Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
754001
  Прокопов Д.Є. "Лекції з історії філософії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 459-462. – ISBN 966-316-069-1
754002
  Прокопов Д.Є. "Лекції з філософії історії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 462-465. – ISBN 966-316-069-1
754003
  Васильєва Н.В. "Лекції" та мотив важливості навчання в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Е. Збарської повісті Джеймса Олівера Кервуда "Казан") // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 24-37. – ISSN 2521-1218
754004
  Бойко А. "Лекція - це ненадрукована книга" (публіцистика Івана Четверикова) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 11-19


  Досліджено публіцистику І. Четверикова, автора статей у численних релігійно-філософських часописах. Наголошено на його внеску в розвиток наукової й науково-популярної журналістики. Исследуется публицистика И. Четверикова, автора статей в ...
754005
  Бойко А. "Лекція - це ненадрукована книга" (публіцистика Івана Четверикова)
754006
  Франчук М.В. "Лель і Полель" І. Франка і "Граф Монте-Крісто" А. Дюма: інтерпретація романтичного мотиву захованих скарбів // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 191-195
754007
  Шутова Наталия "Лемешевское кольцо" - новый турпродукт тверской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 77 : Фото
754008
  Конча С. "Лензяни" і поляни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-49. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Продовжується розгляд проблеми племені лензян ("лензанинів") згаданих візантійським імператором Констянтином Порфирогенетом (Х ст.) в описі володінь тогочасної Київської Русі. Пропонуються аргументи на користь ототожнення "лензанинів" з літописними ...
754009
  Антонович В.Б. [Лекции профессора университета Св. Владимира В.Б.Антоновича 1880 - 1881 гг.]. – Литогр. изд. – Б.м : б. и. – 80, 112 с. – Экз. № 108591 дефектный, отсутсвует передняя часть обложки, тит. л.; начало со стр. 3
754010
   [Лемак Василь Васильович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 11-13. – ISSN 2310-6158
754011
  Капланов М.Р. Лекции по автоматической подстройке частоты / М.Р. Капланов. – Москва, 1962. – 50 с.
754012
  Егоров И.П. Лекции по аксиоматике Вейля и неевклидвым геометриям / И.П. Егоров. – Рязань, 1973. – 192 с.
754013
  Погорелов А.В. Лекции по аналитической геометрии / А.В. Погорелов. – Харьков, 1957. – 162с.
754014
  Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии / П.С. Александров. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1963. – 110 с.
754015
  Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии, пополненный необходимыми сведениями из алгебры с приложением собрания задач, снабжённых решениями составленного А.С. Пархоменко : учебник для студ. ун-тов / П.С. Александров. – Москва : Наука, 1968. – 912 с.
754016
  Кильчевский Н.А. Лекции по аналитической механике оболочек / Н.А. Кильчевский. – Киев, 1974. – 231с.
754017
  Адлер Г. Лекции по аналитической психологии / Г. Адлер. – Москва-Київ : Рефл-бук, Ваклер, 1966. – 304с. – (Актуальная психология). – ISBN 5-87983-042- Х 966-543-065-3
754018
  Голубев В.В. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений / В.В. Голубев. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград, 1950. – 436 с.
754019
  Латышева К.Я. Лекции по аналитической теории дифференциальных уравнений и их приложения / К.Я. Латышева, Н.И. Терещенко. – К, 1970. – 393с.
754020
  Каракулаков В.В. Лекции по античной литературе / В.В. Каракулаков. – Душанбе, 1962. – 20с.
754021
  Дуйчев И. Лекции по архивистика / И. Дуйчев. – София, 1993. – 355с.
754022
  Борн М. Лекции по атомной механике : пер. / М. Борн. – Харьков, Киев : ОНТИ
Т. 1. – 1934. – 312 с.
754023
  Ильичев В.Д. Лекции по биоакустике / Ильичев В.Д. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1971. – 92 с. – Библиогр.: с. 87-89
754024
  Рыбин И.А. Лекции по биофизике : Учебное пособие / И.А. Рыбин; Рец.: Большаков В.Н.,Безель В.С. – Свердловск : Уральский университет, 1990. – 240с. – ISBN 5-7625-0119-9
754025
  Кукушкин А.К. Лекции по биофизике фотосинтеза растений / А.К. Кукушкин, А.Н. Тихонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 320 с.
754026
  Блисс Г.А. Лекции по вариационному исчислению / Г.А. Блисс ; пер. с англ. Ю.К. Солнцева ; под ред. Л.Э. Эльсгольца. – Москва : иноиздат, 1950. – 348 с. – Библиогр.: с. 334-343
754027
  Рихтер Г.И. Лекции по введению в языкознание / Г.И. Рихтер. – 2-е изд. – Донецк, 1970. – 135с.
754028
  Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике / А.Д. Мышкис. – Москва, 1964. – 607 с.
754029
  Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике / А.Д. Мышкис. – 2-е изд. перераб. – Москва : Наука, 1967. – 640 с.
754030
  Волков А.А. Лекции по высшей математике, чит. в Моск. высш. техн. училище и Моск. ин-те инж. путей сообщения / А.А. Волков, А.П. Поляков. – Изд. 2-е. – Москва, 1919. – 121с.
754031
  Ботина М.А. Лекции по вычислительной математике для студентов старших курсов / М.А. Ботина. – Москва, 1971. – 114 с.
754032
  Поспелов Д.А. Лекции по вычислительным системам / Д.А. Поспелов. – М, 1972. – 124с.
754033
  Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестp ІІ.Линейная алгебра : Учебное пособие для вузов / М.М. Постников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Линейная алгебра. – 1986. – 400c.
754034
  Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр ІІ. Линейная алгебра и дифференциальная геометрия : Учебное пособие для вузов,обуч.по спец."Математика" / М.М. Постников. – Москва : Наука, 1979. – 312 c.
754035
  Кондратьев Е.А. Лекции по гидролизу / Е.А. Кондратьев. – М, 1959. – 17с.
754036
  Магазинер Я. М. Лекции по государственному праву / Я. М. Магазинер. – Петроград (Санкт-Петербург), 1919. – 234 с.
754037
  Лебедев П.А. Лекции по дидактике / П.А. Лебедев. – М., 1974. – 163с.
754038
  Погорелов А.В. Лекции по дифференциальной геометрии / А.В. Погорелов. – Харьков, 1955. – 148с.
754039
  Погорелов А.В. Лекции по дифференциальной геометрии / А.В. Погорелов. – 2-е изд. – Харьков, 1956. – 184с.
754040
  Погорелов А.В. Лекции по дифференциальной геометрии / А.В. Погорелов. – 3-е. – Харьков, 1961. – 165 с.
754041
  Погорелов А.В. Лекции по дифференциальной геометрии / А.В. Погорелов. – Харьков, 1967. – 163с.
754042
  Богданов Ю.С. Лекции по дифференциальным уравнениям : учеб. пособие для студ. физ. спец. вузов / Ю.С. Богданов. – Минск : Высшая школа, 1977. – 240 с.
754043
  Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Д.Д. Гримм. – 6-е изд. исправ. доп. – Киев, 1919. – 279с.
754044
  Введенский А.А. Лекции по документальному источниковедению истории СССР / А.А. Введенский. – Київ, 1963. – 220с.
754045
  Еремин И.П. Лекции по древней русской литературе / И.П. Еремин. – Л., 1968. – 208 с.
754046
  Голубев В.В. Лекции по интегрированию уравнений движения тяжелого твердого тела около неподвижной точки / В.В. Голубев. – Москва, 1953. – 288 с.
754047
  Нейгебауер О. Лекции по истории античных математических наук / О. Нейгебауер. – Москва-Ленинград
1. – 1937. – 243с.
754048
  Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Очерки истории Римской империи (начало) / Р.Ю. Виппер. – Ростов-на-Дону. – ISBN 5-85880-124-2
Т. 1. – 1995. – 474 с.
754049
  Перетц В.Н. Лекции по истории древнерусской литературе / В.Н. Перетц. – Репрографія. – Б.м. : Б.и. – 324с. – Книга без тит. арк., приблизно початку 20в.
754050
  Орлов С.А. Лекции по истории зарубежной литературы новейшего времени / С.А. Орлов. – Горький, 1955. – 112с.
754051
  Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского союза / Ю.Д. Ильин. – Харків : Консум, 1998. – 156с. – ISBN 966-7124-41-Х
754052
  Полюхов Н.М. Лекции по истории мировой и отечественной культуры : ( К курсу "Культорология" ). Учебн. пособ. с метод. рекомендациями / Н.М. Полюхов; Приднепровский гос. ун-тет им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь : РИО ПГУ, 1997. – 144с
754053
  Введенский Лекции по истории новой философии / Введенский. – 169с.
754054
  Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка / Б.А. Ларин. – Москва, 1975. – 327с.
754055
  Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки / Е.М. Орлова. – М., 1977. – 383с.
754056
  Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки / Е.М. Орлова. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 383с.
754057
  Мартынюк Д.И. Лекции по качественной теории разностных уравнений. / Д.И. Мартынюк ; Под ред. акад. Ю. А. Митропольского ; АН УССР, Ин-т математики ; М-во высш. и сред. спец. образования, Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Наук. думка,, 1972. – 246 с. : черт.
754058
  Карлов Н.В. Лекции по квантовой электронике / Н.В. Карлов. – Москва : Наука, 1983. – 319 с.
754059
  Оспанов Х.К. Лекции по кинетике гомогенных и гетерогенных химических процессов / Х.К. Оспанов. – Алма-Ата, 1991. – 215с.
754060
  Мандельштам Л.И. Лекции по колебаниям (1930-1932 гг.) / Л.И. Мандельштам. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 504 с.
754061
  Зеленская В.П. Лекции по курсу "АСУ финансов" / В.П. Зеленская. – Ленинград, 1976. – 48с.
754062
  Бондарь В.Д. Лекции по курсу "Введение в механику сплошных сред" / В.Д. Бондарь. – Новосибирск, 1967. – 353с.
754063
  Долинин А.А. Лекции по курсу "Межрайонные экономические связи" : (учебное пособие) / А.А. Долинин. – Ленинград, 1975. – 42 с.
754064
  Мельников Н.А. Лекции по курсу "Проектирование и эксплуатация электрических сетей и систем" / Н.А. Мельников, М.Н. Розанов. – К., 1964. – 120с.
754065
  Конторович М.И. Лекции по курсу "Теория электромагнитных колебаний" / М.И. Конторович, 1966. – 36с.
754066
  Конторович М.И. Лекции по курсу "Теория электромагнитных колебаний" / М.И. Конторович
4. – 1966. – 21с.
754067
  Конторович М.И. Лекции по курсу "Теория электромагнитных колебаний" / М.И. Конторович
8. – 1968. – 30с.
754068
  Конторович М.И. Лекции по курсу "Теория электромагнитных колебаний" / М.И. Конторович
9. – 1968. – 44с.
754069
  Алексеев В.А. Лекции по курсу дарвинизма / В.А. Алексеев. – Москва, 1951. – 68с.
754070
  Мавлютов И.Ф. Лекции по курсу нечертательной геометрии для студентов строительных специальностей / И.Ф. Мавлютов. – Казань
ч.2. – 1969. – 80с.
754071
  Ламовицкий В.С. Лекции по курсу теоретическая механика / В.С. Ламовицкий. – Москва
1. – 1961. – 224 с.
754072
  Длужневский Г.И. Лекции по курсу физики / Г.И. Длужневский. – 3-е перераб. изд. – Москва
2. – 1957. – 72 с.
754073
  Бочкарев Д. Лекции по линейной алгебре / Д. Бочкарев. – Саранск, 1955. – 298 с.
754074
  Заботин Я.И. Лекции по линейному программированию / Я.И. Заботин. – Казань, 1985. – 97с.
754075
  Михлин С.Г. Лекции по линейным интегральным уравнениям : Учеб.пособие / С.Г. Михлин. – Москва : Физматлит, 1959. – 232 с.
754076
  Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – Ленинград
1. – 1963. – 132с.
754077
  Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – Л
2. – 1964. – 231с.
754078
  Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – Л
3. – 1966. – 216с.
754079
  Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – 2-е расшир. и перераб. – Ленинград, 1971. – 766 с.
754080
  Еремеев А.Ф. Лекции по марксистско-ленинской эстетике / А.Ф. Еремеев. – Свердловск
ч. 1. – 1969. – 152с.
754081
  Еремеев А.Ф. Лекции по марксистско-ленинской эстетике / А.Ф. Еремеев. – Свердловск
ч. 2. – 1971. – 359с.
754082
  Макки Лекции по математическим основам квантовой механики : Пер. с англ. / Макки, У. – Москва : Мир, 1965. – 221 с.
754083
  Богданов Ю.С. Лекции по математическому анализу : учеб. пособие для физ.-мат. спец. вузов / Ю.С. Богданов. – Минск : Издательство Белорусского университета
Ч. 1. – 1974. – 175 с.
754084
  Богданов Ю.С. Лекции по математическому анализу : учеб. пособие для физ.-мат. спец. вузов / Ю.С. Богданов. – Минск : Издательство Белорусского университета
Ч. 2. – 1978. – 184 с.
754085
  Борисов Ю.Ф. Лекции по математическому анализу с элементами дифференциальной геометрии / Ю.Ф. Борисов. – Новосибирск
1. – 1972. – 274с.
754086
  Клементьев З.И. Лекции по математическому анализу. / З.И. Клементьев. – Томск, 1975. – 118с.
754087
  Клементьев З.И. Лекции по математическому анализу. / З.И. Клементьев. – Томск, 1985. – 203с.
754088
  Клементьев З.И. Лекции по математическому анализу. / З.И. Клементьев. – Томск, 1987. – 336с.
754089
  Ильин Ю.Д. Лекции по международному публичному праву / Ю.Д. Ильин. – Харків : Консум, 1996. – 236с.
754090
  Абчук В.А. Лекции по менеджменту : решение, предвидение, риск / В.А. Абчук. – Санкт-Петербург : Союз, 1999. – 336 с. – Библиогр.: с. 335. – ISBN 5-87852-094-Х
754091
  Мысовских И.П. Лекции по методам вычислений / И.П. Мысовских. – Москва, 1962. – 342с.
754092
  Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В.Г. Гречихин. – М., 1988. – 230с.
754093
  Зверева Н.М. Лекции по методике физики / Н.М. Зверева, Л.И. Резников. – Горький : Издательство Горьковского университета
Вып. 1. – 1974. – 98 с.
754094
  Зверева Н.М. Лекции по методике физики : учеб. пособие / Н.М. Зверева, Л.И. Резников. – Горький : Издательство Горьковского университета
Вып. 2. – 1974. – 127с.
754095
  Митропольский Ю.А. Лекции по методу интегральных многообразий. / Ю.А. Митропольский, О.Б. Лыкова. – К., 1968. – 416с.
754096
  Митропольский Ю.А. Лекции по методу усреднения в нелинейной механике / Ю.А. Митропольский. – К., 1966. – 469с.
754097
  Наберухин Ю.И. Лекции по молекулярной спектроскопии : спецкурс / Ю.И. Наберухин. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1973. – 293 с.
754098
  Михайлов В.П. Лекции по начертательной геометрии / В.П. Михайлов. – 2-е изд. – Новочеркасск, 1968. – 118с.
754099
  Ниренберг Л. Лекции по нелинейному функциональному анализу. / Л. Ниренберг. – Москва : Мир, 1977. – 232 с.
754100
  Киселева З.С. Лекции по общей биологии / З.С. Киселева. – Новосибирск
1. – 1973. – 139с.
754101
  Пехов А.П. Лекции по общей генетике / А.П. Пехов. – Москва, 1976. – 192с.
754102
  Лысяк К.И. Лекции по общей химии / К.И. Лысяк. – Л., 1959. – 123с.
754103
  Калеганов Б.Ф. Лекции по общей химии / Б.Ф. Калеганов. – М.
ч. 2. – 1975. – 148с.
754104
  Ньютон И. Лекции по оптике : перевод / И. Ньютон. – Ленинград : АН СССР, 1946. – 295 с. – ("Классики науки")
754105
  Мандельштам Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике / Л.И. Мандельштам. – Москва : Наука, 1972. – 438с.
754106
  Овсянников Л.В. Лекции по основам газовой динамики / Л.В. Овсянников. – Новосибирск, 1967. – 234с.
754107
  Овсянников Л.В. Лекции по основам газовой динамики : Учебное пособие для студ. мех.-мат. специальностей унив-ов / Л.В. Овсянников. – Москва : Наука, 1981. – 368 с.
754108
  Погорелов А.В. Лекции по основаниям геометрии / А.В. Погорелов. – Харьков, 1959. – 134с.
754109
  Погорелов А.В. Лекции по основаниям геометрии / А.В. Погорелов. – 2-е изд. – Харьков, 1964. – 138с.
754110
  Клещук В.Г. Лекции по полупроводниковой СВЧ электронике / В.Г. Клещук. – Томск, 1984. – 147 с.
754111
  Попов А.А. Лекции по правовым основам предпринимательской деятельности в Украине / А.А. Попов. – Харьков : Консум, 1997. – 104с. – ISBN 966-7124-26-6
754112
  Вахгельт А.Ф. Лекции по прикладной газовой динамике / А.Ф. Вахгельт. – Томск, 1991. – 67с.
754113
  Митропольский Ю.А. Лекции по применению асимптотический методов к решению уравнений в частных производных / Митропольский Ю.А., Мосеенков Б.И. ; / АН УССР. Ин-т математики. М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 415 с. : черт. – Библиогр.: с. 402-410
754114
  Заславский Г.М. Лекции по применению метода ВКБ в физике / Г.М. Заславский. – Новосибирск, 1965. – 53 с.
754115
  Бейман Б.Ф. Лекции по применению теории групп в ядерной спектроскопии : пер. с англ. / Б.Ф. Бейман; пер. с англ. Ю.И. Харитонова ; под ред. А.З. Долгинова. – Москва : Изд-во физико-математической лит-ры, 1961. – 227 с. : ил., черт. – Библиогр. в конце книги (25 назв.)
754116
  Карр Д. Лекции по программированию / Д. Карр. – Москва, 1963. – 288 с.
754117
  Заваруева А.Н. Лекции по программированию / А.Н. Заваруева. – Москва
1. – 1975. – 65 с.
754118
  Заваруева А.Н. Лекции по программированию / А.Н. Заваруева. – Москва
2. – 1976. – 113с.
754119
   Лекции по религиоведению : Учебное пособие для студ. вузов, обуч по спец. "Религиоведение". – Москва : МГУ, 1998. – 144с. – ISBN 5-211-03547-Х
754120
  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории / С.Ф. Платонов. – Москва : Летопись-М, 2000. – 742с. – ISBN 5-88730-066-3
754121
  Гордон М.В. Лекции по советскому гражданскому праву / М.В. Гордон. – Х, 1960. – 346с.
754122
  Зарецкий Ю.К. Лекции по современной механике грунтов / Ю.К. Зарецкий ; отв. ред. В.А. Ильичев. – Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 1989. – 607 с. : ил. – Библиогр. в конце лекций
754123
  Нагумо М. Лекции по современной теории уравнений в частных производных / М. Нагумо. – Москва : Мир, 1967. – 132 с.
754124
  Болотин В.В. Лекции по сопротивлению материалов для студентов гидроэнергетического факультета / В.В. Болотин ; Моск. ордена Ленина енергетический ин-т, Кафедра сопротивления материалов. – Москва : [Б. и.], 1957. – 195 с.
754125
  Матвеева-Исаева Лекции по старославянскому языку / Матвеева-Исаева. – Л., 1958. – 223с.
754126
  Березин Ф.А. Лекции по статистической физике / Ф.Б. Березин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 141 с.
754127
  Евстигнеев В.А. Лекции по стереометрии и алгебре / В.А. Евстигнеев. – Новосибирск, 1975. – 201 с.
754128
  Пинес Б.Я. Лекции по структурному анализу / Б.Я. Пинес. – Х, 1937. – 252с.
754129
  Пинес Б.Я. Лекции по структурному анализу / Б.Я. Пинес. – 2-е изд. – Х, 1957. – 455с.
754130
  Пинес Б.Я. Лекции по структурному анализу : Учеб.пособие / Б.Я. Пинес. – 3-е изд., перераб. – Харьков : Харьковский университет, 1967. – 476 с.
754131
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – 2-е изд. – Ленинград, 1924. – 118 с.
754132
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – Ленинград-Москва, 1932. – 136 с.
754133
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – 2-е изд. – Ленинград-Москва, 1932. – 160с.
754134
