Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>
752001
  Грєбцова І. "Литературные вечера" М. Фумелі як джерело з вивчення соціокультурного життя Одеси середини XIX ст. // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 345-362. – ISSN 2312-6825
752002
  Кучерук М.С. "Лихі 90-ті" і "помаранчева" революція: соціально-економічні передумови формування громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 60-64. – ISSN 2076-1554
752003
   "Лихо з розуму" В. Чорновола англійською мовою // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 222/223, липень/серпень : липень/серпень. – С. 32-33
752004
  Адамишин А. "Лихолетие" 91-го. Взгляд из Италии // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 39-47. – ISSN 0130-9625


  Роздуми автора про розпад СРСР
752005
   "Лицар - шістдесятник" / Н. Корнієнко, С. Кубів, В. Гладких, Г. Стефанова


  Відомий політичний і громадський діяч, режисер театру і кіно - Лесь Степанович Танюк.
752006
   "Лицар - шістдесятник" / Н. Корнієнко, С. Кубів, В. Гладких, Г. Стефанова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 липня (№ 115). – С. 10-11


  Лесь Танюк — відомий політичний і громадський діяч, український режисер театру і кіно.
752007
  Чадюк М. "Лицар національного обов"язку" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 квітня (№ 68/69). – С. 30


  Маловідомі факти про Сергія Єфремова.
752008
  Качор А. "Лицар обов"язку громадського" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 491, січень : січень. – С. 10-12


  Життя і творчість Бориса Грінченка.
752009
  Поліщук Олена "Лицар честі й совісті" / підгот. О. Поліщук // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 103-105. – ISSN 0236-1477
752010
  Хамедова О. "Лицарі "абсурду" в інтерпретації Б. Антоненка-Давидовича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 169-175. – ISSN 1728-9572
752011
  Козир Л. "Лицарі духа". Фольклористична діяльність БорисаГрінченка в оцінці Івана Франка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-13. – ISSN 0236-1477
752012
  Букет Є. "Лицарі золотого тризуба": непростий роман непростого автора // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Документальний роман Володимира Покотила "Лицарі золотого тризуба".
752013
  Масненко В. "Лицарь меча й плуга": типовий/ нетиповий "кресовий" шляхтич - Адам Аполлінарійович Рокицький // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 3 (93) : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть Ч. 2. – С. 163-177. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
752014
  Казандзакіс Н. [Лихі і кумедні пригоди Алексіса Зорбаса / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1997. – 316 с. – Видання новогрецькою мовою
752015
  Гришашвили И.Г. Литературная богема старого Тбилиси / И.Г. Гришашвили. – Тбилиси, 1977. – 114с.
752016
  Гришашвили И.Г. Литературная богема старого Тбилиси / И.Г. Гришашвили. – Тбилиси, 1989. – 110с.
752017
  Цветаев Д.В. Литературная борьба с протестантством в Московском государстве / [Соч.] Дм. Цветаева. – Москва : Унив. тип. (М. Катков), 1887. – [4], 178, 2 с.
752018
  Вановская Е.В. Литературная композиция и монтаж на самодеятельной сцене / [Е.В. Вановская] ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской, Каф. сценической речи, М-во культуры РСФСР. – Ленинград : [б. и.], 1989. – 80 с. – Библиогр.: с. 78
752019
  Григорьев А.А. Литературная критика / А.А. Григорьев. – Москва : Художественная литература, 1967. – 631 с.
752020
  Воровский В.В. Литературная критика / В.В. Воровский. – Москва, 1971. – 574с.
752021
  Аксаков К.С. Литературная критика / Аксаков К.С., Аксаков И.С. – Москва : Современник, 1981. – 383 с. – (Библиотека "Литература российской словесности". Из литературного наследия)
752022
  Аксаков К.С. Литературная критика / Аксаков К.С., Аксаков И.С. – Москва : Современник, 1982. – 383 с. – (Библиотека "Любиделям росийской словесности". Из литературного наследия)
752023
  Горбанев Н.А. Литературная критика Н.Н.Страхова / Н.А. Горбанев. – Махачкала, 1988. – 48с.
752024
  Боткин В.П. Литературная критика. Публицистика. Письма / В.П. Боткин. – М., 1984. – 320с.
752025
   Литературная Осетия. – Орджоникидзе
№ 54. – 1979
752026
   Литературная Осетия. – Орджоникидзе
№ 59. – 1982
752027
   Литературная Осетия. – Орджоникидзе
№ 60. – 1982
752028
  Ведерникова Т.В. Литературная судьба Н.Н. Страхова в истории русской культуры // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 317-320
752029
   Литературная учёба. – Москва
№ 1. – 1995
752030
   Литературная учёба. – Москва
№ 1. – 1996
752031
   Литературная учёба. – Москва
№ 1. – 1997
752032
  Георгиев Любен Литературни кръговрати / Георгиев Любен. – София, 1983. – 416 с.
752033
  Белоусов Д.А. Литературно-краеведческий кружок в сельской школе : книга для учителя : из опыта внеклассной работы / Д.А. Белоусов ; под ред. М.Д. Янко. – Москва : Просвещение, 1987. – 48 с.
752034
  Горький М. Литературно-критические статьи / М. Горький. – Москва, 1937. – 703с.
752035
  Воровский В.В. Литературно-критические статьи / В.В. Воровский. – Москва, 1948. – 255с.
752036
  Воровский В.В. Литературно-критические статьи / В.В. Воровский. – Москва, 1956. – 479с.
752037
  Антонович М.А. Литературно-критические статьи / М.А. Антонович. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ, 1961. – 516 с. : портр. – (Русская критика)
752038
  Гурвич А.С. Литературно-критические статьи / А.С. Гурвич. – М. : Художественная литература, 1973. – 280 с.
752039
  Асатиани Г.Л. Литературно-критические статьи : пер. с груз. / Г.Л. Асатиани ; вступ. ст. А.Г. Васадзе. – Москва : Художественная литература, 1985. – 400 с.
752040
  Гончаров И.А. Литературно-критические статьи и письма / И.А. Гончаров. – Л, 1938. – 404с.
752041
  Гольцев В. Литературно-критические статьи. Классическая и современная грузинская литература. / В. Гольцев. – Тбилиси, 1957. – 298с.
752042
  Боград Г.Л. Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского / Г.Л. Боград, Б.Н. Рыбалко, Е.М. Тустановская. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 104 с.
752043
  Белый О.В. Литературно-художественная ценность : методол. аспекты и критика буржуаз. концепций / О.В. Белый ; АН УССР, Ин-т лит. им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Наукова думка, 1986. – 358 с. – (Литературоведение)
752044
  Головко Н.В. Литературно-эстетические взгляды поэтов "Искры" / Н.В. Головко. – Минск, 1972. – 144с.
752045
  Алова М.А. Литературно-языковые игры : на материале нем. яз. : пособие для учителей и учащихся по внеклассной работе / М.А. Алова. – Ленинград : Учпедгиз, 1959. – 116 с. : ил.
752046
   Литературное и философское наследие Вольтера и современность: Доклады и тезисы докладов международ. науч. конфер., посвящ. 300-летию со дня роожд.(1694-1778) выдающ. фр. просветит., писат. и филос. – Харьков, 1994. – 179с.
752047
  Горбунов Г.И. Литературное Иваново / Г.И. Горбунов. – Иваново, 1950. – 200 с.
752048
   Литературное краеведение в школе.. – Иваново, 1955. – 132 с.
752049
   Литературное краеведение в школе.. – М., 1976. – 95с.
752050
   Литературное краеведение: учеб. пособ. к спецкурсу.. – Волгоград
11. – 1975. – 56 с.
752051
   Литературное наследие. – Москва
Т. 90. – 1981
752052
   Литературное наследие декабристов. – Л. : Наука, 1975. – 400 с.
752053
   Литературное наследие и его изучение. – Алма-Ата, 1961. – 376с.
752054
   Литературное наследие молдадвского народа. – Кишинев, 1962. – 71с.
752055
   Литературное наследие народов Урало-Поволжья и современность. – Уфа, 1980. – 166с.
752056
   Литературное наследство. – Москва
№ 11/12 : Щедрин, кн. 1. – 1933
752057
  Менделеев Д.И. Литературное наследство / Д.И. Менделеев; ред.: Э. Х. Фрицман. – Ленинград : ЛГУ
Т. 1. – 1938. – 132 с.
752058
   Литературное наследство. – Москва
Т. 49-50 : Н.А. Некрасов. – 1946
752059
   Литературное наследство. – Москва
Т. 90, кн. 4 : УТолстого. – 1979
752060
   Литературное наследство. – Москва
Т. 92, кн. 1 : А. Блок. – 1980
752061
   Литературное наследство. – Москва
Т. 92, кн. 2 : А. Блок. – 1980
752062
   Литературное наследство. – Москва
Т. 91 : Русско-английские литературные связи (18 век - первая половина 19 века). – 1982
752063
   Литературное наследство. – Москва
Т. 92, кн. 3 : А. Блок. – 1982
752064
   Литературное наследство. – Москва
Т. 93 : Из истории советской литературы 1920-1930 годов. – 1983
752065
   Литературное наследство. – Москва : Наука
Т. 95 : Горький и русская журналистика в начале 20 века. Неизведанная переписка. – 1988
752066
   Литературное наследство. – Москва : Наука
Т. 97, кн. 1 : Ф.И. Тютчев. – 1988
752067
   Литературное наследство. – Москва : Наука
Т. 97, кн. 2 : Ф.И. Тютчев. – 1989
752068
   Литературное наследство. – Москва : Наука
Т. 98, кн. 1 : В. Брюсов и его корреспонденты. – 1991
752069
   Литературное наследство К.Маркса и Ф.Энгельса.. – Москва, 1969. – 512с.
752070
   Литературное наследство Сибири. – Новосибирск
Т. 2. – 1972. – 446 с.
752071
   Литературное наследство Сибири. – Новосибирск
Т. 4. – 1979. – 351 с.
752072
   Литературное наследство Сибири.. – Новосибирск
3. – 1974. – 351с.
752073
   Литературное наследство Сибири.. – Новосибирск
5. – 1980. – 408с.
752074
   Литературное обозрение. – Москва
№ 1. – 1995
752075
   Литературное обозрение. – Москва
№ 1. – 1996
752076
   Литературное обозрение. – Москва
№ 1. – 1997
752077
  Гончаренко Т.И. Литературное общество в школе / Т.И. Гончаренко. – М., 1959. – 64с.
752078
   Литературное пародирование : Метод. указ. к спецкурсу для студ. 5-го курса дневного отд. и 6-го курса вечернего отд.: Библиогр. указ. лит. – Куйбышев, 1985. – 87с.
752079
   Литературное Подмосковье. – Москва, 1950. – 156 с.
752080
   Литературное Прикамье: Сб.стихов, рассказов, очерков о Каме и ее труженниках.. – Пермь, 1989. – 204с.
752081
   Литературное Притомье: Проза, поэзия.. – Томск, 1991. – 318с.
752082
  Гиршман М.М. Литературное произведение / М.М. Гиршман. – М., 1991. – 159с.
752083
   Литературное произведение и литературный процесс в аспекте исторической поэтики.. – Кемерово, 1988. – 189с.
752084
   Литературное произведение и читательское восприятие.. – Калинин, 1982. – 161 с.
752085
   Литературное произведение как целое и проблемы его анализа. : межвуз. сб. науч. тр. – Кемерово, 1979. – 216 с.
752086
   Литературное произведение как целое и проблемы его анализа.. – Кемерово, 1980. – 216с.
752087
  Абрамович А.В. Литературное редактирование : учеб.-метод. пособие для студентов-заочников фак. и отд-ний журналистики гос. ун-тов / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Науч.-метод. кабинет по заоч. обучению при Моск. гос. ун-те им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета
1. – 1962. – 106 с.
752088
  Абрамович А.В. Литературное редактирование : учеб.-метод. пособие для студентов-заочников фак. и отд-ний журналистики гос. ун-тов / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему обучению при Моск. гос. ун-те им. М.В. Ломоносова. – Вып. 2. – Москва : Издательство Московского университета, 1964. – 112 с.
752089
  Абрамович А.В. Литературное редактирование : учеб.-метод. пособие для студентов-заочников фак. и отд-ний журналистики гос. ун-тов / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему образованию Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Московского университета
Вып. 1. – 1968. – 100 с.
752090
   Литературное содружество народов СССР. – Тбилиси, 1985. – 199с.
752091
  Беселия А.Я. Литературное творчество и идеология. / А.Я. Беселия. – Сухуми, 1981. – 103с.
752092
   Литературное творчество М.В.Ломоносова.. – М.-Л., 1962. – 318с.
752093
  Бершадская Н.Р. Литературное творчество учащихся в школе. / Н.Р. Бершадская, В.З. Халимова. – Москва, 1986. – 173с.
752094
  Бочаров Г.К. Литературное чтение в 6 классе / Г.К. Бочаров. – Москва, 1956. – 239с.
752095
  Бочаров Г.К. Литературное чтение в 6 классе / Г.К. Бочаров. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 229с.
752096
  Бочаров Г.К. Литературное чтение в 7 классе / Г.К. Бочаров. – Москва, 1958. – 125с.
752097
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков ; предисл. Н. Пиксанова ; вступ. ст., ред. и примеч. Б.М. Эйхенбаума. – Ленинград : Академия, 1928. – XXIV, 661 с., [32] л. ил. : ил. – (Памятники литературного быта. Воспоминания П.В. Анненкова)
752098
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков ; вступ. ст., с. 5-43, подгот. текста и примеч. В.П. Дорофеева. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 686 с., [11] л. ил. : ил. – (Серия литературных мемуаров / под общ. ред. С.Н. Голубова [и др.])
752099
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков ; вступ. ст. В.И. Кулешова, с. 5-32 ; коммент. А.М. Долотовой [и др.]. – Москва : Художественная литература, 1983. – 694 с., [9] л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 539-653. – (Серия литературных мемуаров / редкол. сер.: В.Э. Вацуро [и др.])
752100
  Григорович Д.В. Литературные воспоминания / Д.В. Григорович. – М, 1987. – 333с.
752101
  Анненков П.В. Литературные воспоминания / П.В. Анненков ; вступ. ст. В.И. Кулешова ; коммент.: А.М. Долотовой, Г.Г. Елизаветиной, Ю.В. Манна [и др.]. – Москва : Правда, 1989. – 684, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: в примеч.: с. 517-542. – (Литературные воспоминания)
752102
  Григорович Д.В. Литературные воспоминания. / Д.В. Григорович. – Л, 1928. – 515 с.
752103
  Григорович Д.В. Литературные воспоминания. / Д.В. Григорович. – М : Художественная литература, 1961. – 215 с.
752104
  Вулис А.З. Литературные зеркала / А.З. Вулис. – Москва, 1991. – 478с.
752105
  Блохина В.Н. Литературные игры и занятия / В.Н. Блохина. – Горький, 1960. – 231с.
752106
  Бахрамова У.Т. Литературные имена и фамилии узбекских авторов в русской транскрипции / Бахрамова У.Т. ; Багматов Э.А. ; Гос. б-ка УзССР им. А. Навои, Ин-т яз. и лит. им. А.С. Пушкина. – Ташкент : [б. и.], 1981. – 200 с. – Библиогр.: с. 197-199 (27 назв.)
752107
  Боярский И.Я. Литературные коллажи / Иосиф Боярский. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1996. – 303, [1] с., [6] л. фот.
752108
  Бессонов Л.П. Литературные кружки и литературно-музыкальные вечера в средней школе / Л.П. Бессонов. – Ленинград : Учпедгиз : Ленинградское отд-ние, 1960. – 199 с. – Библиогр.: с. 61-198
752109
  Гуляев Н.А. Литературные направления и методы в русской и зарубежной литературе XVII - XIX веков / Н.А. Гуляев. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.
752110
  Григорьян К.Н. Литературные опыты М.А. Гамазова / Григорьян К.Н. – М-Л, 1959. – 360-369 с.
752111
  Воровский В.В. Литературные очерки / В.В. Воровский. – Москва, 1923. – 233с.
752112
  Ахумян Т. Литературные очерки и воспоминания / Тмгран Ахумян. – Ереван : Айастан
Кн. 2. – 1985. – 544 с.
752113
  Горький Максим Литературные портреты / Горький М. ; [ Предисл. Тагера Е., с. 5-40 ; Примеч. Петровой М.]. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 592 с. : 16 л. илл. – (Серия литературных мемуаров / Под общ. ред. Голубова Н.С.)
752114
  Горький М. Литературные портреты / М. Горький. – Москва, 1963. – 573с.
752115
  Веленгурин Н. Литературные портреты / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1966. – 344 с.
752116
  Горький М. Литературные портреты / М. Горький. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 470с.
752117
  Горький М. Литературные портреты / М. Горький. – Москва, 1983. – 367с.
752118
  Горький М. Литературные портреты / М. Горький. – Минск, 1986. – 350с.
752119
  Моруа А. Литературные портреты / А. Моруа. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 512 с. – (Сер."Исторические силуэты"). – ISBN 5222001512
752120
  Грудцова О.М. Литературные портреты: (Луговской, Светлов, Симонов, Наровчатов) / О.М. Грудцова. – М. : Просвещение, 1977. – 96 с.
752121
  Быкова Е.А. Литературные праздники в школе / Е.А. Быкова. – К, 1986. – 192 с.
752122
  Быкова Е.А. Литературные праздники в школе / Е.А. Быкова. – К, 1986. – 191с.
752123
   Литературные связи славянских народов : Исследования. Публикации. Библиография. – Ленинград : Наука, 1988. – 344,[2] с. – ISBN 5-02-027981-1
752124
  Ахумян Т. Литературные статьи и воспоминания / Тигран Ахумян. – Ереван : Айастан, 1966. – 388 с.
752125
  Гузар И.Ю. Литературные традиции и наваторство в реализме И.В. Гете / И.Ю. Гузар. – ЛЬвов, 1963. – 68с.
752126
  Веленгурин Н.Ф. Литературные этюды / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1963. – 180 с.
752127
   Литературный вечер : ["Литературный вечер", составленный в память В.В. Паксека, из трудов писателей...]. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1844. – [4], 345 с.


