Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
754001
  Карт Д. "Курьезы" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2001. – № 2. – С. 360-366. – ISSN 0042-8795
754002
  Кузминский П.П. "Курьер" практический путеводитель для русских по городам и курортам Западной Европы : 1901-1902 / П.П. Кузминский. – 5-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типогрвфия А.С. Суворина, 1901. – VIII, 490, VII с.
754003
  Кузминский П.П. "Курьер" практический путеводитель для русских по городам и курортам Западной Европы : 1906-1909 / П.П. Кузминский. – 6-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1906. – VIII, 464, VII с.
754004
  Момрик А.П. "Кутадгу бібіг" у працях українських та російських сходознавців // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 168-171. – ISSN 1608-0599
754005
  Калантаєвська Г.П. "Куточка не лишило життя, де б ти міг почувати себе людиною..." (Характеристика більшовицького режиму в щоденниках Сергія Єфремова) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 24-35. – ISSN 2077-804X
754006
  Чернявська Л.В. "Кухня егоїста" Світлани Пиркало як приклад "розважальної" публіцистики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 53-56


  В статті розглядається поняття світоглядної концептуальної публіцистики. Аналізується проблематика творів авторки та особливості індивідуального стилю С. Пиркало. This article reviewed the notion of ideological (conceptual) publicism. The problems of ...
754007
  Капсамун І. "Кучмізм" і суспільство: хто кого? Експерти "Дня" - про основні етапи діяльності другого президента // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10-11 серпня (№ 142/143)


  "9 серпня Леонід Кучма відзначив своє 80-річчя. Оцінку його ролі в новітній історії України висловили багато людей: політики, громадські діячі, журналісти... Реакція показала достатньо зрілу оцінку з боку суспільства, чого не скажеш про представників ...
754008
  Переходько Я. "Кучмізм" як різновид політичного режиму // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 119-121. – ISBN 978-966-171-783-0
754009
  Бестюк І. "Кущ" Вінсента Ван Гога: функції екфразису в романі "Майстер корабля" Юрія Яновського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 46-52


  Розкрито екфразис картини "Кущ" Ван Гога, інтерсеміотичний переклад якої покликаний концептуалізувати жанрово-тематичні домінанти "Майстра корабля", - мариністичний, кінематографічний, неоромантичний, експресіоністичний та роман-містифікація, - що ...
754010
  Євген Синиця "Кущі поселень" у східноєвропейських археологічних культурах I тис. н.е.: інтерпретаційна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 84. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
754011
  Синиця Є. "Кущі поселень" у східноєвропейських археологічних культурах I тис. н.е.: інтерпретаційна модель та археологічні реалії (до постановки проблеми) // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 84. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
754012
  Гирин Ю.Н. "Куэнтеро" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 5-18. – ISSN 044-748Х


  Памяти Габриэля Гарсиа Маркеса.
754013
  Клейнбах Р. "Кыз ала качуу" и киргизский адат: умыкание невесты и обычное право в Кыргызстане / Р. Клейнбах, Л. Салимжанова // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 89-104. – ISSN 0869-5415
754014
  Зеленин Д. "Кымма" под зонтиком // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.14-15. – ISSN 0234-1670


  Штурм израильским спецназом резиденции Ясира Арафата
754015
  Язев В.В. "Л.Н. Толстой, Ц. Ломброзо и полиция" : [очерк] / В.В. Язев. – [Одесса] : Книгоиздат "Новая эра", 1906. – 24 с.


  В конце книги печать книгоиздательства
754016
  Косичев Л. "Ла Монеда" меняет облик // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2006. – № 12. – С. 81-89. – ISSN 044-748Х


  Подорож до Чілі
754017
  Коцарев О. "Лабіринт із криги та вогню" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 30


  Побачила світ антологія драми про Майдан і війну.
754018
   [Л. Губерський] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – [С. 4] : фото. – ISBN 978-966-439-447-2
754019
  [Модзалевский Б.Л.] [Л.Ф. Людоговский и письма к нему], 1905. – [10 c.]. – отд.отт.
754020
  Бостан Георгий Александрович КУ-технология разработки многоязыковых диалоговых транслирующих систем : Автореф... кан. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Бостан Георгий Александрович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 20л.
754021
  Корольков А.Л. Курс электрического освещения / А.Л. Корольков. – изд. 2-е, исправ. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 192 с.
754022
   Курс электричества / Сост. по запискам лекций и по Жуберу применительно к прогр. Физ.-мат. фак. и Политехн. ин-та. – Киев : Изд. студентов ; Электро-паровая типо-лит. А.О. Штерензона, 1907. – 190 с. : 1 табл., ил. – Напеч. на пиш. маш. Литогр.
754023
  Жерар Э. Курс электричества (читанный в Электротехническом институте Монтефыоре при университете в Лютихе) : пер. с 3-го фр. изд. (испр. и доп.) / [соч.] Эрика Жерара, дир. Электротехн. ин-та ; пер. М.А. Шателена ; под ред. А.И. Садовского. – Санкт-Петербург : Изд. В.Ф. Щепанского
Т. 2 : (Часть практическая, продолжение); Канализация и распределение электрической энергии; Применения электричества: произведение и передача работ, электрическая тяга, телеграфия, телефония, освещение и электрометаллургия. – 1894. – [4], 677 с.


  Пер.: Шателен, Михаил Андреевич (1866-1957) Ред. пер.: Садовский, Александр Иванович
754024
  Измайлов С.В. Курс электродинамики / С.В. Измайлов. – Москва : ГУПИ, 1962. – 440 с.
754025
  Мансуров Н.Н. Курс электротехники / Н.Н. Мансуров
Ч. 1. – 1934. – 124 с.
754026
  Китаев Е.В. Курс электротехники / Е.В. Китаев, Н.Ф. Гревцев. – Москва, 1940. – 520 с.
754027
  Максимов Д.Г. Курс электротехники / Д.Г. Максимов. – 3-е изд., переработ. – Москва, 1958. – 787 с.
754028
  Малов Н.Н. Курс электротехники и радиотехники : для педагогических институтов / Н.Н. Малов. – 4-е изд., перероб. и доп. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955. – 476 с.
754029
  Малов Н.Н. Курс электротехники и радиотехники / Н.Н. Малов. – 5-е изд., перероб. и доп. – Москва, 1959. – 424 с.
754030
  Молчанов А.П. Курс электротехники и радиотехники : [учеб. пособие] / А.П. Молчанов, П.Н. Занадворов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. – 597 с. : ил. – Библиогр.: с. 584. – (Учебная литература для вузов). – ISBN 978-5-9775-0544-4
754031
  Лесгафт Э. Курс элементарной географии / Э. Лесгафт. – С.-Петербург : Русская Скоропечатня, 1908. – 156 с.
754032
  Лесгафт Э. Курс элементарной географии / Э. Лесгафт. – С-Пб., 1908. – 156с.
754033
  Перепелкин Д.И. Курс элементарной геометрии / Д.И. Перепелкин. – Москва-Ленинград
1. – 1948. – 343 с.
754034
  Перепелкин Д.И. Курс элементарной геометрии / Д.И. Перепелкин. – Москва-Ленинград
2. – 1949. – 348 с.
754035
  Киселев А.П. Курс элементарной геометрии для педагогических училищ / А.П. Киселев. – Москва, 1937. – 255 с.
754036
  Андреев П.П. Курс элементарной геометрии для техникумов : для техникумов / Андреев П.П. – Изд. 4-е, стереотип. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 240 с.
754037
  Кагур А. Курс элементарной общей химии. – Санкт-Петербург : Изд. товарищества "Общественная Польза"
1. – 1860. – 447 с.
754038
  Кагур О. Курс элементарной общей химии : Химия неорганическая : Уроки, чит. в Центр. шк. искусств и мануфактур Огюстом Кагуром, экзаминатором по химии при выходе воспитанников Политехн. шк., пробирером на Монетном дворе в Париже... и пр. / Под ред. Д.В. Аверкиева. – 2-е изд., испр. и доп. по 2-му фр. изд. – Санкт-Петербург : Общественная польза, 1863. – [10], 610, VI с., 3 л. черт. : ил.
754039
  Кагур О. Курс элементарной общей химии, составленный А. Кагуром, экзаминатором по химии при выходе воспитанников из Политехнической школы, пробирером на Монетном дворе в Париже... и пр. / Пер. с изд. под ред. Н. Ильина. – Санкт-Петербург : Тип. торг. д. С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и К°
Ч. 1-2. – 1860. – ил.
754040
  Кагур О. Курс элементарной общей химии, составленный А. Кагуром, экзаминатором по химии при выходе воспитанников из Политехнической школы, пробирером на Монетном дворе в Париже... и пр. / Пер. с изд. под ред. Н. Ильина. – Санкт-Петербург : Тип. торг. д. С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и К°
Ч. 2. – 1862. – [2], 574, V с. : ил.
754041
  Давыдов К.Н. Курс эмбриологии беспозвоночных / К.Н. Давыдов, прив.-доц. СП(б) ун-та, лаб. Имп. Акад. наук. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудник", 1914. – XII, 502 с.
754042
  Иофф Н.А. Курс эмбриологии беспозвоночных / Н.А. Иофф. – Москва, 1962. – 266с.
754043
  Львов В.Н. Курс эмбриологии позвоночных / [соч.] В.Н. Львова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых
Общая часть : Введение, история половых продуктов и оплодотворение : с 42 рис. – 1899. – VIII, 159 с. : ил.
754044
  Насонов Н.В. Курс энтомологии / Н. Насонов, проф. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа
Ч. 1 : Наружные покровы насекомых. – 1901. – [4], 218 с., 112 ил., 4 л. ил. : ил.


  На обл. дарств. надпись: Николаю .. Кащенко .. от автора
754045
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – Москва-Л.
Т.1. – 1927. – 432с.
754046
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – Москва-Л.
Т.2. – 1929. – 400с.
754047
  Холодковский Н.А. Курс энтомологии теоретической и прикладной / Н.А. Холодковский. – Изд. 4-е, перераб. – Москва-Л.
Т.3. – 1931. – 496с.
754048
  Холодковский Н.А. Курс этимологии, теоретической и прикладной / сост. Н.А. Холодковский, засл. проф. и акад. Имп. Военно-Мед. акад., орд. проф. Имп. С.-Пет. Лесного ин-та. – 3-е изд., совершенно перераб. – Санкт-Петербург : Тип. А.Ф. Девриена. – (Естественная история насекомых)
Т. 1 : : с 433 рис. в тексте. – 1912. – XII, 508 с. : ил. – С. 268-340: "Борьба с вредными в сельском и лесном хозяйстве насекомыми / А.А. Силантьев"


  Авт. ст.: Силантьев, Анатолий Алексеевич (1868-1918) На форзаце дарств. надпись: Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
754049
  Холодковский Н.А. Курс этимологии, теоретической и прикладной / сост. Н.А. Холодковский, засл. проф. и акад. Имп. Военно-Мед. акад., орд. проф. Имп. С.-Пет. Лесного ин-та. – 3-е изд., совершенно перераб. – Санкт-Петербург : Тип. А.Ф. Девриена. – (Естественная история насекомых)
Т. 2 : : с 412 рис. в тексте. – 1912. – VII, 577 с. : ил. – Без тит. л.


  Авт. ст.: Силантьев, Анатолий Алексеевич (1868-1918)
754050
  Шутова Наталья Курс юного бизнесмена от "Элитур Клуб" : Дорога в жизнь. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 109
754051
  Филиппов Е.М. Курс ядерной геофизики / Е.М. Филиппов; МВ и ССО РСФСР ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск
Ч. 1 : Введение в ядерную геофизику, радиометрические и радиоизотопные бета- и гамма-методы. – 1972. – 289 с.
754052
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 64с.
754053
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 73с.
754054
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 112с.
754055
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 56с.
754056
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 58с.
754057
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 24с.
754058
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 52с.
754059
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 72с.
754060
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 40с.
754061
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 36с.
754062
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 14с.
754063
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 192с.
754064
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 136с.
754065
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 62с.
754066
   Курс японского языка. – М.-Л, 1935. – 61с.
754067
  Харламова Г. Курс"Soft Skills" у рамках проекту Темпус // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 5


  На економічному факультеті відбувся семінар з проблем соціальних здібностей. Захід - обов"язкова щорічна зустріч у межах ТЕМПУС проекту "IMPRESS" - Підвищення ефективності студентських служб. Координатор проекту від КНУ імені Тараса Шевченка - ...
754068
  Варгола Н. Курс, який може змінити життя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 12


  "Ми часто зустрічаємо людей, які забобонно стукають по дереву чи схрещують пальці, щоб відвернути погану подію. Але чому люди роблять саме це? Чи є зв"язок між IQ людини та її вірою в надприродні явища? Які психологічні прийоми використовують ...
754069
  Карапиш Б.Т. Курсанти : повість / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ, 1960. – 296 с.
754070
  Довгаленко Р. Курсанти були перекладачами // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 8


  Курсанти Військового інституту КНУ ім.Т.Г. Шевченка як перекладачі взяли участь в тактично-інструкторських навчаннях разом з представниками Королівських Збройних Сил Великобританії. Навчання проходили в Кіровограді на базі 3-го окремого полку ...
754071
   Курсанти з Франції стажувалися у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 6


  "...Стажування курсантів загальновійськового училища Сен-Сір Коеткідан Збройних сил Французької Республіки мало на меті підвищення рівня володіння українською та російською мовами, а також ознайомлення з системою інтегрованої підготовки військових, що ...
754072
  Гурковський М.П. Курсанти закладів освіти МВС України як суб"єкти державно-службових відносин / М.П. Гурковський, О.В. Герман // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 4 (14). – С. 41-48. – ISSN 2617-4162
754073
  Садовниченко Я. Курсанти перемогли в конкурсі української мови // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 3


  Курсанти першого курсу ВІКНУ нашого університету В. Подкич та С. Сабадаш стали абсолютними переможцями на ХV Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, здобувши перші місця.
754074
  Садовниченко Я. Курсанти перемогли в конкурсі української мови // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 3


  Про закриття ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Розпочав урочистості виступ президент України П. Порошенко. Курсанти першого курсу ВІ КНУ імені Тараса Шевченка В. Подкич та С. Сабадаш стали абсолютними переможцями, ...
754075
  Ясинский Э.М. Курсантский полк / Э.М. Ясинский. – Краснодар, 1985. – 188с.
754076
  Росин В.Е. и Суслов В.А. Курсанты / В.Е. и Суслов В.А. Росин. – К., 1973. – 211с.
754077
  Пронякин Ю.Ф. Курсанты. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1954. – 248с.
754078
  Жорж Гюлльєн Курси обміну валют та міжнародний кредитний канал: деякі факти щодо банківського кредитування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 384-394 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
754079
   Курси перепідготовки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Харківському політехнічному інституті стартували курси перепідготовки для колишніх українських військовослужбовців.
754080
  Берберова Н.Н. Курсив мой : автобиография / Н.Н. Берберова. – Москва : Согласие, 1996. – 732 с.
754081
  Киселева Л.И. Курсивное письмо во Франции в XIII-XV вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Киселева Л.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 16 с.
754082
  Драч О. Курсистка - жінка модерного часу: до питання формування світогляду Зінаїди Тулуб // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 66-79. – ISBN 978-966-493-297-1
754083
  Габель В.Ф. Курск / В.Ф. Габель, И.Н. Гулин. – М., 1951. – 88с.
754084
   Курск. – Курск, 1957. – 251с.
754085
  Самсонов В.И. Курск : Путеводитель по ист. и памятным местам / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – 2-е доп. изд. – Воронеж, 1965. – 129с.
754086
   Курск. – Воронеж, 1968. – 280с.
754087
  Коженкова З.П. Курск лекций по синоптическим методам прогнозов погоды (дополнительные вопросы синоптики) / З.П. Коженкова. – Алма-Ата, 1976. – 126с.
754088
  Иванов С.Н. Курск турецкой грамматики. / С.Н. Иванов. – Л, 1975. – 100с.
754089
  Самсонов В.И. Курск. Путеводитель по ист. и памятным местам / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – Курск, 1962. – 156с.
754090
  Самсонов В.И. Курск. Путеводитель по ист. и памятным местам. / В.И. Самсонов, М.И. Яжгур. – 2-е изд. – Воронеж, 1965. – 129с.
754091
  Селиванов Ф.Т. Курская битва / Ф.Т. Селиванов. – М, 1956. – 184с.
754092
  Маркин И.И. Курская битва / И.И. Маркин. – Москва, 1958. – 294с.
754093
  Колтунов Г.А. Курская битва / Г.А. Колтунов, Б.Г. Соловьев. – Москва : Военное издательство, 1970. – 397 с.
754094
   Курская битва. – Воронеж, 1982. – 343с.
754095
   Курская битва. – Москва, 1983. – 32 с.
754096
  Колтунов Г.А. Курская битва / Г.А. Колтунов, Б.Г. Соловьев. – М., 1983. – 128с.
754097
  Арсенин Н.Д. Курская битва и ее освещение в исторической литературе : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Арсенин Н.Д. ; МГУ. – Москва, 1971. – 30 с.
754098
  Христофоров В.С. Курская битва: новые документы о советской разведке и партизанском движении // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-22. – ISSN 0130-3864
754099
   Курская губерния в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны. – Воронеж, 1967. – 360с.
754100
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник
1. – 1956. – 239с.
754101
  Кондратенко В.А. Курская дуга : роман / В.А. Кондратенко. – Киев : Дніпро, 1965. – 395с.
754102
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – К, 1966. – 395с.
754103
  Кондратенко В.А. Курская дуга : Роман / В.А. Кондратенко. – Киев : Дніпро, 1971. – 373 с.
754104
  Кондратенко В.А. Курская дуга / В.А. Кондратенко. – Москва, 1973. – 399с.
754105
  Кондратенко В.А. Курская дуга : роман / В.А. Кондратенко. – Киев : Дніпро, 1975. – 399с.
754106
  Жариков Л.М. Курская загадка / Л.М. Жариков. – М., 1963. – 95с.
754107
  Трунов М.П. Курская магнитная : Проблемы эффективности ТПК / М.П. Трунов. – Москва : Мысль, 1986. – 64 с.
754108
  Архангельский А.Д. Курская магнитная аномалия / Архангельский А.Д. – Москва ; Петроград : ГИЗ, 1923. – 84 с., [2] карт. – (Современные проблемы естествознания / под ред. А.Д. Архангельского, В.Ф. Кагана [и др.] ; кн. 19)
754109
  Костицын В.А. Курская магнитная аномалия / В.А. Костицын. – М.-Птгр., 1923. – 60с.
754110
  Агошков М.И. Курская магнитная аномалия / М.И. Агошков, Н.Б. Еникеев. – Москва : АН СССР, 1959. – 85 с.
754111
  Калганов М.И. Курская магнитная аномалия / М.И. Калганов, М.А. Коссовский. – М., 1960. – 72с.
754112
   Курская магнитная аномалия. – Белгород
1. – 1961. – 418с.
754113
   Курская магнитная аномалия. – Т, 1962. – 631с.
754114
  Шевяков Л.Д. Курская магнитная аномалия / Л.Д. Шевяков, Г.И. Маньковский. – М., 1962. – 100с.
754115
  Золотова А.В. Курская магнитная аномалия : Указатель литературы 1976-1983 гг. / А.В. Золотова; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1984. – 58с.
754116
  Антропов П.Я. Курская магнитная аномалия (богатые железные руды Курской магнитной аномалии и перспективы их пром. освоения) / П.Я. Антропов. – Москва : Знание, 1958. – 24с.
754117
  Лазарев П.П. Курская магнитная аномалия. / П.П. Лазарев. – М., 1924. – 56с.
754118
  Кирьянчук В.Е. Курская магнитная аномалия: итоги и перспективы освоения / В.Е. Кирьянчук, А.В. Туркин, А.Т. Хрущев. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. – (Науки о земле ; № 2 : Новое в жизни, науке, технике)
754119
   Курская областная картинная галерея : каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 80, [35] с.
754120
   Курская областная картинная галерея имени А.А. Дейнеки. – Ленинград, 1987. – 197с.
754121
  Полякова Е.М. Курская областная партийная организация в борьбе за восстановление и развитие колхозов (1943-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Полякова Е.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 34л.
754122
   Курская область. – Курск, 1955. – 150с.
754123
   Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Курск
1. – 1960. – 488с.
754124
   Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Курск
2. – 1962. – 642с.
754125
  Прокопович Наталья Курская область: вперед в будущее! : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 76-77
754126
  Прокопович Наталья Курская область: новые молодежные турпродукты : посвящается Великой Победе // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 72-73 : Фото
754127
  Баскевич И.З. Курские вечера : лит.-краевед. очерки и этюды / И.З. Баскевич. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1979. – 208 с. : ил.
754128
  Бульбанюк П.И. Курские народные песни / П.И. Бульбанюк, П.Ф. Лебедев. – Курск, 1962. – 235с.
754129
   Курские писатели. – Курск, 1957. – 72с.
754130
  Руднева А.В. Курские танки и карагоды: Таночные и карагодные песни и инструм. танцевальные пьесы / А.В. Руднева. – Москва, 1975. – 309с.
754131
   Курские частушки. – Курск, 1960. – 266с.
754132
  Коган Е. Курский край в художественной и мемуарной литературе / Е. Коган. – Курск, 1962. – 55с.
754133
  Маркин И.И. Курский перевал / И.И. Маркин. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 383 с.
754134
  Говоров А.А. Курский соловей / А.А. Говоров. – М, 1983. – 189с.
754135
  Височанський В.Ю. Курсова динаміка акцій / В.Ю. Височанський; МОіНУ. Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород : Іва, 2003. – 256с. – ISBN 966-7400-28-1
754136
  Кораблін С. Курсова лихоманка: пауза між рецидивами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 6


