Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
739001
  Гулій В. "Молодий газ" в рифтогенних структурах України / В. Гулій, І. Побережська, А. Локтєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-63. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Метою проведених робіт було встановлення просторових і генетичних зв"язків вуглеводневих концентрацій з системами мантійних розломів і зон сучасних та древніх рифтів. При дослідженнях використовувались геодинамічні моделі формування основних ...
739002
  Різун В.В. "Молодий журналіст" // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.5
739003
  Гуменюк С. "Молодий я, молодий..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-45. – ISSN 0130-5263


  Літературна композиція, присвячена 110-й річниці з дня народження Павла Тичини
739004
  Яблонська Галина "Молоді - молодим" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142
739005
   "Молоді науковці - географічній науці" : Тези Міжнародної конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею КНУШТ (22-23 квітня 2004 року). – Київ : Обрії, 2004. – 128с.
739006
   "Молоді науковці - географічній науці" : матеріали наукової конференції, (Київ, 24-25 жовтня 2007 р.). – Київ : Обрії, 2007. – 188с.
739007
  Соколова Світлана "Молодість"38": фільм судили як цілісність : гарних задумів, робіт операторів та актуальності українських стрічок для відзнак виявилось недостатньо... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
739008
   "Молодой герой современной советской литературы". – Л., 1965. – 24с.
739009
  Духан Я.С. "Молодость жива!" / Я.С. Духан. – Л., 1970. – 38 с.
739010
   "Молодость страны". – Кишинёв, 1977. – 26с.
739011
   "Молодые учёные- 50-летию ВЛКСМ" : Тезисы докл. второй научно-теоретической конференции Москворецкого района / 14-17 января 1969 г./. – Москва, 1968. – 81с.
739012
   "Молодые художники Болгарии". Каталог. – М., 1975. – 20с.
739013
   "Молодые художники Сибири". Каталог. – Омск, 1973. – 51с.
739014
   "Молодь НАН - за реформу науки, а не бюджетний дерибан" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 232). – С. 4


  Вчені протестували проти закладених в проекті державного бюджету на 2016 рік планів Мінфіну оперативно "злити" в одну структуру НАНУ та низку галузевих академій.
739015
  Рекемчук О.Е. Молоде-зелене. / О.Е. Рекемчук. – К., 1963. – 184с.
739016
   Молодёжь-89. – М., 1989. – 231с.
739017
   Молодёжь-наше будущее. – М., 1974. – 383с.
739018
   Молодёжь-пятилетке. – Иркутск, 1976. – 187с.
739019
   Молодёжь и атеизм. – М., 1974. – 72с.
739020
  Аксенова Т.В. Молодёжь и закон / Т.В. Аксенова. – Минск, 1983. – 50с.
739021
   Молодёжь и научно-технический прогресс в СССР. – М., 1971. – 70с.
739022
  Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари Молодёжь и нравственность / Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари; Пер.Р.Алиева;Центр исламоведческих исследований"Иршад". – Баку : Иршад, 1993. – 175с.
739023
   Молодёжь и образование. – М., 1972. – 431с.
739024
   Молодёжь и общественный прогресс. – М., 1965. – 23с.
739025
   Молодёжь и общественный прогресс. – М., 1969. – 48с.
739026
  Ховрин Михаил Викторович Молодежь как объект современной идеологической борьбы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ховрин Михаил Викторович; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 25л.
739027
  Емельянов Д.А. Молодежь как объект философского исследования // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 47-50. – ISSN 1684-2618
739028
  Фролов С. Молодежь как основной репродуктивный потенциал // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 39-45.
739029
  Винокуров А.Д. Молодежь капиталистического мира и футурология / А.Д. Винокуров. – Минск, 1979. – 136с.
739030
   Молодёжь края на ударных комсомольских стройках. – Красноярск, 1969. – 32с.
739031
   Молодёжь края на ударных комсомольских стройках. – Красноярск, 1969. – 32с.
739032
   Молодёжь крупного индустриального центра. – Нижний Тагил, 1974. – 54с.
739033
   Молодежь Латинской Аменики (80-е годы). – Москва, 1989. – 50 с.
739034
  Иванов В.Н. Молодежь Ленинграда в боях за Родину / В.Н. Иванов. – М., 1942. – 92с.
739035
  Зиновьев А.П. Молодежь мира в борьбе против фашизма / А.П. Зиновьев. – М, 1975. – 40с.
739036
  Кашлев Ю.Б. Молодежь мира сегодня / Ю.Б. Кашлев. – М., 1966. – 64с.
739037
  Смирнов И. Молодежь Москвы в социалистическом соревновании / И. Смирнов. – Москва, 1948. – 107с.
739038
   Молодёжь на вахте мира. – Челябинск, 1951. – 92с.
739039
  Савельев М. Молодежь на защите советского Заполярья / М. Савельев. – М, 1943. – 48с.
739040
  Фидаров К. Молодежь на мирном фронте / К. Фидаров. – Орджоникидзе, 1969. – 64с.
739041
  Козлов И.Д. Молодежь на стройках братства. / И.Д. Козлов. – М., 1979. – 45с.
739042
  Рябинин Б.С. Молодежь на трудовом посту / Б.С. Рябинин. – М., 1943. – 32с.
739043
  Иконникова С.Н. Молодежь о себе, о своих сверсниках : (социологическое исследование) / С.Н. Иконникова, В.Т. Лисовский. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 132, [4] с.
739044
  Иконниква С.Н. Молодёжь о себе, о своих сверстниках / С.Н. Иконниква, В.Т. Лисовский. – Л., 1969. – 136с.
739045
   Молодежь о философии. – М., 1990. – 61 с.
739046
   Молодёжь оперной сцены Большого театра. – М., 1952. – с.
739047
  Полякова Л.В. Молодежь оперной сцены Большого театра. / Л.В. Полякова. – М., 1952. – 112с.
739048
   Молодёжь планеты голосует за мир. – М., 1985. – 32с.
739049
   Молодёжь под игом фашизма, 1937. – 48с.
739050
  Котляр А.Э. Молодежь приходит на производство / А.Э. Котляр. – Москва, 1978. – 80с.
739051
   Молодёжь Румынской Народной Республики. – Бухарест, 1952. – 74с.
739052
  Захарова Т.В. Молодежь села сегодня. / Т.В. Захарова. – Л., 1979. – 16с.
739053
  Паскарь А.А. Молодежь села: реальность и перспектива / А.А. Паскарь. – Кишинев, 1990. – 103с.
739054
  Костюк В.Г. Молодежь Сибири: образование и выбор профессии / В.Г. Костюк. – Новосибирск, 1980. – 193с.
739055
   Молодёжь советского кино, 1938. – 96с.
739056
  Науменко Г.Ф. Молодежь Советской Украины / Г.Ф. Науменко. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 24 с. : ил. – Авт. указ. в вып. данных
739057
  Науменко Г.Ф. Молодежь социалистического города: быт, традиции, обычаи / Г.Ф. Науменко; АН УССР, Ин-т искусствознания, этнографии и фольклора. – Киев : Наукова думка, 1979. – 155 с.
739058
  Оськин А. Молодежь социалистического содружества / А. Оськин. – Москва, 1985. – 39 с.
739059
   Молодёжь СССР. – М., 1990. – 255с.
739060
   Молодежь Страны Советов : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1981. – 207с.
739061
   Молодежь Страны Советов. – М., 1986. – 206с.
739062
   Молодёжь страны Советов. – М., 1947. – 551с.
739063
   Молодёжь страны Советов. – М., 1970. – 96с.
739064
   Молодёжь Страны Советов. – М., 1972. – 240с.
739065
   Молодёжь Тувы. – Новосибирск, 1988. – 191с.
739066
   Молодежь Украины. – Киев, 1992. – 158с.
739067
   Молодежь Украины. – Киев, 1993. – 156с.
739068
   Молодёжь Чехословакии. – Прага, 1947. – 69с.
739069
  Тебин Н. Молодежь Японии : без амбиций и цели в жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 10-14. – ISSN 0321-5075


  В Японіїї молоде покоління не хоче робити кар"єру
739070
   Молодёжь, её интересы, стремления, идеалы. – М., 1969. – 431с.
739071
   Молодёжь, мир, фестиваль. – М., 1985. – 287с.
739072
   Молодежь, наука, производство. – Кишинев, 1984. – 284с.
739073
   Молодёжь, наука, производство. – Кишинёв, 1986. – 304с.
739074
   Молодёжь, НТР, капитализм. – М., 1979. – 288с.
739075
   Молодежь, религия, атеизм. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 222с.
739076
  Константиновский Д.Л. Молодежь, рынок труда и экспансия высшего образования / Д.Л. Константиновский, Е.С. Попова // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 11 (379). – С. 37-48. – ISSN 0132-1625


  В статье представлены данные об устремлениях молодежи в отношении образования и труда, предпринята попытка прогноза вероятности их реализации. Выявлено, что молодежь предпочитает поступление в вузы другим вариантам образовательной траектории, это ...
739077
   Молодёжь, труд и закон. – М., 1975. – 239с.
739078
  Зеленков Б.И. Молодежь, труд, дисциплина. / Б.И. Зеленков, С.Н. Рохмистров. – М, 1974. – 64с.
739079
  Андреенкова Н.В. Молодежь,труд,технический прогресс / Н.В. Андреенкова. – Москва, 1980. – 37с.
739080
  Цыбин Ю.Е. Молодежь. Досуг. Музыка : у микрофона - дискжокей / Ю.Е. Цыбин, В.Л. Голубев. – Минск : Университетское, 1988. – 125с. – (Студенческая библиотека)
739081
  Старченко Т.Е. Молодежь: вехи социальной зрелости / Т.Е. Старченко. – Львов, 1988. – 261с.
739082
  Сатурин В.М. Молодежь: доверие и ответственность / В.М. Сатурин. – К., 1984. – 127с.
739083
  Решетов П.Н. Молодежь: идеология, политика: Социально-критич. очерк. / П.Н. Решетов. – М., 1975. – 192с.
739084
  Костаки Г.И. Молодежь: морально-правовой потенциал личности / Г.И. Костаки, И.Г. Батку. – Кишинев, 1989. – 223с.
739085
  Бура Н.А. Молодежь: права и свободы в зеркале двух миров. / Н.А. Бура, Ю.И. Ныпорко. – К., 1986. – 49с.
739086
  Орловский Ю.П. Молодежь: трудовые права и обязанности / Ю.П. Орловский. – М., 1985. – 190с.
739087
  Люфанов Е.Д. Молодецкий курган / Е.Д. Люфанов. – Воронеж, 1980. – 294с.
739088
  Брычков А.Р. Молоджь США: от нигилизма к политике / А.Р. Брычков. – М., 1974. – 143с.
739089
   Молодий Азербайджан. – Х.-Одеса, 1930. – 212с.
739090
  Чефранов О. Молодий безвірник / О. Чефранов. – Х., 1930. – 335с.
739091
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 1. – 2001
739092
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 2. – 2001
739093
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 3. – 2001
739094
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 4. – 2001
739095
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 5. – 2001
739096
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 6. – 2001
739097
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 7. – 2001
739098
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 8. – 2001
739099
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 9. – 2001
739100
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 10. – 2001
739101
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 11. – 2001
739102
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 12. – 2001
739103
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 13. – 2001
739104
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 14. – 2001
739105
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 15. – 2001
739106
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 16. – 2001
739107
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 17. – 2001
739108
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 18. – 2001
739109
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 19. – 2001
739110
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 20. – 2001
739111
  Гдаль Г. Молодий вітер. / Г. Гдаль. – К., 1981. – 64с.
739112
  Готорн Н. Молодий Гудман Браун / з англійської переклав Олександр Артамонов // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 183-191. – ISSN 0320-8370
739113
   Молодий день. – Ужгород, 1979. – 160с.
739114
  Белогривцева А.А. Молодий журналіст як мовна особистість в сучасній журналістиці // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 332-339


  У статті виокремлено складники мовної особистості молодого журналіста, зазначено основні аспекти вивчення текстів та шляхи, що забезпечують підвищення рівня мовної культури.
739115
  Плаксин А. Молодий математик / А. Плаксин. – Х, 1930. – 106 с.
739116
  Шалиганова А. Молодий працівник наукових бібліотек України (за материалами всеукраїнського дослідження) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 6 - 12. – ISSN 1811-377X
739117
  Павличко Д. Молодий Тарас: бронзова постать у Варшаві // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 1/2 (358). – С. 45-46


  У світі 1384 пам"ятники Тарасові Шевченку. Про те, як постав Кобзар на високому п"єдесталі у Варшаві, розповідає Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі (1999–2002 рр.), Герой України поет Дмитро Павличко.
739118
  Мороз О.Г. Молодий учитель і шкільний колектив / О.Г. Мороз. – К., 1981. – 48с.
739119
  Коваль Л. Молодий фахівець шукає робоче місце // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 127). – С. 4
739120
   Молодий Харків. – Х., 1963. – 200с.
739121
   Молодий юрист : газета юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ
Квітень, № 1. – 2010. – 20 с.
739122
   Молодий юрист : інформаційний вісник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
№ 2, квітень. – 2012. – 32 с. – Заходи, присв"ячені св"яткуванню 178-річчя юрид. ф-ту
739123
  Тельнюк С.В. Молодий я, молодий... : Поетичний світ Павла Тичини (1906-1925) / С.В. Тельнюк. – Київ : Дніпро, 1990. – 417с. : іл.
739124
  Марусик Т. Молодий, могутній і сучасний : Пам"яті Володимира Івасюка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 115-117. – ISSN 0868-4790
739125
   Молодик на 1843 г., 1843
739126
   Молодик на 1844, 1843
739127
   Молодик на 1844, 1844
739128
   Молодик на 1844 г., 1843
739129
   Молодик, на 1844 год, укpаинскій литеpатуpный сбоpник, издаваемый И. Бецким. – Харьков : [Изд. И.Е. Бецкий] ; В униветситетской тип., 1843. – 283 с. : портр. + 7 л. литограф. снимков прилож., 1 л. план г. Харькова. – Hа тит. аpк. пpиміт.: В пользу Хаpьковскаго Детскаго пpіюта


