Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
740001
  Скороход О. "Мало спав і не пиячив, в усяких розмовах був неговіркий" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 15 (118). – С. 53-57


  Петро Конашевич-Сагайдачний ходив на Стамбул і Москву. Козаки тричі скидали його з гетьманства.
740002
  Кондрат"єва Л.А. "Малозначні справи" в процесуальному законодавстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 124-126. – ISBN 978-617-7096-97-8
740003
  Івашкевич Т. "Малому" Тарасу відкрито пам"ятний знак // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "З ініціативи Центру літературної творчості Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (директор - професор Михайло Наєнко) та Гуляйпільської сільської ради (Черкащина) біля місцевої школи відкрито пам’ятний знак “малому” Тарасу Шевченку. Будучи вже ...
740004
  Івашкевич Т. "Малому" Тарасу відкрито пам"ятний знак... // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 87-88. – ISBN 978-617-7625-59-8


  З ініціативи Центру літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка, Гуляйпільської сільської ради та місцевої школи відкрито пам"ятний знак "Малому" Тарасові. Знак розташовано саме біля школи в Гуляйполі, яке розкинулося вздовж річки Тікич ...
740005
  Клочек Г. "Малоросійство" Євгена Маланюка і сьогодення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 14 травня (№ 20). – С. 10-11
740006
  Кононенко В. "Малоросійська та "хозарська" ідея козацьких інтелектуалів Гетьманщини (кін. XVII - перші десятиліття XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 25-27
740007
  Куліда С. "Малоросійський Колумб" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 3 жовтня (№ 37/38). – С. 18-19


  Так називали Олександра Поля - першопроходця промислової розробки залізних руд Кривбасу та відомого добродійника.
740008
  Оліянчук А. "Малоросійські" козацькі полки у 1831-1833 роках: мотиви створення, чисельність та функції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 57-63. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена питанню участі козацтва Лівобережжя України в придушені польського листопадового повстання. Встановлено чисельність "Малоросійських" козацьких полків у різні періоди служби в 1831-1833 рр. Проаналізовано різні типи бойових завдань, що ...
740009
  Склокін В. "Малоросійські" та "великоросійські" землі в Слобідській Україні останньої третини XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 33-43. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
740010
  Фризман Л.Г. "Малороссийские песни" / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 73-105. – ISBN 966-303-006-2
740011
  Галаган Г.П. "Малорусский вертеп", или Вертепная рождественская драма : объяснительный текст с нотами и рисунком ящика для представлений / Г.П. Галаган; [Пpедисл. "Малоpусский веpтеп : пpедваpительныя замечания" П.Г. Житецкого]. – Киев : Корчак-Новицкого, 1882. – 38, XXXV с. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Киевская Старина, 1882, т. 4, кн. 10. - Тексты песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На переднем форзаце экслибрис: Библиотека Коллегии Павла Галагана
740012
  Тиханов Г. "Малые и большие литературы" в меняющемся формате истории литературы // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 253-278. – ISSN 0042-8795
740013
  Бичурина Н.М. "Малые романские языки": металингвистический дискурс и языковая политика Франции // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 88-98. – ISSN 0373-658Х
740014
  Евсеев Е.Д. "Малые" русские портретисты 1790-1820-х гг.: особенности работы живописца по частному заказу // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 125-138. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
740015
  Долгилевич Р.В. "Малый берлинский кризис" 1965 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 82-100. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе новых источников из архива внешней политики МИД РФ освещаются причины, ход и последствия одной из вспышек напряженности вокруг Западного Берлина, связанной с проведением в городе 7 апреля 1965 года пленарной сессии бундестага ФРГ. В ...
740016
  Здоровило Т. "Малював завжди під музику". За життя при совєтах художник-шістдесятник Веніфамін Кушнір не мав жодної персональної виставки // Україна молода. – Київ, 2019. – 13 серпня (№ 89). – С. 8-9


  "Маловідомі широкому загалу видатні особистості-митці, такі як Веніамін Кушнір, отримують друге «народження» завдяки Музею шістдесятництва. Нещодавно там відбувся творчий вечір, присвячений українському художнику, викладачу, громадському діячу ...
740017
  Яковлева Н.М. "Мальвинский вопрос" в аргентинской политике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 88-94. – ISSN 044-748Х
740018
  Мазур В. "Мальованство". Українська народна релігія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 15


  "Читаючи старі історичні записи або розбираючи архівні документи, не перестаєш дивуватися творчій силі українського народу. Здавалося б, замордоване багатовіковою панщиною, гноблене за національною ознакою, позбавлене можливості хоч якось висловити ...
740019
  Орел А. "Мама відмовилася робити аборт. Її почали бити і мучити тортурами" = []Про акторку М. Капніст] // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 13 (466), 4 квітня 2019. – С. 48-50
740020
  Годенко-Наконечна "Мамаї" Володимира Наконечного // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 3 : Архітектура, Образотворче та декоративно--ужиткове мистецтво. – С. 133-140. – ISSN 1728-6875
740021
  Драгоманов М.П. [Малоруссские народные предания и рассказы] / [Свод М. Драгоманова]. – [Киев] : [Изд. Юго-Западного Отд. Русск. геогаф. о-ва], 1876. – XXVI, 434 c. – Без. тит. арк.
740022
   [Маляренко Василь Тимофійович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 258-260. – ISSN 1993-0909


  Вчений України в галузі кримінально-процесуального права України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України.
740023
   Малишко Андрій Самійлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 360-362. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
740024
  Жежера В. Малишко одвернувся до вікна й заплакав // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 43 (146). – С. 54-57
740025
  Рябчій І. Малишкова стежина до Парижа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  До 100-річчя від дня народження поета. Двомовне (українською та французькою мовами) видання, з нотами, передмовою двома мовами та докладними довідками про композиторів, здійснене Університетським видавництвом «Пульсари» — «Моя стежина: Пісні Платона ...
740026
   Малишкові дороги. – К., 1975. – 231с.
740027
  Лікстанов И.И. Малишок / И.И. Лікстанов. – Київ, Львів : Радянська школа, 1949. – 107 с. – (Бібліотека учня (німецька мова))
740028
  Прокопенко К.О. Малі аграрні підприємства в аграрному секторі України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 99-104. – ISSN 2221-1055
740029
  Галета О.В. Малі архітектурні форми в художньо-культурному просторі міст Західної України другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Галета Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
740030
  Жулинська-Яручик Малі батьківщини в україномовній поезії письменників з Північного Підляшшя (Польща) / Жулинська-Яручик, В. Яручик // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 329-334.
740031
   Малі будівельні фырми. – Київ, 1993. – 185 с.
740032
  Мунін Г.Б. Малі готелі: організація роботи та обслуговування : навч. посібник / Г.Б. Мунін, О.С. Кривоносов, З.В. Марциновська ; за заг. ред. Н.В. Барна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 335, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Назва обкл. : Малі готелі. – Бібліогр.: с. 331-335
740033
  Ліпкан М.Ф. Малі дози іонізуючого випромінювання / М.Ф. Ліпкан. – Київ, 1970. – 48с.
740034
  Волков В.П. Малі економічні цикли: теорія та вітчизняна практика / В.П. Волков, Л.А. Горошкова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 270-275. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
740035
  Яцикович Ю.О. Малі жанри сатири та гумару на сторінках журналу "Комар" (за матеріалами 1933-1939 р.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 109-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
740036
  Вострікова А.В. Малі засоби розміщення: зарубіжний досвід для України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 59-66. – Бібліогр.: 15 назв.
740037
  Волинець Г.М. Малі інформаційні жанри фотожурналістики у сучасній українській пресі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті на матеріалі українських періодичних друкованих ЗМІ розглядаються жанри фотожурналі стики - фотофакт і фотозамітка. Здійснено опис цих жанрів, їхні специфічні ознаки та жанрово-типоло гічні особливості, роль і місце фотофакту й фотозамітки у ...
740038
  Посохов І.С. Малі історичні міста України як маркери туристичної привабливості регіонів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 111-116. – Бібліогр.: 11 назв.
740039
  Крип"якевич І.П. [Петренко: псевд.] Малі козаки : Історичне оповіданє з часів Хмельниччини / Іван Петренко [псевд.]. – Львів : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – 31 с. – (Виданє Руського Товариства Педедагогічного ; Ч. 151)
740040
  Блажевич Ю.І. Малі культові споруди Поділля: історичний вимір і сучасність // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 25-33. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
740041
  Нагірна Валентина Малі міста сільських регіонів України у контексті змін в економічній системі господарювання // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 7-12. – Бібліогр.:13 назв. – ISSN 2076-1333
740042
  Розумна О.П. Малі міста України як місця пам"яті у контексті політики національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 205-214
740043
   Малі міста України. Автономна Республіка Крим : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 479, [1] с. : іл.
740044
   Малі міста України. Вінницька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 343, [1] с. : іл.
740045
   Малі міста України. Волинська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 215, [1] с. : іл.
740046
   Малі міста України. Дніпропетровська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 126, [1] с. : іл.
740047
   Малі міста України. Донецька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 319, [1] с. : іл.
740048
   Малі міста України. Житомирська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 198, [1] с. : іл.
740049
   Малі міста України. Закарпатська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 367, [1] с. : іл.
740050
   Малі міста України. Запорізька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 175, [1] с. : іл.
740051
   Малі міста України. Івано-Франківська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Крайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 287, [1] с. : іл.
740052
   Малі міста України. Київська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 623, [1] с. : іл.
740053
   Малі міста України. Кіровоградська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 127, [1] с. : іл.
740054
   Малі міста України. Луганська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 191, [1] с. : іл.
740055
   Малі міста України. Львівська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 663, [1] с. : іл.
740056
   Малі міста України. Миколаївська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 111, [1] с. : іл.
740057
   Малі міста України. Одеська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 239, [1] с. : іл.
740058
   Малі міста України. Полтавська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 351, [1] с. : іл.
740059
   Малі міста України. Рівненська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 287, [1] с. : іл.
740060
   Малі міста України. Сумська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 391, [1] с. : іл.
740061
   Малі міста України. Тернопільська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 511, [1] с. : іл.
740062
   Малі міста України. Харківська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 311, [1] с. : іл.
740063
   Малі міста України. Херсонська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 159, [1] с. : іл.
740064
   Малі міста України. Хмельницька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 215, [1] с. : іл.
740065
   Малі міста України. Черкаська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2016. – 311, [1] с. : іл.
740066
   Малі міста України. Чернівецька область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 167, [1] с. : іл.
740067
   Малі міста України. Чернігівська область : бібліогр. покажчик / Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.- буд. б-ка ім. В.Г. Заболотного ; [уклад.: Д.О. Мироненко, С.М. Кайнова, О.В. Углова ; редкол.: Г.А. Войцехівська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ДНАББ ім. В.Г. Заболотного, 2017. – 295, [1] с. : іл.
740068
  Дмитренко А.Ю. Малі міста України: сучасний стан та тенденції розвитку / А.Ю. Дмитренко, Т.Ю. Кузьменко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 92-103. – ISSN 2076-815X
740069
  Петрук С.Л. Малі міські поселення України: аналіз сучасного соціально-економічного стану та проблем розвитку : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 50-54. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
740070
  Мартинюк Л.А. Малі підприємства України: реалії та перспективи функціонування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 241-246


  В статті здійснено загальну оцінку стану бізнес-середовища функціонування малих підприємств України та визначено перспективи їх розвитку It is estimated the state of business environment of small enterprises functioning in Ukraine and it is defined ...
740071
  Андрющенко Г.О. Малі підприємства: критерії визначення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 118-120
740072
  Гордієнко О. Малі підприємства:критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.8-12
740073
  Чобіт Д. Малі побрехеньки та велика брехня // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 вересня (№ 92). – С. 6-7


  Уже тривалий час у Польщі виношується ідея спорудження на місці спаленого гітлерівським нацистським режимом і німецьким окупаційним військом галицького села Гута Пеняцька, що на Львівщині, великого меморіального комплексу для увічнення пам’яті ...
740074
  Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір"я Українських Карпат / Кияк Володимир Григорович ; Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 247, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 225-247. – ISBN 978-966-397-106-3
740075
  Шабранська Н.І. Малі промислові підприємства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 21-28.
740076
  Звірик П О. Малі ракети / П О. Звірик, . – Київ, 1974. – 126с.
740077
  Вишневський В.І. Малі річки Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 107-119. – Бібліогр.: 15 назв
740078
  Вишневський В.І. Малі річки Києва / В.І. Вишневський. – Вид. 2-ге, уточнене і допов. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 81, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 81-82. – ISBN 978-966-50-095-1
740079
  Поліщук В.В. Малі річки України та їх охорона : Тематичний цикл "Людина і природа" / В.В. Поліщук. – Київ, 1988. – 31с.
740080
   Малі річки України: геоекологічний огляд проблем / С.М. Сердюк, О.В. Луньова, О.Ф. Агєєва, В.О. Камянська // Вісті Донецького гірничого інституту : всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Покровськ, 2017. – № 1 (40). – С. 101-106. – ISSN 1999-981Х
740081
   Малі річки України: Довідник. – Київ : Урожай, 1991. – 293с.
740082
  Солдатов М.О. Малі рухи ідеальної рідини в басейні, покритому льодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 140-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  У роботі розглянута задача про малі рухи і вільні коливання ідеальної рідини в басейні, частково покритому льодом, кришеним льодом, а також що має дільниці поверхні рідини без льоду. З використанням методів функціонального аналізу досліджувана ...
740083
  Вронський Б.М. Малі рухи обертової системи "рідина-газ" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена задача, що виникає при вивченні обертової системи "рідина-газ". Вивчені різні аспекти: характер спектру (дискретність, асимптотична поведінка, наявність ділянок неперервного спектру), повнота і базисність системи власних і ...
740084
  Прокопенко Н.М. Малі текстові форми гумористичного дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 54-61. – ISSN 2077-804X
740085
   Малі українські діярії XVII-XVIIІ століть / упоряд., пер., вступ. ст. та комент. Валерія Шевчука. – Київ : Кліо, 2015. – 407, [1] с. : портр., іл. – Покажчик імен: с. 392-407. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-28-8
740086
  Каневська О.Б. Малі фольклорні жанри як форма вираження національного характеру / О.Б. Каневська, С.В. Щербак // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 172-181. – ISSN 2305-3852
740087
  Пасхавер Б.Й. Малі форми аграрного виробництва // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 18-27. – ISSN 2221-1055
740088
  Долга Н. Малі форми в англійській прозі кінця ХІХ - початку ХХст.: до постановки проблеми жанрів // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 23-27. – Бібліогр.: Літ.: с.27; 13 п.
740089
  Збарська А.В. Малі форми господарювання сільських поселень України і екологія // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 130-134. – ISSN 2221-1055
740090
  Кувик П.П. Малі форми документального телекіно. / П.П. Кувик. – К., 1970. – 68с.
740091
  Зикун Н.І. Малі форми української газетно-журнальної сатири: до постановки проблеми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 123-129


  Порушується проблема визначення й класифікації малих форм української газетно-журнальної сатири. Констатується відсутність єдності у підходах до їх тлумачення й термінологічного визначення. Окреслюються жанрові ознаки, визначаються мета, композиційні й ...
740092
  Астаф"єв О.Г. Малігон Анна Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 18. – ISBN 978-966-02-8345-9
740093
  Райхель Ю. Малійський розкол // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 63)


  Туареги проголосили незалежність північної частини Малі.
740094
  Пікус Р.В. Малік Микола Йосипович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 20. – ISBN 978-966-02-8345-9
740095
   Малінін Василь Борисович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 145. – ISBN 978-617-573-038-6
740096
  Пекелис В.Д. Малка енциклопедия за голямата кибернетика / В.Д. Пекелис. – София : Техника, 1973. – 315 с.
740097
  Енев Д. Малката домашна църква : съвременни притчи / Деяв Енев. – Пловдив : Хермес, 2014. – 198, [2] c. – ISBN 978-954-26-1327-5
740098
  Талдыкин С.И. Малкинское железо-хромо-никкелевое месторождение в Кабардино-Балкарской авт. обл. / С.И. Талдыкин
1. – 1931. – С. 1243-1250
740099
   Малков Віктор Павлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 146-147. – ISBN 978-617-573-038-6
740100
  Учаев З.В. Малмыжский диалект марийского языка. (Фонет. особенности) : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Учаев З.В.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 41л.
740101
  Беднарский Владимир Мало Азии не покажется // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 48-54 : фото
740102
  Токарева В.С. Мало ли что бывает... : Повести и рассказы / В.С. Токарева. – Москва : АСТ, 1999. – 480с. – (Отражение 20 век). – ISBN 5-237-03692-9
740103
  Кошкаров П.К. Мало научить, надо удержать / беседовал В. Чумаков // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 24-29. – ISSN 0208-0621


  Для того чтобы подготовить ученого, владеющего междисциплинарным знанием, образовательный процесс должен быть непрерывным начиная с младших классов средней школы — так считает заместитель директора Национального исследовательского центра «Курчатовский ...
740104
  Грицак А. Мало одного Чорнобиля?.. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 лютого - 22 лютого (№ 6). – С. 1, 12


  Помилки в розвитку укр. атомної галузі можуть обернутися трагедією. Останнім часом під час зустрічей на вищому рівні керівництва України і Росії до порядку денного окремо включають питання про співробітництво в галузі ядерних технологій, а у вересні ...
740105
  Воронич Ганна Мало українська українська мова : правописання як ментальність // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 0130-5263


  У нас, в Україні, якось виходить, що все має бути не так, як звично для решти людей у світі: по-нашому, особливіше, зумовленіше, і, бажано, підо впливом якомога більшої кількості різнобічних і логічно неузгоджених чинників. Таке діється і з нашою мовою ...
740106
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Изд. Хаpьк. Уезд. Земства ; Тип. Каплана и Биpюкова. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1843))
Т. 1 : Малороссийские повести. – 1887. – IV, 255 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повісті має власний тит. арк. з датою видання 1887


  Зміст: Салдацькый патpет: Латынська побpехенька по нашому pозказана; Маpуся; Меpтвецькый велык-день; Добpе pобы, добpе и буде; Конотопська видьма.
740107
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 1 : Малороссийские повести. – 1899. – Розд. паг. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повісті має власний тит. арк. з датою видання 1887
740108
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Одесса ; Киев : Южно-Рус. Книгоизд-во Ф.А. Іогансон ; [Тип. П.И. Бонадурер], 1913. – 515 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1843))


  Зміст: Салдацькій патрет: Латынська побрехенька; Маруся [присвячено Г.Г. Квітці]; Мертвецькый велык-день [присвячено Козаку В. Луганському [В.І. Даль]]; Добре робы, добре и буде [присвячено Т.Р. Подольському]; Конотопська видьма [присвячено М.А. ...
740109
  Аветисян О.Р. Малоазиатский суслик и химические меры борьбы с ним в Армянской ССР : автореф. ... канд. сельскохоз. наук / Аветисян О.Р. ; Акад. наук Арм. ССР. – Ереван, 1951. – 24 с.
740110
  Никулина Н.М. Малоазийская глиптика второй половины V-IV вв до н.э. и проблема восточно-греческого и "греко-персидского" искусства : Автореф. дис. ... канд. искусств. наук / Никулина Н. М. ; МГУ , Ист. фак. , Каф. заруб. искусства. – Москва, 1966. – 20 с.
740111
  Златопільський С. Малоазійські етнокультурні і господарчі традиції / С. Златопільський. – К., 1994. – 60с.
740112
  Білецький В.С. Малобабчицьке, (Катерлезьке) нафтове родовище // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 27. – ISBN 978-966-02-8345-9
740113
  Анкудинов Д.Т. Малобазные тензодатчики сопротивления / Д.Т. Анкудинов, К.Н. Мамаев. – Москва : Машиностроение, 1968. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-186
740114
  Ткачев О.Г. Малобарионные системы в SU-(2)-модели скирма. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Ткачев О.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 8л.
740115
  Форсит П. Малобюджетный маркетинг : Развитие бизнеса, не требующее больших затрат / Патрик Форсит; Пер. с англ. В.О. Шагоян. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 344с. – Парал. тит. англ. – ISBN 966-8644-25-5