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – Ленинград-Москва, 1933. – 152с.
754135
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – Ленинград-Москва, 1934. – 239 с.
754136
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – 5-е изд. – Ленинград-Москва, 1934. – 275 с.
754137
  Николаи Е.Л. Лекции по теоретической механике / Е.Л. Николаи. – 6-е изд. – Ленинград-Москва, 1936. – 275 с.
754138
  Бессонов И.И. Лекции по теоретической механике / И.И. Бессонов. – Киров : [б. и.], 1960. – 176 с.
754139
  Березкин Е.Н. Лекции по теоретической механике / Е.Н. Березкин. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 309 с.
754140
  Бондарь В.Д. Лекции по теоретической механике / В.Д. Бондарь. – Новосибирск, 1974. – 270 с.
754141
  Бессонов И.И. Лекции по теоретической механике / И.И. Бессонов ; под ред. А.М. Изергина ; Кировский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – 2-е изд. – Киров : [б. и.], 1975. – 192 с. : ил.
754142
  Ляпунов А.М. Лекции по теоретической механике / А.М. Ляпунов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 632с.
754143
  Бондарь В.Д. Лекции по теоретической механике. Кинематика / В.Д. Бондарь. – Новосибирск, 1970. – 236 с.
754144
  Березкин Е.Н. Лекции по теоретической механики / Е.Н. Березкин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Кинематика, статика, динамика точки. – 1967. – 314 с. – Библиогр.: с. 310
754145
  Ландау Л.Д. Лекции по теории атомного ядра / Л.Д. Ландау, Я.А. Смородинский. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 140 с.
754146
  Больцман Л. Лекции по теории газов : пер. с нем. под ред. [с предисл., вступ. ст. и примеч.] Б.И. Давыдова / Л. Больцман. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 555 с. : 1 л. портр. – (Классики естествознания. Математика. Механика. Физика. Астрономия)
754147
  Больцман Л. Лекции по теории газов : пер. с нем. / Л. Больцман ; пер. с нем. под ред. Б.И. Давыдова. – Москва : ГТТИ, 1956. – 555 с. – (Классики естествознания. Математика. Механика. Физика. Астрономия)
754148
  Ишлинский А.Ю. Лекции по теории гироскопов: уч. пособие / А.Ю. Ишлинский. – Москва, 1983. – 245с.
754149
  Овсянников Л.В. Лекции по теории групповых свойств дифференциальных уравнений / Л.В. Овсянников. – Новосибирск, 1966. – 132с.
754150
  Бурсиан В.Р. Лекции по теории излучения / В.Р. Бурсиан. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1936. – 95 с.
754151
  Кондратьев А.С. Лекции по теории квантовых жидкостей : учеб. пособие / А.С. Кондратьев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 263 с.
754152
  Мандельштам Л.И. Лекции по теории колебаний / Л.И. Мандельштам. – Москва : Наука, 1972. – 470 с.
754153
  Митропольский Ю.А. Лекции по теории колебаний систем с запаздыванием / Ю.А. Митропольский, Д.И. Мартынюк. – Киев, 1969. – 309с.
754154
  Голубев В.В. Лекции по теории крыла / В.В. Голубев. – Москва ; Ленинград, 1949. – 480 с.
754155
  Беляев В.Б. Лекции по теории малочастичных систем / В.Б. Беляев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 126, [1] с. : граф. – Библиогр.: с. 123-125 (89 назв.)
754156
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко. – К.
1. – 1959. – 102 с.
754157
  Гнеденко Б.В. Лекции по теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко, Н И. Коваленко, . – Киев, 1963. – 316с.
754158
  Копелиович И.М. Лекции по теории металлов / И.М. Копелиович. – Харьков : ХПИ, 1960. – 182 с.
754159
  Колосницын В.И. Лекции по теории научного атеизма / В.И. Колосницын. – Свердловск
1. – 1975. – 171с.
754160
  Гренандер У. Лекции по теории образов / У. Гренандер. – Москва
1. – 1979. – 383с.
754161
  Гренандер У. Лекции по теории образов / У. Гренандер. – Москва : Мир
Кн. 2 : Анализ образов. – 1981. – 446 с.
754162
  Гренандер У. Лекции по теории образов: регулярные структуры / У. Гренандер. – Москва : Мир
3. – 1983. – 432 с.
754163
  Логунов А.А. Лекции по теории относительности / А.А. Логунов. – 2-е изд., доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 221 с.
754164
  Логунов А.А. Лекции по теории относительности и гравитации / А.А. Логунов. – Москва : Наука, 1987. – 272 с.
754165
  Логунов А.А. Лекции по теории относительности и гравитации. Современный анализ проблемы / А.А. Логунов. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 258 с.
754166
  Супрун А.Е. Лекции по теории речевой деятельности : Пособие для студентов фил.фак-тов вузов / А.Е. Супрун. – Минск : Белорусский фонд Сороса, 1996. – 287с. – ISBN 985-440-001-8
754167
  Заренков Н.А. Лекции по теории систематики / Н.А. Заренков. – М, 1976. – 140с.
754168
  Заренков Н.А. Лекции по теории систематики / Н.А. Заренков. – М, 1976. – 140с.
754169
  Бусленко Н.П. Лекции по теории сложных систем / Н.П. Бусленко. – Москва : Советское радио, 1973. – 439 с.
754170
  Нгуен Ван Хьеу Лекции по теории унитарной симметрии элементарных частиц / Нгуен Ван Хьеу. – Москва : Атомиздат, 1967. – 344с.
754171
  Красовский Н.Н. Лекции по теории управления / Н.Н. Красовский. – Свердловск
1. – 1968. – 47с.
754172
  Неймарк Ю.И. Лекции по теории управления / Ю.И. Неймарк. – Горький, 1973. – 37с.
754173
  Зубов В.И. Лекции по теории управления / В.И. Зубов. – Москва : Наука, 1975. – 496с.
754174
  Крейн М.Г. Лекции по теории устойчивости решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве / М.Г. Крейн. – Киев, 1964. – 186 с.
754175
  Мартынюк Д.И. Лекции по теории устойчивости решений систем с последствием. / Д.И. Мартынюк. – К, 1970. – 179с.
754176
  Бете Г. Лекции по теории ядра : пер. с англ. / Г. Бете ; пер. с англ. В.Б. Берестецкого. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 155 с.
754177
  Бурсиан В.Р. Лекции по термодинамике / В.Р. Бурсиан, П.Т. Соколов. – Ленинград : Кубуч, 1934. – 352 с.
754178
  Еремин Е.Н. Лекции по термодинамике неравновесных процессов / Е.Н. Еремин. – М., 1975. – 64с.
754179
  Егоров Ю.Н. Лекции по технической кибернетике / Ю.Н. Егоров ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – [Ленинград] : [б. и.], 1970. – 148 с. : черт.
754180
  Егоров Ю.В. Лекции по уравнениям с частными производными / Ю.В. Егоров. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 168 с.
754181
  Лихтман В.И. Лекции по физике твердого тела / В.И. Лихтман. – Москва, 1965. – 208 с.
754182
  Жданов Г.С. Лекции по физике твёрдого тела: Принципы строения, реальная структура, фазовые превращения / Г.С. Жданов, А.Г. Хунджуа. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 231 с.
754183
  Павлов И.П. Лекции по физиологии / И.П. Павлов. – Москва-Ленинград, 1952. – 492с.
754184
  Орбели Л.А. Лекции по физиологии нервной системы. / Л.А. Орбели. – Л-М, 1934. – 228с.
754185
  Орбели Л.А. Лекции по физиологии нервной системы. / Л.А. Орбели. – 2-е изд. – Л, 1935. – 412с.
754186
  Кекчеев К.Х. Лекции по физиологии труда : лекции / К.Х. Кекчеев. – Москва : Новая Москва, 1926. – 96с.
754187
  Павлов И.П. Лекции по физиологии. 1912-1913 / И.П. Павлов. – Москва, 1949. – 332с.
754188
  Павлов И.П. Лекции по физиологии. 1912-1913 / И.П. Павлов. – Москва, 1952. – 332с.
754189
  Костенко А.А. Лекции по философии. / А.А. Костенко. – Харьков, 1993. – 187с.
754190
  Болдырев Г.И. Лекции по финансовой науке / Г.И. Болдырев ; Центр. заочные курсы финансово-экономических наук НКФ СССР. – Москва : Финиздат, 1928. – 436 с.
754191
  Васильев Л.М. Лекции по фонетике современного русского языка / Л.М. Васильев. – Уфа, 1975. – 68 с.
754192
  Крестинский В.Н. Лекции по химии терпенов / В.Н. Крестинский. – Л., 1933. – 179с.
754193
  Вейсман А. Лекции по эволюционной теории, чит. в университете во Фрейбурге (в Брейсгау) / А. Вейсман. – Петроград, 1918. – 357 с.
754194
  Бернар К. Лекции по экспериментальной патологии / Клод Бернар ; пер. Д.Е. Жуковского ; ред. вступ. ст. и примеч. Л.Н. Карлик. – Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1937. – 512 с. : ил. – (Классики биологии и медицины)
754195
  Мейман Э. Лекции по экспериментальной педагогике / Э. Мейман. – 4-е изд. – Москва
1. – 659 с.
754196
  Гегель Ф Г.В. Лекции по эстетике / Ф Г.В. Гегель; Пер. Б.Г.Столпнера. – Москва : Мысль. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-026774-0(Т.1); 5-02-026773-2
Т.1. – 1999. – 622с.
754197
  Гегель Ф Г.В. Лекции по эстетике / Ф Г.В. Гегель. – Москва : Мысль. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-026775-9(Т.2); 5-02-026773-2
Т.2. – 1999. – 603с.
754198
  Закс М.Б. Лекции по ЭЦВМ и программированию / М.Б. Закс. – Саратов, 1971. – 98с.
754199
  Кушнер Б.А. Лекции про конструктивному математическому анализу / Б.А. Кушнер. – М., 1973. – 447с.
754200
  Хаббард Л.Р. Лекции профессионального курса Хаббарда : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель, август 1956, Лондон : лекции 1 - 21 / Л.Р. Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2005. – [ 7 ], 449 с. + 11 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Лекции профессионального курса Хаббарда : главный указатель, лекции, материалы для справки... / Л. Р. Хаббард
754201
  Хаббард Л.Р. Лекции профессионального курса Хаббарда : главный указатель : лекции, материалы для справки и глоссарий / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2007. – [ 8 ], 101 с. – Книга в одном футляре с : Лекции профессионального курса Хаббарда : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель... : лекции 1 - 21 / Л. Р. Хаббард
754202
  Введенский А.И. Лекции профессора А.И.Введенского по древней философии / А.И. Введенский, 1911. – 374с.
754203
  Амфитеатров Я.К. Лекции профессора Киевской Духовной академии Я.К. Амфитеатрова // Сборник из лекций бывших профессоров Киевской духовной академии, архимандрита Иннокентия, протоиерея И.М. Скворцова, П.С. Авсенева (архимандрита Феофана) и Я.К. Амфитеатрова, изданных Академиею по случаю пятидесятилетнего юбилея (1819-69) ее. – Киев : В тип. Губ. упр., 1869. – IX, 87 с.
754204
  Ващенко-Захарченко Лекции разностного исчисления : Лекции читаные в ун-те Св. Владимира: (Окончание) / М. Ващенко-Захарченко // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 76с.
754205
  Ващенко-Захарченко М.Е. Лекции разностного исчисления, читанные в Университете Св. Владимира экстраординарным профессором М. Ващенко-Захарченком. – [Киев] : [В Университетской типография], 1868. – [2], VIII, 179 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1867-1868;
754206
  Ващенко-Захарченко М.Е. Лекции разностного исчисления, читанные в Университете Св. Владимира экстраординарным профессором М. Ващенко-Захарченком. – Киев : В Университетской типография, 1868. – X, 179 с. – Кн.нап:рус.яз.стар.орф.
754207
   Лекции семинара по повышению научной и методической квалификации преподавателей курса общей химии проведен в Ленингр. электротехнич. инт-те им. В.И.Ульянова. – М.-Л., 1966. – 140с.
754208
  Кнауэр Ф.И. Лекции сравнительная грамматика индо-европейских языков / Ф.И. Кнауэр, проф. // Сравнительная грамматика славянских языков : Пособие к лекциям : Осен. семестр 1913-14 учеб. г. / А.М. Лукьяненко. – [Киев] : [Изд. студентов-филологов Ун-та Св. Владимира и слушательниц Высш. жен. курсов], 1914. – 371, II, II с.
754209
  Грановский Т.Н. Лекции Т.Н. Грановского по истории средневековья : (авторский конспект и записи слушателей) / Т.Н. Грановский ; пред. и под. тек. А.С. Асиновская ; [отв. ред. С.Д. Сказкин] ; АН СССР ; Ин-т истории. – Москва : Из-во Академии наук СССР, 1961. – 240 с.
754210
  Грановский Т.Н. Лекции Т.Н.Грановского по истории позднего средневековья. (Записи слушателей с авт. правкой). / Т.Н. Грановский. – М., 1971. – 340с.
754211
  Баршев С.И. Лекции уголовного права, читанные заслуж. проф. С. И. Баршевым : 1872 г. Курс 3-ий / С.И. Баршев. – Литография Коплевскаго. – [Москва] : Изд. А. Ч-ова, 1873. – [2], 287, [12] с. – Написано от руки
754212
  Зворыкин Н.А. Лекции физической географии : с 72 чертежами и 6 картами / Н.А. Зворыкин; под ред.: А.Г. Столетова. – Москва : Типография В.В. Чичерина, 1885. – IV, 212
754213
  Зворыкин Н.А. Лекции физической географии : с 72 чертежами и 6 картами / Н.А. Зворыкин; под ред.: А.Г. Столетова. – Москва : Типография В.В. Чичерина, 1895. – IV, 212
754214
  Кудрявцев П.Н. Лекции. Сочинения : Избpанное / П.Н. Кудрявцев; П.H. Кудpявцев; АH СССР;Сост.С.А.Асиновская. – Москва : Наука, 1991. – 343 с. – (Памятники исторической мысли). – ISBN 5020090654
754215
  Давыдов А.Н. Лекций на тему "Международный договор" для студентов ВЮЗИ / А.Н. Давыдов. – М., 1953. – 32с.
754216
  Хрусталев Ю.М. Лекционная пропаганда / Ю.М. Хрусталев. – М, 1978. – 544с.
754217
  Дейнеко О.А. Лекционная пропаганда задач двенадцатой пятилетки / О.А. Дейнеко. – М, 1986. – 62с.
754218
  Романова Т.Д. Лекционная пропаганда и коммунистическое воспитание студенческой молодежи / Т.Д. Романова. – Москва, 1974. – 39с.
754219
  Кохан Н.Н. Лекционная пропаганда как фактор формирования политической культуры личности : Автореф... канд. философс.наук: 09.00.01 / Кохан Н.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 16л.
754220
  Кохан Н.Н. Лекционная пропаганда как фактор формирования политической культуры личности : Автореф... канд. философс.наук: 09.00.01 / Кохан Н.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
754221
  Кохан Надежда Николаевна Лекционная пропаганда как фактор формирования политической культуры личности (методологический аспект) : Дис... канд.филсосф.наук: 09.00.01 / Кохан Надежда Николаевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 146л. – Бібліогр.:л.132-146
754222
  Бритвина Т.В. Лекционная пропаганда на пути перестройки / Т.В. Бритвина, В.В. Деев. – Москва, 1986. – 50с.
754223
  Танчер В.К. Лекционная пропаганда среди сектантов / В.К. Танчер. – М, 1967. – 34с.
754224
  Корякина Е.А. Лекционная пропаганда студентов-физиков Свердловского педагогического института / Е.А. Корякина, Д.И. Пеннер. – Москва, 1962. – 32 с.
754225
   Лекционная пропаганда: вопросы теории, организации и методики. – Киев, 1989. – 374с.
754226
  Хрусталев Ю.М. Лекционная пропаганда: опыт и перспективы развития / Ю.М. Хрусталев. – Москва, 1978. – 44 с.
754227
   Лекционная пропаганда: проблемы эффективности и качества. – Москва, 1978. – 191с.
754228
  Бойко В.В. Лекционная пропаганда: стереотипы вчера и сегодня : (социал.-психол. аспект) / В.В. Бойко. – Москва : Знание, 1989. – 62, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : Лекторское мастерство ; 12/1989). – ISBN 5-07-001166-9
754229
  Хрусталев Ю.М. Лекционная работа - важная форма коммунистического воспитания / Ю.М. Хрусталев. – Москва, 1973. – 32 с.
754230
  Михайлов О. Лекционная форма обучения (недостатки и способы их устранения) / О. Михайлов, В. Комогорцев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 6. – С. 24-25. – ISSN 0321-0383
754231
  Гузик Н.П. Лекционно-семинарская система обучения химии / Н.П. Гузик, Н.П. Пучков. – Киев : Радянська школа, 1979. – 94 с.
754232
  Сергеев А.В. Лекционно-семинарские занятия по физике : метод. пособие / А.В. Сергеев. – Москва : Высшая школа, 1991. – 146с.
754233
  Лившиц Я Лекционно-семинарский метод преподавания общественных дисциплин в средних специальных учебных заведениях / Я Лившиц. – М., 1966. – 95с.
754234
  Цехнович Л.И. Лекционное изложение технических наук / Л.И. Цехнович. – Киев : Вища школа, 1981. – 147 с.
754235
  Цехнович Л.И. Лекционное изложение технических наук / Л.И. Цехнович. – Киев, 1988. – 184с.
754236
  Пригожин Е.М. Лекционное обеспечение основных направлений научно-технического прогресса / Е.М. Пригожин, Е.Е. Новогрудскй. – М, 1987. – 63с.
754237
  Василевский С.М. Лекционное преподавание в высшей школе : краткий ист. очерк его, психолого-пед. основы и общая методика / С.М. Василевский; проф. С. М. Василейский ; Горьк. пед. ин-т им. М. Горького. – Горький : [б. и.], 1959. – 271 с.
754238
  Малов Н.Н. Лекционные демонстрации и лабораторные работы по курсу электротехники и радиотехники / Н.Н. Малов, В.Ф. Семёнов, А.Я. Яшкин. – Москва : Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР
Вып. 1 : Учебно-методическое пособие для заочников педагогических институтов. – 1949. – 94 с.
754239
  Товбин М.В. и др. Лекционные демонстрации к курсу коллоидной химии / М.В. и др. Товбин. – Киев, 1967. – с.
754240
  Козлова А.Н. Лекционные деформации по физике и их роль в подготовке учителей физики. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Козлова А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 13л.
754241
  Ахметов Н.С. Лекционные наглядные средства обучения по неорганической химии : учеб. пособие / Н.С. Ахметов, Г.Н. Суржко, В.К. Половняк ; Казах. хим.-технол. ин-т им. С.М. Кирова. – Казань : Казанский хим.-технол. ин-т, 1981. – 80 с. – Список лит.: с 77
754242
  Платонов Ф.П. Лекционные опыты и демонстрации по общей и неорганической химии / Ф.П. Платонов. – Москва : Высшая школа, 1976. – 327 с.
754243
  Зонис С.А. Лекционные опыты и демонстрационные материалы по органической химии / С.А. Зонис, С.М. Мазуров. – Ленинград : Госхимиздат, 1956. – 509 с.
754244
  Галинкер В.С. Лекционные опыты и демонстрационные материалы по физической и коллоидной химии / В.С. Галинкер, О.И. Хоцяновский. – Киев, 1965. – 116с.
754245
  Рупе Г. Лекционные опыты по органической химии / Г. Рупе. – Ленинград : ОНТИ Химтеорет, 1936. – 330 с.
754246
  Фоулз Г. Лекционные опыты по химии / Г. Фоулз. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 588 с.
754247
   Лекционные эксперименты по оптике / С.Н. Пеньков, В.А. Полищук, О.М. Марченко, В.С. Михалев; Калитеевский Н.И. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1981. – 160 с.
754248
  Клецкий Л.Р. Лекцию читает студент / Л.Р. Клецкий. – Ленинград, 1972. – 24с.
754249
  Поляков А.Ф. Лекция-концерт на литературные темы: поэзия Александра Твардовского / А.Ф. Поляков, Ю.В. Саулич. – Ишим, 1962. – 24с.
754250
  Ракитская Л.М. Лекция-тренинг - эффективная форма обучения пользователей поиску документов в справочно-правовых системах. (Опыт Центра правовой информации РГБ) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 5-12. – ISSN 0130-9765
754251
  Кручинская К.М. Лекция : Режим работы трансформатора под нагрузкой / К.М. Кручинская. – Москва : Высшая школа, 1961. – 20 с.
754252
  Гэлбрейт К. Лекция // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 147-156


