Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
740001
   "Молодость страны". – Кишинёв, 1977. – 26с.
740002
   "Молодые учёные- 50-летию ВЛКСМ" : Тезисы докл. второй научно-теоретической конференции Москворецкого района / 14-17 января 1969 г./ / Московский институт народного хозяйства; Комитет ВЛКСМ. – Москва, 1968. – 81с.
740003
   "Молодые художники Болгарии". Каталог. – М., 1975. – 20с.
740004
   "Молодые художники Сибири". Каталог. – Омск, 1973. – 51с.
740005
   "Молодь НАН - за реформу науки, а не бюджетний дерибан" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 232). – С. 4


  Вчені протестували проти закладених в проекті державного бюджету на 2016 рік планів Мінфіну оперативно "злити" в одну структуру НАНУ та низку галузевих академій.
740006
  Веркор "Молчание моря" и другие рассказы / Веркор. – Москва, 1959. – 102с.
740007
  Славинський М. "Молюся й плачу перед тобою" 155 років Тарас Шевченко кілька днів перебував у Москві // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 24-25
740008
  Славинський М. "Молюся й плачу перед тобою..." : 150 років тому Тарас Шевченко кілька днів перебував у Москві // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 28-29
740009
  Жиленко Т.А. "Молюсь за тех и за других!" : устный литературный альманах, посвященный М.А. Волошину // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 64-73
740010
  Завершенова Е.Ю. "Молюсь о даре душевного усилия": мысли и настроения Л.С. Выготского в 1917 - 1918 гг. // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 2. – С. 112-133. – ISSN 0042-8841
740011
  Диба А. "Моля Вкраїно, мій ти раю..." : Матеріали до біографії письменника-плеядівця Мусія Кононенка / А. Диба, А. Чернов // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 55-68. – ISBN 978-966-2410-26-6
740012
  Землянська А. "Момент існування" у ранніх оповіданнях В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 188-191. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
740013
  Ананьева Е. "Момент Мейджора" для Гордрона Брауна // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 17-31. – ISSN 0130-9625


  74-й прем"єр-міністр Великобританії з 27 червня 2007 р.
740014
  Басалаєва Є. "Моменти істини" Богодара Которовича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 12). – С. 11


  Богодар Которович - один із засновників сучасної української скрипкової школи.
740015
  Козлов Григорий "Мона Лиза" - путь звезды : Загадки Истории // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 164-176 : Іл.
740016
  Кононенко Т.П. "Монадологія" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 360-361. – ISBN 966-316-069-1
740017
  Сюндюков І. "Монархи Нідерландів будуть завжди разом із народом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 9


  Про те, чому Голландія шанує свої традиції й політичну систему.
740018
  Ши Р. "Монах" последний зиндзя : знаменитый ист. триллер о таинств. боевых искусствах Востока / Р. Ши. – Санкт-Петербург : Берсерк, 1993. – 544 с. – (Тайны Востока)
740019
  Потемкина Л.Я. "Монахиня" Дидро и пути становления французского социального романа в 20-х - 50-х годах XVIII века. : Автореф... наук: / Потемкина Л.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – М., 1961. – 17л.
740020
  Абдукаримов Э. "Монгол зураг" // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 55-63


  "Монгол зураг" - жанр монгольського живопису
740021
  Проймин К.Д. Молодость -- не награда. / К.Д. Проймин. – Краснодар, 1966. – 223с.
740022
  Розенштейн В.А. Молодость / В.А. Розенштейн. – М, 1932. – 60с.
740023
   Молодость. – М., 1935. – 313с.
740024
   Молодость. – М., 1938. – 160с.
740025
  Бойченко А. Молодость / А. Бойченко. – Москва, 1946. – 272 с.
740026
  Замойский П.И. Молодость / П.И. Замойский. – М., 1946. – 311с.
740027
  Замойский П.И. Молодость / П.И. Замойский. – М., 1948. – 316с.
740028
   Молодость. – Ростов -на-Дону, 1948. – 112с.
740029
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Курск, 1948. – 157с.
740030
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Л, 1949. – 267с.
740031
   Молодость. – М.-Л., 1949. – 256с.
740032
  Бойченко А. Молодость / А. Бойченко. – Москва, 1949. – 352 с.
740033
  Бойченко А. Молодость / А. Бойченко. – Москва, 1950. – 383 с.
740034
   Молодость. – М., 1950. – 112с.
740035
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Л, 1950. – 392с.
740036
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Орел, 1952. – 364с.
740037
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Курск, 1953. – 542с.
740038
   Молодость. – Петрозаводск, 1953. – 88с.
740039
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – Москва, 1953. – 384 с.
740040
   Молодость. – Черкесск, 1954. – 148с.
740041
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – Київ, 1955. – 420 с.
740042
   Молодость. – Кишинёв, 1956. – 104с.
740043
   Молодость. – Баку, 1958. – 173с.
740044
   Молодость. – Саранск, 1958. – 154с.
740045
  Машковцев В.И. Молодость / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1960. – 48с.
740046
  Браун Н.Л. Молодость / Н.Л. Браун. – Л., 1960. – 62с.
740047
   Молодость. – Кишинёв, 1962. – 191с.
740048
   Молодость. – М., 1963. – 110с.
740049
   Молодость. – Кишинёв, 1964. – 243с.
740050
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – М, 1964. – 712с.
740051
   Молодость. – Киров, 1965. – 56с.
740052
  Нексе М.А. Молодость / М.А. Нексе. – Л, 1967. – 375с.
740053
   Молодость. – Киров, 1969. – 80с.
740054
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – М, 1972. – 712с.
740055
   Молодость. – Ставрополь, 1974. – 135с.
740056
  Толис П. Молодость : Повести и рассказы / П. Толис. – Москва : Художественная литература, 1974. – 239 с.
740057
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – М., 1978. – 430с.
740058
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – К., 1982. – 319с.
740059
  Глухов Б.А. Молодость / Б.А. Глухов. – М, 1986. – 93с.
740060
  Кутзее Дж.М. Молодость : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.5-29. – ISSN 1130-6545
740061
   Молодость в пути. – М., 1961. – 119с.
740062
   Молодость в пути. – Казань, 1964. – 84с.
740063
  Батакова Ирина Молодость в сиропе / Батакова Ирина, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 120-123 : фото
740064
  Богданович Л.А. Молодость в старости / Л.А. Богданович. – М, 1984. – 126с.
740065
   Молодость в строю. – М., 1978. – 199с.
740066
  Рыбалко Н.А. Молодость вверяем сыновьям / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1975. – 135с.
740067
  Равич Н.А. Молодость века / Н.А. Равич. – М, 1967. – 358с.
740068
  Равич Н.А. Молодость века. Война без фронта / Н.А. Равич. – Москва : Художественная литература, 1972. – 614с.
740069
  Косенко А.Ф. Молодость дается только раз: Повести. / А.Ф. Косенко. – Саранск, 1984. – 223с.
740070
  Шпрыгов Ю.М. Молодость Дальнего Севера / Ю.М. Шпрыгов. – М., 1984. – 320с.
740071
  Труханов В.И. Молодость Донбасса. / В.И. Труханов. – Сталино, 1952. – 64с.
740072
   Молодость древнего города. – Казань, 1978. – 272с.
740073
   Молодость древней Монголии. – М., 1964. – 263с.
740074
  Куняев Б.И. Молодость зовет / Б.И. Куняев. – Рига, 1952. – 48с.
740075
  Сухотин А.К. Молодость и горизонты науки / А.К. Сухотин. – Новосибирск, 1973. – 223с.
740076
  Бестужев-Лада Молодость и зрелость / Бестужев-Лада. – М., 1984. – 207с.
740077
  Киселев А.Н. Молодость и зрелость полководца / А.Н. Киселев. – М., 1971. – 118с.
740078
  Швалев В.Н. Молодость и сердце. / В.Н. Швалев. – М., 1981. – 176с.
740079
  Петров В.К. Молодость и сила / В.К. Петров. – М., 1988. – 48с.
740080
  Репин И. Молодость искусства / И. Репин, Я. Айзеньерг. – Ашхабад, 1965. – 200с.
740081
  Штеренберг В.Е. Молодость ищет пути / В.Е. Штеренберг. – Улан-Удэ, 1963. – 168с.
740082
  Муталлип Молодость как молния / Муталлип, л. – М., 1976. – 32с.
740083
   Молодость командира. – М., 1959. – 32с.
740084
  Герасимов В.П. Молодость комиссара / В.П. Герасимов. – М., 1987. – 156с.
740085
  Понсон Молодость короля Генриха IV : в 2 т. / Понсон дю Террайль. – Ставрополь : Кавказский край. – (Ряд исторических романов)
Т. 1. – 1992. – 495 с.
740086
  Эристин Э. Молодость Марыкчана / Э. Эристин. – М, 1974. – 191с.
740087
  Велюгин А. Молодость мира : стихи / А. Велюгин; пер. с белорус. – Ленинград : Молодая гвардия, ЛО, 1950. – 195 с.
740088
   Молодость мира в произведениях участников Международной творческой мастерской молодых художников 12 Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве : Каталог выставки. – Москва, 1986. – 23с.
740089
  Лихарев Б.М. Молодость мира. / Б.М. Лихарев. – М.Л., 1963. – 292с.
740090
  Маяковский В.В. Молодость мира. Стихи / В.В. Маяковский. – М., 1963. – 63с.
740091
  Бавин Л.В. Молодость Миразучуля / Л.В. Бавин, Н.Н. Гринев. – Ташкент, 1962. – 176с.
740092
  Чепуров А.Н. Молодость моя / А.Н. Чепуров. – Ленинград, 1956. – 122 с.
740093
  Андриасов М.А. Молодость наша опаленная / М.А. Андриасов. – Ростов-на-Дону, 1984. – 528с.
740094
  Харитонов В. МОлодость наша. / В. Харитонов. – М., 1958. – 174с.
740095
  Краснов Г.В. Молодость не повторяется / Г.В. Краснов. – Чебоксары, 1978. – 288с.
740096
   Молодость планеты : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1984. – 111с.
740097
   Молодость поёт. – Петрозаводск, 1956. – 96с.
740098
   Молодость поколений. – Воронеж, 1968. – 304с.
740099
  Смилянский Л.И. Молодость поэта : Роман / Л.И. Смилянский; Авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 240с.
740100
  Смилянский Л.И. Молодость поэта : Роман / Л.И. Смилянский; Авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Известия, 1962. – 520с. – (Б-ка истор. романов народов СССР)
740101
  Кочетов В.А. Молодость с нами : Роман / В.А. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 496с.
740102
  Варавва И.Ф. Молодость сабли / И.Ф. Варавва. – Москва, 1974. – 244с.
740103
  Могилевский Б.Л. Молодость Сеченова / Б.Л. Могилевский. – М, 1976. – 352с.
740104
   Молодость Сибири. – М., 1980. – 191с.
740105
  Щербаков Г.П. Молодость старого завода / Г.П. Щербаков. – Челябинск, 1990. – 111с.
740106
   Молодость страны. – Москва, 1978. – 12с.
740107
   Молодость страны. – Москва, 1984. – 280с.
740108
   Молодость страны. Каталог. – М., 1976. – 108с.
740109
  Шаховская Л.Д. Молодость Цезаря Октавиана Августа : эпоха Цезарей : [роман] / Л.Д. Шаховская. – Москва : Кром ; Книга и бизнес, 1994. – 443, [4] с. – (Римская история). – ISBN 5-7119-0076-5