  "Валюта, як відомо, — відображення економіки. Тому про хвороби гривні говорити, здавалося б, немає сенсу: про них і так усе давно зрозуміло. Остання курсова лихоманка, що струсонула ринок напередодні виділення МВФ третього, "вимученого", траншу, — ще ...
754137
  Кириченко М. Курсова перепідготовка педагогів. Нові підходи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 2


  Питання організації післядипломної педагогічної освіти та підвищення кваліфікації освітян.
754138
  Береславська О. Курсова політика в Україні: тенденції та перспективи : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 2 (180 ). – С. 10-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
754139
  Бореславська О. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу в Україну // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 16-19.
754140
  Береславська О.І. Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України / О.І. Береславська, Д.М. Серебрянський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 209-214. – ISSN 1993-6788
754141
   Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика : навч.-метод. посібник / [О.Б. Кривонос та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – 226, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-698-310-0
754142
  Поведа Т.П. Курсова робота у системі фахової підготовки майбутнього учителя фізики / Т.П. Поведа, Р.А. Поведа // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 90-91
754143
  Демченко М. Курсова стабільність: переваги, зміст, поняття / М. Демченко, В. Савченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
754144
  Скорук І.Д. Курсова та дипломна роботи з ономастики / навч. посібник для студентів ВНЗ. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7181-49-0
754145
  Калинин А.В. Курсовая работа по современному русскому языку. Метод. указ. для студ.-заоч. и веч. отд. фак. журналист. / А.В. Калинин. – Москва, 1968. – 18с.
754146
  Грона Н. Курсове проєктування як форма самостійного наукового дослідження студентів / Н. Грона, В. Ющенко, О. Попружна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 66-75. – ISSN 2312-5993
754147
  Алімпієв Є.В. Курсовий канал фінансово-монетарної трансмісії в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 123-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
754148
  Самойлов Юрій Курсові ігрища ІАТА. Недосконале ціно- та курсоутворення вбивають агентський бізнес // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
754149
  Музика О.Л. Курсові роботи з психології : навч. посібник для студ.ВНЗ / Олександр Музика. – Київ : Освіта України, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-188-043-5
754150
  Лазичев А. Курсовое дистанционное обучение // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 72-76. – ISSN 0869-3617


  Технология курсового дистанционного обучения.
754151
   Курсовое задание по курсу Анализ хозяйственной деятельности для студентов IV курса по специальности "финансы и кредит". – М, 1962. – 87с.
754152
   Курсовое и диплодмное проектирование по автоматизации производственных процессов. – М, 1986. – 352с.
754153
   Курсовое и диплодмное проектирование по организации сельскохозяйственного производства. – М, 1990. – 207с.
754154
  Бобриков Ф.А. Курсовое и дипломное проектирование / Ф.А. Бобриков; Нагайцева Н.Д. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : Колос, 1975. – 368с.
754155
  Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование / И.Л. Каганов. – 2-е перераб. и доп. – М, 1980. – 350с.
754156
  Донских И.Н. Курсовое и дипломное проектирование по системе применения удобрений / И.Н. Донских. – Л., 1989. – 144с.
754157
  Евсюков Т.П. Курсовое и дипломное проектирование по эксплуатации МТП / Т.П. Евсюков. – М, 1985. – 143с.
754158
  Колесник А.Л. Курсовое и дипломное проектирование. / А.Л. Колесник, В.Г. Шамский. – М., 1977. – 304с.
754159
   Курсовое проектирование деталей машин. – Изд. 4-е, переработ. – М, 1964. – 595с.
754160
   Курсовое проектирование деталей машин. – Изд. 5-е, стереотип. – М, 1965. – 595с.
754161
   Курсовое проектирование по градостроительству : Учебное пособие для вузов. – Богацкий Г.Ф. – Киев : Будівельник, 1968. – 283 с.
754162
  Кононова С.П. Курсовое проектирование по курсу "Прикладная механика" / С.П. Кононова, В.Н. Наумов. – Л., 1979. – 119с.
754163
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1958. – 28с.
754164
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – М, 1960. – 248с.
754165
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.-К, 1960. – 263с.
754166
   Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – М.-Л, 1964. – 324с.
754167
  Безвесельный Е.С. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин в примерах / Е.С. Безвесельный. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1960. – 523 с. – Библиогр.: с. 521-523
754168
   Курсовой проект по применению электроэнергии в сельском хозяйстве. – Москва, 1961. – 30 с.
754169
   Курсовой проект по теории систем. – Рига, 1983. – 82с.
754170
  Малыш В.П. Курсовой проект по экономике прмышленности : Учебное пособие. / В.П. Малыш. – Л., 1987. – 74с.
754171
   Курсовые и дипломные работы как средство развития навыков специального мышления. – Донецк, 1973. – 35с.
754172
   Курсовые работы по библиотековедениюк библиографии. – М, 1968. – 24с.
754173
  Уранов А.А. Курсовые работы по ботанике и методические указания к ним / А.А. Уранов. – М., 1951. – 116с.
754174
  Золотнякова А.С. Курсовые работы по детской психологии / А.С. Золотнякова. – М, 1975. – 40с.
754175
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1958. – 88с.
754176
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1961. – 95с.
754177
   Курсовые работы по дисциплинам цикла "Русская литература" для студентов-заочников 3-4 курсов факультетов русского языка и литературы педагогических интиутов. – М, 1964. – 160с.
754178
  Удальцова Е.И. Курсовые работы по дошкольной педагогике / Е.И. Удальцова. – Москва, 1960. – 28с.
754179
  Андреев И.И. Курсовые работы по зоологии безпозвоночных : для студентов-заочников факультета естествознания пед. институтов / Андреев И.И. ; Глав. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1964. – 91 с.
754180
   Курсовые работы по истории средних веков. – Ленинград, 1978. – 39 с.
754181
  Рау Е.Ф. Курсовые работы по логопедии / Е.Ф. Рау. – М, 1965. – 28с.
754182
  Иванов А.С. Курсовые работы по методике преподавания физики : : Пособие для студентов-заочников IV курса физ.-мат. фак. пед. ин-тов / А.С. Иванов. – Москва : Просвещение, 1978. – 118 с.
754183
  Шашкова Е.Г. Курсовые работы по методике русского языка. / Е.Г. Шашкова. – М., 1978. – 16с.
754184
   Курсовые работы по морфологии современного русского языка. – Саратов, 1982. – 53с.
754185
  Кузьмичев П.М. Курсовые работы по новой и новейшей истории / П.М. Кузьмичев, Г.Р. Левин. – Москва, 1957. – 80 с.
754186
  Сомин Н.И. Курсовые работы по новой и новейшей истории для студентов заочников пед. ин-тов / Н.И. Сомин. – М, 1954. – 92с.
754187
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и арифметики / Ф.С. Орешков. – Москва, 1962. – 56 с.
754188
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и арифметики / Ф.С. Орешков. – Москва : Просвещение, 1964. – 56 с.
754189
  Орешков Ф.С. Курсовые работы по педагогике, психологии, методике русского языка и математики / Ф.С. Орешков. – Москва : Просвещение, 1969. – 64 с.
754190
  Ленсу Е.Я. Курсовые работы по русской литературе / Е.Я. Ленсу, И.И. Розанов. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 88 с.
754191
   Курсовые работы по русской литературе XIX века. – Душанбе, 1975. – 90с.
754192
  Белова Н.М. Курсовые работы по русской литературе XIX века : учеб.-метод. пособ. для студ. заоч. отд. филол. фак-та / Н.М. Белова, В.В. Проворов ; Саратовский гос. ун-т. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1976. – 31 с.
754193
  Жаков А.Г. Курсовые работы по русской советской литературе / А.Г. Жаков. – Минск, 1964. – 68 с.
754194
  Жакова З.И. Курсовые работы по русскому языку / З.И. Жакова. – Минск : Высшая школа, 1963. – 70 с.
754195
   Курсовые работы по русскому языку. – Минск, 1986. – 142с.
754196
  Воробьев Н.П. Курсовые работы по спортивным играм. / Н.П. Воробьев. – Москва, 1969. – 80с.
754197
  Зубкова З.Н. Курсовые работы по физической географии частей света / З.Н. Зубкова. – М, 1959. – 20с.
754198
  Смирнов А.С. Курсовые работы по экономике, организации и планированию сельскохозяйственного производства / А.С. Смирнов. – Москва, 1977. – 240с.
754199
  Тутыхин Б.А. Курсовые работы по экономической географии СССР / Б.А. Тутыхин. – М., 1959. – 28с.
754200
  Мамаев И.И. Курсовые работы по экономической и политической географии зарубежных стран / И.И. Мамаев. – Москва, 1959. – 32с.
754201
  Брадис В.М. Курсовые работы по элементарной математике и методике ее преподавания : дял студентов-заочников физ.-мат. ф-тов пед. ин-тов / В.М. Брадис ; Глав. упр. высш. и сред. пед. учебн. заведения М-ва просвещения РСФСР, Москов. гос. заочный пед. ин-т. – 3-е изд., испр. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 128 с.
754202
  Клименко Т.Г. Курсом агрессии и террора / Т.Г. Клименко. – Харьков, 1985. – 127с.
754203
  Обора В.А. Курсом агропромислового розвитку. / В.А. Обора. – Х., 1977. – 32с.
754204
  Овлащенко А. Курсом в НАТО и ЕС: страны Балтии на контрагалсах морской политики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 4. – С. 33-39. – ISSN 0131-2227
754205
  Давыдов В.П. Курсом единства и сплоченности / В.П. Давыдов. – М., 1983. – 64с.
754206
  Афанасьев В.А. и др. Курсом интенсификации / В.А. Афанасьев и др. – Москва, 1977. – 301 с.
754207
  Артименя В.А. Курсом интенсификации : [опыт работы колхоза "Рассвет" Любан. р-на Мин. обл.] / Артименя В.А. ; лит. запись В.Ф. Дроздова, Н.А. Галко. – Минск : Ураджай, 1987. – 54, [2] с.
754208
  Александров Г.А. Курсом интенсификации / Г.А. Александров. – Москва : Экономика, 1988. – 158 с.
754209
  Митряйкин В.Г. Курсом интенсификации / В.Г. Митряйкин. – Рига, 1988. – 164с.
754210
   Курсом интенсификации сельского хозяйства. – Л, 1977. – 192с.
754211
  Конотоп В.И. Курсом июльского Пленума / В.И. Конотоп. – Москва, 1979. – 56с.
754212
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – Москва : Военное издательство, 1975. – 510 с.
754213
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – Москва, 1976. – 510с.
754214
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – М., 1987. – 461с.
754215
  Кузнецов Н.Г. Курсом к Победе / Н.Г. Кузнецов. – 3-е изд. – М., 1989. – 494с.
754216
   Курсом коммунистического созидания. – К, 1983. – 279с.
754217
  Тихонов Николай Александрович Курсом коммунистического созидания и мира / Тихонов Николай Александрович. – Москва : Политиздат, 1985. – 703с.
754218
  Крымова С. Курсом кройки и шитья. Стране предстоит выбрать модель развития науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 3-4


  В новом законе о науке надо отразить процедуру формирования приоритетов развития науки, бюджетную защищенность проводимых исследований, прописать вопросы организации научно-технической деятельности, финансирования всех видов научных разработок, ...
754219
  Ткаченко А. Курсом курсів // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 7


  У стислому передслові - подяка Олені Герасим"юк, нині бакалаврові літературної творчості: вона допомагала збирати врожай з неоднорідно активної студентської творчої ниви (підготувала матеріали, де біографічні дані подано від третьої особи). А потім ...
754220
   Курсом мартовского Пленума. – М, 1975. – 527с.
754221
   Курсом межхозяйственного кооперирования. – М, 1976. – 472с.
754222
  Баглай М.В. Курсом мира и единства / [М.В. Баглай, Г.А. Николаев, В.Е. Сергеев, В.Е. Можаев]. – Москва : Профиздат, 1982. – 175 с. – Библиогр. в примеч.: с. 173-174
754223
  Молчанов Ю.Л. Курсом мира и международного сотрудничества, свободы и независимости народов / Ю.Л. Молчанов. – Москва, 1976. – 64с.
754224
  Соколов В.Н. Курсом на социалистическую индустриализаци / В.Н. Соколов. – Киев, 1985. – 160 с.
754225
  Соболев А.П. Курсом нард-вест / Соболев А. – Калининград, 1981. – 357с.
754226
  Трублаїні М. Курсом норд-ост : З блокнота учасника арктичної експедиції / М. Трублаїні. – Харків : Рух, 1933. – 121с.
754227
  Лигачев Е.К. Курсом октября в духе революционного творчества / Е.К. Лигачев. – Москва, 1986. – 32 с.
754228
  Костенко В.С. Курсом партії : Партійне керівництво комсомольською організацією України (1966-1975 рр.) / В.С. Костенко. – Київ : Політвидав України, 1981. – 128 с.
754229
   Курсом перебудови і прискорення : Рекоменд. бібліогр. покажчик. – Київ : Політвидав Укр., 1988. – 96с.
754230
   Курсом перемен. – М, 1990. – 237с.
754231
   Курсом перестройки под знаменем..., 1988. – с.
754232
  Брицький П.П. Курсом плідного співробітництва / П.П. Брицький. – Київ : Знання, 1983. – 48 с. – (Серія 4 "Міжнародна" / Т-во "Знання" УРСР ; № 5)
754233
   Курсом прискорення. – К, 1987. – 115с.
754234
  Петровский Ю.В. Курсом разрядки и мира / Ю.В. Петровский. – Л., 1980. – 70с.
754235
  Макаренко П.В. Курсом Раппало: СССР и Германия в 1922-1927 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 29-45. – ISSN 0042-8779


  Раппальский мирный договор между Германией и СССР рассматривался советскими и немецкими марксистскими историками как своего рода эталон и образец плодотворного сотрудничества стран с различными политическими и социально-экономическими системами.
754236
  Гордиенко Л.М. Курсом самоуправления / Л.М. Гордиенко. – К, 1987. – 47с.
754237
  Плышевский Б.П. Курсом ускорения - к экономике высшей организации и эффективности. / Б.П. Плышевский. – М, 1987. – 64с.
754238
  Абалкин Л.И. Курсом ускорения / Л.И. Абалкин. – Москва : Политиздат, 1986. – 213, [2] с.
754239
  Лебедев А.М. Курсом ускорения / А.М. Лебедев, В.И. Константинов. – Ставрополь, 1988. – 96с.
754240
  Владимиров С.А. Курсом хельсинкских договоренностей. / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1980. – 224с.
754241
   Курсом, намеченным партией. – М, 1986. – 301с.
754242
  Береславська О. Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній системі // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 10-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-2624
754243
  Рождественский Б.В. Курсрвые работы по методике препродавания литературы / Б.В. Рождественский. – Москва, 1957. – 32 с.
754244
  Щербаковъ С. Курсъ космографіи / С. Щербаковъ. – 5- е изд. – Нижній- Новгородъ, 1907. – 195с.
754245
   Курсы в помещении Института Истории Искусств : расписание лекций 1913/14 акдемического года. – С.-Петербург : Типография Сириус, 1913. – 23 с.
754246
  Карасаев А.И. Курсы высшей математики для экономических вузов / А.И. Карасаев. – М
1. – 1982. – 272с.
754247
  Мартопляс Л.В. Курсы кройки и шитья на дому / Л.В. Мартопляс, Г.В. Скачкова. – Минск : Полымя, 1981. – 256 с.
754248
  Мартопляс Л.В. Курсы кройки и шитья на дому / Л.В. Мартопляс, Г.В. Скачкова. – 2-е изд. – Минск, 1983. – 256с.
754249
  Мартопляс Л.в. Курсы кройки и шитья на дому / Л.в. Мартопляс, Г.В. Скачкова. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1988. – 335с.
754250
  Посадский И.В. Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищ Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / И.В. Посадский. – Варшава : типография Варш. Учеб. Округа
Т. 2 : Сороковые и шестидесятые годы : очерки по истории русской литературы XIX столетия / И.И. Замотин ...[в анот.]. – 1911. – IV, 722, IV с. – Обл.: Курсы по гуманитарным наукам. - Лекции каждого преподавателя имеют отд. тит. листы