  Зміст: При камяному затонї: (Історична картина з 1648-ого року): [Поема] / О. Колесса. Богдан Хмельницький в Галичинї: [Розвідка] / І.К. [І.П. Крип"якевич]. Поклін Богданови: [Поема] / В. Пачовський. - На звороті тит. арк. фоторепрод. картини М. ...
739130
  Воробьев Ю.Д. Молодильная поляна / Ю.Д. Воробьев. – Ставрополь, 1980. – 110с.
739131
  Чепурко Богдан Молодильні яблука : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
739132
  Брежнєв Л.І. Молодим - будувати комунізм / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1974. – 500с.
739133
   Молодим виборцям. – К., 1947. – 116с.
739134
  Лубченко І.Ф. Молодим господарям землі / І.Ф. Лубченко. – К., 1985. – 128с.
739135
  Кисіль В.І. Молодим про сімейне законодавство / В.І. Кисіль. – Киев, 1990. – 47с.
739136
  Лучик Ю. Молодим у нас дорога...куди? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 4


  Стаття студентки КНУТШ. "Якось Вацлава Гавела запитали: "Навіщо ви здійснюєте люстрацію і даєте недосвідченим владу в руки - вони ж нічого не вміють?" Він відповів: "Краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу".
739137
   Молоді-ідейний гарт. – К, 1986. – 80с.
739138
  Максименко Г.Д. Молоді - комуністичну ідейність / Г.Д. Максименко. – Київ, 1976. – 48с.
739139
  Ілляш М.М. Молоді - марксистсько-ленінський світогляд / М.М. Ілляш. – К., 1976. – 46с.
739140
  Солдатенко І.М. Молоді - науковий світогляд / І.М. Солдатенко. – К., 1967. – 47с.
739141
  Костюк М. Молоді - про військовослужбовців // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Про співпрацую ветеранської організації Військового інституту з київською гімназією № 19 "Межигірська", де стало традицією в День захисника Вітчизни проведення "Уроків мужності". У цьому році такий урок провів викладач Військового інституту Микола ...
739142
  Кривошей Ю.Ю. Молоді - традиції героїв / Ю.Ю. Кривошей. – К., 1973. – 46с.
739143
  Гордієнко Л.М. Молоді - трудовий гарт / Л.М. Гордієнко. – К, 1982. – 48с.
739144
   Молоді автори Перця. – Київ, 1952. – 64 с.
739145
  Оношенко Є.М. Молоді актори українського кіно / Є.М. Оношенко. – Київ, 1966. – 147с.
739146
  Казіміров О. Молоді будівники. / О. Казіміров. – К., 1954. – 195с.
739147
  Вишня Остап Молоді будьмо! : Усмішки / Вишня Остап. – Київ : Молодь, 1951. – 80с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
739148
  Терюханова І. Молоді випускники навчальних закладів на ринку праці: проблеми та шляхи їх подолання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 3-10
739149
   Молоді вишнівці. – Дніпропетровськ, 1966. – 134с.
739150
  Касьянова О. Молоді вчені-славісти Європи зібралися в Києві // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 3


  "В Інституті філології пройшла Міжнародна конференція Європейського товариства молодих учених-славістів POLYSLAV". Організатор конференції - кафедра сучасної української мови Інституту.
739151
   Молоді вчені - про прикладні фізику // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  На радіофізичному факультеті відбулася 13-та міжнародна конференція мололих учених з прикладної фізики. Наукові матеріали конференції публікуються англійською мовою; частина усних доповідей виголошена англійською мовою.
739152
   Молоді вчені отримуватимуть гранти Президента України за наукові дослідження // Світ. – Київ, 2013. – серпень (№ 31/32). – С. 1


  На засіданні КМУ 21 серпня 2013 р. схвалено проект розпорядження Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік."
739153
  Позняк В.Т. Молоді вчителі і друг. / В.Т. Позняк. – К, 1960. – 60с.
739154
  Логунова М.М. Молоді господарі країни / М.М. Логунова, С.М. Чирков. – К., 1981. – 120с.
739155
   Молоді господарі країни. – К., 1987. – 110с.
739156
   Молоді господарі країни. – К., 1988. – 127с.
739157
  Миценко М.П. Молоді грози / М.П. Миценко. – Харків, 1963. – 142 с.
739158
   Молоді знову хочуть бути інженерами. Під час брифінгу в Кабміні міністр освіти і науки України Дмитро Табачник підбив попередні підсумки вступної кампанії - 2013 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 26 серпня (№ 34). – С. 5. – ISSN 2219-5793
739159
  Обрамбальський В. Молоді кардіологи з Європи й Азії навчаються в Україні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті біоресурсів і природокористування України пройшов представницький міжнародний семінар "Польовий курс з вивчення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС для навколишнього середовища".
739160
  Чопей І.Ю. Молоді ластівки. / І.Ю. Чопей. – Ужгород, 1972. – 43с.
739161
  Смолій В. Молоді літа гетьмана Хмельницького: турецький і татарський досвід / В. Смолій, В. Степанков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7-8 серпня (№ 140/141). – С. 11
739162
  Смолій В.А. Молоді літа гетьмана Хмельницького: турецький і татарський досвід / В.А. Смолій, В. Степанков // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 232-244. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
739163
  Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV : роман / Г. Манн; Пер. з нім. Ю.Лісняк. – Київ : Дніпро, 1975. – 591с.
739164
  Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV / Г. Манн. – К., 1980. – 568с.
739165
  Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV / Г. Манн. – Київ, 1982. – 576с.
739166
  Франко І.Я. Молоді літа Мирона : Збірка оповідань / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1925. – 66с.
739167
  Міняйло В.О. Молоді літа Олександра Сокола : повість / В.О. Міняйло. – Київ, 1981. – 216 с.
739168
   Молоді люди, які вживають ін"єкційні наркотики : поінформованість, усвідомлення ризику ВІЛ-інфікування, поведінка. Аналіт звіт за результатами опитування спож. ін" єкційних наркотиків у рамках проекту... / О.М. Балакірєва, М.Ю. Варбан, О.Р. Артюх, Н.А. Дмитрук, М.М. Семенова; Авт. кол.:Балакірєв О.М. та ін.Пред-во ЮНІСЕФ в Україні; Держ. центр соц. служб для мол.; Укр.ін-т соц досід. – Київ, 2001. – 64с. – Автори вказані на звороті титульного листа
739169
  Шеремет М.С. Молоді месники : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1949. – 116 с.
739170
   Молоді міста Донбасу. – Донецьк, 1967. – 106с.
739171
  Корсак Молоді науки про норми й аномалії у мисленні та діях сучасних Homo sapiens // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
739172
   Молоді науковці - географічній науці : тези Міжнар. конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, (22-23 квітня 2004 року). – Київ : Обрії, 2004. – 128 с.
739173
   Молоді науковці - географічній науці : збірник наукових праць міжнар. наук. конференції / КНУТШ, Геогр. фак-т ; Українське географічне тов-во ; Наукове тов-во студентів та аспірантів ; [ уклад. І.О. Лопаткін ; редкол. : Лопаткін І.О., Клименко С.Ю. та ін. ; ред рада. : Олійник Я. Б. та ін. ]. – Київ : Обрії
Вип. 4. – 2008. – 380 с.
739174
   Молоді науковці - географічній науці : збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю / КНУТШ, Географічний ф-т ; Українське географічне товариство ; Наукове товариство студентів та аспірантів ; [ред. рада : Олійник Я.Б., Ободовський О.Г. та ін. ; уклад. С.Ю. Клименко ; редкол. : Глібова Ю.В, Клименко С.Ю., Римаренко М.О. та ін.]. – Київ : Сталь. – ISBN 978-966-1555-34-0
Вип. 5. – 2009. – 224 с.
739175
   Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс
Вип. 10. – 2014. – 228 с. : іл., табл. – Загол. обкл.: X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених " Молоді науковці - географічній науці" : тези доповідей. – Бібліогр. в кінці ст.
739176
  Стадний Є. Молоді науковці - за реформи. Академіки не проти, але... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 11


  "...14 квітня відбулася сесія Загальних зборів НАН України, в яких уперше з правом ухвального голосу брали участь представники колективів наукових установ. Загальні збори ухвалили нову редакцію статуту академії".
739177
   Молоді науковці Києва об"єднуються // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 4


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся з"їзд делегатів наукових товариств вищих навчальних закладів міста Києва. Основна мета з"їзду - підтвердження намірів наукових товариств створити Молодіжну громадську організацію "Асоціація наукових товариств міста ...
739178
  Ващуленко О.С. Молоді науковці НАН України : стан та перспективи // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 34-41. – ISSN 0374-3896


  Проаналізована вікова структура наукових кадрів НАН України в порівнянні з аналогічними даними РАН та НАН Білорусі.
739179
   Молоді незалежні держави. – К., 1964. – 366с.
739180
  Троїцький Є.С. Молоді незалежні країни: шляхи розвитку і боротьба ідей / Є.С. Троїцький. – Київ, 1981. – 170с.
739181
  Кириченко Ю. Молоді правники зійдуться в інтелектуальному протистоянні / Ю. Кириченко, І. Коліушко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)


  В листопаді стартував Міжнародний правничий конкурс імені В.М. Корецького. Організатором заходу виступає Міністерство юстиції спільно з інститутом держави і права ім. В.М. Корецького.Серед суддій конкурсу професор кафедри європейського та порівняльного ...
739182
   Молоді про атеїзм. – К., 1972. – 165с.
739183
   Молоді про атеїзм. – Вид. 2-е, доп. – К., 1974. – 197с.
739184
   Молоді про атеїзм. – К., 1979. – 208с.
739185
   Молоді про атеїзм. – К., 1984. – 256с.
739186
   Молоді про вибір професії : Рекоменд. покажч. літ. – Київ, 1975. – 60с.
739187
   Молоді про Збройні Сили СРСР. – К., 1987. – 51с.
739188
  Амброзюк С.Й. Молоді про місячинк скотарства / С.Й. Амброзюк. – Х., 1930. – 31с.
739189
   Молоді про Радянську Армію. – К., 1952. – 296с.
739190
  Бабич Є.К. Молоді про Радянську Армію / Є.К. Бабич, Г.П. Межевич, В.В. Патока. – К., 1978. – 70с.
739191
  Гусейнов А.А. Молоді про суспільний прогрес / А.А. Гусейнов. – К, 1968. – 147с.
739192
  Гнатик Б.І. Молоді пульсари та магнетари як джерела космічних променів найвищих енергій // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 43
739193
  Грішнова О.А. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування / О.А. Грішнова, А.Є. Самарцева // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 28-35
739194
  Грішнова О.А. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування / О.А. Грішнова, А.Є. Самарцева // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 49-54
739195
  Ірванець Олександр Молоді та наймолодші // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 96. – ISSN 0130-5212
739196
   Молоді українські політики початку 21 століття. – Київ : Молодіжна Альтернатива. – (Молоді політики)
Ч.2. – 2003. – 116с.
739197
   Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-285-302-5
Вип. 7. – 2016. – 344 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739198
   Молоді художники України. – К., 1966. – 19с.
739199
  Каплун В.М. Молодіє наше село / В.М. Каплун, А.М. Жарков. – К., 1972. – 138с.
739200
  Іллюк Н. Молодіжна "додипломна" журналістика в Україні як об"єкт впливу фахової та масової медіа-освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук :спецвипуск / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 2 : "Позашкілля" вирішуємо разом спільні завдання. – С. 113-117
739201
   Молодіжна журналістика в контексті глобалізаційних процесів : науково-практична конференція, 19-22 квітня 2005 р.: тези. – Київ : ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 128с.
739202
  Бузало П. Молодіжна злочинність - специфічне соціально-правове явище // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 104-109
739203
  Ткачівська М. Молодіжна мова або "чужа територія" і фактори впливу на неї // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 209-214. – ISSN 2307-633Х
739204
  Власенко Л. Молодіжна періодика України та аудиторія // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 91-96
739205
   Молодіжна політика в Україні. – К., 1993. – 79с.
739206
  Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення / М.Ф. Головатий. – К., 1993. – 235с.
739207
  Чугаєвський В.Г. Молодіжна політика й соціальна робота : Навчальний посібник / В.Г. Чугаєвський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 127с. – ISBN 966-594-667-6
739208
  Балицька Ю.О. Молодіжна політика Конгресу українців Канади як перспектива розвитку в майбутньому // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 188-190
739209
  Цибульник В.В. Молодіжна політика на Україні / В.В. Цибульник. – Київ, 1990. – 109с.
739210
  Касьян О. Молодіжна політика Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 119-120
739211
  Галайко Б. Молодіжна політика Української військової організації (1920-1928) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 112-127
739212
  Цвих В.Ф. Молодіжна політика: ідеологічне забезпечення // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 71-72
739213
  Цибін С. Молодіжна політика: основні напрями реалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 83-89. – ISSN 2078-1016
739214
  Полковенко В.В. Молодіжна преса України у Вітчизняній війні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 45-52. – (Серія журналістики ; № 15)


  Тематика украинских молодежных газет периода Великой отечественной войны.
739215
  Тимошик Микола Степанович Молодіжна преса України: структура, управління, функціонування на сучасному етапі (1985-1990 роки) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.10 / Тимошик Микола Степанович; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1991. – 172л. – Бібліогр.:л.152-172
739216
  Недопитанський Микола Іванович Молодіжна преса як фактор соціалізації: тенденції, проблеми, тематика (1985-1990 роки) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.10 / Недопитанський Микола Іванович; КУ им. Т.Шевченка. – К., 1992. – 20л.
739217
  Недопитанський Микола Іванович Молодіжна преса як фактор соціалізації: тенденції, проблеми, тематика (1985-1990 рр.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.10 / Недопитанський Микола Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 152л. – Бібліогр.:л.135-152
739218
  Тимошик М. Молодіжна преса: людське обличчя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10-11січня (№ 2/3). – С. 20