  Лекция профессора Гарвардского университета Джона К. Гепбрейта.
754253
  Каравайкин А.А. Лекция "договор подряда в капитальном строительстве" / А.А. Каравайкин. – М., 1960. – 50с.
754254
   Лекция "Счетно-клавишные машины".. – Л., 1972. – 101с.
754255
  Трофимов В.М. Лекция 7 по курсу "Бурение разведочных скважин" / В.М. Трофимов. – М, 1966. – 16с.
754256
  Трофимов В.М. Лекция 8 по курсу "Бурение разведочных скважин" / В.М. Трофимов. – М, 1966. – 16с.
754257
  [Шахматов А.А.] Лекция академика А.А. Шахматова: "К вопросу об историческом преподавании русского языка в средних учебных заведениях", 1903. – [20 с.]. – Отд.оттиск
754258
  Брок А.А. Лекция в вузе / А.А. Брок. – Томск, 1969. – 72с.
754259
  Киреев А.Ф. Лекция в высшей школе / А.Ф. Киреев. – Москва, 1961. – 79с.
754260
  Гапонов П.М. Лекция в высшей школе / П.М. Гапонов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1977. – 95 с. – Библиогр.: с. 93-94
754261
  Романова Т.Д. Лекция в молодежной аудитории / Т.Д. Романова. – М., 1980. – 64с.
754262
  Мехонцев Н.И. Лекция в оценке слушателей / Н.И. Мехонцев. – М, 1973. – 79с.
754263
  Ивановский С.В. Лекция в сельском клубе / С.В. Ивановский. – М, 1959. – 74с.
754264
  Зиновьев С.И. Лекция в советской высшей школе / С.И. Зиновьев. – Москва, 1956. – 78с.
754265
  Зиновьев С.И. Лекция в советской высшей школе / С.И. Зиновьев. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 159с.
754266
  Зиновьев С.И. Лекция в советской высшей школе / С.И. Зиновьев. – 3-е изд. – Москва, 1962. – 136с.
754267
  Майданский А.Д. Лекция в структуре неявного знания // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 5. – С. 16-19. – ISSN 0321-0383
754268
  Колотев В. Лекция в условиях реформирования системы высшего образования / В. Колотев, Л. Григорьева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.58-60. – ISSN 1562-529Х
754269
  Сорокин Г.М. Лекция в учебном процессе вуза // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 36-39. – ISSN 0321-0383


  В статье кратко рассматриваются особенности лекционной работы.
754270
  Зеленецкий М.Н. Лекция и самообразование слушателей / М.Н. Зеленецкий. – Ленинград, 1980. – 20 с.
754271
  Чихачев В.П. Лекция как вид оратоского искусства / В.П. Чихачев. – Москва
6. – 1979. – 25с.
754272
  Степанов А.Я. Лекция как мероприятие. / А.Я. Степанов. – Москва, 1981. – 39с.
754273
  Казачков П.П. Лекция как метод обучения / П.П. Казачков. – Ленинград, 1960. – 22с.
754274
  Леонтьев А.А. Лекция как общение / А.А. Леонтьев. – М, 1974. – 39с.
754275
  Селецкий В.И. Лекция как определяющая форма процесса преподавания марксистко-ленинской философии / В.И. Селецкий. – Киев, 1981. – 28 с.
754276
  Океанов В.П. Лекция о нравственном воспитании / В.П. Океанов. – М., 1984. – 64с.
754277
  Павлов И.П. Лекция о работе больших полушарий головного мозга / И.П. Павлов. – Ленинград, 1949. – 475с.
754278
  Павлов И.П. Лекция о работе главных пищеварительных желез. / И.П. Павлов. – Ленинград, 1949. – 291с.
754279
  Ломизе Л.С. Лекция о семье / Л.С. Ломизе. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
754280
  Гришин А.А. Лекция о советском образе жизни / А.А. Гришин. – М., 1985. – 64с.
754281
  Реутов Ю.В. Лекция о трудовом воспитании. / Ю.В. Реутов. – М., 1984. – 64с.
754282
  Адамс Д.Ф. Лекция по группам / Адамс Д.Ф. ; пер. с англ. Н.Р. Камышанского ; под ред. А.Л. Онищика. – Москва : Наука, 1979. – 144 с. : черт. – Библиогр.: с. 130-131 (34 назв.)
754283
   Лекция по курсу "Анализ и проектирование механизированной обработки экономической информации". – М., 1971. – 16с.
754284
  Титоренко Г.А. Лекция по курсу "Анализ и проектированиемеханизированной обработки экономической информации" / Г.А. Титоренко. – М. : Высшая школа, 1970. – 42с.
754285
  Герасимов А.Н. Лекция по курсу "Исторический материализм" / А.Н. Герасимов. – Ростов -на-Дону, 1958. – 26с.
754286
  Крештапов А.Д. Лекция по курсу "История КПСС". Развертывание борьбы против меньшевиков за укреление партии после II съезда РСДРП / А.Д. Крештапов. – Москва, 1960. – 28с.
754287
  Воронина А.А. Лекция по курсу "Основы техники безопасности и противопожарной техники" / А.А. Воронина. – Москва, 1960. – 75 с.
754288
  Кусургашева П.Т. Лекция по курсу истории КПСС. Ленинская теория перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую / П.Т. Кусургашева. – Москва, 1960. – 55с.
754289
  Хромов С.П. Лекция по курсу метеорологии и климатологии для географического факультета МГУ / С.П. Хромов. – Москва
1. – 1962. – 156с.
754290
  Хромов С.П. Лекция по курсу метеорологии и климатологии для географического факультета МГУ / С.П. Хромов. – Москва
2. – 1962. – 340с.
754291
  Хромов С.П. Лекция по курсу метеорологии и климатологии для географического факультета МГУ / С.П. Хромов. – Москва
3. – 1963. – 482с.
754292
  Хромов С.П. Лекция по курсу метеорологии и климатологии для географического факультета МГУ / С.П. Хромов. – Москва
4. – 1964. – 545с.
754293
  Скворцова А.И. Лекция по курсу политической экономии "Три стадии развития капитализма в промышленности". / А.И. Скворцова. – М, 1959. – 52с.
754294
  Лурье А.Н. Лекция по литературе: методика и опыт / А.Н. Лурье. – М., 1984. – 37с.
754295
   Лекция по математическому анализу. – Горький, 1965. – 11с.
754296
  Селезнев А.И. Лекция по математическому анализу / А.И. Селезнев. – Горький, 1965. – 9 с.
754297
  Селезнев А.И. Лекция по математическому анализу / А.И. Селезнев. – Горький, 1966. – 16 с.
754298
  Селезнев А.И. Лекция по математическому анализу / А.И. Селезнев. – Горький, 1966. – 9 с.
754299
  Селезнев А.И. Лекция по математическому анализу / А.И. Селезнев. – Горький, 1966. – 10 с.
754300
  Селезнев А.И. Лекция по математическому анализу / А.И. Селезнев. – Горький, 1966. – 22 с.
754301
   Лекция по общественным наукам -- важнейшая форма обучения и воспитания студентов. – Л., 1979. – 159с.
754302
  Генке Э. Лекция по теории алгебраических чисел / Э. Генке. – Москва ; Ленинград, 1940. – 260 с.
754303
  Корочкин Л.И. Лекция по физиологической генетике развития : курс лекций для студентов-биологов / Л.И. Корочкин. – Новосибирск, 1976. – 50 с.
754304
   Лекция, ее подготовка и чтение. – Томск, 1968. – 112с.
754305
   Лекция, как одна из важнейших форм воспитания студентов. – Москва, 1975. – 43с.
754306
  Лавровский П.А. Лекция, читанная профессором Лавровским в Харьковском университете, 18 января 1961 г. / П.А. Лавровский. – 23 с.
754307
   Лекция: "Мировоззрение и его роль в жизни человека".. – М., 1977. – 50с.
754308
  Мандель Б.Р. Лекция: психология, магия, наука, искусство? // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 1, январь. – C. 52-57. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемы чтения и подготовки лекций в высших учебных заведениях, принципах их подготовки и оценивания. Поставлены и разрешены основные вопросы совершенствования педагогического мастерства преподавателей. Examined are problems of ...
754309
  Шпиндлеръ-фонъ І.Б. Лекціи по физической географіи : Курсъ Никоаевской морской академіи / І.Б. Шпиндлеръ-фонъ. – Санкт-Петербург
Вып. 1и 2. – 1903. – 633с. + карты
754310
  Ніколаі Е.Л. Лекціі теоретичної механіки / Е.Л. Ніколаі. – Одесса, 1927. – 132 с.
754311
  Ніколаі Е.Л. Лекціі теоретичної механіки / Е.Л. Ніколаі, 1928. – 151с.
754312
  Ніколаі Е.Л. Лекціі теоретичної механіки / Е.Л. Ніколаі. – Одеса, 1928. – 188 с.
754313
  Ніколаі Е.Л. Лекціі теоретичної механіки / Е.Л. Ніколаі. – 2-е вид. – Х, 1931. – 136 с.
754314
  Ніколаі Е.Л. Лекціі теоретичної механіки / Е.Л. Ніколаі. – 2-е вид. – Х-К, 1931. – 152 с.
754315
  Ніколаі Е.Л. Лекціі теоретичної механіки / Е.Л. Ніколаі. – 2-е вид. – Х-К, 1931. – 192 с.
754316
  Николаі Е.Л. Лекціі теоретичної механіки / Е.Л. Николаі. – Х-К, 1932. – 116 с.
754317
  Ніколаі Е.Л. Лекціі теоретичної механіки / Е.Л. Ніколаі. – 4-е вид. – Х-К, 1934. – 136 с.
754318
  Ніколаі Е.Л. Лекціі теоретичної механіки / Е.Л. Ніколаі. – 2-е вид. – Харків-Київ, 1936. – 170с.
754319
  Сорос Дж. Лекції в Центрально-Європейському Університеті = The Soros lectures at the Central European University / Джорж Сорос ; [пер. з англ. А. Павлишин ; літ. ред. В. Богуславська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр європейських гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 135, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-203-4
754320
  Ремез Е.Я. Лекції для вчителів - заочників з курсу математичного аналізу / Е.Я. Ремез. – Львів, 1946. – с.
754321
  Лісняк В.С. Лекції з аналітичної геометрії : Навч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 132с.
754322
  Кириченко В.В. Лекції з аналітичної геометрії : навч. посіб. для студ. мат. ф-тів ун-тів / В.В. Кириченко, Н.Ю. Петкевич, А.П. Петравчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-496-207-7
754323
  Матяш І.Б. Лекції з архівного менеджменту від метра української архівної освіти // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (320), липень - вересень. – С. 203-207. – ISSN 0320-9466


  До виходу навчального посібника професора Я. Калакури "Менеджмент в архівній справі".
754324
  Лісняк В.С. Лекції з вищої математики : Навч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 140с.
754325
  Лісняк В.С. Лекції з вищої математики : Навч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – 168с.
754326
  Грималюк В.П. Лекції з вищої математики. 4 семестр : Навч. пос. для студ. вищ. техн. навч. закладів України / В.П. Грималюк, М.М. Кухарчук, В.В. Ясінський; За заг. ред.: І.В.Скрипника. – Київ : Політехніка, 2002. – 184с. – ISBN 966-622-081-4
754327
   Лекції з вищої математики. І семестр : Навч. пос. для студ. вищ. техн. навч. закладів України / В.П. Грималюк, М.М. Кухарчук, В.В. Ясінський, А.П. Сіренко; За заг ред.: І.В.Скрипника. – Київ : Політехніка, 2001. – 152с. – ISBN 966-922-044-Х
754328
   Лекції з гематології / П.М. Перехрестенко, Л.М. Ісакова, Н.М. Третяк, Д.А. Лисенко, С.В. Бондарчук; П.М. Перехрестенко, Л.М. Ісакова, Н.М. Третяк, Д.А. Лисенко, С.В. Бондарчук ; Ін-т гематології та трансфузіології АМН України ; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І. Пирогова МОЗ України. – Київ : Нора-Прінт, 2005. – 128 с. – ISBN 966-8659-09-0
754329
  Тищенко К.М. Лекції з генетичного мовознавства : Передісторія мовлення, палеосигніфіка, історична синтактика / К.М. Тищенко; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ : Київський университет, 1999. – 53c. – Назва обкл.: "Лекції з генетики мовознавства"
754330
  Антонович В. Лекції з джерелознавства = Lectures on source studies / Володимир Антонович ; ред. М. Ковальський ; Укр. вільна акад. наук в США, Іст. секція, Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог ; Нью-Йорк : Українська вільна академія наук, 2003. – 382 с. : іл. – ISBN 966-7631-73-7
754331
  Леонтьєва Г.Г. Лекції з економічної і соціальної географії України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.Г. Леонтьєва. – Суми : Університетська книга, 2004. – 176 с. – ISBN 966-680-133-7
754332
  Леонтьєва Г.Г. Лекції з економічної і соціальної географії. Країни СНД : Навч. посібник / Г.Г. Леонтьєва; Г.Г. Леонтьева. – Суми : Університетська книга, 2005. – 100с. – ISBN 966-680-180-9
754333
  Рубаник В.Є. Лекції з історії держави та права зарубіжних країн : Навч. посібник / В.Є. Рубаник. – Харків : Консум, 2003. – 528с. – ISBN 966-7920-50-X
754334
  Ханко В. Лекції з історії мистецтва / Віталій Ханко; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Кафедра образотворчого мистецтва. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 966-96592-8-0
Зшиток 1 : Історія зарубіжного мистецтва від палеоліту до 12 ст. – 2006. – 52с., 4с. іл.
754335
  Ханко В. Лекції з історії мистецтва / Віталій Ханко; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Кафедра образотворчого мистецтва. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 966-96592-9-9
Зшиток 2 : Історія зарубіжного мистецтва 13-20 ст. – 2006. – 52с., 4с. іл.
754336
  Ханко В. Лекції з історії мистецтва / Віталій Ханко; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Кафедра образотворчого мистецтва. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 966-2922-00-8
Зшиток 3 : Історія українського мистецтва від палеоліту до 18 ст. – 2006. – 52с., 4с. іл.
754337
  Ханко В. Лекції з історії мистецтва / Віталій Ханко; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Кафедра образотворчого мистецтва. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 966-2922-01-6
Зшиток 4 : Історія українського мистецтва 19-20 ст. – 2006. – 52с., 4с. іл.
754338
  Ханко В. Лекції з історії мистецтва / Віталій Ханко; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Кафедра образотворчого мистецтва. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 966-2922-02-4
Зшиток 5 : Історія кераміки. – 2006. – 52с., 4с. іл.
754339
  Левінська С.Й. Лекції з історії польської літератури / С.Й. Левінська. – Київ
1. – 1966. – 34с.
754340
  Левінська С.Й. Лекції з історії польської літератури (I пол. XIX ст.) : учбове завдання / С.Й. Левінська. – Київ
Зошит 2 : Юлиш Словацкий. – 1967. – 50 с.
754341
  Шпагін В.Ф. Лекції з історії світового дизайну садів : у пошуках балансу архітектури і природи : навч. посібник / В.Ф. Шпагін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : Логос, 2012. – 119, [1] с. : іл. – Предм. та імен. покажч.: с. 116-119. – Бібліогр.: с. 113-115. – ISBN 978-966-171-507-2
754342
  Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури / В.С. Полікарпов. – Х, 1990. – 221с.
754343
  Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : Навчальний посібник / В.С. Полікарпов. – Вид. 2-е., перероб. і доп. – Харків : Основа, 1995. – 336 с.
754344
  Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : Навч. посіб. / В.С. Полікарпов. – Харків, Київ : Основи; Знання, 1999. – 336 с. – ISBN 5-7768-0455-8, 966-7393-61-0
754345
  Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : Навч. посібн. / В.С. Полікарпов. – 4-е, випр. і доп. – Київ : Знання, 2000. – 359 с. – (Вища школа ХХІ століття). – ISBN 966-620-025-2
754346
  Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : Навчальний посібник / В.С. Полікарпов. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2002. – 359с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-167-4
754347
  Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навчальний посібник / В.С. Полікарпов. – 6-те вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 359с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-244-1
754348
   Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Львів : Світ, 1994. – 496 с.
754349
   Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. – 2-е вид., перер. і доп. – Львів : Світ, 2005. – 568с. – ISBN 966-603-407-7
754350
   Лекції з історії української літератури, 1928. – 27 с.
754351
  Зеров М. Лекції з історії української літератури (1798-1870) = Lectures on the history of Ukrainian literature (1798-1870) / М. Зеров; під ред. Дорін В. Горзлін, О.Соловей ; Канадський ін-т укр. студій. – Торонто : Мозаїка, 1977. – 272 с. – ISBN 0-88962-048-2
754352
  Гегель Г. Лекції з історії філософії // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 93-97. – ISBN 978-966-668-480-9
754353
  Бережной Ю.А. Лекції з квантової механіки : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Ю.А. Бережной. – Київ : Майстер-клас, 2008. – 448 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 445. – ISBN 978-966-471-025-8
754354
  Бережной Ю.А. Лекції з квантової механіки : підруч. для студентів ВНЗ / Ю.А. Бережной ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 431, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 429-431. – Бібліогр.: с. 428. – ISBN 978-966-285-073-4
754355
  Боголюбов М.М. Лекції з квантової статистики. Питання статистичної механіки квантових систем / М.М. Боголюбов. – Київ, 1934. – 228 с.
754356
  Пачовський Т.І. Лекції з курсу "Історія української літератури XVI-XVII ст." / Т.І. Пачовський. – Львів, 1965. – 100с.
754357
  Кобилянський Б.В. Лекції з курсу "Історія української літературної мови" / Б.В. Кобилянський. – Львів, 1965. – 64с.
754358
  Гірка В.О. Лекції з курсу фізики "Механіка та молекулярна фізика" : навч. посібник / В.О. Гірка, І.О. Гірка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 294, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 293-294. – ISBN 978-966-623-684-8
754359
  Лісняк В.С. Лекції з лінійної алгебри : Навч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – 172с.
754360
   Лекції з медичної біології : Навчальний посібник для студ. медичних вузів. – Київ : Вища школа, 1993. – 175с. – ISBN 5-11-004143-1
754361
   Лекції з медичної біології : Навч. посібник для студ. мед. вузів. – Київ : Вища школа, 1993. – 175 с. – ISBN 5-11-004143-1
754362
  Крилов О.М. Лекції з наближених обчислень / О.М. Крилов. – Харків-Київ, 1932. – 392 с.
754363
  Воронова Л.К. Лекції з особливої частини радянського фінансового права / Л.К. Воронова. – Київ, 1966. – 60с.
754364
  Воронова Л.К. Лекції з особливої частини радянського фінансового права / Л.К. Воронова. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1969. – 61с.


