Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>
736001
  Жигун С. "Ланка"-МАРС в історії української літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 115-121. – ISBN 978-966-171-312-2
736002
  Лущій С. "Ланка" в літературному дискурсі 20-х років ХХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 7 (664). – С. 50-53. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена одній з найцікавіших літературних організацій 20-х років - "Ланці" (з 1926 р. МАРС). Завдяки невідомим архівним матеріалам, листам, спогадам та художнім творам її членів історія "Ланки" постає у контексті літературного життя 20-х ...
736003
  Савельев Владимир "Ланта-тур вояж" предлагает "Восточную сказку на волнах" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 31 : Фото
736004
  Миленька Г.Д. "Лаокоон" Г.Е. Лессінга: потенціал семантичного підходу // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 23-27. – ISSN 2616-9967
736005
   "Лариса Івшина вміє бачити Велике та Величне" / Л. Шевцова, І. Пасічник, Г. Гопко, М. Марків, А. Баумейстер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 6-7


  До 20-річчя перебування на посаді головного редактора газети "День" Лариси Івшиної.
736006
  Белінг Д.О. "Ласкирний рибець" з Днипрового пониззя / Д.О. Белінг. – Киев : Р. У. П. – 7с. – Окремий відбиток
736007
  Белінг Д.О. "Ласкирний рибець" з Дніпрового пониззя / Д.О. Белінг. – 7с.
736008
  Муравецька Я. "Ластів"ятко. Ворожка. Смерть актриси. Не спокушай нічних дарів... "Чи знаєте? Я вами відболіла..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 51-52


  Вірші.
736009
  Ковальчук О.В. "Ластівко", відгукнись! : оповідання / О.В. Ковальчук. – Київ, 1976. – 128 с.
736010
  Торохов Б.М. "Ласточка" / Б.М. Торохов. – Сталинград, 1958. – 167с.
736011
  Балодіс З. "Латвія готова поділитися досвідом реалізації реформ в оборонному секторі" / бесіду вів Юрій Кузнецов // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 38-41


  Аташе з питань оборони Латвійської Республіки підполковник Зігмундс Балодіс розповідає про становлення війська Латвії та приєднання держави до системи колективної безпеки.
736012
  Ковальова О. "Латентна війна" уряду Дж. Буша проти "нових лівих" в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 76-87
736013
  Пунтиглиано А.Р. "Латиноамерика": Размышления о глобализации, государстве, национальности и развитии // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 99-104
736014
   "Латинская Америка: государство и общество перед вызовами XXI века" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 4-28. – ISSN 044-748Х


  Колоквіум в ІЛА РАН.
736015
   "Латинский квартал" // Малая энциклопедия киевской старины / А. Макаров. – Киев : Довіра, 2002. – С. 255-260. – ISBN 966-507-128-9


  "Латинський квартал" - район Києва, де з 1840 рр. селилися студенти Київського університету.
736016
  Гродзинський М.Д. Ландшафтознавство : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Д. Гродзинський М.Д., Савицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-439-080-1
736017
  Шищенко П.Г. Ландшафтознавча концепція в науці, практиці, культурі, освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-8. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Аналізується об"єктно-предметне поле ландшафтознавства як фундаментальної науки.
736018
  Мартинюк В.О. Ландшафтознавче картографування озерно-річкової басейнової геосистеми / В.О. Мартинюк, Л.В. Ільїн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 794-803 : Рис. – Бібліогр.: 9. – ISBN 966-521-129-3
736019
  Сплодитель А.О. Ландшафтознавчий підхід як методологічна основа оптимізації діяльності національних природних парків // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 55-62. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто особливості і перспективи використання ландшафтознавчого підходу як теоретико-методологічної основи оптимізації діяльності національних природних парків. Визначено базові положення та принципи організації ландшафтів, що мають визначальне ...
736020
   Ландшафтознавчі аспекти організації перспективної мережі заповідних територій України / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, В.М. Чехній, О.Г. Голубцов, Є.І. Іваненко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
736021
  Мартинюк Віталій Ландшафтометрична оцінка геокомплексів фізико-географічного району (на прикладі Волинського Полісся) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
736022
  Кияк С.Р. Ландшафтрые основы рационализации сельскохозяйственного землепользования на эрозионно опасных территориях : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 105-110. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
736023
   Ландшафты. – Москва : Знание, 1983. – 48с. – (Наука о Земле ; №7)
736024
  Исаченко А.Г. Ландшафты / А.Г. Исаченко, А.А. Шляпников. – Москва : Мысль, 1989. – 503с. – (Природа мира)
736025
   Ландшафты Австрии. – Вена. – 123 с.
736026
  Набиев В.Н. Ландшафты Алазано-Авторанской долины. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Набиев В.Н.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 25л.
736027
  Сахарова О.Д. Ландшафты Алайской долины и ее районирование для целей сельского хозяйства / О.Д. Сахарова. – Фрунзе, 1973. – 132 с.
736028
  Григорян Г.Б. Ландшафты бассейна озера Севан : ( структура рационального использования и охрана) / Г.Б. Григорян. – Ереван, 1984. – 144с.
736029
   Ландшафты Белоруссии. – Минск, 1989. – 238с.
736030
  Преображенский В.С. Ландшафты в науке и практике / В.С. Преображенский. – Москва : Знание, 1981. – 48с. – (Науки о Земле ; 3/1981)
736031
  Цепурит Г.Я. Ландшафты Восточного Присаянья. / Г.Я. Цепурит. – Ирскутск, 1969. – 64с.
736032
  Погосян Д.А. Ландшафты Зангезура : Автореф... канд. геогр.наук: / Погосян Д.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 22л.
736033
   Ландшафты Западной Сибири. – Иркутск, 1984. – 114с.
736034
  Селиверстов Ю.П. Ландшафты и бокситы / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1983. – 260с.
736035
  Мирзоев М.Г. Ландшафты и природные районы Карабахского вулканического нагорья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мирзоев М.Г. ; АН АзССР , Ин-т географии. – Баку, 1967. – 24 с.
736036
  Джумабаев Т.Д. Ландшафты и типы сельскохозяйственных земель бассейна р.Санзар Самаркандской области : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Джумабаев Т.Д. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 18 с.
736037
  Варшавский С.Н. Ландшафты и фаунистические комплексы наземных позвоночных Северного Приаралья в связи с их значением в природной очаговости чумы : Автореф... доктор биол.наук: / Варшавский С.Н.; Всесоюзный науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 76л.
736038
  Керемов Н.К. Ландшафты и физико-географические районы Большого Кавказа в пределах Азербайджана : Автореф... д-ра геогр.наук: / Керемов Н.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Гоегр. фак. – Л., 1966. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
736039
  Молдагулов Н. Ландшафты и физико-географические районы среднего течения реки Урал : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Молдагулов Н. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 22 с.
736040
   Ландшафты и экономическая география Северного Кавказа. – Ставрополь, 1977. – 179с.
736041
  Порывкина О.В. Ландшафты Киевской области и их хозяйственная трансформация / О.В. Порывкина, Н.П. Сирота // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 8-14. – Бібліогр.: 3 назви
736042
   Ландшафты криолитозоны Западно-Сибирской газоносной провинции. – Новосибирск, 1983. – 165с.
736043
  Матео Родригес Хосе Мануэль Ландшафты Кубы : Автореф. дис. ... канд. геог. наук : 11.00.01 / Матео Родригес Хосе Мануэль ; МГУ. – Москва, 1979. – 26 с.
736044
   Ландшафты культуры. Славянский мир. – Москва : Прогресс-Традиция, 2007. – 352 с. – ISBN 5-89826-285-7
736045
  Александрова Т.Д. Ландшафты малых котловин горной тайги / Т.Д. Александрова, В.С. Преображенский ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Забайк. комплексный науч.-исслед. ин-т, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1964. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87
736046
  Лихоман М.А. Ландшафты междуречья Волги и верховья Медведицы. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лихоман М.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
736047
  Санеблидзе Лали Мелитовна Ландшафты междуречья Куры и Иоры (в пределах Грузинской ССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Санеблидзе Лали Мелитовна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 38л.
736048
   Ландшафты Молдавии и их рациональное использование. – Кишинёв, 1987. – 121с.
736049
   Ландшафты Московской области и их современное состояние / Г.Н. Анненская, В.К. Жучкова, В.Р. Калинина, И.И. Мамай, В.А. Низовцев, М.А. Хрусталева, Ю.Н. Цесельчук; Г.Н. Анненская, В.К. Жучкова, В.Р. Калинина, И.И. Мамай, В.А. Низовцев, М.А. Хрусталева, Ю.Н. Цесельчук ; под ред. И.И. Мамай. – Смоленск : Смоленский гуманитарный университет, 1997. – 296 с. – ISBN 5-88984-011-8
736050
   Ландшафты Нечерноземья и их мелиорации. – Горький, 1987. – 171с.
736051
  Игнатьев Григорий Михайлович Ландшафты островов юго-западной части Тихого океана : Автореф... доктора геогр.наук: 11.00.01 / Игнатьев Григорий Михайлович; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 50л.
736052
   Ландшафты поймы р.Припяти и их антропогенизация под влиянием инженерных сооружений и мелиорации / Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицунова, А.Н. Мотузко, В.Г. Синякова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 68-74. – Бібліогр.: 5 назв
736053
  Саидов А.С. Ландшафты правобережья Среднего Зарафшана / А.С. Саидов. – Ташкент, 1972. – 132с.
736054
  Саидов А.С. Ландшафты правобережья Среднего Зарафшана. / А.С. Саидов. – Ташкент : ФАН, 1972. – 132с.
736055
  Максютов Ф.А. Ландшафты предгорий / Ф.А. Максютов. – Уфа, 1980. – 75 с.
736056
   Ландшафты пригородной зоны Киева и их рациональное использование. – Киев : Наукова думка, 1983. – 242с.
736057
  Гораш И.К. Ландшафты Приднестровского левобережья Молдавии : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гораш И.К. ; Львов. ГУ. – Львов, 1968. – 18 с.
736058
  Анненская Г.Н. Ландшафты Рязанской Мещеры и возможности их освоения / Г.Н. Анненская, И.И. Мамай, Ю.Н. Цесельчук : под. ред. Н.А. Солнцева. – Москва : Московский университет, 1983. – 247 с. – Библиогр.: с. 236-244
736059
  Дементьев В.А. Ландшафты северной и средней Белоруссии (опыт классификации) / В.А. Дементьев, Г.И. Марцинкевич. – Минск : БГУ, 1968. – 32 с.
736060
  Исаченко А.Г. Ландшафты СССР / А.Г. Исаченко. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 320с.
736061
  Шальнов В.А. Ландшафты Ставропольской возвышенности : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Шальнов В.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 20 с.
736062
  Эргешов Ш. Ландшафты Сурхандарьинской области / Ш. Эргешов. – Ташкент, 1974. – 156с.
736063
  Селезнева Н.С. Ландшафты Тобол-Ишимской равнины и тенденции их развития : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 690 / Селезнева Н.С. ; Географ.факт. каферда физ.географии СССР. – Москва, 1971. – 28 с.
736064
   Ландшафты Туркменистана. – Ашхабад, 1980. – 95с.
736065
   Ландшафты Узбекистана. – Ташкент : ФАН
Вып.1. – 1966. – 136с.
736066
  Макунина А.А. Ландшафты Урала / А.А. Макунина. – Москва, 1974. – 158 с.
736067
  Кузыбаев М. Ландшафты Ферганской котловины и их морфологическая структура : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Кузыбаев М. ; Ленингр.гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 24 с.
736068
  Рахматуллаев А. Ландшафты хребта Актау, их рациональное хозяйственное использование и охрана / А. Рахматуллаев. – Ташкент : Фан, 1991. – 108с. : Ил. – Библиор.: с.105-108
736069
  Орозгожоев Б.О. Ландшафты Центрального Тянь-Шаня, их особенности и закономерности развития / Б.О. Орозгожоев. – Фрунзе, 1982. – 207с.
736070
  Бугровский В.В. Ландшафты центральной Азии. / В.В. Бугровский. – Пущино : АН СССР
1. – 1991. – 208с.
736071
   Ландшафты Чернобыльской зоны и их оценка по условиям миграции радионуклидов. – Киев : Наукова думка, 1994. – 109с.
736072
  Сорокин А.Л. Ландшафты шельфа Кольского полуострова: геолого-геоморфологические основы формирования / А.Л. Сорокин. – Мурманск, 1987. – 125с.
736073
   Ландшафты юга Дальнего Востока. – Новосибирск, 1973. – 187с.
736074
  Бондарев Л.Г. Ландшафты, металлы и человек / Л.Г. Бондарев. – Москва : Мысль, 1976. – 72с
736075
   Ландшафты. Нагрузки. Норма. – Иркутск, 1989. – 156с.
736076
   Ландщафтний підхід до територіального планування в умовах децентралізації в Україні / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Л.М. Тимуляк, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 26-31. – ISSN 0868-6939
736077
   Ланды и Ландцы // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.2-3. – ISSN 0321-0669