  Як радянські "комсомолки" змушують замислитися над сучасними проблемами журналістики.
739219
  Виткалов Володимир Молодіжна проблематика у наукових дослідженнях / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127
739220
  Стегній І.І. Молодіжна регіональна журналістика: спроби подолання провінційності форми і змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 106-109


  Досліджується феномен молодіжної регіональної журналістики на прикладі діяльності студії "Шанс" при газеті "Життя Лебединщини" (м. Лебедин на Сумщині). Проаналізовано зміст та оформлення тематичної сторінки, досліджено такі явища, як провінціалізм ...
739221
  Савчук Л.С. Молодіжна стратегія ПРООН на 2014-2017 роки: контекст та стан справ в Україні // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 108-109
739222
   Молодіжна субкультура : вплив на формування особистості / Т.В. Селецька, Т.О. Сливінська, С.І. Небот, Т.І. Гіштимулт // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 12 (129). – С.58-66
739223
  Шапошникова І.В. Молодіжна субкультура в сучасному соціо-культурному просторі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 111-114. – ISSN 2077-1800
739224
  Онищук С. Молодіжна субкультура стрейт-едж в Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 88-92
739225
  Павелків В.Р. Молодіжна субкультура та її вплив на процес ідентифікації особистості // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – С. 112-118. – ISBN 978-617-601-117-0
739226
  Заїка О.М. Молодіжна субкультура як складова української національної культури // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 159-161
739227
  Айріян К.Б. Молодіжна тематика програм в українському телепросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 158-161


  У статті наведено результати наукового дослідження молодіжної тематики українських телепрограм. Проаналізовано різножанрові розважальні програми для молоді на провідних українських телеканалах. The article presents the results of scientific research ...
739228
  Астахова О. Молодіжне безробіття в Євросоюзі та європейський досвід реалізації молодіжної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 29-34. – Бібліогр.: 14 назв
739229
   Молодіжне безробіття та проблеми розвитку молодіжного підприємництва / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна ; літ. ред. Л. Яцюк]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109. – (Молоді автори)
739230
  Астахова О.В. Молодіжне безробіття та стратегія молодіжної політики в країнах ЄС // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 58-61
739231
  Бойко А.К. Молодіжне безробіття як правовий феномен // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 51-58. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
739232
  Ячна Н. Молодіжне безробіття як соціально-економічний конфлікт в умовах української сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86-89. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
739233
  Волкова О.М. Молодіжне житлове кредитування як метод стимулювання позитивних демографічних процесів в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 125-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
739234
  Стефанишин О. Молодіжне інноваційне підприємництво і фінансові стимули його розвитку в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 118-123. – ISSN 0201-758Х
739235
  Коробчук Ю.Л. Молодіжне кредитування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-32
739236
  Орлов А. Молодіжне радіомовлення у системі медіаосвіти // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.135-142. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
739237
   Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ : збірка наукових праць магістрів / М-во освіти і науки України. – Харків
Вип. 1. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739238
   Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ : збірка наукових праць магістрів / М-во освіти і науки України ; редкол.: К.Д. Гурова, Н.Ю. Олійник, В.А. Афанасьєва [та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ
Вип. 2. – 2016. – 316 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739239
   Молодіжний і дитячий рух в Україні: історія та генезис. – Київ, 1993. – 117 с.
739240
  Рожнова А.П. Молодіжний контент "Нового каналу" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 258-265
739241
   Молодіжний мітинг // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  На площі перед фізичним факультетом біля пам"ятника викладачам, співробітникам, студентам і аспірантам університету відбувся молодіжний мітинг з нагоди 65-річчя Великої Перемоги.
739242
   Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Мін-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки. – ISSN 2310-130Х
Вип. 16 : Фізичне виховання і спорт. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739243
   Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Мін-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки. – ISSN 2310-130Х
Вип. 17 : Фізичне виховання і спорт. – 2015. – Резюме укр., рос., укр. мовами
739244
  Вахула М. Молодіжний націоналістичний рух на Західній Україні (1948-1950) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 209-217
739245
  Внучко С.М. Молодіжний політичний екстремізм в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 91-93
739246
  Камінська А. Молодіжний ринок праці в Україні, проблемний аспект // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 20-21
739247
  Онікієнко В.В. Молодіжний ринок праці України: проблеми та шляхи вирішення / В.В. Онікієнко, Л.Г. Ткаченко; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2003. – 160с. – ISBN 966-02-3148-2
739248
  Торжевський М.В. Молодіжний ринок праці: стан, проблеми та перспективи розвитку // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 4 (37). – С. 24-28
739249
  Терно А.В. Молодіжний ринок праці: стан, проблеми та перспективи розвитку // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 87-95. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
739250
  Корнієвський Олександр Анатолійович Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80- х -початок 90- х) : Дис... канд іст.наук: 07.00.02 / Корнієвський Олександр Анатолійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 227л. – Бібліогр.:л.193-214
739251
  Корнієвський Олександр Анатолійович Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80-х - початок 90-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Корнієвський Олександр Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
739252
  Корнієвський Олександр Анатолійович Молодіжний рух в новітній історії України (Друга половина 80-х - початок 90-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.07 / Корнієвський Олександр Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
739253
   Молодіжний рух в Україні : Тематико-фактографічний покажчик. – Київ
Вип.1. – 1993. – 28 с.
739254
  Коцур В. Молодіжний рух в Україні (друга половина 80-х рр. XX ст.) / В. Коцур, І. Гайдаєнко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 99-106
739255
   Молодіжний рух в Україні: Довідник. – Київ : Столиця. – ISBN 966-7395-01-4
Ч.1. – 1998. – 252с.
739256
   Молодіжний рух в Україні: Довідник. – Київ : Столиця. – ISBN 966-7395-01-4
Ч.2. – 1998. – 336с.
739257
  Гайдаєнко І. Молодіжний рух в університетах Києва наприкінці 80-х років XX ст. / І. Гайдаєнко, В. Коцур // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 107-113


  Стаття присвячена висвітленню питання молодіжного руху в Україні перед проголошенням незалежності в Україні. Студенти КДУ ім. Т.Г. Шевченка брали активну участь в обговоренні всіх важливих наукових, культурних, суспільно-політичних та економічних ...
739258
  Зінько О.В. Молодіжний рух в УСРР в 20-і роки (історіографічний аналіз літературних джерел 20-х--30-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Зінько О.В.; Ку ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
739259
  Колибаб"юк С. Молодіжний рух Галичини кінця XIX - 30-х років XX ст. у сучасних наукових дослідженнях України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 95-101. – ISSN 1728-9343
739260
  Редзюк В. Молодіжний рух демократичного та євроінтеграційного спрямування в Україні: проблеми реалізації ініціатив молоді // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 69-74
739261
  Шахов В.А. Молодіжний рух і боротьба ідеологій / В.А. Шахов. – К, 1979. – 48с.
739262
  Гайдаєнко І. Молодіжний рух і молодіжні організації в Україні у 90-ті роки ХХ ст. / І. Гайдаєнко, В. Коцур // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 247-259. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Початок 1990 р. в Україні ознаменувався низкою студентських акцій за деідеологізацію і демілітаризацію навчального процесу. Так, 20-21 лютого 1990 р. з ініціативи УСС в навчальних закладах Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Донецька, Києва, Львова, ...
739263
  Шипко Г. Молодіжний рух у Німеччині // Молодіжні НУО в Україні та світі / Ред.-упоряд.:Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – С. 74-78
739264
  Задорожний О.О. Молодіжний рух у процесі українського державотворення // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 157-159
739265
   Молодіжний рух у регіонах України. – Київ, 2005. – 39с.
739266
  Зіньков Р. Молодіжний рух у США // Молодіжні НУО в Україні та світі / Ред.-упоряд.:Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – С. 69-73
739267
   Молодіжний рух України. – К.
1. – 1996. – 200с.
739268
  Титаренко Л.М. Молодіжний сегмент ринку праці в системі національної економіки / Л.М. Титаренко, С.В. Малюга // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 34-40. – ISSN 2218-1199
739269
  Кравченко Валентина Леонідівна Молодіжний сегмент ринку праці: методологія і перспективи розвитку : Автореф. ... дис. канд. економічних наук: 08.09.01 / Кравченко В.Л.; Нац. акад. наук України; Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
739270
  Столярчук О.В. Молодіжний сленг та літературна норма (на прикладах з англійської, німецької, української та російської мов) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 216-218. – ISSN 2219-4290
739271
  Кондратюк О.В. Молодіжний сленг у сучасній періодиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 162-165


  У статті досліджено молодіжний сленг у мовленні засобів масової інформації, спрямованих на молодіжну аудиторію. Виявлено основні завдання та особливості сленговживання у цих виданнях. Окреслено окремі аспекти історичного розвитку соціодіалекту. Подано ...
739272
  Столяр М.Ю. Молодіжний сленг у сучасному художньому дискурсі (на матеріалі художнього ідіолекту І. Карпи) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 119-126
739273
  Мельник А.П. Молодіжний сленг як засіб посилення експресії в перекладі сучасних мультфільмів (на матеріалі перекладу українською та німецькою мовами англомовного мультфільму "Мадагаскар-2") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 418-424
739274
  Бернацька С.М. Молодіжний сленг: реалії життя / С.М. Бернацька, А.С. Домрачева // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 158-164. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
739275
  Мельнійчук М.М. Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком / М.М. Мельнійчук, В.О. Зейко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 118-122. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
739276
  Войцехівська О. Молодіжний, інтерактивний // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 31-33
739277
   Молодіжні вечори. – К., 1946. – 43с.
739278
   Молодіжні вечори. – К., 1955. – 400с.
739279
   Молодіжні вечори. – К., 1957. – 292с.
739280
   Молодіжні вечори. – К., 1958. – 267с.
739281
  Дунець В.Б. Молодіжні громадські організації - середовище формування політичної культури молоді // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 101-103
739282
  Шваб М.А. Молодіжні громадські організації Німеччини: проблеми періодизації та класифікації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 32-36. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
739283
   Молодіжні дебати в Мілані // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 4


  Студент економічного факультету Денис Бабаєв представив наш Університет та країну на форумі European Youth Debate 2017, що проходив у Мілані (Італія). Куратор Дениса у рамках участі в дебатах - доцент кафедри економічної кібернетики Ганна Харламова. ...
739284
  Волосенко І.В. Молодіжні інтернет-щоденники в німецькомовному медійному просторі: соціолінгвальний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Волосенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
739285
  Волосенко І.В. Молодіжні інтернет-щоденники в німецькомовному медійному просторі: соціолінгвальний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Волосенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 248 л. – Додатки: л. 215-248. – Бібліогр.: л. 174-214
739286
  Тарасюк Н.М. Молодіжні клуби за інтересами. / Н.М. Тарасюк. – К., 1984. – 89с.
739287
  Кухар В. Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець XX - початок XXI століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 276-280
739288
  Кухар В. Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець XX - початок XXI століття) // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – C. 173-179
739289
   Молодіжні НУО в Україні та світі. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – 104с.
739290
  Трофим"як Б.Є. Молодіжні об"єднання Східної Галичини в добу імперіалізму (1862-1914) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 184-206
739291
  Кравчук В.М. Молодіжні організації в громадянському суспільстві питання вдосконалення правового регулювання // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 29-31.
739292
  Молоткіна В. Молодіжні організації в Україні в політкультурному просторі 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 105-111. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізується молодіжний рух в полікультурному просторі України в 1920-і роки. Показано, що характерною рисою молодіжного руху в даний період була велика кількість організацій різних напрямів. Поряд з власне українськими молодіжними ...
739293
  Зброжко О. Молодіжні осередки руху опору на Західній Україні в 40-50 роках XX ст. у світлі документів Державного архіву Львівської області // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 43-55
739294
  Ворожбит О. Молодіжні рухи / Ольга Ворожбит // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 29 (505), 21-27.07.2017 р. – С. 15-16. – ISSN 1996-1561


  З історії студентських протестів у світі.
739295
  Лащук Ю.Ю. Молодіжні субкультури: проблема толерантності / Ю.Ю. Лащук, В.Ю. Головей // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 44-48. – ISSN 1729-360Х
739296
  Верба І. Молодій українській дипломатії присвячується // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 111-113.