  Борису Васильевичу по случаю Юбилея с наилучшими пожеланиями. 1997.03.28. Подпись.
740110
   Молодость, дружба, мир. – Ташкент, 1978. – 152с.
740111
  Гуммер И.С. Молодость, прожитая дважды / И.С. Гуммер. – Волгоград, 1972. – 159с.
740112
  Пластикова Л.С. Молодость, прожитая дважды / Л.С. Пластикова. – Волгоград, 1972. – 159 с.
740113
  Чичибабин Б.А. Молодость. / Б.А. Чичибабин. – М., 1963. – 91с.
740114
   Молодость. Труд. Романтика. – М., 1985. – 183с.
740115
  Черніков І.Ф. Молодотурецька революція 1908 р. в Османській імперії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 122-127. – ISSN 1608-0599
740116
  Малкина И.Л. Молодцы твои ребята / И.Л. Малкина. – Л., 1955. – 132с.
740117
  Хігерович Р.І. Молодший брат / Р.І. Хігерович. – Київ, 1983. – 164 с.
740118
  Щербина А.О. Молодший брат : оповідання / А.О. Щербина; Анатолій Щербіна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1983. – 48 с.
740119
  Слабошпицький М. Молодший брат (Михайло Орест) // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 97-109. – ISSN 0208-0710
740120
  Скуинь З. Молодые : роман / З. Скуинь; пер. с лат. Ю.Каппе. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 110 с.
740121
  Скуинь З. Молодые : роман / З. Скуинь; пер. с лат. А.Бочарова. – Москва : Известия, 1967. – 339 с.
740122
  Новикова М.И. Молодые / М.И. Новикова. – Симферополь, 1985. – 208с.
740123
   Молодые антифашисты. – Москва, 1978. – 238 с.
740124
   Молодые артисты Ленинграда. – Л., 1945. – 80с.
740125
  Ступников И.В. Молодые артисты ленинградского балета / И.В. Ступников. – Л., 1968. – 56с.
740126
  Лисовский Н.К. Молодые борцы революции / Н.К. Лисовский. – М., 1987. – 110с.
740127
  Марек И. Молодые борцы. / И. Марек. – Л., 1955. – 172с.
740128
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1/2. – 2004
740129
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 3/4 : Сибирь. – 2004
740130
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 5/6 : Омская область. – 2004
740131
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 7/8. – 2004
740132
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9/10 : Конкурсы. – 2004
740133
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11/12. – 2004
740134
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1. – 2005
740135
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 2. – 2005
740136
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 3. – 2005
740137
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 4. – 2005
740138
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 5\6 : Екатеринбург: карьера. имидж. – 2005
740139
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 7 : Сибирь. – 2005
740140
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 8. – 2005
740141
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9\10 : Пермская область. – 2005
740142
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11\12. – 2005
740143
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1. – 2006
740144
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 2/3 : В преддверии Форума молодых библиотекарей России. – 2006
740145
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 4. – 2006
740146
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвып. – Москва, 2002-
№ 5/6 : Социальные вопросы. – 2006
740147
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 7. – 2006
740148
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 8. – 2006
740149
   Молодые в библиотечном деле : профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9/10 : Сибирь. – 2006
740150
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11. – 2006
740151
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 12. – 2006
740152
  Меркушин В.И. Молодые гвардейцы пятелтки / В.И. Меркушин, В.К. Чантурин. – М., 1975. – 64с.
740153
   Молодые геосинклинали Тихоокеанского пояса, их вулканогенные и рудные формации. – Москва : Наука, 1978. – 178с.
740154
   Молодые герои-защитники Ленинграда. – Л., 1964. – 40с.
740155
   Молодые гидротермально изменённые породы и минералы Камчатки и Курильских островов. – М., 1969. – 192с.
740156
   Молодые годами, зрелые духом. – Рязань, 1963. – 64с.
740157
  Недосекин Р.К. Молодые годы / Р.К. Недосекин. – Калинин, 1954. – 96с.
740158
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1957. – 683с.
740159
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Минск, 1983. – 524с.
740160
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1988. – 637с.
740161
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Волгоград, 1989. – 575с.
740162
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1990. – 589с.
740163
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1991. – 589с.
740164
  Михайлов М.М. Молодые годы ленинградского балета / М.М. Михайлов. – Л., 1978. – 150с.
740165
  Фатов Н.Н. Молодые годы Леонида Андреева : По неизданным письмам, воспоминаниям и документам / Н.Н. Фатов. – Москва : [Земля и фабрика], 1924. – 336 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. табл. ил.
740166
  Груздев И.А. Молодые годы Максима Горького по его рассказам / И.А. Груздев. – Ленинград : Детская литература, 1954. – 176с. – (Школьная библиотека)
740167
  Демченко А.А. Молодые годы Н.Чернышевского / А.А. Демченко. – Саратов, 1989. – 238с.
740168
   Молодые годы С.В. Рахманинова. – Л.-М., 1949. – 188с.
740169
  Хентова С.М. Молодые годы Шостаковича. / С.М. Хентова. – Л.-М.
1. – 1974. – 333с.
740170
   Молодые голоса. – Смоленск, 1948. – 64с.
740171
   Молодые голоса. – Калуга, 1949. – 98с.
740172
   Молодые голоса. – Ярославль, 1950. – 44с.
740173
   Молодые голоса. – Свердловск, 1951. – 152с.
740174
   Молодые голоса. – Чкалов, 1951. – 32с.
740175
   Молодые голоса. – Куйбышев, 1952. – 84с.
740176
   Молодые голоса. – Краснодар, 1952. – 70с.
740177
   Молодые голоса. – Ижевск, 1954. – 60с.
740178
   Молодые голоса. – Улан-Удэ, 1954. – 115с.
740179
   Молодые голоса. – Тбилиси, 1955. – 54с.
740180
   Молодые голоса. – Нальчик, 1957. – 127с.
740181
   Молодые голоса. – Ростов, 1959. – 96с.
740182
   Молодые голоса. – Алма-Ата, 1960. – 72с.
740183
   Молодые голоса. – Симферополь, 1966. – 135с.
740184
  Баранова Г.И. Молодые голоса / Г.И. Баранова. – М, 1966. – 128с.
740185
   Молодые голоса. – М., 1968. – 43с.
740186
   Молодые голоса. – Смоленск, 1969. – 32с.
740187
   Молодые голоса. – Л., 1969. – 64с.
740188
   Молодые голоса. – Петрозаводск, 1977. – 103с.
740189
   Молодые голоса. – М., 1981. – 542с.
740190
  Суичмезов А.М. Молодые города Дона / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1972. – 294с.
740191
  Поздняков Э.А. Молодые государства Азии и Африки в ООН. / Э.А. Поздняков. – М, 1971. – 149с.
740192
   Молодые государства Карибского бассейна. – М., 1981. – 179с.
740193
  Хантер Эван Молодые дикари. / Хантер Эван. – М., 1990. – 192с.
740194
   Молодые живописцы 70-х годов. – Москва, 1979. – 40с.
740195
  Куашев Б.И. Молодые журавли : стихи и поэма / Б.И. Куашев; пер. с ккабард. – Нальчик : Эльбрус, 1971. – 128 с.
740196
   Молодые звёздные комплексы. Астроклимат. – Ташкент : Фан, 1972. – 180 с.
740197
  Холопов П.Н. Молодые и возникающие звездные скопления / П.Н. Холопов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
740198
  Терез Постел Молодые и лишенные норм: идеологическое рекрутирование западных экстремистов Аль-Каидой // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2013. – T. 12, № 4. – С. 113-134. – ISSN 1812-1101
740199
  Кугель С.А. Молодые инженеры. / С.А. Кугель, О.М. Никандров. – М., 1971. – 207с.
740200
  Соловьев С.П. Молодые интрузии и контактовый метаморфизм рудоносного района Тырны-ауз / С.П. Соловьев. – М.-Л., 1940. – 161с.
740201
   Молодые исследователи. – Ленинград, 1936. – 124 с.
740202
  Пельрен И. Молодые кабаны. / И. Пельрен. – Л, 1970. – 120с.
740203
  Алтухова Г.А. Молодые кадры - будущее современной библиотеки // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 4 (387). – С. 69-73. – ISSN 0869-6020


  Рецензія на кн.: Захаренко М.П. Молодые кадры современной библиотеки: организационно-управленческий подход : науч.-практ. пособие / М.П. Захаренко ; предисл. Ю.Н.Столярова. - СПб. : Профессия, 2013. - 238 с.
740204
  Абасова Э.Г. Молодые композиторы Азербайджана : [справочник] / Абасова Э.Г. ; Союз советских композиторов АзССР. – Баку : Аздетгиз, 1961. – 72 с. : ил.
740205
  Волков С.М. Молодые композиторы Ленинграда / С.М. Волков. – Ленинград-Москва, 1971. – 104с.
740206
  Бек А.А. Молодые люди / А.А. Бек, Н.В. Лойко. – Москва, 1954. – 343с.
740207
  Арзамасцева А Молодые люди / А Арзамасцева, Л. Савельев. – Рига, 1954. – 24с.
740208
  Эрлих А.И. Молодые люди / А.И. Эрлих. – М, 1958. – 356с.
740209
  Эрлих А.И. Молодые люди / А.И. Эрлих. – М, 1967. – 536с.
740210
   Молодые люди. – Алма-Ата, 1971. – 192с.
740211
  Черноскулов А.Т. Молодые люди / А.Т. Черноскулов. – М, 1975. – 343с.
740212
  Яковлев В.Ф. Молодые люди в браке / В.Ф. Яковлев. – М, 1983. – 48с.
740213
  Смеляков Я.В. Молодые люди. / Я.В. Смеляков. – М., 1968. – 55с.
740214
  Шоу И. Молодые львы / И. Шоу. – Москва, 1962. – 623с.
740215
  Шоу И. Молодые львы / И. Шоу. – Москва, 1966. – 623с.
740216
  Шоу И. Молодые львы / И. Шоу. – Кишинев, 1988. – 702с.
740217
   Молодые мастера декоративного искусства. – Л., 1959. – 96с.
740218
   Молодые мастера искусства. – М.-Л., 1938. – 380с.
740219
   Молодые мастера Эстонии. – Таллин, 1985. – 52с.
740220
  Слезин А.А. Молодые меньшевики: государственно-правовые взгляды и историческая судьба // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 31-33. – ISSN 1812-3805
740221
   Молодые московские художники. – М., 1988. – 12с.
740222
   Молодые музыканты. – М.-Л., 1949. – 136с.
740223
   Молодые мы. – М., 1966. – 303с.
740224
   Молодые новаторы = Рассказы об опыте молодых стахановцев Ленинграда. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1947. – 84 с.
740225
  Виноградова Татьяна Валентиновна Молодые о библиотечном деле : чем их привлечь и как удержать? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 20-22. – ISSN 1727-4893


  Быстрое старение библиотечных коллективов вызывает тревогу. Мало молодых кадров и в библиотеках Пермского края. Еще меньше оснований для оптимизма. Вряд ли удастся ответить на три вечных русских вопроса: кто в этом виноват? с чего начать? что делать? ...
740226
   Молодые о молодых. – М, 1974. – 351с.
740227
   Молодые о молодых. – М. : Молодая гвардия, 1976. – 223 с.
740228
   Молодые о молодых. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 270 с.
740229
   Молодые о молодых. – М., 1981. – 255с.
740230
   Молодые орденоносцы. – М., 1935. – 188с.
740231
  Корнеев А.И. Молодые партизаны Смоленщины. / А.И. Корнеев. – Смоленск, 1946. – 102с.
740232
  Борисов С. Молодые патриоты : [Очерки о боевой работе молодежи в годы гражд. войны и юношеские годы вождей большевист. партии В. И. Ленина, И. В. Сталина и их соратников] / С. Борисов. – Москва : Гос воениздат, 1938. – 40 с.
740233
  Юлина Э.И. Молодые певцы Ленинграда / Э.И. Юлина. – Л., 1968. – 48с.
740234
   Молодые писатели в ГДР. – Берлин, 1957. – 31с.
740235
   Молодые платформы и их нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1975. – 194с.
740236
  Чочиа Н.Г. Молодые плиты СССР в связи с их нефтегазоносностью. / Н.Г. Чочиа. – Л., 1982. – 62с.
740237
  Дружинин И.А. Молодые побеги. / И.А. Дружинин. – М, 1964. – 146с.
740238
   Молодые поэты арабских стран. – М., 1965. – 152с.
740239
   Молодые поэты Белоруссии. – М., 1979. – 143с.
740240
   Молодые поэты Болгарии. – М., 1959. – 152с.
740241
   Молодые поэты Болгарии. – М., 1968. – 190с.
740242
   Молодые поэты Венгрии. – М., 1972. – 151с.
740243
   Молодые поэты Грузии. – Тбилиси, 1951. – 118с.
740244
   Молодые поэты Закавказья. – М., 1981. – 207с.
740245
   Молодые поэты Индии. – М., 1960. – 160с.
740246
   Молодые поэты Индонезии. – М., 1965. – 134с.
740247
   Молодые поэты Испании. – М., 1975. – 96с.
740248
   Молодые поэты Кипра. – М., 1971. – 136с.
740249
   Молодые поэты Кубы. – М., 1963. – 104с.
740250
   Молодые поэты Ленинграда. – М., 1984. – 223с.
740251
   Молодые поэты Молдавии. – М., 1977. – 111с.
740252
   Молодые поэты Монголии. – М., 1973. – 143с.
740253
   Молодые поэты Москвы. – М., 1983. – 255с.
740254
   Молодые поэты Объединённой Арабской Республики. – М., 1968. – 112с.
740255
   Молодые поэты Прибалтики. – М., 1979. – 175с.
740256
   Молодые поэты Румынии. – М., 1966. – 167с.
740257
   Молодые поэты Северной Осетии. – М., 1952. – 112с.
740258
   Молодые поэты Средней Азии. – М., 1982. – 240с.
740259
   Молодые поэты Турции. – М., 1974. – 111с.
740260
   Молодые поэты Украины. – М., 1980. – 175с.
740261
   Молодые поэты Украины. – М., 1989. – 158с.
740262
   Молодые поэты Югославии. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 159с. – (Молодые поэты мира)
740263
  Кистяковский А.Ф. Молодые преступники и учереждения для их исправления, с обозрением русских учереждений / [соч.] А.Ф. Кистяковского, орд. проф. в ун-те Св. Владимира, доктора угол. права. – Киев : В университетской тип. (И.И. Завадзкого), 1878. – III, 213, X с. – На л. 2 после тит.: Посвящаю Родителю моему в день пятидесятилетнего юбилея пастырского его служения с чувством глубочайшей благдарности
740264
   Молодые разные. – Ростов -на-Дону, 1963. – 311с.
740265
  Лотис Т.И. Молодые режиссеры советского кино / Т.И. Лотис. – М., 1981. – 47с.
740266
   Молодые режиссёры советского кино. – Л., 1962. – 386с.
740267
  Пасынков Л. Молодые рыбаки. / Л. Пасынков. – М., 1931. – 239с.
740268
  Демьянов И И. Молодые сады / И И. Демьянов, . – Л., 1954. – 68с.
740269
  Шифман С.Г. Молодые связисты / С.Г. Шифман. – М, 1956. – 456с.
740270
  Ржаницына Л.С. Молодые семьи с детьми: кто такие, как живут, чего хотят // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3 (323 ). – С. 85-94. – ISSN 0132-1625
740271
   Молодые силы. – Новосибирск, 1951. – 187с.
740272
   Молодые силы. – Новосибирск
3. – 1954. – 176с.
740273
   Молодые советские художники. – М., 1979. – 174с.
740274
   Молодые советские художники. – М., 1982. – 168с.
740275
  Макаренко Т.С. Молодые специалисты библиотек: инициативная деятельность и профессиональные коммуникации // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. б-ка". – Москва, 2011. – № 2 (22). – С. 205


  Анализ положения в кадровом молодежном секторе библиотечной сферы на современном этапе.Опыт российских библиотек.
740276
  Братищенко Д.В. Молодые специалисты и рынок труда: требования при приеме на работу // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 169-171. – ISSN 1993-3541


  Приводятся результаты экспертного опроса, проведенного в Иркутской области в 2009 г., и рассматриваются статистические данные о распространенности предъявления работодателями к соискателям требований о наличии диплома вуза и трудового стажа. The ...
740277
  Захаренко М.П. Молодые специалисты как особая социальная группа трудовых ресурсов библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 116-120. – ISSN 0869-608Х
740278
  Захаренко М.П. Молодые специалисты как особая социальная группа трудовых ресурсов библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 118-124. – ISSN 0869-608Х
740279
  Зубок Ю.А. Молодые специалисты: подготовка и востребованность на рынке труда / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 5 (373). – С. 114-122. – ISSN 0132-1625


  Критерием эффективности подготовки и использования высококвалифицированных кадров на рынке труда является соответствие выполняемой ими работы и специальности, приобретенной в вузе. За последние десятилетия доля выпускников вузов, работающих по ...
740280
  Асеев Н.Н. Молодые стихи / Н.Н. Асеев. – Москва, 1928. – 90с.
740281
  Дрозденко В.И. Молодые строители коммунизма. / В.И. Дрозденко. – М., 1957. – 118с.
740282
  Цветков Л.А. Молодые строители социалистической промышленности / Л.А. Цветков. – М.-Л., 1930. – 64с.
740283
  Карчевцев О.А. Молодые строят коммунизм. / О.А. Карчевцев. – Л., 1972. – 20с.
740284
  Мещеряков Ю.А. Молодые тектонические движения и эрозионно-аккумулятивные процессы Северо-западной части Русской равнины / Ю.А. Мещеряков. – М, 1961. – 88с.
740285
   Молодые Ульяновцы в боях за Родину. – Ульяновск, 1947. – 63с.
740286
   Молодые учёные-научно-техническому прогрессу. – Ростов -на-Дону, 1973. – 207с.
740287
   Молодые учёные-научно-техническому прогрессу. – Ростов -на-Дону, 1974. – 75с.
740288
   Молодые учёные. – Душанбе, 1980. – 205с.
740289
   Молодые учёные вузов г. Иркутска в 11 пятилетке. – Иркутск, 1983. – 96с.
740290
   Молодые учёные и специалисты Кузбасса в 10 пятилетке. – Кемерово, 1981. – 208с.
740291
   Молодые учёные и специалисты народному хозяйству. – Томск, 1983. – 187с.
740292
   Молодые ученые и специалисты Томской области в девятой пятилетке : Тезисы докладов научно-практической конференции. – Томск
Секция радиофизики и оптики. – 1975. – 185 с.
740293
   Молодые учёные и специалисты Томской области в девятой пятилетке. – Томск, 1975. – 110с.
740294
  Михайлова Т.В. Молодые ученые и специалисты: кадры, информация и инновации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 9. – С. 39-43. – ISSN 1726-667Х


