Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
740001
  Коровайченко Ю. " КоСяК" - не у вищій освіті, а в бажанні шукати "пятий кут у кімнаті" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Директор Департаменту вищої освіти Ю. Коровайченко коментує статтю Оксани Онищенко " КоСяК" у вищій освіті?", яка була надрукована в газеті " Дзеркало тижня. Україна " № 8 від 1 березня 2013 року : про умови прийому до ВНЗ, державне замовлення й ...
740002
   "КоСяК" не у вищій освіті, а в бажанні шукати "5 кут у кімнаті" // Інформаційний вісник з питань освіти : документи з питань освіти. – Миколаїв, 2013. – № 4. – С. 43-47


  Нещодавно у газеті Дзеркало тижня. Україна." № 8 від 1 березня 2013 року була опублікована стаття Оксани Онищенко ""КоСяК" у вищій освіті?". У статті розповідається про подані до ВРУ законопроекти про вищу освіту. МОН України роз"ясняє деякі пункти, ...
740003
  Онищенко О. "КоСяК" у вищій освіті? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-6 березня (№ 8). – С. 1, 12


  Україну намагаються штовхати назад, до васальної залежності та ручного керування, низької якості, корупції та безправ"я. Тому ми й маємо три проекти закону про вищу освіту і лише два шляхи її реформування: консервативний (№1187, який студенти називають ...
740004
  Любарський Р. "Котел" : научно-фантастическая повесть // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 64-74
740005
  Шамраєва В.М. "Котлета по-київськи": США і дезінтеграція СРСР // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 187-216. – ISBN 978-966-8689-34-5
740006
  Свириденко О.М. "Котляревщина" як бурлескна практика та її елементи в епістолярній романтичній манері // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 113-119. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
740007
  Кархут Ю. "Кохайте жінку" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
740008
  Чернов А. "Кохайте щиро правдоньку..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 березня (№ 10). – С. 15


  До 190-річчя Леоніда Глібова.
740009
  Тинченко Я. "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями...". Царская армия в творчестве Т.Г. Шевченко // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 3/4 (81), март - апрель : Искусство и революция. – С. 50-62 : фото. – ISSN 2222-436X


  Военная тематика в художественном наследии Т.Г. Шевченко.
740010
  Гуменюк В. "Кохання в стилі бароко" Ярослава Стельмаха на сцені Кримського академічного українського музичного театру = До 60-річчя від дня народження драматурга // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 123-131. – ISSN 1997-4264


  Ярослав Михайлович Стельмах (1949-2001) - укр. дитячий письменник, драматург, кіносценарист, перекладач. Син письменника Михайла Стельмаха.Закінчив Київ. педагог. інститут іноземних мов, Вищі літературні курси в Москві, аспірантуру
740011
  Руа С. "Кохання під ялинку" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/12 (1125/1128). – С. 288-304. – ISSN 0320-8370


  Оповідання Сюзанни Руа із Канади.
740012
  Лілік О.О. "Кохань багато, і прагнень ще більше": моделі любовних стосунків у романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 79-86. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
740013
  Чистяк Д. "Кочурфест" відкриває Ірпінь і Україну світові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 26 жовтня (№ 39/40). – С. 22
740014
  Чистяк Д. "Кочурфест": зарубіжні письменники-перекладачі - для України // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 243-247. – ISSN 0320-8370


  "10-13 жовтня в Ірпені та Києві відбудеться перший Міжнародний фестиваль письменників-перекладачів "Кочур-Фест". У заходах фестивалю візьмуть участь провідні світові письменники й перекладачі. Метою фестивалю є популяризація української літератури в ...
740015
  Чистяк Д. "Кочурфест": зарубіжні письменники - перекладачі - для України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 40/43). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429
740016
  Семенюк Олена "Кошик мудрості" як структуроутворюючий елемент уроку : (з практики вивчення п"єси-казки С. Маршака "Дванадцять місяців") // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-31
740017
  Деркач Микола "Кошти - обласним державним адміністраціям" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 13
740018
  Деркач Микола "Кошти - обласним державним адміністраціям" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 13
740019
  Деркач Микола "Кошти - обласним державним адміністраціям" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 13
740020
  Козловський В.І. [Котляревський Олександр Олександрович] // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 606-607. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
740021
  Бондар Л. «Кохання без тями» (штрихи до ліричного портрета Ольги Рошкевич у збірці І. Франка «Із днів журби») // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 32-40. – ISSN 0236-1477
740022
  Тимофеева Е.К. Косуля / Е.К. Тимофеева. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 224 с.
740023
  Тагирова А. Косуля : стихи / Аниса Тагирова ; ;. – Москва : Современник, 1985. – 63 с.
740024
  Смирнов М.Н. Косуля в Западной Забайкалье / М.Н. Смирнов. – Новосибирск, 1978. – 190с.
740025
  Кисилев А.А. Косуля на Урале : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кисилев А.А.; АН СССР. Уральский научный центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1979. – 23л.
740026
   Косуха Петро Іванович (1935-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 228. – ISBN 978-966-439-754-1
740027
   Косуха Петро Іванович (1935-1996) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 249. – ISBN 978-966-933-054-3
740028
  Кочнева К. Косыгинский призыв : Кадры советского министерства на начальном этапе реформы 1965 года // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 105-108. – ISSN 0235-7089
740029
  Тефова Е.Л. Косые отображения в проективных пространствах и их положения в неевклидовой и линейчатой геометрии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тефова Е. Л.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
740030
  Вьюнник Л.И. Косые паруса / Л.И. Вьюнник. – Москва, 1976. – 94с.
740031
  Пицкель Б.С. Косые произведения и метрические инварианты типа энтропии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Пицкель Б.С.; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1971. – 7л.
740032
  Горбовский Г.Я. Косые сучья. Третья книга стихов / Г.Я. Горбовский. – М.-Л., 1966. – 107с.
740033
  Аттетков А.В. Косые ударные и детонационные волны : учеб. пособ. / А.В. Аттетков, В.С. Соловьев ; Гос. комитет СССР по народ. образованию ; под ред. В.С. Соловьева. – Москва : Изд-во МВТУ, 1989. – 36 с. : ил.
740034
  Журавлев В.А. Косынки моей матери / В.А. Журавлев. – М., 1986. – 172с.
740035
  Котляр Павел Косяки на реакторе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 88-91 : фото
740036
  Паустовский К.Г. Кот-ворюга / К.Г. Паустовский. – Москва, 1962. – 16 с.
740037
  Паустовский К.Г. Кот-ворюга / К.Г. Паустовский. – Москва, 1980. – 32 с.
740038
  Немченко В. Кот-Д"Ивуар на пути к миру // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 59. – ISSN 0321-5075


  Країна в Африці
740039
  Филиппов В.Р. Кот-д"Ивуар: факторы электорального конфликта // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 26-33. – ISSN 0321-5075
740040
  Кристи Агата Кот в голубятне / Кристи Агата. – Киев. – (Новые переводы: детектив ; [Вып. 2]). – ISBN 5-87272-010-6
Вып. 2. – 1993. – 213 с. – В кн. также: По ту сторону занавеса/Э.Д.Биггерс (с.130-213)
740041
  Дрипе А. Кот в мешке : повесть / А. Дрипе; пер. с латыш. Л.Лубей. – Рига : Лиесма, 1983. – 350 с.
740042
  Комов В.Е. Кот в мешке. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1972. – 222с.
740043
  Перро Ш. Кот в сапогах / Ш. Перро. – Л, 1979. – 16с.
740044
   Кот и лиса.. – М, 1984. – 12с.
740045
  Кальвино И. Кот и полицейский / И. Кальвино. – Москва, 1964. – 432с.
740046
  Прашкевич Г.М. Кот на дереве / Г.М. Прашкевич. – Москва, 1991. – 237с.
740047
  Зарубина Тата Кот наоборот // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 112-118 : фото
740048
   Котарбінський (Kotarbinski) Тадеуш // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 774. – ISBN 966-316-069-1
740049
  Воронов Н.П. Котел / Н.П. Воронов. – Москва, 1982. – 352с.
740050
  Князева Елена Котел народов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 62-63 : фото
740051
  Бабиков Ю.Н. Котел под Тамаровкой / Ю.Н. Бабиков, И.А. Самчук. – М, 1967. – 96с.
740052
  Каттнер Г. Котел с неприятностями : Рассказ // Университеты. Наука и просвещение. : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2002. – № 3. – С. 55-60.
740053
  Руцький М.М. Котел. З Гурбів до Славути : 1944 рік : документальна повість-хроніка / Микола Руцький. – Рівне : Овід, 2011. – 163, [1] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 108-110. – ISBN 978-966-8179-65-5
740054
  Довгуша Г.Д. Котельва / Г.Д. Довгуша, Р.І. Шевяенко, М.А. Шило. – 2-ге вид., допрацьов. – Харків : Прапор, 1987. – 98 с.
740055
   Котельников Олександр Петрович (1865-1944) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 228-229. – ISBN 978-966-439-754-1
740056
   Котельников Олександр Петрович (1865-1944) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 249-250. – ISBN 978-966-933-054-3
740057
  Стырикович Котельные агрегаты. / Стырикович, Катковская, Е.П. Серов. – М.-Л., 1958. – 487с.
740058
   Котельные и турбинные установки энергоблоков мощностью 500 и 800 МВт.. – М, 1979. – 680с.
740059
  Якутенко Ирина Котенок от дизайнера // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 92-95 : фото
740060
  Остер Г.Б. Котенок по имени Гав : сказочные истории / Г. Остер. – Минск ; Москва : Планета детства ; АСТ ; Астрель, 2006. – 64с. : илл. – ISBN 985-13-8601-4
740061
  Кейсельман В.Р. Котерапия и практика консультирования / В.Р. Кейсельман ; [науч. ред. Н.Ф. Калина]. – Киев : Ваклер : Альтерпресс, 2001. – 182, [1] с. : ил. – Содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 175-182. – ISBN 966-543-066-1
740062
  Тригубенко В.В. Котермак (Дрогобич) Юрій (бл. 1450-1494) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 33-37. – ISBN 966-06-0367-3
740063
  Ковінька О.І. Коти і котячи хвости / О.І. Ковінька. – Київ, 1964. – 327с.
740064
  Родик К. Коти й собаки на війні // Україна молода. – Київ, 2024. – 17 січня (№ 3)


  Дитяча література — топвидань за версією рейтингу «Книжка року». "Пригадую, як рік тому нервово реагував на інтерв’ю Алена Делона і Володимира Зеленського. Український президент розповідав про злочини окупантів проти людяности, а метр французького ...
740065
  Рут Т. Коти та собаки : проза: сумна казка на дві дії // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 104-125. – ISSN 0130-321Х
740066
  Панчук М.І. Котигоренко Віктор Олексійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 17. – ISBN 978-966-02-7305-4
740067
   Котигоренко Віктор Олексійович (1956) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 250. – ISBN 978-966-933-054-3
740068
  Кожелянко В. Котигорошко : Роман / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2001. – 156с. – (Серія "Дефіляди "). – ISBN 966-663-006-0
740069
   Котигорошко : [українська казка] / [переказала Ю. Дворецька ; худож. Ю. Сплавник ; голов. ред. Н. Слюсаренко]. – Київ : Наш час, 2015. – [26] с. – (Серія "Равлик"). – ISBN 978-966-1530-72-9
740070
  Старовойт І.М. Котигорошко: про дитинство в автобіографічній прозі Григора Тютюнника // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Автобіографічні твори Григора Тютюнника, які від перших публікацій за радянського режиму вважали "дитячою літературою", виявилися великими творами "серйозної" післявоєнної української літератури. За останнє десятиліття здійснюється спроба знову ...
740071
  Старовойт І. Котигорошко: про тілесний спомин в автобіографічній прозі Григора Тютюнника // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С.131-144. – ISBN 978-966-02-6024-5
740072
   Котигорошко: українська народна казка.. – К, 1985. – 33с.
740073
  Лотоцький А. Котигорошок / А. Лотоцький. – Львів, 1946. – 68с.
740074
  Белый А. Котик Летаев / Андрей Белый. – Петербург : Эпоха, 1922. – 292 с.
740075
  Терен В.В. Котилася горошина / В.В. Терен. – К, 1985. – 95с.
740076
  Глібов Л.І. Котилася тарілочка : Вірші і загадки: Для дошк. віку / Л.І. Глібов. – Київ : Веселка, 1981. – 16с.
740077
  Махно В. Котилася торба = Horn of plenty : проза / Василь Махно. – Київ : Критика, 2011. – 364, [4] с. – Парал. тит. арк. – ISBN 978-966-8978-54-8
740078
  Боярунець Ю.О. Котилася торба з високого горба : поезії / Ю.О. Боярунець. – Київ : Молодь, 1991. – 21 с. – (Перша книжка поета)
740079
  Чудинов П.К. Котилозавры из верхнепермских красноцветных отложений Приуралья : Автореф... канд. биол.наук: / Чудинов П.К.; Акад. наук СССР. Палеонтол. ин-т. – М., 1954. – 12л.
740080
  Фесенко В. Котилося яблучко, або Кілька кадрів з історії взаємодії кінематографа і літератури Франції // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С.174-185. – ISSN 0320 - 8370


  [Від 1906 до 1990-х рр.]
740081
  Пахолко Степан Котильон - відзнака-оберіг в українських військових формуваннях періоду національно-визвольної боротьби 1916-1950 років / Пахолко Степан, Мартин Ольга // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 22-25. – ISSN 1811-542X
740082
   Котівка. Кн. М.П. Урусова // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – С. 249-250
740083
  Парфенов А. Котлас. / А. Парфенов, А. Старцев. – Архангельск, 1959. – 96с.
740084
  Хоботова Любов Котлета американской мечты / Хоботова Любов, Суслов Роман, Манохина Ксения // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 118-121 : фото
740085
  Платонов А.П. Котлован / А.П. Платонов. – Удмударья, 1987. – 192с.
740086
  Платонов А.П. Котлован : избранная проза / А. Платонов. – Москва : Книжная палата, 1988. – 320с. – (Популярная библиотека)
740087
  Платонов А.П. Котлован / А.П. Платонов. – Барнаул, 1989. – 524с.
740088
  Платонов А.П. Котлован / А.П. Платонов. – Удмударья, 1989. – 587с.
740089
  Платонов А.П. Котлован : сборник / Андрей Платонов. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2007. – 480 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-032285-5
740090
  Платонов А.П. Котлован; Ювенильное море (Море юности) : Повести / А.П. Платонов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 192с.
740091
  Гусаков Т.Ю. Котловина озера Неро: социально-экономическая трансформация // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 198-201. – ISBN 978-966-285-361-2
740092
  Хільчевський В.К. Котлуй (- річка у Таращанському районі Київської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 22. – ISBN 978-966-02-7305-4
740093
   Котлякову Владимиру Михайловичу - 80 лет : поздравляем юбиляра // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 50-51. – ISSN 0016-7126
740094
  Блащук С. Котляр Микола Федорович / С. Блащук, А. Плдахонін // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 232-235. – ISSN 0130-5247
740095
  Ткаченко А.Ф. Котляревкий Александр Александрович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 464. – ISBN 966-8458-30-3
740096
  Лаптева Л.П. Котляревский Александр Александрович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 193-194
740097
  Скорина Людмила Петровна Котляревский и Вергилий (Проблемно-тематические и композиционно-сюжетные связи "Энеид" Котляревского и Вергилия) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.03 / Скорина Людмила Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 195л. – Бібліогр.:л.183-195
740098
  Скорина Л.П. Котляревский и Вергилий (проблемно-тематические и композиционно-сюжетные связи "Энеид" Котляревського и Вергилия. : Автореф. дис. ... канд.филол. наук : 10.01.03.,10.02.14 / Скорина Л.П.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
740099
  Грабович Г. Котляревський - з масками і без // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Березень - Квітень (число 3/4)


  "Знайомі апорії і тактичне штукатурство не без дещиці катексису."
740100
  Тарасова Н. Котляревський і Вергілій // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 83-85. – ISBN 966-7576-01-9
740101
  Зеров М. Котляревський і Осипов // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 10-11. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
740102
  Ковальов Д. Котляревський і Ютейні - перші будителі модерних націй у Наддніпрянській Україні й Фінляндії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 15