  [Рецензія]: Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави. 1917-1923 р.р.: Монографія.- К.: К.І.С., 2006. - 312 с.
739297
  Гальбе М. Молодість : драма кохання в 3-х діях / Макс Гальбе ; Пер. с нем. – [Київ] : Т-во "Грунт" ; Книгарня "Дніпрове слово", 1918. – 83 с. – (Театральна бібліотека ; № 1)
739298
  Вражливий В. Молодість / В. Вражливий. – Харків, 1929. – 188с.
739299
  Вражливий В. Молодість / В. Вражливий. – 2-е вид. – Харків, 1930. – 200с.
739300
   Молодість. – Х., 1939. – 66с.
739301
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ
1. – 1945. – 197 с.
739302
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Львів : Радянський письменник, 1948. – 168 с.
739303
  Бойченко О. Молодість / О. Бойченко. – Київ, 1949. – 352 с.
739304
  Бойченко О. Молодість / О. Бойченко. – К., 1950. – 448с.
739305
  Бойченко О. Молодість / О. Бойченко. – Київ, 1952. – 604 с.
739306
   Молодість. – К., 1958. – 311с.
739307
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1962. – 552 с.
739308
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1964. – 552 с.
739309
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1966. – 544 с.
739310
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1970. – 480с.
739311
   Молодість. – Київ, 1970. – 92с.
739312
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – К., 1976. – 520с.
739313
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – К., 1985. – 512с.
739314
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – К., 1989. – 509с.
739315
  Кетзе Джон Максвелл Молодість : Повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 34-76. – ISSN 0320-8370
739316
  Первомайський Л.С. Молодість брата : роман у віршах / Л.С. Первомайський. – Київ, 1947. – 253 с.
739317
  Бондаренко О.Ф. Молодість віку / О.Ф. Бондаренко. – Донецьк, 1980. – 32с.
739318
  Напалков С.М. Молодість вільного В"єтнаму / С.М. Напалков. – К., 1962. – 103с.
739319
  Майорчик В.Л. Молодість древньої Полтави / В.Л. Майорчик. – Х, 1974. – 178с.
739320
  Лазаревський Гліб Молодість Лесі Українки : Біографічне оповідання / Лазаревський Гліб. – Вінніпег : Український голос, 1943. – 61с.
739321
  Старицький М.П. Молодість Мазепи / М.П. Старицький. – Київ, 1997. – 984с.
739322
   Молодість мила, ти щастя моє. – К., 1977. – 111с.
739323
  Шамрай Є.Ф. Молодість на все життя / Є.Ф. Шамрай. – К., 1965. – 39с.
739324
  Лазебник Ю Молодість народного Китаю / Ю Лазебник. – К., 1959. – 168с.
739325
   Молодість наша, співай. – К., 1951. – 256с.
739326
  Лащенко Г. Молодість Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 15
739327
  Мілєр Євген Молодість славних людей / Мілєр Євген; Перекл.з французького В.Завадська. – [2е видання]. – Hю-Йорк : Говерля, 1960. – 260 с. : іл. – На обкл.назва:"Молодість славних людей"
739328
  Мілер Є. Молодість славних людий / Е. Мілер. – Львів ; Київ, 1924. – 260 с.
739329
  Овчарук О.В. Молодість тестує якість // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 61
739330
  Микитенко О. Молодість у досвіді: Блаже Ристовському 85! // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 264-271. – ISBN 966-02-2984-4
739331
  Рокитко А.І. Молодість, опалена війною. Рокитко Анастасія Іванівна // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  Рокитко Анастасія Іванівна про юність та молодість в роки Великої вітчизняної війни. Спогади.
739332
   Молодість, пісню співай. – К., 1970. – 189с.
739333
  Дрозд І.А. Молодість. / І.А. Дрозд. – К., 1979. – 64с.
739334
  Бойченко О. Молодітсть / О. Бойченко. – Львів, 1946. – 168 с.
739335
   Молодіц голоси. – Братіслава, 1956. – 176с.
739336
   Молодіц голоси. – Пряшев, 1958. – 151с.
739337
  Шевчук Г.І. Молодіють міста і села над Збручем / Г.І. Шевчук. – Львів, 1967. – 112 с.
739338
  Сейфуллина Л.Н. Молодняк / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1924. – 189с.
739339
   Молодняцький літературний альманах. – Х., 1936. – 196с.
739340
  Рекемчук А.Е. Молодо-зелено / А.Е. Рекемчук. – Москва, 1962. – 74с.
739341
  Рекемчук А.Е. Молодо-зелено / А.Е. Рекемчук. – Л., 1976. – 440с.
739342
  Тангрыкулиев К. Молодо-зелено : повести / К. Тангрыкулиев. – Москва : Детская литература, 1987. – 237 с.
739343
  Михалевич А.В. Молодо - не зелено / А.В. Михалевич. – М., 1962. – 32с.
739344
   Молодова І. Уникальное мустьерское поселение на Среднем Днестре. – М., 1982. – 239с.
739345
   Молодогвардейцы. – Донецк, 1981. – 122с.
739346
   Молодогвардейцы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк, 1985. – 120с.
739347
  Шевелева Е.В. Молодое лето / Е.В. Шевелева. – Москва, 1968. – 62с.
739348
   Молодое лето. – Алма-Ата, 1985. – 224с.
739349
  Зяблова Г.Г. Молодое лицо планеты / Г.Г. Зяблова, Г.Ф. Петров. – Ленинград, 1963. – 62с.
739350
  Абишев А. Молодое поколение : повесть / А. Абишев ; авториз. пер. с каз. Г. Шариповой. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 168 с.
739351
  Титма Микк Харриевич Молодое поколение / Титма Микк Харриевич, Саар Эллу Арнольдовна. – М. : Мысль, 1986. – 254с.
739352
  Калашников М.Ф. Молодое поколение и религия: опыт конкретно-социальн. и социально-психол. исследования / М.Ф. Калашников. – Пермь, 1977. – 312с.
739353
  Рапохин А.А. Молодое поколение интернационалистов / А.А. Рапохин. – М, 1961. – 176с.
739354
  Мошняга В.П. Молодое поколение интернационалистов / В.П. Мошняга. – М, 1972. – 183с.
739355
  Кучеренко М.М. Молодое поколение рабочего класса СССР: Процесс формирования и воспитания 1917-1979 гг. / М.М. Кучеренко. – М., 1979. – 189с.
739356
  Кадацкий Е.М. Молодое пополнение рабочего класса / Е.М. Кадацкий. – Киев, 1982. – 49с.
739357
   Молодожены. – М., 1985. – 92с.
739358
  Яковлева Г.В. Молодожены / Г.В. Яковлева. – Минск, 1989. – 94с.
739359
  Лодб Т.А. Молодой библиотекарь ХХІ: итоги работы межрегионального форума молодых // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 22 (136). – С. 31-33. – ISSN 1727-4893
739360
  Гордеев А.Н. Молодой Бояркин / А.Н. Гордеев. – Иркутск, 1988. – 208с.
739361
  Бушен А.Д. Молодой Верди : Рождение оперы. Роман / А.Д. Бушен. – Ленинград : Музыка, 1989. – 367с.
739362
  Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества / Д. Лукач. – Москва : Наука, 1987. – 614 с.
739363
  Терещенко Ю.Д. Молодой Гегель: поиски Бога и самого себя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 21-24. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 55). – ISSN 2226-0994
739364
  Апухтина В.А. Молодой герой в советской прозе / В.А. Апухтина. – Москва, 1971. – 48с.
739365
   Молодой герой советской литературы. – Саратов, 1964. – 12с.
739366
  Глинкин П.Е. Молодой герой советской литературы / П.Е. Глинкин. – М : Просвещение, 1980. – 80 с.
739367
  Алексеев В.В. Молодой герой современной советской прозы / В.В. Алексеев. – Ленинград, 1975. – 20с.
739368
  Нович И.С. Молодой Герцен / И.С. Нович. – М, 1980. – 408с.
739369
  Нович И.С. Молодой Герцен / И.С. Нович. – М, 1986. – 382с.
739370
  Киченко А.С. Молодой Гоголь : (истоки и пути эволюции ранней прозы) / А.С. Киченко ; М-во образования и науки Украины, Черкас. нац. ун-т имени Богдана Хмельницкого, Фак. рус. филологии. – Черкассы : Видавництво ЧДУ, 2004. – 190, [2] с. – Библиогр.: с. 176-191. – ISBN 966-7986-70-5
739371
   Молодой город в районах нового освоения Севера. – Свердловск, 1989. – 100с.
739372
   Молодой Дагестан. – Махачкала, 1947. – 69с.
739373
  Розеншильд К.К. Молодой Дебюсси / К.К. Розеншильд. – Москва : Музгиз, 1963. – 144 с.
739374
  Кирпотин В.Я. Молодой Достоевский / В.Я. Кирпотин. – М. : Художественная литература, 1947. – 376 с.
739375
  Байдебура П.А. Молодой запев / П.А. Байдебура. – М., 1968. – 288с.
739376
  Якимович Т.К. Молодой Золя / Т.К. Якимович. – Киев : Киевский университет, 1971. – 210с.
739377
  Мансуров В.А. Молодой интеллигент развитого социалистического общества. / В.А. Мансуров, К.Г. Барбакова. – М., 1981. – 189с.
739378
  Кудрин Ф.Р. Молодой коммунист. / Ф.Р. Кудрин. – Л., 1989. – 68с.
739379
  Десницкий А.В. Молодой Крылов / А.В. Десницкий. – Л, 1975. – 154с.
739380
  Батурин Н.Ф. Молодой лед : любовн. роман / Н.Ф. Батурин; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 166 с.
739381
  Иванский А.И. Молодой Ленин / А.И. Иванский. – Москва, 1964. – 760с.
739382
   Молодой Ленинград. – Л., 1988. – 496с.
739383
   Молодой Ленинград. – Л., 1989. – 380с.
739384
   Молодой Ленинград 1971. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 302, [2] с.
739385
  Ковачевич В. Молодой лес : роман / Велько Ковачевич ; Пер. с сербо-хор. В.Н. Сатарова ; Под ред. Ю.В. Бернова. – Москва : Военное издательство, 1973. – 168 с.
739386
  Кавачевич В. Молодой лес / В. Кавачевич. – М, 1973. – 168с.
739387
  Лапин Н.И. Молодой Маркс / Н.И. Лапин. – М, 1976. – 415с.
739388
  Лапин Н.И. Молодой Маркс / Н.И. Лапин. – М, 1986. – 479с.
739389
  Лимонов Э. Молодой негодяй : Роман / Эдуард Лимонов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2002. – 366с. – ISBN 5-94278-344-6
739390
  Иванов А.А. Молодой порыв / А.А. Иванов. – Петрозаводск, 1972. – 79с.
739391
  Гиллельсон М.И. Молодой Пушкин и арзамасское братство / М.И. Гиллельсон. – Л., 1974. – 226с.
739392
  Алексеева В.Г. Молодой рабочий / В.Г. Алексеева. – Москва, 1983. – 222с.
739393
   Молодой рабочий : Становление социально активной личности. – Москва : Советская Россия, 1986. – 172 с.
739394
  Бляхман Л.С. Молодой рабочий 70-х годов : социальный портрет / Л.С. Бляхман. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
739395
   Молодой рабочий в бригаде: проблемы воспитания. – Киев : Наукова думка, 1989. – 271с.
739396
  Калкей Г.А. Молодой рабочий и его свободное время / Г.А. Калкей; под ред.В.И. Болгова. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 72, [4] с.
739397
  Коган Л.Н. Молодой рабочий и культура / Л.Н. Коган, В.П. Поляничко. – М., 1975. – 127с.
739398
  Демин В.П. Молодой режиссер приходит в театр / В.П. Демин. – М, 1982. – 112с.
739399
  Гагарин А.С. Молодой руководитель в трудовом коллективе / А.С. Гагарин, В.Ф. Кармацкий. – Свердловск, 1990. – 143с.
739400
  Турин Л.Б. Молодой самбист / Л.Б. Турин. – М., 1970. – 208с.
739401
   Молодой семье. – Новосибирск, 1985. – 96с.
739402
  Котырло В.К. Молодой семье о воспитании детей / В.К. Котырло. – К, 1981. – 48 с.
739403
  Ляховская Л.П. Молодой семье о кулинарии / Л.П. Ляховская. – М., 1990. – 343с.
739404
  Адамовский Г.А. Молодой синий свет / Г.А. Адамовский. – Фрунзе, 1971. – 152с.
739405
  Черный О.Е. Молодой Скрябин / О.Е. Черный. – Москва, 1974. – 229с.
739406
  Синельников М.Х. Молодой современник в литературе / М.Х. Синельников. – М., 1963. – 47 с.
739407
  Левицкая А.Г. Молодой социалистический город и культура его населения : Автореф... канд. филос.наук: / Левицкая А. Г.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1972. – 28л.
739408
  Жуганов А.В. Молодой специалист: путь к творческой зрелости / А.В. Жуганов. – М, 1987. – 206с.
739409
   Молодой театр. – К., 1991. – 315с.
739410
  Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1927. – 376с.
739411
  Купреянова Е.Н. Молодой Толстой : Автореф... канд. филол.наук: / Купреянова Е.Н.; АН СССР. Ин-т русской литературы. – Ленинград, 1953. – 21л.
739412
  Купреянова Е.Н. Молодой Толстой / Е.Н. Купреянова. – Тула, 1956. – 216с.
739413
  Островский А. Молодой Толстой в записях современников. / А. Островский. – Л., 1929. – 498с.
739414
  Мураталиев М. Молодой тынар : повести, рассказы / М. Мураталиев. – Фрунзе : Мектеп, 1986. – 164 с.
739415
   Молодой Узбекистан. – Ташкент, 1951. – 132с.
739416
   Молодой уралец. – Катав-Ивановск, 1958. – 119с.
739417
  Стрелкова И.Б. Молодой ученый в библиотечной сфере: ценностная мотивация и профессиональная востребованность // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 21-24. – ISSN 0130-9765
739418
  Камышанова Л.К. Молодой ученый. Каким ему быть? / Л.К. Камышанова, Ю.А. Суслов. – Л., 1978. – 32с.
739419
   Молодой учитель в системе непрерывного образования. – Москва, 1987. – 97с.
739420
  Борисова Л.Г. Молодой учитель: труд, быт, творчество / Л.Г. Борисова. – М, 1983. – 80с.
739421
  Веленгурин Н.Ф. Молодой Фадеев / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1972. – 192с.
739422
  Егоров К.Я. Молодой хлеб / К.Я. Егоров. – Львов, 1969. – 88с.
739423
  Косяк Р.И. Молодой хозяйке / Р.И. Косяк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1991. – 190с.
739424
  Кошелев Михаил Петрович Молодой хозяйке / Кошелев Михаил Петрович. – Симферополь, 1991. – 270с.
739425
  Меркулов А.А. Молодой человек / А.А. Меркулов. – Астрахань
1. – 1954. – 152с.
739426
   Молодой человек. – Молотов, 1955. – 160 с.
739427
  Ивантер Н.А. Молодой человек / Н.А. Ивантер. – М, 1963. – 103с.
739428
  Яковлев Ю.Я. Молодой человек отрправляется в путь / Ю.Я. Яковлев. – М., 1959. – 79с.
739429
  Ямпольский Б.С. Молодой человек. / Б.С. Ямпольский. – М., 1963. – 282с.
739430
  Козлов А.А. Молодой человек: становление образа жизни / А.А. Козлов, А.В. Лисовский. – Москва : Политиздат, 1986. – 168с.
739431
  Сиссон Р.Э. Молодой Шекспир / Р.Э. Сиссон. – М, 1978. – 141с.
739432
  Романенко М.І. Молодому боксерові / М.І. Романенко. – К., 1966. – 164с.
739433
  Кузнецов Ю.М. Молодому депутату / Ю.М. Кузнецов. – М., 1973. – 110с.
739434
  Озолин Н.Г. Молодому коллеге / Н.Г. Озолин. – М., 1988. – 286с.
739435
   Молодому поколінню-комуністичну загартованість. – К., 1970. – 195с.
739436
  Приходько И.А. Молодому предпринимателю / И.А. Приходько. – М., 1991. – 189с.
739437
  Златоустовский Б.В. Молодому рабочему о традициях русского рабочего класса / Б.В. Златоустовский. – М., 1948. – 116с.
739438
  Лукс В.К. Молодому сівачеві : поезії / В.К. Лукс. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 47 с.
739439
   Молодому учителю : Сборник документов и нормативных актов. – Москва : Просвещение, 1986. – 416с.
739440
   Молодому учителю. – К., 1988. – 297с.
739441
  Железнов П.И. Молодости верен / П.И. Железнов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
739442
  Проймин К.Д. Молодость -- не награда. / К.Д. Проймин. – Краснодар, 1966. – 223с.
739443
  Розенштейн В.А. Молодость / В.А. Розенштейн. – М, 1932. – 60с.
739444
   Молодость. – М., 1935. – 313с.
739445
   Молодость. – М., 1938. – 160с.
739446
  Замойский П.И. Молодость / П.И. Замойский. – М., 1946. – 311с.
739447
  Бойченко А. Молодость / А. Бойченко. – Москва, 1946. – 272 с.
739448
  Замойский П.И. Молодость / П.И. Замойский. – М., 1948. – 316с.
739449
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Курск, 1948. – 157с.
739450
   Молодость. – Ростов -на-Дону, 1948. – 112с.
739451
   Молодость. – М.-Л., 1949. – 256с.
739452
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Л, 1949. – 267с.
739453
  Бойченко А. Молодость / А. Бойченко. – Москва, 1949. – 352 с.
739454
  Бойченко А. Молодость / А. Бойченко. – Москва, 1950. – 383 с.
739455
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Л, 1950. – 392с.
739456
   Молодость. – М., 1950. – 112с.
739457
  Иванов Ю. Молодость / Ю. Иванов. – Ставрополь, 1951. – 56с.
739458
  Абатуров К.И. Молодость : сборник очерков / К.И. Абатуров. – Кострома : Облгиз, 1952. – 116 с.
739459
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Орел, 1952. – 364с.
739460
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – Курск, 1953. – 542с.
739461
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – Москва, 1953. – 384 с.
739462
   Молодость. – Петрозаводск, 1953. – 88с.
739463
   Молодость. – Черкесск, 1954. – 148с.
739464
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – Київ, 1955. – 420 с.
739465
   Молодость. – Кишинёв, 1956. – 104с.
739466
   Молодость. – Баку, 1958. – 173с.
739467
   Молодость. – Саранск, 1958. – 154с.
739468
  Браун Н.Л. Молодость / Н.Л. Браун. – Л., 1960. – 62с.
739469
  Машковцев В.И. Молодость / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1960. – 48с.
739470
   Молодость. – Кишинёв, 1962. – 191с.
739471
   Молодость. – М., 1963. – 110с.
739472
   Молодость. – Кишинёв, 1964. – 243с.
739473
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – М, 1964. – 712с.
739474
   Молодость. – Киров, 1965. – 56с.
739475
  Нексе М.А. Молодость / М.А. Нексе. – Л, 1967. – 375с.
739476
   Молодость. – Киров, 1969. – 80с.
739477
  Леонов С.Р. Молодость / С.Р. Леонов. – М, 1972. – 712с.
739478
   Молодость. – Ставрополь, 1974. – 135с.
739479
  Толис П. Молодость : Повести и рассказы / П. Толис. – Москва : Художественная литература, 1974. – 239 с.
739480
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – М., 1978. – 430с.
739481
  Бойченко А.М. Молодость / А.М. Бойченко. – К., 1982. – 319с.
739482
  Глухов Б.А. Молодость / Б.А. Глухов. – М, 1986. – 93с.
739483
  Кутзее Дж.М. Молодость : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.5-29. – ISSN 1130-6545
739484
   Молодость в пути. – М., 1961. – 119с.
739485
   Молодость в пути. – Казань, 1964. – 84с.
739486
  Батакова Ирина Молодость в сиропе / Батакова Ирина, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 120-123 : фото
739487
  Богданович Л.А. Молодость в старости / Л.А. Богданович. – М, 1984. – 126с.
739488
   Молодость в строю. – М., 1978. – 199с.
739489
  Данилов Б.Г. Молодость в шинели : стихи / Б.Г. Данилов; пер. с марийск. Г.Пагирева. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1985. – 87 с.
739490
  Рыбалко Н.А. Молодость вверяем сыновьям / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1975. – 135с.
739491
  Равич Н.А. Молодость века / Н.А. Равич. – М, 1967. – 358с.
739492
  Равич Н.А. Молодость века. Война без фронта / Н.А. Равич. – Москва : Художественная литература, 1972. – 614с.
739493
  Косенко А.Ф. Молодость дается только раз: Повести. / А.Ф. Косенко. – Саранск, 1984. – 223с.
739494
  Шпрыгов Ю.М. Молодость Дальнего Севера / Ю.М. Шпрыгов. – М., 1984. – 320с.
739495
  Труханов В.И. Молодость Донбасса. / В.И. Труханов. – Сталино, 1952. – 64с.
739496
  Авакян Р. Молодость древнего города : Рус. писатели о Ереване : [очерк] / Авакян Р.А. – Ереван : Айастан, 1968. – 78 с. – Библиогр. в примеч.: с. 72-76
739497
   Молодость древнего города. – Казань, 1978. – 272с.
739498
   Молодость древней Монголии. – М., 1964. – 263с.
739499
  Забелин И.М. Молодость древней науки / И.М. Забелин. – Москва : Просвещение, 1967. – 112с.
739500
  Куняев Б.И. Молодость зовет / Б.И. Куняев. – Рига, 1952. – 48с.
739501
  Сухотин А.К. Молодость и горизонты науки / А.К. Сухотин. – Новосибирск, 1973. – 223с.
739502
  Бестужев-Лада Молодость и зрелость / Бестужев-Лада. – М., 1984. – 207с.
739503
  Киселев А.Н. Молодость и зрелость полководца / А.Н. Киселев. – М., 1971. – 118с.
739504
  Швалев В.Н. Молодость и сердце. / В.Н. Швалев. – М., 1981. – 176с.
739505
  Петров В.К. Молодость и сила / В.К. Петров. – М., 1988. – 48с.
739506
  Репин И. Молодость искусства / И. Репин, Я. Айзеньерг. – Ашхабад, 1965. – 200с.
739507
  Штеренберг В.Е. Молодость ищет пути / В.Е. Штеренберг. – Улан-Удэ, 1963. – 168с.
739508
  Муталлип Молодость как молния / Муталлип, л. – М., 1976. – 32с.
739509
   Молодость командира. – М., 1959. – 32с.
739510
  Герасимов В.П. Молодость комиссара / В.П. Герасимов. – М., 1987. – 156с.
739511
  Понсон Молодость короля Генриха IV : в 2 т. / Понсон дю Террайль. – Ставрополь : Кавказский край. – (Ряд исторических романов)
Т. 1. – 1992. – 495 с.
739512
  Козловский Ю.М. Молодость Крапоткина / Ю.М. Козловский. – Хабаровск, 1983. – 145с.
739513
  Старицкий М. Молодость Мазепы. Руина / М. Старицкий; Сост., предисл. H.В. Левчик. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 984с. – ISBN 966-7276-00-7
739514
  Эристин Э. Молодость Марыкчана / Э. Эристин. – М, 1974. – 191с.
739515
  Велюгин А. Молодость мира : стихи / А. Велюгин; пер. с белорус. – Ленинград : Молодая гвардия, ЛО, 1950. – 195 с.
739516
  Вышеславский Л.Н. Молодость мира / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1951. – 188с.
739517
   Молодость мира в произведениях участников Международной творческой мастерской молодых художников 12 Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве : Каталог выставки. – Москва, 1986. – 23с.
739518
  Лихарев Б.М. Молодость мира. / Б.М. Лихарев. – М.Л., 1963. – 292с.
739519
  Маяковский В.В. Молодость мира. Стихи / В.В. Маяковский. – М., 1963. – 63с.
739520
  Бавин Л.В. Молодость Миразучуля / Л.В. Бавин, Н.Н. Гринев. – Ташкент, 1962. – 176с.
739521
  Искандер Фазиль Молодость моря / Искандер Фазиль. – Москва, 1964. – 111 с.
739522
  Чепуров А.Н. Молодость моя / А.Н. Чепуров. – Ленинград, 1956. – 122 с.
739523
  Андриасов М.А. Молодость наша опаленная / М.А. Андриасов. – Ростов-на-Дону, 1984. – 528с.
739524
  Харитонов В. МОлодость наша. / В. Харитонов. – М., 1958. – 174с.
739525
  Краснов Г.В. Молодость не повторяется / Г.В. Краснов. – Чебоксары, 1978. – 288с.
739526
   Молодость планеты : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1984. – 111с.
739527
   Молодость поёт. – Петрозаводск, 1956. – 96с.
739528
   Молодость поколений. – Воронеж, 1968. – 304с.
739529
  Смилянский Л.И. Молодость поэта : Роман / Л.И. Смилянский; Авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 240с.
739530
  Смилянский Л.И. Молодость поэта : Роман / Л.И. Смилянский; Авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Известия, 1962. – 520с. – (Б-ка истор. романов народов СССР)
739531
  Кочетов В.А. Молодость с нами : Роман / В.А. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 496с.
739532
  Варавва И.Ф. Молодость сабли / И.Ф. Варавва. – Москва, 1974. – 244с.
739533
  Квитко М.М. Молодость сердца / М.М. Квитко. – К, 1983. – 191с.
739534
  Могилевский Б.Л. Молодость Сеченова / Б.Л. Могилевский. – М, 1976. – 352с.
739535
   Молодость Сибири. – М., 1980. – 191с.
739536
  Щербаков Г.П. Молодость старого завода / Г.П. Щербаков. – Челябинск, 1990. – 111с.
739537
   Молодость страны. – Москва, 1978. – 12с.
739538
   Молодость страны. – Москва, 1984. – 280с.
739539
   Молодость страны. Каталог. – М., 1976. – 108с.
739540
  Кузнецов В.Н. Молодость у костра. Стихи / В.Н. Кузнецов. – М., 1968. – 175с.
739541
  Шаховская Л.Д. Молодость Цезаря Октавиана Августа : эпоха Цезарей : [роман] / Л.Д. Шаховская. – Москва : Кром ; Книга и бизнес, 1994. – 443, [4] с. – (Римская история). – ISBN 5-7119-0076-5


