Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>
740001
  Гривінський Р. "Культ Слабошпицького" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-3 вересня (№ 156/157). – С. 31


  Ювелейний вечір видатного письменника та літературознавця Михайла Слабошпицького.
740002
  Наєнко М. "Культ Шевченка змалку панував у нашій родині" (Шевченківські мотиви у "Спогадах" і "Листах" Надії Суровцової) // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 227-237. – ISBN 978-966-920-140-9
740003
  Романченко В.І. "Культивування мови" в країнах ЄС (на прикладі Німеччини та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С.170-173. – Бібліогр.: Літ.: С.173; 8 поз.
740004
  Довга Л. "Культура всеосяжна" - культура неосягнута // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 131-161. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)


  Рец. на кн.: Історія української та зарубіжної культури.: Навч. посіб. / Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - К.: Вища школа, Т-во "Знання", 1999. - 326 с. Українська та зарубіжна культура: Навч. ...
740005
  Пидоненко Д.М. "Культура довіри" як соціально-психологічний феномен українського та польського суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 118-120
740006
   "Культура мови - культура нації" : Всеукраїнський семінар БФ "Журналістська ініціатива" // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 5. – С. 51 : фото


  Про 2-денний наук.-практичний семінар "Культура мови - культура нації?", який відбувся 11-12 квітня 2013 року в місті музеїв Переяславі-Хмельницькому на Київщині та в столиці. Наступного дня в Києві учасники семінару мали змогу взяти участь у XІX ...
740007
  Фіцич Н. Культ предків : нетуристичні звичаї України / Наталка Фіцич ; [фото: Р. Альмухамедов, А. Павлинів, С. Цимбал]. – Харків : Фоліо, 2017. – 167, [7] с. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-03-7958-9


  У пр. № 1721764 напис: Шановному Володимиру Сергійовичу на добру згадку Наталка Фіцич. Підпис. 24.11.2018
740008
  Таланчук О.М. Культ предків у народнопоетичній традиції (від давнини до сучасності) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 192-195. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядаються фольклорні мотиви і народні вірування про потойбічне життя, які збереглись у народних уявленнях до нашого часу.
740009
  Катаока Х. Культ предків українців та японців у міфологічній семантиці води // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 91-96. – ISBN 966-95452-3-9


  Розвідка Хіросі Катаока присвячена зіставленню міфологічної семантики на матеріалі українського та японського фольклору. Розглядаючи міфологічну модель води, автор торкається проблеми морфологічної генези зв"язку культу води з культом предків, ...
740010
  Будько Євген Культ предків, або Своє царство Наталки Фіцич // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 118-122 : фото
740011
  Жмудовська О. Культ предків, який рятує // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 16


  Телеведуча Наталка Фіцич разом з етнографом, директором Центру фольклору й етнографії Інституту філології КНУ імені Т. Шевченка Олексієм Долею та знімальною групою за рік об"їздили всю Україну. Результат подорожі - цикл документальних телепрограм і ...
740012
  Дженкинс Марк Культ предков. Последние из каменного века / текст: Дженкинс Марк; фото: Тоунгсин Эми // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 127-143 : фото
740013
  Васильченко Ю. Культ привычек : [как создать привычки, ведущие к цели] / Юрий Васильченко. – Киев : Академвидав, 2019. – 141, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-572-115-5
740014
  Олар А. Культ разума и культ верховного существа во время французской революции / А. Олар. – Ленинград, 1925. – 235 с.
740015
  Луньо Є. Культ рідної армії у повстанській епічній традиції Яворівщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 890-907. – ISSN 1028-5091
740016
  Герасим П. Культ річкового божества в Ольвії у контексті проблеми етнокультурних впливів варварів на культуру грецького населення Північного Причорномор"я: історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 92-96
740017
  Сорочук Л. Культ родючості в календарно-обрядовій поезії українців як світоглядна ідея бачення світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-14. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється багатогранність народної обрядовості українців, а саме ставлення до землеробської культури в календарно-обрядовій поезії. Розкриваються складові культу родючості: культ рослинності, культ зерна і насіння, їх символіка, що вироблялася ...
740018
  Лозко Галина Культ Сварога в слов"ян = емпіричні матеріали до компаративно-релігієзнавчої реконструкції // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 1999-4966
740019
  Марченко Ю.Г. Культ света / Ю.Г. Марченко. – Новосибирск, 1990. – 216 с.
740020
  Пожоджук Д. Культ свійських тварин у зеленосвятській обрядовості історико-етнографічної Волині // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (391), липень - вересень. – С. 19-33. – ISSN 2664-4282
740021
  Питулич В. Культ святителя в сербській народній традиції // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 71-74. – ISSN 0130-6936
740022
  Сінкевич Н. Культ святих могилянського часу у "Патериконі" Сильвестра Косова // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 76-84. – (Несторівські студії)
740023
  Гольдциэр И. Культ святых в исламе / И. Гольдциэр. – Москва : Государственное антирелигиозное издательство, 1938. – 180 с.
740024
  Басилов В.Н. Культ святых в исламе / В.Н. Басилов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – Москва : Мысль, 1970. – 144 с.
740025
  Букалов А.В. Культ Сириуса, трипольская культура земледелия и происхлжденте обычая "Юбилей" у древних евреев // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2009. – № 4 (85). – С. 80-82. – ISSN 1680-4325
740026
  Букалов А.В. Культ Сириуса, трипольская культура земледелия и происхождение обычая "Юбилей" у древних евреев // Происхождение языка и культуры: древняя история человечества : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2008. – Т. 2, № 2. – С. 26-28
740027
  Прусова М.А. Культ смерти в русской романтической поэзии / М.А. Прусова. – Симферополь : Крымский Архив, 1999. – 137,[ 2] с. – Библиогр.: с. 127-136. – ISBN 5-7780-0657-8
740028
  Дудин А. Культ Сомы и археологические реалии в степях Восточной Европы в первой трети I тыс. до н.э. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 15-23. – ISSN 2077-7280
740029
  Гуманенко Л. Культ сонця в календарних обрядах кримських татар // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 42-47. – Бібліогр.: С. 47
740030
  Павленко П. Культ споживацтва в сучасному християнстві: "теологія процвітання" як інструмент упровадження секулярного християнства // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 148-156. – ISSN 2523-4234
740031
  Леньо П. Культ Сталіна на Закарпатті (в архівних даних, фольклорі та усних свідченнях) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 139-145. – ISSN 2313-8505
740032
  Пашук В. Культ Тараса Шевченка: початок творення // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 6 (848), червень. – С. 121-124. – ISSN 0868-4790
740033
  Лукашевич Д.С. Культ техніки як феномен модерного суспільства (за працею О.Шпенглера "Занепад Європи", II т.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
740034
  Ящуржинский Хр. Культ хлеба в малорусских колядках Ящуpжинского Хp.. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894. – 9 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина. 1893, т. 43, декабрь (№ 12), с. 408-416. - Кн. на pус. яз. стар. орф., в кн. укp. наp. колядки. изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. НадписьМилейшему коллегеВасилию Васильевичу Солу Х.П.на память от автора. Киев 1 ... ? 1895
740035
  Степина Ольга Геннадьевна Культ чтения : о важности создания привлекательного имиджа библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В прошлом году руководители общедоступных муниципальных библиотек Архангельской области побывали на стажировке в Финляндии.
740036
  Садиленко М. Культ Шевченка на Чорноморії / М. Садиленко. – Харків, 1930. – 48с.
740037
  Пилипович В. Культ Шевченка у Перемишлі // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – С. 21-23
740038
  Андрушкевич А. Культ Шостаковича // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 39. – С.48-50. – ISSN 0131-0097
740039
  Дмитриев В. Культбригада / В. Дмитриев. – Пенза, 1946. – 70 с.
740040
  Сінкевич Н. Культи святих домініканської традиції в монастирях ордену на Волині (XVII - початок ХІХ ст.) // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 207-230. – ISBN 978-966-8846-19-9
740041
  Кривохатько Г.А. Культивари Thuja occidentalis L.: біологічні та екологічні особливості, перспективи використання в озелененні м. Києва : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Кривохатько Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
740042
  Баумейстер А. Культивація слабкості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 вересня (№ 157)


  Кандидат філософських наук, викладач КНУТШ Андрій Баумейстер про те, що державні керманичі ведуть політику розподілу, а не створення потенціалу.
740043
  Уралов М. Культивирование IN VITRO возбудителя гименолепидоза мышевидных грызунов и человека - Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819) Weinland, 1858 (Cestoda: Cyclophyllidea) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Уралов М. ; Самаркандск. гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 24 с.
740044
   Культивирование водорослей и высших водных растений в Узбекистане. – Ташкент, 1971. – 147с.
740045
  Тоом Я.В. Культивирование водорослей на некоторых отходах пищевой промышленности. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Тоом Я.В.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.24
740046
   Культивирование коллекционных штаммов водорослей. – Ленинград, 1983. – 152с.
740047
  Ивченко В.М. Культивирование микобактерий туберкулеза в тканевых культурах, полученных из некоторых тканей взрослых кур : Автореф... канд. биол.наук: / Ивченко В.М.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 18л.
740048
   Культивирование микроорганизмов : (среды, режимы, способы, аппаратура). – Рига : Зинатне, 1969. – 183 с.
740049
  Позмогова И.Н. Культивирование микроорганизмов в переменных условиях / И.Н. Позмогова. – Москва : Наука, 1983. – 103с.
740050
  Чепурнов А.В. Культивирование рыб Черного моря в замкнутых установках / А.В. Чепурнов. – К, 1989. – 18с.
740051
   Культивирование тихоокеанских беспозвоночных и водорослей. – М., 1987. – 190с.
740052
  Цареградская И.В. Культивирование хлебопекарных дрожжей непрерывным методом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Цареградская И.В. ; Лен. хим. фарм. ин-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
740053
  Шибалова Татьяна Артемовна Культивирование, ультраструктура и цитохимия кокцидий кур : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Шибалова Татьяна Артемовна; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т по болезням птиц. – Л., 1974. – 46л. – Бібліогр.:с.43-45
740054
  Кашкаров Андрей Петрович Культивируем "вирус чтения" : из копилки семейного опыта // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Как увлечь ребенка чтением? Что сделать, чтобы он тянулся к книге? Для того, чтобы пробудить в нем интерес к миру книг, иногда стоит пойти и на провокацию.
740055
  Кашкаров Андрей Петрович Культивируем "вирус чтения" : из копилки семейного опыта // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Как увлечь ребенка чтением? Что сделать, чтобы он тянулся к книге? Для того, чтобы пробудить в нем интерес к миру книг, иногда стоит пойти и на провокацию.
740056
  Супрунович А.В. Культивируемые беспозвоночные / А.В. Супрунович, Ю.Н. Макаров. – К., 1990. – 261с.
740057
  Котуков Г.Н. Культивируемые и дикорастущие лекарственные растения / Г.Н. Котуков. – Киев, 1974. – 175с.
740058
  Ступницький В.О. Культивування банана карликового (Musa папа Lour.) в регульованих умовах / В.О. Ступницький, О.В. Сидоренко, В.В. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Показано оптимальні параметри агротехнології вирощування банана карликового в регульованих тепличних умовах.
740059
  Белеля С.О. Культивування видів роду Larix L. у штучних насадженнях Західного Полісся України : монографія / С.О. Белеля, Ю.М. Дебринюк. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 443, [1] с. : іл., фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 312-342. – ISBN 978-617-7363-56-8
740060
  Федорова Є. Культивування громадськості студентів з особливими потребами як фундамент у прагненні України до Євроінтеграції // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 176-182. – ISSN 2308-4081
740061
  Бобрицька В. Культивування здоров"я в історико-соціальній ретроспективі: від епохи Відродження дотепер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-16. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історичний перебіг розвитку наукової думки щодо культивування здоров"я в різні часи - від епохи Відродження дотепер (період ХІV-ХХІ ст.); обґрунтовано, що звернення до проблеми культивування здоров"я сучасної людини, потребує перегляду ...
740062
  Белеля С.О. Культивування модрини у лісових насадженнях Західного Полісся : практ. рекомендації / С.О. Белеля, Ю.М. Дебринюк ; М-во освіти і науки України, Держ. агентство ліс. ресурсів України, Держ. ВНЗ нац. лісотехн. ун-т України [та ін.]. – Львів : Камула, 2016. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-59. – ISBN 978-966-433-127-9
740063
  Мазур Т. Культивування реліктової рослини Euryale ferox Salisb. в умовах захищеного та відкритого ґрунту штучних біотопів / Т. Мазур, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано рідкісний, реліктовий та зникаючий рід Euryale Salisb. Наведено ареал сучасного поширення виду Euryale ferox Salisb. Досліджено періоди та стани онтоморфогенезу в умовах культури захищеного та відкритого ґрунтів помірної зони ...
740064
   Культивування ротавірусів на полімерних носіях при одержанні культуральної інактивованої протиротавірусної вакцини / К.М. Білоткач, О.П. Трохименко, І.В. Дзюблик, Л.М. Коршун, А.І. Салюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-10. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Оптимізовано режим культивування вакцинного штаму ротавірусу на насадці із стрічок поліетиленової плівки, що дозволяє одержувати вірусовмісну рідину із титром SA-11 не меншим за 7,5 Ig ТЦД50/мл. We have optimized a process ofrotavirus cultivation on ...
740065
  Алі С.Г. Культивування та кріоконсервування клітин та мультиклітинних сфероїдів зі спінальних гангліїв неонатальних поросят : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Алі Сабіна Гульзарівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2021. – 20 с. – Біблііогр.: 11 назв
740066
  Філіпов В.Ю. Культивування хлоріридовірусу комарів роду Aedes cinereus у личинках великої вощинної молі Galleria mellonella / В.Ю. Філіпов, О.В. Ногарев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-95. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано можливість культивування хлоріридовірусу комара Aedes cinereus, виділеного з природних водойм Київської області, у личинках великої вощинної молі Galleria mellonella. Удосконалено метод очистки хлоріридовірусу й проведено ...
740067
  Черняк Володимир Максимович Культигенна дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення : Дис. ... докт. біолог. наук: 03.00.05 / Черняк Володимир Максимович; Тернопільський держ.педагог. ун-тет ім.Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 612 л. + Додатки: л. 2 - 50. – Бібліогр.: л. 552 - 612
740068
  Черняк Володимир Максимович Культигенна дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.05 / Черняк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
740069
  Головкин Б.Н. Культигенный ареал растений / Б.Н. Головкин. – Москва : Наука, 1988. – 180с.
740070
  Айрапетян Г. Культова архітектура вірмен в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 43-45. – ISBN 978-966-171-893-6
740071
  Третяк К.О. Культова архітектура кримських татар (за матеріалами етнологічної експедиції) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 49-50. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється питання розвитку культової архітектури кримських татар. Розглядаються типи споруд, їх характерні риси, сучасний стан відродження сакрального зодчества.
740072
  Мокроусов А. Культовая картина. Алтарь и вотивная картина от Дуччо до Перуджино // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-23
740073
  Стельмашевська О. Культовий роман Любка Дереша екранізують // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Містична драма "Трохи пітьми або На краю світу" починає свою кіноісторію.
740074
  Казакевич Г.М. Культові предмети з малобіганського скарбу в контексті розвитку кельтської релігії (II-I століття до нашої ери) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-84. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено двом кельтським бронзовим статуеткам, знайденим поблизу с. Мала Бігань (Закарпатська обл., Україна). Проаналізовано дані предмети в широкому контексті кельтської релігії. Автор стверджує, що, незважаючи на деякі індивідуальні риси статуеток, ...
740075
  Рябець О.Є. Культові споруди Волинської області та їх використання в туризмі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 286-288
740076
  Бреяк О.В. Культові споруди Київського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 246-258. – ISSN 2227-4952
740077
  Голембіовська-Тобіаш Культово-жертовні конструкції у ранніх тюрків, кипчаків і половців // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 23-44. – ISSN 2078-6093
740078
  Шевченко В. Культово-обрядова сфера релігії: природа та закономірності постання // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 31-40. – ISSN 2306-3548
740079
  Винников А.З. Культовые комплексы Маяцкого селища : материалы раскопок / А.З. Винников, Г.Е. Афанасьев. – Воронеж : [Б. и.], 1991. – 190 с.
740080
  Вахонеев В. Культовый квартал VI-IV вв. до н.є. в центральной части Мирмекия // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 44-46