  Народные нравы. Костюмы. Юго-Западная Франция
736078
  Холошенко О.Ф. Ландышевые весны / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1968. – 79с.
736079
  Гамазина Ф.В. Ландышевый остров / Ф.В. Гамазина. – Ярославль, 1982. – 120с.
736080
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны : [Кунволія] / Кн.3, 1851
736081
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны в 13 кн. : [Кунволія] / Кн.2-3, 1851
736082
  Карпенко Г. Ландыши Киевской Украйны в 13 кн. : [Кунволія]
Кн. 2-3. – 1851
736083
  Дудин М.А. Ландыши на минном поле / М.А. Дудин. – Москва, 1980. – 336с.
736084
  Прежихов Воранц Ландыши. / Прежихов Воранц. – Москва, 1959. – 400с.
736085
  Гор С Г. Ланжеро / С Г. Гор. – Л., 1938. – 188с.
736086
  Пархомов М.Н. Ланка вирушає в путь / М.Н. Пархомов. – Київ : Молодь, 1950. – 96 с.
736087
  Атлей Ф. Ланкашир и Дальний Восток / Ф. Атлей; Звавич И. – Москва-Л., 1934. – 298с.
736088
  Гаско М.Е. Ланки життя / М.Е. Гаско. – К., 1967. – 106с.
736089
  Гутман Д. Ланкова з Дніпрово-Кам"янки / Д. Гутман. – Дніпропетровськ, 1957. – 48с.
736090
  Гребінь В.В. Ланна ( - річка у Красноградському районі Харьківської області та Карлівському районі Полтавської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 520. – ISBN 978-966-02-7998-8
736091
   Лановенко Ігор Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 287-289. – ISBN 978-617-573-038-6
736092
  Кокошкин Константин Лансароте. Лунный остров // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 58-63 : фото. – ISSN 1029-5828
736093
  Гончар Б.М. Лансінга-Ісії угода 1917 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 712. – ISBN 966-316-039-X
736094
   Лантаноиды. – Ростов-на-Дону, 1980. – 296 с.
736095
  Минеев Д.А. Лантаноиды в минералах = Статистическое исследование относительной распространенности и распределения / Д.А. Минеев. – Москва : Недра, 1969. – 182с.
736096
  Минеев Д.А. Лантаноиды в рудах редкоземельных и комплексных месторождений / Д.А. Минеев. – Москва : Наука, 1974. – 238с.
736097
   Лантаноиды и актиноиды. – М, 1977. – 287с.
736098
  Гаврилов В.М. Лантухи вкрадених вір і надій / Володимир Гаврилов. – Чернігів, 1998. – 63с. – ISBN 966-533-069-1
736099
  Єременко Л.К. Ланцюг прогресу: потреба - технологія - дизайн / Л.К. Єременко, А.О. Єременко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 117-123. – ISSN 2077-3455
736100
  Шушарін Ю.В. Ланцюги Маркова для неперервних випадкових величин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 205-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі дано узагальнення ланцюга Маркова для неперервних випадкових величин, що можна застосувати для аналізу фінансових потоків при інвестиціях. Виведено функціональні та моментні різницеві рівняння, що визначають лінійні перетворення безперервних ...
736101
  Григорців М.В. Ланцюги та стадії життєвого циклу якості продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 109-112
736102
  Єременко М.І. Ланцюгова круговерть / М.І. Єременко. – Київ, 1985. – 102 с.
736103
  Яворівський В.О. Ланцюгова реакція : роман-хроніка про будівництво Чорнобильської АЕС / В.О. Яворівський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 496 с.
736104
  Ганюшкін О.Г. Ланцюговий розклад часткових підстановок та класи спряжених елементів напівгрупи IS[нижній індекс n] / О.Г. Ганюшкін, Т.В. Кормишева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 10-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі розглядається розклад часткових підстановок із симетричної інверсної напівгрупи IS[нижній індекс n] на цикли і ланцюги. Досліджено асимптотичну поведінку максимальних порядків циклічної інверсної моногенної напівгрупи із IS[нижній індекс ...
736105
  Даник Ю.Г. Ланцюгові ефекти в кібердіях / Ю.Г. Даник, С.Г. Вдовенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 71-90. – ISSN 2524-0056


  У статті представлені результати досліджень особливостей гібридної війни, яка відбувається в Україні та інших державах в кіберпросторі. Встановлені роль і місце ланцюгових ефектів та асиметричних деструктивних дій у сфері інформаційної та кібербезпеки. ...
736106
  Щепанский Я. Ланч в Гарварде : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 94-96. – ISSN 1130-6545
736107
  Перепелиця Г. Ланч у Мюнхені / Г. Перепелиця, І. Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 4


  "Зовнішню політику у нашій країні більшою мірою обслуговує олігархат, тому на першому місці - не національні, а особисті інтереси", - експерт."
736108
  Шашков А. Лань - река лесная : повесть / А. Шашков; пер. с белорус. Л,Н,Теляк. – Минск : Юнацтва, 1990. – С. 171-287
736109
   Ланько Андрій Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 60-61
736110
   Ланько Андрій Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 122-123 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
736111
   Ланько Андрій Іванович (1915-1988) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 67. – ISBN 966-95774-3-5
736112
  Андреус А.П. Лао-цзи // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 56-57. – ISBN 966-316-069-1
736113
   Лао-цзы : Жизнь, учение, мысли, афоризмы; Лао-цзы- учитель Конфуция; великая книга Лао-цзы "Дао"-полный текст с подробными комментариями; словарь Дао. – Минск : Современное слово, 2004. – 224с. – ISBN 985-443-406-0
736114
   Лао Шэ : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1983. – 120 с.
736115
  Болотина О.П. Лао Шэ. / О.П. Болотина. – Москва, 1983. – 231с.
736116
  Лессінг Г.Е. Лаокоон : [перю з нім.] / Г.Е. Лессінг. – Київ : Мистецтво, 1968. – 290, [2] с., [1] арк. порт. – (Пам"ятники естетичної думки)
736117
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг ; Пер. с нем. М.Э. Гуковский и Л.Р. Бродовский. – Одесса : Знание ; Ин-т граф. искусств "Порядок", 1898. – 160 с. – Статья М.И. Мандеса, указанная в прил., отсутствует
736118
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг, 1933. – 206с.
736119
  Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии : [перю с нем.] / Готхольд Эфраим Лессинг. – Москва : Художественная литература, 1957. – 519 с. – (Памятники мировой эстетической и критической мысли)
736120
  Кожевников В.А. Лаос / В.А. Кожевников, Седов, ЛА. – Москва, 1962. – 46с.
736121
  Кожевников В.А. Лаос / В.А. Кожевников. – Москва, 1962. – 32с.
736122
  Бейдик О.О. Лаос ( Народна Демократична Республіка Лаос) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 529-530. – ISBN 978-966-02-7998-8
736123
  Иванов Н.И. Лаос борется. / Н.И. Иванов. – М., 1963. – 70с.
736124
  Павловский В.В. Лаос в борьбе за свободу / В.В. Павловский. – М, 1963. – 162с.
736125
  Морев Л.Н. Лаос. На пути к статусу "развивающейся страны" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 2 (631). – С. 31-36. – ISSN 0321-5075
736126
  Вантханувонг С. Лаос. Полвека дружбы и сотрудничества // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 56-60. – ISSN 0321-5075
736127
  Ильинский М.М. Лаос: огненный коридор / М.М. Ильинский. – Москва, 1972. – 96с.
736128
  Ионесян С.И. Лаос: социально-экономическое развитие. / С.И. Ионесян. – М., 1972. – 184с.
736129
   Лаос: Справочник.. – М., 1980. – 263с.
736130
  Ильинский М.М. Лаос: чампа - цветок революции / М.М. Ильинский. – Москва, 1980. – 174с.
736131
  Михеев Ю.Я. Лаосская Народно-Демократическая Республика / Ю.Я. Михеев. – М., 1985. – 111с.
736132
   Лаосская Народно-Демократическая Республика в советской печати (1975-1985) : Библиогр. указ. – Москва, 1985. – 67с.
736133
  Иоанесян С.И. Лаосская Народно-Демократическая Республика. / С.И. Иоанесян. – Москва : Мысль, 1979. – 109с.
736134
  Кобелев Е.В. Лаосская Народно-Демократическая Республтка / Е.В. Кобелев. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
736135
  Морев Л.Н. Лаосский язык. / Л.Н. Морев. – М., 1972. – 255с.
736136
  Морев Л.Н. Лаосско-русский словарь : Около 25000 слов / Л.Н. Морев, В.Х. Васильева, Ю.Я. Плам; Под ред. Пхайротха Вонгвиратха. – Москва : Русский язык, 1982. – 951с.
736137
  Лукьянов А.Е. Лаоцзы : (Философия раннего даосизма) / А.Е. Лукьянов. – Москва : Изд. УДН, 1991. – 164 с. – ISBN 5-209-00347-7
736138
  Семенов-Тян-Шанский Лапандский заповедник. / Семенов-Тян-Шанский, Н.Н. Дельвин. – Москва, 1984. – 158с.
736139
  Симонов О.М. Лапароскопічна адреналектомія із застосуванням рентгенендоваскулярних технологій в хірургічному лікуванні пухлин наднирників : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Симонов Олег Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
736140
  Москаленко В.В. Лапароскопічне міні-шунтування шлунка в лікуванні хворих на морбідне ожиріння : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Москаленко Віталій Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
736141
  Варшавский А.С. Лаперуз / А.С. Варшавский. – Москва : Географгиз, 1957. – 54с. – (Замечательные географы и путешественники)
736142
  Паламарчук О.Л. Лапинська Тетяна Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 220. – ISSN 2075-437X


  Лапинська Т.В., кандидат філологічних наук, доцент. З1985 р. - доцент кафедри слов"янської філології Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
736143
  Чмир О.Р. Лапинська Тетяна Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 202. – ISSN 2075-437X
736144
  Старун Василь Лапідарій : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 56-61
736145
  Завірюхіна Марія Лапландія. Край зимових чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 24-28 : фото
736146
   Лапландский государственный заповедник. – М, 1937. – 136с.
736147
   Лапландский государственный заповедник. (Научно-популярный очерк).. – М., 1937. – 136с.
736148
  Пелле Лариса Лапландское сафари : Дорожный блокнот. Медвежий угол // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 96-104 : Фото. – ISSN 1813-4777
736149
  Семенов-Тян-Шанский Лапланский государственный заповедник. / Семенов-Тян-Шанский. – Мурманск, 1960. – 136с.
736150
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1937. – 280с.
736151
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1937. – 281 с. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 23-24)
736152
  Воронцов-Вельяминов Лаплас / Воронцов-Вельяминов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1985. – 285 с.
736153
  Ковешников Е.В. Лапласов детерминизм: от истории идеи к современным проблемам / Е.В. Ковешников, В.Н. Савченко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 116-122. – ISSN 1811-0916
736154
  Чернобаев А.А. Лаппо-Данилевский в новейшей российской историографии // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 40-45. – ISSN 2070-9773
736155
  Афиани В.Ю. Лаппо-Данилевский и В.И. Вернадский: стремление к генерализации прошлого // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 55-57. – ISSN 2070-9773
736156
  Полищук Рада Лапсердак из лоскутов = Три фрагмента новой книги : к 65-летию Победы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 88-112. – ISSN 0012-6756
736157
  Смолин Ю.Н. Лапта / Ю.Н. Смолин. – М., 1961. – 56с.
736158
   Лаптєв Олексій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 52. – ISBN 966-8352-11-4
736159
   Лаптєв Олексій Олексійоіич (1922-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 256-257. – ISBN 978-966-439-754-1
736160
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва
1. – 1935. – 239с.
736161
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Изд. 3-е. – Москва
2. – 1935. – 297с.
736162
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва
4. – 1937. – 305с.
736163
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва, 1950. – 872с.
736164
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва : Современник, 1976. – 797с. – (Библиотека российского романа)
736165
  Замойский П.И. Лапти / П.И. Замойский. – Москва, 1989. – 718с.
736166
   Лапушкін Ігор Тимофійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 291 : фото
736167
  Аляєв Г.Є. Лапшин Іван Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1031-1032. – ISBN 966-316-069-1
736168
  Малишева Ірина Лара Крофт - нова візитка Камбоджі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 86-87 : фото
736169
  Суханова Г.И. Ларвальний парагонимоз = Larval paragonimiasis : клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, течение и лечение / Г.И. Суханова ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Тихоокеанский гос. мед. ун-т. – Изд. 2-е, испр. и доп. двуязычное (рус. и англ.). – Владивосток ; Лос-Анджелес : Русский остров : ClinDatrix, 2020. – 139, [2], 137, [2] с. встреч. паг. : ил., цв. ил., портр., табл. – ISBN 978-5-93577-222-2
736170
   Ларец жемчужин. Азербайджанские народные четверостишия-баяты и пословицы.. – Москва, 1968. – 213 с.
736171
  Сидорова А. Ларец императора Павла / А. Сидорова, Е. Исаева // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
736172
  Парнов Е.И. Ларец Марии Медичи / Е.И. Парнов. – М., 1987. – 411с.
736173
  Парнов Е.И. Ларец Марии Медичи / Е.И. Парнов. – М., 1990. – 528с.
736174
  Иванов В.М. Ларец мудреца / В.М. Иванов. – Ленинград, 1973. – 216с.
736175
   Ларец мудрости. Древние китайские басни.. – Л., 1961. – 111с.
736176
   Ларец острословов : Афоризмы. Парадоксы. Шутки. Эпиграммы. – Москва : Политиздат, 1991. – 511с.
736177
  Чесноков С.В. Ларинский и Миасский гнейсовые купола Восточно-Уральского антиклинория и их эволюция : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Чесноков С.В. ; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. геологии. – Москва, 1967. – 28 с.
736178
  Арабей Л.Л. Лариса : повести [для ст. школ. возраста : авториз. пер. с белорус.] / Лидия Арабей ; [худож. Л.Н. Гончарова]. – Минск : Юнацтва, 1982. – 254 с. : ил.
736179
   Лариса : Книга о Л.Шепитько. Воспоминания, выступления, интервью, киносценарий, статьи. – Москва : Искусство, 1987. – 289с. : ил.
736180
   Лариса (Леся) Григорівна Рева : біобібліографічний покажчик / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [укл.: Н.М. Рева]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 48 с.
736181
  Кононенко В.Є. Лариса Архипівна Руденко / В.Є. Кононенко, М.Л. Мар"яненко. – К., 1963. – 35с.
736182
   Лариса Вахніна // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 93. – ISSN 2664-4282
736183
  Густавсон Л. Лариса Густавсон: "Нобеліські премії на деревах не ростуть..." / розмову вела Ірина Ніколайчук // Світ. – Київ, 2018. – Квітень (№ 13/14). – С. 3


  Як живеться колишнім українським ученим у Швеції - розмова з біологом, доцентом Шведського сільськогосподарського університету Ларисою Густавсон.
736184
   Лариса Денисенко // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 44
736185
  Орлова О. Лариса з Мавчиного роду // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 197-200. – ISSN 2075-1222


  Українська художниця Лариса Лукаш: закінчила Львівський Поліграфічний інститут ім. І. Федорова, фак-т графіки; член Національного союзу художників України. Прцює в технніці батік. Інші види творчості: текстильні колажі, авторскі листівки, прикраси
736186
   Лариса Іванівна Прокопова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 94-96. – ISSN 0027-2833


  Некролог. Лариса Іванівна Прокопова (04.03.1925-19.12.2013), доктор філологічних наук, професор, ветеран праці навчалася, а згодом і працювала на посаді завідувача кафедри німецької мови (1972-1975 р.) в Київському національному університеті імені ...
736187
   Лариса Іванівна Шевченко: горизонтами модерної лінгвістики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; редкол.: Г.Ф. Семенюк та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 317, [1] с., [1] арк. портр. – Бібліогр.: с. 295-310, в підрадк. приміт. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-749-7
736188
   Лариса Івшина - почесний доктор Стусівського університету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 17


