Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
753001
  Гайворонський О. "Кримських етносів букет" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 49 (369). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Як сприймають останні кримські події різні етнічні спільноти півострова.
753002
  Пінчук А. "Кримські екскізи" українського композитора Сергія Борткевича виконали в Києві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 6
753003
  Левінська С. "Кримські сонети" Адама Міцкевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 308-316. – ISBN 966-95452-4-3
753004
  Гуменюк В. "Кримські сонети" Адама Міцкевича в інтерпретації Бориса Тена // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 317-328. – ISBN 966-95452-4-3
753005
  Васейко Ю. "Кримські сонети" Адама Міцкевича у перекладах Левка Боровиковського: лексичні та граматичні трансформації оригіналу // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 120-126
753006
  Чухліб Т. "Кримські татари завжди вміли боротися за свою самобутність і незалежність..." / спілкувався Ігор Світличанин // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 4-5
753007
  Семена М. "Кримсько-Азовська" війна? Цілком можливо... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  Рівень воєнних загроз Росії в цілому регіоні безпрецендентно зріс. Україні потрібні превентивні заходи захисту.
753008
  Конашевич С. "Криму поза Україною не уявляв" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 7


  Петро Дмитрович Підгородецький - видатний вчений, що виявляв схильність до глибокого і всебічного аналізу наукових проблем, фізико-географ, ландшафто- і кримознавець.
753009
  Личковах Володимир "Крин благоуханний" : сигнатура Богородиці у декоративних елементах української народної ікони / Личковах Володимир, Пономаревська Олена // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 16-19. – ISSN 0130-1799
753010
  Красножон К. "Криниця для спраглих" у піску забуття // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 312-314


  Про фільм "Криниця для спраглих" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1965).
753011
  Ватага О. "Криниця" : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 120-126
753012
  Цеголко П. "Криниця" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 132-150. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
753013
  Федченко Ю. "Крипта" в податкових обіймах // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 24
753014
  Калиничева З.В. "Крисалл небес мне не преграда доле..." / З.В. Калиничева. – Л, 1986. – 191с.
753015
  Кулеша Н. "Кристалізація державницького світогляду" - основне гасло гетьманських видань 40-х рр. XX ст. у Німеччині // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 120-130


  Надежда Кулеша "Кристаллизация государственного мировоззрения" - основной лозунг гетманских журналов 40-х гг. XX века в Германии. Утверждается необходимость объединения украинства в эмигрант для достижения окончательной цели в борьбе за собственное ...
753016
  Костюкович И. "Кристалл знаний" – новая Национальная библиотека Республики Беларусь / Ирина Костюкович // Вестник библиотек Москвы : Информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2007. – № 1. – С. 30-34


  Создание новой Национальной библиотеки - событие значительное для всего мирового библиотечного сообщества. На постсоветском пространстве библиотечные проекты такого масштаба реализуются не часто. В статье рассказывается о Национальной библиотеке ...
753017
  Кульчицький С. Кримський вузол / Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. – Вид. 2-ге. – Київ : Кліо, 2019. – 495, [1] с. : іл., табл. – Покажчик імен: с. 487-495. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-81-3
753018
  Артеменко М.Т. Кримський небокрай : поезії / Артеменко М.Т. – Сімферополь : Кримвидав, 1963. – 56 с.
753019
  Грушецький Б.П. Кримський півострів у військово-політичних планах Німеччини в роки Першої світової війни // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 56-57
753020
  Гурницький К.І. Кримський як історик / К.І. Гурницький; Академія наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1971. – 184 с.
753021
  Башаран Ф. Кримські "кіпрські" тканини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 203-212


  В результаті польового дослідження, пов"язаного з тканинами походженням з Криму, було виявлено тканини, які називали "кіпрськими". Тканини були відрізами 40-50 см в ширину та 75-90 см у висоту, що ткалися технікою "безаяк" однотонними. По двох коротких ...
753022
  Сільченко А. Кримські артефакти в небезпеці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 49)
753023
  Семена М. Кримські астрономи мають намір скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України через суд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 січня (№ 6). – С. 8


  Трудовий колектив Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія" має намір подати позов про визнання незаконним розпорядження Кабінету Міністрів України, яким припиняється існування НДІ, і обсерваторія стає підрозділом КНУТШ.
753024
  Тищенко Ю. Кримські виклики // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 24-27. – (Історичні науки)
753025
  Українка Леся Кримські відгуки / Українка Леся. – Сімферополь, 1981. – 131с.
753026
  Українка Леся Кримські вірші / Українка Леся. – Сімферополь : Кримвидав, 1961. – 80 с.
753027
  Єна В. Кримські вояжі академіка Вернадського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 13
753028
  Рибалко О. Кримські греки Донеччини. Від Константинополя до Урзуфа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 22 (394), 5-11.06.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
753029
  Яблоновська Н. Кримські дореволюційні ЗМІ: досвід етичної толерантності // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 51-55. – ISSN 2078-1911


  Наведено приклади та проаналізовано засади етичної толерантности, яка відрізняє кримські дореволюційні ЗМІ від сучасних.
753030
  Гук В. Кримські елегії : поезія / В"ячеслав Гук. – Київ : Гамазин, 2013. – 301, [11] с. : іл. – ISBN 978-966-1515-81-8
753031
  Рудницький Г. Кримські етюди "Кому невідоме це ім"я?.." // Шевченківський краєзнавчий альманах. 2008 : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, О. Виноградова [та ін.]. – Київ, 2008. – С. 21-27


  Т.Г. Шевченко та Крим.
753032
  Павлова О.Ф. Кримські зустрічі і прощання Давида Бурлюка (До 135-річчя від дня народження і 50-річчя від дня народження смерті основоположника українського і російського футуризму) // Архів-музей у просторі і часі : офіційне, науково-публіцистичне видання / Державна архівна служба України ; упоряд. Резнік І.С. – Киев, 2023. – Вип. 2 : (2015-2017рр.). – С. 124-132. – ISBN 978-966-8225-67-3
753033
  Зленко Г. Кримські імена. Керовпе Кушнерян // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 березня (№ 10)


  Керовпе (Керовбе) Кушнерян — вірменський церковний і культурно-освітній діяч, історик, перекладач.
753034
   Кримські караїми в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата. – ISBN 966-7710-11-4
1917-1941. – 2001. – (Етноси України)
753035
  Бикова Т.Б. Кримські крайові уряди 1918-1919 рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 72-87
753036
   Кримські легенди. – Сімферополь, 1958. – 144с.
753037
  Данова Л. Кримські мандрівки Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 33-36. – ISSN 0130-5263
753038
   Кримські мотиви на Троєщині // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 14-15 : фото
753039
  Коцюбинський М.М. Кримські оповідання / М.М. Коцюбинський. – Сімферополь, 1964. – 127с.
753040
  Якубчак Н.В. Кримські перегуки : подорожні цикли Лесі Українки й Адама Міцкевича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 97-100
753041
  Галушка А. Кримські походи на Москву 1571 та 1572 рр. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 212-217. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
753042
  Сидяченко Н.Г. Кримські почуття, ув"язнені у форму сонета // Мовотворчість українських і польських письменників / Н.Г. Сидяченко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 77-86. – (Студії з українського мовознавства ; 3). – ISBN 978-966-489-031-8


  Особливості поетики поезії Адама Міцкевича «Акерманські степи» з ліричного циклу «Кримські сонети».
753043
  Сидяченко Н. Кримські почуття, ув"язнені у форму сонета // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 96-102. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена аналізові психологічних стимулів до створення Адамом Міцкевичем "Кримських сонетів" та інтерпретації українських перекладів ініціального сонета циклу "керманські степи", які не позбавлені втрат
753044
  Українка Леся Кримські рядки / Українка Леся. – Сімферополь, 1971. – 150с.
753045
  Регістан Г.Г. Кримські самоцвіти / Г.Г. Регістан. – Київ, 1972. – 83с.
753046
  Міцкевич А. Кримські сонети = Крымские сонеты = Sonety Krymskie / Адам Міцкевич ; [уклад. Л. Кондрашенко] ; передм.: М. Бажана ; худож. О. А. Івахненко. – Сімферополь : Таврія, 1977. – 160, [8] с. : іл. – Зміст: Акерманські степи; Морська тиша; Плавба; Буря; Бахчисарай; Гробниця Потоцької; Могили гарему; Алушта в день; Алушта в ночі; Чатир-даг; Мандрівник; Руїни замка в Балаклаві; Яструб. - Текст укр., рос., пол.
753047
  Міцкевич А. Кримські сонети / А. Міцкевич. – Сімферополь : Таврія, 1983. – 160с.
753048
  Міцкевич А. Кримські сонети : поет. переклади Л. Степаненко / Адам Міцкевич ; [пер. з пол. та ред.: Л.В. Степаненко ; техн. пер., іл., обкл. та пер. вступ. ст. на пол.: О.О. Степаненко ; передм. С. Шевченко]. – Херсон : ТДС, 2013. – 40, [1] с., включ. обкл. : іл. – На обкл. ред. перекладу зазн. як автори. - Текст, передм. парал. пол., укр. – ISBN 978-966-8915-33-8


  У пр. № 3529BR напис: Читачам бібліотеки КНУ ім. Тараса Шевченка, щиро! Авт. перекл. Підпис
753049
  Українка Леся Кримські спогади / Українка Леся. – Сімферополь, 1986. – 304с.
753050
  Непомнящий Андрій Кримські сторінки біографії Євгенії Спаської // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 124-133. – ISBN 978-966-8999-16-1
753051
  Короленко Б. Кримські сторінки з життя й творчості М. Костомарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено перебування відомого українського вченого Миколи Костомарова в Криму та показано "кримський вплив" на його творчість. The time of staying of the famous Ukrainian scientist Mykola Kostomarov in the Crimea and "Crimean influence" in ...
753052
   Кримські студії = Documentation of Crimean Tatars : інформаційний бюлетень. – [Б. м.] : [б. в.]
№ 1, січень. – 2000. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
753053
   Кримські студії = Documentation of Crimean Tatars : інформаційний бюлетень. – [Б. м.] : [б. в.]
№ 3, квітень. – 2000. – 78 с. – езюме укр., англ. мовами
753054
   Кримські студії = Documentation of Crimean Tatars : інформаційний бюлетень. – [Б. в.] : [б. в.]
№ 4, липень. – 2000. – 107 с. – Резюме укр., англ. мовами
753055
   Кримські студії : інформаційний бюлетень: спецвипуск
№ 5/6, верес.-лист. : Крымские татары в " Хронике текущих событий". – 2000
753056
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 1 (7). – 2001
753057
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 2/3 (8/9). – 2001
753058
   Кримські студії = Documentation of Crimean Tatars : інформаційний бюлетень. – [Б. м.] : [б. в.]
№ 4 (10), вересень. – 2001. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
753059
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 5/6 (33/34) : Жовтень 2005-січень 2006. – 2005
753060
   Кримські студії : інформаційний бюлетень
№ 1/2 (41/42). – 2007
753061
  Якубова Л.Д. Кримські студії: політичні і наукові виклики і контексти // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С. 68-95
753062
  Вітман К.М. Кримські татари - національна меншина чи корінний народ? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 563-571. – ISSN 1563-3349
753063
  Куртієв Р.І. Кримські татари / Р.І. Куртієв, Ф.Г. Туранли // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 453-455. – ISBN 978-966-02-7305-4
753064
  Богомолов О.В. Кримські татари : з досвіду етноконфесійної самоорганізації (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / О.В. Богомолов, С.І. Данилов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 24-33. – ISSN 1608-0599
753065
   Кримські татари 1944-1994 : Статті; Документи; Свідчення очевидців. – Київ : Рідний край, 1995. – 363с. – ISBN 5-7702-0774-4
753066
   Кримські татари 1944-1994 рр. : статті, документи, свідчення очевидців. – Київ : Рідний край, 1995. – 362, [2] с.
753067
  Ярмоленко М. Кримські татари в Автономній Республіці Крим: проблеми мови та історичної топономіки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 58-62
753068
  Бикова Т.Б. Кримські татари в імперській Росії: витіснення з Батьківщини // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 47-67. – ISSN 0130-5247
753069
   Кримські татари в наукових розвідках Університету // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 3


  Кримськотатарська тематика – як у історичному зрізі, так і в контексті сучасності – традиційно присутня у наукових дослідженнях випускників КНУ, зокрема у дисертаційних роботах, захищених упродовж останніх років у спеціалізованих вчених радах ...
753070
  Газізова О. Кримські татари в умовах інтеграції в український простір // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 437-446
753071
  Прохоров Д. Кримські татари в умовах реформування системи народної освіти "інородців" в Криму в другій половині XIX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 65-69
753072
  Ніколаєць Ю. Кримські татари у роки Другої світової війни: сучасний науковий дискурс // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 100-120. – ISSN 2524-0137
753073
  Беліцер Н. Кримські татари як корінний народ : історія питання і сучасні реалії : посібник для тих, хто прагне з"ясувати / Наталя Беліцер. – Вид. 2-ге, оновл. – Київ : Національне газетно-журнальне видавництво, 2018. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 164-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97282-2-7
753074
  Богомолов О.В. Кримські татари, іслам, мусульмани у російському націоналістичному дискурсі Криму / О.В. Богомолов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-60. – ISSN 1608-0599
753075
   Кримські татари: "національна меншина" або "корінний народ" : Політичний та юридичний аспекти питання. – Київ : Укр. незалежний центр політичних досліджень, 1999. – 120 с
753076
  Касьяненко М. Кримські татари: з історії повернення // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 365-389. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
753077
  Мартинов А. Кримські татари: сталінський міф про "народ-зрадник" // Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ, 2015. – № 24, квітень. – С. 6


  11 трав. 1944 р. постанова ДКО №5859 «Про кримських татар» була підписана Сталіним. За цим підписом розпочалася примусова депортація кримців із Криму. Так, одним розчерком пера комуністичних правителів СРСР була вирішена доля цілого народу на наступні ...
753078
   Кримські татари: шлях до повернення : Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років): Очима радянських спецслужб: Збірник документів та матеріалів. – Київ. – ISBN 966-02-3286-1
Ч.1. – 2004. – 395с.
753079
   Кримські татари: шлях до повернення : Кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х - початок 1990-х років): Очима радянських спецслужб: Збірник документів та матеріалів. – Київ. – ISBN 966-02-3287-Х
Ч.2. – 2004. – 362 с.
753080
  Панченко В. Кримські хроніки Михайла Коцюбинського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  "Справжнє татарське царство без впливу московщини" - таким побачив Південне узбережжя Криму Михайло Коцюбинський, який понад рік пробув у відрядженні на півострові в середині 90-х років позаминулого століття.
753081
  Бобков А. Кримсько-татарськi формування в складi збройниx сил Третього райxу / А. Бобков, М. Царенко // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 61-67
753082
  Лукашевич О.А. Кримсько-татарська державність на зламі (70-80 рр. XVIII ст.) // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 157-170. – (Історичні науки)