  Книга содержит практические рекомендации по организации и проведению малозатратных мероприятий, позволяющих привлечь клиентов и расширить сферу деятельности предприятия
740116
  Варламов Геннадій Борисович Маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об"єктів та систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук; 21. 06. 01 / Варламов Г. Б.; Український науково-дослідний інститут екологічних проблем. – Харків, 2007. – 44с. – Бібл.: 42 назв
740117
  Соколова С. Маловідома Канівщина Шевченка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 16
740118
  Моторний О.А. Маловідома книга, присвячена чеським переселенцям в Україну // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 88-98. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена маловідомій книзі чеського педагога і підприємця, письменника та публіциста Франтішка Доубрави (1822-1902) "Чеський переселенець на Русь" виданій у 1876 році в Празі. Статья посвящена малоизвестной книге чешского педагога и ...
740119
  Моторний А.В. Маловідома книга, присвячена чеським переселенцям в Україну // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 201-206. – ISSN 2075-437X
740120
  Дика Н. Маловідома композиторка Клара Шуман (Вік) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 4 (846), квітень. – С. 153-156. – ISSN 0868-4790
740121
  Івашків В. Маловідома Кулішева брошура 1846 року
740122
  Старенький І.О. Маловідома повість про Роксолану Михайла Орловського / І.О. Старенький, В.В. Щегельський // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 22-27
740123
  Павловська Н. Маловідома публікація В. І. Веретенникова // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 192-198. – ISBN 966-625-040-3


  Стаття В.І. Веретенникова "М.В. Ломоносов - творец русской мозаики".
740124
  Бикова Т. Маловідома публіцистика Івана Франка: особливості розвитку національно-політичної самобутності Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 224-227. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті досліджуються проблеми розвитку національно-політичної спмобутності Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття. На основі аналізу маловідомої публіцистики Івана Франка зроблено висновок щодо історичного значення феномена національної свідомості ...
740125
  Нікітін Ю.О. Маловідома стаття М.О. Макаренка / Ю.О. Нікітін, М.Ю. Нікітін // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 214-216
740126
  Іскорко-Гнатенко Маловідома сторінка біографії Олени Пчілки (перший київський період) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 103-109. – ISSN 0236-1477


  Олена Пчілка, сестра Михайла Драгоманова.навчалась у "Зразковому пансіоні шляхетних дівчат" А. Нельговської (розташований на розі теперішнього бульвару Тараса Шевченка, 16 і Володимирської вулиці в Києві). Власником цього будинку був доктор медицини, ...
740127
  Пригоровський В. Маловідома сторінка з біографії О.П. Довженка // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С.16-17. – ISSN 0868-9644
740128
  Рибаков М. Маловідома сторінка з історії боротьби за встановлення Радянської влади в Києві (листопад 1917 - січень 1918 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 62-68. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье исследуется малоизвестная страница из истории борьбы большевиков за установление Советской власти в Киеве (ноябрь 1917-январь 1918 гг.), в частности, освещается работа Слободянского райкома РСДРП(б).
740129
  Подолинний А. Маловідома сторінка Шевченкового життя // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 6-12 березня (№ 9). – С. 14


  У серпні 1859 р. Тарас Шевченко познайомився зі своїм земляком Феофаном Лебединцевим.
740130
  Крайня О.О. Маловідоме видання лаврської друкарні - панегірик 1618 року архимандриту Єлисею Плетенецькому // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, М.Ю. Брайчевський, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2002. – 2001 рік : Літературна і видавнича діяльність Києво-Печерської лаври XI-XX ст. – С. 111-114. – ISBN 966-7671-23-2
740131
  Макієнко О. Маловідоме джерело з історії земських архівів в Україні // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 139-150
740132
  Юрченко С.Б. Маловідоме креслення перепланування центральної частини Глухова авторства Андрія Квасова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 47-49. – ISSN 2218-4805
740133
  Родзвілл О. Маловідоме листування Михайла Грушевського та Володимира Іконникова (1890-1904) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 71-83. – ISSN 0320-9466
740134
  Гуль О.В. Маловідоме масове джерело до історії Львова другої половини XVI століття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 341-342. – ISSN 0320-9466
740135
  Білан О. Маловідоме про Пантелеймона Крайківського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 13


  Громадський та політичний діяч, педагог став жертвою сталінського терору.
740136
  Ковалець Т. Маловідомий "Щоденник походу на Поган" 1629 року: публікація джерела // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 96-104


  Йдеться про похід збройних формувань Речі Посполитої на відсіч татарському нападу на Поділля, Галичину восени 1929 року.
740137
  Ткачук А. Маловідомий вірш Володимира Сосюри "Бабин Яр" / А. Ткачук, М. Ткачук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 4
740138
  Джемеріс Ю. Маловідомий Григір Тютюнник // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 221-229. – ISBN 978-966-306-020-4
740139
  Кабанець Є.П. Маловідомий документ з історії громадянської війни в Україні // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.157-163 : Фото. – ISBN 966-7671-25-9
740140
  Ротач П. Маловідомий друг Т.Г. Шевченка // Український календар. 1974. – Варшава, 1974


  Соколов П., художник
740141
   Маловідомий Ежен Деслав, французький кіномитець українського походження // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 61. – (Політичні науки)
740142
  Дояр Л. Маловідомий історико-український компонент спецфонду Книжкової палати України (1918-1919 pp.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 39-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття продовжує цикл авторських досліджень проблеми заборони книгодруків у Радянській Україні. У розвідці йдеться про вилучені з книгообігу праці з історії України, що вийшли впродовж 1918—1919 рр. Проаналізовано зміст нарису, присвяченого українським ...
740143
  Панченко В. Маловідомий літописець // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 90-95


  Вміщено інформацію про життєвий шлях київського літописця 17 ст. Феодосія Софоновича - ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря (Україна).
740144
  Самодурова В.В. Маловідомий Михайло Григорович: бібліотекар, редактор, український військовий публіцист // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 107-132. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
740145
  Ставицька Я. Маловідомий міжнародний проект початку XX століття: співпраця Катерини Грушевської з Лондонським антропологічним інститутом // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 103-105. – ISSN 2225-5095
740146
  Мельник Л.Г. Маловідомий опис Гетьманщини першої чверті XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-17. – (Історія ; вип. 55)


  Висвітлюється опис Гетьманщини, здійснений обер-секретарем Сенату І. Кириловим у 20-х рр. ХVIII ст., в якому наведено статистичні дані щодо соціального складу населення та про міста Гетьманщини.
740147
  Морозов Олександр Маловідомий опис Ніжина 1766 року // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 79-89. – ISBN 978-966-8999-16-1
740148
  Данилевич В. Маловідомий український стародрук, 1924
740149
  Левченко Л. Маловідомий факт Берлінських переговорів 1918 року в справі повернення Чорноморського флоту Україні // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 28-31. – (Політичні науки)
740150
  Черченко Ю. Маловідомий факт з біографії Олени Теліги // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 580-582. – (Нова серія ; вип. 19/20)
740151
  Чоп Г. Маловідомий Франко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 12


  Письменник і вчений володів надзвичайними ектрасенсорними здібностями, був першим українським професійним політиком, а також тримав удома справжній зоопарк.
740152
  Пархоменко І. Маловідомими шляхами Ірану // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 235-240. – ISSN 0320-8370
740153
  Попельницька О. Маловідомі аспекти історії так званого "Будинку Петра I" у Києві // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 109-111
740154
  Ашурков Т. Маловідомі деталі у справі про загибель місії О.С. Грибоєдова в Ірані // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – С. 21-29
740155
  Катренко А. Маловідомі документи про київського громадівця Олександдра Стоянова // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – Том 5. – С. 256-270. – ISBN 966-625-040-3
740156
  Казьмирчук Г.Д. Маловідомі документи про Кирило-Мефодіївське братство // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 23-24. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
740157
  Цюцюра Л.Ю. Маловідомі дрібномасштабні карти Європи та її регіонів академіка С.Рудницького 1915 р. : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-45 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
740158
  Бут О.М. Маловідомі імена в краєзнавстві: кадри важкої промисловості Донбасу під жорнами сталінських репресій / О.М. Бут, П.В. Добров // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 65-68
740159
  Осталецька О.І. Маловідомі імена української картографічної науки: твори картографа Т.А. Скрипника у фондах національної бібліотеки україни імені В.І. Вернадського // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 122-130


  Cтаттю присвячено доробку Т. А. Скрипника - завідувача картографічною майстернею Українського науково-дослідного інституту географії та картографії, заснованого у м. Харкові 1927р. Розглянуто напрямки його вагомих напрацювань у 20-30-х рр. ХХ ст. - у ...
740160
  Бажан М.П. Маловідомі мистецькі сторінки / Микола Бажан ; упоряд. М.Г. Лабінський. – Київ : Криниця, 2014. – 815, [1] с. : портр., іл. – До 110-річчя із дня народж. – Бібліогр. у прим.: с. 748-760. – ISBN 978-966-2434-24-8
740161
  Казьмирчук Г.Д. Маловідомі пам"ятні місця декабристів на Вінниччині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 78. – ISBN 978-966-171-565-2
740162
  Радишевський Р. Маловідомі перлини української літератури: Василь Королів-Старий // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 10-13. – ISBN 966-95452-3-8
740163
   Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ - ХХ ст.) : хрестоматія. – Київ : Науковий світ, 2003. – 418 с. – ISBN 966-675-183-6
740164
  Никоненко Д.Д. Маловідомі постаті української археології - Всеволод Леонідович Зуц // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (47). – С. 11-13. – ISSN 2077-9496
740165
  Берзін П.С. Маловідомі професорські стипендіати на зламі століть (Й.В. Михайловський, С.В. Ейсман, В.М. Левитський, Смирнов, С.К. Лібіна) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 742-745. – ISBN 978-617-7020-05-8
740166
  Берзін П.С. Маловідомі співробітники науково-дослідних установ у галузі кримінального права (С.В. Ейсман, М.Г. Сикорський) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 1039-1040. – ISBN 978-617-7020-05-8
740167
  Яковлєв Ю.О. Маловідомі сторінки біографії Миколи Ковалевського (1841–1897 рр.) // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 155-177
740168
  Крамар Р. Маловідомі сторінки біографії Уляни Кравченко // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 240-244


  У статті розглянуто маловідомі сторінки творчого та життєвого шляху класика української літератури Уляни Кравченко (1860–1947).?На підставі архівних матеріалів досліджено деякі важливі епізоди з життя батьків письменниці, а також її власної ...
740169
  Губар К.А. Маловідомі сторінки державно-правових поглядів викладачів Київської духовної академії 1-ї пол. ХХ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 2219-5521
740170
  Малій О.В. Маловідомі сторінки життєвого шляху Християна Бунге (1776-1857 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 77-83. – ISSN 0130-5247
740171
  Халецька Л. Маловідомі сторінки життя і діяльності В.Ф. Боброва за документами фонду особового походження Державного архіву м. Києва // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 185-190. – ISSN 2306-4323
740172
  Безручко О.В. Маловідомі сторінки життя кінорежисера і педагога С.М. Цибульник // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 216-223


  Цибульник Суламіф Мойсеївна — український кінорежисер (1913-1996). Автор спогадів про О.Довженка, І.Кавалерідзе, І.Савченка, С.Параджанова, Л.Бикова, Ф.Кричевського та ін. Нагороджена медалями. Була членом Спілки кінематографістів України.
740173
  Овчар П. Маловідомі сторінки з життя Великого Кобзаря. Та й "списував Сковороду", навчаючись у Рубана // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. Пробний випуск. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 2005. – С. 16-24
740174
  Ковалівська Л. Маловідомі сторінки з історії Голодомору 1932-1933 років на території Полтавської області // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 295-302
740175
  Ковалівська Л. Маловідомі сторінки з історії Голодомору 1932-1933 років на території Полтавської області // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 152-156
740176
  Шилюк Д.М. Маловідомі сторінки з історії Житомирщини (напередодні і в часи німецької окупації) / Дмитро Шилюк. – Житомир : Волинь, 2010. – 200 с. + Додаток: с. 191-199. – Бібліогр.: с. 175-189. – ISBN 978-966-690-112-8
740177
  Руденко Л. Маловідомі сторінки з історії розвитку хорового мистецтва в Київській духовній академії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 126-137
740178
  Ціватий В. Маловідомі сторінки історії (політико-дипломатична діяльність Г.О. Афанас"єва (1848-1925) / В. Ціватий, О. Новікова // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 26-29. – (Історичні науки)


  Висвітлюється життєвий шлях і політико-дипломатична діяльність Георгія Омеляновича Афанас"єва - видатного історика-медієвіста, громадського діяча, політика й дипломата.
740179
  Коцур А. Маловідомі сторінки історії Київського університету (1937 - 1945 рр.) у спогадах професора І.А. Гриценка // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 163-169. – ISBN 978-617-7399-06-2


  У 2004 р. побачила світ фундаментальна праця І.А. Гриценка , де окремі матеріали присвячено Київському університету (до сьогоднішнього дня збереглися й рукописи спогадів науковця, які не ввійшли до книги).
740180
  Казаков О.О. Маловідомі сторінки московсько-литовської боротьби за давньоруські землі на межі 70-80-х років XV ст. / О.О. Казаков, В.М. Мордвінцев. – Київ, 1997. – 28 с.
740181
  Бахмет Н. Маловідомі сторінки творчості Бориса Косарєва: фотографічна серія "Земля" (1929-1930 рр.) : до 110-річчя з дня народження // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 327-332. – ISSN 0236-4832
740182
  Черняков Б.І. Маловідомі та призабуті книги України : бібліографічний покажчик / Б.І. Черняков; КУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т. журналістики. – Київ
Вип. 1 : Російськомовні видання 1917-1939 рр. – 1998. – 40 с.
740183
  Моторний О. Маловідомі та призабуті українські публікації на сторінках лужицької преси XIX-XX ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 180-188. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто деякі маловідомі публікації на сторінках лужицьких періодичних видань, які так чи інакше тематично споріднені з українською культурою: повісті, оповідання, спогади про українських культурних громадських діячів тощо. Так, у роботі ...
740184
  Василенко М.Г. Маловідомі тексти Івана Франка: до проблеми цензурних вилучень з академічного видання. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 94-100


  Введення в науковий обіг досліджень художніх, публіцистичних, літературознавчих, наукових творів великого письменника, науковця і політика Івана Франка, які з певних ідеологічних настанов не могли бути опубліковані в так звані радянські часи, що ...
740185
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 52-53
740186
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : Продовження. Початок у № 1.2,3, - 2007 // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51
740187
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 54-55 : Фото
740188
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 54-55 : Фото
740189
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-55
740190
  Попов Володимир Маловідомі факти географічного змісту : На дозвіллі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-53
740191
  Міллер Н.В. Маловідомі факти з біографії педагога, етнографа, фольклориста Петра Чуйкевича (з нагоди 200-ліття від дня народження) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 183-189. – ISSN 2218-4805
740192
  Савченко В. Маловідомі факти з біографії С. Шварцбарда (до історії співробітництва з органами державної безпеки СРСР) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 120-137. – ISBN 978-966-8919-85-5
740193
  Петриченко К.В. Маловідомі факти з життя та діяльності Данила Ільковича Терпила (отамана Зеленого) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 67-69. – (Історія ; вип. 63/64)


  Присвячено основним етапам життя та діяльності відомого ватажка українських селян Київської губернії впродовж 1918-1919 рр. - отаману Зеленому.
740194
  Масалова І.І. Маловідомі факти щодо реставраційних робіт у Церкві Всіх Святих Києво-Печерської лаври (до 320-річчя обрання Івана Степановича Мазепи гетьманом України) / І.І. Масалова, Д.А. Жданова // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 70-80
740195
  Шалак О. Маловідомі фольклористичні розвідки дослідника Поділля Юхима Сіцінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 620-628