  Содержание: Проза: Странное желание / [Соч.] В. Пассека; Беседа / [Соч.] Н. Горчакова; Справки о начале богаделен / [Соч.] И. Снегирева; Волшебная ночь / [Соч.] А. Вельтмана; Выдержки из памятной книжки / [Соч.] М. Загоскина; Малороссийская свадьба / ...
752128
  Савоськина Т. Литературный дневник героя в структуре романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 98-105. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Стаття присвячена дослідженню жанрових властивостей літературного щоденника героя на матеріалі «Журналу Печорина», включеного в структуру роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу». Акцентується увага на специфіці щоденникових записів Печоріна в ...
752129
  Гердзей-Капица Литературный кружок в X классе посвященный изучению А.М.Горького / Гердзей-Капица. – Л, 1948. – 24 с.
752130
  Khomenko Kateryna Литературный миф Одессы в малоизвестных текстах ХІХ века // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – С. 241-254. – ISSN 1640-7806
752131
  Гордеева Н.М. Литературный Ростов 20-х годов / Н.М. Гордеева. – Ростов, 1967. – 160 с.
752132
   Литературный сборник : с иллюстрациями. – Санкт-Петербург : Изд. в ред. Современника ; В тип. Эдуарда Праца, 1849. – [4], 276 с., 12 л. ил. – Экз. деф., вставлены с. 7-10, сдел. на ксероксе


  Содержание: Местничество / [Соч.] В.А. Соллогуба. Трактат о физиономике / ***. Сон Обломова / [Соч.] И.А. Гончарова. Фомушка / [Соч.] А.В. С[танкеви]ча. Египетская сказка / [Соч.] М.А. Гамазова. Авторы: Соллогуб, Владимир Александрович ...
752133
  Слабких К.Э. Литературоведение 2000-х годов о творческом диалоге Ахматовой и Гумилева // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 70-79. – ISSN 0130-9730
752134
   Литературоведение в 1931 году.. – Л., 1932. – 132с.
752135
  Шиллер Ф.П. Литературоведение в Германии / Ф.П. Шиллер. – Москва, 1934. – 344с.
752136
  Супоницкая П.А. Литературоведение в Поволжье / П.А. Супоницкая, А.Я. Ильина. – Саратов, 1967. – 119с.
752137
  Курилов А.С. Литературоведение в России XVIII века. / А.С. Курилов. – М., 1981. – 264с.
752138
   Литературоведение и журналистика : Межвузовский сборник науч. трудов. – Саратов : Изд-во Сарат.ун-та, 2000. – 332с. – ISBN 5-292-02400-7
752139
   Литературоведение и история: Тез. докл. и сообщ.. – Ташкент, 1980. – 179с.
752140
  Ржевская Н.Ф. Литературоведение и критика в современной Франции : основные направления, методология и тенденции. / Н.Ф. Ржевская ; АН СССР, ин-т мировой лит. ; отв. ред. Т.В. Балашова. – Москва : Наука, 1985. – 270 с. – Бібліогр. : с. 257264
752141
  Марков А.В. Литературоведение и критика нового тысячелетия: фктуальные проблемы и перспективы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 227-233. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
752142
   Литературоведение и литературная критика ГДР 1960-1970 годов.. – М., 1983. – 407с.
752143
   Литературоведение и методические работы в изадниях пединститутов РСФСР. 1948-1969 годы. Библиогр. указатель.. – Тула, 1972. – 48 с.
752144
   Литературоведение и методические работы в изданиях пединститутов РСФСР. 1948-1968 : Библиогр. указ. – Ленинград, 1974. – 86с.
752145
   Литературоведение и методические работы в изданиях пединститутов РСФСР. 1948-1968. Библиогр. указ.. – Иваново, 1973. – 72с.
752146
   Литературоведение и школа. Материалы методической конференции.. – Тарту, 1969. – 183с.
752147
   Литературоведение и школа. Сборник научно-методических статей.. – Тарту, 1976. – 128с.
752148
   Литературоведение и языкознание как средство гуманитарного воспитания учащихся и студентов.. – Рига, 1988. – 116 с.
752149
  Рогачев В.А. Литературоведение Италии о современной итальянской литературе: науч.-аналит. обзор. / В.А. Рогачев, Д В. Уваров. – М., 1982. – 23с.
752150
  Мальчукова Т.Г. Литературоведение как наука и творчество. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1993. – 105с.
752151
  Грузман З.М. Литературоведческая и публицистическая деятельность П.Г. Тычины : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Грузман З.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. истории укр. лит-ры. – Киев, 1959. – 19 с.
752152
  Вайнтруб С.Е. Литературоведческая и языковедческая терминология в произведениях А.С. Пушкина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вайнтруб С.Е. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 24 с.
752153
  Гармаш Л.В. Литературоведческая идентификация модернизма Серебряного века // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 238-245. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
752154
   Литературоведческие и методические работы в изадниях пединститутов РСФСР. 1948-1968. Библиогр.указ.. – Вологда, 1973. – 128с.
752155
   Литературоведческие и методические работы в изданиях пединститутов РСФСР. 1948-1968. Библиогр. указ.. – Куйбышев, 1973. – 90с.
752156
  Ариповский В.И. Литературоведческие исследования : материалы для студентов рус. отд-ния филол. ф-та УжНУ / В.И. Ариповский ; [сост. Л.В. Лимонова] ; Держ. вищий навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Филол. ф-т, Каф. рус. литературы. – Ужгород : Говерла, 2011. – 167, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2095-60-9
752157
  Бухштаб Б.Я. Литературоведческие расследования / Б.Я. Бухштаб. – М. : Современник, 1982. – 176 с.
752158
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий вісник : сборник научных работ. – Донецк : Донецкий гос.ун-т, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып.1. – 1999
752159
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 2. – 2000
752160
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 3. – 2000
752161
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 5/6. – 2001
752162
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 7/8. – 2001
752163
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : Сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 9. – 2002
752164
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : Сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 10. – 2002
752165
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : Сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып.11. – 2002
752166
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : Сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 14. – 2003
752167
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : Сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 15/16 : Творчество Ф.И.Тютчева: филологические и культурологические проблемы изучения. – 2003
752168
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : Сборник научных работ. – Донецк : ДонНУ, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 23/24. – 2005. – резюме - англ., укр. мовами
752169
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : Сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 25 : Проблема автора: онтология, типология, диалог. – 2006. – резюме - англ., укр. мовами
752170
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : Сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 26/27. – 2006. – резюме - англ., укр. мовами
752171
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – 2006. – резюме - англ., укр. мовами
752172
   Литературоведческий сборник = Літературознавчий збірник : сборник научных работ. – Донецк : Донецкий национальный университет., 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вып. 29/30. – 2007. – з вип. 31/32 2007 р. див. "Літературознавчий збірник"; резюме англ., укр. мовами
752173
  Пугачева Л.А. Литературы 20-го века стран Западной Европы : Указ. лит. за 1960-1980 гг. / Л.А. Пугачева. – Воронеж, 1983. – 65с.
752174
   Литературы Африки : учеб. пособие для филол. спец. вузов. – Москва : Высшая школа, 1979. – 335 с.
752175
  Белова К.А. Литературы зарубежной Азии в современную эпоху : сб. ст. / ред. К.А. Белова. – Москва : [б. и.], 1975. – 336 с.
752176
   Литературы Индии. – М., 1958. – 260с.
752177
   Литературы Индии: Сборник статей.. – М., 1989. – 255с.
752178
   Литературы Индии: Статьи и сооббщ.. – М., 1973. – 248с.
752179
   Литературы Индии: статьи и сообщения. – Москва, 1979. – 232 с.
752180
  Осипов Ю.М. Литературы Индокитая / Ю.М. Осипов. – Л, 1980. – 280с.
752181
  Серебряков И.Д. Литературы народов Индии / И.Д. Серебряков. – Москва : Высшая школа, 1985. – 304 с.
752182
  Пошатаева А.В. Литературы народов Севера / А.В. Пошатаева. – М., 1988. – 167с.
752183
  Винник Н.Ф. Литературы народов СССР / Н.Ф. Винник. – Днепропетровск, 1970. – 24с.
752184
  Шариф А.А. Литературы народов СССР / А.А. Шариф. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1981. – 65с.
752185
  Зелинский К.Л. Литературы народов СССР. / К.Л. Зелинский. – М., 1957. – 406с.
752186
  Шариф А.А. Литературы народов СССР. Литературы народов Закавказья / А.А. Шариф. – М., 1968. – 36с.
752187
  Шариф А.А. Литературы народов СССР. Литературы народов Закавказья / А.А. Шариф. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1974. – 44с.
752188
  Беляева Ю.Д. Литературы народов Югославии в России: восприятие, изучение, оценка. : (послед. четверть 19 - нач. 20 в.) / Ю.Д. Беляева ; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва : Наука, 1979. – 280 с.
752189
   Литературы стран Дальнего Востока: Сборник статей.. – М., 1979. – 192с.
752190
  Ким М.Ю. Литературы стран Латинской Америки в КНР / М.Ю. Ким. – М., 1987. – 175с.
752191
  Натев А. Литературыее идеи на 20 век / А. Натев. – София, 1985. – 369с.
752192
  Луначарский А.В. Литературыне силуэты : [сборник статей] / А. Луначарский. – Москва : [Тип. "9 Января"], 1923. – 104 с.
752193
  Луначарский А.В. Литературыне силуэты : [сборник статей] / А.В. Луначарский. – Москва ; Ленинград : Госиздат ; [Тип. "Коминтерн", Л.], 1925. – 200 с.
752194
  Литвин А.Л. Литиевые слюды топазо-морионовых пематитов Волыни. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Литвин А.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1955. – 18л.
752195
  Литвин А.Л. Литиевые слюды топазо-морионоых пегматитов Волыни : Дис... Канд. геолого-минералогич наук: / Литвин А.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 232л. – Бібліогр.:л.222-229
752196
   Литий. – Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 331 с.
752197
  Коган Б.И. Литий / Б.И. Коган. – М., 1960. – 112с.
752198
  Ездакова Л.А. Литий в растениях, влияние его на некоторые физиологические процессы и урожай. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ездакова Л.А.; М-во нар.образования Таджик.ССР. – Душанбе, 1962. – 23л.
752199
   Литий, его химия и технология. – Москва : Атомиздат, 1960. – 200 с.
752200
  Арсанова Г.И. Литий, рубидий и целезий в термальных водах вулканических областей : Автореф. дис. ... канд. геолог-минерал. наук / Арсанова Г.И. ;. – Москва, 1971. – 24 л.
752201
   Литий. Сборник переводов.. – М., 1954. – 104с.
752202
  Ширяев В.И. Литийорганические и термические методы получения карбенов и их кремниевых и германиевых аналогов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Ширяев В.И. ; АН СССР, Ин-т орган. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1968. – 22 с.
752203
  Чернышева Т.И. Литийорганический синтез арилсиланов и преодоление пространственных затруднений данного синтеза. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернышева Т.И.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1953. – 11л.
752204
  Зуев В.А. Литическая активность бактериальных вирусов / В.А. Зуев. – Москва : Медицина, 1969. – 184 с.
752205
  Захарова И.Я. Литические ферменты микроорганизмов / И.Я. Захарова, И.Н. Павлова. – Киев : Наукова думка, 1985. – 215 с.
752206
  Самойлов Вадим Єфремович Литі конструкційні сталі з барієм для деталей підвищеної надійності гірничозбагачувального обладнання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.01 / Самойлов Вадим Єфремович; Мін-во освіти України. Запорізький держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 1999. – 19л.
752207
  Осипенко А. Литка художника; Сон : вірш; проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 91-92
752208
  Царінний М. [Стороженко М.В.] Литни красы [Літні краси] / М. Царинный. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – 30 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії ; Прим. № 108396 дефетний, без обкл.
752209
  Будько Євген Литовець - українською - про Гімалаї : Троянда вітрів / Будько Євген, Малка Ромка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 135-136 : Фото
752210
  Барздайтис И.И. Литовская атеистическая мысль конца 19 в. -- начала 20 в. о происхождении и изменении религии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Барздайтис И.И.; Вильнюск.гос.ун-т. – Вильнюс, 1960. – 20л.
752211
  Реймерис В.К. Литовская весна : стихи / Вацис Реймерис ;. – Москва : Советский писатель, 1952. – 164 с.
752212
   Литовская графика. – Вильнюс : Вайздас, 1969. – [14] с.
752213
  Зинкявичус З. Литовская диалектология : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Зинкявичус З. ; Вильнюсский гос. ин-т. – Вильнюс, 1967. – 24 с.
752214
  Куликаускене Вида Литовская крестьянская мужская одежда в XIX в. - первой половине ХХв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Куликаускене Вида; АН Лит.ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1975. – 25л.
752215
   Литовская кухня.. – Минск, 1991. – 206с.
752216
  Липскис Стасис Литовская литература -- 1975 : Справочник / Липскис Стасис. – Вильнюс : Вага, 1977. – 142с.
752217
  Липскис С. Литовская литература - 1976 / С. Липскис. – Вильнюс, 1978. – 119с.
752218
  Томонис Стасис Бенедиктович Литовская литература : Рек. указ. лит. / Томонис Стасис Бенедиктович. – Москва : Книга, 1978. – 302с.
752219
  Алякринский А.П. Литовская литература в процессе взаимодействия и взаимовлияния с узбекской литературой : учеб. пособие / А.П. Алякринский ; [Ташкент. гос. ун-т]. – Ташкент : [б. и.], 1983. – 72 с. – Библиогр.: с. 69-70
752220
  Прескенис Б. Литовская марксистская литературная критика в коммунистической печати 1917-1940 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Прескенис Б.; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 16л.
752221
  Бережков Н.Г. Литовская метрика как исторический источник / Н.Г. Бережков ; Акад. наук СССР, Ин-т истории. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Ч. 1 : О первоначальном составе книг Литовской Метрики по 1522 год. – 1948. – 178 с.
752222
   Литовская метрика.. – Вильнюс, 1988. – 68с.
752223
  Мастоните Мария Литовская народная женская одежда в XIX - начале XX веков : Автореф... канд. ист.наук: / Мастоните Мария; АН Литов.ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1967. – 25л.
752224
  Канцедикас А.С. Литовская народная скульптура = Lithuanian folk sculpture / А. Канцедикас. – Москва : Советский художник, 1974. – 186, [6] с. : ил.
752225
  Мисявичюс Литовская пролетарская поэзия в Советском Союзе (1917-1940 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мисявичюс Юозас-Яронимас Винцович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1978. – 20л.
752226
  Кубилюс В. Литовская революционная поэзия в 1890-1907 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кубилюс В.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1955. – 16л.
752227
  Тримонис Р.-С. Литовская советская лирика послевоенных лет (1945-1954 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Тримонис Р.-С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 16л.
752228
  Жеруолите Л.Й. Литовская советская монументальная скульптура 1960-1980-х гг. : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.04 / Жеруолите Л. Й.; НИИ теор. и ист. изобраз. искусств Акад.. худж СССР. – М., 1987. – 25л.
752229
  Банайтис И. Литовская советская музыка / И. Банайтис. – Вильнюс, 1953. – 80с.
752230
   Литовская Советская Социалистическая Республика. 1940-1950. /Альбом/.. – Вильнюс, 1950. – 155с.
752231
  Гаудримас Ю. Литовская ССР / Ю. Гаудримас. – М., 1956. – 72с.
752232
  Жюгжда Р.Ю. Литовская ССР / Р.Ю. Жюгжда, А.С. Смирнов. – Москва, 1957. – 183с.
752233
  Розенталь Р.Э. Литовская ССР / Р.Э. Розенталь. – Москва : Госиздат географической лит-ры, 1959. – 80 с.
752234
  Дробнис А.А. Литовская ССР / А.А. Дробнис. – М., 1961. – 83с.
752235
   Литовская ССР в цифрах в 1962 году. – Вильнюс, 1963. – 212с.
752236
   Литовская ССР.. – Вильнюс, 1980. – 288 с.
752237
  Ицикзон М.Р. Литовская ССР. Лекция / М.Р. Ицикзон. – Москва, 1960. – 64с.
752238
  Межелайтис Э. Литовская сюита : стихи для сред. и ст. возр. / Эдуардас Межелайтис ;пер. с лит. – Ленинград : Детская литература, 1981. – 158 с.
752239
  Ауксориуте А. Литовская терминография: становление и развитие / А. Ауксориуте, П. Землевичюте // Слов"янське термінознавство : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / Iвaщeнкo, B.Л, I.M. Koчaн, I. Bozdechova, R. Kocourek, J. тa iн. Levicka. – Київ : Жнець, 2018. – С. 567-604. – ISBN 978-966-2057-28-7
752240
  Коялович М. Литовская церковная уния. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1861. – 443 с.
752241
  Куликаускас П. Литовские археологические памятники и задачи их изучения // Краткие сообщения / Институт этнографии имени Миклухо-Маклая. – Москва ; Ленинград, 1950. – Вып. 12. – С. 59-61
752242
  Добровольскас И.В. Литовские войны на фронтах Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Добровольскас И.В.; Ан Литов.ССР. – Вильнюс, 1965. – 16л.
752243
  Бершадский С.А. Литовские евреи : История их юрид. и обществ. положения в Литве от Витовта до Люблинской унии. 1388-1569 г / С.А. Бершадский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1883. – [4], VII, 431 с. – Библиогр. в примеч.
752244
  Слюжинскас Р. Литовские колядки: панорама основных слого-ритмических форм (предварительные результаты исследований) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 21-27. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Сравнительные исследования балто-славянского традиционного музыкального наследия важны для определения и понятия общих черт народного музыкального мышления. А исконные особенности мелодики литовских (дзукских) и украинских народных песен могут на ...
752245
  Криштопайте Д. Литовские народные военно-исторические песни. (Эпоха феодализма) : Автореф... канд. филолог.наук: / Криштопайте Д.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 14л.
752246
  Иокимайтене П. Литовские народные детские песни. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Иокимайтене П.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 16л.
752247
  Палюлис С. Литовские народные духовые музыкальные инструменты. : Автореф... канд. ист.наук: / Палюлис С.; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1964. – 16л.
752248
  Славюнас З.И. Литовские народные многоголосные трудовые песни "сутартинес". : Автореф... канд.филол.наук: / Славюнас З.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 15л.
752249
  Кербелите Б. Литовские народные предания : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кербелите Б. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16 с.
752250
  Баратов Литовские народные сказки / сост. Б.И. Баратов (Уманский). – Москва : ЖГО, 1937. – 40 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 53 (1040))
752251
   Литовские народные сказки. – Москва, 1954. – 175 с.
752252
  Лингис Ю. Литовские народные танцы / Ю. Лингис. – Вильнюс, 1953. – 197с.
752253
  Зелинский К.Л. Литовские новеллы / К.Л. Зелинский. – Москва, 1948. – 339с.
752254
  Рольникайте М. Литовские новеллы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 129-134. – ISSN 0321-1878
752255
   Литовские повести. – Москва : Известия, 1980
752256
  Григас К. Литовские пословицы: сравнит. исслед. / К. Григас. – Вильнюс, 1987. – 331с.
752257
   Литовские поэты XIX века. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1962. – 470 с.
752258
   Литовские поэты XX века. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 592 с.
752259
  Буткус А.Б. Литовские прозвища. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.15 / Буткус А.Б.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1984. – 22л.
752260
   Литовские рассказы. – Москва : Советский писатель, 1953. – 364 с.
752261
   Литовские рассказы : сборник. – Москва : Советский писатель, 1961. – 440 с.
752262
  Довнар-Запольский М.В. Литовские упоминки татарским ордам : Скарбовая книга Метрики литовской 1502-1509 гг. / М. Довнар-Запольский. – Симферополь : Тип. Спиро, 1898. – [2], 91, [2] с.
752263
  Черниченко Ю.Д. Литовский дневник / Ю.Д. Черниченко. – Москва, 1979. – 88с.
752264
  Скродянис С. Литовский календарно-обрядовый фольклор : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скродянис С. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 16 с.
752265
  Любавский М.К. Литовский канцлер Лев Сапега о событиях смутного времени / [соч.] Матвея Любавского. – Москва : Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1901. – IV, 16 с.
752266
  Паленис И. Литовский литературный язык XVI-XVII вв. : Автореф... доктор филолог.наук: 661 / Паленис И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 32л.
752267
   Литовский механический сборник. – Вильнюс
Сб. 19. – 1978
752268
  Пакарклис П.И. Литовский народ в борьбе против папства и Тевтонского ордена за свою государственность : Автореф... доктор юрид.наук: / Пакарклис П.И.; АН СССР. Ин-т права.. – Москва, 1951. – 33 с.
752269
  Юшкевич А. Литовский словарь с толкованием слов на русском и польском языках / А. Юшкевич. – Петроград
Вып. 3, (тома II-го, вып. 1). – 1922. – 276 с.
752270
  Лазутка С.А. Литовский Статут-феодальный кодекс Великого княжества Литовского / С.А. Лазутка. – Вильнюс, 1974. – 211с.
752271
  Бершадский С.А. Литовский статут и польские конституции : Историко-юридическое исследование экстра-ординарного профессора С.-Петербургского университета С.А. Бершадского // О наследовании в выморочных имуществах по литовскому праву / С.А. Бершадский. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1892. – [4], 114, [1] с.


