-ленинская философия : курс лекций. – Киев : Выща школа, 1988. – 438 с.
754052
  Фатилев Х.М. Марксистско-ленинская философия и естествознание / Х.М. Фатилев. – Москва, 1960. – 283с.
754053
   Марксистско-ленинская философия и методологические проблемы военной теории и практики. – М., 1982. – 408с.
754054
  Федосеев П.Н. Марксистско-ленинская философия на современном этапе : лекция / П.Н. Федосеев. – Москва : Мысль, 1974. – 71 с.
754055
  Долгих Ф.И. Марксистско-ленинская философия о материальном единстве мира и современное естествознание / Канд. филос. наук Ф.И. Долгих ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 48 с.
754056
   Марксистско-ленинская философия. (Список предметных рубрик). – М., 1965. – 69с.
754057
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Х.
1. – 1965. – 56с.
754058
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – М., 1969. – 368с.
754059
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – Изд. 2-е, доработ. – Москва, 1971. – 335с.
754060
   Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. – К., 1985. – 132с.
754061
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Х., 1965. – 92с.
754062
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Москва, 1967. – 338с.
754063
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – М., 1969. – 338с.
754064
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – Москва, 1971. – 448с.
754065
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 3-е, доп. и доработ. – М., 1972. – 448с.
754066
   Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. – Изд. 4-е. – Москва, 1974. – 448с.
754067
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания для студентов-иногородников 3 и 4 курсов УЗПИ. – Х., 1964. – 38с.
754068
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и планы семинарских занятий для студентов 3 и 5 курсов, обучающихся по программе вечерних фак-тов на 1964-65 учеб. год. – Х., 1964. – 16с.
754069
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1968. – 34с.
754070
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабоч. план для студентов-заочников. – Х., 1969. – 35с.
754071
   Марксистско-ленинская философия. Метод. указания и рабочий план. – Х., 1964. – 28с.
754072
   Марксистско-ленинская философия. Методич. указания для студентов-заочников УЗПИ. – Х., 1965. – 40с.
754073
  Трофимов П.С. Марксистско-ленинская эстетика и ее отношение к другим общественным наукам. / П.С. Трофимов. – М., 1961. – 32с.
754074
  Маслов Н.Н. Марксистско-ленинские методы историко-партийного исследования. / Н.Н. Маслов. – Москва, 1983. – 157с.
754075
  Шолом Ф.Я. Марксистско-ленинские принципы исследования и освещения русско-украинских литературных взаимосвязей XVI-XVIII вв. // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 40-45
754076
  Худабердиев Я. Марксистско-ленинский авангард туркменского народа. / Я. Худабердиев. – Ашхабад, 1967. – 300с.
754077
  Чагин Б.А. Марксистско-ленинский принцип партийности в философии / Б.А. Чагин. – Л, 1974. – 134с.
754078
  Айрапетян М.Э. Марксистско-ленинское научное предвидение в области международных отношений / М.Э. Айрапетян ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1961. – 35 с. – (Материал в помощь лектору)
754079
   Марксистско-ленинское образование и научное творчество. – Минск, 1982. – 167с.
754080
   Марксистско-ленинское образование кадров. – Свердловск, 1951. – 120с.
754081
  Слепов Л.А. Марксистско-ленинское образование коммунистов / Л.А. Слепов. – Москва, 1951. – 20с.
754082
   Марксистско-ленинское образование коммунистов. – Чита, 1952. – 40с.
754083
  Слепов Л.А. Марксистско-ленинское образование коммунистов / Л.А. Слепов. – Москва, 1953. – 24с.
754084
  Степков В.И. Марксистско-ленинское образование коммунистов и беспартийных. / В.И. Степков. – Москва, 1962. – 63с.
754085
   Марксистско-ленинское образование учителей. – М, 1985. – 128с.
754086
  Чувиков П.А. Марксистско-ленинское учение о войне и армии / П.А. Чувиков. – М, 1946. – 103с.
754087
  Бартенев С.А. Марксистско-ленинское учение о войне и армии / С.А. Бартенев ; Д.А. Волкогонов. – Москва : [б. и.], 1984. – 335 с.
754088
   Марксистско-ленинское учение о всестороннем развитии личности как методологическая основа коммунистического воспитания и образования. – М, 1988. – 168с.
754089
   Марксистско-ленинское учение о государстве и праве. – М, 1977. – 352с.
754090
   Марксистско-ленинское учение о партии и его развитие в Программе КПСС. – Грозный, 1965. – 52с.
754091
   Марксистско-ленинское учение о социализме и современность. – М, 1975. – 487с.
754092
  Степанова Л.И. Марксистско-лениское учение о диктатуре пролетариата / Л.И. Степанова. – М., 1955. – 40с.
754093
   Марксистское искусствознание и В.М.Фриче. – М, 1930. – 211с.
754094
  Мартынов Н.Д. Марксистское направление в западногерманской историографии немецкого рабочего движения 1871-1914 гг. / Н.Д. Мартынов. – Днепропетровск, 1984. – 80с.
754095
  Кошовий Костянтин Кузьмич Марксистська логіка і сучасність / Кошовий Костянтин Кузьмич. – К., 1973. – 48с.
754096
  Войтко В.І. Марксистська соціологія як наука / В.І. Войтко. – Київ, 1968. – 103с.
754097
  Машкіна Марксистська теорія про насильство в історії / Машкіна, І // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 44-45
754098
  Марюков О. Марксистська філософія і теорія вчинку В.А. Роменця: в пошуках основи розвитку людини у світі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 51-56. – ISSN 1810-2131
754099
  Горбатова Л.С. Марксистсько-ленінска теорія відображення і деякі філософскфі питання фізіології вищої нервової діяльності / Л.С. Горбатова; Інститут філософії АН УРСР. – Київ : АН УРСР, 1961. – 94с.
754100
  Танчер В.К. Марксистсько-ленінська критика ідеалістичних теорій походження релігії (окремий відбиток) : Наукові записки / В.К. Танчер; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ. – (Філософський збірник ; № 3)
т.16., вип. 4. – 1957. – [10с.]
754101
  Ковальов Г.К. Марксистсько-ленінська партія - авангард народу / Г.К. Ковальов, В.К. Палишко. – Київ, 1969. – 98с.
754102
  Горбатова Л.С. Марксистсько-ленінська теорія відображення і деякі філософські питання фізіології вищої нервової діяльності / Л.С. Горбатова. – Київ, 1961. – 94с.
754103
  Канар І.А. Марксистсько-ленінська теорія кризисів. / І.А. Канар. – К, 1941. – 30с.
754104
  Войтко В.І. Марксистсько-ленінська теорія націй і національного питання / В.І. Войтко. – Київ, 1958. – 81с.
754105
  Бутенко А.П. Марксистсько-ленінська теорія соціалістичної революції і сучасний ревізіонізм / А.П. Бутенко. – Київ, 1961. – 88с.
754106
  Воробйов І.Ф. Марксистсько-ленінська філософія / І.Ф. Воробйов. – Київ : Політвидав УРСР, 1961. – 416с.
754107
  Передерій В.І. Марксистсько-ленінська філософія і конкретні науки / В.І. Передерій. – Київ, 1963. – 40с.
754108
   Марксистсько-ленінська філософія і сучасність. – К, 1969. – 43с.
754109
  Горяч М.П. Марксистсько-ленінська філософія про формування відношення людини до природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
754110
  Войтко В.І. Марксистсько-ленінська філософія сьогодні і завтра / В.І. Войтко. – Київ, 1973. – 48с.
754111
  Загоруйко А.П. Марксистсько-ленінське вчення про диктатуру пролетаріату та його значення в сучасних умовах / А.П. Загоруйко. – Київ, 1957. – 44с.
754112
  Камишан М. Марксистсько-ленінське вчення про диктатуру пролеторіату / М. Камишан. – К., 1959. – 104с.
754113
  КДУ ім. Шевченка. Кафедра Т.Г. політ. економії Марксистсько-ленінське вчення про зубожіння трудящих при капіталізмі та критика теорій так званого "народного капіталізму" / ім. Шевченка. Кафедра Т.Г. політ. економії КДУ. – К., 1957. – с.
754114
   Марксистсько-ленінське вчення про зубожіння трудящих при капіталізмі та критика теорій так званого "народного капіталізму". – К, 1957. – 22с.
754115
  Аруюнов В.Х. Марксистсько-ленінське вчення про можливість і дійсність та проблема прогнозування у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
754116
  Кравцев І.Є. Марксистсько-ленінські принципи пролетарського інтернаціоналізму / І.Є. Кравцев. – Київ, 1956. – 79с.
754117
   Марксистсько ленінська методологія вивчення лінгвістичних об""єктів. – К, 1983. – 176с.
754118
  Андреев М.В. Марксисты и христиане : диалог / М.В. Андреев. – Москва, 1983. – 64с.
754119
   Марксисты ленинцы в вологодской ссылке. – Архангельск, 1977. – 142с.
754120
   Марксисты ленинцы Латинской Америки в борьбе за мир и прогресс. – М, 1980. – 271с.
754121
  Ерманский О.А. Марксисты на распутье : (о сборнике "Самозащита") / А. Ерманский [псевд.]. – Петроград : Изд. "Книга", 1916. – 70 с.
754122
   Марксисты отвечают своим католическим критикам. – М, 1958. – 71с.
754123
  Дени А. Марксисты отвечают своим католическим критикам / А. Дени. – М., 1958. – с.
754124
  Прокопенко И.Д. Маркситско-ленинская философия. / И.Д. Прокопенко, Е.В. Крутько. – Х, 1967. – 56с.
754125
  Петренко П. Марксівська метода в літературознавстві / П. Петренко. – Харків, 1928. – 135с.
754126
  Петренко П. Марксівська метода в літературознавстві / П. Петренко. – Харків, 1928. – 135с.
754127
  Паннекук Ант Марксізм і дарвінізм / Ант. Паннекук ; переклад М. Галагана. – Київ ; Відень ; Львів : Вид. і наклад Закордонної групи У.С.-Д.Р.П., 1921. – 72 с.
754128
  Розман М. Марксо-ленінська теоріязубожіння пролетаріяту за капіталізму / М. Розман : Пролетар, 1933. – 104 с.
754129
  Капустин Владимир Андреевич Марксова концепция отчуждения труда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.00 / Капустин Владимир Андреевич; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 24л.
754130
  Нигиш Т. Марксова концепция собственности и новые подходы к организации процесса труда в развитых капиталистических странах : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Нигиш Т.; МГУ. – М., 1991. – 24л.
754131
  Кунов Г. Марксова теория исторического процесса / Г. Кунов. – М-Л, 1930. – 335с.
754132
  Мошенский М.Г. Марксова теория прибавочной стоимости и современность / М.Г. Мошенский. – Москва, 1967. – 48с.
754133
  Лисичкин Г.С. Марксова теория стоимости и социалистическая экономика / Г.С. Лисичкин. – М., 1971. – 46с.
754134
  Шеховцов А.В. Марксова теория товарного фетишизма / А.В. Шеховцов. – М., 1962. – 68с.
754135
  Анисимов В.В. Марксовские и полумарксовские процессы : Учебное пособие. / В.В. Анисимов, А.А. Война; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1986. – 88 с.


  Рассмотрены наиболее важные классы случайных процессов: процессы вастоновления, марковские процессы с дискретным и непрерывным временем, полумарковские процессы.
754136
   Марксовские хлеборобі віравнивают зябь. – Саратов, 1961. – 10 с.
754137
  Вербин А. Маркстско-ленинская теория общественно-экономической формации / А. Вербин, В. Калле. – Москва, 1958. – 44с.
754138
  Федоренко Е.Г. Марксча-ленинча этика асослари / Е.Г. Федоренко. – Тошкент, 1976. – 404с.
754139
  ЦиновскийД Марку долой. / ЦиновскийД, Н. Петрашкевич. – М-Л, 1937. – 20с.
754140
   Маркуванню ГМО - так! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 3 (55), травень - червень. – С. 2-3
754141
   Маркузе (Marcuse) Герберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 814-815. – ISBN 966-316-069-1
754142
   Маркузе Юрию Исидоровичу- 80 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 54-55 : фото. – ISSN 0016-7126
754143
  Бергман Я. Маркуреллы из Вадчепинга / Я. Бергман. – М, 1959. – 319с.
754144
   Маркушевський Петро Трохимович : Бібліографічний покажч. – Одеса, 1989. – 56с.
754145
  Білецький В.С. Маркшейдерія, Маркшейдерська справа // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 261-262. – ISBN 978-966-02-8345-9
754146
   Маркшейдерские работы на карьерах. – Свердловск, 1957. – 692с.
754147
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при встречных забоях / проф. Д.Н. Оглоблин. – Свердловск ; Москва : Изд-во и тип. Металлургиздата, 1947. – 184с.
754148
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин. – Москва : Металлургиздат
Ч.1 : Подземные маркшейдерские съемки. – 1950. – 623 с.
754149
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин, Р.И. Кондорский. – М.
2. – 1952. – 296с.
754150
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поздемной разработке меторождений / Д.Н. Оглоблин. – М.
3. – 1953. – 264с.
754151
  Оглоблин Д.Н. Маркшейдерские работы при поземной разработке месторождений / Д.Н. Оглоблин. – М.
1. – 1959. – 477с.
754152
  Пиньковский Глеб Станиславович Маркшейдерские работы при сооружении шахтных стволов : Автореф... канд. техн.наук: / Пиньковский Глеб Станиславович; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1965. – 26л.
754153
  Игошин А.А. Маркшейдерские работы при строительстве шахт. Уч. пособие / А.А. Игошин. – М.-Х., 1951. – 288с.
754154
  Рудаков М.Л. Маркшейдерский учет горно-эксплуатационных работ на карьерах. / М.Л. Рудаков. – Свердловск, 1952. – 294с.
754155
  Гусев Н.А. Маркшейдерско-геодезические инструменты и приборы / Н.А. Гусев. – 2-еизд. переработ. и доп. – Москва : Недра, 1968. – 318с.
754156
  Гусев Н.А. Маркшейдерско-геодезические приборы и инструментоведение / Н.А. Гусев. – М, 1958. – 522с.
754157
  Музальков М.И. Маркшейдерско-геодезические работы при проходке и углубке шахтны стволов встречными забоями / М.И. Музальков. – М., 1963. – 188с.
754158
   Маркшейдерское дело. – Москва, 1958. – 464 с.
754159
   Маркшейдерское дело. – Москва, 1989. – 310 с.
754160
  Трофимов А.А. Маркшейдерское дело и геометризация недр / А.А. Трофимов. – Москва-Ленинград, 1948. – 204с.
754161
  Камшилов В.В. Маркшейдерское дело на карьерах и приисках / В.В. Камшилов, Б.К. Гаврилов. – М., 1969. – 129с.
754162
  Стрельцов В.И. Маркшейдерское обеспечение природопользования недр / В.И. Стрельцов, С.Г. Могильный. – М., 1989. – 204с.
754163
  Мотильов Ігор Вікторович Маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих робіт при застосуванні автоматизованої системи управління кар"єром : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.01 / Мотильов Ігор Вікторович; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 19л.
754164
  Лємєнов О. Марлезонський балет: е-декларування для антикорупціонерів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 1, 4


  "Напередодні нового політичного сезону розгортається черговий спектакль, в центральних ролях якого виступлять представники антикорупційних громадських організацій. Більше півроку тривала епопея зі скасуванням е-декларування для третього сектору, процес ...
754165
  Краснова Г.В. Марлен Дитрих / Г.В. Краснова. – М., 1985. – 48с.
754166
  Бах С. Марлен Дитрих : Жизнь и легенда / Бах С. – Смоленск : Русич, 1997. – 624 с. – (Женщина-миф). – ISBN 5-88590-738-2
754167
  Дубинянская Я. Марлон Брандо: время бунтаря // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 6 (34). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268