  Борису Васильевичу по случаю Юбилея с наилучшими пожеланиями. 1997.03.28. Подпись.
739542
   Молодость, дружба, мир. – Ташкент, 1978. – 152с.
739543
  Пластикова Л.С. Молодость, прожитая дважды / Л.С. Пластикова. – Волгоград, 1972. – 159 с.
739544
  Гуммер И.С. Молодость, прожитая дважды / И.С. Гуммер. – Волгоград, 1972. – 159с.
739545
  Чичибабин Б.А. Молодость. / Б.А. Чичибабин. – М., 1963. – 91с.
739546
   Молодость. Труд. Романтика. – М., 1985. – 183с.
739547
  Черніков І.Ф. Молодотурецька революція 1908 р. в Османській імперії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 122-127. – ISSN 1608-0599
739548
  Малкина И.Л. Молодцы твои ребята / И.Л. Малкина. – Л., 1955. – 132с.
739549
  Хігерович Р.І. Молодший брат / Р.І. Хігерович. – Київ, 1983. – 164 с.
739550
  Щербина А.О. Молодший брат : оповідання / А.О. Щербина; Анатолій Щербіна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1983. – 48 с.
739551
  Слабошпицький М. Молодший брат (Михайло Орест) // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 97-109. – ISSN 0208-0710
739552
  Скуинь З. Молодые : роман / З. Скуинь; пер. с лат. Ю.Каппе. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 110 с.
739553
  Скуинь З. Молодые : роман / З. Скуинь; пер. с лат. А.Бочарова. – Москва : Известия, 1967. – 339 с.
739554
  Новикова М.И. Молодые / М.И. Новикова. – Симферополь, 1985. – 208с.
739555
   Молодые антифашисты. – Москва, 1978. – 238 с.
739556
   Молодые артисты Ленинграда. – Л., 1945. – 80с.
739557
  Ступников И.В. Молодые артисты ленинградского балета / И.В. Ступников. – Л., 1968. – 56с.
739558
  Лисовский Н.К. Молодые борцы революции / Н.К. Лисовский. – М., 1987. – 110с.
739559
  Марек И. Молодые борцы. / И. Марек. – Л., 1955. – 172с.
739560
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1/2. – 2004
739561
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 3/4 : Сибирь. – 2004
739562
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 5/6 : Омская область. – 2004
739563
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 7/8. – 2004
739564
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9/10 : Конкурсы. – 2004
739565
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11/12. – 2004
739566
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1. – 2005
739567
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 2. – 2005
739568
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 3. – 2005
739569
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 4. – 2005
739570
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 5\6 : Екатеринбург: карьера. имидж. – 2005
739571
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 7 : Сибирь. – 2005
739572
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 8. – 2005
739573
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9\10 : Пермская область. – 2005
739574
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11\12. – 2005
739575
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1. – 2006
739576
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 2/3 : В преддверии Форума молодых библиотекарей России. – 2006
739577
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 4. – 2006
739578
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвып. – Москва, 2002-
№ 5/6 : Социальные вопросы. – 2006
739579
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 7. – 2006
739580
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 8. – 2006
739581
   Молодые в библиотечном деле : профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9/10 : Сибирь. – 2006
739582
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11. – 2006
739583
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 12. – 2006
739584
  Меркушин В.И. Молодые гвардейцы пятелтки / В.И. Меркушин, В.К. Чантурин. – М., 1975. – 64с.
739585
   Молодые геосинклинали Тихоокеанского пояса, их вулканогенные и рудные формации. – Москва : Наука, 1978. – 178с.
739586
   Молодые герои-защитники Ленинграда. – Л., 1964. – 40с.
739587
   Молодые гидротермально изменённые породы и минералы Камчатки и Курильских островов. – М., 1969. – 192с.
739588
   Молодые годами, зрелые духом. – Рязань, 1963. – 64с.
739589
  Недосекин Р.К. Молодые годы / Р.К. Недосекин. – Калинин, 1954. – 96с.
739590
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1957. – 683с.
739591
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Минск, 1983. – 524с.
739592
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1988. – 637с.
739593
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Волгоград, 1989. – 575с.
739594
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1990. – 589с.
739595
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1991. – 589с.
739596
  Михайлов М.М. Молодые годы ленинградского балета / М.М. Михайлов. – Л., 1978. – 150с.
739597
  Фатов Н.Н. Молодые годы Леонида Андреева : По неизданным письмам, воспоминаниям и документам / Н.Н. Фатов. – Москва : [Земля и фабрика], 1924. – 336 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. табл. ил.
739598
  Груздев И.А. Молодые годы Максима Горького по его рассказам / И.А. Груздев. – Ленинград : Детская литература, 1954. – 176с. – (Школьная библиотека)
739599
  Демченко А.А. Молодые годы Н.Чернышевского / А.А. Демченко. – Саратов, 1989. – 238с.
739600
   Молодые годы С.В. Рахманинова. – Л.-М., 1949. – 188с.
739601
  Хентова С.М. Молодые годы Шостаковича. / С.М. Хентова. – Л.-М.
1. – 1974. – 333с.
739602
   Молодые голоса. – Смоленск, 1948. – 64с.
739603
   Молодые голоса. – Калуга, 1949. – 98с.
739604
   Молодые голоса. – Ярославль, 1950. – 44с.
739605
   Молодые голоса. – Свердловск, 1951. – 152с.
739606
   Молодые голоса. – Чкалов, 1951. – 32с.
739607
   Молодые голоса. – Краснодар, 1952. – 70с.
739608
   Молодые голоса. – Куйбышев, 1952. – 84с.
739609
   Молодые голоса. – Ижевск, 1954. – 60с.
739610
   Молодые голоса. – Улан-Удэ, 1954. – 115с.
739611
   Молодые голоса. – Тбилиси, 1955. – 54с.
739612
   Молодые голоса. – Нальчик, 1957. – 127с.
739613
   Молодые голоса. – Ростов, 1959. – 96с.
739614
   Молодые голоса. – Алма-Ата, 1960. – 72с.
739615
   Молодые голоса. – Симферополь, 1966. – 135с.
739616
  Баранова Г.И. Молодые голоса / Г.И. Баранова. – М, 1966. – 128с.
739617
   Молодые голоса. – М., 1968. – 43с.
739618
   Молодые голоса. – Смоленск, 1969. – 32с.
739619
   Молодые голоса. – Л., 1969. – 64с.
739620
   Молодые голоса. – Петрозаводск, 1977. – 103с.
739621
   Молодые голоса. – М., 1981. – 542с.
739622
  Суичмезов А.М. Молодые города Дона / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1972. – 294с.
739623
  Поздняков Э.А. Молодые государства Азии и Африки в ООН. / Э.А. Поздняков. – М, 1971. – 149с.
739624
   Молодые государства Карибского бассейна. – М., 1981. – 179с.
739625
  Хантер Эван Молодые дикари. / Хантер Эван. – М., 1990. – 192с.
739626
   Молодые живописцы 70-х годов. – Москва, 1979. – 40с.
739627
  Куашев Б.И. Молодые журавли : стихи и поэма / Б.И. Куашев; пер. с ккабард. – Нальчик : Эльбрус, 1971. – 128 с.
739628
   Молодые звёздные комплексы. Астроклимат. – Ташкент : Фан, 1972. – 180 с.
739629
  Холопов П.Н. Молодые и возникающие звездные скопления / П.Н. Холопов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
739630
  Терез Постел Молодые и лишенные норм: идеологическое рекрутирование западных экстремистов Аль-Каидой // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2013. – T. 12, № 4. – С. 113-134. – ISSN 1812-1101
739631
  Кугель С.А. Молодые инженеры. / С.А. Кугель, О.М. Никандров. – М., 1971. – 207с.
739632
  Соловьев С.П. Молодые интрузии и контактовый метаморфизм рудоносного района Тырны-ауз / С.П. Соловьев. – М.-Л., 1940. – 161с.
739633
   Молодые исследователи. – Ленинград, 1936. – 124 с.
739634
  Пельрен И. Молодые кабаны. / И. Пельрен. – Л, 1970. – 120с.
739635
  Алтухова Г.А. Молодые кадры - будущее современной библиотеки // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 4 (387). – С. 69-73. – ISSN 0869-6020