  На тит. стр. надпись: Его превосходительству Господину Вице-Президенту Императорской Академии НаукЛеониду Николаевичу Майкову с глубоким уважением автор.
752272
  Саука Д.Й. Литовский фольклор: Поэзия нар. творчества / Д.Й. Саука. – Вильнюс, 1986. – 316с.
752273
  Любавский М.К. Литовско-русский сейм : Опыт истории учреждения в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства / [соч.] Матвея Любавского. – Москва : Изд. Имп. О-ва Истории и древностей Российских при Моск. ун-те ; Университетская тип., 1900. – 850, 232, LXXII, [1] с. – Отд. оттиск: Чтения при Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете 1900, кн. 2
752274
  Либерис А. Литовско-русский словарь / А. Либерис; Под ред Х. Лемхенаса. – Вильнюс : Государственное издательство политической и научной литературы, 1962. – 748 с.
752275
  Пресняков А.Е. Литовско-Русское государство в XIII-XVI вв. / Александр Пресняков. – Минск : Харвест, 2012. – 296 с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Неизвестная история / учредитель А.Е. Тарас). – ISBN 978-985-18-1210-9
752276
  Нарбутене Д. Литовское издание по случаю юбилея "Библии Русской" Франциска Скорины // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 31-34. – ISSN 1029-7200


  Рец. на Sigitas Narbutas. Pranci?kaus Skorinos "Rus?ni?kajai Biblijai" - 500 : сб. / Narbutas Sigitas. - Vilnius: Lietuvos moksl? akademijos Vrublevski? biblioteka, 2017. - 138 р.
752277
   Литовское математическое общество (Вильнюс). Конференция (27; 1986).. – Вильнюс, 1986. – 263с.
752278
   Литовское математическое общество (Вильнюс). Конференция (27; 1986).. – Вильнюс, 1986. – 261с.
752279
   Литовское математическое общество (Вильнюс). Конференция (28; 1987).. – Вильнюс, 1987. – 412с.
752280
   Литовское математическое общество (Вильнюс). Конференция (29; 1988; Каунас).. – Вильнюс, 1988. – 218с.
752281
   Литовское математическое общество (Вильнюс). Конференция (29; 1988; Каунас).. – Вильнюс, 1988. – 229с.
752282
   Литовское математическое общество, конференция /24; 1983; Вильнюс/. – Вильнюс, 1983. – 234с.
752283
   Литовское математическое общество. Вильнюс. Конференция, 26-я. 1985. – Вильнюс, 1985. – 319с.
752284
   Литовское языковедение 1961-1964. Библиографический указатель.. – Вильнюс, 1965. – 223с.
752285
  Крюкялене О И Станявичене Литовское языкознание / О И Станявичене Крюкялене. – Вильнюс, 1971. – 244с.
752286
  Моця О.П. Литовська доба в деталях писемної та матеріальної культур України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 0235-3490
752287
  Малко Ромко Литовська казка : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 34-38 : Фото
752288
  Непорожня Н.О. Литовська література / Н.О. Непорожня, Пушкаренко-Щербина, А.Л. Тараненко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 268-272. – ISBN 978-966-02-7999-5
752289
  Вовк О.Й. Литовська Метрика - комплекс джерел Литовсько-руського права другої половини ХV - початку ХVІ століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Аналізується структура та зміст архіву юридичних документів під назвою Литовська Метрика, яка є важливим комплексом джерел литовсько-руського права другої половини XV - першої половини XVI століть. The article analyses the structure and content of ...
752290
  Кошляк В.В. Литовська Метрика в джерельній базі з історії державності України ХІV-ХVІ століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 118-121. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто Литовську Метрику як історичне джерело для вивчення історії українських земель у складі Великого князівства Литовського. This article corcerns the meaning of the Lithuanian Metrica as the source for learning of the history of Ukrainian ...
752291
  Павленко С.Ф. Литовська метрика та проблеми її вивчення в курсі джерелознавства вітчизняної історії // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 25-29. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Розглядається ступінь вивчення Литовської метрики - цінного джерела з історії України кінця XV-XVII століття, представлено короткий історіографічний аналіз дореволюційних видань документів та окремих книг Литовської метрики, формулюються основні ...
752292
  Вовк О.Й. Литовська метрика: історичне джерело міського права України XV-XVIII століть // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 33-39. – ISSN 2219-5521
752293
   Литовська мова в діалогах = Lietuviu kalba dialoguose : навч. посібник / уклад.: Сергеюс Темчинас, Оксана Ніка. – Київ : Освіта України, 2019. – 76, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. лит. – ISBN 978-617-7625-97-0
752294
  Яременко Л. Литовська поезія і міфологія у рецепції Миколи Костомарова // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 82. – С. 150-156. – ISSN 0130-528Х
752295
   Литовська радянська поезія : антологія. – Київ : Дніпро, 1985. – 564 с.
752296
  Палецкис Ю.І. Литовська Радянська Соціалістична Республіка / Ю.І. Палецкис. – Київ, 1947. – 22с.
752297
  Шумаускас М.Ю. Литовська Радянська Соціалістична Республіка / М.Ю. Шумаускас. – К, 1972. – 87с.
752298
  Буткус Т.С. Литовська РСР / Т.С. Буткус. – Киев, 1966. – 87с.
752299
  Білоусько О. Литовське володарювання / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Січень (№ 2). – С. 10-12
752300
  Плешко М.В. Литовський період в історіософії українського державотворення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 161-168


  Образ минулого - основа національно-державної ідеології."Випадання"литовського періоду з лінійної ретроспекції українського державотворення. Литовсько-Руська держава - етап українського державотворення.
752301
  Кахнич В. Литовський статут 1529 року: розробка, прийняття, структура // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 19-20
752302
  Гримич М. Литовський Статут і звичаєве право // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 4-9


  Про співвідношення кодифікованого права і звичаєво-правової традиції.
752303
  Павлов А. Литовський статут та Магдебурзьке право: їх роль у розвитку торгівлі і митної справи на Київщині (XV-XVIIст.) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.144-148. – ISSN 0132-1331
752304
  Бобровський Й. Литовські клавіри / Й. Бобровський. – Київ : Дніпро, 1971. – 238 с.
752305
  Шермукшніте Р. Литовські музеї в контексті трансформацій пам"яті / Р. Шермукшніте, С. Кулявічюс // У лабіринтах наративів : досвід музеїв Литви і України : колективна монографія / Р. Шермукшніте, В. Банах, П. Вербицька, І. Гнідик, С. та ін. Конюхов. – Vilnius : University press, 2019. – С. 63-99. – ISBN 978-609-07-0287-1
752306
  Самбор Б. Литовські мученики // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 07 (151), квітень. – С. 6


  Мученики Антоній, Іван та Євстафій.
752307
   Литовські народні казки: Збірник казок.. – К., 1988. – 212с.
752308
   Литовські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1975. – 191 с.
752309
  Вовк О.Й. Литовські статути - джерело міського права України ХVІ - першої половини ХІХ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 12-16
752310
   Литовські статути // Історія українського права від найдавніших часів до 18 століття : Навч. посіб. з історії держави і права України / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. – С. 123-137. – ISBN 5-87332-157-4
752311
   Литовські статути 1529, 1566, 1588 років // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 206-221. – ISSN 2518-7546
752312
  Гриценко М. Литовські статути як об"єкт дослідження медієвістики в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 56-57
752313
  Токаленко П.О. Литовські статути: соціальний, економічний та кримінальний аспект // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (440/442), червень 2016. – С. 34-38
752314
  Брайлян Є. Литовські уроки державотворення міжвоєнного періоду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 15


  "Вивчення минулого держав Балтії за останнє десятиліття істотно активізувалося в Україні. Свідченням цього є поява значної кількости перекладних і вітчизняних наукових та науково-популярних праць з історії Естонії, Латвії і найбільше - Литви. ...
752315
  Моця О.П. Литовсько-польська доба в археології України // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2017. – № 1. – С. 45-57. – ISSN 0235-3490
752316
  Паламарчук Н.Ф. Литовсько-польський період в українській історії державотворення / Н.Ф. Паламарчук, Р Л. Ігнатова // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 12-21
752317
  Яременко В. Литовсько-руська доба української історії в доробку Тараса Шевченка: історіософські ремінісценції // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 32-41. – ISBN 978-966-920-125-6
752318
  Михайлюк Ю. Литовсько-руська знать у політичному житті Великого князівства Литовського через призму поглядів Д. Іловайського // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 85-90. – ISBN 978-966-493-651-1
752319
  Чадюк М. Литовсько-Руська імперія: історія Ольгерда Гедиміновича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 21
752320
  Григоренко О. Яременко Литовсько-Руський період в аспекті українського державотворення та сучасних концепцій викладання історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – С. 15-21
752321
  Апанавічюс Р. Литовці: походження і своєрідність за даними етномузикології // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 39-47. – ISSN 0130-6936
752322
   Литовцы : проспект композиции конец XIX - начало XX вв. – Ленинград : Союзполиграфпром, 1980. – 9, [23] с.
752323
  Волкайте-Куликаускене Литовцы в IX-XII веках : Автореф... д-ра ист.наук: 575 / Волкайте-Куликаускене Р.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 56л. – Бібліогр.:с.55-56
752324
  Марковский М.Н. Литовцы в прошлом и настоящем / М. Марковский. – Петроград : Задруга, 1917. – 31 с. – (Свобода и братство народов ; № 21)
752325
  Матулайтис Е.К. Литовцы под гнетом фашистской Польши. (Политико-экономический очерк). / Е.К. Матулайтис. – Минск, 1936. – 80с.
752326
   Литовченко Володимир Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 298-299 : фото
752327
   Литовченко Володимир Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 267-268. – ISBN 978-966-439-754-1
752328
   Литовченко Володимир Григорович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 152. – ISBN 978-617-7530-19-9
752329
   Литовченко Петро Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 299-300 : фото
752330
   Литогенез в докембрии и фанерозое Воронежской антеклизы. – Воронеж : Из-во Воронеж. ун-та, 1975. – 143с.
752331
   Литогенез в докембрии и фанерозое Воронежской антеклизы.. – Воронеж, 1977. – 108с.
752332
  Япаскурт О.В. Литогенез в осадочных бассейнах миогеосинклиналей / О.В. Япаскурт. – Москва : Московский университет, 1989. – 151с.
752333
  Афанасьева И.М. Литогенез и геохимия флишевой формации северного склона советских Карпат / Афанасьева И.М. ; АН УСР, Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 183 с., [4] л. .ил. : ил. – Библиогр.: с. 177-182 (86 назв.)
752334
  Рященко Т.Г. Литогенез и инженерно-геологическая оценка четвертиных отложениц / Т.Г. Рященко. – Новосибирск, 1984. – 166с.
752335
   Литогенез и образование полезных ископаемых фанерозоя Воронежской антеклизы.. – Воронеж, 1992. – 159с.
752336
   Литогенез и полезные ископаемые : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 223с.
752337
   Литогенез и рудообразование (критерии разграничения экзогенных и эндогенных процессов). – Москва : Наука, 1989. – 268с.
752338
   Литогенез и рудообразование в океане.. – 1989. – Л. – 102с.
752339
  Сеньковский Ю.Н. Литогенез кремнистых толщ Юго-Запада СССР / Ю.Н. Сеньковский. – Киев : Наукова думка, 1977. – 128с.
752340
  Мишунина З.А. Литогенез органического вещества и первичная миграция нефти в карбонатных формациях. / З.А. Мишунина. – Л., 1978. – 152с.
752341
  Белоусов Сергей Владимирович Литогенез отложений среднего девона Львовского палеозойского прогиба : Автореф... канд. геолого-минералогическихнаук: 04.00.21 / Белоусов Сергей Владимирович; АН Украины. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Львов, 1991. – 18л.
752342
  Цихоцкая Н.Н. Литогенез платформенных песчаников палеогена Украины : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04. 127 / Цихоцкая Н.Н.; АН УССР, Ин-т геол. – Киев, 1971. – 32л.
752343
  Крашенинникова О.В. Литогенез рифейских отложений юго-запада Русской платформы / О.В. Крашенинникова. – Киев : АН УССР, 1962. – 212 с.
752344
   Литогенез территориальных отложений нижнего карбона Русской платформы.. – М., 1970. – 92с.
752345
   Литогенез флювиогляциальных отложений в области последнего материкового оледенения.. – М., 1984. – 183с.
752346
   Литогеодинамические вакторы формирования нафтидоносных метасоматических доломитов рифея Восточной Сибири / А.Е. Лукин, Н.А. Зощенко, В.В. Харахинов, В.В. Донцов, И.М. Наумко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-24 : рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0367-4290
752347
   Литогеодинамический анализ угленосных и турбидитных формаций.. – Л., 1990. – 113с.
752348
   Литогеохимические исследования при поисках месторождений нефти и газа.. – М., 1987. – 184с.
752349
  Маунг Литогеохимические исследования при поисках полиметаллических месторождений. (На примере месторождений Чонбулак) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Маунг Ко-Ко ; Моск. гос. ун-т. Геол. фак., кафедра геохимии. – Москва, 1968. – 20 с.
752350
  Лукашев В.К. Литогеохимические фации кайнозоя запада Русской платформы / В.К. Лукашев. – Минск, 1974. – 262с.
752351
  Афанасьева И.М. Литогинез и геохимия флишевой формации южного склона советских Карпат / И.М. Афанасьева. – Київ : Наукова думка, 1979. – 242с.
752352
   Литографии Поля Гаварни и Оноре Домье : каталог передвижной выставки. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1974. – 20, [12] с.
752353
  Самотый Р.С. Литографированные учебные издания как явление книжной культуры середины XIX - первой четверти XX века // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 439-444. – ISBN 978-5-02-039116-1
752354
  Родс Литографское искусство / Генри Дж. Родс ; перев. с англ. Д.М. Горфинкеля ; под ред. и с дополн. М.А. Барта, с 91 рисунком в тексте. – Ленинград : Изд. "Тезника и производство", 1928. – 306 с.
752355
   Литодинамика и гидродинамика контактной зоны океана: Сборник статей.. – М., 1981. – 154с.
752356
   Литодинамика и осадкообразование Северного Байкала.. – Новосибирск, 1984. – 189с.
752357
   Литодинамика, литология и геоморфология шельфа. – Сборник статей. – Москва, 1976. – 270с.
752358
   Литодинамические процессы береговой зоны южных морей и ее антропогенное преобразование. – Сборник научных трудов. – Ленинград, 1982. – 137с.
752359
  Лопатин И.К. Литоеды юга Средней Азии и Северного Афганистана : Автореф... Доктора биол.наук: / Лопатин И.К.; Зоол ин-т АН СССР. – Ленинград, 1964. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
752360
  Снегирев В. Литой истинный крест // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 14 (604). – С. 46-48. – ISSN 2305-3364


  Высшую британскую награду Крест Виктории, учрежденную к победе в Крымской войне, до сих пор отливают из металла луганских пушек. А среди кавалеров ордена есть и украинец.
752361
  Багиров Т.У. Литологии и физико-механические свойства грунтов северно-западной Апшеронского полуострова : Автореф... канд. геолого-минер.наук: / Багиров Т.У.; Ком высш. и сред. спецю. образов. Совета Министров Аз ССР Ин-т нефти и химии им . М.Азизбекова. – Баку, 1961. – 15л.
752362
   Литологиия, минералогия и геохимия месторождений самородной серы.. – Киев, 1980. – 147с.
752363
  Машрапов З.М. Литологические залежи нефти и газа мезозойский и палеогеновых отложений Южной Ферганы и перспективы их поисков : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Машрапов З.М.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.32
752364
  Ходжаев А.Р. и др. Литологические залежи нефти и газа Ферганской впадины и перспективы их открытия / А.Р. и др. Ходжаев. – Ташкент, 1971. – 31с.
752365
  Фуджине Х. Литологические и петрологические характеристики образцов горных пород из вулканического района Карпатских гор на Украине / Х. Фуджине, К. Йонеда, Х. Такехара // Archaeology and geology of Ukraine in regional context / Center for Obsidian a. Lithic Studies (COLS) ; Meiji Univ. (Tokyo) ; Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv (Kiev) ; ed. by Masayoshi Yamada and Sergii Ryzhov. – Tokyo : Meiji University, 2015. – С. 86-91. – ISBN 978-4-9908616-0-5
752366
  Хурин М.Л. Литологические и структурные особенности Сахалинского рудного поля и количественная прогнозная оценка его ртутности : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Хурин М.Л.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 21л.
752367
  Михайлов А.С. Литологические и физико-химические исследования процессов образования фосфатных и карбонатных осадков. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.127 / Михайлов А.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 42л. – Бібліогр.:с.39-42
752368
  Коренчук Л.В. Литологические изменения на границах стратонов в рифее - венде на юго--западной окраине Восточно-Европейской платформы / Л.В. Коренчук, Т.М. Сокур // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 99-104 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
752369
  Башлев А.И. Литологические исследования нижнеакчагыльских отложений в пределах нижней части долин рек Камы, Вятки и Белой : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Башлев А.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 22л.
752370
  Черников О.А. Литологические исследования песчаных продуктивных коллекторов / О.А. Черников. – М., 1977. – 111с.
752371
   Литологические исследования пород-коллекторов в связи с разведкой и разработкой нефтяных месторождений.. – М., 1975. – 141с.
752372
  Бубнов А.П. Литологические исследования соленосной толщи Бахмутской котловины : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бубнов А. П.; МВО УССР, Харьк.ГУ. – Х., 1955. – 14л.
752373
  Меннер В.В. Литологические критерии нефтегазоности палеозойских толщ северо-востока Русской платформы / В.В. Меннер. – М., 1989. – 133с.
752374
   Литологические методы при детальном расчленении и корреляции осадочных толщ : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 181с.
752375
  Чербянова Л.Ф. Литологические особенности и условия формирования фосфоритоносной толщи хр. Малого Каратау. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.08 / Чербянова Л.Ф.; АН КазССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
752376
  Крочак М.Д. Литологические особенности отложений глядовской свиты // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 111-114. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
752377
  Усенков С.М. Литологические особенности прибережно-морских осадков Северо-Западной части Чукотского полуострова / С.М. Усенков, В.И. Огородников, В.С. Сукач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 111-119 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геология ; № 9)
752378
   Литологические, стратиграфические и комбинированные ловушки нефти и газа.. – М., 1978. – 275с.
752379
  Масленников В.В. Литологический контроль медно-колчеданных руд : На прим. Сибайс. и Окт. месторождений Урала. / В.В. Масленников. – Свердловск, 1991. – 139с.
752380
  Бабошин В.А. Литологический контроль слюдоносных пегматитов Беломорья : Автореф. дис. ... канд. геолого-минер. наук : 134 / Бабошин В.А. ; Всесоюз. науч-исслед. геол. ин-т. – Ленинград, 1969. – 22 с.
752381
   Литологический сборник памяти профессора С. А. Малявкина.. – Л.-М., 1940. – 216с.
752382
   Литологический сборник.. – Л.-М., 1948. – 139с.
752383
   Литологический сборник.. – Л.-М., 1948. – 80с.
752384
   Литологический сборник.. – Л.-М., 1950. – 108с.
752385
  Коперина В.В. Литологический состав и условия образования средней части кольчугинской свиты Кузбасса : Автореф... кандид. геолого-минералог.наук: / Коперина В.В.; Ленинградская часть Института геологических наук Академии наук СССР. – Ленинград, 1950. – 10 с.
752386
  Криштафович Н. Литологический характер, фауна, стратиграфия и возраст меловых отложений на территории Люблинской и Радомской губерний : Краткий отчет о геолог. исследованиях, произведенных летом 1896г. // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 19 с.