  Марлон Брандо (1924-2004) - амер. актёр и политический активист. Дважды лауреат премии "Оскар" (на которую номинировался восемь раз), двукратный лауреат премии "Золотой глобус", трёхкратный лауреат премии BAFTA, лауреат премии "Эмми". Наиболее известен ...
754168
  Кідрук Максим Мармарис для українців : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 66-71 : Фото
754169
  Яремович М. Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 1. Основні етапи дослідження й елементи геологічної будови // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 118-134. – ISSN 0869-0774
754170
  Яремович М. Мармароська зона скель у структурі Українських Карпат. Стаття 1. Основні етапи дослідження та елементи геологічної будови // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 118-134 : рис. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISSN 0869-0774
754171
  Перовская О.В. Мармотка / О.В. Перовская. – М., 1990. – 37с.
754172
  Левченко Г. Мармулядовий апокаліпсис або терапія постмодерном у романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 145-152. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
754173
  Білецький В.С. Мармур (- карбонатна дрібно-,середньо- та крупнозерниста метаморфічна гірська порода) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 264. – ISBN 978-966-02-8345-9
754174
  Айналов Д. Мармури та інкрустації Києво-Софійського собору і Десятинної церкви // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Вип. 2 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – С. 115-123. – ISBN 978-966-02-6570-7
754175
  Гедера Мармурова вічність / Гедера, Скочиліс Мирослава - // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-69 : фото
754176
  Ренье-де А. Мармурова жінка / А. Ренье-де. – Київ, 1926. – 31с.
754177
  Меликов В. Марна, Висла, Смирна / В. Меликов. – Москва, 1937. – 487 с.
754178
  Котлярова К. Марновірство смерті: привиди в Стародавньому Римі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 109-113. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена марновірствам, котрі пов"язані з привидами в Стародавньому Римi за даними писемних джерел. Головна увага придiлена причинам появи привидiв, мотивам їх зв"язку зі свiтом живих, характеристиці та зовнiшньому видгляду. Встановлено, що ...
754179
  Волошина Л. Мародери... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 202). – С. 4


  Ви хочете знати, хто замовив Гандзюк, Гонгадзе та десятки тисяч інших?
754180
  Кралюк П. Мародерство починається з історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 2


  Як "русифікували" Острозьку Біблію.
754181
  Кот С. Мародерство як фактор розграбування, вивезення та знищення культурних цінностей на окупованій території України під час Другої світової війни (1941-1944 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 30-42
754182
  Миловидова Елена Мароканское ралли // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 44-45 : фото
754183
  Аршинник Татьяна Марокканские хроники : автодор / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 92-101
754184
  Аршинник Татьяна Марокканские хроники / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 60-65 : фото
754185
   Марокканский калейдоскоп: все краски королевства // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 36-37 : фото
754186
  Аршинник Татьяна Марокканский лэнд-круиз : Марокко. Автодор / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 42-48 : Іл., карта
754187
  Гончар Б.М. Марокканська криза 1905 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 22. – ISBN 966-316-045-4
754188
  Жарраф Мохамед Марокканська Сахара: історико-політичні аспекти та міжнародна точка зору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 109-117
754189
  Пархоменко І. Марокканські враження // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2013. – № 11/12 (1019/1020). – С. 239-245. – ISSN 0320 - 8370
754190
  Николаев Н.Н. и Генин И. Марокко-Алжир-Тунис-Ливия / Н.Н. и Генин И. Николаев. – М., 1955. – 30с.
754191
  Мязговский Б. Марокко - красная земля / Б. Мязговский. – Москва, 1963. – 104с.
754192
  Деминцева Е.Б. Марокко - Франция. С мечтой о "райской" жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
754193
  Деминцева Е.Б. Марокко - Франция. С мечтой о "райской" жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 35-40. – ISSN 0321-5075
754194
  Мазуренко В. Марокко / В. Мазуренко. – Харьков, 1926. – 40 с.
754195
  Гаврилов Н.И. Марокко / Н.И. Гаврилов. – М., 1958. – 48с.
754196
  Луцкая Н.С. Марокко / Н.С. Луцкая. – М. : Знание, 1958. – 32с.
754197
  Кочубей М Ю. Марокко / Ю.М. Кочубей. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 47 с.
754198
   Марокко. – Москва, 1960. – 19с.
754199
  Катин В.К. Марокко / В.К. Катин. – Москва, 1963. – 71с. – (Библиотека школьника)
754200
  Головин Ю.М. Марокко / Ю.М. Головин. – Москва, 1964. – 184с.
754201
  Горнунг М.Б. Марокко : Очерки по физической и экономической географии / М.Б. Горнунг, Г.Н. Уткин. – Москва : Мысль, 1966. – 319 с.
754202
  Ланда Р.Г. Марокко / Р.Г. Ланда. – М., 1985. – 64с.
754203
  Фитуни Л.Л. Марокко / Л.Л. Фитуни. – М, 1985. – 158с.
754204
   Марокко : Кино. Марракеш. Фес. Касабланка. Орнамент. Семья. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 70-115 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
754205
  Манасерян Л.П. Марокко в борьбе за независимость / Л.П. Манасерян. – Ереван, 1969. – 365с.
754206
  Луцкая Н.С. Марокко вновь обретает независимость. / Н.С. Луцкая. – М., 1958. – 104с.
754207
  Медведєва Катерина Марокко на колесах : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-34 : Фото
754208
  Расницын В.Г. Марокко на рубеже двух эпох, 1956-1960 гг. / В.Г. Расницын. – М., 1983. – 144с.
754209
  Аваков Р.М. Марокко от протектората к независимости / Р.М. Аваков ; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1961. – 97 с.
754210
  Матвиенко Марина Марокко царство красок. "Марракеш научил меня цвету" Ив Сен-Лоран. Все краски жизни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 28-35 : фото
754211
  Малиновська О.Ю. Марокко, Королівство Марокко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 266-268. – ISBN 978-966-02-8345-9
754212
  Чалий Б.Й. Марокко, світанок... / Б.Й. Чалий. – Київ : Молодь, 1964. – 173с.
754213
  Аваков Р.М. Марокко. / Р.М. Аваков. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 95 с.
754214
  Солоницкий А.С. Марокко. / А.С. Солоницкий. – Москва, 1962. – 116с.
754215
  Ладыгина Ольга Марокко. Дети пустыни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №12 (2951). – С. 48-50 : фото
754216
  Аяш А. Марокко. Итог одной колонизации / Альбер Аяш ; пер. с фр. В.В. Волковой, М.Б. Горнунга. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 436 с. : ил. – Библиогр.: с. 433-434
754217
  Аршинник Татьяна Марокко. Красное солнце пустыни : Галерея / Аршинник Татьяна, Мохнач Константин // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 49-61 : Іл.
754218
  Васильева Лариса Марокко. Пустыня: перезагрузка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 10 (2959). – С. 46-51 : фото
754219
   Марокко. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 108-109 : Фото
754220
  Ташаєва Міла Марокко. Слідами Алхіміка // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 76-85 : фото
754221
  Будько Євген Марокко. Сніг і пісок : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 90-95 : Фото
754222
  Исакина Юлия Марокко. Столкновение миров / Исакина Юлия, Палтусов Борис, Скорина Артем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 40-45 : фото
754223
   Марокко. Черная гвардия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 24 : фото
754224
  Грибова Т. Марокко: встречи на углу континента // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 6. – С. 208-213
754225
  Парубоча Наталья Марокко: европейский дух с африканскими корнями : интервью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 54-58 : Фото
754226
   Марокко: королевская роскошь в пустыне // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 38 : фото
754227
  Вирабов А.Г. Марокко: Основные проблемы эконом. развития (1956-1972) / А.Г. Вирабов. – Москва, 1975. – 219с.
754228
  Кот Р. Марокко: чергове передвиборне загострення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 5


  7 жовтня в Марокко відбулися чергові парламентські вибори. Волевиявлення громадян цієї невеликої, але досить важливої для регіональної архітектури безпеки країни, яка на даний момент є одним із претендентів на лідерство в Північній Африці, підсумує ...
754229
  Кашперська Д. Марокко; "Цим березнем посивіла весна..."; Твоє ім"я; Шопен; "Як тихо в цьому домі без адреси..."; "И каждое утро он будет с похмелья..." : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 25-27
754230
   Мароккская саранча. – Л, 1934. – 71с.
754231
  Сафаров А.А. Мароккская саранча (Dociostaurus maroccanus Thinb) в республиках Средней Азии (Экол. , современное состояние очагов и принципы организации борьбы) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сафаров А. А. ; ВНИИ защиты растений. – Ленинград, 1965. – 16 с.
754232
  Родионов М.А. Марониты / М.А. Родионов. – Москва, 1982. – 135с.
754233
  Рид Мароны / Рид, Майн. – Москва : Скифы, 1992. – 379с. – ISBN 5-7206-0024-8
754234
  Николаева Е.В. Мароциркуляционные условия и догосрочный прогноз выхода тайфунов на Приморский край : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Николаева Е. В.; Гидрометеорол. н. и. центр. – М., 1978. – 21л.
754235
  Марочко В. Марочко Василь Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 258-260. – ISBN 978-617-642-388-1


  Василь Іванович Марочко - український історик. Доктор історичних наук. Провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України. Керівник Центру досліджень геноциду українського народу.
754236
  Шалов И.С. Марочная система учета выручки лавки и забора членов / И.С. Шалов. – 2-е испр. доп. – М, 1924. – 16с.
754237
   Марочник металлов и сплавов. – М, 1960. – 131с.
754238
   Марочник сталей. – М, 1956. – 104с.
754239
   Марочник стали для машиностроения. – Москва, 1965. – 595с.
754240
  Мосенкіс Ю.Л. Марр Микола Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 269. – ISBN 978-966-02-8345-9
754241
  Сапронов Л.Л. Марс - звезда вечерняя / Л.Л. Сапронов. – М., 1972. – 495с.
754242
  Красковский С.А. Марс : поп. монография / С.А. Красковский. – Харьков : Пролетарий, 1925. – 56 с.
754243
  Шаронов В.В. Марс / В.В. Шаронов. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1947. – 180 с.
754244
  Барабашов Н.П. Марс / Н.П. Барабашов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 14 с., [4] отд. л. ил. в обертке
754245
   Марс : сб. статей. – Москва : Знание, 1962. – 63 с.
754246
  Барабашов Н.П. Марс / Н.П. Барабашов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 64 с. : ил.
754247
  Шербу В. Марс / В. Шербу. – Бухарест, 1979. – 46с.
754248
  Ловелл.П Марс и жизнь на нем. / Ловелл.П. – 272с.
754249
  Нойхаус Надав Марс на Земле // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 140-153 : фото
754250
  Федоров В.И. Марс над Козачьим Бором / В.И. Федоров. – М., 1963. – 192с.
754251
  Лепин И.З. Марс над Полуденной / И.З. Лепин. – Пермь, 1990. – 158с.
754252
  Штирн Александр Марс не за горами : Марс. Будет ли жизнь на Марсе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 58-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
754253
  Смирнов П. Марс теснит Венеру. Перестройка союзнических приоритетов США // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.53-68. – ISSN 0130-9625
754254
  Мусабеков Ю.С. Марселеи Бертло / Ю.С. Мусабеков. – М., 1965. – 232с.
754255
   Марсель (Marcel) Габріель Оноре // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 815-817. – ISBN 966-316-069-1
754256
  Пантелеев М.М. Марсель Бюкар - французский дуче // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 128-140. – ISSN 0042-8779


  Французький політичний діяч, засновник фашистської ідеології - франсизму.
754257
  Пантелеев М.М. Марсель Деа и его "революционная эволюция" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 123-136. – ISSN 0042-8779


  О лидере французского фашизма Марселе Деа.
754258
   Марсель Дюшан // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 7-14.
754259
   Марсель Дюшан // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 96 : Дюшан Марсель. – С. 3-31.
754260
  Мотрук В. Марсель Еме (Франція) (1902-1967) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 127. – ISSN 0320-8370
754261
  Денисова Анастасия Марсель и окрестности. Империя чувств : Прованс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 66-71 : фото. – ISSN 1029-5828
754262
  Сидоренко Віктор Марсель і Матінка / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 90-97 : фото
754263
  Сокольская А.Л. Марсель Карне / А.Л. Сокольская. – Ленинград : Искусство, 1970. – 216 с.
754264
  Антюхина-Московченко Марсель Кашен / Антюхина-Московченко В.И. – Москва : Мысль, 1973. – 231 с., 5 л. ил. : ил.
754265
  Вершинин А.А. Марсель Кашен: политическая эволюция социалиста (1914-1920 годы ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 183-199. – ISSN 0130-3864
754266
  Маркова Е.В. Марсель Марсо / Е.В. Маркова. – Л : Искусство, 1975. – 104 с.
754267
  Дюран П. Марсель Поль / П. Дюран. – М., 1988. – 278,1с.
754268
  Горяча Н.М. Марсель Пруст - літературний критик і романіст


  Розглядаються найхарактерніші особливості літературно-критичного доробку М. Пруста та зв"язки, що існують між його статтями, есе і романом "У пошуках втраченого часу".
754269
  Андреев Л. Марсель Пруст / Андреев Л.Г. – Москва : Высшая школа, 1968. – 96 с. – (Современная зарубежная литература)
754270
  Гресько М. Марсель Пруст // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 237-240
754271
  Тадьє Ж.-І. Марсель Пруст = Marcel Proust : біографія / Жан-Ів Тадьє ; з фр. пер. : А. Перепадя, З. Борисюк ; [худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 614, [2] с. – (Серія "Життєписи"). – ISBN 978-966-8118-76-0
754272
  Носенок Б.Е. Марсель Пруст о творчестве: между поэзией и прозой // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 167-169
754273
  Толмачев М.В. Марсель Пруст. К вопросу о кризисе французского модернистского романа 1920-х гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Толмачев М.В. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 20 с.
754274
  Зуева Н.А. Марсель, Рене, Пьеро и их друзья (в Москве) / Н.А. Зуева. – М., 1972. – 112с.
754275
  Последович М.Т. Марсель. Магистральный канал : повести / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1965. – 386 с.
754276
  Гра Ф. Марсельцы = (Les rouges du Midi) : повесть из времен французской революции Феликса Гра. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1897. – 107 с. – Конволют. - Перепл.: При Вашингтоне / Вэра Митчел
754277
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – МоскваЛ., 1936. – 216с.
754278
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – Чкалов, 1956. – 163с.
754279
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – Пермь, 1960. – 166с.
754280
  Гра Ф. Марсельцы : Повесть из времен французской революции / Ф. Гра. – Москва : Детская литература, 1965. – 222с.
754281
  Гра Ф. Марсельцы / Ф. Гра. – М, 1989. – 205с.
754282
  Коняев Н.М. Марсиане / Н.М. Коняев. – М, 1991. – 284с.
754283
  Берроуз Э.Р. Марсиане / Э.Р. Берроуз. – Москва
2 : Владыка Марса. Тивия дева Марса. – 1993. – 287 с.
754284
  Голованов Я.К. Марсианин: Цандер / Я.К. Голованов. – М., 1985. – 223с.
754285
  Крышко А М. Марсианка / А М. Крышко, . – Тула, 1970. – 47с.
754286
  Бершадский В.А. Марсианка / В.А. Бершадский. – Одесса, 1974. – 79с.
754287
  Хайнлайн Р. Марсианка Подкейн / Р. Хайнлайн. – М., 1992. – 316с.
754288
  Малышев Э.И. Марсианская мадонна: Фант. рассказы и повести. / Э.И. Малышев. – М., 1989. – 186с.
754289
  Козловский Борислав Марсианская станция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 38 : фото. – ISSN 1029-5828
754290
  Берроуз Э.Р. Марсианские истории / Э.Р. Берроуз. – К, 1993. – 488с.
754291
  Грабовский С. Марсианские мечты» Сергея Королева // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 серпня - 24 серпня (№ 150/151). – С. 22