  Рецензія на кн.: Захаренко М.П. Молодые кадры современной библиотеки: организационно-управленческий подход : науч.-практ. пособие / М.П. Захаренко ; предисл. Ю.Н.Столярова. - СПб. : Профессия, 2013. - 238 с.
739636
  Абасова Э.Г. Молодые композиторы Азербайджана : [справочник] / Абасова Э.Г. ; Союз советских композиторов АзССР. – Баку : Аздетгиз, 1961. – 72 с. : ил.
739637
  Волков С.М. Молодые композиторы Ленинграда / С.М. Волков. – Ленинград-Москва, 1971. – 104с.
739638
  Арзамасцева А Молодые люди / А Арзамасцева, Л. Савельев. – Рига, 1954. – 24с.
739639
  Бек А.А. Молодые люди / А.А. Бек, Н.В. Лойко. – Москва, 1954. – 343с.
739640
  Эрлих А.И. Молодые люди / А.И. Эрлих. – М, 1958. – 356с.
739641
  Эрлих А.И. Молодые люди / А.И. Эрлих. – М, 1967. – 536с.
739642
   Молодые люди. – Алма-Ата, 1971. – 192с.
739643
  Черноскулов А.Т. Молодые люди / А.Т. Черноскулов. – М, 1975. – 343с.
739644
  Яковлев В.Ф. Молодые люди в браке / В.Ф. Яковлев. – М, 1983. – 48с.
739645
  Смеляков Я.В. Молодые люди. / Я.В. Смеляков. – М., 1968. – 55с.
739646
  Шоу И. Молодые львы / И. Шоу. – Москва, 1962. – 623с.
739647
  Шоу И. Молодые львы / И. Шоу. – Москва, 1966. – 623с.
739648
  Шоу И. Молодые львы / И. Шоу. – Кишинев, 1988. – 702с.
739649
   Молодые мастера декоративного искусства. – Л., 1959. – 96с.
739650
   Молодые мастера искусства. – М.-Л., 1938. – 380с.
739651
   Молодые мастера Эстонии. – Таллин, 1985. – 52с.
739652
  Слезин А.А. Молодые меньшевики: государственно-правовые взгляды и историческая судьба // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 31-33. – ISSN 1812-3805
739653
   Молодые московские художники. – М., 1988. – 12с.
739654
   Молодые музыканты. – М.-Л., 1949. – 136с.
739655
   Молодые мы. – М., 1966. – 303с.
739656
   Молодые новаторы = Рассказы об опыте молодых стахановцев Ленинграда. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1947. – 84 с.
739657
  Виноградова Татьяна Валентиновна Молодые о библиотечном деле : чем их привлечь и как удержать? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 20-22. – ISSN 1727-4893


  Быстрое старение библиотечных коллективов вызывает тревогу. Мало молодых кадров и в библиотеках Пермского края. Еще меньше оснований для оптимизма. Вряд ли удастся ответить на три вечных русских вопроса: кто в этом виноват? с чего начать? что делать? ...
739658
   Молодые о молодых. – М, 1974. – 351с.
739659
   Молодые о молодых. – М. : Молодая гвардия, 1976. – 223 с.
739660
   Молодые о молодых. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 270 с.
739661
   Молодые о молодых. – М., 1981. – 255с.
739662
   Молодые орденоносцы. – М., 1935. – 188с.
739663
  Корнеев А.И. Молодые партизаны Смоленщины. / А.И. Корнеев. – Смоленск, 1946. – 102с.
739664
  Борисов С. Молодые патриоты : [Очерки о боевой работе молодежи в годы гражд. войны и юношеские годы вождей большевист. партии В. И. Ленина, И. В. Сталина и их соратников] / С. Борисов. – Москва : Гос воениздат, 1938. – 40 с.
739665
  Юлина Э.И. Молодые певцы Ленинграда / Э.И. Юлина. – Л., 1968. – 48с.
739666
   Молодые писатели в ГДР. – Берлин, 1957. – 31с.
739667
   Молодые платформы и их нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1975. – 194с.
739668
  Чочиа Н.Г. Молодые плиты СССР в связи с их нефтегазоносностью. / Н.Г. Чочиа. – Л., 1982. – 62с.
739669
  Дружинин И.А. Молодые побеги. / И.А. Дружинин. – М, 1964. – 146с.
739670
   Молодые поэты арабских стран. – М., 1965. – 152с.
739671
   Молодые поэты Белоруссии. – М., 1979. – 143с.
739672
   Молодые поэты Болгарии. – М., 1959. – 152с.
739673
   Молодые поэты Болгарии. – М., 1968. – 190с.
739674
   Молодые поэты Венгрии. – М., 1972. – 151с.
739675
   Молодые поэты Грузии. – Тбилиси, 1951. – 118с.
739676
   Молодые поэты Закавказья. – М., 1981. – 207с.
739677
   Молодые поэты Индии. – М., 1960. – 160с.
739678
   Молодые поэты Индонезии. – М., 1965. – 134с.
739679
   Молодые поэты Испании. – М., 1975. – 96с.
739680
   Молодые поэты Кипра. – М., 1971. – 136с.
739681
   Молодые поэты Кубы. – М., 1963. – 104с.
739682
   Молодые поэты Ленинграда. – М., 1984. – 223с.
739683
   Молодые поэты Молдавии. – М., 1977. – 111с.
739684
   Молодые поэты Монголии. – М., 1973. – 143с.
739685
   Молодые поэты Москвы. – М., 1983. – 255с.
739686
   Молодые поэты Объединённой Арабской Республики. – М., 1968. – 112с.
739687
   Молодые поэты Прибалтики. – М., 1979. – 175с.
739688
   Молодые поэты Румынии. – М., 1966. – 167с.
739689
   Молодые поэты Северной Осетии. – М., 1952. – 112с.
739690
   Молодые поэты Средней Азии. – М., 1982. – 240с.
739691
   Молодые поэты Турции. – М., 1974. – 111с.
739692
   Молодые поэты Украины. – М., 1980. – 175с.
739693
   Молодые поэты Украины. – М., 1989. – 158с.
739694
   Молодые поэты Югославии. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 159с. – (Молодые поэты мира)
739695
  Кистяковский А.Ф. Молодые преступники и учереждения для их исправления, с обозрением русских учереждений / [соч.] А.Ф. Кистяковского, орд. проф. в ун-те Св. Владимира, доктора угол. права. – Киев : В университетской тип. (И.И. Завадзкого), 1878. – III, 213, X с. – На л. 2 после тит.: Посвящаю Родителю моему в день пятидесятилетнего юбилея пастырского его служения с чувством глубочайшей благдарности
739696
   Молодые разные. – Ростов -на-Дону, 1963. – 311с.
739697
  Лотис Т.И. Молодые режиссеры советского кино / Т.И. Лотис. – М., 1981. – 47с.
739698
   Молодые режиссёры советского кино. – Л., 1962. – 386с.
739699
  Пасынков Л. Молодые рыбаки. / Л. Пасынков. – М., 1931. – 239с.
739700
  Демьянов И И. Молодые сады / И И. Демьянов, . – Л., 1954. – 68с.
739701
  Шифман С.Г. Молодые связисты / С.Г. Шифман. – М, 1956. – 456с.
739702
  Ржаницына Л.С. Молодые семьи с детьми: кто такие, как живут, чего хотят // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3 (323 ). – С. 85-94. – ISSN 0132-1625
739703
   Молодые силы. – Новосибирск, 1951. – 187с.
739704
   Молодые силы. – Новосибирск
3. – 1954. – 176с.
739705
   Молодые советские художники. – М., 1979. – 174с.
739706
   Молодые советские художники. – М., 1982. – 168с.
739707
  Макаренко Т.С. Молодые специалисты библиотек: инициативная деятельность и профессиональные коммуникации // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. б-ка". – Москва, 2011. – № 2 (22). – С. 205


  Анализ положения в кадровом молодежном секторе библиотечной сферы на современном этапе.Опыт российских библиотек.
739708
  Братищенко Д.В. Молодые специалисты и рынок труда: требования при приеме на работу // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 169-171. – ISSN 1993-3541


  Приводятся результаты экспертного опроса, проведенного в Иркутской области в 2009 г., и рассматриваются статистические данные о распространенности предъявления работодателями к соискателям требований о наличии диплома вуза и трудового стажа. The ...
739709
  Захаренко М.П. Молодые специалисты как особая социальная группа трудовых ресурсов библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 118-124. – ISSN 0869-608Х
739710
  Захаренко М.П. Молодые специалисты как особая социальная группа трудовых ресурсов библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 116-120. – ISSN 0869-608Х
739711
  Зубок Ю.А. Молодые специалисты: подготовка и востребованность на рынке труда / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 5 (373). – С. 114-122. – ISSN 0132-1625