  "Вчена рада вишу 42 голосами із 42 присутніх сказала "так".
736189
  Брюховецька Л. Лариса Кадочникова: вчора і сьгодні // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 1562-3238
736190
  Кадочнікова Л. Лариса Кадочнікова: "Найголовніше - вміст душі моїх героїнь!" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)
736191
  Кириллова Л.Н. Лариса Кирилловна / Л.Н. Кириллова. – Москва, 1980. – 48с.
736192
   Лариса Крушельницька : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1998. – 84с. – ISBN 5-87332-087-Х
736193
  Худицький В. Лариса Крушельницька. Творець історії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 березня - 5 квітня (№ 12). – С. 11


  5 квітня 2013 р. відомий вчений-археолог, бібліотекознавець, д-р істор. наук (1991), професор (1999), активний громадський діяч Лариса Іванівна Крушельницька відзначає своє 85-ліття.
736194
   Лариса Лужина. – М., 1969. – 13с.
736195
  Лук"янова Л. Лариса Лук"янова: Для того, щоб держава змінювалася, її громадяни мають навчатися / спілкувался Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 5 жовтня (№ 39). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
736196
  Недін Л. Лариса Недін: "Життя без випробувань не буває" / спілкувався Едуард Овчаренко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  Для відомої української акторки, письменниці, журналістки, лауреатки численних мистецьких та літературних премій і конкурсів, заслуженої артистки України Лариси Недін 2020 рік ювілейний. Хорошим подарунком для мисткині стала книжка "Лариса Недін. У ...
736197
   Лариса Николаевна Яременко (к 90-летию со дня рождения) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 104-105 : фото. – ISSN 0203-3100
736198
  Уманська Тетяна Лариса Новицька: "Географія має допомогти кожному учневі відчути себе особисто" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28
736199
   Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) = Larysa Petrivna Kosach-Kvitka (Lesia Ukrainka) : Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія. – Нью-Йорк ; Київ : Факт, 2004. – 447 с. – ISBN 966-8408-63-2
736200
  Соловей Э.С. Лариса Рейснер / Э.С. Соловей. – Москва, 1985. – 160 с.
736201
   Лариса Рейснер в воспоминаниях современников.. – Москва, 1969. – 199с.
736202
  Грисенко Л.Н. Лариса Руденко / Л.Н. Грисенко. – К., 1978. – 56с.
736203
   Лариса Серединская: "Мы идем в ногу со временем и хотим чтобы наши клиенты могли с радостью и удовольствием принимать у себя гостей, показывая им свои замечательные сады, а в них - красивые и качественные растения Европейского уровня // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 30-32 : фото
736204
  Гільберг Т.Г. Лариса Синиця: "Я знала, що між дітьми буду щасливою..." // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 24-25 : фото
736205
  Копанева Е. Лариса Тронько: "Петр Тимофеевич как-то сказал: "Я не могу прожить меньше, чем моя мать. Она умерла в 96 лет". Так и вышло" // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 12 сентября (№ 162). – С. 6


  О том, каким был Петр Тимофеевич в жизни, рассказала его дочь Лариса Тронько
736206
  Бокшицкая Е.С. Лариса Удовиченко / Е.С. Бокшицкая. – Москва, 1988. – 32с.
736207
  Шулепов Лариса Чемоданова / Шулепов, В.Ф. Пономарев. – Киров, 1989. – 94с.
736208
   Лариса Шепитько. – М, 1982. – 39с.
736209
  Поліщук Т. Лариса, "Марія" і всі-всі-всі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 179). – С. 7


  15-річчя Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам та ювілей засновниці "Марії", української актриси Лариси Кадирової.
736210
  Шкварець В. Ларіон Захарович Загородній – Миколаївський та Холодноярський отаман // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 59-60
736211
  Лазеба О.А. Ларіса Івановна Прокопова. Некролог / О.А. Лазеба, О.О. Туришева // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 5-8. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2307-1591
736212
  Білецький В.С. Ларніт (- рідкісний мінерал) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 553. – ISBN 978-966-02-7998-8
736213
  Скаковский Н.К. Ларское месторождение кровельных сланцев. / Н.К. Скаковский. – М., 1931. – 68с.
736214
  Работнов Н.С. Ларчик можно не открывать. Квантовый туннельный эффект: Полвека загадок и открытий / Н.С. Работнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 168с.
736215
  Сефриуи Ахмед Ларчик чудес. / Сефриуи Ахмед. – М., 1970. – 168с.
736216
  Федулов М.М. Ларьок № 5. / М.М. Федулов. – К., 1939. – 11с.
736217
  Цвид А. Лас-Вегас - у жебрацькій країні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 5


  Роман Олександра Бакуменка "Король ринкової вулиці".
736218
  Малишева Ірина Лас-Вегас. Прощавайте грошики! : США. Спецрепортаж / Малишева Ірина, Сагайдак Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 76-78 : Фото
736219
  Ткач М.М. Ласий ведмідь : казки : [для дошкільнаят та дітей мол. шк. віку] / Михась Ткач ; худож. Оксана Коршун ; [ред. Христина Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 966-340-082-X
736220
  Арсланов Максим Ласий шматок українського неба // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 28-30 : фото. – ISSN 1998-8044
736221
  Решетник М.Д. Ласк (Lask) Еміль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 612. – ISBN 966-316-069-1
736222
  Юргенсон П.Б. Ласка / П.Б. Юргенсон. – М., 1932. – 26 с.
736223
  Зорин В.Г. Ласка / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1971. – 121с.
736224
  Трусан О. Ласка / О. Трусан. – Харків : Прапор, 1971. – 62 с.
736225
  Григоров К. Ласка. / К. Григоров. – София, 1978. – 153с.
736226
  Гайдай І.І. Ласкаво просимо : гумористичні оповідання / І.І. Гайдай. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 243с.
736227
   Ласкаво просимо в "Лісотель" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 27 : фото
736228
   Ласкаво просимо в Kyiv. США відтепер правильно писатимуть назву столиці України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 14-15 червня (№ 66). – С. 5


  "Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з російськомовної "Kiev" на україномовну - "Kyiv" у міжнародній базі, якою послуговуються, зокрема, всі аеропорти світу. З відповідним проханням свого часу до ...
736229
  Воловенко Ю. Ласкаво просимо на IX наукову міжнародну конференцію з хімії "Київ-Тулуза" // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017
736230
  Горобець Ірина Ласкаво просимо на борт / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 44-47 : фото
736231
  Хома Василь Ласкаво просимо на Рахівщину! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 68 : Фото
736232
  Задорожний М.П. Ласкаво просимо у 20-ті роки! // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 1/2 (215/216). – С. 2
736233
  Чалий Б.Й. Ласкаво просимо! / Б.Й. Чалий. – Київ, 1969. – 214 с.
736234
  Терентьева Н.А. Ласкарина Бубулина - портрет на фоне Греческой революции / Наталья Терентьева, Елена Терентьева. – Тбилиси : MPG, 2011. – 100 с. : ил., табл. – Библиогр. в примеч.: с. 81-90. – ISBN 978-9941-9160-5-2
736235
  Зак В.Г. Ласкер / В.Г. Зак. – М, 1963. – 198с.
736236
  Седов Л.А. Ласки М.Дж. Утопия и революция. О происхождении метафоры, или несколько иллюстраций к проблеме политического темперамента и интеллектуального климата, а также к вопросу о том, как исторически взаимосвязаны идеи, идеалы и идеологии // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1979. – [б/н]. – С. 88-113. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
736237
  Вострышев И.В. Ласкины / И.В. Вострышев. – Москва, 1968. – 264с.
736238
  Харт К. Ласковая дикарка / Кэтрин Харт ; [пер. с англ. Т. Мелеховой ; худож. В. Любин]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1995. – 398 с. : ил. – (Волшебный Купидон). – ISBN 5-87322-288-6
736239
  Селиванов Ф.Т. Ласковое сердце / Ф.Т. Селиванов. – М, 1967. – 79с.
736240
  Пушкин В.В. Ласковый тренер : повесть / В.В. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1970. – 111 с.
736241
  Боцманов Андрей Ласковый хищник. Домашняя дикость / текст: Боцманов Андрей; фото: Дзюбанова Елена // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 98-101 : фото
736242
  Широкауэр А. Лассаль / А. Широкауэр. – Ленинград, 1924. – 204 с.
736243
  Заславский Д.И. Лассаль / Д.И. Заславский. – Л., 1925. – 117с.
736244
   Лассаль и Родбертус в избранных отрывках. – М.-Л, 1925. – 312с.
736245
  Білаш О.І. Ластів"яні ноти / О.І. Білаш. – Київ, 1984. – 78 с.
736246
  Шевченко Оксана Ластівка - листівка з минулого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 0130-5212
736247
  Гетьман В.П. Ластівка / В.П. Гетьман. – Одеса, 1971. – 128 с.
736248
  Дубова Л.О. Ластівка в болгарській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 243-247. – Бібліогр.: Літ.: с .246-247; 21 поз.
736249
  Куць М. Ластівка в стужу : драма в 5 ч. / Микола Куць. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 315, [5] с. : портр. – ISBN 978-966-355-077-0
736250
  Пархоменко О.І. Ластівка день починає / О.І. Пархоменко. – Київ, 1981. – 297 с.
736251
   Ластівка з Пряшівщини. – К, 1960. – 248с.
736252
  Савченко М.М. Ластівка. / М.М. Савченко. – К., 1961. – 37с.
736253
  Невінчана В.Д. Ластівки : поезії / В.Д. Невінчана. – Київ, 1962. – 58 с.
736254
  Волошина Л.К. Ластівки відлетіли. / Л.К. Волошина. – Харків, 1972. – 55с.
736255
  Сосюра В. Ластівки на сонці / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1960. – 240с.
736256
  Лазаренко К.А. Ластівки над вікном. / К.А. Лазаренко. – Одеса, 1979. – 48с.
736257
  Дрок К.Л. Ластівки над землею : поезії / К.Л. Дрок. – Київ, 1985. – 141 с.
736258
  Аренштейн О.Й. Ластівки прийдешньої весни : повість : [для серед. і старш. шкільного віку / О.Й. Аренштейн ; з рос. пер. О. Аврамчук ; іл. А. Силаєв. – Київ : Веселка, 1969. – 180 с. – (Історична бібліотека)
736259
  Храплива Л. Ластівочка / Леся Храплива. – Клівленд ; Огайо : Батурин, 1957. – 20 с. – (Пластова бібліотека ; ч. 4)
736260
  Наумов С.П. Ластногие Охотского моря / С.П. Наумов, 1941. – 74с.
736261
   Ластовка. Сочинения на малороссийском языке. – Санкт-Петербург : Издание книгопродавца Василья Полякова, 1841
736262
  Тимошик М.С. Ластовский Валерій Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 564. – ISBN 978-966-02-7998-8
736263
  Бест Г. Ластоногие пловцы : [сокр. пер. с англ.] / Г. Бест. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 130 с. : ил.; 4 л. ил.
736264
  Семин В.Н. Ласточка-Звездочка. / В.Н. Семин. – М., 1965. – 322с.
736265
  Додохов Ласточка : на вірменській мові / Додохов. – Тбилиси, 1939. – 104 c.
736266
  Пистоленко В.И. Ласточка / В.И. Пистоленко. – Москва-Л : Детская литература, 1953. – 224 с.
736267
  Пистоленко В.И. Ласточка / В.И. Пистоленко. – Чкалов : Чкаловское кн. изд-во, 1955. – 208 с.
736268
  Годенко М.М. Ласточка / М.М. Годенко. – Москва, 1957. – 87с.
736269
   Ласточка. – М, 1962. – 416 с.
736270
  Черкасов А.Т. Ласточка / А.Т. Черкасов. – Новосибирск, 1963. – 220с.
736271
  Черкасов А.Т. Ласточка / А.Т. Черкасов. – М, 1965. – 384с.
736272
  Хамид Ташпулат Ласточка : стихи / Хамид Ташпулат. – Ташкент, 1969. – 98 с.
736273
   Ласточка. – М, 1971. – 80с.
736274
  Кружков Г.М. Ласточка : стихи / Г.М. Кружков. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71с.
736275
  Романченко О.И. Ласточка в доме / О.И. Романченко. – М., 1977. – 112с.
736276
  Эмин Г. Ласточка из Аштарака : стихи / Георг Эмин ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 253 с.
736277
  Рябинин Н. Ласточка перед дождем / Н. Рябинин. – Саратов, 1987. – 47с.
736278
  Дубровин Е.П. Ласточка с дождем на крыльях / Е.П. Дубровин. – Воронеж, 1989. – 271с.
736279
  Шишов А.Ф. Ласточка света / А.Ф. Шишов. – М, 1970. – 25с.
736280
  Туманова З.А. Ласточка. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1959. – 206с.
736281
   Ласточки. – Ереван, 1956. – 336с.
736282
  Сказбуш Н.И. Ласточки / Н.И. Сказбуш. – К, 1957. – 138с.
736283
  Бакалдин В.Б. Ласточки : поэма / В.Б. Бакалдин. – Краснодар : Кн. изд-во, 1960. – 20 с.
736284
  Колоярцев М.В. Ласточки / М.В. Колоярцев. – Л., 1989. – 246с.
736285
  Атабаев М. Ласточки вернулись : стихотворения, поэм / Магомед Атабаев ; пер. с кумык. И. Фаликов ; худож И. Суслов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 94 с. : ил.
736286
  Аренштейн А.И. Ласточки грядущей весны : для сред. и старш. возраста / А.И. Аренштейн ; ил. В. Панов. – Москва : Детская литература, 1965. – 224 с.
736287
  Рансом А. Ласточки и амазонки : книга для чтения на англ. яз. / А. Рансом. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 159 с.
736288
  Кривенко Е.И. Ласточки летают высоко. Лирика. / Е.И. Кривенко. – К., 1959. – 96с.
736289
  Шейхзаде М. Ласточки на проводах : стихи / М. Шейхзаде; пер. с узбек. – Москва : Советский писатель, 1967. – 140 с.
736290
  Перепелка В.И. Ласточки над городом / В.И. Перепелка. – Л., 1973. – 254с.
736291
  Порудоминский В.И. Ласточки над снежным полем / В.И. Порудоминский. – М., 1989. – 173с.
736292
  Захарченко В.Д. Ласточки прилетают из Африки / В.Д. Захарченко. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 157с.
736293
  Герцман С.М. Ласточки прилетают из Москвы / С.М. Герцман, А.Б. Мельников. – Москва, 1983. – 223с.
736294
  Исфандияр Ласточки Сослана / Исфандияр. – Ташкент, 1981. – 184 с.
736295
  Баруздин С.А. Ласточкин младший и Ласточкин старший : для сред. и старш. шк. возраста / С.А. Баруздин ; ил. И. Коминариц. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 116 с. : ил.
736296
  Баруздин С.А. Ласточкин младший и Ласточкин старший : повесть : для сред. и старш. шк. возраста / С.А. Баруздин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 144 с. : ил.
736297
  Матвеева Н.Н. Ласточкина школа / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1973. – 119с.
736298
  Фаликов И.З. Ласточкино лето / И.З. Фаликов. – М, 1990. – 112с.
736299
  Гельви М.Э. Ласточкины гнезда / М.Э. Гельви. – Тбилиси, 1966. – 74с.
736300
  Баруздін С.О. Ласточкін-молодший і Ласточкін-старший : [нова адреса Ніни С трешнєвої]: повісті : для сер. шкільн. віку / С.О. Баруздін ; Авториз. пер. з рос. Надії Орлової ; Іл.: Євген Котляр і Галина Бабенко. – Київ : Веселка, 1975. – 319 с.
736301
   Латафат-наме = Книга о красоте. – Ташкент, 1976. – 199с.
736302
   Латвийская Советска Социалистическая. – Рига, 1967. – 28с.
736303
  Витолинь Я.Я. Латвийская ССР / Я.Я. Витолинь, Н.Э. Грюнфельд. – Москва : Музгиз, 1954. – 42 с.
736304
  Вейс Э.Э. Латвийская ССР : Экономико-географическая характеристика / Э.Э. Вейс, В.Р. Пурин. – Москва : Географгиз, 1957. – 440с.
736305
  Витолинь Я.Я. Латвийская ССР / Я.Я. Витолинь, Н.Э. Грюнфельд. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 94с.
736306
   Латвийская ССР. – Рига, 1961. – 28с.
736307
   Латвийская ССР. – М, 1969. – 14с.
736308
  Тидрикис А.М. Латвийская ССР / А.М. Тидрикис. – Рига : Лиесма, 1975. – 31с.
736309
   Латвийская ССР. – Рига, 1976. – 226с.
736310
   Латвийская ССР. – Рига, 1981. – 235с.
736311
   Латвийская ССР. – Рига, 1986. – 200с.
736312
   Латвийская ССР в 1968. – Рига, 1969. – 338с.
736313
   Латвийская ССР в цифрах. – Рига, 1984. – 236с.
736314
   Латвийская ССР в цифрах в 1960 году. – Рига, 1961. – 344с.
736315
   Латвийская ССР в цифрах в 1961 году. – Рига, 1962. – 200с.
736316
   Латвийская ССР в цифрах в 1962 году. – Рига, 1963. – 212с.
736317
   Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. – Рига, 1969. – 467с.
736318
   Латвийская ССР в цифрах в 1969 году. – Рига, 1971. – 624с.
736319
   Латвийская ССР в цифрах в 1972 году. – Рига, 1973. – 416с.
736320
   Латвийская ССР в цифрах в 1973 году. – Рига, 1974. – 401с.
736321
   Латвийская ССР в цифрах в 1976 году. – Рига, 1977. – 316с.
736322
   Латвийская ССР в цифрах в 1985 году. – Рига, 1986. – 258с.
736323
   Латвийская ССР в цифрах в 1987 году. – Рига, 1988. – 226с.
736324
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1972. – 258с.
736325
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1978. – 308с.
736326
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1979. – 286с.
736327
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1980. – 297с.
736328
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1981. – 307с.
736329
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1985. – 232с.
736330
   Латвийская ССР в цифрах.... – Рига, 1989. – 191с.
736331
  Шустиков Н.И. Латвийская ССР. / Н.И. Шустиков. – М, 1952. – 32с.
736332
  Колотиевский А.М. и др. Латвийская ССР. (Эконом.-географ. очерк) / А.М. и др. Колотиевский. – М., 1955. – 120с.
736333
  Пурин В.Р. Латвийская ССР. Экон.-географ. характеристика : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пурин В.Р. ; АН ЛатвССР , Ин-т экономики. – Рига, 1954. – 23 с.
736334
   Латвийский государственный университет им. П. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1966. – 60с.
736335
   Латвийский государственный университет им. Петра Стучки. – Рига : Звайгзне, 1964. – 48с.
736336
   Латвийский государственный университет им. Стучки. – 49с.
736337
  Ниедре А. Латвийский комсомол в пятой пятилетке / А. Ниедре. – Рига, 1959. – 48с.
736338
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
Вып. 22. – 1978
736339
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
№ 26. – 1982
736340
   Латвийский математический ежегодник. – Рига
№ 27. – 1983
736341
   Латвийский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет. – Рига : Авотс, 1982. – 107с.
736342
   Латвийский средена Трудового Красного Знамени государственный университет : Информ. материал. – Рига, 1974. – 60с.
736343
   Латвийский средена Трудового Красного Знамени государственный университет им. Стучки. – Рига : Звайгзне, 1967. – 60с.
736344
  Ринг И.Г. Латвийский фашизм в подготовке инвентаризации / И. Ринг. – Москва-Ленинград : Партиздат, 1932. – 88 с.
736345
  Типайнис Н.П. Латвийский этнографический музей / Н.П. Типайнис. – Рига : б/в, 1960. – 36с.
736346
  Альтман М Латвия / М Альтман. – Москва; Ленинград : Московский рабочий, 1931. – 60с.
736347
  Ринг И.Г. Латвия / И.Г. Ринг. – Ленинград : Соцэкгиз, 1936. – 275 с. – (Капиталистический мир в очерках)
736348
  Жирмунский Латвия / Жирмунский, .М. – М., 1940. – 82с.
736349
   Латвия : специальное приложение // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 1 (178), 11 января 2018. – С. 27-61
736350
  Штейнберг В.А. Латвия во внешнеполитическом противоборстве Советской России и держав Запада, 1917-1920 / В.А. Штейнберг. – Рига, 1979. – 171с.
736351
   Латвия за годы Советской власти. – Рига, 1967. – 404с.
736352
   Латвия и ее армия. – М, 1938. – 92с.
736353
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1987. – 94с.
736354
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1988. – 174с.
736355
   Латвия на грани эпох. – Рига, 1990. – 187с.
736356
  Дризул А.А. Латвия под игом фашизма / А.А. Дризул. – Рига, 1960. – 388с.
736357
  Каннер Л.Ф. Латвия. / Л.Ф. Каннер. – Л., 1936. – 44с.
736358
   Латвия. Литва. Эстония // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 2-3 : Карта
736359
   Латвия. Литва. Эстония. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 97-107 : Фото
736360
  Майборода Наталья Латвия. Солнце внутри // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 39-43 : фото
736361
  Кочетков Ю. Латвия: 20 лет упущенных возможностей // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-87. – ISSN 0131-2227
736362
  Гончаров Владимир Латвия: перспективы для Украины : у соседей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 50-55 : Фото
736363
  Неправская Наталия Латвия: туристические инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 42-45 : фото. – ISSN 1998-8044
736364
  Рубен В.П. Латвійска Радянська Соціалістична Республіка / В.П. Рубен. – Київ, 1972. – 103с.
736365
  Бірон А. Латвійська РСР / А. Бірон, Е. Чівкуль. – Київ, 1969. – 108с.
736366
  Марочко В. Латвійські дипломати 1932 - 1933 рр. про голод в Україні // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 231-232. – ISBN 978-617-642-388-1
736367
  Шноре Е. Латвійські та естонські дипломати про Голодомор в Україні / Е. Шноре, І. Паавле // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 85-95. – ISSN 0130-5247


