Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
739001
  Полякова Лариса Васильевна "Кузница" в литературном движении 1920-1932 гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Полякова Лариса Васильевна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 23л.
739002
  Сидоренко Н.М. "Кузя" ( - дитячий журнал) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 17. – ISBN 978-966-02-7998-8
739003
  Романенко І. "Кузьма та піонерський галстук" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
739004
   "Куинджи и его ученики", выставка.. – Л, 1973. – 56с.
739005
  Литвин В. "Куй железо, пока горячо!": Беседа с Председателем Верховной Рады Украины // Киевский вестник, 2004. – 4 марта
739006
  Хотенко Я. "Кукла" под видом диссертации. Что не так с борьбой за академическую добропорядочность в Украине? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 30 октября - 5 ноября (№ 37)


  В последнее время общественность Украины проявляет все большую обеспокоенность катастрофическим падением уровня высшего образования в государстве. Еженедельник «2000» регулярно публикует статьи на эту в буквальном смысле стратегически важную тему. Так, ...
739007
  Васьків М. "Кулак" У. Самчука: між мистецтвом і публіцистикою, традицією та її оновленням // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 108-115. – ISBN 978-966-2248-94-4
739008
  Каленська М. "Кулінаротерапія" / розмову вела Анна Данильчук // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 квітня (№ 63/64). – С. 16-17


  Фудблогер, гастрономічний експерт Марія Каленська - про гастрономічні здобутки людства під час локдаунів та смачні мандрівки Україною і Великобританєю.
739009
  Міллер Н.В. "Куліша знав як друга дитинства..." До 200-ліття від дня народженння П.О. Чуйкевича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  "Хоча Петро Чуйкевич на став відомим письменником, як його друг Панько Куліш, та все ж він залишив слід в історії України як фольклорист, етнограф, співавтор М. Максимовича <...>".
739010
  Гривінський Р. "Культ Слабошпицького" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-3 вересня (№ 156/157). – С. 31


  Ювелейний вечір видатного письменника та літературознавця Михайла Слабошпицького.
739011
  Наєнко М. "Культ Шевченка змалку панував у нашій родині" (Шевченківські мотиви у "Спогадах" і "Листах" Надії Суровцової) // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 227-237. – ISBN 978-966-920-140-9
739012
  Романченко В.І. "Культивування мови" в країнах ЄС (на прикладі Німеччини та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С.170-173. – Бібліогр.: Літ.: С.173; 8 поз.
739013
  Довга Л. "Культура всеосяжна" - культура неосягнута // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 131-161. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)


  Рец. на кн.: Історія української та зарубіжної культури.: Навч. посіб. / Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - К.: Вища школа, Т-во "Знання", 1999. - 326 с. Українська та зарубіжна культура: Навч. ...
739014
  Пидоненко Д.М. "Культура довіри" як соціально-психологічний феномен українського та польського суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 118-120
739015
   (Кузнєцова Наталія Семенівна) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 174


  Наукова рада та редакційна колегія журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" вітає з Днем народження члена наукової ради та редакційної колегії журналу Кузнєцову Наталію Семенівну.
739016
  Колпакова Н.П. Ку-ка-ре-ку! Песенки и сказки / Н.П. Колпакова. – Москва, 1974. – 63с.
739017
  Иванов Р.Ф. Ку-клукс-клан. / Р.Ф. Иванов, Э.В. Лисневский. – М, 1981. – 201с.
739018
  Майн М. Кузнец-удалец : стихи / Макс Майн ; вольн. пер. с мар. Е.Благининой. – Москва : Детская литература, 1980. – 12 с.
739019
   Кузнецкий Алатау - горы, которые удивляют всегда : География и экология. Региональная география / Ю.П. Иванов, М.Ф. Адаменко, В.Г. Осипов, Т.А. Иванова, И.В. Гуляев // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 39-41 : Фото, карта
739020
  Чураков А.Н. Кузнецкий Алатау. / А.Н. Чураков. – М.-Л., 1935. – с.
739021
  Хренов И. Кузнецкий металлургический гигант / И. Хренов. – М, 1931. – 14с.
739022
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост : Роман / С.А. Дангулов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 551с.
739023
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1973. – 112с.
739024
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1975. – 487с.
739025
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1978. – 607с.
739026
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1979. – 525с.
739027
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1979. – 559с.
739028
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 527с.
739029
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 399с.
739030
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 367с.
739031
  Дангулов С.А. Кузнецкий мост / С.А. Дангулов. – М, 1980. – 716с.
739032
  Зелкин И.И. Кузнецкий угольный бассейн в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Зелкин И.И.; МН СССР. Ин-т истории. – М., 1967. – 18л.
739033
   Кузнецов Анатолий Владимирович. Выставка произведений. Москва-Ленинград. 1981. Каталог выставки. – Москва, 1981. – 24с.
739034
   Кузнецов Анатолий Владимирович. Выставка произведений. Москва. 1977. Каталог выставки. – М., 1977. – 9с.
739035
   Кузнецов Геннадій Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 286 : фото
739036
   Кузнецов Геннадій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 243. – ISBN 978-966-439-754-1
739037
   Кузнецов М.. – М., 1964. – 20с.
739038
   Кузнецов Павел Никитич // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 61-62 : фото. – ISSN 0016-7126
739039
  Майданик Р.Н. Кузнецова Наталія Семенівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 684. – ISBN 978-966-02-7305-4
739040
  Шапошникова В.Д. Кузнецовская хроника / В.Д. Шапошникова. – М., 1974. – 213с.
739041
  Торохов Б.М. Кузнецы / Б.М. Торохов. – М, 1973. – 261с.
739042
  Голованов Я.К. Кузнецы грома / Я.К. Голованов. – М., 1964. – 112с.
739043
  Копытин В.Я. Кузнецы. / В.Я. Копытин. – Алма-Ата, 1957. – 96с.
739044
  Дангулов С.А. Кузнецький міст : Роман / С.А. Дангулов. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1976. – 498 с.
739045
  Дангулов С.А. Кузнецький міст / С.А. Дангулов. – К, 1979. – 447с.
739046
  Дангулов С.А. Кузнецький міст / С.А. Дангулов. – Київ : Дніпро, 1986. – 606 с.
739047
  Тихомиров Олег Николаевич Кузнечик / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Мол.гвардия, 1969. – 96с.
739048
  Тихомиров Олег Николаевич Кузнечик / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Мол.гвардия, 1974. – 95с.
739049
  Миронер Ф.Е. Кузнечик / Ф.Е. Миронер. – Москва, 1979. – 88с.
739050
  Бей-Биенко Кузнечиковые : подсем. листовые кузнечики /Phaneropterinae/ / Г.Я. Бей-Биенко. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1954. – С. 1-387
739051
  Линц В.П. Кузнечно-прессовое оборудование и его наладка / В.П. Линц, Л.Ю. Максимов. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1988. – 286 с.
739052
  Гурин М.Ф. Кузнечное ремесло Полоцкой земли, 9-13 вв. / М.Ф. Гурин. – Минск, 1987. – 140с.
739053
  Гопак Владимир Дмитриевич Кузнечное ремесло славян Днепровско-Днестровского лесостепного междуречья в VI-XIII вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Гопак Владимир Дмитриевич ; АН УССР , Ин-т археологии. – Киев, 1976. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
739054
   Кузнєцова Валентина Федорівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 46. – ISBN 966-8352-11-4
739055
   Кузнєцова Валентина Федорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 243-244. – ISBN 978-966-439-754-1
739056
   Кузнєцова Наталія Семенівна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 51. – ISBN 966-7024-23-1
739057
   Кузнєцова Наталія Семенівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 167. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
739058
   Кузнєцова Наталія Семенівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 240. – ISBN 978-966-439-754-1
739059
   Кузнєцова Нінель Федорівна // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 130-133. – ISBN 978-617-573-038-6
739060
  Михальчук А.К. Кузница военных финансистов. / А.К. Михальчук. – М., 1988. – 320с.
739061
   Кузница педагогических кадров. – Уфа, 1974. – 30с.
739062
   Кузница Победы : очерки и воспоминания. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 463 с.
739063
  Табышалиев Салморбек Табышалиевич Кузница подготовки кадров : История Киргизского государственного университета / Табышалиев Салморбек Табышалиевич; Киргизский государственный университет. – Фрунзе : Кыргызстан, 1975. – 264с.
739064
   Кузница пропагандистских кадров. – М, 1965. – 108с.
739065
  Дунаев Г.С. Кузница рабочих кадров / Г.С. Дунаев, А.А. Штейнберг. – Новосибирск, 1967. – 103с.
739066
  Бахтизин Н.Р. Кузница сельскохзозяйственных кадров / Н.Р. Бахтизин, Р.А. Богданов. – Уфа, 1972. – 232с.
739067
  Руженцев С. Кузница силовиков // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 1. – С.32-35


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
739068
  Винсонно Шарлотт Кузницы богов и духи преисподней : Мифы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 98-100 : Фото. – ISSN 1029-5828
739069
  Примаченко І. Кузні еліт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 31 (611), 2-8.08.2019. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Елітні зарубіжні університети: Стенфордський університет.
739070
  Шпак В. Кузня вільнодумства [до 180 річчя КНУ імені Тараса Шевченка] // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 19 липня (№ 129). – С. 21
739071
  Литвин В. Кузня знань, правди й гуманізму. // Сільські вісті, 2004. – 21 вересня


  [Виступ Голови Верховної Ради України на урочистому засіданні з нагоди 170 річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка (16 верес. 2004 р.)
739072
  Чухно А.А. Кузня кадрів (Про підготовку наукових кадрів в КДУ) // Веч. Київ, 1967
739073
  Діпген Е. Кузня німецької єдності // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.34-39 : Фото. – ISSN 1607-6451
739074
   Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ : Київський Інститут Народної Освіти
№ 1, червень. – 1928. – 56 с.
739075
   Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ : Київський Інститут Народної Освіти
№ 2, грудень. – 1928. – 48 с.
739076
   Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ
№ 2, грудень. – 1928. – 48 с.
739077
   Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ : Київський Інститут Народної Освіти
№ 3, березень. – 1929. – 48 с.
739078
   Кузня стартапів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Заняття у школі "Sikorsky Challenge" на базі Вінницького національного технічного університету розпочнуться у лютому і триватимуть до жовтня. Головна мета "Sikorsky Challenge" - створення "конвеєру стартапів", завдяки використанню потенціалу ...
739079
  Ремизов А.М. Кузовок / А.М. Ремизов. – 400с.
739080
  Винниченко В. Кузь та Грицунь / В. Винниченко. – Харків : Дpук. "Печатник", 1915. – 24с.
739081
  Винниченко В.К. Кузь та Грицунь / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 32с.
739082
  Винниченко В.К. Кузь та Грицунь / В.К. Винниченко. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 32с. – (Масова художня бібіліотечка)
739083
  Александрова Т. Кузька в новой квартире : повесть-сказка / Татьяна Александрова ; ил.: Р. Чайко, М. Грана. – Москва : Детская литература, 1977. – 48 с. : ил.
739084
   Кузьма Андрианович Андрианов. – Москва : Наука, 1978. – 216 с.
739085
  Костик В. Кузьма Антонович Смаль // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2022. – Ч. 2 (124). – С. 281-284. – ISBN 966-7109-34-8
739086
  Фостій І.П. Кузьма Демочко - журналіст, редактор, мистецтвознавець : наук.-докум. нарис / Іван Фостій ; [ред.-упоряд. В.К. Демочко] ; "Книга Пам"яті України", Чернів. обл. від-ня. – Чернівці : Букрек, 2011. – 316, [4] с. : портр., фот. – До 100-річчя від дня народження Кузьми Макаровича Демочка. – Бібліогр.: с. 312-314. – ISBN 978-966-399-371-3


  Спогади журналістів, письменників, науковців: Коцур А., Гусар Ю., Колодій В., Мельничук Б., Бабух В., Т. Севернюк, І. Агатій, М. Ревуцький, В. Михайловський, Р. Пилипчук
739087
  Головченко Б.С. Кузьма Иванович Лапкин / Б.С. Головченко. – Ташкент, 1984. – 24с.
739088
  Костылев В.И. Кузьма Минин / В.И. Костылев. – Ленинград, 1939. – 136 с.
739089
  Данилевский В. Кузьма Минин / В. Данилевский. – М, 1943. – 23с.
739090
  Данилевский В. Кузьма Минин / В. Данилевский. – М, 1944. – 32с.
739091
  Данилевский В. Кузьма Минин / В. Данилевский. – Куйбышев, 1945. – 22с.
739092
  Оськин Г.И. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский / Г.И. Оськин, А.В. Карасев. – Москва, 1951. – 92 с.
739093
  Данилевский В. Кузьма Минин. - Дмитрий Пожарский / В. Данилевский. – Иркутск, 1946. – 52с.
739094
  Костылев В.И. Кузьма Минин: главы из романа / В.И. Костылев. – Москва, 1940. – 48с.
739095
  Костылев В.И. Кузьма Минин: Народная драма / В.И. Костылев, Т. Лондон. – Москва-Л., 1942. – 127с.
739096
  Костылев В.И. Кузьма Минин: роман / В.И. Костылев. – Кострома, 1948. – 338с.
739097
  Костылев В.И. Кузьма Минин: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1986. – 314с.
739098
  Костылев В.И. Кузьма Минин: роман / В.И. Костылев. – Саранск, 1988. – 352с.
739099
  Вишневський Д.Д. Кузьма на Марсі. / Д.Д. Вишневський. – Киев, 1968. – 135с.
739100
  Емельянов А.В. Кузьма Овражный : очерки / Анатолий Емельянов ; авториз. пер. с чуваш. С.Шуртакова. – Москва : Советская Россия, 1978. – 93 с.
739101
   Кузьма Петров-Водкин [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Русский художник, теоретик искусства и писатель Кузьма Петров-Водкин сформировал особую художественно-теоретическую систему, где главную роль играет принцип "сферической перспективы", который позволяет, изображая натуру в ракурсах сверху и сбоку, ...
739102
  Саченко И.И. Кузьма Чорный -- журналист, публицист : Автореф... канд. филол.наук: / Саченко И. И.; БГУ. – Минск, 1970. – 23л.
739103
  Адамович А.М. Кузьма Чорный : уроки творчества : [пер. с белорус.] / А. Адамович. – Москва : Художественная литература, 1977. – 187 с. : ил.
739104
  Мойсієнко А.К. Кузьменко Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 697. – ISBN 978-966-02-7305-4
739105
  Огнев В. Кузьменко меняет профессию / В. Огнев. – Челябинск, 1979. – 87с.
739106
  Бугрим В.В. Кузьменко Микола Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 700. – ISBN 978-966-02-7305-4
739107
   Кузьменко Олег Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 165. – ISBN 978-966-2726-03-9
739108
  Макара В.А. Кузьменко Петро Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 15 : Кот - Куз. – С. 702. – ISBN 978-966-02-7305-4
739109
   Кузьменко Петро Павлович (1923-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 244. – ISBN 978-966-439-754-1
739110
  Шудря Є. Кузьмин Євген Михайлович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 31-33. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
739111
   Кузьмин Михаил Иванович (к 75-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 849 : фото. – ISSN 0016-7886
739112
  Шуртаков С.И. Кузьминские сады / С.И. Шуртаков. – М, 1967. – 339с.
739113
   Кузьминська Олена Костянтинівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 59-60
739114
   Кузьминська Олена Костянтинівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 117-118 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
739115
   Кузьминська Олена Костянтинівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 122. – ISBN 978-966-439-961-3
739116
   Кузьминська Олена Костянтинівна (1954-1997) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 65. – ISBN 966-95774-3-5
739117
   Кузьмінський Анатолій Іванович : доктор педагогічних наук, професор : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ уклад.: О.З. Медалієва, Л.І. Синявська ; авт. вступ. ст. М.Б. Євтух ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 56 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.11)
739118
  Акимов П. Куинджи - художник света // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 40-46.
739119
  Манин В.С. Куинджи / В.С. Манин. – М., 1976. – 207с.
739120
  Воронова О.П. Куинджи в Петербурге / О.П. Воронова. – Ленинград, 1986. – 238с.
739121
  Гиневский Александр Куинджи и хлеб сорок шестого : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 74-87. – ISSN 0321-1878
739122
  Неведомский М.П. Куинджи. / М.П. Неведомский. – М., 1937. – 105с.
739123
  Фурса С.Я. Куйбіда Роман Олексійович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 47. – ISBN 978966-97130-0-1
739124
  Дубинский-Мухадзе Куйбышев / Дубинский-Мухадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 303с. – (Жизнь замечательных людей)
739125
   Куйбышевская и Сталинградская ГЭС -- крупнейшие стройки пятой пятилетки.. – Л, 1953. – 8с.
739126
   Куйбышевская лениниана. – Куйбышев : Кн. изд-во
Вып. 1, кн. 1. – 1985. – 103 с.
739127
   Куйбышевская Лениниана. – Куйбышев : Кн. изд-во
Вып. 1, кн. 4. – 1985. – 176 с.
739128
   Куйбышевская Лениниана. – Куйбышев : Кг. изд-во
Вып. 1, кн. 5. – 1985. – 176 с.
739129
  Мышенцев Н.П. Куйбышевская областная партийная организация в борьбе за развитие нефтедобывающей промышленности в пятой пятилетке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мышенцев Н.П.; Куйбышев.гос.ун-т. – Куйбышев, 1967. – 26л.
739130
  Акимов Н.Н. Куйбышевская областная партийная организаця в борьбе за технический прогресс в 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Акимов Н.Н. ; Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1969. – 22 с.
739131
  Токарев А.М. Куйбышевская область - район большой химии / А.М. Токарев. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1964. – 44 с.
739132
   Куйбышевская область. – Куйбышев, 1967. – 644 с.
739133
   Куйбышевская область навстречу 23 съезду КПСС : Краткий рекомендательный список лит-ры в помощь пропагандистам, агитаторам, культпросветучреждениям. – Куйбышев, 1966. – 10 с.
739134
  Александрова Т.А. Куйбышевская область.Экономическо-географический очерк / Т.А. Александрова. – Куйбышев, 1953. – 184с.
739135
   Куйбышевские писатели.. – Куйбышев, 1967. – 126с.
739136
   Куйбышевский гидроузел.. – Л, 1939. – 16с.
739137
   Куйбышевский комсомол в хронике дат и событий ц/в помощь комсомольскому активисту, лектору, агитатору.. – Куйбышев, 1968. – 28с.
739138
   Куйбышевский оперный.. – Куйбышев, 1981. – 287с.
739139
   Куйбышевский художесвенный музей.. – М, 1955. – 192с.
739140
   Куйбышевский художественный музей.. – Л, 1961. – 104с.
739141
  Боровкова Т.Н. Куйбышевское водохранилище : Краткая физико-географическая характеристика / Т.Н. Боровкова, П.И. Никулин, В.М. Широков. – Куйбышев, 1955. – 92с.
739142
  Лукин А.В. Куйбышевское водохранилище и пути его заселения рыббами. / А.В. Лукин. – Казань, 1955. – 16с.
739143
   Куйбышевское водохранилище.. – Ленинград, 1983. – 213с.
739144
  Новиков Д. Куйпога : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 4. – С. 79-84. – ISSN 0130-7673
739145
   КУК оголошує отримувачів Шевченківської медалі та українсько-канадської нагороди молодого провідника // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 13-19 листопада (№ 46). – С. 9