  Лекції з особливої частини радянського фінансового права
754365
  Штутін Я.Л. Лекції з радянського цивільного процесу / Я.Л. Штутін. – К, 1954. – 344с.
754366
  Аляєв Г.Є. Лекції з релігієзнавства : навч. посібник / Г.Є. Аляєв ; М-во освіти України, Укр.-фін. ін-т менеджменту та бізнесу, Полтав. техн. ун-т. – Київ : [б. в.], 1996. – 144 с.
754367
  Самотокін Б.Б. Лекції з теорії автоматичного керування : Навчальний посібник / Б.Б. Самотокін. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 508с. – ISBN 966-7570-50-9
754368
  Козаченко Ю.В. Лекції з теорії вейвлетів / Ю.В. Козаченко. – Київ : ТВіМС, 2004. – 147с. – ISBN 966-95255-8-6
754369
  Моклячук М.П. Лекції з теорії вибору та прийняття рішень : навчальний посібник / М.П. Моклячук, Р.Є. Ямненко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 256с. – ISBN 966-439-002-X
754370
  Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів : Навч. пос. / А.В. Скороход. – Київ : Либідь, 1990. – 168с. – ISBN 2-11-001701-8
754371
  Василик О.І. Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень : навчальний посібник : для студентів-магістрів університетів, які навчаються за спеціальністю "Статистика" / О.І. Василик, Т.О. Яковенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-439-307-9
754372
  Лісняк В.С. Лекції з теорії імовірності : Навчальний посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – 184с.
754373
  Свідзинський А. Лекції з термодинаміки / А. Свідзинський. – Луцьк, 1999. – 81с. – ISBN 966-7294-76-5
754374
  Свідзинський А.В. Лекції з фізики надпровідності / А.В. Свідзинський, О.М. Вілігурський. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 82 с. – ISBN 966-600-125-Х
754375
  Андрєєв М.В. Лекції з фінансової статистики : Оптимальна стратегія інвестування - купівля - продаж акцій і облігацій та обмін валют / М.В.Андрєєв4 Київський ін-т бізнесу та технологій. – Київ : КІБіТ, 2005. – 216с. – ISBN 966-8948-00-9
754376
  Керекша П.В. Лекції і вправи з вищої математики : Для студентів економічних спеціальностей / П.В. Керекша; М-во освіти і науки України; Одеськ. нац. ун-т ім.І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 520с. – ISBN 966-549-871-1
754377
  Шехтер О.З. Лекції і доповіді -- випробувані форми пропаганди і агітації / О.З. Шехтер. – Львів, 1971. – 32с.
754378
  Кульчицька Т. Лекції Мирона Кордуби в Українському таємному університеті у Львові (1921-1925) в контексті тогочасних циклографічних видань вищої школи // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С.167-177. – ISSN 1591-6223
754379
  Романовський С. Лекції по інтегральному рахуванню / С. Романовський
2. – 1926. – 188с.
754380
  Романовський С. Лекції по інтегральному рахуванню, читані на І та ІІ семестрах с.-г. інж. відділу Укр. Господарської Акад. / С. Романовський
1. – 1925. – 177с.
754381
  Яровий О. Лекції про Кобзаря // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 4). – С. 4


  "...Викладачі Інституту філології півроку читали факультатив "Феномен Тараса Шевченка в культурному та гуманітарному просторі України і світу" на факультетах та в інститутах університету. Програму курсу розробила кафедра історії української літератури ...
754382
  Павлов І.П. Лекції про роботу великих півкуль головного мозку / І.П. Павлов. – Київ, 1952. – 347с.
754383
  Романова О.О. Лекції професора Варшавського університету д-ра Адама Лукашевича // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 151-152. – ISSN 1608-0599


  За сприяння Посольства Республіки Польща в Інституті сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ та Інституті археології НАНУ відбулися лекції керівника археологічної місії Центру середземноморської археології Інституту археології Варшавського університету ...
754384
   Лекції російською мовою читають у Національному університеті ім. Т. Шевченка // Українське слово. – Київ, 2013. – 13-19 березня (№ 11). – С. 12


  Порушення п. 4 Статуту університету, де йдеться про те, що освітня, наукова та виховна робота ведеться державною мовою. Завідувач кафедри факультету психології Швалб Юрій Михайлович відмовився виконувати цей пункт Статуту, заявивши, що державна мова ...
754385
   Лекції російською мовою читають у Національному університеті ім. Т. Шевченка // Українське слово. – Київ, 2014. – 5-11 лютого (№ 6). – С. 12


  Голова фракції "Удар" у Київраді А. Странніков звинувачує КНУ імені Тараса Шевченка в порушенні п. 4 Статуту університету, де йдеться про те, що освітня, наукова та виховна робота ведеться державною мовою.
754386
  Проценко Д.П. Лекції спецкурса / Д.П. Проценко. – Київ, 1971. – 184с.
754387
  Проценко Д.П. Лекції спецкурса / Д.П. Проценко. – Київ, 1971
754388
  Проценко Д.П. Лекції спецкурса " Стійкість рослин " / Д.П. Проценко, Л.А. Карнаухова. – Київ : Київський державний університет ім. Т.Шевченка, 1971. – 184с.
754389
   Лекції читав Юрій Андрухович // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 7 : фото


  "...У рамках проекту "Історія літератури в авторах і текстах" у нашому університеті відбулися лекції популярного поета, прозаїка, перекладача, публіциста, лауреата премії "Angelus" Юрія Андруховича. Письменник розповів про творчі постаті Богдана-Ігора ...
754390
   Лекції читатимуть європейські фахівці / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Ректор університету Л.В.Губерський зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Швейцарської конфедерації в Україні Крістіаном Шоненбергером.
754391
  Новаківська Л. Лекційний метод викладання літератури в середині XIX – на початку XX століття // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 143-149. – ISSN 2309-9127


  Традиція викладання літератури у школах в середині XIX – на початку XX століття базувалася на поєднанні евристичного (метод бесіди) і догматичного (лекційного) методів викладання.
754392
  Ковальський М. Лекційний університетський курс (1879-1881 рр.) "Источники для истории Юго-Западной России" в контексті археографічних і джерелознавчих студій та дидактичної діяльності професора В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 36-60. – ISBN 5-7702-0821-X
754393
  Гнип Р.Г. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Оптика / Р.Г. Гнип, З.А. Хапко, В.В. Вістовський ; за ред. П.М. Якібчука ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львов : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 140 с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач.- Назва обкл.: Оптика. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. – Бібліогр.: с. 135-137. – ISBN 978-966-613-735-0
754394
  Єлізаров О. Лекційні демонстрації з фізики як елемент наукової творчості студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С.35-43. – ISSN 1682-2366
754395
  Рашкован Б.А. Лекційні та лабораторні досліди з загальної і неорганічної хімії / Б.А. Рашкован. – Київ : Вища школа, 1971. – 227 с.
754396
  Ситар І.Д. Лекційно-практична система навчання математики в школі : Навчально-метод.посіб.для вчителів та керівників загальноосвіт.шкіл, ліцеїв, гімназій,... / І.Д. Ситар; Управл.освіти закарпатської облдержадміністрації. – Ужгород : Закарпаття, 1998. – 116с. – ISBN 5-87116-067-0
754397
   Лекцію в ІМВ читав міністр закордонних справ України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Міністр закордонних справ України К.І. Грищенко в Інституті міжнародних відносин для викладачів, аспірантів та студентів прочитав лекцію на тему: "Україна від пострадянської до європейської країни". На зустрічі були присутні ректор університету акад. ...
754398
  Маслей М. Лекцію читав Посол // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Університет відвідав Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Індія в Україні пан Соні. Посол побував на вченій раді університету та прочитав лекцію студентам університету на тему "Світ індійської філософії".
754399
  Цимбал Т. Лекцію читав президент Міжнародної соціологічної асоціації // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  На факультеті соціології професор Каліфорнійського університету (м. Берклі) Майк Буравой - президент Міжнародної соціологічної асоціації (ISA) - прочитав лекцію "Університет у стані кризи".
754400
   Лекція - важливе джерело вивчення студентами істрії КПРС. – Київ, 1972. – 78с.
754401
  Дутко О.М. Лекція в умовах дистанційного навчання: проблеми та перспективи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 105-106
754402
  Гареєва М. Лекція видатного філософа // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  В Інституті журналістики проф. Стенфордського ун-ту, докт. філософ. наук Френсіс Фукуяма прочитав лекцію про розвиток політичної системи.
754403
  Нитка В. Лекція від нашого нейрохірурга // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 13 лютого (№ 29). – С. 9


  Професор-медик, ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка прочитав лекцію в Єрусалимі (Ізраїль) на навчальних курсах Європейської асоціації нейрохірургічних товариств.
754404
   Лекція доцента Оксани Кашинцевої Інтелектуальна власність у сфері охорони здоров"я // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 1 (15). – С. 156-171. – ISSN 2072-084X
754405
  Гончаренко С. Лекція доцента С. Гончаренка: "Методика викладання положень Європейської конвенції з прав людини і прецедентного права Європейського суду з прав людини у юридичних вищих навчальних закладах" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 251-268. – ISSN 0132-1331
754406
  Вірченко Н. Лекція з вищої математики. Роль лектора та його майстерність // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 4 (37) : липень - жовтень. – С. 64-79
754407
   Лекція лауреата Нобелівської премії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Лауреат Нобелівської премії з фізики 2012 року Серж Арош відвідав КНУ імені Тараса Шевченка де прочитав лекцію на тему "Створення проривних технологій маніпулювання квантовими системами". Також відбулася зустріч з ректором університету Леонідом ...
754408
  Мороз Л. Лекція мандрівного філософа // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Жюлі Роше веде життя, омріяне студентами філософами: подорожує, читає лекції по всьому світі, публікується в найкращих виданнях, поєднуючи блискучу академічну кар"єру у США і Словенії з психоаналітичною практикою. Десять років тому вона закінчила ...
754409
   Лекція мандрівного філософа // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  Жюлі Реше десять років тому закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, а восени 2017 року виступила в альма-матер з публічною доповіддю «Мандрівний філософ. Досвід виживання».
754410
  Тукаленко І.А. Лекція на тему: "Фемінізм як політичний рух та ідеологія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 563-580
754411
  Миколаєнко В. Лекція першовідкривача комети К.І. Чурюмова // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 124-125. – ISBN 978-966-622-690-0


  Про лекцію "Експеримент тисячоліття - космічна місія "Розетта" до комети Чурюмова-Герасименко, яку 30 жовтня прочитав у Київському планетарії його директор, президент Українського товариства аматорів астрономії, член-кореспондент НАН України, ...
754412
  Власенко Анастасія Лекція про Гарвард, або Шпаргалка для золотої молоді : світ освіт // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 66-70 : Фото
754413
  Довгерт А. Лекція професора А. Довгерта: Вступ до курсу "Міжнародне приватне право" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 238-256. – ISSN 1026-9932
754414
  Крусян А. Лекція професора А. Крусян: "Верховна Рада України" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 124-136. – ISSN 1026-9932
754415
  Комаров В. Лекція професора В. Комарова: Вступ до курсу "Цивільний процес" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 120-152. – ISSN 0132-1331
754416
  Мицик В. Лекція професора В. Мицика: "Інституційний механізм європейської системи захисту прав людини" // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 157-168. – ISSN 2304-1773
754417
  Мицик В. Лекція професора В. Мицика: міжнародне право прав людини та міжнародний захист прав людини // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 120-138
754418
  Муравйов В. Лекція професора В. Муравйова: "Загальні принципи правопорядку Європейського Союзу" // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 245-260. – ISSN 2304-1773
754419
  Муравйов В. Лекція професора В. Муравйова: "Загальні принципи правопорядку Європейського Союзу" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 190-204. – ISSN 1026-9932
754420
  Носік В. Лекція професора В. Носіка: Вступ до курсу "Земельне право України" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 88-103. – ISSN 1026-9932
754421
  Тимошенко В. Лекція професора В. Тимошенко: "Вступ до курсу "Функції права" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 185-195. – ISSN 1026-9932
754422
  Марочкін І. Лекція професора І. Марочкіна: "Судова влада як основний суб"єкт судового права" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 100-113. – ISSN 1026-9932
754423
  Панов М. Лекція професора М. Панова: Вступ до курсу "Кримінальне право України" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 321-342. – ISSN 0132-1331
754424
  Батанов О. Лекція професора О. Батанова: "Конституційно-правові засади державного устрою України" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 130-146. – ISSN 1026-9932
754425
  Беляневич О.А. Лекція професора О. Беляневич: вступ до курсу "Господарське процесуальне право України" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 233-245. – ISSN 0132-1331
754426
  Беляневич О.А. Лекція професора О. Беляневич: Вступ до курсу "Господарське процесуальне право України" : інтерв"ю партнера юридичної фірми "Василь Кісіль і Партнери", керівника практики Міжнародної торгівлі і міжнародного арбітражу Т. Сліпачук / вів бесіду С. Теплюку // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 145-156
754427
  Задорожній О. Лекція професора О. Задорожнього: Вступ до курсу "Міжнародне право" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 338-359. – ISSN 1026-9932
754428
  Кохановська О. Лекція професора О. Кохановської: "Об"єкти цивільних прав" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 235-248. – ISSN 1026-9932
754429
   Лекція професора О. Литвака: "Організаційно-правовий статус прокурора" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 123-135. – ISSN 1026-9932
754430
  Скрипнюк О. Лекція професора О. Скрипнюка: вступ до курсу "Конституційне право України" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 156-170. – ISSN 1026-9932
754431
  Харитонова О. Лекція професора О. Харитонової: Вступ до курсу "Право інтелектуальної власності" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 311-322. – ISSN 0132-1331
754432
  Пилипенко П. Лекція професора П. Пилипенка: "Право соціального забезпечення у структурі соціального права" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 74-81. – ISSN 1026-9932
754433
  Максимов С. Лекція професора С. Максимова: Вступ до курсу "Філософія права" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 373-386. – ISSN 0132-1331
754434
  Прилипко С. Лекція професора С. Прилипка та професора О. Ярошенка: Вступ до курсу "Право соціального забезпечення" / С. Прилипко, О. Ярошенко // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 142-151. – ISSN 1026-9932
754435
   Лекція професора С. Стеценка: Вступ до курсу "Медичне право України" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 120-131. – ISSN 0132-1331
754436
  Стеценко С. Лекція професора С. Стеценка: Вступ до курсу "Медичне право України" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 60-68
754437
  ПроценкоД.П Лекція спецкурса / ПроценкоД.П, С.Я. Мінінберг, КарнауховаЛ.А. – Київ
Ч.2. – 1971. – 177с.
754438
  Галушко Т.Є. Лекція у вищій школі / Т.Є. Галушко. – Київ : Вища школа, 1971. – 76с. – (Бібліотека викладача)


