Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
753001
  Сірук М. "Лицемірство на марші" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 7


  "Як олігарх Пінчук запросив екс-прем"єра Камерона розказати про неприйняття корупції в Україні". В ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка відбулася публічна лекція екс-прем"єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона під назвою "Місце України у мінливому світі".
753002
  Крптева Г.Г. "Лицо" как лейтмотивный образ лирики Николая Заболоцкого: сематика и значение // Вестник Новосибирского государственного университета : научный журнал / Новосибирский государственный университет. – Новосибрск, 2011. – Т. 10, вып. 2 : Филология. – С. 151-157. – (История, филология). – ISSN 1818-7919
753003
  Аксенов Г.П. "Личность есть драгоценнейшая, величайшая ценность" (В.И. Вернадский: ноосфера, творчество, нравственность) : из цикла "История этических учений" / Г.П. Аксенов. – Москва : Знание, 1990. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Этика ; 11/1990)
753004
  Балабко О. "Лиш би Україна не була катами на хресті розіп"ята..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 липня (№ 29). – С. 12-13


  Відкриття у Вишгороді пам"ятної дошки Віктору Лісоволу стало демонстрацією незнищенности українського духу.
753005
   "Лише вільні, розкуті люди здатні творити..." // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Л.В. Губерський розмірковує: про освіту, про дослідницький університет, про кадри, про студентів, про випускників, про університет.
753006
  Стех М.Р. "Лише з еміграційним крилом українська культура стає цілісною" / Спілкувався Сергій Козак // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 5


  Розмова з відомим літературознавцем, письменником, керівником проекту "Енциклопедія України в інтернеті", автором циклу передач "Очима культури" про проект, дослідження творчості І. Костецького, літературу української діаспори.
753007
  Боберський І. "Лише зорганізована фізична сила запевнює народови свободу і незалежність" / матеріал підготувала Н. Осипчук // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 8 серпня (№ 85)


  "«Де сила, там воля витає»: чому Івана Боберського називали «піонером українського тіловиховання». «Світлим постатям європейської фізичної культури шведові Лінгові, німцеві Яну, чеху Тиршові, великому творцеві новітньої олімпійської ідеї, французові ...
753008
  Гусейнов Г. "Лише кохання тримає нас у щасті й польоті" / Розмову вела Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С.4-5


  Розмова з українським письменником про його щойно видану книжку "Між часом і морем", в якій багато місця займають спогади про Одесу, Причорномор"я
753009
  Андрущенко В. "Лише меншовартісні люди не цінують нашої освіти" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 15 (276). – С. 30-33.
753010
  Кравченко В. "Лише той, хто йде дорогою, приходить до мети" (художньо-концептуальні аспекти образу митця у повісті Р. Федоріва "Житіє ізографа Штефана") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 158-161
753011
  Гвоздик В. "Лише я..." // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Поезія.
753012
   "Лишние люди" в творчестве Тургенева и его предшественников. – Одесса, 1913. – 74 с.
753013
  Никольский С.А. "Лишние" и "новые" люди русской классической литературы: анализ морального сознания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 37-54. – ISSN 0236-2007
753014
  Рыдванов Н.Ф. "Лишние" люди в странах капитала / Н.Ф. Рыдванов. – Москва, 1981. – 95 с.
753015
  Тимошик М.С. "Лишусь навіки з чужиною..." = "Remaining forever in a foreign land..."/M.Tymoshyk : Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження / Микола Тимошик. – Вінніпег ; Київ : Укр. правосл. Собор св. Покрови ; Наша культура і наука, 2000. – 548 с. – Бібліогр.:с.511-548. – ISBN 966-95575-5-0
753016
  Тимошик М. "Лишусь навіки з чужиною...". Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження [презентація книги] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 1 - 8 листопада (№ 49). – С. 6


  Переднє слово (від Канади) написав протопресвітер О. Кравченко, (від України) ректор КНУ імені Тараса Шевченка В. Скопенко.
753017
  Кузіна Н. "Лібералізація" духовного життя подільського селянства (50-ті - початок 60-х років ХХ століття) / Н. Кузіна, Ю. Никитюк // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 49-52


  Розкривається суперечливий характер впливу періоду лібералізації на духовне життя подільського селянства, на основі польових етнографічних матеріалів, зібраних на території Вінницької області. На основе полевых этнографических материалов, собранных на ...
753018
  Багінський А.В. "Ліберальний мир" як концепція та практика врегулювання конфлікту // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 15-19. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
753019
  Сизоненко Сергій "Ліберійщина" : [миротворчий фоторепортаж] / Сизоненко Сергій, Клименко Олександр; фото О. Клименко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-27


  Майже двадцять років тому мав досвід служби в Берліні, де район дислокування нашої військової частини Карлсхорст уже давно прозивався по-свійськи - Карловка. Можливо, тому і не надав особливого значення повідомленню про те, що на початку XXI століття ...
753020
  Сизоненко Сергій "Ліберійщина" : [миротворчий фоторепортаж] / Сизоненко Сергій, Клименко Олександр; фото О. Клименко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-27