  Археологічне вивчення боспорського містечка Мірмекій
740081
   Культорганизатор. – М., 1966. – 272с.
740082
  Опачко М.В. Культорологічний підхід у формуванні управлінської компетентності педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 197-201 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
740083
  Сидоренко Віктор Дмитрович Культорологічні аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва України (20-початок 21 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Сидоренко В.Д.; Мін-во культури і мистецтв України; ХДА культури. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв.
740084
  Щедрін А.Т. Культорологічно-релігієзнавчі виміри "вторинної" міфотворчості : Автореф. дис. ... доктора культурології: 26.00.01 / Щедрін А.Т.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 24 назв.
740085
  Кравчук Л.В. Культосвітня діяльність та завдання бібліотек і сільських клубів та кінофікації в ході радянізації Тернопільщини в період вересня 1939 – червня 1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 72-73. – ISSN 2076-1554
740086
   Культпоход как метод культурной революции. – М., 1930. – 123с.
740087
  Луначарский А.В. Культпоход комсомола / А.В. Луначарский. – М, 1929. – 31с.
740088
  Терентьева Л.А. Культпоход на Нижней Волге / Л.А. Терентьева. – Саратов, 1967. – 84с.
740089
  Алексеева Светлана Вениаминовна Культпросвет идет в поход : передвижные библиотеки и книгоноши в Карелии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Передвижные библиотеки и книгоноши позволяли приблизить книгу к населению и с меньшими затратами добиться наибольшего успеха в деле продвижения книги и знаний в массы.
740090
   Культработа профсоюзов : Материалы 1-й Киевской Окружной Культконференции Профсоюзов, 30 ноября - 2 декабря 1925 г. – К. : Издание К.О.С.П.С., 1926. – 210 с.
740091
  Малышева А.С. Культтовары (Товароведение). / А.С. Малышева. – М., 1976. – 280с.
740092
  Карасев Б.А. Культтурно-воспитательная работа советского социалистического государства : Автореф... канд. филос.наук: / Карасев Б. А.; МВО СССР, Ин-т нар. хоз., Каф. маркс. лен. – Москва, 1950. – 18 с.
740093
  Тронько П.Т. Культура - всенародне надбання / П.Т. Тронько. – К., 1977. – 155с.
740094
  Петряков Г.В. Культура - всенародное достояние / Г.В. Петряков. – Москва, 1974. – 192 с.
740095
  Лісовий В.С. Культура - ідеологія - політика / В.С. Лісовий. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 352 с. – ISBN 966-7018-14-8
740096
  Султанов Ф.В. Культура - общенародное достояние / Ф.В. Султанов. – М., 1985. – 159с.
740097
  Палмер Роберт Культура - один з найпотужнших економічних секторів Європи // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 3-8
740098
  Хексельшнаудер Э. Культура - связующее звено? / Э. Хексельшнаудер, Э. Йон. – М, 1988. – 155с.
740099
   Культура - суспільство - особистість : курс лекцій: [ навчальний посібник ] / А. Ручка, Н. Костенко, О. Злобіна, В. Танчер, С. та ін. Макеєв; Ручка А., Костенко Н., Злобіна О., Танчер В., Макеєв С. та ін.; НАНУ; Ін-т соціології НАНУ; Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ; [ за ред. Л. Скокової ]. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2006. – 396с. – ISBN 966-02-3891-6
740100
  Монтекьярі А. Культура - туризм - еногастрономія: триєдність для розвитку італійського туризму / А. Монтекьярі, О. Мотузенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 45-47
740101
  Каган М.С. Культура - философия - искусство / М.С. Каган, Т.В. Холостова. – М, 1988. – 63с.
740102
   Культура - цивилизация - человек: мат. Регион. филос. чтений молодых ученых. Ферган, 6-7 сент. 1985 г.. – Ташкент, 1988. – 139с.
740103
  Іванцова І.В. Культура / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 219. – ISBN 966-642-073-2
740104
   Культура : Новая общность преображенного человечества
№ 1. – 2004
740105
  Попович М. Культура : ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Полпович. – Київ : Балтія-Друк, 2009. – 184 с. : іл. – ISBN 978-966-8137-61-7
740106
  Стьопін В. Культура // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 16-25. – ISSN 1810-2131
740107
  Попович М.В. Культура : иллюстрир. энцикл. Украины / Мирослав Попович ; [фотохудож.: Ю. Бусленко, О. Иванов, В. Машков и др.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 182, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 182. – ISBN 978-966-8137-62-4
740108
  Попович М.В. Культура // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 95-101. – ISBN 978-966-02-7998-8
740109
  Вейлэ К. Культура "безкультурных" народов / К. Вейлэ; под ред. Б.Ф. Адлера. – С.-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1913. – VII, 100 с.
740110
  Степанова О.А. Культура "мови тіла" у християнському ритуалі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 10-18. – ISSN 2225-7586
740111
  Вандишев В.М. Культура "чужого" як спроба узагальнення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 18-20
740112
  Кавун Л. Культура / цивілізація в художній інтерпретації українських модерністів 1920-х // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 160-168. – ISSN 2415-8828
740113
  Костюк І. Культура XXI століття у полоні міфологій: причини та перспективи // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 37-46. – ISSN 0236-4832
740114
  Колесников А.И. Культура авокадо / А.П. Колесников, проф., д-р сельхоз. наук. – Москва : Сельхогиз, 1950. – 96 с., 2 л. ил. : ил.
740115
  Гаджибабаев Сафар Шихаба оглы Культура Азербайджана в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гаджибабаев Сафар Шихаба оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1980. – 23л.
740116
  Чередниченко А.П. Культура активного политического действия / А.П. Чередниченко. – М., 1986. – 221с.
740117
  Довгополова Г.Г. Культура американської школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років XX - початку XXI століття : монографія / Довгополова Ганна Геннадіївна ; [наук. ред. Сбруєва А.А.] ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 201, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-188. – ISBN 978-966-968-243-2
740118
  Медведев В.Е. Культура амурских чжурчжэней / В.Е. Медведев. – Новосибирск, 1977. – 224с.
740119
  Пучков А.А. Культура антикварных несходств : силуэты, профили, личины / А.А. Пучков ; Нац. акад. искусств Украины ; Ин-т проблем современного искусства. – Киев : Феникс, 2012. – 446, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 371-386 и в конце разделов. – ISBN 978-966-651-947-7
740120
   Культура античного мира : Сб. ст. к сорокалетию науч. деят. В.Д. Блаватского. – Москва, 1966. – 299 с.
740121
  Обельченко О.В. Культура античного Согла: По археол. данным, VII в. до н.э. -- VII в. н. э. / О.В. Обельченко. – Москва, 1992. – 253 с.
740122
  Балух В.О. Культура Античності / В.О. Балух, В.П. Коцур. – Вид. 2-ге, стер. – Чернівці : Наші книги, 2016. – 631, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 590-627. – Бібліогр.: с. 550-589. – ISBN 978-966-482-039-1
740123
   Культура Аргентины. – М. : Наука, 1977. – 368с.
740124
  Гладких М.І. Культура археологічна / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 219-220. – ISBN 966-642-073-2
740125
  Пичикян И.Р. Культура Бактрии / И.Р. Пичикян. – Москва, 1991. – 339 с.
740126
  Тютин М.Г. Культура батата / М.Г. Тютин. – М., 1955. – 46с.
740127
  Кузнецов В.Н. Культура безопасности = Culture of security. Sociolodical research : Социологическое исследование / В.Н. Кузнецов; Ин-тут стратегич. исслед. междунар. общ.фонда. – Москва : Наука, 2001. – 320 с. – (За нашу и Вашу безопасность). – ISBN 5-02-013271-3
740128
   Культура безопасности как проблема философии образования / Б.Н. Кагиров, Н.Н. Краснова, Е.В. Ушакова, С.А. Какмашев, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 14-25. – ISSN 1811-0916
740129
  Горлинський В.В. Культура безпеки і сталого розвитку суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.124-135
740130
  Асламова Л.І. Культура безпеки кожного - гарантія розвитку нації / Л.І. Асламова, В Є. Куліч // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 6-10. – ISBN 978-966-999-173-7
740131
  Скалецький Ю. Культура безпеки на АЕС / Ю. Скалецький, О. Насвіт, В. Бєляєв // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 119-132.
740132
   Культура безпеки на ядерних об"єктах України : Науково-методологічний посібник / [Скалецький Ю.М., Кондратов С.І., Насвіт О.І., Кравцов В.І., Грицак Н.І.; за заг. ред. В.П. Горбуліна]. – Київ : Євроатлантикінформ, 2007. – 112с. – (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 978-966-8809-36-1
740133
  Гончаренко Є.В. Культура безпеки польотів державної авіації України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 36-39. – ISSN 2618-1614


  "У статті розглядаються проблемні питання зростання основних показників аварійності в авіації Збройних Сил України. Метою статті є покращення ефективності забезпечення безпеки польотів у державній авіації України шляхом упровадження поняття «культура ...
740134
  Прохорова В.В. Культура безпеки розвитку – культура комунікаціювання як основа інтелектуалізації управлінського процесу / В.В. Прохорова, С.А. Мушникова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 142-148. – ISSN 2222-0712
740135
  Гвоздій С.П. Культура безпечної життєдіяльності студентів: акмеологічний підхід // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 17-22. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
740136
  Махмет Б.М. Культура береки в Українській РСР / Б.М. Махмет. – К., 1965. – 90с.
740137
  Вейлэ К. Культура бескультурных народов / К. Вейлэ; под ред. Б.Ф. Адлера. – Изд. 2. – Москва-Петроград : Типография имени Н. Бухарина, 1924. – 142 с.
740138
  Брысякин С.К. Культура Бессарабии, 1918-1940 / С.К. Брысякин. – Кишинев, 1978. – 252 с.
740139
   Культура Биляра. Булгарские орудия труда и оружие Х-ХІІІ вв.. – Москва, 1985. – 216 с.
740140
  Юнак В.Г. Культура болгарської спільноти півдня України: тенденції розвитку // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 120-127
740141
   Культура Боливии. – Москва, 1986. – 246 с.
740142
   Культура боліт. – Львів, 1965. – 179 с.
740143
  Євсютин В. Культура болот / В. Євсютин. – Харьков, 1930. – 136 с.
740144
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Л, 1921. – 68с.
740145
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Москва;Ленинград : Гос. сельскохозяйственное изд-во РСФСР
Вып. 1 : Болотоведение. – 1931. – 68с. : Ил. – На обкл. назва: Болотоведение
740146
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Л
3. – 1931. – 68с.
740147
  Дханда Лейла Культура бонсай / Дханда Лейла. – Москва, 1990. – 126 с.
740148
   Культура Бразилии : сб. ст. – Москва, 1981. – 272 с.
740149
   Культура бронзового века Восточной Европы : Межвуз. сб. науч. тр. – Куйбышев, 1983. – 165 с.
740150
  Бабій Л.Т. Культура буржуазного суспільства і духовний світ людини / Л.Т. Бабій. – Київ : Знання, 1984. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46 (21 назв). – (Сер. 2 Теорія і практика наук. комунізму)
740151
   Культура Бурятии в условиях развитого социализма (в процессе взаимодействия с культурами других советских народов). – Москва, 1983. – 222 с.
740152
  Ураков Б. Культура Бухарского оазиса второй половины I тыс. до н.э. и первой половины I тыс. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Ураков Б.; МГУ. – Москва, 1982. – 22л.
740153
  Ахунов Б.К. Культура быта и ее значение в духовном развитии личности : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Ахунов Б.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 21л.
740154
  Лукин Ю.А. Культура в борьбе идей / Ю.А. Лукин. – Москва, 1985. – 279с.
740155
  Кантор В.И. Культура в быту / В.И. Кантор. – Москва, 1963. – 32с.
740156
  Левашова С.А. Культура в быту молодежи / С.А. Левашова, М.С. Харченко. – Москва, 1960. – 39с.
740157
   Культура в законі : Стан та проблеми правового регулювання культури в Україні. – Київ, 1998. – 100 с. – ISBN 966-95394-2-0
740158
  Луначарский А.В. Культура в капиталистическую эпоху : (Доклад, сделанный в Центральном Клубе Московского Пролеткульта имени Ф.И. Калинина) / А. Луначарский. – Москва : Всероссийский Пролекульт, 1923. – 56 с.
740159
  Куць О.А. Культура в контексті французького структуралістсько-постструктуралістського дискурсу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 268-275
740160
  Мухаметшин Ф. Культура в международном гуманитарном сотрудничестве // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 21-30. – ISSN 0130-9625
740161
   Культура в общественной жизни. – Москва : Мысль, 1976. – 244с.
740162
   Культура в общественной системе социализма: Теорет. и методол. пробл. Сб. ст.. – М., 1984. – 221с.
740163
  Герчанівська П.Е. Культура в парадигмах ХХ-ХХІ ст. : монографія / П.Е. Герчанівська. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 377, [1] с. – Імен. покажч.: с. 366-377. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-452-267-7
740164
   Культура в Польше. – Варшава. – 96 с.
740165
  Ратушний Д. Культура в психоаналітичній концепції Карен Горні // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (11). – С. 94-96. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена аналізу поглядів американської психоаналітикині Карен Горні на зв"язок між культурою та психічним життям людини. Визначаються основні методологічні засади К. Горні: відмова від причинно-дієвого зв"язку між дитинством і ментальними ...
740166
  Черных А. Культура в пятилетке / А. Черных. – Москва : Госиздат, 1929. – 272 с. – (Библиотека журнала "Коммунистическая революция" / Орган Агитпропа ЦК ВКП(б))
740167
  Смаглюк Т.Г. Культура в роки війни. Освіта і наука. Література // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 49-53
740168
   Культура в Румынской Народной Республике - всенародное достояние. – Бухарест, 1952. – 69 с.
740169
   Культура в советском обществе. Проблемы и перспективы развития. – Москва, 1988. – 191 с.
740170
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1995
740171
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1995
740172
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1995
740173
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1995
740174
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1995
740175
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1995
740176
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1996
740177
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1996
740178
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1996
740179
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1996
740180
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1996
740181
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1996
740182
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1997
740183
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1997
740184
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1998
740185
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1998
740186
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1998
740187
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1998
740188
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1999
740189
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1999
740190
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1999
740191
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1999
740192
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1999
740193
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1999
740194
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 2000. – ISSN 0206-5231
740195
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2000
740196
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2000
740197
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2000
740198
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2000
740199
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2000
740200
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2000
740201
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2001
740202
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2001
740203
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2001
740204
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2001
740205
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2001
740206
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2001
740207
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2002
740208
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2002
740209
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2002
740210
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2002
740211
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2002
740212
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2002
740213
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2003
740214
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2003
740215
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2003
740216
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2003
740217
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2003
740218
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2003
740219
   Культура в странах Азии и Африки : Вопр. теории и практики : сб. ст. – Москва, 1989. – 229 с.
740220
  Стеценко В. Культура в термінах від "А" до "Я" : Навч. посібник / Валерій Стеценко; МОіНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 208с.
740221
  Яворська С.Ф. Культура в умовах нових соціальних змін початку XX ст. в теоретичному осмисленні класиків соціології: К. Маркса, М. Вебера, Г. Зіммеля // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 131-136. – ISSN 2077-1800
740222
  Коган Л.Н. Культура в услвоиях НТР / Л.Н. Коган, О.В. Ханова. – Саратов, 1987. – 151с.
740223
  Середюк И.И. Культура вашей квартиры / И.И. Середюк. – К, 1967. – 152с.
740224
   Культура Венесуэлы: сб. ст.. – М., 1984. – 248с.
740225
  Червінська Т. Культура вживання алкоголю козацькою старшиною XVIII століття (на матеріалах щоденників Я. Марковича та М. Ханенка) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 117-120
740226
  Микитюк О.Р. Культура вживання номена "Україна" в текстах Дмитра Донцова // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 171-180. – ISSN 2313-4437
740227
  Готовский Л.А. Культура взаимоотношений личности и общества // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 15-17
740228
  Крайнікова Т.С. Культура видання: дефініція, структура та чинники // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 134-138