  О Главном конструкторе Сергее Королеве, славном украинце и выдающемся практике ракетостроения, благодаря энергии и умению брать на себя ответственность которого человечество по меньшей мере на несколько лет раньше начало космическую эру.
754292
  Зеленский Святослав Марсианские пейзажи планеты Земля. Как в кино: 9 реальных мест для нереальных сцен // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 50-57 : фото
754293
  Брэдбери Р. Марсианские хроники / Р. Брэдбери. – Москва, 1965. – 334с.
754294
  Биленкин Д.А. Марсианский прибой : повести и рассказы / Д.А. Биленкин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 287 с.
754295
  Булычев Кир Марсианское зелье / Булычев Кир. – Москва, 1990. – 475,1с.
754296
  Мазур Андрій Марсіанський бог із Сахари - відкриття чи вигадка? // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 108-112 : фото
754297
  Бредбері Р. Марсіанські хроніки : Повісті, оповідання / Бредбері Р. – Київ : Дніпро, 1988. – 588 с. – ISBN 5-308-00247-9
754298
  Бредбері Р. Марсіанські хроніки : [повість] / Рей Бредбері ; [пер. з англ.: О.Тереха]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 295, [1] с. – Сер. засновано 2011 р. - Вих. дані ориг.: The Martian chronicles / Ray Bradbury, 1958. – (Серія "Горизонти фантастики"). – ISBN 978-966-10-1265-2
754299
  Прошак Т.Я. Марсове поле / Т.Я. Прошак. – Луцьк : Каменяр, 1973. – 223 с.
754300
   Марсове поле. – Київ : Молодь
Кн. 1 : Героїч. поезія на Україні X - першої половини XVII століть. – 1988. – 274 с.
754301
   Марсове поле. – Київ : Молодь. – ISBN 5-7720-0430-1
Кн. 2 : Героїч. поезія на Україні . Друга половина XVII - початок XIX ст. – 1989. – 384 с.
754302
  Казанцев О.П. Марсові онуки. / О.П. Казанцев. – Київ : Веселка, 1967. – 211 с.
754303
   МАРСово море : МастерCLASS // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 26-28 : Фото
754304
  Смирнов Н.И. Марсово поле / Н.И. Смирнов. – Л.-М., 1947. – 38с.
754305
  Прошак Т.Я. Марсово поле / Т.Я. Прошак. – М., 1974. – 240с.
754306
  Яновский А.Н. Марсово поле / А.Н. Яновский. – Тула, 1975. – 223с.
754307
  Слобожан И.И. Марсово поле. / И.И. Слобожан. – Л., 1963. – 110с.
754308
   Марсоход NASA Perseverance превращает СO2 в кислород на Марсе // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 4-6
754309
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва, 1942. – 24с.
754310
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва, 1945. – 71с.
754311
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1987. – 416с.
754312
  Кожевников В.М. Март-апрель / В.М. Кожевников. – Москва, 1987. – 350с.
754313
  Мощенко Владимир Март-беззаконник : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 54-57. – ISSN 0012-6756
754314
  Кожевников В.М. Март - апрель : Рассказы / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1986. – 410с.
754315
  Алексеев Александр Март - апрель 1917 года: Россия на грани нервного срыва // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 3
754316
  Степанов Н.И. Март - весенний месяц / Н.И. Степанов. – М., 1971. – 207 с.
754317
  Давыдов Ю.В. Март / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1959. – 336с.
754318
  Соколов Н.Н. Март / Н.Н. Соколов. – М., 1963. – 158с.
754319
  Глазов Д.Д. Март / Д.Д. Глазов. – Кемерово, 1968. – 47с.
754320
  Давыдов Ю.В. Март / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1974. – 335с.
754321
   Март 1919. – М, 1971. – 173с.
754322
  Окуджава Б.Ш. Март великодушный / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1967. – 143с.
754323
   Март Китаев. – Ленинград : Искусство, 1979. – с.
754324
  Столяров В.А. Март мой / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1969. – 144с.
754325
  Березкин В.И. Март Фролович Китаев / В.И. Березкин. – Л, 1984. – 215с.
754326
  Трофимова А. Март юбилейный = Украинский календарь / А. Трофимова, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 марта (№10). – С. С 2


  11 марта - 165 лет назад - в Пензе появился на свет Александр Ягн, архитектор, художник, керамист; 12 марта (29 февраля по ст. ст.) исполняется 145 лет со дня рождения Елизаветы Азерской, оперной певицы, меццо-сопрано; 12 марта - 150 лет со дня ...
754327
  Ханаев И.А. Март. / И.А. Ханаев. – Ярославль, 1968. – 104с.
754328
  Черевичник Л.К. Март. / Л.К. Черевичник. – Рига, 1981. – 119с.
754329
   Март: Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Огненная феерия : Вариант. Афиша мира: 5 главных событий полугодия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 101 : Фото
754330
  Кучер В.С. Марта : збірка / В.С. Кучер. – Харків, 1932. – 103 с.
754331
  Броделе А.Ю. Марта : повесть / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1951. – 196 с.
754332
  Бродэлэ А.Ю. Марта : повесть / Анна Бродэлэ ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 264 с.
754333
  Броделе А.Ю. Марта : повесть / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Правда, 1952. – 72 с.
754334
  Бродэле А.Ю. Марта : повесть / А.Ю. Бродэле; Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Рига : Латгостиздат, 1952. – 268 с.
754335
  Броделе А.Ю. Марта / Анна Броделе;. – Киев, 1953. – 75 с.
754336
  Бродэле А.Ю. Марта : повесть / А.Ю. Бродэле; авторизов. пер. с латышского. – Ростов-на-Дону : Росковское книжное изд-во, 1953. – 192 с.
754337
  Молнар Г. Марта / Г. Молнар. – Москва, 1962. – 327с.
754338
  Механикова В.М. Марта Александровна Игнатьева / В.М. Механикова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 72 с.
754339
  Грабович І.М. Марта Борецька : істоpичне оповіданя / Іляріон Грабович ; зі вступом і примітками Миколи Матіїва-М ельника. – 4-е вид. – У Льві (Львів) : Накл. Української книгарні й антикварні. – 84 с. – Рік видання не вказ., 3-тє видання вийшло у 1906 р.
754340
   Марта Житкова: Скульптура. – Москва, 1983. – 14с.
754341
  Рянгель Э.Г. Марта из Совиного гнезда : роман / Э.Г. Рянгель; авториз. пер. с эст. Л.Туголесовой. – 2-е. – Таллин : Ээсти раамат, 1974. – 430 с.
754342
  Лессинг Д. Марта Квест / Д. Лессинг. – М., 1957. – 341с.
754343
  Речицький В. Марта Коломиєць. In memoriam / В. Речицький, Т. Гундорова // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (число 9/10). – С. 37-39
754344
  Кодочигов П.Е. Марта Лаубе / П.Е. Кодочигов. – М., 1991. – 141с.
754345
  Сташук О. Марта Токар - мисткиня за покликом серця // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 25-37. – ISSN 0236-4832
754346
  Ожешко Э. Марта. / Э. Ожешко. – Москва, 1960. – 191с.
754347
  Рижинашвили У.И. Мартвисская осень / У.И. Рижинашвили. – Тбилиси, 1987. – 190 с.
754348
   Мартеновское произовдство стали. – М, 1964. – 240с.
754349
  Бодяко М.Н. Мартенситно-стареющие стали / М.Н. Бодяко. – Минск, 1976. – 246 с.
754350
  Скибина Л.В. Мартенситное превращение и его влияние на характер пластической деформации монокристаллов железохромоникелевх сплавов при низких температурах : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скибина Л.В. ; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1974. – 26 с.
754351
  Коваль Ю.Н. Мартенситное превращение и упрочнение никелевых и марганцевых сталей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коваль Ю.Н. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 19 с.
754352
  Мартынов В.В. Мартенситное превращение и эффект памяти формы, в некоторых сплавах на основе меди и железа : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Мартынов В.В. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1975. – 24 с.
754353
  Курдюмов А.В. Мартенситные и диффузионные превращения в углероде и нитриде бора при ударном сжатии / А.В. Курдюмов, В.Ф. Бритун, Н.И. Боримчук, В.В. Ярош. – Киев : Куприянова О.О., 2005. – 192с. – ISBN 966-8668-14-6
754354
   Мартенситные превращения : доклады междунар. конф. – Киев : Наукова думка, 1978. – 300 с.
754355
   Мартенситные превращения в металлах и сплавах. – Киев, 1979. – 219 с.
754356
  Кокорин В.В. Мартенситные превращения в неоднородных твердых растворах / В.В. Кокорин. – Киев : Наукова думка, 1987. – 165 с.
754357
  Варлимонт Х. Мартенситные превращения в сплавах на основе меди, серебра и золота : пер. с англ. / Х. Варлимонт, Л. Дилей. – Москва : Наука, 1980. – 205 с.
754358
   Мартериалы по обогощению полезных ископаемых. – М.-Л, 1931. – 208с.
754359
   Мартериалы по образовательной работе в трудовой школе. – Москва
в.1. – 1919. – 47 с.
754360
   Мартериалы по общему мерзолотоведению. – М, 1959. – 272с.
754361
  Крик Д. Мартин-Плейс / Д. Крик; Пер. с англ. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 384 с.
754362
  Чаковский А.Б. Мартин Андерсен-Нексе / А.Б. Чаковский. – Москва, 1940. – 55 с.
754363
  Дымшиц А.Л. Мартин Андерсен-Нексе / А.Л. Дымшиц. – Москва ; Ленинград, 1951. – 172с.
754364
  Неустроев В.П. Мартин Андерсен Нексе : Стенограмма публичн. лекции... / В.П. Неустроев. – Москва, 1949. – 28 с.
754365
  Неустроев В.П. Мартин Андерсен Нексе / В.П. Неустроев. – Москва, 1969. – 88 с.
754366
  Неустроев В.П. Мартин Андерсен Нексе. Жизнь и творчество. : жизнь и творчество / В.П. Неустроев ; АН СССР, Ин0т мир. лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 216 с. : 1 л. портр.
754367
  Переслегина Э.В. Мартин Андерсон Нексе. Библиограф. указатель. / Э.В. Переслегина. – М., 1969. – 64с.
754368
   Мартин Бенка. – Минск, 1989. – 32с.
754369
  Павленко Павел Мартин Борман " Серый кардинал " III рейха / Павленко Павел. – Москва-Смоленск : Олимп; Русич, 1998. – 480c. – (Мир в войнах). – ISBN 5-7390-0578-7; 5-88590-843-5
754370
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Мартин Боруля : комедія на 5 дій / Ів. Карпенко-Карий. – Київ : Кpиниця, 1918. – 94 с.
754371
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Мартин Боруля : комедія на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Слово ; [Дpук. Київ. філії Вукопспілки], 1922. – 80 с.
754372
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Мартин Боруля : драма в 5 діях / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1926. – 70 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 57)
754373
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Мартин Боруля : комедія в 5 діях / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1945. – 88 с. – (Бібліотека української драматургії)
754374
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Мартин Боруля : Комедія на 5 дій / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Мистецтво, 1953. – 80 с. – (Бібліотека української драматургії)
754375
  Пиза С.В. Мартин Броневський - ревний поборник Біблії в українській польськомовній літературі на межі XVI s XVII ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 199-203. – ISSN 1729-360Х


  Подається аналіз полемічних творів Мартина Броневського, написаеий польською мовою. Визначається роль Біблії у формуванні тогочасної суспільно-теологічної думки і літературного прозового стилю
754376
  Митев А. Мартин Бунтаря : (Хроника на един живот) / А. Митев. – София : Медицина и физкультура, 1961. – 118 с.
754377
  Прилуцкий В.В. Мартин Ван Бюрен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 82-99. – ISSN 0042-8779
754378
  Опанасенко П.І. Мартин з балалайкою / П.І. Опанасенко. – К, 1960. – 64с.
754379
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – М, 1948. – 378с.
754380
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон, 1949. – 374с.
754381
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Рига, 1949. – 352с.
754382
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Кишинев, 1956. – 355с.
754383
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Фрунзе, 1961. – 352с.
754384
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Минск, 1977. – 320с.
754385
  Лондон Д. Мартин Иден / Джек Лондон ; [Пер. с англ. под ред. Е. Калашниковой]. – Москва : Правда, 1977. – 424 с.
754386
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Архангельск, 1979. – 303 с.
754387
  Лондон Д. Мартин Иден : Роман / Д. Лондон. – Ленинград : Художественная литература, 1979. – 284с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
754388
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Л, 1981. – 352с.
754389
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Ашхабад, 1982. – 368с.
754390
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Свердловск, 1983. – 350с.
754391
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Ереван, 1983. – 319с.
754392
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – М, 1985. – 591с.
754393
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Москва, 1986. – 605 с.
754394
  Лондон Д. Мартин Иден : пер. с англ. / Д. Лондон; [Послесл. С.С. Иванько]. – Москва : Просвещение, 1986. – 303 с.
754395
  Лондон Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Барнаул, 1987. – 340с.
754396
  Лондон Д. Мартин Иден. Рассказы : пер. с английского / Д. Лондон; [ Вступ. статья и составл. Р. Самарина]. – Москва : Художественная литература, 1972. – 543 с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 160 ; Серия третья. Литература XX века)
754397
  Лондон Д. Мартин Идэн / Д. Лондон. – Ленинград. – 312 с.
754398
  Цанкар И. Мартин Качур. / И. Цанкар. – Београд, 1970. – 243с.
754399
  Цанкар И. Мартин Качур. / И. Цанкар. – Москва, 1973. – 288с.
754400
  Нексе М.А. Мартин Красный / М.А. Нексе. – М, 1947. – 470с.
754401
  Форте Д. Мартин Лютер и Томас Мюнцер, или Начала бухгалтерии / Д. Форте. – М., 1976. – 239с.
754402
  Коваленко О. Мартин Небаба: людина з легенди // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.3-11
754403
  Возняк Михайло Мартин Пашковський про козацькі сутички з Татарами й долю ясиру / [подав М. Возняк], 1927. – 25 с. – Окремий відб.: Записки НТШ, 1927 р., т. 147, с. 141— 161.


  За сто літ - збірники Комісії новітньої історії України ВУАН (підзаголовок - «Матеріали з громадського й літературного життя України XIX і початків XX ст.»). Вони продовжували видавничу програму Історичної секції УНТ з нумерацією її «Записок». Редактор ...
754404
  Кулаковський В.М. Мартин Пушкар : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ, 1987. – 310 с.
754405
  Блест Гана Мартин Ривас / Блест Гана. – Москва, 1963. – 416 с.
754406
  Блест Гана Мартин Ривас / Блест Гана. – М, 1981. – 423с.
754407
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – М, 1965. – 142с.
754408
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – М, 1972. – 303с.
754409
  Эрнандес Хосе Мартин Фьерро / Эрнандес Хосе ; пер с испанского М.Донского. – Москва : Художественная литература, 1972. – 303 с.
754410
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – М, 1984. – 179с.
754411
  Эрнандес Х. Мартин Фьерро / Х. Эрнандес. – Москва : Радуга, 1985. – 591с.
754412
  Мигаль С.М. Мартин Хайдеггер як "фашиствуючий філософ" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 87-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
754413
  Йоргенсен Й. Мартин, Мартин... / Й. Йоргенсен. – Москва, 1990. – 109с.
754414
  Полоцький С.В. Мартингали, пов"язані з гіллястим випадковим блуканням : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полоцький С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
754415
  Полоцький С.В. Мартингали, пов"язані з гіллястим випадковим блуканням : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полоцький С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 113л. – Бібліогр. : л. 104-113
754416
  Мішура Ю. Мартингали, породжені звуженням вінерівського поля на замкнені криві / Ю. Мішура, А. Золота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 96-100. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Побудовано векторний процес з незалежними приростами, що породжує той самий потік б-алгебр [подано формулу], що й звуження вінерівського поля на замкнену криву в площині. Знайдено структуру мартингала, породженого цим звуженням. It is obtained a ...
754417
  Королюк В.С. Мартингальная аппроксимация / В.С. Королюк, Ю.В. Боровских; АН УССР; Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 248 с. – ISBN 5-12-009301-9
754418
  Іваненко Д.О. Мартингальні методи оцінювання в моделі нелінійної авторегресії / Д.О. Іваненко, А.П. Юрачківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 75-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається різницеве рівняння Еk = f(Ek-1, a)+єk, де (єk) квадратично інтегровна мартингал-різниця. Побудовано сім"ю оцінок an. Методами стохастичного аналізу доведено збіжність за розподілом при n->оо n(an - a). Умова ергодичності і навіть ...
754419
   Мартингальные методы в обзей теории точечных случайных полей, заданных на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ройтгарц А. Д,; Ройтгарц А. Д,; КГУ. – К., 1989. – 13л.
754420
  Ройтгарц Александр Давидович Мартингальные методы в общей теории точечных случайных полей , заданны на плоскости : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.05. / Ройтгарц Александр Давидович; КГУ. – К, 1988. – 121л. – Бібліогр.:л.114-121
754421
  Кабанов Юрий Михайлович Мартингальные методы в теории считающих процессов : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.01.05 / Кабанов Юрий Михайлович; Академия наук СССР. Ин-т математики им. В.А.Стеклова. – М., 1983. – 23л.
754422
  Хаджиев Д.И. Мартингальные методы в теории точечных процессов и оптимальное оценивание. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Хаджиев Д.И.; МГУ. – М, 1977. – 11л.
754423
  Новиков А.А. Мартингальные тождества, неравенства и их применения в нелинейных граничных задачах для случайных процессов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.05 / Новиков А.А.; АН СССР. Мат. ин-т. – М., 1982. – 22л.
754424
  Семченко А.Т. Мартине Ж. Теория идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 101-109. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
754425
  Казьмирчук М.Г. Мартиненко Анатолій Костянтинович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 245. – ISBN 96966-8060-04-0
754426
  Голуб В.Й. Мартиненко Анатолій Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 277-278. – ISBN 978-966-02-8345-9
754427
   Мартиненко Анатолій Костянтинович (1924-2014) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 290. – ISBN 978-966-439-754-1
754428
  Іваницька О.М. Мартиненко Володимир Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 279. – ISBN 978-966-02-8345-9
754429
   Мартиненко Іван Іванович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1954-1999 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 84, [3] с. : іл., портр. – Сер. засн. у 1998 р. - Покажч.: с. 79-85. – (Біобібліогр. серія "Академіки Української академії аграрних наук"). – ISBN 966-540-006-7
754430
  Шкуропат С. Мартиненко Надія // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 26 : Надія Мартиненко. – С. 3-31.
754431
   Мартиненко Петро Федорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 20-21
754432
   Мартиненко Петро Федорович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 103-104