  Конгрес Українців Канади радий оголосити отримувачів медалі імені Тараса Шевченка, найвищої форми визнання, яку може присвоїти Конгрес Українців Канади, і Українсько-канадської Нагороди молодого провідника.
739146
  Нариньяни С.Д. Кукарача / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1958. – 174с.
739147
  Нариньяни С.Д. Кукарача / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1961. – 320с.
739148
  Думбадзе Н. Кукарача : повесть / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 102 с.
739149
  Думбадзе Н. Кукарача : рассказы, повесть, рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва : Известия, 1989. – 603 с.
739150
  Токмакова И. Кукареку : сказки : для дошк. возраста / Ирина Токмакова; худож. Л. Токмаков. – Москва : Малыш, 1980. – 79 с.
739151
  Білецький В.С. Кукеїт ( - мінерал, гідроксилалюмосилікат літію з групи хлориту) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 24. – ISBN 978-966-02-7998-8
739152
  Стаменова Ж. Кукери и сурвакари. / Ж. Стаменова. – София, 1982. – 100с.
739153
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Москва, 1949. – 784с.
739154
  Прус Б. Кукла / Б. Прус; Пер. с пол. Н. Модзелевской. – Кишинев : Гос. изд-во Молдавии, 1957. – 739с.
739155
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Москва, 1958. – 712 с.
739156
  Жупан И.В. Кукла / И.В. Жупан. – Ужгород, 1964. – 149с.
739157
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Кишинев, 1982. – 592 с.
739158
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Москва
1. – 1985. – 464с.
739159
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Москва
2. – 1985. – 448с.
739160
  Прус Б. Кукла = Lalka : роман / Б. Прус; Пер. с пол. Н Модзелевской. – Москва : Художественная литература, 1986. – 557 с.
739161
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Москва
1. – 1991. – 335 с.
739162
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Москва
2. – 1991. – 336с.
739163
  Прус Б. Кукла / Б. Прус. – Минск
1. – 1994. – 464с.
739164
  Мугуев Х.-М. Кукла госпожи Барк / Х.-М. Мугуев. – Москва, 1956. – 405с.
739165
  Мугуев Х.-М. Кукла госпожи Барк / Х.-М. Мугуев. – Ташкент, 1957. – 372с.
739166
  Мугуев Х.-М. Кукла госпожи Барк / Х.-М. Мугуев. – Сталинабад, 1960. – 374с.
739167
  Лам В. Кукла и комедиант : роман и повести / В. Лам; пер. с латыш. Ю.Абызова. – Москва : Советский писатель, 1974. – 344 с.
739168
  Лам В. Кукла и комедиант : роман и повести / В. Лам; пер. с латыш. Ю.Абызова. – Москва : Известия, 1975. – 365 с.
739169
  Маклин А. Кукла на цепочке. Золотое рандеву / А. Маклин. – Київ : Україна, 1992. – 423с.
739170
  Нексе М.А. Кукла. Пожизненный раб / М.А. Нексе. – М, 1957. – 32с.
739171
  Кендзера О.В. Куклик Сергій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 59. – ISBN 978-966-02-7998-8
739172
  Березовская Алла Куклы в мире людей // Русский век : журнал о России и русском мире / ЗАО "Голден - Би". – Москва, 2009. – № 12 (26). – С. 70-73. – ISSN 1997-4760
739173
  Черняк В.Л. Куклы Сатила / В.Л. Черняк. – М, 1991. – 158с.
739174
  Саньял К П. Куклы. / К П. Саньял. – М, 1961. – 134с.
739175
  Керашев Т.М. Куко : роман / Тембот Керашев; пер. с адыг. авт. – Москва : Советская Россия, 1980. – 192 с.
739176
  Чобану И.К. Кукоара : роман / Ион Чобану ; автор. пер. с молд. Михаила Алексеева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 487 с.
739177
  Кижняев В.А. Куковала кукушка / В.А. Кижняев. – Саранск, 1989. – 284с.
739178
  Лагода В.К. Кукольная комедия / В.К. Лагода. – Москва : Правда, 1959. – 31 с.
739179
  Горланова Н. Кукольник : проза: рассказ / Н. Горланова, В. Букур // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 97-107. – ISSN 0130-7673
739180
  Шварц Е.Л. Кукольный город. / Е.Л. Шварц. – Л.-Москва, 1959. – 162с.
739181
  Ибсен Г. Кукольный дом / Г. Ибсен. – Киев, 1999. – 72с. – Перепл. с: Джакомо Джойс / Д. Джойс. – (Круг чтения ; Вып. 1). – ISBN 966-95097-0-Х
739182
  Гранин Михаил Кукольный дом: как развивается проект туристско-рекреационных экономических зон : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 18-20
739183
  Караманенко Т.Н. Кукольный театр / Т.Н. Караманенко. – М., 1939. – 28с.
739184
  Караманенко Т.Н. Кукольный театр / Т.Н. Караманенко. – М., 1969. – 144с.
739185
  Лелявский А.А. Кукольный театр в школе / А.А. Лелявский. – Минск, 1967. – 230с.
739186
  Демосфенова Г.Л. Кукрыниксы - иллюстраторы / Г.Л. Демосфенова. – Москва : Искусство, 1956. – 218 с.
739187
  Кеменов В.С. Кукрыниксы / В.С. Кеменов. – Москва : Типография газ. Правда имени Сталина, 1944. – 56, [19] с.
739188
   Кукрыниксы. – Москва-Ленинград : Советский художник, 1950. – [80] с.
739189
  Ефимов Б.Е. Кукрыниксы / Б.Е. Ефимов, М.Л. Иоффе. – М, 1954. – 52с.
739190
   Кукрыниксы. – Москва, 1955. – 64с.
739191
   Кукрыниксы : каталог выставки произведений. – Москва : Советский художник, 1959. – 84, [73]с.
739192
  Демосфенова Г.Л. Кукрыниксы / Г.Л. Демосфенова. – Москва : Знание, 1960. – 40 с.
739193
  Бойко М.А. Кукрыниксы / М.А. Бойко ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Ленингр. отд-ние. – Ленинград, 1960. – 59 с. : ил.
739194
   Кукрыниксы : каталог произведений выставки. – Москва : Советский художник, 1962. – 18, [17] с.
739195
  Соколова Н.И. Кукрыниксы / Н.И. Соколова. – Москва : Академия художеств СССР, 1962. – 504 с.
739196
   Кукрыниксы. – Москва : Советский художник, 1965. – [13] с.
739197
  Осмоловский Ю.Э. Кукрыниксы / Ю.Э. Осмоловский. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 80 с.
739198
  Соколова Н.И. Кукрыниксы : М.В.Куприянов, П.Н.Крылов, Н.А.Соколов / Н.И. Соколова. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 496с.
739199
   Кукрыниксы [Изоматериал] : пейзажи [худ.-кукр.: М.В. Куприянов, П.Н. Крылов; Н.А. Соколов. – Москва : Советский художник, 1965. – 4 с., 24 л. : 24 открытки + 1 обл. + тект. вклад.
739200
  Кукрыниксы. Кукрыниксы втроем / Кукрыниксы.; Сост.: И.Л. Верховцев. – Москва : Советский художник, 1975. – 296 с.
739201
  Кукрыниксы. Кукрыниксы об искусстве. / Кукрыниксы. – Москва, 1981. – 35с.
739202
   Кукрыниксы.. – М-Л, 1948. – 8с.
739203
  Кукрыниксы. Кукрыниксы. : Бредовые "англо-американизаторы" / Кукрыниксы.; рисунки Кукрынисты : [Отв. за выпуск Н. Владимирский]. – [Москва] : Искусство, 1951. – 68 л. ил.;
739204
   Кукрыниксы. Выставка произведений.. – М, 1976. – 40с.
739205
   Кукрыниксы. Избранные произведения. – Москва, 1956. – 4с.
739206
  Кукрыниксы. Кукрыниксы. О поджидателях войны : карикатуры кукрыниксы / Кукрыниксы.; Ред.: С. Швецов. – М, 1957. – 88с.
739207
  Кукрыниксы. Кукрыниксы. Политическая сатира / Кукрыниксы.; Сост. и авт. ст.: А.А. Каменский. – Москва : Советский художник, 1973. – [136] с.
739208
   Кукрыниксы. Собрание произведений. – Москва
3. – 1986. – 407с.
739209
   Кукрыниксы. Собрание произведений. – Москва
Т. 4. – 1988. – 382 с.
739210
   Кукрыниксы. Собрание сочинений. – Москва
1. – 1982. – 339с.
739211
   Кукрыниксы. Собрание сочинений. – Москва
2. – 1984. – 319с.
739212
  Ходжер Г.Г. Куку летели на юг / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1963. – 87с.
739213
  Короткий В.А. Кукулевич-Сакцинський Іван / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 205. – ISBN 966-06-0393-2
739214
   Кукурудза -- цінна кормова і продовольча культура.. – К, 1955. – 72с.
739215
  Томашевський Д.П. Кукурудза / Д.П. Томашевський. – Київ, 1970. – 364с.
739216
   Кукурудза допоможе випередити США.. – К, 1959. – 168с.
739217
  Фільов Д.С. Кукурудза на Дніпропетровщині / Д.С. Фільов, І.С. Прокапало. – Дніпропетровськ, 1956. – 60с.
739218
  Шевченко А.С. Кукуруза / А.С. Шевченко. – М, 1963. – 407с.
739219
  Белозоров А.Т. Кукуруза в Сибири / А.Т. Белозоров. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. – (Серия 5 / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 8)
739220
  Уоллес Г. Кукуруза и ее возделывание / Г. Уоллес, Е. Брессман. – М, 1954. – 220с.
739221
   Кукуруза и ее улучшение.. – М, 1957. – 557с.
739222
  Федоров Д.В. Кукуруза и сорго : Практическое руководство к возделыванию, уборке и использыванию. – Санкт-Петербург, 1914. – 196 с. – (Сельскохозяйственная библиотека)
739223
   Кукуруза на силос и зерно.. – М, 1954. – 20с.
739224
  Кудина Ж.Д. Кукурузный мотылек в условиях лесостепи УССР и микробиологический метод борьбы с ним : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кудина Ж.Д. ; Укр.с-х. академия. – Киев, 1966. – 15 с.
739225
  Влахов Туше Кукуш и неготово историческо минало / Влахов Туше. – София, 1963. – 114с.
739226
   Кукуш Олександр Георгійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 165-166. – ISBN 978-966-439-757-2
739227
   Кукуш Олександр Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 245. – ISBN 978-966-439-754-1
739228
  Мішура Ю.С. Кукуш Олександр Георгійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 33. – ISBN 978-966-02-7998-8
739229
  Приставкин А.И. Кукушата, или Жалобная песнь для успокоения сердца / Анатолий Приставкин. – Москва : РИПОЛ классик, 2015. – 254, [2] с. – (Наши ночи и дни для Победы, 1945-2015). – ISBN 978-5-386-07865-2
739230
  Хаким С. Кукушка : поэма / С. Хаким; пер. с татар. Н.Беляева. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1986. – 30 с.
739231
  Терентьев Н. Кукушка все кукует / Николай Терентьев ;. – Чебоксары, 1967. – 240 с.
739232
  Мальчевский А.С. Кукушка и ее воспитатели / А.С. Мальчевский. – Ленинград, 1987. – 263с.
739233
  Крылов И.А. Кукушка и орел / И.А. Крылов. – Ленинград : "Советский художник", 1947. – 8 с.
739234
  Крылов И.А. Кукушка и петух / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
739235
  Солодников Г.Н. Кукушка, кукушка, сколько мне жить? : Лирические повести и миниатюры / Г.Н. Солодников. – Пермь : Пермское кн.изд., 1968. – 172 с.
739236
  Тагиров Т. Кукушки слышу счет : повесть и рассказы / Т. Тагиров. – Уфа, 1981. – С. 189-282
739237
  Тагиров Т. Кукушки слышу счет : повесть и рассказы / Тагир Тагиров ;. – Москва : Современник, 1984. – 191 с.
739238
  Романюк А.С. Кукушкин горицвет / А.С. Романюк. – Тула, 1989. – 333с.
739239
  Маларчук Г. Кукушкин камень : повесть / Георге Маларчук ; пер. с молд.К.Ковальджи. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 151 с.
739240
  Смирнов В.М. Кукушкин лен / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1977. – 159с.
739241
  Овчарова Н.Г. Кукушкин лен / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1978. – 371с.
739242
  Герасимов П.С. Кукушкин перелет / П.С. Герасимов. – М., 1980. – 94с.
739243
  Минин И.А. Кукушкин рай. / И.А. Минин. – Пермь, 1984. – 256с.
739244
  Солоухин В.А. Кукушкин сын / В.А. Солоухин. – Москва, 1969. – 240с.
739245
  Петкевич И.Г. Кукушкины дети / И.Г. Петкевич. – Л, 1991. – 158с.
739246
  Массаров Н.Д. Кукушкины дети: Юмор. рассказ. / Н.Д. Массаров. – Симферополь, 1980. – 128с.
739247
  Поведенок Н.Г. Кукушкины слезки: Роман, рассказы. / Н.Г. Поведенок. – Алма-Ата, 1988. – 224с.
739248
  Батырбаев Т.Б. Кукушонок : повесть ... для сред. и старшего школьного возраста / Батырбаев Т.Б. ; пер. с марийск. А.И. Смирнова ; ил. А.С. Бакулевский. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1972. – 64 с. : ил.
739249
  Збанацкий Ю. Кукуют кукушки : Роман: Для средн. и ст. шк. возраста / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. А. Тонкеля. – Москва : Детская литература, 1981. – 432с.
739250
  Джансугуров И. Кулагер : стихи и поэмы / И. Джансугуров. – Алма-Ата : Жазуши, 1967. – 135 с.
739251
  Міджлі О. Кулагін Андрій Павлович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 10 : Андрій Кулагін. – С. 3-29.
739252
  Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье / Т.Н. Троицкая. – Новосибирск, 1979. – 124с.
739253
  Никитин И.С. Кулак / И.С. Никитин. – М. – 85с.
739254
  Кіцера О. Кулак Вовкохода, або витівки комп"ютерного перекладача // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 200-202. – ISSN 0868-4790
739255
  Архангельский А.Г. Кулак и радио / Архангельский А.Г. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ, 1931. – 48 с., [1] л. ил.
739256
  Филатов И. Кулак на знамени // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 30-49. – ISSN 1812-867Х


  Історія Китаю кінця ХІХ ст.
739257
  Мельников Е.З. Кулаки Пифагора / Е.З. Мельников. – М., 1979. – 221с.
739258
   Кулаков & Папірна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 30 : Кулаков Олексій. Папірна Наталія. – С. 3-22
739259
   Кулаковский.. – Якутск, 1964. – 88 с.
739260
  Бандура Г.О. Кулаковський Віталій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 39. – ISBN 978-966-02-7998-8
739261
  Левінець Р.П. Кулаковський Юліан Андрійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 228. – ISBN 96966-8060-04-0
739262
  Денисенко О. Кулаковський Юліан Андрійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 304-308. – ISBN 966-02-3529-1
739263
   Кулаковський Юліан Андрійович (1855-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 245. – ISBN 978-966-439-754-1
739264
   Кулаковський Юліан Андрійович (1855 - 1919) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 200. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
739265
  Банников А.Г. Кулан / А.Г. Банников. – Москва : Лесная промышленность, 1981. – 121с.
739266
  Сотников В.Л. Кулан / В.Л. Сотников. – Алма-Ата, 1986. – 90с.
739267
  Соломатин А.О. Кулан и его реакклиматизация в СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Соломатин А.О.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Алма-Ата, 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
739268
  Бескин О.М. Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика : статьи / Осип Бескин. – [Москва] : Изд. Коммунистической академии ; (Тип. изд. Комакад), 1930. – 73, [1] с. – (Коммунистическая Академия, секция Литературы искусств и языка : Боевые вопросы комммунистической критики / Ком. акад. Секция литературы, искусств и языка)
739269
  Гвоздев Р. Кулачество-ростовщичество его общественно-экономическое значение / Р. Гвоздев [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Гарина, 1898. – [4], 161 с.
739270
  Івченко Б. Кулачні бої "стінка на стінку" в Харкові від XIX до XXI століття: традиції і трансформації // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 25-29. – ISSN 2313-8505
739271
  Донченко О. Кулемет / О. Донченко. – Київ, 1973. – 14 с.
739272
  Юрченко К. Кулеметна справа "Кузні на Рибальському" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-24 січня (№ 1/3)