  Майже двадцять років тому мав досвід служби в Берліні, де район дислокування нашої військової частини Карлсхорст уже давно прозивався по-свійськи - Карловка. Можливо, тому і не надав особливого значення повідомленню про те, що на початку XXI століття ...
753021
  Каввадіас Н. [Лі / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1987. – 50 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-042-2
753022
  Вишня Остап Лицем до села : Усмішки / Вишня Остап. – 2-е вид. – Одеса : ДВУ, 1927. – 173с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
753023
  Голубев С.Т. Лицемерие, как основная черта наших мистических сект-хлыстов и скопцов / С. Голубев, проф. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1914. – 28 с. – Отд. оттиск: Голос церкви. 1914, № 3
753024
  Голубев С.Т. Лицемерие, как основная черта наших мистических сект хлыстов и скопцов / С.Т. Голубев, проф. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1914. – 57 с. – Отд. оттиск: Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем синоде. 1914
753025
  Солодарь Ц.С. Лицемеры / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1980. – 111с.
753026
  Литвинова Н.Н. Лицензии на доступ к сетевым удаленным ресурсам: поиск баланса интересов издателей и библиотек-пользователей // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 41 - 47. – ISSN 0130-9765
753027
  Литвинова Н.Н. Лицензии на доступ к сетевым удаленным ресурсам: продолжение темы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38 - 43. – ISSN 0130-9765
753028
   Лицензионная торговля в системе международных экономических отношений. – Киев, 1987. – 190с.
753029
  Городисский М.Л. Лицензионный договор / М.Л. Городисский, П.Д. Иванов. – М., 1961. – 52с.
753030
  Штумпф Г. Лицензионный договор / Г. Штумпф. – Москва, 1988. – 478с.
753031
  Амангельды А.А. Лицензионный договор // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 74-81. – (Право. Економіка. Управління)
753032
  Безклубный И.А. Лицензионный договор в патентном праве Украины : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Безклубный И. А.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1995. – 165л. – Бібліогр.:л.148-165
753033
  Игнатьев В. Лицензирование как процесс конституционно-административного регулирования отдельных видов деятельности / В. Игнатьев, Г. Костаке // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 4-7. – ISSN 1810-3081
753034
  Дик Н.Ф. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательного учреждения : книга современного руководителя: порядок и регламенты, положения и рекомендации, нормативно-правовое регулирование, региональный опыт / Н.Ф. Дик. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 288с. – (Административное управление образованием). – ISBN 5-222-07961-9
753035
  Городисский М.Л. Лицензированный договор во внешней торговле СССР : Автореф... наук: / Городисский М. Л.; АН СССР, Ин-т гос. и парав. – М., 1970. – 21л.
753036
  Шарбоннэ О. Лицензия Greative Commons: стратегические последствия для национальных библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-91. – ISSN 0130-9765
753037
  Квливидзе М. Лицо : стихи / М. Квливидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1981. – 136 с.
753038
  Бахревский В.А. Лицо : повести и рассказы / Владислав Бахревский. – Симферополь : Таврия, 1986. – 302, [2] с. : ил.
753039
  Голубовский Б.Г. Лицо автора в спектакле. / Б.Г. Голубовский. – М., 1972. – 144с.
753040
  Идеи Д. Лицо ангела. В ожидании Виллы / Д. Идеи. – Смоленск, 1995. – с.
753041
  Константинов Ю.И. Лицо Аэны : фантастические повесть и рассказы / Ю.И. Константинов. – Киев : Молодь, 1985. – 152с.
753042
   Лицо без маси. – М., 1992. – 174с.
753043
   Лицо Бога в дикой природе : Стихи и проза. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 44с. – (Природоохранная пропаганда ; Вып.23)
753044
  Алексеев А. Лицо буржуазного спорта / А. Алексеев. – Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 64 с.
753045
  Оганесов Н.С. Лицо в кадре : Повесть / Н.С. Оганесов. – Ростов-на-Дону, 1978. – 190 с.
753046
  Горбук В.С. Лицо в полоску / В.С. Горбук. – Минск, 1967. – 151с.
753047
  Биленкин Д.А. Лицо в толпе / Д.А. Биленкин. – Москва, 1985. – 288с.
753048
  Иванов Сергей Лицо Вечности / Иванов Сергей, Бах Нильс // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 90-91 : фото
753049
  Уварова И.П. Лицо вещей / И.П. Уварова. – М, 1963. – 40с.
753050
  Уоллес Э. Лицо во мраке / Э. Уоллес. – М, 1992. – 238с.
753051
  Белов В.М. Лицо войны : записки офицера / Вадим Белов. – Петроград : Книгоиздат. б. М.В. Попова, 1915. – 182, [1] с.
753052
  Крайний Л. Лицо врага / Л. Крайний. – Х., 1928. – 176с.
753053
  Волынский Л.Н. Лицо времени. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1962. – 223с.
753054
  Волынский Л.Н. Лицо времени. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1965. – 223с.
753055
  Волынский Л.Н. Лицо времени. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1971. – 238с.
753056
  Волынский Л.Н. Лицо времени. / Л.Н. Волынский. – 4-е изд. – Москва, 1982. – 238с.
753057
  Гердов К.Н. Лицо встречи / К.Н. Гердов. – Сухуми, 1978. – 98с.
753058
  Максимов А.А. Лицо газеты / А.А. Максимов. – Ленинград, 1970. – 72 с.
753059
  Цыпленков К.М. Лицо газеты. / К.М. Цыпленков. – М., 1963. – 100с.
753060
  Злотников Н.М. Лицо друга / Н.М. Злотников. – М., 1988. – 206с.
753061
  Суковатая В.А. Лицо другого : телесные образы другого в культурной антропологии / Виктория Суковатая ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-623-593-3
753062
  Львов М.Д. Лицо души / М.Д. Львов. – М., 1977. – 32с.
753063
   Лицо души. – Челябинск, 1980. – 174с.
753064
  Кторова А. Лицо Жар- птицы / А. Кторова. – Москва, 1990. – 298с.
753065
   Лицо за маской : Печему мы такие разные: Маски // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 102-103 : Іл. – ISSN 1029-5828
753066
  Головенко Р.В. Лицо земли / Р.В. Головенко. – К., 1963. – 79с.
753067
  Тхагазитов З.М. Лицо земли : стихи / Зубер Тхагазитов ;. – Москва : Современник, 1974. – 128 с.
753068
  Кофман Р.И. Лицо Земли / Р.И. Кофман. – К, 1996. – 72с.
753069
  Бабаевский С.П. Лицо земли. Из китайских дневников / Бабаевский С.П. ; ил.: П. Караченцова. – Москва : Воениздат, 1957. – 48 с. : ил. – (Б-чка журн. "Советский воин" / Глав. полит. упр. М-ва обороны СССР ; № 5 (312))
753070
  Латышев И.А. Лицо и изнанка "экономического чуда" Японии / И.А. Латышев. – Москва, 1970. – 64с.
753071
  Васильев О.С. Лицо и изнанка буржуазной демократии. / О.С. Васильев. – Москва, 1958. – 64с.
753072
  Хэ Цю Лицо и маска / Хэ Цю. – М, 1958. – 18с.
753073
  Крутоголов М.А. Лицо и маска буржужазных выборов / М.А. Крутоголов. – М., 1970. – 64с.
753074
  Руденко И.П. Лицо и маска: Заметки публициста. / И.П. Руденко. – М., 1990. – 377с.
753075
  Катеринич В.М. Лицо империалистической казармы. / В.М. Катеринич. – М, 1965. – 78с.
753076
  Соснов А. Лицо кольца. Научно-образовательные проекты свяжут знаменитые пригороды Петербурга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  Директор Национального исследовательского центра “Курчатовский институт” член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук использовал очередной приезд в Санкт-Петербург - на заседание экспертного совета СПбГУ и совещание с заведующими кафедрами физического ...
753077
  Дени В.Н. Лицо международного меньшевизма / [политические карикатуры] Дени ; общ. ред. А. А. Антонова ; [вступ. ст. "Мастер революционной карикатуры" / А. Назаров]. – Москва : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1932. – [130] с. : ил. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
753078
  Коротич В.А. Лицо ненависти / В.А. Коротич. – М., 1983. – 192с.
753079
  Коротич В.А. Лицо ненависти / В.А. Коротич. – Москва : Советский писатель, 1985. – 304 с.
753080
  Онетти Х.К. Лицо несчастья / Х.К. Онетти. – М, 1983. – 111с.
753081
  Родионов Ф. Лицо областей Казахстана / Ф. Родионов. – Алма-Ата; Москва, 1932. – 80с.
753082
  Кунин В.В. Лицо одушевленное / В.В. Кунин. – М, 1969. – 288с.
753083
  Мазаев В.М. Лицо осушит ветер / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1978. – 142с.
753084
  Цыганов О.В. Лицо районной газеты. / О.В. Цыганов. – М., 1969. – 87с.
753085
  Рыжков В.Н. Лицо районной газеты. / В.Н. Рыжков, О.Н. Михальчук. – М, 1986. – 133с.
753086
  Коновалов М.А. Лицо со шрамом : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. – Ижевск : Удмуртия, 1965. – 176 с.
753087
  Коновалов М.А. Лицо со шрамом : роман / М.А. Коновалов; пер. с удм. С.Никитина. – Ижевск : Удмуртия, 1978. – 176 с.
753088
   Лицо советского киноактера. – Москва, 1935. – 248с.
753089
  Дракохруст А.А. Лицо твое / А.А. Дракохруст. – Минск, 1982. – 159с.
753090
  Креков В.А. Лицо твое: стихотворения / В.А. Креков. – Кемерово, 1980. – 54с.
753091
  Холодов Е.Г. Лицо театра: статьи и рецензии разных лет / Е.Г. Холодов. – М., 1979. – 327с.
753092
  Джилас М. Лицо тоталитаризма / М. Джилас. – М, 1992. – 539с.
753093
  Грешнов М.Н. Лицо фараона / М.Н. Грешнов. – Ставрополь, 1971. – 168с.
753094
   Лицо Франции.. – М., 1972. – 66с.
753095
  Хаританович Эд. Лицо человека / Эд. Хаританович. – Москва, 1942. – 32с.
753096
  Куприянов В.В. Лицо человека / В.В. Куприянов. – М, 1988. – 268с.
753097
  Винокуров Е.М. Лицо человеческое / Е.М. Винокуров. – Москва, 1960. – 231с.
753098
  Стрельцова А.Л. Лицо, открытое солнцу / А.Л. Стрельцова. – Ташкент, 1970. – 197с.
753099
  Павлинов В.К. Лицо. Книга стихов / В.К. Павлинов. – М., 1968. – 94с.
753100
  Лихачев Н.П. Лицово житие святых Благоверных князей русских Бориса и Глеба : По рукописям конца XV столетия / Н.П. Лихачев. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1907. – [2], 41 с., 42 л. ил., факс. : + ил в тексте
753101
   Лицом к аренде. – М., 1990. – 365с.
753102
  Печищев П.В. Лицом к ветру. / П.В. Печищев. – Уфа, 1959. – 92с.
753103
  Шур Я.И. Лицом к врагу / Я.И. Шур. – Москва, 1945. – 44с.
753104
  Рождественский В.А. Лицом к заре / В.А. Рождественский. – Л., 1976. – 127с.
753105
  Кашежева И.И. Лицом к истоку. / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1986. – 215с.
753106
  Казинцев А.И. Лицом к истории / А.И. Казинцев. – Москва : Современник, 1989. – 188 с.
753107
  Шкапа И. Лицом к лицу / И. Шкапа. – М, 1934. – 272с.
753108
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока
1. – 1948. – 324 с.
753109
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока
2. – 1949. – 287 с.
753110
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока
3. – 1950. – 348 с.
753111
  Леонов В.Н. Лицом к лицу : Воспоминания морского разведчика в литературной записи С. Глуховского / В.Н. Леонов. – Москва : Военное издательство, 1956. – 152 с.
753112
  Лебеденко А.Г. Лицом к лицу / А.Г. Лебеденко. – Л., 1957. – 639с.
753113
  Лупан А.П. Лицом к лицу : стихи / Андрей Лупан; пер. с молд. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1957. – 183 с.
753114
  Леонов В.Н. Лицом к лицу / В.Н. Леонов. – М, 1957. – 152с.
753115
  Лебеденко А.Г. Лицом к лицу / А.Г. Лебеденко. – Л., 1958. – 641с.
753116
  Айтматов Ч.Т. Лицом к лицу : сб. рассказов : [пер. с киргиз.] / Ч. Айтматов. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 142 с. : ил.
753117
  Ржезач В. Лицом к лицу / В. Ржезач. – Москва, 1959. – 196с.
753118
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Москва : Советский писатель, 1961. – 776 с.
753119
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Москва, 1963. – 848 с.
753120
  Кутатели А.Н. Лицом к лицу : роман / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1965. – 768 с.
753121
   Лицом к лицу. – Горький, 1966. – 239с.
753122
  Лебеденко А.Г. Лицом к лицу / А.Г. Лебеденко. – М-Л, 1967. – 612с.
753123
  Лебеденко А.Г. Лицом к лицу / А.Г. Лебеденко. – Л., 1972. – 590с.
753124
  Морару Н. Лицом к лицу / Н. Морару. – Бухарест, 1976. – 47с.
753125
  Семенов Ю.С. Лицом к лицу / Ю.С. Семенов. – Москва, 1983. – 464с.
753126
  Семенов Ю.С. Лицом к лицу / Семенов Ю.С. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1988. – 351 с.
753127
  Китайнер М.Г. Лицом к лицу : [сборник] / Михаил Китайнер ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора, клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
753128
   Лицом к лицу с Америкой. – Москва, 1959. – 680с.
753129
  Есипов Владимир Лицом к лицу с леопардом. На расстоянии вытянутой лапы / Есипов Владимир, Малеев Валерий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 48-57 : фото. – ISSN 1029-5828
753130
   Лицом к лицу с небом. – Москва, 1978. – 48 с.
753131
  Войнов А.А. Лицом к лицу с опасностью / А.А. Войнов. – Москва, 1974. – 132с.
753132
  Чунихин В.А. Лицом к лицу с СД: Докум. очерки о партизан. движении в Николаев. обл. во время ВОВ. / В.А. Чунихин. – Одесса, 1987. – 206с.
753133
  Ломунов К.Н. Лицом к лицу с Толстым / К.Н. Ломунов. – Тула, 1966. – 41с.
753134
  Бебутов Г.В. Лицом к лицу с читателем. О. Маяковском / Г.В. Бебутов. – Тбилиси, 1965. – 98 с.
753135
   Лицом к лицу. Новые технологии сближают студентов и наставников: интервью / беседу вела Е. Цыпленкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  Проректор Открытого университета Великобритании, бывший президент Европейской сети дистанционного и электронного обу­чения, а ныне ее почетный член Алан Тейт посетил на днях Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Он ...
753136
  Четверов В. Лицом к облаку. Корпоративные библиотечные технологии автоматизации / Владимир Четверов // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы ; Гос. бюджетное учреждение культуры г. Москвы "Центр. универсальная науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2013. – № 2. – С. 13-17
753137
  Воробьев Е.З. Лицом к огню / Е.З. Воробьев. – Москва, 1947. – 48с.
753138
  Исбах А.А. Лицом к огню / А.А. Исбах. – Москва, 1958. – 316 с.
753139
  Карпеко В.К. Лицом к огню / В.К. Карпеко. – Київ, 1959. – 283с.
753140
  Коряков О.Ф. Лицом к огню / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1961. – 160с.
753141
  Коряков О.Ф. Лицом к огню / О.Ф. Коряков. – М., 1962. – 112с.
753142
  Харчиков А.Т. Лицом к огню / А.Т. Харчиков. – Тула, 1965. – 229с.
753143
  Олейников Т.Л. Лицом к огню / Т.Л. Олейников. – М., 1965. – 206с.
753144
  Баюканский А.Б. Лицом к огню / А.Б. Баюканский. – Воронеж, 1972. – 232с.
753145
  Машковцев В.И. Лицом к огню / В.И. Машковцев. – М., 1973. – 103с.
753146
  Крючков А.С. Лицом к огню / А.С. Крючков. – Алма-Ата, 1975. – 52с.
753147
  Глотов В.И. Лицом к огню / В.И. Глотов. – Львов, 1975. – 103с.
753148
  Пагирев Г.В. Лицом к огню / Г.В. Пагирев. – М, 1982. – 111с.
753149
  Дружинин Н.К. Лицом к огню / Н.К. Дружинин. – М, 1987. – 205с.
753150
  Багандов Г.Б. Лицом к огню : стихи и поэмы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Газим-Бег Багандов ; пер. с дарг. Е. Николаевская ; [худож. А. Борисов]. – Москва : Детская литература, 1989. – 60, [3] с. – ISBN 5-08-000892-X
753151
  Скороходов М.Е. Лицом к океану / М.Е. Скороходов. – М., 1958. – 104с.
753152
  Котыш Н.Т. Лицом к океану / Н.Т. Котыш. – Москва, 1981. – 208 с.
753153
  Новиков И.Г. Лицом к опасности : докум. повесть / иван Новиков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 280 с.
753154
  Новиков И.Г. Лицом к опасности : докум. повесть / ван Новиков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 256 с.
753155
  Москалев Ф.С. Лицом к опасности / Ф.С. Москалев. – Киев, 1976. – 166с.
753156
   Лицом к победе. – М., 1985. – 110с.
753157
  Барзыкин Юрий Лицом к потребителю : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 16-17 : Фото
753158
   Лицом к правде. – М., 1987. – 261с.
753159
  Кормышев В.В. Лицом к природе / В.В. Кормышев, А.Д. Коган. – Донецк, 1990. – 142 с. : ил. – ISBN 5-7740-0369-8
753160
  Шальнев Б.М. Лицом к рассвету / Б.М. Шальнев. – М., 1974. – 70с.
753161
  Шкода В.Г. Лицом к рассвету / В.Г. Шкода. – К., 1986. – 188с.
753162
   Лицом к Росссии. – М., 1974. – 80с.
753163
  Егоров В. Лицом к свету / В. Егоров. – Саранск, 1965. – 40с.
753164
  Бурова Н.П. Лицом к свету / Н.П. Бурова. – М., 1971. – 111с.
753165
  Чернухин И.А. Лицом к свету. / И.А. Чернухин. – Белград, 1960. – 80с.
753166
  Сатармина Светлана Лицом к Селигеру : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 74-75 : Фото
753167
  Трусов И. Лицом к солнцу / И. Трусов. – Москва, 1935. – 56с.
753168
  Кикинов Д.Б. Лицом к солнцу / Д.Б. Кикинов. – Петрозаводск, 1962. – 103 с.
753169
  Кобзев И.И. Лицом к солнцу / И.И. Кобзев. – Москва, 1962. – 135с.
753170
  Кобзев И.И. Лицом к солнцу / И.И. Кобзев. – Москва, 1963. – 135с.
753171
  Шкавро Л.Г. Лицом к солнцу / Л.Г. Шкавро. – Москва, 1967. – 91 с.
753172
  Мартынов Н.И. Лицом к солнцу / Н.И. Мартынов. – М, 1977. – 61с.
753173
  Поляков Н.В. Лицом к солнцу. / Н.В. Поляков. – Смоленск, 1969. – 32с.
753174
   Лицом к человеку. – Челябинск, 1961. – 108с.
753175
  Резник С.Е. Лицом к человеку / С.Е. Резник. – Москва, 1981. – 127 с.
753176
  Шкловский Е.А. Лицом к человеку / Е.А. Шкловский. – М., 1989. – 63с.
753177
  Хохлов Н С. Лицом на лето. / Н С. Хохлов. – М., 1976. – 93с.
753178
  Фінковська Ю. Лиця ялиці / Юля Фінковська. – Львів : Піраміда, 2019. – 110, [1] с. – ISBN 978-966-441-585-6
753179
  Лепнева С.Г. Личинка Oligoplectrodes potanini Mart (Trichoptera) / С.Г. Лепнева, 1933. – 115-118с.
753180
  Милейковский С.А. Личинки (преимущественно Polychaeta и Gastropoda) и экология нереста морских донных беспозвоночных с пелагическим развитием на примере Баренцева, Белого, Норвежского морей и Гольфстрима : Автореф... кандидата биол.наук: / Милейковский С.А.; АН СССР. Ин-т океанологии. – М., 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
753181
  Дастюг Г. Личинки амфибий как биологические реагенты / Г. Дастюг и Ж. Сукиер ; пер. с фр. Г.Я. Змеева ; под ред. и с предисл. акад. Е.Н. Павловского. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1949. – 160 с. – Библиогр.: с. 147-157
753182
  Мамаев Б.М. Личинки галлиц, Diptera, Cecidomyiidae. Сравнительная морфология, биология, определительные таблицы / Б.М. Мамаев, Н.П. Кривошеина. – Москва, 1965. – 279с.
753183
   Личинки десятиногих раков в планктоне западнокачатского шельфа : Автореф... канд. биол.наук: / Макаров Р. Р,; Макаров Р. Р,; Ин-т океанолог. АН СССР. – М., 1968. – 35л.
753184
  Оглоблин Д.А. Личинки жуков-листоедов (coleoptera,chrysomelidae) европейской части СССР / Д.А. Оглоблин, Л.Н. Медведев. – Ленинград : Наука, 1971. – 123с.
753185
  Долин В.Г. Личинки жуков-щелкунов / В.Г. Долин. – К., 1964. – 208с.
753186
  Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейств Podonominae и Tanypodinae фауны СССР / В.Я. Панкратова. – Ленинград : Наука, 1977. – 152 с.
753187
  Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейств PODONOMINAE и TANYPODINAE фауны СССР / В.Я. Панкратова. – Ленинград : Наука, 1977. – 153 с.
753188
  Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Chironominae фауны СССР / В.Я. Панкратова. – Ленинград : Наука, 1983. – 296с.
753189
  Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Orthocladinae фауны СССР. / В.Я. Панкратова. – Ленинград : Наука, 1970. – 344с.
753190
  Лепнева С.Г. Личинки и куколки подотряда кольчатощупиковых / С.Г. Лепнева. – М.-Л., 1964. – 1-563с.
753191
  Лепнева С.Г. Личинки и куколки подотряда цельнощупиковых / С.Г. Лепнева. – М.-Л.
2. – 1966. – 1-563с.
753192
  Савойская Г.И. Личинки кокцинеллид фауны СССР / Г.И. Савойская. – Л., 1983. – 243с.
753193
  Мончадский А.С. Личинки комаров / А.С. Мончадский. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 383с.
753194
  Макаров Р.Р. Личинки креветок, раков-отшельников и крабов Западнокамчатского шельфа и их распределение / Р.Р. Макаров. – М., 1966. – 164с.
753195
  Мончадский А.С. Личинки кровососущих комаров СССР и сопредельных стран / подсем. Culicinae. / А.С. Мончадский. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва-Л., 1951. – 291с.
753196
   Личинки морских двухстворчатых молюсков и иглокожих. – М., 1983. – 215с.
753197
  Милейковский С.А. Личинки морских донных беспозвоночных и их роль в биологии моря / С.А. Милейковский. – Москва : Наука, 1985. – 119с.
753198
  Грунин К.Я. Личинки оводов домашних животных СССР / К.Я. Грунин. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1953. – 124с.
753199
  Кудряшева И.В. Личинки певчих цикад фауны СССР. / И.В. Кудряшева. – Москва, 1979. – 159с.
753200
  Кузьмович Л.Г. Личинки печеночного сосальщика в условиях высокогорных пастбищ-полонин Украинских Карпат. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузьмович Л.Г.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1964. – 23л.
753201
  Медведев С.И. Личинки пластинчатоусых жуков фауны СССР / С.И. Медведев. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1952. – 344с.
753202
  Лепнева С.Г. Личинки ручейников бассейна реки Чульчи / С.Г. Лепнева. – Томск
3. – 1950. – 119-126с.
753203
  Лепнева С.Г. Личинки ручейников в озёрах Катунских Альп / С.Г. Лепнева. – 263-268с.
753204
  Лепнева С.Г. Личинки ручейников водоёмов Мещерской низменности / С.Г. Лепнева. – Москва : ГЛАВНАУКА, 1929. – 12 с.
753205
  Лепнева С.Г. Личинки ручейников из пещер Закавказья // Насекомые - [Компакт - 252388]. – С. 79-85


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову
753206
  Попова А.Н. Личинки стрекоз фауны СССР. / А.Н. Попова. – М.-Л., 1953. – 236с.
753207
  Шаронов И.В. Личинки тендипедид (Tendipedidae) озера Севан / И.В. Шаронов. – Ереван, 1950. – 12с.
753208
  Круглова В.М. Личинки тендипедид бассейна реки Чульчи / В.М. Круглова. – Томск : Изд. Томского ун-та, 1950. – 127-136 с. – (Труды Томского государственного университета имени В.В. Куйбышева ; Вып. 3)
753209
  Шаронов И.В. Личинки тендипедид озера Севан. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаронов И.В.; Акад.наук Армян.ССР.Отдел.биол.наук. – Ереван, 1950. – 12 с.
753210
  Долгих А.В. Личинки трематод - паразиты моллюсков крымского побережья Черного моря : Автореф... кандидата биол.наук: / Долгих А.В.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Севастополь-Львов, 1965. – 20л.
753211
  Черногоренко М.И. Личинки трематод в моллюсках Днепра и его водохранилищ / М.И. Черногоренко. – Киев, 1983. – 210с.
753212
  Фролова Е.Н. Личинки трематод в моллюсках озер Южной Карелии. / Е.Н. Фролова. – Л., 1975. – 183с.
753213
  Здун В.І. Личинки трематод в прісноводних молюсках України / В.І. Здун; О.П.Маркевич. – Київ, 1961. – 144с.
753214
  Шахматова Р.А. Личинки трематод пресноводных моллюсков Среднего Поволжья и экспериментальное изучение их биологии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шахматова Р.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Казан.ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Горький, 1961. – 15л.
753215
  Гладунко И.И. Личинки трематод рода Sanguinicola Plehn, 1905 фауны западных областей Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Гладунко И.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20 с.
753216
  Насимов Х. Личинки троматод пресноводных моллюсков Самаркандской и Бухарской областей УзССР : Автореф... канд. биол.наук: / Насимов Х.; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 28л.
753217
  Ротовская В.С. Личинки хирономид в рыбоводных прудах Правобережья лесостепи УССР и пути повышения их биомассы : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Ротовская В.С.; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 22л.
753218
  Линдберг Г.У. Личинкоядные рыбы Средней Азии / Г.У. Линдберг. – Москва; Ленинград, 1947. – 56с.
753219
  Кротова М. Личины советского империализма в Маньчжурии в 1920-х гг. // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2021. – 1. – С. 137-183. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
753220
   Личная безопасность. – Смоленск : Русич, 1997. – 448с. – (Азбука-классика). – ISBN 588590779Х
753221
  Осипов В.О. Личная библиотека / В.О. Осипов. – М, 1954. – 56с.
753222
  Смирнова А.Д. Личная библиотека А.М. Горькогов Москве / А.Д. Смирнова. – Москва
Кн. 1. – 1981. – 412с.
753223
  Смирнова А.Д. Личная библиотека А.М. Горькогов Москве / А.Д. Смирнова. – Москва
Кн. 2. – 1981. – 228с.
753224
  Динершетйн Е.А. Личная библиотека В.В.Маяковского / Е.А. Динершетйн. – М., 1983. – 33с.
753225
  Хисамутдинов А.А. Личная библиотека В.К. Арсеньева // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 3. – С. 277-285. – ISSN 0869-608Х
753226
  Боброва М.И. Личная библиотека Е.И. Станевича (1775-1835) в фонде Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2010. – № 8/9. – С. 67-70. – ISSN 2227-183Х
753227
  Шефнер В.С. Личная вечность : Стихи разных лет / В.С. Шефнер. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 287с.
753228
  Сергиевич Д.Г. Личная война / Д.Г. Сергиевич. – Киев, 1983. – 270с.
753229
  Зарубин Г.П. Личная гигиена / Г.П. Зарубин. – М, 1973. – 95с.
753230
  Суханова С.Н. Личная жизнь / С.Н. Суханова. – К., 1966. – 102с.
753231
  Сафонов Э.И. Личная жизнь / Э.И. Сафонов. – М., 1973. – 222с.
753232
  Зощенко М.М. Личная жизнь / М.М. Зощенко. – М, 1977. – 48с.
753233
  Волчкова Л.Н. Личная жизнь : [Текст] / Л.Н. Волчкова. – Москва : Современник, 1987. – 283,2с. – В изд. также : Странники : Рассказы / А. Сельянова. – (Книжка в книжке)
753234
  Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона / Л.О. Красавчикова. – М., 1983. – 160с.
753235
  Гейдеко В.А. Личная жизнь директора / В.А. Гейдеко. – М., 1980. – 303с.
753236
  Гейдеко В.А. Личная жизнь директора / В.А. Гейдеко. – Ставрополь, 1984. – 302с.
753237
  Михеева С.И. Личная жизнь Степана Силина / С.И. Михеева. – М., 1959. – 463с.
753238
  Канович Григорий Личная жизнь. / Канович Григорий. – Вильнюс, 1967. – 309 с.
753239
  Голод С.И. Личная жизнь: любовь, отношения полов / С.И. Голод. – Л., 1990. – 30с.
753240
  Петрухин И.Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. / И.Л. Петрухин. – М., 1989. – 189с.
753241
  Синенко А.И. Личная материальная заинтересованность и формы ее проявления при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Синенко А.И. ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев, 1971. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
753242
  Синенко А.И. Личная материальная заинтересованность и формы ее проявления при социализме / А.И. Синенко. – К., 1974. – 160с.
753243
  Пташко Б.Д. Личная материальная ответственность в процессе социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: / Пташко Б.Д.; КГУ. – Киев, 1973. – 200л. – Бібліогр.:л.173-190
753244
  Сочень Т.С. Личная педагогическая система преподаателя / Т.С. Сочень. – М, 1978. – 39с.
753245
  Черепанова Н.М. Личная репка. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1962. – 51с.
753246
  Ерошенко А.А. Личная собственность в гражданском праве / А.А. Ерошенко. – Москва, 1973. – 207с.
753247
  Караулов В.П. Личная собственность в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Караулов В.П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1964. – 24л.
753248
  Садыхова Л.М. Личная собственность в период строительства коммунизма. (На материалах АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Садыхова Л.М.; Азербайдж. ин-т нар. хоз-ва им. Буниат-заде. – Баку, 1969. – 24л.
753249
  Семенюта О.Г. Личная собственность в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Семенюта О.Г.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 20л.
753250
  Владимирский Е.А. Личная собственность в системе производственных отношений социалистического общества / Е.А. Владимирский. – Ленинград, 1974. – 115 с.
753251
  Радаев В.В. Личная собственность в социалистическом обществе / В.В. Радаев. – М, 1963. – 55с.
753252
  Тишкевич Иван Станиславович Личная собственность граждан под охраной закона: Уголовно-правовые аспекты / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : Изд-во БГУ, 1983. – 144с.
753253
  Гриценко Ирина Александровна Личная собственность и ее роль в системе производственных отношений развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриценко Ирина Александровна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1981. – 23л.
753254
  Корниенко В.П. Личная собственность как социалистическое производственное отношение / В.П. Корниенко. – К, 1974. – 213с.
753255
  Владимирский Е.А. Личная собственность как экономическое отношение / Е.А. Владимирский. – Ленинград, 1977. – 151с.
753256
  Балясников А.М. Личная собственность при переходе к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Балясников А.М. ; Киевский торгово-экономический ин-т. – Киев, 1970. – 22 с.
753257
  Логвиненко В.К. Личная собственность при переходе к коммунизму. / В.К. Логвиненко, А.М. Балясников. – Киев, 1971. – 132с.
753258
  Корниенко Н.И. Личная собственность при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Корниенко Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. Кафедра п. – Киев, 1969. – 23 с.
753259
  Корниенко Н.И. Личная собственность при социализме : Дис... канд. эконом.наук: 590 / Корниенко Н.И.; КГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук .Кафера полит.экономии. – Киев, 1969. – 269л. – Бібліогр.:л.251-269
753260
  Саркисян М.Т. Личная собственность при социализме и основные тенденции ее развития : Автореф... канд. экон.наук: / Саркисян М. Т.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 23л.
753261
  Джулакидзе Ш.Г. Личная собственность семьи колхозника. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Джулакидзе Ш.Г.; Ан Гр.ССР. – Тбилиси, 1970. – 26л.
753262
  Андреев Михаил Александрович Личная собственность, как экономическая форма личных потребностей в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Андреев Михаил Александрович; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
753263
   Личните документи като исторически извор. – София : Издателство на българската академия на науките, 1987. – 384 с.
753264
   Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски. – София : "Наука и изкуство", 1987. – 162 с. : ил.
753265
  Гафуров А. Лично-собственные имена в таджикском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Гафуров А.; Отд. востоковедения и письм. наследия АН Таджик. ССР. – Душанбе, 1964. – 14л.
753266
  Коношенко М.Б. Лично-числовое маркирование в языке кпелле: к типологии согласования по лицу и числу // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 95-114. – ISSN 0373-658Х