  На початку 1930-х рр. латвійська та естонська громадськість була доволі добре поінформована стосовно того, що відбулося у СРСР, у тому числі про голод в Україні. Хоча офіційна реакція Латвія та Естонія на український голодомор була доволі пасивною, ...
736368
  С"янітс Атіс Латвійці зняли мовне питання : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним послом Латвійської Республіки в Україні А. С"янітсом] / С"янітс Атіс, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 36-38. – ISSN 0130-5212
736369
  Боляновський А. Латвійці і галицькі українці у збройних силах Німеччини в 1943-1945 рр.: порівняльний аналіз // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 125-133
736370
  Лосєв І. Латвію збережено. На даному етапі... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)


  Перемога корінних жителів на референдумі про надання російській мові статусу державної є історично-доленосною подією для латиського народу.
736371
  Коваль О. Латвія перезавантажила парламент // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Парламентські вибори в Латвії 6 жовтня показали, що ідеї "русского мира" і гасло про Росію, "граница которой нигде не заканчивается", не привабливі навіть для самих росіян, які живуть у Європі. Кремлю не вдалося вплинути на результати голосування в ...
736372
  Будько Євген Латвія. Затишний вітер Лієпаї // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 98-104 : фото
736373
  Горобець Іван Латвія. Ризький бальзам на душу : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 60-64 : Фото
736374
  Літковець Т. Латвія: на мовному фронті без змін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)
736375
  Петренко Є. Латвія: реформа освіти // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 5


  "Латвійська влада запровадила обов"язок вивчення латвійської мови у школах для російської меншини, де навіть учителі не демонструють вільного володіння цією мовою".
736376
   Латгальская керамика. – М, 1982. – 21с.
736377
  Буль А.К. Латгальская организация Коммунистической партии Латвии в борьбе против диктатуры буржуазии (1920-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Буль А. К.; Латв.ГУ. – Рига, 1967. – 23л.
736378
  Нобль Р.Д. Латекс в технике. / Р.Д. Нобль. – Л., 1962. – 896с.
736379
   Латексы. – Воронеж, 1973. – 122с.
736380
   Латексы. – Воронеж, 1975. – 87с.
736381
  Цуканов Б.И. Латенный период реакции и отражение деятельности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Цуканов Б. И. ; МП УССР, НИИ психол. УССР. – Киев, 1982. – 23 с.
736382
  Пелехатий М. Латенські поселення Західної України // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 425-428. – ISBN 978-966-171-795-3
736383
  Коцур А. Латентна доба української державності: погляд науковців на особливості історії Литовсько-Руської держави XIV-XV ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 161-165. – ISBN 978-966-2464-25-2
736384
  Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.63-64. – ISSN 0132-1331
736385
  Путятицька О. Латентна інформація як джерело реконструкції контексту творчої біографії Гліба Таранова (на прикладі одного листа) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 194-222. – ISBN 978-617-640-162-9
736386
  Курілло В.Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності : навч. посібник / В.Є. Курілло. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 592 с. – ISBN 978-611-534-005-7


  Ця книга містить систематизований виклад матеріалу нової галузі політичної науки – політичної латентології, яка розглядає теоретичні засади та основні напрями прихованої політичної діяльності (політичну розвідку, силові спецоперації, інформаційні та ...
736387
  Шкаріна Віталіна Латентна та афінна підсистеми довідково-бібліографічного апарвту бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 5 (241). – С. 20-26. – ISSN 1029-7200


  У статті окреслено підходи до визначення структури довідково-бібліографічного апарату бібліотеки як системи, розкривається значення для його повноцінного функціонування латентної та афінної бібліографічної інформації
736388
  Щеглова Т.К. Латентная преступность и ее значение для определения эффективнсти уголовно-правовых норм : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Щеглова Т.К.; МГУ. – Москва, 1973. – 16л.
736389
  Ковалкин А.А. Латентная преступность и методика ее выявления // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1973. – № 24. – С. 78-89
736390
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
736391
  Бышевский Ю.В. Латентная преступность и правосознание / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986. – 73с.
736392
  Бойчук А.Р. Латентний атеїзм дитячої літератури радянського часу // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 61-77. – ISSN 2306-2908
736393
  Головкін Б. Латентний вимір корисливої насильницької злочинності в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 110-116.
736394
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету : державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401


  У статті розглянуто проблему реалізації ідеї сучасного університету, проаналізовано загальні підходи до розгляду державно-управлінського впливу на університет як інституцію
736395
  Медведєв І.А. Латентний зміст ідеї сучасного університету: державно-управлінські виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 208-212. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
736396
  Виноградов Г.М. Латентний іудейський вплив на формування давньоруської державності: парадокси монополітеїстичного діалогу (Хорс і Семаргл) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – C. 5-17. – ISSN 2312-2587
736397
  Янковий О.Г. Латентні ознаки в економіці : монографія / О.Г. Янковий. – Одеса : Атлант, 2015. – 168, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-131, 168. – ISBN 978-617-7253-44-9
736398
  Ішханішвілі А.А. Латентні прояви кровної помсти в сучасному соціокультурному просторі (Ісламська Держава: каменярі джихаду або помста за вкрадений халіфат) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 19-23