  У статті наведено тлумачення культури видання як рівня досконалості видання; визначено головні складники культури видання (змістова культура, культура художньо-технічного оформлення та техноло гічного виконання видання, бібліографічна культура, ...
740229
   Культура Византии IV - первая половина VII в. – Москва : Наука, 1984. – 726с.
740230
   Культура Византии вторая половина VII- ХII в. – Москва : Наука, 1989. – 680с. – ISBN 5-02-008955-9
740231
   Культура Византии, IV - первая половина VII в.. – М., 1984. – 725с.
740232
   Культура Византии, XIII - первая половина XV в. : К XVIII Междунар. конгр. византистов (8-15 авг. 1991 г., Москва). – Москва, 1991. – 637 с.
740233
  Грабовська О.В. Культура використання силікатної цегли в архітектурі Вінниці початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 129-133. – ISBN 978-966-353-452-7
740234
  Горина Л. Культура вина в Китае: вдохновение и радость, пронесенные сквозь века // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 3 (75). – С. 66-89. – ISSN 1812-867Х
740235
  Савчук С. Культура вини // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 442-451. – ISSN 2227-7153
740236
  Паницкий В.В. Культура винограда на песках юго-востока Европейской территории СССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Паницкий В.В.; Мин. культуры СССР. Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 19л.
740237
  Негруль А.М. Культура винограда. / А.М. Негруль. – 2-е изд. – М., 1958. – 247с.
740238
  Кондрашова-Діденко Культура виробництва: сутність, типи, використання / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 60-65
740239
  Поліщук І.П. Культура відносин в розвинутому соціалістичному суспільстві / І.П. Поліщук. – К., 1978. – 48с.
740240
  Єфименко В.В. Культура Відродження // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 273-303. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
740241
  Лілоян Г.Ц. Культура відродження Вірменії / Г.Ц. Лілоян. – Київ, 1981. – 223с.
740242
   Культура Візантії // Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / О.І. Петасюк, О.О. Сморжевська. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – С. 84-109
740243
  Лосев І.В. Культура Візантії // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 201-229. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
740244
  Титар О.В. Культура візуального сприйняття образу і філософія кольору // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 250-254. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
740245
  Піча В.М. Культура вільного часу / В.М. Піча. – Львів, 1990. – 149 с.
740246
  Гаюк І. Культура вірменської діаспори України: історичний дискурс / Ірина Гаюк. – Львів : Простір-М, 2019. – 487, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 447-487. – ISBN 978-617-7746-38-5
740247
   Культура военного мышления. – М., 1991. – 287с.
740248
  Дукельский Владимир Юрьевич Культура возвращается домой : открывая границы, преодолевая барьеры // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 6-9. – ISSN 1727-4893


  Культура сегодня безнадежно запуталась и потеряла ориентиры. Вариантов немного: или она станет непременным участником социально-экономического развития, или превратится в некоего отшельника, если не сказать беженца из современного мира.
740249
   Культура Возрождения и общество : сб. ст. – М., 1986. – 230с.
740250
  Назаров И.Т. Культура воли / И.Т. Назаров. – Л., 1928. – 79с.
740251
  Завадская Е.В. Культура Востока в современном западном мире. / Е.В. Завадская. – М., 1977. – 168с.
740252
   Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Сб. ст.. – Л., 1978. – 240с.
740253
  Шапошников И.И. Культура высадков сахарной свеклы / И.И. Шапошников; Наркомснаб СССР. – Харьков : Изд-во наркомснаба УССР, 1934. – 224 с.
740254
  Мертц А.А. Культура высших сортов табака. : Практическое руководство к выращиванию и обработке высшых сортов табака : с оригинальными чертежами : [Ч. 1-2] / сост. на основании полувекового опыта А.а. Мертц. – [Санкт-Петербург] : Изд. П.П. Сойкина. – (Сельско-хозяйственная библиотека)
[Ч. 1]. – 1913. – 128 c.
740255
  Коляда І. Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ - ХІІІ ст. / І. Коляда, Д. Татко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 22-29
740256
  Семыкина Л.И. Культура гвоздики ремонтантной. / Л.И. Семыкина. – Фрунзе, 1983. – 22с.
740257
  Дроздовський Д. Культура Гедройця: пошук діалогу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 14


  Наприкінці липня виповнилося 110 років від дня народження Єжи Гедройця - польського публіциста, політика, мемуариста, засновника й редактора журналу Kultura. Могилянське видавництво "Дух і Літера" підготувало видання, спрямоване на пошук відповідей на ...
740258
  Киященко Н.И. Культура гражданского общества // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-66. – ISSN 0042-8744
740259
  Копелькиевский Г.В. Культура гречихи / Г.В. Копелькиевский. – Москва, 1960. – 96 с.
740260
  Савицький К.А. Культура гречки на Україні. / К.А. Савицький. – К., 1963. – 204с.
740261
  Саракун Л.П. Культура громадянського суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 47-48
740262
  Ніколаєнко Я. Культура громадянськості як тема філософії Михайла Драгоманова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 80-83
740263
  Шарашенидзе Д.С. Культура груши Внутренней Кахитии (Шада-Кахети). : Автореф... Канд.с-х.наук: / Шарашенидзе Д.С.; Груз.ордена Труд.Красн.Знам.с-х.ин-т. – Тбилиси, 1957. – 28л.
740264
  Даренська В.М. Культура Давньої Русі : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.М. Даренська. – Харків : Факт, 2012. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-262. – ISBN 978-966-637-715-2
740265
  Уткин В.Л. Культура движений / В.Л. Уткин. – М., 1984. – 64с.
740266
  Чалова Зоя Васильевна Культура делает людей народом, нацией : интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президентом Петербургского библиотечного общества Зоей Васильевной Чаловой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Зоя Васильевна одержала заслуженную победу в общегородском конкурсе "Женщина года-2008", который прошёл впервые в рамках Недели "Женщина года" в городе на Неве накануне Международного женского дня. К поздравлениям коллег присоединяется и наш журнал.
740267
  Чалова Зоя Васильевна Культура делает людей народом, нацией : интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президентом Петербургского библиотечного общества Зоей Васильевной Чаловой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Зоя Васильевна одержала заслуженную победу в общегородском конкурсе "Женщина года-2008", который прошёл впервые в рамках Недели "Женщина года" в городе на Неве накануне Международного женского дня. К поздравлениям коллег присоединяется и наш журнал.
740268
  Доронина М.С. Культура делового общения и партнерства : учебное пособие / Доронина М.С., Доронин А.В., Костин Д.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Харьковский нац. экон. ун-т. – Харків : ХНЭУ, 2011. – 224 с. : илл., табл. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-676-480-8
740269
  Дармограй Н.М. Культура державно-владних відносин як запорука демократичних перетворень в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
740270
  Бутирська Т. Культура державного будівництва в Україні: стан наукової проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-15
740271
  Демченко Л.Д. Культура державного управління в контексті постбюрократичної парадигми Б. Армаджані та М. Барзелея // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – С. 130-136. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (91)). – ISSN 2310-2837
740272
  Гаєвський Борис Культура державного управління. Організаційний аспект : Монографія / Гаєвський Борис, Ребкало Валерій; Укр.Академ.держ.управ.при ПУ. – Київ : Вид-во УАДУ, 1998. – 143с. – ISBN 966-7353-34-6
740273
  Дармограй Н.М. Культура державотворення в Україні:гендерний аспект // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.29-33
740274
  Суходуб Т.Д. Культура диалога и диалог культур: современные реалии и проблемные ситуации // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 146-164. – ISSN 2077-8309
740275
  Горшкова В.В. Культура диалога как цель и ценность образования современного педагога // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 9. – С. 75-81. – ISSN 0869-561Х


  Диалог может рассматриваться как средство разрушения стереотипов и разрешения конфликтов, а технология его проведения - как педагогическая технология поиска согласия.
740276
  Крайникова Т.С. Культура дизайну видання: суть, чинники та критерії оцінювання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 44-48


  У статті наведене тлумачення культури дизайну видання; художньо-графічна концепція та якість технологічного виконання визнані чинниками культури дизайну видання; накреслені підходи до встановлення рівня дизайнерської культури видання. The article ...
740277
  Дзюбенко О.Г. Культура дискуссий / О.Г. Дзюбенко, Т.В. Присяжный. – Киев, 1990. – 157 с.
740278
  Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 177-182.
740279
  Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 184-188
740280
  Попович О.В. Культура дитинства як особливий соціокультурний мікрокосм // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 49-56. – ISSN 2225-7586
740281
   Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – 380, [4] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-9876-4
740282
  Кривда Н.Ю. Культура діаспори як екзистенційний проект: спроба вивчення // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 51. – С. 16-21. – (Серія "Філософія")
740283
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення = Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – Київ : Вища школа, 1974. – 223с.
740284
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення : Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – Київ : Вища школа, 1977. – 295с.
740285
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення : Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – 2-ге вид.. перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1977. – 296 с.
740286
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П. Коваль. – К, 1982. – 288с.
740287
   Культура ділового мовлення працівників ОВС (контрольні роботи) : Навчальний посібник. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 86с. – ISBN 966-8129-60-1
740288
   Культура ділового спілкування : Навч. посібник. – Київ : ЕксОб, 2000. – 200с. – ISBN 966-7769-00-3
740289
  Подоляка Н.С. Культура ділового спілкування автора і редактора у 20-ті рр. ХХ ст. на прикладі діяльності харківського кооперативного видавництва "Рух" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 157-166. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Охарактеризовано ситуації, які виникали в процесі ділового спілкування партнерів у видавничому бізнесі. Окреслено комунікативну роль, функ- ції, принципи роботи редактора у формуванні ефективного комунікатив- ного середовища редакційно-видавничого ...
740290
  Дороніна М.С. Культура ділового спілкування і партнерства : навчальний посібник / Дороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-676-229-3
740291
  Грищенко В.С. Культура доби Просвітництва // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 327-353. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
740292
  Бойко О.П. Культура дозвілля у суспільстві ризику : монографія / О.П. Бойко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-285. – ISBN 978-966-8958-68-7
740293
  Звєкова В. Культура дозвілля як фактор духовного розвитку особистості // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 82-86. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
740294
  Гернес М. Культура доисторического прошлого / М. Гернес, проф. Венс. ун-та ; Пер. с нем. под ред. В.Н. Дьякова. – Москва : Изд. "Фарос". – (Историко-культурная библиотека ; № 3)
Ч. 1 : Каменный век. – 1913. – [4], 139 с. : ил. – С 42 рис. в тексте
740295
  Гернес М. Культура доисторического прошлого / М. Гернес, проф. Венс. ун-та ; Пер. с нем. под ред. В.Н. Дьякова. – Москва : Изд. "Фарос". – (Историко-культурная библиотека ; № 5)
Ч. 3 : Железный век. – 1914. – [2], 100, [1] с. : ил. – С 35 рис. в тексте
740296
  Палеха Ю.І. Культура документування інформації як складова інформаційної культури організації // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 60-64. – ISBN 978-966-927-534-9
740297
  Дондурей Д.Б. Культура должна работать на развитие / Д.Б. Дондурей, К.С. Серебренников // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.86-93. – ISSN 0869-0499
740298
  Жумаева Л.А. Культура досуга / Л.А. Жумаева. – М., 1987. – 95с.
740299
   Культура досуга. – К., 1990. – 237с.
740300
   Культура досуга: сб.. – М., 1982. – 64с.
740301
   Культура древнебухарского оазиса III-VI вв. н.э.. – Ташкент, 1983. – 126с.
740302
   Культура Древнего Египта. – Москва : Наука, 1976. – 444 с.
740303
   Культура древнего Рима : В 2-х томах. – Москва : Наука
Т. 1. – 1985. – 431с.
740304
   Культура древнего Рима : В 2-х томах. – Москва : Наука
Т. 2. – 1985. – 397с.
740305
  Шифман И.Ш. Культура древнего Угарита (XIV-XIII вв. до н.э.) / И.Ш. Шифман. – Москва : Наука, 1987. – 234 с.
740306
  Тирацян Геворг Арташесович Культура древней Армении, 6 в. до н. э. - 3 в. н. э. / Тирацян Геворг Арташесович. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988. – 202с.
740307
  Никольский Н.М. Культура древней Вавилонии. / Н.М. Никольский. – Минск, 1959. – 184с.
740308
   Культура древней Индии. – Москва : Наука, 1975. – 429с.
740309
  Рыбаков Б.А. Культура Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М, 1956. – 39с.
740310
  Смирнова Э.С. Культура Древней Руси / Э.С. Смирнова. – Л., 1967. – 303с.
740311
  Косцова А.С. Культура Древней Руси 6 - 15 веков / А.С. Косцова. – Ленинград, 1968. – 116 с.
740312
   Культура Древней Руси. Посвящ. 40-летию науч. деят. Н.Н. Воронина. Сб. ст.. – М., 1966. – 327с.
740313
  Иофан Н.А. Культура древней Японии / Н.А. Иофан. – М., 1974. – 261с.
740314
  Ташкенбаев Н.Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшана / Н.Х. Ташкенбаев, Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1980. – 102с.
740315
  Кинжалов Р.В. Культура древних майя / Р.В. Кинжалов. – Ленинград : Наука, 1971. – 364с.
740316
  Кинжалов Р.В. Культура древних майя / Р.В. Кинжалов. – Ленинград : Наука, 1971. – 364 с.
740317
  Смирнов А.П. Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири / А.П. Смирнов, В.И. Мошинская, В.Н. Чернецов // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1957. – № 58 : Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири / Смирнов А.П., Мошинская В.И., Чернецов В.Н. – С. 1-252, рис.
740318
  Максименко Г.А. Культура древних племен среднего Енисея в эпоху бронзы : Автореф... канд. ист.наук: / Максименко Г. А.; ЛГУ. – Л., 1961. – 19л.
740319
   Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана.. – Алма-Ата, 1969. – 196с.
740320
  Кацавець Р. Культура думки і слова діяльності юриста // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 144-147. – ISSN 0132-1331
740321
   Культура духовных запросов личности: Формирование культ. запросов трудящ. при социализме. – К., 1986. – 205с.
740322
   Культура единого советского народа : по материалам всесоюз. науч.-практ. конф. "Развитие нац. отношений в условиях зрелого социализма. Опыт и пробл. патриот. и интерн. воспитания" (Рига. 28-30 июня 1982 г.). – Москва, 1982. – 208с.
740323
  Палеха Ю.І. Культура електронного видання / Ю.І. Палеха, В.С. Садовенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 98-105. – ISSN 2409-9805
740324
  Пекарчук В.М. Культура етноменшин у загальній ідеології державотворення в незалежній Україні (1991—2012 рр.) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 130-136
740325
  Пекарчук В.М. Культура етноменшин України: відродження й розвиток (1990 - 2000-ні рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.131-147. – ISSN 0130-5247
740326
  Левкович Н. Культура євреїв Львова в працях Маєра Самуеля Балабана // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 141-148. – ISSN 0236-4832
740327
  Ковров Б.Г. Культура железоокисляющих бактерий на электрической энергии / Б.Г. Ковров, Г.В. Денисов, С.М. Седельников; Отв. ред. д-р биол. наук Н.С. Печуркин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 79 с. : табл., ил.
740328
  Хрущов Г.К. Культура животной ткани вне организма / Г.К. Хрущов. – Москва, 1948. – 19с.
740329
   Культура животных клеток. Методы. – Москва : Мир, 1989. – 332с.
740330
   Культура жизнеобеспечения и этнос: Опыт этнокульторол. исслед. (На материалах арм. сел. культуры). – Ереван, 1983. – 319с.
740331
   Культура жизни личности: (Пробл. теории и методологии социал.-психол. исслед.). – К., 1988. – 189с.
740332
  Курбатов Ю.И. Культура жилого интерьера. / Ю.И. Курбатов. – Ленинград, 1975. – 40 с.
740333
   Культура жилого интерьера. Сб. ст.. – М., 1966. – 171с.
740334
  Чаховский А.А. Культура жимолости в Белоруссии / А.А. Чаховский, ИИ Е. Орленок. – Минск, 1989. – 67с.
740335
  Сохань Л.В. Культура життєустрою та нові вимоги до системи освіти в технологічну еру / Л.В. Сохань, Р.А. Ануфрієва // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
740336
  Дудик Ф.С. Культура жоржини / Ф.С. Дудик. – Київ, 1959. – 84 с.
740337
  Хорошилова О. Культура заимствования // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 34-37.
740338
  Постников А.Г. Культура занятий математикой / А.Г. Постников. – Минск, 1975. – 64 с.
740339
  Добиаш-Рождественская Культура западноевропейского Средневековья / Добиаш-Рождественская. – Москва : Наука, 1987. – 350,1 с.
740340
  Радькова О.Г. Культура Западной Европы и Америки 19 - 20 вв. : Пособие для студ. истор.фак-та специальности Д 21 03 01-01 04 "Новая и новейшая история зарубежных стран" / О.Г. Радькова; Белорусский гос. ун-тет;Исторический фак-тет. – Минск : БГУ, 2002. – 79 с. – ISBN 985-445-596-3
740341
  Щеглов Н.И. Культура зародышей in vitro как метод селекции плодовых растений : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Щеглов Н.И.; МВ и ССО РСФСР.Кубанский гос.ун-т. – Карснодар, 1973. – 2л.
740342
  Романчак С.А. Культура зарубіжних країн другої половини ХХ ст. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 15. – С.12-15.
740343
  Аванесова І.А. Культура захисту споживачів платіжних послуг при переході права власності на валютні цінності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 113-125 : рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 2305-7645
740344
  Кривошеєва Г. Культура здоров"я особистості як соціально-педагогічна проблема // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.35-37
740345
  Воробьев С.А. Культура земледелия - путь к высоким урожаям / С.А. Воробьев. – Москва : ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1960. – 68с.
740346
  Воробьев С.А. Культура земледелия в СССР / С.А. Воробьев, А.В. Петербургский. – Москва : Знание, 1967. – 62с.
740347
  Побединский В.Н. Культура и "почва" в учении евразийцев : геософия или геополитика ? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.23-27. – ISSN 2073-9702