  У XVIII ст. доля Кримського ханства залежала від результату боротьби двох імперій - Османської та Російської.
753083
  Халимоненко Г.І. Кримсько-татарські запозичення в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-48. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються назви рослин, дерев, тварин, запозичених українцями з кримськотатарської та ногайської мов у XIV - XVII ст.
753084
  Маршалок О. Кримськотатарознавство в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2010-ті роки) // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 127-131
753085
  Гуменюк О.М. Кримськотатарська народна емігрантська пісня кінця XVIII - XIX століть у контексті національних фольклорних традицій : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Гуменюк Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 19 назв
753086
  Гуменюк О. Кримськотатарська народна пісня в наукових дослідженнях кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – С. 103-125. – ISSN 2522-9834
753087
  Гуменюк О.М. Кримськотатарська народна пісня про щасливе кохання. Особливості поетики // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 1608-0599
753088
  Мустафаєв Ф. Кримськотатарська народна пісня як форма збереження національної пам"яті // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 134-135. – ISBN 978-617-7196-23-4
753089
  Алімова Е.С. Кримськотатарська пісня та романс: риси національної стилістики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Алімова Ельвіна Смагілівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
753090
  Богомолов О.В. Кримськотатарська представницька демократія: самоорганізована громада і діалог із владою // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 131-146. – ISSN 1608-0599
753091
  Юксель Гаяна Заїрівна Кримськотатарська преса в 1917-1928 рр.: тенденції розвитку й національна своєрідність : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 08 / Юксель Г. З.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 8 назв
753092
  Юксель Г.З. Кримськотатарська преса періоду 1917-1928 років: тенденції розвитку й національна своєрідність : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 - журналистика / Гаяна Заїрівна Юксель; МОН України; КНУТШ. – Сімферополь, 2006. – 193л. – Додатки л.190-193. – Бібліогр.: л.165-193
753093
  Грабовський С. Кримськотатарська революція. Курултай // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 20
753094
  Сакаль-Лісніченко Кримськотатарська у Шевченковому університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2024. – Лютий (№ 2)
753095
  Вирський Д.С. Кримськотатарське військо в поході 1575 р. (за Б. Папроцького "Історією жалісною..." ) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 65-92. – ISSN 2309-2262
753096
  Чобіт Д.В. Кримськотатарське військо у Берестецькій битві. До питання про так звану "зраду хана" / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2013. – 64 с. : іл. – Бібліогр. в приміт.: с. 56-63. – ISBN 966-7544-65-2
753097
  Акчуріна-Муфтієва Кримськотатарське мистецтво періоду Золотої Орди ( XIII - початок XV ст.) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-53. – ISSN 1608-0599
753098
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 1. – 1999. – 61 с.
753099
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 2. – 1999. – 61 с.
753100
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 3. – 1999. – 61 с.
753101
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 4. – 1999. – 61 с.
753102
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 5. – 1999. – 61 с.
753103
   Кримськотатарське питання : бюлетень. – Симферополь, 1999-
№ 6. – 1999. – 61 с.
753104
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
Ч. 3. – 2000. – 61 с.
753105
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
Ч. 4. – 2000. – 61с.
753106
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 1. – 2001. – 61 с.
753107
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 2. – 2001. – 61 с.
753108
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 4. – 2001. – 61 с.
753109
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 5. – 2001. – 61 с.
753110
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата. – Симферополь, 1999-
№ 6. – 2001. – 61 с.
753111
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата: спецвыпуск. – Симферополь, 1999-
№ 7. – 2001. – 61 с.
753112
   Кримськотатарське питання : бюлетень Кримського Центру незалежних політичних дослідників і журналістів про проблеми кримськотата: спецвыпуск. – Симферополь, 1999-
№ 8. – 2001. – 61 с.
753113
   Кримськотатарське питання : журнал про проблеми кримськотатарського народу в Україні. – Сімферополь, 1999-
№ 2 (26) : Мустафа Джемілєв. Доповіді на Курултаях кримськотатарського народу. – 2002. – 180 с.
753114
  Бикова Т. Кримськотатарський аспект національної політики Кремля у Кримській АСРР (1921–1928 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 1 (538), січень - лютий. – C. 98. – ISSN 0130-5247
753115
  Богомолов О. Кримськотатарський газетний дискурс: уявлення про інших / О. Богомолов, І. Семиволос // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 15-19
753116
  Богомолов О. Кримськотатарський газетний дискурс: уявлення про себе / О. Богомолов, І. Семиволос // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 12-15
753117
  Гуменюк О. Кримськотатарський льотчик // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 1 жовтняня (№ 40). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Ім"я Амет-Хана Султана мало відоме в Україні, тим паче за кордоном. Але кримські татари бережуть пам"ять про свого героя.
753118
  Васильєва І. Кримськотатарський народ у контекстах Другої світової війни / І. Васильєва, Т. Стріхарська // Полиновий травень 44-го : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 31-44. – ISBN 978-617-7158-09-6
753119
  Романько О. Кримськотатарський національний рух і його політичні взаємини з Німеччиною в період Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 34-41
753120
  Гіндес О. Кримськотатарський національний рух мовою архівних документів // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 7 лютого (№ 3). – С. 2
753121
   Кримськотатарський національний рух у 1917–1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб / М-во інформ. політики України, Галуз. держ. архів Служби безпеки України ; НДІ українознавства М-ва освіти і науки України, Центр дослідж. визвольного руху ; [упоряд.: А. Іванець, А. Когут ; редкол.: В. Хропко та ін.]. – Київ : К.І.С., 2019. – 446, [2] с. : портр., іл., табл. – Покажчики: с. 434-446. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-250-7
753122
  Головченко В. Кримськотатарський національно-визвольний рух: партійний вимір // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 260-275
753123
  Власенко В. Кримськотатарський національно-культурний колорит в оповіданнях Михайла Коцюбинського / Валентина Власенко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 57-61. – ISSN 0320-3077
753124
   Кримськотатарський прапор над вишем // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Напередодні 76-х роковин депортації кримських татар у пам"ять про жертв цієї трагедії перед головним корпусом Київського національного університету імені Тараса Шевченка підняли прапор кримськотатарського народу. До участі в ході пам"яті долучилися ...
753125
  Бикова Т. Кримськотатарський рух після повалення самодержавства // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 6
753126
  Бикова Т. Кримськотатарський рух після повалення самодержавства // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 6
753127
  Адамовський В.І. Кримськотатарський рух у боротьбі за переселення і облаштування в Криму (1970-1980 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 203-211. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
753128
  Газізова О. Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 136-149. – ISSN 2413-7065
753129
  Антонюк Я. Кримськотатарський чинник в діяльності ОУН у 1940-і рр. // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 119-133
753130
  Яблоновська Н.В. Кримськотатарські газети часу он-лайн: сучасний стан та перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 84-88


  У статті на прикладі кримськотатарських газет досліджується вплив нової медіаплатформи - інтернет - на розвиток етнічної преси: вивчаються зміни, які відбулись у каналах розповсюдження кримськотатарської преси Криму; надається оцінка сучасного стану ...
753131
  Аулін О. Кримськотатарські ЗМІ материкової України у соціальній комунікації з мусульманським населенням Криму // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 165-174. – ISSN 2224-9516
753132
  Гуменюк О. Кримськотатарські культурні реалії в контексті орієнтальних зацікавлень Адама Міцкевича та Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 224-231
753133
  Вівчар С. Кримськотатарські мотиви в оповіданнях Михайла Коцюбинського // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Листопад (№ 11). – С. 6-9


  "Михайло Коцюбинський (1864-1913) - український письменник і громадський діяч, майстер літературної форми, один із найталановитіших європейських імпресіоністів. Його твори - новаторські за тематикою, композицією, формою і, звичайно ж, за змістом. ...
753134
  Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріати: проблема соціальної адаптації / В.О. Котигоренко; Національна академія наук України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2005. – 222с. – ISBN 966-8837-03-7
753135
  Акчуріна-Муфтієва Кримськотатарські традиції спорудження фонтанів у Криму // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45--51. – ISSN 1608-0599
753136
   Кримськотатарські художники. Кінець XIX - початок XXI століття. Живопис, графіка, скульптура = Qirimtatar ressamlari = Крымскотатарские художники = Crimean tatar artists / Автор-укладач: І. Заатов. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2008. – 208 с. : іл. – ISBN 978-966-354-191-4
753137
  Мазур Є. Кримці та українці. Історія стосунків // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 10/12 (578/580), квітень 2020 р. – С. 13-16
753138
  Прокопенко М. Кримчаки, караїми, кримські татари... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 138). – С. 10


  9 серпня в Україні вдруге на офіційному рівні відзначають Міжнародний день корінних народів світу. "Ця дата з’явилась у 1995 році за рішенням ООН. Зазвичай корінними називають народи, представники яких є нащадками тих, хто споконвіку населяв території ...
753139
   Кримчани відновили діяльніть Крайової Ради Українців Криму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23 вересня - 7 жовтня (№ 37/38). – С. 4
753140
  Юрчишина О. Кримчани вшанували Степана Руданського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 28 травня - 3 червня (№ 22). – С. 16


  Степан Руданський єднає Україну.
753141
  Дьоменко С.В. Кримшально-правова характеристика особливо кваліфікуючих ознак вимагання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 77-83.
753142
  Ющенко О. Криница : стихи ; авт. пер. с укр. / Олекса Ющенко. – Москва : Советский писатель, 1955. – 119 с.
753143
  Шутов И.Н. Криница в овраге. / И.Н. Шутов. – Харьков, 1958. – 214с.
753144
  Вышинский М. Криница светлая водица : рассказы / М. Вышинский; авториз. пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1984. – 358 с.
753145
  Ющенко А.Я. Криница. / А.Я. Ющенко. – М., 1955. – 120с.
753146
  Аронець М.М. Криниці вогню : поезії / М.М. Аронець. – Ужгород : Карпати, 1982. – 42 с.
753147
  Небиляк М. Криниці моїх очей : Поезії / Михайло Небиляк. – Бухарест : Критеріон, 1972. – 177, [2] с.
753148
  Олійник Б.І. Криниці моралі та духовна посуха / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 275с. – ISBN 5-333-00628-8
753149
  Погрібний Анатолій Криниці, яким не зміліти : Полеміка.Літературні огляди.Діалоги / Погрібний Анатолій. – К. : Український письменник, 1994. – 260с. – ISBN 5-333-01118-4
753150
  Шамякин И.П. Криницы -- Мост : роман, повесть / И.П. Шамякин. – Москва : Известия, 1967. – 535 с.
753151
  Шамякин И.П. Криницы : роман / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 404 с.
753152
  Шамякин И.П. Криницы : роман / Иван Шамякин; авториз. пер. с белорус. А.Островского. – Минск : Известия, 1972. – 352 с.
753153
  Нагнибеда М. Криницы у дороги : Стихотворения. Баллады. Поэмы / М. Нагнибеда. – Москва : Художественная литература, 1976. – 352с.
753154
  Якушенко А.К. Криницы. / А.К. Якушенко. – Тула, 1979. – 190с.
753155
  Кучер В.С. Криниця : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1955. – 84 с.
753156
  Мирний В.С. Криниця : поезії / В.С. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 79 с.
753157
  Колодій В.С. Криниця : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1970. – 119 с.
753158
  Любар М.М. Криниця / М.М. Любар. – К., 1974. – 55с.
753159
  Курильчук М.М. Криниця : роман / М.М. Курильчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 208 с.
753160
  Білаш О.І. Криниця : вірші / О.І. Білаш. – Київ : Молодь, 1981. – 72 с.
753161
  Мирний В.С. Криниця : поезії / В.С. Мирний. – Київ, 1985. – 119 с.
753162
  Курильчук М.М. Криниця : романи / М.М. Курильчук. – К., 1986. – 511с.
753163
  Ткач М.М. Криниця : вибрані наукові розвідки, статті, дослідження, роздуми / Микола Ткач. – Київ : Логос, 2012. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-171-643-7
753164
  Ніточко І.І. Криниця : вірші : [збірка] / Іван Ніточко. – Одеса : Прес-кур"єр, 2019. – 279, [1] с. – ISBN 978-617-7797-01-1
753165
  Куліш Л.П. Криниця безодня / Л.П. Куліш. – Київ, 1980. – 200с.
753166
  Осипенко О. Криниця Гулаків-Артемовських // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 15 жовтня (№ 39). – С. 5


  Виповнюється 150 років з дня смерті зачинателя української байки.
753167
  Драч І.Ф. Криниця для спраглих : кіно / Іван Драч. – Харків : Фоліо, 2018. – 587, [5] с., [4] арк. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-03-7694-6
753168
  Бондаренко Олена Криниця здоров"я : Польща/криниця // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 32-37 : Фото
753169
  Лиходід М.Х. Криниця і небо. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1983. – 96с.
753170
  Луценко Д. Криниця мого кохання : пісні / Дмитро Луценко. – Вид. 2-ге, з допов. та змінами. – Полтава : АСМІ, 2013. – 255, [1] с., [1] арк. портр. : ноти. – ISBN 979-0-9007076-2-8
753171
   Криниця мудрості дипломатії
753172
  Кравчук М.І. Криниця під вікном : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 162 с.
753173
  Кравчук М.І. Криниця під вікном : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 236 с.
753174
   Криничанському фізико-географічному науково-навчальному стаціонару - 35 років / Г.П. Пилипенко, С.В. Плотницький, П.І. Жанталай, О.І. Цуркан // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 56-70 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
753175
  Дочинець М. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії : роман / Мирослав Дочинець. – Ужгород : Карпати, 2012. – 326, [2] с. – ISBN 978-966-671-341-7
753176
  Грінченко Б. Криничка, 1896
753177
  Чендей І.М. Кринична вода / І.М. Чендей. – Ужгород : Карпати, 1980. – 288 с.
753178
  Бондаренко О. Криничні спогади Івана Дзюби // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 289-293
753179
   Кринько Юрій Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 284 : фото
753180
  Белоус А.М. Криобиология : НАН Украины. Ин-т проблем криобиологии и криомедицины / А.М. Белоус, В.И. Грищенко. – Киев : Наукова думка, 1994. – 429 с.
753181
   Криобиология : Учебное пособие / И. Тодераш, А. Гуськов, Г. Борончук, А. Тодераш; И.Тодераш, А.Гуськов, Г.Борончук, А.Тодераш; Гос. унив. Республики Молдова, АН Республики Молдова. – Кишинэу : Государственный университет Молдовы, 1999. – 135с.
753182
   Криобиология и беотехнология : [монография]. – Киев : Наукова думка, 1987. – 213 с. : ил., табл. – Библиогр.: в конце глав
753183
   Криобиология и криомедицина. – Киев
Вып. 7. – 1980
753184
  Пушкарь Н.С. Криобиология, ее проблемы и тенденции развития / Н.С. Пушкарь, Ю.В. Калугин. – Киев, 1980. – 64с.
753185
  Дузу П. Криобиохимия / П. Дузу. – Москва : Мир, 1980. – 283 с.
753186
   Криогеника. – М., 1986. – 64с.
753187
  Чистотинов Л.В. Криогенная миграция влаги и пучение горных пород. / Л.В. Чистотинов. – М., 1974. – 46с.
753188
  Фастовский В.Г. Криогенная техника / В.Г. Фастовский. – М, 1967. – 415с.
753189
  Фастовский В.Г. Криогенная техника / В.Г. Фастовский. – Москва, 1974. – 495с.
753190
   Криогенная техника. – Киев : Наукова думка, 1985. – 180 с.
753191
  Вендик О.Г. Криогенная электроника / О.Г. Вендик, Ю.Н. Горин. – Москва, 1977. – 63 с.
753192
  Томирдиаро С.В. Криогенно-эоловые отложения Восточной Арктики и Субарктики. / С.В. Томирдиаро, Б.И. Черненький. – М., 1987. – 196с.
753193
  Орлов В.О. Криогенное пучение тонкодисперсных грунтов / В.О. Орлов. – М., 1962. – 188с.
753194
  Трофимов В.Т. Криогенное строение и льдистость многолетнемерзлых пород Западно-Сибирской плиты / В.Т. Трофимов. – М, 1980. – 246с.
753195
  Усов В.А. Криогенное строение и формирование многолетнемерзлых морских отложений. (На примере соврем. прибрежных осадков морей центр. сектора Советской Арктики и отложений бореальной трансгрессии в аркт.ч...) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Усов В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 21л.
753196
  Жесткова Т.Н. Криогенное строение мерзлых пород / Т.Н. Жесткова. – М., 1980. – 137с.
753197
  Жесткова Криогенное строение многолетнемерзлых отложений Воркутского угольного месторождения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жесткова т. Н.; МГУ. – М., 1964. – 16л.
753198
  Иванов М.С. Криогенное строение четвертичных отложений Лено-Алданской впадины / М.С. Иванов. – Новосибирск, 1984. – 125с.
753199
  Втюрин Б.И. Криогенное строение четвертичных отложений на примере Анадырской низменности. / Б.И. Втюрин. – Москва, 1964. – 152с.
753200
  Мунтян Сергей Васильевич Криогенные дозиметры импульсного высокоэнергетического излучения : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Мунтян Сергей Васильевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1987. – 14л.
753201
  Беляева А.И. Криогенные многослойные покрытия / А.И. Беляева, В.А. Сиренко ; АН Украины, Физ.-техн. ин-т низ. температур. – Киев : Наукова думка, 1991. – 275, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 261-273 (305 назв.). – ISBN 5-12-002334-7
753202
   Криогенные почвы и их рациональное использование. – М., 1977. – 272с.
753203
   Криогенные приборы и устройства в ядерной физике. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 198 с.
753204
   Криогенные процессы. – Москва : Наука, 1978. – 240с.
753205
   Криогенные процессы. – М., 1987. – 185с.
753206
   Криогенные процессы в почвах и горных породах. – М., 1965. – 164с.
753207
  Арчегова И.Б. Криогенные проявления в почвах Коми АССР : доклад на заседании Президиума Коми филиала АН СССР 7 августа 1974 г. / И.Б. Арчегова, И.В. Забоева. – Сыктывкар, 1974. – 36 с. – (Серия препринтов "Научные доклады" / АН СССР, Коми филиал ; Вып. № 10)
753208
  Асиновский Э.И. Криогенные разряды / Э.И. Асиновский, А.В. Кириллин, А.А. Раковец ; отв. ред. Л.М. Биберман АН СССР, Ин-т высок. температур. – Москва : Наука, 1988. – 59 с.
753209
  Архаров А.М. Криогенные системы : основы теории и расчета : учебник для студ. вузов по спец. "Криогенная техника" / А.М. Архаров, И.В. Марфенина, Е.И. Микулин. – Москва : Машиностроение, 1988. – 464 с.
753210
  Баррон Ф Р. Криогенные системы / Р.Ф. Баррон ; пер. с англ. С.П. Горбачева, Е.В. Сидорова Е.В. Сидоова ; под ред. А.К. Городова. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 406, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 395-403. – ISBN 5-283-02431-8
753211
   Криогенные системы.. – М., 1987. – 534с.
753212
  Каплина Т.Н. Криогенные склоновые процессы / Т.Н. Каплина. – Москва : Наука, 1965. – 296с.
753213
  Втюрина Е.А. Криогенные склоновые террасы / Е.А. Втюрина. – Москва : Наука, 1966. – 96с.
753214
  Жесткова Т.Н. Криогенные текстуры и льдообразование в рыхлых отложениях / Т.Н. Жесткова. – М, 1966. – 108с.
753215
  Гречищев С.Е. Криогенные физико-геологические процессы и их прогноз / С.Е. Гречищев, Л.В. Чистотинов, Ю.Л. Шур. – Москва : Недра, 1980. – 383с.
753216
   Криогенные физико-геологические процессы и методы изучения их развития / Гречищев С.Е. – М., 1987. – 176с.
753217
  Попов А.И. Криогенные формы рельефа / А.И. Попов. – Москва, 1983. – 40с.
753218
   Криогенные явления высокогорий. – Новосибирск : Наука, 1978. – 149с.
753219
   Криогенные явления Казахстана и Средней Азии. – Якутск, 1979. – 146с.
753220
  Анисимова Н.П. Криогидрогеохимические особенности мерзлой зоны / Н.П. Анисимова ; отв. ред. П.И. Мельников ; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т мерзлотоведения. – Новосибирск : Сибирское отделение, 1981. – 153 с. – Библиогр.: с. 143-152
753221
  Белоус А.М. Криоконсерванты / А.М. Белоус, М.И. Шраго, Н.С. Пушкарь ; АН УССР, Ин-т пробл. криобиологии и криомедицины. – Киев : Наукова думка, 1979. – 198 с. : ил. – Библиогр.: с. 167-197
753222
  Горбунов Л.В. Криоконсервация половых клеток и эмбрионов животных : монография / Л.В. Горбунов, Л.П. Бучацкий ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2005. – 326 с. – ISBN 966-594-609-9
753223
   Криоконсервирование иммунокомпетентной ткани : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 180 с. : табл. – Библиогр.: в конце глав
753224
   Криокристаллы. – Киев : Наукова думка, 1983. – 526 с.
753225
  Манжелий В.Г. Криокристаллы: использование в науке и технике / В.Г. Манжелий, И.Я. Фуголь. – Киев : Знание, 1985. – 49 с.
753226
  Лысцов В.Н. Криолиз ДНК. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Лысцов В.Н.; Москов. физ.-тех. ин-т. – М., 1968. – 22л.
753227
  Соловьев П.А. Криолитезона северной части Лено-Амгинского междуречья / П.А. Соловьев. – М., 1959. – 144с.
753228
  Ершов Э.Д. Криолитогенез / Э.Д. Ершов. – Москва, 1982. – 211с.
753229
  Маймусов Д.Ф. Криолитозона России : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 32-38. – Бібліогр.: 12 назв
753230
  Гасанов Ш.Ш. Криолитологический анализ / Ш.Ш. Гасанов. – Москва, 1981. – 195с.
753231
  Попов А.И. Криолитология : Учебное пособие / А.И. Попов. – Москва : Московский университет, 1985. – 239с.
753232
  Кузьмин Р.О. Криолитосфера Марса / Р.О. Кузьмин. – Москва : Наука, 1983. – 141 с.
753233
  Курлянд Валентина Андреевна Криолучевая терапия злокачественных новообразований (экспериментальное исследование) : Автореф... канд. биолог.наук: 14.00.14 / Курлянд Валентина Андреевна; Ин-т проблем онкологии АН УССР. – К., 1983. – 23л.
753234
  Кияшко Н.В. Криометаморфизм почвенных растворов и формирование солевого профиля солончаков Монголии (по результатам моделирования) / Н.В. Кияшко, И.А. Комаров, Д.Л. Голованов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 530-536 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
753235
  Караваева Н.А. Криометаморфический автоморфный глеезем тайги Западной Сибири: химико-минералогические свойства, экология, генезис / Н.А. Караваева, Т.А. Соколова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 899-910 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
753236
  Сумарокова Т.Н. Криометрия / Т.Н. Сумарокова. – Алма-Ата, 1989. – 206с.
753237
  Розанов Л.Ф. Криомикроскопическое изучение процессов замораживания и отогрева клеточніх суспензий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Розанов Л. Ф.; АН УССР, Ин-т физиол. – Киев, 1977. – 23л.
753238
  Грищенко В.И. Криообновление, его роль в сохранении здоровья и долголетия = Cryoregeneration, its role in preservation of health and longevity / В.И. Грищенко, Э. И. Алексеевская ; [ НАН Украины, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины ]. – Киев : Наукова думка, 2009. – 288 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0932-1
753239
   Криоповреждение и криозащита биологических объектов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1988. – 72 с. – ISBN 5-12-000365-6
753240
  Финкельштейн В. Криоскопические исследования бромных растворов / В. Финкельштейн, 1923. – 84-99 с.
753241
  Клячко-Гурвич Криоскопия = Практические работы по физической химии / Клячко-Гурвич. – Москва : Московский университет, 1955. – 23 с.
753242
   Криосохранение семян редких тропических и субтропических орхидных / В. Антипина, Г. Коломейцева, Т. Никишина, А. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 89-91. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Изучены и заморожены в жидком азоте (-196?С) семена трех видов тропических и субтропических орхидей - Coelogyne mooreana, Dendrobium crumenatum и Cymbidium erythrostylum. Глубокое замораживание не оказало отрицательного воздействия на процент всхожести ...
753243
  Сергеев Г.Б. Криохимия / Г.Б. Сергеев, В.А. Батюк. – Москва : Химия, 1978. – 295 с.
753244
   Криохимия / Сергеев Г.Б. – Москва : Мир, 1979. – 594 с.
753245
  Джолли У.П. Криоэлектроника / У.П. Джолли. – Москва : Мир, 1975. – 141с.
753246
  Вендик О.Г. Криоэлектроника / О.Г. Вендик, Ю.Н. Горин. – Ленинград, 1978. – 112 с.
753247
   Криоэлектронные компоненты ЭВМ.. – К., 1977. – 102с.
753248
  Пожаров А.М. Криоэлектронные усилители низких, средних и высоких частот / А.М. Пожаров. – Москва : Радио и связь, 1983. – 103 с.
753249
  Геник С. Крип"якевич Іван // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 114 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
753250
  Литвин Т.О. Крип"якевич як дослідник бібліотечних знаків у XVIII - XX ст. в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-74.
753251
   Крипон-85 в атмосфере. – М., 1978. – 64с.
753252
  Салій Т.В. Криптична інвазія клонових гібридних щипівок (Cypriniformes, Cobitidae) групи видів C. elongatoides -taenia-tanaitica у Дніпровському басейні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Салій Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
753253
  Загороднюк І. Криптичне різноманіття біоти, види-двійники та дослідницький дальтонізм // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-30. – (Серія біологічна ; вип. 71). – ISSN 0206-5657