  Розглядаються приховані прояви кровної помсти в сучасному світі. Звертається увага на роль помсти в становленні Ісламської держави та зв"язок фундаментальних основ останньої з поняттям помсти, а також її реалізації в межах методології дій Ісламської ...
736399
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – Київ : МАУП, 2003. – 312с. – ISBN 966-608-257-8
736400
  Сенченко М.І. Латентні структури світової політики : Нариси з конспірології / М.І. Сенченко. – 2-ге вид., стер. – Київ : МАУП, 2005. – 312с. – Шифр дубл.9.4 Сенч. – ISBN 966-608-447-3
736401
  Серватюк Л. Латентність адміністративних правопорушень, пов"язаних з порушенням режиму державного кордону // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 255-264. – ISSN 1993-0909
736402
  Губанова О.В. Латентність згвалтування: рівень та основні фактори детермінації // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 454-460. – ISSN 1563-3349
736403
  Доробалюк О.П. Латентність злочинів, вчинених персоналом установ виконання покарань в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 84-88. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
736404
  Цимбалюк В.С. Латентність комп"ютерної злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.176-182. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 1609-0462
736405
  Гринь О.Д. Латентність неналежного виконання професійних обов"язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 78-84. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
736406
  Корж І.Ф. Латентність публічної інформації // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 9-17. – ISSN 2616-6798
736407
  Бочарова К.А. Латентність сучасного вандалізму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 242-249. – ISSN 2224-9281
736408
  Базярук І. Латентність та злочинність у сфері незаконного переміщення предметів через митний кордон України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 130-134. – ISSN 0132-1331
736409
  Шадріна О.В. Латентність як соціально-політичний феномен // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 152-157. – ISSN 2077-1800
736410
  Абуладзе С К. Латентное возбуждение / К.С. Абуладзе ; АН СССР, Науч. совет по нейрофизиологии и высш. нервной деятельности, Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. – Ленинград : Наука, 1971. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с. 119
736411
  Кебуладзе В. Латентные смысловые структуры в русской истории, философии и литературе // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 84-93. – ISBN 966-96471-2-6
736412
  Тапалов Умербек Сейдалиевич Латентный период отделения секреции в разных зонах желудка на рефлекторные раздражители : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Тапалов Умербек Сейдалиевич ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1974. – 24 с.
736413
  Суима И.П. Латентный респонсив в современном английском языке // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 80-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
736414
  Рягин Ю. Латеральная диверсификация моногородов региона / Ю. Рягин, М. Зайков, В. Зайкова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 73-81 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0042-8736
736415
  Курчавов А.А. Латеральная изменчивость вулканитов / А.А. Курчавов. – М, 1979. – 144с.
736416
  Шмидт Г.А. Латеральное изменение индуцирующих способностей в организационном центре бесхвостых земноводных / Г.А. Шмидт, 1936. – 145-174с.
736417
  Боно Э. де Латеральное мышление / Э. де Боно. – Санкт-Петербург : Питер Паблишинг, 1997. – 320 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88762-371-2
736418
  Бабуркина Е.П. Латеральный релиз и ушивание медиального отдела феморопателлярного сочленения / Е.П. Бабуркина, Б.И. Сименач, Б.А. Пустовойт // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 47-50. – ISSN 0030-5987
736419
  Гатинский Ю.Г. Латеральный структурно-формационный анализ / Ю.Г. Гатинский. – Москва : Недра, 1986. – 195с.
736420
  Марітчак С. Латеранські домовленості: передумови та наслідки підписання // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 105-108
736421
  Білецький В.С. Латерит / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 16 : Куз - Лев. – С. 576-577. – ISBN 978-966-02-7998-8
736422
  Новиков В.М. Латеритные и осадочные бокситы Мугоджар и Орского Зауралья. / В.М. Новиков. – Москва, 1980. – 135с.
736423
   Латеритные коры выветривания КМА и их редкометальность. – М, 1976. – 151с.
736424
   Латериты. – М, 1964. – 139с.
736425
   Латериты Западного Казахстана. – Алма-Ата, 1974. – 102с.
736426
  Глинка К.Д. Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м. : Б.и., 1903


  Содержание конволюта: 1. Латериты.../К.Д. Глинка 2. Предмет и задачи почвоведения/К.Д. Глинка 3. Жизнь В.В. Докучаева/П.В. Стоцкий 4. Нижегородский период деятельности В.В. Докучаева/А.Р.Ферхмин 5. Общий характер научной деятельности В.В. ...
736427
  Бергман И. Латерна магика : [воспоминания : пер. с швед.] / И. Бергман. – Москва : Искусство, 1989. – 285, [1] с., [24] л. ил.
736428
  Фецко І. Латинcькомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 75-80. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
736429
  Миронова В.М. Латина в Галії до приходу Карла Великого // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 47-54


  У статті розглядаються історичні умови та розвиток розмовної та письмової літературної латини в Галії до приходу Карла Великого. Матеріалом дослідження є твори Григорія Турського, хроніки Фредегара, збірки Анжуйських або Санських висловів. This ...
736430
  Миронова В.М. Латина наприкінці імператорської епохи: стан і проблеми розвитку // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 12-20.
736431
  Миронова В.М. Латина як дипломатична мова української еліти XVI - XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 200-204. – Bibliogr.: Літ.: с. 204; 10 п.


  Тримовність українського письменства є явищем в Європі унікальним. Українська еліта перевагу надавала литинській та польській мовам, Далі йшла староукраїнська - мова домашнього вжитку.
736432
  Шадманов Курбан Бадридинович Латинизмы в английском языке эпохи позднего Возрождения (на материале имен существительных, пополнивших абстрактно-философскую лексику в XVI веке) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.02.04 / Шадманов Курбан Бадридинович ; Киевск. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1981. – л.
736433
  Ушаков М.С. Латинизмы в русском языке. / М.С. Ушаков. – Свердловск, 1977. – 60с.
736434
  Лапина М.С. Латинизмы в современных языках: (Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов и пед. ин-тов). / М.С. Лапина. – К., 1985. – 191с.
736435
  Сергатюк Я. Латинізми і грецизми у сербських назвах ліків // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 90-94. – ISBN 978-617-7480-27-2
736436
  Альмес І.І. Латино- і польськомовні стародруки Монастирського походження у фондах Державного архіву Тернопільської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 110-120. – ISSN 0320-9466
736437
  Пугачева Екатерина Латино-азиатский замес для гурманов : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 70-71 : Фото
736438
   Латино-армяно-русский словарь низших растений. – Ереван, 1962. – 248с.
736439
  Четыркин Ф. Латино-иезуитская пропаганда в Константинополе в конце XVI и в начале XVII столетия. – 44 с. – Отд. отт.
736440
  Ніка О.І. Латино-польська проповідь другої половини XVII ст.: Дзіловський-Радивиловський // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 226-234


  На матеріалі проповідей А. Радивиловського проаналізовано польський вплив на розвиток ораторсько-проповідницького жанру староукраїнської літературної мови ХVІІ ст. На материале проповедей А. Радивиловского проанализировано польское влияние на развитие ...
736441
  Фомицкий Д.И. Латино-русский карманный словарь / Д.И. Фомицкий. – [Киев], 1909. – 585 c.
736442
  Вольфсон С.И. Латино-русский медицинский словарь / С.И. Вольфсон; под ред.: А.Г.Лушникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медгиз, 1957. – 422 с.
736443
  Киселевский А.И. Латино-русско-белорусский ботанический словарь / А.И. Киселевский. – Минск, 1967. – 160с.
736444
  Литвинов В.Д. Латино-український словник / В.Д. Литвинов, Л.П. Скорина. – К., 1993. – 300с.
736445
  П.В-л. Латино-униатский святой Иосафат Кунцевич : По поводу 300-летнего юбилея Бресткой унии, 1896. – 69 с. – Отд.отт. из : "Под. Епарх. Вед.", 1896
736446
   Латиноамеиканская в США, странах Западной Европы и Японии. – М, 1982. – 147с.
736447
   Латиноамеиканская политика США, 80-е гг.. – М, 1990. – 129с.
736448
  Ларин Е.А. Латиноамериканистика в Институте всеобщей истории РАН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0130-3864
736449
  Пятаков А. Латиноамериканская грань мирового альтерглобализма // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 56-64. – ISSN 0869-44435
736450
  Шелешнева Н.А. Латиноамериканская живопись ХХ в. / Н.А. Шелешнева. – М., 1990. – 253с.
736451
  Жирнов О.А. Латиноамериканская иммиграция в Европе // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2005. – № 1 : Западная Европа перед вызовом иммиграции. – С. 190-205. – Библиогр.: на 26 пунктів. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
736452
  Романова З.И. Латиноамериканская интеграция: тенденции развития / З.И. Романова. – Москва, 1970. – 136 с.
736453
  Весенский В.П. Латиноамериканская молодежь борется / В.П. Весенский, А.Д. Огородник. – Москва, 1970. – 48с.
736454
  Мерин Б.М. Латиноамериканская молодежь в освободительном движении / Б.М. Мерин. – М., 1972. – 47с.
736455
  Хенкин С.М. Латиноамериканская община в Испании // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 101-119. – ISSN 0235-5620
736456
  Давыдов В.М. Латиноамериканская периферия мирового капитализма / В.М. Давыдов. – М., 1991. – 240с.
736457
   Латиноамериканская повесть. – М
1. – 1989. – 543с.
736458
   Латиноамериканская повесть : В 2-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1989. – 527с.
736459
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж. Картера : Дис... кандидата ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 187л. – Бібліогр.:л.188
736460
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Ночев Цветан Петров ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
736461
  Ночев Цветан Петров Латиноамериканская политика администрации Дж.Картера : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Ночев Цветан Петров; КГУ. – К., 1981. – 24л.
736462
  Гуменюк Б.И. Латиноамериканская политика США и кризис ОАГ / Б.И. Гуменюк, С.Н. Ходаковский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 79-84. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 21)
736463
  Костюк Р.В. Латиноамериканская политика Франции при Франсуа Олланде (2012-2014 гг.) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 14-22. – ISSN 0444-748Х
736464
  Комкова Е.Г. Латиноамериканская стратегия Канады // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-36. – ISSN 044-748Х
736465
  Забельникова О.В. Латиноамериканские исследователи о сущности Латинской Америки как региональной цивилизации // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 111-114. – ISSN 2616-700X
736466
  Шемякин Я.Г. Латиноамериканский карнавал и карнавализованные формы русской культуры : попытка сравнения / Я.Г. Шемякин, О.Д. Шемякина // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 62-77. – ISSN 044-748Х
736467
  Семенов В.Л. Латиноамериканский опыт может быть полезен России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 27-38. – ISSN 044-748Х
736468
  Романов П. Латиноамериканский социализм от Уго Чавеса // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 130-140. – ISSN 0130-9625
736469
  Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира / А.Ф. Кофман ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наследие, 1997. – 318, [1] с. – Предм. указ.: с. 314-318. – Библиогр.: с. 310-313. – ISBN 5-201-13298-7


  У пр. № 1704458 напис: Дар автора библиотеке. Подпись
736470
  Челядинский А.А. Латиноамериканских фашизм сегодня / А.А. Челядинский. – М, 1984. – 184 с.
736471
  Бобровников А.В. Латиноамерикансякая цивилизация в условиях глобализации // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-45. – ISSN 044-748Х
736472
  Лукач І. Латиноамериканська дипломатія державного секретаря США Е. Рута (1905-1909) та доктрина Монро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-45. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто погляди Державного секретаря США Еліу Рута на роль та місце доктрини Монро в латиноамериканській політиці Сполучених Штатів. Автором також проаналізовано новий правовий підхід Рута до питань відносин з країнами Латинської Америки, основою ...
736473
  Чобанюк М. Латиноамериканська література в руслі теорії концептуального художнього синтезу (Варгас Льйоса) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Федурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – C. 118-126. – (Серія "Філологія" ; вип. 40). – ISSN 2522-4557
736474
   Латиноамериканська повість. – Київ, 1978. – 431 с.
736475
  Богданова Т. Латиноамериканська політика адміністрації Д.Трампа (2017-2018 pp.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 91-96. – ISSN 1998-4634
736476
  Кулінич Т.О. Латиноамериканська регіональна інтеграція в Iбероамериканському контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 75-82. – ISSN 2308-6912