  Привітання з 75-річчям.
754433
   Мартиненко Петро Федорович (1936-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 290-291. – ISBN 978-966-439-754-1
754434
  Сидоренко Віктор Мартиніка. Квіти на попелі / Сидоренко Віктор, Сидоренко Вікторія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 96-103 : фото
754435
  Яценко Б.П. Мартинка ( - острів у групі Навітряних островів Малого Антильского архипелагу (Вестіндія)) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 288-289. – ISBN 978-966-02-8345-9
754436
  Сластьон О.Г. Мартинович. / О.Г. Сластьон, 1931. – 173с.
754437
  Сластьон О. Мартинович. / О. Сластьон, 1931. – 173с.
754438
   Мартинюк Віктор Семенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 291. – ISBN 978-966-439-754-1
754439
  Добровольський В.О. Мартинюк Дмитро Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 299. – ISBN 978-966-02-8345-9
754440
   Мартинюк Дмитро Іванович (1942-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 291. – ISBN 978-966-439-754-1
754441
   Мартинюк Олександр Всеволодович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 312 : фото
754442
   Мартинюк Уляна Миколаївна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 49
754443
  Федоров Николай Мартиролог. "Титаник" российской империи / Федоров Николай, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 94-100 : фото
754444
   Мартирологія українських церков = Martyrology of the Ukrainian churches : у 4 т. – Торонто ; Балтимор : Смолоскип. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 51)
Т. 2 : Українська Католицька Церква: документи, матеріяли, християнський самвидав України / упоряд., зред. О. Зінкевич, Т.Р. Лончина. – 1985. – 839 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: c. 777-791
754445
  Мартиросян А.А. Мартирос Крымеци. (Исследования и тексты) : Автореф... канд. филол.наук: / Мартиросян А.А.; АН Арм. ССР. Ин-т лит-ры им. М.Абегяна. – Ереван, 1958. – 16л.
754446
  Сарьян М.С. Мартирос Сарьян-Martiros Saryan / М.С. Сарьян. – Ленинград, 1975. – 23с.
754447
  Михайлов А.И. Мартирос Сергеевич Сарьян / А.И. Михайлов. – Москва, 1958. – 107с.
754448
  Капланова С.Г. Мартирос Сергеевич Сарьян / С.Г. Капланова. – Москва : Изобразительное искусство, 1973. – 47 с. – (Советские художники - Герои Социалистического Труда)
754449
   Мартиш Євген Власович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 312-313 : фото
754450
   Мартиш Євген Власович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 291-292. – ISBN 978-966-439-754-1
754451
  Шевченко Віктор Мартін Бехайм та його "Яблуко земне" : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 52-54 : Фото
754452
  Лопушанський В.М. Мартін Бубер: життєвий і творчий шлях : [навч. посібник] / [Василь Лопушанський, Олена Ляховин, Наталя Дашко ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький] ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 108, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. - Імен. покажч.: с. 105-108. – Бібліогр.: с. 102-104 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-538-190-7
754453
  Кравченко Л. Мартін Вальзер - пророк німецької єдності // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 116-131. – ISBN 966-594-263-8
754454
   Мартін Гайдеггер очима сучасників. – Київ : Стилос, 2002. – 128с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 996-8009-08-8
754455
  Дахній А.Й. Мартін Гайдеггер та екзистенційна філософія : монографія / Андрій Дахній ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248, [2] с. – Бібліогр.: с. 229-248 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0446-7
754456
  Шолухо Н.Є. Мартін Гайдеггер та Емануель Левінас: трансформація етичних настанов повсякденності у світлі появи іншого // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 81-86
754457
  Лондон Д. Мартін Іден / Д. Лондон. – К, 1936. – 447с.
754458
  Лондон Д. Мартін Іден : роман ; пер. з англ. / Джек Лондон. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 328 с.
754459
  Лондон Д. Мартін Іден : Роман / Д. Лондон. – Київ : Художня література, 1959. – 335с. – (Бібліотека світової класики)
754460
  Лондон Д. Мартін Іден : роман / Д. Лондон; [Пер. з англ. М. Рябова]. – Київ : Молодь, 1968. – 342 с. – (Б-ка художніх творів для підлітків та юнацтва "Джерело")
754461
  Лондон Д. Мартін Іден : роман / Д. Лондон; Перекл. з англ. М. Рябова ; [Вступн. ст. Всеволода Неділька]. – Київ : Молодь, 1973. – 336 с. – ([Шкільна бібліотека])
754462
  Лондон Д. Мартін Іден / Д. Лондон. – К, 1973. – 108с.
754463
  Лондон Д. Мартін Іден / Д. Лондон. – Вид. 4-е. – К, 1979. – 110с.
754464
  Лондон Дж. Мартін Іден : Роман / Джек Лондон; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. М.Рябової. – Харків : Фоліо, 2004. – 383с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2228-3
754465
  Кіяшко Я. Мартін Лютер Кінг як лідер ненасильницького протесту афроамериканців у 50-60-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 418-420. – ISBN 978-966-171-793-9
754466
  Голубкін Ю.О. Мартін Лютер у радянськоій історіографії // Питання історії народів СРСР : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник / редкол.: С.М. Королівський, О.О. Кучер, В.І. Балух [та ін.]. – Харків, 1973. – Вип. 15. – С. 130-137
754467
  Сюндюков І. Мартін Лютер: великий розрив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 20


  500 років тому розпочалася Реформація в Європі.
754468
  Сюндюков І. Мартін Лютер: великий розрив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 жовтня (№ 192/193). – С. 20


  500 років тому розпочалася Реформація в Європі.
754469
  Газін В. Мартін Лютер: у пошуку консенсусу справ земних і небесних // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 15


  Мартін Лютер спалює папську буллу Гравюра на дереві, 1557 р. Ім"я Мартіна Лютера мало кому відоме в Україні. А в Німеччині у списку найвизначніших діячів він на другому місці після Конрада Аденауера. У світі догм мороку і темряви реформатор ...
754470
  Мигаль С.М. Мартін Хайдеггер якфашиствуючий філософ // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 3-19. – ISSN 2075-1443
754471
  Кросс Я. Мартов хлеб : сказка / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Таллин : Ззсти раамат, 1974. – 71 с.
754472
  Кросс Я. Мартов хлеб : сказка / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Таллин : Ээсти раамат, 1978. – 72 с.
754473
  Волк Ю.А. Мартовская неделя / Ю.А. Волк. – Мурманск, 1989. – 163с.
754474
  Ракушин Ф.Н. Мартовские вербы. / Ф.Н. Ракушин. – Саратов, 1973. – 78с.
754475
  Иванов Л.И. Мартовские всходы / Л.И. Иванов. – Москва, 1970. – 264с.
754476
  Либкнехт В. Мартовские дни 1848 и 1871 гг.. – Санкт-Петербург, 1891. – 16 с.
754477
  Корнилов В.Т. Мартовские звезды / В.Т. Корнилов. – Куйбышев, 1960. – 27с.
754478
  Корнилов В.Г. Мартовские звезды : рассказы / В.Г. Корнилов. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1964. – 104 с.
754479
  Крыльцов Е.С. Мартовские звоны / Е.С. Крыльцов. – М, 1985. – 87с.
754480
  Велизаде Т.А. Мартовские события 1918 г. в Баку // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 155-158. – ISSN 2076-1554


  Эта статья посвящена убийствам, совершенным армянами в Баку в 1918 году. Началу нового этапа армянской экспансии против азербайджанцев послужил распад Российской Империи в 1917 г.
754481
  Семин Л.П. Мартовские сугробы. / Л.П. Семин. – Л., 1960. – 184с.
754482
  Кашниц М.Л. Мартовский ветер / М.Л. Кашниц. – М., 1985. – 334с.
754483
  Белова Г.М. Мартовский дождь / Г.М. Белова. – Москва, 1976. – 31с.
754484
  Насущенко В.Е. Мартовский лед / В.Е. Насущенко. – Л, 1980. – 287с.
754485
  Чиладзе О. Мартовский петух : роман / Отар Чиладзе ; пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Советский писатель, 1991. – 380 с.
754486
   Мартовский Пленум ЦК КПСС о подъеме сельского хозяйства. – Москва, 1965. – 111с.
754487
  Шим Э.Ю. Мартовский снег / Э.Ю. Шим. – М.Л., 1962. – 184с.
754488
  Федоренко П.К. Мартовский снег / П.К. Федоренко. – М., 1967. – 184с.
754489
  Коростелева В.А. Мартовский снег / В.А. Коростелева. – Горький, 1976. – 72с.
754490
  Кешин К.Г. Мартовский снег / К.Г. Кешин. – Алма-Ата, 1980. – 116с.
754491
  Кекильбаев А. Мартовский снег : повести, рассказы / А. Кекильбаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 264 с.
754492
  Кекильбаев А. Мартовский снег : повести, роман / А. Кекильбаев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1988. – 605 с.
754493
  Панов Б.К. Мартовским днем. / Б.К. Панов. – Тамбов, 1962. – 48с.
754494
  Панов Б.К. Мартовским днем. / Б.К. Панов. – Воронеж, 1970. – 152с.
754495
  Гидаш А.Ф. Мартон и его друзья / А.Ф. Гидаш. – М.
1. – 1963. – 454с.
754496
  Гидаш А.Ф. Мартон и его друзья / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1967. – 400с.
754497
  Гидаш А. Мартон и его друзья / А. Гидаш. – М.
1. – 1974. – 480с.
754498
  Коваленская Н.Н. Мартос / Н.Н. Коваленская. – Москва-Ленинград, 1938. – 140с.
754499
  Кудимов В. Мартын-живописец / В. Кудимов. – Смоленск, 1950. – 407с.
754500
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Мартын Боруля : Комедия в 5 действиях / И. Карпенко-Карый (Тобилевич) ; пер. с укр. Г. Шипова ; вступ. статья А. Борщаговского. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1946. – 127 с. – (Драматургия народов СССР)
754501
  Кудимов В. Мартын живописец : [роман] / [В. Кудимов ; ил.: А. Алимов]. – Смоленск : Кн. изд-во, 1962. – 212 с.
754502
   Мартынов Владлен Аркадьевич (1929-2008) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104. – ISSN 0131-2227
754503
   Мартынов Владлен Аркадьевич (1929-2008) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104. – ISSN 0131-2227
754504
   Мартынов Владлен Аркадьевич (1929-2008) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 104. – ISSN 0131-2227
754505
  Крылов И.А. Мартышка и очки / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
754506
  Алиев Н. Мартышкин труд : стихи / Нариман Алиев ; худож. В. Комаров. – Махачкала : Даггиз, 1979. – 48 с. : ил.
754507
  Москаленко Леся Марун Мархеж. Я нічого не боюся : Інформаційно-рекламний блок / Москаленко Леся, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28
754508
  Татаренко Ірина Марун Мархеж: Наша авіакомпанія міцна, як кедри в горах Лівану : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Татаренко Ірина, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-20 : фото
754509
  Севастина Кристина Маруру, Полинезия! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 84-89 : фото
754510
  Литвиненко С.В. Марусенко Анатолій Іларіонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 314. – ISBN 978-966-02-8345-9
754511
  Масенко Л.Т. Марусик Тамара Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 315. – ISBN 978-966-02-8345-9
754512
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Маруся. Т. 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
754513
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повисть Грыцька Основъяненка // Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 1 : Малороссийские повести. – 88 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
754514
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Тип. Каплана и Бирюкова, 1887. – 88с.
754515
  Боровиковський Л.І. Маруся : Укpаїнська баляда / Лев Боровиковський ; Видав і пояснив [та авт. пеpедм.] Іван Фpанко. – У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1902. – 45 с. – В кн. також pозвідка: Дещо пpо "Маpусю" Л. Боpовиковського та її основу / І. Фpанко. – (Літературно-наукова бібліотека / Відповідає за ред.: В. Гнатюк ; Ч. 40 ; Тексти й поясненя вибраних творів української й іньших літератур, 1)
754516
  Вовчок Марко Маруся / Вовчок Марко. – Київ : Дністер, 1918. – 132с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
754517
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Рух, 1918. – 70с.
754518
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – 2-е вид. – Київ : Сяйво, 1929. – 88с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
754519
  Вовчок Марко Маруся : Історична повість / Вовчок Марко : Рух, 1929. – 154с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
754520
  Вовчок Марко Маруся : Повість / Вовчок Марко. – Київ : Сяйво, 1929. – 127с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева б-ка красного письменства)
754521
  Вовчок Марко Маруся / Вовчок Марко. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 126с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
754522
  Квітка-Основ"яненко Маруся / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 84с.
754523
  Вовчок Марко Маруся : Оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дитвидав, 1959. – 100с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
754524
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1968. – 211с.
754525
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. шкільного віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1975. – 215с.
754526
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1978. – 197с.
754527
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1978. – 162с.
754528
  Квітка-Основ"яненко Маруся : Вибр. твори: Для середн. та ст. шк. віку / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Веселка, 1983. – 182с.
754529
  Вовчок М. Маруся : оповідання, повісті та казки / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4346-7
754530
  Квітка-Основ"яненко Маруся : повісті та оповідання : драматичні твори / Григорій Квітка-Основ"яненко ; [передм. примітки та коментарі Л.В. Ушлакова]. – Харків : Фоліо, 2012. – 600, [3] с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5646-7
754531
  Шкляр В. Маруся : роман / Василь Шкляр. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 313, [4] с. : іл. – На обкл. також: Національний бестселер. – ISBN 978-966-14-7838-0
754532
  Шкляр В. Маруся : роман / Василь Шкляр ; [іл. обкл. Ю. Дзекунової]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 313, [4] с. – (Національний бестселер). – ISBN 978-966-14-7838-0
754533
  Квітка-Основ"яненко Маруся / Григорій Квітка-Основ"яненко. – Харків : Vivat, 2017. – 127, [1] с. : портр. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-218-7
754534
  Апанович О. Маруся Богуславка - історична постать // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1978. – Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – С. 20-22
754535
  Нечуй-Левицький І. Маруся Богуславка, 1875
754536
  Нечуй-Левицький І. Маруся Богуславка, 1887
754537
  Нечуй-Левицький І. Маруся Богуславка, 1887
754538
  Куліш П.О. Маруся Богуславка : поема (1820 р.) / П.А. Куліш. – У Львові (Львів) : Виданє ред. "Літературнол-науковго вісника" ; З друк. Наукового Т-ва імені Шевченка, 1899. – 67 с.
754539
  Старицький М.П. Маруся Богуславка / М.П. Старицький. – Харків, 1924. – 67с.
754540
  Куліш П.О. Маруся Богуславка : поема з 1620 их років / Пантелеймон Куліш ; з передмовою [Василь Щурат]и поясненнями. – У Львові (ЛьвІв) : Дмитро Хомяк Спілкове видання ; [З друк. Вид. С-ки "Діло"], 1928. – 130 с. – (Бібліотека "Літературних перлин" ; Ч. 4)


  Псевд. - Петро Забоцень, Панько Казюка, Павло Ратай, Хуторянин та ін.; крипт. — К., М., Н. М., Н. Н., П. А. К., П. К. тощо; ...
754541
  Вольвачівна Маруся Маруся Вольвачівна - незаслужено забута українська письменниця. : вибрані твори / вступ. ст., ред., упорядкування та примітки Івана Лисенка. – Київ : Наш час, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-1530-10-1