  Выявляются геософские основы евразийства, ошибочно отождествляемые с природно-географическим детерминизмом, также оценивается значимость детерминистского аспекта в философии культуры и истории, прослеживается связь евразийства с европейским ...
740348
  Копешавидзе Г.Г. Культура и быт абхазов, проживающих в Аджарии. / Г.Г. Копешавидзе. – Тбилиси, 1985. – 128с.
740349
   Культура и быт башкир. – Уфа, 1978. – 104с.
740350
  Демиденко Л.А. Культура и быт болгарского населения в УССР / Л.А. Демиденко. – Киев, 1970. – 138с.
740351
   Культура и быт дореволюционного Урала: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 171с.
740352
   Культура и быт казахского колхозного аула.. – Алма-Ата, 1967. – 304с.
740353
   Культура и быт кетмень-тюбинских киргизов: (По материалам этногр. экспедиции 1973 г.). – Фрунзе, 1979. – 105с.
740354
  Анохина Л.А. Культура и быт колхозников Калининской области / Л.А. Анохина, М.Н. Шмелева ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Москва : Наука, 1964. – 355 с. : ил.
740355
   Культура и быт колхозного крестьянства Адыгейской автономной области.. – М.-Л., 1964. – 220с.
740356
  Антропова В.В. Культура и быт коряков / Антропова В.В. ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Ленинград : Наука, 1971. – 216 с. : ил.
740357
  Балашов В.А. Культура и быт мордовского колхозного села : ист.-этногр. очерк по материалам Зубово-Полян. р-на Мордов. АССР / В.А. Балашов; Науч.-исслед. ин-т яз., литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордов. АССР. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1975. – 168 с. : ил.
740358
   Культура и быт народов Америки : Сборник музея антропологии и этнографии. – Ленинград : Наука, 1967. – 308с.
740359
   Культура и быт народов зарубежной Европы. Этнограф. исслед.. – М., 1967. – 256с.
740360
   Культура и быт народов Северного Кавказа (1917-1967 гг.). – М., 1968. – 349с.
740361
   Культура и быт низовых чувашей: Материалы комплексной экспедиции ин-та в чувашские селения Татарской АССР, Ульяновской и Куйбышевской обл. в 1984 г.. – Чебоксары, 1986. – 104с.
740362
  Магометов А.Х. Культура и быт осетинского крестьянства / А.Х. Магометов. – Орджоникидзе, 1963. – 224с.
740363
  Магометов А.Х. Культура и быт осетинского народа / А.Х. Магометов. – Орджоникидзе, 1968. – 568с.
740364
  Крупянская В.Ю. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX -- начало XX в.) / В.Ю. Крупянская, Н.С. Полищук. – Москва, 1971. – 288 с.
740365
  Даниляускас А.А. Культура и быт рабочих государственной фабрики шерстяных тканей "Нямунас" в поселке Юодупе : Автореф... канд. ист.наук: / Даниляускас А.А.; АН Литов. ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 31л.
740366
   Культура и быт рабочих Сибири в период строительства социализма: Мат. к "Истории рабочего класса Сибири". – Новосибирск, 1980. – 254с.
740367
  Сабурова Л.М. Культура и быт русского населения Приангарья / Л.М. Сабурова. – Л., 1967. – 280с.
740368
  Бондаренко А.А. Культура и быт села / А.А. Бондаренко ; О-во "Знание" РСФСО, Ленинград. орг. – Ленинград : Знание, 1979. – 36 с.
740369
  Никольская Е.А. Культура и быт семьи. / Е.А. Никольская, М.О. Никольский. – М, 1967. – 80с.
740370
  Шинло Л.Т. Культура и быт советских дунган. / Л.Т. Шинло. – Фрунзе, 1965. – 92с.
740371
  Наулко В.И. Культура и быт украинского народа : Учебн. пособ. / В.И. Наулко, В.В. Миронов; МВ и ССО УССР. Киевский госуниврситет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 94 с.
740372
  Лотман Ю.М. Культура и взрыв / Ю.М. Лотман. – М., 1992. – 271с.
740373
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2002
740374
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2005
740375
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2005
740376
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2006
740377
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2006
740378
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 3. – 2006
740379
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2006
740380
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1 (23). – 2007
740381
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2 (24). – 2007
740382
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 3 (25). – 2007
740383
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4 (26). – 2007
740384
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (27). – 2008
740385
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2. – 2008
740386
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3. – 2008
740387
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (30). – 2008
740388
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (31). – 2009
740389
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (32). – 2009
740390
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (37). – 2010
740391
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (38). – 2010
740392
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (39). – 2011
740393
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (40). – 2011
740394
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (41). – 2011
740395
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (42). – 2011
740396
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (43). – 2012
740397
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (44). – 2012
740398
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (45). – 2012
740399
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (46). – 2012
740400
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (47). – 2013
740401
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (48). – 2013
740402
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (49). – 2013
740403
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (50). – 2013
740404
   Культура и всестороннее развитие социалистической личности: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 151с.
740405
  Бумке О. Культура и вырождение / О. Бумке; Пер. с нем. д-ра В.А. Белоусова. – Ленинград : Ивана Федорова, 1926. – 161 с.
740406
  Винокуров А.М. Культура и география Великобритании / А.М. Винокуров. – Калинин, 1984. – 84 с.
740407
  Ханова О.В. Культура и деятельность. / О.В. Ханова. – Саратов, 1978. – 75с.
740408
  Шмагин Е. Культура и дипломатия // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.61-73. – ISSN 0130-9625
740409
  Орлов В.Н. Культура и досуг / В.Н. Орлов. – М., 1981. – 80с.
740410
  Уфимцева Н.В. Культура и ее отражение в языковом сознании славян // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 86-103. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
740411
  Бурлина Е.Я. Культура и жанр / Е.Я. Бурлина. – Саратов, 1987. – 168 с.
740412
   Культура и жизнь : ежемесячный иллюстрированный журнал Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД). – Москва, 1957-. – ISSN 0130-2744
№ 2. – 1985. – 48 с. – Выходит на рус., англ., испан. и нем. языках
740413
  Екисинин П.П. Культура и закономерности ее развития при социализме / П.П. Екисинин, Ю.И. Курылев. – Москва, 1979. – 55с.
740414
   Культура и идеологическая борьба. – М., 1979. – 192с.
740415
  Гасанов А. Культура и идеология // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 399-407
740416
  Крутоус В.П. Культура и идеология (современная русская культура в ситуации гражданского раскола) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С. 44-59. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
740417
  Бандиленко Г.Г. Культура и идеология средневековых государств Явы / Г.Г. Бандиленко. – Москва, 1984. – 225 с.
740418
  Бандиленко Г.Г. Культура и идеология средневековых государств Явы : Очерк истории VIII - ХV вв / Г.Г. Бандиленко. – Москва : Наука, 1984. – 219 с.
740419
  Виситаев С.Б. Культура и иллюзии / С.Б. Виситаев. – Грозный, 1988. – 102с.
740420
  Алесина А. Культура и институты : Часть 1 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 82-111 : табл., рис. – Библиогр.: 137 назв. – ISSN 0042-8736
740421
  Алесина А. Культура и институты : Частина 2 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 24-56. – Библиогр.: 104 назв. – ISSN 0042-8736
740422
   Культура и искусство античного мира : сборник статей. – Ленинград : Аврора, 1971. – 132 с.
740423
   Культура и искусство античного мира : Путеводитель. – Ленинград, 1974. – 192 с.
740424
  Неверов О.Я. Культура и искусство античного мира : очерк-путеводитель / О.Я. Неверов; ред.:А.А. Аль. – Ленинград : Искусство, 1981. – 187 с.
740425
   Культура и искусство античного мира.. – М., 1956. – 70с.
740426
   Культура и искусство античного мира.. – Л., 1963. – 199с.
740427
   Культура и искусство античного мира.. – Л., 1971. – 132 с.
740428
   Культура и искусство античного мира.. – М., 1980. – 480с.
740429
  Шандровская В.С. Культура и искусство Ближнего и Среднего Востока IV тысячилетие до н.э. -- XVIII в. н.є. (и Византии IV-XV вв.) / В.С. Шандровская. – Л., 1960. – 200с.
740430
   Культура и искусство Вавилонии, Ассирии и соседний стран.. – Москва, 1953. – 32 с.
740431
   Культура и искусство Византии IV-XI вв. Ближнего и Среднего Востока III-XVIII вв.. – М., 1957. – 69с.
740432
   Культура и искусство Византии: Науч. конф. Ленинград. 1975.. – Л., 1975. – 48с.
740433
  Шандровская В.С. Культура и искусство Визинтии / В.С. Шандровская. – Л., 1963. – 84с.
740434
  Флиттнер Д Н. Культура и искусство Двуречья и соседних стран / Д Н. Флиттнер, . – Л.М,, 1958. – 299с.
740435
   Культура и искусство древнего населения европейской части СССР (VII в. до н.э. XII в. н.э.) Путеводитель по залам Эрмитажа. – Л., 1969. – 118с.
740436
   Культура и искусство древнего Хорезма: сб. ст.. – М., 1981. – 272с.
740437
  Горбунова К.С. Культура и искусство Древней Греции : для детей среднего возраста / К.С. Горбунова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1959. – 50 с.
740438
  Горбунова К.С. Культура и искусство Древней Греции : путеводитель по выставке / К.С. Горбунова. – 2-е доп. изд. – Ленинград : Советский художник, 1968. – 64 с.
740439
   Культура и искусство Древней Руси. – Москва, 1969. – 16с.
740440
   Культура и искусство Древней Руси. Сб. ст.. – Л., 1967. – 175с.
740441
   Культура и искусство западноевропейского средневековья: мат. науч. конф. (1980). – М., 1981. – 422с.
740442
   Культура и искусство Индии XVII-XX вв.. – М., 1956. – 28с.
740443
   Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока, сб. ст.. – Л., 1975. – 136с.
740444
  Шапиро Ю.Г. Культура и искусство Китая / Ю.Г. Шапиро. – Л., 1959. – 48с.
740445
   Культура и искусство Китая.. – М., 1952. – 40с.
740446
   Культура и искусство Китая.. – М., 1956. – 44с.
740447
   Культура и искусство народов Советского Востока. Средняя Азия. Кавказ.. – Л., 1963. – 146с.
740448
   Культура и искусство народов Средней Азии VI в. до н.э. - середина XIX в.. – М., 1952. – 42с.
740449
   Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье: сб. ст.. – Москва., 1979. – 191с.
740450
  Измайлова Т.А. Культура и искусство Переднего Востока : для детей старшего школьного возраста / Т.А. Измайлова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1960. – 72 с.
740451
  Афанасьева В.К. Культура и искусство Передней Азии в древности / Афанасьева В.К., Зеймель Е.В. – Ленинград : [б. и.], 1971. – 16 с. – (Гос. Эрмитаж)
740452
   Культура и искусство Петровского времени: Публ. и исслед.. – Л., 1977. – 200с.
740453
   Культура и искусство Причерноморья в античную эпоху: Выст. из собр. музеев Болгарии, Румынии и Сов. Союза. Кат. выст.. – Москва, 1983. – 163с.
740454
  Введенская Л.А. Культура и искусство речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлов. – Москва, 1984. – 64 с.
740455
   Культура и искусство России XIX в. : Новые материалы и исследование. Сборник статей. – Ленинград : Искусство, 1985. – 174с.
740456
   Культура и искусство России XVIII века: Новые материалы и исслед. Сб. ст.. – Л., 1981. – 151с.
740457
   Культура и искусство скифов и ранних кочевников Алтая. (Путевод. по выставке). – Л.-М., 1966. – 120с.
740458
   Культура и искусство средневекового города : сб. ст. – М., 1984. – 144с.
740459
  Якубовский А.Ю. Культура и искусство Средней Азии / А.Ю. Якубовский. – Л, 1940. – 58с.
740460
   Культура и искусство Средней Азии в Кушанскую эпоху. Кат. выст.. – Л., 1968. – 68с.
740461
  Казин В.Н. Культура и искусство феодального Китая : путеводитель по выставке / В.Н. Казин, М.Н. Кречетова; ред.: И.М. Лурье. – Ленинград : Типография Ленинградская Правда, 1939. – 42 с.
740462
  Кушнеревич А.Н. Культура и искусство Франции. Программа-проспект спецсеминара // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 58-76. – ISSN 2073-9702