  Наприкінці минулого року Касаційний господарський суд ухвалив постанову в справі за позовом Державної компанії "Укрспецекспорт" до Приватного акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському" про стягнення 97 мільйонів гривень збитків, заподіяних ...
739273
  Короткий В. Кулжинський Іван Григорович (1803-1884) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 419. – ISBN 5-7707-1062-4
739274
  Вергунов В.А. Кулжинський Сергій Пантелеймонович (1880-1947) // Увічнені славетні імена та події аграрної історії України / В.А. Вергунов. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 34-38 : фото
739275
  Ананд М.Р. Кули = Coolie : кн. для тения на англ. яз. в 10 кл. сред. шк. / М.Р. Ананд ; Адапт. ; примеч. и слов. З.Э. Наумовой, Б.Л. Костелянца. – Москва : Просвещение, 1984. – 110 с., ил. – (Читаем поанглийски)
739276
  Адам Ш.А. Кули. Усадьба господина Фуада / Адам Шафи Адам ; пер. с суахили Л. Ганкина ; предисл. Е. Мячиной. – Москва : Радуга, 1986. – 260, [2] с. : ил. – (Современная зарубежная повесть)
739277
  Яновская Ж.И. Кулибин / Ж.И. Яновская. – Л., 1967. – 112с.
739278
  Кочин Н. Кулибин / Н. Кочин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 94 с.
739279
  Кочин Н. Кулибин / Н. Кочин. – Горький : Волгл-Вятское книжное издательство, 1985. – 192 с.
739280
  Яновская Ж.И. Кулибин / Ж.И. Яновская. – Л., 1985. – 104с.
739281
  Фесенко Г. Кулик-плавунець на Київському озері // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (142), липень - серпень - вересень. – С. 45-47
739282
  Жадько В. Кулик Іван Юліанович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 494-495. – ISBN 978-966-8567-14-8
739283
   Кулик Олексій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 245-246. – ISBN 978-966-439-754-1
739284
  Пилипенко А.Ю. Кулик Олексій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 57. – ISBN 978-966-02-7998-8
739285
   Кулик Сергій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 287 : фото
739286
   Кулики в СССР: распространение, биология и охрана. – Москва, 1988. – 174с.
739287
  Шухов Н. Кулики фауны Омской области и сопредельных районов / Н. Шухов. – Омск, 1948. – 12с.
739288
  Бутурлин С.А. Кулики, чайки, чистики, рябки и голуби / С.А. Бутурлин. – Москва-Л.
1. – 1934. – 255с.
739289
   Куликово поле. – М., 1980. – 43с.
739290
   Куликово поле. – М., 1982. – 144с.
739291
  Кириллин В. Куликово поле : взгляд через столетия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 3-7. – ISSN 0235-7089
739292
   Куликово поле и Юго-Восточная Русь в XII-XIV вв. : [сборник статей] / С.И. Андреев, И.В. Болдин, А.М. Воронцов, А.В. Григорьев, В.Н. и др. Гурьянов; Андреев С.И. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол.: А.В. Воронцов, М.И. Гоняный, В.П. Гриценко ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Гос. исторический музей. – Тула : ИНФРА, 2005. – 271 с. : илл., табл. – ISBN 5-93869-057-9
739293
   Куликово поле. Исторический ландшафт. Природа. Археология. История : в 2-х т. / А.А. Аванесова, З.Г. Артемкина, А.Н. Бессуднов, И.Е. Бирюков, О.В. и др. Блинкова; Аванесова А.А. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол. : В.П. Гриценко, М.И. Гоняный, С.И. Демидов и др. ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг-ции ВООПИиК. – Тула : Власта. – ISBN 5-900998-13-4
Т. 1 : Природа. Археология. Музейное дело. – 2003. – 400 с. : илл., табл.
739294
   Куликово поле. Исторический ландшафт. Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. / С.И. Андреев, И.В. Болдин, В.Н. Гурьянов, С.И. Демидов, Л.Н. и др. Дзиговская; Андреев С.И. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; редкол. : В.П. Гриценко, М.И. Гоняный, С.И. Демидов и др. ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг-ции ВООПИиК. – Тула : Тульский полиграфист. – ISBN 5-88422-331-5
Т. 2 : Археология. История, этнография, искусствоведение. – 2003. – 448 с. : илл., табл.
739295
  Сиповский В.Д. Куликовская битва : [8 сент. 1380 г.] / сост. В.Д. Сиповский. – Санкт-Петербург : Тип. (бывш.) А.М. Котомина, 1880. – [2], 20 с., 1 л. ил. : ил. – Перед загл.: 500 лет назад
739296
  Ивлев А. Куликовская битва / А. Ивлев. – Москва, 1938. – 32с.
739297
  Федоров Б.В. Куликовская битва / Б.В. Федоров. – Москва, 1939. – 64 с.
739298
  Мавродин В.В. Куликовская битва / В.В. Мавродин. – Москва, 1980. – 63 с.
739299
  Кирпичников А.Н. Куликовская битва / А.Н. Кирпичников. – Л., 1980. – 124с.
739300
  Каргалов В.В. Куликовская битва / В.В. Каргалов. – Москва, 1980. – 125с.
739301
  Буганов В.И. Куликовская битва / В.И. Буганов. – Москва, 1980. – 112с.
739302
   Куликовская битва. – М., 1980. – 318с.
739303
  Буганов В.И. Куликовская битва / В.И. Буганов. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 112с.
739304
  Костомаров Н.И. Куликовская битва / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 47, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-51-6
739305
  Ашурков В.Н. Куликовская битва 1380-1955 / Ашурков В.Н. – Тула : Книжное издательство, 1955. – 56с. – Библиогр.: с. 55-56
739306
   Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. – Москва, 1983. – 312с.
739307
   Куликовская битва в литературе и искусстве. – Москва : Наука, 1980. – 287 с.
739308
  Карышковский П.О. Куликовская битва. / П.О. Карышковский. – Москва, 1955. – 64с.
739309
  Федоров Б.В. Куликовська битва / Б.В. Федоров. – К., 1939. – 63с.
739310
  Заремба С.З. Куликовська битва та її історичне значення / С.З. Заремба. – Київ : Наукова думка, 1980. – 104с.
739311
  Соболевский В.И. Куликолоноское месторождение и его оптический флюорит : С очерком месторождений флюорита за границей и в СССР / В.И. Соболевский, А.В. Сарычева, Е.Н. Смолянский. – Москва- Ленинград : Госгеолиздат, 1936. – 224с.
739312
  Соболевский В.И. Куликолонское месторождение и его оптический флюорит / В.И. Соболевский. – М - Л, 1936. – 224с.
739313
  Губа Н.И. Кулинария / Н.И. Губа, Б.Г. Лазарев. – 2-е стер. – К, 1987. – 262с.
739314
  Губа Н Кулинария / Н Губа, , Б.Г. Лазарев. – 3-е стер. – К, 1989. – 262с.
739315
   Кулинария. – М., 1994. – 310с.
739316
   Кулинария для всех. – М., 1988. – 541с.
739317
   Кулинария для всех. – М., 1989. – 541с.
739318
  Литвина И.И. Кулинария здоровья: от принципов к рецептам / И.И. Литвина. – Санкт-Петербург, 1995. – 318с.
739319
   Кулинария как искусство : Особенности китайской кухни // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 18. – ISSN 1727-4893
739320
  Кучеренко Елена Кулинария от классика // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 78-81 : фото
739321
  Шишлакова С.И. Кулинарная мудрость в минутах / С.И. Шишлакова. – М, 1992. – 157с.
739322
  Аникина Наталья Кулинарная сказка Евразии : art of choice // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 22-25 : Фото
739323
  Портнова-Шаховская Кулинарная терминология украинской и русской национальных кухонь / Портнова-Шаховская, Е.А. Кастрица // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 278-283
739324
   Кулинарная энциклопедия Кирилла и Мефодия [Електронний ресурс] : все о вкусной и полезной пище. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2006. – 1DVD. – системные требования : DVD for Windows ; IBM PC : MS Windows 98 SE и выше, процессор Celeron/Pentium, 64 Мбайт ОЗУ, DVD-ROM, SVGA 600x800? мышь, MS Internet Explorer 5.0.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Современная мультимедиа - энциклопедия)


  Здесь собрана самая большая коллекция рецептов на любой вкус и на все случаи жизни : 6400 статей 5000 иллюстраций 160 видеофрагментов более 300 рецептов коктейлей мгновенный подбор рецептов по времени приготовления и ингредиентам 500 кулинарных ...
739325
  Людковская Анна Кулинарное братство бывших врагов // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 142-147 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
739326
   Кулинарное искусство садовода. – Київ : Либідь, 1994. – 160с. – ISBN 5-325-00298-8
739327
  Аникин Андрей Кулинарное ожерелье старого Станислава // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 58-63 : фото
739328
  Казакова Инга Кулинарные законы : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 168 : Іл.
739329
   Кулинарные рецепты. – М., 1991. – 446с.
739330
   Кулинарные рецепты. – 3-е изд. стер. – М., 1991. – 334с.
739331
   Кулинарные рецепты национальных кухонь СССР и зарубежных стран. – М., 1990. – 95с.
739332
   Кулинарные рецепты: из "Книги о вкусной и здоровой пище". – М., 1957. – 335с.
739333
   Кулинарные рецепты: из "книги о вкусной и здровой пище". – М., 1987. – 335с.
739334
  Ляховская Л.П. Кулинарные секреты / Л.П. Ляховская. – Л., 1988. – 192с.
739335
  Шульман З.Е. Кулинарные советы, секреты хитрости / З.Е. Шульман. – Киев, 1992. – 32 с.
739336
  Михайлов В.С. Кулинарный калейдоскоп / В.С. Михайлов. – М, 1991. – 351с.
739337
   Кулинары предлагают. – Свердловск, 1990. – 207с.
739338
  Козаченко Ю.В. Кулинич Григорій Логвінович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 68-69. – ISBN 978-966-02-7998-8
739339
  Разумов П.И. Кулисные пары / П.И. Разумов. – Куйбышев, 1951. – 16с.
739340
  Горин-Горяйнов Кулисы / Горин-Горяйнов. – Л, 1940. – 280с.
739341
  Гусев А. Кулисы из подсолнчника на севере Казахстана / А. Гусев, Ф. Ким. – Алма-Ата, 1954. – 20с.
739342
  Тинькова Галина Куличи, блины, пасхи ... : Рецепты старин. кухни / Тинькова Галина. – Москва : СП Вся Москва, 1990. – 59с.
739343
  Чорна С. Кулі НКВС влучали в серце нації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 5 серпня (№ 147). – С. 1, 16
739344
  Сєрошевський В. Кулі. / В. Сєрошевський. – Х-Одеса, 1930. – 56 с.
739345
  Коцур Л. Кулідж Джон Калвін // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 228-234. – ISBN 978-617-751-922-4
739346
   Кулік Сергій Миколайоіич (1941-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 246. – ISBN 978-966-439-754-1
739347
   Кулінарія - теж творчість // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8 : фото


  На географічному факультеті відбувся традиційний захід – презентація кухонь народів світу. Студенти ІІІ курсу кафедри країнознавства та туризму в рамках вивчення дисципліни "Технології обслуговування в туризмі" ознайомили присутніх із сировинною базою, ...
739348
  Старовойт Л.Я. Кулінарія / Л.Я. Старовойт. – К., 1991. – 270с.
739349
  Маслов Л.О. Кулінарія. / Л.О. Маслов. – К., 1954. – 259с.
739350
  Попова Н.М. Кулінарна метафора як спосіб осмислення та сприйняття людських взаємин // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 273-283. – Бібліогр.: Літ.: с. 282-283; 14 п.


  Досліджується кулінарна метафора як спосіб осмислення та сприйняття людських взаємин. З погляду когнітивної лінгвістики метафора є засобом перенесення простих концептів зі сфери кулінарії в складну для розуміння та інтерпретування сферу людських ...
739351
  Коваленко Владислав Кулінарне шоу: елементи розваги та залучення гостей // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 34-39 : фото
739352
  Ковпік С. Кулінарний патріотизм в оповіданні Михайла Старицького "Вареники" // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 133-140. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
739353
  Комарніцький І.О. Кулінарний туризм в Україні: стан і перспективи регіонального розвитку в контексті Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С.101-106. – Бібліогр.: 13 назв.
739354
  Лоза П. Кулінарний туризм на Лемківщині // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 24 вересня (№ 39). – С. 8. – ISSN 0027-8254
739355
  Улітіна О. Кулінарні вироби як нетипові об"єкти авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 17-23. – ISSN 2308-0361
739356
  Подпрятов Г.І. Кулінарні властивості бульб різних сортів картоплі / Г.І. Подпрятов, А.Ю. Давиденко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 126-135 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
739357
  Шестакова Е. Кулінарні реаліті-шоу в контексті літературної культури: подолання поетикою реалізму постмодерністської естетики // Філологічні семінари / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 122-152. – ISBN 978-966-933-136-6


  На матеріалах польських, українських та російських проектів.
739358
  Прохорова П.В. Кулінароніми німецькомовної діалектної картини світу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 175-180
739359
  Астаф"єв О.Г. Кулінич Андрій Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 75. – ISBN 978-966-02-7998-8
739360
   Кулінич Андрій Васильович (1921-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 246. – ISBN 978-966-439-754-1
739361
  Жадько В. Кулінич Григорій Григорович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 495. – ISBN 978-966-8567-14-8
739362
   Кулінич Микола Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 246-247. – ISBN 978-966-439-754-1
739363
  Степаненко М. Кулініч Андрій Васильович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 131-132. – ISBN 978-617-7016-11-2
739364
   Кулініч Григорій Логвинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 247. – ISBN 978-966-439-754-1
739365
   Кулініч Григорій Логвинович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 141. – ISBN 978-617-7530-19-9
739366
  Федорук О. Куліш і Забіла : До історії особистих взаємин та літературних взаємооцінок // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 411-431
739367
  Міяковський В.В. Куліш і Квітка, 1918. – [5] с. – Окр. відбиток: Наше Минуле, Київ, 1918, с. 26—31
739368
  Житецький І. Куліш і Костомаров : (Недруковане листування 1860-70 рр.) / Ігнат Житецький // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 39-65. – Бібліограф. в подстрок примітках


  На с. 39 дарчий надпис: Многоуважаемому Петру Павловичу Кудрявцеву на добрую память И. Житецкий 8/IX 927
739369
  Гончар О.П. Куліш і М. Костомаров у калейдоскопі українофільського руху // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 6-35. – ISSN 2415-8003


  До 200-літнього ювілею П. Куліша.
739370
  Дорошкевич О.К. Куліш і Милорадович / О.К. Дорошкевич. – Київ, 1927. – 120с.
739371
  Дудко В. Куліш і Тургенєв : Два відгуки про Куліша у листах Тургенєва: питання генези // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 431-459
739372
  Міяковський В.В. Куліш і цензура / В.В. Міяковський, 1918. – [7] с. – Окр. ввдб.: Наше Минуле, Київ, 1918, № 2, с. 99—106
739373
  Стех Марко Роберт Куліш і чорт // Критика. – Київ, 2008. – Квітень, (число 4). – С. 27-31
739374
  Стех Марко Роберт Куліш і чорт: демонічні підтексти ранніх комедій драматурга // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 3-23. – ISSN 0236-1477
739375
   Куліш Ірина Миколаївна : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад.: І.В. Некоз ; наук. ред.: Г.М. Голиш]. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 39, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 36-37. – Бібліогр.: с. 29-34. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 29)
739376
   Куліш Лариса Юліанівна (1931-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 247. – ISBN 978-966-439-754-1
739377
   Куліш М. "Мина Мазайло" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 48с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7382-94-Х
739378
  Курас І. Куліш Микола Гурович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 258-259. – ISBN 966-642-207-7
739379
  Семенюк Г.Ф. Куліш Микола Гурович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 79. – ISBN 978-966-02-7998-8
739380
   Куліш Микола Полікарпович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 47. – ISBN 966-8352-11-4
739381
   Куліш Микола Полікарпович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 247-248. – ISBN 978-966-439-754-1
739382
  Булавін Л.А. Куліш Микола Полікарпович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 80. – ISBN 978-966-02-7998-8
739383
  Ткаченко Куліш П.О / Ткаченко. – Київ, 1927. – с.
739384
  Курас І. Куліш Пантелеймон Олександрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 259-261. – ISBN 966-642-207-7