  Вольвач Марія Степанівна (псевдонім — Маруся Вольвачівна; *17 (29) березня 1841, село Черемушна Валківського повіту Харківської губернії — †близько 1910) — українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка
754542
  Бурлака Ф.М. Маруся Гонта : роман / Ф.М. Бурлака. – Київ, 1959. – 271 с.
754543
  Эгарт М.М. Маруся Журавлева. / М.М. Эгарт. – Москва, 1948. – 361с.
754544
  Эгарт М.М. Маруся Журавлева. / М.М. Эгарт. – Москва, 1965. – 335с.
754545
  Эгарт М.М. Маруся Журавлева. / М.М. Эгарт. – Москва, 1970. – 336с.
754546
  Кауфман Л.С. Маруся Чурай / Л.С. Кауфман. – Киев, 1966
754547
  Костенко Л.В. Маруся Чурай : історичний роман у віршах / Ліна Костенко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 187с.
754548
  Костенко Л.В. Маруся Чурай : історичний роман у віршах / Л.В. Костенко. – Київ, 1982. – 136с.
754549
  Чемерис В. Маруся Чурай : Повість / В. Чемерис. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 80с. – (Бібліотека українця)
754550
  Чемерис В. Маруся Чурай : Повість / Валентин Чемерис. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 86с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-39-8
754551
  Костенко Л.В. Маруся Чурай: Іст. роман у віршах / Л.В. Костенко. – Київ, 1990. – 159с.
754552
  Рудяченко О. Маруся Чурай: скласти хоч пізній вінець // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 11


  "21 червня 1653 р., ще зовсім молодою, Господь покликав до себе вродливу та співучу українську піснярку Марусю Чурай. З огляду на вроду і талант, навіть літні баби біля труни не могли сказати, скільки рочків минуло небіжчиці - 28, 25, 24? Аби подовжити ...
754553
  Степаненко М. Маруся Чурай: фантом чи реальність // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 10-11
754554
  Степаненко М. Маруся Чурай: фантом чи реальність // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 11
754555
  Квітка-Основ"яненко Маруся. Конотопська відьма / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1957. – 196с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
754556
  Квітка-Основ"яненко Маруся. Салдацький патрет : повісті / Григорій Квітка-Основ"яненко ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2009. – 130, [6] с. : іл. – Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-566-1
754557
   Маруф-башмачник.. – М, 1986. – 635с.
754558
   Маруф-башмачник.. – М, 1988. – 640с.
754559
  Джапаридзе Р.А. Марухские белые ночи : повесть / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. .Э.Фейгина и Г.Басса. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 118 с.
754560
  Джапаридзе Р.А. Марухские белые ночи : повесть / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. .Э.Фейгина и Г.Басса. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 149 с.
754561
   Марушкевич Алла // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 292. – ISBN 978-966-439-754-1
754562
  Астаф"єв О.Г. Марушкевич Алла Адамівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 317. – ISBN 978-966-02-8345-9
754563
  Балашов Д.М. Марфа-посадница : роман / Д.М. Балашов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 432 с.
754564
  Балашов Д.М. Марфа-посадница : роман / Д.М. Балашов ; худож. К.К. Дмитраков. – Петрозаводск : Карелия, 1986. – 463 с. : ил.
754565
  Карамзин Н.М. Марфа-посадница, или Покорение Новагорода : повести ; главы из " Истории государства российского" / Н.М. Карамзин. – Ленинград : Художня література, 1989. – 432 с. – (Классики и современники)
754566
  Петров Марфа Королёва / Петров, (Бирюк). – Сталинград, 1950. – 232с.
754567
   Марфемная дыстрыбуцыя у беларускай моде.. – Мінськ, 1967. – 311с.
754568
   Марцев Альберт Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 149-150. – ISBN 978-617-573-038-6
754569
  Поліщук Б.М. Марципани по-одеськи / Б.М. Поліщук. – Київ, 1982. – 144с.
754570
  Грязнов Б.З. Марцишор / Б.З. Грязнов. – Л, 1958. – 271с.
754571
  Лунгу Р.И. Марцишоры : повести и рассказы / Р.И. Лунгу. – Москва : Советский писатель, 1966. – 207 с.
754572
  Лунгу Р.И. Марцишоры : повести и рассказы / Р.И. Лунгу; переводы. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1968. – 420 с.
754573
  Холодковский Н.А. Марчелло Мальпиги / Н.А. Холодковский. – Берлин, 1923. – 34с.
754574
   Марченко Валерій Веніамінович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 359. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
754575
  Сидоренко Н.М. Марченко Іван Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 333. – ISBN 978-966-02-8345-9
754576
  Дука М.В. Марченко Михайло Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 246. – ISBN 96966-8060-04-0
754577
   Марченко Михайло Іванович (1902-1983) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 292-293. – ISBN 978-966-439-754-1
754578
  Анисимов А.В. Марченко Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 337. – ISBN 978-966-02-8345-9
754579
   Марченко Татьяна.. – М, 1988. – с.
754580
  Нємченко І. Марчмонт Нідгем та ідеали республіканізму XVII століття // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 86
754581
  Ременяка О. Марчук Анатолій Петрович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 1 : Анатолій Марчук. – С. 3-31.
754582
   Марчук Валентин Мефодійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 293. – ISBN 978-966-439-754-1
754583
   Марчук Валентин Мефодійович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 135-136. – ISBN 978-966-313-531-1
754584
  Губерський Л.В. Марчук Євген Кирилович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 23-24. – ISBN 966-316-045-4
754585
  Капсамун І. Марчук замість Кучми. Не запізно? / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 5


  Призначено нового представника України в Трьохсторонній контактній групі в Мінську.
754586
   Марчук Ніна Йосипівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 181. – ISBN 978-966-2726-03-9
754587
  Махінчук М.Г. Марчуківський куток : Роман / Микола Махінчук. – Київ : Українська хата, 2001. – 255с. – ISBN 966-7025-00-4
754588
   Марчукізм // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис. – Київ, 2005. – № 8/9. – С. 49-52. – ISSN 0130-5212


  Художник Іван Марчук
754589
  Белаш Б.Ф. Марш-бросок / Б.Ф. Белаш. – Донецк, 1969. – 31с.
754590
  Еленин М.С. Марш-бросок / М.С. Еленин. – Ленинград, 1988. – 397с.
754591
   Марш-бросок : Мир на распродажу. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 18-61 : Фото, карта
754592
  Іщенко Н. Марш-кидок на Косово-2 готує Москва разом зі своїми агентами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 96). – С. 10-11
754593
  Горбачев О. Марш-медиа // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 14 февраля (№ 7). – С. 20. – ISSN 1563-6755


  Необходимость своевременного перехода государственных и коммунальных печатных СМИ в частную собственность все еще остается одной из первоочередных задач на пути реформирования медийной сферы.
754594
  Подражанский А.М. Марш "Черномора" / А.М. Подражанский, М.А. Ростарчук, Г.А. Стефанов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1973. – 188с.
754595
  Макаренко А.С. Марш 30 года. / А.С. Макаренко. – М, 1967. – 312с.
754596
  Макаренко А.С. Марш 30 року. / А.С. Макаренко. – К, 1972. – 254с.
754597
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1965. – 511с.
754598
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – М, 1968. – 432с.
754599
  Крупняков А.С. Марш Акпарса / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1970. – 416с.
754600
  Доктороу Е.Л. Марш до моря : роман / Закінчення. Поч. у № 9-10 // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 15-104. – ISSN 0320 - 8370
754601
  Китошвили Ш.И. и Гришин С.В. Марш и встречный бой / Ш.И. и Гришин С.В. Китошвили. – М., 1967. – 158с.
754602
  Гришин С.В. Марш и встречный бой / С.В. Гришин, Ш.И. Китошвили. – М., 1967. – 158с.
754603
  Лоза Д.М. Марш и встречный бой / Д.М. Лоза. – М., 1968. – 206с.
754604
  Гончар М. Марш Качиньського. ПіС виграв вибори в Сейм і втратив Сенат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 4


  "У неділю 13 жовтня в Польщі відбулися чергові парламентські вибори. Наші західні сусіди обирали Сейм дев"ятої каденції та Сенат десятої каденції, починаючи з 1989-го року. Правляча партія "Право і Справедливість" перемогла в нижній палаті і здобула ...
754605
  Маяковский В.В. Марш комсомольца. / В.В. Маяковский. – Москва, 1973. – 191с.
754606
  Поссемайер Инес Марш красных : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 32-48 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
754607
  Безыменский А.И. Марш мира / А.И. Безыменский. – М, 1952. – 88с.
754608
   Марш молодости. – Москва, 1960. – 110 с.
754609
  Бендер В. Марш молодости / Віталій Бендер ; [упоряд. О. Коновал ; ред. О. Шугай]. – Київ : Юніверс, 2005. – 883, [3] с. : портр. – На авантит. зазнач.: Вид. здійсн. коштом Фундації ім. І. Багряного (США). Мовно-стиліст. та правописні особливості ориг. в основному збережено. - Зміст: Станція Пугаловська ; Фронтові дороги ; Марш молодости ; Оповідання та статті ; Поезії. – ISBN 966-8118-20-0
754610
  Заяц А.С. Марш на рассвете / А.С. Заяц. – М., 1963. – 88с.
754611
  Буртынский А.С. Марш на рассвете / А.С. Буртынский. – М., 1973. – 207с.
754612
  Софронов А.В. Марш победителей / А.В. Софронов. – Москва, 1947. – 184с.
754613
  Скорбин Б.П. Марш продолжается. / Б.П. Скорбин. – М, 1964. – 255с.
754614
  Рот Й. Марш Радецкого / Й. Рот. – Москва, 1939. – 390с.
754615
  Рот Й. Марш Радецкого / Й. Рот. – Москва, 1978. – 342с.
754616
  Рот Й. Марш Радецького : Роман / Й. Рот; Пер. з нім. Є. Горевої; Авт. передмов. Д. Затонський. – Київ : Юніверс, 2000. – 352с. – (Світова проза). – ISBN 966-7305-21-Х
754617
  Макаренко А.С. Марш тридцатого года / А.С. Макаренко. – М, 1988. – 286с.
754618
   Марш ударных бригад. – Москва, 1965. – 479 с.
754619
  Чичкань І.В. Маршал "сухопутних броненосців" / І.В. Чичкань, Л.В. Кошелєва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )


  Павло Семенович Рибалко.
754620
  Сомов Г.А. Маршал авиации / Г.А. Сомов. – М., 1990. – 222с.
754621
  Кондратьев Н.Д. Маршал Блюхер / Н.Д. Кондратьев. – М, 1965. – 294с.
754622
  Великанов Николай Маршал Блюхер и его жены // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 1. – С. 60-64. – ISSN 0868-488Х
754623
   Маршал Вінграновський : книга про поета (спогади, есеї, листи, інтерв"ю) / [передм., упоряд. П. Вольвача ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 479, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 476-477. – ISBN 978-617-605-009-4


  Вінграновський існував в однині. І в житті, і в літературі. Ми тільки починаємо осягати цей феномен. Феномен одного з найбільших українських поетів другої половини XX століття. Ця книжка – спроба наближення до феномену Вінграновського, крок до його ...
754624
  Антонович М. Маршал вперед (Бліхер) / М. Антонович. – Львів, 1936. – 85 с.
754625
  Бычевский Б.В. Маршал Говоров / Б.В. Бычевский. – М, 1970. – 173с.
754626
  Рачада І.Д. Маршал Жуков : п"єса / І.Д. Рачада. – Київ, 1987. – 326 с.
754627
  Яковлев Н.Н. Маршал Жуков / Н.Н. Яковлев. – Москва, 1988. – 254с.
754628
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : (відповідь генералові Іщенку) / Л. Лук"яненко. – 4-е вид. – Севастополь : Просвіта, 2001. – 40с. – (Бібліотека часопису "Дзвін Севастополя")
754629
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : Відповідь генералові Іщенку / Левко Лук"яненко. – Київ : Козаки, 2002. – 48с. – ISBN 966-514-038-8
754630
  Лук"яненко Л. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні : Відповідь генералові Іщенку / Левко Лук"яненко. – Київ : Козаки, 2006. – 48с. – ISBN 966-514-038-8
754631
  Лук"яненко Л.Г. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні / [Левко Лук"яненко]. – [Вид. 10-те]. – Київ : Альфа Реклама, 2013. – 48 с. : іл., табл. – На тит. арк. автор не зазнач. - На тит. арк.: Українським ветеранам та жертвам Другої світової війни присвячую. – Бібліогр.: с. 47 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2477-90-0
754632
  Карпов В. Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира: Литературная мозаика. / В. Карпов. – М.
2. – 1991. – 93с.
754633
   Маршал Жуков.. – М., 1989. – 414с.
754634
  Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира : Лит. мозаика / В.В. Карпов. – М.
Кн.1. – 1992. – 461с.
754635
  Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира: (Лит. мозаика). / В.В. Карпов. – М.
Кн.1. – 1991. – 95с.
754636
   Маршал Жуков: каким мы его помним. – Москва : Политиздат, 1988. – 396с.
754637
   Маршал Жуков: полководец и человек : в 2-х т. – Москва : АПН
Т. 1. – 1988. – 384 с.
754638
   Маршал Жуков: полководец и человек : в 2-х т. – Москва : АПН
Т. 2. – 1988. – 256с.
754639
  Грязнов Б.З. Маршал Захаров / Б.З. Грязнов. – М, 1979. – 152с.
754640
  Португальский Р.М. Маршал И.С.Конев / Р.М. Португальский. – М., 1985. – 253с.
754641
  Бобрищев К. Маршал Кулик, оббріханий і забутий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Хто насправді звільняв Полтаву 1943 року.
754642
  Иванов В.М. Маршал М.Н. Тухачевский / В.М. Иванов. – Москва : Военное издательство, 1985. – 318 с.
754643
  Иванов В.М. Маршал М.Н.Тухачевский / В.М. Иванов. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва, 1990. – 319с.
754644
  Голубович В.С. Маршал Малиновский / В.С. Голубович. – Киев, 1988. – 222,2с.
754645
  Бондаренко К. Маршал Малиновский // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 16/17 (185/186). – С. 58-60
754646
  Бондаренко К. Маршал Малиновский // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 18/19 (187/188). – С. 56-59
754647
  Егоров П.Я. Маршал Мерецков / П.Я. Егоров. – М., 1974. – 215с.
754648
  Ортенберг Д.И. Маршал Москаленко / Д.И. Ортенберг. – К, 1984. – 127с.
754649
  Драган И.Г. Маршал Н.И. Крылов / И.Г. Драган. – М, 1987. – 239с.
754650
  Арно Ж. Маршал П... = Marechal P.. : пьеса в 3-х актах / Арно Ж. ; пер. с франц. М. Ивановой ; ред. Л. Борисевич. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 110 с. – (Современная зарубежная драматургия)
754651
  Голубович В.С. Маршал Р.Я. Малиновский / В.С. Голубович. – М., 1983. – 215с.
754652
  Якушев Влад Маршал Рибалко. Залізний командарм залізних армій // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 11 (113). – С. 26-28
754653
  Мельников С.И. Маршал Рыбалко / С.И. Мельников. – 2-е изд. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 254 с.
754654
  Горелик Я.М. Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников / Я.М. Горелик. – М, 1961. – 108с.
754655
  Малышев В.П. Маршал Советского Союза В.К.Блюхер. / В.П. Малышев, А.Т. Якимов. – Благовещенск, 1958. – 40с.
754656
  Большаков К. Маршал сто пятого дня / К. Большаков. – Москва, 1936. – 400с.
754657
  Кузнецов П.Г. Маршал Толбухин / П.Г. Кузнецов. – М., 1966. – 275с.
754658
  Тодорский А.И. Маршал Тухачевский / А.И. Тодорский. – Москва : Политиздат, 1964. – 93 с.
754659
   Маршал Тухачевский. – М., 1965. – 248с.
754660
  Тодорский А.И. Маршал Тухачевский / А.И. Тодорский. – Москва : Политиздат, 1966. – 93 с.
754661
  Павлов А.Ю. Маршал Франции - стратег Антанты // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 55-58. – ISSN 0321-0626