  На основі вчення класиків марксизму-ленінізму, ухвал партії та уряду про вищу школу, спадщини видатних педагогів минулого, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду в книжці висвітлюється місце та значення лекції у системі вищої школи, деякі ...
754439
  Михайличенко О.В. Лекція у вищому навчальному закладі. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 17-23. – ISSN 2411-5983
754440
  Гарєєва Ф. Лекція у системі вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 44-50. – ISSN 1682-2366
754441
  Мацевко-Бекерська Лекція як методична константа у викладанні світової літератури // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 259-267. – ISSN 2313-5921
754442
  Марушкевич А.А. Лекція як провідна форма організації навчання / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 175-188. – ISBN 978-966-439-865-4
754443
  Кудіна В.В. Лекція як провідна форма організації навчання у вищій школі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 18-21. – ISSN 2411-5983
754444
  Будянський Д. Лекція як риторична подія у структурі риторичної культури викладача вищого навчального закладу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 364-375. – ISSN 2312-5993
754445
  Ельбрехт О.М. Лекція як форма і метод навчання у вищій школі: переваги та недоліки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 61-64. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 10 (20))
754446
  Фунтікова О.О. Лекція як форма навчання студентів у ВНЗ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 157-161. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
754447
  Лебідь О.В. Лекція як форма організації навчання в системі формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрушкевич Ф., Андрюкайтене Р., Базалук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – C. 62-73. – (Гуманітарні науки ; вип. 4 (3-4)). – ISSN 2522-9699
754448
  Крохмальна Г. Лекція як функціональний елемент сучасної науково-педагогічної комунікації (вимоги, особливості і перспективи) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 126-134. – (Серія педагогічна ; вип. 33). – ISSN 2078-5526
754449
   Лекція, яка викликає інтерес // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 14. – ISSN 0868-8117


  Йдеться про лекцію "Розвиток освіти в Україні у контексті цивілізаційних змін", з якою виступив академік Національної Академії наук, член президії НАНУ, президент Національної академії педагогічних наук, президент Товариства "Знання" України Василь ...
754450
  Кавун Л.І. Лекція: психологічний напрям в українському літературознавстві в кінці XIX - на початку XX століття: теорії Олександра Потебні й Дмитра Овсяника-Куликовського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 105-109. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
754451
  Кеневич С. Лелевель / С. Кеневич. – М, 1970. – 191с.
754452
  Намавичюс З.В. Лелевель / З.В. Намавичюс. – М., 1991. – 110с.
754453
  Лалич М. Лелейська гора / М. Лалич. – Москва, 1968. – 583с.
754454
  Лалич М. Лелейська гора : роман / М. Лалич; З сербськохорватської переклав А. Лисенко. – Київ : Дніпро, 1981. – 518 с.
754455
  Головко Оксана Лелека чорний Ciconia nigra L. на території та в околицях національного природного парку "Дермансько-Острозький" / Головко Оксана, Павлова Надія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (129), вересень - жовтень. – С. 14-15 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
754456
  Миценко М.П. Лелеки : роман / М.П. Миценко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 312 с.
754457
  Білецька Г.М. Лелеки : збірка поезій / Г.М. Білецька. – Київ : Поезія, 2003. – 96 с. – ISBN 966-7116-88-Х
754458
  Грищенко В. Лелеки & "citizen science" // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 1, 6


  "Наука часто асоціюється з солідними лабораторіями, чудернацьким обладнанням, сивочолими професорами. А виявляється, брати участь у серйозних дослідженнях можуть і далекі від неї люди – було б бажання й мінімальні знання. В англійській мові є навіть ...
754459
   Лелеки & «citizen science» // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  В англійській мові є термін «citizen science» – «громадянська наука». Мається на увазі збір наукової інформації із залученням широких кіл аматорів. Навесні цього року науковці Канівського заповідника апробували методику широкого збору даних про приліт ...
754460
  Світличний К.К. Лелеки над Сахнівкою : повість / К.К. Світличний. – Київ, 1987. – 189 с.
754461
  Козланюк П.С. Лелеки прилетіли / П.С. Козланюк. – Київ, 1953. – 84 с.
754462
  Кир"ян Н.В. Лелеки: Поезії. / Н.В. Кир"ян. – К., 1991. – 109с.
754463
  Лубківський Р.М. Лелече віче : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ, 1990. – 44 с.
754464
  Козак Я. Лелече гніздо : роман / Ян Козак ; Пер. з чеш. Воліна Пасічна. – Київ : Дніпро, 1978. – 356 с. : іл.
754465
  Верховень В.М. Лелече колесо / В.М. Верховень. – Харків, 1990. – 76с.
754466
  Товстуха Євген Лелеченьки : новела // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2009. – № 4 (66). – С. 24-26
754467
  Сирота І.Є. Лелечині крила : збірка віршів / Ірина Сирота. – Київ : Істина, 2014. – 343, [1] с. – Вірші укр. та рос. – ISBN 978-966-138-004-1
754468
  Моруа А. Лелия или жизнь Жорж Санд / А. Моруа. – Алма-Ата, 1989. – 416 c.
754469
  Моруа А. Лелия, или Жизнь Жорж Санд. Жизнь Дизраэли: Романы / А. Моруа. – Москва, 1990. – 684с.
754470
  Санд Жорж Лелия. Леоне Леони. Ускок / Санд Жорж. – Минск : Полымя, 1987. – 686с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
754471
  Українка Леся Лелія / Українка Леся. – Київ, 1966. – 24с.
754472
  Українка Леся Лелія / Українка Леся. – Київ, 1981. – 24с.
754473
  Українка Леся Лелія / Українка Леся. – Київ, 1991. – 20с.
754474
   Лелія : Казки та оповідання для дітей. – Харків : Основа, 2005. – 200с. – Шифр. дубл. 8 узб. Лелі. (доп. карт. жур.). – ISBN 966-8982-02-9


  Зміст: Півпівника/ П. Куліш; Чарівні дзвіночки/ А. Свидницький; Три сестри/ О. Стороженко; Дев"ять братів і десята сестриця Галя/ М. Вовчок; Від чого море солоне?/Ю. Федькович; Лелія/ Л. Українка; Краплі-мандрівниці/ Д. Чайка; Хо/ М. Коцюбинський; ...
754475
  Чейшвили А. Лело : роман / Александр Чейшвили; пер. с груз. Н.Аккермана и А.Кочеткова. – Тбилиси : Заря Востока, 1948. – 378 с.
754476
  Чейшвили А. Лело : роман / Александр Чейшвили; авториз. пер. с груз. Н.Аккермана и А.Кочеткова. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1952. – 288 с.
754477
  Чейшвілі О. Лело : роман / Олександр Чейшвілі ;. – Київ, 1954. – 350 с.
754478
  Чейшвили А.Н. Лело : роман / Александр Чейшвили; пер. с с груз. Н.Аккермана и А.Кочеткова. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 300 с.
754479
  Зощенко М.М. Леля и Минька / М.М. Зощенко. – К, 1986. – 55с.
754480
  Франко І.Я. Лель і Полель : сучасна повість / І.Я. Франко; з передм. М. Возняка. – т. ХХХ : Рух, 1929. – 312 с.
754481
  Франко І.Я. Лель і Полель : Сучасна повість / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1961. – 210с.
754482
   Леман: Летние каникулы на Женевском озере // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 85-87 : фото
754483
  Яновський М. Лемберг 1916 - Львів 2002 Роздуми над старим путівником // Критика. – Київ, 2002. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 21-24
754484
  Кононов В.И. Лемберг О. Антропология идеологических систем // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 36-55. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
754485
  Чигирин Ю. Лемент легіону мовчань / Ю. Чигирин. – Київ : Всесвіт, 2001. – 96с. – ISBN 966-95607-5-6
754486
   Лемешко Василь Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 293 : фото
754487
   Лемешко Василь Володимирович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 170. – ISBN 978-966-439-757-2
754488
  Марочко В. Лемик Микола // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 234-235. – ISBN 978-617-642-388-1
754489
  Онкович Д.Ю. Леміш до солнця / Д.Ю. Онкович. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 78 с.
754490
  Наконечний В.М. Лемки в 20 столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Наконечний В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
754491
  Наконечний В.М. Лемки в 20 столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Наконечний В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 225л. – Бібліогр.: л. 201-225
754492
  Кічера Н.М. Лемки в етнополітиці Польщі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 64-68. – ISSN 2077-1800
754493
  Гальчак Б. Лемки в стосунку до Української Повстанської Армії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 90-93. – ISBN 978-966-439-357-4
754494
  Семчук К. Лемки мають нову стратегію розвитку: міжнародне фінансування, стоп асиміляції та власні книги // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 17 лютого (№ 7)
754495
  Шаповал Л. Лемки на Зіньківщині: регіональна ідентичність етнографічної групи // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 499-519. – ISBN 978-966-02-7872-1
754496
  Вербовський В. Лемки на Луганській землі : історико-етнологічний аналіз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 351-354. – ISBN 978-966-02-5496-1
754497
  Фабрика-Процька Лемки України: історія, політика, культура, духовність // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 76-80
754498
  Глуховцева К.Д. Лемківська говірка у східнослобожанському оточенні: риси, рецепція // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 64-72. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "У зв’язку з операцією “Вісла” в кінці 40-х рр. ХХ ст. на Луганщину (історично – Східну Слобожанщину) було переселено лемків із Польщі й розміщено в кількох населених пунктах Луганщини – селах Переможне та імені Карла Лібхнета Лутугинського р-ну, де до ...
754499
  Сабов І. Лемківська етнічна меншина в Польщі: історія та сучасність // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 57-62. – ISSN 2306-028X
754500
  Дупляк М. Лемківська перлина в столиці України // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 207-210. – ISSN 08-68-4790-1


  Вийшла нова книга наукового співробітника Інституту історії Церкви Volodymyr Moroz, присвячена історії церкви Покрови Пресвятої Богородиці - одного з храмів, що тепер входять в Національний музей народної архітектури та побуту України у Пирогові. ...
754501
  Гаврилюк Ю. Лемківська пісня - на вухо і на фонограф // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 2 (150). – С. 31-33. – ISSN 1230-2759


  "Неабияку роль у записах в терені та розшифруванні мелодій відіграла тодішня технічна новинка - фонограф, завдяки якому волинянка Леся Українка могла познайомитися з піснями Лемківщини."
754502
  Красовський І. Лемківська церква Святих Володимира і Ольги у Львові : (до 5-річчя існування) / Іван Красовський ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові, Ком. церкви святих Володимира і Ольги. – Львів, 1997. – 14 с. – (Бібліотека Лемківщини ; 16)
754503
  Гайова Євгенія Лемківське весілля // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 80-90. – ISSN 0130-6936
754504
  Гайова Є. Лемківське весілля // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 80-90. – ISSN 0130-6936


  Весільна обрядровість українців
754505
   Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – 279, [1] с. : фот., портр., портр. – Бібліогр.: с. 62-64. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
754506
   Лемківський календар на божий ... рік = Lemko almanac. – Торонто : Організація оборони Лемківщини, 1968
754507
  Кучерява В. Лемківський музичний фольклор - ровиток чи занепад? // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 82-86. – ISSN 0130-6936
754508
  Любчик Д І. Лемківські долі: трагізм і пам"ять поколінь : монографія / Ігор Любчик. – Івано-Франківськ : ЯРИНА, 2020. – 189, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7831-19-7
754509
  Гаврилюк Ю. Лемківські експедиції Філарета Колесси // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 9 вересня (№ 36). – С. 8. – ISSN 0027-8254
754510
  Паньків В.М. Лемківські майстри різьби по дереву. / В.М. Паньків. – К., 1953. – 28с.
754511
  Гальчак Б. Лемківські перспективи на XXI століття // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – С. 15-23. – ISSN 2077-5709
754512
  Кравчук Н. Лемківські страви з гарячої кухні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 8 жовтня (№ 41). – С. 8. – ISSN 0027-8254
754513
  Бодак Я. Лемківські трудові пісні-діалоги // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 46-55. – ISSN 0130-6936
754514
  Галик Я.І. Лемківщина - край наших предків / Ярослава Галик. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – 189, [3] с., [10] арк. фот. : фот. – Бібліогр.: с. 186-187. – ISBN 978-61-7009-81-7
754515
   Лемківщина. – New York : Фундація дослідження Лемківщини, 1987
754516
  Гук Б. Лемківщина і Об"єднання лемків // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 24 січня (№ 4). – С. 8-9. – ISSN 0027-8254
754517
  Любчик І.Д. Лемківщина та лемки в новітній історії Центрально-Східної Європи: суспільно-політичний дискурс : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 ; 07.00.02 / Любчик Ігор Дмитрович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 54 назв
754518
  Красовський Іван Лемківщина у боротьбі за об"єднання з Україною / І. Красовський. – Йонкерс : Накладом 2-го Відділу в Йонкерсі, Н.Й., 1964. – 31с. – (Бібліотека "Голосу Лемківщини" ; Ч.1)
754519
   Лемківщина у серці моєму : [Збірник]. – Київ : Київський дім, 2002. – 56с. – ISBN 966-7600-01007


  На титульному аркуші зміст: Лемківські долі: (інтерв"ю)/М. Горбаль. Привіт, Лем- ківщино!: (вірші та замальовки)/В. Ковальчук. Дашто про лемків: (дослідження)/ Ю. Шелест. Не зміліє криниця добра!: (актуальна проблема)/А. Тавпаш
754520
  Марочко В. Лемкін Рафаель // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 235-237. – ISBN 978-617-642-388-1


  Рафал (Рафаель/Рафаїл) Лемкін - польський та американський науковець-правник єврейського походження, фундатор дослідження геноциду; відомий насамперед своїми дослідженнями з історії трагедій вірмен і євреїв та запровадженням уперше слова геноцид як ...
754521
   Лемковина (Западна Карпатська Русь).. – с.
754522
   Лемье, Жан-Поль. Выставка произведений. Москва. 1974. – Москва, 1974. – 17с.
754523
  Абрамов В.А. Лен-долгунец / В.А. Абрамов. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Сельхозгиз, 1944. – 40 с. – (Библиотечка колхозного полевода)
754524
   Лен-долгунец. – М., 1951. – 176с.
754525
   Лен-долгунец. – М., 1953. – 120с.
754526
   Лен-долгунец. – Изд. 3-е. – М., 1955. – 224с.
754527
  Веселкин А.В. Лен - доходная культура / Веселкин А.В. – Иваново : Кн. изд-во, 1955. – 8 с. – (Биб-ка льновода)
754528
  Голубев А.Е. Лен - наше богатство / А.Е. Голубев. – Калинин, 1951. – 43 с.
754529
  Нилова Е.И. Лен - наше богатство. / Е.И. Нилова. – Калинин, 1954. – 18с.
754530
  Фоломин Ф. Лен : стихи / Ф. Фоломин. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 88 с.
754531
  Рудь М.О. Лен / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 225. – ISBN 966-642-073-2
754532
  Грешищев Н. Лен зацветает / Н. Грешищев. – Калинин, 1953. – 68с.
754533
  Чиликин Н.М. Лен и ленопрядильное производство / Н.М. Чиликин. – М-Л, 1926. – 848с.
754534
  Микулина Е.Н. Лен и музы: (О М. и Е.Виноградовых); Счастливая подкова: (О А.Бусыгине). Докум. повести. / Е.Н. Микулина. – М., 1984. – 176с.
754535
  Зубрилин А.А. Лен и обработка его на волокно / Четвертая беседа агронома А.А. Зубрилина. – 3-е изд. – Москва : Типогр. "Ломоносов", 1914. – 32с. – (Деревенское хозяйство и крестьянская жизнь / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Кн. 34)
754536
  Семакин В.К. Лен колоколится / В.К. Семакин. – М., 1971. – 175с.
754537
  Сафонов М.Д. Лен масличный / М.Д. Сафонов. – М., 1954. – 32с.
754538
  Федорович В. Лен цветет. / В. Федорович, 1948. – 202с.
754539
  Білик Б.І. Ленiнським шляхом електpофiкацiї / Б.І. Білик. – Київ : Знання, 1969. – 28с. – (Т-во "Знання")
754540
   Лена - рукоделие. – Москва
№ 12. – 2002
754541
   Лена - рукоделие : Специальный выпуск. – Москва
№ 1 : Пэчворк. – 2003
754542
   Лена - рукоделие. – Москва. – ISSN 1683-0865
№ 2. – 2003
754543
  Антонов С.П. Лена : повесть / С.П. Антонов. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 116 с. : ил.
754544
  Антонов С.П. Лена : повість / С.П. Антонов. – Київ : ДЛВ, 1950. – 84 с. : іл.
754545
  Саянов В.М. Лена / В.М. Саянов. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 888 с.
754546
  Наумов С.М. Лена и степь / С.М. Наумов. – М, 1964. – 88с.
754547
  Караваева А.А. Лена из Журавлиной рощи / А.А. Караваева. – Москва, 1970. – 272с.
754548
  Бюрэ Таллан Лена Прекрасная / Бюрэ Таллан. – М, 1972. – 80с.
754549
  Плетнев В. Лена... / В. Плетнев. – Москва, 1923. – 103с.
754550
  Погребенник Ф.П. Ленард Леопольд / Ф.П. Погребенник, В.Ф. Погребенник // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 63. – ISBN 978-966-02-7999-5
754551
   Ленгстон Хьюз. – М, 1964. – 92с.
754552
  Кохан Н.М. Ленд-арт у контексті сучасного ландшафтного дизайну : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Кохан Наталя Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2019. – 19, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
754553
  Рыжков Н. Ленд-лиз : Глава монографии: Рыжков Н.И.Экономика Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. - Москва-Белгород : Изд-во БГТУ, 2010. - 303 с. // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2010. – № 3. – С. 101-113. – ISSN 0130-9757
754554
  Соколов В.В. Ленд-лиз в годы Второй мировой войны // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 0130-3864
754555
  Слюсаренко А.Г. Ленд-ліз / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 225. – ISBN 966-642-073-2
754556
  Савчин В. Ленд-ліз // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 14 (617), 5 травня 2022. – С. 22-23
754557
  Пилявець Р. Ленд-ліз для СРСР (1941 - 1945 рр.): значення союзницької допомоги Радянському Союзу для здобуття спільної перемоги над Німеччиною і державами осі // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 728-737. – ISBN 978-966-97201-1-5
754558
  Кривда М. Ленд-ліз ще тільки підписали, а пам"ятник йому вже маємо // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 25 травня (№ 110). – С. 4
754559
  Горицька Г. Ленд Крузер двохсотка / Галина Горицька. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 118, [2] с.
754560
   Лендер-хоппер - многопосадочный лунолет для исследования поверхности Луны / М.А. Дегтярев, А.И. Бердник, Ю.А. Хархула, М.А. Драгунова // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 8-11


  При организации масштабной лунной программы, предполагающей создание и развитие на поверхности Луны обитаемой базы, планируется предварительный этап для исследований Луны с помощью малых и средних беспилотных аппаратов.
754561
   Ленен, Луи и др.. – М., 1966. – 20с.
754562
  Дубинянская Я. Лени Рифеншталь: синий свет, коричневый цвет // Личности. – Киев, 2010. – № 5 (27). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268