  На тит. л. дарственная надпись Тутковскому
752387
  Беломар О.Д. Литологическое расчленение рудовмещающей толщи и выделение рудных зон геофизическими методами исследования скважин на Никитовском рудном поле : автореф. дис. ... канд. геолого-минерал. наук / Беломар О.Д. ; Днепропетровский горный институт. – Днепропетровск, 1966. – 16 с.
752388
  Емлин Э.Ф. Литология / Э.Ф. Емлин. – Свердловск, 1986. – 87с.
752389
  Прошляков Б.К. Литология : Учебник для вузов / Б.К. Прошляков, В.Г. Кузнецов. – Москва : Недра, 1991. – 444с. – ISBN 5-247-01605-Х
752390
  Фролов В.Т. Литология : Учебное пособие / В.Т. Фролов. – Москва : МГУ. – ISBN 5-211-02865-1 (кн.1); 5-211-02029-4
Кн. 1. – 1992. – 336с.
752391
  Фролов В.Т. Литология : Учебное пособие / В.Т. Фролов. – Москва : МГУ. – ISBN 5-211-02383-8 (кн.2); 5-211-02029-4
Кн.2. – 1993. – 432с.
752392
  Султанов А.Д. Литология Акчагыльский отложений Азербайджана / А.Д. Султанов. – Баку, 1979. – 157с.
752393
  Гадиева Т.М. Литология апшеронских отложений Апшеронского полуострова : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гадиева Т.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. – Баку, 1961. – 15л.
752394
  Сибашвили Г.Ш. Литология базальной формации нижнего мела Западной Грузии : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Сибашвили Г.Ш.; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 24л.
752395
  Дзоценидзе Г.С. Литология батских отложений Окрибы / Г.С. Дзоценидзе. – Тбилиси, 1956. – 188с.
752396
   Литология в исследованиях геологического института АН СССР.. – М., 1980. – 264с.
752397
  Мирошников А.Е. Литология верхнего докембрия Туруханского района : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Мирошников А.Е. ; Томский политехн. ин-т. – Томск, 1967. – 27 с.
752398
  Борисенко Ю.А. Литология верхнего карбона Юго-Западной части Донецкого бассейна (Кальмиус-Торецкая котловина) : автореф. дис. ... канд. геолого-минералогич. наук : 127 / Борисенко Ю.А. ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 20 с.
752399
  Татаришвили Лия Иродионовна Литология верхнемелового флиша горной Кахетии : Автореф. дис. ... канд. геолого-мин. наук : 04.00.21 / Татаришвили Лия Иродионовна ; АН УССР, Ин-т геолог. наук. – Киев, 1988. – 23 с.
752400
  Степанянд Ж.О. Литология верхнемеловых вулканогенно-осадочных комплесов Еревано-Ордубадской и Горисско-Кафанской зон Малого Касказа. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Степанянд Ж.О.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1970. – 22л.
752401
  Магомедов А.М. Литология верхнемеловых отложений Дагестана / А.М. Магомедов. – Махачкала, 1984. – 212с.
752402
  Перес Ф.С. Литология верхнемеловых отложений Молдавской ССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Перес Ф.С.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.20
752403
  Сеньковский Н Ю. Литология верхнемеловых отложений среднего Приднестровья. : Автореф... канд.геол-минарал.наук: / Сеньковский Ю.Н,; М-во высш.и сред.спец.образования УССР.Львов.ордена Ленина гос.ун-т. – Львов, 1962. – 16л.
752404
  Майванди Ш.М. Литология верхнемеловых отложений юго-западного Крыма : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Майванди Ш. М.; ЛГУ. – М., 1968. – 22л.
752405
  Саянов В.С. Литология верхнемиоценовых карбонатных отложений Молдавского Приднестровья : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Саянов В.С. ; АН УССР, Ин-т геол. наук. – Київ, 1964. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
752406
  Литвин И.И. Литология верхнеюрских и нижнемеловых пестроцветных отложений северо-западной окраины Донецкого кряжа. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Литвин И.И.; ХГУ им.А.М.Горького. – Х, 1955. – 16л.
752407
  Кикодзе Г.С. Литология верхнеюрских отложений Северо-Западной Абхазии (междуречье Псоу-Гега) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04127 / Кикодзе Г.С.; АН Грузинск. ССР. Геологич. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 29л.
752408
  Цабдзе Н.Г. Литология верхнеюрской пестроцветной свиты Кутаиского района : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.127 / Цабдзе Н. Г.; АН ГССР, Геол. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 27л.
752409
  Кулиш Е.А. Литология высокоглиноземистых метаморфических пород нижнего архея Алданского щита : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.127 / Кулиш Е.А.; ВИМС. – Москва, 1972. – 38л.
752410
  Хрущов Д.П. Литология галогенных и красноцветных формаций Предкарпатья / Д.П. Хрущов, Г.С. Компанец. – Киев : Наукова думка, 1988. – 191с.
752411
  Бутенко В.И. Литология глауконитосодержащих пород палеогена Днепровского-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.21 / Бутенко В.И. ; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1980. – 26 с.
752412
  Хоменко В.А. Литология девонских отложений Днепровско-Донецкой впадины / В.А. Хоменко. – Киев : Наукова думка, 1977. – 147с.
752413
  Теодорович Г.И. Литология диагенез юрских Северо-Западного Кавказа / Г.И. Теодорович, Е.А. Похвиснева. – М., 1964. – 104с.
752414
   Литология древних осадочных толщ в районах развития кимберлитового магматизма.. – Львов, 1985. – 163с.
752415
  Юдин Н.И. Литология железнорудных месторождений Ангаро-Питского бассейна / Н.И. Юдин. – М, 1968. – 154с.
752416
  Павлов А.В. Литология и гегезис угленосных отложений Супутинского месторождения Приморского края : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Павлов А.В. ; МВ и ССО РСФСР. Лен. горный ин-т им. Г.В. Плеханова. – Ленинград, 1960. – 12 с.
752417
  Сараджалинская Т.М. Литология и генезис плейстоценовых отложений западного шельфа Южного Каспия (на прим. Бакинского архипелага) : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.08 / Сараджалинская Т. М.; АН АзССР, Ин-т геол. – Баку, 1979. – 25л.
752418
   Литология и генезис фоcфатоносных отложений СССР. – Москва : Наука, 1980. – 234с.
752419
   Литология и геохимия верхнего докембрия Сибири.. – Новосибирск, 1970. – 119с.
752420
  Хрущов Д.П. Литология и геохимия галогенных формаций Предкарпатского прогиба / Д.П. Хрущов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 314с.
752421
   Литология и геохимия девонских отложений Припятского прогиба в связи с их нефтеносностью. – Минск, 1966. – 316с.
752422
   Литология и геохимия кайнозоя Белорусии.. – Минск, 1983. – 149с.
752423
  Махнач А.С. Литология и геохимия кор выветривания, развитых на кристаллическом фундаменте Белоруссии / А.С. Махнач, Н.Н. Левых. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 288с.
752424
  Исматуллаев Х.К. Литология и геохимия мезозойскийх нефтегазоносных отложений Каганского района. / Х.К. Исматуллаев. – Ташкент, 1963. – 162с.
752425
   Литология и геохимия нефтегазоносных толщ Сибирской платформы.. – Москва, 1981. – 227с.
752426
   Литология и геохимия осадочных толщ Якутии.. – Новосибирск, 1975. – 158с.
752427
   Литология и геохимия перигляциальных отложений.. – Минск, 1977. – 146с.
752428
   Литология и геохимия раннего докембрия.. – Апатиты, 1997. – 149с.
752429
   Литология и геохимия современных озерных отложений гумидной зоны(на примере оз.Ханка). – Москва, 1979. – 122с.
752430
   Литология и геохимия соленосных толщ : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 156 с.
752431
   Литология и закономерности размещения пород-коллекторов в отложениях юры нижнего мела Западно-Сибирской низменности.. – М., 1961. – 123с.
752432
  Мельник А.П. Литология и закономерности формирования неогеновых отложений Побужья / А.П. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1970. – 218с.
752433
  Шутова О.С. Литология и золотоносность бучакских аллювиальных отложений в пределах Солонянского рудного поля (Среднее Приднепровье) / О.С. Шутова, Фаузи Амур // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 91-96 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
752434
  Щеголев А.П. Литология и золотоносность меловых отложений верховьев Колымы : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.120 / Щеголев А.П.; МГУ. – Москва, 1971. – 20л.
752435
  Шуменко С.И. Литология и инженерно-геологические свойства мергельно-меловых пород бассейна р.С.Донец. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Шуменко С.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. минералогии и петрографии. – Харьков, 1963. – 22л.
752436
  Рябых О.Ф. Литология и история осадконакопления верхнепалеозойских отложений Восточно-Украинского нефтегазоносного бассейна : автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Рябых О.Ф. ; ХГУ. – Х., 1966. – 26 с.
752437
  Филина Н.Ф. Литология и коллекторские свойства бат-байосских отложений Мангышлака / Н.Ф. Филина. – М, 1979. – 88с.
752438
  Литвин С.В. Литология и коллекторские свойства верхне-каменноугольных отложений юго-восточной части Днепропетровской Донецкой впадины. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Литвин С.В.; М-во высш и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1963. – 24л.
752439
  Везирова А.Д. Литология и коллекторские свойства верхнемеловых карбонатных пород Восточного Предкавказья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Везирова А.Д.; АН АзССР. – Баку, 1963. – 22л.
752440
  Илюхин Л.Н. Литология и коллекторские свойства верхнепротерозойских отложений юго-восточной части Сибирской платформы. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.136 / Илюхин Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
752441
  Стаускайте Р. Литология и литодинамика современных наносов береговой зоны Юго-Восточной Балтики : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Стаускайте Р. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 18 с.
752442
  Логвиненко Н.В. Литология и литодинамика современных осадков восточной части Финского залива / Н.В. Логвиненко, Л.К. Барков, С.М. Усенков ; Ленинградский гос. ун-т. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. – 144, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 142-145 (66 назв.). – ISBN 5-288-00223-1
752443
  Прошляков Б.К. Литология и литолого-фацинальный анализ / Б.К. Прошляков, В.Г. Кузнецов. – Москва, 1981. – 284с.
752444
  Балтакис В.И. Литология и малые элементы палеогеновых и неогеновых отложений южной Прибалтикт. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Балтакис В.И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 28л.
752445
  Дмитриева Р.Г. Литология и минералогия глистных отложений майкопской серии Восточного Предкавказья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дмитриева Р.Г.; Акад.наук АзССР. – Краснодар, 1959. – 21л.
752446
   Литология и минералогия метаморфических комплексов Дальнего Востока.. – Хабаровск, 1976. – 208с.
752447
  Геворкьян В.Х. Литология и минералого-геохимические особенности нижнемеловых отложений юга Украины / В.Х. Геворкьян. – Киев : Наукова думка, 1981. – 277с.
752448
  Садоян А.А. Литология и некоторые коллекторские свойства даний-палеогеновых отложений бассейнов средних течений р. р. Азат и Раздан : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Садоян А. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1965. – 23л.
752449
  Вассоевич Н.Б. Литология и нефтегазоносность / Н.Б. Вассоевич. – Москва, 1990. – 263с.
752450
   Литология и нефтегазоносность юго-востока Сибирской платформы (верхний декамбрий). – Москва : Наука, 1980. – 132с.
752451
  Оразов О. Литология и нефтогазоносность юрских и нижнемоловых отложений Зеагли-Дарвазинсклого поднянтия : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Оразов О.; Туркм. ин-т геол. Инзт геол. и разра. нефт и газов. месторожд. – Ашхабад; Ташкент, 1964. – 16л.
752452
  Багиров В.И. Литология и органическое вещество донных отложений Среднего и Южного Каспия : Автореф. дис. ... канд. геолого-минер. наук : 12 9 / Багиров В.И. ; МГУ. Геолог. ф-т. – Москва, 1968. – 17с.
752453
   Литология и осадочная геология докембрия: Тез. докладов 5 всесоюз.совещ."Литолог. и осадочная геология докембрия".. – Алма-Ата, 1981. – 199с.
752454
   Литология и осадочные полезные ископаемые докембрия Сибири и Дальнего Востока.. – Новосибирск, 1973. – 212с.
752455
   Литология и осадочные полезные ископаемые Казахстана. – Алма-Ата, 1976. – 152с.
752456
   Литология и осадочные полезные ископаемые Казахстана.. – Алма-Ата, 1973. – 112с.
752457
   Литология и осадочные полезные ископаемые Узбекистана.. – Ташкент, 1966. – 199с.
752458
   Литология и осадочный рудогенез европейского Северо-Востока и Севера Урала. – Сыктывкар, 1978. – 180с.
752459
  Сафарова О.Б. Литология и особеннсоти формирования отлоежний сантона и нижнего капана Северного Кобыстана (Юго.Вост. Кавказ) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Сафарова О. Б.; АН АзССР Ин-т геологии. – Баку, 1970. – 25л.
752460
   Литология и палеогеография : Сборник 1. – Ленинград : Ленинградский ун-т
Вып. 1. – 1973. – 129 с.
752461
  Карпова Г.В. Литология и палеогеография араукаритововй свиты западной части Донецкого бассейна : Автореф... канд. геол .минер.наук: / Карпова Г. В.; МВО СССР, Хар.ГУ. – Х., 1955. – 16л.
752462
   Литология и палеогеография биогермных массивов (ископаемых и современных). – Москва : Наука, 1975. – 198с.
752463
   Литология и палеогеография докембрия и фанерозоя Сибири: Сб. науч.тр.. – Новосибирск, 1985. – 107с.
752464
  Муравленко В.М. Литология и палеогеография олигоценовой эпохи на Юге Европейской части ССР и в Северном Закаспии / В.М. Муравленко. – Москва
3. – 1968. – 57с.
752465
   Литология и палеогеография палеозойских отложений Русской платформы. – Москва : Наука, 1972. – 318с.
752466
  Логвиненко Н.В. Литология и палеогеография продуктивной толщи Донецкого карбона / Н.В. Логвиненко. – Харьков : ХГУ, 1953. – 436с. + 4 карты
752467
  Канский Н.Е. Литология и палеогеография юрских отложений северо-западной окраины Донецкого кряжа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Канский Н.Е.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1955. – 11л.
752468
  Филина С.И. Литология и палеогеография юры Среднего Приобья / С.И. Филина. – Москва, 1976. – 87 с.
752469
  Сатиан М.А. Литология и палеогеология меловых отложений межудречья р. Инджа-Су, среденго течения р. Агстев и р. Гасан-Су (Северная Армения) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Сатиан М. А.; Ин-т геол. наук АН УзССР, ин-т геол. наук АН Арм.ССР. – Ереван, 1960. – 25л.
752470
  Гриднев Н.И. Литология и палеография кайнозойских моласс Ферганской депресии. / Н.И. Гриднев. – Ташкент : Фан, 1971. – 236с.
752471
  Бровко Г.Н. Литология и палеология нижнедевонских отложений Приднестровья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Бровко Г.Н.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
752472
  Валиев А.А. Литология и палеомагнетизы кайнозойских моласс Северной Ферганы. / А.А. Валиев. – Ташкент, 1962. – 124с.
752473
  Маллик Б.Ч. Литология и петрография пород серии Чейл и ее тектоническое положение. (Гималаи, Индия) : Автореф... кадн. геол.-мин.наук: 120 / Маллик Б.Ч.ё; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра геологии. – Москва, 1972. – 27с.
752474
   Литология и петрохимия осадочных пород в разных зонах метаморфизма. – Л., 1974. – 192с.
752475
   Литология и полезные ископаемые Воронежской антеклизы.. – Воронеж, 1982. – 160с.
752476
   Литология и полезные ископаемые палезойских отложений Прибалтики.. – Рига, 1977. – 207с.
752477
  Куршс В.М. Литология и полезные ископаемые террнигенного девона Главного поля / В.М. Куршс. – Рига, 1975. – 222с.
752478
  Шуменко С.И. Литология и породообразующие организмы (кокколитофориды) верхнемеловых отложений востока Украины и области Курской магнитной аномалии / С.И. Шуменко. – Харьков : Харьковского университета, 1971. – 164с.
752479
   Литология и породы-кллекторы на больших глубина в нефтеносных провинциях Украины.. – Киев, 1983. – 183с.
752480
   Литология и породы-коллекторы нефтегазоносных отложений СССР.. – М., 1985. – 159с.
752481
  Семейкина Л.К. Литология и постседиментационные преобразования средневерхнепротерозойских отложений Ийско-Урикского грабена / Л.К. Семейкина. – М., 1978. – 112с.
752482
  Асаналиев А У. Литология и рудносность девонских и нижнекаменоугольных отложений срединного Тянь-Шаня / У.А. Асаналиев ; под ред. В.М. Попова ; АН КиргССР, Ин-т геологии. – Фрунзе : Илим, 1974. – 236 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 231-236
752483
   Литология и рудогенез осадочных толщ Евпропейского Северо-Востока СССР. – Сыктывкар, 1982. – 159с.
752484
   Литология и рудоносность углеродистых формаций верхнего докембрия - нижнего палеозоя Тянь-Шаня.. – Фрунзе, 1991. – 134с.
752485
  Передельский Л.В. Литология и свойства голоценовых озерно-аллювиальных глин Терско-Сулакской низменности и дельты Терека : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Передельский Л.В. ; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1969. – 21 с. – Бібліогр.: с. 20-21
752486
   Литология и стратиграфия мезозоя и кайнозоя восточных районов СССР. – М., 1988. – 166с.
752487
   Литология и стратиграфия осадочного чехла Воронежской антеклазы.. – Воронеж
2. – 1975. – 123с.
752488
   Литология и стратиграфия осадочного чехла Воронежской антеклизы.. – Воронеж
3. – 1976. – 96с.
752489
   Литология и стратиграфия палеозойских и мезозойских отложений Русской и Скифской платформ. – Москва : Наука, 1972. – 178с.
752490
   Литология и стратиграфия четвертичных отложений Эстонии. – Таллин, 1965. – 147с.
752491
  Безменов В.Г. Литология и тектоника нижнемеловых отложений Прикаспийско-Кубинской области как факторы, обуславливающие направление разведки на нефть и газ : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Безменов В.Г. ; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии по присуждению учен. степеней по геол.-минералог. наукам. – Баку, 1967. – 18 с.
752492
  Ермакова В.В. Литология и уловия осадконакопления девонских отложений районов юго-западного оконания Жигулевского вала : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ермакова В.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1964. – 15л.
752493
  Матухин Ростислав Григорьевич Литология и условия накопления девонских и нижнекаменноугольных отложений Северо-Запада Сибирской платформы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Матухин Ростислав Григорьевич; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-22
752494
  Мамонтов А.Н. Литология и условия образования акджарских и бухарских слоев (даний? - палеоцен) восточной части Таджиской депрессии, Алайского и Заалайского хребтов : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамонтов А.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Душанбе, 1967. – 21л.
752495
  Шаповалова Г.А. Литология и условия образования балахонской свиты Крапивинского района Кузбасса / Г.А. Шаповалова. – М., 1961. – 106с.
752496
  Соколовская Л.А. Литология и условия образования верхнемеловых отложений Северо-Восточной Туркмении : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Соколовская Л.А.; Объедин. совет Отд-ния физ.-техн., геол. и хим. наук АН Туркм.ССР и Туркм. гос. ун-та им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1966. – 23л.
752497
  Хайрулин Р.Х. Литология и условия образования верхнесенонских отложений северного склона Юго-Восточного Кавказа : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Хайрулин Р.Х. ; АН АзербССР , Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 16 c.
752498
  Ломоть К.И. Литология и условия образования девонских и более древних терригенных толщ Волго-Уральской области. : Автореф... Канд.геол-минер.наук: / Ломоть К.И.; Всесоюз.нефт.науч-исслед.геол-развед. ин-т ВНИГРИ. – Л-М, 1956. – 16л.
752499
   Литология и условия образования докембрийских и палеозойских отложений Урала.. – Свердловск, 1981. – 85с.
752500
  Мовсесян М.А. Литология и условия образования неогеновых галогенных отложений Приереванского района Армянской ССР. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мовсесян М.А.; Ереван. гос. у-т. – Ереван, 1964. – 19л.
752501
  Гуржий Д.В. Литология и условия образования неогеновых моласс Предкарпатского прогиба : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 04.00.08 / Гуржий Д.В. ; МВ и ССО УССР. – Львов, 1974. – 36 с.
752502
   Литология и условия образования палеозойских осадочных толщ Урала.. – Свердловск, 1980. – 109с.
752503
  Пашалы Н.В. Литология и условия образования четвертичных отложений нефтеносных областей Азербайджана : Автореф. дис. ... Док. геол-минерал. наук / Пашалы Н.В. ; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета. Мин. Азерб. ССР. – Баку, 1960. – 32 с.
752504
   Литология и условия образования четвертичных отложений севера Евразии.. – Новосибирск, 1974. – 215с.
752505
  Тюремина Валентина Георгиевна Литология и условия формирования Верхнеюрских галогенных и красноцветных отложений Придобруджья : Автореф. дис. ... канд. геол-мин. наук : 04.00.21 / Тюремина Валентина Георгиевна ; АН Украины, Ин-т геологических наук. – Киев, 1992. – 18 с.
752506
  Кариев А.Р. Литология и условия формирования меловых отложений восточной части Таджыкской депрессии / А.Р. Кариев. – Душанбе, 1978. – 248с.
752507
   Литология и условия формирования резервуаров нефти и газа Сибирской платформы. – М., 1988. – 252с.
752508
  Голубовская Т.Н. Литология и условия формирования средневерхнекаменноугольных и нежнепермских отложений западной части Центрального Казахстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Голубовская Т.Н.; МГУ. Геол. фак. Кафедра ист. и регион. геологии. Центр.-Каз. экспедиция. – М., 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.21
752509
  Мазилов В.Н. Литология и усовия осадконакопления палеоген-неогеновых отложений впадины юго-зпаданой части Байкальской рфтовой зоны : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Мазилов В.Н. ; АН СССР , Сиб. от-ние Ин-т земной коры. – Иркутск, 1970. – 24 с.
752510
  Пылма Л. Литология и фауна типовых разрезов карадокского яруса в Северной Эстонии. / Л. Пылма. – Таллин, 1988. – 101с.
752511
  Лапинскас П.П. Литология и фации верхнеордовикских и нижнесилурийских (лландоверийских) отложений Южной Прибалтики : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лапинскас П. П.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1967. – 19л.
752512
  Акульчева З.А. Литология и фации мотской свиты венда восточной части Иркутского амфитеатра в связи с ее нефтегазоносностью : Автореф... канд. геолог.-минерал.наук: 04.136 / Акульчева З.А.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 26л.
752513
  Авдусин П.П. Литология и фации палеозойских отложений Саратовского и Куйбышевского Поволжья. / П.П. Авдусин, М.А. Цветкова, М.Г. Кондратьева. – Москва : АН СССР, 1955. – 140с.
752514
  Бурцева Т.И. Литология и фации юрских и нижнемеловых отложений / Т.И. Бурцева. – М., 1969. – 134с.
752515
  Алиев Ф.С. Литология и физико-маханическая характеристика современных донных осадков северной части Бакинского архипелага : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук : / Алиев Ф.С.; МВО СССР, АзГУ им. Кирова. – Баку, 1957. – 20л.
752516
  Гюль А.К. Литология и физико-механические свойства глин апшеронского яруса Апшеронского полуострова. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Гюль А.К.; Ком.высш.и сред.спец.образования Советов Мин.АзССР. – Баку, 1961. – 14л.
752517
  Султанов Д.А. Литология и физико-механическиесвойства глинистых пород Апшеронского яруса Азербайджана / Д.А. Султанов. – Баку, 1976. – 152с.
752518
  Галдобина Л.П. Литология иотнийских осадочных пород Карельской АССР : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Галдобина Л.П.; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1959. – 15л.
752519
  Бабадаглы В.А. Литология кайнозойских моласс Придарвазья : автореф. дис. ... канд. геолого-минаральных наук : / Бабадаглы В.А. ; М-во высш. и сред.спец. образования УзССР. Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1962. – 31 с.
752520
  Попов В.И. Литология кайнозойских моласс Средней Азии / В.И. Попов. – Ташкент
Часть 3. – 1956. – 312с.
752521
  Попов В.И. Литология кайнозойских моласс Средней Азии. / В.И. Попов. – Ташкент, 1954. – 524с.
752522
  Гриднев Н.И. Литология кайнозойских моласс Сурхан-Дарьинской депрессии / Н.И. Гриднев. – Ташкент : АН УССР, 1955. – 236с.
752523
  Лискун И.Г. Литология кайнозоя Монголии / И.Г. Лискун, Д. Бадамгарав. – Москва, 1977. – 160 с.
752524
  Сухорская И.М. Литология каменноугольных отложений Радеховского района, Львовской области. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сухорская И.М.; АН УССр. Ин-т геологии полезных ископаемых. – Львов, 1952. – 8 с.
752525
  Каплан Б.Я. Литология карбонатных пород известняково-доломитовой толщи Бахмутской котловины Донецкого бассейна : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Каплан Б.Я.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1958. – 21л.
752526
  Теодорович Г.И. Литология карбонатных пород палеозоя Урало-Волжской области / Г.И. Теодорович. – М.-Л., 1950. – 212с.
752527
  Колесникова И.З. Литология красноцветных толщ верхнего палеозоя хребта Малого Каратау и низовий реки Ассы : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Колесникова И.З.; Казах. политехн. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
752528
  Рухина Е.В. Литология ледниковых отложений / Е.В. Рухина. – Ленинград : Недра, 1973. – 176с.
752529
  Оргенсон Э.А. Литология лландоверийских отложений Эстонии / Э.А. Оргенсон. – Таллин, 1966. – 68с.
752530
  Юргенсон Э.А. Литология лландоверийских отложений Эстонии / Э.А. Юргенсон. – Таллин, 1966. – 68с.
752531
   Литология мезозойских отложений Днестровско-Прутского междуречья. – Кишинев : АН МССР, 1969. – 260с.
752532
  Юлдашев Ж. Литология мезозойских отложений Северо-Устюртской впадины в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Юлдашев Ж.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1965. – 19л.
752533
   Литология мезозойского -кайнозойского осадочного чехла Мирового океана.. – М., 1987. – 244с.
752534
   Литология мезозоя и кайнозоя Западно-Сибирской низменности.. – М., 1957. – 188с.
752535
  Долакидзе А.Ш. Литология меловых карбонатных пород горы Асхи (Груз. ССР) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Долакидзе А.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 21л.
752536
  Габрильян Р.А. Литология меловых отложений юго-западных и центральных Кызылкмов и палеогеографические условия их образования : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Габрильян Р.А.; АН УзССР. Ин-т геологии и разработки нефт. и газовых местрождений Госгеолком. ССР. – Ташкент, 1964. – 24л.
752537
  Ткачук Л.Г. Литология миоценовых отложений Черновицкой и юго-восточной части Станиславской областей / Л.Г. Ткачук, Д.В. Гуржий, М.Б. Риун; АН УССР. Ин-т геологии полезных ископаемых. – К, 1956. – 132с.
752538
  Гуржий Д.В. Литология моласс Предкарпатья / Д.В. Гуржий. – Киев : Наукова думка, 1969. – 202с.
752539
  Рухина Е.В. Литология моренных отложений / Е.В. Рухина. – Ленинград : Ленинградский университет, 1960. – 142с.
752540
  Рухин Л.Б. Литология моренных отложений / Л.Б. Рухин. – Л, 1960. – 142с.
752541
   Литология на новом этапе развития геологических знаний.. – Москва, 1981. – 312с.
752542
  Черевко И.А. Литология неоген-четвертичных отложениий междуречья Днепр-Молочная // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 56-59 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
752543
  Савченко М.И. Литология неогенных отложений средней и южной части междуречья Днестр-Джный Буг и расчленение балтийской свиты : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Савченко М. И.; ОГУ. – Одесса, 1966. – 21л.
752544
  Хмелевский В.А. Литология неогеновых марганец-содержащих отложений юго-западной окраины русской платформы : Автореф... канд. геол.наук: 127 / Хмелевский В.А.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 22л.
752545
  Агулов Алексей Павлович Литология неогеновых отложений Причерноморской впадины : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Агулов Алексей Павлович; Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 50л. – Бібліогр.:с.48-50
752546
  Акрамходжаев А.М. Литология нефтегазоносных меловых отложений ферганской депрессии : Автореф... д-ра горно-минералог.наук: / Акрамходжаев А.М.; АН УзССР. Ин-т геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений. – Ташкент, 1959. – 34л.
752547
  Бурлин Ю.К. Литология нефтегазоносных толщ : Учебное пособие для ВУЗов / Ю.К. Бурлин, А.И. Конюхов, Е.Е. Карнюшина. – Москва : Недра, 1991. – 282с.
752548
  Беридзе М.А. Литология нижне- и среднеюрских отложений Верхней Рачи и связанный с ними диабазовые породы. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Беридзе М.А.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1966. – 32л.
752549
  Ткаченко Т.А. Литология нижне- и среднеюрских отложений Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Ткаченко Т.А. ; АН УССР, Ин-т геол. наук. – Киев, 1956. – 19 с.
752550
  Ткаченко Т.А. Литология нижне- и среднеюрских отложений Днепровско-Донецкой впадины. : Дис... канд. геологич.наук: / Ткаченко Т.А.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1956. – 284л. – Бібліогр.:л.277-284
752551
  Оршинская Н.Н. Литология нижнего и среднего миоцена Закарпатского прогиба. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.08 / Оршинская Н.Н.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1975. – 21л.
752552
  Экнадиосянц Е.И. Литология нижней юры Горной Чечено-Ингушетии и смежных районов Дагестана. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Экнадиосянц Е.И.; Новочеркас.политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
752553
   Литология нижнекаменнноугольных коллекторов.. – К., 1976. – 51с.
752554
  Черников О.А. Литология нижнекаменноугольных отложений юго-западного обрамления Западно-Сибирской низменности / О.А. Черников. – М., 1961. – 111с.
752555
  Алланов А. Литология нижнемеловых отложений Восточного Туркменистана в связи с перспективами нефтегазоносности : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Алланов А.; АН Турк. ССР, Отд-ие физ. техн., геол и хим. наук, ТуркГУ им. Горького. – Ашхабад, 1964. – 20л.
752556
  Жгенти Т.Г. Литология нижнемеловых отложений Дагестана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Жгенти Т. Г. ; Азерб. ГУ. – Баку, 1959. – 20 с.
752557
  Корчагин В.В. Литология нижнемеловых отложений юго-западной части Татарской АССР и смежных с нею районов Ульяновского Поволжья / В.В. Корчагин. – Казань, 1964. – 136с.
752558
  Варсимашвили Э.В. Литология нижнемеловых терригенных флишевых отложений бассейна р.Риони : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Варсимашвили Э.В.; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 26л.
752559
  Таджибаева П.Т. Литология нижнепермских отложений западной части Центрального Казахстана / П.Т. Таджибаева. – Алма-Ата, 1972. – 139с.
752560
  Хамхадзе Н.И. Литология олигоценовых марганецсодержащих отложений северной части Грузинской глыбы. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 127 / Хамхадзе Н.И.; АН ГССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
752561
  Икошвили Д.В. Литология олигоценовых отложений Чиатурского района : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.127 / Икошвили Д.В.; АН Груз. ССР. Геологич. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 28л.
752562
  Булгакова М.Д. Литология ордовикских отложений Северо-Востока СССР / М.Д. Булгакова. – М., 1986. – 175с.
752563
  Рабиханукаева Е.С. Литология отложений ордовика и силура западной части Сибирской платформы / Е.С. Рабиханукаева. – Новосибирск, 1971. – 220с.
752564
  Садоян А.А. Литология палеогена Армянской ССР. / А.А. Садоян. – Ереван, 1989. – 287с.
752565
  Благонравов С.А. Литология палеогена и нижнего миоцена Дагестана и сопредельных районов Северного Кавказа : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Благонравов С.А. ; Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти. – Грозный, 1967. – 27 с. – Бібліогр. : с. 25-27
752566
  Захарова М.А. Литология палеогеновых отложений Сахалина и условия их образования. / М.А. Захарова. – Новосибирск, 1973. – 108с.
752567
  Сьян С.И. Литология палеогеновых отложений юго-восточного склона Воронежской антеклизы. (В пределах северных район. Ростов. обл.). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.127 / Сьян С.И.; Новочеркасский политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1970. – 22л.
752568
  Василяускас В.М. Литология пестроцветной толщи девона Польско-Литовской синеклизы : Автореф... канд. геол.-минералнаук: / Василяускас В.М.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 18л.
752569
  Шехоткин Владимир Васильевич Литология пограничных отложений мела и палеогена горного Крыма и связанные с ними полезные ископаемые : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.08 / Шехоткин Владимир Васильевич ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1977. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
752570
   Литология подсолевого палеозоя Прикаспийского синеклизы.. – Саратов, 1976. – 217с.
752571
  Набиев М.Г. Литология понтических отложений Шемахино-Кобыстанской области. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Набиев М.Г.; АН АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1965. – 24л.
752572
   Литология пород-коллекторов мела Сургут-Усть-Балыкского нефтеносного региона Западной Сибири.. – М., 1971. – 168с.
752573
  Султанов А.Д. Литология продуктивной толщи Апшеронского полуострова / А.Д. Султанов. – М., 1958. – 144с.
752574
  Климова Л.Т. Литология продуктивной толщи Прикаспийского района Азербайджанской ССР. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Климова Л.Т.; Москов. нефтяной ин-тут им. акад. И.М.Губкина. Каф. петрографии осад. пород. – Москва, 1950. – 18 л.
752575
  Султанов А.Д. Литология продуктивной толщиАзербайджана / А.Д. Султанов. – Баку, 1949. – 184с.
752576
  Левин В.И. Литология протерозойских отложений давангро-хугдинского грабена (Алданский щит) и их золотоносность. / В.И. Левин. – Якутск, 1972. – 159с.
752577
   Литология разрезов Западной Сибири по геофизическим исследованиям.. – Тюмень, 1989. – 129с.
752578
  Восанчук С.С. Литология рифейских и нижнепалеозойских отложений Подолии : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Восанчук С.С.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1956. – 16л.
752579
  Эфендиев И.Э. Литология сарматских глинистых отложений Дагестана и перспективы их использования в народном хозяйстве. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.127 / Эфендиев И.Э.; Азерб. гос. ун-т. Дагест. филиал АН СССР. Ин-т геологии. – Баку, 1971. – 24л.
752580
  Сеньковский Н Ю. Литология силицитов мезо-кайнозоя юго-запада Восочно-Европейской платформы : Автореф. дис. ... док. геол-минарал. наук : 04.00.08 / Сеньковский Ю.Н. ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1975. – 39 с. – Бібліогр.:с.36-39
752581
  Чень Ли-жунь Литология современного аллювия долины р.Кара-Дарьи и ее притоков : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чень Ли-жунь. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1962. – 17 с.
752582
  Твалчрелидзе Мераб Григорьевич Литология современных осадков юго-восточного побережья Черного моря в пределах Грузинской ССР : Автореф. дис. ... канд. геолого-мин. наук : 04.00.21 / Твалчрелидзе Мераб Григорьевич ; АН УССР, Институт геологических наук. – Киев, 1988. – 25 с.
752583
  Мухамед Б А.Б. Литология современных прибрежно-морских титан-циркониевых россыпей побережья Бенгальского залива в районе г. Коке-Базар : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.08 / Мухамед А.Б.Б. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1976. – 14 с.
752584
  Колгина Л.П. Литология содержащих нефть отложений в нижнем отделе каменноугольной системы Нижнего Поволжья / Л.П. Колгина. – Москва : АН СССР, 1952. – 86с.
752585
  Нисанян Г.Б. Литология средне-верхнепалеозойских и триасовых отложений Армянской ССР / Г.Б. Нисанян. – Ереван, 1986. – 174с.
752586
  Исмаилов А.М. Литология среднемиоценовых отложений Южного Кобыстана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Исмаилов А.М.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1957. – 14л.
752587
  Шапошников Д.П. Литология таврической свиты юго-восточного и центрального участков Горного Крыма. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Шапошников Д.П.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР.Днепропетр.ордена Труд.Красн.Знам.горн.ин-т. – Днепропетровск, 1962. – 20л.
752588
  Постников Д.В. Литология терригенной формации девона Юго-Западной Башкирии. (Белебеевско-Шкаповский район). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Постников Д.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Уфим. нефт. НИИ. – Уфа, 1958. – 13л.
752589
   Литология третичных отложений впадин юго-западной части Байкальской рифтовой зоны.. – М., 1972. – 120с.
752590
  Едигарян З.П. Литология триасовых отложений северного склона Западного Кавказа. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Едигарян З.П.; Ком.Совета Мин.Арм.ССР. – Ереван, 1963. – 23л.
752591
  Машкина-Шумилина Литология триасовых отложений северо-западных окраин Донбасса, юго-восточной и центральной частей Днепровско-Донецкой впадины в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 127 / Машкина-Шумилина Т.И.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1967. – 24л.
752592
  Чечелашвили И.Д. Литология угленосной свиты и смежных с ней отложений района Бзыбского каменноугольного месторождения. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чечелашвили И.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 19л.
752593
  Акрамходжаев А.М. Литология условия образования и нефтегазоносности доюрских отложений Устюрта / Акрамходжаев А.М., Авазходжаев Х.Х., Лабутина Л.И. – Ташкент : Фан, 1979. – 159 с.
752594
   Литология фосфоритоносных отложений.. – М., 1976. – 186с.
752595
  Бежаев М.М. Литология чокраеских и караганских отложений Дагестана : Автореф. ... канд. геол.-минерал. наук / Бежаев М.М. ; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1954. – 14 с.
752596
  Палыбеков А. Литология юрских и меловых отложений Центрального Устюрта и смежных районов в связи с их нефтегазоносностью. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Палыбеков А.; Ин-т геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений. Каракалп. филиал АН УзССР. Комплекс. ин-т естес. – Ташкент, 1968. – 27л.
752597
  Канский Н.Е. Литология юрских отложений Днепровско-Донецкой впадины. / Н.Е. Канский. – Харків, 1969. – 218с.
752598
  Цепелев Н.С. Литология юрских отложений Туаркыра : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Цепелев Н. С.; АН Аз.ССР, Ин-т геологии. – Баку, 1963. – 21л.
752599
  Алтаев М. Литология юрских терригенных формаций южного склона Гиссарского хребра : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алтаев М.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1968. – 26л.
752600
  Кузнецов А.В. Литология яснополянского надгоризонта нижнегод карбона северо-востока Татарии и юга Удмуртии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецов А.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 17л.
752601
   Литология, геохимия и перспективы на полезные ископаемые глубинных зон Белоруссии.. – МИнск, 1975. – 216с.
752602
   Литология, геохимия и полезные ископаемые Белоруссии и Прибалтики. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 384с.
752603
   Литология, геохимия и полезные ископаемые Белоруссии и Прибалтики.. – Минск, 1968. – 323с.
752604
  Авазходжаев Х.Х. Литология, геохимия и полезные ископаемые мезозойских отложений Каракалпакии / Х.Х. Авазходжаев, А. Палыбеков ; АН УзССР, Комплексный ин-т естеств. наук Каракалп. филиала. – Ташкент : Фан, 1976. – 162 с. : схем. – Библиогр.: с. 157-161
752605
   Литология, геохимия и стратиграфия континентальных кайнозойских отложений Белоруссии.. – Минск, 1988. – 255с.
752606
   Литология, геохимия и фации верхнего протерозоя и палеозоя БССР. – Минск, 1979. – 142с.
752607
   Литология, геохимия, палеогеография верхнепротерозойских и палеозойских отложений Белоруссии.. – Минск, 1977. – 163с.
752608
  Морозов С.Г. Литология, коллекторы и перспективы нефтегазоносности додевонских отложений Западной Башкирии : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Морозов С.Г.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Уфим. нефт. науч.-исслед. ин-т "УфНИИ". – Уфа, 1961. – 21л.
752609
   Литология, минералогия и геохимия месторождений самородной серы : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 148 с.
752610
  Юртаев Ю.С. Литология, палеогеография и некоторые вопросы геохимии в связи с нефтегазоносностью верхнемеловых отложений Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.127 / Юртаев Ю.С.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 30л.
752611
  Бабаев А.Г. Литология, палеогеография и нефтегазоносность меловых отложений Западного Узбекистана / Бабаев А.Г. ; АН Узб.ССР, Ин-т геологии. – Ташкент : АН Узб.ССР, 1959. – 341 с., [2] карт.
752612
   Литология, стратиграфия, геохимия и нефтегазоносность палеогеновых отложений Сурхандарьинской впадины.. – Ташкент, 1975. – 153с.
752613
   Литология, терригенных толщ фанерозоя Воронежской антеклизы. – Воронеж, 1979. – 109 с.
752614
   Литология, угленосность и рудогенез осадочных толщ Европейского Северо-Востока СССР.. – Сыктывкар, 1987. – 187с.
752615
   Литология, фации и геохимия нефтегазоносных осадочных формаций Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 342с.
752616
  Лашкова Л.Н. Литология, фации и коллекторские свойства кембрийских отложений Южной Прибалтики / Л.Н. Лашкова. – М, 1979. – 96с.
752617
  Сюндюков А.З. Литология, фации и нефтегазоносность карбонатных отложений Западной Башкирии : (верхний девон, карбон, нижняя пермь) / А.З. Сюндюков. – Москва : Наука, 1975. – 174с.
752618
  Эгамбердыев М. Литология, фации и палеогеография верхнемеловых осадочных формаций гор Ауминзатау (Кызылкумы). / М. Эгамбердыев. – Ташкент, 1963. – 172с.
752619
  Хубка Александр Николаевич Литология, фации и стратиграфия континентальных отложений верхнего миоцена МССР и смежных районов УССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Хубка Александр Николаевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 24л.
752620
  Фадеев М.И. Литология, эпигенез и нефтеносность каменноугольных отложений Куйбышевского Поволжья : Автореф. дис ... д-ра геол.-минералог. наук / Фадеев М.И. ; Саратов. гос. ун-т , Куйбышев. гос. НИИ нефт. пром-ти. – Куйбышев, 1966. – 63 с. – Бібліогр. : с. 62-63
752621
  Кузнецов В.Г. Литолого-геологические особенности рифов и их значение в формировании промышленных скоплений нефти и газа. Уч. пособие / В.Г. Кузнецов. – М., 1971. – 76с.
752622
  Карпенко И. Литолого-геофизические свойства сланцевых пород с повышенным содержание керогена // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-47. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд-м геол. наук, ст. наук. співроб. І.М. Безродною) К особенностям неконвенционных сланцевых скоплений углеводородов, в первую очередь, относится: а) нефтегазогенерирующие породы выступают в роли ...
752623
   Литолого-геохимическая и палеоэкологическая характеристика условий осадконакоплений в Горном Крыму / Р.Р. Габдуллин, Е.Н. Самарин, А.В. Иванов, Н.В. Бадулина, М.А. Афонин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 39-57 : рис., табл. – Библиогр.: с. 56-57. – (Геология ; № 2). – ISSN 0201-7385
752624
  Кузнецов В.А. Литолого-геохимическая характеристика аллювия бассейна р.Припяти. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецов В.А.; АН БССР. – Минск, 1965. – 29л.
752625
  Кадунас В.Б. Литолого-геохимическая характеристика верхнепермских карбонатных отложений Южной Прибалтики : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кадунас В.Б.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 17л.
752626
  Петухова Н.Н. Литолого-геохимическая характеристика дерново-подзолистых почв Белорусского Полесья : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Петухова Н.Н.; АН БССР. Отделение химич. наук. – Минск, 1968. – 20л.
752627
  Соколов Петр Николаевич Литолого-геохимическая характеристика и закономерности формирования галогенно-карбонатных отложений кембрия западной части Иркутского амфитеатра : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.127 / Соколов Петр Николаевич; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 22л.
752628
  Тамошюнас Л. Литолого-геохимическая характеристика и особенности верхнепермских галогенных отложений Южной Прибалтики : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Тамошюнас Л.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 15л.
752629
  Полякова И.Д. Литолого-геохимическая характеристика меловых и палеогеновых отложений Западно-Сибирской плиты в связи с реконструкцией палеоландшафтов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Полякова И.Д.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 30л.
752630
  Астапова С.Д. Литолого-геохимическая характеристика моренных отложений Белоруссии. (Бассейн Немана) : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 127, 121 / Астапова Светлана Дмитриевна ; АН БССР, Отд-ние хим. наук, Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии. – Минск, 1968. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-33
752631
  Евтушенко В.М. Литолого-геохимические и битуминологические особенности и условия формирования отложений куонамскойго типа кембрия восточной части Сибирской платформы : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Евтушенко В.М. ; АН СССР. – Иркутск, 1970. – 21 с.
752632
   Литолого-геохимические и металлогенические исследования глубинных зон Белорусии.. – Минск, 1973. – 172с.
752633
   Литолого-геохимические и палеогеографические предпосылки рудоностности осадочных формаций Сибири.. – Новосибирск, 1987. – 138с.
752634
   Литолого-геохимические исследования палеозойских и докембрийских отложений Сибири.. – Новосибирск, 1975. – 223с.
752635
   Литолого-геохимические методы корреляции разрезов осадоочных толщ Сибири.. – Новосибирск, 1972. – 165с.
752636
  Демедюк Ю.Н. Литолого-геохимические особенности и условия накопления донных осадков Босфоро-Анатолийской части Черного моря : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.10 / Демедюк Ю. Н.; ОГУ. – Одесса, 1985. – 16л.
752637
  Килина Л.И. Литолого-геохимические особенности и условия формирования кембрийских отложений Туруханского района (в связи с перспективами их нефтегазоносности) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 040008 / Килина Л.И.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1973. – 20л.
752638
  Мельник А Литолого-геохимические особенности неогенового осадочного комплекса юга Украины / А Мельник. – К., 1976. – 50с.
752639
  Усманов Х. Литолого-геохимические особенности юрских и меловых отложений Каракалпакской части Устюрта в связи с их нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127, 121 / Усманов Х.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Отд. нефтегазоносных формаций. – Ташкент, 1969. – 19л.
752640
  Салямова С.К. Литолого-геохимические предпосылки нефтегазоносности нижне- и среднеюрских отложений юго-западных отрогов Гиссара : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127, 121 / Салямова С.К.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Отд. нефтегазоносных толщ и коллекторов. – Ташкент, 1970. – 18л.
752641
   Литолого-геохимические условия формирования донных отложений.. – Киев, 1979. – 207с.
752642
  Кургинян Э.Н. Литолого-геохимические условия формирования октемберянской свиты в араратской дипресии : Автореф... канд. геолог.- минерал.наук: 04.127 / Кургинян Э. Н. ё; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 21с.
752643
  Бгатов Василий Иванович Литолого-геохимические хакономерности осадкообразования в ордовике и силуре Сибирской платформы : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Бгатов Василий Иванович; АН ССР. Сиб. отд-ние. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
752644
  Камалов Я.К. Литолого-гиохимические и фациально-палеогеографические особенности верхне-меловых отложений таджикской депрессии. / Я.К. Камалов. – Ташкент, 1975. – 234с.
752645
  Орехов С.Я. Литолого-минаралогический анализ четвертичных отложений Нижнего Поволжья. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Орехов С.Я.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1953. – 24 с.
752646
  Ализаде Х.А. Литолого-минералогическая характеристика бентонитовых глин северо-восточной части Малого Кавказа : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ализаде Х. А.; АН АзССР, Ин-т геолог. им. Губкина. – Баку, 1963. – 22л.
752647
  Каждан В.Е. Литолого-минералогическая характеристика и фосфатоносность меловых отложений Южной Прибалтики : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 127 / Каждан В.Е.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 27л.
752648
  Клубова Т.Т. Литолого-минералогическая характеристика меловых глин Западно-Сибирской низменности / Т.Т. Клубова. – М., 1961. – 74с.
752649
  Эфендиев И.Э. Литолого-минералогические исследования сарматских глин Дагестана в связи с их использованием в народном хозяйстве. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Эфендиев И.Э.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Махачкала, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
752650
  Зинчук Н.Н. Литолого-минералогические особенности древних осадочных толщ в районах развития кимберлитового магматизма // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 104-127 : рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 1682-3591
752651
  Дружинин Л.Н. Литолого-минералогические особенности и условия формирования отложений балтской свиты Украины в связи с их алмазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Дружинин Л.Н.; Центр. науч.-исслед. горноразвед. ин-т цвет., редких и благородных металлов. – Москва, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
752652
  Иноземцев Ю.И. Литолого-минералогические особенности прибрежно-морских осадков Азовского моря / Ю.И. Иноземцев. – К, 1974. – 58с.
752653
  Рудченко Э.Г. Литолого-минералогический состав и генезис лессовых пород северо-восточной части Кузнецкой равнины (Кемеровский район). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Рудченко Э.Г.; МВ и ССО РСФСР. Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1963. – 25л.
752654
  Милорадович Б.В. Литолого-палеонтологическая характеристика каменноугольных и нижнепермских отложений Приуралья / Б.В. Милорадович, Н.С. Ильина. – Москва, Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – 106с.
752655
   Литолого-палинологические критерии миграции нефти.. – М., 1982. – 179с.
752656
   Литолого-петрофизические критерии нефтегазоносности.. – М., 1990. – 269с.
752657
  Кривошеева З.А. Литолого-стратиграфическая характеристика верхнепермских красноцветных отложений Среднего Прикамья и Чебоксарского Поволжья как основа для их инженерно-геологической оценки. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Кривошеева З.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. – М., 1966. – 25л.
752658
   Литолого-стратиграфическая характеристика донных отложений крымкого шельфа и глубоководной части Черного моря / Е.Ф. Щнюков, А.В. Иванников, Ю.И. Иноземцев, Г.Н. Орловский, Н.А. Маслаков, Е.Н. Рыбак, Я.К. Луцив, А.А. Парышев // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 9-23 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
752659
  Яворский В.И. Литолого-стратиграфический отчет Кузнецкого бассейна. / В.И. Яворский. – М., 1959. – 153с.
752660
  Люфанов Л.Е. Литолого-стратиграфическое изучение палеозойских и мезозойских отложений западной окарины Вилюйской синеклизы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Люфанов Л.Е.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. геологии. – Л., 1962. – 22л.
752661
   Литолого-тектонические и термодинамические закономерности размещения залежей нефти и газа. – Москва : Наука, 1971. – 484с.
752662
  Пименов И.А. Литолого-фациальная характеристика алевролитов Восточного Донбасса и их значение при прогнозировании в угольной и шахтной геологии : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.127 / Пименов И.А.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1970. – 17л.
752663
  Сорокина Е.Г. Литолого-фациальная характеристика и коллекторы меловых отложений Среднего Приобья в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности этой территории. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сорокина Е.Г.; Мин. геол. и охраны недр СССР. Сиб. НИИ геологии, геофизики и минер. сырья. – Новосибирск, 1961. – 19л.
752664
  Сараев С.В. Литолого-фациальная характеристика усольской свиты (нижний кембрий) и ее возрастных аналогов Предъенисейского осадочного бассейна Западной Сибири // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1173-1188 : рис. – Библиогр.: с. 1187-1188. – ISSN 0016-7886
752665
  Симоненко И.А. Литолого-фациальная характеристика юрских отложений Ферганской впадины в связи с перспективами их нефтегазоносности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Симоненко И.А.; Ин-т геологии и разработки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1965. – 21л.
752666
  Дружинин И.П. Литолого-фациальное исследование карбоновых отложений Джезказганской впадины и вопросы генезиса пластовых сульфидных руд : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дружинин И.П.; АН СССР. Геол. ин-т. – М., 1967. – 30л.
752667
  Хикматуллаев Б.С. Литолого-фациальные и геохимические особенности нежнемеловых отложений Южного Узбекистана в связи с перспективами их нефтегазоносности : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127.121 / Хикматуллаев Б.С.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. Лаборатория петрографии осадочных пород. – Ташкент, 1970. – 22л.
752668
   Литолого-фациальные и геохимические проблемы соленакопления. – М., 1985. – 262с.
752669
   Литолого-фациальные и палеогеографические критерии нефтегазоносности. – Москва : Наука, 1980. – 126с.
752670
   Литолого-фациальные комплексы меловых нефтегазоносных отложений Западно-Сибирской низменности.. – М., 1973. – 76с.
752671
  Шихова Л.Ф. Литолого-фациальные модели залежей нефти месторождения Пираллахи по данным геофизических исследований скважин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 126-136 : рис. – Библиогр.: с. 134-136. – ISSN 0203-3100
752672
  Цихоцкая Н.Н. Литолого-фациальные особенности обстановки раннего мела на западе северо-западного шельфа Черного моря / Н.Н. Цихоцкая, А.В. Рябуха // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-34 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
752673
   Литолого-фациальные особенности осадконакопления в эвапотировых бассейнах.. – Новосибирск, 1983. – 157с.
752674
  Саркисян С.Г. Литолого-фациальные особенности сеноманских газоносных отложений севера Западно-Сибирской низменности / С.Г. Саркисян, Г.Н. Комардинкина. – Москва : Наука, 1971. – 116с.
752675
  Закржевская И.Г. Литолого-фациальные особенности, палеогеография и газоносность среднекаменноугольных отложений северного борта Днепровско-Донецкой впадины в междуречье Севеный Донец-Оскол. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.07 / Закржевская И.Г.; Ивано-Франковский ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1973. – 26л.
752676
  Бакиров А.А. Литолого-фациальный и формационный анализ при поисках и разведке скоплений нефти и газа : [учеб. пособие для вузов по спец. "Геология и разведка нефт. и газовых месторождений"] / А.А. Бакиров, А.К. Мальцева ; под ред. А.А. Бакирова. – Москва : Недра, 1985. – 159 с., ил. – (Высш. образование)
752677
  Шарудо И.И. Литолого-фациальный состав и условия накопления верхнемезозойских континентальных отложений Амуро-Зейской площади / И.И. Шарудо, В.И. Москвин. – Новосибирск, 1968. – 86с.
752678
   Литолого-фациальных анализ осадочных рудоносных формаций.. – Л., 1971. – 91с.
752679
  Курганский В.Н. Литолого-физические особенности и типы карбонатных коллекторов Припятской впадины : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач / В.Н. Курганский, В.М. Лахнюк, С.С. Златопольский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 108-113 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
752680
   Литолоигя и геохимия соленосных толщ.. – Киев, 1980. – 155с.
752681
   Литолоигя и осадочная геология докембрия.. – М., 1973. – 400с.
752682
  Зхус И.Д. Литонгенетические преобразования глин в зонах аномально высоких давлений / И.Д. Зхус, В.В. Бахтин. – М., 1979. – 139с.
752683
   Литоохимические методы поисков золоторудных месторождений: Сб. статей научн. трудов.. – М., 1985. – 100с.
752684
  Гурьянова Е.Ф. Литораль Тонкинского залива / Е.Ф. Гурьянова, Чжан Хыу Фыонг. – Ленинград, 1962. – 10 с.
752685
   Литоральная зона Онежского озера.. – Ленинград, 1975. – 244с.
752686
  Степанова Н.И. Литостратиграфия и зональное расчленение ордовикских отложений юго-востока Сибирской платформы по острокодам // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 921-939 : рис., табл. – Библиогр.: с. 936-939. – ISSN 0016-7886
752687
  ЛюбцовВ.В Литостратиграфия и микрофоссилин позднего докембрия Кольского полуострова. / ЛюбцовВ.В. – Апатиты, 1989. – 129с.
752688
   Литостратиграфия нефтегазоносных отложений Туркменистана.. – Ашхабад, 1985. – 230с.
752689
  Лашков Е.М. Литостратиграфия, литология и фации ордовских отложений Южной Прибалтики : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лашков Е. М.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 24л.
752690
  Туезов И.К. Литосфера Азиатско-Тихоокеанской зоны перехода / И.К. Туезов. – Новосибирск : Наука, 1975. – 232с.
752691
  Трипольский А.А. Литосфера докембрийских щитов северного полушария Земли по сейсмическим данным = Structure of the precambrian shields of the northern hemisphere of the earth lithosphere by seismic data / А.А. Трипольский, Н.В. Шаров; Карельский научниый центр; Российская акад. наук. – Петрозаводск, 2004. – 159 с. – ISBN 5-9274-0134-1
752692
   Литосфера Памира и Тянь-Шаня. – Ташкент, 1982. – 246с.
752693
  Зуннунов Ф.Х. Литосфера Средней Азии по сейсмическим данным / Ф.Х. Зуннунов. – Ташкент, 1985. – 108с.
752694
   Литосфера Тянь-Шаня. – М., 1986. – 156с.
752695
  Соллогуб В.Б. Литосфера Украины / В.Б. Соллогуб. – Киев : Наукова думка, 1986. – 184с.
752696
   Литосфера Центральной и Восточной Европы : Геодинамика. – Киев : Наукова думка, 1988. – 139с.
752697
   Литосфера Центральной и Восточной Европы.. – К., 1994. – 332с.
752698
   Литосфера Центральной и Восточной Европы. Геотраверсы 3,7,9. – Киев : Наукова думка, 1993. – 258с.
752699
   Литосфера Центральной и Восточной Европы. Обобщение результатов исследований. – Киев : Наукова думка, 1993. – 258с.
752700
   Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы 1, 2, 5. – Киев : Наукова думка, 1988. – 166с.
752701
   Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы 1, 2, 5.. – К., 1987. – 166с.
752702
   Литосфера Центральной и Восточной Европы: Геотраверсы 4,6,8. – Киев : Наукова думка, 1988. – 171с.
752703
   Литосфера: вопросы геологии и охраны среды.. – М., 1985. – 39с.
752704
  Гришанков Г.Е. Литосфера: структура, функционирование, эволюция : учебное пособие для географических факультетов ун-тов и пединститутов / Г.Е. Гришанков. – Симферополь : Оригинал-М, 2008. – 448 с. : ил. – ISBN 978-966-8933-30-1
752705
  Уханов А.В. Литосферная мантия Якутской кимберлитовой провинции / А.В. Уханов. – Москва : Наука, 1988. – 285с.
752706
  Абрамова Д.Ю. Литосферные магнитные аномалии на территории Сибири (по измерениям спутника СНАМР) / Д.Ю. Абрамова, Л.М. Абрамова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1081-1092 : рис. – Библиогр.: с. 1091-1092. – ISSN 0016-7886
752707
  Андреюк Е.И. Литотрофные бактерии и микробиологическая коррозия / Е.И. Андреюк, И.А. Козлова ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 1977. – 164 с. : ил. – Список лит.: с.157-163
752708
  Заварзин Г.А. Литотрофные микроорганизмы / Г.А. Заварзин. – Москва : Наука, 1972. – 323 с.
752709
  Паничев А.М. Литофагия в мире животных и человека / А.М. Паничев; Дальневосточное отделение АН СССР; Тихоокеанский ин-т географии; Отв. ред.: А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1990. – 222с.
752710
  Гумматов М.М. Литофации коллекторов, гидрогеологические условия и основные закономерности распределения пластовых флюидов в нижнем отделе продуктивной толщи юго-восточной части Апшеронского архипелага. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Гумматов М.М.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
752711
  Мустафаев И.С. Литофации отложений бассейна века продуктивной толщи и его палеогеография. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Мустафаев И.С.; Ком.высш.и сред.спец.образования Совета Мин.Аз.ССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1961. – 30л. – Бібліогр.:с.30
752712
  Краузе С.Н. Литофации юрских и нижнемеловых отложений Саратовского правобережья Волги. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Краузе С.Н.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 11 с.
752713
   Литофизика и нефтегазоносность триасовых отложений запада Туранской плиты. – Москва : Наука, 1984. – 133с.
752714
  Шванов В.Н. Литоформационные корреляции терригенных и метаморфических толщ: Юж. Тянь-Шань. / В.Н. Шванов. – Л., 1983. – 215с.
752715
   Литохимические методы поисков глубокозалегающих рудных месторождений. – М., 1985. – 255с.
752716
   Литохимические методы поисков месторождений вольфрама.. – М., 1975. – 105с.
752717
   Литохимические методы поисков редкометальных пегмитов.. – М., 1976. – 79с.
752718
  Бадр Эль Дин Халил Ахмед Литохимические методы поисков рудных меаторождений в условиях Судана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.132. / Бадр Эль Дин Халил Ахмед ; МГУ. – Москва, 1971. – 28 с.
752719
  Квятковский Е.М. Литохимические методы поисков эндогенных рудных месторождений / Е.М. Квятковский. – Л, 1977. – 189с.
752720
   Литохимические методы при поисках и разведке эндогенных месторождений олова: Метод.рекомен.. – М., 1974. – 97с.
752721
   Литохимические методы при поисках эндогенных месторождений: Сб. науч. ст.. – М., 1980. – 106с.
752722
  Захаров Е.П. Литохимические поиски месторождений кобальтовых арсенидных руд : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.13 / Захаров Е.П.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
752723
  Миляев С.А. Литохимические поиски полиметаллических месторождений. / С.А. Миляев. – М, 1988. – 181с.
752724
   Литохимические поиски ртутных месторождений по потокам рассеяния в условиях Украинской ССР.. – Симферополь, 1987. – 170с.
752725
   Литохимические поиски рудных месторождений.. – Алма-Ата, 1972. – 359с.
752726
   Литуанистика в СССР : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
Вып. 5. – 1982
752727
   Литуанистика в СССР : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
Вып. 6. – 1982
752728
   Литуанистика в СССР: искусствоведение : научно-реферативный сборник. – Вильнюс
Вып. 2. – 1979
752729
  Блануца А. Литуаністичні студії в Інституті історії України (1936-2011 рр.): основні тенденції // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 313-328
752730
  Юдович И.М. Литуновы. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1947. – 110с.
752731
  Юдович И.М. Литуновы. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1969. – 112с.
752732
   Литургарион си ест Служебник, от Литургий ст.Василиа, Иоанна Златоуста[го], и преждесвященных, и Служений Иереиских и Диаконских повседневных нощных же и дневных в себе содержимых, реченный = Служебник Петра Могили / Бл[агосло]вением и исправлением преподобнейшаго г[оспо]д[и]на и отца кир Петра Могилы вел[икого] архимандрита сея ст. Лавры Печерскиа К[иевскиа]. В сей же второе изданный лета быт[ия] мира 7137, смотрениа же Х[ристо]ва 1629. – [2-е вид.]. – [Київ] : [Типографія Києво-Печерської Лаври], 1629. – [26]. 300, [2] с. – Рік видання вказано кириличними цифрами. В якості паралельної назви занзначена загальноприйнята назва видання