  Критерием эффективности подготовки и использования высококвалифицированных кадров на рынке труда является соответствие выполняемой ими работы и специальности, приобретенной в вузе. За последние десятилетия доля выпускников вузов, работающих по ...
739712
  Асеев Н.Н. Молодые стихи / Н.Н. Асеев. – Москва, 1928. – 90с.
739713
  Дрозденко В.И. Молодые строители коммунизма. / В.И. Дрозденко. – М., 1957. – 118с.
739714
  Цветков Л.А. Молодые строители социалистической промышленности / Л.А. Цветков. – М.-Л., 1930. – 64с.
739715
  Карчевцев О.А. Молодые строят коммунизм. / О.А. Карчевцев. – Л., 1972. – 20с.
739716
  Мещеряков Ю.А. Молодые тектонические движения и эрозионно-аккумулятивные процессы Северо-западной части Русской равнины / Ю.А. Мещеряков. – М, 1961. – 88с.
739717
   Молодые Ульяновцы в боях за Родину. – Ульяновск, 1947. – 63с.
739718
   Молодые учёные-научно-техническому прогрессу. – Ростов -на-Дону, 1973. – 207с.
739719
   Молодые учёные-научно-техническому прогрессу. – Ростов -на-Дону, 1974. – 75с.
739720
   Молодые учёные. – Душанбе, 1980. – 205с.
739721
   Молодые учёные вузов г. Иркутска в 11 пятилетке. – Иркутск, 1983. – 96с.
739722
   Молодые учёные и специалисты Кузбасса в 10 пятилетке. – Кемерово, 1981. – 208с.
739723
   Молодые учёные и специалисты народному хозяйству. – Томск, 1983. – 187с.
739724
   Молодые ученые и специалисты Томской области в девятой пятилетке : Тезисы докладов научно-практической конференции. – Томск
Секция радиофизики и оптики. – 1975. – 185 с.
739725
   Молодые учёные и специалисты Томской области в девятой пятилетке. – Томск, 1975. – 110с.
739726
  Михайлова Т.В. Молодые ученые и специалисты: кадры, информация и инновации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 9. – С. 39-43. – ISSN 1726-667Х


  Беседа за круглым столом членов Совета ректоров высших учебных зведений и Совета молодых ученых и специалистов Чувашской Республики. Раскрывается деятельность молодежного общественного объединения за прошедший учебный год.
739727
   Молодые учёные и студенты-науке. – Кемерово, 1989. – 190с.
739728
   Молодые учёные и студенты Алтайского университета науке и производству. – Барнаул, 1978. – 59с.
739729
   Молодые учёные Московского университета. – М., 1980. – 56с.
739730
  Максимова М. Молодые ученые об интеграции в глобализирующемся мире : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 97-105. – ISSN 0131-2227
739731
   Молодые ученые Харьковщины - 2007 : программа и материалы конференции молодых ученых, 21 апреля 2007 года. – Харьков : НУА, 2007. – 92с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-57-3
739732
   Молодые ученые Харьковщины - 2008 : программа и материалы конференции молодых ученых, 19 апреля 2008 года / МОНУ; Харьковская обл. гос. администрация.Совет ректоров Харьковского региона. Народная украинская академия ; ред.коллегия.: В.И. Астахова и др. – Харьков : НУА, 2008. – 148с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-74-0
739733
   Молодые ученые Харьковщины - 2009 : программа и материалы конференции 18 апреля 2009 года / МОН Украины ; Гл. упр. образ. и науки Харьк. обл. гос. администрации ; Харьк. обл. научно-метод. Ин.т непрерывного образования : Народная украинская академия ; [ ред. кол.: В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : НУА, 2009. – 172 с. – (День науки в НУА)
739734
   Молодые филологи Беларуси - 96 : Сборник статей. – Минск : Красико- принт, 1997. – 94с. – ISBN 985-6261-19-8
739735
   Молодые хозяева земли. – Иваново, 1958. – 299с.
739736
   Молодые художники Белоруссии. Каталог выставки. – М., 1989. – 127с.
739737
   Молодые художники ГДР Каталог. – М., 1963. – 19с.
739738
   Молодые художники ГДР. Каталог выставки. – М., 1966. – 21с.
739739
   Молодые художники Закавказья. – М., 1959. – 85с.
739740
  Костин В.И. Молодые художники и проблемы советской живописи / В.И. Костин. – М.-Л., 1940. – 79с.
739741
  Копбосинова Р. Молодые художники Казахстана. / Р. Копбосинова. – Алма-Ата, 1972. – 47с.
739742
   Молодые художники Киргизии. – Москва, 1979. – 95с.
739743
   Молодые художники Киргизии. Каталог выставки. – М., 1975. – 22с.
739744
   Молодые художники Молдавии. Каталог выставки. – М., 1979. – 38с.
739745
   Молодые художники Монголии. Каталог выставки. – М., 1976. – 6с.
739746
   Молодые художники Москвы. – М., 1957. – 127с.
739747
   Молодые художники Москвы. – Ленинград, 1963. – 8с.
739748
   Молодые художники о Родине. – М., 1985. – 199с.
739749
   Молодые художники советского театра. – М., 1983. – 63с.
739750
   Молодые художники Таджикистана. – М., 1981. – 38с.
739751
  Березкин В.И. Молодые художники театра / В.И. Березкин. – М, 1981. – 56с.
739752
   Молодые художники Узбекистана. – Ташкент, 1977. – 94с.
739753
   Молодые художники Украины. – Москва, 1985. – 63с.
739754
   Молодые художники, окончившие творческие мастерские Академии художеств СССР. – М., 1969. – 32с.
739755
   Молодые художники. Таджикистан. – Москва, 1987. – 143с.
739756
  Алимбаев А.А. Молодым - атеистическую убежденность / А.А. Алимбаев. – Москва, 1980. – 55с.
739757
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – 3-е изд., доп. – М., 1978. – 736с.
739758
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – 2-е доп. изд. – М., 1978. – 527с.
739759
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – М.
2. – 1982. – 1-400с.
739760
   Молодым безбожникам. – М., 1924. – 285с.
739761
  Коберидзе К. Молодым борцам / К. Коберидзе. – М., 1952. – 72с.
739762
  Кронов А.Ф. Молодым избирателям о равноправии / А.Ф. Кронов. – М, 1937. – с.
739763
  Паршин С.А. Молодым любителям авиационной и ракетной техники / С.А. Паршин. – М., 1974. – 43с.
739764
  Паршин С.А. Молодым любителям телевидения, звукозаписи и электромузыкальных инструментов / С.А. Паршин. – М., 1974. – 40с.
739765
   Молодым наследовать мир. – М., 1968. – 240с.
739766
  Теплицкий А.Х. Молодым новааторам об изобретательстве и рационализации / А.Х. Теплицкий. – Киев, 1980. – 111с.
739767
  Теплицкий А.Х. Молодым новаторам об изобретательстве и рационализации / А.Х. Теплицкий. – 2-е испр. доп. – Киев, 1987. – 104с.
739768
  Марчук Г.И. Молодым о науке / Г.И. Марчук. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 302с.
739769
  Долматовский Е.А. Молодым поэтам / Е.А. Долматовский. – М., 1981. – 127с.
739770
  Паршин С.А. Молодым радиолюбителям / С.А. Паршин. – М., 1974. – 86с.
739771
  Шимулис П.А. Молодым родителям : Справочник / П.А. Шимулис, А.А. Винграс; Пер. с литовск. Э.Артисюк. – Москва-Каунас : Квадрат-Аиета, 1992. – 347с.
739772
  Кичина И.А. Молодым родителям о воспитании / И.А. Кичина. – Свердовск, 1976. – 105 с.
739773
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – Изд. 2-е, доп. – М., 1974. – 118с.
739774
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 3-е изд., перераб и доп. – М., 1979. – 167с.
739775
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1988. – 172с.
739776
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 2-е изд. – Бишкек, 1991. – 219с.
739777
  Ворожейкин Е.М. Молодым супругам о браке и семье, правах и обязанностях / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1975. – 110 с.
739778
  Барвінок Г. Молодыча боротьба [Молодича боротьба] / Г. Барвинок. – Санкт-Петербург : Тип. штаба отд. коpпуса жандаpмов, 1899. – [2], 19 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Благотвоpительное общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 3)
739779
  Сорока Б.М. Молодята : повість / Б.М. Сорока. – Київ : Молодь, 1957. – 138 с.
739780
  Серіщев Я.М. Молодь - активна сила в боротьбі за комунізм / Я.М. Серіщев. – К., 1975. – 143с.
739781
  Гуць М.І. Молодь - головний стратегічний резерв економічної реформи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.85-90
739782
  Беляєва Т.Є. Молодь - майбутнє планети : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Т.Є. Беляєва. – Київ, 1983. – 32с.
739783
  Ющенко В. Молодь - на боці правди // Без цензури, 2004


  [Виступ канд. на пост Президента України на Студент. вічі 16 жовт. 2004 р. Київ, Контрактова площа]
739784
  Нгуєн Хоанг Ань. Молодь в системі соціально-економічного розвитку країни (із досвіду В"єтнаму) / Нгуєн Хоанг Ань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 209-211. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
739785
   Молодь в умовах становлення Незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні / [С.Ю. Аксьонова та ін. ; редкол.: О.В. Бєлишев (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики. – Київ, 2012. – 314, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-05-4
739786
  Білоусова Н. Молодь взялася за агітацію енергозбереження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 лютого (№ 35). – С. 2


  Роботи семи українських студентів ляжуть у основу соціальної реклами...
739787
  Шайхалієва Ю. Молодь за ЄС / Ю. Шайхалієва, А. Кучухідзе // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  В приміщенні комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності студенти КНУ імені Т. Шевченка та "Всеукраїнська Асамблея молоді" провели круглий стіл з питань відносин Україна - ЄС у контексті підписання Угоди про асоціацію.
739788
   Молодь за Україну в Об"єднаній Європі та НАТО : За результатами реалізації проекту "Майбутнє України в Об"єднаній Європі: роль молоді в реалізації її євроінтеграційних устремлінь": [за матеріалами конференції, що проходила 12-14 серпня 2006 р. в смт. Сонячногірське АР Крим]. – Київ, 2006. – 130с.
739789
  Твердохліб В.Ю. Молодь Західної України у боротбі за возз"єднання. 1919-1939 / В.Ю. Твердохліб. – Львів, 1983. – 134с.
739790
   Молодь змінює світ! [Електронний ресурс] : [збірка пісень] / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ГроЛіс, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) : іл. – На етикетці: 50-ТНЕУ Тернопільський національний економічний університет 1966-2016. - Заголовок з етикетки диску


  Зміст: 1. Ода ТНЕУ; 2. Ми-українці; 3. Молитва; 4. Отвіться, дзвони; 5. Я горда тим, що українка; 6. Лицарі України; 7. Віримо в краще; 8. Україні; 9. Моя сорочка-вишиванка; 19. Моя земля; 11. Зелен-гай; 12. Веснянки; 13. Любов твоя, ...
739791
  Мигович І.І. Молодь і атеїзм / І.І. Мигович. – Київ, 1972. – 48с.
739792
  Багмет М.С. Молодь і відродження національної самосвідомості / М.С. Багмет. – К., 1992. – 162с.
739793
  Ніколаєнко Р. Молодь і державна мова // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 31 березня (№ 65-66). – С. 3


  Інститут журналістики, Товариство української мови КНУ імені Тараса Шевченка провели VI Міжвузівську науково-практичну конференцію "Молодь і державна мова", присвячену проблемам функціонування, розвитку української мови і мовної політики в Україні. Зі ...
739794
   Молодь і дозвілля. – К., 1994. – 125с.
739795
  Тараненко Г.Г. Молодь і євроінтеграційні імперативи України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 258-267
739796
   Молодь і закон. – Київ
1. – 1992. – 60с.
739797
   Молодь і закон. – Київ
2. – 1992. – 49с.
739798
  Косенко Г.І. Молодь і ідеологічна боротьба на сучасному етапі. / Г.І. Косенко, І.І. Литвинець. – К., 1970. – 32с.
739799
  Булатецький Ю.Ю. Молодь і міжнародна політика. / Ю.Ю. Булатецький. – К., 1973. – 179с.
739800
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
739801
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
739802
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
739803
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 5. – 2004
739804
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 6. – 2004
739805
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 7. – 2004
739806
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 8. – 2004
739807
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 9. – 2004
739808
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу, 2000-
№ 10. – 2004
739809
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 11. – 2004
739810
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 12 спецвипуск : Бізнес-кредит. – 2004
739811
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 1. – 2005
739812
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 2. – 2005
739813
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 3. – 2005
739814
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 4. – 2005
739815
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 6. – 2005
739816
  Гребенюк Л.І. Молодь і політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 199-201. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про розробку та захист колективного проекту "Молодь і політика" учнями Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
739817
  Бакалюк О. Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту / О. Бакалюк, Н. Олійник // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 70-95. – ISSN 1810-2131
739818
  Кульпінський В.Л. Молодь і Ради / В.Л. Кульпінський. – К., 1983. – 33с.
739819
  Номеровський П.Я. Молодь і радянське суспільство / П.Я. Номеровський. – Київ, 1968. – 93с.
739820
   Молодь і радянський закон. – К., 1972. – 120с.
739821
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 11 (94), листопад. – 2012
739822
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 12 (95), грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739823
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 1 (96), січень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739824
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 2 (97), лютий. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739825
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 3 (98), березень. – 2013. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739826
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 4 (99), квітень. – 2013. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739827
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 5 (100), травень. – 2013. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739828
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 6 (101), червень. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739829
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 7 (102), липень. – 2013. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739830
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (103), серпень. – 2013. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739831
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (104), вересень. – 2013. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739832
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (105), жовтень. – 2013. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739833
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (106), листопад. – 2013. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739834
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (107), грудень. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739835
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (108), січень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739836
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (109), лютий. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739837
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (110), березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739838
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (111), квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739839
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (112), травень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739840
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (113), червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739841
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (114), липень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739842
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (115), серпень. – 2014. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739843
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (116), вересень. – 2014. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739844
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (117), жовтень. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739845
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (118), листопад. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739846
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (119), грудень. – 2014. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739847
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (120), січень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739848
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (121), лютий. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739849
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (122), березень. – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739850
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (123), квітень. – 2015. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739851
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (124), травень. – 2015. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739852
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (125), червень. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739853
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (126), липень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739854
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (127), серпень. – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739855
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (128), вересень. – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739856
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (129), жовтень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739857
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (130), листопад. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739858
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (131), грудень. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739859
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (132), січень. – 2016. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739860
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (133), лютий. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739861
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (134), березень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739862
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (135), квітень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739863
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (136), травень. – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739864
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (137), червень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739865
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (138), липень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739866
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (139), серпень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739867
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (140), вересень. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739868
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (141), жовтень. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739869
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11/12 (142/143), листопад - грудень. – 2016. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739870
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (144), січень. – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739871
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (145), лютий. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739872
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (146), березень. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739873
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (147), квітень. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739874
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (148), травень. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739875
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (149), червень. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739876
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (150), липень. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739877
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (151), серпень. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739878
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (152), вересень. – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
739879
  Марушкевич А. Молодь і рідна українська мова: актуальні погляди Івана Огієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Розкриваються актуальні погляди Івана Огієнка щодо володіння молоді українською мовою. Звертається увага на якості, які формуються у молодих людей засобами рідної мови. Аналізуються рідномовні обов"язки окремих категорій фахівців. Наголошується на ...
739880
  Мудрак Л. Молодь і Слово // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 3