  Український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець, філософ історії. Активно сприяв розвиткові української літературної мови, науки, філософії, історії. Автор першої фонетичної абетки для української ...
739385
  Короткий В. Куліш Пантелеймон Олександрович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 133-137. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
739386
   Куліш Пантелеймон Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 436-437. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
739387
  Побірченко Н.С. Куліш Пантелеймон Олександрович (1819-1897) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 334-345. – ISBN 966-06-0367-3
739388
   Куліш Пантелеймон. : Матеріали і дослідження. – Львів : Вид-во М.П. Коць, 2000. – 414с. – ISBN 966-7379-11-6
739389
  Мова Василь Куліш, байда і козаки : Інтермед.до драми П.Куліша "Байда" з додат.листа В.Мови до В.Гнилосирова і драми П.Куліша "Байда,князь Вишневецький" / Мова Василь; Укр.вільна академія у США.Ред.Ю.Шевельова і В.Чумаченка. – Hью Йорк, 1995. – 284с. – ISBN 0916381102
739390
  Возняк М.С. Куліш, як редактор "Причепи" Левицького / М.С. Возняк. – Львов, 1928. – 54с.
739391
  Зеров М. Куліш: "Михайло Чарнышенко" та "Україна" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 190-194. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
739392
  Зеров М. Куліш: "Чорна рада" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 194-201. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
739393
  Погребенник В. Кулішева дума про велич і славу України // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 5-7.
739394
  Бетко І. Кулішева Хуторянка. Стилізоване наслідування Загула з Пісні Пісень Соломона // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 87-91. – ISSN 0280-6336
739395
  Владимирова В. Кулішезнавчі дослідження Євгена Маланюка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 26-32. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
739396
  Сааді Ш. Кулліят : Збірка творів / Ш. Сааді; Пер. з фарсі та вступ. ст. М.В.Попова. – Київ, 2004. – 180с.
739397
  Кругляк Ю.О. Кулонівська блокада та одноелектронний транзистор у рамках концепції "знизу - вгору" сучасної наноелектроніки та в традиційній концепції "згори - вниз" / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 14, № 3. – С. 5-23. – ISSN 1815-7459
739398
  Багинский Владимир Мечеславович Кулоновское взаимодействие в узкощелевых проводниках полуметаллах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.10 / Багинский Владимир Мечеславович; АН УССР Ин-т полупроводников. – К, 1975. – 16л.
739399
  Попов В.И. Кулоновское возбуждение ядер редкоземельных элементов альфа-частицами с энергией 14-20 МЭВ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов В.И.; МВ и ССО РСФСР. МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1962. – 9л.
739400
  Тер-Антонян Кулоновы и осцеляторные межбазисные разложения в нерилятивистской квантовой механике : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тер-Антонян В. М.; ОИЯИ. – Дубна, 1985. – 15л.
739401
  Инкин А.А. Кулонометрические методы определения цистеина и цистина, меченных серой-35. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Инкин А.А.; МЗ СССР. Ин-тут биофизики. – М., 1973. – 23л.
739402
  Зозуля А.П. Кулонометрический анализ / А.П. Зозуля. – Ленинград : Химия, 1968. – 160 с.
739403
  Степаненко В.Е. Кулонометрический детектор для газовой хроматографии и примеры его применения. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Степаненко В.Е.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 16л.
739404
  Агасян П.К. Кулонометрический метод анализа / П.К. Агасян, Т.К. Хамракулов. – Москва : Химия, 1984. – 168с. – (Методы аналитической химии)
739405
  Басов В.Н. Кулонометрическое титрование : методы аналит. химии / В.Н. Басов, Т.А. Джафарова ; отв. ред. П.К. Агасян ; АН ТуркменССР, Ин-т химии. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 204 с.
739406
  Кропивницкая Р.Х. Кулонометрическое титрование и его применение в анализе иодидов четвертичных аминов и аммониевых эфиров - лекарственных препаратов. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Кропивницкая Р.Х.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1971. – 15л.
739407
   Култура и масово съзнание. – София, 1982. – 239с.
739408
   Култура, съвременност, личност: Емпирични социологически изследования. – София, 1981. – 132с.
739409
  Божилов И. Културата на средновековна България / И. Божилов. – София : Абагар Холдинг, 1996. – 199 с. – (Малка историческа библиотека). – ISBN 954-584-191-5
739410
   Културата на средновековния търнов : науч. сесия, посветена на 800-годишнината от възстановяването на българската държава Велико Търново, октомври 1985. – София : Издателство на българската академия на науките, 1985. – 213, [3] с.
739411
  Боби Г. Културен парадокс : приод кон проблемите на социокултурното интегриранье на Албанците мегу двете светски воjни / Гани Боби ; [прев.: Б. Ходжа, В. Морина]. – Скопje : Магор, 2001. – 210, [1] с. – (Едициjа: Современа мисла). – ISBN 9989-851-27-1
739412
  Рогач Миjатовичь Културна дипломатиjа и идентитет Србиjе / Льильана Рогач Миjатовичь ; Факултет драмских уметности, Институт за позориште филм, радио, телевизиjу. – Београд : Clio, 2014. – 200, [4] c. – Библиогр.: с. 179-192. – (Едициja "Култура. Уметност. Медиjи" ; Кн. бр. 24). – ISBN 978-86-82101-52-9


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
739413
  Радева М. Културната политика на българската буржоазна държава 1885-1908 / Мария Радева. – София : Наука и изкуство, 1982. – 246 с.
739414
   Културная среда и духовное формирование личности. – Ташкент, 1981. – 156с.
739415
  Велики К. Културни връзки между Българи и Румъни / К. Велики. – София : Извори, 1945. – 28, [4] с.
739416
  Панов Александър Културни проблеми на българското литературно развитие / Панов Александър. – София : ИК "Александър Панов", 1998. – 190с. – ISBN 954-455-022-4
739417
  Панчев І. Културните концепти "труд" и "дом" като част от концептосферата на социалистическия период на развитие в България // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 123-129. – ISSN 2075-437X


  У даній статті розглянуті концепти "праця" й "дім" як складові концептосфери соціалістичного періоду розвитку Болгарії. Окремо акцентується девальвація праці в ціннісній системі суспільства. Дім розглядається в його іпостасях НЕ-рідного дому. В данной ...
739418
   Културно развитие на българската държава краят на XII-XIV век = Търновска книжовна школа 4 : четвърти международен симпозиум Велико Търново, 16-18 октомври 1985 г. – София : Издателство на българската академия на науките, 1985. – 431 с.
739419
  Шабатин П.Ю. Кулунда : подорожні записи / П.Ю. Шабатин. – Київ, 1983. – 223 с.
739420
   Кулундинский канал: Ландшафт.-индикацион. оценка природ. условий в зоне влияния и прогноз их изменений. – Иркутск, 1985. – 193с.
739421
  Балозян Д.Р. Кулхантинг як інструмент визначення сучасних напрямків розвитку в маркетингу / Д.Р. Балозян, В.В. Мірошник // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 12-14. – ISBN 978-966-493-863-8
739422
  Кулик Н. Кулюня. До річниці смерті Катерини Грушевської // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
739423
  Пшеничний Ю. Куля № 188. Останній путь Валер"яна Підмогильного // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 933-939. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
739424
  Стаут Р. Куля для боса // Божий світильник. : Повісті / Е. Квін. – Київ : Молодь, 1992. – С. 69-111. – ISBN 5-7720-0763-7
739425
  Гандзій О. Куля застряє біля серця, всі органи залишаються неушкодженими // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред.: В. Рубан. – Київ, 2017. – № 7 (360), 23 лютого 2017. – С. 46-50
739426
  Тригубенко В.В. Кулябка Семен Петрович (Сильвестр) (1704-1761) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 188-191. – ISBN 966-06-0367-3
739427
  Неменова Р.Л. Кулябские говоры таджикского языка (сев. группа) / Р.Л. Неменова. – Сталинбал, 1956. – 192с.
739428
  Максимов С.В. Куль хлеба и его похождения / С.В. Максимов. – Москва, 1982. – 238 с.
739429
  Максимов С.В. Куль хлеба и его похождения рассказанные С. максимовым : с 105 отдельными картинками и рис. в тексте, рисованными художниками А.Н. Нищенковым и А.Н. Шурыгиным и резаными на дереве Эд. К. Даммюллером, П.З. Куренковым и др. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. К.Н. Плотникова, 1873. – [4], 292, V с., 24 л. цв. ил. : ил.


  Худ.-ил.: Доммюллер, Эдуард Карлович (1833-1889)
739430
  Максимов С.В. Куль хлеба: Рассказы и очерки / С.В. Максимов. – Ленинград, 1987. – 654 с.
739431
  Лесаж А.Р. Кульгавий біс / А.Р. Лесаж. – Київ : Дніпро, 1982. – 262 с.
739432
  Ванаг Ю.Г. Кульгавий вовк : оповідання. (З книги "Лісова пісня") / Ю.Г. Ванаг; пер. з латиш. П. Загребельного. – Київ : Дніпро, 1965. – 91 с.
739433
  Алфераки С.Н. Кульджа и Тянь-Шань : путевые заметки / [соч.] Сергея Алфераки,. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1891. – [2], II, [2], 192, [1] с. – Отд. оттиск: Записки Императорского Русского географического общества. т. XXIII, № 2 / под ред. П.П. Семенова. - Экз. в разных тип. переплетах


  На обл. № 258795 дарств надпись: Его Превосходительству Ивану Ивановичу Мамонтову в знак признания и преданностиот автора. 10 ноября 1916. Петроград
739434
  Шудря Є. Кульжинський Сергій Климентійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 22-24. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
739435
  Лозинский А.А. Кульминационный этап гражданских войн во Франции 16 веке : Автореф... Доктора ист.наук: / Лозинский А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1978. – 31 л.
739436
  Борисов С.Л. Кульмінація державотворчої діяльності українського козацтва у 90-х роках ХVI століття / С.Л. Борисов; МОУ. Нац. педагог. ун-тет ім.М.Драгоманова. – Київ : Науковий світ, 1999. – 35 с. – ISBN 966-7722-11-2
739437
  Гусак П. Кульмінація західної філософської теології та етики у творчості Йозефа Зайферта // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 213-224. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  У статті йдеться про спроби філософської думки, що їх робили від ранніх століть християнської історії, випрацювати власне розуміння Найвищого Буття (у філософській термінології, що відповідає поняттю "Бог" в теології), та емансипуватися від ...
739438
  Суржик Л. Кульова порука = Історія захисту докторської дисертації І. Дячук як відображення системи атестації наукових кадрів у країні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 червня (№ 24). – С. 1, 12


  Від думки "чорного" опонента залежить не тільки доля багатолітньої наук. праці, а й доля самого дослідника Випадок, про який піде мова, - безпрецедентний: "чорні кулі" отримали не тільки здобувач, а й спеціалізована вчена рада, а також офіційні ...
739439
  Легеза В.П. Кульовий гаситель з лінійно-в"язким опором та його амплітудно-частотна характеристика / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 101-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для нелінійної віброзахисної системи "кульовий гаситель з лінійно-в"язким опором - рухоме несуче тіло" з використанням метода граничного балансу визначено амплітудно-частотну характеристику. Крім цього чисельно ідентифіковано функціональну залежність ...
739440
  Протасова О.І. Кульові структури G-просторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 54-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Кульова структура - це трійка (Х, Р, В), де Х, Р - непорожні множини і для всіх х[належить]Х, [альфа належить]Р визначена підмножина В(х, [альфа]) множини Х, що називається кулею радіуса [альфа] з центром в точці х. Вивчаються кульові структури, ...
739441
  Донська М.Д. Кульський Леонід Адольфович - відомий вчений в галузі очистки промислових, природних і стічних вод // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 139-143. – ISSN 2076-1554
739442
  Горошко О.О. Кульський Олександр Лепнідович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 93. – ISBN 978-966-02-7998-8
739443
  Дереш Л. Культ : Роман / Л. Дереш. – Львів-Київ : Кальварія; Книжник, 2002. – 208с. – ISBN 966-663-032-Х
739444
  Дереш Л. Культ : [роман] / Любко Дереш. – Львів : Кальварія, 2006. – 206, [2] с. – (Бібліотека журналу " Четвер"). – ISBN 966-663-027-3
739445
  Мостова Л. Культ "Книжної мудрості" в "Ізборнику" Святослава 1073 року // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 26. – С. 69-77. – ISSN 2312-6809
739446
  Ганошенко Ю.А. Культ алкоголю в творчості У. Самчука // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 25-27. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Під час прочитання ряду творів У. Самчука виникає відчуття певного лейтмотиву, що йде, створюючи особливу систему взаєиовідносин між персонажами та об"єднуючи окремі романи за однією темою. Це лейтмотив нетрадиційного сприйняття алкоголю. Простеженню і ...
739447
  Герасим П. Культ Аполлона Лікаря в Північному Причорномор"ї й проблема походження монет-стрілок: історіографія питання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 129-133


  Досліджується й аналізується вивчення культу Аполлона в Північному Причорномор"ї. Аполлон був одним із найшановніших богів античної Греції та Боспорського царства. В Північному Причорномор"ї культ Аполлона Лікаря був дуже популярним. Ряд вчених ...
739448
  Герасим П.В. Культ Аполлона на Боспоре: историографический очерк // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 6 (74). – С. 20-24. – ISSN 1680-2721
739449
  Дульман П. Культ Бандеры начался еще до Ющенко // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 12 (1131). – С. 10-11. – ISSN 0234-1670
739450
  Сінкевич Н. Культ Богородиці в домініканських монастирях Волині як важливий елемент духовного життя та місіонерської діяльності ордену в регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-52. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відмінності культу Богородиці у домініканських монастирях на Волині від аналогічних культів у корінних польських землях. The differences of the cult of the Virgin in Dominican monasteries in Volynia from the similar cults in the radical ...
739451
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра в давній період на території України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 209-213
739452
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра в Київській Русі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 209-214
739453
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра на території України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 183-187
739454
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра на території України в українознавчому вимірі // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 31-34
739455
  Бондаренко А. Культ воїна-звіра на території України. Джерельна база питання // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 123-128
739456
  Бондаренко А.О. Культ воїна-звіра у мілітарних традиціях на території України : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / А.О. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2015. – 209 арк. – Бібліогр.: арк. 182-209
739457
  Бондаренко А.О. Культ воїна-звіра у мілітарних традиціях на території України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Бондаренко Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
739458
  Бондаренко А. Культ воїна - звіра в козацьку добу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 220-223
739459
  Іващеннко Микола Культ Вроцлава // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 92-99 : фото
739460
  Кобозева Алиса Культ вуду. Вуду резать, вуду бить : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 108-119 : Фото. – ISSN 1029-5828
739461
  Аграфонов Петр Геннадьевич Культ Геракла в Херсонесском государстве (IV в. до н.э. - III в. н.э.) : Автореф... наук: 07.00.06 / Аграфонов Петр Геннадьевич; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. исторический факультет. – Москва, 1999. – 22л.
739462
  Абаева Л.Л. Культ гор и буддизм в Бурятии : (эволюция верований и культов селенгин. бурят) / Л.Л. Абаева; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. ин-т обществ. наук. – Москва : Наука, 1992. – 139, [3] с. – Библиогр.: с. 130-138
739463
  Вахрамеєва Г.В. Культ Деметри на Боспорі: VI - I ст. до н.е. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Вахрамеєва Ганна Вікторівна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 35 назв
739464
  Герасим П. Культ Деметри та греко-варварські етнокультурні контакти в Північному Причорномор"ї: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 59
739465
  Вахрамеєва Г.В. Культ Деметри у сакральному житті Боспору (VI—I cт. до н. е.) // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 8–15. – ISSN 2309-6608
739466
  Галько О. Культ дерева в українській весняно-літній календарній обрядовості // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 399-401
739467
  Соколова З.П. Культ животных в религиях / З.П. Соколова. – Москва, 1972. – 214с.
739468
  Горбачова В. Культ Зеоса Ксеніоса в елліністичну добу за "грецькими романами" // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 325-327. – ISBN 978-966-171-90295
739469
  Скопенко В.В. Культ знань і висока ерудиція - кредо Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-10.
739470
  Исраелян А.Р. Культ и верования в Армении в эпоху поздней бронзы (по археол. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Исраелян А.Р.; АН АрмССР. Ин-тут истории. – Ереван, 1968. – 29л.
739471
  Чертков А.Б. Культ и его роль в религии / А.Б. Чертков. – Москва, 1975. – 64с.
739472
  Гончарова Любовь Сергеевна Культ и религиозная традиция в философии культуры В. В. Розанова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.20-22. – ISSN 2073-9702
739473
  Сила-Новицкая Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, политика / Сила-Новицкая. – М., 1990. – 204с.
739474
  Онацький Є. Культ і символіка сонця у віруваннях українського народу // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 170-176. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
739475
  Гордієнко Г. Культ калини // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – С. 46-47
739476
  Степанова О.А. Культ католицьких ікон у туристичній галузі України // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 3-8. – ISSN 2312-4679
739477
  Верещагина Н. Культ княгини Ольги в контексте становления древнекиевской духовной традиции // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 293-301. – ISSN 2310-3310
739478
  Гришин М.В. Культ красоты в японской культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 7. – С. 31-37. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается культ красоты как фундаментальный принцип японской культуры. Культурные феномены, заимствованные из других культур, японская культура перерабатывала в соответствии со своим мировосприятием. Показано, как на первый план в японской ...
739479
  Горова Ю. Культ лицарства в українській і польській літературі романтизму // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 160-169. – ISBN 966-95452-9-3
739480
  Садиков Р.Р. Культ Луда/Керемета к закамских удмуртов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 102-114. – ISSN 0869-5415


  Образ божества Луд - Хазяїна дикої природи
739481
  Корчак А. Культ Матері богів у Північному Причорномор"ї та Великій Скіфії в архаїчний і класичний періоди (VI-IV ст. до н.е.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 2 (38), квітень - червень. – С. 26-42. – ISSN 1998-4634
739482
  Соколова З.П. Культ медведя и медвежий праздник в мировоззрении и культуре народов Сибири. // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 1. – С.41-62. – ISSN 0869-5415
739483
  Георгадзе Д.Г. Культ мертвых в горной Восточной Грузии : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.00 / Георгадзе Д.Г.; АН Груз ССР. – Тбилиси, 1977. – 27л.
739484
  Костянтинова С. Культ мови в культурі середовища / С. Костянтинова, А. Пономаренко, С. Яременко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 252-254
739485
  Умебаясі М. Культ пращурів в календарній обрядовості японців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 65-70
739486
  Фіцич Н. Культ предків : нетуристичні звичаї України / Наталка Фіцич ; [фото: Р. Альмухамедов, А. Павлинів, С. Цимбал]. – Харків : Фоліо, 2017. – 167, [7] с. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-03-7958-9