  На перших сторінках - маргіналії: "Року 1656 сию книгу меновата служебник заодпущене хрехов надал раб б[о]ж[и]й Гаврило Микитенко и жоною своею Уляною Трохименковою до ц[е]ркви с[вя]тои велико-мученици Парасковии заотпущение хрехов своих. А хто бы ...
752733
  Альхимович Литургика : В 2 ч / Соч. Альхимовича. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова
Ч. 1-2. – 1891. – X, 175 с. – Без общ. тит. л. Описано по обл.; каждая ч. имеет самостоят. тит. л.
752734
  Михалко И.Ю. Литургика как наука, и ее положение среди богословских наук в ХІХ веке // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 91-97
752735
  Сергазина К.Т. Литургическая практика христоверов // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 1. – С.25-38
752736
  Германова Э.В. Литургия и постмодерн // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.163-177. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
752737
  Чайковский П.И. Литургия Святого Иоанна Златоуста. Ор. 41 : для четырехголосного смешанного хора / соч. П. Чайковского
752738
  Лодкин Ю.Е. Литые кружева / Ю.Е. Лодкин. – Тула, 1988. – 49с.
752739
  Горшков И.Е. Литьё слитков цветных металлов и сплавов / И.Е. Горшков. – М., 1952. – 416с.
752740
  Арборе-Ралли Лиу-Чанг-Янг. Как борется китайская работница за свою свободу. / Арборе-Ралли. – М.-Л., 1926. – 47с.
752741
  Гусаров А.Л. Лиувиллевы теоремы для эллиптических и параболических уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гусаров А.Л.; МГУ. – М, 1980. – 15л.
752742
  Шир Луна Лифт в космос // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 58-59 : фото
752743
  Волчкова Н. Лифт в элиту. Молодым ученым показали короткую дорогу в академики // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 24 августа (№ 33/34)