  "Доба революційних змін у Європі наприкінці XVIII - початку ХІХ століття привнесла в культуру багатьох народів континенту нові погляди на старі речі. Просвітництво і Романтизм, які тривалий час опонували одне одному на Заході (Франція, Пруссія, Велика ...
740103
   Котляревський І. "Енеїда". "Наталка Полтавка" : Біографія письменника. Стислий переказ творів. Посібник для 11 класу. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Ліітературна кримница). – ISBN 966-7382-87-7
740104
  Геник С. Котляревський Іван // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 104-105 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
740105
   Котляревський Іван Петрович // Прижиттєві видання класиків української літератури XIX - початку XX ст. : каталог колекції н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних вид. Нац. іст. б-ки України : до 80-річчя Нац. іст. б-ки України / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [уклад. Н. Хівренко ; ред.: О. Марченко, С. Смілянець ; авт. перед. слова О. Романенко]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2018. – С. 44
740106
  Дука М.В. Котляревський Олександр Олександрович / М.В. Дука, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 218. – ISBN 96966-8060-04-0
740107
  Стельмашова А. Котляревський Олександр Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 285-286. – ISBN 966-02-3529-1
740108
   Котляревський Олександр Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 357. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
740109
  Любовець Н.І. Котляревський Олександр Олександрович // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 242-243. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
740110
  Чмир О.Р. Котляревський Олександр Олександрович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 218-219. – ISSN 2075-437X


  Доктор слав"янознавства, член-кор. АН. З 1875 р. - ординарний професор по кафедрі слав"янської філології в Київському університеті до 1881 р.
740111
  Степаненко М. Котляревський Олександр Олександрович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 128-129. – ISBN 978-617-7016-11-2
740112
  Чмир О.Р. Котляревський Олександр Олександрович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 200-201. – ISSN 2075-437X
740113
  Александрова Г. Котляревський Олександр Олександрович / Г. Александрова, П. Ротач // Шевченківська енциклопедія. Тарас Шевченко та його сучасники : [містить 941 ст.] / [НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. ; наук. ред.: О.П. Яковина, В.Л. Смілянська за участі О.І. Стужук, Д.О. Єсипенка, Р.Б. Харчук ; відп. ред.: О. Боронь ; бібліогр.: О.О. Козак]. – Київ : Ліра-К, 2021. – С. 249-250. – ISBN 978-617-520-093-3
740114
   Котляревський Олександр Олександрович (1837-1881) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229. – ISBN 978-966-439-754-1
740115
   Котляревський Олексндр Олександрович (1837-1881) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 250. – ISBN 978-966-933-054-3
740116
  Зеров М. Котляревщина 40-50-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 41-49. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
740117
  Зеров М. Котляревщина. П.П. Білецький-Носенко // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 25-29. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
740118
  Зеров М. Котляревщина. П.П. Гулак-Артемовський // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 29-35. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
740119
  Коток В.Ф. Котнституция СССР / В.Ф. Коток, Куприц, Я. – М., 1950. – 224с.
740120
  Коток В.Ф. Котнституция СССР / В.Ф. Коток, Куприц, Я. – 2-е, переработ. и доп. – М., 1954. – 272с.
740121
  Коток В.Ф. Котнституція СРСР / В.Ф. Коток, Купріц, Я. – К., 1952. – 224с.
740122
  Казьмирчук Г.Д. Котов Віктор Никифорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 223. – ISBN 96966-8060-04-0
740123
  Казьмирчук Г.Д. Котов Віктор Никифорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 29. – ISBN 978-966-02-7305-4
740124
   Котов Віктор Никифорович (1912-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229. – ISBN 978-966-439-754-1
740125
   Котов Віктор Никифорович (1912-2001) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 250. – ISBN 978-966-933-054-3
740126
  Жадько В. Котова Олена Костівна // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 466-467. – ISBN 978-966-8567-14-8
740127
  Грибоедова Г.Л. Котовск / Г.Л. Грибоедова. – Одесса, 1963. – 119с.
740128
  Дубровин В.Ф. Котовск / В.Ф. Дубровин, К.Д. Смолин. – Кишинев, 1974. – 32с.
740129
  Шмерлинг В.Г. Котовский / В.Г. Шмерлинг. – Москва-Ленинград, 1937. – с.
740130
  Шмерлинг В.Г. Котовский / В.Г. Шмерлинг. – Кишинев, 1950. – 288с.
740131
  Шмерлинг В.Г. Котовский / В.Г. Шмерлинг. – М.-Л., 1953. – 208с.
740132
  Четвериков Б.Д. Котовский / Б.Д. Четвериков. – М, 1961. – 607с.
740133
  Четвериков Б. Котовский / Б. Четвериков. – Кн.2. – Москва
Эстафета Жизни. – 1964. – 464 с.
740134
  Четвериков Б.Д. Котовский / Б.Д. Четвериков. – М
1. – 1968. – 614с.
740135
  Четвериков Б.Д. Котовский / Б.Д. Четвериков. – Кн.1-2. – М
2. – 1968. – 463с.
740136
  Ананьев Г.А. Котовский / Ананьев Г.А. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 206 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографическая. Основана в 1933 г. / М. Горький ; вып. 4 (623))
740137
  Четвериков Б.Д. Котовский / Б.Д. Четвериков. – М, 1986. – 634с.
740138
  Барсуков М. Котовський / М. Барсуков ; пер. С. Карабай. – Харків : ДВУ, 1929. – 59 с.
740139
  Шмерлінг В.Г. Котовський / В.Г. Шмерлінг. – К., 1938. – 223с.
740140
  Шмерлинг В.Г. Котовський / В.Г. Шмерлинг. – К., 1954. – 160с.
740141
  Тардов М.С. Котовський. / М.С. Тардов. – К., 1940. – 86с.
740142
  Есауленко А.С. Котовцы - кавалеры Золотой Звезды / А.С. Есауленко, В.Л. Цетлин. – Кишинев, 1967. – 62с.
740143
   Котовцы. – Кишинев, 1979. – 183с.
740144
  Иванова Г.Д. Котоку - революционер и литератор / Г.Д. Иванова. – Москва, 1959. – 128 с.
740145
  Шаферова Л.А. Котор ХІІ - начала XV веков : соц.-экон. отношения южнодалматин. города / Шаферова Л.А. – Красноярск : : Изд-во Краснояр. ун-та, 1990. – 188 с. – Библиогр.: с. 186-188 и в примеч.: с. 153-186
740146
  Михеев М.П. Которая ждет / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1966. – 96с.
740147
  Русс А. Которая никому // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 67-70. – ISSN 0130-7673
740148
  Філянський М. Которкий путівник / М. Філянський. – Х, 1928. – 351с.
740149
  Беликов А. Который час / Беликов А. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 104 с. : рис.
740150
  Кудрявцев В.Д. Который час в Каире? / В.Д. Кудрявцев. – Москва : Наука, 1976. – 200с.
740151
  Гольдин З.Д. Который час? / З.Д. Гольдин. – М., 1965. – 51с.
740152
  Рейн Е. Который час? // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 10. – С.96-105. – ISSN 0130-7673
740153
  Ердаков Л.Н. Который час? О том, как животные и растения соблюдают режим дня / Л.Н. Ердаков. – Новосибирск, 1979. – 59 с. – (Рассказы сибирских ученых)
740154
  Шаронов В.В. Который час? Простейшие способы определения времени по Солнцу, Луне и звездам с помощью самодельных приборов / В.В. Шаронов. – Ленинград : Научн. книгоиздательство, 1929. – 64 с.
740155
  Панова В.Ф. Который час?: Книга для чтения с комментарием на французском языке и словарем. / В.Ф. Панова. – Москва, 1990. – 166с.
740156
  Волошина Т.В. Котранзитивні піднапівгрупи повної напівгрупи перетворень Тn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано котранзитивні піднапівгрупи повної напівгрупи перетворень Тn. Встановлено зв"язок котранзитивності піднапівгрупи із її Sn - нормальністю. Cotransitive subsemigroups of the full transformation semigroup Тn are described. The relations of a ...
740157
  Корбозерова Н.М. Котрастивний аналіз приголосних фонем // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 122-129. – ISSN 2413-5593
740158
  Халимоненко Г. Котрою ж мовою розмовляв та писав князь Володимир? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 липня (№ 29). – С. 6-7
740159
  Островский Г.С. Котсис. Художник 1836-1877. / Г.С. Островский. – М., 1963. – 38с.
740160
   Коттедж. – Ленинград, 1990. – 63 с.
740161
  Глуховский М.З. Котуйканская кольцевая структура: возможное свидетельство масштабного импактного события на севере Сибирского кратона / М.З. Глуховский, М.И. Кузьмин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 3-26 : рис. – Библиогр.: с. 23-26. – ISSN 0016-7886
740162
  Артюшков А. Котурн и маски : Эврипид, Плавт, Теренций в худож. пер. / А. Артюшков. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1912. – [6], 382, [2] с.


  Содерж.: Ион / [соч.] Еврипида; Циклоп / [соч.] Еврипида; Домовой / [соч.] Плавта. Евнух / [соч.] Теренция
740163
  Вели Н. Котхла-Ярве : экскизы к портрету / Н. Вели. – Таллин : Периодика, 1989. – 62с.
740164
  Михалков С.В. Коты и мыши / С.В. Михалков. – Москва, 1978. – 7с.
740165
  Михалков С.В. Коты и мыши / С.В. Михалков. – Москва, 1983. – 79с.
740166
  Кипшидзе Ц.Ш. Котэ Макашвили : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кипшидзе Ц.Ш.; АН Груз. ССР. Ин-т истории грузин. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1975. – 29л.
740167
  Гугугшвили Э.Н. Котэ Марджанишвили / Э.Н. Гугугшвили. – Тбилиси, 1962. – 40 с.
740168
  Гугушвили Н Э. Котэ Марджанишвили / Н Э. Гугушвили, . – М, 1979. – 400 с.
740169
   Котюк Володимир Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229-230. – ISBN 978-966-439-754-1
740170
   Котюк Володимир Олександрович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 250-251. – ISBN 978-966-933-054-3
740171
   Котюк Іван Ілліч // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 230. – ISBN 978-966-439-754-1
740172
  Ахтирська Н.М. Котюк Іван Ілліч // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 41. – ISBN 978-966-02-7305-4
740173
   Котюк Іван Ілліч (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 251. – ISBN 978-966-933-054-3
740174
  Фурса С.Я. Котюк Олександр Іванович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 53. – ISBN 978966-97130-0-1
740175
  Киселевский В.Е. Котята / В.Е. Киселевский. – Ростов -на-Дону, 1988. – 1988с.
740176
  Мишаткин Ю.И. Котька Галкин - великий выдумщик : Три истории для читателей не старше шестнадцати / Ю.И. Мишаткин; [ил.: А. Блох]. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 142 с. : ил.
740177
   Коуровская тетрадь. – 2-е изд. – Новосибирск, 1967. – 36с.
740178
   Коуровская тетрадь. – 3-е изд. – Новосибирск, 1969. – 64с.
740179
   Коуровская тетрадь. – Новосибирск, 1979
740180
   Коуровская тетрадь. – 8-е изд. – Новосибирск, 1982. – 116с.
740181
   Коуровская тетрадь. – Новосибирск, 1986. – 132с.
740182
   Коуровская тетрадь. – 11-е изд. – Новосибирск, 1990. – 125с.
740183
  Диденко Н.В. Коуч-менеджмент как средство управления персоналом / Н.В. Диденко, Л.Г. Макарова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 36-39
740184
  Чайковська О.М. Коуч-технології в освітньому процесі // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2022 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін. ; міжнар. редкол.: С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієва, С. Клімовський та ін.]. – Кам"янець-Подільський ; Київ ; Херсон ; Жешів ; Ченстохова ; Париж : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. – С. 199-202
740185
  Салімонович Л. Коуч для універсального солдата. Розвідники прокладають дорогу іншим, тому їхньою підготовкою займаються винятково професіонали // Україна молода. – Київ, 2023. – 13 грудня (№ 50). – С. 6


  Перед тим як стати Коучем (і за позивним, і за суттю. — Авт.) для розвідників, Роман Вільховецький пройшов три фронти — Харківський, Луганський та Бахмутський. На початку повномасштабної війни він був одним з наймолодших командирів добровольчого ...
740186
  Слободянюк Н.А. Коучинг - эффективный инструмент управления человеческим капиталом // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 137-143. – ISSN 2226-8820
740187
  Кирлик Н.В. Коучинг – сучасний iнструмент впливу на людський капiтал працiвника підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 214-218. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
740188
  Парслоу Э. Коучинг в обучении: практические методы и техники / Эрик Парслоу, Моника Рэй. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 204с. – (Практическая психология). – ISBN 5-88782-233-3
740189
  Борова Т.А. Коучинг в управлінні професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 61-64


  Проаналізовано поняття коучингу як сучасної технології управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників. Виокремлено основні етапи становлення коучингу, описано інструментарій формування коучингової компетентності у керівників і ...
740190
  Фокс М. Коучинг изменений: оптимизация организационных процессов // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 7. – С. 29-31.
740191
  Дяків О. Коучинг у системі розвитку компетенцій HR-менеджера / О. Дяків, Ю. Хрустальова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
740192
  Коваленко О.М. Коучинг у системі чинників ефективного управління людськими ресурсами підприємства / О.М. Коваленко, Н.П. Воробйова, І.М. Вінічук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (216). – С. 80-87. – ISSN 2522-1620
740193
  Аванесова Н. Коучинг як ефективна технологія формування емоційної компетентності майбутніх менеджерів / Н. Аванесова, О. Гетьман, Ю. Сергієнко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 108-112. – ISSN 1562-529Х
740194
  Захарова О.В. Коучинг як ефективний інструмент нагромадження людського капіталу підприємства / О.В. Захарова, Ю.О. Тарасенко, Е.В. Коляда // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2020. – С. 33-44. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (28)). – ISSN 2078-1628
740195
  Подольчак Н.Ю. та інш. Коучинг як мистецтво підвищення ефективної реалізації управлінського потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 147- 153. – ISSN 1993-6788
740196
  Поберезська Г.Г. Коучинг як педагогічна технологія студентоцентричного навчання у ВНЗ // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (58). – С. 99-107. – ISSN 2077-7264
740197
  Кочубей А. Коучинг як педагогічна технологія формування гуманітарної освіти в технічних ВНЗ / А. Кочубей, З. Сасюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 33-37. – ISSN 2308-4634
740198
  Гурієвська В. Коучинг як прикладна технологія державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 32-39
740199
  Громова Х. Коучинг як стиль управління // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-52.
740200
  Турчин А. Коучинг як форма активного навчання на заняттях з іноземної мови / А. Турчин, І. Цар // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – С. 321-329. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
740201
  Примак И. Коучинг: upgrade личности? // Управление компанией. – Киев, 2004. – № 9. – С. 15-25
740202
  Усик Світлана Коучингові техніки організації роботи колективу / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 9 : фото
740203
  Усик Світлана Коучингові техніки організації роботи колективу / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 12 : фото
740204
  Балабушка Є.О. Коучингові технології як засіб профілактики криз професійного розитку: проблем оцінки ефективності / Є.О. Балабушка, Н.В. Шульга // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 4 (74). – С. 14-21. – ISSN 2617-6858
740205
  Мірам Г.Е. Коучінг для усних перекладачів / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, С.В. Іванова ; [ред. укр. тексту Л.М. Гарань]. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – ISBN 978-966-521-582-0
740206
  Вінтюк Ю.В. Коучінг у професійній підготовці майбутніх психологів // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 31-37. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті розглянуті особливості застосування коучінгу у професійній підготовці майбутніх фахових психологів у сучасних умовах. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження; вивчені праці що стосуються коучінгу в професійній підготовці ...
740207
  Рудницьких О.В. Коучінг як інтерактивна технологія в освіті // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 173-183. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (8) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
740208
  Пауль А.А. Коуэн С.М. Социально-экономические детерминанты межэтнических браков и межэтнической дружбы // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 128-134. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
740209
  Аликуклов З.А. Кофактор, общий для молибденосодержащих ферментов: нитратредуктазы бактероидов клубеньков люпина и ксантидоксидазы молока : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Аликуклов З.А.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1979. – 28л.
740210
  Долгопят Е. Кофе : проза: рассказ // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 84-94. – ISSN 0130-7673
740211
  Петрова Ю. Кофе и счет : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 27-35. – ISSN 0131-8136
740212
   Кофейное путешествие : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 106-107 : Іл.
740213
  Миловидова Елена Кофейный бум: напиток №1 в мире. Какой кофе любят в разных странах и почему? // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 52-55 : фото
740214
   Кофейный пояс мира : Кофе-клуб // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 78-79 : Іл.
740215
  Муратов П. Кофейня / П. Муратов. – Москва, 1922. – 64с.
740216
  Карпентер Мюррей Кофемания набирает обороты. Запахло жареным // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июль № 106. – С. 56-57 : фото
740217
  Лобжанидзе А.А. Коференция Российской ассоциации учителей географии в Краснодарском крае : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 64-66. – ISSN 0016-7207
740218
  Мартыненко А.А. Кофермент А и процессы ацетилирования в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Мартыненко А.А. ; ХГУ. – Харьков, 1969. – 26 c.
740219
  Грансберг А.Х. Кофи Антибам. / А.Х. Грансберг. – М., 1976. – 56с.
740220
  Юрьев Г.П. Кофигуративный ум исповедника Луки Войно-Ясенецкого // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 334-341. – ISSN 1606-951Х