  В программе представлены цель, содержание занятий и рекомендуемая литература спецкурса "Культура и искусство Франции", являющегося важнейшим компонентом лингво-культурологич. подготовки студентов в учреждении образования с углубленным изучением франц. ...
740463
   Культура и искусство Этрурии. Кат. выст.. – Ленинград, 1972. – 95 с.
740464
   Культура и искусство. (Справочник первокурсника. 1970-1971 уч. г.). – М., 1970. – 72с.
740465
  Межуев В.М. Культура и история / В.М. Межуев. – Москва, 1977. – 199 с.
740466
  Якунин А.В. Культура и катастрофа в историософии О.Э. Мандельштама: опыт мотивно-семантического анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 56-64. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
740467
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
740468
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
740469
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – Москва
3. – 1971. – 235с.
740470
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – Москва
3. – 1971. – 36с.
740471
  Соколов Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. – Л., 1969. – 56с.
740472
  Соколов Э.В. Культура и личность / Э.В. Соколов. – Л., 1972. – 228с.
740473
   Культура и личность в капиталистическом обществе: Выступ. на конф. "27 съезд КПСС и актуал. пробл. борьбы двух мировоззрений" (Москва, 1986 г.). – М., 1986. – 170с.
740474
   Культура и личность в условиях перестройки: межвуз. сб.. – Куйбышев, 1989. – 188с.
740475
  Борев В.Ю. Культура и массовая коммуникация / В.Ю. Борев, А.В. Коваленко ; отв. ред. А.И. Арнольдов ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1986. – 304 с.
740476
  Мид М. Культура и мир детства : Избр. произведения / М. Мид. – Москва : Наука, 1988. – 429с.
740477
   Культура и мироотношение: межвуз. сб.науч. ст.. – Петрозаводск, 1990. – 108с.
740478
  Баллер Э.А. Культура и мораль : в помощь лектору, пропагандисту, докладчику / Э.А. Баллер. – Москва, 1979. – 62 с. – Библиогр. в конце кн. – (Библиотечка "Вопросы нравственного воспитания молодежи" / ЦК ВЛКСМ, Лект. группа Отд. пропаганды и агитации)
740479
  Коул М. Культура и мышление : Психологический очерк / М. Коул, С. Скрибнер. – Москва : Прогресс, 1977. – 261 с.
740480
   Культура и наука в народноосвободительной войне и революции = Council of sciences and arts of SFRJ : Culture and science in the national liberation war and the revolution : papers from a symposium Struga, october 7th-9th, 1981 ; Editor: Mihailo Apostolski ; Skopje, 1984 : труды научного совещания Струга, 7-9 октября 1981 г. – Скопье, 1984. – 763 с.
740481
  Рачков П.А. Культура и наука: лекции по спецкурсу для студ. / П.А. Рачков. – М., 1981. – 32с.
740482
  Орлов В.Н. Культура и научно-технический прогресс / В.Н. Орлов. – Л., 1974. – 124с.
740483
   Культура и нравственное совершенствование личности. – Ташкент, 1984. – 166с.
740484
  Вериго Н. Культура и обработка сигарных табаков в СССР / Н. Вериго. – Москва; Ленинград, 1931. – 52 с. : С 26 рисунками
740485
  Штеренберг М.И. Культура и образование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 2073-9702


  Предлагается радикальная смена акцентов в воспитании детей раннего возраста, позволяющая нейтрализовать животные начала в человеческой природе и развить в ней лучшие ее потенции
740486
  Клюхина А.И. Культура и образование в эпоху глобализации // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2010. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 1997-0803


  под воздействием процесса глобализации. Предложено рассматривать систему компетенций, включающую в себя два компонента: глобальный и национальный. Особое внимание уделяется виртуализации культуры, обуславливающей новые тенденции в области образования. ...
740487
   Культура и общественная мысль : Античность, Средние века, эпоха Возрождения: Сб. ст. – М., 1988. – 244с.
740488
   Культура и общественное развитие: сб. ст.. – Тбилиси, 1979. – 177с.
740489
  Сиснев В.А. Культура и общественность / В.А. Сиснев. – М, 1971. – 216с.
740490
  Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс / Н.С. Злобин. – М., 1980. – 303с.
740491
  Боголюбова Е.В. Культура и общество : вопр. истории и теории / Е.В. Боголюбова. – Москва : Издательство МГУ, 1978. – 232 с. – Библиогр.: с. 229-231
740492
  Шевелев В.Н. Культура и общество в независимом Алжире. / В.Н. Шевелев. – Ростов н/Д, 1989. – 159с.
740493
   Культура и общество в эпоху становления наций. Центр. и Юго-Вост. Европа в конце XVIII - 70-х годах XIX в. Сб. ст.. – М., 1974. – 211с.
740494
  Ручинская О.А. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н.э. - IV в. н.э.) = Culture and society of greek cities of the Northern Black Sea coast (VI BC - IV AD) / О.А. Ручинская, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Обществ. орг. Харьк. гор. о-во греков "Гелиос". – Харьков : Майдан, 2017. – 284, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-372-735-6
740495
  Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников / А.Я. Гуревич. – Москва, 1989. – 366 с.
740496
   Культура и общество. Марксистская литературно-худ. критика США. – М., 1976. – 237с.
740497
   Культура и политика в странах Азии и Африки : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1986. – 336 с.
740498
  Щенникова Л.В. Культура и право / Л.В. Щенникова. – Москва, 1992. – 128с.
740499
   Культура и природа: сб.. – Москва : Знание, 1989. – 96 с. – (Человек и природа ; № 6)
740500
   Культура и проблемы совершенствования социалистического образа жизни: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 160с.
740501
  Лавренова О.А. Культура и пространство : гуманитарный дискурс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 2073-9702
740502
  Чурбанов В.Б. Культура и развитие личности в социалистическом обществе / В.Б. Чурбанов. – М, 1981. – 152с.
740503
  Ухмылина Е.В. Культура и развитие речи / Е.В. Ухмылина. – Горький, 1959. – 62с.
740504
   Культура и развитие речи учащихся. – Хабаровск, 1968. – 118с.
740505
   Культура и развитие человека: очерк филос.-методол. пробл.. – К., 1989. – 319с.
740506
  Сарингулян К.С. Культура и регуляция деятельности / К.С. Сарингулян. – Ереван, 1986. – 158с.
740507
  Тэнасе А Культура и религия / А Тэнасе, . – Москва, 1975. – 127с.
740508
   Культура и религия: сб. тр.. – Л., 1977. – 135с.
740509
  Аликин В.С. Культура и свобода в аспекте социально-деятельной сущности человека : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Аликин Владимир Семенович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 181 л. – Библиогр. : л. 155-181
740510
  Алкин В.С. Культура и свобода в аспекте социально-деятельной сущности человека : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алкин В. С.; КГУ им. Шевченко. – К., 1989. – 16л.
740511
   Культура и свободное время работающей молодежи: сб. науч. тр.. – М., 1978. – 92с.
740512
   Культура и системы мышления: сравнение холистического и аналитического познания / Р. Нисбетт, К. Пенг, И. Чой, А. Норензаян // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 1. – С. 55-86. – ISSN 0205-9592
740513
  Керженцев В. Культура и советская власть / В. Керженцев. – М., 1919. – 36с.
740514
  Арнольдов А.И. Культура и современность. Диалектика процесса культурной консолидации социалистических стран / А.И. Арнольдов. – Москва, 1973. – 159 с.
740515
  Номеров Б.А. Культура и сорта роз Московской области / Б.А. Номеров. – Москва, 1962. – 193с.
740516
  Чурбанов В.Б. Культура и социально-экономический прогресс / В.Б. Чурбанов. – Москва : Знание, 1986. – 63 с.
740517
   Культура и средства массовой информации: социально-эконом. проблемы. – М., 1985. – 255с.
740518
  Иоффе И.И. Культура и стиль : система и принципы социологии искусств. Литература, Живопись, Музыка натурального товарно-денежного индустриального хозяйства / И.И. Иоффе. – Ленинград : Прибой, 1927. – 368 с.
740519
   Культура и творчество масс: Труды ин-та экономики. – Свердловск, 1976. – 179с.
740520
  Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества / Д.А. Керимов. – М., 1991. – 158с.
740521
  Ионесов В.И. Культура и трансформация: метаморфозы адаптации и развития // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2073-9702
740522
  Трушков Виктор Васильевич Культура и урбанизация : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Трушков Виктор Васильевич; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 38л.
740523
   Культура и ценности : Сб. науч. труд. – Тверь : ТГУ, 1992. – 149, [2] с.
740524
  Косамби Д. Культура и цивилизация древней Индии : Исторический очерк / Д. Косамби. – Москва : Прогресс, 1968. – 216 с.
740525
  Лависс Е., Рамбо А. Культура и цивилизация Западной Европы в эпоху крестовых походов (1095-1270) / Е. Лависс. – Москва : Типо-Литография Д.А. Бонч-Бруевича, 1895. – II, 333, [2] с.
740526
   Культура и цивилизация Западной Европы в эпоху Крестовых походов (1095-1270) / под ред.: Е. Лависс, А. Рамбо ; пер. с франц. с предисл. Виктора Михайловского. – Москва : Типо-Литография Д.А. Бонч-Бруевича, 1895. – 333, [2] c. – Библиогр.: с. 331-333
740527
  Малахов В.А. Культура и человеческая целостность / В.А. Малахов. – Київ : Наукова думка, 1984. – 119 с.
740528
  Дандамаев М.А. Культура и экономика Древнего Ирана / М.А. Дандамаев, В.Г. Луконин. – Москва : Наука, 1980. – 416 с.
740529
   Культура и эстетическое сознание : Межвуз. сб. – Петрозаводск, 1989. – 113с.
740530
  Швейцер А. Культура и этика / А. Швейцер. – Москва, 1973. – 343с.
740531
   Культура и языкознание. – М., 1991. – 465с.
740532
  Мильчин А.Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги / А.Э. Мильчин. – Москва : Логос, 2002. – 224с. – ISBN 5-94010-176-3
740533
  Юсуфов А.Г. Культура изолированных листьев / А.Г. Юсуфов. – Москва : Наука, 1988. – 101с.
740534
   Культура изолированных органов, тканей и клеток растений. Труды 1 Всесоюз. конф., 22-26 янв. 1968 г. Москва.. – Москва : Наука, 1970. – 342с.
740535
  Бутенко Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений / Р.Г. Бутенко. – Москва : Наука, 1964. – 272с.
740536
   Культура индейцев. Вклад коренного населения Америки в мировую культуру.. – М., 1963. – 328с.
740537
  Ольденбург С.Ф. Культура Индии / С.Ф. Ольденбург. – Москва : Наука, 1991. – 279с. – (Библиотека отечественного востоковедения). – ISBN 5-02-016732-0
740538
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиеведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 64-78. – ISSN 2073-9702
740539
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиоведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 78-87. – ISSN 2073-9702


  Стаття присвячена культурі ісламу. Матеріал призначений для студентів, які навчаються за гуманітарними спеціальностями, а також усім, хто цікавиться релігіями світу.
740540
  Силантьев Р.А. Культура исламо-христианского диалога в России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 85-90. – ISSN 2073-9702


  Затрагивается актуальная тема современного состояния исламо-христианского диалога в России. Автор дает краткий исторический экскурс в историю диалога и подробно освещает его важнейшие аспекты - теоретический и практический
740541
  Стеблин-Каменский Культура Исландии. / Стеблин-Каменский. – Л., 1967. – 183с.
740542
   Культура Испании // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 86-93.
740543
  Кургузов И.М. Культура Испании : между прошлым и будущим // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 94-96. – ISSN 044-748Х


  Институт Латинской Америки РАН подписал договор о осотрудничестве с Институтом Сервантеса. Это событие было приурочено к конференции, посвященной культуре Испании.
740544
   Культура Испании, сб.. – М., 1940. – 498с.
740545
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Мин. путей сообщ. (А. Бенке), 1876. – [2], II, [2], 463 с. – Экз. в разных перепл. – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)


  На экз. кн. № 40767 автограф Полонская 1910
740546
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд". – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)
Т. 1. – 1904. – [2], XXIII, 427 с.
740547
  Буркхардт Якоб Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд". – (Исторический отдел / Кн-во М.В. Пирожкова ; № 7)
Т. 2. – 1906. – [2], XIV, 404 с.
740548
   Культура і влада : навч. посібник для студентів гуманіт. спец. закл. вищ. освіти / Оборський Г.О., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Каравела, 2020. – 148 с. : табл. – Бібліогр.: с. 146-147. – ISBN 978-966-2229-11-0
740549
  Кострюков С.В. Культура і влада: параметри взаємодії в тоталітарному суспільстві // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 213-219
740550
  Матт Г. Культура і гроші. Музей і підприємницька діяльність = Kultur und geld. Das museum - ein unternehmen : практичний посібник / Матт, Флатц, Льодерер ; пер. з нім. О. Кислюка ; [ред. О. Рута, худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2009. – 173, [3] с. : табл., схеми. – ISBN 978-966-8118-71-5