  Звіт за (березень - грудень 2015 р.) Лесі Мудрак, секретаря НСПУ з роботи з молодими авторами.
739881
   Молодь і суспільний прогрес. – К., 1970. – 263с.
739882
  Жданова І.А. Молодь і толерантність у сучасній Україні ( національно-етнічний аспект ) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 120-129
739883
  Гайдабура В. Молодь іде за людьми жертовної вдачі (Лідія Крушельницька та Студія Мистецького Слова в Нью-Йорку) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 100-104. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
739884
  Міщук Н.В. Молодь на ринку праці України: проблеми зайнятості та конкурентоспроможності // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 60-64. – ISSN 2078-5860
739885
  Зоська Я.В. Молодь на ринку праці України: технології працевлаштування / Я.В. Зоська, Л.О. Скідін // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 35-38
739886
   Молодь на стадіони!. – К., 1963. – 122с.
739887
  Шманько Г.І. Молодь нової Угорщини / Г.І. Шманько. – К, 1967. – 90с.
739888
  Миколюк О. Молодь обирає військові професії. Держава майже удвічі збільшила замовлення на підготовку таких фахівців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 163). – С. 8


  61 військовий, який отримав поранення в АТО, вступив на заочну форму навчання за цивільними спеціальностями. Зокрема, це Харківський ун-т повітряних сил, Академія сухопутних війск, Військовий інститут КНУ ім.Т Шевченка та інш.
739889
  Магерамов Ч.М. Молодь осетровых Среднего Каспия и осетровое хозяйство бассейна : Автореф... канд. биолнаук: / Магерамов Ч. М.; АН АзССР, От-ние биол. наук, Объе. сов. – Баку, 1967. – 23л.
739890
   Молодь планети в боротьбі за мир, дружбу і солідарність. – К., 1987. – 108с.
739891
  Поціпух О. Молодь прагне саморозвитку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 червня (№ 110/111)


  Стаття студентки факультету видавничої справи та редагування КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики "Дня".
739892
  Соловйова К. Молодь прагне саморозвитку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 червня (№ 110/111)


  Стаття студентки факультету реклами та зв"язків із громадськістю КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики "Дня".
739893
  Решетов П.М. Молодь робить вибір: Становище і боротьба молоді капіталістичніх країн Заходу проти імперіалізму, за мир, демократію і соціальний прогрес. / П.М. Решетов. – К., 1980. – 105с.
739894
  Федоров Г.Т. Молодь та ідеологічна боротьба / Г.Т. Федоров. – Київ, 1981. – 48с.
739895
  Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії : метод. посібник / О.В. Петрунько ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 83, [1] с. – Бібліогр.: с. 79-83. – ISBN 978-966-189-217-9
739896
  Скаржинська В. Молодь у боротьбі за соціалізм. / В. Скаржинська. – К., 1948. – 52с.
739897
   Молодь у борьбі проти фашизму і війни. – К., 1938. – 189с.
739898
  Голубєва І.Є. Молодь у відтворенні населення: теоретико-методичні підходи дослідження // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 140-145
739899
  Михальченко І. Молодь у Європі. Як заохочується активне суспільне життя? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 5 : фото


  22 жовтня 2015 року у Києві відбулася міжнародна конференція з розвитку громадянської активності молоді. Конференція є заключним етапом Двостороннього Литовсько-Українського проекту співпраці "Формула активного громадянина Європи" (розвиток ...
739900
   Молодь у науці [КНУТШ] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 22 : цв.фото.
739901
  Сопілко І.М. Молодь у юридичній науці / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 194-199. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061


  У статті узагальнені результати Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки «Молодіжний науковий юридичний форум». Автори проаналізували головні результати наукових досліджень молодих вчених і студентів, вивчили участь молодих правників ...
739902
   Молодь України. – К., 1993. – 105с.
739903
   Молодь України. – Київ, 1993. – 199с.
739904
   Молодь України. – Київ, 2000
739905
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
1 лютого (№ 12). – 2000. – 4 с.
739906
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
2 березня. – 2000. – 4 с.
739907
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
4 лютого (№ 14). – 2000. – 4 с.
739908
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
8 червня (№ 72). – 2000. – 4 с.
739909
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
10 лютого (№ 16). – 2000. – 4 с.
739910
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
11 квітня (№ 46). – 2000. – 4 с.
739911
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
18 січня (№ 5). – 2000. – 4 с.
739912
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
21 вересня (№ 120). – 2000. – 4 с.
739913
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
30 березня (№ 40). – 2000. – 4 с.
739914
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 1. – 2001
739915
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 2. – 2001
739916
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 3. – 2001
739917
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 4. – 2001
739918
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 5-6. – 2001
739919
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 7. – 2001
739920
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 8. – 2001
739921
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 9. – 2001
739922
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 10. – 2001
739923
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 11. – 2001
739924
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 12-13. – 2001
739925
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 14. – 2001
739926
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 15. – 2001
739927
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 16. – 2001
739928
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 17. – 2001
739929
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 18. – 2001
739930
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 19-20. – 2001
739931
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 21. – 2001
739932
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 22. – 2001
739933
   Молодь України. – Київ, 1925-
12 грудня (№ 37/38). – 2014. – 8 с.
739934
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 листопада (№ 33/34). – 2014. – 8 с.
739935
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 лютого (№ 3/4). – 2014. – 8 с.
739936
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 березня (№ 7/8). – 2014. – 8 с.
739937
   Молодь України. – Київ, 1925-
27 червня (№ 19/20). – 2014. – 8 с.
739938
   Молодь України. – Київ, 1925-
28 березня (№ 9/10). – 2014. – 8 с.
739939
   Молодь України. – Київ, 1925-
10 липня (№ 27/28). – 2015. – 8 с.
739940
   Молодь України. – Київ, 1925-
11 вересня (№ 35/36). – 2015. – 8 с.
739941
   Молодь України. – Київ, 1925-
25 вересня (№ 37/38). – 2015. – 8 с.
739942
   Молодь України. – Київ, 1925-
30 січня (№ 3/4). – 2015. – 8 с.
739943
  Паніна Н. Молодь України : структура цінностей , соціальне самопочуття та морально-психологічний стан за умов тотальної аномії. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – с5-26.
739944
   Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві : Збірник матеріалів Конгресу української молоді. Київ, 26-28 травня 1997 року. – Київ : Столиця, 1997. – 204с. – ISBN 966-95142-5-8
739945
  Самойленко В. Молодь України на світовій арені: сучасний стан і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 172-174
739946
   Молодь України у дзеркалі соціології. – Київ, 2001. – 210с. – ISBN 966-7902-09-9
739947
   Молодь України: від освіти до праці / Світлана Оксамитна [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2010. – 204 с. : табл. – ISBN 978-966-2410-09-9
739948
   Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв"язання : збірник наукових публікацій. – Київ, 1992-
Вип. 5 : Збірник наукових публікацій УкрНДІ проблем молоді за підсумками виконання наукових програм і проектів у 1995 році. – 1996
739949
   Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв"язання : збірник наукових публікацій. – Київ, 1992-. – ISBN 966-7530-13-2
Вип. 7 : Збірник наукових публікацій за підсумками виконаних наукових програм і проектів у 1997 році. – 1998
739950
  Мотрук С.М. Молодь Чехословаччини в рік 60-річчя Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 72-78. – (Історичні науки ; Вип. 29)
739951
  Качура І. Молодь як аудиторія ЗМІ // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 306-307
739952
  Керц О.І. Молодь як сегмент цільової аудиторі католицької періодики незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 21-25


  Досліджено особливості представлення молоді та її проблем на шпальтах римо-католицьких мас-медіа України. The peculiarities of youth presentation and their problems covered by the Catholic mass media of Ukraine are researched. Исследованы особенности ...
739953
  Бондаренко М.К. Молодь як цільова група рекламних стратегій // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ" : 1-3 квіт. 2009 р. / "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 261-262
739954
  Ємчук Ф І. Жмарьов Молодь, на весла! / Ф І. Жмарьов Ємчук. – К., 1966. – 135с.
739955
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 1. – 2004. – 404с.
739956
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2004. – 336с.
739957
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2004. – 323с.
739958
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т.4. – 2004. – 288с.
739959
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 5. – 2004. – 244с.
739960
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т.7. – 2004. – 271с.
739961
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, [12-13 травня 2005 р.: у 6-ти томах]. – Київ : Європейський університет
Т. 1. – 2005. – 361с.
739962
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 травня 2005 р.: у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2005. – 241с.
739963
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 травня 2005 р.: у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2005. – 349с.
739964
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (12-13 травня 2005 р.): у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 6. – 2005. – 408с.
739965
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т.1(1). – 2006. – 291с.
739966
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 1(2). – 2006. – 264с.
739967
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2006. – 317с.
739968
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2006. – 325с.
739969
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 4. – 2006. – 336с.
739970
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 5. – 2006. – 375с.
739971
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету
Т. 2. – 2010. – 438, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст
739972
  Буяк Б.Б. Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 198-210. – ISBN 978-966-02-4604-1
739973
  Саволайнен В. Молодь: її права та соціальне становлення в сучасній Україні. Нормативне регулювання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... У разі відмови в прийомі на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти з підприємств, установ та організацій стягується штраф у п"ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну таку відмову".
739974
  Славин Н.А. Моложе нас не было / Н.А. Славин. – Симферополь, 1985. – 336с.
739975
  Солодков В.Т. Моложедный экстремизм -- порождение и орудие империализма / В.Т. Солодков. – К., 1988. – 47с.
739976
  Бекет С. Молой : Роман / Самюель Бекет; З франц. пер. П.Таращук. – Київ : Юніверс, 2006. – 256с. – Парал. тит. арк. назва англ. мовою: Molloy. – (Лауреати Нобілевської премії). – ISBN 966-8118-44-8
739977
  Марзоев С.Т. Молок и наковальня: Роман. / С.Т. Марзоев. – М., 1990. – 351с.
739978
  Паламарчук Андрей Молокане из Мексики. Здесь был русский мир / Паламарчук Андрей, Войтенко Анна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Сентябрь. – С. 62-69 : фото
739979
  Каган А.Я. Молоко / А.Я. Каган. – Киев, 1939. – 12 с.
739980
  Губин А.Т. Молоко волчицы / А.Т. Губин. – М, 1975. – 574с.
739981
  Губин А.Т. Молоко волчицы / А.Т. Губин. – М, 1984. – 670с.
739982
  Дашвар Л. Молоко з кров"ю / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-14-0031-2
739983
  Князюк В.К. Молоко з присмаком мигдалю / В.К. Князюк. – К., 1984. – 103с.
739984
  Мауленов С. Молоко земли : лирика / С. Мауленов. – Москва : Правда, 1965. – 32 с.
739985
  Панфилова Н.Е. Молоко и здоровье. / Н.Е. Панфилова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 159с.
739986
  Крылов А.С. Молоковедение. Учебн. пособие для заочн. обучения. / А.С. Крылов. – 2-е изд. – М.-Л., 1931. – 60с.
739987
  Шпренгер Я. Молот ведьм / Я. Шпренгер, Г. Инститорис. – Москва : Просвет, 1992. – 384 с. – ISBN 5-86068-013-9
739988
  Безыменский А.И. Молот и меч / А.И. Безыменский. – М, 1962. – 223с.
739989
   Молот и стих. – М., 1975. – 358с.
739990
  Шумилин Б.Т. Молоткастый, серпастый... / Б.Т. Шумилин. – Москва, 1979. – 128с.
739991
  Мельничук І.Г. Молотків / І.Г. Мельничук. – Львів, 1986. – 47с.
739992
  Помяловский Н.Г. Молотов / Н.Г. Помяловский. – Л-М, 1931. – 232с.
739993
   Молотов В.М.. – Ленинград, 1938. – 16 с.
739994
   Молотов В.М.. – Киев, 1940. – 23 с.
739995
   Молотов В.М.. – Москва, 1940. – 15 с.
739996
  Дедик С.М. Молотовская партийная организация в борьбе за подъем сельского хозяйства в период послевоенной Сталинской пятилетки (1946-1650 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дедик С.М.; Ин-т повышения квалификации преподпвателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 л.
739997
   Молотовский (Пермский) государственный ордена Трудового Красного Знамени театр оперы и балета. – Молотов, 1955. – 92с.
739998
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1978. – 95с.
739999
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1982. – 95с.
740000
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1985. – 479с.
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,