  У пр. № 1721764 напис: Шановному Володимиру Сергійовичу на добру згадку Наталка Фіцич. Підпис. 24.11.2018
739487
  Таланчук О.М. Культ предків у народнопоетичній традиції (від давнини до сучасності) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 192-195. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядаються фольклорні мотиви і народні вірування про потойбічне життя, які збереглись у народних уявленнях до нашого часу.
739488
  Катаока Х. Культ предків українців та японців у міфологічній семантиці води // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 91-96. – ISBN 966-95452-3-9


  Розвідка Хіросі Катаока присвячена зіставленню міфологічної семантики на матеріалі українського та японського фольклору. Розглядаючи міфологічну модель води, автор торкається проблеми морфологічної генези зв"язку культу води з культом предків, ...
739489
  Будько Євген Культ предків, або Своє царство Наталки Фіцич // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 118-122 : фото
739490
  Жмудовська О. Культ предків, який рятує // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 16


  Телеведуча Наталка Фіцич разом з етнографом, директором Центру фольклору й етнографії Інституту філології КНУ імені Т. Шевченка Олексієм Долею та знімальною групою за рік об"їздили всю Україну. Результат подорожі - цикл документальних телепрограм і ...
739491
  Дженкинс Марк Культ предков. Последние из каменного века / текст: Дженкинс Марк; фото: Тоунгсин Эми // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 127-143 : фото
739492
  Васильченко Ю. Культ привычек : [как создать привычки, ведущие к цели] / Юрий Васильченко. – Киев : Академвидав, 2019. – 141, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-617-572-115-5
739493
  Олар А. Культ разума и культ верховного существа во время французской революции / А. Олар. – Ленинград, 1925. – 235 с.
739494
  Луньо Є. Культ рідної армії у повстанській епічній традиції Яворівщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 890-907. – ISSN 1028-5091
739495
  Герасим П. Культ річкового божества в Ольвії у контексті проблеми етнокультурних впливів варварів на культуру грецького населення Північного Причорномор"я: історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 92-96
739496
  Сорочук Л. Культ родючості в календарно-обрядовій поезії українців як світоглядна ідея бачення світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-14. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється багатогранність народної обрядовості українців, а саме ставлення до землеробської культури в календарно-обрядовій поезії. Розкриваються складові культу родючості: культ рослинності, культ зерна і насіння, їх символіка, що вироблялася ...
739497
  Лозко Галина Культ Сварога в слов"ян = емпіричні матеріали до компаративно-релігієзнавчої реконструкції // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 1999-4966
739498
  Марченко Ю.Г. Культ света / Ю.Г. Марченко. – Новосибирск, 1990. – 216 с.
739499
  Пожоджук Д. Культ свійських тварин у зеленосвятській обрядовості історико-етнографічної Волині // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (391), липень - вересень. – С. 19-33. – ISSN 2664-4282
739500
  Питулич В. Культ святителя в сербській народній традиції // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 71-74. – ISSN 0130-6936
739501
  Сінкевич Н. Культ святих могилянського часу у "Патериконі" Сильвестра Косова // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 76-84. – (Несторівські студії)
739502
  Гольдциэр И. Культ святых в исламе / И. Гольдциэр. – Москва : Государственное антирелигиозное издательство, 1938. – 180 с.
739503
  Басилов В.Н. Культ святых в исламе / В.Н. Басилов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – Москва : Мысль, 1970. – 144 с.
739504
  Букалов А.В. Культ Сириуса, трипольская культура земледелия и происхлжденте обычая "Юбилей" у древних евреев // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2009. – № 4 (85). – С. 80-82. – ISSN 1680-4325
739505
  Букалов А.В. Культ Сириуса, трипольская культура земледелия и происхождение обычая "Юбилей" у древних евреев // Происхождение языка и культуры: древняя история человечества : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2008. – Т. 2, № 2. – С. 26-28
739506
  Прусова М.А. Культ смерти в русской романтической поэзии / М.А. Прусова. – Симферополь : Крымский Архив, 1999. – 137,[ 2] с. – Библиогр.: с. 127-136. – ISBN 5-7780-0657-8
739507
  Дудин А. Культ Сомы и археологические реалии в степях Восточной Европы в первой трети I тыс. до н.э. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 15-23. – ISSN 2077-7280
739508
  Гуманенко Л. Культ сонця в календарних обрядах кримських татар // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 42-47. – Бібліогр.: С. 47
739509
  Павленко П. Культ споживацтва в сучасному християнстві: "теологія процвітання" як інструмент упровадження секулярного християнства // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 148-156. – ISSN 2523-4234
739510
  Леньо П. Культ Сталіна на Закарпатті (в архівних даних, фольклорі та усних свідченнях) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 139-145. – ISSN 2313-8505
739511
  Пашук В. Культ Тараса Шевченка: початок творення // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 6 (848), червень. – С. 121-124. – ISSN 0868-4790
739512
  Лукашевич Д.С. Культ техніки як феномен модерного суспільства (за працею О.Шпенглера "Занепад Європи", II т.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
739513
  Ящуржинский Хр. Культ хлеба в малорусских колядках Ящуpжинского Хp.. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894. – 9 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина. 1893, т. 43, декабрь (№ 12), с. 408-416. - Кн. на pус. яз. стар. орф., в кн. укp. наp. колядки. изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. НадписьМилейшему коллегеВасилию Васильевичу Солу Х.П.на память от автора. Киев 1 ... ? 1895
739514
  Степина Ольга Геннадьевна Культ чтения : о важности создания привлекательного имиджа библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В прошлом году руководители общедоступных муниципальных библиотек Архангельской области побывали на стажировке в Финляндии.
739515
  Садиленко М. Культ Шевченка на Чорноморії / М. Садиленко. – Харків, 1930. – 48с.
739516
  Пилипович В. Культ Шевченка у Перемишлі // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – С. 21-23
739517
  Андрушкевич А. Культ Шостаковича // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 39. – С.48-50. – ISSN 0131-0097
739518
  Дмитриев В. Культбригада / В. Дмитриев. – Пенза, 1946. – 70 с.
739519
  Сінкевич Н. Культи святих домініканської традиції в монастирях ордену на Волині (XVII - початок ХІХ ст.) // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 207-230. – ISBN 978-966-8846-19-9
739520
  Кривохатько Г.А. Культивари Thuja occidentalis L.: біологічні та екологічні особливості, перспективи використання в озелененні м. Києва : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Кривохатько Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
739521
  Баумейстер А. Культивація слабкості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 вересня (№ 157)


  Кандидат філософських наук, викладач КНУТШ Андрій Баумейстер про те, що державні керманичі ведуть політику розподілу, а не створення потенціалу.
739522
  Уралов М. Культивирование IN VITRO возбудителя гименолепидоза мышевидных грызунов и человека - Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819) Weinland, 1858 (Cestoda: Cyclophyllidea) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Уралов М. ; Самаркандск. гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 24 с.
739523
   Культивирование водорослей и высших водных растений в Узбекистане. – Ташкент, 1971. – 147с.
739524
  Тоом Я.В. Культивирование водорослей на некоторых отходах пищевой промышленности. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Тоом Я.В.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.24
739525
   Культивирование коллекционных штаммов водорослей. – Ленинград, 1983. – 152с.
739526
  Ивченко В.М. Культивирование микобактерий туберкулеза в тканевых культурах, полученных из некоторых тканей взрослых кур : Автореф... канд. биол.наук: / Ивченко В.М.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 18л.
739527
   Культивирование микроорганизмов : (среды, режимы, способы, аппаратура). – Рига : Зинатне, 1969. – 183 с.
739528
  Позмогова И.Н. Культивирование микроорганизмов в переменных условиях / И.Н. Позмогова. – Москва : Наука, 1983. – 103с.
739529
  Чепурнов А.В. Культивирование рыб Черного моря в замкнутых установках / А.В. Чепурнов. – К, 1989. – 18с.
739530
   Культивирование тихоокеанских беспозвоночных и водорослей. – М., 1987. – 190с.
739531
  Цареградская И.В. Культивирование хлебопекарных дрожжей непрерывным методом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Цареградская И.В. ; Лен. хим. фарм. ин-т. – Ленинград, 1964. – 18 с.
739532
  Шибалова Татьяна Артемовна Культивирование, ультраструктура и цитохимия кокцидий кур : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Шибалова Татьяна Артемовна; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т по болезням птиц. – Л., 1974. – 46л. – Бібліогр.:с.43-45
739533
  Кашкаров Андрей Петрович Культивируем "вирус чтения" : из копилки семейного опыта // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Как увлечь ребенка чтением? Что сделать, чтобы он тянулся к книге? Для того, чтобы пробудить в нем интерес к миру книг, иногда стоит пойти и на провокацию.
739534
  Кашкаров Андрей Петрович Культивируем "вирус чтения" : из копилки семейного опыта // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 35-37. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Как увлечь ребенка чтением? Что сделать, чтобы он тянулся к книге? Для того, чтобы пробудить в нем интерес к миру книг, иногда стоит пойти и на провокацию.
739535
  Супрунович А.В. Культивируемые беспозвоночные / А.В. Супрунович, Ю.Н. Макаров. – К., 1990. – 261с.
739536
  Котуков Г.Н. Культивируемые и дикорастущие лекарственные растения / Г.Н. Котуков. – Киев, 1974. – 175с.
739537
  Ступницький В.О. Культивування банана карликового (Musa папа Lour.) в регульованих умовах / В.О. Ступницький, О.В. Сидоренко, В.В. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Показано оптимальні параметри агротехнології вирощування банана карликового в регульованих тепличних умовах.
739538
  Белеля С.О. Культивування видів роду Larix L. у штучних насадженнях Західного Полісся України : монографія / С.О. Белеля, Ю.М. Дебринюк. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 443, [1] с. : іл., фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 312-342. – ISBN 978-617-7363-56-8
739539
  Федорова Є. Культивування громадськості студентів з особливими потребами як фундамент у прагненні України до Євроінтеграції // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 176-182. – ISSN 2308-4081
739540
  Бобрицька В. Культивування здоров"я в історико-соціальній ретроспективі: від епохи Відродження дотепер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-16. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історичний перебіг розвитку наукової думки щодо культивування здоров"я в різні часи - від епохи Відродження дотепер (період ХІV-ХХІ ст.); обґрунтовано, що звернення до проблеми культивування здоров"я сучасної людини, потребує перегляду ...
739541
  Белеля С.О. Культивування модрини у лісових насадженнях Західного Полісся : практ. рекомендації / С.О. Белеля, Ю.М. Дебринюк ; М-во освіти і науки України, Держ. агентство ліс. ресурсів України, Держ. ВНЗ нац. лісотехн. ун-т України [та ін.]. – Львів : Камула, 2016. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-59. – ISBN 978-966-433-127-9
739542
  Мазур Т. Культивування реліктової рослини Euryale ferox Salisb. в умовах захищеного та відкритого ґрунту штучних біотопів / Т. Мазур, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано рідкісний, реліктовий та зникаючий рід Euryale Salisb. Наведено ареал сучасного поширення виду Euryale ferox Salisb. Досліджено періоди та стани онтоморфогенезу в умовах культури захищеного та відкритого ґрунтів помірної зони ...
739543
   Культивування ротавірусів на полімерних носіях при одержанні культуральної інактивованої протиротавірусної вакцини / К.М. Білоткач, О.П. Трохименко, І.В. Дзюблик, Л.М. Коршун, А.І. Салюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-10. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Оптимізовано режим культивування вакцинного штаму ротавірусу на насадці із стрічок поліетиленової плівки, що дозволяє одержувати вірусовмісну рідину із титром SA-11 не меншим за 7,5 Ig ТЦД50/мл. We have optimized a process ofrotavirus cultivation on ...
739544
  Алі С.Г. Культивування та кріоконсервування клітин та мультиклітинних сфероїдів зі спінальних гангліїв неонатальних поросят : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Алі Сабіна Гульзарівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2021. – 20 с. – Біблііогр.: 11 назв
739545
  Філіпов В.Ю. Культивування хлоріридовірусу комарів роду Aedes cinereus у личинках великої вощинної молі Galleria mellonella / В.Ю. Філіпов, О.В. Ногарев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-95. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано можливість культивування хлоріридовірусу комара Aedes cinereus, виділеного з природних водойм Київської області, у личинках великої вощинної молі Galleria mellonella. Удосконалено метод очистки хлоріридовірусу й проведено ...
739546
  Черняк Володимир Максимович Культигенна дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення : Дис. ... докт. біолог. наук: 03.00.05 / Черняк Володимир Максимович; Тернопільський держ.педагог. ун-тет ім.Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 612 л. + Додатки: л. 2 - 50. – Бібліогр.: л. 552 - 612
739547
  Черняк Володимир Максимович Культигенна дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.05 / Черняк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
739548
  Головкин Б.Н. Культигенный ареал растений / Б.Н. Головкин. – Москва : Наука, 1988. – 180с.
739549
  Айрапетян Г. Культова архітектура вірмен в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 43-45. – ISBN 978-966-171-893-6
739550
  Третяк К.О. Культова архітектура кримських татар (за матеріалами етнологічної експедиції) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 49-50. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється питання розвитку культової архітектури кримських татар. Розглядаються типи споруд, їх характерні риси, сучасний стан відродження сакрального зодчества.
739551
  Мокроусов А. Культовая картина. Алтарь и вотивная картина от Дуччо до Перуджино // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-23
739552
  Стельмашевська О. Культовий роман Любка Дереша екранізують // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Містична драма "Трохи пітьми або На краю світу" починає свою кіноісторію.
739553
  Казакевич Г.М. Культові предмети з малобіганського скарбу в контексті розвитку кельтської релігії (II-I століття до нашої ери) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-84. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено двом кельтським бронзовим статуеткам, знайденим поблизу с. Мала Бігань (Закарпатська обл., Україна). Проаналізовано дані предмети в широкому контексті кельтської релігії. Автор стверджує, що, незважаючи на деякі індивідуальні риси статуеток, ...
739554
  Рябець О.Є. Культові споруди Волинської області та їх використання в туризмі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 286-288
739555
  Бреяк О.В. Культові споруди Київського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 246-258. – ISSN 2227-4952
739556
  Голембіовська-Тобіаш Культово-жертовні конструкції у ранніх тюрків, кипчаків і половців // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 23-44. – ISSN 2078-6093
739557
  Шевченко В. Культово-обрядова сфера релігії: природа та закономірності постання // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 31-40. – ISSN 2306-3548
739558
  Винников А.З. Культовые комплексы Маяцкого селища : материалы раскопок / А.З. Винников, Г.Е. Афанасьев. – Воронеж : [Б. и.], 1991. – 190 с.
739559
  Вахонеев В. Культовый квартал VI-IV вв. до н.є. в центральной части Мирмекия // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 44-46