  Архиепископ Лука ( Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 1877-1961) - проф. медицины и духовный писатель, епископ Русской православной церкви; с апреля 1946 г. - архиепископ Симферопольский и Крымский. Лауреат Сталинской премии первой степени. ...
740221
  Білецький В.С. Кофініт / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 43. – ISBN 978-966-02-7305-4
740222
  Кононов В.И. Кофлер Л. Социология идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 234-246. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
740223
  Гастон Ж. Коффи. Действительный роман Чернокожего. / Ж. Гастон. – Л., 1924. – 111с.
740224
  Семашко Н.А. Кох. Вирхов / Н.А. Семашко. – Москва, 1934. – 168 с.
740225
  Кирпа І. Кохайтеся, чорнобриві. За шість місяців цього року населення України зменшилось відразу на 122, 5 тисячі осіб // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 90). – С. 11
740226
  Мельниченко Т.Й. Кохан-зілля / Т.Й. Мельниченко. – Київ, 1987. – 98 с.
740227
  Лоуренс Д.Г. Коханець леді Чатерлей = Lady Chatterley"s Lover / Д.Г. Лоуренс; Пер. з англ.С.Павличко. – Київ : Основи, 1999. – 462с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-141-8
740228
  Лоуренс Д.Г. Коханець леді Чаттерлі : Роман / Девід Лоуренс; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з англ. Д.Радієнко. – Харків : Фоліо, 2005. – 382с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2893-1
740229
  Цвід А. Кохані жінки Тараса Шевченка : роман-перформанс у картинках та етюдах : трилогія / Антонія Цвід. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7356-18-8
Кн. 1 : Возлюбленик муз і грацій. – 2017. – 366, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : портр., іл.
740230
  Цвід А. Кохані жінки Тараса Шевченка : роман-перформанс у картинках та етюдах : кохані жінки Тараса Шевченка : трилогія / Антонія Цвід. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7356-19-5
Кн. 2 : І темної ночі... і ласки дівочі. – 2017. – 366, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр.
740231
  Цвід А. Кохані жінки Тараса Шевченка : роман-перформанс у картинах та етюдах : трилогія / Антонія Цвід. – Київ : Прометей. – ISBN 978-617-7356-20-1
Кн. 3 : Як русалки місяць ловлять. – 2017. – 366, [2] с., [4] арк. фот. : іл.
740232
  Ковтун Ю.І. Кохані жінки Шевченка. Тарасові музи / Юрій Ковтун. – Київ : Україна, 2004. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 204-205. – ISBN 966-524-136-2
740233
  Вишневський Я.Л. Коханка / Януш Л. Вишневський ; [ пер. з польської Н.В. Сняданко ]. – Харків : Фоліо, 2009. – 192 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4595-9
740234
  Вишневський Я.Л. Коханка / Януш Л. Вишневський ; [пер. з пол. Н.В. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 184, [4] с. – Загл. та авт. ориг.: Kochanka / Janusz L. Wisniewski. – (Література). – ISBN 978-966-03-6118-8
740235
  Іванова Н.В. Кохання - це життя чи смерть? / Н.В. Іванова, М.А. Перменова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 10-15


  Жіночі долі у творах М. Коцюбинського "Дорогою ціною" та В. Шекспіра "Ромео і Джульєта"
740236
  Чубський П. Кохання в житті Шевченка та Куліша // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2009. – Вип. 2 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 20-35. – ISBN 978-966-493-248-3
740237
  Чемерис Валентин Кохання в Україні : Повість / Чемерис Валентин. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 96 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-51-7
740238
  Жигун С.В. Кохання в художньому світі неореалізму (на матеріалі прози письменників "Ланки") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 20-28. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
740239
  Красножон К. Кохання до смерті. Матей Вішнєк, "Пригода ведмедиків панда, яку розповів один саксофоніст, котрий мав подружку у Франкфурті"; вистава київського театру-студії "Міст" : критика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 275-279
740240
  Грабович Г. Кохання з відьмами // Критика. – Київ, 1998. – Лютий, (число 2). – С. 19-24


  Проблема демонізації жінок в літературі. Твори Валерія Шевчука та Оксани Забужко.
740241
  Талалай Р. Кохання з першого погляду // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 2. – С. 36-40. – ISSN 0585-8365
740242
  Кісіль Олександр Кохання з першого погляду. Секрети фотосесії готелю // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 48-53 : фото
740243
  Забашта Ю.Ф. Кохання здатне здолати будь які перешкоди... навіть гравітацію!? // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 65. – ISSN 1605-9875
740244
  Баган О. Кохання і дух позитивізму // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263


  Про деякі типологічні паралелі романів Івана Франка "Перехресні стежки" і Болеслава Пруса "Лялька"
740245
  Лемко І. Кохання і смерть : (Львів, 1594 р.) / Ілько Лемко ; [художники: І. Качор, М. Качор]. – Львів : Апріорі, 2009. – 128 с. : фотогр. – ISBN 978-966-2154-10-8
740246
  Угрин Т. Кохання кольору розлуки / Т. Угрин. – Львів, 1994. – 110 с.
740247
  Милашевська З.М. Кохання мужніх / З.М. Милашевська. – Київ, 1976. – 148 с.
740248
  Мозолевський Б.М. Кохання на початку осені : вірші та поеми / Б.М. Мозолевський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 134 с.
740249
  Прилюк Д.М. Кохання не залишу : художньо-документальні оповіді, новели / Д.М. Прилюк. – Київ : Молодь, 1980. – 168 с.
740250
  Коваленко В. Кохання поета і агентки НКВС // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 16 вересня (№ 18). – С. 9


  "Марія, дружина відомого українського поета Володимира Сосюри, регулярно писала доноси на свого чоловіка."
740251
  Коляда І. Кохання супрематиста. Жінки у житті Казимира Малевича // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (201), травень 2018. – С. 37-40
740252
  Патика М. Кохання Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 12-13


  У 29 років Тарас Шевченко пережив два найяскравіші романи.
740253
  Коляда І. Кохання у долі Володимира Івасюка // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Квітень (№ 7). – С. 5-10
740254
  Коляда І. Кохання у житті Миколи Лисенка // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (154), червень. – С. 40-45
740255
  Кравчук Р. Кохання у житті Тараса // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 8-11


  Дослідження теми любові в житті Тараса Шевчека.
740256
  Мельникова А.С. Кохання у творчості Дмитра Павличка та Ліни Костенко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 12 (340). – С. 24-28
740257
  Даниленко П. Кохання чи виживання: знову про шлюбні договори // Юридична газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 41). – С. 12-13
740258
  Литвинюк Л.О. Кохання як благо і трагедія: наслідування кордоцентричних традицій українського красного письменства // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 177-183


  Присвячено дослідженню соціальних, морально-естетичних проблем поеми Івана Перепеляка "Остання любов гетьмана" у висвітленні аспектів національної проблематики.
740259
  Наумова О.О. Кохання як експеримент у романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 393-398. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
740260
  Клочков І.В. Кохання як єдність людського духу з екзистенцією природного та космічного буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
740261
  Колінько О.П. Кохання як таїна буття в новелістиці українських і російських письменників межі XIX-XX ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 66-71. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
740262
   Кохання, вареники чи підбори: що допомагає українкам підкорювати світ / упоряд. Тетяна Лебедєва ; [художнє оформ. О.Я. Остапов ; відп. за вип. В. Соловйова]. – Київ : Кліо, 2018. – 189, [3] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-7023-65-3
740263
  Слапчук В. Кохання, Дао і марципани : проза / Василь Слапчук. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 221, [3] с. – ISBN 978-617-7398-93-5
740264
  Черкаська Г. Кохання, народжене в Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 14


  У 1847 р. другий і третій благодійні концерти Ференца Листа проходили в колонному залі Університету Св. Володимира.
740265
  Криштопа О. Кохання, секс і смерть - гарантовані : Роман / Криштопа Олег. – Київ : Нора-Друк, 2006. – 256с. – ISBN 966-8321-99-5
740266
  Дубина О. Кохання. Влада. Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 8


  Що штовхнуло гетьмана Мазепу перейти на бік шведського короля?
740267
  Сянь Чжан Коханням забутий куточок : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 149-158. – ISSN 0320 - 8370
740268
   Кохановська Олена Велеонінівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 230. – ISBN 978-966-439-754-1
740269
  Майданик Р.А. Кохановська Олена Велеонінівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 50. – ISBN 978-966-02-7305-4
740270
   Кохановська Олена Велеонінівна (1964) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 251. – ISBN 978-966-933-054-3
740271
  Андрухович Ю. Коханці Юстиції : параіст. роман у 8 з половиною сер. / Юрій Андрухович. – Чернівці : Meridian Czernowitz, 2018. – 301, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-97679-2-9
740272
  Золотоноша Л.А. Кохати - це талант : поезія / Лілія Золотоноша. – Львів : Сполом, 2020. – 171, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-919-517-3


  У пр. № 1747344 напис: Шановному професору Наєнкові від прихильниці і учениці і автора /підпис/
740273
   Кохаю ту квітку маленьку : тематична антологія : [вибрані поезії] / упоряд. Анненкова Л.М. – Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., 2016. – 222, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-627-088-1


  Збірка вміщує близько 200 авторів: Шевченко Т.Г., Вороний М.К., Чупринка Г.А., Клен Ю., Сосюра В.М., Мазуренко Г.С., Воронько П.М., Веретенников О.А., Зайвий О.Ф., Гуцало Є.П., Сокульський І.Г., Миколаєнко М.А., Костенко Л.В., Крищенко Б.І., Бурлаков ...
740274
  Дроздов А. Кохейлан IV. / А. Дроздов. – Москва, 1931. – 191с.
740275
  Короткий В.А. Кохер Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 300-301. – ISBN 966-06-0393-2
740276
  Амонов А.Ш. Кохлеарная имплантация при аномалии Мондини у детей // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 28-31. – ISSN 0044-4650
740277
  Андрєєв О.А. Кохлеовестибулярні порушення при черепно-мозковій травмі легкого ступеня тяжкості в гострому періоді : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Андрєєв Олександр Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
740278
  Марксоо А.Х. Кохтла-Ярве / А.Х. Марксоо. – Таллин, 1959. – 26с.
740279
   Коцан Наталія Несторівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7069-48-4
740280
   Коцаренко Микола Якович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 282 : фото
740281
   Коцаренко Микола Якович (1941-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 230-231. – ISBN 978-966-439-754-1
740282
   Коцаренко МиколаЯкович (1941-1998) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 251. – ISBN 978-966-933-054-3
740283
  Квалиашвили Г.А. Коцахурский (онкофоровый) горизонт Грузии : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Квалиашвили Г.А. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1959. – 18 с.
740284
  Кушнір І. Коцептуальне та конструктивне значення символу землі в літературі кін. XIX - поч. XX ст. (французько-українсько-латвійський контекст) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 218-227. – ISSN 2078-340X


  Досліджено концепт землі в літ. кін. 19 – поч. 20 ст. на прикл. роману Е. Золя “Земля”, повісті О. Кобилянської “Земля” і драми Р. Блауманіса “Індрани”. Все, що відбувається у творах, ілюстує непорушний зв’язок людини і землі. Персонажі показані ...
740285
  Сахарук О. Коцептуальні засади забезпечення соціального розвитку територіальної громади органами місцевого самоврядування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7069-14-9
740286
   Коцур А. Демуз І.О. Наукові товариства на теренах України ХІХ - початку ХХ ст.:Полілог учених і епох: Монографія / І.О. Демуз. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич о.м., 2014. - 681 с. с. 138 // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С.
740287
  Казьмирчук Г.Д. Коцур Анатолій Петрович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 224. – ISBN 96966-8060-04-0
740288
  Колесник В.Ф. Коцур Анатолій Петрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 22-24 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Коцур Анатолій Петрович - доктор історичних наук, професор.
740289
   Коцур Анатолій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-754-1
740290
   Коцур Анатолій Петрович (1963) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 252. – ISBN 978-966-933-054-3
740291
   Коцур Галина Георгіївна // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7107-25-4
740292
  Казьмирчук Г. Коцур Галина Георгіївна // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 137-138. – ISBN 978-617-7107-52-0
740293
  Коцюбинская-Ефименко Коцюбинский в Крыму / Коцюбинская-Ефименко. – Симферополь, 1962. – 40с.
740294
  Катола О. Коцюбинська Михайлина Хомівна // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 228-230. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
740295
  Приходько Ф.А. Коцюбинський - новеліст / Федір Антонович Приходько. – Харків : Прапор, 1965. – 290 с., [4] арк. іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
740296
  Колесник П.Й. Коцюбинський - художник слова / П.Й. Колесник ; АН Української РСР, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1964. – 536 с.


  На екз. № 1513766 дарчий надпис: Дорогому Григорію Давидовичу Вервесу на добрую память 30.V.64. автор
740297
  Коцюбинський Михайло Коцюбинський : збірка статтів за ред. Ол. Дорошкевича / Коцюбинський Михайло; Інститут Шевченка. – Харків ; Київ : Держвидав "Література і мистецтво "
Т.1. – 1931. – 285 с.


  Ред.: Дорошкевич Олександр Костянтинович (1889-1946)
740298
  Зеров М. Коцюбинський і Чехов // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 508-542. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
740299
   Коцюбинський М., Горький М. Листування. – К.-Х., 1929. – 78с.
740300
  Геник С. Коцюбинський Михайло // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 106-107 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
740301
   Коцюбинський Михайло Михайлович // Прижиттєві видання класиків української літератури XIX - початку XX ст. : каталог колекції н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних вид. Нац. іст. б-ки України : до 80-річчя Нац. іст. б-ки України / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [уклад. Н. Хівренко ; ред.: О. Марченко, С. Смілянець ; авт. перед. слова О. Романенко]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2018. – С. 45-46
740302
  Бутрин М.Л. Коцюбинський Михайло Михайлович. 1864-1913 : бібліографічний список літератури / склав М.Л. Бутрин ; Наукова б-ка Львівського держ. ун-ту, Відділ бібліографії. – Львів : [Б. в.], 1963. – 17 с.
740303
  Марочко В. Коцюбинський Юрій Михайлович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 214. – ISBN 978-617-642-388-1
740304
  Самойленко О.О. Кочаков Б.М. і його дослідження походження Російського законодавчого документа XIX-XX ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 50-56. – ISSN 0869-2491


  В основу роботи покладений аналіз давньоруської юридичної термінології доби Київської Русі (ХІ-XIV ст.). Досліджений взаємозв"язок між різними видами джерел права. Значна увага приділена співвідношенню світських та церковних джерел права, їх взаємодії ...
740305
  Задорожна Л.М. Кочар Рачія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 71. – ISBN 978-966-02-7305-4
740306
  Фурса С.Я. Кочар"янц Рафаель Гевондович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 11-13. – ISBN 978966-97130-0-1


  Кафедра правосуддя була створена в червні 1988 року на базі раніше існуючої кафедра радянського процесуального права (1968-1985 рр.) Фото кафедри радянського процесуального права 1975 рік, екзаменаційної комісії.
740307
  Губерський Л.В. Кочарян Роберт // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 690. – ISBN 966-316-039-X
740308
  Нава С.С. Кочевая культура в экзистенциальной культурологии Г.Д. Гачева // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 85-88. – ISSN 2073-9702