  Досліджуються неопубліковані праці Ю. Сіцінського, осмислює їх значення для сучасної української фольклористики: аналізуючи рукописи статті "Рахмане" та дисертації "Славяно-русская языческая и двоеверная эсхатология", виявляє текстологічні засади ...
740196
  Голтвяницька О.В. Маловідходні технології кондиціонування води для екологічно безпечних водоциркуляційних теплообмінних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Голтвяницька Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 26 назв
740197
  Бродер Л Д. Малогабаритная защита реакторов / Л Д. Бродер, . – М, 1967. – 366с.
740198
   Малогабаритная радиоаппаратура : Вопросы конструирования, произодства и эксплуатации. – Москва, 1954. – 372 с.
740199
  Терещук Р.М. Малогабаритная радиоаппаратура : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, Л.Б. Фукс. – Киев : Наукова думка, 1967. – 447 с.
740200
   Малогабаритная радиоаппаратура. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1975. – 560 с.
740201
   Малогабаритная радиоаппаратура: Справочник радиолюбителя.. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1971. – 480с.
740202
  Бекбудов Радий Саидович Малогабаритная система позиционирования оптических элементов, инвариантная к параметрических возмущениям : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Бекбудов Радий Саидович; НАН Украины. Ин-т электродинамики. – К., 1997. – 18л.
740203
  Лук`янчиков А.В. Малогабаритні антени з керованою поляризацією випромінювання для рухомих об"єктів радіозв"язку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.07 / Лук`янчиков А.В.; Андрій Володимирович Лук"янчиков; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
740204
  Корієнко П.Г. Малогабаритні очисні споруди очищення побутових стічних вод / П.Г. Корієнко, О.В. Бетін, Н.В. Кузнецова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 59-67 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
740205
  Майоров С.А. Малогабаритные вычислительные машины / С.А. Майоров, Г.И. Новиков. – Ленинград, 1967. – 236 с.
740206
  Легкий В.Н. Малогабаритные генераторы накачки полупроводниковых лазеров / В.Н. Легкий, И.Д. Миценко, Б.В. Галун. – Томск, 1990. – 215 с.
740207
   Малогабаритные датчики давления повышенной точности типа.. – МД-Т, 1959. – с.
740208
  Дудич И.И. Малогабаритные измерительные приборы / И.И. Дудич. – Москва, 1980. – 56 с.
740209
  Драбович Ю.И. Малогабаритные источники высокого постоянного напряжения / Ю.И. Драбович, И.А. Криштафович, И.Г. Пономарев. – Киев, 1983. – 33 с.
740210
  Орлов В.А. Малогабаритные источники тока / В.А. Орлов. – М., 1965. – 192с.
740211
  Орлов В.А. Малогабаритные источники тока / В.А. Орлов. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 224с.
740212
  Варламов Р.Г. Малогабаритные источники тока / Р.Г. Варламов, В.Р. Варламов. – Москва, 1988. – 79 с.
740213
  Смирнов Л.И. Малогабаритные кассетные диктофоны / Л.И. Смирнов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 57 с.
740214
  Бездельев Ю.В. Малогабаритные любительские электроизмерительные приборы / Ю.В. Бездельев. – Москва, 1972. – 176 с.
740215
  Сидоров И.Н. Малогабаритные магнитопроводы и сердечники / И.Н. Сидоров, А.А. Христинин, С.В. Скорняков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 383 с.
740216
  Филатов Г.А. Малогабаритные низкочастотные механические фильтры / Г.А. Филатов, Е.Ф. Баев, В.С. Цымбалюк. – Москва : Связь, 1974. – 264 с.
740217
  Борноволоков Э.П. Малогабаритные радиоприемники / Э.П. Борноволоков. – Москва, 1967. – 144с.
740218
  Сидоров И.Н. Малогабаритные трансформаторы и дроссели / И.Н. Сидоров, В.В. Мукосеев, А.А. Христинин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 415 с.
740219
  Митрофанов А.В. Малогабаритный цветной телевизор класса IV / А.В. Митрофанов. – Москва : Радио и связь, 1982. – 64 с.
740220
   Малогабаритный электронный осциллограф типа С1-6 (ЭМО-2) : описание и инструкция по эксплуатации. – Москва : Ростехиздат, 1962. – 42 с., [1] л. схем.
740221
  Решетник М. Малоглибинна магнітометрія у польових дослідженнях геологічної структури докембрійського фундаменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність застосування комплексу детальних магнітометричних робіт для обстеження відслонених частин докембрійського фундаменту. Запропоновано застосувати нову методологію – малоглибинної магнітометрії, суть якої в поєднанні ...
740222
  Рудич К.Н. Малоглубинный магматизм / К.Н. Рудич. – Москва : Наука, 1978. – 143с.
740223
  Бойко В.В. Малодетная семья : Социал.-психолог. аспект / Бойко В.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1988. – 237 [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 233-238. – ISBN 5-244-00041-1
740224
  Попов П.М. Малодосліджена сторінка ранньої творчості Шевченка-художника. / П.М. Попов. – 145-159с.
740225
  Рожик М. Малодосліджені події участі України у Другій світовій війні 1939–1945 рр. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 124-132. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
740226
  Топильский М.С. Малое в великом / М.С. Топильский. – Душанбе
2. – 1975. – 216 с.
740227
  Родионова О. Малое и крупное предпринимательство в АПК: соотношение и взаимодействие // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2012. – № 11. – С. 26-33. – ISSN 0235-2443
740228
  Сагитов Ф.С. Малое краеведение (из опыта работы по изучению Южного округа Москвы) : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 70-76. – ISSN 0016-7207
740229
  Молчанова О.П. Малое предпринимательство в научно-технической сфере как движитель национальной инновационной системы России: современное состояние и проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 163-178. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
740230
  Крутик А.Б. Малое предпринимательство и бизнес-коммуникации : Учебн. пособ. / А.Б. Крутик, М.А. Горенбургов. – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 1998. – 295с. – ISBN 5-8110-0006-5
740231
  Лесик Н.Л. Малое предпринимательство: эффективность становления и особенности развития : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Лесик Н. Л.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.152-159
740232
  Хорольский Александр Иванович Малое предприятие в общественном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01 / Хорольский Александр Иванович; М-во образов. Украины. КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.177-191
740233
  Никитюк Д. Малое приграничное движение в Беларуси: реализация и перспективы развития / Д. Никитюк, А. Сидорович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65-70. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрены особенности и проблемы организации малого приграничного движения (МПД) в Беларуси. Освещены этапы становления МПД в Беларуси, Молдове, России и Украине. Проанализированы экономико-географические особенности функционирования МПД, раскрыты ...
740234
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-033-7
Т. 1, кн. 1 : В круге первом: Роман. – 1991. – 352 с.
740235
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва
кн.1 : В круге первом. – 1991. – 384 с.
740236
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ
Т. 2, кн. 1 : В круге первом: Роман. – 1991. – с.
740237
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-029-9
Т. 2 : В круге первом : роман. Кн. 2. – 1991. – 379 с. : 1 л. портр.
740238
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-034-5
Т. 2, кн. 2 : В круге первом: Роман. – 1991. – 320 с.
740239
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-027-2
Т. 3 : Рассказы. – 1991. – 285 с. : 1 л. портр.
740240
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-036-1
Т. 4 : Раковый корпус : повесть. – 1991. – 458 с. : 1 л. портр.
740241
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / А.И. Солженицын. – Москва
Т. 4 : Раковый корпус. – 1991. – 414 с.
740242
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-024-8
Т. 5 : Архипелаг Гулаг : (1918-1956) : опыт худ. исслед. Кн. 1-2. – 1991. – 429 с. : 1 л. портр.
740243
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-022-1
Т. 6 : Архипелаг Гулаг : (1918-1956) : опыт худ. исслед. Кн. 3-4. – 1991. – 574 с. : 1 л. портр.
740244
  Солженицын А.И. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – Москва : ИНКОМ НВ. – ISBN 5-85060-031-0
Т. 7 : Архипелаг Гулаг : (1918-1956) : опыт худ. исслед. Кн. 5-6-7. – 1991. – 383 с. : 1 л. портр.
740245
  Хармс Д. Малое собрание сочинений / Даниил Хармс ; [сост. В. Сажин ; отв. за вып. И. Тарасенко]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2010. – 732, [4] с. – Содерж.: Стихотворения ; Проза и сценки ; Сборники ; Драм. произведения ; Трактаты и статьи ; Произведения для детей ; Письма. Записные книжки. Дневник. – ISBN 978-5-389-01062-8


  В настоящем томе представлены все жанры литературного творчества писателя, а также его письма и фрагменты записных книжек.
740246
  Мандельштам О.Э. Малое собрание сочинений / Осип Мандельштам. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 793, [7] с. – Примечания: с. 753-779. – ISBN 978-5-389-01332-2


  Предлагаемое читателю издание представляет Осипа Мандельштама - прозаика, эссеиста, литературного критика и, конечно же, одного из крупнейших поэтов XX века.
740247
  Абдуллаева М.С. Малое, среднее предпринимательство в Узбекистане: успехи, проблемы, перспективы // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 31-33. – ISSN 1728-8878
740248
  Мицик Ю. Малознана люстрація українських земель 1628-1634 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 121-123. – ISSN 0869-3595
740249
  Легкий М. Малознана рецензія на відомий твір ("Захар Беркут" у польськомовній критиці) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 263-269. – ISSN 0130-528Х
740250
  Яровий О. Малознаний документ, про який усі чули і який мало хто читав // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2013. – [Вип. 8]. – С. 342-346


  Йдеться про суперечливу постать Мазепи та текст анафеми гетьману Мазепі. Згадується М. Максимович. - С. 343.
740251
  Дроздовська О. Малознані імена історії української журналістики: Зиновія Кравців (1910-1951) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 303-322. – ISSN 2524-0331
740252
  Коцарев О. Малознані історії Смарагдового острова // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 березня (№ 39/40). – С. 31


  Побачила світ книжка Максима Беспалова "Усе, що ви знаєте про Ірландію, - правда, але..."
740253
  Король Д.А. Малозначні справи в законодавстві та доктрині цивільного процесуального права європейських країн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 3 (71). – С. 260-275. – ISSN 2078-9165
740254
  Заремба У. Малозначність справ у цивільному судочинстві як критерій їх розгляду у спрощеному провадженні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 232-233
740255
  Лесько А.О. Малозначність справ цивільної юрисдикції як критерій для їх розгляду у спрощеному позовному провадженні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (39). – C. 133-144. – ISSN 2310-6166
740256
  Ганин А.В. Малоизвестная страница истории гражданской войны на востоке России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 0042-8779
740257
  Емельянов М. Малоизвестное о генералиссимусе Суворове // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 174-185. – ISBN 978-966-389-291-8
740258
  Радченко К. Малоизвестное сочинение Евоимия Зигабена, трактующее о богомилах. – Нежин : Типо-Литография М.В. Глезера, 1902. – 9 с. – Печатано по постановлению Конференции Историко-филологического института кн. Безбородко
740259
  Полехов С.В. Малоизвестные сведения о роде Франциска Скорины // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 389-392. – ISBN 978-5-02-039116-1
740260
  Шумило С.В. Малоизвестные свидетельства о начальном периоде пребывания прп. Паисия Величковского при каливах Пантократорского монастыря на Афоне // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 137-145. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
740261
  Верещинский И. Малоизвестные сочинения Киевского Бискупа (1589-1598) : I) Способ заселения Нового Киева, 1595 г.; II) Верная дорога к заселению пустынь в русских областях Польского Королевства, 1590 г. – Киев, 1895. – 96 с.
740262
  Чисников В.Н. Малоизвестные страницы биографии Н.Ф. Лучинского - известного тюрьмоведа и криминалиста Российской империи // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 211-218. – ISSN 1992-4437


  На основании архивных материалов и малоизвестных дореволюционных литературных источников освещены жизненный путь и творческая деятельность известного тюрмоведа и криминалиста, начальника Центрального дактилоскопического бюро при Главном тюремном ...
740263
  Кусов Г.И. Малоизвестные страницы кавказского путешествия А.С. Пушкина / Г.И. Кусов. – Орджоникидзе, 1983. – 175с.
740264
  Кусов Г.И. Малоизвестные страницы кавказского путешествия А.С. Пушкина / Г.И. Кусов. – Орджоникидзе : Ир, 1987. – 223 с.
740265
  Надсон Г.А. Малоизвестные съедобные грибы и заметка о съедобных и ядовитых грибах вообще / Г. А. Надсон ; Петрогр. труд. коммуна. Ком. продовольствия. Науч.-техн. ком. – Петроград : Тип. Л.Я. Ганзбурга, 1918. – 20 с., 11 л. ил. : ил.
740266
  Тимченко И.Г. Малоизвестный гений Сципион Дель Ферро (1465-1526) : Биографическая повесть / И.Г. Тимченко. – Б.м., 2006. – 95 с. : іл.
740267
  Довлатов С.Д. Малоизвестный Довлатов / С.Д. Довлатов. – Петербург : Звезда, 1999. – 512с. – ISBN 5-7439-0021-3
740268
  Брынов А. Малоизвестный жетон российской Гвардейской кавалерии // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 16-18. – ISSN 1811-542X
740269
  Братченко О.В. Малоизвестный русский писатель-романтик - Яков де Бальмен // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 12-19
740270
   Малоизученные источники по истории Башкирии. – Уфа, 1986. – 168с.
740271
  Черняк В.Г. Малоинерционная передача энергии в щелочногалоидных кристаллах, активированных ртутеподобными ионами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Черняк В.Г.; Объед. совет отд. физ.-техн. наук. АН ЛатвССР. – Рига, 1968. – 15л.
740272
   Малоисследованные источники по истории СССР XIX-XX вв. /Источниковедческий анализ/.. – Москва, 1964. – 232с.
740273
  Логай В.А. Малоінвазивне лікування звичного вивиху плеча у хворих старших вікових груп : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Логай Вячеслав Артурович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
740274
   Малоінвазивні методи діагностики та лікування больового фасет-синдрому поперекового спондилоартрозу (огляд літератури) / О.В. Перфільєв, В.О. Радченко, В.О. Куценко, А.І. Попов, А.Г. Скіданов, В.К. Піонтковський // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 128-137. – ISSN 0030-5987
740275
  Глазатов В. Малокалиберная винтовка ТОЗ №8 и ТОЗ №9 / В. Глазатов, Л. Шпицгауз. – М, 1937. – 64с.
740276
  Марков В.В. Малоканальные радиорелейные линии связи / В.В. Марков. – М, 1963. – 704с.
740277
  Рябов С.И. Малокровие и его профилактика / С.И. Рябов. – Ленинград : Медгиз, 1962. – 37с. : Ил.
740278
  Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 122л. – Бібліогр. : л.111-122
740279
  Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
740280
  Стариков И.Г. Малоламповый телевизор. / И.Г. Стариков. – М-Л, 1954. – 40с.
740281
  Коротнев А.Д. Малолетние и несовершеннолетние преступники : (Краткий историко-юридический очерк) / / Ал. Дм. Коротнев. – С.-Петербург : Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1903. – 115 с. – Беспл. прил. к журн. "Юрист". – Библиогр. в примеч.
740282
  Дриль Д.А. Малолетние преступники : Этюд по вопросу о человеч. преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Дмитрий Дриль. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*
Вып. 1 : Введение; Очерк развития учения новой позитивной школы уголовного права, явлений наследственности порочных особенностей организма и явлений приспособляемости, как оснований воспитания и перевоспитания. – 1884. – [4], 318 с. – Конволют. - Перепл.: Малолетние преступники : Вып. 2, ч. 1, 1888
740283
  Дриль Д.А. Малолетние преступники. Вып. 2, ч. 1 : Этюд по вопросу о человеческой преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Дмитрий Дриль // Малолетние преступники : Этюд по вопросу о человеч. преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней / Д.А. Дриль. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1884. – Вып. 1 : Введение; Очерк развития учения новой позитивной школы уголовного права, явлений наследственности порочных особенностей организма и явлений приспособляемости, как оснований воспитания и перевоспитания. – XII, 255 с.
740284
  Черниговская губ. тюремная инспекция Малолетние преступники : Отчет Черниговской губернской тюремной инспекции о состоянии Черниговской земледельческой ремесленной колонии для несовершеннолетнихв 1914 году, в связи с вопросом о методах воспитания и исправления порочных детей и подростков. – Чернигов : Тип. Губернского правл., 1915. – VIII, 150 с.
740285
  Тынянов Ю.Н. Малолетний Витушишников / Ю.Н. Тынянов. – М., 1966. – 93с.
740286
  Тынянов Ю.Н. Малолетний Витушишников / Ю.Н. Тынянов. – Красноярск, 1987. – 63с.
740287
  Кирієнко О. Малолітні воїни в російській армії 1914 - 1918 рр. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Серпень (№ 16). – С. 16-19
740288
  Чайковський А.Я. Малолітній : Повість з життя малоземельної шляхти / Андpій Чайківський. – Станіслав ; Київ : [Hакл. вид-ва "Бистpиця"; К.: Видавн. Т-во "Веpнигоpа". Коломия : Дpук. А. Кисилевско], 1920. – 152 с. – (Літеpатуpна бібліотека ; Ч. 1)
740289
  Чайковський А.Я. Малолітній / А.Я. Чайковський. – 2-е, справлене, 1925. – 192с.
740290
  Козак Л.В. Маломасштабные турбулентные процессы в фотосфере Солнца / Л.В. Козак, Р.И. Костык, О.К. Черемных // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 42
740291
   Маломинерализованные воды глубоких горизонтов нефтегазоносных водонапорных бассейнов Украины. – Киев, 1991. – 183с.
740292
   Маломинерализованные воды глубоких горизонтов нефтегазоносных провинций.. – К., 1985. – 279с.
740293
  Алиев У.Т. оглы Маломодовые нелинейные модели динамо : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 04.00.22 / Алиев У. Т. оглы; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1990. – 12 с.
740294
  Артамонов В.В. Маломощные выпрямители. (Основы теории и расчет) / Артамонов В.В. – Москва : Связь, 1970. – 240 с. – Библиогр.: с. 238-239 (38 назв.)
740295
  Светлов Н.И. Маломощные высокочастотные источники высокого напряжения / Н.И. Светлов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 126 с.
740296
  Рашидов Ю. Маломощные трансформаторы с электромеханическим регулированием : Автореф... канд. техн.наук: 276 / Рашидов Ю.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
740297
  Кузьмин А.А. Маломощные усилители с распределенным усилением / А.А. Кузьмин. – Москва : Советское радио, 1974. – 224 с.
740298
   Малому театру - 150 лет. – Москва, 1974. – 25 с.
740299
  Грищенко Т.А. Малон Сесіль-Джон // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 34. – ISBN 978-966-02-8345-9
740300
  Беккетт Семюел Малон умирає : роман / пер. з франц. П. Таращук // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 70-136. – ISSN 0320 - 8370
740301
  Беккетт С. Малон умирає : роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.70-135. – ISSN 0320 - 8370
740302
  Бекет С. Малон умирає; Несказанний = Malon meurt; L"innommable : [романи] / Самюель Бекет ; з фр. пер. Петро Таращук. – Київ : Юніверс, 2009. – 259, [3] с. – (Лауреати Нобілевської премії : 1969). – ISBN 978-966-8118-64-7
740303
  Саенчук Святослав Петрович Малонирование недокисью углерода соединений, содержащих N-фениламидиновую группировку : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саенчук Святослав Петрович; М-во мед. пром. СССР. Ленингр. химико-фармацевтич. ин-т. – Л., 1973. – 38л.
740304
  Тихонова Н.Е. Малообеспеченность в современной России. Причины и перспективы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.5-16. – ISSN 0132-1625
740305
  Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России : специфика уровня и образа жизни // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.29-40. – ISSN 0132-1625
740306
   Малообъемная ресусцитация препаратом Гекотон при лечении травматического шока / Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев, А.М. Машин, И.А. Йовенко, Л.И. Муравская // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 77-81. – ISSN 2224-0586
740307
  Санин В.А. Малообъемное и ультрамалообъемное опрыскивание / В.А. Санин. – Киев, 1978. – 144 с.
740308
  Дульгеров А.Н. Малообъемное опрыскивание яблони в борьбе с паршой и некоторыми другими болезнями : Автореф... Канд.биол.наук: / Дульгеров А.Н.; Укр.сельскохоз.Акад. – Киев, 1967. – 18л.
740309
  Микоц О.Ю. Малоотходная технология обратноосмотической деминерализации воды на установках малой производительности / О.Ю. Микоц, П.В. Стендер, Т.Е. Митченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 71-75 : Рис., табл. – ISSN 1726-5428
740310
   Малоотходные процессы и охрана окружающей среды в металлургии редких металлов.. – М., 1991. – 158с.
740311
  Горпенюк Максим Малопольщі багато не буває // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 62-64 : фото
740312
  Графов В.П. Малопотужні напівпровідникові інвертори / В.П. Графов. – Київ, 1966. – 144 с.
740313
  Трофименко Н. Малопоширені деревні інтродуценти родини Rosaceae Juss. в Україні / Н. Трофименко, О. Дорошенко, А. Бабицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Приведены отдельные сведения об интродукции малораспространенных древесных растений семейства Rosaceae Juss. На основании их декоративных качеств и устойчивости в условиях интродукции эти растения рекомендованы для ряда екотопов города. The particular ...
740314
  Майдан О.В. Малопоширені кущі родини Rosaceac в колекційних насадженнях міста Києва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-77. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Зроблено аналіз таксономічного складу, вивчено наявність та стан малопоширених декоративних кущів родини Rosaceac в колекційних та декоративних насадженнях м. Києва.
740315
  Гончаров О. Малопримітна, але важлива ланка державного механізму виконавчої влади // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 162-166
740316
  Баньоі В.Ф. Малопродуктивні моделі творення закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 29-32. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Присвячено дослідженню особливостей функціонування малопродуктивних моделей творення мікротопонімів басейну річки Ужа Закарпатської області; аналізуються структурно-семантичні ознаки базових назв. З"ясовано, що кількісно переважають мікротопоніми, ...
740317
  Согоян Р.Я. Малораспространенные местные сорта винограда Средней Азии и перспективы их промышленного использования : Автореф... кандидата биол.наук: / Согоян Р.Я.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства. – Л., 1964. – 25л.
740318
  Василенко Н.Г. Малораспространенные овощи и пряные растения / Н.Г. Василенко; Под ред. Эдельштейна В.И. – Москва : Сельхозиздат, 1962. – 216с.
740319
  Тодоровски Г. Малореканскиот предел : Општественно-економски и просветни прилики во периодот од 80-те години на XIX век до краjот на првата светска воjна / Г. Тодоровски. – Скопjе, 1970. – 440 с.
740320
  Замотаєв О.М. Малорозмірний флюоресцентний барвник на основі 2-карбокси-4-хінолону / О.М. Замотаєв, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 72-73
740321
  Алі Оллєік Малорозрядні пристрої вейвлет-перетворення : автореф. дис ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Алі Оллєік; Оллєік А.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв
740322
  Лозинський А. Малороси і малоросійство // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 липня (№ 15). – С. 1, 7
740323
  Маланюк Є. Малоросійство // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 81-101. – ISBN 978-966-1513-13-5
740324
  Маланюк Є. Малоросійство : нариси з історії нашої культури / Євген Маланюк ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 71, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Україна Incognita : бібліотека газети "День" ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-35-1
740325
  Маланюк Є. Малоросійство : (1959) / Євген Маланюк ; [передм. Г. Клочек]. – Київ : Український пріоритет, 2015. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-2669-71-8
740326
  Клочек Григорій Дмитрович Малоросійство може подолати лише загальноосвітня школа : [інтерв"ю з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Г.Д. Клочеком] / Клочек Григорій Дмитрович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 67-69