  Беседа за круглым столом членов Совета ректоров высших учебных зведений и Совета молодых ученых и специалистов Чувашской Республики. Раскрывается деятельность молодежного общественного объединения за прошедший учебный год.
740295
   Молодые учёные и студенты-науке. – Кемерово, 1989. – 190с.
740296
   Молодые учёные и студенты Алтайского университета науке и производству. – Барнаул, 1978. – 59с.
740297
   Молодые учёные Московского университета. – М., 1980. – 56с.
740298
  Максимова М. Молодые ученые об интеграции в глобализирующемся мире : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 97-105. – ISSN 0131-2227
740299
   Молодые ученые Харьковщины - 2007 : программа и материалы конференции молодых ученых, 21 апреля 2007 года. – Харьков : НУА, 2007. – 92с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-57-3
740300
   Молодые ученые Харьковщины - 2008 : программа и материалы конференции молодых ученых, 19 апреля 2008 года / МОНУ; Харьковская обл. гос. администрация.Совет ректоров Харьковского региона. Народная украинская академия ; ред.коллегия.: В.И. Астахова и др. – Харьков : НУА, 2008. – 148с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-74-0
740301
   Молодые ученые Харьковщины - 2009 : программа и материалы конференции 18 апреля 2009 года / МОН Украины ; Гл. упр. образ. и науки Харьк. обл. гос. администрации ; Харьк. обл. научно-метод. Ин.т непрерывного образования : Народная украинская академия ; [ ред. кол.: В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : НУА, 2009. – 172 с. – (День науки в НУА)
740302
   Молодые филологи Беларуси - 96 : Сборник статей. – Минск : Красико- принт, 1997. – 94с. – ISBN 985-6261-19-8
740303
   Молодые хозяева земли. – Иваново, 1958. – 299с.
740304
   Молодые художники Белоруссии. Каталог выставки. – М., 1989. – 127с.
740305
   Молодые художники ГДР Каталог. – М., 1963. – 19с.
740306
   Молодые художники ГДР. Каталог выставки. – М., 1966. – 21с.
740307
   Молодые художники Закавказья. – М., 1959. – 85с.
740308
  Костин В.И. Молодые художники и проблемы советской живописи / В.И. Костин. – М.-Л., 1940. – 79с.
740309
  Копбосинова Р. Молодые художники Казахстана. / Р. Копбосинова. – Алма-Ата, 1972. – 47с.
740310
   Молодые художники Киргизии. – Москва, 1979. – 95с.
740311
   Молодые художники Киргизии. Каталог выставки. – М., 1975. – 22с.
740312
   Молодые художники Молдавии. Каталог выставки. – М., 1979. – 38с.
740313
   Молодые художники Монголии. Каталог выставки. – М., 1976. – 6с.
740314
   Молодые художники Москвы. – М., 1957. – 127с.
740315
   Молодые художники Москвы. – Ленинград, 1963. – 8с.
740316
   Молодые художники о Родине. – М., 1985. – 199с.
740317
   Молодые художники советского театра. – М., 1983. – 63с.
740318
   Молодые художники Таджикистана. – М., 1981. – 38с.
740319
  Березкин В.И. Молодые художники театра / В.И. Березкин. – М, 1981. – 56с.
740320
   Молодые художники Узбекистана. – Ташкент, 1977. – 94с.
740321
   Молодые художники Украины. – Москва, 1985. – 63с.
740322
   Молодые художники, окончившие творческие мастерские Академии художеств СССР. – М., 1969. – 32с.
740323
   Молодые художники. Таджикистан. – Москва, 1987. – 143с.
740324
  Алимбаев А.А. Молодым - атеистическую убежденность / А.А. Алимбаев. – Москва, 1980. – 55с.
740325
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – 3-е изд., доп. – М., 1978. – 736с.
740326
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – 2-е доп. изд. – М., 1978. – 527с.
740327
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – М.
2. – 1982. – 1-400с.
740328
   Молодым безбожникам. – М., 1924. – 285с.
740329
  Коберидзе К. Молодым борцам / К. Коберидзе. – М., 1952. – 72с.
740330
  Кронов А.Ф. Молодым избирателям о равноправии / А.Ф. Кронов. – М, 1937. – с.
740331
  Паршин С.А. Молодым любителям авиационной и ракетной техники / С.А. Паршин. – М., 1974. – 43с.
740332
  Паршин С.А. Молодым любителям телевидения, звукозаписи и электромузыкальных инструментов / С.А. Паршин. – М., 1974. – 40с.
740333
   Молодым наследовать мир. – М., 1968. – 240с.
740334
  Теплицкий А.Х. Молодым новааторам об изобретательстве и рационализации / А.Х. Теплицкий. – Киев, 1980. – 111с.
740335
  Теплицкий А.Х. Молодым новаторам об изобретательстве и рационализации / А.Х. Теплицкий. – 2-е испр. доп. – Киев, 1987. – 104с.
740336
  Марчук Г.И. Молодым о науке / Г.И. Марчук. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 302с.
740337
  Долматовский Е.А. Молодым поэтам / Е.А. Долматовский. – М., 1981. – 127с.
740338
  Паршин С.А. Молодым радиолюбителям / С.А. Паршин. – М., 1974. – 86с.
740339
  Шимулис П.А. Молодым родителям : Справочник / П.А. Шимулис, А.А. Винграс; Пер. с литовск. Э.Артисюк. – Москва-Каунас : Квадрат-Аиета, 1992. – 347с.
740340
  Кичина И.А. Молодым родителям о воспитании / И.А. Кичина. – Свердовск, 1976. – 105 с.
740341
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – Изд. 2-е, доп. – М., 1974. – 118с.
740342
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 3-е изд., перераб и доп. – М., 1979. – 167с.
740343
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1988. – 172с.
740344
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 2-е изд. – Бишкек, 1991. – 219с.
740345
  Ворожейкин Е.М. Молодым супругам о браке и семье, правах и обязанностях / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1975. – 110 с.
740346
  Барвінок Г. Молодыча боротьба [Молодича боротьба] / Г. Барвинок. – Санкт-Петербург : Тип. штаба отд. коpпуса жандаpмов, 1899. – [2], 19 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Благотвоpительное общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 3)
740347
  Сорока Б.М. Молодята : повість / Б.М. Сорока. – Київ : Молодь, 1957. – 138 с.
740348
  Серіщев Я.М. Молодь - активна сила в боротьбі за комунізм / Я.М. Серіщев. – К., 1975. – 143с.
740349
  Гуць М.І. Молодь - головний стратегічний резерв економічної реформи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.85-90
740350
  Беляєва Т.Є. Молодь - майбутнє планети : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Т.Є. Беляєва. – Київ, 1983. – 32с.
740351
  Ющенко В. Молодь - на боці правди // Без цензури, 2004


  [Виступ канд. на пост Президента України на Студент. вічі 16 жовт. 2004 р. Київ, Контрактова площа]
740352
  Нгуєн Хоанг Ань. Молодь в системі соціально-економічного розвитку країни (із досвіду В"єтнаму) / Нгуєн Хоанг Ань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 209-211. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
740353
   Молодь в умовах становлення Незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні / [С.Ю. Аксьонова та ін. ; редкол.: О.В. Бєлишев (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики. – Київ, 2012. – 314, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-05-4
740354
  Білоусова Н. Молодь взялася за агітацію енергозбереження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 лютого (№ 35). – С. 2


  Роботи семи українських студентів ляжуть у основу соціальної реклами...
740355
  Шайхалієва Ю. Молодь за ЄС / Ю. Шайхалієва, А. Кучухідзе // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  В приміщенні комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності студенти КНУ імені Т. Шевченка та "Всеукраїнська Асамблея молоді" провели круглий стіл з питань відносин Україна - ЄС у контексті підписання Угоди про асоціацію.
740356
   Молодь за Україну в Об"єднаній Європі та НАТО : За результатами реалізації проекту "Майбутнє України в Об"єднаній Європі: роль молоді в реалізації її євроінтеграційних устремлінь": [за матеріалами конференції, що проходила 12-14 серпня 2006 р. в смт. Сонячногірське АР Крим]. – Київ, 2006. – 130с.
740357
  Твердохліб В.Ю. Молодь Західної України у боротбі за возз"єднання. 1919-1939 / В.Ю. Твердохліб. – Львів, 1983. – 134с.
740358
   Молодь змінює світ! [Електронний ресурс] : [збірка пісень] / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ГроЛіс, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) : іл. – На етикетці: 50-ТНЕУ Тернопільський національний економічний університет 1966-2016. - Заголовок з етикетки диску


  Зміст: 1. Ода ТНЕУ; 2. Ми-українці; 3. Молитва; 4. Отвіться, дзвони; 5. Я горда тим, що українка; 6. Лицарі України; 7. Віримо в краще; 8. Україні; 9. Моя сорочка-вишиванка; 19. Моя земля; 11. Зелен-гай; 12. Веснянки; 13. Любов твоя, ...
740359
  Мигович І.І. Молодь і атеїзм / І.І. Мигович. – Київ, 1972. – 48с.
740360
  Багмет М.С. Молодь і відродження національної самосвідомості / М.С. Багмет. – К., 1992. – 162с.
740361
  Ніколаєнко Р. Молодь і державна мова // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 31 березня (№ 65-66). – С. 3


  Інститут журналістики, Товариство української мови КНУ імені Тараса Шевченка провели VI Міжвузівську науково-практичну конференцію "Молодь і державна мова", присвячену проблемам функціонування, розвитку української мови і мовної політики в Україні. Зі ...
740362
   Молодь і дозвілля. – К., 1994. – 125с.
740363
  Тараненко Г.Г. Молодь і євроінтеграційні імперативи України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 258-267
740364
   Молодь і закон. – Київ
1. – 1992. – 60с.
740365
   Молодь і закон. – Київ
2. – 1992. – 49с.
740366
  Косенко Г.І. Молодь і ідеологічна боротьба на сучасному етапі. / Г.І. Косенко, І.І. Литвинець. – К., 1970. – 32с.
740367
  Булатецький Ю.Ю. Молодь і міжнародна політика. / Ю.Ю. Булатецький. – К., 1973. – 179с.
740368
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
740369
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
740370
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
740371
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 5. – 2004
740372
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 6. – 2004
740373
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 7. – 2004
740374
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 8. – 2004
740375
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 9. – 2004
740376
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу, 2000-
№ 10. – 2004
740377
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 11. – 2004
740378
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 12 спецвипуск : Бізнес-кредит. – 2004
740379
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 1. – 2005
740380
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 2. – 2005
740381
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 3. – 2005
740382
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 4. – 2005
740383
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 6. – 2005
740384
  Гребенюк Л.І. Молодь і політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 199-201. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про розробку та захист колективного проекту "Молодь і політика" учнями Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
740385
  Бакалюк О. Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту / О. Бакалюк, Н. Олійник // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 70-95. – ISSN 1810-2131
740386
  Кульпінський В.Л. Молодь і Ради / В.Л. Кульпінський. – К., 1983. – 33с.
740387
  Номеровський П.Я. Молодь і радянське суспільство / П.Я. Номеровський. – Київ, 1968. – 93с.
740388
   Молодь і радянський закон. – К., 1972. – 120с.
740389
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 11 (94), листопад. – 2012
740390
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 12 (95), грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740391
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 1 (96), січень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740392
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 2 (97), лютий. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740393
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 3 (98), березень. – 2013. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740394
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 4 (99), квітень. – 2013. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740395
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 5 (100), травень. – 2013. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740396
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 6 (101), червень. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740397
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 7 (102), липень. – 2013. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740398
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (103), серпень. – 2013. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740399
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (104), вересень. – 2013. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740400
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (105), жовтень. – 2013. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740401
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (106), листопад. – 2013. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740402
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (107), грудень. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740403
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (108), січень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740404
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (109), лютий. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740405
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (110), березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740406
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (111), квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740407
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (112), травень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740408
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (113), червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740409
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (114), липень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740410
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (115), серпень. – 2014. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740411
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (116), вересень. – 2014. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740412
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (117), жовтень. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740413
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (118), листопад. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740414
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (119), грудень. – 2014. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740415
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (120), січень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740416
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (121), лютий. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740417
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (122), березень. – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740418
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (123), квітень. – 2015. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740419
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (124), травень. – 2015. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740420
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (125), червень. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740421
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (126), липень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740422
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (127), серпень. – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740423
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (128), вересень. – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740424
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (129), жовтень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740425
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (130), листопад. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740426
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (131), грудень. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740427
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (132), січень. – 2016. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740428
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (133), лютий. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740429
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (134), березень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740430
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (135), квітень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740431
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (136), травень. – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740432
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (137), червень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740433
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (138), липень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740434
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (139), серпень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740435
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (140), вересень. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740436
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (141), жовтень. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740437
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11/12 (142/143), листопад - грудень. – 2016. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740438
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (144), січень. – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740439
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (145), лютий. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740440
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (146), березень. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740441
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (147), квітень. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740442
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (148), травень. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740443
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (149), червень. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740444
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (150), липень. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740445
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (151), серпень. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740446
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (152), вересень. – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740447
  Марушкевич А. Молодь і рідна українська мова: актуальні погляди Івана Огієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Розкриваються актуальні погляди Івана Огієнка щодо володіння молоді українською мовою. Звертається увага на якості, які формуються у молодих людей засобами рідної мови. Аналізуються рідномовні обов"язки окремих категорій фахівців. Наголошується на ...
740448
  Мудрак Л. Молодь і Слово // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 3


  Звіт за (березень - грудень 2015 р.) Лесі Мудрак, секретаря НСПУ з роботи з молодими авторами.
740449
   Молодь і суспільний прогрес. – К., 1970. – 263с.
740450
  Жданова І.А. Молодь і толерантність у сучасній Україні ( національно-етнічний аспект ) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 120-129
740451
  Гайдабура В. Молодь іде за людьми жертовної вдачі (Лідія Крушельницька та Студія Мистецького Слова в Нью-Йорку) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 100-104. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
740452
  Міщук Н.В. Молодь на ринку праці України: проблеми зайнятості та конкурентоспроможності // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 60-64. – ISSN 2078-5860
740453
  Зоська Я.В. Молодь на ринку праці України: технології працевлаштування / Я.В. Зоська, Л.О. Скідін // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 35-38
740454
   Молодь на стадіони!. – К., 1963. – 122с.
740455
  Шманько Г.І. Молодь нової Угорщини / Г.І. Шманько. – К, 1967. – 90с.
740456
  Миколюк О. Молодь обирає військові професії. Держава майже удвічі збільшила замовлення на підготовку таких фахівців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 163). – С. 8