  Археологічне вивчення боспорського містечка Мірмекій
739560
   Культорганизатор. – М., 1966. – 272с.
739561
  Опачко М.В. Культорологічний підхід у формуванні управлінської компетентності педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 197-201 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
739562
  Сидоренко Віктор Дмитрович Культорологічні аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва України (20-початок 21 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Сидоренко В.Д.; Мін-во культури і мистецтв України; ХДА культури. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв.
739563
  Щедрін А.Т. Культорологічно-релігієзнавчі виміри "вторинної" міфотворчості : Автореф. дис. ... доктора культурології: 26.00.01 / Щедрін А.Т.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 24 назв.
739564
  Кравчук Л.В. Культосвітня діяльність та завдання бібліотек і сільських клубів та кінофікації в ході радянізації Тернопільщини в період вересня 1939 – червня 1941 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 72-73. – ISSN 2076-1554
739565
   Культпоход как метод культурной революции. – М., 1930. – 123с.
739566
  Луначарский А.В. Культпоход комсомола / А.В. Луначарский. – М, 1929. – 31с.
739567
  Терентьева Л.А. Культпоход на Нижней Волге / Л.А. Терентьева. – Саратов, 1967. – 84с.
739568
  Алексеева Светлана Вениаминовна Культпросвет идет в поход : передвижные библиотеки и книгоноши в Карелии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Передвижные библиотеки и книгоноши позволяли приблизить книгу к населению и с меньшими затратами добиться наибольшего успеха в деле продвижения книги и знаний в массы.
739569
   Культработа профсоюзов : Материалы 1-й Киевской Окружной Культконференции Профсоюзов, 30 ноября - 2 декабря 1925 г. – К. : Издание К.О.С.П.С., 1926. – 210 с.
739570
  Малышева А.С. Культтовары (Товароведение). / А.С. Малышева. – М., 1976. – 280с.
739571
  Карасев Б.А. Культтурно-воспитательная работа советского социалистического государства : Автореф... канд. филос.наук: / Карасев Б. А.; МВО СССР, Ин-т нар. хоз., Каф. маркс. лен. – Москва, 1950. – 18 с.
739572
  Тронько П.Т. Культура - всенародне надбання / П.Т. Тронько. – К., 1977. – 155с.
739573
  Петряков Г.В. Культура - всенародное достояние / Г.В. Петряков. – Москва, 1974. – 192 с.
739574
  Лісовий В.С. Культура - ідеологія - політика / В.С. Лісовий. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 352 с. – ISBN 966-7018-14-8
739575
  Султанов Ф.В. Культура - общенародное достояние / Ф.В. Султанов. – М., 1985. – 159с.
739576
  Палмер Роберт Культура - один з найпотужнших економічних секторів Європи // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 3-8
739577
  Хексельшнаудер Э. Культура - связующее звено? / Э. Хексельшнаудер, Э. Йон. – М, 1988. – 155с.
739578
   Культура - суспільство - особистість : курс лекцій: [ навчальний посібник ] / А. Ручка, Н. Костенко, О. Злобіна, В. Танчер, С. та ін. Макеєв; Ручка А., Костенко Н., Злобіна О., Танчер В., Макеєв С. та ін.; НАНУ; Ін-т соціології НАНУ; Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ; [ за ред. Л. Скокової ]. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2006. – 396с. – ISBN 966-02-3891-6
739579
  Монтекьярі А. Культура - туризм - еногастрономія: триєдність для розвитку італійського туризму / А. Монтекьярі, О. Мотузенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 45-47
739580
  Каган М.С. Культура - философия - искусство / М.С. Каган, Т.В. Холостова. – М, 1988. – 63с.
739581
   Культура - цивилизация - человек: мат. Регион. филос. чтений молодых ученых. Ферган, 6-7 сент. 1985 г.. – Ташкент, 1988. – 139с.
739582
  Іванцова І.В. Культура / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 219. – ISBN 966-642-073-2
739583
   Культура : Новая общность преображенного человечества
№ 1. – 2004
739584
  Попович М. Культура : ілюстрована енциклопедія України / Мирослав Полпович. – Київ : Балтія-Друк, 2009. – 184 с. : іл. – ISBN 978-966-8137-61-7
739585
  Попович М.В. Культура : иллюстрир. энцикл. Украины / Мирослав Попович ; [фотохудож.: Ю. Бусленко, О. Иванов, В. Машков и др.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 182, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 182. – ISBN 978-966-8137-62-4
739586
  Стьопін В. Культура // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 16-25. – ISSN 1810-2131
739587
  Попович М.В. Культура // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 95-101. – ISBN 978-966-02-7998-8
739588
  Вейлэ К. Культура "безкультурных" народов / К. Вейлэ; под ред. Б.Ф. Адлера. – С.-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1913. – VII, 100 с.
739589
  Степанова О.А. Культура "мови тіла" у християнському ритуалі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 10-18. – ISSN 2225-7586
739590
  Вандишев В.М. Культура "чужого" як спроба узагальнення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 18-20
739591
  Кавун Л. Культура / цивілізація в художній інтерпретації українських модерністів 1920-х // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 160-168. – ISSN 2415-8828
739592
  Костюк І. Культура XXI століття у полоні міфологій: причини та перспективи // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 37-46. – ISSN 0236-4832
739593
  Колесников А.И. Культура авокадо / А.П. Колесников, проф., д-р сельхоз. наук. – Москва : Сельхогиз, 1950. – 96 с., 2 л. ил. : ил.
739594
  Гаджибабаев Сафар Шихаба оглы Культура Азербайджана в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гаджибабаев Сафар Шихаба оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1980. – 23л.
739595
  Чередниченко А.П. Культура активного политического действия / А.П. Чередниченко. – М., 1986. – 221с.
739596
  Довгополова Г.Г. Культура американської школи в контексті реформи середньої освіти США 80-х років XX - початку XXI століття : монографія / Довгополова Ганна Геннадіївна ; [наук. ред. Сбруєва А.А.] ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 201, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-188. – ISBN 978-966-968-243-2
739597
  Медведев В.Е. Культура амурских чжурчжэней / В.Е. Медведев. – Новосибирск, 1977. – 224с.
739598
  Пучков А.А. Культура антикварных несходств : силуэты, профили, личины / А.А. Пучков ; Нац. акад. искусств Украины ; Ин-т проблем современного искусства. – Киев : Феникс, 2012. – 446, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 371-386 и в конце разделов. – ISBN 978-966-651-947-7
739599
   Культура античного мира : Сб. ст. к сорокалетию науч. деят. В.Д. Блаватского. – Москва, 1966. – 299 с.
739600
  Обельченко О.В. Культура античного Согла: По археол. данным, VII в. до н.э. -- VII в. н. э. / О.В. Обельченко. – Москва, 1992. – 253 с.
739601
  Балух В.О. Культура Античності / В.О. Балух, В.П. Коцур. – Вид. 2-ге, стер. – Чернівці : Наші книги, 2016. – 631, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 590-627. – Бібліогр.: с. 550-589. – ISBN 978-966-482-039-1
739602
   Культура Аргентины. – М. : Наука, 1977. – 368с.
739603
  Гладких М.І. Культура археологічна / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 219-220. – ISBN 966-642-073-2
739604
  Пичикян И.Р. Культура Бактрии / И.Р. Пичикян. – Москва, 1991. – 339 с.
739605
  Тютин М.Г. Культура батата / М.Г. Тютин. – М., 1955. – 46с.
739606
  Кузнецов В.Н. Культура безопасности = Culture of security. Sociolodical research : Социологическое исследование / В.Н. Кузнецов; Ин-тут стратегич. исслед. междунар. общ.фонда. – Москва : Наука, 2001. – 320 с. – (За нашу и Вашу безопасность). – ISBN 5-02-013271-3
739607
   Культура безопасности как проблема философии образования / Б.Н. Кагиров, Н.Н. Краснова, Е.В. Ушакова, С.А. Какмашев, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 14-25. – ISSN 1811-0916
739608
  Горлинський В.В. Культура безпеки і сталого розвитку суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.124-135
739609
  Асламова Л.І. Культура безпеки кожного - гарантія розвитку нації / Л.І. Асламова, В Є. Куліч // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 6-10. – ISBN 978-966-999-173-7
739610
  Скалецький Ю. Культура безпеки на АЕС / Ю. Скалецький, О. Насвіт, В. Бєляєв // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 119-132.
739611
   Культура безпеки на ядерних об"єктах України : Науково-методологічний посібник / [Скалецький Ю.М., Кондратов С.І., Насвіт О.І., Кравцов В.І., Грицак Н.І.; за заг. ред. В.П. Горбуліна]. – Київ : Євроатлантикінформ, 2007. – 112с. – (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 978-966-8809-36-1
739612
  Гончаренко Є.В. Культура безпеки польотів державної авіації України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 36-39. – ISSN 2618-1614


  "У статті розглядаються проблемні питання зростання основних показників аварійності в авіації Збройних Сил України. Метою статті є покращення ефективності забезпечення безпеки польотів у державній авіації України шляхом упровадження поняття «культура ...
739613
  Прохорова В.В. Культура безпеки розвитку – культура комунікаціювання як основа інтелектуалізації управлінського процесу / В.В. Прохорова, С.А. Мушникова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 142-148. – ISSN 2222-0712
739614
  Гвоздій С.П. Культура безпечної життєдіяльності студентів: акмеологічний підхід // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 17-22. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
739615
  Махмет Б.М. Культура береки в Українській РСР / Б.М. Махмет. – К., 1965. – 90с.
739616
  Вейлэ К. Культура бескультурных народов / К. Вейлэ; под ред. Б.Ф. Адлера. – Изд. 2. – Москва-Петроград : Типография имени Н. Бухарина, 1924. – 142 с.
739617
  Брысякин С.К. Культура Бессарабии, 1918-1940 / С.К. Брысякин. – Кишинев, 1978. – 252 с.
739618
   Культура Биляра. Булгарские орудия труда и оружие Х-ХІІІ вв.. – Москва, 1985. – 216 с.
739619
  Юнак В.Г. Культура болгарської спільноти півдня України: тенденції розвитку // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 120-127
739620
   Культура Боливии. – Москва, 1986. – 246 с.
739621
   Культура боліт. – Львів, 1965. – 179 с.
739622
  Євсютин В. Культура болот / В. Євсютин. – Харьков, 1930. – 136 с.
739623
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Л, 1921. – 68с.
739624
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Москва;Ленинград : Гос. сельскохозяйственное изд-во РСФСР
Вып. 1 : Болотоведение. – 1931. – 68с. : Ил. – На обкл. назва: Болотоведение
739625
  Оношко Б.Д. Культура болот с основами болотоведения / Б.Д. Оношко. – Л
3. – 1931. – 68с.
739626
  Дханда Лейла Культура бонсай / Дханда Лейла. – Москва, 1990. – 126 с.
739627
   Культура Бразилии : сб. ст. – Москва, 1981. – 272 с.
739628
   Культура бронзового века Восточной Европы : Межвуз. сб. науч. тр. – Куйбышев, 1983. – 165 с.
739629
  Бабій Л.Т. Культура буржуазного суспільства і духовний світ людини / Л.Т. Бабій. – Київ : Знання, 1984. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46 (21 назв). – (Сер. 2 Теорія і практика наук. комунізму)
739630
   Культура Бурятии в условиях развитого социализма (в процессе взаимодействия с культурами других советских народов). – Москва, 1983. – 222 с.
739631
  Ураков Б. Культура Бухарского оазиса второй половины I тыс. до н.э. и первой половины I тыс. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Ураков Б.; МГУ. – Москва, 1982. – 22л.
739632
  Ахунов Б.К. Культура быта и ее значение в духовном развитии личности : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Ахунов Б.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 21л.
739633
  Лукин Ю.А. Культура в борьбе идей / Ю.А. Лукин. – Москва, 1985. – 279с.
739634
  Кантор В.И. Культура в быту / В.И. Кантор. – Москва, 1963. – 32с.
739635
  Левашова С.А. Культура в быту молодежи / С.А. Левашова, М.С. Харченко. – Москва, 1960. – 39с.
739636
   Культура в законі : Стан та проблеми правового регулювання культури в Україні. – Київ, 1998. – 100 с. – ISBN 966-95394-2-0
739637
  Луначарский А.В. Культура в капиталистическую эпоху : (Доклад, сделанный в Центральном Клубе Московского Пролеткульта имени Ф.И. Калинина) / А. Луначарский. – Москва : Всероссийский Пролекульт, 1923. – 56 с.
739638
  Куць О.А. Культура в контексті французького структуралістсько-постструктуралістського дискурсу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 268-275
739639
  Мухаметшин Ф. Культура в международном гуманитарном сотрудничестве // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 21-30. – ISSN 0130-9625
739640
   Культура в общественной жизни. – Москва : Мысль, 1976. – 244с.
739641
   Культура в общественной системе социализма: Теорет. и методол. пробл. Сб. ст.. – М., 1984. – 221с.
739642
  Герчанівська П.Е. Культура в парадигмах ХХ-ХХІ ст. : монографія / П.Е. Герчанівська. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 377, [1] с. – Імен. покажч.: с. 366-377. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-452-267-7
739643
   Культура в Польше. – Варшава. – 96 с.
739644
  Черных А. Культура в пятилетке / А. Черных. – Москва : Госиздат, 1929. – 272 с. – (Библиотека журнала "Коммунистическая революция" / Орган Агитпропа ЦК ВКП(б))
739645
  Смаглюк Т.Г. Культура в роки війни. Освіта і наука. Література // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 49-53
739646
   Культура в Румынской Народной Республике - всенародное достояние. – Бухарест, 1952. – 69 с.
739647
   Культура в советском обществе. Проблемы и перспективы развития. – Москва, 1988. – 191 с.
739648
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1995
739649
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1995
739650
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1995
739651
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1995
739652
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1995
739653
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1995
739654
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1996
739655
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1996
739656
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1996
739657
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1996
739658
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1996
739659
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1996
739660
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1997
739661
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1997
739662
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1998
739663
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1998
739664
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1998
739665
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1998
739666
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 1999
739667
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 1999
739668
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 1999
739669
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 1999
739670
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 1999
739671
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. – Москва. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 1999
739672
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 2000. – ISSN 0206-5231
739673
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2000
739674
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2000
739675
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2000
739676
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2000
739677
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2000
739678
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2000
739679
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2001
739680
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2001
739681
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2001
739682
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2001
739683
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2001
739684
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2001
739685
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2002
739686
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2002
739687
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2002
739688
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2002
739689
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2002
739690
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2002
739691
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 1. – 2003
739692
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 2. – 2003
739693
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 3. – 2003
739694
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 4. – 2003
739695
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 5. – 2003
739696
   Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения : Научно-информационный сборник. – Москва, 1990-. – ISSN 0206-5231
№ 6. – 2003
739697
   Культура в странах Азии и Африки : Вопр. теории и практики : сб. ст. – Москва, 1989. – 229 с.
739698
  Стеценко В. Культура в термінах від "А" до "Я" : Навч. посібник / Валерій Стеценко; МОіНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 208с.
739699
  Яворська С.Ф. Культура в умовах нових соціальних змін початку XX ст. в теоретичному осмисленні класиків соціології: К. Маркса, М. Вебера, Г. Зіммеля // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 131-136. – ISSN 2077-1800
739700
  Коган Л.Н. Культура в услвоиях НТР / Л.Н. Коган, О.В. Ханова. – Саратов, 1987. – 151с.
739701
  Середюк И.И. Культура вашей квартиры / И.И. Середюк. – К, 1967. – 152с.
739702
   Культура Венесуэлы: сб. ст.. – М., 1984. – 248с.
739703
  Червінська Т. Культура вживання алкоголю козацькою старшиною XVIII століття (на матеріалах щоденників Я. Марковича та М. Ханенка) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 117-120
739704
  Микитюк О.Р. Культура вживання номена "Україна" в текстах Дмитра Донцова // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 171-180. – ISSN 2313-4437
739705
  Готовский Л.А. Культура взаимоотношений личности и общества // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 15-17
739706
  Крайнікова Т.С. Культура видання: дефініція, структура та чинники // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 134-138


  У статті наведено тлумачення культури видання як рівня досконалості видання; визначено головні складники культури видання (змістова культура, культура художньо-технічного оформлення та техноло гічного виконання видання, бібліографічна культура, ...
739707
   Культура Византии IV - первая половина VII в. – Москва : Наука, 1984. – 726с.
739708
   Культура Византии вторая половина VII- ХII в. – Москва : Наука, 1989. – 680с. – ISBN 5-02-008955-9
739709
   Культура Византии, IV - первая половина VII в.. – М., 1984. – 725с.
739710
   Культура Византии, XIII - первая половина XV в. : К XVIII Междунар. конгр. византистов (8-15 авг. 1991 г., Москва). – Москва, 1991. – 637 с.
739711
  Грабовська О.В. Культура використання силікатної цегли в архітектурі Вінниці початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 129-133. – ISBN 978-966-353-452-7
739712
  Горина Л. Культура вина в Китае: вдохновение и радость, пронесенные сквозь века // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 3 (75). – С. 66-89. – ISSN 1812-867Х
739713
  Савчук С. Культура вини // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 442-451. – ISSN 2227-7153
739714
  Паницкий В.В. Культура винограда на песках юго-востока Европейской территории СССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Паницкий В.В.; Мин. культуры СССР. Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 19л.
739715
  Негруль А.М. Культура винограда. / А.М. Негруль. – 2-е изд. – М., 1958. – 247с.
739716
  Кондрашова-Діденко Культура виробництва: сутність, типи, використання / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 60-65
739717
  Поліщук І.П. Культура відносин в розвинутому соціалістичному суспільстві / І.П. Поліщук. – К., 1978. – 48с.
739718
  Єфименко В.В. Культура Відродження // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 273-303. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
739719
  Лілоян Г.Ц. Культура відродження Вірменії / Г.Ц. Лілоян. – Київ, 1981. – 223с.
739720
   Культура Візантії // Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / О.І. Петасюк, О.О. Сморжевська. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – С. 84-109
739721
  Лосев І.В. Культура Візантії // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 201-229. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
739722
  Титар О.В. Культура візуального сприйняття образу і філософія кольору // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 250-254. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
739723
  Піча В.М. Культура вільного часу / В.М. Піча. – Львів, 1990. – 149 с.
739724
  Гаюк І. Культура вірменської діаспори України: історичний дискурс / Ірина Гаюк. – Львів : Простір-М, 2019. – 487, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 447-487. – ISBN 978-617-7746-38-5
739725
   Культура военного мышления. – М., 1991. – 287с.
739726
  Дукельский Владимир Юрьевич Культура возвращается домой : открывая границы, преодолевая барьеры // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 6-9. – ISSN 1727-4893


  Культура сегодня безнадежно запуталась и потеряла ориентиры. Вариантов немного: или она станет непременным участником социально-экономического развития, или превратится в некоего отшельника, если не сказать беженца из современного мира.
739727
   Культура Возрождения и общество : сб. ст. – М., 1986. – 230с.
739728
  Назаров И.Т. Культура воли / И.Т. Назаров. – Л., 1928. – 79с.
739729
  Завадская Е.В. Культура Востока в современном западном мире. / Е.В. Завадская. – М., 1977. – 168с.
739730
   Культура Востока: Древность и раннее средневековье. Сб. ст.. – Л., 1978. – 240с.
739731
  Шапошников И.И. Культура высадков сахарной свеклы / И.И. Шапошников; Наркомснаб СССР. – Харьков : Изд-во наркомснаба УССР, 1934. – 224 с.
739732
  Мертц А.А. Культура высших сортов табака. : Практическое руководство к выращиванию и обработке высшых сортов табака : с оригинальными чертежами : [Ч. 1-2] / сост. на основании полувекового опыта А.а. Мертц. – [Санкт-Петербург] : Изд. П.П. Сойкина. – (Сельско-хозяйственная библиотека)
[Ч. 1]. – 1913. – 128 c.
739733
  Коляда І. Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ - ХІІІ ст. / І. Коляда, Д. Татко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 22-29
739734
  Семыкина Л.И. Культура гвоздики ремонтантной. / Л.И. Семыкина. – Фрунзе, 1983. – 22с.
739735
  Дроздовський Д. Культура Гедройця: пошук діалогу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 14