  Ось і знову завершується навчальний рік. Сягають піку не лише спека, хвилювання, а й віра в те, що на іспитах фортуна неодмінно всміхнеться. Нервують школярі та вчителі, студенти та їхні наставники. У розпалі - випробування знань, інтуїції, а надто ж ...
740327
  Клочек Григорій Дмитрович Малоросійство може подолати лише загальноосвітня школа : [інтерв"ю з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Г.Д. Клочеком] / Клочек Григорій Дмитрович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 67-69


  Ось і знову завершується навчальний рік. Сягають піку не лише спека, хвилювання, а й віра в те, що на іспитах фортуна неодмінно всміхнеться. Нервують школярі та вчителі, студенти та їхні наставники. У розпалі - випробування знань, інтуїції, а надто ж ...
740328
  Кульчицький В. Малоросійська Колегія 1722 року // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 133-135
740329
  Сокирко О. Малоросійська регулярна рота 1733-1739 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 17-28. – ISSN 0869-3595
740330
  Шандра Валентина Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина; Державний комітет архівів України. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – 356с. – ISBN 966-625-033-0
740331
  Мірошниченко Ю. Малоросійсько-імперська схема автора "Історії Русів, або Малої Росії". М. Драгоманов / Ю. Мірошниченко, С. Удовік; Юрій Мирошниченко, Сергій Удовік // Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Ю.Р. Мірошниченко, С.Л. Удовік. – Київ : Ваклер, 2011. – Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – С. 98-108. – ISBN 978-966-543-142-8
740332
  Горенко Л. Малоросія – Україна: проблеми культурної самоідентифікації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 207-210. – ISBN 978-966-439-357-4
740333
  Гумницька Н. Малоросія... у незалежній Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 липня (№ 130/131)


  Сьогоднішні реаліїї ставлять перед українським суспільством вимогу мобілізувати свою гідність та інтелект.
740334
  Маркович А.М. Малороссийская свадьба : Неоконченная повесть из жизни малорусской старшины вины XVIII века Александра Михайловича Марковича, 1897. – 22 с. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1897, т. 56, № 3, с. 1–22. – (Прил.)
740335
  Кочнов В. Малороссийская старина : картины природы и повести / [соч.] Кочнова. – Одесса : В тип. В. Садовского и комп.
Т. 1 : [Выступление, или Болтовня охотника ; Предсказание пилигрима ; Ужасная ночь в Корсуне]. – 1860. – [6], 248, V с., 2 л. ил.
740336
   Малороссийские и червонорусские нар. думы и песни : [Лукашевич П.], 1836
740337
   Малороссийские и червонорусские нар. думы и песни : [Лукашевич П.], 1836
740338
  Яворницкий Д.И. (Эварницкий) Малороссийские народные песни собранные в 1878-1905 гг. / Д.И.Эварницкий. – Екатеринослав (Днепропетровск) : Тип. Губернского земсктва, 1906. – XL, 772, III с. – Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
740339
  Максимович М.А. Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем. – Москва : В типографии Августа Семена при Имп. медико-хирург. акад., 1827. – XXXVI, 234, [9] с. – В № 109847 нумерация стр.: после 224 5-8, 225-234, 1-4, 9
740340
  Квытка-Основ"яненко Г.Ф. Малороссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основъяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 1-й : Малороссийские повести. – 1899. – Розд. паг. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Після заголовку кожної повісті вказаний рік вид. 1887
740341
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Под ред. А.А. Потебни. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
Т. 2 : Малороссийские повести. – 1899. – [324], разд. паг. с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Кожна повість має власний тит. арк. з датою видання 1887


  Зміст: От тоби и скаpб; Козыpь-дивка; Сеpдешна Оксана; Паpхимове сниданьня; Hа пущаньня - як завъязано; Пидбpехач; Пеpекотыполе; Божи диты; Щыpа любов; Лысты до любезных землякив
740342
  Квітка-Основ"яненко Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком : [у 2 кн.] / Квітка-Основ"яненко. – Москва : [Изд. А. Глазунова.]. Тип. Лазаpевых Ин-та Вост. яз.
Кн. 2. – 1837. – 441с.


  Зміст: Добpе pобы, добpе и буде; Конотопська видьма; От тоби и скаpб
740343
  Квитка-Основьяненко Малороссийские пословицы и поговорки / Квитка-Основьяненко; Квитко-Основьяненко Г.Ф. – Харьков : Ун-кая тип., 1834. – 34 с.
740344
  Гребенка Е. Малороссийские приказки. – Изд.2, 1836
740345
   Малороссийские рассказы : (юмористические) // Справочный толковый словарь / Н.А. Добротворский. – Москва : [б. и.], 1884. – С. 1-24. – (Народная библиотека)
740346
  Лукомский В.К. Малороссийский гербовник с рис. / В.К. Лукомский, В.Л. Модзалевский. – Київ : Либідь, 1993. – 213 с.
740347
  Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник с рисунками Егора Нарбута. – Санкт-Петербург : Издание Черниговского дворянства, 1914. – XVI, 213, LXVII л., 13 с. + табл., рис.
740348
  Кулида С. Малороссийский Колумб // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2015. – 30 сентября - 6 октября (№ 40). – С. 6


  История Александра Поля, первопроходца разработки железных руд Кривбасса.
740349
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства 2-я половина XVII и начала XVIII века. : Автореф... доктор юрид.наук: / Софроненко К.А.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1951. – 44 л.
740350
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII и начала XVIII века / К.А. Софроненко. – М., 1960. – 181с.
740351
  Софроненко К.А. Малороссийский приказ русского государства второй половины XVII и начала XVIII века. : Автореф... доктор юрид.наук: / Софроненко К.А.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1952. – 27 с.
740352
  Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник : А-Д. – Киев : Тип. т-ва Г.Л. Фронцкевича
Т.1. – 1908. – 519 с.
740353
  Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник / В. Л. Модзалевский. – Киев : Типо-литогр. С.В. Кульженко
Т. 3 : Л - О. – 1912. – IV, 824, 24 с. : 40 л. портр.
740354
   Малороссийский сборник, 1899
740355
  Павловский И.Ф. Малороссийское казачье ополчение в 1812 г. по архивным данным. – Киев : Тип. лит. т-ва Н.А. Гирич, 1906. – 40 с. – Отд. оттиск: Киевская старина. 1906, № 9, с. 1-20; № 10, с. 137-154
740356
  Авсеенко В.Г. Малороссия в 1767 г., 1864
740357
  Авсеенко В.Г. Малороссия в 1767 году : эпизод из истории ХVIII столетия по неизданным источникам / В.Г. Авсеенко. – Киев : Университетская типография, 1864. – [4], II, 152 с. – С. 135-152: Записка о усмотренных в Малой России недостатках и неустройствах, о исправлении которых Малороссийской коллегии трактовать должно / Гр. Румянцев. - Из газ.: Киевлянин, № 31-59
740358
   Малороссия на передвижных художественных выставках картин / Н.С. // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 10 с. – Библиогр. в примеч.


  Многоуважаемому Г.М. Ц... от автора
740359
   Малороссия на передвижных художественных выставках картин / Н. С. // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 10 с.
740360
  Старицький М. Малороссійський театр, 1890
740361
  Ирпенский А. [Стебницкий П.Я] Малороссы в Петербурге / А. Ирпенский [псевд.]. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Ак. общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 10 с. – Отд. оттиск из жур.: Киевская старина


  (псевдонимы — И. Ирпенский, П. Смуток) На тит. стр. автограф автора
740362
  Сумцов Н.Ф. Малоруские фамильные прозвания / Н.Ф. Сумцов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 14 с.
740363
  Ястребов В.М. Малорусскiя прозвища Херсонской губернiи. Этнографическiй очерк // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 283-291
740364
  Нейман, Ц.Г. Малорусская баллада о Бондаривне и пане Каневском : [Страничка из нар. эпоса] / [Соч.] Ц.Г. Неймана. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого], 1902. – [2], 44 с. – Тексты баллады укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Отд. оттиск из: Киевская старина
740365
  Сумцов Н.Ф. Малорусская географическая номенклатура / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 34 с.
740366
  Сумцов Н.Ф. Малорусская географическая номенклатура / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – [Киев] : [Ред. "Киев. старины" : Тип. А. Давиденко], 1886. – 34 с. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск из: Киевская старина, 1885, № 7
740367
  Дашкевич Н.П. Малорусская и другие бурлескные (шутливые) энеиды / Н. Дашкевич. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 44 с. – Отд. отт.: Киевская старина. 1898, т. 62, № 9, с. 145—188
740368
  Костомаров М. Малорусская литература // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 449-460. – ISBN 978-966-500-300-7
740369
  Потебня А.А. Малорусская народная песня по списку XVI века : текст и примечания А. Потебни. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1877. – 53 с. – Отд. оттиск из: Филологичекие записки.1877, т. 16, вып. 2 - Текст кн. на рус. яз. - В кн. также отрыв. из укp., сеpб., pус., белоpус. наp. песень
740370
  Чечулин Н.Д. Малорусские басни Л. И. Глебов / Н.Д. Чечулин. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1911. – 24 с.
740371
  Чугуевец П. Малорусские бытовые песни : Очеpки из жизни пpовинциальнаго захолустья Павла Чугуевца. – Харьков : Тип. "Южнаго Кpая", 1889. – 80 с. : 1 л. каpт. – Кн. на рус яз. - В изд. Кн. pос. - В кн. также укp. наp. песни, колядки та щедpивки Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
740372
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук
1-14. – 1899. – 70 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 3, с. 869-938


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
740373
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имерат. Акад. наук
[Вып. 1-14]. – 1899. – 70 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 3, с. 869-938


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
740374
  Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII веков / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
[Вып. 15-22]. – 1899. – С. 71-156. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 4 (1899), кн. 4, с. 1218-1303


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
740375
   Малорусские домашние лечебники XVIII века // Материалы по истории, литературе и этнографии южной России : Приложение к "Киевской старине" ; 1890. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 59 с.
740376
   Малорусские и галицкие загадки : (Сементовский А. (изд.)], 1851
740377
  Новицкий Я.П. Малорусские исторические песни, собранные в Екатеринославщине 1874-1903 г. / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1908. – X, 127, III, [3] с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 4. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
740378
  Новицкий Я.П. Малорусские народные заговоры и заклинания, собранные в Екатеринославщине / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства
Вып. 2. – 1915. – 15 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 10, с. 1-15. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты заговоров, и т.д. на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
740379
  Новицкий Я.П. Малорусские народные заговоры, заклинания, молитвы и рецепты, собранные в Екатеринославщине / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1913. – 42 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 9. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты заговоров, и т.д. на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. дарственная надп. от автора.
740380
  Новицкий Я.П. Малорусские песни преимущественно исторические, собранные Я.П. Новицким в Екатеринославской губернии в 1874-1894 годах / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Харьков : Тип. Губеpн. пpавл., 1894. – [4], 112 с. – Отд. оттиск из: Сбоpник Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. 1894, т. 6. - Текст кн. на рус. яз. - В кн. также заметка (pус. яз.) "От pедакции" о деяльности Я.П. Hовицкого. - Тексты песен на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
740381
  Бугаев И.Д. Малорусские рассказы : сочинение И.Д. Бугаева. – Одесса : Коммерч. тип. Б. Сапожникова, 1896. – 56 с. – Обл. и тит. стр. на рус. яз.. - Текст рассказов укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Гандзя; Суєта; Житєйське моpе
740382
   Малорусские сказки. – Изд. 1-ое. – Москва : Изд. Книжн. магаз. склада П.К. Прянишникова ; Типо-литогр. Д.А. Бонч-Бруевича, 1892. – 32 с.
740383
  Сумцов Н.Ф. Малорусские сказки по сборникам Кольберга и Машинской / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 37 с.
740384
  Сумцов Н.Ф. Малорусские фамильные прозвания / Н.Ф. Сумцов. – К. – 14с.
740385
  Отроковский В.М. Малорусский говор села Кобылевки, Подольской губернии, Брацлавского уезда. – Петроград (Санк-Петербург) : Тип. Императоской Акад. наук, 1915. – 43 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Акад наук. 1914, т. 19, кн. 4


  В кн. також відомості пpо твоpчість І.П. Котляpевського, П.П. Гулака-Аpтемовського, Є.П. Гpебінки, О.М. Бодянського, О.О. Коpсуна, П.М. Коpеницького, П.С. Писаpевського, С.В. Александpова, М.М. Макаpовського, Л.І. Боpовиковського, А.Л. Могильницького, ...
740386
   Малорусский литературный сборник, 1859
740387
   Малорусский литературный сборник, 1859
740388
  Карский Е.Ф. Малорусский Луцидарий по рукописи XVII века : Текст, состав памятника и язык / Е.Ф. Карский. – Варшава : Тип.Варш. Учебн. окр., 1906. – [2], 58 с.


  Содерж. конвалюта: 1. Перетц В.Н. Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв,1-14/В.Н. Перетц.– Киев:Тип. Имерат. Акад. наук, 1899; 2. Яворский Ю.А. К истории галицко-русских колядок : [в сборнике Головацкого]; 3. Василенко В.И. Метеорология ...
740389
  Яворский Ю.А. Малорусский отрывок Измарагда XVII в. = В надзаг.: Ein kleinrussisches Fragment des "Ismaragd" aus dem XVII Jahrhundert. Von Dr. Julian Jaworkij / Публикатор и авт. вступ. ст.: Ю.А. Яворский. – Berlin : Verlag der Weidmannschen Buchhadlung, 1908. – [Берлин], 1908. – 12 с. – Текст памятника на старослав. яз..- Sonderabdruck aus der Jagic-Festschrift: Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Verlag der Weidmannschen Buchhadlung in Berlin. 1908


  На обл. № 235539 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Кузьмичу Грунскому от автора
740390
  Марчуков А. Малорусский проект: о решении украинсько-русского национального вопроса // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 12 (105). – С. 9-15
740391
  Флоринский Т.Д. Малорусский язык и "украинско-руський" литературный сепаратизм / Т. Флоринский. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1900. – [IV], 163, [3] с.
740392
  Ромушкевич В.І. Малорухомі циклони над Україною / В.І. Ромушкевич, Л.І. Люта // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 33-42 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 15)
740393
  Неруда Я. Малостранские повести / Я. Неруда. – Москва : Художественная литература, 1975. – 319с. – (Народная библиотека)
740394
  Неруда Я. Малостранские повести : рассказы / Я. Неруда. – Москва, 1983. – 415с.
740395
  Неруда Я. Малостранские повести / Я. Неруда. – М.-Прага, 1986. – 237с.
740396
  Неруда Я. Малостранские повести. / Я. Неруда. – Л., 1938. – 415с.
740397
  Микитюк Зиновий Матвеевич Малоуглевое рентгеновское рассеяние в некоторых жидких кристаллах колестерического типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Микитюк Зиновий Матвеевич; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 20л.
740398
  Бекренев А.Н. Малоугловая рентгенография деформации и разрушения материалов / А.Н. Бекренев, Л.И. Миркин. – Москва, 1991. – 245 с.
740399
  Шалтыко Л.Г. Малоугловое рассеяние поляризованного света в жидких кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.076 / Шалтыко Л.Г.; АН СССР.Ин-т высокомолек.соединен. – Л, 1971. – 22л.
740400
  Федышин М.И. Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей жидкими кристаллами в электрических и магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Федышин М.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 18л.
740401
  Чапля Васиьл Малоучок. / Чапля Васиьл. – К., 1927. – 93с.
740402
  Чапля Василь Малоучок. / Чапля Василь. – К., 1927. – 93с.
740403
  Бунимович Д.З. Малофофрматные фотокамеры и работа с ними / Д.З. Бунимович. – М., 1947. – 128с.
740404
  Пономаренко Т.Б. Малоциклова втома матеріалів та елементів конструкцій при складному напруженому стані. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.06 / Пономаренко Т.Б.; КПІ. – К., 1994. – 17л.
740405
  Ткачев В.И. Малоцикловая усталость конструкционной стали в рабочих средах. : Автореф... канд. техн.наук: / Ткачев В.И.; Киев. ин-т инж. гражд. авиации. – К., 1967. – 16л.
740406
  Левина Малоцикловая усталость металлов : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.02.04 / Левина А. Б ; МГУ. – Москва, 1974. – 20 с.
740407
  Стрижало В.А. Малоцикловая усталость при низких температурах / В.А. Стрижало, В.И. Скрипченко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 216 с.
740408
   Малоцикловая усталость стали в рабочих средах.. – К., 1977. – 111с.
740409
  Пономаренко О.Г. Малоцінні активи: наукова дискусія та практика обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 11-17. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
740410
  Білоусов А. Малоцінні необоротні матеріальні активи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 8. – С.12-17
740411
  Білоусов А. Малоцінні необоротні матеріальні активи:сутність,особливості бухгалтерського і податкового обліку // Проблеми адаптаціі і передумови організації контроллінгу у вітчизняній теорії та практиці / Л. Сухарєва, С. Петренко, 2001. – №8. – С.12-17
740412
  Руденко В.М. Малошумящие входные цепи СВЧ приемных устройств / В.М. Руденко, Д.Б. Халяпин, В.Р. Магнушевский. – Москва : Связь, 1971. – 279 с.
740413
  Янчук Е.В. Малошумящие регенеративные усилители СВЧ / Е.В. Янчук. – Рязань, 1972. – 232 с.
740414
  Кейс Владимир Николаевич Малошумящие сегнетоэлектрические параметрические усилители СВЧ диапазона на тонкопленочных активных элементах : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Кейс Владимир Николаевич; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1978. – 18л.
740415
  Шор К.Г. Малошумящие транзисторные усилители / К.Г. Шор. – Москва : Энергия, 1971. – 112 с.
740416
  Данилов Б.В. Малошумящие усилители СВЧ на туннельных и параметрических диодах / Б.В. Данилов, С.С. Судаков. – Москва, 1972. – 111 с.
740417
  Шурова Н.М. Малощетинковые черви (Oligochaeta) Черного моря / Н.М. Шурова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т морской биологии. – Киев : Наукова думка, 2019. – 141, [2] с. : ил. – Указ. латин. названий таксонов: с. 137-139. – Библиогр.: с. 125-136. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1678-1
740418
  Тимм Т.Э. Малощетинковые черви водоемов Эстонии (Фаунистико-экол. образ) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимм Т.Э. ; АН ЭССР, От-ние хим. и биол. – Тарту, 1964. – 22 с.
740419
  Семерной В.П. Малощетинковые черви озер Забайкалья. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Семерной В.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 20л.
740420
  Дембицкай Э.Б. Малощетиновые черви ручьев и источников разных ландшафно-климатических зон Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Дембицкай Э. Б.; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1978. – 24л.
740421
  Щербаков П.П. Малоэнергетические протоны и электрические поля в магнитосфере и ионосфере земли : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.047 / Щербаков П.П.; АН СССР.Физ.ин-т. – Москва, 1971. – 14л.
740422
  Беспалов В.М. Малоярославец. / В.М. Беспалов, А.Е. Дмитриев. – Калуга, 1962. – 220с.
740423
  Димитров Георги Малцинствено-бежанския т въпрос в българо-гръцките отношения (1919-1939 г.) / Димитров Георги. – Благоевград, 1982. – 380с.
740424
   Малые артезианские бассейны Северо-Западного Донбасса. – Киев : Наукова думка, 1987. – 200с.
740425
  Свидерский В.М. Малые архитектурные формы. Ограды. Фонари. Скамьи. Вазы / В.М. Свидерский. – Київ, 1952. – 211с.
740426
  Самодурова З.Г. Малые византийские хроники и их культурно-историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Самодурова З.Г.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1968. – 36л.
740427
   Малые водоемы равнинных областей СССР и их использование. – Москва-Л., 1961. – 400с.
740428
  Прыткова М.Я. Малые водохранилища лесостепной и степной зон СССР : Осадконакопление / М.Я. Прыткова. – Ленинград : Наука, 1979. – 172с.
740429
  Мэллаль Мулюд Малые возмущения диффузионных процессов и дифференциальных операторов, вырожающихся на границе области : Дис... канд.физ.наук: 01.01.05 / Мэллаль Мулюд; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1990. – 83л. – Бібліогр.:л.80-83
740430
  Андреев Виктор Константинович Малые возмущения и устойчивость неустановившихся движений идеальной жидкости и свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Андреев Виктор Константинович; АН СССР Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 12л.
740431
  Козин Н.С. Малые возмущения некоторых стационарных течений идеальной жидкости со свободными поверхностями : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.024 / Козин Н.С.; Ин-т.прикладной математики АН СССР. – М, 1972. – 15л.
740432
  Демыкина Г.Н. Малые вселенные / Г.Н. Демыкина. – Москва, 1986. – 398 с.
740433
  Балашов Е.П. Малые вычислительные машины : эволюция микро- и мини - ЭВМ / Е.П. Балашов ; А.П. Частиков. – Москва : Знание, 1983. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Радиоелектроника и связь ; 2)
740434
   Малые вычислительные машины систем АСВТ-М и СМ ЭВМ и их применение для автоматизации научных исследований.. – Ташкент, 1985. – 144с.
740435
  Авотыня Д. Малые гавани : стихи / Дайна Авотыня; пер. с латыш. М.борисовой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 102 с.
740436
   Малые города - центры отдыха, туризма и курортов. – Москва, 1967. – 28 с.
740437
  Марков Е.М. Малые города в системах расселения / Е.М. Марков. – Москва, 1980. – 196 с.
740438
   Малые города в системе расселения. – Киев, 1970. – 96 с.
740439
  Куза А.В. Малые города Древней Руси / А.В. Куза. – М., 1989. – 166с.
740440
  Прокофьева Т.Н. Малые группы "Стили планирования" часть 3. К практике применения / Т.Н. Прокофьева, В.Г. Прокофьев // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 1/2 (148/149). – С. 18-25 : табл., фото. – Библиогр.: 4 назв. – ISBN 1680-4325
740441
  Чечулин А.А. Малые группы в культовых сообществах и их влияние на духовный мир верующих. (Опыт. комплексного социол. и социально-психол. исследования). : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Чечулин А.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1976. – 24л.
740442
  Белков П.Л. Малые группы в этнографии: постановка проблемы / П.Л. Белков, И.И. Верняев, А.Г. Новожилов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 91-93. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
740443
  Варшавская К.О. Малые жанры в литературе 80-90-х годов и проза А.П.Чехова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Варшавская К.О. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 21 c.
740444
  Морохин В.Н. Малые жанры русского фольклора : Хрестоматія / В.Н. Морохин. – Москва, 1979. – 287с.
740445
   Малые жанры русского фольклора : хрестоматия : (пословицы, поговорки, загадки). / сост В.Н. Морохин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 398с.
740446
  Арнольд В.И. Малые знаменатели и проблема устойчивости в классической и небесной механике : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Арнольд В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Механ.-мат. фак. – М., 1963. – 4л.
740447
   Малые и дисперсные этнические группы в европейской части СССР : География расселения и культ. традиции.. – Москва, 1985. – 131 с.
740448
   Малые и рассеянные элементы в осадочных породах и нефти.. – М., 1970. – 79с.
740449
  Шереги Ф.Э. Малые инновационные предприятия вузов (часть 1) / Ф.Э. Шереги, А.В. Ридигер, М.С. Попов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 13-41. – ISSN 1561-2465