  Содержание конволюта: 1. Замотин И.И. Сороковые и шестидесятые годы : Лекции проф. И.И. Замотина; 2. Сиротинин А.Н. Из чтений по народной словесности : лекции; 3. Комарницкий В.Г. Краткое критико-библиографическое обозрение некоторых трудов по ...
754251
  Посадский И.В. Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищь Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / И.В. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
Т. 1. – 1910. – CXCVI, VI, 537 с. – Лекции каждого преподавателя имеют отд. тит. листы
754252
   Курсы по подготовке руководителей для ведения экскурсий с детьми в природу, устроенные в Киеве с 28 апреля по 15 мая 1915 г. Киевским орнитологическим обществом имени К.Ф. Кесслера : Сб. ст. В.М. Артоболевского, Д.Е. Белинга, прив.-доц. В.И. Казановского, В.Н. Лучника, Н.А. Троицкого и Э.В. Шарлемана : [Прил.: Э. Шарлеман. Из жизни природы] / Под общ. ред. [и с предисл.] В.М. Артоболевского. – Киев : Киев. орнитол. о-во им. К.Ф. Кесслера, 1915. – 7, XL, 57, 84 с. : 6 л. ил., ил.
754253
  Білецький В.с. Курська магнітна аномалія / В.с. Білецький, Г.І. Гайко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 247. – ISBN 978-966-02-7998-8
754254
   Курський Михайло Дмитрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 250. – ISBN 978-966-439-754-1
754255
  Федоров О.М. Курський Михайло Дмитрович / О.М. Федоров, С.О. Костерін // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 248. – ISBN 978-966-02-7998-8
754256
  Ливанова М. Курт Воннегут: такие дела // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 3 (134). – С. 66-83. – ISSN 1819-6268
754257
   Курт Пинтус // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 7. – ISSN 0130-6545


  Курт Пинтус - немецкий писатель и журналист
754258
  Туполев Б.М. Курт Рицлер о "срединной Европе" в начале первой мировой войны // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 23-28. – ISSN 0132-1366


  Дослідження генезису Першої світової війни, німецької "світової політики"
754259
   Курт Швиттерс // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С.11-28.
754260
  Бласко Ибаньес Куртизанка Сонника : роман : пер. с исп. / Бласко Ибаньес. – Москва : Octo print, 1994. – 544 с. – В изд. также: Меч Ганнибала / Карл Оппель. – ISBN 5-85686-008-X
754261
  Драгунская К. Куртка Воннегута : проза: рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 118-122. – ISSN 0130-7673
754262
  Мухин В.Е. Куртка шахтера / В.Е. Мухин. – Донецк, 1969. – 84с.
754263
  Яременко Н.В. Куртуазна література доби Середньовіччя і трансформація її ідей у добу Відродження / Н.В. Яременко, Н.Є. Коломієць // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 308-313. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
754264
  Тараненко К. Куртуазна стратегія мовленнєвої поведінки комунікативного садиста // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 290-306. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
754265
  Боговін О.В. Куртуазний код в аспекті теорії інтертексту як засіб інтерпретації художнього твору // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 214-217. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
754266
  Гунциг Т. Куру : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-109. – ISSN 1130-6545
754267
  Шарапов Ш. Куруксайский комплекс позднеплиоценовых млекопитающих Афгано-Таджикской депрессии / Ш. Шарапов; Отв. ред. Абдусалямов И.А. – Душанбе : Дониш, 1986. – 268с.
754268
  Шарапов Ш. Куруксайский комплекс позднеприоценовых млекопитающих таджикской депрессии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Шарапов Ш.; Ан УССР.Ин-т зоологии. – К, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
754269
  Рыжакова С.И. Курукшетра и окрестности // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 55-65. – ISSN 1681-7559


  Курукшетра - город в Индии, центр одноимённого района в штате Харьяна. Означает "земля Кауравов". По верованиям индуистов, на этом месте более 5000 лет назад произошла Битва на Курукшетре, описание которой содержится в "Махабхарате"
754270
  Гарчев П. Курултай і Центральна Рада // Кримські студії : інформаційний бюлетень / Центр інформації та документації кримських татар. – [Б. м.], 2000. – № 1, січень. – С. 42-46
754271
   Курумы гольцового пояса гор. – Новосибирск : Наука, 1989. – 147с.
754272
   Курумы Северного Забайкалья. – Новосибирск, 1992. – 179с.
754273
  Верба В.І. Курушан (- річка у Чернігівському, Токмацькому та Мелітопольскому районах Запорізької області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 251. – ISBN 978-966-02-7998-8
754274
  Верба І.В. Курц Борис Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 230. – ISBN 96966-8060-04-0
754275
  Короткий В.А. Курціус Георг / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 196. – ISBN 966-06-0393-2
754276
  Дмитриев А. Курчаткин А. "Открытый дневник" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 3/4. – С. 131. – ISSN 0131-8136
754277
  Асташенков П.Т. Курчатов / Асташенков П.Т. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 200 с., [16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Основана в 1933 г. М. Горьким ; вып. 7 (435))
754278
  Асташенков П.Т. Курчатов / Асташенков П.Т. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 200 с., [17] л. ил. – Библиогр.: с. 198. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 9 (435))
754279
   Курченко Олександр Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 250. – ISBN 978-966-439-754-1
754280
  Козаченко Ю.А. Курченко Олександр Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 253. – ISBN 978-966-02-7998-8
754281
   Курчинський Василь Палладійович (1855-1919?) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 251. – ISBN 978-966-439-754-1
754282
  Сидоренко Віктор Куршевель. Зірковий сніг // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 34-39 : фото
754283
  Дорошин Г.П. Куршская коса / Г.П. Дорошин. – Калининград, 1975. – 55 с.
754284
  Рохлин Александр Куршская коса : Птичьи права. Россия / Рохлин Александр, Константинов Дмитрий // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 134-152 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
754285
  Литвинцев Данил Куршская коса. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 92-97 : фото. – ISSN 1029-5828
754286
   Куршю Марес. – Вильнюс, 1959. – 548с.
754287
  Елагин П.Н. Куры, индейки, гуси, утки и уход за ними : Руководство для небольших хозяев / П.Н. Елагин. – 9-е изд. – Петроград, 1917. – 47с.
754288
  Пришвин М.М. Курымушка / М.М. Пришвин. – Москва, 1986. – 333с.
754289
  Шейнкман С.С. Куряжская быль / С.С. Шейнкман. – Калинин, 1963. – 55с.
754290
   Куряне-герои. – Курск, 1946. – 67с.
754291
   Куряне - выдающиеся деятели наукии техники. – Курск, 1950. – 160с.
754292
  Нечай П. Курячий брід / П. Нечай : Плужанин, 1929. – 32с.
754293
  Гран П. Курячий рай : вибране : байки, гуморески / Паша Гран. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сервіс Поліграфич, 2020. – [36] с.
754294
  Вовк Василий Курьезы истории / Вовк Василий, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 38-40 : Іл.
754295
  Соколова Н.В. Курьерский, тринадцать ноль три : Повесть / Н.В. Соколова. – Москва : Профиздат, 1968. – 254с.
754296
  Богомолов Ю.А. Курьеры муз: диалектика продуктивного и репродуктивоного в творчестве на радио и телевидении / Ю.А. Богомолов ; ВНИИ искусствознания. – Москва : Искусство, 1986. – 191 с. – Библиогр. в примеч.: с. 187-189
754297
  Токарчук Борис Кусень сала : (казка з усталеними словосполученнями) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114
754298
  Метт Г. Куски оторванные / Г. Метт. – Х. – 431с.
754299
  Васюков О.М. Кусково-лінійна обчислювальна геометрія : Навчальний посібник / О.М. Васюков; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 62с.
754300
   Кусково-полiномiальнi наближення розв"язкiв жорстких задач на основi апроксимацiйного методу В. К. Дзядика / Біленко, , В.І. А.І. Дерієнко, Н.Г. Кирилаха // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 68-78. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Актуальнiсть теми роботи обумовлена зростаючими вимогами до точностi обчислювальних методiв та алгоритмiв. Такi вимоги виникають, зокрема при дослiдженнi широкого кола задач сучасної обчислювальної та прикладної математики. Цим вимогам в значнiй мiрi ...
754301
   Кусково-поліноміальні алгоритми аналізу процесів у неоднорідних середовищах / В.І. Біленко, К.В. Божонок, С.Ю. Дзядик, О.Б. Стеля // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 135-141. – ISSN 1019-5262
754302
  Біленко В.І. Кусково-поліноміальні наближення розв"язків імпульсних диференціальних рівнянь / В.І. Біленко, К.В. Божонок, С.Ю. Дзядик // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 2. – C. 168-178. – ISSN 1027-3190
754303
  Акимов А.Ф. Кусково / А. Акимов ; Акад. архитектуры СССР, Ин-т истории и теории архитектуры. – Москва : Издательство Академии архитектуры СССР, 1946. – 95 с. : ил. – (Сокровища зодчества / под общ. ред. акад. В.А. Веснина)
754304
  Шишко А.В. Кусково / А.В. Шишко. – М, 1955. – 114с.
754305
   Кусково. – Москва : Изобразительное искусство, 1956. – 48 с.
754306
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман. – Москва : Московский рабочий, 1958. – 88 с.
754307
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман. – Москва, 1965. – 48 с.
754308
  Глозман И.М. Кусково / И.М. Глозман, Л.В. Тыдман; под общ. ред.: С.М. Земцова. – Москва : Искусство, 1966. – 55 с.
754309
  Баранова О. Кусково / Авт. текста: О. Баранова. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 52 с.
754310
   Кусково. Останкино. Архангельское = Города и музеи мира. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1976. – 207 с.
754311
   Кусково. Останкино. Архангельское = Города и музеи мира. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 1981. – 208 с.
754312
  Ростовцева Г.А. Кусково. Регулярный парк музея-усадьбы XVIII в / Г.А. Ростовцева. – М, 1958. – 33с.
754313
  Санти Анастасия Кусок виртуального пирога // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 48-50 : фото
754314
  Милькин И.А. Кусок неба : рассказы и повесть / И.А. Милькин. – Баку, 1970. – 88 с.
754315
  Багмут И.А. Кусок пирога : рассказы / И.А. Багмут. – Москва : Советский писатель, 1963. – 328 с. : ил.
754316
  Илемницкий П. Кусок сахару / П. Илемницкий. – Москва, 1950. – 304с.
754317
  Бугрова И.П. Кусок хлеба. / И.П. Бугрова. – Ленинград, 1976. – 64с.
754318
  Сергеев М.Д. Кусочек волшебного зеркала / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1968. – 59с.
754319
  Сагура Катерина Кусочек Италии, угощайтесь! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 36-40 : фото
754320
  Шкловець А.В. Кусочно-гладкі самоорганізуючі карти Кохонена для візуалізації багатовимірних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шкловець Артем Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
754321
  Лушпай Н.Е. Кусочно-полиномиальное приближение и наилучшие квадратурные формулы для классов дифференцируемых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Лушпай Н.Е.; ДГУ. Мех.-мат. ф-тет. – Днепропетровск, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
754322
  Палькин Н.Е. Куст калины / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1970. – 165с.
754323
  Поликарпов С.И. Куст неопалимый / С.И. Поликарпов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
754324
  Халупский И.Я. Куст огня. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1978. – 111с.
754325
  Павловский А.И. Куст рябины : о поэзии М.Цветаевой / А.И. Павловский. – Л, 1989. – 350с.
754326
  Куприн А.И. Куст сирени / А.И. Куприн, 1947. – 64с.
754327
  Халид Риза Куст сирени : стихи / Халид Риза; пер. с крым.-татар. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1981. – 88 с.
754328
   Куст шиповника. – М., 1964. – 187с.
754329
   Куст шиповника. – М., 1995. – 77с.
754330
   Кустанайцы на фронте и в тылу (К 30-летию Победы). 1941-1945. – Кустанай, 1975. – 158с.
754331
  Арсланбеков Б.М. Кустарная промышленность Дагестана в конце 19- начале 20 веков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Арсланбеков Б.М. ; Дагестан ГУ. – Махачкала, 1977. – 21 с.
754332
  Каплан Д.А. Кустарная промышленность Украины / Д.А. Каплан. – Харьков, 1922. – 22с.
754333
  Румянцева А.А. Кустарники-галофиты, их биология и возможность использования в агролесомелиорации засоленных песков. : Автореф... канд. биол.наук: / Румянцева А.А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 12л.
754334
  Сушко О. Кустарні промисли в Україні періоду непу // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.117-125. – ISSN 0869-3595
754335
  Євсюкова О.Г. Кустарно-реміснича промисловість міста Харкова в роки непу (1921-1928 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Євсюкова Онисія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 18, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
754336
  Малєєва Т. Кустарно-реміснича промисловість Полтавської губернії у контексті етнозбереження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-55. – Бібліогр.: с. 55, Літ.: 15 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто традиційність розвитку кустарно-ремісничої промисловості Полтавської губернії та її роль в українському етнозбереженні.
754337
  Алсупе А.П. Кустарное производство текстильных изделий в Видземе в XIX и начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Алсупе А. П.; АН Латв ССР, Ин-т ист. – Рига, 1963. – 24л.
754338
  Бойко-Гагарин Кустарные подделки монет Августа III Саксонца (1733 - 1763) и Станислава Августа Понятовского (1764 - 1795) в находках Украины // Acta archaeologica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – Nr 61 : Pieniadz na pograniczach currency in borderlands. – С. 81-84. – ISSN 0065-0986
754339
   Кустарные промыслы в быту народов Узбекистана XIX-XX вв.. – Ташкент, 1986. – 161с.
754340
   Кустарные промыслы Харьковской губернии. Изготовление рогож, шапок, картузов, шитье шуб. – Х., 1920. – 28с.
754341
  Богданов Н.Н. Кустарные способы коксования торфа / Н.Н. Богданов. – Москва : Гизместпром, 1942. – 32 с. – Библиогр.: с. 32
754342
  Какабадзе В.М. Кустарный промысел в Грузии / В.М. Какабадзе, 1926. – 208 с.
754343
   Кустовые вычислительные центры. – Москва, 1978. – 232 с.
754344
   Кустовые советы по народному образованию - действенная форма общественного руководства школами. – М., 1964. – 96с.
754345
   Кустодиев Борис Михайлович. – Ленинград, 1971. – 128с.
754346
   Кустодиев Борис Михайлович. – Москва, 1982. – 11с.
754347
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – М., 1960. – 10с.
754348
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – М., 1960. – 10с.
754349
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – Москва, 1961. – 89с.
754350
   Кустодиев Борис Михайлович. Альбом репродукций. – Москва, 1971. – 28с.
754351
   Кустодиев Борис Михайлович. Картины народного быта. Альбом репродукций. – Москва, 1971. – 30 с.
754352
   Кустодиев Борис Михайлович. Письма. Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым. (Из дневников Вс. Воинова). – Л., 1967. – 433с.
754353
   Кустодиев в театре: Театр. эскизы и портр. в собрании Гос. центр. театр. музея им. А.А. Бахрушина. – Москва, 1979. – 106с.
754354
  Гребінь В.В. Кустолове (- річка у Машівському, Новосаржарському та Кобеляцькому районах Полтавської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 261. – ISBN 978-966-02-7998-8
754355
  Скалjа Ф. Кустосот на водите : роман / Франко Скалjа ; прев. од итал. М. Г. Цветковска. – [ Скопje ] : Тера Магика, 2005. – 329 с. – (Наградени светски романи). – ISBN 9989-905-37-1
754356
  Протодьяконов В.А. Кустук / В.А. Протодьяконов. – Москва, 1981. – 303 с.
754357
  Рибак Н.С. Кут падіння : Новели / Н.С. Рибак. – Київ : Лім, 1934. – 99с.
754358
  Тесленко О.К. Кут паралельності : фантастичні повісті та оповідання / О.К. Тесленко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 231 с.
754359
   Кутаиси. – Рига. – 6с.
754360
  Ланчава О.И. Кутаиси в дофеодальную эпоху : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Ланчава О.И.; АН Груз. ССР. Ин-т ист., археологии и этнографии. – Тбилиси, 1975. – 23л.
754361
  Гендзехадзе И.В. Кутаисская грузинская гимназия и Иосиф Иванович Оцхели. : Автореф... Канд.пед.наук: / Гендзехадзе И.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 27л.
754362
   Кутаїсі: VAY nf Atlasget замість Wizz Air // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
754363
   Кутателадзе, Гурам. Пейзаж. Натюрморт. Портрет. – Москва, 1983. – 34с.
754364
  Жадько В. Кути (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 501-502. – ISBN 978-966-8567-14-8
754365
  Микаилов Э.Ш. Кутишинская группа говоров аварского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 668 / Микаилов Э.Ш.; АН Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1968. – 22л.
754366
  Гюльмагомедов А.Г. Куткашенские говоры лезгинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гюльмагомедов А.Г. ; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1966. – 22 с.
754367
  Гродзинський Д.М. Кутлахмедов Юрій Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 271. – ISBN 978-966-02-7998-8
754368
   Кутлін Герман Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 288 : фото
754369
  Шостко Л.В. Кутлук Башаров / Л.В. Шостко. – Москва : Советский художник, 1981. – 112 с.
754370
  Білецький В.С. Кутнагорит (- мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 272. – ISBN 978-966-02-7998-8
754371
  Ревер В. Кутнагоритова мінералізація у відкладах еоцену Азово-Чорноморського регіону // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 144-150 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-6220
754372
  Первак Ю.О. Кутові залежності спектрального пропускання багатошарових структур з трьома пів хвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров, К.В. Зарембовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 267-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні властивості чверть хвильових інтерференційних структур з трьома пів хвильовими прошарками при нормальному і похилому падінні світла. Структури складаються з шарів оксиду кремнію (SiO[нижній індекс 2]) та оксиду титану (TiO[нижній ...
754373
  Павленко Ю.М. Кутові кореляції продуктів реакцій 7Li(a,a6Li)n та 7Li(a,ta)a / Ю.М. Павленко, Н.Л. Дорошко, О.С. Бондаренко // Щорічник - 2007 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – за 2007 р. – С. 41.
754374
  Чорний В.І. Кутові та енергетичні розподіли іонів, емітованих галієвим та галій індієвим рідкометалевими джерелами іонів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.04 / Чорний В.І.; НАН України. Ін-т фізики. – К., 1995. – 17л.
754375
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі / І.І. Мазепа. – К, 1938. – 74с.
754376
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі : Дис... канд.пед.наук: / Мазепа І.І.;, 1949. – 151л. – Бібліогр.:л.146-150
754377
  Мазепа І.І. Куток живої природи в середній школі / І.І. Мазепа. – К, 1949. – с.
754378
  Мазепа І.І. Куток живої природи в школі / І.І. Мазепа, А.А. Піонтковський. – К, 1949. – 220с.
754379
   Кутомірний пеленгатор літакових радіопередавачів / В. Бахвалов, Б. Карпенко, С. Пашков, Є. Ясенецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-66. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Пропонується технічне рішення з побудови наземного однопозиційного кутомірного радіопеленгатора літакових радіопередавачів мікрохвильового діапазону. Пристрій призначено для визначення трьох координат, горизонтальної швидкості і курсу літака. Роботу ...
754380
  Клеменчук О. Куточок поліського краю // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 137-140