  Лени Рифеншталь (1902-2003) - немецкий кинорежиссёр и фотограф, а также актриса и танцовщица.
754563
  Клонбох Ина Ленивцы. Лень, доведенная до совершенства / Клонбох Ина, Унтертинер Стефано, Эстерхас Сьюзи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 116-127 : фото. – ISSN 1029-5828
754564
  Печерский Н.П. Ленивые хитрецы. / Н.П. Печерский. – Кишинев, 1963. – 519с.
754565
   Лениград. Стрелка Васильевского острова. – Ленинград, 1957. – 8 с.
754566
  Бегачева К.Б. Лениградский проспект. Самая широкая и самая зеленая магистраль столицы / Бегачева К.Б., Шапиро С.Ф. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 71 с.
754567
  Тороев А.А. Ленин - багша / А.А. Тороев. – Иркутск, 1970. – 32с.
754568
  Вышинский Я А. Ленин - великий организатор / А.Я. Вышинский. – Москва : Госполитиздат, 1945. – 51 с.
754569
  Чагин Б.А. Ленин - великий революционер и мыслитель / Б.А. Чагин. – Ленинград, 1949. – 70 с.
754570
  Радченко И.И. Ленин - вождь на хозяйственном фронте / И.И. Радченко. – 2-е изд. – М., 1986. – 29с.
754571
   Ленин - вождь Октября. – Москва, 1969. – 319с.
754572
   Ленин - Крупская - Ульяновы: переписка (1883-1900). – Москва, 1981. – 319с.
754573
   Ленин - мастер революционной пропаганды, сб.. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1958. – 287 с.
754574
   Ленин - мастер революционной пропаганды, сб.. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1965. – 336с.
754575
   Ленин - наша жизнь. Сб. ст.. – Магадан, 1970. – 173с.
754576
   Ленин - наше солнце. Сб. сибирского нар. творчества и поэзии.. – Томск, 1960. – 204с.
754577
  Генкина Э.Б. Ленин - председатель Совнаркома и СТО / Э.Б. Генкина. – Москва, 1960. – 256с.
754578
  Яковлев Б.В. Ленин - публицист / Б.В. Яковлев. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 239 с.
754579
  Крупская Н.К. Ленин - редактор и организатор партийной печати / Н.К. Крупская. – М, 1932. – 32с.
754580
  Крупская Н.К. Ленин - редактор и организатор партийной печати. – Москва : Книга, 1978. – 251 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание. - В футляре
754581
  Костин А.Ф. Ленин - создатель партии нового типа (1894-1904 гг.) / А.Ф. Костин. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва, 1980. – 335с.
754582
  Бережной А.Ф. Ленин - создатель печати нового типа (1893-1914 гг.) / А.Ф. Бережной ; ЛГУ. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1971. – 338 с.
754583
  Смирнов А.С. Ленин - Сталин. Столкновение лбами // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2013. – № 1 (118). – С. 24
754584
   Ленин - товарищ, человек. – 5-е изд., доп. – Москва, 1984. – 352с.
754585
  Жаров А. Ленин / А. Жаров, М. Колосов. – Москва, 1925. – 71с.
754586
  Яхонтов В. Ленин / В. Яхонтов. – М, 1926. – 287с.
754587
   Ленин. – Москва-Ленинград, 1927. – 16с.
754588
  Васильев П.В. Ленин / П.В. Васильев. – Москва, 1938. – 39с.
754589
  Васильев П.В. Ленин / П.В. Васильев. – Москва-Ленинград, 1944. – с.
754590
  Рза Р.И. Ленин : поэма / Р.И. Рза. – Москва : Советский писатель, 1952. – 219 с.
754591
  Рза Р.И. Ленин : поэма / Р.И. Рза. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 224 с.
754592
  Жуков Н.Н. Ленин / Н.Н. Жуков. – Изд. 2-е. – Москва, 1966. – 17с.
754593
  Рза Р.И. Ленин : поэма / Р.И. Рза. – Баку : Гянджлик, 1969. – 236 с.
754594
   Ленин. – Москва, 1970. – 70с.
754595
   Ленин. – Москва, 1970. – 48с.
754596
   Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 70с.
754597
  Налбандян Д.А. Ленин / Д.А. Налбандян. – Москва, 1976. – 10с.
754598
  Налбандян Д.А. Ленин / Д.А. Налбандян. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 10с.
754599
  Рза Р.И. Ленин : поэма / Р.И. Рза. – Москва : Прогресс, 1978
754600
   Ленин. – 3-е изд., доп. – Москва, 1980. – 93 с.
754601
   Ленин. – 4-е изд. – Москва, 1983. – 94с.
754602
  Степун Ф.А. Ленин // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.93-97. – ISSN 0042-8744
754603
   Ленин в "Правде". Воспоминания. – Москва, 1970. – 352с.
754604
  Семенов А. Ленин в 17-м - победа с помощью титушек // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 7-3 апреля (№ 14). – С. А 7


  "Президентские выборы в Эквадоре, второй тур которых состоялся 2 апреля, принесли победу Ленину Морено — и привели к массовым беспорядкам, несмотря на введенный на время выборов сухой закон. Эквадор, так редко попадающий в наши телевизоры, на ...
754605
   Ленин в 1917 году. Воспоминания. – М., 1967. – 388с.
754606
  Бондарев Виктор Ленин в 2009 году. Лузер, пророк, идол // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3. – С. 45-47. – ISSN 0235-7089
754607
  Кудрявцев А.С. Ленин в Берне и Цюрихе. / А.С. Кудрявцев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1987. – 325с.
754608
   Ленин в борьбе за революционный Интернационал. – Москва, 1970. – 671с.
754609
   Ленин в воспоминаниях революционеров Латвии. – Рига, 1969. – 301с.
754610
   Ленин в воспоминаниях финнов. – М., 1979. – 143с.
754611
  Хепфнер К. Ленин в Германии / К. Хепфнер, И. Шуберт. – Москва : Политиздат, 1984. – 199 с.
754612
  Саянов В.М. Ленин в горках / В.М. Саянов. – Л., 1949. – 95с.
754613
  Волкова В.В. Ленин в Горках / В.В. Волкова. – Москва, 1963. – 108с.
754614
  Волкова В.В. Ленин в Горках. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 272 с. : фот. – Миниатюрное издание
754615
  Сорин В. Ленин в дни Бреста / В. Сорин. – Москва : Партиздат, 1936. – 53 с.
754616
  Кудрявцев А.С. Ленин в Женеве / А.С. Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 334с.
754617
  Московский П.В. Ленин в Италии, Чехословакии, Польше / П.В. Московский, В.Г. Семенов. – Москва : Политиздат, 1986. – 171 с.
754618
  Кондратьев И. Ленин в Казани / И. Кондратьев. – Казань : Таткнигоиздат, 1957. – 95 с.
754619
   Ленин в Кракове. – Изд. 2-е, измененное и расширенное. – Краков, 1974. – 319с.
754620
  Андреев А.М. и др. Ленин в Кремле / А.М. и др. Андреев. – Москва, 1960. – 119с.
754621
   Ленин в Кремле : [альбом-путеводитель / сост. и авт. текста Л.И. Кунецкая]. – Москва : Плакат, 1982. – 255 с. : фот.
754622
   Ленин в Кремле : [альбом-путеводитель / сост. и авт. текста Л.И. Кунецкая]. – [Изд. 2-е]. – Москва : Плакат, 1985. – 254 с.
754623
  Муравьева Л.Л. Ленин в Лондоне / Л.Л. Муравьева, Сиволап-Кафтанова. – Москва, 1981. – 222с.
754624
  Муравьева Л.Л. Ленин в Мюнхене / Л.Л. Муравьева. – М., 1976. – 207с.
754625
   Ленин в нашей жизни. – Тула, 1980. – 319с.
754626
   Ленин в октябре : Воспомнания. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 351 с.
754627
  Фревиль Ж. Ленин в Париже / Ж. Фревиль. – М, 1969. – 286с.
754628
  Сильвин М.А. Ленин в период зарождения партии : Воспоминания / М.А. Сильвин. – Ленинград : Лениздат, 1958. – 362 с.
754629
  Бондаревская Т.П. Ленин в Петербурге- Петрограде : места жизни и деятельности в городе и окресностях 1890-1920 / Т.П. Бондаревская, А.Я. Великанова, Ф.М. Суслова ; Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Ленинград : Лениздат, 1980. – 512 с. : ил.
754630
   Ленин в Петербурге-Петрограде. – 4-е изд. – Ленинград, 1972
754631
  Шариков К. Ленин в Петербурге / К. Шариков, Г. Шидловский. – Ленинград : Лениздат, 1940. – 200 с.
754632
   Ленин в Петербурге. – Ленинград : Лениздат, 1957. – 357 с.
754633
  Агеев А.И. Ленин в печати Узбекистана / А.И. Агеев ; АН Узбек. ССР, Фундаментальная библиотека. – Ташкент : Фан, 1969. – 152 с.
754634
   Ленин в печати. 1894-1970. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1972. – 244с.
754635
  Найдус В. Ленин в Польше / В. Найдус. – М., 1957. – 168с.
754636
  Макаренко Я. Ленин в Польше. / Я. Макаренко. – Москва : Госполитизда, 1957. – 165 с.
754637
   Ленин в Польше. Фильм о счастливом человеке. – Москва : Искусство, 1968. – 175 с.
754638
   Ленин в поэзии народов мира. – М., 1980. – 366с.
754639
  Иванов М. Ленин в Праге / М. Иванов. – Москва, 1963. – 168с.
754640
  Иванов М. Ленин в Праге. / М. Иванов. – М., 1980. – 256с.
754641
   Ленин в произведениях ленинградских художников. – Ленинград, 1969. – 8с.
754642
  Львов И.А. Ленин в разливе / И.А. Львов, П.Е. Никитин. – Л., 1969. – 96с.
754643
   Ленин в рисунках советских художников. – Москва, 1967. – 5с.
754644
  Пясковский А.В. Ленин в русской народной сказке и восточной легенде. / А.В. Пясковский. – Л., 1930. – 96с.
754645
   Ленин в сердцах миллионов. – Киев, 1971. – 154с.
754646
   Ленин в сердцах миллионов: Жизнь и деятельность В.И. Ленина в документах и материалах музеев В.И. Ленина в СССР и за рубежом. – М., 1990. – 265с.
754647
   Ленин в сердцах уральцев: Воспоминания ветеранов партии о В.И. Ленине. – Свердловск, 1980. – 143с.
754648
  Иваньков А.Г. Ленин в сибирской ссылке / А.Г. Иваньков. – М, 1962. – 399с.
754649
   Ленин в сибирской ссылке 1897-1900 гг.. – Москва : Госполитиздат, 1946. – 127 с.
754650
  Великанова А.Я. Ленин в Смольном / А.Я. Великанова. – Ленинград, 1990. – 239с.
754651
  Клопов Э.В. Ленин в Смольном. / Э.В. Клопов. – Москва : Мысль, 1965. – 455 с.
754652
   Ленин в Смольном: Коллектив.-хроник. докум. повесть. – 5-е изд., испр. и доп. – Л., 1985. – 343с.
754653
   Ленин в Советской поэзии. – Л., 1970. – 776с.
754654
  Аболина Р.Я. Ленин в советском изобразительном искусстве : Живопись, скульптура, графика / Р. Я. Аболина; [Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобразит. искусств]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Москва : Изобразительное искусство, 1987. – 166, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 163
754655
  Аболина Р.Я. Ленин в советском изобразительном искусстве. / Р.Я. Аболина. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 168 с. – (Живопись. Скульптура. Графика / Акад. художеств СССР. Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств)
754656
  Элиасов Л.Е. Ленин в творчестве народов Бурятии / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1969. – 239с.
754657
  Соловьев Л.В. Ленин в творчестве народов Востока / Л.В. Соловьев. – Москва, 1930. – 125 с.
754658
  Московский П.В. Ленин в Финляндии / П.В. Московский. – М, 1977. – 159с.
754659
  Беккер М.И. Ленин в художественной литературе / Михаил Беккер ; предисл. А.В. Луначарского. – Москва : Огонек, 1929. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 425)
754660
  Илличевский А.Ф. Ленин в художественной литературе Запада / А.Ф. Илличевский. – Киев, 1969. – 288 с.
754661
  Пианзола М. Ленин в Швейцарии. / М. Пианзола. – М., 1958. – 116с.
754662
  Московский П.В. Ленин в Швеции / П.В. Московский, В.Г. Семенов. – М, 1972. – 167с.
754663
   Ленин в Шушенском встречает ХХ век: Документы. Письма. Воспоминания. – М., 1980. – 255с.
754664
  Воробьев В.Ф. Ленин В.И. о литературе : Семинарий / В.Ф. Воробьев. – Киев : Вища школа, 1970. – 239с.