  Анализируется опыт становления и функционирования малых инновационных предприятий в вузах, направленность их деятельности, прежде всего в области прикладных научных исследований. На основании данных государственного статистического учета и результатов ...
740450
  Шереги Ф.Э. Малые инновационные предприятия вузов (часть 2) / Ф.Э. Шереги, А.В. Ридигер, М.С. Попов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 2, февраль. – С. 15-45. – ISSN 1561-2465


  Анализируется опыт становления и функционирования малых инновационных предприятий в вузах, направленности их деятельности, прежде всего в области прикладных научных исследований. На основании данных государственного статистического учета и результатов ...
740451
  Шереги Ф.Э. Малые инновационные предприятия вузов (часть 3) / Ф.Э. Шереги, А.В. Ридигер, М.С. Попов // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 3, март. – С. 11-28. – ISSN 1561-2465


  Анализируется опыт становления и функционирования малых инновационных предприятий в вузах, направленность их деятельности, прежде всего в области прикладных научных исследований. На основании данных государственного статистического учета и результатов ...
740452
  Гурунян Т.В. Малые инновационные предприятия и бизнес-инкубаторы в вузах: опыт регионов Российской Федерации // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 39-46. – ISSN 1811-0916


  Создание на базе вузов технопарков, бизнес-инкубаторов и малых инновационных предприятий (МИП) - одно из главных направлений форм встраивания вузов в региональные инновационные системы, значимый инструмент развития человеческого капитала. Хотя для ...
740453
  Панкратова В.А. Малые инструментальные формы : прелюдия, ноктюрн, этюд / В.А. Панкратова. – Москва : Музгиз, 1962. – 71 с.
740454
  Болесов И.Г. Малые карбоциклы / И.Г. Болесов. – Москва, 1991. – 31с.
740455
  Кузьмин П.А. Малые колебания и устойчивость двидения / П.А. Кузьмин. – М, 1973. – 206с.
740456
  Радякин Н.К. Малые колебания капилярной жидкости, вращающейся в частично заполненном осесиметричном сосуде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Радякин Н.К.; МВ и ССО УССР.ХГУ. – Харьков, 1979. – 18л.
740457
  Орел А.А. Малые колебания механических систем с несколькими степенями свободы / А.А. Орел. – Саратов, 1983. – 44с.
740458
  Зимин В.И. Малые колебания осесимметрично нагруженных оболочек вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зимин В.И.; М-во высш. образования СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1958. – 8л.
740459
  Парнев И.В. Малые колебания системы двух гироскопов с учетом членов 2-го порядка малости. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Парнев И.В.; Лен.гос.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1953. – 6 с.
740460
  Левицкий С.П. Малые колебательния и устойчивость поверхностей раздела в реологически сложных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Левицкий С. П.; МГУ. – М., 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
740461
  Александроа Т.Д. Малые котловины горно-таежных районов. (На примере Станового нагорья) : Автореф... канд. геогр.наук: / Александроа Т. Д.; АН СССР, Ин-т георг. – М., 1965. – 16л.
740462
  Пестушко Валерий Малые ледниковые периоды - откуда они? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 55
740463
  Росугбу Б.М. Малые народности Приамурья в 1959-1965 гг. / Б.М. Росугбу. – Хабаровск, 1976. – 221 с.
740464
  Росугбу Б.М. Малые народности Приамурья на современном этапе коммунистического строительства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Росугбу Б.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1969. – 26л.
740465
  Седловская А.Н. Малые народы Бихара. / А.Н. Седловская. – М, 1976. – 127с.
740466
   Малые народы Индокитая : (Ст. ст.).. – М., 1983. – 184с.
740467
   Малые народы Индокитая, Малайзии и Филиппин.. – М., 1982. – 256с.
740468
   Малые народы Советского Севера в эпоху социализма : Библиографический указатель. – Томск, 1987. – 280с.
740469
   Малые народы Южной Азии : (Сб. ст.).. – М., 1978. – 242с.
740470
  Перминов С.Б. Малые научно-технические фирмы / С.Б. Перминов, А.И. Петров. – М., 1990. – 63с.
740471
   Малые нейтральные составляющие и их роль в кинетике ионосферной плазмы.. – Иркутск, 1987. – 247с.
740472
  Никулин М.А. Малые огни. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1984. – 336с.
740473
  Гришин В.Г. Малые олимпийские игры в сельской школе / В.Г. Гришин, И.Г. Гришин. – М., 1989. – 61с.
740474
  Утегенов Куанышбек Малые параметры в задачах фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Утегенов Куанышбек ; АН СССР , Сибирск. отд. – Новосибирск, 1980. – 16 с.
740475
  Утегенов Куанышбек Малые параметры в задачах фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Утегенов Куанышбек; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1980. – 16л.
740476
  Попов Н.А. Малые периодические члены в колебаниях широты Полтавы на наблюдениям ярких зенитных звезд в 1939-1965 гг. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 030 / Попов Н.А.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1969. – 22л.
740477
  Попов Н.А. Малые периодические члены в колебаниях широты Полтавы по наблюдениям ярких зенитных звезд в 1939-1965 гг. / Н.А. Попов. – Киев : Наукова думка, 1968. – 152 с.
740478
  Путилин И.И. Малые планеты / И.И. Путилин. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 412 с.
740479
  Зигель Ф.Ю. Малые планеты / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Наука, 1969. – 104 с.
740480
   Малые планеты. – Москва : Наука, 1973. – 359 с.
740481
   Малые предприятия : Нормат. акты Совета Министерств СССР.. – М., 1990. – 7с.
740482
   Малые предприятия в вопросах и ответах. Комплект учредителных документов. – Киев : Киевская книжная типография научной книги, 1991. – 81 с.
740483
  Ковтунова А.Н. Малые предприятия Японии: управление качеством // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 1 (666). – С. 30-33. – ISSN 0321-5075
740484
  Волков Н.Г. Малые предприятия. Упрощенная форма бухгалтерского учета : Метод. рекомендации / Н.Г. Волков; Союз малых предприятий г.Москвы и Московской области. – Москва : НИК, 1991. – 175с. – ISBN 5-87484-022-2
740485
  Данте Алигьери Малые произведения / Данте Алигьери ; [отв. ред. М.И. Алексеев и Н.Н. Голенищев-Кутузов]. – Изд. подг. Н.Н. Голенищев-Кутузов. – Москва : Наука, 1968. – 651 с. – (Литературные памятники)
740486
  Боккаччо Д. Малые произведения. / Д. Боккаччо. – Л., 1975. – 607с.
740487
   Малые реки России : Использ., регулирование, охрана, методы водохоз. расчетов. – Свердловск, 1988. – 316с.
740488
  Голубчиков С.Н. Малые реки России нуждаются в оздоровлении : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 20-23 : Фото. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
740489
  Петров В.В. Малые реки Советской Башкирии / В.В. Петров. – Уфа, 1948. – 104с.
740490
   Малые реки центра Русской равнины, их использование и охрана. – Москва, 1988. – 128с.
740491
  То Кам Малые скорости передачи информации в дискретных каналах без памяти. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / То Кам Ту.; Мех.-мат. ф-тет. – М., 1971. – 12л.
740492
   Малые страны Западной Европы. – Москва : Мысль, 1972. – 456с.
740493
   Малые страны Западной Европы. – Москва : Мысль, 1984. – 396с.
740494
   Малые страны Западной Европы: экономические проблемы.. – М., 1987. – 214с.
740495
  Смелков Ю.С. Малые сцены / Ю.С. Смелков. – Москва : Знание, 1984. – 48 с.
740496
  Асатиани Л.Г. Малые таблицы вычисления процентов, умножения и деления / Л.Г. Асатиани. – 2-е изд. – Тбилиси : Министерство торговли ГССР, 1960. – 367 с.
740497
  Асатиани Л.Г. Малые таблицы. Готовые - проценты, умножение, деление / Л.Г. Асатиани ; Тбилис. фил. Моск. заоч. экон. - статист. ин-та. – 6-е изд., пересм. и доп. – Тбилиси : Техника да шрома, 1946. – 367 с.
740498
  Лауфбергер В. Малые тайны жизни / В. Лауфбергер. – Прага, 1962. – 178с.
740499
  Федынский В.В. Малые тела вселенной / В.В. Федынский, И.С. Астапович. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 48 с.
740500
  Всехсвятский С.К. Малые тела Солнечной системы / С.К. Всехсвятский. – Москва : Гос.изд.Техноко-теоретической лит-ры, 1958. – 48 с.


  Сведения о происхождении небесных тел
740501
  Всехсвятский С.К. Малые тела солнечной системы и проблемы вулканизма Земли. / С.К. Всехсвятский ; КГУ. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – [12] с. – Библиогр.: с. 83


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Ивану Трофимову от автора 25.III.1963
740502
  Дмитриева А.Д. Малые формы библиографических пособий для юношества в публичных библиотеках Санкт-Петербурга // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 6 (401). – С. 47-55. – ISSN 0869-6020