  Хорошо известно, что в африк. языках часто встречаются сложные системы согласования по именному классу, - таковы, напр., языки банту и многие др. представители макросемьи нигер-конго. В языках семьи манде нет именной классификации и согласования по ...
753267
  Максимов М.Д. Лично известен. Кинопоэма. / М.Д. Максимов. – М., 1958. – 153с.
753268
  Максимов М.Д. Лично известен. Повесть о товарище Камо. / М.Д. Максимов. – М., 1961. – 159с.
753269
  Суслов В.Н. Лично известны / В.Н. Суслов. – Л, 1986. – 94с.
753270
  Степичев М.И. Лично ответствен / М.И. Степичев. – М., 1986. – 79с.
753271
  Пеунов В.К. Лично ответственен / В.К. Пеунов. – Москва : Политиздат, 1980. – 239с.
753272
  Харламов С.И. Лично ответственен / С.И. Харламов. – М, 1983. – 72с.
753273
  Анашенков Б.А. Лично причастен / Б.А. Анашенков; Борис Анашенко. – Москва : Совецкая Россия, 1977. – 80 с. – (Человек среди людей)
753274
   Лично причастны : (Сборник статей). – Харьков : Прапор, 1977. – 158 с.
753275
  Подзорова Н.А. Лично причастны / Н.А. Подзорова. – М : Знание, 1980. – 64 с.
753276
  Медников А.М. Лично причастны / А.М. Медников. – М, 1990. – 318с.
753277
  Цыбин В.Д. Личное время / В.Д. Цыбин. – М., 1988. – 237с.
753278
  Алешин В.С. Личное дело : повесть / В.С. Алешин ; ил. Н. Бортников. – Симферополь : Крымиздат, 1960. – 173 с. : ил.
753279
  Блинов Б. Личное дело / Б. Блинов. – М, 1985. – 279с.
753280
   Личное дело №. – М., 1991. – 271с.
753281
  Донских О.А. Личное дело духовной культуры : (размышления о библиотеке) / Олег Альбертович Донских // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 21-26. – ISSN 0869-608Х


  Библиотека рассматривается как собрание текстов на различных носителях, как место и способ коммуникации с прошлым. В свою очередь, характер коммуникации определяет бытие библиотеки как способа организации духовного опыта человечества. В статье ...
753282
  Донцова Д.А. Личное дело Женщины-кошки : роман. Нежный супруг олигарха : главы из нового романа. Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-22452-4
753283
  Кравченко В.В. Личное дело следователя Дудникова / В.В. Кравченко. – Воронеж, 1990. – 206с.
753284
  Щипахина Л.В. Личное дело. / Л.В. Щипахина. – МоскваЛ., 1966. – 63с.
753285
  Маркин Е.Ф. Личное дело. Лирика / Е.Ф. Маркин. – Рязань, 1961. – 120с.
753286
  Феофанов Ю.В. Личное достояние и личное достоинство / Ю.В. Феофанов. – М, 1966. – 199с.
753287
  Левитин Л.И. Личное и общественное / Л.И. Левитин. – Фрунзе, 1982. – 79 с.
753288
  Шолак З. Личное имя и его субститут в творчестве Иво Андрича // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 0132-1366
753289
  Васильев А.Н. Личное местоимение / А.Н. Васильев. – Москва, 1955. – 152с.
753290
  Ирошников А.М. Личное мнение / А.М. Ирошников. – М, 1960. – 18с.
753291
   Личное мнение. – М., 1987. – 429с.
753292
   Личное мнение : Сборник писательской публицистики. – Москва : Советский писатель
вып.2. – 1990. – 576с.
753293
   Личное мнение : Сборник писательской публицистики. – Москва : Советский писатель
Вып. 3. – 1990. – 544с.
753294
  Губанов О.С. Личное оружие / О.С. Губанов. – Владивосток, 1985. – 287с.
753295
  Гаврилов П. Личное отношение / П. Гаврилов. – Москва ; Ленинград, 1963. – 56 с.
753296
  Киприянов Ю.Н. Личное подворье. / Ю.Н. Киприянов. – Пермь, 1990. – 246с.
753297
  Шмелев Г.И. Личное подсобное хозяйство / Г.И. Шмелев. – Москва, 1985. – 64с.
753298
  Лысова Л.В. Личное подсобное хозяйство в период развитого социализма (политэкономич. аспект) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лысова Л.В.; Саратов. гос. ун-тет. – Саратов, 1981. – 17л.
753299
  Бондарь Тамара Прокофьевна Личное подсобное хозяйство в системе агропромышленного комплекса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бондарь Тамара Прокофьевна; МВ и ССО УССР. Ин-т повышения квалификации при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Полтава, 1987. – 19л.
753300
  Бондарь Т.П. Личное подсобное хозяйство в системе агропромышленного комплекса. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бондарь Т.П.; МВ и ССО УССР. ИПК обществ. наук при КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра полит.экономии. – К., 1987. – 177л. – Бібліогр.:л.160-177
753301
  Майовец Е.И. Личное подсобное хозяйство в системе производственных отношений агропромышленного комплекса : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Майовец Е. И.; Львов. ГУ. – Львов, 1986. – 24 с.
753302
  Калугина З.И. Личное подсобное хозяйство в СССР: проблемы и перспективы / З.И. Калугина, Т.П. Антонова. – Новосибирск, 1984. – 190с.
753303
  Калугина З.И. Личное подсобное хозяйство в СССР: Социал. регуляторы и результаты развития / З.И. Калугина. – Новосибирск, 1991. – 238с.
753304
   Личное подсобное хозяйство в условиях пгропромышленной интеграции. – Москва, 1988. – 160 с.
753305
  Пясецкая-Устич Личное подсобное хозяйство и его роль в становлении крестьянского хозяйства на этапе перехода к рыночным отношениям : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Пясецкая-Устич С.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 18 с.
753306
  Григоровский В.Е. Личное подсобное хозяйство колхозников, рабочих и служащих в СССР. / В.Е. Григоровский, М.А. Алексеев. – Л., 1968. – 100с.
753307
  Белянов В.А. Личное подсобное хозяйство при социализме / В.А. Белянов. – Москва : Экономика, 1970. – 184 с.
753308
  Вилимавичюс Личное подсобное хозяйство при социализме: его место, роль и тенденции развития. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Вилимавичюс А.-И. С; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 34л.
753309
  Антонова Т.П. Личное подсобное хозяйство сельского населения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Антонова Т.П. – Новосибирск, 1978. – 24 с.
753310
  Шмелев Г.И. Личное подсобное хозяйство: возможности и перспективы / Г.И. Шмелев. – Москва, 1983. – 95с.
753311
  Попова О.Л. Личное подсобное хозяйство: кооперация и интеграция / О.Л. Попова. – Киев : Наукова думка, 1991. – 79 с.
753312
  Устюкова В.В. Личное подсобное хозяйство: правовой режим имущества. / В.В. Устюкова. – М., 1990. – 123с.
753313
  Ташинева А.С. Личное потрбеление и закономерности его развития в перирод развитого социализма (на матер. колх. УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ташинева А. С. ; Киев. торг. экон. ин-т. – Киев, 1973. – 23 с.
753314
   Личное потребление в механизме воспроизводства населения. – Рига, 1983. – 172с.
753315
  Иванов Ю.М. Личное потребление в прошлом и в настоящем / Ю. Иванов. – Москва : Карпов Е.В., 2015. – 51, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9598-0176-2


  В пр. №1700167 напис: Дар автора библиотеке Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. 20 / VI 2015. Підпис
753316
  Бондаренко Е.Л. Личное потребление в условиях экономической интеграции стран - членов СЭВ / Е.Л. Бондаренко. – М, 1984. – 112с.
753317
  Федоров В.П. Личное потребление в ФРГ: социальная дифференциация, динамика, структура / В.П. Федоров. – Москва, 1974. – 183с.
753318
  Рамзес В.Б. Личное потребление в Японии. / В.Б. Рамзес. – М, 1985. – 289с.
753319
  Столяров И.И. Личное потребление и социалистическое воспроизводство / И.И. Столяров. – М., 1983. – 272с.
753320
  Полищук Г.Г. Личное потребление и тенденции его развития в период строительства коммунизма : Дис... канд. эконом.наук: / Полищук Г.Г.;. – К, 1967. – 243л.
753321
  Полищук Г.Г. Личное потребление и тенденции его развития в период строительства коммунизма. (На материалах потребления продуктов питания в Молдав. ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Полищук Г.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 18 с.
753322
  Середа В.И. Личное потребление как фактор экономического развития : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Середа В.И. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
753323
  Середа Валентина Ивановна Личное потребление как фактор экономического развития : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Середа Валентина Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 194л. – Бібліогр.:л.182-194
753324
  Степанова О.М. Личное потребление как фактор экономического роста в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Степанова О.М. ; Киев. торгово-экон. ин-т. – Киев, 1982. – 23 с.
753325
  Чмшкян М.П. Личное потребление населения и некоторые вопросы его дифференциации при социализме (по матер. Арм.ССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чмшкян М.П.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 18л.
753326
  Шутов И.Н. Личное потребление при социализме. / И.Н. Шутов. – М, 1972. – 294с.
753327
  Школьникова З.П. Личное потребление трудящихся и закономерности его развития на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Школьникова З.П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.27
753328
  Пятакова Ф.С. Личное потребление: региональный анализ и планирование / Ф.С. Пятакова. – Киев, 1984. – 215 с.
753329
  Серышев В. Личное пространство : проза: криминальная драма // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 6. – С. 125-156. – ISSN 0130-6405
753330
  Богомолова Н.К. Личное согласование в табасаранском языке: концептуализатор и его адресат в структуре ситуации // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 101-124. – ISSN 0373-658Х