  В статье автор анализирует элементы, составляющие экзистенциальную тодологию исследования культуры, разработанную Г.Д. Гачевым. Это – пространство и время, вертикаль и горизонталь, мужское и женское, растительный или животный символизм, генезис или ...
740309
  Тихонов Николай Семенович Кочевники / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Федерация, 1931. – 210с.
740310
  Тихонов Николай Семенович Кочевники / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград; Москва : ГИХЛ, 1933. – 152с.
740311
  Адаров А. Кочевники : стихи и поэмы "Зеленая ветка" и "Гоби-Алтай"] : авториз. пер. с алт. / Аржан Адаров ; [ил.: Ю.И. Селиверстов]. – Москва : Советский писатель, 1969. – 88 с. : ил.
740312
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ;пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 720 с.
740313
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Художественная литература, 1983. – 684 с.
740314
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1986. – 220 с.
740315
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1986. – 222 с.
740316
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы
3. – 1986. – 229 с.
740317
  Есенберлин И. Кочевники : историческая трилогия / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 672 с.
740318
  Марков Г.Е. Кочевники Азии / Г.Е. Марков. – М, 1976. – 320с.
740319
  Федоров-Давыдов Кочевники Восточной Европы в X-XIV веках : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Федоров-Давыдов Г.А. ; МГУ , Ист. фак. – Москва, 1966. – 38 с.
740320
  Федоров-Давыдов Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов / Федоров-Давыдов. – М., 1966. – 274с.
740321
  Асеев И.В. Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья / И.В. АсеевИ.И. Кириллов, Е.В. Ковычев ; отв. ред. В.Е. Медведев ; АН СССР, Ин-т ист. филологии и философии. – Новосибирск : Наука : Сиб. отделение, 1984. – 201 с. – Библиогр.: с. 136-152
740322
  Никандров Н.Н. Кочевники моря / Н.Н. Никандров. – Москва, 1957. – 128с.
740323
  Никандров Н.Н. Кочевники моря / Н.Н. Никандров. – М., 1961. – 143с.
740324
   Кочевники на границах Хорезма. – М, 1979. – 192с.
740325
  Мандельштам А.М. Кочевники на пути в Индию // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – № 136 : Кочевники на пути в Индию. Труды Таджикской археологической экспедиции / Мандельштам А.М. – С. 1-232
740326
  Братченко С.Н. Кочевники развитого средневековья на Северском Донце : (по материалам исслед. 1978 г. Донецкой экспедиции Ин-та археологии) / С.Н. Братченко, М.В. Квитницкий, М.Л. Швецов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии. – Киев : Институт археологии НАН Украины, 2012. – 149, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 141-149. – ISBN 978-966-02-6580-6


  У пр. № 1717325 напис: Шановному Ростиславу Всеволодовичу з глибокою повагою від автора. 24.01.2013 р. Підпис.
740327
  Добролюбский А.О. Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья / А.О. Добролюбский. – К, 1986. – 137с.
740328
  Плетнева С.А. Кочевники южно-русских степей IX-XIII вв. (По археологическому материалу и письменным источникам) : Автореф. дис. ...канд. ист. наук / Плетнева С.А. – Москва, 1952. – 16 с.
740329
  Комаров А.Н. Кочевники. / А.Н. Комаров. – К., 1990. – 221с.
740330
  Щербакова Т.А. Кочевнические древности Нижнего Поднестровья : (по материалам раскопок кургана у г. Слободзея) / Т.А. Щербакова., Е.Ф. Тащи, Н.П. Тельнов ; АН Республики Молдова, Ин-т культурного наследия, Центр археологии. – Кишинев : Ин-т культурного наследия АН Молдовы, 2008. – 138 с. – (Археологическая библиотека ; Вып. 4). – ISBN 978-9975-66-105-8
740331
  Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в ХУІІ - начале ХХ века. / С.Е. Толыбеков. – Алма-Ата, 1971. – 634с.
740332
  Исмаил-заде Д.И. Кочевое хозяйство и процесс оседания кочевников Азербайджана в ХІХ веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Исмаил-заде Д.И.; АН СССР. Ин-тут истории. – М., 1962. – 16л.
740333
  Тимохин Д.М. Кочевые и оседлые народы государства Хорезмшахов в период монгольского нашествия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 0869-1908


  Хорезмшах - титул феодальних правителів Хорезма
740334
  Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь / П.П. Толочко. – Київ : Абрис, 1999. – 196, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-531-064-X


  У виданні вміщено вибрані наукові твори автора за 1998-2008 рр., присвячені найбільш важливим і все ще не до кінця вирішеним питанням історії Києва і Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. Написані на основі аналізу писемних і археологічних джерел, вони відбивають ...
740335
  Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья ХV - ХVII вв. / Т.И. Султанов. – Москва, 1982. – 132 с.
740336
  Демин Михаил Кочевье : стихи / Михаил Демин. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 103 с., 1 л. портр.
740337
  Воинов А.А. Кочевье / А.А. Воинов. – Иркутск, 1972. – 232с.
740338
  Соломатов В.И. Кочевье : стихи / В.И. Соломатов. – Хабаровск : Хабаровское кн.изд., 1977. – 80 с.
740339
  Айзеншарф А.Н. Кочевье : стихи / А.Н. Айзеншарф. – Кишинёв : Лит. артистикэ, 1977. – 139 с.
740340
  Шаповалов В.И. Кочевье / В.И. Шаповалов. – Фрунзе, 1979. – 52с.
740341
  Сулейманлы М. Кочевье : роман, повести / Мовлуд Сулейманлы ; пер. с азерб. Т.Калякиной. – Москва : Советский писатель, 1986. – 268 с.
740342
  Гольцман Я.Я. Кочевье. / Я.Я. Гольцман. – М., 1987. – 172с.
740343
   Коченевская школа общественных профессий. – Новосибирск, 1961. – 56с.
740344
   Кочерга І."Ярослав Мудрий". "Свіччине весілля" : Біографія письменника. Короткі перекази творів. Посібник для 11 класу. – Харків : Ранок, 1999. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-013-0
740345
  Семенюк Г.Ф. Кочерга Іван Антонович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 74. – ISBN 978-966-02-7305-4
740346
  Халимоненко Г.І. Кочерган Юлія Федорівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 75-76. – ISBN 978-966-02-7305-4
740347
  Кочергіна Т.І. Кочергін Сергій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 76-77. – ISBN 978-966-02-7305-4
740348
  Кочергін С.В. Кочергіна Тетяна Іванівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 77. – ISBN 978-966-02-7305-4
740349
   Кочергіна Тетяна Іванівна (1956) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 252. – ISBN 978-966-933-054-3
740350
  Шмаков Ю.І. Кочеров Віктор Леонідович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 78. – ISBN 978-966-02-7305-4
740351
   Кочеткова Ірина Валентинівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 111 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
740352
   Кочеткова Ірина Валентинівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 116. – ISBN 978-966-439-961-3
740353
  Закруткин В.А. Кочетовцы / В.А. Закруткин. – Ростов -на-Дону, 1969. – 147с.
740354
  Котлярчук Андрій Кочівники Заполяр"я : Modus vivend! // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-112 : Фото
740355
  Володарець-Урбанович Кочівницькі елементи з ареалу пеньківських старожитностей басейну рік Сули та Ворскли // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 49-52


  "У статті розглянуто пам’ятки пеньківської культури з кочівницькими елементами, досліджені в Полтавській області. Ці старожитності представлені житлобудівною традицією та поховальними пам’ятками. Хронологічно вони поділяються на два періоди: ранній ...
740356
  Нариньяни С.Д. Кочка зрения / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1952. – 6 с.
740357
  Рудич Т.О. Кочова складова населення Середнього Подніпров"я (Правобережжя) давньоруської доби за матеріалами антропології // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 43-51. – ISSN 0235-3490
740358
  Жданович О. Кочовий вектор зовнішньої політики Візантії в другій половині VI ст.( на основі свідчень Менандра Протектора) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 92
740359
  Одрін О.В. Кочовики й торгівля зерном у Надчорномор"ї VI-III ст. до н. е. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.85-98. – ISSN 0130-5247
740360
  Комар О. Кочові народи Півдня України у VII - середині XI ст. // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 224-257. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
740361
  Єнко Я. Кочубеївська садиба як осередок культури та духовності на Полтавщині у XIX столітті // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 182-187. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
740362
  Золотайко Г.І. Кочубеївські дуби: історичні факти, міфи і легенди // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – С. 90-97. – ISBN 978-966-7723-82-8
740363
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – Москва : Гослитиздат
кн. 1. – 1937. – 72 с.
740364
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – Москва : Гослитиздат
кн. 2. – 1937. – 60 с.
740365
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1948. – 276с.
740366
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 352с.
740367
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1951. – 284с.
740368
  Первенцев А. Кочубей / А. Первенцев. – Москва : Советская Россия, 1958. – 267 с.
740369
  Первенцев А. Кочубей / А. Первенцев. – Москва, 1974. – 256 с.
740370
  Первенцев А.А. Кочубей : Роман / А.А. Первенцев. – Москва : Воениздат, 1974. – 256с. – (Советский военный роман)
740371
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1974. – 270с.
740372
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1986. – 237с.
740373
  Первенцев А.А. Кочубей : Роман / А.А. Первенцев. – Москва : Современник, 1987. – 239с.
740374
  Первенцев А.А. Кочубей // Чапаев : роман / Д.А. Фурманов. – Москва : ДОСААФ, 1989. – С. – (Отчизны верные сыны)
740375
  Первенцев А.А. Кочубей / А.А. Первенцев. – М, 1991. – 267с.
740376
  Сторожевский Н.К. Кочубей и Искра : Историческая монография / Соч. Н.Г. Сторожевского. – Житомир : типо-лит. М. Дененмана, 1890. – [2], 68 с.
740377
  Андриан Архимандрит Кочубей и Искра, герои мученики за Родину Православную, соседи П.А.Столыпина по месту погребения в Киево-Печерской Лавре. / Архимандрит Адриан. – [Киев] : [Тип. Е.А.Синькевича], 1912. – 48 с. : 9 ил. в тексте
740378
  Маленька Т.Ф. Кочубей Юрій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 88. – ISBN 978-966-02-7305-4
740379
  Клейменова Ольга Кочубей, птах співучий // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 68-72


  Графік, наділений скрупульозністю ювеліра, Микола Кочубей існує в багатошаровому світі, безкінечно реанімуючи його деталі. Дослідницька увага до них - лише частка того, що в цьому разі зветься індивідуальним стилем. А от віртуозне поєднання традиції та ...
740380
  Жадько В. Кочугур Леонід (Леонтій) Якович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 469. – ISBN 978-966-8567-14-8
740381
  Процик М. Кочур Григорій Порфирович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 230-234. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
740382
  Чистяк Д. КочурФест. Закордонні письменники-перекладачі - для України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
740383
  Отрада Н.К. Кочуют зеленые звезды / Н.К. Отрада. – Волгоград, 1965. – 42с.
740384
  Проханов А.А. Кочующая роза / А.А. Проханов. – М., 1976. – 255с.
740385
  Проханов А.А. Кочующая роза / А.А. Проханов. – М., 1983. – 288с.
740386
  Снегова И.А. Кочующее солнце / И.А. Снегова. – М., 1981. – 94с.
740387
  Беляев И.С. Кочующий трубач : сатирическая поэма / И.С. Беляев. – Симферополь : Крым, 1964. – 29 с. : ил.
740388
  Ларина Елена Кош-Агачские казахи-мигранты / Ларина Елена, Наумова Ольга // Вестник Евразии : независимый научный журнал. – Москва, 2008. – № 2 (40). – С. 44-65. – ISSN 1727-1770
740389
  Астаф"єв О.Г. Кошарська Галина Дмитрівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 93. – ISBN 978-966-02-7305-4
740390
  Гребінь В.В. Кошача (- річка у Березівському, Ширяївському та Іванівському районах Одеської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 93. – ISBN 978-966-02-7305-4
740391
  Сергеева Е. Кошачий стиль Луиса Уэйна, или Заслуги кота Питера // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 2. – С.67-77.


  Художник Луіс Уейн
740392
  Куллэ В. Кошачий уют : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
740393
  Москвин Н.Я. Кошачий характер / Н.Я. Москвин. – Харьков. – 150с.
740394
  Непомнящий Н.Н. Кошачье царство: домашние и дикие животные / Н.Н. Непомнящий. – Москва, 1993. – 190с.
740395
  Давыдов Д. Кошва в кумышке = Народная медицина в татарском селе в 1920-е годы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 114-115. – ISSN 0235-7089
740396
   Кошелек. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1858. – 141 с. – Факс. изд. 1774 год.
740397
  Новиков Н.И. Кошелек : Еженедельный журнал. Воспроизведение издания 1774 г. – Санкт-Петербург : Изд. А.С.Суворина, 1900. – 81 с.


  Содерж.: Повести: Калина в палисаднике; Душка; Рассказы: Варенька из Прилеп; Жанна д"Арк; Двойной орешек; Серебряная свадьба; Хитрое перо; Антон Павлович; Живой Толстой; Пешком от Толстого к Тургеневу; Тургенев - художник слова (о "Записках охотника")
740398
   Кошелек. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворина
№ 329. – 1900. – 81 с. – Факс. изд. 1774 год.
740399
  Крянгэ И. Кошелек с двумя денежками : сказка / Ион Крянгэ; пер. с молд. Е.Златовой. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 30 с.
740400
   Кошеленко Віктор Павлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 45
740401
  Астаф"єв О.Г. Кошелівець Іван Максимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 96-97. – ISBN 978-966-02-7305-4
740402
  Онищенко Надія Кошелівецькі читання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 106. – ISSN 0236-1477
740403
  Перевезенцев Сергей Кошель на царство // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 106-112 : фото
740404
   Кошель смеха (Сатирический сборник). – Чебоксары, 1969. – 184с.
740405
  Дука М.В. Кошик Олександр Кузьмич / М.В. Дука, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 225. – ISBN 96966-8060-04-0
740406
  Капелюшний В.П. Кошик Олександр Кузьмич // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7305-4
740407
   Кошик Олександр Кузьмич (1905-1977) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-754-1
740408
   Кошик Олександр Кузьмич (1905-1977) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 252. – ISBN 978-966-933-054-3
740409
   Кошик Юрій Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 56-57
740410
   Кошик Юрій Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 112-113 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
740411
  Палієнко Е.Т. Кошик Юрій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7305-4
740412
   Кошик Юрій Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 116. – ISBN 978-966-439-961-3
740413
   Кошик Юрій Олександрович (1936-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 62-63. – ISBN 966-95774-3-5
740414
   Кошик Юрій Олександрович (1936-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-754-1
740415
   Кошик Юрій Олександрович (1936-1994) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 252. – ISBN 978-966-933-054-3
740416
   Кошик Юрій Олександрович (1936–1994) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
740417
  Рижов С.М. Кошилівське поселення (Кошилівці-Обоз) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 99. – ISBN 978-966-02-7305-4
740418
  Чернецький Є. Кошиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 6
740419
  Геник С. Кошиць Олександр // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 108 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
740420
  Непомнящий Н.Н. Кошка в вашем доме / Н.Н. Непомнящий. – М., 1990. – 228с.
740421
  Пестушко В. Кошка действительно лечит : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 73 : Іл.
740422
  Токарева В. Кошка на дороге / В. Токарева. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 400 с. – (Очарованная душа). – ISBN 5-04-000396-X
740423
  Успенская Т.Л. Кошка на промокашке : Повести / Т.Л. Успенская. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320с.
740424
  Уильямс Т. Кошка на раскаленной крыше / Т. Уильямс. – М., 1979. – 113с.
740425
  Нечаев Сергей Кошка с собакой против повара : наполеоника // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 82-90 : Фото
740426
  Яр А. Кошка хвойной, колючей породы : стихотворения и рассказы / Ангелина Яр. – Санкт-Петербург ; Киев : Алетейя ; Бизнесполиграф, 2012. – 108, [4] с. – (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы). – ISBN 978-5-91419-742-8 ; 978-966-1645-81-2
740427
  Киплинг Р. Кошка, гулявшая сама по себе. / Р. Киплинг. – Москва, 1983. – 26с.
740428
  Зарубина Тата Кошка, которой негде гулять // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 108-115 : фото
740429
  Грасс Г. Кошки-мышки / Г. Грасс. – Пер. с нем. – М. : Радуга, 1985. – 412с.
740430
  Магда Е. Кошки-мышки по-нормандски // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 22 (838), 22 ноября 2019 года. – С. 12. – ISSN 2305-3364
740431
   Кошки - 2 : Египет. Африка. Греция. Дикие кошки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 8. – С. 52-87 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
740432
  Хаузер А. Кошки / А. Хаузер. – Бухарест, 1970. – 40с.
740433
  Зарубина Тата Кошки высокого полета // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 104-111 : фото
740434
  Маршак С.Я. Кошкин дом / С.Я. Маршак. – М., 1991. – 80с.
740435
  Гребінь В.В. Кошківка ( - річка в Іванівському районі Одеської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 103. – ISBN 978-966-02-7305-4
740436
   Кошляков Володимир Миколайович (1922-.2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231-232. – ISBN 978-966-439-754-1
740437
   Кошляков Володимир Миколайович (1922-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 253. – ISBN 978-966-933-054-3
740438
  Коваленко Ю. Кошляков и пустота // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 60-63. – ISSN 0131-0097