  У статті автор робить спробу розкрити різні аспекти латиноамериканської інтеграції в контексті взаємин ібероамериканських країн на сучасному етапі розвитку. Враховуючи актуальність дослідження інтеграційних процесів, а також обов’язкове залучення ...
736477
  Плевако І. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торговельно-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 38-52. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
736478
  Кириченко В.П. Латиноамериканський досвід модернізації суспільства і Україна / В.П. Кириченко, В.М. Матвієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-132. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
736479
  Пономарів М.О. Латиноамериканські ЗМІ про Південну Америку, світ і Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Аналізується внутрішня ситуація в ЗМІ Латинської Америки, оцінюється присутність "латинської" інформації у міжнародних мас-медіа. Порівнюється стан українських ЗМІ з латиноамериканськими.
736480
  Головченко В.І. Латиноамериканські обрії дипломатії Української Народної Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С.35-40
736481
   Латиноамериканські повісті та оповідання. – Київ : КМЦ "Поезія", 2003. – 198 с. – ISBN 966-7116-66-2
736482
  Синельщикова И.Г. Латиноамериканцы в Испании // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 91-99. – ISSN 044-748Х
736483
  Кузнецов Д.В. Латиноамериканцы и США : взгляд сквозь призму опросов общественного мнения // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 25-36. – ISSN 044-748Х
736484
  Воскобойник-Шпинта Латиномовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект : монографія / Галина Воскобойник-Шпинта ; [за ред. Звонської Л.Л] ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-193. – ISBN 978-617-7071-05-0
736485
  Бойко Н. Латиномовна епітафія у Європі та в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 59-62. – ISBN 966-7825-79-5
736486
  Трофимук М.С. Латиномовна література України XV-XIX ст. : жанри, мотиви, ідеї / М.С. Трофимук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 379, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 370-379. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0140-4
736487
  Яцкевич І.І. Латиномовний "Літопис Молдавської землі": проблема авторства // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 718. – ISBN 966-581-481-8
736488
  Коріневська О.М. Латиномовний епістоляріум у житті Греко-католицької церкви. Зміни в системі іменника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 204-207
736489
  Лучканин С.М. Латиномовні граматики румунської мови кінця XVIII - початку XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Латиномовні граматики румунської мови відіграли помітну роль у формуванні наукового погляду на румунську мову як романську, її "латинське" походження і необхідність заміни кирилиці латиницею, а також представили румунську мову для наукових європейських ...
736490
  Тараніна Б. Латиномовні книги XVI - XVIII ст. з астрології, космографії, космології та астрономії у бібліотеці Києво-Михайлівського монастиря // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 254-260. – ISBN 978-966-95419-8-7
736491
  Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики ХVІІ-першої половини ХVІІІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні / В.П. Маслюк. – Київ : Наукова думка, 1983. – 236 с.
736492
  Кобилецький М. Латиномовні праці європейських дослідників XVI-XVII ст. із проблем магдебурзького права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 56-63. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано латиномовні праці європейських науковців XVI-XVII ст., які досліджували магдебурзьке право.
736493
  Щербина Р.А. Латиномовні соціальні терміни в історіографічних текстах про українські землі до XVIII століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 708-711. – ISBN 966-581-481-8
736494
  Рудакова Ю.К. Латиношрифтні видання творів Іоаникія Галятовського у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавче дослідження примірників // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 158-181. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
736495
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Гермния, 9 - пер.пол. 12 в. Сб. текстов. – Москва-Ленинград
[1-я кн.]. – 1989. – 204с.
736496
   Латиноязычные источники по истории Древней Руси : Германия, середина 12 - середина 13 в. Тексты и пер. – Москва
[2-я кн.]. – 1990. – 396 с.
736497
  Маслюк Виталий Петрович Латиноязычные поэтики и риторики XVII - первой половины XVIII в. и их роль в формировании и развитии теории литературы на Украине : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.03, 10.01.08 / Маслюк Виталий Петрович; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 51л.
736498
  Бушуев В.Г. Латинская Америка - США / В.Г. Бушуев. – М, 1987. – 276с.
736499
   Латинская Америка. – Ленинград, 1927. – 131с.
736500
  Волков А.В. Латинская Америка / А.В. Волков. – Москва : Воениздат, 1948. – 144с.
736501
  Джемс П. Латинская Америка / П. Джемс; Под ред.Н.Н.Баранского. – Сокр.пер. с англ. – Москва, 1949. – 764 с.
736502
   Латинская Америка. – Москва, 1962. – 311с.
736503
   Латинская Америка. – К, 1963. – 286с.
736504
  Машбиц Я.Г. Латинская Америка = Проблемы экономической географии / Я.Г. Машбиц. – Москва : Мысль, 1969. – 256с.
736505
  Беляев В.П. Латинская Америка : народное просвещение и проблемы социально-экономического развития / В.П.Беляев. – Москва : Наука, 1971. – 226 с. : 1 л. табл. – Библиогр.: с. 217-225
736506
  Шульговский А.Ф. Латинская Америка / А.Ф. Шульговский. – М., 1972. – 64с.
736507
  Бойко П.Н. Латинская Америка / П.Н. Бойко. – Москва, 1973. – 213с.
736508
  Бушуев В.Г. Латинская Америка / В.Г. Бушуев. – Москва, 1973. – 64с.
736509
   Латинская Америка. – Москва, 1975. – 196с.
736510
   Латинская Америка. – Москва, 1975. – 187с.
736511
   Латинская Америка : справочник. – Москва, 1976. – 304с.
736512
   Латинская Америка. – Москва, 1976. – 204с.
736513
   Латинская Америка. – М, 1976. – 255с.
736514
  Кузнецов А.Г. Латинская Америка / А.Г. Кузнецов, В.Л. Лобер. – Москва, 1976. – 116с.
736515
   Латинская Америка. – Америка, 1977. – 460с.
736516
   Латинская Америка. – М, 1978. – 272с.
736517
   Латинская Америка : Энциклопедический справочник. – Москва
Т.1. – 1979. – 575с.
736518
  Горнов М.Ф. Латинская Америка / М.Ф. Горнов, В.Г. Ткаченко. – М : Политиздат, 1981. – 256с.
736519
  Ковалев Е.В. Латинская Америка / Е.В. Ковалев. – Москва, 1982. – 269с.
736520
   Латинская Америка. – М, 1982. – 205с.
736521
  Хачатуров К.А. Латинская Америка / К.А. Хачатуров. – Москва, 1982. – 304с.
736522
   Латинская Америка : Энциклопедический словарь. – Москва
Т.2. – 1982. – 656с.
736523
   Латинская Америка. – Москва, 1983. – 134с.
736524
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 1. – 1983
736525
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 2. – 1984. – 544 с.
736526
   Латинская Америка. – Москва, 1985. – 139с.
736527
  Гаврилова Т.С. Латинская Америка / Т.С. Гаврилова, К.С. Тарасов. – Москва, 1985. – 145с.
736528
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 3. – 1985. – 624 с.
736529
  Королев Ю.Н. Латинская Америка / Ю.Н. Королев, М.Ф. Кудачкин. – Москва, 1986. – 349с.
736530
   Латинская Америка. – Москва, 1986. – 188 с.
736531
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 4. – 1986. – 590 с.
736532
   Латинская Америка. – Москва, 1987. – 224с.
736533
   Латинская Америка. – Москва, 1987. – 179 с.
736534
   Латинская Америка. – М, 1987. – 191с.
736535
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 5. – 1987. – 559 с.
736536
   Латинская Америка / Королев Ю.Н. – Москва, 1988. – 184с.
736537
   Латинская Америка. – Москва, 1988. – 194с.
736538
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 6. – 1988. – 671 с.
736539
   Латинская Америка. – М, 1989. – 61с.
736540
   Латинская Америка. – Москва : Наука, 1990. – 205с.
736541
   Латинская Америка : Справочник. – Москва : Политиздат, 1990. – 399с.
736542
   Латинская Америка : литературный альманах. – Москва : Художественная литература
Вып. 7. – 1990. – 558 с.
736543
   Латинская Америка. – Москва, 1991. – 170с.
736544
   Латинская Америка. – М, 1991. – 172с.
736545
   Латинская Америка. – М, 1992. – 151с.
736546
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 1995
736547
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 1995
736548
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 1995
736549
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 1995
736550
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1995
736551
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1995
736552
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 1995
736553
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 1995
736554
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 1995
736555
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 1995
736556
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 1995
736557
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 1995
736558
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 1996
736559
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 1996
736560
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 1996
736561
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 1996
736562
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1996
736563
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1996
736564
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 1996
736565
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 1996
736566
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 1996
736567
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 1996
736568
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 1996
736569
   Латинская Америка. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 1996
736570
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 1997
736571
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 1997
736572
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 1997
736573
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 1997
736574
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 1997
736575
   Латинская Америка. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 1997
736576
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2001
736577
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2001
736578
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2001
736579
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2001
736580
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2001
736581
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2001
736582
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2001
736583
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2001
736584
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2001
736585
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2001
736586
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2001
736587
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2001
736588
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2002
736589
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2002
736590
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2002
736591
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2002
736592
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2002
736593
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2002
736594
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2002
736595
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2002
736596
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2002
736597
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2002
736598
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2002
736599
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2002
736600
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2003
736601
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2003
736602
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2003
736603
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2003
736604
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2003
736605
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2003
736606
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2003
736607
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2003
736608
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2003
736609
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2003
736610
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2003
736611
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2003
736612
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2004
736613
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2004
736614
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2004
736615
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2004
736616
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2004
736617
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2004
736618
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2004
736619
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2004
736620
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2004
736621
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2004
736622
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2004
736623
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2004
736624
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2005
736625
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2005
736626
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2005
736627
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2005
736628
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2005
736629
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2005
736630
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2005
736631
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2005
736632
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2005
736633
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2005
736634
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2005
736635
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2005
736636
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2006
736637
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2006
736638
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2006
736639
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2006
736640
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2006
736641
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2006
736642
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2006
736643
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2006
736644
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2006
736645
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2006
736646
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2006
736647
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2006
736648
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2007
736649
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2007
736650
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2007
736651
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2007
736652
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2007
736653
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2007
736654
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2007
736655
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2007
736656
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2007
736657
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2007
736658
   Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2007
736659
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2007
736660
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2008
736661
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2008
736662
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2008
736663
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2008
736664
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2008
736665
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2008
736666
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2008
736667
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2008
736668
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / РАН, Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2008
736669
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2008
736670
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2008
736671
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2008
736672
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2009
736673
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2009
736674
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2009
736675
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2009
736676
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2009
736677
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2009
736678
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2009
736679
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2009
736680
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2009
736681
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2009
736682
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2009
736683
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2009
736684
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2010
736685
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2010
736686
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2010
736687
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2010
736688
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2010
736689
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2010
736690
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2010
736691
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2010
736692
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2010
736693
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2010
736694
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2010
736695
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2010
736696
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2011
736697
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2011
736698
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2011
736699
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2011
736700
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2011
736701
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2011
736702
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2011
736703
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2011
736704
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2011
736705
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2011
736706
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2011
736707
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2011
736708
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 1. – 2012
736709
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 2. – 2012
736710
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2012
736711
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2012
736712
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2012
736713
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2012
736714
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2012
736715
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2012
736716
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2012
736717
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 10. – 2012
736718
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 11. – 2012
736719
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2012
736720
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 1. – 2013
736721
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2013
736722
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2013
736723
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2013
736724
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2013
736725
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2013
736726
   Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2013
736727
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 8. – 2013
736728
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2013
736729
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 10. – 2013
736730
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 11. – 2013
736731
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 12. – 2013
736732
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2014
736733
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 3. – 2014
736734
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 4. – 2014
736735
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 5. – 2014
736736
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 6. – 2014
736737
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 7. – 2014
736738
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 8. – 2014
736739
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 9. – 2014
736740
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
№ 12. – 2014
736741
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 1. – 2015
736742
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2015
736743
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
№ 3. – 2015
736744
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
№ 4. – 2015
736745
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0444-748Х
№ 5. – 2015
736746
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 6. – 2015
736747
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 7. – 2015
736748
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 8. – 2015
736749
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 9. – 2015
736750
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
736751
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
736752
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 12. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
736753
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 1. – 2016. – 111 с. – Резюме на рус., англ. яз.
736754
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 2. – 2016. – 111 с. – Резюме на рус., англ. яз.
736755
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 3. – 2016. – 111 с. – Резюме на рус., англ. яз.
736756
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 4. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
736757
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 5. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
736758
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 6. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
736759
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 7. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
736760
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 8. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
736761
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 9. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
736762
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 10. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
736763
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 11. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
736764
   Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
№ 12. – 2016. – 112 с. – Резюме на рус., англ. яз.
736765
  Федорова Е.С. Латинская Америка : информатизация и проблемы доступа к информации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 32-40. – ISSN 044-748Х
736766
  Слинько А.А. Латинская Америка : революционный процесс в условиях глобализации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 41-48. – ISSN 044-748Х
736767
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1988. – 191с.
736768
   Латинская Америка 80-х годов : иностранный предпринимательский капитал. – Москва
1. – 1988. – 187с.
736769
   Латинская Америка 80-х годов : тенденции общественного развития. – Москва
2. – 1988. – 177с.
736770
   Латинская Америка 80-х годов : Андские страны: актуальные проблемы и тенденции развития. – Москва
3. – 1988. – 182с.
736771
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1989. – 183с.
736772
   Латинская Америка 80-х годов. – М, 1989. – 185с.
736773
   Латинская Америка 80-х годов. – Москва, 1989. – 179с.
736774
  Брутенц К.Н. Латинская Америка без Доктрины Монро // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 8-30. – ISSN 0044-748Х
736775
  Трушин А. Латинская Америка бунтует против американцев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670
736776
  Калугин Г.А. Латинская Америка в агрессивных планах империалистов США : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории О-ва в Москве / Г.А. Калугин ; ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1952. – 32 с. – (Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний : Серия 1)
736777
  Новикова Н.К. Латинская Америка в английской культуре конца XVIII начала XIX вв. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 4. – С. 72-87. – ISSN 044-748Х
736778
  Зайцев Н.Г. Латинская Америка в борьбе за перестройку международных экономических отношений / Н.Г. Зайцев. – Москва, 1987. – 272с.
736779
  Черноруцкая Л.И. Латинская Америка в борьбе за экономическое освобождение / Л.И. Черноруцкая. – М, 1975. – 78с.
736780
  Волков А.В. Латинская Америка в борьбе против гитлеризма / А.В. Волков. – Москва, 1942. – 47с.
736781
   Латинская Америка в борьбе против империализма, за национальную независимость, демократию, народное благосостояние, мир и социализм : Декларация Совещ. ком. партий стран Латин. Америки и Кариб. бассейна, состоявшегося в Гаване с 10 по 13 июня 1975 г. – Москва : Правда, 1975. – 63 с.
736782
  Селезнев Г.К. Латинская Америка в борьбе против реакции и неоколониализма / Г.К. Селезнев. – Москва, 1976. – 280с.
736783
  Сударев В.П. Латинская Америка в геополитическом треугольнике США - Китай - ЕС
736784
  Сударев В.П. Латинская Америка в геополитическом треугольнике США - Китай - ЕС // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 4-13. – ISSN 0444-748Х
736785
   Латинская Америка в контексте глобального финансово-экономического кризиса : "Круглый стол" в ИЛА // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 4-26. – ISSN 044-748Х
736786
  Шереметьев И.К. Латинская Америка в конце десятилетия: новые невзгоды и испытания // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 4-10. – ISSN 044-748Х
736787
   Латинская Америка в международых отношениях. – Москва : Наука
Т. 1. – 1988. – 282 с.
736788
   Латинская Америка в международых отношениях. – Москва : Наука
Т. 2. – 1988. – 379с.
736789
   Латинская Америка в мировой экономике. – Москва, 1991. – 221с.
736790
  Семенов В.Л. Латинская Америка в мировом инновационном процессе // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 30-44. – ISSN 0044-748Х
736791
  Сударев В.П. Латинская Америка в новом геополитическом измерении // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-17. – ISSN 044-748Х
736792
  Шереметьев И.К. Латинская Америка в посткризисный период : [окончание] // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 10-24. – ISSN 044-748Х
736793
   Латинская Америка в прошлом и настоящем. – Москва, 1960. – 464с.
736794
  Хватов Юрий Юрьевич Латинская Америка в системе межимпериалистического соперничества : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Хватов Юрий Юрьевич; КГУ. – Киев, 1986. – 253л. – Бібліогр.:л.196-236
736795
  Хватов Ю.Ю. Латинская Америка в системе межимпериалитического соперничества : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Хватов Ю.Ю.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
736796
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка в системе мировых хозяйственных связей / Л.Л. Клочковский. – Москва, 1984. – 280с.
736797
   Латинская Америка в системе экономических отношений современного капитализма. – М, 1987. – 235с.
736798
   Латинская Америка в советских исследованиях. – Москва, 1976. – 168с.
736799
   Латинская Америка в советской печати. – Москва, 1965. – 114с.
736800
   Латинская Америка в советской печати. – Москва, 1974. – 225с.
736801
   Латинская Америка в советской печати : Указ. книг. и ст. на рус. яз. о совр. полит. положении, экономике, культуре, географии и истории стран Латинской Америки. 1975-1976 гг. – Москва, 1978. – 244с.
736802
   Латинская Америка в советской печати : Указ. книг. и ст. на рус. яз. о совр. полит. положении, экономике, культуре, географии и истории стран Латинской Америки. 1975-1976 гг. – Москва, 1980
736803
   Латинская Америка в советской печати. – Москва
Вып. 10. – 1981
736804
   Латинская Америка в советской печати
Вып. 11 : 1981-1982. – 1984
736805
   Латинская Америка в советской печати
Вып. 13 : 1985-1986. – 1987
736806
   Латинская Америка в советской печати, 1989-1990. – Москва, 1991. – 212с.
736807
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка в современном мире // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 31-49. – ISSN 044-748Х
736808
   Латинская Америка в стратегических планах империализма. – Москва, 1987. – 111с.
736809
  Коваль А.Г. Латинская Америка в торговых спорах ВТО: тенденции и перспективы / А.Г. Коваль, О.Ю. Трофименко // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 4-21. – ISSN 044-748Х
736810
   Латинская Америка в трудах и творческом наследии академика Н.И. Вавилова : (к 100-летию со дня рождения). – Москва, 1987. – 74 с.
736811
  Яковлев П.П. Латинская Америка в условиях глобальной нестабильности // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 12-29. – ISSN 0044-748Х
736812
   Латинская Америка в цифрах. – Москва, 1971. – 394с.
736813
   Латинская Америка в цифрах. – Москва, 1979. – 216с.
736814
   Латинская Америка в цифрах : (Справочник). – Москва : Наука, 1989. – 203с. – ISBN 5-02-010755-7
736815
  Коваль Б. Латинская Америка вновь с удивлением смотрит на Россию // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2006. – № 12. – С. 4-23. – ISSN 044-748Х
736816
  Тиберио Грациани Латинская Америка и Евразия: центры нового многополярного мира // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 27-35
736817
  Дабагян Э. Латинская Америка и Иран // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 12. – С. 91-101. – ISSN 0131-2227
736818
  Тьери Петер Латинская Америка и Карибский бассейн // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 229-246. – ISSN 0869-44435
736819
  Глинкин А.Н. Латинская Америка и мировой исторический процесс в 19 - 20 вв. / А.Н. Глинкин. – Москва, 1970. – 15с.
736820
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка и мировые центры силы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 8-27. – ISSN 0044-748Х