  Статья посвящена исследованию морфологии, семантики и прагматики глагольных согласовательных показателей в табасаранском языке (нахско-дагестанская семья, Хивский и Табасаранский районы Республики Дагестан) на материале говора сел. Межгюль (Хивский ...
753331
  Рейтман Л.И. Личное страхование в СССР. / Л.И. Рейтман. – М., 1969. – 136с.
753332
  Рейтман Л.И. Личное страхование при социализме. / Л.И. Рейтман. – М., 1982. – 142с.
753333
  Парыгина Н.Д. Личное счастье / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1976. – 286с.
753334
  Геращенко А.И. Личное счастье / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1986. – 285с.
753335
  Котов В.П. Личное счастье. / В.П. Котов. – М, 1972. – 126с.
753336
  Сахар Личное тело : Ирак. Диагностика Ирака. Расследование / Сахар, аль-Хайдери // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 136-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
753337
  Леонтьев Д.А. Личносное измерение человеческого развития // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 67-81. – ISSN 0042-8841
753338
   Личности. – Киев, 2006-. – ISSN 1819-6268
№ 3. – 2006
753339
   Личности. – Киев, 2006-. – ISSN 1819-6268
№ 4. – 2007
753340
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (13). – 2008
753341
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (14). – 2008
753342
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (15). – 2008
753343
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (17). – 2009
753344
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (18). – 2009
753345
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (19). – 2009
753346
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (20). – 2009
753347
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (21). – 2009
753348
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (22). – 2009
753349
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (23). – 2010
753350
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (24). – 2010
753351
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (25). – 2010
753352
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (26). – 2010
753353
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (27). – 2010
753354
   Личности. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (28). – 2010
753355
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (29). – 2011
753356
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (30). – 2011
753357
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (31). – 2011
753358
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (32). – 2011
753359
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (33). – 2011
753360
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (34). – 2011
753361
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (35). – 2011
753362
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (36). – 2011
753363
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (37). – 2011
753364
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (38). – 2011
753365
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (39). – 2011
753366
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (40). – 2011
753367
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (41). – 2012
753368
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (42). – 2012
753369
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (43). – 2012
753370
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (44). – 2012
753371
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (45). – 2012
753372
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (46). – 2012
753373
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (47). – 2012
753374
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (49). – 2012
753375
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (50). – 2012
753376
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (51). – 2012
753377
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (52). – 2012
753378
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (53). – 2013
753379
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (54). – 2013
753380
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (55). – 2013
753381
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (56). – 2013
753382
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (57). – 2013
753383
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (58). – 2013
753384
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (59). – 2013
753385
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (60). – 2013
753386
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (61). – 2013
753387
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (62). – 2013
753388
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (63). – 2013
753389
   Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (64). – 2013
753390
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (65). – 2014
753391
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (66). – 2014
753392
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (67). – 2014
753393
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (68). – 2014
753394
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (69). – 2014
753395
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (70). – 2014
753396
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (71). – 2014
753397
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (72). – 2014
753398
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (73). – 2014
753399
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (74). – 2014
753400
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (75). – 2014
753401
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (76). – 2014
753402
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (77). – 2015
753403
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (78). – 2015
753404
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (79). – 2015
753405
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (80). – 2015
753406
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (81). – 2015
753407
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (82). – 2015
753408
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (83). – 2015
753409
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (84). – 2015
753410
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (85). – 2015. – 128 с.
753411
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (86). – 2015. – 128 с.
753412
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11(87). – 2015
753413
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (88). – 2015. – 128 с.
753414
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (89). – 2016. – 128 с.
753415
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (90). – 2016. – 128 с.
753416
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (91). – 2016. – 128 с.
753417
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (92). – 2016. – 128 с.
753418
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (93). – 2016. – 128 с.
753419
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (94). – 2016. – 128 с.
753420
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (95). – 2016. – 128 с.
753421
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (96). – 2016. – 128 с.
753422
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (97). – 2016. – 128 с.
753423
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (98). – 2016. – 128 с.
753424
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (99). – 2016. – 128 с.
753425
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (100). – 2016. – 128 с.
753426
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (101). – 2017. – 128 с.
753427
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (102). – 2017. – 128 с.
753428
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (103). – 2017. – 128 с.
753429
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4 (104). – 2017. – 128 с.
753430
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 5 (105). – 2017. – 128 с.
753431
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев : ТОВ"ПРАЙМ-ПРИНТ", 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6 (106). – 2017. – 128 с.
753432
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 7 (107). – 2017. – 128 с.
753433
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (108). – 2017. – 128 с.
753434
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9 (109). – 2017. – 128 с.
753435
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 10 (110). – 2017. – 128 с.
753436
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11 (111). – 2017. – 128 с.
753437
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 12 (112). – 2017. – 128 с.
753438
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (113). – 2018. – 128 с.
753439
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (114). – 2018. – 128 с.
753440
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (115). – 2018. – 128 с.
753441
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4/5 (116). – 2018. – 191 с.
753442
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6/7 (117). – 2018. – 191 с.
753443
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9/10 (118). – 2018. – 191 с.
753444
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11/12 (119). – 2018. – 191 с.
753445
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 1 (132). – 2020. – 127, [1] c.
753446
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, М. Воронова, Ю. Воронцов [и др.]. – Киев : ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЛИЧНОСТИ, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 2 (133). – 2020. – 125, [3] с.
753447
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 3 (134). – 2020. – 127, [1] c.
753448
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 4/5 (135). – 2020. – 159, [1] c.
753449
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 6/7 (136). – 2020. – 142, [1] c.
753450
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев : [б. и.], 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 8 (137). – 2020. – 127, [1] c.
753451
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев : ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЛИЧНОСТИ, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 9/10 (138). – 2020. – 159, [1] с.
753452
   Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев : ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЛИЧНОСТИ, 2008-. – ISSN 1819-6268
№ 11/12 (139). – 2020. – 158, [2] с.
753453
  Лин В.Н. Личности в истории мировой дерматовенерологии / В.Н. Лин, А.М. Кириуцов // Український журнал дерматології, венерології, косметології : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. Денисенко О.І ; редкол.: Айзятулов Р.Ф., Александрук О.Д., Андрашко Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 77-98. – ISSN 1727-5741
753454
  Лин В.Н. Личности в истории отечественной дерматовенерологии / В.Н. Лин, А.М. Кириуцов // Український журнал дерматології, венерології, косметології : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. Денисенко О.І ; редкол.: Айзятулов Р.Ф., Александрук О.Д., Андрашко Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 61-74. – ISSN 1727-5741
753455
  Костомаров Н.И. Личности смутного времени. Михаил Скопин-Шуйский, Пожарский, Минин, Сусанин. / Н.И. Костомаров. – 497-527с.
753456
  Дерманова И.Б. Личностная зрелость: к определению психологического содержания / И.Б. Дерманова, В.Р. Манукян // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 68-73. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
753457
  Писчиков В.С. Личностная индивидуальность в современном мире: утрата идентичности / В.С. Писчиков, М.М. Холин // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 369-383. – ISSN 2076-7382
753458
  Абульханова К.А. Личностная организация времени жизни // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 93-103. – ISSN 2073-8528
753459
  Ромат Е. Личностная реклама в системе персрнального маркетинга // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 2 (162). – С. 30-35
753460
  Чунься Чен Личностная состовляющая лингвосоциокультурной копететнтности китайських студентов-филологов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 111-126. – ISSN 2073-4379
753461
  Львова Н Е. Личностная тревожность и выбор стратегий совладания // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.45-56. – ISSN 0042-8841
753462
  Васильев Г.Е. Личностная философия власти и управления. Часть 1. Власть // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.40-44. – ISSN 2073-9702


  В данной статье в простой и доступной форме излагается оригинальная философская концепция власти и управления. Автор текста придает понятиям "власть" и "управление" специфический смысл. Данная, первая, статья посвящена власти
753463
  Васильев Г.Е. Личностная философия власти и управления. Часть 2. Управление // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702


  Излагается оригинальная философ. концепция власти и управления. Автор текста придает понятиям "власть" и "управление" специфический смысл. Вторая, статья посвящена управлению
753464
  Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш.А. Амонашвили. – Минск : Университетское, 1990. – 559, [1] с. – (Библиотека серии "Университет - школе")
753465
  Ермошкина А.С. Личностно-культурологическая модель школьной географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 36-41. – ISSN 0016-7207
753466
  Ермошкина А.С. Личностно-культурологическая модель школьной географии (Окончание. Начало см.в № 7) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 31-33. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
753467
  Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование : Социально-философское исследование / С.И. Подмазин; Мин-во образования и науки Украины. ЗГУ. – Запоріжжя : Просвіта, 2000. – 250с. – ISBN 966-7362-86-8
753468
  Сысоева Е.Ю. Личностно-ориентированные технологии обучения в системе повышения квалификации преподавателей вуза // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 12. – С. 42-47. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются психологические проблемы профессионального развития и обучения преподавателей вуза. Актуализируется необходимость использования личностно-ориентированных технологий в системе повышения квалификации преподавателей вуза. Автор ...
753469
  Халилова Ш.Т. Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку - как важнейший фактор формирования нравственной культуры в системе высшего образования // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 276-278


  У статты розкриті зміст , форми і методи особово-орієнтованого підходу у вченні іноземній мові, як найважливішого чинника формування етичної культури в системі вищої освіти, дані рекомендації по поліпшенню вмісту учбово-виховного процесу
753470
  Калабухова И.В. Личностно-ориентированный подход в обучении иностранным языкам // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 2 (71). – С. 52-54. – ISSN 1684-2618
753471
  Сидорова Л.В. Личностно-ориентированный подход к самостоятельной работе студентов младших курсов по иностранному языку // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 25-29. – ISSN 1998-1740


  Статтья посвящена организации самостоятельной работы студентов на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. Основан личностно-ориентированный подход к организации самостоятельной работы студентов. Предложены цель, принципы, средства ...
753472
  Семакин И.Г. Личностно-ориентированые методики в преподавании информатики в полной средней школе на углубленном уровне / И.Г. Семакин, И.Н. Мартынова // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 8 (237). – С. 14-24. – ISSN 0234-0453
753473
  Синягин Ю.В. Личностно-профессиональные факторы успешности карьеры современных государственных служащих // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 226-239
753474
  Каирова Б. Личностно-ценностное измерение культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С.9-12. – ISSN 2073-9702
753475
  Чуприс О.И. Личностно-ценностный аспект осмысления государственного управления // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 158-165. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання формування і визначення ціннісного підходу до системи державного управління. Як основний ціннісний орієнтир для її осмислення автором виділяється особистісний вимір, що виявляється в декількох взаємопов"язаних ...
753476
  Устинова Е.В. Личностно ориентированная парадигма обучения в частной школе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 55-61. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается проблема адаптации детей в школьном коллективе с учетом специфических закономерностей личностно ориентированного образования.
753477
  Аргунова М.В. Личностно ориентированные подходы на примере технологии " Чтение и письмо для развития критического мышления " : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 42-44 : Табл. – ISSN 0016-7207
753478
  Ефимов В.Ф. Личностно ориентированный подход к изучению географии : методика и опыт / В.Ф. Ефимов, М.А. Ульянова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 37-39. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
753479
  Полани М. Личностное знание / М. Полани. – Москва : Прогресс, 1985. – 344с.
753480
  Героименко В.А. Личностное знание и научное творчество. / В.А. Героименко. – Минск, 1989. – 208с.
753481
  Шутенко А.И. Личностное измерение как императив информатизации образования в высшей школе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 35-39. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены дидактические аспекты обеспечения личностной направленности информатизации высшего образования. Показано, что главным ресурсом выступает развитие полноценных коммуникаций, выстраиваемых сообразно личностному измерению образования Examined ...
753482
  Онофрийчук Елена Анатольевна Личностное начало в развитии философского знания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Онофрийчук Елена Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 174л. – Бібліогр.:л.160-174
753483
  Онофрийчук К.А. Личностное начало в развитии философского знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Онофрийчук К.А.; КГУ. – К., 1991. – 17л.
753484
  Сергеев А.Н. Личностное развитие обучающихся в сетевых образовательных сообществах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 51-58. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
753485
  Аргунова М.В. Личностноориентированные подходы на примере технологии "Чтение и письмо для развития критического мышления" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 42-43. – ISSN 0016-7207
753486
  Героименко В.А. Личностные аспекты применения методологических принципов в физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
753487
   Личностные аспекты языкового общения. – Калинин, 1989. – 160с.
753488
  Соколович Е.А. Личностные детерминанты перфекционизма в период ранней взрослости : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Соколович Екатерина Аркадьевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2021. – 27 с. – Библиогр.: 27 назв.
753489
  Кириченко О.Н. Личностные детерминанты синдрома эмоционального выгорания у педагогов // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 5 : Психологія. – С. 49-56
753490
  Семакин И.Г. Личностные и метапредметные результаты обучения информатике на профильном уровне / И.Г. Семакин, И.Н. Мартынова // Информатика и образование : научно-методический журнал / Росс. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2012. – № 2 (231). – с. 34-39. – ISSN 0234-0453
753491
  Шаповал Ю.Г. Личностные методы повышения эффективности средств массовой информации / Ю.Г. Шаповал. – К., 1989. – 64с.
753492
  Приходько И.Г. Личностные наименования элиты в украинских СМИ: тенденции и динамика // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – 414-423


  В статье рассматриваются личностные наименования элиты в украинских СМИ. Анализируется воздействующий потенциал прозвищ и их роль в формировании негативного образа представителей высшего эшелона власти. Выявляются тенденции и динамика использования ...
753493
  Демьяненко В.Г. Личностные ориентиры саморазвития и самореализации в процесе образования // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 142-147
753494
  Бакланова О.Э. Личностные особенности и характер поведения супругов в семейных конфликтах / О.Э. Бакланова, Н.А. Муханова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 48-58. – ISSN 0205-9592
753495
  Скитович А.А. Личностные особенности молодого руководителя, добивающегося успеха в инновационной деятельности // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 93-99. – (Серия 2 "Гуманитарные науки" ; № 5). – ISSN 2076468-5
753496
  Колесник Николай Ильич Личностные факторы становления эстетического отношения : Автореф... доктора философ.наук: 09.00.04 / Колесник Николай Ильич; АН УССР, Ин-т философии. – К., 1986. – 34л.
753497
  Малых С.Б. Личностные черты и интеллект: взаимосвязи и их природа // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.149-160. – ISSN 0042-8841
753498
  Посохова С.Т. Личностный адаптационный синдром в экстремальных условиях профессиональной деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – C.7-13. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
753499
  Красновский В.Н. Личностный аспект профессиональной деятельности и его вариации // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 66-69
753500
  Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции : [монография] / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – Москва : Лотос, 2009. – 336 с : табл. + Прилож.: с. 314-334. – Библиогр.: с. 299-313. – ISBN 978-5-98704-452-0
753501
  Езова С.А. Личностный и ситуационный подходы к изучению библиотечных явлений // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 35-43. – ISSN 0130-9765


  Изучение личностных и ситуационных факторов, детерминирующих поведение библиотекарей и читателей.
753502
  Савельева М.Ю. Личностный критерий абсолюта: мифологические аспекты мышленгия Владимира Соловьева // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 219-228
753503
  Савельева М.Ю. Личностный критерий Абсолюта: мифологические аспекты мышления Владимира Соловьёва (окончание) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.209-219
753504
   Личностный потенциал работника в условиях интенсификации производства. – Свердловск, 1986. – 151с.
753505
   Личностный потенциал работника:. – М., 1987. – 225с.
753506
  Гуревич П. Личностный рост как проблема молодежи // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-37. – Бібліогр.: с. 30-31, 33-36. – ISSN 0321-0383
753507
   Личность-коллектив-общество. – Красноярск
вып.3. – 1968. – 107с.
753508
   Личность. – М., 1971. – 303с.
753509
  Донченко Е.А. Личность / Е.А. Донченко, Т.М. Титаренко. – К., 1987. – 156с.
753510
  Донченко Е.А. Личность / Е.А. Донченко, Т.М. Титаренко. – 2-е изд., доп. – К,, 1989. – 173с.
753511
  Рыжова В.Ф. Личность актера / В.Ф. Рыжова. – М., 1978. – 48с.
753512
   Личность в буржуазном обществе:. – Киев, 1988. – 325с.
753513
  Киселев И.Я. Личность в буржуазном трудовом праве / И.Я. Киселев. – Москва : Наука, 1982. – 192с.
753514
  Писчиков В.С. Личность в виртуальной реальности: тенденции изменений в духовном мире / В.С. Писчиков, М.М. Холин // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 205-215. – ISSN 2076-7382
753515
  Лапшин М.А. Личность в литературе / М.А. Лапшин. – М : Московский рабочий, 1973. – 167 с.
753516
  Голдин В.И. Личность в науке: профессор В.С. Волков / В.И. Голдин, Ф.Х. Соколова // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 135-138. – ISSN 2070-9773


  В статье исследуются жизнь, деятельность и научное наследие видного российского историка, одного из лидеров ленинградской/санктпетербургской научной школы интеллигентоведения профессора В.С. Волкова. Ровно полвека связывают его с Ленинградским ...
753517
   Личность в общественных отношениях. – Казань, 1983. – 78с.
753518
  АнисимоваС.Г Личность в постиндустриальном обществе: транзиция через аномию // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 37-43. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
753519
  Абульханова-Славская Личность в процессе деятельности и общения // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 370-379. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "В процессе деятельности человек действует не по абстрактной схеме, а в разнообразных общественно необходимых формах решает общественно необходимые задачи, направляет свою активность на поиски оптимальных путей решения этих задач. Рассматривая ...
753520
  Николаева Л.В. Личность в процессе исторического развития / Л.В. Николаева. – Москва, 1963. – 44с.
753521
  Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности : Учебн. пособ. для студ. вузов / В.А. Петровский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с. – ISBN 5-85880-188-9
753522
  Петровский А.В. Личность в психологии: парадигма субъектности // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 384-393. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
753523
   Личность в психологическом эксперименте / Петровский А. В. – М., 1973. – 162с.
753524
  Коробка Н.И. Личность в русском обществе и литературе начала XIX века : Пушкин - Лермонтов / Н. Коробка. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Литература и наука" ; Типо-литогр. "Энергия", 1903. – [4], 82 с. – Экз. деф., без обл. и отстутств. с. 65-82


  На тит.л. дарств. напись: Глубокоуважаемому Ивану Андреевичу Кубасову от автора
753525
  Власова Т.Э. Личность в системе бытовых отношений при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Власова Т.Э.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1972. – 19л.
753526
  Винокурова С.П. Личность в системе нравственных отношений / С.П. Винокурова. – Минск, 1988. – 107с.
753527
  Иванов С.А. Личность в советском трудовом праве. / С.А. Иванов, Р.З. Лившиц. – М, 1982. – 232с.
753528
  Грищенко Ж.М. Личность в соревновании / Ж.М. Грищенко. – Минск, 1986. – 109с.
753529
  Уманский Я.Н. Личность в социалистическом обществе / Я.Н. Уманский. – Москва, 1947. – 32с.
753530
   Личность в социальном обществе. – М., 1988. – 349с.
753531
  Блудов Ю.М. Личность в спорте : Очерки исследований психологии спортсмена / Ю.М. Блудов, В.А. Плахтиенко. – Москва : Советская Россия, 1987. – 154с.
753532
  Яблокова Е.А. Личность в условиях малой социальной группы. (Философ.-социол. анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Яблокова Е.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Кафедра философии гуманитарных фак. – Москва, 1969. – 14 с.
753533
  Губенко А.В. Личность в условиях нормативного кризиса в истории // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 79-86. – ISBN 978-617-689-193-2
753534
  Спасибенко С.Г. Личность в условиях развитого социализма и методологические проблемы эффективности ее формирования : Автореф. дис. ... доктор филос. наук : 09.00.02 / Спасибенко С.Г. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 30 с.
753535
   Личность в ХХ столетии. – Москва, 1979. – 263с.
753536
  Лебедев В.И. Личность в экстремальных условиях / В.И. Лебедев. – Москва, 1989. – 303с.
753537
  Вилинский С.Г. Личность В.Г. Белинскийго / С.Г. Вилинский. – Одесса : Тип. "Техник", 1911. – 15 с.
753538
  Ковалев А.Г. Личность воспитывает себя / А.Г. Ковалев. – Москва : Политиздат, 1983. – 256с. – (Личность. Мораль. Воспитание)
753539
  Фрейлих С.И. Личность героя в советском фильме / С.И. Фрейлих. – Москва, 1976. – 48с.
753540
  Бурсов Б.И. Личность Достоевского / Б.И. Бурсов. – Л., 1974. – 1974с.
753541
  Бурсов Б.И. Личность Достоевского / Б.И. Бурсов. – Л., 1979. – 680с.
753542
   Личность Заслуженного профессора Н.С. Бокариуса в отзывах его зарубежных современников / В.Н. Лесовой, А.Н. Клюев, В.А. Ольховский, Н.В. Губин // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 421-427. – ISSN 1993-0917