  61 військовий, який отримав поранення в АТО, вступив на заочну форму навчання за цивільними спеціальностями. Зокрема, це Харківський ун-т повітряних сил, Академія сухопутних війск, Військовий інститут КНУ ім.Т Шевченка та інш.
740457
  Магерамов Ч.М. Молодь осетровых Среднего Каспия и осетровое хозяйство бассейна : Автореф... канд. биолнаук: / Магерамов Ч. М.; АН АзССР, От-ние биол. наук, Объе. сов. – Баку, 1967. – 23л.
740458
   Молодь планети в боротьбі за мир, дружбу і солідарність. – К., 1987. – 108с.
740459
  Поціпух О. Молодь прагне саморозвитку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 червня (№ 110/111)


  Стаття студентки факультету видавничої справи та редагування КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики "Дня".
740460
  Соловйова К. Молодь прагне саморозвитку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 червня (№ 110/111)


  Стаття студентки факультету реклами та зв"язків із громадськістю КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики "Дня".
740461
  Решетов П.М. Молодь робить вибір: Становище і боротьба молоді капіталістичніх країн Заходу проти імперіалізму, за мир, демократію і соціальний прогрес. / П.М. Решетов. – К., 1980. – 105с.
740462
  Федоров Г.Т. Молодь та ідеологічна боротьба / Г.Т. Федоров. – Київ, 1981. – 48с.
740463
  Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії : метод. посібник / О.В. Петрунько ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 83, [1] с. – Бібліогр.: с. 79-83. – ISBN 978-966-189-217-9
740464
  Скаржинська В. Молодь у боротьбі за соціалізм. / В. Скаржинська. – К., 1948. – 52с.
740465
   Молодь у борьбі проти фашизму і війни. – К., 1938. – 189с.
740466
  Голубєва І.Є. Молодь у відтворенні населення: теоретико-методичні підходи дослідження // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 140-145
740467
  Михальченко І. Молодь у Європі. Як заохочується активне суспільне життя? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 5 : фото


  22 жовтня 2015 року у Києві відбулася міжнародна конференція з розвитку громадянської активності молоді. Конференція є заключним етапом Двостороннього Литовсько-Українського проекту співпраці "Формула активного громадянина Європи" (розвиток ...
740468
   Молодь у науці [КНУТШ] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 22 : цв.фото.
740469
  Сопілко І.М. Молодь у юридичній науці / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 194-199. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061


  У статті узагальнені результати Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки «Молодіжний науковий юридичний форум». Автори проаналізували головні результати наукових досліджень молодих вчених і студентів, вивчили участь молодих правників ...
740470
   Молодь України. – К., 1993. – 105с.
740471
   Молодь України. – Київ, 1993. – 199с.
740472
   Молодь України. – Київ, 2000
740473
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
1 лютого (№ 12). – 2000. – 4 с.
740474
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
2 березня. – 2000. – 4 с.
740475
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
4 лютого (№ 14). – 2000. – 4 с.
740476
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
8 червня (№ 72). – 2000. – 4 с.
740477
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
10 лютого (№ 16). – 2000. – 4 с.
740478
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
11 квітня (№ 46). – 2000. – 4 с.
740479
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
18 січня (№ 5). – 2000. – 4 с.
740480
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
21 вересня (№ 120). – 2000. – 4 с.
740481
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
30 березня (№ 40). – 2000. – 4 с.
740482
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 1. – 2001
740483
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 2. – 2001
740484
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 3. – 2001
740485
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 4. – 2001
740486
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 5-6. – 2001
740487
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 7. – 2001
740488
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 8. – 2001
740489
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 9. – 2001
740490
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 10. – 2001
740491
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 11. – 2001
740492
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 12-13. – 2001
740493
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 14. – 2001
740494
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 15. – 2001
740495
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 16. – 2001
740496
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 17. – 2001
740497
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 18. – 2001
740498
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 19-20. – 2001
740499
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 21. – 2001
740500
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 22. – 2001
740501
   Молодь України. – Київ, 1925-
12 грудня (№ 37/38). – 2014. – 8 с.
740502
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 листопада (№ 33/34). – 2014. – 8 с.
740503
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 березня (№ 7/8). – 2014. – 8 с.
740504
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 лютого (№ 3/4). – 2014. – 8 с.
740505
   Молодь України. – Київ, 1925-
27 червня (№ 19/20). – 2014. – 8 с.
740506
   Молодь України. – Київ, 1925-
28 березня (№ 9/10). – 2014. – 8 с.
740507
   Молодь України. – Київ, 1925-
10 липня (№ 27/28). – 2015. – 8 с.
740508
   Молодь України. – Київ, 1925-
11 вересня (№ 35/36). – 2015. – 8 с.
740509
   Молодь України. – Київ, 1925-
25 вересня (№ 37/38). – 2015. – 8 с.
740510
   Молодь України. – Київ, 1925-
30 січня (№ 3/4). – 2015. – 8 с.
740511
  Паніна Н. Молодь України : структура цінностей , соціальне самопочуття та морально-психологічний стан за умов тотальної аномії. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – с5-26.
740512
   Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві : Збірник матеріалів Конгресу української молоді. Київ, 26-28 травня 1997 року. – Київ : Столиця, 1997. – 204с. – ISBN 966-95142-5-8
740513
  Самойленко В. Молодь України на світовій арені: сучасний стан і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 172-174
740514
   Молодь України у дзеркалі соціології. – Київ, 2001. – 210с. – ISBN 966-7902-09-9
740515
   Молодь України: від освіти до праці / Світлана Оксамитна [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2010. – 204 с. : табл. – ISBN 978-966-2410-09-9
740516
   Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв"язання : збірник наукових публікацій. – Київ, 1992-
Вип. 5 : Збірник наукових публікацій УкрНДІ проблем молоді за підсумками виконання наукових програм і проектів у 1995 році. – 1996
740517
   Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв"язання : збірник наукових публікацій. – Київ, 1992-. – ISBN 966-7530-13-2
Вип. 7 : Збірник наукових публікацій за підсумками виконаних наукових програм і проектів у 1997 році. – 1998
740518
  Мотрук С.М. Молодь Чехословаччини в рік 60-річчя Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 72-78. – (Історичні науки ; Вип. 29)
740519
  Качура І. Молодь як аудиторія ЗМІ // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 306-307
740520
  Керц О.І. Молодь як сегмент цільової аудиторі католицької періодики незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 21-25


  Досліджено особливості представлення молоді та її проблем на шпальтах римо-католицьких мас-медіа України. The peculiarities of youth presentation and their problems covered by the Catholic mass media of Ukraine are researched. Исследованы особенности ...
740521
  Бондаренко М.К. Молодь як цільова група рекламних стратегій // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ" : 1-3 квіт. 2009 р. / "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 261-262
740522
  Ємчук Ф І. Жмарьов Молодь, на весла! / Ф І. Жмарьов Ємчук. – К., 1966. – 135с.
740523
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 1. – 2004. – 404с.
740524
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2004. – 336с.
740525
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2004. – 323с.
740526
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т.4. – 2004. – 288с.
740527
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 5. – 2004. – 244с.
740528
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т.7. – 2004. – 271с.
740529
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, [12-13 травня 2005 р.: у 6-ти томах]. – Київ : Європейський університет
Т. 1. – 2005. – 361с.
740530
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 травня 2005 р.: у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2005. – 241с.
740531
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 травня 2005 р.: у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2005. – 349с.
740532
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (12-13 травня 2005 р.): у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 6. – 2005. – 408с.
740533
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т.1(1). – 2006. – 291с.
740534
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 1(2). – 2006. – 264с.
740535
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2006. – 317с.
740536
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2006. – 325с.
740537
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 4. – 2006. – 336с.
740538
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 5. – 2006. – 375с.
740539
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету
Т. 2. – 2010. – 438, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст
740540
  Буяк Б.Б. Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 198-210. – ISBN 978-966-02-4604-1
740541
  Саволайнен В. Молодь: її права та соціальне становлення в сучасній Україні. Нормативне регулювання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... У разі відмови в прийомі на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти з підприємств, установ та організацій стягується штраф у п"ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну таку відмову".
740542
  Славин Н.А. Моложе нас не было / Н.А. Славин. – Симферополь, 1985. – 336с.
740543
  Солодков В.Т. Моложедный экстремизм -- порождение и орудие империализма / В.Т. Солодков. – К., 1988. – 47с.
740544
  Бекет С. Молой : Роман / Самюель Бекет; З франц. пер. П.Таращук. – Київ : Юніверс, 2006. – 256с. – Парал. тит. арк. назва англ. мовою: Molloy. – (Лауреати Нобілевської премії). – ISBN 966-8118-44-8
740545
  Марзоев С.Т. Молок и наковальня: Роман. / С.Т. Марзоев. – М., 1990. – 351с.
740546
  Паламарчук Андрей Молокане из Мексики. Здесь был русский мир / Паламарчук Андрей, Войтенко Анна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Сентябрь. – С. 62-69 : фото
740547
  Каган А.Я. Молоко / А.Я. Каган. – Киев, 1939. – 12 с.
740548
  Губин А.Т. Молоко волчицы / А.Т. Губин. – М, 1975. – 574с.
740549
  Губин А.Т. Молоко волчицы / А.Т. Губин. – М, 1984. – 670с.
740550
  Дашвар Л. Молоко з кров"ю / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-14-0031-2
740551
  Князюк В.К. Молоко з присмаком мигдалю / В.К. Князюк. – К., 1984. – 103с.
740552
  Мауленов С. Молоко земли : лирика / С. Мауленов. – Москва : Правда, 1965. – 32 с.
740553
  Панфилова Н.Е. Молоко и здоровье. / Н.Е. Панфилова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 159с.
740554
  Крылов А.С. Молоковедение. Учебн. пособие для заочн. обучения. / А.С. Крылов. – 2-е изд. – М.-Л., 1931. – 60с.
740555
  Шпренгер Я. Молот ведьм / Я. Шпренгер, Г. Инститорис. – Москва : Просвет, 1992. – 384 с. – ISBN 5-86068-013-9
740556
  Безыменский А.И. Молот и меч / А.И. Безыменский. – М, 1962. – 223с.
740557
   Молот и стих. – М., 1975. – 358с.
740558
  Шумилин Б.Т. Молоткастый, серпастый... / Б.Т. Шумилин. – Москва, 1979. – 128с.
740559
  Мельничук І.Г. Молотків / І.Г. Мельничук. – Львів, 1986. – 47с.
740560
  Помяловский Н.Г. Молотов / Н.Г. Помяловский. – Л-М, 1931. – 232с.
740561
   Молотов В.М.. – Ленинград, 1938. – 16 с.
740562
   Молотов В.М.. – Киев, 1940. – 23 с.
740563
   Молотов В.М.. – Москва, 1940. – 15 с.
740564
  Дедик С.М. Молотовская партийная организация в борьбе за подъем сельского хозяйства в период послевоенной Сталинской пятилетки (1946-1650 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дедик С.М.; Ин-т повышения квалификации преподпвателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 л.
740565
   Молотовский (Пермский) государственный ордена Трудового Красного Знамени театр оперы и балета. – Молотов, 1955. – 92с.
740566
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М., 1949. – 88с.
740567
  Купрін О.І. Молох / О.І. Купрін. – К, 1952. – 104с.
740568
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – Челябинск, 1953. – 80с.
740569
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1973. – 423с.
740570
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1978. – 95с.
740571
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1982. – 95с.
740572
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1985. – 479с.
740573
  Коломейцев Н.В. Молох / Н.В. Коломейцев. – Киев, 2006. – 44с. – У брошурі також: Ковальчук Ю.К. Жрецы Молоха
740574
   Молочко Анатолій Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 82-83
740575
   Молочко Анатолій Миколайович // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2008. – Вип. 13 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – С. 232-233. – ISBN 978-966-455-058-8
740576
   Молочко Анатолій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 161-162 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
740577
   Молочко Анатолій Миколайович // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 182-183


  У 1971 р. закінчив кафедру геодезії і картографії. Кандидатська дисертація «Теорія і методика картографічного дослідження забруднення атмосферного повітря» захищена в 1989 р. Сфера наукових інтересів: тематична картографія, картографічне моделювання, ...
740578
   Молочко Анатолій Миколайович (1948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 91-92. – ISBN 966-95774-3-5
740579
  Евтушенко Е. Молочко для Женечки / беседовал Юрий Володарский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 45-49
740580
   Молочная инженерия: ничего лишнего : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 33 : Фото
740581
  Филиковский С.И. Молочная продуктивность и некоторые показатели углеводно-жировоо обмена при раздаивании коров чернопестрой породы : Автореф... канд. с.-х.наук: / Филиковский С.И.; Львовск. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 20л.
740582
  Вильде Э.Ю. Молочник из Мяєкюлы : роман / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. – Таллинн : Эст. госиздат, 1960. – 194 с.
740583
   Молочников Борис Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 320 : фото
740584
  Гловацька О. Молочні продукти - користь чи шкода? (Методичні рекомендації населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 29-35 : фото
740585
  Романенко І.Н. Молочно-м"ясний радгосп / І.Н. Романенко, І.Ф. Шеремет. – К.-Х., 1940. – 135с.
740586
  Олейник Я.Б. Молочно-промышленный комплекс в зоне влияния крупного города // Проблемы формирования народохозяйственных и территориально-производственных комплексов
740587
  Олейник Я.Б. Молочно-промышленный комплекс в зоне влияния крупного города ( на примере г. Киева) // Проблемы формирования народохозяйственных и территориально-производственных комплексов
740588
   Молочно-фруктовые прохладительные напитки. – К., 1990. – 164с.
740589
   Молочное животноводство в совхозе "Караваево". – М., 1954. – 152с.
740590
  Галиева Р.С. Молочнокислые бактерии - антогонисты Bacillus sentericus, возбудителя картофельной болезни хлеба : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Галиева Р.С.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1973. – 27л.
740591
  Нестеренко О.А. Молочнокислые бактерии в эпифитной микрофлоре растений некоторых областей УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Нестеренко О. А.; АН УССР, Ин-т микробил. и вирусло. – К., 1964. – 21л.
740592
  Квасников Е.И. Молочнокислые бактерии и пути их использования / Е.И. Квасников, О.А. Нестеренко. – Москва : Наука, 1975. – 389 с. : табл., ил. – Библиогр.: 26 назв.
740593
  Подгорский В.С. Молочнокислые бактерии рубца крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: / Подгорский В.С.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Киев, 1967. – 22л.
740594
  Беренц М.Я. Молочные продукты, полезные всем / М.Я. Беренц, В.Н. Козлов. – М, 1981. – 128с.
740595
  Бренц М.Я. Молочные продукты, полезные всем / М.Я. Бренц, В.Н. Козлов. – М, 1989. – 128с.
740596
  Краснова Елена Молочные реки в Белом море. Белые реки в Белом море / Краснова Елена, Ващенко Богдана // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 50 : фото
740597
  Никульшин И.Е. Молочные реки, кисельные берега. / И.Е. Никульшин. – М, 1978. – 221с.
740598
  Леонтьев А. Молочный брат : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 60-64. – ISSN 0130-7673
740599
  Потапова А.В. Молочный зуб дракона Тишки / А.В. Потапова. – К., 1993. – 210с.
740600
  Осипов Е.В. Молочный козел / Е.В. Осипов. – Рязань, 1962. – 96с.
740601
  Тудор С. Молошне божевілля. Патетична повість про Міру, Лі й колектив / С.Й. Тудор. – Львів : Вікна, 1930. – 79 с.
740602
  Супруненко В.П. Молчаливая вода кяриза / В.П. Супруненко. – М., 1987. – 173с.
740603
  Логинов Д. Молчаливая красавица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 77-89