  Книга состоит из двух частей: 1- очерк изучения ленинского литературно-критического наследия в русском и украинском литературоведении,характеристика основных работ литературоведов, журналистов, политических деятелей, соратников Ильича на эту тему за ...
754665
   Ленин В.И. о социальных проблемах архитектуры и расселения. – М., 1990. – 272с.
754666
  Аралов С.И. Ленин вел нас к победе : Воспоминания / С.И. Аралов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 174, [2] с., [4] л. ил. : ил.
754667
   Ленин Владимир Ильич : краткий очерк жизни и деятельности. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 247 с.
754668
  Каганова Ю Р. Ленин во Франции / Ю Р. Каганова. – 2-е доп. – М, 1977. – 383с.
754669
   Ленин всегда живой. – Москва, 1960. – 86с.
754670
   Ленин всегда с тобой. – М., 1971. – 144с.
754671
  Эткинд М.Г. Ленин говорит с броневика : памятник В.И. Ленину у Финляндского вокзала в Ленинграде / М. Эткинд. – Ленинград : Москва : Искусство, 1958. – 46 с. : ил. – На обл. авт. не указ.
754672
  Эткинд М.Г. Ленин говорит с броневика : памятники В.И. Ленину у Финляндского вокзала в Ленинграде / [текст Марка Эткинда]. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград : Искусство, 1969. – 72 с. : ил. – Авт. на обл. и на тит. л. не указ. - Изд. в футляре
754673
  Эткинд М.Г. Ленин говорит с броневика : памятник В.И. Ленину у Финляндского вокзала в Ленинграде / [текст Марка Эткинда]. – Ленинград : Искусство, 1970. – 104 с. : фот. – Видання у футлярі. - Миниатюрное издание
754674
  Морозова Н.П. Ленин говорит с молодыми... / Н.П. Морозова. – Москва, 1990. – 91с.
754675
   Ленин и "Известия". – М., 1975. – 319с.
754676
  Мартынов А.С. Ленин и аграрный вопрос в России / А.С. Мартынов. – М, 1924. – 84с.
754677
   Ленин и Академия наук. – Москва, 1969. – 343 с.
754678
  Чаренц Егише Ленин и Али : [стихи] / Егише Чаренц ; [пер. М. Максимова] ; худож. М. Сосоян. – Ереван : Айстан, 1970. – [38] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
754679
   Ленин и армия: Из воспоминаний современников. – М., 1990. – 213с.
754680
  Пантелеева В.П. Ленин и Балтфлот / В.П. Пантелеева, Г.Н. Веприков. – Калининград, 1990. – 285с.
754681
  Чернецовский Ю.М. Ленин и борьба против международного ревизионизма / Ю.М. Чернецовский. – Ленинград, 1970. – 472с.
754682
  Ленин В.И. Ленин и Брестский мир / В.И. Ленин. – Москва, 1923. – 119 с.
754683
   Ленин и Брянщина. – Тула, 1970. – 208с.
754684
  Рети Л. Ленин и венгерское рабочее движение. / Л. Рети. – Москва, 1957. – 72с.
754685
  Рети Л. Ленин и венгерское рабочее движение. / Л. Рети. – Москва, 1972. – 300с.
754686
  Чичерин Г.В. Ленин и внешняя политика / Г.В. Чичерин. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 15с.
754687
  Чичерин Г.В. Ленин и внешняя политика. / Г.В. Чичерин. – Москва, 1977. – 15с.
754688
   Ленин и вопросы истории СССР. – Л., 1976. – 128с.
754689
  Щербина В.Р. Ленин и вопросы литературы / В.Р. Щербина. – 3-е изд., испр. идоп. – Москва, 1985. – 560с.
754690
   Ленин и вопросы социалистического искусства. – М., 1990. – 237с.
754691
  Покровский, М. Ленин и высшая школа. – Л., 1924. – 10с.
754692
  Волков А.А. Ленин и Горький / А.А. Волков. – 2-е доп. изд. – Москва, 1974. – 383с.
754693
  Миртемир Ленин и дедушка Раджаб : стихи и поэма / Миртемир ;. – Москва : Детская литература, 1974. – 63 с.
754694
  Бонч-Бруевич Ленин и дети / Бонч-Бруевич. – Москва, 1965. – 16с.
754695
  Новиков В.И. Ленин и деятельность искровских групп в России, 1900-1903 гг. / В.И. Новиков. – Москва, 1978. – 350с.
754696
  Новиков В.И. Ленин и деятельность искровских групп в России, 1900-1903 гг. / В.И. Новиков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1984. – 271с.
754697
  Розенталь М.М. Ленин и диалектика / М.М. Розенталь. – Москва : Издателство ВПШ и АОН, 1967. – 523 с.
754698
   Ленин и диалектика. – Свердловск, 1970. – 119с.
754699
  Кедров Б.М. Ленин и диалектика естествознания XX века / Б.М. Кедров. – Москва, 1971. – 399с.
754700
  Максимов А.А. Ленин и естествознание / А.А. Максимов. – М-Л., 1933. – 156с.
754701
  Бережной А.Ф. Ленин и журналистика. Семинарий : пособие для студ.-заоч. / А.Ф. Бережной ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Фак. журналистики. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1973. – 112 с. – Библиогр.: с. 34-107
754702
  Якушина А.П. Ленин и заграничная организация РСДРП. / А.П. Якушина. – Москва, 1972. – 399с.
754703
   Ленин и зарубежные писатели. – Саратов, 1970. – 148с.
754704
   Ленин и искусство. – Москва, 1969. – 504 с.
754705
  Дробижева Л.М. Ленин и использование местного опыта хозяйственного строительства / Л.М. Дробижева. – Москва, 1965. – 136с.
754706
   Ленин и исторические судьбы болгарского народа.. – София, 1970. – 248с.
754707
  Горохов Ф.А. Ленин и исторический материализм / Ф.А. Горохов. – 3-е изд. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 168 с.
754708
  Берикетов Х.Г. Ленин и Кавказ / Х.Г. Берикетов. – Нальчик : "Эльбрус", 1970. – 256 с.
754709
  Бейсембаев С.Б. Ленин и Казахстан / С.Б. Бейсембаев ; Ин-т истории партии при ЦК Компартии Казахстана ; фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 2-е изд., перераб. и доп. – Алма-Ата : Казахстан, 1987. – 392, [15] с. : ил. – Библиогр.: с. 378-392
754710
  Бак Т. Ленин и Канада : пер. с англ. / Тим Бак. – Москва : Прогресс, 1972. – 184 с.
754711
  Листов В.С. Ленин и кинематограф 1917-1924 / В.С. Листов. – М, 1986. – 174с.
754712
   Ленин и книга. – Москва, 1964. – 511с.
754713
   Ленин и книга. – 2-е изд., доп. – Москва, 1987. – 464с.
754714
  Александров В.В. Ленин и Коминтерн : из истории разраб. теории и тактики мждународного ком. движения / В.В. Александров. – Москва : Мысль, 1972. – 528 с.
754715
  Куйбышев В.В. Ленин и кооперация / В.В. Куйбышев. – Тифлис, 1925. – 47 с.
754716
  Лозовой А. Ленин и кооперация / А. Лозовой. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва, 1925. – 216с.
754717
  Фрунзе, М.В. Ленин и Красная Армия, 1928. – 61с.
754718
  Фрунзе М.В. Ленин и Красная Армия. – М., 1928. – 62с.
754719
  Френкель Н. Ленин и Красная армия. / Н. Френкель. – М, 1939. – 80с.
754720
  Фрунзе М.В. Ленин и Красная Армия. / М.В. Фрунзе, 1928. – 61с.
754721
  Фрунзе М.В. Ленин и Красная Армия. / М.В. Фрунзе. – Москва, 1928. – 62с.
754722
  Коссак Е. Ленин и культура / Е. Коссак. – М., 1974. – 230с.
754723
   Ленин и культура: Хроника событий: Дооктябрьский период. – Москва, 1976. – 463 с.
754724
   Ленин и культурная революция. Хроника событий. (1917-1923 г.). – Москва, 1972. – 496с.
754725
   Ленин и латышская революционная социал-демократия.. – Рига, 1970. – 160с.
754726
  Лундберг Е. Ленин и легенда / Е. Лундберг. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 39 с.
754727
  Луначарский А.В. Ленин и литературоведение / А.В. Луначарский. – Москва, 1934. – 116с.
754728
  Голенищева-Кутузова Ленин и литературоведение / Голенищева-Кутузова, А.М. Гуткина. – Москва, 1969. – 112 с.
754729
   Ленин и марксистская литературная критика за рубежом: сб. ст.. – М., 1977. – 403с.
754730
  Темкин Я.Г. Ленин и международная социал-демократия. / Я.Г. Темкин. – М, 1968. – 624с.
754731
  Королев Н.Е. Ленин и международное рабочее движение / Н.Е. Королев. – Москва, 1968. – 296с.
754732
   Ленин и международное рабочее движение.. – Москва, 1969. – 608с.
754733
   Ленин и международное рабочее движение. Воспоминания.. – Л., 1934. – 162с.
754734
  Михайлов Н.А. Ленин и мир книги / Н.А. Михайлов. – Москва : Наука, 1970. – 128 с.
754735
  Терехина И.И. Ленин и Молдавия / И.И. Терехина, Яценко, я. – 2-е, доп. – Кишинев, 1988. – 220с.
754736
   Ленин и молодежь : Материалы Науч. конф., посвящ. 50-летию со дня присвоения комсомолу имени В.И. Ленина. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1974. – 171 с.
754737
  Зубков В.А. Ленин и молодежь / В.А. Зубков. – 2-е изд., доп. и перераб. – Л, 1977. – 256с.
754738
  Луначарский А.В. Ленин и молодежь / А.В. Луначарский. – 2-е изд. – М, 1985. – 30с.
754739
   Ленин и московские большевики. – М., 1969. – 544с.
754740
   Ленин и музыка. Метод. рекоменд.. – Минск, 1975. – 22с.
754741
  Луначарский А.В. Ленин и народное образование / А.В. Луначарский. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1960. – 167 с.
754742
  Желтова Н.И. Ленин и наука о литературе / Н.И. Желтова. – Л, 1970. – 232с.
754743
   Ленин и наука Советского Киргизстана.. – Фрунзе, 1970. – 394с.
754744
   Ленин и наука. Сессия общего собра. Акад. наук. СССР. – Москва, 1960. – 426 с.
754745
  Мелещенко Ю.С. Ленин и научно-технический прогресс / Ю.С. Мелещенко, С.В. Шухардин. – Ленинград, 1969. – 328с.
754746
  Сен Б. Ленин и национально-освободительное движение / Б. Сен. – Москва, 1970. – 64с.
754747
   Ленин и национально-освободительное движение в странах Востока.. – Москва, 1970. – 504с.
754748
  Эрде, Д. Ленин и неграмотность, 1924. – 64с.
754749
  Эрде Д. Ленин и неграмотность / Д. Эрде, 1924. – 64с.
754750
  Бауман Г.Г. Ленин и нидерландские трибунисты / Бауман Г.Г. ; отв. ред. В.Н. Смирнова ; Ростов. гос. пед. ин-т, Ростов. высш. парт. школа. – Ростов : Ростовский университет, 1990. – 217, [2] с.
754751
  Кольман Э.Я. Ленин и новейшая физика / Э.Я. Кольман. – 2-е изд. – Москва, 1961. – 158с.
754752
   Ленин и о Ленине. Библиогр. указ. за 1924 г.. – Л., 1925. – 612с.
754753
  Хрисанфов В.И. Ленин и образование Коминтерна : Критика антиком. историографии / В.И. Хрисанфов ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1985. – 160 с. – Библиогр.: с. 148-159
754754
  Сапунов А. Ленин и Октябрь / А. Сапунов. – 2-е изд. – М.-Л., 1929. – 80с.
754755
  Кибрик Е. Ленин и Октябрь / Е. Кибрик. – М., 1978. – с.
754756
   Ленин и Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Мат. конф.. – Москва, 1964. – 507с.
754757
  Цеткин К. Ленин и освобождение женщин / К. Цеткин. – М, 1925. – 25с.
754758
  Цеткин, Клара Ленин и освобождение женщины. – М., 1925. – 25с.
754759
  Быковский С.Н. Ленин и основные проблемы истории доклассового общества / С.Н. Быковский. – Москва-Л, 1935. – 192с.
754760
  Крупская Н.К. Ленин и партия / Н.К. Крупская. – Москва, 1963. – 254с.
754761
  Молотов В.М. Ленин и партия за время революции / Вяч. Молотов. – 2-е изд. – Москва : Изд. "Красная Новь". Главполипросвет, 1924. – 51 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.
754762
  Калинин А.Ф. Ленин и Петербургский университет / А.Ф. Калинин, С.З. Мандель. – Ленинград, 1969. – 271с.
754763
  Твардовский А.Т. Ленин и печник / А.Т. Твардовский. – Москва, 1984. – 16 с.
754764
  Матвеев Г. Ленин и Пилсудский. Сотворение революции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 69-72. – ISSN 0235-7089
754765
  Матвеев Г. Ленин и Пилсудский. Сотворение революции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 56-59. – ISSN 0235-7089
754766
  Ермолаева Р.А. Ленин и польское рабочее движение / Р.А. Ермолаева, А.Я. Манусевич. – Москва, 1971. – 504с.
754767
   Ленин и Польша, проблемы, контакты, отклики.. – Москва, 1970. – 418с.
754768
  Ситникова Л.Б. Ленин и проблема гуманизма искусства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Ситникова Л.Б. ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва, 1977. – 24 с.
754769
  Шахнович М.И. Ленин и проблемы атеизма / М.И. Шахнович. – М - Л : Издательство АН СССР, 1961. – 672 с.
754770
  Омельяновский М.Э. Ленин и проблемы диалектики в современной физике / М.Э. Омельяновский. – Москва : [Б. и.], 1970. – 47 с. – (Материалы к Второму Всесоюзному совещанию по философским вопросам современного естествознания, посвященному 100-летию со дня рождения В.И. Ленина / АН СССР. Науч. совет по философ. вопросам соврем. естествознания. Ин-т философии)
754771
   Ленин и проблемы истории стран Азии (Китай, Индия). – Л., 1970. – 128с.
754772
  Почепко В.А. Ленин и проблемы мирового революционного процесса / В.А. Почепко. – Л, 1975. – 104с.
754773
  Красин Ю.А. Ленин и проблемы революции современности / Ю.А. Красин. – М., 1987. – 445с.
754774
   Ленин и проблемы современного Китая. Сб. ст.. – Москва, 1971. – 286 с.
754775
  Алтмышбаев А. Ленин и пропаганда марксизма в Киргизии (1905-1923 гг.) / А. Алтмышбаев. – Фрунзе, 1967. – 272с.
754776
  Алтмышбаев А. Ленин и пропаганда марксизма в Киргизии (1905-1923 гг.) / А. Алтмышбаев. – Фрунзе, 1967. – 272с.
754777
  Амбарцумов Е.А. Ленин и путь к социализму / Е.А. Амбарцумов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 318 с. – Библиогр. в примеч.: с. 301-317. – (Молодогвардейская Лениниана)
754778
  Николаев А.М. Ленин и радио / А.М. Николаев. – Москва : Партиздат, 1934. – 40 с.
754779
  Шамшур В.И. Ленин и развитие радио / В.И. Шамшур. – М., 1960. – 194с.
754780
  Умаров С.У. Ленин и развитие современной физики. / С.У. Умаров, М.В. Мосстепаненко. – Сталинабад, 1960. – 250с.
754781
  Ярославский Е. Ленин и раскрепощение женщины / Е. Ярославский. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 14 с.
754782
  Николаева К. Ленин и раскрепощение трудящейся женщины / К. Николаева. – Л., 1924. – 10с.
754783
  Кедров Б.М. Ленин и революция в естествознании XX века / Б.М. Кедров. – М, 1969. – 394с.
754784
  Мнацаканян А.Н. Ленин и решение национального вопроса / А.Н. Мнацаканян. – Ереван, 1970. – 364с.
754785
  Деак А. Ленин и Румыния. / А. Деак, И. Илинчою. – Бухарест, 1971. – 196с.
754786
  Степанов В.Н. Ленин и русская организация "Искры". / В.Н. Степанов. – М, 1968. – 400с.
754787
   Ленин и Самара. – Куйбышев, 1969. – 24 с.
754788
  Любимов В.И. Ленин и самоопределение наций / В.И. Любимов, Б. Юлдашбаев. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1967. – 240 с.
754789
   Ленин и Саратовский край : сборник документов и материалов. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1980. – 189 с. : ил., 1 портр.
754790
   Ленин и Север. Сб. докум. матер.. – Архангельск, 1969. – 336с.
754791
   Ленин и Сибирь. Библиогр. указ.. – 2-е изд., исправл. и доп. – Новосибирск, 1970. – 304с.
754792
   Ленин и Симбирск: докум., мат., воспоминания. – 3-е изд., доп. – Саратов, 1982. – 527с.
754793
  Левашов Е.А. Ленин и словари / Е.А. Левашов. – Ленинград : Наука, 1975. – 109с.
754794
  Ахтамзян А.А. Ленин и советская дипломатия / Ахтамзян А.А. – Москва : Знание, 1966. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 7 Серия. Международная ; 22)
754795
  Смирнов И.С. Ленин и советская культура / И.С. Смирнов. – Москва, 1960. – 448с.
754796
   Ленин и современная наука. – Москва
Кн. 1. – 1970. – 455 с.
754797
   Ленин и современная наука. – Москва
Кн. 2. – 1970. – 655 с.
754798
   Ленин и современная статистика.. – Москва
2. – 1971. – 311с.
754799
   Ленин и современная статистика. Теорет. обоснование статистической науки в трудах В.И.Ленина. – Москва, 1970. – 260 с.
754800
  Вавилов С.И. Ленин и современная физика / С.И. Вавилов. – Москва, 1944. – 26с.
754801
  Вавилов С.И. Ленин и современная физика / С.И. Вавилов. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1977. – 73 с.
754802
  Соболев Ю. Ленин и современники / Юрий Соболев. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 12 с.
754803
   Ленин и современное естествознание.. – Москва, 1969. – 374с.
754804
   Ленин и современные проблемы библиотековедения. Воплощение ленинских заветов в сов. библ. стр-ве. Сб. ст.. – М., 1971. – 134с.
754805
  Бонч-Бруевич Ленин и совхоз "Лесные поляны" / Бонч-Бруевич. – Москва, 1957. – 71с.
754806
  Горбунов В.В. Ленин и социалистическая культура / В.В. Горбунов. – Москва, 1972. – 340с.
754807
  Фейгин Я.Г. Ленин и социалистическое размещение производительных сил / Я.Г. Фейгин. – М, 1969. – 224с.
754808
  Хазиахметов Э.Ш. Ленин и ссыльные большевики Сибири / Э.Ш. Хазиахметов. – Новосибирск, 1971. – 160с.
754809
  Пономарев Б. Ленин и Сталин - вожди Великой Октябрьской социалистической революции / Б. Пономарев. – Пенза : Сталинское знамя, 1945. – 24 с.
754810
   Ленин и Сталин в армянском народном творчестве. – Ереван, 1952. – 143 с.
754811
  Кондаков А. Ленин и Сталин в большевистской печати / А. Кондаков. – [Вологда] : Вологодское обл. изд., 1952. – 31 с. – (Библиотечка рабселькора и редактора стенной газеты)
754812
  Востриков А.В. Ленин и Сталин в борьбе за партийность философии марксизма / А.В. Востриков. – Москва, 1948. – 31 с.
754813
   Ленин и Сталин в творчестве народов бурят-монголии. – Улан-Удэ, 1953. – 199 с.
754814
  Крюков И.А. Ленин и Сталин о "решающем звене" в большевистской стратегии и тактики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд.филос. наук / Крюков И.А. – Москва, 1950. – 30 л.
754815
  Семеньков В.Н. Ленин и Сталин о воспитании трудящихся в процессе строительства коммунистического общества : Автореф. дис. ...канд.истор. наук / Семеньков В.Н. – Москва, 1953. – 20 с.
754816
  Патарая К.В. Ленин и Сталин о дружбе народов СССР : Автореф. дис. ... канд.ист. наук / Патарая К.В. – Тбилиси, 1952. – 17 л.
754817
  Савуков П.М. Ленин и Сталин о политике большевистской партии как жизненной основе советского строя : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Савуков П.М. – Москва, 1952. – 12 л.
754818
  Кряжев П.Е. Ленин и Сталин о роли вождей в революционной борьбе пролетариата : Автореф. дис. ... канд.филос. наук / Кряжев П.Е. – Москва, 1950. – 24 л.
754819
  Чания В.К. Ленин и Сталин о Советах в период первой русской революции : Автореф. дис. ... канд.ист. наук / Чания В.К. – Тбилиси, 1952. – 18 с.
754820
  Морозов В.Я. Ленин и Сталин о сознательном творчестве масс, как закономерности развития социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Морозов В.Я. – Москва, 1951. – 19 с.
754821
  Величко К. Ленин и Сталин о соотношении экономики и политики : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Величко К. – Москва, 1952. – 16 с.
754822
  Смолин Л.Н. Ленин и Сталин о социалистической демократии и ее расцвете в СССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Смолин Л.Н. – Ленинград, 1950. – 18 с.
754823
  Кольцов А.В. Ленин и становление Академии наук как центра советской науки / А.В. Кольцов. – Ленинград, 1969. – 280с.
754824
  Хармандарян С.В. Ленин и становление Закавказской федерации 1921-1923 / С.В. Хармандарян. – Ереван, 1969. – 456с.
754825
  Лукин Ю.А. Ленин и теория социалистического искусства / Ю.А. Лукин. – Москва, 1973. – 327с.
754826
  Губарева М.Н. Ленин и теперь живее всех живых / М.Н. Губарева. – М, 1980. – 78с.
754827
  Сельчук В.В. Ленин и теперь живее всех живых. / В.В. Сельчук. – М., 1974. – 128с.
754828
   Ленин и теперь живее всех живых. Рекоменд. указ. мемуарной и биограф. лит-ры. – М., 1968. – 96с.
754829
   Ленин и Ульяновы в Подольске : сборник. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 279с.
754830
  Вавилов С.И. Ленин и физика : сб. статей / С.И. Вавилов. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 96 с.
754831
   Ленин и Южное Зауралье. Телеграмы и док.. – Челябинск, 1970. – 232с.
754832
  Маслов Н.Н. Ленин как историк партии. / Н.Н. Маслов. – Л., 1964. – 200с.
754833
  Маслов Н.Н. Ленин как историк партии. / Н.Н. Маслов. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1969. – 255с.
754834
  Протасенко З.М. Ленин как историк философии / З.М. Протасенко. – Л., 1969. – 112с.
754835
  Баскин М.П. Ленин как материалист и диалектик / М.П. Баскин. – Москва : Новая Москва, 1924. – 39 с.
754836
  Деборин А. Ленин как мыслитель / А. Деборин. – Москва, 1924. – 88с.
754837
  Деборин, А. Ленин как мыслитель. – М., 1924. – 88 с.
754838
  Деборин А. Ленин как мыслитель / А. Деборин. – 3-е изд.доп. – Москва-Л., 1929. – 168с.
754839
   Ленин как политический мыслитель: сб. ст.. – Москва, 1981. – 431с.
754840
  Крупская Н.К. Ленин как пропагандист и агитатор / Н.К. Крупская. – Москва : Партиздат, 1933. – 13 с.
754841
  Карпинский В.А. Ленин как редактор / В.А. Карпинский. – Москва : Политиздат, 1978. – 16 с.
754842
   Ленин как философ. – Москва, 1969. – 448 с.
754843
  Шарапов Ю.П. Ленин как читатель / Ю.П. Шарапов. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 224с.
754844
  Шарапов Ю.П. Ленин как читатель / Ю.П. Шарапов. – 3-е изд., доп. – М., 1990. – 300с.
754845
   Ленин на иностранных языках. Библиограф. указ. – Л., 1931. – 346с.
754846
  Миршакар М. Ленин на Памире : поэма / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Детгиз, 1957. – 55 с.
754847
  Березовский Ф.А. Ленин на трибуне : воспоминания, повесть / Березовский Ф.А. – Омск : Книжное издательство, 1962. – 139 с.
754848
   Ленин на хозяйственном фронте : сб. воспоминаний. – Москва : Партийное издательство, 1934. – 32 с.
754849
  Токин И. Ленин о Великой французской революции / И. Токин. – Москва, 1932. – 80 с.
754850
  Носов Ф.В. Ленин о войне и мире / Ф.В. Носов. – Л, 1972. – 174с.
754851
  Буслинский В.А. Ленин о диалектике качественных изменений в общественном развитии / В.А. Буслинский. – Киев, 1970. – 203с.
754852
  Гладков И.А. Ленин о задачах фронта и тыла в годы гражданской войны / И.А. Гладков. – М., 1943. – 48с.
754853
  Калинин М. Ленин о защите социалистического отечества / М. Калинин. – Москва : Госполитиздат, 1945. – 160с.
754854
  Глезер М.А. Ленин о здоровьи трудящихся / М.А. Глезер, Я.И. Лифшиц ; с предисл. Д.И. Ефимова. – Харьков : Изд. "Научная мысль". Учр. Наркомздравом УССР, 1928. – VII, 178 с.