  "23 декабря 2016 г. исполняется 85 лет со дня смерти ярчайшего представителя харьковской медицинской школы, выдающегося судебного медика и криминалиста, заведующего кафедрой судебной медицины Харьковского медицинского института (ныне - Харьковский ...
753543
  Немчин Т.А. Личность и алкоголизм / Т.А. Немчин, С.В. Цыцарев. – Л., 1989. – 191с.
753544
  Короленко Ц.П. Личность и алкоголь / Ц.П. Короленко, В.Ю. Завьялов. – Новосибирск : Наука, 1987. – 168с.
753545
  Стегний В.Н. Личность и будущее / В.Н. Стегний. – Красноярск, 1990. – 164с.
753546
  Евлампиев И И. Личность и Бытие: метафизика человека в прозе А. Платонова и ее истоки / И И. Евлампиев, П.М. Колычев // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 112-122. – ISSN 0042-8744
753547
  Каменева М.С. Личность и взгляды имама Хомейни // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 150-153. – ISSN 0869-1908
753548
  Серов Н.К. Личность и время / Н.К. Серов. – Л, 1989. – 255с.
753549
  Рябов Д.Д. Личность и государство : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Рябов Д.Д. ; МГУ, Юр. фак. – Москва, 1969. – 24 с.
753550
  Комарова В.П. Личность и государство в исторических драмах Шекспира / В.П. Комарова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 224 с.
753551
  Нерсесянц В.С. Личность и государство в политико-правовой мысли: (из истории идей). / В.С. Нерсесянц. – М., 1980. – 64с.
753552
  Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные обязанности / Б.С. Эбзеев. – Москва : НОРМА, 2007. – 384с. – ISBN 978-5-468-00119-6
753553
  Резник А. Личность и гражданское общество: опыт теоретического осмысления // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.68-80
753554
  Холличер В. Личность и гуманизм / В. Холличер. – Москва, 1981. – 174 с.
753555
   Личность и деятельность. – Москва, 1977. – 123с.
753556
  Могилевский К.И. Личность и деятельность П.А. Столыпина как историографическая проблема / К.И. Могилевский, А К. Соловьев, В.В. Шелохаев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 157-167. – ISSN 0042-8779


  Об исследовании жизни и деятельности премьер-министра Российской империи П. А. Столыпина.
753557
  Бережной Н.М. Личность и ее идеалы в социалистическом обществе / Н.М. Бережной ; отв. ред. В.А. Малинин ; Моск. гор. орг. о-ва "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде филос. знаний. – Москва, 1972. – 42 с.
753558
  Борисов Г.М. Личность и ее образ жизни / Г.М. Борисов. – Л., 1989. – 30с.
753559
  Кобзарь Б.С. Личность и ее становление / Б.С. Кобзарь, М.Г. Тайчинов. – Киев, 1990. – 164с.
753560
  Рыбалка В.В. Личность и ее творческий потенциал в теории потенциальности психики И.П. Манохи // Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике : пособие / В.В. Рыбалка. – Київ ; Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 697-702. – ISBN 978-966-485-194-4
753561
  Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте : психологическое исследование / Л.И. Божович. – Москва : Просвещение, 1968. – 464 с.
753562
  Беляев Н.А. Личность и законы / Н.А. Беляев, Д.А. Керимов ; О-во "Знание" РСФСР, Ленинградское отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1967. – 48 с.
753563
   Личность и коллектив. – Иркутск, 1973. – 199с.
753564
  Подоляк Я.В. Личность и коллектив / Я.В. Подоляк. – Москва, 1989. – 348 с.
753565
   Личность и коллектив в системе отношений управления в социалистическом обществе. – Владимир, 1986. – 107с.
753566
  Крогуис Н.В. Личность и конфликт / Н.В. Крогуис. – Саратов, 1976. – 144с.
753567
  Кей Э. Личность и красота / Э. Кей. – С-Пб. – 236с.
753568
  Копылов С.О. Личность и культура в трудах Г.А. Балла // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 17-24. – ISSN 2522-493X


  Статья посвящена анализу разработанной Г.А. Баллом концепции личности как интегративного качества индивида и как индивидуального модуса культуры. Раскрыта сущностная связь личности и культуры, эвристический потенциал очерченных Баллом диалогических ...
753569
  Черниченко С.В. Личность и международное право / С.В. Черниченко. – М., 1974. – 166с.
753570
   Личность и мировоззрение. – Ташкент, 1985. – 117с.
753571
  Смазнова Ольга Федоровна Личность и миф : (о субъекте мифической речи) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 56-65. – Библиогр.: Прим. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
753572
  Глозман Ж.М. Личность и нарушения общения / Ж.М. Глозман. – М, 1987. – 148с.
753573
   Личность и научно-технический прогресс. – Новосибирск, 1990. – 296с.
753574
  Мясищев В.Н. Личность и неврозы. / В.Н. Мясищев. – Л., 1960. – 427с.
753575
  Бодалев А.А. Личность и общение / А.А. Бодалев. – М., 1983. – 271с.
753576
  Бодалев А.А. Личность и общение / А.А. Бодалев. – Изд 2-е, перераб. – М., 1995. – 324с.
753577
  Бодалев А.А. Личность и общение // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 543-553. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
753578
  Лившиц Ю.М. Личность и общественный порядок / Ю.М. Лившиц. – Таллин, 1975. – 151с.
753579
   Личность и общество : Сб.статей. – Свердловск : УПИ, 1967. – 168, [3] c.
753580
   Личность и общество. – Калининград
вып.1. – 1972. – 104 с.
753581
  Ярошевский Т.М. Личность и общество / Т.М. Ярошевский. – М., 1973. – 544с.
753582
  Тадеуш М Ярошевский Личность и общество / М Ярошевский Тадеуш. – Москва : Прогресс, 1973. – 543с.
753583
  Каратеев В.П. Личность и общество / В.П. Каратеев. – Саратов, 1974. – 68с.
753584
  Мерлин В.С. Личность и общество / В.С. Мерлин. – Пермь, 1990. – 90с.
753585
  Позинкевич Р.А. Личность и общество : Учебное пособие для студентов высших учебних заведений / Р.А. Позинкевич; МОУ Луцкий госуд.педагог.ин-тут им.Л.Украинки. – Луцьк, 1992. – 149с. – ISBN 5-7707-2575-3
753586
  Корнеев М.Я. Личность и общество в условиях науно-технической революции. / М.Я. Корнеев. – Л., 1978. – 120с.
753587
   Личность и общество в условиях развитого социализма. – Калининград, 1977. – 76 с.
753588
   Личность и общество в условиях совершенствования социализма. – Смоленск, 1985. – 159с.
753589
  Павлов В.Л. Личность и общество в философской концепции Вл.Соловьева // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 164-170
753590
  Миллер Р. Личность и общество. / Р. Миллер. – М, 1965. – 295с.
753591
  Тугаринов В.П. Личность и общество. / В.П. Тугаринов. – М., 1965. – 191с.
753592
  Заветный С.А. Личность и общество: проблемы и перспективы управления : монография / С.А. Заветный. – Киев : ПАРАПАН, 2008. – 256с. – Бібліогр.: с. 241-253. – ISBN 978-966-8210-65-5
753593
  Мнацаканян Л.И. Личность и оценочные способности старшеклассников / Л.И. Мнацаканян. – М, 1991. – 189с.
753594
  Зейгарник Б.В. Личность и патология деятельности / Б.В. Зейгарник. – Москва, 1971. – 100с.
753595
  Китов А.И. Личность и перестройка / А.И. Китов. – М., 1990. – 189с.
753596
  Пупков С.В. Личность и позиция преподавателя вуза в условиях гуманизации образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 4 (36). – С. 12-19.
753597
  Шестопал Е.Б. Личность и политика / Е.Б. Шестопал. – М., 1988. – 203с.
753598
  Кочарян А.С. Личность и половая роль : симптокомплекс мускулинности ферминности в норме и патологии / А.С. Кочарян. – Харьков, 1996. – 127с.
753599
  Кочарян Александр Суренович Личность и половая роль : симптомо-комплекс маскулинности (фемининности) в норме и патологии : Дис... докт. психолог.наук: 19.00.04 / Кочарян Александр Суренович; ХГУ. – Харьков, 1996. – 416л. – Бібліогр.:л.361-400
753600
  Орзих М.Ф. Личность и право / М.Ф. Орзих. – М., 1975. – 111с.
753601
  Луковская Д.И. Личность и право в истории правовой мысли // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
753602
   Личность и проблемы коммунистического воспитания. – Воронеж, 1973. – 129с.
753603
   Личность и прогнозирование. – Л., 1985. – 134с.
753604
  Басов М.Я. Личность и профессия : к научному обоснованию выбора професии / М.Я. Басов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – 68 с. – (Б-ка трудоведения)
753605
  Писманик М.Г. Личность и религия / М.Г. Писманик. – М, 1976. – 152с.
753606
  Романович В.В. Личность и религия / В.В. Романович. – Алма-Ата, 1982. – 72с.
753607
  Лисина Е.А. Личность и ритуал : аспекты взаимодействия // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С.36-39. – ISSN 1680-2721
753608
  Горностай П.П. Личность и роль. : ролевой подход в социальной психологии личности / П.П. Горностай;АПН Украины, Ин-т социальной и полит. психологии. – Киев : Интерпресс ЛТД, 2007. – 312с. – ISBN 978-966-501-060-9
753609
  Езова С. Личность и современность // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 23-25. – ISSN 0869-4915
753610
  Меграбян А.А. Личность и сознание / А.А. Меграбян. – Москва, 1978. – 176с.
753611
   Личность и сознание. – Л., 1989. – 152с.
753612
  Марголис Д. Личность и сознание: Перспективы нередуктив. материализма. / Д. Марголис. – М., 1986. – 418с.
753613
  Спасибенко С.Г. Личность и социализм / С.Г. Спасибенко. – М, 1972. – 182с.
753614
   Личность и социальная среда:. – М., 1987. – 162с.
753615
  Азарова Е.Г. Личность и социальное обеспечение в СССР : правовое исслед / Е.Г. Азарова, А.Е. Козлов ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1983. – 190 с.
753616
  Фернхем А. Личность и социальное поведение = Personality and social behaviour / А. Фернхем, П. Хейвен ; [пер. с англ. Н. Мальгина]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 360 с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце гл. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00037-1
753617
  Бобровский В.С. Личность и социальное прогнозирование / В.С. Бобровский. – Минск, 1977. – 182с.
753618
  Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине : по австрал. этногр. данным / Артемова О.Ю. ; отв. ред. В.Р. Кабо, А.И. Паршиц ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1987. – 197, [2] с. – Библиогр.: с. 185-192
753619
  Аркин Е.А. Личность и среда в свете современной биологии / Е.А. Аркин. – Москва : Новая Москва, 1924. – 96 с.
753620
  Аркин Е.А. Личность и среда в свете современной биологии / Е.А. Аркин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1931. – 200 с.
753621
  Андреев Э.М. Личность и творческий труд. (К вопросу о целостности личности и ее формировании) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 621 / Андреев Э.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1968. – 17 с.
753622
  Королев П. Личность и творчество / П. Королев. – К. – 17с.
753623
  Рождествин А.С. Личность и творчество Гоголя : с портретом Гоголя и библиографическим указателем важнейших сочинений о его жизни и творчестве / [соч.] А. Рождествина. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1909. – [2], 66 с., 1 л. портр. – Отд. оттиск: Начальное обучение, 1909, № 3
753624
  Боровко В. Личность и творчество Леси Украинки в интерпретации Владимира Короткевича // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 306-312
753625
  Королев П. Личность и творчество Н.В. Гоголя. – [Киев] : [Тип. 1-ой Киевской арт. печ. дела], 1909. – 17 с. – Без. тит. л. и обл. - Авт. указ в конце статьи. - Отд. оттиск;
753626
  Боровко В. Личность и творчество Тараса Шевченко в художественной рецепции Янки Купалы: эстетическо-аксиологический аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 107-111. – ISSN 2522-493X