  Одним из важнейших событий завершившегося не так давно Германо-российского года образования, науки и инноваций 2011-2012 стали совместные форумы молодых ученых Российской академии наук (СМУ РАН) и их немецких коллег, в ходе которых была сформирована ...
752744
  Калеф Н. Лифт на эшафот // Прощай, полицейский! : Раф Валле / Р. Валле. – Москва : Юридическая литература, 1987. – С. 149-290
752745
  Калеф Н. Лифт на эшафот // Волчицы. Ловушка для Золушки : романы : пер. с французского / П. Буало, Т. Нарсежак. – Москва : Прогресс, 1988. – С. 145-287
752746
  Косач Ю.М. Лиха доля в Маракайбо / Ю.М. Косач. – Київ, 1976. – 86с.
752747
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Лиха іскра : Драматична поема в 5 діях і 2 одмінах / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 57 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 7)
752748
  Леонтьева Т.К. Лихачев / Т.К. Леонтьева. – М, 1979. – 256с.
752749
  Леонтьева Т.К. Лихачев / Т.К. Леонтьева. – М, 1987. – 255с.
752750
  Гладков Ф.В. Лихая година / Ф.В. Гладков. – М, 1954. – 372с.
752751
  Гладков Ф.В. Лихая година / Ф.В. Гладков. – М, 1956. – 347с.
752752
  Кондря К. Лихая година : историческая драма / К. Кондря. – Москва : Искусство, 1959. – 104 с.
752753
  Ауэзов М.О. Лихая година : повести и рассказы / М.О. Ауэзов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 415 с. : ил., 1 л. портр.
752754
  Гладков Ф.В. Лихая година. Мятежная юность / Ф.В. Гладков. – М, 1971. – 464с.
752755
  Гладков Ф.В. Лихая година. Мятежная юность / Ф.В. Гладков. – М, 1985. – 528с.
752756
  Вергунов В.А. Лихвар Данило Федорович (1902-1986) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 168-170 : фото
752757
  Лагоза В.М. Лихе зілля. / В.М. Лагоза. – Х, 1963. – 111с.
752758
  Новрузов В.С. Лихенофлора высокогорий Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) / В.С. Новрузов. – Баку, 1983. – 131с.
752759
  Копачевская Е.Г. Лихенофлора Крыма и ее анализ / Е.Г. Копачевская. – Киев, 1986. – 294с.
752760
  Седельникова Н.В. Лихенофлора нагорья Сангилен. / Н.В. Седельникова. – Новосибирск, 1985. – 180с.
752761
  Бархалов Ш.О. Лихенофлора Талыша : Автореф... канд. биол. наук / Бархалов Ш.О.; АН СССР, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Баку, 1965. – 43 с.
752762
  Джураева З. Лихенофлора Центрального Копетдага / З. Джураева. – Ашхабад, 1978. – 164с.
752763
  Мирний П. Лихий попутав : Оповідання. – Полтава : ДЛВ, 1899. – 38с.
752764
  Мирний П. Лихий попутав : Оповідання / Панас Мирний. – У Львові (Львів) : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 63 с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укp.-Руської Видавн. Спілки] / відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 22)
752765
  Міщенко Д.О. Лихі літа ойкумени : Історичний роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 464с.
752766
  Мирний П. Лихі люди : Повість. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1900. – 89 с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки. Сер. 1. ; Ч. 16)
752767
  Мирний П. Лихі люди : Товариші / П. Мирний. – Харків; Одесса : ДВУ, 1931. – 126с.
752768
  Мирний П. Лихі люди : Повість / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1953. – 64с.
752769
  Мирний П. Лихі люди : Повість / П. Мирний. – Київ : Молодь, 1963. – 99с.
752770
  Мирний П. Лихі люди : Повість / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1965. – 148с.
752771
  Мірбо Октав Лихі пастухи : Комедія на 5 дій / Октав Мірбо ; Пеpеклав із фpанцузького Володимиp Доpошенко. – Львів : [Hакладом вид-ва "Шляхи" ; [Дpук. Ставpопиг. Ін-та під упpавою Ю. Сидоpака], 1916. – 106 с. – Hа с. 3: П. Саpі Беpнаp на знак вдячности й подиву з найбільшою шанобою пpисвячує Автоp. – (Hовітня бібліотека ; Ч. 23)
752772
  Ікаса Хорхе Лихі пригоди Ромеро-і-Флореса / Ікаса Хорхе; Хазін В. – Київ, 1967. – 228с.
752773
  Гашек Ярослав Лихі часи виборця : оповідання / пер. О. Гордія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
752774
  Мирний П. Лихо давнє і сьогочасне / П. Мирний. – Харків : Український робітник, 1930. – 121с. – (Б-ка Красного Письменства)
752775
  Мирний Лихо давнє й сьогочасне : повість / Панас Мирний // Як ведеться так і живеться : оповідання / Мирний Панас. – Київ; Лейпціг : Українська накладня. – 76 с. – (Загальна бібліотека ; № 210-211)
752776
  Мирний П. Лихо давнє й сьогочасне / П. Мирний. – Київ : Книгоспілка, 1927. – 159с. – (Літературна б-ка)
752777
  Мирний П. Лихо давнє й сьогочасне / П. Мирний. – Київ : Час, 1927. – 68с. – (Б-ка "Хата-читальня")
752778
  Шейнер Д. Лихо доктора Лорейса. Довговухий фламандець : Романы / Д. Шейнер. – Київ : Молодь, 1973. – 176с.
752779
  Грибоєдов О.С. Лихо з розуму / О.С. Грибоєдов. – К., 1947. – 174с.
752780
  Грибоєдов О.С. Лихо з розуму / О.С. Грибоєдов. – К., 1951. – 144с.
752781
   Лихо з розуму (портрети двадцяти "злочинців") : зб. матеріялів. – Париж : Перша українська друкарня у Франції, 1967. – 335, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. наприкінці ст.
752782
   Лихо з розуму (портрети двадцяти "злочинців).. – Львів, 1991. – 340с.
752783
  Барвінок Г. Лихо не без добра : Оповідання / Ганна Барвинок. – Петербург : Друкарня П. А. Куліша, 1860. – 10 с. – Укр.мова старої орфорграфії
752784
   Лихо об"єднало // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 4-5