  Биография французской актрисы Катрин Денев.
740604
  Плотников А.Н. Молчаливое море / А.Н. Плотников. – М., 1971. – 199с.
740605
  Плотников А.Н. Молчаливое море / А.Н. Плотников. – М., 1974. – 162с.
740606
  Дейниченко Г.В. Молчаливое семейство : Владыки капиталистического мира / Г.В. Дейниченко. – Москва : Политиздат, 1975. – 48 с.
740607
  Земцова Юлия Молчаливые рыбаки. Мастер рыбалки / Земцова Юлия, Нигге Клаус // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 78-85 : фото. – ISSN 1029-5828
740608
  Новикова А.А. Молчаливые собеседники / А.А. Новикова. – М., 1987. – 205с.
740609
  Таскер П. Молчаливый гром : Роман / Питер Таскер; Пер. с англ. О.А. Фирсова. – Москва : Центрполиграф, 1995. – 286с. – На обл. : Блестящий триллер о современной Японии. – (Мастера). – ISBN 5-7001-0224-2
740610
  Кристи Брайан Молчаливый зоопарк. Вечная жизнь / Кристи Брайан, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 118-135 : фото
740611
  Юдалевич М.И. Молчана / М.И. Юдалевич. – Барнаул., 1967. – 120с.
740612
  Анциферов Н. Молчание - не золото / Н. Анциферов. – Сталино Донбасс, 1960. – 38с.
740613
  Чернов Е.Е. Молчание / Е.Е. Чернов. – Куйбышев, 1967. – 52с.
740614
  Мазурин Г.А. Молчание / Г.А. Мазурин. – Тбилиси, 1971. – 64с.
740615
  Зумакулова Т.М. Молчание : стихи / Т.М. Зумакулова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 199 с.
740616
  Будаков В.В. Молчание / В.В. Будаков. – Воронеж, 1982. – 271с.
740617
  Луганцева Татьяна Игоревна Молчание в тряпочку : Повесть / Татьяна Луганцева. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-06484-2
740618
  Ковалев Д.М. Молчание гроз / Д.М. Ковалев. – Москва, 1964. – 119 с.
740619
  Малева В.Л. Молчание и крик : повести / В.Л. Малева. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1990. – 239 с.
740620
  Малеева В. Молчание и крик. / В. Малеева. – Кишинев, 1974. – 382с.
740621
  Ованесян Р.К. Молчание моря : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1966. – 215 с.
740622
  Веркор Молчание моря / Веркор. – Москва, 1990. – 554с.
740623
  Кожухова О.К. Молчание неба : избранное / О.К. Кожухова. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 479с.
740624
  Острирова Е.С. Молчание опустевших гробниц: древние культуры Западной Мексики / Е.С. Острирова, А.В. Табарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 80-92. – ISSN 0044-748Х
740625
  Полуян П. Молчание пирамид и блеск алмазов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670
740626
  Харрис Т. Молчание ягнят / Т. Харрис. – М, 1993. – 401с.
740627
  Эндо Сюсаку Молчание. Самурай : романы ; пер. с япон. / Сюсаку Эндо. – Москва : Радуга, 1989. – 445 с.
740628
  Неруда П. Молчанье -- не золото / П. Неруда. – Москва, 1972. – 191 с.
740629
  Атанасов Г. Молчат только мертвые / Г. Атанасов. – Москва, 1991. – 139с.
740630
  Гушер А. Молчать и медлить больше нельзя // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0321-5075


  Проблема неврегульованих конфліктів і непризнаних республік в політиці Росії і в пострадянському просторі
740631
  Экхаут Л. Молчать нельзя! / Л. Экхаут. – М., 1966. – 332с.
740632
  Близнец В.С. Молчун / В.С. Близнец. – М, 1978. – 335с.
740633
  Луптаков В.С. Молчун. / В.С. Луптаков. – Ульяновск, 1961. – 30с.
740634
  Чернышев А.И. Молчун. / А.И. Чернышев. – Рига, 1971. – 222с.
740635
  Еловских В.И. Молчунья / В.И. Еловских. – Свердовск, 1964. – 92с.
740636
   Молю прощения: Очерки, рассказы, стихи.. – М., 1990. – 349с.
740637
  Сон М.О. Молюски-вселенці в прісних та солонуватих водах Північного Причорномор"я (сучасний стан, оцінка ризику та екологічний прогноз) : автореф. ...канд. біол. наук : 03.00.16 / Сон М.О. ; М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – Одеса, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв.
740638
  Давидов А.І. Молюски - друзі, молюски - вороги / А.І. Давидов. – К., 1975. – 48с.
740639
  Новицький О.Ю. Молюски Вінницькоі та Кам"янець-Подільськоі області / О.Ю. Новицький. – 152с.
740640
  Макаренко Д.Е. Молюски палеоценовых отложений платформенной Украины и их биостратиграфическое значение : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Макаренко Д. Е.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1971. – 36л.
740641
  Присяжнюк В.А. Молюски рода PupillaTurton, 1831 (Mollusca Pulmonata) в неогене Украины и сопредельных территорий // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 81-92 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
740642
   Молявко Григорій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 100-101. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
740643
  Клепиков Максим Моль Земли : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 8-16 : Іл.
740644
  Халваши Ф. Мольба. Стихи / Ф. Халваши. – Тбилиси, 1980. – 190с.
740645
  Мокульский С.С. Мольер : проблемы творчества / С.С. Мокульский. – Ленинград : Художественная литература, 1935. – 249 с.
740646
  Мокульский С.С. Мольер / С.С. Мокульский. – Москва, 1936. – 368с.
740647
  Сигал Н.А. Мольер / Н.А. Сигал. – Л, 1958. – 39с.
740648
  Гликман И.Д. Мольер / И.Д. Гликман. – Москва-Ленинград, 1966. – 279с.
740649
  Бояджиев Г.Н. Мольер / Г.Н. Бояджиев. – Москва, 1967. – 555с.
740650
  Мультатули В.М. Мольер / В.М. Мультатули. – М, 1970. – 126с.
740651
  Бордонов Ж. Мольер / Ж. Бордонов. – М., 1983. – 415с.
740652
  Мультатули В.М. Мольер / В.М. Мультатули. – 2-е изд. – М, 1988. – 142с.
740653
  Цебрикова М.К. Мольер его жизнь и произведения / М.К. Цебрикова // Общий план и программы обучения языкам и литературы / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Изд. жур. "Пантеон Литературы" ; Тип. Лебедева, 1890. – 77 с.
740654
  Зерчанинов А.А. Мольер и классицизм / А.А. Зерчанинов, 1938. – [18] с.
740655
  Бояджиев Мольер на советской сцене / Бояджиев, ГН. – Москва, 1971. – 47с.
740656
  Барро М.В. Мольер, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк М.В. Барро / с портр. Мольера, грав. в Лейпциге Геданом. – Москва : Тип. И.Г. Салова, 1891. – 79 с., 1 л. портр. – Библиогр.: 16 назв. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)


  На тит. л. печать биб-ки Оглоблина, на с. 3 печать-фамилия Геннадий Иванович Карамзин
740657
  Альбиг Мольер. "Зоолог людей" / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 124-133 : фото. – ISSN 1029-5828
740658
  Приходько Г.П. Мольный объем расплавов двойных солевых смесей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Приходько Г.П. ; АН УССР , Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1968. – 19 с.
740659
  Дмитрієнко Інна Мольфари не зупинили повінь // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-64. – ISSN 0130-5212
740660
  Могильний Л.П. Мольченко Василь Пилипович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 63 : фото
740661
  Задорожный Олег Мома: жевать нельзя выплевывать : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 86-88 : Іл.
740662
  Котлярчук Андрій Момбаса. Між саваною та океаном : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 68-74 : Фото
740663
  Етвуд М. Момент / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 44. – ISSN 0320-8370
740664
  Кричун П. Момент визнання в обліку доходу за будівельним контрактом: підходи, принципи, критика, перспектива // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 30-38 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
740665
  Оніщук Ю.В. Момент виконання податкового обов"язку: проблеми теорії та практики // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 25-28.
740666
  Канзафарова І. Момент виникнення матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 192-201. – ISBN 978-966-306-020-4
740667
  Кузнецова Н. Момент виникнення матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 202-206. – ISBN 978-966-306-020-4
740668
  Канзафарова І. Момент виникнення матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 71-72
740669
  Дьоміна О.О. Момент виникнення прав за правочинами, що підлягають державній реєстрації: еволюція законодавчого підходу / О.О. Дьоміна, І.С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 84-89
740670
  Яремова І.В. Момент виникнення права власності на цінні папери // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 223-227
740671
  Гриняк А. Момент виникнення права спільної власності фізичних осіб на результати робіт за підрядними договорами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 87-91.
740672
  Легких К.В. Момент виникнення статусу обвинуваченого в кримінальному процесі України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 133-139. – ISSN 2310-9769
740673
  Співак М.В. Момент виникнення та припинення особистих немайнових прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 336-342. – ISSN 1563-3349
740674
  Кучма О.Л. Момент виникнення та припинення соціального ризику у праві соціального забезпечення // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 527-531. – ISBN 978-966-521-631-5
740675
  Романюк Я.М. Момент вчинення правочину та його правове значення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 8 (108). – С. 36-40
740676
   Момент Давутоглу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 36 (356). – С. 41. – ISSN 1996-1561


  Новий президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначає лояльного прем"єра.
740677
  Боровик Г.А. Момент истины / Г.А. Боровик. – М, 1981. – 110с.
740678
  Богомолов В.О. Момент истины / В.О. Богомолов. – М., 1985. – 558с.
740679
  Богомолов В.О. Момент истины / В.О. Богомолов. – М., 1986. – 428с.
740680
  Богомолов В.О. Момент истины / В.О. Богомолов. – М., 1989. – 254с.
740681
  Богомолов В.О. Момент истины / В.О. Богомолов. – М., 1989. – 428с.
740682
  Богомолов В.О. Момент истины : повесть, роман / В.О. Богомолов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 475с.
740683
  Богомолов В.О. Момент истины / В.О. Богомолов. – Москва : Патриот, 1990. – 447с.
740684
  Богомолов В.О. Момент истины / В.О. Богомолов. – Новосибирск, 1990. – 428с.
740685
  Богомолов В.О. Момент истины : роман / В.О. Богомолов. – Москва : Художественная литература, 1991. – 428с.
740686
  Попов Василий Момент истины : Олимпиада // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 90 : Фото. – ISSN 1029-5828
740687
  Авдеенко С.И. Момент истины : жизнь и смерть Евгения Кушнарева / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2015. – 155, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-7218-06-6
740688
  Богомолов В.О. Момент истины (В авгусе сорок четвертого...) / В.О. Богомолов. – М., 1988. – 413с.
740689
  Богомолов В.О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) / В.О. Богомолов. – М., 1988. – 414с.
740690
  Богомолов В.О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) / Владимир Богомолов. – Москва : Вагриус, 2007. – 704с. – ISBN 978-5-9697-0398-8
740691
  Богомолов В.О. Момент истины. (В августе сорок четвертого...) / В.О. Богомолов. – Харьков : Прапор, 1984. – 375с.
740692
  Коломиец Р. Момент истины. Режиссер Резникович : Страницы театрального романа / Р. Коломиец. – Киев : Альтерпресс, 2001. – 176 с. – (Театр и судьбы). – ISBN 966-542-098-4; 966-542-148-4
740693
  Богомолов В.О. Момент истины: Избранное / В.О. Богомолов. – М., 1981. – 527с.
740694
  Богомолов В.О. Момент істини / В.О. Богомолов. – К., 1988. – 465с.
740695
   Момент істини : літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права. – Київ, 2007. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-8189-44-9
740696
  Карпенко Віталій Момент істини // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 255-258. – ISSN 0869-3595
740697
  Сюндюков І. Момент істини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 8


  Українська трагедія 1919 року очима ад"ютанта Симона Петлюри, Олександра Доценка.
740698
  Сюндюков І. Момент істини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 8


  Українська трагедія 1919 року очима ад"ютанта Симона Петлюри, Олександра Доценка. Олександр Доценко - військовий діяч, історик визвольних змагань, публіцист, підполковник Армії УНР. У 1919–1920 роках — ад"ютант головного отамана Симона Петлюри.
740699
  Валентирова К. Момент наукової об"єктивності в контексті музейної культурно-освітньої діяльності на прикладі репрезентації історії інквізиції // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 562-563. – ISBN 978-966-171-783-0
740700
  Хилюта В.В. Момент окончания хищения в доктрине уголовного права: практика применения теоретических концепций // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 97-109. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
740701
  Безклубий І.А. Момент переходу права власності за договором купівлі-продажу з торгів / І.А. Безклубий, Є.М. Глущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-70.
740702
  Клепар Г. Момент переходу права власності: вплив на доходи та витрати // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
740703
  Кравчук В. Момент переходу права на частку в статутному капіталі господаського товариства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 61-63.
740704
  Цуладзе Я. Момент повернення до істини: Геополітика Кавказу в умовах становлення нового світового порядку // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.79-83. – ISSN 0868-8273
740705
  Шевченко Н. Момент правонаступництва при реорганізації господарських товариств // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331
740706
  Кравчук В. Момент припинення корпоративних відносин у разі виходу з господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-103.
740707
  Будько Євген Момент слави : весь світ - тевтр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 90-91 : Фото, карта
740708
  Іваненко О. Момент спокою // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 11. – С.45
740709
  Михайленко О. Момент як окрема одиниця в часових параметрах кримінального процесу України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.49-53
740710
  Раскин А.Б. Моментальные биографии. / А.Б. Раскин. – М., 1959. – 63с.
740711
  Кореневский Д.Г. Моментальные уравнения и проблема их замыкания дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами. / Д.Г. Кореневский. – К.
1. – 1973. – 37с.
740712
  Єфіменко С.В. Моменти першого досягнення рівня процесом, що є склеєним з двох процесів броунівського руху на прямій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто моменти [тау з нижнім індексом а] першого досягнення деякого рівня узагальненим дифузійним процесом, визначеним як результат склеювання двох одновимірних процесів броунівського руху. Одержано явний вид міри [Пі] із формули Леві-Хінчина для ...
740713
  Іксанов О.М. Моменті результати, пов"язані з процесами Гальтона-Ватсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для вгнутих функцій f знайдено критерій скінченності f-моментів гpaничної випадкової величини для нормалізованого надкритичного процесу Гальтона-Ватсона. Ключові слова: процес Гальтона-Ватсона; моменти, випадковий cтeneнeвий ряд, заміна міри. For ...
740714
  Семєйко М.Г. Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних матричних просторах. 2 // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 155-160. – ISSN 0868-6904