  Наприкінці липня виповнилося 110 років від дня народження Єжи Гедройця - польського публіциста, політика, мемуариста, засновника й редактора журналу Kultura. Могилянське видавництво "Дух і Літера" підготувало видання, спрямоване на пошук відповідей на ...
739736
  Киященко Н.И. Культура гражданского общества // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-66. – ISSN 0042-8744
739737
  Копелькиевский Г.В. Культура гречихи / Г.В. Копелькиевский. – Москва, 1960. – 96 с.
739738
  Савицький К.А. Культура гречки на Україні. / К.А. Савицький. – К., 1963. – 204с.
739739
  Саракун Л.П. Культура громадянського суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 47-48
739740
  Ніколаєнко Я. Культура громадянськості як тема філософії Михайла Драгоманова // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 80-83
739741
  Шарашенидзе Д.С. Культура груши Внутренней Кахитии (Шада-Кахети). : Автореф... Канд.с-х.наук: / Шарашенидзе Д.С.; Груз.ордена Труд.Красн.Знам.с-х.ин-т. – Тбилиси, 1957. – 28л.
739742
  Даренська В.М. Культура Давньої Русі : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.М. Даренська. – Харків : Факт, 2012. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-262. – ISBN 978-966-637-715-2
739743
  Уткин В.Л. Культура движений / В.Л. Уткин. – М., 1984. – 64с.
739744
  Чалова Зоя Васильевна Культура делает людей народом, нацией : интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президентом Петербургского библиотечного общества Зоей Васильевной Чаловой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Зоя Васильевна одержала заслуженную победу в общегородском конкурсе "Женщина года-2008", который прошёл впервые в рамках Недели "Женщина года" в городе на Неве накануне Международного женского дня. К поздравлениям коллег присоединяется и наш журнал.
739745
  Чалова Зоя Васильевна Культура делает людей народом, нацией : интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, президентом Петербургского библиотечного общества Зоей Васильевной Чаловой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 1727-4893


  Зоя Васильевна одержала заслуженную победу в общегородском конкурсе "Женщина года-2008", который прошёл впервые в рамках Недели "Женщина года" в городе на Неве накануне Международного женского дня. К поздравлениям коллег присоединяется и наш журнал.
739746
  Доронина М.С. Культура делового общения и партнерства : учебное пособие / Доронина М.С., Доронин А.В., Костин Д.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Харьковский нац. экон. ун-т. – Харків : ХНЭУ, 2011. – 224 с. : илл., табл. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-676-480-8
739747
  Дармограй Н.М. Культура державно-владних відносин як запорука демократичних перетворень в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
739748
  Бутирська Т. Культура державного будівництва в Україні: стан наукової проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-15
739749
  Демченко Л.Д. Культура державного управління в контексті постбюрократичної парадигми Б. Армаджані та М. Барзелея // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – С. 130-136. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (91)). – ISSN 2310-2837
739750
  Гаєвський Борис Культура державного управління. Організаційний аспект : Монографія / Гаєвський Борис, Ребкало Валерій; Укр.Академ.держ.управ.при ПУ. – Київ : Вид-во УАДУ, 1998. – 143с. – ISBN 966-7353-34-6
739751
  Дармограй Н.М. Культура державотворення в Україні:гендерний аспект // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.29-33
739752
  Суходуб Т.Д. Культура диалога и диалог культур: современные реалии и проблемные ситуации // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 146-164. – ISSN 2077-8309
739753
  Горшкова В.В. Культура диалога как цель и ценность образования современного педагога // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 9. – С. 75-81. – ISSN 0869-561Х


  Диалог может рассматриваться как средство разрушения стереотипов и разрешения конфликтов, а технология его проведения - как педагогическая технология поиска согласия.
739754
  Крайникова Т.С. Культура дизайну видання: суть, чинники та критерії оцінювання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 44-48


  У статті наведене тлумачення культури дизайну видання; художньо-графічна концепція та якість технологічного виконання визнані чинниками культури дизайну видання; накреслені підходи до встановлення рівня дизайнерської культури видання. The article ...
739755
  Дзюбенко О.Г. Культура дискуссий / О.Г. Дзюбенко, Т.В. Присяжный. – Киев, 1990. – 157 с.
739756
  Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 177-182.
739757
  Марчун О. Культура дитинства та дитячий фольклор: міждисциплінарні виміри української колисанки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 184-188
739758
  Попович О.В. Культура дитинства як особливий соціокультурний мікрокосм // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 49-56. – ISSN 2225-7586
739759
   Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – 380, [4] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-03-9876-4
739760
  Кривда Н.Ю. Культура діаспори як екзистенційний проект: спроба вивчення // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 51. – С. 16-21. – (Серія "Філософія")
739761
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення = Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – Київ : Вища школа, 1974. – 223с.
739762
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення : Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – Київ : Вища школа, 1977. – 295с.
739763
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення : Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – 2-ге вид.. перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1977. – 296 с.
739764
  Коваль А.П. Культура ділового мовлення / А.П. Коваль. – К, 1982. – 288с.
739765
   Культура ділового мовлення працівників ОВС (контрольні роботи) : Навчальний посібник. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 86с. – ISBN 966-8129-60-1
739766
   Культура ділового спілкування : Навч. посібник. – Київ : ЕксОб, 2000. – 200с. – ISBN 966-7769-00-3
739767
  Подоляка Н.С. Культура ділового спілкування автора і редактора у 20-ті рр. ХХ ст. на прикладі діяльності харківського кооперативного видавництва "Рух" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 157-166. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Охарактеризовано ситуації, які виникали в процесі ділового спілкування партнерів у видавничому бізнесі. Окреслено комунікативну роль, функ- ції, принципи роботи редактора у формуванні ефективного комунікатив- ного середовища редакційно-видавничого ...
739768
  Дороніна М.С. Культура ділового спілкування і партнерства : навчальний посібник / Дороніна М.С., Доронін А.В. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-676-229-3
739769
  Грищенко В.С. Культура доби Просвітництва // Історія світової культури : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Т. Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко, І.В. Лосєв, В.І. та ін. Панченко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – С. 327-353. – ISBN 978-966-364-611-01-0117-2
739770
  Бойко О.П. Культура дозвілля у суспільстві ризику : монографія / О.П. Бойко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-285. – ISBN 978-966-8958-68-7
739771
  Звєкова В. Культура дозвілля як фактор духовного розвитку особистості // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 82-86. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
739772
  Гернес М. Культура доисторического прошлого / М. Гернес, проф. Венс. ун-та ; Пер. с нем. под ред. В.Н. Дьякова. – Москва : Изд. "Фарос". – (Историко-культурная библиотека ; № 3)
Ч. 1 : Каменный век. – 1913. – [4], 139 с. : ил. – С 42 рис. в тексте
739773
  Гернес М. Культура доисторического прошлого / М. Гернес, проф. Венс. ун-та ; Пер. с нем. под ред. В.Н. Дьякова. – Москва : Изд. "Фарос". – (Историко-культурная библиотека ; № 5)
Ч. 3 : Железный век. – 1914. – [2], 100, [1] с. : ил. – С 35 рис. в тексте
739774
  Палеха Ю.І. Культура документування інформації як складова інформаційної культури організації // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 60-64. – ISBN 978-966-927-534-9
739775
  Дондурей Д.Б. Культура должна работать на развитие / Д.Б. Дондурей, К.С. Серебренников // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.86-93. – ISSN 0869-0499
739776
  Жумаева Л.А. Культура досуга / Л.А. Жумаева. – М., 1987. – 95с.
739777
   Культура досуга. – К., 1990. – 237с.
739778
   Культура досуга: сб.. – М., 1982. – 64с.
739779
   Культура древнебухарского оазиса III-VI вв. н.э.. – Ташкент, 1983. – 126с.
739780
   Культура Древнего Египта. – Москва : Наука, 1976. – 444 с.
739781
   Культура древнего Рима : В 2-х томах. – Москва : Наука
Т. 1. – 1985. – 431с.
739782
   Культура древнего Рима : В 2-х томах. – Москва : Наука
Т. 2. – 1985. – 397с.
739783
  Шифман И.Ш. Культура древнего Угарита (XIV-XIII вв. до н.э.) / И.Ш. Шифман. – Москва : Наука, 1987. – 234 с.
739784
  Тирацян Геворг Арташесович Культура древней Армении, 6 в. до н. э. - 3 в. н. э. / Тирацян Геворг Арташесович. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1988. – 202с.
739785
  Никольский Н.М. Культура древней Вавилонии. / Н.М. Никольский. – Минск, 1959. – 184с.
739786
   Культура древней Индии. – Москва : Наука, 1975. – 429с.
739787
  Рыбаков Б.А. Культура Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М, 1956. – 39с.
739788
  Смирнова Э.С. Культура Древней Руси / Э.С. Смирнова. – Л., 1967. – 303с.
739789
  Косцова А.С. Культура Древней Руси 6 - 15 веков / А.С. Косцова. – Ленинград, 1968. – 116 с.
739790
   Культура Древней Руси. Посвящ. 40-летию науч. деят. Н.Н. Воронина. Сб. ст.. – М., 1966. – 327с.
739791
  Иофан Н.А. Культура древней Японии / Н.А. Иофан. – М., 1974. – 261с.
739792
  Ташкенбаев Н.Х. Культура древнекаменного века долины Зарафшана / Н.Х. Ташкенбаев, Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1980. – 102с.
739793
  Кинжалов Р.В. Культура древних майя / Р.В. Кинжалов. – Ленинград : Наука, 1971. – 364с.
739794
  Кинжалов Р.В. Культура древних майя / Р.В. Кинжалов. – Ленинград : Наука, 1971. – 364 с.
739795
  Смирнов А.П. Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири / А.П. Смирнов, В.И. Мошинская, В.Н. Чернецов // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1957. – № 58 : Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири / Смирнов А.П., Мошинская В.И., Чернецов В.Н. – С. 1-252, рис.
739796
  Максименко Г.А. Культура древних племен среднего Енисея в эпоху бронзы : Автореф... канд. ист.наук: / Максименко Г. А.; ЛГУ. – Л., 1961. – 19л.
739797
   Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана.. – Алма-Ата, 1969. – 196с.
739798
  Кацавець Р. Культура думки і слова діяльності юриста // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 144-147. – ISSN 0132-1331
739799
   Культура духовных запросов личности: Формирование культ. запросов трудящ. при социализме. – К., 1986. – 205с.
739800
   Культура единого советского народа : по материалам всесоюз. науч.-практ. конф. "Развитие нац. отношений в условиях зрелого социализма. Опыт и пробл. патриот. и интерн. воспитания" (Рига. 28-30 июня 1982 г.). – Москва, 1982. – 208с.
739801
  Палеха Ю.І. Культура електронного видання / Ю.І. Палеха, В.С. Садовенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 98-105. – ISSN 2409-9805
739802
  Пекарчук В.М. Культура етноменшин у загальній ідеології державотворення в незалежній Україні (1991—2012 рр.) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 130-136
739803
  Пекарчук В.М. Культура етноменшин України: відродження й розвиток (1990 - 2000-ні рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.131-147. – ISSN 0130-5247
739804
  Левкович Н. Культура євреїв Львова в працях Маєра Самуеля Балабана // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 141-148. – ISSN 0236-4832
739805
  Ковров Б.Г. Культура железоокисляющих бактерий на электрической энергии / Б.Г. Ковров, Г.В. Денисов, С.М. Седельников; Отв. ред. д-р биол. наук Н.С. Печуркин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 79 с. : табл., ил.
739806
  Хрущов Г.К. Культура животной ткани вне организма / Г.К. Хрущов. – Москва, 1948. – 19с.
739807
   Культура животных клеток. Методы. – Москва : Мир, 1989. – 332с.
739808
   Культура жизнеобеспечения и этнос: Опыт этнокульторол. исслед. (На материалах арм. сел. культуры). – Ереван, 1983. – 319с.
739809
   Культура жизни личности: (Пробл. теории и методологии социал.-психол. исслед.). – К., 1988. – 189с.
739810
  Курбатов Ю.И. Культура жилого интерьера. / Ю.И. Курбатов. – Ленинград, 1975. – 40 с.
739811
   Культура жилого интерьера. Сб. ст.. – М., 1966. – 171с.
739812
  Чаховский А.А. Культура жимолости в Белоруссии / А.А. Чаховский, ИИ Е. Орленок. – Минск, 1989. – 67с.
739813
  Сохань Л.В. Культура життєустрою та нові вимоги до системи освіти в технологічну еру / Л.В. Сохань, Р.А. Ануфрієва // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
739814
  Дудик Ф.С. Культура жоржини / Ф.С. Дудик. – Київ, 1959. – 84 с.
739815
  Хорошилова О. Культура заимствования // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 34-37.
739816
  Постников А.Г. Культура занятий математикой / А.Г. Постников. – Минск, 1975. – 64 с.
739817
  Добиаш-Рождественская Культура западноевропейского Средневековья / Добиаш-Рождественская. – Москва : Наука, 1987. – 350,1 с.
739818
  Радькова О.Г. Культура Западной Европы и Америки 19 - 20 вв. : Пособие для студ. истор.фак-та специальности Д 21 03 01-01 04 "Новая и новейшая история зарубежных стран" / О.Г. Радькова; Белорусский гос. ун-тет;Исторический фак-тет. – Минск : БГУ, 2002. – 79 с. – ISBN 985-445-596-3
739819
  Щеглов Н.И. Культура зародышей in vitro как метод селекции плодовых растений : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Щеглов Н.И.; МВ и ССО РСФСР.Кубанский гос.ун-т. – Карснодар, 1973. – 2л.
739820
  Романчак С.А. Культура зарубіжних країн другої половини ХХ ст. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 15. – С.12-15.
739821
  Аванесова І.А. Культура захисту споживачів платіжних послуг при переході права власності на валютні цінності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 113-125 : рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 2305-7645
739822
  Кривошеєва Г. Культура здоров"я особистості як соціально-педагогічна проблема // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.35-37
739823
  Воробьев С.А. Культура земледелия - путь к высоким урожаям / С.А. Воробьев. – Москва : ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1960. – 68с.
739824
  Воробьев С.А. Культура земледелия в СССР / С.А. Воробьев, А.В. Петербургский. – Москва : Знание, 1967. – 62с.
739825
  Побединский В.Н. Культура и "почва" в учении евразийцев : геософия или геополитика ? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.23-27. – ISSN 2073-9702