  Маршал Франции Фердинанд Фош.
754662
  Крушинський В.Ю. Маршала План (- програма американської допомоги для відновлення і розвитку економіки країн Європи після Другої світової війни) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 351-352. – ISBN 978-966-02-8345-9
754663
  Карпов В. Маршалският жезъл. / В. Карпов. – София, 1980. – 304с.
754664
  Дорош Е.Я. Маршальские звезды / Е.Я. Дорош. – Москва, 1939. – 40с.
754665
  Николаев Н В. Маршальский жезл / Н В. Николаев. – Свердловск, 1969. – 252с.
754666
  Карпов В.В. Маршальский жезл : повесть / В.В. Карпов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 268с.
754667
  Карпов В.В. Маршальский жезл : роман / В.В. Карпов. – Москва : Военное издательство, 1976. – 269 с.
754668
  Ермолович Н.Н. Маршальский жезл в солдатском ранце / Н.Н. Ермолович. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1971. – 112 с.
754669
  Карпов В.В. Маршальский жезл. / В.В. Карпов. – Ташкент, 1971. – 295с.
754670
  Карпов В.В. Маршальский жезл. (Вечный бой) : Романы / В.В. Карпов. – Москва : Воениздат, 1972. – 480с.
754671
  Фирсов З.П. Маршевая подготовка по комплексу ГТО / З.П. Фирсов. – М, 1951. – 52с.
754672
  Шаповалов В. Маршевая рота : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 5. – С. 116-125. – ISSN 0027-8238
754673
  Мазаев Ю.И. Маршевая таблица МТ-1 / Ю.И. Мазаев. – М, 1966. – 50с.
754674
  Чернов Ю. Маршевые роты / Ю. Чернов. – Кишинев, 1959. – 68с.
754675
   Маршейдерское дело. – К, 1960. – 556с.
754676
  Прохур М.З. Маршові моделі розрахунку еволюції в"язких течій з використанням відносних компонент швидкості / М.З. Прохур, А.М. Попов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 321-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються стаціонарні нестисливі в"язкі течії з домінуючою компонентою швидкості у виділеному напрямі. Застосування методу розщеплення та перехід до відносних нормальних компонент швидкості призводять до спрощення форми рівнянь, застосування ...
754677
  Юшков Г.А. Маршрут : повести и рассказы / Геннадій Юшков ; пер. с коми. – Москва : Современник, 1986. – 540 с.
754678
  Соколовский В.Г. Маршрут / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1990. – 218с.
754679
  Журавский А.В. Маршрут "Большеземельской Экспедиции 1904 и 1905 гг." / А.В. Журавский : Типография Императорской Академии Наук, 1907. – 16 с. – Оттиск из Ежегодника Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 11, 1906 г.
754680
  Кириченко А.Н. Маршрут 1910 года по Александровскому хребту и пескам Муюн-кум ( Сыр-Дарьинская и Семиреченская обл. ) = Itineraire d"une excursoin entreprise en 1910 dans les Monts Alexandre et le Muyun-Kum ( province de Syr-darja et de Semiretshie ) // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
754681
  Коган В.З. Маршрут в страну информологию / В.З. Коган. – М., 1985. – 161с.
754682
  Русаков М.Г. Маршрут географической экскурсии по Киеву и его окрестностям : (Для делегатов 3 Съезда Географического общества СССР) / М.Г. Русаков, И.О. Речмедин, И.М. Рослый. – Киев : Киевский университет, 1960. – 72с.
754683
  Наумов С.П. Маршрут зоолога Гыданской экспедиции / С.П. Наумов. – 1с.
754684
  Калишевский М.Ф. Маршрут зоологической поездки в Абхазию (Сухумский округ) летом 1905 г. // К распространению прямокрылых насекомых в пределах Российской Империи / Н.Н. Аделунг. – [Санкт-Петербург], 1905
754685
   Маршрут мира. – М., 1964. – 295с.
754686
  Андрианов С.В. Маршрут неизвестен : [рассказы-были] / Андрианов С.В. ; [ил.: И. Пчелко. – Москва : Воениздат, 1972. – 96с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / Гл. полит. упр. Сов. Армии и МВФ ; № 7 (662))
754687
  Крупа Т. Маршрут одного дня по Слобожанщине:Изюм // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 13-15


  Місто-музей Ізюм
754688
  Семенов Ю.С. Маршрут СП-15. / Ю.С. Семенов. – 2-е изд. – М., 1971. – 206с.
754689
  Козлов П. Маршрут трехлетнего, 1893-1895 гг., путешествия по Центральной Азии В.И. Роборовского и П.К. Козлова // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
754690
   Маршрут у майбутнє : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 12-14 : Фото
754691
  Ленский А.Н. Маршрут феьлдъегеря Али-Шо / А.Н. Ленский. – М, 1983. – 208с.
754692
  Бялыницкий-Бируля Маршрут экскурсий в нагорной части Кубанской области в VIII-IX. 1910 г. / Бялыницкий-Бируля : Типография Императорской Академии Наук, 1911. – С. II-VI. – Оттиск из Ежегодника Зоологического Музея Императорской Академии Наук, т. 16, 1911 г.
754693
  Рожевиц Р.Ю. Маршрут экспедиции переселенческого управления в Пржевальский уезд 1908 г. = Itineraire de l"expedition du bureau d"emigration dans le district de Przewalsk, en 1908 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
754694
  Галкин И.Н. Маршрутами XX века / И.Н. Галкин. – Москва : Мысль, 1982. – 124с.
754695
  Коваль Д.В. Маршрутами бессмертия / Д.В. Коваль. – Кишинев, 1987. – 218с.
754696
  Морозов Н. Маршрутами бургундского вина / Н. Морозов, Э. Паску // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 2. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670


  Подорож по Франції
754697
  Тихоненко Д.Г. Маршрутами В.В. Докучаєва / Д.Г. Тихоненко, М.О. Горін // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 71-73
754698
  Корякин В.С. Маршрутами гляциолога / В.С. Корякин. – Москва : Мысль, 1981. – 126с.
754699
  Заслуженюк В.С. Маршрутами дружби. (Про інтерн. виховання дітей та підлітків піонерськими організаціями УРСР). / В.С. Заслуженюк. – К., 1976. – 64с.
754700
  Крутикова Анастасия Маршрутами Ибн Баттуты. Ибн Баттута, первый блогер-путешественник. // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Сентябрь. – С. 124-135 : фото
754701
   Маршрутами історії. – Київ : Політвидав України, 1990. – XVI, 655 с., [24] арк. ыл. – ISBN 5-319-00638-1
754702
  Караванченко А.З. Маршрутами мужества / А.З. Караванченко. – Минск, 1978. – 223 с.
754703
  Леонов Л.И. Маршрутами отдыха : Путеводитель / Л.И. Леонов. – Донецк : Донбас, 1979. – 56с.
754704
  Покровский А. Маршрутами познания. Десять точек на карте советской науки / А. Покровский. – Москва : Профиздат, 1977. – 127с.
754705
  Пелих Г.И. Маршрутами полевой и теоретической этнографии. / Г.И. Пелих. – Новосибирск, 1979. – 48с.
754706
   Маршрутами пошуку. – К., 1989. – 126с.
754707
   Маршрутами слави Прикарпаття. – Ужгород, 1987. – 149с.
754708
  Ильвес М.А. Маршрутами Черноморья / М.А. Ильвес, П.В. Шевцов. – Одесса, 1979. – 175с.
754709
  Задорожний Микола Маршрути Харківського семінару // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 45
754710
  Хабракен Д. Маршрутизаторы Cisco = Practical Cisco Routers : Практическое применение / Джо Хабракен; Пер. с англ. – Москва : ДМК, 2001. – 320с. – (Защита и администрирование). – ISBN 5-94074-123-1
754711
  Димарцио Д.Ф. Маршрутизаторы Cisco : Пособие для самостоятельного изучения / Джером Ф.Димарцио; Пер. П.Шера. – Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2003. – 512с. – (High tech). – ISBN 5-93286-048-0
754712
  Брокмайер Д. Маршрутизация в Linux / Джо Брокмайер, Ди-Энн Лебланк, Рональд Маккарти; Пер. с англ. В.Р. Гинзбурга. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 240с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0271-1


  Для опытных пользователей и администраторов Linux
754713
  Цуриченко Маршрутная система учета производства и оперативно-календарное планирование. / Цуриченко, И.Н. Гусев. – М., 1954. – 112с.
754714
  Навериани С. Маршрутный путь в Сванетию через Твиберский перевал / С. Навериани. – Москва-Ленинград, 1930. – 63с.
754715
  Козлов В.А. Маршрутный список поверхностных образцов почв, взятых летом 1914 г. в Ананьевском У., Херс.г. / В.А. Козлов. – Одесса. – 121с.
754716
  Димов П.Д. Маршрутный список поверхностных образцов почв, взятых летом 1914 года в Одесском уезде Херсонской губернии / П.Д. Димов. – Одесса : Типогр. Акцион. Южно-Русск. о-ва печатного дела, 1914. – 75с. – Кн. без обл.
754717
   Маршруты в завтра. – Донецк, 1966. – 109с.
754718
  Бриж А.М. Маршруты выходного дня : путеводитель / А.М. Бриж. – Донецк : Донбас, 1989. – 135с.
754719
  Бен Джабер Маршруты модифицированных атлантических вод, пересекающих Сицилийский пролив / Бен Джабер, Д. Абденнадер, М. Бухтир // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 75-84 : рис. – Библиогр.: с. 83-84. – ISSN 0203-3100
754720
   Маршруты передового опыта. – М., 1985. – 288с.
754721
  Цихович Я.К. Маршруты по Восточной Пруссии IV, V и VI группы путей / По приказанию начальника Штаба Виленского военного Округа сост. Генерального Штаба подполковник Цихович. – Вильна : Тип. Штаба Виленского военного Округа, 1902. – 7, V, 705-1199 с. : карт.
754722
  Шнитников В.Н. Маршруты поездок по Семиреченской области 1907-1915 гг. = Itineraires des excursions dans la provinse Semiretchie en 1907-1915 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
754723
   Маршруты пяти континентов : Art of Travel // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 70-75 : Фото
754724
  Журавский А.В. Маршруты Северо-Печорской Экспедиции Главного управления Земл. и З. 1909 г. / А.В. Журавский. – С. V-XVI. – Маршруты и мелкие известия
754725
   Маршруты туристских походов. – Куйбышев, 1965. – 32 с.
754726
  Селезнев А.Г. Маршруты экскурсий по историческим местам Архангельска и Архангельской области. / А.Г. Селезнев. – Архангельск, 1961. – 96с.
754727
   Маршруты экскурсий по СССР на лето 1930 года. – Москва, 1930. – 218 с.
754728
  Попов В.М. Маршруты, темы и планы экскурсий по городу Благовещенску, его окрестномтям и Амурскому округу : Пособие для руководителей школьных и внешкоьных экскурсий / В.М. Попов. – Благовещенск, 1928. – 28с.
754729
  Эристин Э. Марыкчанские парни / Э. Эристин. – Иркутск, 1948. – 220с.
754730
  Эристин Э. Марыкчанские парни / Э. Эристин. – Иркутск, 1962. – 187с.
754731
   Марыля Дзепак: кат. выст. произведений. – Москва, 1988. – 31 с.
754732
  Валишевский К. Марысенька королева Польши. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 367с.
754733
  Короненко С. Марячи в лихоманці, він раптом заговорив українською // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 11 вересня (№ 164). – С. 18


  Із текста: "Ранні твори Михайла Коцюбинського не обіцяли, що з нього виросте великий письменник".
754734
  Малышев Г.Т. Марь : Роман / Г.Т. Малышев. – Хабаровск, 1988. – 396с.
754735
  Малышев Г.Т. Марь : роман / Геннадий Малышев ; [худож. Медведев А.Н.]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1990. – 396, [2] с.
754736
  Федоров В.Д. Марьевские звезды / В.Д. Федоров. – Новосибирск, 1955. – 112с.
754737
  Корнеев А.А. Марьин корабль. / А.А. Корнеев. – М., 1968. – 42с.
754738
  Журавлев Марьин корень / Журавлев, -Печорский. – Сыктывкар, 1970. – 159с.
754739
  Николаев И. Марьин остров / И. Николаев. – Саранск, 1958. – 15с.
754740
  Перевозчиков М.С. Марьина заводь / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1967. – 135с.
754741
   Марьина роща. – М., 1984. – 432с.
754742
  Габель В.Ф. Марьино / В.Ф. Габель, С.И. Федоров. – Курск, 1956. – 47 с.
754743
  Федоров С.И. Марьино / С.И. Федоров. – Воронеж, 1965. – 64 с.
754744
   Марьино / Федоров С. И. – М., 1989. – 190с.
754745
  Чумак И.В. Марьины колодцы. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1951. – 140с.
754746
  Чумак И.В. Марьины колодцы. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1972. – 399с.
754747
  Третьяков А.И. Марьины коренья. / А.И. Третьяков. – Красноярск, 1977. – 127с.
754748
  Смертина Т.И. Марья - зажги снега. / Т.И. Смертина. – М., 1982. – 143с.
754749
  Шестаков И. Марья Зыкова / И. Шестаков. – Горький, 1948. – 63с.
754750
  Амфитеатров А.В. Марья Лусьева / А. Амфитеатров. – 2-е изд., [доп.]. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1905. – VIII, 271 с. – Экз. деф., пол книги перемеживается допечатанными стр. [ксерокс] на листах др. формата. - Отсутств. с. 268-271
754751
   Марья Морева: Русские народные сказки. – М., 1990. – 20с.
754752
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1947. – 288с.
754753
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1949. – 583с.
754754
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – М, 1950. – 576с.
754755
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Л, 1951. – 496с.
754756
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – Куйбышев, 1952. – 624с.
754757
  Медынский Г.А. Марья. / Г.А. Медынский. – М, 1953. – 616с.
754758
  Танюк Л.С. Марьян Крушельницкий / Л.С. Танюк. – М, 1974. – 224с.
754759
  Ган Я. Марьян Михайлович Крушельницкий - народный артист СССР / Я. Ган. – К., 1960. – 48с.
754760
  Козак Я. Марьяна Радвакова / Я. Козак. – Москва, 1963. – 159с.
754761
   Марьяна Савка // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 47
754762
  Чувакова О. Мас-медиа як інструмент формування іміджу та репутації банку в умовах ринку // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 50-52


  У статті розглянуто и проаналізовано особливості формування іміджу it репутації банку та їх роль у функціонуванні установи. The article considers and analyses special feature of image and reputation forming, their role in bank"s functioning
754763
  Іщенко Г. Мас-медіа в контексті політичних перетворень // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 78-91. – ISSN 0869-3595
754764
  Іванова О.А. Мас-медіа в культурі тотальної інформаційності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 149-153


  Систематизуються уявлення та спостереження щодо змін у масовоінфомаційній діяльності у зв"язку з формуванням Ключові слова: соціальні комунікації, інформаційні та комунікаційні відносини, культура тотальної інформаційності. This article systematizes ...
754765
  Іванова О.А. Мас-медіа в культурі тотальної інформаційності // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 10-13


  Автор систематизує уявлення та спостереження щодо змін у масовоінфомаційній діяльності у зв"язку з формуванням нового типу суспільства, для якого пропонується визначення "культура тотальної інформаційності". The author systematises the ideas and ...
754766
  Шкляр В. Мас-медіа в новому столітті // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 761-770. – ISBN 966-7522-07-5
754767
  Гриценко Олена Миколаївна Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект) : Дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.03. / Гриценко Олена Миколаївна; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – 425л. + Додатки: л. 422-425. – Бібліогр.: л. 364-421
754768
  Гриценко Олена Миколаївна Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект) : Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.03 / Гриценко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
754769
  Андрійчук М. Мас-медіа в рекламних комунікаціях українських видавництв // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 12-14
754770
  Маркова В. Мас-медіа в теорії комунікації Н. Лумана / В. Маркова, О. Суховій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 24-27. – ISSN 2076-9326
754771
  Шкляр В. Мас-медіа і виклики нового століття // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 343-351. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
754772
  Шкляр В. Мас-медіа і виклики нового століття / Володимир Шкляр ; [редкол.: Різун В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Грамота, 2003. – 47, [1] с. – (Бібліотека журналіста-міжнародника). – ISBN 966-8066-14-6
754773
  Фінклер Ю.Е. Мас-медіа і влада: технологія взаємин / Ю.Е. Фінклер. – Львів, 2003. – 212с.
754774
  Кін Д. Мас-медіа і демократія = The media and democracy / Джон Кін ; пер. з англ. О. Гриценко, Н. Гончаренко ; літ. ред. О. Гриценко. – Київ : К.І.С.-Київ. Інформація. Сервіс ; Аналіт.-дослідн. центр "АНОД", 1999. – 134 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 966-7048-20-9
754775
  Зражевська Н.І. (Zrаzhеvs"kа N.І.) Мас-медіа і технологія "повсякденна" // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 10-15