  Стаття є продовженням статтi М.Г. Семейко, Моментнi мiри змiшаних емпiричних випадкових точкових процесiв i маркованих точкових процесiв в компактних метричних просторах. 1, Теор. ймовiр. та матем. статист. 88 (2013), 144-156. Дослiдженi моментнi мiри ...
740715
  Семейко М.Г. Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних метричних просторах. 1 // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 88. – С. 144-156. – ISSN 0868-6904


  Moment measures of the mixed empirical random point processes and marked point processes are investigated using probability generating functions of the random counting measures.
740716
  Іксанов О.М. Моментні результати, пов"язані з процесами Гальтона-Ватсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 194-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для вгнутих функцій f знайдено критерій скінченності f-моментів граничної випадкової величини для нормалізованого надкритичного процесу Гальтона-Ватсона. Ключові слова: процес Гальтона-Ватсона; моменти; випадковий степеневий ряд; заміна міри. For ...
740717
  Нікітін А.В. Моментні рівняння для лінійних стохастичних рівнянь із випадковими коефіцієнтами у Гільбертових просторах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню стійкості розв"язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертових просторах з допомогою моментних рівнянь. Посвящена исследованию устойчивости решений линейных стохастических дифференциальных уравнений в ...
740718
  Ковтун І.І. Моментні рівняння для систем диференціальних рівнянь, збурених негаусівськими випадковими процесами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 186-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем диференціальних рівнянь, збурених негаусівськими випадковими процесами, одержано замкнені системи для знаходження моментів розв"язку.
740719
  Мустафин Н.Н. Моментно-кинетический метод описания турбулентных течений несжимаемой жидкости / Н.Н. Мустафин. – М., 1988. – 21с.
740720
  Калайда О.Ф. Моментно-локальні квадратурні формули // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано квадратурні формули для інтегралів від добутку функцій за інформацією про співмножники в точках та за моментами співмножників.
740721
  Мкртчян С.Т. Моментные метрики и их применения к исследованию устойчивости в задачах характеризации распделений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Мкртчян С.Т.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1981. – 12л.
740722
  Фарзан Р.Х. Моментные уравнения в аэродинамике разреженных газов с внутренними степенями свободы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Фарзан Р.Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
740723
  Фаворин М.В. Моменты инерции тел : Справочник / М.В. Фаворин. – Москва, 1970. – 312 с.
740724
  Фаворин М.В. Моменты инерции тел : Справочник / М.В. Фаворин. – Москва, 1977. – 511 с.
740725
  Авотина М.П. Моменты основных и возбужденных состояний ядер : в 2 ч. / М.П. Авотина, А.В. Золотавин. – Москва : Атомиздат
Ч. 1. – 1979. – 328 с. : граф.
740726
  Авотина М.П. Моменты основных и возбужденных состояний ядер : в 2 ч. / М.П. Авотина, А.В. Золотавин. – Москва : Атомиздат
Ч. 2. – 1979. – 523 с. – Библиогр.: с. 371-523
740727
  Мазалов В.В. Моменты остановки и управляемые случайные блуждания / В.В. Мазалов, С.В. Винниченко. – Новосибирск, 1992. – 103с.
740728
  Горина Л. Момидзи - осень в японском стиле // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 11 (83 ). – С. 102-107. – ISSN 1812-867Х
740729
  Короткий В.А. Моммзен Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 168-169. – ISBN 966-06-0393-2
740730
  Сребров З. Момчил сходит с гор / З. Сребров. – София, 1960. – 146с.
740731
  Полегаев Г. Момчило Перишич // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.25. – ISSN 0234-1670


  [Момчило Перишич - сербский вице-премьер.]
740732
   МОН - у трійці // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Міністерство освіти і науки потрапило до трійки лідерів найефективніших міністерств України. Про йдеться у рейтингу, представленому Vox Ukraine.
740733
   МОН впроваджує електронний документообіг // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 3. – ISSN 1682-2366
740734
  Смілянська А. МОН затвердило нові правила прийому до вишів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 194). – С. 10
740735
   МОН зобов"язало викладачів шкіл та вишів розмовляти виключно українською // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 7


  МОН оприлюднило лист з вимогою викладати та спілкуватися у навчальних закладах українською мовою.
740736
   МОН і НАН України обговорили питання взаємодії у сфері наукової діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 4-6. – ISSN 1682-2366
740737
  Вітер О. МОН обіцяє: у школах буде чисто, тепло і сито // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 158). – С. 1, 6
740738
   МОН планує змінити умови прийому до вищих навчальних закладів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 12 березня (№ 45). – С. 6
740739
   МОН просить скоригувати навчальні плани, щоб бакалаври встигли скласти ЗНО // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 51). – С. 4


  "...З огляду на запровадження вступу до магістратури через зовнішнє незалежне оцінювання вишам доведеться скоригувати навчальні плани для бакалаврів. Про це йдеться у листі МОН від 10 березня, розміщеному на офіційному сайті відомства".
740740
   МОН проти скорочення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Стипендіальне забезпечення студентів в Україні.
740741
   МОН розробив пакет законів для розвитку інновацій, що передбачає субсидії для високотехнологічних виробництв // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
740742
   МОН співпрацюватиме з розробником бібліографічної та реферативної бази даних SCOPUS // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  21 березня міністр освіти і науки України С. Квіт і голова правління компанії "Elsevir B.V."(Короліство Нідерландів) Йонг Сук Чі підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерством та компанією "Ельсевір"
740743
   МОН України співпрацюватиме з Болгарією у підготовці вчителів болгарської мови / Прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
740744
   МОН шукає державних експертів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 листопада (№ 46/47). – С. 1


  "...Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на 51 вакансію державних експертів при директоратах".
740745
   Мона Лиза в Большом Яблоке : fashion-house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 20-26 : Фото
740746
  Озерська О. Мона поведінка начальника і підлеглого в японському діловому спілкуванні: лінгвістичний і соціокультурний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано вживання певних лексико-граматичних конструкцій в ситуаціях ділового спілкування начальника і підлеглого в Японії. Розглянуто ситуації звіту про роботу, донесення інформації, висловлення власної думки, відмови у формальних стосунках ...
740747
  Бойченко І.В. Монада історична / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 251-252. – ISBN 966-642-073-2
740748
  Калев Давид Аструк Монадный формализм и его применение в электродинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Калев Давид Аструк; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1979. – 13л.
740749
  Юрченко Е.А. Монадологічний підхід до аналізу мікроцивілізаційних процесів // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 113-122. – ISSN 2077-8309
740750
  Шабшай Л.Л. Монако и гоголь-моголь / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1970. – 109с.
740751
  Уемов А.И. Монарные атрибутивные системные параметры в параметрической общей теории систем // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 24-36. – ISBN 978-966-318-900-0
740752
  Милль Пьер Монарх : [повести и др. рассказы] / Пьер Милль ; Пер. с фр. Л. Савельева. – Ленинград : Мысль, 1926. – 173 с.
740753
   Монархи Европы : Судьбы династий. – Москва : Терра. – ISBN 5-300-01154-1
Часть 1. – 1997. – с.1-280. – Ксерокопия в 2-х частях
740754
   Монархи Европы : Судьбы династий. . – Москва : Терра. – ISBN 5-300-01154-1
Часть 2. – 1997. – с. 283-623. – Ксерокопия в 2-х частях
740755
  Зак Л.А. Монархи против народа / Л.А. Зак. – Москва, 1966. – 376с.
740756
  Рыжов К.В. Монархи России : 600 кратких жизнеописаний / Константин Рыжов. – Москва : Вече, 2007. – 576с. : илл. – ISBN 978-5-9533-2680-3


  В книге помещены 600 кратких жизнеописаний великих и удивительных князей, царей и императоров от полулегендарного Кия до Николай II
740757
   Монархи. Престол в наследство // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 80-87 : фото
740758
  Ивонина Л.И. Монархизация правителей и государств Классической Европы в конце XVII - начале XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 104-117. – ISSN 0042-8779


  Рассматривается процесс превращения западноевропейских территориальных или региональных княжеств в королевства, а их правителей - в королей.
740759
  Кареев Н.И. Монархии древнего Востока и греко-римского мира : очерк политической, экономической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий ; с картографической таблицей / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1904. – VIII, 395 с., 1 л. карт.
740760
  Кареев Н.И. Монархии древнего Востока и греко-римского мира : Очерк политической, экономической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий / Н. Кареев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – X, 405 с., 1 л. карт. – (Типологические курсы по истории государственного быта ; 2)
740761
  Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации / И.А. Александров; Институт востоковедения РАН. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – 544с. – ISBN 5-8018-0073-5
740762
  Цветков Василий Монархисты + масоны = Мифы и реалии Русского политического совещания в Париже // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 16-18. – ISSN 0235-7089
740763
   Монархисты. : Статьи В.Шульгина. – Изд."РОССИЯ". – Екатеринодар : Электропечатная И.М.Дицмана
Вып.1. – 1918. – 24с.
740764
  Тихомиров Л.А. Монархическая государственность : в 4 ч. / Лев Тихомиров. – Москва : Унив. тип.
Ч. 4 : Монархическая политика. – 1905. – [2], XVI, 318, [2] с.
740765
  Тихомиров Л.А. Монархическая государственность / Л.А. Тихомиров; Ред.: А.Н.Буханов, Р.Е.Алейников; Вступ. статья: С.М. Сергеев; Именной указ.: А.В. Ефремов. – Москва : Облиздат, Алир, 1998. – 672с. – ISBN 5-89653-012-9
740766
  Омельянчук И.В. Монархические "Академические корпорации" в учебных заведениях России (1901-1914 г.г.) // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 87-92.
740767
  Галас М.Л. Монархические идеологемы Русского зарубежного съезда 1926 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
740768
  Балыбердин Ю.А. Монархические организации Вятско-Камского региона в период первой российской революции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 139-144. – ISSN 0042-8779
740769
  Селевич Ю.Л. Монархические традиции на украине в XX в. // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2011. – № 3 (58). – С. 68-72


  Скоропадские - послоедняя монархическая династия Украины
740770
  Кальченко Т.В. Монархическое движение в Киеве и на территории Киевской губернии (1904-1919) : ист. энциклопедия / Кальченко Т.В. – Киев : Интерконтиненталь-Украина, 2014. – 976 с. : фот. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97348-1-5
740771
  Романенко С.А. Монархия Габсбургов и Хорватия XX века глазами писателя Мирослава Крлежи // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 5. – С. 23-35. – ISSN 0132-1366
740772
  Фроме К. Монархия или республика? / К. Фроме. – С-Пб. – 497с.
740773
  Савельева М.Ю. Монархия как форма самоопределения личности : российский опыт становления феномена "сакральное" / М.Ю. Савельева. – Киев : ПАРАПАН, 2007. – 412с. – ISBN 978-966-8210-48-8
740774
  Папенко Н.С. Монархізм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 252. – ISBN 966-642-073-2
740775
  Тукаленко І. Монархізм як спосіб легітимації влади в консервативній теорії В"ячеслава Липинського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміст соціально-філософської та політологічної концепції В. Липинського.
740776
  Закіров М.Б. Монархічна ідея у політичній теорії І.О. Ільїна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 95-100
740777
  Корзенюк Ю.О. Монархічна концепція В"ячеслава Липинського крізь призму історичного періоду Хмельниччини та сучасності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 121-123
740778
  Лернатович В. Монархічна концепція Липинського у сучасній українській пресі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 209-214. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Монархізм Липинського і сучасний лібералізм розглядаються як ймовірні домінантні течії суспільного життя в Україні
740779
  Чорногор Я. Монархічна форма правління та особливості зовнішньої політики скандинавських країн (на прикладі Данії, Швеції та Норвегії) // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 43-52
740780
  Іванько І. Монархічні концепції в українській історико-політичній літературі XVII-XVIII ст. / І. Іванько, К. Колесников // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 73-76
740781
  Березовська В.В. Монархічні організації Бессарабії (1905-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 19-32. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
740782
  Папенко Н.С. Монархія / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 252-253. – ISBN 966-642-073-2
740783
  Папенко Н.С. Монархія конституційна / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 253. – ISBN 966-642-073-2
740784
  Сухонос В. Монархія як форма правління: нові підходи до класифікації та структури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 119-123
740785
  Дочев Данко Монархо-фашизмът срещу народата съпротива 1941-1944 / Дочев Данко. – София, 1983. – 201с.
740786
  Тихий Б. Монастир Бернардинів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – С. 24-27. – ISSN 0131-2685
740787
  Васильєв М.Г. Монастир і військова влада під час спорудження Києво-Печерської фортеці // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – Вип. 1. – С.12-16. – ISBN 966-518-051-7
740788
  Малишева Ірина Монастир Монсеррат: Чорна Богородиця і хор ангелів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 70-72 : фото
740789
   Монастир Скит = Monastyr Skit / [перекладачі: В. Рожко, Л. Василів-Базюк]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 36 с. : іл.