  Осмысление Янкой Купалой творчества Тараса Шевченко было направлено на решение задач расширения тематического и стилевого диапазона белорусской поэзии первуй половины ХХ века, на манифестацию собственных представлений о личности писателя.
753627
   Личность и труд. – Москва, 1965. – 365 с.
753628
  Ахмедли Д.Т. Личность и труд : (опыт конкрет.-социол. исслед.) / Ахмедли Д.Т. – Баку : Азернешр, 1981. – 167 с.
753629
  Миронов В.В. Личность и философия // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 3-16. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Стаття присвячена спадщині В.І. Вернадського.
753630
  Осипов И.Д. Личность и цивилизация в философии В.П. Тугаринова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 84-89. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
753631
  Черкасов П. Личность и эпоха : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 92-96. – ISSN 0131-2227
753632
  Тимофеев В.П. Личность и языковая среда : Учеб. пособие / В.П. Тимофеев. – Шардинск, 1971. – 122с.
753633
   Личность императора // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 2. – С. 6-7. – ISSN 1996-8469
753634
  Черных С.И. Личность как "субъект права" и "субъект образования" в дискурсе социальной философии / С.И. Черных, О.Б. Кравченко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 258-263. – ISSN 1811-0916
753635
  Тульчинский Г.Л. Личность как автопроект и бренд : некоторые следствия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 9. – С.30-50. – ISSN 0235-1188
753636
  Храмова В.Л. Личность как духовный феномен / В.Л. Храмова ; Ин-т гуманитарных исследований. – Киев : Феникс, 2009. – 648 с. – ISBN 978-966-651-700-8
753637
  Балл Г.А. Личность как модус культуры и как интегративное качество лица / Г.А. Балл, В.А. Мединцев // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 167-178
753638
  Гавриленко И.Н. Личность как объект исследования. (Некоторые методологические вопросы анализа) : Дис... на соиск. учен. степени канд. филос.наук: / Гавриленко И.Н.; КГУ. – Киев, 1970. – 205л. – Бібліогр.:л.1-20
753639
  Гавриленко И.Н. Личность как объект исследования. (Некоторые методологические вопросы анализа) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Гавриленко И.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
753640
  Ширяева Светлана Васильевна Личность как объект социально-политических отношений : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Ширяева Светлана Васильевна ; МГУ. – Москва, 1979. – 24 с.
753641
  Катенина Н.В. Личность как основа политико-правовой философии Б.Н. Чичерина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 2. – С. 70-81. – ISSN 0235-1188
753642
  Рейнвальд Н.И. Личность как предмет психологического анализа. / Н.И. Рейнвальд. – Х., 1974. – 164с.
753643
  Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования / Асмолов А.Г. – Москва : Московский университет, 1984. – 104 с. – Библиогр: с. 96-103
753644
  Москаленко А.Т. Личность как предмет философского познания: филос. теория личности и ее психол. и биол. основания / А.Т. Москаленко, В.Ф. Сержантов. – Новосибирск, 1984. – 319с.
753645
  Трухин И.А. Личность как система идей / И.А. Трухин. – Киев : Поэзия, 2009. – 508 с. – ISBN 966-364-403-6
753646
  Даутов Т.М. Личность как социологическая проблема. / Т.М. Даутов. – Алма-Ата, 1970. – 256с.
753647
   Личность как субъект и объет общественных отношений в условиях развитого социализма. – Рязань, 1983. – 126с.
753648
  Зотов Н.Д. Личность как субъект нравственной активности: природа и становление / Н.Д. Зотов. – Томск, 1984. – 247с.
753649
  Кон И.С. Личность как субъект общественных отношений / И.С. Кон. – Москва, 1966. – 48 с.
753650
  Семенов Е.Н. Личность как субьект научного управления при социализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Семенов Е.Н. ; МГУ. – Москва, 1972. – 20 с.
753651
  Слободянюк С.С. Личность как ценность. / С.С. Слободянюк. – М., 1971. – 128с.
753652
  Антонян Ю.М. Личность корыстного преступника / Ю.М. Антонян, В.П. Голубев, Ю.Н. Кудряков. – Томск : Издательство Томского университета, 1989. – 158, [2] с. : ил.
753653
  Адамов Е.А. Личность лектора / Е.А. Адамов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике . Методика и организация лекционной пропаганды ; № 11)
753654
  Храмова С.И. Личность Н.В. Гоголя в романе Ольги Форш "Современники" и статье П.Б. Струве "Два русских ясновидца // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 272-277
753655
  Мартынюк И. Личность на обочине глобализации // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.24-26
753656
  Лубшев Ю.Ф. Личность обвиняемого / Ю.Ф. Лубшев. – М., 1985. – 62с.
753657
  Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого / Н.Т. Ведерников. – Томск, 1978. – 174с.
753658
  Михлин А.С. Личность осужденных к лишению свободы и проблемы их исправления и перевоспитания / А.С. Михлин. – Фрунзе, 1980. – 200с.
753659
  Левитан К.М. Личность педагога / К.М. Левитан. – Саратов, 1991. – 163с.
753660
   Личность писателя и его творчество. – Волгоград, 1990. – 152с.
753661
  Центров Е.Е. Личность потерпевшим по делам о половых преступлениях и особенности их допроса (Просесскально-криминалистическое и судебно-психологическое исследование) : Автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.08, 12.00.09 / Центров Е.Е. ; Все. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. пресутпн. – Москва, 1972. – 26 с.
753662
  Дементьев В.В. Личность поэта / В.В. Дементьев. – Москва : Художественная литература, 1989. – 301 с.
753663
   Личность преступника / Н.Н. Кондрашков, В.Н. Кудрявцев, Н.С. Лейкина, Г.М. Миньковский, А.Б. и др. Сахаров; [Н.Н. Кондрашков и др. ; отв. ред. В.Н. Кудрявцев] ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 355, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
753664
   Личность преступника. – Казань, 1972. – 187с.
753665
   Личность преступника. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 270с.
753666
   Личность преступника. – М., 1988. – 108с.
753667
  Бурлаков В.Н. Личность преступника и назначение наказания / В.Н. Бурлаков. – Л., 1986. – 87с.
753668
   Личность преступника и предупреждение преступлений : сб. науч. трудов. – Москва, 1987. – 100, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
753669
  Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность / Н.С. Лейкина. – Л., 1968. – 129с.
753670
  Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 715 / Лейкина Н.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 40 с.
753671
   Личность преступника и уголовная ответственность : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та
Вып. 1 : Правовые и криминологические вопросы. – 1979. – 135 с.
753672
   Личность преступника как объект психологического исследования. – М., 1979. – 178с.
753673
   Личность при социализме. – Москва, 1968. – 260 с.
753674
  Нойнер Г. Личность при социализме:ее становление и воспитание / Г. Нойнер; Под общ. ред. Е.А. Яблоковой. – Москва : Прогресс, 1982. – 100, [4] с.
753675
  Клементьев Д.С. Личность развитого социалистического общества / Д.С. Клементьев. – М, 1984. – 144с.
753676
  Миненок М.Г. Личность расхитителя / М.Г. Миненок. – Калининград, 1980. – 72с.
753677
  Горбатовская Е.Г. Личность рецидивиста и использование данных о ней в деятельности прокуратуры : метод. пособие / Е.Г. Горбатовская, А.Л. Кононов, Е.М. Юцкова ; [под ред. И.В. Шмарова] ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка. – Москва : [б. и.], 1987. – 68, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
753678
  Грамович Личность рецидивиста и использование данных о нем в деятельности прокуратуры / Грамович ГИ. – Минск, 1989
753679
  Усачев А.С. Личность составителя Степенной книги // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 34-47. – ISSN 2071-9574
753680
  Сатыбалдина Т.М. Личность социалистического типа и роль искусства в формировании ее духовного мира : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сатыбалдина Т. М.; МВССО Казах.ССР, Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1980. – 24л.
753681
  Лисовский В.Т. и Дмитриев А.В. Личность студента / В.Т. и Дмитриев А.В. Лисовский. – Ленинград, 1974. – 184с.
753682
  Астафьева О.Н. Личность ученого в системе научных коммуникаций (окончание) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 111-122. – ISSN 1606-951Х
753683
  Астафьева О.Н. Личность ученого в системе научных коммуникаций (часть 1) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С.136-146. – ISSN 1606-951Х
753684
   Личность ученого и становление новых научных направлений. – М., 1989. – 181с.
753685
  Балбенко Степан Юрьевич Личность учителя физической культуры и условия ее формирования в высшей школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Балбенко Степан Юрьевич; Одес. гос. пед. ун-т. – Одесса, 1973. – 19л.
753686
  Костомаров Н.И. Личность царя Ивана Васильевича Грозного : Кто виноват в Смутном времени? / Н.И. Костомаров. – 499-571с.
753687
  Мудрик А.В. Личность школника и ее воспитание в коллективе / А.В. Мудрик. – М., 1983. – 96с.
753688
  Антипин Н.А. Личность, окружающая среда, общение / Н.А. Антипин ; О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. орг. – Ленинград : Ленингр. орг. о-ва "Знание" РСФСР, 1991. – 14, [2] с. – Библиогр.: с. 16. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. орг.). – ISBN 5-7320-0358-4
753689
  Мозолин В.П. Личность, право, экономика современной Индии / В.П. Мозолин. – М., 1979. – 232с.
753690
  Ермолина Г.К. Личность, равенство, свобода / Г.К. Ермолина. – Иваново, 1990. – 156с.
753691
  Кучинский В.А. Личность, свобода, право / В.А. Кучинский. – Минск, 1969. – 200с.
753692
  Кучинский В.А. Личность, свобода, право... / В.А. Кучинский. – М., 1978. – 207с.
753693
  Голуй Т. Личность. / Т. Голуй. – М., 1978. – 240с.
753694
   Личность.. – М., 1991. – 161с.
753695
  Олейник П.А. Личность. Демократия. Законность / П.А. Олейник. – М., 1981. – 121с.
753696
  Петровский А.В. Личность. Деятельность.Коллектив / А.В. Петровский. – М., 1982. – 255с.
753697
  Резвицкий И.И. Личность. Индивилуальность. Общество : Проблема индивидуализации и ее социально-философский смысл / И.И. Резвицкий. – Москва : Политиздат, 1984. – 141с.
753698
   Личность. Культура. Общество : междисциплинарный научно-практич. ж-л. – Москва, 1999-
Т. 3, вып.1(7). – 2001. – 328
753699
   Личность. Культура. Общество : междисциплинарный научно-практич. ж-л. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 3, вып.2 (8). – 2001. – 328
753700
   Личность. Культура. Общество : теоретический и практический журнал. – Москва
Т. 3, вып. 4. – 2001
753701
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва. – ISSN 1606-951Х
Т. 4, вып. 1/2. – 2002
753702
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва. – ISSN 1606-951Х
Т. 4, вып 3/4. – 2002
753703
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва. – ISSN 1606-951Х
Т. 5, вып. 1/2. – 2003
753704
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 5, вып. 3/4. – 2003
753705
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 6, вып. 4. – 2004
753706
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 6, вып. 1. – 2004
753707
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 6, вып. 2. – 2004
753708
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 6, вып. 3. – 2004
753709
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 7, вып. 3. – 2005
753710
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 7, вып. 1. – 2005
753711
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 7, вып. 2. – 2005
753712
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 7, вып. 4. – 2005
753713
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 8, вып. 1. – 2006
753714
   Личность. Культура. Общество : Международный журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 8, вып. 4. – 2006
753715
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 8, вып. 2. – 2006
753716
   Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 8, вып. 3. – 2006
753717
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 9, вып. 1. – 2007
753718
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 9, вып. 2. – 2007
753719
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 9, вып. 3. – 2007
753720
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 9, вып. 4. – 2007
753721
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т.10, вып.2. – 2008
753722
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т.10, вып. 1. – 2008
753723
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т.10, вып.3/4. – 2008
753724
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т.10, вып 5/6 (44/45. – 2008
753725
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т.11, вып. 1 (№46/47). – 2009
753726
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т.11, вып.4 (№ 51/52). – 2009
753727
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т.11, вып. 2 (№ 48/49). – 2009
753728
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т.11, вып. 3 (№ 50). – 2009
753729
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т.12 , вып. 3 (57/58). – 2010
753730
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 12, вып. 2 (55/56). – 2010
753731
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т.12, вып. 1 (53/54). – 2010
753732
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 12, вып. 4 (59/60). – 2010
753733
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 13, вып. 2 (63/64). – 2011
753734
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 13, вып. 4 (67/68). – 2011
753735
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 13, вып. 3 (65/66). – 2011
753736
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 14, вып. 1 (69/70). – 2012
753737
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 14, вып. 3 (73/74). – 2012
753738
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 14, вып. 2 (71/72). – 2012
753739
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 14, вып. 4 (75/76). – 2012
753740
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 15, вып. 2 (78). – 2013
753741
   Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
Т. 15, вып. 1 (77). – 2013
753742
  Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теорет. проблемы субъективного права. / Н.И. Матузов. – Саратов, 1972. – 292с.
753743
  Курилов В.И. Личность. Труд. Право / В.И. Курилов. – М., 1989. – 335с.
753744
   Личность: методы и результаты ее изучения. – М., 1987. – 76с.
753745
  Вишняк А.И. Личность: соотношение трудового потенциала и системы потребностей. / А.И. Вишняк. – Киев, 1986. – 106с.
753746
  Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения = Personality and personal growth / Р. Фрейджер, Дж. Фейдимен. – 5-е международное изд. – Санкт-Петербург. Москва : Прайм-Еврознак. Олма-Пресс, 2002. – 864с. – (Психологическая энциклопедия). – ISBN 5-93878-015-2
753747
  Меренков А.В. Личность: формирование потребности в нравственном развитии / А.В. Меренков. – Красноярск, 1985. – 143с.
753748
   Личность: эстетические проблемы. – Москва, 1979. – 218с.
753749
  Замошкин Ю.А. Личностьв современной Америке / Ю.А. Замошкин. – М., 1980. – 247с.
753750
  Левитин К.Е. Личностью не рождаются / К.Е. Левитин. – Москва : Наука, 1990. – 208 с. – ISBN 5-02-013377-9
753751
  Футагами Киоко Личные (неимущественные) права и обязанности членов советской семьи : Дис... канд. юр.наук: 12.712 / Футагами Киоко; КГУ. – К., 1972. – 150л. – Бібліогр.:л.142-150
753752
  Футагами Киоко Личные (неимущественные) права и обязанности членов советской семьи. (Опыт сравнительно-правового исследования) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 712 / Футагами Киоко ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 25 с.
753753
   Личные архивные фондыы в государственных хранилищах СССР. – М.
т. 1. – 1962. – 478с.
753754
   Личные архивные фондыы в государственных хранилищах СССР. – М.
т. 2. – 1963. – 503с.
753755
   Личные архивные фондыы в государственных хранилищах СССР. – М.
т. 3. – 1980. – 544с.
753756
  Февчук Л.П. Личные вещи А.С.Пушкина / Л.П. Февчук. – Л. : Советский художник, 1968. – 76 с.
753757
  Николаев А.А. Личные воспоминания о пребывании Николая Гаврилович Чернышевского в каторгах (в Александровском заводе) 1867-1872 гг. / Николаев ; Партия социалистов-революционеров. – Петроград : Тип. П.П. Сойкина, 1917. – 47 с. – На тит. л.: № 54
753758
  Повторева С.М. Личные воспоминания об Авенире Ивановиче Уемове // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 372-375. – ISSN 2079-48-35
753759
  Никитин С. Личные доходы населения (На примере развитых стран) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 16-23. – ISSN 0131-2227
753760
  Карцев Д.Г. Личные и бригадные планы рабочих и эффективность труда / Д.Г. Карцев. – М., 1976. – 64с.
753761
  Маньковский И.А. Личные и вещные права: современное состояние и новые научные подходы : монография / И.А. Маньковский, С.С. Вабищевич ; Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТИСО", Центр частноправ. исследований. – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012. – 335, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-497-164-3
753762
  Рабинович Н.В. Личные и имущественные отношения в советской семье / Н.В. Рабинович. – Л., 1952. – 160с.
753763
  Рябов А.М. Личные и имущественные отношения между родителями и детьми : учебное пособие для студентов / А.М. Рябов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Воронеж. гос. ун-т, Юридический ф-т. – Воронеж : Из-во Воронежского ун-та, 1961. – 58 с. – Библиогр.: с 56-57
753764
  Торкановский Е.П. Личные и имущественные права авторов литературных произведений по советскому праву. : Автореф... канд. юрид.наук: / Торкановский Е.П.; Харьков. юрид. ин-т им. Л.М.Кагановича. Куйбышев. палновый ин-т. – Куйбышев, 1953. – 16 с.
753765
  Камышев В.Г. Личные и имущественные права авторов при издании их литературных произведений в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Камышев В.Г.; Моск. ин-т нар. хоз-ва. – М., 1970. – 20л.
753766
  Чиквашвили Ш.Д. Личные и имущественные правоотношения в жилищных кооперативах / Ш.Д. Чиквашвили. – М., 1973. – 215с.
753767
  Гришин К.П. Личные и научные взаимоотношения академиков А.С. Лаппо-Данилевского и М.А. Дьяконова // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 60-64. – ISSN 2070-9773
753768
  Варламова Н.В. Личные и социальные права : взаимодополнение или конфликт ? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.88-98. – ISSN 0869-0499
753769
  Садыхов Зияпаша Абдулджалил оглы Личные имена в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Садыхов Зияпаша Абдулджалил оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Насими. – Баку, 1975. – 28л.
753770
   Личные имена в прошлом, настоящем, будущем. – Москва, 1970. – 344с.
753771
  Гимпелевич В.С. Личные имена существительные с иноязычными интеранциоальными суффиксами в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гимпелевич В.С. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 23 с.
753772
  Ильин-Томич Личные имена, индикаторы столичного или фиванского происхождения памятников позднего Среднего царства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-30. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Было предпринято исследование древнеегипетских личных имен, встречающихся в источниках позднего Среднего царства, чтобы выявить имена, указывающие на фиванское или столичное происхождение владельца. Было найдено шесть имен (групп имен), указывающих на ...
753773
  Вилейта А.П. Личные имущественные правоотношения по советскому гражданскому праву. : Автореф... канд. юрид.наук: / Вилейта А.П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20л.
753774
  Ореховский А.И. Личные качества и ответственность руководителя / А.И. Ореховский. – М., 1982. – 63с.
753775
  Головко Г.В. Личные книжные собрания в информационно-культурном пространстве Санкт-Петербурга / Г.В. Головко, С.П. Соболевская // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 101-107. – ISSN 0869-6020