  Книжка "Культура і гроші" присвячена музейній справі. Музей зберігає не лише минулі світи, але й можливі світи майбутнього робить важливою частиною свого виставкового концепту, котрий осягається сам як культурний суб"єкт і зміни в нашій культурі й ...
740551
  Інглгарт Р. Культура і демократія // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Львів. нац. ун-т ім. Данили Галицького, Лікарська комісія НТШ ; голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2008. – Ч. 53 : Культура має значення. – С. 72-87
740552
  Осипова Г. Культура і діалог культур у контексті глобалізації / Г. Осипова, Н. Садовська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 105-107. – ISSN 1728-9343
740553
  Швейцер А. Культура і етика // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 316-317. – ISBN 978-966-668-480-9
740554
   Культура і життя. – Київ, 2000
740555
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 1. – 2001
740556
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 2. – 2001
740557
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 3. – 2001
740558
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 4. – 2001
740559
   Культура і життя. – Київ, 1945-
№ 5. – 2001
740560
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
30 серпня (№ 35). – 2013. – 16 с.
740561
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
20 березня (№ 14/15). – 2015. – 12 с.
740562
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
25-30 грудня (№ 45/48). – 2015. – 16 с.
740563
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
22-28 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
740564
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
23 вересня (№ 39). – 2016. – 16 с.
740565
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ
26 лютого - 3 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
740566
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
1 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
740567
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
1 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
740568
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
3 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
740569
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
740570
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
5 травня (№ 18). – 2017. – 16 с.
740571
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
740572
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
740573
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
740574
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
740575
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
740576
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
740577
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
740578
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
740579
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
740580
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
740581
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
740582
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
740583
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 грудня (№ 50). – 2017. – 16 с.
740584
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
740585
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
740586
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
740587
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
740588
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
740589
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
740590
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
740591
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
22 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
740592
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
740593
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 березня (№ 12). – 2017. – 16 с.
740594
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
740595
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
740596
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 жовтня (№ 43). – 2017. – 16 с.
740597
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
740598
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 липня (№ 30). – 2017. – 16 с.
740599
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 вересня (№ 39). – 2017. – 16 с.
740600
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 грудня (№ 52). – 2017. – 16 с.
740601
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 червня (№ 26). – 2017. – 16 с.
740602
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 березня (№ 13). – 2017. – 16 с.
740603
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 лютого (№ 5). – 2018. – 16 с.
740604
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
740605
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
2 листопада (№ 44). – 2018. – 16 с.
740606
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
3 серпня (№ 31). – 2018. – 16 с.
740607
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 травня (№ 18). – 2018. – 16 с.
740608
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
5 жовтня (№ 40). – 2018. – 16 с.
740609
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 липня (№ 27). – 2018. – 16 с.
740610
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
6 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
740611
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 вересня (№ 36). – 2018. – 16 с.
740612
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 грудня (№ 49). – 2018. – 16 с.
740613
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
8 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
740614
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 березня (№ 10). – 2018. – 16 с.
740615
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
740616
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
9 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
740617
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 серпня (№ 32). – 2018. – 16 с.
740618
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11 травня (№ 19). – 2018. – 16 с.
740619
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11червня (№ 22). – 2018. – 16 с.
740620
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
740621
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 жовтня (№ 41). – 2018. – 16 с.
740622
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 липня (№ 28). – 2018. – 16 с.
740623
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
740624
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 вересня (№ 37). – 2018. – 16 с.
740625
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 грудня (№ 50). – 2018. – 16 с.
740626
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 червня (№ 24). – 2018. – 16 с.
740627
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 лютого (№ 7). – 2018. – 16 с.
740628
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 березня (№ 11). – 2018. – 16 с.
740629
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 листопада (№ 46). – 2018. – 16 с.
740630
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 серпня (№ 33). – 2018. – 16 с.
740631
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
18 травня (№ 20). – 2018. – 16 с.
740632
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 січня (№ 2/3). – 2018. – 32 с.
740633
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
19 жовтня (№ 42). – 2018. – 16 с.
740634
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 липня (№ 29). – 2018. – 16 с.
740635
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
20 квітня (№ 16). – 2018. – 16 с.
740636
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 вересня (№ 38). – 2018. – 16 с.
740637
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
21 грудня (№ 51). – 2018. – 16 с.
740638
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
22 червня (№ 25). – 2018. – 16 с.
740639
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 лютого (№ 8). – 2018. – 16 с.
740640
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
740641
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 листопада (№ 47). – 2018. – 16 с.
740642
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
23 серпня (№ 34). – 2018. – 16 с.
740643
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
25 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
740644
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 січня (№ 4). – 2018. – 16 с.
740645
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 жовтня ( № 43 ). – 2018. – 16 с.
740646
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 липня (№ 30). – 2018. – 16 с.
740647
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 квітня (№ 17). – 2018. – 16 с.
740648
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 вересня (№ 39). – 2018. – 16 с.
740649
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 грудня (№ 52). – 2018. – 16 с.
740650
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 червня (№ 26). – 2018. – 16 с.
740651
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 березня (№ 13). – 2018. – 16 с.
740652
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 листопада (№ 48). – 2018. – 16 с.
740653
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 серпня (№ 35). – 2018. – 16 с.
740654
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Січень (№ 1/4). – 2019. – 24 с.
740655
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Лютий (№ 5/8). – 2019. – 24 с.
740656
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Березень (№ 9/13). – 2019. – 24 с.
740657
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 липня (№ 27/28). – 2019. – 16 с.
740658
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 червня (№ 23/24). – 2019. – 16 с.
740659
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Квітень (№ 14/17). – 2019. – 24 с.
740660
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 серпня (№ 31/33). – 2019. – 16 с.
740661
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 травня (№ 18/20). – 2019. – 16 с.
740662
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 липня (№ 29/30). – 2019. – 16 с.
740663
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 червня (№ 25/26). – 2019. – 16 с.
740664
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 серпня (№ 34/35). – 2019. – 16 с.
740665
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 травня (№ 21/22). – 2019. – 16 с.
740666
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Вересень (№ 36/39). – 2019. – 24 с.
740667
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Жовтень (№ 40/43). – 2019. – 24 с.
740668
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
Листопад - грудень (№ 44/52). – 2019. – 32 с.
740669
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
4 грудня (№ 23). – 2020. – 16 с.
740670
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 квітня (№ 7). – 2020. – 16 с.
740671
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
10 липня (№ 13). – 2020. – 16 с.
740672
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11 вересня (№ 17). – 2020. – 16 с.
740673
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12 червня (№ 11). – 2020. – 16 с.
740674
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 березня (№ 5). – 2020. – 16 с.
740675
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
13 листопада (№ 21). – 2020. – 16 с.
740676
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 лютого (№ 3). – 2020. – 16 с.
740677
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14 серпня (№ 15). – 2020. – 16 с.
740678
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
15 травня (№ 9). – 2020. – 16 с.
740679
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 жовтня (№ 19). – 2020. – 16 с.
740680
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 січня (№ 1). – 2020. – 16 с.
740681
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
18 грудня (№ 24). – 2020. – 16 с.
740682
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
24 квітня (№ 8). – 2020. – 16 с.
740683
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
25 вересня (№ 18). – 2020. – 16 с.
740684
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
26 червня (№ 12). – 2020. – 16 с.
740685
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 березня (№ 6). – 2020. – 16 с.
740686
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
27 листопада (№ 22). – 2020. – 16 с.
740687
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 лютого (№ 4). – 2020. – 16 с.
740688
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
28 серпня (№ 16). – 2020. – 16 с.
740689
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
29 травня (№ 10). – 2020. – 16 с.
740690
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 жовтня (№ 20). – 2020. – 16 с.
740691
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 липня (№ 14). – 2020. – 16 с.
740692
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
31 січня (№ 2). – 2020. – 16 с.
740693
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
11-25 червня (№ 11/12). – 2021. – 32 с.
740694
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12-26 лютого (№ 3/4). – 2021. – 16 с.
740695
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
12-26 березня (№ 5/6). – 2021. – 16 с.
740696
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
№ 13/18, липень - вересень 2021. – 2021. – 32 с.
740697
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
14-28 травня (№ 9/10). – 2021. – 24 с.
740698
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
16 квітня (№ 7). – 2021. – 16 с.
740699
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
17 січня (№ 1/2). – 2021. – 8 с.
740700
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
№ 19/24, жовтень - грудень 2021. – 2021. – 24 с.
740701
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
30 квітня (№ 8). – 2021. – 16 с.
740702
   Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ. – ISSN 2519-4429
7 лютого (№ 1/2). – 2022. – 24 с.
740703
  Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу : монографія / Олександр Костенко. – Київ : Атіка, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-326-281-9
740704
  Салата Г.В. Культура і комунікація: як культура впливає на сприйняття інформації / Г.В. Салата, Н.А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 80-87. – ISSN 2409-9805


  Метою статті є дослідження ролі культури в процесі передачі та сприйняття інформації. Висновки. Міжособистісна та міжгрупова комунікація здійснюється в умовах значних культурних розходжень її учасників. Ці культурні відмінності істотно впливають на ...
740705
  Ступак Ф.Я. Культура і медицина Індії / Ф.Я. Ступак. – Київ, 2001. – 52с. – ISBN 5770702958
740706
  Міщенко Григорій Культура і мистецтво - вчора, сьогодні, завтра // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 62-63
740707
  Мельник Л. Культура і мистецтво доби Відродження. Творчість Франческо Петрарки // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 9. – С. 50-57
740708
   Культура і мистецтво України : Науково-допоміжний бібілографічний покажчик. – Київ : Книга
Ч. 2. – 1995. – 155 с.
740709
  Коваленко Є.Я. Культура і мистецтво управління як основа сучасної філософії менеджменту // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 3. – С. 56-61. – ISSN 2226-3209
740710
  Міщенко Г. Культура і мистецтво часів Козацької держави // Народне мистецтво : квартальник / Нац. спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2011. – № 1/4 (51/54). – С. 133-135
740711
   Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів : 7-8 груд. 2017 р. / М-во культури України, Нац, акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.Х. Литвин (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 272, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
740712
   Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – 163, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
740713
  Могильний А.П. Культура і особистість : Монографія / А.П. Могильний. – Київ : Вища школа, 2002. – 303с. – ISBN 966-642-083-Х
740714
  Борисова-Желєзнова Культура і особистість в психоаналітичній теорії (З. Фрейд, К-Г. Юнг) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 147-149
740715
   Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. – Львів
ч. 1. – 1990. – 88с.
740716
   Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. – Львів
Ч. 2. – 1990. – 87с.
740717
  Миронов В.В. Культура і побут гірників Радянської України / В.В. Миронов. – Київ, 1965. – 126с.
740718
   Культура і побут населення України : Навч. посібн. для вузів. – Київ : Либідь, 1991. – 232 с. – ISBN 5-11-001580-5
740719
   Культура і побут населення України : Навч. посібн. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1993. – 288с. – ISBN 5-325-00304-6
740720
   Культура і побут населення Українських Карпат : (Матеріали республіканської наукової конференції). – Ужгород, 1973. – 337 с.
740721
  Будько О. Культура і політика сімейних відносин, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві. Частина 2 / О. Будько, Акулов-Муратов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 54-58. – (Політичні науки)


  "У Норвегії дуже довговічні шлюби, а в багатьох сім"ях подружжя ще з дитинства знають один одного - їх батьки дружили або спілкувалися між собою ще до народження дітей. В країні укладення шлюбу відбувається двома способами: або державна реєстрація, або ...
740722
  Акулов-Муратов Культура і політика сімейних стосунків, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві / Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 52-57. – (Історичні науки)
740723
  Данилюк І. Культура і психологія: точки взаємозв"язку // Соціальна психологія : Український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-67.
740724
  Цвєтков О.П. Культура і релігія : навчальний посібник для [студ. вищих навч. закладів] / О.П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 187-189. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-030-1
740725
   Культура і спільнота у становленні педагога / К. Кларк, Т. Кошманова, І. Зязюн, Флоріо-Руйен, С. та ін. Черепанова; [К. Кларк та ін.] ; за ред. Крістофера Кларка (США) і Тетяни Кошманової (Україна) ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 407, [1] с. – Авт.зазнач, у змісті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-613-023-8
740726
  Шевчук Г.В. Культура і суб"єкти її творення: світоглядне осмислення та філософська концептуалізація // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 26-31. – ISSN 2226-3209
740727
   Культура і суспільство Європи в епоху наукової революції (1540-1660) : Навч. матеріали з курсу "Українська та зарубіжна культура" для студ.перш.курсів гуманіт.фак. – Київ, 2000. – 52с.
740728
  Нікітенко К. Культура і суспільство: конфлікт між тоталітарним і особистісним (на прикладі доби сталінізму) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 12-26. – ISSN 0236-4832
740729
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2001
740730
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
740731
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
740732
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
740733
   Культура і сучасність : альманах. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
740734
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
740735
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
740736
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009. – Резюме укр., англ. мовами
740737
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
740738
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
740739
   Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
740740
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-
№ 1. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
740741
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
740742
   Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
740743
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740744
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740745
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740746
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740747
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740748
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2015. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740749
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ХДАК, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740750
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740751
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740752
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2017. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740753
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2018. – 347, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740754
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2018. – 346, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740755
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2019. – 344, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740756
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.][та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2019. – 260, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740757
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2020. – 155, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
740758
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2020. – 205, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
740759
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 1. – 2021. – 250 с. – Резюме укр., англ. мовами
740760
   Культура і сучасність = Culture and contemporaneity : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 1999-. – ISSN 2226-0285
№ 2. – 2021. – 209, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
740761
  Гончаренко М.В. Культура і творча активність особи / М.В. Гончаренко. – Київ, 1983. – 47 с.
740762
  Позінкевич Р.О. Культура і творче формування особистості : Монографія / Р.О. Позінкевич; МОУ. Ін-тут системних досліджень. – Луцьк, 1993. – 116с. – ISBN 5-7763-2287-1
740763
  Єлісовенко Ю. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 168-175
740764
  Пхін Х. Культура і філософія Китаю / Х. Пхін. – Тайбей, 1982. – 522 с. – Видання китайською мовою
740765
  Ковальчук І.В. Культура і цивілізація // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.163-168
740766
  Мусієнко М.М. Культура ізольованих клітин, тканин і органів рослин : Методичні рекомендації до лабораторних занять з біотехнології рослин / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта; КНУТШ; Біологічний фак-т; Кафедра фізіології та екології рослин. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 48с.
740767
  Мельник В. Культура ізольованих коренів Gentiana lutea L.: особливості отримання та накопичення біомаси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості отримання та накопичення біомаси культурою ізольованих коренів Gentiana lutea шляхом двохетапного вирощування на гормональному, а потім безфітогормональному середовищі. Peculiarities of generation and biomass accumulation of ...
740768
  Шинкаренко О.В. Культура Індії як своєрідний досвід культурної ідентифікації // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 28-32. – ISSN 2616-9967
740769
  Зінченко О.А. Культура інноваційних кластерів як іміджева компонента регіонального розвитку // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 19-27. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
740770
  Тоцький П.М. Культура Іспанії періоду Ренесансу : хрестоматія [зі спец. курсу (для студентів іст. ф-ту)] / П.М. Тоцький ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2016. – 201, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-199. – ISBN 978-617-689-180-2
740771
   Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал та ін.] ; за заг. ред. Ю. Шаповала ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 598, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 585-596. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6839-5
740772
  Савченко А.А. Культура й епігенетика: концептуальний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 57-65. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
740773
  Мацькевич М. Культура й конституційні культурні права та свободи людини і громадянина: ключові аспекти взаємодії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 21-24
740774
   Культура й наука // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 23-24
740775
  Шафиев Н.А. Культура кабардинцев в период позднего Средневековья : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Шафиев Н.А. ; АН ГССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Нальчик, 1969. – 19 с.
740776
  Джанибеков У.Д. Культура казахского ремесла / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1982. – 144 с.
740777
  Степанянц М.Т. Культура как гарант российской безопвасности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0042-8744
740778
  Байдаров Е.У. Культура как духовная субстанция бытия человека и социума в условиях глобализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 32-37. – ISSN 2073-9702