  Проблемы хозяйственного взаимодействия.
736821
  Лексютина Я.В. Латинская Америка и Республика Корея: торгово-экономические аспекты взаимодействия в 1948-2015 гг. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 29-44. – ISSN 0044-748Х
736822
   Латинская Америка и Россия сквозь призму постмодерна. Научная конференция в ИЛА РАН // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-64. – ISSN 044-748Х
736823
  Рашковский Евгений Борисович Латинская Америка и Россия: цивилизационные параллели // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 104-110. – Бібліогр.: с. 104-109. – ISSN 0131-2227
736824
  Александренков Э.Г. Латинская Америка и цивилизационный подход. По поводу издания "Латиноамериканская цивилизационная общность в глобализирующемся мире" // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 169-182. – ISSN 0869-5415
736825
  Хейфец В. Латинская Америка между ОАГ и СЕЛАК / В. Хейфец, Л. Хадорич // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 4. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
736826
  Яковлев П.П. Латинская Америка на переломе трендов. Опыт осмысления новых явлений // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 7. – С. 4-18. – ISSN 0044-748Х


  В статье дается структурный анализ ключевых экономических и социальнополитических перемен, происходящих в латиноамериканских странах на современном этапе, определяющих нынешнюю макроситуацию, а также формирующих стратегический вектор развития региона в ...
736827
  Яковлев П.П. Латинская Америка на переломе трендов. Опыт осмысления новых явлений // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 8. – С. 7-22. – ISSN 0044-748Х
736828
  Мойсейкин Ю.Н. Латинская Америка перед лицом мирового экономического кризиса / Ю.Н. Мойсейкин, Э. Охеда // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 37-52. – ISSN 044-748Х
736829
  Сизоненко А. Латинская Америка прочно вошла в обойму русской дипломатии // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 67-87. – ISSN 0130-9625
736830
  Вольский В. Латинская Америка, нефть и независимость. / В. Вольский. – Москва, 1964. – 365с.
736831
  Варламов И. Латинская Америка, такая разная и притягательная // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 19. – С. 34-39. – ISSN 0234-1670


  Подорожі по Латинській Америці
736832
  Скляр В.И. Латинская Америка. / В.И. Скляр. – М, 1980. – 64с.
736833
  Сергеев К.С. Латинская Америка: борьба за независимость / К.С. Сергеев. – М., 1975. – 232с.
736834
   Латинская Америка: возвращение на авансцену мировой полтитики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 2. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
736835
   Латинская Америка: вызовы посткризисного периода // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-43. – ISSN 044-748Х