  Проведено аналіз концепції "виду" щодо видів-двійників і морфологічно близьких видів, а також проблем їх розрізнення та визнання. Розглянуто три групи факторів, які впливають на опис і визнання криптичного різноманіття біоти (КРБ), у т. ч. ейдологічні, ...
753254
  Бруханський Р.Ф. Криптоактиви у системі бухгалтерського обліку та звітності / Р.Ф. Бруханський, І.В. Спільник // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 145-156. – ISSN 2222-0712
753255
  Кривенко К. Криптоактивність // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 7 вересня (№ 35/36) : Захист бізнесу. – С. 21


  В рейтингу праничих шкіл на другому місті КНУ імені Тараса Шевченка.
753256
  Матвійчук О. Криптовалюта - декларувати чи ні в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 10. – ISSN 1992-9277
753257
  Мейш А.В. Криптовалюта bitkoin як можлива світова валюта / А.В. Мейш, Р.О. Гавриш // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 254-257. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
753258
  Божко Н. Криптовалюта в деклараціях чиновників: показати не можна сховати // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
753259
  Ситник І.П. Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи використання в світі й Україні / І.П. Ситник, Т. Бодарева // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (189). – С. 56-60
753260
  Варналій З. Криптовалюта та її вплив на фінансову систему держави / З. Варналій, Р. Білик, А. Мехед // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 68-74. – ISSN 2078-5860
753261
  Туник С.М. Криптовалюта у вимірах трансформації світової валютно-фінансової системи // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 90-92. – ISBN 978-617-696-385-1
753262
  Тарасюк М.В. Криптовалюта як альтернатива сучасним грошам / М.В. Тарасюк, Д.О. Бабін // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 281-285. – ISSN 2306-546X
753263
  Власенко М.О. Криптовалюта як грошовий інструмент сучасного бізнесу / М.О. Власенко, З.Г. Фархадов // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 5-8. – ISBN 978-617-645-235-5
753264
  Поліщук Н. Криптовалюта як засіб підвищення інвестиційної привабливості українського бізнесу: правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 100-104. – ISSN 2663-5313
753265
  Гончаренко Н.І. Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобальної фінансизації / Н.І. Гончаренко, О.О. Булгакова, Т.В. Псьота // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 441-448. – ISSN 2222-4459
753266
  Динту В.А. Криптовалюта як інструмент легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 259-262. – ISBN 978-966-419-300-6
753267
  Томчук В О. Криптовалюта як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання / В О. Томчук, В.А. Фостолович // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2 (30). – C. 67-77. – ISSN 2411-4413
753268
  Поплавський О.О. Криптовалюта як об"єкт економічного аналізу в страхових компаніях // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 178-184. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (78)). – ISSN 1728-4236
753269
  Крупка Я. Криптовалюта як об"єкт обліку і джерело економічних вигод / Я. Крупка, В. Окренець // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 238-251. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
753270
  Кобильнік Д.А. Криптовалюта як об"єкт податкового права: практичне застосування та правове регулювання / Д.А. Кобильнік, А.Ю. Бурчак // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 24-30. – ISSN 2311-4894
753271
  Сластьяникова В.І. Криптовалюта як об"єкт правових відносин / В.І. Сластьяникова, А.М. Мерник // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 178-179. – ISBN 978-617-8037-75-8
753272
  Гресь Д.О. Криптовалюта як предмет кримінальних правопорушень проти власності // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2023. – С. 29-35. – ("Право" ; вип. 37). – ISSN 2312-1661
753273
  Безверхий К. Криптовалюта: гроші чи мильна бульбашка? / К. Безверхий, А. Кувшинова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 29-38 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
753274
  Батюк Л.А. Криптовалюта: механізм функціонування та перспективи поширення в умовах глобалізації / Л.А. Батюк, О.М. Кравченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 131-139. – ISSN 2309-1533
753275
  Диха М. Криптовалюта: особливості та перспективи розвитку / М. Диха, С. Фролов, В. Грабар // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 1 (74). – С. 93-103. – ISSN 1818-5754
753276
  Бабінська О.В. Криптовалюта: правовий аспект // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 183-188. – (Економічні науки ; вип. 4 (68)). – ISSN 2310-8185
753277
   Криптовалюта: стан та тенденції розвитку / З.П. Двуліт, Х.С. Передало, Р.Б. Тиліпська, Р.М. Терно, Р.І. Стибель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6806
753278
   Криптовалюти в Україні: технологія, ринок, регулювання : вересень 2018 р. / USAID від америк. народу. – Київ : [б. в.], 2018. – 93 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу ; Проект USAID "Трансформація фінансового сектору")
753279
  Туріщева М.Б. Криптовалюти і світова економіка // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 17-21. – ISBN 978-617-8037-71-0
753280
  Паливода А. Криптовалюти і технологія блокчейн. На порозі прийняття державою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 7


  "Проведена в Києві конференція та внесений у ВР законопроект про криптовалюти знову змусили говорити про технологію блокчейн і про все, що з нею пов"язане".
753281
  Шаров О. Криптовалюти: глобальні гроші чи глобальна піраміда // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 1, 7


  "...Протягом тривалого часу ми шукали свою національну ідею. І, нарешті, здається, знайшли: криптовалюта! Принаймні саме таке враження складається, коли чуєш про депутатські ініціативи просування першочергового (ну звісно, адже інших проблем у нас ...
753282
  Корнєєв В. Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій / В. Корнєєв, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто сутність криптовалют, їх ризиків і перспектив розвитку в Україні та світі. Описано переваги й недоліки криптовалют. Висвітлено позиції зарубіжних центробанків та інших фінансових регуляторів стосовно криптовалют і ринків криптовалют. ...
753283
  Агапова А.І. Криптовалюти: новий виклик для фінансової системи України / А.І. Агапова, А.О. Сігайов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 3-8
753284
  Доронін І.М. Криптовалюти: соціально-економічні фактори, право та функції держави // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 85-93
753285
  Красножон С.В. Криптовалюти: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні / С.В. Красножон, В.А. Піддубний // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 65-69
753286
  Коваль С.Ю. Криптовалюти: сьгодення і перспективи // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 54-56. – ISBN 978-966-2410-87-7
753287
  Панфілова Д.А. Криптовалютна детінізація: новели законодавства Європейського Союзу та значення для вітчизняного ринку
753288
  Макурін А.А. Криптовалютні активи у системі фінансового обігу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 184-189. – ISSN 2222-0712
753289
  Клименко Р.В. Криптовалюты. Как цифровые технологии меняют культурный мир / Р.В. Клименко, Я.В. Тарароев // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 84-94. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 54). – ISSN 2226-0994
753290
   Криптогамические исследования на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1990. – 183с.
753291
   Криптограми Сходу / [пер. укр. мовою: І.А. Козар та ін. ; літ. ред.: Ю.В. Патлань та ін.]. – Москва ; Київ : Міжнар. Центр Реріхів ; МГО "Укр. Реріховське Т-во" ; Майстерня книги, 2010. – 176 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Жива Етика українською вперше). – ISBN 978-966-2260-35-9
753292
  Молдовян А.А. Криптография / А.А. Молдовян, Н.А. Молдовян, Б.Я. Советов. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 224с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0246-5


  Для специалистов-криптологов, программистов и всех интересующихся проблемами шифрования информации и разработки систем с ограниченным доступом
753293
  Бабаш А.В. Криптография : Аспекты защиты / А.В. Бабаш, Г.П. Шанкин; Под ред. В.П.Шерстюка, Э.А.Применко. – Москва : Солон-Р, 2002. – 512с. – (Аспекты защиты). – ISBN 5-93455-135-3
753294
  Смарт Н. Криптография / Н. Смарт; Пер. с англ. С.А. Кулешова под ред. С.К. Ландо. – Москва : Техносфера, 2006. – 528с. – ISBN 5-94836-043-1
753295
  Збожинский С. Криптография // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 11-12. – ISSN 1563-6755
753296
  Кораблев А. Криптография "Мертвых душ" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 131-147. – ISSN 0131-8136
753297
  Вельшенбах М. Криптография на Си и С++ в действии : Учебное пособие / М. Вельшенбах. – Москва : Триумф, 2004. – 464с. + CD - ROM. – ISBN 5-89392-083-X
753298
   Криптография. Скоростные шифры / А.А. Молдовян, Н.А. Молдовян, Н.Д. Гуц, Б.В. Изотов; А.А. Молдовян, Н.А. Молдовян, Н.Д. Гуц, Б.В. Изотов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2002. – 493 c. : ил., табл. – Библиогр.: c. 477-487. – (Научное издание). – ISBN 5-94157-214-X
753299
  Бойчук В.О. Криптографічний метод оптимізації роботи віддалених сервісів на базі розподілених систем / В.О. Бойчук, С.В. Лєнков, О.М. Нікіткін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 150-153
753300
  Яремчук Ю.Є. Криптографічні методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей : Монографія / Ю.Є. Яремчук. – Вінниця : Книга-Вега, 2002. – 136с. – ISBN 966-621-117-3
753301
  Антоненко С.А. Криптографічні основи застосування електронного цифрового підпису в Україні // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 19-28
753302
  Акопов Д.О. Криптографія - історія, методи та стандарти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 44-45
753303
  Войцехівська І.Н. Криптографія / І. Войцехівська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 216. – ISBN 966-642-073-2
753304
  Юшкова І. Криптографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 335-340. – ISBN 978-966-06-0538-1
753305
  Гончар С.А. Криптографія з часовим розкриттям: перспективи розвитку для багатоядерних систем // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 177 : Комп"ютерні науки. – С. 76-82. – ISSN 1996-5931


  У статті розглянуто можливість використання такого напряму криптографії з часовим розкриттям, як часові замки, для сучасних багатоядерних систем та наведено результати експериментальних досліджень, які показали, що кількість часових замків, процеси ...
753306
  Родик К. Криптоісторія кремлівських кабінетів // Україна молода. – Київ, 2024. – 31 січня (№ 5). – С. 14