  Авторы рассматривают состав книжного собрания актрисы М.Г. Савиной и её мужа, театрального деятеля А.Е. Молчанова, в фонде Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки, и показывают место личных книжных собраний в информационно-культурном ...
753776
  Парфенова И.И. Личные материальные стимулы роста производительности труда в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Парфенова И.И.; Харьк.гос.ун-ат. – Х, 1982. – 22л.
753777
  Садыхова Дж.А. Личные местоимения в персидском языке. (В ист. аспекте) : Автореф... кандидата филол.наук: / Садыхова Дж.А.; АН АзССР. Ин-т востоковедения. – Баку, 1965. – 28л.
753778
  Шерцль В. Личные местоимения в санскритском языке и сродные им формы / Викентий Шерцль. – С-Пб. : Печатня В. Головина, 1869. – 113с.
753779
  Микадзе Н.Г. Личные местоимения в современном русском и грузинском языках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Микадзе Н.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 31л.
753780
  Гугуев П. Личные мнения вузовца Б. / П. Гугуев. – Москва : Огонек, 1930. – 48 с.
753781
  Маринина А.Б. Личные мотивы / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2011. – 573, [1] с. : ил. – (Королева детектива ) ( Дело ведет Каменская). – ISBN 978-5-699-46878-2
753782
  Маринина А.А. Личные мотивы : [роман : в 2 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Александра Маринина - королева детектива). – ISBN 978-5-699-52724-3
Т. 1. – 2012. – 317, [3] с.
753783
  Маринина А.А. Личные мотивы : [роман : в 2 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Александра Маринина - королева детектива). – ISBN 978-5-699-53134-9
Т. 2. – 2012. – 317, [3] с.
753784
  Ромовская З.В. Личные неимущественные права граждан СССР : Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Ромовская З.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
753785
  Ромовская З.В. Личные неимущественные права граждан СССР : Дис... канд. юр.наук: / Ромовская З.В.; КГУ. – Киев, 1968. – 277л.
753786
   Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения : сб. ст. и иных материалов / [Бобрик В.И. и др.] ; под ред. Р.А. Стефанчука ; Нац. акад. правовых наук Украины, Хмельниц. ун-т упр. и права. – Киев : Юринком Интер, 2010. – 1034, [2] с. – Авт. указ. на с. 1030-1035. – Библиогр.: с. 995-1035 и в подстроч. примеч. – (Серия "Актуальные проблемы гражданского права"). – ISBN 978-966-667-433-6
753787
  Слипченко С.А. Личные неимущественные правоотношения, возникающие по поводу оборотоспособных объектов // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 68-70. – ISBN 978-966-2635-96-6
753788
  Сумцов Н.Ф. Личные обереги от сглаза : [Servatoria] / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 20 с.
753789
  Данилина Е.Ф. Личные официальные и неофициальные имена в современном русском языке. (Спцифика. Словообразование) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Данилина Е.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 20л.
753790
  Киселева Л.И. Личные подлежащие, выраженные местоимениями в современном англ. яз. : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Киселева Л.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 33л.
753791
  Честный Р.А. Личные подсобные хозяйства, как современная форма хозяйствования в аграрном секторе зкономики Украины // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 226-230
753792
  Баранова Л.Я. Личные потребности / Л.Я. Баранова. – Москва : Экономика, 1984. – 199 с. – Библиогр.: с. 190-192
753793
  Миженская Э.Ф. Личные потребности при социализме / Э.Ф. Миженская. – М, 1973. – 152с.
753794
  Индыченко С.П. Личные права и обязанности родителей и детей. : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Индыченко С.П.; МВ и ССО УССР. КГУ.. – К., 1973. – 186, 15л. – Бібліогр.:л.1-15
753795
  Полянский П.Л. Личные права и обязанности супругов в советском семейном праве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 49-82. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
753796
  Грязнова В.М. Личные существительные в русском литературном языке первой половины 19 века / В.М. Грязнова. – Ставрополь, 1989. – 90с.
753797
  Конев А.Н. Личные убеждения подростка / А.Н. Конев. – Москва, 1962. – 46с.
753798
  Сырченко Л.Г. Личные фонды деятелей русской литературы и искусства в архивах СССР / Л.Г. Сырченко. – М., 1975. – 168с.
753799
  Орешонкова А.В. Личные формы глаголов настоящего времени в белорусской письменности 16 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Орешонкова А.В.; Акад.наук Белорус.ССР.Ин-т языковзнания. – Минск, 1958. – 19л.
753800
  Шенгелиа В.Г. Личные, указательные и вопросительные местоимения в абхазско-адыгейских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 668 / Шенгелиа В. Г. ; АН Груз.ССР , Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1968. – 24 с.
753801
  Шмыгановский В.Н. Личный вклад в дело мира / В.Н. Шмыгановский, С.В. Ханжин. – М., 1983. – 56с.
753802
   Личный вклад в дело мира. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1987. – 70с.
753803
  Рахвалов Н. Личный вопрос / Н. Рахвалов. – Москва, 1951. – 87с.
753804
  Макбейн Э. Личный враг полицейских. Выкуп / Эд Макбейн. – Москва : Политекст ; Лада-Маком, 1992. – 384 с. – ISBN 5-7660-0033-2
753805
  Манучарова Е.Н. Личный выбор: Ученые ин-та эксперим. медицины исследуют мозг / Е.Н. Манучарова. – Москва, 1981. – 78с.
753806
  Адамов А.Г. Личный досмотр : повесть : Черная моль: роман / Аркадий Адамов ; ил. Е. Лукьяновой. – Москва : Молодая гвардия, 1992. – 556, 2 с. : ил. – ((Библиотека "Современный детектив" : в 30 т. ; Т. 1)
753807
   Личный камертон. – Киев, 2008-
№ 3 (2) : Резервуар жизненной энергии. – 2010
753808
   Личный камертон. – Киев, 2008-
№ 4 (3) : Декларация свободы и любви. – 2010
753809
   Личный камертон. – Киев, 2008-
№ 5 (4) : Эскиз желаемого сценария. – 2010
753810
   Личный камертон. – Киев, 2008-
№ 6 (5) : Я - социальный разговорник. – 2010
753811
   Личный камертон. – Киев, 2008-
№ 7/8 (6) : Активация ДНК и скрытых ресурсов. – 2010
753812
   Личный камертон. – Киев, 2008-
№ 9 (7) : Манифест удачи и успеха. – 2010
753813
   Личный камертон. – Киев, 2008-
№ 10 (8) : Якоря эмоциональной компетентности. – 2010
753814
   Личный камертон. – Киев, 2008-
№ 11/12 (9) : Исполнитель желаний + Тайм-мастер. – 2010
753815
   Личный камертон. – Киев, 2008-
№ 1 (10). – 2011. – после № 1 2011 г. выпуск журнала прекращен
753816
   Личный камертон. – Киев, 2008-
№ 2 (11). – 2011. – после № 1 2011 г. выпуск журнала прекращен
753817
  Эпштейн М.Н. Личный код. Индивиды и универсалии в гуманитарных науках // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 9. – С.10-29. – ISSN 0235-1188
753818
  Турнбуль В. Личный магнетизм : Курс лекций о личном магнетизме : Самообладание и развитие характера. – СПб, 1906
753819
  Веллер П. Личный магнетизм, 1910
753820
  Турнбуль В. Личный магнетизм. Курс лекций о личном магнетизме. Самообладание и образование характера : [издательск. конволют из 4 кн.] / сост. Виктор Турнбуль. – Санкт-Петербург : Психологическое книгоиздательство Ван Тайль Даниэльса, 1906. – [537] с. разд. паг. – Библиогр.: ил. – (Коллекция Флауэра)


  1. Полный курс изучения гипнотизма, месмеризма, терапевтики внушения, лечения и воспитания в сонном состоянии Гирама Джаксона / Г. Джаксон // Личный магнетизм. Курс лекций о личном магнетизме. Самообладание и образование характера / Турнбуль В. - ...
753821
  Поляков Ю.М. Личный опыт: стихи / Ю.М. Поляков. – М., 1987. – 158с.
753822
  Макрушенко П. Личный пакет / П. Макрушенко. – М, 1961. – 80с.
753823
  Скородумов Н.М. Личный пример мастера / Н.М. Скородумов. – Москва, 1985. – 46 с.
753824
  Петров Н.А. Личный пример учителя / Н.А. Петров. – Москва, 1939. – 112с.
753825
   Личный состав главного по снабжению армии комитета (на 10-ое марта 1916 г.). – Москва, 1916. – 26 с.
753826
   Личный состав императорского университета Св. Владимира к 1 июля 1910 года. – Киев, 1911. – 64 с.
753827
  Университет Св. Владимира (Киев) Личный состав Императорского университета Св. Владимира к 1 мая 1907 года : исправлено и дополнено к 27 мая 1908 г. (испр. и доп. написаны от руки). – Киев, 1908. – 123 с.
753828
   Личный состав средних учебных заведений, городских, уездных и промышленных училищ Киевского учебного округа в 1902 году. – Киев : Лито-тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1902


  Содержание конволюта: 1.Личный состав средних учебных заведений, городских, уездных и промышленных училищ Киевского учебного округа в 1902 году; 2. Отчет о временных педагогических курсах при управлении округа для подготовки учителей средних учебных ...
753829
   Личный состав университета св. Владимира к 1мая 1907 года. – с.
753830
   Личный состав Университета Св. Владимира к июню 1898 года. – Киев, 1899. – 20 с.
753831
  Сокольникова А.В. Личный статус вынужденных мигрантов в Российской Федерации // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.88-100. – ISSN 1608-8794
753832
  Рузавина Е.И. Личный фактор в автоматизированном производстве / Е.И. Рузавина. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 128 с.
753833
  Мазурок П.П. Личный фактор в механизме повышения эффективности труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мазурок П.П.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
753834
  Мазурок П.П. Личный фактор в механизме повышения эффективности труда : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Мазурок П.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1990. – 164л. – Бібліогр.:л.146-164
753835
  Толочин В.В. Личный фактор в системе общественного производства развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Толочин В.В. ; Киев. ин-т нар. хоз. – Киев, 1984. – 23 с.
753836
  Феоктистов А.Г. Личный фактор в социалистическом производстве / А.Г. Феоктистов. – Л, 1990. – 182с.
753837
  Ильин А.И. Личный фактор общественного производства и проблемы его активизации. / А.И. Ильин. – Л., 1991. – 181с.
753838
  Гаркуша Н. Личный фонд Б.В. Фармаковского в собрании Николаевского областного краеведческого музея // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 4 (16), жовтень - грудень : Forum Olbicum I. Пма"яті В.В. Крапівіної. – С. 289-296. – ISSN 1998-4634
753839
  Шавкун Валентина Николаевна Личный экономический интерес в условиях становления рыночных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шавкун Валентина Николаевна; ЛГУ им. И.Франко. – Львов, 1991. – 15л.
753840
  Онипеченко Е.А. Личный экономический интерес как побудительная сила повышения эффективности производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Онипеченко Е. А.; Львов. ГУ. – Львов, 1992. – 19 с.
753841
   Лиш боротись -- значить жить!. – Одеса, 1987. – 60с.
753842
  Медвідь Т. Лиш в праці варто і для праці жить : [до 30-річчя з дня народження О.О. Сербіна] / Тетяна Медвідь // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 41. – ISSN 2076-9326
753843
  Дилан Б. Лиш вітер тобі відповість / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 8. – ISSN 0320-8370
753844
  Русаков С. Лиш гарні ноти у стосунках // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6-13 червня (№ 26)


  Щирі вітання з ювілеем, як головний редактор освітянської газети "Освіта" , приймає Коноваленко Ольга Степанівна, випускниця КНУТШ.
753845
   Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть : матеріали доп. та виступів учасників ІІ Всеукр. краєзнавчо-етнол. конф. учнівської молоді / М-во освіти і науки України [та ін. ; заг. ред.: М.Ю. Косило ; редкол.: М.Ю. Косило, Н.В. Савченко, Д.П. Вороневич та ін.]. – Київ ; Івано-Франківськ ; Косів : Лілея-НВ, 2020. – 461, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
753846
  Стус В. Лиш ти мене, Господи-Боже, прости! : поезії-молитви // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С.94-99.
753847
  Стус Василь Лиш Ти мене, Господи-Боже, прости! : поезії-молитви // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-99
753848
  Никогосян В.Г. Лишайники Армении и их микрофлора : Автореф... канд. биол.наук: / Никогосян В. Г.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 29л. – Бібліогр.:с.29
753849
  Горбач Н.В. Лишайники Белоруссии : Определитель / Н.В. Горбач. – Минск, 1973. – 339с.
753850
  Кудратов И. Лишайники горного Зеравшана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Кудратов И.; Ан УССР. – К, 1979. – 24л.
753851
  Кудратов И. Лишайники Горного Зеравшана. / И. Кудратов. – Душанбе, 1985. – 111с.
753852
  Рябкова К.А. Лишайники горного узла "Денежкин Камень" (Сев. Урал) : Автореф... канд. биол.наук: / Рябкова К. А.; АН СССР, Ботан. ин-т. – Ленинград, 1965. – 17л.
753853
  Курсаков А.Л. Лишайники и их практическое использование / А.Л. Курсаков, Н.Н. Дьячков. – Москва-Л, 1945. – 55с.
753854
  Домбровская А.В. Лишайники и мхи Севера Европейской части СССР / А.В. Домбровская, Р.Н. Шляков. – Ленинград, 1967. – 182с.
753855
  Питеранс А.В. Лишайники Латвии / А.В. Питеранс. – Рига : Зинатне, 1982. – 352с.
753856
  Голубкова Н.С. Лишайники семейства Acarosporaceae Zahlbr. в СССР / Н.С. Голубкова. – Ленинград : Наука, 1988. – 131,2с.
753857
  Назарчук Ю.С. Лишайники степової зони південного заходу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Назарчук Ю.С. ; НАНУ, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
753858
  Капець Н.В. Лишайники та їхні угруповання басейну річки Тетерів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Капець Надія Володимирівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
753859
  Рябкова К. Лишайники Урала / К. Рябкова. – Свердловск, 1981. – 51с.
753860
  Домбровская А.В. Лишайники Хибин / А.В. Домбровская. – Л., 1970. – 184с.
753861
  Гавриленко Л.М. Лишайники яружно-балкових систем нижнього Дніпра : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Гавриленко Любов Миколаївна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України НАН України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
753862
  Голлербах М.М. Лишайники, их строение, жизнь и значение / М.М. Голлербах, А.А. Еленкин. – Ленинград, 1938. – 71с.
753863
  Олійник Галина Лише вогонь : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 5-7. – ISSN 0868-4790
753864
  Гостиняк С. Лише двома очима / С. Гостиняк. – Братіслава, 1967. – 47с.
753865
  Тинченко Я. Лише молоді офіцери радикально змінять Збройні сили України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 52 (372), 26 грудня - 15 січня. – С. 12-15. – ISSN 1996-1561
753866
  Заєць І. Лише незалежна держава може гарантувати майбутнє нації // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 3 (606), 20 січня 2022. – С. 8
753867
  Барановська В. Лише п"ята частина України вважає Росію братньою державою // Українське слово. – Київ, 2001. – С. 2
753868
  Мукан А. Лише поети розмовляють з Богом // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 3 : фото


  В Інституті філології відбулося відеознімання шевченкознавчої лекції в рамках проекту телерадіоканалу "Культура" та КНУ імені Тараса Шевченка "Невідомий Шевченко". Про ключі до ліричних і малярських творів Кобзаря говорив поет, літературознавець, ...
753869
  Геращенко О. Лише секунда : роман / Олексій Геращенко ; [відп. за вип. П. Мацкевич]. – Львів : Кальварія, 2015. – 245, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-663-349-4
753870
  Белоновский В.Н. Лишение избирательных прав как мера юридической ответственности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 9. – С. 13-17. – ISSN 1812-3805
753871
  Тютюгин В.И. Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву / В.И. Тютюгин. – Харьков : Вища школа, 1982. – 145 с.
753872
  Гопанчук Василий Степанович Лишение родительских прав : Дис... канд. юридическихнаук: 12.00.03 / Гопанчук Василий Степанович; МВД СССР. КВШ МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского. – К., 1991. – 181л. – Бібліогр.:л.168-182
753873
  Гоцанчук В.С. Лишение родительских прав : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Гоцанчук В. С.; Киев. высш. школа МВД СССР. – К., 1991. – 19л.
753874
  Дементьев С.И. Лишение свободы / С.И. Дементьев. – Ростов -на-Дону, 1981. – 207с.
753875
  Сундуков Ф.Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его эффективности / Ф.Р. Сундуков. – Казань, 1980. – 216с.
753876
  Вепхвадзен М.Г. Лишение свободы как вид наказания по советскому уголовному законодательству. : Автореф... канд. юрид.наук: / Вепхвадзен М.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилисси, 1967. – 21л.
753877
  Дементьев С.И. Лишение свободы как мера уголовного наказания / С.И. Дементьев. – Краснодар, 1977. – 64с.
753878
  Гомес П. Лишенные детства / П. Гомес. – Москва, 1952. – 188с.
753879
   Лишенные родительского попечительства. – М., 1991. – 222с.
753880
  Селкудяну П. Лишенный неба / П. Селкудяну. – Москва : Прогресс, 1969. – 350 с.
753881
  Лейдерман Л.М. Лишние деньги : рассказы / Леонид Лейдерман. – Одеса : Астропринт, 2017. – 129, [3] с. – ISBN 978-966-927-280-5
753882
  Чернышев В.И. Лишние люди / В.И. Чернышев. – 281 с.
753883
  Матвейчиков Максим Лишние люди : глобальный механизм / Матвейчиков Максим, Пеллегрин Паоло // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 65-67 : Фото
753884
  Чернышев Лишние люди. / Чернышев. – 281с.
753885
  Минц М.Н. Лишний рот. / М.Н. Минц. – Куйбышев, 1967. – 176с.
753886
  Полоусова Н.В. Лишний человек в стиха И. Аксакова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 96-102. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
753887
  Фризман Леонид Лишний человек как феномен русской жизни и литературы XIX века // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 98-113. – ISSN 0131-8136
753888
  Борейко Татьяна Лишних знаний не бывает : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 26 : Фото
753889
  Хургин А.З. Лишняя десятка: рассказы / А.З. Хургин. – М., 1991. – 45с.
753890
   Лишь бы деньги : украинские антирелигиозные сказки. – Симферополь : Крымиздат, 1958. – 56 с.
753891
  Мак-Артур Лишь Иисус / Джон Мак-Артур ; [пер. с англ. И. Бодуна]. – Киев : Феникс, 2020. – 191, [1] с. – (Библейская семинария благодати). – ISBN 978-966-136-721-9
753892
  Аугдем Е. Лишь нежно препарируя предтеч... Шпенглер. История. Синхронизм / Е. Аугдем. – Франкфурт-на-Майне. – (Тяпки: Тетради Ярости Против Коммунистических Режимов : Непериодическое издание общественно-полит. работ одного автора ; №12, 1)
Ч. 1. – 1998. – 173 с. – Наст. имя автора: Анцупов Евгений Михайлович
753893
  Аугдем Евгений Лишь нежно препарируя предтеч... Шпенглер. История. Синхронизм / Аугдем Евгений. – Франкфурт-на-Майне. – (Тяпки: Тетради Ярости Против Коммунистических Режимов : Непериодическое издание общественно-политических работ одного автора ; №12, 2)
Ч. 2. – 1998. – 130с. – Наст. имя автора: Анцупов Евгений Михайлович
753894
  Мухин В.Е. Лишь сильному впору / В.Е. Мухин. – Донецк, 1992. – 539с.
753895
  Бунин И.А. Лишь слову жизнь дана... / И.А. Бунин. – Москва : Советская Россия, 1990. – 365 с. – (Русские дневники). – ISBN 5-268-00888-9
753896
  Русу Н. Лия : повести, рассказы / Н. Русу; пер. с молд. – Москва, 1986. – 228 с.
753897
  Хинштейн Л.В. Лия Хинштейн : выставка графики. Каталог / Л.В. Хинштейн. – Москва : Советский художник, 1982. – 10 с.
753898
  Кірносова Н.А. Лі Сіїнь (- китайський мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 342. – ISBN 978-966-02-7999-5
753899
   Лібанова Елла Марленівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 268-269. – ISBN 978-966-439-754-1
753900
  Салтиков-Щедрін Ліберал. / Салтиков-Щедрін. – К., 1953. – 20с.
753901
  Гирич І. Ліберали-федералісти земці та самостійники-громадівці. О. Кониський як культурник-самостійник // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 276-279. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
753902
  Корсунський С. Ліберали проти автократів. Ласкаво просимо в "холодну війну-2" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 4