  Про М.П. Василенка. - С. 140.
754381
  Кірпічніков Василь Куточок цивільного захисту як елемент обізнаності мешканців житлових багатоповерхових будинків у випадку надзвичайної ситуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 21
754382
  Докаш В. Кутуєв Павло Володимирович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 147-149. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Кутуєв Павло Володимирович - український соціолог, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедрою соціології ФСП НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».
754383
  Борисов С. Кутузов : нарис життя і діяльності великого російського полководця / С. Борисов. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1939. – 52 с.
754384
  Коробков Н.М. Кутузов / Н.М. Коробков. – Москва, 1944. – 45 с.
754385
  Архангельская А.И. Кутузов : с биографической справкой Н.А. Гейнике / А.И. Архангельская. – Москва : Государственная Третьяковская галерея, 1946. – 53, [12] с.,. – (Образы великих русских полководцев в искусстве ; вып. V)
754386
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – Л, 1960. – 676с.
754387
  Раковский И Л. Кутузов / И Л. Раковский, . – М, 1962. – 672с.
754388
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – М-Л, 1966. – 683с.
754389
  Брагин М.Г. Кутузов / М.Г. Брагин. – [3-е изд., доп.]. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 222-223. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 5 (481))
754390
  Брагин М.Г. Кутузов / Михаил Брагин. – 4-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 223 с., [25] л. ил. : ил., карт. – Библиогр.: с. 221-222. – (Жизнь замечательных людей = Серия биогр. осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 6 (481))
754391
  Раковский Л.И. Кутузов / Л.И. Раковский. – Л, 1986. – 654с.
754392
  Раковский Л.И. Кутузов : Роман / Л.И. Раковский. – Москва : ДОСААФ СССР, 1987. – 684с. – (Б-ка "Отчизны верные сыны ")
754393
  Михайлов О.Н. Кутузов : Исторический роман / О.Н. Михайлов. – Москва : Воениздат, 1988. – 543с.
754394
  Михайлов О.Н. Кутузов / О.Н. Михайлов. – Ростов-на-Дону, 1990. – 544с.
754395
  Булатов М. Кутузов в 1812 году по воспоминаниям современников / М. Булатов. – М., 1942. – 104с.
754396
  Мелентьев В.Д. Кутузов в Петербурге / В.Д. Мелентьев. – Л, 1986. – 205с.
754397
  Ивченко Л. Кутузов и начало заграничных походов // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 11, спец. вып. – С. 9-13. – ISSN 0235-7089
754398
  Кочетова А. Кутузов как "образ героя" в советской пропаганде периода Великой Отечественной войны // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 11, спец. вып. – С. 104-107. – ISSN 0235-7089
754399
  Раковский Л. Кутузов. Священной памяти 1812 год : роман / Леонтий Раковский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 528с. – (Закон власти). – ISBN 978-5-91181-750-3


  Эта книга об истинно народном вожде, о генерале Кутузове, который изгнал из России непобедимого Бонапарта
754400
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1962. – 44с.
754401
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 3-е переработ. изд. – Москва, 1964. – 47с.
754402
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 4-е доп. изд. – Москва, 1965. – 56с.
754403
  Володин Л.М. Кутузовская изба / Л.М. Володин. – 5-е доп. изд. – Москва, 1967. – 64с.
754404
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 6-е доп. изд. – Москва, 1972. – 72с.
754405
  Володин П.М. Кутузовская изба / П.М. Володин. – 7-е изд., доп. – Москва, 1977. – 70 с.
754406
  Анисимова Г.А. Кутузовская изба : путеводитель / Г. Анисимова, И. Крайванова, И. Полонская ; [вступ. ст. Н. Колосова]. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 96 с. : ил. – (Музеи и выставки Москвы и Подмосковья)
754407
  Пташка К. Кутя - древній символ українського Різдва // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 27 грудня - 2 січня (№ 52). – С. 14
754408
  Воропай А. Кутя без меду : гуморески / А. Воропай. – Харків : Прапор, 1967. – 71 с.
754409
  Ковінька О.І. Кутя з медом / О.І. Ковінька. – Київ, 1960. – 152с.
754410
  Ноллас Д. Кутья на земле. // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 218-221. – ISSN 1130-6545
754411
   Кухалашвілі Костянтин Партенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 166. – ISBN 978-966-2726-03-9
754412
   Кухар Валерій Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 251. – ISBN 978-966-439-754-1
754413
   Кухаренко Лідія Іванівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 127. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
754414
   Кухаренко Лідія Іванівна (1906-1971) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 251. – ISBN 978-966-439-754-1
754415
  Симонова О.И. Кухаренок / О.И. Симонова. – Минск, 1961. – 85с.
754416
  Гроссман В.С. Кухарка / В.С. Гроссман. – Москва, 1938. – 160с.
754417
  Брайченко О. Кухарські книги початку ХХ ст. як джерело дослідження гастрономічної культури українців // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 30-41. – ISSN 2413-7065
754418
  Пащенко Є.М. Кухач Франьо-Ксавер // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 282-283. – ISBN 978-966-02-7998-8
754419
  Глазовий П. Кухлик : поезія: вірші // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 385-388. – ISBN 966-95452-3-7
754420
  Фурса С.Я. Кухнюк Дмитро Володимирович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 46. – ISBN 978966-97130-0-1
754421
  В"ятрович В. Кухня антисемітизму від КГБ // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 9 листопада (№ 42). – С. 6
754422
  Головков А.Э. Кухня без секретов / А.Э. Головков. – Одесса, 1991. – 319с.
754423
   Кухня высокого полета // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 48-50 : фото
754424
  Моримура С. Кухня дьявола: Правда об "отряде 731" яп. армии. / С. Моримура. – Москва, 1983. – 272с.
754425
  Пиркало С. Кухня егоїста : есе / Світлана Пиркало. – Київ : Факт, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-359-214-5
754426
  Александрович Ю. Кухня и медицина : пер. с польского / Ю. Александрович, И. Гумовска. – Москва : Наука, 1991. – 224 с.
754427
  Силвер Марк Кухня из картона : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 32 : Фото
754428
   Кухня кришны: Рецепты вегетарианских блюд на основе ведической культуры., 1990. – 64с.
754429
  Егошкин В.Е. Кухня народов Арабского Магриба / В.Е. Егошкин. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 383с. – ISBN 5-10-000182-8
754430
   Кухня народов Кабардино-Балкарии.. – Нальчик, 1988. – 86с.
754431
  Реутович Т.В. Кухня народов СССР / [сост. Т.В. Реутович ; худож. Э.Э. Жакевич]. – Минск : Полымя, 1983. – 144 с. : ил. – Миниатюрное издание
754432
  Фельдман И.А. Кухня народов СССР / И.А. Фельдман. – Киев : Час, 1990. – 319с.
754433
  Питенев И.В. Кухня охотника и рыбака / И.В. Питенев. – Новосибирск, 1991. – 159с.
754434
   Кухня петровской перестройки.. – Ростов -на-Дону, 1990. – 14с.
754435
  Макарський О. Кухня страху // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 35-38
754436
  Ільченко Н.В. Кухня: як попередити побутовий травматизм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 35-36 : фото
754437
  Циганенко В.О. Куховарська книга / В.О. Циганенко. – К, 1994. – 214с.
754438
  Скуратівський В. Кухоль меду / Василь Скуратівський. – Львів : Гердан Графіка, 2000. – 304 с. : іл. – ISBN 5-87322-113-2
754439
  Черненок М.Я. Кухтеринские бриллианты / М.Я. Черненок. – Новосибирск, 1976. – 176с.
754440
  Заворотный В. Кухтик или история одной аномалии : Роман-сказка для детей старшего и пожилого возраста / Валерий Заворотный. – Санкт-Петербург : Блиц, 1999. – 414 с. – (серия "Русский ПЕН-клуб"). – ISBN 5-86789-087-2
754441
   Куц Петро Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 289 : фото
754442
  Чукреев В.И. Куц, "Малыш " и другие повести / В.И. Чукреев. – М, 1974. – 335с.
754443
  Колендо О.Ю. Куцевол Наталія Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 292. – ISBN 978-966-02-7998-8
754444
   Куценко Ольга Дмитрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 251-252. – ISBN 978-966-439-754-1
754445
  Нечітало І. Куценко Ольга Дмитрівна // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 536-537. – ISBN 978-966-418-286-4
754446
  Нечітало І. Куценко Ольга Дмитрівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 149-151. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
754447
  Ніточко І.І. Куцики : віршовані думки / Іван Ніточко. – Одеса : Прес-кур"єр, 2016. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-2512-74-8
754448
  Коваленко В. Куцівський знахар // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 8 травня (№ 9). – С. 6-7


  До 125-річчя із дня народження Теодосія Осьмачки.
754449
  Коваленко В. Куцівський знахар // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 22 травня (№ 10). – С. 6-7


  До 125-річчя із дня народження Теодосія Осьмачки.
754450
  Станюкович К.М. Куцько : Три оповідання / К.М. Станюкович. – Харків-Одеса : Державне видавництво України, 1930. – 100 с.
754451
  Муха Л. Кучер Володимир Іванович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 110-111. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
754452
   Кучер Олександр Омелянович - професор Харківського університету : Бібліографічний покажчик. – Харків : ХГУ, 1993. – 14с.
754453
  Фурса С.Я. Кучер Тетяна Миколаївна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 50. – ISBN 978966-97130-0-1
754454
   Кучеренко Євген Трохимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 48. – ISBN 966-8352-11-4
754455
   Кучеренко Євген Трохимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 289-290 : фото
754456
   Кучеренко Ілля Корнійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 49. – ISBN 966-8352-11-4
754457
  Клименко Н.М. Кучеренко Ілля Корнійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 147-150
754458
   Кучеренко Ілля Корнійович ( 1923-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 252. – ISBN 978-966-439-754-1
754459
   Кучеренко Іриеа Миколаївна (13 грудня 1956 р. - 13 липня 2012 р.) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 600-602. – ISSN 1563-3349


  Некролог.
754460
   Кучеренко Микола Євдокимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 171. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
754461
   Кучеренко Микола Євдокимович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 168-169. – ISBN 978-966-439-757-2
754462
   Кучеренко Микола Євдокимович (1939-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 252. – ISBN 978-966-439-754-1
754463
   Кучеров Іван Якович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 149
754464
   Кучеров Іван Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 50. – ISBN 966-8352-11-4
754465
  Бурлій П.В. Кучеров Іван Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 316. – ISBN 978-966-02-7998-8
754466
   Кучеров Іван Якович (1929-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 252-253. – ISBN 978-966-439-754-1
754467
   Кучеров Пантелеймон Степанович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 171-172. – ISBN 966-02-0537-6
754468
  Николишин Ю. Кучерява борода, або кумедна бувальщина : цикл житейських оповідок // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 14-73. – ISSN 08-68-4790-12


  Зміст: Турок; Професор Скоробагатько; Англійський гуморист; Молоко; Між Галинами; Як я перестав їсти свинину; Михайло-мореплавець; П"ять хвилин сповіді - п"ять баксів; Вам цей номер не пройде; Доцент з коньяком; На допиті; Забрали в поліцію; Гнилий ...
754469
  Когут З. Кучерявий дим = Swirling smoke : поезії / Зоя Когут ; літ. ред. Б. Нижанківський. – Нью-Йорк : Слово, 1974. – 116, [4] с. : портр.
754470
  Крумов Б. Кучето и влюбените хлапаци / Б. Крумов. – София, 1981. – 217с.
754471
  Сафина Нарина Кучипуди // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 6. – С. 75-82


  Індійський танок
754472
  Гальчинський А.С. Кучма-Президент: десять років системних пeретворень / Анатолій Гальчинський ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2018. – 415, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-06-0776-7
754473
  Гальчинський А.С. Кучма-Президент: десять років системних перетворень / Анатолій Гальчинський. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2021. – 430, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-06-0829-0
754474
  Сіто Ф. Кучма / Ф. Сіто, 1933. – 28с.
754475
  Сіто Ф. Кучма / Файвл Сіто : Рад. літ-ра, 1934. – 28с. – (Б-ка рад. літ-ри ; №11)
754476
  Грабовський С. Кучма і "кучмізм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 5


  До 20-річчя інавгурації другого президента України.
754477
  Губерський Л.В. Кучма Леонід Данилович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 709. – ISBN 966-316-039-X
754478
  Юрченко Ігор Кучма несправжній пенсіонер / Юрченко Ігор, Голєв Микола // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 116-122. – ISSN 0130-5212
754479
  Юрченко Ігор Кучма несправжній пенсіонер / Юрченко Ігор, Голєв Микола // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 112-117. – ISSN 0130-5212
754480
  Голибард Є. Кучмізм і кучмономіка : Документальна оповідь про афери корумпованої влади / Євген Голибард. – Київ : Пульсари. – ISBN 966-8767-15-2
Ч. 1. – 2005. – 511с.
754481
  Файзиев Шахобиддин Шавкатович Кучсиз ромбоэдрик FeBO3:Mg ферромагнетикдаги модуляцияланган магнитли тузилмани тадкик килиш : физ.-мат. фанлари буйича фалсафа д-ри (PhD) дис. автореф. : 01.04.09 / Файзиев Шахобиддин Шавкатович ; Самарканд давлат ун-ти хузуридаги Фалсафа д-ри илмий Даражасини Берувчи PhD.29.08.2017.FM.02.04 Ракамли Илмий Кенгаш ; Бухоро давлат ун-ти. – Самарканд, 2018. – 43 с. – Текст: на узб., рус., англ. яз. – Библиогр.: 21 назв.
754482
  Гродзинський Д.М. Кучук Микола Вікторович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 329. – ISBN 978-966-02-7998-8
754483
   Кучурганский лиман - охладитель Молдавской ГРЭС. – Кишинев, 1973. – 207с.
754484
  Кольибабичь Ж. Кучьа и ми / Жарко Кольибабичь. – Баньа Лука : Глас српски, 1997. – 141, [7] с. – (Библиотека Посебна изданьа / уред. Р. Павловичь). – ISBN 86-7119-091-9
754485
  Малакшинов П.И. Кушак Шохрона : повесть / П.И. Малакшинов; пер. с бурят. – Москва : Детская литература, 1965. – 96 с.
754486
  Голда Д.М. Кушакевич Сергій Юхимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 331. – ISBN 978-966-02-7998-8
754487
   Кушаков Юрій В"ячеславович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 19-21
754488
   Кушаков Юрій В"ячеславович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 51. – ISBN 966-8352-11-4
754489
   Кушаков Юрій В"ячеславович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 253. – ISBN 978-966-439-754-1
754490
  Бичко І.В. Кушаков Юрій Вячеславович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 331-332. – ISBN 978-966-02-7998-8
754491
  Ставиский Б.Я. Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры / Б.Я. Ставиский. – Москва : Наука, 1977. – 295 с.
754492
  Зеймаль Е.В. Кушанская хронология. / Е.В. Зеймаль. – М, 1968. – 183с.
754493
  Гафуров Б.Г. Кушанская эпоха и мировая цивилизация / Б.Г. Гафуров. – М., 1968. – 20с.
754494
   Кушва. – Свердловск, 1969. – 200с.
754495
  Стерликов А.Е. Куширь болотная. / А.Е. Стерликов. – Л, 1990. – 93с.
754496
  Абдулазаде Х.Ф. Кушйар Джили : [ученый средневекового Востока, X-XI вв.] / Х.Ф. Абдулазаде; Х.Ф. Абдуллазаде ; АН ТаджССР, Ин-т астрофизики. – Душанбе : Дониш, 1990. – 369 с. – Библиогр.: с. 262-268
754497
   Кушнарьов Михайло Андрійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 202-205. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
754498
  Короткий В.А. Кушнарьов Михайло Андрійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 334. – ISBN 978-966-02-7998-8
754499
  Марочко В. Кушнеж Роберт // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 228-229. – ISBN 978-617-642-388-1
754500
   Кушніренко Іван Якович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 45-46
754501
   Кушніренко Іван Якович (1938-1992) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 253. – ISBN 978-966-439-754-1
754502
  Хакимов А.Х. Куштиряк : романы / А.Х. Хакимов; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496 с.
754503
  Кордун В.М. Кущ вогню: Поезії. / В.М. Кордун. – К., 1990. – 108с.
754504
  Погрібний В. Куща : проза 2012 року : новели, повість, есе / Віктор Погрібний. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 109, [3] с. – ISBN 978-966-2669-46-6
754505
  Генвігай В. Кущинський Антін Андрійович - військовий та кошовий отаман українського вільного козацтва в екзелі // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 39-41. – ISSN 0130-7037
754506
  Збанацький Ю.О. Кують зозулі : Роман: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1975. – 502с.
754507
  Збанацький Ю.О. Кують зозулі / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянська школа, 1983. – 417с. – (Світ в образах)
754508
  Куракін Олександр Куяльник. Із Одеси - в грязі : Україна / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 24-27
754509
  Исмаилов Али Рамазанович Куьлтурная революция в Дагестане: исторический опыт и современные проблемы. / Исмаилов Али Рамазанович. – Ростов -на-Дону, 1984. – 84с.
754510
  Овсюк О. Кхарагпур і навколишні міста та місця // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 290-297. – ISSN 0320-8370
754511
   Кхмерские мифы и легенды. – М., 1981. – 222с.
754512
  Горгониев Ю.А. Кхмерско-русский словарь / Ю.А. Горгониев. – М, 1975. – 952с.
754513
  Горгониев Ю.А. Кхмерско-русский словарь / Ю.А. Горгониев. – 2-е изд., с испр. – Москва, 1984. – 983с.
754514
  Миго А. Кхмеры : История Камбоджи с древнейших времен / А. Миго. – Москва : Наука, 1973. – 350с.
754515
  Зарудний Є. КША, Чечня й ОРДЛО: варіанти реконструкції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 15