  Нинішній шорт-лист жанрової літератури - втішно-передбачуваний. Окрім однієї позиції - справжньою несподіванкою стала книжка Олександра Красовицького "Сьогодні" з точним окресленням її суті в підзаголовку: "Роман про двійників Путіна". Дивина не в ...
753307
  Білецький В.С. Криптомелан / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 482. – ISBN 978-966-02-7305-4
753308
  Коритко Роман Криптонім / Коритко Роман. – Львів, 1980. – 150 с.
753309
  Сарміна Г.Л. Криптонім як засіб кодування мовної особистості злочинця (на матеріалі німецькомовних шантажних листів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 201-205
753310
  Гнатюк М.М. Криптоніми як одна з епістолярних алюзій на роман "Майстер корабля" Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 102-107. – ISBN 966-8188-10-1
753311
  Чайка Л.О. Криптостійкий генератор бінарної ключової послідовності на основі клітинних автоматів / Л.О. Чайка, В.В. Жихаревич, С.Е. Остапов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 215-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розроблено та реалізовано генератор псевдовипадкової бінарної послідовності на основі одномірних клітинних автоматів. Запропоновано детермінований алгоритм вибору чергового біта послідовності, який може бути легко відтворений на ...
753312
  Дубровский Сергей Крис среднего возраста : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 62-67 : Фото
753313
   Крисаченко Валентин Семенович (1953) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 260. – ISBN 978-966-933-054-3
753314
  Шумляківська Я. Крислаті надії : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 5-11. – ISSN 0868-4790
753315
  Портяк В.В. Крислачі / В.В. Портяк. – К., 1983. – 151с.
753316
   Крисоватий Андрій Ігорович : (до 50-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Б-ка ; [уклад.: В.В. Гриськів, Г.А. Філіповська ; відп. за вип. та вступ. ст.: К.З. Возьний]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 58, (2) с., [4] арк. фотоіл. : іл. – (Серія "Вчені Тернопільського національного економічного університету"). – ISBN 978-966-654396-0
753317
  Лесаж А.Р. Криспен-соперник своего господина / А.Р. Лесаж. – Москва, 1957. – 42с.
753318
  Брезан Ю. Криста : кн. для чтения на 1-2 курсах (на нем. яз.) / Ю. Брезан ; обраб. и коммент. Е. С. Новгородовой. – Ленинград : Просвещение : Ленинградское отделение, 1978. – 110 с.
753319
  Ісакова М. Кристал дитинства: слід Л.Керрола в психологічній прозі В.Вульф // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 207-212
753320
   Кристалiчна структура iзовалентно замiщених шаруватих iндатiв Ba1.xSrxLa2In2O7 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 95-102. – ISSN 1025-6415
753321
  Ярмак О.Ф. Кристали в природі і техніці / О.Ф. Ярмак, М.Г. Соколов. – К., 1965. – 73с.
753322
  Тупіцина І.А. Кристали вольфрамату кадмію з поліпшеними сцинтиляційними параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Тупіцина Ірина Аркадіївна ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
753323
   Кристали вюртциту-сфалериту із Мужіївського золото-поліметалічного родовища в Закарпатті / В.М. Квасниця, Є.В. Науменко, І.В. Квасниця, О.Є. Гречановська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – C. 36-44. – ISSN 2519-2396
753324
   Кристалізація [хімічна формула] з молібдатних розчинів-розплавів / Н.В. Сухаревська, К.В. Теребіленко, Ю.А. Хіжний, С.Г. Неділько, М.С. Слободяник, В.П. Черній // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 35
753325
  Лисов В. Кристалізація аморфних сплавів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 239-245
753326
  Марченко Л.І. Кристалізація в екстракторі при фазовому переході напівгідрату сульфату кальцію в дигідрат у багатокомпонентних системах. : Автореф... канд.наук: 05.05.13 / Марченко Л.І.; Сумьский держ. ун-т. – Суми, 1999. – 19л.
753327
  Головко О.М. Кристалізація дефініцій "кіберпростір" та "інформаційний простір" як концептуального базису інформаційної безпеки / О.М. Головко, Д.С. Бабич // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 72-77. – ISSN 2415-3095
753328
   Кристалізація і аморфізація металевих систем : Навч. посібникдля студ. фізичних та інженерно-фіз. спеціальностей взо / А.П. Шпак, В.І. Лисов, Ю.А. Куницький, Т.Л. Цареградська; НАНУ. МОНУ. Ін-т металофіз. им. Г.В. Кудюмова. КНУТШ. Технічний центр НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2002. – 208 с. – ISBN 966-8002-31-8
753329
  Гурдуз А. Кристалізація концептів метапрози Дари Корній у романі "Сузір"я дів" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 117-125. – ISSN 2312-6809
753330
   Кристалізація лавоподібних паливовмісних матеріалів НБК-ОУ / С.В. Габєлков, І.В. Жиганюк, В.Г. Кудлай, П.Є. Пархомчук, С.А. Чиколовець // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 44-51. – ISSN 1813-3584


  "У коричневій, чорній та поліхромній кераміках лавоподібних паливовмісних матеріалів (ЛПВМ) нового безпечного конфайнмента – об’єкта «Укриття» – визначено тип та оцінено вміст кристалічних фаз методом рентгенівської дифракції. Частина з них є похідними ...
753331
  Червінська О. Кристалізація письменницького методу через практику літературного перекладу (Про що говорить переклад Ф. Достоєвським бальзаківської "Євгенії Гранде") / О. Червінська, Р. Дзик // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 40-50. – ISSN 2313-5921
753332
   Кристалізація подвійних молібдатів церію (III) з молібдатно-фторидних розплавів / К.В. Теребіленко, К.Є. Климишина, К.Л. Бичков, М.С. Слободяник // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 84, № 7/8, липень - серпень. – С. 27-32. – ISSN 0041-6045
753333
  Струтинська Н.Ю. Кристалізація розчинів-розплавів системи [хімічна формула] / Н.Ю. Струтинська, О.В. Лівіцька, І.В. Затовський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
753334
   Кристалізація складних фосфатів із розчин-розплавів систем K2O-P2O5-Nb2O5-MIII2O3(MIII - Fe,Cr) / І. Затовський, А. Бабарик, М. Слободяник, К. Теребіленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-12. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено закономірності фазоформування складних фосфатів у розчин-розплавах для систем K2O-P2O5-Nb2O5-M[III]2O3 (M[III] - Fe, Cr). Одержано та виявлено умови кристалоутворення гетеровалентно заміщених фосфатів зі структурою лангбейніту та КТiOРО4. ...
753335
  Огородник І.В. Кристалізація складних фосфатів у розплавах системи К2О-Р2О5-ТіО2-ZnO / І.В. Огородник, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1
753336
  Гончаренко А.В. Кристалізація та структурні перетворення у фосфатах кальцію з метастабільними та іонозаміщеними фазами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гончаренко Антон Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
753337
  Теребіленко К.В. Кристалізація ферум (III) фосфатів з вольфраматних разплавів // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 1/2, январь. – С. 27-29. – ISSN 0041-6045
753338
  Безбородько М.І. Кристалічі породи Київщини й Поділля, узбережжів Дніпра й Буга : (в їх геолого-петрографічному протиставленні) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [21] с. – Бібліогр.: 22 назви
753339
  Слободяник М.С. Кристалічна будова подвійного тетраметафосфату Li2Mn(po3)4 / М.С. Слободяник, П.Г. Нагорний, О.В. та інш. Петренко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 3/4. – С. 34-38. – ISSN 2078-9912


  Вперше синтезовано новий подвійний фосфвт та проведено його повний рентгеноструктурний аналіз.
753340
   Кристалічна і молекулярна структура 2-хінолінціаноксиму / О.О. Жмурко, В.В. Скопенко, С.Т. Малиновський, М.М. Герасимчук // Доп. АН України. Сер. Математика, природознавство, технічні науки, 1992. – №11
753341
  Комарчук В.В. Кристалічна інженерія тривимірних координаційних полімерів мікропористої будови на основі 4,4-біпіразолів : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.02.00.01 / Комарчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
753342
  Комарчук В.В. Кристалічна інженерія тривимірних координаційних полімерів мікропористої будови на основі 4,4"-біпіразолів : Дис. ... канд.хім. наук: Спец. 02.00.01 -неорганічна хімія / Василь Петрович Комарчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207с. – Додаток л.202-207. – Бібліогр.: л.190-201
753343
   Кристалічна структура BaLa2Ti3O10 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.Я. Марків, М.С. Слободяник, Я.А. Караєвська, В.П. Ящук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
753344
   Кристалічна структура La3Pb0.1Ga1.6Se7 ТА Pr3Pb0.1Ga1.6Se7 / Н.М. Блашко, О.В. Марчук, О.В. Смітюх, А.О. Федорчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 10-15. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (48)). – ISSN 2414-0260
753345
   Кристалічна структура багатих на мідь фаз системи Y-Cu-Ga / Н.М. Білявина, М.В. Тимошенко, Ю.О. Тітов, В.Я. Марків, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 67-72. – ISSN 0041-6045


  Методом порошку визначено кристалічну структуру сполук Ycu6 (структура типу TbCu7), Ycu4 (?), Y14Cu51Gd14Ag51) та фаз: 1 - YCu6.0 -6.5Ga6.0-6.5(ThMn12), 2 - Ycu6.8 gGa4.2 (BaCd11), 3 - Ycu6.4Ga4.6 (SmCu6.2Ga4.8), 4- Y2Cu13.2-8.5GA3.8-8.5 ...
753346
  Здоров Т.П. Кристалічна структура і магнітні властивості антимонідів LN2PD9SB3 (Ln = Ce, Pr, Nd І Sm) / Т.П. Здоров, О.Р. Каричорт, О.В. Жак // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 63
753347
  Заводяний Віктор Володимирович Кристалічна структура сплавів і характер взаємодії металів в системах (Ti, La, Ho) - AL-Ga {Ti, Zr} - Si - Gа : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Заводяний Віктор Володимирович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 213 л. – Бібліогр. : л. 175-187
753348
  Бєлявіна Н.М. Кристалічна структура сполуки ZrCu[нижній індекс 5]Ga та її аналогів / Н.М. Бєлявіна, В.Я. Марків // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 74-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Методами монокристалу і порошку вивчена кристалічна структура ізоструктурних сполук ZrCо[нижній індекс 4,5]Ga[нижній індекс 1,5] і ZrCu[нижній індекс 5]Ga. Встановлено, що вони кристалізуються в тригональній сингонії. ZrCu[нижній індекс 5]Ga - новий ...
753349
  Найдич Б.П. Кристалічна структура та термодинамічні параметри тонкоплівкових конденсатів систем II-VI, IV-VI : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Найдич Богданна Петрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗТ"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
753350
   Кристалічна структура шаруватого ніобатоцирконату [хімічна формула] / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 92-98. – ISSN 1025-6415
753351
   Кристалічна та молекулярна структура комплексу міді (ІІ) з 2-оксимінопропіоновою кислотою / Т.Ю. Слива, М.М. Дударенко, І.О. Фрицький, Р.Д. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методом рентгеноструктурного аналізу монокристала було досліджено кристалічну та молекулярну будову нейтрального комплексу міді(ІІ) з 2-оксимінопропіоновою кислотою (Н2L) складу [Cu(HL)2*(H2O)2]. Іон міді(ІІ) міститься в центрі симетрії, а оксимні ...
753352
  Сумбаев О.И. Кристалл-дифракционные гамма-спектрометры / О.И. Сумбаев. – Москва, 1963. – 112 с.
753353
  Соснора В.А. Кристалл : стихи / В.А. Соснора. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 94 с.
753354
  Седельщиков В.В. Кристалл железного блеска из окр. д. Шабры (Седельниково) Ниж. Исетской дачи на Урале / В.В. Седельщиков ; ; [Из Минерал.-петрогр. каб. Алексеев. Дон. политехн. ин-та]. – Новочеркасск : Тип. К. Маттисена в Юръеве, 1916. – [1], 6 с., 1 л. ил. : ил.


  На обкл. дарств. надпись: Многоуважаемому Петру Яковлевичу Армашевскому от автора
753355
  Плонский А.Ф. Кристалл и радиоэлетроника / А.Ф. Плонский. – Москва : Знание, 1964. – 40 с.
753356
  Палецкий М. Кристалл небес : очерки, новеллы, стихи / Михаил Палецкий. – 2-е изд. – New York : Gitel, 2008. – 118 с. – ISBN 978-0-9798520-9-1
753357
  Маллин Д.У. Кристаллизация / Д.У. Маллин. – Москва : Металлургия, 1965. – 343 с.
753358
   Кристаллизация. – М, 1970. – 120с.
753359
   Кристаллизация , структурообразование и свойства модифицированного чугуна. – Киев, 1982. – 106 с.
753360
   Кристаллизация алмаза в системах Fe-Co-S-C и Fe-Ni-S-C и роль металл-сульфидных расплавов в генезисе алмазов / Е.И. Жимулев, А.И. Чепуров, Е.Ф. Синякова, В.М. Сонин, А.А. Чепуров, Н.П. Похиленко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 227-239 : табл., рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0016-7525
753361
  Куранова Инна Петровна Кристаллизация белков и механизм функционирования леггемоглобина и пирофосфатазы по результатам рентгено-структурного исследования : Автореф... д-ра хим.наук: 01.00.10 / Куранова Инна Петровна; Моск. Гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – М., 1991. – 68л.
753362
  Дворниченко К.И. Кристаллизация бикарбоната натрия при карбонизации растворов Na2CO3 и NaHCO3 : Автореф... канд. техн.наук: / Дворниченко К.И.; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1959. – 14л.
753363
  Захалев И.А. Кристаллизация виннокаменной кислоты из пресыщенных растворов : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Захалев И.А.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1952. – 12 с.
753364
  Уткин Юрий Сергеевич Кристаллизация гранитного массива Эльджурту (Северный Кавказ) : Автореф... канд. геол.-минер.наук: 04.00.02 / Уткин Юрий Сергеевич; МГУ. Геол. фак. – Москва, 1975. – 28л.
753365
  Нагапетян Л.Б. Кристаллизация гранитоидных расплавов в условиях высокого давления водяного пара. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 121 / Нагапетян Л.Б.; АН СССР.Ин-т геохимии и аналит.химии. – М, 1969. – 26л.
753366
  Гречный Я.В. Кристаллизация двойных свплавов : Автореф... докт. техннаук: / Гречный Я. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1961. – 38л.
753367
  Толочко Н.К. Кристаллизация единая и многоликая / Н.К. Толочко. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 87с.
753368
  Хворинов Н.И. Кристаллизация и неоднородность стали / Н.И. Хворинов. – М, 1958. – 392с.
753369
   Кристаллизация и свойства кристаллических веществ. – Ленинград : Наука, 1971. – 96 с.
753370
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркассы
Вып. 6. – 1979
753371
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркасск : НПИ, 1981. – 137 с.
753372
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркасск : НПИ, 1987. – 133 с.
753373
   Кристаллизация и свойства кристаллов. – Новочеркасск : НПИ, 1991. – 136 с.
753374
  Точицкий Э.И. Кристаллизация и термообработка тонких пленок / Э.И. Точицкий. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 314 с.
753375
   Кристаллизация и фазовые превращения : Сб.докладов. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 376 с.
753376
  Хамский Е.В. Кристаллизация и физико-химические свойства кристаллических веществ / Е.В. Хамский, Е.А. Подозерская, Б.М. и др. Фрейдин. – Ленинград : Наука, 1969. – 135 с.
753377
   Кристаллизация из газовой фазы. – Москва : Мир, 1965. – 344 с.
753378
   Кристаллизация из расплавов. – Москва, 1987. – 318 с.
753379
  Хамский Е.В. Кристаллизация из растворов / Е.В. Хамский ; АН СССР. Кольский филиал им. С.М. Кирова. – Ленинград : Наука, 1967. – 151 с. : черт.
753380
  Матусевич Л.Н. Кристаллизация из растворов в химической промышленности / Л.Н. Матусевич. – Москва : Химия, 1968. – 304 с.
753381
  Нывлт Я. Кристаллизация из растворов. / Я. Нывлт. – М., 1974. – 150с.
753382
  Никитина Т.П. Кристаллизация кубического нитрида бора : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.08 / Никитина Т. П.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
753383
  Сук Н.И. Кристаллизация лопарита в щелочных флюидно-магматических системах (по экспериментальным и минералогическим данным) / Н.И. Сук, А.Р. Котельников, А.А. Вирюс // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 569-588 : рис., табл. – Библиогр.: с. 586-588. – ISSN 0016-7886
753384
  Фрих-Хар Кристаллизация магматического стекла и некоторые вопросы петрогенезиса / Фрих-Хар. – Москва : Наука, 1977. – 120с.
753385
   Кристаллизация металлов. – М, 1960. – 325с.
753386
   Кристаллизация металлов и сплавов в ультразвуковом поле / Чормонов, Х, , . – Алма-Ата, 1980. – 183с.
753387
  Гуткина Н.Г. Кристаллизация многобариевых оптических стекол. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гуткина Н.Г.; Гос.ордена Ленина оптич.ин-т. – Л, 1958. – 12л.
753388
  Невьянцева Р.Р. Кристаллизация окиси цинка из раствора в расплаве и газовой фазы : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Невьянцева Р.Р.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объединенный ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 16л.
753389
  Коровкина Е.К. Кристаллизация органических кислот из растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Коровкина Е. К.; МГУ, Хим. фак., Каф. физ. хим. – М., 1966. – 17л.
753390
  Манделькерн Л. Кристаллизация полимеров / Л. Манделькерн. – Москва-Ленинград : Химия, 1966. – 336 с.
753391
  Шарплез А. Кристаллизация полимеров / А. Шарплез. – Москва : Мир, 1968. – 200 с.
753392
  Асаубеков М.А. Кристаллизация полимеров в вязких средах. : Автореф... наук: 02.075 / Асаубеков М.А.; АН КазССР. Инст. хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 14л.
753393
  Гольштейнайте Зита Владо Кристаллизация полиолефинов в контакте с твердыми поверхностями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гольштейнайте Зита Владо; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
753394
  Павлов В.М. Кристаллизация при охлаждении и перемешивании растворов барботирующим воздухом. : Автореф... канд. техн.наук: / Павлов В.М.; МВО СССР. Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1956. – 18л.
753395
  Салли И.В. Кристаллизация при сверхбольших скоростях охлаждения. / И.В. Салли. – К., 1972. – 136с.
753396
  Кухаренко И.А. Кристаллизация сахарозы : / [Из Лаборатории и Опыт. ст. технологии сахарного производства Киевск. политехн. ин-та] / И. А. Кухаренко, , проф. Киевск. политехн. ин-та. – Киев : Изд. Научно-исследовательской каф. Технологии с./х. производств, 1923. – 22, [1] с.