  Художник Валерій Кошляков
740439
   Кошляков Олексій Євгенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 232. – ISBN 978-966-439-754-1
740440
  Вижва С.А. Кошляков Олексій Євгенович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 105-106. – ISBN 978-966-02-7305-4
740441
   Кошляков Олексій Євгенович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 253. – ISBN 978-966-933-054-3
740442
  Куюн А. Кошмар із вулиці Володимирської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 8


  "У другій половині листопада трейдери скрапленого газу заговорили про труднощі з митним оформленням імпорту. Ближче до кінця місяця чутки набули конкретних обрисів: Енергетична митниця за дорученням СБУ розпочала гальмувати ряд трейдерів, що в ...
740443
   Кошмарное лето - 2007: европейский турбизнес в нокауте : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 8 : Фото
740444
  Биррел Х. Кошмарный сон. Золотой век университетов подходит к концу // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2020. – № 47 : Мир в 2021. – С. 102


  Прошедший год оказался непростым для первокурсников. Многим студентам было отказано в общежитии. Другие не смогли въехать в страну, в которой мечтали учиться. А тех, кому все же удалось, ожидали посвящение в первокурсники по Zoom и строгие правила ...
740445
  Винтер Р. Кошмары Америки / Р. Винтер. – Москва, 1973. – 248с.
740446
  Самман Гада Кошмары Бейрута / Самман Гада. – Москва, 1987. – 400с.
740447
  Воиску Э. Кошмары и мечты / Э. Воиску. – Москва, 1985. – 224с.
740448
   Кошова Світлана Володимирівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 282 : фото
740449
   Кошова Світлана Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 232. – ISBN 978-966-439-754-1
740450
   Кошова Світлана Володимирівна (1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 253. – ISBN 978-966-933-054-3
740451
  Коцур Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський в "Історії царської тюрми" М.М. Гернета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-24. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті відображено соловецьке ув"язнення кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського та його висвітлення у дослідженні М.М. Гернета "Історія царської тюрми". The article shows the Solovetsky imprisonment of Zaporozhian ataman P. Kalnyshevsky ...
740452
  Демуз І. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський у працях науковців // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 189-190


  У біобібліографічному покажчику Г. Г. Коцур вперше акумульовано практично весь науковий доробок, що стосується постаті П. Калнишевського. Покажчик відрізняється чіткою, логічною структурою, скрупульозним викладом матеріалу, шанобливим відношенням до ...
740453
  Уривалкін О.М. Кошовий отаман Іван Сірко / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 226-248. – ISBN 978-966-373-429-3
740454
  Уривалкін О.М. Кошовий отаман Петро Калнишевський / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 364-385. – ISBN 978-966-373-429-3
740455
   Кошрабадский гранитный массив в Узбекистане: петрогенезис, металлогения и геодинамическая обстановка формирования / Д.Л. Конопелько, Ю.С. Бискэ, К. Куллеруд, Р. Зельтманн, Ф.К. Диваев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 1987-2000 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1998-2000. – ISSN 0016-7886
740456
  Якимчук Н. Кошти бюджету як об"єкт права власності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 68-75
740457
   Кошти для галузі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 1, 6. – ISSN 2219-5793
740458
   Кошти для розвитку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На позачерговому засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти, передбачених у державному бюджеті".
740459
   Кошти ЄС - на нашу освіту // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 5
740460
   Кошти за пробне ЗНО повертатимуть до 1 грудня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 листопада (№ 204)
740461
  Гвоздю С.Ю. Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 67-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
740462
  Лобанова А. Кошти комерційних банків у фінансуванні інноваційних проектів технологічних парків : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 78-80 : Рис. – ISSN 1605-2005
740463
  Русанюк З. Кошти на депозитному рахунку нотаріуса: що варто знати? // Юридична газета. – Київ, 2023. – 31 серпня (№ 9/10). – С. 22-23
740464
   Кошти на енергоефективність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Європейський Інвестиційний Банк надасть грант на 10 млн євро для реалізації проекту "Вища освіта України", у якому наразі беруть участь сім українських вишів. Грантову Угоду з ЄІБ підписала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у межах ...
740465
   Кошти на квантові технології


  "...новий механізм фінансування в проекті Quantum Technologies. З бюджетом понад 37 млн. євро, в тому числі з урахуванням коштів з боку ".
740466
   Кошти на моніторинг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  "Кабмін профінансує участь України у Програмі оцінювання PISA та впровадження Сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної".
740467
  Васильченко З.М. Кошти населення у формуванні фінансових ресурсів банків // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.94-103
740468
  Kopж T.I. Кошти роботодавців - один із шляхів вирішення житлової проблеми молоді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 434-440. – ISSN 1563-3349
740469
  Гуляшки А. Коштовний камінь. / А. Гуляшки. – Київ, 1958. – 140с.
740470
   Коштовність клану Форте // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 58-61 : фото
740471
  Приходнюк О.М. Коштовності з с.Коробчине на Дніпропетровщині / О.М. Приходнюк, Л.М. Чурилова // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.96-105. – ISSN 0235-3490


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
740472
  Гринів О. Коштовності материнської мови // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 7
740473
  Гринів О. Коштовності материнської мови // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 1,4-5
740474
  Козирєва Т. Коштом Євросоюзу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 2


  У Львові стартував проєкт "Pinsel.Munich". Співробітництво Національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького та Баварського національного музею.
740475
  Сергійчук В.І. Коштом цієї нашої рани здобуто українську державну самостійність // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 252-254. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 75-річчя проголошення Карпатської України як держави нашого народу.
740476
  Шулікін Д. Кошторис галузі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 січня (№ 1/2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про нове в законодавчих актах, які безпосередньо стосуються фінансування галузі освіти і науки в 2015 році.
740477
   Кошторис галузі: проект бюджету - 2020 / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
740478
   Кошторис НКЗС на 1926-27 рік. – Х., 1927. – 307с.
740479
  Шулікін Д. Кошторис освіти і науки: що в проєкті? // Світ. – Київ, 2021. – Жовтень (№ 37/38)
740480
  Буковинський С.А. Кошториси доходів і видатків бюджетних усанов і організацій // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 60-66 : табл.
740481
  Монаєнко А.О. Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів на освіту та науку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 73-76. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
740482
  Рожков Г.С. Кошторисно-бюджетне фінансування охорони здоров"я в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 122-124
740483
  Сластников Н.С. Кошурниковы. / Н.С. Сластников. – Донецк, 1972. – 263с.
740484
  Опарина Нина Кощей: разбор по косточкам / Опарина Нина, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 92-95 : фото
740485
   Кощунственная охота католиков на лисиц в православном храме. – Почаев : Тип. Почаево-Успенской Лавры, 1911. – 8 с.
740486
  Хомякова А.Н. Коэволюция природы и человека как главное условие рациональной организации общества // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.105-114. – ISSN 1684-2618
740487
  Барбанова С.А. Коэволюция экологии и экономики в постиндустриальный период // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 13-15. – ISSN 1728-8878
740488
  Головин В.Г. Коэн С. Атомная промышленность Франции // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 264-269
740489
  Головин В.Г. Коэн С. Военная промышленность Франции // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 277-280
740490
  Дымент Д.А. Коэрцитивная разрешимость линейных дифференциальных уравнений в банаховом пространстве : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Дымент Д.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1971. – 7л.
740491
  Аносов В.П. Коэрцитивная разрешимость первой краевой задачи для линейного эллиптического уравнения второго порядка в банаховом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Аносов В.П.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 10л.
740492
  Арбузова И.А. Коэрцитивная сила и тонкая кристаллическая структура сплавов на железной основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Арбузова И.А.; Акад. наук Укр.ССР. Ин-т металлофизики. – К., 1956. – 11л.
740493
  Хачоян А.В. Коэффициент (константа) скорости неравновесных химических реакций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 056 / Хачоян А.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
740494
  Перемыслов А.С. Коэффициент будущего / А.С. Перемыслов. – Новосибирск, 1968. – 200 с.
740495
  Рубцов И.А. Коэффициент вредности пшеничного трипса. / И.А. Рубцов. – 41-46с.
740496
  Егоров М.А. Коэффициент дисперсности почвы при различных условиях / М.А. Егоров. – Х., 1926. – 15с.
740497
  Лолер Дж. Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм / Дж. Лолер. – М., 1982. – 253с.
740498
  Лолер Дж. Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм / Дж. Лолер. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1982. – 253с.
740499
  Чернышев И.П. Коэффициент надежности / И.П. Чернышев. – Л., 1966. – 184с.
740500
  Гришпан Аркадий Захарович Коэффициент некоторых классов однолистных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гришпан Аркадий Захарович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 12л.
740501
  Котельников А.К. Коэффициент отражения в электрических линиях / А.К. Котельников, 1923. – С. 176-182
740502
  Федоренко В.А. Коэффициент полезного действия корма у карпов украинской чешучатой породы при сезонном и круглогодичном интенсивном выкармливании. : Автореф... канд. биол.наук: 03.551 / Федоренко В.А.; Укр. с.-х. академия. – К., 1972. – 24л.
740503
  Троцевич Ф.Н. Коэффициент полезного действия рупорного электродинамического громкоговорителя : Автореф... кандид. технич.наук: / Троцевич Ф.Н.; Министерство высшего образования СССР. Ленинградский заочный индустриальный институт. – Ленинград, 1950. – 8 с.
740504
  Митрофанов С. Коэффициент Рузвельта // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 5/6. – С. 18-21