  "Кажуть, що в ХV столітті московський князь Іван III, підводячись з колін, потоптався по ханській грамоті й басмі. Це вставання й топтання не скасувало сплати данини. Демонстрація імперської величі має свою ціну, і Московія платила ханові аж до ХVIII ...
754516
  Біленко Василь Кшемьонки. Шахтарі з кам"яного віку : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 40-41 : Фото
754517
  Погребняк Г. Кшиштоф Кесльовський: автор-режисер // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 91-92
754518
  Мілітонян Е. Кшиштоф Пендерецький // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 37-42. – ISSN 0320 - 8370
754519
  Емельяненко П.Г. Къ вопросу о распредъленіи флоры и фауны у Крымскихъ береговъ въ Чёрномъ моръ / П.Г. Емельяненко. – Кіевъ, 1911. – 30с.
754520
  Самуилова И. Къде отиваш, пътнико? : роман / Ивинела Самуилова. – Пловдив : Хермес, 2014. – 270, [2] с. – ISBN 978-954-26-1349-7
754521
  Гунев Г. Към брега на свободата или за Никола Петков и неговото време / Г. Гунев. – София : Информационно обслужване, 1992. – 151 с.
754522
  Атанасов Г. Към въпроса за влиянието на първата руска революция върху развитието на работническото движение у нас (1905-1907 г.) / Г. Атанасов. – София : Д. Благоев, 1959. – 285, [3] с.
754523
  Саркисян С.Д. Към въпроса за същността на сетионого и логичного в процеса на познанието / С.Д. Саркисян. – София, 1961. – 59-75с.
754524
  Косев Д. Към историята на революционното движение в България през 1867-1871 / Д. Косев. – София : Издание на българската академия науките, 1958. – 114, [2] с.
754525
  Лилов А. Към природата на художественото творчество / А. Лилов. – София, 1979. – 549с.
754526
  Франко И.Я. Към светлината : Разказ / И.Я. Франко. – Москва; Харьков; Минск. – 41с.
754527
  Петев Т. Към социологията на масовите комуникации / Т. Петев. – София, 1979. – 149с.
754528
  Динековъ П. Къмъ въпроса за отношението на Българите къмъ делото на Феликсъ Каницъ / П. Динековъ. – София : Държавна печатница, 1942. – 137с.
754529
  Мутафчиева В. Кърджалийско време / В. Мутафчиева. – София : Наука и изкуство, 1977. – 391 с.
754530
  Тодорова Г. Къща-музей Стоян и Владимир Заимови : Пътеводител / Г. Тодорова. – София : Наука и изкуство, 1968. – 52 с.
754531
  Меметов А.М. Къырымтатар тили : 6 сыныф / А.М. Меметов, Л.А. Алиева, И.А. Меметов. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 2000. – 174, [2] с., [6] арк. іл. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач - Текст кримськотатар. – ISBN 966-7283-50-10-
754532
  Меметов А.М. Къырымтатар тили = Кримськотатарська мова : 5 сыныф / А.М. Меметов, Л.А. Алиева, И.А. Меметов. – Экинджи, гъайрыдан ишленильген нешири. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 2001. – 207, [1] с. : табл., ил. – Авт. на обкл. не зазнач - Кн. кримськотатар. мовою. – ISBN 966-7283-96-8
754533
  Меметов А.М. Къырымтатар тили : 7 сыныф / А.М. Меметов, Л.А. Алиева. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 2002. – 151, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Текст кримськотатар. - Вип. дан. укр.: Айдер Меметович Меметов, Леніє Аблязовна Алієва. Кримськотатарська мова. – ISBN 966-8025-05-9
754534
  Алиева Л.А. Къырымтатар тилинден мешгъулиетлер джыйынтыгъы : синтаксис / Алиева Л.А., Зайниев Э.К. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир. – ISBN 966-354-004-4
[1] къысым. – 2005. – 71, [1] с. : іл., табл. – Текст кримськотатр. - На тит арк. зазнач.: 2 къысым. - Вип. дані укр.: Алієва Л.А., Зайнієв Е.К. Збірник вправ з кримькотатарської мови. Синтаксис. 1 частина
754535
  Усеинов Т.Б. Къырымтатар эдебиятынынъ орта асырлар девири = Кримськотатарська література доби Середньовіччя / Усеинов Т.Б. – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 1999. – 171, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-170. – ISBN 966-7283-39-9
754536
   Кыз-Жибек. – Алма-Ата
6. – 1957. – 96с.
754537
  Ауэзов М.О. Кыз-Жибек / ред. М.О. Ауэзов. – Алма-Ата, 1963. – 338 с.
754538
   Кыз-Жибек. – М., 1975. – 136с.
754539
   Кызыл -- столица Советской Тувы (1914-1964 гг.). – Кызыл, 1964. – 128с.
754540
   Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата = The Korkyt ata Kyzylorda state university. – 40с.
754541
  Нечуй-Левицький І.С. Кыивськи прохачи [Київські прохачі] : Оповидання / Иван Нечуй-Левицькый. – Киев : Изд. Е.П. Череповського, 1906. – 113 с. : с портр. – На обкл. після назви: (!)Повисть. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
754542
   Кымгансан.. – Пхеньян. – 50с.
754543
   Кымгансан.. – Пхеньян, 1959. – 96с.
754544
   Кынтече ши версури алесе. – Бухарест, 1911. – 143 с.
754545
  Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана / Ахинжанов С.М. ; АН Каз.ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 291, [2] с.
754546
  Пилипчук Я.В. Кыпчаки в Китае // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 195-202. – ISSN 2409-904X
754547
  Гарипов Т.М. Кыпчакские языки Урало-Поволжья: ОПыт синхронической и диахронической характеристики / Т.М. Гарипов. – М., 1979. – 303с.
754548
  Ишенов С. Кыргыз балдар адабияты (1926-1966 жж.) / С. Ишенов. – Фрунзе, 1969. – 484с.
754549
  Абрамзон С.М. Кыргыз Элинин Маданиятынын очерки / С.М. Абрамзон. – Фрунзе, 1946. – 122 с.
754550
  Закиров С. Кыргыз элинин макал, лакаптары / С. Закиров. – Фрунзе, 1962. – 127 с.
754551
  Тузов Александр Кыргызстан - сердцем и разумом / Тузов Александр, Шаповалов Вячеслав // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 163-178. – ISSN 0012-6756
754552
  Акаев А. Кыргызстан : сбылись ли ожидания? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С. 27-41. – ISSN 0869-44435
754553
  Куклева Алена Кыргызстан. Бриллиант Тянь-Шаня // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2/3. – С. 52-57 : фото
754554
   Кыргызстан: медленное восстановление на фоне роста цен // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 41. – ISSN 2074-6040
754555
   Кыргызстан: президентские выборы 29 октября 2000 года // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.43-44
754556
  Акаев А. Кыргызстан: тревожные предчувствия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 2 (1621). – С. 5-20. – ISSN 0869-44435
754557
  Койчуев Т. Кыргызстан: трудный путь к оздоровлению // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 7/8. – С. 5-18. – ISSN 0207-3676
754558
  Худяков Ю.С. Кыргызы на Енисее : учебное пособие / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1986. – 77с.
754559
  Худяков Ю.С. Кыргызы на Табате / Ю.С. Худяков. – Новосибирск, 1982. – 239с.
754560
  Майко В.В. Кырк-Ерский клад городища Чуфут-Кале в югозападном Крыму : монография / Майко В.В. ; [отв. ред. А.П. Моця] ; Нац. заповедник "София Киевская"; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; Центр спелеотуризма "Оникс-Тур". – Киев : Академпериодика : НЗ "София Киевская", 2007. – 188, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 184-187 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-360-087-1
754561
   Кырк Кыз, 1949. – 320с.
754562
  Толстая Т.Н. Кысь : роман / Татьяна Толстая. – Москва : Эксмо, 2012. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-43750-4


  "Кысь" - первый роман Татьяны Толстой, получивший в номинации "Проза 2001" книжного "Оскара". Татьяна Толстая также автор книг: "Ночь", "День", "Двое".
754563
  Журавлев Андрей Кыталык.Окрыленая тундра / Журавлев Андрей, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 92-107 : фото
754564
  Бейшеналиев Ш. Кычан : повесть / Ш. Бейшеналиев; пер. с кирг. А.Дугинца. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 104 с.
754565
  Бейшеналиев Ш. Кычан : повесть : для детей / Шукурбек Бейшеналиев ; пер. с кирг. А. Дугинца ; ил. А. Россаль. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 143 с. : ил. – (Юные герои)
754566
  Алешковский Ю. Кыш и я в Крыму : повесть / Ю. Алешковский. – Москва : Астрель ; АСТ, 2007. – 283 с. – (Любимое чтение). – ISBN 978-5-17-048608-3
754567
  Молодин В.И. Кыштовский могильник / В.И. Молодин; Медведев В.Е. – Новосибирск, 1979. – 181с.
754568
   Кыштым. – Челябинск, 1957. – 140с.
754569
  Щербаков В.И. Кыштымская тетрадь / В.И. Щербаков. – Челябинск, 1961. – 50с.
754570
  Аношкин М.П. Кыштымские были : повесть и рассказы / М.П. Аношкин. – Москва : Современник, 1979. – 208 с. – (Новинки "Современника")
754571
  Федоров Е.А. Кыштымский зверь / Е.А. Федоров, 1946. – 254с.
754572
  Аношкин М.П. Кыштымцы : роман / Михаил Аношкин ; [худож. Е.К. Первышин]. – Челябинск : Южно-уральское книжное изд-во, 1979. – 349 с. : ил.
754573
  Сыромятникова А.С. Кыыс-Хотун : роман / Анастасия Сыромятникова ; пер. с якут. И.Ласкова. – Москва : Современник, 1981. – 287 с.
754574
  Петров В.Ф. Кэ д"Орсэ / В.Ф. Петров, Ю. Владимиров. – М., 1966. – 208с.
754575
  Стеценко В. и Хосабеков Х. Кэвзилинеоризация нелинейных уравнений с частными производными / В. и Хосабеков Х. Стеценко. – Новосибирск, 1974. – 12с.
754576
  Фейнман Р. КЭД - странная теория света и вещества : пер. с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Наука, 1988. – 143 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 66)
754577
  Клинова М.В. Кэйв М. Реформы системы планирования во Франции в 1981 - 1984 гг. // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 11. – С. 93-98
754578
  Перепелкин Ю.Я. Кэйе и Семнех-ке-рэ : К исходу солнцепоклоннического переворота в Египте / Ю.Я. Перепелкин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1979. – 310 с.
754579
  Захаров А.М. Кэмп-Дэвид: политика, обреченная на провал / А.М. Захаров, О.И. Фомин. – М., 1982. – 272с.
754580
  Долин А.А. Кэмпо - традиция воинских искусств / А.А. Долин, Г.В. Попов. – М., 1990. – 429с.
754581
  Долин А.А. Кэмпо - традиция воинских искусств / А.А. Долин, Г.В. Попов. – М., 1990. – 427с.
754582
   Кэндзо Тангэ : архитектура и градостроительство. 1949-1969. – Москва, 1978. – 251 с.
754583
  Хынку И.Г. Кэпрэрия - памятник культуры X - XII вв / И.Г. Хынку. – Кишинев, 1973. – 64с.
754584
  Нетесова Э.А. Кэрны: Повесть и сказки. / Э.А. Нетесова. – М., 1989. – 156с.
754585
  Кинг С. Кэрри : Роман, повести / Стивен Кинг. – Харьков : Эспада, 1993. – 544 с.
754586
  Кинг С. Кэрри / С. Кинг. – Баку, 1996. – 416с.
754587
  Греч А. Кэте Колльвиц / А. Греч. – Казань : Полиграфшкола им. А.В. Луначарского, 1928. – 31с.
754588
  Сидоров А.А. Кэте Колльвиц / А.А. Сидоров. – Москва-Ленинград : Светоч, 1931. – 108 с.
754589
   Кэте Колльвиц 1867-1927 : выставка гравюр. К 60-летию художницы. – Москва : Мосполиграф, 1928. – 11с.
754590
  Съедин В. Кэте Кольвиц / Авт. ст.: В. Съедин; ред.: Е. Лабас. – Москва-Л. : Правда, 1931. – 8, 44 с.
754591
  Кольвиц К. Кэте Кольвиц / К. Кольвиц; Авт. сост.: А. Сидоров; ред.: С. Иодлович. – Москва : Изобразительное искусство, 1962. – [46] с.
754592
   Кэте Кольвиц : каталог выставки произведений из музеев и частных собраний Германской Демократической Республики. – Москва : Академия художеств СССР, 1963. – 52, [68]с.
754593
  Пророкова С.А. Кэте Кольвиц = Жизнь замечательных людей / С.А. Пророкова. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 192 с. : 21 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 8 (436))
754594
  Нагель Отто Кэте Кольвиц / О. Нагель. – Москва : Изобразительное искусство, 1971. – 216 с.
754595
   Кэте Кольвиц : дневники, письма, воспоминания современников. – Москва : Искусство, 1980. – 320 с.
754596
  Ступников И.В. Кэтрин Корнелл / И.В. Ступников. – Ленинград : Искусство, 1973. – 168 с.
754597
  Орлова Н. Кэтрин Хепберн: щит амазонки // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 3 (115). – С. 6-31. – ISSN 1819-6268


  "Легендой она стала еще при жизни. Американский институт кино признал ее величайшей актрисой в истории Голливуда – имя Кэтрин Хепберн возглавляет женскую часть списка величайших звезд кино за 100 лет. Четыре «Оскара», врученные за лучшую женскую роль, ...
754598
  Роуз Ф. Кэтрин Хогарт и Чарльз Диккенс // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.222-249. – ISSN 1130-6545
754599
  Попов Л.А. Кюндэли : повесть / Леонид Попов; авториз.пер. с якут. Л.Ханбекова. – Якутск : Якутск. кн. изд-во, 1974. – 112 с.
754600
  Попов Л.А. Кюндэли : повесть / Леонид Попов; пер. с якут. Л.Ханбекова. – Москва : Современник, 1975. – 223 с.
754601
  Короткий В.А. Кюне Вільгельм Фрідріх / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 160. – ISBN 966-06-0393-2
754602
  Кононов В.И. Кюр Г. Теория идеологии и критика идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 66-73. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
754603
  Симоненко Константин Кюрасао. Души Кюрасао // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 4/6. – С. 64-69 : фото
754604
  Телевной Игорь Кюрасао. Прыжок в ликер цвета моря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 78-83 : фото
754605
  Георгиев Ю.В. Кюсю / Ю.В. Георгиев. – Москва : Наука, 1971. – 111, [1] с.
754606
   Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797-1846) // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 4. – С. 209-210. – ISSN 0131-2332
754607
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Л., 1925. – 296с.
754608
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 2-е изд. – Москва-Л., 1927. – 411с.
754609
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 5-е изд. – Л., 1932. – 306с.
754610
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 6-е изд. – Москва, 1935. – 329с.
754611
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Х.-Одесса, 1936. – 319с.
754612
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1937. – 354с.
754613
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – 2-е вид. – Одесса, 1937. – 355с.
754614
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Горький, 1959. – 310с.
754615
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Л., 1971. – 784с.
754616
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Рассказы / Ю.Н. Тынянов. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 560с.
754617
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Роман / Ю.Н. Тынянов. – Минск : Наука и техника, 1978. – 304с.
754618
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Исторический роман / Ю.Н. Тынянов. – Москва : Детская литература, 1978. – 350с.
754619
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Ю.Н. Тынянов. – Москва, 1981. – 558с.
754620
  Тынянов Ю.Н. Кюхля : Рассказы / Ю.Н. Тынянов. – Одесса : Маяк, 1984. – 513с.
754621
  Тынянов Ю.Н. Кюхля / Юрий Тынянов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 475 с. – (Классики и современники ; Советская литература)
754622
  Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 г. (его подготовка и заключение) : Автореф... кандид. историч.наук: / Дружинина Е.И.;. – Москва, 1950. – 23 с.
754623
  Дружинина И Е. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года. / И Е. Дружинина. – М, 1955. – 368с.
754624
  Туранли Ф.Г. Кязимов Солодин Ісайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 362. – ISBN 978-966-02-7998-8
754625
  Силин Е.П. Кяхта в XVIII веке / Е.П. Силин. – Иркутск, 1947. – 204с.
754626
  Тугутов Р.Ф. Кяхтинский краеведческий музей им. В.А.Обручева / Р.Ф. Тугутов. – Улан-Удэ, 1970. – 14с.
754627
  Быховский Б.Э. Кьеркегор / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1972. – 238 с. – (Мыслители прошлого)
754628
  Супиханов Ш. Кьеркегор. Экзистенциальная диалектика Сёрена Кьеркегора / Шункар Супиханов; НАН Украины. – Харьков : Институт монокристалов, 2005. – 384с. – ISBN 966-02-3778-2
754629
  Гольдони К. Кьоджинские перепалки / К. Гольдони. – Москва-Л., 1939. – 124с.
754630
  Акьмоллаев Э. Кьрымтатар тилининь амелияты : Синтаксис: Филология факультети кьрымтатар тили ве эдебияты болюгининь студентлери ичюн дерслик / Акьмоллаев Э. – Ташкент : Укитувчи, 1989. – 159с. – ISBN 5-645-00686-0
754631
  Лукінова Т.Б. Л. А. Булаховський - дослідник проблем української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 3-9
754632
  Рейснер М.А. Л. Андреев и его социальная идеология : Опыт социологической критики / М.А. Рейснер, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Посев ; [Перовая скоропеч. М.М. Гудзаца], 1909. – 152 с.
754633
  Гусов К.В. Л. Бальтазар: квебекский национализм как форма сепаратизма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 117-123. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
754634
  Святловский В.В. Л. Брентано, его жизнь, воззрения и школа : С портр. Л. Брентано / В. Святловский 2-й. – Москва : Печ. А.Н. Снегиревой, 1896. – XII, 212 с., 1 л. портр. – Библиогр.: "Перечень более значительных книг, брошюр и статей Брентано" (с. 207-212)
754635
  Комаровская А.С. Л. Витгенштейн: маэстро философии или ее убийца? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
754636
  Шушкевич Є.М. Л. Вітгенштайн: кілька слів про релігію // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 232-234
754637
  Корзо М.А. Л. Довга. Система цінностей в українській культурі XVII століття (на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 111-113. – ISSN 0132-1366
754638
  Загирня М., Гринченко Б. Л. И. Глебов : Биографический очерк. / М. Загирня, Б. Гринченко. – Чернигов : Тип. Губерн. Земства, 1900. – 48 с.
754639
  Якушевский А. Л. Купер. Много дорог на Москву. Три исторических нашествия / А. Якушевский, В. Ершов // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1972. – Вып. 10 : Буржуазная литература о второй мировой войне. – С. 61-68
754640
  Назаров В. Л. Кэвик. Индия в поисках безопасности. Политика обороны 1947-1965 гг. // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 140-151
754641
  Станиславлева В.Н. Л. Леонов - публицист / В.Н. Станиславлева. – Москва, 1974. – 200 с.
754642
  Кривдіна І.Б. Л. Лук"яненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у різні історичні епохи / І.Б. Кривдіна, І.М. Чістякова // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 238-248. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
754643
  Янковський Ю.З. Л. М. Толстой / Ю.З. Янковський. – Киев, 1978. – 48с.
754644
  Кисельов Г. Л. Н. Ревуцький / Г. Кисельов. – Київ : Мистецтво, 1949. – 55 с.
754645
  Аксельрод-Ортодокс Л. Н. Толстой : сборник статей / Аксельрод-Ортодокс; Аксельрод-Ортодонт Л.И. – Москва : ГИЗ, 1922. – 159 с.
754646
  Николаев М.П. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский / М.П. Николаев. – Тула, 1969. – 131с.
754647
  Николаев М.П. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский / М.П. Николаев. – Тула, 1978. – 144с.
754648
  Милонов Н.А. Л. Н. Толстой и Тула / Н.А. Милонов. – Тула, 1976. – 25с.
754649
  Лебедева В.К. Л. Н. Толстоуй и книгоиздательсво "Посредник" : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедева В.К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 16л.
754650
  Сарнов Б.М. Л. Пантелеев / Б.М. Сарнов. – М. : Детская литература, 1959. – 128 с.
754651
  Путилова Е.О. Л. Пантелеев. Очерк жизни и творчества / Е.О. Путилова. – Л. : Советский писатель, 1969. – 216 с.
754652
  Энгельгардт М.А. Л. Пастер, его жизнь и научная деятельность : Биографический очерк М.А. Энгельгардта : С портр. Пастера, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утв. т-ва "Обществ. польза", 1897. – 96 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: с. 3. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; Вып. 138)
754653
  Клин В.Л. Л. Ревуцький - композитор-піаніст / В.Л. Клин. – Київ : Наукова думка, 1972. – 239 с.
754654
  Бялик М.Г. Л. Ревуцький. Риси творчості / М.Г. Бялик. – Київ : Музична Україна, 1973. – 200 с.
754655
  Томюк І. Л. Розенберг як один із чільних представників української національної течії в Комуністичній Партії Східної Галичини / І. Томюк, Ю. Опельбаум // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 69-71. – ISSN 2076-1554
754656
  Чжан Синюй Л. Толстой в Китае: исследование принятия и влияния произведений Л. Толстого на китайский художественный круг(2000-2009) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 112-113. – ISSN 1684-2618
754657
  Немировская Л.З. Л. Толстой и проблемы гуманизма / Л.З. Немировская. – М., 1988. – 60с.
754658
  Линдер И.М. Л. Толстой и шахматы / И.М. Линдер. – М., 1960. – 94с.
754659
   Л. Толстой. Искусство. Время = L. Tolstoy. Art. Time. – Москва : Советская Россия, 1981. – 20 с., 226 ил.
754660
  Шевченко С.Л. Л. Шестов versus С. Кіркегор: до проблеми інтерпретації канонічного християнства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 46-55
754661
  Бонецкая Наталья Константиновна Л. Шестов и Ф. Ницше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 113-133. – Бібліогр.: с. 113-127, 129-130, 132-133. – ISSN 0042-8744
754662
  Конотоп Л.Г. Л. Шестов: безгрунтовність життя та обгрунтованість "Я" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті досліджується процес зміни екзистенції та суб"єктивності людини у філософській концепції Л. Шестова. Головною проблемою є впливи відчаю, трагедії та мовчання на трансформацію самореалізації та самообгрунтування.
754663
  Кушаков Ю.В. Л. Шестов: історик філософії, чи "шанувальник духовного хуліганства"? // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 91-101
754664
  Кирияченко А. Л. Штраус о естественном праве: признание или отказ // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 49-50
754665
  Ярмак В.И. Л.А. Булаховский как один из основоположников лингвостилистики в украинском языкознании // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 39-44. – Бібліогр. в кінці ст.
754666
  Ярмак В.И. Л.А. Булаховский как один из основоположников лингвостилистики в украинском языкознании // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 39-44. – Бібліогр. в кінці ст.
754667
  Булаховская Ю. Л.А. Булаховский о языке пушкинского творчества // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 45-48
754668
  Булаховская Ю. Л.А. Булаховский о языке пушкинского творчества // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 45-48
754669
  Черниш Т.О. Л.А. Булаховський і компаративно-етимологічне вивчення тематичних груп лексики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 375-378
754670
  Лукінова Т.Б. Л.А. Булаховський і лінгвістична дискусія 1950 року // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 34-43. – ISSN 2075-437X