  На обл. дарств. надпись: В библиотеку кафедры химии... Дар от проф. Букреева
753397
  Герт Е.В. Кристаллизация сложеных эфиров целлюлозы. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Герт Е.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 18л.
753398
  Тихонова А.А. Кристаллизация солев германия из молеулярного пучка в вакууме : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Тихонова А. А.; АН СССР, Ин-т кристаллограф. – М., 1972. – 24л.
753399
  Тильманс Ю.Я. Кристаллизация солей из водных растворов в присутствии примесей разных ионов / Ю.Я. Тильманс. – Фрунзе : Изд-во АН Киргиз.ССР, 1957. – 208 с.
753400
  Подозерская Е.А. Кристаллизация солей из водных растворов различного состава : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Подозерская Е.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Апатиты, 1969. – 15л.
753401
  Соколов В.М. Кристаллизация солей из намагниченных водных растворов : Автореф... кандидата техн.наук: / Соколов В.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1965. – 17л.
753402
  Салли И.В. Кристаллизация сплавов / И.В. Салли. – Киев : Наукова думка, 1974. – 240 с.
753403
   Кристаллизация тонких пленок. – Ташкент : Фан, 1970. – 216 с.
753404
  Попов В.Е. Кристаллизация тугоплавких карбидов из растворов в металлических расплавах и получение композиционных материалов : Автореф. дис.... канд. хим. наук : 05.17.11 / Попов В.Е .; Ленингр. технол. ин-т. – Ленинград, 1979. – 24 с.
753405
  Магомедов Х.А. Кристаллизация эпитаксиальных пленок арсенида галлия из газовой фазы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магомедов Х. А.; АН СССР, Ин-т кристаллограф. – М., 1966. – 19л.
753406
  Слуцкер А.И. Кристаллитная структура и механические свойства твердых тел. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Слуцкер А.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1968. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
753407
   Кристаллическая и молекулярная структура 1-оксо-3,5,8-трис (тетрафторпропил) -2,6,7 -триокса-1,4-дифосфабицикло |2,2,2| октана / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, В.Г. Фундаменский, Л.Н. и др. Марковский // Журн. структур. химии, 1987. – № 1
753408
  Скопенко В.В. Кристаллическая и молекулярная структура 2-гидроксимино-2(4-метилтиазолил-2) ацетамида / В.В. Скопенко, А.А. Мохир, К.В. Домасевич // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1995. – № 7. – С.117-119. – Бібліог.:с. 119. – ISSN 1025-6415
753409
  Скопенко В.В. Кристаллическая и молекулярная структура 2-хинолилцианоксима. / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, О.А. Жмурко // Докл. АНУССР.Сер.Б., 1992. – №11
753410
   Кристаллическая и молекулярная структура нитрозодицианметанида калия / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садыков, Порай-Кошиц // Укр. хим. журн., 1979. – №9
753411
   Кристаллическая и молекулярная структура тринитратотрис (диметиламино) фосфиноксид неодима (ІІІ) [Nd(No3){OP[N(CH3)2]3}3] / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садиков, Порай-Кошиц // Укр. хим. журнал, 1983. – № 7
753412
   Кристаллическая и молекулярная структура трис- (нитрозодицианметанидо) - тетракис - [трис-(диметиламино) фосфиноксид] неодима ( III) Nd{ONC(CN)2]3}4 / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Г.Г. Садиков, В.П. Николаев, Порай-Кошиц // Коорд. химия, 1984. – №9
753413
   Кристаллическая кора в пространстве и времени. Магматизм. – Москва : Наука, 1989. – 261с.
753414
   Кристаллическая кора в пространстве и времени.Метаморфические и гидротермальные процессы. – Москва : Наука, 1989. – 215 с.
753415
  Скопенко В.В. Кристаллическая структура [ a(NCS(OP(NMe2)3)5(NCS)HgCL(SCN)]2 / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, А.А. и др. Капшук // Журн. неорган. химии, 1994. – № 7
753416
   Кристаллическая структура {NdCl(HMPA)5}(PF6)2 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук, В.М. Амирханов, В.С. Фундаменский // Укр. хим. журн., 1987. – №3
753417
  Скородзиевский В.С. Кристаллическая структура L-фазы в сплавах кобальта с элементами замещения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скородзиевский В.С.; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 23 с.
753418
  Скопенко В.В. Кристаллическая структура Nd [N(СN)2]3OP(NMe2)3 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук, Ф.К. Крамаренко // Докл. АН УССР. Сер.Б, 1982. – №4
753419
  Гуань Кристаллическая структура бафертистита : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гуань Я-Синь; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1963. – 16л.
753420
  Скопенко В.В. Кристаллическая структура бис / нитрозокарбамилцианметанидо / - диаквоникеля (II) ,[Ni{ONC(CN) C(O)NH2}2 2H2O] / В.В. Скопенко, Ю.Л. Зуб, Р.Д. Лампека // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1983. – №4
753421
  Ахундов Ю.А. Кристаллическая структура брандизита и кристаллохимия слюдоподобных минералов : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Ахундов Ю.А.; АН АзССР. Ин-т геологии им. Губкина. – Баку, 1964. – 15л.
753422
   Кристаллическая структура гирвасита NaCa2Mg3(PO4)(CO3)(H2O)6- сложного водного фосфат-карбоната с электронейтральными гетерополиэдрическими слоями / С.В. Кривовичев, А.П. Чернятьева, С.Н. Бритвин, В.Н. Яковенчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 204-213 : рис., табл. – Библиогр.: с. 212-213. – ISSN 0016-7886
753423
  Гладкова В.Ф. Кристаллическая структура диазоаминобензола и нарушения ее периодичности. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Гладкова В.Ф.; Гос.ин-т прикл.химии. – Л, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
753424
  Мурашко Н.В. Кристаллическая структура и магнитные свойства В- б -гидроокисей железа при температурных превращениях в гематит. (Физика магнитных явлений) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Мурашко Н.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1971. – 26л.
753425
  Белявина Н.Н. Кристаллическая структура и магнитные свойства сплавов систем скандия, циркония, гафния с галлием и переходными маталлами IV периода : физика твердого тела : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07. / Н.Н. Белявина ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 198 л. – Библиогр.: л. 180-198
753426
  Белявина Надежда Николаевна Кристаллическая структура и магнитные свойства сплавов систем скандия, циркония, гафния с галлием и переходными металлами IV периода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Белявина Надежда Николаевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
753427
  Капитонова Н.П. Кристаллическая структура и некоторые физические свойства галлоферритов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Капитонова Н.П.; Петрозваод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводстк, 1966. – 18л.
753428
  Кальная Г.И. Кристаллическая структура и процессы упорядочения в сплавах системы магний-кадмий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кальная Г.И. ; Объедин. учен. совет ин-тов физики , металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
753429
   Кристаллическая структура и свойства металлических сплавов. – Москва : Наука, 1978. – 327 с.
753430
  Кон А.Ю. Кристаллическая структура комплексов кобальта (III) С 1, 10-фенантролином : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кон А.Ю.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Кишинев, 1967. – 16л.
753431
  Акатова Ксения Николаевна Кристаллическая структура координационных соединений Со(ІІІ) со сложными органическими аддендами. Применение метода кратных пиков и оврагов к их расшифровке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Акатова Ксения Николаевна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.лобачевского. – Горький, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
753432
  Барабаш О.М. Кристаллическая структура металлов и сплавов / О.М. Барабаш, Ю.Н. Коваль. – К., 1986. – 598 с.
753433
  Брэгг У.Л. Кристаллическая структура минералов : Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии / У.Л. Брэгг, Г.Ф. Кларингбулл; пер. с англ., предисл. В.А. Франк-Каменецкого. – Москва : Мир, 1967. – 390 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Науки о Земле. Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии ; Т. 1)
753434
  Курбанов Х.М. Кристаллическая структура проберита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: / Курбанов Х. М.; АН СССР , Ин-т кристаллографии. – Киев, 1964. – 19 с.
753435
  Буравихин В.А. Кристаллическая структура редкоземельных интерметаллидов : (учеб. пособие) / В.А. Буравихин, В.А. Егоров ; Иркут. гос. пед. ин-т, Проблемная лаб. физики магнитных явлений. – Иркутск : [б. и.], 1976. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 260-280 (323 назв.)
753436
   Кристаллическая структура трис (нитрозодицианметанидо) - тетракис (гексаметилтриамидофосфата) / В.В. Скопенко, Г.Г. Садиков, Ю.Л. Зуб, Порай-Кошиц // Укр. хим. журн., 1978. – №10
753437
   Кристаллическая структура шестикоординационного комплекса иттербия / В.В. Скопенко, Г.Г. Садиков, Ю.Л. Зуб, Порай-Кошиц // Укр. хим. журн., 1978. – №11
753438
  Перкатюк Игорь Иосифович Кристаллическая структура эпитаксиальных слоев соединений AIVBVI, полученных из паровой фазы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Перкатюк Игорь Иосифович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 16л.
753439
  Красникова Г.Н. Кристаллическая структура, упругие и магнитные свойства y(Fe1-x Cox)2, (Y1-xCMx) Co2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Красникова Г.Н.; Львовск. гос. ун-т им. и.Франко. – Львов, 1986. – 18л.
753440
  Гальперин Ф.М. Кристаллическая, электронная и магнитная структура магнитных материалов / Ф.М. Гальперин. – Ленинград, 1960. – 140с.
753441
  Хамский Е.В. Кристаллические вещества и продукты / Е.В. Хамский. – М., 1986. – 222с.
753442
  Ваверан В.А. Кристаллические действующие вещества папоротника раскидистого. : Автореф... Кнд.фармацевт.наук: / Ваверан В.А.; Латвийский гос.ун-т., 1951. – 18 с.
753443
   Кристаллические детекторы. – Москва
Т. 1. – 1950. – 331 с.
753444
   Кристаллические детекторы. – Москва
Т. 2. – 1950. – 332 с.
753445
  Пумпер Е.Я. Кристаллические диоды и триоды / Е.Я. Пумпер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1953. – 175 с.
753446
  Довгошей Н.И. Кристаллические и аморфные пленки новых сложных полупроводников / Н.И. Довгошей. – Ужгород : Издательство Ужгородского университета, 1986. – 110 с.
753447
  Блецкан Д.И. Кристаллические и стеклообразные халькогениды Si, Ge, Sn и сплавы на их основе : монография в 2-х томах / Д.И. Блецкан ; [ред. Д.М. Федака]. – Ужгород : Закарпаття. – ISBN 966-7703-86-X
Т. 1. – 2004. – 290, [2] c.
753448
  Лучицкий В.И. Кристаллические известняки, чарнокитовые граниты и кинцигиты северной части Украины. / В.И. Лучицкий. – 20с.
753449
  Авдиенко К.И. Кристаллические исследования эпитаксиального роста германия, арсенидов галлия и индия : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 057 / Авдиенко К.И.; Ан СССР. – Новосибирск, 1969. – 20л.
753450
   Кристаллические материалы для оптики и электроники / Нац. акад. наук Украины, НТК "Ин-т монокристаллов" НАН Украины ; под ред. В.М. Пузикова. – Харьков : НТК "Ин-т монокристаллов" НАНУ, 2012. – 543, [1] с. : ил., табл. – 95-летию НАН Украины посвящается. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6636-0
753451
   Кристаллические полиолефины. – М
1. – 1970. – 360с.
753452
   Кристаллические полиолефины. – М
2. – 1970. – 473с.
753453
  Безбородько Н.И. Кристаллические породы окрестностей Винницы на Подолии : геол. путеводитель / Н.И. Безбородько. – Київ : Друкарня Київськ. філії Книгоспілки, 1926. – 22, [2] л. ил. с. : Ил. – (Второй Всесоюзный съезд геологов)
753454
  Костюк В.П. Кристаллические породы районов города Виннцы и их парагенетический анализ : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Костюк В. П.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1951. – 8 с.
753455
  Лавренко Е.И. Кристаллические сланцы и гнейсы иенгрской серии Алданского щита : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Лавренко Е.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Геологический фак. – Львов, 1953. – 14 с.
753456
  Федорцов Л.М. Кристаллические смесительные детекторы / Л.М. Федорцов, И.Ш. Лещинский. – Москва : Военное издательство, 1960. – 63 с. – (Радиолокационная техника)
753457
  Ли Дэ-юй Кристаллические структуры Ce, Ti, Nb - силикатов ринкита и ниокалита : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ли Дэ-юй; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1966. – 27л.
753458
  Самусь И.Д. Кристаллические структуры амминов и диоксиминов кобальта (III) с внутрисферными ТИО- и семеноцианатогруппами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Самусь И.Д.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1966. – 20л.
753459
   Кристаллические структуры арсенидов, сульфидов, арсеносульфидов и иханалогов. – Новосибирск, 1964. – 188с.
753460
  Никитин А.В. Кристаллические структуры батисита и клиноэдрита : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитин А. В.; АН СССР, Ин-т кристаллографии. – М., 1963. – 15л.
753461
  Аширов А. Кристаллические структуры водных боратов индерита и гидробрацита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аширов А.; Акад наук СССР, Ин-т кристаллографии. – Москва, 1963. – 33 с. – Библиогр.: с. 32-33
753462
  Матюшенко Н.Н. Кристаллические структуры двойных соединений / Н.Н. Матюшенко. – Справочник. – Москва : Металлургия, 1969. – 304 с.
753463
  Шуберт К. Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз : пер. с нем. / К. Шуберт. – Москва : Металлургия, 1971. – 532 с.
753464
  Чернов А.Н. Кристаллические структуры диортосиликатов: Zr-ионообменника (K2ZrSi2O7) и Ва-сульфосиликата иннэлита (Na2Ba3(Ba1K) CaTi[TiO2]2(SO4)2[Si2O7]2). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Чернов А.Н.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
753465
  Ротару Василий Константинович Кристаллические структуры и спектры ЭПР координационных соединений двухвалентной меди с лигандами на основе тиосемикарбазонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Ротару Василий Константинович; АН МССР. Отд-ние. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.14-15
753466
  Мустафаев Н.М. Кристаллические структуры калий, рубидий ортофторобериллатов и кальций-кобальтоарсената розелита. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Мустафаев Н.М.; Ан СССР.Ин-т кристаллографии. – М, 1965. – 22л.
753467
  Мазус М.Д. Кристаллические структуры координационных соединеий Со (III) с полидентатными полиаминовыми лигандами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.18 / Мазус М. Д.; АН МССР, От-ние физ. техн. и матем. наук. – Кишинев, 1974. – 26л.
753468
  Илюхин В.В. Кристаллические структуры ловозерита и рубидиевого ди (мета) фторобериллата. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Илюхин В.В.; АН СССР. Ин-тут кристаллографии. Горьк. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – М., 1962. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
753469
  Симонов Ю.А. Кристаллические структуры медных солей монокарбоновых кислот. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симонов Ю.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Кишинев, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.19
753470
   Кристаллические структуры неорганических соединений. – Кишинев, 1974. – 187с.
753471
  Дворкин Александр Аркадьевич Кристаллические структуры оснований и кислот диметил-глиоксиматов трехвалентных кобальта и родия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Дворкин Александр Аркадьевич; АН МССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.17
753472
  Шепелев Ю.Ф. Кристаллические структуры пиросиликатов редкоземельных элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 046 / Шепелев Ю. Ф.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
753473
  Гандымов О. Кристаллические структуры природных стронциевых боратов р-витчита и витчита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Гандымов О.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
753474
  Чинь Хан Кристаллические структуры рамзаита, виллемита и его германиевого аналога : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 057 / Чинь Хан.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. кристаллографии и кристаллохимии. – Москва, 1969. – 22 с.
753475
  Горогоцкая Л.И. Кристаллические структуры сингенита и чухровита и место этих минераллов в классе сульфатов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горогоцкая Л. И.; АН СССР, Ин-т геол. рудных месторожд., петрограф., минерал. и геохим. – М., 1967. – 18л.
753476
  Евдокименко В.И. Кристаллические структуры соединений магния с редкоземельными и щелочноземельными металлами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евдокименко В.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
753477
  Доника Ф.Г. Кристаллические структуры тройных полупроводниковых фаз в системе ZnS - Gn2S3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Доника Ф.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.15
753478
  Никишова Л.В. Кристаллические структуры фтороборатов магния: -Mg2Bo3F, --Mg2Bo3F, (Mg5(Bo3)3F : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Никишова Л. В.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
753479
  Треушников Е.Н. Кристаллические структуры щелочных циркониевого и кальциевого силикатов (Na2ZrSiO5, Ca3SiO4 Cl2 и Na2Ca3Si3O10). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Треушников Е.Н.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.21
753480
  Гуров В.С. Кристаллические триоды в аппаратуре проводной связи / В.С. Гуров, А.Г. Мурадян. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1955. – 52 с.
753481
  Конев Ю.И. Кристаллические триоды в устройствах автоматического управления / Ю.И. Конев. – Москва : Советское радио, 1957. – 160 с.
753482
  Нортроп Д. Кристаллические ферменты / Д. Нортроп, М. Кунитц, Р. Херриотт. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 347 с.
753483
  Баюков О.А. Кристаллические электрические поля в ферритах-шпинелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Баюков О.А.; Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
753484
  Равич М.Г. Кристаллический фундамент Антарктической платформы / М.Г. Равич, Е.Н. Каменев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 658с.
753485
  Пап А.М. Кристаллический фундамент Белоруссии / А.М. Пап. – Москва : Недра, 1977. – 127с.
753486
  Педашенко А.И. Кристаллический фундамент средней части Русской платформы / А.И. Педашенко. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 218с.
753487
  Вяюрюнен Х. Кристаллический фундамент Финляндии / Х. Вяюрюнен. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 295с.
753488
   Кристаллический фундамент Эстонии. – М, 1983. – 208с.
753489
  Чекин С.С. Кристаллогенез глинистых минералов / С.С. Чекин. – М, 1984. – 96с.
753490
  Мязь Н.И. Кристаллогенез и структуры кварца хрусталеносных жил Центрального Казахстана. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мязь Н.И.; М-во высш. и сред.спец.образования СССР. – М, 1961. – 16л.
753491
   Кристаллогенезис и процессы минералообразования. – Л, 1976. – 124с.
753492
   Кристаллогенезис и процессы минералообразования. – Л, 1976. – 124с.
753493
  Зациха Б.В. Кристаллогенезис и типоморфные особенности минералов ртутного и флюоритового оруденений Украины / Б.В. Зациха. – Киев, 1989. – 189с.
753494
  Богданов Г.Е. Кристаллогенезис серы / Г.Е. Богданов ; отв. ред. Н.П. Юшкин, А.М. Асхадов ; АН СССР, Коми науч. центр, Ин-т геологии. – Ленинград : Наука, 1990. – 104, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 99-104
753495
  Валиев Р.З. Кристаллогеометрический анализ межкристаллитных границ в практике электронной микроскопии / Р.З. Валиев. – Москва : Наука, 1991. – 230,1с. – ISBN 5-02-000195-3
753496
  Карабаев Тахир Аскарович Кристаллографическая анизотропия эмиссионных и адсорбционных свойств пленок цезия на основных гранях монокристаллов тугоплавких металлов (Mo, Nb, Ta) ОЦК-решетки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Карабаев Тахир Аскарович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
753497
  Галиулин Р.В. Кристаллографическая геометрия / Р.В. Галиулин. – Москва : Наука, 1984. – 136 с.
753498
  Вернадский В.И. Кристаллографические заметки / [соч.] В.И. Вернадского // Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / Г.В. Вульф. – Варшава, 1897. – 11 с.
753499
  Федоров О.П. Кристаллографические особенности роста и взаимодействия кристаллов с включениями в расплаве : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Федоров О.П. ; АН Украины, ин-т металлофизики. – Киев, 1992. – 36 с.
753500
  Шафрановский И.И. Кристаллографические представления И.Кеплера и его трактат "О шестиугольном снеге". / И.И. Шафрановский. – Москва, 1971. – 24с.
753501
  Грищинский П.И. Кристаллографическое и химическое исследование известкового шпата с полуострова Киик-Атлама в Крыму / П. Грищинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – 4 с. : ил. – Пар. тит. л. и резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского Общества естествоиспытателей. Т. XXI, с. 321-324