  Выявляются геософские основы евразийства, ошибочно отождествляемые с природно-географическим детерминизмом, также оценивается значимость детерминистского аспекта в философии культуры и истории, прослеживается связь евразийства с европейским ...
739826
  Копешавидзе Г.Г. Культура и быт абхазов, проживающих в Аджарии. / Г.Г. Копешавидзе. – Тбилиси, 1985. – 128с.
739827
   Культура и быт башкир. – Уфа, 1978. – 104с.
739828
  Демиденко Л.А. Культура и быт болгарского населения в УССР / Л.А. Демиденко. – Киев, 1970. – 138с.
739829
   Культура и быт дореволюционного Урала: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 171с.
739830
   Культура и быт казахского колхозного аула.. – Алма-Ата, 1967. – 304с.
739831
   Культура и быт кетмень-тюбинских киргизов: (По материалам этногр. экспедиции 1973 г.). – Фрунзе, 1979. – 105с.
739832
  Анохина Л.А. Культура и быт колхозников Калининской области / Л.А. Анохина, М.Н. Шмелева ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Москва : Наука, 1964. – 355 с. : ил.
739833
   Культура и быт колхозного крестьянства Адыгейской автономной области.. – М.-Л., 1964. – 220с.
739834
  Антропова В.В. Культура и быт коряков / Антропова В.В. ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Ленинград : Наука, 1971. – 216 с. : ил.
739835
  Балашов В.А. Культура и быт мордовского колхозного села : ист.-этногр. очерк по материалам Зубово-Полян. р-на Мордов. АССР / В.А. Балашов; Науч.-исслед. ин-т яз., литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордов. АССР. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1975. – 168 с. : ил.
739836
   Культура и быт народов Америки : Сборник музея антропологии и этнографии. – Ленинград : Наука, 1967. – 308с.
739837
   Культура и быт народов зарубежной Европы. Этнограф. исслед.. – М., 1967. – 256с.
739838
   Культура и быт народов Северного Кавказа (1917-1967 гг.). – М., 1968. – 349с.
739839
   Культура и быт низовых чувашей: Материалы комплексной экспедиции ин-та в чувашские селения Татарской АССР, Ульяновской и Куйбышевской обл. в 1984 г.. – Чебоксары, 1986. – 104с.
739840
  Крупянская В.Ю. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX -- начало XX в.) / В.Ю. Крупянская, Н.С. Полищук. – Москва, 1971. – 288 с.
739841
  Даниляускас А.А. Культура и быт рабочих государственной фабрики шерстяных тканей "Нямунас" в поселке Юодупе : Автореф... канд. ист.наук: / Даниляускас А.А.; АН Литов. ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 31л.
739842
   Культура и быт рабочих Сибири в период строительства социализма: Мат. к "Истории рабочего класса Сибири". – Новосибирск, 1980. – 254с.
739843
  Бондаренко А.А. Культура и быт села / А.А. Бондаренко ; О-во "Знание" РСФСО, Ленинград. орг. – Ленинград : Знание, 1979. – 36 с.
739844
  Никольская Е.А. Культура и быт семьи. / Е.А. Никольская, М.О. Никольский. – М, 1967. – 80с.
739845
  Шинло Л.Т. Культура и быт советских дунган. / Л.Т. Шинло. – Фрунзе, 1965. – 92с.
739846
  Наулко В.И. Культура и быт украинского народа : Учебн. пособ. / В.И. Наулко, В.В. Миронов; МВ и ССО УССР. Киевский госуниврситет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 94 с.
739847
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2002
739848
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2005
739849
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2005
739850
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1. – 2006
739851
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2. – 2006
739852
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 3. – 2006
739853
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4. – 2006
739854
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 1 (23). – 2007
739855
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 2 (24). – 2007
739856
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 3 (25). – 2007
739857
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал. – Москва, 2001-
№ 4 (26). – 2007
739858
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (27). – 2008
739859
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2. – 2008
739860
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3. – 2008
739861
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (30). – 2008
739862
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (31). – 2009
739863
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (32). – 2009
739864
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (37). – 2010
739865
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (38). – 2010
739866
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (39). – 2011
739867
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (40). – 2011
739868
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (41). – 2011
739869
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (42). – 2011
739870
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (43). – 2012
739871
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (44). – 2012
739872
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (45). – 2012
739873
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (46). – 2012
739874
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
№ 1 (47). – 2013
739875
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 2 (48). – 2013
739876
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 3 (49). – 2013
739877
   Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Междунар. Центр-Музей им. Н.К. Рериха. – Москва, 2001-
№ 4 (50). – 2013
739878
   Культура и всестороннее развитие социалистической личности: сб. ст.. – Свердловск, 1980. – 151с.
739879
  Бумке О. Культура и вырождение / О. Бумке; Пер. с нем. д-ра В.А. Белоусова. – Ленинград : Ивана Федорова, 1926. – 161 с.
739880
  Винокуров А.М. Культура и география Великобритании / А.М. Винокуров. – Калинин, 1984. – 84 с.
739881
  Шмагин Е. Культура и дипломатия // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.61-73. – ISSN 0130-9625
739882
  Уфимцева Н.В. Культура и ее отражение в языковом сознании славян // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 86-103. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
739883
  Бурлина Е.Я. Культура и жанр / Е.Я. Бурлина. – Саратов, 1987. – 168 с.
739884
   Культура и жизнь : ежемесячный иллюстрированный журнал Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД). – Москва, 1957-. – ISSN 0130-2744
№ 2. – 1985. – 48 с. – Выходит на рус., англ., испан. и нем. языках
739885
  Екисинин П.П. Культура и закономерности ее развития при социализме / П.П. Екисинин, Ю.И. Курылев. – Москва, 1979. – 55с.
739886
   Культура и идеологическая борьба. – М., 1979. – 192с.
739887
  Гасанов А. Культура и идеология // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 399-407
739888
  Крутоус В.П. Культура и идеология (современная русская культура в ситуации гражданского раскола) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С. 44-59. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
739889
  Бандиленко Г.Г. Культура и идеология средневековых государств Явы : Очерк истории VIII - ХV вв / Г.Г. Бандиленко. – Москва : Наука, 1984. – 219 с.
739890
  Бандиленко Г.Г. Культура и идеология средневековых государств Явы / Г.Г. Бандиленко. – Москва, 1984. – 225 с.
739891
  Виситаев С.Б. Культура и иллюзии / С.Б. Виситаев. – Грозный, 1988. – 102с.
739892
  Алесина А. Культура и институты : Часть 1 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 82-111 : табл., рис. – Библиогр.: 137 назв. – ISSN 0042-8736
739893
  Алесина А. Культура и институты : Частина 2 / А. Алесина, П. Джулиано // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 24-56. – Библиогр.: 104 назв. – ISSN 0042-8736
739894
   Культура и искусство античного мира : сборник статей. – Ленинград : Аврора, 1971. – 132 с.
739895
   Культура и искусство античного мира : Путеводитель. – Ленинград, 1974. – 192 с.
739896
  Неверов О.Я. Культура и искусство античного мира : очерк-путеводитель / О.Я. Неверов; ред.:А.А. Аль. – Ленинград : Искусство, 1981. – 187 с.
739897
   Культура и искусство античного мира.. – М., 1956. – 70с.
739898
   Культура и искусство античного мира.. – Л., 1963. – 199с.
739899
   Культура и искусство античного мира.. – Л., 1971. – 132 с.
739900
   Культура и искусство античного мира.. – М., 1980. – 480с.
739901
  Шандровская В.С. Культура и искусство Ближнего и Среднего Востока IV тысячилетие до н.э. -- XVIII в. н.є. (и Византии IV-XV вв.) / В.С. Шандровская. – Л., 1960. – 200с.
739902
   Культура и искусство Вавилонии, Ассирии и соседний стран.. – Москва, 1953. – 32 с.
739903
   Культура и искусство Византии IV-XI вв. Ближнего и Среднего Востока III-XVIII вв.. – М., 1957. – 69с.
739904
   Культура и искусство Византии: Науч. конф. Ленинград. 1975.. – Л., 1975. – 48с.
739905
  Шандровская В.С. Культура и искусство Визинтии / В.С. Шандровская. – Л., 1963. – 84с.
739906
  Флиттнер Д Н. Культура и искусство Двуречья и соседних стран / Д Н. Флиттнер, . – Л.М,, 1958. – 299с.
739907
   Культура и искусство древнего населения европейской части СССР (VII в. до н.э. XII в. н.э.) Путеводитель по залам Эрмитажа. – Л., 1969. – 118с.
739908
   Культура и искусство древнего Хорезма: сб. ст.. – М., 1981. – 272с.
739909
   Культура и искусство Древней Руси. – Москва, 1969. – 16с.
739910
   Культура и искусство Древней Руси. Сб. ст.. – Л., 1967. – 175с.
739911
   Культура и искусство западноевропейского средневековья: мат. науч. конф. (1980). – М., 1981. – 422с.
739912
   Культура и искусство Индии XVII-XX вв.. – М., 1956. – 28с.
739913
   Культура и искусство Индии и стран Дальнего Востока, сб. ст.. – Л., 1975. – 136с.
739914
  Шапиро Ю.Г. Культура и искусство Китая / Ю.Г. Шапиро. – Л., 1959. – 48с.
739915
   Культура и искусство Китая.. – М., 1952. – 40с.
739916
   Культура и искусство Китая.. – М., 1956. – 44с.
739917
   Культура и искусство народов Советского Востока. Средняя Азия. Кавказ.. – Л., 1963. – 146с.
739918
   Культура и искусство народов Средней Азии VI в. до н.э. - середина XIX в.. – М., 1952. – 42с.
739919
   Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье: сб. ст.. – Москва., 1979. – 191с.
739920
  Измайлова Т.А. Культура и искусство Переднего Востока : для детей старшего школьного возраста / Т.А. Измайлова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1960. – 72 с.
739921
  Афанасьева В.К. Культура и искусство Передней Азии в древности / Афанасьева В.К., Зеймель Е.В. – Ленинград : [б. и.], 1971. – 16 с. – (Гос. Эрмитаж)
739922
   Культура и искусство Петровского времени: Публ. и исслед.. – Л., 1977. – 200с.
739923
   Культура и искусство Причерноморья в античную эпоху: Выст. из собр. музеев Болгарии, Румынии и Сов. Союза. Кат. выст.. – Москва, 1983. – 163с.
739924
  Введенская Л.А. Культура и искусство речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлов. – Москва, 1984. – 64 с.
739925
   Культура и искусство России XIX в. : Новые материалы и исследование. Сборник статей. – Ленинград : Искусство, 1985. – 174с.
739926
   Культура и искусство России XVIII века: Новые материалы и исслед. Сб. ст.. – Л., 1981. – 151с.
739927
   Культура и искусство скифов и ранних кочевников Алтая. (Путевод. по выставке). – Л.-М., 1966. – 120с.
739928
   Культура и искусство средневекового города : сб. ст. – М., 1984. – 144с.
739929
  Якубовский А.Ю. Культура и искусство Средней Азии / А.Ю. Якубовский. – Л, 1940. – 58с.
739930
   Культура и искусство Средней Азии в Кушанскую эпоху. Кат. выст.. – Л., 1968. – 68с.
739931
  Казин В.Н. Культура и искусство феодального Китая : путеводитель по выставке / В.Н. Казин, М.Н. Кречетова; ред.: И.М. Лурье. – Ленинград : Типография Ленинградская Правда, 1939. – 42 с.
739932
  Кушнеревич А.Н. Культура и искусство Франции. Программа-проспект спецсеминара // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 58-76. – ISSN 2073-9702


  В программе представлены цель, содержание занятий и рекомендуемая литература спецкурса "Культура и искусство Франции", являющегося важнейшим компонентом лингво-культурологич. подготовки студентов в учреждении образования с углубленным изучением франц. ...
739933
   Культура и искусство Этрурии. Кат. выст.. – Ленинград, 1972. – 95 с.
739934
   Культура и искусство. (Справочник первокурсника. 1970-1971 уч. г.). – М., 1970. – 72с.
739935
  Якунин А.В. Культура и катастрофа в историософии О.Э. Мандельштама: опыт мотивно-семантического анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 56-64. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
739936
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
739937
  Езова Светлана Культура и компетентность библиотечного специалиста как исследователя : (уточнение понятий) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Актуализированная потребность библиотечной отрасли - усиление взаимосвязи библиотечной практики с научно-исследовательской деятельностью, что предполагает повышение методологической культуры исследователя, его компетентности в сфере НИР.
739938
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – Москва
3. – 1971. – 235с.
739939
  Искольдская К.К. Культура и культурное строительство в Советской России. / К.К. Искольдская. – Москва
3. – 1971. – 36с.
739940
   Культура и личность в капиталистическом обществе: Выступ. на конф. "27 съезд КПСС и актуал. пробл. борьбы двух мировоззрений" (Москва, 1986 г.). – М., 1986. – 170с.
739941
   Культура и личность в условиях перестройки: межвуз. сб.. – Куйбышев, 1989. – 188с.
739942
  Борев В.Ю. Культура и массовая коммуникация / В.Ю. Борев, А.В. Коваленко ; отв. ред. А.И. Арнольдов ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Наука, 1986. – 304 с.
739943
  Мид М. Культура и мир детства : Избр. произведения / М. Мид. – Москва : Наука, 1988. – 429с.
739944
   Культура и мироотношение: межвуз. сб.науч. ст.. – Петрозаводск, 1990. – 108с.
739945
  Баллер Э.А. Культура и мораль : в помощь лектору, пропагандисту, докладчику / Э.А. Баллер. – Москва, 1979. – 62 с. – Библиогр. в конце кн. – (Библиотечка "Вопросы нравственного воспитания молодежи" / ЦК ВЛКСМ, Лект. группа Отд. пропаганды и агитации)
739946
  Коул М. Культура и мышление : Психологический очерк / М. Коул, С. Скрибнер. – Москва : Прогресс, 1977. – 261 с.
739947
   Культура и наука в народноосвободительной войне и революции = Council of sciences and arts of SFRJ : Culture and science in the national liberation war and the revolution : papers from a symposium Struga, october 7th-9th, 1981 ; Editor: Mihailo Apostolski ; Skopje, 1984 : труды научного совещания Струга, 7-9 октября 1981 г. – Скопье, 1984. – 763 с.
739948
   Культура и нравственное совершенствование личности. – Ташкент, 1984. – 166с.
739949
  Вериго Н. Культура и обработка сигарных табаков в СССР / Н. Вериго. – Москва; Ленинград, 1931. – 52 с. : С 26 рисунками
739950
  Штеренберг М.И. Культура и образование // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 2073-9702


  Предлагается радикальная смена акцентов в воспитании детей раннего возраста, позволяющая нейтрализовать животные начала в человеческой природе и развить в ней лучшие ее потенции
739951
  Клюхина А.И. Культура и образование в эпоху глобализации // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2010. – № 4. – С. 40-44. – ISSN 1997-0803


  под воздействием процесса глобализации. Предложено рассматривать систему компетенций, включающую в себя два компонента: глобальный и национальный. Особое внимание уделяется виртуализации культуры, обуславливающей новые тенденции в области образования. ...
739952
   Культура и общественная мысль : Античность, Средние века, эпоха Возрождения: Сб. ст. – М., 1988. – 244с.
739953
   Культура и общественное развитие: сб. ст.. – Тбилиси, 1979. – 177с.
739954
  Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс / Н.С. Злобин. – М., 1980. – 303с.
739955
  Боголюбова Е.В. Культура и общество : вопр. истории и теории / Е.В. Боголюбова. – Москва : Издательство МГУ, 1978. – 232 с. – Библиогр.: с. 229-231
739956
  Шевелев В.Н. Культура и общество в независимом Алжире. / В.Н. Шевелев. – Ростов н/Д, 1989. – 159с.
739957
   Культура и общество в эпоху становления наций. Центр. и Юго-Вост. Европа в конце XVIII - 70-х годах XIX в. Сб. ст.. – М., 1974. – 211с.
739958
  Ручинская О.А. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н.э. - IV в. н.э.) = Culture and society of greek cities of the Northern Black Sea coast (VI BC - IV AD) / О.А. Ручинская, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Обществ. орг. Харьк. гор. о-во греков "Гелиос". – Харьков : Майдан, 2017. – 284, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 259-284. – ISBN 978-966-372-735-6
739959
  Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников / А.Я. Гуревич. – Москва, 1989. – 366 с.
739960
   Культура и общество. Марксистская литературно-худ. критика США. – М., 1976. – 237с.
739961
   Культура и политика в странах Азии и Африки : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1986. – 336 с.
739962
  Щенникова Л.В. Культура и право / Л.В. Щенникова. – Москва, 1992. – 128с.
739963
   Культура и природа: сб.. – Москва : Знание, 1989. – 96 с. – (Человек и природа ; № 6)
739964
   Культура и проблемы совершенствования социалистического образа жизни: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1987. – 160с.
739965
  Лавренова О.А. Культура и пространство : гуманитарный дискурс // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-43. – ISSN 2073-9702
739966
  Чурбанов В.Б. Культура и развитие личности в социалистическом обществе / В.Б. Чурбанов. – М, 1981. – 152с.
739967
  Ухмылина Е.В. Культура и развитие речи / Е.В. Ухмылина. – Горький, 1959. – 62с.
739968
   Культура и развитие речи учащихся. – Хабаровск, 1968. – 118с.
739969
   Культура и развитие человека: очерк филос.-методол. пробл.. – К., 1989. – 319с.
739970
   Культура и религия: сб. тр.. – Л., 1977. – 135с.
739971
  Аликин В.С. Культура и свобода в аспекте социально-деятельной сущности человека : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Аликин Владимир Семенович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 181 л. – Библиогр. : л. 155-181
739972
  Алкин В.С. Культура и свобода в аспекте социально-деятельной сущности человека : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алкин В. С.; КГУ им. Шевченко. – К., 1989. – 16л.
739973
   Культура и свободное время работающей молодежи: сб. науч. тр.. – М., 1978. – 92с.
739974
   Культура и системы мышления: сравнение холистического и аналитического познания / Р. Нисбетт, К. Пенг, И. Чой, А. Норензаян // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 1. – С. 55-86. – ISSN 0205-9592
739975
  Керженцев В. Культура и советская власть / В. Керженцев. – М., 1919. – 36с.
739976
  Арнольдов А.И. Культура и современность. Диалектика процесса культурной консолидации социалистических стран / А.И. Арнольдов. – Москва, 1973. – 159 с.
739977
  Номеров Б.А. Культура и сорта роз Московской области / Б.А. Номеров. – Москва, 1962. – 193с.
739978
  Чурбанов В.Б. Культура и социально-экономический прогресс / В.Б. Чурбанов. – Москва : Знание, 1986. – 63 с.
739979
   Культура и средства массовой информации: социально-эконом. проблемы. – М., 1985. – 255с.
739980
  Иоффе И.И. Культура и стиль : система и принципы социологии искусств. Литература, Живопись, Музыка натурального товарно-денежного индустриального хозяйства / И.И. Иоффе. – Ленинград : Прибой, 1927. – 368 с.
739981
   Культура и творчество масс: Труды ин-та экономики. – Свердловск, 1976. – 179с.
739982
  Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества / Д.А. Керимов. – М., 1991. – 158с.
739983
  Ионесов В.И. Культура и трансформация: метаморфозы адаптации и развития // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2073-9702
739984
  Трушков Виктор Васильевич Культура и урбанизация : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Трушков Виктор Васильевич; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 38л.
739985
   Культура и ценности : Сб. науч. труд. – Тверь : ТГУ, 1992. – 149, [2] с.
739986
  Косамби Д. Культура и цивилизация древней Индии : Исторический очерк / Д. Косамби. – Москва : Прогресс, 1968. – 216 с.
739987
  Лависс Е., Рамбо А. Культура и цивилизация Западной Европы в эпоху крестовых походов (1095-1270) / Е. Лависс. – Москва : Типо-Литография Д.А. Бонч-Бруевича, 1895. – II, 333, [2] с.
739988
   Культура и цивилизация Западной Европы в эпоху Крестовых походов (1095-1270) / под ред.: Е. Лависс, А. Рамбо ; пер. с франц. с предисл. Виктора Михайловского. – Москва : Типо-Литография Д.А. Бонч-Бруевича, 1895. – 333, [2] c. – Библиогр.: с. 331-333
739989
  Малахов В.А. Культура и человеческая целостность / В.А. Малахов. – Київ : Наукова думка, 1984. – 119 с.
739990
  Дандамаев М.А. Культура и экономика Древнего Ирана / М.А. Дандамаев, В.Г. Луконин. – Москва : Наука, 1980. – 416 с.
739991
   Культура и эстетическое сознание : Межвуз. сб. – Петрозаводск, 1989. – 113с.
739992
   Культура и языкознание. – М., 1991. – 465с.
739993
  Мильчин А.Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги / А.Э. Мильчин. – Москва : Логос, 2002. – 224с. – ISBN 5-94010-176-3
739994
  Юсуфов А.Г. Культура изолированных листьев / А.Г. Юсуфов. – Москва : Наука, 1988. – 101с.
739995
   Культура изолированных органов, тканей и клеток растений. Труды 1 Всесоюз. конф., 22-26 янв. 1968 г. Москва.. – Москва : Наука, 1970. – 342с.
739996
  Бутенко Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений / Р.Г. Бутенко. – Москва : Наука, 1964. – 272с.
739997
   Культура индейцев. Вклад коренного населения Америки в мировую культуру.. – М., 1963. – 328с.
739998
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиеведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 64-78. – ISSN 2073-9702
739999
  Панищев А.Л. Культура ислама (дидактические материалы по курсу "Религиоведение") // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 78-87. – ISSN 2073-9702


  Стаття присвячена культурі ісламу. Матеріал призначений для студентів, які навчаються за гуманітарними спеціальностями, а також усім, хто цікавиться релігіями світу.
740000
  Силантьев Р.А. Культура исламо-христианского диалога в России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 85-90. – ISSN 2073-9702


  Затрагивается актуальная тема современного состояния исламо-христианского диалога в России. Автор дает краткий исторический экскурс в историю диалога и подробно освещает его важнейшие аспекты - теоретический и практический
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,