  В статье идет речь о трагических событиях, связаных с лингвистической дискуссией 1950 года. Многие украинские лингвисты, в том числе Л.А. Булаховский, были вынуждны отказаться от своих лингвистических взглядов под влиянием псевдонаучного марксистского ...
754671
  Черниш Т.О. Л.А. Булаховський і проблеми історико-етимологічного дослідження української мови: (до походження укр. жевріти) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 134-138
754672
  Нікітіна Ф.О. Л.А. Булаховський і сучасне мовознавство // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 365-366
754673
  Булаховська Ю.Л. Л.А. Булаховський про мову російських і українських письменників першої половини XIX століття (О.С. Пушкін, В.А. Жуковський, Т.Г. Шевченко) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 367-371
754674
  Николаев Н.Ю. Л.А. Камаровский и Гаагская мирная конференция 1899 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 13. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
754675
  Григорьян Н.А. Л.А. Орбели и развитие советской физиологии / Н.А. Григорьян. – Москва : Медицина, 1985. – 104с.
754676
  Карамаш С. Л.А. Проценко - архівіст, некрополезнавець, культуролог і патріот // Київ : "Скарбниця документальної пам"яті": [збірник наукових праць] / Державний архів міста Києва; [за ред. С.Ю. Карамаша]. – Київ : [ТОВ КММ], 2007. – Вип.2. – С. 114-121
754677
  Світленко С. Л.А. Смоленський в інтелектуальній історії України XIX століття // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 276-285. – ISBN 978-966-981-084-7
754678
  Бровко А.С. Л.А.Булаховский о заимствованиях в русском языку и пуризме В.И.Даля // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 11-14. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
754679
  Пяст В. Л.А.Мей и его поэзия. / В. Пяст. – С-Пб., 1922. – 72 с.
754680
  Шилинис Ю.А. Л.А.Орбели / Ю.А. Шилинис. – Москва, 1967. – 80с.
754681
   Л.А.Орбели в воспоминаниях современников. – Ленинград, 1983. – 158с.
754682
  Григорьев Ю.В. Л.Б. Хавкина / Ю.В. Григорьев. – М, 1973. – 126с.
754683
  Кушнаренко Н.М. Л.Б. Хавкіна - класик вітчизняного бібліотечного фондознавства (до 150-річчя з дня народження) / Н.М. Кушнаренко, А.А. Соляник, С.В. Сищенко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 71-88 ; вип. 58. – ISSN 2410-5333
754684
  Коляка А.В. Л.Б. Хавкіна та перші спроби створення музею Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 44-45
754685
  Карпова Р.Ф. Л.Б.Красин - советский дипломат / Р.Ф. Карпова. – Москва, 1962. – 206с.
754686
  Артоболевский И.И. Л.В. Ассур и его работы по теории механизмов // Исследование плоских стержневых механизмов с низшими парами с точки зрения их структуры и классификации / Ассур Л.В. – Москва, 1952
754687
  Циганкова Е.Г. Л.В. Матвєєва - історик науки // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 13-24. – ISBN 978-966-02-5736-8


  Леся Василівна Матвєєва — український історик, дослідниця історії науки і техніки, доктор історичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії імені А. Кримського НАН України. У 2004 році за роботу "Юлиан Кулаковский" її ...
754688
  Савчук В.С. Л.В. Писаржевський в історії Катеринославського університету (1913–1926) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 124-131. – ISSN 2409-3661


  Лев Владимирович Писаржевский – российский химик. Родился в Кишинёве. Окончил Новороссийский университет в Одессе (1896). Работал там же; в 1901-1902 гг. стажировался в Лейпциге у В. Оствальда. В 1904-1908 гг. профессор Юрьевского университета, в ...
754689
  Львов М.Л. Л.В. Собинов / М.Л. Львов, 1934. – 39с.
754690
  Львов М.Л. Л.В. Собинов / М.Л. Львов. – Москва-Л., 1951. – 104 с.
754691
  Третьякова Л.С. Л.В. Собинов / Л.С. Третьякова. – М., 1972. – 32с.
754692
  Владыкина-Бачинская Л.В. Собинов / Владыкина-Бачинская. – Изд. 3-е. – Москва : Музыка, 1972. – 231 с.
754693
  Банк Н. Л.В. Успенский / Н. Банк. – Л, 1969. – 96с.
754694
  Зиндер Л.Р. Л.В. Щерба - лингвист-теоретик и педагог / Л.Р. Зиндер, Ю.С. Маслов. – Л, 1982. – 104с.
754695
  Павловский Б.В. Л.В.Туржанский / Б.В. Павловский. – М, 1953. – 31с.
754696
   Л.В.Шубников и физика низких температур.. – Москва : Знание, 1989. – 63с. – ISBN 5-07-000605-3
754697
   Л.В.Шубников. Избранные труды. Воспоминания.. – Киев : Наукова думка, 1990. – 351с. – ISBN 5-12-000842-9
754698
  Колесов В.В. Л.В.Щерба: Кн.для учащихся. / В.В. Колесов. – Москва, 1987. – 157с.
754699
  Ярошевский Г М. Л.Выготский в поисках новой психологии / Г М. Ярошевский. – Санкт-Петербург, 1993. – 300с. – ISBN 5-86050-053-Х
754700
  Габсалямова Ф.Г. Л.Г.Бараг : К 70-летию со дня рождения: Библиогр. указ. / Ф.Г. Габсалямова. – Уфа, 1981. – 33 с.
754701
  Косвен М.О. Л.Г.Морган / М.О. Косвен. – Л., 1935. – 100с.
754702
  Косвен М.О. Л.Г.Морган, жизнь и учение / М.О. Косвен. – Л., 1933. – 71с.
754703
  Ільченко А.П. Л.Д. Кучма в президентських виборах 1994 р. - початок зародження біполярної системи українського електорального поля // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 281-291. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
754704
  Ливанова А.М. Л.Д. Ландау / А.М. Ливанова. – Москва : Знание, 1978. – 192 с.
754705
  Храмов Ю.О. Л.Д. Ландау і початок систематичних досліджень з теоретичної фізики в Україні ( до 100-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 138-147. – ISSN 0374-3896
754706
  Старцев И.В. Л.Д. Троцкий : (страницы политической биографии) / И.В. Старцев, док. ист. наук. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия " История и политика КПСС" ; № 10)
754707
  Красных Ю.Г. Л.Д. Троцкий и военное строительство. 1920-1924 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 100-106. – ISSN 0042-8779
754708
  Соков И.А. Л.Д. Уилгресс и канадско-советские отношения в 40-х годах XX века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 169-175. – ISSN 0130-3864
754709
  Курносов А.М. Л.Д. Шевяков / А.М. Курносов, В.Я. Кернерман. – М., 1988. – 62с.
754710
  Гранвилл Д.К. Л.Д.Троцкий и четвертый интернационал / Д.К. Гранвилл. – М, 1993. – 48с.
754711
  Кирилюк Ф.М. Л.Д.Троцький і соціалізм / Ф.М. Кирилюк. – Київ, 1991. – 45 с.
754712
  Баштовая Л.С. Л.Е. Дундученко - представитель математической школы КПИ // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 17-18
754713
  Гуткина Нина Иосифовна Л.И. Божович: вехи биографии и основные понятия концепции формирования личности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 130-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Кратко обрисованы вехи научной биографии Л.И. Божович, а также основные понятия созданной ею концепции формирования личности в детском возрасте.
754714
   Л.И. Брежнев : Материалы к биогр. – Москва : Политиздат, 1991. – 383, [1] с. : ил.
754715
   Л.И. Грекову - 85 лет // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 127-127. – ISSN 0042-8744
754716
   Л.И. Медведь. – М, 1991. – 149с.
754717
  Купянский И.Я. Л.И.Глибов - баснописец : Автореф... канд. филол.наук: / Купянский И.Я.; Акад. наук Украинской ССР. Ин-т украинской литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 13 с.
754718
   Л.К.Лазарев. – М, 1990. – 31с.
754719
  Прохоров В.В. Л.Л.Цинцар - начальник головміліції Кримської АРСР у 1921-1924 рр. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.46-50. – Бібліогр.: 11 назв.
754720
  Порман Р.Н. Л.Леонов. Проблемы метода и мастерства / Р.Н. Порман. – Пермь, 1976. – 111 с.
754721
  Яковлев Сергей Яковлевич Л.М. Леонов - публицист (1916-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Яковлев Сергей Яковлевич ; МГУ. – Москва, 1978. – 18 с.
754722
  Попов Павел Сергеевич Л.М. Лопатин (21/8 марта 1920 г.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 144-150. – Бібліогр.: с. 145, 149-150. – ISSN 0042-8744
754723
  Сбоєва А.К. Л.М. Толстой - педагог // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 104-110. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
754724
  Лазеба Є.М. Л.М. Толстой і Україна : Бібліогр. покажч.: До 150-річчя з дня народження Л.М. Толстого / Є.М. Лазеба. – Львів, 1978. – 174 с.
754725
  Лазеба Є.М. Л.М. Толстой і українська література / Є.М. Лазеба. – Львів, 1968. – 48 с.
754726
  Процай Л.П. Л.М.Толстой і В.А.Євтушевський: два погляди на методи навчання у народній школі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 216-221. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається полеміка Л.М.Толстого і В.А.Євтушевського на сторінках педагогічної періодики з нагоди впровадження зарубіжної методики навчання у народних школах XIX ст.
754727
  Сахалтуєв А.А. Л.М.Толстой і українська література / А.А. Сахалтуєв. – Київ, 1963. – 143с.
754728
  Камскова Т.Л. Л.Н. Большаков - создатель НИИ Тараса Шевченка Оренбургского государственного университета // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 25-29. – ISBN 978-5-98061-101-9
754729
  Мелихов В.А. Л.Н. Загурский, профессор Императорского Харьковского университета : (некролог) : с портретос Л.Н. Загурского / В.А. Меликов. – Харьков : Тип. "Мирный труд", 1912. – [2], 21 с. – Отд. оттиск: Мирный труд, . 1912, № 3/4, 288-308. - Экз. дефектный, без обл. и с. 15-21. – Библиогр. в примеч.


  Авт. пред.: Гольмстен, Адольф Христианович (1848-1920) Ред.: Вицин, Александр Иванович
754730
  Вишневский Ю.Р. Л.Н. Коган о социологических проблемах культуры и личности / Ю.Р. Вишневский, С.Ю. Вишневский, В.Т. Шапко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 62-71. – ISSN 0132-1625
754731
  Киселев Г. Л.Н. Ревуцкий / Г. Киселев. – Киев : Мистецтво, 1951. – 52 с.
754732
  Бялик М.Г. Л.Н. Ревуцкий : очерк жизни и творчества / М.Г. Бялик. – Москва : Советский композитор, 1963. – 140 с.
754733
  Гуздий Н.К. Л.Н. Толстой - великий писатель русского народа / Н.К. Гуздий. – М, 1949. – 32с.
754734
  Гудзий Н.К. Л.Н. Толстой - великий писатель русского народа / Н.К. Гудзий. – 2-е испр. и доп. – М, 1953. – 48с.
754735
  Лощинин Н.П. Л.Н. Толстой - великий русский писатель / Н.П. Лощинин. – Тула, 1953. – 64с.
754736
   Л.Н. Толстой : биография, характеристики, воспоминания. : (жизнь, личность, творчество) : Сборник статей: П.И. Бирюкова, В.В. Каллаша, В.Ф. Лазурского, П.А. Сергеева и Н.И. Тимковского. – Москва : [Тип. Рус. Т-ва], 1910. – 167 с., 8 л. портр., ил. – ("Русская быль" ; сер. 2)


  В конце книги печать книгоиздательства
754737
  Королицкий М.С. Л.Н. Толстой / М.С. Королицкий. – Л, 1928. – 61с.
754738
  Гудзий Н.К. Л.Н. Толстой / Н.К. Гудзий. – М, 1949. – 116с.
754739
  Поповкин А.И. Л.Н. Толстой / А.И. Поповкин. – М., 1958. – 136с.
754740
  Поповкин А.И. Л.Н. Толстой / А.И. Поповкин. – Москва, 1963. – 287с.
754741
  Бурсов Б.И. Л.Н. Толстой / Б.И. Бурсов. – Л., 1963. – 434с.
754742
  Заварзина Л.Э. Л.Н. Толстой в оценке П.Ф. Каптерева : (К 180-летию со дня рождения Л.Н.Толстого) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 65-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
754743
  Афанасьев И.П. Л.Н. Толстой в Самарском Заволжье : [очерки] / И.П. Афанасьев. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1984. – 61 с. – Библиогр.: с. 57-58 (22 назв.)
754744
  Строганов М.В. Л.Н. Толстой и декабристская литература / М.В. Строганов. – Калинин, 1981. – 84с.
754745
   Л.Н. Толстой и его близкие. – Москва : Современник, 1986. – 375с.
754746
  Лощинин Н.П. Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев / Н.П. Лощинин. – Тула, 1982. – 97с.
754747
   Л.Н. Толстой и изобразительное искусство. – Москва, 1981. – 222с.
754748
  Бабаев Э.Г. Л.Н. Толстой и книга / Э.Г. Бабаев ; [худож. А.Б. Коноплев]. – Москва : Книга, 1979. – 262 с. : ил., портр. ; 8х6 см. – На обл. авт. не указан. - Миниатюрное издание
754749
  Коган-Бернштейн Л.Н. Толстой и Ла Боэси / Коган-Бернштейн. – М., 1952. – 94-110с.
754750
  Шелаева А.А. Л.Н. Толстой и Н.С. Лесков - читатели П.Ж. Прудона // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 73-78. – Библиогр.: 22 назв. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
754751
  Мальцев И.В. Л.Н. Толстой и проблемы русской литературы накануне революции 1905 года : (Библиографический указатель) / И.В. Мальцев. – Донецк, 1972. – 73 с.
754752
   Л.Н. Толстой и проблемы современной филологии. – Казань, 1991. – 143с.
754753
  Краснов Г.В. Л.Н. Толстой и русская литература 50-х -- 70-х гг. XIX века : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Краснов Г.В. ; ЛГУ. – Горький, 1966. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
754754
   Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. – Ленинград : Наука, 1979. – 296с.
754755
  Ореханов Г. Л.Н. Толстой и Русская Православная Церковь // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 6. – С. 133-140. – ISSN 0869-6322


  К истории конфликта. Вторая половина XIX - начало XX в.
754756
   Л.Н. Толстой и современность. – Москва, 1981. – 280с.
754757
  Недоступ Н.М. Л.Н. Толстой и Украина // Лев Толстой: проблемы творчества / [редкол.: М.А. Карпенко (отв. ред.), А.В. Кулинич (отв. ред.), И.Я. Заславский, В.А. Капустин, В.В. Коптилов]. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1978. – С. 291-309. – Бібліогр.: с. 298-309