  "Світова політика ввійшла в новий етап розвитку. Він характеризується не тільки військовим, а й економічним протистоянням між основними полюсами сили, безпрецедентним використанням інформаційних та "гібридних" технологій, можливістю дистанційно ...
753903
  Гречко О.Ю. Лібералізація візового режиму з країнами ЄС як фактор модернізації міграційної політики України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 224-226
753904
  Корнівська В.О. Лібералізація економіки Греції: соціоінституційні наслідки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 60-70 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
753905
  Редькін О.С. Лібералізація інвестиційних процесів в Україні : інвестиції / О.С. Редькін, О.С. Гришина // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 115-123 : Рис.
753906
  Хорт Ю.В. Лібералізація норм щодо капіталу акціонерних товариств в контексті інноваційного розвитку України // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 62-71
753907
  Стрельбіцька Н.Є. Лібералізація оптового ринку електроенергетики України: перші наслідки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 135-139. – ISSN 2222-4459
753908
  Орищенко Леся Лібералізація освітніх послуг у рамках ГАТС // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 124-126
753909
  Геник М.А. Лібералізація політики Польщі стосовно національних меншин (1975-1991) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 207-219. – ISSN 2312-1165


  "Гельсінський процес справив позитивний вплив на зміну ситуацій національних меншин у Центрально-Східній Європі. Поява опозиційних рухів та необхідність координації визвольної боротьби сприяла розробці концепцій національної політики, які передбачали ...
753910
  Горбань А.В. Лібералізація правоохоронних органів Української РСР (1953-1969 рр.): передумови, зміст і наслідки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 116-121. – ISSN 2076-1554
753911
  Трохименко В. Лібералізація ринку банківських послуг як прояв фінансової глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутність процесів фінансової лібералізації та розкрито їх особливості в розвинених країнах, країнах, що розвиваються та країнах з перехідною економікою. Виявлено основні наслідки діяльності іноземного капіталу та обгрунтовано пріоритетні ...
753912
  Геєць В.М. Лібералізація руху капіталів у взаємовідносинах України з ЄС / В.М. Геєць, Т.П. Богдан // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 5-14. – ISSN 2306-5664
753913
   Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн Центральної Європи : монографія / А.О. Єпіфанов, С.М. Козьменко, М.І. Макаренко, Ф.І. та ін. Шпиг; [Єпіфанов А.О., Козьменко С.М., Макаренко М.І., Шпиг Ф.І. та ін.] за ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 110с. – ISBN 978-966-8958-15-1
753914
  Каліновський Р. Лібералізація стабілізаційної макроекономічної політики: досвід Швеції та уроки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджуються причини і передумови економічного зростання Швеції після тривалої кризи 1980-90-х рр. Розкрито сутність процесу розробки та реалізації стабілізаційної макроекономічної політики у Швеції на шляху до досягнення сталого розвитку економіки. ...
753915
  Кузьменко О. Лібералізація сучасної університетської освіти // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 109-114. – ISSN 2226-3012


  Проаналізовано зміну пріоритетів діяльності сучасних університетів під впливом глобалізації, яка призвела до лібералізації вищої освіти; осмислено кризу сучасного університету, яка зумовлена втратою ним традиційної орієнтації на державу та ...
753916
  Крилова І.І. Лібералізація сфери послуг водопостачання та водовідведення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 92-100. – ISSN 2306-6814
753917
   Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 227, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 226-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-328-119-3
753918
  Голубєва В.О. Лібералізація торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ та її наслідки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 63-68.
753919
  Заблоцький А.В. Лібералізація торгівлі послугами в контексті про асоціацію між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [30]
753920
  Савчук В. Лібералізація трудової міграції / В. Савчук, О. Мельник // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 14
753921
  Журавльов О.В. Лібералізація українсько-білоруських економічних відносин // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [19-20]
753922
  Васильченко З.М. Лібералізація фінансового ринку України в контексті впливу на банківський сектор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-21. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблематику забезпечення конкурентних переваг розвитку банківського сектора в умовах лібералізації фінансового ринку України. Providing of competitive advantages of banking sector development under conditions of financial market ...
753923
  Садюк А.В. Лібералізація ціноутворення у потенційно-конкурентних секторах діяльності залізничних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Садюк Андрій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
753924
  Гальчинський А. Лібералізм - еволюційні трансформації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 23-34. – ISSN 0131-775Х
753925
  Гончар Б.М. Лібералізм / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 226. – ISBN 966-642-073-2
753926
   Лібералізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 791-792. – ISBN 966-316-069-1
753927
  Попович М.В. Лібералізм // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 343-344. – ISBN 978-966-02-7999-5
753928
  Загороднюк В. Лібералізм versus соціал-демократія на теренах сучасної Європи // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 543-553. – ISBN 978-966-423-392-4
753929
  Свириденко Д.Б. Лібералізм в освіті та феномен академічної мобільності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 221-226. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
753930
  Мойсієнко В.М. Лібералізм в світоглядних орієнтирах М.П. Драгоманова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 12. – С. 51-54. – (Історичні науки)
753931
  Куц Г.М. Лібералізм і демократія: перипетії співіснування // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 17-20.
753932
  Данилишин Б. Лібералізм і консерватизм - Інь і Янь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 6


  "Син емігрантів з України, знаменитий американський актор і режисер Л.Німой якось зауважив: "Коли у нас немає інформації, ми переходимо до найпростішого світогляду, до чорно-білого. Але тоді ми змушені брехати собі. Чорний ніколи не буває таким чорним, ...
753933
  Кіянка І.Б. Лібералізм і популізм в контексті сучасної демократії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 3-13. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
753934
  Кимлічка Вілл Лібералізм і права меншин = А liberal approach to minority rights / Кимлічка Вілл. – Харків : Центр освітніх ініціатив, 2001. – 176с. – (Демократична освіта). – ISBN 966-7973-08-5; 966-7973-05-0
753935
  Бутук О. Лібералізм про суспільний характер та механізм регулювання капіталістичного виробництва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 36-45. – ISSN 1605-2005
753936
  Панич О. Лібералізм та імперія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 квітня (№ 69). – С. 5


  Джерела й перспективи російського фашизму. Нотатки на маргінесах книжки А. Глюксмана та О. Боннер "На захисті свободи" (Київ: "Дух і Літера", 2013).
753937
  Гужва О.П. Лібералізм та неолібералізм у якості провідних парадигм державного та соціального устрою / О.П. Гужва, К.С. Слабко // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 27-31
753938
  Бойко А. Лібералізм як світоглядна засада філософського аналізу особистісно орієнтованого навчання // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.226-235. – ISSN 2075-1443
753939
  Сегін С.Ф. Лібералізм як сучасна політична філософія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 118-120
753940
  Гай–Нижник Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 5-14. – ISSN 2076-1554
753941
  Яременко О. Лібералізм, економічна свобода і держава // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
753942
  Заблоцький Віталій Лібералізм: ідея, ідеал, ідеологія / Заблоцький Віталій. – Донецьк : Янтра, 2001. – 368с. – ISBN 966-645-007-0
753943
   Лібералізм: ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза : антологія / Наук. т-во ім. Вячеслава Липинського ; упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – 2-е вид. (переробл.). – Київ : Простір ; Смолоскип, 2009. – 1128 с. – (Політичні ідеології). – ISBN 978-966-8499-81-4; 978-966-2068-11-5
753944
  Гальчинський А.С. Лібералізм: уроки для України : науково-популярне есе / Анатолій Гальчинський ; [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2011. – 288 с. – Бібліогр. в підстр. прим. – ISBN 978-966-06-0593-0
753945
  Пилявець О.Д. Ліберальна демократія у випробуваннях глобалізацією // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 429-442
753946
  Головко І.В. Ліберальна демократія: умови формування та специфіка становлення : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Головко І.В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв.
753947
  Білошицький С.В. Ліберальна доктрина «світового уряду» в системі розбудови сучасного глобального управління // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 427-435. – ISSN 2076-1554
753948
  Музика І.В. Ліберальна ідеологія як фактор трансформації сучасного праворозуміння // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 68-72. – ISSN 1818-992Х
753949
  Звєряков М. Ліберальна ідея і модернізація економіки України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 11-21. – ISSN 0131-775Х
753950
  Міколайчак А.М. Ліберальна освіта для культурно-пізнавального туризму // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 4 (14), жовтень - грудень. – С. 5-9. – ISSN 2306-5532
753951
  Дубровський В. Ліберальна податкова реформа: tobe or not to be // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 42). – С. 11. – ISSN 1992-9277
753952
  Коршук Р.М. Ліберальна та етнічна демократія: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується ліберальна та етнічна демократія як різні форми етнополітичних відносин в умовах демократичного політичного режиму. Розглядається сутність та ознаки даних форм, здійснюється їх порівняльний аналіз. В статье анализируется ...
753953
  Кабальський Р.О. Ліберальна традиція як філософська парадигма державної організації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 218-224. – ISSN 2072-1692
753954
  Майданик Р. Ліберальне вчення про судове тлумачення норм права України (крізь призму "добудови" права) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 69-78. – ISSN 1026-9932
753955
  Митко А. Ліберальне підгрунття інформаційної демократії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 112-120
753956
  Ігнатенко Марина Миколаївна Ліберальне реформування української економіки: міфи та реалії // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 138-143. – Бібліогр. в кінці ст.


  В контексте историко-экономических исследований рассматриваются особенности этапов либерализации экономики Украины в период 90-х годов XX ст. Рассматриваются последствия введения "шоковой" модели реформирования, определены объективные исторические ...
753957
   Ліберальний дискурс мас-медіа : навч. посібник / [В. Іванов та ін. ; за заг. ред. В. Іванова]. – Київ : Академія Української Преси, Центр вільної преси, 2011. – 168, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – (Бібліотека масової комунікації / Акад. Укр. Преси). – ISBN 978-966-2123-30-2
753958
  Власов А.О. Ліберальний конституціоналізм як основа правової системи Європейського Союзу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-20. – ISBN 966-614-021-7
753959
  Мітчук О. Ліберальний контекст функціонування соціальних комунікацій // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 241-249. – ISSN 2524-0331
753960
  Рябчук М. Ліберальний націоналізм та його вороги // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 7-11


  Ліберальний націоналізм — тип націоналізму певних політичних філософів, які вірять у нексенофобну форму націоналізму, який є сумісним з ліберальними цінностями, такими як свобода, терпимість, рівність і права людини. Ернеста Ренана і Джона Стюарта ...
753961
  Козарчук О. Ліберальний плюралізм та політика багатокультурності в Центральній та Східній Європі (аналіз поглядів В. Кімліки) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 230-237. – ISSN 2519-4518
753962
  Віхров М. Ліберальний штам "русского мира" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 24 (708), 18.06- 24.06.2021. – С. 24-27. – ISSN 1996-1561
753963
  Рябчук А. Ліберальниф фемінізм у боротьбі за право самій купувати діяманти // Критика. – Київ, 2008. – Березень, (число 3). – С. 21-22
753964
  Кисляковська І.В. Ліберальні засади ідеї прав людини // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 105-110
753965
  Донченко С.П. Ліберальні партії України (1900-1919 рр.) / С.П. Донченко; МОіНУ. Дніпродзержинський держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2004. – 379с. – ISBN 966-8551-03-6
753966
  Двірна К. Ліберальні погляди М.П. Драгоманова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 25-31. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
753967
  Двірна К.П. Ліберальні погляди М.П. Драгоманова // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 148-156. – ISBN 978-966-660-735-8
753968
  Юр Петро Степанович Ліберальні та революційно-демократичні партії в революції 1905-1907 рр. в Росії : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Юр Петро Степанович ; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 21с.
753969
  Юр Петро Степанович Ліберальні та революційно-демократичні партії в революції 1905-1907 рр. в Росії (порівняльний аналіз їх стратегії і тактики) : Дис... канд. іст.наук: / Юр Петро Степанович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 201л. – Бібліогр.:л.181-201
753970
  Федорченко В.М. Ліберальні цінності в контексті легітимації політичного режиму в Україні // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 67-69
753971
  Федорченко В.М. Ліберальні цінності в контексті легітимізації політичного режиму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 301-308
753972
  Васютинський В.О. Ліберальні цінності в мотиваційному просторі самоздійснення особи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 63-69. – ISBN 978-966-8063-80-2
753973
  Львова О.Л. Ліберальні цінності та інститут сім"ї в Україні: виклики і загрози // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
753974
  Зубчик О.А. Ліберальні цінності як основа економічної політики держави // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 143-149
753975
  Соколова К.О. Ліберальні цінності: методика оцінки ціннісного зсуву // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 105-115. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті автор розглядає теоретичні основи методики оцінки ціннісного зсуву та основні принципи побудови індексу ліберального постматеріалізму. Користуючись даними третьої, четвертої та п"ятої хвиль міжнародного дослідження Світове Дослідження ...
753976
  Мінєнкова Н.Є. Ліберально-демократична модель політичної культури Заходу: цивілізаційні домінанти, пріоритети і цінності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 36-37
753977
  Жиленкова І.М. Ліберально-демократична течія в суспільному русі України (друга половина XIX ст. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Жиленкова І. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 16л.
753978
  Жиленкова Ірина Миколаївна Ліберально-демократична течія в суспільному русі України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Жиленкова Ірина Миколаївна; Київ. нац. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – 203л. – Бібліогр.:л.181-203
753979
  Бондар Н. Ліберально-демократична течія в українському політичному русі на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917-1921 рр.) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 55-57
753980
  Сініцький А.Ц. Ліберально-демократична традиція і українська національна ідея (ХІХ - перша половина ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 19-22. – ISSN 2076-1554


  Згадуються викладачі Університету Св. Володимира: В. Антонович, О. Кістяківський, , М. Костомаров, М. Драгоманов, М. Туган-Барановський, А. Кримський.
753981
  Мойсієнко Василь Миколайович Ліберально-демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х -- 80-ті роки ХІХ століття) : 07.00.01 : Дис. ... канд. істор. наук / Мойсієнко Василь Миколайович; ЧДУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 1999. – 210 л. – Бібліогр. : л. 180-198
753982
  Мойсієнко В.М. Ліберально-демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х - 80-ті роки ХІХ століття) : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Мойсієнко В.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 - 17
753983
  Мойсієнко В.М. Ліберально-демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х - 80-ті роки ХІХ століття). : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Мойсієнко В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
753984
  Макарук І. Ліберально-демократичний імператив у період завершення "холодної війни" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 260-272
753985
  Кривобок О. Ліберально-демократичний рух на Північному Лівобережжі України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 37-50. – ISSN 0869-3595
753986
  Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 4-20 : Табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
753987
  Павко А.І. Ліберально-демократичні партії України на початку XX ст.: виникнення, еволюція, програмні засади, діяльність // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 30-35. – (Історія ; вип. 48)


  Аналізується розвиток українських політичних організацій початку XX ст. на тлі еволюції ліберально-демократичних ідей в українському суспільстві
753988
  Крижанівська О.П. Ліберально-етичний пафос соціологізму Е. Дюркгейма // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 39-44. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
753989
  Ганцян Р.Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ганцян Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
753990
  Ганцян Р.Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині XX століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ганцян Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 233 л. – Бібліогр: л. 201-233 та в підрядк. прим.
753991
  Волинець В.В. Ліберально-правова теорія функцій держави Б. Чичеріна (до методології дослідження) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 23-29. – ISSN 1563-3349
753992
  Молодан Ігор Ліберія. Чорна свобода // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 62-65 : фото
753993
  Решетник М.Д. Ліберт (Liebert) Артур // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 612. – ISBN 966-316-069-1
753994
  Білецький В.С. Лібертаризм / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 347. – ISBN 978-966-02-7999-5
753995
  Новак І. Лібертаріанство vs КЗпП. Яким буде нове трудове законодавство? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 7


  "Нова влада заявила, що сповідує ідеологію лібертаріанства "з національними особливостями". Чого очікувати в сфері праці? Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, що лібертаріанство - це політична філософія, прихильники ...
753996
  Сохань І. Лібертаріанство та анархічний персоналізм // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 193-198. – ISSN 1563-3713
753997
  Коробко М.І. Лібертаріанство та філософія об"єктивізму Айн Ренд // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 12-16. – ISSN 2616-9967


  У статті дається загальний огляд ідеології лібертаріанства. Метою статті є аналіз головних ідей лібертаріанського руху та їхнього зв"язку з філософією об"єктивізму Айн Ренд. Суть цього ідеологічно-політичного напрямку неможливо уявити без філософського ...
753998
  Новак І.М. Лібертатний підхід у сфері праці: виклики для України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 69-73. – ISBN 978-617-7625-74-1
753999
  Бішоп Ф. Лібертація / Ф. Бішоп. – Харків, 1929. – 237с.
754000
  Решетник М.Д. Лібман (Liebmann) Отто // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 612-613. – ISBN 966-316-069-1
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,