  В данной статье рассматриваются результаты анкетного исследования, выполненного с целью оценки малых форм библиографических пособий в информационно-библиотечной работе с юношеством в публичных библиотеках Санкт-Петербурга.
740503
  Шмерлинг Р. Малые формы в архитектуре средневековой Грузии / Р. Шмерлинг. – Тбилиси, 1962. – 295с.
740504
   Малые формы графики "90 : Кат. выст.. – Ленинград, 1990. – 55с.
740505
  Серикова Л.Н. Малые формы лирики Алишера Навои / Л.Н. Серикова. – Ташкент, 1981. – 96с.
740506
  Воробей М. Малые формы лиро-эпоса Богдана Залесского и Владислава Сырокомли // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 198-203. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматриваются малые формы лиро-эпоса польскоязычных писателей Богдана Залесского и Владислава Сырокомли в русле национальных проявлений восточноевропейского романтизма в период между восстаниями 1830–1831 и 1863–1864 гг. Основанием для ...
740507
  Ичитовкин Б.Н. Малые формы хозяйствования / Б.Н. Ичитовкин. – Москва, 1991. – 204 с.
740508
  Литвин И.И. Малые химические элементы в альб-сеноманских отложениях Днепровско-Донецкой впадины / И.И. Литвин. – Харьков : ХГУ, 1964. – 123с.
740509
  Дышленко Борис Малые шведки и мимолетные упоминания о иных мирах и окрестностях = Мини-утопия : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 7. – С. 80-92. – ISSN 0321-1878
740510
  Наумов Б.Н. Малые ЭВМ / Б.Н. Наумов. – М, 1979. – 64с.
740511
  Кабалевский А.Н. Малые ЭВМ / А.Н. Кабалевский. – Москва, 1986. – 224с.
740512
   Малые ЭВМ высокой производительности : Архитектура и программир.. – М., 1990. – 255с.
740513
   Малые ЭВМ и их применение. – Москва, 1980. – 231 с.
740514
   Малые ЭВМ и устройства графического вывода информации : (Сборник статей).. – Казань, 1976. – 106с.
740515
  Митропольский А.Ю. Малые элементы в донных осадках Черного моря : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.121 / Митропольский А.Ю.; Грузинский политехнич. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 19л.
740516
  Кропачев А.М. Малые элементы в нижнепермских осадочных породах Среднего Предуралья и продуктах их выветривания. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Кропачев А.М.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Пермь, 1962. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
740517
  Бодылевский В.И. Малый атлас ископаемых / В.И. Бодылевский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л, 1990. – 263с.
740518
   Малый атлас мира. – Москва, 1965. – 143, 159с.
740519
   Малый атлас мира. – Москва, 1966. – 143, 159с.
740520
   Малый атлас мира. – Москва, 1967. – 159, 143с.
740521
   Малый атлас мира. – Москва, 1968. – 159, 143с.
740522
   Малый атлас мира. – Москва, 1970. – 159, 143с.
740523
   Малый атлас мира. – Москва, 1971. – 159, 143с.
740524
   Малый атлас мира. – Москва, 1972. – 159, 143с.
740525
   Малый атлас мира. – Москва, 1974. – 173, 147с.
740526
   Малый атлас мира. – Москва : Гл. управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1975. – 173, 147с.
740527
   Малый атлас мира. – Москва, 1976. – 147с.
740528
   Малый атлас мира. – Москва, 1979. – 147с.
740529
   Малый атлас мира. – Москва, 1980. – 147с.
740530
   Малый атлас мира. – Москва, 1981. – 147с.
740531
   Малый атлас мира. – Москва, 1982. – 175с.
740532
   Малый атлас мира. – Москва, 1983. – 147с.
740533
   Малый атлас мира. – Москва, 1984. – 331с.
740534
   Малый атлас мира. – Москва, 1985. – 331с.
740535
   Малый атлас мира. – Москва, 1987. – 331с.
740536
   Малый атлас мира. – Москва, 1988. – 331с.
740537
   Малый атлас мира. – Москва, 1989. – 331с.
740538
   Малый атлас мира. – Москва, 1989. – 331с.
740539
   Малый атлас мира. – Москва, 1990. – 332с.
740540
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1951. – 210с.
740541
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград; Москва : Гостоптехиздат, 1953. – 240с.
740542
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1962. – 256с.
740543
  Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых / В.И. Бодылевский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1984. – 263с.
740544
   Малый атлас СССР. – Москва, 1973. – 117, 80с.
740545
   Малый атлас СССР. – Москва, 1974. – 117, 80с.
740546
   Малый атлас СССР. – Москва, 1978. – 117, 80с.
740547
   Малый атлас СССР. – Москва, 1979. – 80с.
740548
   Малый атлас СССР. – Москва, 1980. – 80с.
740549
   Малый атлас СССР. – Москва, 1981. – 117, 80с.
740550
   Малый атлас СССР.. – М., 1975. – 117, 80с.
740551
  Положенцев П.А. Малый атлас этнтомофагов / П.А. Положенцев, В.Ф. Козлов. – М., 1971. – 119с.
740552
  Грунин Михаил Малый бизнес - благие намерения государства : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 16-17
740553
  Нестеренко Ю.Н. Малый бизнес : тенденции и ориентиры развития в современной России / Ю.Н. Нестеренко ; Российский гос. гуманитарный ун-т ; отв. ред. Н.И. Архипова. – Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2007. – 226 с. – ISBN 978-5-7281-0920-4
740554
   Малый бизнес : Правовой статус и бухгалтерский учет предприятий.. – Киев, 1993. – 128 с. – ISBN 5-12-003407-1
740555
   Малый бизнес : Правовой статус и бухгалтерский учет предприятий.. – Киев : Полиграфкнига, 1993. – 141 с. – ISBN 5-7707-6007-9
740556
  Дмитриченко Л.И. Малый бизнес в системе предпринимательства : монография / Л.И. Дмитриченко, А.Н. Химченко. – Донецк : Каштан, 2005. – 180 с. – ISBN 966-8292-78-2
740557
  Кочеврин Ю.Б. Малый бизнес в США / Ю.Б. Кочеврин. – М, 1965. – 166с.
740558
  Муроедова Н.К. Малый бизнес и частное предпринимательство в Узбекистане: состояние, проблемы и пути развития // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 61-67. – ISSN 0320-8168
740559
  Филиппова С.В. Малый бизнес как фактор становления рыночной экономики / С.В. Филиппова, К.В. Ковтуненко, А. Свинарева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 52-54. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто роль малого бізнесу в становленні ринкової економіки України.
740560
  Богданова Светлана Малый бизнес подкормят из бюджета : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 46-47 : Фото
740561
  Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика / В.А. Рубе; МГУ им.М.В.Ломоносова. – Москва : ТЕИС, 2000. – 231с. – ISBN 5-7218-0269-3
740562
   Малый бизнес: устойчивость и компенсаторные возможности / А.В. Козаченко, А.Э. Воронкова, В.Ю. Медяник, В.В. Назаров. – Киев : Лібра, 2003. – 328с. – ISBN 966-7035-55-7
740563
  Муравьев А.И. Малый бизнес: экономика, организация, финансы : Учебное пособие / А.И. Муравьев, А.М. Игнатьев, А.Б. Крутик; МОПО РФ. СПбГУЭФ. – 2-е дополненное и переработанное издание. – Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 1999. – 608 c. – ISBN 5-8110-0012-Х
740564
  Панин В.А. Малый брод: Повесть. / В.А. Панин. – Алма-Ата, 1981. – 144с.
740565
  Веллер М.А. Малый гидроторф / М.А. Веллер. – Москва-Ленинград, 1932. – 95с.
740566
   Малый город. Социально-демогр. исследование небольшого города.. – Москва, 1972. – 247с.
740567
  Вернигора Наталья Малый гостиничный план // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 44-46 : фото
740568
  Марриет Ф. Малый дикарь : [Рассказ кап. Марриэта]. – Санкт-Петербург Москва : Изд. книгопрод. М.О. Вольфа ; [В тип. Ф.С. Сущинского], 1868. – [4], 310 с., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. ил. – Экз. дефектный, отс.: ориг. обл., 1 л. фронт. (ил.). – (Сочинения капитана Марриэта ; [Т. 1])
740569
  Ананьев А.А. Малый заслон : повесть / Ананьев А. ; [ил. Н. Гаев]. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1959. – 195 с.
740570
  Ананьев А.А. Малый заслон : повесть / Ананьев А.А. ; [ил. Н. Гаев]. – Изд. 2. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 192 с.
740571
  Кононов В. Малый и средний бизнес в Турции // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-51. – ISSN 0321-5075
740572
  Мигдзинский В.Я. Малый изгиб упругих криволинейного стержня с учетом смещения нагрузки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мигдзинский В.Я.; Акад.наук УССР.Ин-т математики., 1950. – 10 л.
740573
  Шевченко Т.Г. Малый Кобзарь Т.Г. Шевченка [Малий кобзар] // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 72 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
740574
  Козлов Ю.В. Малый круг / Ю.В. Козлов. – М, 1988. – 267с.
740575
  Грязев В.Н. Малый Куркужин : повести / В.Н. Грязев. – Москва : Современник, 1979. – 320с. – (Новинки "Современника")
740576
  Марвич С.М. Малый мир. / С.М. Марвич. – 2-е изд. – Ленинград, 1934. – 221 с.
740577
  Воннегут К. Малый Не Промах / К. Воннегут. – Москва, 1988. – 166с.
740578
  Янин Б.Т. Малый определитель по ископаемым беспозвоночным / Б.Т. Янин; Под ред. Друщица В.В. – Москва : Московский университет, 1971. – 144с.
740579
  Самойлова Виктория Малый отель: перспективно, но проблематичено : отели // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 70-73 : Фото. – ISSN 1998-8044
740580
  Терентьев П.В. Малый практикум зоологии позвоночных / П.В. Терентьев. – М., 1947. – 484с.
740581
   Малый практикум по биофизике. – Москва, 1964. – 408с.
740582
   Малый практикум по биохимии. – Москва : Московский университет, 1979. – 209 с.
740583
  Землянухин А.А. Малый практикум по биохимии / А.А. Землянухин. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 128 с. : табл., ил.
740584
  Слука З.А. Малый практикум по ботанике / З.А. Слука. – М, 1971. – 112с.
740585
  Солдатенкова Ю.П. Малый практикум по ботанике / Ю.П. Солдатенкова. – Москва : МГУ, 1977. – 124с.
740586
  Яшнов В.А. Малый практикум по гидробиологии / В.А. Яшнов. – М., 1952. – 266с.
740587
  Вилкс С.Р. Малый практикум по микробиологии / С.Р. Вилкс. – Рига, 1976. – 32с.
740588
   Малый практикум по низшим растениям : учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 216 с.
740589
  Лемеза Н.А. Малый практикум по низшим растениям / Н.А. Лемеза, А.С. Шуканов. – Минск, 1994. – 288с.
740590
   Малый практикум по низшим растениям.. – М., 1967. – 236с.
740591
  Орлова Н.Н. Малый практикум по общей генетике / Н.Н. Орлова. – Москва, 1975. – 120с.
740592
  Орлова Н.Н. Малый практикум по общей генетике и основам генетического анализа / Н.Н. Орлова. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 50с.
740593
  Херувимова В.А. Малый практикум по общему курсу биохимии. / В.А. Херувимова. – Ростов-на-Дону, 1972. – 25с.
740594
  Рево А.Я. Малый практикум по органической химии: для мед. и фармац. ин-тов., ф-тов. / А.Я. Рево, В.В. Зеленкова. – М., 1980. – 175с.
740595
  Викторов Д.П. Малый практикум по физиологии растений / Д.П. Викторов. – 2-е изд. доп. – Москва, 1969. – 120с.
740596
  Мауриня А Х. Викмане Малый практикум по физиологии растений / А Х. Викмане Мауриня. – Рига, 1975. – 138с.
740597
   Малый практикум по физиологии растений. – 8-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 192с.
740598
   Малый практикум по физиологии растений.. – 4-е изд., перераб. – М., 1961. – 68с.
740599
  Ганюшкина Л.Г. Малый практикум по физиологии растений. / Л.Г. Ганюшкина, Л.Д. Музалеева. – Петрозаводск, 1973. – 96с.
740600
  Викторов Д.П. Малый практикум по физиологии растений. / Д.П. Викторов. – 3-е изд. доп. перераб. – Москва : Высшая школа, 1983. – 135с.
740601
  Батуев А.С. Малый практикум по физиологии человека и животных / А.С. Батуев, И.П. Никитина. – М, 1967. – 296с.
740602
  Микоян А.С. Малый синтаксис как средство разграничения стилей / А.С. Микоян, Тер-Минасова. – М., 1981. – 214с.
740603
  Царев М.И. Малый театр / М.И. Царев. – М, 1976. – 127с.
740604
  Зограф Н.Г. Малый театр в конце 19 начале 20 века / Н.Г. Зограф. – М, 1966. – 604с.
740605
  Зограф Н.Г. Малый театр второй половины 19 века / Н.Г. Зограф. – М, 1960. – 648с.
740606
   Малый театр на фронтах Великой Отечественной войны. Сборник статей.. – Москва-Л., 1949. – 168с.
740607
   Малый театр.. – Москва, 1957. – 14с.
740608
  Шокин А. Малый теннис / А. Шокин. – Москва, 1951. – 24с.
740609
  Майданский П.М. Малый теннис / П.М. Майданский. – М, 1953. – 64с.
740610
  Шокин А.И. Малый теннис. / А.И. Шокин. – М., 1965. – 54с.
740611
   Малый теннис. Правила соревнований.. – М., 1952. – 29с.
740612
  Келлерман Б. Малый Тибет. Индия. Слам / Б. Келлерман. – Москва ; Ленинград, 1930. – 175 с.
740613
  Паулин Г. Малый толковый словарь по вычислительной технике / Г. Паулин. – М., 1975. – 296с.
740614
  Лопатин В.В. Малый толковый словарь русского языка : 35 000 слов / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина. – Москва : Русский язык, 1990. – 704с.
740615
  Байцар А. Малый туристический путеводитель по Польше / А. Байцар. – Варшава : Полония, 1963. – 128с. : карты
740616
  Моэм В.С. Малый уголок / В.С. Моэм. – Минск, 1979. – 368с.
740617
  Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – 2-е изд., вновь перераб. и значительно доп. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 1, вып. 1 : А - Гальванотропизм. – 1907. – Стлб.1-1056
740618
  Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – 2-е изд., вновь перераб. и значительно доп. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 1, вып. 2 : Гальванохромия - Кившенко. – 1907. – Стлб.1059-2049
740619
  Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – 2-е изд., вновь перераб. и значительно доп. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 2, вып. 3 : Кигн - Початок. – 1909. – Стлб.1-1056
740620
  Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – 2-е изд., вновь перераб. и значительно доп. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 2, вып. 4 : Почва - Уссоп. – 1909. – Стлб.1057-2216
740621
   Малыми формами - большие задачи : из опыта использ. парт. орг. респ. оператив. форм нагляд. агитации в активизации человеч. фактора : альбом. – К., 1988. – 142 с.
740622
  Нексе М.А. Малыш / М.А. Нексе. – М, 1934. – 157с.
740623
  Доде А. Малыш / А. Доде. – Молотов, 1957. – 244с.
740624
  Линдгрен А. Малыш и Карлсон : сказочные повести / Астрид Линдгрен. – Москва : Детская литература, 1983. – 591 с. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 46)


  Содерж. кн.: 1. Малыш и Карлсон / Астрид Линдгрен 2. Приключения Чиполино : сказочная повесть / Джанни Родари 3. Мэри Поппинс : сказочная повесть / Памела Трэверс 4. Маленький принц : сказка / Антуан де Сент-Экзюпери ; С рис. автора
740625
  Сабахаттин А. Малыш Хасан / А. Сабахаттин. – М, 1987. – 173с.
740626
  Доде А. Малыш; Письма с мельницы; Письма к отсутствующему; Рассказы по понедельникам / А. Доде. – Москва, 1987. – 574 с.
740627
  Ревенко М.В. Малышам о географических открытиях / М.В. Ревенко. – Москва : Педагогика, 1989. – 126с.
740628
  Чалмаев В.А. Малышев / В.А. Чалмаев. – М, 1978. – 347с.
740629
   Малыши и музы : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 127с.
740630
  Гришин В.Г. Малыши открывают спорт / Гришин В.Г., Осипов Н.Ф. ; [ил.: В. Карабут]. – Москва : Педагогика, 1975. – 167 с.
740631
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1948. – 264с.
740632
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – 4-е изд. – Л, 1949. – 288с.
740633
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – Новосибирск, 1953. – 271с.
740634
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1968. – 223с.
740635
  Ликстанов И.И. Малышок / И.И. Ликстанов. – М., 1975. – 213-490с.
740636
  Козирєва Т. Малював плідно й одержимо // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 вересня (№ 170). – С. 7


  У Золочівському замку представили виставку Петра Грегорійчука, одного з чільних представників українського мистецтва другої половини XX століття.
740637
  Козирєва Т. Малював як дитина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 202). – С. 12


  Твори геніального наївного художника Никифора (Єпіфанія) Дровняка.
740638
  Фурса С.Я. Малюга Віктор Іванович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 40. – ISBN 978966-97130-0-1
740639
  Нексе М.А. Малюк / М.А. Нексе. – К, 1936. – 259с.
740640
  Гофман А Е.Т. Малюк Цахес : Твори / Ернест Теодор Амадей Гофман; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з нім. С.Сакидона і Є.Поповича. – Харків : Фоліо, 2003. – 655с. – Шифр дубл.809тГофм( доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1859-6
740641
  Жаба А. Малюнки / А. Жаба. – К., 1930. – с.
740642
  Сумцов М.Ф. Малюнки з життя українського народного слова / проф. Н. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печ. Діло", 1910. – [4], 144 с. – Бібліогp. показчик (по декотpих галузях укp. фольклоpу...): с. 130-144
740643
  Вівчар Г.М. Малюнки з натури / Г.М. Вівчар. – Київ, 1989. – 60с.
740644
  Шапошніков І.М. Малюнки з розвитку мови учнів : методичні розробки для вчителів / І.М. Шапошніков. – Київ : Радянська школа, 1940. – 52 с.
740645
  Жолтовський П.М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні : Альбом-каталог / П.М. Жолтовський. – Київ : Наукова думка, 1982. – 286с.
740646
  Потурай О.Г. Малюнки на асфальті / О.Г. Потурай. – Львів, 1985. – 30с.
740647
  Радиш Б.І. Малюнки на променях / Б.І. Радиш. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 62 с.
740648
  Макаренко М. Малюнки П.М.Боклевського / М. Макаренко. – Київ : Держтрест Київ-Друк, 1930. – 16 с.
740649
  Зінківський Т.О. Малюнки справжнего житьтя [Малюнки справжнього життя] / Т. Певный [псевд.]. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 59 с.


  Зіньківський, Трохим Оврамович Псевд.: 1) П. 3.; 2) Т. 3.; 3) Горлиця; 4) Звіздочот, Трохим; 5) Звіздочох, Трохим; 6) Певний, Т.; 7) Цупкий, М.; 8) Z.
740650
  Шевченко Т.Г. Малюнки Т. Шевченка / За аpтистичним доглядом В.В. Мате; [Офоpм. обкл. худож. М.С. Самокиша]. – Вид. О-ва им. Т.Г. Шевченка для вспом. ... урож. Юж. Россіи... – Петербург : [Тип. Т-ва Р. Голикс и А. Вільбоpг]
Вип. 1. – 1911. – [4], 14, [1] с. : 30 арк. мал. – Конволют. Переплетено з 2 -ма примірниками: Малюнки Т. Шевченка, вип. 2, 1914 р.


  В кн. також передм. (без підпису), ст. О.Г. Сластіона "Шевченко у мистецтві", мал. "Шевченко в тpуні" худож. П. Ейснеpа та поpтp. Т.Г. Шевченка з офоpту В.В. Мате. - Опис малюнків [до вип. 1]: с. [2-4].
740651
  Шевченко Т.Г. Малюнки Т. Шевченка. Вип. 2 : За аpтистичним доглядом В.В. Мате // Малюнки Т. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Вид. О-ва им. Т.Г. Шевченка для вспом. ... урож. Юж. Россіи... – Петербург : [Тип. Т-ва Р. Голикс и А. Вільбоpг], 1911. – Вип. 1. – [4], 30 аpк. мал. : 30 аpк. мал.


  В кн. також пеpедмова (без підпису) та мал. худож. В.І. Штеpнбеpга. - Опис малюнків [до вип. 2]: с. [2-4]
740652
  Абрамова І.В. Малюнки Тараса Шевченка та Михайла Сажина в контексті вивчення пам"яток Софії Київської // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 290-296. – ISSN 2078-0133
740653
  Гніздовський Я. Малюнки, графіка, кераміка, статті = Paintings. Prints. Ceramics. Essays. / Яків Гніздовський. – Нью-Йорк : Пролог, 1967. – 173, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
740654
  Бурдюг Є. Малюнкові проективні тести в роботі з дітьми молодшого шкільного віку: плюси та недоліки в психодіагностиці стану дитини // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 255-257
740655
  Стебельський Б. Малюнок дитини і для дитини = Childrens" art and illustration of children"s literature : відбитка із зб. ОПДЛ "Ми і наші діти" / Богдан Стебельський. – Toronto ; Ottawa : Studium research institute, 1966. – 75 с., [2] : іл. – Анот. англ. – Бібліогр.: с. 73-74
740656
  Даниленко Володимир Малюнок на замерзлому вікні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-64. – ISSN 0130-5263
740657
   Малюнок на снігу: Зб. повістей та опов.. – К., 1986. – 310с.
740658
  Вінтаєв Д.Ю. Малюнок як засіб дослідження навколишнього середовища / Д.Ю. Вінтаєв, Н.С. Вінтаєва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 46-49. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
740659
  Маркова В.Н. Малютки ПТ / В.Н. Маркова, Н.А. Гоженко. – К, 1965. – 71с.
740660
  Гасюнас И.И. Малярийные комары Литовской ССР : Автореф... кандид. биологич.наук: / Гасюнас И.И.; Академия наук Литовской ССР. Институт биологии. – Вильнюс, 1951. – 12 с.
740661
  Мончадский А.С. Малярийные комары Таджикистана и меры борьбы с ними. / А.С. Мончадский, А.А. Штакельберг. – Сталиабад, 1943. – 96с.
740662
  Шевченко А.К. Малярийные комары Харьковской области и борьба с ними при помощи ДДТ и гексахлорана : Автореф... канд. биол.наук: / Шевченко А. К.; МВО УССР, ХГУ. – Х., 1955. – 14л.
740663
  Колосов Ю.М. Малярийный комар : (популярный очерк); 19 рис. в тексте / Ю.М. Колосов. – 3-е изд., испр. и доп. – Свердловск : Уральск. област. отд. здравоохранения ; [Тип. "Уралполиграфа" Гранит], 1927. – 27 с. : ил.
740664
  Сибирякова О.А. Маляриогенные ландшафты и значение особенностей биологии переносчика малярии в Иркутской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Сибирякова О.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. Обл. сан.-эпидемиол. станция. – Иркутск, 1955. – 11л.
740665
  Бондарев Ю.В. Малярия / Ю.В. Бондарев. – М, 1977. – 64с.
740666
  Шингарева А.И. Малярия и борьба с нею / А.И. Шингарева. – Ленинград-Москва : Гос. уч.-практ. шк.-тип. им. тов. Алексеева, 1925. – 112 с. : Ил.
740667
  Гаршин В. Малярі : оповідання Всеволода Гаршина / переклад з рос. Д. Пісочинець [Д.О. Ткаченко]. – Львів : Hакладом К. Паньковского ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1894. – 34 с. : поpтp. – ([Дpібна бібліотека ; Кн. 2])
740668
  Добровольский Г.Н. Малярные и обойные работы / Г.Н. Добровольский. – 2-е изд. – Киев : Высшая школа, 1988. – [28] с.
740669
  Семенов А.С. Малярные краски / А.С. Семенов. – М., 1924. – 48с.
740670
  Урсу Н.О. Малярство XVII-XIX ст. в монастирях домініканцев на теренах України // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 194-196
740671
  Малевич К. Малярство в проблемі архітектури // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 569-579.
740672
  Овчаренко Е. Малярство Василя Гуріна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 3-9 грудня (№ 49)
740673
  Логінський Я.В. Малярство Василя Забашти в контексті розвитку українського мистецтва другої половини XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Логінський Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
740674
  Яців Р. Малярство Володимира Патика // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 312-320. – ISSN 0868-4790
740675
  Федорук О. Малярство жесту в Одесі: Про Сергія Савченка // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 230-234. – ISBN 966-8613-25-2
740676
  Мусій М. Малярство Любомира Медвідя як художня проекція культур-філософських засад митця // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 276-277. – ISBN 966-96726-3-6
740677
  Зінченко С.В. Малярська оправа Євангелія-тетр 1631 р. зі збірки Російської національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 316-327. – ISSN 2222-4203
740678
  Борисенко В. Малярська спадщина Тараса Шевченка в контексті візуальної антропології // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 48-51. – ISSN 0130-6936
740679
  Жаборюк А. Малярська творчість Тараса Шевченка / А. Жаборюк. – Одеса : Астропринт, 2000. – 120с. – ISBN 966-549-507-0
740680
  Созанський Й. Малярський світ симфонії С. Туркевич-Лукіянович // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 106-127. – ISSN 2310-0583
740681
  Гавдида Н. Малярський та літературний доробок Богдана Лепкого крізь призму полотен Яна Матейка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С. 107-114. – ISSN 0042-9422
740682
  Горняткевич Д. Малярський цикл Шевченка "Притча про блудного сина" // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 167-184. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
740683
  Палинський В. Малярський час Ореста Білоуса // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 152-154. – ISSN 0868-4790
740684
  Цуркан І.М. Малярські імпресії у творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 107-112. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
740685
  Чуйко Т. Малярські композиції Миколи Стороженка за мотивами творів Тараса Шевченка // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 154-159. – ISBN 978-966-2374-12-4
740686
  Кашуба О. Малярські роботи Володимира Бурляка 1908 - 1910 років // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – C. 3-7


  До історії вітчизняного авангарду.
740687
  Гординський С. Малярські твори В. Винниченка // Володимир Винниченко : (статті й матеріяли) / Укр. Вільна Академія Наук у США, Коміс. для охорони і збереження літ. та мистец. спадщини В.К. Винниченка ; [редкол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – С. 57-61
740688
  Зарахович Я.А. Маляс / Я.А. Зарахович. – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1966. – 268 с.
740689
  Прибитько В. Малятам про пожежну безпеку (заняття з пожежної безпеки з вихованцями старшої групи ДНЗ) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 9-10 : фото
740690
  Кротов А.А. Мальбранш и Спиноза // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 71-78. – ISSN 0042-8744
740691
  Кононенко Т.П. Мальбранш Ніколя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 357-358. – ISBN 966-316-069-1
740692
  Горький М. Мальва / М. Горький. – Харьков, 1935. – 87 с.
740693
  Горький М. Мальва / М. Горький. – Москва, 1936. – 62с.
740694
  Горький М. Мальва / М. Горький. – Київ, 1951. – 68с.
740695
  Марчюленис В. Мальва (Malva meluca Graebn.) и редька масличная (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg.), их биологические особенности и химический состав в Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Марчюленис В.; Литов. с.-х. акад. – Каунас, 1968. – 20л.
740696
  Горький М. Мальва и иньші оповідання / М. Горький ; В перекладах В. Гнатюка, С. Гуменюка та М. Лозинського ; [Передм. С. Гуменюка]. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1904. – 174 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 59)