  "Библиография составлена сотрудниками Научной библиотеки Киевского государственного университета Н.М. Недоступ, С.Н. Каплан, Н.В. Ковалишиной, Л.А. Колодько, Г.Н. Мингазутдиновой, З.Р. Чернобровкиной".
754758
  Курляндская Г.Б. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский / Г.Б. Курляндская. – Тула, 1986. – 254с.
754759
  Климова С.М. Л.Н. Толстой как литератор и мыслитель // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 6. – С. 175-177. – ISSN 0236-2007
754760
  Кросби Э. Л.Н. Толстой как школьный учитель : Пер. с англ. : С дополнениями из писем Л.Н. Толстого о воспитании / Эрнест Кросби. – 2-е изд. – [Москва] : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1908. – 80 с. – (Библиотека "Свободного воспитания и образования" / под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 3)
754761
  Вейкшан В.А. Л.Н. Толстой о воспитании и обучении / В.А. Вейкшан. – Москва, 1953. – 144с.
754762
  Соловьев Е.А. Л.Н. Толстой, его жизнь и литературная деятельность / Биографический очерк Евгения Соловьева : С портретом Толстого, гравированным в Петербурге К. Адтом. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1902. – 160 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  На тит. л. печать
754763
  Оболенский Л.Е. Л.Н. Толстой, его философские и нравственные идеи : Критический этюд Л.Е. Оболенского : Добавлены статьи: "Л. Толстой о женском вопросе и науке", "Л. Толстой и О. Кант о науке", "Психология и мораль в новой драме Толстого "Власть тьмы". – 2-е испр. и доп. изд. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. А.Ф. Цинзерлинг, 1887. – [2], 320 с.
754764
  Бычков С.П. Л.Н. Толстой. Очерк творчества / С.П. Бычков. – М, 1954. – 480с.
754765
  Галаган Г.Я. Л.Н. Толстой. Художественно-эстетические искания / Г.Я. Галаган. – Л., 1981. – 174с.
754766
  Айзеншток И.Я. Л.Н. Трефолов / И.Я. Айзеншток. – Ленинград, 1949. – 5-41с.
754767
   Л.Н.Сейфуллина в жизни и творчестве.. – Новосибирск, 1957. – 168с.
754768
  Одиноков В.Г. Л.Н.Толстой -- художник / В.Г. Одиноков. – Новосибирск, 1966. – 187с.
754769
   Л.Н.Толстой. – М., 1930. – 306с.
754770
  Шепелева З.С. Л.Н.Толстой / З.С. Шепелева. – М, 1960. – 279с.
754771
   Л.Н.Толстой. – Арзамас, 1961. – 160с.
754772
   Л.Н.Толстой. – Горький, 1966. – 358с.
754773
  Кулешов Ф.И. Л.Н.Толстой / Ф.И. Кулешов. – Минск, 1978. – 288с.
754774
   Л.Н.Толстой (1828-1910). – М., 1941. – 56с.
754775
  Козырев А.В. Л.Н.Толстой (1828-1910) / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 32с.
754776
  Базян С.С. Л.Н.Толстой в армянских переводах / С.С. Базян; С.С. Базаян ; Ерев. гос. ун-т [и др.]. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1974. – 142 с. – (Библиографическая серия ; № 5)
754777
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1955. – 514с.
754778
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1955. – 504с.
754779
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
1. – 1960. – 615с.
754780
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
2. – 1960. – 559с.
754781
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – Москва
Т. 1. – 1978
754782
   Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников.. – М.
Т. 2. – 1978
754783
  Замотин И.И. Л.Н.Толстой в его письмах. – Варшава, 1912. – 31 с.
754784
   Л.Н.Толстой в изображении русских художников. – Москва, 1953. – 16с.
754785
  Надинский П.Н. Л.Н.Толстой в Крыму / П.Н. Надинский. – Симферополь, 1948. – 80с.
754786
  Опульский А.И. Л.Н.Толстой в Крыму. / А.И. Опульский. – Симферополь, 1960. – 96с.
754787
  Родионов Н. Л.Н.Толстой в Москве / Н. Родионов. – Москва : Московский рабочий, 1958. – 231 с.
754788
  Виноградов Б.С. Л.Н.Толстой в общественно-политической и литературной борьбе 50-х и начала 60-х годов. : Автореф... канд. филол.наук: / Виноградов Б.С.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1950. – 12 с.
754789
   Л.Н.Толстой в портретах, иллюстрациях, документах. – Москва, 1956. – 319с.
754790
   Л.Н.Толстой в портретах, иллюстрациях, документах. – Москва, 1961. – 388с.
754791
  Булгаков В.Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – Москва, 1957. – 535с.
754792
  Булгаков В.Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни.Девник секретаря Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – С., 1960. – 512с.
754793
  Булгаков В.Ф. Л.Н.Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л.Н.Толстого / В.Ф. Булгаков. – М., 1989. – 446с.
754794
  Гессенд Л.А. Л.Н.Толстой в работе на романом "Декабристы" в 1877-1879 годах. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гессенд Л.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1955. – 20л.
754795
   Л.Н.Толстой в рисунках И.Репина.. – М., 1950. – 16с.
754796
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – Москва, 1949. – 511с.
754797
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – 2-е изд., доп. – Москва, 1952. – 680с.
754798
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – 3-е изд. – М., 1960. – 630с.
754799
   Л.Н.Толстой в русской критике.. – М., 1978. – 254с.
754800
   Л.Н.Толстой в Тульском крае.. – Тула, 1978. – 231с.
754801
  Наумова Н.Н. Л.Н.Толстой в школе / Н.Н. Наумова. – Л, 1959. – 320с.
754802
   Л.Н.Толстой в школе.. – М., 1965. – 399с.
754803
   Л.Н.Толстой в школе.. – М., 1977. – 152с.
754804
   Л.Н.Толстой и "Ясная Поляна" в изобразительном искусстве.. – М., 1949. – 20с.
754805
  Красносельская Ю.И. Л.Н.Толстой и В.В.Нечаев: к уточнению обстоятельств получения Толстым отставки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 154-162. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Статья представляет собой комментарий фрагмента письма Д.Я. Колбасина Л.Н. Толстому от 21 января 1858 г., проливающего свет на обстоятельства отставки Толстого с военной службы. Это письмо позволяет установить личность Нечаева, дважды упоминающегося в ...
754806
  Муратов М.В. Л.Н.Толстой и В.Г.Чертков по их переписке / М.В. Муратов. – М., 1934. – 503с.
754807
   Л.Н.Толстой и всемирная литература.. – М., 1980. – 256с.
754808
  Далгат У.Б. Л.Н.Толстой и Дагестан / У.Б. Далгат. – Махачкала, 1960. – 191с.
754809
   Л.Н.Толстой и его близкие. – Москва : Современник, 1986. – 375с.
754810
  Розанов В.В. Л.Н.Толстой и русская церковь. – Санкт-Петербург, 1912. – 22 с.
754811
  Порочкина И.М. Л.Н.Толстой и славянские народы / И.М. Порочкина. – Л., 1983. – 168с.
754812
  Ярославский Е. Л.Н.Толстой и толстовцы / Е. Ярославский. – М, 1938. – 39с.
754813
  Гомон М.Л. Л.Н.Толстой и харьковчане / М.Л. Гомон. – Х., 1993. – 187с.
754814
   Л.Н.Толстой и художники.. – М., 1978. – 374с.
754815
   Л.Н.Толстой и Чечено-Ингушетия. – Грозный, 1989. – 172с.
754816
  Луцкий М.Д. Л.Н.Толстой как критик буржуазной политической экономии. / М.Д. Луцкий, Д.Д. Столяров. – Ташкент, 1960. – 132с.
754817
  Маклаков В.А. Л.Н.Толстой как общественный деятель. – Москва, 1912. – 42 с.
754818
   Л.Н.Толстой как педагог.. – Тула, 1967. – 104с.
754819
  Опульский А.И. Л.Н.Толстой на Кавказе. / А.И. Опульский. – Орджоникидзе, 1960. – 180с.
754820
  Лукацкий М.А. Л.Н.Толстой о деятельности учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 68-77. – ISSN 0869-561Х
754821
  Сиземский И.Н. Л.Н.Толстой об исторической необходимости как "равнодействующей множества воль" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 135-142. – ISSN 0042-8744
754822
  Успенский И.Н. Л.Н.Толстой, как критик буржуазного строя. / И.Н. Успенский. – М, 1951. – 28с.
754823
  Спиридонов В.С. Л.Н.Толстой. / В.С. Спиридонов. – М.-Л.
1. – 1933. – 255с.
754824
  Киреев Д. Л.Н.Толстой. Жизнь и лет.деят. / Д. Киреев. – М.Л., 1928. – 63с.
754825
   Л.Н.Толстой. К 125-летию со дня рождения. – Москва, 1953. – 96 с.
754826
   Л.Н.Толстой. К 150-летию со дня рождения. – Минск, 1978. – 44с.
754827
   Л.Н.Толстой. К 50-летию со дня смерти. – Ташкент, 1960. – 55с.
754828
   Л.Н.Толстой. Сб. ст.. – М., 1951. – 712с.
754829
   Л.Н.Толстой. Сб. ст.. – М., 1955. – 472с.
754830
   Л.Н.Толстой. Сб. ст.. – Горький, 1960. – 253с.
754831
   Л.Н.Толстой. Сб. ст. о творчестве. – М., 1955. – 188с.
754832
   Л.Н.Трефолев (1839-1905). – Ярославль, 1955. – 15 с.
754833
   Л.Н.Троповський. – М., 1948. – 71с.
754834
  Бухбиндер Н.А. Л.О.Леванда по неизданным архивным материалам / Н.А. Бухбиндер. – СПб, 1918. – 31с.
754835
  Родин А.М. Л.П. Берия в атомном проекте // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 9 (629). – С. 60-66. – ISSN 0321-0626
754836
   Л.П. Бучацькому - 70 // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4


  За видатні досягнення в галузі біотехнології і ветеринарної вірусології та в зв"язку з 70-річчям з дня народження Президія Національної академії аграрних наук України нагородила Почесною відзнакою НААН провідного наукового співробітника лабораторії ...
754837
  Казьмирчук Г.Д. Л.П. Добровольський // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 102-112. – ISBN 978-617-7107-36-0
754838
  Ляпіна О. Л.П. Добровольський: штрихи до біографії // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 180-187. – ISBN 978-966-02-4425-2
754839
  Стокалич І. Л.П. Карсавін як соціальний філософ // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 128-138. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
754840
  Вольвач Петро Васильович Л.П. Симиренко - фундатор українського промислового садівництва : (Садівничий України) / Вольвач Петро Васильович. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 312с. – Присвячується 150-літтю від дня народження відомого українського вченого-садівника та помолога Л.П. Симиренка. – ISBN 966-572-279-4
754841
  Вольвач П. Л.П. Симиренко і Крим : присвяч. 150-літтю від дня народж. садівничого генія України Л.П. Симиренка / Петро Вольвач. – Сімферополь : Таврія, 2005. – 319, [1] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Присвячується 150-літтю від дня народження садівниичого генія України Л.П. Симиренка. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-572-752-4
754842
  Вандровская Е.Б. Л.П.Леонтьев / Е.Б. Вандровская. – Москва, 1961. – 61с.
754843
  Куликова А. Л.П.Никулина-Косицкая / А. Куликова. – Л. : Искусство, 1970. – 255 с.
754844
  Завадовский М.М. Л.Пастер. / М.М. Завадовский. – Москва, 1934. – 172с.
754845
  Крупеников И.А. Л.С. Берг / И.А. Крупеников. – Кишинев, 1976. – 126с.
754846
  М"ясоїд П.А. Л.С. Виготський: ідея опосередковування вищих форм психіки // Психологічне пізнання : історія, логіка, психологія / П.А. М"ясоїд. – Київ : Либідь, 2016. – С. 241-321. – ISBN 978-966-06-0711-8
754847
  Леонтьев А.А. Л.С. Выготский / А.А. Леонтьев. – М, 1990. – 156с.
754848
  Смирнова Н.А. Л.С. Каминский и становление санитарно-эпидемиологической и военно-медицинской статистики / Н.А. Смирнова, С.А. Смирнов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 129-135. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
754849
  Матвеев Г.Ф. Л.С. Лыкошина. Дональд Туск. Политический портрет // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 98-99. – ISSN 0132-1366
754850
   Л.С. Пушкин в кругу современников. – Санкт-Петербург : Пушкинский фонд, 2005. – 319, [1] с. : ил., портр. – Загл. обл.: Лев Сергеевич Пушкин в кругу современников.-Имен. указ.: с. 315-318. – Библиогр. в коммент.: с. 282-314. – (Фамильные бумаги Пушкиных - Ганнибалов ) ( Мир Пушкина ; т. 4). – ISBN 5-89803-140-5(т.4)
754851
  Кравченко К.С. Л.С. Хижинский / К.С. Кравченко. – Москва : Искусство, 1964. – 64 с.
754852
  Васильев К.Г. Л.С. Ценковский / К.Г. Васильев, Т.А. Занчевская. – Москва : Медицина, 1973. – 32 с. : 1 фото
754853
  Грішнова О. Л.С. Шевченко "Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз" // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 51.


  Нові видання
754854
  Графский В.Г. Л.С. Явич и проблемы философии права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 40-43. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
754855
  Гревцов Ю.И. Л.С. Явич о социологии права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 9-10. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
754856
  Варламова Н.В. Л.С. Явич о сущности права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 65-66. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
754857
  Голынец С.В. Л.С.Бакст, 1866-1924. / С.В. Голынец. – Л., 1981. – 80с.
754858
  Исаченков В.А. Л.С.Берг : Книга для учащихся ст. классов / В.А. Исаченков, Д. Квасов. – Москва : Просвещение, 1988. – 77с. – (Люди науки)
754859
   Л.С.Вивьен : актер, режисер, педагог. – Л, 1988. – 372с.
754860
  Ярошевский М.Г. Л.С.Выготский: в поисках новой психологии / М.Г. Ярошевский. – СПб., 1993. – 299с.
754861
  Метелкин А.И. Л.С.Ценковский. Основоположник отечественной школы микробиологов. 1822-1887 / А.И. Метелкин, О.А. Метелкин. – М., 1950. – 263с.
754862
  Соколова С. Л.Т. Масенко: стратегія дослідження мовної ситуації в Україні та мовного розвитку // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (84). – С. 85-107. – ISSN 1682-3540


  Схарактеризовано праці Л.Т. Масенко, за якими визначено актуальні на сьогодні напрямки дослідження мовної ситуації України, та простежено розвиток цих напрямків у працях інших українських соціолінгвістів. Проаналізовано публікації, присвячені аналізові ...
754863
  Хлебникова М.Н. Л.Толстой "Плоды просвещения" : Автореф. дис. ... кандид. филологич. наук / Хлебникова М.Н. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1950. – 8 с.
754864
  Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достовевский / [соч.] Д.С. Мережковского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Мир искусства"
[Т. 1]. – 1901. – [4], 375, [2] с. – Надзаголовке: Христос и антихрист в русской литературе
754865
  Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достовевский / [соч.] Д.С. Мережковского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Мир искусства"
Т. 2 : Религия Л. Толстого и Достоевского. – 1902. – [8], LV, [3], 530 с.с. – Надзаголовке: Христос и антихрист в русской литературе. - Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л.
754866
  Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достовевский. Религия. Т. 2, ч. 2 / исследование Д. Мережковского // Л.Толстой и Достовевский. Религия. / Д.С. Мережковский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. "Общественная польза", 1909. – Т. 2, ч. 1. – [4], 221 с.
754867
  Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достовевский. Религия. / исследование Д. Мережковского. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. "Общественная польза"
Т. 2, ч. 1. – 1909. – 196 с.
754868
  Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достоевский : Религия / Д.С. Мережковский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Общественная Польза
Т.II Ч. 2. – 1909. – 221с.
754869
   Л.Толстой и наше время.. – Москва, 1978. – 367с.
754870
  Молостова Н.Г. Л.Толстой. Жизнь и творчество. 1828-1908 г.г. / Н.Г. Молостова, П.А. Сергеенко. – Санкт-Петербург : Книго-издательство П.П.Сойкина. – 67 с.
754871
  Васнецов Ю.А. Л.Толстой. Три медведя / Ю.А. Васнецов; Л.Н. Толстой; ред.: Н.И. Голубева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1977. – [14] с.
754872
   Л.Туржанский. – Москва, 1970. – 10с.
754873
   Л.Турищев, Б.Борзов, А.Карпов, В.Третьяк: Сборник. – М., 1978. – 143с.
754874
  Кочубей Ю.М. Л.У. Биковський (1895-1992) і його внесок в українське сходознавство // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-28. – ISSN 1608-0599


  Під час Першої свтової війни Биковський служив як технічний спеціаліст на Півночі Росії, а в1916-1918 рр. - на російсько-турецькому фронті на Закавказзі. У турецькому , окупованому російською армією, місті Трапезунд, де серед солдатів було багато ...
754875
  Самодурова В.В. Л.Ф. Брун и его роль в организации Музея редкой книги библиотеки Одесского (Новороссийского) университета: по материалам Государственного архива Одесской области // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 305-327. – ISBN 978-617-689-046-1
754876
   Л.Ф. Бурлачук - 65-річний ювілей // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 155-157. – ISSN 2226-4078
754877
  Власенко Л. Л.Ф. Дунаєвська і Бориспільський ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського: творча співпраця в контексті проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, присвячених Павлу Чубинському // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 40-43.
754878
  Ланков А.В. Л.Ф. Магницкий // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 9-11
754879
  Денисов А.П. Л.Ф. Магницкий / А.П. Денисов. – Москва, 1967. – 143с.
754880
  Вышинский П. Л.Фейербах и диалектический материализм / П. Вышинский. – Москва, 1932. – 72с.
754881
  Коваль Л.П. Л.Фейербах как критик идеализма : Дис... канд. философ.наук: / Коваль Л.П.; Львовский гос ун-т кафедра философии. – Львов, 1964. – 310л. – Бібліогр.:л.285-310
754882
  Коваль Л.П. Л.Фейербах как критик идеализма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Коваль Л.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1964. – 16л.
754883
  Зарандия М.И. Л.Фейербах о природе потребности : Автореф... канд. пед.наук: / Зарандия М.И.; Тбилиск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 23л.
754884
  Клименко Н.І. Л.Ю. Ароцкер - видатний вчений-криміналіст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Показано роль Л.Ю. Ароцкера - провідного вченого і талановитої людини в розвитку науки кримінального процесу та криміналістики. The role of L.Yu. Arotsker as a leading scholar and a talented researcher in the field of criminal procedure and ...
754885
  Конча С. ЛENZANINOI Костянтина Багрянородного у контексті проблеми ляхів-лендзян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 4-7. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему племені "лензанинів", згаданих Костянтином Багрянородним серед данників Русі. Усупереч уявленню про належність цього племені до кола "прапольських" і локалізацію його на польсько-українському порубіжжі, обґрунтовується думка про ...
754886
   Лeтописец Соловецкий на четыре столетия, от основания Соловецкого монастыря до настоящего времени, то есть с 1429 по 1833 год. – Москва : В Университетской Тип., 1833. – 175 с.
754887
  Лизунова Т.Г. Лiзингoвi oперацiї як альтернатива кредитування бiзнесу / Т.Г. Лизунова, Л.Г. Смоляр // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 146-153. – ISSN 2310-5534
754888
  Назієв Е.Х. Лiнiйна алгебpа та аналiтична геометpiя : Навч. посіб. для студ. вищ. тех. навч. закл. / Е.Х. Назієв, В.М. Владіміров, О.А. Миронець. – Київ : Либідь, 1997. – 152с. – ISBN 5325002724
754889
  Александрова О. Лiнгвiстичнi особливостi англомовної та україномовної комунiкацiї молодi / О. Александрова, Т. Корольова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 197-204. – ISSN 2411-6548
754890
  Бурмістенко Т.В. Лiнгвокомунiкативнi особливостi управлiнського дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 74-82. – ISSN 2520-6397