  У пр. 2638BR дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 01.10.2014 р. Підпис
740790
  Саламаха М.П. Монастирі василіанського чину в політиці російського уряду наприкінці XVIII - на початку XIX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 4-9. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х


  Чин святого Василія Великого (ЧСВВ), Василіянський Чин святого Йосафата і Отці Василіяни - один з основних монаших орденів Української греко-католицької церкви.
740791
  Каліновський В. Монастирі Криму в студіях духівництва Таврійської єпархії (ХІХ - перша чверть ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 143-148
740792
  Горін С. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV - середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі / Сергій Горін ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України та Ін-т народознавства НАН України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 555, [5] с. : іл., табл., карти. – Покажч.: с. 498-555. – Бібліогр.: с. 483-497 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-613-7
740793
  Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
740794
  Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 189л. – Бібліогр. : л.170-189
740795
  Віроцький В.Д. Монастирі та храми землі сіверської : До 900-річчя Новгород-Сіверського князівства / В.Д. Віроцький, А.А. Карнабіда, В.Г. Киркевич. – Київ : Техніка, 1999. – 230с. – Бібліогр.:с.229-230. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-127-1
740796
  Ломачинська І.М. Монастирі України / Ірина Ломачинська ; [фотохудож.: Ю. Бусленко та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 207, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8137-67-9
740797
  Непотенко І. Монастирі Чернігова - нерухомі об"єкти культурної спадщини - у період становлення радянської влади (1920-ті роки) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 155-161. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
740798
  Глибовець В.Л. Монастирі як туристичні об"єкти (на прикладі міст столичного району) // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 133-134
740799
  Лопата П. Монастирі, собори і церкви у мистецтві Т. Шевченка // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 7 березня (число 9). – С. 10-11
740800
   Монастирський Володимир Павлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 270. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
740801
  Горбаченко Т.Г. Монастирські і соборні бібліотеки як фактори збереження християнської писемної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 96-100. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про роль церкви у збереженні писемної культури в Україні.
740802
  Кагамлик С. Монастирські стряпчі КиєвоПечерської лаври XVIII століття у відстоюванні інтересів обителі // Адвокатура України: забуте і невідоме / В.С. Бігун, А.В. Блануца, С.М. Блащук, І.Б. Василик, Д.П. [та ін.] Ващук. – Київ : КВІЦ, 2014. – С. 46-61. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 1). – ISBN 978-617-697-003-3
740803
  Содоль В.А. Монастыри Молдавской ССР в 1945-1948 годах: экономическая деятельность // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 59-68. – ISSN 0132-1366
740804
  Будовниц И.У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в 15-16 веках / И.У. Будовниц. – Москва, 1966. – 392с.
740805
  Смолина О.О. Монастыри Слобожанщины: динамика художественного образа : монография / О.О. Смолина ; М-во образования и науки Украины, Восточноукр. нац. ун-т им. Владимира Даля. – Северодонецк : ВНУ им. В. Даля, 2016. – 298, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-170. – ISBN 978-617-11-0053-4
740806
   Монастырская кухня: Питание во время поста, ритуальные блюда.. – К., 1994. – 80с.
740807
   Монастырская школа: Повести.. – М., 1986. – 238с.
740808
  Кукушкина М.В. Монастырские библиотеки Русского Севера. / М.В. Кукушкина. – Л., 1977. – 223с.
740809
  Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII века. / И.А. Булыгин. – М., 1977. – 327с.
740810
  Горская Н.А. Монастырские крестьяне Центральной России в 17 в. : О сущности и формах феодально-крепостн. отношениях / Н.А. Горская. – М. : Наука, 1977. – 365с.
740811
  Войкулеску В. Монастырские утехи. / В. Войкулеску. – Москва, 1971. – 304с.
740812
  Горчаков М.И. Монастырский приказ. (1649-1725 г.) : Опытов историко-юридического исследования / [Соч.] Свящ. М. Горчакова. – Санкт-Петербург : В тип. А. Траншеля, 1868. – [2], 296, 159 с. – Экз. № 175417 дефектный, отсут. с. 257-296, 1-159


  Имеется электронная копия в РГБ
740813
  Шаляпин О С. Монастырское заключение в Византии // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.29-31
740814
  Греков Б.Д. Монастырское хозяйство XVI-XVII веков / Б.Д. Греков. – Л., 1924. – 183с.
740815
  Малахиева-Мирович Монастырское. / Малахиева-Мирович. – М., 1923. – 48с.
740816
  Амнуэль П. Монастырь // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 75-124. – ISSN 1728-8568
740817
  Колупаев В.Е. Монастырь на острове Сан-Ладзаро // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 43-51. – ISSN 1681-7559


  Одним из центров восточной культуры в Европе является Сан-Ладзаро дельи Армени - монастырь, расположенный на острове Сан-Ладзаро в Венецианской лагуне. Остров был дарован городом общине армян-католиков в вечное владение в 1717 г.
740818
  Залесова-Докторова Монастырь Сан-Реми : проза: глава из романа "Живи, как раньше" // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 42-61. – ISSN 0321-1878
740819
  Гессе Г. Монах / Герман Гессе ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 44)
740820
  Пушкин А.С. Монах / А.С. Пушкин. – М, 1939. – 56с.
740821
  Соболь В. Монах в Мадриде. Отзвуки готического романа Мэтью Г. Льюиса "Монах" в пьесе А.С. Пушкина "Каменный гость" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 75-84. – ISSN 2310-4287
740822
  Шарма Р. Монах, который продал свой "Феррари" = The monk who sold his ferrari : история об исполнении желаний и постижении судьбы / Робин Шарма ; [пер. с англ. К. Вронского]. – Москва : София, 2009. – 284, [4] с. – Паралел. тит. л. на англ. яз. – ISBN 978-5-91250-797-7
740823
  Ши Р. Монах: время драконов / Р. Ши. – С.-Пб., 1993. – 512с.
740824
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Монахи-волшебники. -- Рассказы о людях необычайных. / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – М., 1957. – 563с.
740825
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Монахи-волшебники. Рассказы о людях необычайних / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – М., 1988. – 560с.
740826
  Дидро Д. Монахиня / Д. Дидро. – Орджоникидзе, 1951. – 331с.
740827
  Дидро Д. Монахиня / Д. Дидро. – Калининград, 1958. – 190с.
740828
  Дидро Д. Монахиня / Д. Дидро. – М., 1984. – 525с.
740829
  Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист / Д. Дидро. – М.-Л., 1961. – 543с.
740830
  Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин : пер. с фр. / Д. Дидро; [вступ. статья (с. 5-28) и примеч. Л. Воробьева ; ил.: Л. Корчемкин]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 495 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 53 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
740831
  Дидро Д. Монахиня; Племянник Рамо; Жак-фаталист и его хозяин / Д. Дидро. – Москва : Правда, 1984. – 544с.
740832
  Дидро Д. Монахиня; Племянник Рамо; Жак-фаталист и его Хозяин / Д. Дидро. – Киев : Политиздат, 1986. – 528 с.
740833
  Марусин Мирослав Монаший устав св. Теодора Студита на Україні = Constitutio monachorum S-ti Theodori Studitae in Ucraina / Марусин Мирослав; Укр. катол. унів. ім. св.Климента Папи. – Рим : Укр. катол. унів., 1995. – 88с. – (Праці Греко-катол. богослов. акад.=Opera Graeco-catholicae acad.theol. ; Т.82)
740834
  Вовчок Марко Монашчине кохання / Вовчок Марко. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1960. – 16с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
740835
  Котлярчук Андрій Монблан. Колиска альпінізму : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-49 : Фото
740836
  Лапин Б. Монгол / Б. Лапин, З. Хацревин. – М., 1938. – 48с.
740837
  Кубанов Р.А. Монголи на землях Південної Русі (ХІІІ ст.) : монографія / Р.А. Кубанов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – 227, [1] с. – Додатки: с. 193-202. – Бібліогр.: с. 203-227. – ISBN 978-966-617-293-1
740838
  Раскин А.П. Монголия : Рек.указ.литературы / ГПБ; А.П.Раскин, Н.В.Цапкин. – Москва, 1977. – 94с.
740839
  Потемкина И.И. Монголия / Потемкина И.И. – Москва : Мысль, 1988. – 142 с. – (У карты мира)
740840
   Монголия : 100 вопросов и ответов : Справочник. – Москва : Политиздат, 1989. – 205с.
740841
  Якушев С. Монголия в современной системе международных отношений // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 109-115. – ISSN 0131-2227
740842
   Монголия в трудах ученых Восточной Сибири : Библиогр. указ.(1974-1982). – Иркутск : Изд-во Иркутск.ун-та, 1988. – 139с.
740843
  Куликаускене Н.В. Монголия в трудах ученых Восточной Сибири. Библиогр. указ. (1946-1973 гг.) / Н.В. Куликаускене, В.Л. Кензина. – Иркутск, 1975. – 102 с.
740844
  Далай Ч. Монголия в ХІІІ-XIV веках / Ч. Далай. – М., 1983. – 232с.
740845
  Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – М.-Пг, 1923. – 679с.
740846
  Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото / П.К. Козлов. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 328с.
740847
  Козлов П.К. Монголия и Кам : Трехлетнее путешествие по Монголии и Тибету (1899-1901) / Под ред. Козлова В.П. – 2-е изд. – М, 1947. – 437с. : Карти
740848
  Козлов П.К. Монголия и Кам / П.К. Козлов. – 2-е изд., сокр. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 438с.
740849
  Пржевальський Н.М. Монголия и страна тангутов : Трехлетнее путешествие в Восточной Нагорной Азии / Н.М. Пржевальський. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 333с.
740850
  Михалев А.В. Монголия как национализирующееся государство: опыт постсоветских транформаций // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 2 : Государственная состоятельность в политической науке и политической практике. – С. 193-207. – (Политология). – ISSN 1998-1776
740851
  Майский И.М. Монголия накануне революции / И.М. Майский. – 2-е перераб. изд. – М, 1960. – 311с.
740852
  Майский И.М. Монголия накануне революция / И.М. Майский. – 2-е, перераб. издание. – М, 1959. – 312с.
740853
  Гунгаадаш Б. Монголия сегодня : Природа. Людина. Хозяйство / Б. Гунгаадаш; Пер. с монгольского Дубинина А.Б., Ринчин А.Р. – Москва : Прогресс, 1969. – 288 с : Карти
740854
  Родионов В.А. Монголия, которую мы не знали // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 185-189. – ISSN 0321-2017
740855
  Гольман М.И. Монголия. Демократы снова у власти // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 11-16. – ISSN 0321-5075
740856
  Гольман М.И. Монголия. Долгое эхо бурного лета 2008-го // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 43-46. – ISSN 0321-5075
740857
  Гайдай Игорь Монголия. Метаморфозы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 81-91 : Фото
740858
  Ридле Габриэла Монголия. На родине Чингизхана. Чингисхан: второе пришествие? / Ридле Габриэла, Стиртон Брент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 4 (193), апрель. – С. 66-79 : фото. – ISSN 1029-5828
740859
  Круглов Леонид Монголия. Площадь Пржевальского : Экспедиция // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 166-182 : Фото. – ISSN 1029-5828
740860
   Монголия. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 108-109 : Фото
740861
  Халимоненко Г. Монголізми в українській мов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-35. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано етимології низки слів, запозичених з монгольської мови. Предлагаются этимологии ряда слов, заимствованных из монгольського языка. This article deals with etymology of words from Mongolian language.
740862
  Крушельницький С. Монголія / С. Крушельницький. – Х., 1930. – 123с.
740863
  Отрощенко І.В. Монголія, Китай, Росія та Урянхайське питання (1917 - 1919 роки) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 181-194. – ISSN 2409-904X
740864
  Отрощенко І.В. Монголія, Радянський Союз та монголи Сіньцзяну (1920-ті роки) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 62-78. – ISSN 1608-0599
740865
  Отрощенко І.В. Монголія, СРСР та Хемчицьке повстання (1924) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 56-65. – ISSN 1608-0599
740866
  Мельниченко Настя Монголія. Бідні нащадки великого хана // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 20-23 : фото
740867
  Занвилевич А.Н. Монголо-Забайкальская щелочногранитоидная провинция / А.Н. Занвилевич; Изох Э.П. – М, 1985. – 232с.
740868
   Монголо-ойратский героический эпос.. – М., 1923. – 255с.
740869
  Батсайхан О. Монголо-русское соглашение 1912 г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 60-69. – ISSN 0869-1908
740870
  Пустовит Т.Н. Монголо-татарское иго: миф или действительность? : Проблемы взаимоотношений Руси и Орды в цикле истории романов Д. Балашова "Государи Московские" // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2005. – № 5. – С. 6-10
740871
  Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь XIIIв / В.В. Каргалов. – Москва, 1966. – 135с.
740872
  Кувшинов В.А. Монголо-татарское нашествие на Центральную Европу и Священная Римская империя. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинов В.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1968. – 19л.
740873
  Козловський С. Монголо-японські військові конфлікти VIII ст.: загальний огляд джерельної бази // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 239-244