  Авт.: Лифшиц, Яков Исаакович
754855
  Старостин Н.Д. Ленин о книге. / Н.Д. Старостин. – М., 1971. – 32с.
754856
  Смирнов И. Ленин о культуре и культурной революции / И. Смирнов. – Сталинград, 1946. – 16с.
754857
  Ленин В.И. Ленин о Марксе / В.И. Ленин. – Москва, 1982. – 111с.
754858
  Ленин В.И. Ленин о Москве / В.И. Ленин. – Москва, 1975. – 467с.
754859
   Ленин о Польше и Польском рабочем движении: Статьи, речи, документы, письма. – М., 1990. – 590с.
754860
  Никишов С.И. Ленин о религии и церкви / С.И. Никишов. – Москва, 1969. – 48с.
754861
  Чагин Б.А. Ленин о роли субъективного фактора в истории / Б.А. Чагин. – Л, 1967. – 147с.
754862
  Николаев В.В. Ленин о советском государстве / В.В. Николаев. – М, 1960. – 107с.
754863
  Филькович И.И. Ленин о стадиях развития капитализма в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: / Филькович И.И.; ХГУ им. А.М.Горького. Кафедра политической экономии. – Харьков, 1953. – 15 с.
754864
  Ленин В.И. Ленин о Толстом. – Тула : Приокск. кн. изд-во, 1978. – 172 с.
754865
   Ленин о труде и праве. – Л., 1970. – 180с.
754866
  Ипполитов И. Ленин о Тургеневе / И. Ипполитов. – Москва, 1934. – 28с.
754867
  Чуева И.П. Ленин об идейных истоках антикоммунизма / И.П. Чуева. – Л, 1969. – 290 с.
754868
  Деметр Г.С. Ленин об охране здоровья трудящихся и физической культуре / Г.С. Деметр. – М, 1960. – 72с.
754869
  Матушкин П.Г. Ленин об Урале : исторический очерк / П.Г. Матушкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Челябинск, 1972. – 631с.
754870
  Канарь И.А. Ленин об экономическом преобразовании нашей страны. / И.А. Канарь. – Сталинград, 1946. – 33с.
754871
   Ленин об элементах диалектики. – Москва, 1965. – 512с.
754872
  Балуев Б.П. Ленин полимезирует с буржуазной прессой. / Б.П. Балуев. – Москва, 1977. – 254с.
754873
  Дангулов С.А. Ленин разговаривает с Америкой / С.А. Дангулов. – М, 1961. – 158с.
754874
  Дангулов С.А. Ленин разговаривает с Америкой / С.А. Дангулов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 287 с.
754875
  Прокофьев Г.Т. Ленин рядом / Г.Т. Прокофьев. – Волгоград, 1969. – 94с.
754876
  Прокофьев Г.Т. Ленин рядом / Г.Т. Прокофьев. – Волгоград, 1974. – 111с.
754877
   Ленин с нами. – Саранск, 1960. – 172с.
754878
   Ленин с нами. – Минск : Тип. им. Я. Колоса, 1969. – 110с.
754879
  Немеш Д. Ленин с нами / Д. Немеш. – Москва, 1970. – 159с.
754880
   Ленин с нами, бессмертен и величав. – Москва : Современник, 1981. – 263 с.
754881
  Маяковский В. Ленин с нами. Стихи / В. Маяковский. – Москва, 1969. – 110с.
754882
  Аваков А. Ленин с нами? : [сборник] / Арсен Аваков ; [ред. Н.Б. Стативко ; худож.-оформитель: М.С. Мендор]. – Харьков : Фолио, 2017. – 155, [5] с. : ил. – ISBN 978-966-03-8005-9
754883
  Дрейден С.Д. Ленин слушает Бетховене. / С.Д. Дрейден. – М., 1975. – 208с.
754884
  Ситник К.А. Ленин Сталин в народном изобразительном искусстве / К.А. Ситник. – Москва : Искусство, 1940. – 106 с.
754885
  Ярославский, Ем. Ленин теоретик и практик вооруженного восстания. – 2-е изд. – Л., 1924. – 16с.
754886
  Ломунов К.Н. Ленин читает Толстого / К.Н. Ломунов. – Москва, 1974. – 159 с.
754887
  Бурлацкий Ф.М. Ленин, государство, политика / Ф.М. Бурлацкий. – Москва, 1970. – 528с.
754888
  Фирсов Ф.И. Ленин, Коминтерн и становление коммунистических партий / Ф.И. Фирсов. – М, 1985. – 359с.
754889
   Ленин, ленинградцы, Ленинград. Альбом. – Ленинград, 1967. – 311с.
754890
  Клецкий Л.Р. Ленин, ленинизм, Африка. / Л.Р. Клецкий. – Л, 1970. – 20с.
754891
   Ленин, о котором спорят сегодня : вопр. и ответы. – Москва : Политиздат, 1991. – 255, [1] с.
754892
   Ленин, Октябрь и профсоюзы. – М., 1979. – 240с.
754893
   Ленин, партия, армия. – М., 1976. – с.
754894
   Ленин, партия, народ. – Ленинград, 1961. – 7с.
754895
  Знаменский О.Н. Ленин, революционное движение и парламентаризм / О.Н. Знаменский, В.А. Шишкин. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 296 с.
754896
  Арисменди Р. Ленин, революция и Латинская Америка / Р. Арисменди ; пер. с исп. А.Б. Белякова ; ред. В.Е. Тихменева. – Москва : Прогресс, 1973. – 571 с.
754897
  Арисменди Р. Ленин, революция и Латинская Америка / Р. Арисменди ; пер. с исп. А.Б. Белякова. – Изд. 2-е доп. – Москва : Прогресс, 1975. – 591 с. : ил., портр.
754898
  Соскин В.Л. Ленин, революция, интеллигенция / В.Л. Соскин. – Новосибирск, 1973. – 108с.
754899
  Красин Ю.А. Ленин, революция, современность / Ю.А. Красин; Ю.А. Красик. – Москва : Наука, 1967. – 563 с.
754900
   Ленин, Сталин, партия о кино. – Москва : Искусство, 1938. – 103 с.
754901
  Искендеров А.А. Ленин, Троцкий, Сталин. Русская революция 1917 года в фокусе взаимоотношений ее вождей // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 31-49. – ISSN 0042-8779
754902
   Ленин. Годы великого пролога 1905-1907. – М., 1984. – 430с.
754903
  Платтен Ф. Ленин. Из эмиграции в Россию / Ф. Платтен. – М., 1990. – 220с.
754904
  Лукач Д. Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей: перевод / Д. Лукач. – Москва, 1990. – 141с.
754905
  Тимофеева И.Н. Ленин. Книга. Дети : Метод. -библиогр. пособ. для руководителей чтения учащихся 1-8-х кл. / И.Н. Тимофеева. – М. : Книга, 1975. – 256с.
754906
  Тимофеева И.Н. Ленин. Книга. Дети. / И.Н. Тимофеева. – М., 1975. – 256с.
754907
   Ленин. Наука. Молодежь. – Москва : Наука, 1980. – 496 с.
754908
   Ленин. Наука. Молодежь. – М., 1980. – 495с.
754909
   Ленин. Октябрь семнадцатого. – 2-е изд. – М.
Т. 1. – 1986. – 348с.
754910
   Ленин. Октябрь семнадцатого. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1986. – 366 с.
754911
  Савельев Ю.К. Ленин. Октябрь. Философия. Развитие В.И.Лениным исторического материализма накануне Великой Октябрьской социалистической революции / Ю.К. Савельев. – Киев, 1967. – 40с.
754912
   Ленин. Памятные медали / [авт. текста и сост. Анатолий Шатэн]. – Москва : Советская Россия, 1969. – 72 с. – Миниатюрное издание
754913
   Ленин. Партия. Народ. Революция. – М., 1982. – 79с.
754914
   Ленин. Партия. Октябрь. – Л., 1967. – 256с.
754915
   Ленин. Партия. Октябрь. – Москва, 1977. – 151с.
754916
   Ленин. Партия. Победа. – Київ, 1985. – 214с.
754917
   Ленин. Петербургские годы. По воспоминаниям современников и документам. – Москва, 1972. – 423с.
754918
   Ленин. Революция. Искусство. Охрана памятников искусства. Монументальная пропаганда. В.И. Ленин в рисунках художников. – Ленинград, 1977. – 67 с.
754919
   Ленин. Революция. Театр : док. и вопоминания. – Ленинград : Искусство, 1970. – 350 с.
754920
   Ленин. Сибирская ссылка: По воспоминаниям современников и документам. – М., 1975. – 319с.
754921
  Золотарев В.А. Ленин. Сибирь. Комсомол / В.А. Золотарев. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во
Кн. 2 : В борьбе за претворение в жизнь заветов великого вождя, 1920-1925 гг. – 1978. – 303 с., 25 л. ил., портр., факс. : портр., факс. – Библиогр.: с. 295-302
754922
   Ленин. У руля Страны Советов. – Москва
Т. 1. – 1980. – 358с.
754923
   Ленин. У руля Страны Советов. – Москва
Т. 2. – 1980. – 311с.
754924
   Ленин. Философия. Современность. – Москва, 1985. – 447с.
754925
   Ленин. Человек - мыслитель - революционер: Воспоминания и суждения современников. – М., 1990. – 573с.
754926
  Зазерский Е.Я. Ленин. Эмиграция и Россия / Е.Я. Зазерский, А.В. Любарский. – Москва : Политиздат, 1975. – 479 с.
754927
  Зазерский Е.Я. Ленин. Эмиграция Петербург / Е.Я. Зазерский, А.В. Любарский. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 407 с.
754928
  Десятерик В.И. Ленин: молодым продолжать борьбу / В.И. Десятерик. – М, 1984. – 366с.
754929
   Ленин: Сборник фотографий и кинокадров. – Изд. 2-е, доп. и испр. – М.
2. – 1980. – 592с.
754930
   Ленин: Собрание фотографий и кинокадров. – Изд. 2-е, доп. и испр. – М.
1. – 1980. – 688с.
754931
   Ленина сила - морю подобна. – Нальчик, 1970. – 79с.
754932
  Бюс Е.И. Ленинаканские землетрясения 22-го октября 1926 г. / Е.И. Бюс, В. Гигинейшвили. – Тбилиси, 1943. – 111с.
754933
  Буланин В.И. Ленинград -- город технического прогресса. / В.И. Буланин. – Л., 1957. – 28с.
754934
  Леонов Ф.Д. Ленинград - город герой / Ф.Д. Леонов, Б.К. Пейрос. – Л, 1957. – 32с.
754935
  Корнатовский Н.А. Ленинград - город трех революций / Н.А. Корнатовский. – Ленинград, 1947. – 47с.
754936
  Лейбошиц Л.М. Ленинград - Карелия / Л.М. Лейбошиц. – Петрозаводск, 1964. – 92 с.
754937
   Ленинград - крупнейший промышленный, научный и культурный центр Советского Союза. – Л., 1970. – 54с.
754938
   Ленинград - Петродворец - Павловск - Ломоносов - Пушкин. – Ленинград, 1973. – 33 с.
754939
   Ленинград - промышленный и культурный центр. – Ленинград, 1957. – 54с.
754940
  Берггольц О. Ленинград : стихи / О. Берггольц. – Москва : Советский писатель, 1944. – 80 с.
754941
  Половников А. Ленинград / А. Половников. – Красноярск, 1945. – 16с.
754942
  Шварц В. Ленинград / В. Шварц. – Москва, 1956. – 323 с.
754943
  Шварц В. Ленинград / В. Шварц. – Ленинград-Москва, 1957. – 391 с.
754944
   Ленинград. – Москва, 1957. – 57с.
754945
   Ленинград. – Москва;Ленинград, 1961. – 56 с.
754946
  Шварц В. Ленинград / В. Шварц. – 2-е изд. – Ленинград ; Москва, 1961. – 397 с.
754947
  Шварц В. Ленинград / В. Шварц. – 3-е изд. – Москва ; Ленінград, 1966. – 388 с.
754948
  Шварц В.С. Ленинград / В.С. Шварц. – 4-е изд. – Ленинград ; Москва, 1967. – 398 с.
754949
   Ленинград. – Ленинград, 1967. – 363с.
754950
   Ленинград. – Ленинград, 1967. – 107с.
754951
   Ленинград. – Ленинград, 1969. – 147с.
754952
   Ленинград. – Л., 1971. – 14с.
754953
   Ленинград. – Ленинград, 1972. – 399с.
754954
  Каменский В.А. Ленинград / В.А. Каменский, А.И. Наумов. – Ленинград, 1973. – 360 с.
754955
   Ленинград. – Л., 1974. – 191 с.
754956
  Бартенев И.А. Ленинград : достопримечательности / И.А. Бартенев, М.И. Белоусова, П.Я. Канн и др. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 367 с. : ил., 96 л. с ил.
754957
  Бартенев И.А. Ленинград / И.А. Бартенев. – Ленинград : Стройиздат, Ленинградское отд-ние, 1975. – 159 с. : ил. – (Архитектура городов-героев : [Посвящается 30-летию Победы над фашистской Германией])
754958
   Ленинград. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 384с.
754959
   Ленинград. – Ленинград, 1977. – 13с.
754960
   Ленинград. – Ленинград, 1978. – 6 с.
754961
   Ленинград. – М., 1979. – 126 с.
754962
   Ленинград. – Ленинград, 1980. – 237 с.
754963
  Михайлов В.В. Ленинград / В.В. Михайлов. – М, 1980. – 199с.
754964
   Ленинград : спутник туриста : [крат. путеводитель / А.М. Березина, Г.Г. Бунатян, В.А. Витязева и др. ; сост. В.А. Витязева]. – 5-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 302 с. : ил. ; 10х13 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Миниатюрное издание
754965
   Ленинград. – Ленинград, 1986. – 366с.
754966
   Ленинград. – 2-е изд., стер. – Л., 1987. – 366с.
754967
   Ленинград. – Ленинград, 1987. – с.
754968
   Ленинград : Ист.-геогр. атлас. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 133с.
754969
  Кулибанов В.С. Ленинград / В.С. Кулибанов, А.И. Чистобаев. – Москва : Мысль, 1990. – 271с. : ил. + карт.
754970
  Вишневецкий И. Ленинград : проза : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 8 (1024). – С. 7-54. – ISSN 0130-7673
754971
  Михайлова Анна Ленинград : стихи о блокаде Ленинграда // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 177-178. – ISSN 0321-1878
754972
   Ленинград [Изоматериал] = Leningrad : [буклет]. – Ленинград : Изд. лит. на иностр. языках, 1959. – 32 л.
754973
   Ленинград без наводненинй. – Ленинград, 1984. – 127с.
754974
  Павлов Д.В. Ленинград в блокаде / Д.В. Павлов. – 6-е изд., испр. и доп. – Л., 1985. – 238с.
754975
   Ленинград в борьбе за технический прогресс. – Л., 1953. – 56с.
754976
   Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза : сборник документов и материалов. – Ленинград : ОГИЗ. Госполитиздат
Т. 1 : 22 июня 1941г. - 22 июня 1943 г. – 1944. – 410 с., [2] с.
754977
   Ленинград в восьмой пятилетке, 1966-1970. – Л., 1979. – 264с.
754978
  Фадеев А.А. Ленинград в дни блокады / А.А. Фадеев. – М, 1944. – 49с.
754979
   Ленинград в дни Великой Отечественной войны. – Л., 1965. – 70с.
754980
   Ленинград в поэзии. – Л., 1957. – 198с.
754981
  Масолов Н.В. Ленинград в сердце моем. / Н.В. Масолов. – Москва, 1981. – 126с.
754982
  Бейлинсон Я.Л. Ленинград в экслибрисе / Я.Л. Бейлинсон ; [худож. Фунтова Е.Ю.]. – Москва : Книга, 1988. – 304 с. : 140 ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание. – ISBN 5-212-00058-0
754983
  Лукницкий П.Н. Ленинград действует / П.Н. Лукницкий. – Москва, 1961. – 715 с.
754984
  Лукницкий П.Н. Ленинград действует... / П.Н. Лукницкий. – 2-е изд. – Москва
2. – 1971. – 600 с.
754985
  Лукницкий П.Н. Ленинград действует... / П.Н. Лукницкий. – 2-е изд. – Москва
3. – 1971. – 580 с.
754986
  Лукницкий П.Н. Ленинград действует... / П.Н. Лукницкий. – Москва
1. – 1976. – 671с.
754987
  Лукницкий П.Н. Ленинград действует... / П.Н. Лукницкий. – Москва
2. – 1976. – 592с.
754988
  Лукницкий П.Н. Ленинград действует... / П.Н. Лукницкий. – Москва
3. – 1976. – 576с.
754989
   Ленинград за 50 лет. – Л., 1967. – 175с.
754990
  Семенникова Н.В. Ленинград за три дня / Н.В. Семенникова, Я.М. Окунь. – Ленинград ; Москва, 1962. – 164 с.
754991
   Ленинград и Ленинградская область в цифрах. – Л., 1964. – 251с.
754992
   Ленинград и Ленинградская область в цифрах. – Л., 1971. – 264с.
754993
   Ленинград и Ленинградская область в цифрах. – Л., 1974. – 366с.
754994
  Петерсон Л. Ленинград и Ленинградская область к выборам в Верховный Совет СССР / Л. Петерсон, И. Стожилов. – Л, 1946. – 80с.
754995
   Ленинград и ленинградцы. – Л., 1985. – 351с.
754996
   Ленинград и область в 1932 году. – Москва ; Ленинград : Гос. экономическое из-во, 1932. – 158 с. – (На подступах ко второй пятилетке)
754997
   Ленинград и окрестности. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва-Лейпциг, 1986. – 480 с.
754998
  Чертов Л.Г. Ленинград как один из крупнейших экономических и культурных центров СССР / Л.Г. Чертов. – Л., 1955. – 43с.
754999
   Ленинград от А до Я. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 312с.
755000
  Каменский В.А. Ленинград сегодня и завтра / В.А. Каменский. – Ленинград, 1962. – 119 с.
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,