  Зміст: Мальва; Серед степу; Челкаш; Зазубрина; Приятелї; Хан і його син
740697
  Винничук Ю. Мальва Ланда / Юрій Винничук. – 2-ге вид. – Київ : Піраміда, 2004. – 540с. – На тит. арк.: Краща фантастична україномовна книжка 2003 року (Міжн. асамблея фантастики "Портал-2004"). – (Fest проза). – ISBN 966-7188-94-9
740698
  Винничук Ю.П. Мальва Ланда : роман / Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2014. – 601, [3] с. – ISBN 978-966-03-6856-9
740699
  Ганушевський О. Мальварма : оповідання // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 190-196. – ISSN 0868-4790-8
740700
  Іваничук Р.І. Мальви : історичний роман / Р.І. Іваничук. – Київ, 1968. – 203 с.
740701
  Іваничук Р.І. Мальви : історичний роман / Р.І. Іваничук. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 237 с.
740702
  Іваничук Р.І. Мальви : роман, есей / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2018. – 233, [4] с. – На суперобкл. та обкл. зазнач.: IV. – Бібліогр. в прим. 233-234. – ISBN 978-966-03-8128-5
740703
  Іваничук Р.І. Мальви : роман, есей / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2019. – 233, [4] с. – На суперобкл. та обкл. зазнач.: IV. – Бібліогр. в прим.: с. 233-234. – ISBN 978-966-03-8128-5
740704
  Балабко О.В. Мальви у Вічному місті : Стежками українців у світах: Есеї, нариси, зарисовки / Олександр Балабко. – Київ : Фенікс, 2006. – 348с. : іл. – ISBN 966-651-302-1
740705
  Іваничук Р.І. Мальви. Орда : романи / Роман Іваничук. – Донецьк : Сталкер, 2005. – 443, [4] с. : іл. – (Україна крізь віки). – ISBN 966-696-674-3
740706
  Іваничук Р. Мальви. Орда : Романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2006. – 415с. – (Історія України в романах). – ISBN 966-03-3550-4


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
740707
  Іваничук Р.І. Мальви. Орда : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2006. – 416с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3550-4


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
740708
  Іваничук Р.І. Мальви. Орда : романи / Роман Іваничук. – Київ : Будинок письменників, 2012. – 412, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-1557-19-1
740709
  Мерль Р. Мальвиль : Роман / Р. Мерль. – Москва : Прогресс, 1977. – 544с.
740710
  Мерль Р. Мальвиль / Р. Мерль. – Ростов -на-Дону, 1988. – 520с.
740711
  Мерль Р. Мальвиль / Р. Мерль. – Москва, 1990. – 591с.
740712
  Мерль Р. Мальвіль : Роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 407с.
740713
  Мерль Р. Мальвіль : роман / Робер Мерль ; пер. з фр. Григорій Філіпчук. – Київ : Дніпро, 1980. – 394 с.
740714
   Мальвовая моль и меры борьбы с ней. – М, 1962. – 12с.
740715
  Иванычук Р.И. Мальвы : Романы / Р.И. Иванычук. – Москва : Художественная литература, 1988. – 685с.
740716
  Забашта Л.В. Мальвы на камне : поєма / Л.В. Забашта. – Ленинград : Советский писатель, 1958. – 89 с.
740717
  Правдин Л.Н. Мальвы цветут. / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1961. – 69с.
740718
  Датлин С.В. Мальгашская Республика. / С.В. Датлин. – М, 1961. – 88с.
740719
  Аракин В.Д. Мальгашский язык / В.Д. Аракин ; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 64 с. – Библиогр. в конце книги. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под общ. ред. проф. Г.П. Сердюченко)
740720
   Мальгашско-русский словарь : 21000 слов / сост. Л А. Корнеев ; под ред. Ф. Ракутусона ; с прил. "Краткого очерка грамматики мальгаш. яз.", сост. проф. В.Д. Аракиным. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 646 с.
740721
   Мальдиви врятовані коралами : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
740722
  Москаленко Леся Мальдиви. Всюди вода / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 52-58 : фото
740723
   Мальдиви. Перлини розкоші // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 76-77 : фото
740724
  Задирака Олександр Мальдиви. Свою горілку сюди не привезеш : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 70-71 : Фото
740725
  Хейердал Т. Мальдивская загадка : Новые архелогические приключения автора "Кон-Тики" / Т. Хейердал; Под ред. Войтова В.И. – Москва : Прогресс, 1988. – 222с.
740726
  Печуров Л.В. Мальдивская Республика / Л.В. Печуров. – Москва : Наука, 1973. – 72с.
740727
   Мальдивський рай для робінзонів : тур-новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 121 : Фото
740728
  Будько Євген Мальдивські о-ви. Між небом і океаном // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 46-57 : фото
740729
  Кассис В.Б. Мальдивы - архипелаг без тайн : Репортаж с атоллов Экватора / В.Б. Кассис. – Москва, 1963. – 112 с.
740730
   Мальдивы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 6. – С. 76-77 : фото
740731
  Гатто Андрей Мальдивы для всех // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 68-75 : фото
740732
   Мальдивы дополнят островную картину "Арт-Тур" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 49
740733
   Мальдивы. Anantara Veli. Побег в романтику // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 72-75 : фото
740734
  Ульянина Мирослава Мальдивы. No news no shoes / Ульянина Мирослава, Шевелев Антон // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 80-87 : фото
740735
   Мальдивы. No news no shoes // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 50-57 : фото
740736
  Миронова Катерина Мальдивы. Островная лихорадка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 40-46 : фото
740737
   Мальдивы. Погружение в релакс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 68-77 : фото
740738
   Мальдивы. Погружение в релакс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 70-75 : фото
740739
   Мальдивы. У совершенства есть название // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 38-41 : фото
740740
  Забелина Янина Мальдивы: погружение в лето : Другая страна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 102-105 : Фото
740741
  Корецький Сергій Мальдіви моєї мрії! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 92-97
740742
  Яценко Б.П. Мальдіви, Мальдівська Республіка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 41-42. – ISBN 978-966-02-8345-9
740743
  Савчук Мальки кефалей северо-западной части Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: / Савчук М. Я; АН МССР. – Кишинев, 1970. – 21л.
740744
  Доценко І.С. Мальнєв Вадим Миколайович / І.С. Доценко, В.А. Одарич // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 44. – ISBN 978-966-02-8345-9
740745
   Мальована колисочка. – Київ, 1975. – 136с.
740746
  Крижанівський Б.М. Мальоване кіно України / Б.М. Крижанівський. – К., 1968. – 155с.
740747
  Пафнутій Мальований хрест : зб. поезій / Ієромонах Пафнутій. – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-7821-58-6
740748
  Давиденко Я.І. Мальовнича Полтавщина : путеводитель по заповедникам и памятникам природы / Я.І. Давиденко. – Харків : Прапор, 1982. – 124 с.
740749
   Мальовнича Україна. – Київ : Мистецтво, 1962. – 12с.
740750
  Яцюк В. Мальовнича Україна // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 134-147. – ISBN 966-95452-3-8
740751
  Дьомін М. Мальовнича Україна і життєствердний оптимізм творчості Наталії Литовченко // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 172-176. – ISSN 0131-2561
740752
  Івченко Андрій Мальовничий Дністер // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 41
740753
  Іщенко Лідія Мальовничий Немирів : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 36-38 : Фото
740754
  Івченко Андрій Мальовничі ландшафти річкових долин // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33
740755
   Мальовничі околиці Києва. Туристична подорож Трухановим островом : до 60-річчя визволення України. – Київ : Книга Пам"яті України, 2004. – 22 с. : іл. – ISBN 5-88500-142-1
740756
  Марочко В. Мальорі Гійом // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 264-255. – ISBN 978-617-642-388-1


  Мальорі Гійом - французький журналіст, автор праць та популярних статей про голод 1932 - 1933 рр. в Україні.
740757
  Степанова Світлана Мальорка. Острів у мажорі : Вояж-колекція / Степанова Світлана, Пирогів Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-23 : Фото
740758
  Батюк В.И. Мальта - 1989 // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 72-84. – ISSN 0321-2068
740759
  Щербак И. Мальта - внешнеполитический потенциал "малого островного" государства // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 4 (56). – С. 54-60. – ISSN 0201-7083
740760
  Фунтусова Светлана Мальта - ступени к прекрасному // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 58-59 : фото
740761
  Кудрявцев Б.В. Мальта / Б.В. Кудрявцев. – Москва, 1983. – 167с.
740762
  Кудрявцев Б.В. Мальта / Б.В. Кудрявцев. – Москва, 1986. – 61с.
740763
  Ваккарини Антонио Мальта // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 50-51 : фото
740764
  Сидоренко Віктор Мальта без віз // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 52-55 : фото
740765
  Сидоренко Віктор Мальта на всяк смак // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 38-42 : фото
740766
  Герасимов М. Мальта палеолитическая стоянка : (Предварительные данные) результат работ 1928/29 г. / М. Герасимов. – Иркутск : Ирк. тип. изд. Власть Труда, 1931. – 34 с.
740767
   Мальта приглашает туристов-киноманов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 12 : Фото
740768
  Кіптенко В.К. Мальта, Ренспубліка Мальта // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 48-49. – ISBN 978-966-02-8345-9
740769
  Задорожный Олег Мальта. А был ли рыцарь? : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 100-103 : Іл.
740770
   Мальта. Английский с удовольствием // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 34-36 : фото
740771
   Мальта. В поисках прелестной нимфы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 16-20 : фото
740772
  Сидоренко Віктор Мальта. Вдпочинок із розумом, або Англійська між пляжем та екскурсіями // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 50-52 : фото
740773
  Сидоренко Віктор Мальта. Вечори при свічках // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 60-65 : фото
740774
  Кадніков Олександр Мальта. Гра в історію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 26-31 : фото
740775
   Мальта. Знову сезон! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 13 : фото
740776
  Таранюк Владислав Мальта. Козаки у рицарів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 46-51 : Фото
740777
  Сидоренко Віктор Мальта. Ляльки та люди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 86-94 : фото
740778
  Гудзевата Марина Мальта. Морем і землею : modus vivendi / Гудзевата Марина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 74-76 : Фото
740779
  Сидоренко Віктор Мальта. Морські фігури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 42-49 : фото
740780
  Сидоренко Віктор Мальта. Нові госпітальєри // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 58-59 : фото
740781
  Сидоренко Віктор Мальта. Острів - феста / Сидоренко Віктор, Галеа Маріо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 58-60 : фото
740782
  Хмара Віталій Мальта. Острів драйву // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 30-35 : фото
740783
  Гудзевата Марина Мальта. Піщинки в морі : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-101 : Фото
740784
  Сидоренко Віктор Мальта. Стіл серед моря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 44-48 : фото
740785
  Сидоренко Віктор Мальта. Страсний Мадагаскар // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 48-49 : фото
740786
  Кравченко В. Мальта. У фарватері полтики ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 6
740787
  Сидоренко Віктор Мальта. Феєричні ночі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 88-94 : фото
740788
  Птахів Семен Мальта: з прицілом збільшення турпотоку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 34-40 : фото. – ISSN 1998-8044
740789
  Шахова Анна Мальта: многое в немногом : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 50-51 : Фото
740790
  Самойлов Юрій Мальта: переваги без недоліків // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
740791
   Мальта: роскошь и уединение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 25 : фото
740792
  Задорожный Олег Мальта: Слабонервных просят удалиться : Легок на подъем / Мальта // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 94-100 : Іл.
740793
   Мальтийские жемчужины // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 18-21 : фото
740794
  Карнович Е.П. Мальтийские рыцари в России : Историческая повесть из времен императора Павла Первого. – Санкт-Петербург : Славянская печатня И.В.Вернадского, 1880. – [4], IV, 253, [3], 67 с.


  С. 1-67 2-й паг.: Краткая история Мальтийского рыцарского ордена: Извлеч. из соч. Эрнста Берга "Мальтийский рыцарский орден и его отношения к России"
740795
  Карнович Е.П. Мальтийские рыцари в России : ист. повесть из времен императора Павла I / Е.П. Карнович // Деды / В.В. Крестовский. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 245-412 : портр. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-048-9
740796
  Раскина Е.Ю. Мальтийские рыцари как исторические пассионарии в творчестве Н.С. Гумилёва / Е.Ю. Раскина, Е.Р. Сорокина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 236-245. – ISSN 2522-493X


  В статье идет речь о исторических пассионариях, их влиянии на творчество Н. Гумилева. Поэт был начитанным человеком, хорошо знал историю, и в поэзии отразились его взгляды относительно различных исторических и религиозных групп.
740797
  Парнов Е.И. Мальтийский жезл / Е.И. Парнов. – М., 1987. – 414с.
740798
  Печникова Р.Ю. Мальтийский орден в прошлом и настоящем / Р.Ю. Печникова. – М., 1990. – 175с.
740799
  Хеммет Д. Мальтійський сокіл : Роман / Д. Хеммет. – Київ : Молодь, 1972. – 148с.
740800
  Хеммет Д. Мальтійський сокіл / Д. Хеммет. – К., 1992. – 142с.
740801
  Кадніков Олександр Мальто. Місто в морі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 82-87 : фото
740802
  Решетник М.Д. Мальтус (Malthus) Томас Роберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 614. – ISBN 966-316-069-1
740803
  Пестушко Валерій Мальтус мав рацію? : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52
740804
   Мальцев Василь Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 148. – ISBN 978-617-573-038-6
740805
  Вордсворт У. Мальчик-идиот // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2003. – № 10. – С. 121-125. – ISSN 0012-6756
740806
  Левшин Л.А. Мальчик-мужчина-отец / Л.А. Левшин. – М, 1968. – 136с.
740807
  Латышев М.Т. Мальчик-птица / М.Т. Латышев. – М, 1990. – 110с.
740808
  Бобров С.П. Мальчик : лирическая повесть / С.П. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1971. – 110 с.
740809
  Бобров С.П. Мальчик / С.П. Бобров. – М, 1976. – 495с.
740810
  Астафьев В.П. Мальчик в белой рубахе : повести / Астафьев В.П. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 591 с.
740811
  Шим Э.Ю. Мальчик в лесу. / Э.Ю. Шим. – М., 1974. – 96с.
740812
  Шим Э.Ю. Мальчик в лесу. / Э.Ю. Шим. – М., 1980. – 191с.
740813
  Кайсенов К. Мальчик в тылу врага. / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1961. – 108с.
740814
  Славич С. Мальчик Дима и его женщина : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 1. – С.6-84. – ISSN 0131-8136
740815
  Шемшелевич Л.В. Мальчик и время / Л.В. Шемшелевич. – Ростов -на-Дону, 1973. – 79с.
740816
  Янес Х.Я. Мальчик и девочка. / Х.Я. Янес. – Таллин, 1988. – 124с.
740817
  Шагинян Азат Мальчик и его добрые гномы / Шагинян Азат. – Ереван, 1971. – 168с.
740818
  Канивец В.В. Мальчик и жар-птица / В.В. Канивец. – Красноярск, 1982. – 193с.
740819
  Графт Мальчик и звери / Графт, Джо, де. – М., 1980. – 32с.
740820
  Гаузнер Ж.В. Мальчик и небо / Ж.В. Гаузнер. – Л., 1960. – 172с.
740821
  Гаузнер Ж.В. Мальчик и небо / Ж.В. Гаузнер. – Л., 1963. – 172с.
740822
  Масс А.В. Мальчик и снег: Рассказы и повесть. / А.В. Масс. – М., 1984. – 175с.
740823
  Дик И.И. Мальчик и танк / И.И. Дик. – М., 1970. – 112с.
740824
  Батров А.М. Мальчик и чайка / А.М. Батров. – Москва, 1961. – 96с.
740825
  Батров А.М. Мальчик и чайка / А.М. Батров. – Москва, 1978. – 143с.
740826
  Хорлоо П. Мальчик из Гоби / П. Хорлоо. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1979. – 144 с.
740827
  Колдуэлл Эрскин Мальчик из Джорджии / Колдуэлл Эрскин. – Москва, 1945. – 127 с.
740828
  Колдуэлл Эрскин Мальчик из Джорджии. / Колдуэлл Эрскин. – Москва, 1956. – 128с.
740829
  Раковская Н. Мальчик из Ленинграда. / Н. Раковская. – М-Л, 1945. – 155 с.
740830
  Перкин Н.С. Мальчик из местечка: повесть / Н.С. Перкин. – Минск, 1981. – 143с.
740831
  Лазебников А.Е. Мальчик из Нарвика / А.Е. Лазебников. – М., 1966. – 112с.
740832
  Златопольский З. Мальчик из Риги / З. Златопольский. – Рига, 1968. – 120с.
740833
  Слепынин С.В. Мальчик из саваны / С.В. Слепынин. – Свердловск, 1985. – 304с.
740834
  Махина Ю.Я. Мальчик из Симбирская / Ю.Я. Махина, Г.Е. Хаит. – М., 1966. – 56с.
740835
  Наджми К.Г. Мальчик из Слободки : рассказ / Кави Наджми ; пер. с татар. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 46 с.
740836
  Ятыргин В. Мальчик из стойбища : [повесть : для детей] / В. Ятыргин ; ил.: Д.А. Брюханов. – Магадан : Кн. изд-во, 1962. – 71 с. : ил.
740837
  Лапцуй Л.В. Мальчик из стойбища : поэма и стихи / Леонид Лапцуй; переводы. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1972. – 75 с.
740838
  Гусаров А.С. Мальчик из тайги / А.С. Гусаров. – Тюмень, 1956. – 64с.
740839
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Л., 1944. – 203с.
740840
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Симферополь, 1949. – 184с.
740841
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Л., 1958. – 403с.
740842
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Горький, 1969. – 199с.
740843
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Новосибирск, 1969. – 391с.
740844
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Л., 1984. – 223с.
740845
  Голубева А.Г. Мальчик из Уржума / А.Г. Голубева. – Устинов, 1986. – 189с.
740846
  Кавжарадзе И.Е. Мальчик из Ферейдана : рассказы / И.Е. Кавжарадзе; пер. с груз. М.Немировой. – Тбилиси : Мерани, 1981. – 92 с.
740847
  Петеркки Т. Мальчик из чувашского села : повесть / Т. Петеркки; авториз. пер. с чуваш. В.Кочеткова. – Москва : Современник, 1976. – 240 с.
740848
  Петеркки Т. Мальчик из чувашского села : повесть / Т. Петеркки; авториз. пер. с чуваш. В.Кочеткова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1983. – 240 с.
740849
  Бели-Кенум Мальчик из Югуру. / Бели-Кенум. – Москва, 1977. – 236с.
740850
  Бедный М.С. Мальчик или девочка? / М.С. Бедный. – Москва : Статистика, 1980. – 119с.
740851
  Бедный М.С. Мальчик или девочка? / М.С. Бедный. – М, 1987. – 139с.
740852
  Шолом-Алейхем Мальчик Мотл / Шолом-Алейхем. – Москва, 1945. – 91 с.
740853
  Шолом-Алейхем Мальчик Мотл / Шолом-Алейхем. – Москва, 1957. – 111 с.
740854
  Шолм-Алейхем Мальчик Мотл. / Шолм-Алейхем. – К.-Х., 1935. – 280с.
740855
  Канин В. Мальчик на Кавказе / В. Канин. – Пенза, 1959. – 99 с.
740856
  Оганесов Н.С. Мальчик на качелях / Н.С. Оганесов. – Ростов н/Д, 1981. – 239с.
740857
  Стеффенс Л Мальчик на лошади / Л Стеффенс. – Л, 1955. – 120с.
740858
  Стеффенс Л. Мальчик на лошади / Л. Стеффенс. – Владивосток, 1957. – 112с.
740859
  Фейгин Э.А. Мальчик пляшет под дождем / Э.А. Фейгин. – М, 1968. – 320с.
740860
  Михайлов П.С. Мальчик по имени Джонатан : новый человек // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 1 (27). – С. 154-157