  Понад 5 млрд. гривень з державного бюджету спрямовано на ліквідацію наслідків повені в шістьох областях України. За такі зміни до кошторису на позачерговому засіданні парламенту проголосував 441 народний депутат.
752785
   Лихо об"єднало // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 4-5


  Понад 5 млрд. гривень з державного бюджету спрямовано на ліквідацію наслідків повені в шістьох областях України. За такі зміни до кошторису на позачерговому засіданні парламенту проголосував 441 народний депутат.
752786
   Лихо об"єднало // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 4-5


  Понад 5 млрд. гривень з державного бюджету спрямовано на ліквідацію наслідків повені в шістьох областях України. За такі зміни до кошторису на позачерговому засіданні парламенту проголосував 441 народний депутат.
752787
  Безансон А. Лихо століття = Le malheur du siecle : про комунізм, нацизм та унікальність голокосту / Ален Безансон ; з франц. переклав Т. Марусик. – Київ : Пульсари, 2007. – 136 с. – (Історія і сучасність). – ISBN 978-966-8767-88-3
752788
  Собко В.М. Лихобор : Роман / В.М. Собко. – Київ : Дніпро, 1973. – 252с. – (Романи й повісті ; 1973 р. Вип. №7)
752789
  Собко В.М. Лихобор : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 310с.
752790
  Собко В.Н. Лихобор / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Н Крючковой. – Москва : Профиздат, 1975. – 288 с. – (Б-ка рабочего романа)
752791
  Собко В.М. Лихобор : Роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 267с.
752792
  Алексеев О.А. Лихоборье / О.А. Алексеев. – Москва, 1986. – 118с.
752793
  Шахмагонов Ф.Ф. Лихова пустынь / Ф.Ф. Шахмагонов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 404с.
752794
   Лихова Софія Яківна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 268. – ISBN 978-966-439-754-1
752795
  Савцов В.Я. Лиховісний альянс: союз сіонізму та расизму. / В.Я. Савцов. – К., 1987. – 46с.
752796
  Левин Д. Лихово. / Д. Левин. – Л., 1934. – 255с.
752797
  Мирный П. Лиходеи : Рассказі / П. Мирный; Пер. с укр. А. Деева. – Москва : Художественная литература, 1967. – 238 с.
752798
  Львов Ф.А. Лиходеи бюрократического самовластья, как непосредственные виновники Первой Русско-японской войны : Посвящается г. г. нар. представителям / Ф.А. Львов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Энергия", 1906. – [2], 79 с.
752799
  Саклаков П.Г. Лиходеи. / П.Г. Саклаков. – Челябинск, 1967. – 39с.
752800
  Рыбаков М.А. Лихолетье / М.А. Рыбаков. – М, 1960. – 216с.
752801
  Кириллов О.Е. Лихолетье : Роман / О.Е. Кириллов. – Воронеж, 1974. – 459с.
752802
  Кириллов О.Е. Лихолетье : роман / О.Е. Кириллов. – М., 1977. – 501с.
752803
  Кириллов О.Е. Лихолетье : роман / О.Е. Кириллов. – Москва, 1978. – 501с.
752804
  Железняк В.С. Лихолетье / В.С. Железняк. – Архангельск, 1979. – 240с.
752805
  Скрынников Р.Г. Лихолетье / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1988. – 540с.
752806
  Черемных И.З. Лихолетье / И.З. Черемных. – Москва, 1989. – 550с.
752807
  Малышев Г.Т. Лихолетье : Роман / Г.Т. Малышев. – Хабаровск, 1992. – 410с.
752808
  Тумасов Б.Е. Лихолетье. / Б.Е. Тумасов. – Краснодарск, 1979
752809
  Тумасов Б.Е. Лихолетье. Землей да волей жалованы будете : романы / Б.Е. Тумасов. – Краснодарск : Краснодарское книж. изд-во, 1988. – 620 с.
752810
   Лихоліт Микола Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 300-301 : фото
752811
  Гладков Ф. Лихоліття / Ф. Гладков. – К, 1957. – 344с.
752812
  Михальченко Л.Ф. Лихоліття села Новоселиця / Леонід Михальченко; Передмова П. Притуляка. – Київ : КМ Академія, 2003. – 36с. – ISBN 966-518-235-8
752813
  Губицький Л.В. Лихоліття французько-російської війни 1812 р. та кріпаки Київської губернії (на матеріалах Центрального державного історичного архіву України у м. Києві) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 59-71. – ISBN 978-966-96992-6-8


  Проаналізовано мету, межі участі та результати співробітництва кріпаків Київської губернії із імперською владою під час війни 1812 р.
752814
  Ковальчук В.В. Лихоліття. На прикладі історії Харківського фізико-технічного інституту // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 249-272. – ISBN 978-966-194-005-4
752815
   Лихолоб Василь Григорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 290. – ISBN 978-617-573-038-6
752816
  Дуда К. Лихоманка Ріфт–Валлі / К. Дуда, О.Р. Вега // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (140/141). – С. 46-53. – ISSN 1729-2344
752817
  Доброхотов Павел Лихомцы всея руси // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 134-139 : фото
752818
  Отеро С.М. Лихорадка / С.М. Отеро. – М, 1964. – 183с.
752819
  Александров Н.Н. Лихорадка : исторические сказки / Н.Н. Александров. – Москва, 1995. – 480 с. – (Серия "Чтение 1")
752820
  Вергеенко С.А. Лихорадка в медицинско-справочной литературе и народно-мифологической трактовке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 74-77. – ISSN 2522-493Х
752821
  Тарасевич И.В. Лихорадка цуцугамуси. (Этиология и изучение природного очага в Южном Приморье) : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Тарасевич И.В. ; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР. – Москва, 1966. – 20 с.
752822
  Преда Марин Лихорадка. / Преда Марин. – Бухарест, 1964. – 48с.
752823
  Печников Б.А. Лихтенштейн - княжество на Рейне / Б.А. Печников. – Москва, 1986. – 62с.
752824
  Сирина А. Лихтенштейн : от Тризена до Шелленберга - один шаг // Вся Европа в Украине. – Киев, 2007. – № 5. – С. 44-49. – ISSN 1610-840X


  Князівство Ліхтенштейн (нім. Furstentum Liechtenstein) — країна на заході центральної Європи, межує з Австрією на сході і Швейцарією на заході. Конституційна монархія
752825
  Аграновский В.А. Лица : повести и очерки / В.А. Аграновский ; послесл. В. Тендрякова ; худож. Э. Дробицкий. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 463 с.
752826
  Ахматова А.А. Лица / Анна Ахматова, Амедео Модильяни. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1989. – 191 с. : ил.
752827
  Вистунов Е.И. Лица без масок / Е.И. Вистунов, М.И. Тютрюмов. – Ленинград, 1980. – 167с.
752828
  Сургутская Е.ф. Лица в окне / Е.ф. Сургутская. – К., 1972. – 220с.
752829
  Пальман В.И. Лица в сельском пейзаже / В.И. Пальман. – М, 1990. – 542с.
752830
  Буало П. Лица в тени / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1988. – 431с.
752831
  Агеев Л.М. Лица встречных : стихи / Л.М. Агеев. – Москва ; Ленинград : Совецкий писатель, 1964. – 88 с.
752832
  Горышин Г.А. Лица встречных : повесть и рассказы / Г.А. Горышин. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 280с.
752833
  Куклик Кристоф Лица глобализации : Досье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 136-144 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
752834
   Лица друзей. – Москва, 1987. – 71с.
752835
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 1. – 2003. – до 2003 года - "Ліцей"
752836
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 2. – 2003. – до 2003 года - "Ліцей"
752837
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 3-4. – 2003. – до 2003 года - "Ліцей"
752838
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 5-6. – 2003. – до 2003 года - "Ліцей"
752839
   Лица друзей. – Киев : Плеяди
№ 1-6. – 2004. – до 2003 года - "Ліцей"
752840
  Широков В.А. Лица друзей. / В.А. Широков. – Чебоксары, 1982. – 112с.
752841
  Никулина Г.Ю. Лица знакомые и незнакомые. / Г.Ю. Никулина. – М : Искусство, 1980. – 143 с.
752842
  Ваншенкин К.Я. Лица и голоса / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Современник, 1978. – 239 с.
752843
  Чуковский К. Лица и маски / К. Чуковский. – СПб. – 355с.
752844
   Лица и маски : Зарубежный политический детектив. – Москва : Политиздат, 1989. – 620с.
752845
  Карчевский Ю.В. Лица и маски. / Ю.В. Карчевский, Н.И. Лешкин. – 2-е изд. – Уфа, 1982. – 175с.
752846
  Бражников М.В. Лица и фиты знаменного распева / М.В. Бражников. – Л., 1984. – 302с.
752847
  Лозенко Варвара Лица Исландии. Исладия в лицах // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 90-99 : фото. – ISSN 1029-5828
752848
  Шадур П.Я. Лица людей / П.Я. Шадур. – Донецк, 1978. – 95с.
752849
  Кольский А. Лица наций / А. Кольский. – М, 1934. – 48с.
752850
  Дружинин В.Н. Лица столиц. / В.Н. Дружинин. – Л, 1975. – 192с.
752851
  Веймарн А. Лица ушедшей эпохи // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 122-125.
752852
  Паничкин В.Б. Лица, имеющие право наследовать, в американском праве в сравнении с российским // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4 (49). – С. 38-41. – ISSN 1812-3910
752853
  Джалилов Д.Р. Лица, учавствующие в гражданских делах искового производства (Общее понятие лиц, участвующих в деле. Процессуальные формы участия в гражд. деле) : Автореф... канд. юр.наук: / Джалилов Д. Р.; МГУ, Юр. фак. – Москва, 1963. – 22л.
752854
  Джалилов Д.Р. Лица, участвуюцие в гаражданских делах искового производства. / Д.Р. Джалилов. – Душанбе, 1965. – 68с.
752855
  Мережников Н.Я. Лица. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1969. – 100с.
752856
  Кононенко П. Лицар // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 104-105
752857
  Коренчук В. Лицар "тихого полювання" : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 27-103. – ISSN 0208-0710
752858
  Грабовська І. Лицар XXI століття Петро Таланчук // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 1 липня (№ 107). – С. 4
752859
  Михайлин І. Лицар без страху й догани, або Степан Кость у колі своїх наукових студій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 4-18. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324


  Розглянута наукова діяльність Степана Костя як історика західно- української преси; проаналізовані всі його книжки (хрестоматії, монографії, підручники). Увага зосереджена на методологічних засадах і головних результатах дослідження.
752860
  Клименко Ж. Лицар вибору // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 23-25
752861
   Лицар героїчної праці. До 145-річчя від дня народження А.Ю. Кримського (1871-1942) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2015. – № 1, 2016 р., 1 квартал. – С. 25-38. – ISSN 0130-2043


  Агатангел Юхимович Кримський - видатний учений, письменник, дослідник Сходу та збирач фольклору, поліглот-перекладач, зробивший величезний внесок у розбудову української науки. Згадуються науковці Київського університету: С. Єфремов, Н. ...
752862
  Бичко І.В. Лицар духовності // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 5/6. – С.8-16. – ISSN 0130-7037
752863
   Лицар духу : меморіал. зб., присвяч. проф. Ярославові Дашкевичу / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; упоряд.: І. Гирич та ін.]. – Львів : ІУАД, 2011. – 143, [1] с., [8] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.
752864
  Щербак В. Лицар з когорти хоробрих // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 12


  Виповнюється 100 років від дня народження Степана Стебельського - легендарного сотенного УПА "Хріна".
752865
  Соболь В. Лицар Золотого Хреста (Василю Назаруку - 70) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 720-723
752866
  Віхров М. Лицар консервативного етосу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 41 (673), 9-13.10.2020. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Про військовий шлях, ідеї та дві смерті Василя Кучабського.
752867
  Орлова О. Лицар краси // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 120-. – ISBN 966-7576-12-4


  Український живописець й графік Віктор Трохимець-Милютін.
752868
  Зелень М. Лицар Літератури. Володимиру Карпенку - 85 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 27 червня (№ 23/24). – С. 3


  Володимиру
752869
   Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 279, [1] с., [11] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3
752870
  Луків М. Лицар мужності й честі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)


  Роман-ессе "Захисник Чернечої гори" відомого українського письменника Олександра Бакуменка, присвячений світлій пам"яті героїчних захисників Київської оборони 1941 року, пам"яті легендарного харківського батальону, оспіваного Олесем Гончарем у романі ...
752871
  Скринченко В. Лицар музики // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 2-8 липня (№ 22/23). – С. 9


  Пам"яті Сергія Скринченка, українського піаніста.
752872
  Василега-Дерибас Лицар науки // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 3 (31). – С.19
752873
   Лицар науки і волі України / [упоряд.: О. Голуб ; худож. оформлення: М. Черненко]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – 267 с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 126-166. – ISBN 978-966-2911-77-0
752874
  Хідекелі А. Лицар наукових істин // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 3 листопада (№142/143). – С.2


  До 100-річчя академика М. Лаврентьєва (професора КНУ імені Тараса Шевченка).
752875
  Денисенко В. Лицар національно-державницької ідеї // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 777-793. – ISBN 978-617-7631-10-0


  До 140-річчя Симона Петлюри, ідеолога національної ідеї, державника, військового діяча, особистості.
752876
  Немченко Г. Лицар національного чину [Пам"яті Анатолія Погрібного] // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 307-308. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
752877
   Лицар неабсурдних ідей. Борис Антоненко-Давидович : Збірка споминів, листів і малодоступних творів. – Б.м., 1994. – 224с. – (Бібліотека журналу "Час")
752878
  Будько Євген Лицар ножа і виделки : Міністерство закордоних справ // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 146-147 : Іл.
752879
  Ковтюх С.Л. Лицар ономастики (до 60-річчя від дня народження В.В. Лучика) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 103-106. – ISSN 1996-9872
752880
  Григоренко Т.О. Лицар Ордена Залізного Хреста Олександр Загродський // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 192-199
752881
  Степаненко О. Лицар ордену свободи // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 34-35


  Станіслав Єжи Лец - польський поет, філософ, письменник-сатирик і афорист XX століття.
752882
  Тарасевич Н. Лицар педагогічної майстерності (про видатного ректора і навчителя вчителів Івана Андрійовича Зязюна) / Н. Тарасевич, Л. Король // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 85-91. – ISSN 2075-1222
752883
  Гершкович М. Лицар південного степу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 21 вересня (№ 37). – С. 11


  80 років від дня народження Володимира Куликівського - непересічного поета із когорти шістдесятників.
752884
  Яременко В. Лицар пісні живої // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 березня (№ 12). – С. 8-9


  До роковин відходу Леопольда Ященка.
752885
  Силин О.П. Лицар правди і науки // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 7-11


  Пам"яті М.Ю. Брайчевського.
752886
  Степаненко М. Лицар рідного слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 11). – С. 14


  Видатного майстра малої прози, одного з найталановитіших шістдесятників Григора Тютюнника Олесь Гончар називав "живописцем правди". Таким "живописцем правди" є і Олекса Неживий - науковець і краєзнавець, письменник і журналіст.
752887
  Донець Г. Лицар рідної мови // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 березня (№ 5). – С. 14


  Український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч - Павло Тичина.
752888
  Донець Г. Лицар рідної мови // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 лютого (№ 3)