  "Круглый стол" в ИЛА РАН.
736836
  Хачатуров К.А. Латинская Америка: идеология и внешняя политика / К.А. Хачатуров. – Москва : Международные отношения, 1983. – 320 с.
736837
  Кузьмин В.В. Латинская Америка: интеграция и двусторонние экономические связи // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 35-49. – ISSN 044-748Х
736838
  Дабагян Э. Латинская Америка: итоги избирательного цикла // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 69-75. – ISSN 0131-2227
736839
  Посконина Л.С. Латинская Америка: критика леворадикальных концепций / Л.С. Посконина. – М., 1988. – 173с.
736840
  Ивановский З.В. Латинская Америка: метаморфозы политической модернизации // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 14-24. – ISSN 044-748Х
736841
  Зиновьева Р.А. Латинская Америка: миграция населения и рост промышленного пролетариата / Р.А. Зиновьева. – Москва, 1978. – 167с.
736842
   Латинская Америка: народы против империализма. – Прага : Мир и социализм, 1986. – 269, [1] с.
736843
  Зафесов Г.Р. Латинская Америка: объединение или разобщение / Г.Р. Зафесов. – Москва, 1971. – 232с.
736844
  Вольский В.В. Латинская Америка: особенности развития и общая характеристика хозяйства : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 3-8 : Табл., карта
736845
  Селиванов В.Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости / В.Н. Селиванов. – М, 1984. – 173с.
736846
  Донечанин Василиан Латинская Америка: перспективы турпотоков : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 58-61 : Фото. – ISSN 1998-8044
736847
  Слинько А.А. Латинская Америка: правоцентристский тренд в альтернативной политике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 044-748Х
736848
  Шереметьев И.К. Латинская Америка: прерванное развитие // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 044-748Х
736849
  Кондратьева А.В. Латинская Америка: проблемы борьбы за единство профсоюзного движения / А.В. Кондратьева. – Москва : Наука, 1976. – 191 с.
736850
  Холодков Н.Н. Латинская Америка: проблемы внешней задолженности / Н.Н. Холодков. – М., 1979. – 155с.
736851
   Латинская Америка: проблемы единства антиимпериалистических сил : сборник статей. – Москва : [ИЛА]
Ч. 1. – 1974. – 254 с.
736852
   Латинская Америка: проблемы единства антиимпериалистических сил : сборник статей. – Москва : [ИЛА]
Ч. 2. – 1974. – 243 с.
736853
  Клочковский Л. Латинская Америка: проблемы модернизации экономики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 12. – С. 47-55. – ISSN 0131-2227
736854
  Кузнецова Э.Е. Латинская Америка: проблемы социального обеспечения / Э.Е. Кузнецова. – Москва : Наука, 1973. – 207 с.
736855
  Клочковский Л.Л. Латинская Америка: противоречия посткризисного развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 11. – С. 4-20. – ISSN 044-748Х
736856
  Красильщиков В. Латинская Америка: прощание с зависимостью // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 2. – С. 85-94. – ISSN 0131-2227
736857
  Шереметьев И.К. Латинская Америка: регион социальных контрастов // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 7-14. – ISSN 044-748Х
736858
  Зайцев Н.Г. Латинская Америка: региональное сотрудничество и борьба за экономическую самостоятельность / Н.Г. Зайцев. – Москва, 1977. – 184с.
736859
   Латинская Америка: сельскохозяйственное производство и мировой рынок. – Москва, 1991. – 203с.
736860
  Бобровников А.В. Латинская Америка: символы истории и "осевое время" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 22-30. – ISSN 044-748Х
736861
  Фучс Х. Латинская Америка: современные социально-экономические проблемы. / Х. Фучс. – Москва, 1986. – 200с.
736862
  Черноруцкая Л.И. Латинская Америка: современные тенденции внешнеэкономической политики / Л.И. Черноруцкая. – М, 1975. – 200 с.
736863
  Пащук В.В. Латинская Америка: сражающийся континент / В.В. Пащук. – Киев, 1987. – 229с.
736864
  Мерин Б.М. Латинская Америка: студенчество и революционный процесс / Б.М. Мерин. – М., 1975. – 318с.
736865
  Шемякин Я.Г. Латинская Америка: традиции и современность. / Я.Г. Шемякин. – М., 1987. – 189с.
736866
  Григулевич И.Р. Латинская Америка: церковь и революционное движение, 1960 - нач. 80-х гг. / И.Р. Григулевич. – Москва, 1988. – 170с.
736867
  Яковлев П.П. Латинская Аметрика в стратегии империализма США / П.П. Яковлев. – М, 1984. – 63с.
736868
  Никифоров В. Латинская граматика по Штегману / В. Никифоров. – 23-е. – М.-Птгр, 1918. – 280с.
736869
  Сигитас Н. Латинская литература Великого Княжества Литовского и актуальные проблемы исследования письменного наследия ВКЛ // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 76-89. – ISBN 985-6798-15-9
736870
  Люблинская А.Д. Латинская палеография. (Учеб. пособие для гос. ун-тов и пед. ин-тов / А.Д. Люблинская. – Москва, 1969. – 192с.
736871
  Федорова Е.В. Латинская эпиграфика. / Е.В. Федорова. – М., 1969. – 374с.
736872
  Никифоров Б.С. Латинская юридическая фразеология / Б.С. Никифоров. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 264с.
736873
   Латински извори за българската история = Fontes Latini historiae Bulgaricae : в 12 т. – София : Българската Академия на науките
Т. 3. – 1958. – 406 с.
736874
   Латинские выражения и пословицы. – Свердловск, 1971. – 13с.
736875
  Лазарович В.В. Латинские заимстования в системе немецкой фразеологии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лазарович В.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 24л.
736876
  Медовиков П. Латинские императоры в Константинополе и их отношение к независимым владетелям греческим и туземному народонаселению вообще : исторические исследования П. Медовикова. – Москва : [б. и.], 1849. – 134 с. : ил.
736877
  Свердлов М.Б. Латинские источники по истории Древней Руси 9 - первой половины 12 вв. (Германия) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Свердлов М.Б. ; Лен. от-ние Ин-т ист. СССР, АН СССР. – Ленинград, 1968. – 18 с.
736878
  Белоусов В.Д. Латинские квадраты, квазигруппы и их приложения / В.Д. Белоусов, Г.Б. Белявская ; под ред. И.И. Валуцэ ; АН МССР, Ин-т математики с ВЦ. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 75, [5] с. – Библиогр.: с. 78 (20 назв.). – ISBN 5-376-00074-5
736879
  Павлюк Е.О. Латинские крылатые выражения как источник изучения древнеримской истории и культуры / Е.О. Павлюк, Я.Ю. Телкова // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 265-271. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
736880
  Матвеев А.Я. Латинские лексические кальки в немецком языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Матвеев А.Я.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1966. – 21л.
736881
  Федорова Е.В. Латинские надписи : Уч .пособ. для исп. и филол. спец. ун-тов и пед. ин-ов / Е.В. Федорова. – Москва : Моск.ун-та, 1976. – 280 с. : ил., 1 л. – Список лит.: с.5-7. Указ лат. и рус. имен и классов надписей с.259-274
736882
  Соломоник Э.И. Латинские надписи Херсонеса Таврического / Э.И. Соломоник. – М., 1983. – 95с.
736883
   Латинские названия бактерий и их синонимы : об использовании названий бактерий. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1978. – 356 с. + Приложение 2-е
736884
  Горностаев Г.Н. и др. Латинские названия животных и растений : учебное пособие / Г.Н. и др. Горностаев. – Москва : Московский университет, 1974. – 147 с.
736885
   Латинские пословицы и афоризмы. – Алма-Ата, 1964. – 55с.
736886
  Бернадская Е.В. Латинские рукописи 5-12 веков Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина : кратк. описание для Свод. кат. рукописей, хранящихся в СССР / [сост. Е.В. Бернадская, Т.П. Воронова, С.О. Вялова] ; Археогр. комис. АН СССР ; Б-ка АН СССР. – Ленинград : БАН
Ч. 1. – 1983. – 83 с.
736887
  Киселева Л.И. Латинские рукописи Библиотеки Академии наук СССР / Л.И. Киселева. – Л, 1978. – 320с.
736888
  Ярко Е.Ю. Латинские рукописи в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина: перспективы исследования // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 249-252. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Стаття містить загальну інформацію про колекцію латинських рукописів ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна (хронологічні рамки, походження, класифікація рукописів, характеристика їх змісту) і описи окр. манускриптів (курси риторики, поетики, діалектики, збірки ...
736889
  Петровский Ф.А. Латинские эпиграфические стихотворения / Ф.А. Петровский. – М., 1962. – 152с.
736890
  Боровский Я.М. Латинский язык / Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – Л, 1940. – 279с.
736891
  Боровский Я.М. Латинский язык / Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1949. – 440с.
736892
   Латинский язык. – М, 1949. – 140с.
736893
  Боголепов В.М. Латинский язык / В.М. Боголепов. – М, 1950. – 296с.
736894
  Боголепов В.М. Латинский язык / В.М. Боголепов. – Изд. 2-е, исп. и доп. – М, 1955. – 335с.
736895
  Козлова Г.Г. Латинский язык / Г.Г. Козлова. – 2-е. – Ленинград, 1959. – 24с.
736896
  Боровский Я.М. Латинский язык / Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1961. – 447с.
736897
   Латинский язык. – М, 1961. – 375с.
736898
  Поняева Л.П. Латинский язык / Л.П. Поняева. – М., 1961. – 12с.
736899
  Франк Л.Д. Латинский язык / Л.Д. Франк. – Душанбе, 1962. – 179с.
736900
  Мирошенкова В.И. Латинский язык / В.И. Мирошенкова. – Москва, 1966. – 36с.
736901
  Голосов А.В. Латинский язык / А.В. Голосов. – Москва, 1967. – 248с.
736902
  Сезин М.В. Латинский язык / М.В. Сезин. – Ташкент, 1967. – 191с.
736903
   Латинский язык. – М, 1969. – 384с.
736904
   Латинский язык. – Ташкент, 1969. – 80с.
736905
   Латинский язык. – Иркутск, 1970. – 230с.
736906
  Козлова Г.Г. Латинский язык / Г.Г. Козлова. – Москва, 1972. – 127с.
736907
  Филиппович З.Я. Латинский язык / З.Я. Филиппович. – М, 1972. – 187с.
736908
   Латинский язык. – Ленинград, 1974. – 256 с.
736909
  Калашникова В.Н. Латинский язык : Уч. пособие для студ. биол.-почв. фак-та / В.Н. Калашникова. – Иркутск
Ч. 2. – 1974. – 183 с.
736910
  Калашникова В.Н. Латинский язык : учеб. пособие для студ. биолого-почвенного фак-та / В.Н. Калашникова. – Иркутск, 1977. – 110с.
736911
  Филиппович З.М. Латинский язык / З.М. Филиппович. – Киев : Выща школа, 1978. – 206 с.
736912
  Жабская Л.Г. Латинский язык / Л.Г. Жабская. – Ашхабад, 1979. – 48с.
736913
  Калашникова В.Н. Латинский язык : Учебное пособие / В.Н. Калашникова. – Иркутск, 1979
736914
  Винничук Л. Латинский язык : Самоучитель / Л. Винничук. – Москва, 1980. – 327с.
736915
   Латинский язык : Учебник. – 3-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1983. – 320с.
736916
  Винничук Л. Латинский язык : Самоучитель для студентов гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов / Л. Винничук. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1985. – 328с.
736917
  Гончарова Н.А. Латинский язык / Н.А. Гончарова. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 342с.
736918
  Дерюгин А.А. Латинский язык / А.А. Дерюгин, Л.М. Лукьянова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 294с.
736919
  Покровская З.В. Латинский язык / З.В. Покровская, Н.Л. Кацман. – М., 1987. – 367с.
736920
  Гончарова Н.А. Латинский язык : Практическое пособие по лексике и грамматике / Н.А. Гончарова. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 198с.
736921
   Латинский язык. – 4-е изд. – Москва : Высшая школа, 1994. – 384с. – ISBN 5060016943
736922
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 4-е изд. испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1995. – 384с. – ISBN 5-06-001694-3
736923
  Кацман Н.Л. Латинский язык / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – Москва : Владос, 1996. – 432 с.
736924
   Латинский язык : Учебник для студ. педагогических вузов. – 5-е изд., стереот. – Москва : Высшая школа, 1997. – 384с. – ISBN 5-06-003473-9
736925
   Латинский язык : Учебник. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 1998. – 384с. – ISBN 5-06-003473-9
736926
  Гончарова Н.А. Латинский язык : Учебник / Н.А. Гончарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Остожье, 1999. – 352с. – ISBN 5-86095-119-1
736927
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 6-е изд., стереот. – Москва : Высшая школа, 2000. – 384с. – ISBN 5-06-003744-4
736928
  Городкова Ю.И. Латинский язык : учеб. для учащихся мед. и фармацевтич. училищ / Ю.И. Городкова. – Ростов - на -Дону : Феникс, 2001. – 352 с. – ISBN 5-222-00666-2
736929
  Кацман Н.Л. Латинский язык : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2001. – 456с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00767-Х
736930
  Гарник А.В. Латинский язык : Учебное пособие для студ. юридических специальностей высших учебных заведений / А.В. Гарник, Г.Р. Наливайко, Г.И. Шевченко. – Минск : БГУ, 2002. – 149 с. – ISBN 985-445-633-1
736931
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2002. – 384с. – ISBN 5-06-004216-2
736932
   Латинский язык : Учебник для студентов педагогических вузов. – 7-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа, 2003. – 384с. – ISBN 5-06-004216-2
736933
  Кацман Н.Л. Латинский язык : учебник для студ. высших учебных заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2003. – 456 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00300-3
736934
  Кацман Н.Л. Латинский язык : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2006. – 452, [2] с. : табл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00300-3
736935
   Латинский язык : учебник для педагогических вузов : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. "Филология", спец. "Латинский язык" / под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. – Изд. 7-е, стереот. – Москва : Высшая школа, 2008. – 384 с. – На обл. В.Н. Ярхо. Латинский язык. – ISBN 5-06-004216-2
736936
   Латинский язык : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "Филология", специальности "Латинский язык" / [В.Н. Ярхо и др.] ; под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. – Изд. 7-е, стер. – Москва : Высшая школа, 2011. – 383, [1] с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - На обл. указ. только один авт.: Ярхо В.Н. – ISBN 5-06-004216-2
736937
   Латинский язык для аграриев / В.Г. Ткаченко, И.Д. Соколов, В.И. Левченко, П.В. Шелихов, В.И. и др Шарандак; [Ткаченко В.Г., Соколов И.Д., Левченко В.И., Шелихов П.В., Шарандак В.И. и др.]; МОНУ; Мин-во аграр. политики Украины; Луганский национ. аграрный ун-т. – Луганск : Элтон-2, 2007. – 599с. – ISBN 966-8827-48-1
736938
  Жулай С.Т. Латинский язык для студентов - юристов : Учебн.-метод. пособ. / С.Т. Жулай, Е.К. Куварова. – Київ : МАУП, 1998. – 110с. – ISBN 966-7312-33-Х
736939
  Жулай С.Т. Латинский язык для студентов - юристов : Учебное пособие / С.Т. Жулай, Е.К. Куварова; МАУП. – 2-е изд., переработ. и доп. – Київ : МАУП, 2000. – 264с. – ISBN 966-608-069-9
736940
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов : Учебное пособие для юристов / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – Москва : Кафедра -М, 1998. – 445с. – ISBN 5-8059-0028-9
736941
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – 2-е изд., испр. – Минск : Новое знание, ООО, 1999. – 448с. – ISBN 985-6516-05-6
736942
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений обуч по юрид. спец. / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – 3-е изд., испр. – Минск : Новое знание, ООО, 2000. – 448с. – ISBN 985-6516-10-2
736943
  Скорина Л.П. Латинский язык для юристов : Учебное пособие / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; Под ред. С.В. Семчинского. – 5-е изд., исправл. – Київ : Новое знание, 2003. – 448с. – ISBN 5-94735-028-9
736944
  Буркат А.П. Латинский язык и основы ... / А.П. Буркат, 1989
736945
   Латинский язык и основы терминологии. – М, 1982. – 336с.
736946
  Чернявский М.Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологиии : Учебник для студ.вузов / М.Н. Чернявский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1994. – 384с. – (Учеб.литература.Для студ.фармацевтических ин-тов). – ISBN 5-225-00885-2
736947
  Широкова А.В. Латинский язык на Балканах / А.В. Широкова. – Минск, 1967. – 117с.
736948
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – М, 1945. – 839с.
736949
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – М, 1956. – 384с.
736950
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – 4-е изд. – М, 1958. – 388с.
736951
  Козлова Г.Г. Латинский язык. / Г.Г. Козлова. – 5-е. – М., 1963. – 68с.
736952
  Лемпель Н.М. Латинский язык. / Н.М. Лемпель. – М., 1966. – 252с.
736953
  Козлова Г.Г. Латинский язык. / Г.Г. Козлова. – 6-е. – М., 1967. – 64с.
736954
  Попов А.Н. Латинский язык. / А.Н. Попов, П.М. Шендяпин. – М, 1970. – 432с.
736955
  Козлова Г.Г. Латинский язык. / Г.Г. Козлова. – М., 1972. – 284с.
736956
  Ляндесберг Я.С. Латинский язык. (Учеб. пособие для вет. вузов и фак). / Я.С. Ляндесберг, Н.Н. Голиков. – 2-е изд. – М., 1956. – 243с.
736957
  Ляндесберг Я.С. Латинский язык. (Учеб. пособие для вет. ин-тов и фак.) / Я.С. Ляндесберг, Н.Н. Голиков. – 3-е изд., испр. – М., 1961. – 243с.
736958
  Обновленский А.П. Латинский язык. Метод. пособие. Для студ.-заоч. юридич. фак-та. / А.П. Обновленский; Доватур А.И. – Л., 1965. – 48с.
736959
  Радев Р. Латинският Аристотел / Р. Радев. – София, 1982. – 174с.
736960
   Латинско-российский лексикон, с полным объяснением всех свойств и значений каждого латинского слова, и с показанием собственных имен, до древней географии и мифологии относящихся / составленный Иваном Кронебергом. – Москва : Тип. С. Селивановского
Ч. 1 : от А до М. – 1834. – 1096 стб.
736961
  Кронеберг И.Я. Латинско-русский и русско-латинский лексикон, с полным объяснением свойств и значений каждого слова, с показанием собственных имен древней географии и мифологии / составленный Иваном Кронебергом. – 7-е изд. – Москва : Тип. С. Селивановского, 1870. – 596, [96] с.
736962
  Кронеберг И.Я. Латинско-русский лексикон : с полным объяснением всех свойств и значений каждого латинского слова, и с показанием собственных имен, до древней географии и мифологии. – Москва : Тип. С. Селивановского
Т.1. – 1834. – 1095 с.
736963
  Шульц Г. Латинско-русский словарь : приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – изд. 10. – Санкт-Петербург : Изд. книжного магазина К. Фельдманъ, 1905. – 606 с.
736964
  Петрученко О.А. Латинско-русский словарь : учеб. пособие для сред. учеб. заведений / О. Петрученко. – Изд. 10-е, испр. – Москва ; Петроград : Т-во В.В. Думнов, насл. Бр. Салаваевых, 1915. – ІV, 810 с. – С. IV ошибочно помечена: VI
736965
  Петрученко О.А. Латинско-русский словарь : учеб. пособие для средних учеб. завед. / О. Петрученко. – 11-е изд., испр. – Москва ; Петроград : Т-во В.В. Думнов, насл. Бр. Салаваевых, 1916. – 810 с
736966
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : Около 40 000 слов и словосочетаний / И.Х. Дворецкий. – Москва, 1949. – 950с.
736967
  Малинин А.М. Латинско-русский словарь : Около 20 000 сл. / А.М. Малинин; Отв.ред.А.Н. Попов. – Москва : Гос. изд-во иностранных и нциональных словарей, 1952. – 763 с.
736968
  Малинин А.М. Латинско-русский словарь : около 20 000 слов / составил А.М. Малинин. – Изд. 2-е. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 764 с.
736969
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. – 2-е изд. переработ. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 1096с.
736970
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : Около 50000 слов / И.Х. Дворецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 1096с.
736971
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. – 3-е изд., испр. – Москва, 1986. – 843с.
736972
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / И.Х. Дворецкий. – 5-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1998. – 846 с. – ISBN 520002630Х
736973
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : Около 2000 000 слов и словосочетаний / И.Х. Дворецкий. – 6-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 846с. – ISBN 5-200-02765-9
736974
  Подосинов А.В. Латинско-русский словарь = Lingva latina : Около 13 000 слов / А.В. Подосинов, Г.Г. Козлова, А.А. Глухов. – 4-е изд. – Москва : Флинта; Наука, 2001. – 376с. – ISBN 5-89349-148-3; 5-02-011719-6
736975
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : более 200 000 слов и словосочетаний / И.Х. Дворецкий. – 10-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. Медиа, 2006. – 846с. – ISBN 5-9576-0270-1
736976
  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : более 200 000 слов и словосочетаний / И.Х. Дворецкий. – 11-е изд., стереот. – Москва : Русский язык - Медиа, 2008. – 843, [5] с. – ISBN 978-5-9576-0403-7
736977
  Шульц Г. Латинско-Русский словарь : приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – изд. 9. – Санкт-Петербург : Тип. имп. акад. наук, 1898. – 606 с.
736978
  Дыдынский Ф. Латинско-русский словарь к источникам Римского права / Федор Дыдынский. – Варшава : В тип. Марии Земкевич, 1890. – IV, 573 с.
736979
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской акад. наук, 1889. – 606 с.
736980
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – Изд. 8-е. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской акад. наук, 1894. – 606 с.
736981
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / Сост.: Шульц Г. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1894. – 606 с.
736982
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской акад. наук, 1898. – 606 с.
736983
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / Сост. Г. Шульц. – Изд. 10-е. – Санкт-Петербург : Кн. маг. К. Фельдман (б. Ф. Битепаж), 1905. – 606 с.; 23
736984
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – Изд. 12-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1912. – 606 с.
736985
  Шульц Г. Латинско-русский словарь приспособленный к гимназическому курсу / сост. Г. Шульц. – Изд. 13-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1915. – 606 с.
736986
  Воронков А.И. Латинское наследие в русском языке : словарь - справочник / А.И. Воронков, Л.П. Поняева, Л.М. Попова. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 432с. – ISBN 5-89349-185-8
736987
  Луизова Т.В. Латинское письмо 11-12 вв. (Проблема возникновения так называемого "готического письма") : Автореф... Канд.ист.наук: / Луизова Т.В.; Ленингр.отделение ин-та истории Акад.наук СССР. – Ленинград, 1950. – 15 с.
736988
  Кириченко В.П. Латинська Америка в зовнішньополітичній стратегії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 91-96. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
736989
  Корляків М. Латинська Америка. / М. Корляків. – Х., 1930. – 93с.
736990
  Варинська А.М. Латинська і грецька мови в термінології математики: лексико-семантичні процеси / А.М. Варинська, Н.Д. Орлова, Н.М. Корнодудова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 75-78. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
736991
  Васько Р.В. Латинська менталізація аспектуальних значень дієслівної дії у сучасних романських мовах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 18-29. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
736992
   Латинська мова. – К, 1937. – 304с.
736993
  Андрейчук І.І. Латинська мова : курс практичних занять для студ. юридич. фак-ту ун-ту / Андрейчук І.І. ; Львівський держ. ун-т. – Львів : [б. в.], 1970. – 102 с.
736994
  Денис Н.І. Латинська мова / Н.І. Денис. – Львів, 1972. – 127с.
736995
  Оленич Р.М. Латинська мова / Оленич Р.М., Оленич І.Р., Чернюх Б.В. – Львів : Світ, 1994. – 408 с. – ISBN 5-7773-0210-5
736996
  Корж Н.Г. Латинська мова : підручник для 9-11 кл., ліцеїв, гімназій та гуманітар. кл. загальноосвіт. шкіл / Н.Г. Корж, С.А. Шведов ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Абрис, 1995. – 286, [2] с. : табл. – Текст укр, лат. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-86828-039-3
736997
  Закалюжний М.М. Латинська мова : Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.М. Закалюжний. – Київ : Либідь, 2003. – 368с. – ISBN 966-06-222-7


  Граматичний матеріал викладений у тісному зв"язку з основами біологічної термінології, з принципами утворення таксономічних категорій. Вміщено крилаті латинські вислови, додаткові відомо-сті з граматики латинської та давньогрецької мов, тексти для ...
736998
  Єрьоміна О.Ю. Латинська мова : навч. посібник / О.Ю. Єрьоміна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 335, [1] с. : іл., портр., табл. – Лат.-укр. словник: с. 228-278. - Укр.-лат. словник: с. 279-329. – ISBN 978-966-439-920-0
736999
  Скорина Л.П. Латинська мова для студентів-юристів : Підручник / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова. – Київ : Вища школа, 1995. – 255с. – ISBN 5-11-004436-8
737000
  Шинкарук В.Д. Латинська мова для юристів = Lingua latina iuridicialis : підручник для студентів юрид. спец. ВНЗ України / В.Д. Шинкарук. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 576 с. : табл. – Назва на обкл. та тит. арк. парал. укр., лат. - Лат.- укр. словник: с. 344-565. – ISBN 978-966-423-170-8


  У пр. №1722929 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою і найкращими побажаннями від автора В. Шинкарука. Підпис
<< На початок(–10)731732733734735736737738739740(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,