  125-річчя з дня народження Франкліна Рузвельта (1882-1945), президента США (1933-1945)
740505
  Белоусов А.П. Коэффициент шума / А.П. Белоусов, Ю.А. Каменецкий; К.И. Алмазов-Долженко, Ю.А. Каменецкий. – Москва : Радио и связь, 1981. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 108-109 (30 назв.)
740506
  Бутыльский Ю.Т. Коэффициент шума транзисторов П-403 и П-411 на частотах от 0-15 до 60 Мгц / Ю.Т. Бутыльский. – Л., 1962. – с.
740507
  Сумская Н.Р. Коэффициенты активности пара- и мета- нитрофенолов и их анионов в водно-солевых растворах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Сумская Н.Р.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Х., 1974. – 18л.
740508
  Авидон В.П. Коэффициенты для минералогических и петрохимических пересчетов / В.П. Авидон. – Москва : Недра, 1976. – 161 с. : ил. – Библиогр.: с. 159-160
740509
  Гамрат-Курек Коэффициенты затрат и экономическая оценка качества продукции / Гамрат-Курек. – Рига, 1977. – 102с.
740510
  Шорников С.И. Коэффициенты испарения оксидов, содержащихся в расплавах Ca-Al-включений в хондритах // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1110-1119 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1118-1119. – ISSN 0016-7525
740511
   Коэффициенты капиталоемкости в цветной металлургии США. – М., 1963. – 60с.
740512
  Годунов С.К. Коэффициенты Клебша-Гордана и специальные функции для решения инвариантных уравнений : учеб. пособие / С.К. Годунов. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1979. – 83 с.
740513
  Варшалович Д.А. Коэффициенты Клебша-Гордона / Д.А. Варшалович. – Ленинград, 1972. – 59с.
740514
  Керимов Гюльмирза Агаджан оглы Коэффициенты Клебша-Гордона трехмерной и четырехмерной группы Лоренца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Керимов Гюльмирза Агаджан оглы; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
740515
  Гаврилюк А.Н. Коэффициенты Клобка-Гордона / А.Н. Гаврилюк. – К., 1971. – 20 с.
740516
  Кузюра А.В. Коэффициенты межфазового распределения редких элементов в карбонатно-силикатных материнских средах алмазов и парагенных включений (эксперимент при 7.0-8.5 ГПа) / А.В. Кузюра, Ю.А. Литвин, Т. Джеффрис // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 286-299 : рис., табл. – Библиогр.: с. 296-299. – ISSN 0016-7886
740517
  Зельманович И.Л. Коэффициенты ослабления рассеяния и лучевого давления. / И.Л. Зельманович, К.С. Шифрин. – Л.
3. – 1968. – 432с.
740518
   Коэффициенты перевода единиц измерения физико-технических величин : Справочник. – Москва, 1967. – 40 с.
740519
  Соколова И.А. Коэффициенты переноса и моменты интегралов столкновения высокотемпературного воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Соколова И.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1972. – 25л.
740520
  Кротов В.Г. Коэффициенты разлоений по базисам функциональных пространств и представлений измеримых функций рядами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кротов В.Г.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
740521
   Коэффициенты распределения в сложных полупроводниковых системах. – Ташкент, 1987. – 145 с.
740522
  Коренман Я.И. Коэффициенты распределения органических соединений: Справочник. / Я.И. Коренман. – Воронеж, 1992. – 336с.
740523
  Антипин В.С. Коэффициенты распределения редких элементов в магматических породах = Distribution coefficients of rare elements in magmatic rocks / В.С. Антипин, В.И. Коваленко, И.Д. Рябчиков ; отв. ред. Л.В. Таусон, О.А. Богатиков ; в надзаг.: АН СССР, Совмест. сов.-монг. н.-и. геол. экспедиция, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии, ... – Москва : Наука, 1984. – 253 с. : ил. – Библиогр.: с. 244-251
740524
  Андрианов П.И. Коэффициенты расширения грунтов при замерзании; Температуры замерзания грунтов / П.И. Андрианов. – Москва-Ленинград, 1936. – 54с.
740525
  Петров С.М. КП в борьбе за завершение строительства социализма и постепенный переход к коммунизму в предвоенные годы / С.М. Петров. – Москва, 1955. – 96с.
740526
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
4 октября (№ 220). – 2016. – 16 с.
740527
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
10 августа (№ 175). – 2016. – 16 с.
740528
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15 червня (№ 128). – 2016. – 16 с.
740529
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
17 октября (№ 229). – 2016. – 16 с.
740530
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19 октября (№ 231). – 2016. – 16 с.
740531
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
27 мая (№ 112/113). – 2016. – 16 с.
740532
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
1 августа (№ 135). – 2017. – 16 с.
740533
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
3 октября (№ 170). – 2017. – 16 с.
740534
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
3 ноября (№ 188). – 2017. – 16 с.
740535
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
4 октября (№ 171). – 2017. – 16 с.
740536
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
5 июля (№ 116). – 2017. – 16 с.
740537
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
7 июля (№ 118/119). – 2017. – 16 с.
740538
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
13 сентября (№ 159). – 2017. – 16 с.
740539
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15 мая (№ 81/82). – 2017. – 16 с.
740540
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
24 октября (№ 181). – 2017. – 16 с.
740541
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
01 августа (№ 109). – 2018. – 16 с.
740542
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
1-8 ноября (№ 160). – 2018. – 32 с.
740543
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2 ноября (№ 161). – 2018. – 16 с.
740544
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2 октября (№ 143). – 2018. – 16 с.
740545
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
02 августа (№ 110). – 2018. – 32 с.
740546
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 августа (№ 111). – 2018. – 16 с.
740547
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 мая (№ 63). – 2018. – 32 с.
740548
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 июля (№ 92). – 2018. – 16 с.
740549
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 октября (№ 144). – 2018. – 16 с.
740550
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 апреля (№ 48). – 2018. – 16 с.
740551
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 апреля (№ 49). – 2018. – 16 с.
740552
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 октября (№ 145). – 2018. – 32 с.
740553
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 сентября (№ 127). – 2018. – 16 с.
740554
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 декабря (№ 178). – 2018. – 16 с.
740555
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 июля (№ 93). – 2018. – 16 с.
740556
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 июля (№ 94). – 2018. – 32 с.
740557
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 декабря (№ 179). – 2018. – 16 с.
740558
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 октября (№ 146). – 2018. – 16 с.
740559
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 сентября (№ 128). – 2018. – 16 с.
740560
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
5-12 апреля (№ 50). – 2018. – 32 с.
740561
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6 апреля (№ 51). – 2018. – 16 с.
740562
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6-13 сентября (№ 129). – 2018. – 32 с.
740563
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6 ноября (№ 162). – 2018. – 16 с.
740564
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 декабря (№ 180). – 2018. – 32 с.
740565
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6 июля (№ 95). – 2018. – 16 с.
740566
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
6 июня (№ 78). – 2018. – 16 с.
740567
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 июня (№ 79). – 2018. – 32 с.
740568
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 августа (№ 112). – 2018. – 16 с.
740569
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 декабря (№ 181). – 2018. – 16 с.
740570
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 ноября (№ 163). – 2018. – 16 с.
740571
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 сентября (№ 130). – 2018. – 16 с.
740572
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8-15 ноября (№ 164). – 2018. – 32 с.
740573
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8 августа (№ 113). – 2018. – 16 с.
740574
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8 июня (№ 80). – 2018. – 16 с.
740575
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 августа (№ 114). – 2018. – 32 с.
740576
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
09 ноября (№ 165). – 2018. – 16 с.
740577
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9 октября (№ 147). – 2018. – 16 с.
740578
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10 октября (№ 148). – 2018. – 16 с.
740579
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10 августа (№ 115/116). – 2018. – 16 с.
740580
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11-18 октября (№ 149). – 2018. – 32 с.
740581
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 сентября (№ 131). – 2018. – 16 с.
740582
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 декабря (№ 182). – 2018. – 16 с.
740583
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 декабря (№ 183). – 2018. – 16 с.
740584
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
12 сентября (№ 132). – 2018. – 16 с.
740585
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 октября (№ 150). – 2018. – 16 с.
740586
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
13-20 сентября (№ 133). – 2018. – 32 с.
740587
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13 ноября (№ 166). – 2018. – 16 с.
740588
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 декабря (№ 184). – 2018. – 32 с.
740589
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13 июня (№ 82). – 2018. – 16 с.
740590
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 июня (№ 83). – 2018. – 32 с.
740591
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
14 сентября (№ 134). – 2018. – 16 с.
740592
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 декабря (№ 185). – 2018. – 16 с.
740593
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 ноября (№ 167). – 2018. – 16 с.
740594
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15-22 ноября (№ 168). – 2018. – 32 с.
740595
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15 июня (№ 84). – 2018. – 16 с.
740596
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15 мая (№ 66). – 2018. – 16 с.
740597
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
15-22 марта (№ 38). – 2018. – 32 с.
740598
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16 мая (№ 67). – 2018. – 16 с.
740599
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 августа (№ 117/118). – 2018. – 32 с.
740600
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16 ноября (№ 169). – 2018. – 16 с.
740601
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 октября (№ 151). – 2018. – 16 с.
740602
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 июля (№ 100). – 2018. – 16 с.
740603
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 мая (№ 68). – 2018. – 32 с.
740604
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
17 апреля (№ 55). – 2018. – 16 с.
740605
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 мая (№ 69). – 2018. – 16 с.
740606
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 июля (№ 101). – 2018. – 16 с.
740607
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 сентября (№ 135). – 2018. – 16 с.
740608
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 декабря (№ 186). – 2018. – 16 с.
740609
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 апреля (№ 56). – 2018. – 16 с.
740610
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19-26 апреля (№ 57). – 2018. – 32 с.
740611
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 декабря (№ 187). – 2018. – 16 с.
740612
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 октября (№ 153). – 2018. – 16 с.
740613
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 сентября (№ 136). – 2018. – 16 с.
740614
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
19 июня (№ 85). – 2018. – 16 с.
740615
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 июля (№ 102). – 2018. – 16 с.
740616
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 июня (№ 86). – 2018. – 16 с.
740617
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
20-27 сентября (№ 137). – 2018. – 32 с.
740618
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 июля (№ 103). – 2018. – 16 с.
740619
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 ноября (№ 170). – 2018. – 16 с.
740620
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 декабря (№ 188). – 2018. – 32 с.
740621
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20 апреля (№ 58). – 2018. – 16 с.
740622
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 декабря (№ 189/190). – 2018. – 16 с.
740623
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 ноября (№ 171). – 2018. – 16 с.
740624
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 сентября (№ 138). – 2018. – 16 с.
740625
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 июня (№ 87). – 2018. – 32 с.
740626
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22 июня (№ 88). – 2018. – 16 с.
740627
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22 мая (№ 70). – 2018. – 16 с.
740628
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22-29 ноября (№ 172). – 2018. – 32 с.
740629
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23 ноября (№ 173). – 2018. – 16 с.
740630
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23 мая (№ 71). – 2018. – 16 с.
740631
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 августа (№ 119/120). – 2018. – 32 с.
740632
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
23 февраля (№ 28). – 2018. – 16 с.
740633
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 апреля (№ 59). – 2018. – 16 с.
740634
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 июля (№ 104). – 2018. – 16 с.
740635
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-31 мая (№ 72). – 2018. – 32 с.
740636
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 октября (№ 155). – 2018. – 16 с.
740637
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 октября (№ 152). – 2018. – 16 с.
740638
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 октября - 1ноября (№ 156). – 2018. – 32 с.
740639
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 мая (№ 73). – 2018. – 16 с.
740640
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 июля (№ 105). – 2018. – 16 с.
740641
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
25 сентября (№ 139). – 2018. – 16 с.
740642
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 апреля (№ 60). – 2018. – 16 с.
740643
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 апреля - 3 мая (№ 61). – 2018. – 32 с.
740644
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
26 сентября (№ 140). – 2018. – 16 с.
740645
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 июля - 2 августа (№ 106). – 2018. – 32 с.
740646
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 июня (№ 89/90). – 2018. – 16 с.
740647
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 октября (№ 157). – 2018. – 16 с.
740648
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 ноября (№ 174). – 2018. – 16 с.
740649
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 декабря - 3 января (№ 191/192). – 2018. – 32 с.
740650
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 июля (№ 107). – 2018. – 16 с.
740651
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
27 сентября - 4 октября (№ 141). – 2018. – 32 с.
740652
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 апреля (№ 62). – 2018. – 16 с.
740653
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
28 марта (№ 45). – 2018. – 16 с.
740654
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 сентября (№ 142). – 2018. – 16 с.
740655
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 августа (№ 121/122). – 2018. – 16 с.
740656
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 июня - 5 июля (№ 91). – 2018. – 32 с.
740657
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 декабря (№ 193). – 2018. – 16 с.
740658
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 ноября (№ 175). – 2018. – 16 с.
740659
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 ноября - 6 декабря (№ 176). – 2018. – 32 с.
740660
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 августа (№ 123/124). – 2018. – 16 с.
740661
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 августа - 6 сентября (№ 125). – 2018. – 32 с.
740662
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 ноября (№ 177). – 2018. – 16 с.
740663
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 октября (№ 158). – 2018. – 16 с.
740664
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 октября (№ 159). – 2018. – 16 с.
740665
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 августа (№ 126). – 2018. – 16 с.
740666
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 мая (№ 75). – 2018. – 32 с.
740667
   КП в Украине. – Київ, 1925-
№ 52 : 11 апреля. – 2018. – 16 с.
740668
   КП в Украине : киевский выпуск. – Киев. – ISSN 1997-1249
№ 53 : 12-19 апреля. – 2018. – 32 с.
740669
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 54 : 13 апреля. – 2018. – 16 с.
740670
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 64 : 10-17 мая. – 2018. – 32 с.
740671
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 65 : 11 мая. – 2018. – 16 с.
740672
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 76 : 1 июня. – 2018. – 32 с.
740673
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 81 : 12 июня. – 2018. – 16 с.
740674
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 96 : 10 июля. – 2018. – 16 с.
740675
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 97 : 11 июля. – 2018. – 16 с.
740676
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 98 : 12-19 июля. – 2018. – 32 с.
740677
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 99 : 13 июля. – 2018. – 32 с.
740678