  На основі письмових джерел - повідомлень японських, монгольських, корейських та китайських авторів ХІІІ ст., аналізується проблема монголо-японських військових конфліктів того часу. Висвітлюється проблема причин та наслідків військових походів військ ...
740874
  Насонов А.Н. Монголы и Русь / А.Н. Насонов. – Москва-Ленинград, 1940. – 178с.
740875
  Майоров А.В. Монголы на Западе: тайная дипломатия Фридриха II // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 16-44. – ISSN 0042-8779
740876
  Викторова Л.Л. Монголы. / Л.Л. Викторова. – Москва, 1980. – 224с.
740877
  Шинкарев Л.И. Монголы. / Л.И. Шинкарев. – М., 1981. – 256с.
740878
  Мухаметов Ф. Монгольская "Яса" и ее роль в системе общественных отношений империи Чингисхана // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 150-155. – ISSN 0042-8779
740879
  Дудин П.Н. Монгольская Алашанская Республика как политический проект 1940-х гг. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 33-42. – ISSN 0869-1908
740880
  Григорьев А.П. Монгольская дипломатика XIII-XV вв. / А.П. Григорьев. – Л., 1978. – 136с.
740881
  Бира Ш. Монгольская историография / Ш. Бира. – М., 1978. – 320с.
740882
  Михайлов Г.И. Монгольская литература / Г.И. Михайлов. – М, 1960. – 223с.
740883
  Благовещенский М.Н. Монгольская народная республика / М.Н. Благовещенский. – М., 1950. – 24с.
740884
  Огин П. Монгольская Народная Республика / П. Огин. – М., 1939. – 56с.
740885
  Мурзаев З.М. Монгольская Народная Республика : Физико-географическое описание / З.М. Мурзаев. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 314с.
740886
  Мурзаев Э.М. Монгольская Народная Республика : Физико-географическое описание / Э.М. Мурзаев. – Изд. 2-е, доп. – Москва : ОГИЗ, 1952. – 472с.
740887
  Демдов С.С. Монгольская Народная Республика / С.С. Демдов. – М, 1952. – 56с.
740888
  Якимова Т.А. Монгольская Народная Республика / Т.А. Якимова. – М, 1956. – 55с.
740889
  Малаев М.К. Монгольская Народная Республика / М.К. Малаев. – М., 1958. – 30с.
740890
  Баврин Е.П. Монгольская Народная Республика / Е.П. Баврин, М.В. Мещеряков. – М., 1961. – 152с.
740891
  Овдиенко И.Х. Монгольская Народная Республика / И.Х. Овдиенко. – М., 1963. – 152с.
740892
  Титков Василий Иванович Монгольская Народная Республика : Общество, экономика, государство, право / Титков Василий Иванович. – М. : Юридич. лит-ра, 1971. – 104с.
740893
   Монгольская Народная Республика : Справочник. – Москва : Наука, 1971. – 438с.
740894
  Баврин Е.П. Монгольская Народная Республика : Справочник / Е.П. Баврин. – Москва : Политиздат, 1976. – 112с.
740895
  Баврин Е.П. Монгольская Народная Республика : Справочник / Е.П. Баврин. – Москва : Политиздат, 1981. – 126с.
740896
   Монгольская Народная Республика. – Москва : Прогресс, 1981. – 463 с.
740897
   Монгольская Народная Республика : Справочник.. – М., 1986. – 438с.
740898
   Монгольская Народная Республика : эффективность братского сотрудничества.. – М., 1984. – 30с.
740899
  Кривоносова Л.Н. Монгольская Народная Республика в послевоенный период развития по пути к социализму. : Автореф... канд. ист.наук: / Кривоносова Л.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 17л.
740900
  Матвеева Г.С. Монгольская Народная Республика в системе социалистической экономической интеграции / Г.С. Матвеева. – М., 1987. – 244с.
740901
  Викторов С. Монгольская Народная республика. / С. Викторов, Н. Халхин. – Москва, 1936. – 62с.
740902
  Перлин Б.Н. Монгольская Народная Республика. / Б.Н. Перлин. – М., 1941. – 76с.
740903
  Цапкин Н.В. Монгольская Народная Республика. / Н.В. Цапкин. – М., 1948. – 112с.
740904
  Варгин Н. Монгольская Народная Республика. / Н. Варгин. – Москва : Воениздат, 1949. – 112с. – (Политическая география)
740905
  Чумичев Д.А. Монгольская Народная Республика. / Д.А. Чумичев. – М., 1971. – 63с.
740906
   Монгольская Народная Республика.. – М., 1974. – 144с.
740907
   Монгольская Народная Республика.. – М., 1984. – 232с.
740908
  Черноярова А.А. Монгольская Народная Республика. / А.А. Черноярова. – Иркутск, 1985. – 116с.
740909
  Смородинцева А.Ф. Монгольская народная республика. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Смородинцева А.Ф.; Киевский гос. педагогический институт им. Горького. – К., 1950. – 18л.
740910
   Монгольская Народная Республика. 1921-1961.. – М., 1961. – 248с.
740911
   Монгольская Народная Республика. Сборник статей.. – М., 1952. – 399с.
740912
  Попов И.А. Монгольская народно-революционная партия в борьбе за построение основ социализма в МНР. : Автореф... канд. ист.наук: / Попов И.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед.ин-т. – М., 1956. – 16л.
740913
   Монгольская народно-революционная партия. Съезд (19; 1986; Улан-Батор).. – М., 1986. – 168с.
740914
   Монгольская народно-революционная партия. Съезд, 18-й. Улан-Батор. 1981.. – М., 1982. – 168с.
740915
  Грек Т.В. Монгольская портретная живопись первой половины XVII века : Автореф... канд. ист.наук: / Грек Т. В.; ЛГУ. – Л., 1966. – 22л.
740916
   Монгольская поэзия. Сборник. – М., 1957. – 191с.
740917
  Хаутала Р. Монгольская экспансия и Пятый крестовый поход в латинских источниках 1221 года // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 110-122. – ISSN 1608-0599
740918
  Хохлов Н.П. Монгольские дали: очерки. / Н.П. Хохлов. – М., 1977. – 144с.
740919
   Монгольские заброды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 104-111 : фото
740920
   Монгольские источники о Даян-хане.. – М., 1986. – 133с.
740921
   Монгольские народные пословицы и поговорки.. – М., 1962. – 86с.
740922
  Дамдинсурэн Цэдэм Монгольские рассказы / Дамдинсурэн Цэдэм. – Л, 1949. – 131с.
740923
  Неклюдов С.Ю. Монгольские сказания о Гесере / С.Ю. Неклюдов, Ж. Тумурцерен. – М., 1982. – 373с.
740924
   Монгольские сказки.. – М., 1962. – 239с.
740925
   Монгольские сказки.. – М., 1967. – 264с.
740926
  Тодаева Б.Х. Монгольские языки и диалекты Китая / Б.Х. Тодаева. – Москва : Восточная лит-ра, 1960. – 136 с. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под ред. Г.П, Серд.ченко)
740927
   Монгольский археологический сборник.. – М., 1962. – 112с.
740928
   Монгольский лингвистический сборник / Тодаева Б.Х. – М., 1985. – 156с.
740929
  Матвеева С Г. Монгольский революционный союз молодёжи / С Г. Матвеева, . – М., 1983. – 248с.
740930
  Зограф И.Т. Монгольско-китайская интерференция / И.Т. Зограф. – М, 1984. – 147с.
740931
  Бадарч Д. Монгольско-русский разговорник / Д. Бадарч. – М., 1989. – 222с.
740932
  Лувсандэндэв А. Монгольско-русский словарь / А. Лувсандэндэв. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1957. – 716 с.
740933
  Лебединский Т.А. Монгольское иго : Очерк Т. Лебединского. – Москва : Тип. О.Л. Сомовой, 1900. – 114 с. – Экз. без ориг. обл. – (Очерки по русской истории для школ и народного чтения / Под ред. проф. А.И. Кирпичникова, А.А. Кизеветтер и М.В. Довнар-Запольского)
740934
   Монгольское литературоведение на современном этапе.. – М., 1980. – 27с.
740935
  Герасимович Л.К. Монгольское стихосложение / Л.К. Герасимович. – Л, 1975. – 128с.
740936
  Отрощенко І.В. Монгольська держава і церква (1921-1924 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 39-45. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
740937
  Гладстерн О.М. Монгольська політика тимчасового російського уряду / Ол. Гладстерн. – [Харків], 1929. – С. 154-171. – Окр. відб. з: Східний світ, 1928, № 5


  На обкл. дарчий надпис: Професоровы Фед. Яновському в знак товариськоъ памьяты выд автора 26.VI.1929
740938
  Пилипчук Я. Монгольське завоюваня Південної Русі // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.43-45
740939
  Сергеєв М.В. Монгольський вплив у формуванні російської національної ідеї: соціально-філософський аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 63-71
740940
  Огнєва О.Д. Монгольський світ в Україні // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 127-133. – ISSN 1608-0599
740941
  Гринів О. Монгольський цезаропапізм з ядерною бомбою, або Чому Московія не має майбутнього // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 4-5
740942
  Кожушко А.В. Монгольські завоювання доби Чингісхана очима сучасних подій: порівняльно-узагальнюючий аналіз // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 219-227
740943
   Монгольські прислів"я та приказки.. – К., 1977. – 114с.
740944
  Тодаева Б.Х. Монгорский язык : исследование, тексты, словарь / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : Наука, 1973. – 390 с.
740945
  Ин-Сук Ча Мондиализация нашего дома : к философии мирной жизни // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.20-28. – ISSN 0042-8744
740946
  Шугаевский В.А. Монета и денежный счет в Левобережной Украине в 17 веке. / В.А. Шугаевский. – Чернигов, 1918. – 47с.
740947
  Десятников О. Монета останнього шведського короля Норвегії (монети Швеції Оскара ІІ, 1901-1907 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 29-33. – ISSN 1811-542X
740948
  Лившиц А.Я. Монетаризм / А.Я. Лившиц. – М., 1983. – 75с.
740949
  Фещенко В.М. Монетаризм як теорія грошей та інструмент економічного розвитку // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 9 (71). – С. 3-6
740950
  Юхименко П.І. Монетаризм: теорія і практика : Монографія / П.І.Юхименко. – Київ : Кондор, 2006. – 312с. – ISBN 966-351-049-8
740951
  Юхименко П.І. Монетаристські ідеї в контексті актуальних проблем теорії і практики "нових класиків" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-88. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Подано теоретичні аспекти розвитку монетаризму "новими класиками" і зроблено спробу аналізу їх практичної значимості для України. Дано характеристику ідей "нових класиків" в контексті актуальних проблем теорії і практики, розглянуто механізм досягнення ...
740952
  Кузьома О. Монетарна аолітика Європейського центрального банку в процесі побудови Європейського валютного союзу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 63. – Бібліогр.: 4 назви
740953
  Полозенко Д.В. Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 2 (244). – С. 36-42. – ISSN 2221-1055
740954
  Лихолат С.М. Монетарна концепція економічної рівноваги інфраструктури ринку / С.М. Лихолат, Ю.А. Цибанєва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 389-393. – ISBN 5-7763-2435-1
740955
  Шемет Т. Монетарна модель платіжного балансу: теоретичний аспект : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 22-25
740956
  Шемет Т. Монетарна модель платіжного балансу: теоретичний аспект : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 20-21
740957
  Ушакова Н.Г. Монетарна пастка" економічного росту у перехідній економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 448-451
740958
  Коррес Дж. та інш. Монетарна політика в країнах з перехідною економікою: вивчення ситуацій у Чехії, Угорщині та Польщі // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.107-114. – ISSN 1684-906Х
740959
  Попов В.Ю. Монетарна політика в реаліях української економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 66-75. – Бібліогр.: с. 67-68, 70, 74-75


  Окреслено загальні риси витоків та проаналізовано причини суперечностей монетарної політики сучасної України. Статистичні дані руху коштів досліджуються за методикою порівняння з макроекономічними показниками. Конкретизуються макроекономічні наслідки ...
740960
  Корольова В. Монетарна політика в Україні: досвід та перспективи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 215-222.
740961
   Монетарна політика в умовах економічного зростання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 2004. – 172 с.
740962
  Кузнецов О. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-43.
740963
  Кузнецов О. Монетарна політика Великобританії: досвід подолання інфляції : світова економіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 40-43. – Бібліогр.: 13 назв
740964
  Мозговий О.М. Монетарна політика Великобританії: сучасні реалії та пріоритети / О.М. Мозговий, Б.Р. Мусієць // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
740965
  Кузьома О. Монетарна політика Європейського Центрального банку в процесі побудови Європейського валютного союзу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 55-56. – Бібліогр.: 1 назва
740966
  Лагутін В. Монетарна політика і державні фінанси // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.10-16. – ISSN 0131-775Х
740967
  Юхименко П. Монетарна політика і структурні реформи в економіці України : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 1. – С. 58-68. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
740968
  Козюк В. Монетарна політика країн Центрально-Східної Європи: євроконвергенція та макрофінансова вразливість // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 47-58. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
740969
  Адамик Б. Монетарна політика Національного банку та її вплив на рівень інфляції в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 27-32. – ISSN 1818-5754
740970
   Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін : монографія / В.С. Стельмах [ та ін. ] ; Нац. банк України. – Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України, 2009. – 404 с. – На обкл. та на тит. арк. авт.: В.С. Стельмах. – ISBN 978-966-484-044-3
740971
  Шумська С.С. Монетарна політика та відновлення економічного зростання в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 21-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1605-7988
740972
  Сегеда Л.М. Монетарна політика та грошово-кредитне регулювання: сутнісна характеристика та теоретичне розмежування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 402-409. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
740973
  Ананьєв М.Ю. Монетарна політика та її вплив на розвиток ринку цінних паперів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 75-82. – ISSN 2306-6814
740974
  Щербакова О. Монетарна політика та її цільові орієнтири в 2012 році // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 3-6 : Табл., рис.
740975
  Лук"яненко І.Г. Монетарна політика та флуктуації на фондовому ринку України / І.Г. Лук"яненко, Р.Б. Семко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 110-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
740976
  Бакалець О.А. Монетарна політика УНР та української держави у 1917-1918 рр. / О.А. Бакалець, О.І. Курок // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 81-90. – (Сері "Історичні науки"). – ISSN 2518-7600
740977
  Рокоча В.В. Монетарна політика центральних банків ринково розвинених країн: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-30. – (Економіка ; Вип. 44)


  Розглядаються питання оформлення дій центральних банків як суб"єктів монетарної політики у ринковихкраїнах. Аналізується рівень економічної свободи центральних банків в різних країнах та виконання ними функції визначення кількості грошей в обігу. ...
740978
  Михайлюк Р. Монетарна політика центрального банку та вплив на фінансову стійкість банківської системи країни // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 68-75. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
740979
  Кричевська Т. Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 4-11. – ISSN 1810-3944
740980
  Паливода К.В. Монетарна політика як інструмент активізації економічного зрастання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 99-109. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
740981
  Дзюблюк О. Монетарна політика як ключовий важіль реалізації антикризових заходів в економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (143). – С. 3-26. – ISSN 1605-2005
740982
  Сігайов А.О. Монетарна політика як складова системи фінансового програмування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 3-6


  Подається стислий опис системи фнансового програмування у відкритій економіці з фіксованим обмінним курсом.
740983
  Розинка Л.О. Монетарна політика як чинник економічної безпеки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 112-116
740984
  Глущенко С.В. Монетарна політика: теоретико-методологічні вспекти : навч. посібник / С.В. Глущенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. академія". – Київ : НаУКМА, 2017. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61-63. – ISBN 978-966-2410-83-9
740985
  Рудик Н.В. Монетарна складова системи макрофінансових індикаторів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 288-295. – ISSN 2222-4459
740986
  Гальчинський А. Монетарна складова стратегії економічного розвитку // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.4-9. – ISSN 0131-775Х
740987
  Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 8-23
740988
  Маневич В. Монетарная динамическая модель Тобина и анализ Российской экономики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 70-93. – ISSN 0042-8736
740989
  Шмелев Н. Монетарная политика и структурные реформы в экономике постсоветской России // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.426-38. – ISSN 0042-8736
740990
  Фетисов Г. Монетарная политика России: цели, инструменты и правила // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 4-24. – Бібліогр.: с. 4, 7, 10, 11, 13, 16-18, 2. – ISSN 0042-8736
740991
  Фетисов Г. Монетарная политика России: цели, инструменты и правила // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 4-24. – Бібліогр.: с. 4, 7, 10, 11, 13, 16-18, 2. – ISSN 0042-8736
740992
  Панков Д.А. Монетарная теория бухгалтерского учета в системе теоретических учетных моделей и направлений / Д.А. Панков, Л.С. Маханько // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 14 (IV). – С. 17-26. – ISSN 2306-0050
740993
  Котова О.В. Монетарная, капитализационная и социализационная структуры процентного канала трансмиссионного механизма монетизации // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 61-65 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
740994
  Гриценко А.А. Монетарне забезпечення економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості економічної і монетарної динаміки у 1992-2003 роках. Розкрито напрямки і шляхи підвищення рівня монетизації та їх зв"язок з основними параметрами економічного зростання. In the article is analysed features of economic and ...
740995
  Бортніков Г.П. Монетарне золото як складова міжнародних резервів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 11 назв
740996
  Аржевітін С.М. Монетарне регулювання економіки України: поточні виклики та задачі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 319-326. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
740997
  Корнєєв В. Монетарний інструментарій посткризового відновлення: нові стимули центробанків : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 30-33 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
740998
  Ватаманюк О.З. Монетарний надлишок та його економічні наслідки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.14-24
740999
  Міщенко В. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 1. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики : макроекономіка / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
741000
  Лисенко Р. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Стаття 2. Аналіз дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики : макроекономіка / Р. Лисенко, С. Ніколайчук, А. Сомик // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 18-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,