  Розглядається технологія "повсякденна". Аналізуються такі технології, як політеймент, інфотеймент, едьютеймент, гіперінтерпретації. Основний висновок полягає в тому, що повсякденність сучасної людини активно конструюється масмедіа. Technology of daily ...
754776
  Зиборовіч С. Мас-медіа та ідея свободи // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 9-16. – ISBN 966-294-186-0
754777
  Гринь І.О. Мас-медіа та корупція: українські реалії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 54-58. – (Серія "Питання політології" ; вип. 34). – ISSN 2220-8089
754778
  Гриценко О.М. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності : Монографія / О.М. Гриценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 204с. – ISBN 966-594-287-5
754779
  Содомора П. Мас-медіа у процесі керування натовпом // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 49. – ISBN 978-617-7196-23-4
754780
   Мас-медіа у термінах і визначеннях : короткий словник-довідник : навч. посібник. – Київ : МАУП, 2005. – 224 с. – ISBN 966-608-441-4
754781
   Мас-медіа України = Mass media of Ukraine. – Київ : К.І.С., 1995. – 304 с. – ISBN 5-7707-8130-0
754782
  Шкляр В. Мас-медіа України у міжнародному інформаційному просторі // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2000. – Вип. 1 : за 2000 рік. – С.387-394. – ISBN 966-7522-03-2
754783
  Сизонов Д.Ю. Мас-медіа як джерело нової фразеології сучасної української літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 29-38. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується роль ЗМІ в поповненні активного словника сучасної української мови. В основу дослідження покладено різнотипні українські медіа – друковані, електронні, рекламні. Комплексно розглянуто екстра- та інтралінгвальні характеристики, які ...
754784
  Поліщук Ю. Мас-медіа як канал маніпулятивного впливу на суспільство / Ю. Поліщук, С. Гнатюк, Н. Сєйлова // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2015. – Т. 21, вип. 3. – С. 301-308. – ISSN 2225-5036


  Інформація у руках невеликої групи людей може стати засобом тотального маніпулятивного впливу на свідомість як конкретних осiб, так і мас. Розвиток засобів масової інформацій (телебачення, Інтернет, радіо, преса тощо) значно спрощує цей процес. Методи ...
754785
  Третяк О.А. Мас-медіа як компонент публічної сфери політики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 125-128. – ISSN 2077-1800
754786
  Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості : автореф. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Бутиріна М.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 30 с. – Бібліогр.: 32 назви
754787
  Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Бутиріна М.В.: КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 432 л. – Бібліогр.: л. 384-432
754788
  Фінклер Юрій Едуардович Мас-медіа як соціальний інститут: особливості взаємин з владою : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Фінклер Ю.Е.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 398 л. – Бібліогр.: л. 358-398
754789
  Фінклер Юрій Едуардович Мас-медіа як соціальний інститут: особливості взаємин з владою : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Фінклер Юрій Едуардович; Фіеклер Ю.Е.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв
754790
  Ороховська Л.А. Мас-медіа як трансформатор історії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 158-160
754791
  Зайко Л.Я. Мас-медіа як чинник формування суспільної свідомості: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Зайко Леся Яківна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 16, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 15 назв
754792
  Бурлачук В. Мас-медіа, вибори і нова реальність // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 90-105. – ISSN 1563-3713
754793
  Лалл Джеймс Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід = Media, communication, culture. A global approach / Джеймс Лалл ; пер.з англ. О. Гриценка [та ін.] ; за ред. О. Гриценка, Н. Гончаренко. – Київ : К.І.С., 2002. – 264 с. – ISBN 966-8039-10-6
754794
  Рудник І. Мас-медіація // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2016. – № 12 (168). – С. 14-15. – ISSN 1726-3077


  Запровадження медіації у вітчизняній системі права грунтується на практиці застосування інституту примирення в багатьох країнах світу.
754795
  Носова Б.М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті євроатлантичної інтеграції : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Носова Богдана Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
754796
  Носова Б.М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті Євроатлантичної інтеграції : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Носова Б.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 207л. – Бібліогр.: Ббліогр.: л.179-207
754797
  Дергач Д.В. Мас-медійний жанр ток-шоу: природа, функції, аспектологія дослідницького пошуку // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 41-47
754798
  Дергач Д.В. Мас-медійний онім у сучасній теорії розвитку літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 29-37
754799
  Шестакова Е. Мас-медійний тип словесності як предмет теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 84-90.
754800
  Плахта Д. Мас-медійний чинник у виборчому процесі (уроки президентських виборів у США 2016 року в контексті українських реалій) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 284-291. – ISSN 2078-1911
754801
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 11. – 2001
754802
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 12. – 2001
754803
   МАСup Russian Edition. – Москва, 2001-
№ 1/2, январь - февраль. – 2002
754804
  Одарич В.А. Маса (- фундаментальна фізична величина, що визначає інерційні та гравітаційні властивості тіл ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 359. – ISBN 978-966-02-8345-9
754805
  Канетті Еліас Маса і влада / Канетті Еліас; З нім.пер.О.Логвиненко. – Київ : Альтернативи, 2001. – 416с. – ISBN 966-7217-37-Х
754806
  Слюсаревський М.М. Маса як об"єкт соціально-психологічного пізнання: розпорошений стан і феномен сконцентрованості // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 7 (21). – С. 3-29. – ISSN 2411-1449
754807
  Пелле Лариса Масаи : Племенной быт. Традиции / Пелле Лариса, Харенстам Фредрик // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 84-108 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
754808
   Масальський Володимир Іванович (1896-1979) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 293. – ISBN 978-966-439-754-1
754809
  Безкоровайний В. Масандрівський протокол. Джерела і наслідки // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 7-15
754810
   Масарик (Masaryk) Томаш Гаррік // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 817. – ISBN 966-316-069-1
754811
  Панов А. Масарик і Закарпаття : монографія / Ален Панов. – Ужгород : Ліра, 2010. – 189, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 164-189. – ISBN 978-966-2195-94-1
754812
  Дейнека Л.В. Масарик і Україна // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 8. – C. 158-167. – ISSN 2309-2262
754813
  Кравчук Масарика у висвітленні української радянської преси 1920-1930-х рр. / Кравчук, Т.Ґ. Постать // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 114-123. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
754814
  Мельянцев А.Н. Масдар в теории и структуре арабского языка / А.Н. Мельянцев. – М., 1990. – 150с.
754815
   Масенко Лариса Терентіївна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 168. – ISBN 978-617-7530-19-9
754816
  Руда О.Г. Масенко Лариса Терентіївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 364-365. – ISBN 978-966-02-8345-9
754817
  Різун В.В. Маси : Тексти лекцій / В.В. Різун; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 118с. – ISBN 966-594-164-X
754818
  Гаврилюк Н. Маси VS особистості, або кому потрібна ієрархія?


  У статті розглянуто проблему співвідношення категорій "маси" і "особистість" у процесі створення й рецепції поезій. Анкетування вказує на неприйняття "масовості" та прагнення до індивідуалізації авторської поетики. У цьому зв"язку спостерігається ...
754819
  Омельченко Юрій Васильович Маси і натовпи: соціально-філософський аналіз : Дис...канд.філософ.наук:09.00.03 / Омельченко Юрій Васильович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 179л. – Бібліогр.:л.173-179
754820
  Омельченко Юрій Васильович Маси і натовпи: соціально-філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філосов. наук:09.00.03 / Омельченко Ю.В.;КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
754821
  Волковинська В.О. Маси і простір соціальності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 24-26
754822
  Тарануха Ю.Г. Маси та орбіти метеорологічних тіл за телевізійними спостереженнями : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.03.03 - Геліофізика і фізика Сонячної системи / Тарануха Ю.Г.; ; Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
754823
   Масив ферментних біосенсорів для визначення концентрацій нейротрансмітерів та метаболітів / Д.Ю. Кучеренко, І.С. Кучеренко, О.О. Солдаткін, Я.В. Топольнікова, Д.В. Книжникова, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 2. – C. 39-53. – ISSN 1815-7459
754824
  Литвин В.К. Масиви наноструктур золота та срібла для застосувань в плазмон-регульованій флюоресценції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Литвин Віталій Костянтинович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
754825
  Кальба Я.Є. Масифікація та її прояви в контексті сучасних телемедіа // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (133). – С.63-67
754826
  Вешнев В. Маска / В. Вешнев. – Москва, 1927. – 50с.
754827
  Москвин Н.Я. Маска / Н.Я. Москвин. – М, 1933. – 264с.
754828
  Штефэнеску А.И. Маска / А.И. Штефэнеску. – Бухарест, 1966. – 40с.
754829
  Демидов П.П. Маска / П.П. Демидов. – Хабаровск, 1980. – 32с.
754830
  Чехов А.П. Маска / А.П. Чехов. – Л, 1985. – 65с.
754831
  Лем С. Маска / С. Лем. – Москва, 1990. – 315с.
754832
  Лис Володимир Маска : Роман / Лис Володимир. – Львів : Кальварія, 2002. – 320с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-042-7; 966-663-034-6
754833
  Чехов А. Маска : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 163-166. – ISSN 0131-2332
754834
  Балахніна Н.А. Маска : [збірка віршів] / Nata_Balakhnina ; [ілюстрації М.С. Молчанова]. – Дніпро : Ліра, 2019. – 223, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-981-203-2
754835
  Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Ф.И. Шаляпин. – Алма-Ата, 1983. – 423с.
754836
  Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Ф.И. Шаляпин. – М., 1989. – 317с.
754837
  Шаляпин Ф.И. Маска и душа / Ф.И. Шаляпин. – М., 1989. – 382с.
754838
  Редгрейв М. Маска или лицо / М. Редгрейв. – М., 1965. – 288с.
754839
   Маска і метаморфоза : (Де)конструювання діалог. мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2006. – 152 с., [8] арк. іл. : іл. – Текст укр., нім. – (Студії австрійської літератури = Studien zur Osterreichischen Literatur / упоряд. і ред. Тимофій Гаврилів ; т. 2). – ISBN 966-8849-24-8
754840
  Зайченко О.Г. Маска й масочна культура у втіленні співпричетності сакральному // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 197-201. – ISSN 1729-7036
754841
  Кузнецов Л.М. Маска колдуна Аданона / Л.М. Кузнецов. – М., 1974. – 47с.
754842
  Самойлов Л.С. Маска отца Димитрия. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1965. – 96с.
754843
  Набатов Г.О. Маска сорвана / Г.О. Набатов. – Минск, 1963. – 258 с.
754844
  Поліщук Я. Маска та ім"я автора
754845
  Медведєва А.О. Маска у сценічному мистецтві артиста театру та естради : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Медведєва Алла Олександрівна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. 5 назв
754846
  Каттнер Г. Маска Цирцеи : [сборник : пер. с англ.] / Генри Каттнер ; [худож. Ю. Лук]. – Новгород : Параллель, 1993. – 507, [2] с. : ил. – Содерж.: Планета - шахматная доска; Элак из Атлантиды; Маска Цирцеи; Да будет проклят этот город; Цитадель тьмы; Сквозь века; Пегас; Кладбищенские крысы; По твоему хотенью; Ореол; Порог. – (Гелиос ) ( Мир фантастики). – ISBN 5-86067-012-5
754847
  Бибилури Т. Маска. : повести и рассказы / Т. Бибилури; авториз. пер. с груз. Л.Громеко. – Москва : Советский писатель, 1979. – 222 с.
754848
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Универсальная б-ка, 1916. – 110с.
754849
  Донченко О. Маскарад / О. Донченко. – Харків, 1929. – 32 с.
754850
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград; Москва : Искусство, 1949. – 168с.
754851
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Полиграфкнига, 1949. – 151с.
754852
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва, 1954. – 116с.
754853
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : віршована драма в 4-х діях / М.Ю. Лермонтов. – Киев : Мистецтво, 1955. – 148с.
754854
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1956. – 112с.
754855
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Искусство, 1966. – 119с.
754856
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : Для ст. шк. возраста / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1983. – 190с.
754857
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : драма в 4 действиях, в стихах / М.Ю. Лермонтов ; [вступ. ст. (с. 5-51), примеч., библиогр. списки А.И. Журавлевой, В.Н. Некрасова ; худож. Г.К. Спирин. – Москва : Книга, 1985. – 335 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
754858
  Лермонтов М.Ю. Маскарад : драма в 4-х действиях, в стихах / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1989. – 188 с. – ISBN 5-268-00666-5
754859
  Лермонтов М.Ю. Маскарад / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Детская литература, 1990. – 272с. – ISBN 5-08-000238-7
754860
  Питерс Н. Маскарад : Роман / Н. Питерс. – Москва : АСТ, 1997. – 640с. – (Откровение). – ISBN 5-15-000691-2
754861
  Ньюман Кэти Маскарад но-африкански. В мире масок / Ньюман Кэти, Галембо Филлис // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 78-89 : фото
754862
  Юрчук О. Маскарадна літературна критика як український варіант антиколоніальної критики (на прикладі діяльності Ю. Шевельова)
754863
   Маскаренские острова : История. Реюньон. Маврикий. Родригес. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 74-102 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
754864
  Гасанов М.Р. Маскат (Маскаут) - политическое образование Восточного Кавказа // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 141-145. – ISSN 0042-8779


  Владение Маскат, возникшее на приморской территории Восточного Кавказа к югу от Дербента, являлось одним из значительных образований, сыгравших важную роль в политических событиях, происходивших на Кавказе.
754865
  Круглов Леонид Маски - шоу : Этнография / Круглов Леонид, Лафорг Эрик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 206-215 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
754866
  Егоров Б. Маски / Б. Егоров. – М, 1969. – 328с.
754867
  Демыкина Г.Н. Маски / Г.Н. Демыкина. – Москва, 1972. – 108с.
754868
  Калчев К. Маски / К. Калчев. – София, 1973. – 187с.
754869
   Маски : оповідання письменників ФРН/ пер. з нім. – Київ : Дніпро, 1979. – 340 с.
754870
  Курочкін О. Маски в поховальних іграх українців // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 32-38
754871
  Дзюба Іван Маски демаскатора
754872
  Дзюба Іван Маски демаскатора


  Стаття присвячена книзі Григорія Грабовича "Маски і обличчя". Розглядається трактування в ній проблеми самовираження автора і "двійництва". Висловлено думку, що деякі версії дослідника можуть бути продискутовані.
754873
  Десятников В.Ф. Маски депрессии / В.Ф. Десятников. – М, 1987. – 64с.
754874
  Бершин Е. Маски Духа : Роман-с из жизни осколков // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 6. – С. 8-75. – ISSN 0012-6756
754875
  Орленко Ю.С. Маски екрану // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 110-114


  Пораналізовано поняття "телевізійна маска", розглянуто складники цілісного образу телеведучого; досліджено історію виникнення "маски", осмислено маски-образи Українського телебачення. The article is based on the analysis of the "TV mask" notion. It ...
754876
   Маски зими, барви весни : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17 : Фото
754877
  Линдсей Д. Маски и лица / Д. Линдсей. – Москва, 1965. – 229с.
754878
  Громыко А.А. Маски и скульптура Тропической Африки / А.А. Громыко. – Москва, 1984. – 351с.
754879
  Бабидорич І М. Маски й обличчя : [про антинар. і внтинац. суть політики буржуаз. лідерів домюнхенської Чехословаччини Масарика і Бенеша] / І М. Бабидорич. – Ужгород : Карпати, 1969. – 140 с.
754880
  Процюк С.В. Маски опадають повільно : роман про Володимира Винниченка / Степан Процюк. – Київ : Академія, 2011. – 301, [3] с. – (Серія "Автографи часу"). – ISBN 978-966-580-374-4
754881
  Морковская Лиза Маски Пекинской оперы : Столпы культуры / Морковская Лиза, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 24-38 : Іл.
754882
  Скиба Т. Маски поета у збірці Максима Рильського "Під осінніми зорями" (1918)
754883
  Яшанина Екатерина Маски североамериканских индейцев. Всесильная деревяшка : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 18 : Фото
754884
  Нога Г. Маски сміху в поезії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 77-82
754885
  Карманова И.Г. Маски сна / И.Г. Карманова. – Ленинград, 1991. – 102с.
754886
  Гон О. Маски у драматугії та поезії Е. Паунда і В.Б. Єйтса // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред.: Н.О. Висоцька, Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8 : Сучасна американська драма: тенденції, поcтаті, тексти. – С. 63-75. – ISBN 987-966-518-648-9
754887
  Пятницкий И.В. Маскирование и демаскирование в аналитической химии / И.В. Пятницкий, В.В. Сухан. – Москва : Наука, 1990. – 220с. – (Аналитические реагенты)
754888
  Глущенко Л.М. Маскирование оксикислотами циркония, титана, железа и алюминия, косвенное определение элементов по реакциям обмена и образование соединений типа два металла - тартрат : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Глущенко Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 22 с.
754889
  Глущенко Л.М. Маскирование оксикислотами циркония, титана, железа, алюминия, косвенное определение элементов по реакции обмена и образование соединений типа два металлатартрат : Дис... канд. хим.наук: / Глущенко Л.М.; КГУ. Кафедра аналитической химии. – К., 1970. – 161л. – Бібліогр.:л.151-161
754890
  Лановейчик Н.Ф. Маскировка / Н.Ф. Лановейчик. – М, 1982. – 105с.
754891
  Толочков М.И. Маскировка в современном бою / М.И. Толочков. – М., 1975. – 88с.
754892
  Бекетов А.А. Маскировка действий подразделений сухопутных войск. / А.А. Бекетов. – Москва, 1976. – 140 с.
754893
   Маскировка зенитной артиллерии в зимнее время. Памятка командиру орудия.. – М., 1943. – 12с.
754894
  Толочков М.И. Маскировка на войне / М.И. Толочков. – М., 1958. – 55с.
754895
  Вейцер Ю.И. Маскирующие дымы / Ю.И. Вейцер, Г.П. Лучинский. – Москва-Ленинград, 1947. – 202с.
754896
  Тріфонова О.Е. Маскування граматичного роду як естетичної категорії в перекладі роману Дженет Вінтерсон "Written on the body" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 612-616. – ISBN 966-581-481-8
754897
  Зйдлер В.Е. Маскулинности, тела и эмоциональная жизнь // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 11 (343). – С. 85-95. – ISSN 0132-1625
754898
  Кон И.С. Маскулинность в меняющемся мире // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 25-35. – ISSN 0042-8744
754899
  Сластьон С. Маскулінна картина світу: релігійно-філософський та генераційний аспекти (на матеріалі месневі "Dolab" Бора ІІ Газі Герая хана та поеми Семьюеля Джонсона "The Vanity of Human Wishes" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 177-182
754900
  Зубик Л. Маскулінні ініціаційні практики у гуцулів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – C. 346–363. – (Серія "Історія" ; вип. 3/45). – ISSN 2312-2595
754901
  Шмега К.М. Маскулінні типи в Галичині другої половини ХІХ ст. та їх художня репрезентація у прозі Івана Франка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 172-180. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
754902
  Овчаров А. Маскулінність і фемінність у психології нації // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.44-48