  Дается оригинальная интерпретация происхождения понятия "культура" в контексте ее человекотворческой функции как духовной субстанции бытия человека и социума. Благодаря духовности с ее ориентацией на вечные и абсолютные ценности происходит ...
740779
  Ивкин Анатолий Васильевич Культура как интегрирующий фактор социальной структуры советского общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ивкин Анатолий Васильевич; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 21л.
740780
  Драгунская Л.Д. Культура как морфология переживания // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 55-69. – ISSN 0236-2007
740781
  Баллер Э.А. Культура как общественное явление / Э. А. Баллер, С. М. Косолапов. – Москва, 1980. – 44 с. – Библиогр. в конце книги. – (Знание - в массы. О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР)
740782
  Новиков А.М. Культура как основание содержания образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  С позиции культурологтческого подхода культура рассматривается как основа содержания современного образования. Основные формы общественного сознания раскрываются в ихвзаимосвязи с обучением и воспитанием. Предпринимается попытка осмыслить содержание ...
740783
  Форкош С.М. Культура как предмет исследования в "Философии символических форм" Э. Кассирера // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 187-197. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
740784
  Жилина Вера Анатольевна Культура как развертывание разумности человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.12-20. – ISSN 2073-9702
740785
  Роговский А.М. Культура как разрешение противоречий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 82-84. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
740786
  Седов Н.В. Культура как фактор детерминации личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Седов Н.В.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
740787
  Савин С.Д. Культура как фактор динамической стабильности российского общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 49-56. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
740788
  Самойлова Людмила Константиновна Культура как фактор формирования личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Самойлова Людмила Константиновна; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1976. – 21л.
740789
  Моренець Володимир Культура какби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3. – ISSN 0130-5263
740790
  Голубенко А.В. Культура калюсу представників роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Підібрано умови для ініціації та проліферації калюсів з різних експлантів 12-ти видів роду Gentiana L. Дослідження впливу світла на культуру калюсу тирличів показало, що для кращого його росту необхідна темрява. Conditions for callus initiation and ...
740791
  Исламов Уткур Исламович Культура каменного века Центральной Ферганы / Исламов Уткур Исламович, В.И. Тимофеев. – Ташкент, 1986. – 304с.
740792
  Ерухимович С.В. Культура канн в Нуйской долине / С.В. Ерухимович. – Фрунзе, 1983. – 48 с.
740793
  Вербовий К.О. Культура карликових плодових дерев на Україні / К.О. Вербовий. – Київ, 1957. – 104 с.
740794
  Давлианидзе Цира Онисимовна Культура Квемо Картли (Триалети) во второй половине 1 тыс. до. н. э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Давлианидзе Цира Онисимовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 25л.
740795
  Палеха Ю.І. Культура керування документацією як складник інформаційної культури організації / Ю.І. Палеха, М.В. Апшай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 49-56. – ISSN 2409-9805
740796
  Греков Б.Д. Культура Киевской Руси / Б.Д. Греков. – Москва-Л., 1944. – 76с.
740797
  Молдавчук Н.М. Культура Києва періоду німецької окупації 1941 - 1943 рр. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 14/15. – С. 206-212. – ISSN 2227-183Х
740798
  Кралюк П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 8
740799
  Айтмамбетов Д. Культура киргизского народа во второй половине ХІХ и начале ХХ в. / Д. Айтмамбетов ; АН КиргССР, Ин-т истории. – Фрунзе : ИЛИМ, 1967. – 310 с. – Библиогр.: с. 288-308
740800
  Айтмамбетов Дюйше Османович Культура киргизского народа и основные направления ее развития во второй половине XIX - начале XХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Айтмамбетов Дюйше Османович; АН Каз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1969. – 55л. – Бібліогр.:с.54-55
740801
  Ткаченко Г.А. Культура Китая : Словарь-справочник / Г.А. Ткаченко. – Москва : Муравей, 1999. – 384 с. – ISBN 5-89737-049-4
740802
  Пол Д. Культура клеток и ткани = Cell and tissue culture / Пол Д. ; перевод с англ. С.М. Навашина ; под ред. проф. Л.М. Якобсон. – Москва : Медгиз, 1963. – 347 с., [2] л. ил. – Библиогр. в конце глав
740803
   Культура клеток растений. – Москва : Наука, 1981. – 167с.
740804
   Культура клеток растений и биотехнология. – Москва : Наука, 1986. – 285с.
740805
   Культура клеток растений: труды 2 Всесоюз. конф.. – Киев : Наукова думка, 1978. – 384с.
740806
  Мильчин А.Э. Культура книги / А.Э. Мильчин. – М, 1992. – 223с.
740807
  Абрамов О.О. Культура козлятнику східного і сильфії пронизанолисої у зв"язку з інтродукцією лісостепу України : Автореф... Доктора сільськогосп.наук: 06.01.09 / Абрамов О.О.; Ін-т землеробства УААН. – Киев, 1998. – 39л.
740808
  Лашкевич Г.И. Культура кок-сагыза на торфяных почвах / Г.И. Лашкевич. – Минск, 1951. – 132 с.
740809
   Культура Колумбии. Сб. ст.. – М., 1974. – 335с.
740810
  Качалин В. Культура конкуренції // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 26-32. – ISSN 0131-2227
740811
  Запрудский Ю.Г. Культура конфликта (к особенностям российской конфликтности) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.74-87. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
740812
   Культура Кореи.. – Пхеньян, 1959. – 64с.
740813
  Рязанцева П.Л. Культура костюма в художньому фільмі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 174-178. – ISSN 2226-3209


  У статті зроблена спроба розкрити значення костюма в художньому кінофільмі та його вплив на сприйняття візуального образу екранного персонажу, що має суттєве значення для розвитку теорії кіномистецтва.
740814
  Забранская О.А. Культура крупноплодной алычи в степном Крыму : Автореф... канд. с.-х.наук: / Забранская О.А.;, 1966. – 23л.
740815
   Культура Кубы: сб. ст.. – М., 1979. – 335с.
740816
  Виноградов Б.И. Культура кукурузі в сочетании с бобовіми как предшественник хлопчатника на луговіх почвах Узбекской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Виноградов Б.И.; Ташк. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1963. – 27л.
740817
  Рихтер Г. Культура ландшафта в социалистическом обществе / Г. Рихтер. – Москва : Прогресс, 1983. – 160с.
740818
   Культура Латинской Америки: пробл. нац. и общерегион.: сб. ст.. – М., 1990. – 174с.
740819
  Арсеньева М.А. Культура лейкоцитов периферической крови человека в гематологии и радиобиологии / Арсеньева М.А., Порошенко Г.Г. ; АН СССР, Ин-т биологии развития. – Москва : Наука, 1974. – 149 с. : ил. – Список лит.: с. 133-147
740820
   Культура лекарственных растений. – М., 1952. – 348с.
740821
  Витухновский А.Л. Культура лекторского труда / А.Л. Витухновский. – Москва, 1980. – 64с.
740822
  Тульчинский Г.Л. Культура личности и смех // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 20-34. – ISSN 0236-2007
740823
  Масюкова Н.А. Культура личности субъекта научно-исследовательской деятельности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 48-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
740824
  Гулега Л. Культура Лофанту анісового в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С 20-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Вивчені біологічні особливості лофанту анісового. Розроблені способи та прийоми вирощування даного виду в умовах Лівобережного Лісостепу України. The biological peculiarities are learned of the Lophanthus anisatus. Methods and ways of the growing ...
740825
  Рабинович В.М. Культура люцерни на корм і на насіння / В.М. Рабинович. – Київ-Харків : Держсільгоспвидав, 1936. – 51с. – (Техніка соціалістичного тваринництва / НКЗС УРСР;Українсьий науково-досл. ін-т тваринництва:Сектор кормодобування)
740826
  Ванюков Н. Культура люцерны в Западной Сибири / Н. Ванюков. – Новосибирск, 1951. – 96с.
740827
  Гогохія Н. Культура масових свят та українське суспільство в 1930-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 183-189


  Зміст і функції радянської культури масових свят доби тоталітаризму та їх вплив на укр. суспільство 1930-х років
740828
  Корбут М.П. Культура махорки на Україні. / М.П. Корбут. – К., 1959. – 168с.
740829
  Доброносова Ю. Культура медіарозмаїття як контекст самоактуалізації особистості в сучасному світі // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 74-76
740830
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 477 л. – Додатки: л. 410-477. – Бібліогр.: л. 357-409
740831
  Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 28 с. – Бібліогр.: 39 назв
740832
  Серова И.И. Культура межнационального общения. / И.И. Серова. – Минск, 1986. – 157с.
740833
  Скуратовский В.А. Культура межнационального общения: проблемы регулирования и саморегулирования / В.А. Скуратовский. – Киев, 1991. – 253с.
740834
   Культура Мексики: сб. ст.. – М., 1980. – 302с.
740835
   Культура менеджмента (социально-психологические аспекты) : монография / В.Н. Гончаров, С.И. Радомский, М.С. Радомская, О.В. Додонов, А.Г. Галигузов; Гончаров В.Н., Радомский С.И., Радомская М.С., Додонов О.В., Галигузов А.Г. ; под общей ред. Гончарова В.Н. – Донецк : СПД Куприянов В.С., 2007. – 210 с. – ISBN 966-2991-09-3
740836
  Коваленко Є.Я. Культура менеджменту раннього середньовіччя // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 18-28. – ISSN 2226-2180


  " Важливу адміністративно-регулюючу роль в системі управління Середньовіччя відігравала існуюча стратифікація суспільства. У європейських країнах були такі стани: церковні феодали-священнослужителі, світські феодали-лицарі, селяни та городяни-бюргери. ...
740837
  Коваленко Є.Я. Культура менеджменту Стародавнього Єгипту, Шумеру та Вавилонії // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 76-82. – ISSN 2226-3209
740838
  Ясній Я. Культура мешканців Карпат у творі Станіслава Вінценза "На високій полонині" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто питання ролі й значення народної культури гуцулів у творі Станіслава Вінценза "На високій полонині". Зокрема, розглядається світ матеріальної та духовної культури мешканців Карпат. Особлива увага приділяється мовному аспекту твору, ...
740839
  Болотина Т.В. Культура мира, права человека // Основы государства и права. – Москва, 2003. – № 4. – С.39-67
740840
  Сакун А.В. Культура мислення в еволюції наукового пізнання: аналітичний дискурс // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 145-148. – ISSN 2076-1554
740841
  Пагутяк Галина Культура міжнародного гуманітарного права: становлення, розвиток, перспективи : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-108. – ISSN 1682-2366
740842
  Шинкаренко Т.І. Культура міжнародного спілкування і професійна етика : підручник / Т.І. Шинкаренко ; М-во освіти і науки України. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-291. – ISBN 978-966-2188-84-4
740843
  Левченюк Є.В. Культура міжнаціональних відносин у структурі гуманітарної освіти // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 20-23. – ISSN 2616-9967


  Доведено, що культура міжнаціональних відносин постає безпосереднім діалогом між представниками різних наці- ональностей, що уможливлює існування і розвиток національної культури в умовах сучасного суспільства (масового, віртуального, глобального, ...
740844
  Горовський Ф.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Ф.Я. Горовський, Л.Ф. Лаврова. – Київ, 1988. – 158 с.
740845
  Горбач Н.Я. Культура міжнаціонального спілкування / Н.Я. Горбач. – Львів, 1990. – 94 с.
740846
  Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / І.А. Сайтарли. – Київ : Академвидав, 2007. – 240с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-52-6
740847
  Бойко-Гагарін Культура міст Наддніпрянської України 1785–1917 рр. в історіографії імперської доби // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 206-216. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
740848
  Савва Е.Н. Культура многоваликовой керамики днестровско-прутского междуречья / Е.Н. Савва. – Кишинев, 1992. – 224с.
740849
  Данилов С.И. Культура многолетних трав в Кузбассе / С.И. Данилов. – Кемерово : Кузбасс, 1951. – 107 с.
740850
  Журавлев П.Д. Культура многолетних травянистых растений на семена / П.Д. Журавлев; Под ред. В.Р.Вильямса. – М.-Л., 1931. – 152с.
740851
   Культура мови - культура нації // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 9-11


  II Всеукраїнський науково-практичний семінар для працівників загальнонаціональних та регіональних ЗМІ "Культура мови - культура націїї" відбувся у залі Вченої ради Інституту журналістики Київського національного університету імбТараса Шевченка під час ...
740852
  Харченко С.В. Культура мови - ортологія - нормативістика // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 25-32. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
740853
  Пономарів О.Д. Культура мови // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 105-107. – ISBN 978-966-02-7998-8
740854
  Тимофіїва К.М. Культура мови в закладах освіти // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 88-94. – ISSN 2313-4437
740855
  Масальський В.І. Культура мови в початковій школі. / В.І. Масальський. – Київ, 1949. – 148с.
740856
  Гей В. Культура мови в регіональних ЗМІ: (Огляд) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.23-24
740857
  Слюніна О.В. Культура мови в українській художній картині світу кінця ХХ століття // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 201-210
740858
  Мех Л. Культура мови і Кобзареве слово // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 1/4. – С. 40-42. – ISSN 0868-8117


  В Інституті журналістики КНУ ім. Т. Шевченка відкрилась XX Міжнародна наук.-практична конференція "Мова. Суспільство. Журналістика." Ювілейний захід присвячено 180-річчю Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. З вітальним словом звернулися ...
740859
  Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика : Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю / М.І. Пентилюк. – Київ : Вежа, 1994. – 240с. – ISBN 5-7707-6668-9
740860
  Дудик П.С. Культура мови лектора / П.С. Дудик, В.Н. Туркін. – Київ, 1963. – 56 с.
740861
  Гуцал К.А. Культура мови студентів: проблема правильності та логічності мовлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 96-105. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
740862
  Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів : навчальний посібник / Руслан Кацавець ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2007. – 137 с. – ISBN 978-966-8533-65-5
740863
  Гаєва К. Культура мови юриста як невід"ємна складова його правової культури // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 118-119
740864
  Колеснікова І.А. Культура мови: корупція слова в рекламному бізнесі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 212-219. – ISSN 2313-4437


  У статті проаналізовано причини виникнення невдалих копірайтингових назв та переорієнтації їхніх функцій у процесі реальної рекламної практики.
740865
  Ткаченко Т. Культура мовлення // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С.98-100.
740866
  Олійник О.Б. Культура мовлення : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ольга Олійник, Василь Шинкарук. – Київ : Кондор, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-351-199-3
740867
  Микитюк О.Р. Культура мовлення : особливості, завдання, цікавинки : [навч. посібник] / Оксана Микитюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 234, [2] с. : іл., табл. – Слов. наголосів: с. 221-225. – Бібліогр.: с. 215-220. – ISBN 978-617-607-633-9
740868
  Мартіна О. Культура мовлення молодших школярів як показник загальної культури особистості // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 177-181. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  На основі мовної спадщини Івана Огієнка.
740869
  Марку Е.О. Культура мовлення сучасного студента: антиетикет чи формування сленгу? // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 11-15. – ISBN 978-966-916-268-7
740870
  Ліштаба Т. Культура мовлення та її роль у системі викладання лінгвістичних дисциплін у вищому навчальному закладі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 437-440. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
740871
  Скорофатова А. Культура мовлення як показник рівня професійної деформації особистості правоохоронця // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 36-43. – Бібліогр.: Літ.: с. 42-43; 10 п. – ISBN 966-7773-70-1
740872
  Каленич В. Культура мовлення як чинник журналістської майстерності // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 72-76