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
№ 108 : 31 июля. – 2018. – 16 с.
740679
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
1-8 октября (№ 142/145). – 2020. – 32 с.
740680
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2-9 июля (№ 93/94). – 2020. – 32 с.
740681
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 декабря (№ 177/180). – 2020. – 32 с.
740682
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 сентября (№ 126/129). – 2020. – 32 с.
740683
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3 марта (№ 31). – 2020. – 16 с.
740684
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 марта (№ 32). – 2020. – 16 с.
740685
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4 февраля (№ 15). – 2020. – 16 с.
740686
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 июня (№ 47/49). – 2020. – 32 с.
740687
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
05-11августа (№ 107/110). – 2020. – 32 с.
740688
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5 февраля (№ 16). – 2020. – 16 с.
740689
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 марта (№ 33). – 2020. – 32 с.
740690
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 ноября (№ 161/164). – 2020. – 32 с.
740691
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6 марта (№ 34). – 2020. – 16 с.
740692
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 февраля (№ 17). – 2020. – 32 с.
740693
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 августа (№ 111/114). – 2020. – 32 с.
740694
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7 февраля (№ 18). – 2020. – 16 с.
740695
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 января (№ 1/2). – 2020. – 32 с.
740696
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 июля (№ 95/98). – 2020. – 32 с.
740697
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 сентября (№ 130/133). – 2020. – 32 с.
740698
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 декабря (№ 181/184). – 2020. – 32 с.
740699
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11-18 июня (№ 50/65). – 2020. – 32 с.
740700
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 февраля (№ 19). – 2020. – 16 с.
740701
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11 марта (№ 35). – 2020. – 16 с.
740702
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-19 марта (№ 36). – 2020. – 32 с.
740703
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 февраля (№ 20). – 2020. – 16 с.
740704
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12 - 19 ноября (№ 165/168). – 2020. – 32 с.
740705
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-18 октября (№ 146/149). – 2020. – 32 с.
740706
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 августа (№ 115/118). – 2020. – 32 с.
740707
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 февраля (№ 21). – 2020. – 32 с.
740708
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13 марта (№ 37). – 2020. – 16 с.
740709
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21мая (№ 41/42). – 2020. – 32 с.
740710
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 февраля (№ 22). – 2020. – 16 с.
740711
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14 января (№ 3). – 2020. – 16 с.
740712
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15 января (№ 4). – 2020. – 16 с.
740713
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15-22 октября (№ 150/152). – 2020. – 32 с.
740714
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 июля (№ 99/102). – 2020. – 32 с.
740715
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 января (№ 5). – 2020. – 32 с.
740716
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 января (№ 6). – 2020. – 16 с.
740717
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 сентября (№ 134/137). – 2020. – 32 с.
740718
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 декабря (№ 185/188). – 2020. – 32 с.
740719
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17 марта (№ 38). – 2020. – 16 с.
740720
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18 февраля (№ 23). – 2020. – 16 с.
740721
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18-28 июня (№ 66/75). – 2020. – 32 с.
740722
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 ноября (№ 169/172). – 2020. – 32 с.
740723
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19 февраля (№ 24). – 2020. – 16 с.
740724
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 марта (№ 39/40). – 2020. – 32 с.
740725
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 февраля (№ 25). – 2020. – 32 с.
740726
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 августа (№ 119/122). – 2020. – 32 с.
740727
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 февраля (№ 26). – 2020. – 16 с.
740728
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 мая (№ 43/44). – 2020. – 32 с.
740729
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21 января (№ 7). – 2020. – 16 с.
740730
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22 января (№ 8). – 2020. – 16 с.
740731
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22-29 октября (№ 153/156). – 2020. – 32 с.
740732
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 июля (№ 103/106). – 2020. – 32 с.
740733
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 января (№ 9). – 2020. – 32 с.
740734
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 января (№ 10). – 2020. – 16 с.
740735
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24 сентября - 1 октября (№ 138/141). – 2020. – 32 с.
740736
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-21 декабря (№ 189/191). – 2020. – 32 с.
740737
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 июня - 2 июля (№ 76/92). – 2020. – 32 с.
740738
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 февраля (№ 27). – 2020. – 16 с.
740739
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 февраля (№ 28). – 2020. – 16 с.
740740
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 ноября - 3 декабря (№ 173/176). – 2020. – 32 с.
740741
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 августа - 3 сентября (№ 123/125). – 2020. – 32 с.
740742
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 февраля - 5 марта (№ 29). – 2020. – 32 с.
740743
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 февраля (№ 30). – 2020. – 16 с.
740744
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 января (№ 11). – 2020. – 16 с.
740745
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 мая - 4 июня (№ 45/46). – 2020. – 32 с.
740746
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 января (№ 12). – 2020. – 16 с.
740747
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 октября - 5 ноября (№ 157/160). – 2020. – 32 с.
740748
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 января - 6 февраля (№ 13). – 2020. – 32 с.
740749
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 января (№ 14). – 2020. – 16 с.
740750
   КП в Украине. – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 декабря 14 января (№ 192). – 2020. – 32 с.
740751
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
1-8 августа (№ 115). – 2019. – 32 с.
740752
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
2-9 мая (№ 65). – 2019. – 32 с.
740753
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
3-10 октября (№ 151). – 2019. – 32 с.
740754
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 июля (№ 99). – 2019. – 32 с.
740755
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
4-11 апреля (№ 51). – 2019. – 32 с.
740756
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 сентября (№ 135). – 2019. – 32 с.
740757
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
5-12 декабря (№ 187). – 2019. – 32 с.
740758
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
6-13 июня (№ 84). – 2019. – 32 с.
740759
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 ноября (№ 171). – 2019. – 32 с.
740760
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 февраля (№ 20). – 2019. – 32 с.
740761
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
7-14 марта (№ 36/9). – 2019. – 32 с.
740762
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
8-15 августа (№ 119/31). – 2019. – 32 с.
740763
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
9-16 мая (№ 66). – 2019. – 32 с.
740764
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 октября (№ 155). – 2019. – 32 с.
740765
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
10-17 января (№ 1/2). – 2019. – 32 с.
740766
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11-18 апреля (№ 55). – 2019. – 32 с.
740767
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
11- 18 июля (№ 103). – 2019. – 32 с.
740768
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-19 сентября (№ 139). – 2019. – 32 с.
740769
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
12-19 декабря (№ 191). – 2019. – 32 с.
740770
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
13-20 июня (№ 88). – 2019. – 32 с.
740771
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 ноября (№ 175). – 2019. – 32 с.
740772
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 марта (№ 39). – 2019. – 32 с.
740773
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
14-21 февраля (№ 24). – 2019. – 32 с.
740774
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
15-22 августа (№ 123/32). – 2019. – 32 с.
740775
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
16-23 мая (№ 71). – 2019. – 32 с.
740776
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 октября (№ 159). – 2019. – 32 с.
740777
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
17-24 января (№ 7). – 2019. – 32 с.
740778
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18-25 апреля (№ 59). – 2019. – 32 с.
740779
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
18-25 июля (№ 107). – 2019. – 32 с.
740780
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 сентября (№ 143). – 2019. – 32 с.
740781
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
19-26 декабря (№ 195). – 2019. – 32 с.
740782
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
20-27 июня (№ 92). – 2019. – 32 с.
740783
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 ноября (№ 179). – 2019. – 32 с.
740784
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 февраля (№ 28). – 2019. – 32 с.
740785
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
21-28 марта (№ 43). – 2019. – 32 с.
740786
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
22-29 августа (№ 127/33). – 2019. – 32 с.
740787
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
23-30 мая (№ 76). – 2019. – 32 с.
740788
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-31 октября (№ 163). – 2019. – 32 с.
740789
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
24-31 января (№ 12). – 2019. – 32 с.
740790
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 апреля - 2 мая (№ 63). – 2019. – 32 с.
740791
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
25 июля - 1 августа (№ 111). – 2019. – 32 с.
740792
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 сентября - 3 октября (№ 147). – 2019. – 32 с.
740793
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
26 декабря - 2 января (№ 199). – 2019. – 32 с.
740794
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
27 июня - 4 июля (№ 96). – 2019. – 32 с.
740795
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 ноября - 5 декабря (№ 183). – 2019. – 32 с.
740796
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 марта - 4 апреля (№ 47). – 2019. – 32 с.
740797
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
28 февраля - 7 марта (№ 38/8). – 2019. – 32 с.
740798
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
29 августа - 5 сентября (№ 131). – 2019. – 32 с.
740799
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
30 мая - 6 июня (№ 80). – 2019. – 32 с.
740800
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 октября - 7 ноября (№ 167). – 2019. – 32 с.
740801
   КП в Украине (Четверг). – Київ, 1925-. – ISSN 1997-1249
31 января - 7 февраля (№ 16). – 2019. – 32 с.
740802
  Петрова Г.А. КП СССР и вопросы литературы и искусства / Г.А. Петрова. – Москва, 1971. – 55с.
740803
  Шульга И.В. КП Украины - организатор помощи рабочего класса колхозному крестьянству в дальнейшем развитии сельского хозяйства республики (1953-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шульга И.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1959. – 19 с.
740804
  Бова А.П. КП Украины в борьбе за выполнение требования Устава КПСС о развитии самокритики и критики снизу. : Дис... канд. истор.наук: / Бова А.П,; Инст. повышения квалификации преподав. маркс.-лен. при КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 279 л. – Бібліогр.:л.1-16
740805
  Пономаренко Г.Я. КП Украины во главе политической и трудовой активности рабочего класа Донбасса в период построения фундамента социализма : Дис... д-ра. ист.наук: / Пономаренко Г.Я.; Донецкий политех. и-т. – Донецк, 1971. – 558л.
740806
   КП Украины ЦК. Пленум, 1978 Липень. – К, 1978. – 56с.
740807
   КП Украины ЦК. Пленум, 1978 Март. – К, 1978. – 32с.
740808
  Шульга І.В. КП України - організатор допомоги робітничого класу колгоспному селянству в дальшому розвитку сільського господарства республіки (1953-1955 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Шульга І.В.; КДУ. Каф. історії КПРС. – К., 1959. – 254, XIVл. – Бібліогр.:л.І-XIV
740809
   КП України. З"їзд, 25-й. Київ. 1976. – К, 1976. – 473с.
740810
   КП Эстонии, ЦК. Торжественное заседание, посвященное 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 1977. – Таллин, 1978. – 50с.
740811
  Гусаров К В. КП(б) У -- организатор и руководитель Всеукраинской секции Международной организации помощи борцам революции и деятельность МОПР в республике : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Гусаров В.К. ; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 21 с.
740812
  Климко М.С. КП(б) Украины в борьбе за укрепление рабочего класса и крестьянства в восстановительный период (1921-1925 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Климко М.С.; МВО СССР. Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К, 1951. – 258л. – Бібліогр.:л.246-256
740813
  Климко М.С. КП(б) Украины в борьбе за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Климко М.С.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 29 с.
740814
  Сердюк В.З. КП(б) Украины в период окончания иностранной военной интервенции и гражданской войны и перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (ноябрь 1920 - март 1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сердюк В.З. ; Мин. культуры СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 15 с.
740815
  Бакуменко П.І. КП(б) України в боротьбі за зміцнення Радянської влади на селі (1921-1923 рр.) : дис... канд. іст. наук / П.І. Бакуменко ; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. марксизму-ленінізму при КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1952. – 322 л. – Бібліогр.: л. 307-322
740816
   КП(б)У в резолюциях ее съездов и конференций. – [Харьков] : Пролетарий, 1927. – V, [3], 422, [5] с.
740817
   КП(б)Украины. Второй съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. – Київ, 1991. – 241 с.
740818
  Бакуменко П.И. КП/б/ Украины в борьбе за укрепление Советской власти в деревне /1921-1923 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Бакуменко П.И.; КГУ. – Киев, 1953. – 16 с.
740819
  Липило П.П. КПБ -- организатор и руководитель партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. / П.П. Липило. – Минск, 1959. – 259с.
740820
  Шкляр Е.Н. КПБ - организтор социалистического соревнования в промышленности республики (1926-41 гг.) / Е.Н. Шкляр. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 272с.
740821
  Кюнрих Х. КПГ в борьбе против фашистской диктатуры 1933-1945 гг. / Х. Кюнрих. – М., 1986. – 260с.
740822
  Киселиновский С. КПГ и македонското национално прашане (1919 - 1940) / С. Киселиновский; Стоjан Киселиновски ; Гл. уред. Божин Павловски. – Скопіе : Мисла, 1981. – 183 с.
740823
  Ничипорович А.А. КПД зеленого листа / А.А. Ничипорович. – Москва, 1964. – 46с.
740824
  Ховратович И.П. КПЗБ - руководитель борьбы трудящихся западной Белоруссии за свое социальное и национальное освобождение в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ховратович И.П.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1966. – 22л.
740825
  Глинская Т.Ю. КПЗБ - руководитель освободительной борьбы трудящихся Западной Белоруссии 1924-1928 гг. / Т.Ю. Глинская. – Минск, 1965. – 200с.
740826
  Савинец В.А. КПЗУ -- организатор и руководитель национально-освободительной борьбы трудящихся за воссоединение с Советской Украиной (1929-1938 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савинец В. А.; Льв. ГУ. – Львов, 1969. – 24л.
740827
  Сахарчук И.М. КПЗУ -- организатор и руководитель революционно-освободительной борьбы трудящихся Западной Украины (1929-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сахарчук И. М.; КГУ. – К., 1970. – 19л.
740828
  Пилипив Любовь Кирилловна КПЗУ - организатор и руководитель революционной деятельности МОПР на западноукраинских землях (1925-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пилипив Любовь Кирилловна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1974. – 30л.
740829
   КПЗУ - організатор революційної боротьби : Спогади колишніх членів Комуністичної партії Західної України. – Львів : Книжково-журнальне вид., 1958. – 316 с.
740830
  Лиховодов В.І. КПІ - від першого кроку до першого випуску / В.І. Лиховодов, А.Л. Любомудрова, Е.В. Лиховодова; Нц.техн.ун-т України.Держ.політехн.музей при КПІ. – Київ : Генеза, 1998. – 104с. – ISBN 966-504-236-Х
740831
   КПІ - колиска інженерної освіти і науки в Україні / М.З. Згуровський, М.Ю. Ільченко, В.О. Константинов, В.М. Сторчеус, І.В. Малінкін; Нац.техн.ун-т України.Держ.політехн.музей при КПІ. – Київ : Генеза, 1998. – 149 с. – ISBN 966-504-007-3
740832
   КПІ - Укроборонпрому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" на замовлення Державного концерну "Укроборонпром" випустив першу групу слухачів за програмою підвищення кваліфікації "Впровадження стандартизації та системи менеджменту якості на ...
740833
   КПІ знову перший у рейтингу "ТОП-200 Україна" // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 40. – ISBN 978-966-622-690-0