  Масова свідомість та поведінка
754903
  Зінченко Г.М. Маскулінність і фемінність як дві основні категорії гендерних досліджень / Г.М. Зінченко, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 152-156. – ISBN 978-966-285-302-5
754904
  Хамедова О.А. Маскулінність пролетаріату: медійні репрезентації чоловічих повсякденних і дозвіллєвих практик 1920-1930-Х років // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2020. – Т. 2 (77)


  The article analyzes the male daily and leisure activities among the Ukrainian workers, reflected in the press of the 1920-1930s. The objective of the article is to study the specifics of media representations of male daily and leisure activities and ...
754905
  Черниш Т.В. Маскулінність та фемінінність // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 289-292
754906
  Архангельська А.М. Маскулінність та фемінінність як соціокультурні категорії на тлі слов"янського антропонімікону // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-92. – ISSN 0027-2833
754907
   Маскульт і свобода слова на телебаченні: полемічні нотатки / В.І. Даниленко, В.П. Мележик, В.Ф. Іванов, Ю.П. Мірошниченко // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 30-33


  Науково-теоретичні передумови переходу до суспільства знань Нормування суб"єктивного фактора пізнавальної комунікації: іміджмейкінг соціальних медіа Медіавіруси на тлі еволюційних процесів медіапростору: суть і проблематика The article concerns the ...
754908
  Фесенко Ю.П. Маскульт і свобода слова на телебаченні: полемічні нотатки // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 34-37


  У статті розглядаються актуальні проблеми сучасного телебачення в аспектах демократизації суспільства. Аналізуються негативні явища. Засуджуються застосування маніпулятивних технологій. Problems of current importance of the modern television in the ...
754909
  Бубенок О.Б. Маскути на Східному Кавказі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 23-33. – ISSN 1608-0599
754910
  Иванов В.С. Масла и кнсистентные смазки / В.С. Иванов, С.М. Фридман. – М.-Л.
3. – 1957. – 248с.
754911
  Полянский Е.И. Масленица / Е.И. Полянский. – Воронеж, 1980. – 87с.
754912
  Нижарадзе М.К. Маслина в Грузиснской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Нижарадзе М. К.; Груз. с. х. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 30л.
754913
  Дрозд В.Г. Маслини / В.Г. Дрозд. – Київ, 1969. – 224 с.
754914
  Корольков Д.М. Маслинная моль / Д.М. Корольков, Р.Ф. Савенко. – Сухум, 1929. – 25с.
754915
  Первенцев А.О. Маслинова віть : Роман / А.О. Первенцев. – Київ : Дніпро, 1966. – 320с.
754916
  Jачев Р.Г. Маслинови гори / Р.Г. Jачев. – Скопіе, 1969. – 83с.
754917
  Глушко О.К. Маслиновий гай : оповідання / О.К. Глушко ; [худож. В.О. Петров]. – Київ : Рад. письменник, 1981. – 165 с.
754918
  Дрозд В.Г. Маслины / В.Г. Дрозд. – Москва, 1969. – 288 с.
754919
  Моркунас А.В. Масличные крестоцветные культуры в условиях Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Моркунас А.В.; Акад. наук Литов.ССР. Ин-т биологии. – Каунас, 1956. – 20л.
754920
  Лутиков И.Е. Масличные культуры. / И.Е. Лутиков, И.В. Жилин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1935. – 189с.
754921
  Шарапов Н.И. Масличные растения и маслообразовательный процесс / Н.И. Шарапов. – Москва-Л., 1959. – 444с.
754922
   Масличные растения, маслобойная и поташная промышленность в Кубанском крае.. – Екатериндар, 1920. – 107с.
754923
  Грапенко В.М. Маслобойная промышленность Северного Кавказа и ее вырьевая база (Состояние и перспективы развития) : Автореф... канд. экон.наук: / Грапенко В. М.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 22л.
754924
  Перельмутер Я.С. Маслобойная промышленность. Итоги работы 1929/30 г. и особого квартала и задачи на 1931 г. / Я.С. Перельмутер, С.Н. Кудрие. – М.-Л., 1931. – 39с.
754925
   Маслов Борис Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 293. – ISBN 978-966-439-754-1
754926
  Казьмирчук Г.Д. Маслов Василь Іванович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 247. – ISBN 96966-8060-04-0
754927
   Маслов Василь Іванович (1884-1959) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 293-294. – ISBN 978-966-439-754-1
754928
  Степченко О.П. Маслов Сергей Іванович, завідуючий відділом стародруків ВБУ в 1926-1941 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 93-110. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Філолог, книгознавець, палеограф, архівіст. Від 1914 р. працював на посаді приват-доцента Університету Св. Володимира та Вищих жіночих курсів.
754929
   Маслов Сергій Іванович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 65-71. – ISBN 966-02-0537-6
754930
  Конта Р.М. Маслов Сергій Іванович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 248. – ISBN 96966-8060-04-0
754931
   Маслов Сергій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 363. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
754932
  Сулима Микола Маслов Сергій Іванович (1880-1957)


  С І. Маслову судилося продовжувати діяльність М.І. Петрова і В.М. Перетца.
754933
   Маслов Сергій Іванович (1880-1957) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 294. – ISBN 978-966-439-754-1
754934
  Марцинковская Т.Д. Маслоу Абрахам (A. Maslov) (1908-1970) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 74-78. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
754935
   Маслун Нінель Володимирівна (до 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 99-100 : фото. – ISSN 0367-4290
754936
   Масляк Петро Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 72-73
754937
   Масляк Петро Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 143-144 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
754938
   Масляк Петро Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 294-295. – ISBN 978-966-439-754-1
754939
   Масляк Петро Олексійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 191-192. – ISBN 978-966-439-757-2
754940
   Масляк Петро Олексійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 148-149. – ISBN 978-966-439-961-3
754941
  Дмитрук О.І. Масляк Петро Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 389. – ISBN 978-966-02-8345-9
754942
   Масляк Петро Олексійович (948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 80-81. – ISBN 966-95774-3-5
754943
   Масляку Петру Олексійовичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  27 травня 2018 р. виповнилося 70 років із дня народження Масляка Петра Олексійовича – відомого українського економіко-географа, геополітика, футуролога, доктора географічних наук, професора кафедри географії України Київського національного ...
754944
   Масляна vs карнавал: що смачніше? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 64-65 : фото
754945
  Виннер А.В. Масляная живопись и её материалы / А.В. Виннер. – Москва, 1956. – 100с.
754946
   Масляное хозяйство электро-силовых установок. – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1933. – 144 с.
754947
  Залесский А.М. Масляные выключатели / А.М. Залесский. – Ленинград, 1932. – 424 с.
754948
  Желтухина М.Р. Масмедиальная культура воздействия // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 10-19. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
754949
  Ткач Д. Масмедіа Угорщини про проблеми в українсько-угорських відносинах, пов"язані із законом про освіту // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 7/8. – С. 11-16. – ISSN 2663-2675


  Верховна Рада України 5 вересня 2017 року проголосувала за Закон України "Про освіту". Стаття 7 цього документа говорить проте, що особам, які належать до національних меншин України, гарантується право нанавчання в кому-нальних закладах освіти для ...
754950
  Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас
754951
  Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас (Огляд)
754952
  Попович О.А. Масмедійний дискурс українського визвольного руху періоду Другої світової війни в незалежній Україні (2005–2014 рр.) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 132-146. – ISSN 2313-5603
754953
  Бутиріна М. Масмедійні стереотипи у світлі теорії категоризації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Феномен стереотипізації розглядається в контексті сучасних уявлень про природу категорій. Рубрикація змісту видання подається як варіант акцидентної категоризації. Робиться висновок про когнітивну спорідненість медійних стереотипів та категорій. The ...
754954
  Весельська А.А. Масова вимушена міграція як інструмент ведення гібридної війни // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 108-116. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
754955
  Шкрібляк Петро Масова депортація із Західної України в 1947 році // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 73-77
754956
  Козачок І. Масова економробота серед молоді. / І. Козачок, А. Самохвалів. – Харків, 1929. – 61с.
754957
   Масова комунікація : підручник / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф. Іванов, В.А. Вергун; [Москаленко А.З. та ін.]. – Київ : Либідь, 1997. – 216 с. – ISBN 966-06-0007-0
754958
  Коновець О.Ф. Масова комунікація : теорії, моделі, технології : навчальний посібник / Олександр Коновець ; [ за ред. А.А. Жукова ]. – Київ : Луцький гуманітарний ун-т, 2009. – 265 с. – ISBN 966-531-196-4
754959
  Бєляков О. Масова комунікація та екологічна політика : Монографія / О. Бєляков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 149с. – ISBN 966-594-253-0
754960
  Чекмишев О. Масова комунікація та соціальна відповідальлність ЗМІ // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.23-25
754961
  Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 430 л. – Бібліогр.: л. 382-430
754962
  Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко Сергій Володимирович ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 24 назви
754963
  Демченко С. Масова комунікація як предмет вивчення (сучасний стан проблеми та її перспективи) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 164-173
754964
  Іванов В.Ф. Масова комунікація як соціальне явище // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 129-139
754965
   Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т ім. Л.Українки, 2012-. – ISSN 2226-8669
№ 5/6 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
754966
  Ніколаєнко Л.Г. Масова комунікація: сучасні особливості та функції / Л.Г. Ніколаєнко, А.В. Ломачук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 41-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття розглядає ідею "масової комунікації" і наводить її визначення. Автори зосереджують увагу на різних підходах до проблеми визначення засобів масової комунікації. Також аналізуються функції, що виконуються зазначеними засобами. Розглядається ...
754967
  Колісник В. Масова конституційна свідомість і суперечливі уявлення про Голодомор в умовах поширення постправди // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 79-85. – ISSN 2310-6158
754968
  Пітякова Тетяна Масова культура : втрата чи переосмислення традиції? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 132-137. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена аспектам, які є спільними для масової культури та фольклору в сучасну добу. Автор намагається показати, як саме продовжує жити традиція в масовому мистецтві, обстоює тезу про те, що сьогодні йдеться не про втрату традиції, а про нове ...
754969
  Танчер В.В. Масова культура в контексті демократичних перетворень XX століття / В.В. Танчер, Т.В. Свиридон // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 65-69. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
754970
  Данилюк Алаа Іванівна Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Данилюк Алаа Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
754971
  Данилюк Алла Іванівна Масова культура в контексті демократичних перетворень ХХ століття : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.08 / Данилюк Алла Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.165-179
754972
  Денисюк Ж.З. Масова культура в контексті постмодерної парадигми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 42-48. – ISSN 2225-7586
754973
  Наумкіна О.С. Масова культура в сучасній Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 123-127. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядається стан масової культури в Україні на сучасному етапі та її вплив на формування і виховання естетичних ідеалів та смаків української молоді, а також на становлення та розвиток сучасної української культури.
754974
  Ткаченко Н. Масова культура в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 187-190
754975
  Ткаченко Н.О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ткаченко Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 202, [2] л. – Додатки: л. 203-204. – Бібліогр.: л. 189-202
754976
  Ткаченко Н.О. Масова культура в Україні: тенденції та закономірності розвитку : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Ткаченко Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
754977
  Русаков С.С. Масова культура в умовах нової соціокультурної ситуації в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 215-217
754978
  Новиченко Ю.М. Масова культура другої половини XX століття в контексті глобалізаційних процесів : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Новиченко Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
754979
  Войцехівська О.І. Масова культура і масова свідомість в контексті сучасних соціокультурних трансформацій // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 73-78. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті дається філософське осмислення впливу сучасних соціокультурних трансформацій на формування масової свідомості українського соціуму. Аналізуютьсяособливості використання символів американської масової культури у формуванні семантичного простору ...
754980
  Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Жанна Денисюк ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-223. – ISBN 978-966-452-239-4
754981
  Денисюк Ж.З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Жанна Денисюк ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Вид. 2-е. – Київ : КНТ, 2019. – 224 с. – Бібліогр.: с. 193-223. – ISBN 978-966-452-239-4
754982
  Степанов В.Ю. Масова культура сучасного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 30-38
754983
  Вовкун В.В. Масова культура та проблеми формування особистості: історико-культурологічний контекст // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-81
754984
  Драбчук Ю.П. Масова культура та свідомість дюдей: вплив та наслідки // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
754985
  Савицька С.В. Масова культура як елемент сучасного виховного простору // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (18))
754986
  Комарницька Т.К. Масова культура як загроза культурі мови (приклад Японії) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 86-94


  Статтю присвячено аналізові лексичних, граматичних і стилістичних деструктивних явищ, притаманних мові масової культури, зокрема, вказано бідність лексики, загрозливі явища мовної гібридизації та засмічення мови варваризмами. The paper is devoted to ...
754987
  Застольська В.В. Масова культура як засіб маніпулювання в українському суспільстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
754988
  Лященко І.С. Масова культура як соціальний феномен ХХ століття // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 340-349. – ISBN 978-966-177-064-4
754989
  Лященко І. Масова культура як соціокультурна домінанта сучасності // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 617-632. – ISBN 978-966-423-392-4
754990
  Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
754991
  Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180 л. – Бібліогр.: л. 161-180
754992
  Павлишин М. Масова література в Україні: стан і перспективи // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2013. – № 284/285/286. – С. 353-376
754993
  Бернадська Н. Масова література і сучасний роман // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 59-67. – ISSN 1682-2366
754994
  Демська-Будзуляк Масова література та канон в українських літературних історіографіях 20-х років ХХ століття


  Після остаточного утвердження радянської влади на території Наддніпрянської України нова країна вимагала розбудови в кількох напрямках. Один із пріоритетних - гуманіатрний напрям, за допомогою якого мала сформуватися ідентичність "нової радянської ...
754995
  Пеха М. Масова література як продукт літературного дискурсу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 64-68. – ISBN 978-966-171-392-4


  У доповіді розглядається зв"язок жанрів масової літератури і "високої" літератури, передумови виникнення й функціонування масової літератури в літературному дискурсі, аналізується роль читача як реципієнта й замовника в створенні й появі текстів ...
754996
  Філоненко С. Масова література: влада жанрів і жанрових канонів
754997
   Масова література: каталог видань ДВУ.. – Харьків : Держвидав України, 1930. – 163с.
754998
  Кононенко Є. Масова література: правила гри // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 30-36. – ISSN 0868-9644


  Мова йде про те, чим відрізняється масова література від елітарної і що, власне діється зараз з красним і не дуже красним письменством в Україні
754999
  Городиська О.М. Масова людина та проблема психагогіки в умовах поглиблювання антропологічної кризи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 144-154. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
755000
  Бойко А.О. Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 74-84. – ISSN 2072-1692
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,