  У статті йдеться про культуру мовлення та її роль у журналістській діяльності. Розглянуто деякі випадки порушення літератуних норм у сучасних ЗМІ. Статья посвящена культуре речи и её роли в журналистской деятельности. Рассмотрены некоторые случаи ...
740873
  Ростомова Л. Культура мовлення, мислення і поведінки неповнолітніх делінквентів / Л. Ростомова, С. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливостей мовлення, мислення й поведінки соціально і педагогічно занедбаних підлітків, викладено результати. Доведена необхідність спеціальних заходів із розвитку мовлення та рефлексивного мислення девіантних підлітків. There are ...
740874
  Естрайх Г. Культура мовою їдиш. Україна, перша половина ХХ ст. / Геннадій Естрайх ; [пер. з англ. О. Панича]. – Київ : Дух і літера, 2016. – 314, [6] с., [4] арк. фот. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 291-314. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 978-966-378-488-5
740875
  Гончаренко К. Культура мовчання як інструмент "політики голосу" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (87). – С. 13-20. – ISSN 2078-1016
740876
   Культура мовы журналіста. – Мінськ, 1982. – 112 с.
740877
   Культура Молдавии за годы Советской власти: сб. докум. в 4-х т.. – Кишинев
2, ч. 1. – 1984. – 430с.
740878
  Вишняк А.И. Культура молодежного досуга / А.И. Вишняк, В.И. Тарасенко. – Киев, 1988. – 70 с.
740879
   Культура Монголии в средние века и новое время (XVI- нач. ХХ в.). – Улан-Удэ, 1986. – 160с.
740880
  Бартольд В.В. Культура мусульманства : [общий очерк] / В.В. Бартольд. – Петроград : Огни, 1918. – 112, [2] c. : ил., карты. – Библиогр.: с. 108-109. – (Круг знания : История)
740881
  Петров Ю.А. Культура мышления / Ю.А. Петров. – М., 1990. – 115с.
740882
  Левин В.И. Культура мышления и ее формирование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.32-35. – ISSN 2073-9702


  Затронута важная для соврем. образования и воспитания проблема : повышение уровня культуры мышления будущих специалистов. Автор анализирует роль логических дисциплин в этом процессе. Утверждается, что главной причиной трудностей на этом пути является ...
740883
  Ерастов Н.П. Культура мышления лектора / Н.П. Ерастов. – Москва, 1989. – 61 с.
740884
  Луначарский А.В. Культура на Западе и у нас / А.В. Луначарский. – Москва, 1928. – 55 с.
740885
  Панфилов В.Н. Культура на пороге третьего года / В.Н. Панфилов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 100 с.
740886
  Зубко Н. Культура навчальної книги (на прикладі підручників з хімії для середньої загальноосвітньої школи) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 272-285. – ISSN 1591-6223
740887
  Грицюк Л.К. Культура навчальної праці студентів як умова успішного навчання в сучасній вищій школі / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 8 (233). – С. 44-48. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні та емпірічні аспекти основ наукової організації праці студентів в умовах здійснення навчального процесу в сучасній вищій школі.
740888
  Ханчич М.Г. Культура навчання / М.Г. Ханчич, О.А. Невмержицький // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 84-86
740889
  Кушнарева К.Х. Культура Нагорного Карабаха по археологическим источникам (конец 3 - середина 1 тыс. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кушнарева К.Х.; АН СССР. Ин-т ист. материальной культуры (Ленингр. отд.). – Москва-Ленинград, 1951. – 13 с.
740890
  Арнольдов А.И. и Новак Г.М. Культура народного Китая / А.И. и Новак Г.М. Арнольдов. – Москва, 1959. – 150 с.
740891
  Пугач З.Л. Культура народов верховьев Нила / З.Л. Пугач. – М., 1985. – 175с.
740892
   Культура народов Дальнего Востока СССР (XIX-XX вв.): Сб. ст.. – Владивосток, 1978. – 164с.
740893
   Культура народов Дальнего Востока: традиции и современность. – Владивосток, 1984. – 202с.
740894
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 10. – 1999. – 186 с.
740895
   Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 11. – 1999. – 239 с.
740896
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 48, т. 2. – 2004
740897
   Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 70. – 2005. – + CD
740898
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 208. – 2011
740899
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 209. – 2011
740900
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 210. – 2011
740901
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 211. – 2011
740902
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 212. – 2011
740903
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 213. – 2011
740904
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 214. – 2011
740905
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 215. – 2011
740906
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 216. – 2011
740907
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 217. – 2011
740908
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 218. – 2011
740909
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 219. – 2012
740910
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 220. – 2012
740911
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 221. – 2012
740912
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 222. – 2012
740913
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 223. – 2012
740914
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 224. – 2012
740915
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 225. – 2012
740916
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 226. – 2012
740917
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 227. – 2012
740918
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 228. – 2012
740919
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 229. – 2012
740920
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 230. – 2012
740921
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 231. – 2012
740922
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 232. – 2012
740923
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 233. – 2012
740924
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 234. – 2012
740925
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 235. – 2012
740926
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 236. – 2012
740927
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 237. – 2012
740928
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 238. – 2012
740929
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 239. – 2012
740930
   Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
№ 240. – 2012
740931
   Культура народов Причерноморья. [Електронний ресурс] : Научный журнал. – Симферополь, 2005. – 1 CD. – ISSN 1562-0808
740932
  Троицкий Н.А. Культура народов России в эпоху второй революционной ситуации /1878-1882/ / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1989. – 84с.
740933
  Исакова Н.В. Культура народов Севера / Н.В. Исакова. – Новосибирск, 1989. – 206с.
740934
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII-XIX вв.: типология и взаимодействия. – Москва : Наука, 1990. – 285 с. – ISBN 5-02-009989-9
740935
   Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. – Москва, 1988. – 303с.
740936
  Стоколос В.С. Культура населения бронзового века Южного Зауралья / В.С. Стоколос. – М, 1972. – 168с.
740937
  Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. / С.И. Руденко. – Москва-Л., 1953. – 404с.
740938
   Культура населения Ольвии и ее округи в архаическое время. – К., 1987. – 197с.
740939
  Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая и скифское время. / С.И. Руденко. – Москва-Л., 1960. – 361с.
740940
  Семеног О.М. Культура наукового текстотворення // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 86-98. – ISBN 978-966-698-318-6
740941
  Ковтюх С.Л. Культура наукової мови : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк, Тетяна Андреєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Тріада С, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 966-96156-4-33
740942
  Коваленко Є.Я. Культура наукової організації праці та управління як основа індустріального життєустрою суспільства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 12-23. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні особливостей культури наукової організації праці та управління як базової в умовах індустріального суспільства. Європейська наука та породжена нею ньютонівська картина світу послужили основою ...
740943
  Семеног О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 213, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
740944
  Афинская З.Н. Культура научной речи: термины и их синонимы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 101-111. – Библиогр.: Літ.: С. 111; 12 назв. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
740945
  Фесенко Г. Культура національних свят як чинник консолідації нації (на прикладі націєтворення Словенії та України) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 94-99


  "Проаналізовано історико-культурні особливості творення державних свят України і Словенії упродовж 1990-2016 рр. Увага зосереджується на тому, як здійснюється «культура святкування» в двох постсоціалістичних країнах. Рівень консолідації нації оцінено з ...
740946
  Корнілов М. Культура нашої мови / М. Корнілов, О. Білодід // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.53-55. – ISSN 1605-9875


  [Враження від перебування в Італії.]
740947
  Есипов Владимир Культура не для съемки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
740948
  Шейко В.М. Культура незалежної України й еміграція: стан та перспективи // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 5-18
740949
  Грабовська І. Культура неподаної руки. Гендерна політика крізь призму цивілізаційного розвитку // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 88-100.
740950
  Алексєєва Н.Л. Культура нового села / Н.Л. Алексєєва. – Львів, 1974. – 144 с.
740951
  Бакштановский В.И. Культура нравственного сознания и поведения личности / В.И. Бакштановский. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Этика" ; № 7)
740952
  Власенко Н.М. Культура обслуговування користувачів як основоположний фактор іміджу бібліотеки // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 32-34. – ISBN 978-966-02-7706-9
740953
  Ильяева И.А. Культура общения / И.А. Ильяева. – Воронеж, 1989. – 167с.
740954
  Езова С.А. Культура общения библиотекарей : Учебно-методическое пособие / С.А. Езова. – Москва : Либерея, 2004. – 144с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 11). – ISBN 5-85129-175-3
740955
  Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников / Г.П. Лаврентьева. – Киев, 1988. – 125с.
740956
  Даниленко О.И. Культура общения и ее воспитание / Даниленко О.И. ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Ленинград : ЛГИК, 1989. – 98, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 97-99
740957
  Потылико Г.П. Культура общения и личность / Г.П. Потылико. – Киев, 1984. – 33 с.
740958
   Культура общения и повышение профессионального мастерства педагога-воспитателя. Метод. рекоменд.. – Ленинград, 1980. – 28 с.
740959
   Культура общения как средство гуманизации подготовки специалистов : Метод. рекоменд. – Киев, 1991. – 53с.
740960
  Бондаренко В.Д. Культура общения с природой / В.Д. Бондаренко. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 172, [2] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 171-173
740961
  Мейрманова Г.А. Культура общения у казахов : этикет приветствия и прощания // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 105-115. – ISSN 0869-5415
740962
  Езова С.А. Культура общения: индикаторы коммуникативных практик // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 43-45
740963
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и экономические отношения / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 152 с.
740964
  Рудницкий В.В. Культура общественной организации и эффективность хозяйствования / В.В. Рудницкий. – Ленинград : Знание, 1990. – 16 с.
740965
  Карнеев И.Е. Культура оранжерейно-комнатных растений. / И.Е. Карнеев. – М., 1957. – 558с.
740966
   Культура орехоплодных. – Москва, 1957. – 416с.
740967
  Суховехов Ф.М. Культура орфы в прудах. / Ф.М. Суховехов. – М, 1948. – 60с.
740968
  Піменова О.О. Культура особистісної свободи як соціологічне поняття та соціальний феномен // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 83-89. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
740969
  Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии / Ю.Б. Симченко. – М., 1976. – 311с.
740970
   Культура пам"яті сучасного українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація : монографія / [О.М. Берегова та ін. ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2020. – 350, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2241-56-3
740971
  Кротевич П.Г. Культура пеана / П.Г. Кротевич. – Київ, 1952. – 60 с.
740972
  Грехнев В.С. Культура педагогического общения / В.С. Грехнев. – Москва, 1990. – 142 с.
740973
  Стельмах Н. Культура педагогічного спілкування - основа деонтологічної культури педагога // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 168-172. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
740974
  Жила В.І. Культура педагогічного спілкування : монографія / В.І. Жила, С.О. Завєтний, О.С. Пономарьов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка ; Олександр Савчук, 2016. – 174, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 166-171. – ISBN 978-966-2562-79-8
740975
  Комарова І. Культура педагогічного спілкування вчителя // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.31-34
740976
   Культура первобытной эпохи Таджикистана (от мезолита до бронзы) : [сб. ст.]. – Душанбе : Дониш, 1982. – 112 с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
740977
   Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект / Дроздова С. [ та ін. ] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; [ за ред. В.Ф. Резаненка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 85 с. – Шифр. дубл. 8сх Куль (доп. карт. по фак.). – ISBN 978-966-2410-03-7
740978
  Омельчеко В.Ю. Культура перекладу у контексті історико-філософських досліджень (П. Юркевич vs О. Гьофе) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 225-228. – ISSN 2076-1554
740979
  Логвиненко О. Культура перекладу художнього твору: психологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 117-122


  У статті проаналізовано складники психології творчості письменника-перекладача, які розкриваються в межах перекладацької справи, їх вплив на скорочення комунікативної відстані між автором та іншомовним читачем. Також на прикладі перекладу окремих ...
740980
  Берлин Джереми Культура питания : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 30 : Фото
740981
  Михайлов В.С. Культура питания и здоровье семьи / В.С. Михайлов. – М, 1987. – 208с.
740982
  Синящик А. Культура плевка // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 19 (574), 11.05.2018. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093


  Австрийский киновед Барбара Вурм о сексе, гигиене и "новом быте" в советских культурфильмах 1920 - 1930-х годов - малоизвестном жанре "образовательного" кино.
740983
  Марковин В.И. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – № 93 : Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тысячелетие до н.э.) / Марковин В.И. – С. 1-152
740984
   Культура поведения советского молодого человека. Краткий рекоменд. список лит.. – Л., 1955. – 14с.
740985
  Волченко Л.Б. Культура поведения, этикет, мораль. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1982. – 59,5с.
740986
  Макогон І. Культура поведінки працівників готелю / І. Макогон, Т. Кукліна // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез допов. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів з міжнар. участю (19 трав. 2022 р., м. Львів) / [відп. за вип.: О. Борис]. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – С. 154-156. – ISBN 978-617-7336-91-3
740987
  Федоренко Є.Г. Культура поведінки радянської людини / Є.Г. Федоренко. – К., 1968. – 80с.
740988
  Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям философия, политология и религиоведение / Т.С. Георгиева. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 398с. – ISBN 978-5-7567-0476-1
740989
  Орлова Т.В. Культура повсякденності населення Європи 18 століття / Т.В. Орлова; Рец.: Рябцев В.П. – Київ : Знання, 2000. – 58 с. – ISBN 966-618-112-6
740990
  Семенова О. Культура повсякдення кустарів-шкірняків Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 78-85


  У статті автор описує життя і побут кустарів-шкіряників, зокрема соціально-економічні передумови, що спонукали селян займатися кустарництвом, розмір річного прибутку від шкіряного промислу та купівельну спроможність кустарів у кінці ХІХ - на початку ХХ ...
740991
  Поліщук І.О. Культура політичних виборів транзитивних соціумів (на прикладі України та Польщі) / І.О. Поліщук, В.К. Лур"є // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 132-142
740992
  Черновський О. Культура правового мислення - складова частина професії юриста / О. Черновський, О. Семенюк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 132-136. – ISSN 2307-8049
740993
  Смоліна О.О. Культура православного чернецтва : монографія / О.О. Смоліна. – Луганськ : Ноулидж, 2014. – 217, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-216. – ISBN 978-617-579-874-4
740994
  Завальнюк В. Культура правосуддя та антропологія права // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1561-4999
740995
  Михалюк О.І. Культура проведення церемоніалів у світському суспільстві Речі Посполитої: середина ХVІ – середина ХVІІ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 187-191. – ISSN 2226-0285
740996
  Виходець О. Культура продажу книг, газет і журналів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 5-12. – ISSN 2076-9326
740997
   Культура производства и безопасность труда: сб. ст.. – М., 1986. – 93с.
740998
  Погорадзе А.А. Культура производства: сущность и факторы развития / А.А. Погорадзе ; отв. ред. А.Т. Москаленко ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1990. – 206, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 200-207
740999
   Культура пропагандистского труда: опыт систем. изуч. проблемы. – Москва, 1989. – 270с.
741000
   Культура против варварства : сб. – К., 1988. – 406с.
<< На початок(–10)741742743744745746747748749750(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,