  Перше місце у рейтингу поділили Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" і Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2014 р.).
740834
   КПІ отримав ім"я // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Наказом Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич від 17 серпня 2016 року Національному технічному університету України "Київський політехнічний інститут" присвоєно ім"я його колишнього студента, видатного авіаконструктора 20 століття І. І. ...
740835
   КПІ та "Львівська політехніка" приєднується до ENHANCE Alliance // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 5
740836
   КПІ. Крізь роки : Історичний огляд 6 етапів / Любомудрова А.Л.,Лиховодов В.І.,Лиховодова О.В. – Київ, 1997. – 147с
740837
   КПІ. Перше століття. Политехническій институтъ императора Александра 2 въ Кіевъ : історичний огляд / [ авт.-упоряд.: В.І. Лиховодов, А.Л. Любомудрова, О.В. Лиховодова; за заг. ред. М.З. Згуровського ]. – Київ : Такі справи, 2007. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-96222-9-8
740838
  Баганець О. КПК України - незаконний спадок Януковича // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
740839
  Баганець О. КПК України - незаконний спадок Януковича // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 7. – ISSN 1992-9277
740840
  Савчук В.М. Кпроблеме перехода от чувственного познания к логическому : Автореф... канд. филос.наук: / Савчук В. М.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
740841
  Литвиненко В.Ф. КПРС - вихователь комуністичної ідейності молоді / В.Ф. Литвиненко. – Київ, 1978. – 159с.
740842
   КПРС - керівна і організуюча сила комуністичного будівництва. – К, 1975. – 157с.
740843
  Гольнєв М.С. КПРС - керівна і спрямовуюча сила в боротьбі за побудову комунізму / М.С. Гольнєв. – Київ, 1959. – 48с.
740844
   КПРС - керівна і спрямовуюча сила радянського народу в будівництві комунізму : покажчик літератури. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1962. – 63с.
740845
  Мултих Г.М. КПРС - керівна і спрямовуюча сила радянського суспільства / Г.М. Мултих. – К, 1978. – 64с.
740846
  Калакура Я.С. КПРС - керівна і спрямовуюча сила розвинутого соціалістичного суспільства / Я.С. Калакура. – Київ, 1979. – 64 с.
740847
  Бєлоусов С.М. КПРС - натхненник і організатор комуністичного будівництва на Україні / С.М. Бєлоусов ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – 60 с.
740848
  Кравчук М.І. КПРС - натхненник і організатор перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. / М.І. Кравчук. – Київ, 1975. – 48с.
740849
   КПРС - організатор братерського співробітництва народів СРСР. – К, 1982. – 344с.
740850
  Буцько М.О. КПРС - організатор всенародної допомоги трудящим західних областей УРСР у відбудові і дальшому розвитку народного господарства (1944-1950 рр.) / М.О. Буцько. – Окр. відб. з Збірника наукових праць викладачів і аспірантів каф, 1960. – [12] с.
740851
   КПРС - організатор і натхненник соціалістичного змагання у промісловості України. – Київ : Політвидав України, 1975. – 285 с.
740852
  Лось В.Є. КПРС - організатор культурного співробітництва народів СРСР у період будівництва комунізму / В.Є. Лось. – К, 1977. – 150с.
740853
  Шморгун П.М. КПРС - партія інтернаціоналістів-ленінців / П.М. Шморгун. – Київ, 1973. – 48с.
740854
  Мултих Г.М. КПРС - партія інтернаціоналістів / Г.М. Мултих. – Київ, 1976. – 104с.
740855
  Василенко В.К. КПРС - політичний керівник радянського народу / Василенко В.К. – Київ, 1976. – 48с.
740856
  Позняк В.Т. КПРС - ядро політичної системи суспільства розвинутого соціалізму / В.Т. Позняк, М.Г. Язвинський. – Київ, 1978. – 28с.
740857
  Мінгазутдінов А.Ф. КПРС - ядро політичної системи суспільства розвинутого соціалізму / А.Ф. Мінгазутдінов. – Київ, 1978. – 28 с.
740858
  Ющенко Д М. КПРС в період розгорнутого будівництва комунізму. / Д М. Ющенко, В.С. Ханенко. – Київ, 1962. – 130с.
740859
  Сергієнко П.П. КПРС і вдосконалення політичної культури розвинутого соціалізму / П.П. Сергієнко. – Київ, 1984. – 48с.
740860
  Комладзе В.С. КПРС і Радянський уряд про підготовку молоді до суспільної діяльності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 15-19. – (Серія історії ; № 13)
740861
   КПРС і розвиток науково-технічної революції на селі. – К, 1978. – 159с.
740862
   КПРС і творча активність мас. – К, 1980. – 384с.
740863
   КПРС про комсомол і молодь : Збірник резолюцій і рішень з"їздів, конференцій і постанов ЦК 1917-1956. – Київ : Молодь, 1958. – 378 с.
740864
  Штанько Л.Т. КПРС про роль організаторської діяльності вчителя // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 10-13. – (Серія історії ; № 14)
740865
  Бачинський В.М. КПРС у боротьбі за підвищення добробуту трудящих : за мат. пром. підприємств України 1959-1966 рр. / В.М. Бачинський. – Київ : Вища школа, 1974. – 175 с.
740866
  Шаповал Ю.І. КПРС у суспільстві розвинутого соціалізму / Ю.І. Шаповал. – Київ, 1985. – 16с.
740867
  Жеребченко И.П. КПСС -- вдохновитель и организатор борьбы советского народа за мир (1945-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жеребченко И. П.; КГУ. – К., 1967. – 29л.
740868
  Коровников Б.И. КПСС -- вдохновитель и организатор братского сотрудничества народов СССР в борьбе за крутой подъем сельского хозяйства (сент. 1953-1955 гг.) (На матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Коровников Б. И. ; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1956. – 16 с.
740869
  Сафронов Г.П. КПСС -- вдохновитель и организатор совоения целинных и залежных земель (на матер. Краснояр. края 1954-1956 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сафронов Г. П.; МВССО РСФСР, ИркутГУ. – Иркутск, 1961. – 21л.
740870
  Маргулис Т.Л. КПСС -- вдохновитель и организатор социалистического соревнования в годы второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Маргулис Т.Л.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
740871
  Доброхотов В.Я. КПСС -- вдохновитель и организатор стахановского движения на железнодоржном транспорте СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Доброхотов В.Я.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1953. – 30 с.
740872
  Зинченко В.Т. КПСС -- вдохновитель и организатор творческой трудовой активности рабочего класса в годы пятой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Зинченко В.Т.; М-во высш. и сред. спец. образования ССР. Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1961. – 25л.
740873
  Славина Л.А. КПСС -- организатор борьбы за высокую культуру производства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Славина Л.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 21л.
740874
  Епишев А.А. КПСС -- организатор и руководитель Вооруженных Сил. / А.А. Епишев. – Москва, 1977. – 64с.
740875
  Моисеев М.И. КПСС -- организатор мощного подъема сельского хозяйства в период развернутого строительства коммунизма / М.И. Моисеев. – М., 1963. – 30с.
740876
  Кочиева Ф.И. КПСС -- организатор патриотеческих подвигов женщин в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кочиева Ф.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 27л.
740877
  Кучеренко М.М. КПСС -- организатор подготовки и воспитания кадров сельских механизаторов в период развернутого строительства коммунизма (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кучеренко М.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф-ра ист. КПСС ист. фак. – М., 1964. – 22л.
740878
  Ривлин М.Э. КПСС -- организатор поиощи рабочего класса колхозному крестьянству в крутом подъеме сельского хозяйства 1953-1955 гг. (по мат. Лен. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ривлин М. Э.; ЛГУ. – Ленинград, 1956. – 17л.
740879
  Алексютин Н.М. КПСС -- организатор резвития и подъема промышленности в агро-индустриальных областях РСФСР (1956-1965) : Автореф... канд. истнаук: 07.00.01 / Алексютин Н. М.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1977. – 23л.
740880
  Лабур В.А. КПСС -- организатор социалистического соревнования смежных коллективов 1971-1980 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Лабур В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 16 с.
740881
  Лаврентьева М.А. КПСС -- организатор социалистического строительства у малых народов Севера : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лаврентьева М.А. ; ЛГУ. Каф. ист. КПСС. – Ленинград, 1964. – 21 с.
740882
  Литвиненко Н.М. КПСС -- организатор укрепления интернационального единства советского народа в ходе межреспубликанского социалистического соревнования. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Литвиненко Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1983. – 24л.
740883
  Кисеоев И.И. КПСС -- организатор шефства города над деревней в условиях развертывания строительства Коммунизма 1961-1967 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кисеоев И.И.; Вороне. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 20л.
740884
  Зверев Е.П. КПСС -- организатор шефства города над селом в годы семилетки : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зверев Е.П.; Уральск. гос. у-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
740885
  Гусева С.И. КПСС -- организатор электрификации и механизации сельского хозяйства в 1953-1962 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусева С.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 15л.
740886
  Бутулова И.М. КПСС -- руководитель и организатор трудовой активности рабочего класса в годы пятой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бутулова И.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1958. – 21л.
740887
  Швец И.А. КПСС - авангард советского народа / И.А. Швец. – М, 1981. – 64с.
740888
  Зубехин И.П. КПСС - вдохновитель и организатор героического труда советской инженерно-технической интеллигенции в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: / Зубехин И.П.; Моск. гос. эконом. ин-тут. – Москва, 1953. – 16 с.
740889
   КПСС - вдохновитель и организатор Октябрьской революции, социалистического и коммунистического строительства в СССР. – М, 1967. – 130с.
740890
  Мошкин Николай Алексеевич КПСС - вдохновитель и организатор патриотических подвигов трудящихся в годы Великой Отечественной войны. (По материалам Удмурт. обл. парторганизации) : Автореф... канд. ист.наук: / МОшкин Николай Алексеевич; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1957. – 16л.
740891
  Васильев Ю.А. КПСС - вдохновитель и организатор патриотического подъема советского народа в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Васильев Ю.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1955. – 16л.
740892
   КПСС - вдохновитель и организатор побед советского народа в Великой Отечественной войне. – М, 1959. – 392с.
740893
  Конюхов В.Н. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне / В.Н. Конюхов. – Москва, 1961
740894
  Савельев В.М. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне / В.М. Савельев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1973. – 288с.
740895
  Буцко Н.А. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне / Н.А. Буцко. – Киев, 1980. – 48с.
740896
  Чекалин М.В. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / М.В. Чекалин. – Л., 1955. – 64с.
740897
   КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в Великой Отчественной войне. – Москва, 1973. – 262с.
740898
  Калинин В.Б. КПСС - вдохновитель и организатор победы советского народа в ВОВ / В.Б. Калинин, В.Н. Конюхов. – Москва, 1961. – 143с.
740899
  Западаев В.Д. КПСС - вдохновитель и организатор ратных и трудовых подвигов советского народа в Великой Отечественной войне : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / западаев В.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 23 с.
740900
  Хесин М.Ю. КПСС - вдохновитель и организатор строительства коммунизма в СССР. / М.Ю. Хесин. – Минск, 1973. – 302с.
740901
  Байшин А.А. КПСС - вдохновитель и организатор трудовых подвигов рабочего класса в годы Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Байшин А.А. ; Казахский филиал ИМЭЛ при ЦК КПСС. – Алма-Ата, 1955. – 16 с.
740902
  Ильясов Б. КПСС - вдохновитель и организатор трудовых подвигов туркменского народа в период Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ильясов Б. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 15 с.
740903
  Ильясов Баба КПСС - вдохновитель и организатор трудовых подвигов туркменского народа в период Великой Отечественной войны. : Дис... канд. ист. наук: / Ильясов Баба ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1955. – 243 л.
740904
  Коровников Б.И. КПСС - вдохновитель иорганизатор братского сотрудничества народов СССР в борьбе за крутой подъем сельского хозяйства : Дис... канд. ист.юнаук: / Коровников Б.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 290л. – Бібліогр.:л.1-ХІ
740905
  Ноткина О.Ю. КПСС - ведущая и направляющая сила советского общества : указатель литературы / О.Ю. Ноткина. – Одесса, 1971. – 34с.
740906
  Бугаев Е.И. КПСС - вождь всего советского народа / Е.И. Бугаев. – Москва : Знание, 1966. – 72 с. – (В помощь лектору / Всесоюзное общество "Знание")
740907
  Александров Г.Ф. КПСС - добровольный боевой союз единомышленников-коммунистов / Г.Ф. Александров. – Москва, 1953. – 40с.
740908
   КПСС - опыт партийного строительства. – М, 1976. – 108с.
740909
   КПСС - опыт партийного строительства. – М, 1976. – 108с.
740910
  Черкесов Б.А. КПСС - организато подъема культурно-технического уровня тружеников села в годы восьмой пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Черкесов Б.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
740911
   КПСС - организатор аграрных преобразований на Северном Кавказе. – Орджоникидзе, 1981. – 141с.
740912
   КПСС - организатор борьбы за крутой подъем сельского хозяйства. – М, 1960. – 360с.
740913
  Гальцев А.В. КПСС - организатор борьбы за ликвидацию фактического неравенства народов Северного Кавказа (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Гальцев А.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 22л.
740914
  Квасов Юрий Павлович КПСС - организатор борьбы рабочего класса за укрепление и развитие материально-технической базы сельского хязяйства в 1965-1970 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Квасов Юрий Павлович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 16л.
740915
  Ермаков Ф.И. КПСС - организатор братского сотрудничества советских республик в создании материально-технической базы коммунизма / Ф.И. Ермаков. – Саратов, 1964. – 84с.
740916
  Прусанов И.П. КПСС - организатор военно-политического союза рабочих и крестьян / И.П. Прусанов. – М., 1956. – 100с.
740917
  Шведов В.Н. КПСС - организатор военного производства в 1941-1942 гг. / В.Н. Шведов. – Л., 1982. – 144с.
740918
  Логунов В.И. КПСС - организатор восстановления народного хозяйства Центрального Черноземья. 1921-1927 гг. / В.И. Логунов. – Воронеж, 1970. – 296с.
740919
  Сурнина В.И. КПСС - организатор всенародной помощи освобожденным районам (1943-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сурнина В.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 24л.
740920
  Симонцева Е.Н. КПСС - организатор всенародной помощи эвакуированному населению в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Симонцева Е.Н.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1981. – 16л.
740921
   КПСС - организатор зациты социалистического Отечетва. – М, 1974. – 502с.
740922
   КПСС - организатор защиты социалистического Отечества. – М, 1977. – 462с.
740923
  Уогинтас В.Ю. КПСС - организатор и вдохновитель братского сотрудничества народов СССР в деле дальнейшего экономического развития советских республик в послевоенный период (1945-1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Уогинтас В.Ю.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16л.
740924
  Арамбалык М.В. КПСС - организатор и руководител соцсоревнования в послевоенный период : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Арамбалык М.В. ; Ин-т повышиния квалификации преподователей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
740925
  Лельчук В.С. КПСС - организатор и руководитель всенародного движения за коммунистический труд / В.С. Лельчук, Е.Э. Бейлина. – Москва : [б. и.], 1961. – 56 с.
740926
  Козлов В.Н. КПСС - организатор и руководитель массовой партийно-советской печати / В.Н. Козлов. – Ленинград, 1978. – 167с.
740927
  Утенков А.Я. КПСС - организатор и руководитель социалистического соревнования в промышленности в послевоенные годы. / А.Я. Утенков. – М., 1970. – 164с.
740928
  Арамбалык М.В. КПСС - организатор и руководитель соцсоревнования в послевоенный период (1946-1950 гг. На материалах Сталинской области) : дис. ... канд. ист. наук / М.В. Арамбалык ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – IX, 283, XIX л.
740929
  Левыкин К.Г. КПСС - организатор колхозного производства в годы второй пятилетки (1933-1937) / К.Г. Левыкин. – Москва : Московский университет, 1969. – 144 с.
740930
  Балацкий Н.Р. КПСС - организатор колхозного строя. / Н.Р. Балацкий, В.Д. Талалаев. – Москва, 1980. – 96с.
740931
  Молетотов И.А. КПСС - организатор крупного научного центра в Сибири (1957-1964 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Молетотов И.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
740932
  Шеуджен Э.А. КПСС - организатор культурного строительства в национальных областях Северного Кавказа (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Шеуджен Э.А.; Дагест. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 21л.
740933
  Украинцев В.В. КПСС - организатор культурного строительства в период развитого социализма. / В.В. Украинцев. – М., 1975. – 143с.
740934
  Сидоренко В.Н. КПСС - организатор культурного строительства на селе в 1959 - 1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Сидоренко В.Н.; Лен. гос. ун-т. – Л., 1971. – 20л.
740935
   КПСС - организатор массового социалистического соревнования. – Москва, 1986. – 58с.
740936
  Стеценко Светлана Власовна КПСС - организатор межреспубликанского сотрудничества рабочего класса в осуществлении аграрной политики. 1971-1980 гг. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Стеценко Светлана Власовна; Киевск. инженерно-строительн. ин-т. – Киев, 1988. – 194л. – Бібліогр.:л.157-194
740937
  Булатов В.Н. КПСС - организатор освоения Арктики и Северного морского пути (1917-1980) / В.Н. Булатов. – Москва : Издательство МГУ, 1989. – 155, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 138-153. – (КПСС. История и современность). – ISBN 5-211-01704-8
740938
  Средин Г.В. КПСС - организатор победы советского народа в Великой отечественной войне / Г.В. Средин. – М, 1975. – 64с.
740939
  Монахов В.С. КПСС - организатор подъема сельского хозяйства в 1953-1960 гг. (По матер. Сев.-Зап. обл. РСФСР). : Автореф... канд. ист.наук: / Монахов В.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
740940
  Куценеко К.А. КПСС - организатор помощи советских народов трудящимся Закарпатья в социалистическом переустройстве народного хозяйства (1945-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Куценеко К.А.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
740941
  Гуревич В.Я. КПСС - организатор развёрнутого строительства коммунизма / В.Я. Гуревич. – Москва, 1964. – 64 с.
740942
  Исаков П.Ф. КПСС - организатор разгрома фашизма в годы Великой Отечественной войны / П.Ф. Исаков. – М, 1970. – 48с.
740943
  Рейтман А.Б. КПСС - организатор создания железо-рудной и топливной базы северо-западной металлургии (1918-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Рейтман А.Б.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
740944
   КПСС - организатор создания, развития советской национальной государствености, экономики, культуры и совершенствования национальных отношений в автономных республиках Поволжья и приуралья. – Секция 2. – Чебоксары, 1990. – 63с.
740945
  Воронина Анна Ивановна КПСС - организатор сотрудничества братских республик в развитии советской науки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воронина Анна Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
740946
  Воронина А.И. КПСС - организатор сотрудничества братских республик в развитии советской науки (1966-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Воронина А. И.; КГУ им. Т. Шевченког. – К., 1979. – 204л.
740947
  Криводед В.В. КПСС - организатор сотрудничества и взаимомощи рабочего класса и колхозного крестьянства в 1953-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Криводед В.В.; Воронеж. гос. ун-тет им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
740948
  Гербач В.В. КПСС - организатор сотрудничества рабочего класса со старой технической интеллигенции / В.В. Гербач. – М, 1980. – 124с.
740949
  Лабур В.А. КПСС - организатор социалистического соревнования смежных коллективов. 1971-1980 гг. (На материлах УССР) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лабур В. А.; КИСИ. – К., 1982. – 213л. – Бібліогр.:л.181-213
740950
   КПСС - организатор социалистического соревнования строителей коммунизма. – М, 1976. – 228с.
740951
  Каменчук Николай Иосифович КПСС - организатор социалистического соревнования труженников сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (На материалах парт. организаций Владимир., Иван., Костр. и Яр. о : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Каменчук Николай Иосифович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 24л.
740952
  Зыков А.Н. КПСС - организатор строительства гидроэлектростанций Восточной Сибири (1950-1967). : Автореф... доктор ист.наук: / Зыков А.Н.; МГУ. – М., 1969. – 41л.
740953
  Черняк Э.В. КПСС - организатор строительства предприятий черной металлургии Центрального Казахстана (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черняк Э.В.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1965. – 22л.
740954
  Касьяненко В.И. КПСС - организатор строительства развитого социализма / В.И. Касьяненко. – Москва, 1974. – 279с.
740955
  Олейниченко Н.Д. КПСС - организатор стротительства Днепровского каскада гидроэлектростанций (1927-1970 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Олейниченко Н.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 46-47 с.
740956
  Конюшая Ю.П. КПСС - организатор творческого содружества работников науки и производства / Ю.П. Конюшая. – М, 1956. – 127с.
740957
  Ахметзянов Узбек Саитзянович КПСС - организатор трудового подвига рабочего класса в годы Великой Отечественной войны. (На примере БашкАССР0 : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ахметзянов Узбек Саитзянович; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
740958
  Прошунин Я.Ф. КПСС - организатор трудового подъема работников химической промышленности в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прошунин Я.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 18л.
740959
  Шутов В.А. КПСС - организатор трудового подъема рабочего класса в годы первой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: / Шутов В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
740960
  Данилюк М.З. КПСС - организатор трудовых патриотических подвигов колхозного крестьянства Советской Украины в Великой Отечественной войне (1941-1945) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Данилюк М.З.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 16 л.
740961
  Кузьмин С.В. КПСС - организатор укрепления союза рабочего класса и колхозного крестьянства в период между 22 и 24 съездами партии. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Кузьмин С.В. ; Кабард-Балкан. гос. ун-т. – Нальчик, 1973. – 24 с.
740962
  Форстман Георгий Васильевич КПСС - организатор шефства города над деревней (1953-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Форстман Георгий Васильевич; МГУ. Кафедра истории КПСС естеств. фак. – М., 1964. – 21л.
740963
  Саядов С.А. КПСС - организаторо братского сотрудничества и взаимопомощи народов СССР в создании материально-технической базы коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Саядов С. А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1968. – 16л.
740964
  Баграмов Э.А. КПСС - партия интернационалистов-ленинцев / Э.А. Баграмов. – Москва : Политиздат, 1975. – 63 с. – (Библиотечка "Интернационализм в действии")
740965
  Дербинов Ю.В. КПСС - партия научного коммунизма / Ю.В. Дербинов. – Москва, 1973. – 96 с.
740966
   КПСС - партия научного коммунизма. – М, 1974. – 248с.
740967
  Колесников С.В. КПСС - партия новаторов, партия революционного действия / С.В. Колесников. – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (Библиотечка "70 лет Великого Октября")
740968
  Слепов Л.А. КПСС - партия пролетарского интернационализма / Л.А. Слепов. – Москва, 1973. – 366с.
740969
   КПСС - партия пролетарского интернационализма. – К, 1983. – 295с.
740970
   КПСС - партия пролетарского интернационализма : Межвуз. сб. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1987. – 167, [2] с.
740971
  Ермолаев А.И. КПСС - партия рабочего класса, авангард советского народа / А.И. Ермолаев. – М., 1983. – 230 с.
740972
   КПСС - партия революционной мысли и революционного действия. – К, 1978. – 248с.
740973
  Молочко В.К. КПСС - партия советского народа. : Автореф... канд. ист.наук: / Молочко В.К.; АОН при ЦК КПСС. Каф. история КПСС. – М., 1966. – 18л.
740974
  Степанов В.П. КПСС - партия созидателей / В.П. Степанов. – Москва, 1969. – 95с.
740975
  Кричевский Э.Л. КПСС - руководитель и организатор братской помощи республике Куба в подготовке национальных кадров рабочих для промышленности и сельского хозяйства (1961-1964 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кричевский Э.Л.; Кабард.-Балкар. гос. ун-тет. – Нальчик, 1967. – 16л.
740976
   КПСС - руководящая и направляющая сила в строительстве социализма и коммунизма. – Горький, 1974. – 102с.
740977
   КПСС - руководящая и направляющая сила коммунистического строительства. – Москва, 1980. – 54с.
740978
  Малолетова Н.П. КПСС - руководящая и направляющая сила советского общества : Рекомендательный указатель литературы / Н.П. Малолетова. – Москва : Книга, 1975. – 80 с.
740979
   КПСС - руководящая и направляющая сила советского общества : Указ. кн. и ст., опубл. на рус. яз. в 1981-1984 гг. – Москва, 1985. – 65с.
740980
   КПСС - руководящая и направляющая сила советского общества. – Москва, 1985. – 46с.
740981
   КПСС - руководящая и организующая сила революционного обновления общества. – М, 1988. – 62с.
740982
   КПСС - руководящая сила нашего общества : Указатель книг, брошюр и статей, поступивших в фонды библиотек с мая по август 1988 г. – Москва, 1989. – 173с.
740983
   КПСС - руководящая сила нашего общества : Указатель книг, брошюр и статей, поступивших в фонды библиотек с сентября по декабрь 1988 г. – Москва, 1989. – 176с.
740984
   КПСС - руководящая сила советского общества. – Москва, 1987. – 48с.
740985
   КПСС - руководящая сила советского общества : Указатель книг, брошюр и статей, поступивших в фонды библиотек с января по июнь 1987 г. – Москва, 1988. – 128с.
740986
   КПСС - руководящая сила советского общества : указатель книг, брошюр и статей, поступивших в фонды библиотек с июля по декабрь 1987 г. – Москва, 1988. – 136с.
740987
   КПСС - руководящая сила советского общества : Указатель книг, брошюр и статей, поступивших в фонды библиотек с января по апрель 1988 г. – Москва, 1988. – 116с.
740988
  Глезерман Г.Е. КПСС - руководящая сила социалистического государства / Г.Е. Глезерман. – М., 1954. – 64с.
740989
   КПСС - руководящее ядро политической системы советского общества. – М, 1977. – 287с.
740990
   КПСС - ядро политической системы советского общества. – К, 1979. – 271с.
740991
   КПСС. – М, 1963. – 343с.
740992
   КПСС. – М, 1971. – 415с.
740993
   КПСС : справочник. – 4-е изд.,доп. и перераб. – Москва : Политиздат, 1978. – 399 с.
740994
   КПСС : справочник. – 4-е изд. доп. и перераб. – Москва : Политиздат, 1980. – 399 с.
740995
   КПСС : Справочник. – М, 1982. – 446с.
740996
   КПСС : Справочник. – М, 1983. – с.
740997
   КПСС. – Минск, 1986. – 96с.
740998
  Прокопенко Н.И. КПСС в борьбе за подготовку массового колхозного движения. / Н.И. Прокопенко. – М, 1961. – 184с.
740999
  Покровский Б.Г. КПСС в борьбе за технический прогресс / Б.Г. Покровский. – М., 1960. – 40с.
741000
  Маслов И.И. КПСС в борьбе за укрепление единства своих рядов и осуществление политики социальной индустриализации страны (1925-1927 гг) / И.И. Маслов. – Москва, 1955. – 176с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,