  Экз. № 68203 имеет дарств. надпись: Дорогому товарищу Леониду Андреевичу Крыжановскому на добрую память от автора
753502
  Лучицкий В.И. Кристаллографическое исследование калиево-ванадиеваго вольфрамата / В.И. Лучицкий. – Киев : Тип.Импер.Ун-та Св.Владимира, Акц.Ова Н.Т.Корчак-Новицкого, 1909. – 3 с. – Отд.оттиск: Записки Киевского о-ва естествоиспытателей. 1909, т. 21, вып. 1, с. 171-173. - : Тит. л. и обл. на рус. и нем. яз.
753503
  Ляшенко М.Н. Кристаллографическое исследование комплексных соединений двухвалентной платины. : Автореф... канд. хим.наук: / Ляшенко М.Н.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – Москва, 1951. – 14 с.
753504
  Кокшаров К. Кристаллография : Лекціи, читанныя Николаем Кокшаровым, горн. инж., э.-орд. акад. Имп. С.-Петерб. акад. наук, чл.-кор. корол. Акад. наук в Турине ... – Киев : Изд. студентов, 1908. – 240 с.
753505
  Артемьев Д.Н. Кристаллография / Артемьев Д.Н. – Берлин : Изд. И.П. Ладыжникова. – (Б-ка современного знания)
Т. 1 : Кристалл и его симметрия. – 1923. – 160 с. : черт.
753506
  Артемьев Д.Н. Кристаллография / Д.Н. Артемьев, проф. Моск. гос. ун-та. – Берлин : Изд. И.П. Ладіжникова. – (Библиотека современного знания ; 14)
Т. 3. – 1923. – 110 с. : ил.
753507
  Артемьев Д.Н. Кристаллография / Д.Н. Артемьев. – Берлин
4. – 1923. – 160с.
753508
  Болдырев А.К. Кристаллография / А.К. Болдырев. – Ленинград : КУБУЧ, 1930. – 331 с. : портр. – Книга без тит. листа
753509
  Болдырев А.К. Кристаллография / А.К. Болдырев. – Ленинград, 1931. – 331с.
753510
  Болдырев А.К. Кристаллография / А.К. Болдырев. – Ленинград : КУБУЧ, 1931. – 331 с.
753511
  Болдырев А.К. Кристаллография : учебник для университетов / А.К. Болдырев. – 3-изд., испр. и доп. – Ленинград ; Москва ; Грозный ; Новосибирск : ОНТИ : НКТП СССР, 1934. – 431 с. : портр.
753512
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – Москва, 1947
753513
   Кристаллография : Сборник статей. – Москва-Ленинград : Углетехиздат, 1952. – 263с.
753514
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 295с.
753515
   Кристаллография. – Л
Вып. 3. – 1955. – 256 с.
753516
   Кристаллография. – Москва : Металургиздат
Вып. 5. – 1956. – 286 с.
753517
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 1. – 1959
753518
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 2. – 1959
753519
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 3. – 1959
753520
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 4. – 1959
753521
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 5. – 1959
753522
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 4, № 6. – 1959
753523
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 1. – 1960
753524
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 2. – 1960
753525
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 3. – 1960
753526
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 4. – 1960
753527
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 5. – 1960
753528
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 5, № 6. – 1960
753529
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 2. – 1961
753530
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 3. – 1961
753531
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 4. – 1961
753532
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 5. – 1961
753533
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 6. – 1961
753534
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 6, № 1. – 1961
753535
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 1. – 1962
753536
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 2. – 1962
753537
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 3. – 1962
753538
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 4. – 1962
753539
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 5. – 1962
753540
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 7, № 6. – 1962
753541
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 2. – 1963
753542
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 3. – 1963
753543
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 4. – 1963
753544
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 5. – 1963
753545
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 6. – 1963
753546
   Кристаллография. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1956-
Т. 8, № 1. – 1963
753547
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1964. – 370с.
753548
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 1. – 1964. – С. 1-144
753549
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 2. – 1964. – С. 145-319
753550
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 3. – 1964. – С. 320-454
753551
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 4. – 1964. – С. 455-598
753552
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 5. – 1964. – С. 599-767
753553
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 9, № 6. – 1964. – С. 768-948
753554
  Костов И. Кристаллография : Пер. с болг. / И. Костов. – Москва : Мир, 1965. – 528 с.
753555
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 2. – 1965. – С. 145-272
753556
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 3. – 1965. – С. 273-454
753557
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 4. – 1965. – С. 455-588
753558
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 5. – 1965. – С. 489-771
753559
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 6. – 1965. – С. 772-923
753560
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 10, № 1. – 1965. – С. 1-144
753561
   Кристаллография : Авторский и предметный указатели за 1956-1965 г. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 1. – 1966. – С. 1-152
753562
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 2. – 1966. – С. 153-359
753563
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 3. – 1966. – С. 360-486
753564
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 4. – 1966. – С. 487-703
753565
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 5. – 1966. – С. 704-848
753566
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 11, № 6. – 1966. – С. 849-944
753567
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 2. – 1967. – С. 174-379
753568
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 3. – 1967. – С. 380-550
753569
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 4. – 1967. – С. 551-745
753570
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 5. – 1967. – С. 746-960
753571
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 6. – 1967. – С. 961-1133
753572
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 12, № 1. – 1967. – С. 1-173
753573
  Лейтвейн Ф. Кристаллография : Сокр.пер. с нем. / Ф. Лейтвейн, Зоммер-Кулачевски. – Москва : Высшая школа, 1968. – 379с.
753574
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 1. – 1968. – С. 1-207
753575
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 2. – 1968. – С. 208-374
753576
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 3. – 1968. – С. 375-583
753577
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 4. – 1968. – С. 584-756
753578
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 5. – 1968. – С. 757-950
753579
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 13, № 6. – 1968. – С. 951-1119
753580
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 2. – 1969. – С. 193-379
753581
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 3. – 1969. – С. 380-565
753582
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 4. – 1969. – С. 566-765
753583
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 5. – 1969. – С. 766-957
753584
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 6. – 1969. – С. 958-1141
753585
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 14, № 1. – 1969. – С. 1-192
753586
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 15, № 1. – 1970. – С. 1-207
753587
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 15, № 2. – 1970. – С. 208-400
753588
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 15, № 3. – 1970. – С. 401-614
753589
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 15, № 4. – 1970. – С. 615-871
753590
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 15, № 5. – 1970. – С. 872-1096
753591
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 15, № 6. – 1970. – С. 1097-1295
753592
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 16, № 2. – 1971. – С. 256-462
753593
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 16, № 3. – 1971. – С. 463-670
753594
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 16, № 4. – 1971. – С. 671-862
753595
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 16, № 5. – 1971. – С. 863-1069
753596
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 16, № 6. – 1971. – С. 1070-1295
753597
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 16, № 1. – 1971. – С. 1-255
753598
  Попов Г.М. Кристаллография / Г.М. Попов, И.И. Шафрановский. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 352с.
753599
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 17, № 1. – 1972. – С. 1-247
753600
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 17, № 2. – 1972. – C. 248-453
753601
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 17, № 3. – 1972. – C. 454-695
753602
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 17, № 4. – 1972. – C. 696-903
753603
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 17, № 5. – 1972. – C. 904-1087
753604
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 17, № 6. – 1972. – C. 1088-1295
753605
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т.18, № 3. – 1973. – C. 440-663
753606
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т.18, № 4. – 1973. – C. 664-894
753607
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т.18, № 5. – 1973. – C. 895-1110
753608
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т.18, № 6. – 1973. – C. 1111-1335
753609
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т.18, № 2. – 1973. – C. 216-439
753610
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 18, № 1. – 1973. – C. 1-215
753611
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 19, № 1. – 1974. – С. 1-215
753612
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 19, № 2. – 1974. – С. 216-439
753613
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 19, № 3. – 1974. – С. 440-670
753614
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 19, № 4. – 1974. – С. 671-904
753615
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 19, № 5. – 1974. – С. 905-1128
753616
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 19, № 6. – 1974. – С. 1129-1327
753617
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 20, № 4. – 1975. – С. 698-887
753618
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 20, № 5. – 1975. – С. 888-1103
753619
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 20, № 6. – 1975. – С. 1104-1327
753620
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 20, № 1. – 1975. – С. 1-215
753621
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 20, № 2. – 1975. – С. 216-470
753622
  Шаскольская М.П. Кристаллография : Учебник / М.П. Шаскольская. – Москва : Высшая школа, 1976. – 390 с.
753623
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 21, № 1. – 1976. – С. 1-238
753624
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 21, № 2. – 1976. – С. 239-440
753625
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 21, № 3. – 1976. – С. 441-638
753626
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 21, № 4. – 1976. – С. 639-871
753627
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 21, № 5. – 1976. – С. 872-1079
753628
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 21, № 6. – 1976. – С. 1080-1268
753629
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 22, № 2. – 1977. – С. 221-447
753630
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 22, № 3. – 1977. – С. 448-672
753631
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 22, № 4. – 1977. – С. 673-895
753632
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 22, № 5. – 1977. – С. 896-1120
753633
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 22, № 6. – 1977. – С. 1121-1312
753634
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 22, № 1. – 1977. – С. 1-220
753635
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 23, № 1. – 1978. – С. 1-240
753636
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 23, № 2. – 1978. – С. 241-447
753637
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 23, № 3. – 1978. – С. 448-672
753638
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 23, № 4. – 1978. – С. 673-895
753639
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 23, № 5. – 1978. – С. 896-1105
753640
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-
Т. 23, № 6. – 1978. – С. 1106-1327
753641
  Захаренкова Р.С. Кристаллография / Р.С. Захаренкова. – Киев : Вища школа, 1979. – 104 с.
753642
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 24, № 2. – 1979. – С. 208-415
753643
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 24, № 3. – 1979. – С. 416-654
753644
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 24, № 4. – 1979. – С. 655-878
753645
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 24, № 1. – 1979. – С. 1-207
753646
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 1. – 1980. – С. 1-207
753647
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 2. – 1980. – С. 208-448
753648
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 3. – 1980. – С. 449-655
753649
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 4. – 1980. – С. 656-895
753650
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 5. – 1980. – С. 896-1120
753651
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 25, № 6. – 1980. – С. 1121-1343
753652
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 2. – 1981. – С. 216-432
753653
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 3. – 1981. – С. 433-655
753654
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 4. – 1981. – С. 656-895
753655
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 5. – 1981. – С. 896-1135
753656
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 6. – 1981. – С. 1136-1344
753657
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 26, № 1. – 1981. – С. 1-215
753658
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 1. – 1982. – С. 1-215
753659
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 2. – 1982. – С. 216-430
753660
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 4. – 1982. – С. 640-831
753661
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 5. – 1982. – С. 832-1040
753662
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 27, № 6. – 1982. – С. 1041-1231
753663
  Уиттекер Э. Кристаллография : вводн. курс для геологов / пер. с англ. / Э. Уиттекер. – Москва : Мир, 1983. – 268 с.
753664
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 2. – 1983. – С. 216-415
753665
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 3. – 1983. – С. 416-624
753666
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 4. – 1983. – С. 625-832
753667
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 5. – 1983. – С. 833-1056
753668
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 6. – 1983. – С. 1057-1248
753669
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 28, № 1. – 1983. – С. 1-215
753670
  Шаскольская М.П. Кристаллография : Учеб.пособие / М.П. Шаскольская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 375 с.
753671
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 1. – 1984. – С. 1-190
753672
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 2. – 1984. – С. 191-415
753673
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 3. – 1984. – С. 416-625
753674
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 4. – 1984. – С. 626-831
753675
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 5. – 1984. – С. 832-1039
753676
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 29, № 6. – 1984. – С. 1040-1248
753677
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 2. – 1985. – С. 211-416
753678
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 3. – 1985. – С. 417-625
753679
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 4. – 1985. – С. 626-832
753680
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 5. – 1985. – С. 833-1040
753681
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 6. – 1985. – С. 1041-1247
753682
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 30, № 1. – 1985. – С. 1-210
753683
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 1. – 1986. – С. 1-215
753684
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 2. – 1986. – С. 216-416
753685
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 3. – 1986. – С. 417-623
753686
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 4. – 1986. – С. 624-832
753687
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 5. – 1986. – С. 833-1040
753688
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 31, № 6. – 1986. – С. 1041-1248
753689
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 32, № 2. – 1987. – С. 273-528
753690
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 32, № 3. – 1987. – С. 529-815
753691
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 32, № 4. – 1987. – С. 816-1072
753692
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 32, № 5. – 1987. – С. 1073-1311
753693
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 32, № 6. – 1987. – С. 1312-1580
753694
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 32, № 1. – 1987. – С. 1-272
753695
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 33, № 1. – 1988. – С. 1-270
753696
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 33, № 2. – 1988. – С. 271-528
753697
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 33, № 3. – 1988. – С. 529-800
753698
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 33, № 4. – 1988. – С. 801-1055
753699
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 33, № 5. – 1988. – С. 1056-1327
753700
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 33, № 6. – 1988
753701
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 34, № 2. – 1989. – С. 271-527
753702
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 34, № 3. – 1989. – С. 528-800
753703
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 34, № 4. – 1989. – С. 801-1055
753704
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 34, № 5. – 1989. – С. 1056-1327
753705
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 34, № 6. – 1989. – С. 1328-1583
753706
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 34, № 1. – 1989. – С. 1-270
753707
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 35, № 1. – 1990. – С. 1-272
753708
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 35, № 2. – 1990. – С. 273-527
753709
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 35, № 3. – 1990. – С. 528-800
753710
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 35, № 4. – 1990. – С. 801-1040
753711
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 35, № 5. – 1990. – С. 1041-1311
753712
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 35, № 6. – 1990. – С. 1312-1584
753713
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 36, № 2. – 1991. – С. 271-527
753714
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 36, № 3. – 1991. – С. 528-800
753715
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 36, № 4. – 1991. – С. 801-1056
753716
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 36, № 5. – 1991. – С. 1057-1326
753717
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 36, № 6. – 1991. – С. 1327-1585
753718
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 36, № 1. – 1991. – С. 1-270
753719
  Егоров-Тисменко Кристаллография : Учебник / Егоров-Тисменко, Г.П. Литвинская, Ю.Г. Загальская; Под ред. В.С. Урусова. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 287с.
753720
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 37, № 1. – 1992. – С. 1-270
753721
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 37, № 2. – 1992. – С. 271-544
753722
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 37, № 3. – 1992. – С. 545-832
753723
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 37, № 4. – 1992. – С. 833-1087
753724
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 37, № 5. – 1992. – С. 1088-1344
753725
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 37, № 6. – 1992. – С. 1345-1585
753726
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 38, № 2. – 1993. – 288 с.
753727
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 38, № 3. – 1993. – 240 с.
753728
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 38, № 4. – 1993. – 288 с.
753729
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 38, № 5. – 1993. – 240 с.
753730
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 38, № 6. – 1993. – 288 с.
753731
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 38, № 1. – 1993. – 275 с.
753732
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 1. – 1995
753733
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 2. – 1995
753734
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 3. – 1995
753735
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 4. – 1995
753736
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 5. – 1995
753737
   Кристаллография. – Москва, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 40, № 6. – 1995
753738
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 2. – 1996
753739
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 3. – 1996
753740
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 4. – 1996
753741
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 5. – 1996
753742
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 6. – 1996
753743
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 41, № 1. – 1996
753744
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 42, № 2. – 1997
753745
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 42, № 3. – 1997
753746
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 42, № 1. – 1997
753747
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 47, № 4. – 2002
753748
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 47, № 5. – 2002
753749
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 47, № 6. – 2002
753750
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 6. – 2003
753751
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 1. – 2003
753752
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 2. – 2003
753753
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 3. – 2003
753754
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 4. – 2003
753755
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 48, № 5. – 2003
753756
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 1. – 2004
753757
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 2. – 2004
753758
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 3. – 2004
753759
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 4. – 2004
753760
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 5. – 2004
753761
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 49, № 6. – 2004
753762
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 1. – 2005
753763
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 2. – 2005
753764
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 3. – 2005
753765
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 4. – 2005
753766
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 5. – 2005
753767
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 50, № 6. – 2005
753768
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 1. – 2006
753769
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 3. – 2006
753770
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 4. – 2006
753771
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 2. – 2006
753772
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 5. – 2006
753773
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 51, № 6. – 2006
753774
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 1. – 2007
753775
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 2. – 2007
753776
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 6. – 2007
753777
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 3. – 2007
753778
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 4. – 2007
753779
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 52, № 5. – 2007
753780
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 1. – 2008
753781
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 2. – 2008
753782
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 6. – 2008
753783
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 3. – 2008
753784
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 4. – 2008
753785
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 53, № 5. – 2008
753786
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 1. – 2009
753787
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 2. – 2009
753788
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 3. – 2009
753789
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 4. – 2009
753790
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 5. – 2009
753791
   Кристаллография. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 54, № 6. – 2009
753792
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 2. – 2011
753793
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 1. – 2011
753794
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 6. – 2011
753795
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 3. – 2011
753796
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 4. – 2011
753797
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 56, № 5. – 2011
753798
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 3. – 2012
753799
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 1. – 2012
753800
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 2. – 2012
753801
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 4. – 2012
753802
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 5. – 2012
753803
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 57, № 6. – 2012
753804
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 5. – 2013
753805
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 3. – 2013
753806
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 4. – 2013
753807
   Кристаллография / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 2. – 2013
753808
   Кристаллография / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 6. – 2013
753809
   Кристаллография / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
Т. 58, № 1. – 2013
753810
   Кристаллография ,минералогия и геохимия. – М, 1968. – 76с.
753811
  Ферсман А.Е. Кристаллография алмаза / А.Е. Ферсман. – Москва : Академия наук СССР, 1955. – 566с.
753812
  Бландел Т. Кристаллография белка / Т. Бландел, Л. Джонсон ; пер. с англ. В.Е. Шкловера ; под ред. Ю.Т. Стручкова : с предисл. Б.К. Вайнштейна. – Москва : Мир, 1979. – 620 с. : ил. – Библиогр.: с. 591-607 (612 назв.)
753813
  Ворошилов Ю.В. Кристаллография в лицах : этюды по истории науки / Ю.В. Ворошилов, С.А. Довгий, В.И. Павлишин ; Ин-т телекоммуникаций и глоб. информ. пространства НАН Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Информационные системы, 2013. – 396, [2] с. : портр., ил. – Указ.: с. 332-337. – Библиогр.: с. 338-339. – ISBN 978-966-2249-75-0