  Представлено аналiз лiнгвiстичних особливостей управлiнського дискурсу i, зокрема, автор доводить, що управлiнський дискурс має певну кiлькiсть iнституцiональних особливостей. Автор уводить своє власне визначення цього конкретного типу дискурсу й ...
754891
  Білецький О.І. Лiтеpатуpнi течiї в Євpопi в пеpшiй чвеpтi 20-го століття / О.І. Білецький. – 268-308 с. – Окр. відб.
754892
  Крушинська Олена Ла - Рошель. Прекрасна і бунтівна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 40-45 : фото
754893
  Кононенко Т.П. Ла Меттрі Жульєн Оффре де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 349-350. – ISBN 966-316-069-1
754894
  Константинова И.Г. Ла Скала / И.Г. Константинова. – Л. : Музыка, 1977. – 180 с.
754895
  Гаврилюк Ю. Лабава - село з українською академією мистецтв // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 липня (№ 26). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  Дерев"яну архітектуру Лемківщини занесено у список об"єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
754896
  Овчинников Б.М. Лабазник вязолистый -- новое техническое растение для дубильно-экстактовой промышленности / Б.М. Овчинников. – М.-Л., 1951. – 24с.
754897
  Гладун Я.Д. Лабазник шестилепестный : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Гладун Я.Д.; Львовский мед.ин-т. – Львов, 1967. – 18 с.
754898
  Чиркова О. Лабарум Костянтина Великого: історія виникнення і роль символіки в утвердженні християнства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 69-72. – ISSN 1998-4634
754899
  Мишустин Е.Н. Лабильная часть поченной микроструктуры. / Е.Н. Мишустин, 1945. – 122-130с.
754900
  Ухтомский А.А. Лабильность и акт торможения / А.А. Ухтомский. – Ленинград-Москва, 1935. – С. 277-282
754901
  Ухтомский А.А. Лабильность как физиологический фактор / А.А. Ухтомский. – Москва-Ленинград : Госиздат биолог. и мед. лит-ры, 1935. – С. 239-244
754902
  Шляхова Е.А. Лабильные фосфаты мышц в условиях комбинированного наркоза с применением мышечных релаксантов : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Шляхова Е.А.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 19л.
754903
  Грешнов М.Н. Лабинские встречи / М.Н. Грешнов. – Краснодар, 1979. – 206с.
754904
  Грешнов М.Н. Лабинские новеллы / М.Н. Грешнов. – Ставрополь, 1969. – 160с.
754905
  Стариченко В.А. Лабиринм самосознания / В.А. Стариченко. – Минск, 1989. – 126с.
754906
  Леви П. Лабиринт : памфлет в 3 дейст. с прологом и эпилогом / Паоло Леви ; [авт. пер. с итал. А.Н. Горского]. – Ленинград-Москва : Искусство, 1961. – 84 с.
754907
  Ногами Я. Лабиринт / Я. Ногами. – М, 1963. – 544с.
754908
  Бреза Тадеуш Лабиринт / Бреза Тадеуш. – М., 1963. – 320с.
754909
  Ногами Яэко Лабиринт / Ногами Яэко. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Кн. 1. – 1963. – 638с.
754910
  Ногами Яэко Лабиринт / Ногами Яэко. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Кн. 2. – 1963. – 543 с.
754911
  Софронов А.В. Лабиринт / А.В. Софронов. – Москва, 1971. – 447с.
754912
  Лакербай Ю.А. Лабиринт / Ю.А. Лакербай. – Минск, 1972. – 87с.
754913
  Ласкин Б.С. Лабиринт : юмористические рассказы / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 320 с.
754914
  Пэкурариу Ф. Лабиринт / Ф. Пэкурариу. – Бухарест, 1976. – 47с.
754915
  Бушков А.А. Лабиринт / А.А. Бушков. – Красноярск, 1989. – 304с.
754916
  Шелленберг В. Лабиринт / В. Шелленберг. – М., 1991. – 399с.
754917
  Ларионова О.Н. Лабиринт для троглодитов : трилогия / Ольга Ларионова. – Ленинград : Детская литература, 1991. – 285 с. – ISBN 5-08-000016-3
754918
  Орлова М. Лабиринт души / Мила Орлова. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 142, [2] с. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7182-30-5
754919
  Абромайт Ларс Лабиринт загадок : экспедиция / Абромайт Ларс, Петер Карстен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 44-57 : Фото. – ISSN 1029-5828
754920
  Леонтьев Д.А. Лабиринт идентичностей : не человек для идентичности, а идентичность для человека // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 10. – С.5-10. – ISSN 0235-1188
754921
  Фонарь В. Лабиринт индивидуальности Виктора Телеукэ свозь призму мифологического метода А.Ф. Лосева // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 165-177. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
754922
  Иванов С.М. Лабиринт Мнемозины. / С.М. Иванов. – М, 1972. – 287с.
754923
  Богданов В.А. Лабиринт сцеплений : введ. в поэтику и проблематику чехов. новеллы, а шире - в искусство чтения худож. лит. : [для ст. возраста] / В.А. Богданов. – Москва : Детская литература, 1986. – 140, [2] с . : ил.
754924
  Проталин В.В. Лабиринт, или Сказание о Тезее / В.В. Проталин. – М., 1992. – 463с.
754925
  Лиханов А.А. Лабиринт. / А.А. Лиханов. – М., 1970. – 256с.
754926
  Бранч Т. Лабиринт. / Т. Бранч, Ю. Проппер ; пер. с англ. А.А. Обухова ; предисл. Хуано Кобо ; общ. ред. П.П. Яковлева. – Москва : Прогресс, 1986. – 376 с.
754927
  Ковалев Э.В. Лабиринтами провокации / Э.В. Ковалев, И.В. Седых. – М, 1988. – 302с.
754928
  Розенталь Э.М. Лабиринтами сознания / Э.М. Розенталь. – Москва, 1982. – 303 с.
754929
  Дмитриев А.С. Лабиринтные и экстралабиринтные механизмы некоторых вегетативных и соматических реакций награитационные воздействия. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.102 / Дмитриев А.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.30-33
754930
  Зиедонис И. Лабиринты : стихи / И. Зиедонис. – Рига : Лиесма, 1968. – 112 с.
754931
  Гулиев В.Е. Лабиринты буржуазной демократии / В.Е. Гулиев, Э.Л. Кузьмин. – Москва, 1969. – 166с.
754932
  Куликов А.Г. Лабиринты власти. / А.Г. Куликов. – М., 1981. – 112с.
754933
  Исаева Ю. Лабиринты военного бизнеса / Ю. Исаева. – Москва, 1969. – 176с.
754934
  Леванова Е.С. Лабиринты для усопших: погребальные конструкции в доиспанских культурах Колумбии / Е.С. Леванова, А.В. Табарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 75-85. – ISSN 0044-748Х
754935
  Титов Юрий Владимирович Лабиринты и сейды / Титов Юрий Владимирович. – Петрозаводск : Карелия, 1976. – 30с. : ил.
754936
   Лабиринты ночи. – М., 1983. – 192с.
754937
  Егидес А.П. Лабиринты общения / А.П. Егидес. – Москва : Филинъ, 1999. – 392с. – ISBN 5-89568-116-6
754938
   Лабиринты одиночества. – М., 1989. – 623с.
754939
  Слемнев М.А. Лабиринты познания / М.А. Слемнев. – Минск, 1988. – 171с.
754940
  Иванов Сергей Лабиринты премудрости : раскоп / Иванов Сергей, Гусманов Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 124-125 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
754941
   Лабиринты русского Севера // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 49-53 : фото, карта
754942
  Чхеидзе О.Р. Лабиринты ущелья : роман, рассказы / Отар Чхеидзе ; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1986. – 284 с.
754943
  Жежеря В.А. Лабільна фракція металів у різнотипних водних об"єктах України залежно від вмісту і компонентного складу розчинених органічних речовин та її біологічна роль / В.А. Жежеря, П.М. Линник, Р.П. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 40-50. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто результати досліджень вмісту лабільної фракції розчинених Al, Fe, Cu, Mn, Zn і Pb у різнотипних водних об’єктах України. Встановлено зростання масової частки лабільної фракції зазначених металів у воді зі зниженням концентрації гумусових ...
754944
  Харитонов Є. Лабільність правових систем як чинник правової акультурації / Є. Харитонов, О. Харитонова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 177-194. – ISSN 1026-9932
754945
  Бреза Тадеуш Лабіринт / Бреза Тадеуш. – К., 1963. – 227с.
754946
  Ліханов А.А. Лабіринт : Хлоп"ячий роман / А.А. Ліханов. – Київ : Молодь, 1973. – 220с.
754947
  Бережний В.П. Лабіринт : наук.-фантаст. повісті та оповідання / В.П. Бережний. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 236 с.
754948
  Дюренмат Ф. Лабіринт = Labyrinth : Тексти 1-3: Зимова війна в Тибеті. Місячне затемнення. Бунтар / Фрідріх Дюренмат; З нім. пер. Олекса Логвиненко. – Київ : Юніверс, 2005. – 280с. – ISBN 966-8118-18-9
754949
  Кузнецов Ю. Лабіринт : Бойовик // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 138-146.
754950
  Пєкара Я. Лабіринт : Фантастична повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 61-105. – ISSN 0320 - 8370
754951
  Герберт З. Лабіринт біля моря = Labirynt nad morzem / Збігнєв Герберт ; [пер. з пол. А. Павлишина]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 215, [1] с. – Парал. тит. арк. пол. - Пер. за вид. : Labirynt nad morzem / H. Zbigniew. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2000. - Дарунок Вахтанга Кіпіані. – ISBN 978-966-378-084-9
754952
  Бердник О.П. Лабіринт Мінотавра : повісті для серед. та ст. шк. віку / О.П. Бердник ; худож. Д. Заруба. – Київ : Веселка, 1990. – 402 с. : іл.
754953
  Палій О.П. Лабіринт мотивів Ладіслава Фукса: роман "Герцогиня та кухарка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 123-135


  Здійснено мотивний аналіз останнього роману відомого чеського прозаїка Ладіслава Фукса "Герцогиня та кухарка" (1983). Увагу зосереджено на ризоматичній мотивній структурі постмодерністського тексту, функціонуванні основних і другорядних мотивів, ...
754954
  Ступак С. Лабіринт як гетеротопічний простір: семантична індивідуація в малій прозі Ф. Дюрренматта і Х.Л. Борхеса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (58). – С. 122-127. – ISSN 2520-6346
754955
  Зеленський В.А. Лабіринт. / В.А. Зеленський. – Львов, 1986. – 246с.
754956
   Лабіринтами слів : англомовна експериментальна поезія в українському перекладі / [пер. з англ. та уклад. Г. Скалевська ; гол. ред. Л. Фурта]. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 112, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-542-526-7
754957
  Добричев В.П. Лабіринтами унії / В.П. Добричев. – Львів, 1983. – 272 с.
754958
  Добричев В.П. Лабіринтами унії / В.П. Добричев. – Львів, 1987. – 326 с.
754959
  Ткаченко О.П. Лабіринти барокової поезії: жанр і символ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається жанровий різновид курйозної поезії - вірш-лабіринт, з"ясовується його символічне значення та відмінності в його античному та християнському тлумаченнях.
754960
  Пархомчук Т. Лабіринти глобального детективу. Міжнародне турне Зеленського: G7 сприяє контрнаступу поміж "тонких" справ Сходу // Україна молода. – Київ, 2023. – 24 травня (№ 21). – С. 4-5


  Травень завдяки насиченим закордонним вояжам президента Володимира Зеленського виніс внутрішню політичну кухню України на міжнародні локації, продемонструвавши як позитивні моменти, так і певну політичну авантюру. Перше стосується участі Володимира ...
754961
  Доріченко О. Лабіринти долі : поезія / Олесь Доріченко. – Київ : Логос, 2015. – 441, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-171-885-1
754962
  Жигун С.В. Лабіринти і горизонти українського неореалізму : монографія / Сніжана Жигун. – Київ : Бізнесполіграф, 2015. – 399, [1] с. – Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 392-399. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-139-047-7


  У пр. № 1746578 напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу з щирою вдячністю. Підпис.
754963
  Ададуров В. Лабіринти ідентичності одного українського інтелектуала: Ілля Баршак перед Ільком Борщаком // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 139-168. – ISSN 0130-5247


  Мета дослідження полягає у з"ясуванні: обставин народження, загальних закономірностей та індивідуальних особливостей соціалізації, мапи просторових переміщень, мережі інтелектуальних зав"язків, читацьких компетенцій і когнітивного інструментарію, ...
754964
  Костюченко Ю. Лабіринти майбутнього // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 10-11


  Відповідно до графіка, носій Falcon 9 має вивести багаторазовий пілотований модуль Crew Dragon із двома астронавтами - Робертом Бенкеном і Дугласом Херлі на орбіту, після чого він має пристикуватися до модуля "Гармонія". МКС "Великий космос" більше не ...
754965
  Павличко Д С. Лабіринти мислення / Д С. Павличко. – К., 1993. – 103с.
754966
  Корнійчук Олександр Лабіринти офіційних веб-сайтів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 27


  Важливим складником загальної системи заходів з інформатизації процесів діяльності органів державної влади (особливо з урахуванням задоволення потреб громадян в інформації й отриманні сервісних послуг) є висвітлення їхньої роботи на власних веб-сайтах. ...
754967
  Яців Р. Лабіринти пам"яті в мистецьких формах Ірми Осадци // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 17
754968
  Голобородько Я. Лабіринти пам"яті Патріка Модіано : про Нобелівського лауреата 2014 року // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 4. – С. 58-64
754969
  Корніяка М О. Лабіринти розуміння / М О. Корніяка. – К, 1990. – 47с.
754970
  Сердунич Л. Лабіринти, або Дурні баби : оповідання, поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
754971
  Бондар А.Д. Лабоpатоpнi i пpактичнi pоботи у вищiй школi / А.Д. Бондар, Л.А. Ранська. – Київ : Вища школа, 1977. – 77с. – (Бібліотека викладача)


  У книзi, написанiй на основi вивчення та аналiзу лiтеpатуpних джеpел, досвiду pоботи викладачiв вищоє школи i педагогiчних дослiджень, поpушенi важливi питання оpганiзацiє i методики пpоведення лабоpатоpних i пpактичних pобiт у вищiй школi. В нiй ...
754972
  Мончак Л. Лабова : Лемківське село нашої пам"яті / Лев Мончак, Іванна Полиняк, Надія Юськів; Фундація дослідження Лемківщини. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 92с., 12с. іл. – (Б-ка Лемківщини ; Число 41)
754973
  Ефимов И.М. Лаборантка / И.М. Ефимов. – Л, 1975. – 270с.
754974
  Коростелев П.П. Лаборатогрные приборы технического анализа / П.П. Коростелев. – М, 1987. – 287с.
754975
  Мамагадзе Г.Г. Лаборатоное моделирование взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Мамагадзе Г.Г.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 11л.
754976
  Альянаки П.Я. Лаборатоные весы и взвешивания / П.Я. Альянаки. – 2-е испр. и доп. – М-Л, 1938. – 107с.
754977
  Френкель А.Ш. Лаборатоные занятия в учебных заведениях профтехобразования / А.Ш. Френкель. – Москва, 1978. – 127с.
754978
  Жедек М.С. Лаборатоные работы по курсу органической химии / М.С. Жедек, Н.П. Клюшник. – К, 1968. – 255с.
754979
  Кумок В.Н. Лаборатоные работы по химии комплексных соединений / В.Н. Кумок, Н.А. Скорик. – Томск, 1983. – 141с.
754980
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден, 1963. – 32с.
754981
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
1. – 1963. – 471с.
754982
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
2. – 1963. – 666с.
754983
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
3. – 1963. – 285с.
754984
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
4. – 1963. – 249с.
754985
   Лаборатор. Центральное информационное бюро по лабораторной технике. – 1-е изд. – Дрезден
5. – 1963. – 66с.
754986
  Горбунова Ю.П. Лабораторая диагностика кишечных протозоозов / Ю.П. Горбунова. – М, 1989. – 33с.
754987
  Жданов Г.Б. Лаборатории в космосе / Г.Б. Жданов, И.П. Тиндо. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 192 с.
754988
  Реформатский И.А. Лаборатории для работ с радиактивными веществами. / И.А. Реформатский. – М., 1963. – 128с.
754989
   Лаборатория "Кванта". – Москва : Бюро "Квантум". – (Прил. к журналу КВАНТ №3/2000). – ISBN 5-85843-024-4
Вып.1. – 2000. – 128 с.
754990
   Лаборатория биохимии и физиологии растений (ЛАБИФР) / ныне ин-т физиологии растений. – Оттиск. АН СССР. Отчет за 1934 г. – 299-303с.
754991
  Казаков Б.И. Лаборатория внутри нас / Б.И. Казаков. – Москва : Знание, 1984. – 192с.
754992
  Малкин С. Лаборатория империи: политическая арифметика, социальная инженерия и решение "Хайлендской проблемы" Великобритании в конце XVII - первой половине XVIII вв. // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2014. – № 1. – С. 59-87. – ISBN 978-5-89423-110-5
754993
   Лаборатория металловедения. – М.-Л., 1939. – 448с.
754994
   Лаборатория металлографии. – М., 1957. – 695с.
754995
  Боровиков П.А. Лаборатория на морском дне / П.А. Боровиков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 136 с. : ил.
754996
  Евтехов Р.А. Лаборатория оцифровки Научной библиотеки Бурятского государственного университета // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 23-26
754997
  Суэтин А.С. Лаборатория шахматиста / А.С. Суэтин. – М., 1972. – 80с.
754998
  Суэтин А.С. Лаборатория шахматиста / А.С. Суэтин. – 2-е изд., перераб. – М., 1978. – 72с.
754999
   Лаборатория экспериментальной фонетики и психология речи. – М., 1950. – 31с.
755000
  Садиленко К.М. Лаборатория юного химика. / К.М. Садиленко. – М., 1960. – 82с.
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,