  Джонатан Кимельфельд в 13 л.был принят в члены Междунар. ассоциации писателей и публицистов, удостоен Гран-при и диплома победителя VII Московского открытого конкурса юных журналистов "Ступень к успеху", награжден высшей общественной наградой Рос. ...
740861
  Зобель Ж. Мальчик с Антильских островов / Ж. Зобель. – М, 1967. – 222с.
740862
  Садовский А.Л. Мальчик с Выборгской / А.Л. Садовский. – 2-е изд. – Ленинград, 1970. – 191 с.
740863
  Ратнер А.Г. Мальчик с головою старика : стихотворения / Александр Ратнер. – Днепр : Лира, 2016. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-383-755-0
740864
  Ямпольский Б.С. Мальчик с Голубиной улицы. / Б.С. Ямпольский. – М., 1959. – 303с.
740865
   Мальчик с коньками = El muchacho con patines/ Relatos cortos de escritores sovieticos. G. Altov, V. Ardamatskie, A. Grih : рассказы советских писателей. – Москва : Прогресс, 1967. – 134 с.
740866
   Мальчик с коньками.. – 2-е изд. – М., 1976. – 123с.
740867
  Азаров В.Б. Мальчик с обручем : стихотворения и поэмы : [для сред. и ст. шк. возраста] / Всеволод Азаров ; [предисл. А. Павловского ; ил. А. Канарейкиной]. – Ленинград : Дет. лит ; Ленингр. отд-ние, 1984. – 126 с. : ил.
740868
  Кузнецова Э.Ф. Мальчик с Присурья / Э.Ф. Кузнецова. – Чебоксары, 1971. – 76с.
740869
  Наумов Иван Мальчик с саблей : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 58-80. – ISSN 0012-6756
740870
  Ноубл А.Ч. Мальчик с флейтой / А.Ч. Ноубл. – М, 1965. – 256с.
740871
  Лудемис М. Мальчик считает звезды / М. Лудемис. – Москва
2. – 1960. – 181с.
740872
  Дубов Н.И. Мальчик у моря / Н.И. Дубов. – М, 1965. – 432с.
740873
  Дубов Н.И. Мальчик у моря / Н.И. Дубов. – К, 1980. – 464с.
740874
  Дубов Н.И. Мальчик у моря / Н.И. Дубов. – 3-е изд. – М, 1982. – 270с.
740875
  Дубов Н.И. Мальчик у моря / Н.И. Дубов. – К, 1990. – 378с.
740876
  Нагишкин Д.Д. Мальчик Чокчо. / Д.Д. Нагишкин. – Хабаровск, 1945. – 52с.
740877
  Хусни Ф. Мальчик, ведро, бабушка : рассказы / Фатых Хусни; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1962. – 54 с.
740878
  Лиханов Альберт Мальчик, которому не больно = Не сказка для не взрослых // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 1 (648). – С. 75-96. – ISSN 0132-2036
740879
  Фонвилье Ж. Мальчик, солдат и море : по повести Ж. Фонвилье : кн. для чтения на франц. яз. в 10 кл. сред. школы / Ж. Фонвилье; обраб. и коммент. А.Н. Шведовой. – Москва : Просвещение, 1970. – 160 с.
740880
  Фонвилье Ж. Мальчик, солдат и море : по повести Ж. Фонвилье : кн. для чтения на франц. яз. в 10 кл. сред. школы / Ж. Фонвилье; обраб. и коммент. А.Н. Шведовой. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1975. – 158 с.
740881
  Афанасьева Т.М. Мальчик. Юноша. Муж. Отец / Афанасьева Т.М. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Молодежная ; 8)
740882
  Капица П.И. Мальчики-ежики / П.И. Капица. – Л., 1977. – 287с.
740883
  Достоевский Ф.М. Мальчики / Ф.М. Достоевский. – Москва-Л, 1947. – 94с.
740884
  Рекемчук А.Е. Мальчики : две повести / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 336с.
740885
  Чехов А.П. Мальчики / А.П. Чехов. – М, 1980. – 65с.
740886
  Чехов А.П. Мальчики / А.П. Чехов. – Москва, 1986. – 65 с.
740887
  Долгопят Е. Мальчики : Рассказы // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 71-89. – ISSN 0012-6756
740888
  Кондратенко В.А. Мальчики "Грома" : повесть / В.А. Кондратенко. – Киев : Радянський письменник, 1985. – 173с. – (Доблесть)
740889
  Галкина В.Ф. Мальчики и девочки / В.Ф. Галкина. – Иркутск, 1968. – 65с.
740890
  Пашнев Э.И. Мальчики и девочки. : повести, роман / Э.И. Пашнев. – Воронеж : Чернозем. кн. изд-во, 1979. – 344 с.
740891
  Тарнавский Ю.Б. Мальчики и девочки. Некоторые вопросы полового воспитания / Ю.Б. Тарнавский, Г.М. Блинов. – М., 1972. – 79с.
740892
  Крестинский А.А. Мальчики из блокады / А.А. Крестинский. – Л., 1983. – 143с.
740893
  Шохин З. Мальчики из чужого подъезда / З. Шохин. – М., 1974. – 96с.
740894
  Пикуль В.С. Мальчики с бантиками / В.С. Пикуль. – Л, 1974. – 207с.
740895
  Пикуль В.С. Мальчики с бантиками / В.С. Пикуль. – 2-е изд. – Л, 1979. – 221с.
740896
  Пикуль В.С. Мальчики с бантиками / В.С. Пикуль. – Петрозаводск, 1985. – 246с.
740897
  Пикуль В.С. Мальчики с бантиками : Повесть / В.С. Пикуль. – Москва : ДОСААФ, 1989. – 270с.
740898
  Нагибин Ю.М. Мальчики. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1955. – 104с.
740899
  Руссес Т.Д. Мальчики. / Т.Д. Руссес. – Симферополь, 1959. – 86с.
740900
  Ленюшкин А.И. Мальчику - подростку / А.И. Ленюшкин, И.С. Буров. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1991. – 91с.
740901
  Власенко О.В. Мальчин Юрій Макарович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 56. – ISBN 978-966-02-8345-9
740902
  Камов Б.Н. Мальчишка-командир / Б.Н. Камов. – М. : Детская литература, 1987. – 300 с.
740903
  Колосов М.М. Мальчишка / М.М. Колосов. – Москва, 1985. – 77с.
740904
  Сапаров А.В. Мальчишка из Ленинграда / А.В. Сапаров. – Ленинград, 1965. – 182с.
740905
  Брынских С.А. Мальчишка из нового города / С.А. Брынских. – Ташкент, 1967. – 172с.
740906
  Махоркин Г.Д. Мальчишка из Шарпаевки. / Г.Д. Махоркин. – Ростов-на-Дону, 1963. – 64с.
740907
  Лезинский М.Л. Мальчишка с бастиона / М.Л. Лезинский, Б.М. Эскин. – Симферополь, 1966. – 192с.
740908
  Лутков Г.Я. Мальчишка с магнитофоном. / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1977. – 96с.
740909
  Вареник Н.В. Мальчишка с моими глазами / Н.В. Вареник. – Москва, 1982. – 32с.
740910
   Мальчишкам и девченкам о чемпионах.. – М., 1962. – 192с.
740911
  Волков Е.П. Мальчишкам снятся бригантины... / Е.П. Волков, В.Я. Лазарев. – Москва, 1966. – 112с.
740912
  Станкевич А.Я. Мальчишки - не плачут : повесть / Антон Станкевич ;. – Москва : Детская литература, 1988. – 76 с.
740913
  Смирнов Л. Мальчишки / Л. Смирнов. – Таллин, 1955. – 88с.
740914
  Жариков А.Д. Мальчишки были на войне / А.Д. Жариков. – М., 1970. – 158с.
740915
  Иванов В.П. Мальчишки в бескозырках: Записки нахимовца / В.П. Иванов. – Москва, 1986. – 268с.
740916
  Ершов Я.А. Мальчишки в солдатских касках / Я.А. Ершов. – Москва : Военное издательство, 1972. – 328 с.
740917
  Малыхин В.Г. Мальчишки Замоскворечья. Рассказы. / В.Г. Малыхин. – М., 1966. – 96с.
740918
  Глебов А.Д. Мальчишки из Бубенок / А.Д. Глебов. – Москва, 1979. – 349с.
740919
  Глебов А.Д. Мальчишки из Бубенок / А.Д. Глебов. – Москва, 1989. – 189с.
740920
  Домбровский А.И. Мальчишки из Васильков / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1975. – 232с.
740921
  Чичков В.М. Мальчишки из Гаваны. / В.М. Чичков. – М., 1963. – 96с.
740922
  Коротаев В.В. Мальчишки из далеких деревень / В.В. Коротаев. – Москва, 1969. – 87с.
740923
  Мрелашвили Ладо Мальчишки из Икалто // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.] / Послесл. А. Алексина. Оформл. Е. Савина. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 8. – С. 163-336. – (Б-ка пионера)
740924
  Мандругин А.А. Мальчишки из Нахаловки : повесть / Мандругин А.А. – Москва : Мол. гвардия, 1975. – 208 с.
740925
  Сотников И.В. Мальчишки из Сайгона / И.В. Сотников. – Уфа, 1968. – 90с.
740926
  Лившиц С.Е. Мальчишки России / С.Е. Лившиц. – М., 1978. – 79с.
740927
  Искин А.Ю. Мальчишки с "Птичьего базара" / А.Ю. Искин. – Харьков, 1976. – 134 с.
740928
  Кассис В.Б. Мальчишки с Карасной Пресни / В.Б. Кассис. – Баку, 1975. – 169с.
740929
  Молнар Ф. Мальчишки с улицы Пала / Ф. Молнар. – М., 1958. – 191с.
740930
  Магдеев М.С. Мальчишки сорок первого : повесть / Мухаммет Магдеев ; пер. с татар. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1974. – 78 с.
740931
  Белянинов А. Мальчишки такие же, как ты / А. Белянинов. – Алма-Ата, 1966. – 96с.
740932
  Цирульников Л. Мальчишки целуют землю. / Л. Цирульников. – Грозный, 1984. – 184с.
740933
  Батров А.М. Мальчишки, звезды и паруса / А.М. Батров. – Одесса, 1965. – 158с.
740934
  Борисов А.Б. Мальчишки, мальчишки / А.Б. Борисов, П.Д. Кондюкова. – М., 1974. – 176с.
740935
  Костоглодова М.Н. Мальчишки, мальчишки... / М.Н. Костоглодова. – Ростов-на-Дону, 1968. – 92с.
740936
  Кутуй Р.А. Мальчишки. / Р.А. Кутуй. – Казань, 1961. – 248с.
740937
  Николаев Н В. Мальчишник / Н В. Николаев. – Свердловск, 1984. – 255с.
740938
  Коршунов М.П. Мальчишник. / М.П. Коршунов. – Москва, 1990. – 542 с.
740939
  Нацумэ С. Мальчуган. / С. Нацумэ. – М., 1956. – 135с.
740940
  Ахмед Хани Мам и Зин : критический текст / Ахмед Хани ; перевод, предисловие и указатели М.Б. Руденко ; АН СССР. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1962. – 250, [196] с. – (Памятники литературы народов Востока. Тексты. Малая серия ; 13)
740941
  Кудрявцева В.И. Мама -- единственное число. / В.И. Кудрявцева. – Новосибирск, 1980. – 75с.
740942
  Брейнгольст В. Мама - найкраща в світі : [дорослим... і не тільки] / Віллі Брейнгольст ; [пер. з пол. Н. Римська ; іл. Р. Окабе]. – Львів : Свічадо, 2004. – 119, [5] с. : іл. – Пер. за вид.: Mama jest najlepsza na swiecie / Breinholst W. Warszawa, 1991. – ISBN 966-561-347-2
740943
  Щербакова В.А. Мама / В.А. Щербакова. – Москва, 1959. – 64с.
740944
  Логинов Н.В. Мама / Н.В. Логинов. – Москва, 1961. – 48с.
740945
  Артюхова Н.М. Мама : [для старш. возраста] / Артюхова Н.М. ; рис. Т. Горб. – Москва : Детская литература, 1968. – 240 с. : ил.
740946
   Мама. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 191с.
740947
   Мама. – М., 1986. – 188с.
740948
  Зінчук С. Мама : поема / Станіслав Зінчук. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1998. – 61 с. – ISBN 966-522-185-X
740949
  Горобець Марися Мама Домінікана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 74-84 : фото
740950
  Евтушенко Е.А. Мама и нейтронная бомба, и другие поэмы / Е.А. Евтушенко. – М, 1983. – 183с.
740951
  Евтушенко Е.А. Мама и нейтронная бомба, и другие поэмы / Е.А. Евтушенко. – Москва : Советский писатель, 1986. – 272с.
740952
  Крупник Л. Мама і син // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 15


  27 серпня минуло би 103 роки Марії Григорівні Крупник-Ступка. Богдан Ступка був єдиною, довгоочікованою дитиною у родині.
740953
  Барб"єрі Я.Ф. Мама Ліна і я // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 564-568. – ISBN 978-966-06-0713-2


  Ярослава Франческа Барб"єрі про Ліну Костенко.
740954
  Рохлин Александр Мама Малле : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 236-237 : Іл. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
740955
  Лютий Г. Мама Марія : уривки з роману-пісні // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 64-118. – ISSN 0130-321Х
740956
   Мама на сьомому небі : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 60-63 : Фото
740957
  Ханиг Флориан Мама напрокат // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 122-133 : фото. – ISSN 1029-5828
740958
  Вергелис Олег Мама Нонна : Копержинская, актриса прошлых лет // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 115-139. – ISSN 0131-8136
740959
  Романовский С.Т. Мама уехала на озеро / С.Т. Романовский. – М., 1987. – 125с.
740960
  Абу-Бакар Ахмедхан Мама, зажги солнце... : повесть : [для сред. и ст. шк. возраста] / Ахмедхан Абу-Бакар ; пер. с даргин. авт. [ил. А. Куманькова]. – Москва : Детская литература, 1985. – 111 с. : цв. ил.
740961
  Бродский М. Мама, нас не убьют... : проза:воспоминания // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 113-144. – ISSN 0130-7673
740962
  Полынин В.М. Мама, папа и я / В.М. Полынин. – Москва, 1969. – 320с.
740963
  Огурцова Л.С. Мама, папа и я / Л.С. Огурцова. – М., 1992. – 33с.
740964
  Бердыхова Я. Мама, папа, занимайтесь со мной / Я. Бердыхова. – Москва, 1985. – 103 с.
740965
  Накадзима С. Мама, у меня все хорошо! : о годах учебы Нобухиро Тэрада в Киевском государственном хореографическом училище / Соноэ Накадзима. – Киев : Сучасність, 2010. – 112 с., [64] с. илл. : илл. – ISBN 978-966-96584-9-4
740966
  Петросян В.А. Мама, я уже взрослый : две повести / Вардгес Петросян ; авториз. пер. с арм. Е.Алексанян и др. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 192 с.
740967
   Мамаев курган. – Волгоград, 1969. – 24с.
740968
   Мамаев курган. – Изд. 5-е. – Волгоград, 1973. – 46с.
740969
   Мамаев курган. – 9-е изд. – Волгоград, 1976. – 45с.
740970
   Мамаев курган. – 2-е изд. – Волгоград, 1980. – 127 с.
740971
   Мамаев курган. – 3-е изд. – Волгоград, 1981. – 127с.
740972
   Мамаев курган. – 4-е изд. – Волгоград, 1982. – 127с.
740973
   Мамаев курган. – 7-е изд. – Волгоград, 1985. – 127с.
740974
   Мамаев курган. – 9-е изд. – Волгоград, 1987. – 126с.
740975
   Мамаев курган. – Волгоград, 1989. – 157 с.
740976
  Шебунин П.И. Мамаев курган. / П.И. Шебунин. – Л, 1948. – 244с.
740977
  Шебунин П.И. Мамаев курган. / П.И. Шебунин. – М, 1949. – 220с.
740978
  Шебунин П.И. Мамаев курган. / П.И. Шебунин. – Сталинград, 1958. – 544с.
740979
  Мусатов А.И. Мамаев омут / А.И. Мусатов. – М., 1966. – 263с.
740980
  Верховський В. Мамай - ветеран Куликовської битви // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 13). – С. 7
740981
  Чепурко Б. Мамай і Папай // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 4-5
740982
  Чепурко Б. Мамай і Папай // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 червня - 20 червня (№ 23/24). – С. 12
740983
  Матвієнко С. Мамай у павутинні // Критика. – Київ, 2000. – Березень, (число 3). – С. 23-24


  Творчість Віктора Неборака.
740984
  Бондаренко К. Мамай, атаман казацкий? // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 45 (163). – С. 56-59
740985
  Горлач Л. Мамай. Мазепа : історичні романи у віршах / Леонід Горлач. – Київ : Ярославів вал, 2010. – 366 с. – ISBN 978-966-2151-35-0
740986
  Пономарів О. Мамалига Анастасія Іванівна / Олександр Пономарів // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 177-178. – ISBN 978-966-2726-03-9
740987
  Забіяка І.М. Мамалига Анастасія Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2018. – Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 74. – ISBN 978-966-02-8345-9
740988
  Битюков В.Н. Маманя / В.Н. Битюков. – Саратов, 1973. – 271с.
740989
  Кулида С. Маманя комбат, или просто Мария // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 33


  Имя этой легендарной женщины не сходило со страниц российской прессы в годы Первой мировой. В начале 1920-х о ней узнали в Америке и Европе благодаря изданным там мемуарам. Но потом на долгие годы о ней забыли. И только Валентин Пикуль вывел из забытия ...
740990
  Брехт Б. Мамаша Кураж и ее дети : (хроника из времен тритцатилетней войны / Б. Брехт ; [пер. с нем. С. Апта]. – Москва : Искусство, 1957. – 120 с.
740991
  Дунаевская Елена Маме : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
740992
  Годжаева Х. Мамед Амин Расулзаде о женском образовании // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 436-441
740993
   Мамед Ариф Дадазаде : библиография. – Бакы : АН АзССР, 1965. – 84 с. – (Деятели науки и культуры)
740994
   Мамед Мамедьяров. – Баку : [Тип. "Красный Восток"], 1952. – 75 с.
740995
  Везирова Ф. Мамед Саид Ордубади / Ф. Везирова. – Баку, 1972. – 42 с.
740996
  Черепанов С. Маменькин : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 3-12. – ISSN 0131-8136
740997
  Крептюков Д. Мамзер. Повесть / Д. Крептюков. – Москва : Молодая гвардия, 1928. – 197 с.
740998
  Лебедів Віра Мами : нариси із нашоі домашноі педагогіі / Віра Лебедів [псевд.]. – У Львові (Львів) : Вид. Руского пед. т-ва ; З друк Наук. т-ва ім. Шевченка, під зар. К. Беднарського, 1902. – 26 с.


  Малицька Костянтина (літературні псевдоніми: Віра Лебедова. Чайка Дністрова)
740999
   Мамин день. – М., 1962. – 64с.
741000
   Мамин день. – Київ, 1986. – 31с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,