  Підпис автора
753814
  Нечаев А,В. Кристаллография геометрическая, физическая и физико-химическая : с 262 рис. в тексте / А.В. Нечаев, проф. – Киев : Изд. "Сотрудника", 1907. – [2], VI, 192 с. : ил.
753815
  Нечаев А,В. Кристаллография геометрическая, физическая и физико-химическая : с 380 рис. в тексте / А.В. Нечаев, проф. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Изд. "Сотрудника", 1909. – [2], VII, 246 с. : ил. – Без тит. л. и отстутст. с. [2], I-VII
753816
  Нечаев А,В. Кристаллография геометрическая, физическая и физико-химическая : с 386 рис. в тексте / А.В. Нечаев, проф. – 3-е изд., испр. и доп. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудника" ; [Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"], 1913. – [2], VI, 250 с. : ил.
753817
  Келли А. Кристаллография и дефекты в кристаллах : Пер.с англ. / А. Келли, Г. Гровс. – Москва : Мир, 1974. – 496с.
753818
  Балабаева Р.Ф. Кристаллография и дефекты в кристаллах : учеб. пособие / Р.Ф. Балабаева ; МВ и ССО РСФСР, Ярославский гос. ун-т. – Ярославль : Изд-во Ярославского университета, 1986. – 64 с.
753819
  Соколов Л.Д. Кристаллография и дефекты кристаллического строения металлов: уч. пособие. / Л.Д. Соколов, В.Н. Дубинский. – Горький, 1980. – 85с.
753820
   Кристаллография и кристаллохимия. – Ленинград
Вып. [?]. – 1982
753821
   Кристаллография и кристаллохимия. – Москва : Наука, 1986. – 325 с.
753822
  Кецмец Д.И. Кристаллография и минералогия : Учебное пособие / Д.И. Кецмец. – Харьков : Металлургиздат, 1957. – 152с.
753823
   Кристаллография и минералогия. – М, 1962. – 28с.
753824
  Шергин И.В. Кристаллография и минералогия / И.В. Шергин, К.К. Хазанович. – Л, 1968. – 88с.
753825
  Торопов Н.А. Кристаллография и минералогия / Н.А. Торопов, Л.Н. Булак. – 3-е изд. , перераб. и доп. – Ленинград : Изд-во л-ры по строительству, 1972. – 503с.
753826
  Гумилевский С.А. Кристаллография и минералогия / С.А. Гумилевский, В.М. Киршон, Г.П. Луговской; Под ред. А.И. Гинзбурга. – Москва : Высшая школа, 1972. – 280с.
753827
  Устимова Л.И. Кристаллография и минералогия : учеб. пособие / Л.И. Устимова. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 111 с.
753828
  Асхабов А.М. Кристаллография и физико-химические основы кристаллизации : учеб. пособие по спецкурсу / Асхабов А.М., Голдин Б.А. ; МВ и ССО РСФСР, Сыктывкарский гос. ун-т. – Сыктывкар : Издательство Пермского университета, 1983. – 92 с.
753829
  Шафрановский И.И. Кристаллография округлых алмазов / И.И. Шафрановский. – Ленинград : Изд-во Ленинградского у-та, 1948. – 132с.
753830
  Махмуд Алия Абдэльхакам Кристаллография приконтактных зон в кристаллических сростках : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 01.04.18 / Махмуд Алия Абдэльхакам; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1977. – 17л.
753831
   Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. – Москва : Металлургия, 1982. – 631 с.
753832
  Шафрановский И.И. Кристаллография. Метод. указ. для студ. / И.И. Шафрановский, В.А. Мокшевский. – Л., 1959. – 37с.
753833
  Смирнов Ю.М. Кристаллография. Монокристаллы, применяемые в оптике и детектировании излучений : учеб. пособие / Ю.М. Смирнов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1989. – 78с.
753834
  Сасим П.С. Кристаллология / П.С. Сасим. – Иркутск
1. – 1948. – 56 с.
753835
  Нестеров К.В. Кристалломорфические проявления минерализации природных вод / К.В. Нестеров. – Ростов н/Д, 1983. – 55с.
753836
   Кристалломорфологическая эволюция минералов. – Сыктывкар, 1981. – 27с.
753837
  Кукуй А.Л. Кристалломорфологический анализ и кинетика кристаллизации в системах с изоморфными компонентами Ni SO4--MgSO4--H2O b Ca WO4--Ca MoO4 : Автореф. дис.... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Кукуй А.Л. ; Ленингр. горн. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
753838
  Бартошинский З.В. Кристалломорфология алмаза из кимберлитов / З.В. Бартошинский, В.Н. Квасница ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов, Укр. минерал. о-во. – Киев : Наукова думка, 1991. – 170, [2] с. : ил., 4 л. ил. – Библиогр.: с. 163-171 (175 назв.). – ISBN 5-12-001903-X
753839
  Крочук В.М. Кристалломорфология и генетические особенности минералов карбонатов Приазовья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.20 / Крочук В.М.; АН УССР. Ин-тут геохимии и физики минералов. – К., 1982. – 16л.
753840
  Вовк П.К. Кристалломорфология и генетические особенности полевых шпатов камерных пегматитов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Вовк П.К.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
753841
  Гераничева Г.К. Кристалломорфология и типоморфизм циркона. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Гераничева Г.К.; Ленингр.горных ин-т. – Л, 1970. – 19л.
753842
  Зубов В.И. Кристалломорфология киновари и ее использования при поисках ртутных месторождений / В.И. Зубов. – М, 1976. – 81с.
753843
  Джафаров Ч.Д. Кристалломорфология пирита и ее минерагенетическое значение. / Ч.Д. Джафаров. – Баку, 1970. – 120с.
753844
  Бартошинский З.В. Кристалломорфология якутских алмазво : Автореф... канд. геол.-минерал. наук / Бартошинский З.В.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Львовский орена Ленина гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1962. – 17л.
753845
   Кристаллоносные микроорганизмы и перспективы их использования в лесном хозяйстве. – Москва : Наука, 1967. – 163 с. : табл.
753846
  Скопенко В.В. Кристаллообразование двойных фосфатов в фосфатных расплавах. / В.В. Скопенко, СлободяникН.С, П.Г. Нагорный // Теор. и эксперим. химия. – №3
753847
  Турлаков Валерий Николаевич Кристаллообразование как лимитирующий фактор при взаимодействиях в мелокодисперсных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Турлаков Валерий Николаевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.17
753848
  Трофимов Вячеслав Григорьевич Кристаллообразование при окислении мелкодисперсной трехокиси сурьмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Трофимов Вячеслав Григорьевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
753849
  Трофимов В.Г. Кристаллообразование при окислении мелкодисперсной трехокиси сурьмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Трофимов В.Г.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
753850
  Зурабова Э.Р. Кристаллообразующие бациллы как основа приготовления препаратов для борьбы с вредными насекомыми : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Зурабова Э.Р. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 19 с. – Бібліогр.:с.17-18
753851
  Белянкин Д.С. Кристаллооптика : компакт / Д.С. Белянкин. – Ленинград : "Кубуч", 1928. – 138 с.
753852
  Белянкин Д.С. Кристаллооптика / Д.С. Белянкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : "Кубуч", 1931. – 102 с. : ил.
753853
  Белянкин Д.С. Кристаллооптика : учеб. пособ. для вузов / Д.С. Белянкин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Госгеолиздат, 1949. – 127 с. : ил.
753854
  Белянкин Д.С. Кристаллооптика : учеб. пособ. для вузов / Д.С. Белянкин, В.П. Петров. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 128 с. + 4 вкл. л.
753855
  Ежов А.И. Кристаллооптика : учеб. пособие / А.И. Ежов. – Москва : Университет дружбы народов, 1969. – 156 с.
753856
  Пекар С.И. Кристаллооптика и добавочные световые волны. / С.И. Пекар. – Киев : Наукова думка, 1982. – 295с.
753857
  Татарский В.Б. Кристаллооптика и иммерсионный метод / В.Б. Татарский. – Ленинград : Изд-во Ленинградского у-та, 1949. – 268с.
753858
  Агранович В.М. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов / В.М. Агранович. – Москва : Наука, 1965. – 375 с.
753859
  Агранович В.М. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов / В.М. Агранович, В.Л. Гинзбург. – Изд. 2-е., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1979. – 432 с.
753860
  Чистяков И.Г. Кристаллооптические и рентгеноструктурные исследования некоторых жидких кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чистяков И.Г. ; АН СССР. Ин-т кристаллографии АН СССР. – Москва, 1963. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
753861
  Буракова Т.Н. Кристаллооптические константы и их использование в микрохимическом анализе / Т.Н. Буракова. – Ленинград : Ленинградкий унверситет, 1964. – 132 с. – Библиогр.: с. 128-130
753862
   Кристаллооптические особенности биотита северо-западной части Украинского щита по данным ИК-спектроскопии / В.Ф. Гринченко, Е.И. Ильченко, В.М. Хоменко, О.В. Зинсенко // Минерал. журн., 1990. – №6
753863
  Компаниец М.Ф. Кристаллооптический анализ в алюминиевом производстве / М.Ф. Компаниец. – Москва, 1959. – 180с.
753864
  Юшкин Н.П. Кристаллосимметрийный анализ сложных минеральных систем / Н.П. Юшкин. – Сыктывкар, 1985. – 39с.
753865
  Чуистов К.В. Кристаллоструктурные изменения при распаде пересыщенных твердых растворов на оснвое меди : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чуистов К.В.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1958. – 11л.
753866
  Гонтарева Римма Георгиевна Кристаллоструктурные изменения при термоциклической обработке никеля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гонтарева Римма Георгиевна; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
753867
  Тихонов Л.В. Кристаллоструктурные изменения при упрочении и разупрочении ниобия : Автореф... канд. физ мат.наук: / Тихонов Л. В.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1958. – 10л.
753868
  Круликовская М.П. Кристаллоструктурные изменения составляющих фаз при распаде пересыщенного -твердого раствора в аустенитных сталях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Круликовская М.П. ; Объед. учен. совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 18 с.
753869
  Смирнов Ю.М. Кристаллофизика : учеб. пособие / Ю.М. Смирнов. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1990. – 56с.
753870
   Кристаллофизика минералов. – Казань, 1979. – 139с.
753871
  Чуйко Геннадий Петрович Кристаллофизические основы формирования электронных свойств неполных аналогов бинарных алмазоподобных полупроводников : Дис... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чуйко Геннадий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Херсонский индустриальный ин-т. – К., 1989. – 281л. – Бібліогр.:л.247-281
753872
  Чуйко Геннадий Петрович Кристаллофизические основы формирования электронных свойств неполных аналогов бинарных алмазоподобных полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чуйко Геннадий Петрович; КГУ. – К., 1990. – 46л.
753873
  Шамовский Л.М. Кристаллофосфоры и сцинтилляторы в геологии / Л.М. Шамовский. – М., 1985. – 239с.
753874
  Поваренных А.С. Кристаллохимическая классификация минеральных видов / А.С. Поваренных. – Киев : Наукова думка, 1966. – 547 с.
753875
   Кристаллохимические аспекты изоморфизма / Поваренных А.С. – К, 1976. – 171с.
753876
  Матюшенко Н.Н. Кристаллохимические закономерности в структурах двойных соединений с элементами II и III периодов и рентгенографические исследования некоторых бериллидных и силицидных фаз : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Матюшенко Н.Н. ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 22 с.
753877
  Мдивишвили О.М. Кристаллохимические основы регулирования свойств природных сорбентов / О.М. Мдивишвили. – Тбилиси, 1983. – 268с.
753878
  Скорняков В.А. Кристаллохимические особенности и явления переноса в халькогенидах серебра и их твердых растворах при реакционной диффузии : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скорняков В.А. ; МВ и ССО РСФСР, Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1974. – 17 с.
753879
   Кристаллохимические особенности силикатных минералов Урала. – Свердловск, 1981. – 88с.
753880
  Шевченко В.Я. Кристаллохимические проблемы материаловедения полупроводников / В.Я. Шевченко, В.Ф. Дворянкин, Г.Г. и др. Дворянкина. – Москва : Наука, 1975. – 135 с.
753881
  Ворошилов Ю.В. Кристаллохимические таблицы тройных халькогенидов / Ю.В. Ворошилов. – Москва, 1989. – 223с.
753882
  Дубровина Ирина Николаевна Кристаллохимические характеристики и магнитные свойства шпинельных фаз системах Me-Fe-Ti-O (Me-Co, Ni) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Дубровина Ирина Николаевна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
753883
   Кристаллохимические, физико-химические и физические свойства полупроводниковых веществ : справочник / Г.Б. Бокий, И.П. Воронина, Г.Г. Дворянкина, В.Ф. Дворянкин, Я.А. Угай, В.Я. Шевченко. – Москва : Издательство стандартов, 1973. – 208 с.
753884
  Падуров Н.Н. Кристаллохимический анализ и методы геометрической кристаллографии / Н.Н. Падуров. – Москва-Ленинград : Госнаучтехиздат, 1931. – 272 с.
753885
  Строителев С.А. Кристаллохимический аспект технологии полупроводников. / С.А. Строителев; Ржанов В.А. – Новосибирск : Наука, 1976. – 192с.
753886
  Подберезская Н.В. Кристаллохимическое изучение некоторых тио- и селеносульфатов этилендиаминовых комплексных катионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.057 / Подберезская Н.В.; Горьковск. гос. ун-т. – Горький. – 28л.
753887
  Соловьев С.П. Кристаллохимическое исследование антисегнетоэлектриков со структурой типа перовскита. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев С.П.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1960. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
753888
  Рылов Г.М. Кристаллохимическое исследование минералов со структурой типа Берилла. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Рылов Г.М.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 24л.
753889
  Магарилл С.А. Кристаллохимическое исследование некоторых изополимолибденов и изополивольфрамов щелочных элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Магарилл С. А.; Сиб. от-ние АН ССС, Ин-т неорган. хим. – Новосибирск, 1974. – 27л.
753890
  Бокий Г.Б. Кристаллохимия : [учеб. пособ. для вузов] / Г.Б. Бокий. – 2-е изд. – Москва : Московский университет, 1960. – 357 с. : ил. – Библиогр.: с. 353 (19 назв.)
753891
  Земан И. Кристаллохимия / И. Земан. – Москва : Мир, 1969. – 156с.
753892
  Бокий Г.Б. Кристаллохимия / Г.Б. Бокий ; АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1971. – 400 с. : ил., 1 л. табл. – Библиогр.: с. 390-393
753893
  Леонюк Н.И. Кристаллохимия безводных боратов / Н.И. Леонюк, Л.И. Леонюк. – М., 1983. – 215с.
753894
  Кузьма Ю.Б. Кристаллохимия боридов / Ю.Б. Кузьма. – Львов, 1983. – 160с.
753895
   Кристаллохимия и парагенезы минералов осадочных пород. – Новосибирск, 1975. – 172с.
753896
   Кристаллохимия и рентгенография минералов. – Л, 1987. – 175с.
753897
  Трунов В.Н. Кристаллохимия и свойства двойных молебдатов и вольфратов / В.Н. Трунов. – Ленинград : Наука, 1986. – 172 с.
753898
   Кристаллохимия и спектрография минералов. – К, 1984. – 156с.
753899
  Порай-Кошиц Кристаллохимия и стереохимия координационных соединений молибдена / М.А. Порай-Кошиц, Л.О. Атовмян. – Москва : Наука, 1974. – 231 с.
753900
   Кристаллохимия и структура минералов. – Ленинград : Наука, 1974. – 148с.
753901
   Кристаллохимия и структурная минералогия. – Л, 1979. – 132с.
753902
   Кристаллохимия и структурные особенности минералов. – Л, 1976. – 143с.
753903
  Литвин А.Л. Кристаллохимия и структурный типоморфизм амфиболов / А.Л. Литвин. – Киев : Наукова думка, 1977. – 235с.
753904
  Литвин А.Л. Кристаллохимия и структурный типоморфизм амфиболов. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.08 / Литвин А.Л.; АН УССР. – К, 1975. – 37л. – Бібліогр.:с.34-37
753905
   Кристаллохимия и структурный типоморфизм минералов. – Ленинград : Наука, 1985. – 192с.
753906
  Пирсон У. Кристаллохимия и физика металлов и сплавов : [в 2 ч.] / У. Пирсон ; перевод с англ. [и предисл.] канд. физ.-мат. наук С.Н. Горина. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1977. – 419 с. – Списки лит. в конце глав
753907
  Пирсон У. Кристаллохимия и физика металлов и сплавов : [в 2 ч.] / У. Пирсон ; перевод с англ. [и предисл.] канд. физ.-мат. наук С.Н. Горина. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1977. – 471 с. – Списки лит. в конце глав
753908
  Гладышевский Е.И. Кристаллохимия интерметаллических соединений редкоземельных металлов / Е.И. Гладышевский, О.И. Бодак. – Львов, 1982. – 253с.
753909
   Кристаллохимия минералов. – Л, 1981. – 119с.
753910
   Кристаллохимия минералов. – София, 1986. – 975 с.
753911
   Кристаллохимия минералов и геологические проблемы. – Москва : Наука, 1975. – 291с.
753912
  Сидоренко Г.А. Кристаллохимия минералов урана / Г.А. Сидоренко. – Москва : Атомиздат, 1978. – 216 с.
753913
  Воронков А.А. Кристаллохимия минералов циркония и их искусственных аналогов / А.А. Воронков. – Москва : Наука, 1978. – 182 с.
753914
  Ильинова Г.Н. Кристаллохимия некоторых твердых растворов ферритов со структурой шпинели : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ильинова Г.Н.; Урал. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Свердловск, 1971. – 22л.
753915
   Кристаллохимия неорганических и органических соединений. – Кишинев, 1982. – 181с.
753916
  Органова Н.И. Кристаллохимия несоразмерных и модулированных минералов / Н.И. Органова; Бокий Г. Б. – М., 1989. – 142с.
753917
  Мдивишвили О.М. Кристаллохимия поверхности глинистых минералов / О.М. Мдивишвили. – Тбилиси, 1977. – 209с.
753918
   Кристаллохимия полепроводников и процессы на их поверхности. – Воронеж, 1983. – 123с.
753919
  Савин В.В. Кристаллохимия промежуточных фаз и аморфных сплавов на основе переходных металлов / В.В. Савин, Е.Ю. Костенко; М-во образования и науки Украины, Запорож. нац. ун-т. – Запорожье : Запорож. нац. ун-т, 2005. – 346, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 313-343. – ISBN 966-599-261-9
753920
  Макаров Е.С. Кристаллохимия простейших соединений урана, тория, плутония и нептуния / Е.С. Макаров. – Москва : АН СССР, 1958. – 142 с.
753921
  Белов Н.В. Кристаллохимия силикатов с крупными катионами / Н.В. Белов ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии. – Москва : [б. и.], 1961. – 68 с.
753922
  Гладышевский Е.И. Кристаллохимия силицидов и германидов / Е.И. Гладышевский. – Москва : Металлургия, 1971. – 296 с.
753923
  Сандомирский П.А. Кристаллохимия смешанных анионных радикалов / П.А. Сандомирский, Н.В. Белов. – Москва : Наука, 1984. – 205с.
753924
  Петров А.Н. Кристаллохимия твердого состояния / А.Н. Петров, В.А. Черепанов. – Свердловск, 1987. – 94с.
753925
  Гринь Юрий Николаевич Кристаллохимия тернарных галлидов редкоземельных и переходных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гринь Юрий Николаевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1980. – 23л.
753926
  Екимов С.П. Кристаллохимия упорядочения катионов в пироксенах и их германатных аналогах по данным мессбауэровской спектроскопии : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Екимов С.П.; АН СССР. – Ленинград, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
753927
  Бляссе Ж. Кристаллохимия феррошпинелей / Ж. Бляссе ; пер. с англ. Б.Е. Левина и Л.М. Летюка ; под ред. Б.Е. Левина. – Москва : Металлургия, 1968. – 184 с.
753928
  Платонов А.Н. Кристаллохимия, оптические спектры и окраска бериллов. І. Гелиодор и золотистый берилл (golden beryl) - две разновидности природных желтых бериллов / А.Н. Платонов, В.М. Хоменко, М.Н. Таран // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 3-14 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0204-3548
753929
  Китайгородский А.И. Кристаллы / А.И. Китайгородский. – Москва- Ленинград, 1950. – 64с.
753930
  Китайгородский А.И. Кристаллы / А.И. Китайгородский. – 2-е изд. – М, 1955. – 64с.
753931
  Шаскольская М.П. Кристаллы / М.П. Шаскольская. – Минск : Гос. изд. техн-теор. л-ры, 1956. – 228с.
753932
  Галина Л. Кристаллы / Л. Галина; пер. с болгар. М. Маринова; Ред. перевода А. Андреевой. – [ София ] : София-пресс, 1975. – 227 с.
753933
  Шаскольская М.П. Кристаллы / М.П. Шаскольская. – Москва : Наука, 1978. – 208с.
753934
  Шаскольская М.П. Кристаллы / М.П. Шаскольская. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1985. – 208 с.
753935
   Кристаллы активных диэлектриков : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1982. – 220 с.
753936
  Шубников А.В. Кристаллы в науке и технике / А.В. Шубников. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 48с.
753937
  Шубников А.В. Кристаллы в науке и технике. / А.В. Шубников. – 2-е изд., доп. – М., 1958. – 56с.
753938
  Гижинский А.Р. Кристаллы двойных натриевых вольфрамато лантана. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 01.057 / Гижинский А.Р.; МГУ. – М, 1972. – 23л.
753939
  Кузнецов В.Д. Кристаллы и кристаллизация / В.Д. Кузнецов. – Москва : Гостехиздат, 1953. – 411с.
753940
  Лонсдейл К. Кристаллы и рентгеновские лучи / К. Лонсдейл. – Москва : Иноиздат, 1952. – 215 с.
753941
  Банн Ч. Кристаллы их роль в природе и науке / Ч. Банн. – Москва : Мир, 1970. – 312 с.
753942
  Шафрановский И.И. Кристаллы минералов. / И.И. Шафрановский. – Л.
ч. 1. – 1957. – 223с.
753943
  Шафрановский И.И. Кристаллы минералов. Кривогранные, скелетные и зернистые формы / И.И. Шафрановский. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 332с.
753944
  Витовский Б.В. Кристаллы сегнетовой соли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Витовский Б.В.;. – Москва, 1949. – 11 л.
753945
  Банн Ч. Кристаллы, их роль в природе и науке / Ч. Банн. – М, 1970. – 312с.
753946
   Кристалогенезис водорозчинних солей : Методичні вказівки до самостійних експериментальних робіт з курсу "Кристалографія" для студ. геолог. факультету. – Київ : Київський університет, 2003. – 19с.
753947
  Квасниця І.В. Кристалогенезис самородної міді України : Автореф. дис. ...канд. географ. наук: Спец. 04.00.20 / Ірина Вікторівна Квасниця; МОНУ;Львівський нац. ун-т. – Львів, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 18 назв
753948
  Шматько М.К. Кристалографія / М.К. Шматько. – Харків : ДВУ
Ч. 1 : Геометричні елементи кристалічних тіл. – 1928. – 135 с.
753949
  Попов Г.М. Кристалографія / Г.М. Попов, І.І. Шафрановський. – Переклад з 3-го рос. видання. – Львів : Львівський університет, 1959. – 337 с.
753950
  Лискович С.Б. Кристалографія / С.Б. Лискович. – Львів : Вища школа, 1978. – 95 с.
753951
  Грінченко В.Ф. Кристалографія : Навчальний посібник для студ. геолог. фак-ту. / В.Ф. Грінченко; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-030-9
Ч. 1. – 1997. – 105с.
753952
  Грінченко В.Ф. Кристалографія : Навчальний посібник / В.Ф. Грінченко, О.В. Митрохін, О.В. Грінченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2002. – 41с.
753953
  Грінченко В.Ф. Кристалографія : навчальний посібник із дисципліни "Мінералогія з основами кристалографії" / В.Ф. Грінченко, В.А. Нестеровський, І.В. Квасниця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 205 с. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-439-360-4
753954
  Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія : навч. посібник для студентів вищих техн. навч. закладів / Куровець Михайло ; М-во освіти України. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0287-4
Ч. 1 : Кристалографія мінералів. – 1996. – 225 с.
753955
  Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія : навч. посібник для студентів вищих техн. навч. закладів / Куровець Михайло ; М-во освіти України. – Львів : Світ. – ISBN 5-7773-0288-2
Ч. 2 : Систематика, короткий опис та методика визначення мінералів. – 1996. – 216 с.
753956
  Пчелінцев В.О. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Пчелінцев В.О. ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 226 с. : іл. – ISBN 978-966-657-193-2
753957
  Недоля А.В. Кристалографія. Фізичні властивості кристалів : навч. посібник для студ. освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" напряму підгот. "Прикладна фізика" / А.В. Недоля ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Просвіта, 2014. – 138, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-138. – ISBN 978-966-653-354-1
753958
  Квасниця В.М. Кристаломорфологія граутиту ([alfa]-MnOOH) із Заваллівського родовища графіту (Український щит) / В.М. Квасниця, Є.В. Науменко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – C. 11-18. – ISSN 2519-2396
753959
  Квасниця В.М. Кристаломорфологія Закарпатського волніну (BA[SO4]) / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – Т. 32, № 2. – C. 75-84. – ISSN 0204-3548