  "Одним з найбільших поборників української мови був Павло Тичина".
752889
  Донець Г. Лицар рідної мови // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 лютого (№ 4). – С. 4


  Український поет Павло Тичина.
752890
  Донець Г. Лицар рідної мови // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 14-15
752891
  Донець Г. Лицар рідної мови // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 6 квітня (№ 7). – С. 14-15


  "Павло Григорович прагнув повертати у лоно рідної мови зросійщених українців."
752892
  Донець Г. Лицар рідної мови // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 14-15


  Останні повоєнні десятиліття життя Павла Тичини були насичені державною і громадською діяльністю.
752893
  Карп"юк А. Лицар свободи із бункера УПА // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 жовтня (№ 41). – С. 4-5


  З нагоди 75-ліття Української Повстанської Армії. Ніл Хасевич — український художник, графік, активний громадський і політичний діяч, член ОУН і УГВР.
752894
   Лицар Слова / редакція "Слова Просвіти" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 3


  Доктору філологічних наук, професору Київського національного та Карлового (Прага) університетів, академіку Академії наук ВШ України Олександру Даниловичу Пономаріву виповнилося 80 років.
752895
  Чернінька Ю. Лицар Смарагдієвого ордену / Юлія Чернінька. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 227, [2] с. : іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7672-24-0
752896
  Молчанова Тетяна Лицар співу = До 70-річчя народного артиста України Володимира Ігнатенка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 102-104. – ISSN 0868-4790


  Відомий соліст Львівського національного театру опери і балету ім. Соломії Крушельницької, проф. вокалу Львівської нац. музичної академії ім.. М.Лисенка Володимир Ігнатенко
752897
   Лицар срібного століття. До 130-річчя від дня народження М.С. Гумільова // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 43-56. – ISSN 0130-2043
752898
  Ляхоцький В.Л. Лицар сумління, гідності і честі // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 276-284
752899
  Букет Є. Лицар Тарас Силенко // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Серпень (число 8)
752900
  Киянський Д. Лицар театру і вірності // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 січня (№ 1/2). – С. 13


  95 років від дня народження Михайла Олександровича Задніпровського (1924 - 1980), українського актора.
752901
  Коренчук В. Лицар тихого полювання : роман / Віктор Коренчук ; [передм. Ю.Мушкетика ; ред. О.Шевченко]. – Київ : Діокор, 2006. – 238, [2] с. : іл. – (Серія "Робітня" ; [кн. 2]). – ISBN 966-8331-21-4


  У пр. № 1727286 напис: Шановній пані Любові від автора. Хай щастить у житті і любові. 28.12.2011. Підпис.
752902
  Стех Я. Лицар українського патріотичного духу - Микола Плав"юк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 1, 7, 10
752903
  Нестерчук М. Лицар українського просвітництва // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 13-15
752904
  Линник М. Лицар українського театрознавства // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 3 серпня (№ 31). – С. 8. – ISSN 2519-4429


  Юрій Олександрович Станішевський — український театрознавець, педагог, доктор мистецтвознавства.
752905
  Кулик Н. Лицар української бібліографії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
752906
  Назарчук З. Лицар української геології - академік Григорій Назарович Доленко / З. Назарчук, М. Павлюк // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 224-227. – ISBN 978-917-7694-06-8
752907
  Гирич Б І. Лицар української державності // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1992. – № 1/3 (233), січень - червень. – С. 34-44. – ISSN 0320-9466


  Нарис життя і діяльності В"ячеслава Липинського.
752908
  Кулик Н. Лицар української справи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
752909
   Лицар Української Церкви. – Івано-Франківськ : Грань ; Нова Зоря, 2007. – 224 с.
752910
  Крекотень В.І. Лицар філологічної науки // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ, 1980. – № 11 (239). – С. 73-79
752911
  Шевченко О. Лицар честі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 4


  До 120-річчя з дня народження Бориса Антоненка-Давидовича.
752912
   Лицар честі і краси. Микола Вороний у спогадах, листах і матеріалах / [упор., передм. та прим. І.М. Лисенка]. – Київ : Рада, 2011. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-188. – ISBN 978-966-7087-93-7
752913
  Слабошпицький М. Лицар честі. Тадей Рильський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 9 жовтня (№ 21)


  До 180-річчя від дня народження. Згадується В. Антонович.
752914
  Грабовський С. Лицарі "умиротворення" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 20


  Британська преса: 1938 - 1939 роки.
752915
  Шудря М.А. Лицарі булави : розповіді про укр. гетьманів / Микола Шудря. – Київ : Велес, 2015. – 236, [4] с. : іл. – ISBN 966-8263-34-0
752916
  Івасюк М.Г. Лицарі великої любові / Івасюк М.Г. – Ужгород : Карпати, 1987. – 245 с.
752917
  Пархомчук Т. Лицарі війни, або Як Україні бути без прем"єрства британця Бориса Джонсона // Україна молода. – Київ, 2022. – 14 липня (№ 18)


  Агресивна колоніальна політика путіна настільки оповита павутинням брехні й маніпуляцій, що аж тепер починає приносити свої плоди. І замість зміцнення позицій росії, про що йому марилось останні 30 років, у глобальному масштабі відбувається її розпад, ...
752918
   Лицарі волі. – Київ : Знання
Кн. 1. – 1992. – 240 с.
752919
  Горбачов Д. Лицарі голодного ренесансу / Дмитро Горбачов ; упоряд. Олексій Сінченко. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 368, [1] с., [8] арк. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Постаті культури). – ISBN 978-966-378-754-1
752920
   Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом : Український шлях до Чорного моря / [О. Бачинська та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с., [8] арк., іл. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0461-4
752921
  Сокирко О. Лицарі другого сорту : Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. / Олексій Сокирко. – Київ : Темпора, 2006. – 280с. – ISBN 966-8201-16-7
752922
  Галан Я.О. Лицарі насильства і зради : Публіцистика, памфлети, статті, нариси / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 291с.
752923
   Лицарі нескореного духу : [спецвип. часопису] / [підгот.: Я. Зайко, Є. Пашковський, В. Мельничук, Г. Цимабалюк]. – Житомир : Рута, 2011. – 322, [2] с. : табл. – На обкл. назва: Лицарі незламного духу - 2011. – (Проект Україна сучасна / авт. проекту Я. Зайко). – ISBN 978-617-581-071-2
752924
  Лупій О. Лицарі помсти : Історичний роман / Олесь Лупій. – Київ : Задруга, 2001. – 160 с. – ISBN 966-7944-01-8
752925
  Лупій О. Лицарі помсти. Закоханий четар : Історичний роман. Драма / Олесь Лупій. – Київ : Український письменник, 2001. – 183 с. – ISBN 966-579-085-4
752926
  Середюк О.М. Лицарі сонця : історичний нарис / Олександр Середюк. – 2-е вид., доп. і переробл. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 476 с. : іл. – ISBN 978-966-361-329-1
752927
  Березанська О. Лицарі у наших стінах // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 6


  Вісім років поспіль ранньої осені КНУ імені Тараса Шевченка звично поринає в атмосферу романтики та величі, коли настає час вечірки в середньовічному стилі. Нещодавно у внутрішньому дворику Червоного корпусу відбувся вже VIII фестиваль, який цього ...
752928
   Лицарі України. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – 2005. – [600] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Зміст: Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2004. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / Тимофєєва С. В., 2005. Довідник козака : збірка / В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова, 2012
752929
   Лицарі України. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 2 : Адамівський Осередок Козацтва. – 2006. – [600] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Зміст: Річ про Адамівську Січ (газ.,1998-2003). Козацьке тілодуховиховання / Тимофєєв В.Я. Білгород-Дністровьский, 2006
752930
   Лицарі України. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 5 : Задністрова Січ. – 2007. – [700] с., розд. паг. : іл., табл. – Зміст: Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини / Тимофєєва С.В., 2006. Річ про Буджацьку Січ (газ., 2004-2006)/ В.Я. Тимофєєв. Виховання козака-лицаря / В.Я. Тимофєєв, 2007
752931
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 2008. – [700] с., розд. паг. : фотоіл. – Зміст: Адамівський курінь / В.Я. Тимофєєв. Козацтво. Білгород-Дністровський, 1995,1998,2000. Вип. 1,2,3. Козацький вісник (газ.), Білгород-Дністровський, 1998. Козацька педагогіка - сучасна освіта / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2005
752932
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 6 : Задністрова Січ. – 2008. – [600] с., розд. паг. : іл., фотоіл. – Зміст: Сучасне лицарство Задністров"я / С.В. Ушанова. Білгород-Дністровський, 2007. Річ про Січ (газ., 2007) / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2008. Школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2007
752933
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 7 : Задністрова Січ. – 2009. – [700] с., розд. паг. : іл., табл. – Зміст: Задністровці : (нарис) / С.В. Ушанова. Білгород-Дністровський, 2008. Козацтво Задністров"я (газ., 2008)/ В.Я. Тимофєєв, 2009. Козацько-лицарське виховання / В.Я. Тимофєєв, 2007. Козак Задністров"я-Січ (газ., 2009) / Тимофєєв В.Я., 2009
752934
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 4 : Задністрова Січ. – 2010. – [600] с., розд. паг. : табл. – Зміст: Задністрова Січ / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2008-2010. Козацький громадський рух / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський, 2007
752935
   Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 8 : Задністрова Січ. – 2010. – [800] с., розд. паг. : іл. – Зміст: Сучасне козацтво Задністров"я : (довідник) / С.В. Ушанова. Білгород-Дністровський, 2010. Козак Задністров"я (газ., 2010) / В.Я. Тимофєєв, 2010. Теорія та практика козацького вишколу / Тимофєєв В.Я., 2009. Спомни Самовидців, 2009
752936
   Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 9 : Буджацьке козацтво. – 2012. – [466] с., розд. паг. – Зміст: Сучасне козацтво Буджаку : довідник / С.В. Ушанова. Білгород-Дністровський : Отаман, 2012. Буджацьке козацтво / В.Я. Тимофєєв В.Я. Ч.1. Білгород-Дністровський : Гетьман, 2012. Річ про Буджацьку Січ (газ. 2010-2012) / В.Я. Тимофєєв і т.д.
752937
   Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 10 : Буджацьке козацтво. – 2014. – [634] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 165-167, в підрядк. прим.


  Зміст: Буджак 2014 / С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв ; Буджацьке козацтво: 2012-2013 : Cпомини Самовидця / В.Я. Тимофєєв В.Я., ч. 2 ; Основні документи Буджацького козацтва ; Річ про Буджацьку Січ: 2012-2013 / уклад. В.Я. Тимофєєв ; Дитячий та юнацький ...
752938
   Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 11, ч1 : Буджацьке козацтво. – 2015. – [508] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 230-232 та в підрядк. прим.


  Зміст: Козацькі терміни. 2015 ; Буджацьке козацтво / В.Я. Тимофєєв. Ч.3. Білгород-Дністровський : Гетьман, 2004 ; Річ про Буджацьку Січ (газ. - 2014) / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014 ; Козацький вишкіл / В.Я. Тимофєєв. ...
752939
   Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 11-ч2 : Буджацьке козацтво. – 2015. – [442] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 170-185, 164-166 та в підрядк. прим.


  Зміст: Річ про Буджацьку Січ : часопис козаків Буджаку : (газети за 2013 та 2016 рр.) ; Сучасне козацтво Буджаку : огляд / уклад.: Ушанова С.В., Тимофєєв В.Я. Білгород-Дністровський: Гетьман, 2015 ; Буджацьке козацтво. Ч. 4. Спомин Самовидця / В.Я. ...
752940
   Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 12-ч1 : Буджацьке козацтво. – 2016. – [334] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 168-171 та в підрядк. прим.


  Зміст: Річ про Буджацьку Січ : часопис козаків Буджаку (газети за 2013 та 2016 рр.) ; Буджацьке козацтво: 2015-2016. Ч. 5. Спомини Самовидця / В.Я. Тимофєєв. Білгород-Дністровський: Гетьман, 2016 ; Довідник козака / [уклад.]: В.Я. Тимофєєв, С.В. ...
752941
   Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 12-ч.2 : Буджацьке козацтво. – 2017. – [502] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Зміст зазнач. в анотації. – Бібліогр.: с. 24-24, 1-8


  Зміст: Річ про Буджацьку Січ (газ. 2013, 2016) ; Буджацьке козацтво 2017. Спомини Самовидців - козаків Українського Буджацького козацтва / В.Я. Тимофєєв. Ч. 6. Білгород-Дністровський : Гетьман, ...
752942
   Лицарі України : енциклопедія сучас. козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман
Збірка 12-ч3 : Буджацьке козацтво. – 2018. – [418] с., розд. паг. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті


  В пр. № 1717698 напис: На добру згадку від укладачів. Підпис В.Я. Тимофєєв. Підпис С.В. Ушанова.
752943
  Максимюк С. Лицарі української пісні: 100-літній ювілей славнозвісної Української капели бандуристів ім. Т. Шевченка в Детройті // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 165-169. – ISSN 08-68-4790-12
752944
  Галан Я.О. Лицарі чорної руки : Памфлети / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1974. – 84с.
752945
  Гавришко М. Лицарка Бронзового Хреста за заслуги УПА: до 100-річчя з дня народження Юлії Ганущак // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 314-321. – ISBN 978-617-7235-56-8
752946
  Небеленчук І. Лицарство - чи то життєві ідеали, моральні цінності і честь, а чи?... : (Вивчення вірша Ліни Костенко "Майже переклад з провансальської" 11 клас) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 30-35
752947
  Набок М. Лицарство і національна своєрідність вишуканості та благородства духовного світу в українських народних думах // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 30-35


  У статті досліджується лицарський кодекс героїв українських народних дум. Непохитна вірність своїм принципам та ідеалам, героїзм, подвижництво, побратимство творять основу дій козаків-воїнів, формують цілісність уявлень і утверджують його як ...
752948
  Ольшанська О. Лицарство Марини Брацило // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)
752949
  Ігор Кравченко Лицарство сьогодення // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 4


  До 90-річчя з дня народження Івана Білика.
752950
  Нечаюк Л.Г. Лицарство та його відображення в українській літературі : (за романом В. Малика "Таємний посол") / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 324-328
752951
  Пивовар С.Ф. Лицарство, рицарство / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 225. – ISBN 966-642-073-2
752952
  Дяченко С.І. Лицарський етос і романтичний образ лицаря (на матеріалі роману Спиридона Черкасенка "Пригоди молодого лицаря" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Найважливіший закон мистецтва - образність. Спиридон Черкасенко в романі "З козацьких часів. Пригоди молодого лицаря" вивів романтичний образ лицаря українського козацтва.
752953
  Рогожа М. Лицарський етос як породження середньовічної культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
752954
  Бондар В. Лицарський стиль Юрія Обжеляна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 16
752955
  Бондар В. Лицарський стиль Юрія Обжеляна : до дня народження письменника і сценариста // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 17
752956
  Ананченко Т. Лицарський чин поета. До 100-річчя Олега Ольжича // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 0868-9644
752957
  Каляндрук Т. Лицарський чин українського парламентаря // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 1 (334). – С. 16-17


  Про політичного діяча, Теофіла Окуневського.
752958
  Чупринка Грицько Лицарь-сам : поема в 2-х частинах / Грицько Чупринка. – Київ : [Друк. Акц. Т-ва "Петро Барський"], 1913. – 31 с.
752959
  Моjсиева-Гушева Лице и опачина : (Есеи со амбигвитетен поглед) / Jасмина Моjсиева-Гушева. – Скопjе : Институт за македонска литература, 2000. – 209 с.
752960
  Коротич В.О. Лице ненависті : Публіцистичний роман / В.О. Коротич. – Київ : Дніпро, 1984. – 143с. – (Романи й повісті ; 1984р. Вип. №4)
752961
  Коротич В.О. Лице ненависті : Публіцистичний роман / В.О. Коротич. – Київ : Молодь, 1984. – 208 с.
752962
  Коротич В.О. Лице ненависті : роман / В.О. Коротич. – Київ, 1984. – 144 с.
752963
  Коротич В.О. Лице ненависті : роман / В.О. Коротич. – Київ, 1984. – 143 с.
752964
  Федорович Б.О. Лице пустині / Б.О. Федорович. – Київ : Радянська школа, 1953. – 235с.
752965
  Хаханьян Г. Лице японського імперіалізму (до японської інтервенції в Китаї) / Г. Хаханьян. – Х, 1932. – 200с.
752966
   Лицевая рукопись Успенского собора. – Ленинград, 1969. – 21 с.
752967
  Ноткин И.И. Лицевой бетон в современной архитектуре / И.И. Ноткин. – Москва, 1973. – 22 с.
752968
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 2. – 2009. – [572 л. = 1144 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 2


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752969
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 3. – 2009. – [450 л. =900 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 3


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752970
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 4. – 2009. – [538 л. =1076 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 4


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752971
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 5. – 2009. – [513 л. =1026 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 5


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752972
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 6. – 2009. – [403 л. =806 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 6


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752973
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 7. – 2009. – [410 л. =820 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 7


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752974
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 8. – 2009. – [415 л. = 830 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 8


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752975
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 9. – 2009. – [508 л. =1016 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 9


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752976
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 10. – 2009. – [528 л. =1056 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 10


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752977
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 11. – 2009. – [506 л. =1012 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 11


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752978
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 12. – 2009. – [486 л. =972 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 12


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752979
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 13. – 2009. – [528 л. =1056 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 13


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752980
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 14. – 2009. – [511 л. =1022 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 14


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752981
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 15. – 2009. – [522 л. =1044 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 15


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752982
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 16. – 2009. – [504 л. =1008 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 16


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752983
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 17. – 2009. – [500 л. =1000 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 17


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752984
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 18. – 2009. – [475 л. = 950 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 18


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752985
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 19. – 2009. – [490 л. =980 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 19


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752986
   Лицевой летописный свод XVI века. – Специальное научное факсимильное издание. – Москва : Актеон
Кн. 20. – 2009. – [550 л. =1100 с.] : миниатюры. – На корешке: Временник. Книга 20


  Летописный свод Лицевой - свод XVI в., самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Летописный свод Лицевой дошел до нас в 10 томах, где почти каждая страница украшена миниатюрами (всего миниатюр более 16000). Первые три ...
752987
   Лицевой летописный свод XVI века. Иосиф Флавий. Иудейская война : [в 2 кн.] / [пер. на совр. рус. яз.: А.А. Маточкин ; проверка перевода: В.Ф. Молчанов]. – Москва : [Принтхаус]
Кн. 1. – 2013. – 568 с. : ил. – Текст парал. на старослав. и рус. яз.
752988
   Лицевой летописный свод XVI века. Иосиф Флавий. Иудейская война : [в 2 кн.] / [пер. на совр. рус. яз.: А.А. Маточкин ; проверка перевода: В.Ф. Молчанов]. – Москва : [Принтхаус]
Кн. 2. – 2013. – 476 с. : ил. + 1 карта. – Текст парал. на старослав. и рус. яз.
752989
  Черменский П. Лицевой синодик XVII века Свято-Троицкого Лебедянского монастыря : [Описание Синодика] / П. Черменский. – Петроград : Тип. М.А. Александрова, 1915. – [2], 7 с., 4 л. ил. : ил.
752990
  Андерсон Д. Лицедеи : роман / Джессика Андерсон ; пер. с англ. Ю. Родман. – Москва : Известия, 1990. – 221 с. – (Библиотека журнала" Иностранная литература")
752991
  Иванов Сергей Лицедеи во славу божию // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 94-101 : фото
752992
  Моем Сомерсет Лицедії : Роман / Моем Сомерсет. – Київ : Дніпро, 1967. – 223с.
752993
  Московкин В.Ф. Лицеисты / В.Ф. Московкин. – Ярославль, 1966. – 183 с.
752994
   Лицей : Краткий путеводитель. – М.-Л. : Издательство АН СССР, 1949. – 16 с.
752995
  Зажурило В.К. Лицей / В.К. Зажурило. – Л., 1952. – 32 с.
752996
  Зажурило В.К. Лицей / В.К. Зажурило. – Л., 1956. – 96с.
752997
  Зажурило В.К. Лицей / В.К. Зажурило, М.П. Руденска. – Л., 1963. – 114с.
752998
  Дугин Л.И. Лицей / Л.И. Дугин. – М, 1977. – 254с.
752999
  Гинжул И. Лицей выселили из-за трещин // Сегодня. – Киев, 2018. – 13 марта (№ 45). – С. 14


  " В столице разгорелся скандал вокруг 82-летнего здания физико-математического лицея №142 на ул. Политехнической, 2-а, который решили закрыть посреди учебного процесса, а всех 530 учеников "расселить" по другим городским школам. Причина: аварийное ...
753000
   Лицей князя Безбородко. – Санкт-Петербург, 1859. – 208с.
<< На початок(–10)751752753754755756757758759760(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,