  Волнін - рідкісний морфологічний різновид призматичних кристалів бариту, індикаторною ознакою яких є значне видовження вздовж осі [001], разом із незначним у більшості випадків розвитком вздовж осі [001].
753960
  Квасниця В.М. Кристаломорфологія та походження мікродіамантів із неогенового розсипу Самоткань (Середнє Придніпров"я) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 12-23 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2519-2396
753961
   Кристаломорфологія, геохімія та генезис карбонатних утворень Гірського Криму / Загнітко Василь, Квасниця Ірина, Мороз Володимир, Проскурка Любов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 118-121 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-6220
753962
  Загнітко Василь Кристаломорфологія, геохімія та генезис карбонатних утворень Гірського Криму / Загнітко Василь, Ірина. Мороз Володимир Квасниця, Проскурка Любов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 118-121 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-6220
753963
  Романюк М.О. Кристалооптика : навч. посібник / М.О. Романюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 449-455. – Бібліогр.: с. 441-448. – ISBN 978-617-10-0251-7
753964
  Степаняк М.В. Кристалооптичний термометр. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Степаняк М.В.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1998. – 16л.
753965
  Гнатюк І.Є. Кристалоструктурні зміни на початкових етапах відпуску маркетингу високовуглецевих Fe-Al сплавів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.13 / Гнатюк І.Є.; Харків. фіз.-тех. ін-тут. – Харків, 2002. – 17 с.
753966
  Бичков К.Л. Кристалоутворення BiVO4 з розплавів системи К - Ві - V - Mo - O / К.Л. Бичков, К.В. Теребіленко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5
753967
   Кристалоутворення твердих розчинів, ізоструктурних лангбейніту, в системах К2О-Р2О5-Мш2О3-ТіО2 (Мш-Сr, Fe, In, Sc) / Н.В. Стусь, М.С. Слободяник, Т.І. Ущапівська, В.І. Карманов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-74. – (Хімія ; вип. 36)


  Методом кристалізації з розплавів одержано тверді розчини Kl+yMIIITi2-x(PO4)3, (M-Cr, Fe, In, Sc), ізоструктурні лангбейніту. Встановлено області та закономірності кристалоутворення даних сполук у системах К2О-Р2О5-Мш2О3-ТіО2. Розраховано параметри ...
753968
  Тітов Ю.О. Кристалохімічні критерії існування сполук і фаз Руддлесдена-Поппера типу A11LnnBn111O3n+1 / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, Я.А. Краєвська // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 8-13. – ISSN 0041-6045


  Визначено необхідні критерії реалізації сполук та фаз Руддлесдена-Поппера (РП) типу A11LnnBn111O3n+1| із шаруватою перовскітоподібною структурою (ШПС), які враховують геометричний фактор, а також характер хімічних зв"язків у кристалах.
753969
  Шевченко Л.Л. Кристалохімія : Практикум. Навчальний посібник для студентів хімічних факультетів університетів / Л.Л. Шевченко. – Київ : Вища школа, 1981. – 136 с.
753970
  Шевченко Л.Л. Кристалохімія : Підручник / Л.Л. Шевченко. – Київ : Вища школа, 1993. – 174с. – ISBN 5-11-004021-4
753971
  Лупашко Т. Кристалохімія та генетичні особливості флюориту Сущано-Пержанської тектонічної зони (Український щит) / Т. Лупашко, К. Ільченко, О. Гречановська // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 91-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-6220
753972
  Хоменко В.М. Кристалохімія та спектроскопія егіринів Октябрського масиву та лужних метасоматитів Приазов"я // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 15-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0204-3548
753973
  Савельев Владимир Кристальные мифы Swarovski: искусство кристальных фантазий : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 72 : Фото
753974
  Широбокова Д.Н. Кристатні форми кактусів в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / Д.Н. Широбокова, К.М. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Описано колекцію кристатних форм кактусів в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна, їх біологічні особливості та культуру.
753975
   Кристиан-Жак. – Москва : Искусство, 1981. – 209 с.
753976
  Ливанова М. Кристиан Барнард: сердце в руках хирурга // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 50-69. – ISSN 1819-6268
753977
  Дубинянский М. Кристиан Диор: цветы его жизни // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 3 (55). – С. 80-99. – ISSN 1819-6268
753978
  Асенова Петя Кристиан Сандфелд – баща или кръстник на балканското езикознание? // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 2. – С. 74-83. – ISSN 0204-8701
753979
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса : роман / Сигрид Унсет ; [пер. с норв. М.А. Дьяконова]. – Киров : Кировское книжное издательство
Т. 1. – 1956. – 312 с.
753980
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса : роман / Сигрид Унсет ; [пер. с норв. М.А. Дьяконова]. – Киров : Кировское книжное издательство
Т. 2. – 1957. – 420 с.
753981
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М - Л
Кн. 1. – 1962. – 310с.
753982
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М - Л
Кн. 2. – 1962. – 427с.
753983
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М - Л
Кн. 3. – 1962. – 448с.
753984
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – Петрозаводск
Т. 1-2. – 1986. – 683 с.
753985
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М
1. – 1989. – 572с.
753986
  Унсет С. Кристин, дочь Лавранса / С. Унсет. – М
2. – 1989. – 555с.
753987
  Скобелев Э.М. Кристина / Э.М. Скобелев. – Минск, 1986. – 221с.
753988
  Куксон К. Кристина : Роман / К. Куксон. – Минск : Интер-Дайжест, 1999. – 448с. – (Любит - не любит). – ISBN 985-10-0016-7
753989
  Фоминых Д. Кристина Киршнер : хотела быть королевой, но стала президентом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 44. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Новий президент Аргентини Христина Фернандес де Кіршнер
753990
  Киршнер К.Ф. Кристина Фернандес де Киршнер: Главное — это то, что ты делаешь на своем посту, а не сам пост» // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 24-31. – ISSN 0044-748Х


  Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, находившаяся в Москве с официальным визитом в апреле 2015 г., дала эксклюзивное интервью каналу "Russia Today" (RT), в котором высказала свою точку зрения по глобальным мировым проблемам.
753991
  Цвейг С. Кристина Хофленер / С. Цвейг; Пер. с нем. Н. Бунина. – Москва : Радуга, 1986. – 255с.
753992
  Цвейг С. Кристина Хофленер / С. Цвейг. – Москва, 1992. – 445с.
753993
  Ниношвили Э.Ф. Кристине / Эгнате Ниношвили ;. – Москва : Художественная литература, 1967. – 398 с.
753994
  Довейка К. Кристионас Донелайтис / К. Довейка. – Вильнюс, 1963. – 124с.
753995
  Гинейтис Л. Кристионас Донелайтис и его эпоха : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Гинейтис Л. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 46 с.
753996
  Білецький В.С. Кристобаліт / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 491. – ISBN 978-966-02-7305-4
753997
  Рыцарев С.А. Кристоф Виллибальд Глюк / С.А. Рыцарев. – Москва : Музыка, 1987. – 183 с.
753998
  Белецкий И.В. Кристоф Виллибальд Глюк. 1714-1787 : книга для юношества / Белецкий И.В. – Ленинград : Музыка, 1971. – 104 с.
753999
  Парфенов А.Т. Кристофер Марло. / А.Т. Парфенов. – М., 1964. – 224с.
754000
   Кристофер Паттен // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,